Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1143001
  Стовба О.В. "Право-суддя": філософсько-правові аспекти реалізації деяких конституційних положень // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 22-25. – (Правознавство ; Вип. 427)


  Метою статті є осмислення феномену правосуддя не з формально-теоретичних, а з філософських засад, що дозволить виявити шляхи подолання узурпації державою правосуддя.
1143002
   "Правосуддя в Україні: реалії та перспективи" // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2013. – № 3 (151). – С. 1


  15 березня 2013 р. в приміщенні Верховного Суду України відбувся судово-правовий форум. В роботі форуму взяли участь виклачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка Н.Кузнєцова, А.Мірошниченко, Р.Майданик.
1143003
  Юшков С.В. "Правосудие митрополичье" : (Доклад, читанный в Подкомиссии по подготовке к изданию Русской правды 1928 г.) / С.В. Юшков. – [Ленинград], 1929. – С. 115-120
1143004
  Шимон С. "Правочин" як цивільно-правовий термін: юридичне нововведення чи лінгвістичне уточнення? // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 68-72.
1143005
  Хейфец В.Л. "Правый поворот" в Латинской Америке : случайность или тенденция? / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 8-21. – ISSN 044-748Х
1143006
  Кіраль С. "Прагнув жити для блага своєї України": Трохим Зінківський у колі сучасників (джерелознавчий аспект) // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 49-69. – ISSN 2411-4146
1143007
  Нежива Л. "Прагнути життя, усіма тягнутися до його фібрами своєї істоти": вивчення імпресіонізму на прикладі новели "Іntermezzo" М. Коцюбинського // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 9. – С. 8-11
1143008
  Достоевский Д. "Прадед всегда приглядывет за нами" : интервью / беседовала Любовь Румянцева // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 27-31
1143009
  Платошкин Н.Н. "Пражская весна" : мифы и факты // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8 (604). – С. 25-29. – ISSN 0321-0626
1143010
  Стыкалин А.С. "Пражская весна" 1968 года и позиция руководства Венгрии // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 21-41. – ISSN 0130-3864
1143011
  Мурашко Г.П. "Пражская весна" и позиция западноевропейских компартий / Г.П. Мурашко, Т.А. Джалилов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 3-23. – ISSN 0042-8779
1143012
  Богуславский А.Р. "Пражская весна": взгляд из Восточного Берлина // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 25-38. – ISSN 0130-3864


  В статье предпринята попытка альтернативного принятому в современной историографии ФРГ анализа политики лидера ГДР Вальтера Ульбрихта в отношении "Пражской весны" 1968 г. "Особое мнение" Ульбрихта было воспринято советским руководством как ...
1143013
  Орлик И. "Пражское лето" 68-го // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 123-138. – ISSN 0869-44435


  Кризис в політиці Чехословаччини в кінці 1960-х років
1143014
  Перссон "Праздник" на Майорке / Перссон, , Г.В. Лейф. – М., 1982. – 192с.
1143015
  Пинегина Л.А. "Праздничная энергия масс..." / Л.А. Пинегина. – М, 1985. – 64с.
1143016
  Капсамун І. "Празька весна" -2 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 4


  Чому в Європі досі триває війна і як молоде покоління чеських політиків відриває свою країну від сучасної "імперії зла".
1143017
  Постоловський Р. "Празька весна" 1968 р. у новітній чеській історіографії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 257-261. – ISSN 2519-1942
1143018
  Король І.Ф. "Празька весна" 1968 року і реакція світової громадськості / Іван Король ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2010. – 183, [1] с. : фотогр. – На обкл. назва: "Празька весна" 1968 року.-15 річниці Закарпат. держ. ун-ту присвяч. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-596-008-0
1143019
  Соколов Б. "Празька весна" як "ідеологічна диверсія": чому СРСР ввів війська до Чехословаччини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 6-7


  "«Празька весна», як називають період лібералізації в Чехословаччині з 5 січня до 21 серпня 1968 року, коли керівництво чехословацької компартії на чолі з Олександром Дубчеком обстоювало ідею «соціалізму з людським обличчям», викликала велике ...
1143020
  Єрмолаєва Л. "Празька школа" українських письменників // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-33.
1143021
  Ковалів Ю.І. "Празька школа": на крутосхилах "філософії чину" / Юрій Ковалів. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 120с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-09-6
1143022
  Ковалів Ю.І. "Празька школа": на крутосхилах "філософії чину" / Юрій Ковалів. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 120с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-09-6
1143023
  Палієнко М.Г. "Празький архів" у творчій лабораторії і спадщині Анатолія Кентія // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 218-222. – ISSN 0320-9466
1143024
  Мага І.М. "Празький архів" як сегмент архівної україніки // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 155-161. – ISSN 2227-183Х


  Нотатки з презентації книги Т.Г. Боряк "Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945-2010). З великою шаною Т.Г. Боряк згадала про д-ра. істор. наук., проф. Київського національного університету імені Тараса Шевченка ...
1143025
  Боряк Тетяна "Празький архів": історія переміщень, опрацювання та сучасний стан (1945-2007) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті досліджено історію переміщення з Праги до Києва бібліотечних зібрань української еміграції, переважна більшість яких нині зберігається у Державній науковій архівній бібліотеці, м. Київ (ДНАБ). Проаналізовано акумуляцію цих зібрань у ...
1143026
  Боряк Т. "Празький архів": історія переміщень, опрацювання та сучасний стан (1945-2007) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С. 19-24. – ISSN 1029-7200
1143027
  Stolyarova A. [Прагматичні чинники використання граматичних категорій дієслова в новогрецьких законодавчих текстах] // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 193-206


  У статті розглядається специфіка функціонування дієслівних категорій способу, часу та стану в законодавчих текстах новогрецькою мовою з комунікативно- прагматичних позицій. Встановлюються розбіжності в їх функціонуванні в різних видах законодавчих ...
1143028
  Андрей Православна Віра / Андрей, , єпископ. – Вінніпег, 1962
1143029
  Антоненко М.М. Православна духовна музика в системі української культури кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Антоненко Маргарита Муратівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1143030
  Шевцов С. Православна правова традиція // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 2 (30) : Про сакральне - 2. – C. 8-21. – ISSN 2410-2601
1143031
  Надтока О.М. Православна церква в Україні другої половини XVIII - початку XX століття. Історіографія : навч. посібник / О.М. Надтока ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 255, [1] с. : іл. – Тлумач. слов. термінів: с. 227-234. - Імен. покажч.: с. 235-251. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-708-4
1143032
   Православна Церква в українському державотворенні : зб. статей та матеріалів на пошану Його Святості, Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. – Київ : Прометей, 2019. – 346, [2] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис Володимира Сергійчука. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" / ВГО "Чесне слово" ; редкол.: М.Г. Жулинський [та ін.] ; вип. 7). – ISBN 978-617-7502-24-0
1143033
  Шугаєва Л. Православна Церква і феномен леонтіївщини // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 156-159
1143034
  Панасюк О. Православна церква на Волині у 30-х роках X ст. // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 111-114
1143035
  Гераськов С. Православна церква України в глобальній церковній політиці: виклики та перспективи для церкви і держави // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 138-154. – ISSN 2664-3618
1143036
  Саган О.Н. Православна Церква України: конституювання та перспективи розвитку / Олександр Саган ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київ. Богоявленське Ставропігійне Братство. – Київ : Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, 2019. – 103, [1] с. – У макеті каталож. картки помилково зазнач.: Нахарович. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1143037
  Мордвінцев В. Православна церква ХХ століття : програма спецкурсу для студ. ун-ту / В. Мордвінцев; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 8 с.
1143038
  Форостюк О. Православная Луганщина в годы в гонений и трагических испытаний (1917-1988гг.) / О. Форостюк. – Луганськ : ЛИВД, 1999. – 120с. – ISBN 966-7448-38-Х
1143039
  Малишко С. Православне військове духівництво російської армії XVIII - початку XX ст.: статус і матеріальне забезпечення // Семінаріум Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський, педагогічний університет імені Шевченка Т.Г. національний. – Чернігів, 2010. – Вип. 2 : Церква - ментальність - культура: питання історії та історіографї. – С. 118-125
1143040
  Боярчук А.В. Православне духовенство Волинської губернії: формування, матеріальне забезпечення, громадська та душпастирська діяльність : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Боярчук Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1143041
  Лушаков М.В. Православне християнство і підприємництво : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 77-79
1143042
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ
№ 1/2. – 1998. – 52 с.
1143043
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ : Видання Української Православної Церкви. – ISSN 0203-5863
№ 5/6. – 1999. – 64 с.
1143044
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ : Видання Української Православної Церкви. – ISSN 0203-5863
№ 7/8. – 1999. – 68 с.
1143045
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 1/2. – 2000. – 60 с.
1143046
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 3/4. – 2000. – 60 с.
1143047
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 5/6. – 2000. – 84 с.
1143048
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 3/4. – 2001. – 60 с.
1143049
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 5/6. – 2001. – 68 с.
1143050
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 7/8. – 2001. – 60 с.
1143051
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 9/10. – 2001. – 64 с.
1143052
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 7/8. – 2003. – 60 с.
1143053
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 9/10. – 2003. – 64 с.
1143054
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 1/2. – 2004. – 60 с.
1143055
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 5/6. – 2004. – 60 с.
1143056
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 1/2. – 2005. – 60 с.
1143057
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 7/8. – 2005. – 60 с.
1143058
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 11/12. – 2006. – 60 с.
1143059
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 5/6. – 2007. – 60 с.
1143060
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 3/4. – 2008. – 60 с. – Матеріали до Ювілейного Помісного собору УПЦ Київського Патріархату (11 липня 2008 року)
1143061
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 5/6. – 2008. – 60 с.
1143062
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 9/10. – 2010. – 60 с.
1143063
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 11/12. – 2010. – 60 с.
1143064
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 11/12. – 2011. – 60 с.
1143065
   Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ. – ISSN 0203-5863
№ 3/4. – 2012. – 60 с.
1143066
  Білоусько О. Православний подвижник Паїсій Величковський / О. Білоусько, І. Міщенко // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Січень (№ 2). – С. 16-17
1143067
  Панков Г.Д. Православний храм як модальність сакрального // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Сташевський А.Я. ; редкол.: Бенч О., Бертелсен О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 68. – C. 54-62. – ISSN 2410-5325
1143068
  Борейко Ю.Г. Православний чинник релігійної безпеки України // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 61-63. – ISSN 2521-6570
1143069
  Пясецький В. Православні братства тверезості на Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 44-45
1143070
  Іщенко Е. Православні культові споруди Сімферополя (кінець XVIII - початок XIX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 104-109. – ISSN 2222-5250
1143071
  Менько В.І. Православні церковні братства України в історіографії XIX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Менько Василь Ігорович ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1143072
  Булига І. Православно-католицькі відносини в контексті колективної пам"яті сучасного Волинського краю // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 328-331
1143073
  Березин М. Православно-христианское нравоучение : (Предлагаемое руководство сост. применительно к прогр., изд. Св. синодом от 15 июля - 18 авг. 1910 г.) / Сост. законоучитель Твер. кавалер. и Твер. гор. жен. коммерч. уч-щ свящ. М. Березин. – Тверь : Типо-лит. Н.М. Родионова, 1912. – 155 с.
1143074
  Мень А. Православное богослужение.Таинство. Слово и образ / А. Мень. – Москва : Слово, 1991. – 191с. – ISBN 5-85050-266-1
1143075
  Пальмов И.С. Православный Восток в минувшем 1893 году. – Санкт-Петербург, 1894
1143076
  Пальмов И.С. Православный Восток в минувшем 1895 году. – Санкт-Петербург, 1896
1143077
  Пальмов И.С. Православный Восток в минувшем 1896 году. – Санкт-Петербург, 1897
1143078
  Пальмов И.С. Православный Восток в минувшем 1897 году. – Санкт-Петербург, 1898
1143079
  Пальмов И.С. Православный Восток в минувшем 1899 году. – Санкт-Петербург, 1900
1143080
   Православный Катехизис. – Москва : Изд. Московской Патриархии, 1990. – 128с.
1143081
  Шипов Я.А. Православный словарь / Я.А. Шипов. – Москва : Современник, 2000. – 271с. – (Словари школьника). – ISBN 5-27001630-3
1143082
  Пілецький Є. Правослана аскеза: українська традиція // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 107-110


  Статтю присвячено дослідженню проблеми культуротворчого впливу східнохристиянської аскези на соціокультурні реалії української держави та еволюції її теорії та практики на прикладах її інтерпретації в період Княжої доби (Київської держави XI - XIII ...
1143083
  Бондарев А.С. Правосознание - неотъемлемая и ведущая часть правовой культуры // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 1 (31). – С. 6-15. – (Юридические науки ; вып. 1 (31)). – ISSN 1995-4190
1143084
  Фролова Е.А. Правосознание (Теоретико-философский аспект) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 7. – С. 14-22. – ISSN 0132-0769
1143085
  Злобин Г.А. Правосознание в Советском общенародном государстве / Г.А. Злобин. – Москва, 1963. – 32с.
1143086
  Лупарев Г.П. Правосознание верующих и его особенности. / Г.П. Лупарев. – Алма-Ата, 1989. – 207с.
1143087
  Кузнецова Н.Г. Правосознание и его роль в регулировании поведения человека в социалистическом обществе : Автореф. дис... канд. филос. наук: 620 / Кузнецова Н.Г.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 20с.
1143088
  Лукашева Е.А. Правосознание и законность в социалистическом обществе : Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Лукашева Е.А.; АН СССР, Ин-т гос-ва и права. – Москва, 1973. – 30 с.
1143089
  Машкович К.В. Правосознание и нравственность в психологической теории права Л.И. Петражицкого // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 12. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
1143090
  Рябко И.Ф. Правосознание и правовое воспитание масс в советском обществе / И.Ф. Рябко. – Ростов-на-Дону, 1969. – 192с.
1143091
  Ивлев А.К. Правосознание и правовое воспитание молодежи / А.К. Ивлев. – Москва, 1982. – 49с.
1143092
   Правосознание и правовое воспитание молодежи: сб. науч. тр.. – Москва, 1979. – 170с.
1143093
   Правосознание и правовое воспитание осужденных: : Сб. науч. трудов. – Москва, 1982. – 106с.
1143094
   Правосознание и правовое воспитание трудящихся в развитом социалистическом обществе. – Москва, 1975. – 183с.
1143095
  Могилевский А.Л. Правосознание и религия / А.Л. Могилевский. – Ашхабад, 1977. – 268с.
1143096
  Пугачёв А.В. Правосознание и философия образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66). – С. 45-53. – ISSN 1811-0916
1143097
  Шационок И.И. Правосознание как объект социально-философского анализа // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 134-141. – ISSN 1811-0916
1143098
  Потопейко Д.А. Правосознание как особое общественное явление / Д.А. Потопейко. – Киев, 1970. – 112с.
1143099
  Долгова А.И. Правосознание как предмет доказывания // Следственная практика / Прокуратура Союза ССР, Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности ; редкол.: Н.И. Сапожников, Э.Д. Куранова, Н.И. Гуковская [и др.]. – Москва, 1973. – Вып. 97. – С. 32-41
1143100
  Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания / И.Е. Фарбер. – Москва, 1963. – 207с.
1143101
  Евсеев А.П. Правосознание конституционного судьи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 45-54. – ISSN 0201-7245
1143102
  Котляров С.Б. Правосознание крестьян Симбирской губернии накануне столыпинских аграрных реформ // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 9. – С. 29-33. – ISSN 1812-3805
1143103
  Гвоздик Иван Иванович Правосознание личности и его формирование в социалистическом трудовом коллективе : Автореф. дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Гвоздик Иван Иванович; Урал. гос. ун-т. – Свердловск, 1978. – 20с.
1143104
  Божко В.И. Правоспособность и дееспособность // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1916 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 2, 1916 г. – С. 36-52. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-63-4
1143105
  Байльдинов Е.Т. Правоспособность институтов Европейского Союза в "лиссабонском" формате // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 6 (75). – С. 15-18. – ISSN 1812-3910
1143106
  Лавриненко С.Т. Правосуб"єктна інформативність соціально-побутових пісень неволі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 148-159


  Метою дослідження є вивчення правової інформативності суб"єктивних маркерів соціально-побутових пісень вояцької, кріпацької, бурлатської, наймитської та заробітчанської тематики. Актуальність обраної проблеми визначається необхідністю пошуків ...
1143107
  Якушев І. Правосуб"єктність в теорії трудового права України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-40. – ISSN 0132-1331
1143108
  Якушев І. Правосуб"єктність в теорії трудового права України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1143109
  Левицька Л.В. Правосуб"єктність внутрішньо переміщених осіб в Україні як передумова реалізації права на вибори // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 70-74. – ISBN 978-966-136-491-1
1143110
  Олексенко Т.М. Правосуб"єктність громадян в адміністративному праві: теоретико-методологічний аспект // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 13-18
1143111
  Заєць О.І. Правосуб"єктність громадян у процесі приватизації земель: проблеми правового забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 111-113. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються юридично значимі ознаки правосуб"єктивності громадян у процесі приватизації земель за сучасним земельним законодавством. Legally significant features of citizens as subjects of land privatization under the present-day land legislation ...
1143112
  Коссак В. Правосуб"єктність державних органів і створюваних ними юридичних осіб у механізмі регулювання цивільної відповідальності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 154-166. – ISSN 1026-9932
1143113
  Тюшка А. Правосуб"єктність Європейського Союзу та Європейських спільнот у класичних теоріях та сучасних експланаціях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 185-198. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1143114
  Сидор В.Д. Правосуб"єктність заставодавця земельної ділянки сільськогосподарського призначення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 138-143.
1143115
  Гамбург Л.С. Правосуб"єктність і суверенітет конфедерації // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 36-40. – ISBN 978-966-7166-36-6
1143116
  Вільчак Я.М. Правосуб"єктність міжнародних економічних організацій системи ООН у сучасному міжнародному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 280-285. – (Право. Економіка. Управління)
1143117
  Каліущенко І.М. Правосуб"єктність міжнародних спеціалізованих установ у сфері сільського господарства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 118-121. – ISSN 2220-1394
1143118
  Шевчишин О. Правосуб"єктність неповнолітніх осіб як передумова дійсності правочинів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 74-79. – ISSN 2307-8049
1143119
  Дацко Ю. Правосуб"єктність органів місцевого самоврядування у разі звернення до суду із позовною заявою для захисту прав інших осіб // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 229-236. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1143120
  Грабовська О.О. Правосуб"єктність органів опіки та піклування в процедурі усиновлення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 291-296. – ISSN 1563-3349
1143121
  Козаченко А. Правосуб"єктність особи за "Собранием малороссийских прав 1807г." // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.50-56
1143122
  Тупицький О. Правосуб"єктність особи щодо права на конституційне звернення: теоретичний та практичний аспект / О. Тупицький, О. Шостенко // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 51-60. – ISSN 2310-6158
1143123
  Мельничук О. Правосуб"єктність особи, яка навчається, як учасника освітніх правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 32-37
1143124
  Бутинська Р.Я. Правосуб"єктність роботодавців у відносинах соціального діалогу // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 37-39. – ISBN 978-617-7069-52-1
1143125
  Пимак В.Д. Правосуб"єктність та ознаки юридичної особи в контексті її цивільно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.224-228. – ISBN 966-7784-65-7
1143126
  Фединяк Г.С. Правосуб"єктність транснаціональних корпорацій у час глобалізаційних процесів : аспекти міжнародного права та міжнародного приватного права: [ монографія ] / Г.С. Фединяк. – Київ : Атіка, 2007. – 200с. – ISBN 978-966-326-225-3
1143127
  Костюк В.Л. Правосуб"єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики : монографія. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 464 с. – Бібліогр.: с. 399-458 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1516-79-2
1143128
  Костюк В.Л. Правосуб"єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Костюк Віктор Леонтійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 47 назв
1143129
  Костюк В.Л. Правосуб"єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Костюк Віктор Леонтійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2013. – 435 л. – Бібліогр.: л. 363-435
1143130
  Веселов М. Правосуб"єктність учасників кримінального провадження: проблеми законодавчого врегулювання / М. Веселов, В. Гайденко, К. Приходько // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 171-176
1143131
  Литвиненко Валентина Правосуб"єктність фізичних осіб як отримувачів соціальних послуг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 70-73.
1143132
  Толмач О.В. Правосуб"єктність фізичної особи-роботодавця // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 62-65. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Досліджуються питання правового статусу фізичної особи - роботодавця. Проводиться класифікація фізичної особи - роботодавця залежно від здійснення прав і обов"язків. Робиться пропозиція, що правосуб"єктність фізичної особи-роботодавця повинна ...
1143133
  Пивовар В. Правосуб"єктність фізичної особи як суб"єкта трудових правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 70-74
1143134
  Хохуляк В. Правосуб"єктність юридичних осіб як умова правовідносин сплати земельного податку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.82-85
1143135
  Яворська О. Правосуб"єктність юридичної особи за цивільним законодавством України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 178-183. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1143136
   Правосубъективность по гражданскому и хозяйственному праву: межвуз. сб.. – Л., 1983. – 196с.
1143137
   Правосубъектность агропромышленных предприятий и объединений в Молдавской ССР.. – Кишинев, 1987. – 167 с.
1143138
  Суровень Д.А. Правосубъектность в Древней Японии // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 7. – С. 15-19. – ISSN 1812-3805


  В статье собраны и проанализированы сведения о правосубъектности (правоспособности и дееспособности) лиц в древнеяпонском государстве Ямато, в связи с этим - определен правовой статус свободных и рабов в Древней Японии (I–VII вв.). Рабовладельческий ...
1143139
  Суровень Д.А. Правосубъектность в Древней Японии // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2011. – № 7. – С. 15-18. – ISSN 1813-100X


  В статье собраны и проанализированы сведения о правосубъектности (правоспособности и дееспособности) лиц в древнеяпонском государстве Ямато, в связи с этим — определен правовой статус свободных и рабов в Древней Японии (I–VII вв.). Рабовладельческий ...
1143140
  Полякова Т.М. Правосубъектность государства как фактор обеспечения национальной безопасности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 19. – С. 39-42. – ISSN 1812-3805


  В условиях глобализации актуализируются проблемы национальной безопасности, обеспечения правосубъектности суверенных государств в международных отношениях в целях преодоления на основе правовых механизмов негативных тенденций в развитии мировой ...
1143141
  Веберс Янис Робертович Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве / Веберс Янис Робертович; Латв. гос. ун-т им. П. Стучки. – Рига : Зинатне, 1976. – 231с. – Список лит.: с.222-266. Предмет.указ.: с.227-229
1143142
  Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве / Я.Р. Веберс. – Рига, 1976. – 231с.
1143143
  Якшин С.А. Правосубъектность индивидуального предпринимателя // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 268-272. – ISSN 1684-2626
1143144
  Андреев В.К. Правосубьектность хозяйственных органов : сущность и реализация / Андреев В.К. ; отв. ред. В.В. Лаптев ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1986. – 122, [2] с.
1143145
  Коваль К.П. Правосуддя -це справедливість у дії // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 4 (127). – С. 4-5
1143146
  Костенко Правосуддя – основа правової й демократичної держави / Костенко, ОМ, В.П. Нагребєльний // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-7.
1143147
   Правосуддя : філософське та теоретичне осмислення : колективна монографія / Бернюков А.М., Бігун В.С., Лобода Ю.П., Малишев Б.В., Погребняк С.П. та ін. ; відп. ред. В.С. Бігун. – Київ : Реферат, 2009. – 316 с. – (Бібліотека міжнародного часопису "Проблеми філософії права"). – ISBN 978-966-8058-37-0
1143148
  Шишкін В.І. Правосуддя в Данії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 83-89. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Викладено стислий опис системи правосуддя в Данії, а саме: ієрархічної організації трирівневої структури судів загальної юрисдикції; порядку проходження справ у судах на всіх стадіях судового процесу - перша інстанція, апеляційна інстанція, Верховний ...
1143149
   Правосуддя в дистанційному режимі / підготував Максим Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 серпня (№ 32/33). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1143150
  Коноваленко Д. Правосуддя в Україні: загрози реалізації права на доступ // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 49). – С. 22-23
1143151
  Рижков Г. Правосуддя в Федеративній Республіці Німеччина // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 74-82
1143152
  Коваль В. Правосуддя Єв : зб. п"єс : сучасна сіверянська драматургія / Володимир Коваль. – Київ : Ліра-К, 2018. – 243, [1] с. – Зміст: Правосуддя Єв ; Спокуса ; Останній шанс, або як проводити дозвілля ; Коли квітне сакура ; Панас-спокусник ; У пошуках натхнення ; Життя патріархів, або біля витоків цивілізації. – ISBN 978-617-7605-33-0
1143153
  Скомороха В. Правосуддя і захист прав людини як реакція на тероризм // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.5-13. – ISSN 0132-1331
1143154
  Малишев Б.В. Правосуддя і судова правотворчість // Правосуддя : філософське та теоретичне осмислення : колективна монографія / А.М. Бернюков, В.С. Бігун, Ю.П. Лобода, Б.В. Малишев, С.П. та ін. Погребняк. – Київ : Реферат, 2009. – С. 238-265. – (Бібліотека міжнародного часопису "Проблеми філософії права"). – ISBN 978-966-8058-37-0
1143155
  Семиляк О. Правосуддя майбутнього // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 3


  Нещодавно парламент ухвалив зміни до Конституції України в частині правосуддя. І поки механізм нової системи набирає обертів, КНУ теж не відстає від актуальних трендів. Зокрема, знаковою подією стало підписання Договору про співробітництво між ...
1143156
   Правосуддя на сході України в умовах збройної агресії Російської Федерації : звіт за результатами дослідж. спроможності судової системи забезпечувати правосуддя в умовах збройного конфлікту на сході України : 2016-2017 / [О. Банчук та ін. ; заг. ред.: Р. Куйбіда, М. Галабала]. – Київ : [б. в.], 2018. – 339 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2717-31-0
1143157
  Багінський А.В. Правосуддя перехідного періоду: поняття та функції // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 74-78. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
1143158
  Гаврилюк Р. Правосуддя та медіація як конкурентні взаємодоповнюючі системи вирішення конфліктів (спорів) у суспільстві / Р. Гаврилюк, П. Пацурківський // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – С. 143-160. – ISSN 1026-9932
1143159
  Бігун В"ячеслав Правосуддя та режими здійснення судової влади: судова аристократія, судова олігархія та судова демократія // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 25-31.
1143160
   Правосуддя чи судова інквізиція // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 30-32.
1143161
   Правосуддя чи судова інквізиція? // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 52-53.
1143162
  Лобач В. Правосуддя щодо неповнолітніх має бути складовою процесу національного розвитку кожної країни // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 7-12.
1143163
  Шмеріга В.І. Правосуддя щодо неповнолітніх у контексті побудови правової держави в Україні // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.103-109
1143164
  Шутенко О. Правосуддя як засіб реалізації права на судовий захист // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 96-99.
1143165
  Бігун В.С. Правосуддя як мета та мета правосуддя (до питання про філософію правосуддя) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 9-13. – ISSN 1563-3349
1143166
  Бринзнська О.В. Правосуддя як об"єкт злочинів, що посягають на діяльність установ кримінально-виионавчої системи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 506-513. – ISSN 1563-3349
1143167
  Кошова О.В. Правосуддя як об"єкт філософсько-правового дослідження // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 19-20. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1143168
  Гаврилюк Р. Правосуддя як принцип здійснення права людини на податки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.15-24
1143169
  Бігун В.С. Правосуддя як форма здійснення судової влади народом. Анулювання закону судом присяжних // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 26-33. – ISSN 1563-3349
1143170
  Айвазовська О. Правосуддя, а не безкарність // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 1-2


  "Після завершення збройних конфліктів відновити справедливість та довіру між їх сторонами неймовірно складно. Колективний посттравматичний синдром, родини жертв і учасники подій без відповіді на питання, де перебувають їхні близькі; картини насилля, ...
1143171
  Козюбра М. Правосуддя, суміжні правові інститути та првоохоронна діяльність / М. Козюбра, В. Кравчук, Я. Романюк // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2015. – № 4/5 (153/154). – С. 49-54
1143172
   Правосуддям. Справедливістю. Добром : [презентаційний збірник] / Держ. пенітенціарна служба України ; [автор ідеї Олександр Лісіцков ; ред. рада: С. Зінченко (голова ради) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 111, [1] с. : фотогр.
1143173
  Дюрренматт Ф. Правосудие : пер. с нем. / Фридрих Дюрренматт. – Москва : Радуга, 1990. – 496 с. – (Мастера современной прозы ; Швейцария)
1143174
  Куликов В.В. Правосудие в СССР. Для ун-тов марксизма-ленинизма / В.В. Куликов. – Москва, 1967. – 48с.
1143175
  Гапеев В.Н. Правосудие и арбитраж / В.Н. Гапеев. – Ростов-на-Дону, 1983. – 116с.
1143176
  Якимов П.П. Правосудие и общественность / П.П. Якимов ; [науч. ред. Ф.М. Кудин ; ред. Л.Г. Золотарева ; худ. ред. Я.И. Чернихов ; техн. ред. К.Г. Проскурникова] ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1977. – 164, [4] c. – Библиогр. в подстроч. прим.
1143177
  Дикарев И.С. Правосудие и судебный контроль в уголовном процессе: соотношение понятий // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 45-51. – ISSN 0132-0769
1143178
  Долгополова М.В. Правосудие как субъект правового регулирования // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 237-244. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1143179
  Чаусовский А.М. Правосудие как фактор институционализации транзитивной экономики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 90-94. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1143180
  Абдуллоев Ф.А. Правосудие не может быть рекомендательным // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2 (59). – С. 2-7. – ISSN 1812-3910
1143181
  Абдуллоев Ф.А. Правосудие не может быть рекомендательным // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 156-164
1143182
  Гуценко К.Ф. Правосудие по-американски / К.Ф. Гуценко. – Москва, 1969. – 54с.
1143183
  Марковичева Е.В. Правосудие по делам несовершеннлетних в России начала ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 17. – С. 18-19. – ISSN 1812-3805
1143184
  Мельникова Э.Б. Правосудие по делам несовершеннолетних / Э.Б. Мельникова. – М., 1990. – 118с.
1143185
  Добровольская Т.Н. Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор в социалистическом общенародном государстве / Т.Н. Добровольская. – М, 1977. – 39с.
1143186
  Добровольская Т.Н. Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор в СССР / Т.Н. Добровольская, С.Г. Новиков, М.Ю. Рагинский. – Москва, 1978. – 63 с. – (Библиотека "Новая конституция СССР")
1143187
  Петрухин И.Л. Правосудие: время реформ / И.Л. Петрухин. – М., 1991. – 207с.
1143188
  Печуляк В. Правосудний захист суб"єктивних юридичних прав як фундаментальний принцип адміністративного права (порівняльно-правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 44-49
1143189
  Гацунаев Н.К. Правота / Н.К. Гацунаев. – Ташкент, 1972. – 44с.
1143190
  Цыбин В.Д. Правота / В.Д. Цыбин. – М., 1978. – 32с.
1143191
  Щуров Г.Л. Правота / Г.Л. Щуров. – Киев, 1979. – 86с.
1143192
  Панова І.В. Правотворення в інформаційній сфері // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 34-40
1143193
  Бошицький Ю.Л. Правотворення в сфері інтелектуальної власності в Україні: питання сучасної теорії та практики // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 6-8. – ISBN 978-966-919-107-6
1143194
  Дідич Т.О. Правотворення та державотворення: особливості взаємодії в сучасних умовах розвитку України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 30-33


  У статті досліджено врегулювання правового становища, особистих відносин та юридичної відповідальності чоловіка та його дружини за нормами шлюбного законодавства імператорів іконоборської доби.
1143195
  Плавич С.В. Правотворення, правотворчість та законотворчість: проблема співвідношення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 88-94. – ISSN 1563-3349
1143196
  Мельничук С.М. Правотворча діяльність - провідна правова форма здійснення функцій держави: теоретико-прикладний аспект // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 5-11


  Стаття присвячена правотворчій діяльності. Дана діяльність розглядається як провідна правова форма здійснення функцій держави. Здійснено аналіз наукових поглядів на її розуміння. Звернута увага на функціональну складову правотворчої діяльності та ...
1143197
  Харчук Р.С. Правотворча діяльність Європейської Комісії ЄС // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 60-66. – ISSN 2227-796X


  В статті розглядаються окремі аспекти правотворчої діяльності Європейської комісії ЄС. Підкреслюється, що резервування позовів, завдяки яким основні інститути та держави-члени ЄС можуть звернутись до Суду ЄС з вимогою до Єврокомісії про скасування її ...
1143198
  Якименко Х.С. Правотворча діяльність інститутів Європейського Союзу / Х.С. Якименко, В.І. Сало, М.Г. Окладна // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 77-91. – ISSN 1993-0941
1143199
  Копиленко О.Л. Правотворча діяльність Костя Левицького в ЗУНР / О.Л. Копиленко, Б.В. Кіндюк // Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення) : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 1 листоп. 2018 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політ.-прав. учень, Міжнар. асоц. істориків права. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 2 : / [редкол.: І.Й. Бойко (голова), І.Б. Усенко, М.М. Кобилецький та ін.]. – С. 60-66
1143200
  Кіндюк Б Правотворча діяльність Костя Левицького з протидії колоніальній політиці Австрійської влади в Галичині / Б Кіндюк, А. Стечишин // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11. – С. 173-187. – ISSN 1026-9932
1143201
  Ващенко А.М. Правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування: проблеми і перспективи наукового пізнання // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 134-138. – ISSN 2524-017X
1143202
  Заплотинська Ю.І. Правотворча ініціатива щодо створення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 16-20. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  Досліджено первинну стадію правотворчості – стадію правотворчої ініціативи в розрізі процесу підготовки та створення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України. Також запропоновано класифікацію різних видів правотворчої ініціативи за ...
1143203
  Слинько С.С. Правотворча політика держави в сучасних умовах активізації правотворчої діяльності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 79-83. – (0). – ISSN 2078-9165
1143204
  Слинько С.С. Правотворча політика як юридична категорія // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 110-113


  У статті досліджується поняття та сутність правотворчої політики як самостійного явища, автором розкрито поняття правотворчої політики та виокремлено його характерні ознаки.
1143205
  Капліна О.В. Правотворча роль судової практики в кримінальному судочинстві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 346-354. – ISSN 0201-7245
1143206
   Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (3 берез. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – 175, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-200-4
1143207
  Мельник Я.С. Правотворча функція генеральної конференції МОП // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 513-518. – ISSN 1563-3349
1143208
  Бойко І.С. Правотворча функція органів міжнародного правосуддя (на прикладі прецедентної практики міжнародного трибуналу з морського права) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 16-19. – ISBN 978-966-916-708-8
1143209
  Яворська І. Правотворча функція Суду Європейських Співтовариств // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 207-211. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1143210
  Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций / Н.Б. Крылов. – Москва, 1988. – 174с.
1143211
  Васьковский Е.В. Правотворческая деятельность новых судов в сфере процесса и права гражданского // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 235-274. – ISBN 978-966-927-140-2
1143212
  Боголюбов С.А. Правотворческая деятельность Президиумов Верховных Советов союзных республик : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Боголюбов С. А.; М-во юст., ВНИИ советск. законодат. – М., 1973. – 20л.
1143213
   Правотворческая деятельность союзной республики: история и проблемы : сб. науч. тр. – Караганда, 1988. – 128с.
1143214
  Дудырев Ф.Ф. Правотворческая политика и юридико-техническое оформление уголовного законодательства России в XIX- начале XX вв. / Ф.Ф. Дудырев, М.А. Костенко // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 12. – С. 4-6. – ISSN 1812-3805


  Правотворческая политика дореволюционной России содержит немало ценного для осмысления и оценки этого исторического опыта применительно к современным условиям. Систематизация российского законодательства, проведенная в XIX - начале XX в., позволила ...
1143215
  Золотухина Т.А. Правотворческая политика Российского государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 15. – С. 13-16. – ISSN 1812-3805
1143216
  Дрейшев Б.В. Правотворческие отношения в советском государственном управлении / Б.В. Дрейшев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1978. – 175 с.
1143217
  Морозова Л.А. Правотворческие ошибки и процессуальные средства их устранения // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 5-11. – ISSN 0132-0769
1143218
  Буткевич В.Г. Правотворческие принципы согласования международного и внутригосударственного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 66-80. – (Международные отношения и международное право ; № 17)
1143219
  Рудкин Ю.Д. Правотворческие производства: природа, структура, разновидности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Рудкин Ю.Д.; Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1984. – 16л.
1143220
  Нашиц Анита Правотворчество / Нашиц Анита. – Москва, 1974. – 256с.
1143221
   Правотворчество в СССР. – М, 1974. – 319с.
1143222
  Федоров Г. Правотворчество и язык закона // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 9. – С. 4-8. – ISSN 1810-3081
1143223
  Исмаил Ахмад Правотворчество международных межправительственных организаций : Дис... кандид. юридич.наук: 12.00.11 / Исмаил Ахмад; КУ им. Т.Шевченко. Ин-тут междунар. отношений. – Киев, 1999. – 168л. – Бібліогр.:л.152-168
1143224
  Чарыяров У. Правотворчество правительства союзной республики. / У. Чарыяров. – Ташкент, 1991. – 121с.
1143225
  Бочарова Е.П. Правотворчество субъектов Российской Федерации // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.35-39
1143226
  Чабур С.В. Правотворчий процес і правотворчі процедури // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (4). – С. 120-129. – ISSN 2524-101X
1143227
  Довгань В.М. Правотворчі повноваження європейського парламенту // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 635-637. – ISBN 966-660-151-6
1143228
  Риндюк В.І. Правотворчі помилки: поняття, види, способи їх попередження, виявлення та виправлення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 21-27


  Верховенство права існує у двох модусах. По-перше, верховенство права - це верховенство права людини над обов"язком держави забезпечувати всі права і свободи людини. По-друге, верховенство права - верховенство природних прав людини над правами держави, ...
1143229
  Левченков О.І. Правотворчість в Україні: проблеми й перспективи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 13-21
1143230
  Ященко Р. Правотворчість в умовах перехідних суспільств як предмет теоретико-правого дослідження // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 24-31.
1143231
  Ісмаіл А. Правотворчість міжнародних міжурядових організацій. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.11 / Ісмаіл А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1143232
  Скрипнюк О. Правотворчість Президента України та її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики / О. Скрипнюк, В. Федоренко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 168-179. – ISSN 0132-1331
1143233
  СкрипнюкО Правотворчість Президента України та її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики (продовження) / СкрипнюкО, В. Федоренко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 175-186. – ISSN 0132-1331
1143234
  Коссак С.М. Правотворчість суду як джерело цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 41-44. – (Правознавство ; Вип. 348)
1143235
  Задирака Н.Ю. Правотворчість та законотворчість: співвідношення понять // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-22. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Подано порівняльний аналіз понять як шлях до зміцнення правового поля та створення ефективного механізму застосування права. Comparative analysis of the concepts as a way of strengthening the legal field and creating an effective mechanism of law ...
1143236
   Правотворчість та правозастосування у демократичній державі: теорія і практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (3 жовт. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2019. – 105, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-04-1
1143237
  Латковська Т.А. Правотворчість у системі функцій Національного банку України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 113-118.
1143238
  Кохановська О. Правотворчість у сфері особистих немайнових прав в умовах постлюдства // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 : Правотворчисть в Україні: доктринальні засади, правове регулювання і практика здійснення. – С. 176-194. – ISSN 1026-9932
1143239
  Риндюк В.І. Правотворчість як вид юридичної діяльності: праксеологічний аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 137-143. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
1143240
  Данильченко Т. Правотворчість як ефективний засіб міжнародно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 108-111.
1143241
  Івановська О. Правотворчість як складник фольклорного феномену / О. Івановська, П. Івановський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 46-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу простежити генезу власне української народної правотворчості на матеріалі уснословесних, акціональних (обрядових) текстів і джерел права. Утверджується думка про тяглість автентичної правничої традиції в Україні. В статье ...
1143242
  Михалюк С. Правотворчість як складова державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 191-197
1143243
  Степанов О.М. Правотворчість як функція міжнародних організацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 125-129.
1143244
  Рабінович П. Правотлумачення і герменевтика (за матеріалами практики Конституційного Суду України) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 13-21.
1143245
  Микієвич М.М. Правотлумачна діяльність Суду Європейського Союзу / М.М. Микієвич, І.М. Яворська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 17-22


  Досліджено форми і методи тлумачення права ЄС Судом Європейського Союзу. Розглянуто та проаналізовано такі види тлумачення Суду ЄС як буквальне, історичне, контекстуальне, систематичне (системне) та телеологічний види тлумачення права Європейського ...
1143246
  Зайцева М.И. Правоупорядоченные группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зайцева М.И.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл. пед. ин-т. – Москва, 1959. – л.
1143247
  Добров О. Правоутворення без законодавця / О. Добров. – К
1. – 1928. – 121с.
1143248
  Дідич Т.О. Правоутворення в аспекті положень юснатуралізму // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 34-39. – ISBN 978-617-7638-01-7
1143249
   Правоутворення в Україні : теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / [Бошицький Ю.Л. та ін] ; за заг ред. Ю.Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Київ. ун-т права НАН України, 2010. – 591, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-301-196-7
1143250
  Дідич Т.О. Правоутворення в Україні : теоретико-правові та практ. аспекти : монографія / Дідич Тарас Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2017. – 490, [2] с. – Бібліогр.: с. 438-490 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7605-24-8
1143251
  Дідич Т.О. Правоутворення як елемент правового прогресу: методологічні підходи наукового аналізу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 140-144. – ISSN 2524-017X
1143252
  Дідич Т.О. Правоутворення: поняття та сутність явища // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 35-40
1143253
   Правофланговий профілактичної медицини До 80-річчя від дня народження і 55-річчя педагогічної і наукової діяльності // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 68-69 : фото. – ISSN 2077-7477
1143254
   Правофлангові української економіки. Будівельний комплекс. Енергозбереження / Укр. союз промисловців і підприємців ; [ред. рада: Кінах А.К. (голова) та ін. ; авт.-упоряд.: Н. Базилевська, Л. Жук]. – Київ : УСПП
Вип. 1. – 2011. – 123, [1] с. : іл., табл., портр. – Імен. та предм. покажч.: с. 116-121
1143255
   Правофланговые комсомола : Сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 607 с., 16 л. ил. : ил. – (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр. / Осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 7 (625))
1143256
   Правофланговые рабочего класса : Новаторы об опыте интенсификации производства; Рекоменд. библиограф. указатель. – Москва : Книга, 1986. – 104с.
1143257
  Дмитренко Т.А. Правофланговые советского рабочего класса / Т.А. Дмитренко, И.Л. Корнаковский. – М., 1983. – 64с.
1143258
  Карлик Е.С. Правофланговые технического прогресса / Е.С. Карлик. – Л, 1980. – 16с.
1143259
   Правофланговые. Кн. для чтения для студ.. – М.-Л., 1966. – 104с.
1143260
   Правофланговые. Очерки.. – Сталино-Донбасс, 1960. – 84с.
1143261
   Правофланговые. Сб.. – Минск, 1970. – 159с.
1143262
   Правофланговые. Сб.. – М., 1975. – 199с.
1143263
  Орлов И.М. Правофланговый солдат первой роты : Константин Федин на. Брянском фронте / И.М. Орлов ; [Послесл. В. Акопяна]. – Москва : Моск. рабочий, 1984. – 175 с. : 8 л. ил
1143264
  Чебаненко О. Правоцентристські партії в Україні // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 15-24.
1143265
  Миколенко Д.В. Правоцентристські партії у системі влади князівства Болгарії (кінець 19 - початок 20 ст.) / Д.В. Миколенко ; МОНУ ; Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Історичний ф-т ; Центр болгаристики та балканських досліджень ім. М. Дринова. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 148 с. – ISBN 978-966-623-508-4
1143266
  Коваленко Т.О. Правочин із земельними частками (паями): теорія та практика // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 22-32.
1143267
  Черногоренко І. Правочин, вчинений виконавчим органом господарського товариства із перевищенням повноважень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 283-284
1143268
  Морозов Є. Правочин, вчинений під впливом обману // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24 квітня - 7 травня (№ 16/17)
1143269
  Жеков В. Правочин, що порушує публічний порядок: стан вивчення прблеми // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2005. – № 4. – С. 132-132. – ISSN 1561-4999
1143270
  Боднар Т. Правочини акціонерних товариств, щодо вчинення яких є заінтересованість // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 36-40.
1143271
  Безклубий І.А. Правочини в банківській діяльності : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Безклубий; Ігор Безклубний; КНУТШ. – Київ, 2007. – 420с. – ISBN 966-306-008-5
1143272
  Орлов І.П. Правочини в сфері спадкового права: загальні положення : монографія / І.П. Орлов ; Харк. екон.-правовий ун-т. – Харків : Диса плюс, 2013. – 247, [1] с. – Бібліогр.: 227-247 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-13-7
1143273
  Алексій Р.В. Правочини з вадами волі: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексій Руслана Василівна ; Приват. ВНЗ, Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1143274
  Філатова Н. Правочини з використанням електронної форми представлення інформації // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – С. 40-55. – ISSN 2224-9281
1143275
  Корицький В. Правочини із заінтересованістю: правова природа // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 186-187. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1143276
  Кулинич П.Ф. Правочини щодо земельних ділянок: деякі теоретичні та практичні аспекти // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-39
1143277
  Кучмієнко О. Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість за Законом України "Про внесення про змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів": вплив на систему проявів та протидію зловживанню правом в корпоративних правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 213-214. – ISBN 978-617-7069-28-6
1143278
  Білан О.П. Правочини, які порушують інтереси держави і суспільства, його моральні засади, у цивільному законодавстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Білан Олександ Петрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1143279
  Ковальчук Т.Г. Правочинності землевласників та землекористувачів щодо ефективного використання земельних ділянок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 119-122. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розкривається зміст права і обов"язків землевласників і землекористувачів щодо ефективного використання земельних ділянок. The content of landowners" and land users" rights and obligations with regard to effective utilization of land plots is disclosed.
1143280
  Бородовський С.О. Правочиноздатність фізичної особи як елемент її правосуб"єктності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 128-133
1143281
  Энтин Р.И. Правращения аустенита в стали / Р.И. Энтин. – М, 1960. – 252с.
1143282
  Культенко О.В. Правцінки РА НЦБ Інтерполу в Україні у протидії злочинам, пов"язаним з транспортними засобами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 538-543. – ISSN 1563-3349
1143283
  Мельниченко И.М. Правые берега / И.М. Мельниченко. – К., 1985. – 183с.
1143284
  Чумакова М.Л. Правые военизированные организации в колумбийском конфликте // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.49-66. – ISSN 044-748Х
1143285
  Чумакова М.Л. Правые военизированные организации в Колумбийском конфликте // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.49- 65. – ISSN 044-748Х
1143286
   Правые лейбористы на службе английского и американского империализма.. – Москва, 1950. – 410с.
1143287
  Омельянчук И.В. Правые партии и П.А. Столыпин : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 62-76. – ISSN 0869-5687
1143288
   Правые реставраторы капитализма : Сборник статей. – [Москва] : Молодая гвардия, 1937. – 77, [2] с.
1143289
   Правые реставраторы капитализма.. – Москва, 1937. – 204с.
1143290
   Правые сообщники троцкистской банды : Историческая справка. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 18, [2] с.
1143291
  Голдовский Л.И. Правые социалисты - идейные оруженосцы и пособники американских поджигателей новой мировой войны : Автореф... кандид. философ.наук: / Голдовский Л.И.; Академия наук Украинской ССР. Ин-т философии. – Киев, 1952. – 20 с
1143292
   Правые социалисты - против социализма.. – М., 1960. – 359с.
1143293
  Михайлов И.Л. Правый берег / И.Л. Михайлов. – Л, 1974. – 63с.
1143294
  Смирнов О.П. Правый берег Днепра -- (Здравствуй, друг! -- Отпуск) / О.П. Смирнов. – Москва, 1962. – 48с.
1143295
  Романов А. Правый берег Невы : поэзия: стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 9 (656). – С. 49-54. – ISSN 0132-2036
1143296
  Панюшкин С.П. Правый борт: Стихи и поэма. / С.П. Панюшкин. – Воронеж, 1979. – 88с.
1143297
  Черных И.В. Правый пеленг / И.В. Черных. – Москва, 1983. – 336с.
1143298
  Ваганов Ф.М. Правый уклон в ВКП (б) и его разгром / Ф.М. Ваганов. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 116с.
1143299
  Ваганов Ф.М. Правый уклон в ВКП (б) и его разгром (1928-1930 гг.) / Ф.М. Ваганов. – Москва : Политиздат, 1970. – 285 с.
1143300
  Ваганов Ф.М. Правый уклон в ВКП (б) и его разгром (1928-1930 гг.) / Ф.М. Ваганов. – 2-е изд., доп. и переработ. – Москва : Политиздат, 1977. – 328 с.
1143301
  Ваганов Ф.М. Правый уклон в ВКП(б) и его рагром. : Автореф... Доктора ист.наук: 570 / Ваганов Ф.М.; Акад.обществ. наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 105л. – Бібліогр.:с.103-105
1143302
   Правый фланг: роман и повести.. – Петрозаводск, 1985. – 454с.
1143303
  Плеханов С.М. Правый экстремизм и внешняя политика США / С.М. Плеханов. – М., 1986. – 261с.
1143304
  Могутин В.Б. Правят "большие деньги" / В.Б. Могутин. – М, 1980. – 88с.
1143305
  Латышев И.А. Правящая либерально-демократическая партия Японии и ее политика / И.А. Латышев. – Москва : Наука, 1967. – 340 с.
1143306
  Галко Т.Е. Правящая партия / Т.Е. Галко. – Минск, 1990. – 103,1с.
1143307
  Синан Оган Правящая партия и турецко-российские отношения // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 44-49. – ISSN 0321-5075
1143308
   Правящие круги Японии: механизм господства : сб. статей. – М., 1984. – 293с.
1143309
  Павлов А.П. Правящие слои Московского общества при Борисе Годунове (1598-1605 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Павлов А.П. ; Лен. отд. ин-та истории СССР, АН СССР. – Ленинград, 1979. – 21с.
1143310
  Ааронович С. Правящий класс / Сэм Ааронович ; пер. с англ. О.С. Богданова, Э.Л. Вартумяна ; вступ. ст. Р.И. Столпера. – Москва : Изд. иностр. лит., 1962. – 229 с.
1143311
  Скворец В.А. Правящий класс и социальные процессы в Украине // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Фролов М.О., Лепський М.А., Васильчук Г.М. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 41. Т. 1. – С. 155-156. – ISSN 2413-2284
1143312
  Давыдов Олег Правящий сброд. Происхождение и этнический генезис российской элиты // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2009. – № 1/2. – С. 44-47
1143313
   Прага-Москва - Москва-Прага : Тысячелетний календарь культурной связи. – Прага : Орбис, 1946. – 103 с.
1143314
  Богданова Татьяна Прага - танцы в камне : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 132-138 : Іл.
1143315
  Плицка К. Прага / К. Плицка. – Прага, 1954. – 9с.
1143316
   Прага. – Прага, 1955. – 36 с.
1143317
  Плицка К. Прага / К. Плицка. – Прага, 1957. – 6с.
1143318
  Георгиевская Е.Б. Прага / Е.Б. Георгиевская. – Москва, 1967. – 192 с.
1143319
   Прага. – Москва : Прогресс, 1981. – 336 с.
1143320
  Гончар Денис Прага : Пивная столица // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 58-68 : Фото. – ISSN 1029-5828
1143321
  Грицак Н. Прага в мировосприятии Марины Цветаевой // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 32-35. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1143322
  Горобець Іван Прага з середини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 76-85 : фото
1143323
  Буряківський Ю.О. Прага залишається моєю / Ю.О. Буряківський. – К., 1958. – 123с.
1143324
  Буряківський Ю.О. Прага залишається моєю / Ю.О. Буряківський. – Київ, 1968. – 130 с.
1143325
  Градецкий А. Прага зовет / А. Градецкий, Д. Скалова. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1950. – 104, [3] с.
1143326
  Langerova B. Прага и национальное наследие Чешской Республики = Prague and the national heritage of the Czech Republic / Blanka Langerova ; [transl.: L. Rusova et al.]. – Prague : ACR Alfa, 2007. – 623, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Текст парал. рус., англ. и кит. – ISBN 80-86408-16-7
1143327
  Конвісар В.Т. Прага сьомого листопада / В.Т. Конвісар. – Київ, 1957. – 324 с.
1143328
  Левченко Валерий Прага услада для глаз твоих // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 28-32 : фото
1143329
  Гордій Олександр Прага, Київ - і далі... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 43-44. – ISSN 0868-9644


  125 років тому в Празі народився Ярослав Гашек. 80 років тому у Києві у театрі імені Івана Франка Гнат Юра за його романом поставив "Пригоди Бравого солдата Швейка" й грав головну роль. 50 років минає відтоді, як у "Радянському письменнику" вийшла ...
1143330
  Ільченко Руслана Прага. Агой із Чехії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 72-74 : фото
1143331
  Стаховський Дмитро Прага. Вечірка в трамваї : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 58-61 : Фото
1143332
  Сидоренко Віктор Прага. Виставка про час : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 72-78 : Фото
1143333
  Малей Антоніна Прага. Кава на даху : спецрепортаж / Малей Антоніна, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 56-57 : Фото
1143334
  Пирогів Андрій Прага. Прогулянка у стилі сецесія, або Празький теренкур : Вояж-колекція / Пирогів Андрій, Короп Михайло, Вшетечка Іржі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 78-82 : Фото
1143335
  Горобець Ірина Прага. Час на всяк смак / Горобець Ірина, Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 26-31 : фото
1143336
  Аршинник Татьяна Прага: pro & Kontra : Туристам. Чехия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 24-28
1143337
  Гончаров Володимир Прага: найзручніша для транзиту // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 56-58 : фото. – ISSN 1998-8044
1143338
  Аршинник Татьяна Прага: уроки мистики и кулинарии : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 72-80 : Іл.
1143339
  Гончаров А.Ю. Прагма-діалектичний підхід до аргументативних структур складного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1143340
  Гаврилова Ирина Петровна Прагма-семантические особенности функционирования переспроса в франузском диалогическом тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Гаврилова Ирина Петровна; Моск. гос. лингвистический ун-т. – М., 1992. – 26л.
1143341
  Приходько А.М. Прагмаепістемічний аспект складних мовленнєвих актів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 185-189. – ISBN 966-581-295-5
1143342
  Охріменко В.І. Прагмакогнітивний аспект квантування інформації в прототипному рекламному тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 193-196. – ISBN 966-581-550-4
1143343
  Киричук Л.М. Прагмакогнітивні особливості стереотипів як засобів маніпуляції в публіцистичному дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 195-199. – Бібліогр.: Літ.: с.199; 7 п. – ISSN 1729-360Х
1143344
  Ванг Юнгмінг Прагмакогнітивні та семантико-функційні аспекти запозичень між різносистемними мовами (на матеріалі англійської, китайської та японської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Ванг Юнгмінг ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1143345
  Лобода Ю.А. Прагмакультурні аспекти перекладу англійськомовних міфологем // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 225-232


  У статті розглядаються особливості перекладу міфологем англійськомовного політичного дискурсу та їхньої прагматичної адаптації з урахуванням системи цінностей українськомовної аудиторії. В статье рассматриваются особенности перевода мифологем ...
1143346
  Чрдилели Т.В. Прагмалингвистические особенности формул обращения в деловом диалогическом дискурсе // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 242-245. – ISBN 966-581-295-5
1143347
  Тараненко К.В. Прагмалінгвістичний аналіз антонімів у поезії Cергія Жадана // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 224-229
1143348
  Пєшкова Тетяна Віталіївна Прагмалінгвістичні аспекти літературно-критичної статті сучасної німецької публіцистики : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Пєшкова Тетяна Віталіївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 212с. + Додатки: л. 189 - 212. – Бібліогр.: л. 165 - 188
1143349
  Пєшкова Тетяна Віталіївна Прагмалінгвістичні аспекти літературно-критичної статті сучасної німецької публіцистики : Автореф. ... дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Пєшкова Тетяна Віталіївна. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1143350
  Волков О.М. Прагмалінгвістичні засоби реалізації мовленнєвих тактик // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 17-22. – Бібліогр.: С. 22; 6 назв
1143351
  Дьомкіна О.В. Прагмалінгвістичні особливості мовлення суддів Верховного Суду США : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дьомкіна О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 245л. + Додатки : л.219-245. – Дисертація. – Бібліогр. : л.180-218
1143352
  Дьомкіна О.В. Прагмалінгвістичні особливості мовлення суддів Верховного Суду США : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. / Дьомкіна О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1143353
  Мостова О. Прагмалінгвістичні особливості японських та англійських мандрівних нотаток на матеріалі тревел-блогів (порівняльна характеристика) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 64-71
1143354
  Заза Ю.Я. Прагмалінгвістичні характеристики мовленнєвого жанру привітання: зміст соціальних ролей мовців (на матеріалі чеської мови) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 142-148
1143355
  Михайлова Л.В. Прагмасемантические разновидности вокативных конструкций // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 415-422. – ISSN 1993-5560


  "В данной статье анализируются прагмасемантические характеристики вокативных конструкций в англоязычном дискурсе. Объектом исследования является вокатив в англоязычном дискурсе., его прагмасемантические характеристики и разновидности. Прагматическое ...
1143356
  Емельянова Надежда Александровна Прагмасемантические характеристики оценочных существительных в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Емельянова Надежда Александровна; Моск. гос. ин-т иностран. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 24л.
1143357
  Дмитренко О.Л. Прагмасемантичні типи директивів у публіцистичному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 168-178. – Бібліогр.: 37 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
1143358
  Погорелова Т.Ю. Прагмастилістичні особливості сучасного турецького заголовка // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 143-150. – Бібліогр.: С. 149-150; 13 назв. – ISSN 1682-671Х
1143359
  Піхтовнікова Л.С. Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі : монографія / Л.С. Піхтовнікова, І.М. Яремчук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 149-181. – ISBN 978-966-285-421-3


  В пр. №1715087 напис: У наукову бібліотеку Київського національного університету імені Тараса Шевченка вересень 2017 р. Підпис. Л.С. Піхтовнікова
1143360
  Макарук І. Прагматизація міжнародних відносин в контексті демократичного миру // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 28-33. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
1143361
  Уэллс Г. Прагматизм - философия империализма / Г. Уэллс. – М, 1955. – 271с.
1143362
  Джемс В. Прагматизм / В. Джемс. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Шиповник, 1910. – 242с.
1143363
  Джемс В. Прагматизм / В. Джемс. – Киев : Україна, 1995. – 281с.
1143364
  Джеймс В. Прагматизм = Pragmatism / Вільям Джеймс ; укр. переклад Павла Насади. – Київ : Альтернативи, 2000. – 142, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7217-60-4
1143365
   Прагматизм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 869-871. – ISBN 966-316-069-1
1143366
  Десятнюк О. Прагматизм виникнення та погашення податкового боргу в Україні / О. Десятнюк, В. Угрин // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 7-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1143367
  Предко О.І. Прагматизм Вільяма Джемса як метод дослідження релігії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 143-146. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються можливості прагматичного методу В.Джемса при дослідженні релігійних феноменів. Найбільш яскраво гуманістичні інтенції даної проблеми висвітлюються в процесі навернення, святості, містичному досвіді та молитовному стані. ...
1143368
  Разов Сергей Прагматизм вместо претензий и недоверия // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 85-88. – ISSN 0130-9625
1143369
  Беценко М.А. Прагматизм здійснення митного контролю і митного оформлення транспортних засобів в Україні / М.А. Беценко, В. Толошняк // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Dariusz Pawliszczy, Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – Вип. 9/10, лютий - квітень 2019 р. – С. 71-79. – ISSN 2616-5287
1143370
  Єфремов Д. Прагматизм зі східною специфікою. Перспективи відносин із Китаєм у рамках ініціативи "Один пояс - один шлях" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 6


  "Прагматизм у міжнародних відносинах - принцип, висунутий новим міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком. Він передбачає зважений підхід до вибудовування партнерства, відстоювання національних інтересів і практичний ефект від ...
1143371
  Гуцул І. Прагматизм зовнішньоеконмічних відносин Великобританії та України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 6 (332), червень. – С. 39-41. – ISSN 1810-3944
1143372
  Сень А.О. Прагматизм і постпрагматизм у філософії Ричарда Рорті : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сень Анастасія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 164-181
1143373
  Сень А.О. Прагматизм і постпрагматизм у філософії Ричарда Рорті : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сень Анастасія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1143374
  Сень А.О. Прагматизм і Рорті: особливості зміни орієнтації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 200-203
1143375
  Боровских А.В. Прагматизм как методологический принцип в педагогике / А.В. Боровских, Н.Х. Розов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 3-8. – ISSN 0869-561Х
1143376
  Ткач К. Прагматизм надання та розподілу інвестиційних субвенцій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 98-104 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
1143377
  Мартинюк В. Прагматизм оподаткування доходів фізичних осіб / В. Мартинюк, В. Письменний // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 83-89. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
1143378
  Кукурудза О. Прагматизм політики державних запозичень в Україні та завдання формування ефективної боргової стратегії держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 59-65. – ISSN 1818-5754
1143379
  Гагарин А.П. Прагматизм США, его происхождение, социальные и теоретические корни, реакционная и антинучная сущность / А.П. Гагарин. – Москва, 1963. – 64с.
1143380
  Царёв А.С. Прагматизм У. Джеймса как гносеологическая концепция // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 52-54
1143381
  Загірняк Д.М. Прагматизм фінансово-економічного розвитку вищої освіти: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07, 08.00.08 / Загірняк Денис Михайлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
1143382
  Спасів Н.Я. Прагматизм фінансування відтворення основного капіталу підприємницьких структур : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 129-134 : Табл., рис.
1143383
  Луцишин О. Прагматизм формування системи кредитної кооперації в Україні // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 9 (211). – С. 22-27 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв
1143384
  Чижова О.М. Прагматизм як засіб політичноїстабілізації в умовах побудови демократичного суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 496-502. – ISSN 1563-3349
1143385
  Поліщук Н.П. Прагматизм як інтелектуальна культура демократії (історико-філософський есей у контексті сучасності) // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 69-80. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 5). – ISSN 2617-1678
1143386
  Завірюха Л.А. Прагматизм як невід"ємна складова життєдіяльності студента: психолого-педагогічний аспект // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 33-37. – ISBN 978-966-8063-99-50
1143387
  Цвібель А.О. Прагматизм як основа свідомості громадянина успішної держави // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 222-224
1143388
  Чижова О.М. Прагматизм як результат процесів соціалізації та інтеграції в умовах трансформаційних перетворень // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 130-135
1143389
  Эбер М. Прагматизм, исследование его различных форм // Прагматизм / В. Джемс. – Киев : Україна, 1995. – С. 155-203
1143390
  Поліщук Ніна Павлівна Прагматизм: деабсолютизація філософської методології (історико-філософський аспект) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-121. – Бібліогр.: с. 102, 107-109, 111, 113-120. – ISSN 0235-7941
1143391
  Саржилиевь И.В. Прагматизьмь / И.В. Саржилиевь. – София, 1938. – 267с.
1143392
  Віднянський С.В. Прагматик європейської ідеї. Жан Монне / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 71-88. – ISBN 978-966-02-5494-7
1143393
  Єфімова А. Прагматика verba dicendi в латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 529-535


  У статті розглядається прагматичний аспект вивчення дієслів говоріння в латинській мові, зокрема з"ясовується прагматичний потенціал латинських дієслів зі значенням говоріння, а також виокремлюються їхні основні прагматичні функції.
1143394
  Переломов А.Ю. Прагматика в бізнес-комунікації // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 27-31
1143395
  Пожар А.Б. Прагматика вербальних і невербальних засобів позначення віку персонажа в англомовному художньому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Пожар Анастасія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1143396
  Бацевич Ф. Прагматика винятковості: комунікативні смисли частки АЖ у сучасній українській мові // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 2 (73). – С. 51-54.
1143397
  Задирака Н.Ю. Прагматика відносин під час використання публічного майна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 62-71. – (Юридичні науки ; № 1). – ISSN 2616-9444
1143398
  Козловський В.В. Прагматика граматичної форми (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 93-99


  У статті на матеріалі сучасної німецької мови розглядається прагматична спрямованість граматичної форми. Доведено: прагматичний потенціал граматичної структури формується на основі лексичної семантики мовних елементів, що входять в цю структуру, ...
1143399
  Щастна Г.І. Прагматика дискурсу переможця // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 300-306. – Бібліогр.: Літ.: с. 306; 12 назв
1143400
  Литвинчук І.М. Прагматика емотивного тексту (психосемантичне експериментальне дослідження) / Литвинчук І.М.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.15
1143401
  Бацевич Флорій Прагматика загального дейксису (на матеріалі часток сучасної української мови) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 15-24. – Бібліогр.: Літ.: с. 23-24; 11 п. – ISSN 1682-3540


  Проаналізовано частки сучасної української мови О, ОТ, ТО. Встановлено їх спільну комунікативну функцію, смислові вияви в різних контекстах уживання, парадигматичні зв"язки.
1143402
  Баган М. Прагматика заперечення в українських пареміях // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 8-15. – ISBN 978-966-2248-90-6
1143403
  Младенова М. Прагматика и българистика // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2016. – Т. 41, № 2. – С. 5-14. – ISSN 0204-8701
1143404
  Артеменко Т.Н. Прагматика и семантика инициального констативно-ответного микродиалога в современном английском языке. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Артеменко Т.Н.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1991. – 186л. – Бібліогр.:л.158-177
1143405
   Прагматика и семантика синтаксических единиц : сб. науч. тр. – Калинин, 1984. – 158с.
1143406
   Прагматика и семантика языковых единиц. – Москва, 1984. – 162 с.
1143407
   Прагматика и семантика языковых единиц : Сборник научно-аналитических обзоров. – М.
В.3. – 1991. – 178 с.
1143408
  Пасічник Н. Прагматика і типологія дидактичних текстів на матеріалі лінгвістичних досліджень // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 67-72.
1143409
  Рєзнікова Н. Прагматика інгерентної експресивності в перекладі поетичного тексту (на матеріалі японських перекладів поезій Тараса Шевченка) // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 109-121. – ISSN 2410-0927
1143410
  Рудніченко Н.М. Прагматика лексичних запозичень у сучасному теледискурсі пострадянських країн // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 120-123. – ISBN 966-8188-08-X
1143411
  Рудніченко Н.М. Прагматика лексичних запозичень у сучасному теледискурсі пострадянських країн // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 120-123. – Бібліогр.: Літ.: С. 123 ; 10 назв. – ISBN 966-8188-07-1


  Ця стаття присвячена дослідженню природи і функціонування лексичних запозичень у телевізійному дискурсі України та Росії як пострадянських країн (оскільки новітня історія їхніх національних телебачень почалася з 1991 року).
1143412
  Фінів В.М. Прагматика лексичного повтору в сучасній українській малій прозі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Фінів Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1143413
  Фінів В. Прагматика лексичного повтору в художньому тексті (на матеріалі малої прози Олеся Гончара) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 256-263. – ISSN 2520-6346


  "Інтерпретовано лексичний повтор в аспекті вираження ним інтенцій персонажів малої прози Олеся Гончара, реалізації стратегічно-тактичної програми мовців, декодовано імпліцитні смисли, закладені в повторюваних лексемах". The study interprets the ...
1143414
  Лебідь-Гребенюк Прагматика мовчання у щоденнику Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 54-59


  У статті досліджується феномен мовчання як комунікативної стратегії у щоденнику Шевченка. Виявляється багатоаспектний характер мовчання, визначається специфіка його лінгвістичного вияву. Найбільш виразні види мовчання у тексті поета – "соціальне" та ...
1143415
  Верина У.Ю. Прагматика неблагозвучия в современном русском верлибре // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 170-174. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1143416
  Гапотченко Н.Є. Прагматика невербальних засобів французьких текстів масової комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 106-111. – ISBN 978-966-581-885-4
1143417
  Затонацька Т. Прагматика оцінювання фіскального простору в Україні / Т. Затонацька, О. Ткаченко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (51). – С. 97-107. – ISSN 1818-5754
1143418
  Фінів В. Прагматика повторюваних внутрішньоформних номінацій у текстах сучасної української малої прози // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 37. – С. 70-74. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1143419
  Волков А.Г. Прагматика политического текста : Монография / А.Г. Волков. – Запорожье : Просвіта, 2003. – 112с. – ISBN 966-653-111-9
1143420
  Бацевич Флорій Сергійович Прагматика природності спілкування: комунікативні смисли і парадигматичні зв"язки частки та в сучасному українському мовленні // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  Автор, спираючись на численні приклади вживання частки та в розмовному мовленні, виявляє найчастотніші її комунікативні смисли, якими є 1) спонтанність виявлення мовцем думок, почуттів, оцінок тощо; 2) підсилення слів адресанта; 3) буденність події, ...
1143421
  Афанасьєва О.М. Прагматика ритуалізованої англомовної комунікації : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Афанасьєва Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 610 арк. – Додатки: арк. 578-610. – Бібліогр.: арк. 449-567
1143422
  Афанасьєва О.М. Прагматика ритуалізованої англомовної комунікації : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Афанасьєва Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 26 назв
1143423
  Терещенко О.О. Прагматика розрахунку ставки дисконтування в період фінансової кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 58-71. – ISSN 2305-7645
1143424
  Мартинюк В. Прагматика розробки і реалізації стратегії фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (51). – С. 72-83. – ISSN 1818-5754


  Охарактеризовано сучасний стан і ключові аспекти фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти в Україні.
1143425
  Мазур О.В. Прагматика слов"янських перекладів твору Л. Керола "Аліса в Дивокраї": аспект читацького сприйняття / О.В. Мазур, А.Є. Мануілова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 269-272. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1143426
   Прагматика слова: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1985. – 109с.
1143427
  Кравченко Л. Прагматика та інверсія художньої модальності поезії Р.М. Рільке в українських перекладах XX століття // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 372-382. – ISSN 2411-4758
1143428
  Кізима Т.О. Прагматика та перспективи трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 10. – С. 22-26
1143429
  Хомутенко А.В. Прагматика та семантика термінів фінансової науки "суспільні фінанси", "публічні фінанси" та "державні фінанси" // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (254). – С. 111-126 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2305-7645
1143430
  Стецько М. Прагматика теоретичних досліджень у сфері корпоративних фінансів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 130-143. – ISSN 1818-5754
1143431
  Бриндзя З.Ф. Прагматика удосконалення планування та управління в готельно-ресторанному бізнесі / З.Ф. Бриндзя, А.М. Кулик // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 56-64. – ISSN 2309-1533
1143432
  Динькевич А.В. Прагматика форм длительного вида в диахроническом аспекте (на материале английской художественной литературы XVII-XX вв.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Динькевич Алевтина Владимировна ; Учреждение образования "Минский гос. лингв. ун-т". – Минск, 2019. – 22, [1] с., включ. обл. – Библиогр.: 17 назв.
1143433
  Оликсійчук С.В. Прагматика функціонування державного боргу в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 61-65. – ISSN 2306-6814
1143434
  Влох Н.М. Прагматика художньої комунікації та її складові частини // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 11-15. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1143435
  Павлова І.А. Прагматика числівника в поетичних текстах постмодерністів / І.А. Павлова, І.А. Гриненко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 242-253. – ISSN 2312-0665
1143436
  Литвинчук Ирина Николаевна Прагматика эмотивного текста (психосемантическое экспериментальное исследование) : Дисс. ...кандидата филологических наук Специальность 10.02.15 / Литвинчук И.Н; КУ им.Т.Шевченко. – Киев, 2000. – 231л. – Додатки: л.232-370. – Библиогр.:л.187-231
1143437
  Соболєвський П.А. Прагматика: історичний аналіз та перспективи розвитку (Стефен Левінсон) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 122-124
1143438
  Шкарбан І.В. Прагматико-аксіологічні параметри дискурсу преси // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 403-408.
1143439
  Стародубцева О.А. Прагматико-комунікативна роль кінетичної характеристики у французькому романі XX століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 191-195. – ISBN 966-581-373-0
1143440
  Червона О.С. Прагматико-комунікативні параметри функціонування дієслівних перифраз (на матеріалі сучасної італійської мови) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 83-86. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1143441
  Ольховська Н.С. Прагматико-комунікативні та лінгвостилістичні характеристики драматургічних текстів Томаса Бернгарда : монографія / Н.С. Ольховська ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : Видавництво КиМУ, 2009. – 203 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-202. – ISBN 978-966-8299-49-0
1143442
   Прагматико-семантические аспекты немецкой лексики: межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Калинин, 1988. – 154с.
1143443
  Мокра О. Прагматико-типологічні ознаки заперечення (на матеріалі експліцитних заперечних висловлень французької мови) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 184-192. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1143444
   Прагматико-функциональное исследование языков: роман-герм. филология.. – Кишинев, 1987. – 153с.
1143445
  Панов С.В. Прагматическая деконструкция искусства в философской антропологии Ж. Пулэна / С.В. Панов, С.Н. Ивашкин // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 136-151. – ISSN 0235-1188
1143446
  Новикова Ольга Михайловна Прагматическая компетенция как основа профессиональной иноязычной речи специалистов медицинского профиля : из опыта подготовки кадров медицинского профиля // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 18-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1143447
  Шевченко А.И. Прагматическая обусловленность номинаций невербальных компонентов коммуникации в англоязычном художественном тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шевченко А. И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1987. – 23л.
1143448
  Хмель Т.А. Прагматическая педагогика и ее роль в американском школьном образовании : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Хмель Т.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1970. – 25л.
1143449
  Соловьева Е.В. Прагматическая функция интонации (эксперим.-фонетич. исследование на матер. франц. иронич. прозы). : Автореф... канд. филолог.наук: / Соловьева Е.В.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1984. – 24л.
1143450
   Прагматическая функция просодии: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1987. – 223с.
1143451
  Сай С.С. Прагматически обусловленные возвратные конструкции "опущенного объекта" в русском языке // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 75-91. – ISSN 0373-658Х
1143452
  Синица И.А. Прагматические антонимы как результат современных массмедийных практик // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 255-263. – ISSN 2524-0013


  Проанализированы антонимические отношения как результат современной дискурсивной практики. Массмедийный дискурс современной Украины демонстрирует факты возникновения прагматических антонимических оппозиций. Эти примеры автор интерпретирует как ...
1143453
  Есакова М.Н. Прагматические аспекты перевода (на материале произведений М. Булгакова) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 3-25. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
1143454
  Чепель Н.П. Прагматические аспекты перевода реалий-историзмов // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 43-48. – Библиогр.: Лит.: с.47-48; 23 п. – ISSN 1562-1391
1143455
  Киреева Е.З. Прагматические аспекты семантики первого лица (на материале регионального законодательства) // Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana, 2015. – L. 63, N 4. – С. 407-417. – ISSN 0350-6894
1143456
   Прагматические аспекты функционирования языка: сб. ст.. – Барнаул, 1983. – 186с.
1143457
  Турабаева Рано Ахмеджановна Прагматические вопросы художественного перевода с английского языка на узбекский (на материале простой речевой метафоры) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02, 10.02.04 / Турабаева Рано Ахмеджановна; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1980. – 21л.
1143458
  Грилихес Прагматические и лексико-синтаксические особенности рекламных текстов. (На материале англоязычной бытовой рекламы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Грилихес ирина Владимировна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1978. – 26 л.
1143459
   Прагматические и семантические аспекты синтаксиса: сб. науч. тр.. – Калинин, 1985. – 178с.
1143460
  Фролова Ирина Евгеньевна Прагматические и семантические особенности номинативных предложений в современном английском языке : Дис... канд. филос.наук: 10.02.04 / Фролова Ирина Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра низших растений. – Киев, 1988. – 165л. – Бібліогр.:л.162-165
1143461
  Фролова Ирина Евгеньевна Прагматические и семантические особенности номинативных предложений в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Фролова Ирина Евгеньевна; КГУ. – К., 1988. – 17л.
1143462
  Фролова Ирина Евгеньевна Прагматические и семантические особенности номинативных предложений в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Фролова Ирина Евгеньевна; КГУ. – К., 1988. – 17л.
1143463
   Прагматические и текстовые характеристики предикативных и коммуникативных единиц: сб. науч. тр.. – Краснодар, 1987. – 117с.
1143464
  Шилина А.В. Прагматические особенности лексики ольфакторного восприятия в англоязычных рекламных текстах и ее перевода на русский язык // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 197-202. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
1143465
  Чехет Татьяна Эдуардовна Прагматические особенности разноуравневых единиц с пассивным значением в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Чехет Татьяна Эдуардовна; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 225л. – Бібліогр.:л.222-225
1143466
   Прагматические условия функционирования языка: сб. науч. тр.. – Кемерово, 1987. – 131с.
1143467
  Рудницкая И.А. Прагматические функции однофазового текста во французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Рудницкая И.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1984. – 24л.
1143468
  Пастухова И.Г. Прагматические функции современных лексических заимствований в художественной прозе ГДР, : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пастухова И.Г.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1987. – 23л.
1143469
  Холод Александр Михайлович Прагматические характеристики родовых форм русских имен существительных и прилагательных : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Холод Александр Михайлович; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1994. – 132л. – Бібліогр.:л.98-112
1143470
   Прагматические характеристики текста и его смысловая интерпертация.. – Нальчик, 1987. – 155с.
1143471
  Норман Б.Ю. Прагматический аспект грамматики славянских языков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 76-85. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1143472
  Гарпушкин Вячеслав Ефимович Прагматический аспект знаков в познании и общении. (Гносеол. вопросы прагматики) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гарпушкин Вячеслав Ефимович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 17л.
1143473
  Баркова Любовь Андреевна Прагматический аспект использования фразеологизмов в рекламных текстах / англ. яз./ : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Баркова Любовь Андреевна; Моск. гос. пед. ин-т ин.яз. – М., 1983. – 24л.
1143474
  Медведь М.Н. Прагматический аспект перевода предложений, организованных по модели THERE - V - N (МОД) - L, на русский язык // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 511-518
1143475
   Прагматический аспект предложения и текста: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1990. – 129с.
1143476
  Воронков Валентин Валентинович Прагматический аспект текста англоязычной публицистической журнальной статьи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Воронков Валентин Валентинович; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 28л.
1143477
  Жукова Л.П. Прагматический аспект функционировния фразеологизмов в языке английской газеты : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Жукова Л. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1987. – 24 с.
1143478
  Козлова С.П. Прагматический аспект языка рекламы в перссе ФРГ : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Козлова С.П. ; Моск. ин-т. ин. яз. – Москва, 1989. – 23 с.
1143479
  Тихомирова Ирина Ивановна Прагматический интегральный подход? : наконец-то в школу возвращается воспитание // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 33-36. – ISSN 1727-4893


  Жизнь показала: списывать воспитание со счетов рано. Обучение, образование, информирование, которыми его пытались заменить, не смогли выполнить его функцию. Путь к свободе и демократии без воспитания - путь в хаос.
1143480
  Титаренко А.И. Прагматический лжемарксизм - философия антикоммунизма / А.И. Титаренко. – М. : Изд-во Моск. ун-т, 1964. – 292с.
1143481
  Задорнова В.Я. Прагматический подход к переводу юмора / В.Я. Задорнова, А.С. Кобяшова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 66-84. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Целью данной статьи является рассмотрение и оценка возможностей прагматического подхода при переводе юмористических текстов на разные языки. В статье выделяются и обосновываются четыре типа юмора, характерные как для английской, так и для русской ...
1143482
  Синявська О.Е. Прагматический потенциал символических коммерческих номинаций ХІХ - ХХІ веков // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 194-199


  В статье предложен анализ символических коммерческих наименований XIX - XXI веков с точки зрения их прагматического потенциала. В работе представлены наиболее универсальные для исследуемых периодов тематические группы символических номинаций, а также ...
1143483
  Космеда Т. Прагматический потенциал слов с семантикой оценки и его реализация в русской и украинской газетной коммуникации // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 161-166. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
1143484
  Святчик Екатерина Валентиновна Прагматический потенциал экспрессивного слова и его реализация в русской газетной коммуникации : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Святчик Екатерина Валентиновна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 143л. – Бібліогр.:л.128-143
1143485
  Джохадзе И.Д. Прагматический реализм Хилари Патнэма // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 4. – С. 112-127. – ISSN 0235-1188
1143486
  Логинов Е.В. Прагматическое истолкование свободы воли // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 52-68. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1143487
  Гдешинська А.В. Прагматична адаптація англомовних публіцистичних текстів медичної тематики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 47-52


  Статтю присвячено аналізові прагматичної адаптації англомовних публіцистичних текстів медичної тематики. Розглянуто причини прагматичної адаптації, а також характеристики адресатів повідомлення. У фокусі уваги також знаходиться питання медичної ...
1143488
  Вернигора Д. Прагматична адаптація тексту при перекладі італійських народних казок українською мовою // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (7). – С. 106-114. – ISSN 2617-8923
1143489
  Шевченко І.О. Прагматична адаптація традиційних формул та назв кубинських казок в українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 363-368
1143490
  Гончар О.М. Прагматична варіативність висловлювань із значенням обумовленості в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 36-46. – ISBN 966-581-102-9
1143491
  Гончар О.М. Прагматична варіативність висловлювань із значенням обумовленості в сучасній англійській мові // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 11-12. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Досліджується прагматична варіативність висловлювань зі значенням обумовленості в сучасній англійській мові в контексті конотативних мовленнєвих актів у зв"язку зі здатністю підрядного умови модифікувати прагматичне значення або створювати умови для ...
1143492
  Гончар О. Прагматична варіативність висловлювань із значенням обумовленості в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 75-78
1143493
  Вороніна М.Ю. Прагматична взаємодія системи, норми, узусу у граматичному аспекті сучасної французької мови // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 81-86. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
1143494
  Андрійчук В.Г. Прагматична декларативність індентифікації Україною європейських соціально-економічних стандартів: реальний стан та шляхи і механізми забезпечення їх досягнення / В.Г. Андрійчук, Є.В. Хрупов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 3-8
1143495
  Жеронкін А.В. Прагматична дієтетика забування і критика картезіанського невротизму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 30-35. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
1143496
  Власенко М.С. Прагматична зумовленість варіювання стану дієслова в іспанських законодавчих текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 101-106. – ISBN 978-966-581-885-4
1143497
  Власенко М.С. Прагматична зумовленість вживання неособових форм дієслова та дієслівних конструкцій в іспанських законодавчих текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 70-76. – ISBN 978-966-171-092-3
1143498
  Столярова А.А. Прагматична зумовленість використання дієслівних категорій способу, часу та стану в новогрецьких законодавчих текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 449-460. – Бібліогр.: Літ.: с. 459-460; 31 +2 п.
1143499
  Поліщук Прагматична інтерпретація епістемічної модальності та контексти модально етикетизованого мовлення в давньогрецькому філософському дискурсі / Поліщук, (Шадчина) // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 120-136. – ISBN 978-966-439-842-5
1143500
  Кікало А.В. Прагматична категорія об"єктивації/суб"єктивації в спортивному газетному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 151-155. – ISBN 966-7890-03-1
1143501
  Власенко М.С. Прагматична обумовленість варіювання стану дієслова в іспанських законодавчих текстах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 32-36. – ISBN 966-581-295-5
1143502
  Мерзлікіна О.В. Прагматична обумовленість функціонування прислів"їв в аргументативному дискурсі (на матеріалі творів М. Сервантеса) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 140-143. – ISBN 966-581-373-0
1143503
  Сіташ Т. Прагматична роль фінансових механізмів у парадигмі інноваційного розвитку: вітчизняні та світові тенденції // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 1 (68), січень - березень. – С. 95-111. – ISSN 1684-906Х
1143504
  Проценко О.В. Прагматична самокорекція в українському спонтанному мовленні білінгвів (на матеріалі теле- та радіотекстів) : Монографія / О.В. Проценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 128с. – ISBN 966-594-651-X
1143505
  Проценко Олеся Василівна Прагматична самокорекція комунікантів в українському спонтанному мовленні (на матеріалі теле- та радіотекстів) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Проценко О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 205 л. – Бібліогр.: л.183-205
1143506
  Проценко О.В. Прагматична самокорекція комунікантів в українському спонтанному мовленні )на матеріалі теле- та радіотекстів) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Проценко О. В.; олеся Василівна Проуенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1143507
  Мудрик Л.В. Прагматична спрямованість англійських емотивних висловлень позитивної оцінки в комунікативній ситуації поздоровлення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 47-50. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1143508
  Семида О.В. Прагматична спрямованість заголовків у друкованому медійному дискурсі (на матеріалах французької преси) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 147-149
1143509
  Самчук В.А. Прагматична спрямованість історико-філософської концепції Дж. Міда // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 43-47
1143510
  Кальченко Г.А. Прагматична структура екологічного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 122-127.
1143511
  Василенко І.В. Прагматична сутність ремарки у драматичному творі / І.В. Василенко, Л.В. Солощук // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 108-110. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Дослідження структурно-семантичних і прагматичних особливостей ремарки як одного із специфічних засобів відтворення елементів невербальної комунікації в письмовому тексті є досить актуальним і перспективним, воно дає змогу враховувати ті важливі ...
1143512
  Тесленко Ф.О. Прагматична теорія смислу у зв"язку з концепцією екстатичноїтемпоральності у текстах раннього М. Гайдеггера (частина 1) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1064. – С. 96-102. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 48). – ISSN 2226-0994
1143513
  Вальчук Г. Прагматична функційність неологізмів у англомовних медійних текстах // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 23-28. – ISSN 2410-0927
1143514
  Андрійченко Ю.В. Прагматична функція гендерних маркерів в іменниках іспанської мови І та ІІ груп // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 13-18
1143515
  Гунчик І.О. Прагматична функція графічних знаків у сучасній французькій орфографії / І.О. Гунчик, А.Д. Шкаровецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 212-216. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано графічні знаки знакової системи. Досліджено їх ідеографічний характер як символічних знаків в організації системи французького письма.
1143516
  Крайник О. Прагматична функція заперечення (на прикладі німецької мови) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 130-133. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1143517
  Сизенко А.С. Прагматична функція нелітерних знаків сучасної французької орфографії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 240-243
1143518
  Бритвін Д.В. Прагматична функція фразеологізмів у газетному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 76-81
1143519
  Олексієнко Л.П. Прагматична характеристика та структурна організація англійського діалогу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 25-28. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Статтю присвячено проблемі вивчення структури та прагматичних характеристик усного кооперативного діалогу. Уній наводяться прагматичні типи усного діалогу, обумовлені комунікативними інтенціями, розглядаються основні фази розгорнутого кооперативного ...
1143520
  Шавалюк Л. Прагматичне "божевілля" Путіна. Економічний аспект захоплення Криму // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 9-15 квітня (№ 15). – С. 5


  Кримська криза твердо усталила в українських та світових медіа образ кремлівського вождя як шизофреника з імперським комплексом. Та це поверхнева картинка, далека від справжніх мотивів російської агресії.
1143521
  Радзієвська Т.В. Прагматичне варіювання в дискурсі: щоденникові записи Сергія Єфремова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 24-43. – ISSN 0027-2833
1143522
  Власенко М.С. Прагматичне значення підрядних означальних речень в іспанських законодавчих текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 50-57


  У статті йдеться про прагматичне значення підрядних означальних речень в текстах іспанських законодавчих документів, звертається особлива увага на мовні засоби, що сприяють однозначному, чіткому розумінню адресатом викладених законодавчих положень. В ...
1143523
  Михайлова Л.В. Прагматичне поле спонукальності в англійській мові 16-20 ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 283-286. – ISBN 966-7890-03-1
1143524
  Михайлова Л.В. Прагматичне поле спонукальності в англійській мові 16-20 ст. // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1143525
  Ділай М.П. Прагматичний аналіз організації одиниць мовного коду в сучасних англіканських проповідях // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 52-56
1143526
  Станіслав О.В. Прагматичний аспект використання нелітерних знаків у системі французької орфографії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 138-141. – ISBN 966-581-622-5
1143527
  Мусійчук Т. Прагматичний аспект висловлень обурення // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Вербицька А.Е. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 11. – С. 88-93. – ISSN 2410-0927
1143528
  Шевчук М.В. Прагматичний аспект дослідження дискурсу преси // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 322-329. – Бібліогр.: Літ.: с 327-328; 11 назв. – ISSN 1729-360Х
1143529
  Рудько Л.П. Прагматичний аспект звертання як одиниця вербальної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 229-233


  В цій статті звертання аналізується як одиниця вербальної комунікації у драматичних творах. З точки зору прагматики звертання виступають особливою групою номінацій, що несуть велике комунікативне навантаження. В статті подаються основні поля ...
1143530
  Годісь Ю.Я. Прагматичний аспект композиції сучасного англомовного жанру "мистецтво успіху" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 271-278


  У статті досліджуються характерні риси композиційного оформлення текстів жанру "мистецтво успіху" у їх прагматичному аспекті: проаналізовано функції та структуру заголовка, коментарів автора та основного тексту, а також його невербальну частину. В ...
1143531
  Юдко Л.В. Прагматичний аспект концепту "толерантність " у різних лінгвокультурах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 316-322


  У статті йдеться про мовну толерантність як реалізацію концепту ТОЛЕРАНТНІСТЬ засобами мови. Досліджено прагматичний аспект концепту ТОЛЕРАНТНІСТЬ (ТОЛЕРАНТНОСТЬ, TOLERANZ) в дискурсах спецслужб України, Росії, Німеччини. В представленной статье речь ...
1143532
  Жолоб І.Л. Прагматичний аспект кореляції мовленнєвого акту та мовленнєвого жанру в дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 190-192. – ISSN 1729-360Х
1143533
  Скиба К.М. Прагматичний аспект новинного інтернет-дискурсу як перекладацька робота // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 319-323. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1143534
  Шліхар О.Т. Прагматичний аспект перекладу експресивів у драматичному творі / О.Т. Шліхар, Т.Є. Некряч // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 408-413.
1143535
  Лещенко О.П. Прагматичний аспект перекладу лексичних одиниць в науково-технічних текстах // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 53-57
1143536
  Гриценко М.В. Прагматичний аспект перекладу літератури для різновікової аудиторії (кросовер-литератури) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 184-189


  Стаття присвячена прагматичному аспектові перекладу художньої літератури для різновікової аудиторії, а також ролі норми перекладу. Статья посвящена прагматическому аспекту перевода художественной литературы для разновозрастной аудитории, а также роли ...
1143537
  Головач У.В. Прагматичний аспект перекладу у світлі теорії мовної комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 93-109


  У статті проаналізовано найтиповіші для давньогрецького поетичного мовлення особливості слововжитку з урахуванням специфіки прагматичних відношень, що пов"язані з характером і формами рецепції всередині культур, епох і цивілізацій. Особливу увагу ...
1143538
  Каптюрова В.В. Прагматичний аспект повідомлень в Twitter // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – C. 222-226
1143539
  Чернухін Є. Прагматичний аспект реєстрової частини стислої версії словника Іоанна Зонари // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 319-323
1143540
  Пожидаєва І.В. Прагматичний аспект рекламного дискурсу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 152-155
1143541
  Тараненко К.В. Прагматичний аспект структури значення антонімів української мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 177-185
1143542
  Сорокін С.В. Прагматичний аспект турецької друкованої реклами / С.В. Сорокін, О.В. Ануфрієва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-38. – (Східні мови та літератури ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглядається прагматичний аспект турецької друкованої реклами (проблема використання вербальних засобів турецькомовного рекламного тексту з метою найбільш оптимального впливу на адресата - споживача реклами). Проводиться класифікація рекламних текстів ...
1143543
  Нагорна О. Прагматичний аспект функціонування англійських фразеологізмів з етнокультурною семантикою // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 138-141. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1143544
  Скороварова С.В. Прагматичний концепт естетичного досвіду // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 74-84
1143545
  Ніфака Т. Прагматичний напрям у методиці викладання іноземних мов / Т. Ніфака, О. Бовда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 147-151. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1143546
  Хоменко І.А. Прагматичний підхід до художньої творчості з погляду теорії соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  Статтю присвячено проблемі утилітарного підходу до мистецтва в контексті теорії соціальних комунікацій.Мета дослідження - довести концептуальну взаємодоповнюваність прикладного і "високого" мистецтва на прикладах художньої літератури і ...
1143547
  Рижко Л. Прагматичний поворот у розвитку науки // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 57-71. – ISBN 978-966-483-893-8
1143548
  Бовсунівська А.Ю. Прагматичний потенціал авторських та трансформованих фразеологізмів у творі Карлоса Руїса Сафона "В"язень неба" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 68 (1). – С. 18-28. – ISSN 2520-6397
1143549
  Тараненко К.В. Прагматичний потенціал антонімії української мови : монографія / К.В. Тараненко ; М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів. – Дніпро : УМСФ, 2017. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 128-143. – ISBN 978-966-328-123-0
1143550
  Корольова В.В. Прагматичний потенціал антропонімів у п"єсах Неди Нежданої // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 43-48. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1143551
  Островська Л. Прагматичний потенціал атрибутивних конструкцій у рекламному тексті // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельська, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 38. – С. 23-29. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1143552
  Козловський В.В. Прагматичний потенціал граматичної форми (на матеріалі сучасної німецької мови) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 62-64. – (Серія: Філологія ; вип. 18, т. 2)
1143553
  Ковальова Г.М. Прагматичний потенціал дієслів у мовно-комунікативній організації химерних романів Є. Гуцала та О. Ільченка // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 182-189. – ISSN 2305-3852
1143554
  Святчик К.В. Прагматичний потенціал експресивного слова і його реалізація в російській газетній комунікації : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Святчик К.В. ; КУ. – Київ, 1997. – 22 с.
1143555
  Іванова С.В. Прагматичний потенціал емоційного висловлювання // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 160-168


  У статті аналізується взаємодія лінгвістичних засобів, що реалізують емоційний стан мовця. Особливу увагу приділено компонентам мовленнєвої ситуації та визначається їх роль в актуалізації різноманітних емоційних висловлювань. В статье проводится ...
1143556
  Шулик Р.Т. Прагматичний потенціал заголовків політичних текстів інтернет-видань // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 223-225. – Бібліогр.: Літ. : с. 225; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1143557
  Любашенко О.В. Прагматичний потенціал комунікативного акту і знак ситуації в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 15-21
1143558
  Покровська І.Л. Прагматичний потенціал коранічних формул у газетно-публіцистичних текстах турецької мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 277-282. – ISBN 978-617-7132-02-07


  "Протягом останніх років активізувалися дослідження в контексті нового міждисциплінарного напрямку – теолінгвістики, завдання якої полягає у вивченні інтеракції мови та релігії, що грунтується в першу чергу на “інтеграції теологічного знання в ...
1143559
  Романюк Т.Л. Прагматичний потенціал метафори у поетичному мовленні Василя Махна // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 115-116
1143560
  Тимошенко К.Л. Прагматичний потенціал та функції вигуків у мовленнєвому акті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 319-323. – ISBN 966-581-727-2
1143561
  Баумейстер А.О. Прагматичний реалізм і питання про об"єктивну значущість практичних цінностей і норм. Дискусія між Гіларі Патнемом і Юрґеном Габермасом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 7-10. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується дискусія між Гіларі Патнемом і Юрґеном Габермасом стосовно можливості раціонального обґрунтування об"єктивної значущості практичних цінностей і норм. В статье анализируется дискуссия между Хилари Патнэмом и Юргеном Хабермасом, ...
1143562
  Кропивко І.В. Прагматичний та художній аспекти літератури подорожей сучасних українських і польських авторів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 108-114
1143563
  Тараненко К.В. Прагматичний уплив на адресата засобами антонімічної системи української мови // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 97-110


  Досліджено прагматичний потенціал антонімів української мови на матеріалі романів Ліни Костенко та Марії Матіос, здійснено порівняльну характеристику прагматичних особливостей антонімів у двох художньо-літературних дискурсах. Дістали подальшого ...
1143564
  Бацевич Ф.С. Прагматичний фокус емпатії як лінгвістична проблема // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 31-43


  У статті досліджується історія становлення екології мови та сучасні проблеми дисципліни. Зокрема, автор розглядає сенс застосування еколінгвістичного підходу до діагнозу мовної ситуації в Україні. This article touches upon historical and current ...
1143565
  Грищенко Костянтин Прагматичний фундамент для українсько-російського партнерства // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 13-14
1143566
  Пилипенко Р.Є. Прагматичні аспекти експліцитної й імпліцитної комунікації в економічних текстах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 201-204. – ISBN 966-581-550-4
1143567
  Головань В. Прагматичні аспекти комунікації Європейського Парламенту // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 140-145
1143568
  Пєшкова Т.В. Прагматичні аспекти літературно-критичної статті (за матеріалами рецензій німецької газети "Suddetsche zeitung") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 114-119. – (Іноземна філологія)


  Розглядається прагматичний рівень літературно-критичних статей німецької газети "Suddeutsche Zeitung". Досліджується комунікативна стратегія композиції критичних статей. Тексти рецензій аналізуються за моделями, що є найбільш поширені у ...
1143569
  Полякова Н.О. Прагматичні аспекти створення і сприйняття картографічного твору : картографія / Н.О. Полякова, В.О. Шевченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 28-31. – Бібліогр.: 10 назв
1143570
  Дорофєєва М.С. Прагматичні виміри суб"єкта в межах політичного дискурсу Німеччини // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 123-127. – ISBN 966-581-295-6
1143571
  Брайченко С.Л. Прагматичні властивості журналістської інформації // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 289-293. – ISBN 978-966-927-534-9
1143572
  Горбач С.С. Прагматичні властивості комунікативного взаємообмеження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 105-109. – ISBN 966-581-481-8
1143573
  Каптюрова О.В. Прагматичні зв"язки вигукових висловлювань з іншими компонентами дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 167-171. – ISBN 966-8188-07-1
1143574
  Каптюрова О.В. Прагматичні значення вигукових висловлень англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – C. 57-62. – ISBN 966-581-102-9
1143575
  Баландіна Н.Ф. Прагматичні кліше з погляду комунікативної моделі перекладу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (12). – С. 115-127. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1143576
  Баландіна Н. Прагматичні кліше з погляду ситуативно-дейктичної моделі перекладу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 119-136


  Ситуативна модель перекладу чеських прагматичних кліше українською мовою розглядається з погляду відповідності дейктичних параметрів. Аналізується персональний дейксис, суб"єктивний і об"єктивний, соціальні ролі, гендерні характеристики, синтаксична ...
1143577
  Баландіна Н.Ф. Прагматичні кліше з погляду теорії перекладу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 12-22. – ISSN 0027-2833
1143578
  Бочарнікова А.М. Прагматичні критерії у визначенні мовної норми в іранській лінгвістичній традиції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 37-40
1143579
  Андрійченко Ю.В. Прагматичні особливості авторських описів у текстах художніх творів Г.Г. Маркеса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 24-29
1143580
  Боцман А.В. Прагматичні особливості англомовних фамацевтичних текстів-інструкцій // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1143581
  Боцман А.В. Прагматичні особливості англомовних фармацевтичних текстів-інструкцій // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 49-52. – ISBN 966-7890-03-1
1143582
  Столярова А.А. Прагматичні особливості використання термінології в новогрецьких законодавчих текстах (на прикладі текстів чинних кримінального та кримінально-процесуального кодексів Греції) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 394-399. – ISBN 978-966-581-958-5
1143583
  Григорчук Т.В. Прагматичні особливості вставних конструкцій як елементів еспресивного синтаксису в мовотворчості Олега Чорногуза // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 102-104
1143584
  Кияк-Редькович Прагматичні особливості електронних полісеміотичних текстів малої форми : (на матеріалі каталогу замовлень товарів Інтернет сайту Victoria"s Secret) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 42-49
1143585
  Станіслав О.В. Прагматичні особливості конструкцій із запереченням заперечення у французькій мові. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 80-83. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1143586
  Фіногін Тетяна Степанівна Прагматичні особливості мовного способу в сучасній англійскій мові : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Фіногін Тетяна Степанівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 24 с.
1143587
  Станко Д. Прагматичні особливості репрезентації презирства у сучасному англомовному політичному дискурсі / Д. Станко, Н. Чендей // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; відп. ред. М.П. Фабіан ; редкол.: П.М. Лизанець, В.В. Барчан, А.Г. Гудбанян [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 16. – С. 148-155. – ISSN 2617-3921
1143588
  Романчук В. Прагматичні особливості фразеологічних одиниць із компонентом кольору в журнальних текстах (на прикладі німецького журналу "Focus" у період з 1998 по 2008 рр. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 22-31. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
1143589
  Бабюк В.А. Прагматичні особливості французьких радіоекологічних текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 25-31. – ISBN 978-966-581-885-4
1143590
  Покорна Л. Прагматичні особливості функціонування англійських прислів"їв та приказок / Л. Покорна, І. Валуєва // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 70-77. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Представлено загальнy спрямованість сучасних досліджень фразеології. Вона зумовлена необхідністю дослідити структурні, семантичні та функціональні особливості прислів’їв і приказок з метою виявлення прагматичних особливостей їх функціонування у ...
1143591
  Бацевич Ф.С. Прагматичні перформативи: спроба обгрунтування комунікативного статусу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-36. – Бібліогр.: с. 31-33, 35. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються семантико-прагматичиі та комунікативні особливості висловлень живого мовлення на зразок українських Ого! Ну і ну! Оце так! Ух ти! Блиск! та подібних. Обгрунтовується їх статус як прагматичних перформативів.
1143592
  Бацевич Ф.С. Прагматичні перформативи: спроба обгрунтування комунікативного статусу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-36. – Бібліогр.: с. 31-33, 35. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються семантико-прагматичиі та комунікативні особливості висловлень живого мовлення на зразок українських Ого! Ну і ну! Оце так! Ух ти! Блиск! та подібних. Обгрунтовується їх статус як прагматичних перформативів.
1143593
  Чернова А. Прагматичні пресупозиції та імплікатури дискурсу у французькій соціальній рекламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-43. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню особливостей уживання прагматичних пресупозицій та імплікатур дискурсу в сучасній французькій соціальній рекламі. Наведено визначення понять прагматичної пресупозиції й дискурсивної імплікатури, а також чітко ...
1143594
  Бацевич Ф. Прагматичні пресупозиції: спроба типології // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 8-10. – ISBN 978-966-553-924-7
1143595
  Каптюрова В.В. Прагматичні принципи формування повідомлень у соціальних мережах і мікроблогах (на матеріалі англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Каптюрова Віра Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 235 л. – Бібліогр.: л. 194-235
1143596
  Каптюрова В.В. Прагматичні принципи формування повідомлень у соціальних мережах і мікроблогах (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол.наук : 10.02.04 / Каптюрова Віра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1143597
  Биданцева М.Г. Прагматичні проблеми перекладу суспільно-політичного тексту з англійської мови на українську // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 32-36
1143598
  Тріфонова О.Е. Прагматичні труднощі передачі імпліцитності в перекладі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 311-315. – ISBN 966-638-142-7
1143599
  Мокра В.Я. Прагматичні функції англійських інтерогативів у постмодерністському драматичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 437-440


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування англійських інтерогативів у постмодерністському драматичному дискурсі. Досліджено фактора, що зумовлюють їхню поширеність, інтенціональне наповнення та аспект адресата та адресанта інтерогативного ...
1143600
  Каратаєва М.В. Прагматичні характеристики заперечення в англомовному дискурсі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 97-99. – (Бібліотека Інституту філології)
1143601
  Каратаєва М.В. Прагматичні характеристики заперечення в сучасному англомовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 226-229
1143602
  Стасюк О.С. Прагматичні характеристики метаінтертексту (на матеріалі парламентського дискурсу ФРН) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 255-262


  У статті розкрито прагматичний потенціал метаінтертексту в парламентському дискурсі. Виокремлено комунікативні тактики, які реалізуються за допомогою метаінтертексту. Встановлено, що метаінтертекст використовується в парламентському дискурсі з метою ...
1143603
  Будь О.В. Прагматичні характеристики реплік з місця в парламентській комунікації ФРН // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 101-105


  У статті визначено прагматичні характеристики реплік з місця у парламентській комунікації ФРН. Запропоновано класифікацію комунікативних стратегій і тактик, які використовуються у парламентських репліках з місця. Відповідно до результатів дослідження ...
1143604
  Холод Олександр Михайлович Прагматичні характеристики родових форм російських прикметників та іменників : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.01 / Холод Олександр Михайлович; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 14л.
1143605
  Андрійченко Ю.В. Прагматичність авторських ремарок текстів художніх творів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 3-9. – Бібліогр.: с. 9; 4 поз.
1143606
  Дьомкіна О.В. Прагматично-дискурсивні особливості інтернет-реклами всесвітньо відомих брендів / О.В. Дьомкіна, М.Р. Калинець


  У статті комплексно висвітлюються особливості взаємозв"язку іконічного та вербального компонентів віртуальної реклами всесвітньо відомих брендів, доводиться вплив позалінгвального чинника популярності конкретного бренду на лінгвістичні параметри ...
1143607
  Дьомкіна О.В. Прагматично-дискурсивні особливості Інтернет-реклами всесвітньо відомих брендів / О.В. Дьомкіна, М.Р. Калинець // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 163-172


  У статті комплексно висвітлюються особливості взаємозв"язку іконічного та вербального компонентів віртуальної реклами всесвітньо відомих брендів, доводиться вплив позалінгвального чинника популярності конкретного бренду на лінгвістичні параметри ...
1143608
  Караневич М.І. Прагматично зумовлені трансформації в англо-українському художньому перекладі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Караневич Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 215 л. – Бібліогр.: л. 184-215
1143609
  Караневич М.І. Прагматично зумовлені трансформації в англо-українському художньому перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Караневич Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1143610
  Белецька А.В. Прагматично марковані тексти як засіб сугестії у політичному дискурсі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 31-36. – Бібліогр.: Літ.: с.36; 19 п.


  У статті представлено результати дослідження оцінної лексики публіцистики сучасних суспільно-політичних газет.На їх матеріалі цих видань, засновниками яких є політичні партії України, показано, що актуалізація емотивності текстів є не тільки ...
1143611
  Попова Н.М. Прагматично обумовлене використання інфінітива у художньому діалогічному мовленні (на матеріалі іспанської мови) / Н.М. Попова, В.В. Романюк // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 174-178. – Бібліогр.: Літ.: С.177-178; 8 поз.
1143612
  Тарасова Т.А. Прагматично регульований розподіл стилістичних засобів і прийомів як спосіб реалізації функціонального стилю // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 122-127. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Розглянуто особливості функціонально-стильової реалізації на мікрорівні. Індуктивний підхід дозволяє встановити зв"язок між внутрішнім текстовим розподілом стилістичних засобів і прийомів та прагматичними факторами. Рассмотрены особенности ...
1143613
  Голобородько Я. Прагмафілософія Тараса Шевченка = Семантика "голосових" партій поеми "Відьма" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 2-4
1143614
  Тищенко О. Прагмеми, етносимволи та лінгвокультуреми у художньому переклад // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – С. 130-148. – (Лінгвістичні науки ; № 32). – ISSN 2616-5317
1143615
  Безуглая Л.Р. Прагмопоэтика в когнитивном измерении // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 20-27. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821
1143616
  Андрусь Л.А. Прагмориторичні характеристики інтерогативних висловлень сучасної французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 6-10. – ISBN 966-581-589-Х
1143617
  Мусієнко О.О. Прагнення / О.О. Мусієнко. – Київ, 1989. – 83 с.
1143618
  Будько Євген Прагнення абсолюту // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 18-22 : фото
1143619
  Мукоїд Р. Прагнення до свободи у драматургії Лесі Українки // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 138-144. – ISBN 978-966-306-020-4
1143620
  Стрілець В.В. Прагнення домінування як базовий національний економічний інтерес у контексті сучасного світогосподарського порядку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 14-18
1143621
  Жуковський С.В. Прагнення краси / С.В. Жуковський. – Донецьк : Донбас, 1977. – 31 с.
1143622
  Шевякова І.П. Прагнення особистості до досконалості: віковий контекст // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 127-138. – ISSN 2309-8287
1143623
  Лупій О. Прагнення свободи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 27 лютого - 4 березня (№ 9). – С. 9


  Роман Миколи Жулинського "Акордеон".
1143624
  Кузик В. Прагнення творчого єднання (назустріч 85-річчю створення національної спілки композиторів України) // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 151-160. – ISSN 2413-4767
1143625
  Ахмедова Е.Р. Прагнення Туреччини до вступу в Європейський Союз: політико-правова позиція держав-членів ЄС // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 274-283. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047
1143626
  Шарапов І.С. Прагну / І.С. Шарапов. – Х., 1966. – 27с.
1143627
  Хопта С. Прагну повернути в Україну високий дух книги... // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 118-121. – ISSN 0130-321Х


  Інтерв"ю з Юрієм Височанським - меценатом елітарної книги, шекачем та поцінувачем високої української поезії, противником літератури масового вжитку. Пан Юрій про себе та свою книговидавничу діяльність, видавничі проекти та про сучасну українську ...
1143628
  Нонев Б. Прагове на времето / Б. Нонев. – София, 1980. – 207с.
1143629
   Праграма па вывучэнню беларускіх гаворак і збіранню звестак для складання дыялекталагічнага атласа беларускай мовы.. – Минск, 1950. – 112с.
1143630
  Тищенко К.М. Прадавні сліди кельтів у топонімії Туреччини // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 171-187. – ISSN 1608-0599
1143631
  Анатоленко Ю. Прадавні художники // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 25. – ISSN 1814-5078


  Первісна культура - найбільший період в історії людства - від виникнення людини (близько мільйона років тому) і до появи державності. У різних народів цей період тривав неоднаково. Тому сучасна наука розрізняє власне первісну культуру - що існувала до ...
1143632
  Шундик М. Прадавній знак / М. Шундик. – К., 1986. – 248с.
1143633
  Соколова А. Прадавній світогляд предків у романі Любові Голоти "Епізодична пам"ять" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 521-530


  У статті висвітлено широкий арсенал фольклорної образності, що служить розкриттю, актуалізації ідеї вічності роду.
1143634
  Зінків І. Прадавній символізм народних картин "Козак-Мамай" // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 196-217


  Стаття «Про символіку народних картин «Козак-Мамай» ставить проблему індоєвропейських та індоіранських паралелей образу козака Мамая та пов’язаної з ним атрибутики (дерево, кінь, прив’язаний до списа, чаша, козак і музичний інструмент). Її аналіз дав ...
1143635
  Губерначук С.С. Прадавність української мови / Станіслав Губерначук. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 352 с. : іл. – Бібліогр.: с. 346-351. – ISBN 978-966-529-218-0
1143636
  Пиріг Л. Прадавня і давня українська воєнна історія мовою філателії // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 1 (20). – С. 88-104
1143637
  Крашевський Ю.І. Прадавня легенда / Ю.І. Крашевський. – К., 1960. – 408с.
1143638
  Крашевський Ю.І. Прадавня легенда / Ю.І. Крашевський. – Львів, 1964. – 404с.
1143639
  Крашевський Ю.І. Прадавня легенда : Роман / Ю.І. Крашевський; Скор. пер. з польської Струтинського В. – Київ : Веселка, 1989. – 366 с.
1143640
  Пушко О. Прадавня річка (Грунь) : поезія: вірші // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 32-34. – ISSN 2075-1222
1143641
  Брагин А.И. Прадеды и правнуки / А.И. Брагин. – Алма-Ата, 1980. – 247с.
1143642
  Ільїн В.В. Праджня // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 64. – ISBN 966-316-069-1
1143643
  Гаюк І. Прадіонісійські корені християнства // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 15-27. – ISBN 966-7379-70-1
1143644
  Скарына Ф. Прадмовы і пасляслоуі. / Ф. Скарына. – Мінськ, 1969. – 240с.
1143645
  Булкин И.А. Прадоксы иностранного финансирования научно-технической деятельности в Украине. Часть 1 // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 8-29. – ISSN 0374-3896
1143646
  Стыкалин А.С. Пражская весна : проблемы изучения. Размышления по итогам конференции // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 3. – С. 44-61. – ISSN 0132-1366
1143647
  Марьина В.В. Пражская весна 1968 года : к вопросу о международном резонансе (по опубликованным в Чешской республике документам ) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-40. – ISSN 0132-1366


  "Празька весна» — період політичної лібералізації в Чехословакії з 5 січня по 20 серпня 1968, що закінчився введенням в країну радянських військ і військ країн Організації Варшавського договору (окрім Румунії)
1143648
  Концевая Е. Пражская весна. / Е. Концевая. – М., 1956. – 248с.
1143649
  Ярославский Е. Пражская конференция партии большевиков / Е. Ярославский. – М, 1937. – 64с.
1143650
  РСДРП Конференция Пражская конференция РСДРП 1912 года : Статьи и документы. / РСДРП Конференция. – [Москва] : Партиздат, 1937. – LIV, 245, [3] с. – (XXV лет Шестой (Пражской) общепартийной конференции РСДРП 1912-1927)
1143651
  Баран В.Д. Пражская культура Поднестровья : (по материалам поселений у с. Рашков) / В.Д. Баран ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1988. – 158, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 122-125
1143652
  Грунский Н.К. Пражские глаголические отрывки / Н.К. Грунский. – Санкт-Петербург : Изд. Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук ; Тип. имп. Академии наук, 1905. – [4], 27 с., [4] л. фак;. – Экз. деф. без обл. – (Памятники старославянского языка ; Т. 1, вып. 4)
1143653
  Грунский Н.К. Пражские глаголические отрывки и из истории хорватской глаголицы // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С. 1-48
1143654
  Грунский Н.К. Пражские глаголические отрывки и из истории хорватской глаголицы / Н.К. Грунский. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1904. – 48 с., [4] л. факс. – Отд. оттиск из "Ученых записок императорского Юрьевского университета" 1904 г.


  Экз. № 292934 и 292935 деф., отсутств. [4] л. факс.
1143655
  Грунский Н.К. Пражские глаголические отрывки и из истории хорватской глаголицы // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С. 1-48
1143656
  Устинов Г.П. Пражские каштаны. / Г.П. Устинов. – М., 1981. – 112с.
1143657
  Поссе А. Пражские тетради : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 4. – С.155-275. – ISSN 0130-6545
1143658
   Пражский град / В. Форманек, Я. Паркан, И. Свобода, Й. Земан; Вацлав Форманек, Ярослав Паркан, Иржи Свобода, Иозеф Земан. – Прага : Олимпия, 1967. – 134 с., [ 16 ] л. фотогр.
1143659
  Шарый Андрей Пражский Град // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 202-214 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1143660
   Пражский лингвистический кружок. Сб. ст.. – М., 1967. – 559с.
1143661
  Бартош Ф.М. Пражский университет Карла IV до Кутногорского декрета / Ф.М. Бартош. – Прага : Орбис, 1946. – 19 с.
1143662
   Пражский университет Московскому университету. – Прага, 1955. – 445 с.
1143663
  Эйснер Курт Празднества обездоленных : [новеллы] : Обиход. кн. мирск. назидат. сказок : Пер. с нем. / / Курт Эйснер (ред. "Vorwarts"а"). – [Санкт-Петербург] : Книгоиздат "Коллективист", 1907. – 321, [3] с. – Пер. также под загл.: Сказки обездоленных, Социальные сказки
1143664
  Шамшур В.В. Празднества революции / В.В. Шамшур. – Минск, 1989. – 156с.
1143665
  Лысцов И.В. Празднество / И.В. Лысцов. – М., 1983. – 166с.
1143666
  Дамиан Л. Праздник : книга стихов / Л. Дамиан; пер. с молд. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1975. – 111 с.
1143667
  Голубев В.П. Праздник / В.П. Голубев. – Ленинград, 1976. – 44с.
1143668
  Сремац С. Праздник / С. Сремац. – М, 1986. – 700с.
1143669
  Квициниа Н.Т. Праздник / Н.Т. Квициниа. – М, 1988. – 349с.
1143670
  Екимов Борис Праздник : проза : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 55-68. – ISSN 0130-7673
1143671
  Чурсин Г.Ф. Праздник "Выхода плуга" у горских народов Дагестана = Культ железа у кавказских народов / Г.Ф. Чурсин. – Тифлис
Том 5,6. – 1927. – С. 43-106
1143672
  Мухина Л.м. Праздник без праздности / Л.м. Мухина. – М., 1976. – 95с.
1143673
  Ткаченко А.С. Праздник большой рыбы / А.С. Ткаченко. – М., 1975. – 190с.
1143674
   Праздник братства на земле русской. Дни лит. и искусства Сов. Литвы в РСФСР. Июнь 1974 г.. – Вильнюс, 1975. – 112с.
1143675
   Праздник в Бобуре : повести. – М., 1987. – 475с.
1143676
  Загорчинов С. Праздник в Бояне / С. Загорчинов. – Москва, 1964. – 291с.
1143677
  Мухина Е.А. Праздник в горах / Е.А. Мухина. – М., 1974. – 48с.
1143678
   Праздник в детском саду. Метод.ст. и худ. мат.. – М., 1947. – 100с.
1143679
  Казакевич В.С. Праздник в провинции / В.С. Казакевич. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 31с.
1143680
  Сориано М. Праздник в Сартене / М. Сориано. – Л., 1979. – 119с.
1143681
  Извекова Н.А. Праздник в семье / Н.А. Извекова, Н.В. Латов. – М., 1986. – 141с.
1143682
  Грибов Ю.Т. Праздник в Усолье / Ю.Т. Грибов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 334 с.
1143683
   Праздник в школе: кн. для уч-ля фр. яз.. – М., 1987. – 190с.
1143684
   Праздник Великой Победы, 1945-1985 : Фотоальбом. – Москва, 1986. – 249с.
1143685
  Осин Д.Д. Праздник возвращения / Д.Д. Осин. – М, 1947. – 118с.
1143686
  Немченко Г.Л. Праздник возвращения птиц: повести, рассказы / Г.Л. Немченко. – Москва, 1981. – 359 с.
1143687
  Глан Б.Н. Праздник всегда с нами / Б.Н. Глан. – М., 1988. – 189с.
1143688
  Тарханов А.С. Праздник грома / А.С. Тарханов. – М., 1981. – 62с.
1143689
  Шутова Наталья Праздник для двоих от "АРТ-ТУР" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 43 : Фото
1143690
  Ставский Э.С. Праздник дождя / Э.С. Ставский. – Л., 1986. – 189с.
1143691
  Чичкина Светлана Праздник живет традицией : Блином туриста привлекая. Актуальная тема (top-события) / Чичкина Светлана, Ермаков Дмитрий // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 12-14 : Фото
1143692
  Головцов А.Л. Праздник жизни - молодости годы : (сочинение на заданную тему) : новеллы-эссе / А.Л. Головцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Гатчина : ПИЯФ РАН, 2008. – 412 с. : фот., ил. – ISBN 978-5-86763-225-0
1143693
  Баева А.А. Праздник жизни : стихи и поэмы / А.А. Баева. – Москва : Советский писатель, 1985. – 143 с.
1143694
  Пляцковский М.С. Праздник жизни : Стихотворения, поэмы, песни / М.С. Пляцковский. – Москва : Художественная литература, 1988. – 430с.
1143695
  Икстена Н. Праздник жизни : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 10. – С. 46-102. – ISSN 0012-6756
1143696
  Зингер Г. Праздник заклятий : избранное // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 132-138
1143697
  Гадаев В.А. Праздник земли / В.А. Гадаев. – М., 1980. – 72с.
1143698
  Жигульский К. Праздник и культура. / К. Жигульский. – М., 1985. – 336с.
1143699
  Синичкин Павел Праздник изобилия // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 26-27 : фото
1143700
   Праздник Иштвана Тара. Рассказы., 1951. – 64с.
1143701
  Адрианова-Перетц Праздник кабацких ярыжек : пародия-сатира второй половины XVII века / В.П. Адрианова-Перетц ; Акад. наук СССР. – Ленинград : Изд. Акад. Наук СССР, 1934. – 77 с.
1143702
  Адрианова-Перетц Праздник кабацких ярыжек : пародия-сатира второй половины XVII в. / В.П. Адрианова-Перетц ; Акад. наук СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР ; Тип. "Совет. печатник", 1936. – 84 с.
1143703
   Праздник как наука : интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1029-5828
1143704
  Мазаев А.И. Праздник как социально-художственное явление / А.И. Мазаев. – Москва, 1978. – 392 с.
1143705
  Бенифанд Александр Викторович Праздник как социальное явление : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Бенифанд Александр Викторович; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-тет. – Свердловск, 1984. – 19л.
1143706
  Дубинская Я. Праздник Леонардо. Часть 2 // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 6/7 (136). – С. 20-35. – ISSN 1819-6268


  "Возвращаясь к произведениям Леонардо, скажу, что в его время в Милан прибыл французский король. Когда же в связи с этим попросили Леонардо сделать какую-нибудь диковинную вещь, он сделал льва, который мог пройти несколько шагов, а затем у него ...
1143707
   Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – 528 с. – На обл. указ. авт.: Д. Макнот, Д. Деверо, Д. Барнетт, А. Лэм. – (Откровение ; Вып. 27)
1143708
  Генке Г.Г. Праздник меда. / Г.Г. Генке. – Кемерово, 1967. – 71с.
1143709
  Рудой Д.Е. Праздник международной солидарности трудящихся. : (Материал к докл. и беседам о 1 Мае) / Д.Е. Рудой, Г.Н. Чистяков. – Москва : [Б. и.], 1985. – 43 с.
1143710
   Праздник мира и дружбы. Сб. мат.. – М., 1958. – 294с.
1143711
  Новоскольцев В.А. Праздник мира и дружбы: XXII Олимпийские игры / В.А. Новоскольцев. – Москва, 1980. – 63с.
1143712
   Праздник мира и труда.. – Киев : Знание, 1986. – 16 с.
1143713
  Кайнова М.А. Праздник молодости / М.А. Кайнова, З.И. Краснвоа. – Москва, 1956. – 46с.
1143714
   Праздник молчания // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 10. – С. 34-41
1143715
  Эрлихман Вадим Праздник на краю пропасти // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 150-157 : фото
1143716
  Сурков Ю.В. Праздник народов Чехословакии. / Ю.В. Сурков. – М, 1965. – 48с.
1143717
  Кант Уве Праздник нашего класса. / Кант Уве. – М., 1971. – 128с.
1143718
   Праздник огней. Соврем поэзия хинди.. – Москва : Прогресс, 1973. – 270 с.
1143719
  Искандер Фазиль Праздник ожидания праздника : рассказы / Искандер Фазиль. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 480 с.
1143720
  Явтысый П.А. Праздник оленевода : стихотворения и поэма / Прокопий Явтысый ; пер. с ненец.В.Гордеева. – Москва : Современник, 1985. – 110 с.
1143721
  Денисов Н.В. Праздник осени / Н.В. Денисов. – Свердловск, 1974. – 71с.
1143722
  Нурисье Ф. Праздник отцов / Ф. Нурисье. – Москва, 1991. – 347с.
1143723
  Богданович А.А. Праздник пахаря / А.А. Богданович. – М, 1977. – 112с.
1143724
  Файбусович Э.Л. Праздник педагогов: к 100-летию со дня рождения А.В. Даринского / Э.Л. Файбусович, С.В. Ильинский, Н.О. Верещагина // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 41-44 : Фото. – ISSN 0016-7207
1143725
  Высоцкий С.А. Праздник перепутий / С.А. Высоцкий. – Москва, 1980. – 272с.
1143726
   Праздник песни и танца Советской Латвии. 1965. – Рига, 1965. – 184с.
1143727
   Праздник песни как средство повышения хоровой культуры школьников.. – М., 1956. – 39с.
1143728
   Праздник песни советской Латвии. 1873-1948.. – Рига, 1948. – 74с.
1143729
   Праздник песни школьников Москвы. Сб. ст.. – М., 1953. – 116с.
1143730
  Афанасьев О.Л. Праздник по-красногородски, или Легкая жизнь : повести / Олег Афанасьев ; худож. Т. Сафаев. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 254, [1] с. : ил.
1143731
  Кожедуб И.Н. Праздник победы / И.Н. Кожедуб. – М., 1963. – 79с.
1143732
  Роговой Ф.К. Праздник последнего помола: роман / Ф.К. Роговой. – М., 1987. – 413с.
1143733
  Гульдман В.К. Праздник православия в Подолии : Столетие Подольской православной епархии (1795-1895) / В. Гульдман. – Каменец-Подольск : Тип. Подольского губерн, 1895. – 40 с.
1143734
  Ионов Ю.А. Праздник проводов зимы. / Ю.А. Ионов. – М., 1986. – 62с.
1143735
  Храмцов А.Ф. Праздник пролетарской солидарности. / А.Ф. Храмцов. – М., 1986. – 126с.
1143736
  Добровольский Е.Н. Праздник раз в году / Е.Н. Добровольский. – М, 1985. – 399с.
1143737
  Богданова Светлана Праздник Рака в Весьегонске : В Вестьгонске - раки! Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 81 : Фото
1143738
   Праздник рождается в будни : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 10-12 : Фото
1143739
  Тимирязев К.А. Праздник русской культуры : Речь К.А. Тимирязева читана на первом общем заседании 9 Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве. – Москва : Тип. Э. Лисснера и Ю.Романа, 1894. – 10 с.
1143740
   Праздник русской культуры в Якутии.. – Якутск, 1965. – 300с.
1143741
  Гладышева О.Н. Праздник с дождями / О.Н. Гладышева. – Саратов, 1985. – 359с.
1143742
  Бурсов И.Т. Праздник света / И.Т. Бурсов. – М., 1976. – 78с.
1143743
  Бергстедт Г. Праздник святого Йоргена : повесть / Г. Бергстедт ; пер. с дат. К. Телятникова ; послесл. Л. Никулина ; ил. А. Васин. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 175с. : ил.
1143744
  Бергстедт Г. Праздник святого Йоргена : [повість] / Гаральд Бергстедт ; пер. з дат. Ольга Сонюк ; іл. О.В. Овчинникова. – Киев : Молодь, 1967. – 154 с. : іл.
1143745
   Праздник семьи единой: 60 лет Союза ССР. – Москва, 1983. – 193с.
1143746
  Смирнов И. Праздник сердца / И. Смирнов. – Ярославль, 1961. – 24 с.
1143747
  Кислик Н.З. Праздник снегопада / Н.З. Кислик. – Минск, 1972. – 110с.
1143748
  Барда Фрицис Праздник солнца : стихи для дошкол. возраста / Барда Фрицис; Ф. Бард ; пер. с лат. Л. Копылова. – Москва : Детская литература, 1980. – 16 с. : цв. ил.
1143749
  Щипахина Л.В. Праздник солнца. / Л.В. Щипахина. – Москва, 1980. – 31с.
1143750
  Прохин В.Д. Праздник спелого листа / В.Д. Прохин. – Кишинев, 1980. – 218с.
1143751
  Ньюман Кэти Праздник у коллег. Искусство картографии // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Май. – С. 106-117 : фото
1143752
   Праздник урожая : репертуарный сборник. – Москва, 1952. – 96 с.
1143753
  Мириджанян Л. Праздник цветов : стихи и поэмы / Левон Мириджанян ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1988. – 141 с.
1143754
  Кубатьян Григорий Праздник Шивы : Заслуженные члены общества. Традиции // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 4 : 10 лет в России. – С. 130-140 : Фото. – ISSN 1029-5828
1143755
   Праздник юности. Мат. для фестивального праздника. – Москва, 1957. – 112с.
1143756
   Праздник юности. Сб. сценариев молодеж. праздников, обрядов и прогр. дискоклубов.. – К., 1982. – 228с.
1143757
   Праздник юности. Сб. сценариев молодеж. праздников, обрядов и прогр. дискоклубов.. – 2-е изд., доп. – К., 1987. – 364с.
1143758
  Горина Л. Праздник"цветка осени" : праздники и традиции // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 98-106. – ISSN 1812-867Х


  Одним из самых древних и красивых является Праздник хризантем, отмечаемый 9 сентября. Хризантема (кику) является наиболее любимым цветком в Японии после сакуры, символ осени
1143759
  Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой : пер. с англ. / Эрнест Хемингуэй ; посл. С. Микояна. – Москва : Прогресс, 1965. – 160 с.
1143760
  Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой / Э. Хемингуэй. – Москва : Прогресс, 1966. – 160 с.
1143761
  Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой / Э. Хемингуэй. – Ижевск, 1981. – 163с.
1143762
  Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой / Э. Хемингуэй. – М, 1990. – 156с.
1143763
  Яльцев П. Праздник. / П. Яльцев. – Москва, 1950. – 15с.
1143764
   Праздник: День Вайтанги. Новая Зеландия // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 10 : фото
1143765
  Бахарева Л.П. Праздники / Бахарева Л.П. – Воронеж : Центрально-Черноземное издательство, 1974. – 95 с. : ил. – (Новые стихи)
1143766
  Сремац С. Праздники / С. Сремац. – М, 1974. – 288с.
1143767
  Ильичев А.М. Праздники / А.М. Ильичев. – Ярославль, 1977. – 24с.
1143768
  Исаенко В.П. Праздники в нашем доме / В.П. Исаенко. – Москва : Легпромбытиздат, 1992. – 155с.
1143769
  Маркарьян С.Б. Праздники в Японии: Обычаи, обряды, социал. функции. / С.Б. Маркарьян, Э.В. Молоднякова. – М., 1990. – 245с.
1143770
  Письменная О.А. Праздники Великобритании и США: немного языковой практики = British and American holidays: patches of language practice / О. Письменная. – Киев : КМУГА, 1999. – 51, [1] с.
1143771
  Волков В.А. Праздники верности : Рассказы, етюды / В.А. Волков. – Москва : Современник, 1986. – 271с.
1143772
  Полуян Е.Н. Праздники весеннего календарно-обрядового цикла на Рогачевщине / Е.Н. Полуян, Е.Н. Ермакова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 257-261
1143773
   Праздники во Франции // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 77-82


  Народні свята у Франції, карнавали
1143774
  Янжул Е. Праздники древонасаждения / Екатерина Янжул. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнирев и К*, 1912. – 17 с.
1143775
  Максименко Н.И. Праздники и будни поэта Николая Некрасова / Н.И. Максименко. – М., 1973. – 158с.
1143776
   Праздники и обряды в Белорусской ССР.. – Минск, 1988. – 301с.
1143777
  Муромцева Л.П. Праздники и памятные даты в жизни российской эмиграции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 92-115. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1143778
  Бородулин Р. Праздники пчелы : стихи / Р. Бородулин; авториз. пер. с белорус. Н.Кислика. – Москва : Советский писатель, 1980. – 111 с.
1143779
   Праздники российского года: традиции, обычаи, гадания, кулинар. рецепты. – Ростов -на-Дону, 1991. – 26с.
1143780
  Белоусов Я.П. Праздники старые и новые : некоторые филос. аспекты проблемы празднования / Я.П. Белоусов. – Алма Ата : Казахстан, 1974. – 200 с.
1143781
   Праздники, обряды и обычаи русского народа. – Москва : Эксмо, 2007. – 608с. : илл. – (Иллюстрированные энциклопедии русской культуры). – ISBN 978-5-699-24309-9
1143782
  Верещагина А.В. Праздники, обряды и таинства в жизни христиан Беларуси / А.В. Верещагина. – Минск : Белорусская наука, 2009. – 232 с. – ISBN 978-985-08-1018-2
1143783
  Руднев В.А. Праздники, обряды, ритуалы в трудовом коллективе. / В.А. Руднев. – Москва, 1984. – 158с.
1143784
   Праздники, обряды, традиции: сб.. – Москва, 1976. – 127с.
1143785
   Праздники, рожденные жизнью: сб. ст.. – Ярославль, 1980. – 222с.
1143786
   Праздники: День рождения Роберта Бёрнса. Великобритания. Шотландия // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 8 : фото
1143787
  Кузьмичевский А.С. Праздничная гармонь : Стихотворения и поэма / А.С. Кузьмичевский. – Москва, 1991. – 176с.
1143788
  Котлярчук А.С. Праздничная культура в городах России и Белорусси 17 века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Котлярчук А.С.; РАН. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. – СПб., 1999. – 19л.
1143789
   Праздничное оформление города.. – М., 1967. – 224с.
1143790
  Лепешкина Татьяна Праздничное шоу, посвященное 8 Марта = примерный сценарий праздника / Лепешкина Татьяна, Семенова Людмила, Орешкина Ольга // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 74-80
1143791
  Рубанов Сергей Праздничные будни Острова Свободы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 92-99 : фото
1143792
  Калинина Людмила Праздничные дни в Радищевском = Первому в России общедоступному художест. музею - 125 лет! // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5 (273). – С. 13-18. – ISSN 0869-8171


  29 июня 2010 г. Саратовский гос. художественный музей им. А.Н. Радищева отмечает 125 лет со дня открытия
1143793
   Праздничные сценарии : тосты, игры, песни, шутки / [сост.: Л. Тамадзе]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 237, [3] с. – ISBN 978-966-14-0943-8
1143794
  Виеру И.Д. Праздничные цветы / И.Д. Виеру. – Москва, 1975. – 6с.
1143795
  Немиро О.В. Праздничный город: Искусство оформ. праздников: История и современность / О.В. Немиро. – Л., 1987. – 230с.
1143796
  Панкратов Ю.И. Праздничный день / Ю.И. Панкратов. – М., 1974. – 207с.
1143797
  Васильев М.И. Праздничный календарь русской деревни XIX - начала XX в.: к вопросу о соотношении праздничных и рабочих дней // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 3, май -- июнь. – С. 164-176. – ISSN 0869-5415
1143798
  Фролова В.С. Праздничный мастер. / В.С. Фролова. – Симферополь, 1971. – 55с.
1143799
   Праздничный наряд Ленинграда: из опыта худ.-полит. оформления.. – Л., 1981. – 116с.
1143800
   Праздничный ряд Софии Новгородской. Древнейшая часть гл. иконостаса Софийского собора. – Ленинград, 1974. – 10с.
1143801
  Бондарь Таиса Праздничный снег : стихи / Бондарь Таиса; пер. с белорус. С.Кузнецовой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 86 с.
1143802
  Лемкуль Л.М. Праздничный стол. / Л.М. Лемкуль. – 4-е изд. – Кемеровск, 1988. – 272с.
1143803
   Праздничный стол: 60 рецептов для праздн. стола. – Ростов -на-Дону, 1990. – 29с.
1143804
  Белоглазова Р.В. Праздничным вечером : рассказы / Р.В. Белоглазова. – Улан Удэ : Бурятское книжное изд-во, 1965. – 141 с. : ил., 3 л. ил.
1143805
  Фаис О.Д. Празднование "Дня Мертвых" на Сицилии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-15. – ISSN 0869-5415
1143806
   Празднование 25-летнего юбилея Саратовской ученой архивной комиссии : с фотографическим изображением торжественного заседания и приложением копии отчета 1-го общего собрания Саратовской архивной комиссии 12 декабря 1886 года. – Саратов : Тип. Союза печ. дела, 1912. – 59 с., [1] л. ил.
1143807
   Празднование 80-тилетнего юбилея профессора Рудольфа Вирхова : торжественное соединенное заседание всех семи медицинских обществ г. Киева 29 сентября 1901 года. – Киев : Тип. Имп. Универ. Св. Владимира Акцион. О-ва печатн. и издат. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – [3], 40 с.
1143808
   Празднование акта в Псковском Сергиевском реальном училищ 1 июня 1890 года. – Остров : Тип. А.С. Степанов, 1891. – 36 с.
1143809
  Киевская женская гимназия А.Т.Дучинской Празднование двадцатипятилетнего юбилея первой Киевской частной женской А.Т. Дучинской гимназии, основанной В.Н. Ващенко-Захарченко, 20-23 октября 1903 г.. – Киев : Тип. Петра Барского, 1904. – 35 с.
1143810
   Празднование Дня учреждения Ордена в 1850-м году // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 6 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
1143811
   Празднование столетия первого Московского кадетского корпуса (нынейшей первой Московской военной гимназии) 24 ноября 1878 г. / А. Л-ъ. – Санкт-Петербург : Хромолит. и тип. В.И. Грацианского, 1879. – 20 с. – Авт. установлен по изд.: Воскресенский Г.А. Памяти о. арх. Леонида... М., 1892. - Без тит. л.
1143812
   Празднование столетия со дня рождения Н.В. Гоголя в Златопольских Мужской и Женской гимназиях : [1809-1909]. – Златополь : Тип. В.Д. Линецкого, 1909. – 43 с.
1143813
   Празднование столетия со дня рождения Н.И. Пирогова в Киевской I-й гимназии. – Киев : Изд. Киев. первая гимназия, 1911. – 59 с.
1143814
   Празднование столетия со дня рождения Н.И. Пирогова в Киевской I-й гимназии. – Киев : Киев. первая гимназия, 1911. – 59 с.
1143815
  Магсумов Т.А. Празднование столетнего юбилея Отечественной войны 1812 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 137-142. – ISSN 0042-8779
1143816
  Гребенникова Е. Празднуем день науки в Украине // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 16 мая (№ 87). – С. 28
1143817
  Арсовски Т. Празник на птиците : драмска етида во еден дел / Арсовски Т. ; одг. уосдник Г. Сталев ; уред. С. Дракул, М. Друговац. – Скопjе : Современост, 1974. – 42 с. – (Б-ка "Современост" ; кн. 17)
1143818
  Олійник В. Празників празник і торжество торжеств // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 15


  З усіх великих релігійних свят нашого народу найшанованішим був і залишається найбільш давній, урочистий, радісний Світлий Празник Христового Воскресіння. Останній, завершальний акорд боротьби світла з пітьмою, добра зі злом, життя зі смертю. ...
1143819
  Мизов Н. Празници, обреди, ритуали. / Н. Мизов. – София, 1980. – 293с.
1143820
  Хромов А. Празька весна 1968 року й антирадянські ігри в козаків одеських підлітків // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 13. – С. 24-29. – ISSN 2519-2523
1143821
   Празька весна 1968 у документах КГБ // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 серпня - 6 вересня (№ 33/34). – С. 4
1143822
  Потьє Е. Празька комуна / Е. Потьє. – Київ, 1971. – 158 с.
1143823
   Празька конференція РСДРП 1912 року.. – Київ, 1938. – 255с.
1143824
  Просалова Віра Андріївна Празька літературна школа: текст, контекст, інтертекст : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.06 / Просалова В. А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 403 л. – Бібліогр.: л.360-403
1143825
  Просалова Віра Андріївна Празька літературна школа: текст, контекст, інтертекст : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.06 / Просалова В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 39 назв
1143826
  Величай П.Л. Празька партійна конференція / П.Л. Величай. – Київ, 1962. – 67с.
1143827
   Празька поетична школа : Антологія. – Харків : Ранок. Веста, 2004. – 256с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-314-087-9
1143828
  Неверлій М. Празька українська поетична школа // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 3-16. – ISSN 0236-1477
1143829
  Неврлий М. Празька Українська поетична школа // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 224-227
1143830
   Празька школа : Хрестоматія прозових творів. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2004. – 236с. – ISBN 966-7804-74-7
1143831
  Бєдакова С. Празька школа українських композиторів = Теоретичний аспект // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 167-174. – ISBN 966-7170-47-0


  Період другої пол. ХІХ - першої пол. XX ст. становить цілу епоху в розвитку укр. музики. Вона характеризується загальним піднесенням національної духовності, становленням і зміцненням культури, зокрема музичної
1143832
  Таран О.Г. Празька школа як ідейно-мистецьке поняття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  З"ясовується визначення та обґрунтування терміну "Празька школа"; причини виникнення цієї школи; визначається коло письменників та ті світоглядно-естетичні засади, що їх об"єднували.
1143833
  Овдійчук Л.М. Празьке видання "Кобзаря" Тараса Шевченка у європейському історико-літературному дискурсі // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 44-51. – ISBN 978-966-7359-72-0
1143834
  Дроздовський Д.І. Празьке відродження Шекспіра // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 199-205. – ISBN 978-966-2171-97-6


  "Традиційно Прагу вважають кафкіанським містом. Проте з липня цього року її також можна назвати й містом шекспірівським. Саме тут, у Празі, у серці колишньої імперії Габсбургів, відбувся ІХ Міжнародний шекспірівський конгрес (IX World Shakespeare ...
1143835
   Празьке лінгвістичне коло // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 871. – ISBN 966-316-069-1
1143836
   Празький Будда // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 140-141 : фото
1143837
  Тригуб П.М. Празький договір 2010 р. між США і Росією про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) та перспективи його реалізації // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 314-316. – ISBN 966-2980-20-2
1143838
  Салига Т. Празький експериментатор із Березівки // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 125-131. – ISSN 0868-4790
1143839
  Салига Т. Празький експериментатор із Березівки // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 3-18. – ISSN 0130-528Х


  Поет-експериментатор Василь Хмелюк - вельми цікаве явише української еміграційної поезії. Він утверджував себе у найрізноманітніших віршових модифікаціях - традиційних і модерністських. У статті йдеться про Хмелюка-символіста, сюрреаліста і першого ...
1143840
  Салига Т. Празький експериментатор із Березівки (Василь Хмелюк) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 158-176. – ISBN 978-966-06-0747-7
1143841
  Стріха М. Празький зошит Станіслава Чернілевського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 3). – С. 11


  Станіслав Болеславович Чернілевський — український поет, кіносценарист, кінооператор, режисер кінодубляжів українською мовою.
1143842
  Сидоренко Вікторія Празький квест, або Як турагенти місто рятували // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 138-139 : фото
1143843
  Судин Д.Ю. Празький період діяльності українського соціологічного інституту (квітень 1920 - січень 1921 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 230-244. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто другий етап діяльності Українського соціологічного інституту (квітень 1920 - січень 1921 рр.). Виявлено соціально-політичні передумови діяльності Українського соціологічного інституту в цей період: необхідність участі в ...
1143844
  Русинко-Бомбик Празький період мовознавчої творчості Василя Сімовича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 47-51
1143845
  Лозенко Л.І. Празький український архів: історія і сьогодення // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1994. – № 1/6 (234), січень - грудень. – С. 18-30. – ISSN 0320-9466
1143846
  Еко У. Празький цвинтар : роман / Умберто Еко ; [пер. з італ. Ю.В. Григоренко ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 632, [4] с. : іл. – Пер. вид. : Il Cimitero di Praga / Eco U. Milano, 2010. - Сер. засновано у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5749-5
1143847
  Козубовський Г.А. Празькі гроші XIV-XV ст. з археологічних пам"яток України // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 60-69. – ISSN 0235-3490
1143848
  Козубовський Г.А. Празькі гроші в грошовому обігу України XIV-XVIII ст. / Г.А. Козубовський ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : [б. в.], 2019. – 384 с., [13] арк. іл., табл. – Бібліогр.: с. 287-384. – ISBN 978-617-7810-08-6
1143849
  Матузова Н.М. Празькі німецькі соціалістичні письменники / Н.М. Матузова. – Київ, 1971. – 295с.
1143850
  Матузова Н.М. Празькі німецькі соціалістичні письменники / Н.М. Матузова. – Київ, 1972
1143851
  Мазуренко В. Празькі правила та Правила ІВА: в чому відмінності? / В. Мазуренко, О. Варакіна // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 14-15
1143852
  Болдирев Р.В. Праіндоєвропейська міграційна термінологічна номінація й етимологія // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2012. – Вип. 1, А. – С. 149-180. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1143853
  Шовковий В.М. Праіндоєвропейські дейксисні прономінальні основи та їхній розвиток у латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 305-308. – ISBN 966-581-295-6
1143854
  Кобилюх В. Праісторія прізвища Лимич, Лемик, Лемко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 116-118. – ISSN 0868-4790
1143855
  Кущинський А. Праісторія тризуба // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 4 (38), липень-вересень. – С. 48-50
1143856
  Панкевич О.З. Прайвесі як політико-правовий феномен // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 89-93. – ISBN 978-617-7364-24-4
1143857
  Воробйова К. Праймеріз як спосіб демократизації виборчого процесу в Україні // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 48-53
1143858
  Ковязина М.С. Прайминг при исследовании межполушарной организации и непроизвольной памяти / М.С. Ковязина, Д.А. Кузнецова // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 2. – С. 143-152. – ISSN 0042-8841


  В статье рассматриваются нарушения выполнения методики перцептивного прайминга при патологии полушарий головного мозга и мозолостиго тела. Нейропсихологический анализ полувенных результатов демонстрирукт симптомы , характерные для каждого из вариантов ...
1143859
  Кононенко Т.П. Прайс Річард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 368. – ISBN 966-316-069-1
1143860
  Вертоградова В.В. Пракриты / В.В. Вертоградова. – Москва, 1978. – 109с.
1143861
  Ільїн В.В. Пракріті // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 64. – ISBN 966-316-069-1
1143862
  Комаха Л.Г. Пракселогіка як напрям сучасного логічного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 289-290. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1143863
  Гаспаровский В. Праксеологический анализ проектно-конструкторских разработок. / В. Гаспаровский. – М., 1978. – 172с.
1143864
  Ашиток Н.І. Праксеологічна мовна картина світу про робітників фізичної праці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 86-94
1143865
  Янкович О. Праксеологічна підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України та Польщі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 28-35. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382


  "...Здійснено порівняльний аналіз праксеологічної підготовки майбутніх учителів в Україні та Польщі, визначено перспективи ії вдосконалення."
1143866
  Льовкіна О.Г. Праксеологічна проблематика як складова філософії Т. Котарбіньського // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.224-229
1143867
  Тулашвілі Ю.Й. Праксеологічна спрямованість формування готовності майбутнього ІТ-фахівця до групової роботи як фактор підвищення його професійної мобільності / Ю.Й. Тулашвілі, М.М. Денисюк // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 183-191
1143868
  Полтораков О.Ю. Праксеологічна типологізація насильства: cоціологічно-правознавчі виміри // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 4 (47). – С. 155-165. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1143869
  Лучанська В. Праксеологічний аналіз екології культури в інформаційному суспільстві // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 225-231


  Праксеологічні аналіз екології культури в інформаційному суспільстві передбачає осмислення того чи іншого об"єкта, процесу, явища з точки зору більш ефективного використання в практичному житті. Praxeological analysis of environmental culture in the ...
1143870
  Туляков О. Праксеологічний зміст філософії Памфіла Юркевича // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 123-131
1143871
  Ілляхова М.В. Праксеологічний компонент у структурі креативності науково-педагогічного працівника // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н. Бібік, М. Євтух, М. Кириченко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 55-68. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2218-7650
1143872
  Овчаренко І Є. . Праксеологічний контур поняття підприємства та його економічної безпеки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 229-239
1143873
  Рижко Л.В. Праксеологічний підхід до вивчення науки як проблема знаннєвого суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 259-272
1143874
  Біляковська О.О. Праксеологічний підхід як основа якості професійної підготовки майбутніх вчителів в Україні та Польщі // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – C. 49-53. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1143875
  Стефанчук М. Праксеологічні засади організації діяльності прокуратури щодо реалізації нею представницької функції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 148-160. – ISSN 1026-9932
1143876
  Попович В.М. Праксеологічні засади формування навчального курсу "Актуальні проблеми теорії держави і права" // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 103-115


  У статті запропоновано дискусію з приводу зміни змісту навчального курсу «Проблеми теорії держави і права», який, посуті, повторяє свою материнську науку – теорію держави і права. Випускникам вищих юридичних закладів – магістрам, завтрашнім ...
1143877
  Богоявленська Ю. Праксеологічні підходи у менеджменті // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 48-51 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1143878
  Богоявленська Ю. Праксеологічні підходи у менеджменті : Теоретичне дослідження. Закінчення. Початок див. у №12, 2004 р. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 59-64 : Рис.1. – Бібліог. 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1143879
  Новохацький В.Д. Праксеологічно-функціональна характеристика громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 153-161. – ISBN 966-628-117-1
1143880
  Назарова К.О. Праксеологія звітності зі сталого розвитку для потреб аналізу й аудиту діяльності торговельної мережі / К.О. Назарова, А.О. Ус // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 102-108. – ISSN 2222-4459
1143881
  Комаха Л.Г. Праксеологія як напрям наукового дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1143882
  Нестеренко О. Праксеологія як філософська основа австрійського неолібералізму // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 80-89. – ISSN 1605-2005
1143883
  Лебедев С.А. Праксиология науки // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 52-63. – ISSN 0042-8744
1143884
  Ямпольская А.В. Праксис и поэзис истины: Деррида и Марион читают Августина // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 175-185. – ISSN 0042-8744
1143885
  Шкарбан І.В. Праксисна евалюація як когнітивний чинник творення концептуального поля "нація" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 366-371. – ISBN 966-581-727-2
1143886
  Дубінін В.В. Праксіологічний аспект становлення і розвитку людини на сторінках "Бхагавад-гіти" і "Шримад-бхагаватам" / В.В. Дубінін, Н.В. Щудро // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 75-81
1143887
  Мешкаускас Е.К. Практика -- основа познания объективных законов природы. : Автореф... канд.филос.наук: / Мешкаускас Е.К.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 16л.
1143888
   Практика - критерий истины в науке. – Москва, 1960. – 463с.
1143889
  Вахтомин Н.К. Практика - мышление - знание. К проблеме творческого мышления / Н.К. Вахтомин; Станис Л.Я. – Москва : Наука, 1978. – 112с.
1143890
   Практика - познание - мировоззрение. – Киев, 1980. – 371с.
1143891
  Вахтин Н.К. Практика / Н.К. Вахтин. – Москва, 1978. – 112с.
1143892
   Практика // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 88-92. – ISBN 978-966-01-0468-6
1143893
  Янжул Е.Н. Практика "метода проектов" в американских школах. / Е.Н. Янжул. – Л., 1925. – 112с.
1143894
  Гребнер В.Ф. Практика 4-го Департамента и Второго Общего Собрания Правительствующего Сената по торговым делам 1889-1896 гг / Сост. В. Гребнер, сост. за Обер-прокуросрским столом в 4-м Д-те прав. сената. – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича
[Ч. 1] : Судопроизводство по исковым делам; Администрация. Несостоятельность. Вексели. – 1896. – XVIII, 368, [1] с. – Конволют. - Перепл. с ч. 2
1143895
  Гребнер В.Ф. Практика 4-го Департамента и Второго Общего Собрания Правительствующего Сената по торговым делам 1889-1896 гг. Ч. 2 / Сост. В. Гребнер, сост. за Обер-прокуросрским столом в 4-м Д-те прав. сената // Практика 4-го Департамента и Второго Общего Собрания Правительствующего Сената по торговым делам 1889-1896 гг / В.Ф. Гребнер. – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича, 1896. – [Ч. 1] : Судопроизводство по исковым делам; Администрация. Несостоятельность. Вексели. – XVII, 446, [1] с.
1143896
  Гребнер В.Ф. Практика 4-го Департамента и Второго Общего Собрания Правительствующего Сената по торговым делам 1889-1896 гг / Сост. В. Гребнер, сост. за Обер-прокуросрским столом в 4-м Д-те прав. сената. – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича
Ч. 2 : Приказчики; Агент; Коммисия; Фирма; Товарищество; Артели; Договор; Купля-продажа и поставка и др. – 1896. – XVII, 446, [1] с.


  На кн. надпись и печати
1143897
   Практика автоматизированной обработки семантических параметров информации. – Куйбышев, 1974. – 38с.
1143898
  Прудко Є. Практика АМКУ в 2017 році: принципові підходи та найгучніші справи // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 36-37
1143899
  Сольский С.В. Практика анализа безопасности сложных природно-технических систем, включающих грунтовые гидротехнические сооружения / С.В. Сольский, Н.Л. Орлова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 53-59 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1143900
  Гомельский М. Практика аналізу фінансового стану і кредитування торгових організацій / М. Гомельский. – Х., 1940. – 156с.
1143901
  Тетельбаум И.М. Практика аналогового моделирования динамических систем / И.М. Тетельбаум, Ю.Р. Шнейдер. – М, 1987. – 383с.
1143902
  Кондратьєва О. Практика Антимонопольного комітету України: захист від недобросовісної конкуренції / О. Кондратьєва, Т. Нестуля // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-38. – ISSN 1608-6422
1143903
  Плетнев В.В. Практика арабского языка : 3-й год обучения : учеб. пособ. / В.В. Плетнев. – Москва : Муравей, 2003. – 240 с. + аудиоприложение. – ISBN 5-89737-147-4
1143904
  Лі Жуйтін Практика аутсорсингу в державному управлінні // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 90-91
1143905
  Зубрицька Н.Б. Практика банківської діяльності у сфері регулювання розрахункових відносин за міжнародними правилами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 115-117. – Бібліогр.: 7 назв
1143906
  Конончук С.Г. Практика бікамералізму в унітарних державах ( порівняльний аналіз ) / Світлана Конончук, Олексій Валевський, Олег Ярош ; Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ : [ Агентство "Україна" ], 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-2157-08-6
1143907
  Панков Сергей Практика большого взрыва // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 99-114 : фото. – ISSN 1029-5828
1143908
   Практика буржуазного конституционализма. – М., 1982. – 151с.
1143909
  Волинець О. Практика в мікрокосмосі / О. Волинець, О. Бачинська // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  Студенти каф-ри ядерної фізики працювали під час літньої практики в Німеччині на унікальному експериментальному обладнанні, яке дозволяє досліджувати об"єкти в мільйон разів менші за атоми і шукати фундаментальні складники нашого Всесвіту.
1143910
  Белов В.А. Практика вексельного права / В.А. Белов. – Москва : ЮрИнфоР, 1998. – 375 с. – ISBN 5-89158-012-8
1143911
  Бронз И.Л. Практика Верховного Суда Украины по уголовным делам (1960-2015 гг.) : метод. рек. по вопросам уголовного права и процесса / Иосиф Львович Бронз ; Совет адвокатов Одес. обл., Одес. обл. коллегия адвокатов. – [Киев : б. и.], 2015. – 212, [2] с. – В сборник включены судебные решения по состоянию на 1 июня 2015 г.
1143912
  Камша О. Практика Верховного Суду у кредитних та іпотечних спорах // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 46
1143913
  Пономаренко К. Практика Верховного Суду у справах про захист речових прав // Юридична газета. – Київ, 2018. – 11 грудня (№ 50). – С. 15
1143914
  Дроботова Т. Практика Верховного Суду щодо правового режиму окремих категорій земель / Т. Дроботова, І. Кульчій // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 86-102. – ISSN 1026-9932
1143915
  Пергамент А.И. Практика Верховоного суда СССР по вопросам семейного права / А.И. Пергамент. – М, 1949. – 48с.
1143916
  Кінах А. Практика взаємодії // Профспілк. вісті, 2002


  За виступом Прем"єр-міністра України Анатолія Кінаха на IV з"їзді ФПУ 19 листопада 2002 року
1143917
  Вовк М.П. Практика вивчення фольклору у класичних університетах радянської доби (1950-1980-х рр.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 48-53. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 20 (30))
1143918
  Буяновська О. Практика визнання та виконання рішень МКАС при ТПП України в іноземних державах відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 р // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 83-93. – ISSN 1026-9932
1143919
  Пільков К. Практика визнання та надання дозволу на примусове виконання арбітражних рішень в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 78-82. – ISSN 1026-9932
1143920
  Ельяшкевич С.А. Практика визуальной настройки телевизоров / С.А. Ельяшкевич. – Москва, 1968. – 144 с.
1143921
  Кирик Х.А. Практика викладання базової дисципліни "Анатомія людини" іноземним студентам / Х.А. Кирик, Р.Я. Борис, М.М. Михалевич // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 68-72. – ISSN 1681-2751
1143922
  Павловіч С.А. Практика викладання природознавства в початковій школі / С.А. Павловіч. – Х., 1935. – 166с.
1143923
  Пероговська О.М. Практика виконання кримінальних покарань, не пов"язаних із позбавленням волі в зарубіжних країнах // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 113-116
1143924
  Лопата О. Практика використання електронних інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібілотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 5 (166). – С. 35 - 39. – ISSN 2076-9326
1143925
  Лопата О. Практика використання електронних інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 4 (165). – С. 25 - 29. – ISSN 2076-9326
1143926
   Практика використання збалансованої системи показників оцінки ефективності управління підприємством / Н.М. Краус, К.М. Краус, В.Л. Осецький, О.В. Марченко // Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 14 квіт. 2021 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т, Каф. фінансів і кредиту [та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 270-273. – ISBN 978-617-7611-99-7
1143927
  Пахаренко-Андерсон Практика використання інноваційних "мінливих" (fluid) торговельних марок // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 10-15. – ISSN 1608-6422
1143928
  Плехова І. Практика використання криптонімів на шпальтах часопису "Українська книга" (1939-1943 рр.) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 294-300. – ISSN 2078-1911
1143929
  Малик К. Практика використання логістичних систем в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 98-100. – бібліогр. в кінці ст.


  Під логістичною системою розуміють організаційно-управлінський механізм координації, який дає змогу досягти ефекту завдяки чіткій злагодженості у діях спеціалістів різноманітних служб, які беруть участь в управлінні матеріальним потоком.
1143930
  Даниленко С.І. Практика використання методів аналізу текстів ( на прикладі офіційних заяв Ірландської Республіканської Армії ) / С.І. Даниленко, А. Скалозуб // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 178-189
1143931
  Кожем"якіна С.М. Практика використання методів планування бюджетних доходів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 39-43.
1143932
  Пічкуренко С.І. Практика використання поліграфа в оперативно-розшуковій діяльності та кадровій роботі органів внутрішніх справ // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 64. – С. 3-7.
1143933
  Котлярова В.Г. Практика використання технології зворотних обчислень : Закінчення. Початок в № 3, 2013 / В.Г. Котлярова, Л.О. Норік // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 5 (48). – С. 74-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1143934
  Котлярова В.Г. Практика використання технології зворотних обчислень / В.Г. Котлярова, Л.О. Норік // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 73-82 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1143935
  Гайденко І.А. Практика використання числової послідовності Леонардо Пізанського у творі Fibonаcciphonia для оркестру // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 244-253. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Досліджено практику використання числової послідовності Фібоначчі під час написання твору для симфонічного оркестру. Представлено методику її звуковисотної, метроритмічної, ладової, тембрової, структурної реалізації. Розкрито деякі засоби гуманізації ...
1143936
  Данилов І. Практика викриття розкрадання грошових коштів в особливо великих розмірах // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.90-93
1143937
  Давидюк О. Практика вимірювання задоволеності отримувачів соціальними послугами // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультац. фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 4. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1143938
  Ярмоленко В.О. Практика вимірювання коефіцієнта корисної дії процесу функціонування системи на основі показників складових результативності / В.О. Ярмоленко, Н.В. Бурєннікова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 260-266. – ISSN 2222-0712
1143939
  Кирик В.Л. Практика вирішення екологічних проблем країнами ринкової економіки в контексті стійкого розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 367-377
1143940
  Штефан О.О. Практика вирішення проблем цивільної юрисдикції в країнах-членах ЄС // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – C. 112-116. – (Право ; Вип. 5). – ISSN 2226-3047


  У науковій статті досліджуються практичні проблеми цивільної юрисдикції. Необхідність їх теоретичного осмислення й вироблення практичних рекомендацій обумовлена створенням системи спеціалізованих судів в Україні, а так само законодавчо встановленим ...
1143941
  Завидняк В. Практика вирішення слідчими суддями з питань, пов"язаних із слідчими (розшуковими) діями, в контексті утвердження прав і свобод людини // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 260-263. – ISBN 978-617-7638-06-2
1143942
  Коссак В Практика вирішення спорів, пов"язаних з реалізацією корпоративних прав / В Коссак, О. Бачун // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.54-57. – ISSN 0132-1331
1143943
  Уліцький А. Практика вирішення спорів, пов"язаних із самовільним зайняттям земельних ділянок та самочинним будівництвом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 59-61. – ISSN 0132-1331
1143944
  Конча С. Практика вічових зібрань у добу Київської Русі / С. Конча, М. Обушний // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 20-30. – ISBN 978-617-640-241-1
1143945
  Полякова С.И. Практика внедрения внутризаводского хозрасчета. / С.И. Полякова. – М., 1971. – 142с.
1143946
  Давыдова С.Л. Практика внедрения и соблюдения стандартов в социалистических странах / С.Л. Давыдова. – М., 1972. – 32с.
1143947
  Наркозиев А.К. Практика внедрения кредитной технологии обучения // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 142-145. – ISSN 0869-3617


  Международный университет Кыргызстана.
1143948
   Практика внедрения нормативного метода учета в промышленности. – М., 1985. – 134с.
1143949
  Антонова Л.А. Практика внесения изменений в уставы колхозов / Антонова Л.А., Волков А.И. – Москва : Госюриздат, 1958. – 59 с.
1143950
  Зеленко А В. Практика внешнего образования в России. / А В. Зеленко, . – Пб., 1919. – 72с.
1143951
  Балюк Т.В. Практика внутрішньофірмового руху фінансових ресурсів іноземних ТНК в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 48-50
1143952
  Курочкин В. Практика возмещения морального вреда / В. Курочкин, В. Титов // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 8. – С.16-19
1143953
  Павлишин М.М. Практика волонтерської діяльності у світі та Україні: історичний досвід і сьогодення // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 9-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1143954
   Практика воспитания. – Москва, 1971. – 74с.
1143955
  Бідняк М.Н. Практика впровадження АСУ на автотранспорті / М.Н. Бідняк ; Т-во "Знання" УРСР. – Київ : Знання, 1974. – 45 с. – (Серія 10. На допомогу інженеру і техніку ; 7)
1143956
  Нестерова М. Практика впровадження європейських цінностей для сталого розвитку вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (80). – С. 49-54. – ISSN 2078-1016
1143957
   Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 2


  Про роботу міжнародного симпозиума під такою назвою, який відбувся на економічному факультеті.
1143958
  Оробець І. Практика впровадження концепції сталого розвитку в управлінні підприємствами // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 42-48. – ISSN 2078-5860
1143959
  Юрко А. Практика впровадження корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 75-76
1143960
  Гаврилов А.Ф. Практика вычислений / А.Ф. Гаврилов. – Москва ; Ленинград, 1926. – 168 с.
1143961
  Вяземский Б.А. Практика газетной корректуры / Б.А. Вяземский, Е.Н. Заморзаева. – Ленинград, 1953. – 240с.
1143962
  ПаламарчукВ ФилюкГ Практика господарювання та необхідність державного регулювання природних монополій в україській економіці // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.3-5
1143963
  Нарзыкулов В Практика государственного экономического планирования в странах Латинской Америки и Карибского бассейна / В Нарзыкулов. – М., 1989. – 77с.
1143964
  Соснина О.А. Практика дарения в советской дипломатии в 1920-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 79-90. – ISSN 0042-8779
1143965
  Либензон Л.В. Практика демонстрации фильма / Л.В. Либензон. – М., 1962. – 224с.
1143966
   Практика депутатской работы. – Л., 1988. – 208с.
1143967
  Святун О.В. Практика держав-членів ЄС щодо імплементації Директиви 2010/18/EU про відпустку по догляду за дитиною // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (06 червня 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 78-81
1143968
  Кацуки С. Практика Дзэн : [пособие по практике дзадзэн] / Сэкида Кацуки ; [отв. ред. С.М. Стерденко ; художник П. Машков]. – Киев : REFL-book : Пресса Украины, 1993. – 333, [2] с. – Содерж.: Практика дзэн / С. Кацуки ; Железная флейта : (100 коанов дзена). – (Meditatio 2). – ISBN 5-01-003677-3
1143969
  Гончарук К.О. Практика діалогу християнського тексту в філософії Середньовіччя : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гончарук Катерина Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1143970
  Гончарук К.О. Практика діалогу християнського тексту в філософії Середньовіччя : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гончарук К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 171 л. – Бібліогр.: л. 155-171
1143971
  Матвійчук-Соскіна Надія Практика діяльності та фактори успіху муніципальних бізнес-інкубаторів у європейських країнах // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 51-53. – ISSN 1728-6220
1143972
  Байбакова Лариса Практика добрых услуг // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 109-111. – ISSN 0235-7089


  Теодор Рузвельт як посередник в роки російсько-японської війни 1904-1905 рр.
1143973
  Краснокутский В.А. Практика договоров / В.А. Краснокутский. – М., 1924. – 148с.
1143974
  Корнєєва Ю.В. Практика допуску іноземних інвесторів до участі в капіталі державних компаній // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 3 (80). – C. 36-52. – ISSN 2414-3499
1143975
  Латишева Д. Практика дошлюбних відносин: типи і форми шлюбу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 586-590. – ISBN 978-966-171-795-3
1143976
  Сабодаш Р.Б. Практика Европейского суда по правам человека как источник гражданского права Украины // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 112-125. – ISBN 978-617-566-312-7
1143977
  Султанова А.Р. Практика Европейского Суда по правам человека, повод учиться на чужих ошибках // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 17-19. – ISSN 1812-3910
1143978
  Спасенко Ю. Практика європейських країн у вирішенні питання гендерного розриву в оплаті праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 30-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1143979
   Практика Європейського Суду з прав людини : Рішення,дослідження,нормативні акти. – Львів : Кальварія. – ISBN 9667092356
Вип. 2. – 1998. – 80с.
1143980
  Матат Ю.І. Практика європейського суду з прав людини в механізмі подолання прогалин у законодавстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 386-389
1143981
  Мицик В. Практика Європейського суду з прав людини стосовно забезпечення прав національних меншин // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 36-46


  У статті розглядаються питання діяльності Європейського суду з прав людини у сфері захисту прав національних меншин та осіб, які до них належать. Наведено судову практику та проаналізовано рішення Суду з цієї проблеми у світлі формування міжнародного ...
1143982
   Практика Європейського суду з прав людини та Україна (на сторінках журналу "Право України") // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 254. – ISSN 0132-1331
1143983
  Святоцька В. Практика Європейського суду з прав людини у діяльності українських адвокатів: проблемні аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 111-115. – ISSN 0132-1331


  Врахування практики ЄСПЛ у діяльності правоохоронних органів, адвокатури та громадських правозахисних організацій України.
1143984
  Лупу Ю. Практика Європейського суду з прав людини щодо ст.6 Конвенції, щодо невиконання чи довготривалого невиконання рішення // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 194-196. – ISBN 978-966-8830-75-4
1143985
  Константий О.В. Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового правозастосування Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 1 (137). – С. 33-35
1143986
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2. – 1999
1143987
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 1999
1143988
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4. – 1999
1143989
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 2. – 2000
1143990
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 3. – 2000
1143991
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 4. – 2000
1143992
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4. – 2002
1143993
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 2003
1143994
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4. – 2003
1143995
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 2. – 2004
1143996
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 3. – 2004
1143997
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 2005
1143998
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4. – 2005
1143999
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3 (35). – 2007
1144000
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4 (36). – 2007
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,