Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1159001
  Іванова Майя "Право інтелектуальної власності" як важлива категорія в діяльності сучасних бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С.18-23. – ISSN 2076-9326


  Розкрито поняття "право інтелектуальної власності"; проаналізовано термінологічні питання понятійного апарату права інтелектуальної власності; розглянуто дві протилежні концепції права інтелектуальної власності; визначено структуру об"єктів права ...
1159002
  Баймуратов М.О. "Право на дерево життя": у контексті проекції на соматичні права людини, конституціоналізм та ноосферизм / М.О. Баймуратов, В.П. Ожерельєв // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 3. – С. 17-32. – ISSN 2220-1394
1159003
  Осадько О.О. "Право на ділову репутацію працівника": поняття та змістовне наповнення // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 147-157. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1159004
  Подолян Г.П. "Право на місто" (А. Лефевр, Д. Гарві): історія і сьогодення / Г.П. Подолян, О.Д. Рихліцька // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (9). – С. 47-52. – ISSN 2616-9967


  Присвячено аналізу одного з важливих, але занедбаних зараз прав сучасних містян по всьому світу - права на місто. Розглядаються сучасні авторам характерні економічні, соціальні, географічні, моральні й ін. проблеми міського буття на основі критики ...
1159005
  Подолян Г. "Право на місто" в контексті урбаністичних досліджень // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 42-47. – ISBN 978-966-423-670-3


  Історично міста є генераторами і ретрансляторами глобальних змін, опорним каркасом світової економіки з моменту її зародження. Водночас середовище міста є першим реципієнтом глобальних змін з усіма їх можливостями і загрозами. На сьогодні переважна ...
1159006
  Грищенко М. "Право на місто" місцевої спільноти: результати емпіричного дослідження // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 23-26. – ISBN 978-966-171-811-0
1159007
  Зайченко Н. "Право на особистість" Консепсьон Ареналь // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 11-15. – ISSN 2308-4634
1159008
  Богатериенко О. [Право на академічну стипендію] // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управ. комплексного забезпечення" ; Ун-т держ. фіскальної служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; Держ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (153), жовтень. – С. 10-13


  Про порядок призначення академічної стипендії студентам денної форми навчання ЗВО.
1159009
  Корицкая Л. Право- искусство добра и справедливости // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 9/10. – С. 54-55
1159010
   Право и правовая идеология. – Баку, 1986. – 94с.
1159011
  Антонов М.В. Право и правовые культуры в ХIХ веке: различие и единство : (Всемирный Конгресс Международной ассоциации философии права и социальной философии) / М.В. Антонов, А.В. Поляков // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 124-146. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1159012
   Право и правотворчество: вопросы теории. – М., 1982. – 128с.
1159013
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12. – 1997
1159014
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13. – 1997
1159015
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14. – 1997
1159016
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15. – 1997
1159017
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16. – 1997
1159018
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17. – 1997
1159019
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18. – 1997
1159020
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 1997
1159021
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20. – 1997
1159022
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21. – 1997
1159023
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22. – 1997
1159024
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23. – 1997
1159025
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 4. – 1998
1159026
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 5. – 1998
1159027
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 6. – 1998
1159028
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 7. – 1998
1159029
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 8. – 1998
1159030
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 9. – 1998
1159031
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 10. – 1998
1159032
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 11. – 1998
1159033
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 12. – 1998
1159034
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 13. – 1998
1159035
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 14. – 1998
1159036
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 15. – 1998
1159037
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 16. – 1998
1159038
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 17. – 1998
1159039
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 18. – 1998
1159040
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 19. – 1998
1159041
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 20. – 1998
1159042
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 21. – 1998
1159043
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 22. – 1998
1159044
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 23. – 1998
1159045
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 24. – 1998
1159046
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1. – 1999
1159047
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1. – 2000
1159048
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2. – 2000
1159049
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3. – 2000
1159050
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4. – 2000
1159051
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5. – 2000
1159052
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6. – 2000
1159053
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7. – 2000
1159054
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8. – 2000
1159055
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9. – 2000
1159056
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10. – 2000
1159057
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11. – 2000
1159058
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12. – 2000
1159059
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13. – 2000
1159060
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14. – 2000
1159061
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15. – 2000
1159062
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16. – 2000
1159063
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17. – 2000
1159064
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18. – 2000
1159065
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 2000
1159066
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20. – 2000
1159067
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21. – 2000
1159068
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22. – 2000
1159069
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23. – 2000
1159070
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1 : Кодекс законов о труде Украины. – 2001
1159071
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2 : Трудовое право Украины. – 2001
1159072
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Система правоохранительных органов Украины. – 2001
1159073
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4 : Арбитражная практика. – 2001
1159074
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5 : Уголовно-процессуальное законодательство Украины. – 2001
1159075
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Об информации в Украине. – 2001
1159076
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7 : Природоохранное законодательство Украины. – 2001
1159077
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2001
1159078
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2001
1159079
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2001
1159080
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11/12 : Кодекс Украины об административных правонарушениях. – 2001
1159081
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13 : Гражданское законодательство Украины. – 2001
1159082
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14/15 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2001
1159083
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16 : Отчисления в специальные фонды в Украине. – 2001
1159084
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17 : О государственной службе в Украине. – 2001
1159085
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Трудовое право Украины. – 2001
1159086
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2001
1159087
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20/21 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2001
1159088
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22 : Жилищное законодательство Украины. – 2001
1159089
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23 : Законодательство Украины о транспорте. – 2001
1159090
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Решения госкомитета Украины по вопросам развития предпринимательства. – 2001
1159091
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25 : Брачно-семейное законодательство Украины. – 2001
1159092
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 26 : О сроках хранения документов в Украине. – 2001
1159093
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 27 : Арендное право Украины. – 2001
1159094
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : О безналичных расчетах в хозяйственном обороте Украины. – 2001
1159095
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 29 : Решения Конституционного суда Украины. – 2001
1159096
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Вексельное законодательство Украины. – 2001
1159097
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Законодательство Украины о приватизации. – 2001
1159098
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Законодательство Украины о банкротстве. – 2001
1159099
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : О применении регистраторов расчетных операций в Украине. – 2001
1159100
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 34 : Природоохранное законодательство Украины. – 2001
1159101
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 35 : Лицензирование предпринимательской деятельности. – 2001
1159102
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 36 : Малое предпринимательство в Украине. – 2001
1159103
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1/2 : Уголовный кодекс Украины. – 2002
1159104
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Бюджетный кодекс Украины. – 2002
1159105
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4/5 : Трудовое право Украины. – 2002
1159106
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Трудовое право Украины. – 2002
1159107
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7/8 : Уголовно-процессуальный кодекс Украины. – 2002
1159108
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Земельный кодекс Украины. – 2002
1159109
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10/11 : Хозяйственная практика. – 2002
1159110
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2002
1159111
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13/14 : Нотариальное законодательство Украины. – 2002
1159112
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2002
1159113
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16/17 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2002
1159114
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Отчисления в специальные фонды в Украине. – 2002
1159115
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19/20 : Гражданское законодательство Украины. – 2002
1159116
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21 : О государственной службе в Украине. – 2002
1159117
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22/23 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2002
1159118
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Об информации в Украине. – 2002
1159119
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25/26 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2002
1159120
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2002
1159121
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Законодательство Украины о транспорте. – 2002
1159122
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Решения госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. – 2002
1159123
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 34 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2002
1159124
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Законодательство Украины о приватизации. – 2003
1159125
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4 : Об обращениях граждан в Украине. – 2003
1159126
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5. – 2003
1159127
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Об исполнительной службе и исполнительном производстве в Украине. – 2003
1159128
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10 : Исправительно-трудовое законодательство Украины. – 2003
1159129
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13 : Трудовое право Украины. – 2003
1159130
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14 : Об охране труда в Украине. – 2003
1159131
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15 : О подоходном налоге с граждан Украины. – 2003
1159132
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16 : Земельное законодательство Украины. – 2003
1159133
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2003
1159134
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2003
1159135
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25 : Система правоохранительных органов Украины. – 2003
1159136
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 26 : Отчисления в социальные фонды в Украине. – 2003
1159137
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : О государственной службе в Украине. – 2003
1159138
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2003
1159139
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : Жилищное законодательство Украины. – 2003
1159140
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 34 : Решения Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. – 2003
1159141
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 35 : Семейное законодательство Украины. – 2003
1159142
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1 : Таможенное законодательство Украины. – 2004
1159143
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2004
1159144
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2004
1159145
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4 : О налоге с доходов физических лиц. – 2004
1159146
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Административное законодательство Украины. – 2004
1159147
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8 : Природоохранное законодательство Украины. – 2004
1159148
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14 : Трудовое право Украины. – 2004
1159149
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Земельное законодательство Украины. – 2004
1159150
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 2004
1159151
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20 : Хозяйственная практика. – 2004
1159152
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21 : Хозяйственная практика. – 2004
1159153
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2004
1159154
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Жилищное законодательство Украины. – 2004
1159155
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Письма Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. – 2004
1159156
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Семейное законодательство Украины. – 2004
1159157
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 1 : Гражданское законодательство Украины (Гражданский кодекс Украины). – 2005
1159158
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 3 : Законодательство Украины о банкротстве. – 2005
1159159
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 6 : Нотариальное законодательство Украины. – 2005
1159160
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 7 : Об информации в Украине. – 2005
1159161
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 16 : Административное законодательство Украины. – 2005
1159162
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 22 : Трудовое право Украины. – 2005
1159163
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 23 : Трудовое право Украины. – 2005
1159164
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 25 : Земельное законодательство Украины. – 2005
1159165
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 26 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2005
1159166
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 27 : Хозяйственная практика. – 2005
1159167
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 28 : Хозяйственная практика. – 2005
1159168
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 31 : Правовое регулирование государственной пошлины в Украине. – 2005
1159169
  Спивакова Т.И. Право и природные ресурсы прибрежных зон / Т.И. Спивакова. – Москва, 1978. – 176с.
1159170
  Глозман В.А. Право и проверка деловых качеств работников / В.А. Глозман. – Минск, 1981. – 71с.
1159171
  Исаев И.А. Право и пространство: роль традиции // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 4. – С. 27-32. – ISSN 1812-3805
1159172
   Право и психиатрия. – М., 1991. – 383с.
1159173
  Барабашева Н.С. Право и распределение / Н.С. Барабашева, А.Б. Венгеров. – Москва : МГУ, 1988. – 277, [2] с.
1159174
  Попсуенко Л.А. Право и религия в Византии: проблемы соотношения / Л.А. Попсуенко, Шевчук-Белая // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 385-393
1159175
  Пузаков А.А. Право и религия. : Автореф... канд. филос.наук: / Пузаков А.А.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Объед. совет по присужд. учен. степеней по филос. наукам. – Иркутск, 1967. – 24л.
1159176
   Право и самостоятельность предприятий. – М., 1984. – 96с.
1159177
  Бахтияр Тузмухамедов Право и сила // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 78-91. – ISSN 0130-9625
1159178
  Тункин Г.И. Право и сила в международной системе / Г.И. Тункин. – Москва : Международные отношения, 1983. – 200 с.
1159179
  Карцов А.С. Право и сила в международных отношениях: консервативный подход // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 142-151. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1159180
  Белявский А.В. Право и совесть / А.В. Белявский. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 111 с. : ил. – (Советский закон и я)
1159181
  Юсупов В.А. Право и советское государственное управление / В.А. Юсупов. – Казань, 1976. – 263с.
1159182
  Явич Л.С. Право и социализм / Л.С. Явич. – Москва, 1982. – 176 с.
1159183
   Право и социальное планирование. – М., 1981. – 248с.
1159184
  Катрич С.В. Право и социальное планирование. / С.В. Катрич. – М, 1980. – 38с.
1159185
  Тихомиров Юрий Александрович Право и социальное управление в развитом социалистическом обществе / Тихомиров Юрий Александрович. – Москва : Мысль, 1978. – 64с.
1159186
  Сабикенов С. Право и социальные интересы в период социализма / С. Сабикенов. – Алма-Ата, 1986. – 200с.
1159187
  Фаршатов И.А. Право и социальные перспективы межхозяйственной кооперации / И.А. Фаршатов. – Уфа, 1984. – 81с.
1159188
   Право и социальный прогресс в развивающихся странах. – М., 1986. – 132с.
1159189
   Право и социология. – Москва, 1973. – 359с.
1159190
  Яковлев А.М. Право и социология / А.М. Яковлев. – Москва, 1975. – 112с.
1159191
  Добронравин Н.А. Право и справедливость в Карибском море: проблема морских границ / Н.А. Добронравин, С.Н. Добронравина // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 4. – С. 68-82. – ISSN 0044-748Х
1159192
  Варламова Н. Право и справедливость: соотношение в контексте различных типов правопонимания // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 70-75. – ISSN 0132-1331
1159193
  Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии в 4-18 вв. / Е.Э. Липшиц. – Л., 1976. – 230с.
1159194
  Кирсанова К. Право и танец: что? где? когда? (К вопросу о защите авторских прав) // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 60-66. – ISSN 0201-7059
1159195
  Шебанова А.И. Право и труд молодежи. / А.И. Шебанова. – М, 1973. – 223с.
1159196
  Горшенин К.П. Право и трудовая дисциплина / К.П. Горшенин. – Москва, 1971. – 32с.
1159197
  Орловский Ю.П. Право и трудовая дисциплина / Ю.П. Орловский. – Москва, 1977. – 47с.
1159198
  Орловский Ю.П. Право и трудовая дисциплина / Ю.П. Орловский. – Москва, 1982. – 64 с.
1159199
  Рослов П.Н. Право и управление делами в колхозах / П.Н. Рослов. – Москва, 1972. – 64с.
1159200
   Право и управление научными организациями. – Москва, 1980. – 343с.
1159201
  Хойер Право и управление экономикой при социализме / Хойер, , Уве-Енс. – Москва, 1988. – 167с.
1159202
  Дюрягин И.Я. Право и управление. / И.Я. Дюрягин. – Москва, 1981. – 168с.
1159203
   Право и ускорение социально-экономического развития. – Минск, 1989. – 159с.
1159204
  Коняхин Л.Г. Право и условия труда шоферов / Л.Г. Коняхин. – Москва, 1970. – 64с.
1159205
  Барабашева Н.С. Право и учеба молодежи / Н.С. Барабашева, А.В. Ярхо ; Всесоюз. о-во "Знание" Б-чка "Правовые знания - молодежи". – Москва : Знание, 1982. – 80 с. – Список лит.: с. 79
1159206
  Покровский И.А. Право и факт в римском праве. – Киев : Тип.Имераторского Университета Св.Владимира
Часть 1 : Право и факт, как материальное основание исков. – 1898. – 145с.
1159207
  Покровский И.А. Право и факт в римском праве // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 5-36. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1159208
  Мартыненко И.Э. Право и формы собственности на историко-культурные ценности: новые подходы законодателя в связи с принятием Кодекса Республики Беларусь о культуре // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Каф. адвокатуры. – Минск, 2016. – № 1 (7). – С. 87-99. – ISSN 2306-255Х
1159209
  Мартыненко И.Э. Право и формы собственности на памятники культурного наследия Украины и историко-культурные ценности Республики Беларусь // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 95-101. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1159210
  Халфина Р.О. Право и хозрасчет. / Р.О. Халфина. – Москва, 1975. – 110с.
1159211
  Иоффе О.С. Право и хозяйственная деятельность социалистических организаций / О.С. Иоффе. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 112 с.
1159212
  Неновски Н. Право и ценности / Н. Неновски. – М., 1987. – 246с.
1159213
   Право и экономика : актуальные проблемы науки и практики : [ сборник научных статей ] / МОНУ ; Одесский национальный ун-т им. И.И. Мечникова, Экономико-правовой фак-т ; под общей ред. И.С. Канзафаровой. – Одесса : Астропринт, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-318-933-8
1159214
  Бродский М.Н. Право и экономика: инвестиционное консультирование / М.Н. Бродский, Г.М. Бродский ; Санкт-Петербург. ГУЭФ, МАНБ ОЕ (Международная академия национальной безопасности объединенной европы). – Санкт-Петербург : Типография "Правда", 1999. – 496 с. – ISBN 5-85991-028-2
1159215
  Дедов Д.И. Право и экономическая свобода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.62-77. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1159216
  Ворошилов В.В. Право и этика в журналистике : курс лекций / Ворошилов В.В. – Санкт-Петербург : Михайлова, 2004. – 160 с. – (Библиотека профессионального журналиста). – ISBN 5-8016-0235-6
1159217
  Ляндрес В.Б. Право и эффективность использования вагонов и контейнеров: Практ. пособие. / В.Б. Ляндрес. – М., 1989. – 174с.
1159218
  Лунев А.Е. Право и эффективность управления / А.Е. Лунев. – Москва, 1973. – 83с.
1159219
  Рясенцев В.А. Право изобретателей и рационализаторов / В.А. Рясенцев. – М, 1977. – 64с.
1159220
  Пиленко А.А. Право изобретателя / А.А. Пиленко ; [вступ. ст. И.А. Зенин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2001. – 686, [2] с. – Сер. основана в 1997 г. – Библиогр.: с. 675-681 и в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / предcедатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-8354-054-3
1159221
  Андрощук Г. Право интеллектуальной собственности : торговые аспекты / Г. Андрощук, П. Крайнев, И. Кавасс. – Київ : ІнЮре, 2000. – 164с. – ISBN 966-7752-38-0
1159222
  Дахно И.И. Право интеллектуальной собственности : Научно-справочное пособие / И.И. Дахно. – Киев : ТП ПРЕСС, 2004. – 224 с. – ISBN 966-95901-5-9


  Для студентов и преподавателей, вузов и юристов, работников патентных служб
1159223
  Бентли Л. Право интеллектуальной собственности = Intellectual property law : Авторское право / Ассоциация юридический центр; Лайонел Бентли, Брэд Шерман. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2004. – 535с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 5-94201-316-0
1159224
  Липкес А.М. Право интеллектуальной собственности : Учебное пособие / А. М. Липкес. – Москва : РИОР, 2006. – 69с. – ISBN 5-9557-0346-2
1159225
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1159226
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание. Спецвыпуск / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (18) : Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1159227
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание. / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (19). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1159228
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание. / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (20). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1159229
  Лисица В.Н. Право интеллектуальной собственности / В.Н. Лисица ; Рос. акад. наук, Сибирское отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск : Ин-т философии и права СО РАН, 2012. – 569, [4] с. – Библиогр.: с. 526-557 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94520-067-8
1159230
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1(21). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1159231
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (22). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1159232
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (23). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1159233
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (24). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1159234
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 5 (25). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1159235
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 6 (26). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1159236
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1 (27). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1159237
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (28). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1159238
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (29). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1159239
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (30). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1159240
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 5 (31). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1159241
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 6 (32). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1159242
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1 (33). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1159243
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (34). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1159244
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (35). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1159245
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (36). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1159246
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 5 (37). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1159247
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 6 (38). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1159248
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1 (39). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1159249
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (40). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1159250
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (41). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1159251
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (42). – 2015. – 47 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1159252
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1 (43). – 2016. – 47 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1159253
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (44). – 2016. – 46 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1159254
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (45). – 2016. – 48 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1159255
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (46). – 2016. – 48 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1159256
  Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации : Учебник / А.П. Сергеев. – Москва : Проспект, 1996. – 704с.
1159257
  Волынкина М. Право интеллектуальной собственности в свете последних изменений: коротко о главном // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 8. – С. 4-10. – ISSN 0201-7059
1159258
  Антоненко Н. Право интеллектуальной собственности при осуществлении космической деятельности // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 543-544. – ISBN 978-617-7069-28-6
1159259
  Стовба О. Право і "за-мовлення": до витоку сучасного мислення права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 71-77. – ISSN 0132-1331
1159260
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 3, № 3. – 2004
1159261
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Т. 3, № 1. – 2004
1159262
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 3, № 4. – 2004
1159263
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 3, № 2. – 2004
1159264
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 4, № 3. – 2005
1159265
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Т. 4, № 2. – 2005
1159266
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 4, № 1. – 2005
1159267
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (46). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1159268
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 5 (47). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1159269
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (48). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159270
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159271
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (50). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159272
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (51). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159273
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (52). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159274
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (53). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159275
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (54). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159276
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (55). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159277
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (56). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159278
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (57). – 2015. – 239 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159279
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (58). – 2015. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159280
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (59). – 2015. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159281
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (60). – 2016. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159282
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (61). – 2016. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159283
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (62). – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159284
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (63). – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159285
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (64). – 2017. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159286
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (65). – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159287
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (66). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159288
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (67), 2017 р. – 2018. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1159289
  Головченко В. Право і Біблія // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 8-14 березня (№ 10). – С. 14. – ISSN 1992-9277


  Правові відносини через призму християнської доктрини.
1159290
   Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – 103, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6
1159291
  Плавич В.П. Право і економіка в умовах глобалізації (основні тенденції розвитку) // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, А.В. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 15, вип. 1 (32). – С. 95-106. – ISSN 2413-9998
1159292
  Приступенко Т.О. Право і журналістика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядається сучасна ситуація функціонування вітчизняних ЗМІ з погляду норм міжнародного та вітчизняного права. Аналізуються взаємовідносини трьох гілок влади та преси, особлива увага зосереджується на практиці судових відносин та преси.
1159293
  Селіванов В.М. Право і закон (філософський погляд на співвідношення права і закону) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 51-62. – ISSN 1818-992Х
1159294
  Павлова Т.С. Право і закон у філософській концепції Г.В.Ф.Гегеля // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 271-277. – ISSN 2076-1554
1159295
  Шестопал С.С. Право і закон у філософсько-правових поглядах Фоми Аквінського // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 194-199. – ISSN 0201-7245
1159296
  Довгань М.О. Право і закон: співвідношення понять // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 116-119. – ISBN 978-617-7638-01-7
1159297
  Бондарук Т.І. Право і його тлумачення в контексті культурно-історичного процесу // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 125-128. – ISSN 2524-017X
1159298
  Павко А.І. Право і культура: методологічні проблеми взаємовпливу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4. – С. 12-18. – ISSN 2222-5374
1159299
  Макаренко Л.О. Право і культура: проблеми взаємодії // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 92-94. – ISBN 966-660-151-6
1159300
  Романова А.С. Право і людина: гармонійна єдність у період суспільної аномії // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 15-21. – ISSN 2222-5374
1159301
  Мінченко О.В. Право і мова в аспекті універсальності (правовий дискурс) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 59-65. – ISSN 2220-1394
1159302
  Шишкін В. Право і мова. Державна мова як складник державотворення // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 19 (339). – С. 18-20. – ISSN 1996-1561


  Не варто думати, що питання статусу мови належить до філології або лінгвістики. Це передусім сфера компетенції права. Щоб зрозуміти це, треба подивитися на предмет із позиції державних інтересів та верховенства права.
1159303
  Мережко О. Право і мозок // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 135-136.
1159304
  Тарахонич Т.І. Право і мораль в системі соціальної регуляції // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.147-150. – ISBN 966-568-656-9
1159305
  Чайковскька Т. Право і мораль в сучасній Україні: проблеми взаємодії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 34-36
1159306
  Сігріянська В.О. Право і мораль: запити громадянського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 16-26. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1159307
  Сунєгін С.О. Право і мораль: проблеми взаємодії в контексті сучасних реалій // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 186-197. – ISSN 0869-2491
1159308
  Скрипнюк О.В. Право і наука - теоретична основа державотворчого процесу в Україні // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 582-589. – ISSN 0869-2491
1159309
  Стовба А. Право і неправо: чи можлива негативна онтологія права? // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 16-37. – ISSN 2227-7153
1159310
  Ткач П.І. Право і обов"язок комуніста / П.І. Ткач. – Київ, 1985. – 54с.
1159311
  Марущак В. Право і планування в системі оподаткування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 242-246. – бібліогр. на 8 пунктів
1159312
  Кормич А.І. Право і політика Козацько-Гетьманської держави // Історія вчень про державу і право : навч. посібник : [у 2 ч.] / А.І. Кормич. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – С. 281-291. – ISBN 978-617-566-335-6
1159313
  Скрипнюк О.В. Право і політика: проблеми конфлікту і консенсусу // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 159-167. – ISSN 0869-2491
1159314
  Назаренко Є.В. Право і правосвідомість в соціалістичному суспільстві / Є.В. Назаренко. – К., 1959. – 40с.
1159315
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 1 : Страхування в Україні. – 2006
1159316
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 2 : Вексельне законодавство України. – 2006
1159317
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 3 : Про державну службу в Україні. – 2006
1159318
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 4/5 : Цивільне і цивільно-процесуальне законодавство України. – 2006
1159319
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 6 : Оренда і лізинг в Україні. – 2006
1159320
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 7 : Законодавство України про транспорт. – 2006
1159321
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 8 : Пенсійне забезпечення громадян України. – 2006
1159322
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 9 : Пенсійне забезпечення громадян України. – 2006
1159323
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 10 : Соціальне забезпечення громадян України. – 2006
1159324
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 11 : Соціальне забезпечення громадян України. – 2006
1159325
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 12 : Житлове законодавство України. – 2006
1159326
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 13 : Житлове законодавство України. Житлово-комунальне господарство. – 2006
1159327
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 14 : Рішення та листи держкомітету України з питань регуляторної політики й підприємництва. – 2006
1159328
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 15 : Сімейне законодавство України. – 2006
1159329
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 16 : Законодавство України про банкрутство. – 2006
1159330
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 17 : Про власність в Україні. – 2006
1159331
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 18 : Конституція України. Про посилення судового захисту прав і свобод людини й громадянина. Рішення Конституційного суду України. – 2006
1159332
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 19 : Кримінально-виконавче законодавство України. – 2006
1159333
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 20 : Про виконавчу службу і виконавче провадження в Україні. – 2006
1159334
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 21 : Про виконавчу службу і виконавче провадження в Україні. – 2006
1159335
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 22 : Касові операції, готівкові та безготівкові розрахунки в Україні. – 2006
1159336
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 23 : Нотаріальне законодавство України. – 2006
1159337
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 24 : Про інформацію в Україні. – 2006
1159338
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 25 : Оптово-роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами. – 2006
1159339
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 26 : Митне законодавство України (Митний кодекс України). – 2006
1159340
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 27 : Митне законодавство України. – 2006
1159341
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 28 : Підприємства в Україні (Господарський кодекс України). – 2006
1159342
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 29 : Підприємства в Україні. – 2006
1159343
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 30 : Підприємництво в Україні. – 2006
1159344
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 31 : Про податок з доходів фізичних осіб. – 2006
1159345
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 32 : Адміністративне законодавство України (Кодекс адміністративного судочинства України). – 2006
1159346
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 33 : Законодавство України про приватизацію та корпоратизацію. – 2006
1159347
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 1 : Кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України (Кримінальний кодекс України). – 2007
1159348
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 2/3 : Кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України. – 2007
1159349
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 4 : Кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України. – 2007
1159350
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 5 : Природоохоронне законодавство України. – 2007
1159351
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 6 : Ліцензування підприємницької діяльності. – 2007
1159352
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 7 : Ліцензування підприємницької діяльності. – 2007
1159353
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 8 : Трудове право України. – 2007
1159354
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 9 : Трудове право України. – 2007
1159355
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 10 : Охорона праці в Україні. – 2007
1159356
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 11 : Земельне законодавство України (Земельний кодекс України). – 2007
1159357
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 12 : Законодавство України про захист прав споживачів. – 2007
1159358
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 13 : Правове регулювання державного мита в Україні. – 2007
1159359
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 14 : Господарське законодавство України та господарська практика. – 2007
1159360
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 15 : Господарське законодавство України та господарська практика. – 2007
1159361
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 16 : Архівна справа в Україні. – 2007
1159362
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 17 : Система правоохоронних органів України. – 2007
1159363
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 18 : Відрахування в соціальні фонди України. – 2007
1159364
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 19 : Податкове законодавство та фінансова відповідальність. – 2007
1159365
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 20 : Страхування в Україні. – 2007
1159366
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 21 : Про державну службу в Україні. – 2007
1159367
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 22 : Цивільне та цивільно-процесуальне законодавство України. – 2007
1159368
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 23 : Законодавство України про транспорт. – 2007
1159369
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 24 : Пенсійне забезпечення грамадян України. – 2007
1159370
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 25 : Соціальне забезпечення грамадян України. – 2007
1159371
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 26 : Житлове законодавство України. Житлово-комунальне господарство. – 2007
1159372
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 27 : Рішення і накази Держкомитету з питань регуляторної політики та підприємства. – 2007
1159373
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 28 : Сімейне законодавство України. – 2007
1159374
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 1/2 : Митне законодавство України. – 2008
1159375
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 3 : Зовнішньоекономічна діяльність в Україні. – 2008
1159376
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 4 : Соціальне забезпечення громадян України. – 2008
1159377
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 5 : Про власність в Україні. – 2008
1159378
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 6 : Оренда та лізинг в Україні. – 2008
1159379
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 7 : Ліцензування підприємницької діяльності. – 2008
1159380
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 8 : Законодавство України про захист прав споживача. – 2008
1159381
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 9 : Законодавство України про банкрутство. – 2008
1159382
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 10 : Бюджетне законодавство України. – 2008
1159383
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 11 : Природоохоронне законодавство України. – 2008
1159384
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 12 : Про податок з доходів фізичних осіб. – 2008
1159385
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 13/14 : Підприємництво в Україні. – 2008
1159386
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 15 : Підприємства в Україні. – 2008
1159387
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 16 : Архівна справа в Україні. – 2008
1159388
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 17 : Про інфориацію в Україні. – 2008
1159389
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 18 : Господарське законодавство України та господарська практи ка. – 2008
1159390
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 19 : Система правоохоронних органів України. – 2008
1159391
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 20/21 : Кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство України. – 2008
1159392
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 22/23 : Трудове право України. – 2008
1159393
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 24 : Охорона праці в Україні. – 2008
1159394
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 25 : Земельне законодавство України. – 2008
1159395
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 26 : Оптово-роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами. – 2008
1159396
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 27 : Касові операції, готівкові та безготівкові розрахунки в Україні. – 2008
1159397
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 28 : Вексельне законодавство України. – 2008
1159398
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 29 : Законодавство України про приватизацію та корпоратизацію. – 2008
1159399
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 30 : Кримінально-виконавче законодавство України. – 2008
1159400
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 31 : Адміністративне законодавство України. – 2008
1159401
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 32/33 : Адміністративне законодавство України (Кодекс України про адміністративні правопорушення). – 2008
1159402
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 1/2 : Митне законодавство України. – 2009
1159403
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 3 : Зовнішньоекономічна діяльність в Україні. – 2009
1159404
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 4 : Страхування в Україні. – 2009
1159405
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 5 : Пенсійне забезпечення громадян України. – 2009
1159406
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 6 : Соціальне забезпечення громадян України. – 2009
1159407
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 7/8 : Підприємства в Україні. – 2009
1159408
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 9 : Підприємництво в Україні. – 2009
1159409
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 10 : Бюджетне законодавство України. – 2009
1159410
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 11 : Природоохоронне законодавство України. – 2009
1159411
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 12 : Про державну службу в Україні. – 2009
1159412
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№13 : Ліцензування підприємницької діяльності. – 2009
1159413
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 14 : Законодавство України про захист прав споживачів. – 2009
1159414
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 15 : Законодавство України про банкрутство. – 2009
1159415
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 16 : Торгівля в Україні. – 2009
1159416
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 17 : Патентування підприємницької діяльності. – 2009
1159417
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 18 : Судова практика. – 2009
1159418
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 19 : Податкове законодавство та фінансова відповідальність. – 2009
1159419
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 20/21 : Сімейне законодавство України. – 2009
1159420
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 22 : Кримінально-виконавче законодавство України. – 2009
1159421
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 23 : Про виконавчу службу та виконавче провадження в Україні. – 2009
1159422
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 24 : Нотаріальне законодавство України. – 2009
1159423
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 25 : Конституційне право України. – 2009
1159424
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 26 : Житлове законодавство України. Житлово-комунальне господарство. – 2009
1159425
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 27 : Про власність в Україні. – 2009
1159426
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 28 : Відрахування в соціальні фонди в Україні. – 2009
1159427
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 29 : Податкове законодавство та фінансова відповідальність. – 2009
1159428
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 30 : Рїшення та накази Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприемництва. – 2009
1159429
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 31 : Про застосування реєстраторів розрахункових операцій. – 2009
1159430
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 32 : Цівільне та цівільно-процесуальне законодавство України. – 2009
1159431
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 33 : Цивільне та цивільно-процесуальне законодавство України. – 2009
1159432
  Гусарєв С. Право і прогрес: виклики сьогодення (рецензія на колективну монографію: Наталії Оніщенко (за заг. ред.) "Право і прогрес: запити громадянського суспільства") // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 286-291. – ISSN 1026-9932
1159433
   Право і прогрес: запити громадянського суспільства / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Оніщенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Наукова думка, 2020. – 367, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 346-366 та в підрядк. прим. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1765-8
1159434
  Берман Гарольд Право і революція = Law and revolution. The formation of the western legal tradition : Формування західної традиції права / Гарольд Дж. Берман ; пер. Т. Бенько та ін. – Київ : IRIS. – ISBN 5-7707-8960-X
Формування західної традиції права. – 2001. – 650 с.
1159435
  Дагович Т. Право і релігія в драматичній поемі Лесі Українки "Адвокат Мартіан" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (715). – С. 39-55. – ISSN 0236-1477
1159436
  Вовк Д.О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення : монографія / Д.О. Вовк ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-458-123-0
1159437
  Вовк Д. Право і релігія: спільні риси та відмінності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 65-75. – ISSN 1993-0909
1159438
  Паламарчук В.О. Право і реформування економіки демократичної України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 19-26. – (Економіка ; Вип. 38)


  Аналізується місце і роль правової теорії в цілому, господарського і фінансового права в розв"язанні завдань реформування народного господарства молодої суверенної України.
1159439
  Погребняк С. Право і свобода: загольнотеоретичні проблеми // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 35-47.
1159440
  Гончар Б. Право і сила. Парламентаризм Отто фон Бісмарка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-9. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність Отто фон Бісмарка у прусському ландтазі і його ставлення до парламенту Німецької імперії. The article analizes Bismarck"s activities in the Prussian Lundtug and his treatment of the German Empire"s Parlament.
1159441
  Рікер П. Право і справедливість / Поль Рікер ; [відп. за вип. : К. Сігов, Л. Фінберг ; наук. ред. К. Сігов ; пер. із фр. : О. Сирцова, В. Каденко]. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 226 с. – ISBN 966-7888-25-8
1159442
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2004
1159443
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005
1159444
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
1159445
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
1159446
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
1159447
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
1159448
   Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004-
№ 2/3. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1159449
   Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2004-. – ISSN 2078-3736
№ 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1159450
  Примуш М. Право і утворення політичних партій // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.22-26. – ISSN 0132-1331
1159451
  Лавренюк В.М. Право і християнство як чинники механізму реалізації прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 63-67
1159452
  Пушняк О.В. Право і час : монографія / О.В. Пушняк. – Харків : ФІНН, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-8030-26-0
1159453
  Левенець А.В. Право іноземців на участь в мирних зібраннях: міжнародні стандарти та регулювання в Україні // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 47-49. – ISBN 978-966-927-199-0
1159454
  Ортинський В.Л. Право Інтеграції - перспективний напрям розвитку юридичної науки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 4-11. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано процес становлення та розвитку права інтеграції як науки, навчальної дисципліни та комплексної сфери знань, його основні риси і характеристики, досліджено значення права Європейського Союзу, як складової права інтеграції, для асоціації ...
1159455
  Войніканіс О. Право інтектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – C. 35-48
1159456
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.І. Дахно. – Київ : Либідь, 2002. – 200с. – ISBN 966-06-0263-4
1159457
   Право інтелектуальної власності : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб"язко, П.П. Крайнєв, О.М. Мельник; За ред. Підопригори О.А., Святоцького О.Д.; Акад. прав.наук.Наук.-дослід. ін-т інтел. власн. – Київ : ІнЮре, 2002. – 624с. – Шифр дубл. 34 Прав. – ISBN 966-7752-89-5
1159458
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / І.І. Дахно. – Київ : Либідь, 2003. – 200с. – ISBN 966-06-0263-4


  Висвітлюються теоретичні і практичні питання щодо правової охорони в Україні і світі об"єктів інтелектуальної власності й викоритсання їх на ліцензійній основі
1159459
  Дроб"язко В.С. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник / В.С. Дроб"язко, Р.В. Дроб"язко. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. – ISBN 966-667-170-0


  Висвітлюються теоретичні і практичні питання щодо правової охорони в Україні і світі об"єктів інтелектуальної власності й викоритсання їх на ліцензійній основі
1159460
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Дахно. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 278с. – ISBN 966-364-231-9
1159461
   Право інтелектуальної власності : академічний курс: підручник для студ. вищих навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб"язко, В.М. та ін. Крижна; Орлюк О.П., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б., Дроб"язко В.С., Крижна В.М. та ін.; Академія правових наук України; Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності; за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – Київ : Ін Юре, 2007. – 696с. – ISBN 978-966-313-336-2
1159462
  Коссак В.М. Право інтелектуальної власності : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / В.М. Коссак, І.Є. Якубівський; МОНУ, Львівський національний університет ім. І. Франка. – Київ : Істина, 2007. – 208 с. – ISBN 966-8909-00-3
1159463
  Кулініч О.О. Право інтелектуальної власності : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Кулініч, Л.Д. Романадзе ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2011. – 490, [2] с. – Глосарій: с. 447-482. - Предм. покажч.: с. 483-485. – Бібліогр.: с. 422-439 та в кінці тем. – (Серія "Навчально-методичні посібники"). – ISBN 978-966-438-360-5
1159464
   Право інтелектуальної власності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Р. Кравець [та ін.] ; за заг. ред. В.Р. Кравця, В.Г. Олюхи. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 268, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-611-01-0418-0
1159465
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : навч. посібник / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська ; [за ред. І.І. Дахна]. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 548, [2] с. – Бібліогр.: с. 149-158. – ISBN 978-611-01-0745-7


  У пр. № 1702226 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від к.ю.н. доц., В.М. Алієвої-Барановської
1159466
   Право інтелектуальної власності : навч. посібник для студентів ВНЗ спец. "Правознавство" / [Еннан Р.Є. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2016. – 490, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 453-488 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-359-2
1159467
   Право інтелектуальної власності : підручник для ВНЗ / [О.І. Харитонов та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 539, [1] с. – Бібліогр.: с. 525-539 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
1159468
   Право інтелектуальної власності : підручник для ВНЗ / [О.І. Харитонова та ін.] ; за заг ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 527-539, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
1159469
   Право інтелектуальної власності : підручник / [ О.І. Харитонова та ін.] ; за заг. ред. О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 526-539, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
1159470
   Право інтелектуальної власності : підручник / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонова, Т.С. Ківалова та ін.] ; за заг. ред. О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 526-539, в кінці глав. та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-590-6
1159471
   Право інтелектуальної власності : підручник / [О.І. Харитонова та ін.] ; за заг. ред. О.І. Харитонової. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 527-539, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
1159472
   Право інтелектуальної власності : підручник / [О.І. Харитонова та ін.] ; за заг. ред. О.І. Харитонової. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2022. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 527-539, в кінці глав та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-590-6
1159473
  Кравець В.Р. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Р. Кравець, В.Г. Олюха. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. – Бібліогр.: с. 261-263. – ISBN 978-611-01-0351-0
1159474
  Петренко С.А. Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет : навч. посібник / С.А. Петренко, В.М. Троцька ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 209, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 186-198. – ISBN 978-617-696-543-2
1159475
  Шевченко Я.М. Право інтелектуальної власності в системі цивільного права України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 49-52. – (Право. Економіка. Управління)
1159476
  Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 36-45
1159477
  Войнаканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 42-54
1159478
  Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 41-54
1159479
  Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 41-54
1159480
  Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 32-44
1159481
  Войнікас О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 31-44. – ISSN 1608-6422
1159482
  Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 34-46. – ISSN 1608-6422
1159483
  Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 30-44. – ISSN 1608-6422
1159484
  Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу = European Union intellectual property law : формування, інститути, напрями розвитку / Ю.М. Капіца ; [НАН України, Центр дослідж. інтелект. власності та трансферу технологій]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 661, [2] с. : табл., іл. – Тит. арк. та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 595-644 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-343-8
1159485
   Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України = Intellectual Property Law of the European Union and the Legislation of Ukraine / Авт. кол.: Ю,М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов, О.О. Тверезенко, К.С. Шахбазян, О.В. Жувака; За ред. Ю.М. Капіци; Мін-во юстиції України; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Слово, 2006. – 1104с. – ISBN 966-8407-48-2
1159486
  Скордамалья В. Право інтелектуальної власності ЄС : навчальний посібник / В. Скордамалья. – Київ : ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2005. – 156 с. – Програма Tacis Європейського Союзу в Україні. Проект "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". - На тит. арк. авт. не зазначен. – (Серія "Право ЄС" ; кн. 24)
1159487
  Підопригора О. Право інтелектуальної власності і новий Цивільний кодекс України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.399- 413
1159488
  Уткіна М.С. Право інтелектуальної власності на "Trade Dress": особливості та загальна характеристика / М.С. Уткіна, І.В. Савицька // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 49-53. – ISSN 2519-2353
1159489
  Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: : монографія / О.О. Ковальчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 149-164. – ISBN 978-966-667-638-5
1159490
  Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ковальчук Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1159491
  Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: цивільно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ковальчук Оксана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 197 л. – Бібліогр.: л. 180-197
1159492
  Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення та його місце в системі сучасного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 8 (142). – С. 39-46


  У статті розглянуто питання права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Автор акцентує увагу на основних ознаках та властивостях, які притаманні даному об"єкту права інтелектуальної власності на географічне зазначення в системі сучасного ...
1159493
  Андрощук Г. Право інтелектуальної власності на неоригінальні бази даних: аналіз регіонального і національного законодавства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-37.
1159494
  Підопригора О. Право інтелектуальної власності на позначення в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 5. – С.19-26
1159495
  Головкін О. Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення у рослинництві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 110-117
1159496
  Макода В. Право інтелектуальної власності на торговельну марку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 60-64.
1159497
  Закорецька Л. Право інтелектуальної власності на торговельну марку за законодавством України та США: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 96-99
1159498
  Еннан Р.Є. Право інтелектуальної власності та митні засоби його захисту у Європейському Союзі // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 3. – С. 53-58
1159499
  Крижна В. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 60-65. – ISSN 0132-1331
1159500
  Кохановська О. Право інтелектуальної власності та цивілістична доктрина // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 75-83. – ISSN 1026-9932
1159501
  Вальчук О. Право інтелектуальної власності у закладах вищої освіти: можливості реалізації та особливості захисту // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Штефан А.С., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2023. – № 1/2 (129). – С. 105-112. – ISSN 2308-0361
1159502
  Підопригора О.А. Право інтелектуальної власності України : Hавч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 336с. – ISBN 966-730-226-1
1159503
  Матат А. Право інтелектуальної власності як конституційне право людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 560-561. – ISBN 978-617-7069-28-6
1159504
  Бошицький Ю.Л. Право інтелектуальної власності як матеріальна база інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 143-148.
1159505
  Дмитрук А. Право інтелектуальної власності як система охорони результатів творчої діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 73-80. – ISSN 2308-0361
1159506
   Право інтелектуальної власності. Академічний курс : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : ІнЮре, 2004. – 672 с. – ISBN 966-313-121-7
1159507
   Право інтелектуальної власності: схеми та роз"яснення : навч. посібник / О.В. Ієвіня, В.П. Мироненко, Н.В. Павловська, С.А. Пилипенко; О.В. Ієвіня [та ін.]. – Київ : КНТ, 2007. – 261, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 255-261. – ISBN 978-966-373-311-1
1159508
  Соснін О. Право інформаційної діяльності громадянина і політологія як джерела утворення інтегрованої науки про інформаційно-комунаційну діяльність у демократичній державі / О. Соснін, Л. Ляхоцька // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 6-12 березня (№ 9). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1159509
  Соснін О. Право інформаційної діяльності громадянина і політологія як джерела утворення інтегрованої науки про інформаційно-комунікаційну діяльність у демократичній державі / О. Соснін, Л. Ляхоцька // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 20 березня - 2 квітня (№ 11/12)
1159510
  Білан М.С. Право істини : поезії / М.С. Білан. – Львів : Каменяр, 1981. – 96 с.
1159511
  Моісеєв Є.М. Право й держава сучасної України:проблеми розвитку та взаємодії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-7.
1159512
  Розовський Б.Г. Право как клетка в зверинце // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 280-291. – ISSN 2524-0323
1159513
  Регула Право как путь к правде: размышления С.Н. Булгакова о праве и справедливости / Регула, Цвален // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-46. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено точку зору Сергія Булгакова на важливу роль інституту права у контексті проблеми гарантії соціальної справедливості. Розкрито три етапи еволюції поглядів Булгакова на взаємозв"язок справедливості і права: спочатку пошук соціального ...
1159514
  Графский В.Г. Право как результат применения правила законной справедливости (Интегральный подход) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
1159515
  Якуба Е.А. Право как составная часть надстройки советского общества в период развернутого строительства коммунизма / Е.А. Якуба. – Харьков, 1964. – 176 с.
1159516
  Вейнгольд Ю.Ю. Право как социологическая категория / Ю.Ю. Вейнгольд. – Фрунзе, 1962. – 319с.
1159517
  Вейнгольд Ю.Ю. Право как социологическая категория : Автореф... канд. филос.наук: / Вейнгольд Ю.Ю.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 15л.
1159518
  Халфина Р.О. Право как средство социального управления / Р.О. Халфина. – Москва, 1988. – 254с.
1159519
  Бывальцева А.В. Право как условие самосознания: интерсубъективная парадигма правопонимания И.Г. Фихте // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 4 (14). – С. 7-13. – (Юридические науки ; Вып. 4 (14)). – ISSN 1995-4190
1159520
  Иванников И. Право как форма выражения силы // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 12-16. – ISSN 2308-9636
1159521
  Голиков А. Право как форма общественного сознания: знание, практики, доверие // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1/2 (вип. 15/16). – C. 65-73. – ISSN 2077-5105
1159522
  Воронова И.В. Право как ценностная база жизнедеятельности членов гражданского общества // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 27-30. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1159523
  Жуков В.Н. Право как ценность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 21-34. – ISSN 0132-0769
1159524
  Глушаченко С.Б. Право как элемент общечеловеческой культуры / С.Б. Глушаченко, А Р. Ромашов // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.2-3
1159525
  Головко О.М. Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX - на початку XX ст. : монографія / О.М. Головко, В.А. Греченко. – Харків : Константа, 2018. – 471, [1] с. – Бібліогр.: с. 422-471 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-342-404-0
1159526
  Войнар М. Право київської церкви за св. Володимира / М. Войнар, Г. Ков // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 69/70 : Хрестителі землі Руської. – С. 359-384
1159527
  Казанцев Н.Д. Право колхозного землепользования в СССР. / Н.Д. Казанцев. – М., 1951. – 160с.
1159528
  Казанцев Н.Д. Право колхозной собственности / Н.Д. Казанцев. – М., 1952. – 48с.
1159529
  Казанцев Н.Д. Право колхозной собственности / Н.Д. Казанцев. – Москва, 1961. – 44с.
1159530
  Козырь М.И. Право колхозной собственности в период развитого социализма / М.И. Козырь. – М, 1985. – 240с.
1159531
  Павлов И.В. Право колхозной собственности в СССР / И.В. Павлов, Л.Н. Баховкина. – Москва, 1957. – 184с.
1159532
  Якимчук Н. Право комунальної власності на кошти місцевих бюджетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В даній статті досліджується становлення та сучасний стан власності на кошти місцевих бюджетів. Доведено, що право комунальної власності є автономним від права державної власності на бюджетні кошти. Суб"єктом права власності є територіальна громада. ...
1159533
  Троцька М. Право комунальної власності на ліси // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 131-133
1159534
  Гришко Л.М. Право комунальної власності територіальної громади на природні ресурси та безпосереднє управління: зарубіжний досвід для України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 142-145
1159535
  Апанасенко К.І. Право комунальної власності: господарсько-правовий аспект : монографія / К.І. Апанасенко ; МОНУ. – Київ : Слово, 2010. – 259, [5] с. – Бібліогр.: с. 206-257. – ISBN 978-966-194-057-3
1159536
  Борденюк В.В. Право комунальної власності: поняття, природа та особливості // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 172-180
1159537
   Право комунальної власності: сучасний погляд та перспективи розвитку : монографія / [В.А. Устименко та ін.] ; НАН України, Ін-т екон.-прав. досліджень. – Донецьк : ІЕП НАН України, 2013. – 523, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр.: с. 453-523. – ISBN 978-966-02-7101-2
1159538
  Арбузов В.Д. Право контроля : Из опыта работы Крым. обл. парт. орг / В.Д. Арбузов. – Симферополь : Таврия, 1985. – 78 с. – (Из опыта партийной работы . Организационно-партийная работа)
1159539
   Право контроля и его реализация. – Москва, 1985. – 271с.
1159540
  Толкач С.М. Право концесійного землекористування: історичні та правові аспекти / С.М. Толкач, С.В. Веремієнко // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 50-53. – ISBN 978-966-7496-99-9
1159541
  Каракаш І. Право концесійного землекористування: проблеми відродження і перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 128-142. – ISSN 1026-9932
1159542
  Гладкий С.О. Право кооперативної власності в УСРР 20-х років XX століття // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 197-202. – ISSN 0132-1331
1159543
  Миколенко Я.Ф. Право кооперативной собственности в СССР / Я.Ф. Миколенко. – Москва, 1961. – 160с.
1159544
  Масляев А.И. Право кооперативной собственности. / А.И. Масляев. – М., 1959. – 48с.
1159545
  Морозов Є. Право користування земельною ділянкою новим власником // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 26 січня - 1лютого (№4)
1159546
  Швець О.О. Право користування чужим майном за цивільним законодавством України: проблемні аспекти // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 345-350. – ISSN 1563-3349
1159547
  Кутателадзе В.О. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кутателадзе В.О. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва Нац. академії правових наук України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1159548
  Кравченко С.С. Право корпоративної майнової вимоги та зобов"язальні права учасників товариств // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 12 (111). – С. 20-23.
1159549
  Биля-Сабадаш Право країн Латинської Америки серед правових систем сучасності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 199-208. – ISSN 1993-0909
1159550
  Кудерська Н.І. Право культурної спадщини України : загальна частина : підручник / Кудерська Надія Іванівна ; М-во культури України ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 258, [1] с. – Бібліогр.: с. 253-256 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-452-170-0
1159551
  Крассов О.И. Право лесопользования в СССР / О.И. Крассов. – Москва, 1990. – 235с.
1159552
  Гулевич В. Право литовських князів на княжіння напередодні Кревської унії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 15-28. – ISSN 0869-3595
1159553
  Заика Ю.А. Право лица на свободу завещания требует защиты // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 131-133. – ISBN 978-966-940-085-7
1159554
  Нохрина М.Л. Право личной свободы как личное неимущественное право // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 21-38. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1159555
  Грибанов В.П. Право личной собственности в период развернутого строительства коммунизма / В.П. Грибанов, Л.А. Дульнева. – Москва : Гос. изд-во юрид. литературы, 1963. – 49, [2] с. – (Библиотечка слушателя народного университета правовых знаний)
1159556
  Халфина Р.О. Право личной собственности в СССР. / Р.О. Халфина. – Москва, 1975. – 228с.
1159557
  Тархов В.А. Право личной собственности в СССР. (Понятие и содержание) : Автореф... канд. юрид.наук: / Тархов В.А.; АН СССР. Ин-т права, 1952. – 14 с.
1159558
  Юатуров Г.П. Право личной собственности граждан на жилое строение : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Юатуров Г.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 18л.
1159559
  Халфина Р.О. Право личной собственности граждан СССР / Р.О. Халфина. – Москва : Издательство АН СССР, 1955. – 183 с.
1159560
  Кабалкин А.Ю. Право личной собственности граждан. / А.Ю. Кабалкин. – М, 1967. – 79с.
1159561
  Павлов И.В. Право личной собственности колхозного двора / И.В. Павлов. – Москва, 1955. – 63с.
1159562
  Колотинская Е.Н. Право личной собственности колхозного двора / Е.Н. Колотинская. – Москва, 1957. – 36с.
1159563
  Волошин Н.П. Право личной собственности колхозного двора. / Н.П. Волошин. – Москва, 1961. – 166с.
1159564
  Шахматов В.П. Право личной собственности на автомобиль / В.П. Шахматов. – Красноярск, 1986. – 192 с.
1159565
  Лаасик Э.Я. Право личной собственности на жилое строение по советскому гражданскому праву : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Лаасик Э.Я. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 20 с.
1159566
  Федотовская З.А. Право личной собственности на жилой дом / З.А. Федотовская. – М., 1963. – 85с.
1159567
  Кобахидзе А.В. Право личной собственности на жилой дом в сельской местности. : Автореф... канд. юридич.наук: 712 / Кобахидзе А.В.; Тбил. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1969. – 20л.
1159568
  Халфина Р.О. Право личной собственности советских граждан. / Р.О. Халфина. – Москва : Юридическая литература, 1961. – 96 с.
1159569
  Халфина Р.О. Право личной собственности. / Р.О. Халфина; Под ред В.С. Тадевосяна. – Москва : Наука, 1964. – 136 с.
1159570
  Гріненко О.О. Право людини брати участь в управлінні державними справами в контексті міжнародно-правових стандартів // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 306 - 310. – ISBN 978-617-566-402-5
1159571
  Дзядевич В.Р. Право людини в контексті принципу верховенства права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 113-116. – ISBN 978-617-7638-01-7
1159572
  Пендюра М. Право людини на безпеку в аналітичній юриспруденції через призму філософсько-правової думки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 52-58. – ISSN 0132-1331
1159573
  Пендюра М. Право людини на безпеку в аналітичній юриспруденції через призму філософсько-правової думки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 52-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1159574
  Головко О.М. Право людини на безпечне інформаційне середовище в контексті природних прав людини // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 79-85
1159575
  Цуварев О.Ф. Право людини на гідне життя як невід"ємна складова соціальної політики держави // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 99-106. – ("Право" ; вип. 31). – ISSN 2312-1661
1159576
  Пирога І.С. Право людини на гідний рівень життя // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : [(присвяч. 25-ій річниці Конституції України)] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв.. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 56-61. – (Науково-пізнавальна серія "Право на всякі потреби"). – ISBN 978-617-8046-00-2
1159577
  Кліценко Н. Право людини на достатнє харчування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 6-7
1159578
  Рабінович А.В. Право людини на житлово-комунальні послуги як складова її права на гідний рівень життя // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 140-149. – (Юридична ; Вип. 1)
1159579
  Буткевич О. Право людини на життя в історії міжнародного права // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 723-775
1159580
  Толмач О. Право людини на життя та його гарантії у сфері соціального забезпечення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 68-71
1159581
  Рогова О. Право людини на життя: загальнотеоретичний аналіз // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 776-793
1159582
  Соловйов А. Право людини на життя: міжнародний вплив на формування українських поглядів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 7-10.
1159583
  Миронова Г. Право людини на життя: проблемні питання українського законодавства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 52-55. – ISSN 0132-1331
1159584
  Басовська К.О. Право людини на життя: юридична природа та зміст // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 60. – С. 564-571. – ISSN 1563-3349


  У статті досліджуються теоретичні підходи до визначення та встановлення змісту правової категорії "право на життя". Сформульовано авторське власне доктринальне визначення права людини на життя та зроблено спробу на теоретичному рівні виокремити ...
1159585
  Кузьмічова Є.В. Право людини на забезпечення лікарської таємниці: міжнародно-правовой аспект // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 305-311
1159586
  Софіюк Т.О. Право людини на захист персональних даних і право на інформацію: пошук шляхів узгодження (цивільно-правовий аспект) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 149-162. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1159587
  Мельничук О.Ф. Право людини на захист суб"єктивного права на освіту // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 20-26
1159588
  Савич Є.С. Право людини на звернення в Україні: конституційно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Савич Єгор Сергійович ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1159589
  Сусська О.О. Право людини на інформацію як базова ознака комунікативних стосунків в інформаційному суспільстві // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2012. – № 2. – С. 30-41. – ISBN 978-966-2141-99-3
1159590
  Грищук Оксана Вікторівна Право людини на компенсацію моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Грищук Оксана Вікторівна; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2002. – 188 л. – Бібліогр.: л.: 165 -188
1159591
  Грищук О.В. Право людини на компенсацію моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти) : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Грищук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1159592
  Рабінович П.М. Право людини на компенсацію моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти) / П.М. Рабінович, О.В. Грищук // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.19-28
1159593
  Прасов О.О. Право людини на медичну допомогу та прокурорські засоби його захисту в Україні : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.О. Прасов, С.Г. Стеценко ; МОНУ ; Міжнар. науково-технічний ун-т ім. акад. Ю. Бугая ; Луцький біотехнічний ін-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ : [СПД Гадяк Ж.В.], 2010. – 149, [2] с. – Бібліогр.: с. 133-149. – ISBN 978-966-2379-00-6
1159594
  Назаров В.В. Право людини на невтручання в її особисте і сімейне життя та його обмеження у кримінальному провадженні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 477-484. – ISSN 1563-3349
1159595
  Головченко В. Право людини на опір гнобленню: історико-правова генеза // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
1159596
  Мельничук О.Ф. Право людини на освіту : монографія / Ольга Мельничук. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 439, [1] с. – Бібліогр.: с. 372-439. – ISBN 978-966-2696-77-6
1159597
  Парпан У.М. Право людини на освіту в умовах асоціації України і Європейського Союзу: сутність та принципи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 92-98. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто питання законодавчого регулювання права на освіту. Здійснено аналіз міжнародних і національних нормативно-правових актів щодо закріплення права на освіту, проблем реформування освіти і науки в контексті асоціації України і Європейського ...
1159598
  Заяць Н. Право людини на освіту: крізь призму міжнародного права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 72-75. – ISSN 0132-1331
1159599
  Мікічурова О. Право людини на отримання взаємної вигоди від співробітництва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (99). – С. 43-49. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1159600
  Сенюта І. Право людини на охорону здоров"я як гарантія здійснення права на життя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 23-34. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1159601
  Солдатенко О. Право людини на охорону здоров"я як об"єкт міжнародного, європейського і вітчизняного законодавства // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 1 (56). – С. 167-174. – ISSN 1993-0909
1159602
  Коробцова Н. Право людини на охорону здоров"я: спеціальні гарантії дотримання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 29-32
1159603
  Ковач А.В. Право людини на підприємництво // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 212-215
1159604
  Назаров В.В. Право людини на повагу до її гідності: національні та міжнародні аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 17-23. – (Правознавство ; Вип. 435)
1159605
  Гаврилюк Р. Право людини на податки як перерозподільна справедливість // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 19-26
1159606
  Бойко В.Ф. Право людини на правосуддя (Судове право України) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.Ф. Бойко, В.О. Євдокимов, О.Х. Юлдашев ; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 256 с. – ISBN 966-608-267-5; 9$66-585-026-1


  Обгрунтовано необхідність і актуальність виокремлення судового права як самостійної галузі права України
1159607
  Ярмол Л.В. Право людини на релігійну освіту як складник свободи віросповідання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 226-231. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1159608
  Калмикова О.С. Право людини на розвиток // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 96-102. – ISSN 2311-4894
1159609
  Панкевич О. Право людини на свободу: православна та католицька інтерпретації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 64-72. – ISSN 1026-9932
1159610
  Болотіна Н.Б. Право людини на соціальний захист в Україні / Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2010. – 107, [1] с. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; №2/3 - 2010 ; Серія "Юридична"). – ISBN 978-966-346-847-1
1159611
  Рабінович А.В. Право людини на споживчу інформацію та юридичний механізм його забезпечення в Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 322-328. – ISSN 1563-3349
1159612
  Медведєва М.О. Право людини на сприятливе довкілля з позицій міжнародного права // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 171-174. – ISBN 978-966-7957-24-7
1159613
  Васильєва Н.Г. Право людини на фізичну і психічну цілісність і правове регулювання біомедицини в Європейському Союзі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 153-158. – ISSN 0201-7245
1159614
  Бєлов Д. Право людини на штучне запліднення: питання співвідношення права та релігії / Д. Бєлов, М. Громовчук // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 59-65
1159615
  Рабінович А. Право людини на якісні продукти харчування: нормативно-юридичний механізм його забезпечення в Україні (загальна характеристика) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 105-110.
1159616
  Гориславський Кирило Олександрович Право людини та громадянина на самозахист життя і здоров"я від протиправних посягань : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. / Гориславський Кирило Олександрович; Донецьк. ін-тут внутрішніх справ при Донецькому національн. ун-теті. – Донецьк, 2003. – 200 л. + Додатки: л.198-200. – Бібліогр.: л.181-198
1159617
  Гориславський Кирило Олександрович Право людини та громадянина на самозахист життя і здоров"я від протиправних посягань : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Гориславський К.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1159618
  Іванків І.Б. Право людства на мир як умова дотримання прав людини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 27-31. – ISSN 1996-5931
1159619
  Кравченко М. Право людської гідності крізь призму німецької правової доктрини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 33-38. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
1159620
  Волошин І.П. Право малозабезпеченої сім"ї на державну соціальну допомогу крізь призму судової практики вирішення відповідної категорії спорів // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 237-239. – ISBN 978-617-7069-52-1
1159621
  Потніцева Т. Право мати вибір: про академічний та „авторський” погляд на американську літературу // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 115-127
1159622
  Кашинцева О. Право мати генетичну рідну дитину // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Правове регулювання відносин у сфері репродуктивної медецини".
1159623
  Додонов В.Н. Право международной торговли : Словарь-справочник / В.Н. Додонов, Н.Г. Даронина, В.Е. Крутских. – Москва : Славия, 1997. – 304с. – ISBN 5-89642-001-3
1159624
  Шуршалов В.М. Право международных договоров / В.М. Шуршалов. – М, 1979. – 84 с.
1159625
  Талалаев А.Н. Право международных договоров. Общие вопросы / А.Н. Талалаев. – Москва : Международные отношения, 1980. – 312 с.
1159626
  Талалаев А.Н. Право международных договоров: действие и применение договоров. / А.Н. Талалаев. – Москва : Международные отношения, 1985. – 294с.
1159627
  Талалаев А.Н. Право международных договоров: договоры с участием междунар. орг. / А.Н. Талалаев. – Москва : Международные отношения, 1989. – 270 с.
1159628
  Забигайло К.С. Право международных организаций / К.С. Забигайло. – Киев
1. – 1974. – 56с.
1159629
  Шибаева Е.А. Право международных организаций / Е.А. Шибаева. – Москва : Международные отношения, 1986. – 158с.
1159630
  Шармазанашвили Г.В. Право мира / Г.В. Шармазанашвили. – Тбилиси, 1961. – 148с.
1159631
  Мельник Р.С. Право мирних зібрань крізь призму практичного досвіду адміністративних органів Німеччини // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4 (12). – С. 38-44. – ISSN 2306-9082


  Статтю присвячено аналізу практики діяльності органів місцевого самоврядування та органів поліції Німеччини у сфері забезпечення реалізації прав приватних осіб на участь у мирному зібранні. Автором розглядаються основні категорії права мирних зібрань ...
1159632
  Мельник Р.С. Право мирних зібрань у системі адміністративного права Німеччини // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 5-15. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу сутності та змісту права мирних зібрань Німеччини через призму з"ясування місця такого правового утворення в системі адміністративного права Німеччини. Для досягнення поставленої мети автором стисло аналізується внутрішня ...
1159633
  Білоусов А. Право мирного володіння майном у практиці ЄСПЛ // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 8). – С. 28-29


  "В умовах сьогодення будь-якому сучасному юристу недостатньо розумітися лише на національному законодавстві, адже ст. 9 Конституції України та ст. 19 Закону України "Про міжнародні договори України" закріплено примат міжнародного права над нормами ...
1159634
  Минасян Н.М. Право мирного сосуществования / Н.М. Минасян. – Ростов -на-Дону, 1966. – 270с.
1159635
  Мелкевік Бья Право між екологією та ойкуменою: за публічну нормативність // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2022. – № 1 (52). – С. 105-122. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1159636
  Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики : Монографія / О.О. Мережко. – Київ : Таксон, 2002. – 344с. – ((Modus Vivendi)). – ISBN 966-7128-30-Х
1159637
  Шпакович О.М. Право міжнародних організацій : курс лекцій / Шпакович Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. порівнял. і європ. права. – Київ : [б. в.], 2010. – 129 с. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 126-129
1159638
  Шпакович О.М. Право міжнародних організацій : навч. посібник / Ольга Шпакович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. порівнял. і європ. права. – Київ : Фенікс, 2021. – 131, [1] с. – Бібліогр.: с. 129-131. – ISBN 978-966-928-722-9
1159639
   Право міжнародних організацій і Україна : у схемах та таблицях : навч. посібник / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Бошицького Ю.Л., Дей М.О. ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Ліра-К, 2014. – 267, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. На обкл. зазнач.лише 2 авт.: Бошицький Ю.Л., Дей М.О. – Бібліогр.: с. 258-259 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2609-69-1
1159640
  Чирич О. Право міжнародного торгового арбітражу вирішувати питання щодо власної юрисдикції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 97-107. – ISSN 0132-1331
1159641
  Гашимов Емін Гашим оглу Право міжнародної безпеки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 45-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про війну і мир є корінним у сучасних міжнародних відносинах. Проблема забезпечення міжнародної безпеки в широкому її розумінні - це проблема забезпечення миру й запобігання війні [4, с. 305]. Сучасне міжнародне право, що є правом миру, ...
1159642
  Гашимов Емін Гашим оглу Право міжнародної безпеки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 45-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про війну і мир є корінним у сучасних міжнародних відносинах. Проблема забезпечення міжнародної безпеки в широкому її розумінні - це проблема забезпечення миру й запобігання війні [4, с. 305]. Сучасне міжнародне право, що є правом миру, ...
1159643
  Гашимов Емін Гашим оглу Право міжнародної безпеки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 45-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про війну і мир є корінним у сучасних міжнародних відносинах. Проблема забезпечення міжнародної безпеки в широкому її розумінні - це проблема забезпечення миру й запобігання війні [4, с. 305]. Сучасне міжнародне право, що є правом миру, ...
1159644
  Передерієв Є.П. Право міжнародної торгівлі і полісистемна структура правового регулювання // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 97-102.
1159645
  Лісниченко Т.М. Право молодих спеціалістів на житло // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1159646
  Ле І. Право молодості : Повість, оповідання і нариси / І. Ле. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 376с.
1159647
  Ле І. Право молодості : Повість / І. Ле. – Київ : Молодь, 1957. – 375с.
1159648
  Менджул М.В. Право на "приватність": Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. та законодавство України // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 43-49. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1159649
  Дюбессе-Шатлен Лор Право на аборт - яблоко раздора / Дюбессе-Шатлен Лор, , Пиоле Юг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 120-121 : карти. – ISSN 1029-5828
1159650
  Роушин Пиллей Право на адвоката в законодательстве Европейского Союза // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 5 (108). – С. 79-83. – ISSN 1812-7126
1159651
  Юрійчук І. Право на адміністративне оскарження як гарантія захисту прав людини при наданні адміністративних послуг // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 209-212. – ISBN 978-617-7611-44-7
1159652
  Давидова Н.О. Право на академічну свободу як особисте немайнове право // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 241-245. – ISBN 978-617-7404-86-5
1159653
  Мілова Т.М. Право на академічну свободу: конституційно-правовий вимір // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 25-31. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)


  Розглядається поняття та структура права людини і громадянина на академічну свободу, що належить до системи культурних прав і свобод, аналізуються норми міжнародного та вітчизняного законодавства, що декларують означене право.
1159654
  Гришин И.П. Право на алименты / И.П. Гришин. – Москва, 1988. – 80с.
1159655
  Андрощук Г. Право на анонімність в Інтернеті: стан та проблеми // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 7. – С. 35-45. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1708-7422
1159656
  Сухорольський П.М. Право на анонімність як суттєвий елемент прав людини // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 39-48
1159657
  Плєвако В. Право на апеляційне оскарження рішень господарських судів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.67-74
1159658
  Шишка Р.Б. Право на аудіовізуальний твір // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 220-224. – ISSN 2219-5521
1159659
  Понкина А.А. Право на безопасную медицинскую помощь: конституционно-правовое исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Понкина Александра Александровна ; [Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ]. – Москва, 2013. – 27, [1] с. – Библиогр.: 32 назви
1159660
  Вишневецький Ю. Право на безоплатну освіту-міф чи реальність? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 57-60
1159661
  Герасичева В.В. Право на безоплатну освіту: нормативне закріплення та практика реалізації // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 16-17
1159662
  Єлов В. Право на безоплатну правову допомогу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 14. – ISSN 1992-9277


  У статті розглядається місце у цій системі юридичних клінік та їх роль і значення в реформуванні вищої юридичної освіти.
1159663
  Клименко О. Право на безоплатну правову допомогу: європейські стандарти та українські реалії // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 125-129. – ISSN 0132-1331
1159664
  Чернявська Б.В. Право на безоплатну правову допомогу: проблемні аспекти реалізації // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 31-35
1159665
  Шишка Р.Б. Право на безпеку в системі прав людини // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 9-11. – ISBN 978-617-7363-14-8
1159666
  Пунда О.О. Право на безпеку харчових продуктів та предметів побуту: цивільно - правовий аспект // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.45-51
1159667
  Мудра І. Право на безпеку: чому важливо реформувати ООН? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 19-30 вересня (№ 37/38). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1159668
  Суєтнов Є.П. Право на безпечне для життя і здоров"я довкілля в аспекті збереження та відновлення природних екосистем // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 151. – С. 65-86. – ISSN 2224-9281
1159669
  Бикчентаев А. Право на бессмертие / А. Бикчентаев. – Москва, 1950. – 228с.
1159670
  Бикчентаев А. Право на бессмертие / А. Бикчентаев. – Уфа, 1950. – 244с.
1159671
  Кеккелев Л.Н. Право на бессмертие / Л.Н. Кеккелев. – Чебоксары, 1969. – 104с.
1159672
  Лисов Г.П. Право на бессмертие / Г.П. Лисов. – Л., 1982. – 126с.
1159673
  Дудко А.Ф. Право на бессмертие / А.Ф. Дудко, Л.Г. Любич. – Киев, 1988. – 133 с.
1159674
   Право на биографию. – Куйбышев, 1963. – 128с.
1159675
  Астахов Е.Е. Право на биографию / Евгений Астахов. – Москва : Политиздат, 1979. – 311 с. – (Повести о делах и людях партии)
1159676
  Буряківець Ю. Право на велику дорогу = The right to the road : роман / Юрій Буряківець. – Нью Йорк : Рідний край, 1972. – 316, IV с. : портр. – Розгорнутий тит. арк. укр., англ. - Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада


  В пр. №1520115 напис: Юрій Буряківець
1159677
  Буряківець Ю. Право на велику дорогу : роман / Юрій Буряківець. – Нью Йорк : Вільна думка, 1990. – 316 с., IV с.
1159678
  Горішна Н. Право на весну = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 24-28. – ISSN 0868-4790
1159679
  Слапчук В. Право на вето // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 4


  Творчий портрет болгарського поета Дмитра Христова та про його збірку "Крізь кордони".
1159680
  Шкуліпа А.Г. Право на взаємність / А.Г. Шкуліпа. – К., 1990. – 98с.
1159681
  Маршак С.Я. Право на взаимность / С.Я. Маршак. – Москва, 1973. – 165с.
1159682
  Каширин С.И. Право на взлет / С.И. Каширин. – Ленинград, 1979. – 96с.
1159683
  Колесников М.С. Право на вибір. / М.С. Колесников. – Київ, 1972. – 141с.
1159684
  Крижна В.М. Право на використання торговельних марок і комерційних найменувань за договором комерційної концесії // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1159685
  Крижна В.М. Право на використання торговельних марок і комерційних найменувань за договором комерційної концесії // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 37-40. – ISSN 1681-6277
1159686
  Чепульченко Т.О. Право на вищу освіту в сучасних державотворчих процесах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 50-60. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349


  Досліджується напрям удосконалення правового забезпечення системи функціонування вищої освіти сучасних євро інтеграційних процесах в Україні.
1159687
  Ковальчук Я. Право на відмову від прийняття спадщини // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-32.
1159688
  Усенко О. Право на відпочинок // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-46.
1159689
  Ярошенко О.М. Право на відпочинок за загальною декларацією прав людини й законодавством України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 148-154. – ISSN 0201-7245
1159690
  Юріс Л Право на відпустку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 58-61 : табл.
1159691
   Право на відпустку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 23 серпня (№ 32/33). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Уряд відновив право педагогічних працівників навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти на щорічну основну відпустку строком у 42 календарні дні. Відповідну постанову було схвалено 11 серпня 2021 року, під час засідання Кабміну.
1159692
  Галєєв Л. Право на відпустку для кожного працюючого // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 16, август. – С. 8-9
1159693
  Криган Е. Право на відпустку по догляду за дитиною // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 586-589
1159694
  Усенко О. Право на відпустку та грошову компенсацію // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 43 : 21 листопада. – С. 20-21


  Про компенсацію та розрахунок за невикористану відпустку. Роз"яснює державний експерт експертної групи з питань трудових відносин Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України Олена Усенко.
1159695
  Бєлінгіо В.О. Право на відшкодування збитків у контексті Закону України "Про звернення громадян": огляд судової практики / В.О. Бєлінгіо, П.В. Діхтієвський // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (211). – С. 68-70. – ISSN 2308-9636
1159696
  Вільгушинський М.Й. Право на відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, та можливі шляхи його реалізації / М.Й. Вільгушинський, М.В. Сіроткіна // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 103-113
1159697
  Кириченко Ю.В. Право на відшкодування шкоди: порівняльно-правовий аналіз норм конституцій України та європейських держав // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 2220-1394
1159698
  Крупка Ю. Право на відшкодування ядерної шкоди (міжнародно-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 113-116. – ISSN 0132-1331
1159699
  Сюндюков І. Право на власну долю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 20


  "Пам"ятник запровадженню Магдебурзького права у Києві. Не лише для історії нашої столиці, а й для вільного розвитку більшості українських міст XIV - XVII ст. Магдебурзька правова система відіграла дуже важливу роль".
1159700
  Малеин Н.С. Право на возмещеие вреда, причиненого смертью кормильца / Н.С. Малеин. – М., 1958. – 96с.
1159701
  Эйхельман О.О. Право на войне и предстоящее попечение о военнопленных русских воинах в Японии / О. Эйхельман, проф. – Киев : Тип. газеты "Киевское слово", 1904. – 54 с. – Отд. оттиск: Киевское слово
1159702
  Голенко В.Е. Право на встановлення "зеленого" тарифу як ключова складова господарської компетенції генеруючих підприємств вітроенергетики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 285-289. – ISSN 2219-5521
1159703
  Мамонов В.В. Право на выбор профессии / В.В. Мамонов, А.В. Лисицын. – Алма-Ата, 1987. – 78с.
1159704
  Попіль В.І. Право на гендерну рівність: стан та охорона в Україні // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 28-33. – ISBN 978-617-696-624-1
1159705
  Кулачок-Тітова Право на гідний рівень життя в міжнародному, зарубіжному та національному законодавстві // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 122-126. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1159706
  Косілова О.І. Право на гідність в системі прав і свобод людини і громадянина в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 89-100. – ISSN 2072-8670
1159707
  Довбуш О. Право на гідну смерть // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.122-126. – ISSN 0132-1331
1159708
  Блохин О.В. Право на гол / О.В. Блохин, Д.А. Аркадьев. – Москва : Физкультура и спорт, 1984. – 224 с. : ил. – (Сердца, отданные спорту)
1159709
  Вірченко Т. Право на голос ... (критерії присутності сучасної української драматургії в літературному процесі) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 284-291. – ISBN 978-617-7442-48-5
1159710
  Софінська І. Право на громадянство та міграція: зміна парадигми // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 : Право в умовах воєнного стану. – С. 44-56. – ISSN 1026-9932
1159711
  Кравчук В.М. Право на громадянську непокору та народний опір у забезпеченні сучасної демократії // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 55-64. – ISSN 2306-9082
1159712
  Здражко А. Право на дитячу мову у перекладацькій майстерні Віталія Радчука // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 6 (378). – С. 15-18
1159713
  Вакуленко В.Я. Право на доверие / В.Я. Вакуленко. – Фрунзе, 1975. – 84с.
1159714
  Бутов В.И. Право на доверие / В.И. Бутов. – Ростов -на-Дону, 1983. – 256с.
1159715
  Дьяконов Ю Право на доверие / Ю Дьяконов. – М, 1983. – 161с.
1159716
  Усенко О. Право на додаткові відпустки та грошову компенсацію // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 34. – С. 12


  "Щодо відпустки у зв"язку з навчанням". Роз"яснює державний експерт експертної групи з питань оплати праці в бюджетній сфері та грошового забезпечення Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України Олена Усенко.
1159717
  Майданик Н. Право на доменне ім"я в мережі інтернет: поняття і правова природа // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 81-86.
1159718
  Риженко І. Право на донорство: окремі аспекти проблеми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 219-220. – ISBN 978-617-7069-17-0
1159719
  Галецька Н. Право на донорство: цивільно-правове регулювання // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 30-32.
1159720
  Різнічук О. Право на доплату за науковий ступінь // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 12). – С. 10
1159721
  Трунова Г. Право на допомогу по безробіттю при припиненні трудового договору за угодою сторін // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 73-80. – ISSN 2308-9636
1159722
  Пасічник М.П. Право на дорогу: поезії / М.П. Пасічник. – К., 1981. – 72с.
1159723
  Марченко С. Право на достатнє харчування та право на свободу від голоду як базові цінності універсальних принципів права // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 293-296. – ISBN 978-966-7957-24-7
1159724
  Снежко О. Право на достойное вознаграждение за труд // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2013. – № 3 (94). – С. 115-126. – ISSN 1812-7126
1159725
  Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 321-327. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
1159726
  Олещенко І.В. Право на доступ до екологічної інформації, пов"язаної з діяльністю суб"єктів господарювання // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1159727
  Ващенко Ю. Право на доступ до енергетичних послуг: проблеми нормативно-правового регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 87-91
1159728
  Костенко А.О. Право на доступ до Інтернету і права, пов"язані з Інтернетом речей: проблема співвідношення // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 167-171. – ISBN 978-966-622-861-4
1159729
  Костенко А.О. Право на доступ до інтернету: необхідність належного юридичного закріплення // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 429-433. – ISSN 2524-017X
1159730
  Мукомела І.В. Право на доступ до Інтернету: проблеми визначення та забезпечення // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 77-85. – ISSN 1993-0909
1159731
  Коваль В.В. Право на доступ до інформації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 243-248. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1159732
  Захаров Є. Право на доступ до інформації в Україні / Є. Захаров, О. Нестеренко // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2010. – № 1/2. – С. 4-23
1159733
  Мазур М.В. Право на доступ до інформації з питань містобудування / М.В. Мазур ; Східноукраїнський центр громад. ініціатив. – Луганськ : СПД Рєзнік, 2010. – 80 с. – ISBN 978-611-509-062-6
1159734
  Пілат Є. Право на доступ до інформації як елемент правового статусу особи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 127-132. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1159735
  Сакара Н. Право на доступ до правосуддя у цивільних справах: правові позиції Європейського суду з прав людини та національний контекст // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 10. – С. 64-85. – ISSN 1026-9932
1159736
  Бурий В.О. Право на доступ до правосуддя як одна з передумов забезпечення інших прав і свобод людини // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
1159737
  Матат Ю.І. Право на доступ до правосуддя: європейський досвід та проблеми забезпечення в Україні // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 244-249. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
1159738
  Мельник К.С. Право на доступ до публічної інформації // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 126-141. – ISBN 978-617-566-260-1
1159739
  Яворська О. Право на доступ до публічної інформації за законодавством України: зміст, гарантії, проблеми реалізації // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 180-188. – ISSN 2082-4939
1159740
  Скочиляс-Павлів Право на доступ до публічної інформації: механізм захисту в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 150-155. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1159741
  Сараданова К.О. Право на доступ до суду у контексті статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 289-291. – ISBN 978-966-7166-36-6
1159742
  Цувіна Т. Право на доступ до суду: підхід ЄСПЛ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 60-69. – ISSN 2663-5313
1159743
   Право на дроступ до інформації як елемент правового статусу особи / О. Демчук, О. Зарудна, А. Панченко, І. Ємельянова // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 квітня (№ 17)


  "... Розмежування звернення громадянина та запиту на інформацію".
1159744
  Цмокаленко Д.Г. Право на дружбу : оповідання та нариси / Д.Г. Цмокаленко. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1956. – 164 с.
1159745
  Триньова Я. Право на евтаназію в законі - "розбір польотів", або "Дабы дурь каждого видна была" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1159746
  Кирсанова М.Л. Право на евтаназію в контексті права на життя, гарантованого Європейською конвенцією // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 105-110. – ISSN 2311-4894
1159747
  Харчук Василь Право на евтаназію як особисте право людини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 34-37
1159748
  Ворона В. Право на евтаназію як складова права людини на життя // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 199-205. – ISSN 0132-1331
1159749
  Алахвердієва Е.Ш. Право на евтаназію як складова права на життя // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 137-142
1159750
  Демчук П. Право на евтаназію: загальнотеоретична характеристика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7069-15-6
1159751
  Федоровська О. Право на екологічну інформацію // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.40-44. – ISBN 966-667-078-Х
1159752
  Євстігнеев А. Право на екологічну інформацію як гарантія забезпечення права на екологічну безпеку при здійсненні природокористування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 93-97
1159753
  Соколова С. Право на екологію мови яе одне з мовних прав // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 163-175
1159754
  Слепченко А.А. Право на еколого-правову освіту як суб"єктивне екологічне право України // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 208-210
1159755
  Хаманева Н.Ю. Право на жалобы граждан в европейских социалистических странах. / Н.Ю. Хаманева. – М., 1984. – 109с.
1159756
  Жданов С.Н. Право на жизнь / С.Н. Жданов. – Ростов -на-Дону, 1953. – 364с.
1159757
  Юшков Г.А. Право на жизнь : повести / Геннадій Юшков ; пер. с коми. – Москва : Современник, 1975. – 191 с.
1159758
   Право на жизнь : пер.с синг., там. и англ. – Москва : Художественная литература, 1979. – 284 с. – (Современная зарубежная новелла)
1159759
  Делль В. Право на жизнь / В. Делль. – Москва, 1985. – 304с.
1159760
  Шагинян А.В. Право на жизнь / А.В. Шагинян. – М, 1986. – 287с.
1159761
  Романов П. Право на жизнь или проблема беспартийности / П. Романов. – Москва, 1927. – 167с.
1159762
  Молчанов Ю.Л. Право на жизнь: кто -- за, кто -- против? / Ю.Л. Молчанов. – Москва, 1984. – 64с.
1159763
  Лисниченко Т.Н. Право на жилище / Т.Н. Лисниченко. – Киев, 1978. – 69с.
1159764
  Чигир В.Ф. Право на жилище / В.Ф. Чигир. – Минск : Беларусь, 1979. – 127, [1] с. – (Серия "Правовые знания - в массы")
1159765
  Жарков В.М. Право на жилище / В.М. Жарков. – Москва, 1980. – 111с.
1159766
  Маслов В.Ф. Право на жилище / В.Ф. Маслов. – Харьков, 1986. – 283 с.
1159767
  Богданов Е.В. Право на жилище / Е.В. Богданов. – Минск : Университетско издателство, 1990. – 160 с.
1159768
  Седугин П.И. Право на жилище в СССР / П.И. Седугин. – М, 1983. – 224с.
1159769
  Кузнецов В.Ф. Право на жилище и его гарантии / В.Ф. Кузнецов, В.В. Ярков. – Челябинск, 1988. – 125с.
1159770
  Мушкин А.Е. Право на жилище: предосталение, пользование, содержание / А.Е. Мушкин. – Л., 1978. – 238с.
1159771
  Бронштейн И Н. Право на жилую и дополнительную площадь / И Н. Бронштейн, . – М, 1926. – 129с.
1159772
   Право на жилую площадь. – Л., 1973. – 302с.
1159773
  Сибилев М.Н. Право на жилую площадь в общежитии. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Сибилев М.Н.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1974. – 18л.
1159774
  Диденко А.Г. Право на жилье / А.Г. Диденко. – Алма-Ата, 1989. – 203с.
1159775
   Право на житло : цивіл.-правові аспекти / [М.В. Венецька та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Наукова думка, 2017. – 198, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1591-3
1159776
  Зубачова І. Право на житло відповідно до норм Конституції України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 55-59
1159777
  Мойсей Л.О. Право на житло як природне право людини в конституціях держав світу // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 374-379. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено зміст природного права людини на житло в конституціях держав світу, їх природноправову доктрину. Проаналізовано вчення про права людини на житло, їх позитивістське закріплення в різних конституціях. Установлено, що завдяки ...
1159778
  Лещенко Л.В. Право на житлову нерухомість у складі спадщини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 115-122. – ISSN 2224-9281
1159779
  Карпачова Н. Право на життя - головне природне та невід"ємне право людини // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 676-722
1159780
  Татарин І. Право на життя - найвища соціальна цінність // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 143-145.
1159781
  Буткевич В. Право на життя - основоположне право ЄКПЛ. Становлення та розвиток критеріїв і стандартів його застосування // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 199-613
1159782
  Сакін О.В. Право на життя : повість / О.В. Сакін. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 231 с.
1159783
  Пасютіна А. Право на життя // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 3


  Друга світова війна очима студентки Інституту журналістики.
1159784
  Чиж П.О. Право на життя в цивільному праві України та практиці ЄСПЛ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чиж Поліна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 263 арк. – Бібліогр.: арк. 6-7, 233-263
1159785
  Чиж П.О. Право на життя в цивільному праві України та практиці ЄСПЛ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чиж Поліна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1159786
  Шрамова О.С. Право на життя дитини, що знаходиться на пренатальній стадії розвитку // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2 (16/17). – С. 153-157. – ISSN 2413-6433
1159787
  Гвагвалія М.М. Право на життя ненародженої дитини: Міжнародно-правовий аспект // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 52-54
1159788
  Чорненька Д.С. Право на життя та право на здоров"я: основоположні засади трансплантології в конституційному праві // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – С. 439-443. – ISSN 2524-017X
1159789
  Дудаш Т. Право на життя у практиці Страсбурзького суду // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 794-809
1159790
  Моткова О. Право на життя у рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 49-59. – ISSN 2310-6158


  Стаття присвячена дослідженню проблеми визначення та змісту права на життя у рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини. Автор аналізує національні нормативно-правові акти у їх співвідношенні, рішення Конституційного Суду ...
1159791
  Федорова А.Л. Право на життя як невід"ємне природне право людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 43-49


  Стаття присвячена дослідженню визнання та розвитку права на життя як природного, невід "ємного та нввідчужуваного права людини, а також аналізу першого універсального закріплення права на життя у статті і Загальної декларації прав людини 1948 року. ...
1159792
  Пономаренко В.О. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 82-106. – ISBN 978-617-566-260-1
1159793
  Балан В.В. Право на життя як фундаментальне право кожної людини // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 10-15. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1159794
  Стрельцов Є. Право на життя, смертна кара і властивості кримінального права // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 червня (№ 21/22). – С. 16-19. – ISSN 1992-9277


  Своїми думками з проблем "взаємовідносин" права на життя, смертною карою та природою кримінального права ділиться доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент НАПрН України, вчений секретар Південного регіонального центру НАПрНУ, ...
1159795
  Яворський В.М. Право на життя: реалізація обов"язків МВС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 30-33
1159796
  Совгиря О.В. Право на життя: сучасний медичний та правовий контекст / О.В. Совгиря, А.О. Янчук // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2018. – № 1 (63). – С. 216-223. – ISSN 2079-8334


  "У дослідженні охарактеризовано сучасні медико-правові аспекти права на життя, серед яких проблеми щодо: часових меж поняття “життя” та права жінки вирішувати питання про припинення вагітності (право на аборт); евтаназії (зокрема, дитячої); ...
1159797
  Отраднова О.О. Право на життя: українські реалії та європейські перспективи // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 397-403. – ISBN 978-966-316-449-6
1159798
  Потепко Н.И. Право на забвение: заявление ИФЛА и предыстория вопроса // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – С.315-322. – ISSN 0869-608Х


  Представлена компиляция трех статей, опубликованных на сайте ИФЛА: информация о выпуске Заявления ИФЛА о праве на забвение [1]; Заявление ИФЛА о праве на забвение [2]; справочный материал "Предыстория: право на забвение в национальном и региональном ...
1159799
  Кравченко С. Право на забруднення чи право на життя: зміна клімату і права людини // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 15-21.
1159800
  Бойко А. Право на забуття як гарантія невтручання в особисте сімейне життя людини // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 257-258
1159801
  Котик І. Право на забуття, або письменник, якого нема // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 52-59. – ISSN 0130-5263
1159802
  Святоцький О. Право на загальновідомий знак для товарів та послуг в Україні / О. Святоцький, П. Крайнєв // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.73-76. – ISSN 0132-1331
1159803
  Шабанов Р. Право на зайнятість як суб"єктивне право громадян у сфері соціального захисту від безробіття // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 63-70. – ISSN 1026-9932
1159804
  Ярмол Л.В. Право на заміну виконання окремих юридичних обов"язків, несумісних із переконаннями людини: загальнотеоретична характеристика // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 99-113. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1159805
   Право на заняття адвокатською діяльністю // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 19-30 вересня (№ 37/38). – С. 38. – ISSN 1992-9277
1159806
  Сугоняко Ю. Право на запит, або Дещо про стандарти незалежності адвокатської професії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 19). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1159807
  Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг : монографія / А.О. Кодинець ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 312 с. – ISBN 966-594-874-1
1159808
  Байкай А. Право на застройку земельных участков в населенных пунктах // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.37-40
1159809
  Кучів О. Право на захист // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277


  Застосування статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час досудового розслідування: практика ЄСПЛ щодо України.
1159810
  Бондар М. Право на захист // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 жовтня (№ 39/41)


  Роль суддів у наближенні міжнародного захисту в Україні до стандартів ЄС.
1159811
  Гриценко І.С. Право на захист біометричних даних як складова правового статусу фізичної особи // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 119-122. – ISBN 978-966-916-903-7
1159812
  Пекар А.О. Право на захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації: зміст та ознаки // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 313-318. – ISSN 2524-017X
1159813
  Вакуленко Т. Право на захист відповідно до ст.6. Конвенції про захист прав та основних свобод людини // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.38-43. – ISSN 0132-1331
1159814
  Климкевич Р. Право на захист за законодавством Європейського Союзу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 184-186
1159815
  Зоммер Б. Право на захист здоров"я та допомогу під час хвороби в системі основних прав Основного закону Федеративної Республіки Німеччина // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.69-72
1159816
  Венедіктова І. Право на захист охоронюваного законом інтересу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 43-47
1159817
  Вавженчук С.Я. Право на захист трудових прав як самостійне суб"єктивне трудове право // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 119-126. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу права на захист трудових прав як самостійного суб"єктивного трудового права. Розкрито зміст досліджуваного правового явища та надано його авторське визначення. Окрема увага приділяється правомочностям права на захист ...
1159818
  Мельник О. Право на захист у кримінальному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 91-98
1159819
  Гутник В. Право на захист у Нюрнберзькому трибуналі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 159-166. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1159820
  Кармаза О. Право на захист у цивільному судочинстві в умовах дії воєнного стану в Україні: теорія та практика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 21-25. – (Юридичні науки ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зміст поняття "захист прав у цивільному судочинстві під час воєнного стану". Визначено особливості здійснення цивільного судочинства в умовах воєнного стану. Надано правову оцінку нормативним актам, які є рекомендаційними та регулюють ...
1159821
  Дорохіна Ю.А. Право на захист юридичних осіб в адміністративних провадженнях // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 86-93. – ISSN 2222-5374
1159822
  Похил О. Право на захист як гарантія реалізації прав і свобод людини та громадянина (на прикладі права на судовий захист) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 199-210. – ISSN 1026-9932
1159823
  Мігащук Ю. Право на захист як елемент охоронного правовідношення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 180-186. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1159824
  Ярова Т.М. Право на захист як суб"єктивне цивільне право // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 390-396. – ISSN 1563-3349
1159825
   Право на захист. До 180-річчя від дня народження О.Ф. Кістяківського (1833-1885) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наук. установа "Кн. палата України імені Івана Федорова" ; уклад.: В.Г. Гастинщиков, Д.В. Баштовий. – Київ, 2012. – № 1, 2013 р., I квартал. – С. 128-134. – ISSN 0130-2043


  14 березня 2013 р. - 180 років від дня народження.
1159826
  Демцьо І.Р. Право на захист: співвідношення законодавства України та міжнародних стандартів // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 40-46
1159827
  Моторна Вікторія Право на захист: теорія та проблеми оскарження постанов про порушення кримінальної справи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 93-94.
1159828
  Перлов И.Д. Право на защиту / И.Д. Перлов. – Москва : Знание, 1969. – 80с.
1159829
  Ватман Д.П. Право на защиту / Д.П. Ватман. – Москва, 1973. – 79с.
1159830
  Миронов О.О. Право на защиту / О.О. Миронов, В.П. Парфенов. – Саратов, 1988. – 78с.
1159831
  Осокина Г.Л. Право на защиту в исковом судопроизводстве (право на иск) / Г.Л. Осокина. – Томск, 1990. – 156с.
1159832
  Цыпкин А.Л. Право на защиту в кассационном и надзорном производстве и при исполнении приговора / А.Л. Цыпкин. – Саратов, 1965. – 152с.
1159833
  Цыпкин А.Л. Право на защиту в советском уголовном процессе. / А.Л. Цыпкин. – Саратов, 1959. – 367с.
1159834
  Микулин А.И. Право на защиту на стадии возбуждения дела об административном правонарушении и предварительной проверки обстоятельств дела // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 133-143. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1159835
  Сергеев А.П. Право на защиту репутации. / А.П. Сергеев. – Л., 1989. – 31с.
1159836
  Резник Г.М. Право на защиту. / Г.М. Резник. – Москва, 1976. – 119с.
1159837
  Кайдаш Л.Ю. Право на звернення до Європейського суду з прав людини громадян України як реалізація принципу доступності особи до правосуддя // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 20-28


  В науковій статті здійснено дослідження процедури правового регулювання реалізації права кожного в України на судовий захист, в тому числі і на звернення за захистом порушених відносно особи прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ, в ...
1159838
  Христова Г. Право на звернення до міжнародних судових установ та відповідних органів міжнародних організацій в системі гарантій правопорядку / Г. Христова, Н. Панаріна // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 43-50. – ISSN 1993-0909
1159839
  Ярощук В. Право на звернення до суду за захистом як суб"єктивне процесуальне право // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 494-496
1159840
  Смокович М. Право на звернення до суду у виборчому спорі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. академії правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 7 (127). – С. 29-36
1159841
  Берченко Г. Право на звернення з індивідуальною конституційною скаргою в Україні: теоретико-практичні аспекти / Г. Берченко, Є. Ткаченко // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 92-113. – ISSN 1026-9932
1159842
  Влащенко С Право на звернення і право на доступ до публічної інформації у практиці місцевих органів влад України / С Влащенко, // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 24-28. – ISSN 2220-1394
1159843
  Кочкодан І. Право на звернення осіб як засіб контролю за діяльністю суб"єктів владних повноважень: теоретико-практичний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 28-29
1159844
  Сенюта І. Право на згоду та право на відмову від медичної допомоги: особливості та межі здійснення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 15-19
1159845
  Гурська Т. Право на здоров"я в системі особистих немайнових прав // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.35-40
1159846
  Сироїд Т.Л. Право на здоров"я літніх людей - виклики сьогодення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 163-172. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
1159847
  Десятерик Д. Право на здоров"я та на кіно // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 28-29


  В українському секторі інтернету в онлайн-режимі розпочався Міжнародний фестиваль документального кіна про права людини Docudays UA.
1159848
  Казначеев В.П. Право на здоровье : Здравоохранение общества развитого социализма / В.П. Казначеев, Л.Г. Марос. – Москва : Знание, 1979. – 96с. – (Народный университет ; Факультет здоровья, №9)
1159849
  Федорович В. Право на земельну ділянку у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 179-186. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
1159850
  Вихляев П.А. Право на землю / П. Вихляев. – Москва : Книгоизда. "Молодая Россия" ; Тип. А.П. Поплавского, 1906. – 40 с.
1159851
  Клюй В. Право на землю: омана і реальність / В. Клюй, В. Ярмоленко // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-17.
1159852
  Собченко О. Право на зловживання. У протистоянні, чітко обмеженому законом, допоможе… фантазія // Юридична газета. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 2)


  "На початку будь-якого протистояння сторони обирають стратегію і тактику задля досягнення поставлених цілей".
1159853
  Барабаш Ю. Право на зміну конституційного ладу як складова правосуб"єктності Українського народу // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 66-81. – ISSN 1026-9932
1159854
  Дідилівський А. Право на знаки для товарів і послуг та їх захист // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 172-173. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1159855
  Жаровська І. Право на знання прав і обов"язків: теоретико-правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-78
1159856
  Матат Д. Право на ЗНО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6 червня (№ 22). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На фінішну пряму вийшов проект, який надає можливість вступати до магістратури з права за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
1159857
  Колосов В. Право на изображение в российском праве с учетом зарубежного опыта / В. Колосов, М. Шварц // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-12. – ISSN 0201-7059
1159858
   Право на имя. – М., 1974. – 270с.
1159859
  Подберезский Николай Кондратьевич Право на индивидуальное строительство жилого дома - одна из форм реализации конституционного права на жилище в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Подберезский Николай Кондратьевич; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1986. – 12л.
1159860
  Гурвич М.А. Право на иск / М.А. Гурвич. – М.-Л., 1949. – 216с.
1159861
  Кондрашова М.М. Право на искусство / М.М. Кондрашова. – Москва : Пофиздат, 1959. – 124с.
1159862
  Михайлов А.А. Право на исповедь: молодой герой в современ. прозе / А.А. Михайлов. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 205 с.
1159863
  Жукова О.А. Право на историю: к интеллектуальной биографии Т.Н. Грановского // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 9. – С. 79-89. – ISSN 0235-1188
1159864
  Гайворонюк Н.В. Право на ідентичність у контексті трансформацій сучасного українського соціуму // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 320-322. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1159865
  Петренко-Лисак Право на ідентичність у місті та з містом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 58-59. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817
1159866
  Стефанчук Р.О. Право на ім"я // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 80-83. – (Право. Економіка. Управління)
1159867
  Клименко О.М. Право на індивідуальне звернення до Європейського Суду з прав людини // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 6. – С. 2-6.
1159868
  Мінюкова Т. Право на індівідуальність // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.40-41
1159869
  Вовк О.Б. Право на інтелектуальну власність та застосування відкритих технологій в дистанційній освіті / О.Б. Вовк, В.С. Якушев // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 104-108. – ISBN 966-8847-12-1
1159870
  Шапошник А.М. Право на інформаію: цивільно-правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 195-197. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1159871
  Котюжинська Т. Право на інформацію - зміни необхідні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 45-49
1159872
  Кравченко С. Право на інформацію // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 109-114. – ISSN 0132-1331
1159873
  Кушакова-Костицька Право на інформацію в інформаційну епоху (порівняльне дослідження) : монографія / Н.В. Кушакова-Костицька. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 300, [1] с. – Бібліогр.: с. 273-300 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-22-5
1159874
  Приступенко Т.О. Право на інформацію в контексті європейських демократичних цінностей: український досвід // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; редкол.: Дурняк Б.В., Маїк В.З., Угрин Я.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (80). – С. 112-123. – ISSN 0554-4866
1159875
  Костецька Т.А. Право на інформацію в системі конституційних прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 90-95.
1159876
  Політанський В.С. Право на інформацію в системі основоположних прав і свобод людини і громадянина // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 86-95. – ISSN 1993-0909
1159877
  Кресіна І. Право на інформацію в системі прав людини і громадянина / І. Кресіна, О. Стойко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 30-33. – (Політичні науки)
1159878
  Пеца Д.Д. Право на інформацію в сучасних умовах: окремі аспекти // Закарпатські правові читання : розвиток правової системи та європ. інтеграція України : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., (27-28 трав. 2021 р., м. Ужгород) / Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; [редкол.: О.Я. Рогач, Я.В. Лазур, С.Б. Булеца та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – Т. 2. – C. 54-59. – ISBN 978-617-8046-04-0
1159879
  Кандагура К.С. Право на інформацію в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 137-138


  In article the human rights on the information in modern Ukraine are analysed. The concept of the confidential information, and also influence on information process from mass-media is considered a question on access to information sources.
1159880
  Легін Л.М. Право на інформацію про нові закони та інші правові акти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 338-349. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1159881
  Марущак А. Право на інформацію про стан здоров"я: вітчизняні реалії // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 49-53
1159882
  Письменна О.П. Право на інформацію про товари, роботи (послуги) в системі прав споживачів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 45-48. – (Право. Економіка. Управління)
1159883
  Соловйов Б.О. Право на інформацію у законодавстві про корпоративні правовідносини: вітчизняний та зарубіжний досвід регулювання // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 133-145. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670


  Метою статті є здійснення теоретико-правового аналізу права на інформацію у національному та зарубіжному законодавстві про корпоративні правовідносини і розробка обґрунтованих теоретичних висновків щодо вдосконалення національного корпоративного ...
1159884
  Ярош В.Ю. Право на інформацію як прояв свободи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 131-135. – ISSN 1563-3349
1159885
  Вінник О.М. Право на інформацію як умова реалізації корпоративних прав в українському та зарубіжному праві: порівняльний аспект // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 28-36


  Стаття присвячена ролі інформації в корпоративних відносинах на прикладі українського та зарубіжного (США, Німеччини, РФ) права. Учасники таких відносин можуть реалізувати свої корпоративні права лише за наявності у них необхідних для цього відомостей ...
1159886
  Д"яченко К. Право на інформацію як фундаментальне право людини // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 120-121
1159887
  Чуприна О. Право на інформацію: адміністративно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 127-130
1159888
  Богдан Ю.В. Право на інформацію: європейський досвід регулювання // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 110-121. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1159889
  Кравченко М. Право на інформацію: комунікативна свобода, сфера конституційного захисту, підстави обмеження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 44-49. – (Юридичні науки ; вип. 2 (117)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено визначенню місця права на інформацію у системі комунікативних свобод, конкретизації сфери конституційного захисту та з"ясуванню критеріїв для його обмеження. Під час проведення дослідження використано широкий спектр загальнонаукових і ...
1159890
  Романчук О.К. Право на істину / О.К. Романчук. – К., 1990. – 229с.
1159891
  Хламов И.Т. Право на квартиру в жилищном кооперативе / И.Т. Хламов, К.К. Червяков. – Саратов, 1971. – 184 с.
1159892
  Безклубиий І.А. Право на комерційну таємницю: реформа законодавства Королівства Іспанія // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 381-390. – ISBN 978-966-316-449-6
1159893
  Сіроткіна М. Право на компенсацію моральної шкоди, завданої злочином // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 70-76.
1159894
  Зернецька О. Право на комунікацію в глобалізованому світі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 38-43. – (Історичні науки)


  В статті аналізується історичний розвиток дебатів щодо права на комунікацію.
1159895
  Мукоммела І.В. Право на комунікацію: еволюція та роль в інформаційному суспільстві // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 42. – С. 52-66. – ISSN 1993-0941
1159896
  Щербанюк О.В. Право на конституційну скаргу як невід"ємна складова судово-правової реформи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7096-97-8
1159897
  Скрипко В.Р. Право на кооперативную квартиру в СССР / В.Р. Скрипко, И.Б. Марткович. – Москва, 1970. – 48с.
1159898
  Жорнокуй Ю. Право на корпоративні норми в інвестиційній діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 66-70
1159899
  Огородов Дмитрий Право на космос : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 100-108 : Фото
1159900
  Романов А.Н. Право на крылья : документальная повесть / А.Н. Романов. – Фрунзе : Киргизское кн.изд-во, 1990. – 96 с.
1159901
  Лукин Ю.А. Право на культуру, право на творчество / Ю.А. Лукин. – Москва, 1978. – 64с.
1159902
  Васильев Ю.В. Право на легенду / Ю.В. Васильев. – Москва, 1974. – 183с.
1159903
  Васильев Ю.В. Право на легенду / Ю.В. Васильев. – Москва, 1984. – 382с.
1159904
  Лафарг П. Право на леность / П. Лафарг. – Птгр, 1918. – 64с.
1159905
  Мясников А.Г. Право на ложь против вечного мира: И.Кант и Л.Толстой // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 24-26
1159906
  Косілова О. Право на людську гідність у системі конституційних прав України та Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 27-32. – (Юридичні науки ; вип. 1 (112)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано людську гідність як правову категорію та основоположне природне право людини. Порівнюються місце та роль права на людську гідність у системі конституційних прав України та Німеччини. Досліджено наукове обґрунтування права на людську ...
1159907
  Вдовіченко С. Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті європейського досвіду / С. Вдовіченко, В. Кампо // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 55-62
1159908
  Михеев В.С. Право на льготную пенсию по условиях труда. / В.С. Михеев. – Москва, 1978. – 120с.
1159909
  Шулікін Д. Право на магістратуру // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  З цього року іспит у формі зовнішнього незалежного оцінювання є обов"язковим для всіх абітурієнтів, які планують вступити на магістратуру за спеціальністю "Право".
1159910
  Дончак О. Право на материнство та батьківство: до питання розширення законодавчої конструкції в контексті суб"єктів сімейного права // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 28-29
1159911
  Шатковський Я.М. Право на медичне страхування та можливості його захисту // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 258-260
1159912
  Прасов О. Право на медичну допомогу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 118-124
1159913
   Право на медичну допомогу в Україні - 2008 / Харківська правозахисна група ; [ упорядкування А.О. Роханський ]. – Харків : Права людини, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-8919-73-2
1159914
  Блащук Т. Право на медичну допомогу та його реалізація в умовах пандемії COVID-19 // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 5-12. – ISSN 2663-5313
1159915
  Терешко Х.Я. Право на медичну інформацію: деякі аспекти // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – Спецвипуск № 3. – С. 125-131. – ISSN 2072-084X
1159916
  Майданик Р. Право на медичну таємницю: законодавство і практика його застосування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 13-19 липня (№ 28). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1159917
  Мацелюх І.А. Право на милосердне позбавлення життя: компаративістичний вимір // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 171-176. – ISSN 2413-6433
1159918
  Рудницкий В.В. Право на мир и антивоенное движение // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 63-67. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
1159919
  Богініч О.Л. Право на мир у парадигмі колективного та індивідуального суб"єктів: дуалізм підходів // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 14 : Трансформація законодавства України в сучасних умовах. – С. 195-200. – ISSN 2524-017X
1159920
  Богініч О.Л. Право на мир: питання генезису // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 34. – С. 112-120. – ISSN 0869-2491
1159921
  Мухамєдова Е. Право на мирні зібрання як особисте немайнове право фізичних осіб у цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 51-55
1159922
  Скробач С. Право на мирні зібрання як спосіб опору владі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 47-49. – ISBN 978-617-7069-28-6
1159923
  Скузь І. Право на мирні зібрання. Незаконодавча неврегульованість чи безвідповідальність суддів? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 17). – С. 10-11
1159924
  Ярмол Л.В. Право на мирні зібрання: до уточнення загальнотеоретичної характеристики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 331-337. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1159925
  Васьковська О. Право на мирні зібрання; нові виклики і старі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 119-122. – ISSN 0132-1331
1159926
  Бєлова Ю.Д. Право на мобільність як новий стандарт захисту персональних даних в ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 56-61. – ISSN 2220-1394
1159927
  Андрианова Г.П. Право на мужество : повести и рассказы / Андрианова Г.П. ; [ил. В. Каретко]. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1975. – 159 с. : ил.
1159928
  Гуменюк О.І. Право на найменування як особисте немайнове право юридичної особи // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 20-28
1159929
  Де Фріз Право на належне управління у статті 41 Хартії фундаментальних прав Європейського Союзу і його реалізація в польській адміністративній практиці // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 124-134. – ISSN 2220-1394
1159930
  Гаврилов В.А. Право на належні та безпечні умови праці в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 133-141. – ISSN 2224-9281
1159931
  Стасів О. Право на належні, безпечні і здорові умови праці як конституційна засада трудового права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 194-201. – (Серія юридична ; Вип. 55). – ISSN 0136-8168
1159932
  Тужилова-Орданская Право на наследование недвижимости и проблема выбора способа его защиты // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 120-124. – ISSN 0132-0831
1159933
  Бондарев Н.И. Право на наследство и его оформление / Н.И. Бондарев, Э.Б. Эйдинова. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 87 с. – (Беседы о советском законодательстве)
1159934
  Денисова Р.О. Право на наукове відкриття як комплексний правовий інститут // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С.29-34
1159935
  Бабаєва О. Право на невтручання у приватне та сімейне життя: практика Європейського суду з прав людини / О. Бабаєва, О. Іорданова, К. Лагутіна // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 220-227. – ISSN 2663-5313
1159936
  Кохановська О.В. Право на недоторканість ділової репутації фізичної і юридичної особи та заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 26-29. – ISBN 978-966-2635-96-6
1159937
  Луспеник Д.Д. Право на недоторканість приватного життя публічних осіб у контексті дифамаційного спору: практичні рекомендації // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 92-105
1159938
  Стусяк В.І. Право на недоторканність житла та право на доступ до житла юридичних осіб, які надають житлово-комунальні послуги // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 359-365. – ISSN 1563-3349
1159939
  Христенко Н. Право на недоторканність житла у різних конституціях світу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 30-33
1159940
  Серьогін В.О. Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці : монографія / Серьогін В.О. ; Харків нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ФІНН, 2010. – 607, [1] с. – Бібліогр.: с. 549-607 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8030-75-8
1159941
  Дюкарєва К. Право на недоторканність твору: деякі теоретико-прикладні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 204-208
1159942
  Кулемин В.Л. Право на нежность. / В.Л. Кулемин. – М., 1963. – 174с.
1159943
  Гусар Л.В. Право на необхідну оборону // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 58-60. – ISBN 978-617-7611-44-7
1159944
  Дроздов А. Право на неприкосновенность произведения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 1. – С. 13-19. – ISSN 0201-7059
1159945
  Хужокова И. Право на неприкосновенность частной жизни в системе прав человека // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 32-36. – ISSN 1812-7126
1159946
  Волкова Д.Є. Право на об"єднання в громадські організації за Конституцією УРСР 1978 р. // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 22-24. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1159947
  Феськов М. Право на об"єднання в контексті Європейської соціальної хартії (переглянутої) // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 12. – С. 11-14.
1159948
  Бабюк П. Право на обов"язкову частку у спадщині: порівняльно-правовий аспект // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 116-125. – ISSN 2524-0129
1159949
  Казарян А. Право на образ знаминитости // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 56-59. – ISSN 0201-7059
1159950
   Право на образование. – М., 1937. – 48с.
1159951
  Шелкопляс В.М. Право на образование / В.М. Шелкопляс. – Минск, 1984. – 47с.
1159952
  Воронцова И.В. Право на обращение в Европейский Суд по правам человека в соответствии со ст. 46 Конституции РФ и влияние решений ЕС на национальное процессуальное законодательство // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5 (50). – С. 23-26. – ISSN 1812-3910
1159953
  Пушкар Евгений Георгиевич Право на обращение в суд за судебной защитой : Дис... док. юрид.наук: 12.00.03 / Пушкар Евгений Георгиевич; КГУ. – Киев, 1983. – 386л.
1159954
  Кострова Н.М. Право на обращение в суд за судебной защитой в советском гражданском процессе : Автореф... канд. юр.наук: / Кострова Н. М.; МВиССО РСФСР, Сарат. юр. ин-т. – Саратов, 1970. – 20л.
1159955
  Туманова А.С. Право на объединение в министерском законопроекте начала ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.24-29
1159956
  Туманова А.С. Право на объединение в правотворческой деятельности Временного правительства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 19-23. – ISSN 1812-3805


  Можно с полным основанием сказать, что сама идея прав человека возникла и взращена на российской почве и имеет глубокие национальные корни, будучи вместе с тем идеей общечеловеческой.
1159957
  Дуюнова О.М. Право на одноразову страхову виплату потерпілому від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: питання судової практики / О.М. Дуюнова, С.М. Черноус // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 116-118
1159958
  Антонюк О. Право на односторонню відмову від зобов"язання та односторонню зміну його умов // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-19
1159959
  Царук Л.С. Право на одночасні мирні зібрання та контрзібрання в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 216-219. – ISSN 1563-3349
1159960
  Софіюк Т.О. Право на ознайомлення з особистими паперами: проблема "конфлікту" особистої та сімейної таємниць // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 153-174. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
1159961
  Бернюков А.М. Право на опір неправу в концепції Рене Марчіча // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 17-30. – ISSN 2222-5374
1159962
  Фурик І. Право на оплату праці: міжнародні стандарти і законодавство України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.177-182. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 5)
1159963
  Носік В.В. Право на органічне землеробство у контексті здіснення права на безпечне для життя і здоров"я довкілля в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Правові засади ведення органічного землеробства" : 29-30 верес. 2017 р. / "Правові засади ведення органічного землеробства", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Доміно, 2017. – С. 177-181
1159964
  Волошин И.П. Право на осведомленность как предпосылка реализации малообеспеченными лицами права на социальнгую защиту // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сборник науч. трудов по итогам IV Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 27-28 окт. 2017 г.) / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО", Центр исследования профсоюзного движения и труд. права науч.-исслед. ин-та труд. и соц. отношений ; [редкол.: К.Л. Томашевский (сост.) и др.]. – Минск : МИТСО, 2017. – С. 203-207. – ISBN 978-985-6421-72-6
1159965
  Сватко Ю.І. Право на освіту в контексті глобальної кризи, "цілей розвитку тисячоліття" і автономії університетів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1159966
  Мельничук О. Право на освіту в контексті теорій праворозуміння // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 180-185. – ISSN 0132-1331
1159967
  Кулініч О.О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина та його гарантії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 88-92.
1159968
  Пушкіна О.В. Право на освіту в системі культурних прав людини і громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 16-26.
1159969
  Костюк В.Л. Право на освіту дітей з особливими освітніми потребами в умовах соціальної держави: проблеми та тенденції удосконалення / В.Л. Костюк, Ю.В. Костюк // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 96-98. – ISBN 978-617-7069-63-7
1159970
  Стороженко О.С. Право на освіту засуджених: досвід зарубіжних країн // Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (весна). – С. 80-82. – ISSN 2410-244Х
1159971
  Ярмол Л.В. Право на освіту та свободу віросповідання: практика Європейського суду з прав людини / Л.В. Ярмол, І.Б. Тучапець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 460-467. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1159972
  Мацькевич М.М. Право на освіту як конституційне культурне право: практика Європейського суду з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 30-32
1159973
  Романенко К. Право на освіту як юридичне поняття // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 20-24
1159974
  Котенко А. Право на оскарження наказу про проведення податкової перевірки. Судова практика // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
1159975
  Гомола О.А. Право на оскарження судових рішень у доктрині цивільного процесу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 316-319. – ISSN 2219-5521
1159976
  Фідря Ю. Право на оскарження судових рішень у кримінальних справах у світлі норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 178-183. – ISSN 2409-4544
1159977
  Мінченко Р.М. Право на оскарження судового рішення, як конституційна гарантія реалізації права на судовий захист // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 53-60. – ISBN 978-966-7166-35-9
1159978
  Навроцька В. Право на оскарження угоди про визнання винуватості особою яка не є її учасником // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 515-521. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1159979
  Грянка Г.В. Право на оскарження, як засіб забезпечення законності при застосуванні заходів адміністративно-процесуального примусу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 1. – С. 31-34.
1159980
  Клімовський С.С. Право на особисті папери: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Клімовський Станіслав Сергійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1159981
  Шукліна Н.Г. Право на особисту недоторканність у системі конституційних прав та свобод людини і громадянина // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 31-40.
1159982
  Кухарєв О. Право на оспорювання правочину як об"єкт спадкового наступництва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 32-37
1159983
  Аксенов В.П. Право на остров : сборники / Василий Аксенов. – Москва : Московский рабочий, 1991. – 623 с.
1159984
  Семашко Н.А. Право на отдых / Н.А. Семашко. – М., 1936. – 32с.
1159985
  Богустов А.О. Право на отзыв произведения в системе личных неимущественных прав автора (по законодательству государств-участников СНГ) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 40-49. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1159986
  Бусуйок Д.В. Право на отримання землі у спадщину та податкові платежі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 503-508. – ISSN 1563-3349
1159987
  Мєзєнцева Н.Б. Право на охорону здоров"я в нормативно-правових актах міжнародного рівня // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 100-103
1159988
  Бойко І.В. Право на охорону здоров"я та обмеження, пов"язані з його реалізацією // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (21). – С. 11-21. – ISSN 2072-084X
1159989
  Солдатенко О. Право на охорону здоров"я у конституціях України та інших європейських держав // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 20-25. – ISSN 0132-1331
1159990
  Солдатенко О. Право на охорону здоров"я у конституціях України та інших європейських держав // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 20-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1159991
  Кульчицька О.І. Право на пенсію за законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність": пільга чи дискримінація? // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 279-283. – ISSN 1563-3349


  Досліджується порядок визначення плати для обчислення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику.
1159992
  Задихайло Д. Право на підприємницьку діяльність у системі відносин правового господарського порядку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 112-122. – ISSN 1993-0909
1159993
  Гордасевич Г.Л. Право на пісню : Вірші / Галина Гордасевич. – Донецьк-Хабаровськ : Український культурологічний Центр, 2003. – 288с.
1159994
  Вознюк О. Право на помилку? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 22)


  "... Про якість мотивації судових рішень".
1159995
  Крымова С. Право на поправки. Ученым предлагают поработать над законом о контрактной системе // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  Сегодня перед законодательной и исполнительной властью стоит задача отказаться от существующей неэффективной системы госзакупок и заменить ее новым механизмом - федеральной контрактной системой. Она должна объединить в единый механизм весь цикл от ...
1159996
  Присяжненко А.М. Право на правовую допомогу в системі конституційних прав і свобод людини та громадянина // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 101-108
1159997
  Биба Н.М. Право на працю особи зі зниженою працездатністю // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 96-101. – ISSN 0201-7245
1159998
   Право на працю та інші соціально-економічні права людини і громадянина : збірник наукових праць, прсвячений 75-річчю від дня народження акад. Вищої школи України, Заслуженого юриста України, адвоката, проф. Володимира Павловича Пастухова / [упорядн.: В.Ф. Пеньківський, Л.С. Нецька, О.В. Тищенко]. – Київ : Обрії, 2012. – 306 с., [4] іл. – Бібліогр.: с.305 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-2278-23-1
1159999
  Білик І. Право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною (хто має право, її розмір тощо) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 101-104. – ISSN 0132-1331
1160000
  Лесько А.О. Право на публічний розгляд справи як дотримання гарантії справедливого судового розгляду // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 174-186. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,