Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1143001
  Качмарчик М. "... Порвалася нескінчена розмова". Про дослідницькі зацікавлення Стефанії Андрусів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 14-20. – ISSN 0236-1477
1143002
  Глущенко В. "Попытка сонета" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 9/10. – С. 59-69. – ISSN 0131-8136
1143003
  Лукьянова И. "Пора популярить изыски" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2012. – Вып. май. – С. 46-51


  Поэт Игорь Северянин
1143004
  Підгородинський В.М. "Поражающія честь (осрамительные)" покарання за уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 р. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 138-144. – (Юридичні науки ; № 3)


  У статті розглянуто систему злочинів проти честі й гідності згідно з Уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 р., а також групи "ганебних" покарань. До "ганебних" покарань належали позбавлення та обмеження прав, поліцейський нагляд, обряд ...
1143005
  Бондаренко Д.Я. "Поражение гетманства не есть поражение русской идеи" : Постановление Русского национального центра в Киеве. 1918 г. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2008. – № 6. – С. 76-82. – ISSN 0869-6322
1143006
  Лілік О. "Поразка - це наука. Ніяка перемога так не вчить" : Вивчення роману Ліни Костенко "Берестечко" в школі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 38-47
1143007
  Лілік О. "Поразка - це наука. Ніяка перемога так не вчить" : вивчення роману Ліни Костенко "Берестечко" в школі. 11 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 38-46. – Бібліогр. в кінці ст.
1143008
  Наєнко М. "Поразка - це наука. Ніяка перемога так не вчить..." // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 298-301. – ISBN 978-966-439-809-8


  Про Ліну Костенко написано десятки більших і менших досліджень, але суть її обдаровання не розкрито. особливо місце в творчості Ліни Костенко посідають поеми та романи. Провідний їх мотив - історична опозиція. Головний герой цих творів - поразка. За ...
1143009
  Наєнко М. "Поразка - це наука. Ніяка перемога так не вчить..." Оскарження і повторна пропозиція Нобелівському комітету // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 563-566. – ISBN 978-617-7480-77-7


  "Останнім часом постійно згадую один факт, пов"язаний з іменем Ліни Костенко. Факт, якого, окрім мене, ніхто не знає. А він, очевидно, показовий для світового літературного процесу. Особливо широке визнання до української письменниці прийшло після ...
1143010
  Панченко В. "Поразка - це наука..." (Роман "Берестечко") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 39-43. – ISSN 0130-5263
1143011
  Ільченко Г. "Порівняльне цивільне право" в системі юридичної освіти // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (97). – C. 166-173. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1143012
  Болдескул Є.О. [Порівняльний аналіз корейських казок про дурного брата та казок О.М. Афанасьєва сюжетного типу "Мертве тіло"] // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 240-257
1143013
  Гундорова Т. Поп-Шевченко: варіації на тему Шевченка в сучасній українській літературі // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 26-37. – ISBN 978-966-1516-14-3
1143014
  Бубка С.Н. Попытка в запасе / С.Н. Бубка. – М., 1987. – 157с.
1143015
  Лощинин М. Попытка вычисления неравенства учасников рыночного социума Украины : до дискусії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 60-64 : Рис. – ISSN 1810-3944
1143016
  Костюченков А.А. Попытка захвата генерала А. А. Власова в 1943 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 5. – С. 129-134. – ISSN 0042-8779


  Об операции по ликвидации в 1943 году генерала А. А. Власова, перешедшего на службу к германским вооруженным силам.
1143017
  Голубев Д.С. Попытка институционализации междисциплинарных исследований в области урегулирования конфликтов: "мичиганская группа" и "исследования мира" в 1950-1960-х гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 261-271. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
1143018
  Стругацкий А.Н. Попытка к бегству / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1989. – 288с.
1143019
  Стругацкий А.Н. Попытка к бегству / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1990. – 461с.
1143020
  Стругацкий А.Н. Попытка к бегству / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1992. – 442 с.
1143021
  Сергеев А.Н. Попытка к бегству. / А.Н. Сергеев, З.М. Танхимович. – Алма-Ата, 1970. – 343с.
1143022
  Шевченко К.В. Попытка лужицких сербов выйти из состава Германии в 1945-1946 годах // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-24. – ISSN 0132-1366
1143023
  Королева Е. Попытка номер пять // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 8 (700), 26.02.2021. – С. 22-27. – ISSN 2075-7093


  Російська окупація Криму.
1143024
  Левитанский Ю.Д. Попытка оправданья / Ю.Д. Левитанский. – М., 1985. – 158с.
1143025
   Попытка определиться на пересеченной местности: Русская литература: школа попсы или посол доброй воли? (Круглый стол). // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 4. – С.162-181. – ISSN 0012-6756


  [Культурний екпансіонізм Росії на пострадянському просторі: можливості та перспективи, що незреалізовані до цього часу. Росія та "інші": проблеми національної самосвідомості та національної політики. Зміни, які відбулися у свідомості людей на теренах ...
1143026
  Мурашкин М.Г. Попытка освобождения, или Письмо 2019 / Михаил Мурашкин. – Днепр : Акцент ПП, 2020. – 160, [2] с. – ISBN 978-966-921-264-1
1143027
  Белоусов В.Д. Попытка отмены денег в годы военного коммунизма / В.Д. Белоусов, В.А. Бирюков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 25-34. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1143028
  Симонов С.А. Попытка оценки тепловых потерь и структуры гнездовых камер большого пестрого дятла (Dendrocopos major) с помощью тепловизора / С.А. Симонов, М.В. Матанцева // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2015. – Т. 24, вип. 2. – С. 139-141. – ISSN 1727-0200


  The present work is based on a relatively new technology in the investigation of the bird biology, thermography and thermal imaging, and aimed at analyzing of heat losses and energy efficiency of cavity nests as well as to assess the possibility of ...
1143029
  Мирошниченко М.П. Попытка преодоления традиционной концептуальной оппозиции колоративов "белый-черный" в художественном мире С. Есенина и А. Ахматовой // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 36-39. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті досліджуються колоративи "білий" і "чорний" в ліриці С. Єсеніна і А. Ахматової, які репрезентують традиційну опозицію добра і зла. У ліриці поетів присутня як традиційна концептуалізація опозиції біле-чорне (добро-зло), так і спроба подолання ...
1143030
  Чирвинский П.Н. Попытка применения закона компликации Виктора Гольдшмидта в химии // Геологическое строение правобережной полосы по р.Сейму в пределах Курской губернии / П.Н. Чирвинский. – Киев : Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира, 1908. – 31с.
1143031
  Чирвинский П.Н. Попытка применения Закона Компликации Виктора Гольдшмидта в химии : [Динамический смысл закона] / П.Н. Чирвинский. – Киев : Тип. Имп. .Ун-та Св. Владимира, Акц.Об-ва Н.Т.Корчак-Новицкого, 1909. – [2], 31 с. – Пар.: авт. и загл. на рус. и нем. яз. - Резюме на нем. яз. - Отд.оттиск из Записок Киевск.О-ва Естествоисп., Т.21, № 3, с. 1-32
1143032
  Жуховицкий Л.А. Попытка пророчества / Л.А. Жуховицкий. – М., 1987. – 47с.
1143033
  Блуд А.А. Попытка разоблачения самонадеянного разума // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 58-63. – ISBN 966-7943-03-8
1143034
  Шубинский Валерий Попытка расшифровки : библиотека // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 48 : Фото
1143035
  Кувшинов В.А. Попытка создания центристской группы кадетской партии в эмиграции // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (47). – С. 67-73
1143036
  Криштоф Е.Г. Попытка старомодного романа / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1983. – 368с.
1143037
  Кобахидзе Д.Н. Попытка установление верхнего термического порога жизни медицинской пиявки / Д.Н. Кобахидзе ; АН Грузинской ССР, Институт Зоологии, отдел Экологии. – Тбилисси, 1944. – [6] с.
1143038
  Савич В.В. Попытка уяснения процесса творчества с точки зрения рефлекторного акта : Посвящается Н.В. Веселкину / В.В. Савич. – С. 199-212. – Отд. оттиск
1143039
  Менделеев Д. Попытка химического понимания мирного эфира / Д. Менделеев. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М.П. Фроловой, 1905. – 40 с.
1143040
  Менделеев Д. Попытка химического понимания мирного эфира / Д. Менделеев. – 2-е изд., (печ. без перемен). – Санкт-Петербург : Типо-лит. М.П. Фроловой, 1910. – 54 с.
1143041
  Лучицкий И.В. Попытки крестьянской реформы в Лифляндии в XVII веке. – [Санкт-Петербург] : [Изд. А. В. Сабашникова], 1892. – 22 с. – Без обл. и тит. л. - Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Северный вестник / редактор А.М. Евреинова, Б.Б. Глинский. Кн. 1, отдел II. 1892, № 1, 2, 5
1143042
  Бакши Н.А. Попытки преодоления "бездомного человека", или христианский гуманизм в послевоенную эпоху // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 69-79. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В философской, теологической и литературной антропологии послевоенного периода наряду с констатацией совершенной бездомности человека ведется активный поиск выхода из безнадежности и беспочвенности экзистенциализма с помощью эклектического понятия ...
1143043
  Алексий Попытки протестантов к соединению с греко-восточной церковью в XVI веке / [Соч.] Ректора Казан. духов. акад. еп. Алексия. – Казань : Центр. тип., 1911. – 54 с. – Отд. оттиск: Православ. собеседник. 1911 г.
1143044
  Рихтер Д. Попытки разделения России на районы по естественно-историческим и экономическим признакам // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 49-78, 6 л. карт.
1143045
  Лебедев Г.И. Попытки реанимировать ДОВСЕ: подход США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 2 (482). – С. 32-44. – ISSN 0321-2068
1143046
  Дорская А.А. Попытки реформирования церковных судов в Российской империи во второй половине XIX-начале XX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 19. – С. 22-23. – ISSN 1812-3805
1143047
  Сафиуллина Г.Д. Попытки унификации представительских отношений в международных актах // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 319-324. – ISSN 1818-0566
1143048
  Фуртадо Попытки экономического планирования в Латинской Америке / Фуртадо. – М, 1970. – 16с.
1143049
  Отто Г. Пора аистов / Г. Отто. – Москва, 1972. – 208с.
1143050
  Отеро Л. Пора ангелов / Л. Отеро. – Москва, 1987. – 272 с.
1143051
  Гонсалес М Н.В. Пора благодати / М Н.В. Гонсалес. – М., 1974. – 304с.
1143052
  Теодорович Сергей Пора бы определиться : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 18-19 : Фото
1143053
  Минделевич С.В. Пора в поход! / С.В. Минделевич. – М., 1985. – 144с.
1143054
  Фогельсон С.Б. Пора в путь-дорогу! / С.Б. Фогельсон. – Л, 1958. – 87с.
1143055
  Сидор-Гібелінда Олег Пора великих вернісажів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-55. – ISSN 0130-5212
1143056
  ПетровС.К Пора веселой осени / ПетровС.К. – Челябинск, 1966. – 211с.
1143057
  Серпилин Л.С. Пора весенних ветров / Л.С. Серпилин. – Москва, 1962. – 136с.
1143058
  Нечай М.П. Пора весенних снов / М.П. Нечай. – М., 1971. – 390с.
1143059
  Петров С.К. Пора весеой осени / С.К. Петров. – Челябинск, 1991. – 446с.
1143060
  Серпілін Л.С. Пора весняних вітрів : повісті / Л.С. Серпілін. – Киев : Дніпро, 1966. – 412 с.
1143061
  Стрекач В.П. Пора ветров / В.П. Стрекач. – Москва, 1984. – 189с.
1143062
  Ольшевский Р.А. Пора винограда / Р.А. Ольшевский. – М., 1977. – 95с.
1143063
  Ахмад С. Пора возвращения аистов : повести и рассказы / Ахмад С. – Ташкент : Изд-во лит-ры и искусства им. Г. Гуляма, 1979. – 247 с.
1143064
  Ахмат С. Пора возвращения аистов / С. Ахмат. – Ташкент, 1979. – 247 с.
1143065
  Хмельницкий Р.Х. Пора возмужания / Р.Х. Хмельницкий. – 2-е перераб. доп. – Москва, 1974. – 47 с.
1143066
  Клавель Б. Пора волков : роман / Бернар Клавель ; Пер. с фр. И. Кудрявцевой. – Москва : Художественная литература, 1979. – 229 с.
1143067
  Базилевський В. Пора глибокого зору. "Жіночий апокриф" - нова книга Любові Голоти // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2013. – № 7/8. – С. 126-137. – ISSN 0130-1608
1143068
  Кешеля Д.М. Пора грибної печалі : оповідання, повість / Д.М. Кешеля. – Ужгород : Карпати, 1988. – 292 с.
1143069
  Кешеля Д. Пора грибной печали : повести и рассказы / Д. Кешеля. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 222 с.
1143070
   Пора дерзаний. – М., 1979. – 79с.
1143071
  Ткаченко Ю.М. Пора жнив - особливий пожежонебезпечний період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 27 : фото
1143072
  Зарудний М.Я. Пора жовтого листя : комедія / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1974. – 83 с.
1143073
  Ставская И. Пора журавлей. : стихи и поэма / Ирина Ставская; пер. с молд. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 61 с.
1143074
  Бернадська Н. Пора заново відкрити Дмитра Кешелю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 24 березня (№ 6). – С. 16
1143075
  Медведська Л. Пора збирати розумне, добре, вічне // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 26 березня (№ 13)


  20 березня міністр освіти Д. Табачник провів прес-конференцію для представників засобів масової інформації щодо результатів роботи МОНмолодьспорту з реалізації соціально-економічних реформ протягом другого року роботи уряду
1143076
  Пархомовский П.Г. Пора звездопада / П.Г. Пархомовский. – Кишинев, 1965. – 88с.
1143077
  Фирсов В.И. Пора звездопада / В.И. Фирсов. – М, 1989. – 223с.
1143078
  Самойлов Юрій Пора змін. Чи на краще? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 58-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1143079
  Помченко Ю.П. Пора зрелости / Ю.П. Помченко. – М., 1969. – 48с.
1143080
  Козлович А.Н. Пора идти / А.Н. Козлович. – Минск, 1979. – 224с.
1143081
  Ковальчук І.Г. Пора індульгенцій : [вірші] / Інна Ковальчук. – Київ : Фенікс, 2018. – 118, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-136-581-9
1143082
  Пасько В.В. Пора істини : роман-хроніка / Володимир Пасько. – Київ : Ярославів Вал, 2004. – 439с. – ISBN 966-8135-18-0
1143083
  Пасько В. Пора істини : Роман-хроніка / Володимир Пасько. – 2-е вид. – Київ : Ярославів вал, 2005. – 439с. – ISBN 966-8135-18-0
1143084
  Довгий О.П. Пора конвалій : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 96 с.
1143085
  Низовий І.Д. Пора косовиці / І.Д. Низовий. – К., 1990. – 101с.
1143086
  Абу-Бакар Ахмедхан Пора красных яблок. Ожерелье для моей Серминаз : роман, повесть : пер. с даргин. / Абу-Бакар Ахмедхан ; ил. С. Бочаров. – Москва : Современник, 1974. – 431 с. : ил.
1143087
  Завгородній С.О. Пора красування : повісті та оповідання / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1987. – 302 с.
1143088
  Логинов В.Н. Пора ландышей / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1961. – 232с.
1143089
  Отто Г. Пора лелек / Г. Отто. – К., 1981. – 263с.
1143090
  Сидельников О.В. Пора летник каникул / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1977. – 591с.
1143091
  Сидельников О.В. Пора летних каникул / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1981. – 591с.
1143092
  Баруздин С.А. Пора листопада : повести и рассказы / С.А. Баруздин. – Москва : Воениздат, 1986. – 348, [2] с. : ил., 1 л. портр.


  Содерж.: Повести: Само собой; Из жизни Алексея Горскова; Елизавета Павловна; Пора листопада; Пожарная дружина; Рассказы: Двадцать второе июня; Тишина над полем; Родственник; Вероника; Аленушка; Бескрылый Серафим; Деревья сохраняют тепло.
1143093
  Мазихов Б. Пора листопада : повести, рассказы / Борис Мазихов ; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1988. – 270 с.
1143094
  Алиев Х.М. Пора листопада : повести, роман : пер. с даргин. / Хабиб Алиев ; [худож. Л.Е. Безрученков]. – Москва : Советская Россия, 1989. – 367, [1] с., [1] л. портр. : ил., портр.
1143095
  Есиненку Н. Пора любви : рассказы и повести / Николае Есиненку ;. – Москва, 1983. – 335 с.
1143096
  Йовенко С.А. Пора любви : стихи / С.А. Йовенко. – Москва : Советский писатель, 1986. – 157 с.
1143097
  Климашевская И.В. Пора любви. / И.В. Климашевская. – Минск, 1984. – 280с.
1143098
  Братунь Р.А. Пора любові : лірика / Ростислав Братунь. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1960. – 104 с.
1143099
  Маняк В.А. Пора майстрів : оповіді про корабелів / В.А. Маняк. – Київ, 1982. – 78 с.
1143100
  Татьяничева Л.К. Пора медосбора / Л.К. Татьяничева. – Москва, 1974. – 143с.
1143101
  Цукерман Кэтрин Пора менять границы океанов. Новая карта океанов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 52 : фото
1143102
  Франюк В.А. Пора надежд / В.А. Франюк. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 160 с.
1143103
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : роман / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [ил. Г.А. Хамаза]. – Москва : Советский писатель, 1961. – 748 с. : ил.
1143104
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : роман : в 2 кн. / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [послесл. М. Пархоменко]. – Москва : Гослитиздат
Кн. 1 : Молниям навстречу. – 1963. – 382 c., [1] л. портр.
1143105
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : роман : в 2 кн. / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [послесл. М. Пархоменко]. – Москва : Гослитиздат
Кн. 2 : Ящик Пандоры. – 1963. – 463 с.
1143106
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : роман / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [вступ. ст. Н. Тихонова]. – [Москва : Художественная литература
Кн. 1 : [Ящик Пандоры]. – 1972. – 608 с., [1] л. портр.
1143107
  Рыбак Н.С. Пора надежд и свершений : Роман / Н.С. Рыбак ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [вступ. ст. Н. Тихонова]. – [Москва : Художественная литература
Кн. 2 : [Солдаты без мундиров]. – 1972. – 584 с.
1143108
  Сноу Чарлз Перси Пора надежд. Возвращение домой. / Сноу Чарлз Перси. – Кишинев, 1977. – 576с.
1143109
  Сноу Чарлз Перси Пора надежд. Возвращения домой / Сноу Чарлз Перси. – Москва, 1991. – 701с.
1143110
  Сноу Чарлз Перси Пора надежд. Возвращения домой. / Сноу Чарлз Перси. – Москва, 1990. – 701 с.
1143111
  Мештерхази Л. Пора невинности / Л. Мештерхази. – М, 1980. – 103с.
1143112
  Ковальджи К. Пора невозможности слов : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 8 (1024). – С. 80-83. – ISSN 0130-7673
1143113
  Костыря И.С. Пора новолуний. Повести / И.С. Костыря. – Москва, 1967. – 351с.
1143114
  Мосинцев А.Ф. Пора новолуния. / А.Ф. Мосинцев. – Москва, 1973. – 70с.
1143115
   Пора номинантов. Ученых приглашают побороться за Премию тысячелетия // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 18 января № (1/2)


  Технологическая академия Финляндии пригласила университеты, исследовательские институты и промышленные организации всего мира номинировать кандидатов на шестую Премию тысячелетия в области технологий - одну из ведущих в мире премий в сфере науки и ...
1143116
  Короденко М. Пора обирати відповідально.Про особливості цьогорічного вступу до вищих навчальних закладів розповідають у МОНмолодьспорту // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 липня (№ 28)


  Нині триває вступна кампанія. Її результати на кілька років вплинуть на життя майбутніх студентів і їх родин. Але не всі ВНЗ є однаково чесними і з абітурієнтами, і з державою. Про це йшлося на прес-конференції керівника Державної інспекції навчальних ...
1143117
  Гулбис Х. Пора одуванчиков : роман / Х. Гулбис. – Рига : Лиесма, 1981. – 349 с.
1143118
  Толстой Л.Н. Пора опомниться! / Л.Н. Толстой. – Тула, 1989. – 110с.
1143119
  Домрин В.В. Пора отлета / В.В. Домрин. – М, 1978. – 76с.
1143120
  Могутин Ю.Н. Пора первого инея / Ю.Н. Могутин. – М, 1986. – 63с.
1143121
  Базилевський В.О. Пора перельоту : поезії / В. О. Базилевський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 87 с.
1143122
  Павличко Д. Пора перемагати! : з нових віршів / Дмитро Павличко. – Коломия : Вік, 2015. – 62, [2] с. : іл. – ISBN 966-550-055-4


  У пр. № 4077BR напис: Київському університету ім. Т. Шевченка. Підпис
1143123
  Коновко А.Н. Пора перемен: рассказы, повесть / А.Н. Коновко. – М., 1988. – 264с.
1143124
  Шенгелиа А.П. Пора песен : стихи / А.П. Шенгелиа. – Москва : Советский писатель, 1958. – 176 с.
1143125
  Речмедін В.О. Пора пізніх доріг : роман / В.О. Речмедін. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 223 с.
1143126
  Речмедін В.О. Пора пізніх доріг : роман / В.О. Речмедін. – Київ, 1984. – 207 с.
1143127
  Савка М. Пора плодів і квітів : книга зібраних віршів / Мар"яна Савка ; [худож. оформ. Д. Ракової]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. – 367, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-679-030-3
1143128
  Домино З. Пора по домам, ребята / З. Домино. – Москва, 1984. – 287 с.
1143129
  Синельников Сергей Пора по пабам! : Мир на тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 84-89 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
1143130
  Кюн А. Пора подниматься : роман-хроника / А. Кюн; Пер. с немецкого. – Москва : Прогресс, 1980. – 494 с.
1143131
  Шаповалов М.А. Пора последних холодов / М.А. Шаповалов. – М., 1977. – 111с.
1143132
  Торопыгин В.В. Пора признаний / В.В. Торопыгин. – М, 1970. – 102с.
1143133
  Агеев Л.М. Пора приобретений : стихотворения / Л.М. Агеев. – Ленинград : Советский писатель, 1979. – 78 с.
1143134
  Хвиля А. Пора прокинутись! : Політична бpошуpа. – Харків : Всеукраїнське державне видавництво, 1920. – 20с. / Укp. Соц. Рад. Респ
1143135
  Березинский Анатолий Пора развивать новый бренд - Волгу : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 74-75 : Фото
1143136
  Мишин А.В. Пора свиданий / А.В. Мишин. – Москва, 1980. – 143с.
1143137
  Мальцев В.Н. Пора сенокосов / В.Н. Мальцев. – Донецк, 1985. – 219с.
1143138
  Галинь Х. Пора сеять рожь : повесть / Харий Галинь; авториз. пер. с латыш. В.Михайлова. – Рига : Лиесма, 1979. – 135 с.
1143139
  Бжехва Я. Пора созревания : роман / Я. Бжехва ; пер. с польского Е. Егоровой. – Москва : Художественная литература, 1964. – 371 с. : ил.
1143140
   Пора СПА : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 100-105 : Фото
1143141
  Сноу Чарлз Персі Пора сподівань / Сноу Чарлз Персі. – Київ, 1987. – 374с.
1143142
  Халваши Ф. Пора стиха : сборник стихов / Фридон Халваши ; пер. с груз. Д.Голубкова. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 75 с.
1143143
  Корнешов Л.К. Пора счастливых дебютов / Л.К. Корнешов. – М, 1981. – 302с.
1143144
  Стариков Н.Т. Пора таяния / Н.Т. Стариков. – Москва, 1978. – 95 с.
1143145
  Филиппов А.П. Пора тополиных вьюг / А.П. Филиппов. – Уфа, 1972. – 111с.
1143146
  Маслов О.Н. Пора тревог: Стихи. / О.Н. Маслов. – Куйбышев, 1976. – 71с.
1143147
  Айтхожина М.Г. Пора цветения : стихи / М. Айтхожина ; пер. с казах. Т. Кузовлевой. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 72 с.
1143148
  Нечай М.П. Пора чарівних снів / М.П. Нечай. – К., 1965. – 202с.
1143149
  Гордейчев В.Г. Пора черемух / В.Г. Гордейчев. – М, 1971. – 151с.
1143150
  Рошка В.Ф. Пора черешен : поэма / В.Ф. Рошка; пер. с молд. М.Яснов. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1974. – 118 с.
1143151
  Домрин В.В. Пора черешневых дождей / В.В. Домрин. – Одесса, 1973. – 92 с.
1143152
  Зверев О.Е. Пора щедрости : стихи / О.Е. Зверев. – Москва : Советский писатель, 1979. – 112с.
1143153
  Брускова Е.С. Пора экзаменов / Е.С. Брускова. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 127 с.
1143154
  Артеменко Л.П. Пора экзаменов : повести, рассказ : [для сред. и ст. шк. возраста] / Леонид Артеменко ; худож. О. Точилова. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1989. – 221, [2] с. : ил.
1143155
  Горбенко Л.І. Пора ясного журавля : поезії / Л.І. Горбенко. – Львів : Каменяр, 1983. – 71 с.
1143156
  Аксенов В.П. Пора, мой друг, пора : роман / Василий Аксенов. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 254 с.
1143157
  Голубинский Е.Е. Порабощение Руси монголами и отношение ханов монгольских к Русской Церкви или у вере русских и к их духовенству. – Сергиев Посад : 2-я тип. А.И. Снегиревой, 1893. – 55 с. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: Богословский вестник, 1893, № 6
1143158
  Вронский Б. Порабощенная юность. Положение молодежи в США. / Б. Вронский. – Москва, 1950. – 180с.
1143159
  Белгородский А.В. Порабощенное славянство : (в Австровенгрии и Германии) / А.В. Белгородский. – Петроград : Изд-во Н.П. Карбасникова, 1915. – 139 с.
1143160
  Сенюшкіна Т. Пораво на культурну ідентичність і культурна політика держави в багатоетнічному суспільстві // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.465-473
1143161
  Юхименко Л. Поравові засади контролю за використанням бюджетних коштів, здійснюваного Рахунковою палатою України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.72-74. – ISSN 0132-1331
1143162
  Шолом-Алейхем Порада / Шолом-Алейхем. – 48 с.
1143163
   Порада щодо медіаосвіти: відвідати тренінг із медіаграмотності! / матеріал з сайту https://idpo.org.ua // Україна молода. – Київ, 2023. – 13 вересня (№ 37)


  Тренінг на тему «Дезінформація як зброя: що протиставимо? Інформаційна безпека в час війни», який відбувся в Сумах, зібрав різних людей. Більшу частку становили медійники, а ще — викладачі, студенти та інші зацікавлені в ніби широко обговорюваній ...
1143164
   Порада. Як зекономити під час поїздки за кордон // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 36 : фото
1143165
  Шпонтак І.М. Поради батькам // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 34 : рис.
1143166
  Коваль Володимир Поради водіям автомобільного транспорту на зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 23 : фото
1143167
  Тесля О.Ф. Поради вступникам до вузів / О.Ф. Тесля. – К, 1969. – 77с.
1143168
  Тесля О.Ф. Поради вступникам до вузів / О.Ф. Тесля. – 2-е вид, доп. і перероб. – К, 1971. – 88с.
1143169
  Тесля О.Ф. Поради вступникам до вузів / О.Ф. Тесля. – К, 1973. – 121с.
1143170
  Паршикова О.О. Поради вчителям німецької мови щодо ігрового навчання лексики учнів початкової школи / О.О. Паршикова, В.В. Голуб // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (107). – С. 60-63. – ISSN 1817-8510
1143171
  Лук"яненко І.А. Поради городнику Придніпров"я / І.А. Лук"яненко, Н.В. Лук"яненко. – Дніпропетровськ, 1990. – 237с.
1143172
  Колесникова С.В. Поради для дітей трудових мігрантів / С.В. Колесникова, К.В. Черепаха, І.А. Шваб // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 35
1143173
  Авраменко О. Поради з культури мовлення // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2023. – № 4 (130), серпень 2023 р. – С. 79-81
1143174
  Горобець Ірина Поради з Лейкербада // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 42-47 : фото
1143175
  Мовчан В.А. Поради колгоспному рибоводу / В.А. Мовчан. – Київ; Харків, 1950. – 52с.
1143176
  Танчер В.К. Поради лектору-атеїсту / В.К. Танчер. – К, 1963. – 32с.
1143177
  Ільченко Н.В. Поради мандрівникам: індивідуальна дорожня аптечка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 25 : фото
1143178
   Поради молодій господині. – К., 1992. – 189с.
1143179
  Кобзар Б.С. Поради Н.К.Крупської і суспільне виховання дітей / Б.С. Кобзар. – Київ, 1969. – 48с.
1143180
  Грицик О.І. Поради пасічника / О.І. Грицик. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 70 с.
1143181
  Тарасенко М.П. Поради по садівництву і виноградарству. / М.П. Тарасенко. – 4-е вид., доп. – К., 1964. – 279с.
1143182
  Стародуб Д.О. Поради радіолюбителю / Д.О. Стародуб. – К., 1961. – 202с.
1143183
  Стародуб Д.О. Поради радіолюбителю / Д.О. Стародуб. – К., 1969. – 204с.
1143184
   Поради робсількорам. – К., 1959. – 100с.
1143185
  Артинов М.М. Поради студентові-заочнику факультету журналістики : метод. розробка / склав М.М, Артинов ; відп. ред. Л.О, Суярко ; КДУ, Фак. журналістики. – Київ, 1968. – 72 с.
1143186
  Замковий В.П. Поради учителю географії / В.П. Замковий. – Київ : Радянська школа, 1962. – 179с.
1143187
  Треніна А.С. Поради щодо безпечної поведінки під час туману // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 27
1143188
  Ясень М. Порадіймо за живого класика // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 5 (314). – С. 61


  Видатного українського поета-академіка Бориса Олійника висунуто на здобуття Нобелівської премії
1143189
   Порадник бібліотечної роботи на селі. – Харків, 1929. – 128с.
1143190
  Малліцька Н.Г. Порадник до практичних занять з фізіології / Н.Г. Малліцька. – Київ; Харків, 1937. – 156с.
1143191
  Геринович В. Порадник екскурсанта Кам"янеччини / В. Геринович. – Кам"янець-Подільський, 1928. – 104с.
1143192
  Могилянський М.К. Порадник з виноградництва та винарства / М.К. Могилянський. – Х, 1928. – 229с.
1143193
   Порадник з питань запобігання відмиванню грошей для суб"єктів страхової діяльності // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2005. – № 12. – С. 23-28
1143194
   Порадник з підготовки та захисту дослідницьких проектів фізико-математичного і технічного наукового профілю : навч.-метод посібник : від-ня техн. наук, від-ня математики, від-ня фізики і астрономії, від-ня комп"ютер. наук / Комун. закл. Полтав. облради "Полтав. обл. Мала акад. наук учнів. молоді" ; [авт. та упоряд.: В.О. Биков]. – Полтава : Олексієнко В.В., 2022. – 196 с. : іл., портр., табл. – Короткий термінол. словник: с. 110-124. – Бібліогр.: с. 193-194. – ISBN 978-966-1698-68-9
1143195
   Порадник із самоорганізації та спільної участі на місцевому рівні / [упоряд. Л. Довгань ; збір, оброб., ред. М. Філяк]. – Київ : Кудла Г.Я., 2011. – 18 с.
1143196
   Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навчальний і науково-практичний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 624 с. – Книга видана за підтримки Народної Партії та Голови Верховної Ради України, голови Народної Партії В.М. Литвина. – ISBN 966-667-172-7
1143197
  Булатецький Ю. Порадник комсорга / Юрій Булатецький, Василь Василашко. – Київ : Молодь, 1970. – 198 с.
1143198
   Порадник комсорга. – 2-е вид., допов. і перероб. – К., 1984. – 167с.
1143199
  Дзюба І. Порадник на щодень // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 : Присвячено 70-літтю від дня народження О.Д. Пономарева. 17 жовтня 2005 р. – С. 23-25


  Культура мови.
1143200
   Порадник на щодень // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 : Присвячено 70-літтю від дня народження О.Д. Пономарева. 17 жовтня 2005 р. – С. 29-30


  Культура української мови.
1143201
  Лавров Ф.І. Порадник по фольклору. / Ф.І. Лавров. – К., 1940. – 119с.
1143202
  Пузирний Р. Порадник у боротьбі проти шкідників та хвороб цукрових буряків / Р. Пузирний, І. Шевченко. – Х, 1933. – 134с.
1143203
   Порадник у справі боротьби із шкідниками с/г культур. – Х., 1933. – 216с.
1143204
  Синявський О.Н. Порадник української мови / О. Синявський ; Пpистосований до буденного вжитку В. Сімовичем. – Харків ; Берлін ; Нью-Йорк : Укp.-Амеp. Вид[авн.] Т-во "Космос" ; [Дpук. Розенталь і К], 1922. – IХ, 150, [1] с. – Додаток: (Для пеpекладачів на вкpаїнську мову): с. 119-122. - Де чого шукати [пpедм. покажч.]: с. 123-141. - Бібліогp.: [Кн.] Укp.-Амеp. Видавн. Т-ва "Космос": с. [1]
1143205
  Синявський О.Н. Порадник української мови / проф. О. Синявський. – [Б.м.] : Howerla, 1922. – IX, 150 с.
1143206
   Порадник щодо застосування гендерно орієнтованого підходу в окремих галузях / [Т. Іваніна, О. Кисельова, М. Колодій та ін.]. – Київ : Віваріо, 2020. – 48 с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проєкт "Гендерне бюджетування в Україні" (ГОБ) / М-во фінансів України)
1143207
  Чернявський М.А. Порадь мені, поле : поезії / М.А. Чернявський. – Донецьк, 1969. – 159 с.
1143208
  Воробьева Тамара Афанасьевна Поражаемость винограда серой гнилью в Крыму и влияние Botrytis cinerea pers ex-fr на химический состав ягод : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.11 / Воробьева Тамара Афанасьевна; Укр. с.-х. академия. – К., 1976. – 24л.
1143209
  Водовозов Алексей Поражающая способность / Водовозов Алексей, Синяков Денис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 122-128 : фото
1143210
   Поражающее действие ОМП на средства связи и защита от него. – Л., 1987. – 80с.
1143211
  Иванов А.И. Поражающее действие ядерного взрыва / А.И. Иванов, Г.И. Рыбкин. – Москва, 1960. – 383с.
1143212
  Чандар К. Поражение / К. Чандар. – М, 1958. – 149с.
1143213
  Бочкарев Ю.А. Поражение англо-американской интервенции на Ближнем Востоке в 1958 году : заоч. консультация / Ю.А. Бочкарев ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва : [Б. и.], 1959. – 44 с.
1143214
  Юдицкий Я. Поражение в бою / Я. Юдицкий. – Москва : Гострансиздат, 1935. – 64с.
1143215
  Самсонов А.М. Поражение вермахта под Москвой / А.М. Самсонов. – Москва, 1981. – 336 с.
1143216
   Поражение германского империализма во второй мировой войне. – Москва, 1960. – 291с.
1143217
  Родичева Э.К. Поражение и динамика восстановления популяции Chlorella vugatis после УФ облучения в непрерывной культуре : Автореф... канд. биол.наук: / Родичева Э. К.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т физ. – Красноярск, 1969. – 25л.
1143218
  Грачев А.С. Поражение или урок? / А.С. Грачев. – М., 1977. – 223с.
1143219
  Кармышева В.Я. Поражение клеток при вирусных инфециях / В.Я. Кармышева. – Москва, 1981. – 192с.
1143220
  Шкловский Евгений Поражение Маклакова : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 8 (1012). – С. 8-27. – ISSN 0130-7673
1143221
  Михайлов В.В. Поражение Турции в Первой мировой войне и судьба первой независимой Демократической Азербайджанской Республики // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 17-19


  К 90-летию образования ДРА.
1143222
  Косарев В.В. Поражения легких, обусловленные воздействием лекарственных средств / В.В. Косарев, С.А. Бабанов // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 63-72. – ISSN 2224-0586
1143223
  Маркин С.П. Поражения лицевого нерва (патогенез, терапия) // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 65-70. – ISSN 2524-0412
1143224
  Кріт З. Поразка "султана" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 9 червня (№ 77). – С. 8


  Народ Туреччини на парламентських виборах проголосував за демократичний розвиток держави.
1143225
  Угляренко П.В. Поразка гросмейстера : оповідання / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1963. – 151 с.
1143226
  Галан А. Поразка маршала = La derrota del mariscal : оповідання / Анатоль Галан. – Буенос Айрес : Перемога, 1955. – 175, [1] с. – Парал. тит. арк. ісп. – (Видання добрусу в Аргентині)
1143227
  Биклва Т. Поразка П. Врангеля // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 24
1143228
  Поліщук Н. Поразка перед фатумом: модернистична візія античності в "Кассандрі" Лесі Українкі і "Мелеагрі" С.Виспянського // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 245-260
1143229
  Сюндюков І. Поразка УНР: причини, застереження, висновки // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)


  Нерозв"язаний "гордіїв вузол" української державності очима історика Олександра Доценка.
1143230
  Сюндюков І. Поразка УНР: причини, застереження, висновки // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 21-22 січня (№ 3/4)


  Нерозв"язаний "гордіїв вузол" української державності очима історика Олександра Доценка.
1143231
  Сюндюков І. Поразка УНР: причини, застереження, висновки // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 28-29 січня (№ 5/6). – С. 20


  Нерозв"язаний "гордіїв вузол" української державності очима історика Олександра Доценка.
1143232
  Сюндюков І. Поразка УНР: причини, застереження, висновки // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 4-5 лютого (№ 7/8)


  Нерозв"язаний "гордіїв вузол" української державності очима історика Олександра Доценка.
1143233
  Сюндюков І. Поразка УНР: причини, застереження, висновки // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 11-12 лютого (№ 9/10)


  Нерозв"язаний "гордіїв вузол" української державності очима історика Олександра Доценка.
1143234
   Поразка фашистських інтервентів під Гвадалахарою. – К., 1937. – 48с.
1143235
  Белебеха І. Поразки та надії України / Белебеха І.О. – Харків : Прапор, 1996. – 366 с. – ISBN 5-7766-0571-7
1143236
   Порайонный ассортимент деревьев и кустарников Украинской ССР. – К., 1976. – 129с.
1143237
  Жив"юк А. Поранення генерала М. Ватутіна: факти та інтерпретації // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією", Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Київ ; Харків, 2013. – № 1 (38) за 2012 р. – С. 114-135. – ISBN 978-617-587-103-4
1143238
  Солод Ю. Поранкова соната. (до 80-ліття виходу збірки Павла Тичини "Соняшні кларнети") // Українознавство : календар-щорічник. – Київ, 1998. – [на 1998 рік]. – С. 98-101
1143239
  Яковенко Порвані струни, 1886
1143240
  Комиссарова И. Порванное небо // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.146-151. – ISSN 1728-8568
1143241
  Панченко И.Т. Порванные струны. / И.Т. Панченко. – Минск, 1975. – 143с.
1143242
  Івченко М. Порваною дорогою : оповідання / М. Івченко. – Київ : В-во "Маса", 1926. – 96 с.
1143243
  Кулавкова К. Поредокот на слободата: интерпретативен синкретизам = The freedom system: interpretative syncretism in literary science / Катица Кулавкова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академија на науките и уметностите, 2019. – 443, [1] c. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-608-203-260-3
1143244
  Айдачич Д.В. Непоп-Айданин Поређење српских и украјинских фразеологизама са компонентом "глава" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 3-8. – ISSN 2075-437X


  У статті порівнюються сербські та українські фразеологізми з компонентом голова. Проаналізовано роботи попередників про фразеологізми із соматичним компонентом, зокрема про фразеологізми із компонентом голова. За еквівалентністю виокремлюються ...
1143245
  Священко З. Пореформене українське село в аграрних студіях науковців київської школи // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 220-228. – ISSN 1998-4634
1143246
  Красавин Ю.В. Поречье / Ю.В. Красавин. – М., 1981. – 415с.
1143247
  Борисенко Л.П. Пори душі : поезія / Любов Борисенко ; [ред. Валентина Михайленко]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 63, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7491-69-8
1143248
  Головко Л. Пори року в поезії Володимира Сосюри // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 53-55
1143249
  Прох Л.З. Пори року на Київщині / Л.З. Прох. – Київ, 1963. – 75с.
1143250
  Вакалюк-Дорошенко Порив / Вакалюк-Дорошенко. – Львів, 1984. – 262 с.
1143251
  Сюндюков І. Порив до правди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 вересня (№ 164/165). – С. 8


  Генерал Петро Григоренко: вагомість морального вибору.
1143252
  Гринів О. Порив нескореного духу. Українське січове стрілецтво: модель елітарного війська в новітній українській історії // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 46-54. – ISSN 0130-7037
1143253
  Гринів О. Порив нескореного духу. Українське січове стрілецтво: модель елітарного війська в новітній українській історії // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 15-26. – ISSN 0130-7037
1143254
  Негоденко Т. Поривання до часу істинного, ідеального : (Ю. Яновський - роман "Вершники", В.Шевчук - роман "На полі смиренному", роман-триптих "Три листки за вікном") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 160-163
1143255
  Лосєв І. Пориваючи з подвійною лояльністю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Шлях до свого українства був для Павла Скоропадського таким самим важким і неоднозначним, як і для цілої української нації.
1143256
  Шагай Іван Пориви і біль = Aspirations and pain : Вірші і пісні / Шагай Іван; Упоряд. В.Олеськів; Мовна ред. Л.Наконечний. – Бишки; Лондон : Видавничий комітет, 2000. – 63s. : il. – ISBN 0-902322-51-6
1143257
   Поривкіна Ольга Василівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 117-118
1143258
   Поривкіна Ольга Василівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 219-220 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1143259
   Поривкіна Ольга Василівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 228-229. – ISBN 978-966-439-961-3
1143260
   Поривкіна Ольга Василівна (1913) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 128. – ISBN 966-95774-3-5
1143261
  Брюшинкин В.Н. Поризматическая модель происхождения научных теорий и ее применение к исследованию истории логики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 41-45. – ISSN 0042-8744
1143262
  Дроздовський Д. Поринаючи в тайну: структури поетичної суб"єктності у поезіях Ірини Жиленко // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С. 300-311.
1143263
  Кіт. Л. Поринути в атмосферу ООН // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 5


  "Як досягти спільного рішення у найскладнішій ситуації показали учасники Тижня ООН в Інституті міжнародних відносин – низки студентських заходів, присвячених дню народження Організації (24 жовтня) та 25-річчю Представництва ООН в Україні. Впродовж ...
1143264
   Поринути в атмосферу ООН // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  "Як досягти спільного рішення у найскладнішій ситуації показали учасники Тижня ООН в Інституті міжнародних відносин – низки студентських заходів, присвячених дню народження Організації".
1143265
  Никитин Ю.С. Пористая структура и каталитическая активность алюмосиликатных катализаторв : Автореф... канд. хим.наук: / Никитин Ю. С.; МГУ, Хим. фак. – М., 1960. – 21л.
1143266
   Пористая структура катализаторов и процессы переноса в гетерогенном катализе. – Новосибирск : Наука, 1970. – 266 с.
1143267
  Чверенчук А.І. Пористі керамічні адсорбенти низькотемпературного випалу на основі синтетичних NaA і NaX цеолітів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Чверенчук Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1143268
  Нікітін С.В. Пористі склокристалічні матеріали на основі природної та вторинної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Нікітін Сергій Володимирович, М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1143269
  Солодкий Є. Пористість газонасичених колекторів за даними ГДС / Є. Солодкий, О. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 20-24. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  На основі лабораторних досліджень керну, геофізичних досліджень свердловин та результатів випробування пластів вивчено вплив характеру насичення на визначення пористості порід-колекторів серпухівського ярусу Євгеніївського ГКР. В результаті проведеної ...
1143270
  Белоусов В.М. Пористость и радиационные изменения в керамических материалах, содержащих свободный кремнезем : Автореф... кандидата техн.наук: / Белоусов В.М.; Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1964. – 15л.
1143271
  Неймарк И.Е. Пористые адсорбенты в народном хозяйстве / И.Е. Неймарк. – Киев, 1986. – 32с.
1143272
  Иванов А.Е. Пористые кремнеземы, модифицированные привитыми сополимерами N-замещенных акриламидов-сорбенты для хроматографии биополимеров. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Иванов А.Е.; МГУ. – М., 1986. – 19л.
1143273
   Пористые проницаемые материалы. – М., 1987. – 335с.
1143274
  Ксенжек О.С. Пористые электроды. Теория, методы исследования, некоторые вопросы применения. : Автореф... доктор хим.наук: / Ксенжек О.С.; Днепропетр. хим.-технол. ин-тут им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1965. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1143275
  Семенов М.Г. Порицание улыбки. / М.Г. Семенов. – Москва, 1964. – 47с.
1143276
  Роузфілд С. Порівнюємо економічні системи = Comparative economic systems : культура, багатство та влада в XXI столітті / Стівен Роузфілд ; переклала з англ. Вікторія Вишенська. – Київ : К.І.С., 2005. – 368, [1] с. : іл., табл. – Пер. вид.: Comparative economic systems / Steven Rosefielde. Oxford: Blackwell Publishers, 2002. - Глосарій: с. 341-351. - Покажчик: с. 353-368. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8039-74-2
1143277
  Бутко Д. Порівнюємо та аналізуємо // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара та Національний Гірничий університет, а також два вищі з Харкова, один з Одеси увійшли до складу делегаціїв рамках реалізації програми Voluntary Visitor.
1143278
  Кулжинский С.П. Порівнююче значіння культури бобових з угноенням і обробкою грунту на Україні / С.П. Кулжинский. – Л., 1927. – 23с.
1143279
   Порівняльна анатомія хребетних тварин : Навчальний посібник. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 206 с. – ISBN 966-600-120-9
1143280
  Ягенський Андрій Володимирович Порівняльна антиаритмічна активність аллапініну, боннекору та етацізіну у хворих з хронічними та пароксизмальними надшлуночковими тахікардіями : Автореф... канд. медич.наук: 14.00.06 / Ягенський Андрій Володимирович; Україн. наук.-дослід. ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеско. – К., 1993. – 16л.
1143281
  Орловський Б.М. Порівняльна географія необхідної оборони у законодавстві представників гібридних правових систем // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 50-57. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1143282
  Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика англійської та української мов / Ю.О. Жлуктенко. – Київ : Радянська школа, 1960. – 157, [3] с.
1143283
  Алефіренко М.Ф. Порівняльна граматика української і російської мов : збірник вправ і завдань : навч. посібник для пед. ін-тів спец. № 2102 "Укр. мова і літ." / М.Ф. Алефіренко, М.Т. Безкишкіна. – Київ : Вища школа, 1988. – 181 с. – Бібліогр. в кінці розд.
1143284
  Лозицький В. Порівняльна діагностика тонкоструктурних магнітних полів у сонячному спалаху та спокійних областях на Сонці / В. Лозицький, Т. Цап, О. Осика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-21. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Порівнюються результати вимірювання магнітних полів методом "відношення ліній" для двох спокійних областей та спалаху на Coнці балу C8.4/1N. Аналіз даних в лініях Fel 524.71 и 525.02 свідчить про те, що в рамках припущення про прямокутний профіль поля ...
1143285
   Порівняльна дія сучасних прокінетиків та нанокристалічногодіоксиду церію на моторну функцію травного тракту у щурів різного віку / О. Єфіменко, Ю. Савченко, Т. Фалалєєва, Т. Берегова, М. Співак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 156-164. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
1143286
  Залоїло О.В. Порівняльна екотоксикологічна оцінка впливу новітніх інсектицидів на грунтових черв"яків / О.В. Залоїло, О.М. Філенко, Л.П. Бучацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 68-70. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Проведено екотоксикологічну оцінку впливу інсектицидів Банкол, Циклон, Вірін-ЗСП, Оперкод та А-8 на черв"яків Eisenia foetida. Установлено, що LC0 інсектициду Вірін - ЗСП реєструється при 1000 мг/кг, інсектициду А8 - 1мг/кг, а для інсектицидів Банкол, ...
1143287
  Васильєв І.Ю. Порівняльна ефективність дросельованих і релейних ракетних двигунів для навколоземних перельотів з малою тягою / І.Ю. Васильєв, Я.В. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 46-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1143288
   Порівняльна ефективність мікродобрив на посівах буряків цукрових в умовах Правобережного Лісостепу України / І.С. Поліщук, М.І. Поліщук, О.Ю. Мацько, А.В. Плаксій // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2476626
1143289
  Маренич Т.Г. Порівняльна інформація в системі МСФЗ та П(С)БО // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 23-35. – (Економічні науки)
1143290
  Солдатенко В.Ф. Порівняльна історіографічна оцінка міжнародного становища України за доби Гетьманату П. Скоропадського // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 9-33
1143291
  Бухтіарова Т.А. Порівняльна кінетика масопереносу Вітагерм-2 в органи щурів за умов закритої черепно-мозкової травми / Т.А. Бухтіарова, В.Д. Лук"янчук, Д.С. Кравець // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 410-415. – ISSN 2413-7944
1143292
  Нежурбіда С.І. Порівняльна кримінологія: галузь/напрям кримінології чи самостійна наука? // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 95-99. – (Правознавство ; Вип. 533). – ISSN 2221-173X
1143293
  Фіщук О.С. Порівняльна морфологія квітки роду Sansevieria Thunb. (Asparagaceae s. I.) та споріднених таксонів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Фіщук Оксана Сергіївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
1143294
  Черно В.С. Порівняльна морфологія пазух твердої оболони головного мозку людини та лабораторних тварин : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Черно Валерій Степанович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1143295
  Дика О.О. Порівняльна морфологія та васкулярна анатомія квітки Hyacinthaceae Batsch : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Дика Ольга Олегівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1143296
  Онул Н.М. Порівняльна оцінка балансу мікроелементів в організмі фертильних чоловіків екоконтрастних територій // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
1143297
  Євтушевська О.О. Порівняльна оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств / О.О. Євтушевська, С.П. Кустурова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 2. – С. 68-74 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
1143298
  Цвєлих Є.М. Порівняльна оцінка екологічних наслідків розробки кар"єрів нерудних корисних копалин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-55. – (Географія ; Вип. 45)


  Наведено порівняльну характеристику екологічних наслідків експлуатації родовищ на прикладі підводних та наземних кар"єрів будівельних пісків.
1143299
  Степасюк Л.М. Порівняльна оцінка економічного потенціалу України та Нідерландів у сфері органічного агровиробництва / Л.М. Степасюк, М.В. Коцюруба // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 131-134
1143300
  Орлов П. Порівняльна оцінка ефективності капітальних вкладень // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 27-32 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1143301
  Кузьмук Я.В. Порівняльна оцінка ефективності функціонування екологічних стежок на території НПП "Мале Полісся" // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 44-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
1143302
  Блюм Р.Я. Порівняльна оцінка жирнокислотного складу олії суріпиці як перспективної сировини для виробництва біодизельного палива / Р.Я. Блюм, Г.В. Лантух, Д.Б. Рахметов // Третя конференція молодих учених "Біологія рослин та біотехнологія" : 16-18 травня 2017 р. : зб. тез / "Біологія рослин та біотехнологія", конф. молодих учених. – Київ : НАУ, 2017. – С. 55
1143303
  Скоблей М.П. Порівняльна оцінка зміни концентрації окремих компонентів хімічного складу води транскордонної ділянки р. Тиси в сучасних умовах / М.П. Скоблей, П.М. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 16-26. – ISSN 2306-5680


  У статті розглянуто результати багаторічних досліджень (2009-2013 рр.) концентрації деяких компонентів хімічного складу води р. Тиси з метою встановлення її змін в сучасних умовах. Показано,що за показниками мінералізації вода досліджуваної річки ...
1143304
  Кізима Порівняльна оцінка індексів глобальної конкурентоспроможності України та Польщі / Кізима, Д-С.Б // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 108-110
1143305
  Макаренко О.М. Порівняльна оцінка кількісно-якісного стану гліальної системи в цереброкортексі головного мозку щурів / О.М. Макаренко, А.М. Ковтун, П.І. Петров // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 219-226. – ISSN 2077-1096
1143306
  Созанський Л.Й. Порівняльна оцінка міжсекторальних зв"язків легкої промисловості України та окремих країн-членів ЄС // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (141). – С. 52-56. – ISSN 2071-4653
1143307
  Ткачук О.П. Порівняльна оцінка накопичення Zn розторопшею плямистою (Silybum marianum) залежно від виду мінеральних добрив / О.П. Ткачук, А.М. Разанова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 98-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1143308
  Коваленко Т.В. Порівняльна оцінка природної родючості сільськогосподарських типів земель Київської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 77-84. – ISBN 0201-8683
1143309
  Саплєва Л.О. Порівняльна оцінка продуктивности амаранту і розробка елементів технології його вирощування при зрошенні в Криму : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.09 / Саплєва Л. О.; Укр. акад. аграрн. наук. Ін-т ефіроолійний і лікарських рослин. – Сімферополь, 2000. – 18с.
1143310
  Кулинич Р.О. Порівняльна оцінка результатів соціально-економічного розвитку України та інших країн СНД // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 42-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1143311
  Рациборинська-ПоляковаН.В Порівняльна оцінка різноспрямованих підходів до лікування психосоматичних розладів у підлітків / Рациборинська-ПоляковаН.В, О.І. Масік // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 58-64. – ISSN 1605-7295
1143312
   Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю / В.Д. Паламарчук, О.В. Мазур, О.В. Мазур, М.В. Роїк // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 143-152 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2476626
1143313
  Куземська Л.Ю. Порівняльна оцінка соціально суперечливих аспектів фаху науковця // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 297-305. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1143314
  Копчак А.В. Порівняльна оцінка способів остеосинтезу виросткового відростку нижньої щелепи при його травматичних переломах // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 9-17. – ISSN 1029-4244
1143315
   Порівняльна оцінка токсикологічних властивостей амфотерних поверхнево-активних речовин / О.І. Яловенко, О.М. Голіченков, О.В. Раєцька, В.І. Ляшенко, З.Ю. Майстренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 4-9 : табл., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
1143316
  Кравченко Н.Б. Порівняльна оцінка якості питної води з закритих джерел м. Харкова / Н.Б. Кравченко, Е.І. Зеленська // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 84-88 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-4224
1143317
   Порівняльна оцінка якості прибережних поверхневих морських вод Одеської затоки і району о. Зміїний в 2016 р. / Н.В. Ковальова, В.І. Медінець, А.П. Мілєва, І.Л. Грузова, С.В. Медінець // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 132-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
1143318
   Порівняльна оцінка якості фаззі-систем автоматичного регулювання потужності передавача в радіоканалі зв"язку при дії / В.І. Гостєв, Н.І. Кунах, В.В. Гостєв, О.М. Бережний // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 48-57


  Досліджені системи автоматичного регулювання потужності передавача адаптивного радіоканалу зв"язку, які мають нечіткий (працюючий на базі нечіткої логіки) регулятор і два типи атенюаторів: що перестроюються двигуном та, що перестроюються сигналом ...
1143319
  Дегтярев Ю.В. Порівняльна оцінка якості чорноземів типових різних екосистем // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 74-81 : рис. – Бібліогр.: с. 81. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1143320
  Шабатура О.В. Порівняльна палеогеодинамічна характеристика гранітоїдів Східного Приазов"я за петрофізичними даними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 77-79. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Визначено палеогеодинамічну характеристику гранітоїдів Східного Приазов"я і виділено риси геодинамічних обстановок зон тектоно-магматичної активізації на основі комплексного аналізу петрофізичних даних. Based on complex analysis of petrophysical data ...
1143321
  Косаківська І.В. Порівняльна паліноморфологічна характеристика видів з різними типами екологічних стратегій / І.В. Косаківська, Т.І. Цимбалюк, З.М. Цимбалюк // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 31-39. – ISSN 1605-6574
1143322
  Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.А. Сбруєва. – 2-е вид., стереот. – Суми : Університетська книга, 2005. – 320с. – ISBN 966-680-136-1
1143323
  Галус О.М. Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, Л.М. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – 216с. – ISBN 966-642-171-2
1143324
  Стрілець С.І. Порівняльна педагогіка : навчально-метод. посібник для студ. спец. 7.010101 "Дошкільна освіта" / Стрілець С.І., Кисла О.Ф. ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Каф. дошкільної та початкової освіти. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – 88 с. – Бібліогр.: с. 69-85. – ISBN 978-611-507-003-9
1143325
  Чепіль М.М. Порівняльна педагогіка : навч. посібник / М.М. Чепіль. – Київ : Академвидав, 2014. – 215, [1] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 210-213. – Бібліогр.: с. 214-215. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-080-6
1143326
   Порівняльна педагогіка в Національній академії педагогічних наук України: кроки зростання / О.І. Локшина, Н.М. Авшенюк, О.В. Овчарук, О.В. Бородієнко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 5-12. – ISSN 2411-1317


  Охарактеризовано найбільш авторітетні світові (Вебометричний рейтинг, Шахайський рейтинг, Академічний рейтинг, рейтинг Таймс) та вітчизняні ("Компас", "Топ-200 Україна", "Рейтинг університетів України" (МОН України), SciVerse Scopus, за версією журналу ...
1143327
  Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти = Comparative higher education: national, european and global contexts : навч. посібник / Сбруєва А.А. ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – 315 с. : іл., табл. – Дані тит. арк. парал. укр., англ. - Анотація укр., англ. - Текст укр., англ. - Проєкт Жана Моне Модуль (2018-2021) EurDocs в СумДПУ ім. А.С. Макаренка. - With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. – Бібліогр.: с. 303-314 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-698-309-4
1143328
  Уолгутер Ш. Порівняльна педагогіка та міжнародна освіта: минуле, сьогодення, майбутній розвиток і значення цієї галузі науки. // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 82-95. – ISSN 2411-1317
1143329
  Саяпіна С. Порівняльна педагогіка як навчальна дисципліна в системі взаємодії з педагогічною наукою та практикою освіти (теоретичний аспект) / С. Саяпіна, Н. Гарань, О. Коркішко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А., Омельченко С.О., Саяпіна С.А. [та ін.]. – Краматорськ, 2021. – № 1 (100). – С. 17-25. – ISBN 978-617-8042-08-0. – ISSN 2077-1827
1143330
  Галус О.М. Порівняльна педагогіка як наука / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова // Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – С. 5-41. – ISBN 966-642-171-2
1143331
  Лавриченко Н. Порівняльна педагогіка: віхи розвитку // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 8-10. – ISBN 978-966-2249-24-8
1143332
  Мензон М. Порівняльна педагогіка: інтелектуальне поле у мікросвіті // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 30-50. – ISSN 2411-1317
1143333
  Відьмаченко А.П. Порівняльна планетологія : навч. посібник / Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. ; Нац. акад. наук України, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ : ТОВ ДІА, 2013. – 551. [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-02-6521-9
1143334
  Щербина А. Порівняльна поетика європейської "нової драми": Г. Ібсен "Ляльковий дім", В. Винниченко "Брехня" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 10 (371). – С. 35-39
1143335
  Дубенко О.Ю. Порівняльна поетика: типологічний та перекладознавчий аспекти / Олена Дубенко ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 531, [1] с. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 392-466. – ISBN 978-966-489-340-1


  У пр. № 1711185 напис: Читальному залу з повагою від автора. 15.03.17. Підпис. Монографію присвячено проблемам порівняльної поетики як міждисциплінарної царини, що постає з тих здобутків у вивченні поетичних форм, котрі були отримані у сфері ...
1143336
   Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу / В. Бакіров, О. Фісун, В. Шевченко, М. Сазонов, О. Довбня та ін. ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В. Бакірова, М. Сазонова. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 576 с. – ISBN 978-966-623-510-0
1143337
  Рудич Ф.М. Порівняльна політологія : навчальний посібник / Ф.М. Рудич; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 148с. – ISBN 966-608-451-1
1143338
  Горбатенко І.А. Порівняльна політологія: історичне підгрунтя і сучасні теоретичні підходи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 61-71
1143339
  Коник Г.С. Порівняльна продуктивність ярих олійних культур на темно-сірому грунті Західного Лісостепу / Г.С. Коник, А.М. Лихочвор // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 49-58 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1143340
   Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – 2013. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1143341
   Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 4, вип. 3. – 2014. – 202 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1143342
   Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 4, вип. 2. – 2014. – 245 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1143343
   Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 4, вип. 4. – 2014. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1143344
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Англо-укр. вид. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 5, вип. 2. – 2015. – 134 с. – Резюме мовою статті
1143345
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 5, вип. 1. – 2015. – 221 с. – Резюме мовою статті
1143346
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Англо-укр. вид. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 5, вип. 3. – 2015. – 113 с. – Резюме мовою статті
1143347
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Англо-укр. вид. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 5, вип. 4. – 2015. – 180 с. – Резюме мовою статті
1143348
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 6, вип. 1. – 2016. – 107 с. – Резюме мовою статті
1143349
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 6, вип. 2. – 2016. – 159 с. – Резюме мовою статті
1143350
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 6, вип. 3. – 2016. – 132 с. – Резюме мовою статті
1143351
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 6, вип. 4. – 2016. – 115 с. – Резюме мовою статті
1143352
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 1. – 2017. – 166 с. – Резюме мовою статті
1143353
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 2. – 2017. – 135 с. – Резюме мовою статті
1143354
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 3. – 2017. – 151 с. – До 55-річчя Хмельницького національного університету. До 25-річчя Національної академії педагогічних наук України. Резюме мовою статті
1143355
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 4. – 2017. – 185 с. – Резюме мовою статті
1143356
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 9, вип. 4. – 2019. – 101, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1143357
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 10, вип. 1. – 2020. – 114, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
1143358
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 10, вип. 2/3. – 2020. – 100, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
1143359
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 10, вип. 4. – 2020. – 118, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1143360
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 11, вип. 1. – 2021. – 141, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1143361
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 11, вип. 2. – 2021. – 118, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1143362
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 12, вип. 1. – 2022. – 130, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1143363
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Хмельницький національний університет. – ISSN 2308-4081
Т. 12, вип. 2. – 2022. – 134, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1143364
  Гічан І.С. Порівняльна психологія. Зоопсихологія : Конспект лекцій / І.С. Гічан; НАУ; Каф. психол. та педагог. проф. освіти. – Київ, 2003. – 73с.
1143365
  Коновалова Г. Порівняльна реклама та рекламний тролінг: де межа дозволеного? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 26-27
1143366
  Роздорожний О. Порівняльна реклама та рекламний тролінг: на межі дозволеного // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 38-39
1143367
  Громенко Ю.О. Порівняльна реклама як одна із форм недобросовісної конкуренції // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 55-61
1143368
  Громенко Ю. Порівняльна реклама як предмет правового регулювання в законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 50-53
1143369
  Айдачич Д. Порівняльна сербсько-українська фразеологія : навч. посібник / Деян Айдачич, Лідія Непоп-Айдачич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 253-257 та наприкінці ст. – (Бібліотека інституту філології)
1143370
  Айдачич Д. Порівняльна сербсько-українська фразеологія : навч. посібник / Деян Айдачич, Лідія Непоп-Айдачич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2015. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 264-269 та наприкінці ст. – ISBN 978-617-7241-49-1
1143371
  Семигіна Т.В. Порівняльна соціальна політика : Навчальний посібник / Семигіна Т.В.; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 276с. – ISBN 966-608-408-2
1143372
  Шевчук П.І. Порівняльна соціальна політика у країнах Європейського Союзу : модуль 10 : навч. посібник / П.І. Шевчук ; за заг. ред. М. Бойцуна [та ін.] ; Нац акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 170, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 164-165. – Бібліогр.: с. 128-131 та в кінці тем. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8687-53-2
1143373
  Іщук С.О. Порівняльна статистична оцінка інноваційної діяльності промислового сектору економіки України (регіональний розріз) / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (96). – С.47-58 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1143374
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : Навч. посіб. / О.Ю. Дубенко. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 224 с. – ISBN 966-8609-35-2
1143375
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : [навчальний посібник] / О.Ю. Дубенко. – 2-е вид., переробл. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 328 с. : іл. – Бібліогр: с. 318-327. – ISBN 978-966-382-306-5


  Посібник є першою спробою системного висвітлення питань порівняльної стилістики англійської та української мов. в ньому проведено аналіз базової лінгвостилістичної проблематики, – стилістичної семасіології та функціональної стилістики, – в ході якого ...
1143376
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика: основні напрями розвитку // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 32-41. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглянymo cmaнoвлення noрiвняльнoї cmuлicmuкu як дucцunлiнu лiнгвicmuчнoгo цuклy ma ocнoвнi нanрямu її рoзвumкy, щo нaбyлu oбрuciв з часів вuнuкнення кoнцеnцiї "зoвнiшньoї" cmuлicmuкu Шарля Баллі дo cyчacнoгo nерioдy. В cmamье рaccмomрены ...
1143377
   Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні" (реєстраційний № 11075 від 13 серпня 2012 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 148-157. – ISSN 1026-9932
1143378
  Фаріон І. Порівняльна таблиця мовно-освітнього розділу у мовних законопроектах № 5556, № 5669, № 5670 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 лютого (№ 6). – С. 3
1143379
  Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов : Навчальний посібник / І.В. Корунець. – 3-тє вид., випр. й доп. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 464с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-7890-27-9
1143380
  Березенко В.М. Порівняльна типологія англійської та української мов (практикум) = Contrastive typology of the English and Ukrainian languages (practice) : навч. посібник / В.М. Березенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2017. – 122, [1] с. – Обкл. та текст англ. – Бібліогр.: с. 117-120. – ISBN 978-966-638-318-4
1143381
  Самолюк О.В. Порівняльна типологія поетичної творчості 40-х років XX століття в контексті української та німецької літератур // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 223-228. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
1143382
  Мурал А. Порівняльна товарна і географічна структура експорту та імпорту України і держав Перської затоки // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 27-33. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1143383
  Гончарова О.В. Порівняльна характеристика "підтримання державного обвинувачення в суді та "підтримання публічного обвинувачення в суді" // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 29-32. – ISBN 978-966-916-708-8
1143384
  Марценюк Л.В. Порівняльна характеристика автомобільного та залізничного туризму / Л.В. Марценюк, О.В. Павлусенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 60-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1143385
  Боркач Н.Є. Порівняльна характеристика агенезу довгого долонного м"язу у двох популяціях етнічних угорців Закарпаття // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 217-218
1143386
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика Адріатичного туристського мезорайону та Греції / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 37-41 : рис.
1143387
  Соловій В.В. Порівняльна характеристика академічних перекладів "Слова о полку Ігоревім" Л. Махновця і Д. Ліхачова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 497-500. – (Б-ка Ін-ту філології)
1143388
  Мельник О. Порівняльна характеристика верхньосарматських комплексів діатомей антикліналей Зеленського та Копта-Кил // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-24. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження діатомових комплексів із верхньосарматських відкладів Таманського та Керченського півостровів. Порівняно видовий склад діатомових та умов їх існування в палеобасейні. The results of research of Taman and Kerch ...
1143389
  Козьменко О.В. Порівняльна характеристика видів страхування в Україні, Росії, а також Франції та інших країнах ЄС / О.В. Козьменко, А.О. Бойко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 53-59
1143390
   Порівняльна характеристика видового складу порожнини піхви жінок із безпліддям I та II типів / В.В. Бендас, Н.Д. Яковичук, В.Д. Мойсюк, С.В. Мойсюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 50-55. – ISSN 2226-1230
1143391
  Федикович П. Порівняльна характеристика визначення поняття роялті за податковим і цивільним законодавством // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 274-276. – ISBN 978-617-7069-14-9
1143392
  Пясецька С.І. Порівняльна характеристика відкладень ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України протягом кінця XX - початку XXI сторіч ( діаметри та маси відкладень) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 40-51. – ISSN 2306-5680


  У статті подано результати порівняння величин основних показників відкладень ожеледі діаметрів та мас для відкладень категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України протягом останнього десятиріччя ХХ - початку ХХІ сторіч на території ...
1143393
  Мельник В.О. Порівняльна характеристика відтворювальної здатності кнурів-плідників різних генотипів / В.О. Мельник, О.О. Кравченко, О.С. Когут // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 143-148 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
1143394
  Антоненко Н.В. Порівняльна характеристика вітчизняної та зарубіжної систем бухгалтерського обліку на прикладі Німеччини // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 76-80. – (Серія "Економіка" ; вип. 22 (50)). – ISSN 2311-5149
1143395
  Мельничук В.Г. Порівняльна характеристика Волинського та Мічіганського міднорудних районів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-64 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1143396
  Дика В.В. Порівняльна характеристика впровадження інституту медіації в Великобританії та Україні // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 121-124. – ISSN 2313-0431
1143397
  Пожарська Порівняльна характеристика генеральних планів міста Одеси 2007 і 2015 років / Пожарська, А.-О.Ю // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 290-302


  Викладено основні особливості функціонального планування в генеральних планах міста Одеси 2007 і 2015 років. Проаналізовано відмінності між концепцією обох генеральних планах. Визначено стан реалізованості проекту генерального плану 2007 року у наш ...
1143398
  Романенко А.А. Порівняльна характеристика географічної структури міжнародної торгівлі окремих регіонів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 52-55


  Дана загальна характеристика тенденцій у світовій торгівлі в 90-х роках.
1143399
  Дворова О.Ю. Порівняльна характеристика голосних кримськотатарської та турецької мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (72). – С. 20-28. – ISSN 2520-6397


  У статті досліджено характерні особливості кримськотатарських та турецьких голосних. Проаналізовано способи артикуляції. Визначено спосіб творення окремих голосних звуків. З"ясовано умови появи довгих голосних звуків. Досліджено специфічні звуки. The ...
1143400
  Зелінченко О.А. Порівняльна характеристика диктора і ведучого. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 110-114.
1143401
  Кошелєва Х.Є. Порівняльна характеристика діяльності БРІКС і ШОС та їх місце на світовій арені // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 22-25. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
1143402
  Голубєва М.О. Порівняльна характеристика діяльності куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора британського університету / М.О. Голубєва, А.М. Жулківська // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи


  У статті порівняно функції та обов’язки куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора британського університету.
1143403
  Бухінська Т. Порівняльна характеристика довжини різних типів синтаксичних структур у художніх творах початку та кінця 20 століття // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 94-101. – (Германська філологія ; Вип. 431)
1143404
  Нараєвський С.В. Порівняльна характеристика ефективності роботи вітрової енергетики у провідних країнах світу та України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 85-87 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1143405
  Козинець О.В. Порівняльна характеристика ефективності сенсорних структур на основі глибоких кремнієвих pn переходів з активними областями, які мають різний тип електричної провідності // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 15, № 1. – С. 30-37. – ISSN 1815-7459


  "Показано що ефективність сенсорних структур на основі “глибоких” кремнієвих pn переходів може суттєво залежить від типу електричної провідності освітлюваної області. Принцип роботи таких структур полягає у зміні ефективної швидкості поверхневої ...
1143406
  Гомон М.Л. Порівняльна характеристика ефективності сліпих і контрольованих методик блокади плечового сплетення // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 112-115. – ISSN 2224-0586
1143407
  Шандала О. Порівняльна характеристика законодавства про громадянство УНР та ЗУНР // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 132-135
1143408
  Русакова М. Порівняльна характеристика законодавства України та Росії у сфері захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 51-56
1143409
  Юодкайтє-Гранскієнє Ґ. Порівняльна характеристика законопроєктів про судово-експертну діяльність / Ґ. Юодкайтє-Гранскієнє, М. Фролов // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 1 (26). – С. 24-51. – ISSN 1993-0917
1143410
  Стафійчук І.І. Порівняльна характеристика залучення господарств України та Польщі в процес економічної глобалізації / І.І. Стафійчук, З.М. Адамович // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 307-314
1143411
  Кучерявий А. Порівняльна характеристика змісту функцій суб"єктів виховання у вищих педагогічних і військових закладах освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 32-35. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розв"язанню проблеми відсутності теоретичних, методичних та технологічних засад проектування процесу виховання особистості службовця державної установи, зокрема у вищих педагогічних і військових закладах освіти. Визначено коло ...
1143412
  Полякова Ю.В. Порівняльна характеристика інноваційної діяльності ЄС та України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 37-42. – ISSN 2309-1533
1143413
  Коваль О. Порівняльна характеристика інститутів виправдання та реабілітації особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 141-144
1143414
  Бровко О. Порівняльна характеристика інституту конкубінату Стародавнього Риму та в сучасному праві країн романо-германської системи (Україна, Франція) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 151-153
1143415
  Дініц О.В. Порівняльна характеристика інтегрального націоналізму, фашизму, нацизму, "комунізму" (сталінізму) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 13/15 (581/583), травень 2020 р. – С. 18-37
1143416
  Аветысова Д.С. Порівняльна характеристика інформаційного складу рекламного та художнього типів дискурсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 30-35. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1143417
  Ткачук А. Порівняльна характеристика історико-соціологічного підходів до праворозуміння у працях вчених Київського університету // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 46-47
1143418
  Тимуляк Л.Н. Порівняльна характеристика катастрофічних паводків ХХ-початку ХХІ століття у Передкарпатті Івано-Франківської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 65-73


  Проаналізовані характеристики катастрофічних паводків і виявлені основні фактори, які впливають на їхнє формування у Передкарпатті (у межах Івано- Франківської області). Проанализированы характеристики катастрофических паводков и определены основные ...
1143419
  Пясецька С.І. Порівняльна характеристика кількості випадків масового розповсюдження відкладень ожеледі по території України протягом 1991-2000 та 2001-2010 рр. (за спостереженнями на дротах стандартного ожеледного станка) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 129-139. – ISSN 0868-6939


  У представленій статті проведено порівняння та встановлення характерних рис стану просторового розповсюдження відкладень ожеледі на дротах стандартного ожеледного станка масового характеру на території України протягом останнього десятиріччя ХХ - ...
1143420
  Лугова Т.А. Порівняльна характеристика класифікаційних систем УДК та ББК / Т.А. Лугова, А.В. Городніченко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 30-40. – ISBN 978-617-7009-44-3
1143421
  Венгер О.П. Порівняльна характеристика клініко-психопатологічних особливостей депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади психогенного, ендогенного та органічного характеру / О.П. Венгер, Л.В. Шкробот // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 87-92. – ISSN 1681-276Х


  "... У даному розділі наведено результати аналізу клініко-психопатологічних особливостей депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади психогенного, ендогенного та органічного характеру, з використанням даних ...
1143422
  Шевченко В. Порівняльна характеристика клітин епідерми листків Nicotiana tabacum L. та його цитоплазматичних гібридів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 87-89. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Проведено анатомічні дослідження епідерми листків Nicotiana tabacum L. та сконструйованих цитоплазматичних гібридів (цибридів) N. tabacum з Hyoscyamus niger L., H. aureus L. ma Scopolia camiolica Jacq. Подано кількісну І якісну характеристику елементів ...
1143423
  Іванюк У.В. Порівняльна характеристика конкурентоспроможності аграрного сектора України та Польщі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 235-241. – (Серія : Економіка ; вип. 7 (4)). – ISSN 9125-0912
1143424
  Стоян Д.Р. Порівняльна характеристика кримінально-правових норм України та Ісламської Республіки Іран // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 178-183
1143425
  Світіна Г.М. Порівняльна характеристика мезенхімальних стромальних клітин плаценти щура і людини та вплив їх трансплантації на канцерогенез товстої кишки : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Світіна Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1143426
  Світіна Г.М. Порівняльна характеристика мезенхімальних стромальних клітин плаценти щура і людини та вплив їх трансплантації на канцерогенез товстої кишки : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Світіна Ганна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 130 арк. – Бібліогр.: арк. 109-130
1143427
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика мезорайонів "Країни Карибського басейну та Вест-Індія" і "Африканського острівного" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець, О.С. Миронова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 143-149 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1143428
  Островська Г.В. Порівняльна характеристика мембранотропної активності мет- і лей-енкефалінів / Г.В. Островська, Ю.М. Мельник, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 65-69. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У роботі розраховані параметри гідрофобності мет- і лей-енкефалінів і з використанням методики мономолекулярних плівок досліджено поверхнево-активну і мембранотропну властивість цих пептидів відносно модельних ліпідних мембран, які не мають білкових ...
1143429
  Салига К.С. Порівняльна характеристика методів економічного обгрунтування інвестиційних проектів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 47-49 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1143430
  Юхимець М.В. Порівняльна характеристика методів оцінки ефективності інвестиційних проектів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 346-348. – ISBN 978-966-188-219-4
1143431
  Юдін М. Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентноспроможності продукції : методологія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 40-42. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1143432
  Харченко О.І. Порівняльна характеристика методологічних підходів у соціологічних дослідженнях // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 103-110. – ISBN 978-966-171-498-3
1143433
  Піщолка В.М. Порівняльна характеристика мінливості потоків короткохвильвої радіації на Україні / В.М. Піщолка, Г.Д. Проценко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 20-26 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 23)
1143434
  Чернякова Ж.Ю. Порівняльна характеристика моделей інтернаціоналізації освітнього простору // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 242-250. – ISSN 2411-1317
1143435
  Киба Л. Порівняльна характеристика моделей керування виробничими запасами // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 81-86. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1143436
  Ткачова Н.О. Порівняльна характеристика моделей формування політичної культури студентів вищих навчальних закладів у Франції та КНР / Н.О. Ткачова, Лун Фен // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 228-238. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1143437
  Башук Л.П. Порівняльна характеристика мотиваційних чинників працевлаштування особистості юнацького та дорослого віку // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 5 (122). – С.50-54
1143438
  Кугай Н.В. Порівняльна характеристика навчальних програм підготовки майбутніх учителів математики у вищих навчальних закладах Польщі та України // Український педагогічний журнал : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 23-32
1143439
  Гайневич Л.А. Порівняльна характеристика національних та міжнародних стандартів обліку доходів / Л.А. Гайневич, Т.М. Писаренко // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 20-22
1143440
  Прибилова В.М. Порівняльна характеристика нормативів якості питної води в окремих країнах світу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 55-62. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1143441
  Гордійчук М.В. Порівняльна характеристика обліку нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" та МСБО 38 "Нематеріальні активи" // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 426-428. – ISBN 978-617-7069-02-6
1143442
   Порівняльна характеристика організаційно-методичних засад судово-медичних служб України, Російської Федерації, Білорусі та Молдови / В.Т. Бачинський, В.Д. Мішалов, О.Я. Ванчуляк, І.Г. Савка, В.М. Зозуля // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. ; редкол.: В.Т. Бачинський, В.Г. Бурчинський, В.В. Войченко. – Київ, 2017. – № 1. – С. 13-15. – ISSN 2218-838X
1143443
  Грицан О.А. Порівняльна характеристика організаційного забезпечення спеціального надрового контролю України та Російської Федерації // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 322-325. – ISBN 978-966-171-322-1
1143444
  Квіренко Л.О. Порівняльна характеристика основних форм дієслова в німецькій та шведській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 174-179
1143445
  Дмитренко А. Порівняльна характеристика П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" та методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 7. – С. 20-23 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1143446
  Словінська Ю.А. Порівняльна характеристика педагогічних програмних засобів навчання у вищій школі / Ю.А. Словінська, А.Ц. Франовський, С.В. Михайленко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 44-50. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Обгрунтовано доцільність використання педагогічних прграмних засобів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Досліджено комплект електронних ппрограм Gran та доведено доцільність їх використання у вищій школі.
1143447
  Аліменко О. Порівняльна характеристика пенсійної системи України та Італії:переваги та недоліки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 298-299. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1143448
  Зайцева Л.Б. Порівняльна характеристика петрографічного складу бурого вугілля неогенових вугленосних формацій України та Угорщини (на прикладі родовищ Ільниця та Вішонта) / Л.Б. Зайцева, А.В. Іванова, Хамор-Відо // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0367-4290
1143449
  Пономаренко Н.Г. Порівняльна характеристика підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу та Україні // Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрної сфери - запорука продовольчої безпеки країни : міжнар. форум : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2022 р., м. Миколаїв / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2022. – С. 120-122. – ISBN 978-617-7149-59-9
1143450
  Остроухов О.В. Порівняльна характеристика підходів до визначення змісту економічної безпеки підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 1 (4). – С. 47-53. – ISSN 2226-8820
1143451
  Напора О. Порівняльна характеристика підходів до диверсифікації на іноземних і вітчизняних підприємствах // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.101-106. – ISBN 966-654-085-1
1143452
  Хмелевський Д. Порівняльна характеристика повноважень прокурорів в окремих державах Європи, США та в Україні на досудовому розслідуванні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 179-184
1143453
  Виноградова А. Порівняльна характеристика податків в Україні з податками зарубіжних країн: ще раз постановка проблеми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 152-153. – ISBN 978-617-7069-17-0
1143454
  Шаповалова М.І. Порівняльна характеристика податкового обов"язку та податкового зобов"язання / М.І. Шаповалова, В.А. Ведькал // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 3 (77). – С. 19-21
1143455
  Козова І.Л. Порівняльна характеристика показників соціально-психологічної адаптації та невротизації студентів медичного ВУЗу в різних системах сучасної освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 153-166. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772
1143456
   Порівняльна характеристика покриттів з SiO та GeO на лейкосапфірі / В.Ф. Зінченко, І.Р. Магунов, О.В. Мозкова, Б.А. Горштейн, В.П. Соболь, Л.В. Садковська // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (78). – C. 14-21. – (Серія: Хімія ; Т. 26, вип. 2 (78)). – ISSN 2304-0947
1143457
  Лицур І.М. Порівняльна характеристика понять лісовий комплекс та лісовий сектор // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 21-24


  Розгнялнуто правомірність використання в науковому обігу термінів лісовий комплекс та лісовий сектор економіки України та встановлено методологічні відмінності між ними.
1143458
  Богатирьов І. Порівняльна характеристика порядку і умов виконання і відбування кримінальних покарань за законодавством України та Азербайджанської республіки / І. Богатирьов, С. Тагієв // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 113-118. – ISSN 2306-9082
1143459
  Іванніков Р.В. Порівняльна характеристика початкових етапів морфогенетичного розвитку Laelia sincorana Schltr. та Laelia lundii Rchb. f. & Warm. (Orchidaceae Juss.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 44-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  У хронологічному порядку висвітлюються деякі особливості морфогенезу Laelia sincorana Schltr. та Laelia lundii Rchb. f. & Warm.
1143460
  Андрухів О.І. Порівняльна характеристика правових заходів радянського та польського урядів міжвоєнних десятиліть у сфері протидії дитячої безпритульності // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 48-52. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1143461
  Цікало В. Порівняльна характеристика правового регулювання здійснення права участі за законодавством України та Європейського Союзу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 337-347. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1143462
  Спіцина Г.О. Порівняльна характеристика правового регулювання праці в Україні та країнах Європейського Союзу : монографія / Г.О. Спіцина ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 270-302. – ISBN 978-966-7067-14-4
1143463
  Рассомахіна О. Порівняльна характеристика правового режиму використання торговельних марок за законодавством України та США // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 49-55
1143464
  Сееастьянова Т.Є. Порівняльна характеристика правового статусу Верховного суду України та вищих органів судової влади зарубіжних країн // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 112-115. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1143465
  Костюк Н.П. Порівняльна характеристика правового статусу комбатантів та найманців / Н.П. Костюк, І.П. Бахновська // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 4 (100). – С. 126-136. – ISSN 2524-0323
1143466
  Галайдюк Л.Ю. Порівняльна характеристика правового статусу суб"єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення в Україні та Російській Федерації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 195-203. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1143467
  Лі С.В. Порівняльна характеристика прийняття ризиків та функціонування регіональних та державних банків Кореї // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 28-32. – ISSN 1998-6068
1143468
  Собков Ю. Порівняльна характеристика принципів творення криптонімів англійської та української мов за походженням від прізвища, імені та невідомого походження // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2011. – Вип. 2. – С. 132-139
1143469
  Саковець О. Порівняльна характеристика природно-ресурсного потенціалу Рожищенського та Ківерцівського районів Волинської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 151-154. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості природно-ресурсного потенціалу (далі ПРП) двох адміністративних районів Волинської області, які мають сусіднє географічне положення, проте дещо іншу структуру ПРП. Проведено аналіз забезпеченості районів природними ресурсами і ...
1143470
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика Причорноморського та Апеніно-Мальтійського рекреаційно-туристських мезорайонів / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 79-84 : рис.
1143471
  Чучвара А.П. Порівняльна характеристика прізвиськ сільського та міського школяра // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 175-183
1143472
  Лащихіна В.П. Порівняльна характеристика професійних компетенцій сучасного вчителя у Франції і Великобританії // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (38). – С. 93-96


  У статті здійснений комперативний аналіз професійних компетенцій сучасного вчителя у найбільш розвинених країнах Європи - Франції і Великобританії.
1143473
  Дячек В.І. Порівняльна характеристика процесу вироблення державної політики і прийняття урядових рішень у Польщі та Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 71-73. – Бібліогр.: 8 назв
1143474
  Руденко А І. Порівняльна характеристика процесу організації педагогічної освіти в зарубіжних (Франція, США, Англія) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 38-40. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1143475
  Коблянська Г.Ю. Порівняльна характеристика ПСБО 9 "Запаси" і МСБО 2 "Запаси" / Г.Ю. Коблянська, К.О. Ревенко // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 50-56. – ISSN 2312-4903
1143476
  Капланець М.М. Порівняльна характеристика рекреаційно-туристичного потенціалу Карпатських гір на прикладі трьох країн: України, Словаччини, Польщі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 215-223. – Бібліогр.: 11 назв.
1143477
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Канада та США" і "Австралія та Нова Зелендія" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 10-16 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1143478
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Мексика" та "Центрально-Східного" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 137-143 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1143479
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Центральна Америка" і "Країни Карибського басейну та Вест-Індія" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 130-137 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1143480
  Будько О. Порівняльна характеристика річкових долин південної частини Волинського та Житомирського Полісся (на прикладі Горині та Случі) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 386-394. – (Серія географічна ; вип. 45). – ISSN 2078-6441
1143481
  Шустур Є.О. Порівняльна характеристика розбою за кримінальним законодавством України та Федеральної Республіки Німеччини / Є.О. Шустур, С.О. Циганій // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 157-159
1143482
  Щербіна Ю.В. Порівняльна характеристика розважальних шоу на телеканалах США та України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 96-100


  У статті порівнюється розважальний контент телебачення України та Америки, досліджується наслі дування розважальними програмами на українському телебаченні американських аналогів, розкривається актуальність наукового дослідження. This article compares ...
1143483
  Штулер Ю І. Порівняльна характеристика розвитку ВВП на душу населення України та Франції за період 1990-2014 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 121-124. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1143484
  Бойчун С.І. Порівняльна характеристика розвитку електронного врядування в ЄС та США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 71-79
1143485
  Данилович О. Порівняльна характеристика синтаксичної сполучуваності прикметників з іменниками в художньому, публіцистичному та науковому стилях сучасної англійської мови // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 42-46. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
1143486
  Попович М. Порівняльна характеристика системи вокалізму сучасної хорватської літературної (стандартної) мови і систем вокалізму сучасних східнослов’янських літературних мов / М. Попович, Р. Тростинська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 226-232. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1143487
  Стаднюк А.В. Порівняльна характеристика системи покарань в Україні періоду Української Центральної Ради, Гетьманату Павла Скоропадського та Директорії // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 175-178. – ISBN 978-966-2456-11-0
1143488
  Кравченко О.М. Порівняльна характеристика сільського господарства України та провідних країн світу // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 150-159. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 2)
1143489
   Порівняльна характеристика складу мікробних асоціацій шлунково-кишкового тракту людини в нормі та за дисбіозу / Т.М. Шевченко, І.Л. Рожнєва, Т.В. Дикленко, О.С. Воронкова // Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 8 (4). – С. 497-500. – ISSN 2519-8521
1143490
  Проценко Д.П. Порівняльна характеристика солестійкості плодових дерев / Д.П. Проценко. – Київ, 1956. – 164с.
1143491
  Власова Г.П. Порівняльна характеристика спрощеного кримінального судочинства Польщі та Швейцарії // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 43-48. – ISSN 2078-6743
1143492
  Власова А. Порівняльна характеристика спрощеного судочинства у США та окремих європейських країн // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 84-89
1143493
  Курченко Л.М. Порівняльна характеристика статусу німецької мови як державної в шести європейських країнах у синхронному зрізі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 149-156. – ISSN 2075-437X


  В статье производится сравнительный анализ современного состояния существующих подходов к государственному статусу немецкого языка и их влияние на формирование языковой нормы в немецкоязычных странах.
1143494
  Пархоменко Н.О. Порівняльна характеристика стратегій організаційного розвитку бізнес-систем в умовах глобального середовища // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 385-392. – ISSN 2222-4459
1143495
  Жернова О.С. Порівняльна характеристика структурного стану чорноземів типових різного використання Полтавської області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: с. 62. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1143496
  Пясецька С.І. Порівняльна характеристика температури повітря при досягненні максимального діаметру ожеледі НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України по окремих місяцях протягом десятиріч кінця ХХ - початку ХХІ сторіч (1991-2000 та 2001-2010 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 128-133. – ISSN 0868-6939


  У статті подано порівняльний аналіз температурних умов досягнення відкладеннями ожеледі категорії НЯ та СГЯ максимальних діаметрів протягом окремих місяців періодів 1991-2000 та 2001-2010 рр. Встановлено спільні риси та відмінності у повторюваності ...
1143497
  Редзюк Є.В. Порівняльна характеристика темпів економічного зростання та капіталізації фондових бірж світу й України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 78-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1143498
  Пшеничних А.В. Порівняльна характеристика термінів штучного інтелекту та термінів інших технічних галузей // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 304-307. – ISBN 966-581-231-9
1143499
  Пшеничних А.В. Порівняльна характеристика термінів штучного інтелекту та термінів технічних галузей // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1143500
  Четирбук О.Р. Порівняльна характеристика туристичних ресурсів Жовківського району Львівської області та Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 74-80. – ISSN 2308-135X
1143501
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика туристських мезорайонів Німеччина та країни Бенілюкс і Альпійського / О.О. Бейдик, Є.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 174-180 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1143502
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика туристських мезорайонів Росія і Білорусь та Центральноєвропейського / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 218-222 : рис.
1143503
  Полінчук К.І. Порівняльна характеристика України та країн Латинської Америки за деякими показниками соціально-економічного розвитку // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 57-59
1143504
  Попов А.А. Порівняльна характеристика українського і європейського законодавства в сфері господарювання (деякі аспекти) // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 282-287. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1143505
  Пак Жчон Хо Порівняльна характеристика українського та корейського регіоналізму / Пак Жчон Хо // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 18-27


  Головна мета статті – проаналізувати особливості регіоналізму в Україні та Південній Кореї з позиції порівняльної перспективи. Для цього досліджені підстави та причини регіоналізму в обох країнах. Зроблений висновок, що регіоналізм в Україні та ...
1143506
  Іванова О.М. Порівняльна характеристика фізико-хімічних і біохімічних методів визначення метаболітів нітрофуранів у продуктах харчування / О.М. Іванова, О.Ю. Галкін // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – № 3 (113) : Хімічні і біологічні науки та технології. – C. 109-118. – ISSN 1810-0546
1143507
  Купрата Н.Я. Порівняльна характеристика фонетичних та лінгвістичних особливостей української та туркменської мов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 110-114. – (Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 49). – ISSN 2311-5491
1143508
  Карпова А.В. Порівняльна характеристика фразеологічних засобів вираження в українській та англійській мовах // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 116-117. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1143509
  Рода О.Б. Порівняльна характеристика функціональних можливостей та фізичної працездатності чоловіків і жінок, які спеціалізуються в бігу на середні дистанції / О.Б. Рода, С.В. Калитка, І.М. Войтович // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-7894
1143510
  Назарук Н. Порівняльна характеристика функціонування інституту омбудсмана в країнах Європейського Союзу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 166-176. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1143511
  Дегтярьов Ю.В. Порівняльна характеристика чорноземів типових природних і агрогенних екосистем Лівобережжя Лісостепу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.03 / Дегтярьов Юрій Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1143512
  Сидорчук О. Порівняльна характеристика шлюбно-сімейного права Руської держави та Великого князівства Литовського // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 49-51. – ISBN 978-617-7069-14-9
1143513
  Краснощок В. Порівняльна характеристика юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права з Міжнародним Судом ООН в сфері вирішення міжнародних морських спорів // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 74-76
1143514
  Тігарєва В. Порівняльна харктеристика функціонального і процесного підходів до управління підприємствами сфери зв"язку таінформатизації на сучасному етапі розвитку // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 94-107. – ISSN 1605-2005
1143515
  Суббот А.І. Порівняльне адміністративне правознавство як інструмент європеїзації науки адміністративного права // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (54). – С. 123-132. – ISSN 2072-8670
1143516
  Волощак С.А. Порівняльне вживання французьских та українських прийменників. / С.А. Волощак, І.І. Обуховська. – Львів, 1978. – 100с.
1143517
  Шпет Г.Й. Порівняльне вивчення факторів росту у видів прямокрилих комах / Г.Й. Шпет. – 67-84с.
1143518
  Мілоцький Р.В. Порівняльне дослідження властивостей поверхні карбонатів кальцію / Р.В. Мілоцький, О.А. Крамаренко, О.В. Миронюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 22
1143519
  Тукаєв С.В. Порівняльне дослідження дії верапамілу і фентоламіну на секрецію жовчі у щурів / С.В. Тукаєв, А.І. Масюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-27. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  Визначали секрецію жовчі у щурів за умов внутрішньопортальної інфузії адренолітикафентоламіну і верапамілу. Встановлено, що секреція жовчі при дії фентоламіну і верапамілу змінюється, збільшуючись, або, в деяких випадках, зменшуючись. Проведено ...
1143520
  Федорова В.А. Порівняльне дослідження законодавства у сфері страхування в Україні та провідних країнах світу / В.А. Федорова, Л.Г. Лернер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 339-346. – ISSN 1993-6788
1143521
  Перетятько Л.Г. Порівняльне дослідження мотивації студентів навчальних закладів різного рівня освіти / Л.Г. Перетятько, Н.О. Юдіна // Психологія і особистість : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Седих К.В., Максименко С.Д. – Полтава ; Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 148-163. – ISSN 2226-4078
1143522
   Порівняльне дослідження на пухлинних клітинах людини in vitro цитотоксичної активності різних за структурою ізатинвмісних похідних 4-тіазолідинону / В.В. Чумак, Р.Р. Панчук, Н.О. Манько, Д.Я. Гаврилюк, Л.І. Кобилінська, Р.Б. Лесик, Б.С. Зіменковський, Р.С. Стойка // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 2. – С. 29-42. – ISSN 1996-4536


  Сполуки на основі 4-тіазолідинону та його ізатинвмісні похідні мають широкий спектр біологічних активностей і є потенційними антинеопластичними чинниками. З"ясовано, що поєднання 4-тіазолідинонів та ізатину (1Н-індол-2,3-діон) у складі однієї молекули ...
1143523
  Фроде Нільсон Порівняльне дослідження норвезького та українського досвіду професійної підготовки фахівців з пошуку і рятування. / Фроде Нільсон, К.В. Суркова, С Я. Мандрик // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 161-166. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1143524
  Кубрак П.М. Порівняльне дослідження початку кримінального провадження в Україні за КПК України 1961 та 2012 років // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (74). – С. 118-126. – ISSN 2222-5374
1143525
   Порівняльне дослідження роботи перетворювачів ПТ-800 та ПН-800 у стабілізаторі танкового озброєння 2Е42 на пусковому та аварійному режимах / Ю.В. Красношапка, К.В. Коритченко, О.В. Мартиненко, І.В. Цебрюк // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2023. – Вип. 1 (41). – С. 73-81. – ISSN 2409-7470
1143526
  Ломакіна М. Порівняльне дослідження у сфері професійної підготовки авіаційних фахівців / М. Ломакіна, К. Суркова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 65-73. – ISSN 1682-2366
1143527
  Соколова С. Порівняльне дослідження української та російської мов і проблеми соціолінгвістики // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; голов. ред. В. Німчук. – Київ, 2017. – № 1 (61). – C. 42-54. – ISSN 1682-3540
1143528
  Окунісі Сюнсуке Порівняльне дослідження японської культури // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 1 : Японська етнологія. – С. 8-13. – ISSN 0130-6936
1143529
   Порівняльне дослідженнявпливу оуабаїну і каліксарен біс-гідроксиметилфосфонової кислоти на активність Na+, K+-АТФази та механокінетику процесу "скорочення -розслаблення" гладенького м"язу / О.В. Цимбалюк, О.В. Онуфрийчук, Т.О. Векліч, С.О. Черенок, В.І. Кальченко, М.С. Мірошниченко, С.О. Костерін // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 1. – С. 53-72. – ISSN 1023-2427
1143530
  Савчин М.В. Порівняльне конституційне право : [навч. посібник] / Михайло Савчин ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т, НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 327, [1] с. – Бібліогр.: с. 325-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-730-6
1143531
  Савчин М.В. Порівняльне конституційне право : підручник / Михайло Савчин ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т, НДІ порівняльного публ. права та міжнар. права. – Ужгород ; Київ : ВАІТЕ, 2020. – 461, [1] с. – Бібліогр.: с. 458-461 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7627-01-1


  У пр. № 1743281 напис: Наукові бібліотеці імені М. Максимовича КНУ, просування і процвітання. 25.03.2021 р.
1143532
  Савчин М.В. Порівняльне конституційне право : [навч. посібник] / Михайло Савчин ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т, НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 327, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.: с. 325-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-730-6
1143533
  Молдован В.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США : Навчальний посібник / В.В. Молдован, А.В. Молдован. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 400с. – ISBN 966-7302-94-6
1143534
   Порівняльне літературознавство // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 77-78. – ISSN 0236-1477


  Про Олександра Несторовича Мушкудіані.
1143535
  Наєнко М. Порівняльне літературознавство на марші? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 49-51. – ISBN 978-966-2133-74-5
1143536
  Александрова Г. Порівняльне літературознавство та компаративістика: історія термінів і наповнення понять // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 127-135
1143537
  Попко В.В. Порівняльне муніципальне право : навч. посібник / В.В. Попко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 335-346 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-885-2
1143538
  Попко В.В. Порівняльне муніципальне право : навч. посібник / В.В. Попко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2022. – 319, [1] c. – Бібліогр.: с. 299-313. – ISBN 978-966-933-136-6


  У пр. № 1746138 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу, зі щирими побажаннями нашої найскорішої Перемоги, з повагою, від автора! 22.09.2022 р.
1143539
  Чунарьов О.А. Порівняльне оцінювання внутрішньорічного розподілу стоку води річок Росі та Уборті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (58). – С. 72-80. – ISSN 2306-5680
1143540
  Харитонова О.І. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції : посібник / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов. – 2-ге вид., доп. – Харків : Одіссей, 2006. – 624с. – ISBN 966-633-539-5
1143541
  Харитонова О.І. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції : Посібник / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов. – Харків : Одіссей, 2002. – 592с. – ISBN 966-633-124-1
1143542
   Порівняльне правознавство : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Харків : Право, 2003. – 272с. – ISBN 966-7146-92-8


  Відбиті досягнення вітчизняної та зарубіжної юридичної науки; розглянуті особливості порівняльного правознавства як юридичної науки, поняття правової системи та правової системи та правової сім"ї; викладені класифікації правових систем
1143543
  Савчин М.В. Порівняльне правознавство : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Савчин; МОіНУ; Закарпат держ. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури. – ISBN 966-364-094-4
Загальна частина. – 2005. – 288с.
1143544
   Порівняльне правознавство : Навчальний посібник / О.О. Погрібний, І.М. Погрібний, О.В. Волошенюк, Д.М. Михайлович, О.С. та ін. Проневич; Погрібний О.О., Погрібний І.М., Волошенюк О.В., Михайлович Д.М. та ін.; За заг. ред. О.Н. Ярмиша; МВС України; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Харківський національний ун-т внутрішніх справ, 2006. – 296с. – ISBN 966-610-180-7


  Відбиті досягнення вітчизняної та зарубіжної юридичної науки; розглянуті особливості порівняльного правознавства як юридичної науки, поняття правової системи та правової системи та правової сім"ї; викладені класифікації правових систем
1143545
   Порівняльне правознавство : сучасний стан і перспективи розвитку : збірник матеріалів міжнародного наукового симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8-11 квітня 2009 року) / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; КНУТШ та ін. ; [ за ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В. Губерського, І.С. Гриценка ; упоряд. О.В. Кресін ]. – Київ : Логос, 2009. – 712 с. – ISBN 978-966-171-184-5
1143546
   Порівняльне правознавство : досвід і проблеми викладання : зб. наук. праць і навч.-метод. матеріалів / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Укр. асоц. порівняльного правознавства ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.С. Гриценко, О.В. Кресін та ін. ; упоряд.: О.В. Кресін]. – Київ : ВДК Університету "Україна", 2011. – 287, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-388-363-2
1143547
   Порівняльне правознавство : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011-. – ISSN 2304-3903
№ 3/4. – 2012. – 564 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1143548
   Порівняльне правознавство : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011-. – ISSN 2304-3903
№ 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1143549
   Порівняльне правознавство : хрестоматія для юрид. ВНЗ і ф-тів : навч. посібник / [уклад.: О.В. Петришин, О.В. Зінченко, Д.В. Лук"янов]. – Харків : Право, 2016. – 1023, [1] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 1021-1023 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-896-3
1143550
   Порівняльне правознавство : хрестоматія для юрид. ф-тів і закл. вищ. освіти : навч. посібник / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. міжнар. приват. права та порівняльного правознавства, Каф. теорії і філософії права ; [уклад.: О.В. Петришин, О.В. Зінченко, Д.В. Лук"янов]. – 2-ге вид., змінене. – Харків : Право, 2019. – 1023, [1] с. – Бібліогр.: с. 1021-23 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-896-3
1143551
  Саїдов А. Порівняльне правознавство і національна правова система Узбекистану // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 206-219. – ISSN 1026-9932
1143552
  Кресін О. Порівняльне правознавство на пострадянському просторі-перспективи розвитку / О. Кресін, О. Редькіна // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 145-146. – ISSN 0132-1331
1143553
  Бехруз Х. Порівняльне правознавство як навчальна дисципліна у системі юридичної освіти України: занепад чи сподівання на оновлення? // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – C. 65-76. – ISSN 1026-9932
1143554
  Кресін О. Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 347-348. – ISSN 0132-1331


  У липні 2011 р. вийшов друком збірник наукових праць і навчально методичних матеріалів "Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання". У виданні опубліковано матеріали Міжнародного круглого столу-практикуму "Досвід і проблеми викладання ...
1143555
  Кресін О. Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 462-467. – ISSN 1026-9932
1143556
  Кресін О.В. Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 661-667. – ISSN 0869-2491


  10 грудня 2015 р. в Києві відбулися круглий стіл "Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики" та презентація наукової літератури, організовані Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України спільно з Національною ...
1143557
  Настюк В.Я. Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики (за матеріалами круглого столу) / В.Я. Настюк, Г.С. Крайник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 152-158. – ISSN 1026-9932


  10 грудня 2015 р. у м. Києві відбулися круглий стіл "Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики" та презентація наукової літератури, організовані Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України спільно з Національною ...
1143558
  Кресін О.В. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 158-161.
1143559
  Рабінович П. Порівняльне правознавство: формування теоретичних засад // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 197-199. – ISSN 1026-9932
1143560
  Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини / Станіслав Шевчук. – Київ : Реферат, 2002. – 344с. – ISBN 966-8058-01-1


  присвячено проблемі зловживання наркотичними речовинами серед учнівської та студентської молоді, подані матеріали організаційно-методичного характеру щодо провентивної профілактичної діяльності з проблем асоціальної пове
1143561
   Порівняльне судове право : навчальний посібник / [І.Є. Марочкін та ін.] ; за ред. : І.Є. Марочкіна, Л.М. Москвич ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 110, [2] с. – Бібліогр.: с. 108-109. – ISBN 978-966-458-086-8
1143562
  Туровська Л. Порівняльне термінознавство в Україні в кінці XX - на початку XXI ст. // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 10-19. – ISBN 978-966-00-1327-8
1143563
  Умланд Андреас Порівняльне фашизмознавство // Критика. – Київ, 2008. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 12-16


  Порівняльне дослідження фашизму як родового поняття.
1143564
  Загребельний С.Л. Порівняльний аналіз автоматизованих систем управління навчанням MOODLE І "UNIVERSYS WS" / С.Л. Загребельний, А. Лях // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 409-415. – ISSN 2312-5993


  Здійснено порівняльний аналіз автоматизованих систем управління навчальним процесом, зокрема: систем управління навчанням «Moodle» та «Universys WS». Окреслено можливості, які надають розглянуті системи студентам та викладачам. Описано властивості ...
1143565
  Гавриленко Н.В. Порівняльний аналіз альтернативних способів оподаткування малих підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 42-52. – ISSN 1993-6788
1143566
  Бедухова К.О. Порівняльний аналіз англо-українського та англо-російського перекладу каламбурів у комедійних мультиплікаційних серіалах / К.О. Бедухова, Л.А. Коваленко // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 17-22. – ISBN 978-966-285-684-2
1143567
  Рогач Т.О. Порівняльний аналіз антимонопольного законодавства зарубіжних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 190-196
1143568
  Козакова О.М. Порівняльний аналіз архітектури корчем і українського народного житла // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 92-98 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1143569
  Бортніков Г.П. Порівняльний аналіз бізнес-моделей державних банків в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (278). – С. 80-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1143570
  Шевченко О.Г. Порівняльний аналіз біокліматичних індексів для оцінки комфортності урбанізованого середовища в теплий період // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 105-115. – ISSN 2306-5680


  В статті розглянуто основні підходи до оцінки біоклімату територій з використанням біокліматичних індексів. Проаналізовано переваги та недоліки біокпіматичних індексів, що найчастіше використовуються на території України. Здійснено порівняльний аналіз ...
1143571
  Попович О.В. Порівняльний аналіз бухгалтерського обліку України та Румунії / О.В. Попович, А.А. Наконечна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 49-53
1143572
  Бугай Т.В. Порівняльний аналіз бюджетного процесу в Україні та державах - членах Європейського Союзу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 7-12
1143573
  Ільницький О. Порівняльний аналіз бюджетного регулювання у конституціях держав // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 61-63
1143574
  Пустогородська А.В. Порівняльний аналіз виборчих систем країн ЄС // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 90-92
1143575
  Мельник О.П. Порівняльний аналіз видів комбінованої анестезії при лапароскопічній холецистектомії // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 68-81. – ISSN 2304-9359
1143576
  Пузирьов М.С. Порівняльний аналіз виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах : монографія / М.С. Пузирьов ; М-во юстиції України, Акад. держ. пенітенціарної служби. – Київ : Дакор, 2018. – 513, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 448-494. – ISBN 978-617-7020-95-9
1143577
  Ступницький О.І. Порівняльний аналіз використання франчайзингу та інших схем організації підприємницької діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 167-171
1143578
  Войтович Н. Порівняльний аналіз військових маневрів проведення НАТО та Російською Федерацією в контексті анексії Кримського півострова // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 359-371. – ISBN 978-83-64286-14-8
1143579
  Казанцева К. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного кримінального законодавства у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 86-92. – ISSN 0132-1331
1143580
  Гревцова Г. Порівняльний аналіз впливу водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серії Bullati, Franchetioides на функцію фагоцитів та осмотичну резистентність еритроцитів / Г. Гревцова, І. Михайлова, К. Гаркава // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серії Bullati, Franchetioides на функціональну активність фагоцитів та осмотичну резистентність еритроцитів. The influence of the water-sault extracts of Cotoneaster buds ( serium Bullati, ...
1143581
   Порівняльний аналіз впливу водно-сольових витяжок із квіток і листків кизильників серії Lucidi на функціональну активність фагоцитів / І. Михайлова, Г. Гревцова, К. Гаркава, Л. Парубець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 61-62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із квіток і листків кизильників серіі Lucidi на функціональну активність фагоцитів. The influence of the water-sault extracts of Cotoneaster flowers and foliages (serium Lucidi) on functional activity of the ...
1143582
  Том"юк Т. Порівняльний аналіз впливу інноваційних технологій в полярних економічних системах // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.3-5
1143583
   Порівняльний аналіз вушного шуму за його інтенсивністю та частотним характером у хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю судинного генезу та у робітників вугільної промисловості / Т.В. Шевцова, А.Ю. Шидловський, Козак-Волошаненко, В.А. Гвоздецький // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 40-43 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1143584
  Юрків С. Порівняльний аналіз вчення про рай в православ"ї та ісламі // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2014. – № 3. – С. 52-57. – ISSN 2311-4258
1143585
  Добростан О. Порівняльний аналіз гемодинамічних показників першокурсниць з нормальною та надмірною масою тіла / О. Добростан, О. Плиска, Н. Філімонова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 106-110. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X
1143586
  Курта Х.М. Порівняльний аналіз генетичної структури веслоноса (Polyodon spathula) українських популяцій / Х.М. Курта, О.О. Малишева, В.Г. Спиридонов // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 193-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2078-9912
1143587
  Подоляк С.А. Порівняльний аналіз господарського та цивільно правового договору та проблеми їх юридичних конструкцій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 495-499. – ISSN 1563-3349
1143588
  Хоменко С.В. Порівняльний аналіз грецької та латинської префіксації в іспанській та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – C. 372-378


  У статті проведено порівняльний аналіз грецької та латинської префіксації в іспанській та українській мовах та виявлено спільні та відмінні риси. В статье проведён сравнительный анализ греческой и латинской префиксации в испанском и украинском языках ...
1143589
  Петрова І. Порівняльний аналіз гуманістичної та класичної медіації // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (128), квітень 2023 р. – С. 7-10
1143590
   Порівняльний аналіз двох способів геометричного нівелювання - "із середини", та "вперед-назад" / О. Мороз, Т. Корлитович, І. Покотило, М. Фис // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 79-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
1143591
  Гребінь А. Порівняльний аналіз демографічної ситуації прикордонних територій, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС (на прикладі Рівненської та Гомельської областей) // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 15-19. – ISSN 2413-7154


  Доцільність дослідження прикордонних територій зумовлена необхідністю активізації їхнього розвитку, запозичення та використання досвіду сусідніх країн у вирішенні найбільш гострих соціально-економічних проблем. Для порівняльної оцінки особливостей ...
1143592
  Гальченко М. Порівняльний аналіз державної політики з питань обдарованої молоді Канади та США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 77-78. – ISBN 978-966-2249-24-8
1143593
  Третьякова Ю.В. Порівняльний аналіз детермінант психологічного благополуччя користувачів соціальних мереж із низькою та високою активністю // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 77-82. – (Серія "Психологія" ; вип. 6). – ISSN 2415-7384
1143594
  Редько А.С. Порівняльний аналіз деяких аспектів порядку укладання цивільного договору за законодавством України та Республіки Польщі // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 163-165. – ISBN 978-966-419-299-3
1143595
  Кузьмич Н.В. Порівняльний аналіз деяких фондових індексів методом мережного кореляційного аналізу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 250-252. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1143596
  Червова Л. Порівняльний аналіз динаміка інвестицій в економіку України / Л. Червова, М. Назарчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-41. – ISSN 0131-775Х
1143597
  Єфремова В.А. Порівняльний аналіз динаміки структурних змін, що розвиваються в цереброкортексі ссавців за умов моделювання ішемічного та геморагічного інсульту / В.А. Єфремова, Н.В. Скрипник // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 43
1143598
  Кравчук В.О. Порівняльний аналіз дисциплінарної відповідальності суддів в Україні та деяких країнах СНД // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (8). – С. 158-169. – ISSN 2524-101X
1143599
  Пітик М.І. Порівняльний аналіз діагностичної валідності клінічних шкал оцінки тяжкості прозопопарезу при невропатії лицевого нерва в дітей / М.І. Пітик, І.І. Ліскевич // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 50-53. – ISSN 2524-0412
1143600
  Курило В.І. Порівняльний аналіз діяльності контрольно-інспекційних органів у сфері земельних ресурсів України та Російської федерації / В.І. Курило, Ю.В. Іщук // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 18-21
1143601
  Корогодова О.О. Порівняльний аналіз діяльності підприємств атомної енергетики України, США, Франції та Канади / О.О. Корогодова, І.І. Прочан // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2017. – Вип. 4. – С. 28-33. – ISSN 2415-3583
1143602
  Камінський Євген. Фесенко Микола Порівняльний аналіз діяльності президентів США Барака Обами та Франції Ніколя Саркозі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 22-25
1143603
  Чаусова Ю.А. Порівняльний аналіз досліджень сім"ї в класичній і посткласичній парадигмах // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 261-269
1143604
  Моторина І.Р. Порівняльний аналіз дохідності та ризику інвестиційних і пенсійних фондів // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 73-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1143605
  Онищенко І. Порівняльний аналіз економік на основі результатів агрегування цінами моделі Леонтєва "витрати-випуск" : оцінки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 54-56 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1143606
  Кобзар О.М. Порівняльний аналіз економічних механізмів реалізації національних екологічних політик України та Румунії // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 283-289. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1143607
  Поліщук А.О. Порівняльний аналіз економічного механізму мотивації в Україні та США // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 4 (234), квітень. – С. 88-95. – ISSN 2221-1055
1143608
  Храпко П.Ю. Порівняльний аналіз елементів знакового відношення "основа" та "інтерпретант" в семіотиці У. Еко та Г. Сонессона // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (11). – С. 104-109. – ISSN 2412-1185
1143609
  Масакі Умебеясі Порівняльний аналіз елементів календарної обрядовості українців та японців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 105-109
1143610
  Чеховська М.В. Порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та Республіці Болгарія // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 17-21. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розглядається сучасний стан підготовки професійних педагогічних кадрів Республіки Болгарія. Проаналізовано етапи розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та Республіці Болгарія.
1143611
  Дністрянський М. Порівняльний аналіз етнодемогеографічних процесів у різних групах зарубіжного українства / М. Дністрянський, Б. Жулканич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 127-138. – (Серія географічна ; Вип. 36)
1143612
  Самчук Є. Порівняльний аналіз ефективності використання баричних індексів атмосферного блокування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 149-155. – ISSN 2306-5680
1143613
  Данилов О.В. Порівняльний аналіз ефективності геофізичних методів при вирішенні інженерно-геологічних задач на урбанізованих територіях : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Данилов Олексій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 175 арк. – Додатки: арк. 173-175. – Бібліогр.: арк. 9-12, 163-172 та в додатках: арк. 173-175
1143614
  Данилов О.В. Порівняльний аналіз ефективності геофізичних методів при вирішенні інженерно-геологічних задач на урбанізованих територіях : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Данилов Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1143615
  Слєпцова О.С. Порівняльний аналіз ефективності громадських витрат на охорону здоров"я України та сусідніх держав у 2000-2009 рр. // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 543-544. – ISBN 978-966-188-219-4
1143616
  Нараєвський С.В. Порівняльний аналіз ефективності роботи сонячної та вітрової енергетики на світовому ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 33-38. – ISSN 2306-6806
1143617
  Бутенко Є.В. Порівняльний аналіз ефективності функціонування контурно-меліоративної організації території // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 93-99 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1143618
   Порівняльний аналіз ефектів лікувального введення Орлістату й Біонанокомпозиту на основі фенугреку на показники-маркери ендогенної інтоксикації в щурів із експериментальним ожирінням / Є. Голобородько, Т. Іщук, Т. Синельник, В. Конопельнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено маркери ендогенної інтоксикації в щурів-самців за умов розвитку ожиріння індукованого споживанням висококалорійної дієти. Проведено порівняльний аналіз лікувальних ефектів введення біонанокомпозиту та орлістату на основні показники ...
1143619
  Гаврилюк К. Порівняльний аналіз забезпечення антитерористичної безпеки в Україні та Російській Федерації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 262-265. – ISSN 2663-5313
1143620
  Московчук Д. Порівняльний аналіз законодавства України та країн англо-саксонської правової системи щодо подання доказів у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 55-59. – ISSN 2663-5313
1143621
  Ворона П.В. Порівняльний аналіз законодавчого закріплення гарантій розвитку місцевого самоврядування України та Російської Федерації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 84-88. – (Право. Економіка. Управління)
1143622
  Сірик Д. Порівняльний аналіз засад правового регулювання провадження за зверненнями громадян // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-50.
1143623
  Лу В. Порівняльний аналіз заснування китайських та американських аналітичних центрів // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 44-51. – ISSN 2663-2675
1143624
  Швець Т.А. Порівняльний аналіз засобів вираження категорії імперативної модальності в сучасній англійській та французькій мові (на матеріалі роману А. Барбюса "Вогонь") / Т.А. Швець, Н.В. Швець // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 242-246. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1143625
  Вязанкіна А.М. Порівняльний аналіз засобів вираження якісної детермінації в іспанській та українській мовах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-50. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  У кожній мові виявляються риси властиві всім мовам світу (загальні риси), риси, які об"єднають їх з деякими іншими мовами (спільні риси), і такі риси, які властиві лише одній якійсь мові (специфічні риси). Тому специфіка кожної мови полягає не тільки в ...
1143626
  Остапенко С.А. Порівняльний аналіз застосування граматичних трансформацій в процесі перекладу художнього твору / С.А. Остапенко, А.М. Горобей // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 131-135. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
1143627
  Матвєєва О. Порівняльний аналіз застосування інтернет-реклами у виборчих компаніях (на прикладі президентських виборчих компаній в США у 2000, 2004 та 2008 роках) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 187-189.
1143628
   Порівняльний аналіз зведеного латентного показника пристосовуваності популяцій DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV. О.Галіндез (Аргентинські острови, морська Антарктика) протягом трьох сезонів / Н. Мірюта, І. Парнікоза, П. Швидун, І. Козерецкая // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2015. – № 14. – С. 143-157. – ISSN 1727-7485


  На матеріалі трьох південних астральних сезонів вивчена дінаміка комплексної адаптивності шести популяцій DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV. О.Галіндез Аргентинські острови. Показана індивідуальність розрахованого комплексного латентного показника ...
1143629
  Фюнер О. Порівняльний аналіз змін у законодавстві України і Російської Федерації щодо охорони товарних знаків // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.80-85. – ISSN 0132-1331
1143630
  Ільченко О. Порівняльний аналіз змісту виховної роботи колоній ім.В.Короленка та ім.М.Горького // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.193-199. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
1143631
  Нагрибельний Я. Порівняльний аналіз змісту підручників і навчальних посібників з історії педагогіки для студентів вищих педагогічних закладівосвіти Незалежної України // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 320-328. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1143632
  Яворський В.В. Порівняльний аналіз імунологічної реактивності у первинних та кадрових донорів залежно від донорського стажу // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 97-100. – ISSN 2224-0586
1143633
  Холод С.Б. Порівняльний аналіз інвестиційної привабливості в період трансформації економічної системи // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 94-100. – ISSN 2074-5354
1143634
  Прядко Д. Порівняльний аналіз індустріальної варіабельності 1-го і 3-го господарсько-побутових комплексів Межиріцького верхньопалеолітичного поселення // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 13-17
1143635
   Порівняльний аналіз інституційної архітектури бюджетних систем: світовий досвід та Україна : монографія / [Н.Ю. Рекова, І.Л. Долозіна, К.Є. Мойсеєнко та ін.] ; за заг. ред. проф. Н.Ю. Рекової ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ : ДонНТУ, 2017. – 306, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 253-285. – ISBN 978-966-377-217-2
1143636
  Ястремський О.І. Порівняльний аналіз інституційної складової добробуту націй // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 62-71 : табл., рис. – Бібліогр..: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1143637
  Крестьянполь Л. Порівняльний аналіз інтерфейсу користувача платформ для дистанційного навчання / Л. Крестьянполь, А. Верхолюк // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 38, № 1. – C. 28-35. – ISSN 2413-1571
1143638
  Конопля В. Порівняльний аналіз інформатичної складової підготовки майбутніх учителів математики (на прикладі польського педагогічного університету імені комісії національної освіти в Кракові). / В. Конопля, Н. Кугай // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 49-54. – ISSN 2308-4634
1143639
  Матвєєв Б.М. Порівняльний аналіз існуючих настільних видавничих систем і можливість використання їх у навчанні студентів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 262-268


  Здійснюється порівняльний аналіз сучасних настільних видавничих систем і виявляється можливість їх використання в навчанні студентів.
1143640
  Ващенко В. Порівняльний аналіз історіософських поглядів М. Костомарова та В. Антоновича // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 61-69. – ISSN 0869-3595
1143641
  Палеха Ю. Порівняльний аналіз картографічних матеріалів, які використовуються в просторовому плануванні України та ФРН / Ю. Палеха, Г. Айлікова, П. Остапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-20. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті було здійснено аналіз картографічних матеріалів державного та регіонального рівнів, які використовуються в просторовому плануванні України та Федеративної республіки Німеччина. Проаналізовано можливість вдосконалення та спрощення існуючої ...
1143642
  Кіріяк В. Порівняльний аналіз картографічних проекцій для території Республіки Молдова / В. Кіріяк, А. Власенко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 129-132 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1819-1339
1143643
  Полякова Н.О. Порівняльний аналіз картосеміотичних моделей Національних атласів України, Росії і Німеччини / Н.О. Полякова, П.П. Король, Л.А. Вакулюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 11. – С. 51-56. – ISSN 2227-3220
1143644
  Шепель О.В. Порівняльний аналіз класичних моделей фондового ринку // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 283-284. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1143645
  Венгер Т.А. Порівняльний аналіз класичної та кейнсіанської теорій державного боргу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 40-44


  Виділено основні етапи становлення класичної теорії державного боргу, проаналізовано їхні характерні особливості. Здійснено порівняльний аналіз класичної та кейнсіанської теорій державного боргу в трьох ключових аспектах.
1143646
  Красовська О.Ю. Порівняльний аналіз комбінованих моделей оцінки і систематизація метрик бренду // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 43-47. – ISSN 2306-6814
1143647
  Кіктенко В.О. Порівняльний аналіз конфуціанства і демократії: спільне, відмінне та можливості взаємодії // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 5-13. – ISSN 2409-904X
1143648
  Шпиговцька Н. Порівняльний аналіз концентрації банківського капіталу у міжнародній практиці // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 277-285. – ISSN 2078-5860
1143649
  Онищенко В.П. Порівняльний аналіз концепцій консолідації фінансової звітності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 189-195
1143650
  Воловик О.П. Порівняльний аналіз корпоративного дискурсу starbucks у різних соціальних мережах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 90-98
1143651
  Козловський І.В. Порівняльний аналіз країн Чорноморського регіону на основі використання показників Європейського інноваційного табло // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 16-24. – ISSN 0374-3896
1143652
  Здоровко С.Ф. Порівняльний аналіз кримінально-правових норм України та сучасних держав Європи, Америки, Азії та Австралії про відповідальність за завідомо неправдиве показання // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 50-57. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
1143653
  Нагорняк К.М. Порівняльний аналіз кримінально-правової політики України та Російської Федерації // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 429-431. – ISBN 978-966-171-322-1
1143654
  Калиновський О.В. Порівняльний аналіз кримінально-процесуального законодавства України та Російської Федерації щодо права на оскарження рішення про порушення кримінальної справи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 141-144.
1143655
  Огерук І.С. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Республіки Білорусь у сфері протидії корупції // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 233-239. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1143656
  Огерук І.С. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Республіки Молдова у сфері протидії корупції // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 162-167. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1143657
  Безногих В. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 67-71


  У статті висвітлюються положення матеріального кримінального права Австралії щодо протидії відмиванню коштів, отриманих від протиправної діяльності, у порівнянні з положеннями статті 306 КК України. Визначено можливі напрями розвитку вітчизняного ...
1143658
  Безногих В.С. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством США та України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 3-12. – ISSN 1609-0462
1143659
  Корченко О.Г. Порівняльний аналіз математичних моделей мовної інформації / О.Г. Корченко, О.М. Грищук // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 28, вип. 2. – С. 48-56. – ISSN 2225-5036
1143660
  Погребняк А.Ю. Порівняльний аналіз методик оцінки ймовірності банкрутства в системі антикризового управління на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 344-352. – ISSN 2222-4459
1143661
  Боринець С.Я. Порівняльний аналіз методик розрахунку податкового навантаження / С.Я. Боринець, О.В. Шарікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 6-10
1143662
  Джим В.Ю. Порівняльний аналіз методик тренування та особливостей харчування кваліфікованих бодібілдерів в підготовчому періоді загально-підготовчого етапу // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 16-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1143663
  Заболотна І. Порівняльний аналіз методики дослідження історичних джерел у практиці І. Крип’якевича та М. Кордуби // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 60-74. – ISSN 2306-4250
1143664
  Семко І.Д. Порівняльний аналіз методів автоматизованого виділення окремих дерев у лісовому масиві за даними лідарного знімання // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 31-37 : мал., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2311-9780
1143665
  Малицький Д. Порівняльний аналіз методів в задачах поширення сейсмічних хвиль в шаруватих анізотропних середовищах / Д. Малицький, А. Павлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-36. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Наведено теорію поширення сейсмічних хвиль в анізотропному середовищі з використанням матричного методу Томсона-Хаскела. Шляхом введення хвильового пропагатора показано матричний формалізм для отримання поля переміщень на вільній поверхні шаруватого ...
1143666
  Лєнков С.В. Порівняльний аналіз методів контролю оптичних властивостей напівпровідників, які використовуються в елементах оптоелектроніки інфрачервоного діапазону / С.В. Лєнков, М.І. Гаркавенко, В.В. Видолоб // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 88-94


  Авторами статті проведено аналіз можливостей різноманітних методів контролю оптичних параметрів напівпровідникових матеріалів, які є перспективними для використання в якості функціональних матеріалів для інфрачервоних (ІЧ) фотовипромінювачів та ...
1143667
  Лебідь М.В. Порівняльний аналіз методів моделювання ринків електричної енергії // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (26). – С. 5-11. – ISSN 1562-8965
1143668
  Салем Шеріф Ель-фард Порівняльний аналіз методів модулярної редукції : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.01 / Салем Шеріф Ель-фард; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 14л.
1143669
  Надворняк Я.М. Порівняльний аналіз методів нарахування амортизації як джерела відтворення основних засобів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 84-89
1143670
  Назаренко О.А. Порівняльний аналіз методів нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі України та зарубіжних країн // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 39-45
1143671
  Перетятько Ю.М. Порівняльний аналіз методів розрахунку лізингових платежів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 25-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1143672
  Петік Я.О. Порівняльний аналіз методу в соціальних науках Еріха Фромма та Альфреда Шюца // Studies in History and Philosophy of Science and Technology : scientific journal / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 2. – С. 9-18. – ISSN 2617-1929
1143673
  Тибінка Г. Порівняльний аналіз механізму регулювання мінімальної заробітної плати у зарубіжних країнах та в Україні / Г. Тибінка, Т. Кохана // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 163-165. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
1143674
  Цимбалюк О.В. Порівняльний аналіз механокінетики скоротливої активності гладеньких м"язів міометрія щурів за дії каліксарену C-99 та уабаїну // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 1. – С. 63-72. – ISSN 1996-4536


  Відомо, що каліксарен із шифром С-99 селективно та з високою спорідненістю здатен інгібувати Na+, K+-АТР-азу (у порівнянні з відомим інгібітором цього ензиму - уабаїном) препаратів плазматичної мембрани гладеньком"язових клітин. Здійснено співставлення ...
1143675
  Сорочук Л. Порівняльний аналіз Михайлом Драгомановим турецьких анекдотів в українській народній словесності // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 449-453. – ISBN 966-8552-01-6
1143676
  Кузьменко Б. Порівняльний аналіз міжнародних інвестиційних процесів у США та Китаї // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 42-45
1143677
  Булгаков В.В. Порівняльний аналіз міжнародних індексів цитування (WEB OF SCIENCE, SCOPUS, COOGLE SCHOLAR) / В.В. Булгаков, М.Ю. Антомонов // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2013. – Вип. 62. – С. 374-382
1143678
  Меньшикова О.В. Порівняльний аналіз міжнародних стандартів щодо кримінально-виконавчого законодавства у Республіці Польщі та Україні // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 130-134. – ISBN 978-966-190-861-0
1143679
  Андрєєва О. Порівняльний аналіз мінерального складу бентонітових глин Черкаського бентонітоносного району / О. Андрєєва, В. Шунько, О. Гречановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Стаття присвячена дослідженню мінерального складу бентонітових глин Черкаського бентонітоносного району. Мета роботи - встановити однорідність та витриманість мінерального складу бентонітів району. Стратиграфічно бентонітові глини Черкаського ...
1143680
  Ходан В. Порівняльний аналіз містичного досвіду Григорія Сковороди із засад парапсихології // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 244-251
1143681
  Вітман К.М. Порівняльний аналіз мовної політики в Естонії та Латвії. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 683-691. – ISSN 1563-3349
1143682
  Москвічова О.С. Порівняльний аналіз моделей іпотечного рефінансування // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 271-278. – ISSN 2313-8246
1143683
  Киріяк В. Порівняльний аналіз моделей квазігеоїда для території Республіки Молдова // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 47-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
1143684
  Гупало О.Г. Порівняльний аналіз моделей соціальної політики держави // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 211-218. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1143685
  Мамонов К.А. Порівняльний аналіз моделей формування рельєфу місцевості як інформаційна основа прийняття рішень у системі землеустрою / К.А. Мамонов, С.В. Олійник // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 99-109
1143686
  Будьонний П.В. Порівняльний аналіз мотивів суїцидальної поведінки осіб, які проживають у депресивному промисловому регіоні (м. Лисичанськ) у мирний час (2006-2013 рр.) і в період проведення АТО (2014-2016 рр.) // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 8. – C. 9-17. – ISSN 2312-5675
1143687
  Задорожний Ю.А. Порівняльний аналіз мусульманського та іудейського права / Ю.А. Задорожний, Ю.М. Мехед // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 144-147
1143688
  Іванова В. Порівняльний аналіз навчальних планів і програм з підготовки фахівців дошкільної освіти в університетах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 64-70. – ISSN 2307-4914
1143689
  Дубчак Г.М. Порівняльний аналіз навчального стресу у студентів вищих та середніх навчальних закладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – C. 30-38. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія ; т. 5, вип. 16). – ISSN 2072-4772
1143690
  Загородня А. Порівняльний аналіз навчання фахівців економічної галузі України та Республіки Польща // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 26-30. – ISSN 2078-1687
1143691
  Косило Н. Порівняльний аналіз натуралістичних тенденцій в англійській та українській літературах кінця ХІХ - початку ХХ ст. : На матеріалі творчості Джорджа Мура та Івана Франка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 165-171. – ISBN 966-8110-14-5
1143692
  Осадчий В. Порівняльний аналіз національних рамок кваліфікацій в області вищої освіти України та європейських країн / В. Осадчий, С. Симоненко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – C. 145-154. – ISSN 2309-9127
1143693
  Топчій В.В. Порівняльний аналіз національного кримінального законодавства та законодавства країн ЄС щодо злочинів у сфері оподаткування // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 74-79. – ISSN 2524-017X
1143694
  Васильченко І. Порівняльний аналіз нейронних мереж та моделі Блека-Шоулза в оцінюванні опціонних контрактів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 67-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1143695
  Дацькова Д.В. Порівняльний аналіз номінального та реального прожиткового мінімуму в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 42-45. – ISBN 978-966-188-219-4
1143696
  Кот О. Порівняльний аналіз норм Віденської конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів і Цивільного кодексу України // Материалы III Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. "Применимое право в международном коммерческом арбитраже. Практика применения Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров" : 13 нояб. 2015 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Київ : МКАС и МАК при ТТП Украины, 2016. – С. 65-72
1143697
  Терещенко К. Порівняльний аналіз норм господарського та цивільного законодавства щодо визнання договорів недійсними // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 36-39
1143698
  Григоренко А.В. Порівняльний аналіз норм колишнього та нового Кримінального процесуального кодексу України / [Григоренко А.В., Молдован В.В.] ; за заг. ред. Молдована В.В. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 420, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-673-171-9
1143699
  Кот О. Порівняльний аналіз норм Конвенції Організації Об"єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів і Цивільного кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 1026-9932
1143700
  Козинець І. Порівняльний аналіз нормативних джерел зарубіжних країн про правовий статус іноземців та осіб без громадянства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 59-62
1143701
  Таранець В.Г. Порівняльний аналіз окличної і розповіднох інтонації в сучасній німецькій мові. / В.Г. Таранець. – Одеса, 1972. – 28с.
1143702
  Ільїна В.Ю. Порівняльний аналіз окремих аспектів економічної й бізнес-освіти у США та Україні // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-129. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор проводит сравнительный анализ некоторых важных аспектов подготовки высших экономических кадров в США и Украине, а также предлагает возможные способы решения отдельных проблем высшего экономического образования в Украине.
1143703
  Безусова Т.А. Порівняльний аналіз окремих компонентів освітніх систем України та країн африканського континенту // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. М.С. Макаренка. – Суми, 2014. – Вип. 3. – С. 36-42. – ISBN 978-966-473-145-1


  Стаття присвячена побудові стратегії та концепції інтернаціоналізації ринку освітніх послуг. Зазначається, що перед Україною Європейським співтовариством чітко поставлено завдання входження в освітній і науковий простір Європи, одним із шляхів ...
1143704
  Охріменко І. Порівняльний аналіз окремих положень законів України та країн СНД про оперативно-розшукову діяльність // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 107-112
1143705
  Стрижньова М.Ю. Порівняльний аналіз онлайн і офлайн навчання іноземної мови студентів-програмістів // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: А.М. Варинська, Н. Вульфф, В.Л. Іващенко [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 38. – C. 77-81. – ISSN 2307-4558
1143706
  Снітько Д.Ю. Порівняльний аналіз онтології сцієнтизму та релігійної філософії в X X столітті // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1. – С. 25-29. – ISSN 2227-7242
1143707
  Перепелиця М.М. Порівняльний аналіз оперативного опитування осіб у різних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 95-102. – ISSN 1999-5717
1143708
  Тоцька О. Порівняльний аналіз оплати праці викладачів Канади та України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 33-37. – (Серія "Економічні науки" ; № 5 (254)). – ISSN 1729-360Х


  Дана таблиця з показниками середньої зарплати штатного викладацького складу в найбільших канадських університетах, а також з показниками оплати праці у вищих навчальних закладах України.
1143709
  Кірсанова В. Порівняльний аналіз оподаткування неприбуткових організацій в Україні та країнах Європи / В. Кірсанова, С. Волобуєва // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 419-421. – ISSN 1993-0259
1143710
  Опенько І.А. Порівняльний аналіз оприлюдненняземельно-кадастрових відомостей у зарубіжних країнах та в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 80-87 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-1677
1143711
  Піша О. Порівняльний аналіз організації аудиту в Україні та деяких зарубіжних країнах // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 239-240
1143712
  Кручок А.С. Порівняльний аналіз організаційно-правових основ діяльності спецслужб ФРН та України // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 156-158. – ISBN 978-617-7169-06-9
1143713
  Клинчук В.І. Порівняльний аналіз організаційної структури Міністерства освіти і науки України з Міністерством національної освіти французької республіки // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 170-172. – ISBN 978-617-7041-91-6
1143714
  Томашевський Ю. Порівняльний аналіз основних методів страхування врожаю сільськогосподарських культур / Ю. Томашевський, О. Агрес, О. Садура // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – C. 124-132. – ISSN 2410-0919
1143715
  Романюк Анатолій Порівняльний аналіз основних форм політичної участі громадян країн Західної Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "політична участь" характеризує індивідуальну практичну дію громадянина в політичній сфері та є ключовим компонентом механізмів функціонування демократичної системи. Політичній участі властивий свідомий характер. Вона спрямована на досягнення ...
1143716
  Красножон К.В. Порівняльний аналіз основного тексту та редакцій вірша В. Стуса "На Лисій горі догоряє багаття нічне…" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 344-349


  У статті проаналізовано дві редакції та основний текст вірша В. Стуса "На Лисій горі догоряє багаття нічне…". За допомогою порівняння текстів на рівні образів, мотивів, стилістичних фігур продемонстровано художню майстерність автора.
1143717
  Лобанова А. Порівняльний аналіз особливостей інтуїції осіб математичного та гуманітарного спрямування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-80. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено результати емпіричного дослідження розвитку інтуїції особистостей математичного та гуманітарного спрямування. На основі порівняльного аналізу визначено спільні та відмінні риси для двох груп, враховуючи характеристики їх ...
1143718
  Богрова Христина Борисівна Порівняльний аналіз особливостей прояву просодичного компонента мовлення дітей дошкільного віку: результати емпіричного досліджеення // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 7-15. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1143719
  Гош В.Е. Порівняльний аналіз особливостей розвитку теорії внутрішньошкільного контролю у вітчізняній педагогіці протягом другої половини XX ст. - початку XXI ст. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 5-11. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
1143720
  Криворучко Т.В. Порівняльний аналіз особливостей стимулювання інноваційної сфери у країнах - членах ЄС та Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 141-144. – ISSN 2306-6814
1143721
  Шаповалова О.В. Порівняльний аналіз особливостей управління якістю освітніх послуг в Україні та Великій Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 9 (53). – С. 120-128. – ISSN 2312-5993
1143722
  Поторій Я.І. Порівняльний аналіз особливостей ціннісної сфери здорових осіб і людей з депресією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто структуру цінностей особистості у стані депресії та безперечний факт, що самосвідомість є центральним елементом особистості, тому основну увагу при вивченні депресії слід приділяти структурі, динамічним змінам та проявам самосвідомості ...
1143723
  Чимирис М. Порівняльний аналіз палеолітичної фауни України на прикладі поселень Гінці, Добранічівка, Межиріч та Мізин // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 46. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1143724
  Марчук Р.П. Порівняльний аналіз парламентаризму в Республіці Македонія та Україні / Р.П. Марчук, Є.П. Плугіна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 24-28. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1143725
  Падалко В.В. Порівняльний аналіз паронімів в англійській та українській мовах // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 93-95
1143726
  Іванюченко О. Порівняльний аналіз патентного права США та ФРН, РФ, України щодо винаходів, пов"язаних з комп"ютерною програмою (алгоритмом) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 17-25
1143727
  Бондар В. Порівняльний аналіз первинних вокативних однозвукових вигуків (на матеріалі китайської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 182-189


  У статті визначено спільні та відмінні ознаки первинних вокативних однозвукових вигуків китайської та української мов за семантичними та функціональними критеріями, а також можливі труднощі у процесі перекладу та вивчення вигуків китайської мови ...
1143728
  Пасічник С.М. Порівняльний аналіз перебігу хронічної хвороби нирок у хворих на різних стадіях раку нирки після радикальної та циторедуктивної нефректомії / С.М. Пасічник, В.Я. Дмитрів, Ю.Б. Борис // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 3 (88). – C. 81-83. – ISSN 1981-276Х
1143729
  Барилко С.М. Порівняльний аналіз перекладів вірша Теда Г"юза "Ягуар" / С.М. Барилко, А.Ю. Бовт // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 27-36. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1143730
  Куц Д.О. Порівняльний аналіз перекладів поезії Оскара Уайльда "Мій голос" // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 134-138. – ISBN 978-966-921-000-5
1143731
  Маляренко О. Порівняльний аналіз перекладів поезії Роберта Браунінга "Зустріч вночі" ("Meeting at night") // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 158-161. – ISBN 978-966-921-000-5
1143732
  Бойко Г.А. Порівняльний аналіз перекладу поетичного тексту (на прикладі перекладу балади Й.-В. Гете "Рибалка" на українську мову Д.Ю. Загулом і М.І. Терещенком) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 390-394
1143733
  Бачинський В.Т. Порівняльний аналіз підготовки лікаря-судово-медичного експерта в Україні та країнах Європи / В.Т. Бачинський, А.М. Падуре // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика, Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Асоц. судових медиків України [та ін.] ; голов. ред. Бачинський В.Т. – Чернівці, 2023. – № 1. – С. 5-9. – ISSN 2218-838X
1143734
  Рафальська Н.М. Порівняльний аналіз підходів до визначення ймовірності банкрутства підприємства // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 94-97 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1143735
  Тарасенко Ю.М. Порівняльний аналіз підходів до визначення професійної злочинності в Україні та Сполучених Штатах Америки // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 200-207. – ISSN 2079-6242
1143736
   Порівняльний аналіз підходів до розвитку первинної медичної допомоги в країнах Європи та в Україні / В.М. Лехан, Л.В. Крячкова, В.В. Волчек, С.С. Росточило // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 149-161. – ISSN 2077-6594
1143737
  Леванда О.М. Порівняльний аналіз підходів до стандартів життя: Україна і Польща // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 15-24. – ISSN 2222-0712
1143738
  Ряшко О.В. Порівняльний аналіз повноважень сторін обвинувачення та захисту в кримінальному процесі / О.В. Ряшко, І.В. Матіос // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 342-352. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1143739
  Іванчук С.І. Порівняльний аналіз поглядів на еволюцію туризму // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 126-131. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1143740
  Онуфрик М.С. Порівняльний аналіз податкових систем і податкового навантаження країн - членів ЄС та України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 14-18
1143741
  Собецька О. Порівняльний аналіз поетичних моделей (на основі казок "Панчатантри" та українських казок про тварин) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 250-258


  Стаття присвячена одному з найдавніших жанрів фольклору - казці про тварин. Казка про тварин розглядається в контексті міжнароднії казкової традиції. За допомогою порівняльного структурно-семантичного аналізу досліджується вплив індійської ...
1143742
  Маслова М.І. Порівняльний аналіз показників діяльності банків у 2009-2010 роках // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 458-460. – ISBN 978-966-188-219-4
1143743
  Кучеренко С.А. Порівняльний аналіз показників європейської соціальної політики / С.А. Кучеренко, Д.Р. Балозян // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 134-139. – ISSN 2222-4459
1143744
  Жовнер В.Ю. Порівняльний аналіз показників конкурентоспроможності контрольних і експериментальних груп фахівців туристичного бізнесу // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 36-43. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
1143745
  Кравець Т.В. Порівняльний аналіз показників людського розвитку в Україні та в європейських країнах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 67-69. – ISBN 978-966-188-219-4
1143746
   Порівняльний аналіз показників популяційної успішності Deschampsia antarctica в районі Адмральської бухти (о. Короля Георга, прибережна Антарктика) / І. Парнікоза, І. Ожередова, Н. Мірюта, І. Козерецька, Дж. Смикла, В. Кунах // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2013. – № 12. – С. 186-198. – ISSN 1727-7485
1143747
   Порівняльний аналіз показників рівня заповнення міських пасажирських транспортних засобів / Д.П. Понкратов, Н.В. Давідіч, Є.І. Куш, Д.М. Рославцев, В.Г. Мозгляклва // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 196-203 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1143748
  Бертолон О. Порівняльний аналіз політичних режимів Міклоша Горті та Яноша Кадара // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 205-210. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
1143749
   Порівняльний аналіз політичних стуктур Австрії та України : Допов. і реферати двостороннього політологічного симпозіуму у приміщенні Австрійського Посольства в. – Львів, 1996. – 316 с. – ISBN 96610180019
1143750
  Волошина Н.М. Порівняльний аналіз понять "патріотизм" і "націоналізм" в Україні / Н.М. Волошина, І.В. Пампуха // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 122-129. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
1143751
  Григоришин С.В. Порівняльний аналіз понять значущості та феномену в Германа Лотце і Едмунда Гусерля // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.25-35
1143752
  Мацібора О.В. Порівняльний аналіз похованих та зональних грунтів як метод реконструкції палеогеографічних обстановок голоцену : природно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 28-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
1143753
  Гаврилюк Р.О. Порівняльний аналіз правових позицій Конституційних Судів ФРН, РФ та України з питань оподаткування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 99-106. – (Правознавство ; Вип. 365)
1143754
  Марченко С.І. Порівняльний аналіз правового регулювання виноградарства та виноробства в Україні / С.І. Марченко, Х.С. Петрина // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 279-283. – ISSN 2219-5521
1143755
  Бахуринська М.М. Порівняльний аналіз правового регулювання процедури вибору приватного партнера на умовах державно-приватного партнерства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 42-50. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються особливості правового регулювання ДПП у країнах ЄС на прикладі Польщі. Проводиться порівняльний аналіз процедури вибору приватного партнера та передання йому об"єктів публічної власності на умовах ДПП. На основі позитивного ...
1143756
  Киреєва Н.С. Порівняльний аналіз правового статусу адвоката та особи, що надає правову допомогу // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 199-203. – ISBN 978-966-927-257-7
1143757
  Іванець О.О. Порівняльний аналіз правового статусу президента у Французькій Республіці та Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 355-359
1143758
  Потильчак О.І. Порівняльний аналіз правового статусу суддів та організації і діяльності судів загальної юрисдикції України й окремих держав Європи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Потильчак Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 184, [6] арк. – Додатки: [6] арк. – Бібліогр.: арк. 168-184
1143759
  Потильчак О.І. Порівняльний аналіз правового статусу суддів та організації і діяльності судів загальної юрисдикції України й окремих держав Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Потильчак О.І.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1143760
  Гуменюк В. Порівняльний аналіз практики здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти: зовнішні системи оцінювання якості освіти // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 128-129. – ISBN 978-966-644-324-6
1143761
  Винниченко І.І. Порівняльний аналіз програм розвитку туризму Чернівецької області та Ботошанського повіту (Румунія) / І.І. Винниченко, О.В. Пінтескул // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 84-92. – Бібліогр.: 8 назв.
1143762
  Кублік К.Ю. Порівняльний аналіз проектів змін до системи місцевого самоврядування України в рамках запровадження конституційної реформи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 457-467
1143763
   Порівняльний аналіз професійної підготовки студентів і курсу спеціальності "фармація" в Україні та Німеччині / О.М. Горошко, О.М. Коровенкова, А.О. Паламар, Н.С. Богдан, О.О. Ровінський, В.Г. Зеленюк, О.С. Шпичак // Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2017. – № 4 (44). – С. 123-128. – ISSN 2312-0967
1143764
  Кравченко Т.М. Порівняльний аналіз професійної підготовки фахівців з маркетингу у Великобританії та Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 145-148. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1143765
  Селіванов О. Порівняльний аналіз процедури розгляду справ у Конституційному Суді України та державах Європейського Союзу // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 10 (390). – С. 26-31. – ISSN 2313-559X


  Представлено правовий аналіз деяких питань притягнення суддів до кримінальної відповідальності за винесення завідомо неправосудних судових рішень у контексті люстраційного процесу в Україні. Запропоновано універсальне узагальнювальне поняття ...
1143766
  Шпильовий Я.В. Порівняльний аналіз психологічних адаптаційних механізмів у жінок з невротичними тривожно-депресивними розладами різного психоґенезу (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців – учасників АТО) // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 1 (7). – C. 111-117. – ISSN 2312-5675
1143767
  Макарчук М.Ю. Порівняльний аналіз психофізіологічних характеристик людини в умовах різної відповідальності за результати діяльності / М.Ю. Макарчук, Л.В. Чікіна, Н.Б. Філімонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-39. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проводилися дослідження психофізіологічних характеристик людини в оптимальному стані й у стані підвищеної відповідальності за результати діяльності. Виявлено, що в разі різної відповідальності за результати діяльності найчутливішими є показники ...
1143768
  Кім Р.Б. Порівняльний аналіз реакцій китайських та корейських споживачів на блага на довірі : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 238-248 : Табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
1143769
  Новоселов О.С. Порівняльний аналіз регіональних і муніципальних систем управління в Росії та Україні / О.С. Новоселов, А.С. Маршалова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 69-82. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
1143770
  Якубовський С.О. Порівняльний аналіз регулювання інвестиційної діяльності у країнах Центральної і Східної Європи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С39-42
1143771
  Харківський В.С. Порівняльний аналіз результатів впровадження структурно-функціональної моделі системи розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі у післядипломній освіті // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 325-335. – ISSN 2074-8922


  "...У статті проаналізовано результати впровадження структурно-функціональної моделі розвитку правової компетентності (ПК) фахівців медичної галузі в післядипломної освіті (ПО)."
1143772
  Грищук П. Порівняльний аналіз результатів інтерпретації магнітного поля за даними профільних та площових спостережень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 38-41. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено порівняльний аналіз розв"язання оберненої задачі магніторозвідки за даними профільних та площових спостережень. На реальних магнітних аномаліях аналізується достовірність інтерпретації методом порівняння з оптимізацією параметрів ...
1143773
  Гопченко Є.Д. Порівняльний аналіз результатів статистичної обробки часових рядів максимального стоку весняного водопілля на території Приазов"я / Є.Д. Гопченко, О.С. Кирилюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 32-38. – ISSN 2306-5680
1143774
  Черепніна О.І. Порівняльний аналіз рейтингів конкурентоспроможності економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 71-74.
1143775
  Шляхетко В.В. Порівняльний аналіз рейтингу легкості створення нового бізнесу суб"єктами малого та середнього підприємництва України й окремих країн ЄС // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 134-142. – ISSN 1998-6912
1143776
  Бейдик О.О. Порівняльний аналіз рекреаційно-туристських мезорайонів "середземноморського кільця" / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 10-18 : рис., табл.
1143777
  Зайцева-Чіпак Порівняльний аналіз релігійної свідомості міських жителів на Заході та Сході України / Зайцева-Чіпак, Т.О. Серга // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 160-166. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1143778
  Вавіленкова А.І. Порівняльний аналіз речень природної мови за змістом // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 97-103. – ISSN 1028-9763


  У статті запропоновано метод порівняльного аналізу речень природної мови довільної складності за змістом, що базується на побудові їх логіко-лінгвістичних моделей. У представленому алгоритмі зосереджено увагу на етапі побудови інваріантних ...
1143779
  Временко Л.В. Порівняльний аналіз рівня життя населення в європейських країнах / Л.В. Временко, В.В. Мужилівський // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 407-412. – ISSN 2075-4892
1143780
  Клебанова Т.С. Порівняльний аналіз рівня соціально-економічного розвитку регіонів України / Т.С. Клебанова, А.І. Талащенко, Л.С. Гур"янова // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 57-60 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1143781
  Альохін О.Д. Порівняльний аналіз рівнянь в"язкості рідин поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, О.І. Білоус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 263-265. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто і проведено короткий порівняльний аналіз існуючих рівнянь в"язкості рідин поблизу критичної точки. Ці рівняння співставлені з існуючими експериментальними даними в"язкості подвійних розчинів поблизу критичної температури ...
1143782
  Вікторов Б.В. Порівняльний аналіз розвитку інноваційних мережевих підприємств України та Польщі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (97). – С. 101-108. – ISSN 1562-0905
1143783
  Чубук Л.П. Порівняльний аналіз розвитку іпотечних ринків та процесів їх інтеграції у країнах Європейського Союзу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 120-128.
1143784
  Ємець М. Порівняльний аналіз розвитку міжнародного туризму в ЦСЄ та Україні в контексті інтеграційних процесів // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 2 (222). – С. 54-71. – ISSN 2409-9260
1143785
  Жукович І.А. Порівняльний аналіз розвитку науково-технічного потенціалу України та інших країн світу / І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 69-76
1143786
  Соколова З.С. Порівняльний аналіз розвитку освіти на прикладі України та Західноафриканського економічного і монетарного союзу (UEMOA) / З.С. Соколова, Т.Н. Шкода // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 149-153. – ISSN 1729-7036


  У статті проведено порівняльний аналіз проблем розвитку освіти і шляхів їх подолання для окремої держави та інтеграційного об"єднання на прикладі України та союзу UEMOA. Відмічається, що і в Україні і в країнах-членах UEMOA освітні реформи останніх ...
1143787
  Монастирський Володимир Порівняльний аналіз розвитку рекреаційного туризму Карпатського та Татранського національних парків / Монастирський Володимир, Бордун Ореста // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 218-222 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1143788
  Губерський Л.В. Порівняльний аналіз розвитку систем безпеки у Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-19. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1143789
  Коваленко С. Порівняльний аналіз розподілу земель на категорії в Україні та зарубіжних країнах / С. Коваленко, А. Хархан // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів, 2017. – № 3 (9). – С. 171-178. – ISSN 2411-5363
1143790
  Царук В. Порівняльний аналіз розуміння прозорості в корпоративному управлінні та в бухгалтерському обліку // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4. – С. 153-159. – ISSN 2410-0919
1143791
  Вдовиченко Ю.В. Порівняльний аналіз світових моделей корпоративного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 67-72. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1143792
  Беньковська Н.Б. Порівняльний аналіз світового та вітчизняного досвіду щодо підготовки економістів у вищих навчальних закладах // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 146–151. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1143793
  Губерський Л.В. Порівняльний аналіз систем безпеки в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні // Європейська і Азіатсько-Тихоокеанська інтеграція: політичні, економічні перспективи і аспекти безпеки
1143794
  Губерський Л.В. Порівняльний аналіз систем безпеки в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні : виступ // Турецька Агенція з міжнародного співробітництва при МЗС Туреччини. Анкара, 1999
1143795
  Покорська В.М. Порівняльний аналіз систем етичних категорій Арістотеля, Теофраста й Сенеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 147-151. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються категорійні трансформації моральності в суспільстві греко-римського періоду історії. Проблема ставиться в контексті співвідношення моралі та моральності, етики та логіки, етики й політики в античній Греції та стародавньому Римі, ...
1143796
  Євтушенко Н. Порівняльний аналіз систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України і Республіки Польща // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 43-49. – ISSN 2226-3012
1143797
  Городецька В. Порівняльний аналіз систем підготовки арбітражних керуючих в Россії, Білорусі та Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-18 січня (№ 1/2). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1143798
  Шепетуха О. Порівняльний аналіз системи вищої освіти в країнах світу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 190-191
1143799
  Коверзнев В. Порівняльний аналіз системи органів управління кооперативних організацій та їх компетенції // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 85-96
1143800
  Мартин А.Г. Порівняльний аналіз системи управління сільськогосподарськими землями державної власності у країнах ЄС / А.Г. Мартин, Б.М. Копайгора // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 14-19. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1143801
  Горбаненко С.А. Порівняльний аналіз сільського господарства передодня утворення Давньої Русі // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (26). – C. 301-320. – ISSN 2227-4952
1143802
  Гладка Л. Порівняльний аналіз сім"ї та шлюбу в Білорусі, Україні й Німеччині / Л. Гладка, О. Шевчук // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (4). – С. 38-43. – ISSN 2306-3974
1143803
  Колобов Л. Порівняльний аналіз складників комерційної таємніці та ії захисту у вітчизняному законодавстві та законодавстві країн Євросоюзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 9-12
1143804
  Дзиба А.А. Порівняльний аналіз складу заповідних вікових дерев Pinus sylvestris L. лісостепу і степу України / А.А. Дзиба, С.Ю. Попович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 87-94. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
1143805
  Кияк М.Т. Порівняльний аналіз соціальних доктрин ісламу та Римо-католицької церкви : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Кияк М.Т.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 169л. – Бібліогр.: л.152-169
1143806
  Кияк М.Т. Порівняльний аналіз соціальних доктрин ісламу та Римо-католицької церкви : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Кияк М.Т.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1143807
  Хачатурян Ю.Р. Порівняльний аналіз соціально-психологічної адаптації дітей-мігрантів та місцевих дітей // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (12). – С. 182-194. – ISSN 2520-6265
1143808
  Мирошниченко Л.І. Порівняльний аналіз способів передачі майбутності дії у німецькій та українській мовах, міжмовні семантичні відмінності та проблеми перекладу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 86-90. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1143809
  Юзова Д.В. Порівняльний аналіз стабільності та реальності конституцій різних країн // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 41-49.


  Розглянуто головні властивості конституцій: стабільність та реальність, "жорсткість" Основного Закону як гарантія стабільності, стабільність Конституції як гарантія забезпечення її реальності, умову реальності як підставу для внесення змін до Основного ...
1143810
  Харченко Н.В. Порівняльний аналіз стандартів бухгалтерського обліку нематеріальних активів в Україні та зарубіжних країнах. / Н.В. Харченко, О.О. Грушак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 39-42. – ISSN 2306-6814
1143811
  Іванчук О. Порівняльний аналіз статистичних та скейлінгових характеристик РЕМ-зображень тест-об"єкта, отриманих на різних типах РЕМ / О. Іванчук, О. Тумська // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 119-131 : табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1819-1339
1143812
  Хаустов В. Порівняльний аналіз стратегій охорони промислової власності в Україні та інших країнах світу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 21-24. – ISSN 1810-3944
1143813
  Шульженко С.Є. Порівняльний аналіз структури діалогу у японській, англійській та українській мовах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 238-243
1143814
  Бейдик О.О. Порівняльний аналіз суспільно-географічних особливостей рекреаційного потенціалу Луганської та Харківської областей / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець, В.Є. Булюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 131-137 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1143815
  Шуневич Б.І. Порівняльний аналіз сучасних зарубіжних теорій дистанційного навчання // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 275-282. – ISSN 2078-4643
1143816
  Прокопчук С.І. Порівняльний аналіз сучасних методик визначення ймовірності банкрутства підприємств залізобетонних виробів України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 148-152 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1143817
  Ткаченко О.О. Порівняльний аналіз сучасних програм онлайн-перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 295-301


  У статті аналізується існуюче програмне забезпечення для перекладачів. В статье анализируется существующее программное обеспечение для переводчиков. This article deals with the computer software for translators.
1143818
  Черепніна Олена Іванівна Порівняльний аналіз сучасних транзитивних економічних систем : Дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Черепніна О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 215с. + Додатки: л. 196 - 215. – Бібліогр.: л. 176 - 196
1143819
  Черепніна Олена Іванівна Порівняльний аналіз сучасних транзитивних економічних систем : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Черепніна О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1143820
  Сталоверова Г. Порівняльний аналіз сучасної безпекової політики провідних партій Великобританії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 145-149. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1143821
  Батченко Л.В. Порівняльний аналіз сформованої практики підготовки менеджерів у провідних ВНЗ світу та України / Л.В. Батченко, Л.В. Чорна // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 3 (40), червень. – С. 66-71
1143822
  Голюк О. Порівняльний аналіз сформованості предметних політичних цінностей студентської молоді / О. Голюк, О. Грошовенко, В. Шусть // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (166). – C. 99-109. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1143823
  Кушніренко К.О. Порівняльний аналіз та особливості професіографії в системі "людина-техніка" та "людина-людина" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2014. – С. 141-145. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 41). – ISSN 2072-4772
1143824
  Стовпова А.С. Порівняльний аналіз та прогноз транзакцій провідних криптовалют // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 94-100. – ISSN 2306-6814


  "Визначено, що таке транзакція у відношенні електронних грошей та криптовалюти. Проаналізовано статистичні дані відносно кількості щоденних транзакцій таких криптовалют, як Біткоїн, Етер (відомої також як Ethereum) та XRP (Ripple) за всі роки. Дані ...
1143825
  Раєвнєва О.В. Порівняльний аналіз та узагальнення досвіду партнерства між ЗВО та бізнес-середовищем / О.В. Раєвнєва, І.В. Аксьонова, В.М. Остапенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (38). – С. 30-42. – ISSN 2222-0712
1143826
  Юрійчук Р.Д. Порівняльний аналіз творчого доробку функціоналізму в м. Чернівці з європейським і світовим архітектурними досвідом // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 502-512. – ISSN 2077-3455
1143827
  Кінджибала О. Порівняльний аналіз тематики соціально-побутових казок України та Кореї // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 250-252
1143828
  Губатюк І.В. Порівняльний аналіз теорії виробництва і споживання в сучасній економічній науці / І.В. Губатюк, Н.С. Губатюк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 26-27 : схеми
1143829
  Зеленська О.П. Порівняльний аналіз термінології кримінального права в українській і англійській мовах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 297-304


  Дослідження фахових мов у порівняльному аспекті, потреби практики, фахової та міжкультурної комунікації, важливості системних лінгвістичних розвідок є актуальним. Воно уможливлює встановлення національної специфіки семантики одиниць, що порівнюються, ...
1143830
  Міщенко О.В. Порівняльний аналіз терористичних та організованих злочинних об’єднань // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 96-104. – ISSN 2524-0323
1143831
  Омельчук О.Ю. Порівняльний аналіз техногенної безпеки областей України // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 152-158. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-7293-90-4
1143832
  Отрошко Л. Порівняльний аналіз традиційних елементів української етнокультури в обряді хрещення на Козелеччині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 57-69. – ISSN 0130-6936
1143833
  Підвальна Ю. Порівняльний аналіз традиційних та інтерактивних технологій навчання іноземної мови // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 55-56
1143834
  Подоляк М. Порівняльний аналіз традиційного, дистанційного та змішаного навчання англійської мови у ЗВО // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – С. 87-97. – ISSN 2411-1317
1143835
  Колодій Б.М. Порівняльний аналіз українських і англійських часток (на матеріалі англійських перекладів української художньої літератури) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 281-290. – ISBN 966-581-481-8
1143836
  Нікольчук І. Порівняльний аналіз українських та давньоіндійських замовлянь // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 392-398


  Робота присвячена дослідженню спільних мотивів в українських та давньоіндійських замовляннях.
1143837
  Омельчук Л.Л. Порівняльний аналіз українського освітнього стандарту з інформатики та Computer Science"2008 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 202-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Наведено порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки бакалаврів і інформатики та Computer Science"2008. Надано пропозиції для покращення українського освітнього стандарту. A comparative analysis of Ukrainian educational ...
1143838
  Якобишин О.М. Порівняльний аналіз української медичної журналістики та журналістики західного типу // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 145-154. – ISBN 978-966-585-068-7


  Проводиться аналіз публікацій в українській медичній періодиці та західноєвропейській і американській медичній пресі. Розглядаються основні відмінності між українським та іноземними журналістами, а також виділяються спільні риси у цих видах преси. ...
1143839
  Богатий Ю.В. Порівняльний аналіз успішності областей України в проходженні ЗНО-2008 і результатів їх участі в предметних олімпіадах / Ю.В. Богатий, Г.М. Вартанян // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 19-24.
1143840
  Мельникова Н. Порівняльний аналіз утопії та міфу // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 172-180
1143841
  Сергатий М.О. Порівняльний аналіз учень про злочин за кримінальним правом зарубіжних країн // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 198-203. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
1143842
   Порівняльний аналіз факторів ризику у чоловіків та жінок працездатного віку, хворих на гіпертонічну хворобу / З.В. Лашкул, В.Л. Курочка, І.Г. Бібик, В.В. Чемирисов, В.С. Авраменко // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 5 (7). – C. 137-140. – ISSN 2415-3060
1143843
  Фролова Н.Б. Порівняльний аналіз факторів ухилення від сплати податків в Україні та США // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 148-156. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
1143844
  Стратюк Олена Анатоліївна Порівняльний аналіз фізіологічних особливостей підлітків різних соціальних груп : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Стратюк Олена Анатоліївна; Херсон. держ. педагог. ун-тет. – Київ, 2002. – 225 л. + Додатки: л.198-225. – Бібліогр.: л.184-198
1143845
  Бондар Н. Порівняльний аналіз філіграней вільнюських видань Євангелій 1575, 1600 та 1644 рр. як джерело з історії побутування паперу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 295-304. – ISSN 2224-9516
1143846
  Юрченко Є.А. Порівняльний аналіз філософії історії Ніцше з постмодерністськими концепціями філософії історії (за твором "Так казав Заратустра") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 81. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1143847
  Андрусів Р.Р. Порівняльний аналіз фінансово-економічних механізмів впливу зовнішнього боргу на функціонування економік України та Польщі // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 139-144. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1143848
  Лада О.В. Порівняльний аналіз фінансово-правового становища наукових товариств України у часи Російської імперії (друга половина ХІХ ст.) та в умовах політики більшовизму Радянської держави (20–30–ті рр. ХХ ст.) : історіографія проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 46-49. – ISSN 2076-1554
1143849
  Меметов І.А. Порівняльний аналіз фонетичної будови та лексико-семантичної системи турецької та кримськотатарської мов : Автореф...канд. філол. наук : 10.02.13 / Меметов Іскандер Айдерович ; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-15
1143850
  Возняк О. Порівняльний аналіз формальної та неформальної освіти в контексті євроінтеграції освітнього простору // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 41-47. – ISSN 1682-2366
1143851
  Мельничук І. Порівняльний аналіз формування політичної еліти середньовічних Англії та Русі // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 5-10. – ISSN 1998-4634
1143852
  Скнарь А. Порівняльний аналіз формування та регулювання валютного курсу на прикладі Нової Зеландії // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 111-124. – ISSN 1605-2005
1143853
  Шапошніков А.О. Порівняльний аналіз формування та функціонування Верховної Ради України VI і VII скликання за допомогою математичних методів дослідження // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 415-418
1143854
  Лелюк О.В. Порівняльний аналіз форсайт-прогнозів розвитку світової енергетики міжнародних енергетичних підприємств // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 101-110. – ISSN 2413-9610
1143855
  Жила В. Порівняльний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом око [подано символ] в українській та корейській мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-14. – (Східні мови та літератури ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються та класифікуються фразеологічні одиниці з соматичним компонентом око в українській та корейській мовах. Phraseology units with a somatic component "eye" in the Ukrainian and Korean languages are analyzed and classified.
1143856
  Пруненко Д.О. Порівняльний аналіз функціонування будівельної галузі: вітчизняний та європейський аспекти / Д.О. Пруненко, А.М. Лисенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 8-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1143857
  Батанов О. Порівняльний аналіз функціонування муніципальних виборчих систем у зарубіжних країнах // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодерж. офіційне, нормативно-правове, інформ. видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2013. – № 1 (25). – С. 58-63
1143858
  Кияк М. Порівняльний аналіз християнського та ісламського бачення проблеми співвідношення моралі та економіки // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – Вип. 301/302 : Філософія. – С. 197-200. – (Філософія)
1143859
  Коробко М.І. Порівняльний аналіз художнього образу в рекламі та художнього образу в мистецтві АRT // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 118-119


  У. статті проводиться порівняльний аналіз художнього образу в рекламі та художнього образу в мистецтві.
1143860
  Качарова В.М. Порівняльний аналіз ціннісних орієнтацій в юнацькому та зрілому віці / В.М. Качарова, О.Р. Коваль, І.І. Нестеренко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 56-61
1143861
  Лазурова Н.О. Порівняльний аналіз частоти використання суспільно-політичної лексики в українській та чеській публіцистиці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 81-86. – ISSN 2075-437X


  У статті зроблено спробу порівняльного аналізу суспільно-політичної лексики української та чеської мов з точки зору особливостей частоти її використання в сучасній українській та чеській публіцистиці. В статье предпринята попытка сравнительного ...
1143862
  Михайляк І. Порівняльний аналіз чинників, що впливають на зміни у структурі зовнішньої торгівлі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 223-228. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1143863
  Пясецька С.І. Порівняльний аналіз швидкості та напрямку вітру при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимального діаметру на території України протягом кінця ХХ - початку ХХІ сторіччя (1991-2000 та 2001-2010 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 100-106. – ISSN 0868-6939


  У статті подано порівняльний аналіз швидкісного режиму вітру на його напрямків при досягнення відкладеннями ожеледі категорії НЯ та СГЯ максимальних діаметрів протягом окремих місяців періодів 1991-2000 та 2001-2010 рр. Встановлено спільні риси та ...
1143864
  Черепанова В.О. Порівняльний аналіз щодо використання об"єктів інтелектуальної власності в країнах світу та в Україні / В.О. Черепанова, І.В. Силка // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2020. – Вип. 3 (122). – С. 46-53. – ISSN 1995-0519
1143865
  Галушка В. Порівняльний апробаційний аналіз методик оцінки фінансово-економічного стану підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 11-16. – ISSN 1728-9343
1143866
  Лисковацкая К.М. Порівняльний аспект вивчення російської та української мов у науковій спадщині Л.А. Булаховського // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 9-14. – (Педагогічні науки ; № 2 (23))
1143867
  Хоружа І.Г. Порівняльний аспект впровадження інституту медіацї в Чехії та Україні // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 132-135. – ISSN 2313-0431
1143868
  Янів Я. Порівняльний аспект романів виховання "Повнолітні діти" Ірини Вільде та "Братья-близнецы" Олекси Стороженка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 189-193. – ISSN 0130-528Х


  Порівняно деякі типологічні властивості романів виховання Ірини Вільде "Повнолітні діти" та Олекси Стороженка "Братья-близнецы" у контексті жанру
1143869
  Єна М.С. Порівняльний вплив цитостатиків похідного малеіміду та 5-фторурацилу на слизову оболонку сліпої кишки щурів / М.С. Єна, Г.М. Кузнєцова, В.К. Рибальченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 4, т. 3 (115). – С. 133-137. – ISSN 2077-4214
1143870
  Андрусяк В. Порівняльний ЕЕГ-аналіз ефективності навчання при читанні тексту з паперових, електронних та аудіо книжок / В. Андрусяк, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 38-44. – (Біологія ; вип. 2 (74)). – ISSN 1728-3817


  У роботі вивчали особливості засвоєння інформації з паперових, електронних та аудіоносіїв шляхом проведення порівняльного аналізу точності засвоєння та електричної активності мозку при читанні чи прослуховуванні тексту. У дослідженні брали участь 80 ...
1143871
   Порівняльний ефект олімпіад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 5


  Всеукраїнські студентські олімпіади Київського національного університету технологій та дизайну.
1143872
  Ткаченко А.О. Порівняльний історико-правовий аналіз становлення і розвитку банківських систем: світовий досвід і Україна // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2015. – № 2 (13). – C. 3-8. – ISSN 2305-7440
1143873
  Лєксау Н.О. Порівняльний контент-аналіз ділових видань України та Росії (на прикладі журналів "Эксперт Украина" й "Эксперт") // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 518-519
1143874
  Молдован В.В. Порівняльний кримінальний процес: Україна, Франція, Англія, США : Навч. пос. / В.В. Молдован. – Київ : Либідь, 1996. – 254с.
1143875
  Александрова Г. Порівняльний метод в українському літературознавстві кінця ХІХ - початку ХХ ст.: теоретичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-10. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті простежуються теоретичні аспекти осмислення порівняльного методу в українському літературознавстві кінця ХІХ - початку ХХ ст., зокрема в працях М. Грушевського, М. Дашкевича, М. Драгоманова, П. Житецького, О. Колесси, О. Котляревського, А. ...
1143876
  Фединяк Г. Порівняльний метод і порівняльне правознавство у сфері міжнародного приватного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.107-110. – ISSN 0132-1331
1143877
  Кривчик Г.Г. Порівняльний метод у історичних науках та навчанні // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 6 (146). – C. 73-80. – ISSN 2077-1800
1143878
  Шапошніков А.О. Порівняльний наліз формування та функціонування Верховної Ради України VI і VII скликання за допомогою математичних методів дослідження // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 415-417
1143879
  Прядко Н.О. Порівняльний підхід в оцінці студентами особистості викладача / Н.О. Прядко, А.В. Заворотинський // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 270-275. – (Серія : Педагогічні науки)
1143880
  Єрчик Н.Д. Порівняльний статистичний аналіз показників структури економіки України та країн постсоціалістичного простору // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 122-125. – ISBN 978-617-571-148-4
1143881
  Іщук С.О. Порівняльний статистичний аналіз структурних переваг промисловості України та держав-членів Європейського Союзу / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 22-30 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2519-1853
1143882
  Михайленко Т.І. Порівняльний суспільно-географічний аналіз якості життя населення міст-мільйонерів України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Михайленко Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 226 л. – Додатки: л. 194-226. – Бібліогр.: л. 180-193
1143883
  Михайленко Т.І. Порівняльний суспільно-географічний аналіз якості життя населення міст-мільйонерів України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Михайленко Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1143884
  Васильєв С.В. Порівняльний цивільний процес : підручник / Васильєв С.В. – Київ : Правова єдність, 2015. – 350, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-332-5
1143885
  Васильєва Н.Г. Порівняльний цивільний процес: проблеми типізації судових процесів / Н.Г. Васильєва, С.В. Васильєв // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 21-29. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
1143886
  Істоміна К. Порівняльний аналіз професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук з міжнародних відносин у Канаді та Україні… // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 84-88. – ISSN 2308-4634
1143887
  Романова О. Порівняльні аспекти демонічних уявлень в народних замовленнях // Етнічна історія народів Європи : Традиційна етнічна культура слов"ян. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 2]. – C. 116-119. – ISBN 966-7321-42-8
1143888
  Романова О. Порівняльні аспекти демонічних уявлень в народних замовленнях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України ; редкол.: Курас І.Ф., Слюсаренко А.Г., Гладких М.І. [та ін.]. – Київ, 1999. – [Вип. 1] : Традиційна етнічна культура слов"ян. – С. 116-119
1143889
  Гавронська І. Порівняльні аспекти договору комерційної концесії (франчайзингу) та ліцензійного договору // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 267-268. – ISBN 978-966-301-169-1
1143890
  Цісак В. Порівняльні аспекти медіазаконодавства в Республіці Польща і в Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 208-212


  У запропонованій статті проаналізовано основні закоодавчі норми щодо забезпечення професійної журналістської діяльності в Республіці Польща та в Україні, закцентовано на доцільності імплементації європейських медіаправових норм в українських реаліях з ...
1143891
  Ширшова В. Порівняльні аспекти чинного законодавства України та міжнародних стандартів як основа виконання ст. 49 Конституції України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 503-506. – ISSN 2413-6433
1143892
   Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мови. – Київ, 1981. – 356с.
1143893
  Каменський Д.В. Порівняльні дослідження питань кримінально-правової охорони економічних відносин в Україні та Сполучених Штатах Америки: сучасний стан // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 56-60. – ISBN 978-617-616-077-9
1143894
  Волик В. Порівняльні дослідження роботи щодо підтримки розвитку обдарованих дітей в німецькомовних країнах // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 75-77. – ISBN 978-966-2249-24-8
1143895
  Александрова Г.А. Порівняльні дослідження сюжету в межах національної літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 3-7. – (Б-ка Ін-ту філології)
1143896
  Шулікін Д. Порівняльні дослідження у Чехії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 листопада (№ 44/45). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти і науки заступник головного шкільного інспектора Чехії Ондржей Андрис поділився досвідом участі своєї країни у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти.
1143897
  Руда Т. Порівняльні дослідження художньої культури в славістиці та україністиці // Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура : доп. та повідомлення / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: В. Горленко та ін. ; ред.: Н. Мельник та ін.]. – Київ : Видавництво Асоціації етнологів, 2000. – Кн. 1-2. – С. 514-527. – ISBN 966-02-2032-4
1143898
  Плутарх Порівняльні житєписи / Плутарх. – Київ : Дніпро, 1991. – 244 с. – (Життєписи). – ISBN 5-308-00901-5
1143899
  Машика В.Т. Порівняльні завдання. Всесвітня історія. 9–11 класи // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 54-61
1143900
  Васютенко І.О. Порівняльні звороти як мовний засіб експресивної виразності внутрішнього світу в поетичній мовотворчості Миколи Бажана // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 117-121
1143901
  Філінюк В. Порівняльні конструкції в поетичному ідіолекті Миколи Дмитренка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 119-123. – ISSN 2411-4146


  У статті досліджено порівняльні конструкції як складник поетичного ідіостилю письменника. Висвітлено основні підходи до лінгвістичного вивчення порівняння як образного засобу. Описано ознаки поетичних порівнянь, характер їхньої логіко-семантичної ...
1143902
  Кучеренко І. Порівняльні конструкції в сучасній українській літературі : Дис... канд. филол.наук: / Кучеренко І.; КДУ ім. Т. Шевченка, каф. укр. мови. – К., 1955. – 241л.
1143903
  Тищенко-Монастирська Порівняльні конструкції у кримськотатарській мові : структура і функціонування / О.О. Тищенко-Монастирська ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2018. – 117, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 101-115. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1651-4
1143904
  Грицик Л. Порівняльні контексти історії літератури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 193-197. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1143905
  Морозюк Н.С. Порівняльні концепції визначення запасів в країнах світової співдружності / Н.С. Морозюк, О.П. Дяченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 271-275. – (Економічні науки ; № 4 (28))
1143906
  Пальян З.О. Порівняльні особливості народжуваності та смертності в Україні / З.О. Пальян, О.І. Галиця // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 231-235. – ISBN 978-617-571-148-4
1143907
  Заблоцька Р.О. Порівняльні переваги країн, що розвиваються, у міжнародній торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 175-182


  In this article author analyzes the comparative advantages of developments countries in world trade in services. Services becomes the main factors in grows of productivities, especially in conditions of increasing the role of telecommunications and ...
1143908
  Ілясова Ю.В. Порівняльні переваги української харчової промисловості в євроінтеграційному просторі / Ю.В. Ілясова, М.І. Пучкова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 83-88
1143909
  Саліхова О.Б. Порівняльні переваги фармацевтичних індустрій країн крізь призму нових індикаторів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 48-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2519-1853
1143910
  Трояновська М.А. Порівняльні сорбційні властивості силікагелів, імпрегованих поліамінами, по відношенню до нітрозо-R-солі та ферону / М.А. Трояновська, А.К. Трохимчук, І.М. Шкода // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 37
1143911
   Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем = Comparative statistical studies of development of socio-economic systems : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – 306, [1] с. : іл., табл. – Кн. описана за обкл. - Тит. арк. англ. - Анот., зміст парал. укр., англ. - Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-571-148-4
1143912
  Коропатніцька Т.П. Порівняльні структури з маркерами wie та als у сучасній німецькій мові : структурно-семантичний та лінгвокогнітивний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Коропатніцька Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1143913
  Грицик Л. Порівняльні студії В. Гнатюка: дискурс історико-літературного процесу // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 173-182. – ISBN 978-966-374-533-6
1143914
  Мацкуляк Ю. Порівняльні характеристики детермінантів у різних моделях складних іменників // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 69-80. – Бібліогр.: Літ.: С.79-80; 23 поз. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1143915
  Ільєнко М.М. Порівняльно-анатомічні дослідження хребетних на кафедрі зоології // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 98-104
1143916
  Кисельов Ю. Порівняльно-геософічні аспекти геоурбаністики (прикладах міст Львів і Луганськ) // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 56-58. – Бібліогр.: 5 назв.
1143917
  Ляшина А.Г. Порівняльно-зіставна характеристика функціонування твірних основ у текстах наукової та художньої літератури // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 141-145. – (Філологія)
1143918
  Сердюк Н.Ю. Порівняльно-зіставний аналіз вираження заперечень // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 2 (156). – С. 359-366


  На матеріалі оригіналу сучасного англійського художнього твору та його українського перекладу.
1143919
  Шевельов Ю. Порівняльно-історична граматика східньослов"янських мов (конспект курсу) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 229-254. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
1143920
  Гетманцев О.В. Порівняльно-історичний метод науки цивільного процесуального права // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 403-405. – ISBN 978-966-171-322-1
1143921
  Ясь О.В. Порівняльно-історичний метод у дослідницьких практиках Михайла Драгоманова // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 133-158. – ISSN 0130-5247


  Висвітлюється використання порівняльно-історичного методу у працях М. Драгоманова в контексті соціогуманітаристики кінця ХІХ - початку ХХ ст. Розглядається специфіка формування компаративних запитів українського вченого, зокрема їх інструментальні ...
1143922
  Глущенко В. Порівняльно-історичний метод як гетерогенний феномен // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 8-15. – ISSN 2411-6548
1143923
  Кудін С.В. Порівняльно-історичні аспекти дослідження правової системи України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький [та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 248-249. – ISBN 978-617-7363-7-0
1143924
  Кудін С.В. Порівняльно-історичні дослідження розвитку прав людини у працях М.Д. Іванишева // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 4 : Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – С. 192-195
1143925
  Кудін С.В. Порівняльно-історичні дослідження слов"янського права: досвід І.М.Собестіанського // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 38-41. – (Право та державне управління ; № 4 (8))
1143926
  Кудін С.В. Порівняльно-історичні дослідження у працях О.О. Малиновського // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (52). – С. 45-51
1143927
  Довбня І.П. Порівняльно-історичні й типологічні засади перекладу номінативних одиниць у текстах неблизькоспоріднених мов (на матеріалі лексем на позначення землі й неба) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 27-36. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1143928
  Жигалова С. Порівняльно-мікроморфологічна характеристика Iris pineticola Klokov та Iris arenaria Waldst. et Kit. (Iridaceae Juss.) / С. Жигалова, О. Футорна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 40-43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Подаються результати детального порівняльного мікроморфологічного дослідження двох морфологічно близьких видів - Iris pineticola Klokov, описаного з території України, та Iris arenaria Waldst. et Kit., описаного з території Угорщини. Зокрема, ...
1143929
  Марціхів Х. Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США та України // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 223-233. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1143930
  Марціхів Х. Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США та України. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 223-233. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1143931
  Коржинська Т. Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки фахівців митної служби у вищих навчальних закладах Республіки Польща та України // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – C. 83-88. – ISSN 2309-9127


  Вивчено питання професійної практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів Республіки Польща, які навчаються за спеціальністями, що дозволяють виконувати професійну діяльність митника. Окреслено, що порівняльно-педагогічний аналіз досвіду ...
1143932
   Порівняльно-педагогічні дослідження зі спеціальності 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 17-19. – ISBN 978-966-644-324-6
1143933
  Чистякова І.А. Порівняльно-педагогічні компетентності як складова професійної культури майбутніх вчителів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 28-31


  Розглянуто проблему формування професійної компетентності як складової професійної культури майбутніх фахівців шляхом реалізації компетентісно орієнтованого підходу до професійної освіти в процесі викладання порівняльно-педагогічних дисциплін.
1143934
  Дорофеєва М.С. Порівняльно-перекладацький аналіз у синергетиці перекладу (досвід практичного застосування) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 77-99


  Представлено синергетично-інформаційну методику виконання порівняльно-перекладацького аналізу спеціального тексту на базі синергетичноінформаційної моделі системи спеціального перекладу. На матеріалі фрагмента німецького науково-технічного тексту, його ...
1143935
  Олянич І.М. Порівняльно-політологічний аналіз парламентарних республік сучасності (на прикладі Німеччини та Швейцарії) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 274-281
1143936
  Дударенко В.В. Порівняльно-правова характеристика аграрної розписки та форварду в механізмі кредитування агрохолдингу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 268-271. – ISSN 2219-5521
1143937
  Томчук І.О. Порівняльно-правова характеристика відповідальності за давання хабара за вітчизняним та зарубіжним кримінальним законодавством // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 229-235
1143938
  Цимбал П.В. Порівняльно-правова характеристика податкової системи Франції, Німеччини та Швейцарії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 104-107. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1143939
  Матущак М.Р. Порівняльно-правова характеристика поняття договору найму (оренди) нерухомого майна у цивільному праві України, Російської Федерації, Франції та ФРН // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 146-153. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1143940
  Марценко Н. Порівняльно-правова характеристика поняття житла у національному та міжнародному праві // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 121-125. – ISSN 2524-0129
1143941
  Жилкова А. Порівняльно-правова характеристика правового становища господарських об"єднань за законодавством України та об"єднань юридичних осіб (асоціацій і союзів) за законодавством Російської Федерації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 270-272. – ISBN 978-617-7069-17-0
1143942
  Присяжний В.М. Порівняльно-правова характеристика складу злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об"єктів за законодавством України та кримінальним законодавством зарубіжних країн // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 282-285
1143943
  Салій П.І. Порівняльно-правова характеристика складу злочину порушення недоторканності житла чи іншого володіння особи за законодавством деяких зарубіжних держав // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 70-76. – ISSN 2222-5374
1143944
  Хряпінський П. Порівняльно-правова характеристика спеціального звільнення від кримінальної відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 90-100
1143945
  Цапко В. Порівняльно-правова характеристика суспільних та масових заворушень // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 161-164
1143946
  Тарасюк А. Порівняльно-правова характеристика французької та української моделей адміністративної юстиції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 280-281
1143947
  Лопащук Д.І. Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого пунктом 11 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, та аналогічних діянь за кримінальними кодексами деяких зарубіжних держав // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (78). – C. 90-101. – ISSN 2222-5374
1143948
  Гуменюк Т.І. Порівняльно-правове дослідження конституціоналізму України, Франції та Німеччини // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 16-25. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1143949
  Матвійчук В.К. Порівняльно-правове дослідження обстановки, засобів, знарядь у складах злочинів проти довкілля за КК України 1960 та 2001 рр. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 100-103. – ISSN 2220-1394
1143950
  Іванчук К. Порівняльно-правове дослідження приєднання акціонерних товариств в Україні та Німеччині // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 181-183
1143951
  Пронюк Н. Порівняльно-правове дослідження систем місцевого самоврядування // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 95-99. – ISSN 1814-3385
1143952
  Матвійчук В.К. Порівняльно-правове дослідження способів, місця і часу вчинення деяких злочинів проти довкілля за Кримінальним кодексом України 1960 та 2001 рр. // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 77-82
1143953
  Рощина І.О. Порівняльно-правове дослідження ст. 4 (Заборона рабства і примусової праці) Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та норм кримінального законодавства України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (75). – С. 96-102. – ISSN 2222-5374
1143954
   Порівняльно-правовий аналіз "Прав, за якими судиться малоросійський народ1743 р." і "Зводу місцевих законів західних губерній 1837 р."
1143955
  Крамський К. Порівняльно-правовий аналіз "Прав, за якими судиться малоросійський народ1743 р." і "Зводу місцевих законів західних губерній 1837 р." // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 104-105


  "...При розгляді даної теми варто звернутися до досліджень, які були проведені істориками українського права. Першими, хто почав вивчати кодифікації українського права часів Російської імперії були О.Ф. Кістяківський, О.Е. Нольде, М.Я. Пергамент та ...
1143956
  Чечерський В. Порівняльно-правовий аналіз актів прокурорського реагування(на прикладі України, Словаччини та Польщі) / В. Чечерський, О. Рогач // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 151-158
1143957
  Корольов В.В. Порівняльно-правовий аналіз договору в цивільному та господарському праві // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 6-9.
1143958
  Сушик О.В. Порівняльно-правовий аналіз забезпечення радіаційної безпеки у країнах СНД // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1 (49). – С. 112-119. – (0). – ISSN 2078-9165
1143959
  Тверезенко О. Порівняльно-правовий аналіз законодавства держав-членів СНД щодо регулювання договірних відносин стосовно створення за замовленням об"єктів права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 46-57
1143960
  Місінкевич А.Л. Порівняльно-правовий аналіз здійснення правової охорони лісів в Україні, Польщі та в Німеччині // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 156-165. – ISSN 2078-9165
1143961
  Бірюков О.М. Порівняльно-правовий аналіз інституту неспроможності у законодавстві України та деяких іноземних країн : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / О.М. Бірюков ; КНУТШ ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ : [б. в.], 1999. – 171 с. – Бібліогр.: с. 151-171
1143962
  Брюков О.М. Порівняльно-правовий аналіз інституту неспроможності у законодавстві України та деяких іноземних країн : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Брюков О. М.; КУ ім. Шевченка, Ін-т міжнародн. віднос. – К., 1999. – 20л.
1143963
  Бірючков О.М. Порівняльно-правовий аналіз інституту неспроможності у законодавстві України та деяких іноземних країн : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Бірючков О. М.; КУ ім. Т. Г.Шевченка. – К., 1999. – 171л. – Бібліогр.:л.151-171
1143964
  Бєлов Дмитро Миколайович Порівняльно-правовий аналіз інституту президентства в Україні та Франції : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бєлов Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 201л. – Бібліогр.: л. 187 - 201
1143965
   Порівняльно-правовий аналіз інтелектуальної власності через призму її конституційного закріплення / Р.П. Луцький, М.М. Косьмій, В.Д. Касіянчук, В.І. Табачин // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2023. – С. 119-128. – (Серія "Право" ; вип. 15 (27), т. 2). – ISSN 2078-6670
1143966
  Кузнець Л. Порівняльно-правовий аналіз конституційного закріплення права на сецесію // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 157-159
1143967
  Негодченко Д.О. Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності за торгівлю людьми в Україні та Німеччині // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 194-197. – ISSN 2078-3736
1143968
  Орловський Б.М. Порівняльно-правовий аналіз норм про необхідну оборону у кримінальному законодавстві англо-американських країн // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 74-81. – ISSN 2310-9769
1143969
  Радченко Ю.Ю. Порівняльно-правовий аналіз органів прокуратури України та країн Європейського Союзу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – C. 278-283. – ISBN 978-966-7166-36-6
1143970
  Годованик Є. Порівняльно-правовий аналіз організації і діяльності Ради Ліги Націй та Ради Безпеки ООН // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 173-181.
1143971
  Рєзнік О.М. Порівняльно-правовий аналіз організаційної структури фінансової системи України та зарубіжних країн / О.М. Рєзнік, Є.В. Ігнатенко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 158-163. – ISSN 2519-2353
1143972
  Литвиненко Є.Ю. Порівняльно-правовий аналіз основних видів кодифікаційних актів у країнах Європейського Cоюзу та Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 112-119. – ISSN 2219-5521
1143973
  Павліш О. Порівняльно-правовий аналіз питань депутатського імунітету в країнах Європейського Союзу та в Україні // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 38-46
1143974
  Мірошниченко А.М. Порівняльно-правовий аналіз поняття експропріації (на прикладі експропріації земельних ділянок) / А.М. Мірошниченко, П.В. Пушкар // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-63.
1143975
  Микієвич М. Порівняльно-правовий аналіз правового статусу кредиторів та їхніх органів самоуправління у процедурі банкрутства (неспроможності) за правом України та Німеччини / М. Микієвич, Р. Поляков // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 57-70. – ISSN 1026-9932
1143976
  Юсупов В.А. Порівняльно-правовий аналіз правового статусу представників правоохоронних органі на місцях в Україні та США // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 16-22. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
1143977
  Василинчук В.І. Порівняльно-правовий аналіз систем формування кадрового потенціалу органів внутрішніх справ України та поліцейських департаментів США // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 262-269.
1143978
  Немченко К.С. Порівняльно-правовий аналіз системи банківського нагляду в Україні та зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 396-401
1143979
  Середюк В.В. Порівняльно-правовий аналіз функцій юридичної відповідальності в правовій науці України та Польщі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 80-83


  Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу функцій юридичної відповідальності в праві України та Польщі.
1143980
  Гробова В.П. Порівняльно-правовий аналіз функціонування місцевих органів влади у Великій Британії та Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 164-171
1143981
  Павленко Д.Г. Порівняльно-правовий аспект застосування принципу добросовісності в договірному праві країн Європи // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 135-136.
1143982
  Ванієв Е. Порівняльно-правовий аспект правового регулювання режиму права власності кримськотатарських беїв та мурз у Кримському ханстві в XV - XVIII ст. та російських поміщиків у Таврійській губернії в XVIII – XIX ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 109-117. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1143983
  Поляков А.О. Порівняльно-правовий аспект регулювання вищої освіти в Україні та Республіці Болгарія // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 27-32. – ("Право" ; вип. 35). – ISSN 2312-1661
1143984
  Вєннікова В. Порівняльно-правовий концепт сфери соціального забезпечення США // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 : Конституційне право в умовах воєнного стану. – С. 134-147. – ISSN 1026-9932
1143985
  Крегул Ю. Порівняльно-правовийаналіз використання критерію ризику в організації податкового контролю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 276-278
1143986
  Поляков Р.Б. Порівняльно-правові аспекти регулювання процедури банкрутства в Німеччині та Україні : монографія / Р.Б. Поляков. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 112-120. – ISBN 978-617-7611-87-4
1143987
  Артюх Ю. Порівняльно-правові аспекти соціального захисту працівників органів прокуратури в Україні та зарубіжних країнах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 301-303. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1143988
  Артюх Ю.І. Порівняльно-правові аспекти соціального захисту працівників органів прокуратури в Україні та пострадянських країнах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 145-148. – ISBN 978-617-7041-84-8
1143989
   Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал
№ 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – 2008
1143990
   Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал
№ 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – 2008
1143991
  Оніщенко Н. Порівняльно-правові дослідження: прагматичний контекст // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 195-205. – ISSN 1026-9932
1143992
  Бойко Л.М. Порівняльно-типологічний підхід у дослідженні українського правового менталітету // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 100-102.
1143993
  Левицький А. Порівняльно-типологічні особливості етнокультурних маркерів у лексичних системах української й англійської мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 262-265. – Бібліогр.: Літ.: С. 265; 10 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1143994
  Нечипоренко А. Порівняльно-уподібнювальні прислівники: граматичні особливості та стильове використання / Алла Нечипоренко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 203-207. – ISSN 0320-3077
1143995
  Поливана М.Ф. Порівняльно-фізіологічні дані по тренуванню нервових процесів : Повідомлення 2 / М.Ф. Поливана. – К, 1957. – С. 139-150. – Окр. відбиток
1143996
  Поливана М.Ф. Порівняльно-фізіологічні дані по тренуванню нервових процесів : Повідомлення 1 / М.Ф. Поливана. – К, 1957. – С. 113-125
1143997
  Процько М. Порівняльно–правовий аналіз військового законодавства Української держави та ЗУНР // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 235-237
1143998
  Москалюк Н. Порівняльно - правовий аналіз підходів до закріплення функцій виконавчої влади // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 220-222
1143999
  Кравчук В.М. Порівняльно правовий аналіз окремих елементів конституційно-правового статусу судді // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 15
1144000
  Афян А.А. Порівняльноправова характеристика географічних зазначень і торговельних марок // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 7-11. – ISBN 978-617-696-624-1
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,