Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1148001
  Настасяк І. "Правова діяльність" та "юридична діяльність": проблемні аспекти співідношення понять // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 22-25
1148002
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2007. – 164 с.
1148003
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2007. – 172 с.
1148004
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2007. – 148 с.
1148005
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2007. – 156 с.
1148006
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2008. – 168 с.
1148007
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2008. – 176 с.
1148008
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2008. – 148 с.
1148009
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2008. – 164 с.
1148010
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2008. – 160 с.
1148011
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2008. – 164 с.
1148012
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2008. – 164 с.
1148013
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2008. – 164 с.
1148014
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2008. – 186 с.
1148015
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2009. – 200 с.
1148016
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2009. – 200 с.
1148017
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2009. – 204 с.
1148018
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2009. – 204 с.
1148019
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2009. – 200 с.
1148020
  Раковська Ю.В. Право УРСР в період лібералізації державного управління (1953-1964 рр.) / Ю.В. Раковська, В.М. Боковня // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 64-67. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1148021
  Вінник О.М. Право учасників господарських товариств на інформацію: проблеми реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-95. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми реалізації права учасників господарських товариств на інформацію. Issues of realization of business companies participants right to information are dealt with.
1148022
  Кравченко С.С. Право участі в управлінні господарським товариством // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 10 (109). – С. 16-20
1148023
  Лідовець Р. Право участі у товаристві з обмеженою відповідальністю як об"єкт спадкового правовідношення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 28-31.
1148024
  Кравченко С. Право участі, корпоративні права та підприємницька діяльність учасників товариств // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 66-70. – ISSN 0132-1331
1148025
  Кулініч О.О. Право фізичної особи на власне зображення: сучасний стан та перспективи розвитку = The right of private person to the own image: current status and prospects of development : монографія / О.О. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2016. – 621, [3] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Дод. тит.арк. англ. – Бібліогр.: с. 526-621 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-287-0
1148026
  Майданик Р.А. Право фізичної особи на життя: поняття, елементи, виникнення і припинення // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 21-26. – ISSN 2306-9082
1148027
  Лісніча Т.В. Право фізичної особи на інформацію про стан свого здоров"я та медична таємниця в законодавстві України // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
1148028
  Коротка Н.О. Право фізичної особи на інформацію про стан свого здоров"я, право на таємницю про стан здоров"я // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 262-268
1148029
  Беллинг Д.В. Право церквей на самоопределение по законодательству Германии / Д.В. Беллинг, А.В. Бойко, Н.Б. Серова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 61-70. – ISSN 0132-0769
1148030
  Лашкарев П.А. Право церкви православной в ряду других юридических наук : Вступительная лекция по церковному праву, читанная 28 января 1886 г. приват-доц. Ун-та Св. Владимира, проф. Киев. духовной акад. П.А. Лашкаревым. – Киев : В унив. тип., 1886. – [2], 11 с. – Отд. отт. из журн.: Труды Киевской духовной академии, 1886
1148031
  Лашкарев П.А. Право церковное в его основах, видах и источниках : из чтений по церковному праву / П. Лашкарев. – Киев : Тип. Г.Т.Корчак-Новицкого, 1886. – [2], II, 224 с. – Отд. отт. из журн.: Труды Киевской духовной академии, 1886
1148032
  Вінник О. Право цифрової економіки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 157-163. – ISSN 2663-5313
1148033
  Гурак Д.Д. Право цінних паперів європейського союзу: порівняння відповідності вимог щодо емісії цінних паперів у законодавстві України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 143-145
1148034
  Рубаник В.Е. Право частной собственности в институциональной доктрине евразийства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 18. – С. 12-19. – ISSN 1812-3805
1148035
  Ковальчук О. Право частной собственности как правовая ценность // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 2 (207). – С. 21-27. – ISSN 1810-3081
1148036
  Баурчулу А. Право человека и гражданина на суд присяжных // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 15-17. – ISSN 1810-3081
1148037
  Рагимов К.А. Право человека на жизнь в конституциях Украины и Азербайджанской Республики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 49-63. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
1148038
  Талимончик В.П. Право человека на информацию: международно-правовые аспекты // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 13-23. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1148039
  Венгер Володимир Право чи обов"язок народного депутата України брати участь у голосуваннях парламенту? // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 44-51
1148040
  Гущин И.В. Право членов колхоза на пенсию / И.В. Гущин. – Москва, 1972. – 192с.
1148041
  Бритченко Сергей Петрович Право членов колхозов на ведение личного подсобного хозяйства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Бритченко Сергей Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1983. – 24л.
1148042
  Бритченко С.П. Право членов колхозов на ведение личного подсобного хозяйства. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Бритченко С.П.; Одесск. гос. универ. – Одесса, 1983. – 211л. – Бібліогр.:л.172-195
1148043
  Орденов С.С. Право як благо в системе суспільних відносин: соціально-філософське дослідження // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 71-77. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1148044
  Балаклицький І.І. Право як загальносоціальний феномен: риси та характеристики // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 170-172. – ISBN 978-966-301-172-1
1148045
  Рішняк М.О. Право як засіб попередження та подолання соціальних конфліктів // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 21-35. – ISSN 1993-0941
1148046
  Гетьман І.В. Право як засіб соціального спілкування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 13-20. – ISSN 0201-7245
1148047
  Василенко В. Право як зброя - 2 / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 6-7


  "Всі переговори з мирного урегулювання мають вестись лише з Росією", - Володимир Василенко.
1148048
  Василенко В. Право як зброя / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 19-20 червня (№ 113/114). – С. 6-7


  Володимир Василенко про особливості "термінологічної" війни.
1148049
  Кравчук О.О. Право як інструмент забезпечення сталого розвитку // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 44-45. – ISBN 978-966-940-085-7
1148050
  Забігайло В. Право як інструмент реформування українського суспільства: законодавчі сподівання та соціальна реальність // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 20-25


  Автор у статті наголошує на тому, що право само по собі не реалізує закладені законодавцем цілі, результатом чого є відсутність безпосереднього взаємозв"язку наявних законодавчих актів з результативністю економічного та соціального розвитку держави. ...
1148051
  Копієвська О.Р. Право як культурно-історичний феномен // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 143-147
1148052
  Зархіна С. Право як лінгвістична конструкція у трактуванні Карла Олівекрона // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 87-100. – ISSN 1993-0909
1148053
  Гаврилов М.І. Право як міра свободи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 20-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті право розкривається як наявне буття свободи, обов"язок розглядається як спосіб прояву і доповнення права, ідея свободи визначається через діалектику єдності прав і обов"язків.
1148054
  Заморська Л.І. Право як нормативна система соціального регулювання: інструментально-функціональний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 21-26. – ISSN 1563-3349
1148055
  Максимов С.І. Право як нормативна система: "гуманістичний" позитивізм Євгенія Булигіна // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 53-66. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
1148056
  Оніщенко Н.М. Право як об"єкт і чинник реформаторських змін в сучасному суспільстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 22-27. – ISSN 2312-1831
1148057
  Омельченко В.Ю. Право як офіційна мова міжнародної політики у контексті філософсько-правового дискурсу ХIХ ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 74-77
1148058
  Самбор М. Право як поняття та підходи до його розуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59-63. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті автор розглядає різноманітні підходи до розуміння поняття "право". Проводиться порівняльно-правовий аналіз поглядів на право у різних правових школах та правових сім"ях, зокрема романо-германській та мусульманській правових сім"ях. З метою ...
1148059
  Костенко О.Б. Право як право або евристика правозапитування // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Андрійко О.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 2 : Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. – С. 96-100
1148060
  Дудченко В. Право як предмет нормативної етики // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 2. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999


  Здійснено екскурс в історію виникнення наукового і етичного знання і з"ясовано його специфіку. Виявлено онтологічне місце права, його духовну квінтесенцію, сенс, мету і призначення у суспільстві.
1148061
  Безклубий І.А. Право як провідник національної ідеї // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 119-120
1148062
  Цвік М. Право як система повторюваних юридично оформлених суспільних відносин // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 479-484. – ISSN 2227-7153
1148063
  Петришин О.В. Право як соціальне явище: особливості юридичного підходу // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 73-83. – ISSN 1818-992Х
1148064
  Петришин О. Право як соціально-юридичне явище: до постановки проблеми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 3-18. – ISSN 1993-0909
1148065
  Павко А. Право як соціокультурний феномен // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 13 (298). – С. 20-23
1148066
  Павко А. Право як соціокультурний феномен // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 102-108. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-2366


  Б. Кістяківський, один із засновників Української академії наук, декан юридичного факультету Київського державного університету, створеного у 1918 році.
1148067
  Ковальова С.Г. Право як суспільна цінність у правосвідомості української шляхти XVI ст. // Ювілейний збірник наукових праць : на пошану проф. Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін. ; за ред. І.Й. Бойка]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 231-240
1148068
  Селіванов В. Право як сфера свободи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 1. – С.17-32


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1148069
  Клименко Олена Право як теоретичне поняття // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 3-5
1148070
  Скринька Дмитро Васильович Право як фактор економічного розвитку (інституційний підхід) : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Скринька Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 172л. – Бібліогр.: л. 162-172
1148071
  Скринька Дмитро Васильович Право як фактор економічного розвитку (інституційний підхід) / Скринька Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1148072
  Гарасимів Т. Право як форма екзистенціального розвитку людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 3-6


  Стаття присвячена розкриттю екзистенції як права і права як екзистенції, що означає саморозвиток і дійсне буття людини, є джерелом саморозвитку та дійсного буття права
1148073
  Горбатенко В. Право як форма регулювання соціальних відносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5, спец. вип. : До 65-річчя Ін-ту Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – С. 22-30. – ISSN 1026-9932
1148074
  Гарасимів Т. Право як фундаментальна соціальна основа життєдіяльності суспільства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 130-133
1148075
  Костицький В. Право як цілісність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.8-9. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1148076
  Карась А.Г. Право як ціннісна основа українського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 56-61. – ISSN 1563-3349
1148077
  Медвідь Ф.М. Право як цінність / Ф.М. Медвідь, Я.Б. Мельниченко // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 72-75
1148078
  Котенко О.А. Право як явище соціальної дійсності (соціальний вимір) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 62-64
1148079
   Право, законность и демократия. – Баку, 1988. – 85с.
1148080
  Пиголкин А.С. Право, законность, гражданин / А.С. Пиголкин. – Москва, 1976. – 87с.
1148081
  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода : Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії / Ф.А. Хайєк. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-65-2; 966-7267-50-4
т.1 : Правила та порядок. – 1999. – 196с.
1148082
  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода : Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії / Ф.А. Хайєк. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-65-2; 966-7276-85-7
т.2 : Міраж соціальної справедливості. – 1999. – 200с.
1148083
  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода = Law, legislation and liberty: a new statement of the liberal principles of justice and political economy : Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії / Ф.А. Хайєк; Пер.з англ. Н.Комарова. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-65-2; 966-7267-99-7
Т.3 : Політичний устрій вільного народу. – 2000. – 252с.
1148084
   Право, законодательство и администрация в философских и исторических исследованиях и монографиях : в 3 т. – 1869-1870. – Санкт-Петербург : Изд. Ламанского ; [В тип. В. Демакова]
Т. 3 : Физиология государства, как основание политических наук : исследование Константина Франца; Законодательство Наполеона I : Монография Севэна; Лорд Брум : Биогр. очерк Фр. Альтгауза. – 1909. – [6], 318, 62, 37 с., 1 л. портр. – На обл. т. 2-3 подзагол.: "Историко-политический и юридический сборник" . - Каждое произведение имеет отд. тит. л.
1148085
   Право, международное сотрудничество и разрядка : Материалы международной конференции (1-3 сентября 1977 г.). – Москва : Юридическая литература, 1980. – 159 с.
1148086
  Калюжний Р.А. Право, мораль і релігія як регуляторні механізми / Р.А. Калюжний, В.М. Вовк // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 10 (72). – С. 2-7
1148087
  Лукашева Е.А. Право, мораль, личность / Е.А. Лукашева. – Москва, 1986. – 262 с.
1148088
  Козюбра М.І. Право, наука та інші форми світосприйняття і методологія: лінії взаємозв"язків // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 3-12. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
1148089
  Полежай П.Т. Право, политика и экономика в социалистическом обществе / П.Т. Полежай. – Х., 1973. – 51с.
1148090
  Козюбра М.І. Право, політика, правосуддя: зарубіжний та вітчизняний досвід взаємовідносин // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 3-7.
1148091
  Стазилова Т. Право, применимое к договорам управления имуществом в международном частном праве // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 226-227. – ISBN 978-617-7069-17-0
1148092
  Бабкин С.А. Право, применимое к отношениям, возникающим при использовании сети "Интернет": основные проблемы / С.А. Бабкин. – Москва : Центр ЮрИнфоР, 2003. – 80 с. – (Биб-ка "ЮрИнфоР"). – ISBN 5-89158-122-1
1148093
  Анисимов А.П. Право, протекционизм и особенности национальной политики Украины на современном етапе // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 135-141. – ISSN 1563-3349
1148094
  Селлерз М. Право, розум та емоції // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 209-229. – ISSN 2227-7153
1148095
  Приходнюк Г. Право, свобода та відповідальність у творах Олександра Довженка // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 78-86. – ISBN 978-966-306-020-4
1148096
  Призиглей О. Право, свобода, відповідальність у творах Марка Вовчка (Марії Вілінської) // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 145-154. – ISBN 978-966-306-020-4
1148097
  Кулажников М.Н. Право, традиции и обычаи в советском обществе. / М.Н. Кулажников. – Ростов-на-Дону, 1972. – 175с.
1148098
   Право, управление и научно-технический прогресс. – М., 1985. – 224с.
1148099
   Право, управление и экономика развитого социализма. – М., 1983. – 303с.
1148100
  Жебель А. Право, яке застосовується до спорів щодо націоналізації // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 233-236
1148101
  Євграфова Є. Право, яке належить виключно народові // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 23-26
1148102
  Рейснер М.А. Право. / М.А. Рейснер. – Л.М., 1925. – 276с.
1148103
  Некрасов А. Право. Антиправо. Предправо // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
1148104
  Лебедева Н.Н. Право. Личность. Интернет / Н.Н. Лебедева. – Москва : Волтерс Клувер, 2004. – 232с. – ISBN 5-466-00048-5
1148105
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 10, № 4. – 2019. – 190 с. – Резюме укр., англ. мовами
1148106
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 10, № 3. – 2019. – 159 с. – Резюме укр., англ. мовами
1148107
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 10, № 2. – 2019. – 170 с. – Резюме укр., англ. мовами
1148108
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 10, № 1. – 2019. – 143 с. – Резюме укр., англ. мовами
1148109
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 11, № 1. – 2020. – 154 с. – DOI: https://doi.org/10.31548/law2020.01 - Резюме укр., англ. мовами
1148110
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 11, № 3. – 2020. – 189 с. – DOI: https://doi.org/10.31548/law2020.03 - Резюме укр., англ. мовами
1148111
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 11, № 4. – 2020. – 154 с. – DOI: https://doi.org/10.31548/law2020.04 - Резюме укр., англ. мовами
1148112
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 12, № 2. – 2021. – 116 с. – DOI: https://doi.org/10.31548/law2021.02 - Резюме укр., англ. мовами
1148113
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 12, № 1. – 2021. – 188 с. – DOI: https://doi.org/10.31548/law2021.01 - Резюме укр., англ. мовами
1148114
  Коржанський М.Й. Право. Наука. Закон // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 40-43.
1148115
  Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры // Основы государства и права. – Москва, 2005. – № 2. – С. 5-35.
1148116
  Бражник И.И. Право. Религия. Атеизм. : /Правовое содержание научного атеизма / И.И. Бражник. – Киев : Наукова думка, 1983. – 206с.
1148117
  Сокуренко Право. Свобода. Равенство / Сокуренко, А.Н. Савицкая. – Львов : Вища школа, 1981. – 231 с.
1148118
   Право. Ускорение. Справедливость : Сборник статей. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1989. – 157 с.
1148119
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 1. – 2014. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148120
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 2. – 2015. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148121
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 3. – 2015. – 202 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148122
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 4. – 2015. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148123
  Лизикова И.И. Право: миф или реальность? // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 11. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
1148124
  Мірошниченко М. Право: терміно-поняття, поняття, категорія // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 0132-1331
1148125
  Решетченко Д.В. Правобережна Україна в міжнародній торгівлі зерном наприкінці XVIII - у першій половині ХІХ ст. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-82. – ISSN 0130-5247
1148126
  Галатир В. Правобережна Україна в період Гетьманату П. Скоропадського // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 4-9


  Заходи місцевих органів державної влади щодо стабілізації суспільної ситуації.
1148127
  Філінюк А. Правобережна Україна в політиці Росії та Австрії щодо Речі Посполитої наприкінці XVII ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 181-198. – (Історичні науки ; т. 34). – ISSN 2309-2254
1148128
  Зайдлер Н.В. Правобережна Україна періоду Руїни в художньому осмисленні авторів козацьких літописів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 83-90. – (Філологічні науки ; № 2)
1148129
  Чухліб Тарас Васильович Правобережна Україна у сфері геополітичних інтересів країн Східної і Південно-Східної Європи (60-ті роки XVII - початок XVIII ст.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Чухліб Тарас Васильович; НАН України. Ін-т історії України. – К., 1995. – 24л.
1148130
  Сюндюков І. Правобережна Україна: синтез історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 2-3 жовтня (№ 186/187). – С. 21


  Про "Українську трилогію"Даніеля Бовуа.
1148131
  Нераденко Т.М. Правобережна Черкащина: туристично-краєзнавчий потенціал : до 65-річчя Черкаської обл. / Тетяна Нераденко ; Упр. освіти і науки Черкаської облдержадм., Черкаське територ. від-ня Малої акад. наук України, Черкаська обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2018. – 497, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-920-397-7
1148132
  Лисенко С.М. Правобережна шляхта : кiнець XVIII - перша половина XIX ст. : список шляхти Волинськоi, Киiвськоi та Подiльськоi губернiй, дворянськi права якоi перевiрила Центральна ревiзiйна комiсiя / Сергiй Лисенко, Євген Чернецький; Державний Комiтет архiвiв Украiни, Центр. державний iст. архiв Украiни. – 2-ге вид., випр. та доп. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2007. – 448 с. – (Серiя "Шляхта України" ) ( Архівні зібрання України : спеціальні довідники). – ISBN 978-966-8545-66-5
1148133
  Барабой А.З. Правобережная Украина в предреформенный период : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Барабой А.З. ; Ин-т истории АН СССР. – Киев, 1965. – 47 с.
1148134
  Нестерчук І.К. Правобережне Полісся – до витоків // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 111-119


  В статті проаналізовано історію походження терміну «Правобережне Полісся» та регіональні особливості розвитку регіону на межі ХVІІ – ХІХ сторіч. В статье проанализирована история происхождения термина «Правобережное Полесье» и региональные особенности ...
1148135
   Правобережний гербівник. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський. – ISBN 966-8545-62-1
Т.1 : Шляхта Васильківского, Таращанського та Звенигородського повітів. – 2006. – 160с.
1148136
   Правобережний гербівник. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський. – ISBN 978-966-8545-72-6
Т. 2 : Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1801-1804 рр.) /уклав. Є. Чернецький. – 2007. – 204с.
1148137
   Правобережний гербівник. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський. – ISBN 978-966-8545-99-3
Т. 3 : Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1802-1810 рр.)/уклав Є. Чернецький. – 2007. – 192с.
1148138
  Боєчко В.Ф. Правобережні порубіжні території у генезі, еволюції та організаційному формуванні українського козацтва (друга половина 15-середина 17 ст.) : Автореф...канд.істор.наук:07.00.01 / Боєчко В.Ф,;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14
1148139
  Боєчко В.Ф. Правобережні порубіжні території у генезі, еволюції та організаційному формуванні українського козацтва (друга половина ХV-середина XVII ст.) : Дисертація...кандидата історичних наук : спеціальність 07.00.01 / Владислав Федорович Боєчко ; Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [Б. в.], 2000. – 200 л. – Бібліогр. л. 183-200
1148140
   Правобережній геологічній експедиції 50 років. – Київ : Український видавничий консорціум, 2007. – 199, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-8189-69-2
1148141
  Никончук Н.В. Правобережно-полесские говоры в лингвогеографическом освещении : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Никончук Н. В. ; МВ и ССО УССР , Ужгород. ГУ. – Житомир, 1980. – 48 с.
1148142
  Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья в V-II вв. до н.э. / В.Г. Петренко // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1967. – Д1-4 : Правобережье Среднего Приднепровья в V-III вв. до н.э. / В.Г. Петренко. – С. 1-180, табл.
1148143
  Главацький М.Б. Правов е регулювання актуальних проблем співробітництва України та ЄС у сфері свободи, безпеки та юстиції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 321-324
1148144
  Логвиненко М. Правовi проблеми захисту авторських прав від піратства в мережі Інтернет / М. Логвиненко, А. Диковець // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (112). – С. 5-11. – ISSN 2308-0361
1148145
  Харитонов Є.О. Правова адаптація як вид взаємодії правових систем / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 454-461. – ISSN 0869-2491
1148146
  Зубко І.В. Правова акультурація в контексті європейської інтеграції України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 65-67. – ISBN 966-660-151-6
1148147
  Оніщенко М.П. Правова аналітика: взаємодія науки і громадянського суспільства // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 29-35. – ISSN 0896-2491
1148148
  Оніщенко Н.М. Правова аналітика: контекст розгляду та узагальнення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 28-30. – ISBN 978-966-7166-36-6
1148149
  Оніщенко Н.М. Правова аналітика: погляди на сутність і призначення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 26-29. – ISSN 2312-1831
1148150
  Оніщенко Н.М. Правова аналітика: сутнісні підходи, реалії, розвиток на перспективу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 16-19. – ISSN 2524-017X
1148151
  Бородін І.Л. Правова антропологія як методологія дослідження прав людини і громадянина – історико-правовий аналіз // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – C. 46-53. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (49)). – ISSN 2307-9061
1148152
  Васецький В.Ю. Правова антропологія: філософські аспекти з позиції становища особи в суспільстві // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – C. 96-102. – ISSN 0869-2491
1148153
  Рабінович П. Правова аргументація (вихідні загальнотеоретичні характеристики) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 2-15 квітня (№ 17/18). – С. 22. – ISSN 1992-9277
1148154
  Журбелюк Г.В. Правова аргументація в судочинстві України: до історії становлення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 129 : Юридичні науки
1148155
  Дудаш Т. Правова аргументація: до питання про загальне поняття // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 99-106. – ISSN 1026-9932
1148156
  Дудаш Т. Правова аргументація: стан та перспективи дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-13. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
1148157
  Рабінович П.М. Правова аргументація: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження / П.М. Рабінович, Т.І. Дудаш // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 8-20. – ISSN 1993-0909
1148158
  Кучина Н.І. Правова база діяльності клубних закладів України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 18-28. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333
1148159
   Правова база з питань банкрутства суб"єктів господарювання. : Збірник нормативних актів. – Київ : Атіка, 2000. – 224с. – ISBN 966-7714-18-7
1148160
   Правова база з питань екології та охорони природного середовища : Збірник нормативних актів станом на 1 березня 2001р. – Київ : Атіка, 2001. – 632с. – ISBN 966-7714-50-0
1148161
   Правова база України з питань в"їзду та виїзду громадян. : Збірник законодавчих та нормативних актів(Станом на 31 жовтня 2002 року). – Київ : Атіка, 2003. – 224С. – ISBN 966-8074-35-1
1148162
  Коцан Р.І. Правова база українсько-польських транскордонних відносин та її розвиток в історичному контексті державотворення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 633-639. – ISSN 1563-3349
1148163
  Лобода А. Правова безпека особи: аксіологічний вимір // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 26-27
1148164
  Лобода А. Правова безпека особи: антропологічний підхід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 9 (177). – С. 16-21
1148165
  Беззубов Д.О. Правова безпека підприємства в Україні (господарсько-правовий аспект) // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 119-124. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1148166
  Корж І.Ф. Правова безпека сфери доступу громадян до управління державними справами // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 4 (31). – С. 83-90. – ISSN 2616-6798
1148167
  Навроцький В. Правова визначеність і забезпечення її реалізації у кримінальному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 59-67. – ISSN 1026-9932
1148168
  Огнев"юк Г.З. Правова визначеність та принцип недопустимості подвійної відповідальності: питання теорії і практики // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 4. – С. 130-143. – ISSN 1993-0909
1148169
  Остапенко Г.З. Правова визначеність у контексті реформи місцевого самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 59-63. – (Юридичні науки ; вип. 4 (119)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання дотримання правової визначеності у процесі реалізації повноважень органами місцевого самоврядування, що були значно розширені в ході проведення реформи місцевого самоврядування. Визначено, що у процесі здійснення органами державної ...
1148170
  Огнев"юк Г.З. Правова визначеність як юридична категорія // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 32-36. – ISSN 2312-1831
1148171
  Матвєєва Ю.І. Правова визначеність: pro et contra // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 29-32. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
1148172
  Требін М.П. Правова вихованість – основа демократичного, правового розвитку українського суспільства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 216-220. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
1148173
  Безклубий І. Правова відповідальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-10. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено актуальні питання правової відповідальності. В статье исследованы актуальные вопросы правовой ответственности. The actual questions of law responsibility are researched in the article.
1148174
  Данча Л.І. Правова відповідальність масмедіа як чинник комунікаційного балансу, комунікаційного консенсусу та мінімалізації комунікаційних ризиків: актуальний контент // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 19-25. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1148175
  Сушинський О. Правова відповідальність: засади компетенційної концепції // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 83-91
1148176
  Губарев К. Правова генеза "помаранчевої революції" в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 80-93.
1148177
  Гетьман І. Правова герменевтика і адаптація законодавства України в умовах становлення європейського правового простору // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 43-51. – ISSN 1993-0909
1148178
  Дякович О.В. Правова глобалістика як міждисциплінарна юридична наука: дискусійні питання // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 22-27
1148179
  Біленчук П.Д. Правова деонтологія / За ред. П.Д.Біленчука. – Київ : Атіка, 1999. – 320 с. – ISBN 5-900195-04-Х
1148180
   Правова держава : Міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1992-
Вип. 2/3. – 1992
1148181
  Тимошенко В.І. Правова держава : Теоретико-історичне дослідження / В.І. Тимошенко. – К. : Наук. думка, 1994. – 132с
1148182
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 2. – 2000
1148183
   Правова держава : щорічник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7791-04-1
№ 11. – 2000
1148184
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 3. – 2001
1148185
   Правова держава : щорічник наукових праць. – Київ. – ISSN 0869-2491
№ 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – 2001
1148186
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : Науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 4. – 2002
1148187
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : Науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 5. – 2002
1148188
  Рено Ф. Правова держава // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 302-310
1148189
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 18. – 2014. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148190
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 19. – 2015. – 185 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148191
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 20. – 2015. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148192
   Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ. – ISSN 0869-2491
Вип. 27. – 2016. – 694 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148193
   Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ. – ISSN 0869-2491
Вип. 28. – 2017. – 618 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148194
   Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 0896-2491
Вип. 29. – 2018. – 588, [2] с.
1148195
   Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – ISSN 0869-2491
Вип. 30. – 2019. – 604, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148196
   Правова держава = Constitutional state = Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.І. Миколенко, В.І. Труба, Б.С. Бачур [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 33. – 2019. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148197
   Правова держава = Constitutional state = Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.І. Миколенко, В.І. Труба, Б.С. Бачур [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 34. – 2019. – 140, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148198
   Правова держава = Constitutional state = Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.І. Миколенко, А.О. Богустов, О.В. Гаран [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 35. – 2019. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148199
   Правова держава = Constitutional state = Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.І. Миколенко, А.О. Богустов, О.В. Гаран [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 36. – 2019. – 100, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148200
   Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – ISSN 0869-2491
Вип. 32. – 2021. – 640, [7] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148201
   Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – ISSN 0869-2491
Вип. 33. – 2022. – 751, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1148202
   Правова держава в дослідженнях правників-початківців : матеріали Міжнар. студент. наук. конф. 22-23 трав. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Студент. наук. т-во ; [уклад.: І.С. Сахарук, М.Т. Лоджук, О.В. Хлопчик та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2009. – 492, [2] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1148203
  Заєць А.П. Правова держава в України: концепція і механізми реалізації : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Заєць А.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 36л.
1148204
  Заєць Анатолій Павлович Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації : Дис... доктора юридичнихнаук: 12.00.01 / Заєць Анатолій Павлович; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 1999. – 447л. – Бібліогр.:л.414-447
1148205
  Заєць А.П. Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації : Автореф...док.юрид.наук:12.00.01 / Заєць А.П.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 36с. – Бібліогр.:с.30-32
1148206
  Скрипнюк О. Правова держава в Україні: теоретична модель і практика реалізації на сучасному етапі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 4-12. – ISSN 0132-1331
1148207
  Гринюк Р. Правова держава і демократія: питання взаємодії та взаємозв"язку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 43-51. – ISSN 0132-1331
1148208
  Палієнко М. Правова держава і конституціоналізм (Вестник права, ХХХІ, книга І, 1906) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – № 1 (31). – С. 104-119
1148209
  Краснощоков В.П. Правова держава не може існувати без правової культури // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
1148210
  Хаванов А. Правова держава очима Іммануіла Канта // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 90-92
1148211
   Правова держава та громадянське суспільство / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, І.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, В.В. Латишева, Д.Д. Татакі, Б.Г. Шевченко, Т.О. Чернов // Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, Т.М. Моісеєва, І.М. та ін. Чістякова. – Київ : Каравела, 2019. – С. 87-94. – ISBN 978-966-2229-97-4
1148212
  Гоцуляк Ю.В. Правова держава та доктрина природного права у науковій спадщині П.І. Новгородцева // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 46-49
1148213
  Тканова І.В. Правова держава та проблеми побудови її в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 139-145
1148214
  Чепульченко Т.О. Правова держава як гарант дотримання основних демократичних принципів та прав людини у суспільстві // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 110-114. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (14))
1148215
  Лаговська С.С. Правова держава як гарант забезпечення прав людини та громадянина в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 209-215


  Розглянуто ідею правової держави, яка покликана бути гарантом утвердження та дотримання основних демократичних принципів, зокрема, принципу верховенства права, а також прав людини та громадянина, що потребує нагального вирішення в українському ...
1148216
  Кравчук М.А. Правова держава як засада європейської аксіологічної системи // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 83-85. – ISBN 978-966-7166-36-6
1148217
  Березна А. Правова держава як модель організації постіндустріального суспільства // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 106-108
1148218
  Воронов І.О. Правова держава як предмет політологічного аналізу / І.О. Воронов. – Київ : Віра ІНСАЙТ, 2000. – 375с. – ISBN 966-95755-2-4
1148219
  Фатхутдінова О.В. Правова держава як результат функціонування організаційної свідомості особистості // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 47-51. – ISSN 2524-017X
1148220
  Лаговська С.С. Правова держава як чинник демократичного розвитку українського суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 113-115
1148221
  Шелих А.А. Правова держава, правосвідомість та забезпечення прав людини // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 358-362. – ISSN 2524-017X
1148222
  Сікач І.В. Правова держава: концепція Б. Кістяківського // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 223-232
1148223
   Правова держава: Міжвідомчий зібрник наукових праць. – К.
2-3. – 1992. – 208с.
1148224
  Паращевіпа О.А. Правова держава: формування нової цілісності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 30-36. – ISSN 1563-3349
1148225
  Гарасимів Т.З. Правова детермінація поведінки: історико-теоретичний вимір / Т.З. Гарасимів, М.І. Голинська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 50-54. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1148226
  Легуша С. Правова діяльність як категорія теорії права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 19-23. – ISSN 0132-1331
1148227
  Кармаліта М.В. Правова доктрина - джерело (форма) права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кармаліта М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 199 л. – Бібліогр.: л. 183-199
1148228
  Кармаліта М.В. Правова доктрина - джерело (форма) права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кармаліта М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1148229
  Васильєв С.В. Правова доктрина - джерело процесуального права // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 70-76
1148230
  Суржик О.О. Правова доктрина в аспекті судової практики // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 294-297. – ISBN 978-966-7166-36-6
1148231
  Задорожний Ю.А. Правова доктрина в країнах романо-германської та англо-американської правових сімей: порівняльний аналіз // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 17-24
1148232
  Панфілов А. Правова доктрина в системі джерел права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 63-65. – (Юридичні науки ; вип. 2 (117)). – ISSN 1728-3817


  Формування розуміння місця та значення правової доктрини, як джерела права, для всієї системи права, і для конституційного права зокрема, допоможе зрозуміти реальний вплив науки та наукових доробків на правову систему держави. Правова доктрина може ...
1148233
  Вавженчук С.Я. Правова доктрина дотримання трудових прав // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 126-136. – ISSN 1993-0909
1148234
  Грек Б.М. Правова доктрина інституту розумних строків у господарському процесі / Б.М. Грек, Т.Б. Грек // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 34-37
1148235
  Ковальчук В.Б. Правова доктрина народного суверенітету та легітимності державної влади у Франції в період ХІХ століття / В.Б. Ковальчук, Я.С. Богів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 61-68. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1148236
  Дзейко Ж.О. Правова доктрина та законодавча техніка // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – C. 10-12. – ISBN 978-966-7166-36-6
1148237
  Дудар С.К. Правова доктрина та ії вплив на розвиток права // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 315-317. – ISBN 978-966-7166-36-6
1148238
  Панов М. Правова доктрина та її значення для практики правотворення, правозастосування і розвитку юридичної науки: методологічні аспекти дослідження // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права. – С. 9-22. – ISSN 1026-9932
1148239
  Тюріна О.В. Правова доктрина у романо-германській правовій сім"ї: окремі аспекти // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 122-124. – ISBN 978-966-7166-36-6
1148240
  Кармаліта М. Правова доктрина у романо-германській та англосаксонскій правових сім"ях // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 6-9.
1148241
  Мочульська М.Є. Правова доктрина у сучасних правових системах: порівняльний аналіз // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 121-124. – ISBN 978-966-171-322-1
1148242
  Медвідь Ф.М. Правова доктрина як джерело (форма) права // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 52-54. – ISBN 978-966-940-085-7
1148243
  Шульга Ю. Правова доктрина як джерело адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 117-118. – ISBN 978-617-7069-28-6
1148244
  Опольська Н.М. Правова доктрина як джерело права на свободу творчості // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 190-196. – ISSN 2524-017X
1148245
  Пархоменко Н.М. Правова доктрина як джерело права та чинник правотворчості // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 31-33. – ISBN 978-966-7166-36-6
1148246
  Николина К.В. Правова доктрина як джерело юридичної аргументації в процесі захисту прав людини // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 175-179. – ISSN 2524-017X
1148247
  Костенко О.Б. Правова доктрина як евристична самоідентифікація // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 74-75. – ISBN 978-966-7166-36-6
1148248
  Костенко О.Б. Правова доктрина як евристичний вимір праворозуміння // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 35-37. – ISBN 978-966-940-085-7
1148249
  Оніщенко Н.М. Правова доктрина, юридична наука та захист прав людини (коефіціент корисної дії) // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 11-15. – ISSN 2524-017X
1148250
  Львова О.Л. Правова доктрина: аксіологічний вимір // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 174-185. – ISSN 0869-2491
1148251
  Николина К.В. Правова доктрина: до питання визначення місця в системі джерел права // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 102-106. – ISBN 978-966-7166-36-6
1148252
  Медвідь Ф.М. Правова доктрина: історико-філософські засади формування / Ф.М. Медвідь, Я.Б. Мельниченко, А.І. Твердохліб // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 23-26. – ISBN 978-966-7166-36-6
1148253
  Варга Ч. Правова доктрина: методологія та онтологія // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 99-108. – ISSN 0132-1331
1148254
  Цірат Г.А. Правова допомога в міжнародному цивільному процесі - вручення за кордоном судових документів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 127-136.
1148255
  Вінніков О. Правова допомога в розрізі закону про адвокатську діяльність. Як новий Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" вплине на надання безоплатної правової допомоги в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 8-14 вересня (№ 36)
1148256
  Ізарова І.О. Правова допомога в транскордонному цивільному процесі в Європейському Союзі // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 53-60. – ISSN 2310-9769


  Статтю присвячено дослідженню загальних засад надання правової допомоги в цивільних справах транскордонного характеру, а також шляхів удосконалення чинного законодавства України, ураховуючи необхідність запровадження європейських стандартів надання ...
1148257
  Захарова О. Правова допомога в цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 398-400. – ISBN 978-617-7069-17-0
1148258
  Дрейзіна Д.В. Правова допомога в цивільному судочинстві // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 240-245
1148259
  Заботін В.В. Правова допомога і медіація: порівняльно-правова характеристика // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 187-190. – ISBN 978-966-937-189-8
1148260
  Шрамко Ю. Правова допомога та адміністративні послуги: до питання співвідношення понять // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 10-15. – ISSN 2308-9636
1148261
   Правова допомога у цивільних справах у Російській Федерації // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-50.
1148262
   Правова допомога: зарубіжний досвід та пропозиції для України. – Москва : Факт, 2004. – 336 с. – ISBN 966-664-100-3
1148263
  Калинюк С.С. Правова допомога: конституційно-правові засади // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 58-62. – ISBN 978-617-7404-86-5
1148264
  Шрамко Ю. Правова допомога: питання класифікації форм // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 163-168. – ISSN 1026-9932
1148265
  Гапєєв Л. Правова допомога: що корисно знати // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 6 (466), лютий 2017 р. – С. 29-31
1148266
  Рахнянська Т.О. Правова екологія у сфері містобудування: реальність, тенденції та виклики // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 197-200. – ISBN 978-966-419-269-6
1148267
  Ревака В. Правова експертиза в кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 88-92.
1148268
  Корнієнко В.С. Правова експертиза як засіб забезпечення якості нормативно-правових актів // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 122-127. – ISSN 2524-017X
1148269
  Головченко В.В. Правова енциклопедія школяра / В.В. Головченко, В.С. Ковальський, Л.О. Лоха. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 439, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-667-195-6
1148270
   Правова енциклопедія школяра / Авт. кол.: В.В. Головченко, В.С. Ковальський, Л.О. Лоха. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 440с. – ISBN 966-667-195-6
1148271
  Ванзіляк А.А. Правова і соціальна держава: від ідеї до реалізації // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.16-21
1148272
  Сіленко А.О. Правова і соціальна державність - основа консолідації суспільства України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 52-56. – ISBN 966-628-108-8
1148273
  Масальський В.І. Правова і юридична освіта у сучасній Україні: про сутність термінів та правомірність їх використання / В.І. Масальський, Д.С. Скородумов // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 157-162. – ISSN 2077-1800


  Що таке "правова освіта" і "юридична освіта", як ці терміни співвідносяться між собою. Обгрунтовано правомірність використання їх контекстів у сучасній Україні.
1148274
  Яременко О.І. Правова ідентифікація суб"єктів владних повноважень в системі інформаційних відносин // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 11-18
1148275
  Гудим Л.Я. Правова ідентичність: філософсько-правовий вимір : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Гудим Любомир Ярославович ; Хмельницька обл. рада, Хмельницький ун-т управління та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1148276
  Ковальчук О.М. Правова ідеологія - як складова демократизації суспільства // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 124-125
1148277
  Сунєгін С.О. Правова ідеологія в контексті ціннісної парадигми лібералізму: деякі проблеми розвитку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 36-50. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
1148278
  Луцький А.І. Правова ідеологія в поглядах М. Драгоманова // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 7. – С. 26-32. – ISSN 2078-6743
1148279
  Толстенко В. Правова ідеологія в процесі формування правової культури проблеми теорії і практики // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 18-24.
1148280
  Луцький А.І. Правова ідеологія в українській правовій думці міжвоєнних десятиліть (1920-1930-ті роки) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 18-24. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670


  Згадується професор КНУ імені Тараса Шевченка В. Сергійчук (С. 19).
1148281
  Носік В.В. Правова ідеологія земельної реформи в Україні: методологія, теорія, практика // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 137-138
1148282
  Толстенко В.Л. Правова ідеологія і демократизація сучасної України: теоретично-правові аспекти : монографія / В.Л. Толстенко ; [наук. ред. О.В. Скрипнюк]. – Київ : Логос, 2012. – 282, [2] с. – Бібліогр.: с. 252-281 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-687-1
1148283
   Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941) / І.Б. Усенко, О.М. Мироненко, В.А. Чехович, Л.Ю. Снісаренко, І.В. Музика; НАН України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького; За ред. О.М.Мироненка, І.Б.Усенка. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2001. – 220с. – ISBN 966-02-2098-7
1148284
  Недюха М.П. Правова ідеологія у контексті парадигми українського державотворення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 5-9. – ISSN 2220-1394
1148285
  Толстенко В.Л. Правова ідеологія у структурі правосвідомості теоретико-методологічні основи аналізу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 10-18. – ISSN 1563-3349
1148286
  Богініч О.Л. Правова ідеологія України в контексті сучасних викликів // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 98-104. – ISSN 0869-2491
1148287
   Правова ідеологія як засадничий принцип консолідації українського суспільства : наук.-аналіт. доп. : до 100-річчя НАН України / [Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В., Оніщенко Н.М. (керівник) та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – 85, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8703-7
1148288
  Маркович Х. Правова ідеологія як основа формування громадянського суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 418-423. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1148289
  Ситник О.М. Правова ідеологія як складник механізму державно-правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 8-13. – ISSN 1563-3349
1148290
  Стоєцький С.В. Правова ідеологія як умова забезпечення ефективної взаємодії особи, громадянського суспільства та держави: загальнотеоретичний аспект / С.В. Стоєцький, Л.О. Макаренко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 16-31. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
1148291
  Федірко І.П. Правова ідеологія як чиннник розбудови української держави / І.П. Федірко, О.І. Косілова // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 150-151
1148292
  Недюха М.П. Правова ідеологія: класичні та модерні інтерпретації // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 11-15
1148293
  Теремцова Н. Правова ідея дитячого героїзму у творчості Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 206-210
1148294
  Стеценко М.П. Правова ідея як структурний елемент правосвідомості / М.П. Стеценко, В.П. Москалець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье исследуются вопросы правовой психологии, связанные с ее правовой идеологией. Анализируется понятие социально-правовой психологии. Показаны состав ее элементов, а также средства связи и взаимодействия последних.
1148295
  Бондарева К. Правова інституціоналізація демократичних політичних режимів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 28-34
1148296
  Деркач Я. Правова інституціоналізація політичних партій в Україні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.102-105
1148297
  Зарубінський О. Правова інституціоналізація політичних партій: досвід комплексного аналізу : [рецензія] / О. Зарубінський, Г. Омельченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 169-171. – ISSN 0132-1331
1148298
  Чорнописька В. Правова інтеграція України у площині глобалізаційного дискурсу / В. Чорнописька, Т. Гарасимів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 198-204. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1148299
  Хаустова М.Г. Правова інтеграція: теоретичний аспект // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 192-203. – ISSN 1993-0909
1148300
  Андрійчук О. Правова інтерпретація Суду ЄС та Європейської Комісії як квазі-правотворчість // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С. 26-29
1148301
  Волошенюк О.В. Правова інтуїція як елемент професійної правосвідомості // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 15-20. – ISSN 1727-1584
1148302
  Мінченко А.В. Правова інформатика : навч. посіб. / А.В. Мінченко ; Інститут післядипломної освіти КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7863-32-8
Ч. 1. – 2003. – 280 с.
1148303
   Правова інформатика : Науковий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
1148304
   Правова інформатика : Науковий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
1148305
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 3 (35). – 2012. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148306
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 4 (36). – 2012. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148307
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 1 (37). – 2013. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148308
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 2 (38). – 2013. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148309
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 3 (39). – 2013. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148310
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 4 (40). – 2013. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148311
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 1 (41). – 2014. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148312
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 2 (42). – 2014. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148313
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 3 (43). – 2014. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148314
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 4 (44). – 2014. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148315
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 1 (45). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148316
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 2 (46). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1148317
  Зубрицький О.О. Правова інформатика як галузь загальної інформатики і прикладна юридичної науки // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 21-24


  Важливим стимулом бурхливого розвитку інформатики як науки в нашій країні послужила знамення подія - вихід влітку 1982 р., монографії академіка В.М. Глушкова "Основи безпаперової інформатики", яка мала велику зацікавленність серед фахівців-практиків ...
1148318
  Юдкова К.В. Правова інформатика: міжнародний досвід як підгрунтя інтеграційних процесів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 34-39
1148319
   Правова інформація : щорічник наукових праць. – Київ. – ISSN 0869-2491
№ 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – 2001
1148320
   Правова інформація : Щорічник наукових праць. – Київ
№ 12. – 2004
1148321
  Сісіна Л. Правова інформація у комунікативних практиках бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 176-190. – ISSN 2224-9516
1148322
  Саржан С.Л. Правова інформація як властивість юридичних фактів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 35-40
1148323
  Дупай Я.М. Правова інформованість суспільства як необхідна умова функціонування правової системи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 53-58. – ISSN 2219-5521
1148324
  Федотова Г.В. Правова категорія кримінальний проступок в кримінальному праві України // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 351-355. – ISBN 978-617-7404-86-5
1148325
  Перестюк Н.М. Правова кваліфікація в міжнародному приватному праві на прикладі англосаксонського трасту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Перестюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1148326
  Перестюк Н.М. Правова кваліфікація в міжнародному приватному праві на прикладі англосаксонському трасту : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Перестюк Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 216 арк. – Додатки: арк. 213-216. – Бібліогр.: арк. 13-14, 185-212 та в додатках: арк. 214-215
1148327
  Стазілова Т. Правова кваліфікація відносин за договором управління майном у міжнародному приватному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 292-293
1148328
  Ігнатенко В. Правова кваліфікація відносин, що виникають при проведенні ігор і парі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.19-24
1148329
  Захаров Є. Правова кваліфікація Голодомору 1932-1933 років в Україні та на Кубані як злочину проти людяності та геноциду. Висновок // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 11/12 (241/242). – С. 18-34
1148330
  Захаров Є. Правова кваліфікація Голодомору 1932 - 1933 років в Україні та на Кубані як злочину проти людяності та як геноциду // Критика. – Київ, 2008. – Жовтень - Листопад, (число 10/11). – С. 5-14
1148331
  Онищенко Г. Правова кваліфікація довірчих відносин з іноземним елементом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 129-133.
1148332
  Грамацький Е.М. Правова кваліфікація у міжнародному приватному праві: проблемні питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 151-155. – ISSN 2219-5521
1148333
  Перестюк Н. Правова кваліфікація у міжнародному приватному праві: удосконалення теоретичних і практичних підходів в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 54-81. – ISSN 1026-9932
1148334
  Коверзнев В.О. Правова класифікація кооперативних організацій в Україні // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 127-133
1148335
  Власенко Ю. Правова класифікація принципів державного екологічного контролю: сучасні проблеми та шляхи їх розв"язання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Проаналізована наукова думка щодо сутності принципів контролю та критеріїв їх класифікацій. Дана характеристика системі принципів екологічного контролю та її складовим у сфері природокористування, охорони навколишнього природного середовища та ...
1148336
  Кічук Я. Правова компетентність майбутнього фахівця - пріоритетне завдання громадянської освіти у вищій школі. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 141-147. – (Серія педагогічна ; Вип. 23)
1148337
  Проць О.Є. Правова компетентність учителя як складова його професійної компетентності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 32-36. – ISSN 2219-5521
1148338
  Кічук Я.В. Правова компетентність фахівця як показник результативності його підготовки в умовах вищої школи // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 60-70. – ISBN 966-8009-46-0
1148339
  Кічук Я.В. Правова компетентність як складова процесу професійної підготовки соціального педагога // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 26-30. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 7 (17))
1148340
  Савінова Н.А. Правова комунікація та емоція права // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 71-74
1148341
  Макеєва О.М. Правова комунікація: теоретико-правові аспекти // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 18-19. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1148342
  Панова Л. Правова конструкція рамкового кредитного договору // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 108-115
1148343
  Мадіссон В. Правова конфліктологія та юридичний конфлікт у приватних правовідносинах // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.39-44. – ISSN 0132-1331
1148344
  Сенюта І.Я. Правова концепція охорони здоров"я, дружня до дитини // Медичне право : науково-практичний журнал / Вид-во ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (25). – С. 93-100. – ISSN 2072-084X
1148345
  Буткевич О.В. Правова концепція професора Є. Ерліха і міжнародне право // Ерліхівський збірник : наукові доповіді та повідомлення / Юридич. ф-т Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – Вип. 6. – С. 160-167
1148346
  Скуратівський А. Правова культура в контексті особливостей розвитку соціального буття українського суспільства та національного характеру українців // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.255-261. – ISBN 966-73-53-51-Х
1148347
  Вовк О. Правова культура в Україні у період середньовічного відродження // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 173-178. – ISBN 978-966-349-240-7
1148348
  Степаненко В. Правова культура в українських регіональних вимірах // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 18-34.
1148349
  Менюк О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.21-23,39. – ISSN 0132-1331
1148350
   Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства : монографія / Ю.П. Битяк, І.В. Яковюк, О.В. Петришин, Ю.М. Тодика, С.Г. та ін. Серьогіна; [Ю.П. Битяк та ін.] ; за ред. Ю.П. Битяка, І.В. Яковюка ; НДІ держ.буд-ва та місцевого самоврядування АПрН України. – Харків : Право, 2007. – 241, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-042-4
1148351
  Тукало А.В. Правова культура в умовах формування української правової держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 5-8. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Розглядаються питання правової культури як багатогранного явища суспільного життя в умовах, висловлюються деякі пропозиції щодо підвищення її рівня.
1148352
  Тукало Алла Вікторівна Правова культура депутатського корпусу : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Тукало Алла Вікторівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 25л.
1148353
  Тукало Алла Вікторівна Правова культура депутатського корпусу : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Тукало Алла Вікторівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 158л. – Бібліогр.:л.148-158
1148354
  Банах С. Правова культура журналістів в сучасному інформаційно-правовому просторі / С. Банах, В. Савіцька // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – C. 5-9. – ISSN 2524-0129
1148355
  Яценко С. Правова культура здійснення підпису в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 23 квітня - 13 травня (№ 16/17)
1148356
  Яковюк І. Правова культура і її вплив на розвиток правової системи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 43-56. – ISSN 1993-0909
1148357
   Правова культура і підприємництво. – Київ-Донецьк, 1999. – 280с. – ISBN 966-7509-00-1
1148358
  Береза С.В. Правова культура і політика: взаємозв"язок і взаємозалежність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.112-117. – ISSN 1563-3349
1148359
  Макаренко Л.О. Правова культура і правовий світогляд як головні чинники збереження національної ідентичності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 34-37. – ISSN 2219-5521
1148360
  Полякова О.М. Правова культура і правосвідомість як засоби стабілізації політичного режиму // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 34-40. – ISSN 1563-3349
1148361
  Шульга Н.В. Правова культура майбутніх фахівців медичної галузі як об"єкт комплексного психолого-педагогічного дослідження // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 220-225. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1148362
  Басай В.д. Правова культура майбутнього юриста / В.д. Басай, Л.І. Зеліско // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.83-89
1148363
  Гурбик А. Правова культура на українських землях у складі польської держави ( XIV-XVIII ст.) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 57-67
1148364
  Оніщенко Н. Правова культура особи в контексті конституційного розвитку (реальний стан та програмні цілі) / Н. Оніщенко, С. Береза // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 30-32


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
1148365
  Мелех Л.В. Правова культура правозастосувача як фактор зміцнення законності-мета побудови правової держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 338-347. – (Юридична ; Вип. 1)
1148366
  Завальнюк В.В. Правова культура правосуддя в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 3-7
1148367
  Власенко В. Правова культура працівників поліції - соціальна гарантія дії верховенства права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 24-26
1148368
  Суровська Л.І. Правова культура працівників правоохоронних органів: поняття, чинники та проблеми формування / Л.І. Суровська, А.В. Швецова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 50-53. – ISBN 966-435-028-1
1148369
  Новоселова В.В. Правова культура присяжних засідателів в Україні:поняття і зміст // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 42-48. – (Юридичні науки ; № 3)
1148370
  Онищенко С.М. Правова культура реалізації права на мирні зібрання: стан та перспективи розвитку // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 126-134. – ISSN 2072-8670
1148371
  Макушина Г. Правова культура селян в Гетьманщині у XVIII ст. Історичний аспект // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 26-27
1148372
  Коваленко Ірина Правова культура студентів бібліотечно-інформаційного профілю як критерій модернізації фахової освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 21-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються результати діагностики стану правової культури студентів бібліотечно-інформаційного профілю, пропонуються засоби вдосконалення формування її складових.
1148373
  Карась А.Г. Правова культура сучасної України: гносеологічний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 63-71. – ISSN 1563-3349
1148374
  Строган А.Ю. Правова культура та правовий нігілізм в умовах функціонування правової держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-68. – Бібліогр.: 13 назв
1148375
  Проць О.Є. Правова культура та правокультурність: межі кореляції понять // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 77-81
1148376
  Полякова О.М. Правова культура та правосвідомість як фактори впливу на політичний режим // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 115-117. – ISBN 966-660-151-6
1148377
  Савош Г.П. Правова культура у контексті виховання в умовах трансформації сучасного українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 142-146
1148378
  Нікітін Ю.В. Правова культура України - фундаментальний чинник національної безпеки держави та інтеграції у правове поле Європейського Союзу / Ю.В. Нікітін, Д.Ю. Нікітін // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (233). – С. 6-13. – ISSN 2308-9636
1148379
  Антонович М. Правова культура українського народу в сфері прав людини: історичний розвиток та сучасний стан // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.75-79. – ISSN 0132-1331
1148380
  Зайчук О.В. Правова культура українського суспільства: програмні цілі, реальний стан, науковий пошук / О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 5-9. – ISSN 2220-1394
1148381
  Чупахін О. Правова культура учасників виборчого процесу-важливий аспект демократичних виборів // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 50-53
1148382
  Федик Л.Б. Правова культура учасників виборчого процесу у східній Галичині кінця ХІХ - початку ХХ століття // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 53-60. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1148383
  Мануйлов Є.М. Правова культура фахівців права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 237-239. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
1148384
  Аронов Я. Правова культура юриста // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 72-77. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1148385
  Савченко А.А. Правова культура як атрибут культури суспільства // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 2. – С. 32-36. – ISSN 2226-3209
1148386
  Макеєва О.М. Правова культура як елемент правової системи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 64-67
1148387
  Лисак В.Р. Правова культура як невід"ємний елемент побудови правової держави // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 25-27. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1148388
  Коба М. Правова культура як предмет вивчення теоретико-правовою наукою // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 178-182. – ISSN 2663-5313
1148389
  Мяловицька Н.А. Правова культура як складова праворозуміння // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Андрійко О.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 2 : Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. – С. 53-56
1148390
  горбунова Правова культура як умова ефективного розвитку законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 9-17
1148391
  Соломчак Х.Б. Правова культура як умова існування позитивної правової відповідальності людини
1148392
  Соломчак Х.Б. Правова культура як умова існування позитивної правової відповідальності людини // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 43-50. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
1148393
  Шай Р.Я. Правова культура як умова культивування принципу верховенства права в українському суспільстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 317-320. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1148394
  Макаренко Л.О. Правова культура як фактор ефективності законотворчої діяльності // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 141-151. – ISSN 0869-2491
1148395
  Демичева В.В. Правова культура як феномен сучасної правової дійсності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 21-26. – ISSN 1563-3349
1148396
  Скуратівський А. Правова культура як чинник дотримання та захисту прав і свобод людини: історія і сучасність // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.415-425
1148397
  Мінченко С. Правова культура як чинник забезпечення прав людини в опертивно-розшуковій діяльності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 321-328. – ISSN 0132-1331
1148398
  Веніславський Ф.В. Правова культура як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 28-35. – ISSN 0201-7245
1148399
  Макеєва О.М. Правова культура як чинник розвитку правової системи // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 48-53. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
1148400
  Бачинський Т. Правова культура: деякі сучасні підходи до її розуміння // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 16-20
1148401
  Чепульченко Т.О. Правова культура: місце у правовому процесі та вплив на стан законності в державі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 109-114. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
1148402
  Йора Д.С. Правова культура: сучасні виклики громадянського суспільства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 46-51. – ISSN 2312-1831
1148403
  Демічева В.В. Правова культура: теоретичний аналіз та практичний вимір // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 38-42. – ISSN 1563-3349
1148404
  Захарченко П.П. Правова легітимація входження Закарпаття до складу соборної Української держави (1919) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 44-46. – ISBN 978-617-7777-14-3
1148405
  Павлов С. Правова лексика та юридична термінологія у правових традиціях України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
1148406
  Мельник А.А. Правова лінгвістика: основні риси та особливості // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 365-373. – ISSN 2227-796X


  У статті здійснюється аналіз правил законодавчої техніки, що впливають на мовну та техніко-юридичну досконалість нормативно-правових актів, а також розглядаються мовні вимоги до якості мови закону. В статье проводится анализ правил законодательной ...
1148407
  Константшов С.Ф. Правова маргінальність // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 18-21.
1148408
  Требін М.П. Правова ментальність європейців // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 298-305. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1148409
  Журбелюк Г.В. Правова ментальність у контексті розвитку правосвідомості українства: історія і сучасність. / Г.В. Журбелюк, О.В. Курінний // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 82-99. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1148410
  Штепа О.О. Правова ментальність українського етносу доби козацтва як чинник вітчизняного державотворення // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 144-148. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (21))
1148411
  Штепа О.О. Правова ментальність українського етносу як чинник сучасного вітчизняного державотворення : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Штепа Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1148412
  Клімова Г.П. Правова ментальність як ядро правової культури // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 270-273. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1148413
  Поліщук І.О. Правова ментальність: інтерпретації у науковому дискурсі. // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 226-232. – ISSN 2224-9281
1148414
  Клімова Г.П. Правова ментальність: сутність та умови формування // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (26). – С. 72-77. – ISSN 2311-4894
1148415
   Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів революції гідності : зб. матеріалів круглого столу 30 берез. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. публ. права ; [уклад.: Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – 175, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-423-466-2
1148416
  Сальман І.Ю. Правова модель формування ринку землі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 27-32
1148417
  Дамірлі М. Правова наука - самостійний об"єкт теоретичної саморефлексії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.28-33. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1148418
  Тацій В. Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.5-24
1148419
  Тацій В.Я. Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 68-90. – ISBN 978-966-458-148-3
1148420
  Тацій В.Я. Правова наука викликам сучасності // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 909-924. – ISBN 978-966-458-148-3
1148421
  Медведчук В. Правова наука і правова держава: проблеми взаємозв*язу і розвитку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.37-53
1148422
   Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень (2016 рік) / [О.Л. Копиленко (керівник), Є.Р. Бершеда, В.С. Журавський та ін.] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 527, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – (Серія "Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень" ; вип. 7). – ISBN 978-617-7530-14-4
1148423
  Тацій В.Я. Правова наука та її завдання щодо забезпечення розвитку громадянського суспільства в Україні // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 533-543. – ISBN 978-966-458-148-3
1148424
  Беляневич О.А. Правова наука та судове правозастосування // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2/3 : Наукові висновки щодо застосування норм права та судова практика Верховного Суду 2018-2020 років. – С. 10-25
1148425
  Луць Л. Правова наука: емпіричний чи теоретичний рівень? // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 12-14
1148426
   Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – 454, [1] с. : іл., табл., портр., фот. – Бібліогр. в кінці частин та в тексті. – ISBN 978-617-566-402-5


  У пр. № 1739239 зазнач.: Дорогій моїй учениці Нелі Юріївні з повагою та найкращими побажаннями С. Фурса. 25.05.2017
1148427
  Грицаєнко П.М. Правова норма як предмет логічного аналізу // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 34
1148428
  Магновський І.Й. Правова нормативність та ії особливості на сучасному етапі розвитку національного права України // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 33-36. – ISSN 2312-928X
1148429
  Заморська Л.І. Правова нормативність та її інституціоналізація в Україні : монографія / Л.І. Заморська ; Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса : Фенікс, 2013. – 302, [2] с. – Бібліогр.: с. 272-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-714-6
1148430
  Братасюк М. Правова нормотворчість: проблема якісного виміру / М. Братасюк, О. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 5-12. – ISSN 2524-0129
1148431
  Стефанюк Володимир Сергійович Правова обумовленість запровадження адміністративної юстиції в Україні : Дис... кандид. юридичн.наук: 12.00.07 / Стефанюк Володимир Сергійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – л. – Бібліогр.:л.172-186
1148432
  Стефанюк В.С. Правова обумовленість запровадження адміністративної юстиції в Україні. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.07 / Стефанюк В.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 20л.
1148433
  Гординська О.М. Правова організація працевлаштування // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 234-236. – ISBN 978-966-301-169-1
1148434
  Клепікова О.В. Правова організація транспортної системи України : монографія / О.В. Клепікова. – Київ : Ліра-К, 2019. – 443, [1] с. – Бібліогр.: с. 396-443 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7748-65-5
1148435
  Топчій О.В. Правова освіта vs правова просвіта // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 18-25. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
1148436
  Купчак М.Я. Правова освіта в системі органів і підрозділів служби цивільного захисту України: мета, завдання та методи здійснення / М.Я. Купчак, О.В. Повстин // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 215-221. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2078-4643
1148437
  Ярошевська Т. Правова освіта для судентів вищіх технічних навчальних закладів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 149. – ISSN 0132-1331
1148438
  Рябовол Л. Правова освіта населення України: системний підхід // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 49-55. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9


  Правову освіту населення України досліджено як системне утворення, цілісність, єдність певних компонентів, які у взаємодії та взаємозв’язках забезпечують виконання поставлених перед нею завдань і досягнення запланованого результату; структуру системи ...
1148439
  Гапєєв Л. Правова освіта населення: здобутки, проблеми та перспективи // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 20, октябрь. – С. 8-9, 16
1148440
  Фатхутдінова О.В. Правова освіта як чинник організаційної культури українців // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 55. – С. 107-118. – ISSN 2072-1692
1148441
  Лисенко А.М. Правова освіта, права людини в Україні в контексті Болонського процесу // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 56-59
1148442
  Мирошниченко В.О. Правова освіта: понятійно-категоріальний аналіз / В.О. Мирошниченко, А.О. Федчиняк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 43-49. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1148443
  Оніщенко Н. Правова освіченість у контексті рівнів правової освіти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 23 (332). – С. 35-37
1148444
  Субота С.І. Правова основа взаємодії інститутів громадянського суспільства та нової української поліції // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 54-59. – ISSN 1727-1584
1148445
  Якушик В.М. Правова основа державного і громадського життя як нове поняття юридичної науки / В.М. Якушик, В.І. Тимошенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 76-80. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье в свете решений XXVII съезда КПСС, положений Конституции СССР и с учетом имеющихся в научной литературе точек зрения освещаются исходные положения, связанные с определением понятия и структуры правовой основы советской государственной и ...
1148446
  Дешко Л.М. Правова основа державного регулювання діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-85
1148447
  Назаренко О. Правова основа діяльності політичних партій в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 42-44. – ISBN 978-617-7069-17-0
1148448
  Андрусів Л.М. Правова основа законодавчого процесу в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 231-240. – (Юридична ; Вип. 1)
1148449
  Переяславська Ю. Правова основа захисту корпоративних прав держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-35.
1148450
  Дерновий В.В. Правова основа здійснення міжнародно-правової допомоги при проведенні процесуальних дій під час розслідування заволодіння чужим майном, вчиненого особою шляхом зловживання службовим становищем із залученням іноземців // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 277-280. – ISSN 2219-5521
1148451
  Костюк М. Правова основа переселення німців Західної України та Західної Білорусії на територію Польщі (1939-1940 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 303-310. – ISSN 2078-6077
1148452
  Бобкова А. Правова основа розгляду господарським судом спорів за участю іноземних осіб / А. Бобкова, В. Новошицька // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 131-146. – ISSN 1026-9932
1148453
  Хомин О.Й. Правова основа соціального захисту працівників правоохоронних органів України / О.Й. Хомин, О.І. Бутрин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 132-140. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
1148454
  Романенко С.О. Правова основа сучасної моделі застосування односторонніх економічних санкцій з боку США та проблеми її реформування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.49-58
1148455
  Сироїд Т.Л. Правова основа та механізми захисту прав людини на міжнародному регіональному рівні // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – с. 79-86. – (Серія "Право" ; № 1 (12)). – ISSN 2310-4708
1148456
  Конопльов В.В. Правова основа управління попередженням торгівлі людьми // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 410-414. – ISSN 1563-3349
1148457
  Мицик В.В. Правова основа формування державної етнополітики щодо захисту національних меншин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розглянуто питання історії виникнення національних меншин на території України і сучасного правового забезпечення її державної політики щодо захисту прав національних меншин. The article is dedicated to considering some aspects of a history of ...
1148458
  Коршунова Г. Правова основа функціонування системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 49-53. – ISSN 1728-9343
1148459
  Кашинцева О.Ю. Правова охорона антропологічної цілісності людини крізь призму особистих немайнових прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 164-168
1148460
   Правова охорона атмосферного повітря: практичні аспекти = Legal protection of air: practical aspects / Міжнар. благод. орг. "Екологія-Право-Людина" ; [Кравченко С.М. та ін. ; за ред. Т.М. Жиравецького, О.В. Кравченко ; переклад: Хомечко Г.І.]. – Львів : МБО "Екологія-Право-Людина", 2011. – 118, [2] с. – Текст укр., англ. мовами.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 86-89 та в підрядк. прим.
1148461
  Капіца Ю.М. Правова охорона баз даних у Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 139-144.
1148462
  Яркіна Н.Є. Правова охорона баз даних: режими авторсько-правовий I "sui-generis" // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 81-90. – ISSN 0201-7245
1148463
  Слепченко А.А. Правова охорона біотопів у Республіці Білорусь - орієнтир для України // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 310-314. – ISBN 978-966-7957-20-9
1148464
  Пономаренко М.В. Правова охорона винаходів (корисних моделей, промислових зразків) в Україні та в інших державах світу: порівняльно-правовий аналіз // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 179-182. – ISBN 978-966-999-024-2
1148465
  Работягова Л. Правова охорона винаходів і корисних моделей в Україні та зарубіжних країнах // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 23-29. – ISSN 1608-6422
1148466
  Іващенко В. Правова охорона винаходів і технічних удосконалень у період інтенсивної індустріалізації в УСРР (1930-1940 рр.) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (93). – С. 46-55. – ISSN 2308-0361
1148467
  Бошицький Ю.Л. Правова охорона винаходів та корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, Я.Г. Воронін ; НАНУ ; Київський ун-т права ; Міжнар. центр правових проблем інтелектуальн. власності при Ін-ті держ. та права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ : Європейський університет, 2010. – 342 с. – ISBN 978-966-301-199-8
1148468
  Рябець К.А. Правова охорона водних ресурсів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-22.
1148469
  Рябець К.А. Правова охорона водних ресурсів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-21. – Бібліогр. в кінці ст.
1148470
  Ігнатенко І.В. Правова охорона водних ресурсів при здійсненні містобудівної діяльності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 233-240. – ISSN 2306-9082
1148471
  Андрощук Г. Правова охорона географічних зазначень і найменувань місць походження товару за регламентом ЄС // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С.26-33. – ISSN 1608-6422
1148472
  Криволапчук В.О. Правова охорона географічних значень в контексті Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС / В.О. Криволапчук, С.П. Филь // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (101). – C. 51-59. – ISSN 2308-0361
1148473
  Кодинець А. Правова охорона географічних значень: новели за законодавством України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (111). – С. 21-28. – ISSN 2308-0361
1148474
  Родік О.О. Правова охорона грунтів в Україні: 25 років розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 318-324. – ISSN 2219-5521
1148475
  Родік О.О. Правова охорона грунтів у доктрині земельного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 294-300. – ISSN 2219-5521
1148476
  Мунтян В.Л. Правова охорона грунтів Української РСР / В.Л. Мунтян. – Київ, 1965. – 100с.
1148477
  Загоруй В. Правова охорона дельфінів при утриманні в умовах неволі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 103-105
1148478
  Гора А М. Правова охорона добре відомих торговельних марок в Україні // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 72-75. – ISBN 978-966-927-199-0
1148479
  Крупський С.О. Правова охорона доменних імен за законодавством зарубіжних країн // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 75-76. – ISBN 978-966-419-299-3
1148480
  Кодинець А.О. Правова охорона засобів індивідуалізації у дореволюційній Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню історичного генезису засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у вітчизняній правовій системі. The article devoted to the investigation of historical genesis means of individualization ...
1148481
  Вівчаренко О.А. Правова охорона земель в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 74-83
1148482
  Вівчаренко О.А. Правова охорона земель в Україні : монографія / В.О. Вівчаренко. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 333, [3] с. – Бібліогр.: с. 304-330. – ISBN 978-966-667-402-2
1148483
  Вівчаренко О. Правова охорона земель на Українських теренах історичні аспекти розвитку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 83-87
1148484
  Вівчаренко О.А. Правова охорона земель: окремі проблеми нормативного визначення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 405-409. – ISSN 1563-3349
1148485
  Вівчаренко О. Правова охорона земель: питання єдності технічних та правових вимог // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – C. 46-50. – (Право ; Вип. 5). – ISSN 2226-3047


  В статті аналізуються правові питання та технічні параметри здійснення завдань правової охорони земель в Україні. Розглядається поняття "охорона земель", питання розвитку земельного галузі права, пріоритети, тенденції становлення інституту правової ...
1148486
  Татаров О.Ю. Правова охорона земельних відносин в Україні / О.Ю. Татаров, О.Ю. Дрозд // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 57-63.
1148487
  Поліщук В.А. Правова охорона землі, багаторічних насаджень та водних ресурсів у здійсненні промислового садівництва // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 153-155
1148488
  Кашинцева О.Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : 12.00.04:Дис....канд. юрид. наук / Кашинцева О.Ю.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 198л. – Бібліогр.: С.177-198
1148489
  Кашинцева Оксана Юріївна Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Кашинцева Оксана Юріївна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 19л.
1148490
  Лазуренко Ю.В. Правова охорона інтелектуальної власності в цифроввій мережі Інтернет // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.196-205. – ISBN 966-7784-65-7
1148491
  Мініна О.Ю. Правова охорона інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 73-81


  В статье рассмотрены основные аспекты правовой охраны интеллектуальной собственности в международном частном праве, изучена уже созданная нормативно-правовая база. Доказано, что в основе международнолй защиты в сфере прав интеллектуальной ...
1148492
  Буркацький Л.К. Правова охорона історико-культурної спадщини на Україні / Л.К. Буркацький. – К., 1970. – 20с.
1148493
   Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики. – Київ : Юридична думка, 2006. – 638 с. – ISBN 966-8602-39-0
1148494
  Андрощук Г. Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С.49-58
1148495
  Андрощук Г. Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 26-36
1148496
  Радзієвський Р.В. Правова охорона комп"ютерних програм в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 121-125. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1148497
  Прилипко Д.С. Правова охорона комп"ютерних програм у міжнародному праві // Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. "Інтернет-міст Київ-Дніпро" : Управління проектами. Ефект. використання результатів наук. дослідж. та об"єктів інтелект. власності, 18 берез. 2021 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко, О.П. Орлюк, А.О. Кодинець та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 149-152. – ISBN 978-966-999-207-9
1148498
  Дручок Г. Правова охорона комп"ютерних програм у США / Г. Дручок, О. Гавриленко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.40-42. – ISSN 1608-6422
1148499
  Канарик Ю.С. Правова охорона комп"ютерних програм як об"єктів права інтелектуальної власності / Ю.С. Канарик, Б.Б. Сергієнко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 31-35. – ISSN 2519-2353
1148500
  Грушевська Н. Правова охорона комп"ютерних програм: як правовласнику захистити свої права // Юридична газета. – Київ, 2021. – 19 січня (№ 1)
1148501
  Олефір Ю. Правова охорона комп"ютерної програми як об"єкту інтелектуальної власності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 195-197
1148502
  Белей Є. Правова охорона Конституції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 20-21. – ISBN 978-617-7069-17-0
1148503
  Костенко М. Правова охорона Конституції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 66-67. – ISBN 978-617-7069-15-6
1148504
  Лотюк О.С. Правова охорона конституції в зарубіжних країнах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 42-46. – (Правознавство ; Вип. 375)
1148505
  Веніславський Ф.В. Правова охорона Конституції як передумова стабільності конституційного ладу України: теоретичні аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 41-47. – (Правознавство ; Вип. 478)
1148506
  Жаров В. Правова охорона корисних моделей в Україні з огляду на міжнародну практику / В. Жаров, І. Кожарська // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.21-26. – ISSN 1608-6422
1148507
  Романюк Т.В. Правова охорона корисних моделей у деяких країнах Європи: досвід для України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 210-213. – ISSN 2219-5521
1148508
   Правова охорона культурної спадщини : Збірник документів. – Київ : Інтерграфік, 2004. – 320с. – ISBN 966-532-025-4
1148509
  Мазур Т.В. Правова охорона культурної спадщини в Україні : монографія. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 374-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-922-179-7
1148510
  Мазур Т.В. Правова охорона культурної спадщини в Україні: стан дослідження проблеми вітчизняними вченими // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2019. – № 3. – С. 8-28. – ISSN 2220-1394
1148511
  Юркевич М.В. Правова охорона лісів у Київській Русі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 80-86. – ISSN 2308-9636
1148512
  Челпан Р. Правова охорона лісів України від пожеж у перші роки Радянської влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 25-28
1148513
  Соловйова А. Правова охорона лісового фонду в період західної України під владою австро-угорської імперії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 136-137
1148514
  Улітіна О. Правова охорона літературних творів у креативних індустріях // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (124). – С. 25-32. – ISSN 2308-0361
1148515
  Левицький О.О. Правова охорона материнства і дитинства згідно законодавства України та країн ЄС : [ навчальний посібник ] / ; Левицький Олександр Олександрович ; УАН ; Івано-Франківський ун-т права ім. короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2008. – 108с. – ISBN 978-966-1521-03-1
1148516
  Шем"яков О. Правова охорона надр : поняття та проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.111-115. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1148517
  Лісова Т.В. Правова охорона надр: сутність і тенденції розвитку // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 69-76. – ISSN 0201-7245
1148518
  Шевелева Т. Правова охорона назв держав при їх використанні у складі торговельних марок: вирішення проблемних питань країнами-членами ВОІВ // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 4-6. – ISSN 1608-6422
1148519
  Балагура М.В. Правова охорона назви лікарського засобу в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 301-304. – ISSN 2219-5521
1148520
  Бичковська М.Є. Правова охорона незареєстрованих дизайнів у сфері моди за законодавством Китайської Народної Республіки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – № 3/4 (67/68). – С. 139-147. – ISSN 2078-9165
1148521
  Шинкарук О.В. Правова охорона немайнових прав юридичних осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 188-192. – ISSN 2219-5521
1148522
  Кудерська І.О. Правова охорона нематеріальної культурної спадщини: досвід окремих європейських країн // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 49-60. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 92). – ISSN 1563-3349
1148523
  Петренко І. Правова охорона нетипових творів в Україні та інших країнах світу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 5-14. – ISSN 2308-0361
1148524
  Еннан Р.Є. Правова охорона об"єктів авторського права в мережі Інтернет: досвід зарубіжних країн // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 17. – С. 84-94. – ISBN 978-617-696-794-1. – ISSN 2308-0353
1148525
  Бєгова Т. Правова охорона об"єктів інтелектуальної власності в індустрії моди / Т. Бєгова, В. Рудика // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 6-10. – ISSN 2663-5313
1148526
  Осипова Ю.В. Правова охорона об"єктів права інтелектуальної власності, створених у вищих навчальних закладах України : монографія / Осипова Юлія Вікторівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 272, [2] с. – Бібліогр.: с. 251-273 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-691-3
1148527
  Красовська А. Правова охорона об"єктів промислової власності в Україні та технологічно розвинутих країнах // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 36-42. – ISSN 1608-6422
1148528
  Акуленко В.І. Правова охорона пам"яток історії та культури в УРСР / В.І. Акуленко, В.С. Анджиєвський. – Київ : Знання, 1984. – 48 с. – (Серія 11: Правове виховання / Т-во "Знання" УРСР ; № 3)
1148529
  Герасимчук О. Правова охорона правосуддя за Статутом Великого князівства Литовського 1566 року // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 86-88


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1148530
  Мунтян В.Л. Правова охорона природи // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 151-158
1148531
  Гречко В.В. Правова охорона природи в Українській РСР / В.В. Гречко. – Х., 1966. – 31с.
1148532
  Тітова Ніна Івановна Правова охорона природи Української РСР / Тітова Ніна Івановна. – Львів : б.и., 1965. – 129с.
1148533
  Мунтян В.Л. Правова охорона природи Української РСР / В.Л. Мунтян. – Київ, 1966. – 104с.
1148534
  Мунтян В.Л. Правова охорона природи УРСР / В.Л. Мунтян. – К., 1973. – 204с.
1148535
  Мунтян В.Л. Правова охорона природи УРСР / В.Л. Мунтян. – Вид. 2-е, доп. – Київ, 1982. – 232с.
1148536
  Салміна Я. Правова охорона природних ресурсів континентального шельфу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 332-333
1148537
  Герасименко Я. Правова охорона природно-заповідного фонду України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 266-271. – ISSN 1993-0909
1148538
  Андрощук Г.О. Правова охорона програмного забезпечення (комп"ютерних програм і баз даних) : монографія / [Г.О. Андрощук, С.А. Петренко] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, 2013. – 296, [4] с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-412-4
1148539
  Халаїм Н.О. Правова охорона промислових зразків в Україні : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.04 / Халаїм Н.О.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.15
1148540
  Макода Володимир Євгенович Правова охорона промислових зразків в Україні / Макода Володимир Євгенович; Відп. ред. О.А. Підопригора. – Київ, 2000. – 172с.
1148541
  Халаїм Ніна Олексіївна Правова охорона промислових зразків в Україні : Дис....канд.юридичних наук:12.00.04 / Халаїм Ніна Олексіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 196л. – Бібліорг.:л.180-196
1148542
  Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.03. / Макода В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18.
1148543
  Макода Володимир Євгенович Правова охорона промислових зразків в Україні : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Макода Володимир Євгенович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 189л. – Бібліогр.: л.173-189
1148544
  Халаїм Ніна Олексіївна Правова охорона промислових зразків в Україні. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.04 / Халаїм Ніна Олексіївна; КНУТШ. – К., 2000. – 196л. – Бібліогр.:л.180-196
1148545
  Васьковська Т. Правова охорона промислових зразків для виробів технічного призначення // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 7. – С. 20-24. – ISSN 1608-6422
1148546
  Халадїм Н.О. Правова охорона промисловість зразків в Україні. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.04 / Халадїм Н.О.; КНУТШ. – К, 2000. – 15л.
1148547
  Соколова А.К. Правова охорона рослинного світу на міжнародному й національному рівнях: порівняльний аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 90-97. – ISSN 0201-7245
1148548
  Рульєв В. Правова охорона селекційних досягнень у садівництві / В. Рульєв, В. Туровцева, С. Саньков // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.19-22. – ISSN 1608-6422
1148549
  Горнісевич А. Правова охорона сортів рослин в Українї // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.10-18. – ISSN 1608-6422
1148550
  Левіна Г.М. Правова охорона та використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Левіна Галина Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1148551
  Ковальчук М.С. Правова охорона та захист географічних зазначень в Україні, Франції та Італії (порівняльно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філос.) : 12.00.03, 081 / Ковальчук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 253 арк. – Додатки: арк. 225-253. – Бібліогр.: арк. 204-224
1148552
  Ковальчук М.С. Правова охорона та захист географічних зазначень в Україні, Франції та Італії (порівняльно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філос.) : 12.00.03 / Ковальчук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1148553
  Ткаченко О. Правова охорона та розвиток рекреаційних природних територій України та країн Балтії (порівняльний аналіз) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 230-235. – ISSN 2524-0129
1148554
  Мунтян В.Л. Правова охорона тваринного світу / В.Л. Мунтян. – Київ, 1968. – 108с.
1148555
  Швантнер М. Правова охорона творів, які генеруються системами штучного інтелекту: досвід ЄС Великої Британії та США / М. Швантнер, Є. Сесицький // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 210-219. – ISSN 2219-5521
1148556
  Жилінкова О. Правова охорона телевізійного формату як об"єкта права інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 57-62
1148557
  Ковтун О.М. Правова охорона територій та об"єктів природно-заповідного фонду України : навч. посібник / О.М. Ковтун ; [наук. ред. Семчик В.І.] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Акад. адвокатури України. – Київ : Прецедент, 2010. – 229, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 203-229 та в додатках. – (Юридична бібліотека). – ISBN 978-966-520-131-1


  У пр. № 1735484 напис : Вельмишановній Тетяні Олександрівні з великою повагою та найкращими побажаннями. 3.06.2010 р. Підпис.
1148558
  Шиманович Н. Правова охорона торгівельної марки в Україні та ЄС: порівняльна характеристика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 352-353
1148559
  Капіца Ю.М. Правова охорона торговельних марок в Європейському Союзі та питання вдосконалення законодавства України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 95-103.
1148560
  Немеш П.Ф. Правова охорона торговельних марок в Україні та країнах Центральної і Східної Європи : навчальний посібник / П.Ф. Немеш ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2010. – 286, [2] с. – Бібліогр.: с. 274-287. – ISBN 978-617-501-030-3
1148561
  Кокош Р. Правова охорона торговельної марки
1148562
  Кокош Р. Правова охорона торговельної марки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 229-230. – ISBN 978-617-7069-14-9
1148563
  Тимофієнко Л. Правова охорона фотографічних творів // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.12-19. – ISSN 1608-6422
1148564
  Єфіменко Л.В. Правова охорона цивільних прав та інтересів у нотаріальній діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Єфіменко Леонід Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 235 л. – Бібліогр.: л. 192-235
1148565
  Єфіменко Л.В. Правова охорона цивільних прав та інтересів у нотаріальній діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Єфіменко Леонід Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1148566
  Петлюк Ю. Правова охорона як основний змістоутворюючий елемент правового режиму земель оздоровчого призначення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 86-90.
1148567
  Лунь З. Правова охрона конститиуції: до питання про постановку проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.14-18. – ISSN 0132-1331
1148568
  Буроменський М.В. Правова оцінка "провокації хабаря" як різновиду "провокації злочину" в практиці Європейського суду з прав людини / М.В. Буроменський, В.В. Гутник // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – C. 18-27. – (Юридичні науки ; т. 6 (за 2020)). – ISSN 2617-2607
1148569
  Ухач В.З. Правова оцінка боротьби УПА у світлі національного законодавства // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – C. 41-44. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1148570
  Калмиков Д.О. Правова оцінка жорстокого поводження з тваринами за законодавством України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 11 (171). – C. 38-44
1148571
  Думалевська М. Правова оцінка медичних процедур, що застосовуються у період вагітності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 91-101. – ISSN 0132-1331


  Правовий статус суб"єктів медичних правовідносин.
1148572
  Бек М. Правова оцінка можливості визнання кримських татар "корінним народом" України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 89-91.
1148573
  Бабін Б.В. Правова оцінка проведення державою-агресором "виборів" на тимчасово окупованих територіях України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 50-55
1148574
  Шершун С. Правова оцінка проектів виробничих та інших господарських об"єктів, що впливають на стан навколишнього середовища // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 155-162. – ISSN 1026-9932
1148575
  Аракелян Р.Ф. Правова парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному провадженні України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (75). – С. 118-125. – ISSN 2222-5374
1148576
  Головко Н.І. Правова педагогіка : навч. посібник / Н.І. Головко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2007. – 242, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-608-744-0
1148577
  Фоменко Н.А. Правова педагогіка : навч. посібник / Н. Фоменко, М. Скрипник, О. Фатхутдінова ; [за наук. ред. Н.А. Фоменко] ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 324, [1] с : табл. – Предм. покажч.: с. 321-324. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-289-058-7
1148578
  Галущак І.Є. Правова підготовка майбутніх економістів у контексті компетентнісного підходу // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2018. – № 17. – С. 135-139. – ISSN 2078-4643
1148579
  Мекшун А.Д. Правова підготовка майбутніх соціальних працівників у ВНЗ: ключові принципи та проблеми впровадження. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 117-126. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1148580
  Мельниченко Р. Правова підстава діяльності членів виконавчого органу підприємницьких товариств // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 169-170
1148581
  Семчик В.І. Правова підтримка основних факторів виробництва сільськогосподарської продукції // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 163-172. – ISBN 978-617-7021-00-0
1148582
  Гончарук А.П. Правова поведінка як правова категорія: новітні підходи до дослідження // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 67-79. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1148583
  Стрибко Т. Правова поведінка як складник правосвідомості: загальнотеоретичний аналіз / Т. Стрибко, С. Бойченко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 257-261. – ISSN 2663-5313
1148584
  Кирилюк Т.Ю. Правова поведінка як юридична категорія як явище правової дійсності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 100-105. – ISSN 1563-3349
1148585
  Тинчеров Б. Правова поведінка: поняття, ознаки та проблеми класифікації // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 68-77
1148586
   Правова позиція : (правонаступник наукового журналу "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2008-
№ 1 (16). – 2016. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
1148587
  Столярчук І.В. Правова позиція адвоката -захисника в кримінальному провадженні: види та фактори, що впливають на її формування // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 274-277. – ISBN 978-617-7041-91-6
1148588
  Атамась Т.І. Правова позиція адвоката у цивільній справі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 102-104. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Розкривається поняття правової позиції адвоката, її елементи та значення при веденні ним цивільних справ у суді.
1148589
  Самбор М. Правова позиція в українській правовій доктрині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 80-84. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються погляди на поняття "правова позиція". Аналізується чинне законодавство, доктрини розуміння поняття "правова позиція". Дослідження даного поняття співвідноситься і з прецедентом як джерелом права. За результатами дослідження формується ...
1148590
   Правова позиція Верховного уду щодо строку позовної давності // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 79
1148591
   Правова позиція Верховного уду щодо щодо дії актів органів місцевого самоврядування // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 80
1148592
  Коллау С.С. Правова позиція захисника у кримінальному провадженні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 333-335. – ISBN 978-617-7096-97-8
1148593
  Яновська О. Правова позиція захисту в кримінальному провадженні: шляхи відстоювання у процесі доказування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 124-132. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню окремих аспектів відстоювання правової позиції захисту в процесі доказування у кримінальному провадженні в Україні. Приділена увага необхідності надання адвокатам реальних процесуальних інструментів, що забезпечать їм та ...
1148594
  Розвадовський В. Правова позиція Конституційного Суду України по захисту прав й свобод людини та громадянина, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 448-452
1148595
  Зеров К. Правова позиція Суду ЄС щодо відповідальності веб-ресурсів за порушення авторського права // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 13-19 серпня (№ 32). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1148596
  Шумило М. Правова позиція як засіб діяльності доказування у кримінальному процесі / М. Шумило, В. Гмирко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 238-246. – ISSN 0132-1331
1148597
  Кравчук М. Правова політика в сучасній Україні: сутність, особливості формування та реалізації / М. Кравчук, В. Матола // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 29-35. – ISSN 2524-0129
1148598
  Рибалкін А.О. Правова політика в сфері народовладдя та конституційна правосвідомість: питання взаємозв"язку // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 82-87. – ISSN 2078-3566
1148599
  Карась А. Правова політика вільної конкуренції ЄвропейськогоСоюзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 124-133. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1148600
  Жаровська І. Правова політика держави (теоретико-правовий аналіз) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – C. 47-51. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1148601
  Катеринчук І.П. Правова політика держави у сфері охорони права інтелектуальної власності в Україні // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 44-51. – ISSN 2617-4162
1148602
  Карвацька С.Б. Правова політика держави як об"єкт історико-правового дослідження / С.Б. Карвацька, С.Б. Боднар // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 5-8. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Автор ставить перед собою завдання: 1) охарактеризувати ступінь наукової розробки проблеми і визначити недостатньо досліджений її ракурс - дослідження правової політики держави як об"єкта історико-правового дослідження; 2) визначити особливості ...
1148603
  Харченко Н.П. Правова політика держави: до визначення поняття і змісту // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 110-117. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
1148604
  Черкашина М.К. Правова політика Європейського Союзу у сфері охорони та раціонального використання вод // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 109-117. – ISSN 2224-9281
1148605
  Покрещук О.О. Правова політика ЄС: особливості реалізації принципу субсидіарності / О.О. Покрещук, І.О. Білорус // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 78-84. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюються питання щодо договірного закріплення принципу субсидіарності правової політики ЄС та особливостей його реалізації
1148606
  Покрещук О.О. Правова політика ЄС: особливості реалізації принципу субсидіарності / О.О. Покрещук, І.О. Білорус // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 78-84.
1148607
  Руданецька О.С. Правова політика народовладдя // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 3-11. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1148608
  Андрухів О.І. Правова політика радянської влади у сфері подолання дитячої безпритульності напередодні та в роки Другої світової війни (1920-1945 рр.) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 38-43. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1148609
  Гавриленко О.А. Правова політика російської імперії щодо римо-католицької церкви в українських губерніях наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 19-25. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
1148610
  Гавриш Н.С. Правова політика у галузі використання, відтворення та охорони грунтів // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 149-151. – ISBN 978-966-940-085-7
1148611
  Степанюк А.А. Правова політика у міжнародному приватному праві / А.А. Степанюк; Націон. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; Альона Анатоліївна. – Н. – Харків : Права людини, 2006. – 144с. – ISBN 966-8919-15-7
1148612
  Минькович-Слободяник Правова політика у сфері інтеграції з Європейським Союзом // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 98-105. – ISSN 1563-3349
1148613
  Барабаш Ю. Правова політика у сфері прав людини: шляхи підвищення ефективності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 55-61. – ISSN 0132-1331
1148614
  Ладиченко В.В. Правова політика у сфері формування нової парадигми відносин держави і особи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 17-24. – ISSN 1563-3349
1148615
  Тодика О. Правова політика України в сфері народовладдя і тенденції її розвитку // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 3-10.
1148616
   Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (5 груд. 2012 р., м. Київ) / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [за ред. О.М. Руднєвої]. – Київ : НІСД, 2013. – 155, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Політика" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-191-2
1148617
  Береза С.В. Правова політика як засіб взаємодії правової та політичної систем // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 75-81. – ISSN 1563-3349
1148618
  Панов М. Правова політика як універсальний феномен соціального буття. / М. Панов, Н. Герасіна // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.36-41. – ISSN 0132-1331
1148619
  Минькович-Слободяник Правова політика як чинник функціонування правової держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 53-57. – ISSN 1563-3349
1148620
   Правова політологія : академ. курс : підручник / [І.О. Кресіна, О.Б. Бабкіна, Н.М. Батанова та ін. ; за ред. І.О. Кресіної] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького, 2021. – 477, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-9542-1
1148621
   Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації : монографія / [Н.М. Батанова та ін.] ; за ред. І.О. Кресіної ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2019. – 283, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9197-3
1148622
  Паламарчук Н. Правова природа "ресторанних послуг" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 177
1148623
  Костюк Т. Правова природа "сплячих" повноважень Глави держави в країнах з парламентарними формами правління // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 62-64
1148624
  Дзера І.О. Правова природа 3 % річних за статтею 625 ЦК України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 116-120. – ISSN 1996-5931
1148625
  Бараняк В.М. Правова природа адвокатури в системі захисту прав і свобод людини і громадянина / В.М. Бараняк, О.Д. Несімко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 26-33. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1148626
  Святоцька В. Правова природа адвокатури як соціального інституту // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 194-198. – ISSN 1026-9932
1148627
  Ященко Т.В. Правова природа адміністративних актів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 29-41. – ISSN 2227-796X


  У межах цього дослідження автор розглядає окремі аспекти поняття й характеристики адміністративних актів. У зв"язку з відсутністю законодавчого регулювання цих питань в Україні автор звертається до положень доктрини адміністративного права зарубіжних ...
1148628
  Павловська Н. Правова природа адміністративно-деліктних процесуальних відносин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (30). – С. 57-61. – ISSN 2524-0129
1148629
  Павлюх О.А. Правова природа адміністративного примусу та його місце в діяльності органів державної податкової служби України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 263-268. – ISSN 1563-3349
1148630
  Тернущак М.М. Правова природа адміністративного процесу в контексті публічного адміністрування : монографія / М.М. Тернущак ; [за заг. ред. Проценка Т.О.] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : ДНДІ МВС України, 2019. – 264, [2] с. – Бібліогр.: с. 254-264. – ISBN 978-617-7767-19-9
1148631
  Безклубий І.А. Правова природа акредитива // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-67
1148632
  Черняк Є. Правова природа актів Конституційного Суду України // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 64-66
1148633
  Цимбалістий Т.О. Правова природа актів Конституційного Суду України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 47-55. – (Право. Економіка. Управління)
1148634
  Марцеляк О. Правова природа актів Конституційного Суду України та їх роль у розвитку науки конституційного права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 118-121. – ISSN 2310-6158


  У статті дається аналіз існуючих наукових підходів до характеристики актів Конституційного Суду України, їх юридичної сили, місця в системі правових актів України. Зроблено висновки щодо удосконалення їх правової природи. В статье дан анализ ...
1148635
  Залізко О. Правова природа актів спортивних організацій // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 300-301
1148636
  Мандзюк О. Правова природа аналітичної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 123-128
1148637
  Пожоджук Р. Правова природа арбітражної угоди // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 5 (137). – С. 95-103
1148638
  Карпінська Н.В. Правова природа багатосторонніх угод Світової організації торгівлі у аграрному законодавстві України / Н.В. Карпінська, А.В. Духневич // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 113-115. – ISBN 978-966-7957-20-9
1148639
  Безклубий І. Правова природа банківських процентів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.31-35
1148640
  Іваницький А. Правова природа банківської гарантії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 33-35
1148641
  Дмитренко О. Правова природа безготівкового розрахунку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 92-95
1148642
  Саванець Л. Правова природа бездокументарних цінних паперів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 253-259. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1148643
  Головач В.В. Правова природа бухгалтерського обліку та її значення для його вдосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 12. – С. 18-25. – ISSN 2409-1944
1148644
  Денис М.Б. Правова природа вервей у Київській Русі // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 404-407. – ISBN 978-966-438-135-9


  "Верв - сільська територіальна община в Київській Русі та у південних слов"ян (хорватів), відповідала польському «ополю», сербському «околині» чи новгородському «погостові». Термін походить від слов"янського слова «верв» (дав.-рус. вервь), що означало ...
1148645
  Вишновецька С.В. Правова природа визначення поняття переведення працівника на іншу роботу / С.В. Вишновецька, Ю.А. Чумак // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 105-110. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1148646
  Стаднік Г. Правова природа виконавчого збору: фінансово-правові аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 156-164. – ISSN 0132-1331
1148647
  Алексеева В.С. Правова природа виконавчого напису // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 360-362. – ISBN 978-617-673-442-0
1148648
  Шишка Ю.М. Правова природа виникнення та розвитку регламентації рекламної діяльності в мережі інтернет // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 153-160. – ISSN 2227-796X


  Досліджуються передумови виникнення реклами в Інтернеті та історія її становлення. Аналізується як зарубіжний, так і вітчизняний досвід правового регулювання рекламної діяльності. Наголошується на тому, що правова регламентація здійснення рекламної ...
1148649
  Рожик Ю. Правова природа висновків органів місцевого самоврядування в цивільному процес // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 61-64
1148650
  Теремецький В. Правова природа відкликання апеляції, поданої на вирок суду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 66-75.
1148651
  Колпаков В. Правова природа відносин адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 25-30. – ISSN 1026-9932
1148652
  Куліцька С. Правова природа відносин відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправних рішень, дій чи бездіяльності суду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 211-212. – ISBN 978-617-7069-28-6
1148653
  Майданик Р.А. Правова природа відносин з надання медичної допомоги / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1107-1109. – ISBN 978-966-667-341-4
1148654
  Авескулов В.Д. Правова природа відносин із застосування дистанційної праці // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 9-11. – ISBN 978-617-7069-52-1
1148655
  Попелюк В. Правова природа відносин контролю у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 144-147
1148656
  Юріна А.Л. Правова природа відносин неспроможності (банкрутства) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 70-78


  В даній статті розглядаються проблеми визначення правової природи відносин банкрутства; співвідношення інститутів "неспроможності" та "банкрутства"; дослідження правопорушень, що скоюються в сфері банкрутства; аналіз причин, які призводять до тяжкого ...
1148657
  Гресик Ю.В. Правова природа відносин працевлаштування // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 120-127
1148658
  Єрмоленко В. Правова природа відносин сталого розвитку сільських територій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 12 (180). – С. 118-120
1148659
  Ніжинська І. Правова природа відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.75-79
1148660
  Кирилюк Р. Правова природа відносин щодо організаційного забезпечення діяльності судів за участі Державної судової адміністрації України: проблемні питання визначення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 26-29


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
1148661
  Гушилик А.Б. Правова природа відносин, що виникають за участю неплатоспроможного боржника // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 313-314. – ISBN 978-617-7096-97-8
1148662
  Руднєва О.М. Правова природа відповідальності органів місцевого самоврядування за дотримання європейських стандартів прав і свобод людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 81
1148663
  Буряченко А.М. Правова природа відповідальності суб"єктів сімейних правовідносин за невиконання обов"язку щодо надання утримання: до питання про зміст та співвідношення // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 75-80. – ISSN 2524-0129
1148664
  Григор"єва В.В. Правова природа відповідальності у господарському процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 33-36
1148665
  Сичевський В.В. Правова природа гарантій належності та допустимості доказів у кримінальному судочинстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 73-78
1148666
  Третяк Т. Правова природа громадських слухань, як елементу процедури участі громадськості у процесі оцінки впливу на навколишнє середовище // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-44. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню правової природи громадських слухань, як елементу процедури оцінки впливу на навколишнє середовище. Запропоновано шляхи вдосконалення процедури громадських слухань. Статья посвящена исследованию правовой природы ...
1148667
  Геня Б. Правова природа деонтологічних актів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 22-24. – ISBN 978-617-7069-14-9
1148668
  Виговський О. Правова природа депозитарних розписок // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 76-82
1148669
  Коструба А. Правова природа держави: цивілістичний аспект // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 165-171. – ISSN 1026-9932
1148670
  Білоус В.В. Правова природа державного фінансового контролю // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 35-39
1148671
  Нефьодов С.В. Правова природа державної гарантії // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 116-120. – ISSN 2072-8670
1148672
  Виговський О.І. Правова природа деривативів та похідних цінних паперів як інструментів фінансових ринків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 58-64. – ISSN 2308-6912


  У статті розкриваються питання правової природи похідних цінних паперів та деривативів як фінансових інструментів, їх особливості у порівнянні із звичайними цінними паперами, досліджуються теоретичні підстави розмежування та окремої кваліфікації цих ...
1148673
  Волошенюк Г.Б. Правова природа джерел конституційного права України // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8 (20). – C. 98-104. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1148674
  Романюк Я.М. Правова природа диспозитивних норм цивільного права України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 138-151. – ISSN 1993-0909
1148675
  Лавренко Б.В. Правова природа дисциплінарної відповідальності працівників, які за родом діяльності виконують функції та завдання держави // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 102-104. – ISBN 978-617-7069-63-7
1148676
  Сінєльнік Р. Правова природа діяльності захисника в провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 69-73.
1148677
  Грицаєнко Л. Правова природа діяльності прокурора на досудовому слідстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 68-76.
1148678
  Яковлєва Г.О. Правова природа довічних виплат науковцям // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 219-221. – ISBN 978-966-458-401-9
1148679
  Коротаєв В. Правова природа довічного позбавлення волі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 197-201. – ISSN 2663-5313
1148680
  Семенова М. Правова природа договірних відносин, що виникають у сфері надання туристичних та супутніх послуг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 90-94
1148681
  Годулян Н.С. Правова природа договорів в сфері інформаційних відносин // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 85-91


  В рамках цієї статті розглянуто питання щодо правового регулювання договірних відносин в інформаційній галузі, співвідношення договорів про передачу інформації з іншими цивільно-правовими договорами, а також правова природа договорів про передачу ...
1148682
  Матвєєв П. Правова природа договорів валютного дилінгу в цивільномі праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 21-24
1148683
  Коссак В.М. Правова природа договорів у будівництві // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 209-225. – ISBN 978-966-2578-60-1
1148684
  Коссак В. Правова природа договорів у будівництві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 77-87. – ISSN 1026-9932
1148685
  Рудь Г. Правова природа договорів, укладених у сфері публічних закупівель // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 137-139
1148686
  Дженков С. Правова природа договору аутсорсингу // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 63-65. – ISBN 978-617-7069-52-1
1148687
  Чорна О.О. Правова природа договору валютного банківського рахунка // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 74-82. – ISSN 2224-9281
1148688
  Воєводіна А. Правова природа договору надання концертних послуг // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 296-298
1148689
  Міщенко А.В. Правова природа договору перевезення вантажів // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 59-63. – ISSN 0201-7245
1148690
  Никифоран В.М. Правова природа договору перестрахування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 71-76. – (Правознавство ; Вип.286)
1148691
  Бабаскін А.Ю. Правова природа договору платіжного рахунку у цивільному законодавстві України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 385-395. – ISSN 0869-2491
1148692
  Станіславський В. Правова природа договору поставки продукції насінництва як вид договору купівлі-продажу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55-63. – ISSN 0132-1331
1148693
  Станіславський В. Правова природа договору поставку продукції насінництва як вид договору купівлі-продажу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1148694
  Станіславський В. Правова природа договору поставку продукції насінництва як вид договору купівлі-продажу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1148695
  Волік Ю. Правова природа договору приєднання // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 96-97
1148696
  Іванчук В. Правова природа договору про надання косметологічних послуг // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 33-34
1148697
  Попова А. Правова природа договору про надання небанківських фінансових послуг // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 : Доктрина договірного права. – С. 67-79. – ISSN 1026-9932
1148698
  Юрчишена А.О. Правова природа договору про передання ноу-хау // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 202-203. – ISBN 978-617-8037-75-8
1148699
  Бєгова Т. Правова природа договору про передачу ноу-хау // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 89-92
1148700
  Гнатів О. Правова природа договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 118-123. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1148701
  Мельник І.А. Правова природа договору споживчого кредитування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 201-204. – ISSN 2219-5521
1148702
  Радченко Л.І. Правова природа договору спорудження об"єкта житлового будівництва // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 154-157. – ISBN 978-966-2635-96-6
1148703
  Никифорак В.М. Правова природа договору страхування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 58-63. – (Правознавство ; Вип.306)
1148704
  Майданик Р.А. Правова природа договору управління майном // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 862-866. – ISBN 978-966-667-341-4
1148705
  Мяловицька Н.А. Правова природа договору як джерела конституційного права в федеративних та унітарних державах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 68-70. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання юридичної природи договорів як джерела конституційного права в регулюванні правових відносин в зарубіжних країнах. The article examines issues of the juridical nature of an agreement as a source of constitutional law in the ...
1148706
  Терещенко К. Правова природа договору як підстави виникнення господарського зобов"язання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 55-58
1148707
  Бойко Д.В. Правова природа доменних імен Інтернет : монографія / Д.В. Бойко ; НДІ правового забезп. інновац. розвитку Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" : Право, 2013. – 163, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; Вип. 27). – ISBN 978-966-458-519-1
1148708
  Усенко Є.А. Правова природа доюрисдикційних податкових процедур // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 124-127. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1148709
  Холодницький Н. Правова природа екзильних органів влади: аналіз світового досвіду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 81-91
1148710
  Решетник Л.П. Правова природа екологічного ризику у відносинах відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної екологічної небезпеки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 54-58. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
1148711
  Верес І. Правова природа електронних грошей // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 147-149
1148712
  Найченко А.М. Правова природа електронних доказів у господарському судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 162-165. – ISSN 2219-5521
1148713
  Левченко А.О. Правова природа електронної реклами та проблеми правового регулювання її створення, обігу і охорони // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 363-366
1148714
  Хоббі Ю.С. Правова природа Європейського Союзу: проблема визначення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 590-595. – ISSN 1563-3349
1148715
  Давиденко О.І. Правова природа Європейської служби зовнішньої діяльності // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання ; рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 (29). – С. 101-108. – ISSN 2310-9769
1148716
  Покатаєва О.В. Правова природа єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 86-90. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
1148717
  Ющенко І. Правова природа Закону України про Державний бюджет // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 90-93
1148718
  Монаєнко А.О. Правова природа закону України про державний бюджет України на відповідний рік // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 33-36. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1148719
  Немьонова С.В. Правова природа заповідального відказу за законодавством України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 72-75. – ISSN 1727-1584
1148720
  Беспалько І.Л. Правова природа засад кримінального процесу України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 77-87. – ISSN 2079-6242
1148721
  Бутирський А.А. Правова природа засобів відновлення платоспроможності боржника // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.190-196. – ISBN 966-7784-65-7
1148722
  Пацурківсюкий Ю.П. Правова природа застави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.54-58. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1148723
  Бершадська І. Правова природа застави в цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-21
1148724
  Бершадська І. Правова природа застави в цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-22
1148725
  Кармаза О. Правова природа захисту житлових прав у нотаріальному, цивільному та виконавчому процесах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено науково-практичний аналіз особливостей захисту житлових прав у цивілістичному процесі. Визначено основні аспекти взаємодії нотаріального, цивільного та виконавчого процесів, направлених на захист суб"єктивних житлових прав в Україні. ...
1148726
  Грамацький Е. Правова природа зберігання майна та його правові підстави за новим законодавством України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.108-113. – ISSN 0132-1331
1148727
  Процевський О.І. Правова природа згоди профспілкового органу на розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 171-180. – ISSN 1026-9932
1148728
  Носік В.В. Правова природа земельних відносин в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 79-83. – Бібліогр.: на 21 пункт. – (Правознавство ; Вип .212)
1148729
  Баранова Т.В. Правова природа земельно-кадастрової інформації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 119-127.
1148730
  Тарасюк В.М. Правова природа земельного аукціону // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 472-477. – ISSN 1563-3349
1148731
  Ткачук А. Правова природа зловживань процесуальними правами у цивільному судочинстві та фіктивність процесуальних дій // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 233-248. – ISSN 1026-9932
1148732
  Лаврієнко І.А. Правова природа зобов"язання поручителя за договором поруки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 225-229.
1148733
  Ярема А.Г. Правова природа зобов"язань банку за договором вкладу в банківських металах / А.Г. Ярема, А.В. Лужанський // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 12 (172). – С. 30-40
1148734
  Федорченко Н.В. Правова природа зобов"язань, які виникають при наданні послуг з громадського харчування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 312-318. – ISSN 1563-3349
1148735
  Штукатурова А.Л. Правова природа зонування земель населенних пунктів України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 18-20.
1148736
  Бережний О. Правова природа і галузева належність преюдицій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.10--12. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1148737
  Лук`янець Д. Правова природа і особливості відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.78-81
1148738
  Шевченко Я. Правова природа і підстави застосування примусових заходів виховного характеру // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 5 (38). – С. 11-18. – ISSN 2311-6676
1148739
  Гуменюк К.М. Правова природа і цивільно-правові аспекти договору комерційної концесії // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 57-60. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Відповідно до статті 1115 ЦК України, договір комерційної концесії-це договір, за яким одна сторона (правоволоділець) зобов"язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних ...
1148740
  Нестеренко С. Правова природа інституту видачі (екстрадиції) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 167-169


  У статті розглядається правова природа інституту екстрадиції.
1148741
  Воробель Уляна Правова природа інституту закінчення розгляду цивільних справ без ухвалення рішення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 80-84.
1148742
  Бекірова Е. Правова природа інституту ліцензування певних видів господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 95-97.
1148743
  Кочкодан І. Правова природа інституту люстрації // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 8-10
1148744
  Кондрат"єва Л.А. Правова природа інституту мирової угоди / Л.А. Кондрат"єва, С.А. Пацурківська // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 85-89. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Однією з форм прояву принципу диспозитивності є гарантована законом можливість сторін при досягненні домовленості припинити спір шляхом укладення мирової угоди. Здійснення права на укладення мирової угоди є ефективним способом врегулювання спору та ...
1148745
  Богатирьов А.І. Правова природа інституту помилування в Україні // Інститут помилування в Україні : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 3-5
1148746
  Кирилюк В.А. Правова природа інституту попереднього ув"язнення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 142-150.
1148747
  Волощук О.Т. Правова природа інституту президента // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 47-52. – (Правознавство ; Вип. 375)
1148748
  Литвак О.М. Правова природа інституту президентства : монографія / О.М. Литвак, Н.О. Рибалка. – Київ : Атіка, 2010. – 166, [2] с. – Бібліогр.: с. 154-167. – ISBN 978-966-326-391-5
1148749
  Комарницький О.Л. Правова природа інституту судового штрафу як іншого заходу кримінально-правового характеру: теоретико-компаративістське дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Комарницький Олег Леонідович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Маріуполь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1148750
  Тарасенко Л. Правова природа Інтернет-права // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 47-54. – (Серія юридична ; вип. 72). – ISSN 0136-8168
1148751
  Чорноус А. Правова природа інформаційних ресурсів та їх місце в інформаційно–комунікаційних системах // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 320-321
1148752
  Лукомська О. Правова природа іпотечних цінних паперів та рухомих речей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 79-81. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячується розгляду дискусійного питання щодо співвідношення правової природи іпотечних цінних паперів та речей. Аналізуються відмінності у нормативно-правовому регулюванні даних об"єктів цивільних прав. Обгрунтовується доцільність ...
1148753
  Рибачок В.А. Правова природа іпотечного договору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 209-213
1148754
  Ходико Ю. Правова природа іпотечного правовідношення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 96-101. – ISSN 1993-0909
1148755
  Левицька О.В. Правова природа істини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 226-236. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1148756
  Мироненко В.П. Правова природа й сутність батьківських прав та обов"язків // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-40.


  Проаналізовано підстави виникнення батьківських прав та обов’язків за чинним сімейним законодавством, зазначено особливості батьківських прав та обов’язків, розкрито їх сутність, визначено межі здійснення. The reasons of the origin of the parent"s ...
1148757
  Мартинюк Правова природа й юридичні характеристики актів Конституційного Суду України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-6.
1148758
  Конончук Н. Правова природа категорії "інтерес дитини" у сімейному праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 57-60
1148759
  Прошутя І.Д. Правова природа кваліфікаційних комісій суддів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 145-152. – ISSN 0201-7245
1148760
  Мельничук Ольга Правова природа колективних угод // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 154-156
1148761
  Портнов А.В. Правова природа колізійних принципів / А.В. Портнов, О.В. Москалюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 25-31


  У статті аналізується правова природа колізійних принципів. Розглянуті колізійні принципи є формою вираження правової доктрини. У разі відтворення в узагальненнях правозастосовної судової практики вказані колізійні принципи трансформуються в ...
1148762
  Вайцеховська О.Р. Правова природа комерційних угод між державами та іноземними приватними юридичними особами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 264-267. – ISSN 2219-5521
1148763
  Виговський О. Правова природа конвертації цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 67-70. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу теоретичних питань, пов"язаних з правовою кваліфікацією конвертації цінних паперів. Автор статті досліджує поширені в науковій літературі погляди щодо трактування конвертації як правочину міни, одностороннього правочину, ...
1148764
  Максакова Р. Правова природа Конституції Автономної Республіки Крим // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 138-146
1148765
  Тихий В. Правова природа Конституційного Суду України, його повноваження, рішення та висновки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 97-110. – ISSN 0132-1331


  Конституційні основи правової системи України та проблеми її удосконалення.
1148766
  Галімурка П. Правова природа консультативних висновків Міжнародного Суду ООН / П. Галімурка, І. Земан // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 182-191. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 47). – ISSN 2078-4333
1148767
  Матвієнко Р. Правова природа контракту щодо спортивної діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 323-324
1148768
  Гаврилюк Р.О. Правова природа конфлікту як передумови медіації // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 29-33. – ISBN 978-617-7611-44-7
1148769
  Андрущенко К.А. Правова природа концепції "margin of appreciation" : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11, 293 / Андрущенко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 226 арк. – Додатки: арк. 224-226. – Бібліогр.: арк. 173-223
1148770
  Андрущенко К.А. Правова природа концепції "margin of appreciation" : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Андрущенко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1148771
  Дерець В. Правова природа координаційних управлінських відносин у системі органів виконавчої влади України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 18-23
1148772
  Щербина В. Правова природа корпоративних відносин // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2006. – № 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – С. 10-14.
1148773
  Спасибо-Фатєєва Правова природа корпоративних відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 87-89.
1148774
  Щербина В.С. Правова природа корпоративних відносин // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 272-277. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
1148775
  Гарагонич О.В. Правова природа корпоративних відносин між акціонерами та акціонерним товариством // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (30). – С. 130-141. – ISSN 2310-6166
1148776
  Гарагонич О.В. Правова природа корпоративних відносин між акціонерами та акціонерним товариством // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (30). – С. 130-141. – ISSN 2310-6166
1148777
  Кравченко С.С. Правова природа корпоративних прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 176-179
1148778
  Сосула О. Правова природа корпоративних прав // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 100-105. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1148779
  Цікало В.І. Правова природа корпоративного правовідношення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 157-165. – ISBN 9
1148780
  Безклубий І.А. Правова природа кредитного договору / І.А. Безклубий, О.В. Сидоренко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.41-46. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1148781
  Гриник Л. Правова природа кредитного договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 191-193. – ISBN 978-617-7069-28-6
1148782
  Олексюк В.В. Правова природа кредиту // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 494-497. – ISBN 966-660-151-6
1148783
  Дмитрук М. Правова природа кримінального проступку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 309-314. – ISSN 0132-1331
1148784
  Чаплян С. Правова природа криптовалют // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (99). – С. 74-88. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1148785
  Верес І. Правова природа криптовалюта // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 3-5
1148786
  Шевчук А.В. Правова природа криптовалюти / А.В. Шевчук, А.А. Богуцька // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 64-65. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1148787
  Дьомкіна Г.С. Правова природа легалізації документів для дії за кордоном // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 71-75. – ISSN 2220-1394
1148788
  Вареник О.С. Правова природа локального правового регулювання охорони праці // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квіт. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: М.Б. Мельник, А.В. Іваницький] ; за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 20-23. – ISBN 978-617-7625-72-7
1148789
  Єрмоленко В. Правова природа майнового паю колишніх членів КСП // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 74-77.
1148790
  Венедіктова І.В. Правова природа медичних послуг // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 44-48. – ISSN 2220-1394
1148791
  Гаврилюк Р. Правова природа медіації як вислід буттєвих властивостей людини // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 128-143. – ISSN 1026-9932
1148792
  Оніщик Ю.В. Правова природа митних правовідносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 206-211. – ISSN 1563-3349
1148793
  Ляхівненко С.М. Правова природа міжнародних стандартів захисту соціальних та економічних прав засуджених // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 590-595. – ISSN 1563-3349
1148794
  Баймуратов М. Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування: від міжнародної угоди до імплементації у національне законодавство // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 17-25.
1148795
  Гречка Т.А. Правова природа міжнародного приватного права і його місце в правовій системі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 303-309. – ISSN 1563-3349
1148796
  Карпов О.Н. Правова природа міжнародного співробітництва у розшуку злочинців // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 271-275. – (Право. Економіка. Управління)
1148797
  Сидорчук Л.А. Правова природа місцевого самоврядування України на сучасному етапі // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 32-39
1148798
  Переверзєва О.С. Правова природа морської аварії в міжнародному публічному та приватному морському праві / О.С. Переверзєва, Д.М. Аксеров // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 454-459. – ISSN 1563-3349
1148799
  Смирнов М.І. Правова природа нагляду прокурора у формі процессуального керівництва досудовим розслідуванням // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 120-123. – ISBN 978-966-419-300-6
1148800
  Музиченко О.В. Правова природа негласних слідчих (розшукових) дій // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 246-247. – ISBN 978-617-7041-91-6
1148801
  Гостюк В.І. Правова природа недійсних угод // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.39-45. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1148802
  Вакула І. Правова природа непридатного замаху // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 292-301. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1148803
  Бакарєва І.М. Правова природа нормативних актів органів місцевого самоврядування у сфері оподаткування / І.М. Бакарєва, М.І. Бєлікова // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 42. – С. 123-138. – ISSN 1993-0941
1148804
  Зелінська Н.Ю. Правова природа нотаріального акта // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 149-150. – ISBN 978-617-673-442-0
1148805
  Круковес Н.В. Правова природа нотаріального акту // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 337-340
1148806
  Вдовічена Л. Правова природа нотаріальної юрисдикції / Л. Вдовічена, О. Меленко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 88-92. – ISSN 2663-5313
1148807
  Тарануха В.П. Правова природа об"єкта адміністративних судових процесуальних правовідносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 68-72. – (Правознавство ; Вип. 385)


  Аналіз статусу об"єкта як елемента структури адміністративних судових процесуальних правовідносин.
1148808
  Мінаєва О.М. Правова природа обліку елементів об"єкту оподаткування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 188-192. – (Право. Економіка. Управління)
1148809
  Пацурківський Ю. Правова природа обмеження права власності // Вісник Академії прокуратури України / Академія прокуратури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 92-97
1148810
  Гаврушенко О.С. Правова природа обмеження права власності в національному та європейському законодавстві / О.С. Гаврушенко, А.Р. Цикалюк // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 30-32. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1148811
  Пліш Ю. Правова природа обмежувальних заходів у кримінальному праві України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 146-148
1148812
  Розгон О.В. Правова природа обов"язків Власника // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 70-75. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1148813
  Романюк Я.М. Правова природа обов"язковості рішень Верховного Суду України та вдосконалення механізму забезпечення єдності судової практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 122-136. – ISSN 1026-9932
1148814
  Димінська О.Ю. Правова природа окремих принципів договірного права ЄС // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 213-219. – ISSN 2078-9165
1148815
  Слінько Т.М. Правова природа окремої думки судді Конституційного Суду України / Т.М. Слінько, Є.В. Ткаченко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 53-60
1148816
  Данилова М.В. Правова природа організаційно-управлінських відносин у трудовому праві // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 34-38. – ISSN 2617-5967
1148817
  Ставнюк В. Правова природа оренди земельної ділянки та її вплив на порядок захисту прав орендаря / В. Ставнюк, Т. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 49-59. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
1148818
  Шутова О.С. Правова природа офшорних зон // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 143-146
1148819
  Коломоєць Т. Правова природа патронатної служби / Т. Коломоєць, В. Колпаков // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 5. – С. 80-100. – ISSN 1026-9932
1148820
  Орловський О.Я. Правова природа пенсії // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.70-74. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1148821
  Орловський О.Л. Правова природа пенсії як основного виду соціального забезпечення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 63-67. – (Правознавство ; Вип. 273)
1148822
  Тодощак О.В. Правова природа перегляду рішень адміністративних судів Верховним судом України / О.В. Тодощак, В.В. Труш // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 227-232. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1148823
  Острівний Д. Правова природа переходу частки у спільному майні за заповітом подружжя після смерті одного з подружжя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 176-177
1148824
  Кучер Т.М. Правова природа письмових доказів у цивільному процесі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 171-174


  У статті аналізується понятійний апарат, правова природа, змістовне навантаження засобу доказування, іменованого "письмові докази". Автором проводиться системне відмежування субстанції досліджуваної категорії від інших засобів доказування, що мають ...
1148825
  Пальчук П. Правова природа плати за видачу ліцензії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 82-87
1148826
  Джумагельдієва Г.Д. Правова природа плати за спеціальне використання природних ресурсів // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 84-87. – ISBN 978-617-7320-15-8
1148827
  Ільницький О.В. Правова природа повноважень органу місцевого самоврядування у приватизаційних земельних правовідносинах / О.В. Ільницький, Н.В. Ільків // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 110-117. – ISSN 2617-4162
1148828
  Кобильнік Д.А. Правова природа податкових пільг // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2001. – № 47. – С.138-142. – ISSN 0201-7245
1148829
  Шепенко Р.А. Правова природа податкового конфлікту // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 190-198. – ISSN 0201-7245
1148830
  Покатаєва О.В. Правова природа податкового обов"язку / О.В. Покатаєва, О.О. Коваль // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 33-40. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
1148831
  Караченцев І.В. Правова природа податкового спору // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 52-54
1148832
  Дуравкін Павло Правова природа податкової поруки як способу забезпечення погашення податкового боргу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 84-86
1148833
  Новікова Д.К. Правова природа податку // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 2. – С. 20-24.
1148834
  Іваницька Х. Правова природа позитивної відповідальності у сфері екології та її закріплення у екологічному законодавстві України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 189-190
1148835
  Портнов А.В. Правова природа позицій Конституційного Суду України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 23-27. – (Правознавство ; Вип. 533). – ISSN 2221-173X
1148836
  Карча М.П. Правова природа позовного провадження // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 328-330. – ISBN 978-617-7096-97-8
1148837
  Лученко Д. Правова природа позову в адміністративному судочинстві // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 4. – С. 148-158. – ISSN 1026-9932
1148838
  Косілова О.І. Правова природа політичних прав та свобод // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 94-101. – ISSN 2072-8670
1148839
  Смокович М. Правова природа поняття "інтерес" як об"єкта судового захисту в адміністративному судочинс // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 4. – С. 40-54. – ISSN 1026-9932
1148840
  Сторожук І. Правова природа поняття "інформаційні права" та його значення / І. Сторожук, В. Кізляр // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 228-232. – ISSN 2663-5313
1148841
  Скок Л.В. Правова природа поняття "порядок спадкування" // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 65-69. – ISSN 2220-1394
1148842
  Черкасов Д. Правова природа поняття "штучний водний об"єкт" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 369-370. – ISBN 978-617-7069-28-6
1148843
  Рахнянська Т. Правова природа поняття земель капітального будівництва // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 170-174
1148844
  Притика Ю.Д. Правова природа попередньої стадії арбітражного розгляду // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 182, ч. 3. – С. 113-120. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1148845
  Муравйов В.І. Правова природа постанов органів асоціації третіх країн з Європейським Союзом // Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : з нагоди 65-річчя професора Івана Григоровича Біласа / Р.І. Благута, О.М. Балинська, А.І. Білас, Білас, А.-Р.І, В.К. та ін. Грищук. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 182-191. – ISBN 978-617-7624-26-3
1148846
  Мица Ю. Правова природа похідних цінних паперів : Монографія / Ю.Мица. – Харків, 2006. – 220с. – ISBN 966-9661-0-0-5
1148847
  Апанасенко К. Правова природа прав за документами дозвільного характеру: постановка питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-64. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті розпочато дослідження правової природи прав, які отримуються на підставі документів дозвільного характеру. Проаналізована можливість визнання таких прав складовою господарської компетенції суб"єктів господарювання та майновими правами. ...
1148848
  Бєгова Т.І. Правова природа права на "ноу-хау" та його зміст // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 53-62. – ISSN 0201-7245
1148849
  Воробель У. Правова природа права на відмову від апеляційної скарги у цивільному судочинстві України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 384-388. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1148850
  Нікітюк О.М. Правова природа права на пред"явлення позову про розподіл спільного майна подружжя // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 97-103


  Визначено особливості правової природи права на пред’явлення позову про розподіл спільного майна подружжя. Визначено поняття передумов права на пред’явлення позову в таких справах та їх зміст. Доведено існування спеціальної цивільної процесуальної ...
1148851
  Гриник Л.І. Правова природа права на самозахист учасників цивільних правовідносин // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 57-62. – ISBN 978-617-7041-91-6
1148852
  Антонюк М.В. Правова природа права постійного землекористування в історичній ретроспективі / М.В. Антонюк, О.Є. Сидорчук // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (183/184). – С. 83-89. – ISSN 2308-9636
1148853
  Проць І.М. Правова природа правовідносин у сфері страхування: адміністративно-правовий аспект // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 33-38. – ISSN 2617-4162
1148854
  Бейцун Правова природа правового товариства / Бейцун, Ф. Мацко // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.16-21
1148855
  Кісель В. Правова природа правосуб"єктності бюджетних установ // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-135. – ISSN 0132-1331
1148856
  Россильна О. Правова природа представництва у господарському процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 90-91. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню правової природи представництва в господарському процесі. Проаналізовано різні наукові підходи щодо зазначеної проблеми. На підставі цього запропоновано визначення досліджуваного правового явища. Статья посвящена ...
1148857
  Лазько Гюльназ Заурівна Правова природа представництва у цивільному процесі : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Лазько Г.З.; Акад. праці і соціальних відносин федерації професійних спілок України. – Київ, 2006. – 191л. – Бібліогр.: л.178-191
1148858
  Цюра В.В. Правова природа представництва: огляд існуючих концепцій // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 72-80
1148859
  Цюра В.В. Правова природа представницьких повноважень в контексті виникнення недоговірного представництва // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 39-44. – ISSN 2220-1394
1148860
  Глотов С. Правова природа приватного копіювання. Приватне копіювання і технічні заходи захисту // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 12-18
1148861
  Бурлак О. Правова природа Принципів щодо статусу національних установ 1991 р. (Паризькі принципи 1991 р.) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 147-158. – ISSN 1026-9932
1148862
  Іваненко О. Правова природа притримання як способу забезпечення виконання збов"язань // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 55-60.
1148863
  Прокопенко М. Правова природа провадження у справі до судового розгляду в цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 462-464. – ISBN 978-617-7069-28-6
1148864
  Совгиря О. Правова природа Програми діяльності Уряду // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 25-31
1148865
  Ізарова І. Правова природа проектних робіт // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 37-40
1148866
  Прищепа В. Правова природа прокурського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань, не пов"язаних з позбавленням волі // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 233-241. – ISSN 1993-0909
1148867
  Хабарова Т.В. Правова природа протидії корупції в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 133-136. – ISSN 2219-5521
1148868
  Косінова Д. Правова природа процентів річних // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 169-175. – ISSN 1026-9932
1148869
  Лазько Г. Правова природа процесуального представництва у цивільному процесі : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Гюльназ Заурівна Лазько; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1148870
  Васіна Г. Правова природа публічної адміністрації Іспанії та України: компаративістична характеристика // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 128-134. – ISSN 2663-5313
1148871
  Кологойда О. Правова природа публічної безвідкличної вимоги в процедурі обов"язкового продажу акцій (squeeze-out) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 : Доктрина договірного права. – С. 29-46. – ISSN 1026-9932
1148872
  Антошкіна В.К. Правова природа результатів тлумачення цивільно-правових норм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 14-19. – ISSN 2219-5521
1148873
  Майданик Р.А. Правова природа ренти і відмежування від суміжних конструкцій // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 169-171. – ISBN 978-966-667-341-4
1148874
  Щербакова Н. Правова природа реорганізаційних договорів при злитті/приєднанні господарських товариств, які належать до об"єднання капіталів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 : Доктрина договірного права. – С. 47-66. – ISSN 1026-9932
1148875
  Іванова С.М. Правова природа реституції // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 337-342. – ISSN 1563-3349
1148876
  Кузнєцова Н. Правова природа рішення Верховного Суду України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 64-68. – ISSN 1026-9932
1148877
  Гайка О.Р. Правова природа рішення про місцевий бюджет // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 96-102. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Дослідження правової природи рішення про бюджет органу місцевого самоврядування, зокрема виявити та проаналізувати особливості рішення про місцевий бюджет як актувладного характеру, з"ясувати його місце в правовій системі України.
1148878
  Решота В.В. Правова природа рішень Верховного Суду України в адміністративному судочинстві у контексті забезпечення права на справедливий суд // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 96-102. – ISSN 2306-9082
1148879
  Андріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.37-42. – Бібліогр.: 15 н. – ISSN 0132-1331
1148880
  Мороз О. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 349-357.
1148881
  Дешко Правова природа рішень Європейського суду з прав людини / Дешко, О. Боднар // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 76-80
1148882
  Кузьменко Н. Правова природа рішень органів місцевого самоврядування про викуп земельних ділянок для суспільних потреб // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 223-225
1148883
  Сердюк В.В. Правова природа роз"яснень пленуму суду касаційної інстанції // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 5 (8). – С. 82-92
1148884
  Сердюк В. Правова природа роз"яснень пленуму суду касаційної інстанції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 86-90
1148885
  Рябоконь Є.О. Правова природа сингулярного наступництва у спадковому праві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 88-97.
1148886
  Михайлюк Ю. Правова природа системи електронних грошей в Україні: реалії та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 162-164. – ISBN 978-617-7069-17-0
1148887
  Арістова І.В. Правова природа сільськогосподарської дорадчої діяльності / І.В. Арістова, В.Ю. Уркевич // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 76-84. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано правову природу сільськогосподарської дорадчої діяльності, визначено місце правового інституту цієї діяльності в системі галузей права. The article provides the analysis of the legal nature of the agricultural consultative ...
1148888
  Верес І. Правова природа смарт-договору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 15-18. – ISSN 2663-5313
1148889
  Никорак Г.П. Правова природа спадкового договору: матеріальний та процесуальний аспекти // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 2-7


  У статті розглянуто різні погляди науковців щодо правової природи спадкового договору, доцільності розміщення норм про спадковий договір в Книзі щостій ЦК України, а також особливості нотаріальної процедури посвідчення спадкового договору.
1148890
  Грушко Ж.В. Правова природа співробітництва територіальних громад в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Грушко Жанна В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1148891
  Ільков В. Правова природа справ адміністративної юрисдикції та їх вплив на застосування джерел права в адміністративному судочинстві в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 125-143. – ISBN 978-966-8909-91-7
1148892
  Самборська Ю.В. Правова природа справ про позбавлення батьківських прав: окремі аспекти // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 98-103


  У статті визначається правова природа справ про позбавлення батьківських прав та обґрунтовується позиція щодо необхідності розгляду і вирішення даної категорії справ у порядку позовного провадження.
1148893
  Поливач В.О. Правова природа справ, що виникають із кредитних правовідносин, та процесуальні проблеми їх розгляду // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 41-44


  Проаналізовано сутнісні аспекти правової природи справ, що виникають із кредитних правовідносин, через розкриття основних концептуальних підходів до розуміння категорії "кредитні правовідносини" та процесуальні проблеми, які виникають під час розгляду ...
1148894
  Теут З.Ф. Правова природа стадії виконання вироку, ухвали, постанови суду // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 123-129
1148895
  Пишний А. Правова природа статутного капіталу державних банків та особливості його збільшення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-41. – ISSN 0132-1331
1148896
  Пишний А. Правова природа статутного капіталу державних банків та особливості його збільшення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1148897
  Рожнов О.В. Правова природа строку на подання заяви про скасування рішення третейського суду // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (26). – С. 89-94. – ISSN 2311-4894
1148898
  Чернадчук В.Д. Правова природа стягнень за порушення бюджетного законодавства // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 50-54.
1148899
  Пшенічко С.О. Правова природа суддівських повноважень у досудових стадіях кримінального процесу // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 99-101. – ISBN 978-966-2571-07-3
1148900
  Чебан В.І. Правова природа суддівського імунітету // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 43-46. – (Правознавство ; Вип. 273)
1148901
  Ігонін Р. Правова природа суддівського самоврядування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 125-130
1148902
  Мартинишин Г. Правова природа сукупності вироків: поняття та кримінально-правове значення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 334-341. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1148903
  Гаврилюк Р.О. Правова природа суспільства: антропосоціокультурний підхід // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 77-87. – ISSN 1026-9932


  У статті доводиться, що найпоширенішими парадигмальними моделями суспільства є його атомістична і субстанційна доктрини та кооперативна концепція. Перші дві є однобокими та неспроможними пояснити відповідні властивості суспільства: атомістична - його ...
1148904
  Безклубий І.А. Правова природа та зміст договору банківського вкладу // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 940-943. – ISBN 978-966-667-341-4
1148905
  Петренко В. Правова природа та зміст статуту суб"єкта господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 36-40
1148906
  Бігняк О. Правова природа та класифікація форм захисту корпоративних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 6-10. – ISSN 2307-8049
1148907
  Журик Ю. Правова природа та колізійність регулювання орендних відносин за чинним законодавством України / Ю. Журик, І. Новченков // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-31.
1148908
  Старченко О. Правова природа та межі спеціальних знань у цивільному процесі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 85-89. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується правова природа спеціальних знань у цивільному процесі України. Автор акцентує увагу на комплексному характері спеціальних знань та зазначає, що спеціальні знання мають виключне процесуальне значення та використовуються в рамках ...
1148909
  Кузьмич О. Правова природа та місце алеаторних договорів у системі цивільно-правових зобов"язань // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 239-240. – ISBN 978-617-7069-14-9
1148910
  Діденко Т.І. Правова природа та місце принципу поєднання заходів стимулювання та відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 49-54. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
1148911
  Гатнів О.М. Правова природа та наслідки укладення мирової угоди у цивільному судочинстві // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 168-174. – ISBN 978-966-437-304-0
1148912
  Владовська К.П. Правова природа та ознаки публічної служби в адміністративно-правовій доктрині // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 16-17. – ISBN 978-617-7572-52-6
1148913
  Смирнов М. Правова природа та особливості нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 108-112


  У статті розглянуто окремі дискусійні питання функціональної спрямованості діяльності прокурора у кримінальному провадженні. Проаналізовано повноваження прокурора у кримінальному процесі та особливості їх реалізації під час досудового розслідування. ...
1148914
  Василенко Ю.В. Правова природа та особливості правовідносин санації банківської установи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 352-360. – ISSN 1563-3349
1148915
  Гарагата К.О. Правова природа та підвідомчість спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб"єктів державної реєстрації майнових прав фізичних і юридичних осіб // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 79-86
1148916
  Підвисоцький В.І. Правова природа та поняття недійсного правочину // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 76-81
1148917
  Нагнічук О.І. Правова природа та поняття публічної особи (на основі практики Верховного суду Сполучених Штатів Америки) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 61-66. – ISSN 1996-5931
1148918
  Яворський Б. Правова природа та призначення favor defensionis у кримінальному судочинстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 394-400. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1148919
  Мірошниченко А.М. Правова природа та проблеми реалізації права на земельну частку (пай) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-40. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Пропонується підхід, за яким право на земельну частку (пай) має речову природу. Обґрунтовується відмінність цього права як від права власності, так і від зобов"язальних прав. Привертається увага до існування деяких проблем реалізації права на земельну ...
1148920
  Дуюнова О.М. Правова природа та регулювання угод про працю членів, учасників підприємств кооперативного та корпоративного типу ( історико - правовий аналіз) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.104-114
1148921
  Клименко О. Правова природа та розвиток інституту реквізиції в праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-59. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються питання правової природи та юридичної кваліфікації реквізиції, практика правового регулювання відносин реквізиції, що склалася у попередній період, проблеми розвитку законодавства України з цих питань. В статье анализируются ...
1148922
  Жорнокуй М Ю. Правова природа та сутність корпоративної відповідальності: теорія та шляхи визначення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 80-86.
1148923
  Діхтієвський Правова природа та сутність поняття розпорядника бюджетних коштів / Діхтієвський, в. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 88-89. – ISBN 978-617-7069-15-6
1148924
  Рудень О.В. Правова природа та юридичні ознаки екологічних договірних відносин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 155-163. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1148925
  Товкун І.М. Правова природа терміну "ділова репутація" керівників комерційних банків / І.М. Товкун, А.О. Морозова // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – С. 122-126. – ISSN 2311-4894
1148926
  Процьків Н.М. Правова природа типових умов цивільно- правових договорів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.41-45. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1148927
  Харко Д. Правова природа тіньової економіки: поняття, причини та напрями детінізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 351357. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1148928
  Круковес В.В. Правова природа третейської форми захисту // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 95-101. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1148929
  Гончаренко О. Правова природа трирічного строку, передбаченого статтею 42 Кодексу України з процедур банкрутства / О. Гончаренко, О. Черненко, О. Ковалишин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 73-79. – ISSN 2663-5313
1148930
  Гетьманцева Н. Правова природа трудового та цивільного договорів / Н. Гетьманцева, Н. Процьків // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 100-106. – ISSN 2663-5313
1148931
  Коморний О. Правова природа угод про розподіл продукції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.43-46. – Бібліогр.: 3 н. – ISSN 0132-1331
1148932
  Чибісов Д.М. Правова природа Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 154-157. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
1148933
  Сесемко А. Правова природа удосконалення системи навчання персоналу при застосуванні джерел іонізуючого випромінювання у сфері охорони здоров"я // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 139-141. – ISBN 978-617-7069-14-9
1148934
  Федченко Д. Правова природа уніфікації норм міжнародного приватного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 179-180
1148935
  Александров Д.К. Правова природа управління активами та інститут довірчої власності // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 84-90. – ISSN 0201-7245
1148936
  Сапін О. Правова природа участі прокурора у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 62-72
1148937
  Лакуста А. Правова природа факторингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 196-198. – ISBN 978-617-7069-17-0
1148938
  Улітіна О. Правова природа фанфікшену. Фанфікшен як вид сучасного мистецтва // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 11-15. – ISSN 2308-0361
1148939
  Ліпкан В. Правова природа феномена інформаційного волонтерства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 121-131
1148940
  Муконін О.В. Правова природа фінансово-правової відповідальності платників податків // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 216-225. – (Право. Економіка. Управління)
1148941
   Правова природа частки у спільній власності / В. Кисіль, В. Крат, Ю. Мица, Спасибо-Фатєєва // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 : Доктрина інформаційного права. – С. 140-156. – ISSN 1026-9932
1148942
  Левіна Г.М. Правова природа червоної книги України (в контексті охорони рідкісних видів диких тварин) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 575-585. – ISSN 0869-2491
1148943
  Посикалюк О. Правова природа штучного інтелекту: між "об"єктом" і "суб"єктом" // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 : Право в умовах воєнного стану. – С. 116-124. – ISSN 1026-9932
1148944
  Літвінцева А. Правова природа юридичної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 280-282
1148945
  Грек Т.Б. Правова природа юридичної відповідальності: поняття, принципи та види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 41-45
1148946
  Ребезюк В. Правова природа, зміст та ознаки механізму охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 145-148. – ISSN 2307-8049
1148947
  Тихий В. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 26. – ISSN 0132-1331
1148948
  Добровольська В.В. Правова природа, поняття, мета та суб"єкти громадського контролю у сфері господарювання // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 189-191. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
1148949
  Антошкіна В.К. Правова природа, роль, значення та підстави тлумачення Конституційного Суду і доктринального тлумачення: їх взаємозв"язок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 33-38. – ISSN 2219-5521
1148950
  Бронз Й.Л. Правова проблема чи глухий процесуальний кут? // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 8-9


  Процесуальні моменти в кримінальній справі над Ю. Тимошенко.
1148951
  Харченко Г.Г. Правова проблематика захисту інтересу в цивільному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 175-179
1148952
  Новіков В. Правова проблематика нормативного регулювання переказу коштів небанківськими юридичними особами: історія питання, сучасне законодавство, перспективи вдосконалення / В. Новіков, Р. Кармазин // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 3-9. – Бібліогр.: 15 назв
1148953
  Гладун В.О. Правова просвіта кримськотатарського народу у поглядах І. Гаспринського // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 169-173.
1148954
  Євсюкова М.В. Правова протидія торгівлі дітьми // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1148955
  Палехов Д.О. Правова процедура стратегічної екологічної оцінки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 459-465. – ISSN 1563-3349
1148956
  Трачук П.А. Правова процедура та правова форма діяльності органів публічної влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 222-225. – ISSN 1563-3349
1148957
  Середа О. Правова процедура як засіб упорядкування суспільних відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 36-37.
1148958
  Коновалова В.О. Правова психологія : Навч. посібник для студ. взо / В.О. Коновалова. – Харків : Основа, 1996. – 182с.
1148959
  Веркалець І.Д. Правова психологія в механізмі реалізації права // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 66-71. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1148960
  Тімуш І. Правова реальність і правосвідомість: інтегральне розуміння змісту та взаємозв"язку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 94-100. – ISSN 0132-1331
1148961
   Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – 161, [1] с. : іл. – У надзаг.: Legal Activity. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1148962
  Карпічков В.О. Правова реальність як вияв цінності права: підходи до характеристики // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 175-178


  В статті аналізуються основні підходи до визначення правової реальності, обгрунтовується власне бачення цієї категорії, досліджується її природа, зміст та структура, дається характеристика правової реальності як аспекту прояву цінності права.
1148963
  Карпічков В.О. Правова реальність: методологічні рівні дослідження // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 105-111. – ISSN 1563-3349
1148964
  Ковальський В. Правова революція, або Дещо про соціальні винаходи й нормотворення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-18 листопада (№ 44/45)


  У статті йдеться про вплив господарських правових норм на стан економіки України. Автор аналізує видання "Господарське право. Загальна частина" авторського колективу кафедри господарского права ННІ права КНУ імені Тараса Шевченка.
1148965
  Іващенко В. Правова регламентація авторського права в УРСР у 1960-1980-х рр. ХХ століття // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 105-111. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2308-0361
1148966
  Буличева Н. Правова регламентація видатків бюджету як основного джерела фінансування органів внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.39-43
1148967
  Рибалка Н.О. Правова регламентація виходу учасника з ТОВ (компаративістський підхід) / Н.О. Рибалка, Т.М. Філоненко // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 14-19
1148968
  Мусієнко В. Правова регламентація військового мореплавства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 109-113.
1148969
  Корж І.Ф. Правова регламентація голосування в електронному парламенті України // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 3-9
1148970
  Нашинець-Наумова Правова регламентація державного регулювання авіаційних перевезень в державах-членах ЧЕС // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 130-132. – ISBN 978-617-7069-14-9
1148971
  Мищак І.М. Правова регламентація діяльності комітетів Верховної Ради України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 5 (8). – С. 39-44. – ISSN 2220-1394
1148972
  Кириченко О. Правова регламентація діяльності російської консульської служби в Японії у 1858-1904 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – С. 134-143. – ISSN 2077-7280
1148973
  Голдзицький К.А. Правова регламентація діяльності слідчого: проблеми вдосконеалення / К.А. Голдзицький, Ю.К. Голдзицька // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.146-149
1148974
  Баженова Б. Правова регламентація діяльності соліситорів у Англії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 128-132. – ISSN 0132-1331
1148975
  Шатрава Сергій Правова регламентація діяльності судової міліції в умовах сьогодення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 48-50
1148976
  Коробцова Н. Правова регламентація довірчої власності у зарубіжних країнах та Україні / Н. Коробцова, Ю. Засядівко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 19-22. – ISSN 2663-5313
1148977
  Радчук К.В. Правова регламентація зайняття гральним бізнесом в Україні // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 126-128. – ISSN 2410-244Х
1148978
  Духневич А. Правова регламентація застосування санітарних та фітосанітарних заходів в Україні у контексті вимог СОТ та ЄС // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 64-70. – ISSN 2409-4544
1148979
  Борисова Т.М. Правова регламентація міжнародних договорів у законодавстві Української Народної Республіки (періоду Української Центральної Ради) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.86-93
1148980
  Прус В.З. Правова регламентація пенітенціарної системи в українських землях у складі Російської імперії (кінець XIX – початок ХХ століття) / В.З. Прус, О.В. Шкуратенко // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 2 (12). – С. 5-17. – ISSN 2523-4552
1148981
  Сидор В.Д. Правова регламентація повноважень Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 28-33. – (Правознавство ; Вип. 533). – ISSN 2221-173X
1148982
  Шестопалов Р. Правова регламентація правозахисної діяльності прокуратури України поза межами кримінального судочинства // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 43-50. – ISSN 2311-6676
1148983
  Стулов О. Правова регламентація працевикористання засуджених до позбавлення волі: погляд крізь призму Конституції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 160-163
1148984
  Польовий П.Ю. Правова регламентація прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 35-37
1148985
  Дунаєва А.В. Правова регламентація розшуку обвинуваченого: історичний аспект // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 244-252
1148986
  Грузінова Л. Правова регламентація соціального захисту в Україні // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 16-17
1148987
  Гордієнко В. Правова регламентація соціального захисту військових з інвалідністю у контексті підготовки СРСР до Великої війни: джерелознавчий дискурс / В. Гордієнко, Г. Гордієнко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 242-251. – ISSN 1998-4634
1148988
  Василенко В. Правова регламентація статусу офіційної (державної) мови у практиці європейських держав // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 51-64. – ISBN 978-966-489-161-2
1148989
  Черняк Н.П. Правова регламентація та функціонування суду присяжних: переваги та недоліки / Н.П. Черняк, Д.Н. Пінчук // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 198-199. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1148990
  Лоскутов Т.О. Правова регламентація тримання під вартою в умовах воєнного стану // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 2 (98). – С. 126-135. – ISSN 2524-0323
1148991
  Буткевич В.Г. Правова регламентація укладення УРСР міжнародних угод у перші роки радянської влади // Проблеми правознавства. – Київ, 1975. – Вип. 30
1148992
  Костюченко Я.М. Правова регламентація участі України у діяльності агентств Свросоюзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 107-110


  This article is addressed to the problem of legal reglamentation of Ukrainian participation in the activity of the EUAgencies. Basic problems and controversials of this process are deeply analyzed.
1148993
  Жушман О.В. Правова регламентація функціонування житлово-комунального господарства міста // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 59-64. – ISSN 0201-7245
1148994
  Бойчук І.В. Правова регламентація функціонування засобів масової інформації в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 143-148. – ISSN 2078-6670
1148995
  Ющик О.І. Правова реформа : загальне поняття, проблеми здійсненя в Україні / О.І. Ющик; Ін-тут законодавства. Верх.Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1997. – 192с. – ISBN 966-7024-20-2
1148996
  Сопілко І.М. Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи / І.М. Сопілко, В.Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 183-187. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1148997
  Загуменна Ю. Правова реформа у сфері національної безпеки України: теоретико-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 88-105. – ISSN 1026-9932
1148998
  Ленгер Я.І. Правова реформа: засоби та технологія // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 50-54.
1148999
  Малишев Б.В. Правова реформа: поняття, ознаки, види // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 19-23


  У статті запропоновані визначення та ознаки правової реформи. Розглянуто риси правової реформи, що відрізняють її від правової еволюції та правової революції.
1149000
  Кривицький Ю.В. Правова реформа: теоретико-прикладні виміри актуалізації проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 37-41. – ISSN 2219-5521
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,