Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1148001
  Цвих В. "Про соціальні умови всіх, хто працює й навчається в університеті, ректорат і профком дбають постійно" // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 2


  Розмова про соціальні умови співробітників і студентів КНУ з головою первинної профспілкової організації університету Володимиром Федоровичем Цвихом.
1148002
  Чорноморець Ю. "Про соціальну психотерапію" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 4). – С. 5


  Релігіознавець розповідає про реакцію церкви на політичну ситуацію в країні.
1148003
  Шишкін В. "Про суспільну ікону" / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26-27 червня (№ 111/112). – 4-5


  Чинний суддя Конституційного Суду України Віктор Шишкін: "Тим, хто сьогодні пише зміни до Основного Закону, я порекомендував би спочатку п"ять разів прочитати Конституціію Пилипа Орлика."
1148004
  Горошко І. "Про таку делікатну матерію, як любов...":прямі форми художнього психологізму в декодуванні інтимних почуттів Франкових героїв // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 562-571
1148005
   "Про трагічне почуття життя" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 873-874. – ISBN 966-316-069-1
1148006
   [Про створення кафедри управління зовнішньоекономічними зв"язками та маркетингу на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права] : наказ ректора Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка від 20.09.1990 р. № 664-32 // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 7-8. – ISSN 2308-6912
1148007
  Брюховецький В. [Про сучасних студентів, політиків та брехунів] : розмову вела Олена Долинна // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 7 липня [№ 27]. – C. 16
1148008
  Коколіс Кс.А. [Про твір "Достойно є" Елітіса : одне свідомо напівзакінчене прочитання / Кс. А. Коколіс. – Салоніки : University studio press, 1984. – 166 с. – Видання новогрецькою мовою
1148009
  Яблонська Т. Про себе // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 186-192. – ISSN 0208-0710
1148010
  Сюндюков І. Про себе, про Україну і світ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2/3). – С. 31


  Видавництво "Дух і Ліхтера" випустило унікальну збірку "Щоденників" видатного історика Лисяка-Рудницького.
1148011
  Кулицький С. Про сегментацію ринку ділових періодичних видань в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 60-64. – ISSN 1606-3732
1148012
  Тортіка О. Про седентаризацію алано-болгарського населення Дніпро-Донського межиріччя у VІІІ-Х ст. // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 71-79


  Салтово-маяцька культура хозарського часу
1148013
  Шуйський Ю.Д. Про сезонні коливання солоності води в Тилігульському лимані (північне узбережжя Чорного моря) / Ю.Д. Шуйський, Г.М. Синюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 127-133. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1148014
  Голубцов О.Г. Про сезонні умови латеральної міграції забруднюючих речовин у поліських ландшафтах // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 144-149. – Бібліогр.: 18 назв
1148015
  Сумі Шігекі Про секрет успіху Японської монархії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 липня (№ 120/121). – С. 9
1148016
  Скопенко В.В. Про селеноціанати заліза / В.В. Скопенко, А.І. Брусиловець // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. хімії та фізики, 1967. – №7
1148017
  Вишня Остап Про село усмішки : Збірка / Вишня Остап. – Харків : ДВУ, 1929. – 184с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1148018
  Ковалик І.І. Про семізацію і семемізацію у словотвірному гнізді кореня зелен- в українській мові // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 50-60
1148019
  Гачко О.І. Про семіотичну природу первородного гріха. Дискурс влади в книзі буття 2,46-3,24 // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 10-11
1148020
  Поведенок Н.Г. Про семь дочек: РАссказы. / Н.Г. Поведенок. – Алма-Ата, 1976. – 110с.
1148021
  Поліщук М. Про сенс життя в контексті виховання християнської моральної свідомості у студентів / М. Поліщук, М. Панченко, І. Панченко // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 116-125.
1148022
  Водянніков О. Про сенси і тексти: в чому відмінність між "правами людини" і "людськими правами"? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 8-14 жовтня (№ 40)
1148023
  Щербань М.І. Про середні денні та середні нічні значення кліматичних елементів і мікрокліматичних контрастів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 27-32 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 13)
1148024
  Калайда О.Ф. Про середню точку в теоремах про середнє // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Невідома середня точка в теоремах про середнє, як функція довжини відрізка, будується і досліджується методом степеневих рядів. Ключові слова: теорема, точка, середнє. Unknown middle point in theorems about middle, how the function of the run length ...
1148025
  Карнацевич В.Л. Про середньовічний Крим : Фаховий сервер № 20. Спецвипуск // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/2-12/3
1148026
  Стоян В.В. Про середньоквадратичне обернення однієї диференціальної моделі нелінійного просторово-часового процесу з дискретно визначеними збурюючими факторами // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство,технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 4
1148027
  Ярмусь С.О. Про сили зла, проти яких нам судилося поставити спротив, бо знати їх і не противитися їм дорівнювало б злочину проти людства / Степан Ярмусь ; пер. з англ. Марії Корчевич. – Луцьк ; Вінніпег : Волинська обласна друкарня, 2012. – 83, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: БІібліогр.: с. 69-70 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-361-674-2
1148028
  Терещенко Ю. Про силу безсилля української еліти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 жовтня (№ 189/190). – С. 20


  Спадок гетьмана Мазепи завжди цікавив В"ячеслава Липинського як неспростовний доказ державотворення потенціалу нашої еліти.
1148029
  Пальті О.М. Про силу вогню, що рухає, і ... парадокс: "Стріла, що летить" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 8-10. – ISSN 2518-7104
1148030
  Терещенко Ю. Про силу й безсилля української еліти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 жовтня (№ 185/186). – С. 20


  Гетьман Іван Мазепа в оцінці В"ячеслава Липинського.
1148031
  Грицак Я. Про силу слова // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 5 (258), 5 лютого 2015. – С. 27


  Дюнкерська промова Вінстона Черчилля 4 червня 1940 року. Ветерани армії казали, що вони ненавиділи Черчилля в мирні часи, але віддали би життя за нього в час війни.
1148032
  Пєкло Я. Про символи та інструменти співпраці / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 лютого (№ 18/19). – С. 10-11


  Посол Польщі в Україні Ян Пєкло: для нас безпечна, демократична Україна є дуже важливою, бо це - ключ до безпеки в ЄС.
1148033
  Вошкова І. Про символізм червоного в лінгвопоетиці Т.Шевченка
1148034
   Про символіку Генеральної прокуратури України : указ Президента України від 29 листопада 2017 р № 392 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 227). – С. 4
1148035
   Про символіку Національної поліції України : указ Президента України від 09.12.2015 р. № 692 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 27 (333), 18 грудня 2015. – С. 46-50


  Державну премію України в галузі науки і техніки 2014 року також присуджено докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка Жданову Валерію Івановичу - за роботу "Будова та еволюція Всесвіту ...
1148036
  Гришко Ю.В. Про симетричні фарбування скінченних циклічних груп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Підраховано число симетричних r-фарбувань множини вершин правильного n-кутника та число класів еквівалентних симетричних r-фарбувань. Фарбування симетричне, якщо воно інваріантне відносно деякої дзеркальної симетрії з віссю, що проходить через центр ...
1148037
  Банах Т.О. Про симетричність розфарбувань правильних многокутників / Т.О. Банах, І.В. Протасов // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 9-15. – ISSN 1029-4171
1148038
  Щербань М.Т. Про синонімію інтенсифікаторів у художньому тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 373-376. – ISBN 966-638-08406
1148039
  Голуб А.М. Про синтез середнього надхлорату вісмуту. / А.М. Голуб, О.О. Баран
2. – 1960. – 70с.
1148040
   Про синтез середнього надхлорту вісмуту, 1960. – 70с.
1148041
  Пляцко Р.М. Про синхротронне випромінювання частинок зі спіном у полі Шварцшільда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105-107. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ультрарелятивістські колові орбіти частинки зі спіном у полі Шварцшільда, які описуються рівняннями Матісона-Папапетру. Наведено попередні оцінки можливого синхротронного електромагнітного випромінювання ультрарелятивістських протонів і ...
1148042
  Кабанов А. Про систематизацію методичних підходів до оцінки економічної ефективності інновацій у промисловому виробництві : Управління економікою: теорія і практика / А. Кабанов, В. Нейєнбург, Ю. Драчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 70-74. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1148043
   Про систематизацію пам"яток українського права та здійснення багатотомного видання "Скарбниця пам"яток українського права" (до 1000-річчя вокняжіння Ярослава Мудрого) : розпорядження Голови Верховної Ради України від 23 жовтня 2019 р. № 350 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 13 листопада (№ 217). – С. 8-9


  Голова Верховної Ради 23 жовтня 2019 р. підписав Розпорядження № 350 "Про систематизацію пам"яток українського права", що передбачає систематизацію пам"яток українського права від витоків української державності до сучасного етапу її відновлення. ...
1148044
  Пфейфер Ю.В. Про системи лінійних рівнань з частинними похідними першого порядку одної невідомої функції, лінійні в Jacobi-анах рівняння і системи лінійних в Jacobi-анах рівнянь, що мають той самий загальний інтеграл / акад. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [5] с.
1148045
  Терентьєва Л.Н. Про системний аналіз концепції часу в хімії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1148046
  Осташов Ю.А. Про системний підхід до визначення сутності життя // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1148047
  Осипов В. Про системний підхід до вимірювання ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1148048
  Кушнір Р.М. Про системний підхід до повноцінного використання фундаментальних наукових результатів та поповнення установ здібною молоддю / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 19-22. – ISSN 1027-3239
1148049
  Остапенко С.В. Про системний підхід до теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1148050
  Івшина В. Про системні хвороби української журналістики і здоров"я нації : Інтерв"ю / Лариса Івшина ; [підготувала] Вікторія Скуба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  Про українську журналистику. Згадується зустріч російського президента Дмитра Медведєва зі студентами КНУТШ як повна сервіальність з погляду студентської реакції й тих запитань, які вони задавали. Було відчуття великої незручності за цей студентський ...
1148051
  Баїк О. Про системність і класифікацію юридичних фактів у податковому праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 106-110. – ISSN 2307-8049
1148052
  Баїк О.І. Про системність принципів у податковому праві України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 12-19. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1148053
  Ніколенко О.В. Про системно-інформаційний підхід до проблеми класифікації об"єктів у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
1148054
  Райхель Ю. Про систему (не)абсолютної влади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 березня (№ 43). – С. 11


  Національні збори КНР ухвалили рішення про зняття обмеження перебування на посаді голови партії.
1148055
  Горох В.П. Про систему вступу до вищих навчальних закладів у Російській Федерації // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 4-8


  Вступ до ВНЗ за результатами ЄДЕ, результатів олімпіад.
1148056
  Приходько И. Про систему джерел права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 50-53.
1148057
  Пономаренко Ю.А. Про систему заходів кримінально-правового характеру // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 371-373. – ISBN 978-617-616-077-9
1148058
  Когутич І.І. Про систему криміналістичної тактики та короткий аналіз її складових // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 441-446. – ISSN 1563-3349
1148059
  Михайленко Про систему кримінальних покарань в Україні / Михайленко, 0. // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 275-278. – ISBN 978-966-306-020-4
1148060
  Михайленко О. Про систему кримінальних покарань в Україні // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 94-96
1148061
  Лесько О.В. Про систему масового обслуговування типу М/М/2/N з керованим вхідним потоком / О.В. Лесько, Р.П. Немкович // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 132-135. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
1148062
  Савченко Г.І. Про систему принципів аграрного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 116. – С. 127-133. – ISSN 2224-9281
1148063
  Михеєнко М.М. Про систему принципів радянського кримінального процесу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 3-11. – (Серія права ; № 15)


  В статье рассматриваются принципы советского уголовного процесса: 1) социалистической законности; 2) публичности; 3) установления объективной истины; 4) неприкосновенности личности; 5) неприкосновенности жилища; 6) неприкосновенности тайны переписки; ...
1148064
  Пилипенко П. Про систему трудового права України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 36-43. – ISSN 1026-9932
1148065
  Цвік М. Про систему юридичних актів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.14-24
1148066
  Широков А.І. Про ситуацію з фінансуванням академічної науки // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 38-40. – ISSN 1027-3239
1148067
  Ушинський К.Д. Про сімейне виховання / К.Д. Ушинський. – Київ : Радянська школа, 1974. – 150 с.
1148068
  Лиховид І. Про скандал у педагогічному журналі. Як стаття професора Віктора Короля спричинила дискусію про якість дискусії в українському науковому середовищі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 лютого (№ 33). – С. 11


  Журнал "Історія в школі" (видавець - Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, виданню часопису сприяють: Інститут історії України НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут педагогіки НАПН, ...
1148069
  Маслій М. Про скарби Дмитра Гнатюка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Видатний співак зібрав унікальну колекцію українського живопису кінця XIX - початку XX століть.
1148070
  Фісун В.П. Про скарби та скарбошукачів / В.П. Фісун. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 64 с. – (Бібліотека українця ; № 3-8). – ISBN 5-7707-4664-5
1148071
   Про скасування наказів : лист Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 12 березня 2020 р. № 292-Е // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 85-88
1148072
   Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2018 року № 140 : наказ Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2018 р. № 328 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 95


  "Скасувати наказ Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2018 року № 140 "Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів".
1148073
   Про скасування обов"язкових поставок і натуроплати за роботиМТС, про новий порядок ціни і умови заготівель с/г продуктів. – Київ, 1958. – 62с.
1148074
  Курченко О.О. Про скінченні множини // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 52-59. – ISSN 1029-4171
1148075
  Юрченко Н.В. Про скінченні підгрупи повної лінійної групи над областями цілісності : Дис. ... д-ра фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Юрченко Н.В.; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – 129л. – Бібліогр.: л. 125 - 129
1148076
  Юрченко Н.В. Про скінченні підгрупи повної лінійної групи над областями цілісності : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.06 / Юрченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
1148077
  Андрійчук В.І. Про скінченновимірні алгебри над псевдоглобальними полями // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доводиться, що скінченновимірна центральна алгебра А є циклічною і indA=ехрA. It is proved that a finite dimensional central simple algebra A is cyclic and indA=expA.
1148078
  Ричка В.М. Про склад і структуру великокнязівського двору середньовічного Києва // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-16. – ISSN 0130-5247
1148079
   Про склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки : указ Президента України від 18.06.2015 р. № 345 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 50, 3 липня 2015 року. – С. 14-22


  До складу комісії також увійшли науковці КНУ імені Тараса Шевченка: ректор , академік НАН України Л. Губерський, декан економічного факультету, член-кореспондент НАН України В. Базилевич.
1148080
   Про склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки : указ Президента України; склад колегіального органу від 18.06.2015 р. № 345 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 15 (321), 3 липня 2015. – С. 36-41


  До складу Комітету серед інших також увійшов декан економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України В.Д. Базилевич.
1148081
   Про склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки : Указ Президента України від 24 грудня 2019 р. № 945/2019 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 26 грудня (№ 248). – С. 1


  У складі Комітету - ректор КНУ імені Тараса Шевченка, академік Національної академії наук України Л.В. Губерський.
1148082
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про склад Наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 5 трав. 2008 р. № 413/2008 // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 90-91. – ISSN 1682-2366
1148083
   Про склад Наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка : указ Президента України №413 від 5 травня 2008 р. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Склад наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Литвин В.М., Богатирьова Р.В., Бубка С.Н., Геєць В.М., Дзюба І.М., Зленко А.М., Книшов Г.В., Кравчук Л.М., Кремень В.Г., Кучма Л.Д., Олійник Б.І., Порошенко П.О., ...
1148084
   Про склад Наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Указ Президента України № 413 від 5 травня 2008 року // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 90-91. – ISSN 1682-2366
1148085
   Про склад Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту : Указ Президента України від28 серпня 2021 р. № 451/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 166). – С. 19


  У складі Ради О.К. Колежук, професор Ін-ту високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
1148086
   Про складання додаткових кандидатських іспитів : (з наказу Голови Вищої атестаційної комісії України В.Ф. Мачуліна від 10.10.2008 р. №555) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2
1148087
  Десятов Є.Д. Про складання карт підпільного і партизанського руху для національного руху для національного атласа України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 78-83. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географії ; Вип. 11)
1148088
  Чернін В.М. Про складання карти середніх кутів нахилу Українських Карпат / В.М. Чернін, Г.К. Андрєєва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 61-65 : Рис., табл. – (Географія ; Вип. 19)
1148089
  Писаренко Н. Про складові незалежної адміністративної юстиції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 31-37. – ISSN 1026-9932
1148090
  Шелухін М. Про складові теорії кримінологічної безпеки на транспорті: деякі аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 0132-1331
1148091
  Корсунський С. Про складові успіху Туреччини : Інтерв"ю / взяв інтерв"ю Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  Останнім часом Туреччину називають країною, яка сяє яскравіше, ніж країни БРІК. Крім того, вона стала своєрідним зразком демократії для країн Північної Африки та Близького Сходу. А ще років 10 — 15 тому Туреччину називали «хворою людиною Європи». Як ...
1148092
  Колєнов С.О. Про складові фази диференційно-фазового фотоелектричного відгуку при скануванні площини перерізу p-n переходу в поперечному напрямку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 313-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Побудовано теоретичну модель формування фотоелектричного відгуку від p-n переходу при скануванні площини його перерізу двома лазерними променями. Вказані фізичні ефекти, що дають внески у фазу фотовідповідного сигналу. Проведено експериментальні ...
1148093
  Горбачов М.С. Про скликання чергового ХХУІІІ з"їзду КПРС / М.С. Горбачов. – Київ, 1989. – 43с.
1148094
  Феденко П. Про Сковороду без кадила // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 281, червень : червень. – С. 13-18
1148095
  Барабаш К. Про слабкі мізки і сильну руку // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 34 (199). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  Суб"єктивні нотатки до 20-річчя серпневого путчу.
1148096
  Дакхіл Х.К. Про слабко m-опуклі множини / Х.К. Дакхіл, Ю.Б. Зелінський, Б.А. Кліщук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 4. – С. 3-6. – ISSN 1025-6415
1148097
  Єршов А. Про слабку збіжність випадкових ламаних до процесів дифузійного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 35-39. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено умови, при яких випадкова ламана, побудована за послідовністю серій однорідних ланцюгів Маркова, слабко збігається до процесів дифузійного типу при вельми нерегулярній залежності локальних характеристик цих ланцюгів від номера ...
1148098
  Хусаінов Д.Я. Про слабку модальну керованість в системах нейтрального типу / Д.Я. Хусаінов, А.Ф. Іванов, А.Т. Кожаметов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 337-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для систем керування, що описуються лінійними диференціальними рівняннями з післядією нейтрального типу розв"язується задача слабкої модальної керованості. Задача зводиться до керованості коефіцієнтами характеристичного рівняння, починаючи з першого. ...
1148099
  Кайдан Н.В. Про слабопервинні скінченні кільця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В цій статті ми розглядаємо поняття простого сильнозв"язного сагайдака. Показуємо існування скінченного слабопервинного кільця для цих сагайдаків. Ключове поняття в класичному визначенні квазіфробеніусових кілець дав Т.Накаяма як перестановки ...
1148100
  Боккаччо Дж. Про славних жінок / Джованні Боккаччо ; пер. з лат., [передм., прим.] Павла Содомори ; [худож.-оформлювач О.Д. Кононученко] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Італ. ін-т культури в Україні. – Харків : Фоліо, 2014. – 313, [4] с., [1] арк. портр. : іл. – Пер. за вид.: Famous women / Giovanni Boccaccio. london, England, 2001. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6655-8
1148101
  Кушпіт В.П. Про слідчого суддю як суб"єкта здійснення судового контролю / В.П. Кушпіт, І.І. Цилюрик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 513-520. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1148102
  Шабанова В.М. Про слов"янський період життя поета Михайла Петренка та його батьків // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 242-255. – ISSN 0320-9466
1148103
  Юй Іхен Про слова / Юй Іхен. – 2е вид. – Тайбей : Чженчжуншу, 1980. – 450с. – Видання китайською мовою
1148104
  Невмержицька Тетяна Про слово Петра Перебийноса // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-59
1148105
  Третевич Л.М. Про словотвір українських іменників із нульовим суфіксом мотивованих дієсловами з префіксом ви- // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 27-32
1148106
  Житков Б.С. Про слона / Б.С. Житков. – 2-е изд. – Ленинград, 1978. – 12с.
1148107
  Житков Б.С. Про слона / Б.С. Житков. – Москва, 1980. – 32с.
1148108
  Максимейко М.О. Про смердів Руської Правди / М. О. Максимейко. – Київ, 1927. – 24 с. – Окр. відб.: Праці Комісіі для виучування історіі західньо-руського та українського права. Київ, 1927, вып. 3, с. 59-82
1148109
   Про смерть і похорон Івана Багряного // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 165, жовтень : жовтень. – С. 28
1148110
  Кушерець В.І. Про смисл буття сучасного українця (Матеріали до лекції, яка була прочитана на замовлення громадської організації "Поступ" 6 квітня 2011р.) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 11-21. – ISSN 0130-7037
1148111
  Яковенко А. Про смисл життя з позиції соціологічної рефлексії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 121-142. – ISSN 1563-3713
1148112
  Богданов М.В. Про сміливих і вмілих / М.В. Богданов. – К, 1988. – 399с.
1148113
  Авраменко О.М. Про сміливість і мужність / О.М. Авраменко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 38 с. – (Т-во для поширення політ. і наук. знань Укр РСР ; № 8 ; Серія 10)
1148114
  Орлов В.И. Про сміливу думку / В.И. Орлов. – Київ, 1955. – 180с.
1148115
  Палієнко Г.М. Про совість та її значення у моральному вихованні людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-75. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Аналізується поняття совість як найважливіший феномен моральної культури та спілкування людей. На основі переосмислення етики І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля та Л. Фейєрбаха робиться висновок: совість є категорією етики, що охоплює в межах моральної ...
1148116
  Лашков И.В. Про солдатские усы / И.В. Лашков. – М, 1966. – 47с.
1148117
   Про Софію Караффу-Корбут - авторку гравюр // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1/3, січень - березень. – С. 242-243
1148118
   Про Софію Русову і науку нашого часу
1148119
  Подоля Н. Про Софію Русову і науку нашого часу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 квітня (№ 57/58). – С. 12


  Відгук на статті Сергія Грабовського в газеті "День" № 29-30 від 19 лютого 2016 року: "Софія Русова: Україна як хрест і покликання" і "Розстріл науки". В першій статті йшлося про подвижницьке життя Софії Русової, в другій - про долю та сьогодення ...
1148120
  Мотильова Т.Л. Про соціалістичний реалізм у зарубіжних літературах / Т.Л. Мотильова. – Киев, 1959. – 36 с.
1148121
  Ленін В.І. Про соціалістичну власність / В.І. Ленін. – Київ, 1959. – 584с.
1148122
  Ленін В.І. Про соціалістичну демократію / В.І. Ленін. – Київ, 1978. – 222 с.
1148123
  Маркс К. Про соціалістичну революцію / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1976. – 592 с.
1148124
  Ленін В.І. Про соціалістичну революцію / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1977. – 346 с.
1148125
  Ленін В.І. Про соціалістичну революцію / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1977. – 343 с.
1148126
  Зіньковський В. Про соціальне виховання / В. Зіньковський. – К, 1920. – 64с.
1148127
  Швець Н.М. Про соціальне служіння православної церкви у творах преп. Іоанна Вишенського : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 96-97
1148128
  Іваненко О. Про соціальний захист і пенсійне забезпечення в Україні: до історії питання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 1, січень - березень. – С. 82-115. – ISSN 1563-3713
1148129
  Аветісян Н. Про соціальні послуги // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 17


  "На жаль, сьогодні поняття "захист прав дітей" в Україні не передбачає належної комплексності. Є дуже хороші, досить розвинені елементи. Але немає системності, бачення цілісної структури. До захисту прав дітей в Україні досі підходять секторально, ...
1148130
  Ковпак Л.В. Про соціальні складові процесу формування української нації (1991 - початок 2000-х рр.) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 91-100. – ISSN 2312-217Х
1148131
   Про соціальні стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів".
1148132
  Радзієвський В.О. Про соціальні субкультури в Україні на початку ХХІ століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 108-112. – ISSN 2077-1800
1148133
   Про соціально-економічне становище України (за січень - червень 2008 р.) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 22-41. – ISSN 1810-3944
1148134
   Про соціально-економічне становище України за січень-листопад 2008 року / Держкомстат України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 14-32. – ISSN 1810-3944
1148135
   Про соціально-економічне становище України за січень-червень 2008 року / Держкомстат України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 22-41. – ISSN 1810-3944
1148136
  Брянцева Т.П. Про соціально-економічний розвиток міст Волині наприкінці XVIII століття // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 75-81. – (Серія історії ; № 18)
1148137
  Ільченко О.М. Про соціально-інтеракційні аспекти етикетизації англомовного наукового дискурсу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 104-110
1148138
  Парра О. Про соціально-культурний аспект сприйняття тексту // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.36-40. – ISBN 966-7773-28-0
1148139
  Мацибок-Стародуб Про соціально-правові цінності // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-27 лютого (№ 7/8). – С. 3


  В інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка провели семінар-тренінг "Чутлива журналістика: з повагою до гендерної рівності". Студенти й співробітники подискутували щодо основних хиб в українських медійних матеріалах і запропонували власне ...
1148140
  Волинський Г. Про соціальну диференціацію населення // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 79-84. – ISSN 0131-775Х
1148141
  Волинський Г. Про соціальну диференціацію населення // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 79-84. – Бібліогр.: с. 79-82. – ISSN 0131-775Х


  Розглядається процес вирівнювання кінцевих доходів крайніх страт населення за допомогою податково-трансфертного механізму. Підкреслюється, що через обмеження ролі податково-трансфертного механізму розрив у кінцевих доходах населення України майже ...
1148142
  Маляренко В.Т. Про соціальну зумовленість злочину і справедливість покарання // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.32-45
1148143
  Музика Л.А. Про соціальну обумовленість становлення цивільно-правової політики України (за результатами соціологічного дослідження) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 21-34. – ISSN 2072-8670
1148144
  Шемшученко Ю.С. Про соціальну обумовленість сучасних проблем теорії та методології екологічного права / Ю.С. Шемшученко, В.В. Костицький // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 66-74. – ISSN 2413-7189


  Автори розглядають сучасні проблеми розвитку суспільства та їх вплив на екологічне право, юридичний зміст таких фундаментальних понять екологічного права, зокрема, таких, як навколишнє природне середовище (довкілля), принципи екологічного права, їх ...
1148145
  Масляк П.О. Про соціальну територіальну взаємодію господарських об"єктів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 67-69. – ISBN 0868-6965
1148146
  Лисенко Т.Д. Про спадковість та її мінливість / Т.Д. Лисенко. – Львів, 1952. – 80 с.
1148147
  Лисенко Т.Д. Про спадковість та її мінливість. / Т.Д. Лисенко. – К.Х., 1950. – 80с.
1148148
  Калайда О.Ф. Про спадкову похибку апроксимації функцій колокантами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано нові оцінки функції та константи Лебега, а також похибки методу інтерполяції та екстраполяції функцій многочленами.
1148149
  Власов В.В. Про спадкоємність поколінь у науці. Пам"яті Володимира Тарасовича Толока присвячується // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 6 (95)
1148150
  Храмцов М О. Про спвввідношення злочину, передбаченого статею 182 КК України і інситуту дифамації як суспільно небезпечного діяння проти честі та гідності людини // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.174-177. – ISSN 1727-1584
1148151
  Навроцький В.О. Про спввідношення положень кримінального та кримінально-процесуального законодавства, які регламентують підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 391-400. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1148152
  Кириченко А.А. Про спектр суми проекторів і функтори Кокстера / А.А. Кириченко, С.А. Кругляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується спектр суми проекторів за допомогою функторів Кокстера.
1148153
  Солдатов М.О. Про спектр частот власних коливань ідеальної рідини в басейні, покритому льодом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 131-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджена задача про власні коливання ідеальної рідини в басейні, покритому пружним і кришеним льодом. Досліджуван спектр частот власних коливань. Також доведена повнота системи власних елементів в енергетичних просторах.
1148154
  Любанський О.Е. Про спектральну аналізну вірських порід та мінералів України / О.Е. Любанський, В.О. Торопов
1. – 1926. – 51-55с.
1148155
  Головінов О.М. Про специфіку взаємовідносин учасників державно-приватного партнерства // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 1 (29). – С. 36-42. – ISSN 1681-6277
1148156
  Курило Л.П. Про специфіку взаємодії у мікроявищах і її значення для розуміння специфіки мікропричинності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
1148157
  Пясковський Б.В. Про специфіку взаємозв"язку математики і філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
1148158
  Павлов В.П. Про специфіку вивчення історії філософії в технічному вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1148159
  Павлов Ю.В. Про специфіку модерну і постмодерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1148160
  Воронюк О. Про специфіку моніторингу якості підготовки докторів філософії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 19-25. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1148161
  Чижмар О. Про специфіку онімійного почерку Івана Чендея // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 195-198. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1148162
  Шуппе Л. Про специфіку підготовки бакалаврів іспанської філології в університеті Гранади // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 138-140. – ISBN 978-966-644-365-9
1148163
  Сивкова І. Про специфіку повістевого жанру стаття перша // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 12-24. – (Філологічні науки)
1148164
  Шовкун І.В. Про специфіку політичної реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 116-119. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сутність та форми політичної реклами. Автор пропонує визначення основних понять політичної реклами - "об"єкт", "суб"єкт", "мета" та ін. This article is about the essence and forms of political advertisement. The author suggests ...
1148165
  Чорноморець Є.М. Про специфіку розуміння символізму у східно-християнському неоплатонізмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 237-238. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1148166
  Іванищенко А.О. Про специфіку та єдність філософського і конкретно-наукового пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
1148167
  Остапенко Л.О. Про специфіку трудових відносин та діяльності в Європі у Середні віки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 198-201. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1148168
  Наливайко С. Про специфіку українознавства як науки // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (70). – C. 14-24. – ISSN 2413-7065
1148169
  Беляневич О.А. Про спеціалізацію в правовому регулюванні господарських договірних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 64-71. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджено проблему співвідношення загальних та спеціальних норм про договори з позицій концепції господарського договірного права як комплесного правового інституту.
1148170
  Наливайко Д. Про співвідношення "декадансу", "модернізму", "авангардизму" // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2017. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.2] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 258-365. – ISBN 978-966-00-1565-4
1148171
  Погорецький М. Про співвідношення джерел фактичних даних і джерел доказів у кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 80-85. – ISSN 0132-1331
1148172
  Передерій В.І. Про співвідношення динамічних і статистичних закономірностей у світлі діалектичного детермінізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
1148173
  Баулін О.В. Про співвідношення дізнання досудового слідства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 51-54. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1148174
  Назаренко Є.В. Про співвідношення економіки і політики в епоху диктатури пролетаріату // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 16-18
1148175
  Філінков О.М. Про співвідношення змісту категорій "витрати виробництва", "затрати" і "собівартість" // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1811-3141
1148176
  Панов М. Про співвідношення і взаємозв"язок понятійних апаратів наук кримінального циклу // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 9. – С. 182-195. – ISSN 1026-9932
1148177
  Панов М.І. Про співвідношення і взаємозв"язок понятійних апаратів наук кримінального циклу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 146. – С. 158-170. – ISSN 2224-9281
1148178
  Уркевич В. Про співвідношення категорій "цільове призначення" та "цільове використання" земельної ділянки / В. Уркевич, О. Браніцький // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 91-94
1148179
  Димерська П.В. Про співвідношення категорій якості і кількості в пізнанні явищ природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
1148180
  Ханін І.Г. Про співвідношення концепцій економіки знань і цифрової економіки у формуванні нової парадигми розвитку світового господарства / І.Г. Ханін, М.В. Поляков, В.С. Білозубенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 38-43. – ISSN 2222-0712
1148181
  Чернадчук В. Про співвідношення матеріальних та процесуальних бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 73-77
1148182
  Андрушок В.С. Про співвідношення матеріального та ідеального у марксистській літературі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1148183
  Лі Сін Про співвідношення між Росією та Європою з точки зору їх політичної культури: погляд з Китаю / Лі Сін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Росія - держава з дуже сильним характером. Виходячи з її культурного націоналізму, вона ніколи не перетвориться на західну державу, а Захід ніколи не зможе повністю вважати Росію союзницею. Майбутня тенденція відносин між Росією та Європою являє собою ...
1148184
  Лутай В.С. Про співвідношення мінливості і сталості в явищах природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
1148185
  Рослий І.М. Про співвідношення морфоструктур нижчих порядків та морфоскульптур на прикладі Донецької височини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 77-83. – Бібліогр.: 10 назв
1148186
  Лутай В.С. Про співвідношення нижчих і вищих форм руху матерії з точки зору функціональних та субстратных методів пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
1148187
  Гавриленко О. Про співвідношення об"єктів авторського права і об"єктів промислової власності / О. Гавриленко, О. Лукашевич // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.35-38. – ISSN 1608-6422
1148188
  Лутай В.С. Про співвідношення онтології й гносеології та його значення для природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1148189
  Навроцький В.О. Про співвідношення положень кримінального та кримінально-процесуального законодавства, які регламентують підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 398-400
1148190
  Козинець І.Г. Про співвідношення понять "біженці" та "особи, переміщені всередині країни" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 213-219. – ISSN 1563-3349
1148191
  Федорчук Д. Про співвідношення понять "інвестиції", "іноземні інвестиції", та "прямі іноземні інвестиції" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.8-12
1148192
  Почтовий М. Про співвідношення понять "правова свідомість" та "правова культура" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 17-20
1148193
  Гриньова В.М. Про співвідношення понять "професіоналізм", "професійна культура", "професійна компетентність", "професійна підготовка" // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 74-85. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
1148194
  Максимович Р.Л. Про співвідношення понять "уразливий стан" і "безпорадний стан" у кримінальному праві України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 316-318. – ISBN 978-966-458-403-3
1148195
  Цвєтков О.П. Про співвідношення понять симетрії та асиметрії з категоріями діалектики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1148196
  Тютєкін Ю.І. Про співвідношення правових і технічних норм у регулюванні лісового господарства і охорони лісів // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 64-70
1148197
  Гольцбахова І. Про співвідношення природничих і суспільних наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
1148198
  Галас Б. Про співвідношення словника мови творів Т. Шевченка і словника української мови П. Білецького-Носенка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 197-208


  У статті аналізуються причини значного незбігу словника мови творів Т. Шевченка і словника української мови П. Білецького-Носенка
1148199
  Головащенко О.С. Про співвідношення соціальної і правової держав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
1148200
  Борисович О. Про співвідношення стереотипних та творчих мовних засобів у літературно-критичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 54-56
1148201
  Малишев Б.В. Про співвідношення судової правотворчості, судового преценденту та судової практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 152-156.
1148202
  Курганський В.М. Про співвідношення теоретичного та експериментального підходу в дослідженнях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-7. – (Геологія ; Вип. 14)


  Розглядаються питання статистичного моделювання погано організованих (дифузних) середовищ, зокрема системи "свердловина - гірські породи". Відмічається важливість аналізу і фізичного трактування співвідношень та рівнянь, які описують імовірнісні моделі.
1148203
  Похиленко Ірина Про співвідношення термінів "суб"єкти малого підприємництва", "мале підприємство", "малий підприємець" і "малий бізнес" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 12-15
1148204
  Мішин В.М. Про співвідношення технічного та соціального знання як вияв гуманізації світогляду / В.М. Мішин, А.О. Рахманов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
1148205
  Димерська Л.В. Про співвідношення формального і змістовного в математиці та про деякі аспекти математизації наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1148206
  Костєв В.М. Про співвідношення функції і структури приладу в експерименті / В.М. Костєв, В.С. Семерик // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
1148207
  Джунь В. Про співвідношення Цивільного і Господарського кодексів у регулюванні відносин у сфері підприємництва // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 78-79


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1148208
  Маторіна Н. Про співвідношення членів речення з частинами мови (лінгвоісторіографічний аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – Вип. 4. – С. 29-34. – ISSN 2411-6548
1148209
  Панчишин С. Про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. / С. Панчишин, І. Грабинська // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 62-71. – ISSN 2078-5860


  На підставі огляду сучасної світової економічної літератури виявлено полярні підходи вчених до оцінки ролі Міжнародного валютного фонду у світогосподарських процесах загалом та його впливу на економічний розвиток окремих країн, особливо при розв"язанні ...
1148210
   Про співпрацю, акредитацію і вступну кампанію // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 27 травня (№ 21). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У КНУ ім. Т. Шевченка відбулося спільне засідання Президії ГО "Спілка ректорів вищих навчальних закладів України" і Нац. агентства із забезпечення якості вищої освіти. Відкрив засідання президент Спілки ректорів ректор КНУ ім. Т. Шевченка Леонід ...
1148211
   Про співробітництво зі США у сфері науки та технологій // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 1


  КМУ прийняв рішення про відновлення дії Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій від 4 грудня 2006 року. Відповідну постанову було прийнято на засіданні КМУ 1 березня 2017 року. ...
1148212
  Яновський А. Про Спілку поляків Дніпра / розмову вела Наталія Падій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 64). – С. 9


  Керівник Спілки Антон Яновський: "Якщо люди почнуть учити історію й не повторюватимуть її помилок, житимемо в мирі".
1148213
  Борбенчук І.М. Про спільне та відмінне у поетиці Катула та Каллімаха // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 79-83
1148214
  Дюмон Ізабель Про спільні знаменники / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 215-216). – С. 6


  Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон: "Ми добре знаємо, що Україна дуже сильна інтелектом".
1148215
  Елзінга Г. Про спільні проекти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 липня (№ 125)


  "Що собою являє Трастовий фонд Україна - НАТО з модернізації системи командування, управління, зв"язку та комп"ютеризації (С4)?"
1148216
  Назаренко О.М. Про сплайн-відновлення лінійних обмежених операторів за неповною дискретною інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 106-111. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Розглянуто деякі аспекти, пов"язані з задачами відновлення лінійних обмежених операторів та їх значень за неповною дискретною інформацією. Для однієї із задач відновлення у випадку інтегрального оператора Фредгольма першого роду за певних узгоджених ...
1148217
  Горохова О.М. Про сплайн-відновлення Мmn-слабкого розв"язку двовимірного інтегрального рівняння Фредгольма першого роду за неповною дискретною інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-9. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Одержано деякі оцінки для похибки для задачі відновлення розв"язку двовимірного інтегрального рівняння Фредгольма першого роду за неповною дискретною інформацією про його праву частину при відомому або слабо відомому операторі.
1148218
  Ковальчук В. Про сплату земельного податку // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 32. – С. 14
1148219
  Матейко К. Про сподвижників українського мистецтва / Катерина Матейко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 624-628. – ISSN 1028-5091
1148220
  Баумейстер А. Про спокуси фальшивої Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 194). – С. 11


  Чому Паризька декларація з філософії є надзвичайно важливою саме зараз. "Ми повинні відповісти на запитання, яку Європу ми вибираємо?"
1148221
  Усенко В.М. Про сполуки груп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Визначається новий тип сполуки груп і за його допомогою описуються гомоморфні образи прямого добутку довільної напівгрупи ідемпотентів та групи.
1148222
  Селіваненко В. Про спори із застосуванням конкурентного, антимонопольного законодавства та пов"язані з захистом прав ІВ / підготувала Оксана Журба // Юридична газета. – Київ, 2021. – 12 жовтня (№ 19)
1148223
  Мельниченко В. Про спорудження пам"ятника Тарасові Шевченку й Михайлові Щепкіну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 березня (№ 41/42)


  Що може стати гідним ушануванням у Москві пам"яті Кобзаря на честь його 200-річного ювілею?
1148224
  Кравчук М.П. Про спосіб найменьших квадратів та про спосіб моментів у теорії / М.П. Кравчук, 1928
1148225
  Шаповалова К.П. Про способи природничо-наукового обгрунтування принципу матеріальної єдності світу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1148226
  Хміль С. Про спостереження граітаційних лінз на орбітальному телескопі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-36. – (Астрономія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Сформульовано прості критерії можливості спостережень гравітаційних лінз на орбітальному телескопі і відібрано відповідні гравітаційно-лінзові системи. Simple criteria for possibility of observations with a space telescope are formulated and the ...
1148227
   Про справжнє обличчя українськогобуржуазного націоналізму. – К., 1974. – 239с.
1148228
  Залізняк Л. Про справжні та надумані кремлем гріхи української влади // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-26 березня (№ 11/12). – С. 8
1148229
  Кралюк П. Про справжню Другу світову // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 липня (№ 27). – С. 11


  Роман-хроніка М. Жулинського "Моя Друга світова".
1148230
  Іллічева Л.М. Про спроможність ядерної оцінки функції регресії випадкового поля // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 14-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі вивчається проблема оцінювання невідомої функції регресії випадкового поля з сильною залежністю при допомозі ядерних оцінок.
1148231
   Про спрощення процедури подання до МОН документів здобувачів наукових ступенів // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 3
1148232
  Стек Д. Про спрощену процедуру закупівель // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (169), лютий. – С. 14-17
1148233
   Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва. – Київ : Компас, 1998. – 32с
1148234
  Афонін А.О. Про спрямовану парамодуляцію в методі елімінації моделей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 87-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена дослідженням з вбудовування парамодуляційних правил у метод елімінації моделей та вхідну резолюцію. Даються результати про коректність та повноту побудованих розширень. Ключові слова: резолюція, парамодуляція, метод елімінації ...
1148235
  Козубовський Г.А. Про срібло давньоруських монет // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. – Київ, 2019. – № 1. – C. 59-72. – ISSN 0235-3490
1148236
  Забужко О. Про срібні ложечки, дзвони Нотр-Даму та методологію українських досліджень - польових і лабораторних // Критика. – Київ, 1998. – Грудень, (число 12). – С. 26-29


  Полеміка Оксани Забужко з Григорієм Грабовичем щодо концепції "Польових досліджень..."
1148237
  Перестюк М.М. Про стiйкiсть тороїдального многовиду одного класу динамiчних систем / М.М. Перестюк, Ю.М. Перестюк // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 4. – C. 555-563. – ISSN 1562-3076
1148238
  Танчер В.К. Про ставлення Комуністичної партії і Радянської держави до релігії / В.К. Танчер, канд. філос. наук. – Київ, 1954. – 32 с.
1148239
  Таранов С.В. Про ставлення Л. Шестова до історії філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1148240
  Гентош Л. Про ставлення митрополита Шептицького до німецького окупаційного режиму в контесті документа з канцелярії Альфреда Розенберга // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 296-317. – ISSN 2078-659X
1148241
  Курило М.В. Про стадіальні зміни хімічного складу осадових порід Донбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-22. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Вивчено розподіл породоутворюючих компонентів в породах вугленосної формації Донбасу залежно від стадії їх постдіагенетичних перетворень.
1148242
  Чепульченко Т.О. Про стадії вчинення злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 98-99. – (Серія права ; № 12)


  В статье рассматриваются вопросы о стадиях совершения преступления. Отстаивается положение, что имеются составы приготовления и покушения на совершение преступления.
1148243
  Габрук О. Про стажування студентів // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 39 : 24 жовтня. – С. 6-7


  Роз"яснює консультант-практик з бухгалтерського обліку та оподаткування Олена Габрук.
1148244
  Галай А. Про стажування студентів на підприємствах, в установах, організаціях: мета, строки та порядок укладання договорів // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 44 : 28 листопада. – С. 2-3


  Роз"яснює головний спеціаліст відділу з питань трудових відносин Державної служби України з питань праці Анатолій Галай.
1148245
  Дунаєв Ю.В. Про сталу тонкої структури, гравітаційну, кулонову і сильну взаємодії, електричні заряди та антиматерію / Ю.В. Дунаєв. – Київ : ГНОЗІС, 1999. – 23 с.
1148246
  Желнов О.Д. Про сталу Уітні W3 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  При кожному k[належить]N сталою Уїтні називається число W[нижній індекс k] = [подано формулу], де P[нижній індекс k-1] - простір алгебраїчних поліномів степеня k-1, [омега з нижнім індексом k](t; f) - k-й модуль неперервності функції f. Відомо, що ...
1148247
  Шевченко Г. Про сталу, пов"язану з опціонами американського типу // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 163-167. – ISSN 0868-6904
1148248
  Горяної Л.Г. Про стан виконання "Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси в Закарпатській області на 2002-2006 рр. та прогноз до 2015 року // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 20-24 : фото
1148249
   Про стан виконання вимог міжнародних медико-санітарних правил (ММСП, 2005) та шляхи його поліпшення / А.М. Сердюк, М.І. Голубятников, О.П. Рудницька, Г.М. Давиденко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 70-73 : фото. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-7477
1148250
  Чернов М.Ф. Про стан виконання районної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 рр. Та 9 місяців 2006 р. у Дніпровському районі м. Києва // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 28-31 : фото, табл.
1148251
   Про стан військового обліку призовників і військовозобов""язаних за 2019 рік та завдання на 2020 рік : наказ Міністерства освіти і науки України 04 лютого 2020 року № 26/49 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 8-12
1148252
   Про стан внутріпартійної роботи в Дніпропетровській, Полтавській і Дрогобицькій обласних партійних організаціях. – Київ : Радянська Україна, 1946. – 28 с. – (Бібліотечка агітатора)
1148253
  Нехайчук Д.В. Про стан водопостачання в АРК // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 62-63. – Бібліогр.: 4 назв
1148254
  Медведь М.М. Про стан впровадження інноваційних технологій у роботу Наукової бібліотеки університету // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 267-276. – ISSN 2218-5348
1148255
  Дубинець З. Про стан дослідження евфемізмів у сучасному мовознавстві // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 79-85. – ISBN 978-966-2248-36-4
1148256
  Сумовський В.В. Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 284-285.
1148257
  Темкіжев І.Х. Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2013 році: постанова пленуму Вищого Адміністративного суду України № 1 від 14 лютого 2014 р. / І.Х. Темкіжев, М.І. Смокович // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 294-300. – ISSN 2227-796X
1148258
  Притика Д. Про стан здійснення судочинства господарськими судами // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-9. – ISSN 0132-1331
1148259
  Бойко В.Ф. Про стан здійсненя правосуддя судами загальної юрисдикції в 2000 р. та заходи щодо його вдосконалення з метою реалізації положень Конституції України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-8
1148260
  Пірко В. Про стан землеробства на Донеччині у XVII-XVIII ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 5-16. – ISSN 1728-9572
1148261
  Панашенко В.В. Про стан і деякі завдання в розвиткові української палеографії // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 164-180
1148262
  Астахова В.І. Про стан і завдання вдосконалення наукової роботи у приватних ВНЗ України // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-41.
1148263
   Про стан і заходи до поліпшення постановки партійної освіти в парторганізаціях України : Постанова ХХ Пленуму ЦК КП(б)У. – Київ : Українське вид-во політичної літ-ри, 1948. – 16 с.
1148264
  Шевченко Т. Про стан і перспективи музейно-фондової роботи в НІАЗ "Ольвія" НАН України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 1 (25), січень - березень. – С. 158-164. – ISSN 1998-4634


  Стаття присвячена короткому огляду історії формування археологічного зібрання, що зберігається у Наукових фондах і музеї НІАЗ "Ольвія" НАН України. Розглянуті основні причини створення фондосховища та музею на місці розкопок, змальовано їх сучасний ...
1148265
  Таланчук П. Про стан і перспективи науки в Україні: крах неоліберальної моделі в умовах глобалізації // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 6-17
1148266
   Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні : Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 13 травня 2004 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 184с. – ISBN 966-611-353-8
1148267
   Про стан і перспективи розвитку економічних відносин з ЄС (зона вільної торговлі) та Митним союзом : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 11 травня 2011 року / Верховна Рада України ; Комітет у закордонних справах ; [відп. за вип. О.А. Сухаревська]. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 72 с. – ISBN 978-966-611-814-4
1148268
  Паладій М. Про стан і перспективи розвитку інформаційного забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
1148269
  Дишлевий С П. Про стан і перспективи розвитку філософського факультету Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка / С П. Дишлевий, . – Київ, 1973. – 20с.
1148270
  Воронцов С.Б. Про стан і перспективи українсько-азербайджанського співробітництва в енергетичній сфері / С.Б. Воронцов, А.Ю. Сменковський // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 150-160
1148271
  Павлишенко М. Про стан і проблеми формальних інституцій / М. Павлишенко, І. Тивончук // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-101. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
1148272
  Калашник Н.Г. Про стан і тенденції розвитку Державної кримінально-виконавчої політики України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 35-40. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
1148273
  Різун В.В. Про стан нашої науки та вимоги до написання дисертацій : (За матеріалами виступу на науковому семінарі перед керівниками дисертаційних досліджень та здобувачами наукових ступенів 12 березня 2003 року) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 7-13
1148274
  Локтєв В.М. Про стан підготовки "Великої української енциклопедії" (стенограма співдоповіді на засіданні Президії НАН України 27 грудня 2017 року) / В.М. Локтєв, А.М. Киридон // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 53-57. – ISSN 1027-3239
1148275
  Горяна Л.Г. Про стан поводження з небезпечними відходами у Закарпатській області. Аналітичні матеріали // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 14-16
1148276
  Кальченко В. Про стан поводження з небезпечними відходами у Закарпатській області. Рішення Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 17-19
1148277
   Про стан поводження з пестицидами в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 28-30 : фото
1148278
   Про стан промислової безпеки в Україні у 2007 році // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 3-19.
1148279
  Матковський О. Про стан реалізації задуманих і розпочатих Євгеном Лазаренком наукових праць з мінералогії України та Карпато-Балканської системи / О. Матковський, Є. Сливко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 3-15 : рис. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2078-6220
1148280
  Наумовець А.Г. Про стан реалізації Меморандуму про співробітництво між Національною академією наук України та Українським союзом промисловців і підприємців (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 15 травня 2019 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 7. – C. 20-24. – ISSN 1027-3239
1148281
   Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні / [Єрмолаєв А.В. та ін. ; літ. ред. : В.М. Сизонтов, М.Л. Рубанець, Н.І. Палій] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 46, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-158-5
1148282
   Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні : аналіт. доповідь / [В.М. Яблонський (керівник авт. кол.) та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 54, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-281-0
1148283
  Кошара Ю. Про стан самостійної роботи учнів з підручником української літератури (основна школа)


  У статті розкривається наявний стан самостійної роботи учнів основної школи з підручником української літератури, наводяться дані методичних спостережень та контрольних робіт.
1148284
  Грицина М.П. Про стан синантропізації флори Яворівського національного природного парку // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 104-109 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
1148285
  Рудь М.О. Про стан сільського господарства у полабсько-прибалтійських слов"ян у VIII-XII століттях // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 24-29. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Аналізується стан сільськогосподарського виробництва у полабсько-прибалтійських слов"ян у VIII-XII століттях, підкреслюється домінуюче значення землеробства і скотарства в сільському господарстві полабів. В статті обґрунтовується багатогранність ...
1148286
  Нагребельний В. Про стан та основні напрями розвитку фундаментальних правових досліджень в Україні / В. Нагребельний, Д. Бусуйок // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 504-515. – ISSN 1026-9932
1148287
  Яцків Я.С. Про стан та перспективи наукової періодики НАН України (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 1 грудня 2017 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 28-33. – ISSN 1027-3239
1148288
   Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 5 (271). – С. 18-63. – ISSN 1810-3944
1148289
  Морозовська Г.М. Про стан та перспективи розвитку фізики фероїків в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – C. 42-52. – ISSN 1027-3239
1148290
  Пирожков С.І. Про стан та проблеми переміщених з Донбасу наукових установ НАН України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 11. – C. 26-28. – ISSN 1027-3239


  У лютому цього року Президія НАН України прийняла рішення про переміщення 11 установ Академії наук з окупованого Донбасу в населені пункти, в яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі. Про стан та проблеми переміщених із ...
1148291
   Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні : матеріали парламент. слухань у Верх. Раді України 16 листоп. 2016 р. / Верхов. Рада України, Комітет з питань науки і освіти ; [редкол.: О.В. Співаковський (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 471, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2015 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Парламентські слухання). – ISBN 978-966-922-116-2
1148292
   Про стан та чергові завдання впровадження закону України "Про мови в УРСР". – Київ, 1991. – 196с.
1148293
  Балтачеєва Н. Про стан фінансового забезпечення соціальної сфери: регіональний аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 14-19
1148294
  Тіман М.П. Про стан фундаментальної освіти в Україні та її реформування. (Деякі міркування) // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 3 (80) : травень - червень. – С. 58-61


  Зовнішне незалежне оцінювання знань абітурієнтів.
1148295
  Рудик П.А. Про стандарти добору кандидатів на посаду судді в основних міжнародних і європейських документах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 77-81. – ISSN 2219-5521
1148296
   Про становище дітей в Україні за підсумками 1997 року : Державна доповідь. – Київ, 1998. – 150с. – ISBN 966-7530-05-1
1148297
   Про становище молоді в Україні ( за підсумками 1998 року) : Щорічна доповідь призидентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – Київ, 1999. – 154с. – ISBN 966-95619-1-4
1148298
   Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 року) : Щорічна доповідь президентові Укр., В. Р. Укр., каб. мін України. – Київ, 2000. – 159с. – ISBN 966-95717-3-1
1148299
   Про становище сімей в Україні : Доповідь за підсумками 1999 року / О.М. Балакірєва, С.А. Ветера, О.А. Ганюков, О.І. Голєусова, І.Є. та ін. Голубєва; Редкол.:Голубєва І.Є, Ноур А.М.:.Держ. ком-т молодіжної політ. спорту і туризму України. Укр. Ін-т соціальних дослілжень. – Київ, 2000. – 212с. – Автори на звороті титульного листа. – ISBN 966-7902-07-2
1148300
   Про становище сімей в Україні : Державна доповідь за підсумками 2000 року / С.А. Вегера, О.Ш. Голєусова, Н.Я. Жилка, І.И. Калачова, Є.Г. та ін. Кісарчук; Держю ком-т України у справах сім"ї та молоді. Укр.ін-тсоц. досліджень. – Київ : Шкільний світ, 2002. – 192 с. – Авт. на звороті титульного листа. – ISBN 966-8070-00-3
1148301
   Про становище сімей в Україні (Доповідь) = The family in Ukraine (Report). – Київ : НВФ "Студцентр", 1999. – 232с. – ISBN 966-7530-11-6
1148302
  Лутай В.С. Про становлення відносної самостійності мислення та її значення у розвитку природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
1148303
  Грубрін Ю.Л. Про становлення давнього рельєфу Українського щита // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 3-8. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географії ; Вип. 18)
1148304
  Шумило Н. Про становлення естетичних поглядів Миколи Чернявського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 125-131
1148305
  Шумило Н. Про становлення естетичних поглядів Миколи Чернявського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 56-58. – ISSN 0130-5263
1148306
  Зубенко В.В. Про становлення інформатики як наукової та учбової дисципліни // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 459-466. – ISSN 1727-4907
1148307
  Мельник Л.Г. Про становлення капіталістичного укладу в Росії (постановка проблеми) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 81-87. – (Серія історії ; № 18)
1148308
  Городовенко В. Про становлення незалежної судової влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.120-124. – ISSN 0132-1331
1148309
  Ткаченко О. Про становлення права лікувально - рекреаційного природокористування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.124-130
1148310
  Зеленко А.С. Про становлення теоретичної та прикладної семасіології в україністиці // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 172-178. – Бібліогр.: Літ.: с. 178; 14 назв
1148311
  Єфіменко В.М. Про станціонарне розширення плазми у вакуум з урахуванням гравітаційних і електричних полів / В.М. Єфіменко, В.В. Токій, Н.В. Токій // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун.; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2005. – Том 9, ч. 3. – С. 268-271. – ISSN 1027-4642
1148312
  Грушевський М.С. Про старі часи на Україні : Коротка історія України (для першого початку) / Михайло Грушевський. – 6-е вид. – Відень : З друкарні Вальдгайм-Еберлє акц.тов., 1919. – 119 с.
1148313
  Грушевський М. Про старі часи на Україні : коротка історія України (для першого початку) / Михайло Грушевський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 98, [2] с. – ISBN 978-611-01-1488-2
1148314
  Грушевський М. Про старі часи на Україні: Кратка історія України : Коротка історія України (для першого початку) / М. Грушевський. – Київ : Акц-не т-во "Обереги", 1991. – 104с. – Репринтне видання. – ISBN 5-7707-1815-3
1148315
  Прохорова Т.О. Про старожитності Південно-Західного Криму в записках торгових дипломатів Ж. Рейї та Ж. Ф. Гамби // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 342-364. – ISBN 978-617-689-047-8
1148316
  Макар В. Про стартові можливості соціальної мобільності українців в Канаді // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2
1148317
  Каревіна Т.Г. Про статеве диференціювання питної збудливості у собак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 85-92. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У хронічних дослідах на собаках вивчали вплив електричного подразнення серединно-латерального гіпоталамусу, кортикомедіальної ділянки мигдалевидного комплексу та блідої кулі на питну збудливість тварин, який утримували на режимі водного обмеження. ...
1148318
  Ленін В.І. Про статистику страйків у Росії / В.І. Ленін. – Київ, 1933. – 31с.
1148319
  Ленін В.І. Про статистику страйків у Росії / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 31с.
1148320
  Вижва З. Про статистичне моделювання випадкових полів на площині / З. Вижва, О. Зражевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 43-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Розглянута задача статистичного моделювання реалізацій однорідних та ізотропних випадкових полів на площині на основі їх спектрального розкладу. Обчислено спектральні коефіцієнти для практично важливих кореляційних функцій випадкових полів. Наведена ...
1148321
  Вижва З. Про статистичне моделювання випадкових полів на площині з кореляційною функцією типу Коші / З. Вижва, К. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-22. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання однорідних та ізотропних випадкових полів на площині із кореляційною функцією типу Коші. Побудовано модель та сформульовано алгоритм статистичного моделювання реалізацій таких випадкових полів на основі їх ...
1148322
  Вижва З. Про статистичне моделювання випадкових полів у тривимірному евклідовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-25. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про статистичне моделювання реалізацій однорідних ізотропних випадкових полів у тривимірному евклідовому просторі на основі їх спектрального розкладу. Наведено спектральні коефіцієнти для практично важливих кореляційних функцій таких ...
1148323
  Вижва А.С. Про статистичне моделювання сейсмічного шуму у тривимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 22-26


  Розглянуто задачу статистичного моделювання випадкових полів у тривимірній області змінних (однорідних за часом та однорідних ізотропних за просторовими кординатами на площині) при впровадженні у сейсмологічні дослідження для визначення частотних ...
1148324
  Вижва З. Про статистичне моделювання стаціонарних випадкових процесів / З. Вижва, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-39. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізацій стаціонарних випадкових процесів на основі їх спектрального розкладу. Обчислено спектральні коефіцієнти для практично важливих кореляційних функцій випадкових процесів такого типу. Наведено теорему ...
1148325
  Вижва З.О. Про статистичне моделювання стаціонарних періодичних випадкових процесів (частина 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 85-90. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізації стаціонарних періодичних випадкових процесів на основі їх спектрального розкладу. Наведено теорему про середньоквадратичну оцінку апроксимації таких випадкових процесів частковими сумами ряду ...
1148326
  Вижва З.О. Про статистичне моделювання стаціонарних періодичних випадкових процесів. Частина 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-24. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізації стаціонарних періодичних випадкових процесів на основі їх спектрального розкладу. Наведено теорему про середньоквадратичну оцінку апроксимації таких випадкових процесів частковими сумами ряду ...
1148327
  Запорожець Л.М. Про статус і прагматизм суржику // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 147-153
1148328
  Шевчук І.Л. Про статус імператива в українській мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 87-95


  У статті здійснено спробу кваліфікації категорії імператива в українській мові, враховуючи специфіку відношення дії до дійсності, наявність власної парадигми особових форм дієслова, модифікаційні маркери спонукального значення та відповідне інтонаційне ...
1148329
  Круглій О.Р. Про статус комбінуючих форм у сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 183-187. – ISSN 1729-360Х
1148330
  Нарівська В. Про статус методу у сучасному літературознавстві // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 79-87
1148331
  Малишкін О. Про статус податкового обліку українського підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 48-57
1148332
  Павличко Р.Д. Про статус порядкових числівників в іспанській та українській мовах (на прикладі числівників primero та перший у плані категорії однини) // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 100-103. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Робиться порівняльний аналіз порядкових числівників іспанської й української мов primero та перший у морфологічному, синтаксичному й семантичному планах. Дані числівники досліджуються у відношенні до категорії однини, розглядаються їх етимологія та ...
1148333
  Лисенко О. Про статус православної церкви в часи Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 298-303. – ISBN 966-02-0276-8
1148334
  Гіждіван Л.Ю. Про статус транскордонних природних ресурсів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 578-582. – ISSN 1563-3349
1148335
  Коссой А. Про статут партії / А. Коссой. – Київ, 1936. – 144с.
1148336
  Ленін В.І. Про Статут партії / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1976. – 228 с.
1148337
  Ільченко О.В. Про стаціонарні розв"язки лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-40. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Знайдено умови існування стаціонарних розв"язків лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння. Ці розв"язки виписані у явному вигляді.
1148338
  Мазіна І.Г. Про створення бази даних біологічних колекцій у Нікітському ботанічному саду / І.Г. Мазіна, І.П. Сіренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено відомості про розробку бази даних біологічних колекцій у Нікітському ботанічному саду. Описано основні етапи проектування і дано схему інфологічної моделі предметної області.
1148339
   Про створення галузевого державного архіву Українського інституту національної пам"яті : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 1000 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 2, 6 січня 2017 року. – С. 174
1148340
   Про створення Геологічної служби України // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2018. – № 7/8 (739/740). – С. 40-41. – ISSN 0041-5804
1148341
  Горбач М. Про створення єдиної системи державного фінансового контролю в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 83-86. – ISSN 0132-1331
1148342
   Про створення інноваційно-інвестиційного антикорупційного механізму надрокористування / О. Юлдашев, М. Смокович, О. Юлдашев, С. Юлдашев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Обгрунтовано, що проблеми розвитку мінерально-сировинної бази України (їх, виходячи з важливості, можна віднести до фундаментальних геологічних проблем Східної Європи) є проблемами вдосконалення управління цією галуззю економіки, запровадження в ній ...
1148343
  Коновалова О. Про створення комісії з трудових спорів // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 40 : 31жовтня. – С. 2


  "Чи обов"язково має бути створено комісію з трудових спорів на підприємстві? Який механізм утворення, яким нормативним документом прописано створення цієї комісії, який орган контролює її створення та роботу?". Роз"яснює заступник директора ...
1148344
  Беззубко Л.В. Про створення механізму державного управління колективними трудовими конфліктами // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 80-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1148345
  Кононенко Петро Про створення Міжнародного українського ліцею / Кононенко Петро, Кононенко Тарас // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 184-186
1148346
   Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука : Указ Президента України від 11 червня 2021 р. № 232/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 15 червня (№ 113)
1148347
   Про створення Національного репозитарію академічних текстів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 504-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 60, 9 серпня 2016 року. – С. 199
1148348
  Підлісний А.Р. Про створення організації служби капеланів у Збройних Силах України // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 183-191. – ISSN 2313-5603
1148349
  Тавшунський О.М. Про створення приватної колонії розміром із пів-Європи (колоніальна політика Бельгії в другій половині XIX ст.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 127-133. – ISSN 1682-671Х
1148350
   Про створення робочої групи з розроблення проекту нормативно-правового акту щодо використання формату "спрощеного читання" : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 лютого 2017 р. № 297 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 40-41
1148351
  Бірюков Д.С. Про створення системи заходів стимулювання розвитку територій України / Д.С. Бірюков, В.А. Заславський // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 55-56
1148352
  Дрич К.І. Про створення системи машиноорієнтованих дискретних умовних знаків та шрифтів для загальногеографічних карт / К.І. Дрич, Л.В. Кириленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 72-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 22)
1148353
  Лефтерова О. Про створення теоретичних курсів для дистанційної освіти з використанням гіпертекстових структур // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 87-92


  Питання впровадження дистанційної освіти у вищій школі, аналізується природа та характер гіпертекстових структур, їх роль та значення для створення підручників нового типу. The article deals introduction of remote education in the higher school. ...
1148354
  Фасоля О.І. Про створення умов для освіти дітей з особливими освітніми потребами у навчальних закладах області // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 145-149. – ISBN 978-966-654-490-5
1148355
  Пилипенко Д.О. Про створення штучних об"єктів палеонтологічного туризму // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 374-375. – ISBN 978-966-02-6827-2
1148356
   Про Степана Олійника. – Київ, 1988. – 221 с.
1148357
  Михед П. Про Степана Шевирьова та його книжкове зібрання // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 25-32


  У рецензії на альманах М.Максимовича «Денница» Пушкін зазначав: «Автор (І.В.Киреєвський) належить до молодої школи, яка започатковувалася під впливом новітньої німецької філософії і яка вже створила Шевирьова, котрий заслужив схвальну увагу великого ...
1148358
  Пруденко Я.Д. Про стигмати та пов"язані з ними суперечності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 306-308. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1148359
  Мезенцев В. Про стиль архітектури палацу І. Мазепи в Батурині за рисунком 1744 р. та археологічними даними // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С.216-235. – ISBN 978-966-355-023-7
1148360
  Ясієвич В.Є. Про стиль і моду / В.Є. Ясієвич. – К., 1968. – 137с.
1148361
  Белень А. Про стиль шістдесятників: Василь Симоненко // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 37-38


  Про Василя Симоненка, і про суворий стиль шістдесятників
1148362
  Дворський П. Про стимул іти вперед / розмову вів Михайло Маслій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1 лютого (№ 17). – С. 7


  Відомому композиторові й виконавцю Палові Дворському виповнюється 65.
1148363
  Яковенко Л. Про стимули розвитку промисловості в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-17. – (Економіка ; вип. 41)


  Розглядається проблема створення системи стимулів для розвитрку реального сектора економічної системи в Україні. Автор приходить до висновку, що подібну систему доцільно формувати в межах промислової політики держави, орієнтуючись на відновлення ...
1148364
   Про стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 жовтня (№ 42). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  З 1 вересня 2015 року підвищено розмір стипендій учням і студентам. Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" - 825 гривень на місяць.
1148365
  Шулікін Д. Про стипендії й уточнення закону // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 грудня (№ 50). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянуто законопроекти щодо змін у стипендійному забезпеченні, звільнення від оподаткування нецільової благодійної допомоги для студентів-сиріт, а також уточнення деяких положень ...
1148366
   Про стипендії, премії та гранти Президента України у сфері освіти : Указ Президента України від 28 січня 2021 р. № 27/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 29 січня (№ 19). – С. 6
1148367
   Про стипендії, премії та гранти Президента України у сфері освіти : указ Президента України від 28 січня 2021 р. № 27 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 23
1148368
  Марценюк Про стійкість в двокомпартментній фармакокінетичній моделі: метод вироджених функціоналів Ляпунова / Марценюк, І.Є. Андрущак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 146-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі отримано умови стійкості для двокомпартментної фармакокінетичної моделі із запізненням. Дослідження проведене з використанням методу вироджених функціоналів Ляпунова. За допомогою функціоналу квадратичного типу сформульовано умови стійкості, ...
1148369
   Про стійкість інваріантних множин імпульсних діференціальних рівнянь / Перестюк, О, ., С.І. Дудзяний // Укр. мат. журн. ,, 1997. – №9
1148370
  Перестюк М.О. Про стійкість інваріантних множин розривних динамічних систем. / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова // УМЖ, 2001. – №1
1148371
  Перестюк М.О. Про стійкість інтегральних множин систем імпульсних диференціальних рівнянь / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова // Український математичний конгрес-2001"Диференціальні рівняння і нелінійні коливання" 27-29 серпня 2001
1148372
  Перестюк М.О. Про стійкість інтегральних множин систем імпульсних диференціальних рівнянь / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова; НАНУ // Доповідь НАНУ, 2001. – №4
1148373
  Діблік Й. Про стійкість квадратичних систем диференціальних рівнянь з двома спряженими чисто уявними власними числами / Й. Діблік, Д.Я. Хусаїнов, Д.Б. Бендіткіс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-31. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Розглядаються системи диференціальних рівнянь з квадратичними правими частинами, а також з лінійною частиною, що має два спряжених чисто уявних власних числа. Системи записуються в уніфікованому векторно-матричному вигляді. Знайдено умови на ...
1148374
  Хусаінов Д.Я. Про стійкість квадратичних систем з одним нульовим власним числом / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, Д. Бендіткіс // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 313-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи диференціальних рівнянь з квадратичною правою частиною, лінійне наближення яких має одне нульове власне число. Системи записуються в уніфікованому векторно-матричному вигляді. Знайдено умови на коефіцієнти квадратичних ...
1148375
  Яресько В.М. Про стійкість круглого затопленого струменя ідеальної рідини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 89-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджується стійкість круглого циліндричного затопленого струменя ідеальної рідини з параболічним профілем швидкості по відношенню до неосесиметричних збурень. Показано, що течія буде нестійкою відносно всіх неосесиметричних мод і всіх хвильових ...
1148376
  Гаркуша Н.І. Про стійкість ненульового стану рівноваги однієї моделі взаємодії соціальних прошарків суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 104-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1148377
  Іванюк М.М. Про стійкість нестаціонарних систем з іррегулярною особливістю // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводяться критерії стійкості і асимптотичної стійкості системи лінійних диференціальних рівнянь при прямуванні незалежної змінної в нескінченність вздовж дійсної осі.
1148378
  Порєв Г.В. Про стійкість нечітких динамічних систем заданих рівнянням з процесом нечіткого блукання / Г.В. Порєв, О.С. Бичков // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 44
1148379
  Черевко І.М. Про стійкість розв"зків сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 142-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується система сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь методом інтегральних многовидів. Встановлені умови стійкості нульового розв"язку лінійних та нелінійних сингулярно збурених систем за допомогою наближеного інтегрального ...
1148380
  Перестюк О М. Про стійкість розв"язків імпульсних систем / О М. Перестюк, С.І. Гургула // Вісник Київського університету. Серія матем. і мех., 1981. – №23
1148381
  Юрченко І.В. Про стійкість розв"язків стохастичіних диференціальних рівнянь із загаюванням, які нерозв"язані відносно похідних // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 153-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У роботі наведено основні теореми про абсолютну стійкість у середньому квадратичному тривіального розв"язку стохастичних диференціальних рівнянь із загаюванням, які не розв"язані відносно похідних, при наявності пуассонівських перемикань.
1148382
  Хусаінов Д.Я. Про стійкість систем диференційних рівнянь з чисто квадратичною правою частиною / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, Д.Б. Бендіткіс // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 321-329. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи диференціальних рівнянь з квадратичною правою частиною без лінійної частини. Системи записуються в уніфікованому векторно-матричному вигляді. Знайдено умови на коефіцієнти квадратичних форм, при виконанні яких нульовий ...
1148383
   Про стійкість тривіального інваріантного тора одного класу систем з імпульсним збуренням / Перестюк, О, ., С.І. Дудзяний // Укр. мат. журн. ,, 1998. – №3
1148384
  Анісімова В.Б. Про стійкість шпангоутів суднових конструкцій / В.Б. Анісімова, 1954. – С. 152-154. – Окр. відбиток
1148385
  Івохін Є. Про стійкоподібні властивості розв"язків нечітких різницевих систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-31. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто підхід до вивчення стійкоподібних властивостей розв"язків нечітких різницевих систем. Досліджено різні випадки поведінки розв"язків, для яких сформульовано відповідні означення та доведено твердження з використанням функцій Ляпунова. The ...
1148386
  Креневич А.П. Про стохастичні рівняння не розв"язані відносно "похідної" в гільбертовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі використовуючи метод послідовних наближень Пікара отримано результати щодо існування і єдиності сильних розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь не розв"язаних відносно "похідної" в гільбертовому просторі. Ключові слова: ...
1148387
  Губерський Л. Про Стратегічний План розвитку Університету на період 2018-2025 років // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 4-5
1148388
   Про стратегічні орієнтири вищої освіти // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". Співорганізатори заходу - МОН України, Комітет ВРУ з питань науки і освіти, НАПН України, ...
1148389
   Про стратегічну екологічну оцінку : Закон України від 20 березня 2018 р. № 2354-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 квітня (№ 67). – С. 4-5
1148390
   Про Стратегію національно-патріотичного виховання : Указ Президента України від 18 травня 2019 р. № 286 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 93)
1148391
   Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки : указ Президента України; стратегія від 13.10.2015 р. № 580 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 23 (329), 19 жовтня 2015. – С. 19-24
1148392
  Олійник Я.Б. Про стратегію регіонального розвитку України: суспільно-географічний аспект / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, А.Л. Мельничук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 12 (649). – С. 39-47 : рис. – Біблігор.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1148393
   Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року : указ, Президента України від 27.09.2013 № 532 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 76, 11жовтня 2013року. – С. 75-78
1148394
   Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" : указ Президента України від 12.01.2015 № 5 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 4, 23 січня 2015 року. – С. 8-17
1148395
  Размєтаєв С.В. Про стратегію та головні завдання вирішення проблеми підтоплення населених територій в Україні / С.В. Размєтаєв, О.Ю. Чебанов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 5-11 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1148396
  Мамчич О. Про страх мишачий і про світ білий, великий : проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 169-170
1148397
  Коцарев О. Про стримну красу Осло, або Що українцю варто знати про Норвегію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 190/191). – С. 24
1148398
  Беляневич О.А. Про строки звернення до адміністративного суду (ч. 5 ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 47-55
1148399
  Камінський В.М. Про структуризацію картографічної інформації для геоінформаційних систем / В.М. Камінський, П.П. Кулябко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 211-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій роботі проводиться аналіз та розробка структур даних моделі бази даних реляційного типу для збереження атрибутивної інформації, що задовольняє вітчизняним стандартам картографічних даних. Структура атрибутивної інформації запозичена з ...
1148400
  Семенова Н.В. Про структурні властивості деяких підмножин простору вхідних даних векторних задач цілочислової оптимізації // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 117-120
1148401
  Кудін В.І. Про структурні властивості обмежень системи лінійних нерівностей / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 226-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив змін правої частини нерівності на множину розв"язків системи нерівностей.
1148402
  Валентинов В.Л. Про структурність аграрної політики в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-23.
1148403
  Кузнєцова Ю.І. Про структурно-семантичні особливості термінологічних систем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 66-73. – ISBN 966-581-102-9
1148404
  Архангельський Ю. Про структурну перебудову економіки України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 8


  "З моменту розробки першої Програми структурної перебудови економіки України (СПЕ) минуло понад 20 років. Її необхідність, на думку авторів, була пов"язана з тим, що "питома вага виробництва предметів споживання в загальному обсязі продукції ...
1148405
  Михайленко В.В. Про структуру амплітудних визначальних рівнянь непружних п"єзоелектричних тіл при гармонічному навантаженні / В.В. Михайленко, В.О. П"ятецький, О.В. Лущиков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується структура амплітудних визначальних рівнянь непружних п"єзоелектричних тіл при гармонічному навантаженні з використанням гіпотези одночастотності електромеханічних коливань та умови інваріантності амплітуд відносно перетворення зсуву в ...
1148406
  Святошнюк А.Л. Про структуру договірних зв"язків в аутсорсингових правовідносинах // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 108-110. – ISBN 978-966-927-199-0
1148407
  Боднарчук Ю.В. Про структуру замкнених підгруп групи поліноміальних перетворень афінного простору, що містять SLn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи зв"язок між замкненими підгрупами і підалгебрами відповідної алгебри Лі, описано решітку замкнених надгруп SL[нижній індекс n] у групі поліноміальних перетворень афінного простору.
1148408
   Про структуру методики розслідування розкрадань у галузях народного господарства / В.Г. Гончаренко, Ж.Х. Козіходжаєв, В.П. Колонюк, Абдулла Салех Ахмед // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 78-83. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядається структура методики розслідування окремих видів злочину, в тому числі розкрадань у галузях народного господарства, до якої автори відносять: обставини, що підлягають установленню; криміналістичну характеристику злочину; організацію ...
1148409
  Коновал С.Е. Про структуру національних фінансів // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.284-287. – ISBN 5-7763-2435-1
1148410
  Кудін В.І. Про структуру нерозв"язаності несумісних лінійних систем / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 120-120
1148411
  Балабанов О.Д. Про структуру покажчика // М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Філологічний ф-т, Наукова б-ка ; [голов. ред. І.Я. Заславський ; ред.-бібліогр. О.Д. Балабанов]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1969. – Ч. 1. – С. VII-IX
1148412
  Балабанов О.Д. Про структуру покажчика // М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Філол. ф-т, Наукова б-ка ; [ред. кол..: І.Я. Заславський (відпов. ред.), П.П. Кононенко, Н.М. Недоступ, О.Д. Балабанов]. – Київ : [Київська книжкова друкарня наукової книги], 1989. – С. 7-8
1148413
  Скришевський А.Ф. Про структуру розплавлених сполук системи Аu -Sn / А.Ф. Скришевський, 1957. – [6] c.
1148414
  Курилюк М.В. Про структуру рослинництва областей Поділля // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 142-148 : Табл.
1148415
  Лук"янець Д. Про структуру системи права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.3-7
1148416
  Даценко Н. Про структуру соціальної компетентності учнів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-10. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається структура соціальної компетентності як наукова проблема. Здійснено огляд існуючих підходів та виділені основні структурні компоненти соціальної компетентності. The article deals with the structure of social competence as a ...
1148417
  Логвінов Ю. Про структуру та функції дистанційної освіти у підготовці фахівців трудового навчання / Ю. Логвінов, О. Царенко // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – Вип. № 3. – С. 161-164. – ISBN 978-966-2466-54-6
1148418
  Сергєєв А.Г. Про структуру узагальнених симетрій нелінійних еволюційних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Знайдено формули, що описують структуру похідних Фреше, залежних від часу узагальнених симетрій нелінійних скалярних (1+1)-вимірних еволюційних рівнянь. З використанням цих результатів доведено ряд тверджень про структуру алгебр Лі таких симетрій, і ...
1148419
  Слензак І О. Про структуру українського докембрію / І О. Слензак. – Київ : Наукова думка, 1965. – 139с.
1148420
  Риженко Андрій Анатолійович Про структурування інформації в інформаційно-аналітичних системах // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто питання структурування інформації для інформаційно-аналітичних систем, уточнена термінологія та задача структурування, розширена класифікація метаданих. Описане зображення метаданих.
1148421
  Куровець О. Про студентських «похресників» та дружбу в подарунок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 листопада (№ 199)


  Стаття студентки другого року дослідницької магістерської програми в Еcole du Louvre (Луврська Школа), Париж. Всього на бакалавраті та магістерській програмі у Луврській школі навчається близько дев’яносто іноземців, що складає 5,6 % від усіх ...
1148422
  Петравчук А.П. Про ступінь розв"язності суми двох нільпотентних алгебр Лі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 53-56. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Доведено, що сутність розв"язності алгебри Лі над полем характеристики [не дорівнює]2, яка розкладається в суму абелевої та нільпотентної класу 2 підалгебр не перевищує 10. Над довільним полем характеристики р=2 побудовано розв"язані алгебри Лі ...
1148423
  Ковальський Д.В. Про стягнення безпідставно стягнутих коштів за послуги, пов"язані з перевезенням вантажів залізницею транзитом через територію України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 45-46


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1148424
  Хомченков Д.М. Про стягнення надлишково перерахованих грошових коштів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 30-33
1148425
  Хомченков Д.М. Про стягнення пені за прострочення сплати штрафу // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 23-27
1148426
  Ставинський П.Р. Про суб"єкт права на відшкодування збитків у зобов"язаннях, що виникають внаслідок рятування соціалістичного майна // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
1148427
  Бондаревська І.А. Про суб"єкта історико-філософського пізнання // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 69-75. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 3). – ISSN 2617-1678
1148428
  Олієвський В.Т. Про суб"єкти адміністративних правовідносин // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 71-76
1148429
  Шамлян К. Про суб"єктно-діяльнісний підхід у дослідженні вольової організації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 153-157. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується доцільність застосування суб"єктно-діяльнісного підходу у вивченні вольової організації особистості. Виділено чотири рівні суб"єктної активності. Представлено результати емпіричного дослідження щодо ставлення людини до різних ...
1148430
  Андрійчук О. Про суверенітет Європейської Унії (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 71-74
1148431
  Сюндюков І. Про суверенітет національної пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19 грудня (№ 234). – С. 5


  Як Кремль бореться з пам"ятниками в чеській столиці.
1148432
   Про суд і судову справу : (реформа судочинства під час Української революції 1917-1921 р.) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [вступ. слово О.Л. Копиленка ; упоряд.: О.Л. Копиленко та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 207, [1] с. – (Серія: Із першоджерел ; вип. 11). – ISBN 978-966-922-154-4
1148433
  Марітчак Т.М. Про судову реформу та органи суддівського самоврядування // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 18-24.
1148434
  Моторна О.В. Про сумісне наближення у середньому функціі та іі похідних / О.В. Моторна, В.П. Моторний // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 2. – C. 261-270. – ISSN 1027-3190
1148435
  Литвинов О. Про сумісництво, нові форми навчання й приховування корупції / О. Литвинов, Д. Усов // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1148436
  Кудін В.І. Про сумісні структурні властивості двох систем лінійних нерівностей / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 224-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено сумісні структурні властивості двох розв"язних систем лінійних нерівностей.
1148437
  Масол В.І. Про сумісність одного класу лінійних випадкових булевих рівнянь / В.І. Масол, С.В. Поперешняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається питання про ймовірність сумісності неоднорідних систем лінійних випадкових булевих рівнянь. Знайдені оцінки відхилення зазначеної ймовірності від аналітично заданої функції, за умови, що елементи матриці незалежні та не ...
1148438
  Чамата Н. Про сумнівні гіпотези в шевченкознавстві / Н. Чамата, В. Смілянська // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 25-30. – ISSN 0236-1477
1148439
  Городній М. Про сумовні розв"язки одного різницевого рівняння / М. Городній, І. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-9. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання про існування єдиного сумовного розв"язку одного різницевого рівняння зі змінним операторним коефіцієнтом у банаховому просторі. Исследуется вопрос о существовании единственного суммируемого решения одного разностного уравнения с ...
1148440
  Ющенко Г. Про сумовність зі степенем Р рекурентної послідовності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-56. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Отримано критерій сумовності зі степенем р рекурентної послідовності. We obtain a criterion for the recurrent sequence to be p-th power summable.
1148441
  Білун С. Про суму двох асоціативних кілець з ненульовими ануляторами / С. Білун, В. Лучко, А. Петравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-80. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що асоціативне кільце R, яке є сумою R = A + B двох своїх півкілець А і В з ненульовими ануляторами N1(А) і N1(B)aбo містить ненульовий нільпотентний ідеал, або N1(A) Є S [подано формулу], N1(B) Є T [подано формулу] для деяких ідеалів S і Т ...
1148442
  Петравчук А.П. Про суму двох асоціативних кілець, одне з яких має нульовий квадрат // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що ненульове кільце R, яке є сумою R=A+B своїх підкілець A і B, з умовою A[верхній індекс 2]=0, містить ненульовий ідеал I, який або нільпотентний, або міститься в B, або ж є сумою чотирьох підкілець I[нижній індекс st] s, t=1,2 з правилом ...
1148443
  Петравчук А.П. Про суму комутативного та лієво нільпотентного асоціативних кілець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Доведено, що асоціативне кільце R, яке розкладається в суму R = A + B свого комутативного підкільця A та лієво нільпотентного класу 2 підкільця B, є лієво розв"язним, зокрема є PI - кільцем. Показано, що ступінь лієвої розв"язності кільця R не ...
1148444
  Добронравова І.С. Про суперечливий характер фундаментального поняття квантової електродинаміки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1148445
  Мартиненко В. Про суперечливість моделі формування та реалізації системи державної влади та управління в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.43-48
1148446
  Савенко Я.М. Про суперечності старіння та омолоджування живої системи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
1148447
  Іксанов О.М. Про супремум збуреного випадкового блукання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 161-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для функцій b, що правильно змінюються на нескінченності з додатним показником, наводяться умови скінченності b-моментів деяких операторів, що діють на збуреному випадковому блуканні. Також отримано твердження про поведінку правого хвоста розподілу ...
1148448
  Кучеренко І.К. Про суспільну значимість граматики // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 3-11


  Думки М. В. Ломоносова і В. Г. Бєлінського про граматику.
1148449
  Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або Принципи політичного права = Du Contrat social, ou Principes du droit politique / Ж.-Ж. Руссо; Ін-т філдософії НАН України; Вінницький держ. техн. ун-т; Складання, переклад з франц., закл. стаття, коментарі, довід. матеріали О.І. Хоми. – Київ : Port-Royal, 2001. – 349с. – Текст укр. та фр. мовою; Паралел. титул. аркуш на франц. мові. – (Філософські першоджерела / Редкол.: Бистрицький Є.К. (гол.), Білий О.В., Горак Г.І. та ін.). – ISBN 966-7068-06-4
1148450
  Мілаш В. Про сутнісні елементи юридичної конструкції "договір" // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 146-156.
1148451
  Гузела М. Про сутність безпеки та її забезпечення щодо суб"єктів кримінального процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 344-350. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1148452
  Кельзен Г. Про сутність і цінність демократії / Ганс Кельзен ; з нім. пер. Олександр Мокровольський. – Харків : ВНТЛ-Класика, 2013. – 139, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8849-62-6
1148453
  Анна Книш Про сутність інституту адміністративної юстиції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 13-17.
1148454
  Півненко В. Про сутність обвинувачення у кримінальному судочинстві України / В. Півненко, С. Коновалов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 76-82
1148455
  Масі Н.І. Про сутність поняття "комунікаційна культура суспільства" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 73-79
1148456
  Шпанко А. Про сутність поняття "стратегічна конкурентоспроможність" // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 45-49. – ISSN 0131-775Х
1148457
  Мокрицька Н. Про сутність проголошеного у Конституції України права на працю // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 247-254. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті право на працю розглянено як міжнародно-правовий стандарт прав людини, втілення його у Конституції України. На підставі аналізу міжнародно-правових документів, конституцій деяких країн світу, наголошено, що імплементація міжнародних стандартів ...
1148458
  Павленко О.В. Про сутність статусу підприємств колективної власності // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 145-149. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1148459
  Набієв Ф.Г. Про сутності юридичного мислення // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 200-202. – ISSN 2076-1554
1148460
  Зак С.Ю. Про суть вічності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
1148461
  Іщук С.І. Про суть і взаємозв"язок понять "економічний район" та "виробничо-територіальний комплекс" / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 27-35. – Бібліогр.: 10 назв
1148462
  Благодєтєлєва-Вовк Про суть і застосування категорій "економічний розвиток" та "економічне зростання" // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 47-57. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
1148463
   Про суцільну колективізацію Шевченківщини. – Черкаси, 1930. – 62с.
1148464
  Степанов П.Я. Про сучасний розкол євангельских християн-баптистів / П.Я. Степанов. – Київ, 1967. – 48с.
1148465
  Калиновський О.З. Про сучасні парадигми обробки комп"ютерних математичних знань / О.З. Калиновський, О.В. Лялецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 268-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається класифікація існуючих парадигм обробки комп"ютерних математичних знань. Приводиться короткий опис сучасного стану так званого Алгоритму Очевидності.
1148466
  Пацурківський Ю.П. Про сучасні підходи до визначення співвідношення речових і зобов"язальних пра // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 48-53. – (Правознавство ; Вип. 478)
1148467
  Наєнко Г. Про сучасні підходи до викладання історії української мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-77. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Присвячено сучасним тенденціям і течіям у дослідженні та викладанні історії української мови.
1148468
  Єлісеєва С. Про сучасні підходи до організації навчання на уроках української мови й літератури
1148469
  Кожурина М.С. Про сучасні рельєфоутворюючі процеси Буковинської частини Карпат / М.С. Кожурина, М.С. Лукасевич // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 60-67 : Карта, табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1148470
  Лісецький С.Й. Про сучасну концепцію українського історичного музикознавства // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 3-9. – ISSN 2226-2180
1148471
  Юсіфлі Д. Про сучасну поезію Азербайджану // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 11/12 (1031/1032) : Спеціальний азербайджанський номер. – С. 269-275. – ISSN 0320 - 8370
1148472
  Німчук В. Про сучасну українську тлумачну лексикографію
1148473
  Комісар Л. Про сучасну філософію, університет і компетентнісний підхід у філософській освіті // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 129-136. – ISSN 2227-1503


  У статті трансформацію "філософської освіти в гуманітарний горизонт" запропоновано екстраполювати в сферу осмислення специфіки компетентнісного підходу як маркера сучасної філософії освіти. Отже, в публікації йдеться про практику та проблемність ...
1148474
  Скопенко В.В. Про сучасну хімічну термінологію та номенклатуру з неорганічної хімії / В.В. Скопенко, О А. Голуб // Укр. хім. журн., 1993. – №1
1148475
  Сухих Л. Про сфрагістичну і нумізматичну колекції Вадима Модзалевського // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 288-298. – (Нова серія ; вип. 21/22)
1148476
   Про схвалення Галузевої програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2008 №4/11-2 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 3-16. – ISSN 0130-8890
1148477
   Про схвалення Галузевої програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2008 №4/11-2 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 3-16. – ISSN 0130-8890
1148478
   Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 111-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 18, 11 березня 2016 року. – С. 490-493
1148479
   Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 111-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 11 березня (№ 47). – С. 11
1148480
   Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки. Розпорядження КМУ від 12 липня 2006 р. № 396-р. // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 19-24..
1148481
   Про схвалення Концепції Державної програми співпраці із закордонними українцями на 2017-2020 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 черв. 2017 р. № 428-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 липня (№ 122). – С. 13
1148482
   Про схвалення Концепції Державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 524-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 15-21
1148483
   Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 524-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 22-28
1148484
   Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 322-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 29 квітня (№ 82). – С. 10
1148485
   Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання здобувачів освіти закладів вищої освіти на 2022-2026 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2021р. № 992-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 78-83
1148486
   Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1233-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 86-95
1148487
   Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Здоров"я 2020: український вимір" : розпорядження КМУ від 31 жовтня 2011 р. № 1164-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 90. – С. 32-35
1148488
   Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки : розпорядження Кабінету Мінстрів України від 13 січня 2021 р. № 15 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 19 січня (№ 11). – С. 11
1148489
   Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – 3 жовтня (№ 37) : 3 жовтня. – С. 29-31
1148490
   Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 30 жовтня (№ 203). – С. 10
1148491
   Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 73-80
1148492
   Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти "Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта" на період до 2027 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2019 р. № 419-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 26 червня (№ 119). – С. 1
1148493
   Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти "Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта" на період до 2027 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 419-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 81-88
1148494
   Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 1, 3 січня 2017 року. – С. 84-89
1148495
   Про схвалення концепції реалізації проекту "Президентський університет" : розпорядження Кабінету міністрів України від 16 червня 2021 р. № 692-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 16 липня (№ 136)
1148496
   Про схвалення Концепції розвитку кримськотатарської мови : постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021 р. № 296-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 17 квітня (№ 74). – С. 11
1148497
   Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров"я в Україні на період до 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1018-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 30). – С. 8
1148498
   Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) : розпорядження від 5 серпня 2020 р. № 960-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 27 серпня (№ 164). – С. 11
1148499
   Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 18 грудня (№ 247). – С. 9
1148500
   Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 994-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 1, 3 січня 2017 року. – С. 89-91
1148501
   Про схвалення Національної стратегії із створення безбар"єрного простору в Україні 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 26 травня (№ 99). – С. 8-11
1148502
   Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 31 трав. 2017 р. № 411 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 49, 23 червня 2017 року. – С. 126-129
1148503
   Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 546 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 липня (№ 133). – С. 30
1148504
   Про схвалення проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021р. № 802-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 30 липня (№ 146)
1148505
   Про схвалення проекту Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в сфері освіти, науки, молоді та спорту : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 609-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 вересня (№ 170). – С. 36
1148506
   Про схвалення Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 437-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 119). – С. 10-11
1148507
   Про схвалення Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю) : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1020-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 30). – С. 9-10
1148508
   Про схвалення Стратегії розвитку медичної освіти в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 95-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 1 березня (№ 42). – С. 9
1148509
   Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 30 липня (№ 143). – С. 9
1148510
  Кудін В. Про схеми методу базисних матриць аналізу лінійних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-46. – (Кібернетика ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано варіанти методу базисних матриць для розв"язання двоїстої пари задач лінійного програмування з однотипними обмеженнями. На прикладі матричної гри у змішаних стратегіях. Проанализированы варианты метода базисных матриц для решения ...
1148511
  Галайда Гнат [Хоткевич Г.М.] Про сырит [Про сиріт] : Збиpнычок для дитей / Упоpядкував Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич] ; Малюнкы поpобылы худогы: О.Д. Hосенко, Е.А. Агафонов та И.М. Севеpын. – Харьков : Выдано Вс.И. Гуpтом [колект. псевд.]. Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1903. – 64 с. : 42 мал. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. розмір. 17. – ([Видано Вс.И. Гуpтом] ; № 14)


  Авт. пpозових і поет. твоpів: Т.Г. Шевченко, Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич], Я.І. Щоголев, Ц. Билило [К.О. Білиловський], Яковенко [О.Я. Кониський], Ф.М. Достоєвський, М. Школиченко [М.С. Кононенко], А.Л. Метлинський, В.І. Масляк, Евгенія [Є.І. ...
1148512
  Галайда Гнат [Хоткевич Г.М.] Про сырит [Про сиріт] : Збиpнычок для дитей / Упоpядкував Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич] ; Малюнкы поpобылы худогы: О.Д. Hосенко, Е.А. Агафонов та И.М. Севеpын. – Харьков : Выдано Вс.И. Гуpтом [колект. псевд.]. Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1903. – 64 с. : 42 мал. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. розмір. 21,5. – ([Видано Вс.И. Гуpтом] ; № 14)


  Авт. пpозових і поет. твоpів: Т.Г. Шевченко, Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич], Я.І. Щоголев, Ц. Билило [К.О. Білиловський], Яковенко [О.Я. Кониський], Ф.М. Достоєвський, М. Школиченко [М.С. Кононенко], А.Л. Метлинський, В.І. Масляк, Евгенія [Є.І. ...
1148513
  Бандурка О. Про сьогодення вищої овіти в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 7-15. – ISSN 1682-2366
1148514
  Гапєєв Л. Про таємне існування "віднайденого раю" Уласа Самчука... // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 грудня (№ 50). – С. 16. – ISSN 2519-4429
1148515
  Скворцов-Степанов Про таїнство святого причастя / Скворцов-Степанов. – Київ : Партвидав, 1938. – 16 с.
1148516
  Єременко О.К. Про так званий "економічний гуманізм" / О.К. Єременко. – К., 1960. – 32с.
1148517
  Вишенський В.А. Про так званий "Проект" державного освітнього стандарту з математики / В.А. Вишенський, О.Г. Ганюшкін // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 26. – ISBN 5-77-63-2310-X
1148518
  Левада Ю.О. Про так званий християнський соціалізм. / Ю.О. Левада. – Київ, 1960. – 40с.
1148519
  Косуха П.І. Про так званих "рятівників" баптизму / П.І. Косуха. – Київ, 1977. – 48с.
1148520
  Телегін Д. Про так звані "розриті могили" або майдани і їх роль в археології та історії доби Українського козацтва XVI - XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 72-74
1148521
  Логвінов І.І. Про так звану "смерть роману" або прозу Модіано // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.147-156. – ISBN 966-568-658-5
1148522
  Некрутенко Ю.П. Про таксономічне положення кавказької форми Callophrys rubi L.(Lepidoptera, Lycaenidae) / Ю.П. Некрутенко, 1973. – С. 949-952
1148523
  Чумак В.В. Про таксономію висловлювань у лінгвістичній науці / В.В. Чумак, Н.О. Бондарєва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 267-271
1148524
  К"яппе А. Про Тараса Шевченка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 219-220. – ISSN 0868-4790


  Про книжку Д. Дорошенка французькою мовою "Шевченко, національний поет України", видану в Празі 1931 року та з передмовою графа Антуана К"яппе.
1148525
  Гійєвік Про Тараса Шевченка / Гійєвік, (Гільвік) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 220-224. – ISSN 0868-4790


  Про збірку 1964 року у Франції поезій Тараса Шевченка французькою мовою з передмовою відомого поета та перекладача Ежена Гійєвіка (Гільвіка) (1907-1997).
1148526
  Харчук Р. Про Тараса Шевченка в незалежній Україні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 4-9 : Фото: ескізи Т. Шевченка. – ISSN 0868-9644
1148527
  Харчук Р. Про Тараса Шевченка в незалежній Україні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 3 (1011). – С. 36-39. – ISSN 0868-9644
1148528
   Про тварин : [казки : для дітей мол. та серед. шк. віку / упоряд., підгот. тексту та прим. Л. Демської-Будзуляк ; худож.: К. Іванова]. – Київ : Грані-Т, 2008. – 69, [2] с. : іл. – Кн. опис. за обкл. – (Серія "Українські народні казки з вузликами"). – ISBN 978-966-4651-45-2


  Зміст: Як птахи вибирали собі царя; Чапля, черепаха та рак; Цап та коза; Дві вивірки; Чому пес живе коло людини; Чому пес і кіт ненавидять одне одного; Як звірі хату будували; Хитра лисиця; Кіт, цап та баран; Як лев утопився в колодязі; Як ...
1148529
  Бартусяк Павло Миколайович Про твір Ляйбніца "Принципи природи і благодаті, засновані на раціо" / Бартусяк Павло Миколайович, Хома Олег Ігорович // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-55. – Бібліогр.: с. 48-50. – ISSN 0235-7941
1148530
  Салига Т. Про творчість і любов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 14-15


  Про творчість і любов в широкоформатному романі-колажі Б. Гориня "Любов і творчість Софії Караффи-Корбут" - львівської художниці.
1148531
  Стальний В. Про творчість поета, фотохудожника, дизайнера Миколи Микитовича Пивовара : (з нагоди 70-літнього ювілею та виходу в світ нової книги поезії "Кохаючи, люблю") // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 50-51
1148532
  Булаховська Ю. Про творчу постать Болеслава Лесьмяна // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Статтю присвячено сторінкам творчості видатного польського поета Болеслава Лесьмяна. Несподівано ліричними є його спогади про Київ, українські пейзажі. The article is devoted to the pages of work of the greatest Polish poet Boleslaw Lesmian. ...
1148533
  Уперенко М.О. Про творчу роль економічної історії в системі економічних наук і сучасної господарської практики // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 186-194. – ISSN 0320-4421
1148534
  Звєряков М. Про творчу спадщину А.К.Покритана : (до 100-річчя від дня народження видатного вітчизняного вченого А.К. Покритана) // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 1. – С. 106-114. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
1148535
  Андрос Є. Про творчу спадщину В.Г. Табачковського // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 4-11. – ISBN 978-966-8009-72-3
1148536
  Андрос Є. Про творчу спадщину Віталія Табачковського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 99-105. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
1148537
  Павлов И.П. Про твою книгу / И.П. Павлов. – Ленинград, 1991. – 110с.
1148538
  Волиняк П. Про те, з чим я не погоджусь // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 160, травень : травень. – С. 18-22


  Змістовна доповідь літературознавця Ю. Литвиненка у "Козубі" про сучасну українську літературу. "Чому не поставлено питань доповідачеві і чому не відбулась дискусія?"
1148539
   Про те, чого не можнавідкладати. – К., 1963. – 20с.
1148540
  Смолич Ю.К. Про театр : Зб. статей, рецензій, нарисів / Ю.К. Смолич. – Київ : Мистецтво, 1977. – 216 с.
1148541
  Франко І. Про театр і драматургію : Вибрані статті, рецензії та висловлювання / І. Франко; Упор. М.Ф. Печиталюк; АН УРСР; Ін-т суспільних наук. – Київ, 1957. – 240 с.
1148542
  Мельников О. Про тебе комсомол Херсонщини / О. Мельников. – Одеса, 1969. – 100с.
1148543
  Дорохов О О. Про тебе самого / О О. Дорохов, . – К., 1979. – 67с.
1148544
  Коваль-Волков Про тебя / Коваль-Волков. – М, 1976. – 222с.
1148545
  Дорохов А.А. Про тебя самого / А.А. Дорохов. – Москва, 1969. – 64с.
1148546
  Дорохов А.А. Про тебя самого / А.А. Дорохов. – Москва, 1989. – 53с.
1148547
  Маяковський В. Про Теклю, Яклину, корову та бога. / В. Маяковський. – К., 1957. – 23с.
1148548
   Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII : Постанова Верховної Ради України від 22.02.2014 № 750-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 16, 28 лютого 2014 року
1148549
   Про тектонічну зумовленість деформацій поздовжніх профілів річок України / І.Л. Соколовський, М.Г. Волков, В.П. Палієнко, Т.І. Басанська // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 150-158 : Карта. – Бібліогр.: 46 назв
1148550
  Мармазов В. Про телеологічне (цільове) тлумачення Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.26-29. – ISSN 0132-1331
1148551
   Про теми дисертаційних робіт / МОНмолодьспорт України від 14.02.2013 № 1/9-116 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Державне інформаційно - виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 березень. – С. 3
1148552
  Овандер Л.М. Про температурну залежність ліній комбінаційного розсіяння та інфрачервоного поглинання / Л.М. Овандер. – Київ, 1960. – [7] c.
1148553
  Данчук В.Д. Про температурну залежність формування контурів спектральних смуг ізотропного Раманівського розсіяння фундаментальними коливаннями в рідкому метилйодиді / В.Д. Данчук, А.П. Кравчук, В.В. Лемешко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 354-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено комп"ютерне моделювання впливу при різних температурах специфічної резонансної динамічної міжмолекулярної взаємодії, обумовленої існуванням локальної впорядкованості молекул в рідині, на формування спектральних смуг ізотропного КР внутрішньо ...
1148554
  Зубенко В.В. Про темпоральні процедури та алгоритми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-26. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Уведено поняття темпоральної процедури та алгоритму як засобів подання функціональних співвідношень у довільній області. Розглянуто проблему синтезу таких процедур та алгоритмів. The notions of temporal procedure and algorithm are proposed and ...
1148555
  Савельєв Ю. Про тенденції в соціальних дослідженнях: спостереження за діяльністю Лабораторії порівняльних соціальних досліджень НДУ-ВШЕ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-95. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  1-14 липня 2012 року у передмісті Санкт-Петербургу відбулась літня школа "Причинні моделі і структурні рівняння". Вона була присвячена новітнім методам аналізу даних, яку проводить Лабораторія порівняльних соціальних досліджень Національного ...
1148556
  Ушапівська О.М. Про тенденції некласичної естетики у симфонічній музиці Олексія Скрипника // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 108-113
1148557
  Семенюк Е.П. Про тенденції розвитку понятійно-категоріального апарату сучасної науки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
1148558
  Ільїна К. Про тенденції розвитку правової системи України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 28-29
1148559
  Опотяк С.З. Про тенденції телеологічного (цільового) тлумачення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 100-107
1148560
  Михалевич Н.А. Про теорему, що об"єднує теореми Якова Бернуллі та Пуансона / Н.А. Михалевич. – Вирізка з Записок Волин. Зем. Технікуму, кн. 3, 1927 р., 1927. – 177-181с.
1148561
  Черниш Т.О. Про теоретико-методологічні засади гнездового підходу в етимологічних дослідженнях О.С.Мельничука // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.50-56. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0027-2833
1148562
  Лагутін В. Про теоретико-методологічні засади дослідження оплати праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 16-20
1148563
   Про теоретико-можливісне моделювання кванторів над нечіткими предикатами / Д.Є. Астапов, Ю.А. Бєлов, В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 152-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена побудові однієї моделі квантифікації нечітких предикатів і є продовженням серії статей, що присвячена побудові теорії нечітких реляційних баз даних та прийняттю рішень в нечітких умовах. Запропоновано та узагальнено поняття нечіткого ...
1148564
   Про теоретико-можливісне моделювання нечітких предикатів / Д.Є. Астапов, Ю.А. Белов, В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 184-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена побудові однієї моделі обробки даних за нечіткими критеріями і є продовженням серії статей, що присвячена побудові теорії нечітких реляційних баз даних та прийняттю рішень в нечітких умовах. В роботі запропоновано альтернативний ...
1148565
  Касьянюк В.С. Про теоретико-можливісний підхід до задачі відновлення функціональних залежностей / В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 206-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метою роботи є розв"язання задачі відновлення (оцінювання коефіцієнтів) функції, що належить певному класу, при спостереженні значень аргумента та відповідних значень функції за умови, що дані спостережень відомі неточно (є нечіткими величинами). ...
1148566
  Зеліско Г.В. Про теоретико-скрутовий спектр ультрадобутку V-областей головних ідеалів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В даній роботі досліджується теоретико-скрутовий спектр (або лівий спектр в розумінні Попеску [1]) ультрадобутку V-областей головних ідеалів. Знаючи спектр кожного кільця R[нижній індекс i] з сім"ї {R[нижній індекс i]} [нижній індекс і [належить] N]. ...
1148567
  Матвіїшина Ж.М. Про теоретичні засади палеогеографічних досліджень із проблеми розширення мінерально-сировинної бази / Ж.М. Матвіїшина, В.М. Нагірний // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 68-81. – Бібліогр.: 20 назв
1148568
  Жариков Є.С. Про теоретичні передумови визначення можливостей розв"язання творчих наукових завдань кібернетичними машинами / Є.С. Жариков, В.О. Лисичкін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1148569
  Домашенко М. Про теоретичні погляди на власність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 32-39. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню власності та права власності в Україні. На підставі аналізу наукових досліджень вчених та чинного законодавства автор відстоює думку про існування колективної форми власності поряд із тими формами, які закріплені в ...
1148570
  Мочкош Я. Про теорії причинного зв"язку в кримінальному праві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 119-125. – ISSN 2306-9082
1148571
  Локтєв В.М. Про теорію надпровідності Гінзбурга-Ландау // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 2-7
1148572
  Легенчук С.Ф. Про теорію, емпірику та практику бухгалтерського обліку: в пошуках критеріїв демаркації // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 120-127. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1148573
  Дмітрієв М.І. Про тераси Середнього Дніпра / М.І. Дмітрієв. – Б.м., 1936. – С.375-388. – Окремий відбиток з книги "Учені записки" № 6-7 Харк. держ. ун-ту за 1936 р.
1148574
  Соболев Д.М. Про терасовый ландшафт околиць Кисловодська / Д.М. Соболев, 1937. – 235-251с.
1148575
  Соколенко Надія Про термін "постдраматичний театр" // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 131-138. – ISSN 1997-4264
1148576
   Про терміни акредитації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 23 серпня (№ 32/33). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1148577
  Литовченко В. Про термінологічну точність, або Навіщо владі потрібні невігласи? / В. Литовченко, М. Стріха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 66). – С. 5


  Останнім часом наше суспільство накрила справжня повінь невігластва — в побуті, в медицині, у світогляді тощо. Сьогодні в середовищі правлячої партії та її вірних спільників — комуністів стало модно таврувати "фашизм". Наскільки ж коректно називати ...
1148578
   Про термінологію // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 березня (№ 10). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН України ініціює громадське обговорення проекту урядової постанови "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 438 і від 12 липня 2004 р. № 882". Його розробили для приведення Положення про науковий ліцей та ...
1148579
  Сірук М. Про тероризм нового типу - "низькотехнологічний" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Тереза Мей: Спроби підірвати цінності Великобританії приречені на поразку.
1148580
  Несук М.Д. Про тероризм справжній і вигаданий: (Агрес. політика Ізраїлю) / М.Д. Несук. – Львів, 1986. – 151с.
1148581
  Чехов М. Про техніку актора // Просценіум : Театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – № 3. – С. 56-61
1148582
  Чехов М. Про техніку актора // Просценіум : Театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – № 1. – С. 63-69
1148583
  Чехов М. Про техніку актора // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – № 2/3 (15/16). – С. 57-62.
1148584
   Про технічний захист інформації // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 3


  На базі факультету радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем відбувся науково-практичний семінар на тему: "Науково-технічні й практичні аспекти розроблення, виробництва та державної експертизи засобів технічного захисту інформації, які призначені ...
1148585
  Вахоцька І.О. Про технології психологічної допомоги ветеранам бойових дій в аспекті їхнього повернення до умов мирного життя // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 38-43
1148586
  Глушкова В.В. Про технологію електронного безготівкового обігу академіка В.М. Глушкова / В.В. Глушкова, С.А. Жабін // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4/5 (136). – С. 27-29. – ISSN 2518-7104
1148587
  Каганов Л. Про тигренка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 147-150. – ISSN 1728-8568
1148588
   Про Тимофія Левчука. – Київ : Мистецтво, 1982. – 208 с.
1148589
  Ленін В.І. Про тимчасовий революційний уряд / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 24с.
1148590
  Шуйський Ю.Д. Про типи акумуляції наносів у береговій зоні Українського узбережжя Чорного та Азовського морів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 142-148. – Бібліогр.: 11 назв
1148591
  Лялецький О.О. Про типи збіжності послідовностей та топологічні властивості частково упорядкованих множин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В роботі проведено вивчення трьох понять типів збіжності послідовностей та їх взаємодії з топологічними властивостями частково упорядкованих множин. Це може дати можливість ввести поняття неперервності функції засобами, відмінними від традиційних, та ...
1148592
  Лялецький О.О. Про типи неперервності функцій та їх властивості відносно частково упорядкованих множин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 98-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  У роботі досліджуються деякі властивості неперервних функцій з погляду вивчення можливостей, що дає нове визначення неперервності, яке нерівносильне відомим топологічним аналогам. Показується, що в загальному випадку класи неперервних функцій, у ...
1148593
  Панчишин С.М. Про типізацію та еволюцію економічних систем / С.М. Панчишин, І.В. Грабинська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 29-35. – ISSN 2222-4459
1148594
  Безвинний В.П. Про типізацію, генезис та інформаційну належність амфіболітів росинсько-тікицької серії : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 39-41 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  У результаті комплексного вивчення амфіболітів росинсько-тікицької серії виділено структурно-речовинні комплекси, встановлено їх положення в розрізі серії, охарактеризовано петрогеохімічні особливості, отримано дані про первинно-магматогенну природу ...
1148595
   Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів : наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 99 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 58-62. – ISSN 0130-8890
1148596
  Прісовський Є. Про типологічну спорідненість поем Т. Шевченка "Сон", "Кавказ" та А. Міцкевича "Поминки" й Г. Гейне "Німеччина" // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 179-189. – ISBN 966-7759-23-7
1148597
  Настюк В.Я. Про типологію митних правовідносин // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 3-6
1148598
  Броджі Б.Д. Про типологію польського письменства XVII століття на прикладі ерудиційної історіографії // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 44-56. – ISBN 966-95452-9-3
1148599
  Дунаєвська Л.Ф. Про типологію російської та української народної казки : (традиційні формули) / Л.Ф. Дунаєвська, О.М. Таланчук // Братнє єднання літератур народів СРСР / [ред. кол.: М.С. Грицай (відп. ред.), Й.Я. Заславський (заст. відп. ред.), Л.В. Грицик, П.П. Кононенко, Н.В. Костенко, А.В. Кулинич, Я.В. Власенко (відп. секр.)]. – Київ : Вища школа, 1982. – С. 91-98
1148600
  Снайдер Т. Про тиранію = On tyranny : двадцять уроків двадцятого століття / Тімоті Снайдер ; [пер. з англ. О. Камишникової]. – Київ : Медуза, 2017. – 142, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7242-40-5


  У пр. №1718628 відбиток: Книжковий клуб "Нова Україна"
1148601
   Про тиск державних чиновників на журналістів і НСЖУ // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10. – С. 2-5
1148602
  Волинець Людмила Про тих, кого знаходять у капусті / підгот. К. Балабуєва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-25


  З-поміж багатьох міжнародних статусів Україна має ще один - держава-донор у процесі міждержавного усиновлення. Тобто країна, що дозволяє усиновлення дітей - громадян України за кордон.
1148603
  Волинець Людмила Про тих, кого знаходять у капусті / підгот. К. Балабуєва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-25


  З-поміж багатьох міжнародних статусів Україна має ще один - держава-донор у процесі міждержавного усиновлення. Тобто країна, що дозволяє усиновлення дітей - громадян України за кордон.
1148604
  Цимбал Я. Про тих, кому за двадцять і менше // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 128-131. – ISSN 0130-321Х
1148605
  Большак В.Г. Про тих, хто в полі / В.Г. Большак. – Київ, 1955. – 168 с.
1148606
  Клаудіус Е. Про тих, хто з нами : роман / Едуард Клаудіус ; Пер. з нім. П.Р. Юречка. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 272 с.
1148607
  Клаудіус Е. Про тих, хто з нами : роман / Е. Клаудіус; Едуард Кладіус ; Пер. з нім. Прокіп Юречко. – Київ : Дніпро, 1969. – 358 с.
1148608
  Тимошик М. Про тих, хто потрапляє до влади "з грязі в князі" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 11-17 червня (№ 16/17). – С. 8


  До 85-річчя стахановського руху в Україні.
1148609
  Беззубое Д.О. Про тлумачення "ризикознавства" в юридичній науці України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 275-281. – ISSN 1563-3349
1148610
  Баранов О.А. Про тлумачення та визначення поняття "кібербезпека" // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 54-62
1148611
  Марісова Л.Й. Про товаришування, дружбу и любов / Л.Й. Марісова. – Київ, 1962. – 38с.
1148612
  Марісова Л.Й. Про товаришування, дружбу і любов / Л.Й. Марісова, 1960. – с.
1148613
  Гончарова М. Про того, хто творить глибину України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 10


  Про Івана Кіндратовича Бойко (краєзнавець, бібліотекар, перекладач).
1148614
  Чапленко В. Про того, хто"вмер від тієї самої кулі, яку він... з усім запалом молодечої душі оспівував" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 252, січень : січень. – С. 4-6


  Твлочість Д. Фальківського.
1148615
  Снайдер Т. Про Тоні Джадта // Критика. – Київ, 2012. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 33-34. – ISSN 1563-6461
1148616
  Зайцев Ю.Є. Про тонкощі використання в українській судовій практиці рішень Європейського суду з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 5-8
1148617
  Додонова В.І. Про тонкощі концептуальної дискусії щодо сутності раціональності у сучасному філософському дискурсі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 15-22
1148618
  Каральник С.М. Про тонку структуру рентгенівських спектрів / С.М. Каральник. – Київ, 1959. – [12] с.
1148619
  Харченко А.С. Про топографічне вивчення континентального шельфу СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 67-70. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1148620
  Зеленюк Є.Г. Про топології на групах з неперервними зсувами та оберненням // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 252-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що на кожній зліченій групі існує недискретна регулярна топологія з неперервними зсувами та оберненнями.
1148621
  Шушарін Д. Про тоталітаризмознавство і важливість розлучення правлячих еліт України та Росії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 грудня (№ 244/245). – С. 3
1148622
  Шугайлін О.В. Про тотожність діалектики, логіки та теорії пізнання у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1148623
  Леонов Ю.Г. Про тотожності в групах автоморфізмів дерев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 37-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі вивчаються фінітно апроксимовні нескінченні скінченно породжені групи. Отримана проста необхідна умова відсутності в них тотожностей.
1148624
  Кравчук Л. Про точки неповернення / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 березня (№ 60). – С. 4-5


  "Якби в Біловезькій пущі ми виходили з позиції підписання угоди після того, як будемо готові, то ми, мабуть, її не підписали б і сьогодні"
1148625
  Дудкін М.Е. Про точковий спектр оператора Лапласа в R1 зі збуренням на фракталі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-27. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Доведено скінченність точкового спектра оператора Лапласа в R[верхній індекс 1], збуреного на самоподібній множині відповідною мірою Хаусдорфа.
1148626
  Кудін В.І. Про точний алгоритм методу базисних матриць / В.І. Кудін, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 160-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано алгоритм та комп"ютерну реалізацію методу базисних матриць в середовищі Microsoft Visual C++ з використанням технології точного представлення обчислень. Наведено результати обчислювального експерименту, в якому тестові моделі ...
1148627
  Кудін В.І. Про точний алгоритм методу базисних матриць розв"язання задач лінійного програмування / В.І. Кудін, Г.І. Кудін, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 177-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано алгоритм та компютерну реалізацію методу базисних матриць в середовищі Matlab та Microsoft Visual C++ з використанням технології точного представлення обчислень. Наведено результати обчислювального експерименту, в якому тестові ...
1148628
  Юрик І.І. Про точний розв"язок рівняння u[нижній індекс t] = u[дельта]u + r([символ набла]u)[верхній індекс 2] + s[нижній індекс 0] / І.І. Юрик, А.Ф. Баранник // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 131-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовані широкі класи точних розв"язок нелінійного багатовимірного рівняння u[нижній індекс t] = u[дельта]u + r([символ набла]u)[верхній індекс 2] + s[нижній індекс 0].
1148629
  Кашпур О.Ф. Про точні на поліномах інтерполяційні формули в гільбертовому просторі / О.Ф. Кашпур, Т.М. Малишева, В.В. Хлобистов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 168-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В гільбертовому просторі наведено інтерполяційні формули типу Лагранжа, Ерміта, Ерміта-Біркхофа, що є альтернативою відомим операторним інтерполянтам. Дані формули набагато простіші за конструкцією побудови та асимптотично інваріантні щодо поліномів ...
1148630
  Панасюк М.І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / М.І. Панасюк, А.Д. Скоробун, Б.М. Сплошной; НАНУ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2006. – 7с.
1148631
   Про точність визначення перевищень технологією GNSS / І.С. Тревого, І.М. Цюпак, В.У. Волошин, О.В. Рудик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 96-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1148632
  Пастух М.В. Про точність визначення створної точки : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-83 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Розглядається місце та роль створної точки. Розкривається точність визначення її через середні квадратичні похибки. Величина похибки визначення створного пункту не перевищує похибки центрування та візування геодезичного приладу. Гнучкість у виборі ...
1148633
  Сухорада А.В. Про точність вимірювань магнітних параметрів гірських порід за допомогою астатичного магнітометра / А.В. Сухорада, С.І. Шепель // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 63-65. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геології ; № 12)
1148634
  Малишева Т.М. Про точність інтерполювання та збіжність послідовності інтерполянтів, асимптотично точних на поліномах в гільбертовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 191-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для noлiнoмiaльних та аналітичних за Гато операторів отримано оцінки точності інтерполяційних формул, асимптотично точних на поліномах, та доведено збіжність пoслідoвнocтi таких iнтepпoлянтiв. Досліджено точність розв"язку інтерполяційної задачі з ...
1148635
  Хлобистов В.В. Про точність інтерполювання цілих та поліноміальних функціоналів в W[верхній індекс 1, нижній індекс 2] (0, [пі]) у разі їх наближених вузлових значеннях / В.В. Хлобистов, О.Ф. Кашпур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 279-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У просторі W[верхній індекс 1, нижній індекс 2] (0, [пі]) одержано оцінки точності інтерполяції поліноміальних та цілих функціоналів, коли їх значення у вузлах задані наближено.
1148636
  Архангельський Ю. Про точність прогнозування розвитку економіки України на основі міжгалузевого балансу // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 29-37. – ISSN 0131-775Х
1148637
   Про точність регуляризованого розв"язку оберненої задачі космічної УФ-спектроозонометрії / В.М. Ващенко, Ж.І. Патлашенко, В.О. Тарасов, О.Є. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 425-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі досліджується можлива точність розв"язку оберненої задачі спектрометрії для відновлення з оптимальною точністю поточних значень спектральної щільності зворотно розсіяної в космос сонячної УФ-радіації молекулами атмосферного озону, що відкриває ...
1148638
  Мартинюк П.М. Про точність розв"язку методом скінченних елементів одновимірної крайової задачі фільтраційної консолідації з урахуванням переносу солей // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 274-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульована математична модель одновимірної задачі фільтраційної консолідації грунтів з урахуванням переносу солей та отримано її чисельний розв"язок методом скінченних елементів. Доведено теореми про точність отриманого чисельного розв"язку. The ...
1148639
   Про точність розрахунків хімічного стоку / В.І. Пелешенко, Д.В. Закревський, В.К. Хільчевський, М.І. Ромась, С.І. Сніжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 29-34 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 25)
1148640
  Розора І.В. Про точність та надійність моделювання в просторі Lp(|0,T|) вхідного гауссового процесу, що подається на лінійну систему, з урахуванням виходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 75-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1148641
  Брайчевська О.А. Про традиції та джерелознавчу базу національної біографічної школи (кінець Х - початок ХХ ст.) / О.А. Брайчевська, С.М. Ляшко, В.С. Чишко // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Ін-т біографічних досліджень НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 29-44
1148642
  Булаховська Ю.Л. Про традиції творчості Жюля Верна у творчому доробкові Станіслава Лема (кілька думок) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 261-266. – ISSN 2075-437X


  У статті Ю.Л.Булаховської йдеться про традиції в галузі саме наукової фантастики видатного французького письменника - Жюля Верна - у науковій фантастиці відомого польського письменника нашої доби - Станіслава Лема. Акцентується: гуманістична ...
1148643
  Вервес Г.Д. Про традиційне і новаторське в слов"янській поезії ХХ ст. / Г.Д. Вервес. – Київ, 1968. – 46с.
1148644
  Гуманенко Л. Про традиційну культуру кримських татар // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 112-117. – Бібліогр.: С. 117
1148645
  Дудченко В.В. Про традицію плюралістичного правопізнання у дорадянській юриспруденції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 96-103. – ISSN 1563-3349
1148646
  Супрун Н.А. Про трактування природи інституту "акціонерне товариство" в працях українських економістів другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 217-227. – ISSN 0320-4421
1148647
  Грома В.Д. Про Трансільванію і не тільки / В.Д. Грома, Я.В. Грома // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 10 (188). – С. 41-46 : фото. – Бібліогр.: 15 назв.
1148648
  Соколов Б. Про транспорт і пандемію // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 жовтня (№ 131/132)


  Потуги російської влади і афоризми Путіна.
1148649
  Шулікін Д. Про трансформацію мережі та громадське обговорення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 13 вересня (№ 35). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1148650
  Степаненко С. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в європейський освітній простір // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 2. – С. 31-37. – ISSN 1682-2366
1148651
  Ленін В.І. Про третій з"їзд партії / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 275с.
1148652
  Хома І.Ю. Про третю крайову задачу деформування трансверсально-ізотропного шару з еліптичним отвором при чистому зсуві на нескінченності / І.Ю. Хома, О.Г. Дашко, Т.М. Прощенко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 147-150. – ISBN 978-617-7021-57-4
1148653
  Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое / Д.Б. Кабалевский. – М, 1970. – 224с.
1148654
  Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое / Д.Б. Кабалевский. – М, 1972. – 224с.
1148655
  Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое / Д.Б. Кабалевский. – Новосибирск, 1979. – 192с.
1148656
  Мармазов В. Про три фактори "дива на річці Хан" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 квітня (№ 69). – С. 9


  Розмова з Послом України в Республіці Корея Василем Мармазовим: "Важливою складовою успіху стала політична воля керівництва, яке змогло сформувати чітко визначену програму реформ і залучити до її виконання більшу частину суспільства".
1148657
  Тимошик М. Про три феномени // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 липня (№ 28). – С. 9


  Три феномени голови Комітету у справах Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка Павла Мовчана: як державника, громадського діяча, неперевершеного оратора, безкомпромісного борця за за українську Україну.
1148658
   Про тривалість робочого часу / підготували: Людмила Штронда, Анатолій Галай // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 25 вересня (№ 7). – С. 12


  Яка тривалість робочого часу педагогічногопрацівників професійно-технічного закладу?
1148659
  Леонов Ю.Г. Про трикутне зображення самоподібних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі описуються зображення самоподібних груп. Приводиться приклад зображення першої групи Григорчука. Representation of self-similar groups is regarded in this paper. As example, we describe the representation of the first Grigorchuk group.
1148660
  Глухівський Л. Про тролів і про тролінг // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 36-42. – ISSN 1608-6422
1148661
  Римаренко В.Є. Про трудове навчання у школі / В.Є. Римаренко. – К., 1964. – 47с.
1148662
  Дятленко С. Про трудові договори з пенсіонерами [педагогічними працівниками] / С. Дятленко, А. Сидоченко, В. Поліщук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 19 квітня (№ 15). – С. 1, 7. – ISSN 2219-5793
1148663
  Заржицькии О. Про трудові процесуальні правовідносини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-67. – ISSN 0132-1331
1148664
  Заржицький О. Про трудові процесуальні правовідносини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1148665
  Кабалевський Д.Б. Про трьох китів та про інші цікаві речі / Д.Б. Кабалевський. – К, 1973. – 186с.
1148666
  Кабалевський Д.Б. Про трьох китів та про інші цікаві речі / Д.Б. Кабалевський. – К, 1980. – 168с.
1148667
  Тезель Йонет Джан Про турецькі принципи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 березня (№ 36). – С. 10-11


  Розмова з послом Туреччини в Україні Йонетом Джан Тезелем.
1148668
   Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років : Закон України від 09.04.2015 р. № 315-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 25, 19 червня 2015. – С. 1354-1357. – ISSN 0320-7978
1148669
   Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років : закон України від 09.04.2015 р. № 315-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 40, 29 травня 2015 року
1148670
  Єсенскі Г. Про угорське повстання / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 192). – С. 10


  "У сталінський період майже кожен десятий угорець перебував у в"язниці або був депортований".
1148671
  Балог Балож Про угорські громади в Західній Пенсильванії // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 4-12. – ISBN 978-96602-6551-6
1148672
  Цвіркун Ю.І. Про удосконалення виконання судових рішень Центральною виборчою комісією України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 101-109. – ISSN 2227-796X


  The article reveals theoretical aspects of the liability for the failure of enforcement of judicial decisions in administrative cases against resolutions, actions or inactivity of the Central election commission of Ukraine, it`s grounds and procedure ...
1148673
  Хараїм І.В. Про удосконалення законодавства у сфері будівництва в частині залучення інженера-консультанта // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 130-135. – ISSN 2306-6814
1148674
  Медведчук О.В. Про удосконалення законодавства України з питань саморегулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – .C. 102-106. – ISSN 2306-6814
1148675
  Джабурія О.О. Про удосконалення законодавчого регулювання поняття та видів адвокатської діяльності // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 262-264. – ISBN 978-617-7096-97-8
1148676
  Зайченко І. Про удосконалення змісту навчання педагогічних дисциплін для магістрантів спеціальності "Педагогіка вищої школи" в національному університеті біоресурсів і природокористування України. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 11-18. – ISSN 2075-1478
1148677
   Про удосконалення календаря державних свят та святкових днів в Україні : лист Міністерства освіти і науки України від 19.03.08 № 1/9-161 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 13/14/15. – С. 94-95. – ISSN 0130-8890
1148678
   Про удосконалення механізмів зовнішнього та внутрішнього оцінювання навчальних досягнень студентів : Наказ МОН Украіни від 29.10.07 // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 3.
1148679
   Про удосконалення нормативної бази щодо технічних вимог та методів випробувань до напірних пожежних рукавів / В.В. Присяжнюк, С.В. Семичаєвський, М.Л. Якіменко, М.В. Осадчук, В.В. Свірський, О.В. Мілютін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 312-317 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1148680
  Олієвський В.Т. Про удосконалення охорони права на працю радянських громадян // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 81-86
1148681
  Безугла Я.І. Про удосконалення правового регулювання праці неповнолітніх // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 32-36. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Піддаються критиці окремі положення правового регулювання праці неповнолітніх, у тому числі учнів загальноосвітніх та професійних шкіл у вільний від навчання час, робляться пропозиції щодо вдосконалення законодавства у цій сфері.
1148682
  Правдюк А. Про удосконалення правового статусу органів, які здійснюють митний і прикордонний ветеринарний контроль та нагляд щодо сільськогосподарських тварин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 100-102.
1148683
   Про удосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 6-13 травня (№ 20/21). – С. 2


  "... Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо удосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення".
1148684
  Сидоренко Ю.М. Про узагальнення [тау]-функції для ієрархії Кадомцева-Петвіашвілі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-49. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Для ієрархії інтегровних рівнянь типу Кадомцева-Петвіашвілі побудовано новий тип [тау]-функції, названий бінарною [тау]-функцією. Показано, що класична [тау]-функція теорії Сато є частковим випадком запропонованої бінарної [тау]-функції.
1148685
   Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей : наказ Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 р. № 1565 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Україн. правова інформація" ; ред. рада: П.Д. Петренко, Н.І. Севостьянова, Г.В. Онищенко [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 13, 14лютого 2017 року. – С. 158-159
1148686
   Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей : наказ Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 р. № 1565 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 72-73
1148687
  Стоян В. Про узагальнення результатів псевдообернення квадратично нелінійних алгебраїчних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-31. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Будується та досліджується на точність та однозначність загальний розв"язок лінійних алгебраїчних систем, коефіцієнти яких є лінійним перетворенням шуканого вектора. The general solution of linear algebraic systems is constructed and researched on ...
1148688
   Про узагальнення формул молоденського для перетворення геодезичних координат і нормальних висот / О.М. Марченко, О.С. Заяць, І.В. Калинич, І.І. Проданець // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 6-12 : мал. – Бібліогр.: 8 назв
1148689
  Хилько М.І. Про узгодженість економічної та екологічної парадигми розвитку в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – № 5. – С. 22-24.
1148690
   Про узгодженість системи відліку реалізованої каталогом RSC (GAOUA)97 С 01, з міжнародною небесною системою відліку ICRF / С.Л. Болотін, О.А. Молотай, Тельнюк-Адамчук, Я.С. Яцків; HАH України.Головна астроном.обсерваторія.Препринт ГАО-98-2У. – Київ, 1998. – 39с.
1148691
  Морозова Тетяна Про узгодження освітніх і професійних стандартів в ІТ-галузі : (з досвіду Російської Федерації) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Вивчається російський досвід взаємодії індустрії інформаційних технологій і вищої комп"ютерної освіти. Розглянуто чинний і проектний переліки напрямів підготовки фахівців ІТ-профілю та з"ясовано зміст професійних стандартів у ІТ-галузі, ...
1148692
  Знамеиський Г. Про узгодження проектів Цивільного і Господарського (комерційного) кодексів // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 56-58


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1148693
  Осауленко Л.Є. Про узгодження та оформлення гідрологічних карт для атласу природних умов Української РСР // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 114-119 : Карта
1148694
  Биць І. Про укладання строкового трудового договору // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 26 червня (№ 24). – С. 5
1148695
   Про украінізацію церкви : Доклад, пpочитаний на Полтавському Єпаpхіяльному З"їзді духовенства й паpафіян 3-8 тpавня 1917 pоку. – вид. 2-е. – Лубні : Дpук. Б. Левітанського, 1917. – 12 с.
1148696
  Музичко О. Про українофобів та людей... // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 105-108. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Про шосту книгу мемуарів професора Г.І. Гончарука "Мемуари професора" (Одеса, 2018).
1148697
  Вольвач П. Про українське "підприємництво з людським обличчям" XX століття / розмову вів Микола Семена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18-19 грудня (№ 240/241). – С. 6-7


  Академік Петро Вольвач: Україна не має права не перейняти спадшину родини Симиренків і Яхненків, забувати про відзначення їхніх ювілеїв...
1148698
  Іваньо І.В. Про українське літературне бароко // Українське літературне бароко / Мишанич О.В. – К., 1987. – С. 3-18
1148699
  Соболь В. Про українське місто і український зміст // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 305-314. – ISSN 1728-9572


  У рецензії аналізується наукова розвідка В. Фоменко "Місто і література", відзначаються здобутки і прорахунки
1148700
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права. – Київ : Обрії, 2006-
Число 1. – 2006. – 215, [1] с. – резюме укр., англ. мовами
1148701
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права. – Київ, 2006-
№ 2. – 2007. – 210 с. – резюме укр., англ. мовами
1148702
   Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-
Число 3. – 2008. – 314, [1] с. – резюме укр., англ. мовами
1148703
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ : Грамота, 2006-. – ISBN 978-966-349-240-7
Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – 2009. – 382, [2] с.
1148704
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISBN 978-966-306-020-4
Число 5 : Правова відповідальність. – 2010. – 366, [1] с.
1148705
   Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISBN 978-966-306-020-4
Число 6/7. – 2011. – 385, [1] с.
1148706
   Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006-. – ISBN 978-966-306-020-4
Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – 2013. – 346 с. – Вип. до 200-річчя народження Тараса Шевченка
1148707
  Єрмолаєв В. Про українське представництво в Державній думі Російської імперії третього та четвертого скликань // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 53-60
1148708
   Про український вимір Другої світової війни // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 6-13 травня (№ 20/21). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція "Українська Друга світова війна". Захід присвячений 70-ій річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Історики говорили про український контекст війни та спекуляції навколо ...
1148709
  Сербин Р. Про український геноцид, Лемкіна та химкіянську діялектику // Критика. – Київ, 2012. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 34-37. – ISSN 1563-6461
1148710
  Валер"єва М. Про український диктант - російською // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 25-28
1148711
  Понсен Етьєн Про український динамізм / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 207). – С. 10-11


  Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен: " Франція розглядає Україну як таку, що вже не належить до російського чи російськомовного світу, а належить до європейського світу".
1148712
   Про Український культурний фонд : закон України від 23 берез. 2017 р. № 1976-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 19, 12 травня 2017. – С. 5-17. – ISSN 0320-7978
1148713
   Про український національний прапор // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – С. 39
1148714
   Про український правопис і проблеми мови : Збірник доповідей мовної секції16-ї Річної Конф. – Львів : Наукове товариство ім. Т.Шевченка, 1997. – 233 с. – (Матеріяли української мови). – ISBN 966-7007-06-5
1148715
  Шерр Джеймс Про український чинник та геополітичні ортодоксії / розмову вів М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 67). – С. 10-11


  Британський експерт Джеймс Шерр: "Ми можемо лише послабити здатність Росії шкодити іншим".
1148716
  Драгоманов М. Про українських козаків, татар та турків : З додатком про життя Драгоманова / Зложив М. Драгоманов // [Про Галичину та життя галицьких українців] : [З малюнками] / В. Доманицький. – [Київ] : [Дpук. Пеpшої Київ. Дpук. Спілки], 1909. – 64 с. – ([Товариство "Пpосвіта" у Київі] ; [№ 33])


  На 2 стор. підпис - В. Данилевич
1148717
  Драгоманов М.П. Про українських козаків, татар та турків / М Драгоманов. – 3-тє вид. – [Київ] : [Криниця. Друк. В.П. Бондаренка та П.Ф. Гніздовського], 1913. – 52 с. – В примірнику відсутні с. 13-20. – (Видавн. т-во "Криниця" ; № 10)


  В кн. також: Думи [невільницькі]; Дума про Марусю Богуславку; Дума про запоріжського отамана Самійла Кішку.
1148718
  Драгоманов М.П. Про українських козаків, татар та турків : З дод. про життя Михайла Драгоманова / Михайло Драгоманов. – Київ : Дніпро, 1991. – 44 с. – Текст подається за виданням: Київ : Просвіта, 1917. – (Про часи козацькі на Україні). – ISBN 5-308-01402-7
1148719
  Якімова А. Про українські інвестиції в майбутнє Болгарії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 22). – С. 10


  На пошану Лідії Драгоманової-Шишманової, старшої доньки відомого українського вченого М. Драгоманова і дружини болгарського вченого І. Шишманова - болгарської письменниці, журналістки, театрального і музичного критика, перекладача, громадського діяча. ...
1148720
  Житецький П.Г. Про українські народні думи / П. Житецький. – Київ : Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз. Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1919. – 115, II с. – Hа звоpоті тит. аpк. пpисвята: Пам"яти Олександpа Олександpовича Котляpевського. – (Всеукpаїнське Коопеpативне Видавнння Союз ; [№] 19)


  В кн. також уpив. з укp. наp. дум, пісень, віpшів, pіздвяних, великод. інтеpмедій та колядки.
1148721
  Щербаківський В. Про українські церкви Київщини // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 277-284. – ISSN 0131-2685
1148722
  Кавун Л. Про українського Фауста 20-х років ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 76-82. – Бібліогр.: С. 82
1148723
  Сюндюков І. Про українську "роботу над помилками" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 березня (№ 51/52). – С. 21


  Чого нас мають навчити типові прорахунки минулого?
1148724
  Винницький В.М. Про українську дієслівну парокситонезу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 40-54. – Бібліогр.: с. 40-51, 53. – ISSN 0027-2833


  У статті з"ясовано час, шляхи і причини виникнення парокситонного наголошування дієслів у 1-ій особі однини теперішнього часу на тлі свідчень інших слов"янських мов, висвітлено його функціонування в українських акцентованих пам"ятках кінця XVI- початку ...
1148725
  Стешенко І.М. Про українську літературну мову / Ів. Стешенко. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1912. – 36 с.
1148726
  Козак В. Про українську мову в бухгалтерському обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 2. – С. 13-15. – Бібліогр.: 12 назв
1148727
  Тимошик М. Про українську мову в українській церкві // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2012. – № 02 (314), січень. – С. 5. 8
1148728
  Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / Мих. Грушевський ; [Оформл. обкл. В.Г. Кричевського]. – Київ : [Друк. Київ. 2-ої Спілки],, 1912. – 64 с. : іл.
1148729
  Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / Мих. Грушевський. – 2-е вид. – Київ : Друк. Словянська, 1917. – 61, [3] с.
1148730
  Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / М.С. Грушевський. – Київ, 1991. – 43с.
1148731
  Грушевський М.С. Про українську мову й українську справу : Статі й замітки / Мих. Грушевський. – Київ : Друк. П. Барського, 1907. – 23, [8] с. – Бібліогр.: "Історія України" М. Грушевського [перелік томів]: с. [1-3] в кінці кн.
1148732
  Грушевський М.С. Про українську мову й українську справу / Михайло Грушевський ; [за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна]. – Вид. 2-ге. – Київ : Українська прес-група, 2014. – 79, [1] с. : портр. – Кн. описано за обкл. – (Бібліотека газети "День" "Україна Incognita" ; Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-54-2
1148733
  Пасько І. Про українську мову та школи (до 100-річчя створення української парламентської громади а III Державній Думі) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 131-134. – ISBN 966-7060-92-6
1148734
  Гнатишин О. Про українську науку гармонії як систему ідейних здобутків // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 3-30. – ISBN 978-617-640-162-9


  У контексті запроваджуваного у статті системноконцепційного дослідження музикології як конгломерату наукових надбань національної музикознавчої думки важливим є вивчення наукових здобутків у галузі гармонії (акордиці) як «ключової, вузлової, центр. ...
1148735
  Кошиць Олександр Про українську пісню й музику / Кошиць Олександр. – К., 1993. – 47с.
1148736
  Майко В. Про українську присутність / інтерв"ю взяв Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 лютого (№ 26). – С. 3


  Розмова із заступником міністра закордонних справ України Віктором Майком про триденний державний візит Президента України В. Янкуовича до Туркменистану. В рамках візиту сторони мають намір укласти низку двосторонніх документів, спрямованих на ...
1148737
  Мордухай-Болтовский Про українську та білоруську математичну термінологію в зв"язку з історісю російської. / Мордухай-Болтовский. – Львів, 1930. – 21с.
1148738
  Циганок О. Про українську теорію похоронної промови XVII ст. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Теорія похоронної промови, викладена в українських риториках XVII ст., розглядає такі основні питання: класифікація, структура, стиль, приклади-взірці, допоміжний матеріал. Основною класифікацією похоронних промов у давніх українських риториках була ...
1148739
  Копаниця Л. Про українську чутливість як духовну і культурну домінанту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 137-144
1148740
  Чорнолуцька Тетяна Про Україну - або погано, або ніяк // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 17. – ISSN 0130-5212
1148741
  Покровський Про Україну / Покровський, 1935. – с
1148742
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 732с.
1148743
  Куба Л. Про Україну / Л. Куба. – К, 1963. – 227с.
1148744
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Ч. 1. – 1969. – 720 с.
1148745
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Ч. 2. – 1969. – 760 с.
1148746
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ
Ч. 1. – 1977. – 631с.
1148747
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ
Ч. 2. – 1977. – 547с.
1148748
  Дягтяренко П. Про Україну в космосі / розмову вів Сергій Зятьєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 7


  "За 27 років 159 ракет-носіїв вітчизняного виробництва та створених за участі нашої країни стартували з шести космодромів світу", - голова Державного космічного агентства України Павло ...
1148749
   Про Україну і українців : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 51-52 : Фото
1148750
  Загайна Н. Про Україну, диво калинове і птахів : Рекомендаційний бібліографічний список до 90--річчя від дня народження Д.Г. Білоуса
1148751
  Коропецький І.С. Про Україну, економіку і про себе / І.С. Коропецький. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-117-0
Том 4. – 2003. – 200с.
1148752
  Шпиталь І. Про Україну, незалежну від ... Шевченка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2/3. – С. 14-24. – ISSN 0208-0710
1148753
  Солдатенко В. Про Україну, революцію, масонство, головного отамана та інших ( міркування на полях нової книги про С. Петлюру ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 56-62
1148754
  Соловей О. Про Уляна всерйоз і надовго // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 5 грудня (№ 24). – С. 14-15
1148755
  Корсак К.В. Про ультимативну необхідність включення терміну "альтруїзм" в арсенал концептуальних понять освітньо-виховної сфери / К.В. Корсак, Л.Г. Горяна // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 32-35. – Бібліогр.: 6 назв
1148756
  Краснитський С.М. Про умови еквівалентності ймовірносних гауссівських мір, що відповідають однорідним полям із степеневим спектром у випадку різних кореляційних функцій // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі наведено умови еквівалентності (сингулярності) гауссівських мір, що відповідають однорідним випадковим полям, котрі мають однакові математичні сподівання та різні кореляційні функції із спектральними щільностями степеневого типу.
1148757
  Краснитський С.М. Про умови еквівалентності ймовірносних мір, що відповідають однорідним гауссівським випадковим полям з різними спектральними щільностями степеневого типу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі дається узагальнення деяких попередніх результатів автора щодо умов еквівалентності гауссівських мір, котрі відповідають однорідним випадковим полям з однаковими математичними сподіваннями та різними кореляційними функціями, що мають ...
1148758
  Краснитський С.М. Про умови еквівалентності та сингулярності ймовірносних гауссівських мір, що відповідають однорідним полям із степеневим спектром // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі наведено умови еквівалентності (сингулярності) гауссівських мір, що відповідають однорідним випадковим полям, котрі мають різні середні значення та спільну спектральну щільність степеневого типу.
1148759
  Закревський Д.В. Про умови живлення водоносних горизонтів району Канівських дислокацій та характер водообміну в дислокованих породах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 46-50 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
1148760
  Калайда О.Ф. Про умови застосовності методу Д"аламбера розв"язування задачі Коші для рівнянь із двома характеристиками // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 110-111. – ISBN 978-617-7021-27-7
1148761
  Горєв Л.М. Про умови захищеності підземних вод від поверхневих забруднень у межах лівобережжя р.Дніпра // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 74-78 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви
1148762
  Кудін В.І. Про умови збереження властивості оптимальності розв"язку задачі лінійного програмування при змінах в елементах моделі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 244-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено умови збереження оптимальності розв"язку задачі лінійного програмування при збуреннях в елементах обмеження моделі.
1148763
   Про умови оплати праці працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги : постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 881 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 225). – С. 10
1148764
  Пфейфер Г.В. Про умови повноти інтегралів рівнянь з частковими похідними першого порядку : докладено 16/XII 1921 / [доповідь] академіка Г.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – 12 с.
1148765
  Пфейфер Ю.В. Про умови повноти інтегралів рівнянь з частковими похідними першого порядку : докладено 16/XII 1921
1148766
  Шаров О. Про умови прийому - 2018 / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Про основні новації Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році розповідає директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров.
1148767
  Гевел О. Про умови роботи за сумісництвом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.68-74. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1148768
  Данилюк М.О. Про умови створення та функціонування об"єднань співвласників багатоквартирних будинків / М.О. Данилюк, В.М. Мельничук, І.В. Мельничук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 86-92. – ISSN 1562-0905
1148769
  Купраш Р.П. Про умови формування массандрівського акумулятивного рівня (Південний берег Криму) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 113-116. – Бібліогр.: 6 назв
1148770
  Закревський Д.В. Про умови формування хімічного складу підземних вод сарматських відкладів на межиріччі Південний Буг - Інгулець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 28-32 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
1148771
  Лисенко Ф.О. Про умовини синьої та фаянсової глини в Межигір"ї на Київщині / Ф.О. Лисенко. – С. 103-120
1148772
  Пічкур В.В. Про умову збереження цілісності багатозначної функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 238-241. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В статті показано, що при виконанні умови збереження цілісності відносно розширення з неперервності границі образу випливає неперервність відображення.
1148773
  Пічкур В.В. Про умову локальної рівномірності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 202-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті означено клас багатозначних відображень, що задовольняють умові локальної рівномірності. Доведено теореми про належність багатозначної функції до такого класу. Ключові слова: багатозначне відображення, локальна рівномірність, багатозначний ...
1148774
  Губеладзе А.К. Про умову стаціонарності складних двійкових ланцюгів Маркова // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 89-90
1148775
  Стрепко В. Про універсальність та адресність допомог за правом соціального забезпечення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 197–202. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1148776
  Стріха М. Про університетську (і не тільки) науку в Україні. Спроби прогнозу майбутнього на базі оцінки минулого й сьогодення // Світ. – Київ, 2019. – Серпень (№ 29/30). – С. 1, 2-3
1148777
  Колінько О.Г. Про універсумне знання як шлях виходу з кризового стану економічної науки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1096. – С. 7-17. – (Серія "Економічна" ; вип. 87). – ISSN 2311-2379
1148778
  Кук В. Про УПА // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 8 жовтня (№ 38) : Спеціяльне видання. – С. 13
1148779
  Маляренко А.В. Про упередженість як підставу дисциплінарної відповідальності суддів // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 1 (4). – С. 81-89
1148780
   Про упорядкування умов оплати праці окремих бюджетних наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : наказ МОНУ від 17 жовтня 2011 № 1202 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 87. – С. 135-136
1148781
   Про упорядкування умов оплати праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 р. № 985 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 96, 11 грудня 2015 року. – С. 75-81
1148782
   Про управління майном // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 лютого (№ 6)


  Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект № 4486 "Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і державним майном".
1148783
  Паскар А. Про управління обласними радами майном, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міст / А. Паскар, В. Польовий // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.49-53. – ISSN 0132-1331
1148784
  Шулікін Д. Про управління, фінансування і майбутній закон // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На засіданні профільного парламентського комітету йшлося про проблеми фінансування й управління закладами вищої освіти, а також про закон, який має визначити майбутнє цієї ланки.
1148785
  Мартинюк П.М. Про урахування наявності в поровій воді розчинених солей при математичному моделюванні консолідації грунтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 168-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  При математичному моделюванні фільтраційної консолідації ґрунтів запропоновано використати рівняння нерозривності рідкої фази, в якому враховується зміна концентрацій солей в поровій воді. Для чисельного розв"язування відповідної одновимірної задачі ...
1148786
  Маркова І.С. Про урок у технології "перевернуте" навчання - ідея проста і сучасна : вкладка С. 1-6 // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 9 (373). – С. 20
1148787
  Ліон Джоель Про уроки ізраїльських виборів / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27-28 вересня (№ 176/177). – С. 6-7


  "Посол Джоель Ліон: "Незалежно від того, який уряд буде в Ізраїлі - міцні відносини з Україною будуть продовжуватись".
1148788
  Вакарчук І. Про усвідомлену віповідальність / розмову вела Т. Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 10


  Відомий учений, викладач і громадський діяч Іван Вакарчук - про "больові точки" освітньої сфери і участь молоді у суспільних змінах.
1148789
  Данилов В. Про усереднення на нескінченних проміжках диференціальних рівнянь з випадковими збуреннями / В. Данилов, В. Іщук, В. Могильова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-72. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Для диференціальних рівнянь з випадковою правою частиною отримано аналог 2-ї теореми Боголюбова про усереднення на півосі. In this paper we give the analogous of second Bogolyubov"s theorem on averaging on semi-axis for differential equations with ...
1148790
  Данілов В.Я. Про усереднення систем різницевих рівнянь на осі / В.Я. Данілов, В.В. Могильова, А.М. Ткачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В даній роботі, використовуючи метод усереднення, отримано результати про відповідність між точним та усередненим розв"язками системи різницевих рівнянь на осі. In present article the results about accordance between accurate and average solutions of ...
1148791
  Ханенко-Фрізен Наталія Про усні свідчення та продукування значень: українсько-канадські дослідницькі практики // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С.109-139. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1148792
  Ромовська З.В. Про успадкування особистих немайнових прав громадян // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 90-96. – (Серія права ; № 9)


  В статье рассматривается вопрос о допустимости передачи по наследству личных неимущественных прав граждан. Автор приходит к заключению, что личные неимущественные и не связанные с имущественными права наследоваться не могут. Из личных неимущественных ...
1148793
  Липа О.Л. Про успішну акліматизацію гігантської туї на Україні / О.Л. Липа. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1947. – 6с. – Окр. відбиток з: Доповіді АН УРСР, Відділ сільськогосподарських наук, 1947, №3
1148794
  Шаповалов В. Про усунення порушень чинного законодавства і посилення прокурорського контролю / В. Шаповалов, В. Бугайов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-17.
1148795
   Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу : постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 962 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 95, 8 грудня 2015 року. – С. 68-69
1148796
   Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу : постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 133 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 24, 24 березня 2017 року. – С. 51-52
1148797
   Про утворення військового навчального підрозділу Донецького національного технічного університету та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу : постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 998 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 11 грудня (№ 238). – С. 4
1148798
   Про утворення військового навчального підрозділу Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро) : постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 241 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 26 березня (№ 58). – С. 4
1148799
   Про утворення Державного біотехнологічного університету : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 431-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 4 червня (№ 106). – С. 14
1148800
   Про утворення державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції гідності" // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 93, 1 грудня 2015 року. – C. 23
1148801
   Про утворення Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки : постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. N 786 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 86, 03 листопада 2017 року. – С. 48
1148802
   Про утворення Державної наукової установи "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України" : розпорядження Кабінету міністрів України від 3 лютого 2021 р.№ 85-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 12 лютого (№ 29). – С. 6
1148803
   Про утворення державної наукової установи "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" : постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. № 1027 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 100, 25 грудня 2015 року. – С. 143-144
1148804
   Про утворення Державної служби якості освіти України : постанова Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 р. № 947 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 100, 22 грудня 2017 року. – С. 91
1148805
   Про утворення Державної служби якості освіти України : постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 947 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 235). – С. 4
1148806
   Про утворення державної установи "Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту" та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 866 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 221). – С. 4
1148807
   Про утворення державної установи "Український інститут розвитку освіти" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17липня 2019р. № 593-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 63-74
1148808
   Про утворення державної установи "Український інститут розвитку освіти" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 593-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 16 серпня (№ 156). – С. 14
1148809
   Про утворення державної установи "Український інститут" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 430-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 54, 11 липня 2017 року. – С. 99
1148810
   Про утворення Експертної групи з питань мовної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 761 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 26 вересня (№ 180). – С.13
1148811
   Про утворення Ідентифікаційного комітету з питань науки : постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 410 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 55, 22 липня 2016 року. – С. 25-28
1148812
   Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики : постанова КМУ від 26 листопада 2014 р. № 687 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 9 грудня (№ 229). – С. 21
1148813
   Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики : постанова КМУ від 26.11.2014 № 687 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 98, 16 грудня 2014. – С. 20-22
1148814
   Про утворення кафедр військової підготовки вищих навчальних закладів : постанова КМУ від 11.09.2013 № 666 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 73 ,1 жовтняя 2013 року. – С. 21-22
1148815
   Про утворення Київського інституту Національної гвардії України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 483-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 92
1148816
   Про утворення комісії з проведення реорганізації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту : розпорядження КМУ від 6 березня 2013 р. № 123-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 12 березня (№ 46). – С. 4
1148817
   Про утворення комісії з реорганізації Державної інспекції навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 16-р. // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 січня (№ 14). – С. 12
1148818
   Про утворення комісії з реорганізації Державної інспекції навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 16-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 10, 2 лютого 2018 року. – С. 33
1148819
   Про утворення Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 926 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 235). – С. 10
1148820
   Про утворення Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 926 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 100, 22 грудня 2017 року. – С. 60-62
1148821
   Про утворення Координаційної ради з питань впровадження реформи у сфері освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1203 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 19 січня (№ 12). – С. 9
1148822
  Тимофієва Н.К. Про утворення маршрутів у задачі комівояжера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 287-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що множина маршрутів у задачі комівояжера складається з підмножин. Маршрути, для яких цільова функція набуває або найбільшого, або найменшого значень можуть знаходитися у різних таких підмножинах.
1148823
   Про утворення Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні : постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітн. 2017 р. № 329 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Україн. правова інформація" ; ред. рада: П.Д. Петренко, Н.І. Севостьянова, Г.В. Онищенко [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 43, 2 червня 2017 року. – С. 12-15
1148824
   Про утворення Міжвідомчої комісії з питань популяризації України у світі : постанова Кабінету Міністрів України від 7 черв. 2017 р. № 467 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 липня (№ 126). – С. 8
1148825
   Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти : постанова КМУ від 16 листопада 2011 р. № 1238 // Офіційний вісник України : офіційне видання : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Київ, 2011. – № 94. – С. 124-126
1148826
   Про утворення Навчально-науково-виробничого комплексу "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум" : постанова КМУ від 11 липня 2013 р. № 546 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 28 серпня (№ 154). – С. 11
1148827
   Про утворення Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти "Кам"нець-Подільський державний інститут" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 498-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 8 червня (№ 108). – С. 14
1148828
  Гречуха М.С. Про утворення Народного Комісаріату Оборони і Народного Комісаріату Закордонних Справ УРСР : Доповідь на VI сесії Верховної Ради УРСР 4 березня 1944 року / М.С. Гречуха. – Київ, 1944. – 16 с.
1148829
   Про утворення Науково-дослідного інституту українознавства : розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 671-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 61, 8 серпня. – С. 28
1148830
   Про утворення Науково-дослідного центру ракетних військ і артилерії : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. № 1114-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 88, 13 листопада 2015 року. – С. 114
1148831
   Про утворення науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та внесення змін до структури науково-методичних комісій (підкомісій) сект : наказ Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2017 р. № 592 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 14. – ISSN 2219-5793
1148832
   Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квіт. 2015 р. № 244 // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 106-115. – ISSN 1682-2366
1148833
   Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 36, 15 травня 2015 року. – С. 23
1148834
   Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України 15.04.2015 р. №244 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 5-6


  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти буде створено відповідно до статті 17 Закону України "Про вищу освіту".
1148835
   Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 244 // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 63-66. – ISBN 978-617-7288-01-4
1148836
   Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України (в редакції) від 27 грудня 2018 р. № 1130 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 37-50
1148837
   Про утворення Національного Одеського медичного університету : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1094-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 19 січня (№ 12). – С. 9
1148838
   Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій : постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Онищенко Г.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 31, 18 квітня 2017 року. – С. 29-35
1148839
   Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій : постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 226 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 36-48
1148840
   Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій: постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 15 квітня (№ 72). – С. 13-14
1148841
   Про утворення Національної служби здоров"я України // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 15 (595). – С. 16-17


  Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення Національної служби здоров"я України".
1148842
   Про утворення Організаційного комітету з підготовки і проведення заходів у зв"язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 254-р // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 13-14
1148843
   Про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзначення 100-річчя Національної академії наук : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 657-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 вересня (№ 181). – С. 10
1148844
   Про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзначення 27-річниці незалежності України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 409-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 114). – С. 8
1148845
   Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні в 2020 році чемпіонатів світу серед студентів із кульової та стендової стрільби, воднолижного спорту і Форуму-2022 зі студентського спорту під егідою Міжнародної федерації : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 р. № 683-р. // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 жовтня (№ 190). – С. 16


  продовження назви: "студентського спорту"
1148846
   Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення Універсіад України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 858-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 19 грудня (№ 239). – С. 4
1148847
   Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з відзначення Дня пам"яті та примирення 173-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 259-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 80). – С. 5-6
1148848
   Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання національного гімну : постанова КМУ від 04.02.2015 № 108 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 23, 31 березня 2015 року. – С. 23-26
1148849
   Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів із підготовки та відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи : розпорядження від 15 листопада 2017 р. № 818-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 219). – С. 10
1148850
  Ніколаєнко Б.О. Про утворення піщаних пасом Житомирського Полісся / Б.О. Ніколаєнко, В.М. Тимофєєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 28-32 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1148851
   Про утворення Ради з розвитку інновацій : постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 895 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 225). – С. 12
1148852
   Про Утворення робочої групи з питань розроблення системних пропозицій стосовно удосконалення законодавства щодо порядку застосування мов в Україні та проекту Державної програми всебічного розвитку і функціонування української мови : розпорядження Кабінета Міністрів України від 3 вересня 2012 р. № 671-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої алади України. – Київ, 2012. – 20 вересня (№ 170)
1148853
   Про утворення робочої групи з розроблення нової редакції Закону України "Про інноваційну діяльність" : наказ МОН України від 23.12.2015 р. № 30 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2, лютий. – С. 59-61
1148854
   Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії : наказ Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2019 р. № 1388 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 6-7
1148855
   Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії : наказ Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2019 р. № 1415 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 10-12
1148856
   Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії : наказ Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2019 р. № 1455 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 13-19
1148857
   Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії та внесення змін до складу спеціалізованої вченої ради ДФ 17.051.003 Запорізького національного університету : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2019 р. № 1619 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 24-32
1148858
   Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів : наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2021 р. № 631 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Вересень (№ 9). – С. 2-44
1148859
   Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів : наказ Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2021 р. № 765 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Вересень (№ 9). – С. 45-90
1148860
   Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2021 р. № 965 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Жовтень (№ 10). – С. 44-64
1148861
   Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України 27 липня 2021 р. № 859 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Жовтень (№ 10). – С. 65-88
1148862
   Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України 19 липня 2021 р. № 826 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Жовтень (№ 10). – С. 89-96
1148863
   Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 3 березня 2021 р. № 280 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Квітень (№ 4)
1148864
   Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки від 24 травня 2021 р. № 566 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Червень (№ 6). – С. 2-64
1148865
   Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року № 947 : наказ Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 р. № 1064 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Вересень (№ 9). – С. 101-127


  Науковці КНУ імені Тараса Шевченка у складі вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузей знань та за спеціальностями. - С. 103-105, 127.
1148866
   Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до складів Спеціалізованих вчених рад, утворених наказами Міністерства освіти і науки України від 21 жовтня 2020 року № 1287 (зі змінами), від 4 грудня : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2020 р. № 1555 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 48-49


  продовж. назви: 2020 року № 1502.
1148867
   Про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 935 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 90, 23 листопада 2018 року. – С. 86-88
1148868
   Про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 935 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 25-28
1148869
   Про утворення факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії та відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії : постанова КМУ від 04.06.2014 № 163 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 47, 20 червня 2014 року. – С. 60
1148870
   Про утворення, реорганізацію та ліквідацію державних наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 529 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 липня (№ 127). – С. 12-13
1148871
   Про утворення, реорганізацію та ліквідацію державних наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 529 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 94-95
1148872
   Про уточнення методів розрахунку корпуса річкових суден. – К., 1935. – 172с.
1148873
  Шулікін Д. Про уточнення рамкового закону й інноваційну модель / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 березня (№ 9/10). – С. 45. – ISSN 2219-5793


  Розглянуто законопроект щодо уточнень положень рамкового закону, стан впровадження Закону "Про вищу освіту", а також досвід НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" щодо створення інноваційного середовища.
1148874
  Сергійчук В. Про участь азербайджанців у національно-визвольному русі українського народу // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 226-231. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
1148875
  Дешко Л. Про участь Всеукраїнській громадській організації "Асоціація правників України" // Вісник Асоціації правників України / Асоціація правників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-22.


  Положення від 12 лютого 2008 року
1148876
  Бузько О .В. Про участь Марії Вязьмітіної в археологічних дослідженнях Середньої Азії (за спогадами і листуванням) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 515-526. – ISSN 2227-4952
1148877
  Грачев О.О. Про участь НАН України в розробці наукових основ сталого розвитку України / О.О. Грачев, В.І. Етоков // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 57-73. – ISSN 0374-3896
1148878
  Галас Б. Про участь О. Антеповича у лексикографічній програмі Київської Старої Гроимади // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 18-25. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1148879
  Пилипенко П. Про участь працівників в управлінні підприємствами, установами і організаціями // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.383-387. – Бібліогр.: 11 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1148880
  Богуш П. Про участь представників різних народностей у Визвольній війні українського народу 1648 - 1654 рр. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 147-150. – ISBN 966-95758-1-8
1148881
  Манукало В.О. Про участь представників України у міжнародних заходах ЮНЕСКО та Всесвітньої метерологічної організації з гідрології та водних ресурсів у 2014 році // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 145-148. – ISSN 2306-5680


  В повідомленні представлені підсумки роботи 21-ї сесії Міжурядової ради Міжнародної програми ЮНЕСКО гідрологічної та другого наради Форуму з гідрології для Регіональної асоціації VI МВО. В сообщении представлены итоги работы 21-й сессии ...
1148882
   Про участь України у Всесвітній виставці "Експо - 2020" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 94-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 квітня (№ 69). – С. 6
1148883
  Назаренко Р.В. Про фактичне застосування моделі економічного розміру замовлення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 59-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1148884
  Пагутяк Г. Про фантазії Міносвіти інтегрувати українську літературу у світову // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 лютого (№ 6). – С. 1
1148885
  Святогор О. Про фантазію і послідовність та їх роль в сучасному доказовому процесі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 99-103.
1148886
  Святогор О. Про фантазію і послідовність та їх роль в сучасному доказовому процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 116-120.
1148887
  Кирилова О. Про Фаулза і Мефістофеля // Критика. – Київ, 2004. – Березень, (число 3). – С. 22-24


  Джон Фаулз - англійський романіст, письменник, есеїст, один із найвідоміших письменників-постмодерністів.
1148888
  Зелінська В.О. Про фауну молюсків нижньотретичних відкладів правобережжя седенього Дніпра між рр. Россю і Домотканню. / В.О. Зелінська, 1957. – C. 39-49
1148889
  Яцко І.Я. Про фауну хребовців з куяльницьких відкладень с.Крижанівки біля м. Одеси / І.Я. Яцко, 1938. – 109-116с.
1148890
   Про фахову передвищу освіту : Закон України від 6 червня 2019 р. № 2745-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 9 липня (№ 126). – С. 26-37
1148891
   Про фахову передвищу освіту : Закон України від 6 червня 2019 р. № 2745-VIII // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-24 липня (№ 28/29). – С. 5-15
1148892
  Цегельнюк П.Д. Про фаціальну приуроченість та діагностичні ознаки роду Platystrophia (бранхіоподи) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 3-6. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 10)
1148893
  Ричка В.М. Про федеративні засади державно-політичного устрою Київської Русі // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історіі / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 1 : Проблеми давньоруської та середньовічної археологіі. – С. 517-521. – ISBN 978-966-02-5651-4
1148894
  Филатов Л.А. Про Федота-стрельца, удалого молодца / Леонид Филатов. – Москва : АСТ, 2007. – 287с. – ISBN 5-17-032174-0
1148895
   Про Фелікса Едмундовича Дзержинського. – Київ, 1977. – 350с.
1148896
  Сірук М. Про феномен Туска // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 72). – С. 10


  Чому виник конфлікт між президентом Європейської Ради і польською владою.
1148897
  Сліпушко О. Про феномен Шевченка - і лірикам, і фізикам / розмову вела Людмила Коханець // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 25 жовтня (№ 200). – С. 9


  "...За ініціативи ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка Леоніда Губерського на виконання Указу Президента України "Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка", ...
1148898
  Поліщук Л.К. Про фізіолого-біохімічні особливості волоських горіхів Молдавії / Л.К. Поліщук. – Окр. відб. з Праць Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна. 1962., 1962. – 104-120с.
1148899
  Ткач Л. Про філіжанку, цератку і карафку
1148900
   Про філії іноземних вишів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 19 квітня (№ 15). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Кабінет міністрів дозволив іноземним закладам вищої освіти відкривати філії в Україні.
1148901
  Тарасевич В. Про філософію і методологію фундаментальної економічної науки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 100-108 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1148902
  Мельник А. Про філософію майбутнього. До візиту Меркель / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 вересня (№ 172). – С. 10-11


  Посол України в Німеччині Андрій Мельник: "Канцлер підтверджує на ділі готовність зайнятися пошуком миру для окупованого Росією Донбасу".
1148903
  Приходько В.В. Про філософію та її викладання в сучасному світі // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 9-10. – ISSN 2414-5823
1148904
  Лєдніков Є.Є. Про філософське значення "принципу спостережуваності" у науці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1148905
  Вільчинська С.В. Про філософське наслідування в Україні у контексті пізнавальної специфіки гуманітаристики // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 15-19. – ISBN 978-966-02-9610-7
1148906
  Самородницький П.Х. Про філософське осмислення зростання евристичної ролі математики на сучасному етапі наукового пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
1148907
  Конверський А.Є. Про філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка :від утворення до сучасності // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С.1-13
1148908
  Інгарден Р. Про філософські дослідження Едит Штайн (переклад з польської Інни Савинської) // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 1 (29) : Про сакральне - 1. – C. 171-193. – ISSN 2410-2601
1148909
  Попович Мирослав Про філософську культуру країни на ім"я "СРСР" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.5-15. – ISSN 0235-7941
1148910
  Моклячук М.П. Про фільтрацію випадкових полів дискретного аргументу / М.П. Моклячук, Н.Ю. Щестюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-122. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Знайдено формули для обчислення величини середньоквадратичної похибки та спектральної характеристики оптимальної лінійної оцінки функціоналу А[ксі] від невідомих значень однорідного випадкового поля [ксі](u, [ню]), (u,[іпсилон]) [належить] ZxZ_ за ...
1148911
  Білоусова Н. Про фінансові мости з Піднебесною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 176). – С. 7


  Україна домовляється з Китаєм про інвестування $ 1,3 мільярдів в оновлення зрошувальної системи.
1148912
  Михальський В.В. Про фінансові та товарні аспекти ринку золота як один із чинників зростання економіки : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 95-102 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1148913
  Баранов В. Про фінансово-економічне становище НСПУ : доповідь голови НСПУ Віктора Баранова на засіданні Ради НСПУ 27.03.2014 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 14). – С. 5
1148914
   Про фінансування і реформу // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 грудня (№ 47). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Серед регіональних вишів харківські навчальні заклади отримали найбільше державних коштів на науку за останні три роки.
1148915
  Шулікін Д. Про фінансування і центри досконалості // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 лютого (№ 5). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Щодо 2-денного семінару "Професійна освіта". Організатори семінару МОН України за підтримки програми U-LEAD з Європою.
1148916
   Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді : Указ Президента України від 6 листопада 2018 р. № 357/2018 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Центр оцінки та інформації" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 89, 20 листопада 2018 року. – С. 16
1148917
   Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді : Указ Президента України від 6 листопада 2018 р. № 357 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 8 листопада (№ 210). – С. 4
1148918
  Пасмор Н. Про фонди і не тільки... : до ювілею Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого / Надія Пасмор, Діна Немашкало // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 42-46. – ISSN 1811-377X


  У листопаді 2014 року Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків) відзначає 210-річчя. Разом із університетом свій славетний шлях проходить і Наукова бібліотека. Не одне покоління викладачів і студентів пишається її правовими ...
1148919
  Корнієнко М.Є. Про фононну дискретність теплот кипіяння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 520-533. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлена нелінійно-квантова природа процесу кипіння, який не мас лінійного аналогу. Показано, що кипіння викликається сильним збудженням колективних коливальних мод, їх обертонів або складових тонів. Для багатьох речовин теплоти кипіння в розрахунку ...
1148920
  Чалий В. Про формати співпраці / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 6-7


  "Ми заклали серйозні підвалини для реального стратегічного партнерства з Америкою..."
1148921
  Савенко Я.М. Про форми відображення в розвитку природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
1148922
  Беляневич О. Про форми захисту прав суб"єктів господарювання // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – С. 62-69.
1148923
  Гінзбург М. Про форми знахідного відмінка в українських фахових текстах
1148924
  Сухонос В. Про форми і методи діяльності прокуратури // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.7-14
1148925
  Колб О.Г. Про форми кримінальної відповідальності / О.Г. Колб, З.В. Журавська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 40-43. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1148926
  Шлепаков М.С. Про форми переході різних країн до соціалізму / М.С. Шлепаков. – Київ, 1957. – 36с.
1148927
  Кущинський А. Про форми хрестів // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 4 (38), липень-вересень. – С. 51-53
1148928
  Єрмолаєв В. Про форму правління та державний режим Гетьманщини часів Б. Хмельницького (до 365-ї річниці Національної революції 1648 р.) / В. Єрмолаєв, О. Петришин // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 75-92. – ISSN 1993-0909
1148929
  Гутаріна К.В. Про формування вищої кваліфікаційної комісії адвокатури // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С43-44
1148930
  Грубрін Ю.Л. Про формування давніх денудаційних поверхонь вирівнювання рівнинних (платформених) областей // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 70-76. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1148931
  Івченко І. Про формування етноботаніки українськими природознавцями / І. Івченко, М. Федорончук // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 370-378. – ISBN 966-8547-39-X
1148932
  Горох О.П. Про формування засад кримінально-правової політики у сфері звільнення від покарання // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 263-267. – ISBN 978-966-458-403-3
1148933
   Про формування наносів на давніх і сучасних косах Кілійської (пізньоголоценової) дельти Дунаю / Ю. Шуйський, Г. Вихованець, Л. Гижко, Л. Орган // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 3/4 (101/102). – С. 52-59. – ISSN 0868-6939
1148934
  Лутай В. Про формування наукових проблем дисертаційної роботи та методологію їх розв язання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С129.
1148935
  Баїк О.І. Про формування наукової термінології податкового права України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 807 : Юридичні науки. – C. 9-15. – ISSN 0321-0499
1148936
  Дедіков О.І. Про формування підходів до подальшого реформування системи державних фінансів України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 96-106. – (Економічні науки)
1148937
  Рудишин С.Д. Про формування професійних знань студентів-екологів на засадах біологічної складової // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С.111-118.
1148938
  Шишко Л. Про формування професійної культури майбутнього вчителя математики / Л. Шишко, І.Є. Черненко // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 6. – С. 79-84. – ISSN 1998-6939
1148939
  Курбатов С. Про формування рейтингів університетів в Україні // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С.111-120.


  Концепція формування університетських рейтингів в Україні, яку схвалила вчена рада Інституту вищої освіти АПН України.
1148940
  Шаблій О.І. Про формування системи виробничих зв"язків лісопромислового комплексу Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1148941
  Іванова М.І. Про формування системи економічної безпеки підприємства // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 53-69. – ISSN 2306-546X
1148942
   Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : Закон України від 20 листопада 2012 р. № 5499-VI // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 1, 15 січня 2013 року. – С. 20-22
1148943
  Бобко А. Про формування у складі державного бюджету України видатків на лісове і мисливське господарство та надходжень від його діяльності : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 11-19 : Рис, табл. – Бібл. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1148944
  Мазорчук В.С. Про формулу Демазюра для простих модулів без старшої ваги / В.С. Мазорчук, О.М. Хоменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-27. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  У даній статті ми узагальнюємо формулу Демазюра на прості підфактори узагальнених модулів Верма над алгебрами Лі типу A-D-E. Для алгебри sl(3) ми також знаходимо відповідну фільтрацію Шуберта.
1148945
  Шошанні М. Про формулу поезії // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 6. – С. 106-117. – ISSN 0130-321Х


  Найчастіше спроби визначення, що таке поезія, можемо знайти в формулюваннях самих поетів. Напр., "Поезія - це кращі слова в кращому порядку" (Кольрідж), "Поезія - це те, що вже створено і не може бути виправлено" (Т. де Банвіль), "Поезія - це серце ...
1148946
  Зонтаг Сьюзен Про фотографію = On photography / Зонтаг Сьюзен; Пер.з англ. за ред.П.Таращука. – Київ : Основи, 2002. – 189с. – ISBN 966-500-575-8
1148947
  Шаталов А.А. Про фотохімічне перетворення центрів забарвлення в нагрітих лужно-галоідних кристалах / А.А. Шаталов. – С. 43-50
1148948
  Коломієць М.П. Про фразеологічні синоніми в українській мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 15. – С. 28-32
1148949
   Про фрактальний механізм взаємозв"язку між генезисом, розміром і складом атмосферних аерозолів у районах м. Одеси і Української антарктичної станції / В.Д. Русов, В.Н. Павлович, Р. Іліч, Р. Ячимович, Ю.А. Бондарчук, В.М. Ващенко, О.Т. Міхалусь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 415-427. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується фрактальний механізм взаємозв"язку між генезисом, розміром і складом атмосферних аерозолів, виміряних в синхронних експериментах на різних географічних широтах, зокрема в районі Одеси (Україна) і в районі Української Антарктичної ...
1148950
  Ленін В.І. Про фракцію прихильників одзовізму і богобудівництва / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 40с.
1148951
  Ленін В.І. Про фракцію прихильників одзовізму і богобудівництва / В.І. Ленін. – Київ, 1980. – 52с.
1148952
  Кондаков Н. Про фрески сходових веж Києво-Софійського собору // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 217-238. – ISSN 2310-3310
1148953
  Хільчевський В.К. Про фукціонально-генетичну та гідрохімічну класифікації ставків // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 6-11. – ISSN 2306-5680
1148954
  Кліменко Віталій Про фундаменталізацію фахових технічних дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 79-82. – ISSN 1682-2366
1148955
  Носова О. Про фундаментальні причини фінансових криз та життєздатність фінансових ринків у сучасній формі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 45-55. – ISSN 0131-775Х
1148956
  Басс Д.Я. Про функції сучасної держави // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 5-8. – ISSN 2220-1394
1148957
  Величко А.М. Про функції та місце поняття "соціальний престиж" у соціологіЇ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 74-76. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду основних функцій поняття "соціальний престиж" у соціології та його місцю у понятійно-категоріальному апараті соціології. Автор приділяє увагу таким функціям, як операціональна, пізнавальна, світоглядна, нормативна, методологічна, ...
1148958
  Панчишин С. Про функціональний розподіл доходів у різних групах країн наприкінці XX - початку XXI ст. / С. Панчишин, З. Приймак // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 641-649. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1148959
  Ямчинська Т.І. Про функціональні параметри текстового прототипу рекламних анотацій художніх творів сучасної англомовної прози // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 3. – С. 37-42. – (Серія "Філологічні науки")
1148960
  Гладка В. Про функціонально-семантичну кореляцію питальних займенників французької мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 164-170. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
1148961
   Про функціонування державної мови у науковій сфері:(З постанови Головної ради ВАК України від 12 березня 1998р.) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.13
1148962
  Ільченко Ю.В. Про функцію Гріна для диференціального рівняння з запізненням аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами / Ю.В. Ільченко, А.В. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 67-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Знайдено обмежений на осі розв"язок абстрактного лінійного диференціального рівняння першого порядку зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами спеціального вигляду. Побудовано функцію Гріна для зображення розв"язку. The bounded on ...
1148963
  Ківенко Н.В. Про функцію і відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
1148964
  Чернін В.М. Про функцію розподілу середньої відносної висоти рельєфу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 108-114 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
1148965
  Глухівський Л. Про футбол і інтелектуальну власність // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 9. – Бібліогр.: 11 назв
1148966
  Тимошенко Ю. Про хаос, гармонію і соціальну утопію:Україна - не Африка: "Freitag" Німеччина (20 серпня) // Високий замок. – 2004. - 7 вересня


  [Інтерв"ю з народним депутатом України, лідером БЮТщодо європейського шансу УКраїни]
1148967
  Сидор В. Про характер взаємодії конституційних земельних положень і земельного законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 65-68
1148968
  Ніколаєв М.В. Про характер економічних законів соціалізму / М.В. Ніколаєв. – Київ, 1953. – 36с.
1148969
  Курганський В.М. Про характер залежності інтервального часу [Дельта]Т від глибини доломітизації вапняків / В.М. Курганський, В.В. Храпак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 33-37. – (Геологія ; Вип. 13)


  Наводяться результати експериментальних досліджень та фізичне тлумачення, що доказує наявність "стрибка" на графіку залежності [Дельта]Т = f [CaMg(CO3)2].
1148970
  Конопля В.М. Про характер крем"яного виробництва населення Західної Волині в добу ранньої бронзи / В.М. Конопля, Ю.М. Малєєв // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 97-102. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
1148971
  Чмихов М.О. Про характер культурного впливу Північного Причорномор"я на Кавказ та Передню Азію в неоліті - ранньому енеоліті // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 98-99. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В тезисах выступления обосновывается наличие сильного влияния индоевропейцев Северного Причерноморья на население Передней Азии и Кавказа, в неолите - начале энеолита. Это влияние прослеживается в появлении на Кавказе и Передней азии не позже IV тыс. ...
1148972
  Єрмоленко С. Про характер маркованості деяких функціональних різновидів грамем (futurum у контексті художнього мовлення) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 128-132. – Bibliogr.: Літ.: С. 132; 4 поз. – ISBN 966-7825-79-5
1148973
  Савенко Я.М. Про характер суперечностей в період будівництва комунізму / Я.М. Савенко. – Київ, 1968. – 16с.
1148974
   Про характер сучасних сектантських вірувань. – Київ : Політвидав України, 1968. – 168 с.
1148975
  Цофнас А.Ю. Про характер філософського та фізичного релятивізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1148976
  Зельдіч М.В. Про характеристичні форми частково впорядкованих множин з однозв"язним графом Хассе // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються скінченні частково впорядковані множини, (орієнтований) граф Хассе яких не містить обходів (наприклад, є однозв"язним). Для таких множин встановлюється канонічна Z-еквівалентність між характеристичною формою відношення часткового порядку ...
1148977
  Чистілін Д. Про хвильову природу економічних циклів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-46. – ISSN 0131-775Х
1148978
  Павленко Вікторія Про хворобу цивілізації (Інтерв"ю з кандидатом медичних наук Л.Забродською) / Павленко Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 37
1148979
  Тарнані І. Про хижих птахів / І. Тарнані. – Х., 1927. – 19с.
1148980
  Волиняк П. Про хитромудрого критика і новоявлену преподобицю // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 161, червень : червень. – С. 17-21


  Критична стаття Емануїла Райса "Поезії Емми Андієвської" у журналі "Сучасність".
1148981
  Брежнєв Л.І. Про хід виконання рішень XXIII з"їзду і пленумів ЦК КПРС з питань сільського господарства / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1968. – 64с.
1148982
   Про хід вконання постанови Ради Міністів СРСР і ЦК ВКП/б/ від 20 жовтня 1948 р.. – Київ, 1950. – 16с.
1148983
   Про хід перевірки партійних документів. – Київ, 1935. – 24с.
1148984
  Локтєв В.М. Про хід підготовки Великої української енциклопедії (стенограма співдоповіді на засіданні Президії НАН України 18 листопада 2015 р.) / В.М. Локтєв, А.М. Киридон // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 94-97. – ISSN 1027-3239


  У співдоповіді порушено важливі питання, пов’язані з реалізацією фундаментального видавничого проекту - підготовки і видання багатотомної Великої української енциклопедії. Цей проект має надзвичайно велике як наукове, так і суспільне значення. Виступ ...
1148985
  Горбачов М.С. Про хід релаізації рішень XXVII з"їзду КПРС і завдання по поглибленню перебудови / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1988. – 93 с.
1148986
   Про хід соціалістичного змагання за виконання зобовязвань, взятих перед товаришем Сталіним колгоспами, мтс і радгоспами Вінницької і Херсонської областей по вирошуванню високих урожаїв всіх сільськогосподарських культур і розвиток громадського : постанова Пленуму ЦК КП(б)У (13-15 квітня 1950 р.). – Київ : Держполітвидав, 1950. – 18 с.
1148987
  Ковтун Г.О. Про хіміків / Г.О.Ковтун. – Київ : Академперіодика, 2006. – 264с. – ISBN 966-360-046-2
1148988
  Каральник С.М. Про хімічне зміщення К-рівнів елементів / С.М. Каральник. – К., 1965. – 3с.
1148989
  Ромась М.І. Про хімічний склад донних відкладів у водних об"ектах районів АЕС // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 497-504 : Табл. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
1148990
  Квасниця І.В. Про хімічний склад самородної міді Волині / І.В. Квасниця, Я.О. Косовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 15-18. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Вивчено хімічний склад самородної міді з вендських вулканітів ратненської, бабинської та заболотівської світ ділянки Жиричі, ратненської світи ділянки Рафалівка і більш давніх вендських осадових порід бродівскої світи волинської серії ділянки ...
1148991
  Семінович А. Про хімічні речовини, які небезпечні для людини (зразок уроку з основ здоров"я) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 27-30
1148992
  Гриневецький С. Про хліб і науку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 42). – С. 12


  Написати цю статтю автора спонукала не тільки робота як голови наглядової ради Одеської національної академії харчових технологій, а й багаторічний досвід діяльності як голови Одеської облдержадміністрації і народного депутата України, для якого ...
1148993
  Гаркавко В.К. Про хліб наш насущний наука : (с.-г. економія - основа теорет. вчення про економіку і орг. сільгоспвир-ва) : монографія / В.К. Гаркавко ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2018. – 466, [2] с. – Покажчики: с. 384-458. – Бібліогр.: с. 214-321. – ISBN 978-966-612-206-6
1148994
  Петкявічус В. Про хліб, кохання та гвинтівку / В. Петкявічус. – К, 1983. – 453 с.
1148995
  Дереч Д.Г. Про хлопця звичайного : повість / Д.Г. Дереч. – Одеса : Маяк, 1967. – 213 с.
1148996
  Ціпов"яз Лариса Про хоку - і весело, і серйозно : конспект уроку за творчістю Мацуо Басьо // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 32-35
1148997
  Лященко П.С. Про холеретичний ефект холецистокініну у собак / П.С. Лященко, С.П. Весельський, Т.Г. Каревіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 39-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Вивчався вплив холецистокініну на функціональний елемент печінки собак. Встановлено, що гормон в оптимальних дозах змінює як об"ємну швидкість холерезу, так і вміст в жовчі жовчних кислот, холестерину, білірубіну, кальцію і неорганічного фосфору, тобто ...
1148998
  Шуміліна О. Про хоровий концерт "Не отвержи мене во время старости" Андрія Рачинського // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 5-18. – ISSN 2310-0583
1148999
  Рильський М.Т. Про хороше в людях / М.Т. Рильський, Ю.К. Смолич. – Київ : Дніпро, 1965. – 174 с.
1149000
  Русяєва А.С. Про храм Партенос - верховної богині Херсонеса Таврійського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 4-16. – ISSN 0130-5247
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,