Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1149001
  Канцедал Л. "Про що шепочуть крапельки дощу..." : поезія Наталі Лисенко-Єржиківської
1149002
  Перепелиця Г. "Проазійський вектор набуватиме чіткіших обрисів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 151)


  Намагання вибудувати в Україні путінську політичну модель - дуже серйозний чинник, який зближує чинну владу з Росією.
1149003
  Мішин О. "Проблема Азаваду" в міжнародних відносинах // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 15-17


  Одним з проявів зростання турбулентності та конфліктності в прикордонних до Лівії державах стала активізацуія спротиву туарегів на Півночі Малі, які оголосили в жовтні 2011 року про початок "Четвертого повстання" з метою визволення народів, що ...
1149004
  Стрижак О.С. Про що розповідають географічні назви = (Сліди народів на карті УРСР) / О.С. Стрижак. – Київ : Наукова думка, 1967. – 127с.
1149005
  Стріха М. Про що розповідають книжкові дарчі написи? (Декілька нових штрихів до портрета Григорія Кочура) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (1059/1060). – С. 217-225. – ISSN 0320-8370
1149006
  Телегін Д.Я. Про що розповідають кургани / Д.Я. Телегін. – К., 1970. – 20с.
1149007
  Телегін Д.Я. Про що розповідають кургани / Д.Я. Телегін. – К., 1971. – 67с.
1149008
  Телегін Д.Я. Про що розповідають кургани / Д.Я. Телегін. – Київ : Наукова думка, 1971. – 67 с.
1149009
  Гаско М.Е. Про що розповідають малюнки Тараса Шевченка. Шевченкознавчі етюди / М.Е. Гаско. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 227 с.
1149010
  Сокол Ігор Про що розповідають прізвища // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 26-27
1149011
   Про що розповідаютьюні історики. – К., 1963. – 219с.
1149012
  Казанцева Л. Про що розповіла музейна експозиція : до 180-річчя Alma-mater: події і люди // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 4 : фото


  Про випускника нашого університету, одного з двох перших аспірантів проф. С.Д. Чорного Київської університетської астрономічної обсерваторії Миколу Максимовича Остафова (1907-1944), кілька рукописів якого зберігається в Астрономічному музеї. Коротка ...
1149013
  Марцінковський І. Про що розповіла шевченківська медаль // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 25-31 грудня (№ 51). – С. 5


  Нині існує близько 800 шевченківських медалей. Одну з перших виготовив Монетний Двір у Петербурзі, але, оговтавшись, царські чиновники розпорядилися її знищити, лишилося кілька екземплярів. Через політичну цензуру в радянсько-комуністичний період деякі ...
1149014
  Висоцький С.О. Про що розповіли давні стіни / С.О. Висоцький. – Київ, 1978. – 143 с.
1149015
  Кононенко М. Про що свідчать берестяні грамоти Новгорода: правда і домисли // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 11-14. – ISSN 0130-7037
1149016
  Климович А. Про що свідчать вибори в Латвії? / розмову вела Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 182). – С. 3


  "Проросійська партія "Злагода" жодним чином не вплине на курс країни", - експерт.
1149017
  Сизоненко В.О. Про що свідчить світовий і вітчизняний досвід фінансування інноваційного розвитку? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 34-39. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1149018
  Матящук Л.Є. Про що свідчить узагальнення прапктики вирішення спорів за участю сільськогосподарських підприємств? // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.51-54. – ISBN 966-7784-65-7
1149019
  Сизоненко В. Про що свідчить українська модель корпоративного підприємництва : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 29-37. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1149020
  Тарновський М.Ю. Про що співає жайворонок : повісті / М.Ю. Тарновський. – Львів, 1961. – 116 с.
1149021
  Кушнір В. Про що сповістили дзвони Софії? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 січня (№ 11). – С. 4


  Спогади безпосереднього учасника процесу об"єднання українських державних утворень в єдину державу - міністра закордонних справ уряду Західно-Української Народної Республіки Лонгина Цегельського.
1149022
  Горболіс А. Про що танцює героїня "Дитячої груді у скрипці" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 52-57. – ISSN 0236-1477
1149023
  Черкасенко С. Про що тирса шелестіла... / С. Черкасенко. – К., 1918. – 82с.
1149024
  Черкасенко С.Ф. Про що тирса шелестіла... : Трагедія / Спиридон Черкасенко. – Київ : [Hаш театp] ; Військова друк. "Герольд", 1918. – 84 с. – Hа тит. аpк.: Пpисвячується велетневі pідноі сцени, Миколі Садовському. – ([Видавництво "Hаш театp"] ; [№ 3])
1149025
  Лозовий В. Про що шумів поліський бір : оповідання / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1963. – 112 с.
1149026
  Носенко О.Є. Про що шуміли сосни : оповідання / О.Є. Носенко. – Київ : Молодь, 1964. – 255 с.
1149027
  Михайлова С. Про щорічні відпустки // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 25). – С. 18
1149028
  Лютер Т. Про щорічну відпустку та поділ її на частини // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 11 грудня (№ 17). – С. 12
1149029
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року" : указ Президента України від 14 жовт. 2008 р. № 928/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 3
1149030
   Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року" : указ Президента України від 14 жовт. 2008 р. № 928/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 2 с. обкл.
1149031
  Ткаченко Г.И. Про это самое. / Г.И. Ткаченко. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – 39с.
1149032
  Сорочан К.С. Про ювелярів та їхню спеціалізацію у Візантії IV - IX ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 1. – С. 85-96. – ISSN 0235-3490
1149033
  Меншун В.І. Про ювілеї, з"їзд і дещо інше... // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 6-7, 10-33. – ISSN 0868-8117


  Національній академії наук - 100, Товариству "Знання" - 70. На восьмому з"їзді Товариства "Знання" України було обрано президентом Товариства академіка В.Г. Кременя, віце-президентом Л.В. Губерського, В.І. Кушерця, О.С. Онищенка.
1149034
  Кочин В. Про юридичний статус об"єктів самочинного будівництва в Україні / В. Кочин, А. Овчаренко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 27-34
1149035
  Клименко О.М. Про юридичні гарантії конституційної відповідальності суб"єктів законодавчої діяльності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 40-44. – ISSN 2220-1394
1149036
  Коваленко Т. Про юридичні обов"язки власників та користувачів земельних ділянок // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 3. – С. 32-36
1149037
  Пилипенко П. Про юридичні факти, що властиві для правовідносин довкілля // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 285-289. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті з"ясовано питання щодо юридичних фактів, які зумовлюють, зміни та припинення правових відносин у сфері довкілля. Подано класифікацію цих фактів та обгрунтовано важливість для вказаних правовідносин фактичних юридичних складів. Зроблено ...
1149038
  Богдан І.А. Про юридичну конструкцію трудового договору // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 54-57
1149039
  Якубівський І. Про юридичну природу договорів між організаціями колективного управління і суб"єктами авторського права та суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 25-31


  У статті досліджена юридична природа договору управління майновими авторськими і (або) суміжними правами на колективній основі. Виявлені особливості договору управління майновими авторськими і (або) суміжними правами на колективній основі як різновиді ...
1149040
  Пастух Ігор Про юридичну природу ліцензування господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 83-85
1149041
  Айдинян А. Про юридичну природу помилки в характері діяння // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 373-374. – ISBN 978-617-7069-28-6
1149042
  Свида Т.О. Про юридичну силу норм захисту дійсної демократії // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 23-26. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1149043
  Ющик О. Про юридичну техніку конституційного визначення судоустрою України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.88-91. – ISSN 0132-1331
1149044
   Про Юрія Збанацького. – К., 1974. – 151с.
1149045
   Про Юрія Збанацького. – К., 1983. – 288с.
1149046
  Шевельов Ю. Про Юрія Лавріненка і трохи про себе // Нові дні : український універсальний журнал. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 458, квітень : квітень. – С. 7-12


  Лавріненко Юрій Андріянович — український літературознавець, публіцист, есеїст, критик, редактор, дослідник "Розстріляного відродження".
1149047
   Про Юрія Смолича. – К., 1980. – 367с.
1149048
  Паламарчук І.К. Про явища реградації грунтів південного степу УРСР // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 104-107 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1149049
  Гундорова Т. Про Явлення Слова : Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. – Львів : Літопис, 1997. – 299с. – ISBN 966-7007-01-4
1149050
  Поліщук В. Про яке Будище писав Шевченко? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 13
1149051
  Фізер І.М. Про який час ідеться в літературному творі ? // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 5-7
1149052
  Боронь О. Про які "письма из-за границы" йдеться у Шевченкових повістях? // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 201-204. – ISBN 978-966-2449-92-1
1149053
   Про які виші найбільше мріють абітурієнти // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 134). – С. 1


  Найбільше заяв на бакалаврат було подано до КНУ ім. Т. Шевченка та Львівський нац. ун-т ім. І. Франка.
1149054
  Гук А. Про які умови перевезення має попереджати авіаперевізник та як це потрібно робити? / А. Гук, А. Іляшкнко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 48). – С. 24-25
1149055
  Крупка Я. Про якісні характеристики фінансової звітності / Я. Крупка, М. Музика // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – С. 97-106. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1149056
   Про якісну освіту - до України // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  Найбільшим попитом серед китайських студентів користуються спеціальності з напрямів: філологія, філософія, економіка, комп"ютерні науки.
1149057
  Коршунов Д.А. Про якість - поза реклами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст.
1149058
  Шулікін Д. Про якість і корупцію // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15 червня (№ 24). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Результати загальнонаціонального опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та фірма "Юкрейніан соціолоджі сервіс" свідчать, що абсолютна більшість студентів - 87% - вважає важливою проблему вдосконалення вищої освіти, ...
1149059
  Волинський Г. Про якість корпоративного управління : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 42-49. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1149060
   Про якість питної води в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (124), листопад - грудень. – С. 2-3 : фото
1149061
   Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини. – К., 1998. – 34с.
1149062
  Синиченко О. Про яку воду писав Шевченко? Уроки української лексики
1149063
   Про Ярослава Галана. – К., 1987. – 331с.
1149064
  Кульчицький С. Про Ярослава Ісаєвича // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 331-335. – ISSN 2078-659X
1149065
  Гожик П.Ф. Про яскраві та трагічні сторінки творчого життя видатного геолога академіка М.Г. Світальського / П.Ф. Гожик, О.Ю. Митрополдьський, С.Б. Шехтунова // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (365). – С. 118-121 : фото. – Бібліогр.: с.121. – ISSN 1025-6814
1149066
  Ліон Д. Про"фіолетовий рівень" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 6 -7


  Посол Держави Ізраїль Джоел Ліон:Сила людей - для мене головний урок пандемії.
1149067
  Різун В. Про... медіацінності / розмову вів Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 лютого (№ 23/24). – С. 25, 29


  Чи готові до сучасних медіавикликів вчорашні випускники журналістських факультетів, в країні під час гібридної війни, яку проти нас розв"язала Росія? Про це "День" розмовляв з д-ром філол. наук, директором Інституту журналістики КНУ імені Тараса ...
1149068
  Фридман Н.П. Проавовое положение таможенных органов в СССР и вопросы гражданского права в их деятельности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фридман Н.П.; Всес. юрид. заочный ин-т. – М., 1973. – 22л.
1149069
  Зузульский А.И. Проаганда в комсомольской печати революционных, боевых и трудовых традиций (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Зузульский А.И.; МГУ. – М,, 1978. – 22л.
1149070
  Кальніченко О.В. Проактиавний підхід до управління проектами створення та розвитку розподілених інформаційних систем / О.В. Кальніченко, В.В. Морозов // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 71-72
1149071
  Власова В.П. Проактивне управління проектами в системі підготовки моряків / В.П. Власова, Т.М. Шелест // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 471-476. – ISSN 2222-4459
1149072
  Чорноус Г.О. Проактивне управління соціально-економічними системами на основі інтелектуального аналізу даних : методологія і моделі : монографія / Г.О. Чорноус ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-351. – ISBN 978-966-439-738-1
1149073
  Клок О. Проаналізовано основні показники галузі освітнього туризму в Україні // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 5-9


  Визначено, представники яких країн мають вагомий вплив як на туристичну, так і на освітню сферу України. Обґрунтовано, що близькість країни не є вирішальним фактором, що впливає на обрання України як країни для здобуття вищої освіти. З метою визначення ...
1149074
   Проангіогенна дія новосинтезованих сполук-аналогів інгібіторів HIF-1 / Т. Ніколаєнко, Л. Гарманчук, С. Орисик, В. Пехньо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 85-89. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив новосинтезованих сполук-аналогів інгібіторів HIF-1 на метаболічний та проліферативний статус ендотеліальних клітин. Показано, що син-ізомер проявив пропроліферативну дію та антиапоптичну паралельно з анти-ізомером. Ці ефекти ...
1149075
  Шумилина И.В. Проарабское лобби в США: между политикой и энергетикой // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 4 (544). – С. 18-34. – ISSN 0321-2068


  Считается, что политический и экономический лоббизм во властных структурах США является обычной практикой. Саудовскую Аравию в связи с этим приводят в качестве наиболее яркого примера. Насколько же эффективен в действительности проарабский лоббизм в ...
1149076
  Валентинов А. Проба-96. Судьба литературного поколения // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 244-252. – ISSN 1728-8568
1149077
   Проба "Голосу": Розмова М. Рябчука з Марком Робертом Стехом // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 3. – С.46-56. – ISSN 0585-8365


  Марк Роберт Стех - сучасний український пись- менник, що 20 років прожив у Польщі, а зараз мешкає в Канаді,- пише свої книги виключно українською мовою і вважає себе українцем
1149078
  Чудний П В. Проба гарту / П В. Чудний, . – К, 1967. – 239с.
1149079
  Лобанов Л.Г. Проба жизнью. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1968. – 56с.
1149080
   Проба личности. – М., 1991. – 445с.
1149081
   Проба на мужество. – М., 1974. – 80с.
1149082
  Вдовіна О. Проба пера: [поезія] // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Під рубрикою проба пера - вірші Олександри Вдовіної.
1149083
  Романцев Р.В. Проба сил / Р.В. Романцев. – М., 1985. – 124с.
1149084
  Павлов И.П. Проба физиологического понимания симптомологии истории / И.П. Павлов. – Ленинград, 1932. – 36с.
1149085
  Гейдеко В. Проба характера : Литературно-критические статьи / В. Гейдеко. – Ставрополь, 1971. – 112 с.
1149086
  Забіла Н.Л. Пробабині казки / Н.Л. Забіла. – Київ, 1978. – 48с.
1149087
  Забіла Н.Л. Пробабині казки. / Н.Л. Забіла. – К, 1978. – 48с.
1149088
  Василенко К.М. Пробабілізм політичних видань України і проблема адекватності відображення фактів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються проблемні питання ідейного та жанрового розвитку політичної журналістики в Україні. Рассмотрены проблемы идейного и жанрового развития политической журналистики в Украине. Problems of ideological and genre development of political ...
1149089
  Гудима І.П. Пробабілістичний метод Ричарда Суінберна як засіб побудови нової теїстичної космології // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 16-21


  В статті всебічному вивченню піддається пробабілістичний метод відомого британського теолога і філософа Ричарда Суінберна, який виступає у нього засобом побудови нової теїстичної космології. Показується, чому масштабний та амбітний проект побудови ...
1149090
  Брязгунов Ю. Пробатьківщина...Київського університету // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 2 березня. – С. 4


  Кременецький ліцей як основа заснування Київського університету. Про книгу українського наукознавця Павла Штепи "Московство".
1149091
  Тейван-Трейновский Пробация как социально-правовое воздействие на личность с противоправным поведением / Тейван-Трейновский, В.Т. Волков // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 11 (343). – С. 105-112. – ISSN 0132-1625
1149092
  Білоус О.І. Пробації: українське майбутнє чи іноземне запозичення // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 27-30
1149093
  Конопацька О.М. Пробаційна робота з неповнолітніми злочинцями (зарубіжний досвід) / О.М. Конопацька, Ю.О. Матвєєва // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Чернігів, 2014. – № 2 (6). – С. 122-125


  Розглянуто підстави та обставини арешту Тараса Шевченка. Досліджено умови його заслання, вплив цього періоду на життєву і творчу долю митця. "... 1847 року за доносом студента Київського університету Олексія Петрова Кирило-Мефодіївське товариство ...
1149094
  Горох О.П. Пробація в новому Кримінальному кодексі України: якою їй бути? // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 79-84. – ISBN 978-617-7627-30-1
1149095
  Голодна А.С. Пробація як механізм захисту прав учасників кримінального процесу // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 211-214. – ISBN 978-617-7364-24-4
1149096
  Гусак А. Пробація як складова ювенальної юстиції в Україні // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 119-123. – ISSN 2409-4544
1149097
  Капленко Т.В. Пробація: українські реалії / Т.В. Капленко, Л.М. Кулик // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 18-20. – ISSN 2312-928X
1149098
  Мороз О. Пробач нам, Гія! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 31 березня - 6 квітня (№ 13). – С. 6
1149099
  Британ Г. Пробач... : вірші // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)
1149100
  Москаленко Леся Пробачити можу все, крім зради та обману / Москаленко Леся, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 20-24
1149101
  Іршад Улла Хан Пробачте мені мій гріх о бджоли: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 29-30. – ISSN 0320-8370
1149102
  Гольман И. Пробег : проза: криминальный роман / окончание. Начало в № 4-5, 2012 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 132-187
1149103
   Пробей чужой номер. – Москва, 1991. – 64с.
1149104
  Демин А.В. Пробелы в налоговом праве и методы их преодоления // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 48-57. – ISSN 0132-0769
1149105
  Голец Г.А. Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 13-16. – ISSN 1812-3910


  Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу соответствия российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, международным стандартам и рассматривает вопросы финансового, административного и ...
1149106
  Лазарев В.В. Пробелы в праве / В.В. Лазарев. – Казань, 1969. – 96с.
1149107
  Лихачев В.Н. Пробелы в современном международном праве / В.Н. Лихачев. – Казань, 1985. – 86с.
1149108
  Бронза Й.Л. Пробелы закона - проблемы адвокатуры. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.10-12
1149109
  Жилюк С. Пробема конфлікту у релігійного реформаторства та церковного традиціоналізму на Всеросійському помісному Соборі 1917 - 1918 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 145-149. – ISSN 2519-1942
1149110
  Луцишин Г. Пробема національної ідентичності в умовах глобалізації // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 166-171
1149111
  Кузьо Т. Пробеми безпеки в небезпечному регіоні // Критика. – Київ, 1999. – Грудень, (число 12). – С. 10-15


  Українсько-російські відносини та роль України в європейській безпеці.
1149112
  Сітніков А. Пробеми вдосконалення системи безоплатної правової допомоги через призму досвіду системи безоплатної правової допомоги провінції Квебек у Канаді // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 11 (18), листопад. – С. 21-23
1149113
  Тимченко В.В. Пробеми визначення меж необхідної оборони // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 56-57
1149114
  Мозгова Н.Г. Пробеми державності в українській духовно-академічній філософії XIX століття // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 495-501. – ISBN 966-628-014-0
1149115
  Архіпова Є.І. Пробеми дослідження Київського Софійського собору та його подвір"я // Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – С. 28-34. – ISBN 978-966-2608-12-0
1149116
  Позняк Е.В. Пробеми екологічного виховання в Україні: філософсько-правові підходи // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 187-191. – ISBN 978-966-419-269-6
1149117
  Мерніков Г.Л. Пробеми забезпечення економічної безпеки України у контексті трансформації міжнародних організацій безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 386-389
1149118
  Хома В.О. Пробеми імплементації норм європейського законодавства з питань митного забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності / В.О. Хома, Е.С. Молдован // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 3 (99). – С. 3-8
1149119
  Слободяник С.С. Пробеми розвитку малого підприємництва в Україні // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 126-133
1149120
  Зікеєва С.Г. Пробеми розвитку сфери освіти в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 140-142
1149121
  Загладин Н. Пробемы конфликтности в современном мире // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 6. – С. 90-101. – ISSN 0131-2227
1149122
  Монтень М. Проби / Мішель Монтень; З фран. пер. А. Перепадя. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-7888-90-8(Т.1)
Кн.1. – 2005. – 365с.
1149123
  Монтень М. Проби / Мішель Монтень; З фрнцузької пер. А. Перепадя. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-378-025-8(Т.2)
Кн.2. – 2006. – 515с.
1149124
  Монтень М. Проби = Essais / Мішель Монтень ; з фран. пер. Анатоль Перепадя. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-378-041-X
Кн.3. – 2007. – 383с. – Шифр. дубл. 1 Монт.
1149125
  Монтень М. Проби : вибране / Мішель Монтель ; пер. з фр. А. Перепаді ; [післямова В.Л. Скуратівського ; худож.-оформ. Б.П. Бублик] ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2012. – 442, [1] с. : іл. – Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.]). – ISBN 978-966-03-5105-9
1149126
  Станчев Л. Пробив / Л. Станчев. – София, 1948. – 88с.
1149127
  Сакович В.Н. Пробиотики в лечении аденовирусных конъюнктивитов // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 66-71. – ISSN 2309-8147
1149128
  Бойчук Б. Пробираючись крізь сни : поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 139-151.
1149129
  Мостович Б.Я. Пробирное искусство / Б.Я. Мостович. – Л, 1928. – 148с.
1149130
  Бэгби Эдуард Пробирное искусство / Бэгби Эдуард. – Моква : ОНТИ, 1937. – 291 с.
1149131
  Галилей Г. Пробирных дел мастер / Г. Галилей. – М., 1987. – 272с.
1149132
   Пробіг заради маленьких сердець // Київський університет. – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 6


  Команда КНУ долучилася до спортивно-благодійного проєкту "Пробіг під каштанами", який відбувся 30 травня 2021 року. Проєкт покликаний зібрати кошти на придбання необхідного обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та ...
1149133
  Остапченко Д. Пробіотик - профілактика раку стала реальністю / Д. Остапченко, Т. Берегова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  На сьогодні рак шлунка посідає друге місце в загальній захворюваності на рак. Зусиллями багатьох учених вдалося розкрити механізм розвитку раку шлунка в людей зі зниженою кислотністю. В профілактиці і лікуванні раку активно використовуютья пробіотики - ...
1149134
  Назимок М.М. Пробірний контроль. Експертна оцінка ювелірних виробів з дорогоцінних металів : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / М.М. Назимок, О.К. Шликов, Т.М. Артюх ; МОНУ ; Київський нац. торгівельно-економ. ун-т ; Держ. пробірна служба МФ України. – Київ : Воля, 2009. – 248 с. – (Товарознавство). – ISBN 966-8329-39-2
1149135
  Назимок М.М. Пробірний контроль. Методи аналізу дорогоцінних металів : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямком підгот. "Товарознавство і тогов. підприємництво" / М.М. Назимок, О.Я. Боровиков, Т.М. Артюх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торгов.-екон. ун-т ; Держ. пробірна служба М-ва фінансів України. – Київ : Воля, 2010. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-316. – (Серія "Товарознавство"). – ISBN 978-966-8569-52-4
1149136
  Драгунская Ксения Пробка : пьеса // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 163-174
1149137
  Правдин Л.Ф. Пробковый дуб и его разведение в СССР. / Л.Ф. Правдин. – М.-Л., 1949. – 268с.
1149138
  Желтов А.М. Проблебы стимулирования труда коллективов промышленных предприятий : Автореф... канд. экон.наук: / Желтов А. М.; МГУ. – М., 1971. – 23л.
1149139
  Буряк С.С. Проблекма характера в современной украинской прозе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буряк С.С. ; КГ У им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 50 с. – Бібліогр. : с. 49-50
1149140
  Осипов В.Е. Проблем вероятности в физике в ее историческом развитии и философском значении. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Осипов В.Е.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1967. – 22л.
1149141
  Федюкин И. Проблем всего две. Но серьезные. Эффективные вузы охотно ставят в пример. Но кто захочет решить их проблемы? : беседу вела Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  "Пути мобилизации научных кадров для модернизации российских университетов” - под таким девизом прошел VI Балтийский образовательный форум (БОФ). Заместитель министра образования и науки РФ И.Федюкин рассказал о развитии научных исследований в ведущих ...
1149142
   Проблем нефтеносности Сибири. – Новосибирск, 1971. – 248с.
1149143
   Проблем радиофизики и радиоэлектроники. – Куйбышев, 1976. – 156с.
1149144
  Яценко Г. Проблем развития логистической инфраструктуры много! // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 2. – С. 30-33 : фото
1149145
   Проблем экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Л
6. – 1983. – 245с.
1149146
  Федченко Є. Проблема "impotentia" в соціокультурному просторі Стародавнього Риму // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 42-45. – ISBN 978-966-171-783-9
1149147
  Редько О. Проблема "materialiaty" в українській аудиторській практиці // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 42-47 : табл., рис.
1149148
  Реутова М. Проблема "автор-герой" у контексті структурування моделі авторської свідомості (на прикладі драми Юрія Косача "Скорбна симфонія") // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 43-53. – ISSN 2308-1902
1149149
  Коробко М.І. Проблема "альтруїзм-егоїзм" в філософії об"єктивізму Айн Ренд // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С.19-21
1149150
  Колесник А. Проблема "батьки і діти" в контексті єврейського дискурсу в художній прозі Івана Франка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 69-73. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1149151
  Ігнатович О. Проблема "батьки і діти" в новелі "Тестамент" Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 115-120
1149152
  Чередник Л.А. Проблема "батьків і дітей" у повісті Олеся Гончара "Бригантина" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 158-163. – ISBN 978-966-551-315-5
1149153
  Семенов М.П. Проблема "Большая Волга". / М.П. Семенов, М Гришин. – С., 1933. – 46с.
1149154
  Веселова Н.П. Проблема "важкої дитини" в родині // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.9-14. – (Психологічні науки)
1149155
  Анпеткова-Шарова Проблема "Вакханок" Еврипида : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Анпеткова-Шарова Г.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 16л.
1149156
  Гончарова О.Е. Проблема "вбрасывания" в социо- и человекомерность систем/конструкцій с иными характеристиками в рамках исследования макросистемы "водитель-автомобиль-среда" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 15-17
1149157
  Михайленко М.М. Проблема "Великого Дніпра" та її народногосподарське значення / М.М. Михайленко. – Київ, 1957. – 19с.
1149158
  Скрипнюк В.М. Проблема "вибору" виборчої системи: Україна і європейський досвід // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 60-70.
1149159
  Цибуленко Л.О. Проблема "виключених людей" у суспільно-політичних реаліях Півдня України др. пол. 1930-х оо.: доля родини Бірнстайн / Л.О. Цибуленко, Г.В. Цибуленко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України" : 18-19 квіт. 2019 р. / "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України", всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 89-96. – ISBN 978-966-916-789-7
1149160
  Мелещенко О. Проблема "відпливу мозків" у дзеркалі преси / Олександр Мелещенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 179-190. – (Журналістика ; Вип. 3)
1149161
  Захарченко П. Проблема "вірізків" у фокусі земельної реформи за положеннями 19 лютого 1861 р. // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 238-244.


  Автор статті аналізує Положення 19 лютого 1861 року, що склали зміст земельної реформи та акцентує свою увагу на проблемі так званих "відрізків". The author of this article analyses Statute on February, 19, 1861, that vade maintenance of the landed ...
1149162
  Самолюк Н.М. Проблема "гендерної асиметрії" на ринку праці України / Н.М. Самолюк, Г.М. Юрчик // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 46-53
1149163
  Абизова Л. Проблема "герменевтично вихованої свідомості" суб"єкта у сучасних гносеологічних схемах політичних і соціокультурних процесів // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Досліджується актуальна соціально-гносеологічна проблема співвідношення науки і політики. Множинність концептуально-теоретичних схем соціальної реальності, котрі конкурують між собою, інтерпретується не як аномалія, а як норма соціального пізнання. ...
1149164
  Жукова А.І. Проблема "гнучкості" трудового права через призму соціальної філософії // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 76-78. – ISBN 978-617-7069-52-1
1149165
  Бруз В.С. Проблема "гуманітарних інтервенцій": правові аспекти і позиція України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 93-98. – ISBN 966-7196-06-2
1149166
  Голуб О. Проблема "давньоруського періоду" в дослідженні фонетико-фонологфчної історії / О. Голуб, А. Орел, К. Тищенко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 14-23. – ISSN 2411-6548
1149167
  Яровий О. Проблема "дерогативації", або чи рятує термінологічний "новояз" українську філологію? // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 356-363
1149168
  Гостищев А.К. Проблема "деятельной стороны" у Канта и Фихте : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Гостищев А.К. ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1971. – 23 с.
1149169
  Дубровский Давид Израилевич Проблема "другого сознания" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 19-28. – Бібліогр.: с. 19, 21, 23-28. – ISSN 0042-8744
1149170
  Глухарев Л.И. Проблема "евродолларов" в условиях кризиса валютной системы капитализма / Л.И. Глухарев. – М, 1973. – 44с.
1149171
  Боснак Д.В. Проблема "единственности события" в архитектонике "ершалаимских" глав романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 118-128. – ISSN 0042-8744
1149172
  Субботина Н.Д. Проблема "естественного состояния" в теории Томаса Гоббса и социально-философский анализ категории "естественное" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 11. – С.88-98. – ISSN 0235-1188
1149173
  Гончаренко В.А. Проблема "життєвого світу" у філософській творчості Едмунда Гуссерля // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 74-76
1149174
  Деркач О.М. Проблема "жіночої долі" як критерій типізації персонажів (на матеріалі оповідань Іво Андрича 20-х - 30-х рр.) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 275-280. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню проблеми "жіночої долі" в оповіданнях Іво Андрича 20-х - 30-х років, зокрема - розгляду впливу проблеми на типізацію жіночих персонажів, а також характеристиці основних образів-типів та їх семантичних конфігурацій. Статья ...
1149175
  Строгецкий В.М. Проблема "заимствования" и развитие межкультурных контактов в истории цивилизаций // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 26-32. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается проблема возникновения культурных контактов и роли реформ в процессе становления и развития цивилизаций, а также исследуется тема "заимствования" как важный фактор межкультурных взаимоотношений
1149176
  Бобровський П.П. Проблема "зведення" у філософії та біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1149177
  Гнатів В. Проблема "зловживання правом" в законодавстві сучасної України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 29-31
1149178
  Мельничук Н. Проблема "злочину" та "покарання" в контексті вчення Анаксимандра // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 80-85. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)
1149179
  Тімуш І.С. Проблема "зняття" паралелізму об"єктивістських та суб"єктивістських підходів до праворозуміння // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12
1149180
  Смолина О.О. Проблема "историчности" культуры православного монашества // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 5-9. – ISBN 978-954-322-848-5
1149181
  Пронкевич О. Проблема "іншого" в інтелектуальному просторі плюралістичної Іспанії // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 7. – С. 142-156. – ISSN 0585-8365
1149182
  Грикун Ю.О. Проблема "іншого" в японській системі суспільної організації та міжкультурної комунікації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 94-100
1149183
  Данканіч Р.І. Проблема "істини" в контексті співвідношення гуманітарних і природничих наук в філософії Г. Гадамера // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 141-144. – ISSN 2076-1554
1149184
  Попов С.И. Проблема "качества жизни" в современной идеологической борьбе / С.И. Попов. – М., 1977. – 279с.
1149185
  Пащенко М. Проблема "Китежского текста" и "Инония" Есенина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 9-59. – ISSN 0042-8795
1149186
  Куца О.П. Проблема "Классика и современность" в литературно-критическом творчестве Миколы Бажана : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Куца О.П.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1149187
  П"ятницька І.С. Проблема "композитор-фольклор" у творчій діяльності М.В.Лисенка: етнокультурологічний аспект : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. наук : 17.00.01 / П"ятницька І.С.;. – Київ, 1997. – 22 с.
1149188
  Попович М. Проблема "коригуючих згвалтувань" у світі // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 39-40
1149189
  Гнатюк М. Проблема "корпусу" історії української літератури кінця XIX - початку XX ст. // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 58-68. – ISBN 978-966-171-312-2
1149190
  Ильинская Н. Проблема "Литература и христианство" в научной рецепции // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 24-32
1149191
  Курилов Александр Сергеевич Проблема "литературного направления" в русской критике первой трети XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 101 / Курилов Александр Сергеевич; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры. – М., 1972. – 18л.
1149192
  Кобахидзе Т.Д. Проблема "литературной традиции" в творчестве Т.С.Элиота двадцатых годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Кобахидзе Т.Д.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1981. – 28л.
1149193
  Кудрявцев Ю.Г. Проблема "Личность и общество" в мировоззрении Ф.М.Достоевского. : Автореф... Канд.филос.наук: / Кудрявцев Ю.Г.; МГУ. – М, 1967. – 20л.
1149194
  Антонова Г.Н. Проблема "лишнего человека" в творчестве И.С. Тургенева 40-50-х годов XIX века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Антонова Г.Н. – Саратов, 1965. – 27 с.
1149195
  Погорельцев Владимир Федорович Проблема "лишних людей" в русской литературе XIX века додекабрьского и последекабрьского времени : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Погорельцев Владимир Федорович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 23л.
1149196
  Демченко М.М. Проблема "людина - середовище" в сучасній філософії / М.М. Демченко, М.М. Сидоренко; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1985. – 48с. – (Теорія і практика наукового комунізму / Т-во "Знання" УРСР ; № 8 ; Сер. 2)
1149197
  Яцкевич В. Проблема "меж зростання" і системна оптимізація // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-11. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1149198
  Ярмыш Е. Проблема "мировых языков" // Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом : громад.-наук. проект : матеріали Третьої Всесвіт. конф., Київ, 28 трав. 2004 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Міжнар. кадрова акад. ; [відп. ред.: В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2005. – С. 362-367. – ISBN 966-608-439-2
1149199
  Вернік О.Л. Проблема "місця" в психологічному дослідженні // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 48-59. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1149200
  Панчехина М.Н. Проблема "многомерности" художествеенного слова // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 99-110. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті досліджується проблема багатовимірності художнього слова у зв"язку із основними категоріями поетики - жанром та стилем.
1149201
  Королев В.К. Проблема "модернизации" человека в философии хозяйства: С.Н. Булгаков и Ю.М. Осипов // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – № 5 (89). – С. 36-46. – ISSN 2073-6118
1149202
  Саган О.В. Проблема "неповнолітності розуму" Гегеля у протидії радикалізму і тероризму в інтернет просторі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 23-24
1149203
  Туришева О.О. Проблема "нормативності" порушення вербальної рамкової конструкції німецького речення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 215-218. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1149204
  Корогодский Ю.М. Проблема "оккупированных территорий" в 1967-1991 годах // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2002. – № 19/20. – С. 106-113


  Арабо-ізраїльський територіальний конфлікт з 1967 р. по 1991 р.
1149205
  Ситник О.Г. Проблема "оляльковування" в театрі ляльок XX–XXI ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 133-143
1149206
  Корецкий В.М. Проблема "основных прав и обязанностей государств" в международном праве // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 2. – С. 200-214. – ISBN 5-12-001050-4
1149207
  Ситников Э.М. Проблема "отчуждения" в буржуазной философии и фальсификаторы марксизма / Э.М. Ситников. – М, 1962. – 115с.
1149208
  Ситников Э.М. Проблема "отчуждения" в буржуазной философии и фальсификаторы марксизма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ситников Э.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1962. – 17л.
1149209
  Штефан О.О. Проблема "очищення" авторських прав у сфері кінематографії та шляхи її вирішення у США // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 171-176. – ISBN 978-617-696-925-9
1149210
  Азарова Ю.О. Проблема "поворота" в философии Мартина Хайдеггера // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1039. – С. 12-35. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 47). – ISSN 2226-0994
1149211
  Червінська О.С. Проблема "податкових ям" при бюджетному відшкодуванні податку на додану вартість в Україні та шляхи її вирішення / О.С. Червінська, І.Б. Альфавіцька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 351-355. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1149212
  Прокопов Д.Є. Проблема "початку" у філософській думці Г.С. Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 43-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Пропонується оригінальне бачення вирішення проблеми "початку" Григорієм Сковородою.
1149213
  Забигайло В.К. Проблема "пробелов в праве" : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / Забигайло В.К.; КГУ. – Киев, 1972. – 13 с.
1149214
  Забигайло В.К. Проблема "пробелов в праве" / В.К. Забигайло. – Киев, 1974. – 135с.
1149215
  Казеин К.И. Проблема "размеров" конъюнктов в русском языку: данные некоторых типов сочинительных конструкций // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 4 (июль - август). – С. 46-60. – Библиогр.: Лит.: с. 59-60;. – ISSN 0373-658Х
1149216
  Масненко В.В. Проблема "революційного" характеру Хмельниччини у науковій спадщині М. Грушевського та В. Липинського // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 2. – С. 16-24. – (Соціально-гуманітарні науки)
1149217
  Владиченко Л.Д. Проблема "релігійного" та "морального" діалогу: компаративний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 275-276. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1149218
  Кондратик Л. Проблема "Релігія-церква-нація" в соціологічній спадщині діячів українського національного відродження. // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 11-16. – ISSN 2306-3974
1149219
  Натадзе Н.Р. Проблема "ренессанса" в грузинской литературе XII-XIII вв. : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Натадзе Н.Р. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 33 с.
1149220
  Шептицька Т. Проблема "роздвоєності української душі" у поетичних творах "Літературно-наукового вісника" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 190-197
1149221
  Бега М.І. Проблема "розполовинювання" суспільного світу на чоловіче і жіноче // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 80-83. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В даній статті показана спроба визначити межі громадського і приватного. Проаналізовано зародження демократичних ідей в постмодернізмі та ідеї раннього фемінізму. Прослідковано яким чином відбувається розполовинювання на жіночий і чоловічий світи. ...
1149222
  Тельвак В. Проблема "Росія та Європа" в історіософському дискурсі та історіографічній практиці Михайла Грушевського / В. Тельвак, В. Тельвак // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 1. – C. 21-32. – ISSN 2519-058X


  Згадується проф. Університету Св. Володимира Т. Флоринський.
1149223
  Фуркало В. Проблема "Свідомо злочинного або явно неправомірного наказу" у світлі міжнародного права // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 37-55


  Про відновлення системи моральних і правових координат, якими повинні керуватисся у своїй діяльності органи державного управління.
1149224
  Емельянова Н.Н. Проблема "слишком человеческого" в нигилистических концепциях Ф. Ницше и С. Франка // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.208-219
1149225
  Логвин М.А. Проблема "Сознание и мозг". / М.А. Логвин. – Москва, 1963. – 48с.
1149226
  Кисельов Ю. Проблема "софійності" в науці та її часопросторовий вимір // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 19-24. – ISSN 2076-1333
1149227
  Жуков В.А. Проблема "спецфондів" та переміщених культурних цінностей // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 89-95
1149228
  Гордезиани Р Проблема "существования" (Dasein) в экзистенциализме, критика фкндаментальной онтологии Хайдеггера) : Автореф... канд. филоснаук: / Гордезиани Р, Ш.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1969. – 16л.
1149229
  Лемак Н.М. Проблема "Тихої революції" Едварда Хіта у вітчизняній та зарубіжній історіографії // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 134-148. – ISBN 978-966-2075-11-3
1149230
  Киселев Л.Л. Проблема "узнавания": аминоацил-тРНК-синтетазы и их взаимодействие с тРНК : Автореф... д-ра биол.наук: 093 / Киселев Л.Л.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1972. – 56л.
1149231
  Колісник К.Е. Проблема "українського сепаратизму" як каталізатор протиріч між владою та суспільством в УСРР (2-га пол. 1920-х - початок 1930-х рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 29-34. – (Історія та географія ; вип. 48)
1149232
  Кузнецов В.И. Проблема "универсалий" в физическом познании / В.И. Кузнецов. – К., 1987. – 169с.
1149233
  Суханов А.Д. Проблема "унитаризации" связей между операторами в представлениях Гейзенберга и взаимодействия / А.Д. Суханов. – К., 1968. – 16с.
1149234
  Бульдович П.В. Проблема "Фрірайдера" як підстава легітимації політичних інститутів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 17-18
1149235
  Роман Мартинюк Проблема "функціональної недостатності" інституту президента в Україні та шляхи її вирішення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 115-118.
1149236
  Фермен И.П. Проблема "художник и бюргер" в раннем творчестве Томаса Манна (новеллы 90-х годов XIX в., роман "Будденброки"). : Автореф... канд. филолог.наук: 644 / Фермен И.П.; Москов. пед. ин-т. – М., 1969. – 26л.
1149237
  Нехаев Р.В. Проблема "человек и война" в творечестве Ю. Бондарева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Нехаев Р.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 17 с.
1149238
  Сипко Людмила Михайловна Проблема "человек и природа" в русской советской поэзии 60-70-х годов : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Сипко Людмила Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 216л. – Бібліогр.:л.192-216
1149239
  Сипко Л.М. Проблема "Человек и природа" в русской советской поэзии 60-70-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Сипко Л.М.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с.
1149240
  Косенко А.А. Проблема "чистой жертвы" в творчестве Л. Андреева // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 39-41. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
1149241
  Лавриненко Г. Проблема "широкого" значення фразеологізмів сучасної німецької мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 100-105. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1149242
  Какабадзе Зураб Мефодьевич Проблема "экзистенциального кризиса" и трансцендентальная феноменология Эдмунда Гуссерля : Автореф... д-ра философ.наук: / Какабадзе Зураб Мефодьевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 31л.
1149243
  Семенова Л.Н. Проблема "южной традиции" в американской критике 60-хгг.20 в. : Автореф... канд.филол.наук: / Семенова Л.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 25л.
1149244
  Борисюк І.В. Проблема "Я - інший" у романі В. Кожелянка "Конотоп" // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 42-46


  Статтю присвячено аналізу взаємодії "моєї" та "чужої" свідомості у просторі тексту. Особливу увагу приділено репрезентації "чужої" свідомості крізь призму "моєї" точки зору і стереотипів "моєї" рідної культури
1149245
  Абишева А.К. Проблема "Я" в философии и психологии // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2002. – № 6. – С.90-100
1149246
  Гинкул Г.П. Проблема 2000 года. Технологические решения / Г.П. Гинкул, С.Ю. Соловьев, А.Н. Сотникова. – Москва : Нолидж, 1999. – 304с. – ISBN 5-89251-065-4
1149247
   Проблема 2000. Справочная книга руководителя. – Москва : Фиорд, 1999. – 270с. – ISBN 5-206-00584-3
1149248
  Черняк Ю.В. Проблема lis pendens - related aktions та способи її вирішення у законодавстві України // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 61-65.
1149249
  Хильми Г.Ф. Проблема n тел в небесной механике и космогонии / Г.Ф. Хильми. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 156 с.
1149250
  Арцишевський Р.А. Проблема № 1. Мислителі й філософи про проблему людини // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 5-18. – ISSN 1729-360Х
1149251
  Павлюченко А.М. Проблема ressentiment в философии постанархизма // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 95-104. – ISSN 2663-0265
1149252
  Мороз О.П. Проблема SETI / О.П. Мороз. – М., 1988. – 253с.
1149253
  Шаповал В.В. Проблема абсолютної заповідності: юридичний контекст 2017 // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 214-220. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
1149254
  Агалецкий П.Н. Проблема абсолютных определений ускорения свободного падения тел и пути ее решения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Агалецкий П.Н. ; Моск. ордена Ленина гос ун-т им. М.В.Ломоносова. – Ленинград, 1953. – 40 с.
1149255
  Стрелкова А.Ю. Проблема абсолюту у вченні буддійського мислителя Нагарджуни // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 224-226
1149256
  Атаманчук В.П. Проблема абсурду у п"єсі Миколи Куліша "Маклена Граса" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 3-4
1149257
  Микитенко О. Проблема автентичності і мистифікації фольклорного тексту в контексті становлення і розвитку південнослов"янської наукової традиції // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 180-190. – ISBN 978-966-02-7146-3
1149258
  Таран Надежда Егоровна Проблема автобиографизма в прозе Михайла Стельмаха 60-70-х годов : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.01.02 / Таран Надежда Егоровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
1149259
  Таран Надія Єгорівна Проблема автобіографізму у прозі Михайла Стельмаха 60-70-х років. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Таран Надія Єгорівна; Київський держ. пед. ін-т. – К., 1990. – 191л. – Бібліогр.:л.175-191
1149260
  Іванова Л. Проблема автократизму та парламентаризму в політичній культурі українського соціуму ( XVIII ст.) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 49-64. – ISSN 0130-7037
1149261
  Литвин В.В. Проблема автоматизованої розбудови базової онтології / В.В. Литвин, Т.М. Черна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 306-315. – ISSN 0321-0499


  Досліджено задачу автоматизованої розбудови базової онтології. Запропоновано метод, алгоритм і засоби для виділення знань з природомовного тексту. Показано, що такий алгоритм має бути багатоетапним і містити ієрархічну кількарівневу процедуру ...
1149262
  Голубенко І. Проблема автономності та дійсності арбітражного застереження в теорії та на практиці. Тлумачення принципу "автономності" в національних та міжнародних нормативно-правових документах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 214-216. – ISBN 978-617-7069-14-9
1149263
  Тетеріна О. Проблема автоперекладу в українській літературно-критичній думці XIX століття (до питання першовитоків)
1149264
  Тетеріна О.Б. Проблема автоперекладу: П. Куліш у контексті світової перекладознавчої думки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 324-332


  У статті розглянуто погляди П. Куліша на проблему самоперекладу. Проаналізовано думки критика про автопереклад як прояв письменницького білінгвізму (які спроектовані як на творчість самого автора, так і на художні спроби інших письменників) у контексті ...
1149265
  Королев С.И. Проблема автора в литературе о Л. Добычине // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 157-162. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1149266
  Гірняк М. Проблема автора в літературознавчих працях Івана Франка: теоретичний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 125-131. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1149267
  Иванова Е.М. Проблема автора в мемуарно-автобиографической советской прозе 50-60-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Иванова Е.М.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 19л.
1149268
  Ломагина М.Ф. Проблема автора в ранних произведениях Достоевского. : Автореф... Канд.филол.наук: 640 / Ломагина М.Ф.; АН СССР. – М, 1972. – 16л.
1149269
  Буланова А.М. Проблема автора в творчествое Ф. М. Достоевского 1860-1870-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Буланова А. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 20л.
1149270
  Карпа Р. Проблема автора у французькій тематичній критиці // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 41-45. – ISSN 2307-2261
1149271
  Коробкова Н. Проблема автора як міфотворця в українському літературознавстві // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 55-68. – ISBN 966-587-057
1149272
   Проблема авторства "Слова о полку Ігоревім" (короткі підсумки й перспективи досліджень) // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 358-369. – ISBN 978-966-00-1476-3
1149273
  Ватченко С.А. Проблема авторства в литературной критике ХХ ст. Грани полемики / С.А. Ватченко, Е.В. Максютенко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 8–20. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
1149274
  Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей / В.В. Виноградов. – Москва, 1961. – 614с.
1149275
  Алієва З. Проблема авторства і перекладу "Осені (газета "Кьяшкюль") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 9-13. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті йдеться про особливості грузино-азербайджансько-українських культурних відносин, зокрема про проблему перекладу. Зроблено спробу встановити авторство поезії "Осінь". Досліджено стосунки українця М. Гулака, азербайджанця Дж. Юнсізаде та грузина ...
1149276
  Венгер І. Проблема авторства на телебаченні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 64-69. – Бібліогр.: Літ.: С. 68-69; 22 поз. – ISSN 2078-1911
1149277
  Левченко-Комісаренко Проблема авторства та авторського статусу в царині гомілетики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 54-59. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1149278
  Несвіт С. Проблема авторського самовираження у збірці Василя Стуса "Зимові дерева" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 222-230. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1149279
  Ковінько М.В. Проблема авторської маски в сучасному літературознавстві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 267-279


  Присвячено аналізу ключових поглядів на проблему автора в їх зв"язку з поняттям авторської маски. Визначаються теоретичні підвалини тлума чення маски в художньому тексті. Розглянуто два основні підходи до дефініції авторської маски: вузький і широкий. ...
1149280
  Сахарчук Н.Ю. Проблема авторської суб"єктивності в українському літературознавстві // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 132-137. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1149281
  Корсун А.М. Проблема автохтонності європейської мегалітичної традиції // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 110-119
1149282
  Карпенко М.І. Проблема агресивної поведінки та насильства під час примушування до виконання цивільного правочину / М.І. Карпенко, А.М. Соловйова // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 143-150. – ISSN 2222-5374
1149283
  Яковенко А.О. Проблема агресії в західній психологічній науці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-80. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Проаналізовано основні наукові напрями дослідження агресії як психологічного феномена в західній психологічній науці. Розглянуто зміст поняття "агресія" та її детермінанти.
1149284
  Борисова В. Проблема агресії у дітей підліткового віку // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 58-60
1149285
  Мустафа Адави Проблема агрессивности поведения личности в психоанализе : Дис... канд. психологич.наук: 19.00.01 / Мустафа Адави; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 122л. – Бібліогр.:л.117-122
1149286
  Мустафа А. Проблема агрессивности поведения личности в психоанализе. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.01 / Мустафа А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 19л.
1149287
  Беленький В.Р. Проблема агро-индустриальных поселений : расселение в р-нах размещения террит. аграр.-пром. комплексов / Беленький В.Р. – Москва : Мысль, 1979. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 180-182
1149288
   Проблема адаптации в космической биологии и медицине. – Москва, 1982. – 103с.
1149289
  Дичев Т.Г. Проблема адаптации и здоровья человека / Т.Г. Дичев, К.Е. Тарасов. – Москва, 1976. – 184с.
1149290
  Бокша В.Г. Проблема адаптации и курортное лечение / В.Г. Бокша. – Л, 1983. – 127с.
1149291
  Дубровицкая Т.Д. Проблема адаптации студентов в вузе в условиях смены культурно-образовательной среды / Т.Д. Дубровицкая, А.В. Крылова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С.77-80. – ISSN 1726-667Х


  Утверждается, что успешная адаптация студентов в вузе обуславливает актуализацию их резервных возможностей и готовность к преодолению различного рода трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе обучения. Показано, что одним из пусковых ...
1149292
  Чеботарева О.И. Проблема адаптации учебных заведений для электронного учебника при очно-дистанционном обучении // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 80-83. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются компьютерные обучающие программы, которые стали неотъемлемой частью образовательного процесса в высшей школе. Нередко электронные учебники создаются на основе уже существующих учебно-методических комплексов. Поэтому возникает ...
1149293
  Тарасенко В. Проблема адаптації "Повісті про санаторійну зону" М. Хвильового засобами кіно // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 187-201. – ISSN 2308-1902
1149294
  Василенко Л.Г. Проблема адаптації архітектури авангарда в сучасному середовищі Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 41-44. – ISSN 2077-3455
1149295
  Венгринюк Х. Проблема адаптації до середовища як модель творчої реалізації: варіант Наталени Королевої // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 48-52


  Розкрито спроби Наталени Королевої адаптуватися до різних середовищ, що слугували творчим натхненням для її літературної діяльності. У статті звертаємося до філософських та психологічних праць Е. Фромма, Ю. Крістевої, Н. Макаренка, Н. Пилипенка та ін. ...
1149296
  Дима М.Г. Проблема адаптації німецькомовних лексичних запозичень у системі мови-рецептора // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 42-47. – (Серія "Філологічні науки")
1149297
  Нахабіч М.А. Проблема адаптації студентів до навчання за освітніми стандартами європейських країн // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 302-306. – ISBN 978-966-171-387-0
1149298
  Дмитрук Л. Проблема адаптації українських та іноземних студентів-першокурсників до навчального процесу // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 32-38. – ISSN 2307-4906
1149299
  Смольницька О.О. Проблема адекватного відтворення міфологем при перекладі поезії Віри Вовк англійською та російською мовами: символіка і VERNACULAR // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 308-313


  У статті вперше розглядається можливість адекватного перекладу вибраних віршів Віри Вовк на англійську і російську мови. Досліджено експерименти авторки зі стилем. Висвітлена проблема відтворення діалектизмів. Вичленовано міфологему як важливу складову ...
1149300
  Будко В.В. Проблема адекватности научного познания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Будко В. В.; МВиССО УССР, Харьк. инженерно-педагог. ин-т. – Харьков, 1991. – 322л. – Бібліогр.:л.312-322
1149301
  Будко В.В. Проблема адекватности научного познания : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Будко В. В.; КУ им. Шевченко. – К., 1992. – 48л.
1149302
  Абдуллаева М.Н. Проблема адекватности отражения на эмпирическом уровне научного познания / М.Н. Абдуллаева ; АН УзССР, Ин-т философии и права им. И.М. Муминова. – Ташкент : Фан, 1982. – 110 с.
1149303
  Мачульская О.И. Проблема адекватности перевода в концепции Поля Рикёра // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 9. – С. 116-126. – ISSN 0235-1188
1149304
  Шевченко А.К. Проблема адекватности понимания художественного произведения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.04 / Шевченко А.К.; АН УССР, Ин-т философии. – Киев, 1985. – 15 с.
1149305
  Рагузіна Л.Ю. Проблема адекватності передачі сленгу в українських перекладах творів Д. Хеммета / Л.Ю. Рагузіна, А.В. Романенко // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 140-143
1149306
  Куйбіда Р. Проблема адміністративного договору у доктрині, законодавстві, на практиці // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 76-85. – ISSN 0132-1331
1149307
   Проблема академической недобросовестности и некоторые пути ее решения в высшей школе / В.Н. Фокина, А.В. Слива, Т.Ю. Семенова, А.В. Абрамова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 11. – С. 86-97. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрена проблема академической недобросовестности (списывание, подсказки и плагиат). Кратко изложена история ее развития в высшем образовании (образовательная недобросовестность) и науке от античных времен до настоящего времени. Показано, ...
1149308
  Гилюн О.В. Проблема академічного шахрайства в студентському середовищі // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 13-15. – ISBN 978-617-7351-11-4
1149309
  Стеченко О.В. Проблема академічної чесності в навчальному процесі та науці: досвід Національного медичного університету імені О.О. Богомольця // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 93-98. – ISSN 1681-2751
1149310
  Липа О.Л. Проблема акліматизації рослин в світлі вчення І.В.Мічуріна / О.Л. Липа. – К., 1955. – 24с.
1149311
  Боровицька О. Проблема активації архетипних форм психіки індивіда в процесі його ідентифікації (до питання захисних реакцій особистості) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-15. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Продемонстрована феноменологічна спроба дослідження проблеми активації архетипних форм як структуруючих глибинних форм психіки індивіда у момент ідентифікації. Пропонується необхідність уточнення психоаналітичної сутності категорії "ідентифікація" в ...
1149312
  Петунин Олег Викторович Проблема активизации познавательной самостоятельности обучающихся с позиций цивилизационного подхода // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 68-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Цель образования на современном этапе - не простая совокупность знаний, умений и навыков, сообщаемых, передаваемых обучаемым, а формирование и развитие у них умений самостоятельно добывать, анализировать и рационально использовать информацию, ...
1149313
  Бондарева Антонина Семеновна Проблема активизации процесса нравственного воспитания подростков в условиях деятельности общеобразовательной школы (на материалах школ Киргизской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бондарева Антонина Семеновна; МП Киргизской ССР. Киргизский ин-т пед. – Фрунзе, 1979. – 20л.
1149314
  Иванов А.Ф. Проблема активизации творческой деятельности учителя сельской школы в системе повышения квалификации. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Иванов А.Ф.; Науч.-исслед. ин-тут общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 24л.
1149315
  Шамова Т.И. Проблема активизации учения школьников. : Автореф... Доктора пед.наук: 13.00.01 / Шамова Т.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1977. – 32л.
1149316
  Афанасенко Л.А. Проблема активізації професійної самоіндентифікації студентів аграрного профілю в умовах професійної підготовки // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (77). – С. 30-35. – ISSN 2304-0629
1149317
  Юрлова Н. Проблема активного відновлення економіки та шляхи її вирішення в різних країнах світу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 46-51
1149318
  Счастная Т.Н. Проблема активности в советской психологии и ее ближайшая предыстория. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Счастная Т.Н.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 26л.
1149319
  Наумов Ю.К. Проблема активности субъекта в процессе познания : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Наумов Ю.К.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1969. – 26л.
1149320
  Пилипчук Віталій Васильович Проблема активності і самостійності учнів у дидактиці загальноосвітньої школи України : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пилипчук Віталій Васильович; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – К, 1994. – 139л. – Бібліогр.:л.111-134
1149321
  Пилипчук Віталій Васильович Проблема активності і самостійності учнів у дидактиці загальноосвітньої школи України (1917-1937 рр.) : Автореф... канд. пед.наук: / Пилипчук Віталій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
1149322
  Тимченко Г. Проблема активності суду в цивільному процесі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.92-96. – ISSN 0132-1331
1149323
  Косачова О. Проблема актуалізації книги в контексті теорії журналістики // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 12-16. – ISSN 2076-9326
1149324
  Рогожа М.М. Проблема актуалізації ранньохристиянських цінностей у сучасній культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Присвячено одній з актуальних проблем взаємозв"язку християнства і сучасної культури, а саме питанню використання ранньохристиянських цінностей сьогоденням. Проаналізовано підходи до розв"язання цієї проблеми мислителями ХІХ-ХХ ст.
1149325
  Червінська Т.Г. Проблема актуалізації соціалізаційного потенціалу сучасної сім"ї // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 183-185. – ISBN 978-966-171-387-0
1149326
  Примак О.В. Проблема актуальності сучасного виміру терміну "секуляризація" в сучасному релігієзнавчому дискурсі : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 65
1149327
  Губкин И.М. Проблема Акчагыла в свете новых данных / И.М. Губкин. – Л, 1931. – 38с.
1149328
  Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім Проблема Александретти в турецько-сирійських відносинах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 500-510
1149329
  Толстикова И.В. Проблема альтруизма в истории философской мысли. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Толстикова И.В.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос.у н-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 21л.
1149330
  Стойко К. Проблема альтруїзму в світовій та українській педагогіці: історичний аспект // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 42-49. – ISSN 2309-9127
1149331
  Хабайлюк В.В. Проблема амбівалентності як чинника розвитку особистості в ранньому юнацькому віці в умовах сім"ї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-61. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблему амбівалентності як чинника розвитку особистості в ранній юності в умовах сім"ї. Розглянуто сутність поняття амбівалентності, наведено причини та особливості її прояву в сімейних стосунках.
1149332
  Денисов С. Проблема американської політики щодо Російської Федерації у політичних дискусіях в період виборчої кампанії 2008 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-22. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  В доповіді розглянуто основні точки зору американського політикуму та експертних кіл на відносини з Росією в контексті виборів 2008 р. В докладе приведены основные точки зрения американського политикума и экспертных кругов касательно отношений с ...
1149333
  Шмидт П.Ю. Проблема анабиоза в ХХ веке / П.Ю. Шмидт, 1937. – 19-29с.
1149334
  Арутюнян М.Г. Проблема аналитического и синтетического и логической эмпиризм : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Арутюнян М.Г. ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1975. – 24 с.
1149335
  Алексюк І.А. Проблема аналізу речень із визначеними дескрипціями, що зазначають референційної невдачі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Пропонується порівняльний аналіз позицій Фреге, Рассела і Стросона стосовно розв"язку важливої проблеми філософії мови: встановлення значення істинності речень, що містять "пусті" вирази. У центрі уваги - сформульований Расселом класичний ...
1149336
  Кущ Н. Проблема аналітизму прийменникових конструкцій у сучасному мовознавстві // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 146-152. – ISSN 2411-6548
1149337
  Костюк В.М. Проблема аналітичності у природознавстві та логіці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1149338
  Тетяев М.М. Проблема Ангаро-Енисея и ее геологическое содержание / М.М. Тетяев. – Л.-М., 1935. – 23с.
1149339
  Александров И.Г. Проблема Ангары / Александров И.Г. – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз, 1931. – 115 с.
1149340
  Шулик П.Л. Проблема андрогинности и библейские тексты // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 85-86
1149341
   Проблема ансамбля в советской архитектуре. – Москва, 1952. – 104 с.
1149342
  Беженар Александр Сергеевич Проблема антиалкогольного воспитания учащихся старших классо. (На материалах МССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Беженар Александр Сергеевич; НИИ общ. проблем воспитания АПН СССР. – М., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1149343
  Черкас П.П. Проблема антикризового управління підприємством в сучасних умовах господарювання // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 41-44. – ISSN 2226-8820
1149344
  Козерод О. Проблема антисемітизму в сучасній Європі: цивілізаційні виклики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 120-132. – ISSN 2524-0137
1149345
  Постоловський С.Р. Проблема антитероризму і національна безпека України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 176-183.
1149346
  Кантор В.К. Проблема антихриста как проблема тоталитарного слома европеизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.16-24. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1149347
  Піддубна С. Проблема антів в науковій спадщині М.Ю. Брайчевського // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 31-32
1149348
  Новикова Т.П. Проблема антонимии в современном французском языке / Т.П. Новикова. – Саратов, 1986. – 33с.
1149349
  Бургарт Т.І. Проблема антропної природи права в позитивному екзистенціалізмі Н. Аббаньяно // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 182-188. – ISSN 0201-7245
1149350
  Мулько Ю. Проблема антропогенного перетворення ландшафтів: термінологічний аспект // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 130-134. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
1149351
  Турчин М.Б. Проблема антропоцентризму в екологічній етиці // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 80-82
1149352
  Ісаєва М.І. Проблема аперцепції в інтерпретації О. Потебні // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 31-35


  У статті розглянуто потрактування аперцепції у науковій спадщині О.Потебні, з"ясовано, якого розвитку зазнають ідеї мовознавця у працях його наступників, визначено важливість явища аперцепції для сприйняття тексту. В статье рассматривается трактовка ...
1149353
  Рубцов А. Проблема арабської єдності в сучасній політиці на Близькому Сході // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 101-103. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив геополітичних інтересів США на проблему арабської єдності в країнах Перської затоки. In the article influencing geopolitical concerns of USA on a problem of Arabian unity in countries of the Persian Embayment is reviewed.
1149354
  Попов В.А. Проблема Арала и ландшафты дельты Амударьи / В.А. Попов. – Ташкент, 1990. – 108 с.
1149355
   Проблема Аральского моря. – Москва, 1969. – 176с.
1149356
  Хлистун О.П. Проблема аріїзму в суспільствознавчій літературі // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 210-216
1149357
  Яковенко Юрій Іванович Проблема артефакту в соціології (історико-теоретичний аналіз) : Автореф... доктора соціолог.наук: 22.00.01 / Яковенко Юрій Іванович; НАН України. Ін-тут соціології. – К., 1996. – 58л.
1149358
   Проблема архаимов в связи с переводом средневекового эпоса (По матер. переводов "Витязя в тигровой шкуре", и "Слово о полку Игореве" на англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Жордания С. Д,; Жордания С. Д,; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1970. – 37л.
1149359
  Юхимик Юлия Витальевна Проблема ассоциативности в искусстве : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Юхимик Юлия Витальевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 169л. – Бібліогр.:л.160-169
1149360
  Юхимик Юлия Витальевна Проблема ассоциативности в искусстве : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Юхимик Юлия Витальевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 20л.
1149361
  Дяченко Т. Проблема атрибуції "Слова о полку Ігоревім" в радянській історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 136-139. – ISBN 978-966-171-893-6
1149362
  Максимов С.Е. Проблема аутентичности текстов многоязычных международных договоров в свете прагматических особенностей договорного текста // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 57-60. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
1149363
  Тюптя О.В. Проблема аутоагресивної поведінки особистості у психологічній науці / О.В. Тюптя, Т.А. Ларіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-117. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто різні наукові підходи до проблеми аутоагресивної поведінки особистості. Наведено позиції представників теорії інстинкту, теорії фрустрації-агресії, когнітивної теорії, а також погляди на природу аутоагресії, зокрема, мотиви аутоагресивної ...
1149364
  Рубель В. Проблема багатозначності назви поетичної збірки "Ман"йошю" та її адекватного розуміння й перекладу європейськими мовами // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  В українській літературі назва поетичної збірки "Ман"йошю" переклада ється як "Збірка десяти тисяч листків". Проте, другий ієрогліф цієї назви позначає поняття "листок" лише у разі читання ha а у читанні y? ієрогліф має абсолютно іншу ...
1149365
  Варга Б. Проблема балканских и турецких влияний на генезис венгерских гайдуков в XV - XVII вв. . // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 431-437. – ISSN 2218-0567
1149366
  Науменко Т.В. Проблема батьків і дітей у драмі Олексія Коломійця "Дикий ангел": у кнтексті сьогодення // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 70-78. – ISBN 978-966-171-250-7
1149367
  Блинов А. Проблема бедности в России и Украине / А. Блинов, А. Сидорова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-23. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1810-3944
1149368
   Проблема безалкалоидного люпина = Problem of alkaloidless lupin. – Ленинград : ин-та растениеводства, 1932. – 63 с.
1149369
  Бокал Г.В. Проблема безвідносної повноти внутрішньої необхідності предмету у феноменологічному напрямку філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-55. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1149370
  Шваєвська О. Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. За драмою І. Карпенка-Карого "Сто тисяч" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – C. 11-13. – ISSN 0130-5263
1149371
  Исаева О.Н. Проблема безопасности балканских государств / О.Н. Исаева. – Саратов, 1988. – 106с.
1149372
  Кузнецова А.В. Проблема безопасности в дискурсе о мировом порядке XXI века // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2008. – № 2. – С. 335-339. – ISSN 1607-7334
1149373
  Пивоварова В.С. Проблема безопасности Греции в военно-стратегическом планировании США в начальный период "холодной войны" (1945-1953 гг.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 92-97. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1149374
  Донцов А.И. Проблема безопасности коммуникативных стратегий / А.И. Донцов, Е.Б. Перелыгина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 24-31. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1149375
  Абуражух М. Проблема безопасности района Персидского залива в межарабских отношениях : дис... канд. ист. наук: 07.00.03 / Абуражух Мухаммед ; М-во Украины, Киев. ун-т, Укр. ин-т междунар. отношений. – Киев, 1993. – 173 л. – Библиогр.: л. 153-173
1149376
  Мухамед А. Проблема безопасности района Персидского залива в межарабских отношениях. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Мухамед А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 25л.
1149377
  Федуняк Ю. Проблема безпеки кіберпростору: аналіз досвіду США // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 134-136
1149378
  Коппель Олена Арнольдівна Проблема безпеки Перської затоки в 70-ті - 90-ті роки : Автореф... доктора істор.наук: 07.00.02 / Коппель Олена Арнольдівна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1999. – 37с.
1149379
  Дзьобань О.П Проблема безпеки у творчості Томаса Гоббса та Іммануїла Канта: філософсько-правовий аспект / Дзьобань О.П, Размєтаєва Ю.С // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 185-194. – ISSN 0201-7245
1149380
  Гончаренко Н.Н. Проблема безперервного і перервного в теорії еволюції Ч. Дарвіна // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1149381
  Шатан Е.О. Проблема безработицы на Украине / Е.О. Шатан. – Х., 1929. – 144с.
1149382
  Дехтяренко О. Проблема безробіття в Україні // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 44-54. – ISSN 2409-9260
1149383
  Баник О.Б. Проблема безробіття в Україні та шляхи її вирішення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 293-298. – ISSN 0321-0499
1149384
  Янченко Н.В. Проблема безробіття в Україні та шляхи її вирішення / Н.В. Янченко, Л.В. Юрченко // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 168-172. – ISSN 2075-4892
1149385
  Місячна Н.М. Проблема безробіття як необхідність змін у сфері професійної діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 79-90. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1149386
   Проблема белка. – Москва-Ленинград, 1934. – 178с.
1149387
  Чукичев И.П. Проблема белка в физиологии : Очерки / И.П. Чукичев. – Москва : Сельхозгиз, 1935. – 189с.
1149388
  Адян С.И. Проблема Бернсайда и тождества в группах / С.И. Адян. – Москва : Наука, 1975. – 335 с. – Библиогр.: с. 324-325
1149389
  Хуцишвили Г.Ш. Проблема бесконечности в свете современной науки / Г.Ш. Хуцишвили. – Тбилиси, 1981. – 152с.
1149390
  Метальников С. Проблема бессмертия в современной биологии / С. Метальников. – Петроград : Тип. Кюгельген, Глич и К*, 1917. – 64 с.
1149391
  Бойко А.Н. Проблема бессознательного в философии и конкpетных науках / А.Н. Бойко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1978. – 134с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
1149392
  Бочоришвили А.Т. Проблема бессознательного и психологии / А.Т. Бочоришвили. – Тбилиси, 1961. – 70с.
1149393
  Асылбекова А.А. Проблема билингвальной профессиональной языковой подготовки студентов гуманитарных специальностей в Республике Казахстан / А.А. Асылбекова, С.С. Ахметтаева, Ж.К. Ережепова // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 9 (353). – С. 92-96. – ISSN 0132-1625
1149394
  Ершова Софья Яковлевна Проблема биограяического жанра в детской и юношеской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Ершова Софья Яковлевна; Моск. пед. ин-т. – М., 1977. – 16л.
1149395
  Плюснин Ю.М. Проблема биосоциальной эволюции: Теорет. метод. анализ. / Ю.М. Плюснин. – Новосибирск, 1990. – 237с.
1149396
  Попович О.Б. Проблема бідності у розвинутих країнах // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-64.
1149397
  Качмала В. Проблема біженців на Лівобережній Україні під час Першої світової війни // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 97-107. – ISSN 0869-3595
1149398
  Жванко Л.М. Проблема біженців Першої світової війни в контексті українсько-радянських переговорів (1918 р.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 41-52. – (Історія ; Вип. 27)
1149399
  Жванко Л.М. Проблема біженців Першої світової війни у взаєминах Української Центральної Ради та Тимчасового уряду Росії // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 327-335. – ISSN 2218-0567
1149400
  Чала А.Г. Проблема білінгвізму та двомовної освіти в контексті розвитку сучасного світу з огляду на соціолінгвістичні студії Олександра Потебні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 232-235. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1149401
  Сидельникова Л.В. Проблема бінарної опозиції у сучасній гендерній лінгвістиці / Л.В. Сидельникова, Є.О. Кононенко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 319-324.
1149402
  Хамедова О. Проблема біографічного автора у творчості Б. Антоненка-Давидовича // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 61-70. – ISSN 1728-9572
1149403
  Ядренко М.Й. Проблема Благовеста Сендова про критичні точки многочленів // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 44-45. – ISSN 1029-4171
1149404
  Ступак Ф.Я. Проблема благодійності в спеціальній періодиці // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 148-161
1149405
  Морозова М.В. Проблема близости поэзии и философии в рамках герменевтического подхода Г.-Г. Гадамера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 190-191
1149406
  Товстуха П.В. Проблема блоків і угод у період виборчої кампанії до II Державної думи Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-22. – (Історія ; вип. 55)


  Аналізується тактика провідних політичних партій в період виборчої кампанії до ІІ Державної думи.
1149407
  Малюх Ю.О. Проблема Бога та теодицеї у теолого-філософській творчості Р. Суінберна // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 156-158
1149408
  Ершов М.Н. Проблема богопознания в философии Мальбранша / М.Н. Ершов. – Казань : Центральная тип., 1914. – 228 с.
1149409
  Симчич М. Проблема Божого всезнання у контексті аналітичної метафізики часу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 3 : Аналітична філософія : український досвід. – С. 69-77. – ISSN 0235-7941
1149410
  Орбели Л.А. Проблема боли. / Л.А. Орбели. – М-Л, 1937. – 1-5с.
1149411
  Бошко В.И. Проблема Большого Днепра / В.И. Бошко. – Москва-Ленинград : Гострансиздат, 1934. – 88 с.
1149412
  Шлихтер А.Г. Проблема Большого Днепра в социалистическом строительстве / А.Г. Шлихтер : Партиздат ЦК КП(б)У, 1933. – 52 с.
1149413
  Скляр В. Проблема боротьби з міжнародним тероризмом на національному рівні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 73-76.
1149414
  Давитая Ф.Ф. Проблема борьбы с градобитием, морозами в субтропиках и некоторыми другими стихийными процессами: Новые аспекты / Ф.Ф. Давитая, К.А. Таваркиладзе. – Тбилиси, 1982. – 220с.
1149415
  Литвинова А.Л. Проблема брака и семьи в немецкой классической философии. : Автореф... Канд.лфилос.наук: / Литвинова А.Л.; Ин-т.философии Ан СССР. – М, 1972. – 15л.
1149416
  Басюк О. Проблема брендингу туристичних територій // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 2 (222). – C. 6-14. – ISSN 2409-9260
1149417
  Шен М. Проблема брожения. Факты и гипотезы / М. Шен. – Ленинград, 1928. – 149с.
1149418
  Дніпровська Є.В. Проблема будування естетичної теорії в контексті американської філософії мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1149419
  Пресняков А.З. Проблема будущего Австро-Венгрии в оценках французской интеллектуальной и политической элиты (январь - март 1918 г.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 51-63. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1149420
  Андросюк В.Г. Проблема булінгу в сучасному юридико-психологічному просторі України / В.Г. Андросюк, Ю.А. Суденко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 216-220. – ISSN 2219-5521
1149421
  Березок О.М. Проблема буття Бога у творчості Фоми Аквінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1149422
  Гужва О.П. Проблема буття в філософсько-поетичному дискурсі Сковороди // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 32-39. – ISSN 2072-1692
1149423
  Элез Й. Проблема бытия и мышления в философии Людвига Фейербаха / Й. Элез. – М., 1971. – 239с.
1149424
  Дяковський Д.А. Проблема бюджетного відшкодування ПДВ // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С58-64


  ПДВ
1149425
  Соколов В. Проблема бюрократії в неоконсервативній концепції / В. Соколов, М. Саприкіна // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 175-181.
1149426
  Батрименко О.В. Проблема бюрократії в сучасній американській суспільно-політичній думці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 49-61
1149427
  Лукашенко С.В. Проблема валютних дисбалансів в світовій економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 51-52
1149428
  Нгуен Мань Туи Проблема валютных курсов промышленно-развитых капиталистических стран на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Нгуен Мань Туи; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1972. – 22л.
1149429
  Грабовська І. Проблема введення "Інакшого" в культуру: спроба філософського аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-67. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Аналізується існування проблеми "Інакшого" в українській культурній традиції. Методологічними засновками дослідження є широке коло філософських праць західноєвропейських мислителів, де проблему "Інакшого" добре розроблено.
1149430
  Прокопів Б. Проблема вдосконалення антикорупційного законодавства України в контексті впровадження міжнародного досвіду / Б. Прокопів, В. Бейгер // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 180-185. – ISSN 2524-0129
1149431
  Панкевич Олег Проблема вдосконалення виборчої системи України в контексті досвіду країн - членів Європейського Союзу / Панкевич Олег, Кілик Марія // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 5-12
1149432
  Лаврик М. Проблема вдосконалення викладацької діяльності у вищій школі у вітчизняній науковій думці // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2019. – № 10 (94). – С. 74-85. – ISSN 2312-5993
1149433
  Клименко В. Проблема вдосконалення законодавства про примусове лікування обмежено осудних осіб / В. Клименко, Т. Приходько // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 142-145
1149434
  Коваль В. Проблема вдосконалення парламентаризму в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.114-120. – ISSN 0132-1331
1149435
  Бабак В. Проблема вдосконалення переліку напрямів підготовки і спеціальностей та світова практика формування програм вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.74-79. – ISSN 1682-2366
1149436
  Герасимчук В.І. Проблема вдосконалення структури і якості робочої сили та шляхи її розв"язання / В.І. Герасимчук; Укр. ин-т соціальн. дослідж. – К., 2001. – 38с. – ISBN 966-02-2038-3
1149437
  Чаклин А.В. Проблема века / А.В. Чаклин. – 2-е, испр., дораб. и доп. – Москва, 1990. – 238с.
1149438
  Королюк В.С. Проблема великих відхилень для процесів випадкової еволюції / В.С. Королюк, І.В. Самойленко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 87-94. – ISSN 0868-6904
1149439
  Радчук Виталий Дмитриевич Проблема верности художественного перевода : 10.02.04 : Дис. ... канд. филол. наук / Радчук Виталий Дмитриевич ; КГУ. – Киев, 1979. – 196 л.
1149440
  Радчук В.Д. Проблема верхности художественного перевода : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04.,10.01.05 / Радчук В.Д. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1149441
  Фролова Е.А. Проблема веры и знания в арабской философии. / Е.А. Фролова. – М., 1983. – 168с.
1149442
  Бережная Н.И. Проблема веры и знания в творчестве Дж. Г. Байрона // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 23-27. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
1149443
  Коломієць В. Проблема взаємин героя і народу в "Драмованій трилогії" П. Куліша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-21. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядаються історична трилогія видатного українського письменника П.О.Куліша під кутом зору провідної проблеми - "герой і народ", наголошується на пізнавальній ролі та вихованні в українців почуття національної гордості.
1149444
  Мазяр А.К. Проблема взаємного впливу релігії та політики у Стародавньому Світі // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 155-158. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1149445
  Гула О. Проблема взаємовідносин бійців Червоної Армії та населення етнічних німецьких територій у 1944 - 1945 роках // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 160-166
1149446
  Коломієць В. Проблема взаємовідносин героя і народу в героїко-романтичній драматургії Миколи Костомарова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С.190-202. – Бібліогр.: С. 201-202
1149447
  Войтович Н.П. Проблема взаємовідносин індивіда та держави у науковій спадщині Б. Кістяківського // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 45-48


  У статті досліджено частину наукової спадщини Б. Кістяківського, присвячену взаємовідносинам індивіда та держави. Висвітлено бачення українським правознавцем значення особистості та її правової свідомості для розбудови правової держави. Проаналізовано ...
1149448
  Печеранський І. Проблема взаємовідносин науки та релігії в християнській апологетиці С.С. Глаголєва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 157-162. – ISSN 1728-9343
1149449
  Дадівєріна Н.І. Проблема взаємовідносин релігії та економіки в російській філософії кінця XIX - початку ХХ ст. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 52-64


  Аналізуються основні підходи щодо співвідношення релігії та економіки, господарчого буття в межах російської традиції філософування, представленої в творчих здобутках С. Булгакова, М. Бердяєва, Л. Карсавіна, В. Соловйова та ін. Ключові слова: релігія, ...
1149450
  Шинаровська О. Проблема взаємовідносин Україна - НАТО на сторінках польських ЗМІ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.284-288. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1149451
  Згурська В.Л. Проблема взаємовідносин федеративної (союзної) держави і держав-членів (за В.Старосольським) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 540-546. – ISSN 1563-3349
1149452
  Рихліцька О.Д. Проблема взаємовідношення "людина-світ" у творчості Т. Шевченка: етичний аспект // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 258-260
1149453
  Бечко Я. Проблема взаємовідношення між цілісним значенням фразем і значеннями їх компонентів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 118-121. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1149454
  Суровий М.В. Проблема взаємовідношення організму й середовища в аспекті сучасних системних уявлень / М.В. Суровий, Ю.А. Осташев // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1149455
  Ховрич Н.М. Проблема взаємовідношення освіти і влади у філософії освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 143-147. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1149456
  Солдатов В.І. Проблема взаємовідношення світогляду і методу в діалектичному матеріалізмі / В.І. Солдатов. – Київ, 1966. – 144с.
1149457
  Наконечна А.М. Проблема взаємовпливів людських потреб, прав людини та позитивного права у наукових дослідженнях другої половини XX-XXI століття // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 22-28. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1149458
  Давидюк В. Проблема взаємодії герметичних фольклорних систем у дослідженні Лідії Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 15-23
1149459
  Поліщук Р.М. Проблема взаємодії глобального і локального в контексті культурної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Зростаюча роль глобалізації у сучасному світі зумовила необхідність дослідження її видів у різноманітті їх проявів. Вирішення соціокультурних проблем сучасного буття неможливе без урахування впливу на них процесу глокалізації як результату взаємодії ...
1149460
  Поліщук М. Проблема взаємодії держави та громадян // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 47-49
1149461
  Мельник В.В. Проблема взаємодії людини і суспільства в глобалізованому соціумі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 197-203. – ISSN 2076-1554
1149462
  Седих К.В. Проблема взаємодії між різними системами інтрапсихічного простору людини в контексті психотерапії // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 97-120. – ISSN 2226-4078
1149463
  Бражук Ю.Б. Проблема взаємодії національного та інтернаціонального компонентів в анатомічній термінології (на прикладі українського стандарту анатомічної номенклатури) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 422-428


  У статті розглядаються ключові підходи до вирішення проблеми створення національного стандарту міжнародної анатомічної номенклатури, виникнення термінів-аналогів на власномовній основі й запозичення термінів іншомовного походження. Аналіз доводить, що ...
1149464
  Антонов В.О. Проблема взаємодії органів виконавчої влади у сфері національної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 186-190. – ISSN 1563-3349
1149465
  Коваленко Т. Проблема взаємодії формалізму і соціологізму у літературознавчому доробку Бориса Якубського // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 20-23. – ISSN 2307-2261
1149466
  Коппель О.А. Проблема взаємодії цивілізацій і характер її впливу на міжнародні відносини / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 168-172. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Досліджено важливу міжнародну проблему - взаємодія цивілізацій та її вплив на загальний стан міжнародних відносин. Розвинено нову концепцію взаємодії цивілізацій у контексті розвитку світових та українських політичних процесів. The article is ...
1149467
  Башкірьова О.В. Проблема взаємодія митця і суспільства в драмі В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Ведмідь" // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 125-130. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  Проведено аналіз драми В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Ведмідь". Основна увага приділена проблемі взаємодії митця і суспільства, а також засобам, за допомогою яких розгортається конфлікт.
1149468
  Полешко А. Проблема взаємозалежності демократії та права (з міжнародного семінару) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 162-163. – ISSN 0132-1331
1149469
  Горбань В.І. Проблема взаємозв"язків верховенства права з демократією і правами людини // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 118-138. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1149470
  Стратонова Н. Проблема взаємозв"язку дохристиянських вірувань у писемній культурі Київської Русі в контексті їх висвітлення в сучасній науковій літературі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 350-364. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглядається взаємозв’язок дохристиянських та християнських вірувань в літературі Київської Русі в контексті їх вивчення сучасними науковцями, окреслюються головні етапи розвитку сучасної дослідницької думки з обраної теми, шляхом аналізу тих праць, ...
1149471
  Астахова Т.Г. Проблема взаємозв"язку духовно-тілесного у вченні Оригена про людину // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 48-51. – ISSN 2077-1800
1149472
  Лутфуллін М. Проблема взаємозв"язку індукції та дедукції в історії математики і математичної освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 72. – С. 103-108. – ISSN 2524-2474
1149473
  Чекаль Л.А. Проблема взаємозв"язку морального та соціального оновлення: духовний вимір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 44-53


  Звернення до досвіду українських історичних колізій доводить, що нагальність духовного зростання особистості як частки суспільного організму є запорукою досягнення як повноти її власного буття, так і формування духовного благополуччя буття соціального. ...
1149474
  Воскобойник Г.М. Проблема взаємозв"язку номенклатури з різними типами лексики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 114-119


  У статті продемонстровано проблемність співвіднесення номенклатури з різними шарами лексики у сучасному лінгво-теоретичному дискурсі; з"ясовано взаємозв"язок номенклатури із спеціальною та загальновживаною лексикою; встановлено належність номенклатури ...
1149475
  Воскобойник Г.М. Проблема взаємозв"язку номенклатури з різними типами лексики
1149476
  Погорецький М. Проблема взаємозв"язку оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 174-184. – ISSN 1993-0909
1149477
  Шарко О.В. Проблема взаємозв"язку політичної філософії та теорії міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 164-181. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1149478
  Отрешко Н. Проблема взаємозв"язку понять суб"єкта і влади в сучасних соціальних теоріях // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 102-111. – ISSN 1563-3713
1149479
  Самойленко Л.О. Проблема взаємозв"язку психології та логіки в концепції В. Карпова // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 132-138


  Аналізується авторський підхід В. Карпова, представника духовно-академічної філософії XIX ст., до логічного знання. Для окреслення взаємозв"язку логіки та психології у його концепції у статті розглянуто витлумачення таких філософських термінів, як ...
1149480
  Богданович В.І. Проблема взаємозв"язку філософських і математичних понять // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
1149481
  Супрун А.Г. Проблема взаєморозуміння та комунікабельності сучасної людини в умовах глобальної кризи освіти та виховання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 52-54
1149482
  Ионов С.П. Проблема взаимного влияния атомов в молекуле и механизмы перераспределения электронной и атомной плотности. : Автореф... доктор хим.наук: 01.04.17 / Ионов С.П.; АН СССР. Ин-тут хим. физики. – Черноголовка, 1975. – 40л.
1149483
  Романова Т.А. Проблема взаимности в отношениях России и Европейского Союза // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 134-141. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055
1149484
  Жбанкова И.И. Проблема взаимодействия / И.И. Жбанкова. – Минск, 1971. – 143с.
1149485
   Проблема взаимодействия в русской и зарубежной литературе XIX-ХХ вв. : межвузовский сборник. – Горький : ГГУ, 1986. – 108 с.
1149486
   Проблема взаимодействия общества и природы: философские аспекты. – Рига, 1986. – 122с.
1149487
  Иваник А.И. Проблема взаимодействия романной и новеллистической форм в литературе критического реализма США в конце XIX - первой половине ХХ в. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Иваник А.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1149488
  Иваник А.И. Проблема взаимодействия романной и новеллистической формы в литературе критического реализма США в конце ХІХ - первой половине ХХ в. : Дис... канд. филолог.наук: / Иваник А.И.; МВ и ССО СССР. Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1977. – 238л. – Бібліогр.:л.193-238
1149489
  Липатов С.А. Проблема взаимодействия человека и организации: концепции и направления исследований // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 85-96. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1149490
  Николова М.П. Проблема взаимодействия человека и социальной системы в структуалисткой философии (на матер. франц. структурализ.) : Автореф... канд. филос.наук: / Николова М. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. макс. лен. филос. – М., 1972. – 25л.
1149491
  Шмелева И.А. Проблема взаимодействия человека с окружающей средой: области и аспекты психологического исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.105-120. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1149492
  Булай А.И. Проблема взаимоотношений Ницше и Вагнера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 110-111
1149493
  Луценко И.А. Проблема взаимоотношений украинской и грузинской литератур в процессе их развития (XVII - начала ХХ вв.) : Автореф... доктор филолог.наук: 642 / Луценко И.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1968. – 67л. – Бібліогр.:с.66-67
1149494
  Панищев А.Л. Проблема взаимоотношений церкви и государства в современной России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 58-64. – ISSN 2073-9702


  Данная статья касается темы связи духовных ценностей с жизнью государства на фоне современных проблем межрелигиозной коммуникации в мультикультурном государстве. В статье делается вывод, согласно которому в основе гос. единства лежат, прежде всего, ...
1149495
  Нейфах А.А. Проблема взаимоотношений ядра и цитоплазмы в развитии / А.А. Нейфах. – Москва, 1962. – 52с.
1149496
  Петрук Б.Г. Проблема взаимоотношения личности и общества в современной американской социальной психологии : Автореф... канд. философ.наук: / Петрук Б.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – Москва, 1966. – 15л.
1149497
  Шевкун Т.В. Проблема взаимоотношения философии и математики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1149498
  Герасимчук А.А. Проблема взаимоотношения человека и природы в работе Ф. Энгельса "Анти-Дюринг" / А.А. Герасимчук, Э.А. Гурин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
1149499
  Огнев В. Проблема взаимоперевода (Заметки о польско-русских поэтических связях) // Мастерство перевода. – Москва, 1965. – за 1964 г. – С. 51-73
1149500
  Еременко А.М. Проблема взаимопонимания в науке // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
1149501
  Богомолова Т.В. Проблема взаимосвязи категорий материалистической диалектики : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Богомолова Т. В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1976. – 15л.
1149502
  Чудинов В.А. Проблема взаимосвязи математических теорий. (Философ. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Чудинов В.А.; АН КазССР. Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1968. – 28л.
1149503
  Пачковский В.С. Проблема взаимосвязи между выражением способов протекания действия и управлением глаголов в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пачковский В.С. ; М-во высш. образования СССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Львов, 1955. – 14 с.
1149504
  Андрущенко Виктор Петрович Проблема взаимосвязи научной идеологии и духовной культуры (методол.-соц. анализ) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.01 / Андрущенко Виктор Петрович ; КГУ. – Киев, 1988. – 36 с.
1149505
  Андрущенко В.П. Проблема взаимосвязи научной идеологии и духовной культуры. (Методолого-социологический анализ) : Дис... д-ра. филос. наук: 09.00.01 / Андрущенко Виктор Петрович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1988. – 390 л. – Библиогр.: л. 351-390
1149506
  Егоров А.Н. Проблема взаимосвязи нового либерализма и социализма в современной отечественной историографии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 124-136. – ISSN 0869-5687
1149507
  Гриб В.В. Проблема взаимосвязи образа и знака / В.В. Гриб. – Минск, 1978. – 166с.
1149508
   Проблема взаимосвязи организации и эволюции в бологии. – Москва, 1978. – 295 с.
1149509
  Сахариев Б. Проблема взаимосвязи пространства и времени в специальной теории относительности. / Б. Сахариев. – Алма-Ата, 1968. – 108с.
1149510
  Располыхина Наталия Владимировна Проблема взаимосвязи разнооформленных языковых знаков косвенной номинации. (на материале немецкой зоосемии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Располыхина Наталия Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 27л.
1149511
  Попова С.С. Проблема взаимосвязи свойств микроскопических составляющих и биологической клетки // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (41). – С.79-98. – ISSN 1560-7488
1149512
  Шаисламов Шавкат Азимович Проблема взаимосвязи философских категорий и общественных понятий : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шаисламов Шавкат Азимович; Ташкентск. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1980. – 21л.
1149513
  Іванов В.Ф. Проблема вибірки у контент-аналізі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 13-14


  Йдеться про типи вибірки для контент-аналізу. Зокрема, розтлумачується суть репрезентативної та типологічної вибірок. Наводяться переваги та недоліки квотної й випадкової вибірок та вибірки за допомогою експериментального опитування. The article ...
1149514
  Пиріг Р.Я. Проблема виборів до сейму у внутрішній політиці гетьманату П. Скоропадського (квітень - грудень 1918 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 28-35. – ISSN 0130-5247
1149515
  Гітун Н.І. Проблема вибору альтернативних освітніх моделей у філософії освіти // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 74-79. – ISSN 1729-360Х
1149516
  Школа В. Проблема вибору в "Патетичній сонаті" Миколи Куліша
1149517
  Кузьма О. Проблема вибору в екзистенційній структурі драми "Адвокат Мартіан" Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 121-132. – ISBN 978-966-600-358-7
1149518
  Попова О.Б. Проблема вибору в системі освіти другої половини Х!Х стюу м.Києві // Українознавство : Науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал. – Київ, 2002. – № 1/2. – С.93-96.
1149519
  Шпиталь А.Г. Проблема вибору в сучасній прозі / А.Г. Шпиталь. – К., 1989. – 98с.
1149520
  Атаманчук В.П. Проблема вибору в трагедії Єлисея Карпенка "Момот Нір" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 103-107. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1149521
  Валуєв Б. Проблема вибору власником приорітетних інвесторів у стратегії зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства / Б. Валуєв, Ю. Валуєв // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 21-25. – ISSN 1810-3944
1149522
  Романова І.В. Проблема вибору власної версії буття в романі І. Багряного "Людина біжить над прірвою" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 214-217. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1149523
  Козієвська О. Проблема вибору галузей навчання іноземними студентами: міжнародний розподіл // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 2 (104). – С. 60-72. – ISSN 1682-2366


  Досліджується сучасний стан і перспективи світового розподілу міжнародних та іноземних студентів, які реалізують академічну мобільність, за освітніми напрямами.
1149524
  Чопей В.С. Проблема вибору духовних пріоритетів: ідеологічний аспект // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 147-150. – ISSN 2076-1554
1149525
  Дебич М.А. Проблема вибору нових підходів до вдосконалення виховного процесу у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 189-194
1149526
  Герасимчук В.І. Проблема вибору оптимального рішення з можливих варіантів розвитку регіонального ринку праці / В.І. Герасимчук, І.Л. Петрова, Ю.П. Туранський; Рада по вивч.продуктивних сил України НАН України. – Київ, 2001. – 147с. – ISBN 966-02-2226-2
1149527
  Осадько О.Ю. Проблема вибору особистістю способів політико-правового самовизначення в ситуації соціальних потрясінь // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40 (43). – С. 13-23. – ISSN 2309-8287
1149528
  Слапчук В.Д. Проблема вибору письменницької ідеології (на матеріалі листування Вал. Шевчука та В. Дрозда) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 192-199. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1149529
  Адамик Б. Проблема вибору проміжної цілі монетарної політики Національного банку України // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 95-99. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
1149530
  Теремцова Н. Проблема вибору у романі Олеся Гончара "Собор" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 176-178
1149531
  Петрова Г. Проблема вибору форми вільних економічних зон як елемента стратегії екномічного розвитку України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 197-201. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1149532
  Молодиченко В.В. Проблема вибору цінностей в контексті самореалізації особистості // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 246-254
1149533
  Курченко О.В. Проблема вивчення впливу мас-медіа на поведінку соціальних акторів // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 197-201. – ISSN 1993-5560
1149534
  Газін В. Проблема вивчення всесвітньої історії в Україні // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 88- 91


  Стаття присвячена аналізу актуальної проблеми вивчення різноманітних аспектів всесвітньої історії в України.
1149535
  Газін В. Проблема вивчення всесвітньої історії в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 217-219
1149536
  Дубровинський Г.Р. Проблема вивчення конфліктів на сучасному етапі розвитку ЗСУ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 204-205
1149537
  Мельніченко С.А. Проблема вивчення мотивації у сучасній психологічній терії // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 174-184. – ISSN 2078-1687
1149538
  Попова Н.М. Проблема вивчення на різних етапах еволюційного розвитку національно-маркованих концептів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 395-401


  Статтю присвячено визначенню національно-маркованих концептів та доведенню необхідності їх вивчення через синтез діахронного та синхронного аналізу. Визначається правомірність використання термінів “концептуальний архетип” та “національно-марковані ...
1149539
  Солодовнікова К.К. Проблема вивчення насильства // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 75-78
1149540
  Литвинчук М.Ю. Проблема вивчення психологічної готовності до прийняття рішення військовослужбовцями // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 80-86
1149541
  Марчун О. Проблема вивчення та пропаганди української народної пісні у 2-й половині ХІХ ст.: музикознавча діяльність Миколи Лисенка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 67-72
1149542
  Піскун О. Проблема вивчення творчої особистости: психіатрична та психоаналітична концепції // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 25-33. – (Філологічні науки)
1149543
  Піскун О. Проблема вивчення творчої особистості: історичний аспект // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 5-13. – (Філологічні науки)
1149544
  Стуженко О. Проблема вивчення функціональних можливостей дієслівних граматичних категорій японської мови (на прикладі категорії часу) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 387-393. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
1149545
  Демчук Т.В. Проблема вивчення явища синонімії у лінгвістичній традиції Китаю // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-111. – ISSN 1608-0599
1149546
   Проблема вида в ботанике. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР
1. – 1958. – 319с.
1149547
  Гептнер В.Г. Проблема вида в современной зоологии / В.Г. Гептнер. – М, 1947. – 22с.
1149548
  Купревич В.Ф. Проблема вида у гетеротрофных и автотрофных растений / В.Ф. Купревич. – М-Л, 1949. – 48с.
1149549
  Галунько В.М. Проблема видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 98-103.
1149550
  Іванов В.Ф. Проблема виділення одиниць дослідження при контент-аналізі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 130-134


  У статті аналізуються різноманітні підходи до вибору одиниць дослідження при формалізованому аналізі змісту масової комунікації.
1149551
  Орлов О.О. Проблема видобування вуглеводневих енергоносіїв із бітумних сланців і вугілля в Україні / О.О. Орлов, М.І. Євдощук, Т.М. Галко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 48-55 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0367-4290
1149552
  Пилипенко Л.А. Проблема видовости и перфект в древневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Пилипенко Л.А.; ЛГУ. – Л., 1960. – 18л.
1149553
  Іщенко Ю.А. Проблема визнання гуманітарної експертизи та гуманітарна складова конфліктів // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.148-157
1149554
  Бадьора Н. Проблема визнання природних прав тварин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 126-128. – ISBN 978-617-7069-28-6
1149555
  Колотило О. Проблема визначення адекватних рейтингів зі страхування вантажів щодо інтересів страхувальників // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 48-50 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-7923
1149556
  Юринець Ю.Л. Проблема визначення адміністративної юрисдикції в Україні: до історії питання // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 429-433. – ISBN 978-617-7293-17-9
1149557
  Юрків Л.Я. Проблема визначення ареалу поширення широколистяних лісів з грабом звичайним (CARPINUS BETULUS L.) // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – с. 28-30
1149558
  Бурковський П. Проблема визначення влади у ХХ ст. Реконструкція відносин панування у критичних концепціях А. Грамші і Франкфуртської школи // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С.70-84. – ISSN 1609-5499
1149559
  Цокур Є.Г. Проблема визначення джерел владної легітимності в теоріях М. Вебера та Д. Істона // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С.30-32. – ISSN 0868-8117
1149560
  Драбовська В. Проблема визначення діалекту в американській та вітчизняній регіональній діалектології // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 107-117. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
1149561
  Мілаш В.С. Проблема визначення договорів про надання послуг, що опосередковують підприємницький оборот // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 58-65. – ISSN 0201-7245
1149562
  Цибка А. Проблема визначення енергетичних інтересів у конституційному праві України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 94-95
1149563
  Козар К.В. Проблема визначення жіночого аутодафе в контексті релігієзнавчих досліджень // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 34-36
1149564
  Мінакова Т.П. Проблема визначення замовника освітніх послуг вищого навчального закладу // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 378-381. – (Серія "Наука і практика управління" ; вип. 32). – ISBN 966-7610-02-0


  У статті проаналізовано поняття "замовник освітніх послуг вищого навчального закладу", яке необхідно визначити для розробки системи менеджменту якості.
1149565
  Гнатів О.М. Проблема визначення змісту корпоративних прав, посвідчених пайовими цінними паперами // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 104-108. – (Право. Економіка. Управління)
1149566
  Дорога А.Є. Проблема визначення змісту поняття "етнос" у вітчизняному суспільствознавстві // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 24-18
1149567
  Ферліковська О. Проблема визначення істотних умов договору емфітевзису // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 389-390. – ISBN 978-617-7069-15-6
1149568
  Ярмолінська М.В. Проблема визначення й історія вивчення української евфонії // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 96-109. – ISSN 2311-2697


  У статті досліджується поняття милозвучності, дефініції милозвучності / евфонії в лінгвоукраїністиці. Особливу увагу приділено доцільності диференціації понять і термінів милозвучність мови і милозвучність мовлення. Така диференціація може мати значне ...
1149569
  Струтинська І.В. Проблема визначення класу логістичного центру на вітчизняному ринку логістичної нерухомості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 211-219. – ISSN 1993-6788
1149570
  Мілаш В. Проблема визначення кола учасників підприємницьких комерційних договірних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 7-14
1149571
  Дзюба В.Т. Проблема визначення корупції в контексті інституту співучасті у злочинах проти виборчих прав // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 76-81. – ISBN 978-617-7069-57-6
1149572
  Єфремов С. Проблема визначення меж відповідальності членів організованих // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 284-290. – ISBN 978-966-306-020-4
1149573
  Єфремов С. Проблема визначення меж відповідальності членів організованих злочинних угруповань у вітчизняній науці кримінального права // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 98-100
1149574
  Горгота О.Б. Проблема визначення методології історії філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 149-150. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1149575
  Онищенко А. Проблема визначення мистецтва в статтях Артура Данто // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 31-32. – ISBN 978-966-285-491-6
1149576
  Даньшин М.В. Проблема визначення місця криміналістики в системі підготовки юриста в закладах вищої освіти України // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 43-48. – ISBN 978-617-7627-06-6
1149577
  Бондарчук В.В. Проблема визначення нормативних ознак суб"єкта фіктивного підприємництва (ст. 205 КК України) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – С. 128-132. – (Правознавство ; Вип. 636). – ISSN 2221-173X


  Стаття присвячена аналізу суб"єкта злочину, передбаченого ст. 205 КК України, його суттєвих юридичних ознак.
1149578
  Пашковська Г. Проблема визначення норми в мовознавстві // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 111 : Випуск пам"яті почесного професора Киівського національного університету імені тараса Шевченка Станіслава Володимировича Семчинського. – С. 14-23
1149579
  Ходико Ю. Проблема визначення об"єкта зобов"язального правовідношення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 113-121.
1149580
  Козлюк Л.Г. Проблема визначення об"єкта статевих злочинів, які вчиняються щодо неповнолітніх // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 178-184.
1149581
  Нерсесян А.С. Проблема визначення об"єкта у злочинах проти прав інтелектуальної власності // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 7. – С. 33-44.
1149582
  Нерсесян А.С. Проблема визначення об"єкта у злочинахпроти прав інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 151-156.
1149583
  Пасічна Ірина Проблема визначення об"єкта у структурі податкових зобов"язальних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 58-62.
1149584
  Прасол Є. Проблема визначення образу Японії у творчості Масахіко Шімада // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 237-244
1149585
  Воробйова О. Проблема визначення оптимальної форми державного правління в Україні після скасування конституційної реформи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 4 (289). – С. 19-20
1149586
  Рассомахіна О. Проблема визначення підстави набуття прав на торговельні марки, які визнані добре відомими // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 107-112.
1149587
  Вавженчук С. Проблема визначення позовної давності в цивільному праві України / С. Вавженчук, І. Сирота // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 3-6
1149588
  Воропнянський О.В. Проблема визначення політичного змісту категорії "національні інтереси" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 241-246
1149589
  Троніна О. Проблема визначення політичної орієнтації гетьмана П. Сагайдачного в історіографії // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 151-153
1149590
  Петренко І І. Проблема визначення поняття "аналіз державної політики" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено проблему визначення поняття "аналіз державної політики". Проаналізовано підходи до розуміння аналізу державної політики, визначено його основні складові. Виокремлено та охарактеризовано функції аналізу державної політики. ...
1149591
  Бодаєвський В. Проблема визначення поняття "викрадення" у вітчизняному кримінальному законодавстві та деякі шляхи її розв"язання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 75-78
1149592
  Крахмальова К.О. Проблема визначення поняття "внутрішньо переміщені особи" в юридичній науці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 137-145. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1149593
  Єкімова М.О. Проблема визначення поняття "ейджизм" у сучасній соціології // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 217-224. – ISSN 1999-5717
1149594
  Яковець І.С. Проблема визначення поняття "ефективність державної кримінально-виконавчої служби України" // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 146-152.
1149595
  Герасименко В.П. Проблема визначення поняття "покарання" в кримінальному законодавстві зарубіжних країн // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 119-123. – ISSN 0201-7245
1149596
  Корнєва Т. Проблема визначення поняття "посадова особа", "службова особа", працівник митного органу" в митному законодавстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.42-44
1149597
  Мороз Н. Проблема визначення поняття "права людини на освіту" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 160-162
1149598
  Бабіч І. Проблема визначення поняття "предмет договору" у цивільному праві та цивільному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 29-33
1149599
  Горбач І.В. Проблема визначення поняття "професійне самовизначення" в психології / І.В. Горбач, Є.А. Тимощук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 25-28. – (Серія "Психологія" ; вип. 13). – ISSN 2415-7384
1149600
  Гоца Н.М. Проблема визначення поняття "стиль" жанру роману та методи його аналізу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 3/4. – С. 32-41


  Стаття присвячена визначенню та характеристиці основних аспектів жанру роману. Зосереджено увагу на проблемі визначення його стилю та труднощах, які можуть виникнути під час стилістично-лінгвістичного аналізу роману. Встановлено, що провний аналіз ...
1149601
  Важинський В. Проблема визначення поняття "фіктивна фірма" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 72-76.
1149602
  Задувайло О.К. Проблема визначення поняття "чутлива інформація" в контексті забезпечення інформаційної безпеки держави // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 280-284. – ISSN 2076-1554
1149603
  Соболєва К.Ю. Проблема визначення поняття державного управління в науковій літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 35-37. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання визначення поняття "державного управління" різними авторами. Автором окреслено проблему ототожнювання поняття "державного управління" з поняттям "публічного управління". У статті роз"яснено співвідношення вищезазначених ...
1149604
  Федько К.О. Проблема визначення поняття культурних цінностей в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 109-114
1149605
  Кучик Г. Проблема визначення поняття політичного дискурсу у мовознавстві // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 148-150. – ISBN 978-966-553-924-7
1149606
  Марков К.А. Проблема визначення поняття соціальної держави в науці // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 71-81. – ISSN 2408-9257
1149607
  Вельган М. Проблема визначення поняття суверенітету Європейського союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 58-60. – ISBN 978-617-7069-14-9
1149608
  Мурзін В.Ю. Проблема визначення поховань скіфських номархів // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 19-29. – ISSN 0235-3490
1149609
  Кондратова А.М. Проблема визначення правового режиму об"єктів спадщини // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 129-131. – ISBN 978-617-7363-09-4
1149610
  Коваленко Т.О. Проблема визначення правової долі земельних ділянок, власники яких померли // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 55-66. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1149611
  Ясечко С. Проблема визначення предмета правочину // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 99-106. – ISSN 1026-9932
1149612
  Дзівідзінський В.Є. Проблема визначення предмета філософії права в умовах міждисциплінарного характеру науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  В статті описані причини, які вплинули на сучасний стан розвитку науки філософії права, та складність її становлення на межі двох дисциплін. In article are described the reasons which have affected a modern condition of development of a science of ...
1149613
  Захарченко Я. Проблема визначення предмету доказування у кримінально-процесуальному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 180-181
1149614
  Крючков І.М. Проблема визначення причин та умов злочинності у кримінології // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 153-157. – ISSN 0201-7245
1149615
  Кваша О.О. Проблема визначення родового об"єкта злочинів проти правосуддя // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 213-215. – ISBN 966-660-151-6
1149616
  Шульга Марина Андріївна Проблема визначення свіглядно-методологічних основ політичного знання (соціально-філософ. аспект) : Дис... канд. філос.наук: 09.00.03 / Шульга Марина Андріївна; Мін-во Освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 156л. – Бібліогр.:л.151-156
1149617
  Шульга М.А. Проблема визначення світоглядно-методологічних основ політичного знання (соц.-філос. аспект) : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Шульга М.А. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
1149618
  Вакулик І.І. Проблема визначення синонімів у сучасній лінгвістиці // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 27-32. – (Серія "Філологічні науки")
1149619
  Ісаков М. Проблема визначення статусу адвоката як найманого працівника: потреба законодавчого розв"язання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 246-253. – ISSN 1993-0909
1149620
  Беседіна Т.І. Проблема визначення сторін у договорі (контракті) поставки в зовнішньоекономічній діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 383-388. – ISSN 1563-3349
1149621
  Монаєнко А. Проблема визначення строку повноважень окремих членів ВККСУ // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30-31 серпня (№ 30/31)
1149622
  Пасічник Т.Д. Проблема визначення структури методичної компетентності викладача усного перекладу // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (101). – С. 26-31. – ISSN 1817-8510
1149623
  Мазур В. Проблема визначення структури механізму цивільно-правового регулювання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 75-80. – ISSN 2220-1394
1149624
  Короєд С.О. Проблема визначення суду належної юрисдикції для оскарження рішеннь, дій чи бездіяльності приватного виконавця // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 88-90. – ISBN 978-966-8830-75-4
1149625
  Овсієнко Л. Проблема визначення сутності медіатексту в науковому полі лінгвістики й лінгводидактики // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (154), лютий. – С. 9-13
1149626
  Ткачів В. Проблема визначення та делімітації космічного простору // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 150-152
1149627
  Ніколаєнко О.А. Проблема визначення терміна "дискурс" у співвідношенні з іншими суміжними поняттями // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 336-339. – Бібліогр.: Літ.: с. 339
1149628
  Набока О.І. Проблема визначення турецької ідентичності // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 58-60
1149629
  Уська У. Проблема визначення українсько-російського кордону: етапи переговорного процесу та його перспективи // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 153-158
1149630
  Волинець В. Проблема визначення функцій держави в консервативно-правовій теорії (П. Казанський, Л. Тихомиров) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 4 (112). – С. 4-10


  У статті надано комплексне дослідження основних положень вчення про функції держави представників вітчизняної і російської консервативно-правової думки кінця XIX- початку XX ст. Автор аналізує вчення про функції держави Т.І. Казанського та Л. ...
1149631
  Комарова З.І. Проблема визначення функцій дієприслівника в синтаксичній структурі речення (теоретичний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 198-202. – ISBN 966-8188-07-1
1149632
  Вінник О. Проблема визначення частки держави в статутному капіталі акціонерного товариства // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 14-19
1149633
  Овдін О.В. Проблема визначення чисельності населення України у контексті моніторингу демографічних процесів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 123-129. – ISSN 2306-6814
1149634
  Страшкевич В.М. Проблема викладання класичної лексики. (Семантика і словотвір). Матеріали для методики викладання латинської мови у вишах : Дис... наук: / Страшкевич В.М.; 223-231. – Вінниця, 1950. – 231л.
1149635
  Турбал Ю.В. Проблема викладача-консультанта в системі дистанційного навчання / Ю.В. Турбал, О.В. Радовенюк, А.К. Шах // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 61-62
1149636
  Щербанюк О.В. Проблема виконання рішень Конституційного Суду України // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 174-175. – ISBN 978-966-8830-75-4
1149637
  Савельєва А.М. Проблема виконання рішень суду // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 287-289. – ISBN 978-966-7166-36-6
1149638
  Тимофєєв В.Г. Проблема виконуваності у композиційно-номінативних логіках кванторно-екваційного рівня зі слабкою рівністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 245-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджується задача перевірки виконуваності формул у композиційно-номінативних логіках кванторно-екваційного рівня. Розглядаються логіки із композицією слабкої рівності. Доводиться, що задача перевірки виконуваності може бути частково зведена ...
1149639
  Тимофєєв В.Г. Проблема виконуваності у пропозиційній та реномінативній композиційно-номінативній логіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Композиційно-номінативні логіки базуються на алгебрах часткових предикатів. та будуються у семантико-синтаксичному стилі. В цій роботі ми пропонуємо та досліджуємо методи розв"язання проблеми виконуваності, тобто методи перевірки виконуваності формул, ...
1149640
  Каплін Д.С. Проблема використання праці військовополонених у важкій промисловості України в умовах Першої світової війни 1914-1917 рр. // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 18-30
1149641
  Корунчак Л.А. Проблема використання синергетичного підходу при дослідженні правових явищ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 58-62
1149642
  Надточій Є. Проблема використання спеціальних знань на стадії досудового розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 377-379. – ISBN 978-617-7069-17-0
1149643
  Маслікова І. Проблема вимірювання благополуччя в етичному консеквенціалізмі // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2016. – № 5. – С. 53-62. – ISSN 2227-1503
1149644
  Курбатов С. Проблема вимірювання результатів навчання і вдосконалення існуючих систем університетських рейтингів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 18-22. – ISSN 2078-1016
1149645
  Тітаренко Г.Б. Проблема вимірювання трансферу технологій при побудові національної інноваційної системи України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 26-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1149646
  Безклубий І Проблема вини у працях Г.К. Матвеева: сутність підходу вченого та його сучасне значення / І Безклубий, Ю. Різник // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 210-219. – ISBN 978-966-306-020-4
1149647
  Різник Ю. Проблема вини у працях Г.К. Матвєєва: сутність підходу вченого та його сучасне значення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 263-265. – ISBN 978-617-7069-14-9
1149648
  Ахмедов А. Проблема виплати відшкодування при банкрутстві члена P@I клубу // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 3. – С. 58-60. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-7923
1149649
  Новосельська І.В. Проблема виплати заробітної плати працівникам які перебувають в зоні АТО / І.В. Новосельська, О.В. Примушко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 301-305
1149650
  Козоріз М.В. Проблема виразності в мистецтві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1149651
  Толочко Л.І. Проблема вирішення хреста, що тримає святий рівноапостольний князь Володимир // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 162-168. – ISBN 978-966-651-576-9
1149652
  Шамраєва В.М. Проблема вироблення зовнішньополітичної концепції УНР взимку 1918-1919 рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.87-94
1149653
  Грачова В.В. Проблема вироблення універсального правового визначення міжнародного тероризму на сучасному етапі // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 137-144. – ISSN 2312-1831
1149654
  Петровская В.. Проблема вирулентности бактерий / В. Петровская. – Л., 1967. – 264с.
1149655
  Піскун О.М. Проблема висвітлення молодіжної тематики регіональними мас-медіа (на матеріалі Миколаївського реґіону) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 42-45


  Актуальність теми дослідження недержавного регіонального телебачення у контексті висвітлення молодіжної проблематики зумовлена складними процесами українського державотворення, динамічними змінами в суспільно-політичному та соціально-економічному житті ...
1149656
  Осмоловська О. Проблема висвітлення стереотипів щодо становища ісламської жінки в західноєвропейських країнах та Україні / О. Осмоловська, О. Заїка // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (163), березень. – С. 36-39


  Методологічні рекомендації до викладання в старшій школі за програмою "Суспільнознавство".
1149657
  Вінницький О.О. Проблема висвітлення у сучасній історичній науці генези політичної думки та національного визвольного руху України в першій половині ХХ ст. // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 124-126. – ISSN 2524-017X
1149658
  Телюпа С. Проблема висвітлення явища чумацтва в описово-статистичних джерелах (на прикладі матеріалів з історії південноукраїнських губерній) // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 273-284
1149659
  Семеногов В.В. Проблема висунення слідчих версій при розслідуванні вбивств, прихованих інсценуванням // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 77-84. – ISSN 1993-0917
1149660
  Предко О.І. Проблема витоків психології релігії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 87-88. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1149661
  Шиліна Н.Є. Проблема виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах сім"ї та освітніх установ // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 42-49. – ISSN 2414-5076
1149662
  Ашурко Ю. Проблема виховання дітей у стародавні часи / Ю. Ашурко, Л. Сердюк // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.76-77. – ISSN 0131-6788
1149663
  Іванчук С. Проблема виховання екологічно доцільної поведінки в чинних програмах дошкільної освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 173-182. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1149664
  Присакар В.В. Проблема виховання етнічної толерантності у майбутніх соціальних працівників // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 173-175. – ISBN 978-966-654-490-5
1149665
  Коваль І. Проблема виховання колективу й особистості в творчості А.С. Макаренка та їх роль у навчально-виховному процесі МВС України (до 90-ліття від дня смерті) / І. Коваль, М. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 63-73. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
1149666
  Чорна А.В. Проблема виховання національних цінностей у соціально-педагогічних дослідженнях // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 32-38. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
1149667
  Перевертень Н. Проблема виховання особистості у творчості Є. Гребінки і Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 190-196


  У даній статті, на прикладі творів "Сеня" Є. Гребінки і "Близнецы" Т. Шевченка, розглядається проблема виховання особистості, фактори, що є вирішальними при формуванні характеру, вплив оточення на нього
1149668
  Лісовець О.В. Проблема виховання сімейних цінностей у студентському середовищі // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 24-28. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1149669
  Калита Н. Проблема виховного ідеалу у контексті сучасних модернізаційних концепцій виховання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 52-57. – ISSN 2308-4634
1149670
  Бродецький О.Є. Проблема виховного потенціалу етикотеології І.Канта // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – Вип. 148/149. – С. 120-125. – (Філософія ; Вип. 148/149)
1149671
  Золотухіна С. Проблема виховуючого навчання в період українського відродження (XVI - XVII ст) // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 81-86. – ISSN 1562-529Х
1149672
  Любивий Я.В. Проблема виявлення антропологічних інваріантів містичних та релігійних систем // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 37-53


  Виокремлено дві домінуючі орієнтації систем духовних систем Стародавнього Світу-світопізнавальна та практично-орієнтаційна, виявлена роль духовних практик ("герменевтики суб"єкта") в цих системах, систематично співставлені базові архетипові ...
1149673
  Гончар О.В. Проблема виявлення та врахування екстремальних елементів сукупності (на прикладі вибіркового обстеження малих підприємств сфери нефінансових послуг) // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 13-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1149674
  Білоус Є.В. Проблема відвертості респондентів у соціологічних опитуваннях // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 39-41
1149675
  Габрінець В. Проблема відкритості влади в умовах інформатизації суспільства // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 25-31
1149676
  Приступа А. Проблема відкриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 167-168
1149677
  Зайцева Зінаїда Проблема відкриття Українського університету у Львові (1899-1916 рр.) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 40-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье исследуются общественные и политические аспекты открытия украинского университета во Львове в то время, когда Восточная Галиция пребывала под властью Австро-Венгрии. Особое внимание обращено на увеличение числа студентов-украинцев, обеспечение ...
1149678
  Горлач М. Проблема відмінності у мультикультурному просторі художніх творів Доріс Лессінг // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 11-16. – ISSN 2307-2261
1149679
  Вайда О. Проблема відмови батьків від дитини у сімейному праві України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 263-265. – ISBN 978-966-301-169-1
1149680
  Артьомова Т.І. Проблема відновлення серединного класу у контексті глобальної трансформації соціальної структури суспільства // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 113-126. – ISSN 1681-116Х
1149681
  Козак О.С. Проблема відновного правосуддя у контексті сучасного стану інституту звільнення від кримінальної відповідальності // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
1149682
  Ігонін Р.В. Проблема відносності принципу поділу влади та його значення для удосконалення адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 86-89
1149683
  Сайтарли Інна Анатоліївна Проблема відношення "ідеального" до "реального" у "раннього" О.Лосєва (У контексті досвіду німецького об"єктивного ідеалізму) : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Сайтарли Інна Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
1149684
  Сайтарли І.А. Проблема відношення "ідеального" до "реального" у "раннього" О.Ф. Лосєва (У контексті досвіду німецького об`єктивного ідеалізму) : 09.00.05: Дис. канд. філософ. наук / Сайтарли І. А.; КУ ім. Т.Шевченко. – Київ, 2000. – 152л. – Бібліогр.: С.141-152
1149685
  Горбунова О.О. Проблема відношення до циган/ромів у наукових працях // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 112-118. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1149686
   Проблема відображення компетентностей у освітніх програмах і навчальних планах підготовки магістрів з екології / Т.А. Сафранов, Д.В. Лукашов, З.М. Шелест, А.В. Чугай // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 253-254. – ISBN 978-966-285-405-3
1149687
  Матицин О. Проблема відображення понять "час" і "позачасове" в образотворчому мистецтві Європи // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 34-44. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглянуто визначення поняття "час". Виявлено основні риси поняття "позачасове" як поняття - антиподу поняття "час". Проаналізована історична традиція візуального відображення понять "час" та "позачасове" в європейському образотворчому мистецтві. ...
1149688
  Борисова К.О. Проблема відображення реальності в культурі пізнього Середньовіччя // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 60-63
1149689
  Вакуленко М. Проблема відображення часових моментів засобами української мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-39. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему вживання різних українських числівників і прийменників для позначення моментів часу на основі застосування статистичного та аналітичного методів науки термінології. Подано рекомендації щодо вживання відповідних зворотів. Different ...
1149690
  Винар Л. Проблема відповідальнолсті юридичних осіб, заснованих на державній власності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.286-293. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1149691
  Дерець В. Проблема відповідальності в управлінських відносинах у системі органів виконавчої влади // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 107-109. – ISSN 0132-1331
1149692
  Курбатов О.Г. Проблема відповідності політичних еліт своїм атрибутивним характеристикам у контексті стародавньої та середньовічної філософії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 150-158. – ISSN 2072-1692
1149693
  Кузнецова Н.С. Проблема відповідності цивільного законодавства України стандартам європейського права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 66-69. – (Право. Економіка. Управління)
1149694
  Куліш І.В. Проблема відродження Ісламського фундаменталізму в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1149695
  Михайлов В.В. Проблема відродження історичної пам’яті в діяльності неформальних організацій південної України в роки перебудови // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 171-178. – ISSN 2076-8982
1149696
  Гуменна К.О. Проблема відтворення архаїзмів як елементів лінгвопоетики франкомовного історичного роману (на матеріалі "Легенди про Уленшпігеля" Шарля де Костера) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 46-52


  Стаття присвячена проблемі перекладу архаїзмів як складової лінгвопоетики франкомовного історичного роману. Особлива увага приділяється класифікації стилістично маркованої темпорально віддаленої лексики в історичному романі Шарля де Костера "Легенда ...
1149697
  Сітко А.В. Проблема відтворення граматичної семантики інтерогативів засобами цільової мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 267-274


  У статті йдеться мова про дослідження перекладу структурної семантики англійських інтерогативних конструкцій. В статье идет речь об исследовании перевода структурной семантики английских интеррогативных конструкций. The article deals with the ...
1149698
  Цимбал К. Проблема відтворення іншомовних власних назв у турецьких засобах масової інформації


  У роботі здійснено аналіз найпоширеніших помилок при вживанні іншомовних власних назв в турецьких засобах масової інформації, виявлено проблеми адаптації онімів у турецькій мові, розглянуто засоби адаптації іншомовних власних назв. In this article, ...
1149699
  Іщенко Ж.М. Проблема відтворення національного колориту в англійському перекладі творів української художньої прози // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 176-182
1149700
  Іщенко Ж.М. Проблема відтворення символіки українських культурних концептів в українсько-англійському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – C. 122-127
1149701
  Давиденко С.В. Проблема відшкодування заподіяної злочином шкоди в кримінальному судочинстві України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 138-148. – ISSN 2079-6242
1149702
  Гаврилюк М. Проблема відшкодування ПДВ з бюджету та напрями її вирішення в Україні / М. Гаврилюк, Р. Турчак // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 10-11
1149703
  Азаров М. Проблема відшкодування ПДВ і шляхи її вирішення // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 19. – С.4-5
1149704
  Яковина О. Проблема візантійства у релігійній та естетичній парадигмі Тараса Шевченка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 67-81. – ISBN 978-966-493-266-7
1149705
  Чумак Т. Проблема вірності і зради у творах Ліни Костенко на історичну тематику // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 17-20. – ISSN 0130-5263
1149706
  Єгоров В.В. Проблема віросповідання та національності в творчості М.І. Костомарова (1817-1885) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 138-145. – ISSN 2076-1554
1149707
  Нікітін В.Н. Проблема вітімінів та їх значення в підвищенні продуктивності с.г. тварин / В.Н. Нікітін; Під ред. М.Д. Гацанюка. – Київ-Полтава, 1937. – 210с.
1149708
  Лизогуб К. Проблема влади в малій прозі І. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 59-63
1149709
  Курас Д.І. Проблема влади у період революційної боротьби в працях Микити Шаповала // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 276-282. – ISBN 978-966-611-701-7
1149710
  Дехтяр В.М. Проблема влади у французькому поструктуралізмі : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Дехтяр В. М.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1999. – 16л.
1149711
  Дехтяр Валерій Миколайович Проблема влади у французькому постструктуралізмі : Дис... канд. філос. наук : 09.00.03. / Дехтяр Валерій Миколайович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 170 л. – Бібліогр.: л. 158-170
1149712
  Сергеев Виктор Михайлович Проблема власти // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 179-181. – ISSN 0321-2017
1149713
  Киризвас М.В. Проблема власти и формирования субъекта в современной философии // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 134-137
1149714
  Скретиев Г.И. Проблема влияния советских народных традиций на формирование нравственных качетв личности младшего школьника в семье. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Скретиев Г.И.; Ленингр.гос.пед.ин-ит. – Л, 1978. – л.
1149715
  Бойко А.Н. Проблема внедрения достижений педагогической науки и передового опыта в практику воспитательной работы общеобразовательной школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бойко А. Н.; НИИ общих пробл. воспит. АПН СССР. – М., 1979. – 21л.
1149716
  Пановкин Б.Н. Проблема внеземных цивилизаций / Б.Н. Пановкин. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
1149717
  Рубцов В.В. Проблема внеземных цивилизаций : филос.-методол. аспекты / В.В. Рубцов, А.Д. Урсул. – 2-е изд., доп. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 333 с.
1149718
  Рубцов В.В. Проблема внеземных цивилизаций: Филос.-методол. аспекты. / В.В. Рубцов, А.Д. Урсул. – Кишинев, 1984. – 262с.
1149719
  Рагуотене Г. Проблема внеклассного чтения детей младшего и среднего школьного возраста в период буржуазного господства в Литве. : Автореф... Канд.пед.наук: / Рагуотене Г.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1965. – 20л.
1149720
  Пивень Сергей Владимирович Проблема внешней задолженности и финансирования развивающихся стран : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Пивень Сергей Владимирович; КГУ. – К., 1992. – 22л.
1149721
  Пивень Сергей Владимирович Проблема внешней задолжности и финансирования развивающихся стран : Дис... канд.эконом.наук: 08.00.14 / Пивень Сергей Владимирович; Ку им. Т. Шевченка. – К, 1992. – 179л. – Бібліогр.:л.161-179
1149722
  Кочеткова О.С. Проблема внутреннего и внешнего пространства в судьбе и творчестве А.С. Штейгера // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 81-94. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1149723
  Федоров В.В. Проблема внутреннего мира // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 76-83. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті розглядаються функції "внутрішнього світу", в якому відбувається подія життя.
1149724
  Прасолов М.А. Проблема внутреннего опыта в философии русского метафизического персонализма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.101-112. – ISSN 0042-8744
1149725
  Леонтович Ольга Аркадьевна Проблема внутренней формы фразеологических единиц (на материале глагольных фразеологизмов английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.24 / Леонтович Ольга Аркадьевна; Московский гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 21л.
1149726
  Петрушенко В. Проблема внутренних отношений сознания: я и другой (к эпизоду романа Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 124-130.
1149727
  Савчин О.М. Проблема внутрішнього мовлення в психолінгвістичній спадщині Б.Ф. Баєва // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 127-134. – ISSN 2309-1797
1149728
  Аль Шбуль Али Мухамед Проблема водных ресурсов в иордано-израильских отношениях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 35-43
1149729
  Фюрон Р. Проблема воды на земном шаре / Р. Фюрон. – Л, 1966. – 256с.
1149730
  Евгеньев Г.Е. Проблема военной разрядки в Европе / Г.Е. Евгеньев ; Акад. наук СССР, Ин-т Соединенных Штатов Америки и Канады. – Москва : Редакционно-издательский отдел Института США и Канады, 1980. – 325, [2] с. : табл. – Авт. на обл. не указан. – Библиогр. в примеч.: с. 310-324 и в подстроч. примеч.
1149731
  Ермакова М.А. Проблема военных долгов во франко-американских отношениях в 30-е годы XX века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 59-73. – ISSN 0130-3864
1149732
  Ходоров Б.И. Проблема возбудимости / Б.И. Ходоров. – Л., 1969. – 303с.
1149733
  Гречаный А.Ф. Проблема возвышения социального качества специалиста как развития творческой способности / А.Ф. Гречаный, В.А. Сабадуха // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
1149734
   Проблема возможности и действительности. – Москва ; Ленинград, 1964. – 279 с.
1149735
  Зенин В.Е. Проблема возможности и действительности в теории и практике КПСС : Автореф... канд. философ.наук: / Зенин В.Е.; МГУ им. В.М.Ломоносова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 15л.
1149736
  Чистов М.А. Проблема возникновения и развития психики с точки зрения учения И.П.Павлова. : Автореф... канд. пед.наук: / Чистов М.А.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 12л.
1149737
  Лобачев В.М. Проблема возникновения левой спирали в процессах структурообразования в коллагенах и родственных им синтетических пептидах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Лобачев В.М.; АН СССР. – Пущино, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1149738
  Славин А.В. Проблема возникновения нового знания / А.В. Славин. – Москва, 1976. – 294с.
1149739
  Покровский В.А. Проблема возникновения русского "нравственно-сатирического романа" : (О генезисе "Ивана Выжигина") / В.А. Покровский; В.А. Покровски ; АН СССР. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1933. – 36 с. – Без тит. л.
1149740
  Десятчикова О.Б. Проблема возникновения системы социально-биологического взаимодействия : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Десятчикова О.Б. ; АН УзССР , Уч. совет по филос. наукам , Ин-та философии и права. – Ташкент, 1975. – 24 с.
1149741
  Детинова Т.С. Проблема возрастного состава популяций Anopheles maculihtnnis Mg и его значение в эпидемиологии малярии : Автореф... докт. биол.наук: / Детинова Т. С.; МГУ, Биол. почв. фак-т. – М., 1960. – 30л.
1149742
  Петров М.Т. Проблема Возрождения в советской науке / М.Т. Петров. – Л., 1989. – 239с.
1149743
  Осипова Н.Г. Проблема войны в социологии П.А. Сорокина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 91-111. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1149744
  Ермошин В.В. Проблема войны и мира в политико-правовых учениях нового времени / В.В. Ермошин. – Москва, 1989. – 204с.
1149745
  Филипенко Григорий Петрович Проблема войны и мирного сосуществования в современном мировом революционном процессе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Филипенко Григорий Петрович; Белорус. гос. ун-т. Кафедра научного комунизма. – Минск, 1972. – 27л.
1149746
  Скаб М.С. Проблема вокатива в українському мовознавстві // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 73-77
1149747
  Дячук Л. Проблема волевиявлення та форми візантійського шлюбу (ІV-VII ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 19-25. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  В статі досліджується питання реалізації свободи волі у зв"язку з римськими та греко-римськими формами шлюбу. Проблема волевиявлення суб"єктів шлюбу розглядається в контексті генези та еволюції візантійського шлюбно-сімейного права (ІV - VІІІ ст.). В ...
1149748
  Серова О.Е. Проблема воли в психолого-педагогическом наследии В.М. Экземплярского // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 3. – С. 145-154. – ISSN 0042-8841
1149749
  Чугуев М.П. Проблема воли в сознании и поведении верующих людей : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Чугуев М.П.; Дагестанск. гос. ун-т. – Махачкала, 1971. – 24л.
1149750
  Авраменко А.М. Проблема воли в трудах И.М. Сеченов и И.П. Павлова : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Авраменко А.М. ; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Киев, 1953. – 16 с.
1149751
  Авраменко А.М. Проблема воли в трудах И.М. Сеченова и И.П. Павлова : Дис. ... канд. пед. наук / Авраменко А.М. ; М-во культуры СССР, Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 260 л.
1149752
  Замятина Любовь Федоровна Проблема воли в философии Иммануила Канта : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Замятина Любовь Федоровна; Уральск. гос. ун-т им. А.Горького. – Екатеринбург, 1992. – 21л.
1149753
  Волков Б.С. Проблема воли и уголовная ответственность / Б.С. Волков. – Казань, 1965. – 136с.
1149754
  Дністрян С. Проблема волі у філософії Імануїла Канта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-17. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  Стаття визначає суть проблеми волі у кантівській філософії і стосовно до цього має історико-філософський інтерес, а також є спробою осмислити проблему волі у філософії взагалі.
1149755
  Шамлян К.М. Проблема волі як проблема самосуб"єктних відносин // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 431-439. – ISSN 2219-2654
1149756
  Десятник В.О. Проблема володіння як самостійного цивільно-правового інституту // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 125-131. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  З метою запровадження в цивільне законодавство України самостійного інституту фактичного володіння, зроблено аналітичний огляд основних теорій по цій проблемі в римському та сучасному французькому і німецькому праві.
1149757
  Окса М. Проблема волонтерського руху у дослідженнях вітчизняних науковців // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 98-106. – ISSN 2077-1827
1149758
  Сморж Л.А. Проблема воплощения эстетического идеала в искусстве. (На материале кино) : Автореф... кандидат философ.наук: / Сморж Л.А.; АН УССР. Отд-ние обществ. наук. – Киев, 1965. – 24л.
1149759
  Моряков В.И. Проблема воспитания "истинного сына Отечества" в России XVIII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 42-58. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1149760
  Кремень Л.А. Проблема воспитания личности в утопической социализме А.Сен-Симона, Ш.Фурье, Р.Оуэна : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Кремень Л.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1149761
  Кремень Любовь Алексеевна Проблема воспитания личности в утопическом социализме А.Сен-Симона, Ш.Фурье, Р.Оуэна : Дис... канд. филос.наук: 19.00.02 / Кремень Любовь Алексеевна; КГУ им Т.Г.Шеченко. – Киев, 1985. – 210л. – Бібліогр.:л.189-210
1149762
  Мишина А.Д. Проблема воспитания нового человека в творческом наследии А.М.Горького. : Автореф... канд. пед.наук: / Мишина А.Д.; Киев. гос. пед.и н-т им. А.М.Горького. – К., 1968. – 20л.
1149763
  Добош Д. Проблема воспитания общественно-политической активности подростков в пионерской организации. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Добош Д.; Акад.пед.наук СССР. – М, 1980. – 27л.
1149764
  Воблый К.Г. Проблема воспитания по Канту : (Очерк из истории педагогики) / К.Г. Воблый. – Киев : В тип. Губернского правления, 1904. – 61 с. – Без обл.
1149765
  Писарева Л.И. Проблема воспитания подростка за рубежом (на материале ФРГ) : Автореф... канд. пед.наук: / Писарева Л.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 29л.
1149766
  Голованова Н.Ф. Проблема воспитания студентов в контексте модернизации высшего образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 7. – С. 29-34. – ISSN 0869-3617


  В статье обсуждается противоречивая практика воспитания студентов в целостном образовательном процессе современного университета. Подчёркивается первостепенное значение цели и ценностной составляющей воспитания студентов, необходимость ясно осознавать ...
1149767
  Литвинцева В.Т. Проблема воспитания у учащихся сознательного отношения к учению в педагогической теории и практике советской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Литвинцева В.Т.; Акад.пед.наук СССР.Науч.исслед.и ин-т.общей педагог. – М, 1975. – 21л.
1149768
  Дорошенко Г.С. Проблема воспитания эстетического вкуса народа в трудах В.В.Стасова : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Дорошенко Г.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 18л.
1149769
  Нестерова И.Ф. Проблема воспитывающего обучения в советской пеагогике 20-х годов и ее отложение в програмнометодической работе Наркомпроса РСФСР (1917-1928 гг.) : Автореф... канд. пе.днаук: / Нестерова И. Ф.; Калинин.ГУ. – Калинин, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1149770
  Харисова Л.А. Проблема восприимчивости учреждений общего образования к новшествам // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 6. – С. 11-18. – ISSN 0869-561Х
1149771
  Садохин А.П. Проблема восприятия в формировании межкультурной компетентности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С . 55-75. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1149772
  Павлов А.Ю. Проблема восприятия военных усилий союзника в русско-французских отношениях периода Первой мировой войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 89-95. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1149773
  Сущин М.А. Проблема восприятия и действия в современных когнитивных исследованиях // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 4. – С. 130-141. – ISSN 0235-1188
1149774
  Франко Ольга Иосифовна Проблема восприятия произведений художественной литературы в эстетике Ивана Франко : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Франко Ольга Иосифовна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 24 с.
1149775
  Франко О.И. Проблема восприятия произведений художественной литературы в эстетике Ивана Франко : Дис... канд. филос.наук: / Франко О.И.; МВ и ССО УССР. Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1977. – 177л. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
1149776
  Челпанов Г.И. Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности / [Соч.] Г. Челпанова, прив.-доц. при ун-те Св. Владимира. – Киев : Типо-лит. Т-ва печат. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К, в Москве ; Киевское отд-ние
Ч. 1 : Представление пространства с точки зрения психологии. – 1896. – XVI, 387 с.


  На обл. № 158600 дарственная надпись: Многоуважаемому Михаилу Никитичу Лапинскому от автора
1149777
  Челпанов Г.И. Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности / [Соч.] Г. Челпанова, профессора ун-та Св. Владимира. – Киев : Типо-лит. Т-ва печат. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К, в Москве ; Киевское отд-ние
Ч. 2 : Представление пространства с точки зрения гносеологии. – 1904. – [8], 431 с.


  На обл. № 7421714 дарственная надпись: Многоуважаемому Иосипу Иосиповичу Косоногову от автора
1149778
  Бялый И. Проблема воспроизводства в хозяйстве СССР / И. Бялый. – М-Л, 1930. – 172с.
1149779
  Малицкий Б.А. Проблема воспроизводства научных кадров // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2005. – № 2. – С. 126-133.
1149780
  Шорников В.М. Проблема воссоединения Германии после второй мировой войны и политика реакционных сил Западной Германии (1945-1965) : Автореф... канд. ист.наук: / Шорников В.М.; АН СССР. Ин-т истории. – Душанбе, 1967. – 35л.
1149781
  Андриянова О.А. Проблема восстановления дипломатических отношений между Россией и Ватиканом в конце XIX-начале ХХ вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 234-240. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып.2, ч.1). – ISSN 1560-1390
1149782
  Челепис Т.К. Проблема восстановления территориальной целостности и реализации международной правосубъективности республики Кипр : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Челепис Т.К. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1149783
  Чеоепис Тумазис Коста Проблема восстановления территориальной целостности и реализации международной правосубъектности республики Кипр : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Чеоепис Тумазис Коста; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 210л. – Бібліогр.:л.189-210
1149784
  Толмачев Н. Проблема Восточного Тимора в международных и региональных отношения Юго-Восточной Азии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 1 (265). – С. 3-6
1149785
  Рудько М.П. Проблема впливу марксизму на ідеологію української революційної демократії у світлі праць В.І. Леніна // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 30-36. – (Серія історії ; № 14)
1149786
  Ольховська А.С. Проблема вправ для формування граматичного компоненту перекладацької компетенції // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 177-182. – Бібліогр.: С. 181-182; 14 назв
1149787
  Моторіна В.Г. Проблема впровадження stem-освіти у загальноосвітніх навчальних закладах (досвід Туреччини) / В.Г. Моторіна, З.П. Соловей // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 160-164. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1149788
  Железняк О.В. Проблема впровадження європейських моделей фінансового забезпечення фондів соціального страхування // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – C. 200-205. – ISSN 2306-546X
1149789
  Волошин М. Проблема впровадження інституту президентства за проектом Конституції Європейського Союзу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 115-116
1149790
  Смородинський В. Проблема впровадження люстраційних процедур очищення державної влади: європейський і вітчизняний досвід // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 111-120. – ISSN 1026-9932
1149791
  Николюк О.В. Проблема впровадження цифрових підручників: досвід Республіки Корея // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 261-271. – ISBN 978-966-544-404-5
1149792
  Аскин Я.Ф. Проблема времени : ее филос. истолкование / Я.Ф. Аскин. – Москва : Мысль, 1966. – 200 с.
1149793
  Жданов В.В. Проблема времени в древнеегипетской мысли // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.152-160. – ISSN 0042-8744
1149794
  Анисимов О.С. Проблема времени в игровом пространстве в контексте моделирования стратегий действия и самоорганизации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 119-126. – ISSN 2073-8528
1149795
  Маланова Изабелла Павловна Проблема времени в историческом материализме : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Маланова Изабелла Павловна; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1149796
  Гижа Андрей Владимирович Проблема времени в контексте принципа развития : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Гижа Андрей Владимирович; Донецкий ГУ. – Донецк, 1991. – 210л. – Бібліогр.:л.189-210
1149797
  Гижа А Проблема времени в контексте приципа развития. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гижа А,В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 17л.
1149798
  Хотинская Г.А. Проблема времени в романе воспитания ФРГ (1956 - 1975 гг) / Г.А. Хотинская. – Саратов, 1981. – 69с.
1149799
  Вернадский В.И. Проблема времени в современной науке : доклад на общем собрании Академии Наук 26.12.1931 / В.И. Вернадский. – Москва, 1932. – С. 511-541
1149800
  Молчанов Ю.Б. Проблема времени в современной науке / Ю.Б. Молчанов ; АН СССР, Ин-т филос. ; Отв. ред. С.Ю. Сачков. – Москва : Наука, 1990. – 136 с. – ISBN 5-02-008236-5
1149801
  Демина Н.И. Проблема времени в философии И. Канта : Автореф... канд. филос.наук: 09.00ю03 / Демина Н. И.; АН СССР, Ин-т фиолс. – М., 1978. – 23л.
1149802
  Аскин Я.Ф. Проблема времени и ее философское истолкование : Автореф. дис. ... наук / Аскин Я.Ф. ; Уральск. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1966. – 32 с. – Библиогр.: с. 31-32
1149803
  Жаров А.М. Проблема времени и неопределенность / А.М. Жаров. – Ростов-на-Дону, 1987. – 160 с.
1149804
  Гергерт А.Н. Проблема Временного революционного правительства в работах Ленина и Сталина в первой русской революции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гергерт А.Н. – Ленинград, 1951. – 17 с.
1149805
  Милявський І.О. Проблема врожаю на Украъні. / І.О. Милявський. – Полтава : Державне видавництво України, 1928. – 132с.
1149806
  Соколовський О.Н. Проблема врожаю та природні фактори його в зв"язку з питанням про "хлібні фабрики" в Південній Україні / О.Н. Соколовський. – 115-136с.
1149807
  Толченов М.П. Проблема всеобщего сокращения вооружений. / М.П. Толченов. – М., 1947. – 24с.
1149808
  Хрустик Н.М. Проблема вставних морфем в українській мові та інфіксальний спосіб словотворення // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 112-118


  У статті йдеться про розв"язання дуже важливої й дискусійної проблеми виділення в українській мові особливого виду морфем — вставних афіксів, а також про інфіксальний спосіб словотворення.
1149809
  Конончук С.Г. Проблема встановлення загороджувального порогу та практика виборів в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 111-113
1149810
  Артем"єва Н.П. Проблема встановлення істини в кримінальному судочинстві: теоретико-філософський аспект // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 7. – С. 327-332. – ISSN 2078-6743
1149811
  Онищенко Г. Проблема встановлення межі здійснення суб"єктивного цивільного права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 24-26
1149812
  Автушенко І.Б. Проблема встановлення партійно-державного контролю в культурній сфері УСРР 20-х - першої половини-30-х років XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 172-175. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі аспекти процесу партійно-державного контролю в культурному житті УСРР. Аналізується діяльність Народного комісаріату освіти України та органів цензури, впровадження в культурне життя партійних настанов.
1149813
  Розгон О.В. Проблема встановлення походження дітей при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 56-63. – ISSN 2220-1394
1149814
  Таран О.В. Проблема встановлення причинного зв"язку у злочинах проти безпеки виробництва // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 168-173. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1149815
  Лихачова О. Проблема вступу Австрії в НАТО // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 28-29
1149816
  Ващенко О. Проблема вступу України до НАТО в контексті українсько-американських відносин. Частина II // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 22-25. – (Історичні науки)
1149817
  Брояко Н.Б. Проблема втілення традицій українського національного мелосу у композиторській творчості другої половини XX ст. / Н.Б. Брояко, В.Ю. Дорофєєва // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 167-176. – ISSN 2524-0447
1149818
  Сіренко А.П. Проблема вторинної переробки поліетилентерафталату / А.П. Сіренко, О.О. Гуляєва // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 63-67. – ISSN 2310-5534
1149819
  Гостев А.А. Проблема вторичных образов в психологии // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 4. – С. 17-26. – ISSN 0205-9592
1149820
  Фільо М.М. Проблема втрат бюджету від надання податкових пільг та шляхи її вирішення // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 73-76. – ISSN 1728-6220
1149821
   Проблема входа с гиперболическими скоростями и управление с прогнозированием. – К., 1971. – 19с.
1149822
  Андрущенко В. Проблема входження української університетської освіти в європейський освітній простір / В. Андрущенко, І. Гамерська // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 3-8. – ISSN 0131-6788
1149823
  Малій О.В. Проблема входження фірм на ринки: ретроспектива та сучасність // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 41-48
1149824
  Михайлова К.А. Проблема вхождения для прямых и свободных произведений групп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Михайлова К.А. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1959. – 5 с.
1149825
  Гудима А.О. Проблема вчинку в етологічних поемах Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 143-149. – (Б-ка Ін-ту філології)
1149826
  Маковка Н.М. Проблема выбора в диалектике возможности и действительности / Н.М. Маковка. – Ростов -на-Дону, 1978. – 194с.
1149827
  Семейкина Н.Н. Проблема выбора в пьесе Дэвида Хэйра "Точка зрения Эми" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 195-200
1149828
  Дугинец А.В. Проблема выбора критерия оценки конкурентоспособности национальной зкономики в условиях глобализации // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 85-91.
1149829
  Мамчур А Е. Проблема выбора теории / А Е. Мамчур, . – М, 1975. – 231с.
1149830
  Терещенко В.И. Проблема выбора: политика научных приоритеов на Западе / В.И. Терещенко. – К., 1990. – 154с.
1149831
   Проблема выведения из организма долгоживущих радиоактивных изотопов. – Москва, 1962. – 168с.
1149832
  Джафаров Г.М. Проблема выравнивания культурных уровней города и деревни (На матер. АзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Джафаров Г. М.; АзГУ. – Баку, 1975. – 32л.
1149833
   Проблема высокотемпературной сверхпроводимости. – Москва : Наука, 1977. – 400с.
1149834
  Эмин В.Г. Проблема высотного предела государственного суверенитета. : Автореф... Канд.юрид.наук: 716 / Эмин В.Г.; АН СССР.Ин-т гос.и права. – М, 1970. – 18л.
1149835
  Дьяков И.М. Проблема высшего образования в контексте развития африканского континента // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 82-87. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 4). – ISSN 2074-1227
1149836
  Симоненко Т.Н. Проблема выяснения строения погребенного складчатого фундамента по данным аэромагнитной съемки. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Симоненко Т.Н.; Мин. геологии и охраны недр СССР. ВНИИ геол. – Л., 1957. – 22л.
1149837
  Зарембо К.С. Проблема газификации Донбасса / К.С. Зарембо. – Ленинград, 1930. – 102с.
1149838
  Майоров В. Проблема галузевої належності банківських договорів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 44-51.
1149839
  Майоров В. Проблема галузевої належності банківських договорів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-54.
1149840
  Ильинский А. Проблема гарантий качества е-learning-программ / А. Ильинский // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.47-50. – ISSN 0869-3617
1149841
  Коваленко Т. Проблема гарантування земельних прав громдян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 83-86. – ISSN 0132-1331
1149842
  Осипова Т.О. Проблема гармонической личности в произведениях Мариэтты Шагинян о Владимере Ильиче Ленине. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Осипова Т.О.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 21л.
1149843
  Осипова Т.О. Проблема гармонической личности в цикле очерков / Т.О. Осипова. – Ростов н/Д, 1976. – 540с.
1149844
  Бодров В. Проблема гармонізації господарського і соціального розвитку в політичній економії постмодерну // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 43-53. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1149845
  Косак В. Проблема гармонізації законодавства у процесі кодифікації приватного права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 71


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1149846
  Боченко О.В. Проблема гармонізації сімейних стосунків майбутніх фахівців / О.В. Боченко, Я.В. Гвоздюк, М.А. Котелевець // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 25-32. – ISSN 2074-8167
1149847
  Клічук Аліна Володимирівна Проблема гармонії віри та розуму в житті людини у філософсько-антропологічних поглядах Е.Жильсона : Автореф. дис. ... канд.філософ.наук:09.00.04 / Клічук А.В.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1149848
  Клічук Аліна Володимирівна Проблема гармонії віри та розуму в житті людини у філософсько-антропологічних поглядах Е.Жильсона : Дис....канд.філософ.наук:09.00.04 / Клічук Аліна Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 169л. – Бібліогр.:л.156-169
1149849
  Антузінська К.Ю. Проблема гендерних квот у виборчому законодавстві України та інших країн світу: порівняльний аналіз // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 339-344. – ISBN 978-617-7069-57-6
1149850
  Пода О. Проблема гендерних репрезентацій у прозі жіночих журналів // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 28-38


  Статтю присвячено гендерному аналізу прози жіночих журналів. Розглянуто тексти оповідань і новел у контексті гендерного літературознавства і журналістикознавства The article is devoted to genders" analysis of prose of female magazines. The author ...
1149851
  Пода О. Проблема гендерних ролей і стереотипів у пресі на межі XX-XXI ст. // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 162-177


  Аналізується проблема функціонування гендерних стереотипів і ролей у суспільстві. Розглядаються специфіка трансляції через друковані мас медіа стереотипів жіночого ряду, вплив на цей процес ідеологічного чинника. The problem of the functioning of ...
1149852
  Глеб О. Проблема гендерних стосунків і жіночої самопожертви у драматичних поемах Лесі Українки "Одержима", "Бояриня", "Лісова пісня"


  У статті подано методичні поради вчителям з метою розкрити одну з найактуальніших проблем під час вивчення драматичних поем Лесі Українки. Автор акцентує увагу на використанні традиційних і нових видів роботи учнів з художнім текстом на уроці і в ...
1149853
  Прус І.М. Проблема гендерно зумовленого насильства в контексті перехідного правосуддя в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 59-69. – ISSN 2524-0323
1149854
  Піскова Є.О. Проблема гендерного дисбалансу в романі Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 48-50. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1149855
  Лавріненко О. Проблема гендерного паритету в сфері найманої праці: теоретико-методологічний аналіз // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 49-56.
1149856
  Чепульська Є.С. Проблема гендерної ідентичності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 358--359
1149857
  Власова О. Проблема гендерної нерівності в контексті розвитку українського етнічного образу світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 104-106. – ISBN 978-966-439-147-1
1149858
  Павко Я. Проблема гендерної нерівності в умовах кліматичних змін // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 2 квітня (№ 61). – С. 10
1149859
  Гордєєва І. Проблема гендерної рівності в епоху Відродження // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 280. – С. 29-36. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1149860
  Грабовська І. Проблема гендерної рівності в конституційному процесі доби української визвольної революції // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 80-86. – ISBN 966-7060-54-1
1149861
  Балягузова О. Проблема гендерної рівності у практичній політиці: скандинавський досвід // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 1 (1), липень - вересень. – С. 73-79
1149862
  Юшко А.М. Проблема гендерної рівності у трудових відносинах // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 290-293. – ISBN 978-617-7450-09-1
1149863
  Старовойт І.М. Проблема гендеру в протестантських деномінаціях в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 45-49


  "Стаття присвячена проблемі аналізу актуалізації гендерної проблематики у релігійній сфері, а саме у конфесіях протестантизму на теренах України. У даній статті було досліджено розвиток українського протестантизму, його регіональні відмінності, ...
1149864
  Шашкова И.О. Проблема генези наукових знань в історії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  Ця стаття присвячена дослідженню проблеми генези наукового знання. Проаналізовано періоди античності та середніх віків у історії науки.
1149865
  Давлєтов О.Р. Проблема генези німецького варіанту фашизму в учасній вітчизняній історіографії (кін. 80-х - 90-ті рр. XX ст.) // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 144-148
1149866
  Задорожна С. Проблема генези та суті романтизму Т. Г. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1149867
  Иштванович М. Проблема генезиса грузинской локальной редакции сказочного типа "перемена пола". : Автореф... канд. филолог.наук: / Иштванович М.; Тбилис. гос. ун-тет им. Сталина. – Тбилиси-Будапешт, 1959. – 17л.
1149868
  Рустемов О.Д. Проблема генезиса и классификации тюркизмов в русском языке // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 154-158. – ISSN 2307-4558
1149869
  Дулина А.М. Проблема генезиса культа божества Хатиман в японской историографии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 58-69. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1149870
  Левинсон-Лессинг Проблема генезиса магматических пород и пути к ее разрешению / Левинсон-Лессинг. – Ленинград : АН СССР, 1934. – 58с.
1149871
  Шульман М.М. Проблема генезиса методологических оснований классического естествознания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шульман М.М.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1980. – 28л.
1149872
  Марков Д.Ф. Проблема генезиса социалистического реализма в болгарской литературе / Д.Ф. Марков. – М., 1958. – 55с.
1149873
  Чевердак В.В. Проблема генезису діалектних систем української мови в сучасному мовознавстві // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 124-129
1149874
  Бажан А.В. Проблема генеральной инвентаризации основных фондов в СССР : Автореф... канд. экон. наук: / Бажан А.В. ; Моск. экон.-статег. ин-т м-ва высш. образования СССР. – Москва, 1954. – 16 с.
1149875
  Андрушко М.О. Проблема генерування політичної довіри в постсоціалістичних країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті роглядається проблема генерування політичної довіри в країнах постсоціалістичних трансформацій. Аналі-зуються причини нестабільності соціальних та політичних інститутів і пропонуються шляхи подолання інституціона-льного скептицизму у державах, ...
1149876
   Проблема генетики, селекции и иммуногенетики животных.. – М., 1972. – 278с.
1149877
  Шимина Аида Николаевна Проблема генетических истоков понятия : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.01 / Шимина Аида Николаевна ; АН УССР , Ин-т философии. – Киев, 1980. – 46 с.
1149878
  Яловий В. Проблема Генплану перезріла: чому ніхто не говорить про агломерацію Києва // Україна молода. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 9). – С. 7


  "Наприкiнцi 2019 року Київська міська державна адміністрація презентувала депутатам Київради та представникам громадськості Генеральний план столиці на найближчі п’ять років. На заході були також присутні іноземні фахівці з Євросоюзу, які висловили ...
1149879
  Рунова Т.Г. Проблема географии оленеводческо-промыслового хозяйства. (На прим. Ненец. нац. округа). : Автореф... канд. географ.наук: / Рунова Т.Г.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1966. – 20л.
1149880
  Сухорада А.В. Проблема геологической интерпретации анизотропии магнитной восприимчивости гранитоидов намагнитного класса : петрофизические исследования / А.В. Сухорада, Н.И. Гузий, М.В. Довгопол // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 83-89 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
1149881
  Зубков И.Ф. Проблема геологической формы движения материи / И.Ф. Зубков. – Москва : Наука, 1979. – 240с.
1149882
   Проблема геоморфологической корреляции : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 253с.
1149883
  Шкробанець О.І. Проблема геополітичного вибору України в контексті сучасних міжнародних відносин // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 34-41. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
1149884
  Джимбаев С.Б. Проблема герметизма в модернистской поэзии США : Автореф... канд. филол.наук: / Джимбаев С. Б.; МГУ, Фак. журна., Каф. ист. заруб. лит. и журн. – М., 1974. – 20л.
1149885
  Сигида Н.А. Проблема героизма в философии воспитания // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 140-147. – ISSN 1811-0916
1149886
  Чмыхало Е. Проблема героического в современной прозе : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чмыхало Е. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературоведения, искусствоведения и журналистики. – Москва, 1966. – 17 с.
1149887
  Заморий Т.П. Проблема героического характера в современном русском рассказе / Т.П. Заморий. – К. : Наукова думка, 1976. – 272 с.
1149888
  Алиев Э.А. Проблема героя в послеоктябрском творчестве А.С.Грина : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев Э. А.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1968. – 20с.
1149889
  Краснощекова Е.А. Проблема героя в советской прозе первой половины 20-х годов (Вс. Иванов) : Автореф... канд. филол.наук: / Краснощекова Е.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 23л.
1149890
  Мазепа А.О. Проблема героя в сучасному вітчизняному телесеріалі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 268-275. – ISSN 2225-7586
1149891
  Марко В.П. Проблема героя в творчестве Михаила Стельмаха : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Марко В.П.; Ужгородский. гос. ун-т. – Ужгород, 1972. – 28л.
1149892
  Сухарева Ирма Марковна Проблема героя в творчестве русских писателей Молдавии : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Сухарева Ирма Марковна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 228л. – Бібліогр.:л.195-213
1149893
  Сухарева И.М. Проблема героя в творчестве русских писателей Молдавии. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Сухарева И.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 16л.
1149894
  Кононенко П.П. Проблема героя в художественной литературе (эпоса Греции, Рима, средневековья и Возрождения) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кононенко П.П. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 16 с.
1149895
  Кононенко П.П. Проблема героя в художній літературі (епосу Греції, Риму, середньовіччя, Відродження) : Дис... канд. філол. наук / Кононенко П.П. ; КДУ. – Киев, 1966. – 449 л. – Бібліогр.:л.436-448
1149896
  Гусманов И.Г. Проблема героя и революционного преобразования мира в творчестве П.Б. Шелли итальянского периода ("Раскованный Прометей", "Ченчи", "Эллада" и "Карл Первый") : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусманов И.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 20л.
1149897
  Романцова Н. Проблема гетьманства Д. Вишневецького (Байди) в українській істроріографії // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 92-95. – ISSN 1728-9343
1149898
  Туленов Ж.Т. Проблема гибкости категорий в марксистской диалектике. / Ж.Т. Туленов. – Ташкент, 1981. – 171с.
1149899
   Проблема гигиены труда и окружающей среды. – Кишинев, 1987. – 103с.
1149900
  Лесіва Н.О. Проблема Гібралтару в контексті відносин Великої Британії та Іспанії (1960-2010 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С. 47-50. – ISSN 1728-3671
1149901
  Рубель К. Проблема Гібралтару у зовнішній політиці Іспанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 86-88
1149902
  Євтушенко С.О. Проблема гібридної ідентичності у творах англо-індійських письменників // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 175-207


  Досліджується проблема гібридної ідентичності в реаліях постколо- ніального світу та її відтворення у творчості англо-індійських письмен-ників (Салман Рушді, Джумпа Лахірі, Кіран Десаї). Виокремлюються провідні ознаки гібридного індивіда та ...
1149903
  Котигоренко В.О. Проблема гібридності і необхідність дегібридизації політичної влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 80-95. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1149904
  Зайков С.В. Проблема гіперчутливості до вітамінних препаратів / С.В. Зайков, Г.Л. Гуменюк, Л.В. Веселовський // Infusion & Chemotherapy : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Гуменюк Г.Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 30-39. – ISSN 2663-0338


  Проблема розвитку побічних реакцій у результаті використання діагностичних і лікарських засобів (ЛЗ) стає дедалі актуальнішою. Пацієнти частіше відзначають реакції на місцеві анестетики (43,2 % випадків), антибіотики (18,8 %), нестероїдні протизапальні ...
1149905
  Стрельцов Д. Проблема глобального потепления: политика Японии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 5. – С. 55-62. – ISSN 0131-2227
1149906
  Суліма Є.М. Проблема глобального соціального напруження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються головні соціальні проблеми сучасного глобалізованого світу. This article is about main social problems of contemporary global world.
1149907
  Шевченко О.В. Проблема глобальної зміни клімату в контексті міжнародної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 130. – С. 24-38. – ISSN 2308-6912
1149908
  Апокин А. Проблема глобальных дисбалансов в мировой экономике // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 51-61. – Бібліогр.: с. 51-54, 56-57. – ISSN 0042-8736
1149909
  Тронов М.В. Проблема гляциоклиматических показателей / М.В. Тронов. – Томск, 1978. – 168с.
1149910
   Проблема гляциологии Алтая. – Томск, 1972. – 131с.
1149911
  Сидоров А.И. Проблема гностицизма и синкретизм позднеантичной культуры (учение кассенов). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Сидоров А.И.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1981. – 16л.
1149912
  Слободян Л.А. Проблема голода 1932-1933 годов на Украине в украинской и российской историографиях 1991-2013 годов // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – C. 82-90. – ISSN 0132-1366
1149913
  Сергійчук В. Проблема голодомору 1946-1947 років у пропагандистській діяльності ОУН-УПА // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 258-267. – ISSN 2518-7791
1149914
  Дояр Л. Проблема голоду в українських книгодруках 1921-1923 років // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (289), серпень. – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
1149915
  Найдьонов І.М. Проблема голосової взаємодії в задачах управління дистрибуцією // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – С. 63-71. – (Серія: Технічні науки ; № 3). – ISSN 2306-4412
1149916
  Холодний М.Г. Проблема гормонізації рослинного організму / М.Г. Холодний. – 113-127с.
1149917
  Бадалян С.А. Проблема города и деревни в период строительства социализма и коммунизма в СССР : Автореф... докт экон.наук: / Бадалян С.А.; Ком-т Совета Министов Арм ССР по высш. и сред спец. образ.Объед.учен. Совет по присужд. учен степеней по э. – Ереван, 1962. – 51л.
1149918
  Кривушин Л.Т. Проблема государства и общества в домарксистской мысли / Л.Т. Кривушин. – Л., 1978. – 216с.
1149919
  Соколов Н.М. Проблема государственного единства послевоенной Германии (Германская Демократическая Республика - прочная основа борьбы немецкого народа за мир, за единство Германии) : Автореф... наук: / Соколов Н.М.; Академия обществен. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра теории государства и права. – Москва, 1952. – 16 с.
1149920
  Мансур А. Проблема готовности памяти к воспроизведению : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Мансур А. ; МГУ , Фак-т психологии. – Москва, 1975. – 25 с.
1149921
  Панімаш Ю. Проблема готовності курсантів профільних закладів вищої освіти ДСНС України до управлінської діяльност // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 128-141. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1149922
  Саюк В. Проблема готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми раннього віку у cвітлі сучасної української освіти / В. Саюк, І. Германчук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 10 (159)
1149923
  Повідайчик О.С. Проблема готовності майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності / О.С. Повідайчик, В.О. Рюль // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 127-131. – Бібліогр.: с. 130-131. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1149924
  Чернігівська Н. Проблема готовності майбутніх учителів іноземної мови до самоосвітньої діяльності: визначення критеріїв, показників та рівнів // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 64-70. – ISSN 1682-2366


  Наводяться підходи до визначення критеріїв, показників та рівнів готовності майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності.
1149925
  Жаровцева Т.Г. Проблема готовності студентів до самостійної навчальної діяльності // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 59-62. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1149926
  Уман Л.М. Проблема грамматической интерференции. (На материала рус. и франц. яз.) : Автореф... канд. фиолол.наук: / Уман Л.М.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1964. – 16л.
1149927
  Федоров В.В. Проблема границы // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – С. 59-65. – ISBN 966-72-77-79-8


  Робиться спроба описати архітектоніку поета як суб"єкта перетворено-словесного буття, істотним моментом якої є межа. Висловлюється припущення про поетичну (вона ж - онтологічна) функцією межі.
1149928
  Поліщук І.І. Проблема громадсько-політичного устрою України середини XVII ст. в поглядах М. Костомарова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 125-132. – (Історія ; вип. 33)


  Дана спроба висвітлити погляди М. Костомарова на проблеми історії та теорії державного життя України періоду Визвольної війни XVII ст.
1149929
  Олійник Н. Проблема громадсько-політичної активності жінок у вітчизняній науковій думці // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2015. – Вип. 27. – C. 33-40


  Розглянуто стан наукової розробки проблеми громадсько-політичної активності жінок в Україні. Проаналізовано та систематизовано дослідження вітчизняних науковців для формування теоретико-методологічних засад створення цілісної картини участі жінок у ...
1149930
  Безпальча О. Проблема громадської свідомості для створення української державності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 19-20. – ISBN 978-617-7069-14-9
1149931
  Маліносвька О.С. Проблема громадянськості в історії вітчизняної сусіпльствознавчої думки // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 135-139
1149932
  Мешко І. Проблема грошей в економічних концепціях кейнсіанства і монетаризму : пошуки науковців / І. Мешко, С. Осташ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 59-60
1149933
  Корнєв М.Н. Проблема групи та особистості у соціальній психології : Курс лекцій / Корнєв М.Н., Фомічова В.М.; Ін-т післядипломної освіти; КНУТШ. – Київ : ІПО КНУТШ, Геопринт, 2004. – 222с. – ISBN 966-7863-40-9
1149934
  Лякішева А. Проблема групової згуртованості: аналіз наукових досліджень // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 93-102. – ISSN 1682-2366
1149935
  Миркин Б.Г. Проблема группового выбора / Б.Г. Миркин. – М., 1974. – 256с.
1149936
  Елисеева Н.Ф. Проблема гуманизации труда и роль эстетического фактора в ее разрешении. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.623 / Елисеева Н.Ф.; Ан УССР. – К, 1970. – 24л.
1149937
  Неделя Л.И. Проблема гуманизма в марксистско-ленинской этике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Неделя Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
1149938
  Вакуленко В.Я. Проблема гуманизма в русской советской литературе двадцатых годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Вакуленко В.Я.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1979. – 19л.
1149939
  Каримский А.М. Проблема гуманизма в современной американской философии / А.М. Каримский. – М, 1978. – 204с.
1149940
  Герасименко А.А. Проблема гуманизма в современной философии / А.А. Герасименко, Н.Г. Попова. – М, 1989. – 46с.
1149941
  Генев К. Проблема гуманизма в современном болгаском романе 60-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 643 / Генев К.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1971. – 19л.
1149942
  Роменец М.В. Проблема гуманизма в современном русском рассказе / М.В. Роменец. – Харьков, 1969. – 120с.
1149943
  Липка О. Проблема гуманізації в інформаційному суспільстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 40-45. – ISSN 0321-0499
1149944
  Сакун А. Проблема гуманізації освіти в контексті особистісно-орієнтованого підходу // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2012. – Вип. 28. – С. 193-201. – ISSN 2075-1443
1149945
  Гапон Н. Проблема гуманізації соціального простору міста: соціально-філософський аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 46-52. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
1149946
  Коротич Г.В. Проблема гуманізації техніки й технології в контексті їхнього розвитку // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1149947
  Андрущенко В.П. Проблема гуманізму у сучасній філософії / В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, В. Зуєв; МО України ; Київський ун-т імені Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. й доп. – Київ : Глобус, 1994. – 64 с.


  Запропонований курс лекцій є першим в Україні посібником з соціальної філософії. Автори переосмислюють концепції й методологічні засади соціальної філософії відповідно до здобутків світової філософської культури, соціальних реалій ХХ ст., нових умов ...
1149948
  Моторіна В.Г. Проблема гуманітаризації математичної освіти / В.Г. Моторіна, І.Г. Яловега // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 114-118. – ISSN 2413-1571
1149949
  Тарасенко Г.С. Проблема гуманітаризації освітнього простору в контексті наукових ідей Семена Гончаренка (до 90-річчя з дня народження видатного українського педагога) // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 6-14. – ISSN 2411-1317
1149950
  Гнатенко Л.А. Проблема датування кириличних кодексів XIV-XVI ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 370-379. – ISSN 2222-4203
1149951
  Добрянська Т.А. Проблема датування українських кириличних кодексів XVII ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 380-389. – ISSN 2222-4203
1149952
   Проблема движения в теории гравитации Эйнштейна : сб. науч. трудов. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1981. – 149с.
1149953
  Шиманський В.С. Проблема двомовності в літературно-художній творчості // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 95-99. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються питання індивідуального білінгвізму в словесно-художній творчості двомовного письменника, намічається коло проблем, які обумовлюються цим явищем. Це, в першу чергу, проблеми інтерференції мовлення та лексичного запозичення на рівні тексту.
1149954
  Осадча Н. Проблема двомовності в українській державі: постколоніальний дискурс // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 164-180. – ISSN 2413-7065
1149955
  Гальченко Г.И. Проблема двух направлений интеллектуального развития : лекция шестая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Бондарь И.А., Локтионов С.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 60, [4] с. – ISBN 978-966-2297-06-5
1149956
  Панасенко Е. Проблема девіантної та делінквентної поведінки у неповнолітніх правопорушників: психолого-педагогічний аналіз / Е. Панасенко, А. Макаренко, Р. Стрижак // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 304-314. – ISSN 2077-1827
1149957
  Задорожна І.А. Проблема девіантності підлітків у соціальній педагогіці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 25-27. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1149958
  Гудзенко В. Проблема деградації особистості та її художнє втілення в новелістиці Василя Портяка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 119-123


  Статтю присвячено порівняльному аналізові художнього втілення проблеми деградації особистості у новелах різного творчого періоду В. Портяка. Цей аспект порівняльного вивчення новел письменника ще не досліджений. Усвідомлення причин проблеми деградації ...
1149959
  Пахарева Т.А. Проблема дегуманизации культуры в киносценарии Л. Лунца "Восстание вещей" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 290-295. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1149960
  Мачарашвили Наталия Луарсабовна Проблема действия в творчестве А. де Сент-Экзюпери : Автореф... канд. филол.наук: 057.03.18 / Мачарашвили Наталия Луарсабовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 22л.
1149961
  Лабенко О.А. Проблема делімітації омонімії та полісемії у французькій мові


  Статтю присвячено проблемі омонімії та полісемії у французькій мові. Розглядаються випадки виникнення нових значень слів, у результаті процесу метафоризації. Проаналізовано слова - омоніми, що утворилися внаслідок розпаду значень полісемічного слова.
1149962
  Викторов Э.М. Проблема демократии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 10. – С. 60-65. – ISSN 2073-9702
1149963
  Тукаленко Інна Анатоліївна Проблема держави в історіософській концепції В.Липинського в контексті європейської консервативної думки : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Тукаленко Інна Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1149964
  Томенко М.В. Проблема державності в програмних документах та діяльності сучасних політичних партій України (історико-політичний аналіз) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Томенко М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1992. – 18с.
1149965
  Передерий В.И. Проблема детерминизма в марксистско-ленинской философии : Автореф... д-ра филос.наук: 9.620 / Передерий В.И.; МГУ. – М., 1969. – 37л.
1149966
  Ярошевский М.Г. Проблема детерминизма в психофизиологии ХІХ века / М.Г. Ярошевский. – Душанбе, 1961. – 436с.
1149967
  Мацько О. Проблема дефініції терміна "оказіоналізм" // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 105-117. – ISSN 0320-3077
1149968
  Калитенко Р. Проблема деформації правосвідомості в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 126-127
1149969
  Мельник М. Проблема деформацій правосвідомості у вітчизняній філософсько-правовій думці кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 16-21. – ISSN 2524-0129
1149970
  Козлова Н.А. Проблема деятельности и эстетический субъект. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Козлова Н.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1973. – 18л.
1149971
  Юрьева Л.Н. Проблема диагностики и терапии депрессии у лиц пожилого возраста / Л.Н. Юрьева, Т.И. Шустерман // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Волошина Н.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (105). – С. 79-82. – ISSN 2224-0713


  В дискуссионной статье рассмотрена проблема диагностики и терапии депрессии у лиц пожилого возраста. Депрессия - одно из самых распространенных расстройств, встречающихся в общемедицинской практике. Депрессия является четвертой ведущей причиной ...
1149972
  Фитасова Татьяна Евгеньевна Проблема диагностики качества образования в высшей школе США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фитасова Татьяна Евгеньевна; Моск. гос. ун-т. – М., 1973. – 22л.
1149973
  Проценко И.П. Проблема диалектизации науки как фактор усиления взаимосвязи философии и естествознания в условиях НТР // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
1149974
  Кузнєцова М.О. Проблема дитячої безпритульності та бездоглядності в Україні // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 197-201. – ISBN 978-966-438-135-9
1149975
  Хоменко Н. Проблема дифузії у фольклорі: український жорстокий романс


  Дифузія у фольклорі вивчається крізь призму народного романсу, який виник унаслідок взаємодії книжної та фольклорної традиції. На конкретному прикладі розглянуто проникнення в усну традицію літературного тексту, у результаті чого відбулося зміщення ...
1149976
  Назаренко О.А. Проблема діалогу та етичні аспекти у діалогічній версії філософської антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 100-107. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто різноманітні філософсько-антропологічні концепції діалогу.
1149977
  Трояновський О. Проблема дійсності міжнародного договору, укладеного в порушення норм внутрішнього права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 139-146. – ISSN 1026-9932
1149978
  Книжник Т.О. Проблема добра и зла в философском наследии Е.И. Рерих // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2012. – № 2 (44). – С. 4-57
1149979
  Гальченко Г.И. Проблема добра и зла. Загадка сфинкса : лекция третья из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Брицкая И.В., Локтионов А.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 48, [4] с. – ISBN 978-966-2297-03-4
1149980
  Уколова Ю.С. Проблема доверия к другому в коммуникативной философии // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 175-181. – ISSN 1728-3671
1149981
  Чертков А.Н. Проблема договорных отношений между Российской Федерацией и её субъектаи // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.49-61. – ISSN 1811-9018
1149982
  Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. / К.С. Юдельсон. – М, 1951. – 296с.
1149983
   Проблема долговечности документов и бумаги. – М-Л, 1964. – 127с.
1149984
  Мірошник О. Проблема долі митця в суспільстві в повістях Тараса Шевченка "Художник" і " Музыкант": трагічна закономірність чи особистий вибір? // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 358-395. – ISBN 978-966-920-140-9
1149985
  Богданов О.С. Проблема долларовых расчетов стран стерлинговой зоны в послевоенных период (1946-1957 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Богданов О. С.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош., Каф. междунар. экон. и валют.-финанс. отнош. – М., 1958. – 16л.
1149986
  Ісраїлова Р. Проблема дослідження людини в сучасній біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
1149987
   Проблема дослідження міжособистісних стосунків у студентському колективі / А.М. Бабенко, А.Б. Булавінов, О.Ю. Кузнецова, М.В. Назарчук, В.О. Храпачевська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 3-4
1149988
   Проблема дослідження оксидативного стресу у біологічних дослідженнях / Ю.С. Воронкова, К.К. Голобородько, О.М. Маренков, В.А. Горбань // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 222-234. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2312-2056
1149989
  Васенин В.Г. Проблема достоверности в оценке численности электората США (1770-е - 1840-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 25-47. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1149990
  Собчук В. Проблема достовірності текстів двох привілеїв великого князя литовського Вітовта 20-х рр. XV ст. (у контексті спорів за межі маєтків у верхів"ях Случі й Полтави) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 48-73
1149991
  Лупенко С.А. Проблема доступності Інтернету для людей з особливими потребами / С.А. Лупенко, І.М. Кивацький // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, 25-26 листоп. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, НАН України [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – Т. 2. – С. 26. – ISBN 978-966-305-112-3
1149992
  Сакара Н. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.105-110. – ISSN 0132-1331
1149993
  Єрменчук Х.М. Проблема досудового врегулювання господарських спорів в Україні та досвід зарубіжних країн / Х.М. Єрменчук, В.В. Рєзнікова // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 55-56. – ISSN 2308-9636
1149994
  Скороход Ю.С. Проблема досягнення згоди при проведенні операцій з підтримання миру ООН в період "холодної війни" (на прикладі тимчасових сил ООН в Лівані) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 58-66


  Стаття присвячена дослідженню процесу досягнення згоди на глобальному (в рамках Ради Безпеки ООН) та на регіонально-локальному (безпосередні учасники конфлікту та зацікавлені сторони) рівнях щодо започаткування операції з підтримання миру в Лівані та ...
1149995
  Яворська Н.О. Проблема дотримання принципів трудового права при здійснення кодифікації законодавства про працю // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 230-232. – ISBN 978-617-7069-52-1
1149996
  Барон Л.И. Проблема дробления горных пород взрывом / ред. Л.И. Барон. – Москва : [Б. и.], 1959. – 128 с.
1149997
  Тарасов Г.С. Проблема духовной потребности (на материале муыкального восприятия) / Г.С. Тарасов. – Москва : Наука, 1979. – 191 с.
1149998
  Стебакова Н.К. Проблема духовной свободы в поэзии В.В.Маяковского. / Н.К. Стебакова. – Ростов-на-Дону, 1970. – 27 с.
1149999
  Веркалец М.Н. Проблема духовности тюркских народов в исследованиях А.Е.Крымского / М.H. Веркалец. – Киев : Школяр, 1994. – 148 с. – ISBN 5-7707-7430-4
1150000
  Шавріна І.В. Проблема духовності людини в філософії Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,