Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1150001
  Пилипишин С.С. Правове регуіювання розрахунків між фінансовими установами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 456-461. – ISSN 1563-3349
1150002
  Пашутін В.В. Правове регулювання - вид юридичної діяльності // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 21-26. – ISSN 2524-0064
1150003
  Вербов С.В. Правове регулювання "M&A" в праві західних держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 152-156
1150004
  Дмитренко І.А. Правове регулювання авансування колгоспників та додаткової оплати праці в колгоспах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 129-146. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  В статье рассматривается вопрос, как осуществлялось правовое регулирование авансирования колхозников до сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953 г.). Гораздо больше внимания автор уделяет тем изменениям, которые произошли в правовом регулировании ...
1150005
  Дроб"язко В. Правове регулювання авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 1 (45). – С. 3-14.
1150006
  Степаненко І. Правове регулювання адаптації осіб, звільнених від відбування покарання, як складова запобігання рецидивної злочинності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 80-89
1150007
  Куркова К.М. Правове регулювання адміністративних процедур при здійсненні державної реєстрації авторських прав // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 282-287. – (Право). – ISSN 2222-5226
1150008
  Гуржій Т. Правове регулювання адміністративно-деліктних відносин: перспективи розвитку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-100.
1150009
  Новик В. Правове регулювання адміністративно-регіонального устрою та механізми його удосконалення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-106. – ISSN 0132-1331
1150010
  Новик В. Правове регулювання адміністративно-територіального устрою та механізми його удосконалення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1150011
  Макарчук Р.В. Правове регулювання адміністрування екологічного податку в Україні та Європейському Союзі: порівняльний аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Макарчук Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1150012
  Гребенюк М. Правове регулювання аквакультури як складової системи забезпечення продовольчої безпеки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 48-51
1150013
  Макаруха З. Правове регулювання актуальних проблем співробітництва України та ЄС у сфері свободи, безпеки та юстиції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 135-141. – ISSN 0132-1331
1150014
  Ващенко Ю. Правове регулювання акцизного збору за законодавством Європейського Союзу // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 62-64
1150015
  Сороченко А.В. Правове регулювання акціонерних угод в Україні // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 327-331
1150016
  Липець Л.В. Правове регулювання аліментних зобов"язань подружжя в зарубіжних країнах // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 453-460. – ISSN 1563-3349
1150017
  Башун А. Правове регулювання альтернативної енергетики в Європейському Союзі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 127-128
1150018
  Сукіясов Є. Правове регулювання арешту суден // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 73. – С. 5-8.
1150019
  Реуцьков О.Г. Правове регулювання атестації працівників поліції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Реуцьков Олександр Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1150020
  Левицька С. Правове регулювання аудиту ефективності = Економіка і право // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 68-76 : Табл. 4. – Бібліогр.16 назв. – ISSN 0131-775Х
1150021
  Батигіна Олена Правове регулювання аукціонів живої худоби та птиці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 53-56
1150022
  Половко Сергій Миколайович Правове регулювання банківських валютних операцій в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Половко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 210 л. – Бібліогр.: л. 181 - 210
1150023
  Половко Сергій Миколайович Правове регулювання банківських валютних операцій в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Половко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв.
1150024
  Сідак Микола Васильович Правове регулювання банківських відносин у країнах Центральної Європи: порівняльний аналіз (Україна, Чехія та Словаччина) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Сідак М.В.; ДПА України; Нац. держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв.
1150025
  Збирко С.М. Правове регулювання банківської діяльності в оффшорних зонах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.142-149
1150026
  Шевчик О.П. Правове регулювання банківської діяльності в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 59-63
1150027
  Златіна Н.Е. Правове регулювання банківської системи та банківського нагляду в Україні та в зарубіжних країнах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Златіна Н.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1150028
  Златіна Н.Е. Правове регулювання банківської системи та банківського нагляду в Україні та в зарубіжних країнах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Златіна Н.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 238 л. – Бібліогр.: л. 211-238
1150029
   Правове регулювання банкрутства : підручник / Сміян Л.С. [ та ін. ] ; МОНУ ; НАНУ, Академія національного управління ; за ред. Л.С. Сміяна. – Київ : КНТ, 2009. – 464с. – ISBN 978-966-373-463-7
1150030
  Медвідь Ф.Ж. Правове регулювання банкрутства в Україні // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 596-598. – ISBN 966-660-151-6
1150031
  Устименко В. Правове регулювання банкрутства комунальних підприємств / В. Устименко, Р. Джабраїлов // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-53. – ISSN 0132-1331
1150032
  Виговський О.І. Правове регулювання бездокументарних цінних паперів, питання міжнародного приватного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 321-324
1150033
  Виговський О. Правове регулювання бездокументарних цінних паперів: теоретичні та практичні аспекти (на прикладі Росії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 164-168
1150034
  Когут Н.Д. Правове регулювання безоплатної приватизації земель запасу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 480-486. – ISSN 1563-3349
1150035
  Руденко О.В. Правове регулювання безпеки міжнародних повітряних перевезень у транспортному праві Євросоюзу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 37-42. – (Правознавство ; Вип. 525)
1150036
  Зубок М.І. Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності : Навчально-методичний посібник / М.І.Зубок; КНТЕУ. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 141 с. – ISBN 966-629-195-9
1150037
   Правове регулювання безпеки харчування в Європейському Союзі та в Україні / М.І. Іншин, Т.Є. Мироненко, О.М. Клюєв, А.М. Куліш, Є.М. [та ін.] Попович; [Іншин М.І. та ін. ; за ред. М.І. Іншина] ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 302, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 298-302. – ISBN 978-966-364-624-4
1150038
  Струтинська-Струк Правове регулювання біобезпеки при генетично-інженерній діяльності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.55-58. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1150039
  Лозо В.І. Правове регулювання біотехнології в історії екологічного законодавства ЄС // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 103-112.
1150040
  Минюк О.Ю. Правове регулювання біржової діяльності в контексті фондового ринку: перспективи вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 129-133
1150041
  Резнік М. Правове регулювання бродяжництва у Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 50-53
1150042
  Загрішева Н. Правове регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 61-69
1150043
  Орлова О.С. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб"єктів господарювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Орлова Оксана Степанівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 229 л. – Додатки: л. 221-229. – Бібліогр.: л. 195-220
1150044
  Орлова О.С. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб"єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Орлова Оксана Степанівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1150045
  Кіселичник В. Правове регулювання бюджетних відносин у м. Львові (друга половина XIX - початок XXстоліття) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 224. – ISSN 0132-1331
1150046
  Гедзюк О.В. Правове регулювання бюджетних надходжень від операцій з цінними паперами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гедзюк Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1150047
  Гедзюк О.В. Правове регулювання бюджетних надходжень від операцій з цінними паперами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гедзюк Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 212 л. – Бібліогр.: л. 192-212
1150048
  Дем"яненко Т. Правове регулювання бюджетних повноважень як категорії фінансової діяльності органів місцевого самоврядування України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 203-207
1150049
  Дем"яненко Т. Правове регулювання бюджетних повноважень як категорії фінансової діяльності органів місцевого самоврядування України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 48-52.
1150050
  Шухнін А.С. Правове регулювання бюджетних повноважень як категорії фінансової діяльності органів місцевого самоврядування України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 226-231. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1150051
  Федчук С.І. Правове регулювання бюджетного фінансування інноваційної діяльності в Україні // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 3. – С. 22-29.
1150052
  Тригубенко М.В. Правове регулювання бюджетного фінансування науки в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 140-144. – ISSN 2072-8670


  У статті розгянуто правове регулювання бюджетного фінансування науки в Україні та визначено його форми відповідно до Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 26.11.15 № 848-VIII, який набув чинності 16.01.2016. Вказано, що до ...
1150053
  Непийвода В. Правове регулювання в галузі лісів: доба утвердження підтримного розвитку : Монографія / В. Непийвода; Акад. правових наук України. Ін-тут приватного права і підприємництва. – Київ : Академія правових наук України. НДІ приватного права і підприємництва, 2004. – 339 с. – ISBN 966-7509-16-8
1150054
  Грабовська Г. Правове регулювання в період гетьманату П.Скоропадського // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 106-109
1150055
  Юзьков Л.П. Правове регулювання в сфері державного управління // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 23. – С. 66-72
1150056
  Ровинський Ю.О. Правове регулювання валютних відносин крізь призму застосування фінансово-правового примусу // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 68-76
1150057
  Сивець С.О. Правове регулювання вартості майна промислових у сільськогосподарських об"єктів / С.О. Сивець, М.Г. Пивоваров // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С.329-333. – ISSN 1563-3349
1150058
  Устименко Володимир Анатолійович Правове регулювання взаємовідносин міської ради з суб"єктами підприємництва : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Устименко Володимир Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 27л.
1150059
  Журавель В.І. Правове регулювання взаємодії роботодавців та організацій працівників : монографія / В.І. Журавель. – Харків : НікаНова, 2015. – 302, [1] с. – Бібліогр.: с. 240-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-03-5
1150060
  Корольова-Борсоді Наталя В"ячеславівна Правове регулювання виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Корольова-Борсоді Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 256л. + Додатки: л. 246 - 256. – Бібліогр.: л. 196 - 245
1150061
  Корольова-Борсоді Наталя В"ячеславівна Правове регулювання виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Корольова-Борсоді Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. + Додатки: л. 246 - 256. – Бібліогр.: 4 назв.
1150062
  Смолій А. Правове регулювання виборів: досвід Польщі // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодерж. офіційне, нормативно-правове, інформ. видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2013. – № 1 (25). – С. 70-71
1150063
  Капустянська Н. Правове регулювання вивільнення працівників // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 12. – С. 18-20.
1150064
  Грищенко Костянтин Геннадійович Правове регулювання видатків на вищу освіту : Дис... канд. юридичн.наук: 12.00.07 / Грищенко Костянтин Геннадійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 192л. – Бібліогр.:л.169-192
1150065
  Грищенко Костянтин Геннадійович Правове регулювання видатків на віщу освіту : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.07 / грищенко Костянтин Ганнадійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1150066
  Якимчук Наталія Яківна Правове регулювання видатків на науку в Україні : Автореф... кандид. юридич.наук: 12.00.07 / Якимчук Наталія Яківна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1150067
  Монаєнко А.О. Правове регулювання видатків на освіту та науку : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Монаєнко А.О. ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, Н.-д. ін-т фінансового права. – Ірпінь, 2009. – 525 л. – Бібліогр. : л. 478-525
1150068
  Монаєнко А.О. Правове регулювання видатків на освіту та науку : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Монаєнко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв.
1150069
  Солдатенко О.В. Правове регулювання видатків на реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров"я в Україні та країнах Центральної Європи : дис. ... д-ра юридичних наук : 12.00.07 / Солдатенко О.В. ; Держ. податкова адміністрація України ; Нац. ун-т державної податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Ірпінь, 2010. – 411 л. + Додаток : л. 406-411. – Бібліогр. : л. 362-405
1150070
  Солдатенко О.В. Правове регулювання видатків на реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров"я в Україні та країнах Центральної Європи : автореф. дис. ... д-ра юридич. наук : 12.00.07 / Солдатенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 44 с. – Бібліогр.: 47 назв
1150071
  Панченко Ж.О. Правове регулювання видів війн: інформаційних,мережних та кібервійн / Ж.О. Панченко, Ю.Ю. Омельяненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 85-92


  У статті розглядаються проблеми, пов’язані із виникненням нових видів війн та їх впливом на національну та міжнародну інформаційну безпеку.
1150072
  Сусь Ю. Правове регулювання видобутку бурштину в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 365-367. – ISBN 978-617-7069-28-6
1150073
  Мальський М.М. Правове регулювання визнання і виконання рішень іноземних судів як інституту транснаціонального виконавчого процесу за законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 213-224. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1150074
  Зарембський Ю. Правове регулювання виїзду українських громадян за кордон та в"їзду в Україну // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 65-70. – ISSN 2524-0129
1150075
  Поповченко О. Правове регулювання виїмки документів, що містять нотаріальну таємницю // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 156-159.
1150076
  Халимон С. Правове регулювання виконання покарання у виді громадських робіт (порівняльний аналіз на прикладі України, Російської Федерації та Республіки Біларусь) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 167-170
1150077
  Святогор О.А. Правове регулювання виконання рішень господарського суду: постановка проблеми // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 2 (41). – С. 45-52. – ISSN 1681-6277
1150078
  Білоцький С.Д. Правове регулювання використання відновлювальних джерел енергії в рамках Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 58-66


  Стаття присвячена дослідженню правового регулювання видобутку та використання альтернативних джерел енергії в ЄС. Таке її активне поширення не в останню чергу є наслідком вжитих на рівні інтеграційного об"єднання гармонізаційних заходів. Крім того, ЄС ...
1150079
   Правове регулювання використання зображень у електронних бібліотеках за законодавством України : монографія / [О.І. Харитонова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 70, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 58-64 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-290-0
1150080
  Саєнко Володимир Володимирович Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Саєнко Володимир Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 249 л. – Бібліогр.: л.229-249
1150081
  Саєнко Володимир Володимирович Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Саєнко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1150082
  Семенець О.С. Правове регулювання використання природних ресурсів для туризму в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Семенець Ольга Сергіївна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 223 л. – Бібліогр.: л. 187-223
1150083
  Семенець О.С. Правове регулювання використання природних ресурсів для туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Семенець Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв
1150084
  Салміна Я.О. Правове регулювання використання природних ресурсів континентального шельфу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Салміна Яна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 221 л. – Бібліогр.: л. 188-221
1150085
  Салміна Я.О. Правове регулювання використання природних ресурсів континентального шельфу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Салміна Яна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1150086
  Семенець О. Правове регулювання використання природних ресурсів у сфері туризму в Україні сучасний стан та перспективи розвитку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 77-84.
1150087
  Пунда О. Правове регулювання використання репродуктивних технологій в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.347- 352. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1150088
  Ониськів О.М. Правове регулювання використання та охорони земель смуг відведення залізниць // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 138-142


  Метою даної статті є аналіз ефективності правового регулювання використання та охорони земель смуг відведення залізниць. Правовими формами використання даних земель підприємствами залізничного транспорту є право постійного землекористування і оренда. ...
1150089
  Кулько А.В. Правове регулювання використання та охорони транскордонних підземних вод на рівні Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 210-221. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1150090
  Капіца Ю. Правове регулювання використання фірмових найменувань в іноземних державах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 90-95
1150091
  Гребенюк М. Правове регулювання викупу (вилучення) // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 89-94
1150092
  Туцький Ю.В. Правове регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Туцький Юрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 222 л. – Додатки: л. 178-181. – Бібліогр.: л. 182-222
1150093
  Туцький Ю.В. Правове регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Туцький Юрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
1150094
  Кузьменко Н. Правове регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб: проблеми та перспективи вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 98-103
1150095
  Довгань Г. Правове регулювання винахідництва в УРСР у 30-х рр. XX ст. // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 5-11. – ISSN 2308-0361
1150096
  Мірошниченко О.А. Правове регулювання виникнення трудових відносин сільськогосподарських працівників у проекті Трудового кодексу України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 351-358. – ISSN 1563-3349
1150097
  Ушверідзе Д.П. Правове регулювання виникнення трудових правовідносин з державними службовцями : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ушверідзе Давид Партенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1150098
  Ушверідзе Д.П. Правове регулювання виникнення трудових правовідносин з державними службовцями : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ушверідзе Давид Партенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 203 арк. – Бібліогр.: арк. 183-203
1150099
  Биков А.В. Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу в сучасних умовах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Биков Артем Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 215 л. – Бібліогр.: л. 193-215
1150100
  Биков А.В. Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Биков Артем Вячеславович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1150101
  Онуфрієнко О.І. Правове регулювання випуску та обігу емісійних цінних паперів в Україні. : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.04 / Онуфрієнко О.І.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
1150102
  Стадник М.П. Правове регулювання вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Стадник М.П.; Ін-т держ. права ім. В.М.Корецького. НАН України. – К., 1998. – 16л.
1150103
  Лініченко Д.В. Правове регулювання вирішення міжнародних торговельних спорів у рамках діяльності СОТ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 543-549. – ISSN 1563-3349
1150104
  Бутирський А.А. Правове регулювання вирішення торгових спорів у республиці Болгарія // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 138-144
1150105
  Батигіна О. Правове регулювання виставково-ярмаркової діяльності в аграрному секторі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 167-170
1150106
  Школик А.М. Правове регулювання відкликання адміністративних актів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 21-26. – ISSN 2227-796X


  У статті аналізується стан правового регулювання відкликання адміністративних актів та перспективи його удосконалення в Україні. Пропонується чітко розмежовувати відкликання адміністративних актів від їх скасування. Окреслюються основні положення, які ...
1150107
  Бутирський А.А. Правове регулювання відмови від виконання договорів боржника у процедурах банкруттва // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 154-160. – ISBN 966-7784-65-7
1150108
   Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському Союзі та в Україні / О.Г. Акментина, І.М. Андрущенко, О.Ю. Биченко, В.Г. Дідик, О.О. [та ін.] Кадрова; [Акментина О.Г. та ін. ; наук. ред. Дідик В.Г.] ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 579, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 547-579. – ISBN 978-966-364-616-9
1150109
  Кафарський О.В. Правове регулювання відносин власності в сільському туризмі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 475-480. – ISSN 1563-3349
1150110
  Яворська О.С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України : навчальний посібник / О.С. Яворська. – Київ : Атіка, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-326-283-3
1150111
  Ариванюк Т.О. Правове регулювання відносин власності між подружжям : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Ариванюк Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с.18
1150112
  Ариванюк Т.О. Правове регулювання відносин власності між подружжям : Дис. .... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ариванюк Т.О.; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Київ, 2002. – 190 л. – Бібліогр.: л. 179-190
1150113
  Головко Л.О. Правове регулювання відносин власності у звичаєвому праві України, Словаччини і Чехії та перших актах його кодифікації (порівняльний аналіз) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 10-15. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1150114
  Березовська Ірина Андріївна Правове регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Березовська І.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 198л. – Бібліогр.: л.184-198
1150115
  Березовська Ірина Андріївна Правове регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Березовська І.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1150116
  Єфіменко Л. Правове регулювання відносин за участю інших, крім батьків та дітей, членів сім"ї та їх родичів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.46-54
1150117
  Кисельова Т. Правове регулювання відносин із надання послуг медіації у зарубіжних країнах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 225-237. – ISSN 0132-1331
1150118
  Адамчук К. Правове регулювання відносин інституційного державно-приватного партнерства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 257-258. – ISBN 978-617-7069-17-0
1150119
  Лук"янець В.С. Правове регулювання відносин конкуренції в Євросоюзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.12.00.11 - міжнар. право / В.С. Лук"янець. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1150120
  Лук"янець В.С. Правове регулювання відносин конкуренції у Євросоюзі : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Лук"янець В.С. ; Київ. ун-т права Національної академії наук України. – Київ, 2008. – 238 л. – Бібліогр.: л.190-238
1150121
  Кондратюк Л. Правове регулювання відносин між античними державами Східного Середземномор"я під час військових конфліктів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 91-97. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1150122
  Віхров О. Правове регулювання відносин на ринку послуг мобільного зв"язку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.6-9
1150123
  Чубар Т. Правове регулювання відносин неспроможності (банкрутства): співвідношення зарахування зустрічних однорідних вимог і мораторію на задоволення вимог кредиторів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 161-169. – ISSN 1026-9932
1150124
  Дерець В.А. Правове регулювання відносин органів виконавчої влади з громадянами (на прикладі України та Республіки Бєларусь) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 138-144.
1150125
  Мельниченко В. Правове регулювання відносин органів місцевого самоврядування із громадськістю: стан та вдосконалення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна, академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 160-168
1150126
  Кисіль Л.Є. Правове регулювання відносин органів публічної адміністрації та громадян щодо надання адміністративних послуг // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 62-65. – ISBN 978-966-919-107-6
1150127
  Мілімко Л.В. Правове регулювання відносин права власності на землю та землекористування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 423-429. – ISSN 1563-3349
1150128
  Сільченко С. Правове регулювання відносин соціального страхування: проблеми галузевої належності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 164-166
1150129
  Онишко О.Б. Правове регулювання відносин спадкування на територіях західних воєводств Польщі (1918-1939 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 59-68. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1150130
  Бойко І. Правове регулювання відносин у Галичині у складі Польського королівства (1349-1569 рр.) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 169-176. – ISSN 0132-1331
1150131
  Бобкова А.Г. Правове регулювання відносин у процедурі банкрутства : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.Г. Бобкова, З.Ф. Татькова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 152 с. – ISBN 966-364-172-Х
1150132
  Кургаєва С І. Правове регулювання відносин у сфері забезпечення фінансової безпеки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 5. – С. 43-47
1150133
  Сакоян Д. Правове регулювання відносин у сфері застосування господарсько-правової відповідальності за порушення стандартів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1150134
   Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку : тези доп. та наук. повідомлень учасників VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 3-4 жовт. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [за ред. В.В. Жернакова]. – Харків : Право, 2014. – 375, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-690-7
1150135
  Березовська І.А. Правове регулювання відносин України з ЄС в світлі перспективи створення асоціації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.152-159
1150136
  Попко Є.В. Правове регулювання відносин України з Радою Європи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 441-451. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349


  Статтю присвячено аналізу відносин між Україною та Радою Європи.
1150137
  Літінас І. Правове регулювання відносин України та ЄС у сфері здійснення інвестицій. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.11 / Літінас І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 19л.
1150138
  Шершньова О.А. Правове регулювання відносин утримання (алементування): термінологічна проблема // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 67-72


  В даній статті автор розглядає термінологічну проблему відносин утримання (алементування) в сімейному праві України. Вивчається правовий досвід зарубіжних країн та різні концепції тлумачення утримання і аліментів. На підставі аналізу законодавства і ...
1150139
  Литвин С.Й. Правове регулювання відносин щодо компіляції даних (бази даних) в міжнародно-правових актах та законодавстві ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 252-256
1150140
  Марущак А. Правове регулювання відносин щодо лікарської таємниці в Україні // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 45-50.
1150141
  Різак М.В. Правове регулювання відносин щодо персональних даних в Україні : монографія / М.В. Різак. – Харків : Панов А.М., 2016. – 462, [1] с. – Бібліогр.: с. 422-462 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-00-1
1150142
  Бориславська М.В. Правове регулювання відносин щодо родства на українських землях до 1917 року // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 6-18. – ISSN 2078-9165
1150143
  Прийменко О.С. Правове регулювання відносин, що виникають у разі втрати годувальника (в солідарній пенсійній системі) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прийменко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – 201 л. – Бібліогр.: л. 176-201
1150144
  Прийменко О.С. Правове регулювання відносин, що виникають у разі втрати годувальника (в солідарній пенсійній системі) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прийменко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1150145
  Стефурак Н. Правове регулювання відповідальності неповнолітніх осіб за міжнародні злочини // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 175-178
1150146
  Мирославський С.В. Правове регулювання відповідальності сторін за договором купівлі-продажу: проблемні аспекти // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 73-78
1150147
  Гаращенко Людмила Петрівна Правове регулювання відпусток за законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Гаращенко Людмила Петрівна; НАНУ. Ін-тут держави і права ім.В.М.Корецького. – Київ, 2002. – 209л. – Бібліогр.: л.200-209
1150148
  Гаращенко Людмила Петрівна Правове регулювання відпусток за законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук:12.00.05. / Гаращенко Л.П.; КНУТШ. – Львів, 2002. – 21л. – Бібліогр.: 5 назв.
1150149
  Межевська Л.В. Правове регулювання відсторонення від роботи осіб, які виконують функції держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Межевська Лілія Володимирівна ; М-во внутр. справ, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1150150
  Венедиктова В.М. Правове регулювання відхилень від нормальної тривалості робочого часу : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.05 / Венедиктова В. М.; Університет внутрішніх справ. – Харків, 1999. – 152л. – Бібліогр.:л.142-152
1150151
  Венедиктова Валентина Михайлівна Правове регулювання відхилень тривалості від нормальної тривалості робочого часу. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Венедиктова Валентина Михайлівна; КУ. – К., 1999. – 19л.
1150152
  Карпенко М.І. Правове регулювання військових злочинів в Україні: перспективи законодавчого вдосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 61-65
1150153
  Забара І.М. Правове регулювання військової складової міжнародної інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 84-91. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена висвітленню поглядів на зміст правового регулю- вання військової складової міжнародної інформаційної безпеки. Проаналізовано концептуальні підходи до міжнародно-правового регулювання застосування інформаційно-комунікаційних ...
1150154
  Мацелюх І. Правове регулювання внутрішньоцерковних відносин у джерелах римського та візантійського права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 22-28


  Відображено правове регулювання внутрішньоцерковних відносин у джерелах римського та візантійського права, показані їх особливості.
1150155
  Лозанський В. Правове регулювання водокористування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 68-72. – ISSN 0132-1331
1150156
  Рудницька О.П. Правове регулювання гарантійних виплат проектом Трудового кодексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 180-184. – ISSN 2219-5521
1150157
  Кориневич А.О. Правове регулювання гарантування міжнародної енергетичної безпеки під час збройних конфліктів // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 48. – С. 102-109
1150158
  Маслюк Н.С. Правове регулювання гендерної рівності: міжнародні стандарти та національні особливості // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 204-206. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1150159
  Кашинцева О. Правове регулювання генетичних досліджень людини в Україні: деякі аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 131-134. – ISSN 0132-1331
1150160
  Новіцький В. Правове регулювання гонорару адвокатів в Україні та зарубіжних країнах: порівняльні аспекти // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2014. – Вип. 15 : Збірник матеріалів 15 Всеукраїнської науково-практичної конференції. – С. 111-116. – ISBN 978-966-301-172-1
1150161
  Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки : навч. посібник / О.П. Віхров ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 447, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 421-443. – ISBN 978-966-667-673-6
1150162
  Чучковська Анна Вячеславівна Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв"язку : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.04 / Чучковська А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
1150163
  Чучковська Анна Вячеславівна Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв"язку : Дис. ... канд. юридичних наук: 13.00.04. / Чучковська А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 240л. – Бібліогр.: л. 223-240
1150164
  Коваленко Т.О. Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України : навч. посібник / Т.О. Коваленко, С.І. Марченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 295, [1] с. – Бібліогр наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-628-6
1150165
  Коваленко Т.О. Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України : навч. посібник / Т.О. Коваленко, С.І. Марченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 295, [1] с. – Бібліогр в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-628-6
1150166
  Буткевич Ольга Василівна Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Буткевич О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1150167
  Буткевич Ольга Василівна Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України : Дис. ... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Буткевич О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 236л. – Дод.: л.221-236. – Бібліогр.: л.201-220
1150168
  Буткевич О.В. Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України : монографія / О.В. Буткевич; Кримський юрид. ін-т Нац. юридичної академії України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 184с. – ISBN 978-966-458-013-4
1150169
  Трофуненко Н. Правове регулювання господарської діяльності з проектування об"єктів будівництва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 72-76
1150170
  Кампі О.Ю. Правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування за участю інститутів спільного інвестування : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Кампі Орест Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1150171
  Кампі О.Ю. Правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування за участю інститутів спільного інвестування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Кампі Орест Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – 206 л. – Бібліогр.: л. 185-206
1150172
  Віхрова І. Правове регулювання господарської діяльності у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 281. – ISSN 0132-1331
1150173
  Євграфов О.Є. Правове регулювання громадського контролю земельних ресурсів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 95-97. – Бібліогр.: 6 назв
1150174
  Альбертіні Ф. Тамара Михайлівна Правове регулювання громадянства в європейських державах (порівняльний аналіз) : Автореф... канд. юридичнихнаук: 12.00.02 / Ф.Альбертіні Тамара Михайлівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1150175
  Альбертіні Ламара Михайлівна Правове регулювання громадянства в європейських державах (порівняльній аналіз). : Дис... канд. юрид.наук: / ф.Альбертіні Ламара Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 213л. – Бібліогр.:л.189-213
1150176
  Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Влялько І.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – 219л. – Бібліогр. : л.199-219
1150177
  Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.11 / Влялько І. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр. : 7 назв
1150178
  Форостюк Олег Дмитрович Правове регулювання державно-церковних відносин у радянській Україні в 1917-1941 роках (на матеріалі Донецького регіону) : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Форостюк Олег Дмитрович; КНУТШ. – Луганськ, 2001. – 199л. – Бібліогр.:л.186-199
1150179
  Форостюк О.Д. Правове регулювання державно-церковних відносин у Радянській Україні в 1917-1941 роках (на матеріалі Донецького регіону) : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.01 / Форостюк О.Д. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.:с.16-17
1150180
  Огаренко Євген Правове регулювання державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 67-71
1150181
  Мякота О.В. Правове регулювання державного кордону між Україною та республікою Білорусь // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 312-320. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1150182
  Заверуха Ірина Богданівна Правове регулювання державного кредиту в Україні : Дис... кандид. юридичнихнаук: 12.00.07 / Заверуха Ірина Богданівна; Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 180л. – Бібліогр.:л.173-180
1150183
  Заверуха І.Б. Правове регулювання державного кредиту в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Заверуха І.Б.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1150184
  Зайцева Н.А. Правове регулювання державного кредиту в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Зайцева Н.А. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – 207л. – Бібліогр. :л.189-207
1150185
  Зайцева Н.А. Правове регулювання державного кредиту в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Зайцева Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1150186
  Ніщимна С.О. Правове регулювання державного кредитування // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 1. – С. 30-35.
1150187
  Сударенко О.В. Правове регулювання державного кредитування будівництва житла для науково педагогічних та педагогічних працівників // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 10 (48). – С. 22-31.
1150188
  Ніщимна Світлана Олексіївна Правове регулювання державного кредитування в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Ніщимна С.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 240л. – Бібліогр: л.186-240
1150189
  Ніщимна Світлана Олексіївна Правове регулювання державного кредитування в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ніщимна С.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1150190
  Ніщимна С. Правове регулювання державного кредитування індивідуального житлового будівництва на селі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 83-87.
1150191
  Ніщимна С. Правове регулювання державного кредитування сільського господарства в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 76-79.
1150192
  Бавико Є О. Правове регулювання державного фінансового контролю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 20-24. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1150193
  Джуган В.О. Правове регулювання державної водної політики в україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 455-459. – ISSN 1563-3349
1150194
  Коломойцев М.М. Правове регулювання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Коломойцев Микола Миколайович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1150195
  Сербіна Н.Ф. Правове регулювання державної тендерної політики в Україні: стан та шляхи вдосконалення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 78-84


  Ukraine gradually went to the introduction of gender policy, trying not only to declare the rights and possibilities of women and men, but also accomplish the real actions, measures for this purpose, gradually moving to the changes in the ...
1150196
  Масін В.М. Правове регулювання державної цільової підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: облікові аспекти / В.М. Масін, Л.О. Масіна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 169-178. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1150197
  Гончаренко І.Б. Правове регулювання дистанційного навчання у вищих навчальних закладах МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 95-111. – ISSN 1999-5717
1150198
  Носенко В.О. Правове регулювання дистанційної зайнятості працівників в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Носенко Віктор Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1150199
  Носенко В.О. Правове регулювання дистанційної зайнятості працівників в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Носенко Віктор Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 236 л. – Бібліогр.: л. 214-236
1150200
  Кронівець Т.М. Правове регулювання дистанційної освіти в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 19-24
1150201
  Гончаров Г.Ю. Правове регулювання дисципліни праці в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гончаров Геннадій Юрійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1150202
  Грошева-Шарапова Правове регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Грошева-Шарапова Інна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1150203
  Грошева-Шарапова Правове регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Грошева-Шарапова Інна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 203 арк. – Бібліогр.: арк. 186-203
1150204
  Станіславський В. Правове регулювання діяльності аграрної біржі із забезпечення продовольчої безпеки // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 68-75
1150205
  Нурзад Ірина Латифівна Правове регулювання діяльності банків на ринку цінних паперів України : Автореф. дис. канд. юридичних наук: 12.00.03 / Нурзад І.Л.; КНУТШ. – Киев, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1150206
  Задихайло О.А. Правове регулювання діяльності в галузі культури в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 76. – С. 140-145. – ISSN 0201-7245
1150207
  Бутовченко К. Правове регулювання діяльності в Інтернет-просторі та інноваційному бізнесі // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Новітні тренди та законодавчі тенденії".
1150208
  Нашинець-Наумова Правове регулювання діяльності вітчизняних корпорацій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 15-18
1150209
  Чумак О.О. Правове регулювання діяльності державної виконавчої служби України в сучасних умовах: проблеми теорії та практики : монографія / О.О. Чумак ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Харків : Диса плюс, 2015. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 433-479 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-58-8
1150210
  Менсо І. Правове регулювання діяльності електронних бібліотек за законодавством України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 283-289. – ISSN 1561-4999
1150211
  Павленко А.В. Правове регулювання діяльності Європейського Союзу у сфері протидії транскордонним злочинам : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Павленко Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 244 арк. – Бібліогр.: арк. 207-244
1150212
  Ніколаєнко К.В. Правове регулювання діяльності з надання адміністративних послуг в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 320-325. – ISSN 1563-3349
1150213
  Гаман П.І. Правове регулювання діяльності закладів охорони здоров"я // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 36-40. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1150214
  Кукіна З. Правове регулювання діяльності засобів масової інформації в Європейському Союзі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 81-85
1150215
  Приступенко Т.О. Правове регулювання діяльності засобів масової інформації України на сучасному етапі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-29. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Порушуються проблеми функціонування засобів масової інформації України з погляду сучасного галузевого законодавства, акцентується на взаємовідносинах преси та судової влади, розглядаються деякі аспекти соціального захисту журналістів.
1150216
  Ванієв Е. Правове регулювання діяльності комісій для вирішення спорів про право володіння землями у Таврійській області на початку ХІХ ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 59-64. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1150217
  Калініна О.М. Правове регулювання діяльності компаній в Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Калініна Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 234 л. – Бібліогр.: л. 207-234
1150218
  Калініна О.М. Правове регулювання діяльності компаній в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Калініна Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1150219
  Юрків В. Правове регулювання діяльності кредитних установ в законодавствах України та Європейського Союзу: порівняльно-правовий аспект // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 42-45
1150220
  Муляр М.С. Правове регулювання діяльності кредитного посередника у споживчому кредитуванні в аспекті гармонізації законодавства України з правом ЄС // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 126-135. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1150221
  Мєзєнцева Н.Б. Правове регулювання діяльності медичних працівників у Росії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 56-60. – Бібліогр.: 21 назв
1150222
  Дмитренко Ю.М. Правове регулювання діяльності Національного банку України : монографія / Ю.М. Дмитренко. – Харків : Золота миля, 2014. – 222, [1] с. – Бібліогр.: с. 204-222 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-52-8
1150223
  Лаврищев В. Правове регулювання діяльності органів досудового розслідування ОВС // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 88-94.
1150224
  Утвенко В.В. Правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування України у сфері охорони навколишнього природного середовища // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 20-24. – ISSN 2220-1394
1150225
  Деревягін О.О. Правове регулювання діяльності органів Національної поліції у сфері протидії злочинним посяганням на майно громадян // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 191-198. – ISSN 2524-0323
1150226
  Кисіль Л.Є. Правове регулювання діяльності органів публічної адміністрації щодо реалізації і захисту прав учасників АТО // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 314-324. – ISSN 0869-2491
1150227
  Кіндюк Б.В. Правове регулювання діяльності організаційних структур з управління лісовою галуззю України за доби НЕПу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 97-102. – ISSN 1563-3349
1150228
  Сегеда І.С. Правове регулювання діяльності підприємницьких товариств у Магрибі (Алжир, Марокко, Туніс) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сегеда Іван Сергійович ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1150229
  Калаянов Д.П. Правове регулювання діяльності поліції в країнах Європи // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 34-37
1150230
  Лекарь С.І. Правове регулювання діяльності природних монополій та політика економічної безпеки держави // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (202). – С. 42-51. – ISSN 2308-9636
1150231
  Грін О.О. Правове регулювання діяльності спеціального суду Закарпатської України (1944-1945 рр) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 148-151. – ISSN 1563-3349
1150232
  Рудь Г. Правове регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 285-287. – ISBN 978-617-7069-28-6
1150233
  Коритко Л.Я. Правове регулювання діяльності торговельних суб"єктів господарювання Східної Галичини та Буковини в Австро-Угорщини // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-147.
1150234
  Літкевич В.С. Правове регулювання діяльності транснаціональних корпорацій. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.10 / Літкевич В.С.; Укр.ін-т.міжнар.відн.при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 21л.
1150235
  Ніньовська З. Правове регулювання догвору комісії // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.63-66
1150236
  Калашник О.М. Правове регулювання договірних відносин в умовах гібридної війни // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 109-111. – ISBN 978-966-927-257-7
1150237
  Кузнецова О.П. Правове регулювання договірних відносин за ЦК України і ГК України: проблемні питання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 276-278. – ISSN 1563-3349
1150238
  Лукасевич-Крутник Правове регулювання договірних відносин підряду на проведення проектних і пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 3-8
1150239
  Волошин В.О. Правове регулювання договірних відносин у сфері промислової власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Волошин Василь Олександрович ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1150240
  Боржемська О. Правове регулювання договірних відносин у сфері службового авторства в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-32.
1150241
  Андрейцев В. Правове регулювання договірних правовідносин на виконання науково-дослідних робіт: історико-правовий аспект // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 151-165. – ISSN 1993-0909
1150242
  Гетьманцев Д. Правове регулювання договорів про ігри як різновид алеаторних договорів // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 8-11.
1150243
  Грицун О. Правове регулювання договору дистриб"юції в сучасному комерційному обороті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 115-117
1150244
  Комберянов С.О. Правове регулювання договору доручення / С.О. Комберянов, Д.В. Боброва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-41. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам удосконалення договору доручення за проектом цивільного кодексу. Article is devoted to the problems of improvement of the contract of commission in the context of the civil code project.
1150245
  Свердлов І. Правове регулювання договору лізингу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.67-77
1150246
  Бойко Н.М. Правове регулювання договору позички : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бойко Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : [Б. в.], 2013. – 189 л. – Додатки: л. 180-189. – Бібліогр.: л. 160-179
1150247
  Бойко Н.М. Правове регулювання договору позички : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бойко Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1150248
  Багрій В.А. Правове регулювання додаткової заробітної плати в Україні : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05, 081 / Багрій Василь Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 208 арк. + Додатки: арк. 207-208. – Додатки: арк. 207-208. – Бібліогр.: арк. 9-10, 186-206 та в додатках: арк. 207-208
1150249
  Стасюк Л.О. Правове регулювання дозвільної системи у сфері господарської діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 142-146.
1150250
  Пунда О. Правове регулювання донорства та трансплантації в Україні // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2003. – № 4. – С.90-95. – ISSN 1561-4999
1150251
  Курило Т.В. Правове регулювання допоміжних репродуктивних технологій / Т.В. Курило, Х.О. Олещук // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 87-88. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1150252
  Марущак А. Правове регулювання доступу до бібліотечно-інформаційних ресурсів в Україні // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 13-19.
1150253
  Марущак А. Правове регулювання доступу до інформації в Україні // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 138-142.
1150254
  Марущак А. Правове регулювання доступу до інформації в Україні: основоположні принципи // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 70-75.
1150255
  Радзивилюк В. Правове регулювання досудових процедур і заходів запобігання банкрутству (неспроможності) у радянському періоді // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 23-26


  Розкрито питання визначення кола, системи та ознак відносин, які складають предмет інституту запобігання банкрутства (неспроможності).
1150256
  Бутирська А.А. Правове регулювання досудової санації // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 102-105.
1150257
  Рудень О.В. Правове регулювання екологічних договірних відносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Рудень Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 181-218
1150258
  Рудень О.В. Правове регулювання екологічних договірних відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Рудень Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1150259
  Рахнянська Т. Правове регулювання екологічних послуг у процесі здійснення екологічного менеджменту на підприємстві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 65-69
1150260
   Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення : монографія / [Гетьман А.П. та ін.] ; за ред.: А.П. Гетьмана та В.Ю. Уркевича ; НДІ правознавства Нац. ун-ту "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 445, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-418-7
1150261
  Краснова Ю. Правове регулювання екологічно небезпечної діяльності на транспорті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми правового регулювання екологічно небезпечної діяльності на транспорті за законодавством України. The problems of Ukrainian legal rules about the ecological dangerous activities on transport sphere are reviewed.
1150262
  Краснова М.В. Правове регулювання екологічного інформування в контексті міжнародних конвенцій: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються правові засади регулювання чинним законодавством України екологічного інформування як необхідної гарантії екологічної безпеки та шляхи гармонізації національного законодавства до міжнародного та європейського законодавства в цій ...
1150263
  Краснова М.В. Правове регулювання екологічного інформування: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 46-54. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Досліджуються правові засади регулювання чинним законодавством України екологічного інформування як необхідної гарантії екологічної безпеки та шляхи гармонізації національного законодавства до міжнародного та європейського законодавства в цій ...
1150264
  Бакай О.О. Правове регулювання екологічного прогнозування як функції державного управління якістю навколишнього середовищао // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2001. – № 4. – С.191-196. – ISBN 966-7784-65-7
1150265
  Ніжніченко О.А. Правове регулювання екологічного стимулювання в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ніжніченко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 236 л. – Бібліогр.: л. 196-236
1150266
  Ніжніченко О.А. Правове регулювання екологічного стимулювання в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ніжніченко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1150267
  Шоха Т.П. Правове регулювання екологічного страхування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шоха Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 220 л. – Бібліогр.: л. 178-220
1150268
  Шоха Т.П. Правове регулювання екологічного страхування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шоха Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1150269
  Макаренко Н.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері видобування нафти та газу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Макаренко Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1150270
  Макаренко Н.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері видобування нафти та газу в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Макаренко Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 231 арк. – Додатки: л. 230-231. – Бібліогр.: арк. 186-229
1150271
  Кондратьєва К.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кондратьєва Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
1150272
  Кондратьєва К.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кондратьєва Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Бібліогр.: л. 187-217
1150273
   Правове регулювання екологічної безпеки в України : навч. посібник / [Гетьман А.П. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 293, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-458-364-7
1150274
  Краснова Ю.А. Правове регулювання екологічної безпеки в Україні : монографія / Краснова Ю.А. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2013. – 302, [2] с. – Бібліогр.: с. 269-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-259-5
1150275
  Коваленко Ю.В. Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Коваленко Юлія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 259 арк. – Додатки: арк. 258-259. – Бібліогр.: арк. 213-257
1150276
  Коваленко Ю.В. Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Коваленко Юлія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1150277
  Кондратьєва К.А. Правове регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 260-264


  У статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України.
1150278
  Никитюк М.В. Правове регулювання екологічної безпеки Чорного моря // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 45-50.
1150279
  Степанов Є. Правове регулювання екологічної функції держави в системі функцій сучасної Української держави // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 95-101
1150280
  Размєтаєв С.В. Правове регулювання екологонебезпечної діяльності // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – Екологічні ризики. – С. 6-11. – (Екологічна освіта та виховання ; № 9)
1150281
   Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2000-
№ 9. – 2009
1150282
   Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ : КНЕУ, 2000-
№ 11/12. – 2012. – 498 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1150283
   Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ : КНЕУ, 2000-
№ 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – 2013. – 287 с.
1150284
   Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ : КНЕУ, 2000-
№ 14. – 2014. – 406 с. – Резюме укр., англ. мовами
1150285
   Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ : КНЕУ, 2000-. – ISSN 2412-8465
№ 15. – 2015. – 320 с. – Резюме укр., англ. мовами
1150286
  Бурило Ю. Правове регулювання економікою та роль адміністративного права у сфері державного управління економікою // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 102-105
1150287
  Козмуляк К. Правове регулювання економічного стимулювання ведення екологічно безпечного рослиництва в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 90-95. – ISSN 2308-9636


  Автор на підставі аналізу наукових праць та законодавства України досліджує особливості правового регулювання стимулювання дотримання екологічних вимог у сфері рослинництва. Здійснено аналіз правового регулювання основних заходів економічного ...
1150288
  Кишко-Єрлі Правове регулювання економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 81-84


  У статті здійснюється аналіз позитивно-природних, суще-належних, ідейно-технічних, екзистенціонально-ессенціальних концептів права.
1150289
  Стахєєва Г.О. Правове регулювання економічної концентрації в ЄС в світлі останніх законодавчих змін // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 128-137
1150290
  Кондик П. Правове регулювання економічної та господарської діяльності Збройних Сил України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.37-42. – ISSN 0132-1331
1150291
  Лавріненко І. Правове регулювання електронних грошей в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 4/5 (142/143 ). – С. 87-91
1150292
  Вітер М.Б. Правове регулювання електронної інформаційної взаємодії державних органів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 26-34
1150293
   Правове регулювання електронної комерції / Тимченко Л.Д. [ та ін.] ; за ред. Л.Д. Тимченка ; Держ. подат. адміністрація України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України ; Наук.-дослід. ін-т фінансового права. – Ірпінь, 2008. – 236 с. – ISBN 978-966-337-122-1
1150294
  Чучковська А.В. Правове регулювання електронної комерції в Україні [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / А.В. Чучковська ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 224 с. – ISBN 966-364-384-6


  Матеріал навчального посібника – перше комплексне дослідження правового регулювання вчинення господарських договорів через мережі електрозв’язку, зокрема через мережу Інтернет, де на підставі чинного законодавства України, нормативних актів міжнародних ...
1150295
  Шаблієнко А.С. Правове регулювання електронної комерції за законодавством країн англо-американської системи права // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 44-52. – ISSN 2310-9769


  Про розкриття основних проблемних питань, пов’язаних з правовим регулюванням електронної комерції за законодавством країн англо-американської системи права. Розглядається історичний процес формування правил поведінки суб’єктів електронної комерції. ...
1150296
  Бойчук П.М. Правове регулювання емісійних відносин в Україні та його розвиток // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 2. – С. 23-27.
1150297
   Правове регулювання енергозбереження в Європейському Союзі та в Україні : (порівняльно-правове дослідження) / С.Б. Барбелюк, С.Г. Голікова, В.Г. Дідик, О.С. Матвійчук, Н.І. Соколовська; [Барбелюк С.Б. та ін. ; за заг. ред. В.Г. Дідика] ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 164, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 155-165. – ISBN 978-966-364-614-5
1150298
  Марисюк К. Правове регулювання еутаназії за законодавством Австралії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.486-493. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1150299
  Ковальчук Т.Г. Правове регулювання ефективного використання земель промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 165-168. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються питання ефективного використання земель промисловості та особливості їх правового режиму. Issues of effective utilization of industry lands are dealt with as well as peculiarities of their legal regime.
1150300
  Ковальчук Т.Г. Правове регулювання ефективного використання земель промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 157-160. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються питання ефективного використання земель промисловості та особливості їх правового режиму. Issues of effective utilization of industry lands are dealt with as well as peculiarities of their legal regime.
1150301
  Данієлян С.А. Правове регулювання єдиного податку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Данієлян Сергій Ашотович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – 201 л. – Бібліогр.: л. 183-201
1150302
  Данієлян С.А. Правове регулювання єдиного податку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Данієлян Сергій Ашотович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1150303
  Лаговська Н.В. Правове регулювання єдиного соціального внеску як складової формування соціальних позабюджетних фондів // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 75-81. – ISSN 2413-6433
1150304
  Фоміна Л.О. Правове регулювання забезпечення безпеки учасників міжнародного кримінального судочинства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Фоміна Ліна Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 209 арк. – Бібліогр.: арк. 185-209
1150305
  Фоміна Л.О. Правове регулювання забезпечення безпеки учасників міжнародного кримінального судочинства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Фоміна Ліна Олександрівна ; М-во осваіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1150306
  Шорський П.О. Правове регулювання забезпечення виборчих прав громадян в Україні та місце в ньому адміністративного законодавства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 172-182. – ISSN 1999-5717
1150307
  Дуравкін П.М. Правове регулювання забезпечення виконання податкового обов"язку. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 53-56. – ISSN 0201-7245
1150308
  Краснова Ю.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Краснова Ю.А. ; КНУТШ, Юрид. ф-т. – Київ, 2010. – 222 л. – Бібліогр. : л. 189-222
1150309
  Краснова Ю.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Краснова Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1150310
  Краснова Ю.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі цивільної авіації України : монографія / Ю.А. Краснова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Київський університет, 2011. – 187, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-187. – ISBN 978-966-439-370-3
1150311
   Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України : [навч. посібник] / [Балюк Г.І. та ін. ; за ред. Балюк Г.І.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, НДС "Центр дослідж. проблем прав людини". – Київ ; Чернівці : Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; Кондратьєв А.В., 2015. – 119, [1] с. – На тит. арк. помилково: Правове регулювання забезпечення еклогічної безпеки... .- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 108-117. – ISBN 978-966-7957-16-2
1150312
  Кондратьєва К.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності тваринницьких комплексів в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 476-481. – ISSN 1563-3349
1150313
  Красіков Д.О. Правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 18-26
1150314
  Дубчак Л.С. Правове регулювання забезпечення позову в цивільному процесі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 167-173
1150315
  Мілімко Л. Правове регулювання забезпечення права власності громадян України на землю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 119-122
1150316
  Сушик О. Правове регулювання забезпечення радіаційної безпеки в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 86-94.
1150317
  Гаращенко Л.П. Правове регулювання заборони мобінгу в законодавстві зарубіжних країн // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 95-98. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
1150318
  Біловус Р.В. Правове регулювання загального користування надрами для цілей, не пов"язаних з видобуванням корисних копалин // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 165-172. – ISSN 2224-9281
1150319
  Гаврилова О.О. Правове регулювання загальнообов"язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гаврилова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 221 л. – Бібліогр.: л. 203-221
1150320
  Гаврилова О.О. Правове регулювання загальнообов"язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гаврилова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац.ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1150321
  Пірон І. Правове регулювання зайнятості населення в перші роки радянської влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 97-100. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані основні законодавчі акті, якими у перші роки радянської влади в Україні регулювався процес зайнятості населення. Проанализированы основные законодательные акты, которые в первые годы советской власти в Украине регулировали процесс ...
1150322
  Пірон І.С. Правове регулювання зайнятості населення радянської України у 1917-1937 рр. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Пірон Іван Степанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1150323
  Пірон І.С. Правове регулювання зайнятості населення радянської України у 1917-1937 рр. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Пірон Іван Степанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 249 л. – Бібліогр.: л. 171-249
1150324
  Бигу Ж.М. Правове регулювання законодавством російської федерації сприяння громадян органам, що здійснюють оперативно-розшуюву діяльність // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 264-271.
1150325
  Омельченко Н.Л. Правове регулювання законодавчої діяльності Верховної Ради України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 162-167. – ISSN 1563-3349
1150326
  Юдіцький О.Л. Правове регулювання закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Юдіцький Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1150327
  Юдіцький О.Л. Правове регулювання закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Юдіцький Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 237 л. – Бібліогр.: л. 201-237
1150328
  Комарова О.С. Правове регулювання залучення земельних ділянок комунальної форми власності у господарський обіг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Комарова Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1150329
  Комарова О.С. Правове регулювання залучення земельних ділянок комунальної форми власності у господарський обіг : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Комарова Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 209 л. – Додатки: л. 205-209. – Бібліогр.: л. 180-204
1150330
  Томарева В.В. Правове регулювання залучення інвестицій на загальнодержавному та регіональному рівнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 257-263. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано нормативно-правову та інституційну базу інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах. Запропоновано розробку та прийняття відповідних нормативно-правових актів з метою створення сприятливого інвестиційного клімату та збільшення ...
1150331
  Кологойда О.В. Правове регулювання запобігання зловживанням на фондовому ринку в acguis ЄС // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 115-126.
1150332
  Духовна О. Правове регулювання запозичень до місцевих бюджетів у Сполучених Штатах Америки та країнах Західної Європи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 199-203
1150333
  Пилипишин С.С. Правове регулювання зарахування зустрічних однорідних вимог як форми безготівкових розрахунків // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 389-392. – ISSN 1563-3349
1150334
  Копайгора В. Правове регулювання заробітної плати в соціалістичних кодексах про працю в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.18-21
1150335
  Костенко Л. Правове регулювання заручин в України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 86-88.
1150336
  Буквич А.В. Правове регулювання застави грошей та інших фінансових інструментів у системі права Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 35-40
1150337
  Виговський Олександр Ігорович Правове регулювання застави цінних паперів в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Виговський О.І.; КНУТШ. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 2005. – 208л. – Бібліогр.: л. 181 - 208
1150338
  Виговський Олександр Ігорович Правове регулювання застави цінних паперів в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Виговський О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1150339
  Братасюк В. Правове регулювання застосування окремих форм митного контролю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 61-64
1150340
  Тагієв С.Р. Правове регулювання застосування режиму секретності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 166-172. – ISSN 2410-3594
1150341
  Чернобай А.М. Правове регулювання застосування тестів під час прийому на роботу / А.М. Чернобай, В.А. Чайковська // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 284-290. – ISSN 2306-9082
1150342
  Панасюк О. Правове регулювання застосування штрафів до працівників // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 44-48. – ISSN 0132-1331
1150343
  Лесько Н.В. Правове регулювання захисту дітей від негативного впливу інтернету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 48-53. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1150344
  Борисенко З.М. Правове регулювання захисту економічної конкуренції / З.М. Борисенко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 57, [1] с. – ISBN 978-617-7530-19-9
1150345
  Челпан Р. Правове регулювання захисту лісів від пожеж на українських землях // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 27-31
1150346
  Челпан Р.В. Правове регулювання захисту лісів від пожеж на українських землях у складі Російської держави в XVI-першій чверті XVIII століття // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 111-117
1150347
  Дем"янець С. Правове регулювання захисту прав споживачів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 98-103.
1150348
  Тищенко О.В. Правове регулювання захисту працівників від дискримінації за ознакою віку в трудових правовідносинах // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 99-104.
1150349
  Шараєвська Т.А. Правове регулювання захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шараєвська Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 235 л. – Бібліогр.: л. 186-235
1150350
  Шараєвська Т.А. Правове регулювання захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шараєвська Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1150351
  Ващенко Ю.В. Правове регулювання збору у вигляді ільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за податковим кодексом України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 2 (20). – С. 12-15


  Статтю присвячено правовому регулюванню збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію. Проаналізовано історичні аспекти запровадження цього обов"язкового платежу, його правову природу та механізм справляння.
1150352
  Дроздов О. Правове регулювання звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням з потерпілим в сфері кримінального судочинства / О. Дроздов, В. Гутник // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 57-63
1150353
  Бондар О.С. Правове регулювання звільнення працівників за невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бондар Олександр Сергійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1150354
  Кузьміна К.О. Правове регулювання звільнення працівників із підстав, що спрямовані на запобігання корупції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кузьміна Ксенія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1150355
  Кисіль Л.Є. Правове регулювання здійснення адміністративних процедур в Україні та республіці Біларусь: порівняльний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 144-151.
1150356
  Горяєва О.С. Правове регулювання здійснення аудиторської діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Горяєва Олександра Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 221 л. – Бібліогр.: л. 197-221
1150357
  Горяєва О.С. Правове регулювання здійснення аудиторської діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Горяєва Олександра Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1150358
  Щегельська Ю.П. Правове регулювання здійснення державного брендингу Республіки Польща як інструмента реалізації євроінтеграційної стратегії країни // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 21-26. – ISSN 2220-1394
1150359
  Богданюк І.В. Правове регулювання здійснення державного контролю фінансовою інспекцією України / І.В. Богданюк. – Харків : Панов, 2015. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 213-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-27-8
1150360
  Бредіхіна В.Л. Правове регулювання здійснення інвестиційних екологічних проектів в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 118-127. – ISSN 0201-7245
1150361
  Краснова Ю.А. Правове регулювання здійснення контролю у сфері водоспоживання, водовідведення, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 387-424. – ISBN 978-617-566-151-2
1150362
  Краснова Ю.А. Правове регулювання здійснення контролю у сфері поводження з відходами, пестицидами, агрохімікатами, небезпечними вантажами // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 573-581. – ISBN 978-617-566-151-2
1150363
  Лата Н. Правове регулювання здійснення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 114-119


  Етапи становлення законодавства
1150364
  Величко А.А. Правове регулювання здійснення певних видів господарської діяльності на радіаційно небезпечних землях // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 298-305
1150365
  Кондратьєва Н.М. Правове регулювання здійснення права спільної часткової власності на майно за цивільним та земельним кодексами // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 349-357. – ISSN 1563-3349
1150366
  Короленко В. Правове регулювання здійснення профспілками представництва прав та інтересів працівників у ході процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-26.
1150367
  Кожевникова В.О. Правове регулювання здійснення та обмеження окремих майнових прав подружжя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 154-157. – ISSN 2219-5521
1150368
  Данилова Т. Правове регулювання земель залізничного транспорту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331
1150369
  Ковтун А. Правове регулювання земель, на яких розташовуються пам"ятники культурної спадщини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 30-34
1150370
  Кулішенко О.Ю. Правове регулювання земельних відносин в Гетьманській Україні у період другої половини XVII - кінця XVIII століття : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кулішенко Олена Юріївна : М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 209 л. – Бібліогр.: л. 185-209
1150371
  Кулішенко О.Ю. Правове регулювання земельних відносин в Гетьманській Україні у період другої половини XVII - кінця XVIII століття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кулішенко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1150372
  Шевцова Ю.В. Правове регулювання земельних заставних відносин в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Шевцова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 224л. + Додатки: л.204-224. – Бібліогр.: л.182-203
1150373
  Шевцова Ю.В. Правове регулювання земельних заставних відносин в Україні : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.06 / Шевцова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1150374
  Лисенко Я.О. Правове регулювання земельних юрисдикційних відносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лисенко Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 190 л. – Бібліогр.: л. 165-190
1150375
  Лисенко Я.О. Правове регулювання земельних юрисдикційних відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лисенко Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
1150376
  Рубанок В.Є. Правове регулювання земельнихвідносин у Київскій Русі та феодально роздробленій Русі // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-13
1150377
  Махінова А. Правове регулювання земельного серверуту: колізії та прогалини, які існують у Земельному та Цивільному кодексі України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 43-45
1150378
  Махінова А. Правове регулювання земельного сервітуту: колізії та прогалини, які існують у Земельному та Цивільному кодексі України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 87-90.
1150379
  Кудінов В. Правове регулювання земельної реформи в Україні: окремі аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 211-214
1150380
  Губань Р. Правове регулювання землеустрою та ведення державного земельного кадастру // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-28.
1150381
  Серьогін С. Правове регулювання зловживання корпоративними правами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 129-131
1150382
  Тиха А.П. Правове регулювання змін трудових функцій за трудовим договором // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 144-151. – ISBN 978-966-2740-96-7


  Стаття присвячена дослідженню правового регулювання трудових функцій за трудовим договором. Проаналізовані різні підходи науковців до визначення терміна "трудова функція" у юридичній науці та визначено на їх основі комплекс ознак, які характерні для ...
1150383
  Тиха А.П. Правове регулювання змін трудового договору : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05, 081 / Тиха Аліна Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 235 арк. – Додатки: арк. 235. – Бібліогр.: арк. 8, 204-234 та в додатках: арк. 235
1150384
  Чернега А.П. Правове регулювання зміни прізвища дитини її батьками за законодавством України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 164-170.
1150385
  Гавриленко О.А. Правове регулювання зобов"язальних відносин в античних Афінах і державах Північного Причорномор"я: спільне та особливе // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 227-234.
1150386
  Нелін О. Правове регулювання зобов"язальних відносин на українських землях (ІХ-ХІХ ст.) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 4-8. – ISSN 2308-9636


  Стаття присвячена правовому регулюванню зобов"язальних відносин на українських землях (IX-XIX ст.). Проаналізовано проблеми, що виникали при реалізації зобов"язально-договірних відносин в Україні, та обгрунтовано доцільність запозичення норм, ...
1150387
  Грінвіча О.О. Правове регулювання зовнішніх зносин ЄС - США в сфері безпеки та оборони // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 548-554. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються питання правового регулювання зовнішніх зносин ЄС з основним партнером - США, зокрема у сфері безпеки та оборони.
1150388
  Лазебник Л.Л. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Лазебник Л.Л., Данілов О.Д.; Нац. академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005. – 158с. – ISBN 966-337-017-3
1150389
  Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник / В.В. Поєдинок; Ред. В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 288с. – ISBN 966-667-228-6
1150390
  Баран А.В. Правове регулювання зовнішньої політики та міжнародних відносин Української держави у добу Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 145-148. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5


  Згадуються професори КУ - М. Грушевський, М. Туган-Барановський.
1150391
  Пожидаєва М.А. Правове регулювання золотовалютних резервів України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 74-80
1150392
  Ріпенко А.І. Правове регулювання зонування земель (територій) в сучасних умовах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 480-486. – ISSN 1563-3349
1150393
  Мосьондз А. Правове регулювання і нагляд в сфері кредитної кооперації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.65-71. – ISSN 0132-1331
1150394
  Коваленко Т.О. Правове регулювання ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин як гарантія безпечності та якості продукції тваринництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-27. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Досліджується розвиток законодавства України у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин, визначаються поняття та етапи здійснення зазначених заходів, пропонується прийняти спеціальний закон про ідентифікацію і реєстрацію ...
1150395
  Осика С.Г. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові заходи / С.Г. Осика; Українська академія зовнішньої торгівлі; Благодійна організація "Центр досліджень СОТ, розвитку торгового права і практи. – Київ, 2003. – 448с. – ISBN 966-7666-11-5
1150396
   Правове регулювання імпорту: антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи : Підручник / Українська академія зовнішньої торгівлі;Авт.:С.Г.Осика, В.В.Коновалов, О.О.Покрещук. – Київ, 2001. – 639с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-7666-11-5
1150397
  Сащенко І. Правове регулювання інвестицій сільських територій за законодавством ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 57-60
1150398
  Червова Л.Г. Правове регулювання інвестиційної діяльності : фінансовий механізм / Л.Г. Червова, М.І. Назарчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 68-69. – Бібліогр.: 8 назв
1150399
  Стефанишин Г.С. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні / Г.С. Стефанишин, О.І. Лиса // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 302-308. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1150400
  Лук"яненко О.В. Правове регулювання інвестиційної діяльності: аналіз і вдосконалення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (52). – С. 231-237
1150401
  Лозицька К.О. Правове регулювання інвестування в навколишнє природне середовище в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лозицька Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 241 л. – Додатки: л. 205-241. – Бібліогр.: л. 181-204
1150402
  Лозицька К.О. Правове регулювання інвестування в навколишнє природне середовище в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лозицька Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1150403
  Фещук В. Правове регулювання інвестування у сфері накопичувального пенсійного страхування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 55-57.
1150404
  Зельдіна О. Правове регулювання інноваційної діяльності в умовах технопарків України: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331
1150405
  Гришкова М.М. Правове регулювання інноваційної діяльності університетів Фінляндії // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 61-67. – ISBN 978-617-625-000-5
1150406
  Сердюк М.А. Правове регулювання іноземного інвестування в Україні / М.А. Сердюк, О.Г. Розметова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-35. – (Економіка ; Вип. 50)


  Проаналізовано законодавчу та нормативну базу інвестиційної діяльності в Україні.
1150407
  Степанченко О.С. Правове регулювання іноземного інвестування в Україну (XIX - поч. XX ст.) : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.01 / Степанченко Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 175-203
1150408
  Степанченко О.С. Правове регулювання іноземного інвестування в Україну (XIX - поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Степанченко Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1150409
  Саєнко В.В. Правове регулювання інсайдерської торгівлі в державах Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-79. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Висвітлюється історія і сучасний стан правового регулювання інсайдерської торгівлі в Європейському Союзі як на рівні міждержавних органів, так і на прикладі окремих держав-учасниць. Аналізуються позитивні наслідки прийняття Радою ЄЕС Директиви "Щодо ...
1150410
  Скриль С.А. Правове регулювання інститутів політичної системи в умовах глобалізації // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 97-103


  На прикладі держав ЄС та України.
1150411
  Коломоєць Т. Правове регулювання інституту відводу (самовідводу) в адміністративному судочинстві : Зарубіжний досвід, загальні положення та вектори їх запозичення / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 108-116


  Проблемні аспекти.
1150412
  Рева К.Є. Правове регулювання інституту громадянства в Українській Народній Республіці // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 44-48. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1150413
  Бобонич Є.Ф. Правове регулювання інституту економічної концентрації суб"єктів господарювання за конкурентним законодавством України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 128-136. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу сутності та змісту категорії "економічна концентрація суб"єктів господарювання" в конкурентному законодавстві України. Зазначене завдання вирішується крізь призму аналізу видів правочинів і дій найбільш потужних в економічному ...
1150414
  Ващук Б.Л. Правове регулювання інституту цивільного позову: окремі питання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 302-307. – ISSN 1563-3349
1150415
  Олефір А. Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в Угоді про // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 79-93
1150416
  Олефір А. Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в угоді про асоціацію України та ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 26 назв
1150417
  Жилінкова І. Правове регулювання Інтернет-відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С. 124-128. – ISSN 0132-1331
1150418
  Красноступ Г. Правове регулювання Інтернет-засобів масової інформації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 82-87
1150419
  Пархоменко Н. Правове регулювання Інтернет - ЗМІ в контексті інформаційної безпеки: міжнародний досвід та українські перспективи // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.85-95
1150420
  Бевза А.С. Правове регулювання інформації у сфері державного регулювання ринку цінних паперів України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 165-177. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1150421
  Колодій І. Правове регулювання інформації як елемента державного управління в банківській сфері // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-12.
1150422
  Шашенков Я.О. Правове регулювання інформаційних відносин в Інтернет-просторі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 303-308. – ISSN 1563-3349
1150423
  Косиця О.О. Правове регулювання інформаційного забезпечення адміністративної діяльності у сфері оподаткування у Російській Федерації // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 105-109
1150424
  Єсімов С.С. Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності фіскальної служби в контексті європейської інтеграції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 33-38. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1150425
  Ромащенко В. Правове регулювання інформаційного суспільства в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 100-104
1150426
  Цимбалюк В.С. Правове регулювання інформаційної безпеки в Україні: проблеми теорії та практики / В.С. Цимбалюк, А.В. Бабінська // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 22-30. – ISSN 2227-796X


  У статті пропонуються до розгляду окремі питання щодо доктринального визначення інформаційної безпеки як комплексної правової категорії, з екстраполяцією на триєдину його сутність: об"єкт правового регулювання, об"єкт правових наукових досліджень та ...
1150427
  Нашинець-Наумова Правове регулювання інформаційної безпеки в цивільній авіації: міжнародно-правовий аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 159-164. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
1150428
  Нашинець-Наумова Правове регулювання інформаційної безпеки корпорацій // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 95-99
1150429
  Малий В. Правове регулювання іпотеки землі: провідні поняття і категорії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 40-44. – ISSN 0132-1331
1150430
  Рибачок В.А. Правове регулювання іпотечних правовідносин та роль нотаріуса у їх оформлені в радянському праві під час першої кодифікації цивільного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 179-183
1150431
  Грищук Н. Правове регулювання іпотечного кредитування та іпотечних ринків в Україні // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 15-19. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1150432
  Теленик С.С. Правове регулювання казначейського виконання місцевих бюджетів в Україні (проблеми теорії та практики) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Теленик Сергій Сергійович ; Служба безпеки України, Нац. акад. служби безпеки України. – Київ, 2013. – 210 л. – Додатки: л. 193-210. – Бібліогр.: л. 167-192
1150433
  Теленик С.С. Правове регулювання казначейського виконання місцевих бюджетів в Україні (проблеми теорії та практики) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Теленик Сергій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1150434
  Кашканова Н. Правове регулювання клінічних випробувань лікарських засобів та їхнє місце в медико-біологічному дослідженні людини // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 80-88


  Розглянуто спірні питання патентного права у сфері вищої освіти (на прикладі США та України). Проаналізовано чинне право України та США з питання охорони патентних прав у сфері вищої освіти. Виявлені проблеми українського правового регулювання ...
1150435
  Ващенко Юлія В"ячеславівна Правове регулювання клірингових розрахунків : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.07. / Ващенко Юлія В"ячеславівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 208 л. – Бібліогр.: л. 182-208
1150436
  Ващенко Юлія В"ячеславівна Правове регулювання клірингових розрахунків : Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. / Ващенко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1150437
  Бойко Н. Правове регулювання клонування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 31-42.
1150438
  Жмур Н.В. Правове регулювання комерційних прав у міжнародному повітряному праві // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 19-25. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1150439
  Гальчук І.С. Правове регулювання комерційної діяльності вузів за кордоном на сучасному етапі // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1150440
  Черемнова А.І. Правове регулювання комерційної реклами в Україні : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.04 / Черемнова А.І.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14
1150441
  Байрак Д.В. Правове регулювання комерційної таємниці в трудових відносинах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Байрак Дарія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 177-196
1150442
  Байрак Д.В. Правове регулювання комерційної таємниці в трудових відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Байрак Дарія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1150443
  Коваленко Ю. Правове регулювання компенсації екологічної шкоди у сфері теплової енергетики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 126-130. – ISSN 2307-8049
1150444
  Сіньова Л. Правове регулювання компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 254-257. – ISBN 978-617-7069-17-0
1150445
  Дерець В.А. Правове регулювання компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 103-108.
1150446
  Локтєва Н.В. Правове регулювання комплексного використання водних ресурсів Дніпровського басейну : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Локтєва Н.В.; МОіНУ; Одеська нац. юридична акад. – Київ, 2007. – 216л. – Бібліогр.: л. 176 - 208
1150447
  Локтєва Н.В. Правове регулювання комплексного використання водних ресурсів Дніпровського басейну : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.06 / Локтєва Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1150448
  Токарська А.С. Правове регулювання комунікативної правничої діяльності через засоби масової комунікації / А.С. Токарська, М.Й. Штангрет // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 308-312. – ISBN 966-435-028-1
1150449
  Нижний А. Правове регулювання конклюдентних дій за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 56-61
1150450
  Смирнова К.В. Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика : монографія / К.В. Смирнова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Одеса : Фенікс, 2015. – 429, [3] с. – Бібліогр.: с. 372-429. – ISBN 978-966-438-853-2


  У пр. № 1697745 напис: Шановному Леоніду Васильовичу, Вчителю і Наставнику з глибокою повагою від автора. Підпис.
1150451
  Смирнова К.В. Правове регулювання конкуренції в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 145-153


  Стаття присвячена аналізові розділу Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом щодо регулювання конкуренції. Обґрунтовано, що політика конкуренції є одним з ключових елементів заснування та ефективного функціонування зони вільної торгівлі. ...
1150452
  Андрощук Г. Правове регулювання конкуренції у Литовській Республіці // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 58-61. – ISSN 1608-6422
1150453
  Рижук І.В. Правове регулювання конституційно-правової відповідальності парламентаріїв в Україні та зарубіжних країнах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 42-48. – ISSN 2078-9165
1150454
  Алла Гелич Правове регулювання контролю за безпекою цивільної авіації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 7-9.
1150455
   Правове регулювання контролю у сфері забезпечення екологічної безпеки // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 554. – ISBN 978-617-566-151-2


  Анотація на 9-й розділ книги.
1150456
  Євстігнєєв А.С. Правове регулювання контролю у сфері забезпечення екологічної безпеки // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 555-557. – ISBN 978-617-566-151-2
1150457
  Стахєєва Г.О. Правове регулювання концентрації підприємств в Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Стахєєва Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 235 л. – Додатки: л. 227-235. – Бібліогр.: л. 204-226
1150458
  Стахєєва Г.О. Правове регулювання концентрації підприємств в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. / Стахєєва Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1150459
  Гладкий С.О. Правове регулювання кооперації: авторитарна модель та її ліберальна альтернатива (історичний аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-33.
1150460
  Шем"яков О. Правове регулювання користування надрами для цілей, не пов"язаних із видобуванням корисних копалин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 76-81. – ISSN 0132-1331
1150461
  Харенко О. Правове регулювання корпоративних відносин в акціонерних товариствах // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2006. – № 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – С. 15-24.
1150462
  Корецький М.Х. Правове регулювання корпоративного управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 54-59. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1150463
  Утко Масляник Правове регулювання космічної діяльності за національним законодавством держав-членів ЄС // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 100-104
1150464
   Правове регулювання кредитних відносин в Україні : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 416с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-81-9
1150465
  Сідак М.В. Правове регулювання кредитних відносин у Чехії та Словаччині // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.56-60. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1150466
  Сударенко О.В. Правове регулювання кредитування будівництва житла за програмою "доступне житло" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 147-151
1150467
  Зоткіна М. Правове регулювання кридитування сільськогосподарських товаровиробників // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 147-148
1150468
  Копієвська О.Р. Правове регулювання культурного простору Франції як основа національної ідеї // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 49-50.
1150469
  Єлькін С.В. Правове регулювання ландшафтного використання та охорони земель в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Єлькін Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1150470
  Єлькін С.В. Правове регулювання ландшафтного використання та охорони земель в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Єлькін Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 247 л. – Додаток: л. 190-191. – Бібліогр.: л. 192-247
1150471
  Трофімова Олександра Вячеславівна Правове регулювання лізингової діяльності : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Трофімова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 232л. – Бібліогр.: л. 199 - 232
1150472
  Трофімова Олександра Вячеславівна Правове регулювання лізингової діяльності : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Трофімова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1150473
  Трофімова О.В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні : Монографія / Трофімова О.В., КНУТШ. – Київ : КИТ, 2005. – 216с. – ISBN 966-8550-30-7
1150474
  Бірюков О.М. Правове регулювання ліквідації неспроможних банків: проблеми і шляхи їх розв"язання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 124-129
1150475
  Повар П.О. Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 - господар. право, господар.-процес. право / Повар П.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 229 л. + Додатки : л. 219-229. – Бібліогр.: л. 191-218
1150476
  Повар П.О. Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Повар П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1150477
  Киндюк Б. Правове регулювання лісівництва українськими радянськими органами влади за часи громадянської війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 82-84. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута історія розвитку українського радянського лісового права в роки громадянської війни. Показана наявність самостійної правотворчості й прямого запозичення законодавчих актів РСФСР для вирішення проблем лісової галузі. В статье ...
1150478
  Заверюха М.М. Правове регулювання лісового сервітуту за лісовим та земельним законодавством України / М.М. Заверюха, О.В. Степська // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 109-111. – ISBN 978-966-419-269-6
1150479
  Киндюк Б. Правове регулювання лісової монополії й експорту деревини в перші роки Радянської влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 114-118
1150480
  Кіндюк Б.В. Правове регулювання лісової справи в українській державі Павла Скоропадського // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 9-17. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1150481
  Коритко Л.Я. Правове регулювання лісосплаву австрійським законодавством XIX століття // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 84-88
1150482
  Панасюк О. Правове регулювання локальної контрольно-наглядової діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1150483
  Панасюк О. Правове регулювання локальної контрольно-наглядової діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-94. – ISSN 0132-1331
1150484
  Рєзнік О.І. Правове регулювання майнових та особистих немайнових відносин подружжя за німецьким середньовічним міським правом // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 120-129. – ISSN 1563-3349
1150485
  Черкасов А.А. Правове регулювання маркетингової (рекламної) діяльності в Україні та Європейському Союзі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 81-87. – ISSN 0201-7245
1150486
  Струтинська-Струк Правове регулювання маркування продукції з генетично-модифікованими компонентами // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 63-67. – (Правознавство ; Вип. 427)
1150487
  Кузнець Ю. Правове регулювання матеріального становища православного духовенства в українських губерніях Російської імперії ХІХ століття // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 161-163. – ISBN 978-617-7069-28-6
1150488
  Бакуменко М. Правове регулювання медичних оглядів в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 237-242. – ISSN 0132-1331
1150489
  Радиш Я.Ф. Правове регулювання медичної діяльності (за матеріалами наукових праць російських авторів) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 199-202. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1150490
  Занфірова Т.А. Правове регулювання медичної діяльності в Україні: генезис і тенденції розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 22-32. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1150491
  Подковенко Т. Правове регулювання медіації у європейському праві / Т. Подковенко, Н. Фігун // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 22-29. – ISSN 2524-0129
1150492
  Гопанчук В. Правове регулювання медіації як способу вирішення цивільно-правових спорів. Світовий досвід та перспективи для України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 108-118
1150493
  Старостенко Д.М. Правове регулювання межування земель в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право / Старостенко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 249л. + Додатки : л.221-249. – Бібліогр. : л.187-220
1150494
  Старостенко Д.М. Правове регулювання межування земель в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Старостенко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1150495
  Крупко Я.М. Правове регулювання механізму реалізації принципів розподілу коштів між бюджетами // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 155-161. – ISSN 2078-9165


  Стаття присвячена виявленню перспектив впровадження механізму реалізації принципів розподілу коштів між бюджетами, а також аналізу структурних елементів та процесу реалізації самого механізму.
1150496
  Овдієнко В.В. Правове регулювання мисливства в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 243-250. – ISSN 0201-7245
1150497
  Оніщик Ю.В. Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу: фінансово-правовий аспект : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Оніщик Ю.В.; Оніщук Юрій Віталійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 440 л. – Додатки: л. 419-440. – Бібліогр.: л. 367-418
1150498
  Оніщик Ю.В. Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу: фінансово-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Оніщик Юрій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 44 с. – Бібліогр.: 45 назв
1150499
  Предраг М. Правове регулювання митних відносин між Україною та Чорногорією // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 1 (97). – С. 44-49
1150500
  Москаль Г.Г. Правове регулювання міграційними процесами в країнах СНД // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 218-227. – (Юридична ; Вип. 1)
1150501
  Чехович С.Б. Правове регулювання міграційних процесів в Україні. : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чехович С.Б.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 16с.
1150502
  Гаврушко Юлія Филимонівна Правове регулювання міграційних процесів на універсальному та єврорегіональному рівнях : Автореф. дис. ... канд. .юрид. наук: 12.00.11 / Гаврушко Ю.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1150503
  Гаврушко Юлія Филимонівна Правове регулювання міграційних процесів на універсальному та єврорегіональному рівнях : Дис. ... канд. .юрид. наук: 12.00.11 / Гаврушко Ю.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 204л. – Бібліогр.: л. 184- 204
1150504
  Павлів-Самоїл Правове регулювання міграційних процесів: становлення і перспективи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 106-116. – (Юридична ; Вип. 1)
1150505
  Чехович Сергій Болеславович Правове регулювання міграційніх процесів в Україні : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чехович Сергій Болеславович; Ін-т законодавства ВР України. – Київ, 1998. – 231л. – Бібліогр.: л. 203-213
1150506
  Світлицька В.М. Правове регулювання міжбюджетних відносин між органами державної влади та місцевого самоврядування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 150-157. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1150507
  Шутак І.Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин : [навч. посібник для студ. вищих навч. закл.] / І.Д. Шутак. – Київ : Алерта, 2012. – 411, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-566-111-6
1150508
  Худоян З.Ф. Правове регулювання міжнародних культурних стосунків // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 19-22. – ISBN 966-594-145-Х
1150509
  Столярський О.В. Правове регулювання міжнародних перевезень : навч. посібник / О.В. Столярський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2012. – 318, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-991-1
1150510
  Каспрук О. Правове регулювання міжнародних перевезень // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 218-220
1150511
  Довжук О.В. Правове регулювання міжнародних приватних трудових відносин на сучасному етапі (матеріально-правовий аспект) : Автореф. ... дис. канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Довжук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
1150512
  Довжук О.В. Правове регулювання міжнародних приватних трудових відносин на сучасному етапі. (матеріально-правовий аспект) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Довжук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 202л. – Бібліогр.: л. 184 - 202
1150513
  Довгерт А.С. Правове регулювання міжнародних трудових відносин. : Автореф... доктора юрид.наук: 12.00.03 / Довгерт А.С.; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1994. – 49л.
1150514
  Серьогін Олександр Юрійович Правове регулювання міжнародних туристичних відносин : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Серьогін Олександр Юрійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 202 л. – Бібл.: л.187-202
1150515
  Серьогін Олександр Юрійович Правове регулювання міжнародних туристичних відносин : Автореф. дис. ... канд.юрид. наук:12.00.03 / Серьогін О.Ю.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 21 с.
1150516
  Гришко С. Правове регулювання міжнародного арбітражу в Україні. Плани на наступну "п"ятирічку" // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 31
1150517
  Моліцький С. Правове регулювання міжнародного співробітництва органів прокуратури України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.5-10
1150518
  Алієва-Барановська Правове регулювання міжнародного туризму // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 207-212
1150519
  Смолин Я.В. Правове регулювання міжнародного факторингу (сучасний стан та тенденції розвитку) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 272-279


  Ця стаття присвячена питанням правового регулювання міжнародних факторингових операцій. Аналізується розвиток джерел правового регулювання у відповідній сфері. Досліджується співвідношення соціальних регуляторів в механізмі правового регулювання ...
1150520
  Братко І.В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Братко І.В. ; Український державний ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – 222 л. + Додаток: л. 216-222. – Бібліогр.: л. 186-215
1150521
  Братко І.В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Братко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1150522
  Мозіль Зоряна Мар"янівна Правове регулювання міжнародної торгівлі в рамках Європейського Союзу : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Мозіль З. М.; Львівськ. нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів, 2004. – 219л. – Бібліогр.: л.197-219
1150523
  Мозіль Зоряна Мар"янівна Правове регулювання міжнародної торгівлі в рамках Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Мозіль З.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв.
1150524
  Мозіль З. Правове регулювання міжнародної торгівлі в рамках Європейського Союзу : Монографія / Зоряна Мозіль; МОНУ; Львівський національний університет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 199с. – ISBN 966-613-395-4
1150525
  Духовна О.В. Правове регулювання місцевих запозичень в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Духовна Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 204 л. – Бібліогр.: л. 179-204
1150526
  Духовна О.В. Правове регулювання місцевих запозичень в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Духовна Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1150527
  Кофлан В.М. Правове регулювання місцевих податків і зборів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 106-107. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – (Правознавство ; Вип. 227)
1150528
   Правове регулювання місцевих фінансів в Україні : монографія / [О.В. Солдатенко та ін. ; за заг. ред. О.В. Солдатенко] ; Держ. податк. служба України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т фінансового права. – Київ : Алерта, 2011. – 242, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-174-1
1150529
  Смирнова Т.С. Правове регулювання місцевого самоврядування в Україні : Навчальний посібник / Т.С. Смирнова. – Київ : КМ Академія, 2001. – 262 с. – ("Книга НаУКМА"). – ISBN 966-518-063-0
1150530
  Капіца Ю. Правове регулювання мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції в Європейському Союзі / Ю. Капіца, С. Ступак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 96-99. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто правове регулювання мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції в Європейському Союзі та за багатосторонніми міжнародними угодами. Наведено напрями адаптації законодавства України до законодавства ЄС у зазначеній сфері. The ...
1150531
  Корж Т. Правове регулювання молодіжного житлового кредитування в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 119-122. – ISSN 0132-1331
1150532
  Позняк Е.В. Правове регулювання моніторингу лісів в Україні з урахуванням міжнародних та європейських тенденцій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 247-251. – ISSN 2219-5521
1150533
  Бобонич Є.Ф. Правове регулювання монополій, захищених законом від конкуренції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 82-89. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу сутності та змісту категорії «монополія, захищена законом від конкуренції». Зазначене завдання вирішується крізь призму аналізу видів монополій, охоронюваних державою. Аналізуються правові основи регулювання державних, ...
1150534
  Барабаш Н. Правове регулювання набуття прав на земельні ділянки для потреб надрокористування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 111-114
1150535
  Яремич К. Правове регулювання набуття права власності на землю: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-17-0
1150536
  Кравчук І.М. Правове регулювання надання адміністративних послуг при використанні Інтернет-технологій // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 74-78
1150537
  Бойко Р.В. Правове регулювання надання адміністративних послуг центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його територіальними органами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 126-130
1150538
  Ханик Правове регулювання надання банківських послуг в ЄС / Ханик, Посполітак Р. - // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.24-27
1150539
  Покатєва П.С. Правове регулювання надання будівельних послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 125-129. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1150540
  Голосніченко І. Правове регулювання надання державних управлінських послуг та вирішення адміністративних спорів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.86-89. – ISSN 0132-1331
1150541
  Нів"євський О.В. Правове регулювання надання державної допомоги в Європейському Союзі та в Україні. Шляхи адаптації законодавства України / Нів"євський О.В., Таран С.В., Лещенко Н.І. ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 179, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-364-680-0
1150542
  Олійник О. Правове регулювання надання надр у користування: проблемні питання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 161-167. – ISSN 0132-1331


  У статті розглянутоосновні ознаки, види, об"єкти, суб"єкти, зміст, умови й підстави виникнення та правове регулювання еколого-правових договірних відносин в Україні, здійснено розмежування їх з цивільно-правовими договірними відносинами, запропоновано ...
1150543
  Деревянко Б. Правове регулювання надання послуг з підвищення кваліфікації та надання освіти дистанційно // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 83-89


  Запропоновано стимулювати сумлінних роботодавців, які постійно організовують підвищення кваліфікації працівників:; відзначено економічну обгрунтованість для навчального закладу надання послуг дистанційно; визнано надання освітніх послуг дистанційно ...
1150544
  Похиленко І.С. Правове регулювання надання ритуальних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 176-179. – ISSN 2219-5521
1150545
  Федунів А.Д. Правове регулювання надання соціальних послуг громадянам похилого віку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Федунів Анатолій Дмитрович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1150546
  Чанишева Г.І. Правове регулювання надомної праці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 277-288. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1150547
  Грін О.О. Правове регулювання найму (оренди) майна і житлових приміщень (квартир) у Закарпатській Україні (1945-1946 р.) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 126-134. – ISSN 1563-3349
1150548
  Грін О. Правове регулювання найму (оренди) майна і житлових приміщень (квартир) у Закарпатській Україні (1945-1946 рр.) // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 61. – С. 3-9.
1150549
  Андрійчук О.В. Правове регулювання недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної політики держави : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Андрійчук Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 210 арк. – Бібліогр.: арк. 193-210
1150550
  Громенко Ю.О. Правове регулювання недобросовісної конкуренції у сфері реклами // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 18-21. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1150551
  Крупка Ю.М. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності : навчальний посібник [ для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів ] / Ю.М. Крупка, О.М. Гав"яз. – Київ : Атіка, 2008. – 184с. – ISBN 978-966-326-304-5
1150552
  Мельник О. Правове регулювання ненавігаційного використання транскордонних водних ресурсів: європейські стандарти та договірна практика України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 137-142.
1150553
  Музика Оксана Анатоліївна Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Музика О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 260л. + Додатки: л.236-260. – Бібліогр.: л.201-235
1150554
  Музика Оксана Анатоліївна Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України : Автореферат дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Музика О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 46 назв
1150555
  Мигалюк Л. Правове регулювання непойменованих договорів у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 96-100
1150556
  Владика С.А. Правове регулювання непрямого оподаткування в Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Владика Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 194-225
1150557
  Полякав Б.М. Правове регулювання неспроможності (банкрутства) в зарубіжних країнах (Англія, Німеччина, Росія, США, Франція) // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 144-146.
1150558
  Резніченко В.М. Правове регулювання нестандартних форм зайнятості працівників в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Резніченко Валентин Михайлович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 212 л. – Бібліогр.: л. 193-212
1150559
  Резніченко В.М. Правове регулювання нестандартних форм зайнятості працівників в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Резніченко Валентин Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1150560
  Потопальський С.С. Правове регулювання нікчемних та оспорюваних правочинів в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 235-242. – ISSN 1563-3349
1150561
  Железняк Н. Правове регулювання нормотворчої діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.102-108. – ISSN 0132-1331
1150562
  Мельник І.С. Правове регулювання нотаріального провадження щодо опротестування векселя : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Мельник І. С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1150563
  Мельник І.С. Правове регулювання нотаріального провадження щодо опротестування векселя : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Мельник І.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 230л. + Додатки: л.211-230. – Бібліогр.: л.184-210
1150564
  Шевчук Л. Правове регулювання нотаріальної діяльності в українському праві XVIII – I пол. XIX ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 227-237. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1150565
  Ус М. Правове регулювання ноу-хау як засобу отримання конкурентних переваг на ринку // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 156-158.
1150566
  Давидюк О.М. Правове регулювання об’єктів інноваційних відносин в проекті Інноваційного кодексу України // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 36-39. – ISBN 978-617-625-000-5
1150567
  Соколик К.В. Правове регулювання обігу благородних металів в Україні // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 179-184. – ISBN 978-617-7363-14-8
1150568
  Мензаренко Ю.Ю. Правове регулювання обігу зброї y 2O-x роках XX століття в Радянській державі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 503-512. – ISSN 1563-3349
1150569
  Льовочкіна В.М. Правове регулювання обігу земель за законодавством КНР та України: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Льовочкіна Валерія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1150570
  Ходос Л.В. Правове регулювання обігу інсайдерської інформації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 56-63
1150571
   Правове регулювання обігу цінних паперів : тези доповідей і повідомлень на науково-практичному семінарі 16 березня 2007 р. – Львів, 2007. – 76с.
1150572
  Прохоренко К. Правове регулювання обліку антропогенних викидів парникових газів та їх абсорбції за законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 82-86. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано стан чинного законодавства України на предмет правового регулювання обліку антропогенних викидів та абсорбції парникових газів з точки зору виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до ...
1150573
  Мельник Т.Г. Правове регулювання обліку оплати праці та обов"язкових зборів за національними стандартами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-67. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто характеристику державного регулювання оплати праці та обов"язкових зборів і його наслідки. Висвітлено проблеми правового регулювання оплати праці.
1150574
  Піддубна Д.В. Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової діяльності держави : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Піддубна Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 201л. – Бібліогр.: л.181-201
1150575
  Піддубна Д.В. Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової діяльності держави : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.07 - Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Піддубна Дарія Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
1150576
  Піддубна Д.В. Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової діяльності держави : монографія / Д.В. Піддубна. – Київ : Дорадо-Друк, 2010. – 151, [1] с. – Бібліогр.: с. 134-151. – ISBN 978-966-2077-18-6
1150577
  Бакалейко І.В. Правове регулювання обмеження монополій в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 11-13. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1150578
  Повханич Б. Правове регулювання обміну валюти в Україні: проблеми та шляхи вирішення // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 283-287. – ISBN 978-966-2075-20-5
1150579
  Забара І. Правове регулювання обміну інформацією в діяльності міжнародних організацій системи ООН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74-78. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання правового регулювання обміну інформацією в діяльності міжнародних організацій системи ООН. Автор досліджує питання становлення, розвитку, принципи та особливості обміну інформацією між міжнародними організаціями. В ...
1150580
  Латковська Т.А. Правове регулювання обов"язкових платежів і податків суб"єктів підприємницької діяльньсті : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Латковська Т. А.; МОУ, КУ ім. Шевченка. – К., 1995. – 21л.
1150581
  Савчак В.В. Правове регулювання обтяжень прав на землю за кордоном // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 127-135. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1150582
  Піддубна Д. Правове регулювання окремих аспектів обліку платників податків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-55. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто аспекти правового регулювання податкового обліку. Особливу увагу приділено недолікам термінології законодавчих актів у галузі податкового обліку, проблемам податкового обліку відокремлених підрозділів, питанню об"єднання податкового та ...
1150583
  Ковальчук І.В. Правове регулювання опадаткування населення українських земель у складі Російської Імперії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 69-74.
1150584
  Пожидаєва А М. Правове регулювання операцій з електронними грошима в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (9) : Ювілейний. – С. 87-95. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено розкриттю змісту операцій з електронними грошима за законодавством України. Досліджується питання порядку випуску електронних грошей банками-емітентами. Аналізуються проблемні аспекти використання електронних грошей суб"єктами. ...
1150585
  Малишев О.О. Правове регулювання опіки над душевнохворими за доби Російської імперії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 59-62
1150586
  Морозова С.Є. Правове регулювання опіки та піклування за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Морозова С.Є. ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 23 назв.
1150587
  Головачова А.О. Правове регулювання оплати праці державних службовців в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Головачова Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 12 назв
1150588
  Агєнтаєва Правове регулювання оплати праці державних службовців у Федеративній Республіці Німеччині / Агєнтаєва, В // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 30-34. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1150589
  Божко В. Правове регулювання оплати праці на початку 80-х років XX століття // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 94-99
1150590
  Шевченко Н.Л. Правове регулювання оплати праці працівників прокуратури України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Шевченко Наталя Леонідівна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1150591
  Божко В. Правове регулювання оплати праці працівників фабрично-заводської промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-50. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню механізму правового регулювання оплати праці працівників фабрично-заводської промисловості на початку ХХ століття на території сучасної України та матеріалів правозастосовної практики винагороди за працю. Статья посвящена ...
1150592
  Васильєв Є. Правове регулювання оподаткування в перші роки незалежності України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 77-79
1150593
  Тополь Ю.О. Правове регулювання оподаткування кредитних спілок / Ю.О. Тополь, В.П. Новак // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 220-225. – (Право. Економіка. Управління)
1150594
  Шкільова Н.В. Правове регулювання оподаткування нерухомості в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шкільова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1150595
  Шкільова Н.В. Правове регулювання оподаткування нерухомості в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шкільова Наталія Володимирівна ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 203 л. – Бібліогр.: л. 183-203
1150596
  Білошкап В.О. Правове регулювання оподаткування осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (фрілансерів): порівняльний аналіз законодавства України та Німеччини // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 119-124. – ISSN 2072-8670
1150597
  Коритко Л. Правове регулювання оподаткування суб"єктів господарювання Східної Галичини та Буковини в австро-угорський період // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 129-131. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1150598
  Мостовенко С.М. Правове регулювання оподаткування фізичних осіб при здійсненні операцій з цінними паперами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мостовенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 238 арк. – Додатки: арк. 226-238. – Бібліогр.: арк. 197-225
1150599
  Мостовенко С.М. Правове регулювання оподаткування фізичних осіб при здійсненні операцій з цінними паперами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мостовенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1150600
  Берназюк І.М. Правове регулювання опозиційної діяльності в Україні: постановка проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 212-217. – ISSN 1563-3349
1150601
  Киндюк Б. Правове регулювання органами Радянської влади націоналізації українських лісів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 126-129
1150602
  Іншин М.І. Правове регулювання організації праці : навч. посібник / М.І. Іншин, А.М. Соцький, В.І. Щербина ; М-во освіти і науки України. – Харків : Диса плюс, 2013. – 446, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 210-219 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-11-3


  На форз. екз. № 1684728 дарчий надпис: Шановній Нелі Юріївні з найкращими побажаннями та вдячністю від авторів 03.03.2014 р.
1150603
  Волощук Т.В. Правове регулювання організації праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Волощук Тарас Володимирович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1150604
  Соцький А.М. Правове регулювання організації праці у контексті сучасного розвитку економіки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Соцький Артур Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1150605
  Соцький А.М. Правове регулювання організації праці у контексті сучасного розвитку економіки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Соцький Артур Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 200 л. – Бібліогр.: л. 184-200
1150606
  Єрмолаєв В. Правове регулювання організації роботи Верховної Ради Української РСР // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 57-65. – ISSN 1993-0909
1150607
  Подковенко Т.О. Правове регулювання організації та діяльності Збройних Сил у період гетьманату Павла Скоропадського // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 142-147. – ISSN 1563-3349
1150608
  Коваль М. Правове регулювання організаційно-управлінських відносин при наданні публічно-владних послуг / М. Коваль, І. Ковбас // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 39-46
1150609
  Зайцева Т.О. Правове регулювання організаційної діяльності міжколгоспних будівельних і проектних організацій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 25-30. – (Серія права ; № 7)


  Решения мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК КПСС (1965 г.) о расширении оперативной хозяйственной самостоятельности промышленных предприятий, нашедшие подтверждение в решениях XXIII съезда КПСС, в значительной степени касаются межколхозных ...
1150610
  Сонюк В. Правове регулювання оренди майна в аграрному секторв економіки: шляхи вдосконалення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.114-116. – Бібліогр.: 0 н. – ISSN 0132-1331
1150611
  Апанасенко К. Правове регулювання оренди основних фондів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.100-103
1150612
  Резнікова В.В. Правове регулювання осередницької діяльності на ринку цінних паперів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 35-44
1150613
  Гриб Н. Правове регулювання основних прав громадян за австрійською конституцією 1867 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 52-60. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1150614
  Озель В.І. Правове регулювання особистих немайнових відносин батьків і дітей в Україні у X - XIX ст. (історико-правовий аспект) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 134-139. – ISSN 1563-3349
1150615
  Коваль Л.М. Правове регулювання особистих немайнових прав соціалістичних організацій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 89-91. – (Серія права ; № 12)


  В этой статье рассматривается регулирование личных неимущественных прав социалистических организаций. Перечисляются личные неимущественные права социалистических организаций, а также нормативные акты, которыми они регулируются.
1150616
  Хвасенко А. Правове регулювання особистого селянського господарства громадян // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.40-42. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1150617
  Логвиненко Б.О. Правове регулювання охорони здоров"я громадян в Україні: актуальні проблеми // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 100-105. – ISSN 2306-9082
1150618
  Оверковська Тетяна Правове регулювання охорони земель від забруднення та псування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 57-62
1150619
  Кудінов В. Правове регулювання охорони земель: стан та перспективи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 104-107
1150620
  Герасименко Я.О. Правове регулювання охорони й використання тваринного світу // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. – ISSN 0201-7245
1150621
  Олійник О. Правове регулювання охорони надр за законодавством України : (окремі аспекти) : монографія / Олександр Олійник ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2011. – 139, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-139 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-1502-22-1
1150622
  Чомахашвілі О.Ш. Правове регулювання охорони озонового шару // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 126-127. – ISBN 978-966-2781-18-2
1150623
  Третяков Є.А. Правове регулювання охорони праці працівників сільського господарства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Третяков Євген Андрійович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 195 л. – Бібліогр.: л. 177-195
1150624
  Третяков Є.А. Правове регулювання охорони праці працівників сільського господарства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Третяков Євген Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1150625
  Сорвачов О.В. Правове регулювання охорони промислових зназків в ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 197-200
1150626
  Осіпов С. Правове регулювання охорони та відтворення цінних риб як об"єкта природоресурсного права адміністративно-правничими способами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 56-59.
1150627
  Мудрова О. Правове регулювання охорони територій та об"єктів природно-заповідного фонду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-57
1150628
  Денисевич А.Ю. Правове регулювання оцінки професійного рівня працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Денисевич Антон Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 10 назв
1150629
  Факас І.Б. Правове регулювання пенсійного забезпечення громадян України, які виїджають на постійне проживання за кордон // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 71-75
1150630
  Шумило М.М. Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців : монографія / М.М. Шумило ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-521-547-9
1150631
  Швець В.О. Правове регулювання пенсійного забезпечення суддів в Україні : монографія / В.О. Швець. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 182-207. – ISBN 978-966-667-500-5
1150632
  Сільченко С. Правове регулювання пенсійної системи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 141-143
1150633
  Булгакова Ірина Валеріївна Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. / Булгакова Ірина Валеріївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 201 л. – Бібліогр.: л. 185-201
1150634
  Булгакова І.В. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Булгакова І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1150635
  Клепікова Ольга Вікторівна Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Клепікова Ольга Вікторівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 227 л. – Бібліогр.: л. 211 - 227
1150636
  Клепікова Ольга Вікторівна Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Клепікова О. В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1150637
  Григоров О. Правове регулювання перевезень небезпечних вантажів повітряним транспортом: міжнародні та національні стандарти // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 63-67


  У статті досліджуються міжнародно-правові стандарти безпеки транспортування небезпечних вантажів повітряними суднами. Особлива увага приділяється стандартам та рекомендованій практиці, виробленим групою експертів ООН, МАГАТЕ та ІКАО. Крім того, автор ...
1150638
  Бек М.В. Правове регулювання передачі даних ДЗЗ з супутника на наземні станції прийому, обробки та розповсюдження цих даних: міжнародний та національний стандарт // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 122-124
1150639
  Сляднєва Г.О. Правове регулювання передачі комерційної таємниці в договірних відносинах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 165-170. – (Право. Економіка. Управління)
1150640
  Гафурова О.В. Правове регулювання передачі об"єктів соціальної інфраструктури села в комунальну власність // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 3-7. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
1150641
  Капіца Ю. Правове регулювання передачі технологій в Європейському Союзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто правове регулювання передачі технологій в Європейському Союзі. Наведені напрямки адаптації законодавства України до законодавства ЄС у зазначеній сфері. The legal regulation of technology transfer in the European Union is analyzed. The main ...
1150642
  Шеверєва В.Є. Правове регулювання передвиборної агітації в зарубіжних країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 255-262. – ISSN 0201-7245
1150643
  Карнаух В.С. Правове регулювання переддоговірних відносин в ЄС та Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Карнаух Вадим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 226 арк. – Бібліогр.: арк. 189-226
1150644
  Додін Є.В. Правове регулювання переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України : монографія / Є.В. Додін, Н.О. Коваль, В.В. Прокопенко. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 165, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 140-160. – ISBN 978-617-7096-29-9
1150645
  Бабенко Н.Є. Правове регулювання переміщення культурних цінностей через митний кордон України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.50-53
1150646
  Стародубцев А. Правове регулювання переміщення по службі працівників органів внутрішніх справ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 97-99. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті уточнено поняття "переміщення по службі працівників органів внутрішніх справ", визначено особливості його правового регулювання та процедури реалізації. В статье уточнено понятие "перемещение по службе сотрудников органов внутренних дел", ...
1150647
  Смолярова М.Л. Правове регулювання переміщень і переведень науково-педагогічних працівників // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 94-99. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1150648
  Синкова О. Правове регулювання перерозподілу повноважень і підзвітності в органах виконавчої влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 74-77.
1150649
  Золотухіна Л.О. Правове регулювання першого працевлаштування за чинним Кодексом законів про працю та проектом Трудового кодексу України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 220-225
1150650
  Додін Є.В. Правове регулювання питань впровадження досягнень науки і техніки у виробництво // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
1150651
  Лялюк О.Ю. Правове регулювання питань територіальної організації влади в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 60-68. – ISSN 2224-9281
1150652
  Половко І. Правове регулювання підготовки вчителів за проектом статуту Київського університету Св. Володимира 1833 р // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 146-149


  На основі аналізу статуту автор визначає особливі завдання університету, які полягали в підготовці вчителів, здатних провести ідеологію Російської імперії в життя.
1150653
  Бойко М.Д. Правове регулювання підприємництва в Україні : навчально-практичний посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2007. – 712 с. – ISBN 978-966-326-252-9
1150654
  Гарагонич О.В. Правове регулювання підприємництва в Чехії та Словаччині: теоретичні аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.62-66. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1150655
  Гарагонич О.В. Правове регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках / Гарагонич Олександр Васильович, Бисага Юрій Михайлович ; МОНУ ; Ужгородський національний ун-т, Юридичний фак-т. – Ужгород : Ліра, 2005. – 176 с. – (Держава і право на зламі тисячоліть : світовий досвід і Україна). – ISBN 966-8266-22-6
1150656
  Свідерська М. Правове регулювання підстав для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 64-67.
1150657
  Харчук О.О. Правове регулювання підсудності в міжнародних морських перевезеннях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 276-279. – ISSN 2219-5521


  Автором розглянуто проблему підсудності у міжнародному морському перевезенні вантажів і важливість укладення договору морського перевезення. Визначено сторони в спорах, що виникають у зв’язку з договором морського перевезення. Проаналізовано також ...
1150658
  Самородов А. Правове регулювання повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин щодо розпорядження землями державної власності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 168-175. – ISSN 1993-0909
1150659
  Тищенко О. Правове регулювання повної матеріальної відповідальності працівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 92-95. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості та проблеми правового регулювання повної матеріальної відповідальності працівників. Peculiarities and problems of legal regulation of total pecuniary responsibility of workers are being explored.
1150660
  Мотрич А.І. Правове регулювання повної матеріальної відповідальності працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мотрич Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 183-199
1150661
  Жиравецький Тарас Правове регулювання поводження з небезпечними відходами в Україні // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2009. – № 4/5 (44/45). – С. 76-78.
1150662
  Юрескул В.О. Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Юрескул В.О.; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2008. – 239л. – Бібліогр.: л.189-239
1150663
  Юрескул В.О. Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.06 - земельне право, аграрне право, екол. право, природоресурсне право / Юрескул В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1150664
  Кронда О.Ю. Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кронда Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1150665
  Кронда О.Ю. Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кронда Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 206 с. – Бібліогр.: л. 176-206
1150666
  Рябота В. Правове регулювання поглинання акціонерних товариств // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 87-89.
1150667
  Кучерявенко М. Правове регулювання податкового контролю // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.107-114
1150668
  Загрішева Н. Правове регулювання податкового обліку нематеріальних активів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 61-66
1150669
  Шахов С.В. Правове регулювання податкової звітності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шахов С.В. ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2011. – 211 л. – Бібліогр.: л. 189-211
1150670
  Шахов С.В. Правове регулювання податкової звітності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шахов С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв.
1150671
  Когут О. Правове регулювання позикової праці в Україні та Канаді: порівняльний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 309-311. – ISBN 978-617-7069-28-6
1150672
  Скрицька Н.А. Правове регулювання політичної реклами на телебаченні в Україні та державах-членах ЄС: порівняльно-правовий аналіз // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 462-473
1150673
  Бойко І.В. Правове регулювання поліцейської діяльності в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 17-24. – ISSN 2072-8670
1150674
  Бобокал О.М. Правове регулювання порядку в"їзду іноземців в Україні і виїзду з України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 212-218. – ISSN 1563-3349
1150675
  Шараєвська Т.А. Правове регулювання порядку визначення правового статусу громадян, постраждалих у надзвичайних екологічних ситуціях в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 277-281


  Досліджено проблеми правового регулювання порядку визначення правового статусу громадян, постраждалих у надзвичайних екологічних ситуаціях в Україні.
1150676
  Стецюк Х. Правове регулювання порядку використання офіційної назви сучасної Української держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 175-177
1150677
  Тихонович Ю.С. Правове регулювання порядку звільнення працівників : автореф. дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.05 / Тихонович Юрій Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1150678
  Тихонович Ю.С. Правове регулювання порядку звільнення працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Тихонович Юрій Станіславович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 236 л. – Бібліогр.: л. 210-236
1150679
  Ротар Д. Правове регулювання порядку мобілізації фінансових ресурсів до спеціальних фондів коштів бюджетних установ // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 34-38
1150680
  Вареник О.С. Правове регулювання порядку припинення трудового договору за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вареник Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1150681
  Байталюк З.В. Правове регулювання порядку створення та діяльності політичних партій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 182-187. – ISSN 1563-3349
1150682
  Рєзнікова В.В. Правове регулювання посередництва у сфері господарювання (теоретичні аспекти) : монографія / Рєзнікова Вікторія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2010. – 706, [1] с. – Бібліогр.: с. 675-706 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8823-38-1
1150683
  Беседіна Т.І. Правове регулювання посередницьких операцій у зовнішньоекономічній діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 20-24.
1150684
  Рєзнікова В.В. Правове регулювання посередницької діяльності на товарному ринку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 94-103. – (0). – ISSN 2078-9165
1150685
  Лобач О. Правове регулювання поточних вимог в ході реабілітаційних процедур банкрутства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 86-96.
1150686
  Лобач О. Правове регулювання поточних вимог приватного та публічного характеру при ліквідації банкрута // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-104.
1150687
  Стреляний В.І. Правове регулювання поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Стреляний В.І. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
1150688
  Косарева А. Правове регулювання права власності на земельну ділянку // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-42
1150689
  Зигрій О. Правове регулювання права власності на лісові угіддя та об"єкти рослинного світу / О. Зигрій, Ю. Ковальчук, Т. Кондрат // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 167-173. – ISSN 2524-0129
1150690
  Пашинський А. Правове регулювання права власності подружжя в законодавстві Французької Республіки // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 251-254
1150691
  Андрусів У.Б. Правове регулювання права інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні: проблеми та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 201-207. – ISSN 2219-5521
1150692
  Лазор Л. Правове регулювання правосуб"єктності у сфері трудового права в ринкових умовах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 108-114. – ISSN 0132-1331


  Досліджено поняття, місце і роль правосуб"єктності у сфері трудового права, обгрунтовано доцільність диференційованого підходу до поняття правосуб"єктності працівника і роботодавця як основних суб"єктів трудового права. Визначено перспективи ...
1150693
  Шабанов Р.І. Правове регулювання працевлаштування в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення / Шабанов Р.І.; Мін-во освіти і науки України. Харківський національний пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2005. – 182л. – Бібліогр.: л.168 - 182
1150694
  Шабанов Р.І. Правове регулювання працевлаштування в Україні : Автореф. ... дис. канд. юрид. наук: Спец.12.00.05 / Шабанов Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1150695
  Гринь Т.Г. Правове регулювання працевлаштування в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гринь Тетяна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1150696
  Гринь Т.Г. Правове регулювання працевлаштування в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гринь Тетяна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 231 арк. – Бібліогр.: арк. 207-231
1150697
  Пивоварська К.Б. Правове регулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 58-61. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Аналізується сучасне законодавство щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, розглядається його ретроспектива за радянських часів. На підставі аналізу сформульовано пропозиції до проекту Трудового Кодексу.
1150698
  Шляховська І. Правове регулювання працевлаштування іноземців в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)


  "... Правовий аналіз трудового законодавства ".
1150699
  Щотова Ю.М. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні : монографія / Ю.М. Щотова; Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. – Київ : АПСВ, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-614-029-9
1150700
  Манацюк Л. Правове регулювання праці жінок в Україні // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-10
1150701
  Черненок М.П. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі за законодавством України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 140-149. – ISSN 0201-7245
1150702
  Грузінова Л. Правове регулювання праці іноземних громадян в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.86-90
1150703
  Щербюк Н. Правове регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 75-78.
1150704
  Пишко Ю. Правове регулювання праці персоналу міжнародних міжурядових організацій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 255-258
1150705
  Назимко О.В. Правове регулювання праці працівників гірничодобувної промисловості України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Назимко Олена Вікторівна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1150706
  Венедіктов С.В. Правове регулювання праці у Великобританії : прогресивний досвід і перспективи для України / Сергій Венедіктов. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 173, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7067-23-6


  В пр. №1711104 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. 24.03.2017. Підпис
1150707
  Шабанова С.О. Правове регулювання праці у нафтогазовій промисловості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Шабанова Софія Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1150708
  Россильна О.В. Правове регулювання представництва іноземних суб"єктів господарювання // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 232-240. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено правовому регулюванню представництва іноземних суб"єктів господарювання. Визначено умови здійснення представництва в суді консулом. Детально проаналізовано правовий статус адвоката іноземної держави, яким він наділений на території ...
1150709
  Жернаков М.В. Правове регулювання представництва у сфері оподаткування : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Жернаков М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 31 назва
1150710
  Жернаков М.В. Правове регулювання представництва у сфері оподаткування : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - теорія управління ; адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Жернаков М.В. ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ, 2009. – 191л. – Бібліогр.: л.174-191
1150711
  Якимова Ю.Б. Правове регулювання приватної нотаріальної діяльності // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 73-78
1150712
  Креймер С.В. Правове регулювання придбання нерухомості в Німеччині // Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (3 берез. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 102-105. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-200-4
1150713
  Дроздов О. Правове регулювання призначення та проведення судових експертиз у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 90-97
1150714
  Черевно П.П. Правове регулювання прийняття рішення ро реорганізацію юридичних осіб приватного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 404-409. – ISSN 1563-3349
1150715
  Митрофанов І. Правове регулювання примусового лікування наркозалежних осіб, що вчинили злочини (порівняльний аспект) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 79-84
1150716
  Покальчук М.Ю. Правове регулювання припинення діяльності сільськогосподарських підприємств унаслідок припинення їхніх прав на землю // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 327-332
1150717
  Єлісєєва О.В. Правове регулювання припинення права приватної власності іноземних осіб та осіб без громадянства на земельні ділянки, які не можуть перебувати у власності таких осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 95-98. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання правового регулювання припинення права приватної власності іноземних осіб та осіб без громадянства на земельні ділянки, які не можуть перебувати у власності таких осіб. Аналізується наявне правове регулювання зазначених питань; ...
1150718
  Гамбург І.А. Правове регулювання припинення суб"єктів господарської діяльності в Україні / І.А. Гамбург, О.М. Фролов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 101-106. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1150719
  Онишко О.Б. Правове регулювання припинення шлюбу шляхом розлучення в окремих країнах Євросоюзу // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 1 (97). – С. 25-30
1150720
  Юркевич Ю. Правове регулювання припинення юридичних осіб шляхом приєднання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 219-225. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1150721
  Кулинич П.Ф. Правове регулювання природокористування в Україні: єдність диференціації та інтеграції // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 282-290. – ISSN 0869-2491
1150722
  Туманов В. Правове регулювання провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей у країнах Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 86-89
1150723
   Правове регулювання проведення виборів Президента України : Матеріали конференції. Київ, 28 квітня 2004 року. – Київ : Нора-друк, 2004. – 84с. – ISBN 966-8321-37-5
1150724
  Грабовець Н.О. Правове регулювання проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 139-144
1150725
  Федчук С.І. Правове регулювання програмно-цільового методу у бюджетному процесі: досягнення та перспективи // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 1 (19). – С. 31-35
1150726
  Монаєнко А.О. Правове регулювання програмно-цільового методу фінансування науки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 439-442. – ISSN 1563-3349
1150727
  Денисов С.Ф. Правове регулювання протидії діянням, пов"язаним із проституцією: історія та сучасність // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 2 (7). – С. 137-141
1150728
  Барський А.С. Правове регулювання професійного розвитку працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Барський Артем Станіславович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку. – Харків : [б. в.], 2015. – 224 л. – Бібліогр.: л. 202-224
1150729
  Барський А.С. Правове регулювання професійного розвитку працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Барський Артем Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1150730
  Дрозд О.Ю. Правове регулювання проходження державної служби в Україні: проблеми співвідношення норм трудового та адміністративного права : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05, 12.00.07 / Дрозд Олексій Юрійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро, 2017. – 438 арк. – Додатки: арк.415-438. – Бібліогр.: арк. 358-414
1150731
  Кірмач А.В. Правове регулювання проходження державної служби: європейський досвід та його впровадження в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кірмач А.В. ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв.
1150732
  Браславський Р.Г. Правове регулювання процедур виконання податкового обов"язку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Браславський Руслан Георгійович ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2014. – 194 л. – Бібліогр.: л. 173-194
1150733
  Браславський Р.Г. Правове регулювання процедур виконання податкового обов"язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Браславський Руслан Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1150734
  Усенко Є.А. Правове регулювання процедур вирішення податкових спорів : монографія / Є.А. Усенко. – Харків : Право, 2011. – 181, [3] с. – Бібліогр.: с. 163-181. – ISBN 978-966-458-236-7
1150735
  Кисіль Л.Є. Правове регулювання процедури адміністративного оскарження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 144-150.
1150736
  Плахотнюк Н.Г. Правове регулювання процедури адміністративного оскарження в Україні: став та перспективи удосконалення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 260-266. – ISSN 1563-3349
1150737
  Плахотнюк Н.Г. Правове регулювання процедури адміністративного оскарження в Україні: стан та перспективи удосконалення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 260-267. – ISSN 1563-3349
1150738
  Барабашова Н. Правове регулювання процедури банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств / Н. Барабашова, Е. Сгара // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.65-68. – ISSN 0132-1331
1150739
  Бусуйок Д.В. Правове регулювання процедури здійснення державного управління у сфері використання і охорони земель // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 210-214
1150740
  Зискінд І. Правове регулювання процедури ліцензування страховиків // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 80-90. – ISSN 1814-3385
1150741
  Поляков Б.М. Правове регулювання процедури розпорядження майном у справі проо банкрутство // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 4. – С.122-133. – ISBN 966-7784-65-7
1150742
  Омельянчук С.В. Правове регулювання процедури укладення шлюбу та його форми у Давній Русі // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 148-152. – ISSN 1727-1584
1150743
  Тихоненко Н.М. Правове регулювання процесу приватизації як фактор розвитку системи управління державним майном в Україні // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2012. – Вип. 4 (35). – C. 106-109
1150744
  Грабчук О. Правове регулювання процесуальної самостійності слідчого // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 36-38.
1150745
  Пришва Н.Ю. Правове регулювання публічних доходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-73. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Виведено поняття публічних доходів. Розглянуто їхню роль у формуванні публічних фондів. The study presents the notion of public revenues considering their role in the formation of public funds.
1150746
  Логуш Л. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції за комерційним законодавством США // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.162-166. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 0132-1331
1150747
  Працовнік Т.Р. Правове регулювання реалізації спеціальних функцій Європейського Центрального Банку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 449-456. – ISSN 1563-3349
1150748
  Євстігнєєв А. Правове регулювання реалізації сталого розвитку в Україні як гарантії забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-49. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті проведено аналіз правового регулювання реалізації сталого розвитку в Україні в якості гарантії забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування, виявлено його особливості. Запропоновано внести зміни і доповнення до ...
1150749
  Максак О.І. Правове регулювання резиденства фізичних осіб з метою уникнення подвійного оподаткування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 83-89. – ISSN 0201-7245
1150750
  Іванченко В.О. Правове регулювання реклами алкогольних напоїв у Франції та його вплив на представлення вина у французькому рекламному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 289-294


  У статті йдеться про особливості рекламування вина у Франції. Розглянуто зміни усовно користі чи шкідливості алкоголю для людини та правове регулювання реклами алкогольних напоїв. Проаналізовано особливості французького рекламного дискурсу. В статье ...
1150751
  Макаренко Є.А. Правове регулювання реклами в Європі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-21. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1150752
  Фесенко В. Правове регулювання рекламної діяльності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-17.
1150753
  Шмигова О.М. Правове регулювання рекреаційного природокористування в Україні та інших державах : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шмигова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1150754
  Шмигова О.М. Правове регулювання рекреаційного природокористування в Україні татінших державах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шмигова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 243 л. + Додатки : л. 223-243. – Бібліогр.: л. 181-222
1150755
  Рябко І.В. Правове регулювання релігійних організацій в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 160-164
1150756
  Матвієнко А.С. Правове регулювання реформування територіальної організації влади в Україні на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 314-321. – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано останні законодавчі ініціативи щодо удосконалення територіальної організації влади та діяльності органів місцевого самоврядування: Закон України «Про співробітництво місцевих громад», Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого ...
1150757
  Жилінкова І. Правове регулювання речових відносин у сім"ї: визначення концептуальних підходів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 105-112. – ISSN 0132-1331
1150758
  Колосова К. Правове регулювання речових прав на землю в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 40-45
1150759
  Хом"яченко С.І. Правове регулювання ринку землі в Україні: прблеми та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 190-195
1150760
  Пашков В. Правове регулювання ринку лікарських засобів в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.20-24
1150761
  Муравйов К.В. Правове регулювання ринку цінних паперів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / К.В. Муравйов, О.В. Субочев, В.В. Токар. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 269 с. – Додаток: с. 230-268. – Бібліогр.: с. 224-229. – ISBN 978-617-673-014-9
1150762
  Люта Ю.С. Правове регулювання ринку цінних паперів в країні та особливості обігу цінних паперів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 105-108. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1150763
  Посполітак В. Правове регулювання ринку цінних паперів в новому ГК та ЦК: вимоги до цінних паперів. передача прав та виконання за цінними паперами // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.30-37
1150764
   Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні (порівняльно-правовий аналіз) / Ю.В. Безручко, О.М. Вінник, М.О. Глотов, О.В. Кологойда; Ю.В. Безручко, О.М. Вінник, М.О. Глотов, О.В. Кологойда ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 194 с. – ISBN 978-966-364-679-4
1150765
  Виговський О. Правове регулювання ринку цінних паперів у рамках Європейського Союзу // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 185-195. – ISSN 2304-1773


  У статті розглядаються основні засади нормотворчої діяльності в рамках ЄС у сфері регулювання первинного розміщення цінних паперів та обігу цінних паперів у системі опосередкованого володіння. Автор розглядає способи уніфікації правового регулювання ...
1150766
   Правове регулювання ринку цінних паперів України : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Віхров О.П. та ін.] ; за ред. О.П. Віхрова. – Київ : Слово, 2014. – 302, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 284-303. – ISBN 978-966-194-171-6
1150767
  Метіль А.С. Правове регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції України : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05 / Метіль Анастасія Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Харків, 2017. – 234 арк. – Бібліогр.: арк. 11-12, 207-234
1150768
  Гетьман А.П. Правове регулювання розвитку біотехнології і використання генетично модифікованих організмів (ГМО) в Європейському Союзі / А.П. Гетьман, В.І. Лозо // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 180-194. – ISSN 2224-9281
1150769
  Макаруха З. Правове регулювання розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в рамках ЄС: реформи Лісабонського договору 2007 року // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 188-193. – ISSN 0132-1331
1150770
  Міщенко В. Правове регулювання розвитку ринку фінансових послуг на основі електронної комерції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.70-74
1150771
  Яцейко З. Правове регулювання розвитку системи вищої освіти у рамках Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 64-72. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1150772
  Шкідченко О.В. Правове регулювання розвитку Транс-Європейських Транспортних Мереж // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.143-148
1150773
  Курова А.А. Правове регулювання розірвання трудового договору у зв"язку з припиненням повноважень посадових осіб : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Курова Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 274 арк. – Бібліогр.: арк. 254-274
1150774
  Курова А.А. Правове регулювання розірвання трудового договору у зв"язку з припиненням повноважень посадових осіб : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Курова Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1150775
  Монаєнно А.О. Правове регулювання розподілу грошових коштів держави на фінансування науки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 455-461. – ISSN 1563-3349
1150776
  Пипипишин С.С. Правове регулювання розрахунків за допомогою платіжних карток // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 450-455. – ISSN 1563-3349
1150777
  Пилипишин С.С. Правове регулювання розрахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 443-447. – ISSN 1563-3349
1150778
  Сакоян Д. Правове регулювання розроблення державних стандартів України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 27-31. – ISSN 0132-1331
1150779
  Щодра О.Ю. Правове регулювання руху послуг у Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Щодра О.Ю. ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2009. – 215 л. – Бібліогр.: л. 189-215
1150780
  Щодра О.Ю. Правове регулювання руху послуг у Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Щодра О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1150781
  Мережко О.О. Правове регулювання світової торгівлі в системі ГАТТ/СОТ = Legal regulation of world trade within framework of GATT\WTO system : Навчальний посібник / О.О. Мережко, М.І. Нелін. – Київ : Наукова думка, 1999. – 104с. – ISBN 966-00-0560-1
1150782
  Поліванова О.М. Правове регулювання свободи пересування фізичних осіб у Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Поліванова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 233 л. – Бібліогр.: л. 198-233
1150783
  Поліванова О.М. Правове регулювання свободи пересування фізичних осіб у Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Поліванова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1150784
  Мозальова М.В. Правове регулювання сертифікації земель (грунтів) сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 114-119. – ISSN 0201-7245
1150785
  Трубін І. Правове регулювання систем електронних грошей в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 157-160
1150786
  Будник Ю.А. Правове регулювання системи вищої освіти за новим законодавством // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 17-21. – ISSN 2413-6433
1150787
  Вінніков О. Правове регулювання сільського туризму в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 25)
1150788
  Поліщук В.А. Правове регулювання сільськогосподарського садівництва в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Поліщук Василь Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: 170-199
1150789
  Поліщук В.А. Правове регулювання сільськогосподарського садівництва в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Поліщук Василь Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1150790
  Дічкова О. Правове регулювання складання проекту державного бюджету України (порівняльний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Дане дослідження містить порівняльний аналіз норм Бюджетних кодексів України 2001 року та 2010 року, що регламентують процедуру складання проекту державного бюджету, зосереджується увага на запроваджених нових для українського бюджетного процесу та ...
1150791
  Яценко Т.П. Правове регулювання служби працівників органів внутрішніх справ за контрактом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Яценко Тамара Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1150792
  Яценко Т.П. Правове регулювання служби працівників органів внутрішніх справ за контрактом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Яценко Тамара Петрівна ; М-во внутрішніх справ України, Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2012. – 187 л. – Бібліогр.: л. 168-187
1150793
  Іншин М.І. Правове регулювання службово-трудової діяльності державних службовців як особливої категорії зайнятого населення України : навч. посібник / Іншин Микола Іванович ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України. – Харків : ФІНН, 2010. – 671, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 604-669 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8030-50-5
1150794
  Бошицький Ю.Л. Правове регулювання службового винахідництва: проблеми теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, М.М. Яшарова ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр правових пробл. інтелектуальної власності при Ін-ті держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-188
1150795
  Хорошаєв Є.С. Правове регулювання соціального забезпечення в ЄС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 591-599. – ISSN 1563-3349
1150796
  Артюх Ю.І. Правове регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Артюх Юлія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1150797
  Артюх Ю.І. Правове регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців: порівняльний аспект // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 214-222
1150798
  Хвесюк В.І. Правове регулювання соціального забезпечення працівників органів прокуратури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Хвесюк Валерія Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1150799
  Денісова Л.Л. Правове регулювання соціального забезпечення працівників поліції в Україні : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05, 081 / Денісова Людмила Леонтіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Сєвєродонецьк, 2017. – 213 арк. – Додатки: арк. 212-213. – Бібліогр.: арк. 10-11, 192-211 та в додатках: арк. 212-213
1150800
  Дідиченко М.А. Правове регулювання соціального забезпечення суддів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дідиченко Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1150801
  Дідиченко М.А. Правове регулювання соціального забезпечення суддів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дідиченко Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 214 л. – Бібліогр.: л. 192-214
1150802
  Рошканюк В.М. Правове регулювання соціального захисту в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Рошканюк Вадим Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – 218 л. – Бібліогр.: л. 188-218
1150803
  Рошканюк В.М. Правове регулювання соціального захисту в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Рошканюк Вадим Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1150804
  Верба О.С. Правове регулювання соціального захисту військовослужбовців в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 74-83. – ISSN 2222-5374
1150805
  Малюга Л.Ю. Правове регулювання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Малюга Леся Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 220 л. – Бібліогр.: л. 185-220
1150806
  Малюга Л.Ю. Правове регулювання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Малюга Леся Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1150807
  Сіньова Л.М. Правове регулювання соціального захисту жертв нацистських переслідувань : монографія / Л.М. Сіньова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 238, [1] с. – Бібліогр.: с. 190-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-762-6
1150808
  Бандура М.М. Правове регулювання соціального захисту населення в житлово-комунальній сфері України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бандура Микола Миколайович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1150809
  Млиниський М. Правове регулювання соціального захисту працівників ОВС // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 95-97.
1150810
  Зуб Г.А. Правове регулювання соціального захисту суддів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Зуб Геннадій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 208 л. – Бібліогр.: л. 184-208
1150811
  Зуб Г.А. Правове регулювання соціального захисту суддів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Зуб Геннадій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1150812
  Бук М.О. Правове регулювання соціального обслуговування осіб з інвалідністю в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бук Мирослава Олегівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1150813
  Карташов А. Правове регулювання соціального партнерства в Україні: проблеми і перспективи // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.460-471
1150814
  Войнаровська О. Правове регулювання спадкових відносин між чоловіком та жінкою, що проживають однією сім"єю та не перебувають у шлюбі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. академії правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 11 (131). – С. 55-61


  У статті викладено особливості правового регулювання спадкування між чоловіком та жінкою, що проживають однією сім"єю та не перебувають у шлюбі між собою або у будь-якому іншому шлюбі.
1150815
  Трифонов С. Правове регулювання спадкування в українських землях за русько-литовським правом: 14- перша половина 16 ст. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 86-89
1150816
  Тріфонов С.Г. Правове регулювання спадкування за законом в Україні за Зводом законів Російської імперії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 103-107. – ISSN 1563-3349
1150817
  Кондратова А.М. Правове регулювання спадкування окремих видів об"єктів спадщини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кондратова Анна Миколаївна ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ, 2016. – 262, [1] арк. – Додатки: арк. 242-262, [1]. – Бібліогр.: арк. 211-241
1150818
  Кондратова А.М. Правове регулювання спадкування окремих видів об"єктів спадщини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кондратова Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1150819
  Кернична С.Я. Правове регулювання спадкування та заповітів в європейському законодавстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 378-382. – ISSN 1563-3349
1150820
  Бойко І. Правове регулювання спадкування у Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569 рр. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 87-90.
1150821
  Красноступ Г.М. Правове регулювання спеціалізованих засобів масової інформації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 6 (104). – С. 121-127
1150822
  Провізіон Т. Правове регулювання спеціальних правових режимів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 89-91.
1150823
  Оксимчук А. Правове регулювання списання податкового боргу до прийняття спеціального закону з питань оподаткування (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 112-121.
1150824
  Костюченко Я.М. Правове регулювання співробітництва України і Європейського Союзу : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Костюченко Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1150825
  Костюченко Я.М. Правове регулювання співробітництва України та Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Костюченко Я.М. ; КНУТШ, Ін-т мінар. відносин. – Київ, 2009. – 234л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.202-234
1150826
  Рєзнікова Вікторія Вікторівна Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Рєзнікова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1150827
  Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.04- господарське право, господарсько-процесуальне право / Рєзнікова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 242 л. + Додатки: л. 233-242. – Бібліогр.: л. 209-232
1150828
  Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : навчальний посібник / В.В. Рєзнікова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 280 с. – ISBN 978-966-364-472-1
1150829
  Шандра Р.С. Правове регулювання сплати податків та зборів населенням сіл волоського права на західноукраїнських землях (ХІІІ-ХVIII ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-78.
1150830
  Вітка Ю.В. Правове регулювання споживчого кредиту: стан та перспективи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 75-86. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
1150831
  Кузьміна С.А. Правове регулювання споживчого ринку України / С.А. Кузьміна, Л.Р. Левчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 13-15. – Бібліогр.: 13 назв
1150832
  Синкова О. Правове регулювання стандартизації системи звітності і обліку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 33-36. – ISSN 0132-1331
1150833
  Бондар М.І. Правове регулювання становища жінки в Україні в другій половині XVII- кінці XVIII ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 191-198
1150834
  Курко М.Н. Правове регулювання становлення і розвитку вищої освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 141-145. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1150835
  Пашковвць О.О. Правове регулювання статусу біженців за правом Європейського союзу // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 170-173. – ISBN 978-617-7363-14-8
1150836
  Худояр Л.В. Правове регулювання статусу населення Гетьманщини актами гетьмана Івана Мазепи // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 47-58. – ISSN 0869-2491
1150837
  Мицик В.В. Правове регулювання статусу національних меншин у Швеції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.55-69
1150838
  Стешенко Т.В. Правове регулювання статусу офіційних спостерігачів від громадських та міжнародних організацій за європейськими стандартами // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 46-52. – ISSN 0201-7245
1150839
  Совгиря О.В. Правове регулювання статусу парламентської опозиції в Україні на сучасному етапі: проблеми та перспективи // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 13-21. – ISSN 2227-796X


  У статті висвітлюються актуальні проблеми правового регулювання політичної структури парламенту. Досліджується питання конституціоналізації та інституціоналізації статусу парламентської опозиції. Аналізуються проблемні аспекти правового статусу ...
1150840
  Зеліско А.В. Правове регулювання статусу споживчих товариств: послідовність чи хаотичність? // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 315-320. – ISSN 1563-3349
1150841
  Константий О. Правове регулювання статусу та діяльності Кабінету Міністрів України на етапі проведення конституційної реформи в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 66-69
1150842
  Терещенко О.Ы. Правове регулювання статусу та основних напрямів діяльності сільськогосподарських кредитних кооперативів в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 13-18. – Бібліогр.: на 13 пунктів
1150843
  Іваницька Х. Правове регулювання створення та діяльності інноваційних кластерів в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (111). – С. 88-93. – ISSN 2308-0361
1150844
  Ільков В.В. Правове регулювання створення та функціонування вільних економічних зон в Україні : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Ільков В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1150845
  Ільков В.В. Правове регулювання створення та функціонування вільних економічних зон в Україні : Дис. ... канд.юрид. наук:12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнар. приват. право / Ільков В.В.; В.В.Іськов; КНУТШ. – Київ, 2007. – 194л. – Додатки: л.193-194. – Бібліогр.: л.176-192
1150846
  Вовк О.Й. Правове регулювання страйків у США / О.Й. Вовк, В.І. Хрущ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 179-187. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  У статті досліджується питання регулювання страйків, перехід від судового вирішення трудових конфліктів, базованого на звичайному праві, до врегулювання їх за допомогою законодавства.
1150847
  Збирко С.М. Правове регулювання страхової діяльності в офшорних зонах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 23-25.
1150848
  Пацурія Н.Б. Правове регулювання страхової справи в Україні (організаційно-правовий аспект) : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.04 / Пацурія Н.Б.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14
1150849
  Чайкін І.Б. Правове регулювання страхування валютних ризиків в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 127-132. – ISSN 0201-7245
1150850
  Безручко Ю.А. Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні : порівняльно-правовий аналіз / Безручко Ю.А., Пацурія Н.Б., Бєлова О.А. ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 196 с. – ISBN 978-966-364-625-1
1150851
  Тарабія Хассан Правове регулювання страхування у зовнішньоекономічних зв"язках : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.03 / Тарабія Хассан; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1998. – 17л.
1150852
  Москалик Н.Г. Правове регулювання строкових трудових відносин в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Москалик Н.Г. ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1150853
  Москалик Н.Г. Правове регулювання строкових трудових правовідносин у законодавстві ЄС // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 402-408. – ISSN 1563-3349
1150854
  Вільгушинський В. Правове регулювання суддівської етики: стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 125-128. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості регламентації суддівської етики в Україні, розкрито проблеми правового регулювання в даній сфері, проаналізовано досвід зарубіжних країн та науково обґрунтовано рекомендації стосовно вдосконалення чинного ...
1150855
  Пащенко К.С. Правове регулювання судових витрат в адміністративному судочинстві: досвід Польщі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 102-107. – ISSN 2220-1394
1150856
  Пухаленко В.П. Правове регулювання судового співробітництва в цивільних справах у Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Пухаленко Владислава Павлівна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – 254 арк. – Бібліогр.: арк. 210-254
1150857
  Клюєв О.М. Правове регулювання судової експертизи в справах про адміністративні правопорушення: сучасний стан і перспективи розвитку // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 142-148. – ISSN 1993-0917
1150858
  Головченко Л. Правове регулювання судової експертизи: перспективи та розвиток // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.100-103. – ISSN 0132-1331
1150859
  Гриців В.М. Правове регулювання судової процедури санації боржника // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 82-86.
1150860
  Юринець Правове регулювання суміжних прав в контексті міжнародних зобов"язань України. Окремі положення права інтелектуальної власності / Юринець, ю. // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)
1150861
  Михальчук О. Правове регулювання сурогатного материнства в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 34-36.
1150862
  Гніздовська Г.М. Правове регулювання суспільних відносин в сфері професійного спорту в Україні (загальні основи) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 36-41
1150863
  Бойко І. Правове регулювання суспільних відносин в Українській Народній Республіці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 87-100. – ISSN 1026-9932
1150864
  Лихова С. Правове регулювання суспільних відносин, пов"язаних з поширенням в Україні продукції, що пропагує культ насильства, жорстокості та сексуальної розпусти // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 115-120.
1150865
  Битяк О.Ю. Правове регулювання суспільних відносин, пов"язаних із використанням мережі Інтернет // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 198-207. – ISSN 2224-9281
1150866
  Чиж Ю.В. Правове регулювання суспільних відносину сфері користування земельними ресурсами // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 532-539. – ISSN 1563-3349
1150867
   Правове регулювання сфери захисту прав споживачів у Європейському Союзі та в Україні : (комплексне порівняльно-правове дослідження) / А. Ісічко, О. Мінін, М. Перегінець, О. Серьогін; [Ісічко А. та ін. ; за заг. ред. Грицяка І.А.] ; Центр європейського та порівняльного права Мін-ва юстиції України. – Київ : Атіка-Н, 2005. – 655, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-221. – ISBN 966-326-144-7
1150868
  Скрипчук Г.В. Правове регулювання сфери культури України: на матеріалах 90-х років XX ст. // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 214-221. – ISSN 2224-9281
1150869
   Правове регулювання сфери охорони здоров"я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в Україні / С.М. Губський, М.І. Іншин, Т.Є. Мироненко, О.М. Клюєв, А.М. [та ін.] Куліш; [Губський С.М. та ін. ; за ред. М.І. Іншина ; наук. ред. Дідик В.Г.] ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 438, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 435-439. – ISBN 978-966-364-617-6
1150870
   Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні : [у 2-х томах] / В.А. Андрєєнков, С.В. Голікова, О.М. Григоров, Я.О. Добідовська, А.О. [та ін.] Ісічко; В.А. Андрєєнков [та ін.] ; [за ред. В.Г. Дідика] ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Ніка-Прінт. – ISBN 966-8578-04-X
Т. 1. – 2006. – 392 с.
1150871
   Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні : [ у 2-х томах ]. – Київ : Ніка-Прінт. – ISBN 966-8578-06-6
Т. 2 : Збірник актів acquis communautaire у сфері транспорту (станом на 30 листопада 2005 року). – 2006. – 952 с.
1150872
  Магера А. Правове регулювання та основні аспекти організації і проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року / А. Магера, Ю. Мазур // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2010. – № 1 (18). – С. 26-39
1150873
  Ющенко І.М. Правове регулювання та підстави внесення змін до закону про державний бюджет України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 217-222. – ISSN 1563-3349
1150874
  Кунець О. Правове регулювання та порядок здійснення договірної роботи у військовій частині // Право військової сфери : щомісячне інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 12. – С. 16-18.
1150875
  Кунець О. Правове регулювання та порядок здійснення договірної роботи у військовій частині // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-13.
1150876
  Шереметьєва О.Ю. Правове регулювання та правове управління валютними ризиками: поняття й основні критерії розмежування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 181-188. – ISSN 0132-1331
1150877
  Тарахоніч Т.І. Правове регулювання та правовий вплив як юридичні категорії: співвідношення понять // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 10-14.
1150878
  Тарахонич Т.І. Правове регулювання та правотворчість: співвідношення понять // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 3-10. – ISSN 1563-3349
1150879
  Завалевська В. Правове регулювання та проблеми участі політичних партій у виборчому процесі // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-31.
1150880
  Бутрин Н. Правове регулювання та проблемні аспекти застави корпоративних прав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 52-55
1150881
  Федчук С.І. Правове регулювання та співвідношення понять "види страхування" та "види страхових послуг" // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 11-14
1150882
  Федчук С. Правове регулювання та співвідношення понять "види страхування" та "види страхових послуг" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 62-66
1150883
  Сальман І.Ю. Правове регулювання та управління регуляторною діяльністю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 91-93. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1150884
  Денисюк О.О. Правове регулювання творчих відпусток в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Денисюк Олексій Олексійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 183-204
1150885
  Кукіна З.О. Правове регулювання телерадіомовлення: досвід зарубіжних країн та України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 479-484. – ISSN 1563-3349


  Досліджується правове регулювання вирішення трудових спорів в Україні. Аналізуються зміни цього інституту.
1150886
  Кобильнік Д.А. Правове регулювання територіальних податкових пільг // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.69-71. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1150887
  Басай Р.М. Правове регулювання техногенно забруднених земель в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 393-398. – ISSN 1563-3349
1150888
  Савич С.С. Правове регулювання товарних знаків у республіці Польща (порівняльно-правовий аналіз) // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 305-309. – ISBN 978-966-600-475-1
1150889
  Змерзлий Б.В. Правове регулювання торгівельного судноплавства в Чорноморсько-Азовському регіоні в кінці XVIII - на початку XX ст. : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Змерзлий Борис Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1150890
  Артемишин М.Б. Правове регулювання торгівлі товарами в рамках спільної торговельної політики Європейського співтовариства : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.11 / Артемишин М.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв
1150891
  Артемишин М.Б. Правове регулювання торгівлі товарами в рамках спільної торговельної політики Європейського співтовариства : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Артемишин М.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 230л. – Бібліогр.: л.207-230
1150892
  Сокур Ю. Правове регулювання торгівлі як одна з передумов економічної незалежності держави (на прикладі чумацького промислу в Україні) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.79-82
1150893
  Юхао Лі Правове регулювання торговельних відносин Європейського Союзу та Китаю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 560-564. – ISSN 1563-3349
1150894
  Коломоєць Т.О. Правове регулювання торговельної діяльності в Україні сучасний стан і пріоритети розвитку // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1150895
  Змерзлий Б.В. Правове регулювання торгового судноплавства у 1916 році на Чорному та Азовському морях // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 5-9. – ISSN 2220-1394
1150896
  Грінцов М.М. Правове регулювання транскордонного злиття в Швейцарії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 109-111
1150897
  Сухенко В.В. Правове регулювання транскордонного співробітництва : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 102-105. – Бібліогр.: 12 назв
1150898
  Баглікова М.С. Правове регулювання транскордонного співробітництва в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 295-305
1150899
  Фролов Ю. Правове регулювання транскордонного співробітництва між Україною та ЄС / Ю. Фролов, О. Кирпичов // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 82-85
1150900
  Дідовець О. Правове регулювання транскордонної неспроможності у праві США та Великої Британії // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 94-99
1150901
  Ященко К. Правове регулювання трансплантації анатомічних матеріалів у законодавстві Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 241-243. – ISBN 978-617-7069-17-0
1150902
   Правове регулювання транспортних коридорів в Європейському Союзі та в Україні : порівняльно-правове дослідження / В.А. Андрєєнков, О.М. Григоров, В.Г. Дідик, А.Я. Каманін, І.Б. та ін. Матвіїв; Андрєєнков В.А. [ та ін.] ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства ; [ за ред. В.Г. Дідика ]. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 246 с. – ISBN 978-966-364-623-7
1150903
  Можаровський М.Ю. Правове регулювання трансферу технологій в умовах інноваційного розвитку України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 582-588
1150904
  Плавич В.П. Правове регулювання трансформаційної економіки України і розвиток національного законодавства / В.П. Плавич. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2002. – 144с. – ISBN 966-02-2691-8
1150905
  Сопронюк І. Правове регулювання тривалості кримінального процесу у часі як основи принципу процесуальної економії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 367-377. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1150906
  Маланій О.Я. Правове регулювання тривалості робочого часу та часу відпочинку законодавством Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 128-134. – ISSN 1563-3349
1150907
  Кущ О.Є. Правове регулювання тримання тварин у населених пунктах: аспекти вдосконалення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 238-244. – ISSN 0201-7245
1150908
  Венедіктов С.В. Правове регулювання трудових відносин : вітчизняний та зарубіжний досвід : навч. посіб. / С.В. Венедіктов. – Київ : Алерта, 2012. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 358-367 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-133-8
1150909
  Гетьманцева Н.Д. Правове регулювання трудових відносин в сучасних умовах господарювання : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Гетьманцева Ніна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 481 арк. – Бібліогр.: арк. 409-481
1150910
  Гетьманцева Н.Д. Правове регулювання трудових відносин в сучасних умовах господарювання : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Гетьманцева Ніна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 76 назв
1150911
  Макаренко Ю.В. Правове регулювання трудових відносин дипломатичних працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Макаренко Юлія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 205 л. : Бібліогр.: л. 185-205
1150912
  Макаренко Ю.В. Правове регулювання трудових відносин дипломатичних працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Макаренко Юлія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1150913
  Кострюков С. Правове регулювання трудових відносин науково-педагогічних працівників // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 71-75.
1150914
  Аргунова А.М. Правове регулювання трудових відносин посадових осіб органів доходів і зборів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Аргунова Анна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1150915
  Аргунова А.М. Правове регулювання трудових відносин посадових осіб органів доходів і зборів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Аргунова Анна Михайлівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інноваційного розв. – Харків, 2014. – 219 л. – Бібліогр.: с. 197-219
1150916
  Синенко С.В. Правове регулювання трудових відносин працівників транспорту за законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 297-304. – ISSN 1563-3349
1150917
  Полянський А.О. Правове регулювання трудових відносин професійних спортсменів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Полянський Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1150918
  Полянський А.О. Правове регулювання трудових відносин професійних спортсменів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Полянський Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 175-193
1150919
  Сьомич М.І. Правове регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи та США в контексті його удосконалення в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 64-68. – ISBN 966-614-021-7
1150920
  Поляков Б. Правове регулювання трудових відносин у фінансово неспроможних підприємствах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.101-106. – ISSN 0132-1331
1150921
  Лазур Я.В. Правове регулювання трудових міграційних потоків: світовий та вітчизняний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 190-193.
1150922
  Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі : Монографія / В.В. Лазор. – Луганск : Література, 2004. – 352с. – ISBN 966-8526-09-0
1150923
  Довгерт А.С. Правове регулювання трудових стосунків у спільних господарських організаціях країн-членів РЕВ // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 45-48. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье ставится проблема правового регулирования трудовых отношений между работниками и администрацией совместных предприятий, международных объединений и организации на территории СССР.
1150924
  Суровська Л. Правове регулювання трудового арбітражу в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 114-122. – ISSN 0132-1331
1150925
  Черкунов О.В. Правове регулювання трудової діяльності працівників правоохоронних органів : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05, 081 / Черкунов Олександр Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 197 арк. – Бібліогр.: арк. 8-9, 176-195 та в додатках: арк. 196-197
1150926
  Остапенко Ю.О. Правове регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Остапенко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 175-195
1150927
  Селецький С.І. Правове регулювання туризму в Україні : навч. посібник / С.І. Селецький. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 186 с. – ISBN 978-611-01-0365-7
1150928
  Удовиченко В.В. Правове регулювання туристичних формальностей: питання міжнародного співробітництва / В.В. Удовиченко, Ю.Ю. Погоріла // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 37-42. – Бібліогр.: 6 назв.
1150929
  Козловський Є.В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посібник / Є.В. Козловський ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 268, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 242-249. – Бібліогр.: с. 233-241. – ISBN 978-617-673-339-3
1150930
   Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : станом на 1 травня 2002 року. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 640 c. – (Туризм і право). – ISBN 966-667-047-X
1150931
  Копилова М.С. Правове регулювання у сфері віросповідань як основа юридичного статусу православних церков у польській республіці (1918-1939 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-17. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано нормативно-правові акти Другої Речі Посполитої у міжвоєнний період, що регулювали взаємовідносини держави і Православної церкви. Підтверджено, що Конституція Польщі 1921 р. закріплювала не однаковий правовий статус католицької ...
1150932
  Кохановська О.В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин : Монографія / О.В. Кохановська; Мін-во внутрішніх справ України; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – 212с. – ISBN 966-7474-49-6
1150933
  Гейнц Р. Правове регулювання укладення договору про надання комунальних послуг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 51-56
1150934
  Бабенко Е.В. Правове регулювання укладення та зміни трудового договору : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бабенко Едуард Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Бібліогр.: л. 200-217
1150935
  Рєзнікова В.В. Правове регулювання укладення та припинення договорів про спільну господарську діяльність в Україні // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 98-107


  Статтю присвячено дослідженню особливостей правового регулювання як укладення, так і припинення договорів про спільну господарську діяльність без створення юридичної особи на території України.
1150936
  Маланій О. Правове регулювання укладення та припинення трудових договорів на території Східної Галичини у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 30-35
1150937
  Девізоров Д.С. Правове регулювання укладення трудового договору з особливими категоріями працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Девізоров Денис Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1150938
  Девізоров Д.С. Правове регулювання укладення трудового договору з особливими категоріями працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Девізоров Денис Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 212 л. – Бібліогр.: л. 188-212
1150939
  Кожевникова В. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України в дипломатичних та консульских установах України за кордоном // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 108-114.
1150940
  Кожевнікова В. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України у Федеративній Республіці Німеччина // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 117-124.
1150941
  Князєва Д.О. Правове регулювання україно-іспанської боротьби зі злочинністю // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 187-193. – ISSN 2079-6242
1150942
  Бондар В.Б. Правове регулювання умов відбування покарання за чинним законодавством України / В.Б. Бондар, Р.В. Перелигіна // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 19-23
1150943
  Черевко П.П. Правове регулювання установчого договору в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 254-259. – ISSN 1563-3349
1150944
  Литвин І.В. Правове регулювання утворення та діяльності благодійних організацій в Україні та ЄС: порівняльно-правовий аналіз // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 83-86. – ISSN 2220-1394
1150945
  Мороз Г.В. Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля : монографія / Мороз Г.В. ; МОНУ ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника, Юридичний ін-т. – Івано-Франківськ : [Б. в.], 2008. – 169 с. – Бібліогр.: с. 145-166. – ISBN 966-1-133-18
1150946
  Кірєєв С.Л. Правове регулювання участі Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 92-99. – ISSN 2222-5374
1150947
  Хєда Світлана Миколаївна Правове регулювання участі іноземних юридичних осіб у цивільних правовідносинах (порівняльно-правовий аспект) : Дис. ... канд.юридичних наук:12.00.03. / Хєда С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 215 л. – Бібліогр.: л. 193-215
1150948
  Хєда Світлана Миколаївна Правове регулювання участі іноземних юридичних осіб у цивільних правовідносинах (порівняльно-правовий аспект) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Хєда С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1150949
  Маркова О. Правове регулювання участі органів внутрішніх справ у договірних відносинах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 33-37
1150950
  Митрофанова О. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 82-86.
1150951
  Войнаровська О. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин у Стародавньому Римі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіональний центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. академії правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 10 (130). – С. 72-79
1150952
  Гребенюк М. Правове регулювання фізіологічних норм харчування як основи забезпечення продовольчої бази // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 154. – ISSN 0132-1331
1150953
  Кардон Є. Правове регулювання фінансових та товарних інтервенцій у сільському господарстві України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 148-149
1150954
  Ткаченко А. Правове регулювання фінансово-кредитного підприємництва в Україні у 1917-1921 рр. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 141-144
1150955
  Буздуган Я. Правове регулювання фінансового забезпечення вітчизняної охорони здоров"я // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 103-107. – ISSN 0132-1331
1150956
  Монаєнко О. Правове регулювання фінансового контролю в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 244-250
1150957
  Гурська Л.В. Правове регулювання фінансової відповідальності в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 120-125
1150958
  Дем"яненко Т.М. Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 156-163. – ISSN 1563-3349
1150959
  Калінюк А. Правове регулювання фінансової діяльності установ пенітенціарної системи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.46-49. – ISSN 0132-1331
1150960
  Дмитрик О.О. Правове регулювання фінансової системи України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.67-71. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1150961
  Гриськова А. Правове регулювання фінансування виборчої кампанії // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 290-296. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
1150962
  Монаєнко А. Правове регулювання фінансування видатків на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-27.
1150963
  Кривошеїна І.В. Правове регулювання фірмових найменувань за чинним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25-27. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальній темі визначення природи і захисту одного із засобів індивідуалізації - фірмових найменувань. Ідеться про поняття фірмового найменування, його структуру та правову охорону за законодавством України. This article is dedicated to ...
1150964
  Вавженчук С.Я. Правове регулювання фондового ринку : практикум : навч. посібник / С.Я. Вавженчук ; [редкол.: Поручник А.М. (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 245, [3] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-340-513-1
1150965
  Вавженчук С.Я. Правове регулювання фондового ринку : навч. посібник / С.Я. Вавженчук ; [редкол.: Поручник А.М. (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 582, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 580-582. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-340-522-3
1150966
  Кологойда О.В. Правове регулювання фондового ринку України : навчальний посібник / О.В. Кологойда; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 320с. – ISBN 978-966-667-293-6
1150967
  Попович Ю.І. Правове регулювання формування безпечної поведінки серед працівників органів внутрішніх справ України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 559-565. – ISSN 1563-3349
1150968
  Гольонко Р.А. Правове регулювання формування національної екологічної мережі України як складової Загальноєвропейської екомережі // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 113-123. – ISSN 2224-9281
1150969
  Дудченко О.С. Правове регулювання формування та діяльності народних комісаріатів УСРР у першій половині 1920-х рр // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 26-29. – ISSN 2219-5521
1150970
  Совгиря О.В. Правове регулювання формування Уряду: досвід зарубіжних країн та проблеми вітчизняного законодавства : О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  1. У публікації досліджено питання стосовно історії та проблем законодавчого регулювання порядку формування Кабінету Міністрів України, що постали у зв"язку із "поверненням" до Конституції України 1996 р. та прийняттям Закону України "Про Кабінет ...
1150971
  Кулик Д. Правове регулювання франчайзингу в Україні: історія, реалії та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 126-128
1150972
  Коропатнік І.М. Правове регулювання функціонування Збройних Сил України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 106-110. – ISSN 2072-8670
1150973
  Онупрієнко А. Правове регулювання функціонування місцевої влади: світовий і вітчизняний досвід // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 90-100. – ISSN 1993-0909
1150974
  Левченко Ю.О. Правове регулювання функціонування нафтогазового комплексу України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 79-85
1150975
  Перепелиця А.І. Правове регулювання функціонування правоохоронних органів в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 314-321. – ISSN 1563-3349
1150976
  Носік В.В. Правове регулювання хімізації земель сільськогосподарських підприємств агропромислового комплексу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 41-47. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются вопросы правового обеспечения повышения плодородия почв путем химизации в рамках деятельности специализированной агрохимической службы Украинской ССР, а также предлагаются пути дальнейшего совершенствования норм земельного ...
1150977
  Дейнега М.А. Правове регулювання хімічної меліорації земель в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 72-78
1150978
  Пічугіна Ю. Правове регулювання цензури у сфері поширення інформації в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 95-100
1150979
  Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (IX-XX ст.) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / І.Й. Бойко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Атіка, 2012. – 347, [1] с. – Бібліогр.: с. 332-347, в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-326-452-3
1150980
  Крупка Ю. Правове регулювання цивільної відповідальності за ядерну шкоду, заподіяну під час міжнародних перевезень ядерного матеріалу (міжнародно-правовий аспект) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 38-42. – ISSN 1814-3385


  Статтю присвячено актуальним питанням правового регулювання цивільної відповідальності за ядерну шкоду, заподіяну під час міжнародних перевезень ядерного матеріалу. Автор аналізує основні проблеми що стосуються регулювання нормами міжнародного ...
1150981
  Сіряченко І. Правове регулювання цільового використання земель морського транспорту в межах населених пунктів // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 5. – С. 11-17
1150982
  Посполітак В.В. Правове регулювання цінних паперів в Україні поняття та ознаки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 87-92
1150983
  Виговський О.І. Правове регулювання цінних паперів у системі міжнародного приватного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 578-583. – ISSN 1563-3349


  Досліджено теоретичні проблеми, пов"язані із визначенням місця інституту цінних паперів в міжнародному приватному праві. Визначено теоретико-методологічні засади інституціоналізації норм, що регулюють правовідносини випуску, розміщення та обігу цінних ...
1150984
  Посполітак В. Правове регулювання цінних паперів у Цивільному кодексі України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 97


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1150985
  Завгородня В.М. Правове регулювання часу відпочинку в трудовому праві Європейського Союзу та країн-членів // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 123-128
1150986
  Дячук Л. Правове регулювання шлюбних відносин у Візантійській імперії представників влади та жителів провінції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-30. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема заборони шлюбів за принципом адміністративної залежності особи у візантійському праві в контексті римської правової традиції та її еволюції на основі християнських цінностей. Исследуются проблема запрещений браков за принципами ...
1150987
  Сікач В. Правове регулювання шлюбу у мусульманській правовій сім"ї // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 33-38.
1150988
  Нікольська Т.В. Правове регулювання щодо торгівельних марок за міжнародними правовими актами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 257-261.
1150989
  Авескулов В.Д. Правове регулювання щорічних відпусток у країнах СНД та проекті Трудового кодексу України: порівняльний аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 287-291. – ISSN 1563-3349
1150990
  Левченко В.О. Правове регулювання ювенальної юстиції в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1150991
  Яцкевич І.І. Правове регулювання юридичних гарантій трудових прав внутрішньо переміщених осіб: проблеми та тенденції їх вирішення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 303-313. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1150992
  Матвєєнко Т.Є. Правове регулювання ядерного страхування в порівняльно-історичній ретроспекції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 215-219
1150993
  Крупка Ю.М. Правове регулювання ядерного страхування: міжнародний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 166-172. – (Право. Економіка. Управління)
1150994
  Янчук Горіславська В. Правове регулювання як спосіб удосконалення кредитного ринку в АПК України // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.25-27
1150995
  Копиленко О. Правове регулювання як феномен законотворчості, його значення та практична доцільність у міжнародному і внутрішньодержавному аспектах / О. Копиленко, Г. Мурашин // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 5-15
1150996
  Білоцерківська Н.Г. Правове регулювання якості вищої освіти України в умовах її реформування // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 16-20. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
1150997
  Бугера С. Правове регулювання якості сільськогосподарської продукції в процесі її виробництва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 111-114
1150998
  Бугера С. Правове регулювання якості сільськогосподарської продукції: міжнародний досвід // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 54-59
1150999
  Устинова І.П. Правове регулюваня питань подвійного оподаткування в сучасному податковому законодавстві - шляхи розвитку // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 531-534. – ISBN 966-660-151-6
1151000
  Лисюк Ю.В. Правове реформування положень щодо гендерного насильства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.132-134
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,