Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1149001
   "Положительно прекрасный человек", помогавший выжить (русская эмиграция и ее хранитель) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 111-115. – ISSN 0042-8744


  Автор рассматривает непростые отношения русских змигрантов с теми западноевропейскими чиновниками, которые строили структуры, позволявшие выжить русским интеллектуалам. Он анализирует эту проблему на письмах Ф. Степуна Г.Кульману
1149002
  Быковская Г.А. "Положить все силы на то, чтобы безумный и опасный враг был уничтожен." Академическая наука в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 3. – С. 10-13. – ISSN 0321-0626
1149003
  Мандельштам О. "Полон музыки, музы и муки..." / О. Мандельштам. – Ленинград : Советский композитор, 1991. – 144 с. : фотоилл.
1149004
  Діптан І.І. "Полонофільство" Івана Виговського: міфи та реальність // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 4-31
1149005
  Шишкин В.А. "Полоса признаний" и внешнеэкономическая политика СССР (1924 - 1928 гг.) / В.А. Шишкин. – Ленинград : Наука, 1983. – 365 с.
1149006
  Воскресенский Е.И. "Полтава" А.С. Пушкина : (Разбор поэми) / Е. Воскресенский. – 3-е изд. – Москва : Тип.Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 71 с.
1149007
  Федорова М.А. "Полтаве, родной стране своей, как благодарный сын..." (Книжки з бібліотеки М.І. Гнідича у фонді Полтавської ОУНБ ім. І.П. Котляревського) // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 40-47
1149008
  Коваль Р. "Полтавець" воював у батальоні "Донбас" // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2016. – Листопад (число 11)


  На честь Антона Цедіка і Святослава Горбенка, які загинули на Донбасі, у КНУ імені Тараса Шевченка назвали аудиторії.
1149009
  Таранушенко С.А. "Полуботчишина" сорочка / С.А. Таранушенко. – [5] с. – Окр. відбиток
1149010
  Соколова Л.С. "Полуднева Україна в часи Богдана Хмельницького" (праця проф. І.П. Крип"якевича) // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 318-322. – ISBN 978-966-927-169-3


  Маловідома праця І. Крип"якевича написана для збірника "Полуднева (Степова) Україна" на прохання його вчителя - М. Грушевського. Підготовлений до друку збірник не було видано через хвилю репресій вчених і псевдопроцеси СВУ (1930) і УНЦ (1931). Історики ...
1149011
  Лизанчук В. "Полуізбачі" і духовно-культурна посуха // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 38). – С. 4-5


  "...на 27 році відновленої незалежності України - у нас ще багато аморальних "полуізбачєй", які також спричинилися до інформаційно-психологічниї і військової агресії Російської Федерації проти нашої України".
1149012
  Лизанчук В. "Полуізбачі" створюють духовно-культурну посуху в Україні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 4


  "Психологічно хворі "полуізбачі" ніяк не второпають, а може, й не хотять розуміти, що вільна особа, її громадянський, патріотичний дух, всебічний моральний розвиток можливий лише у національно-культурному і високодуховному українському життєвому ...
1149013
  Корнійчук В. "Полумінне письмо на білих картах ліричної драми..." (відгомін "дневника" самогубця в житті й творчості Уляни Кравченко та Івана Франка) // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 270-279
1149014
  Педенко М.П. "Полундра, краснофлотцы!" / М.П. Педенко. – К, 1980. – 142с.
1149015
  Богатиренко О. "Полуниця з Коктебеля" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 145-150. – ISSN 08-68-4790-1
1149016
  Панайотопулос І.М. [Полонені : історія миру, війни та рабства / І.М. Панайотопулос. – 3-є вид. – Афіни : Астир, 1981. – 325, [6] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1149017
   [Полотай Ангеліна Михайлівна] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – C. 126-126. – ISSN 0236-1477
1149018
   Положення про адвокатуру Союзу РСР. (Офіціальні матеріали).. – К., 1940. – 27с.
1149019
   Положення про вибори до Верховної Ради СРСР. – Київ, 1950. – 22с.
1149020
   Положення про вибори до Верховної Ради СРСР. – Київ, 1958. – 32с.
1149021
   Положення про вибори до Верховної Ради СРСР. – Київ, 1962. – 23 с.
1149022
   Положення про вибори до Верховної Ради СРСР.. – К., 1937. – 16с.
1149023
   Положення про вибори до Верховної Ради СРСР.. – К., 1945. – 42с.
1149024
   Положення про вибори до Верховної Ради СРСР.. – К., 1954. – 24с.
1149025
   Положення про вибори до Верховної Ради СРСР.. – К., 1970. – 24с.
1149026
   Положення про вибори до Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки.. – К., 1946. – 16с.
1149027
   Положення про вибори до Верховної Ради Української РСР. – Київ, 1975. – 22 с.
1149028
   Положення про вибори до Верховної Ради Української РСР.. – К., 1954. – 20с.
1149029
   Положення про вибори до Верховної Ради Української РСР.. – К., 1970. – 24с.
1149030
   Положення про вибори до Верховної Ради Української РСР. Із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президії Верховної Ради Української РСР.. – К., 1959. – 24с.
1149031
   Положення про вибори до Верховної Ради УРСР.. – Одеса, 1938. – 31с.
1149032
   Положення про вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – Дрогобич, 1947. – 23с.
1149033
   Положення про вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – Полтава, 1947. – 24с.
1149034
   Положення про вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – Чернівці, 1947. – 26с.
1149035
   Положення про вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – Київ, 1950. – 32с.
1149036
   Положення про вибори до обласних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1954. – 32с.
1149037
   Положення про вибори до обласних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1957. – 32с.
1149038
   Положення про вибори до обласних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1959. – 32с.
1149039
   Положення про вибори до обласних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1971. – 69с.
1149040
   Положення про вибори до обласних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1977. – 31с.
1149041
   Положення про вибори народних судів Української РСР. – Київ, 1957. – 16с.
1149042
   Положення про вибори народних судів Української РСР.. – К., 1948. – 16с.
1149043
   Положення про вибори народних судів Української РСР.. – К., 1951. – 16с.
1149044
  Кудрявцев П.І. Положення про вибори народних судів Української РСР. / П.І. Кудрявцев. – К, 1951. – 40с.
1149045
   Положення про вибори районних (міських) народних судів Української РСР.. – К., 1960. – 20с.
1149046
   Положення про вибори районних (міських) народних судів Української РСР.. – К., 1965. – 19с.
1149047
   Положення про вибори районних (міських) народних судів Української РСР.. – К., 1975. – 18с.
1149048
   Положення про вибори районних (міських) народних судів УРСР.. – К., 1970. – 20с.
1149049
   Положення про госпрозрахункову бригаду на підприємстві поліграфічної промисловости.. – Х., 1933. – 24с.
1149050
   Положення про групи сприяння робітничо-селянської інспекції на підприємствах, транспорті, в установах, радгоспах, колгоспах і вищих навчальних закладах. – Лубни, 1933. – 16с.
1149051
   Положення про депутатські групи і депутатські пости в Українській РСР.. – К., 1983. – 12с.
1149052
   Положення про депутатські групи і депутатські пости в Українській РСР: Затв. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 21.07.82.. – К., 1987. – 7с.
1149053
   Положення про депутатські групи Криворізької Міськради.. – Кривий Ріг, 1935. – 31с.
1149054
   Положення про Державний прапор Союзу РСР.. – К., 1973. – 14с.
1149055
   Положення про добровільні народні дружини по охороні громадського порядку в Українській РСР.. – К., 1989. – 42с.
1149056
   Положення про єдиний с/г податок на 1931 рік.. – Умань, 1931. – 24с.
1149057
   Положення про міську, районну в місті Раду депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1957. – 20с.
1149058
   Положення про обласну Раду депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1957. – 20с.
1149059
   Положення про органи народного контролю в СРСР.. – К., 1972. – 14с.
1149060
   Положення про організацію роботи з наказами виборців в Українській РСР.. – К., 1982. – 11с.
1149061
   Положення про організацію роботи з наказами виборців в Українській РСР.. – К., 1987. – 10с.
1149062
   Положення про постійні комісії Місцевих Рад депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1957. – 8с.
1149063
   Положення про постійно діючу виробничу нараду на промисловому підприємстві, будові, в радгоспі, МТС і РТС.. – К., 1958. – 15с.
1149064
   Положення про прокурорський нагляд в СРСР.. – К., 1957. – 16с.
1149065
   Положення про районну Раду депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1957. – 20с.
1149066
   Положення про районну, сільську та пересувну бібліотеки.. – Х., 1948. – 28с.
1149067
   Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів // Фінансова справа : Всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2002. – № 3/4. – С. 14-20


  облік робочого часу, час відпочинку, графіки роботи
1149068
   Положення про секції молоді Червоного Хреста УСРР.. – Харків, 1928. – 8с.
1149069
   Положення про селищну Раду депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1957. – 16с.
1149070
   Положення про сільську Раду депутатів трудящих Української РСР.. – К., 1957. – 16с.
1149071
   Положення про товариські суди Української РСР: Положення про громадські ради по роботі товариських судів Української РСР: Затв. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 23 берез. 1977 р., із змін. і. – К., 1988. – 31с.
1149072
   Положення про управління і відділи Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР.. – К., 1965. – 60с.
1149073
  Милль Д.С. Положительная логика Дж.Ст. Милля, ее основные начала и научная постановка : Общедоступное изложение под ред. [и с предисл.] А.П. Федорова. – Санкт-Петербург : Калаш. паровая тип. А.Л. Трунова, 1897. – [2], VI, 162 с. – (Популярно-научная библиотека европейских мыслителей ; 1)
1149074
  Тетерв А.Г. Положительная обратимость операций и многотонные процессы приближения : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Тетерв А. Г. ; МВССО РСФСР Казан. ГУ. – Казань, 1963. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
1149075
  Кайшева Людмила Ильинична Положительная поверхностная ионизация атомов щелочных металлов и термоэлектронная эмиссия на монокристаллах кремния, германия, карбида кремния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кайшева Людмила Ильинична; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1976. – 20л.
1149076
  Берхоер Л.Д. Положительная термоионная эмиссия металлов в присутствии галоидов. : Автореф... Кагд.физ-мат.наук: / Берхоер Л.Д.; ХГУ им.А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 11 с.
1149077
  Гали И.М. Положительно определенные функции бесконечного числа переменных в слое : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гали И.М.; КГУ. – К., 1972. – 92л. – Бібліогр.:л.87-92
1149078
  Гали И.М. Положительно определенные функции бесконечного числа переменных в слое : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Гали И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 20 с. – Бібліогр.:с.16-20
1149079
  Нгуен Фу Хи Положительно определенные ядра бесконечного числа переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Нгуен Фу Хи; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1977. – 17л.
1149080
  Горбачук М.Л. Положительно оределенные операторные функции : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Горбачук М. Л.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
1149081
   Положительное в украинцах // Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – С. 322-334. – ISBN 978-611-533-004-1
1149082
  Борейко В.Е. Положительное влияние заповедного режима на редкие виды растений = Позитивний вплив заповідного режиму на рідкісні види рослин = The positive impact of the strict protection (zapovidny) regime on rare plant species / Київ. еколого-культур. центр. – Київ : Логос, 2023. – 89, [2] с. – Вип. дан. также укр., англ. – Библиогр. в конце частей. – (Серія "Охорона дикої природи" ; вип. 97). – ISBN 978-617-7631-68-1
1149083
  Перхуров И. Положительное изъяснение законам для поверенных, употребляемых в судебных местах по разным делам. – Москва, 1795. – 33 с.
1149084
  Лопатин Л.М. Положительные задачи философии : в 2 т. / [соч.] Л. Лопатина. – 1886-1891. – Москва : В университетской тип. (М. Каткова)
Ч. 1 : Область умозрительных вопросов. – 1886. – [8], 292 с. – Конволют. - Пер.: Положительные задачи философии. Ч. 2. 1891
1149085
  Лопатин Л.М. Положительные задачи философии. Ч. 2 : в 2 т. / [соч.] Л. Лопатина // Положительные задачи философии : в 2 т. / Л.М. Лопатин. – 1886-1891. – Москва : В университетской тип. (М. Каткова), 1886. – Ч. 1 : Область умозрительных вопросов. – VI, [2], 391 с.
1149086
  Лопатин Л.М. Положительные задачи философии : в 2 т. / [соч.] Л. Лопатина. – 1886-1891. – Москва : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа
Ч. 2 : Закон причинной связи, как основа умозрительного знания действительности. – 1891. – VI, [2], 391 с.
1149087
  Лопатин Л.М. Положительные задачи философии : в 2 т. / Л.М. Лопатин. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Ч. 1 : Область умозрительных вопросов. – 1911. – XXVII, [3], 435 с.
1149088
  Ждан С. Положительные моменты академической мобильности: взгляд студентов // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 138-141
1149089
  Якубовский В. Положительные народные типы в ранних произведениях Л.Н. Толстого и образах Каратаева. – Рига : Тип. В.Ф. Геккера, 1912. – [6] с. – Отд. оттиск из : Отдельный сборник к пятидесятилетию Рижского Политехнического Института 1862-1912
1149090
  Куртаков Курбонали Шарипович Положительные решения операторных уравнений с квазиположительными и однородными операторами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Куртаков Курбонали Шарипович; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1149091
  Красносельский М.А. Положительные решения операторных уравнений. Главы нелинейного анализа / М.А. Красносельский. – Москва : Физматлит, 1962. – 394 с.
1149092
  Лукс Л.Н. Положительные спектральные функции симметрических операторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Лукс Л.Н.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1149093
  Филимонова О.Е. Положительные эмоции в новостном тексте / О.Е. Филимонова, Е.Г. Хомякова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 153-160. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1149094
  Дунчев А.А. Положительный герой -- центральная проблема теории социалистического реализма : Автореф... Канд.искусствовед.наук: / Дунчев А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 16л.
1149095
  Мокану В.Х. Положительный герой в молдавской послевоенной прозе. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.642 / Мокану В.Х.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1971. – 19л.
1149096
  Пиотровская А. Положительный герой в послевоенной польской прозе о рабочем классе (1948-1950 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Пиотровская А.; МГУ. Филол. фак. – Москва, 1953. – 15 с.
1149097
  Неизвестных Л.М. Положительный герой в произведениях А.А.Фадеева о гражданской войне : Автореф... кандид. филологич.наук: / Неизвестных Л.М.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 12 с.
1149098
  Малина Н.К. Положительный герой в романах и повестях о социалистическом переустройстве села. Литературно-критический обзор романов и повестей украинских советских писателей (1926-1946 гг.) : Автореф... канд. фило.наук: / Малина Н.К.; Акад. наук Укр. ССР. Ин-т украинской лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 23 с.
1149099
  Наджмонов Ф. Положительный герой в современной персидской литературе / Ф. Наджмонов. – Душанбе, 1977. – 137с.
1149100
   Положительный герой в современной советской литературе.. – М., 1988. – 280с.
1149101
  Щербакова Е.Ф. Положительный герой в творчестве А.С. Новикова-Прибоя : Автореф... Канд.филол.наук: / Щербакова Е.Ф.; М-во просвещения РСФСР Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1963. – 20л.
1149102
  Занковский Н.А. Положительный герой в творчестве М.Горького (1892-1907 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Занковский Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 12л.
1149103
  Григораш Д.С. Положительный герой в трилогии А.Гончара "Знаменосцы" : Автореф... канд. филол.наук: / Григораш Д.С.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Черновцы, 1956. – 19л.
1149104
  Сабитова П. Положительный герой в уйгурской советской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Сабитова П.; АН Каз.ССР, От-л уйгуроведения при Ин-те языкзнан. – Алма-Ата, 1965. – 16л.
1149105
  Монастырецкий Л.С. Положительный герой в украинской советской прозе 50-60 годов и творчество В.С.Кучера. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Монастырецкий Л.С.; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1980. – 19л.
1149106
  Гинозбург В.К. Положительный герой и становление жанра драмы в творчестве А.Н.Островского 1850-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 640 / Гинозбург В.К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1149107
  Возовикова Т. Положительный катализ. В Минобрнауки довольны ходом ФЦПРО // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 27 апреля (№ 17)


  Новые подходы, заложенные Минобрнауки в Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы, оправдались уже в течение первого года ее реализации. Такой вывод можно сделать из выступлений участников недавнего заседания министерской ...
1149108
  Вагин Ю.В. Положительный пренатальный отбор у плацентарных млекопитающих (Eutheria) / Ю.В. Вагин ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т молекулярной биологии и генетики. – Киев : Наукова думка, 2013. – 158, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 144-156. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1240-0
1149109
  Пономарев Л.Н. Положительный пример / Л.Н. Пономарев. – Москва, 1983. – 270с.
1149110
   Положій Георгій Миколайович – 100 років від дня народження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-60. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  23 квітня 2014 року виповнилося 100 років від дня народження відомого математика, члена-кореспондента АН УРСР, доктора фізико-математичних наук, професора Положія Георгія Миколайовича, який майже 20 років працював на механіко-математичному факультеті ...
1149111
   Положій Георгій Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 233-234. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1149112
   Положій Георгій Миколайович (1914-1968) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 384-385. – ISBN 978-966-439-754-1
1149113
  Стрельський Г.В. Полоз (Полозов) Михайло Миколайович // Українські дипломати доби національно-державного відродження (1917-1920) : Біографічний довідник / Г.В. Стрельський. – Київ, 2000. – С. 28. – ISBN 966-7196-11-9
1149114
  Крайник Ю. Полоз жовточеревий каспійський у НПП "Великий Луг" / Ю. Крайник, В. Щербина, Г. Тишковець // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (122), липень - серпень. – С. 21 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
1149115
  Петрухин Г.В. Полонез Венявского : повесть / Г.В. Петрухин. – Фрунзе, 1979. – 199 с.
1149116
  Жук І. Полонена школа // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: М.І. Григорчук, Б.В. Гриньов, І.І. Гук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 17, № 5 (97), вересень - жовтень. – С. 32-37. – ISSN 1819-7329
1149117
  Смілянський Л. Полонений : Повість / Л. Смілянський. – Київ : Лім, 1934. – 175с.
1149118
  Вікторенко Р. Полонений Україною // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 95. – ISSN 0869-3587
1149119
  Севунц Г. Полонені : роман / Гагерін Севунц. – Київ, 1963. – 362 с.
1149120
  Ананян В.С. Полонені Барсової ущелини / Ананян В.С. – Київ : Молодь, 1960. – 403 с.
1149121
  Яковина О. Полонені безкінечности; Тривання; Печать поставлено; "той птах довірливо білий..."; Шлях до Кармеля; Італійські мінори; Грааль; Двоє можуть стати одним у Венеції : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 191-197
1149122
  Моуэт Фарлі Полонені білої пустелі / Моуэт Фарлі. – Київ, 1969. – 254с.
1149123
  Фрадкін Б.З. Полонені вогняної безодні / Б.З. Фрадкін. – К., 1965. – 224с.
1149124
  Висоцька Н. Полонені історією, зачаровані часом: початок нового літературного століття США. (Зарубіжна література на межі ХХ-ХХІст.: огляди, рецензії) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 60-64. – ISSN 0205-471Х
1149125
  Будняк Д.В. Полонизмы в современном украинском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Будняк Д. В.; КГУ. – К., 1991. – 55с.
1149126
  Будняк Д.В. Полонизмы в современном украинском литературном языке : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02. / Будняк Д. В. ; КГУ им. Т. Шевченко, Высшая пед. школа г. Ополе, Польша. – Киев, 1991. – 322 л. – Бібліогр. : л. 211-244
1149127
   Полоний : Мат-лы по токсикологии, клинике и терапии поражения. – Москва : Медицина, 1964. – 275с. – Библиогр.: с.258-273
1149128
  Зубанич Ф.І. Полонина : лірична сюіта / Ф.І. Зубанич. – Київ : Молодь, 1980. – 200 с.
1149129
  Сарваш А.А. Полонина Рівна / А.А. Сарваш, Ф.М. Тарахонич. – Ужгород, 1969. – 20с.
1149130
  Брадіс Є.М. Полонини Закарпатської області, їх використання та шляхи поліпшення / Є.М. Брадіс ; Акад. наук УРСР, Ін-т ботаніки. – Київ : АН Української РСР, 1951. – 68 с. : рис.
1149131
  Мандибура М.Д. Полонинське господарство Гуцульщини другої половини ХІХ - 30-х років ХХ ст. / М.Д. Мандибура. – К., 1978. – 191с.
1149132
  Євдокімова О.С. Полонізми в "Матеріалах до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст." Є. Тимченка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (67). – С. 47-58. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 2520-6397


  У статті на основі першого історичного словника української мови, укладеного на наукових засадах, "Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст." Є. Тимченка робиться короткий огляд лексичного складу із виявленням запозичених ...
1149133
  Баракатова Н. Полонізми в мовній структурі ретророманів А. Кокотюхи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 59 : Слов"янські обрії. (Матеріали Міжнародної наукової конференції "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, Україна, 24 травня 2019 р.). – С. 127-142. – ISSN 2224-9516
1149134
  Лііпкевич І. Полонізми у творах Івана Франка // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 152-156. – ISBN 966-603-098-5
1149135
  Совтис Н.М. Полонізми у творах Л.E. Венглінського (на матеріалі збірки "ЗВУКИ ОД НАШИХ СЕЛ І НИВ") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 120-134. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано запозичення з польської мови у творах Л. Е. Венглінського, встановлено особливості їх використання, а також з"ясовано специфіку функціонування цих лексем в українській мові.
1149136
  Кузьміна Н. Полоніка 20-30-х рр. XX ст. у фондах Державного архіву Хмельницької області / Н. Кузьміна, Ю. Олійник // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 156-160. – ISSN 0320-9466
1149137
  Лоштин Н. Полоніка в бібліотеці станіславівського монастиря Ордену тринітаріїв (за інвентарем кінця XVIII ст.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 150-157. – ISSN 0203-9494
1149138
  Донець О.М. Полоніка в українському друкованому плакаті XX століття із зібрання відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / О.М. Донець, М.Р. Селівачов // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 29. – С. 127-150. – ISSN 2222-4203
1149139
   Полоніка кінця XIX - початку XX ст. у фондах Держархіву Чернівецької області // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 150-155. – ISSN 0320-9466
1149140
  Кравченко В.В. Полоністика в Харьківському університеті (XIX - початок XX століття) / В.В. Кравченко, С.Ю. Страшнюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 14-17. – (Історія ; вип. 37)
1149141
   Полоністика і лінгвославістика Тетяни Черниш // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1149142
  Булаховська Ю.Л. Полоністика на Україні в післявоєнні роки / Ю.Л. Булаховська. – [Б. м. : б. и.], 1958. – [7] с. – Окр. відбиток
1149143
   Полоністика у славістичних зацікавленнях Григорія Вервеса // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1149144
   Полоністичні акценти Олександра Астаф"єва // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1149145
  Радишевський Р. Полоністичні акценти Олександра Астафьева = Олександру Астаф"єву - 60 // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 56-61. – ISBN 978-966-2763-27-0
1149146
   Полоністичні і перекладознавчі аргументи Григорія Кочура // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1149147
   Полоністичні обрії енциклопедиста Юрія Коваліва // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1149148
   Полоністичні огляди і портрети Леоніда Венгерова // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1149149
   Полоністичні студії історика Юрія Мицика // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1149150
   Полоністичні студії Ростислава Пилипчука // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17


  Пилипчук Ростислав Ярославович - український театрознавець, літературознавець, історик культури, педагог.
1149151
   Полоністичні сюжети та образи у реінтерпретації Анатолія Волкова // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1149152
  Радишевський Р.П. Полоністичні та порівняльні студії / Ростислав Радишевський. – Київ : Леся, 2009. – 499, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-21-1
1149153
  Калакура О.Я. Полонія Галичини в суспільно-політичних процесах сучасної України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 284-297
1149154
  Жванко Л. Полонія на теренах Полтавської губернії (1802-1914) / Л. Жванко, С. Гладка // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (220), грудень 2019. – С. 2-7
1149155
  Жванко Л. Полонія на теренах Полтавської губернії (1802 - 1941): деякі сторінки історії взаємин / Л. Жванко, Л. Гладка // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10, вересень - жовтень. – С. 1-9
1149156
  Макаренко П.П. Полонне / П.П. Макаренко. – ЛЬвів, 1976. – 32с.
1149157
  Хижняк В.П. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 108. – ISBN 966-7419-44-4
1149158
  Курас І. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 520-521. – ISBN 966-642-207-7
1149159
  Верба І.В. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 276. – ISBN 96966-8060-04-0
1149160
   Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 207-208. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1149161
  Денисенко Г. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 154-161. – ISBN 966-02-3530-5
1149162
  Короткий В.А. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна (1884-1973) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 131-132. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1149163
   Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна (1884-1973) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 385. – ISBN 978-966-439-754-1
1149164
  Короткий В. Полонська (Василенко, Моргун) Наталія Дмитрівна (1884-1973) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 434-436. – ISBN 5-7707-1062-4
1149165
  Малишко А.С. Полонянка : поема / А.С. Малишко. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1944. – 83 с.
1149166
  Страшенко О.І. Полонянка / О.І. Страшенко. – Київ, 1994. – 61 с.
1149167
  Курі-Гата Венера Полонянки мису Тенес = Les fiancees du cap tenes : Роман / Курі-Гата Венера; Переклад Э.Кононенко. – Київ : Факт, 2002. – 240с. – ISBN 966-664-033-3
1149168
  Каверзнев В.Н. Полорогие фауны СССР и их добывание. / В.Н. Каверзнев. – Москва-Л., 1933. – 86с.
1149169
  Сенчин Р. Полоса : проза: повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 8-38. – ISSN 0012-6756
1149170
  Арабей Л.Л. Полоса дождей : повести, рассказы и путевые очерки / Лидия Арабей ; авториз. пер. с белорус. Т. Горбачевой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 366 с. : портр.
1149171
  Курчаткин А.Н. Полоса дождей / А.Н. Курчаткин. – М, 1989. – 391с.
1149172
  Алибеков Л.А. Полоса жизни: между горами и пустынями / Л.А. Алибеков ; отв. ред. Н.А. Гвоздецкий ; АН СССР. – Москва : Наука, 1991. – 173 с. – (Человек и окружающая среда)
1149173
  Годенко М.М. Полоса отчуждения / М.М. Годенко. – Москва, 1980. – 49с.
1149174
  Годенко М.М. Полоса отчуждения / М.М. Годенко. – Москва, 1982. – 221с.
1149175
  Кузин С.В. Полоса отчуждения / С.В. Кузин. – Донецк, 1990. – 237с.
1149176
  Красавин Ю.В. Полоса отчуждения / Ю.В. Красавин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 464с.
1149177
  Фаликов И. Полоса отчуждения : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 4. – С. 11-60. – ISSN 0012-6756
1149178
  Ищенко Н.Г. Полоса отчуждения. Течение / Н.Г. Ищенко. – М., 1980. – 504с.
1149179
  Никольский Б.Н. Полоса препятствий / Б.Н. Никольский. – Л, 1974. – 95с.
1149180
  Рядченко С.И. Полоса препятствий / С.И. Рядченко. – Москва, 1987. – 325 с.
1149181
  Сергеев И.П. Полоса препятствий в комплексе ГТО / И.П. Сергеев. – М., 1950. – 32с.
1149182
  Никольский Б.Н. Полоса препятствий. / Б.Н. Никольский. – Л, 1963. – 92с.
1149183
  Кравченко И.Г. Полоса прибоя / И.Г. Кравченко. – Краснодар, 1984. – 203с.
1149184
  Трофимова Л.И. Полоса признаний / Л.И. Трофимова. – М., 1974. – 111с.
1149185
  Галлай М.Л. Полоса точного приземления / М.Л. Галлай. – Москва, 1987. – 302,1с.
1149186
  Ефетов М.С. Полоса чудес / М.С. Ефетов. – М, 1955. – 288с.
1149187
  Рощин М.М. Полоса. / М.М. Рощин. – М, 1987. – 558с.
1149188
  Олейник А.Н. Полосататя мозаика пшеницы на Украине : Автореф... канд. биол.наук: / Олейник А. Н.; АН УССР, Ин-т микробиол. и вирусол. – К., 1968. – 15л.
1149189
  Крониг Р. Полосатые спектры и строение молекул : пер. с англ. / Р. Крониг. – Харьков : ОНТИ, 1935. – 128 с.
1149190
  Журавлев Андрей Полосатый домашний любимец из Южной Африки. В обществе полосатой мыши // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 60 : фото
1149191
  Стрельцов Иван Полосатый Раджа : Зоосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 134-141 : Фото
1149192
  Каплер А.Я. Полосатый рейс / А.Я. Каплер, В.В. Конецкий. – М., 1961. – 94с.
1149193
   Полосатый Эргени: Повести и рассказы о жизни диких животных.. – М., 1991. – 492с.
1149194
   Полосковые линии и устройства сверхвысоких частот. – Харьков : Вища школа, 1974. – 275 с.
1149195
   Полосковые линии и устройства сверхвысоких частот: Библиогр. указ. литературы 1953-1973.. – Харьков, 1977. – 375с.
1149196
  Нефедов Е.И. Полосковые линии передачи. Теория и расчет типичных неоднородностей / Е.И. Нефедов, А.Т. Фиалковский. – Москва, 1974. – 127 с.
1149197
  Нефедов И Е. Фиалковский Полосковые линии передачи. Электродинамические основы автоматизированного проектирования интегральных схем СВЧ / И Е. Фиалковский Нефедов. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 312 с.
1149198
   Полосковые системы сверхвысоких частот. – Москва, 1959. – 356 с.
1149199
  Петров А.Н. Полосовые электромеханические фильтры радиочастот / А.Н. Петров, В.Ф. Шматченко. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 299 с.
1149200
  Коломиец Ю.С. Полостной овод лошади Rhinoestrus purpureus BR на Украине / Ю.С. Коломиец. – Отд. отт. из Зоологического журнала. Том ХХХ, вып. 6, 1951, 1951. – С. 550-555
1149201
   Полосы препятствий БГТО и ГТО. Типовой проект. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 20 с.
1149202
  Кундрат Николай Михайлович Полосы скольжения в окрестности жестких волокон, включений и трещин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кундрат Николай Михайлович; АН УССР, Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1984. – 18л.
1149203
  Еремеев Г.С. Полотна зари / Г.С. Еремеев. – Москва, 1982. – 79 с.
1149204
  Головко Т. Полотна, народжені з легенди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 травня (№ 88). – С. 6-7


  Яким побачила Івана Мазепу американська українка Христина Пеленська в зображенні митців французького романтизму.
1149205
  Александренко Світлана Полотна, як музика дзвонів : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 189-190. – ISSN 0208-0710
1149206
  Овчаренко Е. Полотно душі Романа Петрука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 14-20 січня (№ 2). – С. 15
1149207
  Покидько В.І. Полотно моєї долі. / В.І. Покидько. – Львів, 1984. – 32с.
1149208
  Спиридонова В.И. Полотно перечеркнуто / В.И. Спиридонова. – Рига, 1972. – 279с.
1149209
  Затуливітер В.І. Полотно: Поезії / В.І. Затуливітер. – К., 1986. – 238с.
1149210
  Захлюпана Н. Полотнюк відомий і невідомий // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 3-9. – бібліографія С. 10-12. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто життєвий і творчий шлях Я. Полотнюка та становлення його як поліглота, сходознавця, викладача, перекладача та письменника. Подано бібліографію сходознавчих праць Яреми Полотнюка
1149211
  Рубинштейн Е.И. Полотняная и бумажная мануфактура Гончаровых во второй половине 18 века. / Е.И. Рубинштейн. – М, 1975. – 167с.
1149212
  Рубинштейн Е.И. Полотняная и бумажная мануфактура Гончаровых во второй половине XVIII в. : Автореф... канд. ист.наук: / Рубинштейн Е.И.; МГУ. Кафедра истории СССР. Ист. фак. – Москва, 1965. – 17л.
1149213
  Дюбюк Евг. Полотняная промышленность Костромского края во второй половине XVIII и первой половине XIX века / Евг. Дюбюк. – Кострома, 1921. – 173 с.
1149214
  Коган Г. Полотняный завод : По пушкинским местам / Коган Г. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 104 с. : илл. – (Гос. литературный музей)
1149215
  Пантелеев В.М. Полотняный Завод. / В.М. Пантелеев, А.И. Сидоренков. – Тула, 1970. – 176с.
1149216
  Чуев Ф.И. Полох / Ф.И. Чуев. – М, 1991. – 414с.
1149217
   Полоцк: Ист. очерк.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1962. – 285с.
1149218
   Полоцк: Ист. очерк.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1987. – 319с.
1149219
  Алексеев Л.В. Полоцкая земля : (очерки истории северной Белоруссии) в 9 - 13 вв. / Л.В. Алексеев. – Москва : Наука, 1966. – 296 с.
1149220
  Алексеев Л.В. Полоцкая земля в IX-XIII вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексеев Л. В. ; Ин-т ист. материальной культуры АН СССР. – Москва, 1955. – 15 с.
1149221
  Сапунов А.П. Полоцкий Софийский собор // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 20 с.
1149222
  Філіпович М.А. Полоцька земля в літописних та актових джерелах XI-XVI століть / Марина Філіпович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2014. – 202, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 167-194. - Анот. білорус., рос., англ. – Бібліогр.: с. 145-166 та в підрядк прим. – ISBN 978-966-02-7287-3
1149223
  Філіпович М. Полоцька земля у "Літописці великих князів литовських" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 57-65. – ISSN 0869-3595
1149224
  Філіпович М.А. Полоцька земля у наративних та актових джерелах (друга половина XIII - перша половина XVI ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Філіпович Марина Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 235 л. – Додатки: л. 202-205. – Бібліогр.: л. 206-235
1149225
  Філіпович М.А. Полоцька земля у наративних та актових джерелах (друга половина XIII - перша половина XVI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Філіпович Марина Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 9 назв
1149226
  Крутицкая Е.И. Полпред Александр Трояновский / Е.И. Крутицкая, Л.С. Митрофанова. – М., 1975. – 239с.
1149227
  Антонов С.Ф. Полпред из Пахомовки : рассказы / С.Ф. Антонов. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 203 с. : ил.
1149228
  Чуднов В.И. Полпреды закона / В.И. Чуднов. – М, 1977. – 80с.
1149229
   Полпреды России: Сб. ст.. – Москва, 1975. – 208с.
1149230
   Полпреды сообщают: Сб. документов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эстонией, авг. 1939 г. -- авг. 1940 г.. – М., 1990. – 540с.
1149231
  Кокин Л.М. Полпрощента удачи / Л.М. Кокин. – М., 1976. – 288с.
1149232
  Тополиньска З. Полски-македонски : граматичка конфронтациjа / Зузана Тополиньска ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 9989-649-71-5
3 : Студии од морфосинтаксата. – 2000. – 182, [1] с.
1149233
  Солецка К.М. Полски-македонски : граматичка конфронтациjа / Казимjера Мариjа Солецка ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 9989-649-86-3
4 : Македонско-полски синтаксички речник на глаголите и блискозначните перифрастички изрази : (1. воведна тетратка). – 2001. – 156, [1] с.
1149234
  Тополиньска З. Полски-македонски : граматичка конфронтациjа / Зузана Тополиньска ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 9989-649-95-2
5 : Реченица во реченица. – 2001. – 202, [1] с.
1149235
  Тополиньска Зузана Полски-македонски : Граматичка конфронтациjа / Тополиньска Зузана; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISBN 9989-101-17-5
6 : Синтаксичка деривациjа. – 2003. – 189с.
1149236
  Тополиньска З. Полски - македонски : граматичка конфронтациjа / Зузана Тополиньска ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 978-608-203-015-9
8 : Развитокот на граматичките категории. – 2008. – 219, [ 2 ] с.
1149237
  Тополиньска З. Полски - македонски : граматичка конфронтациjа / Зузана Тополиньска ; Македонска академиjа на науките и уметностите ; [уред. Петар Хр. Илиевски]. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-028-9
9 : Негациjа. – 2009. – 159, [1] с. – На обкл. назва: Македонски - полски. – Бібліогр.: с. 155-157
1149238
  Видоески Б. Полски - македонски граматичка конфронтациjа / Божидар Видоески, Ирена Савицка, Зузана Тополиньска / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе. – ISBN 9989-649-61-8
Т. 2 : Прозодиjа. – 2000. – 179 с.
1149239
   Полски морски новели.. – Варна, 1972. – 392с.
1149240
  Атанасов П. Полският път към България в средата на XIX век / Польський шлях до Болгарії в середині XIX століття // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 27-46. – ISBN 966-02-2984-4


  Стаття присвячена польським емігрантам у Болгарії в середині XIX ст. та їх впливу на Болгарське національне відродження. Порівнються як історична доля польського і болгарського народів, так і їхнє ставлення до Османської та Російської імперій.
1149241
  Леков И.Д. Полско-български речникъ / от Иванъ Лековъ. – София : Университетска печатница, 1944. – 228 с. – (Университетска библиотека ; № 281)
1149242
  Ариешану И. Полследнее происшествие / Ион Ариешану. – Бухарест, 1968. – 48 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 2/1963)
1149243
  Сорока М.Е. Полследний императорский посол в Лондоне граф А. К. Бенкендорф (1903-1916) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 179-191. – ISSN 0130-3864
1149244
  Афанасьев Игорь Полстолетия пилотируемых полетов : планетарий / Афанасьев Игорь, Лисов Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 104-109 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
1149245
   Полтава - Велике Тирново. – Харків, 1974. – 63с.
1149246
  Маляр П. Полтава - Полтавщина // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 292, травень : травень. – С. 1-4
1149247
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Птгр. – 63 с.
1149248
  Пушкин А.С. Полтава : С портретом автора и 4 иллюстрациями. – С-Пб : нигопечатня Шмидт. – 64 с.
1149249
  Пушкин А.С. Полтава / редакция и примечания В.Я.Стоюнина. – С-Пб : В тип.В.Безобразова и Комп., 1872. – 76 с.
1149250
  Лепкий Б.С. Полтава : історична повість / Богдан Лепкий. – Львів : Накладом книгарні Наукового Т-ва ім. Шевченка
[Ч.] 1 : Над Десною. – 1928. – 329 с.
1149251
  Шторм Г.П. Полтава / Г.П. Шторм. – М - Л : Детская литература, 1939. – 32 с.
1149252
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Саратов, 1945. – 64с.
1149253
  Пушкін О.С. Полтава / О.С. Пушкін. – К, 1946. – 59с.
1149254
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Москва, 1949. – 87 с.
1149255
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – М-Л, 1949. – 72с.
1149256
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Москва : Военное издательство, 1951. – 54 с.
1149257
  Ігнаткін І.О. Полтава / І.О. Ігнаткін, Вайнгорт, А.-Л.С. – К., 1966. – 103с.
1149258
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Москва, 1968. – 87 с.
1149259
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Москва : Советская Россия, 1973. – 144 с. : илл.
1149260
  Пушкин А.С. Полтава : Поэма (1828-1829) / А.С. Пушкин. – Харьков : Прапор, 1974. – 128с.
1149261
  Остроушко Л.М. Полтава : Путівник / Л.М. Остроушко. – Харків : Прапор, 1977. – 87с.
1149262
  Пушкин А.С. Полтава. – Москва : Книга, 1979. – с.
1149263
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Воронеж, 1980. – 87 с.
1149264
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Москва, 1980. – 111 с.
1149265
   Полтава : Фотоальбом. – Киев, 1980. – 109 с.
1149266
  Остроушко Л.М. Полтава / Л.М. Остроушко. – Изд. 2-е, доп. – Харьков, 1980. – 96с.
1149267
  Остроушко Л.М. Полтава / Л.М. Остроушко. – Харьков, 1980. – 96с.
1149268
  Остроушко Л.М. Полтава / Л.М. Остроушко. – Київ, 1980. – 96с.
1149269
  Пушкин А.С. Полтава : поэма / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1983. – 88 с. : илл.- гравюры на дереве худ. Ф.Константинова
1149270
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Харьков, 1983. – 98 с.
1149271
  Пушкін О.С. Полтава / О.С. Пушкін. – Київ, 1984. – 72с.
1149272
  Андріяшик Р.В. Полтава : роман / Роман Андріяшик. – Київ : Дніпро, 1989. – 249, [1] с. – (Серія "Романи й повісті" / редкол.: Є. Гуцало [та ін.] ; № 5)
1149273
  Лепкий Б.С. Полтава : історична повість / Б.С. Лепкий. – Київ : Дніпро, 1992. – 487 с.
1149274
   Полтава = Poltava : іст. нарис : присвяч. 10-й річниці Незалежності України / В.Є. Лобурець, А.Т. Кукоба, О.Б. Супруненко, В.Н. Жук, З.П. та ін. Яненко; [В.Є. Лобурець та ін. ; редкол.: Г.П. Білоус та ін. ; наук. ред.: О.Б. Супруненко та ін.; фото: В.І. Кожем"якіна та ін.]. – Вид. 2-ге. – Полтава : Полтава ; Полтавський літератор, 2001. – 280 с., [8] арк. іл. : іл., фот. – 110-літтю Полтави присвячується. – Бібліогр.: с. 273-280. – ISBN 966-7462-22-6
1149275
  Пушкин А.С. Полтава : поэма / Александр Пушкин ; Союз писателей России, Центр Федора Ушакова // И грянул бой! К 300-летию Полтавского сражения / В.Н. Ганичев. – Москва : ИХТИОС, 2007. – С.19-66. – (Славянский мір. Приложение к журналу "Новая книга России")
1149276
  Енглунд П. Полтава : розповідь про загибель однієї армії / Петер Енглунд ; [ пер. О.Сенюк, О. Буценко ]. – Харків : Стокгольм : Фоліо : Шведський інститут, 2009. – 348 с. : іл. – ISBN 978-966-03-4806-6


  Це перше видання українською мовою здійснено з ініціативи Шведського інституту (Si) в співпраці з Посольством Швеції в Україні. Книжка входить у програму Шведського інституту із відзначення 300-літньої річниці Полтавської битви
1149277
  Енглунд Петер Полтава = Розповідь про загибель однієї армії : уривки // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 127-161. – ISSN 0320 - 8370


  До 300-річчя Полтавської битви
1149278
   Полтава : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 72-75 : Фото. – ISSN 1998-8044
1149279
  Островський О. Полтава (1709 р.) : Історичне оповідання / Олелько Островський. – Київ : Друк. "Польський друкар", 1918. – 66, [4] с. – (Видавництво "Історична белетристика" ; Число 8)
1149280
  Островський О. Полтава (1709 р.) : історичне оповідання / О. Островський. – Репринтне відтворення видання 1918 р. – Київ : Кий, 1995. – 60 с. – (Історичні оповідання). – ISBN 5-7707-8517-9
1149281
  Андріяшик Р. Полтава (роман) // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 2 (122), лютий. – С. 8-48
1149282
   Полтава 1709-2009. Полтавська битва-осмислення в часовій перспективі / Швед. ін-т ; [пер.: О. Буценко ]. – [Б. м.] : ATTA, 2009. – 30, 28 с. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Poltava 1709-2009. The Poltava battle - perceptions over time. - Без тит. арк. - Авт. зазнач. на с. 6. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-91-520-0989-5


  Доповідачі: Лефстранд Е., Дюровіч Л., Еріксон П., Клінге М., Енгман М., Гернер К.
1149283
  Коваленко О.В. Полтава XVII-XVIII ст.: розвиток міської території, просторова структура та міська забудова : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Коваленко О.В. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1149284
  Несвіцький О.О. Полтава в дні революції та в період смути 1917-1922 рр. : Щоденник / О.О. Несвіцький; Держ. архів Полтавської області. Полтавське крайове об"єднання всеукраїнського тов-ва "Просвіта" ім. Т.Шевченка. – Полтава, 1995. – 280с.
1149285
  Діптан І. Полтава в період НЕПу (1921-1928 роки): проблеми та шляхи їх реалізації // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 195-205. – ISSN 2075-1222
1149286
  Басистий К. Полтава вітала спілчан // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 2


  30 травня відбулася зустріч голови НСПУ В. Баранова, директора видавництва "Ярославів Вал" М. Слабошпицького та публіциста Ю. Дорошенка зі студентами, викладачами Полтавського національного університету
1149287
  Ленченко В. Полтава на рукописних планах 1730 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 169-172. – (Нова серія ; вип. 18)
1149288
  Сметанич Полтава перед Октябрем // Январское восстание в Киеве / С. Мищенко. – [1] с.
1149289
  Стороха Є.В. Полтава у долі і творчості Тараса Шевченка / Євгенія Стороха. – Полтава : Говоров С.В., 2014. – 59, [1] с. : іл., портр. – На обкл. також: Т. Шевченко 200. – ISBN 978-966-2764-08-6
1149290
  Плохій Сергій Полтава, рік 1709 : якби історія обрала інший шлях... // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 170-172. – ISSN 0320 - 8370


  До 300-річчя Полтавської битви
1149291
  Антонюк Дмитро Полтава. Відзначаємо, а не святкуємо : 300-ліття Полтавської битви. Машина часу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 134-137 : Фото
1149292
  Малей Антоніна Полтава. Знаменитості та відьми : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 14-18 : Фото
1149293
   Полтава. К 250-летию Полтавского сражения. Сб. ст.. – М., 1959. – 460с.
1149294
  Пушкин А.С. Полтава. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1946. – 62 с.
1149295
  Пушкин А.С. Полтава. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное изд-во, 1947. – 107 с.
1149296
  Волосков В.Ф. Полтава: 100 памят.мест : путеводитель / В.Ф. Волосков. – Харьков : Прапор, 1987. – 178с.
1149297
  Ханко В. Полтава: плин історії, культури та мистецтва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 8 (206). – С. 2-7. – ISSN 0131-2685
1149298
  Тоштендаль Рольф Полтава: сражение, история и символ // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 7 (1602). – С. 139-152. – ISSN 0869-44435
1149299
   Полтава: судьбы пленных и взаимодействие культур / [Рос. гос. гумананит. ун-т] ; под ред. Т. Тоштендаль-Салычевой, Л. Юнсон. – Москва : РГГУ, 2009. – 462, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Указ. имен, геогр. назв.: с. 447-459. – Библиогр. в примеч.: с. 413-446. – ISBN 978-5-7281-1072-9
1149300
  Поліщук В. Полтаві - 800 літ // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 296, вересень : вересень. – С. 13-14
1149301
   Полтаві 800 років. 1174-1974 : Збірник документів і матеріалів. – Київ, 1974. – 420с.
1149302
  Кучер В.С. Полтавка : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1950. – 132 с.
1149303
  Бурбан В. Полтавка Віра Холодна - королева німого кіно // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 8-14 серпня (№ 31). – С. 13


  В статті згадується засновник вітчизняної школи фізіології, ботанік, мікробіолог, еколог - Микола Григорович Холодний, який в 1906 році закінчив Київський університет, після чого працював у ньому до 1941 року.
1149304
   Полтавская баталия. – Ленинград, 1976. – 26с.
1149305
  Андрианов П.М. Полтавская битва / [П. Андрианов]. – Одесса : Изд. альм. "Родина" ; Тип. Акц. Южно-рус. о-ва печ. дела, 1909. – 24 с. портр., пл. – Авт. указ. в конце текста. - Экз. деф., без обл.
1149306
  Тельпуховский Б.С. Полтавская битва / Б.С. Тельпуховский. – Москва, 1945. – 24с.
1149307
  Тельпуховский Б.С. Полтавская битва / Б.С. Тельпуховский. – Москва, 1947. – 51с.
1149308
  Осипов К. Полтавская битва / К. Осипов. – М.-Л, 1952. – 128с.
1149309
  Злаин А.И. Полтавская битва / А.И. Злаин. – М., 1988. – 125с.
1149310
  Павловский И.Ф. Полтавская битва 27 июня 1709 года : (с рис., планом города и карт. военных действий) / И. Фр. Павловский. – 2-е изд. – Полтава : Тип. И.А. Дохман, 1909. – 52 с., 32 ил., портр.


  124, 24, III с.
1149311
  Лятошинский Н.Л. Полтавская битва 27 июня 1709 года : (с рис., планом города и карт. военных действий) / И. Фр. Павловский. – 2-е изд. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1909. – 32 с. : ил. в тексте
1149312
  Клячин В.П. Полтавская битва в связи с Северной войной : [Лекция, чит. в коллегии П. Галагана 28 апр. 1909 г.] / В.П. Клячин. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1909. – [2], 61 с.


  На обл. дарственная надпись а автогравом автора
1149313
  Павловский И.Ф. Полтавская битва и ее памятники : (с рис., планом города и карт. военных действий) / сост.И. Фр. Павловский, преп. Петр. Полт. кад. корпуса И. Фр. Павловский и воспитатель [кап.] В.Мих. Старковский. – Полтава : Тип. Губ. правл., 1894. – 124, 24, III с. : 8 л. ил., портр., план. ил., портр. 25. – Библиогр.: "Источники" (71 назв.)


  124, 24, III с.
1149314
  Шульгин П.М. Полтавская битва на старых почтовых открытках // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 3. – С. 36-43. – ISSN 0869-6322
1149315
  Епифанов П.П. Полтавская битва. 1709-8/07-1959 / П.П. Епифанов. – М., 1959. – 32с.
1149316
  Болотина Наталия Полтавская виктория 27 июня 1709 года // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 6
1149317
   Полтавская гравиметрическая обсерватория: Ист. очерк, 1926-1986 гг.. – Киев, 1986. – 70с.
1149318
  Огагин Г.Ф. Полтавская областная партийная организация в борьбе за крутой подъем сельского хозяйства (1953-1959 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Огагин Г.Ф. ; МВССО УССР, КГУ, Каф. ист. КПСС. – Киев, 1962. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1149319
  Мандыч Г.И. Полтавская областная партийная организация в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1938-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мандыч Г.И.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1952. – 22 с.
1149320
  Мандыч Г. Полтавская областная партийная организация в борьбе за организационно-хозяственное укрепление колхозов (1938-1941 гг.) : Дис... канд.историч.наук: / Мандыч Г.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – К., 1951. – 286л.
1149321
  Гагаев Макар Васильевич Полтавская областная партийная организация в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гагаев Макар Васильевич; Ин-т истории партии при ЦК КПУ, филиал ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – К., 1974. – 35л.
1149322
  Томчук А.Д. Полтавская область. (Экономико-географ. характеристика). : Автореф... наук: / Томчук А.Д.; АН УССР. Ин-т экономики. – Киев, 1949. – 23 с.
1149323
   Полтавская победа в исторических и художественных памятниках. Из собрания Эрмитажа.. – Л., 1960. – 48с.
1149324
   Полтавская победа. Из истории международных отношений накануне и после Полтавы.. – М., 1959. – 266с.
1149325
  Ващенко В.С. Полтавские говоры : Автореф... док. филол.наук: / Ващенко В.С.;. – К, 1956. – 15л.
1149326
   Полтавский земский календарь на 1909 год. – Полтава : Электрическая типо-литография И.А.Дохмана, 1908. – 124 с. + карта
1149327
   Полтавский краеведческий музей. – Киев, 1975. – 93с.
1149328
   Полтавский кружок любителей физико-математических наук : отчет VIII-IX. – Полтава : Электрическая типография Г.И. Маркевича, 1908. – II, 92 с.
1149329
   Полтавский кружок Любителей физико-математических наук. – Полтава : Электрю типю Г.И. Маркевича
Отчет VII : 1904-1905. – 1906. – XXIV, 130
1149330
   Полтавский литературно-мемориальный музей В.Г. Короленко. – Харьков, 1974. – 95 с.
1149331
   Полтавский литературно-мемориальный музей В.Г.Короленко.. – Х., 1968. – 112 с.
1149332
   Полтавский литературно-мемориальный музей В.Г.Короленко.. – Харьков : Прапор, 1987
1149333
  Бондаренко К. Полтавский мечтатель // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 43/44 (161/162). – С. 56-59
1149334
   Полтавский обл. художественный музей. – Харків, 1984. – 87с.
1149335
  Золозов А. Полтавский самородок // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32. – С. 13


  "Николай Боголюбов - человек с большой буквы! Очень большой!" Эти слова принадлежат А.М. Петросьянцу, бывшему председателю Государственного комитета СССР по использованию атомной энергии, который общался с академиком Н.Н. Боголюбовым без малого 30 лет. ...
1149336
  Золозов А. Полтавский самородок [Н. Боголюбов] // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2013. – 18-24 сентября (№ 39). – С. 12


  Математическая "карьера" Николая Боголюбова началась в селе Великая Круча Пирятинского уезда Полтавской губернии.
1149337
  Безбах С.А. Полтавское сражение : 27 июня 1709 г. / С.А. Безбах. – Москва : Воениздат, 1939. – 64 с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1149338
  Артамонов В.А. Полтавское сражение : к 300-летию Полтавской победы / В.А. Артамонов ; Ин-т Рос. истории РАН. – Москва : МППА БИМПА, 2009. – 686, [1] с. – Библиогр.: с. 671-683 и в примеч. в конце гл. – (Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан России на 2006-2010 годы" ; Научный проект "Российский патриотизм: исторический опыт (X-XX в.)"). – ISBN 978-5-8420-0017-3
1149339
  Порфирьев Е.И. Полтавское сражение 27 июня 1709 г. / Е.И. Порфирьев. – М., 1959. – 110с.
1149340
  Бесєдіна Н. Полтавська битва - важливий чинник формуваая нового зовнішньополітичного курсу Османської імперії / Н. Бесєдіна, В. Рибачук // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 130-136. – ISBN 978-966-8591-31-0
1149341
  Дядиченко В.А. Полтавська битва / В.А. Дядиченко. – К., 1959. – 44с.
1149342
  Дядиченко В.А. Полтавська битва / В.А. Дядиченко. – К., 1962. – 92с.
1149343
  Малиновський О. Полтавська битва // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 157-160
1149344
  Алексашкіна Людмила Полтавська битва 1709 р. у творчій спадщині Дмитра Яворницького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С. 14-17
1149345
  Чичкань І.В. Полтавська битва 1709 року / І.В. Чичкань, В.І. Горєлов // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 2/3 (70)
1149346
   Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – 480 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8591-31-0
1149347
  Шендрик Л. Полтавська битва в контексті європейської історії // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 95-98. – ISBN 966-7576-01-9


  Автор - заступниця директора музею історії Полтавської битви Людмила Шендрик. Пані Шендрик каже, що поле Полтавської битви є доленосним для європейської історії. За її словами, до сьогодні невідомо скільки загинуло козаків у Полтавській битві.
1149348
  Саранча В. Полтавська битва в офіційній культурі Російської імперії // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 422-431. – ISBN 978-966-8591-31-0
1149349
  Ковалевська О. Полтавська битва на плані Ніколаса де Фера 1714 р. // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 199-212. – ISBN 978-966-8591-31-0


  Нікола де Фер був важливим французьким географом і картографом кінця 17 століття.
1149350
  Крук І.С. Полтавська битва Петра I // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів ; Луцьк, 2010. – № 8. – С. 28-29. – ISBN 966-8460-14-6
1149351
   Полтавська битва. : Труди наукової сесії ін-ту історії, присвяченої 230-літтю Полтавської битви (1709-1939). – Київ : АН УРСР, 1940. – 207 с.


  Ред.: Бєлоусов (Білоусов) Сергій Миколайович (1897-1985)
1149352
  Плахта Д. Полтавська битва. За... пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17 березня (№ 46). – С. 4


  У місті вже майже десять років громадскість домагається встановити пам"ятник гетьману Івану Мазепі.
1149353
  Ігнатюк М.В. Полтавська губернія : економіко-географічна характеристика (1802-1917 р.р.) / М.В. Ігнатюк; М.В. Ігнтюк. – Миргородж : [б. в.], 2006. – 145, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 144
1149354
  Пустовіт Т Полтавська духовна семінарія та її визначні учні й викладачі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 8 (206). – С. 48-55. – ISSN 0131-2685
1149355
  Наказненко А.Г. Полтавська морфоструктура центрального типу та її позиція в системі різнорангових морфоструктур центрального типу території України // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 186-189. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1149356
  Коломієць М.Ф. Полтавська область / М.Ф. Коломієць. – Харків, 1959. – 92с.
1149357
  Лапоногов О.М. Полтавська область : (Географічний нарис) / О.М. Лапоногов, О.Д. Качанов. – Київ : Радянська школа, 1959. – 102 с. – (Області Української РСР)
1149358
   Полтавська область: Адміністративно-територіальний поділ на 1 січня 1978 року. – 4-е вид. – Харків : Прапор, 1978. – 232 с.
1149359
   Полтавська Петлюріана : матеріали 2 Петлюрівських читань, проведених у Полтаві 15 серпня 1993 р. – Полтава : Полтавський літератор. – ISBN 5-7707-5460-5
[Число 1]. – 1993. – 92с.
1149360
   Полтавська Петлюріана : матеріали четвертих Петлюрівських читань. – Полтава : Рік. – ISBN 966-95594-1-3
Число 3. – 1999. – 160с.
1149361
   Полтавська Петлюріана : матеріали сьомих Петлюрівських читань, [проведених у Полтаві 25 травня 2004 р.]. – Полтава. – ISBN 966-8270-05-3
Число 6. – 2005. – 352с. : іл.
1149362
  Данилець О. Полтавська розрада. Лариса Косач-Квітка народилася на Житомирщині, проте її життя і творчість тісно пов"язані з краєм у серці країни // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 25 лютого (№ 38). – С. 4
1149363
  Гужва Ю. Полтавська Свято-Вознесенська (Кобищанська) церква // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. митрофорний протоієрей М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Дениско, Т. Пустовіт [та ін.]. – Полтава, 2004. – Ч. 10. – С. 53-79
1149364
  Сергійчук В. Полтавська трагедія України : Саме так треба сприймати перемогу Росії над шведами й нами в 1709 році / В. Сергійчук. – Київ : Українська видавнича спілка, 1999. – 32с. – ISBN 966-7060-18-7
1149365
  Ротач П. Полтавська учена архівна комісія // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 130-133
1149366
  Вакуленко В.Д. Полтавська фортеця : драма / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1957. – 96 с.
1149367
  Ротач П. Полтавська Шевченкіана : Спроба обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії: у 2-х кн. / Петро Ротач. – Полтава : Дивосвіт. – ISBN 966-7891-43-7
Кн. 1. – 2005. – 432с.
1149368
  Козаченко А. Полтавське земство: кількісний склад, організаційна структура та порядок діяльності земських установ у 60-80-ті роки ХІХ століття // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 87-96.
1149369
  Юренко О.С. Полтавське літо / О.С. Юренко. – Київ, 1953. – 84с.
1149370
  Якименко М.А. Полтавське сільськогосподарське товариство : організаційна структура та основні напрями діяльності (1865-1917) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 46-53. – ISSN 2075-1451
1149371
  Дорошенко Т.А. Полтавський аеропорт та його інфраструктура як чинник стабільності сільських поселень приміської зони / Т.А. Дорошенко, А.В. Милосердний, Т.Ю. Кузьменко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 72-76 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
1149372
  Мала Юлія Полтавський вікенд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 130-134 : фото
1149373
  Бабенко Л. Полтавський громадський і релігійний діяч Кость Іванович Товкач // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 285-289
1149374
  Бабенко Л. Полтавський губернський відділ ДПУ: діяльність після реформи 1922 року (1920-ті роки) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 206-214. – ISSN 2222-5250
1149375
   Полтавський державний літературно-меморіальній музей Панаса Мирного.. – Харків, 1959. – 52с.
1149376
   Полтавський державний медичний університет і Литовський університет наук про здоров"я: єднання наукової спільноти під час війни в Україні триває / В.М. Ждан, М.М. Потяженко, І.А. Бумбліте, А. Вайнорас, Г.В. Невойт // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (149). – С. 4. – ISSN 1562-1146
1149377
  Єрмак О. Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка: з історіії перших десятиліть діяльності / О. Єрмак, Г. Білик // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 6-23. – ISSN 2075-1222
1149378
   Полтавський державний український музично-драматичний театр ім. М.В.Гоголя.. – Полтава, 1965. – 48 с.
1149379
  Пономаренко О. Полтавський друг та його внесок у поповнення творчої скарбниці Т.Г. Шевченка-художника // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: М.І. Григорчук, Б.В. Гриньов, І.І. Гук [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 18, № 2 (100), березень- квітень. – С. 33-41. – ISSN 1819-7329


  Про колекцію Федота Леонтійовича Ткаченка з 11-и малюнків, приписуваних Тарасу Шевченку.
1149380
  Кочерга Н. Полтавський історик-краєзнавець // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 114-117


  Особлива увага присвячена педагогічній та громадській діяльності Віктора Ревегука.
1149381
  Скрябін О.Л. Полтавський кадетський коарпус - перший військовий навчальний заклад на теренах України: до 180-річчя створення / О.Л. Скрябін, П.В. Щипанський // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Капелюшний В.П., Карпов В.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (31). – С. 140-155
1149382
   Полтавський краєзнавчий музей. – Харків, 1971. – 152с.
1149383
   Полтавський краєзнавчий музей. – Київ, 1976. – 24с.
1149384
   Полтавський краєзнавчий музей. – Харків, 1978. – 119с.
1149385
  Петренко І. Полтавський лікар Олександр Олександрович Волкенштейн (1851-1925) у спогадах Ісаака Марієнбаха // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 29-33. – ISSN 1998-4634
1149386
  Залашко А.Т. та ін. Полтавський літературно-меморіальний музей І.П. Котляревського / А.Т. та ін. Залашко. – Харків, 1969. – 108с.
1149387
   Полтавський літературно-меморіальній музей Панаса Мирного.. – Харків, 1972. – 19с.
1149388
  Вольвач В. Полтавський Махатма // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 15-21 жовтня (№ 41). – С. 8-9


  Голові Національного фонду культури, видатному українському поету Борису Олійнику виповнюється 80 років.
1149389
  Фоміна Тетяна Полтавський пасіонарій Георгій Гапон // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 124-127. – ISSN 0130-5212
1149390
  Год Б.В. Полтавський педінститут у 1960-1980-их роках / Б.В. Год, О.П. Єрмак // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 2011. – № 1 (25). – С 111-136. – ISSN 2075-1451


  У статті представлена історія Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка в 1960-1980-их роках
1149391
  Воловодовська В.О. Полтавський період (1893-1933) у науково-освітній діяльності професора П.Ф. Тушкана // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 45-48
1149392
  Гавриленко І. Полтавський період життя Олександра Шаргея (Юрія Кондратюка) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 63-86. – ISSN 1728-9572
1149393
  Борошко С.Л. Полтавський період життя та творчості історика та етнографа М.І. Арандаренка / С.Л. Борошко, Борошко, (Арандаренко) // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженко ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 15. – С. 83-89. – ISSN 2218-4805
1149394
  Сегеда І.С. Полтавський період у житті арабського письменника і публіциста Михаїла Нуайме // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 250-253
1149395
  Сенютович-Бережний Полтавський полковник - Федір Жученко // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 457-464. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1149396
  Смирнов В. Полтавський предтеча теоретичної космонавтики (До 110-річчя від дня народження Юрія Кондратюка-Шаргея) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С 165-180. – ISBN 966-7653-03-5
1149397
   Полтавський технічний університет імені Юрія Кондратюка : МОНУ, 2000. – 35с.
1149398
  Наріжний С. Полтавський український університет // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 72 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С.99-121.


  Полтавський український університет, заснований у 1918 році, проіснував два роки
1149399
  Жук В.Н. Полтавський Хрестовоздвиженський монастир і пов"язані з ним важливі історичні події : статтї з коментарями та фотоілюстраціями / В.Н. Жук. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Полтава : АСМІ, 2007. – 248с., [40с. іл.]. – ISBN 966-7653-55-2
1149400
   Полтавський художній музей. [Ізовидання] : (комплект листівок з текстами на укр., рос., англ., франц. нім. та ісп. мовами). – Київ : Мистецтво, 1966. – 20 л., 4 с. : 20 листівок + 1 обкл.+ 2 л. вкладиш
1149401
   Полтавський художній музей. Альбом.. – К., 1978. – 26с.
1149402
  Когут Г. Полтавські "арабескові" килими // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 199-215. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Досліджено три полтавські килими з так званим “арабесковим” узором поля. Килими ймовірно виготовлено в одній майстерні. Художньо-стилістичні особливості дають підстави датувати їх другою пол. 18–поч. 19 ст. Особливу увагу звернено на іконографію ...
1149403
  Данилець О. Полтавські абрикоси Скліфосовського // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 квітня (№ 65). – С. 6


  6 квітня -185-й день народження Миколи Васильовича Скліфосовського - всесвітньо відомого хірурга, науковця, педагога, громадського діяча. Яку роль у його житті зіграло українське село? У 1870–1871 рр.. - професор Київського університету.
1149404
  Ващенко В.С. Полтавські говори / В.С. Ващенко. – Харків, 1957. – 540с.
1149405
   Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату. – Полтава : Полтава
Ч. 4. – 1997. – [154] c. – На обкл. зазначено також: Рік видання 61-й
1149406
   Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату. – Полтава : АСМІ
Ч. 5. – 1998. – 80 с. – На обкл. зазначено також: Рік видання 62-й
1149407
   Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату. – Полтава : Рік
Ч. 6, спецвип. – 2000. – [23] c. – На обкл. зазначено також: Рік видання 63-й
1149408
   Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського патріархату. – Полтава
№ 7. – 2001
1149409
   Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату. – Полтава : ГРОТЕСК
Ч. 9. – 2003. – 287, [1] c. – На обкл. зазначено також: Рік видання 66-й
1149410
   Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату. – Полтава : ГРОТЕСК
Ч. 10. – 2004. – 323, [1] c. – На обкл. зазначено також: Рік видання 67-й
1149411
   Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Пустовіт, Г. Антипович [та ін.]. – Полтава : ГРОТЕСК
Ч. 13/14. – 2010. – 320 с., включ. обкл. – На обкл. зазначено також: Рік видання 74-й
1149412
   Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії Православної Церкви України / Полтавська єпархія Православної Церкви України ; голов. ред . архиєпископ Полтавський і Кременчуцький ФЕДІР. – Полтава : Дизайн та друк
Число 15/16 (за 2019-2020 рр.). – 2020. – 344, [2] c. – На титул. листі зазначено також: Рік видання 83-й
1149413
  Лапа В.П. Полтавські різьбарі Яків Халабудний, Василь Гарбуз. / В.П. Лапа. – Х., 1937. – 72с.
1149414
  Фурман В.С. Полтавські самоцвіти / В.С. Фурман. – Харків, 1982. – 47с.
1149415
  Перепеляк І.М. Полтавські сонети / Іван Перепеляк. – Вид. 2-ге, допов. – Харків : Майдан, 2018. – 324, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – ISBN 978-966-372-703-5


  У пр. №1748207 напис: На добрі зустрічі Анатолію Кириловичу. Сердечно. І. Перепеляк. 18 червня 2010 р. м. Харків
1149416
  Руденко О.П. Полтавські стежки Володимира Миколайовича Челомея (до 90-річчя від дня народження) / О.П. Руденко, О.В. Хорольський, С.А. Стеценко // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – № 2 (30). – С. 70-77. – ISSN 2077-9496
1149417
  Самородов В. Полтавські сторінки життя і творчості Володимира Вернадського / В. Самородов, С. Кигим // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 153-159. – ISSN 2222-5250
1149418
  Новікова М. Полтавські сюжети Григорія Кочура // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 3-6. – ISSN 2075-1486
1149419
   Полтавські технарі освоюють Європу // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 24 вересня (№ 173). – С. 2


  Ініційована урядом програма навчання наших студентів за кордоном втілюється успішно.
1149420
  Федорова М. Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І.П. Котляревського - 120 років // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 60-65. – ISSN 1811-377X


  Етапи розвитку Полтавської обласної книгозбірні.
1149421
   Полтавсько-київський діалект - основа української національної мови. – Київ, 1954. – 224с.
1149422
  Закалюжний В.М. Полтавці - відомі геологи і географи : (Біографії. Історичні портрети) / В.М. Закалюжний В.М., С.Л. Кигим; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка; Полтавський краєзнавчий музей. – Полтава, 2007. – 340с. : іл.
1149423
  Котляр В.Ф. Полтавці на здаються. / В.Ф. Котляр, П.А. Христич. – К, 1970. – 140с.
1149424
   Полтавці про А.С.Макаренка.. – К., 1968. – 60с.
1149425
  Павловский И.Ф. Полтавцы : иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители : опыт краткого биогрю словаря Полт. губ. с половины XVIII века. – Полтава : Изд. Полтавской ученой архивной комиссии ; Т-во печатного дела, 1914. – 294 с. : с 182 портретами
1149426
  Скуратівський Вадим Полтавчанин у пошуках Святого Грааля // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 6-7. – ISSN 0868-9644
1149427
  Білоусько О. Полтавшина історична / О. Білоусько, І. Міщенко // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Січень (№ 2). – С. 4-5
1149428
  Орел Л. Полтавщина - земля козаків / Л. Орел, С. Щербань // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 25 листопада - 1 грудня (№ 47). – С. 10-11
1149429
  Вечерський В. Полтавщина - Угорщина: пошуки національної архітектури // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 6 (1026). – С. 4-9
1149430
   Полтавщина : Короткий довідник-путівник. – 2-е вид. – Харків, 1969. – 258с.
1149431
   Полтавщина : Книга для туристів и краєзнавців. – Харків, 1974. – 151с.
1149432
  Малко Ромко Полтавщина "Гоголя!" : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 84-90 : Іл.
1149433
  Барабаш В.Й. Полтавщина в дев"ятій п"ятирічці / В.Й. Барабаш. – Харків : Прапор, 1972. – 126 с., [8] л. іл. – (Плани партії - плани народу)
1149434
  Барабаш В.Й. Полтавщина в одинадцятій п"ятирічці / В.Й. Барабаш, Ю.Ю. Кривошей. – Харків : Прапор, 1981. – 95 с. – (Від рубежу до рубежу)
1149435
  Ємець П.Н. Полтавщина в роки Великої Вітчизняної війни / П.Н. Ємець, О.П. Самойленко. – Харків, 1965. – 104с.
1149436
   Полтавщина до 40-річчя Великого Жовтня.. – Полтава, 1957. – 88с.
1149437
  Козак С. Полтавщина літературна / Сергій Козак ; [художнє оформ. С. Алієв-Ковик]. – Київ : Літературна Україна, 2015. – 243, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 242-243. – ISBN 978-966-579-446-2
1149438
  Передерій Л. Полтавщина на історичних паралелях / Л. Передерій, В. Скобельський // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 11 (391). – С. 42-43. – ISSN 2313-559X
1149439
  Пустовгар О. Полтавщина у 1905 - 1916 роках: перші спроби легалізуватися, заснування і діяльність Українського клубу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 лютого (№ 8)
1149440
  Велика Валерія Полтавщина. З міста - в кар"єр : Україна / Велика Валерія, Іващенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 22-23 : Фото
1149441
   Полтавщина. Землі квітучої краса: Фотоальбом.. – Київ, 1983. – 127с.
1149442
  Подобна Є.В. Полтавщина. Історія, постаті, публікації / Євгенія Подобна. – Полтава : Шевченко Р.В., 2011. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 37-38. – ISBN 978-966-8798-53-5
1149443
  Оболенська Наталя Полтавщина. Українська класика : Україна чудес / Оболенська Наталя, Задирака Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 122-126 : Фото
1149444
  Велика Валерія Полтавщина. Як ми Марену у річці топили / Велика Валерія, Шовкопляс Олена // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 10-13 : фото
1149445
   Полтавщина: Енциклопедичний довідник.. – Київ, 1992. – 1024с.
1149446
  Ханко В. Полтавщина: плин мистецтва, діячі : мистецтвознавчі праці / Віталій Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2007. – 512с. : іл. – ISBN 978-966-2922-19-6
1149447
  Дзюба О. Полтащина та Крим. Дві історії української державності // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 січня (№ 2). – С. 6-7
1149448
  Кошкин С. Полтора века дипотношений // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 11. – С. 12-25. – ISSN 0130-9625
1149449
  Ивантер Н.А. Полтора года / Н.А. Ивантер. – М, 1988. – 284с.
1149450
  Родичев Н.И. Полтора Ивана / Н.И. Родичев. – Сталино, 1961. – 228с.
1149451
  Алешин В.С. Полтора коротких месяца : повесть / В.С. Алешин. – Симферополь : Крым, 1964. – 167 с. : ил.
1149452
  Львов С.Л. Полтора месяца в жизни Тамары / С.Л. Львов. – Москва, 1964. – 70с.
1149453
  Амлинский В.И. Полтора часа дороги : Роман. Повесть. Киноповесть. Рассказы. Публицистика / Владимир Амлинский. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 416 с.
1149454
  Мустафин Р.А. Полтора экватора / Р.А. Мустафин. – Казань, 1974. – 159с.
1149455
  Піча Ю. Полторак Володимир Абрамович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 208-209. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1149456
  Бершадский Р.Ю. Полтораста страниц о Франции / Р.Ю. Бершадский. – Москва : Советская Россия, 1972. – 144с.
1149457
  Святов Г.И. Полторы войны или больше: стратегия нереалист. устрашения. / Г.И. Святов. – М., 1987. – 222с.
1149458
  Ильченко А.Е. Полторы сказки / А.Е. Ильченко. – Москва, 1982. – 688 с.
1149459
  Берлянт А.М. Полтысячи лет развития картографии и ее сегодняшние перспективы // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 56-61. – ISSN 1561-4980
1149460
  Лапушка К.К. Полуавтоматическая измерительно-вычислительная установка для обработки астронегативов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лапушка К. К.; Гос. астрон. ин-т. – М., 1968. – 21л.
1149461
  Чеснок Ю.А. Полуавтоматический измеритель координат и площадей объектов сферической поверхности / Ю.А. Чеснок, А.В. Журавков // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 56-61. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Разработан и изготовлен прибор для автоматизации измерений координат и площадей солнечных образований по фотоснимкам диаметром 80 мм. Сферические координаты выдаются механическим устройством, способным в принципе обеспечить большую точность. Площади ...
1149462
  Холл В. Полуавтоматический микрореактор для исследования каталитических процессов / В. Холл. – Москва : ГОСИНТИ, 1961. – 29 с.
1149463
  Карабут Евгений Алексеевич Полуаналитическое исследование задачи о движении цилиндрической полости в жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Карабут Евгений Алексеевич; АН СССр. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики им. М.А.Лаврентьева. – Новосибирск, 1988. – 16л.
1149464
  Никитина Л.С. Полуантикватернионные пространства : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитина Л. С.; Казан. ГУ. – М., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1149465
   Полуаффиксация в терминологии и литературной норме.. – Владивосток, 1986. – 175с.
1149466
  Геник С. Полуботок Павло // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 189-190 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1149467
  Мосин Л.С. Полувековой путь венгерского коммунистического движения / Л.С. Мосин. – Москва, 1968. – 32с.
1149468
   Полувековой путь народного образования Узбекской ССР.. – Ташкент, 1974. – 222с.
1149469
  Молчанов И.Н. Полувековье / И.Н. Молчанов. – Москва, 1975. – 192с.
1149470
  Златанов Г.З. Полугеодезические сети : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Златанов Г.З.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 10л.
1149471
  Семенов В.И. Полугреппы некоторых классов отображений областей эвклидова пространства. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Семенов В.И.; АН УССР.Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1977. – 14л.
1149472
  Богута Б.К. Полугруппі гомоморфизмов коммунативных полугрупп : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Богута Б. К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1976. – 9л.
1149473
   Полугрупповые исследования отображений: Межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1989. – 143с.
1149474
  Потемкин Л.В. Полугрупповые кольца. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потемкин Л.В.; ХГУ. – Х., 1967. – 13л.
1149475
  Йорджев К.Я. Полугрупповые представления контекстно-свободных языков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Йорджев К.Я.; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 12л.
1149476
   Полугруппы и их гомоморфизмы: Межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1991. – 158с.
1149477
  Шеврин Л.Н. Полугруппы и их подполугрупповые решетки / Л.Н. Шеврин, А.Я. Овсянников. – Свердловск, 1990. – 245с.
1149478
  Шеврин Л.Н. Полугруппы и их подполугрупповые решетки / Л.Н. Шеврин, А.Я. Овсянников. – Свердловск
Ч. 1. – 1990. – 240с.
1149479
  Лаллеман Ж. Полугруппы и комбинаторные приложения / Ж. Лаллеман. – Москва : Мир, 1985. – 439 с.
1149480
  Кожухов И.Б. Полугруппы и полугрупповые кольца с усвловиями на конгруэнции и идеалы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Кожухов И.Б.; МГУ. – М, 1979. – 7л.
1149481
  Антоненко А.С. Полугруппы конечно-автоматных преобразований : Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Антоненко Александр Сергеевич ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2012. – 123 л. – Библиогр.: л. 118-123
1149482
  Голдстейн Д.А. Полугруппы линейных операторов и их приложения / Д.А. Голдстейн. – Киев : Вища школа, 1989. – 347 с.
1149483
  Хамишон А.З. Полугруппы многозначных преобразований . : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Хамишон А.З.; Ан УССР.Ин-т математики. – К, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1149484
  Молчанов В.А. Полугруппы отображений на графах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Молчанов В.А.; АН МолдССР. Ин-т матем. – Кишинев, 1980. – 13л.
1149485
  Важенин Ю.М. Полугруппы преобразований графов и языков первой степени. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 004 / Важенин Ю.М.; Уральск.ун-т. – Свердловск, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.14-17
1149486
  Попов Б.В. Полугруппы преобразований ранга не выше двух. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов Б.В.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1966. – 14л.
1149487
   Полугруппы с дополнительными структурами: Межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1986. – 156с.
1149488
  Кацман Симха Иделевич Полугруппы с некоторыми типами структур подполугрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кацман Симха Иделевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1983. – 12л.
1149489
  Шлейфер Феликс Гершевич Полугруппы с тонкими слоями подполугрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Шлейфер Феликс Гершевич ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Львов, 1975. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1149490
  Ляпин Е.С. Полугруппы. / Е.С. Ляпин. – М., 1960. – 592с.
1149491
  Слісаренко О.А. Полуда : воєнні оповідання / О Слісаренко. – Київ : Держвидав України, 1930. – 69 с.
1149492
  Портер Полуденное вино : повести и рассказы / Портер, , Кэтрин Энн. – Москва : Известия, 1985. – 222с.
1149493
  Проскурин П.Л. Полуденные сны / П.Л. Проскурин. – Москва, 1988. – 309с.
1149494
  Проскурин П.Л. Полуденные сны. / П.Л. Проскурин. – Москва, 1985. – 606с.
1149495
  Милюнас В. Полуденные тучи : драма в 4-х д. / В. Милюнас; пер. с литов. И.Каплпнаса. – Москва : Искусство, 1958. – 99 с.
1149496
  Дугин Л.И. Полуденный край / Л.И. Дугин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 368с.
1149497
  Вальшонок З.М. Полуденный поезд / З.М. Вальшонок. – Москва, 1987. – 143с.
1149498
  Жариков А.П. Полуденный причал / А.П. Жариков. – Москва, 1974. – 87с.
1149499
  Мушник С.М. Полудень : поезії / С.М. Мушник. – Харків : Прапор, 1959. – 103 с.
1149500
  Чіладзе Т.І. Полудень / Тамаз Чіладзе ;. – Київ, 1968. – 163 с.
1149501
  Карпенко Г.П. Полудень / Г.П. Карпенко. – К., 1977. – 143с.
1149502
  Іщенко М.Г. Полудень : роман / М.Г. Іщенко. – Київ, 1985. – 367 с.
1149503
  Малишко А.С. Полудень віку : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 163 с.
1149504
  Ханко В. Полудень віку Потавської обласної організації національної спілки художників України // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 114-119. – ISSN 0130-1799
1149505
  Павленко Н.И. Полудержавный властелин : Ист. хроника о жизни сподвижника Петра Первого А.Д.Меншикова. / Н.И. Павленко. – Москва : Политиздат, 1991. – 396с. – ISBN 5-250-01425-9
1149506
  Павленко Н.И. Полудержавный властелин: ист. хроника о жизни сподвижника Петра Первого А.Д. Меншикова / Н.И. Павленко. – Москва, 1988. – 382с.
1149507
  Сибирский Полудинамические системы : / Сибирский, А.С. Шубэ. – Кишинев, 1987. – 207с.
1149508
  Різниченко В.В. Полудневий Алтай, його давні й сьогочасні льодовики : (Hаpис с додатком 2 каpт - геольогічної та тектонічної та з 5 малюнками). / В. Різниченко. – Київ : Дpук. 2-ої Аpтіли, 1915. – 27 с. : 5 с. іл., + 2 аpк. каpт


  На 1 стор. прим. № 69961 дарчий надпис: В книгозбірню Київського Географічного Інститута автор
1149509
  Сингаївський П.Ф. Полудневий гай : Поезії / П.Ф. Сингаївський. – Київ : Дніпро, 1981. – 183с.
1149510
  Стольников В.Ф. Полудневий триптих / Владислав Стольников ; [перед. сл. М. Жулинського ; ред. В. Герасим"юк]. – Київ : Юніверс, 2016. – 177, [3] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7249-09-1


  У пр. 1727050 напис : Панові Григорієві Семенюку на невгасимий полудень щедрої долі. Щира. Підпис.
1149511
  Фокина О.А. Полудница / О.А. Фокина. – М., 1978. – 143с.
1149512
  Цыпин П.Е. Полудуальные и миражные интертипные отношения // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 5/6 (185/186). – С. 28-37. – ISSN 2226-7514
1149513
  Нехорошева В.В. Полудуальные отношения на примере ЛСИ и ЭСЭ // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев, 2018. – № 3/4 (183/184). – С. 38-52. – ISSN 2226-7549
1149514
  Яковлев В.Е. Полужесткокрылые (Hemiptera-Heteroptera) фауны России и соседних с ней стран / [В. Яковлев] // Компакт - 252396 / В.Е. Яковлев. – С. 200-220
1149515
  Кириченко А.Н. Полужесткокрылые (Hemiptera --heteroptera) Таджикистана / А.Н. Кириченко. – Душанбе, 1964. – 258с.
1149516
  Яковлев В.Е. Полужесткокрылые (Hemiptera heteroptera) Кавказкого края / [соч.] В.Е. Яковлева. – [Санкт-Петербург] : тип. В. Безобразова и К*, 1879. – С. 85-140
1149517
  Яковлев В.Е. Полужесткокрылые (Hemiptera heteroptera) Северной Персии / [соч.] В.Е. Яковлева. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В. Безобразова и К*], 1876. – С. 67-98. – Без обл. и тит.л. - Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества, 1876-1877, т. X
1149518
  Яковлева В.Е. Полужесткокрылые Ахал-Текинского района / В.Е. Яковлева. – 98-129с.
1149519
  Яковлев В.Е. Полужесткокрылые Кавказкого края / В.Е. Яковлев. – 176с.
1149520
  Муминов Н.Н. Полужесткокрылые насекомые (Heteroptera) Юго-Западного Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: / Муминов Н.Н.; Таджик. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1965. – 17л.
1149521
  Элов Э.С. Полужесткокрылые насекомые семейства Средней Азии и Казахстана. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.09 / Элов Э.С.; Ин-т зоологии. – К, 1978. – л.
1149522
  Пучков В.Г. Полужесткокрылые семейства Bhopa lidae (Heteroptera) фауны СССР / В.Г. Пучков. – Ленинград : Наука, 1986. – 133с.
1149523
  Найпол В.С. Полужизнь : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С.17-139. – ISSN 0130-6545
1149524
  Дупленко Ю.К. Полузабытые страницы истории физиологии (Н.А. Белов) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С. 123-126. – ISSN 0374-3896
1149525
   Полуизолирующие соединения AIIIBV. – Москва : Металлургия, 1984. – 256 с.
1149526
  Ларин С.В. Полуизоморфизмы групп : Автореф... канд. физ .мта.наук: / Ларин С. В.; Крсноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1967. – 7л.
1149527
  Франко І.Я. Полуйка : Бориславські оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 31с.
1149528
  Франко І.Я. Полуйка / Іван Франко. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 36 с. – (Масова художня бібліотечка)
1149529
  Архангельский В.Л. Полукатегории и биполукатегории плевдодуг упорядоченных множеств. : Автореф... наук: 004 / Архангельский В.Л.; Сарат. гос. унив. им.Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-12
1149530
  Нусинов Г.И. Полукоксование углей на типовых установках. / Г.И. Нусинов. – Москва ; Ленинград, 1945. – 120 с.
1149531
  Родионов Д.А. Полуколичественный анализ в биостратиграфии и палеоэкологии / Д.А. Родионов, Т.М. Забелина, М.К. Родионова. – Москва : Недра, 1973. – 128с.
1149532
  Клер М М. Полуколичественный спектральный анализ минерольного сырья. / М М. Клер, . – Л, 1960. – 216с.
1149533
   Полуколичественный спектральный анализ при региональных геохимических исследования: Метод. рекомендации.. – Л., 1981. – 64с.
1149534
  Константинов А. Полукровка / Андрей Константинов [при участии Дмитрия Вересова и Игоря Шушарина]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Владимир : АСТ ; Астрель-СПб ; ВКТ, 2010. – 604, [2] с. – Содерж.: Кн. 1: Эхо проклятия ; Кн. 2: Крест обретенный. – ISBN 978-5-17-069359-7
1149535
  Туркин В.П. Полукруг / В.П. Туркин. – М., 1974. – 191с.
1149536
  Данченко А.Д. Полукультура растительноядных рыб как метод интенсификации прудового рыбоводства (на примере рыбхозов Краснодарского края и Куйбышевской области) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Данченко А.Д.; Калинингр. техн. ин-т рыбной промышленности и хозяйства. – Калининград, 1974. – 35л.
1149537
  Снігур С.О. Полум"я : драма / С.О. Снігур. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 86 с.
1149538
   Полум"я : Оповідання араб. письменників. – К., 1964. – 263с.
1149539
  Іщенко М. Полум"я // Стриженя / М. Котиш. – Київ, 1983. – С. 179-262
1149540
  Михайличенко В.Т. Полум"я : [поезії, щоденник, статті, спогади] / Володимир Михайличенко ; [упоряд.: Н. Михайличенко, В. Пугач ; ред. І. Щербатенко]. – Київ : Деміур, 1997. – 223, [1] с. : портр. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-95165-0-1
1149541
  Фівег Г. Полум"я в лабораторії № 1 / Г. Фівег. – Київ, 1959. – 55с.
1149542
  Залата Л.Д. Полум"я в степу : повість / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1959. – 200 с.
1149543
  Кулаковський В.М. Полум"я гніву народного / В.М. Кулаковський. – Київ, 1968. – 48с.
1149544
  Булига-Васильєва Полум"я дозрілої калини : вірші / Г.І. Булига-Васильєва. – Київ : Рада, 1999. – 128 с. – ISBN 966-7087-32-8
1149545
  Тартаковський Б.С. Полум"я землі / Б.С. Тартаковський. – Київ, 1948. – 72с.
1149546
  Тартаковський Б.С. Полум"я землі / Б.С. Тартаковський. – Київ : Молодь, 1948. – 72 с.
1149547
  Чандар К. Полум"я і квітка / К. Чандар. – К, 1954. – 56с.
1149548
  Вихрущ В. Полум"я калини / В. Вихрущ. – Львів : Каменяр, 1988. – 134 с. – ISBN 5-7745-0142-6
1149549
  Шупта Д.Р. Полум"я мелодій / Д.Р. Шупта. – Київ, 1968. – 111с.
1149550
  Василевська Л В. Полум"я на болотах : романи / Л В. Василевська. – Львів : Каменяр, 1979. – 536 с.
1149551
  Гуреїв О.І. Полум"я над Дніпром : Повість про київських підпільників / О.І. Гуреїв. – Київ : Політвидав, 1987. – 398с.
1149552
  Ковальчук Л.З. Полум"я не згасне : художньо-документальна повість / Л.З. Ковальчук. – Київ : Молодь, 1979. – 120 с.
1149553
  Радиш Б.І. Полум"я пам"яті / Б.І. Радиш. – Ужгород, 1985. – 48с.
1149554
  Мельник С.К. Полум"я революційної боротьби / С.К. Мельник. – Київ, 1973. – 45с.
1149555
  Колісниченко А. Полум"я тополі : роман-легенда / А. Колісниченко. – Київ, 1986. – 363 с.
1149556
  Колісниченко А.І. Полум"я тополі : роман / А.І. Колісниченко. – Київ, 1989. – 270 с.
1149557
  Гринько В.П. Полум"я троянди : поезії / В.П. Гринько. – Київ, 1963. – 57 с.
1149558
   Полум"я: Зб. п"єс.. – Київ, 1983. – 179с.
1149559
  Анікіна М.А. Полум"ям сердце народжене. Ідеї патріотизму в творах радянського живопису та скульптури / М.А. Анікіна, Л.М. Сак; відп. ред.: В.А. Афанасьєв. – Київ : Знання, 1969. – 48 с. : іл. – (Серія 5 ; № 7)
1149560
   Полум"яна Ванда: Спогади, есе, статті. – К., 1985. – 247с.
1149561
  Смольницька О. Полум"яна лірика: книжки - усі в закладках // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 22 серпня (№ 31/32). – С. 6-7


  Про збірки Світлани Короненко "Дебора" і "Містерії".
1149562
   Полум"яна патріотка. До 110-річчя від дня народення О.І. Теліги // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 3, 3 квартал. – С. 36-46. – ISSN 0130-2043
1149563
   Полум"яна патріотка. До 160-річчя від дня народження С.Ф. Русової (1856-1940) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2015. – № 1, 2016 р., 1 квартал. – С. 69-81. – ISSN 0130-2043


  Софія Федорівна Русова - видатний етнограф, мистецтвознавець, історик, громадський діяч, письменник, одна з засновниць жіночого руху в Україні, а головне - талановитий педагог, психолог, автор оригінальної концепції національного виховання. Згадуються ...
1149564
  Григорчук М. Полум"яна правда Павличка // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2017. – № 10/12. – С. 144-163. – ISSN 0130-1608
1149565
   Полум"яне життя. Спогади про Олександра Довженка. – Київ : Дніпро, 1973. – 719 с.
1149566
  Степаненко І.Н. Полум"яне небо. / І.Н. Степаненко. – К., 1976. – 176с.
1149567
  Савченко С. Полум"яне серце людства. До 150-річчя від дня народження Ромена Роллана (1866-1944) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 30-34. – ISSN 2306-3505
1149568
  Нісонський П.Г. Полум"яне серце поета / П.Г. Нісонський. – К., 1974. – 48с.
1149569
  Міршакар М. Полум"яний подих / М. Міршакар. – К., 1979. – 128с.
1149570
  Вербицький П.П. Полум"яний пропагандист Великого Жовтня / П.П. Вербицький. – Харків, 1950. – 32с.
1149571
  Брюховецька Л. Полум"яний співець героїки і краси // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 січня (№ 1/2). – С. 13


  90 років від дня народження Миколи Павловича Мащенка, українського кінорежисера.
1149572
  Шлапак Д.Я. Полум"яний сурмач: Життя і творчість А.Малишка / Д.Я. Шлапак. – К., 1982. – 47с.
1149573
   Полум"яні рядки: Художні твори західно-українських пролетарських письменників на сторінках журналу "Вікна" (1927-1932 рр.). – Львів, 1981. – 364с.
1149574
  Снігур С.О. Полум"яні серця : героїчна драма / С.О. Снігур. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 110 с.
1149575
   Полум"яні серця. – Київ, 1969. – 408с.
1149576
  Світличний І.М. Полум"яність : поезії / І.М. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1972. – 47 с.
1149577
  Манько В.М. Полум, яний атеїст / В.М. Манько. – Київ, 1969. – 45с.
1149578
  Коваленко И.Н. Полумарковские модели в задачах проектирования систем управления литательными аппаратами / И.Н. Коваленко. – М, 1973. – 176с.
1149579
   Полумарковские модели восстанавливаемых систем и систем массового обслуживания.. – Кишинев, 1991. – 275с.
1149580
  Каштанов В.А. Полумарковские модели процесса технического обслуживания / В.А. Каштанов. – М., 1987. – 91с.
1149581
  Симонова С.Н. Полумарковские потоки и их приложение в теории массового обслуживания. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Симонова С.Н.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1967. – 19л.
1149582
  Королюк В.С. Полумарковские процессы и их приложения / В.С. Королюк, А.Ф. Турбин. – К, 1976. – 184с.
1149583
  Томусяк А.А. Полумарковские процессы и их применение к анализу резервированных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Томусяк А.А.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1149584
  Акимов А.П. Полумарковские процессы и модульный подход к анализу сложных систем обработки информации : Препринт - 78-46 / А.П. Акимов ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Київ : [б. и.]
Ч. 1. – 1978. – 50 с. – Библиогр.: с. 47-49
1149585
  Акимов А.П. Полумарковские процессы и модульный подход к анализу сложных систем обработки информации : Препринт - 78-47 / А.П. Акимов ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : [б. и.]
Ч. 2. – 1978. – 45 с. – Библиогр.: с. 44
1149586
  Сильвестров Д.С. Полумарковские процессы с дискретным множеством состояний / Д.С. Сильвестров. – Киев, 1971. – 133с.
1149587
  Сильвестров Д.С. Полумарковские процессы с дискретным множеством состояний / Д.С. Сильвестров. – М., 1980. – 272с.
1149588
  Кузнецов В.Н. Полумарковские процессы с произвольным множеством состояний в задачах анализа надежности сложных восстанавливаемых систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Кузнецов В.Н.; АН УССР. – К, 1981. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1149589
  Королюк В.С. Полумарковские случайные эволюции / В.С. Королюк, А.В. Свищук. – К, 1992. – 256с.
1149590
  Попов В.А. Полумеры, непрерывные внешние меры. Интегрирование по полуаддитивным функциям множества : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Попов В.А.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 13л.
1149591
  Олзоева Л.К. Полумесяц Байкала / Л.К. Олзоева. – М., 1981. – 47с.
1149592
  Бенедиктов К. Полумесяц у ворот Вены // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 3. – С. 50-54


  З історії Європи, а саме дещо з історії Європейського Союзу
1149593
  Брандт Н.Б. Полуметаллы / Н.Б. Брандт, В.В. Мощалков. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 63 (5 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Физика" ; № 9)
1149594
   Полуметаллы и сегнетоэлектрики : Сб. науч. работ. – Ленинград : Издательство Ленинградского пед. института, 1976. – 124с.
1149595
   Полуметаллы и сегнетоэлектрики : Сб. науч. работ. – Ленинград : Издательство Ленинградского пед. института, 1977. – 132с.
1149596
   Полуметаллы и узкозонные полупроводники. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 219с.
1149597
   Полуметаллы и узкозонные полупроводники. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 168с.
1149598
   Полуметаллы и узкозонные полупроводники и приборы на их основе. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 161с.
1149599
   Полуметаллы и узкозонные полупроводники под влиянием внешних воздействий. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 181с.
1149600
  Флэгг Д. Полумикрометод качественного анализа / Д. Флэгг, В. Лайн. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 156 с.
1149601
  Рубцова Е.С. Полумикрометод потенциометрического титрования органических и неорганических кислот в неводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Рубцова Е.С.; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1966. – 16л.
1149602
   Полумикрометоды в органической химии : Сб. работа по органическим полумикросинтезам. – Вып. 1. – Киев : КГУ им. Т.Г. Шевченко, 1950. – 65 с.
1149603
  Гой Александр Александрович Полумикроскопическая теория неупругого пион-ядерного рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Гой Александр Александрович; АН СССР, Ин-т ядерных исследований. – М., 1981. – 18л.
1149604
  Нестеренко О В. Полумикроскопическое описание гигантских резонансов в девормированных ядрах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Нестеренко В.О,; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 15л.
1149605
  Назмитдинов Р.Г. Полумикроскопическое описание коллективных состояний вращающихся атомных ядер. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.16 / Назмитдинов Р.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 12л.
1149606
  Акулиничев Сергей Всеволодович Полумикроскопическое описание процессов в деформированных ядрах : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.16 / Акулиничев Сергей Всеволодович; Объедин. ин-т ядер. исслед. 4-11531. – Дубна, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1149607
  Назаренко В.А. Полумикрохимический анализ минералов и руд / В.А. Назаренко, Н.С. Полуэктов. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1950. – 191 с.
1149608
  Бивалов Е. Полундра : повість для дітей ст. віку та підлітків / Е. Бивалов ; пер. О. Василенко. – Харків ; Одеса : Молодий більшовик, 1932. – 218 с.
1149609
  Митин В.А. Полундра / В.А. Митин. – М., 1962. – 48с.
1149610
  Логвиненко В.А. Полундра : повість / В.А. Логвиненко. – Київ, 1983. – 136 с.
1149611
  Семено В.М. Полундра / В.М. Семено. – Київ, 1993. – 53с.
1149612
  Богданович Лілія Полуниця - користна ягода літа / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 2 : фото
1149613
  Кіслова Вікторія Полуниця та її чудодійні властивості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 2-3 : фото
1149614
  Ярмолюк М. Полуничний сезон : повісті / М. Ярмолюк. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 364 с.
1149615
  Богданов Е.Ф. Полуночная даль : повесть / Е.Ф. Богданов. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1972. – 190 с. : ил.
1149616
  Высоцкий В.И. Полуночная зарница / В.И. Высоцкий. – Минск, 1983. – 343с.
1149617
  Меньшиков И.Н. Полуночное солнце : повести и рассказы / И.Н. Меньшиков. – Москва, 1984. – 351с.
1149618
  Костецкий В.В. Полуобразованность и полунравственность в системе образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 1. – С. 40-47. – ISSN 0869-561Х
1149619
  Хаит Д.М. Полуостров / Д.М. Хаит. – М., 1959. – 454с.
1149620
  Лесин А.А. Полуостров / А.А. Лесин. – Москва, 1974. – 72с.
1149621
  Янковский В.Ю. Полуостров / В.Ю. Янковский. – Владивосток, 1989. – 186 с.
1149622
  Болдырев В.Н. Полуостров загадок : рассказы / В.Н. Болдырев ; ил. И.И. Старосельский. – Москва : Географгиз, 1959. – 102 с. : ил. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
1149623
  Болдырев В.Н. Полуостров загадок : В тисках. - Дар Анюя : романт. повести : для ст. школьного возраста / В.Н. Болдырев ; ил. А. Шмаринов. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1973. – 192 с. : ил.
1149624
  Савельев А.С. Полуостров Канин / А.С. Савельев. – 18с.
1149625
  Ганейзер Г.Е. Полуостров Мангышлак / Г.Е. Ганейзер. – Москва : Знание, 1972. – 32с.
1149626
  Анов Н.И. Полуостров сокровищ : повесть (для детей) / Н.И. Анов. – Алма-Ата : "Жазушы", 1965. – 206 с. : ил.
1149627
   Полуостров страха: хроника оккупации и нарушения прав человека в Крыму / [С. Заец и др. ; под общ. ред. Т. Печончик]. – Киев : Ваитэ, 2015. – 83, 77 с. : ил. – книга-"перевертыш" на рус.и англ. Название на англ. яз.: The fear peninsula: chronicle of occupation and violation of human rights in Crimea. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2310-35-1
1149628
  Свидин И.Н. Полуостров судьбы поэта / И.Н. Свидин. – Алма-Ата, 1978. – 155с.
1149629
  Завадский М. Полуостров Тайвань // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 41. – С. 54-62
1149630
  Зыбин В. Полуостров черного золота / В. Зыбин. – М.-Л., 1932. – 88с.
1149631
   Полуостров Ямал: Инж.-геол. очерк.. – М., 1975. – 278с.
1149632
  Сарымсаков Т.А. Полуполя и теория вероятностей / Т.А. Сарымсаков. – Ташкент, 1981. – 94 с.
1149633
  Авах Ю.А. Полупостоянные запоминающие устройства с механической сменой информации / Ю.А. Авах. – Москва : Энергия, 1973. – 161 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-160
1149634
  Быкова И.А. Полупредикативные конструкции как средство компрессии информации в портретных описаниях А.П. Чехова // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 25-28. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті на матеріалі портретних описів художньої прози А.П. Чехова аналізуються напівпредикативні конструкції – найбільш уживані синтаксичні одиниці, що використовуються письменником для створення згорнутого портрета. Частотність цих конструкцій ...
1149635
  Рыжих В.И. Полупредложение в арабской грамматической традиции // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 141-147. – ISSN 1608-0599
1149636
  Кулаковская И.В. Полупримарные полудистрибутивные кольца конечного типа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми доводимо аналог теорем Габріеля для артінових напідистрибутивних кілець, квадрат радикала яких дорівнює нулеві. Ключові слова: напівдистрибутивне кільце, сагайдак, кільце скінченного типу. We prove analogue of the Gabriel"s theorem for Artinian ...
1149637
  Кручкович Г.И. Полупроводимые римановы пространства и их приложения. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Кручкович Г.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Механ.-матем. ф-тет. – М., 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1149638
   Полупроводники-сегнетоэлектрики. – Ростов -на-Дону : Издательство Ростовского -на-Дону университета, 1978. – 149с.
1149639
  Красюк Б.А. Полупроводники - германий и кремний / Б.А. Красюк, А.И. Грибов. – Москва, 1961. – 266 с.
1149640
  Иоффе А.Ф. Полупроводники / А.Ф. Иоффе. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1955. – 96 с.
1149641
  Райт Д.А. Полупроводники : Пер. с англ. / Д.А. Райт. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 158с.
1149642
  Вородин Б.а. Полупроводники / Б.а. Вородин. – Москва, 1960. – 72с.
1149643
  Соминский М.С. Полупроводники / М.С. Соминский. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 415 с.
1149644
  Смит Р.А. Полупроводники / Р.А. Смит. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 467 с.
1149645
   Полупроводники : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 667 с.
1149646
  Соминский М.С. Полупроводники / М.С. Соминский. – Ленинград : Наука, 1967. – 440 с.
1149647
  Свержановская Г.М. Полупроводники / Г.М. Свержановская. – Москва : Высшая школа, 1967. – 78 с.
1149648
  Свержановская Г.М. Полупроводники / Г.М. Свержановская. – Москва : Вишая школа, 1967. – 80 с.
1149649
  Свержановская Г.М. Полупроводники / Г.М. Свержановская. – Москва, 1973. – 78 с.
1149650
   Полупроводники. – Ленинград : Наука, 1979. – 152с.
1149651
  Смит Р.А. Полупроводники : Пер. с англ. / Р.А. Смит. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мир, 1982. – 558 с.
1149652
   Полупроводники А2 В4 С5. – Москва : Советское радио, 1974. – 374с.
1149653
   Полупроводники в науке и технике. – Москва-Ленинград
Т. 1. – 1957. – 471 с.
1149654
   Полупроводники в науке и технике. – Москва-Ленинград : Издательство Академии наук СССР
Т. 2. – 1958. – 659 с.
1149655
   Полупроводники в преобразовательной технике. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 356 с.
1149656
  Иоффе А.Ф. Полупроводники в современной физике / А.Ф. Иоффе. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1954. – 356 с.
1149657
   Полупроводники в энергетике : тезисы докладов международной конференции, посвященной памяти А. Крогериса. – Рига, 1991. – 185 с.
1149658
   Полупроводники и диэлектрики : сб. науч. трудов. – Ленинград : ЛПИ, 1974. – 135с.
1149659
  Вавилов В.С. Полупроводники и излучения / В.С. Вавилов. – Москва, 1965. – 32с.
1149660
  Соминский М.С. Полупроводники и их применение / М.С. Соминский. – Москва : Госэнергоиздат, 1955. – 128 с.
1149661
  Иоффе А.Ф. Полупроводники и их применение / А.Ф. Иоффе. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1956. – 71 с.
1149662
   Полупроводники и их применение. – Горький, 1964. – 136 с.
1149663
  Чистяков Н.И. Полупроводники и их применение в современной технике / Н.И. Чистяков. – Москва, 1961. – 71 с.
1149664
   Полупроводники и их применение в технике. – Минск : Беларусь, 1963. – 287 с.
1149665
  Чистяков Н.И. Полупроводники и их применение. / Н.И. Чистяков. – М., 1957. – 64с.
1149666
  Максимова Г.П. Полупроводники и их применение. Рекоменд. обзор лит-ры / Г.П. Максимова. – М., 1962. – 19с.
1149667
  Волькенштейн Ф.Ф. Полупроводники как катализаторы химических реакций / Ф.Ф. Волькенштейн. – Ленинград
Вып. 18. – 1956. – 59с.
1149668
  Волькенштейн Ф.Ф. Полупроводники как катализаторы химических реакций / Ф.Ф. Волькенштейн. – Москва, 1968. – 32с.
1149669
  Волькенштейн Ф.ф. Полупроводники как кателизаторы химических реакций / Ф.ф. Волькенштейн. – Москва, 1974. – 63с.
1149670
   Полупроводники на основе титаната бария. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 328 с.
1149671
   Полупроводники с объемной отрицательной проводимостью в СВЧ полях = Электронные процессы и функциональные возможности : Электронные процессы и функциональные возможности / С.А. Костылев, В.В. Гончаров, И.И. Соколовский, А.В. Челядин; АН УССР; Институт технической механики;. – Киев : Наукова думка, 1987. – 143 с.
1149672
   Полупроводники с узкой запрещенной зоной и их применение : сборник статей. – Москва : Мир, 1969. – 256 с.
1149673
  Доника Ф.Г. Полупроводники системы ZnS-In2S3 / Ф.Г. Доника, В.Ф. Житарь, С.И. Радауцан ; ред. Л.С. Коваль. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 147 с.
1149674
  Хилсум К. Полупроводники типа А III В V : Semiconducting III - V compounds / К. Хилсум, Роуз-Инс; Пер. с англ. М.М. Горшкова; Под ред. Н.П. Сажина. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1963. – 323 с.
1149675
  Чудновский А.Ф. Полупроводники, радиоэлектроника и кибернетика в агрометеорологии / А.Ф. Чудновский, Б.М. Шлимович. – Ленинград, 1966. – 462с.
1149676
  Алфеев В.Н. Полупроводники, сверхпроводники и параэлектрики в криоэлектронике : Свойства и применение в криоэлектронных интегральных схемах и приборах структур на основе контактов полупроводников, сверхпроводников и параэлектриков / В.Н. Алфеев. – Москва : Советское радио, 1979. – 407 с. : ил.;
1149677
   Полупроводники. Теория и применение : пер. с фр. – Москва : Советское радио, 1952. – 184 с.
1149678
  Шишков А. Полупроводникова техника / А. Шишков. – София : Техника, 1976. – 158 с.
1149679
  Курносов А.И. Полупроводниковая микроэлектроника / А.И. Курносов, Э.Н. Воронков. – Москва, 1973. – 240 с.
1149680
  Мосс Т. Полупроводниковая оптоэлектроника : пер. с англ. / Т. Мосс, Г. Баррел, Б. Эллис ; пер. с англ. А.А. Гиппиуса, А.Н. Ковалева ; под ред. С.А. Медведева. – Москва : Мир, 1976. – 431 с. : ил. – Библиогр.: с. 402-420 (832 назв.)
1149681
  Ронжин Ю.Н. Полупроводниковая радиоэлектроника / Ю.Н. Ронжин. – Киев : Радянська школа, 1982. – 144 с. – (ЮТ. Юному технику)
1149682
   Полупроводниковая спектрометрия в геологии и геохимии : сборник науч. трудов. – Новосибирск : ИГИГ, 1983. – 149 с. : ил.
1149683
  Титце У. Полупроводниковая схемотехника : справочное руководство / У. Титце, К. Шенк. – Москва : Мир, 1982. – 512с.
1149684
  Титце У. Полупроводниковая схемотехника / У. Титце, К. Шенк. – Москва : Мир, 1983. – 512 с.
1149685
   Полупроводниковая тензометрия : труды III совещания. – Новосибирск
Кн. 2. – 1968. – 452 с.
1149686
   Полупроводниковая тензометрия : Физические и технологические проблемы; межвузовский сборник научных трудов. – Новосибирск, 1986. – 117 с.
1149687
   Полупроводниковая тензометрия: Междвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1983. – 118с.
1149688
   Полупроводниковая техника и микроэлектроника. – Киев
Вып. 24. – 1976
1149689
   Полупроводниковая техника и микроэлектроника. – Киев
Вып. 25. – 1977
1149690
   Полупроводниковая техника и микроэлектроника. – Киев
Вып. 27. – 1978
1149691
   Полупроводниковая техника и микроэлектроника. – Киев
Вып. 28. – 1978
1149692
   Полупроводниковая техника и микроэлектроника. – Киев
Вып. 29. – 1979
1149693
   Полупроводниковая техника и микроэлектроника. – Киев
Вып. 30. – 1979
1149694
   Полупроводниковая техника и микроэлектроника. – Киев
Вып. 31. – 1980
1149695
   Полупроводниковая техника и микроэлектроника. – Киев
Вып. 32. – 1980
1149696
   Полупроводниковая техника и микроэлектроника. – Киев
Вып. 23. – 1981
1149697
   Полупроводниковая техника и микроэлектроника. – Киев
Вып. 34. – 1981
1149698
   Полупроводниковая электроника. – Ужгород : Ужгородский университет, 1971. – 202 с.
1149699
   Полупроводниковая электроника. – Москва
№ 21. – 1981
1149700
   Полупроводниковая электроника. – Москва
№ 23. – 1983
1149701
   Полупроводниковая электроника в технике связи. – Москва
Вып. 18. – 1977
1149702
   Полупроводниковая электроника в технике связи. – Москва
Вып. 19. – 1978
1149703
   Полупроводниковая электроника в технике связи. – Москва
Вып. 20. – 1980
1149704
   Полупроводниковая электроника в технике связи. – Москва
Вып. 22. – 1982
1149705
  Федотов Я.А. Полупроводниковая электроника, год 2001-й / Я.А. Федотов. – Москва : Советское радио, 1975. – 104 с.
1149706
  Баранский П.И. Полупроводниковая электроника. Свойства материалов : справочник / П.И. Баранский, В.П. Клочков, И.В. Потыкевич. – Киев : Наукова думка, 1975. – 704 с. : черт.
1149707
  Товстюк К.Д. Полупроводниковое материаловедение / К.Д. Товстюк; АН УССР; Ин-т проблем материаловедения. – Киев : Наукова думка, 1984. – 264с.
1149708
  Бирзниекс Л.В. Полупроводниковое электрооборудование : учеб. пособ. / Л.В. Бирзниекс ; МВ и ССО Латв. СССР, Межотрасл. ин-т повышения квалиф. спец. н/х Латв. СССР. – Рига : [б. и.]
Ч. 1 : Силовые полупроводниковые приборы. – 1977. – 83 с.
1149709
  Ильинская Л.С. Полупроводниковы тензодатчики / Л.С. Ильинская, А.Н. Подмарьков. – Москва-Ленинград, 1966. – 118 с.
1149710
   Полупроводниковые автоколебательные системы и усилительные устройства : межвузовский сборник. – Ленинград : ЛПИ им. М.И.Калинина, 1981. – 144 с.
1149711
   Полупроводниковые автоколебательные системы и усилительные устройства : сборник научных трудов. – Ленинград, 1984. – 167 с.
1149712
  Арчаков Н.И. Полупроводниковые активные элементы радиоэлектронных схем : учеб. пособ. / Н.И. Арчаков, А.С. Черепнев ; М-во высчш. и сред. спец. образования СССР, Харьк. авиац. ин-т. – Харьков
Ч. 1. – 1973. – 94 с. : 95 с. со схем. – Библиогр.: с. 94
1149713
  Гукасян Мамс Аветисович Полупроводниковые алмазы -типа, полученные методом ионного внедрения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Гукасян Мамс Аветисович; АН СССР. Физич. ин-т. – М., 1972. – 14л.
1149714
   Полупроводниковые аналоги реактивностей. – Москва : Знание, 1990. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике : подписная научно-популярная серия / А.Н.Серьезнов, Л.Н.Степанова, О.Н.Негоденко ; №7 : Радиоэлектроника и связь). – ISBN 5-07-001512-5
1149715
  Сосков А.Г. Полупроводниковые аппараты : коммутация, управление, защита : [учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлениям "Электромеханика" и "Электротехника"] / А.Г. Сосков, И.А. Соскова ; [под ред. А.Г.Соскова]. – Киев : Каравелла, 2012. – 343, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 341-343. – Библиогр.: с. 337-340. – ISBN 966-8019-39-3
1149716
  Сосков А.Г. Полупроводниковые аппараты для автоматизированных низковольтных комплектных устройств (теория, разработка, внедрение) : Автореф... докт. техн. наук: 05.09.06 / Сосков А.Г.; Харьков. политехн. ин-т. – Харьков, 1994. – 35л.
1149717
   Полупроводниковые арсениды и фосфиды элементов III группы. – Ташкент : Фан, 1981. – 159с.
1149718
   Полупроводниковые БИС запоминающих устройств : справочник. – Москва : Радио и связь, 1986. – 360 с.
1149719
   Полупроводниковые вещества. Вопросы химической связи : Сб. статей / перевод. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 294 с.
1149720
   Полупроводниковые входные устройства СВЧ. – Москва : Советское радио
Т. 1 : Общие вопросы теории. Туннельные и транзисторные усилители и детекторы СВЧ. – 1975. – 344 с.
1149721
  Хениш Г. Полупроводниковые выпрямители / Г. Хениш. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 147 с.
1149722
  Рогинский В.Ю. Полупроводниковые выпрямители / В.Ю. Рогинский. – 2-е изд., перераб. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1957. – 96 с.
1149723
  Абдуллаев Г.Б. Полупроводниковые выпрямители / Г.Б. Абдуллаев ; АН Азерб. ССР, Ин-т физики и математики. – Баку : Издательство АН АзССР, 1958. – 204 с. – Библиогр.: с. 198-201
1149724
  Кузнецов О.А. Полупроводниковые выпрямители / О.А. Кузнецов, Я.И. Стиоп. – М,-Л., 1966. – 272с.
1149725
   Полупроводниковые выпрямители. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергия, 1978. – 447 с.
1149726
  Карандеев К.Б. Полупроводниковые выпрямители в измерительной технике / К.Б. Карандеев. – Киев : Издательство Академии наук Украинской ССР, 1954. – 230 с.
1149727
  Ирха В.И. Полупроводниковые газовые сенсоры / В.И. Ирха. – Одесса, 1996. – 91 с.
1149728
  Гуревич С.А. Полупроводниковые гетеролазеры с гофрированным оптическим волноводом.ю : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Гуревич С.А.; Ленинг.ин-т. – Л, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
1149729
  Шарма Б.Л. Полупроводниковые гетеропереходы : пер. с англ. / Б.Л. Шарма, Р.К. Пурохит. – Москва : Советское радио, 1979. – 227 с.
1149730
  Удалов Н.П. Полупроводниковые датчики / Н.П. Удалов. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 239 с.
1149731
  Викулин И.М. Полупроводниковые датчики. / И.М. Викулин. – Москва, 1975. – 105с.
1149732
   Полупроводниковые детекторы в экспериментальной физике. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 344с. – ISBN 5-283-02944-1
1149733
  Петушков А.А. Полупроводниковые детекторы ядерных излучений в медицине и биологии / А.А. Петушков. – Москва, 1976. – 152с.
1149734
  Акимов Ю.К. и др. Полупроводниковые детекторы ядерных частиц и их применение : Ю.К.Акимов, А.И.Калинин, В.Ф.Кушнирук,Х.Юнгклаусон / Ю.К. и др. Акимов. – Москва : Атомиздат, 1967. – 256с.
1149735
  Лабутин В.К. Полупроводниковые диоды / В.К. Лабутин. – М.-Л., 1964. – 24с.
1149736
  Лабутин В.К. Полупроводниковые диоды / В.К. Лабутин. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1967. – 32с.
1149737
   Полупроводниковые диоды : Параметры. Методы измерений. – Москва : Радио и связь, 1968. – 304 с.
1149738
  Лобанова И.Н. Полупроводниковые диоды и триоды. / И.Н. Лобанова. – Москва, 1958. – 96с.
1149739
  Еремин С.А. Полупроводниковые диоды с накоплением заряда и их применение / С.А. Еремин, О.К. Мокеев, Ю.Р. Носов. – Москва, 1966. – 152 с.
1149740
  Головко В.Г. Полупроводниковые емкости / В.Г. Головко. – Новосибирск, 1967. – 52 с.
1149741
   Полупроводниковые запоминающиеся устройства и их применение.. – Москва, 1981. – 344 с.
1149742
  Булатов О.Г. Полупроводниковые зарядные устройства емкостных накопителей энергии / О.Г. Булатов, В.С. Иванов, Д.И. Панфилов. – Москва : Радио и связь, 1986. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-158 (96 назв.)
1149743
  Ермаков О.Н. Полупроводниковые знакосинтезирующие индикаторы / О.Н. Ермаков, В.П. Сушков. – М., 1990. – 238с.
1149744
  Харламова Т.Е. Полупроводниковые и специальные материалы : Электротехнические и радиотехнические материалы / Т.Е. Харламова. – Ленинград : СЗПИ, 1977. – 81 с.
1149745
   Полупроводниковые и тонкопленочные интегральные схемы : учебное пособие / М.В. Вамберский, В.П. Абрамов, Ю.И. Кухарь, В.С. Гаврилов; Вамберский М.В. – Москва, 1978. – 66 с.
1149746
  Виолин Э.Е. Полупроводниковые излучательные приборы / Э.Е. Виолин, А.А. Кальнин, В.С. Сорокин. – Ленинград, 1978. – 75 с.
1149747
   Полупроводниковые излучательные приборы. – Ленинград, 1979. – 89 с.
1149748
  Павлов В.В. Полупроводниковые измерительные и управляющие устройства для ядерной энергетики / В.В. Павлов. – Москва, 1962. – 200с.
1149749
  Носов Ю.Р. Полупроводниковые импульсные диоды / Ю.Р. Носов. – Москва, 1965. – 224 с.
1149750
  Рыкалин В.И. Полупроводниковые импульсные источники света и их применение в экспериментах на синхроциклотроне. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рыкалин В.И.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1966. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
1149751
   Полупроводниковые инжекционные лазеры : Динамика, модуляция, спектры. – Москва : Радио и связь, 1990. – 320 с.
1149752
  Старос Ф.Г. Полупроводниковые интегральные запоминающие устройства. / Ф.Г. Старос, Л.П. Крайзмер. – Л, 1973. – 112с.
1149753
   Полупроводниковые интегральные микросхемы : Технология, физика компонентов и схемотехника; сборник научных трудов. – Москва, 1985. – 135 с.
1149754
  Валиев К.А. Полупроводниковые интегральные схемы памяти на биполярных транзисторных структурах / К.А. Валиев, А.А. Орликовский. – Москва, 1979. – 296 с.
1149755
  Файзулаев Б.Н. Полупроводниковые каскады в переходном режиме / Б.Н. Файзулаев. – Москва : Связь, 1965. – 184 с.
1149756
  Исмаилов И. Полупроводниковые квантовые генераторы на основе соединений АШВУ и их твердых растворов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Исмаилов И.; АН СССР. Физ. ин-тут. – М., 1968. – 15л.
1149757
   Полупроводниковые кодирующие и декодирующие преобразователи напряжения.. – Л., 1967. – 312с.
1149758
  Карпов В.И. Полупроводниковые компенсационные стабилизаторы напряжения и тока. / В.И. Карпов. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1967. – 176с.
1149759
  Богданкевич О.В. Полупроводниковые лазеры / О.В. Богданкевич, С.А. Дарзнек, П.Г. Елисеев. – Москва : Наука, 1976. – 416 с. : ил. – Библиогр.: с. 374-411
1149760
  Грибковский В.П. Полупроводниковые лазеры / В.П. Грибковский. – Минск : Университетское, 1988. – 303 с.
1149761
  Базаров В.К. Полупроводниковые лазеры и их применение / В.К. Базаров. – Москва : Энергия, 1969. – 16 с. – (Массовая радиобиблиотека ; 705)
1149762
  Кононенко В.К. Полупроводниковые лазеры и их применение в науке и технике / В.К. Кононенко. – Минск, 1975. – 54 с.
1149763
  Петрухин Б.П. Полупроводниковые логические элементы для схем промышленной автоматики. Уч. пособие / Б.П. Петрухин. – М., 1971. – 79с.
1149764
   Полупроводниковые мазеры на циклотронном резонансе. – Горький, 1986. – 176 с.
1149765
   Полупроводниковые материалы : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 268 с.
1149766
  Коновалов О.М. Полупроводниковые материалы / О.М. Коновалов. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1963. – 212 с.
1149767
  Родо М. Полупроводниковые материалы / М. Родо. – Москва : Металлургия, 1971. – 230 с.
1149768
  Эдельман Ф.Л. Полупроводниковые материалы / Ф.Л. Эдельман. – Новосибирск
Ч. 1 : Структура полупроводников. – 1975. – 225 с.
1149769
  Эдельман Ф.Л. Полупроводниковые материалы / Ф.Л. Эдельман. – Новосибирск
Ч. 2 : Поликристаллические и аморфные полупроводники. – 1976. – 90 с.
1149770
  Эдельман Ф.Л. Полупроводниковые материалы / Ф.Л. Эдельман. – Новосибирск
Ч. 3 : Введение в технологию полупроводников. – 1978. – 91 с.
1149771
   Полупроводниковые материалы : сборник научных трудов. – Москва, 1983. – 124 с.
1149772
  Максимович Н.П. Полупроводниковые материалы Ce-SnO2/Sb2O5 и Pd-SnO2/Sb2O5 для создания чувствительных элементов сенсоров на водород / Н.П. Максимович, Л.П. Олексенко, Н.В. Никитина // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / НАН Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редколл.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2020. – Т. 56, № 2. – С. 111-116. – ISSN 0497-2627
1149773
  Мильвидский М.Г. Полупроводниковые материалы в современной электронике / М.Г. Мильвидский. – Москва : Наука, 1986. – 144 с.
1149774
  Прохоров Э.Д. Полупроводниковые материалы для приборов с междолинным переносом электронов / Э.Д. Прохоров, Н.И. Белецкий. – Харьков : Вища школа, 1982. – 136 с.
1149775
   Полупроводниковые материалы для твердотельной электроники : сборник статей. – Кишинев, 1982. – 246 с.
1149776
   Полупроводниковые материалы для термоэлектрических преобразователей : тезисы докладов Всесоюзного семинара (октябрь 1985 г.). – Ленинград, 1985. – 167 с.
1149777
   Полупроводниковые материалы и их применение. – Воронеж, 1974. – 218 с.
1149778
   Полупроводниковые материалы и их применение. – Кишинев, 1976. – 206 с.
1149779
   Полупроводниковые материалы и их применение. – Воронеж, 1977. – 228 с.
1149780
   Полупроводниковые материалы и приборы : сборник научных трудов. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 151 с.
1149781
   Полупроводниковые материалы и тонкие пленки на их поверхности. – Воронеж, 1982. – 164 с.
1149782
  Абрикосов Н.Х. Полупроводниковые материалы на основе соединений АIV ВVI / Абрикосов Н.Х., Шелимова Л.Е. ; АН СССР, Ин-т металлургии им. А.А. Байкова. – Москва : Наука, 1975. – 195 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 184-193
1149783
   Полупроводниковые материалы, структуры, измерительные и управляющие устройства: Вопросы электроники: Межвуз. сб.. – Кишинев, 1977. – 130 с.
1149784
  Раренко И.М. Полупроводниковые материлы и приборы инфракрасной техники : Учебное пособие / И.М. Раренко, Д.М. Фреик; Мин-во высш. и средн. спец. образов УССР; Черновицк. ГУ. – Черновцы : ЧГУ, 1980. – 98с.
1149785
  Калинчук Б.А. Полупроводниковые модуляторы / Б.А. Калинчук, О.А. Пичугин. – Ленинград : Энергия
Вып. 353. – 1969. – 96 с.
1149786
  Викулин И.М. Полупроводниковые модуляторы ИК излучения / И.М. Викулин, В.И. Ирха, М.И. Панфилов. – Одесса, 1995. – 49 с.
1149787
  Иванов В.И. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы : справочник / В.И. Иванов, А.И. Аксенов, А.М. Юшин. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 184 с.
1149788
  Иванов В.И. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы : справочник / В.И. Иванов, А.И. Аксенов, А.М. Юшин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 448 с.
1149789
   Полупроводниковые параметрические усилители и преобразователи СВЧ / В.С. Эткин, А.С. Берлин, П.П. Бобров, Б.З. Каневский, Е.С. и др. Карманова. – Москва : Радио и связь, 1983. – 304 с.
1149790
  Олендский В.А. Полупроводниковые параметрические усилители СВЧ и их расчет / В.А. Олендский, В.М. Устименко. – Ленинград, 1974. – 70 с.
1149791
   Полупроводниковые пленки для микроэлектроники.. – Новосибирск : Наука, 1977. – 248с.
1149792
   Полупроводниковые пленки и их использование : сб. статей. – Элиста : Издательство Калмыцкого университета, 1973. – 122с.
1149793
   Полупроводниковые пленки и слоистые структуры. – Киев : Наукова думка, 1977. – 138с.
1149794
  Юабов Ю.М. Полупроводниковые пленки с аномально большими фотонапряжениями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Юабов Ю.М. ; АН УзССР , Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1149795
   Полупроводниковые преобразователи. – Вильнюс, 1980. – 175 с.
1149796
  Барков В.А. Полупроводниковые преобразователи в схемах управления электрическими машинами постоянного тока / В.А. Барков. – Ленинград, 1981. – 73 с.
1149797
  Фомица Л.Н. Полупроводниковые преобразователи для измерения механических напряжений / Л.Н. Фомица. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 123 с.
1149798
  Хомерики О.К. Полупроводниковые преобразователи магнитного поля / О.К. Хомерики. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 135 с.
1149799
   Полупроводниковые преобразователи модуляционного типа с промежуточным звеном повышенной частоты.. – Киев : Наукова думка, 1981. – 251 с.
1149800
  Исаев Э.А. Полупроводниковые преобразователи напряжения / Э.А. Исаев. – Москва, 1962. – 112с.
1149801
  Кузнецов М.И. Полупроводниковые преобразователи постоянного напряжения / М.И. Кузнецов, А.Р. Сиваков. – М.-Л., 1961. – 135с.
1149802
  Мосонь Иренеуш Полупроводниковые преобразователи с высокоточными микропроцессорными системами управления ограниченной разрядности : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Мосонь Иренеуш; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1987. – 14л.
1149803
  Мовшович М.Е. Полупроводниковые преобразователи частоты / М.Е. Мовшович. – Ленинград, 1968. – 264 с.
1149804
  Мовшович М.Е. Полупроводниковые преобразователи частоты / М.Е. Мовшович. – Ленинград, 1974. – 335 с.
1149805
  Макдиси К. Полупроводниковые преобразователи частоты автономных комплексов : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Макдиси К.; КПИ. – К., 1993. – 18л.
1149806
  Шаабане Сами Полупроводниковые преобразователи частоты для регулируемого электропривода : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Шаабане Сами; КПИ. – К., 1995. – 19л.
1149807
   Полупроводниковые преобразователи электрической энергии. – Рига : Зинатне, 1969. – 532 с.
1149808
   Полупроводниковые преобразователи энергии излучений : сборник статей. – Москва, 1959. – 407 с.
1149809
   Полупроводниковые преобразовательные устройства : межвузовский сборник научных трудов. – Чебоксары, 1987. – 91 с.
1149810
   Полупроводниковые приборы : Основные понятия. Физические элементы полупроводниковых приборов. Виды полупроводниковых приборов. Явления в полупроводниковых приборах. Терминология. – Москва : Наука, 1965. – 52 с. ; Вып. 69
1149811
  Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Шинков. – Москва : Высшая школа, 1966. – 414 с.
1149812
  Фомин Н.В. Полупроводниковые приборы / Н.В. Фомин, А.Г. Шкляр. – Ленинград, 1971. – 32 с.
1149813
  Бельская Л.И. Полупроводниковые приборы : конспект лекций по разделу курса "Электронные приборы" / Л.И. Бельская ; Гос. ком. Совета Министров СССР по кинематографии, Ленингр. ин-т киноинженеров. – Ленинград, 1972. – 117 с. – Библиогр.: с. 112 (7 назв.)
1149814
  Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы : учебник / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Шинков. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1973. – 398 с.
1149815
  Ступельман В.Ш. Полупроводниковые приборы / В.Ш. Ступельман, Г.А. Филаретов. – Москва : Советское радио, 1973. – 247 с.
1149816
  Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы / Ю.А. Овечкин. – Москва : Высшая школа, 1974. – 303 с.
1149817
  Хлебников Н.Н. Полупроводниковые приборы : Учебное пособие / Н.Н. Хлебников; Мин-во связи СССР; Ленингр. электротехн. ин-т. – Ленинград
Ч.3 : Мощные транзисторы. – 1974. – 23с.
1149818
  Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы / Ю.А. Овечкин. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 279 с.
1149819
  Галкин В.И. Полупроводниковые приборы / В.И. Галкин, В.А. Прохоренко. – Минск, 1979. – 239 с.
1149820
  Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Шинкогв. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 432 с.
1149821
  Аронов В.А. Полупроводниковые приборы : транзисторы; справочник / В.А. Аронов, А.В. Баюков, А.А. Зайцев. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 904 с.
1149822
  Баюков А.В. Полупроводниковые приборы : диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы; справочник / А.В. Баюков, А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 743 с.
1149823
   Полупроводниковые приборы : Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы; справочник / А.В. Баюков, А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; под общ.ред.Н.Н. Горюнова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 744 с.
1149824
   Полупроводниковые приборы : транзисторы; справочник / В.Л. Аронов, А.В. Баюков, А.А. Зайцев, Ю.А. Каменецкий, А.И. и др. Миркин; под общ. ред. Н.Н. Горюнова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 902 с.
1149825
  Баюков А.В. Полупроводниковые приборы : диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы; справочник. / А.В. Баюков, А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев; под ред. Горюнова Н.Н. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 743 с.
1149826
  Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы / Ю.А. Овечкин. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 303 с.
1149827
  Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы : учебник / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 478с.
1149828
  Галкин В.И. Полупроводниковые приборы / В.И. Галкин, А.Л. Булычев, В.А. Прохоренко. – 2-е изд. прераб. доп. – Минск, 1987. – 285 с.
1149829
   Полупроводниковые приборы : диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы; справочник / А.В. Баюков, А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; под общ.ред.Н.Н. Горюнова. – 3-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 744 с.
1149830
   Полупроводниковые приборы : диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры; справочник / А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев. – Москва : Радио и связь, 1988. – 528 с.
1149831
   Полупроводниковые приборы : транзисторы средней и большой мощности; справочник / А.А. Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; под ред. А.В. Голомедова. – Москва : Радио и связь, 1989. – 639 с.
1149832
   Полупроводниковые приборы : транзисторы малой мощности; справочник / А.А. Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; под ред. Голомедова А.В. – Москва : Радио и связь, 1989. – 383 с.
1149833
  Тугов Н.М. Полупроводниковые приборы : учебник / Н.М. Тугов, Б.А. Глебов, Н.А. Чарыков. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 576с.
1149834
   Полупроводниковые приборы : транзисторы малой мощности; справочник / А.А. Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; под ред. Голомедова А.В. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Радио и связь, КУбК-а, 1995. – 384 с.
1149835
   Полупроводниковые приборы : транзисторы средней и большой мощности; справочник / А.А. Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; под ред. А.В. Голомедова. – 3-е изд., стереотипн. – Москва : КУбК-а, 1995. – 640 с.
1149836
  Петухов В.М. Полупроводниковые приборы : Транзисторы / В.М. Петухов. – Москва : Рикел Радио и связь, 1995. – 288 с.
1149837
   Полупроводниковые приборы : диоды высокочастотные, импульсные, оптоэлектронные приборы; справочник / А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; Голомедов А.В. – 2-е изд. – Москва : КУбК-а, 1996. – 596 с.
1149838
   Полупроводниковые приборы : диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры; справочник / А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; Голомедов А.В. – 2-е изд. – Москва : КУбК-а, 1996. – 527 с.
1149839
   Полупроводниковые приборы : микросхемы памяти ЦАП И АЦП; справочник / О.Н. Лебедев, Марцинкявичюс, А.-Й.К, Багданскис, Э.-А.К, Р.Л. Пошюнас, Б.В. и др. Драган. – 2-е изд., стер. – Москва : КубК-а, 1996. – 384 с.
1149840
  Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы : Учебник для вузов / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. – 7-е изд., исправл. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 480с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0368-2
1149841
  Штагер В.В. Полупроводниковые приборы в импульсных и коммутационных схемах / В.В. Штагер. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 190 с.
1149842
  Пфюллер З. Полупроводниковые приборы в новой технике / З. Пфюллер. – М, 1968. – 170с.
1149843
  Берестнев П.Д. Полупроводниковые приборы в радиотехнических схемах / П.Д. Берестнев. – Куйбышев : Книжное изд-во, 1964. – 92 с. – Библиогр.: с. 91-92
1149844
   Полупроводниковые приборы в технической связи. – [Москва]
Вып. 1. – 1967
1149845
  Евсеев Ю.А. Полупроводниковые приборы для мощных высоковольтных преобразовательных устройств / Ю.А. Евсеев. – Москва, 1978. – 193 с.
1149846
  Горбунов Б.И. Полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы / Б.И. Горбунов. – Минск, 1978. – 142 с.
1149847
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.1. – Москва : Советское радио
Вып. 1. – 1956. – 622 с.
1149848
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.2. – Москва : Советское радио
Вып. 2. – 1957. – 398 с.
1149849
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.3. – Москва : Советское радио
Вып. 3. – 1958. – 352 с.
1149850
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.4. – Москва : Советское радио
Вып. 4. – 1960. – 423 с.
1149851
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.5. – Москва : Советское радио
Вып. 5. – 1960. – 272 с.
1149852
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.6. – Москва : Советское радио
Вып. 6. – 1960. – 334 с.
1149853
  Персиков М.В. Полупроводниковые приборы и их применение / М.В. Персиков. – М, 1961. – 28с.
1149854
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.7. – Москва : Советское радио
Вып. 7. – 1961. – 360 с.
1149855
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.8. – Москва : Советское радио
Вып. 8. – 1962. – 336 с.
1149856
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.9. – Москва : Советское радио
Вып. 9. – 1963. – 271 с.
1149857
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.10. – Москва : Советское радио
Вып. 10. – 1963. – 528 с.
1149858
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Москва : Советское радио
Вып. 11. – 1964. – 296 с.
1149859
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Москва : Советское радио
Вып. 12. – 1964. – 264 с.
1149860
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.13. – Москва : Советское радио
Вып. 13. – 1965. – 312 с.
1149861
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.14. – Москва : Советское радио
Вып. 14. – 1965. – 271 с.
1149862
   Полупроводниковые приборы и их применение : Сб. ст. – Москва : Советское радио
Вып. 15. – 1966. – 323с.
1149863
   Полупроводниковые приборы и их применение : Сб. ст. – Москва : Советское радио
Вып. 19. – 1968. – 264с.
1149864
   Полупроводниковые приборы и материалы. – Кишинев : Штиинца, 1973. – 124 с.
1149865
   Полупроводниковые приборы и преобр. устр.. – Саранск
Вып. 4. – 1974
1149866
   Полупроводниковые приборы и преобр. устр.. – Саранск
Вып. 5. – 1975
1149867
   Полупроводниковые приборы и преобразовательные устройства : текст лекций. – Киев : КПИ, 1978. – 67 с.
1149868
   Полупроводниковые приборы и преобразовательные устройства : Проектирование, расчет, моделирование и контроль; межвузовский сборник научных трудов. – Саранск, 1986. – 163 с.
1149869
  Назаров О.П. Полупроводниковые приборы и устройства / О.П. Назаров, Ю.И. Волощенко, Р.А. Бердникова. – Москва, 1977. – 59 с.
1149870
   Полупроводниковые приборы и электронная аппаратура : Вопросы электроники; межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 116 с.
1149871
  Стриха В.И. Полупроводниковые приборы с барьером Шоттки / В.И. Стриха, Е.В. Бузанева, И.А. Радзиевский. – Москва : Советское радио, 1974. – 248 с.
1149872
   Полупроводниковые приборы с барьером Шоттки : сборник научных трудов / Стриха В.И. – Киев : Наукова думка, 1979. – 235 с.
1149873
  Квасков В.Б. Полупроводниковые приборы с биполярной проводимостью / В.Б. Квасков. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 126 с.
1149874
  Носов Ю.Р. Полупроводниковые приборы с зарядовой связью / Ю.Р. Носов, В.А. Шилин. – Москва : Советское радио, 1976. – 142 с.
1149875
   Полупроводниковые приборы с отрицательным сопротивлением : сборник переводных статей. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 240 с.
1149876
  Гаряинов С.А. Полупроводниковые приборы с отрицательным сопротивлением / С.А. Гаряинов, И.Д. Абезгауз. – Москва-Ленинград, 1966. – 240 с.
1149877
  Гаряинов С.А. Полупроводниковые приборы с отрицательным сопротивлением / С.А. Гаряинов, И.Д. Абезгауз. – 2-е изд., расшир. – Москва, 1970. – 320 с.
1149878
   Полупроводниковые приборы СВЧ. – Москва : Мир, 1972. – 146 с.
1149879
  Бобровский Ю.Л. Полупроводниковые приборы СВЧ. Физические основы работы : учеб. пособие / Ю.Л. Бобровский, И.А. Кратиров, В.А. Кулиев ; под ред. Н.Н. Хлебникова ; Ленинград. электротехн. ин-т связи. – Ленинград : [б. и.], 1976. – 56 с. : рис.
1149880
   Полупроводниковые приборы, программные и аппаратные средства АСУ : Вопросы электроники; межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 136 с.
1149881
  Гитцевич А.Б. Полупроводниковые приборы. Диоды высокочастотные, диоды импульсные, оптоэлектронные приборы: Справочник / А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 592 с.
1149882
   Полупроводниковые приборы: транзисторы : справочник / В.Л. Аронов, А.В. Баюков, А.А. Зайцев, Ю.А. Каменецкий, А.И. и др. Миркин; [В.Л. Аронов и др.] ; под общ. ред. Н.Н. Горюнова. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 901, [3] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л.
1149883
  Бакиров М.Я. Полупроводниковые приемники излучения / М.Я. оглы Бакиров ; АН АзССР, Сектор радиац. исслед. – Баку : Элм, 1983. – 137 с., ил.
1149884
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 672 с.
1149885
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. – Изд. 2-е, стереот. – Киев : Наукова думка, 1982. – 671 с.
1149886
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. – 3-е, перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1987. – 800 с.
1149887
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. – 4-е, стер. – Киев : Наукова думка, 1988. – 800 с.
1149888
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. – 4-е, стер. – Киев : Наукова думка, 1989. – 799 с.
1149889
  Бунаков В.Л. Полупроводниковые регуляторы напряжения и частоты электрических машин / В.Л. Бунаков, Р.Г. Гаспаров. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1966. – 118 с. – (Библиотека по автоматике ; вып. 191)
1149890
  Зайцев Ю.В. Полупроводниковые резисторы / Ю.В. Зайцев. – Москва, 1971. – 64 с.
1149891
  Зайцев Ю.В. Полупроводниковые резисторы в радиосхемах / Ю.В. Зайцев, А.Н. Марченко. – Москва, 1971. – 112 с.
1149892
  Зайцев Ю.В. Полупроводниковые резисторы в электронике / Ю.В. Зайцев, А.Н. Марченко, И.И. Ващенко. – Москва, 1988. – 136 с.
1149893
  Липман Р.А. Полупроводниковые реле / Р.А. Липман. – Москва-Ленинград, 1963. – 97 с.
1149894
  Шнеерсон Э.М. Полупроводниковые реле сопротивления / Э.М. Шнеерсон. – Москва : Энергия, 1975. – 143 с.
1149895
  Шуй Р.Т. Полупроводниковые рудные минералы / Р.Т. Шуй. – Л, 1979. – 288с.
1149896
  Гусятинер М.С. Полупроводниковые сверхвысокочастотные диоды / М.С. Гусятинер, А.И. Горбачев. – Москва, 1983. – 224 с.
1149897
  Херман М.А. Полупроводниковые сверхрешетки : пер. с англ. / М.А. Херман. – Москва : Мир, 1989. – 238 с.
1149898
  Коган Л.М. Полупроводниковые светоизлучающие диоды / Л.М. Коган. – Москва, 1983. – 208 с.
1149899
  Ломакина Г.А. Полупроводниковые свойста карбида кремния а-модификации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Ломакина Г.А.; АН СССР. – Л, 1967. – 20л.
1149900
  Зюбина Т.А. Полупроводниковые свойства арсенидов цинка, кадмия и твердых растворов на их основе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зюбина Т.А.; Воронеж. политехн. ин-тут. – Воронеж, 1967. – 20л.
1149901
  Князев Г.И. Полупроводниковые свойства галенитов и пиритов как критерий условий рудообразования / Г.И. Князев, В.К. Куделя. – Киев : Наукова думка, 1969. – 116с.
1149902
  Дерберя Н.А. Полупроводниковые свойства двуокиси циркония с примесбю закиси меди : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дерберя Н. А.; Ворон. политехн. ин-т. – Воронеж, 1967. – 19л.
1149903
  Хотунцев Ю.Л. Полупроводниковые СВЧ - устройства : Анализ и синтез / Ю.Л. Хотунцев. – Москва : Связь, 1978. – 256с.
1149904
  Горбачев А.И. Полупроводниковые СВЧ диоды / А.И. Горбачев, С.В. Кукарин. – Москва, 1968. – 64 с.
1149905
  Марченко А.Н. Полупроводниковые сенсорные потенциометрические элементы / А.Н. Марченко. – М, 1988. – 191с.
1149906
   Полупроводниковые сенсоры в физико-химических исследованиях / И.А. Мясников, В.Я. Сухарв, Л.Ю. Куприянов, С.А. Завьялов; Тимашев С.Ф. – Москва : Наука, 1991. – 326 с.
1149907
  Моргулев А.С. Полупроводниковые системы зажигания / А.С. Моргулев, Е.К. Сонин. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1972. – 81с.
1149908
   Полупроводниковые системы преобразования, управления и автоматизации технологических процессов: Межвуз. сб. науч. тр.. – Саранск, 1990. – 118 с.
1149909
  Ауэн Л.Ф. Полупроводниковые системы с лямбда-характеристикой / Л.Ф. Ауэн, А.В. Тараха. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 9 : Радиоэлектроника и связь)


  Полупроводниковые приборы
1149910
   Полупроводниковые соединения АIII ВV. – Москва : Металлургия, 1967. – 728 с.
1149911
   Полупроводниковые соединения группы АII-ВV.. – М., 1978. – 256с.
1149912
   Полупроводниковые соединения и их твердые растворы. – Кишинев : АН МССР, 1970. – 228с.
1149913
   Полупроводниковые соединения, их получение и свойства : халькогениды элементов II, IV и V групп период. системы. – Москва : Наука, 1967. – 176 с. – Библиогр. в конце глав.
1149914
  Яковлев Геннадий Дмитриевич Полупроводниковые сплавы Bi1-xSbx в сильных электрических полях при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Яковлев Геннадий Дмитриевич; МГУ. Физ. фак. – М., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1149915
  Гальчинецкий Л.П. Полупроводниковые сплавы типа AIBIIICVI2-B2IIICVI3 и особенности физических свойств полупроводников со стехиометрическими вакансиями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Гальчинецкий Л.П. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1969. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
1149916
  Додик С.Д. Полупроводниковые стабилизаторы постоянного напряжения и тока / С.Д. Додик. – Москва, 1962. – 352 с.
1149917
  Додик С.Д. Полупроводниковые стабилизаторы постоянного напряжения и тока / С.Д. Додик. – Москва, 1980. – 344 с.
1149918
  Зайцев Ю.В. Полупроводниковые стабилитроны / Ю.В. Зайцев, А.Н. Марченко. – Москва, 1969. – 41 с.
1149919
   Полупроводниковые структуры и системы контроля технологических процессов : Вопросы электроники; межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1982. – 142 с.
1149920
   Полупроводниковые структуры и средства управления технологическими процессами : Вопросы электроники; межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 132 с.
1149921
   Полупроводниковые структуры и электронные приборы контроля и управления : Вопросы электроники; межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 126 с.
1149922
   Полупроводниковые структуры, радиоэлектронные устройства и системы контроля : Вопросы электроники; межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 158 с.
1149923
  Шварц С. Полупроводниковые схемы / С. Шварц. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 439 с.
1149924
  Карролл Дж. Полупроводниковые схемы для новой техники / Дж. Карролл. – Москва, 1964. – 296 с.
1149925
   Полупроводниковые схемы наносекундного диапазона в ядерной электронике : сб. статей. – Вып.1. – Москва : Атомиздат, 1967. – 71с.
1149926
   Полупроводниковые счетчики излучений : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 312 с.
1149927
  Дирнли Д. Полупроводниковые счетчики ядерных излучений : Пер.с англ. / Д. Дирнли, Д. Нортроп. – Москва : Мир, 1966. – 259 с.
1149928
  Сафаралиев Г.К. Полупроводниковые твердые растворы : учеб. пособие / Г.К. Сафаралиев. – Махачкала : Издательство Дагестанского университета, 1991. – 72с.
1149929
  Берченко Н.Н. Полупроводниковые твердые растворы и их применение / Н.Н. Берченко, В.Е. Кревс, В.Г. Средина. – Москва : Воениздат, 1982. – 208 с. : табл. – Библиогр.: с. 192-208
1149930
  Тагиров В.И. Полупроводниковые твердые растворы: германий - кремний. / В.И. Тагиров. – Баку : Элм, 1983. – 208с.
1149931
  Колосов А.А. Полупроводниковые твердые схемы / А.А. Колосов, Ю.И. Горбунов, Ю.Е. Наумов. – Москва : Советское радио, 1965. – 503 с.
1149932
   Полупроводниковые тензодатчики.. – М.-Л., 1965. – 215с.
1149933
   Полупроводниковые тензодатчики.. – М., 1967. – 117с.
1149934
  Трухачев Б.С. Полупроводниковые тензопреобразователи / Б.С. Трухачев, Н.П. Удалов. – Москва : Энергия
Вып. 298. – 1968. – 79 с.
1149935
   Полупроводниковые тензорезисторы : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибирск, 1985. – 136 с.
1149936
  Пупко В.В. Полупроводниковые термосопротивления большой мощности / В.В. Пупко, А.С. Бочев. – М, 1964. – 21с.
1149937
  Гольцман Б.М. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi2Te3. / Б.М. Гольцман. – Москва : Наука, 1972. – 320 с.
1149938
  Боднарук В.И. Полупроводниковые термоэлектрические преобразователи : автореф. дис. ... канб. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Боднарук Владимир Иванович ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР ; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1978. – 20 с. – Библиогр.: 19 назв.
1149939
  Зайцев Ю.В. Полупроводниковые термоэлектрические преобразователи / Ю.В. Зайцев, В.С. Громов, Т.С. Григораш. – Москва, 1985. – 120 с.
1149940
  Иоффе А.Ф. Полупроводниковые термоэлементы / А.Ф. Иоффе. – Москва ; Ленинград, 1956. – 104 с.
1149941
  Иоффе А.Ф. Полупроводниковые термоэлементы / А.Ф. Иоффе. – Москва-Ленинград, 1960. – 188 с.
1149942
  Конев Ю.И. Полупроводниковые триоды в автоматике / Ю.И. Конев. – Москва : Советское радио, 1960. – 447 с.
1149943
   Полупроводниковые триоды в радиотехнических схемах. – Москва : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1958. – 216 с.
1149944
  Азьян Ю.М. Полупроводниковые триоды в регенеративных схемах / Ю.М. Азьян. – М.-Л., 1959. – с.
1149945
   Полупроводниковые триоды в регенеративных схемах.. – М.-Л., 1959. – 312с.
1149946
   Полупроводниковые триоды и диоды.. – М., 1961. – 311с.
1149947
  Пильдон В.И. Полупроводниковые умножительные диоды / В.И. Пильдон. – Москва : Радио и связь, 1981. – 136 с.
1149948
   Полупроводниковые управляемые вентили-тиристоры. Сб. ст.. – М.-Л., 1964. – 64с.
1149949
   Полупроводниковые управляемые вентили. – Москва-Ленинград : Государственное энергетичекое издательство, 1962. – 160 с.
1149950
  Ризкин А.А. Полупроводниковые усилители / А.А. Ризкин. – Москва : Связьиздат, 1961. – 120 с.
1149951
  Зотов В.Д. Полупроводниковые устройства восприятия оптической информации / В.Д. Зотов. – Москва, 1976. – 151 с.
1149952
  Игумнов Д.В. Полупроводниковые устройства непрерывного действия / Д.В. Игумнов, Г.П. Костюнина. – Москва : Радио и связь, 1990. – 255 с.
1149953
   Полупроводниковые устройства преобразовательной техники : межвузовский сборник. – Чебоксары, 1985. – 113 с.
1149954
   Полупроводниковые формирователи сигналов изображения. – Москва : Мир, 1979. – 573 с.
1149955
  Марина Л.И. Полупроводниковые фосфиды АIII Bv и твердые растворы на их основе / Л.И. Марина. – Москва : Металлургия, 1974. – 233с.
1149956
  Гончаров Е.Г. Полупроводниковые фосфиды и арсениды кремния и германия / Е.Г. Гончаров. – Воронеж, 1989. – 208 с.
1149957
  Васильев А.М. Полупроводниковые фотопреобразователи / А.М. Васильев, А.П. Ландсман. – Москва, 1971. – 248 с.
1149958
  Бузанова Л.К. Полупроводниковые фотоприемники / Л.К. Бузанова, А.Я. Глиберман. – Москва : Энергия, 1976. – 64 с. – Список лит.: с. 61-63. – (Массовая радиобиблиотека)
1149959
   Полупроводниковые фотоприемники : Ультрафиолетовый, видимый и ближний инфракрасный диапазоны спектра / И.Д. Анисимова, И.М. Викулин, Ф.А. Заитов, Ш.Д. Курмашев; под ред. Стафеева В.И. – Москва : Радио и связь, 1984. – 216 с.
1149960
   Полупроводниковые фотоприемники и преобразователи излучения : фотоэлементы, фотодиоды, фототриоды. – Москва : Мир, 1965. – 576 с.
1149961
   Полупроводниковые халькогениды и сплавы на их основе.. – М., 1975. – 219с.
1149962
  Каримов С.К. Полупроводниковые халькогениды таллия / С.К. Каримов. – Москва : Металлургия, 1982. – 128 с.
1149963
  Кривоносов И.И. Полупроводниковые электроакустические преобразователи в радиосхемах / И.И. Кривоносов. – Москва, 1977. – 87 с.
1149964
   Полупроводниковые электронные приборы. – Москва, 1953. – 260 с.
1149965
  Гаврилов С.Н. Полупроводниковые электронные приборы / С.Н. Гаврилов, 1956. – 47 с.
1149966
  Овчаренко Н.И. Полупроводниковые элементы автоматических устройств энергосистем / Н.И. Овчаренко. – Москва, 1981. – 407 с.
1149967
   Полупроводниковые элементы цифровых вычислительных машин малого и среднего быстродействия.. – К., 1964. – 57с.
1149968
  Киреев Б.Б. Полупроводниковые элементы ЭЦВМ. / Б.Б. Киреев, Б.А. Неупокоев. – М., 1964. – 264с.
1149969
  Цагарейшвили Г.В. Полупроводниковый бор / Г.В. Цагарейшвили, Ф.Н. Тавадзе. – М, 1978. – 77с.
1149970
  Савельев В.Д. Полупроводниковый карбид кремния, легированный ионным внедрением : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Савельев В. Д.; Лен. электротехн. ин-т. – Л., 1977. – 19л.
1149971
  Девятков А.Г. Полупроводниковый квантовый генератор на кристалле CdS с электронным возбуждением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Девятков А.Г.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1149972
  Воронцов И.И. Полупродукты анилинокрасочной промышленности / И.И. Воронцов. – Москва, 1955. – 580с.
1149973
   Полупродукты для синтеза полиамидов. – Москва : Госхимиздат, 1963. – 256 с.
1149974
   Полупродукты и органические красители. Сб. ст.. – Москва, 1936. – 732с.
1149975
  Барабтарло Геннадий Полупрозрачный палимпсест : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 110-114. – ISSN 0321-1878
1149976
  Гото М. Полупростые алгебры Ли / М. Гото. – Москва : Мир, 1981. – 339с.
1149977
  Климык А.У. Полупростые группы и алгебры Ли и их представления / А.У. Климык. – К., 1968. – 214 с.
1149978
  Усенко Виталий Михайлович Полупрямые произведения мобоидов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Усенко Виталий Михайлович; Харьковский ин-т радиоэлектроники им. акад. М.К.Янгеля. – Харьков, 1982. – 88л. – Бібліогр.:л.80-87
1149979
  Усенко Виталий Михайлович Полупрямые произведения моноидов : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.01.06 / Усенко Виталий Михайлович; Киев. гос. ун-т. – К., 1984. – 18л.
1149980
  Маланьин Г.А. Полупрямые произведения циклических р-групп : Дис... канд.физ.-мат. наук: / Маланьин Г.А.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1960. – 55л. – Бібліогр.:л.55
1149981
  Маланьина Г.А. Полупрямые произведения циклических Р-групп : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Маланьина Г.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 5 с.
1149982
  Низовцев В.А. Полупустыни // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 27-29. – ISSN 0016-7207
1149983
  Димо Н.А. Полупустынные почвенные образования Юга Царицинского уезда. Их генезис и морфология / Н.А. Димо, Б.А. Келлер, 1907. – 215 с. : 20 фото
1149984
  Наумов Е.И. Полураспад / Е.И. Наумов. – Москва : Советский писатель, 1989. – 443с.
1149985
  Корольков Ю.Д. Полурешетки вычислительных нумераций ё : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Корольков Ю. Д.; МВиССО РСФСР, Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1979. – 7л.
1149986
  Мальцев Андрей Анатольевич Полурешетки нумерации и степеней : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Мальцев Андрей Анатольевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1981. – 8л.
1149987
  Диасамидзе Яша Ильясович Полусвязки бинарных отношений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06. / Диасамидзе Яша Ильясович; ЛГПИ им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1980. – 107л. – Бібліогр.:л.101-107
1149988
  Диасамидзе Я.И. Полусвязки бинарных отношений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Диасамидзе Я.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 21 с.
1149989
  Кривин Ф.Д. Полусказки / Ф.Д. Кривин. – Ужгород, 1964. – 256с.
1149990
  Ратинов Владимир Александрович Полусовершенные кольца со специальными типами присоединенных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ратинов Владимир Александрович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 12л.
1149991
  Кьюсак Д. Полусожженное дерево. Скажи смерти "нет!". Черная молния : романы ; пер. с английского / Д. Кьюсак. – Красноярск : Гротеск, 1994. – 636 с.
1149992
  Атаров Ю.Т. Полустанки : зап. гв. старшины / Атаров Ю.Т. – Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1978. – 173 с. : ил.
1149993
  Максимов В.Г. Полустанки высоты: кн. стихов / В.Г. Максимов. – Москва, 1984. – 63с.
1149994
  Бортняк А.А. Полустанок : поезії : [біогр. довідка: с. 87] / А.А. Бортняк. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 91 с. : іл.
1149995
  Ковда В.В. Полустанок / В.В. Ковда. – Москва, 1976. – 120 c.
1149996
  Толстоба Д.Г. Полустанок : стихи / Д.Г. Толстоба. – Ленинград : Советский писатель, 1978. – 128 с.
1149997
  Панферов Р.В. Полустанок весны. / Р.В. Панферов. – Тула, 1966. – 32с.
1149998
  Ширяев В.А. Полустанок юности / В.А. Ширяев. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 175с.
1149999
  Косяченко Г. Полустанок. / Г. Косяченко. – Х.-К., 1930. – 150с.
1150000
  Буяшенко В.В. Полусуб"єктна взаємодія і практика соціального піклування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 17-26
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,