Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1151001
  Мицик Ю.А. "Синопсис" / Ю. Мицик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 339-340. – ISBN 966-642-073-2
1151002
  Газизова А.А. "Синтез живого со смыслом" / А.А. Газизова. – М. : Знание, 1990. – 47 с.
1151003
  Властос Петрос [Синоніми і споріднені слова / Властос Петрос; упор. А. Сулуянніс ; вступ. Р. Ставрідіс-Патрікіу. – Нове доп.вид. – Афіни : Грецького літературного та історичного архіву, 1989. – 742 с. – Видання грецькою мовою. – ISBN 960-201-087-8
1151004
  Властос Петрос [Синоніми і споріднені слова : Ремесло та знаряддя праці / Властос Петрос. – Репринтне вид. – Афіни : Епікайротита, 1991. – 661 с. – Вихідні дані оригіналу: Афіни:Тип."Естіа", 1931. - Видання грецькою мовою. – ISBN 960-205-022-5
1151005
  Каменец Э.Г. Синонимия и вариантность синтаксических структур в истории агнлийского языка: Учеб. пособие. / Э.Г. Каменец. – Саранск, 1982. – 84с.
1151006
  Горбачевич К.С. Синонимные прилагательные в произведениях Чехова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горбачевич К.С. ; АН СССР, Лен. отд. Ин-та языковедения. – Ленинград, 1963. – 18 с.
1151007
  Каменецкайте Н.Л. Синонимы в английской фразеологии. (Учеб. пособие). / Н.Л. Каменецкайте. – М., 1971. – 367с.
1151008
  Брагина А.А. Синонимы в литературном языке / А.А. Брагина. – М., 1986. – 124с.
1151009
  Постникова С.В. Синонимы в немецком языке и основные приемы их активизации. / С.В. Постникова. – М., 1984. – 112с.
1151010
  Палевская М.Ф. Синонимы в русском языке / М.Ф. Палевская. – М, 1964. – 128с.
1151011
  Фаворин В.К. Синонимы в русском языке. / В.К. Фаворин. – Свердловск, 1953. – 71с.
1151012
  Мухаммадиев М. Синонимы в современном таджикском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мухаммадиев М. ; М-во просвещения Таджик.ССР. – Сталинабад, 1960. – 28 с.
1151013
  Ханбикова Ш.С. Синонимы в татарском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ханбикова Ш.С.; Казан.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Казань, 1962. – 23л.
1151014
  Федорова Г.А. Синонимы в языке газет. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.11 / Федорова Г.А.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 15л.
1151015
  Яковлева Валентина Николаевна Синонимы и семантически сближенные слова в рассказах И.А.Бунина цикла "Темные аллеи" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Яковлева Валентина Николаевна; М-во просвещения РСФСР. Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 19л.
1151016
  Нечитайло О.И. Синонимы как средство лексикографической интерпретации слова (на матер. укр. слов.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Нечитайло О. И. ; Ин-т языковед. АН СССР. – Киев, 1983. – 25 с.
1151017
  Рахманов И.В. Синонимы немецкого языка / И.В. Рахманов. – Москва : Просвещение, 1971. – 269 с.
1151018
  Медвецкая О.Г. Синонимы подлежащих и определительных придаточных предложений в современном молдавском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Медвецкая О.Г.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 27л.
1151019
   Синонимы русского языка. – М, 1978. – 123с.
1151020
   Синонимы русского языка. – М., 1978. – 123с.
1151021
   Синонимы русского языка и их особенности. – Л., 1972. – 246с.
1151022
  Хрычикова Ирина Семеновна Синонимы структур наличия в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.04 / Хрычикова Ирина Семеновна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. языков. – К., 1972. – 25л.
1151023
  Степанова О.М. Синонимы французского языка / О.М. Степанова. – М., 1972. – 112с.
1151024
  Лубківський Р. Синонім її творчості - одержимість! // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 147-149.
1151025
  Нечитайло О.І. Синоніми в лексикографії / О.Ы. Нечитайло ; АН УРСР, Ын-т мовознавства. – Київ : Наукова думка, 1987. – 130 с.
1151026
  Таванець Я.А. Синоніми у сучасній пресі Німеччини: стилістичний аспект // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 233-235. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1151027
  Щербатюк В. Синоніми як засіб вираження мовної картини світу Ліни Крстенко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 130-138. – ISSN 1728-9572
1151028
  Щербатюк В. Синоніми як лінгвостилістичний засіб у поетичних творах Ліни Костенко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 191-196. – ISBN 966-7804-53-4
1151029
  Булах М.Б. Синонімізація перифрастичних конструкцій у мас-медіа: семантичний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 107-115. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто особливості системних відношень у синонімії перифрастичних одиниць. На матеріалі українських медіа проаналізовано властивості та функції перифрастичних синонімів. The article deals with issue of periphrasis in the modern media ...
1151030
  Білинський М.Е. Синоніміка англійського дієслова = English Verbal Synonyms.A Dictionary of Semantic Distances over 5500 entries : Словник семантичних відстаней.Понад 5500 словникових статей / М.Е. Білинський. – Львів : ЛДУ, 1999. – 382с. – ISBN 966-613-019-Х
1151031
  Хвостенко О.О. Синонімічна і паронімічна атракції та явище лексичної метаморфози у комп"ютерному сленгу сучасної болгарської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 365-371


  У статті розглядаються явища лексичної метаморфози, синонімічної і паронімічної атракції, що є джерелами поповнення емоційно-експресивної жаргонної лексики у галузі комп"ютерних технологій та надають комп"ютерним жаргонізмам оціночного значення. ...
1151032
  Павлишенко О. Синонімічний обсяг лексем у частотному розподілі семантичних полів дієслова в авторських текстах // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 111-119
1151033
  Пашковська Н.Ф. Синонімічний ряд як мовна мікросистема // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 158-165.
1151034
  Ващенко В.С. Синонімічний словник-мінімум української мови / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1972. – 91с.
1151035
  Гринюк О.С. Синонімічні відносини між афіксальними похідними сучасної німецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 86-91. – ISBN 978-966-581-958-5
1151036
  Багмут Ірина Синонімічні зв"язки : на матеріалі лексичних одиниць із значеннєвим компонентом "звук" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 42-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1151037
  Лехніцька С.І. Синонімічні назви у номенклатурі гормональних препаратів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 222-237. – Бібліогр.: Літ.: с.236-237; 29 назв
1151038
  Волошина І.Т. Синонімічні прислівники quickly та fast як складові ренрезентанти художнього твору, тексту і дискурсу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 172-177. – Bibliogr.: Літ.: с. 177; 12 п. – ISSN 1729-360Х
1151039
  Кожушний О. Синонімічні теонімо-поетоніми як важливий чинник творення поетичної тканини в "педагогічному гімні" Климента Олександрійського // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 93-98
1151040
  Леміш Н.Є. Синонімічність і омонімічність причинових сполучників в різносистемних мовах // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 332-338. – (Філологія)
1151041
  Козловська Л. Синонімічність як ознака наукової мови Івана Франка // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 106-112. – ISSN 0201-419
1151042
  Бочарнікова А.М. Синонімія в перекладному перському словнику // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 35-39. – Бібліогр.: Літ.: 39; 7 п.


  У статті наведено приклади українсько-перського перекладу й розглянуто особливості функціонування синонімів у перській мові. Lexical illustrations show the ways of translation from Ukrainian into Persian. Also we"ve analyzed particularities of ...
1151043
  Пирогов В.Л. Синонімія в системі паремій сучасної японської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 175-179. – ISSN 1608-0599
1151044
  Фецко І. Синонімія в сучасній українській музейній терміносистемі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 2 (110), березень - квітень. – С. 65-70


  Розглянуто проблему синонімії в українській термінології, проаналізовано особливості синонімних відношень у музейній терміносистемі, окреслено типи синонімів серед музейних термінів.
1151045
  Шевців Р.Б. Синонімія в термінології німецькомовних економічних наук (ЕН) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 83-88. – Бібліогр.: Літ.:с. 87-88; 19 поз.
1151046
  Панчишин М.В. Синонімія в український медичній термінології Галичини початку XX століття // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 2. – С. 109-115. – ISSN 2077-804X
1151047
  Гапонова Л. Синонімія в українській криміналістичній термінології // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 60-65. – ISBN 978-966-2763-81-2
1151048
  Думашівський Ярослав Євгенович Синонімія дієслів руху у мові французької спортивної преси : Дис...канд. філолог. наук:10.02.05 / Думашівський Ярослав Євгенович; Львівськ. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2001. – 186л. + Додатки:л.173-186. – Бібліогр.:л.156-172
1151049
  Думашівський Ярослав Євгенович Синонімія дієслів руху у мові французької спортивної преси : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.02.05 / Думашівський Я.Є.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1151050
  Кушнір О.П. Синонімія іспанських прислів"їв та приказок // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 49-52. – Бібліогр.: Літ.: с.51-52; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1151051
  Жулінська М. Синонімія комп"ютерної лексики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 73-77. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1151052
  Забула І. Синонімія релігійної лексики: українсько-французькі паралелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-41. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено явище синонімії релігійної лексики в українській і французькій мовах. The article deals with the synonymy of religious vocabulary in ukrainian and french languages.
1151053
  Чумак Т. Синонімія рослинних специфікаторів у межах лексико-семантичного поля саду (на матеріалі барокової поезії) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 323-326
1151054
  Іщенко Ніна Григорівна Синонімія спільнокореневих похідних іменників сучасної німецької мови : Автореф. дис. ... докт. філолог. наук: 10.02.04 / Іщенко Н.Г.; Київск. держ. лінгвіст. ун-тет. – Київ, 2001. – 30 с.
1151055
  Федоренко О. Синонімія сталих дієслівно-субстантивних словосполучень у сучасній англійській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 66-74. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1151056
  Палій О.С. Синонімія та антонімія у складі дієслів з постпозитивними компонентами on і of // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 52-62
1151057
  Кучма О.І. Синонімія та багатозначність емоційно-експресивних часток німецької мови: проблеми перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 192-196. – ISBN 966-594-420-7
1151058
  Шитик Л.В. Синонімія термінів для номінації перехідних лінгвоутворень // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 134-141. – ISSN 2077-1932
1151059
  Любарський С. Синонімія термінів загального землеробства // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 163-168


  У статті розглядається проблема функціонування синонімів у термінології, зокрема в терміносистемі загального землеробства. Розкриваються питання виникнення та класифікації синонімів у термінологічній лексиці взагалі. The problem of functioning of ...
1151060
  Чайка О. Синонімія термінів зобов"язального права в українській мові в порівнянні з англійською та португальською // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 436-446


  Стаття присвячена гендерному вивченню стратегії моделювання комунікативної інтеракції, зокрема провокуючій тактиці, реалізованій респондентами під час англомовного телевізійного інтерв"ю. Матеріалом аналізу є програма CNN LARRY KING LIVE. Представлена ...
1151061
  Стрішенець Н. Синонімія у бібліотечно-інформаційній термінології / Надія Стрішенець // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 19-21
1151062
  Новоставська О. Синонімія у філософській терміносистемі Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 102-106. – ISSN 0130-528Х
1151063
  Пашковська Н. Синонімія як засіб відтворення національної ментальності // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 230-239. – ISBN 978-2-919320-35-6
1151064
   Синопсис или краткое описание от различных летописцев о начале славянского народа, о первых Киевских князях и о житии ... князя Владимира ... 8-м тиснением изданное в пользу любителям истории. – С-Пб, 1798. – 238с.
1151065
   Синопсис или краткое описание от различных летописцев о начале славянского народа, о первых Киевских князьях, и о житии Св. Благоверного и Великого князя Владимира, всея России первейшего самодержца. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Академии Наук, 1810. – 238с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням.
1151066
  Гасанов С. Синопсис мирового опыта построения системы обеспечения продовольственной безопасности / С. Гасанов, С. Петруха, Н. Петруха // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 10 (336), жовтень. – С. 25-30. – ISSN 1810-3944
1151067
  Власов В. Синопсис сільськогосподарських проблем у світі і складники продовольчої безпеки / В. Власов, М. Лисак // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 37-48. – ISSN 0372-6436
1151068
   Синопсис, или Краткое описание от различных летописцев, о начале славенскаго народа, о первых киевских князьях, и о житии святаго благовернаго и великаго князя Владимира, ... : всея России первейшаго самодержца, и о его наследниках, даже до благочестиваго государя царя и великого князя Фёдора Алексеевича, самодержавца всероссийскаго. – Седьмым тиснением изданное в пользу любителям истории. – В Санктпетербурге, : при Императорской Академии наук, 1785. – 222 с.


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIIIст.- картон, шкіра ( передня частина палітурки відсутня)
1151069
   Синопсис: ключевые и коррелятивные таксоны пыльцы покрытосеменных. – М, 1979. – 119с.
1151070
   Синопсис: ключевые и коррелятивные таксоны пыльцы покрытосеменных : справочное пособие. – Москва : Наука
Поздний мел - палеоген. – 1979. – 119с.
1151071
   Синопсис: ключевые таксоны пыльцы покрытосеменных (поздний мел - ранний палеоген) : Основные местонахождения. – Москва : Наука, 1980. – 95с.
1151072
  Зверев Б.И. Синопская победа / Б.И. Зверев. – Симферополь, 1954. – 160с.
1151073
  Найда С.Ф. Синопская победа русского флота / С.Ф. Найда. – М., 1949. – 32с.
1151074
  Сергеев-Ценский Синопский бой / Сергеев-Ценский. – М., 1944. – 44с.
1151075
  Сергеев-Ценский Синопский бой / Сергеев-Ценский. – М., 1946. – 276с.
1151076
  Мордвинов Р.Н. Синопский бой / Р.Н. Мордвинов. – Л., 1953. – 30с.
1151077
  Сергеев-Ценский Синопский бой / Сергеев-Ценский. – М., 1982. – 142с.
1151078
  Зверев Б.И. Синопское сражение / Б.И. Зверев. – Москва, 1953. – 40с.
1151079
  Кобзистий П.І. Синоптико-аерологічні умови об"єднання циклонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-32. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано синоптико-аерологічні умови об"єднання циклонів. Are analysed synoptic-aerologic conditions of cyclone amalgamation.
1151080
  Пономаренко С.И. Синоптико-аэрологические условия возникновения гроз на теплом фронте. : Автореф... канд. геогр.наук: / Пономаренко С.И.; Глав. управ. гидрометеорол. службы при Сов. Мин. СССР. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1956. – 13л.
1151081
  Зубян Г.Д. Синоптико-аэрологическое исследование атмосферных фронтов / Г.Д. Зубян. – Л., 1955. – 124с.
1151082
  Ахмед Мобасшер Синоптико-климатиеческое исследование Бангладеш : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Ахмед Мобасшер; Одесский гидрометеорит. и-т. – Ташкент, 1981. – 22л.
1151083
  Кулаковская М.Ю. Синоптико-климатическая характеристика областей повышенного давления, ориентированных на Украину с Востока : Дис... канд. геогр.наук: / Кулаковская М. Ю.; Ин-т геолог. наук АН УССР, Отд. физическ. географ. и картограф. – К., 1963. – 233л. – Бібліогр.:л.219-233
1151084
  Кулаковская М.Ю. Синоптико-климатическая характеристика областей повышенного давления, ориентированных на Украину с Востока : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Кулаковская М.Ю. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 23 с.
1151085
   Синоптико-климатический режим осадков в правобережной части Саратовской области. – Саратов, 1984. – 56с.
1151086
  Покровская Т.В. Синоптико-климатологические и гелиогеофизические долгосрочные прогнозы погоды / Т.В. Покровская. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 255с.
1151087
   Синоптико-метеорологические процессы в атмосфере Северного полушария. – Казань, 1990. – 168с.
1151088
  Сонькни Л.Р. Синоптико-статистический анализ и краткосрочный прогноз загрязнения атмосферы / Л.Р. Сонькни. – Л., 1991. – 223с.
1151089
  Остапчук Валентина Володимирівна Синоптико-статистичний метод прогнозу різких змін температури повітря всередині місяця на території України у теплий період року : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.09 / Остапчук Валентина Володимирівна; Український науково-дослід. гідрометеоролог. ін-тут. – Київ, 2002. – 197л. + Додаток: л. 193 - 197. – Бібліогр.: л.171 - 193
1151090
  Остапчук Валентина Володимирівна Синоптико-статистичний метод прогнозу різких змін температури повітря всередині місяця на території України у теплий період року : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.09 / Остапчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. + Додаток: л. 193 - 197. – Бібліогр.: 7 назв
1151091
  Колинко Александр Васильевич Синоптическая изменчивость в системе океан-атмосфера и крупномасштабный теплообмен (на примере Ньюфаундлендской энергоактивной области) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.08 / Колинко Александр Васильевич; Госком СССР по гидрометеорологии и контролю природн. среды, Ин-т океанографии. – М., 1986. – 16л.
1151092
  Куниц А.В. Синоптическая метеорология / А.В. Куниц. – М, 1940. – 334с.
1151093
  Куниц А.В. Синоптическая метеорология / А.В. Куниц. – М, 1944. – 320с.
1151094
  Куниц А.В. Синоптическая метеорология : Учебник для техникумов / А.В. Куниц. – Москва : Гидрометеоиздат, 1947. – 326с.
1151095
  Кричак О.Г. Синоптическая метеорология : Учебное пособие для техникумов / О.Г. Кричак. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 531с.
1151096
  Зверев А.С. Синоптическая метеорология / А.С. Зверев. – Л., 1957. – 559с.
1151097
  Куниц А.В. Синоптическая метеорология / А.В. Куниц, М.В. Матвеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 319с.
1151098
  Зверев А.С. Синоптическая метеорология / А.С. Зверев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 711с.
1151099
  Воробьев В.И. Синоптическая метеорология : Учебник для вузов / В.И. Воробьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 616с.
1151100
  Бауман И.А. Синоптическая метеорология для океанологов / И.А. Бауман. – Ленинград : ЛПИ, 1983. – 228с.
1151101
  Вительс Л.А. Синоптическая метеорология и гелиогеофизика : Избранные труды / Л.А. Вительс; Под ред. Т.В. Покровской. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 255 с.
1151102
  Зверев А.С. Синоптическая метеорология и основы предвычисления погоды / А.С. Зверев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 774с.
1151103
   Синоптические вихри в океане. – Киев : Наукова думка, 1980. – 288с.
1151104
  Каменкович В.М. Синоптические вихри в океане / В.М. Каменкович, М.Н. Кошляков, А.С. Монин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 264с.
1151105
  Каменкович В.М. Синоптические вихри в океане / В.М. Каменкович, М.Н. Кошляков, А.С. Монин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 509с.
1151106
  Савичев А.И. Синоптические методы анализа атмосферных процессов: уч. пособие / А.И. Савичев. – Л., 1980. – 100с.
1151107
  Савичев А.И. Синоптические методы прогноза погоды: уч. пособие / А.И. Савичев. – Л., 1982. – 55с.
1151108
   Синоптические механизмы зимнего потепления в Арктике / Е.К. Семенов, Н.Н. Соколихина, К.О. Тудрий, М.В. Щенин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 20-30 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0130-2906
1151109
  Полянская Е.А. Синоптические процессы и явления погоды в Нижнем Поволжье / Е.А. Полянская. – Саратов, 1986. – 205с.
1151110
  Исаев Э.А. Синоптические процессы над Атлантическим океаном и Евразией / Э.А. Исаев. – Л, 1955. – 212с.
1151111
   Синоптические процессы Средней Азии. – Ташкент, 1957. – 478с.
1151112
  Мартазинова В.Ф. Синоптические процессы, определяющие современный климат Украины / В.Ф. Мартазинова, Е.К. Иванова // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 18-22 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
1151113
   Синоптические условия метелей. – М.-Л., 1949. – 139с.
1151114
   Синоптические условия метелей. – М.-Л., 1949. – 139с.
1151115
  Дмитриева Т.Г. Синоптические условия, наукастинг и модельные прогнозы сильных шквалов и смерчей в Башкирии 1 июня 2007 г. и 29 августа 2014 г. / Т.Г. Дмитриева, Б.Е. Песков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 16-29 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0130-2906
1151116
   Синоптический бюллетень. – Обнинск, 1974. – 186с.
1151117
   Синоптический бюллетень. – Обнинск, 1974. – 180с.
1151118
   Синоптический бюллетень. – Обнинск, 1974. – 120с.
1151119
   Синоптический бюллетень. – Обнинск, 1974. – 124с.
1151120
   Синоптический бюллетень. – Обнинск, 1974. – 79с.
1151121
   Синоптический бюллетень. – Обнинск, 1974. – 78с.
1151122
  Вительс Л.А. Синоптический каталог 1900-1939 гг. / Л.А. Вительс. – Москва ; Ленинград, 1948. – 488 с.
1151123
  Агалаков В.С. Синоптическое и климатологическое исследование атмосферных процессов над Камчаткой и акваториями омывающих ее водных бассейнов : Автореф... канд. геогр.наук: / Агалаков В.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1969. – 11л.
1151124
  Срезневський Б.І. Синоптична аналіза термічної аномалії південного заходу СРСР в зв"язку з атмосферніми збуреннми центру і сходу 1-3 листопада 19926 р. / Б.І. Срезневський. – К, 1927. – с.
1151125
  Лиманська І.В. Синоптичні умови випадіння паводкоутворюючих дощів у Закарпатті / І.В. Лиманська, О.Г. Ободовський, П.І. Кобзистий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-45 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Проаналізовано типи синоптичних процесів, які призводять до катастрофічних паводків по території Закарпаття.
1151126
   Синорогенные глинистые породы: особенности валового химического состава и палеотектоника / А.В. Маслов, Г.А. Мизенс, В.Н. Подковыров, А.Д. Ножкин, Т.М. Сокур, А.И. Малиновский // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 512-538 : рис., табл. – Библиогр.: с. 536-538. – ISSN 0016-7525
1151127
  Янков А.Г. Синофобия - русофобия : реальность и иллюзии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3 (311). – С. 65-71. – ISSN 0132-1625
1151128
  Трубникова Н.Н. Синран и история буддийского учения о чистой земле // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 5. – С. 61--75. – ISSN 0235-1188
1151129
  Керцер Гарри СИНТ-63. Жизнь человеческого духа. След : Спектакль / Гарри Керцер; Худож.- оформитель П.С.Рыженко. – Харьков : Фолио, 2002. – 398с. – ISBN 966-03-1746-8
1151130
  Чапля Ольга Степанівна Синтагма N1+de+N2 у функції квантифікатора у сучасному французькому художньому мовленні : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Чапля О.С.; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 189л. + Дод.: л.172-189. – Бібліогр.: л.158-171
1151131
  Чапля Ольга Степанівна Синтагма N1+de+N2 у функції квантифікатора у сучасному французькому художньому мовленні : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Чапля О.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1151132
  Бардина Наталья Васильевна Синтагма в русской спонтанной монологической речи. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бардина Наталья Васильевна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 17л.
1151133
  Ильинский Н. Синтагма Матфея Властаря : С приложением свода замечаний и разъяснений... по поводу недостатков, обнаруженных при обзоре в 1878-1879 гг. делопроизводства следователей Окр. Казан. судеб. палаты / исследования Николая Ильинского. – Москва : Изд. Моск. о-ва любит. дух. просв. ; Тип. А.И. Снегиревой, 1892. – VI, 239 с.
1151134
  Орап М. Синтагма як одиниця мовленнєвого досвіду // East european journal of psycholinguistics / Lesya Ukrainka Eastern national university. – Lutsk, 2015. – Vol. 2, № 1. – С. 106-114. – ISSN 2312-3265
1151135
  Диброва Наталья Владимировна Синтагматика абстрактных существительных в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04. / Диброва Наталья Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 178л. – Бібліогр.:л.156-178
1151136
  Диброва Н.В. Синтагматика абстрактных существительных в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10..02.04 / Диброва Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 25 с.
1151137
  Почепцов Г.Г. Синтагматика английского слова / Г.Г. Почепцов. – Киев : Київський університет, 1976. – 111с.
1151138
  Лукьянова Г.Л. Синтагматика глаголов ненаправленного действия в древнеанглийском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Лукьянова Г.Л.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1980. – 24л.
1151139
  Ятель Георгий Прокофьевич Синтагматика и парадигматика предложного словосочетания в современном английском языке : Дис... д-ра филол.наук: 10.02.04 / Ятель Георгий Прокофьевич; МВ и ССО УССР. КИСИ. – К., 1978. – 409л.
1151140
  Ятель Георгий Прокофьевич Синтагматика и парадигматика предложного словосочетания в современном английском языке : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.04 / Ятель Георгий Прокофьевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 48 с.
1151141
   Синтагматика морфологических форм. – Иваново, 1984. – 160 с.
1151142
  Кузьмина Е.С. Синтагматика научного текста / Е.С. Кузьмина. – М, 1986. – 119с.
1151143
  Степаненко М. Синтагматика оніма Україна в поетичному дискурсі Тараса Шевченка // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 188-203. – ISSN 2413-0923
1151144
  Тер-Минасова Синтагматика речи: онтология и эвристика / Тер-Минасова. – Москва : Московский университет, 1980. – 200с.
1151145
   Синтагматика слова, словосочетания и предложения. – Волгоград, 1988. – 185с.
1151146
  Тер-Минасова Синтагматика функциональных стилей и оптимизация преподавания иностранных языков / Тер-Минасова. – М., 1986. – 152с.
1151147
  Чикурова М.Ф. Синтагматическая актуализация английских глагольных оппозиций (личных форм актива). : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Чикурова М.Ф.; Калинин. гос. пед. ин-т. – Калинин, 1969. – 31л.
1151148
   Синтагматическая обусловленность лексической семантики. – Рига, 1980. – 175с.
1151149
  Ракитов А.И. Синтагматическая революция (50 лет спустя) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 100-109. – ISSN 0042-8744
1151150
  Синельников В.С. Синтагматически-ограниченное существительно - заместитель one в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Синельников В.С.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. им. М.Тореза. – М., 1969. – 27л.
1151151
  Фидаева Лилия Ильдусовна Синтагматические отношения лексических единиц русского и татарского языков : Автореф. дис. ... канд. филологич. наук: 10.02.20 / Фидаева Л.И. – Казань, 2002. – 26с. – Библиогр.: 13 назв.
1151152
  Маликова Л. Синтагматические связи опорных существительных и их роль в формировании лексической базы неродного языка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 129-132. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  На матеріалі базових іменників аналізуються синтагматичні зв"язки лексичних одиниць, які є одним із джерел формування лексичної бази нерідної мови.
1151153
  Асланов Фикрет Алиовсет оглы Синтагматические ударения в современом немецком языке : Автореф. дис. ... наук : 10.02.04 / Асланов Фикрет Алиовсет оглы ; КГУ. – Киев, 1981. – 26л.
1151154
  Лаан М.П. Синтагматические эквиваленты имени существительного в немецкой диалогической речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Лаан М.П. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1973. – 40 с.
1151155
   Синтагматический аспект коммуникативной семантики. – Нальчик, 1985. – 190 с.
1151156
  Асланов Фикрет Алиовсит оглы Синтагматическое ударение в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Асланов Фикрет Алиовсит оглы ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 26 с.
1151157
  Асланов Ф.А. Синтагматическое ударение в современном немецком языке. : Дис... канд. филол.наук: / Асланов Ф.А.; КГУ им.Т.ШЕвченко. – К., 1981. – 207л. – Бібліогр.:л.149-165
1151158
  Пруссаков Н.Н. Синтагматическое членение как средство повышения эффективности обучения чтению художественного текста на первом курсе языкового факультета. : Автореф... канд. пед.наук: / Пруссаков Н.Н.; Москов. гос. пед.и н-т. – М., 1977. – 15л.
1151159
  Родионова О.С. Синтагматическое членение как средство фоностилиситческой организации текста в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Родионова О. С.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1985. – 21л.
1151160
  Ковпік С. Синтагматична мікропоетика духовності авторського мовлення у творах української драматургії ХІХ століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 31-37
1151161
  Дрига Ірина Миколаївна Синтагматична специфіка турецької мови (регіон балканського півострова, середина 19-20 ст.) : Дис...канд.ф ілолог. наук: 10.02.13 / Дрига Ірина Миколаївна; НАНУ. Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. – Київ, 2000. – 227л. + Додаток:л.220-227. – Бібліогр.:л.192-219
1151162
  Дрига Ірина Миколаївна Синтагматична специфіка турецької мови (регіон Балканського півострова, середина ХІХ -- ХХ ст.) : 10.02.13. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Дрига Ірина Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 21 с.
1151163
  Савлук О.М. Синтагматичний та парадигматичний аспект дієслівної перифрази // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 350-353


  У статті висвітлюється поняття дієслівної перифрази та вивчення даного феномену на синтагматичному та парадигматичному рівнях. Обґрунтовується розмежування допоміжного та службового дієслів, досліджуються функції, які вони виконують у реченні. В ...
1151164
  Стукалова В.М. Синтагматичні властивості похідних багатозначних дієслів у сучасній російській мові (на матеріалі дієслів інтелектуальної діяльності) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 93-97. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  На прикладі групи дієслів інтелектуальної діяльності розглядаються синтагматичні властивості похідних багатозначних дієслів у сучасній російській мові, їх співвідносність із синтагматичними властивостями твірних при різних типах семантичних кореляцій ...
1151165
  Липка С. Синтагматичні характеристики німецьких прикметників зі значенням "зухвалий, нахабний" (на матеріалі публіцистичних текстів) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 42-46. – ISSN 2307-633Х
1151166
  Минова-Гуркова Синтакса на македонскиот стандарден jазик / Минова-Гуркова. – 2.изд. – Скопjе : Магор, 2000. – 334.187с. – ISBN 9989-851-19-0
1151167
  Коломийцева В.В. Синтаксема як одиниця семантико-синтаксичного рівня // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 84-89
1151168
  Мухин А.М. Синтаксемный анализ и проблема уровней языка / А.М. Мухин. – Ленинград, 1980. – 303с.
1151169
  Дзюбишина-Мельник Синтаксемы с квалификативным и квалификативно-субстанционным значением в современном украинском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Дзюбишина-Мельник Н.Я.; Ин-т языковедения. – К, 1986. – 18л.
1151170
  Мандыч Элеонора Григорьевна Синтаксико-лексическое поле целенаправленности в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мандыч Элеонора Григорьевна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1976. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1151171
  Сенкевич М.П. Синтаксико-слилистичекские средства языка / М.П. Сенкевич. – М., 1968. – 116с.
1151172
  Носоченко Светлана Федоровна Синтаксико-словообразовательное совмещение в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Носоченко Светлана Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
1151173
  Лященко В.И. Синтаксико-стилистическая структура текстов советских дипломатических документво. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Лященко В.И.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1151174
  Ященко Л.А. Синтаксико-стилистическая характеристика немецкой диалогической речи (бытовой, судебной, научной) : Автореф... канд. филол.наук: / Ященко Л.А.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Душанбе, 1967. – 28л.
1151175
  Кочергина В.А. Синтаксис : (учебное пособие по курсу "Введение в языкознание") / В.А. Кочергина. ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Ин-т стран Азии и Африки. – Москва : МГУ, 1974. – 93 с. – Библиогр.: с. 85-93
1151176
  Бобер Э.Я. Синтаксис "Записок охотника" И.С.Тургенева. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бобер Э.Я.;. – Черновцы, 1948. – 190л.
1151177
  Шатунова Л.В. Синтаксис "камчатского наречия". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Шатунова Л.В.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1974. – 22л.
1151178
  Патроева Н.В. Синтаксис "Слова о полку Игореве" в сопоставлении с его поэтическими переложениями // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 1. – C. 39-78. – ISSN 0373-658Х
1151179
  Булаховський Л.А. Синтаксис (з"язки) другорядних членів речення : Відмінкова залежність (керування) / Л.А. Булаховський; Мін-во освіти УРСР ; Науково-методичний кабінет заочного навчання вчителів. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : Безпосереднє (безприйменникове) керування. – 1959. – 35с.
1151180
  Булаховський Л.А. Синтаксис (з"язки) займенників у простому реченні : Лекція для вчителів-заочників / Л.А. Булаховський; Мін-во освіти УРСР ; Науково-методичний кабінет заочного навчання вчителів. – Київ : Радянська школа, 1957. – 30с.
1151181
  Булаховський Л.А. Синтаксис (зв"язки) другорядних членів речення в українській літературній мові / Л.А. Булаховський. – Київ, 1958. – 23с.
1151182
  Бокарев А.А. Синтаксис аварского языка / А.А. Бокарев. – М.-Л., 1949. – 277с.
1151183
  Борщевская М.В. Синтаксис авторской речи в романе Р.Олдингтона "Смерть героя". (Опыт стилист. исследования) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Борщевская М.В.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1972. – 20л.
1151184
  Агаева М Ф. Синтаксис азербайджанской разговорной речи. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.02 / Агаева Ф.М,; МВ и ССО АзССР. – Баку, 1979. – 48л.
1151185
   Синтаксис алтайских и европейских языков. – Новосибирск, 1981. – 177с.
1151186
   Синтаксис алтайских и европейских языков. – Новосибирск, 1981. – 177с.
1151187
  Раевская Н.Н. Синтаксис английского герундия : Дис. ... канд. филол. наук / Раевская Н.Н. ; КГУ. – Киев. – 248 л. – Бібліогр. : л. 244-247
1151188
  Даниель В.В. Синтаксис английского языка / сост. В.В. Даниель, лектор англ. яз. при Имп. Ун-те св. Владимира. – Киев : В унив. тип., 1875. – [4], 91 с. – Отд оттиск: Университетские известия, 1875


  Денстон, Вальтер И.
1151189
  Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. / А.И. Смирницкий. – М., 1957. – 286с.
1151190
  Аракелян В.Д. Синтаксис армянского языка : Автореф... Доктора филол.наук: / Аракелян В.Д.; Акад.наук Арм.ССР. – Ереван, 1959. – 62л.
1151191
  Буряко Н.И. Синтаксис белорусских народных пословиц (Простое предложение) : Автореф... канд. филол.наук: / Буряко Н. И.; АН БССР, Ин-т языкознан. им. Коласа. – Минск, 1974. – 24л.
1151192
  Журавская Л.В. Синтаксис белорусских народных сказок и рассказов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Журавская Л. В.; Минск.гос. пед. ин-т. – Минск, 1979. – 22л.
1151193
  Дмитришина Г.А. Синтаксис бессоюзного сложного предложения / Г.А. Дмитришина. – Донецк, 1973. – 47с.
1151194
  Конюшкевич М.И. Синтаксис близкородственных языков: тождество, сходства, различия. / М.И. Конюшкевич. – Минск, 1989. – 156с.
1151195
  Захаревич Е.А. Синтаксис болгарского языка / Е.А. Захаревич, Г.В. Крылова. – Ленинград, 1978. – 100с.
1151196
  Палатовська О.В. Синтаксис в антропоцентричному вимірі новітньої лінгвістики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 52-65. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто передумови, етапи становлення та методологічні установки антропоцентричного підходу до вивчення мовних об"єктів у новітньому східнослов"янському мовознавстві. Розглядаються також основні дискурсивні чинники, які характеризують ...
1151197
  Седун Е. Синтаксис вводных образований в современном русском языках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Седун Е.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 14л.
1151198
  Выхованец И.Р. Синтаксис винительного падежа в современном украисном литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Выхованец И.Р. ; АН УССР, Отд-ние литературы, яз. и искусствоведения. – Киев, 1968. – 19 с.
1151199
  Єрмоленко С.Я. Синтаксис віршованої мови / С.Я. Єрмоленко. – Київ, 1969. – 94с.
1151200
  Цолин Д.В. Синтаксис глагола в еврейской литургической поэзии на арамейском языке. На материале поэзии таргумов // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 138-170. – ISSN 1682-671Х
1151201
  Гришаева Людмила Ивановна Синтаксис глаголов поведения в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Гришаева Людмила Ивановна; Моск. гос. ин-т иностр. языков им. М.Тореза. – Москва, 1987. – 21 с.
1151202
  Прохорова С.М. Синтаксис глагольных словосочетаний переходных русско-болгарских говоров смоленщины. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Прохорова С.М.; Белорус. гос. ун-т.. – 24л.
1151203
  Канский В.А. Синтаксис греческого языка : для средних уч. зав. / сост. В. Канский, испектор Псковской губ. гимн. – 3-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1889. – [4], 232 с.
1151204
  Миляев А.И. Синтаксис греческого языка с применением общих правил к Нововму завету, и с указанием на сходство с ним синтаксисом / Сост. бывшим при Ярославской гимназии учителем греч. яз. Алексеем Миляевым. – Москва : В унив. тип., 1847. – [6], 218, II с.
1151205
  Чахоян Л.П. Синтаксис диалогической речи современного английского языка. / Л.П. Чахоян. – М., 1979. – 168с.
1151206
  Борковский В.И. Синтаксис древнерусских грамот : (простое предложение) / В.И. Борковский ; ЛГУ им. И. Франко ; МВО СССР. – Львов : ЛГУ, 1949. – 391 с.
1151207
  Борковский В.И. Синтаксис древнерусских грамот. Сложное предложение / В.И. Борковский. – М, 1958. – 188с.
1151208
  Матвіяс І.Г. Синтаксис займенників в українській мові / І.Г. Матвіяс. – Київ, 1962. – 131 с.
1151209
  Павловська З.В. Синтаксис знахідного відмінка в новогрецькій мові : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Павловська З.В. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2008. – 177л. – Бібліогр. : л.154-177
1151210
  Павловська З.В. Синтаксис знахідного відмінка в новогрецькій мові : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови, окремі індоєвропейські мови / Павловська З.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв
1151211
  Вихованець І.Р. Синтаксис знахідного відмінка в сучасній українській літературній мові / І.Р. Вихованець. – Київ, 1971. – 120с.
1151212
   Синтаксис и интонация. – Уфа, 1976. – 168 с.
1151213
   Синтаксис и норма. – Москва : Наука, 1974. – 283с.
1151214
  Горшкова В.Н. Синтаксис и пунктуация / В.Н. Горшкова. – М., 1975. – 208с.
1151215
  Брицын В.М. Синтаксис и семантика инфинитива в современном русском языке / В.М. Брицын. – К., 1990. – 318с.
1151216
  Шинько И.В. Синтаксис и сематика образного сравнения : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Шинько И. В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 24л.
1151217
  Ванников Ю.В. Синтаксис и синтаксические особенности русской речи. / Ю.В. Ванников. – Москва, 1979. – 296с.
1151218
  Гренобль Л.А. Синтаксис и совместное построение реплики в русском диалоге // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 25-36. – ISSN 0373-658Х
1151219
   Синтаксис и стилистика. – М, 1976. – 318с.
1151220
  Филиппова Ирина Владимировна Синтаксис и стилистика деадъективного имени существительного в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Филиппова Ирина Владимировна; КГУ. – К., 1985. – 22л.
1151221
  Филиппова Ирина Владимировна Синтаксис и стилистика деадъективного существительного в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: / Филиппова Ирина Владимировна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1985. – 194л. – Бібліогр.:л.168-194
1151222
  Куровская Елена Викторовна Синтаксис и стилистика перифраз "Vhave Nads" (на современном англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Куровская Елена Викторовна; КГУ. – К., 1982. – 26л.
1151223
  Куровская Е.В. Синтаксис и стилистика перифраз Vhaverabs (на материале современного английск. языка : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Куровская Е. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1982. – 183л. – Бібліогр.:л.152-183
1151224
   Синтаксис и стилистика: функциональный аспект. – М, 1982. – 143 с.
1151225
  Зеликов М.В. Синтаксис испанского языка : особенности структуры предложений по характеру коммуникативной установки и цели высказывания / Зеликов М.В. – Санкт-Петербург : КАРО, 2005. – 304 с. – Библиогр.: с. 283-301. – (Espanol). – ISBN 5-89815-568-6
1151226
   Синтаксис испанского языка и инженерная лингвистика. – Л., 1979. – 97с.
1151227
  Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика / С.Я. Єрмоленко. – К, 1982. – 212с.
1151228
   Синтаксис как диалектическое единство коллигации и коллокации. – М., 1969. – 184с.
1151229
  Долгова О.В. Синтаксис как наука о построении речи / О.В. Долгова. – Москва : Высшая школа, 1980. – 191с.
1151230
  Алиев У.Б. Синтаксис карачаево-балкарского языка / У.Б. Алиев. – Москва, 1972. – 351с.
1151231
  Алиев У.Б. Синтаксис карачаево-балкарского языка / У.Б. Алиев. – Москва, 1973. – 351с.
1151232
  Филичева Нинель Ильинична Синтаксис клагольных словосочетаний в немецком литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Филичева Нинель Ильинична; МГУ. Филол. фак-т. Кафедра германской филологии. – М., 1973. – 68л.
1151233
  Максим"юк О. Синтаксис комітативних конструкцій // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 37-41.
1151234
  Трофимова Э.А. Синтаксис конструкции английской разговорной речи / Э.А. Трофимова. – Ростов -на-Дону, 1981. – 159с.
1151235
  Чумаков Г.М. Синтаксис конструкций с чужой речью. / Г.М. Чумаков. – К., 1975. – 220с.
1151236
  Бойко Н.В. Синтаксис латинської мови : практична частина : навч. посіб. із дисципліни "Латинська мова" для студ. гуманіт. ф-тів внз / Н.В. Бойко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 216 с. : табл. – Бібліогр.: с. 203-205. – ISBN 978-966-439-392-5
1151237
  Гаджиев М.М. Синтаксис лезгинского языка / М.М. Гаджиев. – Махачкала
Ч.1. – 1954. – 196с.
1151238
  Ромбандеева Е.И. Синтаксис мансийского (вогульского) языка / Е.И. Ромбандеева. – Москва, 1979. – 156 с.
1151239
  Яворская Ю.Л. Синтаксис местоимений в простом предложении в современном польском литературном языке : Дис... канд. филол.наук: / Яворская Ю.Л.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1955. – 352л. – Бібліогр.:л.341-352
1151240
  Матвияс И.Г. Синтаксис местоимений в украинском литературном языке первой половины 19 века : Автореф. дисююю канд. филол. наук / Матвияс И.Г.; АН УССР, Отд. бществ. наук. – Киев, 1954. – 16с.
1151241
  Цыхун Г.А. Синтаксис местоименных клитик в болгарсокм и македонском литературных языках : Автореф... канд. филол.наук: / Цыхун Г. А.; ЛГУ, Филол. фак. – Л., 1966. – 18л.
1151242
  Цыхун Г.А. Синтаксис местоименных клитик в южнославянских языках / Г.А. Цыхун. – Минск : Наука и Техника, 1968. – 131, [3] с.
1151243
  Сумкина А.И. Синтаксис московских актовых и эпистолярных текстов XVIII в. / А.И. Сумкина. – Москва, 1987. – 138 с.
1151244
  Авласенко Н.А. Синтаксис наречный словосочетаний в русском литературном языке второй половины 18 - начала 19 в. : автореф. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Авласенко Н.А. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24
1151245
  Лимаренко О.Н. Синтаксис научно-популярного языка Д.И.Писарева : Автореф... канд. филол.наук: / Лимаренко О.Н.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 25 с.
1151246
  Гречко В.К. Синтаксис немецкой научной речи: элементар. предложение / В.К. Гречко. – Л., 1985. – 163с.
1151247
  Бухтиярова Н.С. Синтаксис несобственно-прямой речи в произведениях Т.Драйзера : Автореф... Канд.филол.наук: / Бухтиярова Н.С.; 1-й Ленингр.пед.ин-т.иностр.яз. – Ленинград, 1953. – 20 с.
1151248
  Проничев В.П. Синтаксис обращения. / В.П. Проничев. – Л., 1971. – 88с.
1151249
  Горяний В.Д. Синтаксис односкладних речень / В.Д. Горяний. – К., 1984. – 128с.
1151250
  Гагкаев К.Е. Синтаксис осетинского языка : Автореф... д-ра филол.наук: / Гагкаев К.Е.; МВО СССР. Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Дзауджикау, 1950. – 23л.
1151251
  Руднев А.Г. Синтаксис осложненного предложения. / А.Г. Руднев. – М., 1959. – 198с.
1151252
  Прохорова С.М. Синтаксис переходной русско-белорусской зоны : ареально-типологическое исслед. / С.М. Прохорова. – Минск : Университетское, 1991. – 135, [2] с. – (Русский язык = теория, функционирование, преподавание)
1151253
  Едлинская У.Я. Синтаксис писем Богдана Хмельницкого в Россию : Автореф... Канд.филол.наук: / Едлинская У.Я.; Акад.нау Укр.ССР. – Львов, 1955. – 16л.
1151254
  Пронь Н.А. Синтаксис повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка". : Автореф... канд. филолог.наук: / Пронь Н.А.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 22л.
1151255
  Чобану А.И. Синтаксис полусвязочных глаголов в молдавском языке. : Автореф... доктор филолог.наук: 10.02.05 / Чобану А.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1973. – 48л.
1151256
  Чобану А.И. Синтаксис полусвязочных глаголов в молдавском языке. / А.И. Чобану. – Кишинев
1. – 1976. – 226с.
1151257
  Кириленко К.И. Синтаксис поэзии Луи Арагона : Автореф... канд. филол.наук: / Кириленко К.И.; М-во высш. образования СССР. 1-ый Моск. гос. пед ин-т иностр. яз. – М., 1959. – 11л.
1151258
  Цолин Д.В. Синтаксис поэтической строки в еврейской литургической поэзии на арамейском языке IV-VIII веков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – 90-111. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
1151259
  Рихтер Г.И. Синтаксис предлогов в языке современной русской публицистики : Дис... доктор. филолог.наук: / Рихтер Г.И.;, 1951. – 215л.
1151260
  Рихтер Г.И. Синтаксис предлогов в языке современной русской публицистики : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рихтер Г.И. ; МП УССР, Сталин. гос.пед. ин-т. – Сталино, 1952. – 12 с.
1151261
   Синтаксис предложения : сборник научных трудов. – Калинин : КГУ, 1983. – 110 с.
1151262
   Синтаксис предложения и сверхфразового единства : сборник статей. – Ростов-на-Дону
[Вып.1]. – 1977. – 163 с.
1151263
   Синтаксис предложения и сверхфразового единства в английском языке. – Ростов-на-Дону
[Вып. 2]. – 1978. – 111 с.
1151264
   Синтаксис предложения и текста : Сб. науч. тр. – Пятигорск : ПГПИИЯ, 1989. – 181 с.
1151265
  Басманова Синтаксис предложения французского языка / Басманова, И, др. – Москва : Высшая школа, 1986
1151266
  Рожновская М.Г. Синтаксис прилагательного в болгарском литературном языке. / М.Г. Рожновская. – М, 1970. – 248с.
1151267
  Кузьмина И.Б. Синтаксис причастных форм в русских говорах / И.Б. Кузьмина, Е.В. Немченко. – Москва, 1971. – 307с.
1151268
  Сухотин В.П. Синтаксис прозы М.Ю.Лермонтова (словосочетание). : Автореф... доктор филолог.наук: / Сухотин В.П.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М.-Л., 1950. – 31л.
1151269
   Синтаксис простого предложения. – Л., 1972. – 144с.
1151270
   Синтаксис простого предложения. – Л, 1972. – 144с.
1151271
  Доля Т.Г. Синтаксис простого предложения в говорах Заонежья Карельской АССР : Автореф... канд. филол.наук: / Доля Т.Г.; ЛГУ. – Л., 1967. – 26л.
1151272
  Кислякова Н.А. Синтаксис простого предложения в памятниках украинской деловой письменности конца XVI - начало XVIII веков : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Кислякова Н.А. ; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 34 с.
1151273
   Синтаксис простого предложения в современном немецком языке : межвуз. сб. науч. тр. – Москва : МГПИ, 1982. – 115 с.
1151274
  Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке / П.А. Лекант. – М., 1974. – 159с.
1151275
  Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке / П.А. Лекант. – 2-е изд., испр. – М., 1986. – 175с.
1151276
  Васильева Н.М. Синтаксис простого предложения в современном французском языке / Н.М. Васильева. – Москва, 1983. – 110с.
1151277
  Чернышев В.А. Синтаксис простого предложения в хинди / В.А. Чернышев. – М., 1965. – 232с.
1151278
  Горшкова Н.М. Синтаксис простого предложения в языке русского фольклора : Автореф... канд. филол.наук: / Горшкова Н. М.; ЛГУ. – Л., 1967. – 18л.
1151279
  Руднев А.Г. Синтаксис простого предложения. / А.Г. Руднев. – М., 1960. – 170с.
1151280
  Іваницька Н.Л. Синтаксис простого речення / Н.Л. Іваницька. – К., 1989. – 62с.
1151281
  Чуприна О.А. Синтаксис простого речення в схемах і таблицях / О.А. Чуприна, С.О. Чуприна. – Харків : Основа, 2013. – 77, [2] с. – Бібліогр.: с. 78. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (112)). – ISBN 978-617-00-1715-4
1151282
  Дарканбаева Ирина Темирбаевна Синтаксис прямой, косвенной и несобственно-прямой речи в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дарканбаева Ирина Темирбаевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 27л.
1151283
  Карпова Н.С. Синтаксис рассказов Л. Н, Толстого для детей : Автореф... канд. филол.наук: / Карпова Н. С.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1956. – 14л.
1151284
  Норман Б.Ю. Синтаксис речевой деятельности / Б.Ю. Норман. – Минск, 1978. – 151с.
1151285
   Синтаксис речевых единиц в современном русском языке. – Днепропетровск, 1992. – 200с.
1151286
  Панюшева М.С. Синтаксис родительного падежа и ео синонимические замены в языке письменности 17 века. : Автореф... Канд.филол.наук: 678 / Панюшева М.С.; МГУ. – М, 1970. – 17л.
1151287
  Тарланов З.К. Синтаксис русских пословиц : Автореф... д-ра филол.наук: 10.660 / Тарланов З.К.; ЛГУ. – Л., 1970. – 34л.
1151288
  Шулене О. Синтаксис русского говора Зарасайского района Литовской ССР. (Простое предложение) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Шулене О. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 18 с.
1151289
   Синтаксис русского предложения : Межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. – 143 с.
1151290
  Овсянико-Куликовский Синтаксис русского языка / Овсянико-Куликовский. – Пб. – 312с.
1151291
  Овсянико-Куликовский Синтаксис русского языка / Д.Н. Овсянико-Куликовский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Овсянико-Куликовской, 1912. – 322 с. – 1-е изд. удостоено Московск. ун-том премии им. Поливанова. – Библиогр. в подстроч. прим.
1151292
  Овсянико-Куликовский Синтаксис русского языка / проф. Д.Н. Овсянико-Куликовский. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Овсянико-Куликовской, 1912. – 322 с. – 1-е издание удостоено Моск. Ун-том премии им. Поливанова. – Библиогр. в подстроч. прим.
1151293
  Гусев Н. Синтаксис русского языка : научно-пед. секция гос. ученого совета допущено для школ II ступени / Н. Гусев, Н. Сидоров. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное изд-во, 1924. – 102, [1] с. – (Учебники и учебные пособия для школ I и II ступени)
1151294
  Грунский Н.К. Синтаксис русского языка / Н.К. Грунский. – Ленинград : Акад. Наук СССР
Вып. 1. – 1925. – 18 с. – Оттиск.


  А.А. Шахматов. Синтаксис русского языка. Вып. 1 Учение о предложении и о словосочетании (издано в ознаменование двухстолетнего юбилея АН СССР. Ленинград, 1925), XVIII+44. Синтаксис рус. яз. Вып. 2. Учение о частях речи. Дополнения (издано в онам. ...
1151295
  Шахматов А.А. Синтаксис русского языка / А.А. Шахматов. – изд. 2-е. – Л, 1941. – 620с.
1151296
  Тимофеев К.А. Синтаксис русского языка / К.А. Тимофеев. – Новосибрск
Ч.2. – 1974. – 123 с.
1151297
   Синтаксис русского языка. – Х., 1986. – 88с.
1151298
  Гукова Л.Н. Синтаксис русского языка : тестовые задания и справочные материалы : учеб. пособие для студентов-филологов / Л.Н. Гукова, Е.Н. Степанов ; МОНУ ; Одесский филиал ин-та инновац. технологий и содержания образования МОН Украины ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2011. – 384 с. – Библиогр.: с. 11-14. – ISBN 978-966-190-322-6
1151299
  Белоруссов И. Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни / И. Белоруссов; И. Беларуссов. – Орел : Тип. Хализева, 1901. – 258 с., 1-12
1151300
  Васильев П. Синтаксис русского языка для младших классов средних учебных заведений и для городских училищ : с необходимым метериалом для устных и письменных упражнений / сост. Петр Васильев. – Изд. 9-е, испр. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1912. – 115, [1] с.
1151301
  Вагнер В.Н. Синтаксис русского языка как иностранного и его преподавание : учебное пособие / В.Н. Вагнер. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 168с. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 978-5-89349-650-5
1151302
  Красногорский П. Синтаксис русского языка с необходимым материалом для упражнений знаков препинания / П. Красногорский. – Изд. 7-е. – С.-Петербург : Тип. В. Безобразова и Ко, 1906. – 110, [1] с. – Ученым Ком. Минист. Народн. Просв. допущено в шестом изд. (журн. М.Н. Пр. 1904 г. февраль) в качестве руководства при преподавании рус. яз. в средних учеб. заведениях
1151303
  Терещенко Н.М. Синтаксис самодийских языков / Н.М. Терещенко. – Л., 1973. – 323с.
1151304
  Гагкаев Казан Егорович Синтаксис сетинского предложения : Автореф... д-ра филол.наук: / Гагкаев Казан Егорович; Ин-т языкознания АН СССР. Сев.-Осет. науч.-исслед. ин-т. – Орджоникидзе, 1963. – 43л.
1151305
  Борковский В.И. Синтаксис сказок / В.И. Борковский. – М, 1981. – 235с.
1151306
  Мамалига А.І. Синтаксис складних конструкцій у публіцистичному стилі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 38-44. – (Журналістика ; Вип. 6)


  Розглядаються комунікативні одиниці текстової текстури публіцистичного твору. Дослідження засвідчує, що їх побудова зумовлена необхідністю повідомлення основної інформації у супроводі засобів коментування різнопланової деталізації емоційної наснаженості.
1151307
  Кващук А.Г. Синтаксис складного речення / А.Г. Кващук. – К., 1986. – 109с.
1151308
  Медушевський А.П. Синтаксис складного речення в середній школі : Дис... наук: / Медушевський А.П.;. – К., 1948. – 299л. – Бібліогр.:л.287-294
1151309
  Москаленко А.А. Синтаксис складного речення давньоруської та української мови. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1959. – 33с.
1151310
   Синтаксис словосполучення і простого речення. – К., 1975. – 222с.
1151311
   Синтаксис словосполучення і простого речення. – К, 1975. – 222с.
1151312
  Смирнова Н.В. Синтаксис сложного предложения / Н.В. Смирнова. – М.
Ч.3. – 1972. – 131с.
1151313
   Синтаксис сложного предложения : межвуз. тем. сб. – Калинин : КГУ, 1978. – 161 с.
1151314
   Синтаксис сложного предложения : (Устойчивые структуры рус. яз.). Учеб. пособие. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1985. – 135 с. – Авт. указаны на 4-й с. – Библиогр.: с. 128-131 (72 назв.)
1151315
  Медушевский А.П. Синтаксис сложного предложения в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Медушевский А.П. ; Министерство Просвещения. Киевский государственный педагогический институт им. А.М. Горького. – Киев. – 12 с.
1151316
   Синтаксис сложного предложения германских языков : сборник научных трудов. – Ленинград, 1973. – 142 с.
1151317
  Кремко И.И. Синтаксис сложного предолжения слонимских актов второй половины XVI века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кремко И.И.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1960. – 26л.
1151318
  Тарасевич Таисия Аркадьевна Синтаксис сложного словосочетания. (На материале трехкомпонентных словосочетаний с прямопереходными глаголами в роли организующего центра) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Тарасевич Таисия Аркадьевна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 20л.
1151319
  Столярова Л.П. Синтаксис сложноподчиненного предложения / Л.П. Столярова. – Днепропетровск, 1992. – 30с.
1151320
  Пометун Т.Е. Синтаксис сложноподчиненного предложения "Книги о скудности и богатстве" И.Т.Посошкова : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Пометун Т.Е.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Душанбе, 1969. – 19л.
1151321
  Гаджиева Н.З. Синтаксис сложноподчиненного предложения в азербайджанском языке / Н.З. Гаджиева. – М., 1963. – 218с.
1151322
   Синтаксис современного английского языка. – Пятигорск, 1974. – 111с.
1151323
   Синтаксис современного английского языка. – Пятигорск, 1974. – 111с.
1151324
  Зверева Е.Н. Синтаксис современного английского языка. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1956. – 16с.
1151325
  Зверева Е.Н. Синтаксис современного английского языка. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1956. – 58с.
1151326
  Зверева Е.Н. Синтаксис современного английского языка. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1956. – 18с.
1151327
  Зверева Е.Н. Синтаксис современного английского языка. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1957. – 20с.
1151328
  Смычковская Ю.А. Синтаксис современного испанского языка / Ю.А. Смычковская. – Киев, 1979. – 191с.
1151329
  Шутова Е.И. Синтаксис современного китайского языка / Е.И. Шутова. – Москва, 1991. – 390с.
1151330
  Балькявичюс Й. Синтаксис современного литовского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Балькявичюс Й. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. – Вильнюс, 1963. – 28 с.
1151331
  Бертагаев Т.А. Синтаксис современного монгольского языка в сравнительном освещении. / Т.А. Бертагаев. – М, 1964. – 280с.
1151332
  Гулыга Е.В. Синтаксис современного немецкого языка / Е.В. Гулыга, М.Д. Натанзон. – М.-Л., 1966. – 226с.
1151333
  Адмони В.Г. Синтаксис современного немецкого языка / В.Г. Адмони. – Ленинград, 1973. – 366с.
1151334
  Беляев Ю.И. Синтаксис современного русского литературного языка : Учебное пособие / Ю.И. Беляев; МОиНУ. ХГУ. – Херсон, 2003. – 496 с. – ISBN 966-8249-29-1
1151335
  Гиппиус В.В. Синтаксис современного русского языка / В.В. Гиппиус. – М., 1922. – 52с.
1151336
  Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка / А.Г. Руднев. – 2-е изд. – Москва, 1968. – 320с.
1151337
  Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка / Н.С. Валгина. – Москва, 1973. – 424 с.
1151338
   Синтаксис современного русского языка : (сб. программир. заданий). – Львов : Вища школа
Ч. 1 : Простое предложение. – 1976. – 115 с.
1151339
   Синтаксис современного русского языка : (сб. программир. заданий). – Львов : Вища школа
Ч. 2 : Простое предложение. – 1977. – 107 с.
1151340
   Синтаксис современного русского языка : (сб. программир. заданий). – Львов
Ч. 3 : Простое предложение. – 1977. – 76с.
1151341
  Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка / Н.С. Валгина. – 2-е изд. – Москва, 1978. – 439с.
1151342
   Синтаксис современного русского языка. – Москва : УДИ, 1978. – 62 с.
1151343
   Синтаксис современного русского языка : учеб. пособ. для занятий с иностр. студентами-филол. с родным нем. яз. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1979. – 161 с.
1151344
   Синтаксис современного русского языка : учеб. пособ. для иностр. студ.-филологов. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. – 182 с. – ISBN 5-7455-0195-2
1151345
  Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка / Н.С. Валгина. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1991. – 431с.
1151346
  Кустова Г.И. Синтаксис современного русского языка : Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Г.И. Кустова, К.И. Мишина, В.А. Федосеев. – Москва : Academia, 2005. – 256с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2025-6
1151347
  Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка. / А.Г. Руднев. – М., 1963. – 364с.
1151348
  Ионина М.В. Синтаксис современного русского языка. / М.В. Ионина. – Донецк
1. – 1970. – 92с.
1151349
  Илия Л.И. Синтаксис современного французского языка / Л.И. Илия. – Москва, 1962. – 384 с.
1151350
  Реферовская Е.А. Синтаксис современного французского языка. (Сложное предложение) / Е.А. Реферовская. – Ленинград, 1969. – 238с.
1151351
  Липеровский В.П. Синтаксис современного хинди / В.П. Липеровский. – М., 1987. – 164с.
1151352
  Пирогов Николай Александрович Синтаксис современной нижненемецкой диалектной литературы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пирогов Николай Александрович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1980. – 27л.
1151353
  Шигаревская Нина Александровна Синтаксис современной французской разговорной речи. (Простое предложение) : Автореф... д-ра филол.наук: 664 / Шигаревская Нина Александровна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1151354
  Жолковский А.К. Синтаксис сомали / А.К. Жолковский. – М, 1971. – 268с.
1151355
  Урысов Е.В. Синтаксис союзов и коннекторов и теория валентности // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 3-24. – ISSN 0373-658Х
1151356
  Охомуш Е.А. Синтаксис старославянского языка / Е.А. Охомуш, А.Т. Сизько. – Днепропетровск, 1964. – 52с.
1151357
  Ермоленко С.Я. Синтаксис стихотворной речи. (На материале укр. советской поэзии) : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Ермоленко С.Я.; Отд-е литературы, яз. и искусствоведения АН УССР. – К., 1968. – 16л.
1151358
  Богданова Е.И. Синтаксис Стоглава : Автореф... канд. филол.наук: / Богданова Е. И.; МГУ. – М., 1958. – 17л.
1151359
  Юркова В.Н. Синтаксис субстантивных словосочетаний в "Казанском летописце" : Автореф... канд. филол.наук: 669 / Юркова В.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 23л.
1151360
  Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення / П.С. Дудик. – К, 1973. – 288с.
1151361
   Синтаксис сучасної англійської мови : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Є.І. Гороть [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 463, [1] с. : іл., табл. – Текст англ. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 458-461. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-565-9
1151362
  Мовчун Є. Синтаксис сучасної німецькомовної поезії. Ії переклад українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 192-196
1151363
  Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови : Навч. посібник / М.У. Каранська. – Київ : Либідь, 1995. – 312 с.
1151364
  Кадочнікова О.П. Синтаксис сучасної української літературної мови : зб. вправ і завдань / Олена Кадочнікова ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2017. – 155, [1] с. – ISBN 978-966-2410-81-5
1151365
  Слинько І.І. Синтаксис сучасної української мови : Проблемні питання / І.І. Слинько. – Київ : Вища школа, 1994. – 672с.
1151366
  Сафиуллина Ф.С. Синтаксис татарской разговорной речи / Ф.С. Сафиуллина. – Казань, 1978. – 253 с.
1151367
   Синтаксис текста. – Москва, 1979. – 368 с.
1151368
  Сыч В.Ф. Синтаксис украинской полемической литературы конца XVI - начала XVII ст. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сыч В.Ф. ; Мв и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1960. – 18 с.
1151369
  Плиско К.М. Синтаксис українскьої мови із системою орієнтирів для самостійного вивчення / К.М. Плиско. – Харків, 1992. – 150с.
1151370
  Чолан В.Я. Синтаксис українських офіційно-ділових текстів у військовій сфері : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Чолан В.Я. ; МОНУ ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 213 л. – Бібліогр.: л.199-213
1151371
  Чолан В.Я. Синтаксис українських офіційно-ділових текстів у військовій сфері : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Чолан В.Я. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1151372
  Добош Синтаксис українських південнокарпатських говорів / Добош, в.і. – Ужгород, 1971. – 119с.
1151373
  Добош В.І. Синтаксис українських південнокарпатських говорів / В.І. Добош. – Ужгород, 1972. – 48с.
1151374
  Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови : Підручник / К.Ф. Шульжук. – Київ : Академія, 2004. – 408с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-173-2
1151375
  Ожоган В.М. Синтаксис української мови : навч. посібник / Василь Ожоган ; М-во освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2009. – 331, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 208-228 та в кінці розд. – (Серія: Мовознавчі студії). – ISBN 978-966-188-116-6
1151376
  Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови : підручник. – 2-е вид., допов. – Київ : Академія, 2010. – 406, [2] с. – Бібліогр.: с. 398-406. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-312-6
1151377
  Дудик П.С. Синтаксис української мови : підручник / П.С. Дудик, Л.В. Прокопчук. – Київ : Академія, 2010. – 384 с. – Бібліогр.: с. 374-380. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2


  Синтаксис є центральним розділом граматики, адже на синтаксичному рівні лексеми, словоформи набувають граматичного оформлення і комунікативної спрямованості, утворюючи синтаксичні одиниці — члени речення, словосполучення і речення різноманітної будови. ...
1151378
  Плиско К.М. Синтаксис української мови в опорних конспектах, таблицях і завданнях / К.М. Плиско. – Харків : Основа, 2004. – 96с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.10). – ISBN 966-333-076-7
1151379
  Студнева А.И. Синтаксис художественной прозы А.С. Пушкина / А.И. Студнева. – Волгоград, 1988. – 107с.
1151380
  Иванчикова Е.А. Синтаксис художественной прозы Достоевского / Е.А. Иванчикова ; АН СССР. Ин-т русского языка. – Москва : Наука, 1979. – 287 с.
1151381
  Фигуровский И.А. Синтаксис целого текста и ученические письменные работы / И.А. Фигуровский. – М., 1961. – 171с.
1151382
  Яковлев Н.Ф. Синтаксис чеченского литературного языка / Н.Ф. Яковлев. – М-Л, 1940. – 319с.
1151383
  Колесникова В.Д. Синтаксис эвенкийского языка. / В.Д. Колесникова. – М.Л., 1966. – 247с.
1151384
  Раянди Х. Синтаксис эстонского имперсонала и пассива : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Раянди Х.; АН Эст.ССР. Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1969. – 35л.
1151385
  Добош В.И. Синтаксис южнокарпатских говоров украинского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Добош В.И.; Ужгородский гос.ун-т. – Ужгород, 1978. – 28л.
1151386
  Петличный И.З. Синтаксис языка произведений Ивана Франко. На материале худож. прозы : Автореф. дис. ... док. филол. наук / Петличный И.З. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1965. – 32 с. – Бібліогр.:с.31-32
1151387
   Синтаксис языков народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1981. – 95с.
1151388
  Братчиков И.Л. Синтаксис языков программирования. / И.Л. Братчиков. – Москва : Наука, 1975. – 232с.
1151389
  Орлова І.С. Синтаксис як компонент ідіостилю автора та його відтворення у перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 224-231. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
1151390
  Холодович А.А. Синтаксис японского военного языка / А.А. Холодович. – М., 1937. – 248с.
1151391
  Конрад Н.И. Синтаксис японского национального литературного языка. / Н.И. Конрад. – Москва, 1937. – 375с.
1151392
  Шингарева Елена Александровна Синтаксис, семантика и прагматика информационного языка объективно-признакового типа : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Шингарева Елена Александровна; ЛГУ. – Л., 1979. – 20л.
1151393
   Синтаксис, фразеология и лингвистика английского языка. – Рязань, 1976. – 113с.
1151394
   Синтаксис, фразеология и лингвостилистика английского языка. – Рязань, 1976. – 113с.
1151395
  Ломакович С.В. Синтаксис: Вправи. Завдання. Диктанти. : 7-8 класи. Дидактичні матеріали / С.В. Ломакович, В.Ф. Жовтобрюх. – Харків : Світ дитинства, 1997. – 160с. – ISBN 966-544-090-Х
1151396
  Бабайцева В.В. Синтаксис: Пунктуация / В.В. Бабайцева, Л.Ю. Максимов. – Москва : Просвещение, 1987. – 271с.
1151397
  Малинович М.В. Синтаксическая валентность в именных свободных словосочетаниях как вторичных образованиях глагольных структур. (На материале соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Малинович М.В.; АН СССР, Ин-т языкознания. – М., 1968. – 21л.
1151398
  Уздинская Е.Н. Синтаксическая валентность глаголов современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Уздинская Е.Н. ; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 29 с.
1151399
  Сафронова Е.А. Синтаксическая валентность причастия и ее реализация в структуре предложения современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04. / Сафронова Е. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1151400
  Лазарис Т.Н. Синтаксическая вариантность моделей сложноподчиненных предложений современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Лазарис Т.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1968. – 22л.
1151401
  Полтавский П.Х. Синтаксическая деривация в аспекте современных исследований // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 107-116. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1151402
  Мурзин Л.Н. Синтаксическая деривация. Анализ производных предложений рус. яз. / Л.Н. Мурзин. – Пермь, 1974. – 170с.
1151403
  Ветчинкина З.М. Синтаксическая дистрибуция verba tradendi. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ветчинкина З.М.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1975. – 23л.
1151404
  Щербакова А.В. Синтаксическая и лексико-семантическая сочетаемость глаголов приема и изъятия в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Щербакова А.В.; Калинин.гос.ун-т. – Калинин, 1975. – 30л.
1151405
   Синтаксическая и лексическая семантика. – Новосибирск, 1986. – 267с.
1151406
  Ляшкова Н.И. Синтаксическая и семантическая структура простого предложения современного французского языка : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Ляшкова Н. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1984. – 179л. – Бібліогр.:л.157-177
1151407
  Ляшкова Н.И. Синтаксическая и семантическая структура простого предложения современного французского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Ляшкова Н.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К,., 1984. – 16л.
1151408
  Верба Л.Г. Синтаксическая идиоматика в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Верба Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 20 с.
1151409
  Верба Л.Г. Синтаксическая идиоматика в современном английсокм языке : Дис... канд. филол.наук: / Верба Л. Г.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1975. – 174л. – Бібліогр.:л.149-174
1151410
  Ковылина Л.Н. Синтаксическая интерференция и способы ее изучения : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.19 / Ковылина Л.Н.; МВ и ССО Каз. ССР. Алма-Атинский пед. ин-т ин. яз. – Алма ата, 1981. – 226л. – Бібліогр.:л.222-226
1151411
  Ковылина Л.Н. Синтаксическая интерференция и способы ее изучения. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Ковылина Л.Н.; КГУ. – К, 1983. – 24л.
1151412
  Пожарицкая Е.А. Синтаксическая карнавализация речи главных героев американского вестерна // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 253-257. – ISBN 978-966-2668-24-7
1151413
  Сат К.А. Синтаксическая категория периода в истории филологической науки // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 80-89. – ISSN 0130-9730


  Статья посвящена истории вопроса синтаксической категории периода с точки зрения грамматики и риторики.
1151414
  Медынская Вера Леонидовна Синтаксическая категория причины и ее взаимодействие с другими синтаксическими значениями (по данным русского языка 1 половины XIX в.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Медынская Вера Леонидовна; МВ ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 16л.
1151415
  Печенкина Таисия Григорьевна Синтаксическая категория уступиетльности формы ее выражения в русском литературном язые 2-й половины XIX в. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Печенкина Таисия Григорьевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1151416
  Зеленко О.Г. Синтаксическая категория цели и способы ее выражения в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Зеленко О.Г.; АН БССР, Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1989. – 18л.
1151417
  Назарова И.А. Синтаксическая многозначность в современном английском языке / И.А. Назарова. – Калинин, 1977. – 76с.
1151418
  Левина Е.П. Синтаксическая многозначность и ее реализация в атаке коммуникации : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Левина Е. П.; Мосу. ин-т ин. яз. – Москва, 1987. – 19л.
1151419
  Бондаревская Ольга Дмитриевна Синтаксическая однородность в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Бондаревская Ольга Дмитриевна ; АН УССР, Ин-т языкознания АН УССР. – Киев, 1973. – 24 с.
1151420
  Колесников Н.П. Синтаксическая омонимия в простом предложении. / Н.П. Колесников. – Ростов -на-Дону, 1981. – 144с.
1151421
  Дрейзин Ф.А. Синтаксическая омонимия в русском языке с точки зрения автоматического анализа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дрейзин Ф.А. ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1966. – 26 с.
1151422
  Спасова Лилия Викторовна Синтаксическая организация и текстообразующая роль описательных контекстов в современной русской поэзии : Дис... наук: / Спасова Лилия Викторовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 180л. – Бібліогр.:л.159-180
1151423
  Спасова Л.В. Синтаксическая организация и текстообразующая роль описательных контекстов в современном русской поэзии. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Спасова Л.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 22л.
1151424
  Бирюкова Д.В. Синтаксическая организация описаний интерьера в художественном дискурсе // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 106-110. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
1151425
  Мазурок М.А. Синтаксическая организация трилогии К.Симонова "Живые и мертвые" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Мазурок М.А.; ОГУ. – Одесса, 1986. – 22л.
1151426
  Чиликина Н.Г. Синтаксическая роль инфинитива в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чиликина Н.Г.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 16л.
1151427
  Халилов А.А. Синтаксическая роль указательных и вопросительных местоимений в азербайджанском и татарском языках. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.06 / Халилов А.А.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1974. – 34л.
1151428
   Синтаксическая семантика и прагматика. – Калинин, 1982. – 150с.
1151429
  Смурова Л.И. Синтаксическая семантика конструкций "for+noun" в современном английском языке // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 81-85. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
1151430
  Криворчук Инна Александровна Синтаксическая семантика постсубстантивного именного локатива в современном испанском языке : Дис... Канд. филол.наук: 10.02.05 / Криворчук Инна Александровна; Мин-во просвещещния УССР Киевский гос. пед ин-т иностранн. языков. – 188л.
1151431
  Криворчук И.А. Синтаксическая семантика постсубстантивного именного локатива в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Криворчук И.А. ; Киев. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Киев, 1981. – 17 с.
1151432
  Криворчук И.А. Синтаксическая семантика постсубстантивного именного локатива в современном испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Криворчук И.А.; Киев. гос. пед. ин-тут ин. яз. – К., 1981. – 17л.
1151433
  Петровская С.С. Синтаксическая семантика субстантивно-инфинитивного словосочетания // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 136-138
1151434
  Евневич М.С. Синтаксическая синонимика в современном белорусском языке : Автореф... д-ра филол. наук: 10.02.02 / Евневич М.С.; АН БССР. – Минск, 1981. – 45л. – Бібліогр.:с.44-45
1151435
  Сухотин В.П. Синтаксическая синонимика в современном русском литературном языке. Глагольные словосочетания / В.П. Сухотин. – М., 1960. – 160с.
1151436
  Афанасьева В.Н. Синтаксическая синонимика и некоторые вопросы изучения ее в школе : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Афанасьева В.Н.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1151437
  Пономарев А.Н. Синтаксическая синонимика как метериал для работы в школе / А.Н. Пономарев. – Курган, 1969. – 42с.
1151438
  Потапова Т.Г. Синтаксическая синонимия аппозитивных конструкций в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Потапова Т.Г.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 25л.
1151439
  Михальков Ф.Я. Синтаксическая синонимия в области выражения временных обстоятельств в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Михальков Ф.Я.; Москов. гос. пед.ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1968. – 15л.
1151440
  Кожевникова Н.А. Синтаксическая синонимия в художественном тексте // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2005. – № 2. – С. 82-88. – ISSN 0373-658Х
1151441
  Плотникова Г.С. Синтаксическая синонимия с точки зрения семантических форм мышления // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 518-522. – ISBN 978-966-188-046-6
1151442
  Грацианская Р.Н. Синтаксическая система А.М. Пешковского : в кратком изложении / Р.Н. Грацианская. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1930. – 118, [2] с. – На тит. л.: по "Русскому синтаксису в научном освещении" под редакцией автора
1151443
  Левицкий Ю.А. Синтаксическая система языка / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1983. – 67с.
1151444
  Лобанова Н.А. Синтаксическая сочетаемость возвратных глаголов в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лобанова Н.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 17 с.
1151445
  Лебедева М.Н. Синтаксическая сочетаемость глаголов / М.Н. Лебедева. – Москва, 1984. – 89с.
1151446
  Айдынов И.М. Синтаксическая сочетаемость имен прилагательных в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Айдынов И.М.; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1970. – 14л.
1151447
  Дорофеева Т.М. Синтаксическая сочетаемость русского глагола / Т.М. Дорофеева. – М., 1986. – 103с.
1151448
  Агладзе Т.К. Синтаксическая сочетаемость словопроизводственной группы "брать" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Агладзе Т.К.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 25л.
1151449
  Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика / Г.Я. Солганик. – М., 1973. – 214с.
1151450
  Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика / Г.Я. Солганик. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1991. – 181с.
1151451
  Цивьян Т.В. Синтаксическая структура балканского языкового союза / Т.В. Цивьян ; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва : Наука, 1979. – 301 с.
1151452
  Чирва Г.М. Синтаксическая структура безличных предложений украинского языка. (На матер. лит. 50-70 гг. ХХ в.) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Чирва Г.М. ; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1977. – 20 с.
1151453
  Андрамонова Н.А. Синтаксическая структура внутренних монологов произведений Л.Н. Толстого / Н.А. Андрамонова. – Казань, 1969. – 64с.
1151454
  Макарова Л.К. Синтаксическая структура глагоолв непроцессуальной семантики в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Макарова Л.К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 23л.
1151455
  Гвоздецкая Наталья Юрьевна Синтаксическая структура древнеисландских адъективно-субстантивных словосочетаний. (Опыт типол. анализа) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гвоздецкая Наталья Юрьевна; МГУ. Филол. фак. – М., 1976. – 22л.
1151456
  Нушикян Э.А. Синтаксическая структура и интонация ответно-воспроизводящего повтора в диалогической английской речи. (Учеб. пособие). / Э.А. Нушикян, О.И. Еременок. – Одесса, 1983. – 56с.
1151457
  Ковальчук Н.С. Синтаксическая структура предложения в информационных текстах. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Ковальчук Н.С.; МВ и ССО СССР. – Днепропетровск, 1980. – 21л.
1151458
   Синтаксическая структура простого предложения. – Смоленск, 1979. – 80с.
1151459
   Синтаксическая структура простого предложения. – Смоленск, 1979. – 80с.
1151460
  Пивненко Б.А. Синтаксическая функция глаголов движения и положения в современном английском языке. / Б.А. Пивненко. – Одесса, 1961. – 14с.
1151461
  Шумская И.А. Синтаксическая функция инфинитива в современном белорусском литературном языке. : Автореф... канд. филолог..наук: 10.02.02 / Шумская И.А.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1973. – 20л.
1151462
  Чуваева В.Г. Синтаксическая функция причастынх оборотов в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Чуваева В.Г.;. – М., 1951. – 14л.
1151463
  Шмелев Д.Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке / Д.Н. Шмелев. – М., 1976. – 151 с.
1151464
  Зеликов М.В. Синтаксическая эмфаза в испанском языке. / М.В. Зеликов. – Л., 1987. – 82,1с.
1151465
  Долинина И.Б. Синтаксически значимые категории английского глагола / И.Б. Долинина. – Л., 1989. – 215с.
1151466
  Михневич А.Е. Синтаксически неделимые словосочетания как члены предложения в современном белорусском литературном языке.. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Михневич А.Е. ; АН БССР, Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1963. – 21 с.
1151467
  Межжерина Светлана Алексеевна Синтаксически несвободное значение в кругу имен существительных : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Межжерина Светлана Алексеевна; АПН СССР. – М., 1978. – 24л.
1151468
  Ингерман П. Синтаксически ориентированный транслятор / П. Ингерман. – Москва, 1969. – 176с.
1151469
  Авраменко О.П. Синтаксически составные слова в системе английского наречия : автореф. ... канд. филол. наук / Авраменко О.П. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киевский гос. ордена Ленина ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1962. – 31с.
1151470
  Гасаненко Наталия Александровна Синтаксические аспекты языков программирования в семантико-синтаксических системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Гасаненко Наталия Александровна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
1151471
  Гасаненко Наталия Александровна Синтаксические аспекты языков программирования в семантико-синтаксических системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Гасаненко Наталия Александровна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
1151472
  Гасиненко Наталия Александровна Синтаксические аспекты языков программирования в семантико-синтаксических системах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Гасиненко Наталия Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 103л. – Бібліогр.:л.89-93
1151473
  Вейхман Г.А. Синтаксические единства в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 004 / Вейхман Г.А.; Ин-т языкознания. – Москва, 1963. – 27л.
1151474
  Чернухина И.Я. Синтаксические единства в современном русском языке. (На матер. беллетристики). : Автореф... канд. филолог.наук: 662 / Чернухина И.Я.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 18л.
1151475
  Федосюк М.Ю. Синтаксические значения и синтаксические смыслы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 18-30. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1151476
  Хитрова И.В. Синтаксические и лексические средства выражения темпоральности в английском языке // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 116-120. – ISSN 1684-2618
1151477
  Хитрова И.В. Синтаксические и лексические средства выражения темпоральности в английском языке // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 116 - 120. – ISSN 1684-2618
1151478
  Петросова Е.Г. Синтаксические и пунктуационные трансформации при переводе английской модернистской прозы на материале произведений Элизабет Боуэн) / Е.Г. Петросова, Ю.Г. Кремнева // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 109-124. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
1151479
   Синтаксические и семантические исследования неэкстенсиональный логик. – М., 1989. – 308с.
1151480
  Милютина Вера Дмитриевна Синтаксические и семантические структуры предложений, формируемых английскими каузативными глаголами отадъективного характера : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Милютина Вера Дмитриевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 22л.
1151481
  Бельская Марина Ивановна Синтаксические и структурно-текстовые средства реализации прагматики в кратких информационных сообщениях (На материале английской прессы) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Бельская Марина Ивановна; Моск. ин-т иностранных языков им. М.Тореза. – М., 1990. – 23л.
1151482
  Аврорин В.А. Синтаксические исследования по нанайскому языку / В.А. Аврорин ; Сиб. отд-ние АН СССР, Ин-т истории, филологии и философии. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1981. – 295 с. – Библиогр.: с. 192-193
1151483
  Щетинин Л.М. Синтаксические категории и их функции в речи. / Л.М. Щетинин. – Ростов -на-Дону, 1972. – 141с.
1151484
  Шеин В.Н. Синтаксические классы слов в русском языке / В.Н. Шеин. – М, 1967. – 35с.
1151485
  Бейлина Елена Петровна Синтаксические конструкции и семантико-гамматические свойства обращений : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бейлина Елена Петровна; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1975. – 24л.
1151486
  Белоусов Н.И. Синтаксические конструкции наречного типа в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Белоусов Н.И.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 23л.
1151487
  Ткаченко Р.Г. Синтаксические конструкции прямой речи в английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ткаченко Р.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 28 с.
1151488
  Ткаченко Рената Григорьевна Синтаксические конструкции прямой речи в английском языке. : Дис... канд. филолог.наук: / Ткаченко Рената Григорьевна; МВ и ССО УССР. Харьк. ун-т. – Х., 1977. – 202л. – Бібліогр.:л.138-169
1151489
  Горелова Л.Н. Синтаксические конструкции с родительным количественным в современном русском языке (На материале различных видов устной речи) : Автореф... канд. филол.наук: / Горелова Л. Н.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1969. – 25л.
1151490
  Богдан С.К. Синтаксические конструкции с чисительными в памятниках украинской деловой письменности XIV--XVII вв. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Богдан С.К. ; ОГУ им. Мечникова. – Одесса, 1965. – 19 с.
1151491
  Нестеренко С.И. Синтаксические конструкции со значением исключения и включения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нестеренко С. И.; Лен.гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 19л.
1151492
  Тер-Аракелян Синтаксические контрукции со связочными словами выражающими посессивную отнесеннность (на матер. рус. и армян. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Тер-Аракелян Р. А.; Тер-Аракеолян Р. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1972. – 25л.
1151493
  Ронгинский В.М. Синтаксические модели заголовков и их использование в различных стилях речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ронгинский В. М. ; АН УССР, От-ние лит, яз. и искусств. – Киев, 1965. – 20 с.
1151494
  Коломенская И.Д. Синтаксические модели немецкого языка и их использование при активизации грамматического материала на первом курсе неязыкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: / Коломенская И.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 26л.
1151495
   Синтаксические модели разговорной речи и специальные эмоционально-экспрессивные средства в современном английском языке. – Ростов-на-Дону, 1963. – 36с.
1151496
   Синтаксические модели разговорной речи и специальные эмоционально-экспрессивные средства в современном английском языке. – Ростов-на-Дону, 1963. – 36с.
1151497
   Синтаксические модели фразеологизмов : межвуз. сб. науч. тр. – Челябинск : ЧГПИ, 1989. – 178, [2] с.
1151498
  Бабичева Л.П. Синтаксические новшества Н.М. Карамзина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бабичева Л.П. ; Куйб. гос. пед ин-т. – Куйбышев, 1966. – 16 с.
1151499
   Синтаксические особенности литературных языков на ранних этапах их формирования. – Л, 1982. – 200с.
1151500
  Шукис Й. Синтаксические особенности литовских говоров понтининков и западных пунтининков. (Некоторые особенности простого предложения и сложное предложение) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Шукис Й. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 16 с.
1151501
  Суханова З.Я. Синтаксические особенности отглагольных существительных со значением действия. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суханова З.Я.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 19л.
1151502
  Швец А.В. Синтаксические особенности произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка (на матер. повест. 80-90 х гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Швец А. В. ; МВО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. рус. языка. – Киев, 1955. – 17 с.
1151503
  Швец А.В. Синтаксические особенности произведений Д.Н.Мамина-Сибиряка (на мат-лах повестей 80-90-х годов) : Дис... канд. филолог.наук: / Швец А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф русс. яз. – К., 1955. – 304л.
1151504
  Тоцкая Н.И. Синтаксические особенности произведений Панаса Мирного (На матер. романов: "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" и "Повія"). : Автореф... канд. филолог.наук: / Тоцкая Н.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 16л.
1151505
  Милых М.К. Синтаксические особенности прямой речи в художественной прозе / М.К. Милых. – Ростов -на-Дону, 1956. – 168с.
1151506
  Рогова К.А. Синтаксические особенности публицистической речи. / К.А. Рогова. – Л., 1975. – 71с.
1151507
  Архипов А.Ф. Синтаксические особенности речевого жанра радиоинтервью.(на матер. радиовещания ГДР). : Автореф... наук: 10.02.04 / Архипов А.Ф.; МВ и ССО СССР. Моск. гос. пед. инст.иностр. языков. – М., 1974. – 30л.
1151508
  Королевич Н.Ф. Синтаксические особенности романа А. Головко "Бурьян" : Автореф. дис ... канд. филол. наук / Королевич Н.Ф. ; АН СССР , От-ние литер. яз. и исскуств. – Киев, 1967. – 19 с.
1151509
  Лосева Л.М. Синтаксические особенности русских народных говоров / Л.М. Лосева. – Черновцы, 1958. – 63с.
1151510
  Лосева Л.М. Синтаксические особенности русских народных говоров / Л.М. Лосева. – Черновцы, 1961. – 64с.
1151511
  Величко Т.И. Синтаксические особенности русских повестей Г.Ф.Квитки-Основьяненко : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Величко Т.И. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 19 с.
1151512
  Ванников Ю.В. Синтаксические особенности русской речи. / Ю.В. Ванников. – Москва, 1969. – 132с.
1151513
  Порхомовский М.В. Синтаксические особенности турецких пословиц // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 107-110. – Библиогр.: Лит.: с. 110; 9 п. – ISSN 1562-1391
1151514
  Абдурахманов Х. Синтаксические особенности узбекских народных пословиц. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абдурахманов Х.; АН УзССР. – Ташкент, 1964. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1151515
  Шердакова Л.Н. Синтаксические особеннсоти языка дипломатических докусентов канца XVII -- начаа XVIII вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Шердакова Л. Н.; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1960. – 20л.
1151516
   Синтаксические отношения в предложении и тексте : межвуз. сб. науч. тр. – Иваново : ИвГУ, 1984. – 152, [2]с.
1151517
   Синтаксические отношения в сложном предложении : сборник науч. тр. – Калинин : КГУ, 1989. – 156, [3] с.
1151518
  Лаврентьева Н.М. Синтаксические отношения и связи уровня простого предложения / Н.М. Лаврентьева. – Саранск, 1989. – 148с.
1151519
  Кротевич Е.В. Синтаксические отношения между словами и способы их выражения в русском и украинском языке : стенограмма лекции / Е.В. Кротевич; МВО СССР.Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко ; отв. ред. В.И. Борковский. – Львов : Львовский гос.ун-т, 1949. – 31с.
1151520
  Нгуен Ба Хынг Синтаксические позиции имен существительных с предлогом "по" в современном русском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Нгуен Ба Хынг; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1965. – 19л.
1151521
  Филичева Н.И. Синтаксические поля / Н.И. Филичева. – М, 1977. – 213с.
1151522
  Салькова Д Синтаксические поля и семантическое моделирование / Д Салькова. – Л, 1983. – 128с.
1151523
  Абрамов Б.А. Синтаксические потенции глагола : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абрамов Б.А. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. иностр. яз. – Москва, 1968. – 30 с.
1151524
  Ріжих В.И. Синтаксические преобразователи именного предложения // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 4. – С. 97-105. – ISSN 1608-0599
1151525
  Добрускина Э.М. Синтаксические сверхфазовые связи и их инженерно-лингвистическое моделирование / Э.М. Добрускина, В.Е. Берзон. – Кишинев, 1986. – 167с.
1151526
  Варламова А.А. Синтаксические свойства глаголов на -ся в соотношении с их залоговыми различиями в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Варламова А.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 20л.
1151527
  Смирнова М.А. Синтаксические свойства изменяемых глаголов в языке хауса : Автореф... канд. филол.наук: 671 / Смирнова М.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 23л.
1151528
  Опришко А.Я. Синтаксические связанные конструкции соотносительные с местоименными вопросительными предложениями, в современном русском зяыке : Автореф... канд. филол.наук: / Опришко А.Я.; Хар.ГУ. – Х., 1970. – 20л.
1151529
   Синтаксические связи в русском языке. – Владивосток, 1978. – 127с.
1151530
   Синтаксические связи в русском языке. – Владивосток, 1978. – 127с.
1151531
   Синтаксические связи в русском языке. – Владивосток, 1981. – 190с.
1151532
   Синтаксические связи и отношения. – Ростов-на-Дону, 1972. – 135с.
1151533
   Синтаксические связи и отношения. – Ростов-на-Дону, 1972. – 135с.
1151534
  Ажмухамбетов Х. Синтаксические связи между главными членами предложения в русском и казахском языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ажмухамбетов Х. ; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1964. – 16 с.
1151535
  Чикина Л.К. Синтаксические связи между компонентами словосочений в современном русском языке / Л.К. Чикина. – Саранск, 1978. – 76с.
1151536
  Расулов Равшанходжа Синтаксические связи между словами в дастане "Алпамыш" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Расулов Равшанходжа; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1151537
  Рылов Ю.А. Синтаксические связи слов в испанском предложении / Ю.А. Рылов. – Воронеж, 1985. – 187с.
1151538
   Синтаксические связи, строение формантов и семантические отношения в сложном предложении. – Калинин, 1985. – 135с.
1151539
  Панфилов В.С. Синтаксические служебные слова во вьетнамском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Панфилов В.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 20 с.
1151540
  Пименко Владимир Федорович Синтаксические сочетания глаголов beon/wesan и habban с причастием II непереходных глаголов в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пименко Владимир Федорович; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 34л.
1151541
  Агишев Х.Г. Синтаксические сочетания однокоренных слов в русском и татарском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Агишев Х.Г.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1970. – 34л.
1151542
  Васильева А.А. Синтаксические способы выражения уступительности в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Васильева А.А.; Ленигр. гос. пед. ин-т. – Л, 1965. – 27л.
1151543
  Баграмова Н.В. Синтаксические средства выражения причинно-следственных оношений в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10663 / Баграмова Н.В.; Лен. гос. пед.ин-т .Кафедра английской филологии. – Л, 1971. – 27л.
1151544
  Виноградова Т.А. Синтаксические средства выражения темпоральных отношений в современном английском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Виноградова Т.А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
1151545
  Верба Г.Г. Синтаксические средства выражения эмоциональности в испанской разговорной речи : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Верба Г. Г.; Киевский ин-т инж. гражд. авиации им. 60-летия образования СССР. – К., 1983. – 215л. – Бібліогр.:л.186-215
1151546
  Верба Г.Г. Синтаксические средства выражения эмоциональности в испанской речи : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02:05 / Верба Г.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1151547
  Кобрина Н.А. Синтаксические средства связи между самостоятельными предложениями в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кобрина Н.А.; первый Лен. гос. пед. ин-тут ин. яз. – Л., 1953. – 20л.
1151548
  Малахова Лидия Евгеньевна Синтаксические средства экспресии в творческом контексте С.А.Есенина : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Малахова Лидия Евгеньевна; Казахс. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1974. – 30л.
1151549
  Мейтус В.Ю. Синтаксические структуры в формальных языках / В.Ю. Мейтус. – К., 1974. – 28с.
1151550
  Вайс М.Я. Синтаксические структуры диалогической речи немецкого языка и их стлистическое использование в современной немецкой литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Вайс М.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1964. – 24л.
1151551
  Гладкий А.В. Синтаксические структуры естественного языка в автоматизированных системах общения / А.В. Гладкий. – Москва : Наука, 1985. – 144с.
1151552
  Орлов К.П. Синтаксические структуры простого и сложноподчиненного предложений в их соотношении с одним и тем же референтом. : Автореф... Доктора филол.наук: 660 / Орлов К.П.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1971. – 40л. – Бібліогр.:с.38-40
1151553
  Бурлакова В В. Синтаксические структуры современного английского языка / В В. Бурлакова. – М., 1984. – 112с.
1151554
  Поздеев М.М. Синтаксические типы местоименных вопросительных предложений. (На материале соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Поздеев М.М.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1970. – 28л.
1151555
  Шарипов М.К. Синтаксические функции деепричастия "деб" в узбекском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шарипов М.К.; Акад.наук СССР.Ин-т востоповедения. – Л, 1949. – 11л.
1151556
  Саидаметов Рашид Синтаксические функции деепричастных оборотов в русском языке и их эквиваленты в узбекском : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Саидаметов Рашид; Таш. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1975. – 26л.
1151557
  Буда В. Синтаксические функции и особенности подчинения определительных придаточных предложений в литовском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Буда В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1969. – 30л.
1151558
  Цагаева А.Д. Синтаксические функции инфинитива в осетинском и способы его перевода на русский язык : Автореф... канд. филол.наук: / Цагаева А. Д.; Тбил.ГУ. – Орджоникидзе, 1954. – 24л.
1151559
  Мейксина И.И. Синтаксические функции инфинитива в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Мейксина И.И.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Л., 1972. – 20л.
1151560
  Швец И.Р. Синтаксические функции инфинитива в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Швец И. Р. ; ОГУ. – Одесса, 1971. – 16 с.
1151561
  Маевская Н.И. Синтаксические функции кратких причастий действительного залога в памятниках 11-15 веков : Автореф... канд. филол.наук: / Маевская Н. И.; МВО СССР,Казан.ГУ. – Казань, 1952. – 12 с.
1151562
  Мецлер А.А. Синтаксические функции модальных и союзных слов и словосочетаний в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мецлер А.А.; МВ и ССО СССР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1973. – 26л.
1151563
  Жихарева Н.Д. Синтаксические функции прилагательных в языке великорусской народности (на матер. Моск. летописн. свода конца XV в по Уваровскому списку и московских грамот того же периода) : Автореф... канд. филол.наук: / Жихарева Н. Д.; Ворон.ГУ, Каф. русско-словян. и общего языкознан. – Воронеж, 1964. – 25л.
1151564
  Троицкий Е.Ф. Синтаксические функции союзов И и А. (По матер. из фонда А.И.Безобразова) : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Троицкий Е.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 21л.
1151565
  Мешковская Н.М. Синтаксические явления в моршанских говорах Тамбовской области. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мешковская Н.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1950. – 16 с.
1151566
  Пащенко Н.А. Синтаксический анализ и сопоставление синтаксических структур чешского и русского языков. : Автореф... Канд.филол.наук: / Пащенко Н.А.; АН СССР.Ин-т славяноведения. – М, 1965. – 18л.
1151567
  Литвищенко Г.С. Синтаксический анализ одноядерных эмовитных предложений в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Литвищенко Г.С.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1972. – 20л.
1151568
  Жеребин В.И. Синтаксический анализ при автоматическом переводе с китайского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Жеребин В. И.; Ин-т точной механ. и вычисл. техники АН СССР. – М., 1965. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1151569
  Агафонов В.Н. Синтаксический анализ языков программирования : учебное посодие / В.Н. Агафонов. – Новосибирск : НГУ, 1981. – 91 с.
1151570
  Ковригина А.И. Синтаксический аспект реализации языковой экономии в испанской прессе // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 57-63. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1151571
   Синтаксический и семантический компонент лингвистического обеспечения. – Новосибирск, 1979. – 177с.
1151572
   Синтаксический и семантический компонент лингвистического обеспечения. – Новосибирск, 1979. – 177с.
1151573
  Шабуришвили Шота Константинович Синтаксический механизм словообразования в свете теории текста. (на матер. немецкого языка) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.04 / Шабуришвили Шота Константинович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1984. – 47л.
1151574
  Рабчинская И.А. Синтаксический параллелизм как способ организации сложных конструкций : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Рабчинская И.А. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1976. – 23 с.
1151575
  Малышев Владимир Николаевич Синтаксический процесс репрезентации и репрезентант то в современном английском языке : Автореф... кадн. филол.наук: 10.02.04 / Малышев Владимир Николаевич; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1972. – 25л.
1151576
  Донец Н.А. Синтаксический разбор сложного предложения / Н.А. Донец. – Рига, 1970. – 32с.
1151577
  Золотова Г.А. Синтаксический словарь / Г.А. Золотова. – М., 1988. – 439с.
1151578
  Золотова Г.А. Синтаксический словарь : Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса / Г.А. Золотова. – 3-е изд., стереот. – Москва : Едиториал УРСС, 2006. – 440с. – ISBN 5-354-01147-7
1151579
  Тростянская З.К. Синтаксический слово-заместитель "іт" в структуре простого предложения современного английского языка : Дис... канд. филолог.наук: / Тростянская З.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 207, 10л. – Бібліогр.:л.1-5
1151580
  Артеменко Е.Б. Синтаксический строй русской народной лирической песни в аспекте ее художественной организации / Е.Б. Артеменко. – Воронеж, 1977. – 160с.
1151581
  Поспелов Н.С. Синтаксический строй стихотворных произведений Пушкина / Н.С. Поспелов. – М, 1960. – 250с.
1151582
  Закиев М.З. Синтаксический строй татарского языка / М.З. Закиев. – Казань, 1963. – 464с.
1151583
  Закиев М.З. Синтаксический строй татарского языка : Автореф... доктора филол.наук: / Закиев М.З.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР.Казан. ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. В.И.Ульян. – Казань, 1963. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1151584
  Голякова Л.А. Синтаксическое варьирование как проявление динамики нормы в немецком литературном языке. / Л.А. Голякова. – Пермь, 1983. – 36с.
1151585
  Могильный О.Т. Синтаксическое выражение эквативности в современном испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Могильный О.Т.; Москов. гос. пед. ин-т ин. лит-ры. – М., 1976. – 23л.
1151586
  Садовский В.Н. Синтаксическое определение // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
1151587
  Карпенко Т Синтаксическое поле противопоставления в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Карпенко Т.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
1151588
  Карпенко Татьяна Сергеевна Синтаксическое поле противопоставления в современном английском языке. : Дис... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Карпенко Татьяна Сергеевна; КГУ. – К., 1981. – 175л. – Бібліогр.:л.147-175
1151589
  Жукова В.С. Синтаксическое сопоставление конструкций с there is (are) и have : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жукова В. С.; Лен. гос. пед. инз. – Л., 1978. – 20л.
1151590
  Александров А.В. Синтаксическое функционирование группы простых неопределенных местоимений в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Александров А. В.; АН СССР, Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Л., 1970. – 20л.
1151591
   Синтаксична будова української мови. – К., 1968. – 203с.
1151592
  Бойко Н.В. Синтаксична варіативність та норма в структурі простих ускладнених речень пізньосередньовічної латини (на матеріалі інскрипцій ХVI-{VIII ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 67-71
1151593
  Костусяк Н. Синтаксична вербалізація відмінкових і прийменниково-відмінкових форм іменників у сучасній українській літературній мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 117-123. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1151594
  Станіслав О. Синтаксична когезія як відображення культурної парадигми епохи (на матеріалі "потоку свідомості" М. Пруста) // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 172-177. – ISSN 2410-0927
1151595
  Світич С.І. Синтаксична конвергенція та ії роль у створенні експресивності художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 143-146
1151596
  Торчинська Н.М. Синтаксична організація авторських ремарок (на матеріалі творів О. Гончара) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 307-311
1151597
  Берегова О.А. Синтаксична організація іспанської народної загадки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 37-44
1151598
  Алєксєєва О.О. Синтаксична організація ключових словообразів оповідання М. Вінграновського "Скриня" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 75-82. – ISSN 2312-0665
1151599
  Соломарська О.О. Синтаксична організація сучасного поетичного тексту (saint-john perse) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – C. 191. – ISBN 966-581-373-0
1151600
  Хайдер Є.М. Синтаксична організація творів як ідіостильова текстотворча стратегія Г.Гессе в світлі транслатології // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 438-448
1151601
  Сиротян Л. Синтаксична побудова внутрішнього монологу у творах Джейн Остін // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 283-286
1151602
  Ковальська Н. Синтаксична репрезентація категорії експресивності в економічному дискурсі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 195-199
1151603
  Могильницька Г. Синтаксична роль залежних іменників при прийменниковому керуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 1 (670), січень. – С. 2-4. – ISSN 0130-5263
1151604
  Невмержицький І.С. Синтаксична сполучуваність дієслів як граматична проблема перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 133-135. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто передачу комбінації української особової форми з інфінітивом німецькою мовою. Проаналізовано 10 типів нових утворень, які з"являються на місці цієї конструкції.
1151605
  Філоненко Н.Г. Синтаксична структура часткових питальних речень французької мови як об"єкт когнітивних досліджень (на матеріалі творів Ф. Бегбеде) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 153-156. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті зроблено спробу окреслити когнітивний статус синтаксичної структури часткових питальних речень французької мови, досліджено особливості їхної граматичної структури. Обгрунтовано потребу розвитку синтаксичних досліджень у ...
1151606
  Кадочнікова О. Синтаксичний зв"язок незмінних іменників та прикметників // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 59-68. – ISSN 0320-3077


  У статті порушено питання про визначення форми підрядного синтаксичного зв"язку у словосполученнях, компонентом-головним чи залежним -яких є запозичені "незмінні" іменники та прикметники.
1151607
  Мелещенко К.С. Синтаксичний зворот Ablativus absolutus як утворення античної мовної системи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 414-418


  У статті розглядається питання функціонування та розвитку синтаксичного звороту Ablativus absolutus у латинській мові. Особливу увагу було приділено визначенню граматичної природи синтаксичного звороту Ablativus absolutus
1151608
  Мелещенко К.С. Синтаксичний зворот ABLATIVUS ABSOLUTUS як утворення античної мовної системи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 414-418
1151609
  Козак Р.В. Синтаксичний концепт в сучасних лінгвокогнітивних дослідженнях // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 23-24
1151610
  Леміш Н.Є. Синтаксичний концепт як tertium comparationis при встановленні типології структур каузального комплексу (на матеріалі нідерландської та української мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 107-114. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто структуру каузального комплексу в нідерландській та українській мовах. Визначено універсальний каузальний синтаксичний концепт і виокремлено його вертеральні типи в обох досліджуваних мовах. У межах кожного вертерального типу ...
1151611
  Новоскльцева І.В. Синтаксичний концепт як складова частина лінгвального гештальту // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 65-68
1151612
  Голубовська І. Синтаксичний мовний рівень як індикатор світоглядних основ етносу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 96-105. – ISBN 966-581-481-8
1151613
  Сергієнко Ю. Синтаксичний повтор у прзових творах Євгена Гуцала // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 235-240
1151614
  Скуратовська Т.А. Синтаксичний повтор як засіб аргументації в юридичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1151615
  Скуратовська Т.А. Синтаксичний повтор як засіб аргументації в юридичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 328-338. – ISBN 966-581-231-9
1151616
  Кокора М.О. Синтаксичний статус вокативних речень у сучасному мовознавстві // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 94-99. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1151617
  Чолан В.Я. Синтаксичні відмінності військового документа // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 131-135. – Бібліогр.: Літ.: с. 135; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1151618
  Гнаткович Т. Синтаксичні вправи в системі формування мовної компетентності школярів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (639). – С. 13-18. – ISSN 0130-5263
1151619
  Торчинська Н.М. Синтаксичні домінанти вираження чужого мовлення у творах О. Кобилянської та Є. Гуцала: компаративний аналіз // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 142-153. – ISSN 2077-1932
1151620
  Шпелик Х. Синтаксичні засоби актуалізації діалогів у трагедії Софокла "Антигона" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 154-160. – ISSN 2078-340X
1151621
  Лазер-Паньків Синтаксичні засоби архаїзації мови грецької історіографії II-III ст. (на матеріалі твору Арріана "Анабазис Александра") // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 287-307. – ISBN 978-966-439-842-5
1151622
  Шмілик І.Д. Синтаксичні засоби в мовленні реклами // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 242-253. – ISSN 2313-4437
1151623
  Сопачова О.В. Синтаксичні засоби вербалізації світосприйняття в новелі Миколи Хвильового "Редакто Карк": лінгвосинергетичний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 135-142
1151624
  Тирон І.В. Синтаксичні засоби експресії в жанрах медійного дискурсу (на матеріалі британських газет та журналів) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 321-326


  У статті розглядаються особливості функціонування синтаксичних засобів вираження експресії в жанрах медійного дискурсу. Також висвітлюється проблема класифікації медіа-жанрів в медійному дискурсі. В статье рассматриваются особенности функционирования ...
1151625
  Головань В.О. Синтаксичні засоби модерації висловлювання в дискурсі європейського парламенту // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 312-315. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Статтю присвячено дослідженню та опису використання синтаксичних засобів модерації категоричності в дискурсі Європейського парламенту, який характеризується певними мовленнєвими, що зумовлено певними цілями і виражаєтьсч за допомогою певних мовних ...
1151626
  Загнітко А. Синтаксичні зв"язки у внутрішній структурі українського простого речення // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 144-153. – ISSN 1728-9572
1151627
  Косіцька О.М. Синтаксичні звороти ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO та NOMINATIVUS CUM INFINITIVO в латинськомовній документації греко-католицької церкви кінця XVI-XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 299-305


  Стаття присвячена вивченню синтаксичних зворотів аccusativus cum infinitivо та nominativus cum infinitivо в латинськомовній документації Греко-католицької церкви. Визначено характерні риси даних конструкцій у мові досліджених документів та проведено ...
1151628
  Лепко Л. Синтаксичні імпліцитні структури в художньому дискурсі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 21-27. – Бібліогр.: Літ.: с. 26-27; 13 п. – ISBN 966-7773-70-1
1151629
  Самсонова К. Синтаксичні інновації в молодіжній інтернет-мові (на прикладі повідомлень користувачів німецькомовних форумів) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 301-308. – (Бібліотека інституту філології)


  Розглянуто граматичну організацію електронних повідомлень, проаналізовано синтаксичні особливості молодіжних інтернет-текстів, а також вплив молодіжної інтернет-комунікації на синтаксис німецької літературної мови.
1151630
  Чекаль Н.В. Синтаксичні інновації в поезії Емми Андієвської // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 40-42. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1151631
  Щербата М.В. Синтаксичні комплекси з нашаруванням конструкцій Nominativus cum infinitivo як форма передання внутрішнього мовлення в "Кіропедії" Ксенофонта // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 442-446


  Розглянуто синтаксичні комплекси, що розгортають інфінітивний зворот з називним відмінком як форму передання внутрішнього мовлення у художньому тексті засобами непрямої мови. Проаналізовано структуру конструкції Nominativus cum infinitivo, синтаксичні ...
1151632
  Нагорняк М. Синтаксичні конструкції в текстах новин інтернет-радіостанцій // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 147-156


  У статті проаналізовано особливості синтаксичних конструкцій у текстах інформаційних повідомлень, які звучать в ефірі інтернет-радіостанцій; аналізується доцільність вживання синтаксичних конструкцій, зумовлена специфікою слухового сприймання ...
1151633
  Мішеніна Т. Синтаксичні конструкції моделі мати за кого? що? в українській мові // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 5/6. – С.35-37. – Бібліогр.: 10 назв
1151634
  Межов О. Синтаксичні конструкції порівняльної модальності в поетичних творах Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 297-308. – ISSN 2304-9383
1151635
  Котенко В.Л. Синтаксичні маркери експресивності у іспанськомовному спортивному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 405-412


  Статтю присвячено аналізу головних засобів досягнення експресії у спортивному дискурсі на синтаксичному рівні тексту. Як авторська колонка публіцистичного стилю, так і книги, написані самими спортсменами у художньо-публіцистичному стилі, рельєфно ...
1151636
  Копєйцева Л.П. Синтаксичні мініструктури як виразники емотивної мовленневої експресії (на прикладі творчості Т.Г.Шевченка) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 116-120.
1151637
  Волошина Т. Синтаксичні моделі термінотворення у кібернетичній термінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 111-115. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядаються типи складених термінів та моделі їх творення кібернетичної терміносистеми, аналізуються семантико-синтаксичні відношення між їх компонентами, роль допоміжного термінокомпонента у логічному ланцюгу родо-видових кореляцій понять.
1151638
  Цолін Д.В. Синтаксичні основи поетичного дискурсу. На матеріалі юдейської літургійної поезії арамейською мовою II-VIII ст. : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.13 / Цолін Дмитро Васильович ; Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, НАН України. – Київ, 2016. – 529 арк. – Додатки: арк. 394-479. – Бібліогр.: арк. 480-529
1151639
  Цолін Д.В. Синтаксичні основи поетичного дискурсу. На матеріалі юдейської літургійної поезії арамейською мовою II-VIII ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.13 / Цолін Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 c. – Бібліогр.: 30 назв
1151640
  Корбозерова Н.М. Синтаксичні особливості гіпотаксичних поліномів в іспанській мові XV-XVIII століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-27. – (Іноземна філологія ; Вип. 32/33)


  Аналізуються питання, пов"язані з семантичною структурою складних речень ускладненого характеру, розглядаються формальні ознаки поліномів та особливості їхнього функціонування в іспанській мові ХV-XVIII ст.
1151641
  Топіха В. Синтаксичні особливості ділового мовлення / В. Топіха, Н. Шлапак // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (111). – С. 58-67
1151642
  Кощій Ю. Синтаксичні особливості італійського перекладу з іспанської діалогів трагедії Ф.Г. Лорка "Криваве весілля" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-31. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються синтаксичні особливості італійського перекладу іспанського розмовного діалогічного мовлення. Аналізується переклад "рваного синтаксису" іспанського та італійського мовлення, а саме: еліптичних та незакінчених речень, різного роду ...
1151643
  Лазер-Паньків Синтаксичні особливості мови твору Арріана "Анабасис Олександра" як відображення архаїзаторських тенденцій у грецькій мові II-III ст. // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 175-184. – ISBN 978-966-2668-24-7


  В українській елліністиці існує низка досліджень, у яких комплексно розглядаються питання історичного розвитку грецької мови. Особливості грецької мови елліністично-римського періоду також неодноразово виступали об"єктом вивчення вітчизняних і ...
1151644
  Столярова А.А. Синтаксичні особливості новогрецьких законодавчих текстів (на прикладі чинного Кримінально-процесуального кодексу Греції) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 197-202
1151645
  Каптюрова В.В. Синтаксичні особливості повідомлень у Twitter // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 397-403


  У статті розглядаються синтаксичні особливості повідомлень у соціальній мережі Twitter, які можна поділити на дві групи: особливості, виникнення яких пов"язано із компресією, та особливості, пов"язані з письмового-усним характером віртуальних ...
1151646
  Дегтяренко В.С. Синтаксичні особливості прози Гюнтера Грасса // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 44-46. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1151647
  Царьова Л. Синтаксичні особливості простих речень в авіаційній англійській мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 104-109. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1151648
  Гретченко Н.Ф. Синтаксичні особливості романа А. Головка "Бур"ян" / Н.Ф. Гретченко. – Київ, 1958. – 36с.
1151649
  Грек Л.В. Синтаксичні особливості роману Дж.Джойса "Улісс" як проблема перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 124-130. – ISBN 966-581-388-9
1151650
  Тоцька Н.І. Синтаксичні особливості творів Панаса Мирного. : Дис... канд. філолог.наук: / Тоцька Н.І.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1953. – 348л. – Бібліогр.:л.I-VIII
1151651
  Крокіс А.М. Синтаксичні параметри грекомовних релігійних текстів / А.М. Крокіс, асп. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 61-67. – Бібліогр.: Літ.: с. 66-67; 11 поз.


  У статті розглядаються типи семантико-синтаксичних відношень у текстах релігійного змісту. На матеріалі грекомовних проповідей І. Златовуста автор робить спробу з"ясувати функціонально-стилістичне значення окремих видів складних речень. In the ...
1151652
  Чернова А.В. Синтаксичні перетворення на рівні словосполучень та особливості їх перекладу з російської мови українською (на сторінках преси) // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 7. – С. 114-117. – (Серія : Філологія)
1151653
  Плетенецька Ю.М. Синтаксичні перетворення на рівні словосполучень у дубльованому перекладі американського художнього фільму " PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES " // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 236-242


  У статті описано синтаксичні перетворення на рівні словосполучення, а також проаналізовано прийоми відтворення одиниць малого синтаксису в дубльованому перекладі американського фільму,окреслено низку питань, що потребують подальшого детального ...
1151654
  Костюк М.М. Синтаксичні прийоми у сучасній поезії кінця XIX століття // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 105-114


  У статті всебічно проаналізовані синтаксичні прийоми, які використовували у своїй творчості французькі поети кінця XIX століття. Представлена класифікація різних мовних засобів, серед яких особливості синтаксичних конструкцій, незвичайне вживання або ...
1151655
  Смольська А.К. Синтаксичні проблеми маскулінізації в сучасній сербохорватській мові // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 184-189. – ISBN 978-617-689-100-0
1151656
  Калустова О.М. Синтаксичні проблеми мовної інтерференції при перекладі (на матеріалі іспанської та української мов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-126. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Обгрунтовано необхідність досліду синтаксичних основ перекладу з іспанської українською та з української іспанською. Підкреслено важливе значення таких досліджень для дидактики перекладу.
1151657
  Гайсенюк О. Синтаксичні трансформації при перекладі англійських пісень українською мовою // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – С. 21-27
1151658
  Орлов В.В. Синтаксичні трансформації при перекладі художнього текста // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 330-334. – ISBN 966-7890-03-1
1151659
  Орлов В.В. Синтаксичні трансформації при перекладі художнього текста // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ. : С. 334 ; 11 поз.
1151660
  Смущинська І.В. Синтаксичні фігури і експресивність стилю // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 281-285. – (Бібліотека Інституту філології)
1151661
  Півторак М.Д. Синтаксичні фігури у романі Г. Гарсіа Маркеса "Осінь патріарха" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 155-162


  У статті розглянуто особливості вживання синтаксичних фігур у прозі. Досліджено різноманітність функцій та експресивних можливостей деяких синтаксичних фігур на основі роману Г. Гарсіа Маркеса "Осінь патріарха".
1151662
  Зеленська Ю. Синтаксичні фігури ускладнення і накопичення в поетичному мовленні Василя Герасим"юка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 22 : Мовознавство. – С. 193-200. – ISSN 1728-9572
1151663
  Ситар Г.В. Синтаксичні фразеологізми в розрізі конструкційної граматики : монографія / Ганна Ситар ; [наук. і відп. ред. Загнітко А.П.] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 459, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: с. 377-424. – ISBN 978-966-924-567-0
1151664
  Ситар Г. Синтаксичні фразеологізми і прецендентні феномени: зони перетину // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 31. – С. 20-25. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1151665
  Ликіна М.О. Синтаксичні Фреймові моделі як засіб концептуалізації поняття "природа" в художній картині світу Т. Гарді // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 158-163
1151666
  Давиденко Лариса Борисівна Синтаксичні функції і структурно-семантичні модифікації фразеологічних одиниць : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.02 / Давиденко Лариса Борисівна; Київск. держ. пед. ін-тут ім. М.Драгоманова. – К., 1992. – 23л.
1151667
  Швець І.Р. Синтаксичні функції інфінітива в сучасній українській літературній мові. / І.Р. Швець. – Одеса, 1972. – 59с.
1151668
  Бовтрук Н.Й. Синтаксичні функції одиничних дієприслівників, адвербіалізація дієприслівників та дієприслівникових фразеологічних одиниць у сучасній українській мові / Н.Й. Бовтрук. – Житомир, 1957. – 20 с.
1151669
  Макар І.С. Синтаксично-стилістична природа гометелевтона як фігури фрази (на матеріалі роману Лонга "Дафніс і Хлоя") // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 198-205


  у статті охарактеризовано синтаксичну фігуру гомеотелевтон у тексті пасторального роману давньогрецького письменника II ст. н.е. Лонга "Дафніс і Хлоя". З"ясовано стилістичну природу гомеотелевтона та визначено його функції у створенні ритмічності прози ...
1151670
  Павленко Л. Синтаксично нерозкладні словосполучення як фрагмент номінативної деривації (на матеріалі наукової, публіцистичної й епістолярної спадщини Лесі Українки) // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 162-168. – ISSN 2413-0923
1151671
  Личук М. Синтаксично нечленовані речення в системі простого речення // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 4 (48). – С. 58-65. – ISSN 1682-3540
1151672
  Дуринова Н.Н. Синтаксияческие разговорные конструкции в авторской речи. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Дуринова Н.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1984. – 20л.
1151673
   Синтаксомония и динамика антропогенной растительности. – Уфа, 1986. – 164с.
1151674
   Синтаксономия и динамика антропогенной растительности. – Уфа, 1986. – 164с.
1151675
   Синтаксономия и симфитосоциология растительности аласов Центральной Якутии. – Иркутск, 1987. – 176с.
1151676
   Синтаксономия, экология и динамика рудеральных сообществ Башкирии. – Уфа, 1988. – 161с.
1151677
  Чоха О.В. Синтаксономія рослинності газонів м. Києва. Класи Chenopodietea та Artemisietea vulgaris // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона : Межведомственный сборник научных робот / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2004. – Вып.4. – С. 81-96.
1151678
  Конограй В. Синтаксономія рослинності класу Lemneteа Кременчуцького водосховища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-46. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Проведені дослідження рослинності класу Lemneteа, яка на території Кременчуцького водосховища представлена 5 асоціаціями. Розроблена синтаксономічна схема за флористичною системою Браун-Бланке, проведений ценотичний аналіз та особливості поширення ...
1151679
  Балявичене Ю. Синтаксономо-фитогеографическая структура растительности Литвы / Ю. Балявичене. – Вильнюс, 1991. – 218с.
1151680
  Газизова Р.Ф. Синтактика частей речи / Р.Ф. Газизова. – Уфа, 1984. – 85с.
1151681
   Синтактико-архитектоническое и сюжетно-композиционное членение художественного текста. – Ашхабад, 1983. – 50с.
1151682
  Гандзюк Святослав Петрович Синтактико-семантическая природа именного сказуемого в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гандзюк Святослав Петрович; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1975. – 29л.
1151683
  Исенбаева Г.И. Синтактико-семантические пределы функциональной синонимии (на матер. форм выражения обстоятельственного знач. в соврем. франц. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Исенбаева Г.И.; Москов. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1985. – 23 с.
1151684
  Кудрявцева Н.Б. Синтактико-семантическое описание противительных конструкций в современном французском языке. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Кудрявцева Н.Б.; МВ и ССО СССР. – Москва, 1987. – 24 с.
1151685
  Мотеяус Синтактико-стилистическая характеристика диалогической речи произведений Томаса Манна. (На материалах романа "Волшебная гора" и новеллы "Обманутая") : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мотеяус Мария-Эгле Паяуене; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 25л.
1151686
  Байрамов Г.Г. Синтактико-стилистические вопросы перевода прозы с английского языка на азербайджанский язык. : Автореф... канд. филол.наук: / Байрамов Г.Г.; Азерб.гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 27л.
1151687
  Овсянников Валентин Васильевич Синтактико-стилистические особенности новелл С.Цвейга : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Овсянников Валентин Васильевич; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 22л.
1151688
  Марченко Л.Г. Синтактико-стилистические особенности простого предложения в романах Л.Франка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Марченко Л.Г.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1972. – 24л.
1151689
  Паров"як І.І. Синтактико-стилістичні маркери німецькомовного постмодерністського художнього тексту // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 138-142
1151690
  Мовчанюк А.О. Синтактико-стилістичні особливості ідіолекту Барака Обами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 24-31


  У статті проаналізовано синтактико-стилістичні особливості ідіолекту Барака Обами на матеріалі публічних промов американського президента (протягом 2006–2012 рр.). Визначення характерних рис мовлення політика світового масштабу дає можливість дослідити ...
1151691
  Архіпова І.М. Синтактико-стилістичні характеристики авторських відступів в англомовних художніх прозових текстах XIX-XX ст. // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – C. 3-9. – ISSN 2307-4604
1151692
  Бояджян Ж.Г. Синтез -алкил -амино -валеролактонов и производных циклических тионамидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Бояджян Ж.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 11л.
1151693
  Аракелян С.В. Синтез -замещенных окси-лактонов : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Аракелян С.В. ; Ком. Совета Министров Арм. ССР. – Ереван, 1961. – 24 с.
1151694
  Фульга Л. Синтез / Л. Фульга. – Бухарест, 1972. – 40с.
1151695
   Синтез [хімічна формула] з молібдатних розчинів-розплавів / А.В. Теребіленко, В.М. Баумер, А.А. Бабарик, М.С. Слободяник // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 36
1151696
  Токарев Б.В. Синтез 1- и 2-С 14-альфа-аминокислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Токарев Б.В.; МВ и ССО РСФСР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1960. – 14л.
1151697
   Синтез 1-(триетилсиліл)-3-[4-гетарил)феніл]-5-(триметилсиліл)пента-1,4-діїн-3-олів / Я.В. Баглай, В. Мараваль, З.В. Войтенко, Ю.М. Воловенко, Р. Шовен // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Нац. акад. наук України, Ін-т органіч. хімії НАН України ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2013. – Т. 11, вип. 3 (43). – С. 68-71. – ISSN 2308-8303


  Розроблено метод синтезу 1-(триетилсиліл)-3-[4-гетарил)феніл]-5-(триметилсиліл)пента-1,4-діїн-3-олів, що базується на взаємодії літієвих похідних 1-(4-бромофеніл)-1Н-індолу та 9-(4-бромофеніл)-9Н-карбазолу з ...
1151698
  Дургарян А.А. Синтез 1-арил-3-хлорбутенов-2 и их свойства : Автореф... Канд.хим.наук: / Дургарян А.А.; М-во образования СССР. – Ереван, 1957. – 15л.
1151699
  Чернюк И.Н. Синтез 1-архилхинальдиниевых солей, превращение их в стириловые красители и исследование их спектров поглощения. : Автореф... канд. хим.наук: / Чернюк И.Н.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1962. – 16л.
1151700
  Френель Б.Е. Синтез 1-фенил-2-амино-пропана и его некоторых производных : Автореф... канд.наук: / Френель Б.Е.; ХГУ. – Х., 1949. – 7л.
1151701
  Хухрянский В.Г. Синтез 1,1,2-три-(п-анизил)-2-хлорэтилена (хлортрианизена), его аналогов и некоторых производных три-/оксифенидэтиленов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Хухрянский В.Г.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1968. – 19л.
1151702
  Гюльбудагян Л.В. Синтез 1,2-диметил-3-диалеиламинопропиловых эфиров пара-алкоксибензойных кислот (новые анестетики) : Автореф... кандид. химич.наук: / Гюльбудагян Л.В.; Министерство высш. образования СССР. Ереванский гос. университет им. В.М.Молотова. Химический факульте. – Ереван, 1951. – 15 с.
1151703
  Бульда Т.С. Синтез 1,2,8-триазаспіро[4.5]дека-2,6,9-трієнів на основі похідних 1-піридин-4-ілбутан-1,3-діону / Т.С. Бульда, Л.М. Потіха, В.О. Ковтуненко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 73
1151704
  Стасевич Г.З. Синтез 1,3-диоксоланов на основе ацилоксиранов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Стасевич Г.З.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1151705
  Лукьянова Р.С. Синтез 1,3-доксоланов и 1,3-диоксанов спиранового ряда на основе альфа, бета и бета, гамма-спиртоокисей алициклического ряда. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лукьянова Р.С.; МВ и ССО БССР. Белорус. гос. ун-тет. – Минск, 1974. – 20л.
1151706
  Кельин Александр Владимирович Синтез 1,3 и 1,4-дикарбонильных соединений на основе продуктов альдольной конденсации бромкетонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кельин Александр Владимирович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1996. – 25л.
1151707
  Ржезников В.М. Синтез 19-нор-D-гомостероидов на основе 6-метокситетралона : Автореф... кандидата хим.наук: / Ржезников В.М.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1965. – 22л.
1151708
  Кулешова О.О. Синтез 2-гетарил-2(тетрагідро-1H-2-піроліліден) ацетонітрилів та їх реакції з нуклеофілами / О.О. Кулешова, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 60
1151709
  Дегутис И. Синтез 2-хлорэтиламинов ароматического ряда, содержащих амидные связи и их превращения : Автореф... канд. хим.наук: / Дегутис И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса Хим. фак. – Вильнюс, 1958. – 16л.
1151710
  Куценко Л.М. Синтез 2, 4-ди (п-оксифенил)-3-этилгексана (октэстрола) и некоторых его производных : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Куценко Л.М. ; М-во высш. образования УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – 12 с.
1151711
  Цзи Ч.-чжун Синтез 2,6-дизамещенных пиримидиновых производных (посик противоопухолевых препаратов) : Автореф... канд. хим.наук: / Цзи Ч.-чжун; МЗО РСФСР, Лен. хим. фармац. ин-т. – Л., 1960. – 15л.
1151712
  Кучеренко Т.Т. Синтез 2Н-изоиндолов из фталимидинов. Изучение реакций Дильса-Альдера в ряду 1,2-дизамещенных изоиндолов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кучеренко Т.Т. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – 189 л. – Библиолр.: л. 172-189
1151713
  Кучеренко Т.Т. Синтез 2Н-изоиндолов из фталимидинов. Изучение реакций Дильса-Альдера в ряду 1,2-дизамещенных изоиндолов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кучеренко Т.Т. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 19 с. – Библиогр.: 10 назв.
1151714
   Синтез 3-(2-піридил)-N-метил-1,2,4-триазолів та координаційних сполук Pd(II) на їх основі / Ю. Огороднік, Б. Захарченко, Д. Хоменко, Р. Дорощук, Р. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 21-23. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Алкілюванням 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу йодистим метилом було отримано два ліганди 3-(2-піридил)-N1-метил-1,2,4-триазол (L1) і 3-(2-піридил)-N2-метил-1,2,4-триазол (L2) та комплекси паладію(ІІ) складу PdLCl2 на їх основі. Будову отриманих комплексів ...
1151715
   Синтез 3-арилізокумаринів із сульфамідними групами / О. Шабликіна, С. Чумаченко, В. Іщенко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-58. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено взаємодію 3-арилізокумаринів із хлоросульфоновою кислотою та запропоновано метод введення в молекулу 3-арилізокумарину фармакофорного фрагменту сульфаміду. Исследовано взаимодействие 3-арилизокумаринов с хлорсульфоновой кислотой и предложен ...
1151716
  Павленко А.Ф. Синтез 3-производных гидразона тиазолидиндиона-2,4 : Автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук / Павленко А.Ф. ; Мин. здравоохран. УССР, Львов. мед. ин-т. – Ленинград, 1960. – 14 с.
1151717
   Синтез 4"-алкил-8азаспиро[бицикло[3.2.1.]октан-3,2"-морфолин]-5"-онов / А.Ю. Манджуло, Н.А. Мельничук, В.Н. Фетюхин, М.В. Вовк // Журнал органической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 52, вып. 1. – С. 94-98. – ISSN 0514-7492
1151718
  Мынка А.Ф. Синтез 5-алкилпроизводных тиазолидона-4 : Автореф... канд.фармацевт.наук: / Мынка А.Ф.; Ленинагр.хим.-фармацевт.ин-т. – Ленинград, 1964. – 15л.
1151719
  Добриднєв О.В. Синтез 5-аміно-3(2H)-піролінонів та 5-аміно-3(2H)-тіофенонів на основі a-функціоналізованих карбонових кислот : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Добриднєв Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 202 л. – Бібліогр.: л. 165-202
1151720
  Добриднєв О.В. Синтез 5-аміно-3(2H)-піролінонів та 5-аміно-3(2H)-тіофенонів на основі a-функціоналізованих карбонових кислот : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Добриднєв Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1151721
  Казаков-Кравченко Синтез 5-метил-1,2,4-триазол-3-карбонової кислоти та комплексу міді(II) на її основі / Казаков-Кравченко, Д. Хоменко, Р. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-15. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано новий ліганд 5-метил-1,2,4-триазол-3-карбонова кислота. На його основі синтезовано моноядерний комплекс міді(ІІ). Структуру комплексу досліджено методом рентгеноструктурного аналізу. Встановлено, що у кристалі молекули зв"язані між собою ...
1151722
  Ярышев Николай Георгиевич Синтез 7-азатриптаминов и некоторых родственных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ярышев Николай Георгиевич; Моск. с.-х. академия. – М., 1972. – 20с.
1151723
  Нгуен Ван Тонг Синтез b-стирилакриловых кислот и их производных, их стереохимия, реакционная способность и физиологическая активность : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Нгуен Ван Тонг; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 24л.
1151724
  Кошоев К.К. Синтез d, 1-эстрона и d, 1-19-нортестерона на основе 6-метокситетралона : Автореф... канд. хим.наук: / Кошоев К.К.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1965. – 23л.
1151725
  Холодковская К.Б. Синтез D, L-3-индолилглицерина и родственных соединений : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Холодковская К.Б. ; ВНИХФИ. – Москва, 1963. – 16 с.
1151726
  Вигдорчик М.М. Синтез I-гликозилингдолов-аналогов нуклезидов и нуклеотидов : Автореф... канд. хим.наук: / Вигдорчик М.М.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т. – Москва, 1968. – 22л.
1151727
  Зуева Н.Н. Синтез L-аспарагиновой кислоты с помощью аспартазы в гетерогенных биокаталитических системах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Зуева Н.Н.; МВ И ССО РСФСР. – М., 1982. – 18л.
1151728
  Верховцева М.И. Синтез L-триптофана из антраниловой кислоты, индола и его производных при помощи микроорганизмов. : Автореф... канд. хим.наук: / Верховцева М.И.; Моск. хим.-техн. ин-т. – М., 1967. – 27л.
1151729
  Балтрушис Р. Синтез N-арил-бета-аминокислот и их превращения. : Автореф... канд. хим.наук: / Балтрушис Р.; Акад. наук Литов.ССР. – Вильнюс, 1954. – 5л.
1151730
  Ильина М.К. Синтез N-замещенных бис-(аминометил)-фосфиновых кислот и полимеров на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Ильина М.К.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 17л.
1151731
  Минлибаева А.Н. Синтез N-замещенных хлорацетамидов на основе кетена и монохлоруксусной кислоты : Автореф... кандидата хим.наук: / Минлибаева А.Н.; Казан. гос. ун-т им. Ульянова-Ленина. Хим. фак. – Казань, 1965. – 15л.
1151732
  Кадыров А. Синтез N-тиолов пиперидинов и испытание их в качестве ускорителей вулканизации каучуков : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Кадыров А.; Ташкентский полит. ин-т. – Ташкент, 1969. – 20л.
1151733
  Хабиев У. Синтез N-фурфурил (и алкенил) -2,5 диметилпиперидонов -4 и некоторые их преваращения. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Хабиев У.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1973. – 34л.
1151734
  Пирджанов Левон Шаваршович Синтез N - алкиламкиноалкил, - ариалкил- замещенных производных сальсолидина и их разомкнутых аналогов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Пирджанов Левон Шаваршович; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 22л.
1151735
  Мохамед Аттия Хассан Салех Синтез N - глюкозидов аминоиндолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мохамед Аттия Хассан Салех; МХТИ им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1987. – 16л.
1151736
   Синтез Nа3 Еu (РО4)2 з молібдатних розчинів-розплавів / К.В. Терєбіленко, А Теребіленко, , І.І. Токмепко, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5
1151737
  Ионкин П.А. Синтез RC-схем с активными невзаимными элементами / П.А. Ионкин, В.Г. Миронов. – Москва, 1976. – 240 с.
1151738
  Бороненко П Т. Синтез W-арилпроизводных-винилбензолов, их исследование и применение / Бороненко Т.П. – Москва, 1980. – 21л.
1151739
  Нарницкая М.А. Синтез а-гликолей и карбинолов винил- и изопропенилацетиленового рядов и изучение их в реакции полимеризации и сополимеризации с дивинилом : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Нарницкая М.А.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1970. – 19л.
1151740
  Месропян Э.Г. Синтез а-замещенных -- у -- хрор (бром) -- уб пентеновых кислот и а-земещенных -- у -- хлор -- б -- окиси -- у -- валеролактонов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Месропян Э.Г.; Ереван.гсо.ун-т. – Ереван, 1964. – 13л.
1151741
  Малашко П.М. Синтез а-кетосульфидов реакций альфа,бета-эпоксикетонов с тиоспиртами и тиофенолами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Малашко П.М.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1970. – 19л.
1151742
  Восканян Л.А. Синтез а-хлордикарбоновых кислот с основной углеродной цепью С7-С10 и их превращение в а-аминодикарбоновые кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Восканян Л.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 12л.
1151743
  Полякова С.Г. Синтез а, w -диолов и макроциклических лактонов из w-хлоркарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Полякова С.Г.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1151744
  Чан Занг ЛЮ Синтез автоматизованих систем управління теплоенергетичними установками на основі квазістатичних математичних моделей процесів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Чан Занг ЛЮ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1151745
  Березюк І.А. Синтез автоматизованої системи керування обробкою деревини за результатами структурної ідентифікації стрічкопилкового верстата : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Березюк І.А. ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. – Кіровоград, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1151746
  Сидоренко Г.Ю. Синтез автоматизованої системи управління якістю механічної обробки поверхні на основі статистичної оцінки параметрів шорсткості : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Сидоренко Г.Ю.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1151747
   Синтез автоматов и управление на сетях связи. – М., 1973. – 135с.
1151748
  Скляров В.А. Синтез автоматов на матричных БИС. / В.А. Скляров. – Минск, 1984. – 287с.
1151749
  Кликушин А.Г. Синтез автоматов, управляющих перемещением. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Кликушин А.Г.; АН БелССР. Ин-тут матем. – Минск, 1978. – 16л.
1151750
  Тонкаль В.Е. Синтез автономных инверторов модуляционного типа / В.Е. Тонкаль. – Киев : Наукова думка, 1979. – 206 с.
1151751
  Драгомирецька О. Синтез авторського індивідуального виразу і національної основи в обробках слов"янських пісень Анатолія Авдієвського // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 240-246
1151752
  Шурухина С.И. Синтез агрининсодержащих пептидов. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Шурухина С.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 16л.
1151753
  Тімофєєв В.О. Синтез адаптивних критичних систем керування за умов невизначенності : Автореф. дис. ...д-ра. техн. наук; Спец. 05.13.03 / Володимир Олександрович Тімофєєв; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 47 назв
1151754
  Лісін Д.О. Синтез адаптивних методів моделювання теплових процесів з використанням R-функцій і атомарних функцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук. 01.05.02 / Лісін Денис Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1151755
  Жиров Г.Б. Синтез адаптивних систем управління нелінійними динамічними об"єктами // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 50
1151756
  Опанасенко В.Н. Синтез адаптивных логических сетей на основе полинома Жегалкина / В.Н. Опанасенко, С.Л. Крывый // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2015. – Т. 51, № 6. – С. 151-159. – ISSN 0023-1274
1151757
  Ли В.М. Синтез аза-диарилэтиленов для молекулярных фотопереключателей и логических устройств : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ли В.М. ; [Ин-т проблем химической физики РАН]. – Черноголовка, 2011. – 22 с. – Библиогр.: 22 назв.
1151758
  Немазаный А.Г. Синтез азагетаренопиридинов с узловым атомом азота путем внутримолекулярного (гет) арилирования : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Немазаный А.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 150 л. + Приложение: л. 142-150. – Библиогр.: л. 130-141
1151759
  Немазаный Алексей Георгиевич Синтез азагетаренопиридинов с узловым атомом азота путем внутримолекулярного (ГЕТ) арилирования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Немазаный Алексей Георгиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 18л.
1151760
   Синтез азометинів, гідразонів та їх комплексів з міддю, іммобілізованих на полісахаридній матриці / М.Д. Аптекар, С.С. Лосєв, О.А. Голуб, О.Г. Овчаренко, Г.І. Постернак, В.П. Богуславський, В.М. Поляков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-62. – (Хімія ; Вип. 35)


  Синтезовано гідра зони, азометани та комплекси міді (ІІ), іммобілізовані на полісахаридній матриці ДАЦ-10 (діальдегід целюлози). Запропоновано методи визначення якості матриці, модифікованої альдегідними групами. Досліджено бактеріостатичну активність, ...
1151761
  Костычев С. Синтез азотистых веществ после автолиза дрожжей / С. Костычев, В. Бриллиант. – Петроград : Тип. Имп.Акад.Наук, 1916. – С. 953-970. – Отд. оттиск из: Известия Императорской Академии наук, 1916 г.
1151762
  Попа Д.П. Синтез азотистых производных дитерпенов на основе склареола. : Автореф... канд. хим.наук: / Попа Д.П.; КВ и ССО Сов. Мин. МССР. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1962. – 14л.
1151763
  Драч Б.С. Синтез азотосодержащих гетероциклических соединений на основе амидоалкилирующих агентов / Б.С. Драч. – К., 1992. – 174с.
1151764
  Матюшов В.Ф. Синтез азотсодержащих олигомеров и трехмерных полимеров на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Матюшов В.Ф.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1151765
  Романенко В.И. Синтез аинов ферроцена и распад триалкилферроцениламмониевых солей под действием света : Автореф... канд. хим.наук: / Романенко В. И.; Хим. фак. МГУ. – М., 1965. – 10л.
1151766
  Супрун К. Синтез акрилатных азомономеров и их характеристика. : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.04 / Супрун К.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1985. – 18л.
1151767
   Синтез активных RC-цепей. – М, 1975. – 296с.
1151768
   Синтез активных RC-цепей : Современное состояние и проблемы / Ю.П. Галямичев, А.А. Ланнэ, В.З. Лундин, В.А. Петраков; Ланнэ А.А. – Москва : Связь, 1975. – 296 с.
1151769
  Озолинь Р.К. Синтез аланина и аспарагоиновой кислоты микроогранизмами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Озолинь Р. К. ; АН СССР , Ин-т микробиологии. – Москва, 1965. – 20 с.
1151770
  Руденко Д.О. Синтез алгоритмів адаптивного керування квазістаціонарними стохастичними процесами : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Руденко Д.О.; МО України. Харків. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 1996. – 18л.
1151771
  Панченко Н.М. Синтез алгоритмів керування на основі подільних перетворень. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Панченко Н.М.; КПІ. – К., 1994. – 24л.
1151772
  Онанчекно Є.Л. Синтез алгоритмів комбінаторного кодування на основі багатозначних біномінальних систем числення : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.04 / Онанчекно Є. Л.; Сум.ДУ. – Суми, 1996. – 18л.
1151773
  Хюбенталь Франк Синтез алгоритмів параметричної оптимізації цифрових систем керування : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.03 / Хюбенталь Франк; Мін-во освіти України. Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 1999. – 19л.
1151774
  Покидько Л.М. Синтез алгоритму керування вимірювальною роботизованою системою контролю геометричних розмірів авійційних деталей / Л.М. Покидько, В.П. Квасніков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 70-74
1151775
  Карпенко Б.О. Синтез алгороитмів просторово-часової обробки сигналів для просторової режекції перешкод в антенних системах з широкою характеристикою направленності / Б.О. Карпенко, Є.А. Якорнов, Г.Л. Авдєєнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 34-43


  У статті проведено синтез алгоритмів просторово-часової обробки сигналів, дискретизованих як у просторовій, так і в часовій областях, у антенних системах з широкою характеристикою направленості за відомими критеріями: мінімуму середньоквадратичного ...
1151776
  Клигер Г.А. Синтез алифатических аминов из окиси углерода, водорода и аммиака. : Автореф... канд. хим.наук: / Клигер Г.А.; АН СССР. Ин-тут нефти. – М., 1957. – 11л.
1151777
  Закров Н.С. Синтез алифатических нитилов из спиртов и аммика наплавленных железных катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: / Закров Н.С.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В. Топчиева. – Москва, 1966. – 17л.
1151778
  Малков К.М. Синтез алкалоида ареколина и его гомологов : Автореф... канд. хим.наук: / Малков К.М.; Военная Академия хим. защиты им. К.Е.Ворошилова. – М., 1958. – 8л.
1151779
  Чэнь Синтез алкалоида цинхонамина : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Чэнь Чан-Бай ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. Кафедра технологии лекарств и душистых веществ. – Москва, 1959. – 7с.
1151780
  Чернышев И.А. Синтез алкенилнатриевых соединений из высших Н-моноолефинов по реакции Шорыгина в присутствии триэтиламина. : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Чернышев И.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1151781
  Войцеховская А.Л. Синтез алкилзамещиенных б-лактонов и исследование их превращения в алкилцикленоны : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Войцеховская А.Л.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1151782
  Мустафаев Л.С. Синтез алкилхлорсиланов и превращение их в смазочные масла и антипенные добавки : Автореф... канд. хим.наук: / Мустафаев Л.С. – Баку, 1952. – 11 с.
1151783
  Барабанов В.И. Синтез алкильных аналогов хлорофоса и изуччение их свойств. : Автореф... канд. хим.наук: / Барабанов В.И.; Казан. хим. -техн. ин-т. – Казань, 1966. – 26л.
1151784
  Колесник А.А. Синтез алкоксиалкилзамещенных 1,3-диолов и 1,3,2-диоксафосфоринанов и изучение их свойств и стереохимии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Колесник А.А. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 27 с. – Бібліогр. :с. 26-27
1151785
  Ибрагимова Д М. Синтез аллил- и глицидиловых эфиров п-изопропенилфенола и исследование их соолигомеризации со стиролом и малеиновым ангидридом : Автореф. дис... канд. хим. наук : 02.00.13 / Ибрагимова М.Д. кызы ; АН АзССР, Ин-т нефтехим. процессов. – Баку, 1977. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
1151786
  Дерягин Б.В. Синтез алмаза из газовой фазы / Б.В. Дерягин, Д.В. Федосеев. – М, 1973. – 60с.
1151787
   Синтез алмазов. – К., 1987. – 158с.
1151788
  Буслаев Г.С. Синтез альдегидных каучуков статистической и радиационно-привитой сополимеризацией и последующая модификация сополимеров : Автореф... канд. хим.наук: / Буслаев Г. С.; ЛГУ. – Л., 1967. – 12л.
1151789
  Соловьев А.С. Синтез альфа-нитро-альфа-арилметиленфталидов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Соловьев А.С.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 40л.
1151790
  Гатинская Лидия Георгиевна Синтез амидов олигодезоксиаденилатов и их комплементационные свойства : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гатинская Лидия Георгиевна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 21л.
1151791
  Молодцов Н.В. Синтез аминоациальных производных углеводов с амидной связью. : Автореф... канд. хим.наук: / Молодцов Н.В.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1963. – 23л.
1151792
  Мушкало Л.К. Синтез аминов в ряду тиазола / Л.К. Мушкало, 1949
1151793
  Сверчкова Т.И. Синтез аминов и аминоэфиров первично-дитретичных, тритретичных диацетиленовых глицеринов и их некоторые превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сверчкова Т. И.; Ин-т хим. АН Тад.ССР. – Душанбе, 1977. – 24л.
1151794
  Гюльназарян А.Х. Синтез аминов и аммониевых соединений на базе 1,3 диенов и их превращения. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Гюльназарян А.Х.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1151795
  Агбалян С.Г. Синтез аминоэфиров и аминоамидов тиодикарбоновых и дигликолевой кисловт. (Новые вещества курареподобного действия). : Автореф... канд. хим.наук: / Агбалян С.Г.; Акад. наук Арм. ССР. Хим. ин-т. – Ереван, 1956. – 14л.
1151796
  Диванян Н.М. Синтез аминоэфиров и гидразидов 5-алкилмеркаптометилфран-2 карбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Диванян Н.М.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1964. – 25л.
1151797
  Пикунайте Л. Синтез аминоэфиров ряда бензодиоксана - 1,4 и их бензольных аналогов : Автореф... канд. хим.наук: / Пикунайте Л.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 14л.
1151798
  Вальтер Є.Б. Синтез амідів 2-(2-арил-2-оксоетил)бензойних кислот та їх взаємодія з нуклеофілами / Є.Б. Вальтер, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 75
1151799
  Коваленко Н.В. Синтез амінів у ряді похідних імідазо[1,2-a]піридину, імідазо[1,2-a]піримідину й імідазо[2,1-b]тіазолу / Н.В. Коваленко, Г.П. Кутров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-56. – (Хімія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Відновленням азидів і фосфазенів синтезовані нові амінометильні похідні імідазо[1,2-a]піридину, -[1,2-a]піримідину і -[2,1-b]тіазолу. Досліджено взаємодію 2-бромометилзаміщених вищевказаних гетероциклів з піперидином, морфоліном, N-фенілпіперазином, ...
1151800
  Штралер Ф. Синтез аммиака / Ф. Штралер. – Х, 1932. – 48с.
1151801
  Ганз С.Н. Синтез аммиака / С.Н. Ганз. – Киев, 1983. – 280с.
1151802
  Фокин Л.Ф. Синтез аммиака и органических продуктов из кокосового и водяного газов. / Л.Ф. Фокин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1932. – 680с.
1151803
  Болесов И.Г. Синтез аналога антибиотока деметилтетрациклина : Автореф... канд. хим.наук: / Болесов И. Г.; АН СССР, Ин-т химии природ. соед. – М., 1963. – 16л.
1151804
  Небылов А.В. Синтез аналого-цифровых радиотехнических следящих систем. / А.В. Небылов. – Л., 1977. – 116с.
1151805
  Гроховский Сергей Львович Синтез аналогов дистамицина А и исследование их взаимодействия с ДНК : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Гроховский Сергей Львович; МГУ. – М., 1977. – 16л.
1151806
  Морозов В.Б. Синтез аналогов окситоцина с L-паранитрофенилаланином и L и D ортонитротирозином во втором положении : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Морозов В.Б.; ЛГУ. – Л., 1970. – 16л.
1151807
  Арлозоров Д.Г. Синтез аналогов фтивазида и исследование механизма их антибактериального действия : Автореф... канд. хим.наук: / Арлозоров Д.Г.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1956. – 15л.
1151808
  Коробко В.Г. Синтез ангидротетрациклинов : Автореф... канд. хим.наук: / Коробко В. Г.; АН СССР, Ин-т хим. природных соединен. – М., 1966. – 20л.
1151809
  Серикбаева С.М. Синтез анионообменных мембран эпоксидного типа. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Серикбаева С.М.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
1151810
  Татарченко М.О. Синтез анізотропійних регуляторів багатомасових електромеханічних систем із параметричною невизначеністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Татарченко Максим Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1151811
   Синтез антенн по амплитудной диаграмме направленности = Численные методы и алгоритмы : Численные методы и алгоритмы / М.И. Андрийчук, Н.Н. Войтович, П.А. Савенко, В.П. Ткачук. – Киев : Наукова думка, 1993. – 256 с.
1151812
  Дымский В.Н. Синтез антенн по векторной диаграмме направленности. : Автореф... Канд.техн.наук: / Дымский В.Н.; Казан.авиац.ин-т. – Казань, 1964. – 11л.
1151813
  Маторин А.В. Синтез антенных решеток вращающейся поляризации и решеток с пассивными элементами : Автореф... канд. техн.наук: 295 / Маторин А.В.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1971. – 19л.
1151814
  Щербаков Г.И. Синтез антенных систем при различных органичениях на функцию распределения источников и диаграмму направленности. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.295 / Щербаков Г.И.; Казан.авиац.ин-т. – Казань, 1970. – 14л.
1151815
  Ицковская И.Н. Синтез антраценсодержащих олигомеров для бессеребряной фотографии : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Ицковская И.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 139 л. + Приложение: л. 139. – Библиогр.: л. 125-138
1151816
  Ицковская И.Н. Синтез антраценсодержащих олигомеров для бессеребряной фотографии : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Ицковская И.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 21 с. – Библиогр.: 15 назв.
1151817
  Ковалев В.П. Синтез арил-производных иминотиоуразола из алкил-производных гидроаходитиодикар-бонамида и ариламинов : Дис... канд. хим.наук: / Ковалев В.П.; КГУ. Химический факультет. – 170л. – Бібліогр.:л.164-170
1151818
  Филатов С.Ф. Синтез арилгидразонов замещенной пировиноградной кислоты и превращение их в эфиры индолил-2-карбоновых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Филатов С.Ф. ; Моск. хим-технол. ин-тут. им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1951. – 6 с.
1151819
  Джапаридзе З.Ш. Синтез ароматических полибезонксазолов методом восстановительной полигетероциклизации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Джапаридзе З. Ш.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1980. – 28л.
1151820
  Севастьян А.П. Синтез ароматических соединений с непридельными серфторированными мастиками и исследование передачи электронных влияний и этих систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Севастьян А. П.; АН УССР, ин-т орган. хим. – К., 1977. – 20л.
1151821
  Якубайтис Э.А. Синтез асинхронных конечных автоматов / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1970. – 322с.
1151822
  Яшвили Нина Михайловна Синтез ацетиленовых тииранов и изучение их некоторых превращений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Яшвили Нина Михайловна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 22л.
1151823
  Залинян М.Г. Синтез б-хлор-y, б-гексановых кислот и а-замещенных y-ацетилбутиролактонов : Автореф... канд. хим.наук: / Залинян М.Г.; Объедин. учен. совет по присуждению учен. степеней по хим. наукам при Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1963. – 27л.
1151824
  Первак Ю.О. Синтез багатошарових дзеркал з максимально високою дисперсією / Ю.О. Первак, В.Ю. Первак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 226-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Дисперсійні багатошарові покриття представляють інтерес як компактні, доступні за ціною пристрої для компенсації часової дисперсії і багатоканальної частотної селекції, їх ефектишність залежить від повної групової затримки і просторового зсуву, які ...
1151825
  Первак Ю.О. Синтез багатошарових структур з високою часовою і просторовою дисперсією / Ю.О. Первак, В.М. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 197-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Створення багатошарових структур з високою часовою і просторовою дисперсією відкриває шлях до компактних пристроїв багатоканальної частотної селекції, а також управління пучками світла та пристроїв керування дисперсією. Синтезовано структуру, в якій ...
1151826
  Петрашкайте С.К. Синтез белка в больших цитоплазматических гранулах, выделенных из клеток печени : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Петрашкайте С.К. ; Каунасский мед. ин-т. – Каунас, 1965. – 20 с.
1151827
  Авраменко В.Г. Синтез бета-4-окси-3, 5-дииодфенилбета-ланина : Автореф. ... дис. канд. хим. наук / Авраменко В.Г. ; Моск. ордена Ленина хим. технлог. ин-т. – Москва, 1952. – 10 с.
1151828
  Виткус И.В. Синтез бета-аминокислот антрахиноного ряда и их превращения. : Автореф... канд. хим.наук: / Виткус И.В.; Акад. наук Литов. ССР. Ин-т химии и хим. технологий. – Вильнюс, 1955. – 8л.
1151829
  Бухарева В.А. Синтез бета-хлорзамещенных спиртов и их превращения : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Бухарева В.А. ; М-во высш. образования СССР. – Ярославль, 1958. – 11 с.
1151830
  Пономаренко Н.К. Синтез биологически активных производных индола, меченных изотопами водорода. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Пономаренко Н.К.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1991. – 16л.
1151831
  Вангниц Е.В. Синтез бис-силилпроизводных ароматических углеводородов : Автореф... Канд.хим.наук: / Вангниц Е.В.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1963. – 12л.
1151832
  Кондауров Геннадий Николаевич Синтез бис (2-хлорэтил) аминов на основе производных ацетилена : Автореф. дис... канд. хим. наук: 02.00.03 / Кондауров Геннадий Николаевич; АН Казах.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1976. – 20с.
1151833
   Синтез бис(пентафторофенил)азометинсодержащих мономеров с перфторированными моно- и бифениленовыми центральными ядрами / Я.Л. Кобзарь, И.М. Ткаченко, О Шекера, В.В. Шевченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4
1151834
  Лымар О.Ф. Синтез бициклических и трициклических псевдотиогидантоинов : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Лымар О.Ф.; Мин. здравоохран. РСФСР. Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1963. – 19л.
1151835
  Сех Олена Костянтинівна Синтез білків у меристемах коренів кукурудзи під впливом гіпетермії та фітогормонів : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.12 / Сех Олена Костянтинівна; Львівський держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 167л. – Бібліогр.:л.139-169
1151836
  Оленин А.В. Синтез блок- и привитых сополимеров методом безобрывной радиакальной полимеризации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Оленин А. В.; МГУ, Хим. фак. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1151837
  Тітов Юрій Олександрович Синтез будова і властивості шаруватих перовскітоподібних сполук та фаз типу AnBnOзn+2 : Автореф. дис. ... доктора хімічних наук:02.00.01 / Тітов Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 44 назв.
1151838
  Шаповалова А.Н. Синтез бутин -2-диола-1,4 и получение некоторых производных на его основе. : Автореф... Канд.техн.наук: 343 / Шаповалова А.Н.; Моск.хим.технол.ин-т. – М, 1968. – 25л.
1151839
  Клюев А.С. Синтез быстродействующих регуляторов для объектов с запаздыванием / А.С. Клюев, В.С. Карпов. – М., 1990. – 175с.
1151840
  Андриевский В.Н. Синтез В-фенилэтиленмолочной кислоты. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1909. – 2 с. – Отд. оттиск
1151841
  Курбанов Т.М. Синтез в-хлорэтилфенилкетона и в-оксиэтилфенилкетона реакцией хлорметелирования и оксиметилирования ацетофенона и некоторые их химические превращения. : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Курбанов Т. М.; АН ТуркСССр, Совет по присуждению ученых степеней при ин-те химии. – Ашхабад, 1972. – 27л.
1151842
  Дуров С.А. Синтез в гидрохимии. Происхождение солевого состава природных вод / С.А. Дуров. – Ростов-на-Дону, 1961. – 248с.
1151843
   Синтез в картографии : сборник. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 191 с.
1151844
   Синтез в низкотемпературной плазме. – М, 1980. – 215с.
1151845
   Синтез в низкотемпературной плалме. – М., 1980. – 215с.
1151846
  Семенова С.Н. Синтез В, У-эпоксиалкилмалоновых эфиров и их перегруппировка. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семенова С.Н.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1966. – 17л.
1151847
  Малиновська М.Ю. Синтез важкої води / М.Ю. Малиновська. – Київ, 1967. – 122с.
1151848
  Гребнева П.И. Синтез виниловых эфиров азо - и дизамонофенолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.0.03 / Гребнева П. И.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1151849
  Ким Д.Г. Синтез винилсульфидов пиридинового и хинолинового ряда и их превращения / Ким Д.Г. – Иркутск, 1977. – 24 л.
1151850
  Гамага Л.И. Синтез винилциклогексановых мономеров на основе реакции Дильса-Альдера : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Гамага Л.И.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.25-26
1151851
  Колесников Г.С. Синтез винильных производных ароматических и гетероциклических соединений / Г.С. Колесников. – М., 1960. – 304с.
1151852
  Галаган Юлія Олександрівна Синтез високотемпературних надпровідних сполук та стабілізація їх властивостей : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Галаган Юлія Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченкка. – Київ, 2002. – 146 л. + Додаток: л.: 141 - 146. – Бібліогр.: л.: 123 141
1151853
  Галаган Ю.О. Синтез високотемпературних надпровідних сполук та стабілізація їх властивостей : Автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.01 / Галаган Ю.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1151854
  Полоневич А.П. Синтез високоточних систем фазової автопідстройки частоти : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.12.13 / Полоневич Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1151855
  Беэр А.А. Синтез витаминов : [учеб. пособие для технол. специальностей вузов] / А.А. Беэр, И.А. Рубцов. – Москва : Пищепромиздат, 1956. – 258 с. – Библиогр. в конце глав
1151856
  Клюшникова Т.М. Синтез витаминов группы В азотобактером в условиях глубинного культивирования. : Автореф... канд. биол.наук: / Клюшникова Т.М.; АН УССР. Ин-тут микробиологии и вирусологии им. акад. Д.К.Заболотного. – К., 1966. – 21л.
1151857
  Сліпушко О. Синтез візантійської та руської традицій в образі автора-агіографа // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 362-372


  Дослідження особливостей категорії "образ автора-агіографа", синтезу в його світогляді двох традицій - біблійної та руської.
1151858
   Синтез властивості нанокомпозитів магнетит/...-амінопропілсилоксан/ диеттилентриамінпентаоцтова кислота /гадоліній / С.В. Пилипчук, М.П. Турелик, Ю.О. Зубчук, А.Л. Петрановська, Л.П. Олексенко, П.П. Горбик // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 119
1151859
  Приходько Н.Е. Синтез водных силикатов, содержащих простые и комплексные катионы тяжелых металлов. : Автореф... канд. хим.наук: / Приходько Н.Е.; АН СССР. Ин-т химии силикатов. – Л., 1955. – 18л.
1151860
  Титкова Е.Г. Синтез водорастворимых производных монотерпеновых спиртов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Титкова Е. Г.; ЛГУ, Хим. фак. – Л., 1971. – 21л.
1151861
  Кесарев О.В. Синтез возможны продуктов молекулярной эволюции нейрогипофизарных гормонов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Кесарев О.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 17л.
1151862
  Кесарев О.В. Синтез возможны продуктов молекулярной эволюции нейрогипофизарных гормонов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Кесарев О.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 17л.
1151863
   Синтез вуглецевих нано-структур з використанням властивостей ближнього оптичного поля / В.І. Григорук, В.М. Огенко, Л.С. Волковинська, О.В. Голдун, О.М. Коломієць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 285-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано отримання вуглецевих наноструктур методом ближньопольового оптичного хімічного осадження з газової фази молекул тетрахлористого вуглецю ССl4. В даному випадку процес фотодисоціації може відбуватися при нерезонансних умовах завдяки ...
1151864
  Серов В.А. Синтез высокомолекулярных -непредельных карбоновых кислот по реакции металлирования -олефинов натрийорганическими соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: / Серов В.А.; Лен. технол. ин-т. – Л., 1967. – 15л.
1151865
  Малыш Г.Н. Синтез высокомолекулярных антиоксидантов путем химической модификации полидиенов вторичными ароматическими аминами и изучение их эффективности при ингибированном термоокислении каучуков : Автореф... канд. хим.наук: / Малыш Г. Н.; ЛГУ. Хим. фак. – Л., 1972. – 16л.
1151866
   Синтез высокоточных систем частотной автоподстройки / Г.Ф. Зайцев [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики, М-во образования и науки, Гос. ун-т телекоммуникаций. – Киев : Институт электродинамики НАН Украины, 2015. – 121, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 115-117. – ISBN 978-966-02-7760-1
1151867
  Потарин М.М. Синтез высших алифатических кетонов методом окисления молекулярным кислородом. : Автореф... канд. хим.наук: / Потарин М.М.; МВ и ССО РСФСР. Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1961. – 12л.
1151868
  Багатченко Галина Семеновна Синтез высших спиртов взаимодествием натрий органических соединений с альдегидами и кислородом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Багатченко Галина Семеновна; АН УССР Ин-т физико-органич. химии и углехимии. – К, 1980. – 26л.
1151869
  Юрченко Валентин Владимирович Синтез вычислительных алгоритмов для моделей с переменной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Юрченко Валентин Владимирович; АН СССР. Всес. научно-исслед. ин-т систем. исслед. – М., 1981. – 19л.
1151870
   Синтез вычислительных алгоритмов управления и контроля. – К., 1975. – 247с.
1151871
  Корженевич Ю.В. Синтез вычислительных структур / Ю.В. Корженевич, А.С. Кобайло. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 214 с.
1151872
  Леонтьева Л.И. Синтез гексадекапептида последовательности 15-30 в -цепи инсулина человека : Автореф... канд. хим.наук: 010 / Леонтьева Л.И.; Ленингр. гос. ун-т. Химич. фак-т. – Л., 1972. – 16л.
1151873
  Мавров М.В. Синтез гем-замещенных диенов и их поведение в реакции диенового синтеза : Автореф... канд. хим.наук: / Мавров М. В.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1958. – 14л.
1151874
  Буяков А.А. Синтез гетероциклических и линейных систем с атомами кремния и германия, разделенными углеводородными мостиками. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Буяков А.А.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1973. – 22л.
1151875
  Смушкевич Юрий Исаевич Синтез гетероциклических соединений (азолов, азинов и др.), содержащих индольный фрагмент : Автореф... д-ра хим.наук: 02.70.03 / Смушкевич Юрий Исаевич; КГУ. – М., 1972. – 50л.
1151876
  Кузмичева Л.К. Синтез гетероциклических соединений содержащих адамантильный радикал. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Кузмичева Л.К.; Моск.ИНГП. – М, 1975. – 24л.
1151877
  Воловенко Ю.М. Синтез гетероциклічних [бета]-енамінокетонів та конденсованих азинів на основі заміщених ацетонітрилів : Дис... д-ра хім. наук: 02.00.03 / Воловенко Ю. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 308л. – Бібліогр.:л.254-273
1151878
  Воловенко Юліан Михайлович Синтез гетероциклічних [бета]-енамінокетонів та конденсованих азинів на основі заміщених ацетонітрилів : Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.03 / Воловенко Юліан Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 32c.
1151879
  Жидкова А.М. Синтез гетероциклов на осове ацеталей лактамов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Жидкова А. М.; Всес. н.и. фих. фарм. инзт. – Москва, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1151880
  Чаповская Н.К. Синтез гетероциклов ряда тетразола и триазола по схеме внутримолекулярного 1,3-диполярного циклоприсоединения. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чаповская Н.К.; МГУ. – М., 1970. – 12л.
1151881
  Оразсахатов Б. Синтез гетероядерных серусодержащих кастеров на основе антиферромагнитного комплекса хрома со связью металл-металл : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Оразсахатов Б.; АН СССР, Ин-т общей и неорган. хим. – М., 1981. – 21л.
1151882
  Григорьева К.С. Синтез гидроперекисей ряда 1,1-дифенилэтана с применением хроматографического метода их выделения : Автореф... канд. хим.наук: / Григорьева К.С.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 15л.
1151883
  Акопян Л.А. Синтез глицидиловых эфиров ацетиленовых спиртов и гликолей и полимеров на их основе : Автореф... хим.наук: 072 / Акопян Л.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 16л.
1151884
  Танаев В.С. Синтез граф-схем алгоритмов выбора решений. / В.С. Танаев, М.П. Поварич. – Минск, 1974. – 112с.
1151885
  Слуцький В.І. Синтез да деякі властивості біциклічних галогеновмісних похідних тіолан -1,1-диоскиду. : Автореф... Канд.хім.наук: 02.00.13 / Слуцький В.І.; АН Укр.Ін-т біоорганіч.хімії і нафтохімії. – К, 1994. – 16л.
1151886
  Онищенко Мария Константиновна Синтез двойных соединений и кристаллизация их из систем Na+, Ce3-, II Cl-, NO3 - A2O; Cs+, Ni2+, Ce3+(Pr3+) II SO4.2- - H2O при 25-27 С : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Онищенко Мария Константиновна; Полтавский инженерно-строительный институт, институт общей и неорганической химии им. Н.С. – Полтава, 1984. – 169л. – Бібліогр.:л.145-165
1151887
  Ассуіров Дмитро Олександрович Синтез двоканальніх інтераційніх систем керування джерелами постійного струму з поліпшенними показниками якості вихідної енергії : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Ассуіров Дмитро Олександрович; Харків. держ. політ. ун-тет. – Харків, 1999. – 20л.
1151888
  Седельникова Л.Г. Синтез двоканальных електроприводів оптимального управління механізмами обмотувальних машин : Автореф... канд. техн. наук: 05.09.03 / Седельникова Л.Г.; Харків.держ.політ.ун-т. – Харків, 1999. – 18л.
1151889
  Кушнір Андрій Петрович Синтез двомасових електромеханічних систем переміщення електродів дугових сталеплавильних печей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Кушнір А.П.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1151890
  Кардаков Олександр Юрійович Синтез двомірних систем керування основними параметрами двороторного газотурбінного двигуна : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Кардаков О.Ю.; Мін-во промислової політики України Науково-виробнича корпорація "Київський інститут автоматики". – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
1151891
  Онищенко М.К. Синтез двохных соединений и кристаллизация их из систем Na+, Ce3, + IICl-? NO3- - H2O; Cs+, Ni2+,Ce3+ (Pr3+) IISO4 2- - H2O при 25-27оС : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Онищенко М. К.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1984. – 23л.
1151892
  Жилавская И.В. Синтез двух систем. Коммуникационный подход к медиаобразованию // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 8 (242). – С. 2-4. – ISSN 1727-4893


  Весь мир состоит из медиа и информации, с помощью которых осуществляется коммуникация всего со всеми. Эта простая мысль лежит в основе современного медиа-информационного образования или МИ-образования, как его можно называть коротко. В данной статье ...
1151893
  Денисенко В.П. Синтез двучетвертичных аммониевых солей производных гексамитилен -- и этилендиамина и исследование их свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Денисенко В. П.; МВССО УССР, Черн. ГУ. – Черновцы, 1961. – 14л.
1151894
  Чахмачева О.Г. Синтез декадезоксирибонуклеотида, гомологичного 5"концевому сегменту тРНК . : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Чахмачева О.Г.; АН СССР. Ин-т биоорган. химии им. М.М.шемякина. – М., 1974. – 20л.
1151895
  Горяшко А.П. Синтез диагнозируемых схем вычислительных устройств / А.П. Горяшко. – М, 1987. – 287с.
1151896
  Каприолли Л. Синтез диаграммы направленности на конечном расстоянии / Л. Каприолли, Рончи Абозо, 1962. – 68 с.
1151897
  Миронов А.Ф. Синтез диацетилдейтеропорфирина IX : Автореф... кандидата хим.наук: / Миронов А.Ф.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 14л.
1151898
  Поляченко Людмила Николаевна Синтез дигидроретиноевой кислоты и других аналогов природных биорегуляторов изопреноидного строения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Поляченко Людмила Николаевна; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармац. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1151899
  Мамедова Э.С. Синтез диметакриловых эфиров олигоэтилен- и диэтиленгликольформалей и исследование свойств сетчатых полимеров на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Мамедова Э.С.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1968. – 18л.
1151900
  Маслов А.А. Синтез диодных функциональных преобразователей. / А.А. Маслов, О.Н. Сахаров. – М., 1976. – 168с.
1151901
  Кожухов В.И. Синтез диольных фиосфолипидов и изучение их свойств. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Кожухов В.И.; АН СССР. – М, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1151902
  Бурмістров С.В. Синтез дискретних пристроїв на основі оптимізації булевих функцій в ортогональній формі представлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Бурмістров Сергій Владиславович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
1151903
   Синтез дискретных автоматов и управляющих устройств. – М., 1968. – 185с.
1151904
  Мизгайлов В.Н. Синтез дискретных антенных систем и неоднородных линий для широкополосного согласования с использованием экспериментальных данных / В.Н. Мизгайлов. – Гомель
Ч. 1. – 1978. – 65 с.
1151905
  Мизгайлов В.Н. Синтез дискретных антенных систем по заданной диаграмме направленности с использованием экспериментальных данных : Автореф... Канд.техн.наук: 05.295 / Мизгайлов В.Н.; Казан.авиацион.ин-т. – Казань, 1971. – 20л.
1151906
  Джала В.Р. Синтез дискретных макромоделей нелінійних динамічних компонентів радіоелектронних кіл : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.05 / Джала В. Р.; МО України, Держ ун-т "Львіська політехн.". – Львів, 1997. – 18л.
1151907
  Елумеев В.И. Синтез дискретных систем излучетелей по заданной диаграмме направленности : Автореф... канд. техн.наук: / Елумеев В.И.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1967. – 15л.
1151908
  Бакан Геннадий Михайлович Синтез дискретных систем управления технологическими процессами в условиях неопределенности : Автореф... докт. техннаук: 05.13.01 / Бакан Геннадий Михайлович; АН УССР. – К, 1980. – 32л.
1151909
  Василенко Ю.А. Синтез дискретных структур / Ю.А. Василенко. – Ужгород, 1973. – 146с.
1151910
  Песлякас Синтез диссимметрических сорбентов с нейтральными и гидроксилсодержащими аминокислотными группировками и их применение для лигандной хроматографии рацематов : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Песлякас Ионас-Генрикас Ионо; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1151911
  Корнберг Артур Синтез ДНК / Корнберг Артур; Под ред. Г.П. Георгиева. – Москва : Мир, 1977. – 359 с. : табл.
1151912
  Заварзин А.А. Синтез ДНК и кинетика клеточных популяций в онтогенезе млекопитающих / А.А. Заварзин. – Ленинград, 1967. – 194с.
1151913
  Коро Антич Роза Мария Синтез ДНК и митотическая активность клеток миокарда молодых животных при повреждении и гепертрофии мышц сердца : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Коро Антич Роза Мария; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1985. – 26л.
1151914
  Ерохина И.Л. Синтез ДНК и пролиферация клеточных элементов развивающегося миокарда мыши : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Ерохина И.Л.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1971. – 23л.
1151915
  Димент А.В. Синтез ДНК и пролиферация однослойных плоских эпителиев у крыс. : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Димент А.В.; Ин-т.цитологии АН СССР. – Л, 1970. – 16л.
1151916
  Богданов Ю.Ф. Синтез ДНК и состав клеточной популяции в зародышах семян в связи с типами хромосомных мутаций : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Богданов Ю.Ф. ; АН СССР , Сиб. отд-ие , Объед. уч. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1967. – 25 с.
1151917
  Данильчук О.М. Синтез документального і белетристичного модусів як осробливість художньої манери Артура Хейлі // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 72-75. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1151918
  Петренко О.В. Синтез дослідження подвійних фосфатів лужних металів та нікелю і кобальту (II) : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01 / Петренко О. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 176л. – Бібліогр.:л.157-176
1151919
  Мостовяк Данило Іванович Синтез електричних кіл коригуючих пристроїв з активним східним опором : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Мостовяк Данило Іванович; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2000. – 20л.
1151920
  Полянська І.С. Синтез електромеханічних систем з квазінейрорегулятором при фрикційному навантажені : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Полянська І.С.; Нац. техн. ун-т " Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1151921
  Колотило В.І. Синтез електромеханічних систем постійного струму підвищеної точності з спостерігачами стану : Автореф...канд.техн.наук:05.09.03 / Колотило В.І.;ХДПУ. – Харків, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.15-17
1151922
  Томчук О. Синтез епічного та ліричного начал у творчості М. Драй-Хмари // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 182-191. – ISBN 966-7773-70-1
1151923
  Дига Н. Синтез жанрів утопії та антиутопії в романі "Сонячна машина" Володимира Винниченка / Н. Дига, І. Юхименко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 6/7. – С. 54-57


  Авторами пропонується факультативне заняття з вивчення понять "утопія" та "антиутопія" за романом В.Винниченка "Сонячна машина". Визначаються шляхи дослідження старшокласниками жанрових особлдивостей твору через аналіз літературно-критичних праць.
1151924
  Климчук О. Синтез жанровых форм в современной мемуарно-автобиографической прозе (А. Найман "Славный конец бесславных поколений") // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 35-40.
1151925
  Шандиба О.В. Синтез загальної структури інноваційної методичної системи післядипломного навчання технічним дисциплінам інженерних кадрів. - // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 1 : Педагогічні науки. – C. 313-316


  Психолого-педагогічні основи виховання моральності у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ ст. представлено в наукових роботах В. Білоусової, А. Борисова, Л. Виготського, І. Кон, В. Коцур, І. Краснобаєва, Е. Погребняк, В. Сухомлинського, А. ...
1151926
  Резников М.И. Синтез заградительных акустических полей посредством дискретного набора периодических N-волн // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2013. – № 2. – С. 100-103


  В статье рассмиотрена внутренняя противоречивость использования искусственно наведенных шумовых акустических полей как способа защиты информации, передаваемой акустическими каналами.
1151927
  Марков С.Е. Синтез замедляющих систем резонаторного типа : Автореф... канд. техн.наук: 290 / Марков С.Е.; Одес. электротехн. ин-т связи им. А.С.Попова. – Одесса, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16
1151928
  Алиханова О.Л. Синтез замешанных 8-тиабицикло (4,3,0) нонанов и 3-тиабицикло (4,4,0) деканов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Алиханова О. Л.;. – Москва, 1987. – 23 с.
1151929
  Широян Ф.Р. Синтез замещенных октагидроиндоло-(2,3-а)-хинолизинов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Широян Ф.Р.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 18л.
1151930
  Зегельман Л.А. Синтез замещенных Тиабициклоалканов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Зегельман Л.А.; АН СССР. Ин-т нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1986. – 22л.
1151931
   Синтез знания и проблема управления. – М, 1978. – 200с.
1151932
   Синтез знания и проблема управления. – М., 1978. – 200с.
1151933
  Шмырина А.Я. Синтез и 13С ЯМР - спектроскопия некоторых производных 1,6-ангидро-гексопираноз. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шмырина А.Я.; АН СССР. Ин-т органич. химии. – М., 1981. – 22л.
1151934
  Писаненко Д.А. Синтез и автоокисление диалкилдифенилметанов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Писаненко Д.А.; Киевск. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1968. – 19л.
1151935
  Хунядвари Ласло Синтез и анализ R-нечетких автоматов с переменной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Хунядвари Ласло; ЛГУ. – Л., 1981. – 22л.
1151936
  Костов К.Л. Синтез и анализ автоматов, функционирующих в случайных средах : Автореф... канд. техн.наук: / Костов К. Л.; Киев. высш. инж. радиотехн. учил. противовоз. обороны. – К., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
1151937
  Куликов С.В. Синтез и анализ импульсных измерительных преобразователей информационно-измерительных систем / С.В. Куликов. – М., 1982. – 359с.
1151938
  Толокняненко В.А. Синтез и анализ систем управления со скользящим интервалом оптимизации. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Толокняненко В.А.; Киев. политехн. ин-т. – К., 1975. – 30л.
1151939
  Елисеева О.П. Синтез и аналитическое применение хелатных смол-азозамещенных полистирола. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Елисеева О.П.; АН СССР. – М, 1969. – 21л.
1151940
   Синтез и арилирующие свойства активированных производных сульфокислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шейко С. Г,; Шейко С. Г,; АН УССР, Ин-т физ. орган. хим. и углехим. – Донецк, 1980. – 22л.
1151941
  Геворгян Гюльнара Артаваздовна Синтез и биологическая активность b- и y- аминокетонов жирноароматического ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Геворгян Гюльнара Артаваздовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 22л.
1151942
  Нифантьева Л.В. Синтез и биологическая активность N-ацилированных n-родананилинов : Автореф... канд. хим.наук: / Нифантьева Л. В.; Моск. ин-т тонк. хим. технол. – М., 1968. – 17л.
1151943
  Быкова И.В. Синтез и биологическая активность некоторых производных дитиокислот фосфора. : Автореф... канд.хим.наук: 077 / Быкова И.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1151944
   Синтез и биологическая активность органнических соединений. – Ташкент, 1985. – 84с.
1151945
  Писков В.Б. Синтез и биологическая активность соедиений с метиленовой группировкой : Автореф... канд. хим.наук: / Писков В.Б.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1962. – 14л.
1151946
  Михайлов Ю.Д. Синтез и биологические свойства некоторых новых аналогов окситоцина. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Михайлов Ю.Д.; ЛГУ. Хим. ф-тет. – Л., 1972. – 18л.
1151947
  Федосеев В.М. Синтез и биологические свойства некоторых новых производных тиомочевины : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Федосеев В.М. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Хим. ф-тет. – Москва, 1964. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
1151948
  Саркисян Э.С. Синтез и биологические свойства некоторых производных замещенных тетрагидропиранов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саркисян Э. С.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1975. – 18л.
1151949
  Пароникян Е.Г. Синтез и биологические свойства новых циклических и нециклических краун-эфиров, содержащих фурановые и пиридазиновые кольца / Пароникян Е.Г. – Ереван, 1980. – 22 л.
1151950
  Васильев С.А. Синтез и биологическое действие 3 - арилоксихролеонов и 3 - фелокол - 4 - гидроксикумаринов / Васильев С.А. – Киев, 1992. – .
1151951
  Григорян А.А. Синтез и взаимодействие со щельчью некоторых галоидалкилсодержащих аминов и их иодометилатов : Автореф... канд. хим.наук: / Григорян А.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1960. – 16л.
1151952
  Скопенко В.В. Синтез и вопросы строения некоторых селеноцианатов ртути / В.В. Скопенко, Р.М. Аласания, Г.В. Цинцдзе // Труды Грузин. политехн. ин-та, 1967. – №7 (119)
1151953
   Синтез и выращивание оптических кристаллов и ювелирных камней. – Новосибирск, 1981. – 76с.
1151954
   Синтез и выращивание оптических кристаллов и ювелирных камней. – Новосибирск, 1981. – 76с.
1151955
  Поляков В.К. Синтез и галохромия ароматических a,b-ненасыщенных гликолей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Поляков В.К. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1971. – 20 с.
1151956
  Марченко Н.Б. Синтез и гетероциклизация некоторых амидинов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Марченко Н.Б.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1151957
  Влад Л.А. Синтез и гидролиз , б и е -оксиацеталей : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Влад Л.А.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 19л.
1151958
   Синтез и динамика механизмов. – Алма-Ата, 1988. – 160с.
1151959
  Попов Ю.Л. Синтез и дифференциально-термическое исследование некоторых комплексов кобальта (III) с 1,10-фенантролином. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Попов Ю.Л.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 24л.
1151960
  Петров А.Д. Синтез и изомерные превращения алифатических углеводородов / А.Д. Петров. – М-Л, 1947. – 298с.
1151961
  Портнягин Ю.М. Синтез и изучение превращений ацетиленовых бета-гликолей. : Автореф... канд. хим.наук: / Портнягин Ю.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 21л.
1151962
  Разумова Н.А. Синтез и изучение пропиленгликольфосфористой кислоты и ее производных. : Автореф... Канд.хим.наук: / Разумова Н.А.; М-во культуры СССР.Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1954. – 18л.
1151963
  Прасмицкене Синтез и изучение свойств п-/Ди/2-хлорпропил/амино/-фенилалкановых кислот и их производных. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Прасмицкене М.-Г.И.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 27л.
1151964
  Рубцов Евгений Михайлович Синтез и изучение физико-химических свойств летучих дипивалоилментанатов некоторых актиноидов, лантаноидов, циркония и гафния : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.14 / Рубцов Евгений Михайлович; Радиевый ин-т. – Ленинград, 1981. – 22л.
1151965
   Синтез и изучение физиологически активных веществ. – Вильнюс, 1980. – 127с.
1151966
   Синтез и изучение физиологически активных веществ. – Вильнюс, 1980. – 127с.
1151967
  Скопенко В.В. Синтез и инфракрасные спектры поглощения некоторых селеноцианатов ванадия / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова, Г.В. Цинцадзе // Укр. хим. журн., 1968. – №10
1151968
   Синтез и исследование биологически активных соединений. – Рига, 1981. – 195с.
1151969
   Синтез и исследование биологически активных соединений. – Рига, 1981. – 195с.
1151970
   Синтез и исследование биологически активных соединений. – Рига, 1987. – 119 с.
1151971
  Самолетов М.М. Синтез и исследование в ряду пиразоло-(1,5-а)-пиримидиндионов-5,7 : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Самолетов М.М.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1969. – 15л.
1151972
  Пшежицкий В.С. Синтез и исследование высокомолекулярных катализаторов-функциональных аналогов окислительно-восстановительных и протеалитических ферментов. : Автореф... Доктора хим.наук: / Пшежицкий В.С.; МГУ. – М, 1978. – 39л.
1151973
  Сергеева В.П. Синтез и исследование кинетики превращения некоторых фосфорорганических перекисных соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Сергеева В.П.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1151974
   Синтез и исследование кислород-, серу-, азот-, галоид-, фосфорсодержащих органических соединений. – Баку, 1985. – 116с.
1151975
  Скопенко В.В. Синтез и исследование комплексов железа (II) с ацидолигандами метанидного, амидного типов / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, Польшин // Коорд. химия, 1984. – №12
1151976
   Синтез и исследование комплексообразующих ионитов. – Алма-Ата, 1984. – 103с.
1151977
  Попова В.В. Синтез и исследование модифированных олигоэфирмалеинатов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Попова В.В.; Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1982. – 25л.
1151978
  Пронь Г.Ф. Синтез и исследование некоторых свойств теллуритов и теллуридов цинка, кадмия и ртути : Автореф... канд. хим.наук: / Пронь Г.Ф.; Гос. ин-т прикл. химии. – Л., 1968. – 25л.
1151979
  Родионов Р.А. Синтез и исследование некторых фторосодержащих боразотных соединений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Родионов Р.А. ; МГУ, Каф. неорган. хим. Хим. фак. – Москва, 1965. – 8 с.
1151980
  Ставицкий В.В. Синтез и исследование нитрофенилгидразиновых производных периодатнооксиленных нуклеозидов и тРНК. : Автореф... канд. хим.наук: 03.00.03 / Ставицкий В.В.; АН УССР. Ин-т молекуляр. биологии и генетики. – К., 1981. – 18л.
1151981
  Расулова М.А. Синтез и исследование оксиалкилбензилариламинов и их производных как присадок к смазочным маслам : Автореф... канд. хим.наук: / Расулова М.А.; АН АзССР. Ин-т химии присадок. – Баку, 1966. – 24л.
1151982
  Родивилова Л.А. Синтез и исследование полиамидов с повышенными адгезионными свойствами : Автореф... канд. техн.наук: / Родивилова Л. А.; МВО СССР, Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1960. – 16л.
1151983
   Синтез и исследование полимеров с активными функциональными группами. – Ташкент, 1982. – 82с.
1151984
  Новаков И.А. Синтез и исследование полимидов на оснвое производных адамантана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Новаков И. А.; АН СССР, Ин-т элементоорган. соед. – Москва, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1151985
  Попов Ю.А. Синтез и исследование полишиффовых оснований. : Автореф... канд. хим.наук: / Попов Ю.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1963. – 13л.
1151986
  Присяжнюк П.В. Синтез и исследование продуктов конденсации трикарбонильных соединений с производными альфа и гамма метилхинолиния. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Присяжнюк П.В.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1975. – 22л.
1151987
   Синтез и исследование простагландинов. – Рига, 1982. – 131с.
1151988
  Прокопович В.П. Синтез и исследование реакционной способности альфа,бета-ненасыщенных гамма-нитрокетонов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Прокопович В.П.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1151989
  Ниязи Ф.Ф. Синтез и исследование рестворимых полимидов на основе поли (-о-амино-о-карбокси)-амидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Ниязи Ф.Ф. ; АН Каз.ССР , Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1973. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
1151990
  Семенова Т.С. Синтез и исследование свойств красителей с акрилоильными группами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семенова Т.С.; Иван.хим.-технол.ин-т. – Иваново, 1967. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1151991
  Смирнова М.Ф. Синтез и исследование свойств некоторых производных поликремневой кислоты, полученных на основе силикагеля : Автореф... канд. хим.наук: / Смирнова М.Ф.; Ленингр. технол. ин-т им. Ленсовета. – Л., 1966. – 13л.
1151992
  Семенова Л.Н. Синтез и исследование свойств полимеров некоторых итаконатов и сополимеров их с акрилонитрилом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семенова Л.Н.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по хим.наукам Отдел.хим-технол.и биол.наук. – Ташкент, 1966. – 16л.
1151993
  Соколова В.И. Синтез и исследование сложных полупроводниковых фосфидов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Соколова В.И.; АН СССР. Физ.-тех. ин-т. – Л., 1969. – 17л.
1151994
  Подвальная Елена Константиновна Синтез и исследование сополимеров винилпирролидона с винилацетатом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Подвальная Елена Константиновна; Охтинское научно-иссл. производственное объединение "Пластполимер". – Л., 1980. – 22л.
1151995
  Сахарова Ю.Г. Синтез и исследование тиомочевинных комплексных соединений редкоземельных элементов цериевой группы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сахарова Ю.Г. ; Саратов. ГУ. – Саратов, 1969. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
1151996
  Самбетов Ширимбай Синтез и исследование фенилацетиленовых и фенилдиацетиленовых соединений 2,6-дифенилпиперидинового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Самбетов Ширимбай; АН Каз.ССР. Ин-т химических наук. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1151997
  Садыкова Эльвира Масгутовна Синтез и исследование фторсодержащих борфосфорных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Садыкова Эльвира Масгутовна; МГУ. – М., 1974. – 13л.
1151998
   Синтез и исследование функционально замещенных ненасыщенных соединений. – Караганда, 1986. – 161с.
1151999
  Полотнюк И.А. Синтез и исследование химии поверхности адсорбционных и хемосорбционных свойств высокодисперсной двуокиси титана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Полотнюк И.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1967. – 12 с.
1152000
  Притыцкая Т.С. Синтез и исследование циклогексильных соединений алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Притыцкая Т.С.; БГУ. – Минск, 1979. – 21л.
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,