Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1151001
  Фивейский Ю. "Русь" в тропиках / Ю. Фивейский. – Владивосток, 1968. – 39с.
1151002
  Волощук М.М. "Русь" в Угорському королівстві (XI - друга половина XIV ст.) : суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції / Мирослав Волощук ; [відп. ред. Л. Войтович] ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 496 с., [32] арк. іл. : іл. – Вказівник імен: с. 448-467. - Вказівник геогр. назв: с. 468-495. – Бібліогр.: с. 396-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-668-339-0
1151003
  Моця О.П. "Русь", "Мала Русь", "Україна" в післямонгольські та козацькі часи / Олександр Моця ; НАНУ, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 2009. – 320 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0872-4
1151004
  Немчинов Ігор Геннадійович "Руська ідея" як парадигма російської історіософії : Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Немчинов Ігор Геннадійович; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1998. – 203л. – Бібліогр.:л.186-203
1151005
  Немчинов Ігор Геннадійович "Руська ідея" як парадигма російської історіософії : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Немчинов Ігор Геннадійович; Нац. педагог. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1998. – 15 с.
1151006
  Люзняк М. "Руська історична бібліотека": на шляху формування національної свідомості українського народу // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 166-171. – ISBN 966-02-1903-2
1151007
  Білуха А. "Руська Правда" - одне з ранніх джерел економічної думки в Україні // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 12-16
1151008
  Мордвінцев В. "Руська Правда" - першій звід давньоруського права [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., 2000. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/abiturient/~bilety.htm. - 29.09.09
1151009
  Задорожний Ю.А. "Руська правда" і римське право: порівняльний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 49-53.
1151010
  Ястребов О. "Руська Правда": перший кодекс законів на Русі // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 63-68. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1151011
  Петраш О.О. "Руська трійця" / О.О. Петраш. – К, 1972. – 152с.
1151012
  Петраш О.О. "Руська трійця" / О.О. Петраш. – К, 1986. – 227с.
1151013
   "Руська трійця" в історії суспільно-політичного руху і культури України. – Київ : Наукова думка, 1987. – 336с. – Авт. зазнач. на звороті тит.арк. – Бібліогр.: с.305-336
1151014
  Петренко С.М. "Руська трійця" в історії українського національного відродження // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 177-189
1151015
  Стеблій Ф. "Руська Трійця" в концепції українського національного відродження М. Грушевського // Шашкевичіана / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН Ураїни ; Ін-т- Заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі ; Шашкевичівська комісія у Львові. – Львів - Броди - Вінніпег, 1996. – Вип. 1 : Маркіян Шашкевич і українське національне відродження ; Вип. 2 : "Руська трійця", її оточення, послідовники і дослідники. – С. 26-32. – (Нова серія). – ISBN 5-77021026-5
1151016
   "Руська трійця": Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький : бібліографічний покажчик (1834-1990 рр.) / HАHУ, Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [укладач Л.І. Ільницька ; наук. ред. Ф.І. Стеблій]. – Львів : [б. в.], 1993. – 379, [1] с. – ISBN 5770205911
1151017
  Моця О.П. "Руська" термінологія в Київському та Галицько-Волинському літописних зводах // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-16. – ISSN 0235-3490
1151018
  Мельник Л.М. "Руській мір" - основні концептуальні положення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 60-63


  Стаття присвячена аналізу та висвітленню основних концептуальних положень ідеологеми "Руській мір". На основі аналізу праць російських політтехнологів,представників російської школи геополітики та виступу 2009 року патріарха Кіріла на відкритті ...
1151019
  Сабадош І. "Русько-мадярский словарь" Л.Чопея і його місце в історії української лексикографії // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 474-497. – ISBN 978-966-8760-98-3
1151020
  Курета Шпреса "Рух у правильному напрямку" / розмову вела Наталя Іщенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 49). – С. 3


  Посол Республіки Албанія в Україні: "Ми працюємо над підготовкою першого засідання Спільної комісії на основі Угоди про економічне та торговельне співробітництво".
1151021
  Кислюк К.В. "Рухливе пограниччя" Харківщини в контексті "гібридної війни" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 9-15. – ISSN 2312-4679


  У статті розглянуто соціокультурну еволюцію Харківщини ХІХ–ХХ ст. у контексті "гібридної війни". Зазначено, що регіон є "рухливим пограниччям" з перевернутими соціокультурними пріоритетами, яке може змістити їх у будь-яку сторону в доволі стислі ...
1151022
  Коваль К. "Ручна адвокатура не потрібна нікому" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 19 липня - 2 серпня (№ 29/30). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1151023
  Кулініч О. "Ручна" земельна децентралізація: наскільки вдалою є нова ініціатива уряду? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)
1151024
  Соколов-Митрич Дмитрий "Рыба-дьявол" : Экология / Соколов-Митрич Дмитрий, , Каптилкин Сергей // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 208-219 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1151025
  Печников Б.А. "Рыцари церкви". Кто они? / Б.А. Печников. – М., 1991. – 350с.
1151026
  Захаров Г. Русско-шведская война 1808-1809 гг. / Г. Захаров. – Москва, 1940. – 88с.
1151027
  Арзыматов А.А. Русско-шведские отношения в период 30-летней войны 1618-1648 гг. (По русским архивным материалам) : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Арзыматов А.А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1954. – 14с.
1151028
  Некрасов Г.А. Русско-шведские отношения и политика великих держав в 1721-1726 гг. / Г.А. Некрасов. – Москва, 1964. – 279с.
1151029
   Русско-шведские экономические отношения в XVII веке. – Москва; Ленинград, 1960. – 656 с.
1151030
  Пийримяэ Х.А. Русско-шведские экономические отношения и Нарвская торговля в 1661-1700 гг. : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Пийримяэ Х.А.; Тартус. гос. ун-т. Кафедра общей истории. – Тарту, 1962. – 25с.
1151031
   Русско-шведский словарь. – Москва : Русский язык, 1976. – 959с.
1151032
   Русско-шведский словарь. – 3-е изд., стер. – Стокгольм, 1994. – 959с.
1151033
  Василевич Г.М. Русско-эвенкийский словарь / Г.М. Василевич. – Москва, 1948. – 332с.
1151034
  Болдырев Б.В. Русско-эвенкийский словарь. / Б.В. Болдырев. – Москва, 1988. – 304с.
1151035
  Цинциус В.И. Русско-эвенский словарь : свыше 20 000 слов / В.И. Цинциус, Л.Д. Ришес. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1952. – 779 с.
1151036
   Русско-эрзанский словарь политических и экономических терминов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1954. – 70 с.
1151037
   Русско-эрзянский словарь : около 25 000 слов. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 413 с.
1151038
  Сахаров А.А. Русско-эсперантский словарь / А.А. Сахаров. – Изд. автора 3-е, пересм. и значительно доп. – Москва, 1927. – 237 с.
1151039
  Спиридович Е.Ф. Русско-эсперантский словарь / Е.Ф. Спиридович. – 2-е изд., стереотип. – М., 1933. – 178с.
1151040
   Русско-эсперантский словарь : Ок.24 000 сл. – М. : Советская энциклопедия, 1966. – 536с.
1151041
   Русско-эсперантский словарь : около 24 000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 536 с.
1151042
  Каротамм Н.Г. Русско-эстонский словарь : около 20 000 слов / Н.Г. Каротамм. – 2-е доп. и исправл. изд. – Москва : ОГИЗ, 1944. – 296 с.
1151043
  Васин И.И. Русско-эфиопские отношения в 80-90 гг. XIX в. / И.И. Васин. – Москва, 1964. – 393-535с.
1151044
   Русско-югославские литературные связи.Вторая половина XIX-начало XX века. – Москва : Наука, 1975. – 327с.
1151045
  Бажова А.П. Русско-югославские отношения во второй половине 18 в / А.П. Бажова. – М., 1982. – 288с.
1151046
  Канаев Н.П. Русско-якутские литературные связи. / Н.П. Канаев. – М : Наука, 1965. – 216 с.
1151047
   Русско-якутский словарь : около 28 500 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 720 с.
1151048
  Ойунский П.А. Русско-якутский термино-орфографический словарь / П.А. Ойунский. – Москва, 1935. – 266 с.
1151049
  Левицкий Н.А. Русско-японская война / Н.А. Левицкий. – М, 1936. – 383с.
1151050
  Сидоров А.Л. Русско-японская война / А.Л. Сидоров. – Москва, 1946. – 80с.
1151051
  Сидоров А.Л. Русско-японская война / А.Л. Сидоров, А.М. Панкратова. – Москва, 1951. – 156с.
1151052
  Золотарев В.А. Русско-японская война 1904-1905 гг. / В.А. Золотарев, И.А. Козлов. – М., 1990. – 254с.
1151053
  Юдин И.В. Русско-японская война 1904-1905 гг. и информационные баталии / И.В. Юдин, М.А. Королев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 60-63. – ISSN 0321-5075
1151054
  Черменский Е.Д. Русско-японская война 1904-1905 годов / Е.Д. Черменский. – М., 1953. – 48с.
1151055
  Черменский Е.Д. Русско-японская война 1904-1905 годов / Е.Д. Черменский. – М., 1954. – 48с.
1151056
  Бабиков И.И. Русско-японская война 1904-1905 годов / И.И. Бабиков. – Москва, 1958. – 35с.
1151057
  Казанцев В.П. Русско-японская война 1904-1905 годов. Проблемы управления Дальним Востоком в начале XX века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 1. – С. 198-204. – ISSN 0130-3864
1151058
  Мейер М. Русско-японская война в азиатской перспективе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 40-49. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Події на Далекому Сході 1904-1905 рр.
1151059
  Александренко В. Русско-японская война и вопросы международного права / В. Александренко, 1905. – [5] с. – Отд.отт. из : Журнала Министерства Юстиции, май, 1905, с.215-219
1151060
  Ярославский Е. Русско-японская война и отношение к ней большевиков / Е. Ярославский. – 2-е изд. – М, 1939. – 46с.
1151061
  Прокопенко Н.И. Русско-японская война. / Н.И. Прокопенко. – М, 1956. – 27с.
1151062
  СорокинА.И Русско-японская война. 1904-1905 гг. / СорокинА.И. – М., 1956. – 374с.
1151063
  Колосков Е. Русско-японская война: причины и следствия // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 10 (70). – С. 26-39. – ISSN 1812-867Х
1151064
  Колосков Е. Русско-японская война: причины и следствия. // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 24-39. – ISSN 1812-867Х
1151065
  Файнберг Э.Я. Русско-японские отношения в 1697-1875 гг / Э.Я. Файнберг. – М, 1960. – 315с.
1151066
  Бондаренко И.П. Русско-японские языковые взаимосвязи XVIII века : Историко-лингвистическое исследование / И.П. Бондаренко. – Одесса : Астро Принт, 2000. – 400с. – ISBN 966-549-394-9
1151067
  Тулуков М.А. Русско-японский общеэкономический и внешнеторговый словарь. / М.А. Тулуков. – М., 1964. – 456с.
1151068
  Коломиец А.С. Русско-японский разговорник / А.С. Коломиец. – М., 1961. – 176с.
1151069
  Лаврентьев Б.П. Русско-японский разговорник / Б.П. Лаврентьев. – Москва, 1975. – 424с.
1151070
  Неверов С.В. Русско-японский разговорник / С.В. Неверов. – М., 1986. – 319с.
1151071
  Неверов С.В. Русско-японский разговорник / С.В. Неверов. – 5-е изд., испр. – Москва : Живой язык, 2004. – 320с. – ISBN 5-8033-0309-7
1151072
   Русско-японский разговорник : [надежный помощник в поездке] : пер. с англ. – Москва : АСТ ; Астрель, 2006. – 127, [1] с. – (A dorling kindersley book. Разговорники). – ISBN 5-17-036004-5
1151073
   Русско-японский словарик морских и речных животных и растений.. – М., 1962. – 41с.
1151074
   Русско-японский словарь : Ок. 13 000 сл. – Хабаровск, 1945. – 855с.
1151075
  Зарубин С.Ф. Русско-японский словарь : 42 000 слов / С.Ф. Зарубин, А.М. Рожецкин. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 820 с.
1151076
  Зарубин С.Ф. Русско-японский словарь / С.Ф. Зарубин. – М, 1988. – 395с.
1151077
  Неверов С.В. Русско-японский словарь / С.В. Неверов. – 4-е изд., стер. – Москва, 1996. – 304с.
1151078
   Русско-японский словарь изд-ва "Кэнкюся". – Токио : Кэнкюся, 1988. – 18, 2763, [ 2 ] с. – Загл. обл.: Кэнкюся. Русско-японский словарь. – ISBN 4-7674-9033-2
1151079
  Неверов С.В. Русско-японский учебный словарь / С.В. Неверов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 304с.
1151080
   Русско-японский, японско-русский карманный словарь. – [Б. м.] : Хакусуися, 2001. – 659, [1] c. – ISBN 978-4-560-00067-0
1151081
  Асафьев Б.В. Русскоя живопись. Мысли и думы / Б.В. Асафьев. – Ленинград-Москва, 1966. – 243с.
1151082
  Густерин П.В. Русскоязычная коранистика досоветского периода // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 5. – С. 160-166. – ISSN 0042-8779


  История изучения Корана в дореволюционной России.
1151083
  Мазанаев Ш.А. Русскоязычная литература Дагестана / Ш.А. Мазанаев. – Махачкала, 1984. – 131с.
1151084
  Тартаковский П.И. Русскоязычная поэзия Узбекистана на современном этапе / П.И. Тартаковский, С.Л. Каганович. – Ташкент, 1991. – 237 с.
1151085
  Витряк И. Русскоязычная проза Г.Ф. Квитки-Основьяненко на страницах журнала "Отечественные записки": история публикации, проблемы рецепции // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 15-21. – ISSN 2075-1486
1151086
  Сироткина Е.С. Русскоязычная смс-коммуникация с точки зрения лингвиста // Rusistika : [russkij jazyk i literatura] / Korean Association of Rusists. – [Seoul], 2015. – Vol. 51. – С. 221-259. – ISSN 1229-1188
1151087
  Верина У.Ю. Русскоязычный верлибр украинских поэтов // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 76-80. – Бібліогр.: Лит.: с. 80; 10 поз. – ISBN 978-966-439-298-0
1151088
  Качурин Марк Григорьевич и др. Русскя литература : Учебник для 9 кл. сред. школы / Марк Григорьевич и др. Качурин. – 8-е изд. – Москва : Просвещение, 1975. – 382с. : ил. – Авт. указ. на пер.: М.Г. Качурин, Д.К. Мотольский. – Списки лит. в конце разделов
1151089
  Качурин Марк Григорьевич и др. Русскя литература : Учебник для 9 кл. сред. школы / Марк Григорьевич и др. Качурин. – 9-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 382 с. : ил. – Авт. указ. на пер.: М.Г. Качурин, Д.К. Мотольский. – Списки лит. в конце разделов
1151090
   Руссо : [Жан-Жак Руссо ; Отрывки из "Исповеди"]. – Санкт-Петербург : Изд. Чуйко ; Тип. газеты "Новости", 1882. – 168 с. – (Европейские писатели и мыслители ; № 5)
1151091
  Кононенко Т.П. Руссо Жан-Жак // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 374-375. – ISBN 966-316-069-1
1151092
  Тихомиров С. Руссо и Ницше в "Даме с собачкой" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 92-114. – ISSN 0042-8795


  Враг всякого идеализма, Ницше попытался до предела расковать чувственность, усматривая не в чем другом, как в этом самом идеализме, главную причину ее закрепощенности. В данной статье рассматривается чеховский рассказ "Дама с собачкой" в "ницшеанском" ...
1151093
  Руссо Ж.-Ж. Руссовы письма о ботанике с дополнением его ботаническаго словаря, с объяснением трех лучших методов Турнефорта, Линнея и Жюсье, и с ботаническими часами, изобретенными безсмертным Линнеем. – Москва : В типографии Платона Бекетова, 1810. – 405 с. : портр.карт. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра
1151094
  Циховська Е. Руссоїзм та францисканізм у творчості Леопольда Стаффа і Кнута Гамсуна
1151095
  Карлов И. Руссоман Лермонтов // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 156-166. – ISSN 0203-5847
1151096
  Паршин А.Н. Руссская религиозная мысль: возрождение или консервация? // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.50-59. – ISSN 0042-8744
1151097
  Хведелидзе Р.С. Руставели в украинской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Хведелидзе Р.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 22л.
1151098
  Нуцубидзе Ш.И. Руставели и восточный Ренессанс / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси, 1947. – 387 с.
1151099
  Нуцубидзе Ш.И. Руставели и Восточный Ренессанс / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 392 с.
1151100
  Сулава Н.В. Руставели и древнегрузинская духовная поэзия. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Сулава Н.В.; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1977. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1151101
  Мегрелидзе И. Руставели и фольклор / И. Мегрелидзе. – Тбилиси, 1960. – 310 с.
1151102
  Грицик Л. Руставелі в комунікативних моделях Євгена Маланюка // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 86-92. – ISBN 978-966-171-890-5


  У контексті основних положень праці Євгена Маланюка "Шкіци до типології культур" уперше розглядається маловідома публікація поета, присвячена "Витязю у тигровій шкурі".
1151103
  Белиашвили А. Рустави : роман / А. Белиашвили; авториз. пер. с груз. Т.Гамкрелидзе, С.Трегуба. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 260 с.
1151104
  Долидзе В. Рустави / В. Долидзе. – Тбилиси, 1962. – 62с.
1151105
  Белиашвили А.И. Рустави : роман / А.И. Белиашвили; авториз. пер. с груз. Т.Гамкрелидзе, С.Трегуба. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 229 с.
1151106
  Архипенко В.К. Рустави шагает в будущее / В.К. Архипенко. – Москва, 1962. – 32с.
1151107
  Цулукидзе И. Рустави. / И. Цулукидзе. – Тбилиси, 1948. – 168с.
1151108
  Чернов С.Д. Руставская партийная организация КП Грузии в борьбе за строительство и освоение металлургического завода (1944-1962 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чернов С.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 24л.
1151109
  Мирцхулава А.А. Руставская симфония : драм. поэма в 4-х д. / А.А. Мирцхулава; авториз. пер. с груз. А.Кузмичева. – Тбилиси : Литература и исусство, 1964. – 131 с.
1151110
  Иванова Т.М. Рустам Гаджи Али оглы Исмаилов / Т.М. Иванова. – Баку, 1969. – 230с.
1151111
  Нерсесян Н.С. Рустам и Далире: Повесть. / Н.С. Нерсесян. – М., 1983. – 254с.
1151112
  Фирдоуси Рустам и Сухбрат : избранная лирика Востока / Фирдоуси; пер.с таджик-фарси В.Державина. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 158 с.
1151113
   Рустамхан. – Ташкент, 1972. – 330 с.
1151114
   Рустамхан. – Ташкент, 1973. – 315 с.
1151115
  Білявська В. Рустикальний пейзаж у "Мемуарах з життя Єви Фелінської" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 285-289. – ISBN 978-966-3888-379-3


  На прикл. "Мемуарів з життя Єви Фелінської" (1793-1859) розглянуто пейзаж як складноорганізовану сукупність часо-просторових образів, яка є засобом експлікайції ментального та історичного простору Правобережної України.
1151116
  Голлманн Г.Ф. Рустрингия, первоначальное отечество первого российского великого князя Рюрика и братьев его / исторический опыт Герм. Фрид. Голлманна, ректора и профессора провинциальной в Евере школы и консисторскаго советника ; [пер. с нем. И. Снегирева] // Сказание вкратце о скифах и о славянах и о Руссии, и о началах и о здании Великого Нова града, и о великих государях Российских. – [Б.м.] : [Б.и.], 1789. – [4], 61, [3] с.


  Посвящ. переводчика гос. канцлеру графу Н. П. Румянцеву подписано: И. Снегирев (с. [2])
1151117
   Русуданиани. – М, 1988. – 527с.
1151118
  Воробьев В.П. Русурсное обеспечение деятельности научных организаций в новых условиях хозяйствования / В.П. Воробьев, В.Д. Калочанов. – Ленинград, 1990. – 118с.
1151119
  Трифонов Т. Русчушкият /източен/ руски отряд. Хроника 1877-1878 / Т. Трифонов : Държавен архив - Русе, 1992. – 136 с.
1151120
  Петухов Ю.Д. Русы циркумпонтиды и скифо-сибирского мира (арийская проблема) / Ю.Д. Петухов // Русская Скифия. – Москва : Мегагалактика, 2006. – с. 461-575. – (Подлинная история). – ISBN 5-85141-111-2
1151121
  Абрамов К.Г. Русые косы ; [Гераськина любовь ; "Городская"] : рассказы / К.Г. Абрамов ; пер. с морд. автора ; [ил.: С.Я. Нодельман]. – Москва : Советская Россия, 1961. – 56 с. : ил. – (Короткие повести и рассказы)
1151122
  Щипачев С.П. Русый ветер / С.П. Щипачев. – Москва, 1972. – 304с.
1151123
  Ильин В.А. Русый ветер / В.А. Ильин. – Москва, 1979. – 271с.
1151124
  Іванців В.П. Русява Рось / В.П. Іванців. – К, 1967. – 47с.
1151125
  Торін В. Русявий хлопець / В. Торін. – К, 1939. – 136с.
1151126
  Цегельський Л. Русь-Україна. а Московщина-Росія : Історино-політична розвідка Льогіна Цегельського / Виданнє Союза визволення України. – 2-ге, перер. – Царгород : З друкарні Союза визволення України, 1916. – 127с. + карта України
1151127
  Мірошниченко Ю.Р. Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Юрій Мірошниченко, Сергій Удовік ; [дизайн обкл. В.В. Чутур]. – Київ : Ваклер. – ISBN 978-966-543-139-8
Т. 1 : Русь-Україна : з найдавніших часів до створення імперії. – 2011. – XVIII, 746 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 726-744
1151128
  Мірошниченко Ю.Р. Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Юрій Мірошниченко, Сергій Удовік ; [дизайн обкл. В.В. Чутур]. – Київ : Ваклер. – ISBN 978-966-543-142-8
Т. 2 : Русь-Україна : від імперії до незалежності. – 2011. – X, 774 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 752-771
1151129
  Власенко Андрій Русь-Україна. Шлях до Христа // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 122-127 : фото
1151130
  Удовик С. Русь - истинное название нашей страны // Регионал / ОО "Центр эффективного управления". – Киев, 2007. – № 2. – С. 20-24


  Про походження назви країни "Україна"
1151131
  Пашков Б.Г. Русь - Россия - Российская империя. Хроника правлений и событий 862-1917 гг. : Учебное пособие / Б.Г. Пашков. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : ЦентрКом, 1997. – 640c. – ISBN 5-87129-020-5
1151132
  Однороженко О. Русь - Україна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 38 (151). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Стара самоназва українського народу - Русь - по праву належить українцям.
1151133
  Гейнрихсен Н. Русь / Н. Гейнрихсен. – 115 с.
1151134
  Романов П. Русь / П. Романов. – Изд. 3-е. – Л.
1, 2, 3. – 520с.
1151135
  Романов П. Русь / П. Романов. – М.
4, 5. – 1936. – 565с.
1151136
   Русь. – Л, 1989. – 34с.
1151137
  Романов П.С. Русь / П.С. Романов. – М.
1, 1-3. – 1991. – 651с.
1151138
  Романов П.С. Русь / П.С. Романов. – М.
2, 4-5. – 1991. – 524с.
1151139
   Русь : История и художественная культура 10 - 17 веков / Д.С. Лихачев, Г.К. Вагнер, Г.И. Вздорнов, Р.Г. Скрынников. – Москва : Искусство-XXI век, 2003. – 488. – ISBN 5-98051-001-Х
1151140
  Эфдэ В. Русь = Rus : документ. приключ. повесть / Валентин Эфдэ. – Gdansk : [s. n.], 2008. – 143 с. : ил., портр. – На тит. л.: Брянск ; Запорожье ; Киев ; Мемель ; Владимир ; Калининград ; Эльблонг, 1995
1151141
   Русь "Після Русі". Між короною і булавою : українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького / [В.М. Горобець, М.М. Волощук, А.Г. Плахонін та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 351, [1] с., [8] арк. кольор. іл. – Громад. просвітн. проект "LІКБЕЗ. Історичний фронт". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0873-5
1151142
  Анастасьев Алексей Русь американская : Большое путешествие / Анастасьев Алексей, Вейсман Лев // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 44-64 : Фото, карта


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1151143
   Русь белокаменная. – Ленинград, 1969. – 234 с.
1151144
  Соболева Елена Русь белокаменная. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 84-90 : фото. – ISSN 1029-5828
1151145
  Старостин В.А. Русь богатырская. / В.А. Старостин. – М., 1979. – 302с.
1151146
  Старостин В.А. Русь Богатырская. / В.А. Старостин. – Ярославль, 1970. – 206с.
1151147
  Нелидова Е. Русь в ее столицах : в 4 вып. – 1912-1916. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина]
Вып. 2 : Новгород. – 1913. – 148 с., ил. – Со 2 вып. тип. т-ва А.С. Суворина "Новое время"
1151148
  Нелидова Е. Русь в ее столицах : в 4 вып. – 1912-1916. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина]
Вып. 4 : Владимир. – 1916. – VI, 133 с. ил. – Со 2 вып. тип. т-ва А.С. Суворина "Новое время"
1151149
  Кристи Н. Русь в картинах Бориса Баева : вернисаж // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 79-82. – ISSN 0868-488Х


  В картинах Бориса Баева предстает природа обжитая, согретая теплом присутствия человека. Это манящие нас вдаль дороги, перелески, это беспокойное волнение русского неба, те мгновения, которые мы, к сожалению, часто пропускаем мимо, но которые ...
1151150
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – М., 1975. – 607с.
1151151
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – М., 1981. – 592с.
1151152
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – М., 1983. – 590с.
1151153
  Иванов В.Д. Русь Великая : исторические романы / В.Д. Иванов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 846с. – ISBN 5-203-00318-1
1151154
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – М., 1991. – 846с.
1151155
  Чйон Г. Русь вікінгів / Гальвор Чйон ; [пер. з норвез. О. Сом-Сердюкової ; передм.: М. Сагайдака, М. Селівачова]. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – 214, [3] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр.: с. 210. – ISBN 978-966-432-087-7
1151156
  Марков А.Я. Русь всегда за нами / А.Я. Марков. – М, 1976. – 189с.
1151157
  Ополовников А. Русь деревянная : Образы русского деревянного зодчества / А. Ополовников, Г. Островский. – Москва : Детская литература, 1970. – 199с.
1151158
  Ополовников А.В. Русь деревянная / А.В. Ополовников, Г.С. Островский. – Москва, 1981. – 199 с.
1151159
  Присяжнюк Ю.П. Русь достеменна. Авторський курс лекцій з української історії : Навчальний посібник / Ю.П. Присяжнюк; МОіНУ; Черкаський держ. ун-тет ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2004. – 252 с. – ISBN 966-8438-13-2
1151160
  Никитенко Н.Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской : историческая проблематика / Н.Н. Никитенко ; Мин-во культуры и искусств Украины ; Киевский гос. ун-т культуры и искусств ; НАНУ ; Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского. – Киев, 1999. – 294 с. – ISBN 966-02-0738-7
1151161
  Михневич П Н. Русь и дом Романовых: Рост и развитие страны во время царствования дома Романовых / П Н. Михневич. – М.
1. – 1913. – 39с.
1151162
  Головко Л.В. Русь и Дом Рюрика, Россия и Дом Романовых : краткий исторический очерк. к трехсотлетию Русского Царствующего Императорского Дома Романовых / сост. Л.В. Головко, инспектор нар. училищ. – Одесса : Тип. "Спорт и наука", 1912. – 80 с. : ил. – Экз. без обл.


  Авт. предисл.: Валишевский, Казимир Феликсович (1849-1935)
1151163
  Алексеев А. Русь и Европа: несостоявшаяся встреча = Отечество. Страницы истории // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1151164
  Неменский О.Б. Русь и Константинополь в западнорусской полемической литературе после Брестской церковной унии 1596 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 14-23. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1151165
  Ловмяньский Х. Русь и норманны / Х. Ловмяньский. – М, 1985. – 304с.
1151166
  Каратеев М.Д. Русь и Орда / М.Д. Каратеев. – М.
1. – 1991. – 413с.
1151167
  Каратеев М.Д. Русь и Орда / М.Д. Каратеев. – М.
2. – 1991. – 492с.
1151168
  Казакова Н. Русь и Прибалтика / Н. Казакова, И. Шаскольский. – Л, 1945. – 128с.
1151169
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва : Молодая гвардия
1. – 1961. – 404 с.
1151170
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва : Молодая гвардия
2. – 1961. – 400 с.
1151171
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
2. – 1970. – 415 с.
1151172
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
1. – 1979. – 430с.
1151173
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
2. – 1979. – 445с.
1151174
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
1. – 1982. – 434с.
1151175
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
2. – 1982. – 445с.
1151176
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
2. – 1982. – 445с.
1151177
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
2. – 1986. – 702с.
1151178
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Тула, 1991. – 748с.
1151179
  Павляшик А.М. Русь і монголо-татари: зустріч двох цивілізацій // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.7-11
1151180
  Чепурний В. Русь і Нерусь. Час повертати українцям українську історію // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 2 (172). – С. 58-59
1151181
  Головко О. Русь і Польща у політичних взаємовідносинах середини XII ст. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 47-56
1151182
  Глухов А.Г. Русь книжная / А.Г. Глухов. – М, 1979. – 223с.
1151183
   Русь многоликая. – М, 1990. – 365с.
1151184
  Кольцов А.В. Русь моя / А.В. Кольцов. – Кемерово, 1983. – 160с.
1151185
   Русь на перехресті світів (міжнародні впливи на формування давньоруської держави) IX -XI ст. : матеріали міжнар. польового археол. семінару (Чернігів-Шестовиця, 20-23 лип. 2006 р.). – Чернігів : Сіверянська думка, 2006. – 239, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7743-50-0


  В пр. №1717334 напис: Бібліотеці Варшавського університету від Оргкомітету. Підпис.
1151186
  Іванов В.Д. Русь первозданна : Роман / В.Д. Іванов; Переклад з рос. Стаєцький О. – К., 1990. – 799с. – (Бібліотека історичної прози)
1151187
  Шевчук В.А. Русь первоцвітна : драматичні поеми / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 309 с.
1151188
  Висоцький С. Русь проти Росії, або Як подолати історичний парадокс // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 961-968. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1151189
  Жердий М. Русь с латышским акцентом // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 24 (236). – С. 64-65. – ISSN 2075-7093


  Община старообрядцев в Латвии.
1151190
  Есенин С.А. Русь Советская / С.А. Есенин. – Ростов -на-Дону, 1982. – 126с.
1151191
  Есенин С.А. Русь Советская / С.А. Есенин. – Фрунзе, 1984. – 288с.
1151192
  Паршин І. Русь та Рашка у західноєвропейських джерелах XIV–XV ст.: труднощі ідентифікації // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 20-28. – ISSN 0203-9494


  У статті розглядається питання подібного написання середньовічних назв Русі (Russia) та сербської Рашки (Rassia) на сторінках латиномовних та німецькомовних наративних джерел XIV–XV ст. і зумовленої цим плутанини. Основну увагу приділено кільком ...
1151193
  Лущай Ю.В. Русь у IX столітті за даними Длугоша і Стрийковського // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 188-199. – ISBN 978-966-2276-63-3
1151194
  Романов А.А. Русь уходит в нас / А.А. Романов. – М., 1987. – 319с.
1151195
  Панасюк Б.Я. Русь: нація і держава : науково-історичне дослідження : [у 2 т.] / Броніслав Панасюк ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-282-0 ; 978-966-483-283-7
Т. 1 : Помилки Великих Київських князів. – 2009. – 385, [7] с. – Додаток: с. 384. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1151196
  Панасюк Б.Я. Русь: нація і держава : науково-історичне дослідження : [у 2 т.] / Броніслав Панасюк ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-282-0 ; 978-966-483-284-4
Т. 2 : Час збирати каміння. – 2009. – 396, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1151197
  Войтович Л. Русь: поморські слов"яни чи варяги? // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 33-46. – ISSN 0203-9494
1151198
  Речкалов А.П. Русь: путь к Украине. Украинские земли в составе Польши и Литвы / А. Речкалов. – Киев : Книга. – ISBN 978-966-8314-61-2
Кн. 1. – 2009. – 566, [2] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 562-567
1151199
   Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569-1673 : Історико-архівні нариси. – Київ, 2002. – 984с. – ISBN 966-02-2504-0
1151200
  Сокіл Б. Руська (українська) мова в історичній ретроспективі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 72-76
1151201
  Кримінський В. Руська гвардія та прикордонна самооборона 1849 - 1850 рр. у Галичині // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 270-273. – ISBN 978-966-171-893-6
1151202
  Крамар С. Руська земля // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 111-129. – ISBN 978-617-681-137-4
1151203
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський. – Харків : Кооп. вид. "Пролетарій". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 1-2. – 247 с.
1151204
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський ; пеpеклад М. Ільтичної; за pедакцією Є. Касяненка. – [2-е вид.]. – Харків ; Беpлін : [Вид.] Закоpдон. Ред. Коміс. Hаpкомосвіти УСРР ; [Ляйпціг: Дpук. Шпамеpа]. – ([Hаp. Комісаpіат Закоpдон. Ред. Коміс. Укp. Соц. Рад. Респ.; № 3] ; [№ 3])
Ч. 1-2 : З найдавніших часів до кінця XIX віку : (З сінхpоністичними таблицями й 3 мапами). – 1922. – 223 с., 3 карти, табл. – В кн. пеpедм. авт. до 2-го вид.
1151205
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський ; пер. А.Д. Хмельницького з 3-го рос. пер. і доп. вид. – [Харків] : Вид. "Пролетарий". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 3 : XX вік: вип. 1 : 1896-1906 р.р. – 1930. – 192? с.
1151206
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі : пер. з 9-го рос. вид. / М. Покровський. – [Харків] : Вид. "Пролетар". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 1-2 : Від найдавніших часів до кінця XIX віку : (з 3 мапами). – 1931. – 239 с.
1151207
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський. – [Харків] : Вид. "Пролетар". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 3 : XX сторіччя: вип. 1 : 1896-1906 р.р. – 1932. – 256 с.
1151208
  Покровський М.М. Руська історія в стислому нарисі : пер. с 3-го рос. пер. і доп. вид. / М. Покровський. – [Харків] : Партвидав "Пролетар"
Ч. 3 : XX вік. – 1932. – 292, 1 л. карт.
1151209
  Кітов М.Г. Руська національна філософія в контексті української історії та культури : монографія / М.Г. Кітов. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 432 с. – Бібліогр.: с. 395-427. – ISBN 978-966-8210-59-4
1151210
  Арсеній А.В. Руська Правда - першоджерело кримінального права Київської Русі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 22-26. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Вивчення та дослідження норм Руської Правди, як першоджерела кримінального права української держави та їх вплив на формування сучасного кримінального права України.
1151211
   Руська правда : тексти на основі 7 списків та 5 редакцій. – Київ : Вид. Української АН, 1935. – XII, XIII, 191, [4] с. – Друкується з розпорядження Української Академії Наук; Неодмінний секретар акад. О. В. Палладін. - Прим. № 12478 дефектний, відс. с. 185-191, [4]


  Зміст: Пр. С. В. Юшков. Передмова (Археографічна) Пр. С. В. Юшков. Предисловие (Археографическое) Тексти Руської Правди: І. редакція (Академічний список) II. редакція: А. (Синодальній ізвод) Б. (Пушкінський ізвод) В. (Троїцький ізвод) III. ...
1151212
   Руська Правда // Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. – С. 120-122. – ISBN 5-87332-157-4
1151213
  Каськів О. Руська Правда // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна акад. УГКЦ. – Івано-Франківськ, 2011. – № 4 : Теологія. – С. 31-45
1151214
  Білецький Л.Т. Руська правда й історія її тексту = The Ruska Pravda and its textual history / Леонід Білецький ; за ред. Ю. Книша. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук в Канаді, 1993. – 166 с. : портр. – Покажч. імен: с. 165-166. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в прим. – ISBN 0-919867-99-5
1151215
  Пасічник М.С. Руська правда як основний законодавчий документ Давньої Русі // Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013. – Вип. № 1 (23). – С. 89-98. – ISBN 966322012-0
1151216
  Солдатов О. Руська православна церква за кордоном (РПЦЗ) в СРСР в епоху розпаду тоталітарної системи (1970 - 1980-ті рр.) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 69-77. – ISBN 978-966-182-372-2
1151217
  Кревецький І. Руська самооборона на галицько-угорськім пограничу 1848-1849 / написав Іван Кревецький. – У Львові : З друкарні Наук. Т-ва ім. Шевченкв, 1912. – VII, 83 с. : з 2 табл. – (Монографії з обсягу нашої новочасної історії ; 2)
1151218
  Сліпушко О. Руська філософія буття в образах Бориса і Гліба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості філософії руського буття на прикладі образів святих Бориса і Гліба. Проаналізовано середньовічні пам"ятки, в яких обґрунтовується ідея канонізації Бориса і Гліба, визначено специфічні риси образів руських святих. Наголошено на ...
1151219
   Руська хата : Буковинський альманах на pік 1877 / Видав [уклад. та авт. пеpедм.] Данило Млака [С.І. Воpобкевич]. – Львів ; Чернівці : З друк. Т-ва имени Шевченка, під зарядом Фр. Сарницького, 1877. – [2], 218, [2] с.


  Авт. поет., пpозових, дpам. твоpів, pозвідок з істоpії та етногpафії: Ю.А. Федькович, Данило Млака [С.І. Воpобкевич], Hаум Шpам [Г.І. Воpобкевич], Г. Баpвінок, П.О. Куліш, А.Ш. [А.П. Шанковський], К.М. Устиянович, Ом.Ол. Попович, І.М.
1151220
  Удінцев В.А. Руське гірничоземельне право / Всеволод Аристархович Удінцев ; КНУТШ; Нац. акад. прокуратури України ; за заг. ред. Гриценка І.С. ; [передм.: Г.І. Балюк]. – Перевид. – Київ : КНУТШ ; Нац. акад. прокуратури України, 2009. – 231, [1]с. : портр. – Дані ориг.: Русское горноземельное право / В. Удинцев. Киев: Типография И.И. Чоколова,1909.- Передм. укр. мовою. – (Правнича думка Університету Святого Володимира). – ISBN 966-8769-05-08
1151221
  Михаловський І. Руське мистецтво доби Володимира Святого // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 69/70 : Хрестителі землі Руської. – С. 398-462.
1151222
  Танчер В.К. Руське православ"я / В.К. Танчер. – Киев, 1977. – 155 с.
1151223
  Бонкало А. Руський литературный язык / Александр Бонкало. – Унгвар : Вид. Подкарпатского о-ва наук, 1941. – 11 с. – Отпечатка из жур. Зоря, реч. 1, с. 54-71. – (Литературно-наукова библиотека ; Ч. 4)
1151224
  Хомік В. Руський мир та його вплив на конфесійні відносини за часів Януковича // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 121-123
1151225
  Грицак Я. Руський тягар: після варягів і греків // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 12 (265), 26 березня 2015. – С. 34-35


  Постання України мусило бути не стільки продовженням старої Русі, скільки її руйнуванням. Відсталість "руського світу" стає особливо помітним з появою книгодрукування.
1151226
  Лозко Г. Руські волхви як духовний суспільний стан // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 4. – С. 205-211. – ISSN 1728-3671
1151227
  Некрасов М.О. Руські жінки / М.О. Некрасов. – К, 1952. – 80с.
1151228
  Волощук М.М. Руські переселенці в Угорщині XII - XIV ст.: обов"язки та соціальне становище // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 21-34. – ISSN 0130-5247
1151229
  Кралюк П. Руські спадкоємці могутніх імператорів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1квітня (№ 56/57). – С. 20


  Візантійські реліквії Руського королівства. "Мабуть небагатьом відомо, що на одному з ранніх гербів Руського королівства, який використовував Данило Романович, було зображення візантійського двоголового орла. Цікавий факт!"
1151230
  Гай-Нижник Русько-візантійська війна 1043 року: церковний та політико-ідеологічний аспекти протистояння в контексті релігійної політики Великого князя Київського Ярослава Мудрого / Гай-Нижник, О.П. Батрак // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 156-193. – ISSN 2518-7546
1151231
  Алфьоров О. Русько-візантійські стосунки у відображеннях сфрагістики (за матеріалами сфрагістичної колекції Олексія Шереметьєва) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 2 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – С. 159-164. – ISBN 978-966-02-6570-7
1151232
  Сліпушко О.М. Русько-еллінський культурний простір у світлі нових наукових студій // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 299-303


  У статті аналізується русько-еллінський культурний простір у світлі нових наукових студій. Зокрема, вивчається вплив еллінської культури на руську середньовічну традицію, світогляд книжності Київської Русі. Наголошується, що еллінська антична традиція ...
1151233
  Трохіна У. Русько-половецькі відносини наприкінці XII - першій половині XIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 365-367. – ISBN 978-966-171-893-6
1151234
  Половинська В.В. Русько-скандинавські військові контакти XI - першої половини XII ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 18-21. – ISSN 2076-8982
1151235
  Франко І.Я. Русько-українська література / І.Я. Франко. – Чернівці : Буковина, 1898. – 36с.
1151236
  Сліпушко О.М. Русько-українська та англійська середньовічні літератури: компаративний зріз // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 380-387. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті проводиться компаративний аналіз середньовічної русько-української та англійської літератур на прикладі аналізів поеми "Беовульф" та літописної оповіді про князя Святослава у складі "Повість врем"яних літ", і "Слово о полку Ігоревім"
1151237
   Русько Олексій Микитович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 216-221. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1151238
  Гончар Б.М. Рута-Такахіро угода // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 435-436. – ISBN 966-316-045-4
1151239
  Малишко А.С. Рута : книга лірики / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 126 с.
1151240
  Богустова Рута Рута Богустова : Гобелен. Каталог выставки / Богустова Рута. – Москва : Советский художник, 1978. – 36 с.
1151241
  Гончар Б.М. Рута місія // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 435. – ISBN 966-316-045-4
1151242
   Рутений и осмий. – М, 1962. – 252с.
1151243
   Рутеній-нітрозильні комплекси з терпіридиновими лігандами як донори нітроген (ІІ) оксиду / В. Буханько, З. Войтенко, П.Г. Лакруа, І. Мальфан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-25. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Вперше синтезовано рутеній-нітрозильні комплекси з флуореніл-терпіридиновим лігандом. За допомогою рентгеноструктурного аналізу досліджено кристалічну структуру ліганду та комплексу. Показано практичну цінність модифікації вихідного комплексу ...
1151244
  Рак М. Рутеніка в зібраннях архіву етнографічного музею імені Северина Уджелі в Кракові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 226-232


  Стаття має на меті познайомити читачів з кількома зібраннями рутеніки, які зберігаються в Архіві Етнографічного музею імені Северина Уджелі в Кракові. Ці рукописи, без сумніву, зацікавлять мовознавців (фразеологів, діалектологів, дослідників історії ...
1151245
  Кирилюк Ф.М. Рутенський (руський) Демосфен - Станіслав Оріховський Роксолан (1513-1566) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 194-201. – ISBN 966-628-108-8
1151246
  Франко І.Я. Рутенці : Типи галицьких русинів із 60-х та 70-х рр. мин. в. / Іван Франко. – Львів : Загальна друкарня, 1913. – 42 с. – (Міжнародна бібліотека ; Ч. 7)
1151247
  Недзельський А.О. Рутинізація фонових практик в теорії структурації Е. Гідденса // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 96-98
1151248
  Ибрагимов Г.Х. Рутульский язык / Г.Х. Ибрагимов. – М., 1978. – 308с.
1151249
   Рууд Люберс // Эхо планеты : Москва, 2000
1151250
  Некрасов Н.А. Рууские женщины / Н.А. Некрасов. – М., 1986. – 140с.
1151251
  Українка Л. Руфін і Прісцилла / Л. Українка
1151252
  Українка Л. Руфін і Прісцілла : драма у 5 діях / Леся Українка ; [упоряд., післямова та примітки В. Панченка]. – Київ : Либідь, 2011. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-966-06-0607-4


  Лірично-філософські роздуми видатної української поетеси виливаються у струнку і багатоголосну поетичну сюїту, в якій знайомі читачеві вірші органічно переплетені з зрукованими вперше
1151253
  Франк Л. Руфь / Л. Франк. – М., 1963. – 96с.
1151254
  Олійник Б.І. Рух : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 71с.
1151255
   Рух. – Київ, 2001
1151256
  Ткач К.В. Рух "доступ до правосуддя"загальна передумова реформування цивільного судочинства в європейських країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 212-222. – ISSN 0201-7245
1151257
  Новак О.П. Рух iона в замагнiченому електронному газi як розсiяння в деформованому кулонiвському потенцiалi // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 41-46. – ISSN 1025-6415
1151258
  Вовченко О.М. Рух атмосфери пари вихорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі досліджено рух ідеальної нестисливої рідини під дією пари вихорів. Показано, що пара вихорів супроводжується атмосферою. Побудовані лінії течії та поле швидкостей. Чисельно проінтегровані рівняння руху точок рідини на границі кругових ...
1151259
  Скаков С. Рух в одному напрямку-тільки на волю // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 45-50
1151260
  Кізілова Н.М. Рух виязкої рідини в мікроциркуляторній комірці листків рослин та параметри оптимальної комірки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
1151261
  Горошко О.О. Рух гіроскопа зі сферичною опорною поверхнею на горизонтальній площині / О.О. Горошко, І.В. Лебедєва, Є.Ю. Григор"єв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз стійкості гіроскопа зі сферичною опорною поверхнею в околі вертикального положення на горизонтальній площині. Встановлено, що рух гіроскопа складається з переносного руху за інерцією разом з центром мас та прецесії і нутації осі ...
1151262
  Пархоменко В. Рух грошових коштів як індикатор господарської діяльності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 11. – С. 3-5
1151263
  Клименко В.І. Рух грошових потоків в інноваційному процесі діяльності підприємств у сучасних ринкових відносинах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-14.
1151264
  Ващенко І.В. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналіз та контролю : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 148-155 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
1151265
  Ващенко І. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналізу та контролю : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 48-55 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1151266
  Камінський А. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналізу та контролю : аналізують науковці / А. Камінський, О. Шпирко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 56-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1151267
   Рух декабристів : Методична розробка для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1980. – 120с.
1151268
  Казьмирчук Г.Д. Рух декабристів / Г.Д. Казьмирчук. – К., 1991. – 40с.
1151269
   Рух декабристів. – К, 1991. – 23с.
1151270
   Рух декабристів на Україні. – Х, 1926. – 156с.
1151271
  Казьмирчук Григорій Дмитрович Рух декабристів: Історіографія проблеми (1917- середина 1930-х років) : Автореф... доктора історичнихнаук: 07.00.06 / Казьмирчук Григорій Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 36с.
1151272
  Казьмирчук Григорій Дмитрович Рух декабристів: Історіографія проблеми (1917 - середина 1930-х років) : Дис... докт. іст.наук: 07.00.06 / Казьмирчук Григорій Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 453л. – Бібліогр.:л.415-453
1151273
  Гриневич Л. Рух до сучасного освітнього середовища // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 2


  Колегія МОН ухвалила остаточну редакцію концепції Нової української школи.
1151274
  Каленюк І. Рух Європи до суспільства знань , Болонський процес і Україна / І. Каленюк, К. Корсак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 22-28
1151275
  Каленюк І. Рух Європи до суспільства знань, Болонський процес і Україна / І. Каленюк, К. Корсак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С.22-29.
1151276
  Забаранкін М.Ю. Рух жорсткого веретеноподібного тіла у в"язкій нестисливій рідині / М.Ю. Забаранкін, А.Ф. Улітко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-66. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  У даній статті розв"язок задачі про рух жорсткого веретеноподібного тіла у в"язкій нестисливій рідині подано через функцію току спеціального вигляду. За даним розв"язком побудовано лінії току при обтіканні рідиною веретеноподібного тіла. Знайдено ...
1151277
  Ніколаєць К.М. Рух за відновлення Української держави другої половини 1980–х років: історіографія // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1151278
  Скоблик В.П. Рух за громадянські права у США за часів лідерства М.Л. Кінга з погляду парадигми мобілізації ресурсів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 122-128. – (Історія ; Вип. 21)
1151279
  Рудой П.Є. Рух за комуністичну працю і економіку / П.Є. Рудой. – Київ, 1963. – 96с.
1151280
  Лаєвська Ю. Рух за комуністичну працю у промисловості УРСР у хрущовську добу: історія вивчення теми // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 68-72. – ISSN 1728-9343
1151281
  Отрощенко І.В. Рух за об"єднання монгольських народів очима дослідників // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 104-112. – ISSN 1608-0599
1151282
  Бажан О.Г. Рух за поширення української мови в період "хрущовської відлиги" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
1151283
  Год Б.В. Рух за реформи в період "джексонівської демократії" у США (20-40-ві роки XIX століття) // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 132-139. – ISSN 2075-1451
1151284
  Шніцер І.О. Рух за федералізацію Чехословаччини під час "Празької весни" 1968 р. в документах Словацького національного архіву // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 180-184. – (Історія ; Вип. 28)
1151285
  Сподобын І.М. Рух землі навколо сонця / І.М. Сподобын. – Київ, 1938. – 24с.
1151286
   Рух і накопичення магнітних наночасток в зоні пухлини під впливом постійного магнітного поля / Д.В. Шелест, А.А. Білюк, Ю.А. Ступак, Є.В. Пилипчик, Т.Ю. Ніколаєнко // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 57-58
1151287
  Паєнтко Т.В. Рух інвестицій в посткризовий період: інституціональний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 23-24
1151288
  Циганов С.С. Рух іноземного банківського капіталу у глобальному конкурентному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 211-218. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто основні тенденції розвитку світового фінансового ринку, особливості впливу глобалізаційних процесів на фінансові ринки різних країн світу та входження на них іноземного капіталу. Проаналізовано сучасний стан та перспективи України ...
1151289
  Єлісєєнко Н.О. Рух інформаційних потоків при злиттях і поглинаннях / Н.О. Єлісєєнко, О.І. Стародубцева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 70-75. – ISSN 2308-6912


  Інформаційна складова сучасних угод злиттів та поглинань відіграє дедалі більшу роль в досягненні синергетичного ефекту. Авторами було проаналізовано угоди злиттів та поглинань в контексті інформаційної взаємодії між їх учасниками. При цьому про ...
1151290
  Голубнича Г. Рух капіталів як фактор розвитку облікових інформаційних систем в умовах глобалізації бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано закономірності формування та відтворення облікових інформаційних систем. Розкрито зміст поняття інформаційного капіталу. Зроблено висновок, що рух авансованого капіталу у різних формах його прояву є головним чинником розвитку облікових ...
1151291
  Корнєєв В.В. Рух капіталу і фінансова логістика // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.23-31
1151292
   Рух кордонів через людей: виклики формування української міграційної системи // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 2


  Круглий стіл з такої тематики відбувся у нашому університеті. Серед організаторів заходу - ф-т соціології нашого ун-ту. Обговорювалися питання міграційних процесів в Україні та світі, а також законопроект "Про зовнішню трудову міграцію". Відкрив ...
1151293
  Андрієнко Д.П. Рух крупних пилових частинок у приповерхневому шарі кометного ядра / Д.П. Андрієнко, І.Г. Міщишина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-60. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Проведено моделювання руху крупних пилових частинок у приповерхневому шарі кометного ядра. Установлено, що під час руху в ньому крупні частинки можуть гальмуватися. Показано, що якщо розмір пилинки більший за деякий критичний, то для досягнення ...
1151294
  Косткін К. Рух лінійної конфігурації п"яти вихорів // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 108-109
1151295
   Рух ми відстоїмо. – Київ : МАЛТІ_М, 1999. – 56с
1151296
  Кравченко К.О. Рух населення Харківської області за останні 20 років (з 1995 по 2015 рр.) // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 222-224. – ISBN 978-966-285-361-2
1151297
  Обуший М.І. Рух неприєднання - важливий фактор світової політики / М.І. Обуший. – Київ, 1986. – 47с.
1151298
  Орлова Т.В. Рух неприєднання / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 329. – ISBN 966-642-073-2
1151299
  Матьовка М.П. Рух неприєднання в контексті міжнародних відносин (60-90-ті роки ХХ ст.) / М.П. Матьовка; Міністерство освіти України.Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1997. – 208 с. – ISBN 966-7400-00-2
1151300
  Матьовка М.П. Рух неприєднання: стан і перспективи розвитку (60-90-ті роки ХХ ст.) / М.П. Матьовка; Міністерство освіти України.Ужгородський держ.ун-т. – Ужгород : Патент, 1998. – 193 с. – ISBN 966-7242-45-5
1151301
  Пекун О.І. Рух Опору в місті Дніпродзержинськ часів німецько-нацистської окупації (1941-1943) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 167-175. – ISBN 978-966-551-328-5
1151302
  Сосновський М. Рух опору в Україні // Альманах Українського народного союзу. – Джерзі Ситі ; Ню Йорк, 1975. – Річник 65 : На рік 1975. – С. 47-62
1151303
   Рух опору в Україні: 1960-1990 = Resistance movement in Ukraine 1960-1990 an encyclopedia : енциклопедичний довідник / гол. ред. О. Зінкевич ; [ред. кол., авт. статей : О. Зінкевич, Г. Панчук, О. Голуб та ін.] ; Музей-архів і документаційний центр українського самвидаву при вид-ві "Смолоскип". – Київ : Смолоскип, 2010. – 804 с., [56] с. іл. : іл. – Паралел. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 15-18 ; с. 27-28 ; с. 35-38 та в кінці статей. – ISBN 978-966-2164-14-5
1151304
   Рух опору в Україні: 1960-1990 = Resistance movement in Ukraine 1960-1990 an encyclopedia : енциклопед. довідник / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; [редкол., авт. статей: О. Зінкевич, Г. Панчук, О. Голуб та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Смолоскип, 2012. – 895, [1] с., (32) арк. фот. : іл, фот. – Паралел. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1676-42-7
1151305
  Кучер В. Рух опору на перешкоді нацистських злочинів в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 243-261. – ISBN 978-966-02-5322-3
1151306
  Лутай В.С. Рух пізнання явищ природи від вивчення їх властивостей до вивчення структури їх матеріального субстрату // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1151307
  Жданов В. Рух пробних тіл у статичному гравітаційному полі сферично-симетричної скалярно-польової конфігурації в загальній теорії відносності / В. Жданов, О. Сташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено часткові точні розв"язки спільної системи рівнянь Ейнштейна та рівнянь скалярного поля з мінімальним зв"язком та ненульовим потенціалом самодії, які описують сферично-симетричні статичні конфігурації у випадку асимптотично-плоского ...
1151308
  Касич А.О. Рух прямих іноземних інвестицій в Україну через призму глобальних тенденцій / А.О. Касич, Анурова-Приходько // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
1151309
  Косткін К.К. Рух рідини в околі вихрової доріжки фон Кармана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дві нескінченні вихрові структури, кожна з яких складається з точкових вихорів, що розташовані на двох паралельних прямих. Досліджено рух вихрових структур та рідини в їх околі. Отримано рівняння ліній току та побудовано зображення ліній ...
1151310
  Островський В.В. Рух рідини в полі пари вихорів на нерухомій сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 87-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В задачі пасивної адвекції в полі швидкостей пари вихорів на нерухомій сфері проведено чисельний аналіз розв"язків. Приведено рівняння руху точкових вихорів в сферичних координатах та у стереографічній проекції. Побудовано лінії току у нерухомій та ...
1151311
  Гуменюк Ю. Рух робочої сили з аспекту змін у демографії євразійської економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 407-414. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1151312
  Прохорова М.Е. Рух робочої сили у Європейському Союзі в умовах фінансової кризи / М.Е. Прохорова, А.В. Матвієнко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 53-62


  У статті розглянуто основні особливості функціонування міжнародного руху робочої сили у Європейському Союзі в період фінансової кризи. Проаналізовано характер та наслідки руху трудових ресурсів країн-учасників ЄС. Зосереджено основну увагу на ...
1151313
  Сайчук В. Рух робочої сили як складова територіальної мобільності трудових ресурсів Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-51. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  У статті визначені особливості територіальної мобільності робочої сили як чинника формування регіонального ринку праці. Проведено суспільно-географічні аналіз руху робочої сили у Хмельницькій області, визначено його причини та вплив на формування ...
1151314
  Хмельницька Л. Рух студентської молоді за українізацію вищої школи в Україні в кінці XIX - на початку XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 176-180. – ISBN 978-966-308-311-5


  Наприкінці жовтня 1906 р. збори студентів історико-філологічного факультету Київського університету прийняли резолюцію з вимогою до адміністрації виписати серію книг і журналів з українознавства.
1151315
  Стасів Я. Рух тверезості у Східній Галичині в середині XIX - першій третині XX століття // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (137), січень. – С. 42-43
1151316
  Стасів Я. Рух тверезості у Східній Галичині в середині ХІХ – першій третині ХХ століття // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 168-175. – ISSN 2078-6077
1151317
  Ткаченко А. Рух тексту до художньої оптимальності (на матеріалі видань В. Симоненка) / А. Ткаченко, Д. Ткаченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 13-18. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Семіологічне розуміння текстології, абсолютизуючи поняття тексту, залучає і герменевтику, і культурологічний структуралізм та постструктуралізм. Не заперечуючи такого підходу, автори статті розгортають філологічне розуміння текстології як базової ...
1151318
  Каліон В. Рух тривісного еліпсоїда в капілярі, що заповнений в"язкою рідиною / В. Каліон, О. Дідківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-46. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Розглядається використання теорії збурень до розв"язання задачі про рух крові у дуже вузьких капілярах. В якості моделі червоного кров"яного тільця (або еритроцита) використовується тривісний еліпсоїд. Модель плазми крові - ньютонівська в"язка рідина. ...
1151319
  Пасечник М.М. Рух хромосферної речовини активної області під час спалаху з викидом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-16. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зміни променевих швидкостей руху хромосферної речовини (на рівні утворення лінії Н[нижній індекс альфа]) активної області перед та під час спалаху 4 вересня 1990 року, який супроводжувався викидом речовини. Спектрограми отримано на піці ...
1151320
  Кологойда І. Рух часу / І. Кологойда. – К., 1947. – 51с.
1151321
  Дінейка К.В. Рух, дихання. психофізичне тренування / К.В. Дінейка. – К., 1984. – 164с.
1151322
  Патриляк І. Рухи Опору в Україні: ретроспектива суспільного дискурсу // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 76-83. – ISBN 978-617-7158-06-5
1151323
  Брайон О.В. Рухи рослин : (Досліди і спостереження) / О.В. Брайон. – Київ : Радянська школа, 1978. – 56с.


  У книзі розглядаються різні типи руху рослин, їх біологічна цілістність і формування у процесі еволюції.
1151324
  Шейко М.К. Рухливі ігри в системі фізичного виховання. : Дис... канд. пед.наук: / Шейко М.К.;. – К., 1947. – 220л.
1151325
  Шейко М.К. Рухливі ігри на свіжому повітрі для дітей дошкільного віку / М.К. Шейко. – К, 1952. – 72с.
1151326
   Рухливість зарядів в наноструктурних композиціях Аl-Сu та фторопласт-терморозширений графіт / А.А. Беженар, Дун Занмін, В.С. Копань, С.Л. Рево, Н.В. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 307-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Композиції вивчались методом Холла. Рухливість електронів в наноструктурних композиціях (НК) Аl-Сu [мю]=13,6 кв.см*В[у мінус першому ступені]*с[у мінус першому ступені] при товщині шару h[приблизно дорівнює] 20 нм і [мю]=19 кв.см*В[у мінус першому ...
1151327
   Рухливість клітин Euglena gracilis Klebs. на різних стадіях розвитку в присутності шестивалентного хрому / П. Лещенко, І. Новікова, Т. Паршикова, І. Посудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджувався вплив шестивалентного хрому на швидкість фоторуху та механізми фототопотаксису клітин Euglena gracilis. Встановлено, що при несприятливих умовах довкілля реалізація стратегій виживання мікроводоростей залежить не тільки від зовнішніх ...
1151328
  Туркменбаші С. Рухнама / Сапармурат Туркменбаші. – Суми : Слобожанщина, 2003. – 416с. – ISBN 9665354796
1151329
  Цьось А. Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів / А. Цьось, А. Шевчук, О. Касарда // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 83-87. – ISSN 2220-7481


  У статті висвітлено особливості вільного часу студентів, їхнє ставлення до різних видів рухової активності. Виявлено, що більшості (54 %) не вистачає вільного часу. Це підкреслює нераціональний розподіл видів діяльності в способі життя. 72 % ...
1151330
  Анікєєв Д.М. Рухова активність у способі життя студентської молоді : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 / Анікєєв Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1151331
  Кобець П.В. Рухома мішень / П.В. Кобець. – К., 1991. – 300с.
1151332
  Дроздовський Д. Рухомий літпотік життя: історія та історії Віталія Дончика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 14-22. – ISSN 0236-1477
1151333
  Тутученко С.П. Рухомий плацдарм / С.П. Тутученко. – К., 1968. – 200с.
1151334
  Менська О.А. Рухомі об"єкти культурної спадщини в цивільному обороті України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 99-102. – ISBN 978-966-927-199-0
1151335
  Даминов Б. Рухсора : рассказы, повести / Б. Даминов; пер. с узб. Э.Умерова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 296 с.
1151336
  Крылов А.Г. Ручеек. Басни. -- Сказки для взрослых / А.Г. Крылов. – Днепропетровск, 1968. – 72с.
1151337
  Федоров И.Ф. Ручей / И.Ф. Федоров. – Ростов-на-Дону, 1963. – 64с.
1151338
  Коропчевский Д.А. Ручей и его история / Д.А. Коропчевский. – М.-Л, 1923. – 159с.
1151339
  Михайлов В.Д. Ручей на Япете / В.Д. Михайлов. – М, 1971. – 271с.
1151340
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1959. – 348с.
1151341
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1965. – 112с.
1151342
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1973. – 110с.
1151343
  Малышев Л.П. Ручей. / Л.П. Малышев. – Хабаровск, 1968. – 23с.
1151344
  Игнатов М.И. Ручейки текут в реку / М.И. Игнатов. – Сыктывкар, 1977. – 254с.
1151345
  Мартынов А.В. Ручейники / А.В. Мартынов. – Л, 1924. – с.
1151346
  Мартынов А.В. Ручейники (Trichoptera annulipalpia) // Определители по фауне СССР : Издаваемые Зоологическим ин-том АН СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1934. – 13 : Ручейники (Trichoptera annulipalpia). 1/ А.В. Мартынов. – с.1-343
1151347
  Заречанская С.Н. Ручейники волжских водохранилищ. Фауна и биология : Автореф... канд. биол.наук: / Заречанская С.Н.; АН СССР. Зоол. ин-т. Учен. совет. – Ленинград, 1964. – 20л.
1151348
  Гусев О.К. Ручейники Северо-восточного Байкала / О.К. Гусев, 1956. – С. 105-106
1151349
  Яровий М.П. Ручка на прив"язі : гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 132 с.
1151350
  Спиридонов Е.А. Ручка с золотым пером / Е.А. Спиридонов. – Куйбышев, 1956. – 32с.
1151351
  Кривой О. Ручна обробка ниток, як елемент декоративно-прикладного мистецтва на початку XX століття // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 69


  На прикладі с. Жубровичі Олевського району Житомирської області.
1151352
  Лавришин І.А. Ручна праця / І.А. Лавришин, М.О. Егрешій. – Вид. 2-е, перероб. – К., 1968. – 192с.
1151353
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 3. – Москва, 1789. – 618с.
1151354
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 1. – Москва, 1802. – 371с.
1151355
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 2. – Москва, 1802. – 352с.
1151356
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 5. – Москва, 1803. – 334с.
1151357
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 4. – Москва, 1803. – 314с.
1151358
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 8. – Москва, 1804. – 283с.
1151359
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. В 7-и ч.. – М.
ч. 3. – 1803. – 348с.
1151360
   Ручная математическая энциклопедия
Кн.8. – 1831
1151361
  Цибульова Г.К. Ручне вишивання / Г.К. Цибульова. – Київ, 1982. – 56с.
1151362
  Лиховид І. Ручний режим для стипендій. Як позначиться на якості вищої вищої освіти зміна механізму державних виплат студентам // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 194). – С. 11
1151363
  Пирятинська Олександра Юріївна Ручні дикі задачі теорії зображень * - алгебр : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Пирятинська Олександра Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 16л.
1151364
  Дяченко С.М. Ручні сагайдаки відносно початково-проектних зображень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Ми вводимо поняття поточково-проективких зображень для сагайдака маркованого скінченновимірними зведеними алгебрами і даємо опис ручних сагайдаків відносно таких зображень. We introduce a notion ofpointwise projecti-ve representations of a quiver ...
1151365
  Новиков В.П. Ручное изготовление ювелирных украшений. / В.П. Новиков, В.С. Павлов. – Л., 1991. – 208с.
1151366
  Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1966. – Е1-36 : Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. / Медведев А.Ф. – С. 1-179
1151367
  Сорокин В.В. Ручное солнце / В.В. Сорокин. – М., 1963. – 79с.
1151368
  Глушков И.Ф. Ручной дорожник для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами, дающий о городах по оному лежащих известия исторические, географические и политические : с описанием обывательских обрядов, одежд, наречий и видов лучших мест. – Изд. 2е, испр. и умноженное. – Санкт-Петербург : в Императорской типографии, 1802. – 188 с. : [5] л. ил., [1] л. табл.


  Код - ГР, фсд - задоільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1151369
  Андрианов П.Н. Ручной инструмент и приспособления для обработки древисины в школьных мастерских / П.Н. Андрианов. – Москва, 1959. – 16с.
1151370
   Ручной латино-русский словарь. – Санктпетербург, 1847. – 745 с.
1151371
   Ручной мяч. – М, 1953. – 34с.
1151372
  Беляев И.Н. Ручной мяч / И.Н. Беляев. – М., 1954. – 92с.
1151373
   Ручной мяч. – М, 1959. – 116с.
1151374
  Гурович Э.Д. Ручной мяч / Э.Д. Гурович. – М., 1961. – 159с.
1151375
   Ручной мяч. – М, 1972. – 32с.
1151376
   Ручной мяч. – М, 1978. – 98с.
1151377
  Беляев И.Н. Ручной мяч 11:11 / И.Н. Беляев, Б.С. Кудрявцев. – М., 1958. – 136с.
1151378
  Суслов Н.Г. Ручной мяч 7 : 7 / Н.Г. Суслов. – М., 1966. – 88с.
1151379
  Клусов Н.И. Ручной мяч в школе / Н.И. Клусов. – М., 1978. – 176с.
1151380
  Клусов Н.П. Ручной мяч в школе / Н.П. Клусов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1986. – 124с.
1151381
  Глазатов В. Ручной пулемет и его применение / В. Глазатов. – М, 1941. – 24с.
1151382
  Родзинский М. Ручной пулемет системы Дегтярева (ДП). Мат. часть., взаимодействие частей и разборка пулемета. / М. Родзинский. – Х., 1940. – 31с.
1151383
  Хостник М.М. Ручной русско-словинский словарь. – Goric, 1897. – 378, 85 с. – У вид. також : Краткая грамматика русского языка / М.М. Хостник
1151384
  Шмидт И.А.Э. Ручной словарь немецко-российский и российско-немецкий. – Москва, 1839. – 864 с.
1151385
  Шмидт И.А.Э. Ручной словарь российско-немецкий и немецко-российский по словарю Российской академии, сочиненный др. И.А.Э. Шмидом, проф.. – [Б. м.] : [б. и.]
1 : Часть российско-немецкая. – 1839. – 1048 с. – Бібліогр. опис здійснено за допомогою інтернету
1151386
   Ручной труд и пути сокращения его затрат при социализме. – Воронеж : Воронежский университет, 1986. – 171 с.
1151387
  Алешко А.Н. Ручной фотонабор. Воспроизведение текста и изобразительной и рекламной продукции всеми видами печчати без применения типографских шрифтов / А.Н. Алешко. – Москва, 1965. – 88 с.
1151388
   Ручные звери : Описание десяти наиболее распространенных пород прирученных зверей, требования по уходу за ними, а также приемы дрессировки, старинные способы лечения звериных болезней и заметки о языке собак. – Ленинград : Има-Пресс, 1990. – 16с.
1151389
  Пиритянская Александра Юрьевна Ручные и дикие задачи теории Ж-алгебр : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Пиритянская Александра Юрьевна; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1995. – 114л. – Бібліогр.:л.106-114
1151390
  Беккерт В.И. Ручные колчаны с соотношениями : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Беккерт В. И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1990. – 109л. – Бібліогр.:л.106-109
1151391
  Хориков И. Ручные пулеметы ДП и ДПМ / И. Хориков. – М, 1950. – 52с.
1151392
  Молодяков В. Ручные ястребы // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 50-51


  Японський націоналізм
1151393
  Сукацкас В.Т. Ручьевая форель в водоемах Литовской ССР (среда обитания, биология и возможности разведения). : Автореф... канд. биол.наук: / Сукацкас В.Т.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 20л.
1151394
  Корнилова В.П. Ручьевая форель Северного Приладожья и ее хозяйственное значение : Автореф... кандидата биологическихнаук: / Корнилова В.П.; Карело-Финский Гос. ун-т. – Петрозаводск, 1949. – 12 с.
1151395
  Черкез-Али Ручьи : стихи / Черкез-Али; пер. с крым.-тат. Д.Костюрина. – Москва : Советский писатель, 1985. – 79 с.
1151396
  Гукасов Г.Х. Ручьи бегут к реке / Г.Х. Гукасов. – Днепропетровск, 1974. – 63с.
1151397
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – М., 1956. – 365с.
1151398
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – М., 1958. – 132с.
1151399
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Новосибирск, 1962. – 332с.
1151400
  Солоухин В.А. Ручьи на асфальте / В.А. Солоухин. – М, 1958. – 66с.
1151401
  Соколова В.С. Рушанские и хуфские тексты и словарь / В.С. Соколова. – М-Л, 1959. – 336с.
1151402
  Писарчик А.К. Рушанские тексты. / А.К. Писарчик. – Сталинабад-Ленинград, 1954. – 90с.
1151403
  Нгуен Динь Тхи Рушатся берега. / Нгуен Динь Тхи. – М.
1. – 1970. – 408с.
1151404
  Крамар О. Рушійна сила європейських перетворень // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 48 (368). – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  У надрах українського суспільства сформувався цілком достатній прошарок для підтримки подальших ринкових та демократичних перетворень.
1151405
  Шаповалова О.І. Рушійні і стримуючі сили великої Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 158-162
1151406
  Шергін Сергій Рушійні сили Азійсько-Тихоокеанського регіоналізму // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-39
1151407
  Воробйова Т.Л. Рушійні сили виникнення політичних протестів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 419-424. – ISSN 2076-1554
1151408
  Кучерук Д.Г. Рушійні сили глобального економічного розвитку: теоретико-методологічні основи дослідження // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 58-61
1151409
  Єщенко П.С. Рушійні сили економічного розвитку в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 6-12
1151410
  Надольний М.І. Рушійні сили історії / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 329. – ISBN 966-642-073-2
1151411
   Рушійні сили небажаних реформ : уроки українського перехідного періоду / Дубровський Володимир, Ширмер Януш, Грейвс-Третій Вільям, , Головаха Евген, Гарань Олексій, Павленко Ростислав // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.56-72. – ISSN 1563-3713
1151412
  Тимків Я.І. Рушійні сили потенційних терористів-смертників / Я.І. Тимків, Ю.О. Лунь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 9-11
1151413
  Зикін О.В. Рушійні сили розвитку сучасного господарювання // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 116-126.
1151414
   Рушіями економіки є інновації. У Києві з успіхом відбулась ювілейна міжнародна конференція з питань інтелектуальної власності / Прес-центр Державної служби інтелектуальної власності України. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 11 березня (№ 10). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Державна служба інтелектуальної власності України (Державна служба), Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) і Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (ДП "УІПВ") стали організаторами проведеної в Київі XX ...
1151415
  Спаська Є. Рушник в побуті українського селянства (уривок із праці "Кролевець - опорний пункт художнього ткацтва на Україні") // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 184-198. – ISSN 2313-8505
1151416
  Бондаренко Валерія Рушник для Президента : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 90-92 : Іл.
1151417
  Чернілевський С.Б. Рушник землі / С.Б. Чернілевський. – К., 1984. – 135с.
1151418
  Литвин С.М. Рушник і шабля / С.М. Литвин. – К., 1972. – 63с.
1151419
  Звірик А.П. Рушник на щастя : повісті / А.П. Звірик. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 195 с.
1151420
  Мельничук Юрій Рушник національної єдності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5. – ISSN 0868-9644
1151421
  Китова С. Рушник як ритуальний знак і образ-символ в обрядах та обрядовому фольклорі України // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 131-142. – (Філологічні науки)
1151422
  Верба В. Рушники / В. Верба. – Москва, 1965. – 282с.
1151423
  Гоян Я.П. Рушники : нариси / Я.П. Гоян. – Львів : Каменяр, 1975. – 127 с.
1151424
  Босак М.В. Рушники вишивають не всім / М.В. Босак. – К., 1991. – 237с.
1151425
  Лупій Тетяна Філаретівна Рушники Західного Полісся кінця 19-першої половини 20 століть (Технологія. Семантика. Художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн.:17.00.06 / Лупій Т.Ф.; МО і НУ; Львів. академ. мистецтв. – Львів, 2002. – 20 с.
1151426
   Рушники й витинанки Олександри та Миколи Теліженків // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  На економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка пройшла виставка "Тобі, моя Україно" Заслужених художників України Олександри та Миколи Теліженків.
1151427
  Студенець Н. Рушники Полісся в дослідженнях Євгенії Спаської // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 219-221. – ISSN 2313-8505
1151428
  Кушнір В. Рушники українців Нижнього Подунав"я: традиції і інновації // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 282-289. – ISSN 2222-5250
1151429
  Латанський Сергій Рушниковий дивосвіт Людмили Мельник : ім"я // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4
1151430
  Сюндюков І. Рушниця, перо та "козацький міф" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Про ту, як козацькі інтелектуали XVI - XVII століть заклали основи нашої національної свідомості.
1151431
  Агишев Р.К. Руэлла : рассказы / Р.К. Агишев ; ил. И. Михайлик. – Москва, 1968. – 48 с., ил.
1151432
  Рудь М. Руянські корсари на Балтиці у другій половині XI – середині XII століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 41-46


  У статті, що грунтується на німецьких і скандинавських середньовічних писемних джерелах, а також даних археології, проаналізовано корсарські експедиції полабослов"янського плем"я руян на Балтиці у другій половині XI - XII ст. В статье на основании ...
1151433
  Куренков Ю. РФ-интеграция в глобальное хозяйство: инновационный императив : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 106-115. – ISSN 0131-2227
1151434
  Клоков Н.С. РФ - Япония: сотрудничество в утилизации российских подводных лодок / Н.С. Клоков, А.В. Борков // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 27-30. – ISSN 0321-5075
1151435
  Иванов И. РФ и ЕС : семнадцать шагов навстречу друг другу / И. Иванов, Ю. Борко, В. Белов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-25. – ISSN 0201-7083


  До саміиту Росія - ЄС, Ханти-Мансійськ, 26 червня 2008 р.
1151436
  Волович О. РФ і США у Сирії: непереборні розбіжності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 6-11. – (Історичні науки)
1151437
  Засядько М.В. РФ як геостратегічний гравець у Карибському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 122-126


  В статті досліджуються особливості російської політики в Карибському регіоні.
1151438
  Листов В В. Рфафэль, сын мачетеро / В В. Листов, . – Москва, 1971. – 176с.
1151439
   Ръководство за лабораторни упражнения по машинни елементи. – София : Техника, 1984. – 182 с.
1151440
   Ръководство за лабораторни упражнения по теория на цифровите и логическите схеми. – София : Техника, 1985. – 88 с.
1151441
   Ръководство за признаване на професионалните квалификации в България. – [ Б. м. ] : [ б. в.], 2005. – 48 с.
1151442
  Янев Н. Ръководство за упражнения по математическа статистика / Н. Янев, М. Танушев. – София : Соф. ун-т "Климент Охридски", 1989. – 152 с.
1151443
  Стойчев Д.С. Ръководство за упражнения по ОЗННС / Д.С. Стойчев. – Пловдив, 1980. – 164с.
1151444
  Вапцаров Н. Ръкописно наследство. / Н. Вапцаров. – София, 1982. – 552с.
1151445
  Бервалд Джули Рыба-робот : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 40 : Фото
1151446
  Ерещенко В.И. Рыба бассейна реки Сары-Су (Казахстан) : Автореф... канд. биол.наук: / Ерещенко В.И.; Акад. наук Казх. ССР. – Алма-Ата, 1955. – 14л.
1151447
  Карпенко В.М. Рыба была большая... / В.М. Карпенко. – Алма-Ата, 1986. – 285с.
1151448
  Салури Р. Рыба в лесу : повести / Рейн Салури; пер. с эст. И. и В.Белобровцевых. – Таллин : Ээсти раамат, 1985. – 144 с.
1151449
  Немзер Анна Рыба гниет // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 142-145 : фото
1151450
  Хинкл Рыба красного цвета / Хинкл, У. Тернер. – Алма-Ата, 1983. – 349с.
1151451
  Хинкл Рыба красного цвета / Хинкл, У. Тернер. – Алма-Ата, 1984. – 350с.
1151452
  Штерн Б.Г. Рыба любви / Б.Г. Штерн. – Киев : Молодь, 1991. – 304с.
1151453
  Усов В.В. Рыба на вашем столе / В.В. Усов. – М., 1979. – 368с.
1151454
  Юсупов Н. Рыба тонет : стихи для мл. школьн. возр. / Н. Юсупов. – Махачкала, 1971. – 200 с.
1151455
  Рагимов С. Рыба хохочет / С. Рагимов. – Баку : Азернешр, 1966. – 146 с.
1151456
  Потапов Владимир Рыба, которую мы доедаем? : От редакции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
1151457
  Река Ольга Рыба, нефть, независимость // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 47. – С. 36-39


  Автономний від Данії шлях розвитку Гренландії.
1151458
  Журавлев Т.К. Рыбак / Т.К. Журавлев. – Казань, 1965. – 175с.
1151459
  Григорович Д.В. Рыбаки : роман из простого народного быта : с портр. автора, резн. из дерева худ. В. Матэ / соч. Д.В. Григоровича. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Изд.книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Тип. В. Безобразова и комп.], 1894. – XXX, [2], 313 с., 1 л. потр. (фронт.). – С. IX-XXXI: Критические разборы соч. Д.В. Григоровича / В.Н.. Острогорского; А.П. Милюкова. – (Полное собрание сочинений Дм. Вас. Григоровича ; Т. 1)


  На обл. автограф автора; на тит. л.: дарственная надпись ??? 1929 г.
1151460
  Григорович Д.В. Рыбаки : роман из простого народного быта : с портр. автора, резн. из дерева худ. В. Матэ / соч. Д.В. Григоровича. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Паровая печ. Я.И. Либермана], 1898. – 384 с., 1 л. потр. (фронт.). – С. 7-30: Критические разборы соч. Д.В. Григоровича / В.Н.. Острогорского; А.П. Милюкова. – (Сочинения Григоровича)
1151461
  Лоти Пьер Рыбаки : Рассказ / По П. Лоти. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Н. Евдокимова], 1898. – 52 с. – Кн. без тит. л., обл. изд. в конце кн.


  псевдоним Жюльена Вио (Julien Viaud)
1151462
  Линуш Ф. Рыбаки / Ф. Линуш, Н. Чинарин. – Ростов н/Д, 1939. – 56с.
1151463
  Северов П.Ф. Рыбаки / П.Ф. Северов. – К., 1939. – 247с.
1151464
  Цигаль В.Е. Рыбаки Айзербайджана / В.Е. Цигаль. – Москва : Советский художник, 1971. – 301 с.
1151465
  Островский П.П. Рыбаки и рыбки. 100 картинок / П.П. Островский. – Волгоград, 1969. – 46с.
1151466
  Грива Ж. Рыбаки Паламоссы : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 96 с.
1151467
   Рыбаки уходят в море. – М, 1980. – 327с.
1151468
   Рыбаки уходят в море. – М, 1980. – 327с.
1151469
  Пащенко П.И. Рыбаки уходят в тропики. / П.И. Пащенко. – Горький, 1972. – 128с.
1151470
  Григорович Д.В. Рыбаки. / Д.В. Григорович. – М-Л, 1966. – 548с.
1151471
  Клычев А. Рыбаки. / А. Клычев. – Ашхабад, 1967. – 127с.
1151472
  Нечуй-Левицький Рыбалка [Рибалка] Панас Круть // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 40 с.
1151473
  Нечуй-Левицький Рыбалка Панас Кpуть [Рибалка Панас Круть] : Оповиданнє / И. Левицькый // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 46 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
1151474
   Рыбалка трех темпераментов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 72-75 : фото
1151475
  Амир М. Рыбацкие байки : юморист. повесть / М. Амир; пер. с тат. Л.Ленч. – Москва : Современник, 1975. – 143 с.
1151476
  Липец Р.С. Рыбацкие песни и сказы. / Р.С. Липец. – М., 1950. – 220с.
1151477
  Рыжих Н.П. Рыбацкие повести. / Н.П. Рыжих, В.Г. Воробьев. – Владивосток, 1970. – 208с.
1151478
  Рыжих Н.П. Рыбацкое море. / Н.П. Рыжих. – М, 1980. – 447с.
1151479
  Калугин М.С. Рыбацкое счастье / М.С. Калугин. – Воронеж, 1983. – 207с.
1151480
  Букин Н.И. Рыбачий / Н.И. Букин. – Москва, 1974. – 143с.
1151481
  Стрельцов Иван Рыбеное блюдо // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 34-35 : фото
1151482
   Рыбец. – Вильнюс, 1976. – 235с.
1151483
  Солоухин В.А. Рыбий бог / В.А. Солоухин. – М, 1975. – 62с.
1151484
  Кашкадамова Екатерина Рыбий скелет в шкафу путешественницы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 40-44 : фото
1151485
   Рыбин, Павел Иванович. Выставка произведений. Ярославль. 1973. – Ярославль, 1973. – 31с.
1151486
   Рыбинск. – Ярославль, 1977. – 405с.
1151487
  Васильева С.И. Рыбинский промышленно-транспортный узел : Автореф... канд. геогр.наук: 11691 / Васильева С.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1970. – 22л.
1151488
   Рыбинское водохранилище : Изменение природы побережий водохранилищ. – Москва
Ч.1. – 1953. – 215с.
1151489
   Рыбинское водохранилище и его жизнь. – Л., 1972. – 364с.
1151490
  Королевич Е. Рыбка в реке // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 151-157. – ISSN 1728-8568
1151491
  Донцова Д. Рыбка по имени Зайка / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-08733-8
1151492
  Донцова Д. Рыбка по имени Зайка : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-12244-3
1151493
  Щигленко Евгений Рыбки - норушки : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1151494
  Мернова Мария Рыбки счастья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 18 : фото
1151495
  Фетинов Н.П. Рыбная ловля в туристском походе. / Н.П. Фетинов, И.В. Шехобалов. – М, 1990. – 157с.
1151496
   Рыбная промышленность Астраханского края за 1925 год. – Астрахань, 1926. – 29 с.
1151497
  Мандрик А.Т. Рыбная промышленность Советского Дальнего Востока в 1959-1965 гг. Очерки истории : Автореф... канд. ист.наук: / Мандрик А.Т.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1151498
  Дементьева Т.Ф. Рыбная промышленность Турции / Т.Ф. Дементьева. – М, 1958. – 24с.
1151499
  Арнольд И.Н. Рыбная промышленность. / И.Н. Арнольд. – М.-Л., 1926. – 49с.
1151500
  Семенов-Зусер Рыбное -хозяйство и рынки на юге СССР в древности. / Семенов-Зусер. – Х., 1947. – 46с.
1151501
   Рыбное место = Рыбний промысел. Карта. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 158-159 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1151502
  Закир Умаров Рыбное место : Россия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 178-181 : Фото. – ISSN 1029-5828
1151503
  Михеев П.В. Рыбное население водохранилищ и его формирование / П.В. Михеев, К.П. Прохорова. – М., 1952. – 87с.
1151504
  Подлесный А.В. Рыбное хозяйство в низовьях Енисея / А.В. Подлесный. – Красноярск, 1945. – 57с.
1151505
  Мейен В.А. Рыбное хозяйство в озерах и прудах / В.А. Мейен. – М., 1941. – 112с.
1151506
  Исаев А.И. Рыбное хозяйство в районах полезащитных лесонасаждений / А.И. Исаев. – М, 1951. – 152с.
1151507
  Сметанин К.А. Рыбное хозяйство Индии, Бирмы, Таиланда и Индонезии / К.А. Сметанин. – Москва, 1957. – 40 с.
1151508
  Таиров Мухтар Таирович Рыбное хозяйство Казахской ССР и перспективы его развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Таиров Мухтар Таирович; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам. Отд-ние обществ. наук. – Алма-Ата, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1151509
  Черфас Б.И. Рыбное хозяйство на водохранилищах / Б.И. Черфас. – М., 1951. – 20с.
1151510
  Фертауп Е. Рыбное хозяйство на путях социалистической реконструкции / Е. Фертауп. – М.-Л., 1932. – 88с.
1151511
  Лукин А.В. Рыбное хозяйство Татарии и перспективы его развития. / А.В. Лукин. – Казань, 1952. – 108с.
1151512
  Куцобина Н.К. Рыбное хозяйство Японии / Н.К. Куцобина. – М., 1979. – 262с.
1151513
  Прибыльский Ю.П. Рыбное хозяйтсво Сибири в годы Великй Отечестевенной войны / Ю.П. Прибыльский, В.И. Федорченко. – Красноярск, 1988. – 160с.
1151514
  Иоганзен Б.Г. Рыбные богатства Западной Сибири. / Б.Г. Иоганзен. – Новосибирск, 1952. – 72с.
1151515
  Петров В.В. Рыбные запасы. От чего они зависят и как их можно регулировать / В.В. Петров. – Л., 1934. – 96с.
1151516
  Домбровский Ю.А. Рыбные популяции в стохастической среде / Ю.А. Домбровский. – Ростов-на-Дону, 1991. – 155с.
1151517
   Рыбные промыслы Дальнего Востока. – С.-Петербург
Вып. 7 : Исследование биологии лососевых Амура. Часть 1/В.К. Солдатов. Отчет Департаменту земледелия по командировке 1907-8 годов. – 1912. – 220с.
1151518
  Тоценко Л.Т. Рыбные промыслы казачьих областей Азовского бассейна во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. (К вопросу о генезисе капитализма на южн. окраинах России). : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Тоценко Л.Т.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 27л.
1151519
  Таиров М.Т. Рыбный день / М.Т. Таиров. – Алма-Ата, 1988. – 270с.
1151520
   Рыбный день // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 78-81 : фото
1151521
   Рыбный день // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 88-89 : фото
1151522
   Рыбный день. Подготовка головоногих и двухстворчатых молюсков к употреблению // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 66-70 : фото
1151523
   Рыбный промысел = Репортаж. Карта. Аквакультура. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 128-162 : Фото. – ISSN 1029-5828
1151524
  Емельянов В.А. Рыбный промысел Ладожского озера / В.А. Емельянов, П.П. Ваничев. – Ленинград, 1929. – 62с.
1151525
  Гречковская А.П. Рыбоводно-биологическая характеристика карпао нового племенного стада (Укн52) и их помесей в рыбхозах западных областей Украины : Автореф... канд биол.наук: / Гречковская А. П.; Чернов.ГУ. – Черновцы, 1971. – 27л.
1151526
  Клемц К В. Рыбоводный пруд. / К В. Клемц, . – М, 1932. – 14с.
1151527
  Елеонский А.Н. Рыбоводство : Краткое пособие для работников государственного рыбоводства, прудового и озерного хозяйства / А.Н. Елеонский. – Москва-Ленинград : Гос.торг.изд-во, 1931. – 94с.
1151528
  Тиронов Михаил Дмитриевич и др. Рыбоводство в водоемах Свердловской области / Михаил Дмитриевич и др. Тиронов. – Свердловск : Сверд. обл. гос. изд., 1952. – 80с.
1151529
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – М., 1940. – 395с.
1151530
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – М., 1950. – 528с.
1151531
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1956. – 468с.
1151532
  Трифонов Г.П. Рыбоводство в пресных водоемах Крыма / Г.П. Трифонов. – Симферополь, 1954. – 51с.
1151533
  Кучин И.В. Рыбоводство и рыбный промысел на зауральских и приуральских озерах : Очерк разведочного исследования научно-промысловой экспедиции 1907-1908 г.г.) / И.В. Кучин. – С.-Петербург, 1910. – 72с.
1151534
   Рыболов-любитель.. – Краснодар, 1954. – 100с.
1151535
   Рыболов-спортсмен.. – М, 1959. – 296с.
1151536
   Рыболовная конвенция между Союзом ССР и Японией со всеми относящимися к ней материалами.. – М, 1928. – 48с.
1151537
  Сабанеев Л.П. Рыболовный календарь / Л.П. Сабанеев. – Калининград, 1960. – 95с.
1151538
  Кунилов Ф.П. Рыболовный спорт. / Ф.П. Кунилов. – Л., 1952. – 236с.
1151539
  Кунилов Ф.П. Рыболовный спорт. / Ф.П. Кунилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1954. – 240с.
1151540
  Браим Иван Николаевич Рыболовство Белоруссии во второй половине XIX - XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Браим Иван Николаевич; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1151541
  Берг Л.С. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова : Отчет / Л.С. Берг. – Санкт-Петербург
Вып.4-й : Рыболовство в 6-м смотрительском районе. – 1906. – 85с.
1151542
   Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова. – С.-Петербург
Вып. 8 : Рыболовство в 8 смотрительском районе/Б.И. Диксон. – 1908. – 112с.
1151543
  Баженов А. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова : Отчет / А. Баженов. – Санкт-Петербург
Вып. 7-й : Рыболовство в 7-м смотрительском районе. – 1909. – 87с.
1151544
  Эверстов С.И. Рыболовство в Сибири / С.И. Эверстов. – Новосибирск, 1988. – 140с.
1151545
  Сметанин К.А. Рыболовство зарубежных стран. / К.А. Сметанин. – М., 1948. – 104с.
1151546
  Вешняков В.И. Рыболовство и законодательство / [Соч.] В.И. Вешнякова. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1894. – 1061 с. разд. паг. – Экз. дефектный, отсутств. обл. и тит. стр., описан по ген. каталогу. – Библиогр.: Источники и пособия - в конце предисл. и в примеч.
1151547
  Тидеман В.Г. Рыболовство и морской звериный промысел СССР / В.Г. Тидеман. – М - Л, 1932. – 168с.
1151548
   Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита -- раннего металла в лесной и лесостепной зоне Восточной Европы.. – Л, 1991. – 244с.
1151549
  Гейнеман Б.А. Рыболовство на Балтийском море у русских берегов : Отчет Министерству земледелия и государственных имуществ / Б.А. Гейнеман. – Санкт-Петербург, 1904. – 123с.
1151550
  Крючковский С.А. Рыболову: / С.А. Крючковский. – М., 1980. – 40с.
1151551
   Рыболовы и рыбоволы.. – М, 1980. – 48с.
1151552
   Рыбохозяйтвенные и русловые гидротехнические сооружения.. – Новочеркасск, 1988. – 178с.
1151553
   Рыбоядные птицы и их значение в рыбном хозяйстве.. – М, 1965. – 264с.
1151554
  Пахульский А.И. Рыбоядные птицы южных морей СССР и их вред / А.И. Пахульский. – М., 1951. – 95с.
1151555
  Маркина Надежда Рыбы-желе : Рыбы-желе, прекрасные и ужасные. Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 34-50 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1151556
  Нелихов Антон Рыбы-каннибалы пермского периода. Хищники из прошлого // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 151, апрель. – С. 54 : фото
1151557
  Никольский Г.В. Рыбы -- мелиораторы. / Г.В. Никольский. – М, 1979. – 64с.
1151558
  Вовк П.С. Рыбы - фитофаги в экосистеме водохранилищ / П.С. Вовк, Л.И. Стеценко. – Київ, 1985. – 135с.
1151559
  Кесслер К.Ф. Рыбы : статья проф. К. Кесслера. – Киев : В унив. тип., 1856. – 98 с. – Отд. оттиск из: Труды Комиссии ...при Имп. Ун-те Св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа (Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской), т. 2, , 1856. Естественная история... Зоология : часть системат.


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
1151560
  Оммани Ф.Д. Рыбы / Ф.Д. Оммани. – Москва, 1975. – 192с.
1151561
  Неелов А.В. Рыбы / А.В. Неелов. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 156с. – (Природа Ленинградской области)
1151562
  Коу Дж. Рыбы / Дж. Коу : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-189-4
1151563
  Никольский Г.В. Рыбы Аральского моря. / Г.В. Никольский. – М, 1940. – 216с.
1151564
  Дадикян М.Г. Рыбы Армении / М.Г. Дадикян. – Ереван, 1986. – 245с.
1151565
  Никольский Г.В. Рыбы бассейна Амура / Г.В. Никольский. – Москва, 1956. – 551 с.
1151566
   Рыбы бассейна Верхней Печоры. – Москва, 1947. – 219с.
1151567
   Рыбы бассейна Москвы-реки.. – М, 1986. – 73с.
1151568
  Жуков П.И. Рыбы бассейна Немана / П.И. Жуков. – Минск, 1958. – 192с.
1151569
  Жуков П.И. Рыбы бассейна р.Неман (в пределах БССР) и их хозяйственное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Жуков П. И.; БГУ. – Минск, 1954. – 16л.
1151570
   Рыбы бассейна р.Усы и их кормовые ресурсы.. – М-Л, 1962. – 276с.
1151571
  Калашников Ю.Е. Рыбы бассейна реки Витим / Ю.Е. Калашников. – Новосибирск, 1978. – 191с.
1151572
  Попа Л.Л. Рыбы бассейна реки Прут / Л.Л. Попа. – Кишинев, 1976. – 86с.
1151573
  Пивнев И.А. Рыбы бассейнов рек Чу и Талас / И.А. Пивнев. – Фрунзе, 1985. – 189с.
1151574
  Скрябин А.Г. Рыбы Баунтовских озер Забайкалья / А.Г. Скрябин. – Новосибирск, 1977. – 232с.
1151575
  Жуков П.И. Рыбы Белоруссии / П.И. Жуков. – Минск, 1965. – 416с.
1151576
  Радзимовский В.Д. Рыбы в аквариуме / В.Д. Радзимовский. – Киев, 1980. – 183с.
1151577
  Курский В.И. Рыбы в природе и хозяйстве человека / В.И. Курский. – М, 1949. – 184с.
1151578
  Пестушко Валерий Рыбы видят мир цветным : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 51-52
1151579
  Алиев Д.С. Рыбы внутренних водоемов Туркменистана / Д.С. Алиев. – Ашхабад, 1988. – 142с.
1151580
  Вайнштейн А.С. Рыбы водоемов бассейна верхнего Днестра и их хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Вайнштейн А.С.; М-во сел.хозяйства УССР. – К, 1961. – 19л.
1151581
  Егоров А.Г. Рыбы водоемов юга Восточной Сибири / А.Г. Егоров. – Иркутск, 1988. – 328с.
1151582
  Касимова З.Я. Рыбы водохранилищ бассейна реки Ангрен : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Касимова З.Я.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 25л.
1151583
  Камилов Г. Рыбы водохранилищ бассейна реки Зеравшан : Автореф... канд. биол.наук: / Камилов Г.; Акад. наук УзССР. Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент, 1960. – 22л.
1151584
  Зыков П.В. Рыбы Гимольского озера и его бассейна. : Автореф... канд. биологич.наук: / Зыков П.В.; Ленинград. гос. пед. ин-тут им. М.Н.Покровского. – Петрозаводск, 1950. – 19 с.
1151585
  Костюченко А.А. Рыбы Днепра (в предел. БССР) : Автореф... канд. биолнаук: / Костюченко А. А.; БГУ. – Минск, 1963. – 21л.
1151586
  Амброз А.И. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана / А.И. Амброз. – Київ, 1956. – 408с.
1151587
  Аброз А.И. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана / А.И. Аброз. – Київ, 1956. – 408с.
1151588
  Карасаев Г. Рыбы Еревано-Хпргинских озер / Г. Карасаев. – Иркутск, 1983. – 236с.
1151589
  Карасев Г. Рыбы Забайкалья / Г. Карасев. – Новосибирск, 1987. – 294с.
1151590
  Кулиев З.М. Рыбы залива Кирова Каспийского моря / З.М. Кулиев. – Баку, 1989. – 182с.
1151591
   Рыбы земноводные, преспыкающиеся.. – Кишинев, 1981. – 224с.
1151592
  Ахмедов Меликмамед Оруджали оглы Рыбы и биологические основы рыбного хозяйства в изменившихся условиях озер Кура-Араксинской низменности. (Аджикабул, Аггель и Нахалыхчала) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Ахмедов Меликмамед Оруджали оглы; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Баку, 1975. – 52л.
1151593
  Третьяков Д.К. Рыбы и круглоротые, их жизнь и значение / Д.К. Третьяков. – М.-Л., 1949. – 420с.
1151594
  Багджюс Б.К. Рыбы и перспективы рыбохозяйственного освоения некоторых озер Литвы : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багджюс Б.К. ; Моск. высш. и сред. спец. образования СССР. – Вильнюс, 1961. – 28 с.
1151595
  Сидоров Г.П. Рыбы и рыбные ресурсы озерных систем восточной части Бельшеземельской тундры. : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Сидоров Г.П.; МВ и ССО СССР. Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1971. – 19л.
1151596
   Рыбы Казахстана. – Алма-Ата
3. – 1988. – 303с.
1151597
   Рыбы Казахстана.. – Алма-Ата
1. – 1986. – 271с.
1151598
   Рыбы Казахстана.. – Алма-Ата
4. – 1989. – 312с.
1151599
  Тлеуов Р.Т. Рыбы Каракалпакии / Р.Т. Тлеуов. – Нукус, 1974. – 96с.
1151600
  Есипов В.К. Рыбы Карского моря / В.К. Есипов, 1952. – 148с.
1151601
  Турдаков Ф.А. Рыбы Киргизии / Ф.А. Турдаков. – 2-е изд. – Фрунзе, 1963. – 284с.
1151602
  Данильченко П.Г. Рыбы майкопских отложений Кавказа : Автореф... д-ра биол.наук: / Данильченко П.Г.; Зоологич. ин-т Академии наук СССР. Ученый Совет. – Ленинград, 1951. – 31 с.
1151603
   Рыбы Монгольской Народной Республики.. – М, 1983. – 277с.
1151604
   Рыбы Мурманской области.. – Мурманск, 1966. – 336с.
1151605
  Киселев Я.Е. Рыбы наших вод / Я.Е. Киселев. – М, 1984. – 287с.
1151606
  Пожера Ю. Рыбы не знают своих детей : роман / Ю. Пожера. – Москва : Советский писатель, 1988. – 571 с.
1151607
  Пожера Ю. Рыбы не знают своих детей : романы / Ю. Пожера. – Москва : Известия, 1989. – 571 с.
1151608
  Замбриборщ Ф.С. Рыбы низовьев рек и приморских водоемов северо-западной части Черного моря и условия их существования : Автореф... канд. биол.наук: / Замбриборщ Ф.С.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1965. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
1151609
  Яцентковский А.В. Рыбы Одесского залива. – Одесса : Тип. С.Мерка, бывш. А.Шульце, 1908. – 37 с. – Отд. оттиск из: "Записки Новоросс. Общ. Ест.", т. 33
1151610
   Рыбы озер Кольского полуострова.. – Петрозаводск, 1977. – 96с.
1151611
  Аршинов Н.П. Рыбы озер таежной зоны Западной Сибири. : Автореф... наук: / Аршинов Н.П.; Объед. совет по биол. и мед. наукам при Томском гос.унив. им.В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 18л.
1151612
  Парин Н.В. Рыбы открытого океана / Н.В. Парин. – М., 1988. – 272с.
1151613
  Шмидт П.Ю. Рыбы Охотского моря / П.Ю. Шмидт. – М-Л, 1950. – 370с.
1151614
  Габелая Ц.Д. Рыбы плиоценовых отложений Грузии / Ц.Д. Габелая. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 114с.
1151615
   Рыбы Подмосковья.. – М, 1988. – 141с.
1151616
  Фидлер А. Рыбы поют в Укаяли / А. Фидлер. – Москва : Географгиз, 1963. – 247с. – (Рассказы о природе)
1151617
  Абдурахманов Ю.А. Рыбы пресных вод Азербайджана : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Абдурахманов Ю.А.; Ком-т высш. и сред.спец.образования Совета Министров Груз. – Баку, 1960. – 31 с. – Бібліогр.:с.30-31
1151618
  Абдурахманов В.А. Рыбы пресных вод Азербайджана / В.А. Абдурахманов. – Баку, 1962. – 408с.
1151619
  Приедитис А.Р. Рыбы пресных вод Латвийской ССР, их распространение и пути миграций : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Приедитис А.Р. ; АН Латв. ССР, Ин-т питания. – Рига, 1950. – 27 с.
1151620
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод России / Л.С. Берг. – 2-е изд. – М, 1923. – 496с.
1151621
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод Российской империи / Л.С. Берг. – М, 1916. – 563с.
1151622
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Ч.1. – 1948. – 466с.
1151623
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М.-Л.
Ч2. – 1949. – 926с.
1151624
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг. – Изд.4-е,испр. и доп. – Москва
Ч.3. – 1949. – 929-1382с.
1151625
  Делямуре С.Л. Рыбы пресных водоемов / С.Л. Делямуре. – Симферополь, 1964. – 70с.
1151626
  Делямуре С.Л. Рыбы пресных водоемов / С.Л. Делямуре. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Симферополь, 1966. – 66с.
1151627
  Солдатов В.К. Рыбы р. Печоры / В.К. Солдатов. – М.-Птгр., 1924. – 74с.
1151628
  Калашников Ю.Е. Рыбы реки Витим : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Калашников Ю.Е.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 23л.
1151629
  Кириллов Ф.Н. Рыбы реки Индигирки и их промысел : Автореф... канд. биол.наук: / Кириллов Ф.Н.; Якутский филиаол АН СССР. – Якутск, 1953. – 14 с.
1151630
  Новиков А.С. Рыбы реки Колымы. : Автореф... канд. биол.наук: / Новиков А.С.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 20л.
1151631
  Сабанеев Л.П. Рыбы России / Л.П. Сабанеев. – М
2. – 1982. – 575с.
1151632
  Пестушко Валерий Рыбы с наихудшей репутацией : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 50
1151633
   Рыбы Свияжского залива Куйбышевского водохранилища и их кромовые ресурсы.. – Казань, 1968. – 116с.
1151634
  Андрияшев А.П. Рыбы северных морей СССР / А.П. Андрияшев. – М-Л, 1954. – 567с.
1151635
  Смирнов А.Ф. Рыбы Сегозера и пути повышения его продуктивности : Автореф... канд. биологич.наук: / Смирнов А.Ф.; Карело-Финский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 15л.
1151636
  Манило Л.Г. Рыбы семейства бычковые (Perciformes, Gobiidae) морских и солоноватых вод Украины / Л.Г. Манило ; Нац. акад. наук Украины, Нац. науч.-природоведч. музей, Зоолог. музей им. Н.Н. Щербака. – Киев : Наукова думка, 2014. – 243, [1] с., [12] л. цв. фот. : ил., табл. – Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 213-237. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1409-1
1151637
  Сидорова А.Ф. Рыбы семейства карповых из водоемов Иргиз-Тургайского бассейна. : Автореф... канд. биол.наук: / Сидорова А.Ф.; АН КазССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1955. – 15л.
1151638
  Никольский Г.В. Рыбы среднего и нижнего течения р.Чу. / Г.В. Никольский, 1929. – 227-268с.
1151639
  Лукин А.В. Рыбы Среднего Поволжья и методы их изучения / А.В. Лукин. – Казань, 1981. – 103с.
1151640
   Рыбы СССР. – Москва, 1969. – 447с.
1151641
  Долгий В.Н. Рыбы стран СНГ и сопредельных регионов : Определитель. Учебно-методическое пособие / В.Н. Долгий, И.К. Тодераш, В.А. Русу; Молдавский гос. ун-т; кафедра биологии человека и животних; АН Молдови; Ин-т зоологии. – Кишинэу : Молдавский государственный университет, 2002. – 241с. – ISBN 9975-70-151-5
1151642
  Никольский Г.В. Рыбы Таджикистана : Труды Таджикской базы / Г.В. Никольский. – М-Л
Т7. – 1938. – 228с.
1151643
   Рыбы Телецкого озера.. – Новосибирск, 1981. – 160с.
1151644
  Берг Л. Рыбы Туркестана. : Научные результаты Аральской экспедиции, снаряженной Туркест. отдел. ИМП. Русск. Географическ. Общества / Л. Берг. – Вып. 4. – С.-Петербург, 1905. – 260 с.
1151645
  Тихонов В.И. Рыбы Черного моря / В.И. Тихонов. – Симферополь : Крымиздат, 1951. – 79с.
1151646
  Световидов А.Н. Рыбы Черного моря / А.Н. Световидов. – М.-Л., 1964. – 552с.
1151647
  Линдберг Г.У. Рыбы японского моря и сопредельных частей Охотского и Жёлтого морей / Г.У. Линдберг, М.И. Легеза. – М.-Л.
1. – 1959. – 207с.
1151648
  Линдберг Г.У. Рыбы японского моря и сопредельных частей Охотского и Жёлтого морей / Г.У. Линдберг. – Л.
4. – 1975. – 463с.
1151649
  Линдберг Г.У. Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Желтого морей / Г.У. Линдберг, З.В. Красюкова; АН СССР. – Ленинград : Наука
Часть 5. – 1987. – 526с.
1151650
  Линдберг Г.У. Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Жёлтого морей / Г.У. Линдберг, Э.В. Красюкова. – Л.
3. – 1969. – 480с.
1151651
  Герасимов В.П. Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся и изучение их в школе / В.П. Герасимов. – М., 1962. – 226с.
1151652
  Пигулевский С.В. Рыбы, опасные для человека / С.В. Пигулевский. – Л., 1964. – 115с.
1151653
  Берг Л. Рыбы, собранные К.А.Сатуниным в Гельскоц котловине // О рыбах Гельской котловины / К.А. Сатунин, 1910. – С. 1-2
1151654
  Бабушкин Г.М. Рыбы: (Живот. мир Рязан. обл.) / Г.М. Бабушкин. – Рязань, 1990. – 124с.
1151655
  Лабковский Н.Д. Рыбьи тропы / Н.Д. Лабковский. – Москва, 1958. – 64 с.
1151656
  Журавлев Андрей Рыбья специализация. Рыбы и кораллы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 48 : фото
1151657
  Жуков Борис Рыбья участь капибары : Зоосфера // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 134-140 : Фото
1151658
  Камов Б.Н. Рывок в неведомое / Б.Н. Камов. – М. : Детская литература, 1991. – 384 с.
1151659
   Рывок в рыночную экономику. Реформы в Украине: взгляд изнутри. – Київ : Феникс, 1997. – 304 с. – ISBN 5-87534-130-0
1151660
  Федорин Д. Рыжая актриса / Д. Федорин. – Архангельск, 1958. – 28с.
1151661
  Решетилов Д. Рыжая атеистка подмяла Австралию // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 28 (1147). – С. 18-19. – ISSN 0234-1670
1151662
  Иванов С.Д. Рыжая Галка / С.Д. Иванов. – Ужгород, 1983. – 152с.
1151663
  Скалон А.В. Рыжая лисица счастья: рассказы / А.В. Скалон. – М., 1982. – 271с.
1151664
  Скалон А. Рыжая лисица счастья: рассказы / А. Скалон. – М., 1982. – 272с.
1151665
  Ходулин В.Г. Рыжая метель / В.Г. Ходулин. – Тула, 1968. – 54с.
1151666
  Бородицкая М. Рыжая на зеленом : поэзия: стихи // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 3-5. – ISSN 0130-7673
1151667
  Майлин Б. Рыжая полосатая шуба : повести и рассказы / Б. Майлин; пер. с каз. Г.Бельгера и Ю.Домбровског. – Алма-Ата : Жазушы, 1981. – 400 с.
1151668
  Майлин Б. Рыжая полосатая шуба : повести и рассказы / Б. Майлин; пер. с каз. Г.Бельгера и Ю.Домбровского. – Алма-Ата : Жазушы, 1984. – 400 с.
1151669
  Чернолусский М.Б. Рыжая шапка / М.Б. Чернолусский. – М, 1961. – 215с.
1151670
  Бажанов В.С. Рыжеватый суслик и меры борьбы с ним / В.С. Бажанов, П.В. Ерофеев. – Москва-Самара : Средневолж. краевое гос. изд-во
В 2-х частях. – 1932. – 48с.
1151671
  Фрис Т.де Рыжеволосая девушка. / Т.де Фрис. – М, 1959. – 491с.
1151672
  Марков П. Рыжие дьяволы : Роман - Трилогия / П. Марков. – Киев : Комбі-ЛТД. – ISBN 966-96039-2-7
Кн.1. – 2002. – 170с.
1151673
  Кондрашов Василий Рыжий - не рыжий / Кондрашов Василий. – М, 1979. – 143с.
1151674
  Боровский Ф.М. Рыжий / Ф.М. Боровский. – Иркутск, 1984. – 304с.
1151675
  Боровский Ф.М. Рыжий / Ф.М. Боровский. – М, 1990. – 94с.
1151676
  Соболь В.А. Рыжий и Арбуз / В.А. Соболь. – М, 1988. – 190с.
1151677
  Атаев С. Рыжий из Ашхабада : рассказі / С. Атаев; перевод. – Ашхабад : Туркменистан, 1965. – 76 с.
1151678
  Гладилин П.В. Рыжий карамболь: стихи, местерия, рассказы / П.В. Гладилин. – М., 1991. – 111с.
1151679
  Робертс Ч. Рыжий Лис : повесть / Ч. Робертс. – М., 1991. – 220с.
1151680
  Аджиев А.А. Рыжий садовник : стихи : пер. с кумык. для ст. и сред. шк. возраста / А А. Аджиев ; ил. И. Хумаев. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1973. – 67 с. : ил.
1151681
  Ткаченко А.С. Рыжий сивуч / А.С. Ткаченко. – Владивосток, 1972. – 184с.
1151682
  Рывкин В Б. Рыжий сосновый пилильщик и борьба с ним. / В Б. Рывкин, . – Минск, 1936. – 60с.
1151683
  Конов В.Ф. Рыжий Цыган / В.Ф. Конов. – М., 1976. – 176с.
1151684
  Воскресенская Г.С. Рыжик / Г.С. Воскресенская. – Москва, 1952. – 46с.
1151685
  Ренар Ж. Рыжик : [повесть] / Жюль Ренар ; пер. с фр. С. Парнок. – Москва : Художественная литература, 1958. – 136 с. : ил.
1151686
  Свирский А.И. Рыжик : повесть / А.И. Свирский. – М., 1990. – 303с.
1151687
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский, 1936. – 392с.
1151688
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – М., 1956. – 304с.
1151689
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Новосибирск, 1956. – 304с.
1151690
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Л., 1975. – 384с.
1151691
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Саратов, 1989. – 300с.
1151692
  Кутуй Р. Рыжики в июле : рассказы / Р. Кутуй. – Москва : Детская литература, 1984. – 207 с.
1151693
   Рыжиков Константин Минаевич. – Киев, 1993. – 17с.
1151694
  Рыжов Н.И. Рыжов о Рыжовой / Н.И. Рыжов. – М., 1984. – 406с.
1151695
  Алексеев М.Н. Рыжонка : ностальгическая повесть / М.Н. Алексеев. – Москва, 1991. – 79с. – (Роман-газета ; № 16 (1166))
1151696
  Котляревский Нестор Рылеев : с 2-мя фототипиями и 2-мя автотипиями на меловой бумаге / Нестор Котляревский. – с 2-мя фототипиями и 2-мя автотипиями на меловой бумаге. – Санкт-Петербург : Светоч, 1908. – 4], 213, [2] с. : 4 л. ил., портр. – (Библиотека "Светоча" / под ред. С.А. Венгерова ; №№ 81-85)
1151697
  Русова С. Рылеев, певец и мученик свободы. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общ. польза", 1906. – 30 с. – (Библиотека юного читателя)
1151698
  Русова С. Рылеев,певец и мученик свободы.. – Санкт-Петербург, 1906. – 30 с.
1151699
  Афанасьев В.В. Рылеев. Жизнеописание / В.В. Афанасьев. – Москва, 1982. – 319с.
1151700
  Просецкий В.А. Рыльск. / В.А. Просецкий. – Курск, 1957. – 92с.
1151701
  Просецкий В.А. Рыльск. / В.А. Просецкий. – Воронеж, 1966. – 152с.
1151702
  Просецкий В.А. Рыльск. / В.А. Просецкий. – Воронеж, 1977. – 173с.
1151703
  Дылевский Н. Рыльский монастырь в России в 16 и 17 веке / Н. Дылевский. – 175 с.
1151704
  Вольчик В.В. Рынки и институты в экономической теории: проблема отбора // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 52-58. – Бібліогр.:21 назва. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1151705
  Тироль Жан Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности : В 2-х томах / Тироль Жан; Пер.с англ.:Под ред.В.М.Гальперина и Н.А.Зенкевича. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Экономическая школа. – (Биб-ка "Экономической школы" ; Вып.31). – ISBN 5-900428-54-0
Т.1. – 2000. – XXLII+328c.
1151706
  Тироль Жан Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности = The theory of Industrial Organization : В 2-х томах / Тироль Жан; Пер.с англ.:Под.ред.В.М.Гальперина,Н.А.Зенкевича. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Экономическая школа. – (Биб-ка "Экономической школы" ; Вып.31). – ISBN 5-900428-55-9
Т.2. – 2000. – 450с.
1151707
  Сведберг Р. Рынки как социальные структуры (фрагменты) // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.201-222. – ISSN 1606-951Х
1151708
  Шаститко А. Рынки связанных по производству товаров: теоретическая модель и уроки для правоприменения / А. Шаститко, А. Шаститко // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 2. – С. 104-122 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0042-8736
1151709
  Павлова О. Рынки труда в странах СНГ / О. Павлова, А. Рогозинский // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 3. – С. 509-526. – ISSN 1815-1345
1151710
  Мартинелли А. Рынки, правительства и глобальное управление (Доклад ХV Конгресу. ч.1) // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.3-15. – ISSN 0132-1625
1151711
  Матринелли А. Рынки, правительства, сообщества и глобальное управление // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.16-29. – ISSN 0132-1625
1151712
  Рауд М.А. Рынок : роман / М.А. Рауд. – Таллин : Ээсти раамат, 1975. – 248 с.
1151713
   Рынок : Краткая история Нью-Йоркской фондовой биржи. – 2-е перераб. изд. (сокр. вариант). – Нью-Йорк : The New York Stock exchange, 1993. – 48с.
1151714
   Рынок. – Київ : Україна, 1995. – 448 с. – ISBN 5319009216
1151715
   Рынок SPA-услуг: тенденции развития : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 52-53 : Фото
1151716
  Залужный А.Н. Рынок аренды складской недвижимости Харьковского региона-2010: постоянно чего-то не хватает // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 58-61 : фото
1151717
  Митрофанова А.В. Рынок библиотечной литературы за рубежом // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 4. – С. 76-79. – ISSN 1726-6726
1151718
  Синетар И.И. Рынок бытовых товаров длительного пользования и методы его прогнозирования. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Синетар И.И.; Мин. торг. СССР. Укр. НИИ торговли и общественного питания. – К., 1968. – 19л.
1151719
  Подоба З.С. Рынок в Северо-Восточной Азии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 180-185. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1151720
   Рынок в собственном соку : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 57-61
1151721
  Бачурин А.В. Рынок в СССР / А.В. Бачурин. – М, 1991. – 316с.
1151722
  Бачурин А.В. Рынок в СССР: механизм регулирования / А.В. Бачурин. – М, 1991. – 63с.
1151723
  Литовченко И. Рынок гелиоэнергетического оборудования в Одесской области / И. Литовченко, И. Шкурупская // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  В данной статье охарактеризован рынок гелиоэнергетического оборудования в Одесской области. В частности, представлены участники рынка по различным параметрам (статус, география, доля рынка), описан профиль потенциальных потребителей в Одесской области; ...
1151724
  Рассохин Олег Рынок деловых встреч в России : В России бизнес-туризм перспективен, но... Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 34-36 : Фото
1151725
   Рынок деловых путешествий: Телехаус Киев: BCD Travel вместо TQ3 // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 36 : фото
1151726
  Олейник Л.Н. Рынок детской обуви : Автореф... канд .экон.наук: / Олейник Л. Н.; Киев. торг. экон. ин-т. – К., 1971. – 22л.
1151727
  Балацкий Е. Рынок доверия и национальные модели корпоративного сектора экономики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 59-80. – ISSN 0207-3676
1151728
  Фомина А.А. Рынок документной продукции : учебно-методическое пособие / А.А. Фомина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 72с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 94). – ISBN 5-85129-175-3
1151729
  Мюллер Том Рынок древних реликвий. Разворованное прошлое / Мюллер Том, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 153, июнь. – С. 62-83 : фото
1151730
  Буклемишев О.В. Рынок еврооблигаций / О.В. Буклемишев; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 1999. – 232с. – Библ.: с. 228-232. – ISBN 5-7749-0162-9
1151731
  Тушканов М.П. Рынок и арендатор / М.П. Тушканов, А.Ф. Максимов. – М., 1992. – 78с.
1151732
  Лановой В.Т. Рынок и воспроизводство / В.Т. Лановой. – К., 1991. – 228с.
1151733
  Семенова Ю.И. Рынок и государство в политике в области высшего образования во Франции // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 37-41. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются актуальные аспекты политики в области высшего образования во Франции. Анализируются направления реформирования и преобразования в высшей школе в рамках меняющихся отношений между государством и рынком.
1151734
  Доценко П А. Рынок и его механизмы / П А. Доценко, В В. Осокина, . – К, 1993. – 99с.
1151735
  Козленко Н.Н. Рынок и предприятие / Н.Н. Козленко. – М., 1992. – 64с.
1151736
   Рынок и современная экономика.. – Кишинев, 1992. – 192с.
1151737
  Кощеев Александр Александрович и др. Рынок и социальная защита населения / Александр Александрович и др. Кощеев. – Киев, 1991. – 67с.
1151738
   Рынок и торговля : Сб. науч. тр. – Киев : Киевский торгово-экономический ин-т, 1990. – 176 с.
1151739
   Рынок и хозрасчет: взаимосвязь регуляторов и саморегуляторов. – Пермь, 1991. – 210 с.
1151740
  Мармаева Д.Г. Рынок интелектуальной промышленной собственности в Республике Казахстан: состояние и тенденции развития / Д.Г. Мармаева, Л.В. Ташенова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 404-413 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1151741
  Горбачев Н.Н. Рынок интеллектуальной собственности в экономике знаний / Н.Н. Горбачев, Н.С. Мальченко, А.П. Якимахо // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 2 (79). – С. 69-78. – ISSN 1818-4243


  Интеллектуальная собственность рассматривается как неотъемлемый атрибут экономики знаний, ее основа и движущая сила. Рассмотрена система показателей, характеризующих соответствие экономики данной страны модели экономики знаний. Приведены современные ...
1151742
  Семенов Н. Рынок интернет-маркетинга в Украине // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 1 (161). – С. 46-50
1151743
  Загайнова А.А. Рынок информационных услуг: теоретический и прикладной аспекты // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 4-8
1151744
   Рынок как орган экономики и маркетинг. – Киев, 1994. – 256 с.
1151745
  Бэйбэй Ч. Рынок капитала КНР после вступления в ВТО // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 61-62. – ISSN 1684-2626
1151746
  Нурксе Айво Карл-Хейнрихович Рынок картофеля и овощей в Эстонской ССР и перспективы его развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Нурксе Айво Карл-Хейнрихович; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
1151747
  Газман В.Д. Рынок лизинговых услуг / В.Д. Газман. – Москва : Фонд "Правовая культура", 1999. – 376с. – ISBN 5-87759-041-4
1151748
  Негода А.В. Рынок логистики в Украине: тенденции и перспективы развития // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 44-53. – ISSN 2308-6912


  У даній статті розглядаються основні проблеми формування та роз- витку логістики в Україні, проаналізовано історичні етапи розвитку логістики, розглянуті перспективні напрями реалізації логістичного потенціалу за допомогою індексу ефективності ...
1151749
  Мильян М.А. Рынок молока и молочных продуктов в Эстонской ССР и перспективы его развития : Автореф... канд. экономич.наук: / Мильян М.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 36л.
1151750
  Аасманн Р.М. Рынок мяса и мясных продуктов в Эстонской ССР : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Аасманн Р.М. ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 54 с.
1151751
   Рынок научной продукции. – Москва, 1991. – 192 с.
1151752
  Воронин В.П. Рынок недвижимости // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 6/7. – С.56-63. – ISBN 5-88519-245-6
1151753
  Исаев И.Г. Рынок нефти в Украине // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 89-90. – ISBN 978-966-434-364-7
1151754
   Рынок облигаций = An introduction to bond markets : курс для начинающих. – Москва : Альпина Паблишер, 2003. – 337 с. – (Reuters для финансистов). – ISBN 5-89684-015-9
1151755
  Квелидзе-Кузнецова Рынок образовательных ресурсов: в поисках возможностей консолидации / Квелидзе-Кузнецова, С.А. Морозова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 9, ноябрь. – С. 34-35. – ISSN 1726-6726


  Основные тренды рынка российских электронных - образовательных ресурсов были обозначены - экспертами дискуссионной площадки "Время ­АППОЭР", состоявшейся в рамках III Международной конференции НЭИКОН "Электронные научные и образовательные ресурсы: ...
1151756
  Ашкинадзе И.И. Рынок образовательных услуг Анапы : К образованию нужен культурный подход. Спецвыпуск - образование / И.И. Ашкинадзе, Е.Е. Екимова // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 44 : Фото
1151757
  Лукашенко М.А. Рынок образовательных услуг: запрос потребителя и ответ современного университета // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 100-106. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрен ряд вопросов, касающихся соответствия образовательных услуг, предлагаемых современными университетами, запросам и ожиданиям их потребителей. Дается обобщенная характеристика образовательной среды российской средней школы и ее ...
1151758
  Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес-моделям (часть 1) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 23-39. – ISSN 0869-3617


  Термин «рынок образовательных услуг» вошел в литературный русский язык в первой половине 90-х гг. ХХ века. С тех пор он широко используется в научных исследованиях и в неформальных речевых коммуникациях, однако не применяется в нормативных документах. ...
1151759
  Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес-моделям (часть 3) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 50-64. – ISSN 0869-3617


  Как обеспечить единство качества и конкурентоспособности образования в процессе рационального упорядочения российского рынка образовательных услуг? Учебные заведения должны обладать правами и ответственностью полноценных участников рынка ...
1151760
  Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес - моделям (часть 2) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-46. – ISSN 0869-3617


  Качество образования нередко неправомерно противопоставляется ориентации участников рынка образовательных услуг на реализацию рыночных интересов. Однако качество образования и его конкурентоспособность являются двумя сторонами единой платформы развития ...
1151761
  Лукьянова Р.С. Рынок образовательных услуг: ретроспектива и реальность / Р.С. Лукьянова, З.М. Ларичева, Л.В. Стрелкова // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 21-31.
1151762
  Кручинин В. Рынок образовательных услуг: стратегия расширения / В. Кручинин, И. Виноградов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 97-101. – ISSN 0869-3617
1151763
  Тамберг В. Рынок продуктов питания: антикризисная стратегия // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 5. – С. 2-7
1151764
  Хайтун С.Д. Рынок против войны как менее эффективного средстваускорения социальной эволюции // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.3-19. – ISSN 0042-8744
1151765
  Алмазова О.Л. Рынок против рынка. / О.Л. Алмазова, Л.А. Дубоносов. – Москва, 1993. – 334с.
1151766
  Алферьев В. Рынок ресурсов для села в условиях экономического кризиса // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 10. – С. 69-73. – ISSN 0235-2443
1151767
  Бузгалин А.В. Рынок симулякров: взгляд сквозь призму классической политической экономии / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов // Философия хозяйства : Альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 2 (80). – С. 153-165. – ISSN 2073-6118


  Авторы показывают, что современный рынок - это не только тоталитарная сила, которая несет угрозу рыночного фундаментализма, но также и рынок симулякров, или s-рынок. В статье дан полиэктономический анализ s-товара.
1151768
  Тарасов А. Рынок сланцевого газа в Великобритании - фактор конкуренции на энергетическом рынке Европы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 74-80. – ISSN 2074-6040
1151769
  Григорьева Е.Н. Рынок слияний и поглощений Канады: тенденции посткризисного восстановления // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 3 (507). – С. 51-68. – ISSN 0321-2068
1151770
  Бойчин Мирослав Рынок созрел для инноваций : страхование // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 80-81 : Фото. – ISSN 1998-8044
1151771
  Козин Л.С. Рынок спортивных товаров СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Козин Л.С. ; Ленингр. ин-т. сов. торговли. – Ленинград, 1966. – 22 с.
1151772
  Дзюбик С.Д. Рынок средств производства в системе планомерно организованной экономики / С.Д. Дзюбик. – Львов, 1984. – 159с.
1151773
  Мандра Н.Г. Рынок страховых услуг Украины, тренды, пути совершенствования / Н.Г. Мандра, Н.В. Харченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 205-208. – ISSN 2225-6407
1151774
  Горчак В.Л. Рынок технических сложных товаров / В.Л. Горчак, А.Г. Лобко. – М., 1979. – 128с.
1151775
  Матушак Чеслава Рынок товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения в системе кооперативной торговли и повышение его сбалансированности : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.25 / Матушак Чеслава; Киевский торгово-экон. ин-т. – К., 1989. – 14л.
1151776
   Рынок товаров народного потребления: проблемы, перспективы.. – М, 1990. – 174с.
1151777
   Рынок товаров: формирование, управление. – М, 1986. – 261с.
1151778
  Степанов В.В. Рынок труда в мировой экономике: особенности и тенденции // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 3 (59). – С. 18-24. – ISSN 1680-2721
1151779
  Секретарюк В.В. Рынок труда в переходный период:вопросы теории,методологии,практики / В.В. Секретарюк. – Москва : Универсум паблишинг, 1997. – 280с. – Библиогр.: с.271-278. – ISBN 5-7736-0008-0
1151780
  Мустафаев И.А. Рынок труда в системе глобализации мировой экономики и инновационной модели социально-экономического развития // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 11. – С. 64-72. – ISSN 1609-4646
1151781
  Чичкина Светлана Рынок труда выпускников столичных вузов : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 34-35
1151782
  Демин В.М. Рынок труда и естественно-научное образование / В.М. Демин, Н.Н. Двуличанская // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 7. – С. 4-12. – ISSN 1609-4646


  В статье предложена и обоснована совокупность принципов формирования содержания общего естественно-научного образования в довузовских профессиональных образовательных учреждениях с учетом потребностей рынка труда. Показано, что повышению качества ...
1151783
   Рынок труда и занятости населения монофункционального города. – Київ, 1997. – 90с.
1151784
  Тихий В.И. Рынок труда и занятость населения в Центральной России (на примере Орловской области) : Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 25-29 : Табл. – ISSN 0016-7207
1151785
  Шабаева В.И. Рынок труда и иммиграционная политика в ФРГ // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 2 : Социальные факторы экономичесого роста. – С. 66-86. – ISSN 1998-1791
1151786
  Авраамова Е.М. Рынок труда и система образования: трудности перевода сигналов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 51-61. – ISSN 0869-0499


  Статья посвящена анализу негативных тенденций, складывающихся в сфере занятости и определяющих дисбаланс потребностей в специалистах, с одной стороны, и их подготовки системой образования - с другой. Рассматриваются проблемы дифференциации оплаты труда ...
1151787
   Рынок труда и социальная политика в Центральной и Восточной Европе. – Москва, 1997. – 469с.
1151788
  Седлов А. Рынок труда стран СНГ в контексте глобализации // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 8/9. – С. 101-120. – ISSN 0207-3676
1151789
  Синюченко М.И. Рынок труда Украины: формирование и тенденции развития / М.И. Синюченко. – Донецк, 1997. – 27с.
1151790
  Мирзазаде М. Рынок труда: аспекты регулирования // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 93-100
1151791
  Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработностница / А.А. Никифорова. – Москва : Международные отношения, 1991. – 180с.
1151792
  Гончарова А.А. Рынок труда: этапы становления и развития в России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (46). – С. 38-40. – ISSN 1728-8878
1151793
   Рынок туруслуг. Рейтинг предпочтений от ИМА "Форос ИнфоТревл" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 46-51 : Фото
1151794
  Мерзон А.Ц. Рынок Устюга Великого в период складывания всероссийского рынка (XVII век). / А.Ц. Мерзон, Ю.А. Тихонов. – М., 1960. – 716с.
1151795
  Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции / Н.Д. Кондратьев. – М, 1991. – 486с.
1151796
  Алехин Б.К. Рынок ценных бумаг / Б.К. Алехин. – Москва, 1991. – 158с.
1151797
  Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг : Вопрос-ответ.Учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 278с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000371-1
1151798
   Рынок ценных бумаг : Учебник. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 352с. – ISBN 5-279-01703-5
1151799
   Рынок ценных бумаг. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 352с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-00930-0
1151800
  Шестаков А.В. Рынок ценных бумаг / А.В. Шестаков, Д.А. Шестаков. – 2-е изд., переб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2000. – 271с. – ISBN 5-8316-0050-5
1151801
  Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг : Учебник / Б.А. Колтынюк. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Михайлов В.А., 2001. – 352с. – ISBN 5-8016-0253-4
1151802
  Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг : Курс лекций / Ю.Я. Кравченко. – Киев : ВІРА-Р, 2002. – 368с. – ISBN 966-7807-14-2


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1151803
  Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг : Учебное пособие / Ю.Я. Кравченко. – 2-е изд. – Киев : Дакор; КНТ, 2006. – 712с. – ISBN 966-8379-14-4


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1151804
  Корчагин Ю.А. Рынок ценных бумаг / Ю.А. Корчагин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 496с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-10449-1
1151805
  Калина А.В. Рынок ценных бумаг (теория и практика) : учебное пособие / А.В. Калина. – Киев, 1997. – 215с.
1151806
  Калина А.В. Рынок ценных бумаг (теория и практика) : Учеб. пособие / А.В. Калина, В.В. Корнеев, А.А. Кощеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : МАУП, 1999. – 253с. – ISBN 966-7312-24-0
1151807
  Глущенко В.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : Системный подход / В.В. Глущенко. – Железнодорожный : Крылья, 1999. – 216 с. – ISBN 5-901039-05-Х
1151808
  Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : Учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 270с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000445-9
1151809
  Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : Учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : Инфра-М, 2002. – 270с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000445-9
1151810
   Рынок ценных бумаг и биржевое дело = Securities market and activities at stock exchancgs : Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Юнити-Дана, 2003. – 501с. – ISBN 5-238-00319-6
1151811
   Рынок ценных бумаг и его финансовые институты. – Санкт-Петербург : АО "Комплект", 1994. – 441с.
1151812
  Косолапов Г.В. Рынок ценных бумаг Казахстана: состояние и перспективы // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – С. 321-334. – ISSN 1993-6788
1151813
   Рынок ценных бумаг.. – М, 1999. – 352с.
1151814
  Балабанов В.С. Рынок ценных бумаг: коммерческая азбука / В.С. Балабанов. – Москва : Финансы и статистика, 1994. – 128 с.
1151815
  Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы / С.З. Мошенский. – Москва : Экономика, 2010. – 240 с. – ISBN 978-5-282-03043-3
1151816
  Колесник В.В. Рынок ценных бумаг: Учасники. / В.В. Колесник. – К., 1993. – 37с.
1151817
  Ушаков Д.Е. Рынок электронных информационных услуг: итоги года, тенденции развития // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – январь - февраль. – С. 72-75. – ISSN 1726-6726


  Завершился 2011 год, отшумели баталии, связанные с внедрением электронных библиотечных систем (ЭБС) в жизнь вузовского сообщества, и уже можно подвести первые итоги. По нашим оценкам, 2011 г. – год умеренного роста, который выражается в повышении ...
1151818
  Костюк К.Н. Рынок электронных ресурсов в настоящем и будущем // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 5. – С. 60-63. – ISSN 1726-6726


  Издателям, как и их потребителям, в том числе библиотекам, следует привыкнуть к мысли, что издание, которое они бережно готовят к выходу в свет, не обязательно будет книгой. Библиотеке требуется собранные на одной площадке крупные специализованные ...
1151819
  Воробьев Е.М. Рынок, предпринимательство, управление : ( учебн. пособие ) / Е.М. Воробьев; Харьковский гуманитарный ин-тут "Hародная украинская академия". – Харьков, 1998. – 151с.
1151820
   Рынок, предприятия и предпринимательская деятельность на Украине.. – Киев, 1993. – 125 с.
1151821
  Гребнев Л.С. Рынок, услуги и образование: между экономикой и правом // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 40-49. – ISSN 0869-3617


  Рассматривается комплекс взаимосвязанных экономических и правовых проблем в сфере образования в целом и высшего профессионального образования в частности с учетом необходимости защиты долгосрочных интересов, невозможной в рамках «чисто рыночных» ...
1151822
   Рынок. Предпринимательство. Коммерция. – М, 1992. – 189с.
1151823
  Дзарасов С.С. Рынок: альтернативная концепция перехода / С.С. Дзарасов. – М., 1991. – 62с.
1151824
   Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика. : Учебник для студ. высших и сред. спец. учеб. завед. – 4-е изд. испр. и доп. – Москва : Маркетинг, 1998. – 404 с. – ISBN 5-7856-0028-5
1151825
  Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы. / П.Ф. Друкер. – М, 1992. – 349с.
1151826
  Долан Э. Рынок: микроэкономическая модель / Э. Долан, Д. Линдсей; Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. – Санкт-Петербург, 1992. – 496с. – ISBN 5-7062-0029-7
1151827
  Крамаренко Г.А. Рынок: непроизводственная сфера общественного производства / Г.А. Крамаренко. – Днепропетровск : Наука и образование, 1998. – 216с. – ISBN 966-7191-13-3
1151828
   Рынок: социально-экономическое содержание и механизм функционирования.. – Уфа, 1992. – 87 с.
1151829
  Коваленко М.Л. Рыночная колхозно-крестьянская торговля города Львова. : Автореф... канд. эконом.наук: / Коваленко М.Л.; Москов. ин-тут нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Львов, 1953. – 28 с.
1151830
   Рыночная система России: эволюция экономической роли государства. – Москва : Экономич. фак-тет МГУ, ТЕИС, 2001. – 342с. – ISBN 5-7218-0385-1
1151831
   Рыночная экономика : Словарь. – Изд.2-е,доп. – Москва : Республика, 1995. – 495с. – ISBN 5-25002542-0
1151832
   Рыночная экономика в 15-ти книгах.. – М
1. – 1991. – 284с.
1151833
  Дроздов Н.У. Рыночная экономика в странах Северной Европы. / Н.У. Дроздов, А.А. Кощеев. – К., 1992. – 62с.
1151834
  Энгстлер Петра Рыночная экономика для начинающих бизнесменов / Энгстлер Петра; Пер. с нем. Л.Логвиненко. – Киев : Вик, 1992. – 223 с. – ISBN 5770720190
1151835
  Сакс Джеффри. Рыночная экономика и Россия. / Джеффри. Сакс. – М., 1994. – 330с.
1151836
   Рыночная экономика.. – Минск, 1992. – 252с.
1151837
   Рыночная экономика.: Популярный словарь. 200 терминов. – Москва, 1991. – 223с.
1151838
   Рыночная экономика: выбор пути. – Москва : Профиздат, 1991. – 198 с.
1151839
  Петюх В.Н. Рыночная экономика: Настольная книга делового человека / В.Н. Петюх. – Київ : Урожай, 1995. – 432 с. – ISBN 5-337-01676-8
1151840
  Ник Г. Рыночное хозяйство: Миф и действительность / Г. Ник. – М., 1976. – 127с.
1151841
  Алтунина В.В. Рыночные отношения в образовательной деятельности // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 7 (август). – С. 48-50. – ISSN 0321-0383


  Статья посвящена анализу рыночных отношений в сфере высшего профессионального образования. Рассмотрена специфика рыночных отношений на рынке образовательных услуг. Автор выясняет мотивы конкурентных действий субъектов образования, а также возможные ...
1151842
  Диланян Анатолий Амазасович Рыночные отношения в теории и практике большевистской партии в условиях НЭПа : Дис... доктора ист.наук: 07.00.01. / Диланян Анатолий Амазасович; Киевский военный институт управления и связи. – К., 1992. – 299л. – Бібліогр.:л.282-299
1151843
  Деева Н.Э. Рыночные трансформационные процессы в агропромышленном комплексе Украины / Н.Э. Деева, А.В. Гайдатов, Н.С. Михайлова // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 115-118. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1729-7206
1151844
  Инговатова В.А. Рыночные условия хозяйствования жилищно-коммунального комплекса Украины // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 118-125. – Бібліогр.: на 17 пунктів
1151845
  Байков Л.П. Рыночные фонды мясных продуктов Белорусской ССР и резервы их увеличения : Автореф... канд. эеон.наук: 594 / Байков Л.П.; Ленингр. ин-т советской торговли им Ф.Энгельса. – Л, 1968. – 17л.
1151846
  Соколинский О.В. Рыночные черты современного государства: феномен "коррупционных товаров" // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 48-54. – ISSN 1728-8878
1151847
   Рыночный оборот крестьянских хозяйств Харьковщины в 1923 - 24 г.. – Харьков, 1925. – 88с.
1151848
  Усанов Е. Рыночный потенциал научных и образовательных организаций // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.18-22. – ISSN 0321-0383
1151849
  Филиппова Татьяна Рыночный Ренессанс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 1. – ISSN 1727-4893
1151850
  Зверев М.Д. Рыси и барсы / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1991. – 173с.
1151851
  Гринберг В.Б. Рысь и россомаха, их промыслы и значение в охотохозйстве СССР. / В.Б. Гринберг. – М.-Л., 1933. – 36с.
1151852
  Богомолова Н.А. Рыхлик Евгений Антонович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 297-298
1151853
   Рыцари "королевы". – М., 1966. – 136с.
1151854
  Рачков Б.В. Рыцари "черного золота". / Б.В. Рачков. – Москва, 1969. – 56с.
1151855
  Вандрели Сабина Рыцари арены : Всадники. Рыцари арены. Португалия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 112-116 : Іл. – ISSN 1029-5828
1151856
  Горянов Л.Б. Рыцари атаки / Л.Б. Горянов. – М., 1983. – 128с.
1151857
  Вагнер Д. Рыцари без страха / Д. Вагнер. – Алма-Ата, 1977. – 80с.
1151858
  Закржевский А.К. Рыцари безумия : (Футуристы) / Александр Закржевский. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – [5], III, 163 с.


  На тит. л. № 25798, печать-фамилия: Петр Павлович Кудрявцев
1151859
  Жуков Борис Рыцари в круглых латах : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 102-112 : Фото
1151860
  Илатовская Т.А. Рыцари Джейхуна : очерки / Т.А. Илатовская. – Москва : Советский писатель, 1974. – 264с.
1151861
   Рыцари долга. – Донецк, 1952. – 64с.
1151862
   Рыцари долга. – Донецк, 1982. – 94с.
1151863
   Рыцари долга. – Донецк, 1986. – 251с.
1151864
  Черепахов М.С. Рыцари духа / М.С. Черепахов. – М., 1983. – 77с.
1151865
  Пузиков А.И. Рыцари истины / А.И. Пузиков. – М, 1986. – 445с.
1151866
  Осинский И.Н. Рыцари истины / И.Н. Осинский. – Минск, 1989. – 238 с.
1151867
  Всеволожский И.Е. Рыцари моря / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1957. – 224с.
1151868
  Лебедев А.В. Рыцари моря / А.В. Лебедев. – Владивосток, 1981. – 256с.
1151869
  Делеринс Гелия Рыцари накрытого стола : очаги цивилизации / Делеринс Гелия, Гийу Ронана // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 142-152 : Фото
1151870
   Рыцари нашего времени. – М., 1961. – 318с.
1151871
  Шпаковский В.О. Рыцари против пулеметов / В.О. Шпаковский, Е.Н. Нестеренко // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-108. – ISSN 1812-867Х


  Битва при Омдурмані. Застосування кулеметів системи "Максим"
1151872
  Рытов А.Г. Рыцари пятого океана / А.Г. Рытов. – Москва : Военное издательство, 1968. – 399 с.
1151873
  Рытов А.Г. Рыцари пятого океана / А.Г. Рытов. – Москва, 1970. – 375 с.
1151874
  Кирицэ К. Рыцари с Черешневой улицы, или Замок девушки в белом : роман ; пер. с рум. / Константин Кирицэ. – Москва : Детская литература, 1979. – 270 с. : ил.
1151875
  Кирицэ К. Рыцари с Черешневой улицы, или Замок девушки в белом: Роман. / К. Кирицэ. – М., 1988. – 268с.
1151876
  Ломейко В.Б. Рыцари свастики / В.Б. Ломейко. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 304с.
1151877
  Бобров В.М. Рыцари спорта / В.М. Бобров. – М, 1971. – 239с.
1151878
  Хотимский Б.И. Рыцари справедливости / Б.И. Хотимский. – М, 1977. – 64с.
1151879
  Польской Г.Н. Рыцари фальшивых банкнот / Г.Н. Польской. – М., 1982. – 176с.
1151880
  Грек Александр Рыцари ХХІ века. Рыцарь из соседнего двора // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Август. – С. 48-63 : фото
1151881
  Убаров В. Рыцарская культура // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 10. – С. 45-55
1151882
  Кузьмина В.Д. Рыцарский роман на Руси / В.Д. Кузьмина. – М : Наука, 1964. – 344 с.
1151883
  Ефимова Е.А. Рыцарство : с рис. / сост. Е. Ефимова ; Истор. комиссия учеб. отдела Общ. распр. техн. знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 144 с. : ил.
1151884
  Ефимова Е.А. Рыцарство : с 24 рисунками / Е. Ефимова ; Ист. комиссия учеб. отдела О-ва распр. техн. знаний. – 2-е изд. – Москва : Т-во И.Н. Кушнарев и Ко, 1914. – 150 с. : ил. – Назв. серии указ. на обл. – (Популярная историческая библиотека ; Вып. 2)
1151885
  Грачев Ю.Г. Рыцарство в средневековой Европе / Юрий Гелиевич Грачев. – Киев : Аквилон-Плюс, 2006. – 288с. – ISBN 966-95856-5-1
1151886
  Дашкевич Н.П. Рыцарство на Руси - в жизни и поэзии : [Речь, произнес. 27 окт. 1899 г.] / [соч.] Н. Дашкевича. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 47 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца, кн. 15, 16. – Библиогр. в примеч.
1151887
  Моисеева К.М. Рыцарь 20 века / К.М. Моисеева. – М, 1989. – 190с.
1151888
  Ригас Є Рыцарь Акрополя / Є Ригас. – М., 1959. – 47с.
1151889
  Капба Р.Х. Рыцарь Аламыса / Р.Х. Капба. – Москва, 1988. – 252 с.
1151890
  Кранц М. Рыцарь Арне // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 196-202. – ISSN 1728-8568
1151891
  Добровенский Р.Г. Рыцарь бедный / Р.Г. Добровенский. – Рига, 1986. – 701с.
1151892
  Панов В.Н. Рыцарь бедный. / В.Н. Панов. – М., 1968. – 335с.
1151893
  Петров В. Рыцарь без лат / В. Петров. – Москва, 1968. – 72с.
1151894
  Дмитриенко М.Ф. Рыцарь без меча. / М.Ф. Дмитриенко. – Киев, 1970. – 407с.
1151895
  Амиантов Ю.Н. Рыцарь большевизма : О М.С. Ольшинском / Амиантов Ю.Н. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 32 с. – На обл. : Герои и подвиги. На обл. авт. не указан
1151896
  Оссовская М. Рыцарь и буржуа : Исследования по истории морали / М. Оссовская; Общ. ред. А.А. Гусейнова. – Москва : Прогресс, 1987. – 527с.
1151897
  Гордин Я. Рыцарь и смерть : оповідання // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 195-205. – ISSN 0321-1878
1151898
  Сельвинский И.Л. Рыцарь Иоанн / И.Л. Сельвинский. – М, 1939. – 245с.
1151899
  Кукушкина Е.И. Рыцарь Истины Владимир Иванович Вернадский (от гармонии минералов к гармонии духа) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-19. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
1151900
  Адмиральский А.М. Рыцарь книги : очерки жизни и деятельн. П.П. Сойкина / А.М. Адмиральский, С.В. Белов. – Ленинград : Лениздат, 1970. – 214 с. : ил. – Библиогр.: с. 211-212
1151901
  Капандю Э Рыцарь курятника / Э Капандю, . – Х., 1994. – 575с.
1151902
  Бонт Ф. Рыцарь мира : Очерк о Викторе Гюго / Ф. Бонт. – М., 1953. – 136с.
1151903
  Заславский Д.И. Рыцарь монархии Шульгин / Д.И. Заславский. – Л., 1927. – 68с.
1151904
  Додд К. Рыцарь надежды : роман / Кристина Додд ; [ пер. с англ. Л.Е. Патаки, Н.К. Веркиной ]. – Москва ; Владимир : АСТ; ВКТ, 2008. – 320 с. – ISBN 978-5-17-052272-9
1151905
  Черепанова Н.М. Рыцарь нахального образа. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1982. – 111с.
1151906
  Корнилов В.Н. Рыцарь неба / В.Н. Корнилов. – Волгоград, 1981. – 111с.
1151907
  Бомонт Ф. Рыцарь Пламенеющего Пестика / Ф. Бомонт. – М, 1956. – 139с.
1151908
  Перова Е.А. Рыцарь правды / Е.А. Перова. – М., 1983. – 239с.
1151909
  Валентино Донна Рыцарь прерий : Роман / Валентино Донна. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Очарование). – ISBN 5-7841-0799-2
1151910
  Орлова М. Рыцарь российского ренессанса // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 6. – С. 34-49


  Поэзия серебряного века: Гумилев Николай Степанович (русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик, путешественник, офицер.
1151911
  Чамова Т. Рыцарь российской Мельпомены // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 8. – С.22-27. – ISSN 1818-2968
1151912
  Иванов И.И. Рыцарь слова и жизни : (Сервантес и его "Дон-Кихот") / Ив. Ив. Иванов. – 2-е изд. – Москва : Изд. ред журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова, 1911. – 158 с. : ил. – (Библиотека для семьи и школы)


  Из кн. Турчинович
1151913
  Гузанов В.Г. Рыцарь студеного моря / В.Г. Гузанов. – Горький, 1989. – 174с.
1151914
  Сабатини Р. Рыцарь таверны ; Черный лебедь / Р. Сабатини. – М, 1992. – 414с.
1151915
  Демьянов В.П. Рыцарь точного знания / В.П. Демьянов. – М., 1991. – 191с.
1151916
  Друянов В.А. Рыцарь факта / В.А. Друянов. – М, 1984. – 160с.
1151917
   Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою. – М., 1986. – 285с.
1151918
  Заславский Д.О. Рыцарь черной сотни / Д.О. Заславский. – Л., 1925. – 72с.
1151919
  Романенко А.С. Рычаг / А.С. Романенко. – К., 1972. – 55с.
1151920
  Ромм М.Д. Рычаг Архимеда / М.Д. Ромм. – Алма Ата, 1962. – 208с.
1151921
  Собровин А.В. Рычаги ускорения НТП и хозяйственный механизм. / А.В. Собровин, А.В. Черников. – М., 1987. – 154 с.
1151922
   Рычажные механизмы и манипуляционные устройства : сб. науч. статей. – Алма-Ата, 1989. – 80 с.
1151923
   Рычажные механизмы и манипуляционные устройства : сб. науч. статей. – Алма-Ата, 1990. – 77 с.
1151924
  Коваленков А.А. Рычинька / А.А. Коваленков. – М, 1970. – 32с.
1151925
  Емельяненко П.Г. Рыыбы Днепровского бассейна / П.Г. Емельяненко. – Петроград : Типо-литография М.П.Фроловой, 1915. – С. 2-52. – Отд. оттиск
1151926
   Рэгістрацыйны спіс карысных выкапняу БССР. – Менск
Том 2. – 1933. – 77с.
1151927
  Жаўняровіч П. Рэдактарскія зменш ў аповесці Уладзіміра Караткевіча "Лісце каштанаў" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 61-67


  Розглядаються редакційні зміни, проведені в 1974 р. при виданні повісті Володимира Короткевича “Каштанове листя”. Аналіз виявлених правок свідчить про те, що вони викликані ідеологічними причинами радянського часу, а також невмінням редактора вникати в ...
1151928
  Иванова Т. Рэй Тиндл: Есть ли будущее у местных газет ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 38


  Рэй Тиндл, 86-летний председатель "Tindle Newspapers".
1151929
  Вийк Т. Рэлеевское рассеяния в однородной плоскопаралельной атмосфере / Т. Вийк. – Таллин, 1989. – 80с.
1151930
   Рэмбо, разведенная фея и черепаший меч // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 84-85 : фото. – ISSN 1029-5828
1151931
  Моррелл Д. Рэмбо. Рэмбо II. Рэмбо III / Д. Моррелл. – К., 1993. – 480с.
1151932
  Морелл Д. Рэмбо: Рэмбо-I, Рэмбо-II, Рэмбо-III. / Д. Морелл. – К., 1993. – 462с.
1151933
  Барвенава Г. Рэмінісцэнцыі тэкстыльных рапартау сярэднявеччя у нароным мастацтве Беларусі і Украіны // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 42-47
1151934
  Тимошенко В.Н. Рэскол- банды, или новые "генералы песчаных карьеров" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 48-54. – ISSN 0321-5075


  Особливості соціально-криміногенної ситуації в Папуа-Новій Гвінеї.
1151935
  Велтистов Е.С. Рэсси - неуловимый друг / Е.С. Велтистов. – Москва, 1971. – 175с.
1151936
  Станиславский Ф.А. Рэтская флора северо-западной окраины Донбасса : монография / Ф.А. Станиславский; Отв. ред. Тесленко Ю.В. – Киев : Наукова думка, 1987. – 95с.
1151937
  Вострикава А.В. Рэцэпцыя чэшскага рамана другой паловы XX стагодцзя у беларускай культурнай прасторы // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 195-205. – ISSN 2075-437X


  В статье сравниваются основные тенденции развития чешского и беларусского романа второй половины ХХ века. Очерчиваются перспективные векторы сравнительно-типологических исследований в области жанра романа и персоналий отдельных авторов. Анализируется ...
1151938
  Станкевич О.О. Рэчыуная атрыбутыка вясельнай абраднасці на Гомельшчыне: сімволіка каравайнага абраду // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 232-238. – ISSN 2075-437X


  У cmammi aнaлiзyюmьcя ocoблuвocmi каравайного обряду на Гoмeльщuнe, onucyєmьcя cuмвoлiчнuй xaрaкmeр дeякux рumуaльнux акпів i дій під 4ac вuniчкu i роздачі Koрoвaю. В cmamьe aнaлuзuруюmcя ocoбeннocmu кaрaвaйнoгo oбрядa на Гoмeльщuнe, onucывaemcя ...
1151939
  Бруссиг Томас Рюген : Остров Рюген // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 92-102 : Фото.Карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1151940
  Гюго В. Рюі Блаз / В. Гюго. – Київ, 1948. – 232 с.
1151941
  Губерський Л.В. Рюйтель Арнольд // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 437. – ISBN 966-316-045-4
1151942
  Степаненко М. Рюрик // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048 ). – С. 158-163. – ISSN 0320-8370
1151943
  Котляр Микола Федорович Рюриковичі в Галичині й на Волині // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 30-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Досліджується поява й утвердження князів Рюриковичів у західноруському регіоні: галицьких Ростиславичів у Перемишлі, Теребовлі й Звенигороді в кінці XI ст. і київських Ізяславичів, далі Мстиславичів на Волині (друга половина XI - середина XII ст.). ...
1151944
  Котляр Микола Федорович Рюриковичі в Галичині й на Волині // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 30-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Досліджується поява й утвердження князів Рюриковичів у західноруському регіоні: галицьких Ростиславичів у Перемишлі, Теребовлі й Звенигороді в кінці XI ст. і київських Ізяславичів, далі Мстиславичів на Волині (друга половина XI - середина XII ст.). ...
1151945
  Эрдинч Ф. Рюстем / Ф. Эрдинч. – М, 1964. – 199с.
1151946
  Эрдинч Ф. Рюстем / Ф. Эрдинч. – М, 1973. – 96с.
1151947
  Мунтяну Ф. Рябий / Ф. Мунтяну. – Київ, 1981. – 144с.
1151948
  Айтматов Ч.Т. Рябий пес біжить краєм моря. Ранні журавлі : повісті / Ч.Т. Айтматов ; пер. [з рос. ] Микита Шумило ; [іл.: О.К. Ніколаєць]. – Київ : Дніпро, 1978. – 159 с. : іл. – (Романи й повісті ; вип. 4)
1151949
  Омельченко Н.М. Рябина / Н.М. Омельченко. – Киев, 1955. – 80 с.
1151950
  Ковалева А.П. Рябина / А.П. Ковалева. – Минск, 1980. – 29с.
1151951
  Губанов Г.А. Рябина зреет на морозе / Г.А. Губанов. – Москва, 1986. – 286с.
1151952
  Медведев А.Д. Рябина Мария / А.Д. Медведев. – М, 1975. – 103с.
1151953
  Солодков Г.Н. Рябина, ягода горькая / Г.Н. Солодков. – Пермь, 1966. – 102с.
1151954
  Савин О. Рябина. Стихи. / О. Савин. – Саратов, 1966. – 32с.
1151955
  Грачев Н. Рябинка / Н. Грачев. – М., 1969. – 79с.
1151956
  Широков В.А. Рябиновая ветвь. / В.А. Широков. – Пермь, 1974. – 47с.
1151957
  Стариков В.А. Рябиновая ветка / В.А. Стариков. – Москва, 1957. – 290с.
1151958
  Стариков В.А. Рябиновая ветка. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1955. – 256с.
1151959
  Генатулин А.Ю. Рябиновая гора / А.Ю. Генатулин. – Москва, 1969. – 215с.
1151960
  Аксаментов Ю.П. Рябиновая гроздь : стихи / Аксаментов Ю.П. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1970. – 31 с.
1151961
  Еремин А.А. Рябиновая Гряда / А.А. Еремин. – М., 1978. – 208с.
1151962
  Гончарова Т.А. Рябиновая ночь / Т.А. Гончарова. – Новосибирск, 1966. – 76с.
1151963
  Кузаков Н.Д. Рябиновая ночь : роман / Николай Кузаков ; [худож. Ю. Копейко]. – Москва : Современник, 1979. – 400 с.
1151964
  Киган К. Рябиновая ночь // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 222-240. – ISSN 1130-6545
1151965
  Шишко Л.П. Рябиновая осень / Л.П. Шишко. – Л, 1976. – 72с.
1151966
  Шишко Л.П. Рябиновая осень / Л.П. Шишко. – Л, 1976. – 72с.
1151967
  Мишин А.В. Рябиновая осень / А.В. Мишин. – М., 1979. – 126с.
1151968
  Максимов Е.В. Рябиновая теплынь: повести и рассказы / Е.В. Максимов. – М., 1980. – 320с.
1151969
  Бородкин С Ю. Рябиновые бусы / С Ю. Бородкин, . – Ярославль, 1968. – 157с.
1151970
  Реброва Т.А. Рябиновые бусы: стихи / Т.А. Реброва. – Москва : Советский писатель, 1983. – 119с.
1151971
  Андронова Т.Е. Рябиновые дни / Т.Е. Андронова. – Москва, 1981. – 71с.
1151972
  Сорокин Л.Л. Рябиновые зори / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1978. – 303с.
1151973
  Ковалев Д.М. Рябиновые ночи / Д.М. Ковалев. – М, 1958. – 156с.
1151974
  Ковалев Д.М. Рябиновые ночи / Д.М. Ковалев. – М, 1958. – 156с.
1151975
  Хрилев В.С. Рябиновые холода / В.С. Хрилев. – Л, 1979. – 126с.
1151976
  Петров А.В. Рябиновый воздух России / А.В. Петров. – Л., 1991. – 127с.
1151977
  Петкявичус В. Рябиновый дождь : роман / В. Петкявичус; пер. с лит. Б.Балашавичюса. – Москва : Советский писатель, 1986. – 343 с.
1151978
  Есенин С.А. Рябиновый костер / С.А. Есенин. – М., 1975. – 320с.
1151979
  Наумов А.М. Рябиновый костер / А.М. Наумов. – Саратов, 1979. – 31с.
1151980
  Фирсов В.И. Рябиновый пожар / В.И. Фирсов. – М, 1966. – 84с.
1151981
  Решетов А.Л. Рябиновый сад: Стихи. / А.Л. Решетов. – М., 1975. – 77с.
1151982
  Рыленков Н.И. Рябиновый свет / Н.И. Рыленков. – М., 1962. – 221с.
1151983
  Петров В.Н. Рябиновый свет / В.Н. Петров. – М., 1988. – 238с.
1151984
  Каримова Л.М. Рябиновый цвет / Л.М. Каримова. – Саратов, 1982. – 39с.
1151985
  Ропаков А М. Рябинушка / А М. Ропаков, . – Воронеж, 1977. – 176с.
1151986
  Покровский В. Рябинушка озер Карело-Финской ССР / В. Покровский. – Петрозаводск, 1953. – 107с.
1151987
   Рябины. – Москва, 1965. – 32 с.
1151988
  Габриэлян Э.Ц. Рябины Западной Азии и Гималаев / Э.Ц. Габриэлян. – Ереван, 1978. – 262с.
1151989
  Моісеєва Т. Рябічев В"ячеслав Львович : [спогади] / Тетяна Моісеєва // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 285. – ISBN 978-966-2726-03-9
1151990
  Ямпольський Є. Рябокляч Андрій Карпович : [спогади] / Євген Ямпольський // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 286-289. – ISBN 978-966-2726-03-9
1151991
  Суздалев П.К. Рябушкин. / П.К. Суздалев. – М., 1961. – 55с.
1151992
  Орлова В.П. Рябцев Володимир Павлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 283. – ISBN 96966-8060-04-0
1151993
  Орлова Т.В. Рябцев Володимир Павлович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 37. – ISBN 978-966-96992-6-8
1151994
   Рябченко Сергій Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 368 : фото
1151995
  Москалець К. Рябчук, саторі і література // Критика. – Київ, 2003. – Вересень, (число 9). – С. 15-20


  Микола Рябчук — український журналіст, публіцист, поет, прозаїк, перекладач, колумніст. Віце-президент Українського центру міжнародного ПЕН-клубу. Старший науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ...
1151996
  Донских О.А. Рябь на бесконечности ( К вопросу о поэтических онтологиях ) // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.146-156. – ISSN 0236-2007
1151997
  Донских О.А. Рябь на бесконечности (К вопросу о поєтических онтологиях) // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С. 146-156. – ISSN 0236-2007


  Целью статьи является исследование некотоыіх примеров того, как в поэтическом творчестве выстраивается понимание бесконечности и соответственно оригинальное представление мира на примере творчества Тютчева
1151998
  Солодарь Ц.С. Ряд волшебных изменений / Ц.С. Солодарь. – М., 1979. – 85с.
1151999
  Соколов Т Э. Ряд волшебных изменений : Рассказы о фазовых переходах первого рода / Т Э. Соколов. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 223 с.
1152000
  Быков Дмитрий Ряд волшебных изменений // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 62-74 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,