Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1148001
  Бабич Н. "Сила божа" в народній фразеології // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 2. – С.28-29
1148002
  Масляк Петро "Сила слабких" або Перша світова війна // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 132-133
1148003
  Панченко В. "Сила черноземна наш Чубинський..." // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 40-44
1148004
  Капітоненко М.Г. "Сила" в основних парадигмах міжнародних відносин (частина друга) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 16-23
1148005
  Капітоненко М.Г. "Сила" в основних парадигмах міжнародних відносин (частина перша) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 43-50
1148006
  Капітоненко М.Г. "Сила" в теорії міжнародних відносин: концептуальні парадокси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 87-90. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто коло проблем, пов"язаних із теоретичним дослідженням поняття "сили" в міжнародних відносинах. Зокрема, увагу звернуто на низку парадоксів, що існують у рамках сучасних концепцій, визначено методологічні складнощі, пов"язані із дослідженням ...
1148007
  Захарчук Олег Миколайович "Силова дипломатія" в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта : Дис... канд. істор. наук: 07.00.02 / Захарчук Олег Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 189л. – Бібліогр.:л.169-189
1148008
  Захарчук О.М. "Силова дипломатія" в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Захарчук О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19л.
1148009
  Захарчук О.М. "Силова дипломатія" Наполеона Бонапарта в переговорах з Англією і Росією в 1806 році // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 14-21. – (Історія ; Вип. 33)


  Висвітлюється малодосліджене питання про методи дипломатії Наполеона Бонапарта на переговорах з Англією і Росією в 1806 р. на базі історичних та літературних джерел.
1148010
  Гончар Б. "Силова дипломатія" США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні за президентства Б. Обами / Б. Гончар, Ю. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-12. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується військова стратегія адміністрації Б. Обама в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Розкривається зміст американських концепцій "зміщення точки опори" до Азії та "відновлення балансу" в Азії. В статье анализируется военная стратегия ...
1148011
  Лінкевич Л. "Силою матерів тримається світ" : За повістю Олеся Бердника "Мати" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-42
1148012
  Меньшиков В.М. "Силы быстрого развертывания" во внешней политике / В.М. Меньшиков, П.В. Меньшиков. – М., 1984. – 110с.
1148013
  Гнутикова С.С. "Силы любви и волшебства" (творческие искания в области кукольного искусства начала ХХ века) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 52-55. – ISSN 2073-9702
1148014
  Кривоший О. "Сильна жінка зі зброєю" в українському історіографічному дискурсі XVI - XIX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 16-34. – ISSN 0869-3595
1148015
  Грицишин Н.А. "Сильна" гривня як засіб залучення іноземного капіталу в Україну // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004. – Вип. 14 : Економічні студії. – С. 55-64.
1148016
  Ганіч Н. "Сильне, як смерть", кохання у творах "Три зозулі з поклоном" Гр.Тютюнника і "Гранатовий браслет" О.Купріна // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 12-15. – ISSN 0130-5263
1148017
  Сірук М. "Сильний хід" Трампа / М. Сірук, О. Цвєтков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 лютого (№ 31). – С. 3


  Радником президента США з питань нацбезпеки став доктор філософії в галузі історії, чинний генерал Макмастер. Експерти "Дня" - про призначення.
1148018
  Кіраль С. "Сильні духом": Трохим Зіньківський та Лука Скочковський у спогадах Сергія Єфремова // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 49-55. – ISBN 978-966-493-554-5
1148019
   "Сильные люди" из штата Вашингтон // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 1. – С.16-29. – ISSN 0321-0669
1148020
  Слонимский Ю.О. "Сильфида" / Ю.О. Слонимский. – Л, 1927. – 57с.
1148021
  Савояр Никита "Силья лайн" открыла навигацию : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 54 : Фото
1148022
   "Симбирск вспоминаю..." : [письма, телеграммы, выступления В.И. Ленина и др. документы и материалы / сост. Н.Д. Фомин]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1981. – 367 с. : ил. – Миниатюрное издание
1148023
   "Симбирск вспоминаю..." : [документы и материалы о В.И. Ленине / сост. Н.Д. Фомин]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1985. – 349 с. : ил. – Миниатюрное издание
1148024
  Бочкарева С.В. "Симбирские посиделки" : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 70-73. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0016-7207
1148025
  Кулініч О. "Символ нації та єдності народу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 липня (№ 120/121). – С. 8-9


  125-й імператор Японії Акіхіто.
1148026
   [Сильвестр Гогоцький] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 52. – ISBN 966-628-104-X
1148027
  Радіонова Г.В. Сизигія ірраціонального і раціонального : контекст гри // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.161-171. – ISSN 2075-1443
1148028
  Заковоротний О.Ю. Сиинтез автоматизованої системи управління рухомим складом на основі геометричної теорії керування та нейронних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Заковоротний Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 67 назв
1148029
  Толкунов А.Л. Сикаморы еще молоды... / А.Л. Толкунов. – М., 1987. – 222с.
1148030
  Григулевич И.Р. Сикейрос. / И.Р. Григулевич. – М., 1980. – 248с.
1148031
  Празаускас А.А. Сикким: 22-й штат Индии. / А.А. Празаускас. – М., 1980. – 127с.
1148032
   Сико Долидзе. – М., 1968. – 46с.
1148033
  Разина Н. Сикстинская капелла : шедевры // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 8. – С. 2-23


  Сикстинская Капелла в Риме, бывшая домовая церковь в Ватикане. Построена в 1473—1481 гг. архитектором Джордже де Дольчи, по заказу папы римского Сикста IV. Ныне Капелла - музей, выдающийся памятник Возрождения.
1148034
  Опимах И. Сикстинская мадонна Рафаэля // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 5. – С. 116-127.
1148035
  Слюсаренко А.Г. Сикхи / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 338. – ISBN 966-642-073-2
1148036
  Бельский А.Г. Сикхи и индусы / А.Г. Бельский, Д.Е. Фурман. – М., 1992. – 128с.
1148037
  Соколов-Митрич Дмитрий Сикхи под Калугой : Репортаж / Соколов-Митрич Дмитрий, , Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 156-169 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1148038
  Коледюк Ю.В. Сикхизм и новые неортодоксальные секты : религии, верования, культы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 66-69. – ISSN 0321-5075
1148039
   Сикхский сепаратизм: история возникновения, социально-экономические корни и политическая эволюция. – М., 1987. – 59с.
1148040
  Моторюк Н.М. Сил неисчерпаеый источник / Н.М. Моторюк. – К, 1988. – 139с.
1148041
  Рубцов В.И. Сила - в единстве. (Междунар. монополии и борьба профсоюзов с ними) / В.И. Рубцов. – Москва, 1974. – 87с.
1148042
  Башмак Я. Сила / Я. Башмак. – Харків : Український робітник, 1934. – 116с.
1148043
  Тичина П. Сила "Кобзаря" : 1861-1961 / П. Тичина. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 24 с. – (Видатні діячі культури про Т.Г. Шевченка)
1148044
  Котюк Б. Сила "Перстня", або Король і Товариство (Ріхарду Вагнеру - 200) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 56-66. – ISSN 2224-0926
1148045
  Сохацька Є.І. Сила авторитету: 75-ліття митрополита Іларіона (Івана Огієнка) в Канаді (1957 р.) = За матеріалами "Віри й Культури" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 178-191. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1148046
  Индурский С.Д. Сила большевистского слова / С.Д. Индурский. – Москва : Московский рабочий, 1949. – 111 с.
1148047
  Лесь Н.И. Сила большевистского слова. / Н.И. Лесь, 1950. – 44с.
1148048
  Філоненко А.Н. Сила братерського співробітництва / А.Н. Філоненко. – Київ, 1986. – 54 с.
1148049
   Сила братства: О дружбе и сотрудничестве трудящихся Брян., Гомел. и Черниг. обл. 1946-1977. – Киев, 1980. – 271с.
1148050
  Куровець О. Сила бути жінкою : жінка як життєствердне начало у фільмах Інгмара Бергмана та Педро Альмодовара // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-37. – ISSN 1562-3238
1148051
   Сила в движении. – М., 1963. – 280с.
1148052
  Будько Євген Сила в розмаїтті : профі -тур / Будько Євген, Дудкін Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 52-53 : Фото
1148053
  Бородкин Л.И. Сила великих традиций / Бородкин Л.И. – Москва, 1963. – 141с.
1148054
  Панібудьласка В.Ф. Сила великої дружби. / В.Ф. Панібудьласка. – Київ, 1982. – 128с.
1148055
  Король В.Е. Сила великой дружбы КПСС - организатор творческого сотрудничества народов СССР в годы Великой Отечественной войны / В.Е. Король. – Киев, 1985. – 120с.
1148056
  Галата С. Сила віри: випробування тривають // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  7 березня 2016 року у КНУ імені Тараса Шевченка відбулася наукова конференція "Сила віри супроти насилля влади: греко-католики Центрально-Східної Європи в умовах переслідувань тоталітарних режимів після Другої світової війни. Конференція присвячена ...
1148057
  Смирнов И.П. Сила влечения / И.П. Смирнов. – М., 1974. – 144с.
1148058
  Паркер Д. Сила внутри нас / Д. Паркер
1148059
  Мельник Я.Й. Сила вогню і слова / Я.Й. Мельник. – К., 1991. – 229с.
1148060
  Осинин Н.П. Сила воли / Н.П. Осинин. – Тюмень, 1957. – 136с.
1148061
  Туров И.В. Сила воображения как фактор обоснования власти Цадика в учении хасидов // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 75/76. – С. 155-189. – ISSN 1682-671Х
1148062
  Брюховецька Л. Сила впливу й актуальність кінокласики, або кіномистецтво необхідно вивчати в університетах // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, А. Пучков, І. Безгін та ін. – Київ, 2012. – Вип. 7 : Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія (Київ). – C. 28-39


  "Наведено незначну частину змістовних думок, серйозного осмислення і тлумачення фільмів. З цього, а також з характеру їхнього впливу можна зробити вагомі висновки. Бодай той, що класичні фільми залишаться надовго, що вони працюють і сьогодні. Але для ...
1148063
  Антокольский П.Г. Сила Вьетнама / П.Г. Антокольский. – Москва, 1960. – 148с.
1148064
  Бродде Кирстен Сила генетической памяти // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 84-85. – ISSN 1029-5828
1148065
  Кризи Д. Сила Гидеона / Д. Кризи. – М., 1997. – 414с.
1148066
  Кризи Дж. Сила Гидеона;Триумф инспектора Уэста / Дж. Кризи; Пер.с англ.С.Агафоновой,Н.Сергиевской. – Москва : Канон, 1997. – 415с. – ISBN 5-88373-206-2
1148067
  Кундзіч О.Л. Сила гніву / О.Л. Кундзіч, 1942. – 29с.
1148068
  Кулжинский С.П. Сила действия минеральных удобрений и навоза в различных севооборотах и ротациях их / С.П. Кулжинский. – К., 1927. – 45с.
1148069
  Лынский В.И. Сила детского коллектива. / В.И. Лынский. – М., 1952. – 168с.
1148070
   Сила децентралізації : Україна: звіт з людського розвитку за 2003 рік / Е. Бахшиш, С. Корецька, М. Кузьмин, Г. Райт, Д. Хансен; Е. Бахшиш, С. Корецька, М. Кузьмин, Г. Райт, Д. Хансен; Пер. з англ. Б. Прес. – Київ, 2003. – 163с. – На тит. арк.: Програма розвитку ООН м. Київ, Україна
1148071
  Фаррар Ф.В. Сила доброго влиянияя - результат правильного воспитания : Очерк нравов школьной жизни : В 2-х ч. / Ф.В. Фаррар ; С англ. Ф.С. Комарского. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. И.Л. Тузов, 1898. – 788 с.
1148072
  Алмазов С.Ф. Сила доброго слова / С.Ф. Алмазов. – Москва, 1970. – 144с.
1148073
  Друце Й.П. Сила доброти нашої : роман / Й.П. Друце. – Київ : Дніпро, 1972. – 302 с.
1148074
  Лондон Д. Сила дужого / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 179с.
1148075
  Лондон Д. Сила дужого / Д. Лондон. – К, 1957. – 111с.
1148076
  Бондаренко Г. Сила духовності українського народу в поетичних пошуках Василя Стуса / Г. Бондаренко, З. Клименко, О. Сушко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 242-249. – ISSN 2308-1902
1148077
  Сокольников А В. Сила души человеческой / А В. Сокольников. – Куйбышев, 1961. – 68с.
1148078
   Сила единства. – Элиста, 1977. – 239с.
1148079
  Попова Н.В. Сила женщины / Н.В. Попова. – М., 1942. – 52с.
1148080
  Шмидт П.Ю. Сила жизни : биологический очерк / П.Ю. Шмидт. – Петроград : Книгоиздат "Сеятель" Е.В. Высоцкого ; [Тип. "Новая заря"], 1923. – 110, [1] с. : 18 ил. – (Библиотека современной биологии / под редакцией проф. П.Ю. Шмидта)
1148081
  Рубакин Н.А. Сила жизни в царстве растений и животных / Н.А. Рубакин. – Нью-Йорк. – 496с.
1148082
  Куликов В.И. Сила жизни. / В.И. Куликов. – Кострома, 1962. – 64с.
1148083
  Кононенко В.І. Сила Закону - це сила держави // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.50-52


  Судова система України
1148084
  Вербило О.М. Сила захисту соціалістичної Вітчизни / О.М. Вербило. – Київ, 1974. – 48с.
1148085
  Езерский М.В. Сила земли / М.В. Езерский. – Москва, 1956. – 167с.
1148086
  Езерский М.В. Сила земли / М.В. Езерский. – Москва, 1959. – 166с.
1148087
   Сила земли. – М., 1969. – 32с.
1148088
  Козодоев В.И. Сила земли / В.И. Козодоев. – Донецк, 1978. – 31с.
1148089
  Шпак М. Сила земна / М. Шпак. – К., 1940. – 90с.
1148090
  Мельников Ю Сила и бессилие / Ю Мельников. – М., 1983. – 368с.
1148091
  Феппль Сила и деформация / Феппль, Д. Феппль. – Москва-Ленинград
1. – 1933. – 420 с.
1148092
  Феппль Сила и деформация / Феппль, Д. Феппль. – М-Л
2. – 1936. – с.
1148093
  Ефимов.А.Е Сила и знание / Ефимов.А.Е, 2000. – 8с.
1148094
  Пурахин А.Е. Сила и мужество / А.Е. Пурахин. – М, 1982. – 112с.
1148095
  Финлеттер Т.К. Сила и политика / Т.К. Финлеттер. – М, 1956. – 334с.
1148096
  Левчук С.В. Сила и слабость государственно-правовых основ Германской империи по Конституции 1871 года // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 2. – С. 12-18. – ISSN 1812-3805


  Научная статья посвящена анализу вопросов по созданию эффективного механизма власти в Германии конца ХIХ века. Интерес автора к теме вызван тем, что эффективные политико-правовые основы Германской империи и ее военно-политические амбиции были идейно ...
1148097
  Баландин А. Сила и слабость Японии // Япония сегодня. – Москва, 2011. – № 3. – С. 15
1148098
  Грин Г. Сила и слава. / Г. Грин. – М., 1990. – 606с.
1148099
  Михайлов А.А. Сила и тайна слова / А.А. Михайлов. – М. : Современник, 1984. – 350 с.
1148100
  Ильенков В.П. Сила идеи / В.П. Ильенков. – Москва, 1945. – 38с.
1148101
   Сила інтернаціоналістського гарту. – К., 1983. – 318с.
1148102
  Енгельс Ф. Сила й економіка в утворенні нової німецької імперії. / Ф. Енгельс, 1932. – 64с.
1148103
  Капітоненко М.Г. Сила й слабкість України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 8-12. – (Європейські дослідження)
1148104
  Кьярини Л. Сила кино / Л. Кьярини. – М., 1955. – 256с.
1148105
  Маяковский В.В. Сила класса, слава класса : стихи и поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1985. – 333с.
1148106
  Маяковский В.В. Сила класса, слава класса: стихи и поэмы / В.В. Маяковский. – М., 1983. – 333с.
1148107
  Карамышев Н.Ф. Сила ключевой воды / Н.Ф. Карамышев. – Симферополь, 1962. – 54с.
1148108
  Парубок О.Н. Сила колективізму / О.Н. Парубок. – К., 1985. – 87с.
1148109
  Соловьев Г.С. Сила коллектива / Г.С. Соловьев. – М., 1957. – 68с.
1148110
   Сила коллектива, 1962. – 36с.
1148111
  Бордадын А.Ф. Сила коллектива / А.Ф. Бордадын. – М., 1963. – 32с.
1148112
  Кветной М.С. Сила коммунистического труда. / М.С. Кветной. – Хабаровск, 1960. – 64с.
1148113
  Мироглов В.Ф. Сила Кориолиса: Роман. / В.Ф. Мироглов. – Алма-Ата, 1987. – 288 с.
1148114
  Землянский Д.С. Сила КПСС -- в неразрывных связях с массами. / Д.С. Землянский. – Алма-Ата, 1957. – 56с.
1148115
  Гуменюк В.І. Сила краси : Проблеми поетики драматургії Володимира Винниченка: Монографія / В.І. Гуменюк. – Сімферополь, 2001. – 340с. – 8у(Винниченко) Шифр дубл. – ISBN 5-7780-0907-0
1148116
   Сила ленинских идей: Проблемы развития литературы. – М., 1986. – 263с.
1148117
  Прошунин Н. Сила ленинского слова / Н. Прошунин. – Москва, 1969. – 208 с.
1148118
  Гордеев Б.П. Сила личного примера / Б.П. Гордеев. – Минск, 1964. – 56с.
1148119
  Буренков В.М. Сила любви / В.М. Буренков. – Алма-Ата, 1967. – 187с.
1148120
  Губницкий А. Сила любви / А. Губницкий. – Москва : Советский писатель, 1969. – 285 с.
1148121
  Джэкобсон Д. Сила любви / Д. Джэкобсон. – М., 1972. – 239с.
1148122
  Мельников Ю. Сила любви / Ю. Мельников. – М., 1987. – 143с.
1148123
  Джекобсон Д. Сила любви / Д. Джекобсон. – Москва, 1988. – 319 с.
1148124
  Комолий Н.В. Сила любви : Повести, рассказы, очерки / Н.В. Комолий. – Київ : ИиРА Инсайт, 2000. – 447с. – ISBN 966-95755-0-8
1148125
   Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – 799, [1] с., [9] арк. кольор. іл. : фотогр., карти. – На тит. арк. зазнач. також.: 1-ше видання - вересень 2011 р. - На обкл. назва: Сила м"якого знака. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1148126
   Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 799, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : фотоіл. – На тит. арк. зазнач. також.: Вид. 1-ше - верес. 2011 р., 2-ге - січ. 2012 р. - На обкл. назва: Сила м"якого знака. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-41-2
1148127
   Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 5-те, стер. – Київ : Українська прес-група, 2015. – 799, [1] с., [10] арк. кольор. іл. : іл., фот., карти. – На тит. арк. зазнач. також.: 1-ше видання - вересень 2011 р. - На обкл. назва: Сила м"якого знака. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-66-5
1148128
  Мельник А. Сила материального стимула / А. Мельник, А. Щепина. – Кишинёв, 1962. – 16с.
1148129
  Музаев Н. Сила мечты : роман / Н. Музаев; пер. с чечен. И.Марченко. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1977. – 239 с.
1148130
   Сила молодая : Проза и стихи молодых писателей Донбасса. – Киев : Сталинское областное издательства, 1958. – 205, [2] с.
1148131
  Брандис Е.П. Сила молодая / Е.П. Брандис. – Л., 1972. – 240с.
1148132
   Сила мысли : медицина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 94 : Фото. – ISSN 1029-5828
1148133
  Книпст И.Н. Сила мышц человека и факторы ее определеяющие : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук / Книпст И.Н. ; Москов. гор. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
1148134
  Гулин В.И. Сила народной солидарности / В.И. Гулин. – Ташкент, 1989. – 83с.
1148135
  Мириманян В.А. Сила наследственной передачи физиолого-биохимических признаков при межродовом и межвидовом скрещивании померанцевых / В.А. Мириманян, 1962. – 24с.
1148136
  Трошин Д.М. Сила науки. О превращении науки в непосредственную производит. силу. / Д.М. Трошин. – М., 1963. – 48с.
1148137
  Никитина А.Г. Сила научного предвидения / А.Г. Никитина. – М, 1963. – 48с.
1148138
  Соколов Н.М. Сила наших атак / Н.М. Соколов. – М., 1984. – 127с.
1148139
  Панченко П.П. Сила ниви хліборобської: Про розвиток сіл. госп-ва в УРСР. Для ст. шк. віку). / П.П. Панченко. – К., 1984. – 120с.
1148140
  Залесский М.З. Сила нужна каждому / М.З. Залесский. – М, 1985. – 63с.
1148141
  Симчера В.М. Сила образования и науки - в утверждении правды (Статистика как орудие противодействия фальсификации фактов в современной образовательной и научной деятельности) // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 265-270. – ISSN 2308-1988
1148142
  Трошков В.Я. Сила общественная, добровольная. / В.Я. Трошков. – Тула, 1962. – 176с.
1148143
  Муталимов Ш.А. Сила общественного воздействия / Ш.А. Муталимов. – Махачкала, 1962. – 43с.
1148144
  Лучинин Н.С. Сила общественного воздействия. / Н.С. Лучинин. – М., 1963. – 38с.
1148145
  Игитханян М.Х. Сила общественного мнения / М.Х. Игитханян. – Москва, 1962. – 32с.
1148146
   Сила общественного почина. – М., 1962. – 175с.
1148147
  Онищенко Н. Сила оголеної правди


  Документально-публіцистичне видання проф. М. Тимошика Село: У 2-х т. - Київ: Ярославів Вал, 2017. У внутрішньому двобої між уставленими версіями хрестоматійно відомих подій і архівними документами, розповідями очевидців проф. М. Тимошик переболів ...
1148148
  Басанський Б. Сила оновленого розуму / Б. Басанський; Пер.з англ. – Київ : Віпол, 1993. – 36с. – ISBN 5823801327
1148149
   Сила организованная и организующая: Борьба коммунистов за укрепление своих партий и их связей с массами. – Прага, 1985. – 192с.
1148150
   Сила партийного слова. – М., 1955. – 240с.
1148151
   Сила партийных идей. – Л., 1963. – 216с.
1148152
  Бородін О.А. Сила партії в ленінській єдності / О.А. Бородін. – Київ : Політвидав України, 1972. – 128с.


  На великому фактичному матеріалі автор показує марність намагань буржуазних ідеологів забразити капіталістичне суспільство як "вільний світ". Розкриваються джерела та особливості сучасного мілітаризму. Характеризуються сили, які протидіють реакційним ...
1148153
  Ткачук М. Сила патріотизму Володимира Матвієнка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)


  "Герой України, поет і меценат Володимир Матвієнко, який зовсім недавно відзначив свій поважний восьмидесятирічний ювілей, продовжує свій патріотичний поступ."
1148154
  Кондаков А. Сила печати / А. Кондаков. – Челябинск, 1959. – 48с.
1148155
  Терещенко Алексей Сила печатного слова // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 28 : Фото
1148156
   Сила победившая фашизм. – К., 1990. – 150с.
1148157
  Чичерин А.В. Сила поэтического слова. / А.В. Чичерин. – М., 1985. – 319с.
1148158
  Алямкін Р.В. Сила права vs. право сили: територіальна цілісність держав у сучасному світі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 96-99. – ISSN 2220-1394
1148159
   Сила правды. – Москва, 1962. – 33 с.
1148160
  Книпович Е.Ф. Сила правды / Е.Ф. Книпович. – М., 1965. – 356с.
1148161
   Сила правды. – Москва, 1968. – 32 с.
1148162
  Сюндюков І. Сила практичної дії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29 листопада (№215 ). – С. 10


  У київському Будинку вчителя відбувся круглий стіл "Євген Чикаленко та меценатство в українському націєтворенні".
1148163
  Таряник В.М. Сила прикладу / В.М. Таряник. – Х., 1985. – 46с.
1148164
  Павлова Н.В. Сила примера и убеждения в формировании нового человека / Н.В. Павлова. – Ташкент, 1962. – 32с.
1148165
  Сурин В.И. Сила примера социализма / В.И. Сурин. – Л., 1978. – 119с.
1148166
  Смирнов В.И. Сила примера. / В.И. Смирнов. – М., 1975. – 236с.
1148167
  Афонина Н.Ф. Сила притяжения / Н.Ф. Афонина. – Москва, 1984. – 46с.
1148168
  Ангархаев А.Л. Сила притяжения: Повести / А.Л. Ангархаев. – Москва, 1976. – 253с.
1148169
  Іваненко В.В. Сила пролетарської солідарності / В.В. Іваненко. – К., 1989. – 48с.
1148170
   Сила проповеди. – М., 1967. – 39с.
1148171
  Серенко А. Сила против реальности // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 16 (605). – С. 90-91. – ISSN 1812-1896


  США готуються до наступу на "Талібан", Афганістан
1148172
   Сила рабочих рук. – Донецк, 1978. – 180с.
1148173
  Кастро Ф. Сила революции - в единстве / Ф. Кастро. – М., 1972. – 422с.
1148174
  Тихонов Николай Семенович Сила России / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Военгиз, 1977. – 350с.
1148175
  Брюсов В.Я. Сила русского глагола / В.Я. Брюсов. – Москва, 1973. – 190 с.
1148176
  Иванов Д.И. Сила самых сильных. / Д.И. Иванов. – М., 1979. – 176с.
1148177
  Эвентов И.С. Сила сарказма / И.С. Эвентов. – Л : Советский писатель, 1973. – 431 с.
1148178
   Сила світових стандартів : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 12-16
1148179
  Миронов Ю.А. Сила Севера / Ю.А. Миронов. – М., 1981. – 64с.
1148180
  Федоров Г.И. Сила сердца / Г.И. Федоров. – Горький, 1944. – 39с.
1148181
  Бражнин И.Я. Сила сильных / И.Я. Бражнин, Л.М. Никольский. – Л., 1960. – 190с.
1148182
  Биленкин Д.А. Сила сильных / Д.А. Биленкин. – Москва, 1986. – 270с.
1148183
  Иванов Д.И. Сила сильных. / Д.И. Иванов. – М., 1967. – 56с.
1148184
  Клещенко А.Д. Сила слабости / А.Д. Клещенко. – Л, 1966. – 270с.
1148185
  Зегерс А. Сила слабых / А. Зегерс. – Ленинград, 1969. – 144с.
1148186
  Кайдаш С.Н. Сила слабых : Женщины в истории России (XI - XIXвв.) / С.Н. Кайдаш. – М., 1989. – 286с.
1148187
  Зегерс А. Сила слабых. / А. Зегерс. – М., 1967. – 190с.
1148188
   Сила слова. – Москва, 1945. – 42 с.
1148189
   Сила слова. – М., 1953. – 155с.
1148190
  Николаев П.А. Сила слова / П.А. Николаев. – М., 1959. – 62с.
1148191
  Клаус Г. Сила слова / Г. Клаус. – Москва, 1967. – 216с.
1148192
  Кононенко В.І. Сила слова / В.І. Кононенко. – Київ, 1976. – 115с.
1148193
  Цегельников Ю.В. Сила слова і прикладу / Ю.В. Цегельников. – Х., 1973. – 79с.
1148194
  Патра С. Сила слова Оксани Радушинської // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 18 лютого (№ 6). – С. 11


  Українська журналістка, поетеса, письменниця теле- та радіоведуча.
1148195
  Павленко П.А. Сила слова. Рассказы / П.А. Павленко. – Москва, 1947. – 64с.
1148196
  Рябчиков Е.И. Сила смелых / Е.И. Рябчиков. – Москва : Советская Россия, 1960. – 144 с.
1148197
   Сила смеха. – Алма-Ата, 1982. – 239с.
1148198
  Поспелов П.Н. Сила советского патриотизма / П.Н. Поспелов. – Калуга, 1945. – 40 с.
1148199
  Поспелов П.Н. Сила советского патриотизма / П.Н. Поспелов. – Грозный, 1946. – 61с.
1148200
  Поспелов П.Н. Сила советского патриотизма / П.Н. Поспелов. – Ростов -на-Дону, 1946. – 55с.
1148201
   Сила советской демократии. – М., 1945. – 63с.
1148202
   Сила созидающая. – Донецк, 1984. – 96с.
1148203
   Сила сопричастности, 1997. – 70с.
1148204
  Лаухти Г. Сила СССР / Г. Лаухти. – Москва-Ташкент, 1934. – 100с.
1148205
  Конрадова Наталья Сила стиля // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 82-93 : фото, рис.
1148206
  Курило Т. Сила та слабкість українського націоналізму в Києві під час німецької окупації (1941 - 1943) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 115-130. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  У статті автор згадує і ті події, які були пов"язані з професорами Київського університету: О. Оглобліним (його було призначено мером міста), ректором К. Штепою (став редактором газети "Українське слово"), М. Величківським, Н. Полонською-Василенко ...
1148207
  Мигович І.І. Сила творча, інтернаціональна / І.І. Мигович ; [ред. В.П. Густі]. – Ужгород : Інтелігенція України за соціалізм, 2012. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 287-289
1148208
   Сила творческого содружества. – Киев, 1978. – 191с.
1148209
  Рамишвили Г.Я. Сила трения как функция сближения трудящихся твердых тел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Рамишвили Г.Я.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 16л.
1148210
  Ушаков С.А. Сила тяжести и вопросы механики недр земли / С.А. Ушаков, М.С. Красс. – Москва : Недра, 1972. – 157с.
1148211
  Рамберг Х. Сила тяжести и деформации в земной коре. / Х. Рамберг. – М, 1985. – 399с.
1148212
   Сила тяжести и тектоника. – Москва : Мир, 1976. – 504с.
1148213
  Джеффрис Г. Сила тяжести и форма Земли / Г. Джеффрис. – Ленинград, 1938. – 28с.
1148214
  Скотт Джини Грехем Сила ума. Описание пути к успеху в бизнесе = Mind Power.Picture Your Way to Success in Business / Скотт Джини Грехем. – Київ : Внешторгиздат, 1991. – 200с. – ISBN 5-85025-054-9
1148215
   Сила устного слова. – М., 1983. – 160с.
1148216
  Тарасенков А.К. Сила утверждения. / А.К. Тарасенков. – М., 1955. – 420с.
1148217
  Дрейпер Роберт Сила фотоснимка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – октябрь, № 121. – С. 78-83 : фото
1148218
  Федоров В.П. Сила экономики - в свободе / В.П. Федоров. – М., 1990. – 64с.
1148219
  Куценко Я.Г. Сила, здоров"я, краса / Я.Г. Куценко. – 2-е изд. доп. – К., 1965. – 152с.
1148220
  Опенкин Л.А. Сила, не ставшая революцией / Л.А. Опенкин. – М, 1990. – 253с.
1148221
  Карп В.Б. Сила, преображающая Ленинград / В.Б. Карп. – Л., 1947. – 88с.
1148222
   Сила, прреобразующая людей. – Куйбышев, 1964. – 88с.
1148223
  Серова И.И. Сила, сплачивающая воедино. / И.И. Серова. – Минск, 1975. – 262с.
1148224
  Васильев М.В. Сила, что движет мирами (о материи живой и спящей) / М.В. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1978. – 160 с.
1148225
  Гусельников Л.Е. Силаалкены и другие нестабильные соединения с ненасыщенными связями у атома кремния. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.03 / Гусельников Л.Е.; АН СССР. – М, 1980. – 40л.
1148226
  Судак А.Г. Силами молодежи. / А.Г. Судак. – М., 1956. – 56с.
1148227
  Кузнецов В.А. Силами общественности / В.А. Кузнецов. – Петрозаводск, 1962. – 39с.
1148228
   Силами общественности: трудовой коллектив в борьбе за трезвость. – М., 1987. – 77с.
1148229
  Царфис П.Г. Силами природы, разумом врача / П.Г. Царфис. – М., 1989. – 141с.
1148230
  Касаткин И.М. Силантьево детство / И.М. Касаткин. – М., 1937. – 40с.
1148231
  Петров Е. Силата на поезията / Е. Петров. – София, 1961. – 162с.
1148232
  Воронков М.Г. Силатраны / М.Г. Воронков. – Новосибирск, 1978. – 206с.
1148233
  Османьчик Э.Я. Силезия в народной Польше. / Э.Я. Османьчик. – М., 1955. – 235с.
1148234
  Безруч П. Силезские песни / П. Безруч. – М, 1955. – 166с.
1148235
  Безруч П. Силезские песни / П. Безруч. – М, 1958. – 87с.
1148236
  Якимов М.К. Силен, здрав, строен / М.К. Якимов, П.В. Минков. – София, 1978. – 96с.
1148237
  Фуллан М. Сили змін: Вимірювання глибини освітніх реформ = Change forces. Probing the Depths of Educational reform / Пер. з англ. Галина Шиян та Роман Шиян; Майкл Фуллан. – Львів : Літопис, 2000. – 269с. – ISBN 966-7007-38-8
1148238
  Фуллан М. Сили змін: продовження = Change forces the seguel / Пер. з англ. Ігор Савчак; Майкл Фуллан. – Львів : Літопис, 2001. – 162с. – ISBN 966-7007-48-Х
1148239
  Бучинський І.О. Сили п"ятого океану. (Про атмосферні явища) / І.О. Бучинський. – Київ : Знання, 1972. – 44с.
1148240
  Дичко І.О. Сили підземної стихії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 40-43
1148241
  Колесников К.М. Сили спеціального призначення та спеціальні операції в античності : Матеріали для самостійного вивчення / Держ. митна служба України; Академія митної служби України; Костянтин Колесников. – Днепропетровск, 2006. – 72с.
1148242
  Герасимов Анатолій Пилипович Сили стримування у системі воєнної безпеки. Перспективи України / Герасимов Анатолій Пилипович, Бараш Юрій Наумович // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 177-186
1148243
  Душина Силикагель - неорганический катионит / Душина, В.Б. Алесковский. – Ленинград, 1963. – 92с.
1148244
  Гусев Г. Силикагель как средство борьбы с амбарными вредителями : труды научного студенческого общества / Г. Гусев; Фрост А.В. – Москва : Издательство Московского университета, 1948. – 24 с.
1148245
  Неймарк И.Е. Силикагель, его получение, свойства и применение / И.Е. Неймарк, Р.Ю. Шейнфайн. – К., 1973. – 200с.
1148246
   Силикатизация лессовых грунтов. – Ростов-на-Дону, 1985. – 96с.
1148247
  Александров В.Г. Силикатные бактерии / В.Г. Александров. – Москва, 1953. – 116с.
1148248
  Эпельбаум М.Б. Силикатные расплавы с летучими компонентами / М.Б. Эпельбаум. – Москва : Наука, 1980. – 255с.
1148249
   Силикатные системы при высоких давлениях. – Новосибирск, 1983. – 86с.
1148250
  Татаркер Г.Е. Силикаты в советской литературе за 1950 год / Г.Е. Татаркер. – М., 1952. – 236с.
1148251
  Татаркер Г.Е. Силикаты в советской литературе за 1951 год / Г.Е. Татаркер. – М., 1953. – 326с.
1148252
  Стрелов К.К. Силикаты и тугоплавкие оксиды в жидком и стеклообразном состояниях / К.К. Стрелов, П.И. Булер. – Свердловск, 1987. – 80с.
1148253
   Силикаты магматических и постмагматических образований Якутии. – Якутск, 1983. – 105с.
1148254
  Бажант В. Силиконы. / В. Бажант. – М., 1960. – 711с.
1148255
  Гаврилов В.А. Силикотермия марганца / В.А. Гаврилов, М.И. Гасик. – Днепропетровск : Системные технологии, 2001. – 512с. – ISBN 966-7316-50-5
1148256
  Лукевиц Э.Я. Силильный метод синтеза нуклеозидов / Э.Я. Лукевиц, А.Е. Заблоцкая. – Рига, 1985. – 440с.
1148257
  Самсонов Г.В. Силициды / Г.В. Самсонов. – М., 1979. – 271с.
1148258
  Мьюрарка Ш.П. Силициды для СБИС / Ш.П. Мьюрарка. – Москва : Мир, 1986. – 176 с.
1148259
  Самсонов Г.В. Силициды и их использование в технике / Г.В. Самсонов. – К., 1959. – 204с.
1148260
  Гельд П.В. Силициды переходных металлов четвертого периода / П.В. Гельд. – Москва, 1971. – 582 с.
1148261
  Петров Ю.И. Силициды урана как ядерное топливо / Ю.И. Петров. – М., 1984. – 110с.
1148262
  Челидзе Д.Г. Силициты Западной Грузии (Кутаисский, Чиатурский и Чхари-Аджаметский районы). : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Челидзе Д.Г.; АН ГрузССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 18л.
1148263
  Трохимчук А. Силікагелі, хімічно модифіковані тіосечовинними та амінотіофенольними групами, для вилучення та визначення мікрокількостей ртуті / А. Трохимчук, Н. Гудима, Р. Горда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-26. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено та встановлено оптимальні умови вилучення та концентрування мікрокількостей ртуті(ІІ) на поверхні силікагелів, хімічно модифікованих тіосечовинними та амінотіофенольними групами. Показана можливість визначення мікрокількостей ртуті(ІІ) у ...
1148264
   Силікагель з іммобілізованим полііоненом у визначенні аніонних комплексів Au(III) / Л.М. Поліщук, Е.С. Яновська, В.В. Янишпольський, В.А. Тьортих, К.М. Сухий, М.В. Бурмістр // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11
1148265
  Крахмаль Ю.О. Силікаткальцієві легковагі вироби, що отримані прямим твердофазовим синтезом з сировинних матеріалів України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Крахмаль Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1148266
  Сеньковський Ю.М. Силіцити крейди південно-західного схилу Східно-Європейської платформи / Ю.М. Сеньковський. – Київ : Наукова думка, 1973. – 155с.
1148267
  Харлап М. Силлабика и возможности ее воспроизведения в русском переводе // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 4-50
1148268
  Теряєв Д.О. Силлабическое деление слова в концепции гармонии звучания (экспериментально-фонетическое исследование) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 149-157. – ISSN 2075-437X


  3а результатами експериментально-фонетичного дослідження акустичної природи звукового мовлення встановлено силабічний поділ слів російської мови за критеріями гармонії: симетрії, золотого перетину. На основании результатов ...
1148269
  Терентьева Л.Н. Силлогизм как связь терминов и как связь посылок: двойственное системное моделирование // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 107-122. – ISBN 978-966-318-900-0
1148270
  Маркин В.И. Силлогистические теории в сорвеменной логике : спецкурс / В.И. Маркин. – М., 1991. – 95с.
1148271
  Ташев Б. Силни хора / Б. Ташев, 1958. – 139с.
1148272
  Губська В. Силова взаємодія резервуару у формі усіченого конуса і рідини з вільною поверхнею при їх сумісному русі / В. Губська, О. Лимарченко, І. Кудзиновська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-32. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу силової взаємодії, що виникає в системі резервуар-рідина при збудженні руху системи періодичною силою в зоні частот до резонансу, в малому околі резонансу, а також більших за резонансну. Поведінка системи розглядається в рамках ...
1148273
  Кокорев А.А. Силовая "дипломатия" Вашингтона / А.А. Кокорев. – М., 1985. – 256с.
1148274
  Пеганов Ю.А. Силовая гимнастика в комнате. / Ю.А. Пеганов. – М, 1993. – с.
1148275
  Сухоцкий И.В. Силовая подготовка учащихся ПТУ допризывного и призывного возрастов / И.В. Сухоцкий. – Москва : Высшая школа, 1990. – 80 с.
1148276
  Ситник Н.Х. Силовая полупроводниковая техника / Н.Х. Ситник. – Москва : Энергия, 1968. – 320 с.
1148277
   Силовая полупроводниковая техника. – Новосибирск, 1982. – 147 с.
1148278
  Липковский К.А. Силовая электроника - возможности, ожидания, реальность / К.А. Липковский, В.М. Михальский // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац.акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2012. – № 3. – С. 59-60. – ISSN 1607-7970


  The state and features of the power electronics development in Ukraine today are considered.
1148279
   Силовая электроника : примеры и расчеты. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 384 с.
1148280
  Марченко О.І. Силове поле духовності й таланту Георгія Вороного // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 7 (66)
1148281
  Качкан В. Силове поле його душі : До 80-річчя Романа Федоріва // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 12 (794). – С. 119-122. – ISSN 0868-4790
1148282
  Брюховецький В.С. Силове поле критики / В.С. Брюховецький. – К., 1984. – 240с.
1148283
  Сєчіна К.В. Силове поле публіцистики Петра Ребра // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 107-113. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1148284
  Толстов Ю.Г. Силове полупроводниковые выпрямтели, управляемые дросселями насыщения / Ю.Г. Толстов. – М., 1968. – 260с.
1148285
   Силове різання металу по методу токаря-новатора В.Колесова. – Львів, 1955. – 48с.
1148286
  Неліп М.І. Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві : Hавчальний посібник / М.І. Неліп, О.О. Мережко. – Київ : Наукова думка, 1998. – 189с. – ISBN 9660004192
1148287
  Неліп М.І. Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві = Forcible protecnion of human rights : Навчальний посібник / М.І. Неліп, О.О. Мережко. – 2-ге вид. – Київ : Наукова думка, 1999. – 190с. – ISBN 966-00-0506-7
1148288
  Капітоненко М.Г. Силовий фактор у міжнародних відносинах : монографія / М.Г. Капітоненко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 303, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 293-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-607-0
1148289
  Капітоненко М. Силовий фактор у міжнародних вїдносинах: парадигми, теорії, концепції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні підходи в дослідженнях силового фактора в сучасній теорії міжнародних відносин. Критично проаналізовано роботи класиків "силового мислення", позначено важливі методологічні проблеми. На основі аналізу сформульовані головні елементи ...
1148290
  Шадурский Егор Силовики Петербурга готовятся к саммиту : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 58-59 : Фото
1148291
  Годлевський М.С. Силові і несилові засоби в зовнішній політиці адміністрацій Барака Обами : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02, 03, 032 / Годлевський Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 222 арк. – Додатки: арк. 221-222. – Бібліогр.: арк. 186-220
1148292
  Годлевський М.С. Силові і несилові засоби в зовнішній політиці адміністрацій Барака Обами : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Годлевський Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1148293
   Силові кабелі низької та середньої напруги : Конструювання, технологія, якість; підручник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.П. Карпушенко, Л.А. Щебенюк, Ю.О. Антонець, О.А. Науменко. – Харків : Регіон-інформ, 2000. – 376 с. – ISBN 966-7291-20-0
1148294
  Яковенко І. Силові органи проти друкованих // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 жовтня (№ 197/198). – С. 20


  Доки українські журналісти зі своїми російськими колегами мирно дискутують на тему "мови ворожнечі", у Москві вчинили обшук у Бібліотеці української літератури в рамках кримінальної справи про "роздмухування національної ненависті" та вилучили книжки ...
1148295
  Гуцалюк В.Я. Силові перетворювачі електроенергії на основі транзисторних секціонованих структур для технологічних установок. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.12 / Гуцалюк В.Я.; НАН Укр.Ін-т.електродинаміки. – К, 1998. – 17л.
1148296
  Загребельний О.В. Силові способи врегулювання воєнно-політичних конфліктів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 397-408
1148297
  Бучин М.А. Силові структури як суб"єкт адміністративного ресурсу під час виборчих кампаній в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 201-205. – ISSN 0321-0499
1148298
   Силовое поле. – Омск, 1984. – 432с.
1148299
  Перминов И.Г. Силовой гироскопический стабилизатор с комбинированным управлением : Автореф... канд. техн.наук: 05.257 / Перминов И.Г.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1969. – 15л.
1148300
  Кречетов Е.Г. Силовой метод построения печатного монтажа на поле с непрерывной метрикой и его практическая реализация на ЦВМ / Е.Г. Кречетов. – М., 1975. – 20с.
1148301
  Архипова А.П. Силовой расчет рычажных механизмов с помощью ЕС ЭВМ / А.П. Архипова. – Ярославль, 1988. – 52с.
1148302
  Косман Евсей Григорьевич Силовские - подгруппы ограниченной линейной группы над конечным полем характеристики : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.06 / Косман Евсей Григорьевич; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – 116л. – Бібліогр.:л.113-116
1148303
  Кондратьев Анатолий Семенович Силовские 2-подгруппы в конечных простых группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Кондратьев Анатолий Семенович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет ДО 02.23.01 при Ин-те математики. – Новосибирск, 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
1148304
  Сыскин С.А. Силовские 2-подгруппы простых конечных групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Сыскин С.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ученый совет Ин-та матем. по присуждению уч. степеней. – Новосибирск, 1972. – 10л.
1148305
  Микаелян Г.С. Силовские KQ-базы и Q-картеровые поддгруппы бесконечных групп. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Микаелян Г.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1974. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
1148306
  Павлов П.П. Силовские p-подгруппы классических групп над простыми полями характеристики р. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Павлов П.П.; Мин. просвещ. РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 4 с.
1148307
  Косман Е.Г. Силовские Р-подгруппы ограниченной линейной группы над конечным полем характеристики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Косман Е. Г.; МВиССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 12 с.
1148308
  Калужнин Л.А. Силовский р-подгруппы симметрических групп. Полные произведения групп. Обобщение теории Галуа : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Калужнин Л.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – К., 1957. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1148309
  Лещенко Юрій Юрійович Силовська будова індуктивних границь симетричних груп : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лещенко Ю. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 125 л. – Бібліогр.: л.120-125
1148310
  Лещенко Юрій Юрійович Силовська будова індуктивних границь симетричних груп : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лещенко Ю.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1148311
  Веденеев Г.М. Силовые биполярныетранзисторы при работев ключевых режимах / Г.М. Веденеев, А.Н. Зенченко, А.Б. Токарев. – Москва, 1992. – 87 с.
1148312
  Бережной А.А. Силовые здания гидроэлектрических станций и их оборудование / А.А. Бережной. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М.-Л., 1957. – 272с.
1148313
  Бережной А.А. Силовые здания гидроэлектрических станций и их оборудование / А.А. Бережной. – Изд. 3-е, заново перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1964. – 311 с.
1148314
  Вишневский А.И. Силовые ионные и полупроводниковые приборы / А.И. Вишневский, В.С. Руденко, А.П. Платонов. – Москва : Высшая школа, 1975. – 343 с.
1148315
  Ларина Э.Т. Силовые кабели и кабельные линии / Э.Т. Ларина. – Москва, 1984. – 368 с.
1148316
  Ситас Н.И. Силовые магнитные устройства на основе постоянных магнитов / Н.И. Ситас. – Киев, 1979. – 52 с.
1148317
  Асташевская Т.С. Силовые магнитоэлектрические преобразователи автоматичеких приборных устройств летательных аппаратов : Автореф... Канд.техн.наук: / Асташевская Т.С.; Моск.авиац.ин-т. – Москва, 1966. – 17л.
1148318
  Свиденко В.Н. Силовые параметры при упругопластическом контакте / В.Н. Свиденко. – Алма-Ата, 1990. – 253с.
1148319
  Богословский А.С. Силовые полупроводниковые выпрямители / А.С. Богословский. – Москва, 1965. – 208 с.
1148320
   Силовые полупроводниковые преобразователи и их применение в современном автоматизированном производстве. – М., 1964. – 40с.
1148321
   Силовые полупроводниковые преобразователи и электрооборудование для энергосберегающих технологий. – Киев, 1988. – 195 с.
1148322
   Силовые полупроводниковые приборы. – М., 1969. – 172с.
1148323
  Чебовский О.Г. Силовые полупроводниковые приборы / О.Г. Чебовский, Л.Г. Моисеев, Ю.В. Сахаров. – Москва : Энергия, 1975. – 511 с.
1148324
  Евсеев Ю.А. Силовые полупроводниковые приборы / Ю.А. Евсеев, П.Г. Дерменжи. – Москва, 1981. – 472 с.
1148325
  Чебовский О.Г. Силовые полупроводниковые приборы / О.Г. Чебовский, Л.Г. Моисеев, Р.П. Недошивин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 401 с.
1148326
   Силовые полупроводниковые приборы и преобразовательные устройства : Измерение параметров и испытания СПП; Межведомственный тем. сб. науч. тр. – Саранск, 1980. – 101с.
1148327
   Силовые полупроводниковые приборы и преобразовательные устройства : Моделирование процессов в приборах и преобразователях. – Саранск, 1982. – 148 с.
1148328
   Силовые полупроводниковые приборы и установки. – Москва, 1967. – 92 с.
1148329
  Надутый В.П. Силовые характеристики перетяжки жидкости. Численные и асимптотические решения / В.П. Надутый, В.И. Елисеев, В.И. Луценко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 202-215 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1148330
   Силовые электрические машины робототехнических систем. – Новосибирск
Ч.1. – 1991. – 404с.
1148331
   Силовые электронные системы и устройства маломощной преобразовательной техники. – Москва
Ч. 1. – 1990. – 146 с.
1148332
   Силовые электронные системы и устройства маломощной преобразовательной техники : СЭС и УМПТ. – Москва
Ч. 2. – 1990. – 146 с.
1148333
  Букреев С.С. Силовые электронные устройства / С.С. Букреев. – Москва, 1982. – 256 с.
1148334
  Уварова О. Силогістична модель правового обгрунтування: між традицією і реальністю // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 184-192. – ISSN 2227-7153
1148335
   Силой большевистского слова. – М., 1985. – 302с.
1148336
  Возовикова Т. Силой консилиума. Ректоры помогут Минобрнауки диагностировать вузы. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 26 октября (№ 43)


  Российский союз ректоров одобряет метод мониторинга эффективности деятельности учреждений ВПО, подведомственных Минобрнауки, но в то же время настаивает на его постоянном совершенствовании. Свою позицию ректоры закрепили в решении, принятом по итогам ...
1148337
   Силой правды и действия. – К., 1989. – 390с.
1148338
  Воронков М.Г. Силоксановая связь / М.Г. Воронков. – Новосибирск, 1978. – 413с.
1148339
   Силосование картофельной ботвы. – М., 1954. – 24с.
1148340
  Боровиков Н.П. Силосование кормов / Н.П. Боровиков. – Ужгород, 1950. – 48с.
1148341
  Попов А.В. Силосование кормов. / А.В. Попов. – Воронеж, 1951. – 36с.
1148342
  Римша П.И. Силосование фосфорной кислотой : Автореф... канд. хим.наук: / Римша П. И.; АН Лит.ССР, ин-т хим. и хим. технол. – Вильнюс, 1953. – 12л.
1148343
  Крупський І.В. Силою комуністичної правди: До 50-річчя возз"єднання західноукр. земель з Рад. Україною. / І.В. Крупський. – К., 1989. – 43с.
1148344
  Юр`єв В.О. Силует матері / В.О. Юр`єв. – Київ, 1981. – 72с.
1148345
  Моклиця М. Силует романтика на тлі постмодерну, або метафора як поетична проблема // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 91-98. – ISSN 0236-1477
1148346
  Березінський В.К. Силуети : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1970. – 51 с.
1148347
  Моргун Ф.А. Силуети : поезії / Ф.А. Моргун. – Дніпропетровськ : Промінь, 1979. – 96 с.
1148348
  Шумило М.М. Силуети / М.М. Шумило. – К., 1990. – 305 с.
1148349
  Михайленко В.М. Силуети : [оповідання, новели, афоризми] / Валентина Михайленко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 79, [1] с. – ISBN 978-617-7491-03-2
1148350
  Семенченко В.С. Силуети : житейські історії / Віра Семенченко ; [упоряд., вступ. ст.: Р. Кракалія]. – Вид. 2-ге, допов. – Одеса : Астропринт, 2016. – 187, [1] с. – ISBN 978-966-927-157-0
1148351
  Винар Л. Силуети епох. / Л. Винар. – Дрогобич, 1992. – 182,2с.
1148352
  Лейтес А. Силуети заходу / А. Лейтес, 1928. – 162с.
1148353
  Голобородько Я. Силуети інтелектуального лідера (Іван Дніпровський про Миколу Хвильового) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 2-7
1148354
  Гордасевич Г.Л. Силуети поетес / Г.Л. Гордасевич. – К, 1989. – 244с.
1148355
   Силур Подолин. – Киев, 1983. – 224с.
1148356
   Силур Эстонии. – Таллин, 1970. – 344с.
1148357
  Никифорова О.И. Силурийская система и ее подразлеление в СССР : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Никифорова О. И.; АН СССР, Всес. ниуч. иссле. геол. ин-т. – М., 1968. – 51л. – Бібліогр.:с.50
1148358
  Яворский В.И. Силурийские Stromatoporoidea / В.И. Яворский. – Ленинград : Геологический комитет, 1929. – 77-114с. – Отдельный оттиск из XLVIII, № 1 Известий Геологического Комитета
1148359
  Ищенко А.А. Силурийские водоросли Подолии : монография / А.А. Ищенко; Отв. ред. Тесленко Ю.В. – Киев : Наукова думка, 1985. – 114с.
1148360
  Чернышев Б.Б. Силурийские и девонские Tabulata и Heliolitida окраин Кузнецкого угленосного бассейна / Б.Б. Чернышев. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 160с.
1148361
   Силурийские и нижнедевонские отложения острова Долгого. – Свердловск, 1980. – 142с.
1148362
  Мягкова Е.И. Силурийские наутилоидеи Сибирской платформы : Лландоверийские Orthoceratida, Discosorida и Oncoceratida / Е.И. Мягкова; Отв. ред. Журавлева И.Т. – Москва : Наука, 1967. – 56с.
1148363
  Пранскевичус А.А. Силурийские остракоды Южной Прибалтики, их систематика и стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.128 / Пранскевичус А.А. ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
1148364
  Богоявленская О.В. Силурийские строматопороидеи Урала / О.В. Богоявленская; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1973. – 96с.
1148365
  Лелешус В.Л. Силурийские табуляты Таджикистана : монография / В.Л. Лелешус; Отв. ред. Соколов Б.С., АН Таджикской ССР, Институт геологии. – Душанбе : Дониш, 1972. – 86с.
1148366
  Киселев Г.Н. Силурийские цефалоподы большеземельской тундры и севера Урала : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Киселев Г.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 23л.
1148367
  Мельников А.С. Силурийский вулканизм и колчеданное оруденение на восточном склоне Северного Урала : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Мельников А.С.; М-во высш. и сред.образования РСФСР.Казан ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Л-Казань, 1960. – 19л.
1148368
   Силурийско-девонская фауна Подолии : сборник статей. – Ленинград : Ленинградский университет, 1968. – 124с.
1148369
   Силуро-девонский вулканизм Южного Урала. – Уфа, 1975. – 215с.
1148370
  Кузовлева Т.В. Силуэт / Т.В. Кузовлева. – М, 1970. – 96с.
1148371
  Файзуллин Р.А. Силуэт / Р.А. Файзуллин. – Москва, 1988. – 22 с.
1148372
  Яковлев Н.Н. Силуэт Вашингтона / Н.Н. Яковлев. – М, 1983. – 414с.
1148373
  Визгин В.П. Силуэт второй: Ницше как философ жизни // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 5-20. – ISSN 0235-1188
1148374
  Потапов Л.С. Силуэт Минска / Л.С. Потапов. – Минск, 1980. – 143 с.
1148375
  Каверин В.А. Силуэт на стекле / В.А. Каверин. – М. : Московский рабочий, 1988. – 272 с.
1148376
  Ширман Н.Т. Силуэт на экране. / Н.Т. Ширман. – Киев, 1989. – 160с.
1148377
  Визгин В.П. Силуэт первый : Вильгельм Дильтей // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 5. – С. 5-20. – ISSN 0235-1188
1148378
  Визгин В.П. Силуэт третий: Анри Бергсон // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 65-79. – ISSN 0235-1188
1148379
  Луначарский А.В. Силуэты / А.В. Луначарский. – М, 1965. – 543с.
1148380
  Полевой Б.Н. Силуэты : Новеллы / Б.Н. Полевой. – Москва : Советский писатель, 1974. – 431с.
1148381
  Полевой Б.Н. Силуэты : Новеллы / Б.Н. Полевой. – Москва : Советский писатель, 1978. – 496с.
1148382
   Силуэты : очерки, статьи, эссе о русских и советских писателях. – Москва : Правда, 1986. – 640 с.
1148383
  Луначарский А.В. Силуэты : политические портреты / А.В. Луначарский. – Москва, 1991. – 462с.
1148384
  Баранов Н.В. Силуэты блокады / Н.В. Баранов. – Л, 1982. – 176с.
1148385
  Обухов Е.А. Силуэты в золоченых рамах / Е.А. Обухов. – Мурманск, 1990. – 173с.
1148386
  Мустафаев Ф.М. Силуэты времени / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1974. – 174с.
1148387
  СтржижовскийЛ.Ф Силуэты Гамбурга / СтржижовскийЛ.Ф. – М., 1989. – 126с.
1148388
  Симанович Д.Г. Силуэты дней / Д.Г. Симанович. – Минск, 1981. – 86с.
1148389
  Энтелис Л.А. Силуэты композиторов ХХ века / Л.А. Энтелис. – Л, 1971. – 216с.
1148390
  Энтелис Л.А. Силуэты композиторов ХХ века / Л.А. Энтелис. – 2-е изд. – Л, 1975. – 248с.
1148391
   Силуэты Ленинграда. – Л., 1971. – 79с.
1148392
  Александров Ю.Н. Силуэты Москвы / Ю.Н. Александров, К.В. Жуков. – Москва : Моск. рабочий, 1974. – 113 с.
1148393
  Ткачев П.И. Силуэты прошлого / П.И. Ткачев. – Минск, 1983. – 152с.
1148394
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1908-1913. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 1. – 1908. – 371 с.
1148395
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1908-1913. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 2. – 1909. – [6], 200 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Александру Григорьевичу Фомину с искренним приветом и уважением, автор
1148396
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 1906-1910. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Поставщик Его Величества Т-ва скоропечатни А.А. Левенсон]
Вып. 3. – 1910. – 138 с., портр. – Экз. деф.: нет тит. л.


  Вып. 2: изд. 3-е, испр. и доп.; вып. 3: изд. 3-е, испр.; вып. 2-3: изд. т-ва "Мир"
1148397
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 3-е изд., изм.; 1911-1917. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 1 : (с 18 портр.). – 1911. – LX, 265 с., [18] л. портр.
1148398
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 3-е изд., испр. и доп. ; 1911-1917. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Поставщик Его Величества Т-ва скоропечатни А.А. Левенсон]
Вып. 2 : (с 14 портр.). – 1913. – [6], 229 с., [14] л. портр.
1148399
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1908-1913. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Поставщик Его Величества Т-ва скоропечатни А.А. Левенсон]
Вып. 3. – 1913. – [6], 223 с.
1148400
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 4-е изд., испр. и доп. ; 1914-1923. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 1 : (с 18 портр.). – 1914. – LX, 277 с., [18] л. портр. – Экз. № 102407 деф., есть только 2 портр.
1148401
  Филипп Ш.Л. Силуэты улицы / Ш.Л. Филипп. – Харьков, 1925. – 81 с.
1148402
  Субботин В.Е. Силуэты. / В.Е. Субботин. – М., 1973. – 303с.
1148403
  Тарасенко Н.Ф. Силуэты. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1982. – 80с.
1148404
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – Москва : Наука, 1964. – 367 с.
1148405
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1969. – 416 с.
1148406
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – 4-е изд., испр. – Москва : Наука, 1973. – 415с.
1148407
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев. – 5-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 415 с.
1148408
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 446 с.
1148409
  Бараш Ю.С. Силы Ван-дер-Ваальса / Ю.С. Бараш. – Москва : Наука, 1988. – 344 с.
1148410
  Фатхуллин Э.Ф. Силы инерции в задачах прикладной механики / Э.Ф. Фатхуллин. – Казань, 1986. – 52с.
1148411
  Хайкин С.Э. Силы инерции и невесомость / С.Э. Хайкин. – Москва : Наука, 1967. – 312 с.
1148412
  Большанина М.А. Силы инерции. / М.А. Большанина. – Томск, 1959. – 44с.
1148413
  Фарадей М. Силы материи и их взаимоотношения : пер.с англ. / М. Фарадей. – Москва : Гос.антирелигиозиздат, 1940. – 112с.
1148414
  Чистяков Г.Н. Силы мира, демократии и социализма в наступлении. / Г.Н. Чистяков, А.А. Фрейфельд. – М., 1979. – 36с.
1148415
  Тимофеев В.Ф. Силы природы : Энергия и ее превращения / В.Ф. Тимофеев. – Харьков : Путь просвещения, 1923. – 84 с.
1148416
   Силы природы : Статистика // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 28 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1148417
  Лампа А. Силы природы и естественные законы / А. Лампа. – СПб.
2. – 230с.
1148418
  Левина С.С. Силы природы на службе социалистического общества / С.С. Левина. – М, 1955. – 120с.
1148419
  Вальдгард С.Л. Силы природы на службе у человека. / С.Л. Вальдгард. – Москва, 1946. – 52с.
1148420
  Левина С.С. Силы природы на службе человека / С.С. Левина, З.Г. Коркина. – М, 1951. – 104с.
1148421
  Тимофеев В.Ф. Силы природы. Энергия и ее превращения / В.Ф. Тимофеев. – Харьков : Путь просвещения, 1923. – 84 с.
1148422
  Пронин Е.И. Силы разума, или P.S. великой литературы / Е.И. Пронин, Е.Е. Пронина // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 162-176. – ISSN 0869-0499
1148423
   Силы реакции и силы демократии в США. – Л., 1950. – 71с.
1148424
  Лисовский Л.Н. Силы трения / Л.Н. Лисовский, А. Саломонович. – 2-е, испр. – Москва, 1949. – 72 с.
1148425
  Бровар В.Я. Силы тяжести и морфология животного : Автореф... доктора биологич.наук: / Бровар В.Я.; МВО СССР. Московск. химико-технолог. ин-т мясной промыш. – Москва, 1952. – 32 с.
1148426
  Бровар В.Я. Силы тяжести и морфология животных / В.Я. Бровар. – Москва, 1960. – 240с.
1148427
  Белоусов В.В. Силы, меняющие лик Земли / В.В. Белоусов. – Москва, 1952. – 64с.
1148428
  Босов Г.И. Сильбо Гомера и другие / Г.И. Босов. – М., 1976. – 240с.
1148429
  Босов Г.И. Сильбо Гомера и другие / Г.И. Босов. – М., 1985. – 289с.
1148430
  Дюма А.(отец) Сильвандир. / А.(отец) Дюма. – М., 1986. – 461,2с.
1148431
  Дюма А. (батько) Сильвандир. / А. (батько) Дюма. – К., 1991. – 269,2с.
1148432
  Киясов С.Е. Сильвен Марешаль / С.Е. Киясов. – Саратов, 1987. – 128с.
1148433
  Лихоткин Г.А. Сильвен Марешаль и "Завещание Екатерины ІІ" / Г.А. Лихоткин. – Л., 1974. – 96с.
1148434
  Шмелев Н.П. Сильвестр : Роман повести / Н.П. Шмелев. – Москва : Советский писатель, 1992. – 390с.
1148435
  Сінкевич Н. Сильвестр Косов - викладач Києво-Могилянського колегіуму: реконструкція навчальних курсів через призму інтелектуальних інтересів викладача // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 41-50. – ISBN 978-966-2410-77-8
1148436
  Качкан В.А. Сильвестр Лепкий у суспільно-культурній аурі нації // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 313-335. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1148437
   Сильвестр Сильвестрович Гогоцький // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 245. – ISBN 966-613-240-0
1148438
  Федоров-Давыдов Сильвестр Федосиевич Щедрин. 1791-1830 / Федоров-Давыдов. – М.-Л., 1946. – 31с.
1148439
  Михайлова К.В. Сильвестр Феодосиевич Щедрин / К.В. Михайлова. – Л., 1972. – 72с.
1148440
  Михайлова К.В. Сильвестр Феодосиевич Щедрин, 1791-1830 / К.В. Михайлова. – 2-е изд. – Л., 1984. – 72с.
1148441
  Михайлова К.В. Сильвестр Феодосиевич Щедрин. 1791-1830 / К.В. Михайлова. – Изд. 2-е. – Л., 1984. – 72с.
1148442
  Ацаркина Э.Н. Сильвестр Щедрин / Э.Н. Ацаркина. – Москва, 1978. – 207с.
1148443
  Щедрин С.Ф. Сильвестр Щедрин / С.Ф. Щедрин. – Москва, 1980. – 4 с.
1148444
  Яворская Н.В. Сильвестр Щедрин. / Н.В. Яворская. – М., 1931. – 50с.
1148445
  Россош Г.Г. Сильвестрова находка / Г.Г. Россош. – М, 1990. – 125с.
1148446
  Тыновский А.С. Сильвио Берлускони и партия "Национальный альянс" в Италии (1994-2001 гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 65-77. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1148447
  Матвеева М. Сильвио рулит // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 47 (159). – С. 40-41. – ISSN 2075-7093


  Сильвио Берлускони меняет законы под себя, правит страной как султанатом, и абсолютно уверен в том, что более достойного политика итальянцам не найти
1148448
  Синклер Э. Сильвия / Э. Синклер. – Ташкент, 1957. – 439 с.
1148449
  ВенедиктоваТ Сильвия Плат: дщерь капитана Ахава // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 274-295
1148450
  Нерваль Ж. де Сильвия; Октавия; Изида; Аврелия : Пер. с фр. / Жерар де Нерваль [псевд.]; Ред. и вступ. ст. П. Муратова. – Москва : Книгоиздат. К.Ф. Некрасов (Ярославль), 1912. – 269 с.
1148451
   Сильвін у пержанських гранітах Коростенському плутону / О.В. Зінченко, О.В. Андреєв, Д.К. Возняк, О.В. Грущинська // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 25-32. – ISSN 0204-3548


  Сильвін уперше виявлено у пізніх кварц-флоорит-алюмофторидних виокремленнях і прожилках, що кристалізуються на завершальнихстадіях формування рудних метасоматитів у пержанских гранітах (північнна частина Коростенського плутону).
1148452
  Жгенти Д В. Сильна единством : статьи / Д В. Жгенти; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1984. – 303 с.
1148453
  Номіровський Д.А. Сильна збіжність методу Гальоркіна для псевдогіперболічного рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 326-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається аналог методу Гальоркіна для наближеного розв"язання псевдогіперболічного рівняння. Доведена його сильна збіжність.
1148454
  Фіолевський Д. Сильна і незалежна адвокатура потрібна і людині, і владі // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-7.
1148455
  Мопассан Ги де Сильна как смерть : Роман / Мопассан Ги де. – Киев : София, 1991. – 175 с.
1148456
  Мопассан Ги де Сильна как смерть; Наше сердце / Мопассан Ги де. – М., 1990. – 475с.
1148457
  Мопассан Ги де Сильна как смерть? / Мопассан Ги де. – Владивосток, 1991. – 175с.
1148458
  Разин В.П. Сильна любовь / В.П. Разин. – М, 1964. – 39с.
1148459
  Косенкова Т.І. Сильна марковська апроксимація процесів Леві та їх узагальнень в схемі серій // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 86. – С. 108-120. – ISSN 0868-6904


  The notion of strong Markov approximation is introduced. It is proved that the sequence of step processes, associated to a triangular array of i. i. d. random variables, provides strong Markov approximation for a Levy process under the assumptions of ...
1148460
  Локтєв В. Сильна наука-сильна країна // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (24). – С. 46-48. – ISSN 1819-7329


  13 травня 2010 року відбулися річні Загальні збори НАН України, на яких виступив академік-секретар Відділення фізики і астрономіі акад. В.М. Локтєв. Він порушив болючи питання науково-освітньої сфери в Україні.
1148461
  Яремко І.В. Сильна програма в соціології знання Д. Блура // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 151-154. – ISSN 2076-1554
1148462
  Ківалов С. Сильна прокуратура - по-європейськи - вимога часу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 16-23
1148463
  Матвієнко А. Сильна Україна є вигідною і для Росії // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.13-15


  Российско - украинские отношения
1148464
  Мопассан Гі де Сильна, як смерть / Мопассан Гі де. – К., 1957. – 195с.
1148465
  Жук В.В. Сильная аппроксимация периодических функций / В.В. Жук. – Л., 1989. – 296с.
1148466
  Христофоров Д.В. Сильная асимптотика аппроксимаций Паде и интерполяционных многочленов : автореф. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.01 / Христофоров Д.В. ; Математический ин-т им. В. А. Стеклова РАН. – Москва, 2010. – 13 с. – Бібліогр.: 4 назви
1148467
  Ковнацкий А.М. Сильная градиентная неустойчивость тока в полупроводниках и ее связь с упругими колебаниями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковнацкий А.М.; АН СССР. – Л, 1967. – 10л.
1148468
  Гоношилина И.Г. Сильная корпоративная культура вуза : параметры измерения // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 57-61. – ISSN 2073-9702


  Автор предлагает новый подход к измерению корпоративной культуры, позволяющей определить степень конкурентоспособности вуза в современных условиях.
1148469
  Конузин А. Сильная ООН-основа здоровых международных отношений // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 57-67. – ISSN 0130-9625
1148470
  Шерснев М.Л. Сильная размерность отображений и связанная с нейю характеристика разметности метрических пространств : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шерснев М. Л.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1961. – 4л.
1148471
  Абдукаххар С. Сильная рука : [пер. с узб.] / Самиг Абдукаххар. – Ташкент : Ташкент, 1965. – 85 с. – (Новые рассказы)
1148472
  Сименог И.В. Сильная связь / И.В. Сименог. – К, 1968. – 15с.
1148473
  Березко Г.С. Сильнее атома : роман / Г.С. Березко. – Москва : Советский писатель, 1970. – 335 с.
1148474
  Березко Г.С. Сильнее атома : роман / Г.С. Березко. – Москва : Детская литература, 1977. – 318 с.
1148475
  Кайдаш С.Н. Сильнее бедствия земного / С.Н. Кайдаш. – М., 1983. – 207с.
1148476
  Чарупа Ф.Н. Сильнее брони. / Ф.Н. Чарупа. – М., 1976. – 103с.
1148477
  Рашидов Ш.Р. Сильнее бури : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 311 с.
1148478
  Рашидов Ш.Р. Сильнее бури : роман / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент : Изд-во лит. и иск-ва, 1977. – 303 с.
1148479
  Казанцев А.П. Сильнее времени. / А.П. Казанцев. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 368 с.
1148480
   Сильнее всего на свете. – М., 1990. – 206с.
1148481
  Нагибин Ю.М. Сильнее всех иных велений : (Князь Юрка Голицын) / Юрий Нагибин. – Москва : Художественная литература, 1988. – 64 с. – (Роман-газета, ISSN 0131-6044 ; 17 (1095)). – ISSN 0131-6044
1148482
  Ефимов А.В. Сильнее Геркулеса / А.В. Ефимов. – М, 1971. – 143с.
1148483
  Чейз Д.Х. Сильнее денег / Д.Х. Чейз. – Владивосток, 1992. – 250с.
1148484
  Телепнев В.П. Сильнее зилзилэ / В.П. Телепнев, А.И. Герасименко. – К., 1967. – 166с.
1148485
  Дашдамиров А.Ф. Сильнее кровных уз. / А.Ф. Дашдамиров. – М., 1981. – 48с.
1148486
  Д"Аннунцио Г. Сильнее любви / Габриэле Д"Аннунцио ; Пер. с итал. Н.И. Бронштейна. – 3-е изд. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К*. – 104 с. – Переведено под загл.: Коррадо Брандо. - Экз. дефектный, без обл. и тит. стр., описан по каталогу РНБ. – (Универсальная библиотека ; № 48)
1148487
   Сильнее любви. – Волгоград, 1971. – 160с.
1148488
  Николаева А.Г. и Саранкин В.И. Сильнее льдов / А.Г. и Саранкин В.И. Николаева. – М., 1963. – 200с.
1148489
  Овчаренко А.М. Сильнее ненависти / А.М. Овчаренко. – М, 1970. – 432с.
1148490
  Сотников И.В. Сильнее огня / И.В. Сотников. – Уфа, 1959. – 477с.
1148491
   Сильнее океана. – М., 1960. – 80с.
1148492
   Сильнее смерти : рассказы [и стихи]. – Москва : Газета "Красная звезда", 1958. – 32 с. – (Библиотечка "Красная звезда" ; № 7)
1148493
  Грибов Ю.Т. Сильнее смерти / Ю.Т. Грибов. – Кострома, 1961. – 220с.
1148494
  Большаков Л.Н. Сильнее смерти / Л.Н. Большаков. – Оренбург, 1962. – 24с.
1148495
  Старченко Е.А. Сильнее смерти / Е.А. Старченко. – Кишинев, 1962. – 333с.
1148496
  Тарский Ю.С. Сильнее смерти / Ю.С. Тарский. – М., 1963. – 152с.
1148497
  Реновчевич М. Сильнее смерти / М. Реновчевич. – Москва, 1968. – 344 с.
1148498
  Реновчевич М. Сильнее смерти / М. Реновчевич. – М., 1970. – 343с.
1148499
  Куручбеков А. Сильнее смерти / А. Куручбеков. – Фрунзе, 1981. – 128с.
1148500
  Арцыбашев М. Сильнее смерти // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 5. – С. 96-107
1148501
  Ставский В.П. Сильнее смерти. / В.П. Ставский. – 2-е изд. – М., 1932. – 80с.
1148502
  Арцыбашев М.П. Сильнее смерти; Из дневника одного покойника : [рассказы] / М. Арцыбашев. – Москва : Изд. Эпоха ; [Тип. Ф. Вайсберга, В. Гершунина], 1912. – 61 с. – (Белая библиотека ; Кн. 1)


  Содерж.: Ночь; Счастье; Из жизни маленькой женщины; Пропасть; О смерти Чехова; Мужик и барин; В деревне; Один день; На белом снегу; Злодей; Доктор На тит. л. надпись: И. Турчинович
1148503
  Ренар Морис Сильнее смерти; Путешествие на аэрофиксе / Морис Ренар ; пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 62)
1148504
  Глотов В.И. Сильнее страха / В.И. Глотов. – Львов, 1971. – 384с.
1148505
  Томан Н.В. Сильнее страха. / Н.В. Томан. – М., 1970. – 254с.
1148506
  Платонов В.Н. Сильнейшие пловцы мира / В.Н. Платонов, С.Л. Фесенко. – М., 1990. – 302с.
1148507
  Якель Р. Сильний дух Луки Гарматія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 40). – С. 15


  Цими днями виповнюється 150 років з дня народження відомого педагога, етнографа, громадського діяча Луки Гарматія. Кропітку, невтомну працю таких людей, як Лука Гарматій, гідно оцінив колега-вчитель Михайло Ломацький у нарисі "Українське учительство на ...
1148508
  Батрименко О.В. Сильний духом і добрий серцем / О.В. Батрименко, Д.В. Неліпа // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 9-10. – ISSN 0868-8117
1148509
  Шкільняк С. Сильний логічний наслідок в логіках квазіарних предикатів та секвенційні числення для його формалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-70. – (Кібернетика ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відношення сильного логічного наслідку в чистих першопорядкових логіках часткових однозначних квазіарних предикатів. Для цього відношення побудовано секвенційні числення та доведено їх коректність і повноту. Для такої побудови використано ...
1148510
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає : Роман: Про події Корсунь-Шевченківської битви / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 295с.
1148511
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає : Романи / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1975. – 492с.
1148512
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає : Роман: Для ст. шк. віку / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1984. – 264с.
1148513
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає / Ю.Д. Бедзик. – Київ, 1984. – 263с.
1148514
  Коваль Т.Л. Сильний принцип інваріантності для лінійного процесу в гільбертовому просторі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 136-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доводиться сильний принцип інваріантності Штрассена для лінійного процесу X n = oo Е k=0 A k V n-k [подано формулу] в гільбертовому просторі. The Strassen strong invariance principle is proved for the linear process X n = oo Е k=0 A k V n-k in [the ...
1148515
  Корсунський С. Сильний хід Ердогана / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 грудня (№ 219). – С. 3


  Коментує Посол з особливих доручень у справах Туреччини та Кавказу Сергій Корсуньський: "Турки разом з Вільною сирійською армією збираються створити на півночі Сирії буферну зону для біженців".
1148516
  Кулаковська М.Ю. Сильні вітри в районі дніпровських водосховищ / М.Ю. Кулаковська, В.І. Ромушкевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 30-37 : Табл., карти. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1148517
  Адамчук Н.М. Сильні вітри в Українських Карпатах і їх вплив на природні ландшафти гір // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 69-74 : Табл. – (Географія ; Вип. 15)
1148518
  Медведєв Д.М. Сильні духом / Д.М. Медведєв. – Львів, 1952. – 468с.
1148519
  Медведев Д.М. Сильні духом / Д.М. Медведев. – К, 1975. – 456с.
1148520
  Медведєв Д.М. Сильні духом / Д.М. Медведєв. – Донецк, 1990. – 421с.
1148521
  Рудаков В.В. Сильні електричні поля в конденсаторних конструкціях та удосконалення високовольтних силових конденсаторів : Автореф... докт. техн. наук: 05.09.13 / Рудаков В.В.; Харків. держ. політехн. ун-т. – Харків, 1999. – 34л.
1148522
  Ревакович М. Сильні жінки переживають фемінізм // Критика. – Київ, 2012. – Березень, (число 3). – С. 18-20
1148523
  Татарчук О. Сильні зливи на території України на рубежі ХХ-ХХI століть / О. Татарчук, В. Тимофеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 89-93. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджена багаторічна динаміка та просторово-часовий розподіл сильних злив на території України в умовах глобального потепління. Зливові опади найчастіше випадають у період з травня по серпень, максимум їх відмічається у літні місяці (липень). Але в ...
1148524
  Голуб Р.Р. Сильні і слабкі сторони концепції паритету купівельної спроможності при визначенні рівноважного валютного курсу національної грошової одиниці // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 253-258. – ISSN 2221-755X
1148525
  Веремей Людмила Сильні і слабкі якості характеру гетьмана Мазепи // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 224-226
1148526
  Лозицький Всеволод Григорович Сильні магнітні поля в маломасштабних структурах та спалахах на сонці : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук:01.03.03 / Лозицький В.Г.; НАНУ. Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2003. – 28 с. – Бібліогр.: 73 назв.
1148527
  Довганчина Р. Сильні позиції тексту у перекладі художніх творів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 13-17. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються перекладацькі труднощі відтворення заголовків та епіграфів в композиції творів Е.Гемінґвея. Перекладацький аналіз має враховувати функціональне навантаження сильних позицій, оскільки вони вступають в контекстуальні та ...
1148528
  Солтинський В.П. Сильні пшениці на Україні / В.П. Солтинський. – К, 1961. – 52с.
1148529
  Щербань І.М. Сильні снігопади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-22. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто повторюваність сильних снігопадів в окремі роки та місця по регіонах України (з 1966 до 2000 рр.), найхарактерніші синоптичні процеси.
1148530
  Кралюк П. Сильні та одинокі : [роман] / Петро Кралюк ; [вид. рада: В. Баранов та ін. ]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 278, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-605-001-8


  Ключова фігура нової книги — майбутній провідник українського визвольного руху Степан Бандера. Автор намагався показати свого героя в контексті історичних подій, як близьких до нього за часом, так і віддалених століттями, але поєднаних ...
1148531
  Бестерс-Дільгер Сильні та слабкі сторони Європейської хартії регіональніх або міноритарних мов: західноєвропейський досвід // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С.94-99. – ISSN 0027-2833
1148532
  Бондарєв В.І. Сильніше за смерть / В.І. Бондарєв. – Харків, 1970. – 143с.
1148533
  Семенов В.В. Сильно збіжний декомпозиційний аргоритм для операторного включення з сумою двох максимальних монотонних операторів // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 4 (114). – С. 60-67. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1148534
  Войтова Т.А. Сильно збіжний модифікований метод корпелевич для задач рівноважного програмування / Т.А. Войтова, С.В. Денисов, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 10-23. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Запропоновано новий метод розв"язання задачi рiвноважного програмування iз псевдомонотонною бiфункцiєю та заданою апрiорною iнформацiєю у виглядi множини спiльних нерухомих точок скiнченної родини нерозтягуючих операторiв. При певних умовах доведено ...
1148535
  Войтова Т.А. Сильно збіжний модифікований метод корпелевич для задач рівноважного програмування / Т.А. Войтова, С.В. Денисов, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 10-23. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Запропоновано новий метод розв"язання задачi рiвноважного програмування iз псевдомонотонною бiфункцiєю та заданою апрiорною iнформацiєю у виглядi множини спiльних нерухомих точок скiнченної родини нерозтягуючих операторiв. При певних умовах доведено ...
1148536
  Разоренов Л.А. Сильно ионизующие частицы в широких атмосферах ливнях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Разоренов Л.А.; АН СССР.Физ.ин-т. – Москва, 1953. – 8 с.
1148537
  Фистуль В.И. Сильно легированные полупроводники / В.И. Фистуль. – Москва : Наука, 1967. – 416 с.
1148538
  Фистуль В.И. Сильно легированные полупроводники / В.И. Фистуль. – М, 1976. – 416с.
1148539
   Сильно легированные полупроводники в магнитном поле : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Цицишвили Е. Г,; Цицишвили Е. Г. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 12 с.
1148540
  Костишин Е.М. Сильно нерозкладні матричні зображення для одного класу напівгруп / Е.М. Костишин, О.М. Тертична // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 139 : Фізико-математичні науки. – С. 14-17. – ISSN 1996-5931
1148541
  Бороздин Олег Петрович Сильно регенерирующие системы и модели оценки эффективности их функционирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Бороздин Олег Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1148542
  Бороздин О.П. Сильно регенерирующие системы и модели оценки эффективности их функционирования. : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.01.09 / Бороздин О.П.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 133л.
1148543
  Семенов В.В. Сильно сходящийся метод расщепления для системы операторных включений с монотонными операторами // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 22-32. – ISSN 0572-2691
1148544
  Верлань Д.А. Сильно сходящийся модифицированный экстраградиентный метод для вариационных неравенств с нелипшицевыми операторами / Д.А. Верлань, В.В. Семенов, Л.М. Чабак // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2015. – № 4, июль - август. – С. 37-50. – ISSN 0572-2691
1148545
  Топорнин Б.Н. Сильное государство - объективная потребность времени // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – ISSN 0042-8744
1148546
  Нахапетян Борис Сергеевич Сильное перемешивание гиббсовского случайного поля и некоторые его применения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Нахапетян Борис Сергеевич ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1976. – 15 с.
1148547
  Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки та А-повні матричні алгебри : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дудченко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1148548
  Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки та А-повні матричні алгебри : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дудченко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 113л. – Бібліогр. :л.110-113
1148549
  Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки, їх індекси та власні вектори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано характеристичні многочлени сильнозв "язних сагайдаків без петель, число вершин яких не перевершує 4. Для таких сагайдаків встановлено критерії ізоморфізму. Ключові слова: сильно зв"язний сагайдак, переставно незвідна матриця, матриця ...
1148550
  Єфремов С. Сильному Духом // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 56-63. – ISBN 978-966-493-554-5


  Пам"яті Луки Скочковського.
1148551
   Сильноточные импульсные электронные пучки в технологии. – Новосибирск : Наука, 1983. – 168с.
1148552
  Ковальчук Б.М. Сильноточные наносекундные коммутаторы / Б.М. Ковальчук, В.В. Кремнев, Ю.Ф. Поталицын. – Новосибирск : Наука, 1979. – 175 с.
1148553
  Иремашвили Д.В. Сильноточные ускорители электронов на коаксиальных четвертьволновых резонаторах. : Автореф... канд. техн.наук: / Иремашвили Д.В.; Физ.-техн. ин-тут АН СССР. – Л,, 1967. – 21л.
1148554
  Василенко А.Т. Сильноточные циклические ускорители : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.11 / Василенко А.Т.; ОИЯИ. – Дубна, 1975. – 21л.
1148555
  Воробьев А.А. Сильноточный бетатрон и стереобетатрон / А.А. Воробьев, В.А. Москалев. – Москва, 1969. – 104с.
1148556
  Петров В.В. Сильноточный синхротрон Б-3М-инжектор для позитрон-электронного накопителя ВЭПП-2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Петров В.В.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1969. – 15л.
1148557
  Панкратова И.Е. Сильнотранзитивные группы подстановок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Панкратова И.Е.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 7 с.
1148558
  Панкратова Ирина Евгеньевна Сильнотранзитивные группы подстановок : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Панкратова Ирина Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 127л. – Бібліогр.:л.124-127
1148559
   Сильну ікону можна написати лише серцем… // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 7 : фото


  З ініціативи Центру фольклору та етнографії Інституту філології відбулася зустріч з іконописцем М. Скопом, чиї картини експонувалися в Мистецькій залі Інституту. Під час зустрічі зі студентами М. Скоп розповів про український традиційний іконопис, який ...
1148560
  Капралова В.П. Сильные ветры и обледенение проводов Украинских Карпат : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.698 / Капралова В.П. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 22 с.
1148561
  Папырин А.Ф. Сильные взаимодействия и общая теория относительности : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Папырин А.Ф.; МГУ.Физ.ф-т. – Москва, 1975. – 10л.
1148562
  Папырин А.Ф. Сильные взаимодействия и общая теория отностельности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Папырин А.Ф.; МГУ. – М, 1975. – 10л.
1148563
  Кулик В.Т. Сильные гомоморфизмы частичных универсальных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Кулик В.Т.; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 10л.
1148564
  Чернов Ю.К. Сильные движения грунта и количественная оценка сейсмической опасности территорий / Ю.К. Чернов. – Ташкент, 1989. – 295с.
1148565
   Сильные движения при землетрясениях. – Душанбе; Москва, 1988. – 299с.
1148566
  Малявин Владимир Вячеславович Сильные дома и идейная борьба в Китае II-III вв. : Автореф... канд. ст.наук: 07.00.03 / Малявин Владимир Вячеславович; МГУ. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1148567
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – К, 1951. – 472с.
1148568
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Оренбург, 1958. – 480с.
1148569
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Барнаул, 1960. – 484с.
1148570
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Ижевск, 1965. – 440с.
1148571
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – М, 1968. – 559с.
1148572
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Л, 1972. – 469с.
1148573
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – М, 1975. – 471с.
1148574
  Медведев Д.Н. Сильные духом : Роман / Д.Н. Медведев. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 478с.
1148575
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – М, 1985. – 512с.
1148576
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Барнаул, 1985. – 446с.
1148577
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – К, 1988. – 442с.
1148578
   Сильные землетрясения Средней Азии и Казахстана. – Душанбе, 1975. – 217с.
1148579
   Сильные землетрясения. Сильные и ощутимые землетрясения, записанные на территории Таджикистана. (1949-1954 гг.). – Душанбе, 1970. – 28с.
1148580
   Сильные и сверхсильные магнитные поля и их применения : пер. с англ. – Москва : Мир, 1988. – 456 с. – ISBN 5-03-000955-8
1148581
  Веретенников А.Ю. Сильные и слабые решения стохастических уравнений. : Автореф... канд. физ,-мат.наук: 01.01.05 / Веретенников А.Ю.; Механ.-математ. фак-т. – М., 1978. – 13л.
1148582
   Сильные и слабые утверждения в ядерной спектроскопии и теории ядра. – Ленинград : Наука, 1981. – 173с.
1148583
  Есеркепова Т.А. Сильные и ураганные ветры в Джунгарских воротах : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Есеркепова Т.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Геогр. фак. Кафедра метеорологии. – Алма-Ата, 1968. – 10л.
1148584
  Лагутин А.С. Сильные импульсные магнитные поля в физическом эксперименте / А.С. Лагутин, В.И. Ожогин. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 189с.
1148585
  Шевцов И.М. Сильные люди / И.М. Шевцов. – Москва, 1958. – 48с.
1148586
  Старков А.Л. Сильные люди / А.Л. Старков. – М., 1962. – 64с.
1148587
  Кожевников В.М. Сильные люди / В.М. Кожевников. – М., 1963. – 63с.
1148588
  Капица П.Л. Сильные магнитные поля / П.Л. Капица. – М., 1988. – 461с.
1148589
  Бедзик Ю.Д. Сильные мести не жаждут : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Москва : Воениздат, 1971. – 325с.
1148590
  Бедзик Ю.Д. Сильные мести не жаждут : Роман, повести / Ю.Д. Бедзик. – Москва : Воениздат, 1990. – 427с. – ISBN 5-203-00965-1
1148591
  Зайцев Вадим Сильные мира // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 22-23 : фото
1148592
  Дрюон М. Сильные мира сего / М. Дрюон. – Москва, 1965. – 352с.
1148593
  Селигмен Б. Сильные мира сего / Б. Селигмен. – М, 1976. – 454с.
1148594
  Дрюон М. Сильные мира сего : Конец людей: Трилогия / М. Дрюон. – Москва : Политиздат, 1991. – 332с. – ISBN 5-250-01741-Х
1148595
  Дрюон М. Сильные мира сего / М. Дрюон. – Киев, 1993. – 331с.
1148596
  Филиппенко Л.Г. Сильные ударные волны в сплошных телах / Л.Г. Филиппенко. – К, 1992. – 140с.
1148597
  Мясников Э.Н. Сильные экситонные фотопереходы / Э.Н. Мясников. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1981. – 183 с.
1148598
   Сильные, ловкие, смелые. – М., 1964. – 69с.
1148599
  Орлов Б.Г. Сильный ветер / Б.Г. Орлов. – Донецк, 1964. – 47с.
1148600
  Евтеев Л.С. Сильный взрыв на поврехности твердоскальной породы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Евтеев Л.С.; МГУ. – М, 1973. – 34л.
1148601
   Сильный глобальный аттрактор трехмерной системы уравнений Навье-Стокса в неограниченной каналоподобной области / Н.В. Горбань, А.В. Капустян, Е.А. Капустян, О.В. Хоменко // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 67-77. – ISSN 0572-2691
1148602
  Соловьева Татьяна Сильный как смерть и сладкий как любовь // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 11. – С. 38-42. – ISSN 0868-488Х


  80 % населення полюбляє каву
1148603
  Азарова Л.Т. Сильный латышский акцент / Л.Т. Азарова. – Рига, 1974. – 86с.
1148604
  Вакуров И.Д. Сильный характер / И.Д. Вакуров. – Москва, 1961. – 45с.
1148605
   Сильфида. – М., 1988. – 715с.
1148606
  Жуков В.В. Сильфонные терморегулирующие вентили с адсорбционным заподнением термочувствительной системы / В.В. Жуков. – М., 1966. – 23с.
1148607
   Сильченко Митрофан Семенович. – Алма-Ата : Наука, 1987. – 52с. – (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
1148608
  Каттнер Г. Сим удостоверяется... / Г. Каттнер. – Екатеринбург, 1992. – 442с.
1148609
   Симадзаки Тосон. – М., 1957. – 41с.
1148610
  Зархіна С.Е. Симантика інвективних слів у дискредитуючих текстах // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 18-19
1148611
  Заика В.Е. Симбиоз водных животных с водорослями / В.Е. Заика. – Киев : Наукова думка, 1991. – 140 с.
1148612
  Скрябин К.И. Симбиоз и паразитизм в природе : введение в изучение биолог. основ паразитологии / К.И. Скрябин. – Пг. : [б. в.], 1923. – 205, [12] с., [4] л. ил. : ил., портр., схем.
1148613
  Приходько М.А. Симбиоз коллежской и министерсколй систем государственного управления в России в начале ХІХ века. // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 3. – С.3-7


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1148614
  Гельцер Ф.Ю. Симбиоз с микроорганизмами - основа жизни растений / Ф.Ю. Гельцер. – Москва : Изд-во МСХА, 1990. – 134с. – ISBN 5-7230-0037-3
1148615
  Гельцер Ф.Ю. Симбиоз с микроорганизмами - основа жизни растений. / Ф.Ю. Гельцер. – Москва : МСХА, 1990. – 134с.
1148616
   Симбиоз у морских животных. – М, 1989. – 244с.
1148617
  Магру Ж. Симбиоз у орхидей и у картофеля / Ж. Магру. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 140 с. : ил.
1148618
  Макров В. Симбиоз экономической науки и практики реформирования : ( О книге С.Я. Чернавского "Реформы регулируемых отраслей российской энергетики" ) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 114-124. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0042-8736
1148619
  Шивокене Я.С. Симбионтное пищеварение у гидробионтов и насекомых / Я.С. Шивокене. – Вильнюс, 1989. – 221с.
1148620
  Сидоров Н.Г. Симбионты медоносной пчелы. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Сидоров Н.Г.; Казан. гос. вет. ин-т. – Казань, 1968. – 24л.
1148621
  Бошко Елена Георгиевна Симбионты речных раков (Astacus Leptodactylus Eschscholtz, 1823 и Astacus Astacus (Linnaeus, 1758) (водоемов правобережной Украины) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Бошко Елена Георгиевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1986. – 24л.
1148622
   Симбиотическая азотфиксация и пути ее повышения. – Кишинев, 1992. – 149с.
1148623
  Ивасюк Ю.С. Симбиоценозы доминирующих видов молюсков р.Десна и водоемов ее поймы / Ю.С. Ивасюк, Л.В. Низовская // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 181-184. – Бібліогр.: 6 назв
1148624
  Чистов Б.Н. Симбирск в годы гражданской войны. / Б.Н. Чистов. – Ульяновск, 1951. – 75с.
1148625
  Карамышев А.Л. Симбирская гимназия в годы учения В. И. Ленина (70-80 гг. XIXв.) : Автореф... канд. пед.наук: / Карамышев А.Л.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1959. – 16л.
1148626
  Карамышев А.Л. Симбирская гимназия в годы учения В.И.Ленина / А.Л. Карамышев. – Ульяновск, 1958. – 120с.
1148627
   Симбирская губерния в годы гражданской войны. – Ульяновск
2. – 1960. – 464с.
1148628
  Трушкин В.П. Симбирский партизан и писатель П.П.Петров. / В.П. Трушкин. – Иркутск, 1965. – 252с.
1148629
  Пантелєєва І.А. Симбіоз грецької й римської цивілізацій як результат антагоністичної взаємодії античних культур // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 51-55. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
1148630
  Кузьменко Ю. Симбіоз едоського декадансу й європейського модерну в японській естетичній школі Тамбіха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 54-58. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу проаналізувати ґенезу та визначити ідейно-художні засади японського естетизму тамбішюґі на матеріалі автобіографічних і художніх творів його двох основоположних постатей - Танідзакі Джюн"ічіро та Наґаї Кафу. This article ...
1148631
  Гільбух Ю.З. Симбіоз людини і машини / Ю.З. Гільбух. – Київ, 1970. – 48с.
1148632
  Богуш А. Симбіоз педагогіки і юриспруденції. В Одеській юридичній академії скорочують відстань між теорією і практикою // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 25)
1148633
  Процевський О. Симбіоз проектів проти юридичної рівності сторін трудового договору // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1148634
   Симбіоз теорії з практикою // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 5


  "На початку жовтня відбувся семінар «Система вищої дуальної освіти в Німеччині та її досвід в Україні», в якому взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, Вищої дуальної школи Гера-Айзенахт (Німеччина), факультету комп’ютерних ...
1148635
   Симбіотична фіксація атмосферного азоту різними сортами люцерни залежно від агротехнологічних заходів у Південному Степу / Р.А. Вожегова, О.Д. Тищенко, А.В. Тищенко, А.В. Шепель // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 64-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
1148636
  Юришинець В.І. Симбіоценози гідробіонтів як компоненти прісноводних екосистем / В.І. Юришинець ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідробіології. – Київ : Наукова думка, 2013. – 117, [3] с., [4] арк. фотоіл. : іл., табл. – Резюме англ. мовою. – Бібліогр.: с. 107-118. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1282-0
1148637
  Еленкин А А. Симбмоз как идея подвижного равновесия сожительствующих организмов. / А А. Еленкин, . – 12с.
1148638
  Бели А. Симболизмот како поглед на светот / Андреj Бели ; [ превод Билjана Балабанова, Льубомир Груевски ]. – Битола : Артерос, 1997. – 280 с. – (Библиотека "Критичка мисла"). – ISBN 9989-806-04-7
1148639
  Хинкова В. Символ / В. Хинкова. – София, 1969. – 100с.
1148640
  Бессі А. Символ : Роман / А. Бессі. – Київ : Дніпро, 1972. – 276с.
1148641
  Ткаченко О. Символ "Авелевої крові" в інтерпретації українських і зарубіжних письменників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ґенезу символу "Авелева кров" та його інтерпретацію в українській і світовій літературах. Вивчено алегоричне значення цього образу в середньовічній агіографії, бароковому богослов"ї, полеміці, літописанні та поезії, українській літературі ...
1148642
  Хороб С. Символ "жертвопринесення" у драматургії Юліуша Словацького і Лесі Українки // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 5. – С. 2-6.
1148643
  Домилівська Л.В. Символ "Київ" у мовотворчості Ю.Яновського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 36-41


  У статті розглядається проблема розуміння авторської художньої свідомості в контексті аналізу мовних домінант ідіостилю письменника. Зокрема, досліджено мовносимвольний простір ідіостилю Ю. Яновського (на прикладі символу Київ) в аспекті інтерпретації ...
1148644
  Голець О.Я. Символ «начала» в контексті досвіду Безумовного // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – (С.192-198
1148645
  Рудюк А.В. Символ Архангела Михаїла в міській геральдиці України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 114-117. – ISSN 2076-1554
1148646
  Рудюк А.В. Символ Архангела Михаїла в міській геральдиці України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 91-94. – ISSN 2076-1554
1148647
  Пляченко А.Г. Символ боротьби за державу // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 73-82. – ISBN 978-966-927-118-1


  125 - років від дня народження Симона Петлюри, українського державного діяча, одного з організаторів визвольної боротьби українського народу.
1148648
  Рубцов Н.Н. Символ в искусстве и жизни: философские разышления / Н.Н. Рубцов. – М., 1991. – 174с.
1148649
  Слухай Символ в кругу смежных и близкородственных понятий / Слухай, (Молотаева) // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 172-183. – ISBN 966-8906-05-5
1148650
  Быстрова Е.А. Символ в художественном тексте М.Цветаевой // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 6. – С.4-6


  К 110-летию со дня рождения М.И.Цветаевой (1892-1941)
1148651
  Дьяков Б.А. Символ веры / Б.А. Дьяков. – М, 1977. – 320с.
1148652
  Форостина О. Символ віри // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 23-26


  Барак Обама — американський політик, 44-ий президент США, колишній сенатор від штату Іллінойс у конгресі США.
1148653
  Павличко Д. Символ віри : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 35-49. – ISSN 0208-0710
1148654
  Павличко Д.В. Символ віри : [збірка] / Дмитро Павличко. – Київ : Видавництво ім. Соломії Павличко "Основи", 2013. – 207, [1] с. – ISBN 978-966-500-343-4


  У пр. № 1712169 напис : Підпис. 3. XII. 2014. Київ
1148655
  Мірошниченко О. Символ вогню в українській та перській весільній поезії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 360-362


  Дослідницьку увагу присвячено компаративному аналізові символіки стихій, зокрема вогню, в українському та перському весільному наративові.
1148656
  Мадатлі Ейнулла Символ глибокої любові до Батьківщини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 22


  Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні: "Вивчення спадщини Кобзаря в Азербайджані широко розпочалося на початку XX століття".
1148657
   Символ глибокої любові до Батьківщини. Вивчення спадщини Кобзаря в Азербайджані широко розпочалося на початку XX століття // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 53-54
1148658
  Віднянський С.В. Символ демократичних змін у Східній Європі. Вацлав Гавел / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 277-302. – ISBN 978-966-02-5494-7
1148659
  Сюндюков І. Символ державного рицарства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 березня (№ 38/39)


  Герб "Погоня" на теренах Східної Європи та Королівства Руського.
1148660
  Домилівська Л.В. Символ дороги в ідіостилістиці Ю. Яновського та І. Франка: мовноестетична кореляція // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 38-46
1148661
  Книшов Г.В. Символ епохи (до 100-річчя з дня народження академіка М.М. Амосова) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 10-13. – ISSN 0372-6436
1148662
  Ляхоцький В. Символ жертовності // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 168-171


  Домініка Огієнко.
1148663
  Болсуновский К. Символ Змия в "Трипольской Культуре". Мифологический этюд : реферат, приготовленный к чтению во время XIII Археологич. Съезда в Екатеринославе в Августе 1905 г. / К. Болсуновский. – Изд. 2-е. – Киев : Типо-литография Н.А. Гирича, 1905. – 13 с.
1148664
  Болсуновский К.В. Символ Змия в "Трипольской Культуре". Мифологический этюд : реферат, приготовленный к чтению во время XIII Археологич. Съезда в Екатеринославе в Августе 1905 г. / К.В. Болсуновский. – 2-е изд. – Киев : Типо-литография Н.А. Гирича, 1905. – 13 с. – Киев , 15 сентября 1905 года
1148665
  Болсуновский К.В. Символ Змия в "Трипольской Культуре". Мифологический этюд : реферат, приготовленный к чтению во время XIII Археологич. Съезда в Екатеринославе в Августе 1905 г. / К.В. Болсуновский. – Киев : Типо-литография Н.А. Гирича, 1905. – 13 с. – Киев 1-го августа 1905 года
1148666
  Дубровська А.С. Символ золота: інфернальний смисл (за романом В. Винниченка "Поклади золота") // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 118-122. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  У статті зроблена спроба на матеріалі роману В. Винниченка "Поклади золота" проаналізувати інфернальну складову символу золота, залучивши матеріал із міфології, фольклору, релігії, частково філософії. Розкрито особливості використання цього символу як ...
1148667
  Нацвлишвили Павел Акакиевич Символ и его художественная функция в творчестве грузинских классиков : Автореф... д-ра филол.наук: 01.01.08 / Нацвлишвили Павел Акакиевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 38л.
1148668
  Пигулевский В.О. Символ и ирония / В.О. Пигулевский, Л.А. Мирская. – Кишинев, 1990. – 165 с.
1148669
  Переверзева Н.А. Символ и реальность в поздней прозе Л.Н. Толстого // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 66-73. – ISSN 0130-9730
1148670
   Символ императорской Японии // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 8. – С. 59-66.


  Історія кімоно
1148671
  Русначенко А. Символ і його критики // Критика. – Київ, 2010. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 7-8


  Щодо статті американського історика Тимоті Снайдера про Степана Бандеру.
1148672
  Дреєр Й. Символ і теорія життєсвіту: "Трансценденції життєсвіту і подолання їх за посередництва знаків і символів" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 3-25. – ISSN 1563-3713
1148673
  Царева Е.А. Символ как культурообразующий феномен // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 44-49. – ISSN 2073-9702
1148674
  Казакова О.Н. Символ как основа культуры информвционной реальности // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – № 4 (88). – С. 176-182. – ISSN 2073-6118
1148675
  Спирова Э.М. Символ как понятие философской антропологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 91-100. – ISSN 0042-8744
1148676
  Орел Е.В. Символ как проявление бытийно-человеческого начала в искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Орел Е.В.; Уральск.гос.ун-т. – Екатеринбург, 1993. – 19л.
1148677
  Веракса А.Н. Символ как средство познавательной деятельности // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 4. – С. 62-70. – ISSN 0042-8841
1148678
  Костюк М.М. Символ крізь призму суміжних категорій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 130-140. – ISSN 2413-5593
1148679
  Чепелик О. Символ лебедя в поезії Олександра Олеся та французьких і російських символістів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С.278-284. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1148680
  Кулініч О. Символ мудрості та краси // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 189). – С. 3


  Імператраці Мічіко - 82. Вітаємо!
1148681
  Воркунова Н.И. Символ нового мира. Скульптура "Рабочий и колхозница" народного художника СССР В.И. Мухиной / Н.И. Воркунова. – Москва, 1965. – 65с.
1148682
  Левочский С.С. Символ ночи в немецком романтизме // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 86-101. – (Философия ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
1148683
  Гайковський М. Символ падіння та спасіння людства // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2005. – Вип. 16. – С.204-218. – ISSN 0236-4832
1148684
  Галич Г.Ю. Символ печери у Платона та його актуалізація у філософії Ф. Бекона // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 12-14
1148685
  Козырьков В.П. Символ пещеры в философии дома Платона и Пастернака // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 10. – С. 68-83. – ISSN 0235-1188


  В статье раскрывается изменение социокультурного содержания понятия «дом», его противоречивая эволюция от пещеры к современному коммуникационному дому. Цель - онтологически переосмыслить символ пещеры, созданный Платоном. С этой же целью стихи ...
1148686
  Лаврова К. Символ престижа : связь между строительством библиотечных зданий и развитием городов в контексте урбанистики / Клёна Лаврова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 6-8. – ISSN 0869-4915
1148687
  Ян Цюн Символ славы, гармонии, мира : деятельность библиотек КНР во время XXIX Олимпийских игр // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 2-3. – ISSN 1727-4893
1148688
  Павлюк Л. Символ та ідентифікація в політичному дискурсі мас-медіа // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 48-57


  У статті розглянуто сигніфікагттну варіативність і риторичні функції символу в масовій комунікації. Ідентифікаційна роль символу проаналізована в аспектах встановлення кордонів між культурними світами, соціального контролю та ідеологічної консолідації. ...
1148689
  Сніжко В. Символ та символізм // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С.176-180
1148690
  Сторожук А.П. Символ та смисл в філософських дослідженнях // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 69-71
1148691
  Дрешпак В. Символ у контексті соціально-психологічних методів державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 20-28.
1148692
  Бойко О. Символ у міжкультурній комунікації // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 13-22
1148693
  Огаренко Таїсія Символ у соціологічній теорії / Огаренко Таїсія, Скідін Леонід // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.169*182. – ISSN 1563-3713
1148694
  Лозинський О. Символ у структурі політичної ідентифікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.388-400. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1148695
  Рудяков П. Символ української радянської славістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 79-81. – ISSN 0236-1477
1148696
  Альбота С.М. Символ ФАВСТ у "Трагічній історії життя та смерті доктора Фавста" Крістофера Марло // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 6-9
1148697
  Чорнолоз С. Символ Швеції на ім"я Сельма Лагерлеф // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 3. – С. 144-148. – ISSN 0130-321Х
1148698
  Рибчинська З. Символ як "текстова стратегія": поезія Якова Савченка в контексті естетичних пошуків "Музагету" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 276-287. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1148699
  Шекера Я.В. Символ як багатозначний образ у творчості Лі Бо / Я.В. Шекера, К.Г. Мурашевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-55. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність символу як багатозначного образу в китайській поезії, а також специфіку функціонування традиційних і авторських символів у творчості відомого поета доби Тан Лі Бо The nature of symbol as the polysemantic image in the Chinese poetry ...
1148700
  Андрійченко Н. Символ як елемент поетики у М. Гоголя та Е. По // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 345-351. – ISBN 978-966-8847-84-4
1148701
  Демидюк Л. Символ як засіб організації художнього тексту (за романом Шавлюка "Мезозой") // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 49-55. – ISSN 0236-1477
1148702
  Демидюк Л. Символ як засіб організації художнього тексту. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С. 58-70. – ISSN 0042-9422
1148703
  Ніколаєнко В.М. Символ як засіб романтичного способу відображення в конкретно-реалістичному письмі Раїси Іванченко // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 90-95. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1148704
  Кремінська О.О. Символ як спосіб матеріалізації художнього світу у романі Р. Кіплінга "Кім" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 9
1148705
  Терещук Е.И. Символдрама в комбинации с фармакотерапией при лечении панических расстройств // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.53-60
1148706
  Сорочук Л. Символи-обереги в елементах українського костюма як вияв художньої реалізації образного світу (на матеріалах фольклору) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-46. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання, що українське вбрання є однією із найважливіших національних ознак. Подано приклади, де описано символи-обереги народного вбрання на матеріалах українського фольклору. In article the question is covered that the Ukrainian clothes ...
1148707
  Кочубей М. Символи-образи України в творчості художника Юхима Михайліва // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 50-53
1148708
  Демків Б. Символи / Б. Демків. – К, 1968. – 56с.
1148709
  Снігирьова Л. Символи "вода", "вогонь", "вітер", "земля" в українських народних історичних пісня Х ХV - початку ХVІІІ ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 264-272


  В українських народних історичних піснях активно побутують цілі шари художньо-образних кодів, що проявляються у поетичних символах вода, вогонь, вітер, земля. Саме вони стали об’єктом аналізу у даній статті. In the Ukrainian folk historical songs ...
1148710
  Гречило А. Символи адміністративно-територіальних утворень на українських землях під румунською окупацією в 1918-1940- роках // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 250-255. – ISSN 2223-1196
1148711
   Символи Батьківщини. – К, 1986. – 287с.
1148712
  Слободянюк М. Символи Бережан у військовій символіці // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 556-561
1148713
  Однороженко О. Символи волі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 20 (133). – С. 52-53. – ISSN 1996-1561


  Від часів гетьманування Івана Мазепи в символіку закладалися заклики до унезалежнення України.
1148714
  Бабкова Н. Символи гетьманської елекцїї та українсько-російські відносини 60-90-х pp. XVII ст // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 34-39. – ISSN 1998-4634
1148715
  Хилюк Д.В. Символи двоемирия в лирике Ф.К. Сологуба // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 170-177. – ISBN 966-581-590-3
1148716
  Дрешпак В. Символи державної влади і символи державного управління: спільне та відмінне // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 3-10.
1148717
  Дудченко М.М. Символи кольору у структурі назв художніх творів англійської і американської літератури / М.М. Дудченко, А.А. Медвідь // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 42-49. – ISSN 2077-804X


  Стаття присвячена аналізові семантики колірних знаків як складової заголовків художніх творів англ. і амер. літератури. Знання семантики необхідне для розуміння їх ідейної спрямованості і авторського задуму, що є важливим для правильного сприйняття ...
1148718
  Федорук О. Символи мистецького духу подружжя Сіробабів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.20-21. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1148719
  Гречило А. Символи нових незалежних держав // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис / Мін. культури і мистецтв України. – Київ, 1999. – № 1. – С.166-172
1148720
  Гречило А. Символи нових незалежних держав // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.134-141. : Фото. – ISSN 0131-2685


  [Геральдика нових незалежних держав СНД.]
1148721
  Лазер Т.В. Символи природи як основа образної складової концепту смерть малої прози Луїджі Піранделло // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 107-111
1148722
  Шемета Ю. Символи студентського навчання Університету св. Володимира: перо, папір, чорнило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 49-52. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто маловивчену частину повсякдення Інституту казеннокоштних студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834-1858), що має практичне значення. Проаналізовано види і якість паперу, якими користувалися студенти - білий, цупкий, для ...
1148723
  Лук"янець О.О. Символи та знаки в телевізійній рекламі мобільних операторів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 131-138


  У статті розглядаються основні особливості використання символів і знаків у телевізійній рекламі операторів мобільного зв"язку, а також їхній вплив на підсвідомість користувачів. Символи та знаки в телевізійній рекламі мобільних операторів. In the ...
1148724
  Федорук О. Символи творчої віри: Олекса Захарчук // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 193-199. – ISBN 966-8613-25-2
1148725
  Цуркан І. Символи троянди у творчій уяві Олександра Олеся та європейських символістів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 183-191. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1148726
  Безп"ятчук Ж.І. Символи у висвітленні Євромайдану німецькими друкованими ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 56-61. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1148727
  Міщенко І.І. Символи у роботах українських митців 1990–2000-х років // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 240-246
1148728
   Символи України кріз віки - обереги держави та народу // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 39). – С. 12-13
1148729
  Гречило А. Символи українських земель у складі монархій Габсбургів та Романових // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 302-309. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1148730
  Кононенко В. Символи української мови / Віталій Кононенко; Мін-во освіти України; Акад. педагогічних наук України. – Івано-Франківськ : Плай, 1996. – 272с. – ISBN 5-7763-4293-7
1148731
  Толочко Л. Символи української національної культури в образотворчому мистецтві (мак, соняшник, барвінок, тополя) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 166-175. – ISSN 0869-3595
1148732
  Телеуця В.В. Символи фольклору як засіб вербалізації відчуттів // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 253-260


  У статті на матеріалі фольклору ми розглядаємо мовні одиниці (символи) зі значенням кольору та похідні як словесні форми складних мисленнєвих процесів, що включають синестетичні порівняння, трансформують фонові знання комуніката. В статье на ...
1148733
  Ковальчук Г. Символи центру в просторовій побудові календарних обрядів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 93-98. – Бібліогр.: С. 98
1148734
  Хавкіна Л.М. Символи як універсальний засіб кодування рекламної ідеї: міфологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 100-105


  Стаття присвячена дослідженню символізації як універсальної категорії рекламного креативу, визначенню основних типів і функціональних різновидів символів у сучасній українській рекламі. The article is devoted to study of symbolisation as a universal ...
1148735
  Бычков В.В. Символизация в искусстве как эстетический принцип // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 81-90. – ISSN 0042-8744
1148736
  Уваров Л.В. Символизация в познании / Л.В. Уваров. – Минск, 1971. – 128с.
1148737
  Белый А. Символизм : кн.ст. / А. Белый, 1910
1148738
  Рабинович В.Л. Символизм в западной алхимии и традиция Ибн-Рушла / В.Л. Рабинович. – Москва, 1971. – 27с.
1148739
  Момотов В.В. Символизм в средневековом праве как первоначальный этап формирования права // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.14-20
1148740
  Исупов К.Г. Символизм в трех измерениях // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 151-166. – ISBN 966-72-77-79-8
1148741
  Столяров-Суханов М.Н. Символизм и Леонид Андреев, как его представитель / Ст.-Суханов. – Киев : Тип. Петра Барского, 1903. – 26 с.
1148742
  Белый А. Символизм как миропонимание / А. Белый. – Москва : Республика, 1994. – 528с. – (Мыслители XX века). – ISBN 5-250-02224-3
1148743
  Газов-Гинзбург Символизм прасемитской флексии. О безусловной мотивированности знака / Газов-Гинзбург. – М., 1974. – 122с.
1148744
  Михельсон О.К. Символизм религиозных традиций Востока в глубинной психологии К.Г. Юнга // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 19-25. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1995-0055
1148745
  Шевченко В.В. Символизм физики // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 58-70. – ISSN 0236-2007
1148746
  Дампилова Л.С. Символика "черных всадников" в шаманских песнопениях бурят // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 117-123. – ISSN 0869-5415
1148747
  Бойко О. Символика белого цвета в романе А.М. Ремизова "Пруд" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 193-197. – ISBN 978-617-689-129-1
1148748
  Хрулев В.И. Символика в прозе Леонида Леонова / В.И. Хрулев. – Уфа, 1992. – 86 с.
1148749
  Шама И.Н. Символика в характерологическом контексте: оригинал и перевод (на материале новеллы В. Ирвинга "Rip Van Wiinkle") // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 214-219. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1148750
  Новикова М.А. Символика в художественном тексте : (на материале "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Н.В.Гоголя и их английских переводов): Учеб. пособ. для студ. / М.А. Новикова, И.Н. Шама; МОУ. Ин-т содерж. и методов обучения; Запорож.ГУ; Симфероп.ГУ. – Запорожье : Верже, 1996. – 173с. – ISBN 5-7763-2669-9
1148751
  Лиденкова О.А. Символика города в английской и белорусской литературной баладе // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 60-63. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1148752
  Шама И.Н. Символика границы в топографии завязки романа С. Кинга "The Tommyknockers" в оригинале и переводе // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 219-222. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1148753
  Чумакова Т.В. Символика животных в христианской культуре // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 3 (май-июнь). – С. 93-104. – ISSN 0236-2007
1148754
   Символика и традиции в деятельности вузовских музеев : (очерки о деятельности музеев истории высших учебных заведений г. Харькова) / Под общ. ред. В.И. Астаховой; Главное управление образования и науки Харьковской областной гос администрации. Ассоциация вузовских музеев Харькова. Харьковский гуманитарный ун-т " Народная украинская академия". – Харьков : НУА, 2008. – 72с. – ISBN 978-966-8558-78-8
1148755
  Ван Е. Символика красного цвета в русском языке // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во " Спутник+". – Москва, 2013. – № 2 (65). – С. 39-43. – ISSN 1684-2618


  Книга является литературоведческим исследованием последних лет жизни великого русского поэта М.Ю.Лермонтова, его писательского и живописного творчества. В ней изложена ретроспектива гибели гения, строго основанная на документальных источниках. Версию ...
1148756
   Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. – М, 1980. – 208с.
1148757
  Кривонос В.Ш. Символика места во втором томе "Мертвых душ" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 34-41. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 2). – ISSN 0321-1711
1148758
  Веденська В.Т. Символика орнаментальних мотивів у декорі давньоруських храмів Києва Х - ХІІ ст. // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.57-63. – ISBN 966-7671-23-2
1148759
  Чудова Т.И. Символика пищи в контексте свадебной обрядности коми (зырян) // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2011. – № 3 (47). – С. 128-134. – ISSN 1563-0102
1148760
  Белогорская Л.В. Символика романа А. Грина "Блистающий мир" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 1 (43). – С. 16-21
1148761
  Белогорская Л.В. Символика романа А. Грина "Блистающий мир" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 1. – С. 16-27
1148762
  Снитко Е.С. Символика русской и китайской сказки: этнолингвистический аспект // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 184-191. – ISBN 966-8906-05-5
1148763
  Седова О.В. Символика цвета в буддизме // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 146-157. – ISSN 0042-8779


  Каждый из пяти священных цветов буддизма соотносится с первоэлементами-стихиями: красный - огонь, желтый - земля, синий - вода, зеленый - воздух. Белый же, как синтез всех цветов, заключает в себе возможность проявиться всем элементам.
1148764
  Татарин С.М. Символика цвета в лирике Сергея Есенина // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2010. – № 6. – С. 26-38
1148765
  Петров А.М. Символика цветообозначений в русских духовных стихах // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 25-35. – ISSN 0130-9730
1148766
  Вартанов Ю.П. Символика чисел в Библии. / Ю.П. Вартанов, А.М. Волженская. – Санкт-Петербург, 1992. – 14с.
1148767
  Болсуновский К.В. Символика эпохи неолита, с таблицей рисунков / К.В. Болсуновский. – Киев : Типо-литография "Прогресс", 1908. – 15 с.
1148768
  Кириллова О.А. Символистский кинотекст Александра Блока // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 73-77. – ISSN 2073-9702


  Творчість (символістська) і жизнетворчество (декадентське) Олександра Блока в радянському/російському кінематографі утворює єдиний кінотекст, цілісний і розгалужений. Про зверненнях до блоковскім темам в кіно - лекція Ольги Кирилової. Творчество ...
1148769
  Пискунова С.И. Символистский роман: Между мимесисом и аллегорией // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 3-16. – ISSN 0130-9730
1148770
  Войшвилло Е.К. Символическая логика / Е.К. Войшвилло. – Москва, 1989. – 149с.
1148771
  Беркли Э. Символическая логика и разумные машины / Э. Беркли. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 260с.
1148772
  Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С.90-105. – ISSN 0321-2017
1148773
  Пионтек Б. Символическая функция польских и русских идеологем как проблема сопоставительного анализа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 66-75. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1148774
  Бабайцев А.В. Символические "портреты" современной российской политики // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 32-41. – ISSN 0132-1625
1148775
  Аблямитова Л. Символические аспекты национального крымскотатарского костюма в свадебном обряде // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-31. – ISSN 0130-6936
1148776
  Аблямитова Лейла Символические аспекты национального крымскотатарского костюма в свадебном обряде // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1148777
  Гомбрих Э. Символические образы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – С.139-148. – ISSN 0042-8744
1148778
  Бабко Валерий Алекссевич Символические образы в идейно=художественной системе стихотворений поэтов русского романтизма (В.А.Жуковского, Е.А.Баратынского) : Автореф... канд. филолнаук: 10.01.10 / Бабко Валерий Алекссевич; Тбилисск. гос. пед. ин-т им А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1979. – 26л. – Бібліогр.:с.18-19
1148779
  Прожогина И.М. Символические свойства гласных русского языка с точки зрения студентов-китайцев // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 244-253


  В статье излагаются и анализируются результаты эксперимента по выявлению символических свойств русских гласных по аксиологической шкале среди китайских студентов, изучающих русский язык. Выяснилось, что студенты базового и продвинутого уровней владения ...
1148780
  Горбовская С.Г. Символический "пейзаж души" в поэзии П. Верлена // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 10-17. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1148781
  Климов В.Ф. Символический метод расчета цепей переменного тока / В.Ф. Климов. – Москва, 1967. – 92 с.
1148782
  Столярова И.В. Символический смысл заголовка в прозаическом дискурсе (Т. Толстая "Легкие миры") // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 52-55. – ISSN 2307-4558
1148783
  Караменов Н. Символический смысл растений в поэзии Фредерико Гарсиа Лорки // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 2. – С. 37-40.
1148784
  Яковлева О.В. Символическое значение зерна в контексте украинского и русского свадебного обряда // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 57-60. – ISSN 2307-4558
1148785
  Мисюров Д.А. Символическое моделирование в России : трансформации " имперско-советско-президентской" модели // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 3 (111). – С.125-135. – ISSN 0321-2017
1148786
  Романенко В.А. Символическое пространство романа А.С. Грина "Золотая цепь" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (12). – С. 151-162. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1148787
  Ружицкий И.В. Символическое употребление слова в произведениях Ф.М. Достоевского // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 : Грамматика. – С. 58-63. – ISSN 1811-1629
1148788
  Бритвин Д. Символізація і десимволізація у лінгвопроетиці маргінальності (на матеріалі французької прози ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-42. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Робиться спроба доведення художньої продуктивності застосування лінгвопоетичних засобів символізації та десимволізації у зображенні маргінальності у французьких романах ХХ століття. The article tries to prove the productivity of implementing poe tical ...
1148789
  Кошелюк О.В. Символізація містичного: психоаналітична інтерпретація оніричного тексту // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 36-42. – Бібліогр.: Літ. : С. 42; 10 назв
1148790
  Андросова Д.В. Символізація оперного симфонізму у фортепіанних сонатах Р. Вагнера // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 106-110. – ISSN 2312-4679
1148791
  Дьяченко А.С. Символізація смерті в контексті культурогенезу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 142-144
1148792
  Костюк М.М. Символізація теми мистецтва та творчості в поезії французьких символістів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 197-203


  Досліджуються лінгвістичні особливості символів та образів, які реалізують тему творчості та мистецтва в поетичних текстах французьких символістів кінця XIX - першої половини XX ст. Виявлені традиційні та індивідуально-авторські значення символів та ...
1148793
  Крючков Г.Г. Символізація фонографічного письма // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 225-230


  Статтю присвячено використанню та взаємодії графічних засобів, літерних і нелітерних комплексів, які виконують різні функції, наприклад символів, і які використовуються у фонографічному письмі. Статья посвящена использованию и взаимодействию ...
1148794
  Щербина Ю.С. Символізація цінностей у побудові політичної реклами // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 161-163
1148795
  Бур"ян О. Символізм // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 144-150. – ISSN 0130-321Х


  Символізм. значення та характерні риси течії
1148796
  Костенко К.С. Символізм в архітектурі Антоніо Гауді // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 80-83
1148797
  Вернослова А.В. Символізм в естетиці Тибету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 272-273. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1148798
  Стоян С.П. Символізм візуального образу в філософських концепціях Е. Кассірера та С. Лангер: культурний контекст // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 52-55


  У статті здійснюється аналіз філософсько-культурологічних концепцій Е. Кассірера та С. Лангер у контексті образотворчого символізму. У ХХ ст. спостерігається активізація уваги до питання символічної основи людської культури. Погляди Кассірера постають ...
1148799
  Болгова Т. Символізм зоонімів із значенням "кінь" у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 26-29. – ISBN 966-581-295-5
1148800
  Гатальська С.М. Символізм і проблема візуалізації культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Ця стаття присвячена дослідженню символізму як явища культури.
1148801
  Носенок Б.Е. Символізм музичної фрази Вентейля в романі "На сванову сторону" М. Пруста // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 106-109
1148802
  Стоян С.П. Символізм образотворчого мистецтва первісності як резервуар кодів європейської культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 117-119
1148803
  Єрмоленко Л.Ю. Символізм піктографічних та ідеографічних написань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-6. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Досліджується питання структури символізму та його ролі в розвитку суспільної свідомості. Символи розглядаються як елементарні піктографічні й ідеографічні зображення (предметні або схематизовані) та як елементи свідомих і несвідомих структур людської ...
1148804
  Крючков Г.Г. Символізм піктографічних та ідеографічних написань / Г.Г. Крючков, Л.Ю. Єрмоленко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 104-109. – ISBN 966-581-295-5
1148805
  Петрик В.В. Символізм подвійності в мистецтві і символічній філософії // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 90-98
1148806
  Привалова С. Символізм поезії Богдана-Ігоря Антонича // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 8-11


  У статті порушується проблема застосування образної символіки у поезії Б.-І. Антонича, а саме: образу сонця, неба, місяця, зорі, кола, землі
1148807
  Любченко О. Символізм православної свідомості: психологічний аспект // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.97-102
1148808
  Зіневич В.В. Символізм світу речей у "Великому Гетсбі" Ф.С. Фіцжеральда та "Старшому боярині" Т. Осьмачки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 180-189. – ISBN 966-581-388-9
1148809
  Яценко Т. Символізм у світовій художній літературі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 41-45
1148810
  Яценко Т. Символізм у світовій художній літературі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 1 : Символізм у поезії та живописі. – С. 6-10
1148811
  Толкачова Н.Є. Символізм у середньовічному руському праві як засіб об"єктивізації звичаєво-правових інститутів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 5-13. – (Правознавство ; Вип. 365)
1148812
  Полікарпов В.С. Символізм у фізиці / В.С. Полікарпов. – Х, 1974. – 156с.
1148813
  Артемчук О. Символізм явищ і речей як спосіб репрезентації національного культурного коду у творчості сучасної китайської письменниці Сюй Сяобінь (на матеріалі оповідання "М"янмарський нефрит") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 46-49. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено спробу з"ясувати особливості використання різноманітних засобів вираження національного культурного коду у творчості сучасної китайської письменниці Сюй Сяобінь на матеріалі оповідання "М"янмарський нефрит". Розглядаються такі засоби, ...
1148814
  Василенко Ю.В. Символізм як "конкретна метафізика" у філософії П.Флоренського : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Василенко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1148815
  Василенко Ю.В. Символізм як "конкретна метафізика" у філософії П.Флоренського : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Василенко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 224 арк. – Бібліогр.: арк. 194-224
1148816
  Стоян С.П. Символізм як феномен європейського образотворчого мистецтва: культурний контекст : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Стоян Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 46 назв
1148817
  Стоян С.П. Символізм як феномен європейського образотворчого мистецтва: культурний контекст : дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Стоян Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 416 арк. – Бібліогр.: арк. 374-416
1148818
  Стоян С.П. Символізм як художній напрям: філософсько-культурологічний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 153-155
1148819
  Булах М.Б. Символізований перифраз в українських медіа як вияв культурної свідомості соціуму: Софія Київська // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 62-72. – ISSN 2311-2697
1148820
  Ткачук В. Символіка антимінсу як дару у православній церкві XVII-XVIII ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 10-18. – ISSN 1998-4634
1148821
  Супрун О. Символіка Богородиці і поетика бароко // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 438-444. – ISBN 966-76-31-01-Х
1148822
  Матушек Олена Юріївна Символіка Богородиці у метатексті барокової літератури : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.01 / Матушек Олена Юріївна; Харків. держ. ун-тет. – Харків, 1999. – 19л.
1148823
  Орличенко О.В. Символіка в іспанському та українському текстах Біблії / О.В. Орличенко, Л.С. Остаперко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 369-375


  Стаття фокусує увагу на багатстві символіки кольору в перекладах Біблії (невичерпного джерела багатьох фразеологізмів та афоризмів) – іспанською та українською мовами. Статья фокусирует внимание на богатстве символики цвета в переводах Библии ...
1148824
  Овчаренко А.Г. Символіка в картині Сальвадора Далі "Постійність пам"яті" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 170-172. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1148825
  Кравченко-Дзондза Символіка в образній системі західноукраїнської прози // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 113-120. – ISSN 2411-4758


  У статті розглядається символіка в її конструктивних взаємозв’язках і смислотворчих функціях у межах образної системи. Дослідження символіки є одним із провідних завдань сучасної лінгвопоетики. Виявлено риси символіки західноукраїнських ...
1148826
  Квак А.І. Символіка вогню і води в українському фольклорі та творчості Т.Г. Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 3. – С. 116-121. – (Серія "Філологічні науки")
1148827
  Телеуця В. Символіка гарбуза у контексті весільного обряду Подунав"я // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 272-277.


  Символіка гарбуза в контексті весільного обряду Подунав"я. Стаття присвячена аналізу одного з аспектів символіки як складової весільного і комплексу Подунав "я. Аналізується образ-символ гарбуза в контексті і регіональної семантики. ...
1148828
  Троцан Д. Символіка дороги в традиційних українських обрядах народження та хрестин / Дарина Троцан // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 118-125


  У статті розглядаються звичаї та вірування, пов"язані з дорогою в сімейній обрядовості українців на прикладітрадиційних обрядів народження та хрестин. Досліджується символіка дороги та пов"язані з нею уявлення про долю людини. В статье рассматриваются ...
1148829
  Грицюк О. Символіка жіночого волосся в традиційних віруваннях та обрядах українців / О. Грицюк, І. Ігнатенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 23-29. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається трансформація символіки жіночого волосся крізь призму змін релігійних та суспільних систем на прикладі відомого весільного обряду розплітання коси та одягання нареченій головного убору. В статье рассматривается трансформация ...
1148830
  Гуцул Л.І. Символіка жовтого кольору в малій прозі В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 173-177. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1148831
  Стопнюк Л. Символіка жовтого кольору у романі В. Барки "Жовтий князь" // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 116-117
1148832
  Лихачова О.А. Символіка загальних назв у новелі Гр.Тютюнника "Три зозулі с поклоном" // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 97-101
1148833
  Тупчієнко Микола Символіка залізних виробів у захисних обрядах від грози в традиційній культурі українців // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 13-21. – ISSN 0130-6936
1148834
  Чмир М.В. Символіка збройних сил України 1917-1920 рр. : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец. 07.00.06 / Микола Васильович Чмир; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.:13 назв
1148835
  Чмир Микола Васильович Символіка збройних сил України 1917 - 1920 рр. : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06 / Чмир М.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 255 л. + Додатки: л.224-255. – Бібліогр.: л.200-223
1148836
  Кушнір І. Символіка землі в руслі натюризму К. Лемоньє (роман "У свіжому серці лісу") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 244-253. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
1148837
  Троцан Д. Символіка зустрічі в традиційних уявленнях українців // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 314-316. – ISBN 978-966-623-745-6
1148838
  Марчук Г. Символіка імені та безіменності в образній структурі сатиричного тексту Стефана Коваліва // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 119-124. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1148839
  Шама І.М. Символіка імені: труднощі перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1148840
  Шама І.М. Символіка імені: труднощі перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 492-495. – ISBN 966-7890-03-1
1148841
   Символіка інтер"єрних елементів в українському народному житлі: вікна, поріг, двері / В.С. Єгорова, О.Р. Живиця, О.Р. Сізова, І.О. Ведмеденко // Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепр, 2017. – Вып. 99. – С. 65-70. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). – ISSN 2415-7031
1148842
  Марчак Т.А. Символіка й таємничість "Блакитного роману" Гната Михайличенка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 83-87. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1148843
  Гуляк А. Символіка керамічного виробу в аспекті синтезу мистецтв (на матеріалі сучасної української поезії) / А. Гуляк, Н. Науменко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 232-240. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1148844
  Малієнко А. Символіка кольорів у творчості М.В. Гоголя та ії порівняння із тлумаченням кольорів в українській народній традиції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 175-179
1148845
  Гуменюк І. Символіка кольоропозначень у складі фразеологічних одиниць для вираження концепту емоцій // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 30-35. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1148846
  Федосій О.О. Символіка кольору в новелістиці Людмили Тарнашинської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 394-400. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розкривається специфіка основи аналізу новелістичного доробку Людмили Тарнашинської, висвітлені особливості новітнього символотворення, зокрема у царині кольористики, яка є одним із концептуальних способів показу внутрішнього світу персонажа ...
1148847
  Огуй О.Д. Символіка кольору дорогоцінних каменів у середньовічній Західній Європі (на матеріалі літературних пам"яток) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 70-76. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1148848
  Науменко Н.В. Символіка кольору у повісті "Сорочинський ярмарок" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 200-204


  На основі образної структури повісті Миколи Гоголя "Сорочинський ярмарок" (1831) простежено функції колірної символіки, зокрема її значення для розуміння особливостей світогляду автора, осмислення ним традиційних українських культурних концептів
1148849
  Пазюк Н.В. Символіка кольору у поезії Миколи Вороного // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 120-124. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
1148850
  Заболотська О. Символіка контакта у романі Г. Маркеса "Сто років самотності" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 92-98
1148851
  Гайдук С.Є. Символіка коня у європейському романтизмі (до характеристики романтичного бестіарію) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 137-145. – ISBN 966-72-77-79-8
1148852
  Савосько А.А. Символіка лабіринту у творчості Я. Коменського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 216-218
1148853
  Сова А. Символіка лівівського пластового куреня "Лісові чорти" / А. Сова, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 30-34. – ISSN 1811-542X
1148854
  Павленко І.Я. Символіка ліричної пісні в записах Павла Чубинського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 75-89
1148855
  Завадська В. Символіка ложки у міфологічному світогляді слов"ян // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 105-120


  Ложка належить до тих предметів, що мають символічне й побутове використання, відповідно – й два семантичні плани: профанний та сакральний. Численний фольклорний та етнографічний матеріал демонструє зв"язок ложки з певною особою та використання її у ...
1148856
  Сузнель А. де Символіка людського тіла / Пер.с фр. З.П.Борисюк; Аннік де Сузнель. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 566с. – ISBN 966-7767-61-2


  Поєднання новітнього і арзаїчного підходів до осмислення людини.
1148857
  Малієнко А. Символіка малої прози Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 142-148
1148858
  Босик З.О. Символіка меду в контексті українського весілля // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-59. – ISSN 2226-3209


  У статті здійснено аналіз символіки меду, конкретизовано її зв’язок з ритуальною семіотичністю на ґрунті лімінальної магічно-ритуальної концепції архетипів у контексті українського весілля.
1148859
  Протченко О. Символіка мікрообразів у трилогії Ба Цзіня "Кохання" / О. Протченко, Н. Ісаєва // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 324-332


  У статті висвітлено особливості творення і функціонування мікрообразів у трилогії китайського письменника Ба Цзіня (1904-2005) “Кохання”. В статье рассматриваются особенности образования и функционирования микрообразов в трилогии китайского писателя ...
1148860
  Панченко Володимир Символіка містечок Буковини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 16-18
1148861
  Горбатенко С.О. Символіка назв дерев у збірці Василя Стуса "Зимові дерева" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 293-298. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
1148862
  Винник К.В. Символіка назв повістей Б. Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами" / К.В. Винник, В.М. Ніколаєнко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 31-34. – (Філологічні науки ; № 1)
1148863
  Науменко Н.В. Символіка народних свят у ліриці Віктора Вовка : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С.315-319
1148864
  Жайворонок В.В. Символіка народного та авторського (крилатого) слова й виразу // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 138-147. – Бібліогр. в приміт. (17 назв). – ISSN 0027-2833
1148865
  Чмир М. Символіка нарукавних знаків збройних сил ЗУНР-ЗОУНР 1918-1919 рр. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 308-328
1148866
  Рудницька А. Символіка нескінченності: аломотивна парадигма фольклорного інтертексту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 130-137


  Дослідження ґрунтується на дослідженні процесів семіозису, властивих фольклорному тексту. Смисловий синкретизм розглянуто на прикладі символу нескінченності, з яким пов’язані смисли першоматерії; плодючості; початку й кінця усього сущого на Землі; ...
1148867
  Качалов О. Символіка німецької календарної обрядовості в українській етнокультурі (середина XVIII - початок ХХ ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 6 (90). – С. 58-60. – ISSN 1728-9343
1148868
  Дем"янова Н. Символіка образів в українському живописі (на прикладі теоморфних, антропоморфних і ззморфних зображень) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 152-155. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1148869
  Циховська Е.Д. Символіка образів поезії Леопольда Стаффа // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 92-98. – ISBN 978-966-188-046-6
1148870
  Цепкало Т. Символіка образу місяця в поезії Івана Драча // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 176-183. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1148871
  Кучерук О. Символіка Організації українських націоналістів // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-27. – ISSN 1811-542X
1148872
  Нікішенко Ю.І. Символіка орнаментальних комплексів // Софія : Культурологічний журнал / Інститут гуманітарних досліджень. – Київ, 2005. – № 4. – С.76-91
1148873
  Хорунжа Г. Символіка орнаментального оздоблення світських архітектурних пам"яток Львова другої половини XVI- першої половини XVII ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 912-918. – ISSN 1028-5091
1148874
  Ковтун Т.В. Символіка першоелементів буття та її відображення в казковому дискурсі східних слов"ян // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 82-86. – ISBN 966-581-373-0
1148875
  Панченко Володимир Символіка повітових міст Буковини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 22-24
1148876
  Ткаченко О. Символіка поеми І. Франка "Смерть Каїна" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-27. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Досліджується символіка поеми І. Франка "Смерть Каїна". Проаналізовано основні символи: Каїн, рай, сад, яблуко, серце, гора, дерево (дерево пізнання і дерево життя), місто тощо. The article is dedicated to study of symbols of "The Death of Cain" by ...
1148877
  Якімова С.Е. Символіка позначень кольору в іспанському та українському художньому текстах // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 234-241. – ISBN 978-617-7041-71-8
1148878
  Кудря Н Символіка просторових образів у повісті "Вертеп" Аркадія Любченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 231-237. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1148879
  Стельмах Х. Символіка простору у феміеістичній прозі (на матеріалі роману Я. Тешанович "Сирени") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 249-253.
1148880
  Маховська С. Символіка ритуального хліба (за матеріалами коровайного обряду на Поділлі) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 1 (85) січень-лютий. – С. 51-56
1148881
  Перепльотчикова С.Є. Символіка роману "Христа розпинають знову" Н. Казандзакіса в перекладознавчому аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 101-107. – ISBN 966-581-295-6
1148882
  Тарасенко В. Символіка роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 116-124. – ISSN 2308-1902
1148883
  Шевченко Л.І. Символіка саду в ідеях постсоссюрівської лінгвістики (простір слова Ольги Кобилянської) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 3-11


  У статті в категоріях модерної лінгвістики аналізується семантика саду як взаємозалежність позначення, позначеного і суб"єкта висловлення
1148884
  Пономаренко О.В. Символіка світла у "Слові про Закон і Благодать" Іларіона Київського // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 32-34. – ISSN 2077-1800
1148885
  Пастушук Г. Символіка середньовічного блазня в семіотично-релігійному контексті "Бестіарію" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 211-219. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1148886
  Федотова Т. Символіка сонця у "Сонячній машині" Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 254-259. – ISBN 966-594-246-8
1148887
  Сова А. Символіка спортивного товариства "Україна" / А. Сова, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 19-21. – ISSN 1811-542X
1148888
  Примак Т.В. Символіка степу у творах О.Гончара // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 80-83. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
1148889
  Сергійчук В.І. Символіка суверенності - синьо-жовта / В.І. Сергійчук. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 79 с. – (Бібліотека українця ; 4 серія). – ISBN 5-7707-4660-2
1148890
  Дунець О. Символіка та семантичне навантаження червоної барви в українських народних колядках та щедрівках // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 659-665. – ISSN 1028-5091
1148891
  Мирошниченко В.В. Символіка творів М. Коцюбинського та засоби відтворення її в перекладі (на матеріалі англомовної та французької україніки) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 78-85. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1148892
  Махній М. Символіка тіла / М. Махній. – Чернігів, 1997. – 32с. – ISBN 966-533-029-2
1148893
  Матасова Ю.Р. Символіка тілесного у романі Ф. О"Коннор "Мудра кров" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 44-49
1148894
  Шевченко Л.Л. Символіка точкових та просторових груп кристалів / Л.Л. Шевченко. – Киев, 1970. – с.
1148895
  Задорожний В. Символіка українського народного обряду сватання // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 88-100. – ISSN 2225-5095
1148896
  Уманець Д. Символіка флоролексем в українських народних піснях // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 4. – С. 141-146
1148897
  Василько Зоряна Символіка фольклорного образу / Зоряна Василько. – Львів, 2004. – 392с. – ISBN 966-559-236-Х
1148898
  Телеуця В.В. Символіка фольклору Подунавья // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 263-269. – ISBN 978-966-188-046-6
1148899
  Сварич Н.З. Символіка художніх образів у поетичному контексті ранньої лірики Івана Андрусяка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 149-152. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті розглянуто основні образи ранньої лірики Івана Андрусяка, проаналізовано багатоплановість їх семантики, яка дає змогу повніше відтворити навколишній світ і внутрішній стан ліричного героя. The article focuses on the peculiar nature o f main ...
1148900
  Кравець О. Символіка художнього простору в творах Дж. Апдайка й М. Гоголя // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 39-45. – ISSN 2075-1486
1148901
  Юрченко О.О. Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель у XIV - початку XVIII століть : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Юрченко Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 267 арк. – Додатки: арк. 218-267. – Бібліогр.: арк. 207-217 та в підрядк. прим.
1148902
  Юрченко О.О. Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель у XIV - початку XVIII століть : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Юрченко Оксана Олександрівна ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1148903
  Юрченко О. Символіка чисел в житті українського соціуму (XIV - XVII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 50
1148904
  Нікітенко М. Символіка числа "4" у священних вимірах Великої Печерської церкви // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 12-24. – ISSN 0869-3595
1148905
  Шулінова Л.В. Символіка чорного кольору в мовотворчості Лесі Українки // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 55-62
1148906
  Сліпушко О.М. Символіко-алегоричне тлумачення образів святого письма у "Слові про закон і благодать" Іларіона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – 187-195
1148907
  Мендель Ю.В. Символіко-образна структурованість роману Ірен Роздобудько "Зів"ялі квіти викидають" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 303-307
1148908
  Свердан Т. Символіко-семантичний простір слова хата в українській фразеології / Т. Свердан, І. Маляр // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 0130-5263
1148909
  Верлата А. Символістська актуалізація державницьких ідей у п"єсі Василя Пачовського "Гетьман Мазепа" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 41-44. – ISSN 2307-2261
1148910
  Скиба Т.В. Символістська лірика Максима Рильського // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 436-446. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1148911
  Верлата А.С. Символістські засоби реалізації авторської ідейно-естетичної свідомості у драматичній поемі Василя Пачовського "Сфінкс Європи" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 324-334. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1148912
  Мельничук О.М. Символістські пошуки Якова Мамонтова в контексті модерністської культури України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мельничук Олена Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1148913
  Цуркан І. Символістські тенденції у творчості Олександра Олеся та європейських символістів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 177-183. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1148914
  Грабович Г. Символічна автобіографія у прозі Миколи Хвильового // Критика. – Київ, 2003. – Червень, (число 6). – С. 20-23
1148915
  Калініна-Шамрай Символічна активність та семантика французького коміксу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 41-44. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  У статті вивчається роль піктографічних символів, розділових знаків та ономатопеї як складових французьких коміксів. Результати аналізу свідчать про гармонійне поєднання та взаємовплив вербальних та невербальних знаків у коміксах для передачі ...
1148916
  Вірченко Т. Символічна драма Олени Клименко // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 111-120. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті на основі досвіду літературознавців окреслені риси символічної драми на змістових рівнях художнього твору. З цього погляду проаналізована драматургія Олени Клименко і з"ясовано, що її п"єси позбавлені випадкових елементів у змісті й формі. ...
1148917
  Бурлака А.В. Символічна знаковість рекламної продукції в процесі інформативнокомунікативних відносин // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 139-142


  У статті розглянуто роль символічної знаковості реклами та її знакові системи. Визначено роль фірмового знака та підґрунтя його виникнення, також розглянуто знакзображення та зміст його функціонування. Зазначені роль та значення рекламіста d створенні ...
1148918
  Кремінська О.І. Символічна картина світу Марії Дзюби / О.І. Кремінська, І.С. Беркещук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 24-26. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1148919
  Остащук І.Б. Символічна комунікація як вираження християнської ідентичності // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 173-176. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  Досліджується сакральна символіка як важлива складова релігійної комунікації. Аналізуються механізми впливу релігійних символів у контексті формування й вираження християнської ідентичності на прикладі семіотичного розшифрування окремих текстів ...
1148920
  Крипчук М.В. Символічна образність театралізованих видовищ та масових свят Східної України (на матеріалі Луганщини) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Крипчук Микола Володимирович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1148921
  Приліпко І. Символічна образність у творчості В. Шевчука (на матеріалі роману "Око прірви" та повісті "У пащу дракона") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 413-417


  Стаття присвячена дослідженню символічної образності у творчості Вал. Шевчука. Розкривається значення таких образів-символів, як око прірви (роман "Око Прірви"), дракон, храм (повість "У пащу Дракона"). The article is devoted to the examinations ...
1148922
  Діброва А.С. Символічна основа онейричних образів малої прози Хун Їн (на матеріалі оповідання "Червона бабка") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 230-235


  У статті досліджується онейризм в оповіданні сучасної китайської письменниці Хун Їн "Червона бабка", що виступає як засіб вираження позасвідомчого героїні. Статья посвящена исследованию онейризма в рассказе современной китайской писательницы Хун Ин ...
1148923
  Гайдук С.Є. Символічна парадигма романтичного бестіарію та проблеми її інтерпретації : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.06 / Гайдук С.Є. ; Дрогоб. держ. педаг. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2009. – 219 л. + Додаток : л. 201-219. – Бібліогр. : л. 177-200
1148924
  Гайдук С.Є. Символічна парадигма романтичного бестіарію та проблеми її інтерпретації : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Гайдук С.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1148925
  Дзятківська О.С. Символічна політика як комунікативний інструмент державної влади // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 22-24
1148926
  Сваричевська Л.Ю. Символічна потужність поетичного слова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 203-205. – ISBN 966-581-295-5
1148927
  Огаренко Т.О. Символічна презентація статусно-рольових трансформацій : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04-спеціальні та галузеві соціологіїї / Огаренко Т.О.; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 272л. – Бібліогр.: л.252-272
1148928
  Огаренко Т.О. Символічна презентація статусно-рольових трансформацій : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: спец. 22.00.04 / Огаренко Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 5 назв
1148929
  Куца Л. Символічна реальність ліричного розповідача в поетичному циклі Івана Франка "Із книги Кааф" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (654). – С. 11-17. – ISSN 0236-1477
1148930
  Ротар Н. Символічна репрезентація громадянської ідентичності в друкованих ЗМІ // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 205-220. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1148931
  Самадова А. Символічна семантика назв квітів в українській і польській мовах (на матеріалі народних пісень) // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – № 10/11 за (2013-2014) р. – С. 97-103. – ISSN 2222-5242
1148932
  Ящик Н.Р. Символічна семантика назв страв та напоїв (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 518-525


  Статтю присвячено лінгвокультурному дослідженню назв страв та напоїв у німецькій мові. Виявлено корпус слів-символів, які позначають поняття харчової сфери, встановлено окремі семантичні підгрупи та опрацьовано асоціативні поля відповідних ...
1148933
  Щербина Ю.С. Символічна складова візуальної політичної реклами : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Щербина Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 202 арк. – Бібліогр.: арк. 181-202
1148934
  Щербина Ю.С. Символічна складова візуальної політичної реклами : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Щербина Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1148935
  Науменко Н. Символічна структура українського вільного вірша: верлібр-як-символ // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 140-149.
1148936
  Чернишов В.В. Символічна теологія Г.С. Сковороди // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 78-81. – ISSN 2077-1800
1148937
  Лавер О. Символічна функція літературно-художніх антропонімів у романі Івана Багряного "Тигролови" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 28-32. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1148938
  Євтушенко Ірина Символічне вираження агресивних тенденцій у казках і міфах // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 176-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1148939
  Васютинський В.О. Символічне відображення владно-підвладних узалежнень в інтерсуб"єктивній взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 19-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Показано, що позиція індивіда в інтерсуб"єктній взаємодії визначається психічними елементами, ізоморфними внутрішньому і зовнішньому щодо нього просторам взаємодії. Кожне владно-підвладне узалежнення має для суб"єкта значущий зміст, а їх мережа - це ...
1148940
  Вдовиченко М.О. Символічне відображення процесу соціалізації в концептуальних координатах соціології постмодерну // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 177-188
1148941
  Шулінова Л.В. Символічне значення атрибута "золоти" у поетичній мові Лесі Українки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 172-178. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Зроблена спроба лінгвістичного аналізу лексичного матеріалу творів Лесі Українки, зокрема детально розглянута лексико-семантична група колоративної лексики зі значенням "золотий", "подібний до золотого". Увага зосереджена на символічному значенні ...
1148942
  Фісун В.П. Символічне значення квітки папороті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 77-78. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Людина як частина природи завжди органічно співіснувала з навколишнім середовищем, тому Купальське свято, що припадало на літній період найвищого сонцестояння, було ідеальним для зачаття дитини і вважалося днем спільного Весілля богів та людей. Мотиви ...
1148943
  Герц М. Символічне зображення життя і смерті у фільмах Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" і "Колір гранату" // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань та ін. – Київ, 2015. – Вип. 10 : "Молоде мистецтво України". Проблеми реалізації творчого потенціалу випускників мистецьких вишів. – C. 37-40. – ISSN 2309-8406
1148944
  Бреусенко-Кузнецов Символічне картографування досвіду духовної кризи особистості в культурі раннього Відродження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-49. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  "Божественна Комедія" Данте містить символічний опис духовної кризи особистості. Автором статті виділено ряд актуалізованих рівнів розуміння цієї символіки: теологічний, географічний, соціальний, історико-політичний і психологічний (екзистенціальний), ...
1148945
  Явір Л.В. Символічне навантаження лексем "місяць" і "зоря" в поетичних текстах Івана Франка // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 247-255. – ISSN 2305-3852
1148946
  Макаренко А.І. Символічне насильство як інструмент російської політики в Чечні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 54-59. – ISSN 1996-5931
1148947
  Третяк М. Символічне повернення Винниченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 7
1148948
  Мамонтова Е. Символічний аспект вирішення проблем забезпечення національної безпеки // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 92-99.
1148949
  Цуркан І. Символічний вимір природи у творчості Олександра Олеся та європейських символістів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 177-186. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1148950
  Гуменюк П. Символічний і психологічний зміст жертвоприношення в міфології та релігії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 79-88. – ISBN 966-7825-78-7
1148951
  Отрошко Л. Символічний образ України у пейзажному живописі XIX століття // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 228-243
1148952
  Дятленко Т. Символічний пейзаж як елемент метафізичного виміру у романі В.Барки "Жовтий князь". До проблеми формування вмінь аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.22-26. – ISSN 0205-471Х
1148953
  Луценко Символічний порядок і тілесність у сучасному світі: аргументи Ренати Салецл / Луценко, В // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 131-133
1148954
  Панцьо С. Символічний потенціал лемківських пастуших пісень / С. Панцьо, Н. Лісняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 514-517. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1148955
  Дзятківська О.С. Символічний ресурс влади як засіб політичного впливу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 114-122
1148956
  Шевченко Л.І. Символічний світ поезії Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 5 (189). – С. 2-4
1148957
  Шевченко Л. Символічні асоціації оніричного простору: Григорій Сковорода і Павло Тичина // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 153-61. – ISBN 966-638-152-4
1148958
  Радкевич Ю. Символічні значення назв квітів у британській культурі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 3-9


  У статті розглядаються лексичні одиниці на позначення назв квітів та символічні значення, притаманні їм у британській культурі. Виокремлені основні асоціації, пов"язані з рослинною символікою. Наголошується на регіональній варіативності й відмінності ...
1148959
  Вегеш А. Символічні назви героїв у романі "Криничар" Мирослава Дочинця // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 23-27
1148960
  Васильєва К.П. Символічні образи у табірних сонетах Олекси Різниківа (на матеріалі збірки "Двострунне грало") // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 25/26 (497/498), вересень. – С. 55-61
1148961
  Ротар Н.Ю. Символічні ресурси чернівецького регіонального політичного режиму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 110-126. – ISSN 2524-0137
1148962
  Білий О. Символічні топоси і боротьба за історію // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 14-17. – ISSN 0235-7941
1148963
  Сіверс В.А. Символічні трансформації цінності // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 3-8
1148964
  Олещук П.М. Символічні форми легітимації політичних режимів : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Олещук П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 229л. – Бібліогр. : л.192-229
1148965
  Олещук П.М. Символічні форми легітимації політичних режимів : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: спец.23.00.01-Теорія та історія політичної науки / Олещук П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.6 назв
1148966
  Олещук П.М. Символічні форми легітимації політичної влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 99-102. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Показано, що влада може залучати для власної легітимації різноманітні символічні форми. Серед типів легітимації влади найбільш символічний характер мають традиційний та харизматичний типи. Якщо перший йде шляхом залучення символів як носіїв "традиції", ...
1148967
  Романенко Ю.В. Символічні характеристики державної геральдики: візуально-аналітичний вимір // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 83-85
1148968
  Мурашевич К.Г. Символічність образів природи у китайській класичнй пейзажній ліриці // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 68-72
1148969
  Марчук Г. Символічність сатиричного тексту (на матеріалі західноукраїнської малої прози кінця XIX - початку XX ст.) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 192-196
1148970
  Муха-Шаєк Символічно-ідентифікаційне поняття культури в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 29-33. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  На основі польської та європейської літератури виявляється джерело походження терміну "культура". Представлена його етимологія. В даній статті поняття "культура" розглядається з філософсько- соціологічної точки зору, виділяється його значення на ...
1148971
  Ракітіна М. Символічно-образний фонд китайських народних пісень юефу // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 102-105. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
1148972
  Батаева Е.В. Символология и герменевтика медиа-образа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 55-66. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается специфика медиа-образа (образа, транслируемого по массмедиа) в контексте нескольких концепций символа: религиозной, культурно-психоаналитической, семиологической, феноменологической и коммуникативной. Медиа-образ является ...
1148973
  Полнер Тихон Символы "Вишневого сада". – 46 с.
1148974
  Сорокин П.А. Символы в общественной жизни / П.А. Сорокин. – Рига : Наука и жизнь, 1913. – 48 с. – Миниатюрное издание. – (Миниатюрная библиотека "Наука и жизнь" ; № 32)
1148975
  Почепцов Г.Г. Символы в политической рекламе / Г.Г. Почепцов. – К, 1997. – 328с.
1148976
  Руднева Софья Символы Веры : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 124-131
1148977
  Гусев П. Символы власти в Великом Новгороде / П. Гусев. – С.-Петербург : Сунодальная Типография, 1911. – 19 с.
1148978
  Мамедова А.О. Символы войны и мира в советском политическом плакате и карикатуре периода "холодной войны" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 110-115. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Рассматриваются знаково-символические элементы, использовавшиеся при создании советских полит. плакатов и карикатур, посвященных борьбе за мир, против "поджигателей войны". Язык сов. визуальной пропаганды сложился еще до начала "холодной войны", однако ...
1148979
   Символы времен // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2013. – Вып. 12. – С. 7-15


  Время - важнейшая часть жизни человека. Каждая культура, каждая эпоха создавала свой символ времени. Вотнекоторые из них: абраксас, кронос, темпус, калачакра, уроборос (змей).
1148980
  Соколов В.А. Символы государсвтенного суверенитета. / В.А. Соколов. – Саратов, 1969. – 309с.
1148981
  Тарасонов В.М. Символы медицины как отражение врачевания древних народов. / В.М. Тарасонов. – М., 1985. – 114с.
1148982
  Обухов В.В. Символы новой эры / В.В. Обухов. – М., 1983. – 64с.
1148983
  Мисюров Д.А. Символы о символах : начала культурно-символической политики / Д.А. Мисюров. – Москва : ЛКИ, 2008. – 232с. – ISBN 978-5-382-00888-2
1148984
  Балаховская Фаина Символы послевоенного уюта : искусство для жизни // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 43 : Фото
1148985
  Серкина А.А. Символы рабства в Древнем Китае / А.А. Серкина. – М., 1982. – 207с.
1148986
  Рощин Л.В. Символы ратной славы. / Л.В. Рощин. – М, 1984. – 127с.
1148987
   Символы Родины и воинской доблести. – М, 1990. – 126с.
1148988
  Яковлева О.В. Символы рождения и смерти в "Песнях западных славян" А.С. Пушкина // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2010. – № 3 (33). – С. 31-35.
1148989
  Семененко-Басин Символы российского православия и советской "политической религии" // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 125-131. – ISSN 0869-0499
1148990
  Тараян З.Р. Символы симметрии орнамента в армянском прикладном искусстве. / З.Р. Тараян. – Ереван, 1989. – 198с.
1148991
   Символы Страны Советов. – Москва : Знание, 1984. – 63с.
1148992
  Юнг Карл Густав Символы трансформации : Анализ введения к одному случаю шизофрении / Юнг Карл Густав; Пер. и сост.В.Зеленский. – Москва : ПентаГрафик, 2000. – 496с. – ISBN 5-93202-005-9
1148993
  Жавари Символы Тяньаньмэнь : Тяньаньмэнь / Жавари, сирил // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 92-96 : Фото. – ISSN 1029-5828
1148994
  Клоссовский А. Символы элементарной математики / А. Клоссовский. – Одесса, 1905. – 34с.
1148995
  Коминарец Т. Символы, интерпретирующие константы национальной культуры в романе "Бесконечный тупик" Д. Галковского // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 40-45.
1148996
  Пирс Джон Р Символы, сигналы, шумы. / Джон Р Пирс. – Москва : Мир, 1967. – 334с.
1148997
  Чугаєва В. Символьна парадигма архетипу СВІТЛО в біблійному вимірі // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – Вип. 4. – С. 54-62. – ISSN 2411-6548
1148998
  Робул Ю. Символьное потребление: символы как товары и товары как символы // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 11. – С. 24-28
1148999
  Рубцов В.П. Символьный метод автоматизации проектирования БИС / В.П. Рубцов. – Киев, 1980. – 56с.
1149000
  Неяченко И.И. Симеиз - Форос / И.И. Неяченко. – Симферополь, 1986. – 92с.
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,