Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1145001
  Сырчина М. "Прежде чем решить, стоит ли покидать родину и выезжать на учебу за границу, надо знать: Европа любит сдержаность и трудолюбие, а США - яркость, талант и... тоже трудолюбие". // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 25 октября (№ 193). – С. 22


  "... Американские и европейские дипломы не признаются в Украине официальным документом".
1145002
  Істин М. "Презентую поетично-центричність" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 5 (919), травень. – С. 114-118. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія.
1145003
  Чичкина Светлана "Президент-Отель": реорганизация "под ключ" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 23 : Фото
1145004
  Тимошенко Ю. "Президент не відмовився від ідеї йти на третій термін" // Дзеркало тижня. – 2003. - 31 трав.- 6 черв.


  [Пробл. проведення політ. реформи: Бесіда з лідером БЮТ, нар. депутатом України Юлією Тимошенко]
1145005
   "Президенти. Політичне лідерство: світові реалії, українська практика" - таку назву має фундаментальна робота Володимира Литвина, яка вийшла окремою книгою // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 22 квітня (№ 69)
1145006
  Герман Ганна "Президентський законопроект врахував пропозиції Партії регіонів" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 10-11
1145007
  Герман Ганна "Президентський законопроект врахував пропозиції Партії регіонів" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 10-11
1145008
  Герман Ганна "Президентський законопроект врахував пропозиції Партії регіонів" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 10-11
1145009
  Журавський Є. "Президентські" приватні виконавці. Якими вони будуть? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 31
1145010
  Бляхер Л. "Презумпция невиновности". Метаморфозы политических институтов в России // Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. Фонд Карнеги за международный мир. – Москва, 2002. – Т. 7, № 3 : Политическая культура. – С.77-91. – ISSN 1560-8913
1145011
   "Презумпція винуватості", або Концепція розвитку юридичної освіти очима професійної правничої спільноти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 20-26 листопада (№ 46). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277


  Звернення за результатами експертного обговорення "Проект Концепції розвитку юридичної освіти очима професійної правничої спільноти". Заяву також підписали науковці Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка: Білас І. Г., доктор ...
1145012
  Якименко Л.М. "Презумпція кодованості" художньо-публіцистичного тексту в структуральній концепції комунікації (на матеріалі нарису Н. Суровцової "Брацлавський цадик") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 183-186


  У статті пропонується аналіз художньо-публіцистичного нарису Н. Суровцової "Брацлавський цадик" на основі теорії структуралізму й інтертекстуальності. Це дає змогу виявити низку художньо-стилістичних інтертекстуальних прийомів, із допомогою котрих ...
1145013
  Синюченко А.М. "Прекаризація" як феномен громадянського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 60-61
1145014
   "Прекрасен наш союз". – Москва, 1979. – 238с.
1145015
  Эйдельман Н.Я. "Прекрасен наш союз..." / Н.Я. Эйдельман. – 2-е изд. – М,, 1982. – 239с.
1145016
  Алиферова Лилия Ивановна "Прекрасен наш союз..." : в Саратове состоялась Ассамблея библиотек носящих имя А.С.Пушкина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 14-16. – ISSN 1727-4893


  Первая встреча Пушкинских библиотек прошла в Москве в 1999 г. Затем были Болдино, Киров, Нижний Новгород. Ассамблея в Саратове - пятая.
1145017
  Салига Т. "Прекрасна у своїй високій простоті..." (Леся Українка в інтерпретації Євгена Маланюка) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 265-275. – ISBN 978-966-06-0747-7
1145018
  Логинов Денис "Прекрасная шоколадница" Лиотара // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 4. – С. 68-71


  "Шоколадница", "Прекрасная шоколадница" - наиболее известная картина швейцарского художника XVIII века Ж. Э. Лиотара, изображающая служанку, несущую на подносе горячий шоколад. Выполнена в технике пастели на пергаменте
1145019
  Прокопчук І. "Прекрасне" у кубофутуристичному портреті: за межами свідомості (принцип відносності) // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 51-63. – ISSN 0236-4832
1145020
  Салига Т. ...Прекрасна у своїй високій простоті... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 лютого (№ 5). – С. 6-7


  Леся Українка в інтерпретації Євгена Маланюка. До 120-річчя від дня народження поета.
1145021
   [Презентація книги] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (719). – С. 39. – ISSN 0236-1477


  Наєнко М. Іван Драч - лідер шістдесятництва. Спогад про поета. Київ: Освіта України, 2020. 86 с.
1145022
  Порєв О. Пре-інкубатори університетів як інструмент інноваційної діяльності та підготовки студентів до підприємництва. - / О. Порєв, С. Порев // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – C. 71-81. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 40, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  Запропоновано використання програм і структур пре-інкубації для університетів України. При цьому зазначено, що проблема формування малих фірм і підприємницької підготовки студентів повинна мати комплексне рішення. Зокрема, її вирішення має ...
1145023
  Бабиков Г.В. Представление алгебр Клиффорда-Дирака и некоторые приложения : Автореф... канд. физ-матнаук: / Бабиков Г.В.; Урал. гос. ун-т им А.М.Горького. – Свердловск, 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1145024
  Гришков Александр Николаевич Представление алгебр Ли и конечномерные алгебры Мальцева : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Гришков Александр Николаевич; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1979. – 10л.
1145025
   Представление греческого алфавита для обмена информацией на магнитных лентах.. – Москва, 1983. – 8 с.
1145026
   Представление знаний в информационных технологиях.. – К., 1993. – 108с.
1145027
   Представление знаний в система искусственного интеллекта.. – М., 1980. – 155с.
1145028
  Целищев В.В. Представление знания как проблема эпистемологии теоретических конструкций / В.В. Целищев, А.В. Хлебалин // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С. 33-67. – ISSN 1560-7488
1145029
  Яловец А.Л. Представление и обработка знаний с точки зрения математического моделирования : проблемы и решения / А.Л. Яловец ; НАН Украины, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова. – Киев : Наукова думка, 2011. – 358, [2] с., [1] л. схем : ил., табл. – Библиогр.: с. 346-356. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1094-9
1145030
  Веровский В.И. Представление как чувственно-наглядный образ и его роль в познавательной деятельности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Веровский В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 19 с.
1145031
  Болтаев К.С. Представление многообразия решений в виде рядов и граничные задачи для некоторых дифференциальных уравнений с сигнулярной линией : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Болтаев К. С.; Таджик.ГУ. – Душанбе, 1981. – 18л.
1145032
  Насонова Л.В. Представление некоторого класса функций посредством алгебраических полиномов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Насонова Л.В.; АН Каз.ССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.10-13
1145033
  Миронов В.В. Представление о воинском долге в Австро-Венгрии в 1914-1918 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 159-162. – ISSN 0042-8779
1145034
  Антонов И.П. Представление о государствах как о субъектах международного публичного права в немецкой концепции XVII-XIX вв. // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 1 (33). – С. 5-14. – ISSN 1560-2893
1145035
  Даниелян Н.В. Представление о научной рациональности в естественных науках с позиции конструктивизма // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 4 (51). – С. 18-30. – ISSN 1560-7488
1145036
  Осинцев А.В. Представление о пророчестве в Бахаи и исламе // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 172-175
1145037
  Пфейффер Г.В. Представление областей особенных точек алгебраических поверхностей рядами, расположенными по целым положительным степеням двух параметров : (разрежение особенных точек алгебраических поверхностей) : с 15 рисунками / Г.В.Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – II, 134 с. : 15 рис.
1145038
  Пфейффер Г.В. Представление областей особенных точек алгебраических поверхностей рядами, расположенными по целым положительным степеням двух параметров : (Разрешение особенных точек алгебр. поверхностей) / Г.В. Пфейффер. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – [2], II, 134 с., 14 л. черт. – Библиогр. в примеч.
1145039
   Представление расширенного латинского алфавита для обмена информацией на магнитных лентах. ГОСТ 7.28-80. – Переиздание. Апрель 1982. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 13 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
1145040
  Верейкини М.Б. Представление решения краевой задачи систем уравнений колебаний с запаздыванием / М.Б. Верейкини, Д.Я. Хусаипов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 9-19. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Рассматривается первая краевая задача для системы линейных дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка с чистым запаздыванием. С использованием метода Фурье нахождение решения сводится к решению задачи Штурма-Лиувиля для ...
1145041
  Нагнойный Я.П. Представление следователя в порядке ст. 23 Уголовно-процесуального кодекса УССР // Проблемы правоведения : межведомственный научный сборник. – Киев, 1976. – Вып. 33. – С. 106-112
1145042
  Таирова-Яковлева Представление украинской казацкой элиты о подданстве русскому царю // Славяноведение / Росс. акад. наук, Ин-т славяноведения. – Москва, 2013. – № 2. – С. 34-40. – ISSN 0132-1366
1145043
  Ганзел И. Представление, дух и образование мыслей: Фреге, Гегель, Леонтьев и Ильенков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 94-106. – ISSN 0042-8744
1145044
  Жолткевич Г.Н. Представления аппроксимативно-кончномерных С -алгебр и марковские состояни на них : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Жолткевич Г. Н.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1983. – 17л.
1145045
  Лабутина Т.В. Представления британцев о русском народе в XVI-XVII вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 13-25. – ISSN 0042-8779
1145046
  Лион Ж. Представления Вейля, Индекс Маслова и тэта-ряды / Ж. Лион, М. Вернь. – М., 1983. – 217с.
1145047
  Минц М.М. Представления военно-политического руководства СССР о будущей войне с Германией // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 94-104. – ISSN 0042-8779
1145048
  Ли Сун Ген. Представления групп и алгебр Ли ступенчатых матриц. : Дис... Канд. физико-мат. наук.: 01.01.06 / Ли Сун Ген.;. – К, 1986. – 80л. – Бібліогр.:л.79-80
1145049
  Юрик И.И. Представления группы P (1, n) SO (1, n) - базисе / И.И. Юрик, А.М. Гаврилик. – Киев, 1977. – 35 с.
1145050
  Зайцев А.А. Представления группы струй : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайцев А.А.; МГУ. – М, 1973. – 11л.
1145051
  Бондаренко В.М. Представления двухкомпонентных слабо пополненных частично упорядоченных множеств с условиями невырожденности: описание ручных и диких случаев // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядаються зображення слабо поповненої частково впорядкованої множини виду S [об"єднання] T (S і T не перетинаються), обмеження яких на S і T є (якщо користуватися матричною мовою) квадратними невиродженими матрицями. Повністю описані всі випадки, ...
1145052
  Гроза Валентина Анатольевна Представления квантовых и симплектических алгебр, базисные гипергеометрические функции и q-дифференциальные уравнения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Гроза Валентина Анатольевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 13 с.
1145053
  Ждан-Пушкин Представления конечных классических гурпп примитивными группами подстановок : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Ждан-Пушкин В. В.; КГУ. – Киев, 1985. – 10л.
1145054
  Снежкова Ирина Представления молодежи об элите и власти в России и Украине // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 49-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1145055
  Кириченко В.В. Представления наследственных, вполне разложимых и бассовых порядков : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кириченко В.В. ; АН СССР , Математич. ин-т. (Ленингр. отделение). – Ленинград, 1968. – 7 с.
1145056
  Журавлев А.Л. Представления о бедном и богатом человеке как феномен экономического сознания формирующейся личности / А.Л. Журавлев, Т.В. Дробышева // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 5. – С. 46-68. – ISSN 0205-9592
1145057
  Мельникова Алла Александрова Представления о деятельности в русской ментальности : аспект языкового анализа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 70-73. – ISSN 2073-9702


  Анализируется соответствие основных идей, заложенных в базовой грамматике русского языка, основным идеям, формирующим национальную ментальность в области деятельностной практики
1145058
  Ковалева Г.П. Представления о духовности в философии космизма С.Н. Булгакова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 2. – С.33-37. – ISSN 2073-9702
1145059
  Дейнека О.С. Представления о конкурентоспособной личности и конкурентоспособной стране // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 49-59. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1145060
  Ноженко М.В. Представления о нации и современность: Конфронтация или адаптация? // Политическая наука : науч. журнал / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Рос. ассоц. полит. науки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 69-91. – (Религия и политика). – ISSN 1998-1775
1145061
  Иванова Л.А. Представления об индивидуальности и истоки гуманизма Панетия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.18-30. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1145062
  Тахиаос А.-Э. Представления преп. Паисия Величковского об аскетических и мистичес-ких сочинениях и их переводе // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 324-335
1145063
  Айзенберг Н.Н. Представления сплетения конечных групп и их реализация на электронной цифровой машине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айзенберг Н.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1145064
  Вечерин А.В. Представления старшеклассников о рынке труда = В помощь учителю // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 65-67. – ISSN 0016-7207
1145065
  Дроботенко В.С. Представления циклической группы над кольцом классов вычетов и теоретико-групповые приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дроботенко В.С.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1966. – 9л.
1145066
  Шестопал Е.Б. Представления, образы и ценности демократии в российском обществе // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2011. – № 3 (62). – С. 34-47
1145067
  Руда Н. Представленість моделей багатокомпонентних складних речень у романі Лао Ше "Рикша" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-33. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі функціонування моделей багатокомпонентних складних речень у романі Лао Ше "Рикша". Проаналізовано вживання моделей зі складнопідрядною та складносурядною структурними основами. Статья посвящена проблеме функционирования ...
1145068
  Мамедова В.Г. Представлення загального розв"язку лінійних нестаціонарних систем з чистим запізненням / В.Г. Мамедова, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 292-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті приведено загальний розв"язок системи лінійних нестаціонарних рівнянь зі сталим запізненням. При побудові розв"язку використовується функція, яка отримала назву запізнювального матричного експоненціала.
1145069
  Іоргов М.З. Представлення квантових алгебр фізичних симетрій та їх застосування до опису мас адронів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Іоргов М.З.; НАН України. Ін-тут теоретич. фіз. ім. М.М.Боголюбова. – К., 1999. – 17л.
1145070
  Чирков О.А. Представлення наукового доробку Володимира Барана у Вікіпедії та інших веб-ресурсах українською мовою // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 59-87
1145071
   Представляем лауреатов : "За вклад в развитие круизного туризма". Спецвыпуск - Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 22-40 : Фото
1145072
   Представляем лауреатов : Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 32-52 : Фото
1145073
   Представляем мобильную версию платформы Amadeus Sell Connect // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – C. 6 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
1145074
  Чугров Сергей Владиславович Представляю номер // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 6-7. – ISSN 0321-2017
1145075
  Ландо В.М. Представляюсь по случаю / В.М. Ландо. – Рига, 1972. – 120с.
1145076
  Гнідо В. Представник в цивільному процесі: бере участь у справі чи сприяє судочинству? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 239-241. – ISBN 978-617-7069-15-6
1145077
  Баталкіна В.І. Представник київської наукової школи фазових перетворень Олена Трохимівна Шиманська (до 90-річчя від дня народження) / В.І. Баталкіна, К.О. Андрєєва, С.О. Андрєєв // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (41). – С. 40-46. – ISSN 2077-9496


  Традиції першої в Україні фізичної школи були відроджені в 1952 р., коли ректором Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка Голиком О.З. була створена кафедра молекулярної фізики.
1145078
  Колюх В. Представник Президента чи уряду? // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 14 (370). – С. 9-13
1145079
  Доманова І.Ю. Представник та орган юридичної особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28-30. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні наукові підходи до розмежування понять представника та органу юридичної особи, проаналізовано правозастосовчу практику з цього питання та викладено власну позицію на цю проблематику. The basic theories concerning the deference ...
1145080
  Селіванов А. Представник та представництво у конституційному та загальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.3-8. – ISSN 0132-1331
1145081
  Огнев"юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб"єкт цивільно-правових відносин : автореф. дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Огнев"юк Г.З. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 6 назв
1145082
  Огнев"юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб"єкт цивільно-правових відносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Огнев"юк Г.З. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 221л. – Бібліогр. : л.214-221
1145083
  Білокінь С.І. Представник школи С.Г. Навашина в Америці (до 100-річчя від дня народження Л.Д. Зафійовської) / С.І. Білокінь, В.Ф. Лапчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-78. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Публікація присвячена 100-річчю від дня народження Л.Д. Зафійовської.
1145084
  Сушко Н. Представник шляхетсько-козацького роду Дмитро Чечель // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 159-163. – ISBN 978-617-7674-81-7
1145085
  Шевчук Л.В. Представник, як третя особа у шлюбному договорі // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 164-168. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
1145086
  Кочарян С.Г. Представники вірменської громади Харкова в образотворчому мистецтві наприкінці XX - на початку XXI ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 73-79
1145087
  Смілянська А. Представники дипкорпусу заспівали "Щедрик" разом із хором КНУ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 21 грудня (№ 244)


  "З української народної пісні , що стала всесвітнім символом Різдва, розпочався вечір мистецтва і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Високі гості виконали "Щедрик" разом із народною хоровою капелою КНУ "Дніпро" під ...
1145088
   Представники духовенства - видатні дипломати планети // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 128-149. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9


  Італійський дипломат та мислитель Нікколо Макіавеллі, кардинал Рішельє - дипломат, засновник Французької академії, кардинал Мазаріні, геній французької дипломатії Шарль Моріс Талейран.
1145089
   Представники Київського університету права НАН України взяли участь у VI Міжнародній школі молодих учених-юристів «Держава в трансформаційному світі» (м. Москва, Російська Федерація) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 342
1145090
  Курбет О.П. Представники Київської політекономічної школи про створення інституційних умов становлення та розвитку промислового підприємництва // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 275-288. – ISSN 0320-4421


  Згадуються В.Д. Базилевич, М.Х. Бунге, М.М. Цитович, Г. К. Воблий, Д.І. Піхно та ін.
1145091
  Гордзієвська Л.П. Представники класу саговикових в оранжерейній культурі / Л.П. Гордзієвська, Г.Ф. Лебеда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про видовий склад саговикових у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна. Описано найстаріші екземпляри колекції. Розглянуто деякі шляхи поповнення колекції.
1145092
   Представники міжнародних організаціій в Україні // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 556-563. – ISBN 966-7522-07-5
1145093
   Представники міжнародного інституту розвитку інтелекту презентували MIND-освіту українським вченим // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Березень - квітень (№ 2). – С. 4


  25 березня відбулася зустріч президента Національної академії педагогічних наук України Василя Кременя з делегацією Міжнародного інституту розвитку інтелекту (ІМЕІ) (Республіка Корея) - професором, директором, головою комісії з питань освіти ІМЕІ Джо ...
1145094
  Льовін С. Представники НАТО у ВІКНУ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Військовий інститут у рамках Днів НАТО відвідала делегація Північноатлантичного Альянсу на чолі з заст. Верховного головнокомандувача генералом М. Бієнеком для проведення брифінгів, семінарів з питань структури НАТО, завдань та викликів, які існують у ...
1145095
  Дмитрієва О. Представники органів місцевої влади та самоврядування - члени української комісії Харківської громадської бібліотеки (1906-1918 рр.) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 4 (26). – С. 45-49. – ISSN 2518-7341
1145096
  Аркуша О. Представники політичної еліти Галичини у Львові початку XX століття: між офіційним і приватним просторами // Вісник Львівського університету : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 272-309. – (Серія історична ; Спеціальний випуск ; т. 10, ч. 1 : Львів / Lwow / Lemberg як міські простори : уявлення, досвід, практики). – ISSN 2078-6107
1145097
  Комар-Мацинська Представники Ради Європи зустрілися з українцями / Комар-Мацинська, П. Лоза // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 4 серпня (№ 31). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  15 - 19 липня 2019 р. у Польщі відбулися зустрічі представників українських організацій з експертами Дорадчої комісії Рамкової конвенції про захист нацменшин при Раді Європи (РЄ).
1145098
  Коломієць Т. Представники родини Araceae Juss. у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто таксономічний склад колекції" рослин родини Araceae Juss. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка. Наведено відомості про цвітіння та плодоношення рослин родини Агасеа, інтродукованих у захищений ґрунт Ботанічного ...
1145099
  Баглай К. Представники родини Cactaceae Juss. як модельні об"єкти для демонстрації явища фасціації та утворення рослин-подушок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-5. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано для використання в навчальному процесі як модельні об"єкти 12 видів рослин, які утворюють рослини-подушки та 20 видів, на яких можна продемонструвати явище фасціації. 12 species of plants, which form plants pillows and 20 species, on ...
1145100
  Вашека О. Представники родини Osmundaceae Bercht. & J. Presl колекції папоротей у відкритому грунті Ботанічного саду ім. акад. А.В.Фомина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Колекція папоротей родини Osmundaceae, що зростають на ділянці вищих спорових рослин відкритого грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна налічує 5 видів та З культивари. Наведені дані щодо походження окремих зразків, природних ареалів ...
1145101
  Зуєва О.А. Представники родини Vitaceae Juss.: ритміка росту та анатомо-морфологічні особливості в умовах оранжерейної культури : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Зуєва Ольга Анатоліївна ; Нац. акад. наук України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1145102
  Комарова О.О. Представники родини Доманицьких на сторінках газети "Свобода" (США) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 15-16
1145103
  Шульга О. Представники родини Огієвських і КПІ / О. Шульга, В. Соколов, С. Куций // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 65-72. – ISSN 2079-2999


  Стаття присвячена унікальному роду Огієвських, представники декількох поколінь якого досягли значних успіхів в науці. В статті дається короткий біографічний огляд родинних зв"язків Огієвських, більш детально досліджуються біографії тих представників ...
1145104
  Дідух М.Я. Представники роду Nuphar Smith у природних умовах України та культурі : біологічні, екологічні, морфологічні особливості / М.Я. Дідух, Т.П. Мазур ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 255, [1] с., [8] арк. фотоіл, : табл., іл. – Бібліогр.: с.226-253. – ISBN 978-966-439-585-1
1145105
  Сидоренко О.В. Представники роду Rauwolfia L. в колекції тропічних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-57. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наводяться короткі відомості про біологію, екологію, використання в навчальному процесі семи видів Rauwolfia L.
1145106
  Яцечко Т. Представники роду Дуніних на Волині // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 13-14. – ISBN 978-966-485-045-9
1145107
  Зінченко О.В. Представники України в Державній раді Російської імперії 1906-1917 років : монографія / Олена Зінченко. – Харків : НТМТ, 2013. – 250 с. – Бібліогр.: с. 230-249. – ISBN 978-617-578-107-4
1145108
   Представники України при міжнародних організаціях // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 552-555. – ISBN 966-7522-07-5
1145109
  Приліпко І. Представники церкви у художній інтерпретації І. Нечуя-Левицького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 140-151. – ISSN 2520-6346


  Розкрито особливості зображення у прозі І. Нечуя-Левицького духовенства. З"ясовано специфіку моделювання образів, художні засоби й стиль творів. У контексті аналізу образної системи окреслено проблематику та церковно-релігійний контекст ...
1145110
  Пелешко А. Представники церковної ієрархії в історії визвольної боротьби греків за незалежність / А. Пелешко, Є. Чернухін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-54. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто участь представників грецької православної церкви в боротьбі греків проти турецького панування. Особливу увагу приділено місцю православного духовенства у грецькому Просвітництві, яке підготувало основу для революції 1821 р. Проаналізовано ...
1145111
   Представники ЦЕРНу побували в університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  У рамках підготовки матеріалів для ухвали рішення ЦЕРНу щодо набуття Україною статусу Асоційованого члена ЦЕРНу, днями з візитом до України приїздила спеціальна робоча група Ради Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН). Під час наради ...
1145112
  Старовойт С. Представники Чернігівщини в українській науці // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 170-176. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X


  Розглянуто документи особового походження видатних учених, що входять до складу Архівного фонду НАН України, як джерела до вивчення історії Чернігівщини.
1145113
   Представництва авіакомпанії UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26 : Іл.
1145114
   Представництва авіакомпанії UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26
1145115
  Руденко Г.М. Представництва іноземних держав в Україні : (Статус, протокол, обслуговування, законодавчі акти) / Григорій Руденко; Генеральна дирекція з обслуговування представництва; Ред. П.О. Кривонос. – Київ : Планета, 2004. – 350с. – ISBN 966-7522-13-Х
1145116
  Тичка Г. Представництва уряду ЗУНР у Парижі (1919-1923) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Л. Шелестак [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 19/20. – С. 211-220. – ISSN 2078-6077
1145117
  Аліменко О. Представництво адвокатом у спадкових справах: проблемні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 332-336
1145118
  Спасибо-Фатєєв Інна Представництво акціонерів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 60-63
1145119
  Пасічник А.В. Представництво в адміністративному процесі: від усунення протиріч до нових інститутів адміністративного права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 133-142. – ISSN 2227-796X
1145120
  Гончаренко А. Представництво в акціонерних правовідносинах: зайве чи такещо потребує вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 76-78.
1145121
  Россильна О.В. Представництво в господарському процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Россильна Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 239 л. – Бібліогр.: л. 212-239
1145122
  Россильна О.В. Представництво в господарському процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Россильна Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1145123
  Чуєва О. Представництво в нотаріальній практиці. Актуальні питання посвідчення довіреності // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (94). – C. 111-119
1145124
  Сотнікова К. Представництво в нотаріальному процесі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 54-58
1145125
  Поперечна Л. Представництво в соціальних медіа як корпоративний медіапроект сучасної бібліотеки, важливий чинник її іміджевих комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – C. 29-44. – ISSN 2224-9516
1145126
  Кириченко В. Представництво в суді інтересів громадянина та держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 31-36.
1145127
  Гришко І.Л. Представництво в цивільному процесі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 325-327. – ISBN 966-660-151-6
1145128
  Ханик-Посполітак Представництво в цивільному процесі за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 50-54. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
1145129
  Павлуник І.А. Представництво в цивільному процесі України : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.03. / Павлуник І.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1145130
  Павлуник Ігор Анатолійович Представництво в цивільному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Павлуник Ігор Анатолійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 252л. – Додаток: л.252-252. – Бібліогр.: л.230-252
1145131
  Ковтун Л. Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.139-143. – ISSN 0132-1331
1145132
  Ковач Л.Л. Представництво етнічних груп Донбаського регіону в органах державної влади в контексті реалізації державної етнонаціональної політики України // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 28-31. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1145133
  Гнатюк М.М. Представництво ЄС у міжнародних організаціях // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 134 : Політичні науки
1145134
  Черняхівська В.В. Представництво жінок у сфері державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 165-167
1145135
  Симонян А. Представництво інтересів громадян і держави в суді - конституційна функція прокуратури України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.59-65
1145136
  Натрус О. Представництво інтересів громадян і держави в суді. Надання практичної допомоги прокуратурам районної ланки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 34-39
1145137
  Гаврилюк М. Представництво інтересів громадянина або держави в суді як конституційна функція прокуратури // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 5 (33) : Спеціальний випуск : Проблеми представницької діяльності органів прокуратури. – С. 5-8
1145138
  Бичкова С. Представництво інтересів заявника у справах про надання права на шлюб / С. Бичкова, Т. Федосєєва // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 94-99. – ISSN 0132-1331
1145139
  Гончар І.Г. Представництво інтересів людей з інвалідністю у соціальній роботі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 33-37. – Бібліогр.: с. 36. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1145140
  Павлуник І. Представництво консулами іноземців у цивільному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.136-142. – ISSN 0132-1331
1145141
  Опанасенко А. Представництво кримськотатарського народу в Україні на сучасному етапі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 102-112. – ISSN 2308-0361
1145142
  Рєзнікова В.В. Представництво органом юридичної особи її інтересів у господарському процесі / В.В. Рєзнікова, О.В. Россильна // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 153-161


  У статті досліджуються сутність, правова природа органу юридичної особи, а також особливості представництва ним інтересів юридичної особи в господарському процесі.
1145143
  Миронова Г. Представництво пацієнта за довіреністю: цивільно-правова характеристика правочинів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 117-128. – ISSN 1993-0909
1145144
  Біла Л. Представництво провідних освітянських бібліотек України у мережі Інтернет
1145145
  Чечерський В.І. Представництво прокуратурою інтересів громадянина та держави в суді на досвіді Словаччини, Польщі та України: порівняльно-правовий аналіз // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 158-163. – ISBN 966-7784-65-7
1145146
  Белоусова К.О. Представництво прокуратурою інтересів держави в нових умовах / К.О. Белоусова, В.О. Бєлоусов // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 277-279. – ISBN 978-617-616-077-9
1145147
  Ільків Н.В. Представництво прокуратурою інтересів держави у справах про примусове відчуження об"єктів нерухомості з мотивів суспільної необхідності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 185-192. – ISSN 2227-796X


  На основі аналізу законодавства про примусове відчуження об"єктів нерухомості з мотивів суспільної необхідності та статус органів прокуратури досліджено питання процесуальної дієздатності прокурора на представництво державних інтересів у суді у справах ...
1145148
  Стеценко С.Г. Представництво прокуратурою інтересів людини у суді у випадках ненадання або неналежного надання медичної допомоги : навч. посібник / С.Г. Стеценко, О.О. Прасов ; [упоряд. Ж.В. Гадяк ; худ. ред. В.О. Шишук] ; МОНУ ; Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая ; Луцький біотехнічний ін-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ : СПД Гадяк Ж.В., 2010. – 114, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-114. – ISBN 978-966-2379-01-3


  Монографію присвячено актуальним проблемам реалізації та захисту прав пацієнтів у сучасній Україні. Вказаний напрям є важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, яке все активніше завойовує позиції в системі права ...
1145149
  Руденко М. Представництво прокурора в адміністративному суді: поняття, сутність і проблеми // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 112-118.
1145150
  Ореховський Л.А. Представництво прокурора в адміністративному судочинстві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 133-140. – (Юридична ; Вип. 1)
1145151
  Лошицький М.В. Представництво прокурорами та адвокатами інтересів громадянина в суді: зміст представницької функції в цивільному судочинстві за новим Цивільним процесуальним кодексом України / М.В. Лошицький, С.О. Короєд // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 160-172. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1145152
  Валюх В. Представництво прокурором інтересів громадян в суді. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.30-33
1145153
  Руденко М. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в господарському судочинстві (вступ з принципових питань) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-78.
1145154
  Радченко І.П. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 87-93. – ISSN 0201-7245
1145155
  Стефанчук М.М. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді: форми чи способи? // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 132-135. – ISBN 978-966-927-142-6
1145156
   Представництво прокурором інтересів держави в суді : підручник / [С.О. Белікова, Д.Т. Григор"єв, О.А. Козак та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. І.М. Козьякова, канд. юрид. наук, доц. Л.С. Нецької ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – 290, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 289-290. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7500-64-2
1145157
  Севрук О Представництво прокурором інтересів держави у сфері охорони дитинства: сучасний стан та перспективи / О Севрук, Д. Атаєва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 93-97
1145158
  Ясиновська О.С. Представництво прокурором інтересів державних господарських об"єднань // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 98-106. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
1145159
  Матвієць А. Представництво прокурором у суді інтересів громадян і держави у галузі земельних відносин / А. Матвієць, О. Снідевич // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 119-123


  "... Особливості реалізації".
1145160
  Прасов О.О. Представництво прокурором у суді у справах цивільної та адміністративної юрисдикції інтересів осіб, засуджених до позбавлення волі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 161-165. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1145161
  Чабан С. Представництво сторін у виконавчому провадженні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.343-345. – Бібліогр.: 3 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1145162
  Леонідов О. Представництво та доручення // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 4. – С.26-28
1145163
  Цюра В.В. Представництво та посередництво як способи виникнення і здійснення цивільних прав: аспекти взаємодії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 42-47


  У статті розглядаються питання співвідношення двох правових категорій: посередництва та представництва. Обґрунтовуються критерії їх розмежування і визначаються шляхи вирішення проблемних питань правозастосовчої практики щодо розмежування вказаних ...
1145164
  Гушилик С.М. Представництво у господарському судочинстві : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Гушилик С.М.; Гушиляк Світлана Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1145165
  Гелецька І. Представництво у цивільно-правових відносинах трансплантації анатомічних матеріалів від померлих осіб / І. Гелецька, Віталій Скиба // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 17-23. – ISSN 2663-5313
1145166
  Зейкан Я.П. Представництво у цивільному процесі / Я.П. Зейкан, В.В. Ігнатенко // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 92-97. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1145167
  Захарова О.С. Представництво у цивільному судочинстві // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 32-36
1145168
  Світлична Г.О. Представництво у цивільному судочинстві: сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 12 (148). – С. 38-45
1145169
  Стрєльникова І.Ю. Представництво УРСР у закордонних органах СРСР У 1923 – на початку 1930 років // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 209-215. – ISSN 0201-7245
1145170
  Якимчук О. Представництво юридичної особи її керівником у кримінальному провадженні в аспекті введення монополії адвокатури // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 167-172. – ISSN 2524-0129
1145171
  Винокур І. Представництво як виклик для сучасної банківської системи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 37). – С. 11
1145172
  Сапунков В. Представництво як процесуальний інститут. Представництво прокуратурою в суді інтересів громадянина або держави // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.67-79
1145173
  Вербицька О.О. Представницька (законодавча) влада за доби Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 170-173. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1145174
  Богів Я.С. Представницька демократія як форма реалізації народного суверенітету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 244-253. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1145175
  Ковальчук В.Б. Представницька демократія: поняття, ознаки, критерії / В.Б. Ковальчук, І.І. Забокрицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 159-163. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1145176
  Майданик Р. Представницька діяльність довірчих товариств (цивільно-правова характеристиква) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.36-40. – ISSN 0132-1331
1145177
  Стефанчук М.М. Представницька діяльність прокуратури в механізмі гарантій виконання судових рішень в Україні // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 406-412. – ISBN 978-617-7404-86-5
1145178
  Чурін С. Представницька діяльність прокуратури Житомирщини ефективний спосіб захисту інтересів держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 46-50
1145179
  Чумаченко А. Представницька діяльність у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 17-21
1145180
  Василевський А. Представницька діяльність щодо захисту житлових прав громадян // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-34.
1145181
  Гриценко А. Представницька теорія грошей // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 9-13. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1145182
  Малахов С.О. Представницька функція прокуратури у контексті нових конституційних змін (щодо правосуддя) // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 306-309. – ISBN 978-617-616-077-9
1145183
  Стефанчук М. Представницька функція прокуратури: перегляд концепту // Вісник прокуратури / Нац. акад. прокуратури України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук ; редкол.: Якимчук М.К., Стрижевська А.А., Штанько С.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12. – С. 43-47
1145184
  Величко О. Представницька функція прокурора в адміністративному судочинстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 82-87. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
1145185
  Намясенко О. Представницька функція прокурора у господарському процесі у контексті реформи законодавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 17-20
1145186
  Чепель О.Д. Представницький мандат парламентарів: основні тенденції розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 53-57. – (Правознавство ; Вип. 538). – ISSN 2221-173X
1145187
  Чернецька О.В. Представницькі органи місцевого самоврядування в системі публічної влади: конституційно-правова природа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 119-123
1145188
  Чернецька В О. Представницькі органи місцевого самоврядування та депутатський мандат: проблеми співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 98-101
1145189
  Шандра І. Представницькі організації буржуазії України пореформеного періоду: історіографія проблеми // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 109-116
1145190
  Заєць О. Представницькі та корпоративні організації торгової і промислової буржуазії у 1861-1917 рр. на Лівобережній Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 118-126. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
1145191
  Возовикова Т. Предстартовый подсчет. На конкурентоспособность российских вузов уйдут десятки миллиардов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 апреля (№ 17). – С. 3


  Лидеры российского высшего профессионального образования достигнут глобального признания еще не скоро. Возможно, лет через десять, как предположил глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов на первом заседании Совета по повышению конкурентоспособности ...
1145192
  Ли Сун Ген Предстваления групп и алгебр ли ступенчатых матриц : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.01.06 / Ли Сун Ген; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 7л.
1145193
  Ханано А.-Л. Предстваления циклических р-груп над кольцом классов вычетов по модулю р и их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Ханано А.-Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 21л.
1145194
  Димитрій Предстоятель Української Церкви : (біографічний есей) / Архієпископ Димитрій (Рудюк). – Київ : Архангельський глас, 2009. – 95, [1] с. : фотогр. – На тит. арк. також зазнач.: Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет - 80
1145195
   Предстоящие изменения климатале : Совместный советско-американский отчет о климате и его изменениях. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 271с.
1145196
   Предсъездовское обсуждение тезисов доклада товарища Н.С.Хрущова. – Москва
1. – 1959. – 576 с.
1145197
   Предсъездовское обсуждение тезисов доклада товарища Н.С.Хрущова. – Москва : Правда
2. – 1959. – 752 с.
1145198
   Предсъездовское обсуждение тезисов доклада товарища Н.С.Хрущова. – Москва : Правда
3. – 1959. – 472 с.
1145199
  Шевчук В.А. Предтеча : роман про Григорія Сковороду / В.А. Шевчук. – Київ : Дніпро, 1972. – 254 с.
1145200
  Шевчук В.А. Предтеча : роман / Василь Шевчук ; авт. пер. с укр. А. Доценко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 358 с.
1145201
  Шевчук В.А. Предтеча : романи / Василь Шевчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 471 с.
1145202
  Лощилов И.Н. Предтеча / И.Н. Лощилов. – М., 1987. – 253с.
1145203
  Петров А. Предтеча // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 5. – С. 23-35. – ISSN 0321-0383


  Моисеев Никита Николаевич (23 авг.-1917 г.- 29 февр. 2000 г.) К 90-летию со дня рождения. Московский физико-технический ин-т (МФТИ). Работал в Харьковском высшем авиац. тех. училище
1145204
  Медведев И. Предтеча Бонапарта // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 74-81. – ISSN 1812-867Х


  Луї Лазар Гош був блискучим полководцем в роки Великої французької революції
1145205
  Войцехівська І. Предтеча великих відкриттів // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 189. – ISSN 0869-3595
1145206
  Данилюк А. Предтеча космонавтики // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 222-224
1145207
  Шудря М. Предтеча марксизму на Україні // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 193-195
1145208
  Меліхов В. Предтеча перебудови // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 19


  "12 лютого 1965 року популярний американський журнал "Тайм", що зазвичай друкував на обкладинці фото якогось політика або відомого у світі діяча культури, дуже здивував своїх постійних читачів. З обкладинки, підперши голову рукою, на них задумливо ...
1145209
  Алексеев В. Предтеча Переяславской рады = К 510-летнему юбилею вхождения Харьковщины в состав Русского государства // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. С 4


  В январе 2013 г. исполняется 359 лет Переяславской раде - знаковому событию, которому в советское время присвоили официальное название "воссоединение Украины с Россией", а до того именовали "воссоединение Руси". Нынче же этому событию пытаются дать еще ...
1145210
  Бойко О. Предтеча Руху: неформальні організації як фактор громадсько-політичного життя України у період перебудови // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.44-58. – ISSN 1609-5499
1145211
  Письмак Ю.А. Предтеча создания ЮНЕСКО (к 80-летию принятия Пакта Рериха) // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 72-78. – ISBN 978-966-190-989-1
1145212
  Будний В. Предтеча українського модернізму? Пантелеймон Куліш і літературні покоління 1890-1910-х років // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 52-65


  Висвітлено сприйняття спадщини Пантелеймона Куліша в добу українського раннього модерну. Творчість великого попередника привабила літературну молодь такими своїми рисами, як кордоцентризм, естетизм, індивідуалізм. Встановлено, що П. Куліш відіграв роль ...
1145213
  Сюндюков І. Предтеча української державности. Лев Ребет: політик, вчений, публіцист // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2009. – 28.4-18.5.2009 (ч. 16/18). – С. 12
1145214
  Барвінський Б.О. Предтеча університету ім. Франца I у Львові : (Критичні замітки до питання про генезу Львівського університету). – Львів : З друк. Наук. Т-ва імені Шевченка, 1917. – 41 с. – Окр. відбиток з: Зап. наук. т-ва ім. Шевченка, т. 125, 1918
1145215
  Корж М.О. Предтеча, першоджерела та підгрунтя створення в Харкові Медико-механічного інституту і виникнення ортопедичної школи : (до 110-річчя Інституту ім. проф. М.І. Ситенка) / М.О. Корж, О.А. Диннік // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 5-17. – ISSN 0030-5987


  Згадується проф. КУ Скворцов І.П.
1145216
  Маканин В.С. Предтеча. / В.С. Маканин. – М, 1983. – 224с.
1145217
  Гайдай О. Предтеча. Польський рух Опору на Тернопільщині 1939-1941 рр. / Олег Гайдай, Богдан Хаварівський, Володимир Ханас. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2002. – 112 с. – (Корінь і крона / Державний архів Тернопільської області ; Вип. 24). – ISBN 966-562-682-5
1145218
  Аничков Е.В. Предтечи и современники / Евг. Аничков. – Санкт-Петербург : Освобождение ; [Тип. "Север"]
Кн. 1 : [На Западе]. – 1910. – 444 с. – Введением к кн. является: Реализм и новые веяния / Евг. Аничков. - Прижизненное издание. - Кн. описана по РГБ, отсутствует обл.
1145219
  Бонецкая Н.К. Предтечи русской герменевтики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 90-98. – ISSN 0042-8744
1145220
  Мелентьев Ю.С. Предтечи свободы / Ю.С. Мелентьев. – М, 1976. – 64с.
1145221
  Альтшуллер М.Г. Предтечи славянофильства в русской литературе / М.Г. Альтшуллер. – 401с.
1145222
  Хейфец В.Л. Предтечи. Размышления о предыстории Коммунистической партии Венесуэлы / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 44-61. – ISSN 044-748Х
1145223
  Микитась В. Предтечі // Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 11-30. – ISBN 978-611-01-1768-5


  Національна культура в широкому розумінні слова - освіта, наука, література, мистецтво, - специфіка її історичного розвитку тісно взаємозв’язана з культурами інших народів, з якими вона постійно спілкується різними шляхами. Кожний народ у своєму ...
1145224
  Жукова К. Предтечі довженкової "Землі" в українській драматургії початку ХХ століття (тема села у п"єсах Любові Яновської) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – 113-117
1145225
  Барановський О.І. Предтечі фінансових криз // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 3-22


  Розглянуто об"єктивні й суб"єктивні чинники, що зумовлюють зародження та перебіг фінансових криз, їх фази. Виявлено вплив фінансової глобалізації на виникнення криз у фінансово-кредитній сфері. Проаналізовано закономірності й особливості фінансових ...
1145226
  Тарасова М. Предтечі Шевченкового романтизму // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 50-51. – ISSN 0130-5263
1145227
  Ениколопов С.Н. Предубежденность в контексте свойств личности / С.Н. Ениколопов, Н.В. Мешкова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 4. – С.35-46. – ISSN 0205-9592
1145228
  Когамов М.Ч. Предупредительная деятельность следователя и её эффективность / М.Ч. Когамов. – Караганда, 1986. – 68с.
1145229
  Жуков А.М. Предупредительная деятельность следователя по уголовному делу / А.М. Жуков. – Саратов, 1990. – 103с.
1145230
  Саркисова Э.А. Предупредительная роль уголовного закона / Э.А. Саркисова. – Минск, 1979. – 144с.
1145231
  Безруких Р.К. Предупредить преступление / Р.К. Безруких, Л. Николаева, И. Скорин. – Москва : Политиздат, 1978. – 95 с.
1145232
  Фалюшина Л.И. Предупреждающее кризис государственное управление. Возможно ли оно? // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2009. – № 4 (66). – С. 8-11. – ISSN 1993-3541
1145233
  Владимирова Наталья Германовна Предупреждение актов ядерного терроризма в США: внутриполитические аспекты // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 57-67. – ISSN 0131-2227
1145234
  Владимирова Н. Предупреждение актов ядерного терроризма в США: внутриполитческие аспекты // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 57-67. – ISSN 0131-2227
1145235
  Рудык Б.И. Предупреждение аллергических заболеваний / Б.И. Рудык, В.А. Адо. – К., 1986. – 40с.
1145236
  Степанов А.А. Предупреждение банкротства в рамках производства по делу банкротства: теория и практика / А.А. Степанов. – Київ : КНТ, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-373-313-5
1145237
  Устинова В.В. Предупреждение безнадзорности и правонарушений комиссиями по делам несовершеннолетних. / В.В. Устинова. – М., 1973. – 40с.
1145238
  Ястребов В.Б. Предупреждение бесхозяйственности / В.Б. Ястребов. – М., 1983. – 64с.
1145239
   Предупреждение внезапных взрывов газодисперсных систем.. – К., 1971. – 109с.
1145240
  Колесов Д.В. Предупреждение вредных привычек у школьников. / Д.В. Колесов. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 159с.
1145241
  Колесов Д.В. Предупреждение вредных привычек у школьников. / Д.В. Колесов. – Минск, 1987. – 173с.
1145242
   Предупреждение вредных привычек у школьников.. – М., 1990. – 99с.
1145243
  Соловьев А.С. Предупреждение гражданских правонарушений программное требование КПСС. : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Соловьев А.С.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Иваново, 1970. – 20л.
1145244
  Жулев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных присшествий / В.И. Жулев. – Москва, 1989. – 221с.
1145245
  Бакшеев Н.С. Предупреждение женских болезней / Н.С. Бакшеев. – Москва : Знание, 1972. – 78 с. : ил. – (Нар. ун-т. Фак. здоровья ; 10)
1145246
  Астапов С.В. Предупреждение и борьба с засолением и заболачиванием орошаемых земель / Астапов С.В., Спенглер В.В. – Москва : Сельхозгиз, 1956. – 160 с. – Библиогр.: с. 158-159
1145247
  Васильев В.А. Предупреждение и исправление ошибок в произношении английских фонем / В.А. Васильев. – Москва, 1973. – 81с.
1145248
  Воронин М.Т. Предупреждение и исправление стилистических обшибок в школе / М.Т. Воронин. – Москва, 1963. – 79с.
1145249
   Предупреждение и коррекция ассоциального поведения учащихся профтехучилищ. – Л., 1991. – 59с.
1145250
   Предупреждение и лечение болезней на основе учения И.П.Павлова.. – Л., 1953. – 8с.
1145251
  Чоговадзе А.В. Предупреждение и лечение плоскостопия. / А.В. Чоговадзе. – Москва, 1965. – 51с.
1145252
  Астахов С.Н. Предупреждение и лечение расстройств мозгового кровообращения / Астахов С.Н. – Ленинград : Медгиз, 1961. – 100 с. – (Научно-популярная медицинская литература)
1145253
  Тян П.М. Предупреждение и ликвидация поглощений при геологоразведочном бурении / П.М. Тян. – М, 1980. – 166с.
1145254
  Коломоец А.В. Предупреждение и ликвидация прихватов в разведочном бурении / А.В. Коломоец. – М., 1985. – 220с.
1145255
  Самотой А.К. Предупреждение и ликвидация прихватов труб при бурении скважин / А.К. Самотой. – Москва : Недра. – 182с.
1145256
  Чепиков Виктор Тимофеевич Предупреждение и преодоление групповой замкнутости в процессе развития воспитательного коллектива : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Чепиков Виктор Тимофеевич; МВ и ССО БССР. Гомельский гос. ун-т. – Гомель, 1984. – 211л. – Бібліогр.:л.178-195
1145257
  Чепиков В.Т. Предупреждение и преодоление групповой замкнутости учащихся в процессе развития воспитательного коллектива (на матер. восп. работы классных руковод. с подростками) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Чепиков В.Т.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 20 с.
1145258
  Гладких П.А. Предупреждение и устранение колебаний нагнетательных установок / П.А. Гладких, С.А. Хачатурян. – М., 1964. – 276с.
1145259
  Елизаров Н.П. Предупреждение и устранение нарушений гражданского законодательства областным (краевым) судом / Н.П. Елизаров ; отв. ред. Шубин В.В. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 72 с. – (Серия "Библиотечка народного судьи")
1145260
  Ханютин Ю.М. Предупреждение из прошлого. / Ю.М. Ханютин. – М., 1968. – 285с.
1145261
  Дракина Наталья Ивановна Предупреждение коммуникативно значимых ошибок как средство интенсификации обучения устной речи : Автореф... канд. педаг.наук: 13.00.02 / Дракина Наталья Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 24л.
1145262
  Вайнман А.Б. Предупреждение коррозии барабанных котлов / А.Б. Вайнман. – Москва, 1985. – 232 с.
1145263
  Голіна В.В. Предупреждение коррупции с использованием регионального опыта ее исследования / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 22-29. – ISSN 1026-9932
1145264
  Лихолоб В.Г. Предупреждение наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних. / В.Г. Лихолоб, А.И. Рощин. – К, 1988. – 47с.
1145265
  Хуторян Н.Н. Предупреждение нарушений трудовой дисциплины / Н.Н. Хуторян; АН Украины, Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1992. – 108с. – Библиогр.: с.103-109. – ISBN 5-12-002588-9
1145266
  Захаров В.Ф. Предупреждение нелегальной миграции в контексте профилактики организованной преступности и рецидива преступлений // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.44-48
1145267
  Шаповалова Н.Л. Предупреждение неуспеваемости в 5 классе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Шаповалова Н.Л.; М-вод просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1145268
   Предупреждение неуспеваемости и второгодничества в школе.. – М., 1950. – 91с.
1145269
  Суслов В.Г. Предупреждение неуспеваемости по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 45-50 : Табл. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
1145270
  Цетлин В.С. Предупреждение неуспеваемости учащихся / В.С. Цетлин. – Москва : Знание, 1989. – 77 с.
1145271
  Гребенюк Т.Б. Предупреждение неуспеваемости учащихся средних профтехучилищ / Т.Б. Гребенюк. – М., 1986. – 22с.
1145272
  Преображенскаая Е.П. Предупреждение орфографических и пунктуационных ошибок в VI-VII классах. / Е.П. Преображенскаая, М.Е. Андрианова. – М., 1959. – 70с.
1145273
   Предупреждение орфографических ошибок учащихся V-VIII классов. : пособие для вчителя / Н Алгазина, Н, , ; Н.Н. Алгазина ; Акад. пед. наук РСФСР ; Ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Просвещение, 1965. – 280 с.
1145274
   Предупреждение отклонений в нравственном поведении молодежи : Библиогр. указ. психолого-пед. и правовой лит. за 1941-1987 гг. – Москва, 1989. – 326с.
1145275
  Косоножкин И.И. Предупреждение отсева учащихся из школы, как педагогическая проблема всеобщего среднего оброазования : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.01 / Косоножкин И. И.; НИИ общ. педагаг. АПН СССР. – М., 1974. – 21л.
1145276
  Компаниец Нонна Ивановна Предупреждение ошибок в грамматическом оформлении речевого высказывания : Автореф... канд. педагогич.наук: 13.00.02 / Компаниец Нонна Ивановна; Ленинград. гос. университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1984. – 22л.
1145277
  Татиева Т.Н. Предупреждение ошибок в области французской неграмматической орфографии в письме студентов факультетов иностранных языков : Автореф... кандидата пед.наук: / Татиева Т.Н.; Ленингр. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра франц. яз. – Л., 1966. – 19л.
1145278
   Предупреждение ошибок в построении словосочетаний и предложений / Н Алгазина, Н, , ; Н.Н. Алгазина ; Акад. пед. наук РСФСР ; Пед. б-ка учителя ; Ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Издательство Акад. пед. наук РСФСР, 1962. – 120 с.
1145279
  Андреевская-Левенстерн Предупреждение ошибок в речи учащихся на уроке французского языка : пособие для учителей французского языка / Андреевская-Левенстерн, С Т. Пурвина; Андреевская-Левентерн Л.С., Пурвина Т.С. – Москва : Просвещение, 1972. – 79 с. – Список лит.: с. 5-6 (9 назв.)
1145280
  Андреевская-Левенстерн Предупреждение ошибок в речи учащихся на уроке французского языка : пособие для учителей французского языка / Андреевская-Левенстерн Л.С., Пурвина Т.С. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 96 с.
1145281
  Кутепова Т.И. Предупреждение ошибок на уроках рисования : из опыта работы / Т.И. Кутепова. – Ленинград : Ленсовнархоз, 1962. – 96 с.
1145282
  Лукницкий И.А. Предупреждение ошибок учащихся в английском произношении / И.А. Лукницкий. – Л., 1957. – 108с.
1145283
  Лукницкий И.А. Предупреждение ошибок учащихся в английском произношении / И.А. Лукницкий. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1966. – 111с.
1145284
   Предупреждение педагогической запущенности и правонарушений школьников.. – М., 1980. – 170с.
1145285
  Бондаренко В.Ф. Предупреждение правонарушений / В.Ф. Бондаренко. – Минск, 1986. – 79с.
1145286
  Кобец Н.г. Предупреждение правонарушений в производственном коллективе / Н.г. Кобец. – Москва, 1982. – 208с.
1145287
  Галинайтите Ю.В. Предупреждение правонарушений в среде рабочей молодежи / Ю.В. Галинайтите. – Вильнюс, 1984. – 207с.
1145288
  Давыденко Л.М. Предупреждение правонарушений в сфере хозяйственной деятельности / Л.М. Давыденко. – Киев, 1983. – 48с.
1145289
  Афанасьев В.С. Предупреждение правонарушений в трудовом коллективе : учеб. пособ. / ЛГУ им. А.А. Жданова ; [В.С. Афанасьев и др.]. – Ленинград : ЛГУ, 1986. – 90, [1] с.
1145290
   Предупреждение правонарушений и охрана прав несовершеннолетних.. – М., 1977. – 568с.
1145291
  Заварзин А.В. Предупреждение правонарушений на селе / А.В. Заварзин. – Воронеж, 1983. – 112с.
1145292
  Касымова М. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних / М. Касымова, Р.Г. Аренберг. – Ташкент, 1972. – 163с.
1145293
  Литвинов В.В. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних / В.В. Литвинов. – Киев, 1980. – 48с.
1145294
  Васильев В.Л. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних / В.Л. Васильев. – Ленинград, 1980. – 36с.
1145295
   Предупреждение правонарушений несовершеннолетних.. – Минск, 1978. – 191с.
1145296
  Голубева Л.М. Предупреждение правонарушений подростков / Л.М. Голубева. – Фрунзе, 1970. – 76с.
1145297
  Кожевникова А.П. Предупреждение правонарушений среди молодежи / А.П. Кожевникова, Г.М. Миньковский. – Москва, 1971. – 80с.
1145298
   Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. – Минск, 1969. – 148с.
1145299
  Емельянов С.А. Предупреждение правонарушений средствами общего надзора прокуратуры / С.А. Емельянов. – Москва, 1980. – 119с.
1145300
  Михайленко П.П. Предупреждение преступлений - основа борьбы за искоренение преступности / П.П. Михайленко, И.А. Гельфанд. – Москва, 1964. – 203с.
1145301
  Васильев А.Н. Предупреждение преступлений / А.Н. Васильев. – Москва, 1963. – 30с.
1145302
   Предупреждение преступлений и иных правонарушений. – М., 1986. – 302с.
1145303
   Предупреждение преступлений и судебная экспертиза.. – Москва, 1968. – 191с.
1145304
  Зеленецкий В.С. Предупреждение преступлений следователем / В.С. Зеленецкий. – Харьков, 1975. – 172 с.
1145305
  Голоднюк М.Н. Предупреждение преступности / М.Н. Голоднюк, В.И. Зубкова. – М., 1990. – 112с.
1145306
  Гринько С.Д. Предупреждение преступности в избирательном процессе // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 121-122. – ISSN 1684-2618
1145307
  Антонян Ю.М. Предупреждение преступности несовершеннолетних / Антонян Ю.М. – Москва : О-во "Знание" РСФСР, 1982. – 40 с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде вопр. государства и права)
1145308
  Волков Ю.Н. Предупреждение производственного травматизма / Ю.Н. Волков. – Москва-Ленинград, 1964. – 95с.
1145309
  Никеров А.И. Предупреждение пунктуационных ошибок учащихся / А.И. Никеров. – Москва, 1985. – 144с.
1145310
  Костин А.Ю. Предупреждение путешествующим в тумане / А.Ю. Костин. – М., 1989. – 188с.
1145311
  Торосян К.С. Предупреждение рецидива преступлений прокуратурой / К.С. Торосян. – Ереван, 1977. – 126с.
1145312
   Предупреждение рецидива преступлений.. – Томск, 1990. – 127с.
1145313
  Токарева М.Е. Предупреждение рецидивной преступности несовершеннолнтних / Токарева М.Е. – Москва, 1971. – 21 c.
1145314
  Торосян К.С. Предупреждение рецидивной преступности средствами прокурорского надзора / Торосян К.С. – Москва, 1973. – 25 c.
1145315
   Предупреждение семейно-бытовых правонарушений.. – М., 1989. – 234с.
1145316
  Ващенко В.Ф. Предупреждение смешания сходных написаний в 4-6 классах : Автореф... канд. пед.наук: / Ващенко В.Ф.;. – Алма-Ата, 1973. – 24л.
1145317
  Пленкин Н.А. Предупреждение стилистических ошибок на уроках русского языка / Н.А. Пленкин. – М-Л, 1964. – 151с.
1145318
  Кашепов В.П. Предупреждение судом преступлений несовершеннолетних / В.П. Кашепов, Ф.П. Фурсова. – М., 1979. – 96с.
1145319
  Спешнев Ф.Ф. Предупреждение травм при занятиях гимнастикой / Ф.Ф. Спешнев. – М., 1951. – 108с.
1145320
  Шишко А.А. Предупреждение трансграничного загрязнения / А.А. Шишко. – К, 1990. – 228с.
1145321
  Попов В.И. Предупреждение трудовых споров. / В.И. Попов. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 152 с.
1145322
  Аманов Х. Предупреждение тяжких преступлений против жизни и здоровья в Туркменской ССР : учеб. пособие / Х. Аманов ; под ред. А.И. Харченко ; М-во высш. и сред. спец. образования ТССР. – Ашхабад : Респ. методкабинет Минвуза ТССР, 1986. – 119 с. – Библиогр.: с. 110-118
1145323
   Предупреждение хищений государственного и общественного имущества.. – Харьков, 1988. – 178с.
1145324
  Щербо А.Д. Предупреждение хищений государственного общественного имущества, совершаемых путем присвоения, растраты и злоупотребеления служебным положением. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Щербо А.Д.; МВ и ССО РСФСР. Свердловск.юрид.ин-т. – Свердловск, 1971. – 24л.
1145325
  Смеян Л.С. Предупреждение хищений зерна в сельском хозяйстве (по материалам Украинской ССР) : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Смеян Л.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 216 л. + Приложения: л. 212-216. – Библиогр.: л. 193-211
1145326
  Шаршеналиев А. Предупреждение хищений колхозного имущества. : Автореф... Канд.юрид.наук: 718 / Шаршеналиев А.; Всес.ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М, 1971. – 16л.
1145327
   Предупреждение хищений социалистического имущества. – Москва, 1969. – 200с.
1145328
  Ястребов В.Б. Предупреждение хищений социалистического имущества на предприятиях / В.Б. Ястребов. – Москва, 1976. – 64 с.
1145329
  Кузнецова Н.Ф. Предупреждение хулиганства / Н.Ф. Кузнецова, И.П. Портнов. – М., 1983. – 64с.
1145330
  Самвелян В.М. Предупреждение экспериментальных гиперкинезов холинолитическими соединениями из группы диэтиламинопропиловых эфиров дифенилалкокси уксусной кислоты / В.М. Самвелян, Д.А. Герасимян, 1963. – С. 11-18. – ОТд. оттиск
1145331
  Шалагинов В.К. Предупрежденная трагедия / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1980. – 558 с.
1145332
  Винникова Т.Н. Предупрежление правонарушений и перевоспитание подростков средствами школ и общественности. : Автореф... канд. пед.наук: 13/730 / Винникова Т.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 17л.
1145333
   Предуслови за нормално функциониранье на пазарот во Република Македониjа / Мишковска-Каjевска, Х. Кусакатов, Т.Б. Петковска, Петковска-Мирчевска, Митревска-Лазаревска; Льильана Мишковска-Каjевска [ та ін.] ; [ превод на англ. jазик Н. Боцевски ] ; Универзитет "Св. Кирил и Методиj", Економски институт. – Скопjе : Економски институт, 2000. – 167 с. – ISBN 9989-9707-3-3
1145334
  Возовикова Т. Предусмотрен присмотр. Олимпиады школьников решено транслировать в Интернете. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 ноября (№ 44)


  Перечень интеллектуальных состязаний, проводимых под эгидой Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), и сроки проведения очных и заочных туров будут опубликованы в ноябре. Результаты экспертной оценки заявок организаторов, предшествовавшей ...
1145335
   Предусмотрительные убийцы.. – М.
9. – 1992. – 255с.
1145336
  Рахилло И.С. Предутренние звезды / И.С. Рахилло. – Москва, 1967. – 48 с.
1145337
  Менюк Ж. Предутренним часом : стихи / Жеорже Менюк ; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1971. – 127 с.
1145338
  Петрова Е. Предучилищна педагогика / Е. Петрова. – София, 1977. – 350 с.
1145339
  Аврамова С. Предучилищното възпитание с оглед на сьветските методи / София Аврамова. – София : Кн-во на Сьюза на бьгаро-сьветск. дружества. – 80 с.
1145340
  Емельянов В.В. Предфилософия Древнего Востока как источник нового философского дискурса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С.153-163. – ISSN 0042-8744
1145341
   Предфронтальные краевые ледниковые образования. – Вильнюс, 1974. – 261с.
1145342
  Кахидзе М. Предчувствие : стихи / М.Кахидзе; пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 64 с.
1145343
  Брагинский А.М. Предчувствие / А.М. Брагинский. – Х., 1966. – 22с.
1145344
  Пиница П.И. Предчувствие / П.И. Пиница. – Иркутск, 1968. – 19с.
1145345
  Соколов Г.Ф. Предчувствие / Г.Ф. Соколов. – Саратов, 1974. – 115с.
1145346
  Поснов Н.И. Предчувствие / Н.И. Поснов. – Тула, 1980. – 71с.
1145347
  Пыталев П.И. Предчувствие / П.И. Пыталев. – Симферополь, 1983. – 39с.
1145348
  Аршакуни О.К. Предчувствие : воспоминания о Ю.П. Спегальском / О.К. Аршакуни. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 206, [2] с.
1145349
  Богатко И.А. Предчувствие : Литературно-критические статьи и очерки / И.А. Богатко. – Москва : Современник, 1990. – 301 с.
1145350
  Баевский И.И. Предчувствие весны : стихи / Баевский И.И. – Калининград : Книжное издательство, 1968. – 36 с.
1145351
  Губарев В.Ф. Предчувствие весны / В.Ф. Губарев. – Челябинск, 1968. – 89с.
1145352
  Сосновский Валерий Предчувствие весны : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 13-14. – ISSN 0321-1878
1145353
  Щербаков Ю.Н. Предчувствие дороги. / Ю.Н. Щербаков. – Волгоград, 1989. – 62с.
1145354
  Песоцкий К.Ф. Предчувствие лета / К.Ф. Песоцкий. – М, 1990. – 335с.
1145355
  Шогенцуков Н. Предчувствие любви : стихи / Н. Шогенцуков. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1961. – 72 с.
1145356
  Гаврилов А.С. Предчувствие любви / А.С. Гаврилов. – Ярославль, 1968. – 47с.
1145357
  Кравцов А.А. Предчувствие любви / А.А. Кравцов. – М., 1980. – 110с.
1145358
  Каширин С.И. Предчувствие любви / С.И. Каширин. – Л., 1984. – 272с.
1145359
  Сапанжа Ольга Сергеевна Предчувствие музея : культурология музейности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются вопросы развития музейного организма во второй половине XX столетия. Автор представляет культурологический анализ категории "музейность"
1145360
  Кудинов В.Г. Предчувствие перемен. / В.Г. Кудинов. – Минск, 1972. – 128с.
1145361
  Волобуев А.Т. Предчувствие полета / А.Т. Волобуев. – Москва, 1978. – 112с.
1145362
   Предчувствие портрета.. – Екатеринбург, 1992. – 157с.
1145363
  Гуцало Е. Предчувствие радости : повести и рассказы / Евген Гуцало ; автор. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 384 с. : ил.
1145364
  Блинов А. Предчувствие разворота // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 12. – С. 16-23


  Криза американської адміністрації
1145365
  Хохлов С. Предчувствие. / С. Хохлов. – Краснодар, 1991. – 111с.
1145366
  Радунская И. Предчувствия и свершения / И. Радунская. – Москва : Детская литература
Книга вторая : Призраки. – 1984. – 367 с.
1145367
  Радунская И. Предчувствия и свершения / И. Радунская. – Москва : Детская литература
Книга третья : Единство. – 1987. – 382 с.
1145368
  Радунская И. Предчувствия и свершения / И. Радунская. – Москва : Детская литература
Книга вторая : Призраки. – 1989. – 303 с.
1145369
  Радунская И.Л. Предчувстовие и свершение / И.Л. Радунская. – Москва, 1978. – 381с.
1145370
  Радунская И.Л. Предчувстовие и свершение / И.Л. Радунская. – Москва, 1978. – 350с.
1145371
  Радунская И.Л. Предчувстовие и свершение / И.Л. Радунская. – Москва, 1989. – 301с.
1145372
  Заречная С.А. Предшественник / С.А. Заречная. – М, 1950. – 391с.
1145373
  Заречная С.А. Предшественник / С.А. Заречная. – М, 1957. – 687с.
1145374
  Чекасина Т.М. Предшественник / Т.М. Чекасина. – Свердловск, 1989. – 348с.
1145375
   Предшественник Стоунхенджа : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 28 : Фото. – ISSN 1029-5828
1145376
  Роллан Р. Предшественники / Р. Роллан. – Ленинград, 1924. – 211 с.
1145377
  Райков Б.Е. Предшественники Дарвина в России / Б.Е. Райков. – М.-Л, 1951. – 199с.
1145378
  Райков Б.Е. Предшественники Дарвина в России / Б.Е. Райков. – Ленинград, 1951. – 198с.
1145379
  Райков Б.Е. Предшественники Дарвина в России / Б.Е. Райков. – Ленинград, 1956. – 204с.
1145380
  Плеханов Г.В. Предшественники К.Маркса и Ф.Энгельса / Г.В. Плеханов. – Москва, 1922. – 206с.
1145381
   Предшественники Колумба / Пер. с нем. А. Гиллессем // [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.]. – С. 225-250
1145382
  Теряев Г.В. Предшественники научного коммунизма / Г.В. Теряев. – М, 1965. – 88с.
1145383
  Соколов В.В. Предшественники научного коммунизма. / В.В. Соколов. – Москва, 1965. – 48с.
1145384
  Малинин В.А. Предшественники научного социализма в России / В.А. Малинин, М.И. Сидоров. – Москва, 1963. – 256с.
1145385
  Каутский К. Предшественники новейшего социализма. / К. Каутский. – 4-е изд. – Москва-Птгр.
1. – 1919. – 439с.
1145386
  Каутский К. Предшественники новейшего социализма. / К. Каутский. – 2-е изд., перераб. – Москва
1. – 1920. – 368с.
1145387
  Иконников В.С. Предшественники петровской реформы / [соч.] В. Иконникова. – Санкт-Петербург
[Ч.] 1 : Ближник боярин [Афанасий Лаврентьевич] Ордин-Нащокин. – 1883. – [85] с.
1145388
  Родзевич С.И. Предшественники Печорина во французской литературе : ["Рене" Шатобриана, "Адольф" Бенжамена Костана, "Исповедь сына века" А. де-Мюссе, "Оберман" Сенанкура] / С.И. Родзевич. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – 48 с.


  Из книг. В. Мияковского. Шатобриан, Франсуа Рене де (1768-1848); Констан де Ребек, Бенджамен Анри (1767-1830); Мюссе, Альфред де (1810-1857)
1145389
  Труитт У.Г. Предшественники постмодернизма и его связь с классическим американским прагматизмом // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.154-168. – ISSN 0042-8744
1145390
  Седов М.Г. Предшественники русской социал-демократии / М.Г. Седов. – М, 1964. – 46с.
1145391
  Фромметт Б. Предшественники Фурье и Оуэна. / Б. Фромметт. – Птгр., 1918. – 32с.
1145392
  Серебрякова Г.И. Предшествие : Роман / Г.И. Серебрякова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 392с.
1145393
  Серебрякова Г.И. Предшествие / Г.И. Серебрякова. – Москва, 1966. – 112с.
1145394
  Серебрякова Г.И. Предшествие : роман / Г.И. Серебрякова. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 356с.
1145395
  Серебрякова Г.И. Предшествие. / Г.И. Серебрякова. – София, 1968. – 362с.
1145396
   Предъявите улыбку!. – М., 1973. – 191с.
1145397
  Кудыба З. Предъявить участие // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2021. – № 3/4 (1204/1205)
1145398
  Корухов Ю.Г. Предъявление для опрознания на предварительном следоствии и в суде. / Ю.Г. Корухов. – Москва, 1968. – 30с.
1145399
  Орлова Л.М. Предъявление иска в арбитраж / Л.М. Орлова. – Минск, 1983. – 80с.
1145400
  Фалькович М.С. Предъявление иска в государственный арбитраж / М.С. Фалькович. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 112 с.
1145401
  Дульнева Л.А. Предъявление иска в суде / Л.А. Дульнева. – Москва, 1966. – 49с.
1145402
  Фалькович М.С. Предъявление иска госарбитража / М.С. Фалькович. – Москва, 1971. – 54с.
1145403
  Цветков П.П. Предъявления для опознания в советском уголовногом процессе / П.П. Цветков. – Л., 1962. – 115с.
1145404
  Щелков В.С. Предынвестиционные исследования и разработка бизнес-плана инвестиционного проекта / В.С. Щелков, Л.М. Белоусова, В.М. Блинков. – Москва : Финанстатинформ, 1999. – 248с. – (Инвестиционное проектирование). – ISBN 5-7866-0038-6
1145405
  Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа : история армянского нагорья с 1500 по 500 г. до н. э. Хурриты, лувийцы, протоармяне / И.М. Дьяконов. – Ереван : Издательство Армянской АН СССР, 1968. – 263, [2] с.
1145406
  Платошкин Н.Н. Предыстория возведения Берлинской стены. Август 1961 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1 (585). – С. 13-18. – ISSN 0321-0626
1145407
  Никифоров Ю.А. Предыстория Второй мировой войны: некоторые проблемы историографии // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 140-146. – ISSN 2070-9773
1145408
  Широкорад Л.Д. Предыстория и начальный период становления экономического факультета СПбГУ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 3-11. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1145409
  Эфендиев А. Предыстория и становление социалистического реализма в азербайджанской литературе / А. Эфендиев. – Баку, 1971. – 152с.
1145410
  Костенко А.А. Предыстория Института радиофизики и электроники НАН Украины / О О. Костенко, О.Й. Носич, Ю.М. Ранюк // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 102-135. – ISSN 0374-3896


  Освещена история организации в 1955 г. Ин-та радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины,создание Лаборатории № 1
1145411
  Иванова М.А. Предыстория колокольного звона: возникновение церковного звона-призыва в восточнохристианских обителях // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 1. – С. 22-35.
1145412
  Тих Н.А. Предыстория общества : Сравнительно-психологическое исследование / Н.А. Тих. – Ленинград : ЛГУ, 1970. – 311с.
1145413
  Тих Н.А. Предыстория общества. Средства стадной коммуникации // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 24-29. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
1145414
  Елсуков А.Н. Предыстория социологии / А.Н. Елсуков, А.Н. Данилов. – Минск : Право и экономика, 2009. – 209 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-692-1
1145415
   Предьявите улыбку : сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 95с. – (Компас)
1145416
  Мыльцев П. Преемник Савимби убит? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.13. – ISSN 0234-1670


  [Политическая ситуация в Анголе.]
1145417
  Джалагония В. Преемник Туркменбаши начал демонтаж "башизма" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670
1145418
  Смирнов Г.В. Преемники Архимеда / Г.В. Смирнов. – М., 1973. – 128с.
1145419
  Костомаров Н.И. Преемники Богдана Хмельницкого / Н.И. Костомаров; [Украинская Академия Русистики]. – Киев : Радуга, 2006. – 72с. – Печатается по изд.: Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Т. 2, - С.-Петербург,1895. – (Уроки истории). – ISBN 966-8325-55-9


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
1145420
  Костомаров Н.И. Преемники Богдана Хмельницкого / Н.И. Костомаров; [сост. и подготовил к печати А.А. Олейников]. – Киев : Радуга, 2007. – 208с. – (История Украины в исторических исследованиях, документах и воспоминаниях современников). – ISBN 978-966-8325-78-6


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
1145421
  Тростянский М. Преемники лучшей поры русской литературы.. – Киев, 1908. – 29 с.
1145422
  Исаевич Я.Д. Преемники первопечатника / Я.Д. Исаевич. – М, 1981. – 191с.
1145423
  Валишевский К. Ф. Преемники Петра / Перевод с франц. Н. Васина. – Москва : Сов. проблемы, 1912. – 354 с.
1145424
  Валишевский К. Преемники Петра. / К. Валишевский. – Москва, 1990. – 359с.
1145425
  Сенченко М. Преемптивна війна : [закінчення] // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2006. – № 9. – С. 43-46
1145426
  Сенченко М. Преемптивна війна : [початок] // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-6
1145427
  Наконечная Т.В. Преемсвенность в развитии советского права / Т.В. Наконечная. – К., 1987. – 102с.
1145428
  Ладыгина А.Б. Преемственность -- закономерность развития художественной культуры (соотношение народности, партийности, современности) : Автореф... д-ра философ.наук: 09.00.04 / Ладыгина А.Б.; МВ и ССО БССР. Белорус. гос. ун-т. Каф. ист. философ. и логики. – Минск, 1974. – 43л.
1145429
  Гайворонская О.В. Преемственность - закономерность идеологического процесса : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Гайворонская О.В.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра философии. – Баку, 1968. – 23л.
1145430
  Леонов Б.А. Преемственность / Б.А. Леонов. – М : Военное издательство, 1975. – 294 с.
1145431
  Ковский В.Е. Преемственность / В.Е. Ковский. – М., 1981. – 64с.
1145432
  Мертвищев О.Д. Преемственность буржуазных и реформистских теорий империализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Мертвищев О.Д.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1973. – 24л.
1145433
  Мухина А.Ф. Преемственность в изучении элементов синтаксиса во втором-четвертом классах средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мухина А.Ф.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1974. – 22л.
1145434
  Депенчук Л.П. Преемственность в истории естествознания и научные ценности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
1145435
  Исмаилов Фазылжан Юсупович Преемственность в историческом процессе. / Исмаилов Фазылжан Юсупович. – Ташкент, 1989. – 173с.
1145436
   Преемственность в музыкально-эстетическом воспитании учащейся молодежи: содержание, формы, методы. – Свердловск, 1985. – 103с.
1145437
  Мирошников О.А. Преемственность в Новое время: традиция и модернизация // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 265-268. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье идет речь о соотношении старого и нового в процессе модернизации.
1145438
   Преемственность в обучении и взаимосвязь между учебными предметами в V-VII классах.. – М., 1961. – 280с.
1145439
  Лапушкина Л.И. Преемственность в обучении финансовой математике школьников и студентов экономических специальностей / Л.И. Лапушкина, К.Н. Лунгу // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 4. – С. 83-87
1145440
  Щербик Д.В. Преемственность в общегосударственном, феодальном и манориальном праве Великого княжества Литовского // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805
1145441
  Попова И.А. Преемственность в первоначальном обучении математике в подготовительных группах детских садов и первых классах школ. : Автореф... канд. пед.наук: / Попова И.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 19л.
1145442
  Швеков Г.В. Преемственность в праве / Г.В. Швеков. – Москва, 1983. – 87 с.
1145443
  Неновски Н. Преемственность в праве. / Н. Неновски. – Москва, 1977. – 168с.
1145444
  Депенчук Л.П. Преемственность в развитии естествознания / Л.П. Депенчук. – К., 1988. – 125с.
1145445
   Преемственность в развитии жаров русской литературы.. – М., 1979. – 83 с.
1145446
  Манеев А.К. Преемственность в развитии категорий пространства, времени и движения / А.К. Манеев. – Минск, 1971. – 156с.
1145447
  Баллер Э.А. Преемственность в развитии культуры / Э.А. Баллер. – Москва, 1969. – 295с.
1145448
  Каирян В.М. Преемственность в развитии культуры в условиях социализма. / В.М. Каирян. – М., 1971. – 212с.
1145449
  Бушмин А.С. Преемственность в развитии литературы / А.С. Бушмин. – Л, 1975. – 159с.
1145450
  Бушмин А.С. Преемственность в развитии литературы / А.С. Бушмин. – 2-е изд., доп. – Л, 1978. – 223с.
1145451
  Ситкина Елена Аркадьевна Преемственность в развитии современного музыкального искусства (На материале нововенской школы) : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.04 / Ситкина Елена Аркадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 147л. – Бібліогр.:л.133-147
1145452
  Ситкина Е.А. Преемственность в развитии современного музыкального искусства. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Ситкина Е.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 16л.
1145453
  Лашин А.Г. Преемственность в развитии социалистической демократии / А.Г. Лашин. – Москва, 1968. – 96с.
1145454
  Деликатный К.Г. Преемственность в системе "школа - вуз" / К.Г. Деликатный; О-во "Знание" Украинской ССР. – Киев, 1986. – 48с. – (Педагогическая / О-во "Знание" Украинской ССР ; Сер. 7 : № 9)
1145455
  Кустов Ю.А. Преемственность в системе подготовки технических специалистов / Ю.А. Кустов. – Саратов, 1982. – 273с.
1145456
  Лебедева М.Н. Преемственность в содержании и метода обучения в 4 и 5 классах : Автореф... канд. пед.наук: / Лебедева М. Н.; АПН РСФСР, Ин-т теор. и ист. педагог. – М., 1954. – 14л.
1145457
  Чукут Светлана Анатольевна Преемственность в сфере духовной культуры : Дис... канд. философ.наук: 09.00.11 / Чукут Светлана Анатольевна; Мин-во образования Украины, КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 110л. – Бібліогр.:л.103-110
1145458
  Мукашев З.А. Преемственность в философии / З.А. Мукашев. – Алма-Ата, 1973. – 104с.
1145459
  Савина С.Н. Преемственность в эстетическом воспитании между среденей школой и педагогическим институтом : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Савина С. Н.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1977. – л.
1145460
  Галай Е. Преемственность видов практики в процессе подготовки студентов по специальности "Геоэкология" // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 21-25. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2075-1893
1145461
  Яранцева Н.А. Преемственность и взаимодействие культур в художественной жизни общества / Н.А. Яранцева. – Киев, 1990. – 157с.
1145462
  Антонов А.Н. Преемственность и возникновение нового знания в науке / А.Н. Антонов. – Москва : МГУ, 1985. – 171 с. – Библиогр.: с. 155-170
1145463
  Олейник А.Н. Преемственность и изменчивость превалирующей модели власти: "эффект колеи" в российской истории // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 52-66. – ISSN 0869-0499
1145464
   Преемственность и инновации в развитии древних культур.. – Л., 1981. – 116с.
1145465
   Преемственность и новизна в государственно-правовом развитии России. – Москва, 1996. – 42 с. – ("Hовое в юридической науке и практике"). – ISBN 5-201-012329-Х
1145466
  Султанов К.К. Преемственность и обновление / К.К. Султанов. – М., 1985. – 64с.
1145467
   Преемственность и перспективность в обучении русскому языку.. – М., 1982. – 128с.
1145468
   Преемственность и перспективность в развитии речи школьников.. – Л., 1983. – 133с.
1145469
  Умрилова Н.М. Преемственность и перспективность при изучении грамматики украинского языка в средних классах общеобразовательной школы. (На материале морфологии). : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Умрилова Н.М.; Киевский гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – Киев, 1968. – 22л.
1145470
  Трутнев И.А. Преемственность и различие архитектуры Киевского государства (XI - начала XII вв.) в культовых постройках Киевского княжества (середины XII - начала XIII вв.) // Проблемы теории и истории архитектуры Украины : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Одесс. гос. акад. строительства и архитектуры ; Архитектурно-художественный ин-т ; редколл.: А.В. Ковров, А.Б. Василенко, В.П. Уренев [и др.]. – Одесса, 2017. – Вып. 17. – С. 6-15
1145471
  Сенашенко В.С. Преемственность и сопряжение основных образовательных программ в структуре непрерывного образования / В.С. Сенашенко, Н.А. Вострикова, В.А. Кузнецова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617
1145472
  Мукашев З.А. Преемственность как момент развития / З.А. Мукашев. – Алма-Ата, 1980. – 203с.
1145473
  Зайниев Роберт Махмутович Преемственность математического образования в техническом вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1145474
   Преемственность между детским садом и школой в формировании личности детей дошкольного и младшего возраста.. – Рига, 1986. – 114с.
1145475
  Костев В.М. Преемственность методологических принципов научно-технического прогресса: история и современность // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1145476
  Семенов И.С. Преемственность научного знания в ее социокультурном аспекте // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
1145477
  Чеснова Л.В. Преемственность научных школ в энтомологии / Л.В. Чеснова. – Москва, 1980. – 174с.
1145478
  Исаев Э.А. Преемственность некоторых типов синепотических процессов / Э.А. Исаев. – Л, 1958. – 196с.
1145479
  Сенашенко В.С. Преемственность образовательных программ как основа непрерывности образования / В.С. Сенашенко, В.А. Кузнецова, Н.А. Вострикова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 9. – С. 6-15. – ISSN 0321-0383
1145480
  Андрейченко Н.М. Преемственность по-ленински : у истоков единства сов. многонац. поэзии / Андрейченко Н.М. – Киев : Вища школа, 1988. – 140, [2] с. – Библиогр.: с. 135-141
1145481
  Воловик В.И. Преемственность поколений / В.И. Воловик. – Москва, 1973. – 64с.
1145482
  Шевырногова Л.А. Преемственность поколений в поступательном развитии общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шевырногова Л.А.; МИНХ. – М., 1981. – 20л.
1145483
  Шевырногова Л.А. Преемственность поколений в поступательном развитии общества / Л.А. Шевырногова. – Красноярск, 1983. – 110с.
1145484
  Воловик В.И. Преемственность поколений и прогресс социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Воловик В.И.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1972. – 22л.
1145485
  Савенков А.И. Преемственность поколений и трудовые династии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Савенков А. И.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1978. – 18л.
1145486
   Преемственность поколений как социологическая проблема.. – М., 1973. – 295с.
1145487
  Петров Н.И. Преемственность поколений рабочего класса в сфере труда / Н.И. Петров. – Саратов, 1981. – 59с.
1145488
  Клепов В.Н. Преемственность поколений рабочего класса в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Клепов В.Н.; Высшая космосольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1979. – 19л.
1145489
  Федирко П.С. Преемственность поколений. / П.С. Федирко. – М, 1980. – 239с.
1145490
  Акопов М.А. Преемственность политики КПСС : Стенограмма лекции / М.А. Акопов; Об-во "Знание" УССР. – Киев : Знание, 1984. – 24 с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
1145491
   Преемственность при обучении иностранцев русскому языку.. – М., 1981. – 168с.
1145492
  Кустов Ю.А. Преемственность профессионально-технической и высшей школы / Ю.А. Кустов. – Свердловск, 1990. – 117с.
1145493
  Андреев А.Л. Преемственность развития образования в дореволюционной и советской России // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 74-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1145494
  Зайниев Роберт Махмутович Преемственность содержания математического образования в системе "школа-колледж-вуз" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Интегрированные многоуровневые системы непрерывного профессионального образования, разработанные во многих вузах России, обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными. Реализация, например, содержания математического образования в ...
1145495
  Зайниев Р.М. Преемственность содержания математического образования в системе "школа-колледж-вуз" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 28-32. – ISSN 1726-667Х
1145496
  Лихач В.М. Преемственность содержания трудового обучения и профессиональной подготовки учащихся. / В.М. Лихач, Р.С. Гуревич. – М., 1990. – 109с.
1145497
  Смоляк И.Н. Преемственность социалистической культуры как закономерность совершенствования социализма : Дис... канд. историческихнаук: 09.00.02 / Смоляк И.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 198л. – Бібліогр.:л.198
1145498
  Смоляк Игорь Николаевич Преемственность социалистической культуры как закономерность совершенствования социализма : Автореф... канд. историческихнаук: 09.00.02 / Смоляк Игорь Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 20л.
1145499
   Преемственность стахановских традиций.. – М., 1985. – 224с.
1145500
  Капичников А.И. Преемственность формирования учебной мотивации в условиях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры / А.И. Капичников, О.В. Романова, О.Б. Капичникова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 7, июль. – C. 36-38. – ISSN 1026-955X


  Анализируется проблема формирования учебных мотивов студентов в условиях трехступенчатого высшего образования. Акцент сделан на проблеме преемственности в процессе формирования мотивов учебной деятельности, актуализированной в связи с новой концепцией ...
1145501
  Александрова Н.Б. Преемственность элитарного образования в гимназиях, лицеях и университетах // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 8. – С. 46-54. – ISSN 0869-561Х


  В статье дана характеристика модели условий преемственности элитарного образования в гимназиях, лицеях и университетах, составленной на основании компетентностного подхода. Анализируются организационно-педагогические условия, задающиеся стратегической ...
1145502
  Григорьев В.М. Преемственность этнокультурного воспитания в семье и учреждениях образования / В.М. Григорьев, Д.В. Мучкаева // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 10. – С. 49-57. – ISSN 0869-561Х
1145503
  Степанов В.Т. Преемственность. / В.Т. Степанов. – М, 1972. – 158с.
1145504
  Катков М.М. Преемство в праве наследования // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 287-302. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1145505
  Катков М.М. Преемство в праве наследования по римскому и современному праву / Исследование М. Каткова. – [Москва] : Т-во типо-литография Владимир Чечерин в Москве, 1904. – X, 262 с. – Библиогр.: с. VII-X
1145506
  Кассо Л.А. Преемство наследника в обязательствах наследодателя / иссл. Л. Кассо. – Юрьев : Тип. К. Матисена, 1895. – [8], 209 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.


  Аннотация: Настоящее исследование является в сущности комментарием к п. 1 ст. 1259 нашего Свода Гражданских Законов. В издании опубликованы главные моменты преемства наследника в пассиве наследодателя. В 1895 году Кассо защитил при юридическом ...
1145507
  Володин Б.Г. Прежде всего - не повреди! / Б.Г. Володин. – Москва : Знание, 1970. – 61 с.
1145508
  Иванов М.А. Прежде всего мы - родители / М.А. Иванов. – Москва, 1986. – 224 с.
1145509
  Суменов Н.М. Прежде всего я артист / Н.М. Суменов. – Москва : Знание, 1991. – 52с.
1145510
  Дихтярь А.Б. Прежде чем прозвучало: "Поехали!" / А.Б. Дихтярь. – М., 1987. – 240с.
1145511
  Пугина Алла Прежде чем скомандовать "Мотор!" : Библиотека старейшей кинофабрики // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 22-24. – ISSN 1727-4893


  Что нужно, чтобы снять кино? Режиссер, хороший сценарий, талантливые актёры и... библиотека.
1145512
  Вурцбергер Карл Прежде чем увянут листья / Вурцбергер Карл. – Москва : Военное издательство, 1985. – 287 с.
1145513
  Татарчук Т.Ф. Преждевременная недостаточность яичников синдром или диагноз / Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, Т.Н. Тутченко // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 16-22. – ISSN 2309-4117
1145514
  Жотев Д. Преживени разкази / Д. Жотев. – 2-е изд. – София, 1976. – 138с.
1145515
  Дмитриев О.М. Прежний счет. / О.М. Дмитриев. – М., 1978. – 136с.
1145516
  Петков Любен През голямата зима : Кучешки разкази / Петков Любен. – София : Вулкан-4, 1999. – 142с. – ISBN 954-488-022-4
1145517
  Росен П. През гори зелени / П. Росен. – София, 1982. – 534с.
1145518
  Томалевски Г. През зеницата на есето. / Г. Томалевски. – Варна, 1983. – 233с.
1145519
  Грубешлиева М. През иглено ухо / М. Грубешлиева. – София, 1948. – 414с.
1145520
  Баранов В.Ф. Презент : сатир. роман / Віктор Баранов. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 350, [1] с. : іл.
1145521
  Есликова Презентация как вид рекламной деятельности / Есликова, В. Захарчук // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 3. – С.128-132
1145522
  Шевякова Э.Н. Презентация книги "Западное литературоведение 20 века: Энциклопедия" (Москва, 12 октября 2004 г.) // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 106-109. – ISSN 1562-1391
1145523
   Презентация неизвестной Чехии : события // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 6. – ISSN 1998-8044
1145524
   Презентация нового решения - Amadeus Content LCC // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 6-7 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1145525
  Суханова Н.А. Презентация полнотекстовых электронных указателей - новая форма библиографической работы в Дальневосточном федеральном университете / Наталья Афанасьевна Суханова, Татьяна Валерьевна Поликарпова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 33-35. – ISSN 0869-608Х


  В статье представлена современная форма библиографической работы - презентация полнотекстовых электронных указателей. Описываются алгоритм создания полнотекстового указателя, его структура и место в электронной библиотеке, преимущества перед печатными ...
1145526
   Презентация рубрики "Детский отдых": разговор с экспертом "Солвекс-трэвэл" Галиной Скворцой : все лучшее - детям. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 56-58
1145527
  Турко Анна Презентация туристских возможностей: "Вьетнам - скрытое очарование" = Восходящая звезда мировой туриндустрии : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 10 : Фото
1145528
  Тіллі Р. Презентації = Presentations / Роберт Тіллі ; [пер. з англ. О.А. Кожевникової, з нім. К.А. Мазуркевич]. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business English). – ISBN 978-966-346-768-9
1145529
  Дацюк Г. Презентації "Запізнілого вороття" в Києві та Варшаві // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 січня (№ 3). – С. 3


  Проф. М. Тимошик упродовж кількох останніх років здійснює в Україні та за кордоном унікальний тур-презентацію канадсько-українського видавничого проекту "Запізніле вороття". В її основі - досі не друкована творча і наукова спадщина І. Огієнка ...
1145530
  Домановська М. Презентації візантиністичних студій на XII Археологічному з"їзді (сторінка історії першого наукового форуму в Харкові) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 381-390. – ISSN 2310-3310
1145531
  Новікова Л. Презентації історії Правобережної та Лівобережної України в модерних регіонально-історичних текстах: до постановки проблеми // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 15. – С. 91-99. – ISSN 2519-2523
1145532
  Свиридюк Н. Презентаційна діяльність Полтавського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (193). – С. 50-59. – ISSN 1682-2366
1145533
  Добровольська Ольга Презентаційні продажі в ресторані. Як навчати та залучати офіціантів // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 42-49 : фото
1145534
  Сокіл В. Презентаційні розмисли: фольклорна проза про голодомори ХХ століття в Україні // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (375), вересень - жовтень. – C. 40-44. – ISSN 0130-6936
1145535
   Презентація-огляд ринку консалтингових послуг в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 46-53. – ISSN 1606-3732
1145536
  Кассен Б. Презентація // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 284-290


  Європейський словник філософій (фр. Vocabulaire europeen des philosophies) з підзаголовком Лексикон неперекладностей — українська версія французького енциклопедичного словника філософської лексики, створеного під керівництвом Барбари Кассен.
1145537
  Куций С. Презентація // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 131. : Михайло Максимович. – ISSN 0130-1799


  Скульптурна композиція: Михайло Максимович, 2004, бронза.
1145538
  Кремень В. Презентація "Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні" // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 1-2
1145539
  Овсянникова-Мелентьєва Презентація "Художньої літератури України" // Національний культурний центр України - Шевченків дім у Москві / В. Мельниченко, Овсянникова-Мелентьєва, О. Марченко, Ю. Безкровний. – Москва : Домашня бібліотека, 2014. – С. 251-253. – ISBN 978-5-42700-101-4


  У Національному культурному центрі України в Москві відбулася презентація книги Михайла Наєнка "Художня література України. Від міфів до модерну і реальності".
1145540
  Гутиря В. Презентація : пам"ятник Василю Стусу в м. Краматорську, 2021 // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 111. – ISSN 0130-1799
1145541
  Фабіан М.П. Презентація 33-томного видання наукових праць професора Петра Лизанця // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2015. – Вип. 13. – С. 347-356. – ISBN 978-617-7132-32-4
1145542
  Кузьменко Ю. Презентація 6-го тому "Історії української літератури" Ю. Коваліва // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 123-124. – ISSN 0236-1477
1145543
  Дюфор М. Презентація арт-бутік готелю "Casa Illica" як складової нового формату організації індивідуальних турів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 26-28


  Презентація арт-бутік готелю "Casa Illica" як складової нового формату організації індивідуальних турів.
1145544
  Адаменко М. Презентація в стилі ted: на яких аспектах зосереджуються бібліотеки різних країн? (за матеріалами інтернет-джерел) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (87). – С. 23-26


  Автор статті пропонує бібліотекарям, що готуються до публічного виступу, підготувати TED-презентацію, поєднавши у виступі сторітелінг із візуальним рядом. Це допоможе бібліотекарям ефективніше комунікувати з громадою та надати їй доступний ...
1145545
  Михальчик В. Презентація в Торонто // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 лютого (№ 6). – С. 1, 9


  Творчий портрет Ліди Палій.
1145546
  Озоліна О. Презентація виставки "Слово, обірване у Биківні" у Книжковій палаті України ім. І. Федорова // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 5


  17 березня в Книжковій палаті України ім. І. Федорова відбулася презентація фотодокументальної виставки "Слово, обірване у Биківні". Для створення фотодокументальних банерів використано матеріали з різних архівних фондів, в тому числі з фондів Наукової ...
1145547
  Неіленко С. Презентація гастрономічної культури в соціальних мережах // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2020. – Т. 1 (76). – С. 76-84. – ISSN 2522-1272
1145548
  Сидоренко О. Презентація гендерної тематики у французькій та англійській міській літературі пізнього Середньовіччя та Відродження // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 144-154
1145549
  Стовбун-Кременецький Презентація генія: Митрополит Іларіон Київський і його національна ідея / М. Стовбун-Кременецький. – Київ : [б. в.], 2009. – 94 с. – Бібліогр.: с. 93


  У пр. № 1718228 напис: Хрещення Ольги, Володимира, Русі в цілому див. https://independent.academia.edu/Микола Богданов?s=welcome
1145550
   Презентація двадцять першого випуску наукового щорічника "Україна дипломатична" // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10. – С. 57-58. – ISSN 2663-2675
1145551
  Волинський Є. Презентація двотомника Осипа Мандельштама українською // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 31 жовтня (№ 41/42)
1145552
   Презентація документального фільму // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  На історичному факультеті відбувся перегляд документального фільму режисера Тараса Химича "Хроніка української повстанської армії 1942-1954 рр". Консультантами стрічки виступили професор Іван Патриляк і кандидат історичних наук Олександр Пагіря. У ...
1145553
   Презентація документального фільму "Донеччина заповідна - насіння життя!" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 13 : фото,
1145554
  Щербанюк О. Презентація другої монографії колективу вчених і практиків "Новий шлях до права" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 17 липня (№ 133)


  9 липня 2021 року в Інституті права КНУ імені Тараса Шевченка відбулася ця подія - оприлюднення наукового видання "Новий шлях до права". Монографія за оригінальною концепцією була підготовлена у двох версіях провідними вченами України, суддями ...
1145555
  Поліщук Ярослав Презентація журналу "Січеслав" у Кракові // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 105. – ISSN 0236-1477
1145556
  Кузьменко Ю. Презентація збірки П.Куліша "Записки о Южной Руси" відбулась за участі вчених Інституту філології // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 лютого (№ 4). – С. 9


  14 лютого на честь відзначення 120-річчя з дня смерті Пантелеймона Куліша в Національному музеї літератури України презентували нове видання його "Записок о Южной Руси". Упорядники – В. Івашків, завідувач кафедри фольклористики Львівського ...
1145557
   Презентація інноваційної платформи / за матеріалами прес-центру КНУ // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 1, 5. – ISSN 2219-5793


  На базі Центру інноваційного розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася презентація платформи дистанційної освіти KNU Education Online. Це стало можливим завдяки проекту "Цифровий Університет. Університет у ...
1145558
  Веремійчик О. Презентація книг "Золоте перевесло творчості династії Саєнків" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 28 вересня - 11 жовтня (№ 37/38)
1145559
  Хоменська І. Презентація книги "Лідер двох епох" // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 1109-1112. – ISBN 966-7522-07-5


  Азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва.
1145560
  Милько В. Презентація книги "Переяславський соціум на перехресті епох: люди, події, факти" (20 березня 2019 р.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 143. – ISSN 2222-5250
1145561
  Лук"янчук Г. Презентація книги "Трансформація української національної ідеї" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-27 серпня (№ 31/32). – С. 11
1145562
  Лук"янчук Г. Презентація книги "Ужвій. У піжмурки з долею" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13 липня - 26 липня (№ 27/28)
1145563
  Іваненко Л.І. Презентація книги Д.Г. Білоуса "За Україну молюся" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 19/21 (239/241). – С. 75-78
1145564
  Личковах В.А. Презентація колективної монографії "історія української естетичної думки" (за ред. проф. В. Личковаха. - К., 2013) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 86-88
1145565
  Пастушенко Т. Презентація Концепції комплексної меморіалізації Бабиного Яру // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – № 1 (544), січень - лютий. – C. 208-217. – ISSN 0130-5247
1145566
   Презентація Львівської української гуманітарної гімназії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 189-203
1145567
   Презентація науково-популярного фільму "Торські степи: життя, смерть... воскресіння?" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 2-3 : фото
1145568
  Білоусова Т.П. Презентація неологізмів у "Граматико-стилістичному словнику Шевченкової мови" Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 21-22
1145569
  Бонь О.І. Презентація нового корпусу Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2 с. обкл.
1145570
  Букет Є. Презентація нової книжки Дмитра Чобота // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 листопада (№ 22)


  18 листопада в конференц-залі Львівської національної наукової бібліотеки України ім. Василя Стефаника відбулася презентація книжки Дмитра Чобота "Загибель Гути Пеняцької 28 лютого 1944 року: трагедія".
1145571
  Савчук К.О. Презентація першого тому багатотомного видання "Енциклопедія міжнародного права" // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 667-668. – ISSN 0869-2491


  14 травня 2015 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулася презентація першого тому тритомного видання "Енциклопедія міжнародного права". Видання було підготовлено за участю колективу авторів на чолі з доктором ...
1145572
  Чуднівець А. Презентація петриківського розпису у творах виставкового та масового характеру в сучасному культурному просторі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 176-183. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає в окресленні місця і ролі петриківського розпису у сучасному культурному процесі та форм його презентації. Висновки. Розглянуті найяскравіші приклади таких форм та зміни петриківського розпису. Наголошується на ...
1145573
   Презентація програм // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  На базі Інституту модернізації змісту освіти відбулась нарада завідувачів кабінетами (методистів) природничих дисциплін обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань впровадження навчальних програм інтегрованого курсу "Природничі ...
1145574
  Плухтяк А. Презентація регіонального плану управління відходами у Івано-Франківській області до 2030 року // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 7-9 : рис.
1145575
  Лепьошкіна Т.Я. Презентація регіонів у міжнародних виставково-ярмаркових заходах як складова успішного розвитку туризму // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 238-241
1145576
  Мазуренко С. Презентація результатів виконання бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень" у 2018 р. // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 3. – C. 3-24. – ISSN 1027-3239


  12 лютого 2019 р. у Великому конференц-залі НАН України відбулася презентація результатів виконання бюджетної програми, започаткованої в 2018 р. Серед доповідачів - академіки НАН України А. Т. Загородній та А. Г. Наумовець.
1145577
  Ткаченко А. Презентація репрезентації, або ж репрезентація презентацій (філологічний есей) // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 297-309


  "Йдеться про невпинне засмічення нашої мови, зокрема й наукової".
1145578
  Кузьменко О.Ю. Презентація респондента в англійськомовному інтерв"ю масмедійного дискурсу: лінгвокомунікативний і лінгвокогнітивний виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кузьменко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1145579
  Лавренюк В.В. Презентація роману В.І. Горбатюка "Слово і меч" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 353-354. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1145580
  Панькова Н. Презентація роману Василя Шкляра "Чорний ворон" / Н. Панькова, О. Савченко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 26-30. – ISSN 0130-5263
1145581
  Сморжевська О. Презентація сучасної української літератури в Польщі: Юрій Андрухович та його візії "Європи" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 70-73. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  Своєрідною зустріччю двох культур, української та польської, став спільний українсько-польський проект "Моя Європа: Два есеї про найдавнішу частину світу". Це не просто два есеї двох корифеїв. Це - своєрідний погляд на одне й те саме з різних ракурсів, ...
1145582
  Доцин Іван Презентація трикнижжя ( Як народжувалася історія Броварського району ) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 142-148
1145583
  Дорошенко К. Презентація у Брюсселі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 43). – С. 14


  Презентація нової книжки Ганни Герман , яка містить відомий роман "Піраміди невиджимі" та повість "Дівчинка і косміти", яку переклав французькою поет і перекладач Атанас Ванчев де Трасі відбулася у Європейському прес-клубі у Брюсселі.
1145584
  Наєнко М. Презентація фільму і книги про... казахського Шевченка // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7625-59-8


  "Хвилюючими, інформаційно насиченими були виступи на презентації і самого Надзвичайного посла, і ректора університету, Героя України Леоніда Губерського, і Президента Академії педагогічних наук України Василя Кременя, а також кількох письменників та ...
1145585
  Соболь В. Презентація чергових томів енциклопедії "Наукове товариство ім. Шевченка" // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – C. 318-322. – ISSN 2522-9834
1145586
  Онищенко М. Презентація як засіб відтворення ідеї // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 43-46. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1145587
  Завірюха Л.А. Презентація як самоствердження / [Л.А. Завірюха]. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – 523, [5] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 518-524. – ISBN 978-617-7887-68-2
1145588
  Лук"янчук Г. Презентовано карту "Західно-Українська Народна Республіка" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 березня - 9 квітня (№ 13/14). – С. 9


  У Музеї Української революції презентували карту ЗУНР.
1145589
  Мукан А. Презентовано книгу "Календарі та обряди японців" // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 7


  В Інституті філології відбулася презентація етнографічного дослідження, автором якого є Умебаясі Масакі, випусник аспірантури історичного ф-ту нашого університету, нині - аташе при Посольстві Японії в Україні. В обговоренні взяли участь проф. П. ...
1145590
   Презентовано спеціальне бельгійське число журналу "Всесвіт" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 20 листопада (№ 23). – С. 17


  У Будинку письменників за сприяння Міністерства культури Бельгії в Україні та Міністерства культури України відбулася презентація спеціального бельгійського числа журналу "Всесвіт". Модерував захід головний редактор журналу Дмитро Дроздовський, ...
1145591
   Презентували "пушоковик" для науковців // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 221). – С. 11
1145592
  Фалько Я. Презентували архів історика "залізного століття" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 201). – С. 12


  "Унікальний науковий каталог "Архівна спадщина Олени Апанович" представили науковці Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського на круглому столі в Інституті історії України НАН, присвяченому 100-річчю відомого історика ...
1145593
   Презентували книгу // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  На фізичному факультеті відбулася зустріч з близькими Адольфа Павленка- студента фізичного факультету КДУ імені Тараса Шевченка (1940-1941), який воював і загинув 20 жовтня 1943 року під час боїв на Калінінградському фронті. Була презентована книжка, ...
1145594
  Скубеник Анастасія Презентували найсучасніші українські видання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 50
1145595
  Иванов Р.Ф. Президенство в США / Р.Ф. Иванов. – М, 1991. – 62с.
1145596
  Алахвердов Г.Г. Президенстская власть США на службе монополистического капитала : Автореф... канд. юридич.наук: / Алахвердов Г.Г.; Моск. гос. ин-т международных отошений МИД СССР. – Москва, 1953. – 25 л.
1145597
   Президент-визволитель // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Н.О. Миколушко. – Київ, 2018. – № 1, 2019, 1 квартал. – С. 48-58. – ISSN 0130-2043


  До 210-річчя від дня народження Авраама Лінкольна (1809-1865).
1145598
  Притула В.В. Президент-робітник: зовнішня і внутрішня аполітика Лули да Сілви (перший термін: 2003-2006 рр.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 408-417
1145599
   Президент - в університеті // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 15 червня (№ 24). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Президент України В. Зеленський відвідав Чернігівський національний технологічний університет. Ректор університету Сергій Шкарлет ознайомив Главу держави з науково-технічними розробками та досягненнями студентів і викладачів. Зокрема, Президенту ...
1145600
  Капсамун І. Президент - новий. Підхід - старий? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 96). – С. 4


  Чому Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму.
1145601
   Президент - Правительство - исполнительная власть.. – М., 1997. – 68с.
1145602
  Сахиб Д. Президент : роман / Сахиб Джамал. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства им. Г. Гуляма, 1972. – 275 с.
1145603
  Чемерис В.Л. Президент : роман-есе / Валентин Чемерис. – Київ : Свенас, 1994. – 421, [4] с., [19] арк. фот. – Парал. тит. арк. портр. – ISBN 5-85722-076-9
1145604
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 1. – 1999
1145605
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ
№ 1. – 2000
1145606
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ
№ 2/3. – 2000
1145607
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ
№ 4. – 2000
1145608
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ
№ 5. – 2000
1145609
   Президент : міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ
№ 6. – 2001
1145610
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2002
1145611
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 10. – 2002
1145612
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 11/12. – 2002
1145613
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 1 (15). – 2003
1145614
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 2 (16). – 2003
1145615
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 13-14. – 2003
1145616
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 1 (17). – 2004
1145617
   Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 1999-
№ 2 (18). – 2004
1145618
  Яковлев М.С. Президент "Аристократической республики" в Перу Г.Э. Биллингхурст (1912-1914 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 201-214. – ISSN 0130-3864
1145619
  Савельев Владимир Президент "Натали Турс" о планах на летний сезон : Владимир Воробьев: "Предлагая Анталью, главное - найти середину между количеством и качеством". Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 46-47 : Фото
1145620
  Зархий С.Н. Президент "Рузаевской респудлики" / С.Н. Зархий. – Москва, 1968. – 159с.
1145621
  Громницкая А. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев: "Азербайджан - аренадля сотрудничества" // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 42 (160). – С. 14-20


  Интервью с Президентом Алиевым о секрете стремительного экономического роста Азербайджана, перезагрузке отношений с Украиной, больной теме Нагорного Карабаха и просто о настоящем лице Азербайджана, в чертах которого все больше появляется ...
1145622
  Асатини Р. Президент Али Хаменеи и общество "Ходжатие" // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1986. – № 3 (242). – С. 177-183
1145623
   Президент Асоціації азербайджанських випускників КНУ побував у alma mater // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 1


  "...До нашого університету завітав президент Асоціації випускників КНУ в Азербайджані Руфат Атакіши огли Кулієв. Ректор КНУ Л.В. Губерський привітав азербайджанського гостя. Пан Кулієв розповів, з яким теплом колишні азербайджанські випускники ...
1145624
  Весел Р. Президент без выборов. Чем займется Халима Якоб у символического руля Сингапура // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 18 сентября (№ 38). – С. 15


  "14 сентября новым президентом Сингапура впервые в истории этой страны стала женщина — спикер парламента Халима Якоб. Она заняла этот пост без процедуры выборов благодаря особенностям политического устройства Сингапура".
1145625
  Белянинов Кирилл Президент Боливии Эво Моралес: " Этот индеец пришел надолго" // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 48. – С. 8-9. – ISSN 0131-0097
1145626
  Дабагян Э.С. Президент Бразилии Луис Инасио (Лула) да Силва : политический портрет // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 139-151. – ISSN 0130-3864
1145627
  Лютов А.А. Президент Буш и американские профсоюзы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2001. – № 8. – С.73-81. – ISSN 0321-2068
1145628
  Горбузов В.Н. Президент Буш и парадоксы сострадательного консерватизма / В.Н. Горбузов, Д.И. Богданов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2001. – № 8. – С.3-28. – ISSN 0321-2068
1145629
  Хайновский В. Президент в изгнании / В. Хайновский, Г. Шойман. – М., 1970. – 128с.
1145630
   Президент в університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Президент України Віктор Ющенко на зустрічі з судентами КНУТШ наголосив, що найголовнішим в оновленій Конституції України, проект якої він вніс на розгляд Верховної Ради, є забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
1145631
   Президент вручив дипломи // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Президент України В. Ющенко взяв участь у розширеному засіданні Вченої ради Інституту міжнародних відносин з нагоди випуску магістрів 2009 року і вручив дипломи з відзнакою.
1145632
  Орешкин Д. Президент всерьез // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 10 (5119). – С. 14-17. – ISSN 0131-0097


  В марте 2008-го Дмитрий Медведев был избран президентом. За два года, половину своего президентского срока, ему почти удалось отклеить от себя лейб преемника. В прривычку вошло всерьез считать его президентом. "Огонек об этом и некоторых других итогах ...
1145633
   Президент Гарвардського університету офіційно запросив Валентина Мороза на працю до себе // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 300, січень : січень. – С. 1
1145634
  Фурман Д.Е. Президент Дж. Картер и религия // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1978. – № 20. – С. 102-119
1145635
  Скоблик В.П. Президент Дж. Кеннеді і революція громадянських прав // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 98-105. – (Історія ; Вип. 19)
1145636
  Антон Зуйков Президент для России: от идеи до Главы 4. Часть 1. Рождение института (1990–1991) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 2 (69). – С. 22-38. – ISSN 1812-7126
1145637
  Зуйков Антон Президент для России: от идеи до Главы 4. Часть II. Формирование института (1991–1993) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 34-44. – ISSN 1812-7126
1145638
  Абліцов В. Президент довіряє тільки військовим медикам // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 385-393. – ISBN 976-966-2279-07-8


  "Генерали В.Ткач, Р. Зайчук та адмірал В. Лукаш дбали про здоров"я господарів Білого Дому".
1145639
  Савельев Владимир Президент ЕОТ: наша цель - стать мировой туристской державой : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 48 : Фото
1145640
  Остролуцька Л. Президент Європейської дослідницької ради Марія Лептін: "Фундаментальні дослідження допоможуть вирішити найважливіші проблеми нашого часу" // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 41/42)


  Стаття головної редакторки газети "Світ" Лариси Остролуцької про вчену - біологиню й імунологиню Марію Лептін, нову президентку (з 1 листопада 2021 року) Європейської дослідницької ради.
1145641
   Президент Євротуркомісії опікується австро-українськими проектами : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 119 : Фото
1145642
   Президент ЄДР Марія Лептін закликає відкрити лабораторії для українців // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 5
1145643
  Гольман М.И. Президент Єлбэгдорж развеял мифы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4 (633). – С. 48-53. – ISSN 0321-5075


  24 мая 2009 года президентом Монголии был избран кандидат оппозиционной Демократической партии (ДП) Цахиагийн Элбэгдорж. О новом президенте и его политических взглядах
1145644
  Степаненко Г. Президент затвердив Програму профілактики злочинності // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 6. – С.22-23
1145645
   Президент зустрівся з освітянами // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 1


  В стінах НПУ імені М.П. Драгоманова Петро Порошенко вручив освітянам державні нагороди і звернувся до працівників галузі з промовою.
1145646
  Савельев В.А. Президент и конгресс в год выборов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 4 (42) : Президент и конгресс в год выборов. Расстановка сил в Канаде по вопросу об отношениях с СССР. Рациональное использование мясного и молочного сырья. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 5-22
1145647
  Палладин А.А. Президент и нищие / А.А. Палладин. – Москва, 1987. – 46с.
1145648
  Юрлова Е. Президент Индии - Пратибха Патил // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 12. – С. 47-50. – ISSN 0321-5075


  19 липня 2007 р. вперше в Індіїї на пост президента країни вибрали жінку - Пратибха Девисингх Патил
1145649
  Скиба О. Президент Ирана в "клетке льва" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 38. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  Президент Ірану Махмуд Ахмадинежад прибув в Нью-Йорк для виступу на сесії ООН
1145650
  Головатенко В.І. Президент і виконавча влада: аналіз конституційного досвіду постсоціалістичних держав // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 12-18. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Аналізується обсяг повноважень глав постсоціалістичних держав щодо їх впливу на органи виконавчої влади, розглядається питання співвідношення функцій глави держави і глави виконавчої влади. Розкривається специфіка конституційного закріплення виконавчих ...
1145651
  Лемак В. Президент і Уряд у нетиповій моделі змішаної Республіки в Україні: теоретичні і порівняльно-правові аспекти // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 33-39.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1145652
  Козлов В. Президент Каменного острова : Повесть / Послесл. Н. Павловой // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1973. – Т. 6. – С. 467-693. – (Б-ка пионера)
1145653
  Козлов В.Ф. Президент Каменного острова: Повести. / В.Ф. Козлов. – Москва, 1989. – 427с.
1145654
  Козлов В.Ф. Президент Каменного острова; Президент не уходит в отставку: Повести: (Для сред. и ст. шк. возраста) / В.Ф. Козлов. – Л., 1990. – 495с.
1145655
  Веремійчик О Президент Карпато-Української Республіки Августин Волошин // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 березня (№ 11/12). – С. 6-7.


  Книга Петра Стерча "Карпато-Українська Держава". Автор виклав історію тогочасної визвольної боротьби карпатських українців.
1145656
  Кульчицький С. Президент Карпатської України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 24-25 липня (№ 137/138). – С.30-31


  Вийшла друком книжка М. Вегеша та С. Віднянського про Августина Волошина.
1145657
  Загорій В. Президент Міжнародного благодійного фонду "Ліга українських меценатів" Володимир Загорій: "Конкурс імені Петра Яцика - це національний бренд, відомий у світі / вела розмову Світлана Короненко // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 9 лютого (№ 26)


  "Другий рік поспіль конкурс відбувається в непростих умовах карантину. Про його перебіг, державницьке та освітянське значення читачам «Урядового кур"єра» розповідає один із засновників президент Міжнародного благодійного фонду «Ліга українських ...
1145658
   Президент моєї країни. – Тбілісі, 2005. – 34 с.
1145659
   Президент Молдавии Владимир Воронин: Нам нужна победа - чистая и честная // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 25 (1096). – С. 20-21. – ISSN 0234-1670
1145660
  Наметкин С.С. Президент Московского общества испытателей природы академик Николай Дмитриевич Зелинский : к 80-летию со дня рождения / С.С. Наметкин. – Москва : Московское общество испытателей природы, 1941. – 80 с.
1145661
  Загородній А. Президент НАН України академік Анатолій Загородній: "У скарбниці здобутків Академії чимало результатів світового рівня" // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 43/44)


  Президент Національної академії наук України академік Анатолій Загородній розповідає, з якими здобутками і планами Академія зустрічає своє 103-річчя.
1145662
   Президент Національної академії наук України - Борис Євгенович Патон // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8
1145663
  Козлов В.Ф. Президент не уходит в отставку : повести : (для сред. и ст. шк. возраста) / В.Ф. Козлов. – Ленинград : Детская литература, 1979. – 544с.
1145664
  Козлов В.Ф. Президент не уходит в отставку: Повесть: (Для сред. и ст. шк. возраста). / В.Ф. Козлов. – Л., 1985. – 350с.
1145665
  Воронова О.П. Президент Новой Земли / О.П. Воронова. – Москва, 1977. – 160с.
1145666
  Брагин М. Президент Обама : один год в Белом доме // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 47-60. – ISSN 0130-9625
1145667
   Президент підписав Закон України "Про освіту" // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2017. – 30 septembrie (№ 39). – С. 1
1145668
  Иванов А. Президент повернул на Запад // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 28 (1147). – С. 2-3. – ISSN 0234-1670


  В выступлении президента Дмитрия Медведева на расширенном совещании в МИД России речь шла об экономической модернизации и развитие демократии
1145669
  Герлига М. Президент польської Фундації ректорів у КНУ: новий вимір співпраці // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 1 : фото


  "...Наш університет відвідав президент польської Фундації ректорів (PRF), представник Конференції ректорів наукових шкіл Польщі (KRASP) пан Єжи Возницький. Президент Спілки ректорів ВНЗ України Леонід Губерський тепло привітав польського колегу, ...
1145670
  Дуда А. Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до Верховної Ради України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 23 травня (№ 109). – С. 3
1145671
   Президент про освітні проекти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  На підсумковій прес-конференції В. Янукович відзначив, що прийнято рішення про створення електронної бібліотеки - національний проект "Відкритий світ".
1145672
  Ляхоцький В. Президент розчленованої нації: Штрихи до портрета Миколи Плав"юка // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 3. – С.34-33. – ISSN 0869-3595
1145673
  Статичнюк И.П. Президент Российской Федерации // Основы государства и права. – Москва, 2005. – № 5. – С. 51-58
1145674
  Марино И. Президент Российской Федерации : конституционно-правовые отношения : от Конституционного Совещания до современной практики / Марино Иван. – Москва : АЛМИ, 2007. – 187 с. – ISBN 978-5-93526-019-4
1145675
  Кукіна З. Президент Словенії в ІМВ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  Інститут міжнародних відносин відвідав Президент республіки Словенії Данило Тюрк і прочитав студентам лекцію на тему "Європейська безпека й співпраця сьогодні"
1145676
  Познанский В.С. Президент советской Сибири / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1987. – 190с.
1145677
  Сухонос Президент СРСР як виборний інститут одноосібного глави держави, що передував Президенту України: зародження, розвиток і закінчення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 38-41.
1145678
  Лазарев Б.М. Президент СССР. / Б.М. Лазарев. – Москва, 1991. – 63с.
1145679
  Головко В. Президент США... портной // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41


  17-й президент США Эндрю Джонсон. Мать отдала сына в ученики к портному Джеймсу Селби, где Джонсон получил так же навыки грамоты. Впоследствии, даже будучи президентом, Джонсон сам себе шил верхнюю одежду.
1145680
  Вітович І. Президент Туск. Європейську народну партію очолить поляк // Україна молода. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 131). – С. 13


  "Дональд Туск, поляк, який завершує другий термін на посаді президента Європейської ради, став новим головою Європейської народної партії - найбільшої політичної групи в Європейському парламенті. Виступаючи на з"їзді правоцентристської ЄНП у столиці ...
1145681
  Барабаш Ю. Президент у змішаних республіках: деякі питання конституційно-правової теорії та практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 93-99. – ISSN 1026-9932
1145682
  Мілова М. Президент у парламентській системі правління. Досвід Болгаоії // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.66-70
1145683
  Кириченко В. Президент у структурі влади. Із досвіду країн Латинської Америки і Карибського басейну // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.70- 74
1145684
  Сеппянен Э. Президент У.К.Кекконен и премьер А.Н.Косыгин // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 1/2. – С. 185-196. – ISSN 0130-9625
1145685
  Ющенко В. Президент Украины Виктор Ющенко: "Нужно навести порядок дома!" // Свобода, 2004
1145686
  Тодыка Ю.Н. Президент Украины: конституционно-правовой статус. Учебник : Монография / Ю.Н. Тодыка, В.Д. Яворский; Нац.юрид.академия Украины им.Ярослава Мудрого.Акад.правовых наук. – Харків : Факт, 1999. – 256с. – ISBN 966-7099-75-Х
1145687
  Бурчак Ф.Г. Президент України / Ф.Г. Бурчак. – К., 1997. – 24с.
1145688
   Президент України : Бібліографічний покажчик (1991-1999). – Київ, 2000. – 272с. – ISBN 966-611-044-Х
1145689
   Президент України випускник нашого університету // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 1 : фото


  25 травня 2014 року на позачергових виборах Президента України переконливу перемогу здобув народний депутат України Петро Олексійович Порошенко, випускник (з червоним дипломом) Інституту міжнародних відносин 1989 року.
1145690
   Президент України відвідав наш університет // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 2


  Зустріч Президента України Петра Порошенко зі студентами та викладачами КНУ імені Тараса Шевченка. Ректор Леонід Губерський подякував Президентові за зустріч та спілкування з університетською громадою.
1145691
   Президент України Віктор Янукович визначив завдання у земельній сфері / Прес-служба Президента України Віктора Януковича // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 9. – С. 4-6
1145692
  Зеленський В. Президент України Володимир Зеленський: «Ваш Університет є гордістю України» // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9), спец. випуск. – С. 1
1145693
   Президент України завітав до студентів // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 1


  До КНУ імені Тараса Шевченка на зустріч зі студентами та викладачами завітав Президент України Петро Порошенко. Зміни до Конституції України в частині правосуддя – тема, якій присвятив свій виступ Глава держави.
1145694
  Шаповал Т. Президент України і виконавча влада (конституційний аспект) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 2 (26). – С. 44-49
1145695
  Потапенко В.І. Президент України і судова влада: деякі аспекти взаємодії // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 263-272. – ISSN 0201-7245
1145696
  Сухонос В.В. Президент України і формування постіндустріального суспільства шляхом трансформації українського історичного типу держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 177-185. – ISSN 1563-3349
1145697
   Президент України Петро Порошенко зустрівся з ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонідом Губерським та студентами-істориками [фоторепортаж] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 жовтня (№ 191). – С. 3
1145698
  Кравчук Л. Президент України про Президента УНР // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 5-11 березня (№ 10). – С. 6


  Микола Плав"юк - останній Президент УНР.
1145699
   Президент України та державна регіональна і муніципальна політика. – Київ : Логос, 2003. – 236с. – ISBN 966-581-366-8
1145700
  Олійник А.Ю. Президент україни у механізмі забезпечення основних свобод людини і громадянина // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 3-8.
1145701
  Стасюк О.Л. Президент України як гарант адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції в Україні // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 78-80. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1145702
  Білак Президент України як гарант Конституції України / Білак, (Тесленко) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 11-16. – ISSN 0132-1331
1145703
  Альонкін О.А. Президент України як гарант права людини на свободу світогляду й віросповідання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 112-118
1145704
  Іванов О.В. Президент України як суб"єкт адміністративно-правового регулювання митної справи // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 3 (75). – С. 6-12
1145705
  Чорнолуцький Р.В. Президент України як суб"єкт нормопроектної діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1145706
  Лепех Ю.С. Президент України як суб"єкт правотворчості: адміністративно-правовий аналіз // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – C. 89-95. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (49)). – ISSN 2307-9061
1145707
  Крусян А. Президент України: особливості конституційно-правового статусу та тенденції його удосконалення // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 49-57. – ISSN 1561-4999


  До 20-ї річниці заснування інституту президента в України.
1145708
  Сушинський О.І. Президент України: статус та організація діяльності : Навчальний посібник / О.І. Сушинський; Львівський регіональний ін-т держ. управління при Президентові України; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління. – Львів, 2004. – 68с. – ISBN 966-8687-02-7
1145709
  Берлин И. Президент Франклин Делано Рузвельт // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2002. – Т. 72, № 4. – С.353-358. – ISSN 0869-5873
1145710
  Павленко В. Президент Франклін Д. Рузвельт та становлення інформаційно-розвідувальної структури США / В. Павленко, В. Разіцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 36-40. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається діяльність Президента Ф. Д. Рузвельта у сфері зовнішньої політики та його вплив на становлення і розвиток інформаційно-розвідувальної структури США. In the article examines the activity of the President F. D. Roosevelt in ...
1145711
  Крутоголов М.А. Президент Французской республики / М.А. Крутоголов. – М., 1980. – 336с.
1145712
   Президент Хо Ши Мин.. – М., 1963. – 80с.
1145713
  Дэвид-Уилп Президент Штайнмайер: СДПГ усилит позиции за счет Меркель? // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 февраля (№ 7)


  "Конец января ознаменован уходом с политической сцены Франка-Вальтера Штайнмайера, занимавшего пост министра иностранных дел ФРГ: он вернется в политику уже в марте — на этот раз в качестве президента, избранного 12 февраля Федеральным собранием ...
1145714
  Хохлов А.Н. Президент Юань Шикай и его попытка реставрации монархии в Китае в 1915 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 123-138. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности китайского военного лидера и политического деятеля первых лет Китайской Республики.
1145715
  Голуб А. Президент як мем // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 22 (498), 2-8.06.2017 р. – С. 19-21. – ISSN 1996-1561


  За що вихваляють і чим докоряють Петрові Порошенку українські користувачі соцмереж.
1145716
  Грабовський С. Президент, який зламав "хребет" Йосифу Сталіну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 лютого (№ 34/35). – С. 9


  Президент США Гаррі Трумен. Уроки для сьогодення.
1145717
   Президента Вірменії Сержа Саркісяна переобрано на другий термін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 лютого (№ 31). – С. 3
1145718
  Литвин В.М. Президенти : політичне лідерство: світові реалії, українська практика : наук.-популяр. вид. / Володимир Литвин. – Київ : Гамазин, 2019. – 461, [2] с. – Назва на корінці: Президенти. – Бібліогр.: с. 408-462. – ISBN 978-966-279-130-3
1145719
   Президенти Академії наук України за 100 років її існування : наук.-орг. внесок в прогрес фундаментальної науки / [В.М. Гамалія та ін.] ; НАН України, Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2018. – 213, [1] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-571-151-4
1145720
   Президенти в Національному педагогічному / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 липня (№ 26). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  НПУ ім. М. Драгоманова вітав у своїх стінах президентів і державних діячів Балтійсько-Черноморського регіону.
1145721
  Рудич Ф. Президенти сучасної України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 5-24. – ISSN 2524-0137
1145722
  Рудич Ф.М. Президенти сучасної України і їх роль у розбудові держави // Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р.В. Балабан, С.Г. Брехаря, Г.І. Зеленько, Н.В. Кононенко, Л.О. та ін. Кочубей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 307-323. – ISBN 978-966-02-9032-7
1145723
  Рудич Ф.М. Президенти сучасної України, їч роль в становленні суспільно-політичного устрою держави // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 34-40. – ISSN 0868-8117
1145724
   Президенти Української Академії наук // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8


  Фото президентів Української академії наук - В.І. Вернадського, О.І. Левицького, В.І. Липського, М.П. Василенка, Д.К. Заболотного, О.О. Богомольця, О.В. Палладіна, Б.Є. Патона.
1145725
  Мішина Н. Президенти як суспільні лідери // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 64-68. – ISSN 1561-4999


  До 20-ї річниці заснування інституту президента в України.
1145726
  Хара О. Президенти, дипломати і прокурори одного імпічменту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 1, 5


  "Дональд Трамп не ввійде в історію як перший президент-республіканець, якого усунуть з посади за процедурою імпічменту. Втім, не виключено, що його спіткає доля Річарда Ніксона, адже напруга навколо вже другого розслідування подій його неординарної ...
1145727
  Мирский Георгий Президентов судят не по словам, а по делам // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 22 (1093). – С. 8-11. – ISSN 0234-1670


  Президент США Барак Обама.
1145728
  Собчук О. Президентом затверджено концепцію дальшого реформування праці в Україні // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 4. – C.20-21
1145729
  Пушкарук Н. Президентом Литви став Гітанас Науседа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 11
1145730
   Президентом Національної академії наук України обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 10 жовтня (№ 188). – С. 3


  З 1996 р. викладає в Університеті на фізичному факультеті. Відповідає в НАН України за створення сучасних науково-навчальних структур, у тому числі за співпрацю з Відділенням цільової підготовки КНУ імені Тараса Шевченка при НАН України.
1145731
   Президентом Словаччини обрали жінку // Молодь України. – Київ, 2019. – 4 квітня (№ 13/14). – С. 16


  На президентських виборах в Словаччині з великим відривом перемогла антикорупційна активістка Зузана Чапутова. Вона стане першою жінкою на посаді президента країни.
1145732
   Президентом Франции следующие пять лет будет... // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 15. – С.5-9. – ISSN 0234-1670


  [Два главных кандидата на победу в президентской гонке - Жак Ширак и Лионель Жоспен. ]
1145733
  Лютов А.А. Президентская администрация и сфера занятости в США: старые проблемы и новые решения // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 10. – С. 57-65. – ISSN 0321-2068
1145734
  Жабко Е.Д. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина на пространстве СНГ: первые результаты и планы развития // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 59-61
1145735
  Сизоненко А. Президентская дипломатия // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 43-48. – ISSN 044-748Х


  Російсько-латиноамериканські відносини
1145736
  Травкина Н.М. Президентская кампания 2016 г.: финансовая составляющая // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 12 (552). – С. 3-19. – ISSN 0321-2068


  В статье анализируются факторы стремительного роста финансовых затрат на проведение президентских кампаний в США как следствие решения Верховного суда США 2010 г., позволившего формировать комитеты политических действий с правом получения и ...
1145737
  Джексон В. Президентская компания в Америке. / В. Джексон. – М, 1932. – 72с.
1145738
  Попко Л.Р. Президентские выборы 1968-1972 годов и кризис демократической партии. : Автореф... канд. ист.наук: 07573 / Попко Л.Р.; АН СССР. Ин-т США,. – М., 1973. – 23л.
1145739
   Президентские выборы 1968 г. и актуальные проблемы американской политики // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1969. – № 1. – С. 5-8
1145740
  Тарасишина Е.В. Президентские выборы 2002 г. в Бразилии : поиск альтернатив неолиберализму // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 15-32. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1145741
  Мари Мендрас Президентские выборы 2007 года: поворотный момент в политической жизни Франции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 37-38. – ISSN 1812-7126
1145742
  Окунева Л.С. Президентские выборы 2014 г. в Бразилии // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 4-19. – ISSN 0044-748Х
1145743
  Колобов О.А. Президентские выборы в Кот-д"Ивуаре / О.А. Колобов, М.А. Осминина // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 24-25. – ISSN 0321-5075
1145744
   Президентские выборы в Румынии // Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев, 2001. – № 1. – С.39
1145745
  Стрельцова Я. Президентские выборы во Франции и России: проблемы иммиграции и идентичности // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2012. – № 9. – С. 75-89. – ISSN 0131-2227
1145746
   Президентские выборы и двухпартийная система США.. – М., 1988. – 208с.
1145747
  Моро Г.И. Президентские выборы на Украине : реалии и перспективы развития российско-украинских отношений // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (3). – С. 69-79. – ISSN 2079-3359
1145748
  Дабагян Э.С. Президентские и парламентские выборы 2016 г. в Перу // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 8. – С. 67-73. – ISSN 0044-748Х
1145749
  Верин В.П. Президентские республики в Африке / В.П. Верин. – Москва, 1963. – 280с.
1145750
  Орлов А.Г. Президентские республики в Латинской Америке : Учеб. пособ. / А.Г. Орлов; МГИМО(университет);Ибероамериканский центр МГИМО. – Москва : МГИМО, 1995. – 85 с.
1145751
  Рубинский Ю. Президентский дебют Франсуа Олланда // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 2 (54). – С. 20-33. – ISSN 0201-7083
1145752
   Президентский контроль : информационній бюллетень
№№ 5,6. – 1994
1145753
   Президентский контроль : информационный бюллетень
№№ 1-6. – 1995
1145754
   Президентский марафон: год тревог и надежд // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 46 (1117). – С. 36-39. – ISSN 0234-1670
1145755
  Миселюк А. Президентский размах // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2011. – № 6 (292). – С. 20-21


  Первый год правления В. Януковича. Подведение итогов.
1145756
  Хейл Генри Президентский режим, революция и демократия // Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. – Москва, 2008. – Т. 12, № 1. – С. 6-21. – ISSN 1560-8913
1145757
  Тишкун Ю.Я. Президентство Д.Трампа в контексті X-го циклу глобальної політики (за Дж. Модельскі) // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 124-131. – ISSN 2519-2949
1145758
  Кармазіна М.С. Президентство: український варіант / Марія Кармазіна; HАHУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 365с. – ISBN 978-966-02-4303-3
1145759
  Паславський І.І. Президентська виборча кампанія в США: результати, наслідки, соціально-політична відповідальність ЗМІ // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 316-326. – ISSN 1998-6912
1145760
  Бурлачук В. Президентська влада та авторитарні настрої в українському суспільстві // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 183-200. – ISBN 978-966-02-7294-1
1145761
  Скакун О.Ф. Президентська гілка влади у системі розподілу влад (в контексті сучасного реформування) // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.8-15
1145762
   Президентська нагорода // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН України ініціюватиме збільшення грошової винагороди, яку отримують молоді вчені - лауреати премії Президента України.
1145763
  Бєлєсков М. Президентська одіссея в Естонії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 жовтня (№ 35). – С. 5


  3 жовтня парламент Естонії (Рійгікогу) знову збереться для виборів нового президента. Він має замінити на цій посаді відомого своєю проукраїнською риторикою Тоомаса Хендріка Ільвеса. Однак унікальність майбутнього голосування в тому, що впродовж ...
1145764
  Яцунь О. Президентська програма "Здоров"я нації" втілюється на ділі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Лист з міської організації профспілки до ректора КНУТШ Л.В Губерського, в якому висловлюється подяка за сприяння проведенню наради голів первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів столиці.
1145765
  Орзіх М. Президентська республіка - різновид республіканської форми правління // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 72-77. – ISSN 0132-1331
1145766
  Боролич Ю. Президентська усмішка / Ю. Боролич. – Ужгород, 1967. – 95с.
1145767
  Юрдига Б. Президентська форма правління: принципи та ознаки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 188-193. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1145768
   Президентський вісник. – Київ, 2000
1145769
   Президентський вісник. – Київ
№ 26. – 2000
1145770
   Президентський вісник : всеукраїнський громадсько- політичний тижневик. – Київ, 2001
1145771
   Президентський вісник. – Київ
22 вересня (№ 33). – 2004
1145772
  Сурай І. Президентський кадровий резерв як механізм залучення обдарованої молоді до державної служби // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 54-62
1145773
  Чілачава Р. Президентський кіт і смерть людиноптаха // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 1 грудня (№ 46). – С. 7


  Видавництво "Український письменник" випустило книжку відомого грузинського поета і прозаїка Гурама Одішарії "Кіт президента" в українському перекладі.
1145774
  Музичук О.М. Президентський контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 156-162. – ISSN 1999-5717
1145775
  Глазунов Г. Президентський контроль: новий погляд на методологічні аспекти // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.21-29. – ISBN 966-73-53-51-Х
1145776
  Харченко О. Президентський номер - імені В"ячеслава Липинського // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 10-11 грудня (№ 145/146)


  В"ячеслав Юткін зініціював його відкриття в готелі в Яремчі.
1145777
  Сірук М. Президентський старт Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 176)


  Експерт: "Через якийсь час він може стати другим Ататюрком".
1145778
   Президентський університет у цифрах // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1145779
  Кушерський А. Президентські бібліотеки у світовому інформаційному просторі (на прикладі США) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 68-80
1145780
  Удовик В.М. Президентські бібліотеки як спеціалізовані документальні фонди: історіографія питання // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3. – С. 20-29. – ISSN 2409-9805


  Розкриваються питання історіографії президентських бібліотек, які функціонують у країнах з президентською та напівпрезидентською формою правління. Приділено увагу науковим роботам, що вивчають розвиток і перспективи спеціалізованих документальних ...
1145781
  Наумов А.С. Президентські вибори - 2004 в Росії : причини перемого В.Путіна // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 214-221. – ISBN 966-628-132-5
1145782
  Губенко О.В. Президентські вибори - 2010 : деякі особливості у контексті соціально-психологічних тенденцій і закономірностей розвитку українського суспільства // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 1 (130). – С.65-71
1145783
  Деревінський В.Ф. Президентські вибори 1991 р.: НРУ і проблема обрання єдиного кандидата від демократичних сил // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 99-105
1145784
  Степаненко М. Президентські вибори 2004-2005 р. і мовне питання в Україні // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 25-36. – Бібліогр.: с. 36 (7 назв.). – ISBN 966-7653-03-5
1145785
  Грищенко Т. Президентські вибори 2016 р. в США і американська зовнішньополітична стратегія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-14. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  Президентська кампанія 2016 р., зважаючи на притаманний їй ступінь взаємної недовіри і особистості основних кандидатів на посаду, була однією з найбільш незвичайних в американській історії. Однак як Г. Клінтон, так і Д. Трамп спромоглись достатньо ...
1145786
  Карбалевич В. Президентські вибори в Білорусі: тенденції та особливості // Політична думка : Український науковий журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.53-69
1145787
  Байор Пьотр Президентські вибори в Польщі - несподіваний політичний перелом // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 34-37. – (Політичні науки)
1145788
  Петру А.М. Президентські вибори в Румунії: регіональні виклики // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 29-30
1145789
  Онищук М. Президентські вибори в Україні крізь призму зарубіжних ЗМІ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (272), березень. – С. 20-22. – ISSN 2076-9326
1145790
  Стабінгіс Р. Президентські вибори та вибори до парламенту в Литві у 2014 році // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 30-31
1145791
   Президентські вибори та Помаранчева революція: вплив на трансформаційні процеси в Україні. – Київ : Заповіт, 2005. – 148с. – ISBN 966-7272-70-2
1145792
  Романенко О.В. Президентські вибори у республіці Польща: особливості інтернет-комунікації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 394-404
1145793
   Президентські й урядові // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 грудня (№ 48). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Двадцять один обдарований аспірант другого року навчання отримуватиме стипендію в розмірі 7176 гривень за рахунок стипендіального фонду закладу освіти. Список аспірантів яким у 2020-2021 навчальному році призначено академічні стипендії Президента ...
1145794
  Мартинов А. Президентські перегони у Румунії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 листопада (№ 46). – С. 4
1145795
  Длябога І. Президентські перегони у США // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-45.
1145796
  Яковлєва Н.І. Президентські та парламентські виборчі кампанії в умовах однорічних електоральних циклів доби незалежності України / Н.І. Яковлєва, Т.В. Коломієць, О.П. Северинчик // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 95-101. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
1145797
   Президенту Академии наук СССР академику Владимиру Леонтьевичу Комарову. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1939. – 808с.
1145798
  Снєгірьов П. Президенту НАМН України академіку В.І. Цимбалюку - 70! // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (117). – С. 28-29. – ISSN 1562-1146


  26 січня 2017 року президенту Національної академії медичних наук виповнилось 70!
1145799
  Крупчан О.Д. Президенту Національної Акдемії правових НАУК України, Герою України, академіку В.Я. Тацію [привітання з ювілейним днем народження] // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 86
1145800
   Президенту России В.В. Путину / М. Волик, А. Дручило, Т. Зубик, Н. Жигло, Н. Коваленко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 14 серпня (№ 30). – С. 5


  Открытое письмо членов-учредителей общественной организации "Украинская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга" (УНКА С-П) к Президенту России как гаранту конституционных прав и свобод граждан принять меры к недопущению разжигания ...
1145801
  Литвин В. Президенту Российской Федерации Путину В.В. // Голос України, 2004. – 17 березня


  Голова Верховної Ради України привітав Президента Росії В.Путіна з перемогою на минулих президентських виборах
1145802
   Президенту України В.А. Ющенку // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 2 (48) : березень - квітень. – С. 8-11


  Прохання Президії АН ВШ України надати автономії всім ВНЗ України.
1145803
  Усатенко Г. Президенту України П.О. Порошенку, Голові Верховної Ради України В.Б. Гройсману, Прем"єр-міністру України А.П. Яценюку, Головам фракцій Верховної ради України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 грудня (№ 50). – С. 1


  Звернення Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України щодо реформування наукової сфери.
1145804
  Драч І. Президенту України Порошенку П.О. / І. Драч, Б. Олійник, Мушкетик // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 3


  Щодо рейдерського захоплення Будинку письменників НСПУ та руйнування пам"ятки, що належить до національної культурної спадщини, шляхом використання судів.
1145805
  Горбунов П.М. Президенты без государств / П.М. Горбунов. – Фрунзе
1. – 1976. – 238с.
1145806
  Заварнов Н.А. Президенты в странах Африки / Н.А. Заварнов. – Москва, 1976. – 42с.
1145807
  Фурсенко А.А. Президенты и политика США, 70-е гг / А.А. Фурсенко. – Л, 1989. – 292с.
1145808
  Майданник Е.А. Президиум в системе местных Советов народных депутатов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 15-19. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Предпринята попытка теоретически обосновать целесообразность учреждения центров непрерывной деятельности местных Советов в форме их президиумов, определить основы их правового статуса.
1145809
  Решетов Ю.С. Президиум Верховного Совета АССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Решетов Ю.С.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 21л.
1145810
  Чудновский Э.Э. Президиум Верховного Совета союзной республики : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Чудновский Э.Э.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 20л.
1145811
  Беспалый И.Т. Президиум Верховного Совета союзной республики. / И.Т. Беспалый. – М., 1959. – 152с.
1145812
  Калинычев Ф.И. Президиум Верховного Совета СССР / Ф.И. Калинычев. – Москва, 1969. – 64с.
1145813
  Фрицкий Юрий Олегович Президиум исполнительного комитета областного совета народных депутатов (вопросы правового положения, организации и деятельности) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Фрицкий Юрий Олегович; АН УССР. Ин-т государства и права. – К., 1985. – 18л.
1145814
  Сафронов В.М. Президиум Народного Собрания - высший орган государственной власти Народной Республики Болгарии : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Сафронов В. М. ; МГУ , Юрид. фак. – Москва, 1960. – 17 с.
1145815
   Президії НСКУ та вручення Премії імені Дмитра Яворницького (14 грудня 2017 р.) . // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 210-211. – ISSN 2222-5250
1145816
   Президія Академії наук вищої школи України // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2001. – № 28 : січень - лютий. – С. 23-24. – ISBN 966-951-1.-6
1145817
   Президія НАН України розглянула / за інформацією секретаріату Президії НАН України та прес-служби НАНУ // Світ. – Київ, 2019. – Листопад (№ 41/42). – С. 3


  На засіданнях Президії НАН України під головуванням президента НАНУ академіка Бориса Патона було розглянуто питання: "Статистична фізика складних систем - новий напрям міждисциплінарних досліджень", "Сейсмостійкість будівель і споруд та віброзахист ...
1145818
  Лоза Д.Ф. Презирая смерть / Д.Ф. Лоза. – М., 1970. – 127с.
1145819
  Моравиа А. Презрение : Роман / А. Моравиа. – Москва : Радуга, 1990. – 319с. – (Библиотечная серия)
1145820
  Бабаев В.К. Презумпции в советском праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Бабаев В.К. ; Сверд. юрид. ин-т. – Свердловск, 1969. – 24 с.
1145821
  Бабаев В.К. Презумпции в советском праве : учеб. пособие / Бабаев В.К. ; МВД СССР, Горьк. высш. школа. – Горький : [б. и.], 1974. – 124 с. – Библиогр.: с. 122-123
1145822
  Ойгензихт В.А. Презумпция в советском гражданском праве / В.А. Ойгензихт. – Душанбе, 1976. – 190с.
1145823
  Ларин А.М. Презумпция невиновности / А.М. Ларин. – М, 1982. – 152с.
1145824
  Савицкий В.М. Презумпция невиновности / В.М. Савицкий. – Москва : Норма, 1997. – 126 с. – ISBN 5-891123-201-4
1145825
  Касумов Презумпция невиновности в советском праве / Касумов, , Чингиз Сабир оглы. – Баку, 1984. – 139с.
1145826
  Либус И.А. Презумпция невиновности в советском уголовном процессе / И.А. Либус. – Ташкент, 1981. – 232с.
1145827
  Мажинян Д.Р. Презумпция невиновности и гарантии ее осущетсвления / Д.Р. Мажинян. – Ереван, 1989. – 124с.
1145828
  Мацаков А.Г. Презумпция невиновности: Повести. / А.Г. Мацаков. – Минск, 1991. – 268с.
1145829
  Чжао Алексей Презумпция согласия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 140-141 : фото. – ISSN 1029-5828
1145830
  Ільчук Д.О. Презумпції батьківства у сімейному праві України // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 56-58. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1145831
  Бабін І. Презумпції та фікції в податковому праві : [ навчальний посібник ] / Ігор Бабін ; МОН Украини ; Чернівецький національний ун- ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Черновицкий нац. ун-т, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-423-009-1
1145832
  Бабін І.І. Презумпції у правовій конструкції прямих податків // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 67-70. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Особливості застосування презумпції при конструюванні прямих податків, проаналізуване податкове законодавство України з даного питання.
1145833
  Котуха О. Презумпції, фікції: порівняльний аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 122-124.
1145834
  Кононенко В. Презумпція (не)винуватості / Віктор Кононенко, Андрій Чирва. – Київ : Арт Економі, 2019. – 575, [1] с. : портр. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7805-04-4
1145835
  Яворська О. Презумпція авторства та її застосування у судовій практиці // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 99-106. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
1145836
  Феннич В. Презумпція визнання факту, для встановлення якого була призначена експертиза у цивільній справі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 57-64.
1145837
  Шимон С.І. Презумпція вини у відповідальності за договорами, що укладені з порушенням простої письмової форми // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 329-332
1145838
  Дрига С.Г. Презумпція державного управління малою економікою як передумова її прогнозованого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 92-95
1145839
  Бабін І.І. Презумпція добросовісності в податковому праві: теорія та практика застосування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 77-81. – (Правознавство ; Вип. 375)
1145840
  Тарнашинська Л.Б. Презумпція доцільності : абрис сучасної літературознавчої концептології / Людмила Тарнашинська ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 533, [3] с. – На обкл. та тит. арк. також зазнач.: Praesumptio доцільності. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-518-463-8
1145841
  Ляшенко Р.Д. Презумпція законності судового рішення / Р.Д. Ляшенко, М.В. Власюк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 19-24. – (Юридичні науки ; № 3)
1145842
  Бабін І.І. Презумпція конституційності законів з питань оподаткування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 74-77. – (Правознавство ; Вип. 489)


  В статті аналізується презумпція конституційності податкового закону. Досліджуються законодавчі та доктринальні підходи до цієї проблеми. Визначається місце презумпції конституційності податкового закону в системі правового регулювання.
1145843
  Романчук Т. Презумпція конституційності та презумпція законності актів Президента України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 112-116.
1145844
  Кологойда О.В. Презумпція легітимності рішень органів управління в корпоративних спорах // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 230-234. – ISBN 978-617-7605-90-3
1145845
  Мельник К. Презумпція невинуватості - основний принцип кримінального процесу в правовій державі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 145-148.
1145846
  Півненко В. Презумпція невинуватості / В. Півненко, С. Коновалов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 64-68.
1145847
  Крижанівський В.В. Презумпція невинуватості в системі принципів кримінального процесу України та США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-75. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Визначено місце презумпції невинності в системі принципів кримінально-процесуального права та досліджено його тісний зв"язок з іншими принципами кримінального процесу України та Сполучених Штатів Америки. It is determined the place of presumption of ...
1145848
  Мотрич А.В. Презумпція невинуватості за законодавством України та Російської Федерації // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 124-130
1145849
  Котуха О. Презумпція невинуватості і презумпція вини - спільне та відмінне // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 26-28
1145850
  Коржанський М.Й. Презумпція невинуватості і презумпція вини : монографія / Коржанський М.Й. – Київ : Атіка, 2004. – 216 с. – ISBN 966-326-087-4
1145851
  Бабін І.І. Презумпція невинуватості платника податків та її реалізація в податковому законодавстві / І.І. Бабін, О.В. Дьомін // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 86-92. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Автори досліджують презумпцію невинуватості та специфіку її реалізації в податковому законодавстві. Податкове законодавство небагатьох країн характеризується наявністю зазначеної презумпції. Навіть в тих країнах, де презумпція невинуватості платників ...
1145852
  Герасименюк О. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як основоположний принцип доказової діяльності захисника в кримінальному провадженн // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 117-118
1145853
  Шевченко Т. Презумпція невинуватості та право на справедливий судовий розгляд // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 26-29
1145854
  Самбор М. Презумпція невинуватості у адміністративно-деліктному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 70-76. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні питання розуміння принципу презумпції невинуватості та його нормативне закріплення у законодавстві України про адміністративні правопорушення. Проводиться порівняльно-правовий аналіз змісту принципу презумпції ...
1145855
  Крикунов О. Презумпція невинуватості у міжнародному праві та законодавстві України: проблеми правового регулювання та практики застосування / О. Крикунов, О. Саско // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 118-127. – ISSN 2409-4544
1145856
  Іванський А. Презумпція невинуватості у публічних фінансових правовідносинах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 159-167. – ISSN 0132-1331
1145857
  Клітна А. Презумпція невинуватості у світлі нового Податкового кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 113
1145858
  Сиза Н.П. Презумпція невинуватості у стадії перегляду судових рішень за нововиявленними обставинами в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 82-90
1145859
  Савчук С.В. Презумпція невинуватості як засіб законодавчої техніки / С.В. Савчук, Л.В. Трофімова // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 12-16. – (Правознавство ; Вип. 385)
1145860
  Барчук Г.І. Презумпція невинуватості як один із принципів кримінального процесу / Г.І. Барчук, П.Ю. Чеханюк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 54-62
1145861
  Нор В. Презумпція невинуватості як принцип кримінального судочинства та його інтерпретація // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 389-401. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1145862
  Коташевська Т. Презумпція недостовірності поширення негативної інформаці // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 98-102.
1145863
  Зозуль І.В. Презумпція незалежності та неупередженості суддів у господарському судочинстві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 155-161. – (Юридичні науки ; № 3)
1145864
  Гданський Н.М. Презумпція правоти правоохоронця та ідея правової держави // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 144-147. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1145865
  Гончаров В. Презумпція про права людини та презумпція конституційності нормативних актів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 175-185. – ISSN 1026-9932
1145866
  Свиридов Б. Презумпція професіоналізму. Без адвоката невинного навряд чи виправдають // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 11-17 серпня (№ 32)
1145867
  Котуха О. Презумпція у конституційному праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 94-97.
1145868
  Безуглов А.А. Презумция невиновности: записки прокурора : записки прокурора / А.А. Безуглов. – Москва : Современник, 1985. – 320 с. – (Новинки "Современника")
1145869
  Браіловська Т.Г. Презумції в цивільному праві // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 14-36. – ISBN 978-617-566-260-1
1145870
  Матяшева С.С. Преимущества виртуальных справочных служб библиотек // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 6. – С. 36-40. – ISSN 0869-608Х


  Информатизация и компьютеризация меняют потребности пользователей, технологию и организацию библиотечных процессов и, главным образом, справочное обслуживание. Появление виртуальных справочных служб связано со стремлением библиотек не отставать от ...
1145871
  Лаутс Е.Б. Преимущества и недостатки введения в законодательство запрета для банков осуществлять инвестирование и иные виды предпринимательской деятельности // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 66-76. – (Право ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
1145872
  Гога Н.П. Преимущества и недостатки инновационных форм коммуникации в учебном процессе / Н.П. Гога, Ю.М. Ткаченко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2019. – Т. 25. – С. 355-364. – ISSN 1993-5560
1145873
  Ермишев В.А. Преимущества и недостатки различных типов финансовых систем в обеспечении экономического роста // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 5. – С. 14-17. – ISSN 1728-8878
1145874
  Фритче В. Преимущества и область применения цифрового регулирования числа оборотов / В. Фритче. – Москва, 1963. – 36с.
1145875
   Преимущества и резервы социалистической системы хозяйства.. – М., 1968. – 255с.
1145876
  Корниенко О.Ю. Преимущества и угрозы глобального языка // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 82-87. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385
1145877
  Карпенко Я.А. Преимущества коллективного хозяйства перед единоличным крестьянским хозяйством (по мат. западных областей УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Карпенко Я.А.; Ин-т повышения квалификации препод. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 292л. – Бібліогр.:л.1-15
1145878
  Нестерова Л.Ю. Преимущества лекции-визуализации в условиях распространения среди студентов клипового мышления // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 7. – С. 28-31. – ISSN 1726-667Х
1145879
   Преимущества продукта для бизнес-тревела Symphony.Corporate // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 4 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1145880
  Штоф В. Преимущества социалистического государства и общественного строя и их использование в деле развернутого строительства социализма в ГДР / В. Штоф. – М, 1967. – 120с.
1145881
  Петухов Ю.С. Преимущества социалистического применения промышленной техники в современных условиях коммунистического строительства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Петухов Ю.С.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 30л.
1145882
   Преимущества социалистического строя.. – Москва : Политиздат, 1979. – 368с.
1145883
  Терешков И.И. Преимущества социалистической системы хозяйства перед капиталистической системой : Автореф... канд. экон.наук: / Терешков И. И.; БГУ, Каф. полит. экон. – Минск, 1954. – 18л.
1145884
  Шевченко В.Ю. Преимущества экономики развитого социализма / В.Ю. Шевченко. – Киев : Киевский университет, 1983. – 151с.
1145885
  Губарева О.Е. Преимущественное развитие тяжелой индустрии и создание изобилия предметов потребления / О.Е. Губарева. – Москва, 1960. – 79с.
1145886
  Орлов А.М. Преимущественный рост производства средств приозводства -- материальная основа интенсификации сельского хозяйства. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Орлов А.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 20л.
1145887
  Евстигнеева Л.Л. Преимущественный рост производства средств приозводства и снижение фондоемкости. : Автореф... Канд.экон.наук: / Евстигнеева Л.Л.; Ин-т.экономики Ан СССР. – М, 1965. – 19л.
1145888
  Краснокутская Е.И. Преимущественный рост производства средств производства -- основа развития социалистической экономики : Автореф... канд. экон.наук: / Краснокутская Е.И.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1958. – 16л.
1145889
  Кошелев Филипп Петрович Преимущественный рост производства средств производства - экономический закон расширенного воспроизводства / Кошелев Филипп Петрович. – М., 1958. – 32с.
1145890
  Смирнова Н.Н. Преимущественный рост производства средств производства в мировом социалистическом хозяйстве / Н.Н. Смирнова. – Москва, 1971. – 98с.
1145891
  Скулкин М.Р. Преимущественный рост производства средств производства в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Скулкин М.Р.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1963. – 22л.
1145892
  Мелкумян Р.С. Преимущественный рост производства средство производства -важнейшее условие построения социализма в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мелкумян Р.С.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1959. – 23л.
1145893
  Кейко Ирина Преимущество Германии - соотношение цены и качества : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 71
1145894
  Филимонов Н.П. Преимущетсва применения машин в социалистическом обществе / Н.П. Филимонов. – М, 1957. – 39с.
1145895
  Гехт Ф.И. Преисподняя / Ф.И. Гехт, Т.С. Гехт. – Москва, 1957. – 95с.
1145896
  Шупта-В"язовська Преімпресіонізм у творчості І.С. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 145-150. – ISBN 978-966-793-136-3
1145897
  Шупта-В"язовська Преімпресіонізм у творчості І.С. Нечуя-Левицького // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (659). – С. 32-35. – ISSN 0236-1477
1145898
  Анспакс А.Ю. Прейме : [город ЛатвССР] / А.Ю. Анспакс. – Пер.с латышского. – Рига : Авотс, 1986. – 60, [3] с. : ил.
1145899
   Прейс-курант металлического отдела, женских рукоделий, папье-маше, роговых и других вещей торгово-промышленного музея Кустарных изделий Московского губернского земства : По сообщениям добровольных корреспондентов текущей сел.-хоз. статистики. – 1910-1912. – Москва : [Типо-литогр. В. Рихтер], 1891. – 24 с. – Без тит. л.
1145900
  Ритинг И. Прейс-курант химической и бактериологической стекляной посуды и лабораторных принадлежностей Общества стекляного производства "И. Ритинг". – Санкт-Петербург, 1896. – XIX, 340 с.
1145901
   Прейскрант № 10 оптовых цен на электро-осветительную арматура.. – М., 1948. – 8с.
1145902
   Прейскрант отпускных цен на соединения с радиоактивными и стабильными изотопами и источники излучения.. – М., 1961. – 111с.
1145903
  Мильбэрн Дж. Прейскурант / Дж. Мильбэрн. – Москва, 1937. – 247с.
1145904
   Прейскурант № 12 оптовых цен на электро-измерительные приборы.. – М., 1948. – 24с.
1145905
   Прейскурант № 13 оптовых цен на приборы и лабораторное оборудование.. – М., 1951. – 80с.
1145906
   Прейскурант № 14 оптовых цен на химико-лабораторную посуду, приборы и аппараты из химического стекла, термоустойчивого стелка и фарфора.. – М., 1951. – 43с.
1145907
   Прейскурант № 3801 оптовых цен на геологоразведочное оборудование, приборы и инструменты.. – М., 1955. – 175с.
1145908
   Прейскурант №08-06 оптовых цен на светотехнические изделия.. – М., 1955. – 20с.
1145909
   Прейскурант №1 оптовых цен на промышленную продукцию. – М., 1951. – 8с.
1145910
   Прейскурант №2 оптовых цен на оптико-механические и оптические изделия.. – М., 1951. – 128с.
1145911
   Прейскурант временных оптовых цен на новые виды учебно-наглядных пособий и классно-лабораторного оборудования.. – М., 1962. – 64с.
1145912
  Николаев Г В. Прейскурант на милосердие / Г В. Николаев, . – М, 1979. – 80с.
1145913
   Прейскурант оптово-отпускных цен на нефте-продукты.. – М., 1948. – 16с.
1145914
   Прейскурант оптовых цен № 12 на химические реактивы и препараты.. – М.Л., 1952. – 45с.
1145915
   Прейскурант оптовых цен № 2 на запасные части к киномеханическому оборудованию, продукцию выпускаемую опытным производством научно-исследовательского кинофотоинститута и продукцию по кооперированным. – М., 1949. – 20с.
1145916
   Прейскурант оптовых цен №1 на продукцию кинопленочной промышленности, фильмокопии, киномеханическое оборудование и киноаппаратуру производства промышленных предприятий М-ва кинемат.. – М., 1949. – 12с.
1145917
   Прейскурант оптовых цен №11 на продукцию машиностроения и контрольно-измерительные приборы.. – М., 1952. – 208с.
1145918
   Прейскурант оптовых цен на аппаратуру проводной связи.. – М., 1948. – 70с.
1145919
   Прейскурант оптовых цен на буровое оборудование, буровой инструмент, геофизические приборы, кароттажное оборудование, полевой снаряжение, геологическую обувь и химикаты.. – М., 1948. – 43с.
1145920
   Прейскурант оптовых цен на геолого-разведочное оборудование, приборы и инструменты.. – М., 1952. – 184с.
1145921
   Прейскурант оптовых цен на гидрометеорологические приборы и изделия производства предприятий главного управления гидрометеослужбы при Совете Министров СССР.. – М., 1949. – 8с.
1145922
   Прейскурант оптовых цен на запасные части для грузовых автомобилей ЗИС-150, ЗИС-5 и ЗИС-21.. – М., 1949. – 68с.
1145923
   Прейскурант оптовых цен на запасные части к автомобилям ГАЗ-51 и ГАЗ-ММ, М-1, ГАЗ М-20, ГАЗ-67 и двигателю ГАЗ-НАТИ для комбайна и на метизы.. – М., 1949. – 208с.
1145924
   Прейскурант оптовых цен на запасные части к киномеханическому оборудованию, продукции по кооперированных поставкам между предприятиями Министерства кинематографии СССР и кино-фоторекламу.. – М., 1952. – 60с.
1145925
   Прейскурант оптовых цен на конденсаторы, сопротивления, разные радиодетали и твердые выпрямители.. – М., 1948. – 69с.
1145926
   Прейскурант оптовых цен на контрольно-измерительные приборы.. – М., 1948. – 44с.
1145927
   Прейскурант оптовых цен на основную продукцию лесозаготовок.. – М., 1948. – 31с.
1145928
   Прейскурант оптовых цен на приборы для измерения температуры и лабораторные приборы из стекла.. – М., 1948. – 34с.
1145929
   Прейскурант оптовых цен на приборы и лабораторное оборудование.. – М., 1948. – 40с.
1145930
   Прейскурант оптовых цен на продукцию деревообработки и побочных производств лесозаготовк.. – М., 1949. – 28с.
1145931
   Прейскурант оптовых цен на продукцию лесопиления.. – М., 1948. – 16с.
1145932
   Прейскурант оптовых цен на продукцию Министерства вкусовой промышленности СССр.. – Москва. – с.
1145933
   Прейскурант оптовых цен на продукцию преддприятий спиртовой промышленности СССР.. – Москва. – с.
1145934
   Прейскурант оптовых цен на продукцию продукцию производства предприятий Минист. кинематографии СССР.. – М., 1952. – 52с.
1145935
   Прейскурант оптовых цен на продукцию целлюлозно и бумажной промышленности.. – с.
1145936
   Прейскурант оптовых цен на промышленное оборудование.. – М., 1950. – 7с.
1145937
   Прейскурант оптовых цен на промышленную арматуру, фитинги и гаечные ключи.. – М., 1948. – 23с.
1145938
   Прейскурант оптовых цен на строительные материалы.. – М.
3. – 1948. – 32с.
1145939
   Прейскурант оптовых цен на строительные материалы.. – М.
5. – 1948. – 48с.
1145940
   Прейскурант оптовых цен на строительные материалы.. – М.
6. – 1948. – 16с.
1145941
   Прейскурант оптовых цен на строительные материалы.. – М.
7. – 1948. – 36с.
1145942
   Прейскурант оптовых цен на строительные материалы.. – М.
8. – 1948. – 36с.
1145943
   Прейскурант оптовых цен на трубы стальные, чугунные и баллоны.. – М., 1948. – 296с.
1145944
   Прейскурант оптовых цен на уголь и антрацит.. – М., 1948. – 7с.
1145945
   Прейскурант оптовых цен на химико-лабораторную посуду, приборы и аппараты из химического стекла, термоустойчивого стекла "пирекс" и фарфора.. – М., 1948. – 40с.
1145946
   Прейскурант оптовых цен на электрические аккумуляторы и гальванические элементы.. – М., 1948. – 19с.
1145947
   Прейскурант оптовых цен на электровакуумные изделия.. – М., 1948. – 40с.
1145948
   Прейскурант оптовых цен.. – М.Л., 1948. – 61с.
1145949
   Прейскурант оптовых цен.. – М.Л., 1948. – 40с.
1145950
   Прейскурант оптовых цен.. – М.Л., 1948. – 15с.
1145951
   Прейскурант оптовых цен.. – М.Л., 1948. – 32с.
1145952
   Прейскурант оптовых цен.. – М.Л., 1948. – 80с.
1145953
   Прейскурант оптовых цен.. – М.Л., 1948. – 23с.
1145954
   Прейскурант оптовых цен.. – М.Л., 1948. – 32с.
1145955
   Прейскурант оптовых цено на строительные материалы.. – М.
2. – 1948. – 24с.
1145956
   Прейскурант отпускных цен на неметаллические ископаемые.. – Л.М., 1936. – 23с.
1145957
   Прейскурант отпускных цен на полиграфические работы.. – М.Л., 1940. – 180с.
1145958
  Капельгородський П. Прейскурант отця Максима / П. Капельгородський. – Х., 1930. – 32с.
1145959
  Капельгородський П.Й. Прейскурант отця Максима / П.Й. Капельгородський. – Київ : Художня література, 1961. – 15 с.
1145960
   Прейскурант предельных розничных цен (номиналов) на книжную, изобразительную, нотную продукцию и переплеты.. – М., 1952. – 16с.
1145961
  Корниенко В.Т. Прейскуранты розничных цен / В.Т. Корниенко. – Москва, 1968. – 47с.
1145962
  Древаль Ю.Д. Прекаризація як феномен сучасних соціально-трудових відносин / Ю.Д. Древаль, Л.М. Лінецький // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 34-43. – (Економічні науки)
1145963
  Зархіна М.О. Прекаріат як соціально-політичний феномен: у чому загрози? // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 73-78. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
1145964
  Ткаченко В.М. Прекаріат: "веймарський синдром" // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 7-54
1145965
  Ткаченко В. Прекаріат: феномен соціально-політичного радикалізму // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 585-598. – ISBN 978-617-7631-10-0
1145966
  Амелічева Л.П. Прекарізація як чинник трансформації інституту трудового права "зайнятість і працевлаштування" в умовах дефіциту гідної праці / Л.П. Амелічева, О.В. Нефьодов // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 13-24. – ISSN 2518-7953
1145967
  Онофрейчук В.Д. Прекарій у римському праві : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Онофрейчук В. Д.; КУ. – К., 1996. – 26л.
1145968
  Онофрейчук Василь Дмитрович Прекарій у римському праві : Дис... кандид. юридич.наук: 12.00.03 / Онофрейчук Василь Дмитрович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 146 л. – Бібліогр.:л.140-146
1145969
  Ржига Б. Преклони предо мною колена. / Б. Ржига. – Москва, 1975. – 284с.
1145970
   Прекрасен наш союз. – М., 1984. – 431с.
1145971
  Новикова М.А. Прекрасен наш союз / М.А. Новикова. – К., 1986. – 223с.
1145972
  Эйдельман Н.Я. Прекрасен наш союз... / Натан Эйдельман. – Москва : Вагриус, 2007. – 288с. – ISBN 978-5-9697-0433-6
1145973
  Назаренко-Кривошеина Прекрасен ты, человек? / Назаренко-Кривошеина. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 172с.
1145974
  Дарницький Володимир Прекрасна і зблизька, і здалека // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 24 : Фото
1145975
  Мороз О.П. Прекрасна ли истина? / О.П. Мороз. – Москва : Знание, 1989. – 205с. – ((Жизнь замечательных идей))
1145976
  Яновський Ю. Прекрасна УТ : лірика / Ю.І. Яновський. – Харків, 1928. – 77 с.
1145977
  Солоухин В.А. Прекрасная Адыгене / В.А. Солоухин. – М, 1976. – 304с.
1145978
  Сухарев Д.А. Прекрасная волна / Д.А. Сухарев. – Москва, 1967. – 95с.
1145979
   Прекрасная Дама. – М., 1984. – 459с.
1145980
  Штатнов П.П. Прекрасная жисть / П.П. Штатнов. – Горький, 1966. – 232с.
1145981
  Бестужева-Лада Прекрасная литвинка // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 10. – С. 77-80
1145982
   Прекрасная Магелона. Фортунат. Тиль Уленшпигель. – Москва : Наука, 1986. – 311с. – (Литературные памятники)
1145983
  Хаггард Г.Р. Прекрасная Маргарет / Г.Р. Хаггард. – К, 1991. – 208с.
1145984
  Хаггард Г.Р. Прекрасная Маргарет / Г.Р. Хаггард. – М, 1992. – 240с.
1145985
  Бааль В.И. Прекрасная Марианна : роман / Бааль В.И. – Рига : Лиесма, 1976. – 431 с.
1145986
  Доде А. Прекрасная Нивернезка / А. Доде. – Москва, 1955. – 48 с.
1145987
  Доде А. Прекрасная Нивернезка / А. Доде. – Изд. 3-е. – М., 1972. – 72с.
1145988
  Додэ А. Прекрасная Нивернезка. История одного старого судна и его экипажа / А. Додэ. – Москва, 1918. – 80с.
1145989
  Вул С. Прекрасная птица в небе : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 4. – С. 37-48. – ISSN 0131-8136
1145990
  Ларни М. Прекрасная свинарка : роман, рассказы / Мартти Ларни ; Пер. с финск.. Приеч. М. Розовой, И. Бирюковой. – Москва : Художественная литература, 1981. – 606 с. – Перепл.: Морена / Л. Виита. – (Библиотека финской литературы / Под ред. В.И. Десятерик и др.)
1145991
  Ларни М. Прекрасная свинарка / М. Ларни. – Минск, 1984. – 318с.
1145992
  Ларни М. Прекрасная свинарка / М. Ларни. – Минск, 1987. – 351с.
1145993
  Ларни М. Прекрасная свинарка, или Неподдельные и нелицеприятные воспомиания экономической советницы Минны-Карлссон-Кананен, ею самой написанные / М. Ларни. – Москва : Полигран, 1992. – 173 с.
1145994
  Симоненок В.Н. Прекрасная тайна / В.Н. Симоненок. – М., 1991. – 172с.
1145995
  Гранин Д.А. Прекрасная Ута / Д.А. Гранин. – М, 1974. – 304с.
1145996
  Носик Б.М. Прекрасная Франция / Б.М. Носик. – СПб. : Золотой век, 2004. – 560с. : ил. – ISBN 5-342-00096-3
1145997
  Нефф В. Прекрасная чародейка / В. Нефф. – Москва
Ч.3. – 1990. – 381с.
1145998
  Трипільський А.В. Прекрасне - це комунізм / А.В. Трипільський. – К., 1964. – 48с.
1145999
  Волошин І.І. Прекрасне живе вічно / І.І. Волошин. – Київ, 1961. – 104с.
1146000
  Кабалевський Д.Б. Прекрасне пробуджує добре / Д.Б. Кабалевський. – К, 1978. – 291с.
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,