Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1147001
  Сніцарчук Л. "Преса як політична сила кожного народу": особливості трактування в українській публіцистиці початку ХХ ст.(за матеріалами галіцької періодики) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 5-14


  У статті аналізуються публікації преси Галичини початку XX ст.в яких обговорювалися проблеми розвитку і функціонування українських периодичних видань, визначення їхньої ролі, завдань і засобів впливу на читача. Lidiya Snitsarchuk. Press as the ...
1147002
  Хлєбніков С. "Прецеденти" у справах, або дещо про незаконне використання творів способом публічного виконання // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 26-27
1147003
  Макаренко Н. "Пречиста" в Москаливке : Тип. Мин. Пут. Сообщ.(Т-ва И.Н. Кушнерев и К), 1907. – 6 с. – Отд. оттиск из : Живая старина, вып. 1, 1907 г.
1147004
  Балаян В. "При владі в Росії перебувають злочинці" / розмову вів Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 лютого (№ 24/25). – С. 28


  Останній фільм Валерія Балаяна "Хуізмістерпутін" став справжньою сенсацією, зібравши мільйони переглядів у Інтернеті.
1147005
  Шаров О. "При вступі буде більше математики, фізики, хімії й іноземної мови" / бесіду вела О. Онищенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 13


  Змінилися правила майбутньої вступної кампанії до українських вишів. "Здавалося б, зовсім нещодавно відгриміла вступна кампанія-2017, а вже починається підготовка до наступної. І вже відомо, за якими правилами вона проходитиме. Міністерство освіти і ...
1147006
  Лехнюк Р. (При)забутий консерватор. Чого досяг Олександр Барвінський і чому його не почули сучасники // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ, 2021. – № 46 (730) , 19.11-25.11.2021. – С. 40-45. – ISSN 1996-1561


  На відміну від В’ячеслава Липинського та Павла Скоропадського, Олександр Барвінський належить до українських консервативних діячів, імена яких майже повністю забуто. Хоча він і був одним з визначних політиків Галичини останньої чверті ХІХ - початку ХХ ...
1147007
  Клинге Матти Преподаватели // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 51-56. – ISSN 0321-0383
1147008
  Клинге Матти Преподаватели // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 51-56. – ISSN 0321-0383
1147009
  Клинге Матти Преподаватели // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 47-51. – ISSN 0321-0383
1147010
  Войтенко А.М. Преподаватели высшей школы: психофизические проблемы // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 491-499. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1147011
  Вербицкий А.А. Преподаватель - главный субъект реформы образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 4. – С. 13-20. – ISSN 0869-3617


  Цель работы: провести анализ факторов, препятствующих преподавателю стать реальным субъектом реформы образования. Методы: анализ документов о реформе и эмпирического опыта реализации ее основных направлений. В статье показано, что: 1) непродуктивно ...
1147012
   Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
№ 2, ч. 1. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1147013
   Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
№ 2, ч. 2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1147014
   Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
№ 3, ч. 1. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1147015
   Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
№ 3, ч. 2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1147016
   Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
№ 4, ч. 1. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1147017
   Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
№ 4, ч. 2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1147018
   Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
№ 1, ч. 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1147019
   Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
№ 1, ч. 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1147020
   Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образования "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
№ 2, ч. 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1147021
   Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образования "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
№ 2, ч. 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1147022
  Попов А.И. Преподаватель вуза как организатор творческого саморазвития студента // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – C. 48-51. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены требования к творческой подготовке преподавателя высшей школы, исследованы особенности становления научно-педагогических кадров высшей технической школы, проанализирова ны перспективы использования олимпиадного движения в процессе ...
1147023
  Лейбович О. Преподаватель вуза: кризис идентичности // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 2. – С. 49-61. – ISSN 0869-3617
1147024
  Стеблев С.А. Преподаватель Харьковского университета, богослов и историк И.И. Филевский (1865-1925) / С.А. Стеблев. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 231-236. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-623-336-3
1147025
  Астахова Е.В. Преподавательская корпорация отечественного университета: размышления по поводу // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 1 (40). – С. 66-71
1147026
  Сердюцкая О.В. Преподавательская служба в Российской империи второй половины ХVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – C. 99-113. – ISSN 0042-8779


  В приложении даны фамилии первого и второго поколения профессоров Московского университета.
1147027
  Астахова Е.В. Преподавательский корпус высшей школы Украины: готовность к работе в принципиально новых условиях // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 21-29. – ISSN 1993-5560
1147028
  Лурье Л.И. Преподавать значит позиционировать себя в мире. Часть 2. Педагогика не становится "моментом истины", так как всегда находится в поиске"гарантированно правильного результата" // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – C. 39-44. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ проблемы путей совершенствования учебно-воспитательной деятельности, позволяющей обнаружить механизмы достижения качественных результатов доступности понимания учебного материала, образности и креативности мышления. Уделено внимание ...
1147029
  Гонта А. Преподобний Антоній - засновник Києво-Печерської лаври // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 34-35. – ISSN 0868-9644
1147030
  Жилюк І. Преподобний Антоній Печерський - засновник українського чернецтва // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 31-33. – ISSN 0203-5863
1147031
  Михальчук Є. Преподобний Іов Почаївський - великий ревнитель православної віри на землі Волинській // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 104-108
1147032
  Точинський О. Преподобний Іов Почаївський - захисник православ"я на Волині. Поверхневий аналіз публіцистичної та апологетичної діяльності // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 158-161
1147033
  Іларіон Преподобний Іов Почаївський / Іларіон. – Вінніпег : Українське наукове православне богословське тов-во, 1957. – 64 с. : іл.
1147034
  Бурега В.В. Преподобний Нестор Літописець: життєвий шлях та історична спадщина : агіографія // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2011. – № 15. – С. 209-220


  Нестор "Літописець" ( бл.1056 р.-1114) - преподобний, київський літописець та письменник-агіограф. З 1073 чернець Києво-Печерського монастиря. Автор Житій святих князів Бориса і Гліба та Феодосія Печерського. Вважається упорядником (за іншою версією ...
1147035
  Кожушний О. Преподобний Роман Солодкоспівець і візантійська гімнографія 3-8 століть / Прот. Олег Кожушний Київська духовна академія. – Київ : Українська Православна Церква, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-2371-01-7
1147036
  Самбор Б. Преподобний Серафим Саровський // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2011. – № 13 (301), липень. – С. 6


  Українська сторінка в житії.
1147037
  Кислашко О. Преподобний старець Паїсій Величковський // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 22 (358), листопад. – С. 6
1147038
  Ковінька О.І. Преподобні вуха... / О.І. Ковінька. – Київ, 1960. – 64с.
1147039
  Горська Н. Преподобні печерські в проповідяхЛазаря Барановича // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 118-128. – (Несторівські студії)
1147040
   Преподобного Нестора Российский летописец : (По Кенигсберг. списку) : С акад. изд. 1767 г., без пропусков. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К°, 1863. – 62 с. : ил. – Без тит. л.
1147041
  Дорофей Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения и послания с присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка / Дорофей. – М., 1991. – 305с.
1147042
  Ковинька А.И. Преподобные уши / А.И. Ковинька. – М., 1965. – 71с.
1147043
  Редков Н.Н. Преподобный Авраамий Смоленский и его житие, составленное учеником его Ефремом : Опыт ист.-лит. исслед / Н. Редков // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии., 1909. – Вып. 1. – 174 с. : ил.
1147044
  Редков Н.Н. Преподобный Авраамий Смоленский и его житие, составленное учеником его Ефремом : Опыт ист.-лит. исслед / Н. Редков // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии, 1909. – Вып. 1. – 173 с. : ил.
1147045
  Нил Сорский Преподобный и богоносный Отец наш Нил, подвижник Сорский, и Устав его о скитской жизни, изложенный ректором Костромской Духовной семинарии Архимандритом (ныне Епископом) Іустином / Нил Сорский. – 2-е изд. – Монреаль : Братства преподобнаго Іова, Игумена и чудотворца Почаевскаго, 1976. – 94с. – На обкл.: Преподобный Нил Сорский
1147046
  Булгаков Н.А. Преподобный Иосиф Волоколамский : церк.-ист. исслед. придвор. свящ. Н.А. Булгакова / Н.А. Булгаков. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и Ко, 1865. – 215 с. – Библиогр. в подстроч. прим.
1147047
  Ефимов К.И. Преподобный Кирилл Белозерский и его послания / К.И. Ефимов. – Симбирск, 1913. – 12с.
1147048
  Флоринский Н. Преподобный Нестор Летописец и русские летописи / [Свящ. Н. Флоринский]. – Б. м. : Б. и. – 39 с.
1147049
  Флоринский Н. Преподобный Нестор Летописец и русские летописи / Сост. прот. Н. Флоринский. – 2-е изд. – Киев : Тип. Киево-Печер. лавры, 1886. – 26 с. : ил.
1147050
  Епископ Сильвестр (Стойчев) Преподобный Никодим Святогорец и его мысли о судебных полномочиях Константинопольского патриарха // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2021. – № 34. – С. 19-30
1147051
  Морозова Д.С. Преподобный Никодим Святогорец и преподобный Паисий Величковский о практике частого причащения // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 366-374
1147052
  Шумило С.В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь : малоизвестные письма прп. Паисия Величковского к Кошевому атаману Войска Запорожского Петру Калнышевскому: к истории взаимоотношений / С.В. Шумило ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине. – Киев ; Серпухов : Наследие Православного Востока ; Международный институт афонского наследия в Украине, 2015. – 123, [5] с. : ил. – К 220-летию преставления прп. Паисия Величковского и 1000-летию древнерусского монашества на Афоне. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9905423-3-4
1147053
  Шумило С.В. Преподобный Паисий Величковский и последний Кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский: малоизвестные письма // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 336-365
1147054
  Виноградов И. Преподобный Серафим Саровский и Н. Гоголь // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 3-7. – ISSN 2075-1486
1147055
  Поселянин Е. Преподобный Серафим, Саровский чудотворец / Е. Поселянин. – М., 1990. – 202с.
1147056
  Тимофіевичъ Анатолій Преподобный Серафимъ Саровскій : [Факсимільне відтворення]; (Къ пятидесятилетію прославленія, 1903-1953 / Тимофіевичъ Анатолій. – Spring Valley : Изданіе Успенскаго женскаго монаст. Новое Дивеево, 1953. – 119,[7]c.
1147057
   Преподобный Сергий Радонежский - великий подвижник земли Русской / Л.М. Воронцова, С.И. Демидов, Г.П. Черкашина, Л.А. Шитова, О.И. Зарицкая; [Л.М. Воронцова и др. ; авт. вступ. ст. и аннот. к иллюстрациям: Л.М. Воронцова и др. ; Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" и др.]. – Москва : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле", 2004. – 183. [1] с. : ил. – Заголовок обл.: Преподобный Сергий Великий Подвижник Земли Русской. - Авт. указ. в содерж. – Библиогр.: с. 184. – ISBN 5-88149-197-1
1147058
  Зайцев Б.К. Преподобный Сергий Радонежский / Б.К. Зайцев. – Москва, 1991. – 126с.
1147059
  Варсонофий Великий, Иоанн Ликосский Преподобных отцов Варсануфия Великого и Иоанна руководство к духовной жизни в ответах на вопрошения учеников : [пер. с греч.] / Издание Козельской Введенской Оптиной Пустыни. – Москва ; Козельск : В университетской типографии, 1852. – 409, [38] л. – Машинописная копия
1147060
  Калимонов И.К. Преподование теории и методологии истории в Казанском униерситете // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 3. – С. 156-165. – ISSN 0130-3864
1147061
  Шлейвис П.И. Препозитивное и постпозитивное определение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Шлейвис П.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 28л.
1147062
  Витоните-Генене Препозитивные атрибутивные сочетания слов типа pay-as-you-go /system/, mud-and straw /fishing village/, off-the-record /briefing / в современном английском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Витоните-Генене И.П.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1964. – 23л.
1147063
  Войцедський Я.В. Препроцессинг результатів вимірів в рентгенівському томосинтезі та томографії / Я.В. Войцедський, С.П. Сенчуров // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 5
1147064
  Килов Х.И. Препроцессор со структурного фортрена. / Х.И. Килов. – Рига, 1976. – 16с.
1147065
  Ципоркина И Прерафаэлиты: От старых игр к новым идеям // Историк и художник / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2006. – № 1. – С. 83-100
1147066
  Ципоркина И. Прерафаэлиты: элитарное искусство для коммерческого дизайна // Историк и художник / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2006. – № 2. – С. 45-62
1147067
  Рэделет С. Прерван ли подъем Африки? // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2016. – Вып. 53, № 2 : Африка. Подъемы и спады роста. – С. 6-11. – ISSN 1020-8151


  Будущее этого региона зависит от значительно большого числа факторов, чем колебания цен на биржевые товары.
1147068
  Войнич Э.Л. Прерванная дружба / Э.Л. Войнич. – Ташкент, 1986. – 653с.
1147069
  Сергеев Д.Г. Прерванная игра / Д.Г. Сергеев. – Иркутск, 1983. – 303с.
1147070
  Мессерер А. Прерванная лекция // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 128-133. – ISSN 0321-1878


  Спогади про Й. Бродського
1147071
  Юксерн В.С. Прерванная повесть : рассказы и повесть / Василий Юксерн ; пер. с марийск. – Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1972. – 246 с.
1147072
  Богданов Алексей Прерванная традиция американского консерватизма // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 3 (1598). – С. 121-132. – ISSN 0869-44435
1147073
  Петров К.А. Прерванное Евангелие / К.А. Петров. – К., 1995. – 167с.
1147074
  Рыкачев Я. Прерванное путешествие / Я. Рыкачев. – Москва, 1938. – 48с.
1147075
  Герцен А.И. Прерванные рассказы Искандера [псевд.]. – 2-е изд., испр. автором. – Лондон : [Trubner & C*. S. Schorzewski] ; Вольна русская тип., 1857. – VIII, [4], 204 с.
1147076
  Оровецкий П. Прерванный рейс / П. Оровецкий. – М., 1984. – 215с.
1147077
  Жуков Л.Ф. Прерванный рейс / Л.Ф. Жуков. – Москва, 1992. – 283с.
1147078
  Линниченко И. Прерванный юбилей // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 239-248. – ISBN 5-7707-1062-4
1147079
  Линниченко И. Прерванный юбилей // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 422-426. – ISBN 966-7272-00-1
1147080
  Демченко А. Прерваный взлет / А. Демченко. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1976. – 430 с.
1147081
  Сетон-Томпсон Прерии Арктики : Наука о земле / Сетон-Томпсон. – Москва
№ 8. – 1986. – 46с.
1147082
  Сетон-Томпсон Прерии Арктики : 2000 миль на лодке в поисках карибу. Описание путешествия в район севернее озера Эйлмер / Сетон-Томпсон. – Москва : Прогресс, 1987. – 304с.
1147083
  Купер Д.Ф. Прерия / Д.Ф. Купер. – М, 1923. – 452с.
1147084
  Купер Ф. Прерия : Роман / Ф. Купер. – Кишинев : Шкоала Советикэ, 1958. – 451с.
1147085
  Купер Д.Ф. Прерия : роман / Д.Ф. Купер; Пер. с англ. Н. Вольпин. – Москва : Детская литература, 1980. – 416 с. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1147086
  Купер Д.Ф. Прерия / Д.Ф. Купер. – Минск : Правда, 1983. – 432 с.
1147087
  Купер Д.Ф. Прерия : роман / Д.Ф. Купер. – Киев : Молодь, 1986. – 383 с.
1147088
  Купер Д.Ф. Прерия / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1991. – 446с.
1147089
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Преріський період на Україні / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Б.м. : Б.в. – 16с. – Окремий відбиток
1147090
  Купер Д.Ф. Прерія : роман / Д.Ф. Купер; Пер. з англ. Є. Крижевича. – Київ : Веселка, 1982. – 366 с.
1147091
  Лімборський І. Преромантизм в українській літературі: Особливості рецепціїї західноєвропейських впливів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 4/5. – С.104-115
1147092
  Швець А.Ю. Преромантичні риси поетичного доробку Тимона Заборовського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 427-431


  У статті розглянуто преромантичні риси у творчості Тимона Заборовського. В статье рассмотрены предромантические черты в творчестве Тимона Заборовского. The article describes the previous romantic features in the works of Timon Zaborovsky.
1147093
  Белокреницкий В.Я. Прерывание демографического перехода, взрыв агрессии и экстремизма... не исключается // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3. – С. 116-121. – ISSN 0869-1908


  Дискуссия : "Долгосрочный прогноз численности народонаселения и перспективы взаимодействия цивилизаций".
1147094
  Аронсон Олег Прерывание истории искусства // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 52-59


  Авангард в ХІХ ст.
1147095
  Вэскер В. Прерывание фильма рекламой (правовой аспект) // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 8. – С. 19-25. – ISSN 0201-7059
1147096
  Кольчужкина А.И. Прерывистое выделение v"" - фазы в аустенитных сплавах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Кольчужкина А.И. ; Том. гос. ун-т. – Томск, 1972. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15-16
1147097
  Суховаров В.Ф. Прерывистое выделение когерентных стабильных и метастабильных фаз : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Суховаров В.Ф. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1978. – 35 с.
1147098
  Суховаров В.Ф. Прерывистое выделение фаз в сплавах / В.Ф. Суховаров. – Новосибирск : Наука, 1983. – 167 с.
1147099
   Прерывное и непрерывное. – К, 1983. – 311с.
1147100
   Прес-конференція "Майдан-2013: хто стоїть, чому і за що?" // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-атлантичного співробітництва. – Київ, 2014. – № 03/04 (2013)/01 (2014). – С. 56-63
1147101
  Башук А. Прес-конференція глави держави як ефективний інструмен зв"язків з громадськістю // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 134-139
1147102
  Нетреба М.М. Прес-служба банківської установи як інструмент інформаційної війни // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 167-169. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1). – ISSN 2219-8741


  У статті досліджено діяльність прес-служб в умовах ведення інформаційної війни. Визначено підходи до трактування поняття "інформаційна війна", проаналізовано особливості функціонування та принципи роботи прес-служб у банківському секторі.
1147103
  Здановська В.П. Прес-служба НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 49-53. – ISBN 978-966-02-7706-9
1147104
  Даниленко С.І. Прес-служба: основи організації та діяльності : [посібник] / Даниленко С.І. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : ІМВ, 2006. – 126 с. – Бібліогр.: с. 124-125
1147105
  Білан И.І. Прес-служби силових структур // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 45-49.
1147106
  Тюльченко І.К. Преса 1917 року про молодіжний рух в Україні: джерелознавчий аналіз // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 84-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття присвячена проблемі джерелознавчої оцінки преси 1917 року. Автором вперше у сучасній українській історичній науці дана характеристика періодичної і неперіодичної преси, яка висвітлює процес становлення і діяльності молодіжних організацій в ...
1147107
   Преса більшовизму. – К, 1940. – 60с.
1147108
  Велігура І.М. Преса більшовиків України в перід першої російської революції (1905-1907 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Велігура І. М.; КДУ. – К., 1961. – 412л. – Бібліогр.:л.I-XIV
1147109
  Швець В.М. Преса болгарської національної меншини в Україні (1986-2015): становлення, розвиток, проблематика : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Швець В"ячеслав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 215 арк. – Додатки: арк. 212-215. – Бібліогр.: арк. 181-211
1147110
  Швець В.М. Преса болгарської національної меншини в Україні (1986-2015): становлення, розвиток, проблематика : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Швець В"ячеслав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1147111
  Калінін М.І. Преса в руках більшовиків - могутня сила / М.І. Калінін. – Київ : Держполітвидав, 1938. – 16 с.
1147112
   Преса в системі засобів масової комунікації : навч. посібник / [Т.О. Приступенко, М.К. Василенко, М.Ю. Воронова та ін.] ; за ред. В.В. Різуна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : ТАЛКОМ, 2017. – 319, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7397-52-5
1147113
  Денисюк Н.С. Преса в системі польського опозиційного руху "Солідарність" (1980 - 1989 рр.) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Денисюк Н.С. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 233 л. + Додаток: л. 192-233. – Бібліогр.: л. 171-191
1147114
  Денисюк Н.С. Преса в системі польського опозиційного руху "Солідарність" (1980 - 1989 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Денисюк Н.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1147115
  Сурай Ю.І. Преса в Україні у боротьбі політичних сил за армію і флот (1917 рік) : Монографія / Ю.І. Сурай; Мін-во освіти і науки України. Одеськ. нац. ун-тет ім.І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 144с. – ISBN 966-318-299-7
1147116
  Рожнатовський Б.М. Преса військових округів про участь армійських комуністів у відбудові народного господарства України (1943 - 1950 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 99-106. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1147117
  Кальницкий М. Преса военной поры // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 5 (82), май : Памятники военной истории Киева. – С. 98-105 : фото. – ISSN 2222-436X
1147118
  Чекалюк В.В. Преса діаспори США як комунікативний чинник формування ідентичності українців (1939-2005 рр.) : автореферат дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01. - Теорія та історія соціальних комунікацій / Чекалюк Вероніка Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1147119
  Чекалюк В.В. Преса діаспори США як комунікативний чинник формування ідентичності українців (1939 - 2005 рр.) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Чекалюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 162л. – Бібліогр.: л. 151-162
1147120
  Сидоренко О. Преса для дітей національних меншин у Радянській Україні (20-30-ті рр. XX ст.) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 21-26


  У статті розглянуто тематично-змістові аспекти періодичних видань для дітей, що видавалися на території Радянської України у 20-30-х рр. ХХ ст. і відповідали вимогам ідеологічного виховання підростаючого покоління в середовищі поляків, німців, греків, ...
1147121
  Яблоновська Н.В. Преса етносів Криму: проблема національного відродження і діалог культур : Дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.08 - журналістика / Яблоновська Н.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 465л. – Додатки: л. 435-465. – Бібліогр.: л. 363-434
1147122
  Яблоновська Н.В. Преса етносів Криму: проблема національного відродження і діалог культур : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 - журналістика / Яблоновська Н.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 23 назви
1147123
  Почекутова О.І. Преса Закарпаття ХIХ - I половини ХХ століття : бібліографічний покажчик / Олена Почекутова ; [наук. ред. Ілько В.І.] ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т", Наукова б-ка. – Ужгород : Говерла, 2010. – 128 с. – Бібліогр.: с. 125-126
1147124
  Бідзіля Юрій Преса Закарпаття ХІХ - ХХ століть : Посібник для журналістів / Бідзіля Юрій; Мін-во освіти і науки України; Ужгородськ. нац. ун-тет; Управління у справах преси та інформації. – Ужгород, 2001. – 80с. – ISBN 966-74-00-15-6
1147125
  Лобода С. Преса Закарпаття як складова педагогічної періодичної преси України 1900-1930-х р.р. ХХ ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип. 1. – С. 26-31.
1147126
   Преса і влада = The Press and the power : Біла книга про утиски засобів масової інформації та окремих журналістів в Україні. – Київ : Журналістський фонд України, 2001. – 175с. + Додаток: 16 с.
1147127
   Преса і влада = The press and the power : біла книга про утиски засобів масової інформації та окремих журналістів в Україні. – Київ : Журналіст України, 2005. – 183 с. – Текст укр. рос. та англ. мови. – ISBN 966-8303-09-1
1147128
   Преса і влада: хроніка протистояння 2001. – Київ, 2002. – 74с. – На тит. арк.: Видання здійснено за сприяння міжнарод. фонду "Відродження". – ISBN 966-95917-5-9
1147129
   Преса і влада: хроніка протистояння 2002. – Київ, 2003. – 136с. – На тит. арк.: Видання здійснено за сприяння міжнарод. фонду "Відродження". – ISBN 966-95917-6-7
1147130
   Преса і влада: хроніка протистояння 2003. – Київ : [б. в.], 2004. – 119, [1] с. : табл. – Вид. фінанс. програмою МАРТА М-ва закордон. справ Королівства Нідерланди
1147131
   Преса і влада: хроніка протистояння 2004. – Київ : Ін-т масової інформації, 2005. – 191, [1] с. – Вид. фінансується прогр. МАТРА М-ва закорд. справ Королівства Нідерланди. - Імен. покажч.: с. 183-191. – ISBN 966-8684-13-3
1147132
   Преса і влада: хроніка протистояння 2005 : [посібник]. – Київ : Інститут масової інформації, 2006. – 103, [1] с. – Вид. фінансується прогр. МАТРА М-ва закорд. справ Королівства Нідерланди. – ISBN 966-8684-13-3
1147133
  Губарець В.В. Преса і книга діаспори. З історії видавничої діяльності українського зарубіжжя : навч. посібник для самост. роботи студентів, які оволодівають спец. "Видавнича справа та редагування", "Журналістика", "Укр. мова та л-ра" / В В. Губарець ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2008. – 265, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 258-265. – ISBN 978-966-388-214-7
1147134
  Карпенко В.О. Преса і незалежність України. Практика медіа-політики 1988-1998 рр. : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів, які навчаються за спеціальностями "Журналістика" і "Видавнича справа та редагування" / В.О. Карпенко. – Київ : Інститут журналістики КНУТШ, Нора-Друк, 2003. – 350 с. – ISBN 966-594-199-2; 966-8321-24-3
1147135
  Гриценко О. Преса і політика: проблеми, концепції, досвід / О. Гриценко, В. Шкляр. – Київ : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. – 71с. – ISBN 966-7181-47-2
1147136
  Шевченко В.Ф. Преса і соціологічні дослідження читача / В.Ф. Шевченко. – К, 1972. – 93с.
1147137
  Тетерук І.М. Преса і трудове виховання / І.М. Тетерук. – К, 1965. – 99с.
1147138
  Боярська З.І. Преса і формування правової культури / З.І. Боярська. – К., 1991. – 29с.
1147139
  Перехейда В.В. Преса і християнське виховання молоді : навчальний посібник / Валентин Перехейда. – Київ : Формат, 2010. – 246 с. – Бібліогр.: с. 223-234. – ISBN 978-966-1617-08-6
1147140
  Ельвін І.Д. Преса капіталу і преса революції / І.Д. Ельвін. – Х., 1933. – 104с.
1147141
  Якобишин О.М. Преса Карпатської України: погляди на самостійність // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 36-39


  У статті досліджуються видання, які виходили в різних містах, але об"єднані спільними ідеями. Аналізуються такі видання, як "Пробоєм" (Прага), "Нація" (Рахів), "Нова Свобода" (Хуст) та "Наступ" (Ужгород). Проводиться аналіз цих видань та їх порівняльна ...
1147142
  Школьна О. Преса Катеринославської "Просвіти" (1906-1917) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 10-19


  У статті подаються огляд та коротка характеристика періодичних видань катеринославського товариства "Просвіта" (1906-1917), наголошується на їх ролі в поширенні української ідеї. Елена Школьная. Пресса екатеринославской "Просветы" (1906-1917). ...
1147143
  Школьна О.Д. Преса Катеринославської губернії (1905-1907): тематичні аспекти, тенденції розвитку // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 38-50.
1147144
  Шкляр В.І. Преса керована і преса керуюча // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 13-17
1147145
  Снітко Л.П. Преса Києва в Жовтневі дні. / Л.П. Снітко. – К., 1967. – 34с.
1147146
  Ульянова К.М. Преса Луганщини 1917-1938 рр.: становлення та основні тенденції розвитку : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Ульянова К.М. ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1147147
  Богуславський О.В. Преса міжвоєнної української еміграції в Європі 1919-1939 рр.: національно-патріотична дискусія : Дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Богуславський О.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 438 л. – Бібліогр. : л. 411-438
1147148
  Богуславський О.В. Преса міжвоєнної української еміграції в Європі 1919-1939 рр.: національно-патріотична дискусія : Автореф. дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. / Богуславський О.В. ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 38с. – Бібліогр.: 28 назв
1147149
  Колісник Юрій Вікторович Преса національних маншин України як засіб їх самоствердження в умовах становлення української державності (1992-1999 рр.) : Дис....канд. філол. наук:10.01.08 / Колісник Юрій Вікторович; МОНУ; Львів. нац. ун-т ім.І. Франка. – Львів, 2000. – 173л. – Додатки:л.170-173. – Бібліогр.:л.154-170
1147150
  Колісник Ю. Преса національних меншин України або як навчитись любити свою націю / Ю. Колісник. – Черкаси : Брама, 2006. – 144с. – ISBN 966-8756-33-9
1147151
  Колісник Ю.В. Преса національних меншин України як засіб їх самоствердження в умовах становлення української державності (1992-1999рр.) : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.08 / Колісник Ю.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.:с.16
1147152
  Присяжний М. Преса новітньої української еміграції в Німеччині: реалії і перспективи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 19-27. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
1147153
  Литвин С.Е. Преса Південно-Східної України як об"єкт ідейного впливу ОУН у період нацистської окупації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 116-120. – ISBN 966-614-021-7
1147154
  Попович Ю.О. Преса Північної Буковини у формуванні концепції національної соборності (1885-1930-ті рр.) : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Попович Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1147155
  Попович Ю.О. Преса Північної Буковини у формуванні концепції національної соборності (1885-1930 рр.) : дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Попович Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 200 арк. – Додатки: арк. 198-200. – Бібліогр.: арк. 56-58, 128-129, 156-157, 192-193
1147156
  Нестеренко В. Преса Поділля як джерело дослідження релігійних процесів в УСРР у 1920-ті рр. / В. Нестеренко, В. Сторчовий // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 54-59. – ISSN 2523-4234
1147157
  Георгієвська В.В. Преса політичних партій Херсонської губернії на початку ХХ століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 43-47. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (21)). – ISSN 2219-8741
1147158
  Бойко Алла Анатоліївна Преса православної церкви в Україні кінця 19 - початку 20 століття: тематика і проблематика : Автореф. дис. доктора філологічних наук: 10.01.08. / Бойко А.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 31 с. – Бібліогр.: 50 назв.
1147159
  Бойко А.А. Преса православної церкви в Україні кінця 1900-1917 рр. : Культура. Суспільство. Мораль / Алла Бойко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2002. – 308 с. – ISBN 966-551-090-8
1147160
  Бойко Алла Анатоіївна Преса православної церкви в Україні кінця ХІХ- початку ХХ ст.: тематика і проблематика : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Бойко Алла Анатоіївна; Дніпропетр. нац. ун-тет. – Київ, 2002. – 415 л. + Додаток: л.: 402 - 415. – Бібліогр.: л.: 367 - 402
1147161
  Левчук М.А. Преса Православної Церкви Волині періоду незалежної України (1991-2006) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 64-70.


  Аналізується сучасна періодика Православної церкви Волині (1991—2006) на матеріалі видань "На варті", "Єдина церква", "Православ"я", "Волинські єпархіальні відомості". Увагу зосереджено на з"ясуванні концептуальних засад та проблемно-тематичному ...
1147162
  Іванова О.А. Преса про літературу:номінація, дефініція, методологія // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 29-33


  У статті розглядається питання критеріїв виокремлення та визначення мистецької преси як специфічного медійного явища та йдеться про особливості мистецької преси про літературу, яка містить запити соціуму стосовно мистецтва і демонструє стан справ у ...
1147163
  Дзира О. Преса прокомуністичного та соціалістичного спрямування в українській діаспорі в Канаді в 1918 - 1939 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 400-403. – ISBN 978-966-171-793-9
1147164
  Маковійчук І.М. Преса Радянської України / І.М. Маковійчук. – К., 1978. – 229с.
1147165
  Шейхо К. Преса Сирії / Каміран Шейхо ; Фак-т журналістики Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2008. – 190, [1] с., [16] с. іл. : іл. – Парал. назва араб. мовою. – Бібліогр.: с. 177-190. – ISBN 978-966-7651-95-4
1147166
  Тимчишин О. Преса союзу української поступової молоді ім. М. Драгоманова "Каменярі" // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 230-240. – ISBN 966-02-1903-2
1147167
  Шкляр В.І. Преса та електорат / В.І. Шкляр, В.В. Бадрак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 46-49. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Аналізуються роль і місце преси у передвиборчій кампанії, фактори її впливу на суспільну свідомість та поведінку мас.
1147168
  Новородовська Н.О. Преса та журнальна періодика на території УРСР у 1970-х - на початку 1980-х рр.: соціокультурний аналіз // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 67-75. – ISSN 2415-3567


  "У статті розглядається становище преси та журнальної періодики на території УРСР у 1970-х на початку 1980-х рр. Деталізовано кількість україномовної періодичної продукції у період "застою". Проаналізовано передумови та причини переходу до ...
1147169
  Федченко П.М. Преса та її попередники / П.М. Федченко. – К, 1969. – 350с.
1147170
  Вільчинський О.К. Преса Тернопільщини 1985–1991 років: структурно-змістовий аспект : дис. ... канд. наук із соц. комунікац. : 27.00.04 / Вільчинський Олександр Казимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Тернопіль. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 187 л. – Бібліогр.: л. 162-187
1147171
  Вільчинський О.К. Преса Тернопільщини 1985–1991 років: структурно-змістовий аспект : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій / Вільчинський Олександр Казимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1147172
  Вільчинський О. Преса Тернопільщини в період суспільних змін (1989–1991 рр.) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 15-18
1147173
  Владимиров В.М. Преса тоталітарної моделі: насильство над свободою інтерпретації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.52-61
1147174
  Алексєєв Л.Д. Преса у боротьбі за виховання комуністів і всіх трудящих в дусі високої політичної пильності // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 14-15
1147175
  Мукомела О. Преса укалістів за часів Директорії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.371-377. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1147176
  Апостолов В.В. Преса України в боротьбі за колективізацію сільського господарства (1930-1932 рр.) / Апостолов В.В. – Київ : [б. в.], 1961. – 51 с. – (Вища парт. школа при ЦК КП України. Каф. іст. КПРС)
1147177
  Хаджі М М.Х. Преса України та Іракського Курдистану в перехідний період становлення демократії / Мухаммад Хідер Мавлуд Хаджі. – Луганськ : Рєзніков В.С., 2014. – 199, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 170-195. – ISBN 978-617-509-330-6
1147178
  Галаджун З. Преса України: між минулим та майбутнім // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 269-282. – ISSN 2524-0315
1147179
  Мукомела О. Преса українських повстанців за Директорії та "отаманщини" // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 118-123. – ISBN 966-02-2347-1
1147180
  Крупський І.В. Преса українських Січових стрільців: становлення, проблематика виступів, особливості функціонування // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 48-53
1147181
  Козак С. Преса української діаспори (за публікаціями часопису "Українські вісті") // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 39-43. – ISSN 2076-9326


  У статті на підставі аналізу публікацій часопису "Українські вісті" (1945—2000 рр., Німеччина, США) розглянуто тему преси української діаспори за період 1945—2000 р.
1147182
  Дзира О.І. Преса української діаспори Канади в міжвоєнний період як виразник думки громадськості // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 446-459. – ISSN 2222-4203
1147183
  Трохим Н. Преса української еміграції 20–30-х рр. ХХ ст. на американському континенті: особливості предмета дослідження // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 90-96
1147184
  Присяжний М. Преса української еміграції в Німеччині : становлення, розвиток, тематична політика : Становлення, розвиток, тематична політика (1945-1953) / М. Присяжний. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 220с. – ISBN 3-928687-38-7 966-613-047-5
1147185
  Вішка О. Преса української еміграції в Польщі (1920-1939 рр.) : Історико-бібліографічне дослідження / Омелян Вішка; Наук. ред. М.М. Романюк; НАН України; Львівська наук. бібліотека ім. В. Стефаника; Науково-дослідний центр періодики. – Львів, 2002. – 480с. – (Українська періодика за кордоном). – ISBN 966-02-2349-8
1147186
  Вовк О.В. Преса української еміграції як джерело вивчення культури, освіти та повсякденного життя українців (1920-ті роки) // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – Вип. 3 (116). – С. 64-71. – ISSN 1995-0519
1147187
  Баршай С.В. Преса української православної церкви на зламі тисячоліть: столичні видання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 21-22. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Дається короткий огляд релігійної преси Києва, яка почала видаватися протягом останніх років. Оцінюються якість і перспективність рубрик і матеріалів, що є в цих виданнях.
1147188
   Преса Української РСР 1917-1966. – Х, 1967. – 146 с.
1147189
   Преса Української РСР 1918-1973. – Х, 1974. – 215 с.
1147190
   Преса Української РСР 1918-1975. – Х, 1976. – 223 с.
1147191
   Преса Української РСР 1918-1985. – Х, 1986. – 174 с.
1147192
  Войцеховська І.Н. Преса Української РСР періоду Великої Вітчизняної війни як історичне джерело // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 31-38. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основе изучения прессы Украинской ССР периода Великой Отечественной войны показана ее роль как источника в изучении борьбы советского народа против немецко-фашистских оккупантов.
1147193
  Мельник Ю. Преса української та італійської політичних еміграцій міжвоєнного двадцятиріччя: основні тематичні вектори // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 62-70. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
1147194
   Преса Українськой РСР 1918-1980. – Х, 1981. – 219 с.
1147195
  Максимук П.П. Преса УРСР у боротьбі проти клерикального антикомунізму / П.П. Максимук. – К., 1986. – 151с.
1147196
  Єришева Т.Г. Преса французьких комуністів у боротьбі проти ідеології сучасного антикомунізму / Т.Г. Єришева. – К., 1976. – 120с.
1147197
  Єришева Татьяна Григорьевна Преса французьких комуністів у боротьбі проти ідеології сучасного антикомунізму / Єришева Татьяна Григорьевна; Наук. ред. И.Д. Ремезовський. – Київ : Вища школа, Вид-во при КДУ, 1976. – 120с.
1147198
  Бурмака М.М. Преса чехословацького військового корпусу в СРСР : КУ Учбово-методичний посібник / М.М. Бурмака; КУім.Шевченка факультет журналістики. – Київ, 1968. – 69с.
1147199
  Токальська В. Преса як важливий консолідуючий фактор української діаспори в Австралії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 382 - 384. – ISBN 978-966-171-783-0
1147200
  Кочкодан В.Р. Преса як джерело вивчення діяльності жіночих товариств Галичини (1884 - 1939) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.06 / Кочкодан Віра Русланівна ; М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – Бібліогр.: 9 назв
1147201
  Ганжуров Ю.С. Преса як джерело вивчення роботи апарату Верховної Ради України 2 і 3 скликання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.9-14
1147202
  Корнієнко К.В. Преса як джерело дослідження профспілкового руху України періоду незалежності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 240-247. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1147203
  Сидоренко В.П. Преса як джерело з історії робітничного класу України в період соціалістичного будівництва / В.П. Сидоренко. – Київ, 1975. – 107с.
1147204
  Бідзіля Ю.М. Преса як засіб етноідентифікації у мультикультурному інформаційно-комунікаційному середовищі Закарпаття : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Бідзіля Юрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
1147205
  Бідзіля Ю.М. Преса як засіб етноідентифікації у мультикультурному інформаційно-комунікаційному середовищі Закарпаття : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Бідзіля Юрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – 484 арк. – Додатки: арк. 410-484. – Бібліогр.: арк. 365-409
1147206
  Паримський І. Преса як феномен політичної культури / Ігор Паримський // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 44-58
1147207
  Прокопенко М. Преса, телебачення і радіо в політичній структурі українського суспільства // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 30-33. – ISBN 978-966-01-0468-6
1147208
  Неживий О. Пресвятий дух рідної землі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 26 січня (№ 2)


  Із записників Григора Тютюнника.
1147209
  Краглевич В. Пресечение множеств / В. Краглевич, Д. Бондарчук // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2021. – 9 марта (№ 9/10)
1147210
  Яворська Г.М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс: мова, культура, влада / Г.М. Яворська; НАН України. Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. – Київ, 2000. – 285с. – ISBN 966-02-1364-6
1147211
  Клименко О.С. Прескриптивна лінгвістика. Французький досвід мовного внормування впродовж 20 століття : монографія / Клименко О.С. ; МОНУ ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2009. – 500 с. – ISBN 978-966-590-794-7
1147212
  Чернишова Ю.О. Прескриптивні стратегії в перекладі сучасних релігійних текстів (до питання про функції релігійної мови та еквівалентність перекладу) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 396-406
1147213
  Домотенко Ю.К. Преславне містечко Трипілля на Київщині : Історичні нариси / Ю.К. Домотенко. – Київ : Задруга, 1999. – 129 с. – (Tripolis). – ISBN 966-7405-43-5
1147214
  Домотенко Ю.К. Преславне містечко Трипілля на Київщині : Історичні нариси / Ю.К. Домотенко. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Задруга, 2006. – 184с. – (Tripolis). – ISBN 966-406-066-2
1147215
   Преславний Коран : пер. смислів укр. мовою : [коментарі 114 сур Корану] / [пер. з араб., передм. М. Якубович ; ред. Л. Таран]. – Київ : Основи, 2015. – 433 с. – Загол. суперобкл. : Коран українською. Переклад смислів. – ISBN 978-966-500-361-8
1147216
  Константинов Ю.И. Преследование / Ю.И. Константинов. – К., 1988. – 224с.
1147217
  Сафаров Н.А. Преследование международных преступлений: универсальная юрисдикция против дипломатического иммунитета // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 9. – С. 81-93. – ISSN 0132-0769
1147218
  Петросян Л.А. Преследование на плоскости / Л.А. Петросян, Б.Б. Рихсиев. – Москва : Наука, 1991. – 96 с.
1147219
  Большаков В.А. Преследование памяти женщины-фараона Хатшепсут // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 154-155. – ISSN 0042-8779
1147220
  Руденко В.Ф. Преследование темы. / В.Ф. Руденко. – М., 1983. – 432с.
1147221
  Варшавский А.С. Преследования протестантов и народное восстание 1702-04 гг. во Франции : Автореф... канд. ист.наук: / Варшавский А.С.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1952. – 15л.
1147222
  Вейзенборн Г. Преследователь / Г. Вейзенборн. – Москва, 1963. – 168с.
1147223
  Образцов Александр Преследователь : рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 24-31. – ISSN 0321-1878
1147224
  Царевский С.Ф. Пресмыкающиеся / С.Ф. Царевский. – 3-102с.
1147225
  Пикулик М М. Пресмыкающиеся Белоруссии / М М. Пикулик, . – Минск, 1988. – 165с.
1147226
  Мусхелишвили Т.М. Пресмыкающиеся Восточной Грузии / Т.М. Мусхелишвили. – Тбилиси, 1970. – 244с.
1147227
  Атаев Ч.А. Пресмыкающиеся гор Туркменистана / Атаев Ч.А. ; под ред. А.К. Рустамова ; АН ТССР, Ин-т зоологии. – Ашхабад : Ылым, 1985. – 344 с. : ил. – Библиогр.: с. 326-342
1147228
  Лукина Г.П. Пресмыкающиеся Западного Предкавказья. : Автореф... канд. биол.наук: / Лукина Г.П.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1966. – 19л.
1147229
  Варпаховский Н.А. Пресмыкающиеся и земноводные : Заметка о гадах Казанской губернии / [соч.] Н.А. Варпаховского. – Казань : Тип. В.М. Ключникова, 1885. – 8 с. – Без тит. л.
1147230
  Никольский А.М. Пресмыкающиеся и земноводные Кавказа : (с 3 табл.) / [соч.] А.М. Никольского. – Тифлис : Изд. Кавказского Музея, 1913. – [2], 272 с. – Тит. л. на рус. и лат. яз. - Экз. деф., отсутств.: с. 145-272, 3 л. ил.
1147231
  Параскив К.П. Пресмыкающиеся Казахстана : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Параскив К.П. ; АН Каз. ССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1953. – 8 с.
1147232
  Параскив К.П. Пресмыкающиеся Казахстана / К.П. Параскив. – Алма-Ата, 1956. – 226с.
1147233
  Яковлева И.Д. Пресмыкающиеся Киргизии / И.Д. Яковлева. – Фрунзе, 1964. – 270с.
1147234
  Сатторов Т. Пресмыкающиеся Северного Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Сатторов Т.; АН УССР, Ин-т зоол. – К., 1981. – 22л.
1147235
  Богданов О.П. Пресмыкающиеся Туркмении / О.П. Богданов. – Ашхабад, 1962. – 236с.
1147236
  Молчанов Л.А. Пресноводная Бороднская Биологическая станция СПБ. Общества естествоиспытателей на озере Селигер (Тверской губернии) / Л.А. Молчанов (С.-Петербург) // Компакт - 252322 / Молчанов Л.А. – Библиогр.: Литература (6 назв.)


  Пресноводная биологическая станция Императорского С.-Петербургского общества естествоиспытателей
1147237
  Молчанов Л.А. Пресноводная Бороднская Биологическая станция СПБ. Общества естествоиспытателей на озере Селигер (Тверской губернии) / Л.А. Молчанов (С.-Петербург) // Компакт - 252322 / Молчанов Л.А. – Библиогр.: Литература (6 назв.)


  Пресноводная биологическая станция Императорского С.-Петербургского общества естествоиспытателей
1147238
   Пресноводная фауна Европейской России. – М, 1922. – 126с.
1147239
  Касымов А.Г. Пресноводная фауна Кавказа / А.Г. Касымов. – Баку : ЭЛМ, 1972. – 286с.
1147240
  Лебедев В.Д. Пресноводная четвертичная ихтиофауна Европейской части СССР : Автореф... канд. биол.наук: / Лебедев В. Д.; МГУ, Биол. почв. фак., Каф. ихтиол. – М., 1953. – 16л.
1147241
  Лебедев В.Д. Пресноводная четвертичная ихтиофауна Европейской части СССР / В.Д. Лебедев; Отв. ред. Никольский Г.В. – Москва : Московский университет, 1960. – 401с.
1147242
  Рылов В.М. Пресноводные Calanoida СССР / В.М. Рылов. – Л., 1930. – 1-288с.
1147243
  Догель В.А. Пресноводные Myxosporidia СССР / В.А. Догель. – Ленинград, 1932. – 1-67с.
1147244
  Демидов К.Н. Пресноводные аквариумные рыбы / К.Н. Демидов. – Ростов -на-Дону, 1953. – 103с.
1147245
  Демидов К.Н. Пресноводные аквариумные рыбы / К.Н. Демидов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Ростов -на-Дону, 1960. – 176с.
1147246
  Гуревич А.А. Пресноводные водоросли / А.А. Гуревич. – Москва, 1966. – 110с.
1147247
  Ролл Я.В. Пресноводные водоросли СССР / Я.В. Ролл. – Казань, 1948. – 139с.
1147248
  Топачевский А.В. Пресноводные водоросли Украинской ССР / А.В. Топачевский, Н.П. Масюк. – Киев, 1984. – 336с.
1147249
  Жуков Б.Ф. Пресноводные воротничковые жгутиконосцы / Б.Ф. Жуков, С.А. Карпов. – Ленинград : Наука, 1985. – 121с.
1147250
  Комаренко Л.Е. Пресноводные зеленые водоросли водоемов Якутии / Л.Е. Комаренко, И.И. Васильева; Відп.ред.Т.Г.Попова. – Москва, 1978. – 283с.
1147251
  Гожик П.Ф. Пресноводные и наземные моллюски миоцена Правобережной Украины / П.Ф. Гожик, В.А. Присяжнюк; Отв. ред. Бондарчук В.Г. – Киев : Наукова думка, 1978. – 173с.
1147252
  Анненкова Н.П. Пресноводные и солоноватоводные / Н.П. Анненкова ; Polychaeta СССР. – Ленинград
Вып. 2 : Определители организмов пресных вод СССР. – 1930. – 1-48 с., 16 ил. : 16 ил.
1147253
  Журавель П.А. Пресноводные моллюски / П.А. Журавель. – Днепропетровск, 1948. – 10с.
1147254
  Коваленко В.А. Пресноводные моллюски (GASTROPODA, PULMONATA, LYMNAEIDAE) в мэотических отложениях юга Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 4. – С. 19-26 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
1147255
  Лешко Ю.В. Пресноводные моллюски бассейна Печоры / Ю.В. Лешко. – Л., 1983. – 127с.
1147256
  Гожик Петр Федосеевич Пресноводные моллюски и корреляция верхнекайнозойских аллювиальных отложений юга восточно-европейской платформы : Автореф... доктора геолого-минералогическихнаук: 04.00.09 / Гожик Петр Федосеевич; АН Украины, Ин-т геологических наук. – К., 1992. – 40л.
1147257
  Даценко Людмила Николаевна Пресноводные моллюски надсемейства РISIDIOIDEA плейстоцена гозапада восточно-европейской платформы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Даценко Людмила Николаевна; АН Укр. Ин-т геологических наук. – К., 1992. – 21л.
1147258
  Жадин В.И. Пресноводные моллюски СССР / В.И. Жадин ; Всес. науч.-иссл. ин-т озерного и речного хоз-ва. – [Ленинград] : ОГИЗ. Ленснабтезиздат ; [Тип. им. Лоханкова], 1933. – 232 с. – Библиогр.: "Литература..." (с. 216-29)
1147259
  Иванчик Г.С. Пресноводные моллюски Украинских Карпат : Автореф... канд. биол.наук: / Иванчик Г.С.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1967. – 23л.
1147260
  Путь А.Л. Пресноводные моллюски УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Путь А.Л.; АН УССР.Ин-т зоологии. – К, 1956. – 22л.
1147261
  Иоганзен Б.Г. Пресноводные молюски бассейна реки Чульки / Б.Г. Иоганзен. – Томск, 1950. – С.137-142. – Без обл. - Отд. оттиск: Труды Томского государственного университета имени В.В. Куйбышева. 1950, т. III. – Библиогр.: Литература: с. 142
1147262
  Гундризер В.А. Пресноводные молюсски бассейна нижнего Енисея. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Гундризер В.А.; Биолог.ин-т.СО АН СССР. – Новосибирск, 1979. – 24л.
1147263
  Ульмер Г. Пресноводные насекомые. / Г. Ульмер. – М., 1918. – 244с.
1147264
  Гагарин В.Г. Пресноводные нематоды европейской части СССР / В.Г. Гагарин. – Ленинград : Наука, 1981. – 249с.
1147265
  Литвиненко Р.М. Пресноводные перединиевые водоросли Украины. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Литвиненко Р.М.; АН УССР. – К, 1974. – 23л.
1147266
  Богачев В. Пресноводные плиоценовые фауны Западной Сибири. – Санкт-Петербург : Типо-Литография К. Биркенфельда, 1908. – С. 259-299. – Отд.оттиск из: Известия геологического комитета, Т. 27, № 141
1147267
  Рылов В. Пресноводные свободноживущие Copepodae Петроградской губернии / В. Рылов // Компакт - 5 оттисков / В.М. Рылов. – 11 с.


  Из.: Петроградский Агрономический институт. Научно-исследовательский отдел. Энтомологическая станция. Серия C, № 2. / Под ред. Завед. станцией проф. Н.Н. Богданова-Каткова
1147268
  Страшкраба М. Пресноводные экосистемы / М. Страшкраба, А. Гнаук. – Москва, 1989. – 373с.
1147269
  Смирнов Ю.А. Пресноводный лосось / Ю.А. Смирнов. – Л., 1979. – 156с.
1147270
  Брагинский Л.П. Пресноводный плантктон в токсической среде / Л.П. Брагинский. – Киев : Наукова думка, 1987. – 178 с. : табл. 41. – Бібліогр.: с. 166-177
1147271
  Шентяков В.А. Пресноводный электротраловый лов / В.А. Шентяков. – М, 1964. – 83с.
1147272
  Резвой В.Д. Пресновоные губки / В.Д. Резвой. – М-Л
2, вып.2. – 1936. – с.
1147273
  Шухов И.П. Пресновские страницы. / И.П. Шухов. – Алма-Ата, 1987. – 477с.
1147274
  Иванова Е. Пресновский дом культуры / Е. Иванова, П. Батырев. – Алма-Ата, 1953. – 32с.
1147275
  Кожов М.М. Пресные воды Восточной Сибири / М.М. Кожов. – Иркутск, 1950. – 368 с.
1147276
  Липин А.Н. Пресные воды и их жизни / А.Н. Липин. – Москва; Ленинград, 1926. – 324 с.
1147277
  Липин А.Н. Пресные воды и их жизнь : Введение в изучение внутренних водоемов и их населения : Пособие для преподавателей-биологов, студентов педвузов и натуралистов-краеведов. / А.Н. Липин. – 2-е изд., переработ. и значит. доп. – Москва, 1941. – 408 с.
1147278
  Липин А.Н. Пресные воды и их жизнь / А.Н. Липин. – 3-е изд., перераб. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 348 с.
1147279
  Альбов С.В. Пресные воды Крыма и их использование / С.В. Альбов; АН УССР. Крымский филиал. – Ялта : АН УССР, 1955. – 32с
1147280
  Шимановский Л.А. Пресные подземные воды Пермской области. / Л.А. Шимановский, И.А. Шимановская. – Пермь, 1973. – 197с.
1147281
  Островер Л.И. Пресня не сдается / Л.И. Островер. – Москва, 1955. – 278 с.
1147282
  Островер Л. Пресня не сдается : повесть / Л. Островер. – Москва, 1955. – 280 с.
1147283
  Богуславський О.В. Пресово-інформаційна діяльність Асоціації українців Америки (1968–2001) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 26-36. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (40)). – ISSN 2219-8741
1147284
  Сніцарук Л. Пресознавча діяльність відомого бібліографа М.В. Галушко // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 11-14. – ISSN 1561-6224
1147285
  Вакульчук О. Пресознавчі дослідження в наукових бібліотеках України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 60-61. – ISSN 1029-7200


  4 жовтня 2017 р. відбувся семінар "Координація пресознавчих досліджень у наукових бібліотеках України", в роботі якого взяли участь провідні науковці Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, Книжкової палати України імені ...
1147286
  Сидоренко Н.М. Пресознавчі інтерпретаціїї: коментарі та факти // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 286-288


  У статті розглядається професиональна діяльність Українського журналіста.
1147287
  Талев Д. Преспанские колокола. / Д. Талев. – Москва, 1957. – 620с.
1147288
  Талев Д. Преспанските камбани. / Д. Талев, 1956. – 584с.
1147289
  Талев Д. Преспанските камбани. / Д. Талев. – София, 1966. – 692с.
1147290
  Ігнатенко М.Г. Преспективи розвитку галузей народного господарства областей Радянських Карпат / М.Г. Ігнатенко. – Чернівці, 1973. – 79с.
1147291
  Рубанова Л.П. Пресс-конференция <<Чернобыльский след>> : Методика и опыт. Внеурочная робота // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 77-79
1147292
  Гладких Н. Пресс-конференция Анджея Вайды в Польском культурном центре // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 262-268. – ISSN 1130-6545


  Прем"єра художнього фільму А. Вайди "Катинь"
1147293
   Пресс-конференция в учебной телестудии. – М, 1989. – 74с.
1147294
   Пресс-конференция у Министра Иностранных Дел СССР В. М. Молотова : 13 ноября 1953 года Приложение к журналу "Новое время", 1953. – 8с.
1147295
  Семенов Ю.С. Пресс-центр / Ю.С. Семенов. – Москва, 1985. – 640с.
1147296
  Семенов Ю.С. Пресс-центр / Ю.С. Семенов. – Москва, 1988. – 398с.
1147297
   Пресс-центры действуют. – М, 1979. – 39с.
1147298
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 7. – 2006
1147299
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 8. – 2006
1147300
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 9. – 2006
1147301
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 10. – 2006
1147302
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 11. – 2006
1147303
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 12. – 2006
1147304
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 1. – 2007
1147305
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 2. – 2007
1147306
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 3. – 2007
1147307
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 4. – 2007
1147308
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 5. – 2007
1147309
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 6. – 2007
1147310
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 7. – 2007
1147311
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 8. – 2007
1147312
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 9. – 2007
1147313
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 10. – 2007
1147314
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 11. – 2007
1147315
   Пресс - служба : Всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 12. – 2007
1147316
   Пресс - служба : всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 1. – 2009
1147317
   Пресс - служба : всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 2. – 2009
1147318
   Пресс - служба : всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 3. – 2009
1147319
   Пресс - служба : всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 4. – 2009
1147320
   Пресс - служба : всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 5. – 2009
1147321
   Пресс - служба : всерос. специализ. журнал для пресс - секретарей, сотрудников пресс - служб и специалистов по связям с общественностью. – Москва
№ 6. – 2009
1147322
  Стопчак Н.В. Пресса -- важное средство КПСС в коммунистическом воспитании рабочей молодежи 1971-1975 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Стопчак Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1147323
  Белякова В.С. Пресса - важное оружие коммунистической партии в мобилизации трудящихся масс на восстановление народного хозяйства Украинской ССР (1943-1945 гг.). : (На материалах восточных обл. республики) : Дис. ... канд. ист. наук: / В.С. Белякова ; МВ и ССО УССР, КГУ им Т.Г. Шевченко. – Киев : [б. и.], 1974. – 211 л. – Библиогр.: л. I-XXXVIII
1147324
  Белякова Вера Сергеевна Пресса - важное оружие Коммунистической партии в мобилизации трудящихся масс на восстановление народного хозяйства Украинской ССР. (1943-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Белякова Вера Сергеевна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 26 с.
1147325
  Стопчак Николай Владимирович Пресса - важное средство КПСС в коммунистическом воспитании рабочей молодежи 1971-1975 гг. (На материалах Украинской ССР) : Дис... канд. ист. наук : 07.00.01 / Стопчак Николай Владимирович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1981. – 229 л. – Бібліогр.: л. 194-229
1147326
  Иванцова Ирина Владимировна Пресса большевиков Украины в борьбе за мир в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март - декабрь 1917 г.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Иванцова Ирина Владимировна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 20 с.
1147327
  Иванцова Ирина Владимировна Пресса большевиков Украины в борьбе за мир в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванцова Ирина Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 190л. – Бібліогр.:л.164-190
1147328
  Эйнсли Р. Пресса в Африке / Р. Эйнсли. – М, 1971. – 304с.
1147329
  Семенко Л.А. Пресса в системе нравственно-правового воспитания / Л.А. Семенко. – Воронеж, 1982. – 191 с.
1147330
  Валько И.В. Пресса в системе нравственного воспитания личности. : Автореф... Канд.филос.наук: / Валько И.В.; АН УССР. – К, 1967. – 24л.
1147331
  Семенко Людмила Андреевна Пресса в системе правового воспитания: теория, методика, практика : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Семенко Людмила Андреевна; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1984. – 231л. – Бібліогр.:л.184-214
1147332
  Семененко Л.А. Пресса в системе правового воспитания: теория, методика, практика : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Семененко Л.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 25 с.
1147333
   Пресса и общественное мнение. – М, 1986. – 204с.
1147334
  Нестеренко Ф.П. Пресса и проблемы науки / Ф.П. Нестеренко. – М., 1978. – 106с.
1147335
  Сеславин М.К. Пресса и проблемы развития общественных отношений в колхозной деревне (1961-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сеславин М.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. Каф. теории и практ. парт.-сов. печати. – М., 1965. – 23л.
1147336
  Самолетов Сергей Александрович Пресса и рынок: современные тенденции в производственно-экономической деятельности редакций : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Самолетов Сергей Александрович; БГУ. – Минск, 1993. – 16л.
1147337
   Пресса и социальная активность масс. – Воронеж, 1981. – 190с.
1147338
  Никифорова Н.И. Пресса индийских монополий. (Индиан Экспресс, Таймс оф Индиа, Хиндустан Таймс, Стейтсмен). 1967-1971 гг. : Автореф... канд .ист.наук: / Никифорова Н. И.; МГИМО , Каф.междунар. журн. – М., 1971. – 29л.
1147339
   Пресса Казахстана в структуре многонациональной советской журналистики. – Алма-Ата, 1990. – 103с.
1147340
  Бородинов Анатолий Михайлович Пресса как средство коммуникации и ее влияние на духовное развитие личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бородинов Анатолий Михайлович; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1973. – 19л.
1147341
  Рябчун П.И. Пресса как средство управления социальными процессами развитого социализма : Автореф... докт. ист.наук: 09.00.02 / Рябчун П. И.; КГУ. – К., 1978. – 34л.
1147342
  Рябчун П.И. Пресса как средство управления социальными процессами развитого социализма : Дис... доктор ист.наук: / Рябчун П.И.; КГУ. – Киев, 1978. – 400л.
1147343
   Пресса о кафе-клубе "Под интегралом". – Новосибирск, 1966. – 163с.
1147344
   Пресса о Солженицыне. – М, 1972. – 107с.
1147345
  Васькин И.Н. Пресса Пакистана : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Васькин И.Н.; Ин-т востоковедения. – Ташкент, 1971. – 28л.
1147346
  Долгих Н.С. Пресса периода народно-освободительной борьбы в Югославии (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Долгих Н.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра зарубежной печати и литературы. – М., 1968. – 19л.
1147347
  Тищенко В.Н. Пресса Советского Союза о положении и борьбе трудящихся Западной Украины в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Тищенко В.Н.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1971. – 24л.
1147348
  Сидорук Валерий Иосифович Пресса союза польских патриотов в СССР (1943-1944 г.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.10 / Сидорук Валерий Иосифович; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1984. – 206л.
1147349
  Сидорук В.И. Пресса союза польских патриотов в СССР (1943-1944). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Сидорук В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
1147350
  Сафаров Р.А. Пресса Узбекистана в коммунистическом строительстве / Р.А. Сафаров. – Ташкент, 1973. – 312с.
1147351
   Пресса, радио и телевидение во Франции. Пособие по французскому языку для студентов и аспирантов фаультета жураналистики. – Москва, 1987. – 147 с.
1147352
  Баришполец А.Т. Пресса: пути и путы : местная печать в условиях перестройки / А.Т. Баришполец; А.Т. Баpишполец. – Киев : Политиздат Укpаины, 1989. – 149, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 149-150. – ISBN 5-319-00403-6
1147353
   Пресса:крупным планом чкловек. – Уфа, 1989. – 141с.
1147354
  Шиманский А.П. Прессинг по всему стадиону. / А.П. Шиманский. – Киев : Молодь, 1982. – 152 с.
1147355
  Корчагин Г.П. Прессиометрия и вращательный срез в инженерной геологии / Г.П. Корчагин, С.Л. Коренева. – Москва : Недра, 1976. – 184с.
1147356
  Михеїв К.Є. Престиж : повість / К.Є. Михеїв. – Київ : Молодь, 1982. – 232 с.
1147357
  Круглов В.А. Престиж в нокауте / В.А. Круглов. – М, 1954. – 64с.
1147358
  Дорохов М.С. Престиж військової служби у Фінляндії: досвід для України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 175-184. – ISSN 2524-0056
1147359
  Курасова Є. Престиж державних службовців: структурно-функціональний аналіз // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 218-229.
1147360
  Оссовський В.Л. Престиж професії / В.Л. Оссовський. – К., 1986. – 101с.
1147361
  Оссовський В.Л. Престиж професії і проблема профорієнтації молоді / В.Л. Оссовський. – К. – с.
1147362
  Черепахова Э.М. Престиж профессии. / Э.М. Черепахова. – М., 1988. – 63с.
1147363
  Черноволенко В.Ф. и др. Престиж профессий и проблемы социально-профессиональной ориентации молодежи / В.Ф. и др. Черноволенко. – Киев, 1979. – 214с.
1147364
   Престижна американська премія з фізики - колишньому киянину [Емануїлу Йосиповичу Рашбу (Гарвардський університет)] // Світ. – Київ, 2021. – Жовтень (№ 39/40). – С. 1, 2
1147365
   Престижні публікації хіміків // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 5


  Журнал Nature – один із найстаріших (видається з 1869 року) та найавторитетніших загальнонаукових журналів світу, в якому друкуються всі важливі й навіть революційні роботи. На початку 2019 року в журналі Nature було опубліковано статтю співробітника ...
1147366
  Ковалюк В. Престол : Роман / Василь Ковалюк. – Дніпропетровськ : УкО ІМА-прес, 1999. – 336с. – ISBN 966-7179-19-2
1147367
  Климов Е.В. Престолонаследие в Древней Руси. Вторая половина IX - середина XI в. / Е.В. Климов, А.П. Кабаченко // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 37-43. – ISSN 0042-8779
1147368
  Урывский В.Н. Престольные праздники / В.Н. Урывский. – Воронеж, 1976. – 140с.
1147369
  Илиев Й. Преструктуриране на собствеността / Йосиф Илиев Илиев ; Университет за национално и световно стопанство. – София : Стопанство, 1999. – 157 с.
1147370
  Гольденвейзер А.С. Преступление - как наказание, а наказание - как преступление : (мотивы Толстовского "Воскресения") ; Этюды, лекции и речи на уголовные темы / А.С. Гольденвейзер. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1906. – 231 с.
1147371
  Гаррисон Гарри Преступление : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 60-64 : Іл.
1147372
  Продль Г. Преступление без наказания / Г. Продль. – Москва, 1981. – 229 с.
1147373
  Тыссовский Ю.К. Преступление без наказания / Ю.К. Тыссовский. – Москва, 1983. – 159 с.
1147374
   Преступление будет раскрыто. – Л, 1964. – 371с.
1147375
  Вышинская З.А. Преступление в области трудовых отношений / З.А. Вышинская. – Москва, 1949. – 104с.
1147376
   Преступление в Орсивале. – Ленинград, 1990. – 639 с.
1147377
  Габорио Э. Преступление в Орсивале : роман / Эмиль Габорио ; [Пер. с фр. И. Радченко]. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 538,[1] с. – В одном томе: Тайна жёлтой комнаты / Гастон Леру. – (Библиотека классического зарубежного детектива ; Т. 3). – ISBN 5-235-01374-3
1147378
   Преступление в отеле "Кордова" / Скортиа, , Н. Томас, Робинсон, , М. Фрэнк. – Москва : Военное издательство, 1991. – 318с.
1147379
  Мошак Г.Г. Преступление в семье : истоки и профилактика / Г.Г. Мошак. – Кишинев, 1989. – 156с.
1147380
  Жигжитов М.И. Преступление в тайге / М.И. Жигжитов. – Улан-Удэ, 1964. – 104с.
1147381
  Шмидли В. Преступление Густава / В. Шмидли. – М., 1982. – 95с.
1147382
   Преступление Жозе Тапуйо : рассказы бразил. писателей. – Москва, 1969. – 128 с.
1147383
  Мурзинов А.И. Преступление и административное правонарушение / А.И. Мурзинов. – М., 1985. – 71с.
1147384
  Шишов О.Ф. Преступление и административный проступок : уч. пособ. / О.Ф. Шишов. – Москва, 1967. – 67 с.
1147385
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1956. – 506 с.
1147386
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – М, 1966. – 518с.
1147387
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Москва, 1968. – 559с.
1147388
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Москва, 1969. – 559с.
1147389
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Магадан, 1970. – 544с.
1147390
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Москва, 1970. – 808с.
1147391
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман в шести частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва, 1970. – 528с. – (Б-ка всемирной лит-ры)
1147392
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Петрозаводск, 1970. – 512с.
1147393
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – М, 1970. – 560с.
1147394
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1970. – 558 с.
1147395
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман : в 6 ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский; [вступ. статья (с. 5-27) и примеч. Г. Фридлендера ; ил.: Д. Шмаринов]. – Москва : Художественная литература, 1970. – 527 с. : 15 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 19 (83) ; Серия вторая. Литература XIX в.)
1147396
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : Роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1971. – 560 с.
1147397
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман в шести частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1971. – 560 с.
1147398
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Свердловск, 1972. – 438с.
1147399
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1972. – 560с.
1147400
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – М, 1973. – 560с.
1147401
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Хабаровск, 1973. – 574с.
1147402
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман в шести частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература, 1974. – 560 с.
1147403
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Ленинград, 1975. – 560 c.
1147404
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман в шести частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература, 1976. – 560 с.
1147405
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман в шести частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература, 1977. – 453 с.
1147406
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Нальчик, 1977. – 526с.
1147407
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Л, 1978. – 560с.
1147408
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман в шести частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1978. – 463 с. – (Б-ка классики)
1147409
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман в шести частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература, 1979. – 560 с.
1147410
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман в шести частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Киев : Дніпро, 1979. – 558 с. – (Шк. б-ка)
1147411
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман в шести частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература, 1980. – 560 с.
1147412
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – М, 1981. – 560с.
1147413
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – М, 1981. – 400с.
1147414
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Куйбышев, 1983. – 560с.
1147415
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Минск, 1983. – 512с.
1147416
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художня література, 1983. – 527 с.
1147417
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман в шести частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Харьков : Вища школа, 1983. – 480с.
1147418
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1983. – 272 с.
1147419
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – М, 1984. – 455с.
1147420
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Вильнюс, 1984. – 488с.
1147421
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Архангельск, 1985. – 526с.
1147422
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман в шести частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Минск, 1986. – 526 с. – (Библиотека отечественной и зарубежной классики)
1147423
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман в шести частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Детская литература, 1987. – 573 с.
1147424
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман в шести частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Советская Россия, 1988. – 350с.
1147425
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда, 1988. – 460с.
1147426
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : Роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Радуга
Т.1. – 1989. – с.
1147427
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : Роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Радуга
Т.1. – 1989. – с.
1147428
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – Москва : Радуга
Кн. 2. – 1989. – 350 с.
1147429
  Достоевский Ф. Преступление и наказание : Роман в шести частях с эпилогом / Федор Достоевский. – Москва : Профиздат, 2004. – 544с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01439-7
1147430
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман в 6 ч. с эпилогом / Ф. Достоевский. – Харьков : Фолио, 2009. – 538, [4] с. : портр., ил. – Сер. осн. в 2008 г. – (Классика). – ISBN 978-966-03-4536-2
1147431
  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман / Федор Достоевский ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 619, [5] с. – Сер. осн. в 2010 г.- На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5311-4
1147432
  Боркин Д. Преступление и наказание "И.Г. Фарбениндустри" / Д. Боркин. – М, 1982. – 333с.
1147433
   Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии : Общая часть уголовного права. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 288с. – ISBN 5-7260-0520-1
1147434
  Косвен М.О. Преступление и наказание в догосударственном обществе / М.О. Косвен. – Москва-Л., 1925. – 140с.
1147435
  Дунаев М. Преступление и наказание Родиона Раскольникова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 11 (402). – C. 58-63
1147436
  Одаренко С. Преступление и образование / С. Одаренко, К. Абрамовская // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 33 (345), 16 августа. – С. 26-28. – ISSN 2075-7093


  Отечественное образование погрязло в коррупции: средний вуз генерирует теневой оборот 2 млн. долларов. После отмены вступительных экзаменов взятки за поступление сменились платой "за то, чтобы не выгнали". Исследование фонда "Демократические инициативы".
1147437
   Преступление и ответственность. – Алма-Ата, 1979. – 136 с.
1147438
  Прохоров В.С. Преступление и ответственность / В.С. Прохоров. – Л., 1984. – 136с.
1147439
  Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность : Автореф...доктора юрид.наук: 715,718 / Кузнецова Н.Ф.; МГУ. – Москва, 1968. – 37с. – Бібліогр.:с.36-37
1147440
  Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность / Н.Ф. Кузнецова. – Москва, 1969. – 232с.
1147441
  Каган А.Я. Преступление и совесть : роман / Абрам Каган; авториз. пер. с евр. Е.Каган. – Москва : Советский писатель, 1990. – 381 с.
1147442
  Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в уголовном праве / И.Я. Гонтарь. – Владивосток, 1997. – 193с.
1147443
  Акимов В.В. Преступление инженера Зоркина / В.В. Акимов. – Ташкент : Узбекистан
[Испытание ; Первое дело]. – 1967. – 216 с. : ил.
1147444
  Никитин Н.Н. Преступление Кирика Руденко / Н.Н. Никитин. – Л, 1934. – 172с.
1147445
  Никитин Н.Н. Преступление Кирика Руденко / Н.Н. Никитин. – Л, 1966. – 358с.
1147446
  Ньютон Р. Преступление Клавдия Птолемея : пер. с англ. / Р. Ньютон. – Москва : Наука, 1985. – 384 с.
1147447
  Томан Н.В. Преступление магистра Травицкого. / Н.В. Томан. – М., 1968. – 192с.
1147448
  Бахметьев В.М. Преступление Мартына / Бахметьев Вл. – Москва : ГИХЛ, 1934. – 285 с. – (Дешевая б-ка ОГИЗа)
1147449
  Бахметьев В.М. Преступление Мартына : роман / Бахметьев В.М. ; послесл. В. Дорофеева. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 286 с.
1147450
  Бахметьев В.М. Преступление Мартына : [роман] / Бахметьев В.М. ; послесл. В. Дорофеева. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 380 с., [1] л. портр. – (Б-ка советской прозы)
1147451
  Бахметьев В.М. Преступление Мартына : [роман] : рассказы / В. Бахметьев ; послесл. В. Акимова. – Москва : Правда, 1989. – 475, [2] с. : ил.
1147452
  Иванов В.И. Преступление можно предупредить. / В.И. Иванов, Г Миньковский. – Москва, 1965. – 32с.
1147453
  Фелисатти М Преступление на озере Альбано / М Фелисатти, Ф. Путтироу. – М., 1982. – 158с.
1147454
  Лусинян Р.Г. Преступление на улице Листопада. / Р.Г. Лусинян. – Львов, 1963. – 343с.
1147455
  Свинкин А.И. Преступление нарушения правил охраны труда и их предупреждение : Автореф... канд. юр.наук: / Свинкин А. И.; Свердл. юр. ин-т. – Свердловск, 1966. – 24л.
1147456
  Владимиров В.А. Преступление не должно совершиться. / В.А. Владимиров. – Москва, 1962. – 151с.
1147457
  Быховский И.Е. Преступление нужно предупреждать! / И.Е. Быховский. – Л, 1962. – 60с.
1147458
  Эса Преступление падре Амаро. Переписка Фрадике Мендеса / Эса, де Кейрош. – М, 1970. – 622с.
1147459
  Макарский А.Э. Преступление перед обществом / А.Э. Макарский. – Киев : Политиздат, 1989. – 104с.
1147460
  Мамедов Кянан Кямил оглы Преступление по международному праву и его закрепление в уголовном праве Азербайджанской республики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 308-311
1147461
  Такахаси А. Преступление президента / А. Такахаси. – М., 1984. – 127с.
1147462
  Родионов С.В. Преступление против всех / С.В. Родионов. – Ленинград, 1988. – 221с.
1147463
  Ромашкин П.С. Преступление против законов и обычаев : Автореф... докт. юр.наук: / Ромашкин П. С.; Воен. юр. акад. СА. – Москва, 1951. – 58 с.
1147464
  Люблинский П.И. Преступление против избирательного права : [Выборы и уголовно-правовая защита их] / П.И. Люблинский. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. А.Г. Розена (А.Е. Ландау)], 1906. – 229, [2] с.
1147465
  Сташис В.В. Преступление против личности в УК УССР и судебной практике. / В.В. Сташис, М.И. Бажанов. – Х., 1981. – 214с.
1147466
  Сташис В.В. Преступление против личности в УК УССР и судебной практике. / В.В. Сташис, М.И. Бажанов. – 2-е изд., испр. и доп. – Х., 1987. – 213с.
1147467
  Ромашкин П.С. Преступление против мира и человечества / П.С. Ромашкин. – М, 1967. – 357с.
1147468
  Гришанин П.Ф. Преступление против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения / П.Ф. Гришанин, В.А. Владимиров. – М., 1962. – 71с.
1147469
  Франс А. Преступление Сильвестра Бонара / А. Франс. – М, 1937. – 232с.
1147470
  Франс А. Преступление Сильвестра Бонара / А. Франс. – М, 1955. – 167с.
1147471
  Франс А. Преступление Сильвестра Бонара. Остров пингвинов. Боги жаждут : [романы] : пер. с фр. / А. Франс; [вступ. статья В. Дынник (с. 5-29) ; примеч. С. Брахман (с. 579-620) ; ил.: Е. Ракузин]. – Москва : Художественная литература, 1970. – 623 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 66 (193) ; Серия третья. Литература XX в.)
1147472
  Владимиров В.А. Преступление совершено соучастниками. / В.А. Владимиров. – Москва, 1961. – 87с.
1147473
  Альварес К. Преступление совершилось в Мадриде / К. Альварес. – Москва, 1968. – 80с.
1147474
  Гроссман Л. Преступление Сухово-Кобылина / Л. Гроссман. – Ленинград. – 218 с.
1147475
  Долапчиевь Н. Преступление, деяние и причина врьзка / Н. Долапчиевь. – София, 1929. – 234с.
1147476
  Шестакова Э.Г. Преступление, любовь и безумие (на материале прозы И.А. Бунина) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 62-69. – ISBN 966-594-355-3
1147477
  Шестакова Э.Г. Преступление, любовь и безумие (на материале прозы И.А. Бунина) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2003. – Вып. 3. – С. 74-79. – ISBN 966-594-547-5
1147478
  Марцев А.И. Преступление: сущность и содержание / А.И. Марцев. – Омск, 1986. – 68с.
1147479
  Яковлев В.П. Преступления / В.П. Яковлев. – Симферополь, 1961. – 240 с.
1147480
  Кривошеин П.К. Преступления / П.К. Кривошеин. – К., 1993. – 72с.
1147481
   Преступления армянских террористических и бандитских формирований против человечества (9 - 21 вв.) : Краткая хронологическая энциклопедия. Памяти всех жертв междунар. терроризма посвящается. – Баку : Элм, 2002. – 396с. – ISBN 5-8066-1478-6
1147482
  Розен В. Преступления без наказания / В. Розен. – Москва, 1970. – 152с.
1147483
  Диванова Т. Преступления в области брачно-семейных отношений / Т. Диванова. – Ашхабад, 1978. – 82с.
1147484
  Химченко Светлана Анатольевна Преступления в области осуществления профессиональной врачебной деятельности : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Химченко Светлана Анатольевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 25л.
1147485
  Химченко Светлана Анатольевна Преступления в области осуществления профессиональной врачебной деятельности. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Химченко Светлана Анатольевна; МВ и ССО УССР, Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1990. – 214л. – Бібліогр.:л.189-214
1147486
  Гоголицын Ю. Преступления в океане искусства / Ю.М. Гоголицын. – Санкт-Петербург : Золотой век ; Диамант, 2000. – 542, [2] с. : ил. – (Загадки и тайны человечества). – ISBN 5-88155-366-7
1147487
   Преступления в психиатрии : Жертвы эксперементов и не только. – Минск : Современный литератор, 1998. – 512с. – (Энциклопедия преступлений и катастроф). – ISBN 985-6524-03-2
1147488
  Галагуза Н.Ф. Преступления в страховании : предотвращение, выявление, расследование (отечественный и зарубежный опыт) / Н.Ф. Галагуза, В.Д. Ларичев. – Москва : Анкил, 2000. – 256с. – ISBN 5-86476-142-7
1147489
  Тартаковский А.Д. Преступления в сфере семейно-бытовых отношений и борьба с ними / А.Д. Тартаковский, Н.А. Абдуллаев. – Душанбе, 1989. – 134с.
1147490
  Верин В.П. Преступления в сфере экономики : Учебно- практическое пособие для образовательных учреждений мин-ва юстиции РФ / В.П. Верин; Акад.нар.хозяйства пр Правит. РФ. Росс.правовая акад.мин-ва юстиции РФ. – Москва : Дело, 1999. – 200с. – (Российское право : теория и практика). – ISBN 5-7749-0127-0
1147491
  Белогриц-Котляревский Преступления государственные : (политические, против порядка управления и по службе) : записки по уголовному праву // Учебник русского уголовного права : общая и особенная части / Белогриц-Котляревский. – Киев ; Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоиздательство Ф.А. Иогансона, 1903. – 43 с.
1147492
  Рожнов А.А. Преступления и наказания в Московском государстве XV-XVII вв. по свидетельствам современников-иностранцев / А.А. Рожнов. – Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2010. – 122, [2] с. – Библиогр.: с. 122-123 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94655-155-7
1147493
  Утевский Б.С. Преступления и преступники Западной Европы. / Б.С. Утевский. – К., 1992. – 173с.
1147494
  Сад Преступления любви, или Безумства страстей / Маркиз де Сад ; [пер. с фр. Е. Морозов]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 282, [2] с. – Содерж.: Преступления любви, или Безумства страстей: Эрнестина: швед. повесть ; Лауренция и Антонио: итал. повесть ; Короткие истории, рассказы и фаблио: Дорси, или Насмешка судьбы ; Жена Кастеляна де Лонжевиль, или Женская месть и др. – ISBN 978-5-395-22230-6
1147495
  Карпец И.И. Преступления международного характера / И.И. Карпец. – М., 1979. – 262с.
1147496
   Преступления могло не быть. – Алма-Ата, 1970. – 341с.
1147497
  Сирота С.И. Преступления может не быть / С.И. Сирота. – Воронеж, 1971. – 144с.
1147498
   Преступления немецко-фашистких оккупантов в Белоруссии. – Минск, 1963. – 436с.
1147499
  Датнер Ш. Преступления немецкого-фашистского вермахта в отношении военнопленных во второй мировой войне. / Ш. Датнер. – М, 1963. – 488с.
1147500
  Петров Ю.И. Преступления по должности в России в первой четверти XVIII столетия // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 3. – С. 54-58. – ISSN 1812-3805
1147501
  Козельцев Е.А. Преступления против деятельности работников милиции и народных дружинников по охране общественного порядка. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Козельцев Е.А.; Саратов.юрид.ин-т. – Саратов, 1967. – 15л.
1147502
  Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву / Н.И. Загородников. – М., 1961. – 278с.
1147503
  Загородников Н.И. Преступления против здоровья / Н.И. Загородников. – Москва, 1969. – 167с.
1147504
  Жижиленко А.А. Преступления против имущества и исключительных прав / А.А. Жижиленко. – [Ленинград] : [Рабочий суд], 1928. – 208 с.
1147505
  Исаев М.М. Преступления против личной собственности / М.М. Исаев. – Москва, 1939. – 38с.
1147506
  Михайленко П.П. Преступления против личной собственности граждан / П.П. Михайленко, Р.И. Тевлин. – Х., 1962. – 87с.
1147507
  Владимиров В.А. Преступления против личной собственности граждан. / В.А. Владимиров. – Москва, 1962. – 50с.
1147508
  Гельфер М.А. Преступления против личной собственности граждан. / М.А. Гельфер. – Москва, 1987. – 36с.
1147509
  Жижиленко А.А. Преступления против личности / А.А. Жижиленко. – М.-Л., 1927. – 140с.
1147510
  Вышинская З.А. Преступления против личности / З.А. Вышинская. – Москва : Юриздат НКЮ СССР, 1939. – 52 с. – (Всесоюзный институт юридических наук НКЮ Союза ССР. Библиотека народного судьи и народного заседателя / под. ред. И.Т. Голякова)
1147511
  Ткаченко В.И. Преступления против личности : учеб. пособие / Ткаченко В.И. ; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва : ВЮЗИ, 1981. – 77 с.
1147512
  Пионтковский А.А. Преступления против личности. / А.А. Пионтковский. – М., 1938. – 136с.
1147513
  Загородников Н.И. Преступления против личности. Уч. пособие / Н.И. Загородников, А.Н. Игнатов. – М., 1962. – 64с.
1147514
  Меньшагин В.Д. Преступления против обороны СССР. : Автореф... Доктора юрид.наук: / Меньшагин В.Д.; Военно-юрид.наук Сов.Армии. – Москва, 1951. – 45 с.
1147515
   Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. – М, 1970. – 172с.
1147516
  Гринберг М.С. Преступления против общественной безопасности. / М.С. Гринберг. – Свердловск, 1974. – 177с.
1147517
  Меньшагин В.Д. Преступления против органов власти / В.Д. Меньшагин. – М., 1939. – 38с.
1147518
  Дорфман М.М. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности в Израиле // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.116-123
1147519
  Меньшагин В.Д. Преступления против порядка управления / В.Д. Меньшагин. – М., 1945. – 54с.
1147520
  Гришаев П.И. Преступления против порядка управления / П.И. Гришаев. – М., 1959. – 51с.
1147521
  Филиипов П.А. Преступления против порядка управления по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных (в редакции 1845 г.) // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 59-73. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1147522
  Владимиров В.А. Преступления против порядка управления. / В.А. Владимиров, Ю.И. Ляпунов. – Москва, 1969. – 96с.
1147523
  Сташис В.В. Преступления против порядка управления. / В.В. Сташис, М.И. Бажанов. – Харьков, 1971. – 75с.
1147524
  Кульберг Я.М. Преступления против правосудия / Я.М. Кульберг. – М., 1962. – 62с.
1147525
  Матышевский П.С. Преступления против собственности и смеженые с ними преступления / П.С. Матышевский. – Киев : Юрінком Інтер, 1996. – 240 с.
1147526
  Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления // Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 22-197. – ISBN 978-966-667-750-4


  1996 р. Извлечение. Общая характеристика преступлений против собственности и система их составов. Хищение имущества. Кража, хищение имущества, грабеж, мошенничество, вымогательство.
1147527
  Исаев М.М. Преступления против социалистической и личной собственности / М.М. Исаев. – Москва, 1945. – 38с.
1147528
  Васильев А.Н. Преступления против социалистической собственности / А.Н. Васильев. – Москва, 1959. – 48с.
1147529
  Якубович М.И. Преступления против социалистической собственности / М.И. Якубович. – М, 1962. – 32с.
1147530
   Преступления против социалистической собственности. – Х, 1972. – 75с.
1147531
  Муллаев М.М. Преступления против социалистической собственности / М.М. Муллаев. – Душанбе, 1979. – 58с.
1147532
  Сирота С.И. Преступления против социалистической собственности и борьба с ними / С.И. Сирота. – Воронеж, 1968. – 204с.
1147533
  Михайленко П.П. Преступления против социалистической собственности. Уч. / П.П. Михайленко, А. Носенко. – К., 1961. – 32с.
1147534
  Ефимов М.А. Преступления против социалистической собственнсоти / М.А. Ефимов. – Горький, 1975. – 99с.
1147535
  Эберт А.А. Преступления сионистов / А.А. Эберт. – Донецк, 1971. – 54с.
1147536
  Горелик И.И. Преступления, опасные для жизни и здоровья : Автореф... докт. юр.наук: / Горелик И. И.; ЛГУ. – Л., 1965. – 37л.
1147537
  Рудый Н.К. Преступления, посягающие на служебную деятельность и личность представителей власти в уголовном законодательстве стран СНГ // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 38-41. – ISSN 1812-3910
1147538
   Преступления, совершаемые с особой жестокостью. – К, 1989. – 36с.
1147539
  Мамутов А.М. Преступления, составляющие пережитки патриархально-родового быта / А.М. Мамутов. – Алма-Ата, 1963. – 336с.
1147540
  Мамутов А.М. Преступления, составляющие пережитки патриархально-родового быта : Автореф... д-ра юрид.наук: / Мамутов А.М.;. – М., 1965. – 32л.
1147541
  Полторак А.И. Преступная война. : Агрессия США против Вьетнама / А.И. Полторак, Л.И. Савинский. – Москва, 1968. – 304с.
1147542
  Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы / В.М. Быков. – Ташкент, 1991. – 145с.
1147543
  Малышева А.В. Преступная натура : роман / Анна Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2000. – 459 с. – (Блестящий мастер интриги ; Бестселлер). – ISBN 5-227-00902-3
1147544
  Владимиров В.А. Преступная небрежность по советскому социалистическому уголовному праву : Автореф... канд. юрид.наук: / Владимиров В.А.; Моск. юрид. ин-т. – Москва, 1952. – 14 с.
1147545
  Квашис В.Е. Преступная неосторожность / В.Е. Квашис. – Владивосток, 1986. – 189с.
1147546
   Преступная неосторожность. – К, 1992. – 220с.
1147547
   Преступная толпа : [сборник]. – Москва : Ин-т психологии РАН ; КСП+, 1999. – 320 с. – Содержание: Преступная толпа : опыт коллективной психологии / Сципион Сигеле (с. 14-118 ). Психология масс и анализ человеческого "Я" / Зигмунд Фрейд (с. 119-196 ) Проблемы психологии народов / Вильгельм Вундт (с. 197-320). – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-201-02269-3 ; 5-89692-003-2
1147548
  Сигеле С. Преступная толпа. Опыт коллективной психологии / Сципион Сигеле // Преступная толпа : [сборник]. – Москва : Ин-т психологии РАН ; КСП+, 1999. – С. 14-118. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-201-02269-3 ; 5-89692-003-2
1147549
  Кемаль О. Преступник / О. Кемаль : Молодая гвардия, 1961. – 328 с.
1147550
  Орхан Кемаль Преступник / Орхан Кемаль. – М, 1961. – 327с.
1147551
  Ваксберг А.И. Преступник будет найден / А.И. Ваксберг. – Москва, 1963. – 159с.
1147552
  Скубилин Г.А. Преступник задержан : записки следователя / Г.А. Скубилин. – Тула : Приокское книжное изд-во, 1982. – 96 с. – (Ты и закон)
1147553
  Тард Г. Преступник и преступление / Г. Тард ; Пер. Е.В. Выставкиной, под ред. М.Н. Гернета и с предисл. Н.Н. Полянского. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – XX, 324 с. – (Библиотека самообразования, издаваемая под редакцией А.С. Белкина, А.А. Кизеветтера... [и других] ; 29)


  Пер. : Выставкина, Екатерина Владимировна (1877-1957); Авт. предисл.: Полянский, Николай Николаевич (1878-1961) Ред.: Гернет, Михаил Николаевич (1874-1953)
1147554
   Преступник и преступность. – М, 1927. – 391с.
1147555
  Мельников Д.Е. Преступник номер 1 / Д.Е. Мельников, Л.Б. Черная. – Москва, 1981. – 432с.
1147556
  Мельников Д.Е. Преступник номер 1 / Д.Е. Мельников, Л.Б. Черная. – Москва, 1982. – 432с.
1147557
  Мельников Д.Е. Преступник номер 1 / Д.Е. Мельников, Л.Б. Черная. – Москва, 1991. – 462с.
1147558
   Преступник оставляет следы. – Петрозаводск : БАРС, 1991. – 348с. – (Зарубежный детектив)
1147559
  Ефимьев Д. Преступник от игры или братом проданная сестра. Комедия в стихах, в пяти действиях. Российское сочинение Дмитрия Ефимьева : Представлена в первый раз российскими придворными актерами на Санктпетербургском театре . Августа 27 дня 1788 года. – Издание второе. Иждевением Т. Полежаева и Г.Зотова. – Во граде Святаго Петра, 1793. – 151с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон
1147560
  Безуглов А.А. Преступники : роман / А.А. Безуглов. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 477 с. – (Стрела)
1147561
   Преступники и преступления с древности до наших дней. Гангстеры. Разбойники. Бандиты : энциклопедия. – Донецьк : Сталкер, 1997. – 416 с. – ISBN 966-7104-25-7
1147562
   Преступники и преступления с древности до наших дней. Заговорщики. Террористы : энциклопедия. – Донецьк : Сталкер, 1997. – 416 с. – ISBN 966-7104-34-6
1147563
   Преступники и преступления с древности до наших дней. Маньяки. Убийцы : энциклопедия. – Донецк : Сталкер, 1997. – 480 с. : илл. – ISBN 966-7104-75-3
1147564
  Дубовой И.П. Преступники на железнодорожном транспорте // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 6. – С. 70-73. – ISSN 1680-2721
1147565
  Малцужиньский Кароль Преступники не хотят признать своей вины. / Малцужиньский Кароль; Ежов В.Д. – М., 1979. – 378с.
1147566
  Краснушкин Е.К. Преступники психопаты / Е.К. Краснушкин. – М., 1929. – 34с.
1147567
  Тимашев Н.С. Преступное возбуждение масс по действующему русскому праву (статьи 129-132 угол. улож.) / Н.С. Тимашев. – Петроград : Сенат. тип., 1915. – 64 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства юстиции, 1914, дек. - Экз. без обл.
1147568
  Карпец И.И. Преступное общество / И.И. Карпец. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 174 с.
1147569
  Номоконов В.А. Преступное поведение / В.А. Номоконов. – Владивосток, 1989. – 157с.
1147570
  Тарарухин С.А. Преступное поведение. / С.А. Тарарухин. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 221с.
1147571
  Чернышев А.И. Преступностть несоверншеннолетних и меры борьбы с ней в СССР. / А.И. Чернышев. – Томск, 1975. – 109с.
1147572
  Михель Гофман Преступность – бизнес другим путем // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 10 (52). – С. 4-15. – ISSN 1812-8696
1147573
  Шахматов А.В. Преступность / А.В. Шахматов. – Ленинград, 1978. – 70 с.
1147574
  Тимуш А.И. и др. Преступность в зеркале социологии / А.И. и др. Тимуш. – Кишинев, 1990. – 122с.
1147575
  Говоров И.В. Преступность в органах ленинградской милиции в послевоенное десятилетие и борьба с ней // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.37-45
1147576
   Преступность в России и проблемы борьбы с ней. – Москва, 2001. – 244с. – ISBN 5-87817-028-0
1147577
  Литвиненко Н А. Преступность в Санкт- Петербурге на рубеже веков / Н А. Литвиненко, П В. Очередько, И.А. Соболь // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.35-37


  1990-2001 годы
1147578
  Герцензон А.А. Преступность в странах империализма / А.А. Герцензон. – Москва, 1951. – 176с.
1147579
  Герцензон А.А. Преступность в США / А.А. Герцензон. – Москва, 1948. – 20с.
1147580
  Бандурка А.М. Преступность в Украине: причины и противодействие : Монография / А.М. Бандурка, Л.М. Давыденко; МВД Украины; Нац. ун-т внутренних дел. – Харьков : Основа, 2003. – 368с. – ISBN 5-7768-0796-4
1147581
  Ткачевский Ю.М. Преступность и алкоголизм / Ю.М. Ткачевский. – Москва : Знание, 1966. – 158 с.
1147582
   Преступность и ее предупреждение. – Л, 1966. – 239с.
1147583
   Преступность и ее предупреждение. – Л, 1971. – 224с.
1147584
  Елеськин М.В. Преступность и ее предупреждение в уголовно-исполнительной системе России - к вопросу о периодизации // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 67-77. – ISSN 1812-8696
1147585
  Остроумов С.С. Преступность и ее причины в дореволюционной России / С.С. Остроумов. – [Москва] : Московский университет, 1960. – 338 с.
1147586
  Остроумов С.С. Преступность и ее причины в дореволюционной России / С.С. Остроумов. – Москва, 1980. – 204с.
1147587
  Жижиленко А.А. Преступность и ее факторы / А.А. Жижиленко. – Пб., 1922. – 67с.
1147588
  Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс / Ханлар Джафарбала оглы Аликперов ; Азерб. НИИ пробл. судеб. экспертизы, криминалистики и криминологии. – Баку : Элм, 1992. – 196 с.
1147589
  Уэда К. Преступность и криминология в современной Японии / К. Уэда. – М, 1989. – 253с.
1147590
  Бутовский А.Н. Преступность и питейная реформа // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 227-238


  Вестник Права. Журнал Юридического Общества при Императорском С.-Петербургском Университете. - С.-Пб.: Сенат. тип., 1900, № 10, с. 132-144
1147591
   Преступность и правонарушения в СССР. – М, 1990. – 108с.
1147592
   Преступность и правонарушения в СССР. – М, 1991. – 128с.
1147593
  Дриль Д.А. Преступность и преступники : (уголовно-психологические этюды) / [Соч.] Дмитрия Дриль. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Канторовича, 1895. – [8], 295 с. – (Юридическая библиотека ; № 5)
1147594
  Антонян Ю.М. Преступность и психические аномалии / Антонян Ю.М., Бородин С.В. ; отв. ред. В.Н. Кудрявцев ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1987. – 206, [2] с.
1147595
  Принс Адольф Преступность и репрессия : уголовно-юридический очерк / Адольф Принс проф. ; пер. под ред., с предисл. и примеч. В.В. Пржевальского. – Москва : Изд. кн. маг. Гросман и Кнебель (И. Кнебель) ; [Высч. утв. Т-во скоропеч. А.А. Левенсон], 1898. – XVI, [2], 210 с. – Библиогр. в примеч. – (Вопросы науки, искусства, литературы и жизни ; № 15)


  Ред. Пржевальский Владимир Владимирович На кн. печать 1899 год
1147596
  Яковлев А.М. Преступность и социальная психология / А.М. Яковлев. – М., 1971. – 248с.
1147597
  Хатунов С.Ю. Преступность и средневековое английское общество // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 4-6. – ISSN 1812-3805


  В статье автор раскрывает проблемы, мешающие снижению угрожающего роста преступности в позднесредневековой Англии. Несмотря на то что снижение уровня преступности или борьба с нею имели статус главной задачи, средневековое английское общество было еще ...
1147598
  Исмаилов Ильяс Аббас оглы Преступность и уголовная политика / Исмаилов Ильяс Аббас оглы. – Баку, 1990. – 306с.
1147599
  Там Х. Преступность и уровень жизни / Х. Там. – М, 1982. – 252с.
1147600
  Джекебаев У.С. Преступность как криминологическая проблема. / У.С. Джекебаев. – Алма-Ата, 1974. – 128с.
1147601
  Яковлев А.М. Преступность как образ жизни / А.М. Яковлев. – Москва, 1967. – 112с.
1147602
  Емельянов В.П. Преступность несовереннолетних с психическими анамалиями / В.П. Емельянов. – Саратов, 1980. – 97с.
1147603
   Преступность несовершеннолетних борьба с ней в зарубежных странах. – М, 1961. – 170с.
1147604
  Мельникова Э.Б. Преступность несовершеннолетних в капиталистических странах / Э.Б. Мельникова. – Москва
1. – 1967. – 151с.
1147605
   Преступность несовершеннолетних в капиталистических странах. – М, 1970. – 216с.
1147606
  Ананиан Л.Л. Преступность несовершеннолетних в скандинавских странах : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 715 / Ананиан Л.Л. ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва, 1970. – 20 с.
1147607
  Дао Чи Ук Преступность несовершеннолетних в социалистической Республике Вьетнам и ее предупреждение : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дао Чи Ук ; АН СССР , Ин-т гос-ва и права. – Москва, 1981. – 16 с.
1147608
  Махов Ф.С. Преступность несовершеннолетних в США и Англии / Ф.С. Махов. – Москва : Юридическая литература, 1964. – 154 с.
1147609
  Бабаев М.М. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение / М.М. Бабаев , Г.М. Миньковский. – Москва : Знание, 1971. – 40 с. – (О-во "Знание" РСФСР. В помощ лектору. Науч.-методю совет по пропаганде юрид. знаний)
1147610
  Чернышев А.И. Преступность несовершеннолетних и меры борьбы с ней в СССР. / А.И. Чернышев. – 2-е изд. – Томск, 1981. – 185с.
1147611
  Колышкина В.Ф. Преступность несовершеннолетних и меры ее предупреждения в СССР / В.Ф. Колышкина. – Барнаул, 1982. – 86с.
1147612
  ШульгаА.Е Преступность несовершеннолетних как угроза общественной безопасности России / ШульгаА.Е, Сарана, ВЛ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 8-10. – ISSN 1812-3805
1147613
  Емельянов Вячеслав Павлович Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Емельянов Вячеслав Павлович; Саратовский юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1980. – 15л.
1147614
  Антонян Ю.М. Преступность среди женщин / Антонян Ю.М. – Москва : Рос. право, 1992. – 252, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 251-253
1147615
  Леоненко В.В. Преступность среди молодежи в капиталистических странах / В.В. Леоненко. – К, 1976. – 115с.
1147616
  Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. Мировой криминологический анализ / В.В. Лунеев; ИГиП РАН. – Москва : Норма, 1997. – 525с. – ISBN 58911232057
1147617
  Бейсенов Баримбек Сарсенович Преступность, связанная с алкоголизмом, и вопосы борьбы с нею : Автореф... канд. юрид.наук: / Бейсенов Баримбек Сарсенович; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Юрид. фак. – Алма-Ата, 1963. – 27л.
1147618
  Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность / И.И. Карпец. – М., 1992. – 431с.
1147619
  Голина В.В. Преступность: многообразие понятий и предметная сущность явления // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 324-336. – ISSN 0201-7245
1147620
  Шимановский В.М. Преступные деяния по Уложению о Наказаниях уголовных и исправительных и Уставу о Наказаниях, налагаемых Мировыми судьями, с приведением статей уголовного уложения, Высочайше утвержденного 22 марта 1903 г., ... : .. с разъяснениями кассационных департаментов Сената и толкованиями известных русских криминалистов, в алфавитом порядке / сост. В.М. Шимановский, , пом. обер-секр. Герольдии Правительствующего сената. – Одесса : Тип. Акц. Южго-Русского О-ва печ. дела, 1910. – [2], XVI, 648, VI с. – Без ориг. обл. - Экз. деф., отсутств. с.193-648, I -VI
1147621
  Здравомыслов Б.В. Преступные нарушения авторского и изобретательского права. / Б.В. Здравомыслов. – М., 1959. – с.
1147622
  Широков В.А. Преступные нарушения правил охраны труда / В.А. Широков. – М., 1981. – 37с.
1147623
  Голль А. Преступные типы в произведениях Шекспира / А. Голль ; с предисл. проф. Франца фон-Листа ; пер. с нем. Б-ъ. – 1909 : Тип. газ. "Одесские новости", 1909. – [2], 208 с.


  Авт. предисл.: Лист, Франц фон (1851-1919)
1147624
   Преступные цели - преступные средства. – М, 1968. – 383с.
1147625
   Преступные цели - преступные средства. – М, 1985. – 325с.
1147626
   Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза. – Москва, 1987. – 301 с.
1147627
  Узунян М.И. Преступный аборт и его наказуемость по советскому уголовному праву. : Автореф... канд. юрид.наук: / Узунян М.И.; Ереванский гос. ун-т им. В.М. Молотова. – Ереван, 1956. – 24л.
1147628
  Мигович И.И. Преступный альянс / И.И. Мигович. – М, 1985. – 190с.
1147629
  Скорин И.Д. Преступный выстрел / И.Д. Скорин. – М, 1988. – 125с.
1147630
  Павлов А.Н. Преступный мир Ленинграда в период новой экономической политики // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 30-34. – ISSN 1812-3805
1147631
  Шарлье Ж.М. Преступный синдикат / Ж.М. Шарлье, Ж. Марсилли. – М., 1983. – 360с.
1147632
  Шарлье Ж.М. Преступный синдикат / Ж.М. Шарлье. – М. : Проресс, 1990. – 554с.
1147633
  Чиж В.Ф. Преступный человек перед судом врачебной науки : (Речь, произнесенная в торжественном собрании Общества Русских врачей в память Пирогова, 27 декабря 1893, в Петербурге) / В.Ф. Чиж, проф. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та, 1894. – 41 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Неврологический вестник1894, т. 2, вып. 1
1147634
  Савцов В.Я. Преступолением и обманом: методы и средства сионизма в осуществлении политики неоколониализма. / В.Я. Савцов. – К., 1989. – 202с.
1147635
  Петрова Г. Престъпленията в средновековна България / Гълъбина Петрова. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски", 1992. – 204 с. – На болгарском яз.
1147636
  Лефтерова О.М. Пресупозитиви в латинськомовному тексті пізньоренесансної доби // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 78-78
1147637
  Олійник А.Д. Пресупозиції у сприйнятті й тлумаченні науково-технічного тексту та дискурсу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 6 (142). – С. 31-35
1147638
  Мартинюк Т.В. Пресупозиційні структури в комунікації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 75-78
1147639
  Григораш М. Пресупозиція - комунікативний фон адресації : (на матеріалі текстів Ю. Яновського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 271-276
1147640
  Семенова Н.Г. Пресуппозиция как способ связи между высказываниями. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Семенова Н.Г.; Моск.гос.пед.ин-т ин.яз. – М, 1984. – 24л.
1147641
  Вагидов А.М. Претворение заповеди / А.М. Вагидов. – Москва, 1988. – 238с.
1147642
  Синявська Л.І. Претекст: поняття та особливості функціонування в комунікативному акт // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 152-155. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1147643
   Претендентам на парламентські премії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 січня (№ 3/4). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України проводить набір претендентів на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим. Прийом документів триватиме до 1 березня 2021 р.
1147644
   Претенденти на базове фінансування // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 28 жовтня (№ 43). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1147645
  Чорногуз О.Ф. Претенденти на папаху : сатиричний роман / Олег Чорногуз. – Київ, 1983. – 406 с.
1147646
  Чорногуз О.Ф. Претенденти на папаху : роман / О.Ф. Чорногуз. – Київ, 1984. – 352 с.
1147647
  Конончук Т. Претенденти на папаху класика // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 березня (№ 10). – С. 4


  Про чергове засідання творчого об"єднання літературних критиків в Будинку письменників на якому було обговорено кандидатури письменників, твори яких цього року висунуто на здобуття Шевченківської премії. Відкрив засідання М. К. Наєнко. Розмова ...
1147648
  Щупак С. Претенденти на Україну / С. Щупак. – К, 1929. – 151с.
1147649
  Чорногуз О.Ф. Претенденты на папаху : сатирический роман / О.Ф. Чорногуз. – Автор.пер.с укр. – Москва : Советский писатель, 1987. – 392с.
1147650
  Зеленский Святослав Претенденты на трон. Игра престолов: 12 наследных принцев и принцесс // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 54-60 : фото
1147651
  Хайек Претензии знания / Хайек, фон // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 1. – С. 168-177. – ISSN 0042-8744
1147652
  Коган М.И. Претензии и иски в торговле / М.И. Коган, А.П. Ромашко. – М., 1984. – 103с.
1147653
  Новик Е.Е. Претензии и иски в торговле. / Е.Е. Новик. – М., 1963. – 78с.
1147654
  Бурса Н.П. Претензии и иски к транспортным организациям / Н.П. Бурса, В.Б. Ляндрес. – М., 1985. – 158с.
1147655
  Дмитриев А.Г. Претензии и иски по импортным товарам / А.Г. Дмитриев. – Москва, 1963. – 115с.
1147656
  Кричевский А.В. Претензии и ограниченность спекулятивного разума // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.159-167. – ISSN 0042-8744


  Учение Гегеля
1147657
  Фотьев Н.И. Претензий нет / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1966. – 71с.
1147658
   Претензий нет : "За достижения в подготовке кадров" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 66
1147659
   Претензионно-исковая работа на предприятии. – К, 1992. – 62с.
1147660
  Каллистратова Р.Ф. Претензионный порядок разрешения споров между социалистическими организациями / Р.Ф. Каллистратова. – Москва, 1963. – 109с.
1147661
  Онищенко О. Претензії до батога і пряника, або Про шкільні оцінки без емоцій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 12


  "На перший погляд, оцінка, яку вчитель виставляє в журналі, річ проста і зрозуміла. Є спеціальні інструкції про те, скільки балів і за що виставляти, є програми з вимогами до знань — які тут можуть бути проблеми? Та часто на шкільну оцінку навішують ...
1147662
  Гуляєва Т.І. Претензії і позови / Т.І. Гуляєва, О.К. Селезньов. – Київ, 1971. – 179с.
1147663
  Бикова Т. Претензії урядів України на Крим // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Вересень (№ 37/38). – С. 6
1147664
  Бикова Т. Претензії урядів України на Крим // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Вересень (№ 39/40). – С. 6
1147665
  Корсаков А.К. Претерит в системі видо-часових дієслівних форм сучасної англійської мови / А.К. Корсаков. – Львів, 1958. – 87с.
1147666
  Ярмак В.І. Претеритальні форми verba dicendi у процесуальній структурі діалогів роману В. Огнєнович "Перелюбники" та його перекладу українською мовою // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 480-487
1147667
  Ярмак В.І. Претеритальні форми дієслова з інверсійним порядком слів у сербському поетичному дискурсі доби декадансу і модернізму // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 166-174. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізові стилістичних параметрів двох основних структурно-семантичних різновидів інверсійного вживання аналітичних і синтетичних претеритарних форм сербського дієслова у поетичному дискурсі.
1147668
  Ярмак В.І. Претеритальні форми дієслова як ключові елементи паратексту в дискурсі сербської класичної драми // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 223-233. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджуються функції синтетичних і аналітичних претеритів у паратексті кращих зразків сербської класичної драми ХІХ-ХХ століть. В статье исследуются функции синтетических и аналитических претеритов в паратексте лучших образцов сербской ...
1147669
  Ярмак В.І. Претеритальні форми з інверсійним порядком слів у сербському поетичному дискурсі доби декадансу і модернізму // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 186-194. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізові стилістичних параметрів двох основних структурно-семантичних різновидів інверсійного вживання аналітичних і синтетичних претеритальних форм сербського дієслова у поетичному дискурсі. Статья посвящена анализу стилистических ...
1147670
  Ярмак В. Претерити як стилетворчі елементи сербського критичного дискурсу кінця XIX - початку XX ст. // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 176-185
1147671
  Олійник М. Преторіанська гвардія у період правління імператора Тиберія // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 144-159. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
1147672
  Филюшкин А. Преужасная перемена // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 15-18. – ISSN 0235-7089


  Почему русское общество не приняло павловских реформ.
1147673
  Вовканич С.Й. Префекти в системі децентралізації влади: новий інститут, модерна інституція (організація) чи розвиток в Україні неоінституціоналізму? // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 18-33. – ISSN 1562-0905
1147674
  Чичкань А.І. Префектура Фукуока: спеціалізація та організаційно-управлінська структура господарської діяльності у контексті збалансованого розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 60-67. – ISSN 2308-135X


  Мета: вивчення японського досвіду регіонального розвитку та планування в контексті забезпечення збалансованого розвитку на прикладі префектури Фукуока. Методика. Використані методи аналізу географічного країнознавства. Серед них: системний (розгляд ...
1147675
   Преферанс. – М, 1990. – 56с.
1147676
  Смирнов Н.М. Преферанс / Н.М. Смирнов, Н.А. Щукин. – М., 1990. – 55с.
1147677
  Левданская Н.Е. Преференциальный ресурс как продукт реализации институциональной функции государства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 300-306
1147678
  Терлецький В.К. Преференції громадської екологічної експертизи в стратегії розвитку регіону / В.К. Терлецький, А.Б. Філіпенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 25-28. – Бібліогр.: 10 назв
1147679
  Шулікін Д. Преференції при вступі й доля майна ПТНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 квітня (№ 15). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  "...Стратегічне завдання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти - "витягнути" з непідконтрольних українській владі територій якомога більше дітей, створивши їм умови для навчання в українських вишах".
1147680
  Попадюк Н. Преференційне голосування: європейський досвід і можливості застосування в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 98-99.
1147681
  Попадюк Н. Преференційне голосування: європейський досвід і можливості застосування в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 52-54.
1147682
  Попко Є. Преференційне голосування: європейський досвід і можливості застосування в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 148-150
1147683
  Василієвич Д. Префиксална творба глагола у српском и украјинском језику // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 13-28. – ISSN 2075-437X


  У роботі аналізується префіксація як спосіб творення дієслів у сербській та українській мові. Префіксальне творення має різний статус в цих двох мовах, у сербській мові слова, утворені таким способом творення, відносять до складних слів, а в ...
1147684
  Виноградов А. Префиксальная валентность русских и венгерских глаголов каузированного перемещения в аспекте их семантических параметров // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 5-11. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
1147685
  Виноградов А. Префиксальная валентность русских и венгерских глаголов каузированного перемещения объекта в составе семантических групп // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 5-12. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
1147686
  Кулагин А.Ф. Префиксальное "не" в именах прилагательных современного русского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: / Кулагин А.Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 16л.
1147687
  Попова Г.В. Префиксальные глаголы в "Книгах судных дел" Литовской метрики XV-XVI вв. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова Г.В.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1962. – 16л.
1147688
  Петров А.В. Префиксальные повторы страдательных причастий в русском языке // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 201-205. – ISSN 2307-4558
1147689
  Бадевич Зинаида Ивановна Префиксальные прилагательные в современном белорусском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Бадевич Зинаида Ивановна; БГУ. – Минск, 1989. – 17л.
1147690
  Ступак И.В. Префиксные каузативные глаголы в немецком языке // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 159-168
1147691
  Соколова С.О. Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові / С.О. Соколова; НАНУ; Ін-тут української мови. – Київ : Наукова думка, 2003. – 284 с. – ISBN 966-00-0135-5
1147692
  Шовковий В. Префіксальні дієслова давньогрецької мови як лінгвокогнітивні одиниці: методика навчання / В. Шовковий, І. Чеп"якова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 79-82. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Подається розробка методики навчання префіксальних дієслів давньогрецької мови як лінгвокогнітивних одиниць. Розкрито актуальність організації навчання префіксальних дієслів на основі підходів встановлення загального та прототипічного значень дієслова ...
1147693
  Руда О.В. Префіксально-конверсивні терміни у терміносистемі юриспруденції // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 162-165. – (Філологія)
1147694
  Степаненко М.І. Префіксально-прийменникова кореляція дієслівного предиката в сучасній україській мові : монографія / Микола Степаненко, Світлана Галаур ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 230, [2] с. – Бібліогр.: с. 183-230. – ISBN 978-617-633-236-7
1147695
  Галаур С. Префіксально-прийменникова кореляція як актуалізатор просторового значення "напрям руху в бік локативного орієнтира" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 76-83. – ISSN 2075-1486
1147696
  Шевчук О.С. Префіксально-суфіксальний спосіб утворення прикметників // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 1. – С. 46-54
1147697
  Валюх З.О. Префіксально-суфіксальні деривати в структурі словотвірної парадигми іменника в українській мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 20-25. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1147698
  Клименко Н.Ф. Префіксація і словоскладання в творенні ад"єктивів та адвербативів з темпоральною семантикою (зіставний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 50-62


  У статті розглянуто семантичну сітку прикметників і прислівників - виразників часових ознак у східнослов"янських та новогрецькій мовах, показано відмінності й паралелі в організації часового дейксиса, використання в неблізькоспоріднених мовах ...
1147699
  Ільїн В.С. Префікси в сучасній українській мові / В.С. Ільїн. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР, 1953. – 168 с.
1147700
  Іванович М. Префікси за- і по- як ознаки інхоативного й інгресивного значень // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 21-31. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто семантику однокореневих дієслівних дериватів з префіксами за- та по- і початковим значенням з метою встановити, чи існує з"вязок між вживанням певного префікса та типом початкового значення, вираженого дієсловом. Дослідження ...
1147701
  Гомонай Р. Префікси на позначення недостатнього ступеня прояву ознаки в історії української мови і їх сучасний статус // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 97-103. – ISSN 1682-3540
1147702
  Завадський І.О. Префіксний стискальний код на основі нижнього (2,3)-подання чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 124-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1147703
   Преформизм или эпигенезис?. – Вологда : Северный печатник, 1926. – 61 с. – (Государственный Тимирязевский научно-исследовательский института изучения и пропаганды естественно-научных основ диалектического материализма ; Сер. III ; Дискуссионный сборник; Сб. № 3)


  Содержание: Преформизм или эпигенезис / Е.С. Смирнов, Н.Д. Леонов К вопросу о наследовании приобретенных признаков / Ф.Г. Добржанский Кризис преформизма / Б. Кузин Кто прав? / К.К. Островский
1147704
  Ярош А.А. Преходящие нарушения мозгового и периферического кровообращения / А.А. Ярош, М.П. Титаренко. – Киев : Здоров"я, 1982. – 47с. : Ил. – (Б-ка практикующего врача)
1147705
  Апарова Т.В. Прецедент в английском праве : Автореф. дис... канд. юрид. наук / Апарова Т.В.;. – Москва, 1968. – 26л.
1147706
  Кросс Р. Прецедент в английском праве / Р. Кросс. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 238 с.
1147707
  Махнач В. Прецедент Косова и кризис миропорядка // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 4. – С. 56-59


  Круглий стіл "Косово і Грузія : проблеми безпеки Росії"
1147708
   Прецедент Косова: ефект доміно // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-39
1147709
  Чорнолуцька Тетяна Прецедент незалежності Косово // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 37. – ISSN 0130-5212
1147710
  Кухта В. Прецедент самовизначення Південного Судану у міжафриканських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 81-83
1147711
  Черняк Є.В. Прецедент тлумачення правової норми в діяльності Конституційного Суду України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.36-41. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1147712
  Кононенко В.П. Прецедент у римському праві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 21-28. – ISSN 0201-7245
1147713
  Бондаренко Є.І. Прецедент як джерело права в країнах романо-германської правої сім"ї // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 11-15. – ISSN 2220-1394
1147714
  Богданова Г. Прецедент як проміжна ланка врегулювання факторингових операцій // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 164-165
1147715
  Бошно С.В. Прецедент, закон и доктрина ( Опыт социолого-юридического исследования) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 4. – С. 72-79. – ISSN 0132-0769
1147716
  Кучинська О.П. Прецедент: історія та сучасність // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 28-32. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1147717
  Мазур М.В. Прецеденти Європейського суду з прав людини в системі джерел конституційного права України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 226-231. – ISSN 1563-3349
1147718
  Бойко І.С. Прецедентна практика щодо морських територіальних спорів у рішеннях міжнародного суду ООН // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 72-81. – ISSN 1993-0909
1147719
  Мельник Я. Прецедентна судова практика у цивільному та виконавчому процесах під час виконання рішення суду / Я. Мельник, Т. Губанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-60. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання впливу прецедентної судової практики на систему цивільного судочинства. Аналізуються наслідки запровадження інтеграційних процесів для цивільного судочинства та виконавчого провадження. В статье рассматриваются вопросы ...
1147720
  Стецик Н. Прецедентна судова практика: аналіз етапів запровадження та розвитку в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 35-49. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
1147721
  Стецик Н. Прецедентна судова практика: до питання про співвідношення із суміжними поняттями
1147722
  Жлуктенко Н. Прецедентне ім"я "Гоголь" в романі Джумпи Лахірі "Тезко" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-45. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено функції прецедентного імені "Гоголь" в романі "Тезко" сучасної індійсько-американської письменниці Джумпи Лахірі. Доведено, що семантика імені "Гоголь" по-різному реалізується на двох фреймових рівнях: надає ліричних рис образу ...
1147723
  Карпова К.С. Прецедентне ім"я Steve Jobs в американському лінгвокультурному середовищі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 338-342


  У статті представлено результати дослідження мовних особистостей диференційних ознак прецедентного імені Steve Jobs як невід"ємного складника американської культури. Дослідження проведено на матеріалі некрологів, представлених у впливових американських ...
1147724
  Малишев Б.В. Прецедентне право Англії. Теоретичні аспекти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1147725
   Прецедентне право Європейського суду з прав людини Справа "Демченко проти України" від 3 травня 2005 р. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 351-354. – ISSN 0132-1331
1147726
  Шевчук С. Прецедентне право Європейського суду з прав людини та доктрина stare decisis // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 147-157. – ISSN 0132-1331
1147727
  Левчук М.В. Прецедентне право та загальна правова спадщина співдружності націй // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 30-35
1147728
  Малишев Б. Прецедентне право: pro et contra // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 86-101.


  У цій статті буде запропонований огляд позитивних та негативних рис прецедентної форми права. The rewiev of positive and negative characteristics of case-law has been given.
1147729
  Киричук А. Прецедентне регулювання питань інтелектуальної власності у ЄС // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 5 (94). – С. 56-66. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1147730
  Іванов О. Прецедентне та звичаєве регулювання діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної ради України з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 64-65. – ISBN 978-617-7069-14-9
1147731
  Гриньків О. Прецедентний текст у жанровій структурі історичного роману Ліни Костенко "Маруся Чурай" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 95-103. – ISSN 2312-6809
1147732
  Марченко А.А. Прецедентний характер рішень Європейського суду з прав людини в правовій системі України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2013. – № 6 (90). – С. 23-28
1147733
  Полумисна О.О. Прецедентні висловлювання в українських мас-медіа (на прикладі сайтів "Українська правда", "Дзеркало тижня", "Україна молода") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 16-20. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 9). – ISSN 2078-2551
1147734
  Михайлова О.Г. Прецедентні висловлювання як мікроконтекст для античних міфотеонімів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 257-263. – Бібліогр.: Літ.: с.262-263; 17 назв


  Стаття присвячена лінгвокультурологічному та когнітивному аспектам дослідження прецедентних феноменів, першоджерелом яких є антична міфологія. This present article is based on the results of associative experiment and is devoted tj the research of ...
1147735
  Осовська І.М. Прецедентні дискурсивні одиниці як інтегральні явища німецькомовного сімейного дискурсу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 59-64
1147736
  Філонов В.Е. Прецедентні імена в ідіодискурсу Гайнца Консаліка // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 301-303. – ISBN 978-617-7109-99-9
1147737
  Застровська С.О. Прецедентні імена в найменуванні берлінських вулиць / С.О. Застровська, О.В. Найдюк // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 167-169
1147738
  Михайлова О.Г. Прецедентні імена з античних міфів в ономастичному просторі роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 154-159
1147739
  Шотова-Ніколаєнко Прецедентні імена і їх семантика на "Вході" у текст (на матеріалі поезії Дж. Г. Байрона) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 464-468
1147740
  Задорожна А. Прецедентні імена літературного походження в мемуаристиці українських шістдесятників // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 243-247. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1147741
  Малишева А.В. Прецедентні імена сучасного англомовного медіадискурсу США та способи їх перекладу українською мовою // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 4 (199). – С. 176-183. – ISSN 2522-493Х
1147742
  Борисович О.В. Прецедентні імена як засіб негативної оцінки в англомовному мас-медійному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 96-101


  Статтю присвячено розгляду оціночної функції прецедентних імен у мас-медійному дискурсі. Проведено аналіз мовних засобів формування негативної оцінки у висловлюваннях з прецедентними іменами. Статья посвящена анализу оценочной функции прецедентных ...
1147743
  Білинський М. Прецедентні контексти в етимологічній стратифікації історичного тезауруса англійської мови // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 11-37. – ISSN 2078-340X
1147744
  Шевченко Л.І. Прецедентні номени культури в українських медіа // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – C. 7-18. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто один із аспектів лінгвістичного аналізу прецедентних номенів культури в медійному тексті. Проаналізовано тезу про їх множинні фахові інтерпретації, що зумовлено функціональною природою номенів культури в медіа. Запропоновано ...
1147745
  Сюта Г.М. Прецедентні одиниці культури дитинства" у сучасній українській комунікації // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (76). – С. 17-34. – ISSN 1682-3540
1147746
  Левко О. Прецедентні одиниці як засоби маніпуляції в українському релігійному медіадискурсі: психолінгвістичний вимір // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 2. – С. 99-127. – ISSN 2309-1797
1147747
  Піддубна Н. Прецедентні оніми як інтердискурсивний елемент сучасної української проповіді // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 248-256. – ISSN 2304-9383
1147748
  Левко О.В. Прецедентні тексти античності у промові Іоанна Златоуста "De hieromartyre Babyla" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 355-360


  У статті досліджуються комунікативні наміри та мовленнєві тактики, згідно з якими християнський автор IV ст. Іоанн Златоуст вводить прецедентні тексти античності у промову "De hieromartyre Babyla". Зокрема, стверджується, що в основі введення античного ...
1147749
  Левко О.В. Прецедентні тексти Святого Письма в епідейктичних промовах Григорія Богослова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 101-109. – ISSN 2311-2697


  У статті досліджуються прецедентні тексти Святого Письма в епідейктичному красномовстві Григорія Богослова, аналізуються комунікативні наміри, згідно з якими автор вводить у свій дискурс біблійні тексти, визначаються когнітивно значимі для мовної ...
1147750
  Дроботун В.М. Прецедентні феномени в британській та індійській літературах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 135-139
1147751
  Славова Л.Л. Прецедентні феномени в мовленні політиків // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 168-180


  Присвячена визначенню прецедентного аспекту діяльності мовної особистості політика. Окреслюються функції, джерела виникнення прецедентих феноменів та їх роль у формуванні іміджу політика. Посвящена определению прецедентного аспекта деятельности ...
1147752
  Максименко О.В. Прецедентні феномени в перекладі (французька і українська мови) : навч. посібник [для студентів III і IV курсів бакалаврату, I і II курсів магістратури] / Максименко О.В. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 165, [3] с. – Бібліогр.: с. 160-165. – ISBN 978-617-7621-36-1
1147753
  Сніховська І.Е. Прецедентні феномени у лінгвокультурі США: механізми лудичних трансформацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 111-113


  The article deals with one of the linguistic mechanisms of language play as a source for creating speaker"s ludic intentions. The research focuses on syntactical ambiguity and transformations of precedential phenomena in American linguistic culture.
1147754
  Пишньоха О.А. Прецедентні феномени у поемі Орхана Сейфі Орхона "Розповідь про фею та пастушка" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 112-123
1147755
  Великорода Ю. Прецедентні феномени як засіб вираження культурної континуальності у медіа дискурсі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 132-139. – ISBN 966-7773-70-1
1147756
  Савенко А.О. Прецедентні цитати як різновид дискурсивної фразеології // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 141-148
1147757
  Пальчевська О. Прецедентність і стереотипність етнічних анекдотів (на матеріалі української, англійської та польської мов) / О. Пальчевська, П. Губич // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 347-353. – ISBN 978-617-639-227-9
1147758
  Беляневич В.Е. Прецедентність судової практики: деякі аспекти дослідження проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 73-81
1147759
  Шулінова Л.В. Прецедентність української медійної рецензії мистецької тематики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 19-32. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто прецедентність у сучасній медійній рецензії мистецької тематики з погляду реалізації основних функцій медійного тексту та специфіки сприйняття реципієнтами різних соціокультурних груп. In the article the precedent investigated as ...
1147760
  Пожидаєва І.В. Прецедентність як механізм формування маніпулятивного дискурсу блогів // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 392-398


  У статті визначається один із аспектів інтертекстуальності-прецедентність як механізм формування маніпулятивного дускурсу блогосфери. Матеріалом дослідження є фрагменти англо-, російсько-, україномовних блогів. Маніпулятивність прецедентних текстів у ...
1147761
  Самигулина Ф.Г. Прецедентные высказывания в медиадискурсе: лингвоэкологический аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 84-88. – ISSN 2522-493Х
1147762
  Голубева Надежда Александровна Прецедентные единицы в грамматике: традиции и новаторство // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1147763
  Смирнова Т.В. Прецедентные имена в заголовках газет // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2006. – № 1 (195). – С. 23-34. – ISSN 0131-615X
1147764
  Яцура А.П. Прецедентные имена поэтических и прозаических произведений Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко : монография / А.П. Яцура. – Нежин : Аспект-Поліграф, 2011. – 256 с. – Библиогр.: с. 231-253. – ISBN 978-966-340-454-7
1147765
  Журавлева Е.А. Прецедентные тексты начала XXI века / Е.А. Журавлева., Ж.Д. Капарова ; под общ. ред. Е.А. Журавлевой. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 256 с. – ISBN 978-5-9765-0231-4; 978-5-02-034674-1
1147766
  Алексеева Т.А. Прецедентные феномены в политических медиатекстах // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – № 2 (56). – С. 50-53. – ISSN 2305-7319
1147767
  Пащенко М. Прецедентные феномены как объект перевода // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 113-118. – ISBN 978-617-646-477-8


  В статье рассматривается вопрос определения и классификации прецедентных феноменов с позиций комплексного подхода. На основе проведенного анализа дается определение и выделяются основные и дополнительные признаки прецедентных феноменов, а также ...
1147768
  Марченко М.Н. Прецедентный характер решений Европейского суда справедливости // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 40-54. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1147769
  Блищенко И.П. Прецеденты в международном публичном и частном праве / И.П. Блищенко, Ж. Дориа. – 2-е изд., доп. – Москва : МНИМП, 1999. – 472с. – ISBN 5-88720-020-0
1147770
  Абдуліна І. Прецендентне рішення Верховного Суду США // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 3. – С. 50-52. – ISSN 1608-6422
1147771
  Берестова А. Прецендентні релігійні феномени як інтертекстеми в художній прозі Марії Матіос: лінгвостилістичний вимір // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 6. – С. 24-32. – ISSN 2413-0923
1147772
  Євтушина Т.О. Прецендентні феномени політичного дискурсу : (на прикладі промов Петра Порошенка) / Т.О. Євтушина, В.Ю. Затворницька // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (14). – С. 73-78. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1147773
  Блищенко И.П. Преценденты в международном праве / И.П. Блищенко. – М, 1977. – 224с.
1147774
  Галкина Е.Г. Прецессионные одномерные солитоны в антиферромагнетиках с низкой динамической симметрией / Е.Г. Галкина, Р.В. Овчаров, Б.А. Иванов // Физика низких температур : ежемесячный научный журнал / НАН Украины ; Физ.-техн. ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; редкол.: С.Л. Гнатченко, В.В. Еременко, И.Н. Адаменко [и др.]. – Харьков, 2017. – Т. 43, № 11, спец. вып. : К 80-летию со дня рождения А.И. Звягина. – C. 1609-1617. – ISSN 0132-6414
1147775
  Пономарев А.Н. Прецизионное измерение времени жизни положительного мюона : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Пономарев А.Н. ; МГУ , НИИ ядерной физики. – Москва, 1975. – 15 с. – Бібліогр.:с.13
1147776
  Пучков В.С. Прецизионное измерение ионизации в области релятивистского роста и определение отношения интенсивностей пионов и протонов в космических лучах на высоте гор. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Пучков В.С.; АН СССР.Физ.ин-т. – М, 1973. – 18л.
1147777
  Дубовской Б В. Прецизионное измерение силы тяжести / Б В. Дубовской, . – М, 1978. – 83с.
1147778
  Иванов Д.Ю. Прецизионное Р=V=T исследование поведения чистого вещества в критической области. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Иванов Д.Ю.; Лен. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1147779
  Кузьмин В.Ф. Прецизионные автоматические измерения характеристик магнитных полей электромагнитов и систем радиоэлектроники протонных синхротронов : Автореф... Канд.техн.наук: / Кузьмин В.Ф.; Ин-т.физики высоких энергий. – Серпухов, 1966. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1147780
  Бондаренко А.Н. Прецизионные акустические измерения оптическими и емкостными методами / А.Н. Бондаренко. – Владивосток : ТОИ АН СССР
Ч. 1. – 1990. – 140 с.
1147781
  Бондаренко А.Н. Прецизионные акустические измерения оптическими и емкостными методами / А.Н. Бондаренко. – Владивосток : ТОИ АН СССР
Ч. 2. – 1990. – 239 с.
1147782
  Поляк В.С. Прецизионные конструкции зеркальных радиотелескопов: Опыт создания, проблемы анализа и синтеза / В.С. Поляк, Э.Я. Бервалдс. – Рига : Зинатне, 1990. – 526 с.
1147783
  Зрелов В.П. Прецизионные методы измерения средней энергии протонов 660 Мэв по излучению Вавилова-Черенкова и исследование его свойств в анизотропных средах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 04.01 / Зрелов В.П.; Объедин. ин-тут ядерных исследований. – Дубна, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1147784
  Шафер Г.В. Прецизионные наблюдения космических лучей в Якутске / Г.В. Шафер, Г Ю. Шафер. – Новосибирск : Наука, 1984. – 733 с.
1147785
  Мартюшов К.И. Прецизионные непроволочные резисторы / К.И. Мартюшов, А.И. Тихонов, Ю.В. Зайцев. – Москва, 1979. – 192 с.
1147786
  Лунд П.К. Прецизионные печатные платы / П.К. Лунд. – Москва, 1983. – 360 с.
1147787
  Венгеровский Л.В. Прецизионные полупроводниковые стабилизаторы / Л.В. Венгеровский, А.Х. Вайнштейн. – Ленинград, 1974. – 116 с.
1147788
   Прецизионные потенциометры - характеристика и ограничения. – М, 1959. – 17с.
1147789
  Кудрявцев В.Б. Прецизионные преобразователи электрических сигналов и угловых перемещений на принципах квантовой магнитометрии. / В.Б. Кудрявцев. – Москва, 1971. – 120с.
1147790
  Рябцов А.В. Прецизионные пьезоэлектронные датчики перемещений : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Рябцов А. В.; Одес. политхн. ин-т. – Одесса, 1987. – 16л.
1147791
  Рябцов А.В. Прецизионные пьезоэлектронные датчики перемещений : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Рябцов А. В.; Одес. политхн. ин-т. – Одесса, 1987. – 16л.
1147792
   Прецизионные радиационные измерения в метеорологии. – Л, 1972. – 272с.
1147793
  Дюжин А.Т. Прецизионные системы авоматического регулирования для объектов управления большой постоянной времени : Автореф... канд. техн. наук / Дюжин А.Т.; Всесоюзн.науч-исслед.ин-т. – М, 1967. – 14л.
1147794
   Прецизионные сплавы. – М, 1974. – 448с.
1147795
   Прецизионные сплавы. – М, 1983. – 439с.
1147796
   Прецизионные сплавы в электротехнике и приборостроении. – Москва : Металлургия, 1984. – 79 с.
1147797
   Прецизионные средства контроля герметичности / А.И. Волошин, А.Ф. Булат, С.Н. Пономаренко [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова, Ин-т стратег. технологий им. акад. С.Н. Конюхова. – Мариуполь : Східний видавничий дім, 2017. – 235, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 212-213. – ISBN 978-966-317-285-8
1147798
   Прецизионные структурные исследования кристаллов : доклады 1 всесоюзн. совещания. – Рига : АН СССР, 1989. – 248с.
1147799
   Прецизионные структурные исследования кристаллов. Дифракционные методы, метаматическая обработка и результаты : тезисы докладов 2 всесоюзн. совещания. – Рига : АН СССР, 1990. – 64с.
1147800
   Прецизионные частотные преобразователи автоматизированных систем контроля и управления. – Москва : Энергия, 1974. – 336 с.
1147801
   Прецизионный компаратор трансформаторов тока / М.Н. Сурду, А.Л. Ламеко, Д.В. Мелещук, В.Н. Кикало, В.В. Копшин // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 2011. – № 2. – С. 64-69. – ISSN 1607-7970


  Verification of the current measurement transformers on the power frequency is taken up. The description for operation principles and constructions of precision current comparator are represented. Comparator provides measurement of relative currents ...
1147802
   Прецизионный рентгендифракционный эксперимент. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 218с.
1147803
   Прецизионный учет фоновых условий как основа технологии раннего обнаружения, мониторинга и прогноза развития техногенных геохимических аномалий / С.Е. Шнюков, А.В. Андреев, О.В. Заяц, С.П. Савенок, В.М. Маргулев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 6-10 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1147804
  Черепанська І.Ю. Прецизійна приладова система вимірювання кутів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Черепанська Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 47 с. – Бібліогр.: 37 назв
1147805
   Прецизійний терморегульований комплекс кріогенної апаратури для дослідження вольт-амперних характеристик тунельних контактів надпровідних матеріалів / І.П. Жарков, В.В. Сафронов, В.О. Ходунов, В.М. Коновал, Маслов, , , Селіванов, , , А.Г. Солонецький, О.А. Каленюк, А.П. Шаповалов, В.Є. Шатернік // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 60-70. – ISSN 1815-2066
1147806
  Квасніков В.П. Прецизійний функціональний перетворювач відеосигналів неперервної дії / В.П. Квасніков, О.І. Осмоловський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 38-44


  У роботі запропоновано метод побудови аналогових функціональних перетворювачів відеосигналів довільної форми з підвищеною швидкодією та точністю, що базується на відшуканні та математичному обґрунтуванні альтернативного схемного рішення пристрою. ...
1147807
  Осмоловський О.І. Прецизійний функціональний перетворювач відеосигналів неперервної дії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 198-205


  У роботі запропоновано метод побудови аналогових функціональних перетворювачів відеосигналів довільної форми з підвищеною швидкодією та точністю, що базується на відшуканні та математичному обґрунтуванні альтернативного схемного рішення пристрою. ...
1147808
  Квасніков В.П. Прецизійні вимірювання об"єктів на координатно-вимірювальній машині геометричних розмірів деталей // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 52-58


  Розглянута математична модель процесу вимірювання та побудови тривимірних об"єктів на трикоординатній інформаційно-вимірювальній системі механічних величин по заданій базі точок, розташованих по його границі. Методика побудови об"єктів базується на ...
1147809
   Прецизійні пристрої і прилади оптотехніки : монографія / [Поперенко Л.В. та ін.] ; за ред. проф. Л.В. Поперенка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 703, [1] с., [4] арк. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр в кінці розд. – ISBN 978-966-439-872-2
1147810
  Курсін С.М. Прецизійні універсальні компаратори імпедансу з варіаційним калібруванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Курсін Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1147811
  Ніколенко І.М. Прецизійні формувачі часових інтервалів з керуючими запам"ятовуючими пристроями : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Ніколенко І.М.; Нікоелнко І, М.; Одес. політехн. ін-т. – Одеса, 1999. – 17с.
1147812
  Максименко О. Прециозність у мові та перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-16. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано два різновиди дискурсу, у яких виявляється прециозність сучасної мови: особистісно-орієнтований і статусно-орієнтований. Розглянуто можливі тактики їх перекладу. The article analyzes personally-oriented and status-oriented types of ...
1147813
  Унгурян Т.М. Пречиста сила: поезії. / Т.М. Унгурян. – К., 1990. – 91с.
1147814
   Пречистенские рабочие курсы. – М, 1948. – 288с.
1147815
  Зашибина О.П. Пречистое / О.П. Зашибина. – Рига, 1983. – 93с.
1147816
  Коренев А.К. Пречистый бор / А.К. Коренев. – М., 1957. – 175с.
1147817
  Кремкина А.П. Преюдиции в советском гражданском процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Кремкина А.П.; МВ и ССО СССР. ВЮЗИ. – М., 1970. – 16л.
1147818
  Семенов В.М. Преюдициональное начало в советском гражданском процессе. : Автореф... канд.юрид.наук: / Семенов В.М.; Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1952. – 18 с.
1147819
  Муратова Н.Г. Преюдиция: взаимосвязь процессуальных процедур // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 194-200. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
1147820
  Коструба А. Преюдиціальний запит як інститут похідної юрисдикції у процесуальному праві Франції: питання національної рецепції // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 144-158. – ISSN 1026-9932
1147821
  Барабаш Ю. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду України: проблемні питання теорії та практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 45-53. – ISSN 0132-1331
1147822
  Савчак А.В. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду України: теоретично-правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 27-32
1147823
  Хотинська О.З. Преюдиціальність як прояв обов"язковості судових рішень // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 37-42
1147824
  Олендер І.Я. Преюдиційний (консультативний) запит як механізм забезпечення єдності судової практики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 116-124. – ISSN 1026-9932
1147825
  Попов О.І. Преюдиційний запит як інструмент забезпечення єдності судової практики: сутність і механізми впровадження у цивільне судочинство // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – С. 72-81. – ISSN 2224-9281
1147826
  Барікова А.А. Преюдиція в межах адміністративного судочинства // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 75-83. – ISSN 2707-6849
1147827
  Гриценко А. Прєм"єр-міністри України часів Директорії (кінець 1918 - 1920 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С. 96-109 : 2 портрети. – ISSN 0869-3595
1147828
  Рожко В. Прєосвящєнний Платон Артем"юк, єпископ Рівненський і Крем"янецький / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2015. – 167, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 159-165. – ISBN 978-966-361-800-5


  У пр. № 1700252 напис: Автор. Підпис. 25.07.2015 р.
1147829
   Пржевальский. – Москва, 1952. – 64 с.
1147830
  Спешнев А. Пржевальский / А. Спешнев, В. Швейцер. – Москва, 1952. – 75с.
1147831
   Пржидольские мшанки СССР / В.И. Пушкин, Л.В. Нехорошева, Г.В. Копаевич, А.М. Ярошинская; Отв. ред. Морозова И.П. – Москва : Наука, 1990. – 124с.
1147832
   Пржонський Анатолій Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 351-352 : фото
1147833
  Левицька З. При битій дорозі : ысторична повість за [Ф.] Равітою / з малюнками А. Ждахи. – У Київі (Київ) : Вид."Час" ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 218 с., 6 арк. мал. – (Видавництво "Час" : Історична серія ; № 1)
1147834
   При блеске дня, во мраке ночи. – М, 1980. – 191с.
1147835
  Митчел С. При Вашингтоне = (Hugh Wynne, free quaker) : Из мемуаров квакера-офицера ; Исторический роман Вэра Митчеля // Марсельцы : повесть из времен французской революции Феликса Гра / Ф. Гра. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1897. – 212 с.
1147836
  Сухарев Д.А. При вечернем и утреннем свете : Стихотворения / Д.А. Сухарев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 383с.
1147837
  Суглобов В.Я. При всех обстоятельствах / В.Я. Суглобов. – Москва, 1984. – 223с.
1147838
  Гублер Н.Я. При вспышке молнии / Н.Я. Гублер. – Минск, 1985. – 284с.
1147839
  Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров / А.Ф. Тютчева, 1929. – 260с.
1147840
  Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров / А.Ф. Тютчева. – Тула, 1990. – 396с.
1147841
  Ниманн Август При дворе. / Ниманн Август. – 210с.
1147842
  Рябий В. При деревах із янгелом // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 2 серпня (№ 15)


  Іван Малкович: портрет зблизька.
1147843
  Ковалевський М. При джерелах боротьби : Спомини, враження, рефлексії / М.Ковалевський. – Іннсбрук : Ковалевська, 1960. – 720 с.
1147844
  Книш З. При джерелах українського організованого націоналізму / З. Книш. – Торонто, 1970. – 186с.
1147845
  Книш З. При джерелах українського організованого націоналізму / Зиновій Книш. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 180, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1783-8
1147846
  Стріха М. При Дзюбі міністерство не було "центральною філармонією" // Світ. – Київ, 2021. – Липень (№ 27/28)
1147847
  Кель М.Л. При дорозі / М.Л. Кель. – К, 1961. – 327с.
1147848
  Бородулин Рыгор При жизни бы успеть : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 2. – С. 4-6. – ISSN 0012-6756
1147849
  Смирнов В.В. При загадочных обстоятельствах / В.В. Смирнов. – Саранск, 1991. – 269с.
1147850
   При загрозі терористичних актів (Пам"ятка населенню щодо дій у надзвичайних ситуаціях) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 23 : фото
1147851
  Козлов Ф.Р. При зміни в Статуті Комуністичної партії Радянського союзу / Ф.Р. Козлов. – К, 1962. – 40с.
1147852
   При зростанні промислового виробництва на 7,3 % загальний виробничий травматизм в Україні знижено на 7 % // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 35
1147853
  Узунов Д. При изворите на Арда : опит за селищна монография / Д. Узунов. – София : [Б. в.], 1993. – 304, [4] с. : ил. – ISBN 954-799-073-X
1147854
  Бужашки Е. При изворите на народната съпротива. 1. Записки за Кресненското въстание на Иван П. Георгиев, писар в четата на Стоян Карастоянов : известия на българското историческо дружество / Е. Бужашки. – София : Издателство на българската академия на науките
Кн. 26. – 1968. – С. 333-380
1147855
  Семенов Ю.С. При исполнении служебных обязанностей. / Ю.С. Семенов. – Москва, 1962. – 160с.
1147856
  Будник М.К. При лихій годині / М.К. Будник. – К, 1985. – 174с.
1147857
   При лунном свете. – М, 1970. – 144с.
1147858
  Иванченко Л.М. При лунном сиянии / Л.М. Иванченко. – Саратов, 1991. – 344с.
1147859
  Кузьмин Н.П. При любой погоде / Н.П. Кузьмин. – М, 1972. – 432с.
1147860
  Григорьева Н.А. При любой погоде. / Н.А. Григорьева. – М, 1977. – 118с.
1147861
  Ксенич А. При нагоді статті Романа Кабачія // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 12 серпня (№ 32). – С. 8. – ISSN 0027-8254
1147862
  Дрозд А. При написанні цього тексту жоден Бодріяр не постраждав // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 3
1147863
  Романов А.С. При невыясненных обстоятельствах / А.С. Романов. – М., 1990. – 195с.
1147864
  Жарський Олександр При опіках важливо своєчасно та грамотно надати першу домедичну допомогу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 24 : фото
1147865
  Хомченко В. При опознании - задержать : повесть, рассказы / В. Хомченко. – Москва : Советский писатель, 1988. – 413 с.
1147866
  Фатуев Р.М. При осаде Салтов / Р.М. Фатуев. – Москва, 1970. – 63с.
1147867
  Шабшай Л.Л. При открытых дверях / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1965. – 64с.
1147868
  Шабшай Л.Л. При открытых дверях / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1967. – 63с.
1147869
  Кочергіна Т. При перших ознаках роздратування займіться... фізичними вправами / Т. Кочергіна, А. Косенко // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Поради знавців-спортсменів для відновлення розумової працездатності.
1147870
  Воронов Владимир При полном параде : варианты // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 88-94 : Фото
1147871
   При присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1995 року : Указ Президента України // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Січень (№ 1)


  Указ ПУ про присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 1995 р. за цикл наукових праць "Координаційна хімія ректора в електролітах"імені ректору Київського університету ім. Тараса Шевченка, доктору хім.наук, акад. НАН України ...
1147872
   При свете дня. – М, 1988. – 368с.
1147873
  Мориц Ю.П. При свете жизни / Ю.П. Мориц. – Москва, 1977. – 143с.
1147874
  Гилязов А.М. При свете зарниц : повести / А.М. Гилязов; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1990. – 496 с.
1147875
  Есин С.Н. При свете маленького прожектора / С.Н. Есин. – М, 1979. – 400с.
1147876
  Измалков А.И. При свете молнии / А.И. Измалков. – Алма-Ата, 1965. – 152с.
1147877
  Панченко П.Е. При свете молний : ссихотворения, поэма / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1974. – 366 с.
1147878
  Мелихов А. При свете мрака : роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 12. – С. 8-74. – ISSN 0130-7673
1147879
  Финк Л.А. При свете рампы / Л.А. Финк. – Куйбышев, 1980. – 304с.
1147880
  Тэсс Т.Н. При свете совести. / Т.Н. Тэсс. – М, 1961. – 127с.
1147881
  Шалак О. При світлі снігів : [поезії] / Оксана Шалак. – Київ : КМ Academia, 2001. – 49, [3] с. : іл. – ISBN 966-518-152-1


  В пр. №1716867 напис: Олексію Долі приязно та щиро. О. Шалак
1147882
  М"ястківський А.П. При світлі соняшників / А.П. М"ястківський. – Київ, 1967. – 309 с.
1147883
  Тихолоз Б. При світлі трьої свічок (Святовечірній код Франкової творчості) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 738-751. – ISSN 2223-1196
1147884
  Дениско Л.І. При спробі втекти : пригодницька повість / Л.І. Дениско. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 334с.
1147885
   При тлумаченні права суд може використати акти законодавства, відповідну судову практику та доктринальні прац // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 202-204. – ISSN 1026-9932
1147886
  Слабошпицький М. При чеснім хлібі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 177-184. – ISSN 0208-0710
1147887
  Петренко М. При чесному хлібі : поезія: вірші // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 2-8. – ISSN 0131-2561
1147888
   При Шевченковому університеті створюється Європейський інститут // Світ. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/6). – С. 2


  При Київському національному університеті імені Тараса Шевченка планують започаткувати Європейський інститут - концепцію його створення презентували під час засідання Європарламенту у Брюсселі (Бельгія). "Першим проектом інституту буде цикл лекцій ...
1147889
  Мушник С.М. При шляхах маки цвітуть : повість, оповідання / С.М. Мушник. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 151 с.
1147890
  Санин Л.И. Приазовская Ялта : Путеводитель / Л.И. Санин. – Донецк, 1980. – 15 с.
1147891
  Пушкаренко А.А. Приазовский край в конце 17 -- начале 18 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пушкаренко А.А.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1966. – 22л.
1147892
  Воровка В.П. Приазовська парадинамічна ландшафтна система : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Воровка Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – [16], 414 арк. – Додатки: арк. 404-414. – Бібліогр.: арк. [8-16], 354-403 та в додатках: арк. 404-408
1147893
  Воровка В.П. Приазовська парадинамічна ландшафтна система : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Воровка Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1147894
  Воровка В. Приазовська парадинамічна ландшафтна система як форма організації ландшафтного простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-35. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто одну з форм організації ландшафтного простору - парадинамічну ландшуфтну систему на прикладі узбережжя Азовського моря. В основі її структури і функціонування лежить принцип контрастності та наявність двосторонніх динамічних взаємозв"язків. ...
1147895
  Гетьман В.І. Приазовський національний природний парк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 4 (218). – С. 30-33 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
1147896
  Гордеев С.М. Приазовье / С.М. Гордеев. – Киев, 1955. – 119с.
1147897
  Песков В.М. Приамурская областная партийная организация в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Песков В.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 31л.
1147898
  Белобородова К.П. Приамурские узоры / К.П. Белобородова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1975. – 106 с.
1147899
  Деревянко А.П. Приамурье (1 тысячелетие ло нашей эры) / А.П. Деревянко. – Новосибирск, 1976. – 384с.
1147900
  Медведев В.Е. Приамурье в конце I-начале II тысячелетия (чжурчжэньская эпоха) / В.Е. Медведев. – Новосибирск, 1986. – 204 с.
1147901
  Беспрозванных Е.Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений, XVII -- середина XIX в. / Е.Л. Беспрозванных. – Хабаровск, 1986. – 334с.
1147902
  Беспрозванных Е.Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений, XVII - середина XIX в. / Е.Л. Беспрозванных. – М., 1983. – 206с.
1147903
   Приамурье в художественной литературе Аннотированный указатель. – Благовещенск, 1963. – 104с.
1147904
   Приамурье мое. – Благовещенск, 1969. – 368с.
1147905
   Приамурье мое. – Благовещенск, 1983
1147906
   Приамурье поэтическое. – Хабаровск, 1970. – 143с.
1147907
  Марголин А.Б. Приамурье. / А.Б. Марголин. – М., 1957. – 112с.
1147908
   Приамурье. Факты, цифры наблюдения : собраны на Дальнем Востоке сотрудниками Общезем. орг. : Приложение к отчету Общеземской организации за 1908 год : с тремя картами / [ред.. Т.И. Полнер]. – Москва : Горная тип., 1909. – [4], VIII, VIII, 922 с., 3 л. карт. : ил. – Экз. деф., отсутств.: 3 л. карт и с. 849-922
1147909
  Флиппова С.А. Приангарская лесостепь (территориальная дифференциация и структура ландшафтов) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.690 / Флиппова С.А.; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 30л.
1147910
   Приангарский меденосный бассейн. – М, 1981. – 109с.
1147911
   Прибавление к " Московскому телеграфу". – Москва
№ 1-24. – 1828. – 96 c. – Видання старою орфографією
1147912
   Прибавление к " Русскому инвалиду". – Санкт-Петербург, 1831
1147913
  Вильчинский О. Прибавление к Истории Руси (839-1078) : [описание крещения, самое близкое к событию] / [соч.] Ольгерда Вильчинского // История Руси по сказаниям современников, документам и памятникам (839-1078) : с рис. / О. Вильчинский. – Вильна : Тип. Иосифа Завадского, 1908. – 16 с.
1147914
   Прибавление к каталогу изданий Российской академии наук (по 1-е декабря 1923 года). – Петроград, 1924. – 63 с.
1147915
   Прибавление к первой и второй части месяцослова с росписью чиновных особ, изданного на 1816 год, о переменах в чиновниках, по 1-е сентября сего года последовавших, и до сведения Академии Наук дошедших. – В Санктпетербурге, : печатано при Императоской Академии наук, 1816. – 174 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра, зол.заб.
1147916
  Глинка Сергей Прибавление к Русской истории Сергея Глинки, или записки и замечания о происшествиях 1812-1815 годов, им самим изданные. – Москва, 1818. – 135с.
1147917
  Шишков Александр Прибавление к сочинению называемому Рассуждению о старом и новом слоге российского языка, или собрание критик, изданных на сию книгу. – С-Пб, 1804. – 171с.
1147918
  Ершов Н.Г. Прибавление к списку Чешуекрылых, окрестностей С.-Петербурга за 1874 г. / Николай Ершов // Список Чешуекрылых из окрестностей г. Шахруда в Персии, собранных г. Огородниковым в июле месяце 1874 г. в долине безводной, сухой и безлесной, лежащей на возвышенном плато, приблизительно до 5,000 ф. н. у. м. / Н.Г. Ершов. – [Санкт-Петербург], 1876. – С. 227
1147919
  Сашина А. Прибавление семейства. Новые процессоры помогают снимать кино и предсказывать погоду // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  К 2015 году, согласно прогнозам аналитиков, в мире будет насчитываться почти 15 миллиардов устройств, подключенных к Интернету. Число активных пользователей ресурсами Сети к тому же времени составит более 3 миллиардов. Увеличится и трафик центров ...
1147920
  Свиньин, Павел Прибавления к воспоминаниям на флоте, Павла Свиньина. – СПб., 1819. – 118с.
1147921
  Суслова Н. Прибавления к физиологии лимфатических сердец / Н. Суслова. – М.
2. – 1956. – 887с.
1147922
  Светлов Б.Т. Прибавочный продук и его движение в процессе социалистического воспроизводства (на матер. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Светлов Б. Т.; КГУ. – К., 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1147923
   Прибавочный продукт АПК. – М, 1983. – 287с.
1147924
  Волынцев Вччеслав Васильевич Прибавочный продукт и повышение эффективности его использования в экономике развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Волынцев Вччеслав Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 19 с.
1147925
  Волынцев В.В. Прибавочный продукт и повышение эффективности его использования в экономике развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Волынцев В. В.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1982. – 181л. – Бібліогр.:л.166-181
1147926
  Чабан Я.С. Прибавочный продукт и стимулирование производства / Я.С. Чабан. – Кишине, 1977. – 110с.
1147927
  Янчаускене Н. Прибавочный продукт при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Янчаускене Н.; Вильнюск. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 16л.
1147928
  Константинов А.И. Прибавочный продукт при социализме / А.И. Константинов. – Минск, 1978. – 271с.
1147929
  Егунов Н.Т. Прибайкалье в древности и проблемы происхождения бурятского народа / Н.Т. Егунов. – Улан-Уде, 1984. – 276 с.
1147930
   Прибалтийская флора и ее историография : Тем. сб. – Вильнюс, 1984. – 144 с.
1147931
   Прибалтийским советским республикам тридцать лет. – Вильнюс, 1970. – 106с.
1147932
  Андреева Н.С. Прибалтийско-немецкое дворянство и политика российского правительства в начале ХХ века // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 103-111. – ISSN 0042-8779
1147933
   Прибалтийско-финское языкознание. – Л, 1967. – 151с.
1147934
   Прибалтийско-финское языкознание. – Петрозаводск, 1988. – 152с.
1147935
   Прибалтийцы о В.И. Ленине. – Рига, 1970. – 374с.
1147936
   Прибалтика : Атлас автомобильных дорог. – Москва, 1976. – 15с.
1147937
  Сытин А. Прибалтика в Евросоюзе. Итоги вступления // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 4. – С. 43-54. – ISSN 0869-44435
1147938
  Исаков С.Г. Прибалтика в русской литературе 1820-х - 1860-х годов : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Исаков С.Г. ; ЛГУ. – Тарту, 1962. – 17 с.
1147939
   Прибалтика в семье народов СССР. – Вильнюс, 1973. – 199с.
1147940
  Симонян Ренальд Прибалтика. Вспоминая предвоенные годы // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 58-77. – ISSN 0130-9625
1147941
  Горбань Т. Прибалтійський етнічний елемент в суспільно-політичному житті України на межі 10-20-х років ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 86-89
1147942
  Супричов Олексій Прибалтійські країни: Естонія, Литва, Латвія : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 35-42 : Фото
1147943
  Орзов А Прибалханские туркмены в конще ХІХ-- начале ХХ века (Ист. этнограф. очерк) : Автореф... канд. ист.наук: / Орзов А; МГУ. – М., 1961. – 18л.
1147944
  Николаев В.Б. Прибалхашье / В.Б. Николаев. – Алма Ата, 1985. – 155с.
1147945
  Рушди Салман Прибежище мира : повесть // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 144-158. – ISSN 1130-6545
1147946
  Потапчук І.М. Прибережна смуга морів як елемент правової охорони морів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 100-102. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Робиться загальний огляд тих правових елементів захисту морів в Україні, які сформовано на сьогоднішній день. Використовуючи досвід РФ, внесено пропозиції про створення і закріплення такого дієвого і прогресивного елемента охорони морів України, як ...
1147947
  Коляновський О. Прибережненська загальноосвітня школа : сторінки історії (до 100-річчя з часу заснування) / Олександр Коляновський ; [художнє оформ. Михайла Черненка]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – 105, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 104. – ISBN 978-966-2911-57-2
1147948
  Пашкова О.В. Прибережний зоопланктон у верхній частині Канівського водосховища та його внутрішньодобова динаміка // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 191-196. – Бібліогр.: 3 назви
1147949
  Гожик П.Ф. Прибережні ресурси в контексті глобального потепління // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 14-17. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1147950
  Єна О.В. Прибережно-аквальні комплекси Криму і проблеми їх охорони // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 42-48 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1147951
  Тимофєєва Тетяна Прибирання у готелі в осінньо-зимовий період // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 5/6, жовтень - грудень. – С. 65-69 : фото
1147952
   Прибиткова Ірина Михайлівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 390. – ISBN 978-966-439-754-1
1147953
  Коваліско Н. Прибиткова Ірина Михайлівна // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 584-586. – ISBN 978-966-418-286-4
1147954
  Гойтісоло Х. Прибій / Х. Гойтісоло. – Київ, 1971. – 256с.
1147955
  Лещук Євгенія Прибій : Лірика / Лещук Євгенія. – Львів : Стрім, 1996. – 72с. – ISBN 966-7159-27-2
1147956
  Гойтісоло Х. Прибій. / Х. Гойтісоло. – К., 1962. – 185с.
1147957
   Приближая XXI век Наука и техника сегодня : беседы о кн. : для учащихся 6-8-х кл. – Москва : Книжная палата, 1989. – 78, [2] с. – (За страницами вашего учебника ; вып. 26)
1147958
  Романив Л.Е. Приближененная методика решения задачи Дирихе для уравнения Лапласа в многосвязных областях с незнчительно нарушенной осевой симметрией : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Романив Л. Е.; Льв.ГУ. – Львов, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1147959
  Абашидзе И.В. Приближение : пер. с груз. / Ираклий Абашидзе. – Москва : Художественная литература, 1969. – 224 с. : портр.
1147960
  Абашидзе И.В. Приближение : стихи : пер. с груз. / Ираклий Абашидзе. – Москва : Сов. писатель, 1973. – 223 с.
1147961
  Вадашек Я. Приближение в пространствах Харди в поликруге. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02., 01.01.01 / Вадашек Я.; Одесский гос.ун-т. – Одесса, 1982. – 18л.
1147962
  Орлов К.П. Приближение в соотношении с господствующим словом в совеменном русском литературном языке. : Автореф... Канд.фило.наук: / Орлов К.П.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1961. – 19л.
1147963
  Тумаркин Г.Ц. Приближение в среднем комплекснозначных функций : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Тумаркин Г.Ц.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
1147964
  Кавун И.Н. Приближение вычисления / И.Н. Кавун. – 3-е изд. – Москва. – 124 с.
1147965
  Тагиев Зубеиит Ахгерди оглы Приближение заданной интенсивности в теории нелинейных волн в диспергирующих средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Тагиев Зубеиит Ахгерди оглы; МГУ. – М., 1977. – 10л.
1147966
  Неймарк Ю.И. Приближение и вычисление операторов дифференцирования и интегрирования для функций многих переменных / Ю.И. Неймарк. – Горький, 1965. – 15 с.
1147967
  Дадашидзе Д. Приближение к огню / Д. Дадашидзе. – Баку, 1975. – 62с.
1147968
  Коновалов Г.И. Приближение к тайне / Г.И. Коновалов. – Саратов, 1987. – 333с.
1147969
  Радкевич В.И. Приближение к Уралу / В.И. Радкевич. – Пермь, 1987. – 219с.
1147970
  Ранчуков А. Приближение к фотографии : [фотокнига] / Александр Ранчуков. – Киев : Бланк-Прес, 2010. – 59, [1] с. : фотоил. – Имен. указ.: с. 58-59. – ISBN 978-966-8843-05-1
1147971
  Олексив И.Я. Приближение кривых и сфер кусочно-линейных гомеомерфизмами в некоторых функциональных классах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Олексив И. Я.; Ин-т матем. АН УССР. – К., 1977. – 16л.
1147972
  Коломиец В.М. Приближение локальной плотности в атомной и ядерной физике / В.М. Коломиец. – Киев : Наукова думка, 1990. – 163с.
1147973
  Маркушевич Л.А. Приближение многочленами непрерывных функций на жордановых дугах в пространстве многих комплексных переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Маркушевич Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1960. – 7л.
1147974
  Мозек Д.С. и др. Приближение модели динамических характеристик больших дистиляционных колонн / Д.С. и др. Мозек. – М., 1963. – 44с.
1147975
  Мошкина Г.З. Приближение номографирование таблиц с двумя входами методом наименьших вадратов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мошкина Г.З.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 8л.
1147976
  Загиров Н.Ш. Приближение полиномами и рациональными функциями : Уч. пособие / Н.Ш. Загиров, А.Р.К. Рамазанов. – Махачкала, 1989. – 47 с.
1147977
  Биленко В.И. Приближение полиномами решений интегральных уравнений Гамерштейна и неявных функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Биленко В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
1147978
  Серебряков К.Б. Приближение прошлого. / К.Б. Серебряков. – М, 1988. – 396с.
1147979
  Нгуен Фыок Лан Приближение сильной связи в задаче о взаимодействии частиц с внутренними степенями свободы с квантовым полем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Нгуен Фыок Лан; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1147980
  Крылов Е.В. Приближение сильной связи в задаче о структуре нерелятивистского "физического" нуклона. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Крылов Е.В.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1147981
  Великин В.Л. Приближение сплайн-функциями на некоторых классах непрерывных и дифференцируемых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Великин В.Л.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 12л.
1147982
  Сторчай В.Ф. Приближение сплайнами и оценка норм на некоторых классах функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Сторчай В.Ф.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1147983
  Мешалкинд Л.Д. Приближение сумм независимых одинаково распределенных случайных неограничено-дилимымы наконами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мешалкинд Л.Д.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1960. – 7л.
1147984
  Алмуханбетов Н.А. Приближение функции и численное интегрирование : учеб. пособие / Н.А. Алмуханбетов, А.М. Бабалиев ; МВ и ССО КазССР, Карагандинский гос. ун-т. – Караганда, 1986. – 101 с.
1147985
  Моторный В.П. Приближение функций алгебраическими многочленами в метрике Lv : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Моторный В.П. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1967. – 8 с.
1147986
  Рафальсон С.З. Приближение функций в метриках L2p(x) (a,b) алгебраическими многочленами и коэффициенты Фурье по ортогональным многочленам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Рафальсон С.З.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 11л.
1147987
  Попов Б.А. Приближение функций для технических приложений / Б.А. Попов, Г.С. Теслер; АН УССР. – Киев : Наук. думка, 1980. – 344с. – (Наука и технический прогресс)
1147988
   Приближение функций и суммирование рядов. – Днепропетровск, 1992. – с.
1147989
  Бортник Людмила Ипполитовна Приближение функций интерполяционными операторами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Бортник Людмила Ипполитовна; МВ и ССО РСФРР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
1147990
  Баусов Л.И. Приближение функций линейными положительными методами суммирования рядов Фурье : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баусов Л.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1962. – 6л.
1147991
  Натансон Г.И. Приближение функций некоторыми линейными полиномиальными операторами : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 002 / Натансон Г.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.19-22
1147992
  Абилов В.А. Приближение функций ортогональными многочленами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 001 / Абилов В.А. ; Калининский гос. пед. ин-т. – Калинин, 1969. – 9 с. – Бібліогр.:с.9
1147993
   Приближение функций полиномами и сплайнами. – Свердловск, 1985. – 148с.
1147994
   Приближение функций полиномами и сплайнами и суммирование рядов. – Днепропетровск, 1990. – 123с.
1147995
  Хорошко Н.П. Приближение функций полиномами по системе Хаара и оценка коэффициентов Фурье по некоторым ортонормированным системам : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Хорошко Н.П. ; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1969. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
1147996
  Осколков К.И. Приближение функций с заданным модулем непрерывности суммами Фурье. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Осколков К.И.; АН СССР.Матем.ин-т. – М, 1972. – 14л.
1147997
  Черных Н.И. Приближения полиномами и сплайнами. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.01 / Черных Н.И.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1980. – 34л.
1147998
  Левин А.Л. Приближения рациональными функциями в комплексной плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левин А. Л.; МГУ, Мех. мат. – М., 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1147999
  Кочарян Г.С. Приближения рациональными функциями с заданным множеством полюсов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кочарян Г.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1958. – 12л.
1148000
  Хатамов А. Приближения функций с выпуклой производной посредством рациональных функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Хатамов А.; Моск.ин-т электронного машиностроения. – М, 1977. – 7л.
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,