Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1142001
  Романюк Ю.В. "Поняття цінності в суспільному житті та в мові": Міжнародний науковий семінар / Ю.В. Романюк, Цимбалюк-Скопненко // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (80). – С. 149-152. – ISSN 1682-3540


  8—9 червня 2021 року в онлайновому режимі відбувся Міжнародний науковий семінар «Поняття цінності в суспільному житті та в мові», який організували Інститут української мови НАН України та Інститут славістики Польської академії наук. Захід відбувся в ...
1142002
  Титаренко В.А. "Поняття" бога в теоретичній і практичній філософії І. Канта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 113-116. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається поняття Бога у теоретичній і практичній філософії І. Канта, аналізується логіко-гносеологічні, практичні та методологічні засади кантівського розуміння Бога та пов"язані з ним проблеми та перспективи. Обґрунтовується евристичний ...
1142003
  Тер-Саркисянц Алла "Понять изречения разума...": 16 веков армян. алфавита // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 44-51. : 16 ил.
1142004
  Вітович І. "Попередники" і сучасники. Чому у світі зростає хвиля негативного ставлення до України? // Україна молода. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 123). – С. 5


  "Ще не стерлася в пам’яті хвиля претензій до української дипломатії часів президентства Петра Порошенка. З усіх боків. Наші ультрапатріоти називали главу МЗС Павла Клімкіна «курським мальчіком» (натякаючи на його місце народження в російському місті ...
1142005
  Мусаковська Ю. "Попіл і віск" : поезія // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 55-60. – ISSN 0208-0710
1142006
  Шевченко А. "Попіл невідомих віршів" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 191-208. – ISSN 08-68-4790-1
1142007
  Бонь Н.В. "Поплач над моєю долею..." Стилістично-синтаксична роль речення в інтимній ліриці Т.Г. Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 10. – С. 20-22.
1142008
  Бережнюк І.Г. "Поправки безпеки" до Митного кодексу ЄС: досвід полегшення торгівлі без загроз для зовнішньої безпеки держави / І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен, А.Ю. Очерет // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 20-29. – (Економічні науки ; вип. 28)
1142009
  Туркевич В. "Попри обстріл, ми зберегли можливість дослідження" / підготовил Дмитро Шулікін // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Травень (№ 19/20)


  У березні територія Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України зазнала ракетного удару. Руйнування і пошкодження значні. За оцінками керівництва інституту, на відновлення потрібно близько 60 мільйонів грнивень. Розмова з директором ...
1142010
  Тензер Н. "Популістські партії завжди граються зі страхами людей" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 травня (№ 79/80). – С. 7


  Директор CERAP Ніколя Тензер - про причини масових протестів "жовтих жилетів" і як боротися з цим явищем.
1142011
  Кралюк П. "Популярна філософія" Лазаря Барановича // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 279-284. – ISBN 978-966-2254-74-7
1142012
  Кралюк П.М. "Популярна філософія" Лазаря Барановича // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 279-284. – ISBN 978-966-373-777-5
1142013
  Істин М. "Попутники" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 4 (6). – С. 126-131
1142014
  Глущенко В. "Попытка сонета" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 9/10. – С. 59-69. – ISSN 0131-8136
1142015
  Лукьянова И. "Пора популярить изыски" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2012. – Вып. май. – С. 46-51


  Поэт Игорь Северянин
1142016
   [Попович Мирослав Володимирович] // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 117-118. – ISSN 0130-6936


  "10 лютого 2018 року перестало битися серце видатного українського вченого, академіка, директора Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Мирослава Володимировича Поповича (КУ)".
1142017
  Салімонович Л. По-перше, гопак - це красиво. Відбулося традиційне свято українського народно-сценічного танцю // Україна молода. – Київ, 2019. – 4 грудня (№ 136). – С. 3


  "Майже 600 артистів із семи регіонів країни з"їхалися до Харкова на третій "Гопакфест", аби продемонструвати своє власне бачення відомого національного танку. Наймолодшому учаснику фестивалю було 10 років, найстаршому - 65. Суто хореографічну частину ...
1142018
  Бонфуа И. По-прежнему : Поэма // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С.3-9. – ISSN 1130-6545
1142019
  Касьянов Д.В. Поняття цивілізації в сучасній філософії історії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 44-55
1142020
  Юсеф Н.Н. Поняття цивілізації: підходи до визначення та тлумачення / Н.Н. Юсеф, Ю.В. Новохатня // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 116-123
1142021
  Сеник С. Поняття цивільних процесуальних правовідносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 138-141. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1142022
  Ромащенко І. Поняття цивільного правовідношення та його структура // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 2/3 (140/141). – С. 59-63
1142023
  Санніков Д. Поняття цільового призначення земельних ділянок для садівництва громадян // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С.162-166. – ISSN 0132-1331
1142024
  Плахотнік О.В. Поняття цінностей в концептуальному фундаменті сучасної педагогіки й психології // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 443
1142025
  Василенко В.О. Поняття цінності у природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
1142026
  Кульчицька О. Поняття часу в поезії Рабіндраната Тагора: читацька інтерпретація / О. Кульчицька, Е. Мінцис // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т.В. Яхонтова, Н.І. Андрейчук, О.Т. Бандровська [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 134. – С. 26-37. – ISSN 0320-2372
1142027
  Гордієнко М.І. Поняття часу відпочинку працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.69-72. – ISSN 1727-1584
1142028
  Семенюк Н.М. Поняття часу вчинення злочину як ознаки об"єктивної сторони злочину за кримінальним правом України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (76). – C. 67-84. – ISSN 2222-5374
1142029
  Василенко В.Д. Поняття часу вчинення злочину як ознаки об"єктивної сторони складу злочину: порівняльний аналіз // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 25-30
1142030
  Денисов С.Ф. Поняття часу для кримінального законодавства України й практики його застосування: окремий аспект / С.Ф. Денисов, В.М. Білоконев // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 103-105. – ISBN 978-966-2456-11-0
1142031
  Вахній О. Поняття чести й обов"язку - понад усе. Головні ідеї духовного будівничого України Дмитра Донцова // Україна молода. – Київ, 2022. – 1 вересня (№ 25). – С. 10-11


  Постать надзвичайно колоритного й знакового в українській політології початку й середини минулого століття Дмитра Донцова (1883–1973) була, є і ще довго буде дороговказом для українських націоналістів. Він не був пророком, але його поради і ...
1142032
  Шелест Б.П. Поняття чеської народно-розмовної мови та його дослідження у лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 371-375
1142033
  Загиней-Заболотенко Поняття чи перелік корупційних кримінальних правопорушень: чого потребує Кримінальний кодекс України? / Загиней-Заболотенко, О. Гладун // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 242-255. – ISSN 1026-9932
1142034
  Ковальова Т.І. Поняття чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі в українському законодавстві і праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 25-47. – ISSN 2222-5374
1142035
  Левченко А.О. Поняття шкідливої інформації в галузі реклами через призму захисту прав дітей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 367-370. – ISSN 2219-5521


  У статті визначено поняття «шкідлива інформація», проаналізовано її різновиди. Автором встановлено співвідношення шкідливої інформації, недобросовісної реклами та інформації, що може завдати шкоди дітям, а також проаналізовано, які відомості відносять ...
1142036
  Крукевич О.М. Поняття шлюбного договору // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 81-84. – ISBN 978-617-7041-91-6
1142037
  Дячук Л. Поняття шлюбу у візантійській правовій культурі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 130-137


  У статі розглядаютьсятеоретико-методологічні аспекти лінгвістично-юридичної ідентифікації поняття шлюбу у візантійській правовій культурі. В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты лингвистическо-юридической идентификации понятия ...
1142038
  Гамшеєва В.М. Поняття шлюбу у старообрядництві // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 14-16
1142039
  Гончарук О.В. Поняття штрафу як виду покарання у кримінальному праві (порівняльний аспект) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 137-140
1142040
  Дзейко Ж.О. Поняття юридичних конструкцій як засобів законодавчої техніки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-17.
1142041
  Коструба А.В. Поняття юридичних фактів та їх ознаки в цивільному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 168-172
1142042
  Наконечна Л.В. Поняття юридичного терміну у німецькомовному законодавчому дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 72-87
1142043
  Пленюк М. Поняття юридичного факту в доктрині цивільного права: історія і сучасність // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 58-62. – ISSN 2308-9636


  У статті автор, аналізуючи поняття юридичних фактів у доктрині цивільного права, доходить висновку, що дефініція юридичних фактів на сьогодні індивідуалізується деякими особливими ознаками.
1142044
  Беззубов Д.О. Поняття юридичної безпеки як елемента державотворення // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 121-127
1142045
  Зелена О. Поняття юридичної відповідальності :окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.109-112. – ISSN 0132-1331
1142046
  Теремцова Н.В. Поняття юридичної відповідальності в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності // Матеріали. XVI Всеукраїнська науково-практична конференція "Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення" : тези наук. доп. (11 квіт. 2014 р.) / "Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення", Всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – С. 80-84. – ISBN 978-966-457-199-6
1142047
  Бабін І.І. Поняття юридичної конструкції податку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 371-376. – ISSN 1563-3349
1142048
  Фабіянська В.Ю. Поняття якості в аудиторській практиці // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 62-68 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1142049
  Блащук Т. Поняття якості в праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 11-13
1142050
  Скоренька А.В. Поняття якості харчових продуктів за законодавством України та Європейського Союзу // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 177-182. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1142051
  Хлопик І. Поняття  “математична лінгвістика”  у  науковій  думці // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 122-125. – ISSN 2308-4634
1142052
  Дахно І. Поняття"промисловий зразок" і "корисна модель" є неправильними // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5
1142053
  Никоненко М.Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 59-69.
1142054
  Зенова М.В. Поняття, види і значення згоди (або прохання) особи на заподіяння шкоди її правоохоронюваним інтересам (порівняльне кримінально-правове дослідження) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Зенова Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 255 арк. – Додатки: арк. 241-255. – Бібліогр.: арк. 209-240
1142055
  Зенова М.В. Поняття, види і значення згоди (або прохання) особи на заподіяння шкоди її правоохоронюваним інтересам (порівняльне кримінально-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Зенова Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1142056
  Андрушко П.П. Поняття, види і значення кваліфікації злочинів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 87-94. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Розглядаються спірні в теорії кримінального права та недостатньо висвітлені питання про місце кваліфікації злочинів у застосуванні кримінально-правових норм, її види та суб"єкти офіційної та неофіційної кваліфікації.
1142057
  Кравченко О.О. Поняття, види і форми плагіату // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 44-46. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1142058
  Вайнагій М.В. Поняття, види та особливості переговорного процесу як методу вирішення конфліктів // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (36). – С. 210-218. – ISSN 2310-6166
1142059
  Боднар В. Поняття, види та правова природа переважних прав // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 10-29. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
1142060
  Картузова І. Поняття, види та правовий статус учасників адміністративного судочинства // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 112-118. – ISSN 1561-4999
1142061
  Зелена Я.В. Поняття, види та психологічне підгрунтя бібліофілії // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 142-144. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1142062
  Шиманович О.М. Поняття, види та роль судових рішень у захисті прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються актуальні питання поняття та видів судових рішень у цивільному процесуальному праві України. Розкривається поняття судового рішення, а також пропонується власна класифікація видів судових рішень. Також визначається роль судового рішення у ...
1142063
  Радзивілюк В Поняття, види та система заходів запобігання банкрутству (неспроможності) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 234-245. – ISSN 2227-796X


  In this article on the basis of applying various classification approaches (in particular, by criteria: of the subject, directly carries out the said measures; of necessity of punishing these measures by the court or the relevant authorized bodies; of ...
1142064
  Рєзнікова Поняття, види та склад торговельно-посередницьких правовідносин / Рєзнікова, І. Кравець // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 210-228. – ISSN 1026-9932
1142065
  Карпенко В.І. Поняття, види та способи захисту від кіберсквотингу / В.І. Карпенко, Д.І. Карпенко // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 264-266. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1142066
  Пугачов О.М. Поняття, види та способи усунення колізій у конституційному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 38-47
1142067
  Ковалко Н. Поняття, види та структури конфлікту // Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський, Н. Данилко, Т. та ін. Кисельова. – Одеса : Екологія, 2019. – С. 11-22. – ISBN 978-617-7046-89-8
1142068
  Козачук Н.О. Поняття, види та форми зловживань правами на патенти, необхідні для функціонування недержавних стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 100-108. – ISSN 2308-6912


  У статті вперше в українській правовій науці обгрунтовано необхідність визначення поняття зловживання правами на патенти, що необхідні для функціонування стандартів, та запропоновано відповідне визначення. Окреслено, що у випадку реалізації ...
1142069
  Вахонєва Т. Поняття, види та характерні риси творчої праці як категорії трудового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 11-15. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поняття творчої праці, виявлено її характерні риси, установлено види. Завдяки аналізу основних ознак творчої праці, як категорії трудового права, здійснено її порівняння з іншими видами трудової діяльності, виявлено її характерні риси та ...
1142070
  Паракуда І.В. Поняття, види, значення та функції складів в Україні: господарсько-правовий аспек // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 67-79. – ISSN 2078-9165
1142071
  Рижко О. Поняття, види, класифікації плагіату // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2016. – Вип. 8 (24). – C. 134-150. – ISSN 2524-0315
1142072
  Хомишин І. Поняття, елементи та особливості правового статусу державного службовця / І. Хомишин, З. Грицак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – C. 129-135. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 1 (33)). – ISSN 2415-3818
1142073
  Федорова Н.В. Поняття, елементи, співвідношення телеформату з іншими об"єктами авторського права // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 105-115. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
1142074
  Басанцов І.В. Поняття, завдання та перспективи розвитку екологічного аудиту / І.В. Басанцов, І.О. Пригара // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 132-137. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
1142075
  Попов А. Поняття, зміст і завдання консолідації земель: європейський досвід // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 36-40
1142076
  Тернюк Є.В. Поняття, зміст і значення пільгового кредитування // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 48-52
1142077
  Римарчук Р.М. Поняття, зміст і місце принципу змагальності в діяльності адвоката / Р.М. Римарчук, Г.С. Римарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 197-203. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1142078
  Котик З. Поняття, зміст і обов"язок доказування // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 86-94
1142079
  Герасименко Є.С. Поняття, зміст і ознаки нормативних актів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 379-380. – ISBN 978-966-667-624-8
1142080
  Пупена В.Ю. Поняття, зміст і структура гуманітарної культури майбутніх учителів іноземної мови // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 113-116. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
1142081
  Трофімов С.А. Поняття, зміст і структура митних процедур на морському транспорті // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 18-24
1142082
  Ямненко Т.М. Поняття, зміст і структура недержавного фінансового контролю у сфері грошового обігу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 151-159. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1142083
  Сова В.М. Поняття, зміст та види контрольно-наглядової діяльності за прийняттям управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 128-133. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1142084
  Словська І. Поняття, зміст та властивості парламенту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-106. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані тлумачення терміна "парламент", що дозволило визначити зміст та основні властивості представницької установи. Автор стверджує, що парламент - це загальнодержавний представницький постійно діючий колегіальний орган державної влади, ...
1142085
  Кунєв Ю.Д. Поняття, зміст та основні шляхи удосконалення управління в митній службі // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 6-11
1142086
  Корнейчук С.П. Поняття, зміст та особливості адміністративно-примусової діяльності Державної виконавчої служби України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 316-323. – ISSN 2078-3566
1142087
  Резнікова В. Поняття, зміст та особливості спільної господарської діяльності в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 43-48. – ISSN 0132-1331
1142088
  Гребенюк А.В. Поняття, зміст та особливості тактичної операції під час досудового розслідування // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 67. – С. 272-281. – ISSN 0130-2655
1142089
  Погорецький М. Поняття, зміст та структура кримінального процесу: проблеми теорії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 42-54. – ISSN 1026-9932


  У статті обгрунтовується методологічне значення поняття, змісту та структури сучасного кримінального процесу для розвитку кримінально-процесуальної теорії та практики. Доведено, що кримінальний процес, будучи цілісним соціально-правовим утворенням, є ...
1142090
  Вахонєва Т.М. Поняття, зміст та формування професійної культури працівника як категорії трудового права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 22-30. – ISBN 978-966-2740-96-7


  Стаття присвячена дослідженню поняття та змісту професійної культури найманих працівників. З"ясовані основні складові професійної культури працівника, визначена сутність професійної культури поведінки працівника, її вплив на продуктивність праці та ...
1142091
  Хусанова К.Ю. Поняття, зміст тендеру та значення державних закупівель в контексті європейської інтеграції // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 30-37
1142092
  Бусуйок Д.В. Поняття, змст та види земельних адміністративних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 188-194
1142093
  Слободян Станіслав Поняття, значення та види товарних знаків (торговельних марок) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 50-55. – ISSN 1608-6422
1142094
  Резнікова В. Поняття, значення та перспективи правового забезпечення електронної комерції в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 58-72
1142095
  Перощук З.І. Поняття, значення та правове регулювання місцевих бюджетів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 99-105.
1142096
  Рєзнікова В.В. Поняття, значення та сутність біржі: специфічний посередник на товарному ринку чи організований, постійно діючий ринок замінних цінностей // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 129-139
1142097
  Шевченко Д.В. Поняття, класифікація та порядок вирішення трудових спорів, конфліктів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 239-241
1142098
  Четверикова О.С. Поняття, критерії вторинної класифікації засуджених до позбавлення волі та її практичне здійснення за Кримінальним кодексом України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 140-143. – ISSN 0201-7245
1142099
  Козак В.А. Поняття, критерії та ознаки уразливого стану особи за кримінальним правом України // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-35.
1142100
  Барабаш О. Поняття, межі та види посткримінальної поведінки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 13-17. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1142101
  Гавриленко О.Л. Поняття, мета та види покарань в античних державах Північного Причорномор"я: історико-правове дослідження // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 195-201. – ISBN 966-435-028-1
1142102
   Поняття, мета та завдання інформаційно-консультаційної діяльності / М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко // Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний.М.Ф, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 4-17. – ISBN 978-966-2609-78-3
1142103
  Павлюх А О. Поняття, мета, загальні риси та призначення контролю в сфері державного управління // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 117-119
1142104
  Мицик В. Поняття, місце і роль сучасного митного права та його складових: міжнародного, національного і позитивного митного права країни // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 73-82
1142105
  Позняк Е.В. Поняття, об"єкти та форми екологічної експертизи як превентивної форми екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 261-291. – ISBN 978-617-566-151-2
1142106
  Вишневський А. Поняття, огляд та класифікація факторів ефективності правової норми // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 35-38
1142107
  Попова А.В. Поняття, ознаки і види професійних учасників ринку цінних паперів в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.348-356. – ISBN 966-7784-65-7
1142108
  Бенедик В.І. Поняття, ознаки і призначення норм адміністративного процесуального права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 236-242. – ISSN 0201-7245
1142109
  Кравченко М.Г. Поняття, ознаки і сутність правового закону // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 79-84. – ISSN 1563-3349
1142110
  Кравченко М. Поняття, ознаки і суть правового закону // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 30-31
1142111
  Дякур М.Д. Поняття, ознаки та аналіз складу замаху на злочин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 115-118. – (Правознавство ; Вип. 348)
1142112
  Попова А.В. Поняття, ознаки та види біржових правовідносин // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 108-114
1142113
  Попова А. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин на ринках небанківських фінансових послуг // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 181-194. – ISSN 1026-9932
1142114
  Скляренко І. Поняття, ознаки та види комунальної власності як виду публічного майна // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 77-82. – ISSN 2524-0129
1142115
  Попова А. Поняття, ознаки та види професійної фінансової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 25-29. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано і проаналізовано основні ознаки професійної фінансової діяльності як виду господарської діяльності. Запропоновано визначення поняття такої діяльності та її види. Выделены и проанализированы основные признаки профессиональной финансовой ...
1142116
  Козяр В. Поняття, ознаки та вимоги до якості постанов пленуму Верховного Суду України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 118-121.
1142117
  Крахмальова К.О. Поняття, ознаки та зміст адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 114-118. – ISSN 2219-5521
1142118
  Гаргат-Українчук ОМ Поняття, ознаки та значення правових презумпцій у кримінальному процесі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 446-451. – ISSN 1563-3349
1142119
  Ксендзюк В.Б. Поняття, ознаки та класифікація актів Конституційного Суду України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 1 (80). – С. 66-72
1142120
  Попова А. Поняття, ознаки та класифікація депозитарних розписок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-36. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  У статті системно досліджені основні ознаки та визначене поняття депозитарної розписки на цінні папери українських емітентів, наводяться класифікації депозитарних розписок, що відомі в теорії та на практиці, а також запропонована власна класифікація ...
1142121
  Кравець І.М. Поняття, ознаки та класифікація суб"єктів організаційно-господарських повноважень // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.201-206. – ISBN 966-7784-65-7
1142122
  Коваленко Т.О. Поняття, ознаки та критерії продовольчої безпеки за законодавством України та інших держав // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (20). – С. 30-41. – ISSN 2227-796X


  У статті критично оцінюється законодавче визначення продовольчої безпеки України як складника національної безпеки держави та стан її нормативно-правового забезпечення. Розкриваються зовнішній і внутрішній аспекти продовольчої безпеки, визначаються ...
1142123
  Трофімова О. Поняття, ознаки та критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 78-83.
1142124
  Цікало У. Поняття, ознаки та організаційно-правові форми юридичних осіб корпоративного типу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 223-230. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналізовано положення Господарського кодексу України (далі - ГК) про корпоративні права та корпоративне підприємство, а також окремі положення Цивільного кодексу України (далі - ЦК) та Закону України "Про господарські товариства", низки ...
1142125
  Котюк І.І. Поняття, ознаки та принципи допустимості тактичних прийомів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-54. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Дається критичний аналіз традиційного розуміння тактичного прийому та його ознак і обґрунтовується новий підхід в їх розумінні. Critical analysis of traditional understanding of the tactical method and its features is given, new approach to their ...
1142126
  Гречанюк Р. Поняття, ознаки та система спеціальних антикорупційних органів України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 17-21. – ISSN 2524-0129
1142127
  Яфонкін А. Поняття, ознаки та склад корупційного адміністративного правопорушення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 41-45.
1142128
  Панчишин А.В. Поняття, ознаки та структура категорії "правовий статус" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 95-98
1142129
  Шереметьєва О.Ю. Поняття, ознаки та структура повітряних правовідносин // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 118-123
1142130
  Шопіна І. Поняття, ознаки та структура правової культури військовослужбовців / І. Шопіна, В. Воловик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 47-49. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (44)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню поняття, ознак та структури правової культури військовослужбовців. Надано визначення правової культури військовослужбовця як сукупності правових цінностей, правових знань, вмінь та навичок, які у сукупності детермінують ...
1142131
  Бабій А.Ю. Поняття, ознаки та сутність екстремізму // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 4. – С. 141-151
1142132
  Святоцький О. Поняття, ознаки, атрибути та символи державності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 22-25. – ISSN 1026-9932
1142133
  Глуховеря В.А. Поняття, ознаки, види правопорушень, що посягають на режим інформації з обмеженим доступом, та адміністративна відповідальність за їх вчинення // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 54-60. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1142134
  Кірічук О. Поняття, ознаки, класифікація та структура колізії в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін.] ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 83-84. – ISBN 978-966-919-107-6
1142135
  Расюк Едуард Поняття, ознаки, сучасний стан і тенденції наркоманії в Україні та її взаємозв"язок зі злочинністю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 74-77
1142136
  Ятченко Є.О. Поняття, основні засади та деякі способи захисту майнових прав релігійних організацій // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-49.
1142137
  Крюков О.О. Поняття, особливості обліку та розслідування злочинів на грунті ненависті // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 198-205. – ISSN 2524-0323
1142138
  Рєзнікова В. Поняття, особливості та види посередницьких правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-27. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено висвітленню теоретичних проблем регулювання посередницьких правовідносин в Україні. Розглянуто посередницькі правовідносини у вузькому та широкому розумінні, визначено поняття посередницького правовідношення, розкрито характерні ...
1142139
  Сприндис С.І. Поняття, особливості та види форфейтингу в Україні // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 416-420. – ISBN 978-617-7450-09-1
1142140
  Сокуренко В.В. Поняття, особливості та ознаки адміністративно-правового статусу Сухопутних військ України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 214-222. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1142141
  Садова Т.В. Поняття, підстави та процесуальний порядок застосування арешту за кримінально-процесуальним законодавством США // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 334-341. – (Юридична ; Вип. 1)
1142142
  Кирилюк Д. Поняття, правова природа та види банківських пластикових карток // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика.Спецвипуск з нагоди форуму юристів / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 11. – С. 87-91
1142143
  Лавріненко О.В. Поняття, правова природа, причини й значення службово-трудових спорів: дослідження теоретичних та прикладних аспектів // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 15-30
1142144
  Черналівський Є.О. Поняття, правові основи та правові принципи податкового планування // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 71-77.
1142145
  Головкін Б.М. Поняття, предмет, система кримінології та її завдання на сучасному етапі розвитку // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 59-68. – ISSN 2079-6242
1142146
  Сухонос В. Поняття, принципи та види взаємовідносин прокуратури з органами правосуддя / В. Сухонос, О. Звірко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-68.
1142147
  Патлачук О.В. Поняття, принципи та функції юридичної техніки природоохоронного законодавства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 36-48. – ISSN 2308-9636
1142148
  Хромець В. Поняття, принципи, підходи в дослідженнях езотерики // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – Вип. 309/310 : Філософія. – С. 187-192. – (Філософія)
1142149
  Буздуган Ярослава Поняття, принципи, форми фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю в державі є людина, її життя та здоров"я. При цьому кожна людина має природне невід"ємне й непорушне право на охорону здоров"я. Велике значення таких благ, як життя та здоров"я, зумовлює ...
1142150
  Буздуган Ярослава Поняття, принципи, форми фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю в державі є людина, її життя та здоров"я. При цьому кожна людина має природне невід"ємне й непорушне право на охорону здоров"я. Велике значення таких благ, як життя та здоров"я, зумовлює ...
1142151
  Краснова М.В. Поняття, принципи, функції, завдання, види, об"єкти, форми екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 13-14. – ISBN 978-617-566-151-2


  Анотація на 1-й розділ книги.
1142152
  Мицик В.В. Поняття, природа та сутність прав людини для міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 146-154.
1142153
  Бондар В.С. Поняття, система та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 131-137. – ISBN 978-617-7627-30-1
1142154
  Луценко Ю.В. Поняття, система та класифікація видів безпеки в контексті міжнародного правопорядку // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 4 (6). – С. 31-39. – ISSN 2617-4162
1142155
  Чорний Р.Л. Поняття, система та кримінально-правова характеристика складів злочинів проти основ національної безпеки України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Чорний Руслан Леонідович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
1142156
  Олех Н.А. Поняття, стадії та чинники міжнародної інтеграції // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 1. – с. 205-210
1142157
  Філоненко Г.Г. Поняття, структура та місце методики розслідування ухилення від сплати податку на прибуток в системі криміналістичних методик // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 147-151. – (Право та державне управління ; № 4 (8))


  У статті висвітлюються питання важливості теоретичної розробки визначення поняття методики розслідування ухилення від сплати податку на прибуток. Акцентується увага на встановленні обов"язкових елементів структури методики розслідування ухилення від ...
1142158
  Давидєнко В.В. Поняття, структура та функції економічної системи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 29-35.
1142159
  Шатілова О.В. Поняття, структура та функції ринку корпоративного контролю / О.В. Шатілова, Б.Ю. Москвін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 424-431 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
1142160
  Вітавська Г.П. Поняття, структура та функції соціальної політики : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 62-63. – Бібліогр.: 19 назв
1142161
  Апаров А.М. Поняття, структура, види та форми адміністративно-правових відносин // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 1 (6). – С. 9-12
1142162
  Котюк В.О. Поняття, структура, види та функції правових почуттів юриста // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 47-54. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розкриваються поняття і суть правових почуттів особи юриста як специфічної форми відображення правових явищ, яка має об"єктивний і суб"єктивний характер. На основі аналізу суті , структури, видів і функцій правових почуттів здійснено спробу ...
1142163
  Адаховський Д. Поняття, сутність і види кримінально-процесуальних функцій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 220-225. – ISSN 0132-1331
1142164
  Назаренко В. Поняття, сутність і види методів правового регулювання у міжнародному приватному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 131-133.
1142165
  Бурдіна Т. Поняття, сутність і значення заохочень, що застосовуються до осіб, засуджених до позбавлення волі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2022. – С. 166-175. – (Серія юридична ; вип. 74). – ISSN 0136-8168
1142166
  Сизоненко А. Поняття, сутність і критерії допустимості доказів у Кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.94-97
1142167
  Мельниченко Р. Поняття, сутність і призначення податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 91-97. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню сутності податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні. Проаналізовано основні доктринальні підходи щодо понять "трансфертні ціни" та "трансфертне ціноутворення". Встановлено й окреслено найпоширеніші способи ...
1142168
  Стефанюк І.Б. Поняття, сутність і причини виникнення контролінгу : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 146-153 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
1142169
  Мовчан В.В. Поняття, сутність та види здійснення судової влади // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 22-29
1142170
  Поштаренко О. Поняття, сутність та зміст адміністративної відповідальності в умовах нової парадигми адміністративного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 174-179. – ISSN 2663-5313
1142171
  Горбік Д.С. Поняття, сутність та зміст адміністративної помилки в діяльності органів публічної влади // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – C. 78-84. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
1142172
  Пустовіт Ж.М. Поняття, сутність та зміст функцій Верховної Ради України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 18-23
1142173
  Вісьтак М. Поняття, сутність та значення міжнародно-правових актів як джерел трудового права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 158-163. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1142174
  Глущенко О. Поняття, сутність та місце медіації в системі механізмів відновного правосуддя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 90-93. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепції відновного правосуддя, виокремленню програм альтернативного вирішення конфліктів, які вплинули на формування такої концепції, дослідженню різних підходів до тлумачення поняття медіації. На основі проведеного ...
1142175
  Висоцький С.О. Поняття, сутність та можливі шляхи підвищення ефективності державного регулювання в енергетиці України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 75-77
1142176
  Гнатюк М.Д. Поняття, сутність та ознаки застосування права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.95-102. – ISSN 1563-3349
1142177
  Батанова Л.О. Поняття, сутність та особливості адміністрування митних платежів // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 2. – С. 114-123
1142178
  Безклубий І.А. Поняття, сутність та правова природа люстрації / І.А. Безклубий, І.В. Кочкодан // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 32-40
1142179
  Степанова І. Поняття, сутність та предмет доведення в господарському процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.49-53. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1142180
  Камінська О. Поняття, сутність та причини виникнення асистансу // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 158-166. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
1142181
  Шульгін В.В. Поняття, сутність та структура військового законодавства України у контексті процесу його реалізаці // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 55-61. – ISSN 1563-3349
1142182
  Назаренко В. Поняття, сутність та тенденції розвитку юридичного процесу і юридичної процесуальної форми від стародавнього Риму до сучасності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 7-11
1142183
  Колісник Г.М. Поняття, сутність, значення та перспективні напрями покращення продовольчої безпеки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 21-28. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1142184
  Омеляненко Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов і ухвал суду в кримінальних справах // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.90-94. – ISSN 0132-1331
1142185
  Токаренко В.С. Поняття, суть та значення принципа нотаріальної таємниці // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 171-173. – ISBN 978-617-673-442-0
1142186
  Семенченко Л.М. Поняття, суть та значення принципу нотаріальної таємниці // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 36-43


  Аналіз чинного законодавства України, що стосується принципу нотаріальної таємниці, висловлення пропозицій та рекомендацій щодо його законодавчого визначення та забезпечення його дотримання.
1142187
  Котюк В. Поняття, суть, соціальна цінність і призначення науки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-70.


  У запропонованій статті розкриваються поняття, суть, соціальна цінність і призначення науки. In the article problems of the definition, essence, social value and purpose of the legal science are being analyscol.
1142188
  Луцик В. Поняття, форми та завдання інституту повернення кримінальної справи прокурору // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 24-27
1142189
  Медведєва М.О. Поняття, форми та способи реалізації норм міжнародного права (на прикладі міжнародного права навколишнього середовища) // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 217-224


  В статті проаналізовано визначення поняття, форм та способів реалізації норм міжнародного права, зокрема природоохоронних, у вітчизняній та зарубіжній доктрині. Висвітлено значення принципу дотримання міжнародних договорів у сфері охорони довкілля. ...
1142190
  Романадзе Л. Поняття, функції та види торговельних марок // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 5 (55). – С. 82-88
1142191
  Мотиль В. Поняття, функціональне призначення та межі прокурорського нагляду за законністю екстрадиції особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 162-165
1142192
  Петренко І.І. Поняття, функціональне призначення та основні характеристики аналізу публічної політики // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 243-248. – ISSN 2076-1554
1142193
  Волощук О.Т. Поняття, юридична природа та місце Президента у системі державної влади // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 51-56. – (Правознавство ; Вип. 474)
1142194
  Григор"єв Д.Г. Поняття: арбітр; арбітраж // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 10. – С. 56-59
1142195
  Пясковський В. Поняттята криміналістична характеристика торгівлі людьми // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.69-76
1142196
  Петров Михаил Понятый смех // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 76-81 : фото
1142197
  Шуляк Н. Понятя та процедура реєстрації суперфіцію // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 105-117.
1142198
  Геринович В. Понятя, мета і метод географії // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 17. – С. 39-45. – ISBN 978-966-07-0845-7
1142199
  Сашина А. Понять - значит победить. Выход на мировые рынки невозможен без верной оценки нужд потребителей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Понимать вызовы рынка, своевременно и успешно реагировать на них – задача, актуальная сегодня, как никогда, для многих организаций, работающих в сфере высокопроизводительных вычислений. Группе компаний РСК, по мнению ее исполнительного директора ...
1142200
  Глотов А.Л. Понять Довлатова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 4. – С. 27-31
1142201
  Раев М. Понять дореволюционную Россию / М. Раев. – London, 1990. – 304с.
1142202
  Росоховатский И.М. Понять другого : научно-фантастические рассказы, повести / И.М. Росоховатский. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 346с.
1142203
  Жвитиашвили Нана Понять Другого = Культурный ландшафт современного музея и социально ориентированная деятельность : беседу вела К. Сергазина // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11 (267). – С. 4-7. – ISSN 0869-8171


  О самых разных теоретичесикх и практических аспектах музейной работы с особыми посетителями беседа с Наной Жвитиашвили, искусствоведом, арт-терапевтом, стар. науч. сотрудником отдела новейших течений Гос. Русского музея, лауреатом Гос. премии РФ
1142204
  Бейль Ф. Понять живопись в музее Орсэ : Курбе, Мане, Ренуар, Моне, Дега, Ван Гог, Гоген... / Франсуаза Бейль. – Paris : Reunion des musees nationaux-Grand Palais, 2017. – 223, [1] с. : фотоил. – ISBN 978-2-71187-311-1
1142205
  Розин В.М. Понять жизнь и поступки Гоголя // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.130-140. – ISSN 0042-8744
1142206
  Заостровцев А. Понять неформальное : (О книге В.Л.Тамбовцева "Экономическая теория неформальных институтов") // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 6. – С. 151-157. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0042-8736
1142207
  Ливен А. Понять Пакистан: Почему простые рецепты там не работают // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 10 (232). – С. 118-133. – ISSN 1998-1813
1142208
  Шаповал В. Понячття держави і суверенітету в конституційному праві // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.70-84
1142209
  Полюжин І.М. Поо деякі проблеми інституту адвокатури в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 61-63. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1142210
  Коробко Т.В. Поо одну модель систем, що розвиваються / Т.В. Коробко, Ю.В. Загородній // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 109-111
1142211
  Збанацький Ю.О. Пообіч Талі : Повісті, оповідання, спогади / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1984. – 318с.
1142212
  Збанацький Ю.О. Пообіч Талі; Полікарп : Повісті / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1981. – 152с. – (Романи й повісті ; №2. 1981)
1142213
  Штонь Г.М. Пообіч часу : романи / Григорій Штонь. – Київ : Твім інтер, 2004. – 284, [3] с. : портр. – ISBN 966-7430-28-4


  У пр. № 1746515 напис: Михайлові Кузьмовичу Наєнку дружньо і вдячно. Підпис. 31.ІІІ. 2005 р.
1142214
  Філатов Михайло Олексійович Поодинокі бджолині (Hymenoptera, apoidea) агроландшафту північного сходу України: фауна, екологія та практичне значення : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.09 / Філатов Михайло Олексійович; Харків. держ. пед. ун-тет ім. Г.С.Сковороди. – Х., 1997. – 24л.
1142215
  Карпенко В.О. Поодинці - вмирають, виживають - гуртом / В.О. Карпенко. – К., 1995. – 208с. – ISBN 5-7707-8830-5
1142216
  Ивакин Ю. Пооктябрьская политическая лирика Брюсова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ивакин Ю. ; АН УССР, Ин-тут укр. лит. им. Т.Г. Шевченко. Отд. русс. лит. – Киев, 1950. – 16 с.
1142217
  Ивакин Ю.А. Пооктябрьская политическая лирика В.Брюсова : Дис... кандид. филологич.наук: / Ивакин Ю.А.;. – Киев, 1950. – 296л. – Бібліогр.:л.289-296
1142218
   Поосколье. – Воронеж, 1980. – 187с.
1142219
  Богданов Е.Ф. Поостри сердце мужеством : ист. повести : для старшего и среднего школьного возраста / Евгений Богданов. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1991. – 281, [2] с. : ил.
1142220
  Жечев М.М. Поочередное управление / М.М. Жечев; НАНУ; Национальное космич. агентство України. Ин-т технической механики. – Киев : Наукова думка, 2003. – 188с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 966-00-0112-6
1142221
  Наумов Б.И. Поощерение и наказание в семье / Б.И. Наумов. – Москва, 1962. – 32с.
1142222
  Загородний Н.С. Поощирительные фонды в системе экономического стимулирования социалистических предприятий : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Загородний Н.С. ; МГУ. – Москва, 1973. – 22 с.
1142223
  Молодцов М.В. Поощрение за успехи в труде / М.В. Молодцов. – Москва, 1977. – 72с.
1142224
  Абдурахманов И.И. Поощрение и дисциплинарное воздействие как средства укрепления трудовой дисциплины. : Автореф... Канд.юрид.наук: 713 / Абдурахманов И.И.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1142225
  Печерникова И.А. Поощрение и наказание детей в семье. / И.А. Печерникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1959. – 88с.
1142226
  Пронина М.Г. Поощрение и ответственность в условиях внутрипроизводственного хозрасчета. / М.Г. Пронина. – Минск, 1982. – 120с.
1142227
  Каринский С.С. Поощрения за доблестный труд по советскому законодательству / С.С. Каринский. – М, 1956. – 39с.
1142228
  Каринский С.С. Поощрения за доблестный труд по советскому праву / С.С. Каринский. – М, 1961. – 151с.
1142229
  Гордин Л.Ю. Поощрения и наказания в воспитании детей / Л.Ю. Гордин. – М, 1971. – 200с.
1142230
  Гмурман В.Е. Поощрения и наказания в советской школе / В.Е. Гмурман. – М, 1960. – 24с.
1142231
  Шелухин Д.Я. Поощрения и наказания как средство воспитания в советской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Шелухин Д. Я.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1955. – 15л.
1142232
  Хабибулин Р.Д. Поощрительная оплата труда и ее влияние на повышение эффективности социалистического производства. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Хабибулин Р.Д.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 16л.
1142233
  Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права / В.М. Баранов ; под ред. М.И. Байтина. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1978. – 146 с.
1142234
  Елеонский В.А. Поощрительные нормы уголовного права и их значение в деятельности органов внутренних дел. / В.А. Елеонский. – Хабаровск, 1984. – 108с.
1142235
  Никольский В.С. Поощрительные системы оплаты труда. / В.С. Никольский. – М-Х, 1952. – 136с.
1142236
  Янковская Ольга Николаевна Поощрительные фонды в промышленности и их роль в материальном стимулировании коллективов предприятий. (На материалах пром-сти Латв.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Янковская Ольга Николаевна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
1142237
  Ли В.Д. Поощрительные фонды и их роль в повышении эффективности промышленного производства : Автореф... канд. эконом.наук: 599 / Ли В.Д.; Всесоюз. заочный финансово-эконом. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1142238
  Васковский С.С. Поощрительные фонды и стумулирование труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Васковский С.С.; Моск. экон-стат ин-т. – М, 1974. – 25л.
1142239
  Милюков А.И. Поощрительные фонды на предприятии. / А.И. Милюков. – М, 1974. – 239с.
1142240
  Гаретовский Н.В. Поощрительные фонды предприятий в промышленности / Н.В. Гаретовский. – Москва, 1966. – 78с.
1142241
  Халчинский В.Л. Поощрительные фонды предприятий и их роль в материальном стимулировании : Дис... канд. эконом.наук: / Халчинский В.Л.; КГУ. Каф. полит. экономии гуманит. ф-тов. – Киев, 1966. – 243, ХХІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
1142242
  Халчанский В.Д. Поощрительные фонды предприятий и их роль в материальном стимулировании : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Халчанский В.Д. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
1142243
  Тростянчук П.А. Поощрительные фонды предприятий, их образование и использование в условиях хозяйственной реформы : Дис... канд. эконом.наук: / Тростянчук П.А.; КГУ. – Киев, 1970. – 214, 9л. – Бібліогр.:л.1-8
1142244
  Тростянчук П.А. Поощрительные фонды предприятий, их образование и использование в условиях хозяйственной реформы. (На материалах пром. предприятий УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Тростянчук П.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1142245
  Веретенников В.Г. Поощрительные фонды предприятия и профсоюзный комитет. / В.Г. Веретенников. – Москва, 1987. – 207с.
1142246
  Масевич М.Г. Поощрительные фонды промышленных предприятий : (Правовые вопросы). / М.Г. Масевич. – Москва, 1978. – 96с.
1142247
  Кацитадзе Фридон Гаврилович Поощрительные фонды социалистических промышленных предприятий и их роль в материальном стимулировании : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кацитадзе Фридон Гаврилович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 27л.
1142248
   Поп-арт // Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Часть 119 : ПОП--АРТ. – С. 3-3-.
1142249
  Лексіна Г. Поп-арт // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 7/9. – С. 136-139. – ISSN 0130-321Х
1142250
  Боде М. Поп-арт обретенный // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2005. – № 4. – С.38-47
1142251
  Лисак У.В. Поп-культура як трансформація механізму міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 270-273
1142252
  Чан Ючжон Поп-музыка: цветы, распустившиеся на камнях отчаяния // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 28-31. – ISSN 1738-8252
1142253
  Пархоменко Т.С. Поп-освіта як елемент мас-культури // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 50-54. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))


  Розглядаються проблеми сучасної освіти, зокрема такі, що характеризують її як поп-освіту через прояв масової культури. Наводяться приклади усталених форм мас-культу як ознаки перетворених освітніх форм. Ставиться питання, чи набуває поп-освіта ...
1142254
  Мироненко И.А. Поп-психология, или о пользе науки // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 103-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Публикуемый ниже текст представляет собой отклик на статью А.В. Юревича "Поп-психология" (Вопр. психол. 2007. №1. С. 3-14). Автор выражает согласие со сформулированными в указанной статье положениями в отношении места поп-психологии в современной ...
1142255
  Овсянніков В.Г. Поп-рок та його соціокультурні функції: український контекст // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 242-246. – ISSN 2312-4679
1142256
  Овсянніков В.Г. Поп-рок як складова популярної музичної культури України початку XХІ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 259-268. – ISSN 2225-7586
1142257
  Гундорова Т. Поп-Шевченко: варіації на тему Шевченка в сучасній українській літературі // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 26-37. – ISBN 978-966-1516-14-3
1142258
   Поп и мужик. – М-Л, 1931. – 212с.
1142259
  Начев Венцеслав Поп Харитон. / Начев Венцеслав. – София, 1981. – 156с.
1142260
  Тургенев И.С. Поп. Поэмы / И.С. Тургенев. – Москва, 1917. – 21с.
1142261
  Ковінька О.І. Попав пальцем у небо / О.І. Ковінька. – Київ, 1966. – 145с.
1142262
  Иванов В.М. Попади! / В.М. Иванов. – Москва, 1960. – 32с.
1142263
  Никифоров Г.П. Попадья / Г.П. Никифоров. – Ярославль, 1971. – 238 с.
1142264
  Бублий Н. Попал в кампанию // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 30 (142). – С. 18-19. – ISSN 2075-7093


  Спикер парламента объяснил " Фокусу", почему Верховной Раде не угрожает роспуск, а к нему не выстраивается очередь из олигархов
1142265
  Саулит Б.Р. Попался на удочку : рассказы / Бруно Саулит ;. – Рига : Литгосиздат, 1960. – 95 с.
1142266
  Климентов Л.В. Попарова метода ліпіння рельефних планів і мап / Л.В. Климентов. – Одеса, 1929. – 20с.
1142267
  Мамонтова В.О. Попелиці-ляхніди / В.О. Мамонтова. – Київ
7. – 1972. – 1-228с.
1142268
  Школьна Л.С. Попелиці лікарських рослин та їх ентомофаги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено видовий склад попелиць на лікарських рослинах, їх шкідливість. Подано коротку характеристику ентомофагів - їх видовий склад і ефективність знищення попелиць.
1142269
  Карлащук С. Попелиця Masonaphis sp. (Homoptera: Aphidoidea) - новий небезпечний шкідник рододендронів в Україні / С. Карлащук, П. Чумак, В. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 60-62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо шкодочинності попелиці Masonaphis sp. на рододендронах в умовах закритого і відкритого ґрунту та екологічно безпечні заходи регулювання чисельності фітофага. Приводятся данные о вредоносности тли Masonaphis sp. на рододендронах в ...
1142270
  Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку, або Некоронована царівна жанрів: казка як вид художньої словесності: Ст.1 // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2002. – № 5. – С.22-31
1142271
  Славова Маргарита Попелюшка літератури : Теоретичні аспекти літератури для дітей / Славова Маргарита. – Київ : Київський університет, 2002. – 81с. – ISBN 966-7865-19-3
1142272
   Попель Павло Петрович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 247. – ISBN 978-966-439-757-2
1142273
   Попенко Вадим Ігорович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 248. – ISBN 978-966-439-757-2
1142274
  Гриневич В. Поперед батька в пекло // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 34 (199). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Радянська евакуація 1941 року охопила передусім апарат влади, худобу та майно. Тільки не простих українців.
1142275
  Хмєлевська М. Попередження агресії в молоді: соціальний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 16-23. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3 (64)). – ISSN 1609-8595
1142276
  Баранов Сергій Олексійович Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини : Дис...канд.юрид.наук:12.00.07 / Баранов Сергій Олексійович; Одеськ.ін-тут внутрішніх справ МВС України. – Одеса, 2001. – 231л. + Додатки:л.219-231. – Бібліогр.:л.196-218
1142277
  Баранов Сергій Олексійович Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини : Автореф. дис. ... канд. юрид.наук:12.00.07 / Баранов С.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1142278
  Дрозд О.Ю. Попередження адміністративного проступку // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 234-239. – ISSN 1563-3349
1142279
  Хома І.Б. Попередження бізнес-конфліктів у процесі розробки та запровадження в дію підсистем антикризового управління підприємством // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 104-112. – ISSN 0321-0499
1142280
  Щур Б.В. Попередження виникнення тактичних помилок при розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 218-227. – (Юридична ; Вип. 3)
1142281
  Щербина В.С. Попередження господарських правопорушень / В.С. Щербина. – Київ : Либідь, 1993. – 132с.
1142282
  Щербина В.С. Попередження господарських правопорушень органами державного арбітражу : (до десятиріччя дії) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 50-56. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье раскрывается деятельность органов государственного арбитража по предупреждению нарушений законности и государственной дисциплины в хозяйственных отношениях. Содержится анализ основных правовых форм этой деятельности и предложены пути повышения ...
1142283
  Сірук М. Попередження Ердогану // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 червня (№ 98). – С. 3


  Експерти "Дня" - про результати парламентських виборів у Туреччині, на яких пропрезидентська партія втратила абсолютну більшість.
1142284
  Волченко І.В. Попередження жовчних витікань при резекціях печінки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Волченко Ігор Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1142285
  Чайка О.Г. Попередження забруднення навколишнього природного середовища відпрацьованими моторними оливами : автореф. дис ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Чайка Оксана Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1142286
  Сенчик М.О. Попередження злочинів у торгівлі. / М.О. Сенчик. – К., 1972. – 110с.
1142287
  Бурда С.Я. Попередження злочинів, пов"язаних із використанням підроблених паспортів громадян України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 9. – С. 39-43
1142288
  Лукашевич С.Ю. Попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі : Монографія / С.Ю. Лукашевич. – Харків : Видавець Вапнярчук Н.М., 2006. – 104с. – ISBN 966-8184-45-9
1142289
  Білецький І. Попередження злочинності у сфері виборчого процесу в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 52-56.
1142290
  Долженков О.Ф. Попередження злочинності у сфері грального бізнесу // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.107-111. – Бібліогр.: 11 назв.
1142291
  Раєцька Л.В. Попередження злочинності у сфері економіки як засіб забезпечення економічної безпеки держави // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 274-280. – ISSN 1609-0462
1142292
  Алфьоров С.М. Попередження злочинності: загальна характеристика та певні пріоритетні напрями вдосконалення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 57-61. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1142293
  Барабаш Ю.Г. Попередження і врегулювання державно-правових конфліктів: теоретико-методологічні засади // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 34-42. – ISSN 0201-7245
1142294
   Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську) : Навчальний посібник / В.І. Карабан, О.В. Борисова, Б.М. Колодій, К.А. Кузьміна; За ред.: В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 208с. – ISBN 966-7890-52-Х
1142295
  Голосніченко І.П. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права / І.П. Голосніченко. – К., 1991. – 207с.
1142296
  Кудлай П. Попередження крадіжок вантажів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 43-47.
1142297
  Гузела М. Попередження кримінальних правопорушень щодо суб"єктів кримінального провадження: міжнародне законодавче закріплення та досвід окремих держав // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – C. 168-175. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 1 (33)). – ISSN 2415-3818
1142298
  Іванов Є.В. Попередження надзвичайних ситуацій, викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.02.03 ; 21 / Іванов Євген Володимирович ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1142299
  Говаленков С.С. Попередження надзвичайних ситуацій, обумовлених техногенним викидом в атмосферу небезпечних легких газоподібних хімічних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.02.03 / Говаленков Сергій Сергійович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 29 назв
1142300
  Ігнатов О.М. Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Ігнатов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1142301
  Ігнатов О.М. Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ігнатов О.М.; Харківськ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2007. – 239л. + Додатки: л.217-239. – Бібліогр.: л.193-216
1142302
  Ігнатов О.М. Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ігнатов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1142303
   Попередження насильства над дітьми : інформ.-метод. матеріали та аналіз нормативно-правової бази : [збірка]. – Київ : Калита, 2007. – 223, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-8879-57-9
1142304
  Дмитренко М.І. Попередження насильства у сім"ї : Методичні рекомендауії / М.І. Дмитренко, М.В. Тропін, П.О. Власов; Дніпропетровський юридичний інститут МВС України.УМВС України в Дніпропетровській області та ін. – Дніпропетровськ, 2001. – 56с.
1142305
  Мисько Ю.О. Попередження небезпек інформаційного простору / Ю.О. Мисько, В.А. Колган // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 101-104. – ISBN 978-966-641-732-2
1142306
  Оробець К.М. Попередження нелегальної міграції-важливий напрям протидії злочинності в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 83-88
1142307
  Вовдюк Л.В. Попередження охолодження та відмороження // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 4-5 : фото
1142308
  Крупка Ю.М. Попередження побутових злочинів / Ю.М. Крупка. – К, 1988. – 48с.
1142309
  Трошина Світлана Попередження пожеж від необережного користування електроприладами та дії у разі виникнення пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 20-21
1142310
  Гермаківська І.Д. Попередження порушень прав кредитора в умовах реалізації боржником сімейних прав та обов"язків: практико-правові аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (229). – С. 31-33. – ISSN 2308-9636
1142311
  Демченко І.С. Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні : [для науковців, аспірантів, студентів юрид. та мед. ВНЗ, юристів-практиків, підприємців, а також працівників установ та організацій, що приймають участь у забезпеченні обігу лікар. засобів] / І. Демченко, О. Соловйов. – Київ : [б. в.], 2014. – 128 с. : іл. – Видання за підтримки: Медична газета України "Ваше здоров"я". – Бібліогр.: с. 105-118 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-635-064-4
1142312
  Волох О.К. Попередження правопорушень, пов"язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 137-143.


  Розглянуто питання попередження правопорушень, пов"язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин в Україні.
1142313
   Попередження про шкідливість алкоголізму та запобігання алкогольній залежності серед молоді / І.І. Стасюк, В.Б. Воронецький, А.І. Василюк, О.Б. Іваськов // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 146-149. – Бібліогр.: 7 назв.
1142314
   Попередження ранньої інституціалізації дітей з синдромом Дауна віком до п"яти років : Методичні рекомендації для фахівців. – Київ, 2002. – 164с.
1142315
  Грищенко І.В. Попередження розвитку еколого-економічних конфліктів у туристичній галузі України / І.В. Грищенко, В.Ф. Грищенко // II international scientific conference "Economy and management: modern transformation in the age of globalization" : March 23, 2018 : proceeding of the conf. / "Economy and management: modern transformation in the age of globalization", intern. sci. conf. – Klaipeda : Klaipeda Univtrsity, 2018. – С. 14-16. – ISBN 978-9934-571-24-4
1142316
  Баляниця Н.Б. Попередження розвитку мікроскопічних грибів на папері документів // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 215-217. – ISBN 978-966-02-7337-5
1142317
  Сняткова Т.М. Попередження синдрому госпіталізму у дітей раннього віку з церебральним паралічем // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 120-128. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1142318
  Ільченко Н.В. Попередження сонячних і теплових ударів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 23 : фото
1142319
  Жуковська В.М. Попередження соціально-поведінкових ризиків персоналу на підприємстві торгівлі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 366-372 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2222-0712
1142320
  Римаренко Ю Попередження та боротьба із торгівлею жінками: нові ініціативи світового співтовариства // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.349-359
1142321
  Сенюшкіна Т.О. Попередження та врегулювання етнічних конфліктів: державно-управлінський вимір : (проблеми теорії, методології, практики): монографія / Т.О. Сенюшкіна; НАДУ при Президентові України; Одеський регіональний ін-т держ. управління. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2005. – 368 с. – ISBN 966-7799-60-3
1142322
  Дурманенко Є.А. Попередження та конструктивне розв"язання конфліктів в університеті: теоретико-методичний аспект / Є.А. Дурманенко, Н.А. Антонюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 82-86. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито сутність поняття конфлікту, проаналізовано особливості протікання конфлікту в педагогічному середовищі вищого навчального закладу; визначено типи конфліктів у навчально-виховному середовищі університету, а також подано структуру та ...
1142323
  Главацька О.Л. Попередження та подолання професійного вигорання соціальних працівників // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 41-45. – Бібліогр.: с. 43-44. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1142324
  Голіна В В. Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров"я особи. / В В. Голіна. – Харків, 1997. – 50с.
1142325
  Оразбаєв А.Р. Попередження утворення джерела запалювання під час завантаження діелектричних вуглеводневих рідин в резервуари ветрикального типу // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 175-179 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1142326
  Фінберг Л. Попередження Ханни Арендт // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 183-187
1142327
  Балабанова Л.М. Попередження хімічної залежності серед військовослужбовців Національної гвардії України / Л.М. Балабанова, М.С. Байда // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (77). – С. 25-34. – ISSN 2078-7480
1142328
  Тузов А.П. Попередження хуліганства неповнолітніх. / А.П. Тузов. – К., 1972. – 131с.
1142329
  Кривцун О.Б. Попередження шахрайства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.117-122. – Бібліогр.: 11 назв.
1142330
  Юрченко О.М. Попередження шахрайства у сфері інвестування будівництва житла // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 129-136. – ISSN 1609-0462
1142331
  Катрич А.В. Попередження як засіб застосування відповідальності у господарському судочинстві // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 221-224. – ISBN 978-617-7605-90-3
1142332
  Слободяник І. Попереджувальний сигнал // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвоката, який сприяє рейдерству, слугуватиме сигналом для тих представників професії, які вважають припустимим пособництво у вчиненні злочинів".
1142333
  Васянович О. Попереджуючий механізм у призмі відповідальності за ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 337-342. – ISSN 2219-5521
1142334
  Гломб Ю. Попереджуючий механізм у призмі відповідальності за ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 368-372. – ISSN 2219-5521
1142335
  Ткаченко С. Попереджуючий механізм у призмі відповідальності за ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 395-401. – ISSN 2219-5521
1142336
  Голосніченко І. Попереднє адміністративне розслідування як стадія провадження в справах про адміністративні проступи / І. Голосніченко, М. Стахурський, Н. Золотарьова // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.26-30. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1142337
  Проскуряков В.І. Попереднє висвітлення деяких аспектів місця архітектурної спадщини функціоналізму в архітектурному проектуванні і будівництві / В.І. Проскуряков, Р.Д. Юрійчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 333-337 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
1142338
  Перерва Ю.М. Попереднє опрацювання законопроектів у комітетах Верховної Ради України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 103-110. – ISSN 1563-3349
1142339
  Янчук О.Є. Попереднє оцінювання впливу обмеженої видимості горизонту на точність GPS- спостережень : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1142340
  Кубрак П.М. Попереднє слідство в кримінальному процесі Республіки Франції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 175-178. – ISSN 2219-5521
1142341
  Кубрак П.М. Попереднє слідство України за Судово-правовою реформою 1864 р. // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (72). – C. 105-112. – ISSN 2222-5374
1142342
  Тимченко Г.П. Попереднє судове засідання в Україні: реалізація зарубіжного досвіду регулювання судочинства // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 405-408. – ISBN 978-966-171-322-1
1142343
  Боднар Т.В. Попереднє судове засідання як етап підготовки справи до судового розгляду // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 104-109.
1142344
  Поліщук Н. Попереднє судове засідання як спосіб оптимізації цивільного процесу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 461-462. – ISBN 978-617-7069-28-6
1142345
  Стазілова Т.М. Попереднє судове засідання, як одна із форм підготовки справ до судового розгляду // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 102-103
1142346
  Сахнацький А. Попереднє схвалення значних правочинів та обов"язковий викуп акцій. Практика і коментарі // Юридична газета. – Київ, 2013. – 19-26 лютого (№ 8/9). – С. 30-31
1142347
  Сокальська О.В. Попереднє ув"язнення як запобіжний захід у судовому процесі в добу Середньовіччя // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (5). – С. 86-94
1142348
  Пестушко Валерій Попередник Вегенера // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49
1142349
  Гуцал П. Попередник Коперника і Галілея / П. Гуцал, М. Ткачук // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 45-46


  Ю. Дрогобич.
1142350
  Годулян С І. Попередники кукурудзи на Україні / С І. Годулян. – Київ : Держсільгоспвидав, 1963. – 158 с.
1142351
  Третяк М. Попередники наукового комунізму / М. Третяк. – К., 1965. – 46с.
1142352
  Циховська Е.Д. Попередники реаліті-ТБ: від мондо- до снафф-фільмів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті приділяється увага розвитку мондо- та снафф-фільмів як попередників сучасних реаліті-ТБ, які є об"єктом пильної уваги соціальних комунікацій. Автор простежує їх історію створення від комерційно успіш ного італійського документального фільму ...
1142353
  Вартанов Г.І. Попередники робітночої преси на Україні / Г.І. Вартанов. – Київ, 1968. – 83с.
1142354
  Павлов О.О. Попередники розвитку післяопераційного делірію у пацієнтів похилого віку та шляхи терапевтичної тактики / О.О. Павлов, С.А. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 64-68. – ISSN 2224-0586
1142355
  Панченко В. Попередники Табачника : з історії українофобства (Михайло Юзефович і Валентин Маланчук) // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; [упоряд. Панченко В.]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – С. 66-77. – ISBN 978-966-2424-70-6


  Про М. Костомарова. - С. 68, 74; М. Драгоманова. - С. 69-70, 74; О. Кістяківського. - С. 71.
1142356
  Януль В. Попередні відомості про фауну павуків (Arachnida, Aranei) Фастівського району (Київська область) / В. Януль, Є. Сінгаєвський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 51-56. – (Біологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Проведено інвентаризацію фауни павуків Фастівського р-ну Київської обл. та складено анотований список павуків, що нараховує 84 види із 67 родів та 20 родин. В анотованому списку зазначено фауністичний матеріал, метод збирання та біотопічні преференції ...
1142357
  Реутова Н. Попередні договори // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 20-24
1142358
  Оппоков В Є. Попередні наслідки робіт Никопольської партії Інституту УАН у 1934 р. / Є.Оппоков, акад. – [Київ], 1935. – С. 161-174
1142359
  Цірат Г. Попередні обов"язкові умови (conditions precedent) за договорами лізингу повітряних суден // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 78-82
1142360
   Попередні підсумки вивчення викопних решток хребетних тварин із котловану Канівської ГЕС у фондовій колекції музею природи Канівського природного заповідника / О.М. Ковальчук, С.М. Рижов, О.Д. Полішко, О.Д. Петриченко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 97-99. – ISSN 1729-7184
1142361
  Рижов С.М. Попередні підсумки вивчення викопних решток хребетних тварин із котловану Канівської ГЕС у фондовій колекції Музею природи Канівського природного заповідника / С.М. Рижов, О.М. Ковальчук, О.Д. Полішко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
1142362
   Попередні підсумки Всесоюзного перепису населення 1926 року. – Шепетівка, 1928. – 111с.
1142363
   Попередні підсумки демографічного Всесоюзного перепису 1926 року. – 47с.
1142364
   Попередні підсумки демографічного перепису 1920 р. по Київщині. – К.
2. – 1921. – 21с.
1142365
   Попередні підсумки демографічного перепису 1920 р. по Київщині. Кихвський повіт. – К.
9. – 1921. – 37с.
1142366
   Попередні підсумки перепису населення 1926 року по Старобільській окрузі. – Старобільське, 1927. – 34с.
1142367
   Попередні підсумки реєстрації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 31 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Розпочався етап формування, висунення та подання робіт на Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2022 рік.
1142368
  Нагірний В. Попередні підсумки судового процесу за позовом Віктора Медведчука до видавців книги "Нарцис" / Василь Нагірний. – Броди : Просвіта, 2003. – 51с. – (Нарцисіана в залі суду ; Вип. 4). – ISBN 966-7544-17-6
1142369
  Гусаков В.В. Попередні підсумки таджицького мирного врегулювання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 11-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглядаються проблеми, шляхи мирної стабілізації та досягнення миротворчого процесу в Таджикистані після підписання 27 червня 1997 р. у Москві угоди між урядом Таджикистану та керівництвом озброєної опозиції. Challenges and possible ways of peace ...
1142370
   Попередні пудсумки демографічного перепису 1920 р. по Київщині. – К., 1922. – 297с.
1142371
  Шулікін Д. Попередні результати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 13 серпня (№ 31). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про основні тенденції цьогорічного вступу та попередні висновки, що будуть ураховані під час підготовки Умов прийому на 2019 рік.
1142372
  Данилевський В.О. Попередні результати визначення діаметра Сонця за даними спостережень сонячного затемнення 11 липня 1991 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 59-65. – (Астрономія ; вип. 35)


  За даними фотоелектричних спостережень затемнення Сонця 11 липня 1991 року, виконаних з чотирьох точок поблизу північної межі смуги повного затемнення, визначені діаметр Сонця, тривалості повних фаз та деякі інші параметри. Для цього модельна крива ...
1142373
  Сухомлін К.Б. Попередні результати дослідження викопних мошок (Diptera: Simuliidae) із Рівненського бурштину / К.Б. Сухомлін, О.П. Зінченко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 171-176 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2227-3220
1142374
   Попередні результати наукової експедиції по спостереженню повного сонячного затемнення 29 березня 2006 р.. – Київ, 2006. – 25 с.
1142375
  Кравчук П.П. Попередні результати обліково-статистичної роботи із засудженими за методикою Кеттелла: старші днювальні та бригадири, схильні до самогубства, схильні до членоушкодження, схильні до одностатевих актів : розгорнутий огляд експериментального дослідження / Кравчук П.П. ; Упр. держ. кримінал.-виконав. служби України в Запоріз. обл, Сектор соціально-виховної та психол. роботи. – Запоріжжя : [ Б.в. ], 2010. – 85 с.
1142376
   Попередні результати телевізійних спостережень метеорного дощу Леоніди у 2002 році в Києві / В.Г. Кручиненко, П.М. Козак, О.О. Рожило, А.М. Казанцев, Ю.Г. Тарануха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати базисних телевізійних спостережень метеорного дощу Леоніди у 2002 році в Києві та їх попередньої статистичної обробки. Оцінено мінімальну масу метеороїда, який породив метеор із гранично зареєстрованим блиском. Визначено: зенітне ...
1142377
  Дячук Л.В. Попередні умови шлюбу у візантійському праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 13-17
1142378
  Стельмах Д.А. Попередній аналіз можливості переведення паливовмісних матеріалів у контрольований стан / Д.А. Стельмах, Л.Є. Шумилова // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 39-43. – ISSN 1813-3584


  "Під час реалізації Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття» (ПЗУ) жодне завдання щодо поводження з паливовмісними матеріалами (ПВМ) не було виконане в повному обсязі. Завдання щодо попередньої характеризації та розробки технології вилучення ПВМ ...
1142379
  Кучер О.В. Попередній аналіз результатів високоточного нівелювання методами математичної статистики : геодезія / О.В. Кучер, В.С. Старовєров, З.М. Кравченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 8-14 : Табл., мал. – Бібліогр.: 3 назви
1142380
  Сухомлін К.Б. Попередній аналіз фауни мошок (Diptera: Simuliidae) природного заповідника "Розточчя" / К.Б. Сухомлін, О.П. Зінченко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 170-173 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
1142381
  Павленко М. Попередній банківський контроль // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 234-235
1142382
  Яремова І.В. Попередній договір за законодавством України // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 198-223. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
1142383
  Майданик Р.А. Попередній договір і завдаток (цивільно-правові аспекти) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 28-36.
1142384
  Бойко О.О. Попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна в цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 162-178.
1142385
  Лабутіна Ю. Попередній договір при купівлі-продажу нерухомості // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
1142386
  Клименко О.М. Попередній договір у цивільних відносинах: поняття і сутність попереднього договору // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 1. – С. 26-33.
1142387
  Карпечкін П. Попередній договір у Цивільному і Господарському кодексах України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-96.
1142388
  Карпечін П. Попередній договір у Цивільному і Господарському кодексах України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 67-71.
1142389
  Шутко О. Попередній договір: проблеми забезпечення його виконання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 205-206
1142390
   Попередній звіт за роботу в 1936 р.. – Харків, 1937. – 80с.
1142391
  Городецький О.В. Попередній і наступний контроль Конституційного Суду України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-118. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблемні питання здійснення Конституційним Судом України попереднього й наступного контролю. Аналізуються правові акти, на які поширюється юрисдикція Конституційного Суду України. The article deals with problem issues of realization of ...
1142392
  Кавалерідзе В. Попередній нарис про грунти Сталінської округи. / В. Кавалерідзе. – К., 1929. – 55с.
1142393
  Хестанов С.О. Попередній підсилювач для електрофізіологічних досліджень / С.О. Хестанов, Т.Л. Давидовська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 37-38 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1142394
  Пішкало М. Попередній прогноз параметрів 25-го циклу сонячної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-39. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  На основі знайдених раніше кореляційних зв"язків і регресійних співвідношень між деякими характеристиками 1-24 циклів сонячної активності (Pishkalo, 2014: Solar Phys., vol. 289, 1815) дано прогноз 25-го циклу. Розрахунки виконані за схемою: час ...
1142395
  Бобечко Н.Р. Попередній розгляд кримінальної справи судом апеляційної інстанції // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 38-43.
1142396
  Калужинський О.В. Попередній розгляд кримінальної справи як етап здійснення оціночної діяльності судді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 527-533. – ISSN 1563-3349
1142397
  Мікулін В. Попередній розгляд справи суддею: підстави повернення справи на додаткове розслідування / В. Мікулін, П. Кубрак // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.122-124
1142398
  Верба О.Б. Попередній та подальший судовий захист у виконавчому провадженні за законодавством України та Польщі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 111-119. – (Юридична ; Вип. 1)
1142399
  Савченко А. Попередня злочинна діяльність і співучасть за кримінальним законодавством України та США (на рівні федерації):порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 149-154
1142400
  Красножон М.Д. Попередня обробка матеріалів ГДС у комп"ютеризованій технології "Геопошук" : випуск 23 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-62 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Описано методику попередньої обробки цифрових каротажних діаграм, яка вміщує паспортизацію об"єктів досліджень, редагування, ув"язку за глибиною, побудову планшета діаграм, тощо. Наведено приклади користування технологією для вирішення завдань.
1142401
  Сінгаєвський Є. Попередня оцінка видового складу та біотопічній розподіл павуків (Arachnida: Aranei) заплави річки Удай у весняний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-47. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад та біотопічній розподіл павуків заплави річки Удай. Виявлено 63 види з 43 родів та 13 родин. Фауністична схожість видових комплексів павуків у досліджених біотопах визначена за коефіцієнтом Чекановського-Серенсена. Для кожного ...
1142402
  Татаров О.Ю. Попередня перевірка інформації про злочини в контексті реформування кримінально-процесуального законодавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 161-167
1142403
  Буцик І.М. Попередня підготовка студента до лекції як один зі шляхів індивідуалізації навчання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 32-37. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті порушується проблема цілеспрямованої організації попередньої підготовки студентів до лекції з орієнтирами на реалізацію особистісно-розвивального навчання у ВНЗ, розкрито шляхи індивідуалізації навчання, визначено типи завдань для самостійної ...
1142404
  Позднякова І. Попередня та каральна цензура як основні форми контролю за видавничою справою в радянській Росії у 1920-х рр. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 67-74. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1142405
  Скляров І.О. Попередньо напружені рамні конструкції зі зварних двотаврів змінної жорсткості з гнучкою стінкою // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 69-74 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
1142406
  Леонов І. Попереду - Іванишин. Революція на граніті розпочалася 30 років тому з перших наметів Студентського братства Львівщини у центрі Києва // Україна молода. – Київ, 2020. – 2-3 жовтня (№ 94). – С. 3


  Рівно тридцять років тому, 2 жовтня 1990 року, у Києві розпочалася студентська Революція на граніті, яка тривала до 17 жовтня і прямим наслідком якої була відставка голови Ради Міністрів УРСР Віталія Масола та виконання низки вимог молоді (переважно ...
1142407
  Кулиняк Данило Попереду - Сагайдачний // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 7 (109). – С. 38-40
1142408
  Щур Едуард Попереду - фізики, енергети та матеріалознавці. Національна академія: хроніка подій // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 8 (133). – С. 20
1142409
   Попереду "універ" Шевченка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 10 квітня (№ 54). – С. 3


  Диплом КНУ імені Тараса Шевченка котирується серед роботодавців найвище. Про це свідчать результати рейтингу, складеного журналом "Корреспондент". Як показали результати опитування, найкращу освіту мають студенти КНУ імені Тараса Шевченка, а ...
1142410
  Сєверов П. Попереду долі / П. Сєверов. – Київ : Молодь, 1965. – 262 с.
1142411
  Сєвєров П.Ф. Попереду долі / П.Ф. Сєвєров. – Київ, 1965. – 263с.
1142412
  Усик Світлана Попередьте злочин // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 26 : фото
1142413
  Ільченко Н.В. Попередьте пожежу: відмовтесь від спалювання сухої трави! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 18-19 : фото
1142414
   Поперенко Леонід Володимирович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 53-56
1142415
   Поперенко Леонід Володимирович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 249-250. – ISBN 978-966-439-757-2
1142416
   Поперенко Леонід Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 386. – ISBN 978-966-439-754-1
1142417
   Поперенко Леонід Володимирович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 208. – ISBN 978-617-7530-19-9
1142418
  Уразаков Э.И. Поперечная (холловская) диффузия и вращательные движения в плазме в докритических магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Уразаков Э.И.; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1963. – 11л.
1142419
   Поперечний дуговий розряд в потоці повітря / В.Я. Черняк, В.В. Наумов, І.Л. Бабіч, В.В. Юхименко, Т.М. Пашко, Ю.І. Слюсаренко, Ю.В. Воєвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 379-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Проведено експериментальне вивчення стану плазми поперечного дугового розряду в потоці повітря при атмосферному тиску. З використанням емісійної спектроскопічної діагностики вивчені розподіли температур заселення збуджених електронних станів атомів та ...
1142420
  Пухов С.В. Поперечники множеств в банаховых пространствах и классов функций в пространствах с весом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пухов С.В.; МГУ. – М, 1980. – 12л.
1142421
  Григорян Юрик Исоакович Поперечники множеств в банаховых пространствах и приближение функций тригонометрическими полиномами в среднем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Григорян Юрик Исоакович; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1142422
  Изаак Александр Давидович Поперечники функциональных классов и конечномерных множеств в пространствах со смешанной нормой : Автореф... кандид. физико-математ.наук: 01.01.01 / Изаак Александр Давидович; Российск. Акад. наук. Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 1995. – 13л.
1142423
  Мосєєнков Б.І. Поперечні коливання стержня двоякої жорсткості в перехідному режимі обертання. / Б.І. Мосєєнков, 1957. – 155-168с.
1142424
  Савельєва К.В. Поперечні плоскі хвилі в нанокомпозитних матеріалах / К.В. Савельєва, С.В. Сінчило, Я.В. Симчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Теоретично досліджено взаємодію кубічно нелінійних пружних плоских гармонічних хвиль в матеріалі, нелінійні властивості якого описуються пружним потенціалом Мурнагана. Розв"язок, що описує взаємодію поперечних горизонтально та вертикально поляризованих ...
1142425
  Продайвода Г.Т. Поперечно-ізотропна апроксимація пружних постійних анізотропного середовища : геофізика / Г.Т. Продайвода, П.Я. Чолач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 56-61 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Кількісно аналізується надійність апроксимації азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль геологічного середовища довільної пружної симетрії поперечно-ізотропним наближенням. Для цього використовується коваріантна форма тензора крістоффеля і поняття ...
1142426
  Филипавичюс Викторас Стасио Поперечное магнитосопротивление и рассеяние дырок в деформированных полупроводниках типа Р-Се : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Филипавичюс Викторас Стасио ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1977. – 19 с.
1142427
  Голукович С.И. Поперечное плавание / С.И. Голукович. – М., 1990. – 237,2с.
1142428
  Кашкай А М. Тамразян Поперечные (антикавказские) дислокации Крымско-Кавказского региона, их роль в магматизме и закономерностях размещения полезных ископаемых / А М. Тамразян Кашкай. – М., 1967. – 77с.
1142429
   Поперечные и обменные волны в сейсморазведке. – М., 1967. – 288с.
1142430
  Волин А.П. Поперечные и обменные волны при сейсморазведке / А.П. Волин. – Новосибирск, 1970. – 208с.
1142431
  Романив О.Н. Поперечные колебания вала жвоякой жидкости / О.Н. Романив. – Л., 1957. – 84с.
1142432
   Поперечные колебания и критические скорости. – Москва, 1951. – 270 с.
1142433
   Поперечные колебания и критические скорости. – Москва
2. – 1953. – 240 с.
1142434
  Калашникова Л.А. Поперечные колебания турбобура : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Калашникова Л.А.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1972. – 15л.
1142435
  Комозин И.Т. Поперечный изгиб и колебания двухслойных ортотропных пластин : Автореф... канд. техн.наук: / Комозин И.Т.; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1967. – 16л.
1142436
  Бектурсунов У. Поперечный удар по гибким связям при упругих и упруго-пластически хдеформациях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бектурсунов У.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат.наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – М., 1967. – 8л.
1142437
  Солодовников Р.В. Поперечный удар по жесткой струне. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Солодовников Р.В.;. – Ташкент, 1950. – 6 с.
1142438
  Рябова Е.В. Поперечный удар с переменной скоростью по гибкой нити : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рябова Е. В.; МГУ, НИИ механ. и матем. – Москва, 1951. – 3 л.
1142439
  Зайцев Б.П. Попечители Харьковского учебного округа / Б.П. Зайцев, С.И. Посохов. – Харьков, 2000. – 124с. – (Харьковский биографический словарь). – ISBN 966-610-047-9
1142440
  Посохов С.И. Попечители Харьковского учебного округа первой половины ХIХ века: попытка реабилитации // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 40-51
1142441
  Смородинов В.Г. Попечитель Варшавского учебного округа Александр Львович Апухтин : (Из воспоминаний педагога) / В.Г. Смородинов. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва п. ф. "Электро-тип. Н.Я. Стойковой", 1912. – 13 с.
1142442
  Попов С. Попечитель огня : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 102-106. – ISSN 0130-7673
1142443
  Корниенко В.Н. Попечительство в сфере образования в Харьковской губернии : к вопросу о деятельности попечительских советов // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С150-157.


  Попечительство в сфере образования во 2-ой половине Х!Х -ХХ ввю
1142444
  Масайтис В.Л. Попигайский метеоритный кратер / В.Л. Масайтис, М.В. Михайлов, Т.В. Селивановская. – Москва : Наука, 1975. – 124с.
1142445
  Картавих Л.Г. Попит зарубіжних країн- складова удосконалення організації державного фінансового контролю = державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 87-90. – Бібліогр.: 8 назв
1142446
  Петруня Ю. Попит і пропозиція акцій: ринкові моделі України : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 48-49 : Рис.
1142447
  Шарковська С.О. Попит і пропозиція на ринку соняшнику в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 59-65 : .табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1142448
  Мосьпан Н. Попит і пропозиція фахівців з вищою освітою на ринку праці в Європейському Союзі // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 176-180. – ISSN 2226-3012
1142449
  Головач А.В. Попит і торгівля : Закономірності розвитку та методи планування попиту населення на товари / А.В. Головач. – Київ, 1967. – 48с.
1142450
  Ануфрієва К. Попит на гроші: погляд через призму процесів у макроекономіці та банківській системі України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 8 (334), серпень. – С. 12-16. – ISSN 1810-3944
1142451
  Романюк Н. Попит на книжкову продукцію в Зінов"євську в 1925-1926 роках // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (281), грудень. – С. 35-38. – ISSN 2076-9326
1142452
  Кралюк П. Попит на мислителів - ознака вільної нації / інтерв"ю взяла Вікторія Скуба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 9


  Проректор Острозької академії, доктор філософських наук Петро Кралюк про новий відеопроект на тему української філософії, а також про те, чому освітяни не готові захищати національну пам"ять.
1142453
  Ілляшев М. Попит на правосуддя. З чого має початися судова реформа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 10


  "Практично всі роки незалежності в Україні триває судова реформа. Суди безліч разів змінювали свої назви, змінювалися судові процедури, але одне залишалося незмінним - це низький рівень довіри суспільства до судів. Так у чому ж проблема? Чому ставлення ...
1142454
  Волович В. Попит на психологів і соціологів нині великий // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку спеціалістів розповідає декан ф-ту соціології та психології.
1142455
  Кулініч М.Т. Попит та пропозиція на туристичному ринку "Україна - Італія" / М.Т. Кулініч, І.Л. Шиманська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 25-29


  В статті аналізується пропозиція та попит на туристичному ринку "Україна - Італія". А також наведено інформацію про популярність тих чи інших видів туризму на цьому ринку серед різних груп туристів. В статье анализируется предложение и спрос на ...
1142456
  Бараник З.П. Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 128-134. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1142457
  Татарка Д. Попівська республіка / Д. Татарка. – Пряшів, 1961. – 361с.
1142458
  Мещеряків Н. Попівське шахрайство / Н. Мещеряків. – Харків : Всеукраїнське видавництво, 1920. – 22 с.
1142459
  Малаков Д.В Попід валом "міста Ярослава" / Дмитро Малаков ; [голов. ред. С. Головко ; сучас. світлини О. Малакової-Білоус]. – Київ : Либідь, 2019. – 95, [1] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0780-4
1142460
  Шкраб"юк П. Попід Золоті Ворота : Шість елегій про родину калинців / Петро Шкраб"юк ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Львів : Місіонер, 1997. – 520 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-02-0384-5
1142461
  Найдін П.Г. Попіл - добре угноєння / П.Г. Найдін. – К., 1929. – 8с.
1142462
  Жеромський С. Попіл / С. Жеромський. – Київ : Дніпро, 1982. – 751с. – (Вершини світового письменства Т.43)
1142463
  Анджеєвський Є. Попіл і діамант : роман / Є. Анджеєвський ; пер. з польськ. та післям. О. Стаєцького. – Київ : Дніпро, 1967. – 280 с. : іл.
1142464
  Сидор-Гібелінда Олег Попіл Катині... Діамант екрану? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 78-79. – ISSN 0130-5212
1142465
  Кульчицький С. Попіл Клааса // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 47 (315). – С. 14-19. – ISSN 1996-1561


  За прикладом Тіля Уленшпігеля українці мусять носити біля серця "торбинку з попелом" жертв Голодомору, щоб зрозуміти, чому в 1932-1933 роках нищили людей і як зробити, щоб такого не повторилося.
1142466
  Яковенко І. Попіл Клааса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 2-3 жовтня (№ 186/187). – С. 25, 27


  За спинами азербайджанців і вірмен, що вбивають одне одного, стоять Ердоган і Путін.
1142467
  Положій В.І. Попіл на рани : роман / В.І. Положій. – К., 1981. – 144с.
1142468
  Загребельний П.А. Попіл снів : Пригодницька повість / Павло Загребельний. – Київ : Український письменник, 1995. – 158с.
1142469
  Вересоцька В. Попіл Чорнобиля стукає в наші серця / В. Вересоцька, В. Ольчедаєвська, В. Прибитько // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 32 : фото
1142470
  Галата С. Попітніти над заявками і перемогти // Світ. – Київ, 2021. – Липень (№ 27/28)


  Про те, як правильно оформити заявку на отримання гранту від Національного фонду досліджень України, - поради від виконавчої директорки Фонду Ольги Полоцької, начальника управління грантового забезпечення Фонду Петра Ворони та керівника відділу ...
1142471
  Витте Себастьян Попка - умный! "...Умом и сообразительностью" / Витте Себастьян, Цукерман Эндрю // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 78-87 : фото. – ISSN 1029-5828
1142472
  Пожидаев В.М. Поплачем-поплачем, да засмеемся / В.М. Пожидаев. – Владивосток, 1989. – 272с.
1142473
  Черемних В. Попливемо туди, куди нам треба ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8. – С. 1,16


  Інколи тема грошей - головна ! Журналіст забов"язаний говорити і про найстрашніше. Але як ?
1142474
  Грабовський С. Поплічники Геббельса: новітня реінкарнація, або Як чесні російські журналісти чинять опір тотальній російській пропаганді // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 19
1142475
  Бонта А. Попо і Фіфіна, діти з Гаїті : повість для молодшого шкільного віку / А. Бонтан, Л. Х"їз ; пер. з англ. В. Митрофанова. – Київ : Веселка, 1977. – 69 с.
1142476
   Попов Валентин Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 115-116
1142477
   Попов Валентин Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 73. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1142478
   Попов Валентин Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 217-218 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1142479
   Попов Валентин Петрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 226-227. – ISBN 978-966-439-961-3
1142480
   Попов Валентин Петрович (1894-1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 126-127. – ISBN 966-95774-3-5
1142481
   Попов Валентин Петрович (1894-1976) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 387. – ISBN 978-966-439-754-1
1142482
   Попов Михайло Григорович (1893-1955) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 386-387. – ISBN 978-966-439-754-1
1142483
   Попов Михайло Олексійович (До 60-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 211 : фото. – ISSN 0367-4290
1142484
   Попов Павло Миколайович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 80-90. – ISBN 966-02-0537-6
1142485
  Іванова І.Б. Попов Павло Миколайович // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 65-67. – ISBN 966-566-120-5
1142486
  Курас І. Попов Павло Миколайович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 521-522. – ISBN 966-642-207-7
1142487
  Білецький О. Попов Павло Миколайович (- укр.літературознавець,фольклорист, книгознавець і мистецтвознавець) / О. Білецький, Г. Сухобрус, Ф. Шолом // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1069. – ISBN 978-966-8567-14-8
1142488
  Проценко Л. Попов Павло Миколайович (16.VII.1890-4.IV.1971) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 164-165. – ISBN 5-333-00673-3
1142489
  Проценко Л. Попов Павло Миколайович [16.VII.1890-4.IV.1971] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 164-165. – ISBN 978-611-01-1405-9
1142490
  Степченко О.П. Попов Павло Миколайович, завідуючий відділом рукописів ВБУ в 1929-1934 рр. // Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко. – Київ : НБУВ, 2008. – С. 110-128. – ISBN 978-966-02-4885-4


  Літературознавець, фольклорист, мистецтвознавець,славіст, книгознавець, мовознавець. Професор кафедри історії української літератури Київського державного університету (1934-1938).
1142491
   Попов Сергей Николаевич, 1987-1977: скульптура: кат. выст.. – М., 1989. – 31с.
1142492
   Попов Юрій Дмитрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 387. – ISBN 978-966-439-754-1
1142493
  Мазурик О. Попова Ірина Марківна // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 578-579. – ISBN 978-966-418-286-4
1142494
  Мазурик О. Попова Ірина Марківна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 209-211. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1142495
  Жадько В. Попович Євген Оксентович (- укр.перекладач) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 717. – ISBN 978-966-8567-14-8
1142496
   Попович Людмила Вадимівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 116-117
1142497
   Попович Людмила Вадимівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 218-219 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1142498
   Попович Людмила Вадимівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 227-228. – ISBN 978-966-439-961-3
1142499
   Попович Людмила Вадимівна (1941) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 127-128. – ISBN 966-95774-3-5
1142500
  Когут В. Попович Мирослав Владимирович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 211-213. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1142501
   Попович Мирослав Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 387. – ISBN 978-966-439-754-1
1142502
  Когут В. Попович Мирослав Володимирович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 579-581. – ISBN 978-966-418-286-4
1142503
  Божко О. Попович Олександр (- учасник битви під Крутами) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1069. – ISBN 978-966-8567-14-8
1142504
   Попович Олександр Сергійович (до 70-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (65). – С.101-102. – ISSN 0374-3896
1142505
  Йолон П.Ф. Поповичу Мирославу Володимировичу - 75 років. Віхи наукової біографії. // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 394-400. – ISSN 1818-992Х
1142506
   Поповкін Валерій Аркадійович // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 280. – ISBN 966-7650-87-1
1142507
   Поповнення "сім"ї" календарів / підготувала В. Кононенко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 36


  Літературна круговерть: літературний календар світу. Рік 2018 / Дніпропетров. ОУНБ ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія; [упоряд. В.А. Піскун]. - Дніпро, 2017. - 60 с.
1142508
   Поповнення академії // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 грудня (№ 50/52). – С. 3


  Списки обраних дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАПН України. Науковці КНУ імені Тараса Шевченка також обрані дійсними членами (академіками): доктор історичних наук, професор О.О. Рафальський; доктор філософських ...
1142509
  Вашека О. Поповнення колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна видами флори України (2009-2011рр.) / О. Вашека, О. Безсмертна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Колекція папоротей, що зростають на ділянці вищих спорових рослин відкритого ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна протягом 2009-2011 рр. була поповнена 2-ма зразками видів флори України, що були привезені з природних місцезростань в результаті ...
1142510
  Вашека О. Поповнення колекції вищих спорових рослин за рахунок обміну спорами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-116. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати спорового розмноження папоротей з родів Adіantum, Asplenium, Athyrium, Blechnum, Botrychium, Cystopteris, Dryopteris, Gymnocarpium, Matteuccia, Ophioglossum, Osmunda, Phegopteris, Phyllitis, Рolуроdiит, Polystichum, Thelypteris, ...
1142511
  Савченко Г. Поповнення особового складу 34-го корпусу Російської армії на початку українізації з"єднання // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 16-21


  У статті розглядаються питання українізації 34-го корпусу російської армії, якість бойової підготовки і морально-психологічний стан поповнення, яке вливалося в його склад. В статье рассматриваются вопросы украинизации 34-го корпуса российской армии, ...
1142512
   Поповнення сім"ї майбутніх дипломатів // Урядовий кур"єр. – Київ, 2000. – 5 вересня (№160). – С.1


  Привітання першокурсників Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
1142513
  Дяченко Л. Поповнення скарбнички наукового досвіду // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 8


  Голова Ради молодих вчених НАПН України, кандидат педагогічних наук, с. н. с. ІПООД НАПН України ЛюдмилаДяченко про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира ...
1142514
  Шевчук Л.П. Поповнення фінансових ресурсів місцевих бюджетів за рахунок податку на нерухоме майно / Л.П. Шевчук, А.А. Шевчук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 234-238. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 33, ч. 3). – ISSN 2306-4420
1142515
  Губерський Л. Поповнюємо дипломатичний корпус України // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Директор ІМВ розповідає про навчання в Ін-ті, про зв"язки Ін-ту з зарубіжними університетами, науковими установами тощо.
1142516
  Губерський Л.В. Поповнюємо дипломатичний корпус України // Київський університет, 1998. – № 2
1142517
   Попово в Миналото : Сборник материали от научна конференция, проведена в град Попово на 10 юни 1993 година. – Варна : Зограф, 1994. – 128 с.
1142518
  Рудинський М.Я. Поповогородський вияв культури мальованої кераміки : (З повідомлення про наслідки дослідного сезону р. 1929) / М.Я. Рудинський. – Київ, 1930. – С. 235-259. – Окр. відбитка з Антропології, річника Кабінету Антропології ім. Ф. Вовка ВУАН, за р. 1929, т.3
1142519
  Киктева Е.И. Пополнение английского фразеологического фонда XVIII века и лексикографическая трактовка фразеологии этогро периода : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Киктева Е.И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1986. – 25 с.
1142520
  Захаров А.В. Пополнение знаний о Новом Свете при Петре I // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 146-153. – ISSN 0042-8779
1142521
  Али Юсеф Пополнение мультивитаминной группы Р-расширения иррегуляторного локального поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Али Юсеф Э. М.; ЛГУ. – Л., 1972. – 12л.
1142522
  Кащеева Мира Александровна Пополнение словарного состава английского языка в связи с изменениями в общественно-экономической жизни Англии 14-15 веков : Автореф... канд. филол.наук: / Кащеева Мира Александровна; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1955. – 20л.
1142523
  Кувшинова Н.М. Пополнение словарного состава русского языка иноязычными заимствованиями // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 245-252. – ISBN 978-966-2303-00-1
1142524
  Иванов А.Н. Пополнение словарного состава современного английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Иванов А.Н.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1971. – 28л.
1142525
  Самохотская И.С. Пополнение словарного состава современного французского языка за период 1930-1950 гг. (по материалам коммунистической печати) : Автореф... канд. филол.наук: / Самохотская И.С.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 16 с.
1142526
  Шах-Назарова Пополненные смысловые структуры английских существительных в связи с изменениями в обществнно-экономической жизни Англии в 16 веке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шах-Назарова В.С. ; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1961. – 20 с.
1142527
  Гафуров И. Пополнить полномочия. Федеральные университеты могли бы делать больше // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 марта (№ 12). – С. 11


  Федеральные университеты появились сравнительно недавно, и в обществе до сих пор продолжаются острые дискуссии о роли, которую они должны взять на себя в развитии высшего профессионального образования, науки, инноваций - как на уровне регионов, так и в ...
1142528
   Пополь-Вух. Родословная владык Тотоникапана.. – М.-Л., 1959. – 252с.
1142529
   Поппер (Popper) Карл Раймунд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 861-865. – ISBN 966-316-069-1
1142530
  Джозер Х. Поправка-22 // Человеческая комедия / У. Сароян. – Москва : Радуга, 1988. – С. 323-768. – ISBN 5-05-0022276-2
1142531
  Вайк Р. Поправка Буге с переменной поверхностной плотностью / Р. Вайк. – 2-е изд. – Москва : ВИМС, 1958. – 29с. – Geophysics, vol. XXI, № 4, 1956, pp. 1004-1020
1142532
  Вайк Р. Поправка Буге с переменной поверхностной плотностью / Р. Вайк; Ред. Кравченко М.Д. – 2-е изд. – Москва : ОНТИ ВИМС, 1962. – 23с. – (Серия геофизическая ; Вып. 20)
1142533
  Ткаченко А.Г. Поправка в напрям за висоту спостережуваної точки над еліпсоїдом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 49-51 : Рис. – (Географія ; Вип. 25)
1142534
  Богачев В.В. Поправка к статье "Из поездки в Ленкоранский уезд" / Владимир Богачев (Тифлис) // Заметка об урмийском диком баране (Ovis orientalis urmiana Guenther) : (II табл.) / Н.А. Смирнов. – Тифлис, 1916. – С. 327-330
1142535
  Гулидов Е.И. Поправка компаса / Е.И. Гулидов. – Мурманск, 1976. – 80с.
1142536
  Лукач І. Поправка Лоджа (1912 р.) як етап розвитку доктрини Монро в дипломатії США // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 471-474. – ISBN 978-966-171-90295
1142537
  Куприков В. Поправка на время / В. Куприков. – М, 1970. – 64с.
1142538
  Журавльова В.М. Поправка на ікс / В.М. Журавльова. – К., 1964. – 103с.
1142539
  Выжутович В.В. Поправка на смелость / В.В. Выжутович. – Москва, 1990. – 366с.
1142540
   Поправки до гамма-спектру від взаємодії зі швидкими нейтронами на кадмію при вимірюваннях у приміщенні / О.М. Горбаченко, І.М. Каденко, В.А. Плюйко, К.М. Солодовник, Б.М. Бондар, Б.Ю. Лещенко, В.М. Петренко // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 53-60. – ISBN 978-966-999-173-7
1142541
  Білоконь Н.Г. Поправки дядька Савки : гумор та сатира : біогр. довідка / Н.Г. Білоконь. – Херсон : Книжково-газетне видання, 1961. – 62 с.
1142542
   Поправки и дополнение № 1 к прейскуранту № 27-23 (01, 02, 07, 17). Оптовые цены на запасные части к геофизическим и геологоразведочным приборам.. – М., 1965. – 24с.
1142543
  Козырский В.Г. Поправки к автомодельности на основе представления Йоста-Ломана-Дайсона / В.Г. Козырский, И С. МАксимов, . – К, 1972. – 12с.
1142544
   Попранный принцип. 1 - Организация объединенный Наций и Южная Родезия.. – Нью-Йорк, 1969. – 90с.
1142545
   Попранный принцип. 2 - Организация объединенный Наций и территории под португальским управлением.. – Нью-Йорк, 1969. – 81с.
1142546
  Ткаченко В.М. Попрання істини: гріх і покута // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Бабкіна О.В., Батрименко О.В., Гошовська В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (8). – C. 102-165. – ISSN 2518-7546
1142547
  Шаблюк О. Попрацювали на славу // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 8


  "Уже чотири роки з ініціативи Студпарламенту та ректора ун-ту Л.В. Губерського студенти мають змогу попрацювати під час літнього трудового семестру". Звіт про роботу студ.загону.
1142548
  Пагава А. Попрацювали на суботнику // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Проведення загальноуніверситетського суботника в День довкілля, який проводиться згідно з Указом Президента від 06.08.1998 року, вже стало традиційним. Добре попрацювали студенти і співробітники університету.
1142549
  Кремень В.Г. Попрацювали непогано, основа для нових злетів думок і дій є // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 3-5. – ISSN 0868-8117


  "На фото поряд: творці і популяризатори великої науки, академіки НАНУ, члени головної редакційної колегії журналу "Трибуна" і оргкомітету клубу "Інтелект України": Губерський Л.В., Андрущенко В.П.".
1142550
  Луканська А. Попри війну диплом Київського національного університету не втратив свій престиж // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 29 липня (№ 151). – С. 1, 7 : фото


  Попри війну диплом Київського національного університету не втратив свій престиж За підсумками першого тижня подання заяв про вступ КНУ ім. Тараса Шевченка підтвердив свою репутацію найпопулярнішого вишу країни. Про особливості вступної кампанії ...
1142551
  Шпаргало А. Попримірникова наукова каталогізація українських видань гражданського друку XVIII – перших десятиліть XIX століття // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 189-200. – ISSN 2224-9516
1142552
  Николенкова Н.В. Поприще vs Верста в церковнославянском тексте XVII в. // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 58-70. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1142553
  Козорез Н. Попробуй, уволь меня // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 2. – С.30-32


  Трудовое законодательство Украины об увольнениях.Комментарий
1142554
  Альтшулер Н. Попробуй, угоди / Н. Альтшулер. – Рига, 1958. – 80с.
1142555
  Тжон Ч. Попробуйте говорить на китайском языке / Ч. Тжон. – Пекин, 1990. – 485с. – ISBN 7-5619-0086-4
1142556
  Слабинский В.Т. Попроцессный учет и анализ затрат на производство / В.Т. Слабинский. – М., 1982. – 144с.
1142557
   Попрощалися з Миколою Сомом // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 3


  29 березня 2013 року в приміщенні Національної спілки письменників України колеги, друзі, рідні та близькі попрощалися з відомим поетом-шістдесятником, поетом-піснярем, заслуженим діячем мистецтв України Миколою Даниловичем Сомом. Світла пам"ять про ...
1142558
  Козаков М.Э. Попугаево счастье. / М.Э. Козаков. – Л., 1924. – 119с.
1142559
  Рахманов А.И. Попугаи / А.И. Рахманов. – Москва : Лесная промышленность, 1983. – 87 с.
1142560
  Чернушин П.В. Попугаи у нас дома. / П.В. Чернушин, А.М. Дорофеев. – Минск, 1986. – 141с.
1142561
  Гринев В.А. Попугаи. / В.А. Гринев. – Москва : Лесная промышленность, 1991. – 333,1с.
1142562
  Ерофеев В.В. Попугайчик / В.В. Ерофеев. – М., 1991. – 46с.
1142563
  Дем"яненко М.М. Популізм в демократичному суспільстві: особливості використання та сприйняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-96. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості використання феномену "популізму" в "розвинених демократіях" та у трансформаційних суспільствах. Аналізується природа популізму як: "методу маніпуляції суспільною свідомістю", "ідеології", "протестного руху". Рассматриваются ...
1142564
  Кіянка І.Б. Популізм в історії та сучасності: ідеологічні течії, рухи та політичні технології : монографія / І.Б. Кіянка. – Львів : Простір-М, 2016. – 386, [1] с. – Бібліогр.: с. 350-386 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7501-04-5
1142565
  Дем"яненко М.М. Популізм в процесі політичного маніпулювання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 455-463


  Розглядається популізм в процесі політичного маніпулювання, що використовується суб"єктами політики з метою впливу на масову свідомість громадян, а також визначаються основні шляхи зменшення цього впливу. Ключові слова: популізм, маніпуляції, політичні ...
1142566
  Камінник І.С. Популізм в системі надання соціальних послуг: підходи, що гальмують реформи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 353-360. – ISSN 1563-3349
1142567
  Лісничук О. Популізм в Україні: теоретичні засади і проблеми вивчення феномену // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 63-73
1142568
  Рогожа М.М. Популізм в українській політичній культурі // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 50-60. – ISSN 2616-9967
1142569
  Щербак С. Популізм з погляду політичної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 : Сучасна політична філософія. – С. 61-78. – ISSN 2522-9338
1142570
  Чорнолуцька Тетяна Популізм замість реформ // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 15. – ISSN 0130-5212
1142571
  Каращук М.Г. Популізм і засоби масової інформації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 39-41
1142572
  Ковальчук В. Популізм і конституційна трансформація у країнах Центрально-Східної Європи та Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 168-185. – ISSN 1026-9932
1142573
  Кіянка І.Б. Популізм і фашизм у Південній Європі: приклад Італії та Іспанії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 37-50. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
1142574
  Куц Г.М. Популізм у контексті таблоїдизації мас-медійного простору: політико-культурній вимір // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 111-115. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1142575
  Резнік О. Популізм у суспільстві з надлишком викликів: загроза демократії чи можливість її кориґування? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, липень - вересень. – C. 65-80. – ISSN 1563-3713
1142576
  Кіянка І.Б. Популізм як знаряддя харизматичних лідерів: від античних демагогів до сучасних лідерів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 302-315. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1142577
  Кіянка І.Б. Популізм як ідеологічна норма // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 3-16. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1142578
  Побочий І.А. Популізм як метод політичної боротьби в сучасному політичному процесі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 182-192
1142579
  Ткачук Т.В. Популізм як політична технологія // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 264-266
1142580
  Дем"яненко М.М. Популізм як соціальнополітичний феномен // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 215-226


  Здійснена спроба відповісти чому приходять до влади політики, які віддають перевагу популістській діяльності для реалізації своїх політичних амбіцій. Ключові слова: популізм, політична ідеологія, політична діяльність, політичний феномен. Сделана ...
1142581
  Пугач В.Г. Популізм як стратегія виборчої кампанії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 418-426
1142582
  Калюжна Ю.І. Популізм, як політико-культурний феномен сучасної світової політики // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 2 (14). – С. 80-87. – ISSN 2411-7587
1142583
  Бурова О. Популізм: драйвери, вимірювання та запобіжники // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4, жовтень - грудень. – С. 46-55. – ISSN 1563-3713
1142584
  Прядко Т.П. Популістські методи політичної діяльності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 62-65. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 7)
1142585
  Резнік О. Популістські орієнтації в українському суспільстві: витоки та характеристики відтворення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2, квітень-червень. – С. 5-27. – ISSN 1563-3713
1142586
  Мартинов А.Ю. Популістські партії у країнах-членах Європейського Союзу: ідеологічний профіль та діяльність на початку XXI ст. // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 100-109
1142587
  Туровская Л. Популяризатор детской классики. 7 ноября (2000) - 20 лет со дня смерти Бориса Владимировича Заходера, советского и российского писателя и поэта, переводчика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35


  Заходер Борис Владимирович (1918-2000) - советский российский писатель и поэт, переводчик, сценарист. Популяризатор мировой детской классики. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1999).
1142588
  Телегін Д. Популяризатор спадщини Кобзаря // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 334-336. – ISSN 0869-3587
1142589
   Популяризатор українського мистецтва і культури. До 125-річчя від дня народження В.Ю. Січинського // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Н.О. Миколушко. – Київ, 2019. – № 2, 2019, 2 квартал. – С. 78-90. – ISSN 0130-2043
1142590
  Гальчук В. Популяризатор українського слова. До 135-річчя з Дня народження Івана Огієнка та до 45-річчя з дня смерті // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 23/24, грудень. – С. 58-84


  "...У цьому році сповнилося 135 років від народження (15 січня 1882-го) та 45 (29 березня 1972-го) – з часу упокоєння митрополита Іларіона (Івана Івановича Огієнка)– доктора філологічних наук, професора, державного і церковно-громадського діяча. ...
1142591
  Цилинский Я.Я. Популяризационная структура и эволюция вирусов / Я.Я. Цилинский. – Москва, 1984. – 64с.
1142592
  Цилинский Я.Я. Популяризационная структура и эволюция вирусов / Я.Я. Цилинский. – Москва, 1988. – 239с.
1142593
  Ученова В.В. Популяризация науки в периодической печати / В.В. Ученова. – М, 1968. – 52с.
1142594
  Лазаревич Э.А. Популяризация науки в Росси книга, газета, журнал : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.10 / Лазаревич Э.А.; МГУ. – М., 1981. – 38л.
1142595
  Лазаревич Э.А. Популяризация науки в России. / Э.А. Лазаревич. – М., 1981. – 244с.
1142596
  Опыхтина Л.М. Популяризация науки на центральном телевидении : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Опыхтина Л.М.; МГУ. – М., 1979. – 24л.
1142597
  Фіть Л. Популяризація видання засобами книжкового дизайну // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 225-232


  У статті вказано на головні чинники конкурентоспроможності видання, такі як формат, витратні матеріали, спосіб скріплення. Зосереджено увагу на оформленні обкладинки як важливого чинника при виборі видання, зокрема вказано на роль ілюстрацій та ...
1142598
  Левченко Л.Л. Популяризація джерел національної пам"яті у США: шлях у два століття // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 115-126


  Висвітлено досвід публікації архівних документів з історії американської нації у XIX - XX ст., розроблено періодизацію розвитку видавничої діяльності архівних інституцій.
1142599
  Сененко А.І. Популяризація досягнень науковців Академії у медіа-просторі / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 56-59. – ISSN 1027-3239
1142600
  Яковенко О. Популяризація електронних книжкових виставок у системі бібліотечних наукових комунікацій (на прикладі вітрин нових надходжень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / О. Яковенко, Л. Туровська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (263). – С. 39-49. – ISSN 1029-7200
1142601
  Ворона Ю. Популяризація життя і творчості Т. Шевченка на сайтах бібліотек України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 11-15
1142602
  Кучарська Л.В. Популяризація здорового і безпечного способу життя через позашкілля. Кубок престижу / Л.В. Кучарська, В. Глей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 21-23 : фото
1142603
  Білоус В. Популяризація знань про народи Кавказу: нариси Корнила Устияновича // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 96-118. – ISBN 978-966-02-8837-9
1142604
  Музичко О.Є. Популяризація історичних знань в історіографічному процесі на території Південної України (друга половина XIX - початок ХХ ст.). // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 287-303. – ISSN 2312-6825
1142605
  Хоменко І.А. Популяризація класичної літературної спадщини як проблема соціальної комунікації на прикладі радіопрограм циклу "Пам"ятаймо", присвячених М. М. Коцюбинському) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 15-19


  Статтю присвячено особливостям сучасного сприйняття літературної класики, а також прийомам і методам соціальної комунікації, спрямованим на подолання культурної дистанції між минулим і сучасністю. The article is devoted to the features of modern ...
1142606
  Мельник М. Популяризація книги в контексті інформаційних потреб сучасного студента // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 36-38. – ISSN 2518-7341


  У статті висвітлюється діяльність Бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, що спрямована на популяризацію видань, вивчення читацьких уподобань та інтересів, представлено роль книгозбірні у формуванні інформаційної ...
1142607
  Кузіна Н. Популяризація краєзнавства: нові видання з історії міста Суми // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 219-221. – ISSN 2222-5250
1142608
  Оленко А.Я. Популяризація математики на сторінках журналу "У світі математики" // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 37. – ISBN 5-77-63-2310-X
1142609
  Коцан В.В. Популяризація мистецтва писанкового розпису (на прикладі діяльності Закарпатського музею народної архітектури та побуту) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 96-103. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498
1142610
  Фендріков К.М. Популяризація на сторінках преси вищих педагогічних навчальних закладів передового педагогічного досвіду як умова реалізації професійно-педагогічного потенціалу вишівських газет // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 211-217. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1142611
  Бороздих Н.В. Популяризація науки в Україні: історико-методологічний аналіз (90-ті рр. XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Бороздих Наталія Вікторівна ; НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва". – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1142612
  Радько П.Г. Популяризація науковими товариствами ідей українського державотворення / П.Г. Радько, Г.М. Аванесян // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)


  "Ініціатором заснування Історичного товариства Нестора-літописця по праву вважають М. О. Максимовича - видатного історіографа, ученого-енциклопедиста." С. 376.
1142613
  Задорожна О.С. Популяризація наукових знань в контексті розвитку науково-популярної періодики // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 51-55. – ISSN 2312-5160


  У статті розглянуто науково-популярні журнали України, зокрема їх типологію, специфіку, перспективи розвитку. Проаналізовано основні проблеми видання науково-популярної періодики на території нашої держави. The article deals with the popular science ...
1142614
  Войтюк О.С. Популяризація науково-конструкторської діяльності академіка НАН України С.М. Конюхова через сучасні музейні експозиції України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (110). – С. 110-129. – ISSN 1560-4926


  Стаття присвячена популяризації наукової спадщини визначного вченого, академіка НАН України, героя України Станіслава Миколайовича Конюхова через сучасні музейні експозиції України. Під його керівництвом або за безпосередньої участі в КБ "Південне" ...
1142615
  Савчук А. Популяризація органів студентського самоврядування через сучасний мідіадискурс (на прикладі СПФФ ЧНУ) // Ukrainian Hogwarts: командотворення : зб. тез доп. учасників IV міжнар. науково-практичної конференції органів студент. самоврядування 21-23 жовт. 2022 р. / Студент. парламент Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. – С. 105-106
1142616
  Дзендзелюк Л. Популяризація папства в XVII-XIX ст. / Л. Дзендзелюк, О. Кулігіна // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 38-42. – ISSN 2523-4234


  "Джерелознавчу базу до вивчення історико-релігійних аспектів складають мистецькі пам’ятки, зокрема друковані ілюстрації (гравюри), виконані у техніках відбитку на папері, рідше – на пергаменті, тканині і навіть на бересті. Найдавніші з них – ...
1142617
   Популяризація природничих наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 19 квітня (№ 15). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабінет Міністрів України затвердив План заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року.
1142618
  Діхтяренко А. Популяризація природоохоронних знань в УРСР (друга половина 1940-х - початок 1970-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто заходи урядових та громадських організацій щодо популяризації природоохоронних знань в УРСР у другій половині 1940-х - на початку 1970-х років. In the article governmental and nongovernmental organization"s actions on promotion of ...
1142619
  Татомир І.Л. Популяризація процесів інтернаціоналізації як виклик системі вищої освіти держави // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 86-91. – ISSN 2313-4569


  Проаналізовано тенденції розвитку світового ринку вищої освіти. Показано, яку роль у процесі інтернаціоналізації відіграє експорт освітніх послуг та процеси посилення міжнародної мобільності студентів і професорсько-викладацького складу.
1142620
  Кирилов Ю.Є. Популяризація рису як напрям брендингу Херсонщини / Ю.Є. Кирилов, Г.О. Фесенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 12-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1142621
  Мелько Л.Ф. Популяризація спадщини ЮНЕСКО серед студентської молоді (з досвіду Університету "КРОК") // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : IV Міжнар. наук.-практ. конф.-фестиваль, 20-21 трав. 2021 р. : тези допов. / EFFE AWARD, Асоц. європ. фестивалів "Європа підтримує фестивалі - фестивалі пітримують Європу" ; М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв [та ін. ; відп. ред.: Х.В. Плецан]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. – С. 83-87. – ISBN 978-966-602-330-1
1142622
  Мина Ж.В. Популяризація спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" у німецькій Вікіпедії / Ж.В. Мина, В.С. Нечиталюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 4. – С. 112-122. – ISSN 2409-9805
1142623
  Шепітько М.В. Популяризація та розвиток кримінального права крізь призму громадської діяльності академіка Василя Яковича Тація // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 83-91. – ISSN 2224-9281
1142624
  Яців І.В. Популяризація творчості Мирона Федоріва сучасними діячами музичної культури діаспори в Канаді // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 3. – С. 87-91. – ISSN 2226-3209
1142625
  Шевченко О.М. Популяризація української культури на теренах Китаю: літературний аспект // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 156-159
1142626
  Кулинич М.М. Популяризація художніх творів на сторінках часопису "Вісник для русинів Австрійської держава" // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 140-141. – ISSN 1998-6912


  Розглядаються бібліографічні повідомлення на художні твори, літературно-художню статтю Йосифа Левицького, збірник "Коломийки та шумки", альманах "Лірвак з-над Сяна". Досліджуються рецензія на повість М.Гоголя "Тарас Бульба" та відгук про творчість ...
1142627
  Шевченко О. Популяризація читання з використанням мистецтва фотографування // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 27-30. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія щодо реалізації проєктів із популяризації читання з активним використанням різноманітних технік фотографування та ...
1142628
  Шаран О. Популяризуємо українську книгу: Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка на фестивалі-презентації "Сторінками української книги" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 8-10
1142629
  Копаниця Л. Популярна або "третя література" в рукописних співаниках XVII–XVIII століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 84-88
1142630
  Фламмаріон К. Популярна астрономія / Каміль Фламмаріон ; НАН України, Голов. астроном. обсерваторія // Астрономія : самовчитель / В.М. Боровик, І.П. Крячко. – Київ : Академперіодика, 2019. – С. 1-187, [2] : іл., портр. – (Наука для всіх). – ISBN 978-966-360-393-3
1142631
  Медвідський Б. Популярна і народна культура: що є в них спільного і розбіжного // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 466-474. – ISSN 1028-5091
1142632
  Санніков С.В. Популярна історія християнства. Двадцять століть у дорозі : незакінчена п"єса в 6 діях із прологом і епілогом / С.В. Санніков ; [перекад: І.Ю. Попудник, Л.С. Черкасова]. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 478, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-661-039-7
1142633
  Берк П. Популярна культура в ранньомодерній Європі / Пітер Берк; Пер. з англ.: О. Гриценка, Т. Гарастович, Н. Гончаренко, А. Гриценко ; ред. О. Гриценко ; Український центр культурних досліджень, Ін-т культурної політики. – Київ : УЦКД, 2001. – 376 с. – ISBN 966-95394-7-1
1142634
  Ковбасюк С.А. Популярна культура ранньомодерних Нідерландів (1480-ті - 1580-ті рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ковбасюк Стефанія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 278 арк. – Додатки: арк. 223-278. – Бібліогр.: арк. 198-222
1142635
  Ковбасюк С.А. Популярна культура ранньомодерних Нідерландів (1480-ті - 1580-ті рр.) : автореф дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ковбасюк Стефанія Андріївна ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1142636
  Силаєв А.В. Популярна метеорологія / А.В. Силаєв. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 235, [1] с., [12] с. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-555-4
1142637
  Колубаєв О. Популярна пісенна творічість українських і польських композиторів кінця XIX - початку XX ст. // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 10. – С. 88-98. – ISSN 2411-3832
1142638
   Популярна юридична енциклопедія / В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, Е.Ф. Демський, С.Е. Демський, В.А. та ін. Довбня; В.К. Гіжевський [та ін. ; редкол.: І.С. Чиж (голова), В.С. Ковальський (відп. секр.) та ін. ; відп. ред. О.В. Лавринович ; наук. ред. В.Ф. Погорілко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 528 с. – ISBN 966-667-039-9
1142639
   Популярна юридична енциклопедія. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 528с. – ISBN 966-667-075-5
1142640
  Кочетков В.П. Популярная агрохимия / В.П. Кочетков. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 106с. – (Научно-популярная серия)
1142641
  Прянишников Д.Н. Популярная агрохимия / Д.Н. Прянишников. – Москва, 1965. – 298 с.
1142642
  Данилов А.Д. Популярная аэрономия / А.Д. Данилов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 136с.
1142643
  Данилов А.Д. Популярная аэрономия / А.Д. Данилов. – 2-е доп. и перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 228с.
1142644
   Популярная библиотека химических элементов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Кн. 1 : Водород - палладий. – 1977. – 567 с.
1142645
   Популярная библиотека химических элементов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Кн. 2 : Серебро - нильсборий. – 1977. – 519 .
1142646
   Популярная библиотека химических элементов. – Москва : Наука
Кн. 1 : Водород - палладий. – 1983. – 575 с.
1142647
   Популярная библиотека химических элементов. – изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Наука
Кн. 2 : Серебро - нильсборий. – 1983. – 570 с.
1142648
  Лункевич В.В. Популярная биология : с 208 рис. в тексте и 1 хромолитографией / сост. В.В.Лункевич. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Е. Евдокимова, 1897. – VIII, 449 с., 1 л. цв. ил. : ил. – Во 2-м изд. загл.: Основы жизни. Популярная биология
1142649
  Меркулов В.И. Популярная гидродинамика / В.И. Меркулов. – К., 1976. – 143с.
1142650
  Кваша А.Я. Популярная демография / А.Я. Кваша. – Москва, 1977. – 95с.
1142651
  Эвенштейн З.М. Популярная диетология / З.М. Эвенштейн. – М, 1990. – 316с.
1142652
  Измайлов Иван Популярная иерархия : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 168 : Іл.
1142653
   Популярная иллюстрированная энциклопедия. – Москва : Дрофа-Плюс. – ISBN 5-9555-0280-7
Русская культура / С.В. Стахорский. – 2006. – 816 с. : ил.
1142654
  Передерий В.Г. Популярная иммунология / В.Г. Передерий, Бычкова Нина. – Киев : Наукова думка, 1990. – 204с.
1142655
  Чурсин Н.Н. Популярная информатика / Н.Н. Чурсин. – Киев, 1982. – 160с.
1142656
  Монин А.С. Популярная история Земли / А.С. Монин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1980. – 225с.
1142657
  Шишко Л.Э. Популярная история России : в 2 ч. / Л. Шишко. – Санкт-Петербург : Б-ка для всех
Ч. 1. – 1906. – 80 с. – Авт. в кн. не указан; установлен по изд.: Рус. аноним. и подпис. псевд. произведения печати, 1801-1926 гг. Л., 1978, вып. 2, с. 102
1142658
  Панов К. Популярная история России от начала до наших дней. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : [Тип. А. Улыбин]. – (Универсальная народная хрестоматия. История России ; Вып. 151-300)
Т. 1. – 1909. – 637 с.
1142659
  Панов К. Популярная история России от начала до наших дней. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : [Тип. А. Улыбин]. – (Универсальная народная хрестоматия. История России ; Вып. 151-300)
[Т. 1]. – 1909. – С. 638-1277
1142660
  Виленкин Н.Я. Популярная комбинаторика / Н.Я. Виленкин. – Москва, 1975. – 208с.
1142661
  Колдин В.Я. Популярная криминалистика / В.Я. Колдин. – Москва, 1979. – 63с.
1142662
  Гжегорчик А. Популярная логика / А. Гжегорчик. – Москва, 1965. – 107с.
1142663
  Гжегорчик А. Популярная логика. / А. Гжегорчик. – 2-е изд. испр. – М., 1972. – 111с.
1142664
  Гжегорчик А. Популярная логика. / А. Гжегорчик. – Москва, 1979. – 111с.
1142665
   Популярная медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : Аборт - Ящур. – 1979. – 704 с.
1142666
   Популярная медицинская энциклопедия : в одном томе. – 3-е перераб., доп. изд. – Москва : Советская энциклопедия
Аборт - Ящур. – 1991. – 688 с.
1142667
   Популярная механика : Журнал о том, как устроен мир. – Москва, 2002-
№ 12. – 2003
1142668
   Популярная механика : Журнал о том, как устроен мир. – Москва, 2002-
№ 1. – 2004
1142669
  Глотов Ю.Г. Популярная морская энциклопедия : К 300-летию Российского флота / Ю.Г. Глотов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512с. – ISBN 5-85880-349-0
1142670
  Вейль П. Популярная океанография / П. Вейль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 503с.
1142671
  Ясаманов Н.А. Популярная палеография / Н.А. Ясаманов. – Москва : Недра, 1985. – 136 с.
1142672
  Лебедев А.П. Популярная петрография / А.П. Лебедев, В.И. Лебединский. – Москва, 1968. – 224с.
1142673
  Нечаев Ю.В. Популярная политэкономия / Ю.В. Нечаев, Ю.И. Палкин. – Киев, 1986. – 246с.
1142674
   Популярная психология : Хрестоматия. – Москва : Просвещение, 1990. – 399с.
1142675
   Популярная психология для родителей : сборник. – М., 1988. – 253с.
1142676
  Барабой В.А. Популярная радиобиология / В.А. Барабой. – Киев : Наукова думка, 1988. – 187, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 185
1142677
  Барабой В.А. Популярная радиобиология / В.А. Барабой ; [отв. ред. Д.М. Гродзинский]. – Київ : Наукова думка, 1998. – 187, [5] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 185. – ISBN 5-12-000329-Х
1142678
  Комозин А.Н. Популярная социология: В помощь профактиву. / А.Н. Комозин, А.И. Кравченко. – М., 1991. – 204с.
1142679
  Кохтев Н.Н. Популярная стилистика русского языка / Н.Н. Кохтев, Д.Э. Розенталь. – М., 1984. – 192с.
1142680
  Кохтев Н.Н. Популярная стилистика русского языка / Н.Н. Кохтев, Д.Э. Роенталь. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1988. – 207с.
1142681
   Популярная токсикология : антология / под общ. ред. чл.-кор. НАН и акад. НАМН Украины И.М. Трахтенберга и чл.-кор. НАМН Украины Н.Г. Проданчука ; [ред.-сост.: И. Трахтенберг, А. Белоусов]. – Киев : Авіцена, 2016. – 447, [1] с. : ил., табл. – Текст рус., укр. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2144-86-4
1142682
  Орир Д. Популярная физика / Д. Орир. – Москва, 1964. – 446 с.
1142683
  Орир Дж. Популярная физика : пер. с англ. / Дж. Орир. – Москва : Мир, 1966. – 446 с.
1142684
  Орир Дж. Популярная физика : пер. с англ. / Дж. Орир. – Москва : Мир, 1969. – 556 с.
1142685
  Комолова З.П. Популярная физика : учеб. пособие / З.П. Комолова, Н.В. Новикова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1982. – 183 с.
1142686
  Зирка Т.И. Популярная фитовирусология / Т.И. Зирка. – Киев : Наукова думка, 1984. – 112 с.
1142687
   Популярная художественная энциклопедия : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декор. искусство. – Москва : Советская энциклопедия
Книга 1 : А - М. – 1986. – 447с.
1142688
   Популярная художественная энциклопедия : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декор. искусство. – Москва : Советская энциклопедия
Книга 2 : М - Я. – 1986. – 431с.
1142689
   Популярная художественная энциклопедия : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. – Москва : Советская энциклопедия. – ISBN 5-85270-314-1
Книга 1 : А - М. – 1999. – 447с. – Репринтное издание 1986 года
1142690
   Популярная художественная энциклопедия : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. – Москва : Советская энциклопедия. – ISBN 5-85270-317-6
Книга 2 : М - Я. – 1999. – 432с. – Репринтное издание 1986 года
1142691
  Фарб П. Популярная экология / П. Фарб. – Москва : Мир, 1971. – 189с.
1142692
  Моисеев А.В. и Кузнецов В.И. Популярная экономика / А.В. и Кузнецов В.И. Моисеев. – 2-е, доп. – М., 1973. – 320с.
1142693
  Веснин В.Р. Популярная экономика природопользования / В.Р. Веснин; АH СССР. – Москва : Наука, 1991. – 111с. – (Экономика социализма). – ISBN 5020119938
1142694
  Новикова Н.В. Популярная электроника / Н.В. Новикова, З.П. Комолова. – Л., 1973. – 120с.
1142695
  Комолова З.П. Популярная электроника : Пособие по обучению чтению на англ. яз. : (для радиотехн. и приборостроит. спец. вузов) / З.П. Комолова. – Москва, 1988. – 156 с.
1142696
   Популярная энциклопедия аквариумиста : 3000 советов специалистов. – Донецк : БАО, 2002. – 448с. – ISBN 966-548-194-0
1142697
   Популярная энциклопедия океана. – Санкт-Петербург : МиМ, 1997. – 320 с. : илл. – (Хочу все знать). – ISBN 5-7562-0125-4
1142698
  Наєнко Г.М. Популярне богослів"я другої половини XVII століття: Йосиф Шумлянський // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 101-108


  У статті розглянуто засоби популяризації в посібнику Йосифа Шумлянського "Зерцало для прейзреня и латвhйшаго зрозуменя вhры" (1680) . В статье рассмотрены средства популяризации в пособии Иосифа Шумлянского "Зерцало для прейзреня и латвhйшаго ...
1142699
  Крауз М.Г. Популярнее, чем когда-либо: восприятие библиотек в США и будущие тенденции их развития / Маджия Гету Крауз; перевод К.Ю. Волковой // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 7. – С. 60-80. – ISSN 0130-9765


  В статье объединены результаты специальных исследований, ставших доступными благодаря ряду недавних отчетов Центра Пью и Института Аспена о публичных библиотеках в цифровую эпоху, и предоставлены убедительные свидетельства критически важной роли, ...
1142700
  Сосенко П. Популярний "фольклор " маскульту "Наші предки" / П. Сосенко, Т. Шевчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 273-287


  Досліджуються популярні конструкції «масової культури», зокрема псевдонаукові, псевдофольклорні образи «наших предків», які виробляються в масовій літературі, в масових підручниках. Останні є складним явищем псевдокультури і квазіфольклору, це ...
1142701
  Коржанський М.Й. Популярний коментар кримінального кодексу / М.Й. Коржанський. – Київ : Наукова думка, 1997. – 696с. – ISBN 966-00-0100-2
1142702
  Коржанський М.Й. Популярний коментар кримінального кодексу України / М.Й. Коржанський. – К., 1997. – 592с.
1142703
  Зуєв М.Д. Популярний курс цукрово-бурякового виробництва / М.Д. Зуєв. – К., 1922. – 323с.
1142704
  Габель Ю.О. Популярний нарис органічної хімії / Ю.О. Габель. – Х., 1931. – 72с.
1142705
  Петренко А.С. Популярні види туризму в Туреччині // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 215-216
1142706
  Патриляк І. Популярні історії з потаємних фондосховищ // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 18-26


  Робота В. В"ятровича "Історії з грифом "Секретно".
1142707
  Лощинська Н. Популярні онлайн-бібліотеки з україномовном контентом // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (283), лютий. – С. 28-33. – ISSN 2076-9326
1142708
   Популярні пісні та п"єси для малого мішаного духового окрестру. Партитура.. – К., 1962. – 184с.
1142709
   Популярні пісні українських радянських композиторів.. – К., 1976. – 144с.
1142710
  Сільченко О.Ю. Популярні туристичні об"єкти в Італії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 241-244
1142711
   Популярність Scopus of Web of Science в Україні зростає // Світ. – Київ, 2018. – Грудень (№ 45/46). – С. 1


  "Протягом останніх років відбувається щорічне зростання кількості публікацій наших установ у Web of Science та Scopus десь на 14-15%".
1142712
   Популярність із присмаком радянщини // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 10 : фото. – ISSN 1998-8044
1142713
  Мах Эрнст Популярно-научные очерки / Эрнст Мах ; авторизов. пер. с 3-го нем. изд. Г.А. Котляра ; с предисл. автора. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Образование", 1909. – [4], 340, [1] с
1142714
  Мах Э. Популярно-научные очерки / Э. Мах. – 2-е изд. – Птгр., 1920. – 96с.
1142715
  Рамсей У. Популярно-научные очерки. / У. Рамсей, В. Остальд. – Птгр., 1920. – 95с.
1142716
   Популярно-техническая энциклопедия. (Что как и из чего делается). – М.-Л., 1928. – 419с.
1142717
  Шевцов И.А. Популярно о генетике / И.А. Шевцов. – Киев, 1989. – 212с.
1142718
  Малахов А.А. Популярно о геологии. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1972. – 555с.
1142719
  Филиппов Е.М. Популярно о геофизике / Е.М. Филиппов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 164с.
1142720
  Бэлза С. Популярно о глубоком. Ученым предстоит найти своих читателей. / беседовала Н. Шаталова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 11


  Популяризация науки и просветительство стали сегодня весьма актуальными темами. О необходимости информировать общество об исследовательской деятельности, достижениях российской науки, ее возможностях и перспективах, о важности привлечения внимания к ...
1142721
  Бухар М.И. Популярно о микробиологии / М.И. Бухар. – Москва : Знание, 1989. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 6). – ISBN 5-07-000561-8
1142722
   Популярно о питании: справ. пособие. – К., 1989. – 267с.
1142723
  Боголюбов А.Н. Популярно о робототехнике / А.Н. Боголюбов, Д.А. Никитин. – Киев : Наукова думка, 1989. – 198, 3 с. : ил. – Библиогр.: с. 200
1142724
   Популярно о российском земледелии. Сб. ст.. – М., 1970. – 351с.
1142725
  Кушнирук Ю.П. Популярно о сексологии / Ю.П. Кушнирук, А.П. Щербаков. – Київ : Наукова думка, 1982. – 87с.
1142726
  Кушнирук Ю.И. Популярно о сексологии / Ю.И. Кушнирук, А.П. Щербаков. – 4-е изд. перераб. доп. – К., 1988. – 168с.
1142727
  Кобзарь А.И. Популярно о сексологии в жизни женщин и мужчин / А.И. Кобзарь. – Харьков : Типография Мадрид, 2016. – 26, [1] с., включ. обл. : ил. – Без тит. л. – Библиогр.: с. 26
1142728
  Партин А.С. Популярно о цифровых микросхемах / А.С. Партин. – Свердловск, 1989. – 192 с.
1142729
  Адо В.А. Популярно об аллергии / В.А. Адо. – Киев : Знание, 1988. – 31, [2] с. – Библиогр.: с. 3. – (Сер. 8, Новое в науке, технике, пр-ве О-во "Знание" УССР. Темат. цикл "Здоровье" ; № 11)
1142730
  Цибульов П.М. Популярно про інтелектуальну власність. Абетка / П.М. Цибульов, В.П. Чеботарьов; МОНУ. Державний департамент інтелект. власн. – Київ, 2004. – 56с.
1142731
  Сугаков В. Популярно про синергетику // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998. – № 1. – С. 8-13. – ISSN 1605-9875
1142732
  Кіслова Вікторія Популярно про УЗД та функціональну діагностику (Інтерв"ю з лікаркою вищої категорії Т.О.Шинкарук) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 31-32 : фото
1142733
  Гордевский Д.З. Популярное введение в многомерную геометрию / Д.З. Гордевский, А.С. Лейбин. – Х., 1964. – 192 с.
1142734
  Казбирюк А.Ф. Популярное изложение музыкальной теории, приспособленное к самообучению / сост. А.Ф. Казбирюк, преп. теории музыки при Киев. муз. уч-ще Имп. Рус. – 5-е изд., испр. и доп. ст. "О разрешении диссонансов" Е.А. Рыб. – Киев : Изд. кн. и муз. маг. Леонида Идзиковского, 1909. – 152, III с. нот.


  Рыб, Евгений Августович, препод. при Муз. учил. Киев. отд. Имп. рус. муз. общ.
1142735
  Регель Р.Э. Популярное наставление по русскому плодоводству или руководство к уходу за яблонями, грушами и сливами в климате Северной и Средней России : с 31-м политипажами в тексте / [соч.] Р. Регеля, д-ра. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Карла Риккера, 1889. – [4], 44 с.
1142736
   Популярное самое подробное и наглядное руководство: френология, физиогномика, хирогномия, графология. – Москва, 1990. – 47с.
1142737
  Оливер Д. Популярные Web - броузеры. Энциклопедия пользователя / Д. Оливер, Г. и др. Флетчер; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 1998. – 464с. + CD. – ISBN 966-7393-04-6
1142738
  Петровский А.В. Популярные беседы о психологии / А.В. Петровский. – Москва, 1976. – 207с.
1142739
  Петровский А.В. Популярные беседы о психологии / А.В. Петровский. – Москва, 1977. – 208с.
1142740
  Петровский А.В. Популярные беседы о психологии / А.В. Петровский. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Педагогика, 1983. – 225 с.
1142741
  Яхот О.О. Популярные беседы по диалектическому материализму / О.О. Яхот. – Москва, 1962. – 263 с.
1142742
  Шимкевич В.М. Популярные биологические очерки : С 65 рис. в тексте и 4 портретами / В. Шимкевич, , проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Образование", 1898. – [4], 204 с., 4 л. портр. : ил., портр.
1142743
  Шимкевич В.М. Популярные биологические очерки : с 65 рис. в тексте и 4 портр. / В. Шимкевич, проф. С.-Петербургского ун-та // Чарльз Дарвин, его жизнь и учение : Популярный очерк Г. Геффдинга, проф. Копенгагенского ун-та : с портр. Ч. Дарвина / Г. Геффдинг. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Образование" ; Тип Б.М. Вольфа, 1896. – [4], 204 с.
1142744
  Тиндаль Д. Популярные лекции Джона Тиндаля: Тепло и холод. Материя и сила. Сила / Пер.. под ред. проф. С.-Петерб. ун-та Ф.Ф. Петрушевского ; с 28 рис. рез. на дереве Н.В. Куньевым. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. П.В. Луковича ; [Тип. д-ра М.А. Хана], 1885. – [2], 114, [3] с. : ил.


  Ред.: Петрушевский, Федор Фомич (1828-1904) Ил.: Куньев, Николай Васильевич
1142745
  Вебер Гейнрих Популярные лекции о гальваническом токе и его применениях : С прибавлением лекции о "Вечном движении" / [соч.] Гейнр. Вебера, проф. физики в Высш. техн. шк. в Брауншвейге ; Пер. с нем. Н.С. Дрентельна. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера ; [Тип. Шредера], 1888. – IV, [2], 154 с. ил.


  Пер.: Дрентельн, Николай Сергеевич
1142746
  Хвольсон О.Д. Популярные лекции об гипотезах физики / [соч.] О. Хвольсона, доктора физики. – Санкт-Петербург : Physice ; Тип. В. Безобразова, 1887. – VI, [2], 140 с.
1142747
  Хвольсон О.Д. Популярные лекции об электричестве и магнетизме : с 220-ю рис. в тексте / [соч.] О. Хвольсона, доктора физики. – 2-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1886. – [2], VI, [2], 251 с. : ил., черт. – Библиогр. в предисл. к 1-му изд.
1142748
   Популярные лекции по атеизму.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1965. – 400с.
1142749
  Шимкевич В.М. Популярные лекции по биологическим основам зоологии : с 246 рис. / [соч.] В. Шимкевича, , проф. // Популярные лекции по ботанике : с 112 рисунками / А.Г. Генкель. – Санкт-Петербург : Паровая тип. Г. Пожарова, 1901. – [2], 4, 382 с. : ил. – (Семейный университет Ф.С. Комарского)
1142750
  Генкель А.Г. Популярные лекции по ботанике : с 112 рисунками / [соч.] А.Г. Генкеля. – Санкт-Петербург : Паровая тип. Г. Пожарова, 1901. – [6], 170, IV с. – Конволют. - Пер. с 3 кн. – (Семейный университет Ф.С. Комарского)


  Печать: Переплетчик Степанов в Киеве Содержание конволюта: 1. Популярные лекции по ботанике : с 112 рисунками / А. Г. Генкель; 2. Популярные лекции по биологическим основам зоологии : с 246 рис. / [соч.] В. Шимкевича; 3. Зоология : с 243 ...
1142751
  Трачевский А.С. Популярные лекции по всеобщей истории / [Соч.] А.С. Трачевского; Семейный ун-т Ф.С. Комаровского. – Санкт-Петербург : Скоропечатная Г. Пожарова, 1901. – [2], 588 с.
1142752
  Броунов П.И. Популярные лекции по океанографии : с 58 чертежами и картой течений / [соч.] П.И. Броунова, проф. С.-Петерб. ун-та // Популярные лекции по физике : с 460 рис. в тексте и 4 таблицами хромолитографий / Б.П. Вейнберг, А.А. Петровского, Фан-дер-Флита. – Санкт-Петербург : Паровая скоропеч. Г. Пожарова,, 1901. – [2], 126 с., 2 с. на обл., 1 л. карт. : ил., черт., табл. – (Семейный университет Ф.С. Комаровского)
1142753
  Трачевский А.С. Популярные лекции по русской истории / [Соч.] проф. А.С. Трачевского ; Семейный ун-т Ф.С. Комаровского. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатная Г. Пожарова, 1901. – 4, 225 с.
1142754
  Платонов И.В. Популярные лекции по уголовному праву / [соч.] И.В. Платонова ; Семейный ун-т Ф.С. Комарского. – Санкт-Петербург : [Паровая скоропеч. Г. Пожарова], 1901. – [1], 164 с.
1142755
  Вейнберг Б.П., Петровского А.А., Фан-дер-Флита П.П. Популярные лекции по физике : с 460 рис. в тексте и 4 таблицами хромолитографий / [соч.] Б.П. Вейнберга, прив.-доц. Новорос. ун-та, А.А. Петровского, лаборанта технолог. ин-та П.П. Фан-дер-Флита, проф. СПб. ун-та. – Санкт-Петербург : Паровая скоропеч. Г. Пожарова,, 1901. – [2], 527 с. : ил., черт., табл. – Конволют. - Пер.: Популярные лекции по океанографии / [соч.] П.И. Броунова. – (Семейный университет Ф.С. Комаровского)
1142756
  Еникеева Д.Д. Популярные основы психиатрии / Д.Д. Еникеева. – Донецк : Сталкер, 1997. – 432с. – ISBN 966-7104-83-4
1142757
  Огановский Н.П. Популярные очерки экономической географии СССР в связи с мировой / Н.П. Огановский. – Москва : Экономическая жизнь, 1926. – 372 с.
1142758
   Популярные рассказы по истории Китая.. – Пекин
2. – 1955. – 125с.
1142759
  Гельмгольц Г. Популярные речи Г.Гельмгольца. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Риккер К.Л., 1898. – 183с.
1142760
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы / В.Л. Шило. – Москва : Радио и связь, 1987. – 352 с.
1142761
  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы / В.Л. Шило. – 2-е изд., испр. – Москва : Радио и связь, 1989. – 350 с.
1142762
   Популярные чтения по философии.. – М., 1973. – 352с.
1142763
   Популярный англо-русский и русско-английский словарь. – Москва : Русский язык, 1993. – 432с.
1142764
  Борейко В.Е. Популярный биографо-библиографический словарь-справочник деятелей заповедного дела и охраны природы Украины, царской России и СССР (1860-1960) / В.Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр, Центр охраны дикой природы СоЭС. – Киев : [Б. и.]. – (История охраны природы ; Вып. 4)
Т. 1 : А-М. – 1995. – 191 с.
1142765
  Борейко В.Е. Популярный биографо-библиографический словарь-справочник деятелей заповедного дела и охраны природы Украины, царской России и СССР (1860-1960) / В.Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр, Центр охраны дикой природы СоЭС. – Киев. – (История охраны природы)
Т. 2 : М-Я. – 1995. – 223 с.
1142766
  Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь / Н.Ф. Реймерс. – Москва : Наука, 1991. – 536с.
1142767
  Грищинский П.И. Популярный геологический очерк окрестностей г. Феодосии / П. Грищинский ; Крымкое О-во естествоиспытателей и любителей природы. – Симферополь : Тип. Таврическ. Губерн. Земства, 1914. – 12 с. – Без ти. л. - Отд. оттиск из сборника "По Крыму". 1914, вып. 1


  Экз. имеет дарств. надпись: Дорогому товарищу Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора
1142768
  Генсель Г. Популярный курс электротехники сильных токов / Г. Генсель. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1918. – 248 с.
1142769
   Популярный определитель растений Киргизии. – Фрунзе, 1972. – 326с.
1142770
  Штейнпресс Б.С. Популярный очерк истории до XIX века / Б.С. Штейнпресс. – Москва : Музгиз, 1966. – 448 с.
1142771
  Соболев И.И Популярный очерк системы вотчинных книг / сост. И. Соболев, товарищ пред. Радом. окр. суда. – Радом : Типо-лит. Я.К. Тржебинский, 1903
1142772
  Симонович С. Популярный самоучитель работы на компьютере : Эффективный курс / С. Симонович, Г. Евсеев, В. Мураховский. – Москва : ДЕСС, 2004. – 544с. – ISBN 5-9605-0014-0
1142773
  Валовой Д.В. Популярный словарь-справочник / Д.В. Валовой. – Москва, 1976. – 208с.
1142774
  Валовой Д.В. Популярный словарь-справочник "Эффективность. Качество". / Д.В. Валовой. – Москва, 1979. – 239с.
1142775
  Халфина Р.О. Популярный словарь-справочник по советскому гражданскому праву / Р.О. Халфина, М.Г. Масевич. – М., 1983. – 224с.
1142776
  Борейко В.Е. Популярный словарь по экологической этике и гуманитарной экологии / В.Е. Борейко ; Киевский эколого - культурный центр. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 96 с. – (Природоохранная пропаганда ; Вып. 22)
1142777
  Лопатников Л.И. Популярный экономико-математический / Л.И. Лопатников. – Изд. 2-е испр. и доп. – М, 1979. – 192с.
1142778
  Лопатников Л.И. Популярный экономико-математический словарь / Л.И. Лопатников. – М, 1973. – 168с.
1142779
  Лопатников Л.И. Популярный экономико-математический словарь / Л.И. Лопатников. – 3-е изд., дополненное. – Москва : Знание, 1990. – 256с. – ISBN 5-07-000414-Х
1142780
   Популярный экономико-статистический словарь-справочник. – Москва : Финансы и статистика, 1993. – 192 с.
1142781
   Популярный энциклопедический словарь : Около 20 000 статей,св. 1000 ил. и карт. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2001. – 1568с. – ISBN 5-85270-173-4
1142782
  Меженко Ю.С. Популярный этимологический словарь современного русского языка : [75 000 : происхождение и значение слов : для учащихся всех типов школ, лицеев, гимназий, колледжей, абитуриентов, студ., преподавателей] / Меженко Ю.С. ; [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2011. – 527, [1] с. – ISBN 978-966-481-550-2
1142783
   Популярный юридический энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская энциклопедия, Эксмо, 2004. – 800с. – ISBN 5-85270-165-3


  Включено около 1500 статей. Для широкого круга читателей
1142784
  Гундаев А.И. Популяции раннеспелых сортов подсолнечника и отбор из них в условиях Восточной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гундаев А.И.; Ростовский гос.ун-т. – Краснодар, 1964. – 17л.
1142785
   Популяции растений: генет. и цитогенет. структура. Межвуз. сб.. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1979. – 285с.
1142786
  Майр. Э. Популяции, виды и эволюция / Э. Майр. – Москва : Мир, 1974. – 460 с.
1142787
  Яблоков А.В. Популяционная биология / А.В. Яблоков. – Москва, 1987. – 302с.
1142788
  Иешко Е.П. Популяционная биология гельминтов рыб / Е.П. Иешко. – Ленинград : Наука, 1988. – 118 с. : ил., табл. – Библиогр.: 163 назв. – ISBN 5-02-025629-3
1142789
  Солбриг О. Популяционная биология и эволюция / О. Солбриг, Д. Солбриг. – Москва, 1982. – 488с.
1142790
  Марков М.В. Популяционная биология растений / М.В. Марков. – Казань, 1986. – 109с.
1142791
  Марков М.В. Популяционная биология розеточных и полурозеточных растений / М.В. Марков. – Казань, 1990. – 185с.
1142792
  Коновалов Станислав Максимович Популяционная биология тихоокеанских лососей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Коновалов Станислав Максимович; АН СССР. Зоологич. ин-т. – Л., 1979. – 32л.
1142793
  Коновалов С.М. Популяционная биология тихоокеанских лососей / С.М. Коновалов. – Ленинград : Наука, 1980. – 237с.
1142794
  Животовский Л.А. Популяционная биометрия / Л.А. Животовский. – Москва : Наука, 1991. – 271 с. – Библиогр.: с. 264-267
1142795
  Коршиков И.И. Популяционная генетика и репродуктивная биология сосны крымской / И.И. Коршиков ; Донец. ботан. сад НАН Украины. – Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2010. – 243, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 206-243. – ISBN 978-617-579-112-7
1142796
  Стегний Популяционная генетика и эволюция молярийных комаров / Стегний, ВН. – Томск, 1991. – 135с.
1142797
  Шереметьева В.А. Популяционная генетика народов Северо-Восточной Азии в связи с проблемами этнической антропологии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 578 / Шереметьева В. А. ; МГУ , Биол.-почв. фак-т. – Москва, 1973. – 24 с.
1142798
  Шереметьева В.А. Популяционная генетика народов Северо-Восточной Азии. / В.А. Шереметьева, Ю.Г. Рычков. – М., 1978. – 148с.
1142799
  Алтухов Ю.П. Популяционная генетика рыб / Ю.П. Алтухов. – Москва : Пищевая промышленность, 1974. – 274 с. : ил., карт. – Библиогр.: арк. 220-242
1142800
   Популяционная изменчивость вида и проблемы охраны генофонда млекопитающих: тез. докл.. – Москва : Издательство АН СССР, 1983. – 257с.
1142801
  Печуркин Н.С. Популяционная микробиология / Н.С. Печуркин ; отв. ред. д. м. н., проф. И.И. Гительзон ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т физики им. Л.В. Киренского. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1978. – 277 с. – Библиогр.: с. 257-274
1142802
  Соболевский Е.И. Популяционная морфология ластоногих / Е.И. Соболевский. – Москва : Наука, 1988. – 213с.
1142803
   Популяционная структура вида у млекопитающих. – Москва, 1970. – 157с.
1142804
  Клоков В.К. Популяционная структура и динамика численности кеты северного побережья Охотского моря. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Клоков В.К.; Тихоокеан. науч.-исслед. ин-тут рыбного хоз-ва и океанографии. – Владивосток, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1142805
  Володин Сергей Викторович Популяционная структура и некоторые особенности биологии Черноморского мерланга MERIAHGIUS MERIAHGUS EUXINUS HORDMAHH (TEIEOSTEI: GADIDAE) : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.18 / Володин Сергей Викторович; НАН Украины. Ин-т биологии Южных морей. – Севастополь, 1995. – 24л.
1142806
  Гиляров А.М. Популяционная экология / А.М. Гиляров. – Москва : Московский университет, 1990. – 190 с. : ил. – ISBN 5-211-00913-4
1142807
  Васильева И.С. Популяционная экология Ornithodoros tartakovskyi Ol в природном очаге клещевого спирохетоза : Автореф... канд. биол.наук: 030009 / Васильева И.С.; Центр. НИИ эпидемиологии. – М, 1973. – 16л.
1142808
  Пантелеев П.А. Популяционная экология водяной полевки и меры борьбы. / П.А. Пантелеев. – Москва : Наука, 1968. – 256с.
1142809
   Популяционная экология и морфлогия млекопитающих: сб. ст.. – Свердловск : Издательство АН СССР, 1984. – 149с.
1142810
  Дулепов В.И. Популяционная экология и сравнительная продуктивность массовых видов бентосных ракообразных Охотского и Японского морей : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.18 / Дулепов В.И.; АН УССР,. – Севастополь, 1988. – 37л.
1142811
  Иватер Э.В. Популяционная экология мелких млекопитающих таежного Северо-Запада СССР / Э.В. Иватер. – Ленинград : Наука, 1975. – 246с.
1142812
  Михельсон Х.А. Популяционная экология мигрирующих уток в Латвии / Х.А. Михельсон, А.А. Меднис, П.Н. Блум. – Рига : Зинатне, 1986. – 109с.
1142813
  Злобин Ю.А. Популяционная экология растений : современное состояние, точки роста : монография / Ю.А. Злобин. – Суми : Университетская книга, 2009. – 263, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 256-263. – ISBN 978-966-680-456-6
1142814
   Популяционная экология растений: мат. конф.. – Москва : Наука, 1987. – 165с.
1142815
  Безель В.С. Популяционная экотоксикология млекопитающих / Безель В.С. ; отв. ред. В.А. Филов ; АН СССР, Ин-т экологии растений и животных. – Москва : Наука, 1987. – 128 с.
1142816
   Популяционно-генетические аспекты продуктивности растений: сб. ст.. – Новосибирск, 1982. – 164с.
1142817
  Коршиков И.И. Популяционно-генетические проблемы дендротехногенной интродукции (на примере сосны крымской) / И.И. Коршиков, Н.С. Терлыга, С.А. Бычков ; НАН Украины, Донец. ботан. сад, Криворож. ботан. сад. – Донецк : Лебедь, 2002. – 326, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 286-326. – ISBN 966-508-176-4
1142818
  Кучинскас В.К. Популяционно-генетический анализ некоторых аллергических заболеваний : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Кучинскас В.К.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 25л.
1142819
  Кривда Г.Ф. Популяционно-генетическое изучение системы лейкоцитарных антигенов человека (HLA) среди населения юга Украины и применение ее в практике судебной медицины. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.24 / Кривда Г.Ф.; Киев. гос. ин-тут усоверш. врачей. – К., 1978. – 20л.
1142820
  Чеботарев А.Н. Популяционно-цитогенетическое исследование новорожденных с пороками развития и недоношенных. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Чеботарев А.Н.; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1974. – 23л.
1142821
  Дементьева Е.С. Популяционное и медико-генетическое изучение изолированной популяции Западного Памира : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Дементьева Е. С.; АМН СССР, Ин-т мед. генетикп. – М., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
1142822
  Печуркин Н.С. Популяционные аспекты биотехнологии / Н.С. Печуркин. – Новосибирск, 1990. – 169с.
1142823
  Аверьянова Т.М. Популяционные исследования в прикладной ботанике : Историко-критический очерк отечественной работ первой трети 20 века / Т.М. Аверьянова; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Ленинград : Наука, 1975. – 140с.
1142824
   Популяционные исследования животных в заповедниках : сб. науч. тр. – Москва : Наука, 1988. – 262с.
1142825
   Популяционные исследования растений в заповедниках: сб. науч. тр.. – Москва : Наука, 1989. – 169с.
1142826
  Гальченко В.Я. Популяционные метаэвристические алгоритмы оптимизации роем частиц : учеб. пособие / В.Я. Гальченко, А.Н. Якимов ; М-во образования и науки Украины, Черкас. гос. технол. ун-т. – Луганск ; Черкассы : Третяков А.Н., 2015. – 159, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 151-156. – ISBN 978-617-7318-06-3
1142827
  Чернявский Ф.Б. Популяционные циклы леммингов в Арктике / Ф.Б. Чернявский, А.В. Ткачев. – Москва : Наука, 1982. – 163с.
1142828
  Васильева Е.Д. Популяционный анализ остеологических признаков у гольцов рода Salvelinius : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Васильева Е.Д.; МГУ. – М, 1977. – 22л.
1142829
  Емельянова Л.В. Популяционный мониторинг как основа определения состояния водных экосистем // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 616-622. – Бібліогр.: 18. – ISBN 966-521-129-3
1142830
  Перегрим М.М. Популяції цибулинних і бульбоцибулинних рослин на території Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (Київ, Україна) / М.М. Перегрим, О.П. Чекалін // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 148-149. – ISBN 978-966-437-390-3
1142831
  Дідух Я.П. Популяційна екологія / Я.П. Дідух; Нац.ун-т "Київо-Могилянська академія".Ін-т ботаніки HАH Укра ни. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. – 192 с. – ISBN 966-7459-15-2
1142832
  Салміна А.Д. Популяційна мінливість готеривських морських їжаків Toxaster retusus (Tchinoidea, Spatangoida): використаннядя фаціальних реконструкцій / А.Д. Салміна, А.В. Новікова // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 31-32
1142833
  Самодай В.П. Популяційна мінливість дуба звичайного за ростом та якістю стовбурів у 30-річних географічних культурах // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 78-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0459-1216
1142834
  Зубцова І.В. Популяційний аналіз лікарських рослин заплав річок Кролевецько-Глухівського геоботанічного району : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Зубцова Інна Володимирівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
1142835
  Масляк П. Популяційний надлишок як геополітичний чинник XXI століття // Наукові записки : видання присвячене ювілею Президента Академії наук вищої освіти України академіка М.І. Дубини / Академія наук вищої освіти України; [ редкол.: Зозуля І.С., Александров Є.Є., Андрущенко В.П. та ін. ]. – Київ : АН ВО України, 2008. – С. 37-42
1142836
  Захаренко Г.С. Популяційно-біологічні аспекти інтродукції видів роду Cupressus L. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-67. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Показано, що і умовах інтродукції у видів, які тривало і широко культивуються, формуються інтродукційні популяції, подібні за рівнем мінливості і функціональної організації до природних популяцій.
1142837
  Борисенко Н.О. Популяційно-генетичний аналіз рослиноїдних риб за використання генетичних маркерів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Борисенко Наталія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. – с. Чубинське, Київ. обл., 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1142838
  Тарасюк С.І. Популяційно-генетичні основи екологічної адаптивності сільськогосподарських видів тварин : Автореф. дис. ...д-ра сільскогосп. наук: Спец. 03.00.16 / С.І.Тарасюк; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекол. і біотехн. – Київ, 2002. – 36 с. – Бібліогр.: 8 назв
1142839
  Горпинченко М. Популяційно-генетичні характеристики населення України, отримані з використанням прізвищ / М. Горпинченко, Л. Атраментова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 68-72. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати першого в Україні дослідження структури популяцій різного ієрархічного рівня з використанням прізвищ в якості квазігенетичних маркерів. Частоти прізвищ, показник випадкової ізонімії, випадкова компонента інбридингу, індекс ...
1142840
  Смаголь В.О. Популяційно-екологічні особливості сайгака (Saiga Tatarica Tatarica L.) в заповіднику "Асканія-Нова" : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Смаголь Вікторія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
1142841
  Домарев К.В. Попутники / К.В. Домарев. – Киев, 1963. – 132 с.
1142842
  Терянік Г.А. Попутники : дорожні нотатки / Ганна Терянік. – Дніпро : Ліра, 2017. – 197, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-383-910-3
1142843
  Зегерс А. Попутники. / А. Зегерс. – Київ-Харків, 1934. – 207с.
1142844
  Баюканский А.Б. Попутного ветра / А.Б. Баюканский. – Ю.-Сахалинск, 1961. – 108с.
1142845
  Зоненко И.Т. Попутного ветра / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1964. – 76с.
1142846
  Шахтахтинский Г.Б. Попутное извлечение галлия при комплексной переработке алунитов. / Г.Б. Шахтахтинский. – Баку, 1968. – 72с.
1142847
  Халилов Х.С. Попутное извлечение пятиокиси ванадия при комплексной переработке алунитов. : Автореф... канд.хим.наук: / Халилов Х.С.; АН АзССР.Ин-т неогранич.и физ.химии. – Баку, 1968. – 24л.
1142848
  Горшков В.С. Попутное получение редкометальных минералов при разробке рыхлых горных пород способом гидромеханизации / В.С. Горшков, В.С. Светлов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 59с.
1142849
  Белов А.Г. Попутное счастье : стихотворения / А.Г. Белов. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 63 с.
1142850
  Жале Попутный ветер / Жале. – Москва : Советский писатель, 1970. – 88 с.
1142851
  Клипель В.И. Попутчики / В.И. Клипель. – Хабаровск, 1963. – 86с.
1142852
  Сапронов Л.Л. Попутчики / Л.Л. Сапронов. – Тула, 1966. – 135с.
1142853
  Хохлов В.К. Попутчики: сб. / В.К. Хохлов. – М., 1986. – 62с.
1142854
  Килеса Вячеслав Попутчица : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 11/12. – С. 50-55. – ISSN 0131-8136
1142855
  Шевченко М.П. Попутчицы / М.П. Шевченко. – М, 1976. – 48с.
1142856
  Бубка С.Н. Попытка в запасе / С.Н. Бубка. – М., 1987. – 157с.
1142857
  Лощинин М. Попытка вычисления неравенства учасников рыночного социума Украины : до дискусії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 60-64 : Рис. – ISSN 1810-3944
1142858
  Костюченков А.А. Попытка захвата генерала А. А. Власова в 1943 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 5. – С. 129-134. – ISSN 0042-8779


  Об операции по ликвидации в 1943 году генерала А. А. Власова, перешедшего на службу к германским вооруженным силам.
1142859
  Голубев Д.С. Попытка институционализации междисциплинарных исследований в области урегулирования конфликтов: "мичиганская группа" и "исследования мира" в 1950-1960-х гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 261-271. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
1142860
  Стругацкий А.Н. Попытка к бегству / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1989. – 288с.
1142861
  Стругацкий А.Н. Попытка к бегству / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1990. – 461с.
1142862
  Стругацкий А.Н. Попытка к бегству / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1992. – 442 с.
1142863
  Сергеев А.Н. Попытка к бегству. / А.Н. Сергеев, З.М. Танхимович. – Алма-Ата, 1970. – 343с.
1142864
  Шевченко К.В. Попытка лужицких сербов выйти из состава Германии в 1945-1946 годах // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-24. – ISSN 0132-1366
1142865
  Королева Е. Попытка номер пять // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 8 (700), 26.02.2021. – С. 22-27. – ISSN 2075-7093


  Російська окупація Криму.
1142866
  Левитанский Ю.Д. Попытка оправданья / Ю.Д. Левитанский. – М., 1985. – 158с.
1142867
   Попытка определиться на пересеченной местности: Русская литература: школа попсы или посол доброй воли? (Круглый стол). // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 4. – С.162-181. – ISSN 0012-6756


  [Культурний екпансіонізм Росії на пострадянському просторі: можливості та перспективи, що незреалізовані до цього часу. Росія та "інші": проблеми національної самосвідомості та національної політики. Зміни, які відбулися у свідомості людей на теренах ...
1142868
  Мурашкин М.Г. Попытка освобождения, или Письмо 2019 / Михаил Мурашкин. – Днепр : Акцент ПП, 2020. – 160, [2] с. – ISBN 978-966-921-264-1
1142869
  Белоусов В.Д. Попытка отмены денег в годы военного коммунизма / В.Д. Белоусов, В.А. Бирюков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 25-34. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1142870
  Симонов С.А. Попытка оценки тепловых потерь и структуры гнездовых камер большого пестрого дятла (Dendrocopos major) с помощью тепловизора / С.А. Симонов, М.В. Матанцева // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2015. – Т. 24, вип. 2. – С. 139-141. – ISSN 1727-0200


  The present work is based on a relatively new technology in the investigation of the bird biology, thermography and thermal imaging, and aimed at analyzing of heat losses and energy efficiency of cavity nests as well as to assess the possibility of ...
1142871
  Мирошниченко М.П. Попытка преодоления традиционной концептуальной оппозиции колоративов "белый-черный" в художественном мире С. Есенина и А. Ахматовой // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 36-39. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті досліджуються колоративи "білий" і "чорний" в ліриці С. Єсеніна і А. Ахматової, які репрезентують традиційну опозицію добра і зла. У ліриці поетів присутня як традиційна концептуалізація опозиції біле-чорне (добро-зло), так і спроба подолання ...
1142872
  Чирвинский П.Н. Попытка применения закона компликации Виктора Гольдшмидта в химии // Геологическое строение правобережной полосы по р.Сейму в пределах Курской губернии / П.Н. Чирвинский. – Киев : Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира, 1908. – 31с.
1142873
  Чирвинский П.Н. Попытка применения Закона Компликации Виктора Гольдшмидта в химии : [Динамический смысл закона] / П.Н. Чирвинский. – Киев : Тип. Имп. .Ун-та Св. Владимира, Акц.Об-ва Н.Т.Корчак-Новицкого, 1909. – [2], 31 с. – Пар.: авт. и загл. на рус. и нем. яз. - Резюме на нем. яз. - Отд.оттиск из Записок Киевск.О-ва Естествоисп., Т.21, № 3, с. 1-32
1142874
  Жуховицкий Л.А. Попытка пророчества / Л.А. Жуховицкий. – М., 1987. – 47с.
1142875
  Блуд А.А. Попытка разоблачения самонадеянного разума // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 58-63. – ISBN 966-7943-03-8
1142876
  Шубинский Валерий Попытка расшифровки : библиотека // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 48 : Фото
1142877
  Кувшинов В.А. Попытка создания центристской группы кадетской партии в эмиграции // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (47). – С. 67-73
1142878
  Криштоф Е.Г. Попытка старомодного романа / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1983. – 368с.
1142879
  Кобахидзе Д.Н. Попытка установление верхнего термического порога жизни медицинской пиявки / Д.Н. Кобахидзе ; АН Грузинской ССР, Институт Зоологии, отдел Экологии. – Тбилисси, 1944. – [6] с.
1142880
  Савич В.В. Попытка уяснения процесса творчества с точки зрения рефлекторного акта : Посвящается Н.В. Веселкину / В.В. Савич. – С. 199-212. – Отд. оттиск
1142881
  Менделеев Д. Попытка химического понимания мирного эфира / Д. Менделеев. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М.П. Фроловой, 1905. – 40 с.
1142882
  Менделеев Д. Попытка химического понимания мирного эфира / Д. Менделеев. – 2-е изд., (печ. без перемен). – Санкт-Петербург : Типо-лит. М.П. Фроловой, 1910. – 54 с.
1142883
  Лучицкий И.В. Попытки крестьянской реформы в Лифляндии в XVII веке. – [Санкт-Петербург] : [Изд. А. В. Сабашникова], 1892. – 22 с. – Без обл. и тит. л. - Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Северный вестник / редактор А.М. Евреинова, Б.Б. Глинский. Кн. 1, отдел II. 1892, № 1, 2, 5
1142884
  Бакши Н.А. Попытки преодоления "бездомного человека", или христианский гуманизм в послевоенную эпоху // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 69-79. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В философской, теологической и литературной антропологии послевоенного периода наряду с констатацией совершенной бездомности человека ведется активный поиск выхода из безнадежности и беспочвенности экзистенциализма с помощью эклектического понятия ...
1142885
  Алексий Попытки протестантов к соединению с греко-восточной церковью в XVI веке / [Соч.] Ректора Казан. духов. акад. еп. Алексия. – Казань : Центр. тип., 1911. – 54 с. – Отд. оттиск: Православ. собеседник. 1911 г.
1142886
  Рихтер Д. Попытки разделения России на районы по естественно-историческим и экономическим признакам // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 49-78, 6 л. карт.
1142887
  Лебедев Г.И. Попытки реанимировать ДОВСЕ: подход США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 2 (482). – С. 32-44. – ISSN 0321-2068
1142888
  Дорская А.А. Попытки реформирования церковных судов в Российской империи во второй половине XIX-начале XX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 19. – С. 22-23. – ISSN 1812-3805
1142889
  Сафиуллина Г.Д. Попытки унификации представительских отношений в международных актах // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 319-324. – ISSN 1818-0566
1142890
  Фуртадо Попытки экономического планирования в Латинской Америке / Фуртадо. – М, 1970. – 16с.
1142891
  Отто Г. Пора аистов / Г. Отто. – Москва, 1972. – 208с.
1142892
  Отеро Л. Пора ангелов / Л. Отеро. – Москва, 1987. – 272 с.
1142893
  Гонсалес М Н.В. Пора благодати / М Н.В. Гонсалес. – М., 1974. – 304с.
1142894
  Теодорович Сергей Пора бы определиться : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 18-19 : Фото
1142895
  Минделевич С.В. Пора в поход! / С.В. Минделевич. – М., 1985. – 144с.
1142896
  Фогельсон С.Б. Пора в путь-дорогу! / С.Б. Фогельсон. – Л, 1958. – 87с.
1142897
  Сидор-Гібелінда Олег Пора великих вернісажів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-55. – ISSN 0130-5212
1142898
  ПетровС.К Пора веселой осени / ПетровС.К. – Челябинск, 1966. – 211с.
1142899
  Серпилин Л.С. Пора весенних ветров / Л.С. Серпилин. – Москва, 1962. – 136с.
1142900
  Нечай М.П. Пора весенних снов / М.П. Нечай. – М., 1971. – 390с.
1142901
  Петров С.К. Пора весеой осени / С.К. Петров. – Челябинск, 1991. – 446с.
1142902
  Серпілін Л.С. Пора весняних вітрів : повісті / Л.С. Серпілін. – Киев : Дніпро, 1966. – 412 с.
1142903
  Стрекач В.П. Пора ветров / В.П. Стрекач. – Москва, 1984. – 189с.
1142904
  Ольшевский Р.А. Пора винограда / Р.А. Ольшевский. – М., 1977. – 95с.
1142905
  Ахмад С. Пора возвращения аистов : повести и рассказы / Ахмад С. – Ташкент : Изд-во лит-ры и искусства им. Г. Гуляма, 1979. – 247 с.
1142906
  Ахмат С. Пора возвращения аистов / С. Ахмат. – Ташкент, 1979. – 247 с.
1142907
  Хмельницкий Р.Х. Пора возмужания / Р.Х. Хмельницкий. – 2-е перераб. доп. – Москва, 1974. – 47 с.
1142908
  Клавель Б. Пора волков : роман / Бернар Клавель ; Пер. с фр. И. Кудрявцевой. – Москва : Художественная литература, 1979. – 229 с.
1142909
  Базилевський В. Пора глибокого зору. "Жіночий апокриф" - нова книга Любові Голоти // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2013. – № 7/8. – С. 126-137. – ISSN 0130-1608
1142910
  Кешеля Д.М. Пора грибної печалі : оповідання, повість / Д.М. Кешеля. – Ужгород : Карпати, 1988. – 292 с.
1142911
  Кешеля Д. Пора грибной печали : повести и рассказы / Д. Кешеля. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 222 с.
1142912
   Пора дерзаний. – М., 1979. – 79с.
1142913
  Ткаченко Ю.М. Пора жнив - особливий пожежонебезпечний період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 27 : фото
1142914
  Зарудний М.Я. Пора жовтого листя : комедія / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1974. – 83 с.
1142915
  Ставская И. Пора журавлей. : стихи и поэма / Ирина Ставская; пер. с молд. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 61 с.
1142916
  Бернадська Н. Пора заново відкрити Дмитра Кешелю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 24 березня (№ 6). – С. 16
1142917
  Медведська Л. Пора збирати розумне, добре, вічне // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 26 березня (№ 13)


  20 березня міністр освіти Д. Табачник провів прес-конференцію для представників засобів масової інформації щодо результатів роботи МОНмолодьспорту з реалізації соціально-економічних реформ протягом другого року роботи уряду
1142918
  Пархомовский П.Г. Пора звездопада / П.Г. Пархомовский. – Кишинев, 1965. – 88с.
1142919
  Фирсов В.И. Пора звездопада / В.И. Фирсов. – М, 1989. – 223с.
1142920
  Самойлов Юрій Пора змін. Чи на краще? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 58-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1142921
  Помченко Ю.П. Пора зрелости / Ю.П. Помченко. – М., 1969. – 48с.
1142922
  Козлович А.Н. Пора идти / А.Н. Козлович. – Минск, 1979. – 224с.
1142923
  Ковальчук І.Г. Пора індульгенцій : [вірші] / Інна Ковальчук. – Київ : Фенікс, 2018. – 118, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-136-581-9
1142924
  Пасько В.В. Пора істини : роман-хроніка / Володимир Пасько. – Київ : Ярославів Вал, 2004. – 439с. – ISBN 966-8135-18-0
1142925
  Пасько В. Пора істини : Роман-хроніка / Володимир Пасько. – 2-е вид. – Київ : Ярославів вал, 2005. – 439с. – ISBN 966-8135-18-0
1142926
  Довгий О.П. Пора конвалій : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 96 с.
1142927
  Низовий І.Д. Пора косовиці / І.Д. Низовий. – К., 1990. – 101с.
1142928
  Абу-Бакар Ахмедхан Пора красных яблок. Ожерелье для моей Серминаз : роман, повесть : пер. с даргин. / Абу-Бакар Ахмедхан ; ил. С. Бочаров. – Москва : Современник, 1974. – 431 с. : ил.
1142929
  Завгородній С.О. Пора красування : повісті та оповідання / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1987. – 302 с.
1142930
  Логинов В.Н. Пора ландышей / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1961. – 232с.
1142931
  Отто Г. Пора лелек / Г. Отто. – К., 1981. – 263с.
1142932
  Сидельников О.В. Пора летник каникул / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1977. – 591с.
1142933
  Сидельников О.В. Пора летних каникул / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1981. – 591с.
1142934
  Баруздин С.А. Пора листопада : повести и рассказы / С.А. Баруздин. – Москва : Воениздат, 1986. – 348, [2] с. : ил., 1 л. портр.


  Содерж.: Повести: Само собой; Из жизни Алексея Горскова; Елизавета Павловна; Пора листопада; Пожарная дружина; Рассказы: Двадцать второе июня; Тишина над полем; Родственник; Вероника; Аленушка; Бескрылый Серафим; Деревья сохраняют тепло.
1142935
  Мазихов Б. Пора листопада : повести, рассказы / Борис Мазихов ; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1988. – 270 с.
1142936
  Алиев Х.М. Пора листопада : повести, роман : пер. с даргин. / Хабиб Алиев ; [худож. Л.Е. Безрученков]. – Москва : Советская Россия, 1989. – 367, [1] с., [1] л. портр. : ил., портр.
1142937
  Есиненку Н. Пора любви : рассказы и повести / Николае Есиненку ;. – Москва, 1983. – 335 с.
1142938
  Йовенко С.А. Пора любви : стихи / С.А. Йовенко. – Москва : Советский писатель, 1986. – 157 с.
1142939
  Климашевская И.В. Пора любви. / И.В. Климашевская. – Минск, 1984. – 280с.
1142940
  Братунь Р.А. Пора любові : лірика / Ростислав Братунь. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1960. – 104 с.
1142941
  Маняк В.А. Пора майстрів : оповіді про корабелів / В.А. Маняк. – Київ, 1982. – 78 с.
1142942
  Татьяничева Л.К. Пора медосбора / Л.К. Татьяничева. – Москва, 1974. – 143с.
1142943
  Цукерман Кэтрин Пора менять границы океанов. Новая карта океанов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 52 : фото
1142944
  Франюк В.А. Пора надежд / В.А. Франюк. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 160 с.
1142945
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : роман / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [ил. Г.А. Хамаза]. – Москва : Советский писатель, 1961. – 748 с. : ил.
1142946
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : роман : в 2 кн. / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [послесл. М. Пархоменко]. – Москва : Гослитиздат
Кн. 1 : Молниям навстречу. – 1963. – 382 c., [1] л. портр.
1142947
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : роман : в 2 кн. / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [послесл. М. Пархоменко]. – Москва : Гослитиздат
Кн. 2 : Ящик Пандоры. – 1963. – 463 с.
1142948
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : роман / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [вступ. ст. Н. Тихонова]. – [Москва : Художественная литература
Кн. 1 : [Ящик Пандоры]. – 1972. – 608 с., [1] л. портр.
1142949
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : Роман / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [вступ. ст. Н. Тихонова]. – [Москва : Художественная литература
Кн. 2 : [Солдаты без мундиров]. – 1972. – 584 с.
1142950
  Сноу Чарлз Перси Пора надежд. Возвращение домой. / Сноу Чарлз Перси. – Кишинев, 1977. – 576с.
1142951
  Сноу Чарлз Перси Пора надежд. Возвращения домой / Сноу Чарлз Перси. – Москва, 1991. – 701с.
1142952
  Сноу Чарлз Перси Пора надежд. Возвращения домой. / Сноу Чарлз Перси. – Москва, 1990. – 701 с.
1142953
  Мештерхази Л. Пора невинности / Л. Мештерхази. – М, 1980. – 103с.
1142954
  Ковальджи К. Пора невозможности слов : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 8 (1024). – С. 80-83. – ISSN 0130-7673
1142955
  Костыря И.С. Пора новолуний. Повести / И.С. Костыря. – Москва, 1967. – 351с.
1142956
  Мосинцев А.Ф. Пора новолуния. / А.Ф. Мосинцев. – Москва, 1973. – 70с.
1142957
   Пора номинантов. Ученых приглашают побороться за Премию тысячелетия // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 18 января № (1/2)


  Технологическая академия Финляндии пригласила университеты, исследовательские институты и промышленные организации всего мира номинировать кандидатов на шестую Премию тысячелетия в области технологий - одну из ведущих в мире премий в сфере науки и ...
1142958
  Короденко М. Пора обирати відповідально.Про особливості цьогорічного вступу до вищих навчальних закладів розповідають у МОНмолодьспорту // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 липня (№ 28)


  Нині триває вступна кампанія. Її результати на кілька років вплинуть на життя майбутніх студентів і їх родин. Але не всі ВНЗ є однаково чесними і з абітурієнтами, і з державою. Про це йшлося на прес-конференції керівника Державної інспекції навчальних ...
1142959
  Гулбис Х. Пора одуванчиков : роман / Х. Гулбис. – Рига : Лиесма, 1981. – 349 с.
1142960
  Толстой Л.Н. Пора опомниться! / Л.Н. Толстой. – Тула, 1989. – 110с.
1142961
  Домрин В.В. Пора отлета / В.В. Домрин. – М, 1978. – 76с.
1142962
  Могутин Ю.Н. Пора первого инея / Ю.Н. Могутин. – М, 1986. – 63с.
1142963
  Базилевський В.О. Пора перельоту : поезії / В. О. Базилевський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 87 с.
1142964
  Павличко Д. Пора перемагати! : з нових віршів / Дмитро Павличко. – Коломия : Вік, 2015. – 62, [2] с. : іл. – ISBN 966-550-055-4


  У пр. № 4077BR напис: Київському університету ім. Т. Шевченка. Підпис
1142965
  Коновко А.Н. Пора перемен: рассказы, повесть / А.Н. Коновко. – М., 1988. – 264с.
1142966
  Шенгелиа А.П. Пора песен : стихи / А.П. Шенгелиа. – Москва : Советский писатель, 1958. – 176 с.
1142967
  Речмедін В.О. Пора пізніх доріг : роман / В.О. Речмедін. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 223 с.
1142968
  Речмедін В.О. Пора пізніх доріг : роман / В.О. Речмедін. – Київ, 1984. – 207 с.
1142969
  Савка М. Пора плодів і квітів : книга зібраних віршів / Мар"яна Савка ; [худож. оформ. Д. Ракової]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. – 367, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-679-030-3
1142970
  Домино З. Пора по домам, ребята / З. Домино. – Москва, 1984. – 287 с.
1142971
  Синельников Сергей Пора по пабам! : Мир на тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 84-89 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
1142972
  Кюн А. Пора подниматься : роман-хроника / А. Кюн; Пер. с немецкого. – Москва : Прогресс, 1980. – 494 с.
1142973
  Шаповалов М.А. Пора последних холодов / М.А. Шаповалов. – М., 1977. – 111с.
1142974
  Торопыгин В.В. Пора признаний / В.В. Торопыгин. – М, 1970. – 102с.
1142975
  Агеев Л.М. Пора приобретений : стихотворения / Л.М. Агеев. – Ленинград : Советский писатель, 1979. – 78 с.
1142976
  Хвиля А. Пора прокинутись! : Політична бpошуpа. – Харків : Всеукраїнське державне видавництво, 1920. – 20с. / Укp. Соц. Рад. Респ
1142977
  Березинский Анатолий Пора развивать новый бренд - Волгу : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 74-75 : Фото
1142978
  Мишин А.В. Пора свиданий / А.В. Мишин. – Москва, 1980. – 143с.
1142979
  Мальцев В.Н. Пора сенокосов / В.Н. Мальцев. – Донецк, 1985. – 219с.
1142980
  Галинь Х. Пора сеять рожь : повесть / Харий Галинь; авториз. пер. с латыш. В.Михайлова. – Рига : Лиесма, 1979. – 135 с.
1142981
  Бжехва Я. Пора созревания : роман / Я. Бжехва ; пер. с польского Е. Егоровой. – Москва : Художественная литература, 1964. – 371 с. : ил.
1142982
   Пора СПА : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 100-105 : Фото
1142983
  Сноу Чарлз Персі Пора сподівань / Сноу Чарлз Персі. – Київ, 1987. – 374с.
1142984
  Халваши Ф. Пора стиха : сборник стихов / Фридон Халваши ; пер. с груз. Д.Голубкова. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 75 с.
1142985
  Корнешов Л.К. Пора счастливых дебютов / Л.К. Корнешов. – М, 1981. – 302с.
1142986
  Стариков Н.Т. Пора таяния / Н.Т. Стариков. – Москва, 1978. – 95 с.
1142987
  Филиппов А.П. Пора тополиных вьюг / А.П. Филиппов. – Уфа, 1972. – 111с.
1142988
  Маслов О.Н. Пора тревог: Стихи. / О.Н. Маслов. – Куйбышев, 1976. – 71с.
1142989
  Айтхожина М.Г. Пора цветения : стихи / М. Айтхожина ; пер. с казах. Т. Кузовлевой. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 72 с.
1142990
  Нечай М.П. Пора чарівних снів / М.П. Нечай. – К., 1965. – 202с.
1142991
  Гордейчев В.Г. Пора черемух / В.Г. Гордейчев. – М, 1971. – 151с.
1142992
  Рошка В.Ф. Пора черешен : поэма / В.Ф. Рошка; пер. с молд. М.Яснов. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1974. – 118 с.
1142993
  Домрин В.В. Пора черешневых дождей / В.В. Домрин. – Одесса, 1973. – 92 с.
1142994
  Зверев О.Е. Пора щедрости : стихи / О.Е. Зверев. – Москва : Советский писатель, 1979. – 112с.
1142995
  Брускова Е.С. Пора экзаменов / Е.С. Брускова. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 127 с.
1142996
  Артеменко Л.П. Пора экзаменов : повести, рассказ : [для сред. и ст. шк. возраста] / Леонид Артеменко ; худож. О. Точилова. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1989. – 221, [2] с. : ил.
1142997
  Горбенко Л.І. Пора ясного журавля : поезії / Л.І. Горбенко. – Львів : Каменяр, 1983. – 71 с.
1142998
  Аксенов В.П. Пора, мой друг, пора : роман / Василий Аксенов. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 254 с.
1142999
  Голубинский Е.Е. Порабощение Руси монголами и отношение ханов монгольских к Русской Церкви или у вере русских и к их духовенству. – Сергиев Посад : 2-я тип. А.И. Снегиревой, 1893. – 55 с. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: Богословский вестник, 1893, № 6
1143000
  Вронский Б. Порабощенная юность. Положение молодежи в США. / Б. Вронский. – Москва, 1950. – 180с.
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,