Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1145001
  Арясова О.В. "Правило Клиффорда" и геодинамика кимберлитового магматизма / О.В. Арясова, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 6. – С. 101-113 : рис., табл. – Библиогр.: с. 110-113. – ISSN 0203-3100
1145002
  Бойко Ю. "Правильно зробив, що нічого не робив". Дисциплінарний орган з"ясував, чи можна ставити в провину прокурору бездіяльність // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 1, 3


  "Після того як заступник Генерального прокурора змінив підслідність однієї з резонансних справ, колишній процесуальний керівник зробив цікаві висновки. А заодно розповів про дивні порядки, що тримають прокурорів на "дисциплінарному" гачку".
1145003
  Довгаль О.В. "Правильно навчає той, хто навчає цікаво" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 12 (190). – С. 16-19. – Бібліогр.: 15 назв.
1145004
  Лигачева Н. "Правильные" картинки "неправильной" действительности // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 12-15.


  відповідальність ЗМІ
1145005
  Еннан Р. "Право бути забутим" у контексті правового забезпечення захисту персональних даних // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 12. – С. 15-21. – ISSN 1608-6422
1145006
  Фетисов І. "Право власності" на народну культуру // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 57-61. – ISSN 1608-6422
1145007
  Клименко Н. Правила успішного спілкування, сформульовані у фразеологізмах української, російської та новогрецької мов // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 49-66. – ISSN 1682-3540
1145008
   Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1990. – 168с.
1145009
   Правила устройства электротехнических установок. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 320 с.
1145010
   Правила устройства электротехнических установок : Электрооборудование взрывоопасных помещений. Электрооборудование пожароопасных помещений. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 32 с.
1145011
   Правила устройства электротехнических установок. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Вып. 2. – 1950. – 152 с.
1145012
   Правила устройства электротехнических установок. Изменения и дополнения. – М.-Л., 1950. – 8с.
1145013
   Правила устройства электроустановок. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 40 с.
1145014
   Правила ухода за Eickhoff электрическими приводами тип МТ5, тип МТ8, тип МТ15, тип МТ25 : приложение: конвейеры и приводные соединения. – Берлин, 1928. – 31 с.
1145015
  Башнин Н. Правила ухода за геодезическими и геофизическими инструментами упаковки, перевозки и хранения их / Н. Башнин. – Ленинград-Москва-Новосибирск : Гос.Научно-тех. горно-геолого-нефт.изд-во, 1933. – 14с.
1145016
   Правила фінального етапу Всеукраїнського турніру юних економістів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 30-35 : табл.
1145017
  Радіонова І.Ф. Правила фінансової політики та бюджетні обмеження уряду // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 58-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1145018
  Сеник С. Правила функціональної підсудності місцевих судів у цивільному судочинстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 266-275. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1145019
  Смолка К. Правила хорошего тона / К. Смолка. – М., 1980. – 271с.
1145020
  Денисьевский Б.С. Правила хранения и обращения с ядовитыми веществами, употребляемыми для борьбы с вредителями растений / Б.С. Денисьевский. – Киев : Н.И.С. Союзсахара, 1930. – 28 с.
1145021
  Археологический съезд. Московский предварительный комитет (14; 1908; Чернигов) Правила Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове в 1908 г. и протоколы заседаний Предварительного Комитета 7-9 февраля 1906 г. / под. ред. графини Уваровой. – Москва : [Тип. О-ва распростр. полезныз кн., аренд. В.И. Вороновым], 1906. – 43 с.
1145022
  Археологический съезд. Предварительный комитет (16; 1914; Псков) Правила Шестнадцатого Археологического съезда в Пскове в 1914 г. и протоколы заседаний Предварителного Комитета 2-6 января 1912 г. / под. ред. графини Уваровой. – Москва : Тип. В.И. Воронова, 1906. – 31 с.


  Ред.: Уварова, Прасковья Сергеевна (1840-1924)
1145023
  Лекорги Е.Дж. Правила эксплуатации мощных германиевых и кремниевых элементов / Е.Дж. Лекорги. – М., 1962. – 36с.
1145024
   Правила эксплуатации технических средств телевидения, радиовещания и телевизионного кинопроизводства ПТЭ-72. – Москва
Ч. 2. – 1972. – 167 с.
1145025
   Правила эксплуатации технических средств телевидения, радиовещания и телевизионного кинопроизводства ПТЭ-72. – Москва
Ч. 3. – 1973. – 132 с.
1145026
   Правила эксплуатации технических стредств телевидения, радиовещания и телевизионного кинопроизводства ПТЭ-72. – Москва
Ч. 1. – 1973. – 95 с.
1145027
   Правила эксплуатации установки каталитического крекинга с шариковым катализатором. – М., 1958. – 116с.
1145028
   Правила эксплуатации установки сернокислотного алкилирования. – М., 1958. – 40с.
1145029
   Правила электробезопасности при эксплуатации испытательных станций и лабораторий предприятий и научно-исследовательских институтов. – изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1964. – 91 с.
1145030
   Правила ядерной безопасности атомных электростанций. – М., 1976. – 25с.
1145031
   Правила якутской орфографии. – Якутск, 1955. – 52с.
1145032
   Правила якутской орфографии. – Якутск, 1963. – 40с.
1145033
   Правила, высочайше утвержденные для посетителей Императорской публичной библиотеки, : с приобщением перевода оных на языки латинский, немецкий и французский. – Санкт-Петербург : В типографии Ф. Дрехслера, 1814. – [123] с. разд. паг.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
1145034
   Правила, высочайше утвержденные для посетителей Императорской публичной библиотеки, с приобщением перевода оных на языки латинский, немецкий и французский. – Санкт-Петербург : В типографии Ф. Дрехслера, 1814. – 123 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
1145035
  Наполеон Правила, мысли и мнения Наполеона о военном искусстве, военной истории и военном деле / Из соч. и переписки его собраны Ф. Каузлером, кап. Вюртембергского ген. штаба и членов Королев. Шведской акад. воен. наук ; Пер. поручик Ген. штаба Як. Леонтьев // Правила, мысли и мнения Наполеона о военном искусстве, военной истории и военном деле / Наполеон. – Санкт-Петербург, 1844. – Ч. 1. – VIII, 270 с.
1145036
  Наполеон Правила, мысли и мнения Наполеона о военном искусстве, военной истории и военном деле / Наполеон; Из соч. и переписки его собраны Ф. Каузлером, кап. Вюртембергского ген. штаба и членов Королев. Шведской акад. воен. наук ; Пер. поручик Ген. штаба Як. Леонтьев. – Санкт-Петербург : Тип. Э. Праца
Ч. 1. – 1844. – XII, 320 с.
1145037
  Дмитриев-Мамонов, Ф.И. Правила, по которым всякий офицер следуя, военную службу с полным удовольствием продолжать может. – Москва : Печатаны при Императоском Московском университете, 1771. – 31 с. – Автор и город издания в книге не указаны.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХVIII cт.- папір, заставка, кінцвка На внутренней стороне переплета экслибрис: Библиотеки Михаила Ивановича Семевского а также рисованная от руки виньетка с ...
1145038
  Дмитриев-Мамонов Ф.И. Правила, по которым всякой офицер следуя, военную службу с полным удовольствием продолжать может. – Москва : Печ. при Имп. Моск. ун-те, 1771. – 31 с. – Автор и город изд. в книге не указаны.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII cт.- папір; заставка, кінцвка
1145039
   Правила, програми та плани навчання. – Регенсбург, 1947. – 140с.
1145040
   Правила, требования и программы испытаний в комиссии физико-математической по отделению математических наук : Утв. г. министром нар. просвещения 10 дек. 1890 г. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1890. – 83 с.
1145041
  Шпонтак І.М. Правили пожежної безпеки у побуті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 14
1145042
   Правилник за институтите при Българската Академия на науките. – София : Печатница на Българската Академия на науките, 1948. – 23 с.
1145043
  Михайловская И.Б. Правило "благоприятствования" защите и его влияние на процесс доказывания // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 9. – С. 41-49. – ISSN 0132-0769
1145044
  Арутюнян Армен Правило большинства против свободы или борьба меньшинства с меньшинством: кризис армянского конституционализма // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 2 (75). – С. 26-30. – ISSN 1812-7126


  Переходное большинство не должно через формализацию системы сдержек и противовесов, принципа ротации власти и других общих принципов перманентизировать свое большинство и конструировать его под себя. Диалектика неизбежно приведет к такой ситуации, ...
1145045
   Правило вченого // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 309-312. – ISBN 966-505-054-0
1145046
  Гоголь Микола Правило житія в мирі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18. – ISSN 0868-9644
1145047
  Кузьмин Ю.В. Правило конфайнмента - недостаток теории или проявление новой физики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 106-115. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Конфайнмент - явление удержания кварков в барионах, в том числе в протонах и нейтронах, до сих пор не нашло полного теоретического объяснения. В статье выдвинуто предположение, что это не временное затруднение физики, а принципиальный момент, требующий ...
1145048
  Кирчей І.І. Правило Крамера над кватерніоновою алгеброю з діленням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі одержано узагальнення правила Крамера для систем лінійних рівнянь над тілом, що є кватерніоновою алгеброю з діленням над полем нульової характеристики. Ключові слова: кватерніонова алгебра, некомутативний визначник, правило ...
1145049
  Бакуров Евгений Правило МММ, или как привлечь новых клиентов в Ваш ресторан? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 64-65 : фото
1145050
  Щербинина Ю. Правило руки // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 23-36. – ISSN 0042-8795


  О романе Андрея Герасимова "Правило руки"
1145051
  Вяльцев А.Н. Правило сдвига и явления изотопии / А.Н. Вяльцев, А.Н. Кривомазов, Д.Н. Трифонов. – Москва : Атомиздат, 1976. – 208 с.
1145052
  Драйвер Сергей Правило семи секунд, или Онлайновый маркетинг в российском турбизнесе : Секреты успеха. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 42-43 : Фото
1145053
  Почтовюк А.Б. Правило успішного регулювання державою розвитку сфери вищої освіти // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 117-120. – ISSN 1728-6220
1145054
  Древинг В.П. Правило фаз / В.П. Древинг. – Москва : Московский университет, 1954. – 173 с.
1145055
  Каблуков И.А. Правило фаз в применении к насыщенным растворам солей / И.А. Каблуков. – Ленинград : Госхимиздат, 1933. – 160 с.
1145056
  Финдлей А. Правило фаз и его применение / А. Финдлей. – Перевод с 6-го англ. изд. – М, 1932. – 304с.
1145057
  Финдлей А. Правило фаз и его применение / А. Финдлей. – 2-е изд. – Москва : ОНТИ, 1935. – 318 с.
1145058
  Древинг В.П. Правило фаз с изложением основ термодинамики / В.П. Древинг, Я.А. Калашников. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва : Московский университет, 1964. – 455 с.
1145059
  Богданович В. Правило формування та відбору варіантів стратегічних рішень у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки / В. Богданович, А. Семенченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 5-22.
1145060
  Фигль Аманда Правильная паутина // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 68 : фото
1145061
  Эрлихман Вадим Правильная пища : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 150-157 : Фото
1145062
  Павлов-Шишкин Правильная речь / Павлов-Шишкин. – М., 1934. – 130с.
1145063
  Козловский Евген Правильная цифра : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 140-143 : Іл.
1145064
  Чернорот С. Правильне виконання рішення суду про поновлення на роботі працівника // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 95-97
1145065
   Правильне виховання - виховування найкращих почуттів! / шпальту підготувала Валентина Олійник // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 листопада (№ 42)
1145066
  Ландрет Л.Е. Правильне виховання характеру дітей / Лінда Елсбрук Ландрет ; [пер. з англ. В. Степанова]. – Київ : Східноєвропейська гуманітарна місія, 2017. – 218, [4] с. : табл. – Бібліогр. в кінці кн. – ISBN 978-0-615-67519-0
1145067
  Колотілова І.О. Правильне застосування норм матеріального права - умова законності судового рішення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 370-375. – ISSN 1563-3349


  Розглядається поняття законності судових рішень в цивільному процесі України.
1145068
  Корецький Л.М. Правильне розміщення продуктивних сил - важлива умова піднесення соціалістичної економіки / Л.М. Корецький. – Київ, 1956. – 44с.
1145069
  Осадча Тамара Правильне розміщення сортів - найголовніша умова // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 1. – C. 76-78 : фото
1145070
  Уляшкевич М.О. Правильне харчування школяра - запорука його здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 5-6 : фото
1145071
  Олійник В. Правильне харчування: і розумніший, і здоровий // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 31 травня (№ 20). – С. 1, 10-11. – ISSN 2219-5793
1145072
  Логвиненко В.А. Правильний боцман / В.А. Логвиненко. – Київ, 1980. – 88 с.
1145073
  Потехіна В. Правильний вибір стратегії охорони комерційної таємниці та винаходу як передумова успішного підприємництва та суспільного розвитку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 118-120
1145074
  Тищенко Алла Правильний відпочинок - ключ до щастя та довголіття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 32 : фото
1145075
  Треніна А.С. Правильний відпочинок біля водоймищ
1145076
  Треніна А.С. Правильний відпочинок біля водоймищ // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 29 : фото
1145077
  Зарубицька В. Правильний договір як запорука ефективного арбітражу // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
1145078
   Правильний курс або Таласотерапія в запитаннях і відповідях // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 28-31 : фото
1145079
  Куліда С. Правильний садівник // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 17 жовтня (№ 39/40)


  Завдяки німцеві Вільгельму Крістеру Київ перетворився на місто-сад.
1145080
  Бурума Я. Правильні запитання Тоні Джадта // Критика. – Київ, 2012. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 30-33. – ISSN 1563-6461


  Тоні Джадт — британський та американський історик, публіцист та публічний інтелектуал. Спеціалізувався на вивченні історії Європи 20 століття.
1145081
  Баганець О. Правильні реформи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22-28 березня (№ 12). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1145082
  Бабич Н. Правильність писемного мовлення в умовах комп"ютерного буму // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 25-33. – ISSN 2078-5119
1145083
  Батіщева Валентина Правильно вибираємо засоби побутової хімії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 26 : фото
1145084
  Штанько А.В. Правильно использовать зеленый конвейер / А.В. Штанько. – Петрозаводск, 1961. – 12с.
1145085
   Правильно ли воспитываем малыша. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 128с.
1145086
  Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? / Л.И. Скворцов. – М., 1980. – 223с.
1145087
  Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? / Л.И. Скворцов. – М., 1983. – 223с.
1145088
  Тимофеев Б.Н. Правильно ли мы говорим? : Заметки писателя / Б.Н. Тимофеев. – Л., 1960. – 191с.
1145089
  Тимофеев Б.Н. Правильно ли мы говорим? : Заметки писателя / Б.Н. Тимофеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1963. – 331с.
1145090
  Миллер А.Л. Правильно ли мы говорим? : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 42-45. – ISSN 0016-7207
1145091
  Миллер А.Л. Правильно ли мы говорим? : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 27-28. – ISSN 0016-7207
1145092
  Фелистак Ю.И. Правильно ли настроен приемник? / Ю.И. Фелистак. – М.-Л., 1965. – 48с.
1145093
  Сенета Е. Правильно меняющиеся функции / Е. Сенета. – Москва : Наука, 1985. – 141 с.
1145094
  Сторожук О.О. Правильно поєднувати громадське и особисте в колгоспах. / О.О. Сторожук. – К., 1955. – 32с.
1145095
   Правильно споживайте найкорисніші осінні ягоди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 5-6 : фото
1145096
  Федоров Е.С. Правильное деление плоскости и пространства / Е.С. Федоров. – Л., 1979. – 272с.
1145097
  Мамченков И.П. Правильное применение органических удобрений - важное условие повышения урожайности / И.П. Мамченков. – Москва : Знание, 1956. – 32с.
1145098
  Баранова А.П. Правильное распределение колхозной продукции и доходов-важное условие организационно-хозяйственного укрепления сельскохозяйственной артела : Автореф... канд. экон.наук: / Баранова А.П.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1955. – 15л.
1145099
  Григорян В.Ш. Правильное соотношение роста производительности труда и заработной платы как условие быстрого развития социалистической экономики : Автореф... канд. экон.наук: / Григорян В.Ш.; МПС СССР. Моск. трансп.-экон. ин-т. – М., 1958. – 16л.
1145100
  Русина П.В. Правильное сочетание накопления и употребления при распределении доходов - важнейшее условие расширенного воспроизводства в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Русина П.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1965. – 19л.
1145101
  Мурадов К.Г. Правильное сочетание общественных и личных интересов и его роль в развитии производства в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Мурадов К.Г.; Гос. ком. высш. и сред. спец. образвоания Совета Министров Груз.ССР. Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 24л.
1145102
  СороколетовФ.П Правильность и выразительность устрой речи / СороколетовФ.П, А.И. Федоров. – Л., 1962. – 60с.
1145103
  Огиєнко И.И. Правильность и чистота русской речи, 1912. – с.
1145104
  Огиенко И.И. Правильность и чистота русской речи : Заметки по стилистике рус. речи. – Киев, 1912. – 52 с.
1145105
  Крысин Л.П. Правильность русской речи / Л.П. Крысин, Л.И. Скворцов. – 2-е изд. – М, 1965. – 232с.
1145106
   Правильность русской речи. Трудные случаи современного словоупотребления. – М., 1962. – 184с.
1145107
  Вітович І. Правильною дорогою йдуть товариші. У Північній Кореї відбулися парламентські вибори "без вибору" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12 березня (№ 28). – С. 10


  "Минулої неділі в Північній Кореї відбулися другі після приходу до влади Кім Чен Ина вибори членів Верховної Народної Ради. Голосування на виборах до парламенту є обов’язковим і виборці не мають можливості вибору кандидатів. Будь-які альтернативні ...
1145108
  Колесов В.П. Правильны ли приоритеты модернизации высшего образования? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 14-31. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются важнейшие направления модернизации высшего образования в стране и повышения качества подготовки кадров путем обновления содержания и технологии обучения, а также проведения назревших институциональных изменений. Показывается, ...
1145109
  Долбилин Н.П. Правильные и апериодические структуры в пространствах постоянной кривизны : Автореф...док.физ.-мат.наук:01.01.04 / Долбилин Н.П.;РАН. – Москва, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.18
1145110
  Грек А.С. Правильные многогранники и однородные метрики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Грек А. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 7л.
1145111
  Якушкин И.В. Правильные травопольные севообороты / И.В. Якушкин. – Москва, 1949. – 264 с.
1145112
  Пастушенко В.О. Правильные травопольные севообороты в колхозах Украинской ССР / В.О. Пастушенко. – К., 1952. – 32 с.
1145113
  Блок Ханна Правильный вес : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 36 : Фото
1145114
  Сумец Р.А. Правильный выбор перевозчика // Логистика: проблемы и решения : Украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2006. – № 1. – С. 62-68
1145115
  Турсун П. Правильный путь : повесть / Парда Турсун ;. – Ташкент : Правда Востока, 1950. – 103 с.
1145116
  Осин Д.Д. Правильный характер / Д.Д. Осин, 1957. – 181с.
1145117
  Фортескью С. Правит ли Россией олигархия? // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.64-73. – ISSN 0321-2017
1145118
  Возовикова Т. Правит управление. Абитуриенты по-прежнему рвутся в менеджеры // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 30 августа (№ 35). – С. 4


  Среди других особо востребованных направлений и специальностей - экономика, управление персоналом, менеджмент, товароведение и другие. Инженерно-технологические в десятку наиболее приоритетных не вошли.
1145119
  Богациски Б.Д. Правите цутови / Б.Д. Богациски. – Скопіе : Култура, 1964. – 122 с. – (Дбрана лектира)
1145120
  Голубенко А.Л. Правители : (Хроника тысячелетий от царя Ирода до президента Горбачева) / А.Л. Голубенко, Ю.М. Теплицкий. – Луганск : Восточноукр. гос. ун-т, 2000. – 436 с. – ISBN 966-590-212-1
1145121
  Кулюгин А.И. Правители России : Династия Рюриковичей. Междинастие. Смутное время. Династия Романовых / А.И. Кулюгин. – Чебоксары : Чувашия, 1994. – 330,[ 1] с. : ил. – ISBN 5-86765-010-3
1145122
  Пчелов Е.В. Правители России от Юрия Долгорукого до наших дней : Справочник по истории России / Е.В. Пчелов, В.Т. Чумаков; ИРИ РАН. – Изд.4-е,испр.и доп. – Москва : Грантъ, 2000. – 296с. – ISBN 5-89135-140-4
1145123
  Шатров Б. Правители фашистской Италии. / Б. Шатров. – М., 1943. – 64с.
1145124
  Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма / Г. Бенгтсон ; пер. с нем. и вступ. статья Э.Д. Фролова ; АН ССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1982. – 391 с. : ил. – Библиогр.: с.383-390. – (По следам исчезнувших культур Востока)
1145125
  Свачій Л.М. Правитель-учений Мірза Улугбек і його знаменита обсерваторія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 19-25. – ISSN 2518-7104
1145126
   Правитель и его подданные: социокультурная норма и ограничения единоличной власти / Учреждение Рос. Акад. Наук, Ин-т Африки РАН ; [отв. ред.: Д.М. Бондаренко, А.А. Немировский]. – 2-е изд. – Москва : Институт Африки РАН, 2009. – 305, [3] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Цивилизационное измерения" / редкол.: А.М. Васильев [и др.] ; т. 14). – ISBN 978-5-91298-038-1
1145127
  Миталева М.В. Правитель и художник: опыт сравнения "Государя" Никколо Макиавелли и записей Леонардо да Винчи // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 141-145. – ISSN 0235-1188
1145128
  Бенюх О. Правитель империи : роман / О. Бенюх. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 365 с.
1145129
  Бенюх О. Правитель империи : [роман] / Олесь Бенюх. – Москва : Художественная литература, 1990. – 349, [1] с. – (Роман-газета для юношества = РГО ; 6, 1990)
1145130
  Сліпушко Оксана Правитель і філософ // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 177-181. – ISSN 0869-3595
1145131
  Сенаторов Алексей Правитель по призванию : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 56-63 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
1145132
  Лоуэлль А.Л. Правительства и политические партии в государствах Западной Европы (Франция, Италия, Германия, Автро-Венгрия, Швейцария) / А.Л. Лоуэлль (A. Laurence Lowell) ; пер. с англ. О Полторацкой ; ред. Ф. Смирнова. – [Москва] : Изд. С. Скирмунта ; [Тип. Т-ва И.н. Кушнерев и К*], 1905. – VIII, 644 с. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 11907 деф., отсутств.: обл., тит. л. и с. I-VIII, 1-4. – Библиогр. в примеч.


  Авт. пред. и ред. Кокошкин, Федор Федорович (1871-1918) На тит. л. печать
1145133
  Сергеенкова В.В. Правительственная политика в области начального образования в России во второй половине 60-х - 70-х гг. XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сергеенкова В.В.; Белорус. гос. ун-т. – М., 1980. – 22л.
1145134
  Чернуха В.Г. Правительственная политика в отношении печати. 60-70-е годы 19 века. / В.Г. Чернуха. – Л, 1989. – 205с.
1145135
  Чесноков В.И. Правительственная политика и историческая наука России в 60-70-х годах XIX в. / В.И. Чесноков. – Воронеж, 1989. – 207с.
1145136
   Правительственная политика и классовая борьба в России в период абсолютизма. – Куйбышев, 1985. – 154с.
1145137
  Жуковская Т.Н. Правительственная политика и корпорация Петербургского университета в дореформенный период: основные итоги и проблемы изучения / Т.Н. Жуковская, О.А. Любезников // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 26-35. – ISSN 2070-9773


  В статье исследуется опыт изучения истории Петербургского университета с точки зрения отражения в ней правительственной политики по управлению университетами и социальной истории студенческой и профессорской корпораций в хронологических рамках ...
1145138
  Балакаев А.Г. Правительственное задание : пьесы : пер. с калм. / Алексей Балакаев ; [рис. Ю.П. Мингазитинова]. – Москва : Советский писатель, 1981. – 360 с.
1145139
  Варавкина В.Ю. Правительственное новогоднее поздравление советского народа в аспекте его пропагандистской специфики // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 365-370. – ISSN 1606-951Х
1145140
  Барбот де Марни Е.Н. Правительственные геологические учреждения Великобретании и Пруссии / Е.Н. Барбот де Марни. – [Б. г. : б. и. – 24 с. – (Геология, геогнезыя и палеонтология)
1145141
  Довнар-Запольский М.В. Правительственные гонения на масонов / М.В. Довнар-Запольский. – [Москва], 1915. – С. 118-134, 1 л. ил. : 7 ил. в тексте. – Отд. оттиск: Масонство в его прошлом и настоящем : сборник / Под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова. [М., 1915], т. 2, с. 118-134
1145142
  Жуковская Т.Н. Правительственные стратегии в сфере просвещения и идея университета в Петербурге (1803-1819) // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 15-25. – ISSN 2070-9773


  Автор статьи на основании осуществленных и неосуществленных проектов высших учебных заведений в Петербурге исследует вопрос об изменении модели университета вообще и идеального высшего учебного заведения для столицы империи, который дискутировался в ...
1145143
  Савицкий П.И. Правительственный аппарат пятой республики во Франции / П.И. Савицкий. – Свердловск, 1979. – 175с.
1145144
  Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в 19 в. / П.А. Зайончковский. – Москва, 1978. – 288с.
1145145
  Мещеряков Б.М. Правительственный комиссар / Б.М. Мещеряков. – М, 1969. – 88с.
1145146
  Кириллова А. Правительство Большой коалиции в ФРГ в XXI в.: опыт формирования и деятельности // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 414-417. – ISBN 978-966-171-793-9
1145147
  Борисов Эдуард Матвеевич Правительство буржуазного государства. (Сравнительно-правовой анализ организации исполнит. власти в США, Великобритании, Франции) : Автореф... канд. юрид.наук: 00.02 / Борисов Эдуард Матвеевич; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1972. – 22л.
1145148
  Старожицкая М. Правительство в свободном плавании. Кабинет Министров премьера Азарова: первое впечатоение // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 12 (130). – С. 6-7
1145149
  Копанева Е. Правительство выступило против радикального сокращения стипендий студентам // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 23 августа (№ 120). – С. 2


  В Минобразовании заявили, что уменьшение числа студентов, получающих стипендии, до 15 процентов невозможно.
1145150
  Квигли Г. Правительство и политическая жизнь Японии / Г. Квигли. – М., 1934. – 319с.
1145151
  Титлинов Б.В. Правительство императрицы Анны Иоанновны в его отношениях к делам православной церкви / Исслед. Б.В. Титлинова. – Вильна : Тип. "Русский почин", 1905. – XII, 466, II, [1] с.
1145152
  Карабан Д. Правительство камикадзе: молдавский вариант // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 22-28 ноября (№ 47). – С. 5


  "В течение недели в Молдове прекратила существование коалиция проевропейских либералов из блока ACUM и социалистов ПСРМ. Правительство Майи Санду отправлено в отставку, и буквально на следующий день парламент утвердил нового премьер-министра. 14 ноября ...
1145153
  Минаева Н.В. Правительство конституционализм и передовое общественное мнение России в начале 19 века. / Н.В. Минаева. – Саратов, 1982. – 291с.
1145154
  Дугенец А.С. Правительство Республики Казахстан // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 5. – С.45-47
1145155
  Володин Д.А. Правительство С. Харпера и защита интересов Канады в Арктике // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 12. – С. 35-50. – ISSN 0321-2068
1145156
  Тельберг Г.Г. Правительствующий сенат и самодержавная власть в начале XIX века : (Очерк из истории консерватив. полит. идей в России на рубеже XVIII и XIX в.) / Георгий Тельберг, проф. Том. ун-та. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1914. – 81 с.
1145157
  Гамсахурдіа К. Правиця великого майстра / К. Гамсахурдіа. – Київ, 1971. – 347с.
1145158
  Упіт А.М. Правиця всевишнього / Андрій Упіт; пер. з лат. – Київ, 1958. – 47 с.
1145159
  Токарчук О. Правік та інші часи : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 1-51. – ISSN 0320 - 8370
1145160
  Токарчук О. Правік та інші часи : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 42-98. – ISSN 0320 - 8370
1145161
  Сорока Ю.М. Правічна дорога до Храму : сторінки з історії реліг. життя в Україні та церкви у волин. селі Романів / Юрій Сорока, Михайло Сорока. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2020. – 223, [1] с., [16] арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7887-27-9
1145162
  Мельник В. Правление королеви Амаласунты в Италии (526-535 гг.): историко-юридическая характеристика // Аннали юридичної історії : міждисциплінарний науковий журнал / Міжнар. центр громад. політології при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка ; Львів медієвістичний клуб при Львів. нац. нац. ун-ті ім. І. Франка ; голов. ред. В.М. Мельник ; редкол.: М.Р. Арпентьєва, О.А. Бакалець, О.О. Белов [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 4, № 2, квітень - червень : Історико-правовий дискурс: від географії до економіки. – С. 27-43. – ISSN 2520-2553
1145163
  Воробьев В.В. Правление Мухаммеда Зия-уль-Хака и его влияние на развитие Пакистана // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 81-92. – ISSN 0869-1908
1145164
  Дьякова Л.В. Правление Табаре Васкеса в Уругвае (2005-2009) / Л.В. Дьякова, А.Е. Проценко // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 20-35. – ISSN 044-748Х
1145165
  Шалыганова А.Л. Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова ; [авт. вступ. ст. А.Л. Шалыганова]. – Харьков : Федорко, 2016. – 326, [2] с. : ил. – Имен. указ.: с. 292-297. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7298-43-3


  У пр. № 1709739 напис: В наукову бібліотеку ім. М.О. Максимовича від автора. 5.11.2016
1145166
  Щебальский П. Правление царевны Софии / Соч. П. Щебальского. – Москва : Тип. Т.Т. Волкова и К*, 1856. – 139, 77-108 с.
1145167
  Акимова Е.В. правление человеческим капиталом промышленного предприятия посредством персональних сбалансированных систем показателей : економіка та управління підприємствами / Е.В. Акимова, О.А. Каменская // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 37-45 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1145168
   Правления Сталинградского Центрального Рабочего Кооператива (ЦРК), годовой отчет. – Сталинград, 1925. – 136с.
1145169
  Денисенко В.І. Правління Віктора Януковича в зарубіжній історіографії // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 51. – С. 96-102. – ISSN 2076-8982
1145170
  Жук Марта Правління Володислава Опольського в Галичині з погляду української та польської історіографій // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 44-56
1145171
  Мельник Л.Г. Правління гетьманського уряду (1733-1735 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С.81-91. – ISSN 0130-5247
1145172
  Михайловський В.М. Правління Коріатовичів на Поділлі (1340-ві 1394 рр.): соціальна структура князівського оточення // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 34-47. – ISSN 0130-5247
1145173
   Правління Міжнародної асоціації позашкільної освіти // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 вересня (№ 35/36). – С. 10-11
1145174
   Правління Міжнародної асоціації позашкільної освіти // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 вересня (№ 35/36). – С. 10-11
1145175
  Вей Рове Правління ради директорів та діяльність банків Китаю / Вей Рове, Вей Ші, Керол Ван // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 27-41. – ISSN 1998-6068
1145176
  Рудич Ф. Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні української держави // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-15.
1145177
  Киридон П.В. Правляча номенклатура Української РСР (1945-1964 рр.) : монографія / Петро Киридон. – Полтава : АСМІ, 2012. – 574, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 546-560. – Бібліогр.: с. 384-545. – ISBN 978-966-182-219-0
1145178
  Киридон П. Правляча номенклатура Української РСР 1945-1964 рр.: характеристика джерельного комплексу // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 152-161


  Пропонується огляд джерельної бази проблеми інституціоналізації та функціонування партійно-державної номенклатури Української РСР 1945-1964 років.
1145179
  Парузель Р. Правна проблема застосування біологічної зброї державами та терористичними організаціями // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 4/5 (142/143 ). – С. 100-109
1145180
  Івановська О. Правне значення календарної обрядовості українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 10-18. – Бібліогр.: С. 18
1145181
   Правни проблеми на конституцията на НР България. – София, 1958. – 216с.
1145182
  Черненко С. Правник Сергій Шелухин // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 14-15
1145183
  Бедзір В. Правники озброюються знаннями // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 30 грудня (№ 276)


  Юристи США сприятимуть у розбудові правової системи України, в тому числі в частині підготовки студентів на правничих факультетах ЗВО.
1145184
   Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків : Стиль-Іздат. – ISSN 2410-244Х
№ 1 (осінь). – 2017. – 375, [1] с.
1145185
   Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків : Стиль-Іздат. – ISSN 2410-244Х
№ 2 (весна). – 2018. – 109, [1] с.
1145186
  Середюк В. Правнича біоетика - новий напрям дослідження загальнотеоретичної юридичної науки // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 220-224. – ISSN 2413-6433
1145187
  Сливка С.С. Правнича деонтологія : Підручник / С.С. Сливка. – Київ : Атіка, 1999. – 336с. – ISBN 966-95627-7-5
1145188
  Кондрат"єва Л.А. Правнича допомога в судовому процесі як гарантія захисту прав особи // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 27-31


  У статті висвітлюються проблемні питання щодо надання особі правничої допомоги в судовому процесі та обгрунтовується позиція щодо визнання права на правничу допомогу як додаткової гарантії захисту прав особи, зокрема в цивільному судочинстві. В статье ...
1145189
  Регульський В. Правнича думка у творчій спадщині та діяльності Костя Левицького // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 61-64
1145190
  Боровська Г.С. Правнича етика: людина-людство у рефлексїї П. Юркевича // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 362-368. – (Юридична ; Вип. 3)
1145191
  Речицький В. Правнича наука і ВАК // Критика. – Київ, 2005. – Березень, (число 3). – С. 20-22
1145192
  Андрейцев В. Правнича наука: погляд у майбутнє // Робітнича газета, 2001. – 5 жовтня
1145193
  Андрейцев В.І. Правнича освіта в системі соціальних цінностей України: проблеми і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.28-34
1145194
  Андрейцев В. Правнича освіта в Україні: проблеми теорії та практики : Навчально-практичний посібник / В. Андрейцев; КНУТШ.Юридичний факультет. – Київ : Київський університет, 2000. – 768с. – ISBN 966-7652-03-3
1145195
  Андрейцев В. Правнича освіта в Україні: стан та перспективи розвитку / В. Андрейцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 45с. – ISBN 966-7652-02-05
1145196
   Правнича освіта для оновленої України // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 2


  Про міжнародну конференцію "Забезпечення якості юридичної освіти, університетська автономія та академічна свобода в контексті підготовки фахівців для правничої професії ХХІ сторіччя", організовану МОН України та Міністерством юстиції України спільно з ...
1145197
   Правнича освіта для оновленої України // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 1


  "Університет став учасником пілотного проекту з проведення єдиного вступного випробування за технологією ЗНО для вступу до магістратури за спеціальністю «Право». А нещодавно 33 викладачі й науковці КНУ ввійшли до складу Науково-консультативної ради при ...
1145198
  Стрельцов Є. Правнича освіта: якою вона має бути? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1145199
  Нелін О.І. Правнича парадигма інститутів нотаріальних дій в Україні: теоретичний і практичний виміри // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (217). – С. 11-19. – ISSN 2308-9636
1145200
   Правнича спільнота забезпечує надійний тил // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 21
1145201
  Юлдашева С.А. Правнича термінологія: інформаційний пласт субмови права // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 56-58. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
1145202
   Правничий довідник для професійних суддів. – 2-е вид.. випр. та доповн. – Одеса : Юридична Література, 2005. – 640с. – ISBN 966-8104-82-X
1145203
   Правничий іспит // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  П"ятнадцять тисяч двісті двадцять вступників, які цього року складають ЗНО в магістратуру для вступу на правничі спеціальності, пройшли єдине фахове вступне випробування.
1145204
  Луканіна А. Правничий клуб Центру комерційного права продовжив обговорення актуальних правових проблем // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 37. – С. 10-11


  Про засідання Правничого клубу Центру комерційного права, на якому обговорили дві теми: "Укладення договорів на аукціонах", та "Свобода договору". Відкрив дискусію постійний член клубу Анатолій Мірошниченко, зав. кафедри земельного та аграрного ...
1145205
  Сковронська І.Ю. Правничий медіа-дискурс у двомовному медіа-просторі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 92-99. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1145206
  Шаблій О.А. Правничий переклад як новий предмет у вищій юридичній освіті // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 347-358. – ISBN 966-8009-46-0
1145207
  Никифорак М.В. Правничий факультет університету Франца-Йосифа у Чернівцях (1875-1918 рр.) / М.В. Никифорак; МОНУ; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 32с. – ISBN 966-568-562-7
1145208
   Правничий часопис Донецького університету = Donets"k university law journal : науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 1. – 2000
1145209
   Правничий часопис Донецького університету = Donets"k university law journal : науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 2. – 2000
1145210
   Правничий часопис Донецького університету. – Донецьк, 1997-
№ 1. – 2002
1145211
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 2. – 2002
1145212
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 1. – 2003
1145213
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 1. – 2004
1145214
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк, 1997-
№ 1(13). – 2005
1145215
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 1(15). – 2006
1145216
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 1(19). – 2008
1145217
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 2 (20). – 2008
1145218
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 1/2 (21/22). – 2009
1145219
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 1 (23). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1145220
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
№ 2 (24). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1145221
   Правничий часопис Донецького університету = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донец. нац. ун-т. – Вінниця : ДонНУ, 1997-
№ 1/2 (31). – 2014. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145222
   Правничий часопис Донецького університету = Donetsk university law journal : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця : ДонНУ, 1997-. – ISSN 2518-7953
№ 1/2 (34). – 2017. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
1145223
   Правничий часопис Європейського університету : науковий збірник / Європейський ун-т. – Київ, 2015-. – ISBN 978-966301-252-0
№ 1 (1). – 2015. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145224
  Міхатуліна О.М. Правничі клініки як нова перспективна форма професійної освіти правників / О.М. Міхатуліна, С.О. Юлдашев // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 265-268. – ISBN 966-8009-46-0
1145225
  Коредчук Ю. Правничі контакти Вроцлава зі Львовом у 1811-1918 рр. // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 19-29. – ISSN 2082-4939
1145226
  Кучеренко Д.С. Правничі поняття і термінологія у методології юридичної науки // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 30-38. – (Юридичні науки ; № 2)
1145227
  Бегей І.І. Правничі студії / Ігор Бегей ; М-во освіти і науки України, Львів. навч.-наук. ін-т ДВНЗ "Ун-т банк. справи". – Львів : Каменяр, 2017. – 934, [2] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 925-932 та в тексті. – ISBN 978-966-607-415-6
1145228
  Загнітко Я. Правничо-креативний вимір статусу української мови в період Центральної Ради, Гетьманства, Директорії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 55-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 54-55; 15 назв. – ISSN 1728-9572
1145229
  Павко А. Правничо-політична думка Київськ Русі у цивілізаційному вимірі / А. Павко, Я. Павко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 20 (305). – С. 27-31
1145230
  Андрусишин Б. Правничо-політологічні виміри освіти і науки драгоманівців // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 18-27. – ISSN 2078-1016
1145231
   Правничо-політологічні та історичні студії проблем українського державотворення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 січня 2019 р. : з нагоди 60-річчя д-ра іст. наук, проф. засл. діяча науки і техніки України, акад. Укр. акад. іст. наук, АН Вищої шкоди України та Укр. акад. політ. наук Богдана Івановича Андрусишина / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України [та ін. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін.]. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – 298, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст.


  У пр. №1734866 на тит. арк. екслібрис: Україна. Бібліотека Володимира Сергійчука
1145232
  Слободян О. Правні критерії етноконфесійної політики та її морально-організаційні важелі (із конституційного досвіду прибалтійських пострадянських держав) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 229-234. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі актуалізації етно-політичних процесів у пострадянських суспільствах. This article is devoted to the problems of ethno-political processes optimization for the post soviet societies.
1145233
  Ходжер Г.Г. Правнук Дерсу Узала / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1962. – 167с.
1145234
  Мирончук В.Д. Правнук Кобзаря Дмитро Красицький на історичному факультеті ДДУ // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 120-125. – ISBN 978-966-551-328-5
1145235
  Базилевський В. Правнук останнього гетьмана. Пам"яті Ігоря Качуровського, без спонуки якого статті цієї, можливо, й не було б... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 14). – С. 12
1145236
  Сметанская О. Правнук Рейнгольда Глиэра Новосельский: "Пять раз прадеда выводили в Киеве на расстрел. И буквально в последний момент приходило спасение" // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 4 ноября (№ 185). – С. 18


  Потомок известного композитора и дирежера привез в столицу Украины семейный спектакль и дал эксклюзивное интервью "Фактам".
1145237
  Терлиця М. Правнуки погані / М. Терлиця. – К., 1960. – 308с.
1145238
  Брун М.В. Право- и дееспособность физического лица в конфликтном праве / М.И. Брун. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1915. – [2], 100 с.
1145239
  Капсамун І. Право - на службі у Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 грудня (№ 230/231). – С. 5


  "Жодних юридичних наслідків московський суд у справі так званого держперевороту в Україні не матиме. Це гра на публіку".
1145240
  Василенко Володимир Андрійович Право - не політика: справа про розмежування морських просторів між Україною та Румунією в Чорному морі : [інтерв"ю з правознавцем-міжнародником В.А. Василенком] / Василенко Володимир Андрійович, Філоненко Світлана // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 8-11
1145241
  Котюк І. Право - це не правила, встановлені органами влади, а повноваження особи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 28 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  Про те, як наші закордонні "друзі" і "партнери" нав"язали Україні неіснуючі в Європі правові механізми щодо боротьби із корупцією у вищих ешелонах влади!
1145242
  Бортняк А.А. Право / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1975. – 48 с.
1145243
   Право : Учебник для вузов. – Москва : Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 287 с. – ISBN 5-8571-009-8
1145244
  Алексеев С.С. Право : азбука, теория, философия : опыт комплексного исследования / С.С. Алексеев. – Москва : Статут, 1999. – 708, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-8354-0002-0
1145245
  Оуенз Кейт Право : Посібник для студентів бізнес-спеціальностей: Навчальний посібник / Оуенз Кейт; Пер. з англ. М.Ю. Зарицької; Наук. ред. перекладу М.Ю. Черкеса. – Київ : Знання, 2002. – 605с. – (Європейське право). – ISBN 966-620-052-Х


  У посібнику розглядаються система Європей-ського права, правові основи організації бізнесу, трансакцій, взаємовідносин і співпраці суб"єктів підприємницької діяльності, укладання угод, продажу і постачання товарів та послуг, експорту, страхування і ...
1145246
  Грабильніков А.В. Право : навч. посібник для слухачів магістратури держ. упр. спец. "Державна служба" / А.В. Грабильніков ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т, Ф-т післядиплом. освіти, Центр підгот. магістрів. – Вид. 2-ге (допрац.). – Дніпропетровськ : ДНУ, 2012. – 151, [1] с. – Бібліогр.: с. 148
1145247
  Писаренко Світлана Право "ЧУПЧ" і пастки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 4
1145248
  Антон Янчук Право (правомочність) на захист: поняття та правова природа // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 56-59.
1145249
  Єпіфанова Ю.С. Право автора на присвячення твору // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 321-322. – ISBN 978-966-301-172-1
1145250
  Носік Ю.В. Право автора наукового відкриття // Актуальні питання реформування правової системи : зб. наук. статей за матеріалами VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 17-19 черв. 2011 р. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад.: З.В. Журавська, Т.Д. Климчук, Н.М. Коритнюк та ін.]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. – С. 332-333. – ISBN 978-966-361-602-5
1145251
  Чурпіна Г. Право авторства на твір образотворчого мистецтва в контексте особистих немайнових авторських повноважень // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 107-110.
1145252
  Яркіна Н.Є. Право авторства та його судовий захист // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 57-65. – ISSN 0201-7245
1145253
  Пашутін Є. Право акціонера на інформацію // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 47-50. – ISSN 0132-1331
1145254
  Гулик А. Право акціонера на участь в управлінні справами акціонерного товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-44.
1145255
  Остапенко О.О. Право акціонерів на оскарження рішень загальних зборів акціонерів до суду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 134-140. – (Право. Економіка. Управління)
1145256
  Люблинский П.И. Право амнистии : Историко-догматическое и политическое исследование П.И. Люблинского. – Санкт-Петербург : [Сенат. тип.], 1907. – [2], VIII, 3-363 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  на книг. стоит печать: От автора
1145257
  Чернецька О.В. Право Англії як класична модель прецедентного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 348-352. – ISSN 2219-5521
1145258
  Фесик К.О. Право апеляційного оскарження судових постанов у провадженні за позовами, що об"єднують вимоги значної кількості осіб // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 83-89
1145259
  Лавріненко О.В. Право атестованих працівників ОВС на відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням службово-трудових прав: його правова природа, проблеми реалізації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 26-29.
1145260
  Бірюков О.М. Право банкрутства на зламі віків: уроки для України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 173-177. – ISBN 9
1145261
  Гаген В.А. Право бедного на призрение / В.А. Гаген. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза"
Т. 1 : История и современное положение законодательства об обязательном призрении бедных в Германии, Франции и Англии. – 1907. – 650 с.
1145262
  Кашинцева О.Ю. Право біоетики та медичне право: новий напрямок наукових досліджень Київського університету права НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 202-208.
1145263
  Гнатів К. Право бути забутим в Європейському Союзі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 71-72. – ISBN 978-617-7069-28-6
1145264
  Сухорольський П. Право бути забутим у правовій системі Європейського Союзу: реалії, проблеми та перспективи // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 90-101. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1145265
  Вовк В.М. Право бути забутим як "нове право" людини у діджиталізованому суспільстві / В.М. Вовк, У.М. Олійник // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 16-22. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
1145266
  Цельєв О.В. Право бути почутим – складова верховенства права в діяльності органів місцевого самоврядування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 43-47. – ISSN 1996-5931
1145267
  Поліщук А. Право бути почутими // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 168). – С. 5


  Чому інавгурація нового Інязора ерзянського народу є важливою подією для України.
1145268
  Малахов В. Право бути собою / Віктор Малахов ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 331, [5] с. – Бібліогр.: с. 321-322 та в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-378-080-1
1145269
  Кирей Р. Право бути собою // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 6 січня (№ 2). – С. 5
1145270
  Кутузов Е.В. Право быть / Е.В. Кутузов. – Л., 1990. – 607с.
1145271
   Право быть впереди. – Харьков, 1980. – 152с.
1145272
  Коновалов А.В. Право в глобальном мире // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 6 (293). – С. 6-13. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1145273
   Право в державному управлінні = The law in public administration : навч. посібник / [С.Д. Дубенко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 375, [1] с. : табл. – Дані тит. арк. частково англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 361-366. – Бібліогр.: с. 367-375. – ISBN 978-966-619-360-8
1145274
  Головченко В.В. Право в житті людини (статті) / В.В. Головченко. – Київ : Оріяни, 2005. – 336с. – ISBN 966-7373-43-4
1145275
  Козачук К.О. Право в історіософії роману П. Куліша "Чорна рада" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 378-384
1145276
  Малахов В.П. Право в контексте исторического сознания // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 12. – С. 9-14. – ISSN 1812-3805
1145277
  Гребеньков Г. Право в контексте постнеклассической методологии // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 69-73
1145278
  Алексеев С.С. Право в нашей жизни / С.С. Алексеев. – Свердловск, 1975. – 199с.
1145279
   Право в независимых странах Африки. – Москва, 1969. – 384с.
1145280
  Шебанов А.Ф. Право в развитом социалистическом обществе. / А.Ф. Шебанов. – М, 1975. – 96с.
1145281
  Кулажников М.Н. Право в системе норм развитого социализма. / М.Н. Кулажников, В.И. Шепелев. – Ростов-на-Дону, 1985. – 143с.
1145282
  Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции: (История и современность). / В.С. Нерсесянц. – М., 1986. – 63с.
1145283
  Лубська М.В. Право в системі культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 8-11. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається характеристика права, як невід"ємного елемента культури суспільства і показаний його органічний взаємозв"язок з іншими елементами культури. The article is describing the law as an integral element of society"s culture and is ...
1145284
  Борщевський І.В. Право в системі соціальних норм // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 9 : Правознавство. – С. 5-12.
1145285
  Мазепа М.М. Право в системі соціальних регуляторів / М.М. Мазепа, І.М. Дубровський ; за заг. ред. О.П. Угровецького. – Харків : Коваленко В.Ф., 2012. – 91, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 86-89. – Бібліогр.: с. 90-91 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2509-18-2
1145286
  Супатаев М.А. Право в современной Африке: Основные черты и тенденции развития / М.А. Супатаев. – Москва, 1989. – 175с.
1145287
  Гладкий С.О. Право в суспільстві споживання: ціннісні та психологічні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 34-43. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1145288
  Левчук-Хмара Право в сучасному етико-філосовському дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 - етика / Левчук-Хмара М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15 с. – Бібліогр. : 6 назв.
1145289
  Левчук-Хмара Право в сучасному етико-філософському дискурсі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Левчук-Хмара М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 176 л. – Бібліогр.: л. 158-176
1145290
  Гуржій О.І. Право в українській козацькій державі (друга половина 17-18 ст.) / О.І. Гуржій; Академія наук України, Ін-т історії України. – Київ, 1994. – 48c. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0740-Х
1145291
  Сунєгін С.О. Право в умовах війни: функціональний вимір // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – С. 304-317. – ISSN 2524-017X
1145292
  Исаев И.А. Право в условиях Великой войны: "правовая мобилизация" // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 9. – С. 3-6. – ISSN 1812-3805
1145293
  Марченко М. Право в ХХІ веке: основные тенденции развития // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 29-38.


  Аналізуючи сучасні національні, європейські та світові тенденції в праві, автор пропонує візію його подальшого розвитку в XXI столітті. Analysing the modern national, European and worl d tendencies in law, theauthor offers the vision of its ...
1145294
  Павленко Ж.О. Право в цифровій реальності // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 66-80. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1145295
  Федоров В.П. Право в юридической надстройке социалистического общества / В.П. Федоров. – Владивосток, 1985. – 119с.
1145296
  Коваленко Л. Право Великого князівства Литовського та його вплив на становлення українського права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.91-96
1145297
  Скаринкин И.Е. Право вести в бой: повесть / И.Е. Скаринкин. – Минск, 1980. – 303с.
1145298
  Калашников К.Ф. Право вести за собой / К.Ф. Калашников. – М., 1981. – 239с.
1145299
  Кан-Калик Право вести за собой / Кан-Калик. – М, 1987. – 189с.
1145300
  Карлович А. Право вето глави держави як ефективний механізм відносин з парламентом у напіврезидентській республіці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 33-36
1145301
  Марченко М. Право вето глави держави: засіб захисту конституційного ладу // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 456-458. – ISSN 2413-6433
1145302
  Марченко М. Право вето Президента України як дискреційне повноваження глави держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 155-156
1145303
   Право вибору : Громадсько-політичне видання. – Київ, 2005-
№ 1. – 2005
1145304
   Право вибору : Громадсько-політичне видання. – Київ, 2005-
№ 2. – 2005
1145305
   Право вибору: політичні партії та виборчі блоки : Довідник. – Київ : Геопринт, 2002. – 160с. – ISBN 966-7863-11-5
1145306
   Право вибору: Президент України - 2004 : Інформаційно-довідкове видання. – Київ : Геопринт, 2004. – 216с. – ISBN 966-7863-42-5
1145307
   Право вибору: Президент України 1999 : Довідник. – Київ : Смолоскип, 1999. – 120с. – ISBN 966-7332-20-9
1145308
   Право вибору: списки політичних партій та виборчих блоків. – Київ : Геопринт, 2002. – 362с. – ISBN 966-7863-12-3
1145309
  Афанасьєва К.О. Право видавця та редактора : навчальний посібник / Афанасьєва К.О. ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : НДІ ІВ НАПрН, 2013. – 201, [1] с. – Бібліогр.: с. 119-201 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1543-45-3
1145310
  Рябота В. Право вимагати викупу акцій при злитті і приєднанні та поглинанні акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 83-86.
1145311
  Гладьо Ю.О. Право вимоги як особливий різновид майна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 186-190
1145312
  Морозов Є. Право відшкодування шкоди внаслідок ДТП із заподіювача є абсолютним // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 22-23. – ISSN 1992-9277
1145313
   Право війни. – Київ, 1996. – 128с.
1145314
  Денисенко В.В. Право війни у стародавній Греції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 14-17. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1145315
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 1. – 2006
1145316
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 2. – 2006
1145317
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 3. – 2006
1145318
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 4. – 2006
1145319
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 5. – 2006
1145320
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 6. – 2006
1145321
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 7. – 2006
1145322
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 8. – 2006
1145323
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 9. – 2006
1145324
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 10. – 2006
1145325
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 11. – 2006
1145326
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 12. – 2006
1145327
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 1. – 2007
1145328
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 2. – 2007
1145329
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 3. – 2007
1145330
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 4. – 2007
1145331
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 5. – 2007
1145332
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 6. – 2007
1145333
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 7. – 2007
1145334
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 8. – 2007
1145335
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 9. – 2007
1145336
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 10. – 2007
1145337
   Право військової сфери : щомісячне інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 11. – 2007
1145338
   Право військової сфери : щомісячне інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 12. – 2007
1145339
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 1. – 2008
1145340
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 2. – 2008
1145341
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 3. – 2008
1145342
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 4. – 2008
1145343
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 5. – 2008
1145344
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 6. – 2008
1145345
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 7. – 2008
1145346
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 8. – 2008
1145347
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 9. – 2008
1145348
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 10. – 2008
1145349
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 11. – 2008
1145350
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 12. – 2008
1145351
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 1. – 2009
1145352
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 2. – 2009
1145353
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 3. – 2009
1145354
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 4. – 2009
1145355
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 5. – 2009
1145356
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 6. – 2009
1145357
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 7. – 2009
1145358
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 8. – 2009
1145359
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 9. – 2009
1145360
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 10. – 2009
1145361
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 11. – 2009
1145362
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 12. – 2009
1145363
  Котляренко О.П. Право військовослужбовців на додаткові відпустки: міф чи реальність // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 268-273. – ISBN 978-617-7364-24-4
1145364
  Заєць О.В. Право вільного використання об"єктів авторського права за цивільним законодавством України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. : 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Заєць О.В.; Зяєць О.В. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ, 2009. – 198л. + Додаток : л.173-176. – Бібліогр. : л.177-198
1145365
  Заєць О.В. Право вільного використання об"єктів авторського права за цивільним законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.03 - цивіл. право та цивільний процес, сімейне право, міжнар. приват. право / Заєць О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
1145366
  Горобець В.М. Право вільної елекції полковника Війська Запорізького: козацькі традиції у випробуванні імперськими новаціями // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 70-91. – ISSN 0130-5247
1145367
  Малинкович М.В. Право владения несобственника : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Малинкович М.В.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1969. – 18л.
1145368
  Яворівський В.О. Право власного імені : нариси / В.О. Яворівський. – Київ, 1985. – 199 с.


  На тит.л.дарчий надпис від автора
1145369
  Харченко Г.Г. Право власності в різних правових системах // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 4. – С. 44-48
1145370
   Право власності в споживчій кооперації України. – К., 1996. – 207с.
1145371
   Право власності в Україні : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 816с. – ISBN 966-7784-15-0
1145372
  Головко Л.О. Право власності в Україні радянського періоду (1917-1992 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 58-62.
1145373
  Книш З.І. Право власності внутрішньо переміщених осіб як категоріальне визначення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 218-225. – ISSN 2524-0323
1145374
  Семчик В.І. Право власності за Конституцією України / В.І. Семчик. – К,, 1997. – 36с.
1145375
  Чуєва О. Право власності залишається за продавцем. Який договір слід укладати? // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (114), грудень 2020 р. – С. 118-124
1145376
  Отрюх О. Право власності іноземних громадян та осіб без громадянств на землі сільськогосподарського призначення: окремі аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 303-304
1145377
  Шевченко О.В. Право власності на архівний документ фізичних осіб // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 10-13.
1145378
  Ісаєв А. Право власності на гроші // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 119-134. – ISSN 1026-9932
1145379
  Гусарев С.В. Право власності на земельні ділянки багаквартирних жилих будинків // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-117
1145380
  Бондарчук Н.В. Право власності на землі авіаційного транспорту України та користування ними // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 421-427. – ISSN 1563-3349
1145381
  Семчик В.І. Право власності на землю в контексті перспективи вступу України до Європейського Союзу // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 380-394. – ISBN 978-617-7021-00-0
1145382
  Захарченко П.П. Право власності на землю в Україні (середини ХІХ – першої чверті ХХ століть) у фокусі російської дореволюційної історіографії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 191-198.
1145383
  Мурашин О. Право власності на землю в Україні: погляд в минуле : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 157-158. – ISSN 0132-1331
1145384
  Мурашин О. Право власності на землю в Україні: погляд в минуле : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 157-158. – ISSN 0132-1331
1145385
  Захарченко П.П. Право власності на землю в Україні: правове забезпечення та особливості реалізації (середина XIX - початок XX ст.) : монографія / Петро Захарченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Атіка, 2010. – 326, [2] с. – Бібліогр.: с. 271-327. – ISBN 978-966-326-396-0
1145386
  Мельничук Н. Право власності на землю за Австрійським Цивільним кодексом 1811 р. та його реалізація у Галичині // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 179-188. – ISSN 1026-9932
1145387
  Троцька М.В. Право власності на землю об"єднаних територіальних громад // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 85-88. – ISBN 978-966-916-708-8
1145388
   Право власності на землю та його захист : Збірник нормативних актів. – Київ : Атіка, 2002. – 448с. – ISBN 966-8074-07-6
1145389
  Носік В.В. Право власності на землю Українського народу : Монографія / В.В. Носік. – Киев : Юрінком, 2006. – 544с. – ISBN 966-667-224-3
1145390
  Василенко К. Право власності на землю Українського народу: проблеми законодавчого та доктринального визначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 298
1145391
  Кулинич П. Право власності на землю як елемент конституційного ладу України // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 12-18
1145392
  Кулинич П. Право власності на землю: нові підходи до визначення змісту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 22-29. – ISSN 0132-1331
1145393
  Шершун С. Право власності на ліс // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 75-79. – ISSN 0132-1331
1145394
  Шимон С.І. Право власності на майнові права: замітки до наукової дискусії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 304-309. – ISSN 1563-3349
1145395
  Сліпченко С. Право власності на об"єкти незавершеного будівництва // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2009. – № 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – С. 51-57
1145396
  Отрош І.М. Право власності на об"єкти нерухомості за законодавством України: охорона та захист : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Отрош Інна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Отрош Інна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1145397
  Отрош І.М. Право власності на об"єкти нерухомості за законодавством України: охорона та захист : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Отрош Інна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Отрош Інна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 168 л. – Бібліогр.: л. 144-168
1145398
  Нечипорук Л.Д. Право власності на об"єкти тваринного світу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 442-447. – ISSN 1563-3349
1145399
  Каракаш І.І. Право власності на природні об"єкти та їх ресурси в Україні : монографія / І.І. Каракаш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 436, [2] с. – Бібліогр.: с. 403-435 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-302-0
1145400
  Заєць О.І. Право власності на природні ресурси та комплекси: вітчизняні та зарубіжні юридичні доктрини // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 582-585. – ISBN 966-660-151-6
1145401
  Лозко А. Право власності на результат творчої інтелектуальної діяльності в мережі Інтернет: проблеми та перспективи // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 38-39


  "... Чи є сайт об"єктом інтелектуальної власності і як захистити свої права ".
1145402
  Каракаш І.І. Право власності на ресурсові складові фондів природних об"єктів // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 173-182. – ISSN 2307-3427
1145403
  Лугина О. Право власності на рослинність на земельних ділянках, межі яких не визначені в натурі (на місцевості) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 91-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1145404
  Савич С. Право власності на спільне майно багатоквартирного будинку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 130-136.
1145405
  Соловйов О.М. Право власності та право довірчої власності (на шляху рекодифікації цивільного законодавства України) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 155. – С. 69-75. – ISSN 2224-9281
1145406
  Васильєва В. Право власності у посередницькому зобов"язанні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 111-113. – ISSN 0132-1331
1145407
  Первомайський О.О. Право власності українського народу: окремі проблеми тлумачення та здійснення // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 321-323. – ISBN 978-617-566-165-9
1145408
  Кравченко С.С. Право власності учасників товариств // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 209-213.
1145409
  Гафурова О. Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.68-73. – ISSN 0132-1331
1145410
  Фединяк Г. Право власності юридичних і фізичних осіб, їх об"єднань (з огляду на проблеми теорії та практики міжнародного приватного права) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 110-118. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1145411
  Новіков Д. Право власності як інститут речового права: шляхи вдосконалення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 173-174
1145412
  Коваленко Ю. Право власності як інституційна складова фінансового сектора України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню права власності як складової інституційного середовища фінансового сектора. Визначено основні недоліки у проведенні приватизації в Україні та їх вплив на формування цього сектора економіки. Запропоновано механізм включення ...
1145413
  Донченко О.П. Право власності як форма реалізації свободи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 30-35. – (Правознавство ; Вип. 365)
1145414
   Право власності: європейський досвід та українські реалії // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 11 (183). – С. 13-16
1145415
  Харченко Г.Г. Право власності: поняття, зміст і захист // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 113-119. – ISBN 978-617-566-656-2
1145416
   Право власності: проблеми забезпечення, реалізації та захисту : Тези доповідей та наук. повідомлень учасників наук.семінару молодих вчених м. Харків, 14-15 вересня 2001 р. – Харків, 2001. – 106с.
1145417
  Заіка Ю.О. Право властності. Спадкове право. : Навч. посібник / Ю.О. Заіка, В.М. Співак. – Київ : Наукова думка, 2000. – 152с. – ISBN 966-00-0617-9
1145418
  Сандровский К.К. Право внешних сношений / К.К. Сандровский. – Киев, 1974. – 79 с.
1145419
  Сандровский К.К. Право внешних сношений / К.К. Сандровский. – Киев, 1977. – 99 с.
1145420
  Сандровский К.К. Право внешних сношений : Учебникдля студ. по спец. "Международное право" / К.К. Сандровский. – Киев : Вища школа, 1986. – 328 с.
1145421
  Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза = European union internal Market law : Учебное пособие / Гарет Дейвис; Пер. с англ. М.Ю.Зарицкой. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 424с. – (Европейское право). – ISBN 966-311-013-9


  Для студентов, руководителей предприятий, предпринимателей
1145422
  Бородін І. Право воєнної сфери України як галузь права / І. Бородін, С. Пасіка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 158-163. – ISSN 1026-9932
1145423
  Новікова Л. Право володіння територією "Бессарабії" у ХІХ ст. - на початку ХХ ст.: складне переплетіння аргументів зацікавлених сторін в умовах регіону-фронтиру // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 12. – C. 78-100. – ISSN 2519-2523
1145424
  Харченко Г. Право володіння чужим майном в системі цивільного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 43-46. – ISSN 0132-1331
1145425
  Ільків О.В. Право володіння як юридична категорія // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 15-21. – ISSN 2308-9636
1145426
  Зенкин И.В. Право всемирной торговой организации : учеб. пособие / И.В. Зенкин ; [Информ. центр по праву ВТО]. – Москва : Международные отношения, 2003. – 241, [4] с. – ISBN 5-7133-1166-X
1145427
  Колесников М.С. Право выбора : повесть / М.С. Колесников. – Москва : Профиздат, 1971. – 207с.
1145428
  Колесников М.С. Право выбора / М.С. Колесников. – Москва, 1974. – 480с.
1145429
  Тихолоз С. Право говорити вголос // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (82/83). – С. 119-120
1145430
  Лукаш Т. Право голосу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 154-167
1145431
  Москалюк Н. Право господарського відання в системі речових суб"єктивних цивільних прав // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 299-304. – ISSN 2524-0129
1145432
  Щербина В. Право господарського відання і право оперативного управління: поняття, зміст та сфера застосування в Україні // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 13-30. – ISSN 1026-9932
1145433
  Таш"ян Р. Право господарського відання майном у законодавстві України, Російської Федерації та Республіки Білорусь:порівняльний аспект // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 36-38.
1145434
  Читра Гамини Илангакоон Право государства на участие в международных договорах и международно-правовое признание : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Читра Гамини Илангакоон; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 232л.
1145435
  Читра Г.И. Право государства на участие в международных договорах и международноправовое признание : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Читра Г.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1145436
  Турубинер А.М. Право государственной собственности на землю в Советском Союзе / А.М. Турубинер. – М., 1958. – 332с.
1145437
  Аксененок Г.А. Право государственной собственности на землю в СССР / Аксененок Г.А. ; под ред. Казанцева Н.Д. ; Ин-т права АН СССР. – Москва : Юргиз, 1950. – 308 с.
1145438
  Полянская Г.Н. Право государственной собственности на леса в СССР. / Г.Н. Полянская. – М., 1959. – 408с.
1145439
  Карасс А.В. Право государственной социалистической собственности / А.В. Карасс. – Москва, 1954. – 280с.
1145440
  Васильев Ю.С. Право государственной социалистической собственности / Ю.С. Васильев. – Москва, 1984. – 76с.
1145441
  Мельников Е.А. Право Государственной Социалистической собственности / Е.А. Мельников. – Куйбышев, 1976. – 70с.
1145442
  Корнеев С.М. Право государственной социалистической собственности в СССР / С.М. Корнеев. – Москва, 1964. – 268с.
1145443
  Васильев Ю.С. Право государственной социалистической собственности и экономические отношения / Ю.С. Васильев. – Москва, 1985. – 91с.
1145444
  Мушкин А.Е. Право граждан на жилище / А.Е. Мушкин. – Л., 1982. – 159с.
1145445
  Никитина М.И. Право граждан на жилой дом и подсобное хозяйство / М.И. Никитина, В.В. Петров. – Казань, 1967. – 104с.
1145446
  Тишкевич Иван Станиславович Право граждан на задержание преступника / Тишкевич Иван Станиславович. – Минск : Изд-во БГУ, 1974. – 112с.
1145447
  Баулин Ю.В. Право граждан на задержание прступника / Баулин Ю.В. ; Харик. гос. ун-т. – Харьков : Вища школа, 1986. – 156, [1] с. – Библиогр.: с. 150-156 (145 назв.)
1145448
  Михайлов М.П. Право граждан на необходимую оборону / М.П. Михайлов. – Москва, 1962. – 29с.
1145449
  Берестовой Н.П. Право граждан на необходимую оборону / Н.П. Берестовой. – Ленинград : Ленинградская орг. о-ва "Знание" РСФСР, 1986. – 13, [1] с. – Библиогр. в конце кн. (9 назв.). – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР)
1145450
  Козак В.Н. Право граждан на необходимую оборону. / В.Н. Козак. – Саратов, 1972. – 162с.
1145451
  Лыскова Е.И. Право граждан на обращение в суд и юридические методы его защиты // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 109-115. – ISSN 0132-0769
1145452
  Агение Г. Право граждан на социальное обеспечение // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 9. – С. 54-55. – ISSN 1810-3081
1145453
  Ле Б.В. Право граждан СРВ на жалобу и аппеляцию -- форма проявления социалистической демократии : Автореф... канд .юр.наук: 12.00.01 / Ле Б. В.; МНО АзССР, АзГУ. – Баку, 1989. – 19л.
1145454
  Богданов Е.В. Право граждан СССР на жиилще : учеб. пособие по спецкурсу для студ. 3-4-х курсов / Е.В. Богданов ; МВ и ССО БССР, Гродн. гос. ун-т. – Гродно : Гродненский государственный университет, 1983. – 92 с. – Библиогр.: с. 89-90
1145455
  Красненко А.Л. Право граждан СССР на материальное обеспечение в свете новейшего законодательства / А.Л. Красненко. – Калинин, 1982. – 40с.
1145456
  Келемен М.І. Право громадськості на участь у процесі прийняття екологічно значущих рішень // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 175-185. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1145457
  Яременко Т.Ф. Право громадян брати участь в управлінні державними справами: поняття та характерні ознаки // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 58-60. – Бібліогр.: 19 назв
1145458
  Боровська І. Право громадян на безпечне для життя і здоров"я довкілля як цивільне особисте немайнове право: історія виникнення. становлення та розвитку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.44-49
1145459
  Власенко Ю.Л. Право громадян на екологічно безпечне довкілля: міжнародно-правовий аспект // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 188-190
1145460
  Андрейцев А. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.8-11. – ISSN 0132-1331
1145461
  Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-108. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми спеціально-юридичних гарантій захисту права громадян на внутрішню та зовнішню екологічну безпеку, їх ефективність та перспективи законодавчого забезпечення в сучасних умовах. Issues of special legal guarantees of protection of ...
1145462
  Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 147-152. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми спеціально-юридичних гарантій захисту права громадян на внутрішню та зовнішню екологічну безпеку, їх ефективність та перспективи законодавчого забезпечення в сучасних умовах.
1145463
  Луць В. Право громадян на екологічну інформацію та його захист відповідно до норм України та ЄС / В. Луць, П. Лапечук, Т. Попович // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 62-66.
1145464
  Фріс П.Л. Право громадян на зброю "pro et contra" // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 77-84
1145465
  Янюк Н. Право громадян на звернення до органів влади: форми його реалізації // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 85-90.
1145466
  Костюк Ю.В. Право громадян на звернення про відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 153-155. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Зроблено аналіз правової природи суб"єктивного права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на екологічну безпеку. Наводиться визначення гарантій його реалізації. Розглядаються практичні аспекти права громадян на відшкодування ...
1145467
  Коломієць О. Право громадян на здійснення підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.28-30
1145468
  Кулик О.Г. Право громадян на інформацію про стан злочинності та шляхи його забезпечення // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 24-28. – ISBN 978-617-7364-24-4
1145469
  Романюк Р. Право громадян на мирні збирання як гарантія реалізації інших конституційних прав і свобод людини і громадянина // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 99-112. – ISSN 2310-6158
1145470
  Сурков В.В. Право громадян на обмін жилих приміщень / В.В. Сурков. – Київ, 1973. – 150с.
1145471
  Бебель О. Право громадян на особисту свободу, або погляд на окремі питання застосування Конституції України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-44
1145472
  Бутрин-Бока Право громадян на охорону здоров"я / Бутрин-Бока, М. Іванчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 99-105. – ISSN 2524-0129
1145473
  Параниця С.П. Право громадян на самозахист життя і здоров"я від протиправних посягань // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 106-111. – ISBN 978-617-7096-88-6
1145474
  Чернега Р.Т. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні України: стан та шляхи вдосконалення : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.02 / Чернега Р.Т.; Ін-т законодавства ВРУ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1145475
  Сінкевич О. Право громадян на участь у місцевому самоврядувння в Україні // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 61-63
1145476
  Ярмол Л. Право громадян України на альтернативну (невійськову) службу - невід"ємний елемент свободи віровизнання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.31-35. – Бібліогр.: 7 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1145477
  Барабаш О. Право громадян України на безоплатну юридичну допомогу в системі конституційних цінностей // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 44-49
1145478
  Трунова Г.А. Право громадян України, які працюють за кордоном, на захист у системі соціального страхування на випадок безробіття // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 117-123. – ISSN 2311-4894
1145479
  Кулинич П. Право громадянина на безоплатну приватизацію землі: чи можна його реалізувати двома ділянками? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 25-31 травня (№ 21). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1145480
  Строган А.Ю. Право громадянина на свободу слова та думки в національних та міжнародних нормативно-правових актах: порівняльний аналіз : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 91-93. – Бібліогр.: 6 назв
1145481
  Радченко О. Право грошового обігу як підгалузь фінансового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 205-210. – ISSN 2663-5313
1145482
  Давыдов Р.К. Право депутататского запроса / Р.К. Давыдов. – К, 1981. – 140с.
1145483
  Набухотний В. Право держав на амністію за міжнародні злочини // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 112-115
1145484
  Вавілова Н.В. Право держав на застосування сили в міжнародних відносинах / Н.В. Вавілова, І.М. Сівоха, В.В. Леонов // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 18-23. – ISSN 2304-2699
1145485
  Ржевська Валентина Сергіївна Право держави на самооборону в світлі розвитку юридичних гарантій міжнародної безпеки : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.11. / Ржевська Валентина Сергіївна; КНУТШ; Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 211 л. – Бібліогр.: л. 190-211
1145486
  Ржевська Валентина Сергіївна Право держави на самооборону в світлі розвитку юридичних гарантій міжнародної безпеки : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ржевська В.С.; КНУТШ. Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
1145487
  Ржевська В.С. Право держави на самооборону і міжнародна безпека / В.С. Ржевська; КНУТШ. – Київ : Промені, 2005. – 256с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 966-96386-4-X
1145488
  Пересунько С.І. Право державної власності та його здійснення в період ринкових реформ в Україні : Дис... Канд. юрид. наук: 12.00.03 / Пересунько С.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 197л. – Бібліогр.:л.164-197
1145489
  Пересунько Сергій Іванович Право державної власності та його здійснення в період ринкових реформ в Україні : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Пересунько Сергій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16с.
1145490
   Право детей с ограниченными возможностями на образование: подход к инклюзивному образованию, основанный на соблюдении прав человека : позиционный документ / ЮНИСЕФ. – Geneva : ЮНИСЕФ, 2012. – 119 p. : ил. – (Объединимся ради детей)
1145491
  Гольцберг К. Право дитини на гру. Іграшки мусять задовольняти потреби дитини і в деструктивних діях, і у творчих // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 13


  "Дорослі люблять із глибокодумним виглядом цитувати Антуана де Сент-Екзюпері: "Всі ми родом з дитинства", - коли намагаються довести, що пам"ятають про своє дитинство й розуміють важливість тих речей, які необхідні дитині. Але дитинство - це не ...
1145492
  Романенко І. Право дитини на інформацію про її біологічних батьків // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 233-235. – ISBN 978-617-7069-28-6
1145493
  Опольська Н. Право дитини на людську гідність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 11-13
1145494
  Резнік Г. Право дитини на освіту в міжнародних актах та законодавстві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.72-77
1145495
  Негода О.А. Право дитини на проживання в сім"ї: сутність, реалізація, захист // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 328-333. – ISSN 1563-3349
1145496
  Касьянова Д. Право дитини на сім"ю чи його видимість? Що потрібно знати про усиновлення в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
1145497
  Лисенко Х. Право дитини, позбавленої батьківського піклування, на особливий захист і допомогу держави: міжнародно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1145498
  Резнік Г. Право дітей з обмеженими можливостями здоров"я на освіту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 75-80
1145499
  Івченко І.О. Право дітей з обмеженими можливостями на державну соціальну допомогу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 319-324. – ISSN 1563-3349
1145500
  Кулинич П.Ф. Право добросусідства за земельним законодавством України // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 25-34
1145501
  Жигалкин И. Право доверительной собственности (к вопросу об ограничении и переходе права собственности) // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.46-49
1145502
  Гончарук А.А. Право довірчої власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 2 (148). – С. 97-101
1145503
  Харченко Г. Право довірчої власності в системі відносин власності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 33-35. – ISSN 0132-1331
1145504
  Коваленко Т. Право довірчої власності на земельні ділянки: особливості набуття, реалізації та припинення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 52-56
1145505
  Кіріяк О.В. Право довірчої власності: інтеграція зобов"язальних і пропрієтарних елементів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 84-93. – ISSN 2707-6849
1145506
  Рущак В. Право довічного успадкуваного володіння землею: бути чи не бути? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 19). – С. 10-11
1145507
   Право довкілля (екологічне право) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Пилипенко П.Д. та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2010. – 400, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-451-2
1145508
  Гетьман А.П. Право доступу до суду в контексті Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод / А.П. Гетьман, О.М. Толочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 68-70. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється зміст права людини на доступ до суду та його розуміння Європейським Судом з прав людини, наведено випадки порушення цього права діями держав - учасників Ради Європи, а також сформульовані пропозиції з удосконалення законодавства України, ...
1145509
   Право Европейского Союза : в вопросах и ответах : учеб. пособие / С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков, П.А. Калиниченко, Е.А. Чегринец, О.В. и др. Ефремкина; [С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков, П.А. Калиниченко и др.] ; отв. ред. С.Ю. Кашкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. – Москва : Проспект, 2005. – 298, [2] с. – Библиогр.: с. 292 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-98032-771-1
1145510
   Право Европейского Союза : учебник для студ. высших учеб. заведений / [Кашкин С.Ю. и др.] ; под ред. С.Ю. Кашкина ; Кафедра Жана Моне (Европейский Союз). – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2011. – 1119 с. – Библиогр.: с. 1112-1119. – (Магистр). – ISBN 978-5-9916-1329-3


  Учебник подготовлен коллективом кафедры права Европейского Союза МГЮА. В нем учтены изменения, внесенные в учредительные документы Европейского Союза после выхода в свет второго издания учебника, включая Лиссабонский договор 2
1145511
  Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки : Навчальний та науково-практичний посібник / В.І. Андрейцев; КНУТШ. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 332с. – 34Андр Шифр дубл. – ISBN 966-7767-52-3
1145512
  Андрейцев В. Право екологічної безпеки: проблеми формування об"єктного стану // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 10. – С.9-12. – ISSN 0132-1331


  Конституційний Суд України
1145513
  Барікова А.А. Право електронних комунікацій на новітньому історичному етапі інституціоналізації адміністративного права // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 19-23. – ISBN 978-617-7293-17-9
1145514
  Грязин И.Н. Право есть миф // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 72-95. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1145515
  Дэйвис К. Право Європейского Союза / Кэрен Дэйвис; Пер. с англ. Т.А. Черной. – Пер. со 2-го англ. изд. – Київ : Знання, 2005. – 406 с. – (Европейское право). – ISBN 966-346-038-5
1145516
  Кондратенко Ю. Право Європейського Союзу - особлива модель регулювання міждержавних відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 7. – С. 130-134. – ISSN 0132-1331
1145517
  Дахно І.І. Право Європейського союзу : навч. посібник / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 415, [1] с. – ISBN 978-611-01-0897-3


  У пр. № 1713881 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка подарунок від к.ю.н., доц. Алієвой-Барановськой В.М. Підпис. 17.10.17.
1145518
  Татам Алан Право Європейського Союзу : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Татам Алан; За ред. В.І.Муравйова. – Київ, Будапешт : Абрис, Colpi/OSI, 1998. – 424с. – ISBN 9665310593
1145519
  Мінка П.Я. Право Європейського Союзу : підручник / Мінка П.Я., Торохтій Ю.З., Хрідочкін А.В. ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т. – Дніпропетровськ : Інновація, 2009. – 531, [1] с. – Бібліогр.: с. 529-531. – ISBN 978-966-8676-67-3
1145520
   Право Європейського Союзу : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / [Бондар Л.О., Брєдова Г.В., Вакуленко А.О. та ін. ; за ред. Р.А. Петрова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – 3-тє вид.,змін. і допов.(відповід. до положень Лісабон.Договору). – Київ : Істина, 2010. – 371, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 350-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-35-1
1145521
   Право Європейського Союзу : навчальний посібник / Бесчастний В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2010. – 366 c. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-532-6
1145522
   Право Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бесчастний В.М. та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 368 c. – Бібліогр.: с. 356-366. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-942-3
1145523
   Право Європейського Союзу / Муравйов В.І. [та ін.] ; за ред. В.І. Муравйова ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 701, [3] с. – Бібліогр.: с. 520-526. – ISBN 978-966-667-472-5
1145524
   Право Європейського Союзу : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Бондар Л.О. та ін.] ; за ред.: Ж. Моне, Р.А. Петрова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – 4-те вид., змін. і допов. – Київ : Істина, 2011. – 376 с. – У відомостях про вид. також: відповідно до положень Лісабонського Договору. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 350-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-35-1
1145525
  Аракелян М.Р. Право Європейського Союзу : підручник : з урахуванням змін, внесених Лісабонським договором 2007 р. / М.Р. Аракелян, М.Д. Василенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2012. – 386, [4] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-438-597-5
1145526
   Право Європейського Союзу : підручник для студентів ВНЗ / [Аверочкіна Т.В. та ін.] ; за ред. О.К. Вишнякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2013. – 869, [15] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 758-870 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-632-3
1145527
   Право Європейського Союзу : підручник / [Л.О. Бондар та ін.] ; за ред. Р.А. Петрова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Вид. 9-те, змін. і допов. – Харків : Право, 2019. – 440, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 407-432 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-748-7
1145528
   Право Європейського Союзу : підручник / [Є.В. Баданова та ін. ; за ред.: Р.А. Петрова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Вид. 10-те, змін. і допов. – Харків : Право, 2021. – 482, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 445-473 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-191-2
1145529
  Опанасюк Н. Право Європейського Союзу і національне туристичне законодавство // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 33-43


  У статті аналізується можливість, необхідність та перспективи гармонізації вітчизняного туристичного законодавства з нормами права Європейського Союзу, зокрема директив. Автор обгрунтовує важливість виважених підходів (з урахуванням національних ...
1145530
  Муравйов В.І. Право Європейського Союзу та його система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-38. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано характерні особливості права Європейського Союзу, які відрізняють його як від міжнародного права, так і від національного права. Спеціальна увага приділена розгляду юридичної природи права Європейського Союзу. The article is devoted to ...
1145531
  Петров Є.В. Право Європейського Союзу як джерело адміністративно-господарського права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 44-50. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено з"ясуванню питання про можливість зарахування до джерел адміністративно-господарського права правових актів Європейського Союзу. Розглянуто систему правових актів ЄС та наведено перелік актів, що становлять джерельну базу вітчизняного ...
1145532
   Право Європейського Союзу. Європейське право прав людини (в питаннях і відповідях) : навч.-довідк. посібник / [Т.М. Анакіна та ін.] ; за заг. ред. І.В. Яковюка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. права Європ. Союзу. – Харків : Право, 2021. – 254, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-121-9
1145533
  Опришко В.Ф. Право Європейського Союзу. Загальна частина : підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.Ф. Опришко, А.В. Омельченко, А.С. Фастовець ; МОНУ ; Київський національний економічний ун-т ; керівник авт. кол. та відп. ред. В.Ф. Опришко. – Київ, 2002. – 462 с. – ISBN 966-7024-46-6
1145534
  Дахно І.І. Право Європейського Союзу: англо-українсько-російський глосарій / І.І. Дахно. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 234с. – ISBN 978-966-364-542-1


  Висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі як наважливішої складової міжнародної економіки. Для студентів вузів
1145535
  Стахєєва-Боговик Право ЄС у сфері транскордонної неспроможності: ключові зміни // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 118-124
1145536
  Куфтирев П.В. Право ЄС: основні принципи / П.В. Куфтирев, О.І. Верник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-31. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблематика розвитку та становлення основних принципів права ЄС. Досліджується теоретичний та практичний аспект даної проблеми. There are being analized the problems of the development and establishment of the EC Law. The author ...
1145537
  Толкунова В.Н. Право женщин на труд в СССР / В.Н. Толкунова. – Москва, 1980. – 199 с.
1145538
  Львова О.Л. Право живе та дієве (про ціннісні орієнтації права) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-17.
1145539
  Лоцманенко Ю.В. Право жити / Ю.В. Лоцманенко. – Київ, 1967. – 82с.
1145540
  Бадзьо Ю. Право жити : Україна в складі СРСР, людина в системі тоталітарного соціалізму / Ю. Бадзьо. – Київ : Таксон, 1996. – 400 с. – ISBN 9667128016
1145541
  Байтала О. Право жінки на аборт в аспекті реалізації права на життя: конституційно-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 123-124
1145542
  Попович В М. Право з погляду філософа // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.10-12. – ISBN 966-568-656-9
1145543
  Костяшкін Іван Олександрович Право загального землекористування громадян : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Костяшкін І.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1145544
  Костяшкін Іван Олександрович Право загального землекористування громадян : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Костяшкін І.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 185л. + Додатки: л.182-185. – Бібліогр.: л.164-181
1145545
  Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян : монографія / Костяшкін Іван Олександрович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький : [б. в.], 2010. – 148, [1] с. – Бібліогр.: с. 130-144. – ISBN 978-966-8823-33-6


  У пр. № 1710962 напис: Шановному Володимиру Васильовичу з вдячністю за підтримку з глибокою повагою. Підпис.
1145546
  Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян як правовий інститут // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.83-89
1145547
  Гончаренко В. Право законодавчих органів УСРР на конституційні протести і його реалізація у 1920-ті роки // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 108-117. – ISSN 1993-0909
1145548
  Бахрах Демьян Николаевич Право запроса депутатов в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Бахрах Демьян Николаевич; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 19л.
1145549
  Бахрах Д.Н. Право запроса депутатов местных Советов / Бахрах Д.Н. – Москва : Госюриздат, 1960. – 51 с.
1145550
  Основин В.С. Право запроса депутатов местных Советов. / В.С. Основин. – М., 1957. – 29с.
1145551
  Митилино М.И. Право застройки : опыт цивилистического исследования института / М.И. Митилино. – Киев : ТИп. насл. Т.Г. Мейнандера, 1914
1145552
  Канторович Я.А. Право застройки / Я.А. Канторович. – Москва, 1924. – 39 с.
1145553
  Вольман И.С. Право застройки / И.С. Вольман. – Москва, 1926. – 167с.
1145554
  Мовчановский Б.Ф. Право застройки / Б.Ф. Мовчановский. – М, 1929. – 200с.
1145555
  Журавська З. Право засудженого на ізольоване тримання у місцях позбавлення волі як один із заходів забезпечення безпеки // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 90-94. – ISSN 2409-4544
1145556
  Ковальчук С.О. Право захисника заявляти клопотання та його реалізація в стадії попереднього розгляду справи суддею // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 39-42.
1145557
  Остапенко О.І. Право захисту на стадії порушення справи про військові адміністративні правопорушення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 143-149. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1145558
  Остапенко О.І. Право захисту на стадії порушення справи про військові адміністративні правопорушення
1145559
  Совгиря О.В. Право збиратися мирно, без зброї й проводити збори, мітинги, походи і демонстрації: проблеми теоретичного закріплення та реалізації // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 169-171
1145560
  Дешко Л. Право звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ чи організацій у контексті генезису національної системи конституційного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 99-104
1145561
  Костенко Л. Право звичаїв // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 91-97.
1145562
  Погрібний С.О. Право земельного сервіруту за українським земельним законодавством // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 34-42
1145563
  Федорович В. Право земельного сервітуту за законодавством України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 318-324. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1145564
  Мірошниченко А.М. Право землекористування // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-44.
1145565
  Миронець І.М. Право землекористування колгоспу / І.М. Миронець. – Київ, 1974. – 80 с.
1145566
  Фомина Л.П. Право землепользования в европейских социалистических странанх / Л.П. Фомина. – Москва, 1975. – 184с.
1145567
   Право землепользования в СССР и его виды. – Москва, 1964. – 548с.
1145568
  Краснов Н.И. Право землепользования граждан / Н.И. Краснов. – Москва, 1973. – 88с.
1145569
  Степаненко М.Ф. Право землепользования граждан. / М.Ф. Степаненко, В.И. Чувичко. – Минск, 1984. – 127с.
1145570
  Машанов П.В. Право землепользования колхозов : Автореф... кандид. юридич.наук: / Машанов П.В.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1952. – 15 с.
1145571
  Коваленко Е.И. Право землепользования колхозов / Е.И. Коваленко. – Пермь, 1970. – 219с.
1145572
  Шингель А.А. Право землепользования колхозов и совхозов / А.А. Шингель. – Минск, 1980. – 95 с.
1145573
  Ясинская Г.Ф. Право землепользования рабочих и служащих, проживающих в сельских населенных пунктах Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.714 / Ясинская Г.Ф. ; Харьк. юридический ин-т. – Харків, 1971. – 21 с.
1145574
  Ясинская Г.Ф. Право землепользования рабочих и служащих, проживающих в сельской местности / Г.Ф. Ясинская. – Москва, 1973. – 111с.
1145575
  Аксененок Г.А. Право землепользования совхозов, МТС и подсобных хозяйств / Г.А. Аксененок. – Москва, 1953. – 144с.
1145576
  Осипчук Н. Право знати право // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 139). – С. 9


  У якому виші готують найкращих юристів. Найкращі результати у випускників таких ВНЗ, як Національний університет "КМУ" - 470, 5 бала; КНУ ім. Т.Шевченка - 448, 4 бала; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка - 448, 4 бала....
1145577
   Право зовнішніх зносин : Дипломатичне право. Дипломатичне право міжнародних організацій. Право спеціальних місій. Консульське право. – Київ : Промені, 2003. – 784с. – (Міжнародне право в документах). – ISBN 966-96386-0-7
1145578
  Гулієв А.Д. Право зовнішніх зносин : підручник для студентів ВНЗ / А.Д. Гулієв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2012. – 486, [2] с. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-598-735-2
1145579
  Алієва-Барановська Право зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник-довідник / В.М. Алієва-Барановська, Г.В. Бабіч, І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 423, [1] с. – Текст укр. та рос. – Бібліогр.: с. 246-354 та в додатках. – ISBN 978-611-01-0479-1


  У пр. №1702109 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від к.ю.н., доц. В.М. Алієвої-Барановської. Підпис.
1145580
  Вишняков В.Г. Право и автоматизированные системы управления / В.Г. Вишняков. – Москва, 1976. – 64с.
1145581
  Ткачевский Ю.М. Право и алкоголизм / Ю.М. Ткачевский. – М., 1987. – 158с.
1145582
   Право и борьба идей в современном мире : (Критика современных буржуазных концепций права) Материалы науч. конф. Москва, 24-26 дек. 1979 г. – Москва : Институт государства и права АН СССР, 1980. – 162с.
1145583
  Ткачевский Ю.М. Право и борьба с алкоголизмом / Ю.М. Ткачевский. – Москва, 1971. – 40с.
1145584
   Право и власть. – М., 1990. – 527с.
1145585
   Право и внешняя торговля. – М., 1987. – 150с.
1145586
  Бирюков Р. Право и глобализация // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 1561-4999
1145587
   Право и государственное управление регионами : межвуз. темат. сб. науч. тр. – Калинин : КГУ, 1986. – 151,[1] с.
1145588
  Литвинова Г.И. Право и демографические процессы в СССР / Г.И. Литвинова. – Москва, 1981. – 200 с.
1145589
   Право и демократия : Межвузовский сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 6. – 1994
1145590
   Право и демократия : межвузовский сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-6317-39-8
Вып. 8. – 1997
1145591
   Право и демократия : сборник научных трудов. – прил. к ж-лу "Право и экономика". – Минск : Право и экономика, 1988-
Вып. 9. – 1998
1145592
   Право и демократия : сборник научных трудов. – прил. к ж-лу "Право и экономика". – Минск : Белорусский гос. университет, 1988-
Вып. 10. – 1999
1145593
   Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-445-443-6
Вып. 11. – 2001
1145594
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-445-956-Х. – ISSN 0202-6342
Вып. 14. – 2003
1145595
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-485-307-1. – ISSN 0202-6342
Вып. 15. – 2004
1145596
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-485-438-8. – ISSN 0202-6342
Вып. 16. – 2005
1145597
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
Вып. 17. – 2006
1145598
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
Вып. 18. – 2007
1145599
   Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-485-978-1. – ISSN 0202-6342
Вып. 19. – 2008
1145600
   Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
Вып. 20. – 2009
1145601
   Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-518-494-3. – ISSN 0202-6342
Вып. 22. – 2011. – Резюме рос., белор., англ. мовами
1145602
   Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-518-627-5. – ISSN 0202-6342
Вып. 23. – 2012. – Резюме рос., белор., англ. мовами
1145603
   Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 24. – 2013. – Резюме рос., белорус., англ.
1145604
   Право и демократия : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 25. – 2014. – Резюме рос., белорус., англ.
1145605
   Право и демократия : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 26. – 2015. – Резюме рос., белорус., англ.
1145606
   Право и демократия : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 27. – 2016. – Резюме рос., белорус., англ.
1145607
  Притыка Д.Н. Право и договорные обязательства / Д.Н. Притыка. – К., 1985. – 48с.
1145608
  Субочев В.В. Право и его роль в обеспечении диалектического единства личных, общественных и государственных интересов // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.4-12
1145609
  Сэнт Право и жизнь / Сэнт, Роз Ж. - // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.56-70. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Рождение, жизнь и смерть в гражданском кодексе Франции
1145610
  Фомин А.И. Право и закон // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.24-30
1145611
  Нерсесянц В.С. Право и закон: Из истории правовых учений / В.С. Нерсесянц. – Москва : Наука, 1983. – 366 с.
1145612
   Право и законность. – М., 1987. – 358с.
1145613
  Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма / Н.Г.Александров. – Москва : Юрид. лит., 1961. – 271 с.
1145614
  Мелехина В.Н. Право и заработная плата / В.Н. Мелехина, Н.Н. Лукин. – Кишинев, 1982. – 235с.
1145615
   Право и защита семьи государством. – М., 1987. – 182с.
1145616
  Наменгенов К.Н. Право и изобретательство / К.Н. Наменгенов. – Алма-Ата, 1988. – 77с.
1145617
  Дидикин А. Право и инновации. Новеллы и противоречия правовой модели инновационного центра "Сколково" / А. Дидикин, С. Кружкова // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 11 (1618). – С. 25-34. – ISSN 0869-44435


  В последние годы в российском научном и экспертном сообществе не вызывает сомнений утверждение, будто достижения фундаментальной и прикладной науки должны стать одним из основных инструментов проведения взвешенной и эффективной государственной ...
1145618
   Право и информатика. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 144с.
1145619
  Сигалов К.Е. Право и история: методологические функции исторической науки // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 7. – С. 22-26. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается значимость исторической методологии как инструментария и способа познания закономерностей науки истории государства и права. Исследуется специфика исторического знания, проблемы понятийного аппарата, возможности использования ...
1145620
   Право и коммунизм. – Москва, 1965. – 208с.
1145621
  Явич Л.С. Право и коммунизм. / Л.С. Явич. – Москва, 1962. – 101с.
1145622
  Дулов А.В. Право и коммунистическое воспитание. Новые задачи - новые средства / А.В. Дулов. – Минск, 1987. – 37с.
1145623
  Орзих М.Ф. Право и личность : вопросы теории правового воздействия на личность социалистического общества / М.Ф. Орзих. – Киев; Одесса : Вища школа, 1978. – 143 с.
1145624
  Попов В.К. Право и материальные интересы в межхозяйственной кооперации. / В.К. Попов. – Х, 1983. – 169с.
1145625
  Беляева З.С. Право и межхозяйственная кооперация / З.С. Беляева. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 232 с. – Библиогр. в примеч.: с. 213-231
1145626
  Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. / В.П. Казимирчук. – Москва, 1965. – 204с.
1145627
   Право и мир в международных отношениях : сборник статей сост. под ред. проф. гр. Л.А. Комаровского и П.М. Богаевского. – Москва : Изд. кн. маг. "Книжное дело", 1899. – XII, 545 с.


  Ред.: Комаровский, Леонид Алексеевич (1846-1912) Богаевский, Петр Михайлович (1866-1929)
1145628
  Федоров Г.К. Право и молодежь / Г.К. Федоров. – Кишинев, 1988. – 215с.
1145629
  Макогон В.Д. Право и мораль в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Макогон В.Д. ; АН УССР , Ин-т филос. и сект. гос. и права. – Киев, 1967. – 20 с.
1145630
  Вишняков В.Г. Право и научная организация управленческого труда / В.Г. Вишняков. – Москва, 1968. – 47с.
1145631
  Хецуриани Д.Г. Право и научно-технический прогресс / Хецуриани Д.Г. – Тбилиси, 1988. – 81 с.
1145632
  Рассудовский В.А. Право и научно-техническое творчество. / В.А. Рассудовский. – Москва, 1975. – 62с.
1145633
  Алексеев С.С. Право и наша жизнь / С.С. Алексеев. – Москва, 1978. – 222с.
1145634
  Карева М.П. Право и нравственность в социалистическом обществе / М.П. Карева. – М, 1951. – 184с.
1145635
  Нижечек В.И. Право и нравственность в социалистическом обществе / В.И. Нижечек. – Иркутск, 1973. – 92с.
1145636
  Якуба Е.А. Право и нравственность как регуляторы общественных отношений при социализме / Е.А. Якуба. – Х., 1970. – 208с.
1145637
  Алиев Д.А. Право и нравственность как регуляторы поведения личности в социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алиев Д. А.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 21л.
1145638
  Явич Л.С. Право и общественные отношения. / Л.С. Явич. – Москва, 1971. – 152с.
1145639
   Право и общественный прогресс в социалистическом обществе. – Киев, 1988. – 351с.
1145640
  Забигайло В.К. Право и общество / В.К. Забигайло ; Акад. наук Украинской ССР, Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1981. – 213, [2] с.
1145641
  Бусурин С.В. Право и ответственность / С.В. Бусурин, Т.Г. Бушина // Основы государства и права. – Москва, 2003. – № 4. – С.20-32
1145642
   Право и охрана природы. – Москва, 1979. – 159с.
1145643
  Алексеев С.С. Право и перестройка / С.С. Алексеев. – Москва, 1987. – 176с.
1145644
  Кудрявцев В.Н. Право и поведение. / В.Н. Кудрявцев. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 191с.
1145645
   Право и повышение активности рабочих и служащих. – Минск, 1983. – 159с.
1145646
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 7. – 2002
1145647
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 8. – 2002
1145648
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 9. – 2002
1145649
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 10. – 2002
1145650
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 11. – 2002
1145651
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 12. – 2002
1145652
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 1. – 2003
1145653
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 2. – 2003
1145654
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 3. – 2003
1145655
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 4. – 2003
1145656
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 5. – 2003
1145657
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 6. – 2003
1145658
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 7. – 2003
1145659
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 8. – 2003
1145660
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 9. – 2003
1145661
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 10. – 2003
1145662
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 11. – 2003
1145663
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 12. – 2003
1145664
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 1. – 2004
1145665
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 2. – 2004
1145666
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 3. – 2004
1145667
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 4. – 2004
1145668
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 5. – 2004
1145669
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 6. – 2004
1145670
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 7. – 2004
1145671
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 8. – 2004
1145672
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 9. – 2004
1145673
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 10. – 2004
1145674
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 11. – 2004
1145675
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 12. – 2004
1145676
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 1. – 2005
1145677
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 2. – 2005
1145678
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 3. – 2005
1145679
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 4. – 2005
1145680
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 5. – 2005
1145681
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 6. – 2005
1145682
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 7. – 2005
1145683
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 8. – 2005
1145684
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 9. – 2005
1145685
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 10. – 2005
1145686
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 11. – 2005
1145687
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 12. – 2005
1145688
  Баев В.Г. Право и политика в Веймарской республике (1919-1933 гг.) // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.196-201. – ISSN 1608-8794
1145689
  Батурин Ю.М. Право и политика в компьютерном круге : буржуаз. демократия и "электрон. диктатура" / Ю.М. Батурин ; отв. ред. Г.Х. Шахназаров ; АН СССР, Наукч. совет по пробл. зарубеж. идеол. течений, Сов. ассоц. полит. наук. – Москва : Наука, 1987. – 109, [2] с. – (Идеология в современном мире)
1145690
  Максимов И С. Право и политика в поисках балланса // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.190-196. – ISBN 966-568-656-9
1145691
   Право и политика в развивющихся странах. – М., 1990. – 165с.
1145692
   Право и политика в развивющихся странах. – М., 1991. – 184с.
1145693
  Папиртис Ю Л.В. Право и политика в развитом социалистическом обществе. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Папиртис Л.В.Ю.; МВ ССО СССР.МГУ. – М, 1977. – 19л.
1145694
  Инако Ц. Право и политика современного Китая, 1949-1975 гг. / Ц. Инако. – Москва, 1978. – 295с.
1145695
  Миронова Д. Право и политические решения: к постановке вопроса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С.16-26. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1145696
   Право и правовая идеология. – Баку, 1986. – 94с.
1145697
  Антонов М.В. Право и правовые культуры в ХIХ веке: различие и единство : (Всемирный Конгресс Международной ассоциации философии права и социальной философии) / М.В. Антонов, А.В. Поляков // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 124-146. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1145698
   Право и правотворчество: вопросы теории. – М., 1982. – 128с.
1145699
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12. – 1997
1145700
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13. – 1997
1145701
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14. – 1997
1145702
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15. – 1997
1145703
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16. – 1997
1145704
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17. – 1997
1145705
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18. – 1997
1145706
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 1997
1145707
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20. – 1997
1145708
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21. – 1997
1145709
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22. – 1997
1145710
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23. – 1997
1145711
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 1. – 1998
1145712
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 2. – 1998
1145713
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 3. – 1998
1145714
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 4. – 1998
1145715
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 5. – 1998
1145716
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 6. – 1998
1145717
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 7. – 1998
1145718
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 8. – 1998
1145719
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 9. – 1998
1145720
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 10. – 1998
1145721
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 11. – 1998
1145722
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 12. – 1998
1145723
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 13. – 1998
1145724
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 14. – 1998
1145725
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 15. – 1998
1145726
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 16. – 1998
1145727
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 17. – 1998
1145728
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 18. – 1998
1145729
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 19. – 1998
1145730
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 20. – 1998
1145731
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 21. – 1998
1145732
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 22. – 1998
1145733
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 23. – 1998
1145734
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 24. – 1998
1145735
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1. – 1999
1145736
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2. – 1999
1145737
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3. – 1999
1145738
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4. – 1999
1145739
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5. – 1999
1145740
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6. – 1999
1145741
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7. – 1999
1145742
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8. – 1999
1145743
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9. – 1999
1145744
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10. – 1999
1145745
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11. – 1999
1145746
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12. – 1999
1145747
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13. – 1999
1145748
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14. – 1999
1145749
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15. – 1999
1145750
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16. – 1999
1145751
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17. – 1999
1145752
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18. – 1999
1145753
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 1999
1145754
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20. – 1999
1145755
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21. – 1999
1145756
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22. – 1999
1145757
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23. – 1999
1145758
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24. – 1999
1145759
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1. – 2000
1145760
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2. – 2000
1145761
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3. – 2000
1145762
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4. – 2000
1145763
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5. – 2000
1145764
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6. – 2000
1145765
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7. – 2000
1145766
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8. – 2000
1145767
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9. – 2000
1145768
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10. – 2000
1145769
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11. – 2000
1145770
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12. – 2000
1145771
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13. – 2000
1145772
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14. – 2000
1145773
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15. – 2000
1145774
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16. – 2000
1145775
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17. – 2000
1145776
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18. – 2000
1145777
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 2000
1145778
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20. – 2000
1145779
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21. – 2000
1145780
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22. – 2000
1145781
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23. – 2000
1145782
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24. – 2000
1145783
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1 : Кодекс законов о труде Украины. – 2001
1145784
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2 : Трудовое право Украины. – 2001
1145785
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Система правоохранительных органов Украины. – 2001
1145786
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4 : Арбитражная практика. – 2001
1145787
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5 : Уголовно-процессуальное законодательство Украины. – 2001
1145788
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Об информации в Украине. – 2001
1145789
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7 : Природоохранное законодательство Украины. – 2001
1145790
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2001
1145791
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2001
1145792
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2001
1145793
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11/12 : Кодекс Украины об административных правонарушениях. – 2001
1145794
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13 : Гражданское законодательство Украины. – 2001
1145795
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14/15 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2001
1145796
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16 : Отчисления в специальные фонды в Украине. – 2001
1145797
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17 : О государственной службе в Украине. – 2001
1145798
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Трудовое право Украины. – 2001
1145799
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2001
1145800
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20/21 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2001
1145801
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22 : Жилищное законодательство Украины. – 2001
1145802
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23 : Законодательство Украины о транспорте. – 2001
1145803
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Решения госкомитета Украины по вопросам развития предпринимательства. – 2001
1145804
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25 : Брачно-семейное законодательство Украины. – 2001
1145805
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 26 : О сроках хранения документов в Украине. – 2001
1145806
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 27 : Арендное право Украины. – 2001
1145807
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : О безналичных расчетах в хозяйственном обороте Украины. – 2001
1145808
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 29 : Решения Конституционного суда Украины. – 2001
1145809
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Вексельное законодательство Украины. – 2001
1145810
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Законодательство Украины о приватизации. – 2001
1145811
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Законодательство Украины о банкротстве. – 2001
1145812
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : О применении регистраторов расчетных операций в Украине. – 2001
1145813
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 34 : Природоохранное законодательство Украины. – 2001
1145814
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 35 : Лицензирование предпринимательской деятельности. – 2001
1145815
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 36 : Малое предпринимательство в Украине. – 2001
1145816
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1/2 : Уголовный кодекс Украины. – 2002
1145817
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Бюджетный кодекс Украины. – 2002
1145818
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4/5 : Трудовое право Украины. – 2002
1145819
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Трудовое право Украины. – 2002
1145820
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7/8 : Уголовно-процессуальный кодекс Украины. – 2002
1145821
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Земельный кодекс Украины. – 2002
1145822
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10/11 : Хозяйственная практика. – 2002
1145823
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2002
1145824
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13/14 : Нотариальное законодательство Украины. – 2002
1145825
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2002
1145826
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16/17 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2002
1145827
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Отчисления в специальные фонды в Украине. – 2002
1145828
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19/20 : Гражданское законодательство Украины. – 2002
1145829
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21 : О государственной службе в Украине. – 2002
1145830
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22/23 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2002
1145831
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Об информации в Украине. – 2002
1145832
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25/26 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2002
1145833
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 27 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2002
1145834
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2002
1145835
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 29 : Жилищное законодательство Украины. – 2002
1145836
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Законодательство Украины о транспорте. – 2002
1145837
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Решения госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. – 2002
1145838
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Семейное законодательство Украины. – 2002
1145839
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : Арендное право Украины. – 2002
1145840
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 34 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2002
1145841
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 35 : Административное законодательство Украины. – 2002
1145842
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 36 : Система правоохранительных органов Украины. – 2002
1145843
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1 : Решения конституционного суда Украины. – 2003
1145844
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2 : Вексельное законодательство Украины. – 2003
1145845
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Законодательство Украины о приватизации. – 2003
1145846
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4 : Об обращениях граждан в Украине. – 2003
1145847
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5. – 2003
1145848
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Об исполнительной службе и исполнительном производстве в Украине. – 2003
1145849
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7 : О применении регистраторов расчетных операций в Украине. – 2003
1145850
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8 : Природоохранное законодательство Украины. – 2003
1145851
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Лицензирование предпринимательской деятельности. – 2003
1145852
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10 : Исправительно-трудовое законодательство Украины. – 2003
1145853
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11 : Малое предпринимательство в Украине. – 2003
1145854
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12 : Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Украины. – 2003
1145855
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13 : Трудовое право Украины. – 2003
1145856
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14 : Об охране труда в Украине. – 2003
1145857
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15 : О подоходном налоге с граждан Украины. – 2003
1145858
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16 : Земельное законодательство Украины. – 2003
1145859
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17 : Хозяйственная практика. – 2003
1145860
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Хозяйственная практика. – 2003
1145861
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2003
1145862
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20 : Нотариальное законодательство Украины. – 2003
1145863
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21 : Кассовые операции, наличные и безналичные расчеты в Украине. – 2003
1145864
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2003
1145865
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2003
1145866
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2003
1145867
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25 : Система правоохранительных органов Украины. – 2003
1145868
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 26 : Отчисления в социальные фонды в Украине. – 2003
1145869
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 27 : Гражданское законодательство Украины. – 2003
1145870
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : О государственной службе в Украине. – 2003
1145871
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 29 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2003
1145872
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2003
1145873
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2003
1145874
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2003
1145875
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : Жилищное законодательство Украины. – 2003
1145876
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 34 : Решения Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. – 2003
1145877
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 35 : Семейное законодательство Украины. – 2003
1145878
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 36 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2003
1145879
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1 : Таможенное законодательство Украины. – 2004
1145880
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2004
1145881
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2004
1145882
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4 : О налоге с доходов физических лиц. – 2004
1145883
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5 : Административное законодательство Украины. – 2004
1145884
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Административное законодательство Украины. – 2004
1145885
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7 : Законодательство Украины о приватизации и корпоратизации. – 2004
1145886
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8 : Природоохранное законодательство Украины. – 2004
1145887
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Лицензирование предпринимательской деятельности. – 2004
1145888
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10 : Уголовно-исполнительное законодательство Украины. – 2004
1145889
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11 : О патентовании в Украине. – 2004
1145890
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12 : Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Украины. – 2004
1145891
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13 : Трудовое право Украины. – 2004
1145892
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14 : Трудовое право Украины. – 2004
1145893
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15 : Трудовое право Украины. – 2004
1145894
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16 : Охрана труда в Украине. – 2004
1145895
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17 : Вексельное законодательство Украины. – 2004
1145896
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Земельное законодательство Украины. – 2004
1145897
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 2004
1145898
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20 : Хозяйственная практика. – 2004
1145899
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21 : Хозяйственная практика. – 2004
1145900
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22 : Система правоохранительных органов Украины. – 2004
1145901
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23 : Отчисление в социальные фонды в Украине. – 2004
1145902
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2004
1145903
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25 : О государственной службе в Украине. – 2004
1145904
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 26 : Арендное право Украины. – 2004
1145905
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 27 : Законодательство Украины о транспорте. – 2004
1145906
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2004
1145907
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 29 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2004
1145908
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Жилищное законодательство Украины. – 2004
1145909
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Письма Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. – 2004
1145910
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Семейное законодательство Украины. – 2004
1145911
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : Гражданское законодательство Украины (Гражданский кодекс Украины). – 2004
1145912
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 1 : Гражданское законодательство Украины (Гражданский кодекс Украины). – 2005
1145913
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 2 : Гражданское законодательство Украины. – 2005
1145914
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 3 : Законодательство Украины о банкротстве. – 2005
1145915
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 4 : Решения Конституционного суда Украины. – 2005
1145916
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 5 : Об исполнительской службе и исполнительном производстве в Украине. – 2005
1145917
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 6 : Нотариальное законодательство Украины. – 2005
1145918
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 7 : Об информации в Украине. – 2005
1145919
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 8 : Кассовые операции, наличные и безналичные в Украине. – 2005
1145920
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 9 : Бюджетное законодательство Украины. – 2005
1145921
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 10 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2005
1145922
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 11 : Предпринимателю о рекламе. – 2005
1145923
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 12 : Таможенное законодательство Украины. – 2005
1145924
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 13 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2005
1145925
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 14 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2005
1145926
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 15 : О налоге с доходов физических лиц. – 2005
1145927
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 16 : Административное законодательство Украины. – 2005
1145928
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 17 : Законодательство Украины о приватизации и корпоратизации в Украине. – 2005
1145929
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 18 : Природоохранное законодательство Украины. – 2005
1145930
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 19 : Лицензирование предпринимательской деятельности. – 2005
1145931
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 20 : Уголовное и уголовно- процессуальное законодательство Украины. – 2005
1145932
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 21 : Трудовое право Украины. – 2005
1145933
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 22 : Трудовое право Украины. – 2005
1145934
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 23 : Трудовое право Украины. – 2005
1145935
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 24 : Охрана труда в Украине. – 2005
1145936
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 25 : Земельное законодательство Украины. – 2005
1145937
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 26 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2005
1145938
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 27 : Хозяйственная практика. – 2005
1145939
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 28 : Хозяйственная практика. – 2005
1145940
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 29 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2005
1145941
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 30 : Система правоохранительных органов Украины. – 2005
1145942
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 31 : Правовое регулирование государственной пошлины в Украине. – 2005
1145943
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 32 : Отчисления в социальные фонды в Украине. – 2005
1145944
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 33 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность в Украине. – 2005
1145945
  Спивакова Т.И. Право и природные ресурсы прибрежных зон / Т.И. Спивакова. – Москва, 1978. – 176с.
1145946
  Глозман В.А. Право и проверка деловых качеств работников / В.А. Глозман. – Минск, 1981. – 71с.
1145947
  Исаев И.А. Право и пространство: роль традиции // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 4. – С. 27-32. – ISSN 1812-3805
1145948
   Право и психиатрия. – М., 1991. – 383с.
1145949
  Барабашева Н.С. Право и распределение / Н.С. Барабашева, А.Б. Венгеров. – Москва : МГУ, 1988. – 277, [2] с.
1145950
  Попсуенко Л.А. Право и религия в Византии: проблемы соотношения / Л.А. Попсуенко, Шевчук-Белая // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 385-393
1145951
  Пузаков А.А. Право и религия. : Автореф... канд. филос.наук: / Пузаков А.А.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Объед. совет по присужд. учен. степеней по филос. наукам. – Иркутск, 1967. – 24л.
1145952
   Право и самостоятельность предприятий. – М., 1984. – 96с.
1145953
  Бахтияр Тузмухамедов Право и сила // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 78-91. – ISSN 0130-9625
1145954
  Тункин Г.И. Право и сила в международной системе / Г.И. Тункин. – Москва : Международные отношения, 1983. – 200 с.
1145955
  Карцов А.С. Право и сила в международных отношениях: консервативный подход // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 142-151. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1145956
  Белявский А.В. Право и совесть / А.В. Белявский. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 111 с. : ил. – (Советский закон и я)
1145957
  Юсупов В.А. Право и советское государственное управление / В.А. Юсупов. – Казань, 1976. – 263с.
1145958
  Явич Л.С. Право и социализм / Л.С. Явич. – Москва, 1982. – 176 с.
1145959
   Право и социальное планирование. – М., 1981. – 248с.
1145960
  Катрич С.В. Право и социальное планирование. / С.В. Катрич. – М, 1980. – 38с.
1145961
  Тихомиров Юрий Александрович Право и социальное управление в развитом социалистическом обществе / Тихомиров Юрий Александрович. – Москва : Мысль, 1978. – 64с.
1145962
  Сабикенов С. Право и социальные интересы в период социализма / С. Сабикенов. – Алма-Ата, 1986. – 200с.
1145963
  Фаршатов И.А. Право и социальные перспективы межхозяйственной кооперации / И.А. Фаршатов. – Уфа, 1984. – 81с.
1145964
   Право и социальный прогресс в развивающихся странах. – М., 1986. – 132с.
1145965
   Право и социология. – Москва, 1973. – 359с.
1145966
  Яковлев А.М. Право и социология / А.М. Яковлев. – Москва, 1975. – 112с.
1145967
  Добронравин Н.А. Право и справедливость в Карибском море: проблема морских границ / Н.А. Добронравин, С.Н. Добронравина // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 4. – С. 68-82. – ISSN 0044-748Х
1145968
  Варламова Н. Право и справедливость: соотношение в контексте различных типов правопонимания // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 70-75. – ISSN 0132-1331
1145969
  Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии в 4-18 вв. / Е.Э. Липшиц. – Л., 1976. – 230с.
1145970
  Кирсанова К. Право и танец: что? где? когда? (К вопросу о защите авторских прав) // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 60-66. – ISSN 0201-7059
1145971
  Шебанова А.И. Право и труд молодежи. / А.И. Шебанова. – М, 1973. – 223с.
1145972
  Горшенин К.П. Право и трудовая дисциплина / К.П. Горшенин. – Москва, 1971. – 32с.
1145973
  Орловский Ю.П. Право и трудовая дисциплина / Ю.П. Орловский. – Москва, 1977. – 47с.
1145974
  Орловский Ю.П. Право и трудовая дисциплина / Ю.П. Орловский. – Москва, 1982. – 64 с.
1145975
  Рослов П.Н. Право и управление делами в колхозах / П.Н. Рослов. – Москва, 1972. – 64с.
1145976
   Право и управление научными организациями. – Москва, 1980. – 343с.
1145977
  Хойер Право и управление экономикой при социализме / Хойер, , Уве-Енс. – Москва, 1988. – 167с.
1145978
  Дюрягин И.Я. Право и управление. / И.Я. Дюрягин. – Москва, 1981. – 168с.
1145979
   Право и ускорение социально-экономического развития. – Минск, 1989. – 159с.
1145980
  Коняхин Л.Г. Право и условия труда шоферов / Л.Г. Коняхин. – Москва, 1970. – 64с.
1145981
  Барабашева Н.С. Право и учеба молодежи / Н.С. Барабашева, А.В. Ярхо ; Всесоюз. о-во "Знание" Б-чка "Правовые знания - молодежи". – Москва : Знание, 1982. – 80 с. – Список лит.: с. 79
1145982
  Покровский И.А. Право и факт в римском праве. – Киев : Тип.Имераторского Университета Св.Владимира
Часть 1 : Право и факт, как материальное основание исков. – 1898. – 145с.
1145983
  Покровский И.А. Право и факт в римском праве // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 5-36. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1145984
  Мартыненко И.Э. Право и формы собственности на историко-культурные ценности: новые подходы законодателя в связи с принятием Кодекса Республики Беларусь о культуре // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Каф. адвокатуры. – Минск, 2016. – № 1 (7). – С. 87-99. – ISSN 2306-255Х
1145985
  Мартыненко И.Э. Право и формы собственности на памятники культурного наследия Украины и историко-культурные ценности Республики Беларусь // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 95-101. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1145986
  Халфина Р.О. Право и хозрасчет. / Р.О. Халфина. – Москва, 1975. – 110с.
1145987
  Иоффе О.С. Право и хозяйственная деятельность социалистических организаций / О.С. Иоффе. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 112 с.
1145988
  Неновски Н. Право и ценности / Н. Неновски. – М., 1987. – 246с.
1145989
   Право и экономика : актуальные проблемы науки и практики : [ сборник научных статей ] / МОНУ ; Одесский национальный ун-т им. И.И. Мечникова, Экономико-правовой фак-т ; под общей ред. И.С. Канзафаровой. – Одесса : Астропринт, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-318-933-8
1145990
  Бродский М.Н. Право и экономика: инвестиционное консультирование / М.Н. Бродский, Г.М. Бродский; С.-Пб. ГУЭФ, МАНБ ОЕ. – Санкт-Петербург : Тип. "Правда", 1999. – 496с. – ISBN 5-85991-028-2
1145991
  Дедов Д.И. Право и экономическая свобода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.62-77. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1145992
  Ворошилов В.В. Право и этика в журналистике : курс лекций / Ворошилов В.В. – Санкт-Петербург : Михайлова, 2004. – 160 с. – (Библиотека профессионального журналиста). – ISBN 5-8016-0235-6
1145993
  Ляндрес В.Б. Право и эффективность использования вагонов и контейнеров: Практ. пособие. / В.Б. Ляндрес. – М., 1989. – 174с.
1145994
  Лунев А.Е. Право и эффективность управления / А.Е. Лунев. – Москва, 1973. – 83с.
1145995
  Рясенцев В.А. Право изобретателей и рационализаторов / В.А. Рясенцев. – М, 1977. – 64с.
1145996
  Пиленко А.А. Право изобретателя / А.А. Пиленко ; [вступ. ст. И.А. Зенин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2001. – 686, [2] с. – Сер. основана в 1997 г. – Библиогр.: с. 675-681 и в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / предcедатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-8354-054-3
1145997
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (28). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1145998
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (45). – 2016. – 48 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1145999
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (46). – 2016. – 48 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1146000
  Антоненко Н. Право интеллектуальной собственности при осуществлении космической деятельности // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 543-544. – ISBN 978-617-7069-28-6
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,