Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1003001
  Марченко Н.П. "...Один із тих геніїв і талантів, котрі можуть бути окрасою не тільки української, а й західноєвропейської літератури..." / Наталія Марченко // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 301-305
1003002
  Лишак Г. "...Одна річ Мирона, щот надзвичайно уподобалась всім..." (Художня своєрідність оповідання Івана Франка "Чума") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 64-72. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1003003
   "...одним дыханьем с Ленинградом..." : Ленинград в жизни и творчестве советских писателей : Очерки. – Ленинград, 1989. – 395 с. : 16 л. илл. – Библиогр.: с. 372-375. Указ. топогр. и имен: с. 376-396. – ISBN 5-289-00393-2
1003004
  Голубович И.В. "Одесский период" жизни и творчества Г.В. Флоровского в контексте интеллектуальной билграфии // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 15 : Філософія. – С. 37-45
1003005
  Македон В. "Одеське відділення товариства поширення просвіти серед євреїв в Росії": етапи та напрямки функціонування // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 26-35. – ISBN 978-617-7261-66-6
1003006
  Безвозюк Н. "Одеський експеримент Саакашвілі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30 липня (№ 134). – С. 5


  Місцеві експерти оцінюють діяльність голови облдержадміністрації за два місяці перебування на посаді.
1003007
  Музичко О. "Одеський народний університет в пам"ять революції 1917 року" в історії культури Одеси // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 11. – С. 87-115. – ISBN 978-966-389-291-8
1003008
  Панченко В. "Один из активнейших участников раскола русского отряда..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 22


  Приховані сторінки біографії Миколи Бажана.
1003009
  Голик О. "Один із батьків новочасного українського театру" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (109). – С. 22-29


  Іван Карпенко-Карий і розвиток театрального мистецтва в Україні
1003010
  Суржик Л. "Один із головних чинників, який призвів до нинішнього стану справ у НАНУ, - вік..." // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 11


  "...Більшість українських вчених уявляють собі реформу науки так, як Чебурашка свій день народження, — "прилетит вдруг волшебник"... і роздасть їм гроші. На запитання, де брати гроші, у них відповідь - "у тумбочці", тобто в бюджеті..." - пост у ...
1003011
  Пилипчук С.В. "Один із найзаслуженіших діячів на полі українознавства": Осип Бодянський в оцінці Івана Франка // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 268-282. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1003012
  Сірук М. "Один крок уперед і два - назад" / М. Сірук, О. Цвєтков, М. Бєлєсков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 січня (№ 2)


  Вісім років президентства Барака Обами: досягнення та провали у зовнішній політиці США.
1003013
  Ткаченко А. "Один одного" - це коли він і він, а він і вона - одне одного // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 6-14
1003014
  Лосева Н.И. "Один тамм" / Н.И. Лосева. – М : Искусство. – 119 с.
1003015
  Банахевич Ю. "Одинадцята заповідь" колишнього в"язня // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 31 січня (№ 4/5). – С. 3


  "Польська програма відзначення 75-річчя визволення в’язнів нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцімі мала більш «людське обличчя», аніж аналогічний захід в Єрусалимі за кілька днів до цього. В Ізраїлі зробили ставку на політиків. В Освенцімі ...
1003016
  Ханох Левін "Одинаки й одиначки" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8 (1123/1124). – С. 38-56. – ISSN 0320-8370


  Трагікомедія.
1003017
  Ермишко С. "Одинокий волк" и прекрасные дамы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893
1003018
  Качкан В.А. "Одинокий літературний лучник..." (Володимир Левицький і його оточення) // Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан. – Київ : Либідь, 1995. – Ч. 2. – С. 109-124. – ISBN 5-325-00565-0
1003019
  Шталь И.В. "Одиссея" - героическая поэма странствий / И.В. Шталь. – Москва : Наука, 1978. – 168 с. – (Из истории мировой культуры)
1003020
  Бутлицкий А.В. "Одиссея" Аристотеля Онассиса / А.В. Бутлицкий. – Москва : Политиздат, 1973. – 63 с. – (Владыки капиталистического мира)
1003021
  Мальчукова Т.Г. "Одиссея" Гомера и проблемы ее изучения: Уч. пособ. по спецкурсу. / Т.Г. Мальчукова. – Петрозаводск, 1983. – 92с.
1003022
  Левченко А.В. "Одиссея" как интертекст: гомеровские парадигмы в английской литературе от романтиков до Мердок // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 206-211
1003023
  Черкасов П.П. "Одиссея" маркиза де Ла Шетарди в России (1739-1744 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 165-191. – ISSN 0130-3864
1003024
  Зленко Г. "Одіссея" Миколи Гулака // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2007. – № 9. – С. 6-7.
1003025
  Савків Б. "Одкровення Нобелівського лауреата" : історична публіцистика // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 102-109. – ISSN 08-68-4790-1
1003026
  Козлов Є.В. "Одкровення" як двоєдиний процес відкриття істини (за працею М. Бердяєва "Істина одкровення. Пролегомени до критики одкровення") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1003027
  Игнатьев О.К. "Одна бибиси сказала..." / О.К. Игнатьев. – М., 1979. – 94с.
1003028
  Миколюк О. "Одна з найвдаліших реформ". Підтримка ЗНО серед українців зросла, але студенти-бакалаври проти запроваджкення такого екзамену у вишах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 45)
1003029
  Логвіненко Н. "Одна з найсамобутніших і найутаємниченіших мислителів новітньої літературної доби" : Вивчення фантастичних творів Галини Пагутяк // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 35-39


  У статті подано ретроспективу творчості Г.Пагутяк, розкрито шляхи текстуального вивчення роману "Слуга з Добромиля".
1003030
  Осипчук И. "Одна из причин депортации крымских татар в том, что Сталин рассматривал полуостров как плацдарм для войны с Турцией" // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 29 марта - 4 апреля (№ 13). – С. 4
1003031
  Подденежная Е.В. "Одна или две русских литературы" - диалог двух эмиграций // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – Вып. 16. – C. 162-168. – ISBN 978-966-171-675-8


  В статье, на примере анализа сборника эссе З.Зиника, рассматривается понятие целостности рус. лит., определяются черты, сближающие два потока рус. лит. - в эмиграции и метрополии, которые, с одной стороны, определяют своеобразие каждого из них, и с ...
1003032
  Красиков М. "Одна любовь - и больше ничего" (К портрету Марлены Рахлиной) // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2015. – № 1/2
1003033
  Погадаев В.А. "Одна Малайзия" премьера Наджиба Разака // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 41-44. – ISSN 0321-5075
1003034
  Давутоглу Ахмет "Одна нация - два государства" // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2012. – № 29, июнь, спец. вып. Туркменистана. – С. 12-17


  Турция и Туркменистан - единственные две страны, в названии которых есть слово "турок/тюрок".
1003035
  Волощук К. "Одна пляма не існує без іншої..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 липня (№ 128). – С. 11


  Роботи художниці Ніни Котек сьогодні зберігаються в музеях і приватних колекціях. Творчий шлях майстрині.
1003036
  Нежива Л. "Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі". Стильовий аналіз новели В. Стефаника "Камінний хрест" на тлі порівнянь з одноіпменним фільмом Л. Осики // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 7-11


  У статті розроблено методичну модель шкільного вивчення експресіонізму на прикладі художньо-стильового аналізу новели В. Стефанмка. Авторську конценцію створено на основі міжмистецьких порівнянь з українським поетичним кіно. Така інтеграція літератури ...
1003037
  Нежива Л. "Одна сльоза котилася по лицы, як перла по скалы" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11/12 (110/111). – С. 50-57


  Художньо-стильовий аналіз новели В. Стефаника "Камінний хрест"
1003038
  Мосійчук Т. "Одна школа - два народи: шкільні плебісцити в освітній діяльності УНДО (20-30 рр. XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 102-113. – ISSN 2222-5250


  Висвітлює загальні умови й напрями освітньої діяльності керівної політичної пар- тії Західної України 20-30-х рр. ХХ ст. - Українського національно-демократичного об"єднання через участь в проведенні шкільних плебісцитів. Автором проаналізовано ...
1003039
  Бычков Михаил "Однажды я родился хорошим мальчиком", или Как возникают картинки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 13-14. – ISSN 1727-4893


  Как приятно читать и верить, что кто-то может спать ногами на подушке, защитить от злых дядек, ходить спиной вперёд и сам отвечать за себя и друзей.
1003040
  Шлефли Самюэль "Однажды я увидел снег" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 146 : фото. – ISSN 1029-5828
1003041
  Ковальчук Я. "Одне життя - одна любов" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 листопада (№ 44)


  Видання "Листи до Ольги", присвячене Ользі Рошкевич. В ньому вперше цілісно публікується письмова кореспонденція між Іваном Франком та його великим коханням - Ольгою Рошкевич.
1003042
  Коваль Р. "Одне святе є в світі - кров людей хоробрих" // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Серпень (число 8). – С. 3


  На початку серпня побачить світ книжка "Донбас: радість і біль. 2014 - 2020".
1003043
  Череватенко Л. "Одне тут маєм залишити - честь" : Літературна критика // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.130-139. – ISSN 0130-321Х
1003044
  Долгов І. "Одним із найбільших стримуючих чинників РФ сьогодні є Україна" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 липня (№ 113/114). – С. 6-7


  Заступник міністра оборони Ігор Долгов - про очікування від Варшавського саміту НАТО і перепони на шляху до членства в Альянсі.
1003045
  Филипович П.П. "одно Слово" Лесі Українки // Література : статті, розвідки, огляди / П.П. Филипович. – Нью-Йорк ; Мельборн : [б. в.], 1971. – С. 276-285. – (Серія: З нашого минулого ; ч. 3)
1003046
  Кальвос Андреас [Оди / Андреас Кальвос ; вступ: Філіппо Марія Понтані, К. Т. Димарас; глосарій: Анна Гентіліні. – Афіни : Ікарос, 1988. – 236, [3] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1003047
   [Оди Кальвосу : збірка критичних статей. – Іракліон : Університетське видавництво Криту, 1992. – 8, 333 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7309-40-5
1003048
  Вітті М. [Одісей Елітіс : критичні дослідження / Маріо Вітті. – 2-е вид., переглянуте. – Афіни : Ерміс, 1991. – 344 с. : 5 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На тит. арк. автор : Mario Vitti
1003049
   «Один пояс, один шлях» // Київський університет. – Київ, 2021. – Січень (№ 1). – С. 5


  "У Центрі інноваційного розвитку КНУ презентовано міжнародний освітній проєкт у межах ініціативи Китайського уряду «Один пояс, один шлях». Двосторонній освітній проєкт під назвою «Майстерня Лу Баня» покликаний сприяти інтернаціоналізації технічної ...
1003050
   Одесский мартиролог. – Одеса : Окфа, 1999. – 800с. – ISBN 966-571-035-4
1003051
   Одесский мартиролог : Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти. – Одесса : ОКФА. – (Реабилитированные историей). – ISBN 966-571-124-5
Т.3. – 2005. – 896с.
1003052
  Ярмолинец В. Одесский Мопассан // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 142-165. – ISSN 0042-8795


  Про творчість І. Бабеля
1003053
  Луцкевич Н.Г. Одесский музей западного и восточного искусства. / Н.Г. Луцкевич. – Одесса, 1978. – 55с.
1003054
  Симоненко В.К. Одесский набат : поиски объединяющего созидания / Валентин Симоненко. – Киев : Бізнесполіграф, 2020. – 278, [2] с. : ил. – Вип. дані укр.: Симоненко В.К. Одеський набат. Пошуки об"єднавчого творення. – ISBN 978-966-139-111-5
1003055
  Романова О.К. Одесский национальный политехнический университет: тренды в образовании 2019 / О.К. Романова, Н. Мадарьяга // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 17-24. – ISBN 978-966-927-534-9
1003056
   Одесский оперный театр. – Киев, 1970. – 12 с.
1003057
  Остроухова Н.В. Одесский оперный театр в историческом пространстве и времени : в 3 кн. / Н.В. Остроухова ; М-во культуры Украины, Одес. нац. муз. акад. им. А.В. Неждановой. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-122-8
Кн. 2 : 1873-1887. – 2015. – 325, [3] с., [8] л. фот. : ил., фот. – Имен. указ.: с. 257-294. – Библиогр.: с. 295-325 и в подстроч. примеч.
1003058
  Гребцова И.С. Одесский период деятельности попечителя учебного округа С. П. Голубцова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 97-108. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  До 200-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
1003059
   Одесский Политехнический институт. Краткий исторический очерк (1918-1968). – Киев : Изд-во КГУ, 1968. – 224с.
1003060
  Вайсман И.А. Одесский порт в довоенные годы / И.А. Вайсман. – Одесса, 1922. – 11с.
1003061
   Одесский порт. Значение, перспективы, нужды. – Одесса, 1927. – 143с.
1003062
   Одесский регион Черного моря: гидробиология пелагиали и бентали / Л.В. Воробьева, И.И. Кулакова, И.А. Синегуб и др. ; отв. ред. Б.Г. Александров]. – Одесса : Астропринт, 2017. – 320, [3] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 299-318. – ISBN 978-966-927-316-1
1003063
  Барская Б.Я. Одесский русский драматический театр имени А.В. Иванова : очерк творч. пути худож. коллектива / Б.Я. Барская, Б.А. Шайкевич. – Киев : Мистецтво, 1987. – 101, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 101-102
1003064
  Письмак Ю. Одесский след художника Рудольфа Жуковского // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 361-367. – ISBN 978-617-7046-59-1
1003065
  Розен Л.А. Одесский театр оперы и балета / Л.А. Розен. – Одесса, 1964. – 77с.
1003066
   Одесский театр оперы и балета. – Киев : Мистецтво, 1975. – 47 с.
1003067
   Одесский театр оперы и балета. – Одесса, 1977. – 12 с.
1003068
  Деревянко Б.Ф. Одесский театр оперы и балета : фотоочерк / Борис Деревянко. – Одеса : Маяк, 1984. – 118 с. : фот. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
1003069
  Деревянко Б.Ф. Одесский театр оперы и балета / Б.Ф. Деревянко. – Одеса, 1984. – 64с.
1003070
  Шеховцова Т.А. Одесский текст и одесский миф в русской прозе 1920–1930-х годов / Т.А. Шеховцова, С.П. Юрченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 35-48. – (Серія "Філологія" ; вип. 86). – ISSN 2227-1864


  У статті аналізується одеський текст у російській літературі перших післяреволюційних десятиліть. Актуальність обраної теми визначається інтересом сучасного літературознавства до проблем урбаністики, зокрема, міського простору і міських текстів, а ...
1003071
  Калмыкова В.В. Одесский текст русской литературы (к постановке проблемы) // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 84-96. – ISSN 0130-9730


  Впервые дается анализ такого явления, как "одесский текст" русской литературы. На основе понятий "городской текст" и "архетипическая мифологема" вводится целый ряд черт этого явления, в корне отличающего его от таких текстов русской литературы, как ...
1003072
   Одесский университет за 75 лет /1865-1940/. – Одесса, 1940. – 197с.
1003073
   Одесский художественный музей. – Киев, 1976. – 38с.
1003074
   Одесский художественный музей. – Київ, 1986. – 160с.
1003075
  Криштопенко В.В. Одесский художественный музей : путеводитель / В.В. Криштопенко. – Одесса : Маяк, 1989. – 64 с.
1003076
  Рябинин Ю.В. Одесский цирк / Ю.В. Рябинин. – Одесса, 1979. – 15с.
1003077
   Одесское краснознаменное. – Одесса, 1960. – 116с.
1003078
  Сурилов А.А. Одесское наследие Огюста Монферрана // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО : матеріали ІІІ і IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса / М-во культури України, Міжнар. Рада з питань пам"яток і визнач. місць, Одес. міська рада [та ін.] ; [редкол.: А.В. Ковров (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 350-355. – ISBN 978-966-927-205-8
1003079
  Бабич А.В. Одесское подполье. Рассекреченные архивы 1941-1942 / Александр Бабич. – Одесса : Астропринт, 2017. – 243, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-234-8
1003080
   Одесскому офису "Аквавита Люфтганза Сити Центр" 5 лет! // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 74 : фото
1003081
  Черняков Б.И. Одесскому фотографическому обществу - сто лет : Краткая хроника и библиография / Б.И. Черняков; Союз фотохудожников Украины.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 23с.
1003082
  Чигрин П. Одесу заклали на місці татарського села // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 33 (236). – С. 15


  Хаджибей - татарське поселення. Українці називали його Коцюбіїв. На його місці у 1794 році почали будівництво Одеси.
1003083
  Шановська О.А. Одеська "компартійна" предісторія Народного руху України // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 71-94. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1003084
  Липа Ю. Одеська "Січ" // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – С. 13-14
1003085
  Грушицька І. Одеська астрономічна обсерваторія як центр спостережень за космічними об"єктами на геостаціонарній орбіті // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 120-125. – ISSN 1998-4634
1003086
  Гудима М. Одеська бієнале: "Зона турбулентності", зона конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 вересня (№ 35). – С. 16


  "На різних майданчиках Південної Пальміри розгорнуті проекти 5-ї Одеської бієнале сучасного мистецтва "Зона турбулентності". У цьому році в програмі Одеської бієнале беруть участь більше сотні художників з 32 країн. Бюджет склали 200 тис. грн від фонду ...
1003087
   Одеська болгаристика = Одеска българистика = Одесская болгаристика : науковий щорічник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса : ОНУ
№ 11/12 (2013-2014). – 2014. – 162 с. – Вип. присвячений 150-річчю Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова, та 20-річчю спеціальності "болгарська мова та л-ра"
1003088
  Болдирєв О.В. Одеська громада : історичний нарис про українське національне відродження в Одесі у 70-ті роки 19 -поч. 20 ст. / О.В. Болдирєв. – Одеса : Маяк, 1994. – 142 с.
1003089
  Єгунова-Щербина Одеська Громада кінця 1870-х років: Спомини : За сто літ: матеріали з громадського й літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття. / Єгунова-Щербина. – Київ
Кн. 2. – 1928. – 189-199с.
1003090
   Одеська держ. картинна галерея. – К., 1963. – 32с.
1003091
  Коломієць Л.В. Одеська державна академія будівництва і архітектури (- ОДАБА) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2022. – Т. 24 : О. – С. 159. – ISBN 978-966-621-697-0
1003092
   Одеська державна юридична академія : Історія і сучасність. – Одеса : Юридична література, 1999. – 248с. – ISBN 966-7694-06-2
1003093
  Музичко О.Є. Одеська друкарня Ю.І. Фесенка як осередок видання книг на історичну тематику (кінець ХІХ - початок ХХ ст. // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 7-20. – ISSN 2707-3335


  Метою цієї статті є висвітлення процесу видання одеською друкарнею Ю. І. Фесенка книг, що були присвячені історичній тематиці. Це питання не було артикульоване у такому вигляді. У літературі наявні лише окремі згадки. Нашим завданням є визначити ...
1003094
  Чірікалов О.С. Одеська евакуація військ (сил) "білого" руху та цивільного населення в лютому 1920 року // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (35). – С. 113-130. – ISSN 2707-1383
1003095
  Пасічник А.Ю. Одеська кінофабрика. Становлення і розвиток (1919-1930-й рр.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пасічник Артем Юрійович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2021. – 14 с. – Бібліогр.: 10 назв
1003096
  Бондар В.А. Одеська міська дума у серпні 1917 - лютому 1918 pp.: господарські аспекти діяльності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 109-122. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У статті на основі аналізу архівних матеріалів Державного архіву Одеської області та періодичного видання газети «Одесский листок » вивчаються економічні зміни в Одесі в період післяреволюц ійних подій 1917 р. Головна увага приділяється Одеській ...
1003097
  Іванченко А. Одеська наука у постатях: до виходу 50-го випуску серії "Вчені Одеси" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 19-20. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено історію науки в Одесі на прикладі серії "Вчені Одеси; розглянуто окремі її випуски; подано цікаві факти про вчених, уміщені в біобібліографічних покажчиках
1003098
  Сіленко А. Одеська національна академія зв"язку імені О.С. Попова - піонер телекомунікаційної освіти та науки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 17 (278). – С. 46-47.


  90 років від дня заснування.
1003099
  Русаловський В. Одеська національна академія зв"язку: впровадження новітніх інформаційних технологій в освітній процес // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 6 (143 ). – С. 7-12. – ISSN 1682-2366
1003100
  Бірюкова І. Одеська національна наукова бібліотека в гуманітарному просторі країни: до 190-річчя найстарішої публічної книгозбірні держави // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 45-48. – ISSN 2076-9326
1003101
   Одеська національна юридична академія: 10 років успіху, досягнень перемог // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 13-16.
1003102
  Шокола Ю.О. Одеська область як суб"єкт міжнародних відносин (2013-2020 рр.) // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 145-150. – ISSN 2664-1933
1003103
  Дроздов О.М. Одеська область. : (географічний нарис) / О.М. Дроздов, В.В. Петренко. – Киев : Радянська школа, 1959. – 100 с. – (Області Української РСР)
1003104
   Одеська область. Адресна і довідкова книга. – Одеса, 1931. – 276с.
1003105
  Маніаті А. Одеська облвсть: потенціал для розвитку "грецького" релігійного та паломницького туризму / А. Маніаті, І. Винниченко // Сакральне та туризм : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 квіт. 2023 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2023. – С. 289-294. – ISBN 978-617-674-061-2
1003106
  Рубінштейн С.Л. Одеська періодична преса років революції та громадянської війни. 1917-1921 / С.Л. Рубінштейн. – Одеса, 1929. – 111с.
1003107
  Пархітько Олег Володимирович Одеська періодична пресса періоду визвольних змагань : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Пархітько О.В.; Одеський нац. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2005. – 196л. – Бібліогр.: л.190-196
1003108
  Пархітько Олег Володимирович Одеська періодична пресса періоду визвольних змагань : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Пархітько О.В.; КНУТШ. – Одеса, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
1003109
   Одеська письменницька організація в 1989 році : публікація творів, хроніка творч. життя : бібліогр. покажч. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького
[Вип. 2]. – 1990. – 87 с. – Вид. з 1980 р.
1003110
   Одеська письменницька організація в 2008 році : публікація творів, літ. про письменників : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; [упоряд. Г.І. Єфімова ; ред. М.Л. Десенко]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького
[Вип. 25]. – 2013. – 160 с. – Вид. з 1980 р. - Покажч.: с. 145-152
1003111
  Кудлач В. Одеська публічна бібліотека та її фундатори / Володимир Кудлач // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 47-49. – ISSN 1811-377X


  25 вересня 2014 року Одеській національній науковій бібліотеці імені М. Горького виповнюється 185 років від дня заснування. Стаття включає відомості щодо основних фундаторів та засновників бібліотеки.
1003112
  Левченко В. Одеська рецептивна франкіана наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст.: періодизація, динаміка, особливості / В. Левченко, Г. Левченко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 26-50. – ISSN 2222-5250
1003113
  Радецький І.М. Одеська тьма і "Просвіта" : вірши "Проклятого Українця" / Українець І.М. Р-кій [Радецький]. – Одесса : Тип. и Литогр. М. Прищепова, 1908. – 16 с. – Авт. вказ. в кінці видання (стор. 16)
1003114
   Одеська центральна наукова бібліотека. – Одеса, 1927. – 55с.
1003115
  Звєряков М. Одеська школа та сучасність / М. Звєряков, А. Грималюк // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 2. – С. 5-21. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
1003116
  Уварова О. Одеське жіноче благодійне товариство як простір для укладання просопографічних портретів представниць грецької громади Одеси // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 17. – C. 56-63. – ISSN 2519-2523
1003117
  Левченко В.В. Одеське наукове товариство при ВУАН (- науково-громадська організація) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2022. – Т. 24 : О. – С. 180-181. – ISBN 978-966-621-697-0
1003118
  Левченко В.В. Одеське старе (-перше ) кладовище // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2022. – Т. 24 : О. – С. 181. – ISBN 978-966-621-697-0
1003119
  Першина З. Одеське товариство історії та старожитностей // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 218. – ISSN 0869-3587
1003120
  Корнієнко В. Одеське товариство історії та старожитностей у листах Миколи Мурзакевича до архімандрита Антоніна (1878 - 1879 рр.) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 118-125. – ISSN 2310-3310
1003121
  Жванко Л. Одеськи "пунктири" у життєписах героїв книги "Видатні поляки і Харків: біографічний словник (1805 - 1918)" // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 348-355. – ISBN 978-617-7046-59-1
1003122
  Ярмолович О.І. Одеський (в м. Новоросійський) університет і розвиток філологічних напрямків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 130-134. – Бібліогр.: Літ.: с.134; 5 назв. – (Бібліотека Інституту філології)
1003123
  Щокіна О. Одеський авангард початку XX ст. по вертикалі традиціоналізма і новаторства // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 441-445. – ISSN 1992-5514
1003124
  Птахів Семен Одеський аеропорт повернуть державі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
1003125
  Козловський Роман Одеський аеропорт: управлінський "штопор" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 18-21 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1003126
  Левченко В.В. Одеський Архангело-Михайлівський жіночій монастир (-УПЦ МП) / В.В. Левченко, А.О. Наливайко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2022. – Т. 24 : О. – С. 211. – ISBN 978-966-621-697-0
1003127
  Левченко В. Одеський вищий міжнародний інститут — перший спеціальний приватний дипломатичний вищий навчальний заклад у світі // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 343-367. – ISSN 2411-345X
1003128
  Левченко В.В. Одеський вищий міжнародний інститут (- перший у світі приватний спеціальний дипломатичний вищий навчальний заклад університетського типу для осіб обох статей) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2022. – Т. 24 : О. – С. 184. – ISBN 978-966-621-697-0
1003129
   Одеський державний археологічний музей. – Одеса, 1959. – 18с.
1003130
   Одеський державний археологічний музей. – Одеса, 1959. – 40с.
1003131
  Звєряков М. Одеський державний економічний університет. До 90-річчя заснування // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 82-90. – ISSN 0869-3595


  М. Звєряков - ректор ОДЕУ.
1003132
  Дложевський С.С. Одеський державний історично-археологічний музей / С.С. Дложевський. – Київ : Київ-Друк, 1927. – 18, [1] с.
1003133
  Рудницький П.В. Одеський економічний адміністративний район / П.В. Рудницький. – Київ, 1958. – 56с.
1003134
  Петрова Н.О. Одеський історико-краєзнавчий музей в системі національно-патріотичного виховання та формування народознавчої компетенції студентів-істориків (з досвіду роботи) // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 60-63
1003135
  Петрова Н.. Одеський історико-краєзнавчий музей в системі національно-патріотичного виховання та формування народознавчої компетенції студентів-істориків (з досвіду роботи) // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2021. – № 19. – С. 47-51
1003136
  Кудлач Володимир Одеський Караваджо: загублена подорож крізь віки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Викрадення картини "Взяття Христа під варту" Караваджо з Одеського музею підняло інтерес до твору
1003137
  Міхелі С.В. Одеський ландшафтознавчий центр: історія розвитку, напрями досліджень, результати // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 189-197. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1003138
   Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-966-138-760-3
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1003139
   Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-966-438-763-4
Вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1003140
   Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-617-7041-71-8
Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1003141
  Мостова Л. Одеський мотив у сценічній долі Марка Кропивницького // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (659). – С. 43-48. – ISSN 0236-1477
1003142
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – К., 1971. – 16с.
1003143
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – К., 1977. – 60с.
1003144
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – К., 1984. – 270с.
1003145
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – Київ, 1988. – 272с.
1003146
  Лисенко В.М. Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2022. – Т. 24 : О. – С. 200. – ISBN 978-966-621-697-0
1003147
   Одеський національний академічний театр опери та балету = Одесский национальный академический театр оперы и балета = The Odessa National Academic Opeara and Ballet Theatre : [ фотоальбом ] / [фотографії, упоряд. Г.О. Гарбузов ; текст, упоряд. І.С. Волощук ]. – Одеса : Астропринт : Екологія, 2008. – 160 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., рос. англ. мовами. – ISBN 978-966-190-006-5
1003148
  Оборський Г.О. Одеський національний політехнічний університет. Родовід / Г.О. Оборський, В.І. Бондар, В.В. Лебідь // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (42). – С. 323. – ISSN 2076-2429
1003149
   Одеський національний університет імені І.І. Мечникова на сторінках центральної, регіональної та університетської преси 2000-2010 рр. : інформаційне видання / МОНУ, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [авт.-упоряд. : С.О. Мерзлякова, О.В. Суровцева ; наук. ред. В.А. Сминтина ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 903 с. : іл. – ISBN 978-966-190-349-3
1003150
  Грєбцова І.С. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова сьогодні: дорогу осилить той, хто йде // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 1 (25). – С. 101-103. – ISSN 2707-3335


  Рец. на кн.: Професори Одеського національного університету імені І.І. Мечникова: біогр. довід. : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; голов. ред. І.М. Коваль ; відп. ред. М.О. Подрезова ; редкол.: В.В. Глєбов [та ін.] ; упоряд. ...
1003151
  Феденко О.О. Одеський період діяльності професора Івана Фрідріховича Сперандео (1897-1914 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 70-71. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1003152
  Михайлуца М.І. Одеський період діяльності Румунської православної місії : організація, особливості, прорахунки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
1003153
  Горбатюк М. Одеський період життя і діяльності Андрія Ніковського: документи до біографії // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 102-121. – ISSN 2306-4250
1003154
  Ковальчук Г.В. Одеський період життя і наукової діяльності Н.Б. Кузякіної // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 167-180. – ISSN 2306-2908


  Висвітлено одеський період (1956–1961) життя і творчості відомої українсько-російської дослідниці драматургії і театру ХХ століття Наталі Борисівни Кузякіної. Акцентовано на драматизмі наукового шляху вченого, зауважено факти методологічної еволюції. ...
1003155
  Левченко В. Одеський період життя історика Миколи Рубінштейна: уточнення та доповнення інтелектуальної біографії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 67-77. – ISSN 1998-4634
1003156
  Музичко О. Одеський період життя Олександра Грушевського (осінь 1906 - осінь 1908 рр.): формування основ одеської історичної україністики // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 12. – С. 263-286. – ISBN 978-966-389-291-8
1003157
  Кузнєцов В.О. Одеський період життя та наукової діяльності академіка Д.К. Заболотного (28.12.1866-15.12.1929) // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця. – Одеса, 2016. – № 4 (36). – С. 108-118. – ISSN 2076-0558
1003158
  Кондратенко І. Одеський період життя та творчості видатного регента Михайла Литвиненка // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 406-415
1003159
  Буяджи Д.Д. Одеський період правотворчої діяльності О.І. Загоровського // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 65-76. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
1003160
  Пономаренко Л.П. Одеський період становлення професора Г.Г. Де-Метца як вченого та викладача (1881-1891) // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 168-172


  Непересічна особистість проф. Г. Г. Де Метца привертає увагу дослідників історії фізики і фізичної освіти в Україні. Вивчення архівних матеріалів Обласного архіву м. Одеси дозволило розкрити особливості шляху становлення Г. Г. Де Метца як вченого та ...
1003161
  Жимолостнова В. Одеський період у творчй діяльності відомого українського бібліотекознавця Л. Хавкіної // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (292), листопад. – С. 40-42. – ISSN 2076-9326
1003162
   Одеський політехнікум образотворчих мистецтв. – Одеса. – 25 с.
1003163
  Хромов А.В. Одеський поліцмейстер Павло Степанович Мавроміхалі // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 82-86. – ISBN 978-966-927-169-3
1003164
  Михайлуца М. Одеський православний рух vs "більшовицька пропаганда дією" (початок 1920-х років) / М. Михайлуца, О. Тригуб // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 155-166. – ISSN 1998-4634
1003165
  Музичко О. Одеський релігієзнавець К.В. Флоровська в науково-педагогічному житті Центрально-Східної Європи XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 77-88. – ISBN 966-7379-92-11
1003166
  Левченко В.В. Одеський Свято-Успенський патріарший чоловічий монастир (- УПЦ МП) / В.В. Левченко, А.О. Наливайко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2022. – Т. 24 : О. – С. 211-212. – ISBN 978-966-621-697-0
1003167
  Покалюк В.В. Одеський сільськогосподарський інститут на початку 20-х рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 204-209. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1003168
  Шумакова Одеський театр опери та балету / Шумакова, Л.А. Черленіовський. – Одеса, 1968. – 84с.
1003169
   Одеський художній музей. – К., 1971. – 27с.
1003170
   Одеський художній музей. – Київ, 1980. – 14с.
1003171
  Луговий О.М. Одеський церковний історик С.В. Лобачевський / О.М. Луговий, О.В. Файда // LAUREA I : Античный мир и Средние века : чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. общество ; [редкол.: А.Н. Домановский и др. ; ред.: С.И. Посохов, С.Б. Сорочан]. – Харьков : НТМТ, 2015. – С. 185-188. – ISBN 978-617-578-222-4
1003172
  Музичко О.Є. Одеські бібліографічні товариства в науковому та громадському житті першої третини ХХ ст. // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 19. – С. 109-126. – (Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)
1003173
  Зленко Григорій Одеські Білецькі. Сторінки життєпису одного родоводу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 8 (133). – С. 10-11
1003174
  Мельник О.В. Одеські вищі жіночі курси: спеціалізація та навчальний процес (1910-1917 гг.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 91-103. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1003175
  Бачинська О.А. Одеські вчені у Стамбулі: завдання досліджень та враження (за матеріалами звітів ХІХ – початку ХХ ст.) / О.А. Бачинська, М.В. Алєксєєнко // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 5-10. – ISSN 1608-0599
1003176
  Мокроусова О. Одеські епізоди в біографії архітектора Павла Альошина // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 241-249. – ISBN 978-617-7046-59-1
1003177
   Одеські історики : енциклопедичне видання / Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Асоціація європейської культури ; [ відп. ред. Савченко В.А. ; редкол. : Литвин В.М. та ін. ]. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-282-5
Т. 1 : (початок 19 - середина 20 ст.). – 2009. – 480с.
1003178
  Федорова А.І. Одеські купці-старообрядці (кінець XIX - початок XX ст.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 72-87. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1003179
  Томазов В.В. Одеські купці брати Янніс і Томас Раллі та їхні нащадки: соціальна адаптація й еволюція родини (XIX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 53-71. – ISSN 0130-5247
1003180
  Зінькевич О. Одеські меніпеї // Критика. – Київ, 2002. – Травень, (число 5). – С. 30-32


  Фестиваль нової музики в Одесі.
1003181
  Таран Людмила Одеські реалії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 4-5. – ISSN 0868-9644
1003182
  Музичко О. Одеські роки життя Никодима Кондакова: занурення в науку та "окаянні дні" // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 5-25. – ISSN 2310-3310
1003183
  Голубович І.В. Одеські роки М.Я. Грота: проект реформи "філософської справи" // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т" ; за заг. ред. Я.В. Шрамка. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 18. – С. 3-20. – ISSN 2076-7382
1003184
  Сінягіна К.А. Одеські сторінки життя Георгія Антоновича Гамова // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 239-240. – ISBN 978-966-927-169-3
1003185
   Одеському екс-судді відмовили в поновленні на посаду // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
1003186
  Юрженко О.І. Одеському університету - сто років / О.І. Юрженко. – Одеса : Маяк, 1965. – 100с.
1003187
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Л., 1936. – 263с.
1003188
  Форш О. Одеты камнем / О. Форш. – Л., 1938. – 215с.
1003189
  Форш О. Одеты камнем / О. Форш. – Москва, 1947. – 208с.
1003190
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Москва, 1957. – 229с.
1003191
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Москва-Л., 1960. – 410с.
1003192
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Л., 1971. – 636с.
1003193
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Ленинград : Художественная литература, 1980. – 423с.
1003194
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Л., 1983. – 431с.
1003195
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Ярославль, 1984. – 255с.
1003196
  Форш О.Д. Одеты камнем : Современники; Михайловський замок / О.Д. Форш. – Киев : Радянська школа, 1990. – 448с.
1003197
  Форш О.Д. Одеты камнем. Михайловский замок : [романы] / О. Форш. – Ленинград : Художественная литература, 1988. – 400 с. – (Классики и современники ; Советская литература). – ISBN 5-280-00036-1
1003198
  Форш О.Д. Одеты камнем. Радищев / О.Д. Форш. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 575 с.
1003199
  Форш О.Д. Одеты камнем. Радищев. Михайловский замок / О.Д. Форш. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 766 с.
1003200
  Форш О.Д. Одеты камнем. Современники. Михайловский замок / О.Д. Форш. – Москва : Правда, 1986. – 653 с.
1003201
  Сергеев Б.Ф. Одетые в броню / Б.Ф. Сергеев. – Москва : Знание, 1989. – 63с.
1003202
  Карев Г.А. Одетые в бушлаты / Г.А. Карев. – Одесса, 1964. – 334с.
1003203
  Календа С. Одетые истории = Литературный проект : проза: рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 8. – С. 102-112. – ISSN 0012-6756


  Это проект, "инрающий в литературу"; авторская интерпретация романа Питера Гринуэя "Золото"
1003204
  Толстой И. Одеть и срочно отправить в Россию // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 4 (5113). – С. 44-46. – ISSN 0131-0097


  Випадкова поїздка Б. Пастернака до Парижу на антифашистський конгрес
1003205
   Одещина. – Київ : Мистецтво, 1977. – 188с.
1003206
  Горобець Іван Одещина. Рідна екзотика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 120-125 : фото
1003207
   Одещина: Землі квітучої краса : фотоальбом. – Київ : [Б. в.], 1985. – 144 с.
1003208
  Копылова Л.Ф. Одеяло из лоскутьев / Л.Ф. Копылова. – М., 1958. – 198с.
1003209
  Гулов Б. Оджар бахши сердится / Б. Гулов. – М., 1986. – 315с.
1003210
  Їжак О. Один - справа, троє - зліва. У США відбувається позиціювання майбутніх кандидатів у президенти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 3


  "Скандал, викликаний необережними телефонними розмовами президента Дональда Трампа, спровокував помітні зміни в електоральних настроях і передвиборній тактиці республіканців, але особливо - демократів. До виборів ще більше року, - вони відбудуться 3 ...
1003211
  Внуков Н.А. Один / Н.А. Внуков. – Ленинград, 1985. – 127с.
1003212
  Жуков Ю.А. Один "миг" из тысячи / Ю.А. Жуков. – Москва, 1979. – 384с.
1003213
  Жуков Ю.А. Один "МИГ" из тысячи / Ю.А. Жуков. – Москва, 1963. – 288с.
1003214
  Жуков М.Н. Один алгоритм лінійної багатовимірної статистичної фільтрації різновидової геологічної інформації : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-67. – Бібліогр.: 18 назв. – (Геологія ; вип. 18)


  Пропонується алгоритм лінійної статистичної фільтрації, у якому узагальнено відомий у теорії випадкових функцій лінійний фільтр на випадок, коли в одній процедурі вживаються ознаки з порядковою та номінальною шкалами. Це дає змогу залучити до виконання ...
1003215
  Кикоть В.М. Один аспект мого життя : Поезії / В.М. Кикоть. – Київ : Брама, 2001. – 96с. – ISBN 966-96035-1-Х
1003216
  Патрікац Л. Один банк - і ціле життя // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С.18-19
1003217
  Биллинг Г. Один в Антарктике / Г. Биллинг. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1991. – 156, 1 с : ил.
1003218
  Сифр М. Один в глубинах Земли / М. Сифр. – Москва, 1966. – 263с.
1003219
  Ключарева Н. Один в год в раю : рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 11. – С. 76-86. – ISSN 0130-7673
1003220
  Норвуд В. Один в джунглях : Приключения в лесах Британской Гвианы и Бразилии / В. Норвуд. – Москва : Мысль, 1965. – 190с.
1003221
  Шпильгаген Ф. Один в поле не воин : роман Шпильгагена в 2 т. / пер. с нем. Б.Е. Благосветова. – Санкт-Петербург : Н.А. Шигин
Т. 2. – 1886. – 573 с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л., описан по интернету и стр.
1003222
  Коцур А. Один в полі не воїн… // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 124-125
1003223
  Багатирьова К. Один в творчому доробку Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 9-14


  Стаття присвячена висвітленню внеску Григорія Сковороди у розвиток жанру оди в українській літературі.
1003224
  Зейда Олександр Один вдома (Пам"ятка для дітей молодшого шкільного віку) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 35
1003225
  Савицкий В.Д. Один взгляд : рассказы и повести / В.Д. Савицкий. – Ленинград, 1982. – 312с.
1003226
  Попов В.М. Один выстрел во время войны. / В.М. Попов. – М, 1986. – 412с.
1003227
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – Л., 1960. – 631с.
1003228
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – Грозный, 1987. – 496с.
1003229
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – Москва, 1989. – 495с.
1003230
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – Москва, 1990. – 589с.
1003231
  Разгон Л.Э. Один год и вся жизнь / Л.Э. Разгон. – Москва, 1973. – 255с.
1003232
  Разгон Л.Э. Один год и вся жизнь / Л.Э. Разгон. – Москва, 1976. – 255с.
1003233
  Николчин И. Один год и одна жизнь. / И. Николчин, А.А. Полещук. – М, 1982. – 238с.
1003234
  Алексеев Д.Г. Один год из жизни Блюхера / Д.Г. Алексеев. – 2-е изд., доп. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1980. – 129 с. – (Герои не умирают)
1003235
  Андреев С.Ю. Один год из жизни страны : результаты и перспективы / Андреев С.Ю. – Москва : Прогресс, 1990. – 478, [1] с.
1003236
  Лешке Е.Г. Один год молодой семьи / Е.Г. Лешке. – Москва, 1981. – 248 с.
1003237
  Боровик Г.А. Один год неспокойного солнца : амер. хроника / Г.А. Боровик. – Москва : Советский писатель, 1971. – 456 с. : ил.
1003238
   Один день (Рабочий Донбасс на труд. вахте 19 апр. 1967 г.). – Донецк, 1967. – 138с.
1003239
  Карамышев Н.Ф. Один день в пути / Н.Ф. Карамышев. – Симферополь, 1967. – 71с.
1003240
  Витова Наталья Один день в Таллине. Сказка на вырост / Витова Наталья, Савинцев Федор // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 78-85 : фото
1003241
  Волошун П. Один день великой княгини Елизаветы Федоровн в усадьбе Ильинское // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 7 (79). – С. 18-30. – ISSN 1812-867Х
1003242
   Один день війни. – К., 1974. – 319с.
1003243
  Трачук А. Один день Володимира Володимировича // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 90-92


  В. Різун.
1003244
  Гуляшки А. Один день и одна ночь. / А. Гуляшки. – София, 1970. – 235с.
1003245
  Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича / А.И. Солженицын. – Москва, 1963. – 144с.
1003246
  Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича / А.И. Солженицын. – Томск, 1990. – 318с.
1003247
  Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича : Рассказы 60-х годов / А.И. Солженицын. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2001. – 350с. – ISBN 5-352-00160-1
1003248
   Один день из жизни ФОРОСа: достижения 2006 г. : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 52
1003249
  Черненко О. Один день із життя Тараса Шевченка в Києві // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 4 (1000). – С. 72. – ISSN 0868-9644


  Революціонар, борець, пророк - які тільки ярлики не навішували на Шевченка. Яким же був реальний, живий Тарас? На це запитання дають відповідь спогади трьох друзів поета - письменника Віктора Аскоченського, письменника, етнографа Олександра ...
1003250
   Один день із історії курця (Виховна година) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 9-11
1003251
   Один день Києва: Паралелі (Київ 27 серпня 1907 р. і Київ 27 серпня 1937 р.). – Київ : Держлітвидав, 1937. – 93 с.
1003252
  Макдермотт А. Один день Монтсеррат Кабалье // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 10. – С. 175-191. – ISSN 1726-6084
1003253
   Один день на милой, доброй земле. – Москва, 1981. – 448с.
1003254
  Іващенко Микола Один день на Чернігівщині // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 12-14 : фото
1003255
  Анна Иваненко Один день с Алевтиной Фурсаевой = "Ото була весна!" : Истории в деталях / Анна Иваненко, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 32-35 : Іл.
1003256
  Иваненко Анна Один день с Альгирдасом Кумжой = Безумный день, или приключения литовского подданного : Истории в деталях / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 26-32 : Іл.
1003257
  Иваненко Анна Один день с Антоном Цесликом = Сам себя катаю сам себя женю : Истории в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 24-29 : Іл.
1003258
  Иваненко Анна Один день с Антоном Цесликом = Сам себя катаю сам себя женю : История в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 24-29 : Іл.
1003259
  Иваненко Анна Один день с Ахметом Чанга, атташе по культуре и туризму Турции = Атташе Страны Роз : Истории в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 32-37 : Фото
1003260
  Иваненко Анна Один день с Виталием Дроздовым : История в деталях / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 12-16 : Іл.
1003261
  Аршинник Татьяна Один день с его Величеством королем Таиланда Пумипоном Адульядетом Рамой ІХ = Король из Бангкока : История в деталях. Таиланд // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 16-21 : Іл.
1003262
   Один день с его Величеством королем Таиланда Пумипоном Адульядетом Рамой ІХ = Парад королевских лодок : История в деталях. Таиланд // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 22-25 : Іл.
1003263
   Один день с команданте, актрисой и режиссером : И целого мира мало. История в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 82-87 : Фото
1003264
  Иваненко Анна Один день с Константином Стогнием : Истории в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 24-29 : Іл.
1003265
  Иваненко Анна Один день с Леней Сенкевичем = Реюньон глазами "Хита" : Истории в деталях / Иваненко Анна, Пендраковская Анна // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 28-33 : Іл.
1003266
  Иваненко Анна Один день с Сергеем Дудкой : Дудка - не сам / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 28-32 : Іл.
1003267
  Фурсова Л. Один день серед козаків : урок за оповіданням А. Кащенка "Над Кодацьким порогом" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 34-36. – Бібліогр. в кінці ст.
1003268
  Иваненко Анна Один день со Стеллой Захаровой = Дневник чемпионки : История в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 24-29 : Іл.
1003269
  Бологов А.А. Один день солнца : повести, рассказы / Александр Бологов. – Москва : Советская Россия, 1988. – 384 с., [1] л. портр. – ISBN 5-268-00554-5
1003270
  Тулешков Крыстю Один день среди насекомых / Тулешков Крыстю. – Москва : Колос, 1978. – 184с.
1003271
  Белов Г.Г. Один для всех закон : воспитание коммунистов в духе ответственности и сознательной дисциплины / Г.Г. Белов. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 63 с. – (Б-чка секретаря парторганизации)
1003272
  Катюшенко М. Один дождь на всех / М. Катюшенко. – Москва, 1985. – 176 с.
1003273
  Фролов В.В. Один должен уйти / В.В. Фролов. – Москва, 1968. – 192с.
1003274
  Бачило А. Один дома / А. Бачило, И. Ткаченко // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 164-168. – ISSN 1728-8568
1003275
  Качкан В. Один з "чети крилатих" . На берегах рукописів Юрія Шкрумеляка // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 177-181. – ISBN 966-7522-04-0
1003276
  Юсип Д. Один з вихованців Франкової кузні // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 123-134. – ISSN 0868-4790
1003277
  Міяковський В.В. Один з доносителів на Пестеля, купець Ш. Козлинський / В.В. Міяковський, 1926. – 5 с. – Окремий відб.: Декабристи на Україні./ за ред. С. Єфремова та В. Міяковського. Київ. 1926, с. (4) 206, [2]
1003278
  Сергійчук В.І. Один з дорадників президента Рузвельта // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 89. – ISBN 978-966-2911-65-7


  До 130-річчя від дня народження Володимира Тимошенка.
1003279
  Горький Максим Один з королів республіки / Горький М. ; Передмова Луначрського А.В. – б. м. : Український робітник. – 32 с. – (Дешева бібліотека красного письменства)
1003280
  Горький М. Один з королів республіки / М. Горький. – Київ, 1953. – 68с.
1003281
  Горький М. Один з королів республіки / М. Горький. – Київ : ДЛВ, 1957. – 24 с. – Пер. з рос.
1003282
  Файзулін Я. Один з лицарів Другого зимового походу (до 85-річчя від дня загибелі Михайла Білинського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 243-245. – ISBN 966-7060-98-5
1003283
  Юркова О. Один з найбільших авторитетів і ерудитів [Володимир Іванович Щербина] // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 146. – ISSN 0869-3587
1003284
  Розора Ж. Один з найбільших природничих музеїв Європи - в Україні / Ж. Розора, О. Зиков // Ми і Президент : міжнародний суспільно-політичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 58-60
1003285
  Лащенко С. Один з п"яти соколят... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 вересня (№ 163/164). – С. 13


  Уроки і спадщина Олексія Курінного — український політолога, експерта з розвитку української мови, громадського діяча, поета. Вивчення мовної ситуації в Україні, а також утвердження державного статусу української мови були провідними ідеями в житті ...
1003286
  Кравчук П.І. Один з перших / П.І. Кравчук. – Торонто, 1963. – 44с.
1003287
  Руда С. Один з перших мікробіологів України (до 145-річчя з дня народження Якова Бардаха) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1003288
  Загорка О.М. Один з підходів до визначення шляхів забезпечення воєнної безпеки України / О.М. Загорка, А.А. Корецький, І.О. Загорка // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 6-13. – ISSN 2304-2699
1003289
  Любіч О.О. Один з підходів до формування алгоритму системи підтримки прийняття рішень в системі управління державними фінансами // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 3-9. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1003290
  Остапенко Т. Один з плеяди борців за самостійну Україну // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2003. – Вип. 9 (на 2003). – С. 178-188. – ISBN 966-7522-09-1


  М. Міхновський.
1003291
  Сергійчук В. Один з творців українського дива // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2023 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2022. – С. 57-58. – ISBN 978-617-7837-24-3


  До 100-річчя від дня народження Миколи Гибала. Колишній голова Ружинського колгоспу ім. Леніна. Заслужений працівник сільського господарства УРСР. народився в с. Зелене Немиринецької сільради Ружинського району в бідній селянській родині.
1003292
  Брюховецька Л. Один з українських кінознаців // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 7-10. – ISSN 1562-3238


  Доктор літературознавства, проф. Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка Олег Кіндратович Бабишкін (1918-1991) - автор численних праць у галузі літературознавства. Він залишив значну спадщину як кінознавець – досліджував і українське і зарубіжне кіно у книгах: ...
1003293
  Петров Н.И. Один за всех - все за одного: коллективизм как черта соц. образа жизни. / Н.И. Петров. – Москва, 1985. – 159с.
1003294
  Муратов Н.Г. Один за всех / Н.Г. Муратов. – М., 1964. – 590с.
1003295
  Борисов Борис Один за всех и все за одного : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 138-144 : Фото


  Рудольфо Валентино
1003296
  Ботценхардт Тильман Один за всех и все за одного / Ботценхардт Тильман, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 62-71 : фото. – ISSN 1029-5828
1003297
  Русакова Е.И. Один за всех, все за одного. / Е.И. Русакова. – М., 1963. – 48с.
1003298
  Суименко Е.И. Один за всех... / Е.И. Суименко, А.М. Тихонов. – К., 1989. – 60с.
1003299
  Фоменко В.А. Один за всіх, всі за одного / Фоменко В.А. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 31 с. – (Моральний кодекс будівника комунізму)
1003300
  Таран Л. Один зі справжньої еліти. Штрихи до портрета В"ячеслава Брюховецького з нагоди його 60-річчя // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
1003301
  Артюх С. Один зі шляхів суттєвого підвищення ефективності системи вищої освіти України / С. Артюх, О. Лазуренко, К. Махотіло // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 44-48. – ISSN 1682-2366


  Підвищення ефективності вищої освіти яка даст змогу суттєво покращити підготовку фахівців і дієвість вищої освіти нашої держави, зміцнити зв"язок вищих навчальних закладів із підприємствами та роботодавцями.
1003302
  Упит А.М. Один и многие : трагикомедия / Андрей Упит ;. – Москва : Искусство, 1957. – 107 с.
1003303
  Маканин В.С. Один и одна / В.С. Маканин. – Москва, 1991. – 296 с.
1003304
  Маканин В.С. Один и одна. / В.С. Маканин. – М, 1988. – 315с.
1003305
  Королев Л.А. Один из "партии расстрелянных" / Л.А. Королев. – М, 1965. – 102с.
1003306
  Кузнецов Н.Т. Один из "русской химической дружины". (К 150-летию со дня рождения академика Н.С. Курнакова) / Н.Т. Кузнецов, В.М. Новотворцев // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 1. – С. 66-74. – ISSN 0869-5873
1003307
  Добриян Д. Один из "соборян" // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 10 (86). октябрь : Реставрация : возрождение сокровищ. – С. 46-61 : фото. – ISSN 2222-436X


  Про неординарного и загадочного живописца Вильгельма Котарбинского.
1003308
  Гуро И. Один из вас / И. Гуро. – Чита, 1951. – 50с.
1003309
  Храпова Л.Е. Один из дней, каких много / Л.Е. Храпова. – М, 1983. – 24с.
1003310
  Шахматов А.А. Один из источников летописного сказания о крещении Владимира / Исслед. А.А. Шахматова. – Харьков : Электр. типо-лит. С.А. Шмерковича, 1904. – 63-74 с. – Отд. отт. из "Сб. ст. по славяноведению, посвящ. проф. М.С. Дринову"
1003311
  Горький Максим Один из королей республики : Интервью / Горький М. – Штудгарт, 1906. – 26 с.
1003312
  Максимов Е. Один из лучших / Е. Максимов. – Москва, 1952. – 52 с.
1003313
  Пышенкин А.Д. Один из методов повешиния жизненности и продуктивности овец. : Автореф... канд.биол.наук: / Пышенкин А.Д.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 22л.
1003314
  Павлов П.В. Один из многих : история революционера Хаима Гершовича (1886-1905) / П. Павлов. – Петроград : Изд. Былое, 1919. – 23 с. – (Былое. Историческая библиотека : История русского революционного движения в очерках и эпизодах)
1003315
  Поройков Ю.Д. Один из многих / Ю.Д. Поройков. – Москва : Современник, 1990. – 479с.
1003316
  Бон В. Один из многих: Жизнь для мира и свободы : пер. с нем. / Вилли Бон. – Москва : Политиздат, 1988. – 255, [1] с. : ил. – ISBN 5-250-00178-5
1003317
  Росляков В.П. Один из нас / В.П. Росляков. – Москва : Советский писатель, 1967. – 203 с.
1003318
  Дорогов Р.М. Один из нас / Р.М. Дорогов. – Волгоград, 1968. – 158с.
1003319
  Росляков В.П. Один из нас / В.П. Росляков. – Москва, 1981. – 444с.
1003320
  Сергеева И.С. Один из наследников XIX века (И.Д. Сургучсв) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 88-97. – ISBN 966-581-617-9
1003321
  Филиппов А.Н. Один из неизданных "юрналов" Петровского царствования за 1723-1724 гг. / А.Н. Филиппов; Проф. А.Н. Филлипов. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1912. – 31 с.
1003322
  Иконников В.С. Один из образовательных проектов времени Петра Великого / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : Тип. Имп. Унив. Св. Владимира, В.И. Завадского, 1893. – [2], 27 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Истор. Об-ве Нестора-Летописца. 1895, кн. 7
1003323
   Один из первых коррозионистов. К 100-летию со дня рождения академика Я.М. Колотыркина. // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 12. – С. 1103-1109. – ISSN 0869-5873
1003324
  Георгиев Ю. Один из первых российских японоведов // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 3. – С. 19-21
1003325
  Богданов Н.В. Один из первых. Патрия свободных ребят. Пропавший лагерь. Чудесники. Когда я был вожатым : пионерские повести / Н.В. Богданов ; ил. С. Забалуев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 494 с. : ил.
1003326
  Палаш И. Один из перлов волошинской "жемчужницы" или Из "библиотеки" в "библиотек". К 100-летию одного таинственного исчезновения // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 435-448. – ISSN 0042-8795
1003327
  Браиловский С.Н. Один из пёстрых XVII-го столетия : [Карион Истомин] : Историко-литературное исследование в 2 частях с приложением : (Доложено в заседании Ист.-филол. отд. 18 окт. 1895 г.) / С.Н. Браиловский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1902. – [4], XXXVIII, 494 с. – С. 388-481: отд. соч. и отрывки Кариона Истомина. – (Записки Императорской Академии наук по историко-филологическому отделению ; Т. 5. № 5 и последний)
1003328
  Петров Н.И. Один из предшественников Ив. Петр. Котляревского в украиснкой литературе XVIIІ века Афанасий Кириллович Лобысевич / [соч.] Н. Петрова. – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Акад Наук, 1904. – 7 с. – Отд. оттиск: Сборник по славяноведению. 1904, т. 1, с. 57-63
1003329
  [Лазаревский А.М.] Один из приятелей Гоголя (А.М. Маркович). – [Киев], 1902. – 5 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца", (К.), 1902, кн. 16, вып. 1–2, отд. 5
1003330
  Лазаревский А.М. Один из приятелей Гоголя (А.М. Маркович) // На родине Гоголя : [По бумагам семейного арх. : Исслед. и материалы] / В.А. Чаговец. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – С. 39-50
1003331
  Кэпот Т. Один из путей в рай / Т. Кэпот. – М., 1967. – 63с.
1003332
  Кудесов Сергей Один из рода Бенуа // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 5. – С. 73-85


  Альберт Александрович Бенуа (1888-1960) - архитектор, живописец и график. Сын акварелиста Александра Александровича Бенуа
1003333
  Фоменко Л.Н. Один из семи / Л.Н. Фоменко. – Москва : Советская Россия, 1968. – 207 с.
1003334
  Якимах А.М. Один из скромных героев Отечественной войны и 2-й французской кампании : (Очерк жизни и боевой службы майора (подполк. в отставке) Новорос. драгун. полка Моисея Абрамовича Якимаха) / А.М. Якимах. – Киев : Тип. Ун-та св. Владимира, 1912. – 39 с., 1 л. портр.
1003335
  Волоцкая З.М. Один из способов описания словосочетаний стандартизованного русского языка / З.М. Волоцкая. – Москва, 1961. – 24с.
1003336
  Пфейффер Г.В. Один из способов решения в целых числах неопределенных уравнений первой степени с двумя неизвестными / Г. Пфейффер. – Киев : Тип. И.И.Горбунова, 1900. – [2], 8 с. – Экз. № 66769 без обл.
1003337
  Пфейффер Г.В. Один из способов решения в целых числах неопределенных уравнений первой степени с двумя неизвестными / Г. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 8 с.
1003338
  Дарибаев М. Один из тысяч : повесть / Мырзагалы Дарибаев; пер. с каракалпакК.Досанова и Е.Емельянов. – Нукус : Каракалпакстан, 1976. – 72 с.
1003339
  Сперанский М.Н. Один из учителей Н.В. Гоголя (И.Г. Кульжинский) / М.Н. Сперанский. – Нежин : Типо-лит. насл. В.К. Меленевского, 1906. – 82 с. – Отд. оттиск: Известия Историко-филологического института кн. Безбородко, т. 23
1003340
  Соколов Н.Н. Один из шести миллионов / Н.Н. Соколов. – Кострома, 1955. – 56с.
1003341
  Косів М. Один і той же почерк // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 5 (859). – С. 120-124. – ISSN 0868-4790
1003342
  Сидоренко Н. Один із "могікан українського мистецтва" // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 47-52


  У центрі уваги - постать Є. Маланюка періоду "другої еміграції", перебування у таборах перміщених осіб на теритерії Німеччини другої половини 1940-х рр.Наводяться спогади У. Самчука і Ю. Шевельова, аналізується публіцистика українського літератора, ...
1003343
  Цушко С.В. Один із вас : [вибрані поезії] / Сергій Цушко. – Київ : Ярославів Вал, 2014. – 319, [1] с. – ISBN 978-617-605-010-0
1003344
  Кирилюк Є. Один із визволителів Шевченка // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1984. – Вип. 18. – С. 326-330. – ISSN 0206-8001


  До 200-річчя від дня народження В. Жуковського.
1003345
  Слабошпицький М. Один із грона моїх романів. Роман Лубківський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 4 травня (№ 17/18). – С. 8-10
1003346
  Друг О. Один із засновників Київської консерваторії // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 169-171. – ISSN 0869-3595


  Олександр Виноградський
1003347
  Кобилянський І.Ю. Один із засобів експресії мови газети // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 104-111. – ISSN 0320-3077
1003348
  Самородов В.М. Один із зачинателів земської агрономії на полтавщині Федір Петлюра (1876-1907) / В.М. Самородов, С.Л. Кигим // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 220-222
1003349
   Один із зовнішньоекономічних пріоритетів нашої держави // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 5 листопада (№ 45)


  Під головуванням першого заступника МОНМС Євгена Суліми проведено чергове засідання української частини Підкомітету № 7 " Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров"я, інформаційне суспільство та медіа".
1003350
  Набитович І. Один із каменярів на гостинці слова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 24 березня (№ 6). – С. 2


  Професорові Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Михайлові Шалаті - 80.
1003351
  Хороб С.І. Один із когорти учнів славетного новеліста (прозова творчість В. Ткачука) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 222-228. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1003352
  Шлапак Я. Один із лідерів українських шістдесятників // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 7 червня (№ 23). – С. 12


  13 червня - 85 років від дня народження Вталія Сергійовича Губаренка.
1003353
  Грабовська І. Один із найяскравіших представників Київської філософської світоглядної школи (До 80-ліття від дня народження Володимира Шинкарука) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 229-231. – ISBN 966-628-104-X
1003354
  Стус В. Один із найяскравіших представників Київської філософської світоглядної школи. (до 80-ліття від дня народження Володимира Шинкарука) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 229-231. – ISBN 966-628-104-X
1003355
  Одінцова М.І. Один із перших в Україні рукописних журналів для дошкільнят: нереалізований видавничий проект Бориса Грінченка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 82-90


  У статті йдється про рукописний журнал Бориса Грінчєнка - один з пєрших в Україні журналів для дошкільнят. Аналізується його зміст, оздоблєння й службова частина. The article tells about the first manuscript magazine for preschool children in Ukraine. ...
1003356
  Гуменюк Г.В. Один із підходів до розроблення технології психофізіологічного забезпечення професійного самоздійснення вчених // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 37-46. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія ; т. 5, вип. 18). – ISSN 2072-4772
1003357
  Шевчук В. Один із поля забутих, але воскрешених // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 8 (178). – С. 42-43. – ISSN 0131-2685
1003358
  Тостоухов А. Один із пророків України [Пантелеймон Куліш] // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 3-5
1003359
   Один із славної когорти педагогів-науковців. Валерію Редьку - 60 ! // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 5/6. – С.4-8.
1003360
   Один із способів визначення імовірності появи дефектв при виробництві нових типів унікальних компонентів / К.Ф. Боряк, В.Ю. Коротков, Я.С. Коломієць, О.В. Сєлюков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 66-67. – Бібліогр.: С. 67. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянутий один із способів визначення імовірності появи дефектів при виробництві нових типів уні-кальних компонентів. In the article one of the methods of definition of probability of appearance of defects at the production of new types of ...
1003361
   Один із страчених талантів модернізму. Олексій Львович Плющ // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 545-549. – ISBN 978-617-7993-01-7
1003362
  Червінський В. Один із тих, хто створював нашу наукову силу і могуть // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 30-31. – ISSN 0868-8117
1003363
  Малихіна С. Один із факторів досягнення мети кримінального переслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 37-43.
1003364
  Паньків М. Один із фундаторів українського краєзнавства в 1969 - 2014 роках // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 33, січень - червень. – С. 71-73


  До 85-річчя від дня народження Петра Арсенича.
1003365
  Цюрпіта Я. Один із чеських будителів // Українознавство : календар-щорічник. – Київ, 1998. – [на 1998 рік]. – С. 107-111


  200 років від дня народження чеському історику, філософу, видавцю, політичному діячу Ф. Палацькому.
1003366
  Горбаль М.А. Один із шістдесяти : Спогади на тлі ювілейного року / М.А. Горбаль. – Київ : АртЕк, 2001. – 400с. – ISBN 966-505-077-Х
1003367
  Кулик В. Один із шістдесятників : Спогади про поета Володимира Куликівського // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 205-207. – ISBN 978-966-2133-57-3
1003368
  Сидельникова Мария Один как все / Сидельникова Мария, Апнесет Оддлейв // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 90-98 : фото
1003369
  Кадомська М.А. Один квартал Старого Міста : Золотоворітська, Ярославів Вал, Стрілецька та Рейтарська / Марія Кадомська ; [голов. ред. С. Головко ; світлини 2018 р. М. Кадомської]. – Київ : Либідь, 2019. – 95, [1] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0779-8
1003370
  Копач М.І. Один клас методів ітеративного агрегування для систем лінійних алгебраїчних рівнянь / М.І. Копач, Б.А. Шувар, Н.О. Шувар // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – № 1 (29). – С. 113-117. – (Число). – ISSN 2304-7399
1003371
  Турчин О. Один клас методів ймовірносного моделювання, що розв"язують задачі комбінаторної оптимізації // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 127
1003372
  Старец Г.А. Один класс атомарных функций и его применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Старец Г.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 14л.
1003373
  Петрова Т.О. Один контрприклад для q-опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну, при r ? (3,4) і q = 3 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 38-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1003374
  Петрова Т.О. Один контрприклад для опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 113-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті побудовано контрприклад, який показує, що для опуклого наближення результат роботи [2] не може бути поширеним на класи Соболева Wr[0,1]з r є (2,3)[подано формулу]. Ключові слова: дробові похідні, опукле наближення, контрприклад. In this ...
1003375
  Петрова Т.О. Один контрприклад для опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну, при r>4 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 53-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1003376
  Белый А.Г. Один критерий сходимости полугрупповых произведений / А.Г. Белый, Ю.А. Семенов ; АН УССР ; Ин-т математики. – Киев : [ИМ], 1974. – 27 с. – Библиогр.: с. 25-26 (16 назв.)
1003377
  Токарева В. Один кубик надежды : повести, рассказы / В. Токарева. – Москва : ЭКСМО, 1998. – 396 с. – (Очарованная душа)
1003378
  Дрэббл М. Один летний сезон / М. Дрэббл. – Москва : Прогресс, 1972. – 188с.
1003379
  Сокіл В. Один літописний сюжет у переспівах та коментарях Івана Франка: сучасна інтерпретація // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С.191-197. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано літописний сюжет про спалення Іскоростеня у фольклорних варіантах та переспіві І. Франка. Розглянуто структурні та семантичні складові сюжету "Ольжина помста". Простежено генетичні витоки окремих мотивів в етнокультурних вимірах
1003380
  Білоусова Н. Один Лондон, дві України / Н. Білоусова, В. Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 9


  Якою є і якою побачили Україну мешканці європейської столиці.
1003381
  Наливайко Сергій Один маловідомий рукопис Агатангела Кримського // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 259-261. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена маловідомій праці з історії хозарів видатного українського науковця Агатангела Кримського.
1003382
  Турчин Є.В. Один метод доведення тригонометричних нерiвностей // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 16-18. – ISSN 1029-4171
1003383
  Лосєва М.В. Один метод знаходження мінімаксичних оцінок розв"язків крайових задач // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 80-81
1003384
  Золотарев А.Е. Один метод инвариантного опознавания изображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Золотарев А.Е.; Моск. ин-тут электронного машиностроения. – М., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1003385
  Воротников Владимир Ильич Один Метод исследования устойчивости и стабилизации движения относительно части переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Воротников Владимир Ильич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 19л.
1003386
  Івохін Є.В. Один метод кластерізації складених нечітких множин / Є.В. Івохін, К.О. Косинський // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 54-58. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  В роботі розглянуто метод кластеризації статистичних даних, представлених у вигляді сукупності складених нечітких множин. Вводиться поняття відстані з урахуванням рівня невизначеності, для порівняння нечітких відстаней пропонується використання ...
1003387
  Стоян Ю.Г. Один метод определения оптимальной решетчатой укладки многоугольников / Ю.Г. Стоян, А.Г. Фесенко. – К., 1978. – 32 с.
1003388
  Закусило О.К. Один метод оцінки параметрів моделі радіоактивного забруднення / О.К. Закусило, Ю.В. Турбал // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 98-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В статті розглядається оригінальний метод побудови оцінки параметрів процесу радіоактивного забруднення, що використовує специфіку його траєкторій.
1003389
  Глущенко О.А. Один метод розв"язку задачі оптимізації захисту грунтових вод від забруднення / О.А. Глущенко, І.А. Горіцина, В.С. Григорків // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 216-221. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто лінійну модель керування захистом грунтових вод від забруднень за допомогою насипних гребель. За критерій оптимальності вибрано мінімізацію вартості спорудження додаткових елементів греблі.
1003390
  Андреев В.М. Один миг : рассказы / Андреев В.М. – Москва : Совецкая Россия, 1964. – 104 с. : портр. – (Короткие повести и рассказы)
1003391
   Один мир для всех. – М., 1990. – 215с.
1003392
  Гаман В. Один місяць сходить, а другий заходить : Роман / Віктор Гаман. – Київ : Логос, 2001. – 581с. – ISBN 966-581-253-X
1003393
  Мартьянов В.С. Один Модерн или "множество" ? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 41-53. – ISSN 0321-2017
1003394
  Кекелидзе К.С. Один момент из истории политической мысли Грузии в литературе классического периода / К.С. Кекелидзе. – Тбилиси, 1942. – 49с.
1003395
  Мосова С. Один мужчина, одна женщина // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 0321-1878
1003396
  Высоцкий С. Один на всех / С. Высоцкий, Н. Бублий // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 13 (126). – С. 18-20. – ISSN 2075-7093
1003397
  Скирюк Дмитрий Один на всех, и все на одного // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 104-107 : фото
1003398
   Один на всех? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
1003399
  Усик Світлана Один на вулиці: правила безпеки / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 36 : фото
1003400
  Михайлов В.Д. Один на дороге / В.Д. Михайлов. – М, 1987. – 260с.
1003401
  Михайлов В.Д. Один на дороге / В.Д. Михайлов. – Рига, 1988. – 270с.
1003402
  Шитов В. Один на льдине (Воровской общак 2) : Роман.Собрание сочинений / В. Шитов. – Москва : АСТ, 2000. – 448с. – ISBN 5-237-04762-9
1003403
  Василевський С. Один на майдані не воїн, або як рахують студентів -європрихильників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 2 грудня (№ 48). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  "...Дмитро Табачник відвідав юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, де роз"яснив студентам, що за останні три роки для асоціації зроблено більше, ніж за 10 років до цього. "Як упевнений і Президент, і парламент - іншого шляху для України, ніж ...
1003404
  Терещенко А. Один на мільйон... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 липня (№ 133). – С. 10


  Видатний тенор Анатолій Солов"яненко.
1003405
  Гербер А.Е. Один на один / А.Е. Гербер. – М, 1969. – 95с.
1003406
  Нагибин Ю. Один на один : повести и рассказы / Ю. Нагибин. – Москва : Госкомиздат СССР, 1980. – 96 с.
1003407
  Смирнов С.В. Один на один / С.В. Смирнов. – Москва, 1981. – 80с.
1003408
  Данильченко А.Б. Один на один / А.Б. Данильченко. – Волгоград, 1983. – 320с.
1003409
  Пальчикова А. Один на один : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 155-174.
1003410
  Пальчикова А. Один на один : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 155-174.
1003411
  Зорин Виталий Один на один с единицами // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 100-107 : фото
1003412
  Деменчук Г.С. Один на один с Енисеем / Г.С. Деменчук. – Красноярск, 1969. – 259с.
1003413
  Головко В. Один на один с океаном // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35


  23 ноября 1942 года в Атлантическом океане немецкая подлодка U-172 обнаружила британский торговый корабль "Бенломонд", который направлялся из Кейптауна в Суринам, и торпедировала его. Это произошло в 750 милях к востоку от устья Амазонки. Для выживания ...
1003414
  Несбит П. Один на один с природой. / П. Несбит. – М., 1965. – 182с.
1003415
  Уэмура Н. Один на один с Севером / Н. Уэмура. – М, 1983. – 269 с.
1003416
  Иоффе Ю.Я. Один на один с системой : [ Воспоминания и размышления бывшего вице-премьер-министра Украины ] / Юлий Иоффе. – Луганск : Лугань, 1995. – 272 с. – ISBN 5-7707-7971-3
1003417
  Попов Б.Ф. Один на один со зрителями / Б.Ф. Попов. – М., 1988. – 187с.
1003418
  Нагибин Ю.М. Один на один: Повести и рассказы. / Ю.М. Нагибин, 1980. – 96с.
1003419
  Головко Т. Один на п"ять тисяч // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 січня (№ 7). – С. 11


  Розмова з генеральним директором Асоціації підприємств інформаційних технологій України, засновником ГО "Вікімедіа України" Юрієм Пероганичем щодо десятиліття опублікування першої статті на сайті україномовної "Вікіпедії".
1003420
  Задубровский С.И. Один на скале / С.И. Задубровский. – Архангельск, 1958. – 28с.
1003421
  Гиталов А.В. Один на сто / А.В. Гиталов. – К., 1959. – 43с.
1003422
  Кордан А. Один набій з набійниці : спомини вояка УПА з куреня "Залізняка" / Андрій Кордан "Козак"; Об"єднання українців "Закерзоння"; упоряд. М. Дубас. – Торонто; Львів, 2006. – 244с. – (Б-ка Закерзоння. Серія "Спогади" ; Т. 4). – ISBN 966-553-552-8
1003423
  Кордан А. Один набій з набійниці : спомини вояка УПА з куреня "Залізняка" / Андрій Кордан "Козак". – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 243, [1] c. : портр. – Рез. англ. - Імен. покажч.: с. 234-243. – ISBN 978-611-01-1912-2
1003424
  Мефодій Один народ, одна мова, одна церква : вибр. праці до 15-річчя Предстоятельства (2000-2015) / Мефодій (Кудряков), Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Укр. Автокеф. Православної Церкви ; [упоряд. та ред.: митрополит протиієрей Роман Будзинський ; відп. ред.: Марина Гладиревська]. – Київ : Фонд пам"яті Блаженнішого Митрополита Мефодія, 2015. – 310, [6] с., [16] арк. фот. : портр., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1003425
  Парыгина Н.Д. Один неверный шаг / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1965. – 232с.
1003426
  Халберстэм Д. Один очень жаркий день. Роман / Д. Халберстэм. – М, 1970. – 191с.
1003427
  Кочевих Олег Один пам"ятник, одна смерть, одна канонізація // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 50-51. – ISSN 0130-5212
1003428
  Агаханянц О.Е. Один памирский год : записки геоботаника / О.Е. Агаханянц. – Москва : Мысль, 1987. – 189, [1] с., ил.
1003429
  Галкин Л.А. Один парашют не раскрылся / Л.А. Галкин. – Харьков, 1966. – 239с.
1003430
  Бусуйок А. Один перед лицом любви : повести / урклиу Бусуйок; авториз. пер. с молд. В.Бжезовского. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1972. – 160 с.
1003431
  Бусуйок А. Один перед лицом любви : повести / Аурелиу Бусуйок; пер. с молд. В. Бжезовского ; [предисл. И. Чобану]. – Москва : Художественная литература, 1980. – 304 с.
1003432
  Бусуйок А. Один перед лицом любви : повести, новелла : [пер. с молд.] / Аурелиу Бусуйок ; [худож. С. Майоров]. – Кишинев : Литература артистикэ, 1986. – 309, [2] с. : ил.
1003433
  Терещенко В.М. Один підхід до розв"язання задач регіонального пошуку / В.М. Терещенко, А.А. Касьянов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 265-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана стаття присвячена розробці ефективного методу розв"язання задач регіонального пошуку для круга та інших форм регіонів. Ключові слова: регіон, регіональний пошук, множина точок. This article dedicated the elaboration effective method of solution ...
1003434
  Маринець В.В. Один підхід дослідження крайових задач для рівнянь в частинних похідних вищого порядку / В.В. Маринець, О.Ю. Питьовка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 45-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1003435
  Леннокс У. Один плюс один... : роман / Уинифред Леннокс ; [пер. с англ. Е.К. Денякиной]. – Москва : Международный журнал "Панорама", 2000. – 182, [1] с. – Лит.-худож. прил. к междунар. журн. "Панорама". – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-0995-7
1003436
  Джонг Й.Д. Один погляд на словник-мінімум: чи є обовя"зковим обмеження кількості реєстрових слів у словнику іноземної мови для студентів-початківців // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 48-54


  Проаналізовано питання щодо обмеження кількісного реєстру у словнику іноземної мови для студентів-початківців. Умотивовується необхідність словника-мінімума, ідея якого запропонована Л.В. Щербою. The author analyses the restriction of headwords" ...
1003437
  Слокам Д. Один под парусами вокруг света / Д. Слокам. – Москва : Географгиз, 1960. – 192с.
1003438
  Будинас Е.Д. Один практический шаг : [о пред. колхоза "Сов. Белоруссия" Высоков. р-на В.Л. Бедуле] / Е.Д. Будинас. – Москва : Политиздат, 1983. – 192 с.
1003439
  Дьяченко В.А. Один приближенный метод решения плоских струйных задач дозвуковой газовой динамики : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Дьяченко В.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 14л.
1003440
  Пхакадзе Ш.С. Один пример интуитивно вычислимой всюду определенной функции и тезис Чёрча / Ш.С. Пхакадзе. – Тбилиси, 1984. – 69 с.
1003441
  Згорж А. Один против судьбы : повесть о жизни / А. Згорж. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 207 с.
1003442
  Згорж А. Один против судьбы : повесть о жизни Людвига ван Бетховена / А. Згорж. – Москва : Правда, 1987. – 493 с.
1003443
  Опарин В.Г. Один против шести / В.Г. Опарин. – Петрозаводск, 1961. – 52с.
1003444
  Шпаков Ю.П. Один процент риска / Ю.П. Шпаков. – Кемерово, 1965. – 147с.
1003445
  Москвитин В.А. Один процент сомнения / В.А. Москвитин. – Иркутск, 1972. – 81с.
1003446
  Джимбиев А.М. Один прошедший день : стихи / Андрей Джимбиев; перевод. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 28 с.
1003447
  Вайндинер А.И. Один прямой метод решения краевых задач и приложение к некоторым задачам теории упругости : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Вайндинер А.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 7л.
1003448
  Боровський О. Один радикал переміг іншого // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 42). – С. 14


  Беньямін Нетаньягу виграв вибори, відірвавшись від свого суперника лише на третину відсотка.
1003449
  Кнорре Ф.Ф. Один раз в месяц / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1960. – 23с.
1003450
  Половка С.Г. Один раз у житті (лауреати премії імені В.І. Вернадського НАН України) : з історії науки // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 85-86. – ISSN 1726-5428
1003451
  Коньяков В. Один раз увидеть. / В. Коньяков. – Новосибирск, 1983. – 207с.
1003452
  Гурьян О.М. Один ре и два бу / О.М. Гурьян. – М., 1965. – 158с.
1003453
  Маркевич О. Один рік із життя волинського губернатора першої половини XIX століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 34-46. – ISSN 0869-3595
1003454
  Буряк Л.І. Один рік із життя жінки: штрихи до реконструкції жіночої біографії (з листів Варвари Семенівни Житецької до сина) // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 15-44. – ISSN 2520-2855
1003455
  Заруба В. Один рік із життя Михайла Слабченка // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 61-69. – ISSN 0372-6436


  Професор Одеського ін-ту народної освіти (УНО) - 1882-1952
1003456
  Сидоренко Д. Один рік після... Світ. Штрафи. GDPR // Юридична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 24). – С. 10-11
1003457
  Пацера М. Один розум добре, а ціла академія краще. Як науковці допомагають Києву // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 4-5 січня (№ 1). – С. 13
1003458
  Лебедев Н.К. Один серед дикунів. / Н.К. Лебедев. – Харків, 1935. – 47с.
1003459
  Стеклов В.А. Один случай движения тяжелого твердого тела, имеющего неподвижную точку / [соч.] В. Стеклова. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1896. – 9 с. – Отд. оттиск: Труды отделения Физических наук Императорского Об-ва Любителей естествознания, антропологии и этнографии
1003460
  Юнг Карл Густав Один современный миф. О вещах, наблюдаемых в небе / Юнг Карл Густав. – Москва : Наука, 1993. – 192с.
1003461
  Лавренюк В.І. Один спосіб розв"язання зв"язаної квазістатичної задачі термопружності для кусково-однорідного тіла / В.І. Лавренюк, В.М. Терещенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 256-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розглядається один підхід розділення системи рівнянь зв"язаної квазістатичної задачі термопружності у кусково-однорідному тілі відносно ентропії та переміщень для застосування методу граничних елементів (МГЕ) до її розв"язання.
1003462
  Лавренюк В.І. Один спосіб розв"язування зв"язаної квазістатичної задачі термопружності для кусково-однорідного тіла / В.І. Лавренюк, В.М. Терещенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2002. – Т. 19/20 : Комп"ютерні науки. – С. 76-78. – ISBN 966-518-015-0
1003463
  Реняк М. Один среди чужих : повести / Мариан Реняк ; пер. с пол. В.А. Светлова, А.П. Пономарева. – Москва : Воениздат, 1983. – 430 с.
1003464
  Реняк М. Один среди чужих : Повести / М. Реняк. – 2-е изд. – Москва : Воениздат, 1990. – 430с.
1003465
  Привалова С. Один суцільний інтернет або про те, що не треба носити за плечима - воно вміщується в маленькій кишені // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Викладачка Інституту журналістики розповідає про інтернет, який замінив студентам бібліотеки.
1003466
  Гецадзе А.И. Один только шаг : повесть / А.И. Гецадзе; пер. с груз. К.Коринтэли. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 88 с.
1003467
  Гецадзе А.И. Один только шаг : повести / А.И. Гецадзе; пер. с груз. К.Коринтэли. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 170 с.
1003468
   Один час моей карьеры. – Л., 1928. – 236с.
1003469
  Пріцак О. Один чи два договори Пилипа Орлика з Туреччиною на початку 2-го десятиліття XVII століття? // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 301-322. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1003470
  Гончаров М.А. Один шаг / М.А. Гончаров. – Кишинев, 1983. – 245с.
1003471
  Иоффе Г. Один шаг истории: Михаил Александрович не стал Михаилом ІІ // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 11. – С. 3-10. – ISSN 0028-1263


  Падение монархии в России связано с именем Николая ІІ, вернее - с его отречением от престола 2 марта 1917 года в Пскове в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. Но Михаил 3 марта отрекся от престола.
1003472
  Гаррисон Г. Один шаг от земли. Номер первый : Рассказы / Гарри Гаррисон; Пер. с англ. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 480с. – (Стальная крыса). – ISBN 5-04-008128-6
1003473
  Метельский Г.В. Один шаг. / Г.В. Метельский. – Вильнюс, 1964. – 412с.
1003474
  Сердюк А.М. Один шанс из одного / А.М. Сердюк, С.А. Кичигин. – Киев, 1991. – 253с.
1003475
  Мельтюхов М.И. Один эпизод из истории взаимного передвижения германских и советских войск в период польского похода 1939 года // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 1. – С. 37-46. – ISSN 0132-1366
1003476
  Риверо Х.Х. Один эффективный метод построения решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений в виде рядов Тейлора : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Риверо Х. Х. А.; ОГУ. – Одесса, 1986. – 12л.
1003477
  Баннай Т. Один японец в Белоруссии в 1928 г. / Токуаки Баннай // Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo, 2013. – Vol. 54, N 1. – C. 19-30. – ISSN 0073-2788
1003478
  Голявкин В.В. Один, два, три... / В.В. Голявкин. – Л., 1978. – 168с.
1003479
  Шевченко М.В. Один, прощальний поклик журавля / М.В. Шевченко. – К, 1988. – 169с.
1003480
  Гільгулін М. Одинадцята Всеросійська конференція РКП(б) / Гільгулін М. – Київ, 1951. – 64 с.
1003481
   Одинадцята Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 19-21 травня 2010 р. : збірка тез доповідей / КНУТШ ; [ орг. ком-т: Воловенко Ю.М., Запорожець О.А. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 222 с.
1003482
  Глюксман Андре Одинадцята заповідь / Глюксман Андре. – Київ, 1994. – 288с. – (Сер."Дух і літера"). – ISBN 5-87534-092-4
1003483
  Цехмейструк М. Одинадцята заповідь Світлани Антонишин // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 2. – С. 175-178. – ISSN 0208-0710
1003484
  Дорогунов С.І. Одинадцята п"ятирічка-втілення економічної політики КПРС / С.І. Дорогунов. – К., 1982. – 124с.
1003485
  Яблочкіна І.Ю. Одинадцяте засідання відділу Східна Європа, Північна та Середня Азія групи експертів ООН з географічних назв // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 50-52 : фото
1003486
  КП(б)У Одинадцятий з"їзд КП(б)У 5-15 червня 1930 року : резолюції. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1934. – 137 с. – Мініатюрне видання
1003487
  Федорченко В. Одинадцятий з"їзд КП(б)У. / В. Федорченко. – К., 1959. – 196с.
1003488
  Тихомирнов Г. Одинадцятий з"їзд РКП/б/ / Г. Тихомирнов. – К. : Держполітвидав, 1956. – 64с.
1003489
   Одинадцятий уряд України // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 6. – С.45-51
1003490
   Одинадцятий філологічний семінар // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 92-93. – ISSN 0236-1477
1003491
  Матковський О. Одинадцяті наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка / О. Матковський, Л. Скакун, Н. Словотенко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 2. – С. 75-78. – ISSN 2078-6220


  На конференції було нагороджено медаллю Є.К. Лазаренка завідувача геологічного музею Коледжу геологорозвідувальних технологій КНУ імені Тараса Шевченка В. В. Прокопця.
1003492
   Одинадцять найкращих - у QS // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 20 червня (№ 24). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1003493
   Одинадцять союзних радянських соціалістичних республік. – К., 1938. – 119с.
1003494
  Шехтер М. Одинадцять столиць / М. Шехтер. – Київ : ЦК ЛКСМУ "Молодий Більшовик", 1939. – 324с.
1003495
  Свято Р. Одинадцять фрагментів із кінобіографії Богдана Ступки // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2013. – № 1 (105). – С. 41-42. – ISSN 1562-3238
1003496
  Харвуд Рональд Одинаковые тени. / Харвуд Рональд. – М., 1981. – 132с.
1003497
  Акимов В.И. Одинец : повести / В. Акимов ; [худож. В. Кадочников]. – Пермь : Книжное издательство, 1980. – 301 с. : ил.
1003498
  Симоненко Р.Г. Одинець Дмитро Михайлович (- російький історик, політичний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2022. – Т. 24 : О. – С. 220. – ISBN 978-966-621-697-0
1003499
  Біанкі В. Одинець. / В. Біанкі ; пер. О. Стешенко. – Харків ; Київ : ДВУ, 1929. – 85 с.
1003500
  Андрейчук Н.І. Одиниці дискурсу у різних програмах мовознавчих досліджень // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – C. 7-12. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
1003501
   Одиниці та категорії сучасної лінгвістики. – Донецьк : Юго-Восток, 2007. – 490с. – До 60-річчя з дня народження доктора філолог. наук, професора В.Д. Каліущенка. – ISBN 978-966-374-165-9
1003502
   Одиниці фізичних величин CI : Довідник. – Харків : Прапор, 2000. – 48с. – ISBN 5-7766-0778-7
1003503
  Олійник М.Я. Одиниця виміру / М.Я. Олійник. – Київ, 1987. – 300 с.
1003504
  Розумний Я. Одиниця і громада в творчості Івана Франка / Ярослав Розумний. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – 75, [1] с. – Покажчики: с. 72-74. – Бібліогр.: с. 69-71 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7837-04-5
1003505
  Вассиян Ю. Одиниця і суспільність (Суспільно-філософічні нариси) // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 59-65. – ISBN 978-966-668-480-9
1003506
  Вассиян Ю. Одиниця й суспільність : (суспільно-філософічні нариси) / Юліян Вассиян. – Торонто : Золоті ворота, 1957. – 90, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1003507
  Лібанов М.О. Одиниця пенсійного внеску як правова категорія // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 3. – С. 4-9.
1003508
  Журавльов В.М. Одиничнi сагайдаки матриць показникiв / В.М. Журавльов, О.В. Зеленський, В.М. Дармосюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботi дослiджуються одиничнi сагайдаки матриць показникiв We study unit quivers of exponent matrices
1003509
   Одиннадцатая. – М., 1981. – 271с.
1003510
  Гильгулин М.Д. Одиннадцатая Всероссийская конференция РКП(б) / Гильгулин М.Д. – Минск, 1956. – 52 с.
1003511
   Одиннадцатая всесоюзная конференция по вопросам испарения, горения и газовой динамики дисперсных систем. – Одесса, 1972. – 76с.
1003512
   Одиннадцатая выставка книжной графики московских художников : каталог. – Москва : Советский художник, 1974. – 71 с.
1003513
  Мештерхази Л. Одиннадцатая заповедь / Л. Мештерхази. – М, 1962. – 104с.
1003514
  Октавиан Т. Одиннадцатая заповедь / Т. Октавиан. – Бухарест, 1983. – 48с.
1003515
   Одиннадцатая и двенадцатая научно-техническая конференция. 1956-1957 гг.. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1958. – 320с.
1003516
   Одиннадцатая итоговая научная конференция. – Новосибирск, 1970. – 108с.
1003517
   Одиннадцатая математическая школа. – К., 1976. – 211с.
1003518
   Одиннадцатая научная сессия ЛО ИВ АН (Краткие сообщения). – М., 1976. – 89с.
1003519
  Смирницкий Е.К. Одиннадцатая пятилетка / Е.К. Смирницкий. – Москва, 1982. – 271с.
1003520
   Одиннадцатая пятилетка: рубежи медицинской науки. – Москва, 1984. – 64с.
1003521
   Одиннадцатая сессия Верховного Совета СССР, 24-27 апреля 1945 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1945. – 304 с.
1003522
  Бергер Л.Г. Одиннадцатая симфония Д.Д. Шостаковича "1905 год" : пояснения / Л.Г. Бергер. – Москва : Советский композитор, 1961. – 40 с.
1003523
  Рубцов В. Одиннадцатая твердость / В. Рубцов. – Пенза, 1976. – 86с.
1003524
  Пилтакян А.М. Одиннадцатиламповый телевизор / А.М. Пилтакян. – Москва, 1956. – 32 с.
1003525
   Одиннадцатое Рижское совещание по магнитной гидродинамике : Программа. – Саласпилс : [Б. в.], 1984. – 29 с.
1003526
  Кузьмичев А.П. Одиннадцатый класс / А.П. Кузьмичев. – Москва, 1967. – 232с.
1003527
  Кузьмичев А.П. Одиннадцатый класс / А.П. Кузьмичев. – Тула, 1973. – 263с.
1003528
   Одиннадцатый праздник песни в Сочи. – Краснодар, 1969. – 160с.
1003529
  Тихомирнов Г. Одиннадцатый с"езд РКП/б/ / Г. Тихомирнов. – М. : Госполитиздат, 1955. – 68с.
1003530
   Одиннадцатый съезд РКП(б) : протоколы. – [Москва] : Партиздат, 1936. – VIII, 839 с., 1 вкл л. факс. – Библиогр.: с. 828-33. – (Протоколы съездов и конференций ВКП(б) / Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б))
1003531
  Тихомирнов В.Г. Одиннадцатый съезд РКП/б/ / В.Г. Тихомирнов. – М. : Госполитиздат, 1951. – 96с.
1003532
   Одиннадцатый съезд Российской Коммунистической партии (большевиков) : стеногр. отчет : 27 марта- 2 апреля 1922 г. – Москва : Изд. Ц.К.Р.К.К., 1922. – VII, 552 с. – (Российская Коммунистическая партия (большевиков))
1003533
  Елисеев Л.П. Одиннадцать / Л.П. Елисеев, 1951. – 64с.
1003534
  Добряков В.А. Одиннадцать бестолковых / В.А. Добряков. – Воронеж, 1966. – 167с.
1003535
  Драгомиров М. Одиннадцать лет 1895-1905 гг. : Сб. ориг. и пер. ст. М.И. Драгомирова за 1895-1905 гг. / М. Драгомиров. – Санкт-Петербург : Рус. скоропеч.
Кн. 1. – 1909. – VI, 420, VIII-VIII с., 2 л. ил. : ил.
1003536
  Коэльо П. Одиннадцать минут / Пауло Коэльо. – Москва : Аст ; Астрель, 2008. – 352 с. – ISBN 978-5-17-050858-7
1003537
  Михайлова Л. Одиннадцать писем / Л. Михайлова. – София, 1976. – 152с.
1003538
   Одиннадцать рассказов. – Москва, 1970. – 240с.
1003539
  Куляшов П.Ф. Одиннадцать своих: док. повесть о М. Д. Некрасовой / П.Ф. Куляшов. – М..., 1981. – 88с.
1003540
  Аверченко А.Т. Одиннадцать слонов : рассказі / Аркадий Аверченко. – Москва : Современник, 1989. – 125, [2] с.
1003541
  Кардашова А.А. Одиннадцать случаев / А.А. Кардашова. – Москва, 1968. – 144с.
1003542
  Ромм М. Одиннадцать строк М.Ю.Лермонтова // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 11. – С.240-245. – ISSN 0130741-Х


  Об афтографе лермонтовского стихотворения "Вечерняя молитва"
1003543
  Верхолетова Л.Н. Одиннадцать уроков по обучению работе с электронной таблицей Lotus1-2-3 / Л.Н. Верхолетова, Т.Н. Самыгина. – Москва, 1991. – 69с.
1003544
  Федотов Г.Н. Одиннадцать. / Г.Н. Федотов. – Пенза, 1959. – 142с.
1003545
  Портников Віталій Одинока Евіта // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2007. – № 42. – С. 19


  Крістіна Фернандес де Кіршнер - президент Аргентини
1003546
  Рудяченко А. Одинокая георгина // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2015. – № 13 (275), 14 июля 2015. – С. 36-41. – ISSN 1811-8984


  Українська художниця Катерина Білокур.
1003547
  Аширов А. Одинокая мята : роман / Ахметжан Аширов ; пер. с уйгур. Д. Башкирова. – Алма-Ата : Жалын, 1989. – 207, [1] с.
1003548
  Петросян В. Одинокая орешина : сборник / Вардгес Петросян ; пер. с арм. – Москва : Известия, 1984. – 639 с.
1003549
  Клушанцев П.В. Одиноки ли мы во Вселенной? / П.В. Клушанцев. – Ленинград : Детская литература, 1981. – 190 с.
1003550
  Иванов С.И. Одинокие дети. / С.И. Иванов. – М, 1991. – 318с.
1003551
  Колесников В.С. Одинокие птицы. / В.С. Колесников. – Ставрополь, 1978. – 246с.
1003552
  Скалбе А. Одинокие слова : стихи / Керлис Скалбе ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1991. – 127 с.
1003553
  Нечаев Сергей Одинокие стражи мирового порядка : варианты // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 72-80 : Фото
1003554
  Кива И.Я. Одинокие шаги : Стихотворения / Ия Кива. – Донецк : Национальний Союз писателей Украины, 2004. – 80 с. – ISBN 966-107-17-1
1003555
  Силлитоу А. Одинокий бегун / А. Силлитоу. – Москва, 1963. – 173с.
1003556
  Сопронюк О. Одинокий вирій: Ульян // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 18, 19


  Спогади про українського письменника Олеся Ульяненка і доцента кафедри етнографії Інституту філологіі КНУТШ імені Тараса Шевченка Леоніда Терентійовича Шурка
1003557
  Сопронюк О. Одинокий вирій: Ульян // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 18 жовтня (№ 21). – С. 18, 19
1003558
  Сопронюк О. Одинокий вирій: Ульян // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 1 листопада (№ 22). – С. 18
1003559
  Поп И. Одинокий волк / И. Поп. – Бухарест, 1980. – 47с.
1003560
  Исаев Сергей Одинокий волк : Персона // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 42-49 : Фото
1003561
  Керашев Т.М. Одинокий всадник : роман / Тембот Керашев; пер. с адыг. авт. – Майкоп : Краснодар. кн. изд-во, 1977. – 294 с.
1003562
  Караманулы К. Одинокий всадник : повесть / К. Караманулы; пер. с каз. – Москва : Детская литература, 1990. – 157 с.
1003563
  Чон Чхоль Одинокий журавль : из корейск. поэзии XVI в. / Чон Чхоль ; Пер. А. Жовтиса ; [подгот. текста, вступ. статья (с . 5-26) и примеч. Л. Концевича ; подстр. пер. с корейс. И. Ицкович и Л. Концевича ; худож. В. Сурикова]. – Москва : Художественная литература, 1975. – 182 с. : ил. ; 12,5х10 см. – Миниатюрное издание
1003564
  Ульяшов П.С. Одинокий искатель: О.Э. Мандельштам / П.С. Ульяшов. – М. : Знание, 1991. – 63 с.
1003565
  Журавлев Одинокий кедр / Журавлев, -Печорский. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 143 с.
1003566
  Белянинов А.С. Одинокий колодец : повесть и рассказы : [для детей] / А.С. Белянинов ; [ил. С. Бураев]. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 134 с. : ил.
1003567
  Су Одинокий лебедь. Повесть. Новеллы. / Су, Мань-Шу. – М., 1971. – 128с.
1003568
  Горбатюк В. Одинокий лелека поезії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 5/6 (799/800). – С. 112-114. – ISSN 0868-4790
1003569
  Закржевский А. Одинокий мыслитель / А. Закржевский. – Киев : Христианская мыль, 1916. – 35 с.
1003570
  Москвин Н.Я. Одинокий поиск / Н.Я. Москвин. – Москва, 1973. – 335с.
1003571
  Гулбис Х. Одинокий пылающий клен : драма в 5-ти новеллах / Х. Гулбис. – Москва : Искусство, 1969. – 47 с.
1003572
  Чухрай П. Одинокий рассказчик : Сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С.123-155
1003573
  Чухрай П. Одинокий рассказчик : Сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С.144-174
1003574
  Уварова Л.З. Одинокий с собакой снимет комнату / Л.З. Уварова. – Москва, 1990. – 46с.
1003575
  Игумнов Д. Одинокий селезень : проза: притча // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 9 (668). – С. 30-37. – ISSN 0132-2036
1003576
  Чистых Борислав Одинокий скиталец : Зоосфера // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 58-68 : Іл.
1003577
  Григорьева Т.П. Одинокий странник : О японском писателе Куникида Доппо / Т.П. Григорьева. – Москва, 1967. – 254 с.
1003578
  Дажина В.Д. Одинокий странник в заколдованном лесу = Священная роща в Бомарцо // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 4 (26). – С. 120-137
1003579
  Дозорцев В.Л. Одинокий стрелок по бегущей мишени / В.Л. Дозорцев. – Рига, 1986. – 285с.
1003580
  Левківський П.Т. Одинокий шукач правди / П.Т. Левківський, А.П. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 2 (84)


  Мигель Сервет (1511-1553) - географ, лікар, фізіолог.
1003581
  Ибрагимова З.М. Одиноким предоставляется общежитие / З.М. Ибрагимова. – Новосибирск, 1982. – 224с.
1003582
  Романенко В.Т. Одинокое дерево / В.Т. Романенко. – Москва : Советская Россия, 1985. – 75 с.
1003583
  Данилова С.С. Одинокое материнство в общественном мнении // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С.138-141. – ISSN 0132-1625
1003584
  Ремизов В. Одинокое путешествие на грани зимы : проза: повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 42-78. – ISSN 0130-7673
1003585
  Самарин И. Одинокое, светлое, доброе утро // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1. – С. 15-17. – ISSN 0235-7089


  Формирование современных географических названий Сахалинской области в 1946-1947 годах.
1003586
  Сугак Д.Ю. Одиночества сад. / Д.Ю. Сугак. – М.-К., 1996. – 32с.
1003587
  Кононова О.В. Одиночество-отчуждение: пути преодоления // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 96-98
1003588
  Лозина-Лозинский А. Одиночество : Капри и неаполь. (Случайные записи шатуна по свету). – Петроград, 1916. – 346, 42 с.
1003589
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – 4-е испр. изд. – Москва, 1937. – 260с.
1003590
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1947. – 235с.
1003591
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1948. – 263с.
1003592
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1950. – 232с.
1003593
  Ирасек А. Одиночество / А. Ирасек. – М, 1955. – 92с.
1003594
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1957. – 320с.
1003595
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1962. – 391с.
1003596
  Сахнин А Я Одиночество / А Я Сахнин. – М., 1971. – 144с.
1003597
  Сахнин А Я Одиночество / А Я Сахнин. – Москва : Знание, 1972. – 144 с.
1003598
  Таган А. Одиночество : повести и рассказы / Атаджан Таган ;. – Москва : Советский писатель, 1990. – 476 с.
1003599
  Леонов Б.А. Одиночество вдвоем / Б.А. Леонов. – М, 1991. – 79с.
1003600
  Румер-Зараев Одиночество власти : История взлета и гибели Михаила Евдокимова // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 9. – С. 133-167. – ISSN 0012-6756
1003601
  Криси Д. Одиночество инспектора Уэста / Д. Криси; Пер. с английского Розанова Д. – Москва : Республика, 1992. – 175с.
1003602
  Кризи Дж. Одиночество инспектора Уэста / Дж. Кризи; Пер.с англ.В.Розанова. – Москва : Канон, 1997. – 383с. – ISBN 5-88378-215-1
1003603
  Чехонин Б.И. Одиночество которое убивает / Б.И. Чехонин. – М, 1979. – 173с.
1003604
  Березкина Н.В. Одиночество людей пожилого возраста как социальная проблема // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2012. – № 2 (64). – С. 102-104. – ISSN 1680-2721
1003605
  Кедров К. Одиночество Махатмы // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 6 (1214). – С. 24-28. – ISSN 0234-1670
1003606
  Зборовець И.В. Одиночество Мирона Степняка : монография / ИпполитЗборовець. – Харьков : Форт, 2015. – 120, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 88-92


  У пр. № 1700234 напис: Дарунок Науковій бібліотеці ім. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. Підпис. 29.09.2015 р.
1003607
  Васильев С.А. Одиночество на миру / С.А. Васильев. – Москва, 1969. – 104с.
1003608
  Друцэ И. Одиночество пастыря : повести, рассказы / И. Друцэ. – Москва : Советский писатель, 1988. – 429 с.
1003609
  Шелдон С. Одиночество перед лицом смерти / С. Шелдон. – Москва, 1992. – 154с.
1003610
  Швалб Ю.М. Одиночество: социал.-психол. пробл. / Ю.М. Швалб, О.В. Данчева. – К., 1991. – 270с.
1003611
  Фиалков Д. Одиночка // Личности. – Киев, 2010. – № 1 (23). – С. 92-107. – ISSN 1819-6268


  Никколо Паганини: на пределе струны.
1003612
  Черкашин Н.А. Одиночное плавание / Н.А. Черкашин. – М, 1985. – 384с.
1003613
  Епанешников Владимир Дмитриевич Одиночное фотообразвоание отрицательно заряженных пионов на ядрах без вылета нуклонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Епанешников Владимир Дмитриевич; Том. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1003614
  Латыпов Ю.Я. Одиночные диафрагматофорные кораллы Северной Азии : монография / Ю.Я. Латыпов; Отв. ред. Ивановский А.Б., АН СССР, Дальневосточный научный центр, Институт биологии моря. – Москва : Наука, 1982. – 113с.
1003615
  Туболев В.Б. Одиночный полет : повести / Владимир Туболев. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд-во, 1979. – 191 с. – (Мужество : всерос. б-ка)
1003616
   Одинцов Владимир Григорьевич (1902-1957 гг.).Живопись. – М., 1987. – 30с.
1003617
  Фейхтвангер Л. Одиссей и свиньи / Лион Фейхтвангер. – Харьков. – 36с.
1003618
  Нестеров А. Одиссей и сирены: Американская поэзия в России второй половины ХХ века // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 252-267. – ISSN 1130-6545
1003619
  Сумм Л. Одиссей многообразный // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 3. – С.152-162. – ISSN 0130-7673


  Поэма Гомера "Одиссея". Ее образный мир, поэтика и стиль. Одиссей как герой своего времени. Влияние творчества Гомера на современную литературу и читателя сегодня
1003620
  Звягинцев В.Д. Одиссей покидает Итаку / В.Д. Звягинцев. – Ставрополь, 1990. – 490с.
1003621
   Одиссей.. – Нижний Новгород, 1992. – 335с.
1003622
  Гомер Одиссея : с введением, примечаниями и 17 рис. / Гомер ; объяснил С. Радецкий, преп. Лазаревского ин-та вост. яз. и Моск. 4-ой гимн. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Царское село ; [В тип. В. Безобразова и комп.]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Песнь 1, ч. 1 : Текст. – 1891. – 16 с. – Текст на греч. яз. - Конволют. - Пер.: Одиссея, песнь 1, ч. 2
1003623
  Гомер Одиссея. Песнь 1, ч. 2 : с введением, примечаниями и 17 рис. / Гомер ; объяснил С. Радецкий, преп. Лазаревского ин-та вост. яз. и Моск. 4-ой гимн. // Одиссея : с введением, примечаниями и 17 рис. / Гомер. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Царское село ; [В тип. В. Безобразова и комп.], 1891. – Песнь 1, ч. 1 : Текст. – 94, ил. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
1003624
  Гомер Одиссея : с введением, примечаниями, 12 рис. / Гомер ; объяснил С. Радецкий, преп. Лазаревского ин-та вост. яз. и Моск. 4-ой гимн. – Санкт-Петербург : Царское село ; [В тип. В. Безобразова и комп.]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Песнь 2, ч. 1 : Текст. – 1891. – 16 с. – Текст на греч. яз. - Конволют. - Пер.: Одиссея, песнь 2, ч. 2
1003625
  Гомер Одиссея. Песнь 2, ч. 2 / Гомер ; объяснил С. Радецкий, преп. Лазаревского ин-та вост. яз. и Моск. 4-ой гимн. // Одиссея : с введением, примечаниями, 12 рис. / Гомер. – Санкт-Петербург : Царское село ; [В тип. В. Безобразова и комп.], 1891. – Песнь 2, ч. 1 : Текст. – 91 с., ил. : ил. в тексте. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
1003626
  Гомер Одиссея : с примечаниями и 11 рис. / Гомер ; объяснил Н.А. Счастливцев, преп. Виленской 1-ой гимн. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. И.А. Литвинова]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Песнь 9, ч. 1 : Текст. – 1896. – 24 с. – Текст на греч. яз. - Конволют. - Пер.: Одиссея, песнь 9, ч. 2
1003627
  Гомер Одиссея. Песнь 9, ч. 2 : с примечаниями и 11 рис. / Гомер ; объяснил Н.А. Счастливцев, преп. Виленской 1-ой гимн.
1003628
  Гомер Одиссея : с примечаниями и 8 рис. / Гомер ; объяснил Н.А. Счастливцев, преп. Виленской 1-ой гимн. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. И.А. Литвинова]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Песнь 4, ч. 1 : Текст. – 1898. – 16 с. – Текст на греч. яз. - Конволют. - Пер.: Одиссея, песнь 4, ч. 2
1003629
  Гомер Одиссея. Песнь 4, ч. 2 : с примечаниями и 8 рис. / Гомер ; объяснил Н.А. Счастливцев, преп. Виленской 1-ой гимн. // Одиссея : с примечаниями и 8 рис. / Гомер. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. И.А. Литвинова], 1898. – Песнь 4, ч. 1 : Текст. – 48 с., ил. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
1003630
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва, 1935. – 296с.
1003631
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва, 1953. – 320с.
1003632
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва, 1958. – 423с.
1003633
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва : ГИХЛ, 1959. – 335 с.
1003634
  Гомер Одиссея / Гомер. – М., 1981. – 407с.
1003635
  Гомер Одиссея / Гомер. – Киев, 1982. – 336с.
1003636
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 350с.
1003637
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва : Советская Россия, 1983. – 320с.
1003638
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва, 1984. – 319с.
1003639
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва : Правда, 1985. – 319с.
1003640
  Гомер Одиссея / Гомер; Пер. с древнегреческого В. Жуковского. – Москва : Художественная литература, 1986. – 270 с. – (Классики и современники)
1003641
  Гомер Одиссея / Гомер. – М., 1987. – 334с.
1003642
  Гомер Одиссея / Гомер; Пер. В.А. Жуковского. – Москва : Художественная литература, 1987. – 349 с. – (Школьная библиотека)
1003643
  Гомер Одиссея / Гомер. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2000. – 512с. – (Библиотека мировой литературы. : Мифы, легенды, сказки.). – ISBN 5-306-00060-6
1003644
  Гомер Одиссея : Пер.с древнегреч.В.А.Жуковского / Гомер. – Санкт-Петербург : Светлячок. – ISBN 5-89735-022-1
Т.2. – 2001. – 510с.
1003645
  Гомер Одиссея / Гомер ; [пер. с древнегреч. В. Жуковского]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 314, [6] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-063860-4
1003646
  Гомер Одиссея / Гомер ; [пер. с древнегреч.В. Жуковского ; послесл. К.С. Забарило ; примеч. Б. Тена]. – Харьков : Фолио, 2011. – 393, [7] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5327-5
1003647
  Гомер Одиссея / Гомер ; [пер. с древнегреч. В.А. Жуковского ; коммент., словарь С. Ошеров]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 413, [2] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02644-5
1003648
  Белов Е. Одиссея барона Унгерна // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.38-43. – ISSN 0321-5075
1003649
  Фомин А. Одиссея бессарабского Робин Гуда // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 39. – С. 7


  Григорий Котовский, 95 лет со дня гибели которого исполнилось в этом году, - одна из наиболее колоритных фигур в истории молодой большевистской республики. Необычайная смелость, отвага и разбойничья удаль создали легенды вокруг его имени... Скрываясь в ...
1003650
  Гомер Одиссея в сокращении : преимущ. для курсорного чтения обработал Н.А. Счастливцев / Гомер. – Санкт-Петербург : Изд. ред. Ил. собр. греч. и рим. классиков ; [В тип. В. Безобразова и комп.]
Вып. 2 : Приключения Одиссея на Ифаке (Песни XIII, 187- XXIII, 1-309, с пропусками : с краткими примечаниями и указателем собственных имен и планом Одиссеева дома. – 1900. – [2], 126 с., 1 л. план. – Текст на греч. яз.
1003651
  Маунд А. Одиссея Вика Симмонса / А. Маунд. – Москва, 1969. – 336 с.
1003652
  Носик Б.М. Одиссея Вовки Смирнова / Б.М. Носик. – М, 1968. – 240с.
1003653
  Афанасьев А.Л. Одиссея генерала Яхонтова : [докум. повесть] / А.Л. Афанасьев, Ю.К. Баранов. – Москва : Советская Россия, 1988. – 270, [2] с. : ил., 1 л. портр. – ISBN 5-268-00524-3
1003654
  Дубровин Е.П. Одиссея Георгия Лукина / Е.П. Дубровин. – Воронеж, 1972. – 270с.
1003655
  Гомер Одиссея Гомера : с 27 рис. флаксмана гравированными на дереве Ю.Э.Конденом / пер. В.А. Жуковского. – Москва : [Тип. Т. Рис]. – (Библиотека для детей и юношества / изд. Д.Ф. Самарина ; 2)
Ч. 1. – 1871. – 447 с.
1003656
  Гомер Одиссея Гомера : с 27 рис. Флаксмана гравированными на дереве Ю.Э.Конденом / пер. В.А. Жуковского. – Москва : [Тип. Т. Рис]. – (Библиотека для детей и юношества / изд. Д.Ф. Самарина ; 2)
Ч. 2. – 1871. – 431 с.
1003657
  Гомер Одиссея Гомера : с примечаниями / [предисл. Е. Шмид]. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитография А. Траншеля
Вып. 1 : Песни I-III. – 1878. – II, 93, 2 табл. – Тексты песен на греч. яз.
1003658
  Гомер Одиссея Гомера / пер. В.А. Жуковского. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Глазунова, 1894. – 355 с.


  На тит. л. надпись-автограф Серг. Маслов на с. 1 его же дарственная надпись
1003659
  Гомер Одиссея Гомера / Гомер, перев. В.А. Жуковскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Глазунова, 1901. – 354, [1] с.
1003660
  Гомер Одиссея Гомера / пер. В.А. Жуковского. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] В.С. Суворина, 1902. – VIII, 348 с.


  На тит. л. надпись-автограф Серг. Маслов на с. 1 его же дарственная надпись
1003661
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада / Р. Сабатини. – М, 1980. – 352с.
1003662
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада / Р. Сабатини. – Свердловск, 1984. – 543с.
1003663
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада
1003664
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада / Р. Сабатини. – Калининград, 1988. – 318с.
1003665
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада / Р. Сабатини. – Нижний Новгород, 1992. – 553с.
1003666
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада : роман / Рафаэль Сабатини ; [пер. с англ. А. Горского]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. – 381, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-09290-7
1003667
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада ; Хроника капитана Блада / Р. Сабатини. – Минск, 1990. – 588с.
1003668
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада ; Хроника капитана Блада / Р. Сабатини. – Нижний Новгород, 1991. – 477с.
1003669
  Руднев К. Одиссея Королева // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 3


  Говоря о завоевании космического пространства, всегда вспоминают имя главного конструктора первых в мире ракетно-космических систем Сергея Павловича Королева, 115 лет со дня рождения которого исполнилось в эти дни. Однако мало кто знает, что его ...
1003670
  Свет Я.М. Одиссея поневоле. Необыкновенные приключения индейца Диего на островах моря-океана и в королевствах Кастильком и Арагонском / Я.М. Свет. – Москва, 1974. – 180с.
1003671
  Григорьев А.А. Одиссея последнего романтика / А.А. Григорьев. – Москва, 1988. – 494с.
1003672
  Георгиев Ю. Одиссея русского японца // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.18.


  [Судьба японца Хебэ-Киселева в России. ХІХ век.]
1003673
  Медведев И. Одиссея Уолтера Рели // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 4 (64). – С. 24-39. – ISSN 1812-867Х


  Уолтер Релі - англійський мореплавець, організатор піратських експедицій, державний діяч.
1003674
  Медведев И. Одиссея Уоптера Рэли // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 5 (65). – С. 20-33. – ISSN 1812-867Х
1003675
   Одиссея: Древняя поэма о странствиях Одиссея имеет много общего с реальности // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 56-100. – ISSN 1029-5828


  Місця, що пов"язані з подорожами та пригодами Одиссея у поемі Гомера.
1003676
  Мольнар Г. Одичавшие годы / Г. Мольнар. – М, 1968. – 256с.
1003677
  Бианки В. Одичалые куры на севере Европейской России = Poules revenues a l"etat sauvage dans le nord de la Russie d"Europe // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
1003678
  Косянчук О. Одична традиція в давньоукраїнській поезії середини XVII ст. (на матеріалі творів Я. Седовського та Г. Бутовича) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 277-283


  У статті проаналізовано жанрові особливості оди як композиційної компоненти панегіриків Я. Седовського та Г. Бутовича. Визначено особливості ренесансної та барокової поетики, ідейно-тематичний спектр досліджуваних творів.
1003679
  Хмельнюк В.Я. Одізветься справами / В.Я. Хмельнюк. – Київ : Політвидав України, 1987. – 69 с.
1003680
  Висоцький А. Одінічне у "Сазі про Херда та острів"ян" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 44-50
1003681
  Висоцький А. Одінічне у "Сазі про Херда та острів"ян" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 60-68


  Творчість норвезької письменниці Сігрід Унсет
1003682
  Принь М.О. Одінцова Софія Миколаївна (1876 – 1960): штрихи до біографії музейника, археолога та пам"яткоохоронця (київський період життя) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 157–167. – (Серія "Історія" ; вип. 54). – ISSN 2220-7929
1003683
  Курас Г. Одісеї Петра Дорошенка // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 211-212. – ISSN 0869-3587
1003684
  Більченко Є. Одісей без Ітаки: антропологічний портрет сучасності у світлі діалогічної культурології // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 18-33. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "На методологічній основі взаємодії філософії діалогу та культурології здійснюється спроба аналізу сучасної людини як суб"єкта із втраченим почуттям часу та історії (темпоральності) в образі "Великого повернення". Наслідком кризи історичної ...
1003685
  Коломієць О.Ф. Одісея в сім днів : повість / О.Ф. Коломієць. – Київ : Мистецтво, 1974. – 78 с.
1003686
  Пащенко В. Одісея митрополита Феодосія // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 108-116. – ISBN 966-7576-12-4
1003687
  Донець Г. Одісея Павла Тичини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 29 січня (№ 2). – С. 14-15
1003688
  Донець Г. Одісея Павла Тичини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 26 лютого (№ 4). – С. 14-15
1003689
  Василенко Микита Одіссей і лучниця : роман-феєрія / Василенко Микита, Василенко Тарас; Закінчення. Поч. у № 5-6, 2009 // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 24-87. – ISSN 0131-2561
1003690
  Сергієнко К.С. Одіссей, та не сей / К.С. Сергієнко. – Одеса, 1986. – 71с.
1003691
  Гомер Одіссея / Гомер. – Київ, 1963. – 467с.
1003692
  Гомер Одіссея / Гомер. – Київ : Дніпро, 1968. – 462с.
1003693
  Гомер Одіссея / Гомер; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка Нац. акад. наук України; Пер. із старогрецької, примітки, Б.Тена; Передмова К.С.Забарила. – Харків : Фоліо, 2002. – 574с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1764-6
1003694
  Гомер Одіссея / Гомер; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад з старогрецької Б.Тена. – Харків : Фоліо, 2004. – 574с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1764-6
1003695
  Гомер Одіссея / Гомер ; пер. із старогрец. Бориса Тена ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2008. – 573, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4691-8
1003696
  Положій Є.В. Одіссея / Євген Положій. – Харків : Фоліо, 2012. – 793, [3] с. – Зміст: Дядечко на ім"я Бог ; Потяг ; Мері та її Аеропорт ; Оповідання ; Людям та тваринам. – ISBN 978-966-03-6126-3
1003697
  Гомер Одіссея : уривки з поеми / Гомер ; пер. з давньогрец. О.О. Потебні ; [вступ О.В. Сучалкіна ; післям. Ф.Й. Луцької]. – Харків : Майдан, 2018. – 59, [1] с. – Пер. за вид.: Отрывки из перевода "Одиссеи". Из записок по теории словесности / А.А. Потебни. Харьков, 1905 г. Приложения: с. 538-583. – Бібліогр.: с. 59
1003698
  Тихолоз Н. Одіссея Анни Франко-Ключко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 352-380. – ISSN 2078-6077
1003699
  Кириченко Б. Одіссея Бабілюка / Борис Кириченко. – Київ, 2004. – 64с. – ISBN 966-301-027-4
1003700
  Григорчук М. Одіссея втікачки із Сибіру. До 70-річчя депортації українців із Західної України // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 101-116. – ISSN 0208-0710
1003701
  Чорногуз О. Одіссея з аолом-77, або ремезове болото : роман-фантасмагорія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 7/8. – С. 23-49. – ISSN 0130-1608
1003702
  Чорногуз О. Одіссея з Аолом-77, або ремезове болото : роман-фантасмагорія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С. 11-37. – ISSN 0130-1608
1003703
  Чорногуз О. Одіссея з Аолом-77, або Ремезове болото : роман-фантасмагорія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 9/10. – С. 24-84. – ISSN 0130-1608
1003704
  Сабатіні Р. Одіссея капітана Блада / Р. Сабатіні. – Х, 1992. – 481с.
1003705
  Сабатіні Р. Одіссея капітана Блада ; Хроніка капітана Блада / Р. Сабатіні. – Київ : Молодь, 1981. – 528 с.
1003706
  Житня Л. Одіссея Леоніда Тендюка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 лютого - 3 березня (№ 8). – С. 12


  До 90-річчя від дня народження.
1003707
  Іванченко Н. Одіссея Михайлівських фресок // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 4-5.
1003708
  Кримчук Г.П. Одіссея нічийного хорта. / Г.П. Кримчук. – К., 1983. – 240с.
1003709
  Ройченко А.А. Одіссея Овідія : історичний роман / Анатолій Ройченко. – Одеса : Маяк, 2008. – 420 с. : іл. – ISBN 978-966-587-162-0
1003710
  Донець Г. Одіссея Павла Тичини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 14-15
1003711
  Донець Г. Одіссея Павла Тичини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 11 березня (№ 5). – С. 14-15
1003712
  Донець Г. Одіссея Павла Тичини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 15 січня (№ 1). – С. 1,14-15
1003713
  Немирович І.О. Одіссея Роберта Кедюха / І.О. Немирович. – Київ : Дніпро, 1987. – 501 с.
1003714
  Ковалів Ю. Одіссея української літературної еміграції міжвоєнного двадцятиліття (фрагменти з "Історії української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст." у 10-ти т.) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 171-187. – ISSN 0320-8370
1003715
  Фурман А. Одіссея української психології: між добром і злом // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.5-11. – ISBN 966-654-025-8


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1003716
  Бордюжа Н. ОДКБ - эффективный инструмент противодействия современным вызовам и угрозам // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 1/2. – С. 43-49. – ISSN 0130-9625
1003717
  Бордюжа Н. ОДКБ: 10 лет противодействия угрозам и вызовам // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 32-43. – ISSN 0130-9625
1003718
  Полтораков Олексій ОДКБ: євразійська безпекова альтернатива // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 48-49
1003719
  Полтораков О. ОДКБ: у пошуках євразійської безпеки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 22-25
1003720
  Файзуллаев Д.А. ОДКБ: формирование системы коллективной безопасности // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 20-25. – ISSN 0321-5075
1003721
  Угляренко П.В. Одкрий мені дорогу : роман та оповідання / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1964. – 448 с.
1003722
  Черкашенко І.М. Одкрий свою душу : повість / Іван Черкашенко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 295 с.
1003723
  Лепех Степан Одкровення : Поезії / Степан Лепех. – Львів : Покрова, 2003. – 192с. – ISBN 966-659-029-7
1003724
  Завірюха Л.А. Одкровення : спогади, записи з блокнотів : [інформ.-довідкове вид. з біограф. фрагментами] / Лідія Завірюха. – Київ : Геопринт, 2020. – 59, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-674-047-6
1003725
  Казанський Д. Одкровення "русской вєсни" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 35 (459), 2-8.09.2016 р. – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  Чому Росія у 2014-му не вдалося підняти повстання на Південному Сході України.
1003726
   Одкровення в кафе "Пегас" : письменники про себе, анекдоти, кулінарні рецепти : [збірник] / [передм., упоряд. М.Ф. Слабошпицький ; ред. В.Ф. Гужва ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 425, [1] с. : іл., портр. – Світлій пам"яті Володимира Кисельова. – ISBN 978-966-2151-42-8


  В змісті автори: Слабошпицький М., Андрусяк І., Базилевський В., Баран Є., Баранов В., Берсенєв В., Богуславський Л., Бондар В., Бондаренко С., Брюховецький В., Буряк Ю.; Винник Т.; Віценя Л.; Вольвач П.; Вороніна Л.; Гальченко С.; Гаран О., ...
1003727
  Тарасюк Г. Одкровення еммігрантки // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 163-166. – ISSN 0130-1608


  Про першу книжку колишньої чернівецької журналістки, а нині жительки Нью-Йорка Лілі Костюк-Друкман
1003728
  Неживий О. Одкровення епохи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 вересня - 6 вересня (№ 37). – С. 13


  Листи видатного краєзнавця, літературознавця, письменника, громадського діяча П. Ротача адресовані батькові й синові: лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка Феодосієві Роговому та письменникові, літературознавцеві Юрієві Роговому.
1003729
  Шестакова О. Одкровення і загадки Марії Оксентіївни // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 4-9.


  Народний художник України Марія Примаченко
1003730
  Гриценко Віктор Одкровення предтечі, ачи Сповідь пророка? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.9-13. – ISSN 0130-5263


  Фантастика й реальність у поемах Володимира Сосюри "Ваал", "Каїн" та "Христос2
1003731
  Передерко М. Одкровення третього тисячоліття / Марія Передерко. – 2-е вид. – Київ : Схід-Захід. – (Бібліотека Української Академії Езотеричних Наук. Езотеричний науковий трактат). – ISBN 978966-2134-00-04
Кн. 1 : Різдво Синьої і Жовтої Землі. – 2010. – 64 с.
1003732
  ГабышевЛ.А Одлян или Воздух свободы / ГабышевЛ.А. – М., 1990. – 413с.
1003733
  Кондаков А.А. Одна- но пламенная страсть / А.А. Кондаков. – Москва, 1968. – 239 с.
1003734
  Баркова О.М. Одна-единственная / О.М. Баркова. – Москва, 1962. – 538с.
1003735
  Лупій О.В. Одна-єдина : поезії / О.В. Лупій. – Київ : Молодь, 1984. – 128 с.
1003736
  Арист Л.М. Одна - но пламенная страсть : об изобразит. творчестве / Л.М. Арист. – Днепропетровск : Проминь, 1989. – 253 с. – Библиогр.: с. 253-254
1003737
  Алешин С.И. Одна : драма в 4-х д., 8-ми карт. / С.И. Алешин. – Москва : Искусство, 1957. – 95 с. : ил.
1003738
  Зіновчук М.М. Одна в людині любов / М.М. Зіновчук. – К, 1988. – 317с.
1003739
  Дворецкий Л. Одна в поле - воин / Лев Дворецкий. – Москва : Вагриус, 1998. – 464с. – (Честь и сила). – ISBN 5-7027-0503-3
1003740
  Маркузе Г. Одна важлива думка. Уривок з книги "Одновимірна людина" = Розділ 5. Негативне мислення: Переможена логіка протесту : публіцистика // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 143-158


  Розділ 5. Негативне мислення: Переможена логіка протесту. Інформація про Маркузе Герберта (1898-1979), німецького і америк. філософа-антиглобаліста, соціолога, психолога.
1003741
  Орлов Денис Одна видимость : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 74 : Іл.
1003742
  Сасина Марина Одна война : сценарій // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 115-141
1003743
  Виленкин Александр Одна вселенная или множество // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 26-31
1003744
  Лебєдєв Є.О. Одна гранична теорема для Гіллястого процесу з імміграцією / Є.О. Лебєдєв, В.В. Семенов // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 76
1003745
  Мацак І.К. Одна гранична теорема для сум незалежних випадкових елементів у банаховому просторі // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (100). – С. 131-141. – ISSN 0868-6904


  Вивчаються умови збіжності максимуму норм сум незалежних однаково розподілених випадкових елементів у банахових просторах. Наводяться приклади застосувань до аналізу статистик тину [omega]-2. Conditions for the convergence of the maximum of the norms ...
1003746
  Чандар К Одна девушка и тысяча влюбленных / К Чандар. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 134 с.
1003747
  Пешек Я. Одна державна мова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 19 (339). – С. 35. – ISSN 1996-1561


  Коли із Кремля прозвучала фраза "хто говорить російською, той росіянин, а де живуть росіяни, там Росія", здалося, що Гітлер і Милошевич устали з мертвих.
1003748
  Власенко Л.А. Одна динамическая модель сбалансированного развития корпорации предпреятий при случайных возмущениях / Л.А. Власенко, А.Г. Руткас, А.Е. Фалка // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 44-45
1003749
  Кириленко І. Одна доба. / І. Кириленко. – Дніпропетровськ, 1929. – 139с.
1003750
  Дворкин И.Л. Одна долгая ночь / И.Л. Дворкин. – Ленинград, 1970. – 263с.
1003751
  Голуб Н.А. Одна дорога на двоих / Н.А. Голуб. – Москва, 1989. – 349,1с.
1003752
  Кнорре Ф.Ф. Одна жизнь / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1974. – 748с.
1003753
  Цыбин В.Д. Одна жизнь / В.Д. Цыбин. – М., 1988. – 368 с.
1003754
  Балабаев Г.В. Одна жизнь у каждого : (из повестей Алексея Чигирева) / Г.В. Балабаев. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1973. – 224 с. : ил.
1003755
  Завада В. Одна жизнь. / В. Завада. – М, 1967. – 118с.
1003756
  Е Шэн-тао Одна жинзнь / Шэн-тао Е. – М., 1960. – 223с.
1003757
  Нікішенко Ю.І. Одна з актуальних проблем сучасної вітчизняної етнології. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Брюховецький В.С., Моренець В.П., Панченко В.Є. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 34 : Культурологія. – С. 63-66
1003758
  Слабошпицький М Одна з важливих складових // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 15 травня (№ 20). – С. 1, 3


  Міжнародному благодійному фонду "Ліги українських меценатів" виповнюється 20 років.
1003759
  Губерський Л.В. Одна з головних функцій сучасної освіти - плекання людини // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 7-14. – ISSN 1682-2366
1003760
  Помаз В. Одна з найвеличніших легенд нашої нації // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 30 січня (№ 20). – С. 3


  Крути-1918. Трагічний епізод боротьби за незалежність чи стратегічний прорахунок?
1003761
  Ребрик В. Одна з найперших українських поетес // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 7/8. – С. 132-136. – ISSN 0130-1608


  Про Катерину Федорівну Соколовську та її першу збірку "Зірка"
1003762
  Прохорова Л.М. Одна з найруйнівніших хвороб ХХІ століття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 3-4
1003763
  Брамський К. Одна з найстарших // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 4. – С.50


  Українська газета "Київелектротрансу" - "Київський електотранспорт"
1003764
  Костура Д. Одна з незламних // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 13


  Про Марію Вітюк - зв"язкову УПА, учасницю Норильського повстання.
1003765
  Гончаренко Е. Одна з перлинок Джойсової творчості // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 286-289. – ISSN 0320-8370
1003766
  Гунчик І. Одна з перших польськомовних публікацій українських фольклорних молитов доби романтичної фольклористики // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С.14-19. – ISSN 2225-5095
1003767
  Романюк Н. Одна з перших приватних друкарень у Єлисаветграді: тематико-типологічний та організаційний аспекти // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 247-254


  У статті досліджено історію друкарні Гольденбергів у Єлисаветграді, яка діяла з кінця ХІХ до початку ХХ століття. Вона була найпотужнішою видавничою організацією того періоду. The history of Goldenberg’s printing house is researched in this article. ...
1003768
   Одна за багатьох. – Х., 1930. – 24с.
1003769
  Даугавет В.А. Одна задача аппроксимации функций двух переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Даугавет В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1972. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1003770
  Ляшенко І.М. Одна задача оптимального керування кінетичною системою Моно-Ієрусалимського / І.М. Ляшенко, Н.М. Селіна // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 269-277. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для нелінійної системи кінетичних рівнянь неперервного культивування розглянута модель оптимального керування, що враховує швидкість протоку, швидкість надходження контрагенту для нейтралізації метаболітів та швидкість надходження в культиватор ...
1003771
  Левичев Ю.Е. Одна задача синтеза оптимальных управлений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левичев Ю. Е.; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 11л.
1003772
  Шищенко П.Г. Одна Земля - багато світів : 30-й Міжнародний географічний конгрес // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 68-69. – ISSN 1561-4980
1003773
  Васильева Л.Н. Одна земля - одна любовь : Стихи / Л.Н. Васильева. – Москва : Современник, 1973. – 207с.
1003774
  Чепуров А.Н. Одна земля / А.Н. Чепуров. – М, 1970. – 112с.
1003775
  Кудряченко А. Одна зі сторінок міжнародної діяльності Петра Тронька // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 16-25
1003776
  Серебрякова Г.И. Одна из вас. / Г.И. Серебрякова. – М, 1959. – 188с.
1003777
  Серебрякова Г.И. Одна из вас. / Г.И. Серебрякова. – М, 1963. – 464с.
1003778
  Гловели Г. Одна из возможных историй экономической мысли в России : (о книге Й. Цвайнерта "История экономической мысли в России") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 140-154. – ISSN 0042-8736
1003779
  Гловели Г. Одна из возможных историй экономической мысли в России : (о книге Й. Цвайнерта "История экономической мысли в России") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 140-154. – Бібліогр.: с. 140, 142-154. – ISSN 0042-8736
1003780
  Хрущов Одна из воспетых А.С. Пушкиным / Хрущов, // Харьковский университетский сборник в память А.С. Пушкина (1799-1899) : [с прил. описания бумаг Каверина] / Харьковский, ун-т. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1900
1003781
  Хрущов И.П. Одна из воспетых Пушкиным : [А.Д. Баратынская] / И.П. Хрущов. – Харьков : Типо-лит. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1900. – 8 с.
1003782
   Одна из домашних библиотек конца XVIII столетия. – Санкт-Петербург : Тип. Министерства внутренних дел, 1884. – 15 с.
1003783
  Лункевич В.В. Одна из мировых загадок : Жизнь и клетка : курс общедоступных лекций, читанных в Русском народном университете в Париже : с 150-ю рис. в тексте / В.В. Лункевич. – Санкт-Петербург : Изд. Яковенко ; [Тип. А.Э. Коллинс (Бывш. Ю.Н. Эрлих)], 1914. – V, [3], 255 с. : ил. – Библиогр.: "Указатель литературы" (28 назв.)
1003784
  Зорич А.А. Одна из многих / А.А. Зорич. – Москва-Л., 1936. – 232с.
1003785
  Енгибаров Ф. Одна из многих / Ф. Енгибаров. – Нальчик, 1961. – 20с.
1003786
  Амлинский В.И. Одна из ночей директора : повести и роман ; рассказы / Владимир Амлинский ; [предисл. Е. Богата ; худож. В. Медведев]. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 408 с., [1] л. портр. : ил.
1003787
  Белый А. Одна из обителей царства теней / Андрей Белый. – Ленинград : ГИЗ, 1924. – 75 с.
1003788
  Золин П.М. Одна из самых древнейших "карт" земель России : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 11-20. – ISSN 0016-7207
1003789
  Ромэн Ж. Одна из смертей / Ж. Ромэн. – Птгр, 1923. – 103с.
1003790
  Шарапов И.П. Одна из тайн КГБ / И.П. Шарапов. – М., 1990. – 116с.
1003791
  Максимов А.Н., Фортунатов С.Ф. Одна или две палаты? / А.Н. Максимов и С.Ф. Фортунатов. – Москва : Изд. Е.В. Кожевникова и Е.А. Коломийцева ; Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1906. – 20 с. – (Библиотека "Свободная Россия" / Под общ. ред. С.П. Мельгунова и П.М. Шестакова ; № 7)


  Фортунатов, Степан Федорович, 1850-1918; Мельгунов, Сергей Петрович, 1879-1956 Шестаков, Петр Михайлович, 1862-1914
1003792
  Яковенко Н. Одна Кліо, дві історії // Критика. – Київ, 2002. – Грудень, (число 12). – C. 12-14
1003793
   Одна корона на трьох // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 70-71. – ISSN 0130-5212
1003794
  Войнич А. Одна ласточка весны не делает... / А. Войнич, Э. Херцег; Предисл. Г.Г. Громовой; Послесл. А.Н. Стрижева. – Москва : Мир, 1985. – 228 с. – (В мире науки и техники)
1003795
  Стрелкова И.И. Одна лошадиная сила / И.И. Стрелкова. – М., 1984. – 383с.
1003796
  Стрелкова И. Одна лошадиная сила // Чердак Вселенной / С.И. Павлов. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. 219-315. – (Роман-газета для юношества ; 10). – ISBN 5-280-02212-8
1003797
  Марысаев Е.К. Одна луна пути / Е.К. Марысаев. – Новосибирск, 1965. – 135с.
1003798
  Корж Р.В. Одна любов – наука. Світлої пам"яті В.А. Бортишевського // Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. В.П. Кухарь. – Киев, 2017. – № 26. – C. 100-101. – ISSN 2412-4176


  В. А. Бортишевський — учений-хімік, діяльність якого спрямована на фундаментальні дослідження каталізаторів кислотно-основної природи для нафтохімічних процесів: алкілування, ізомеризації, гідратації, крекінгу та гідрокрекінгу.
1003799
  Орлов С.С. Одна любовь / С.С. Орлов. – Л., 1961. – 84с.
1003800
  Литвинов В.М. Одна любовь / В.М. Литвинов. – Якутск, 1967. – 144с.
1003801
  Кутузов Е.В. Одна любовь / Е.В. Кутузов. – Л., 1971. – 376с.
1003802
  Сурначев М. Одна любовь : стихи / Микола Сурначев ; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 47 с.
1003803
  Поликутин Е.А. Одна любовь / Е.А. Поликутин. – Воронеж, 1972. – 47с.
1003804
  Кашук Ю.И. Одна любовь / Ю.И. Кашук. – Владивосток, 1973. – 101с.
1003805
  Сбитнев Ю.Н. Одна любовь / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1983. – 284с.
1003806
  Савельев И.К. Одна любовь / И.К. Савельев. – Москва, 1985. – 168с.
1003807
  Лисянский М.С. Одна мелодия / М.С. Лисянский. – М, 1992. – 25с.
1003808
  Шур Я.И. Одна минута / Я.И. Шур. – Москва, 1944. – 158с.
1003809
  Воробьев Е.З. Одна минута / Е.З. Воробьев. – Москва, 1954. – 48с.
1003810
  Чаплина В.С. Одна минута. / В.С. Чаплина. – Чебоксары, 1971. – 64с.
1003811
  Білецький Андрій Одна мова для всіх людей? // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 66-67.
1003812
  Турчин О.Я. Одна можлива класифікація алгоритмів розв"язання задач комбінаторної оптимізації // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 131-132. – ISBN 978-966-188-165-4
1003813
  Рядченко И.И. Одна на всех / И.И. Рядченко. – Одесса : Маяк, 1990. – 272с.
1003814
  Гринюк Р. Одна на всіх. Українській Конституції - 25: проблеми та виклики / записала Олеся Шуткевич // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 25-26 червня (№ 97/98). – С. 5


  Розповідає експерт з конституційного права, доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса Роман Гринюк.
1003815
  Андиевская Э. Одна на свете украинка // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 48 (459), 04.12.2015. – C. 54-57. – ISSN 2075-7093


  Поэт и художник Эмма Андиевская рассказала Фокусу о том, как русскоязычная девочка из города Сталино стала патриотом Украины.
1003816
  Викулов С.В. Одна навек / С.В. Викулов. – Москва, 1973. – 32с.
1003817
  Шишков Ф.В. Одна надежда на любовь : [стихи] / Федор Шишков. – Одесса : Пресс-курьер, 2018. – 199, [1] с. – ISBN 978-966-2512-96-0
1003818
  Хотомлянсьий О. Одна не безперечна точка зору на природу амортизації : Наукові дискусії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 79-82 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1003819
  Куусберг П.А. Одна ніч : роман / П.А. Куусберг. – Київ, 1975. – 182 с.
1003820
  Матвеев Г.И. Одна ночь / Г.И. Матвеев. – Москва-Л., 1939. – 143с.
1003821
  Петров О.Я. Одна ночь / О.Я. Петров. – Барнаул, 1960. – 147с.
1003822
  Горбачев Н.А. Одна ночь / Н.А. Горбачев. – Москва, 1967. – 48с.
1003823
  Куусберг П. Одна ночь : роман / П. Куусберг; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1974. – 280 с.
1003824
  Андреев В. Одна ночь, один день / Андреев В. – София : Издательство литературы на иностранном языке, 1965. – 160 с. – (Библиотека "Болгария" ; 8)
1003825
  Бахметьев В.М. Одна ночь. Воскресение. Кандальник / Бахметьев Вл. ; Масовая б-ка ЗИФа. – Москва ; Ленинград : Зиф, 1930. – 103 с.
1003826
  Куусберг П.А. Одна ночь. Капли дождя : романы / П.А. Куусберг; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1991. – 384 с.
1003827
  Куусберг П.А. Одна ночь; Капли дождя; Чудной : романы, повесть / П.А. Куусберг; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1984. – 283 с.
1003828
  Кутуй Р. Одна осень : рассказы, повести / Р. Кутуй. – Москва : Современник, 1985. – 428 с.
1003829
  Федорянич Т.В. Одна оцінка кореляційної функції для гауссового випадкового процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 72-75. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто одну оцінку для кореляційної функції гауссового стаціонарного випадкового процесу з ненульовим середнім та побудовано критерій для тестування гіпотези про кореляційну функцію процесу.
1003830
  Курченко О.О. Одна оцінка параметра пам"яті стаціонарної гауссівської випадкової послідовності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-56. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  У межах однієї моделі стаціонарної гауссівської випадкової послідовності вказана асимптотично незміщена сильно консистентна оцінка параметра Хюрста. Знайдено довірчий інтервал для цієї оцінки та досліджена швидкість збіжності з ймовірністю одиниця. ...
1003831
  Ковалів Ю. Одна проблема з двох кутів зору: повстанська поезія та радянська література // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 3-12
1003832
  Шевченко В. Одна родина - одна Україна! // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2012. – № 1/2 (138). – С. 80-83


  Соборність українських земель була одним з пріоритетних напрямків української революції, яка розпочалась в 1917 р.
1003833
  Фазылходжаев К.Ф. Одна родина, одна судьба / К.Ф. Фазылходжаев. – Ташкент, 1968. – 320с.
1003834
  Ганшин В.И. Одна секунда войны. / В.И. Ганшин, О.М. Сердобольский. – Л, 1983. – 239 с.
1003835
  Мищик А.В. Одна семья / А.В. Мищик. – Краснодар, 1953. – 140с.
1003836
  Борисов К.Ф. Одна семья : повесть и рассказы / К.Ф. Борисов. – Свердловск : Книжное издательство, 1959. – 174 с. : ил.
1003837
   Одна семья. – Тула, 1967. – 88с.
1003838
  Павлов А. Одна семья. Повесть / А. Павлов. – Ростов-на-Дону, 1949. – 96с.
1003839
  Яшпал Одна сигарета / Яшпал. – Л., 1978. – 245с.
1003840
  Курченко О.О. Одна сильно консистентна оцінка параметра ARIMA(0,d,0) процесу / О.О. Курченко, М.Є. Наумов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-40. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Для ARIMA(0,d,0) стаціонарної гауссової випадкової послідовності побудована асимптотично незсунена сильно консистентна оцінка параметра d [належить] (-1/2, 1/2). Знайдено інтервал надійності та досліджена швидкість збіжності з ймовірністю одиниця. ...
1003841
  Торін В. Одна сім""я / В. Торін. – К, 1946. – 216с.
1003842
  Забіла Н. Одна сім"я. / Н. Забіла. – Х, 1950. – 150с.
1003843
  Гуськов С.В. Одна солдатская медаль / С.В. Гуськов. – М., 1975. – 215с.
1003844
  Поляновский М.Л. Одна сотая секунды. / М.Л. Поляновский. – М., 1973. – 63с.
1003845
  Штомпка П. Одна социология или много ? // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 4 (49). – С. 37-48. – ISSN 1029-8053
1003846
  Семеновська Н.В. Одна статистична задача для кореляційної моделі Уіттла-Матерна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задану екстраполяції однорідного та ізотропного випадкового поля з кореляційною функцією Уіттла-Матерна за спостереженнями на n-вимірній сфері. The extrapolation problem of an homogeneous and isotropic random field with Wittle-Matern ...
1003847
  Терещенко В. Одна стратегія розв"язання деяких задач комп"ютерної геометрії // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 119-120
1003848
  Фоменко В. Одна строчка / В. Фоменко. – М, 1951. – 56с.
1003849
  Долматовский Е.А. Одна судьба / Е.А. Долматовский. – Москва, 1947. – 111с.
1003850
  Долматовский Е.А. Одна судьба / Е.А. Долматовский. – Москва, 1957. – 84с.
1003851
  Морозова О.Г. Одна судьба / О.Г. Морозова. – Л., 1976. – 192с.
1003852
  Кумеда О.П. Одна східнополіська фонетична риса мови першодруків творів П.О. Куліша // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 59-64. – ISBN 978-966-1673-30-3
1003853
  Нариньяни С.Д. Одна тётка сказала... / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1959. – 94с.
1003854
  Селенский Ю.В. Одна тревожная ночь / Ю.В. Селенский. – Волгоград, 1964. – 312с.
1003855
  Селенский Ю.В. Одна тревожная ночь / Ю.В. Селенский. – Волгоград, 1970. – 246с.
1003856
  Елкин А.С. Одна тропка из тысячи / А.С. Елкин. – Москва, 1973. – 301с.
1003857
  Седов Е.А. Одна формула и весь мир. Книга об энтропии / Е.А. Седов. – Москва : Знание, 1982. – 175с.
1003858
  Жуляев В.Н. Одна цель / В.Н. Жуляев. – К., 1987. – 48с.
1003859
  Ушаков Р.П. Одна цікава гіпотеза // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 62-63. – ISSN 1029-4171
1003860
  Черных С.Е. Одна, но пламенная страсть / С.Е. Черных. – Алма-Ата, 1986. – 156с.
1003861
  Портнов В.В. Однажды / В.В. Портнов. – Махачкала, 1975. – 184с.
1003862
  Гусейн Ариф Однажды / Гусейн Ариф. – Баку, 1981. – 223с.
1003863
  Ипатова Р.А. Однажды / Р.А. Ипатова. – М, 1982. – 63с.
1003864
  Гоцуленко В.Н. Однажды / В.Н. Гоцуленко. – К, 1985. – 154с.
1003865
   Однажды в апреле. – Тбилиси, 1982. – 150с.
1003866
  Джордж К. Однажды в грозу... = Summer of the storm : [роман] / Кэтрин Джордж ; [пер. с англ. К. Арсеньевой]. – Москва : Радуга, 1997. – 205, [3] с. – (Harlequin ) ( Любовный роман ; 115). – ISBN 5-05-004449-9
1003867
  Дрда Я. Однажды в мае / Я. Дрда. – Москва, 1961. – 190с.
1003868
   Однажды в Нормандии : fashion house // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 16-21 : Фото
1003869
  Костусев А. Однажды в Одессе... / А. Костусев. – Київ : Мистецтво, 2002. – 320с. – ISBN 966-577-091-8
1003870
  Шагалова К. Однажды в провинции : Сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 123-155
1003871
  Иванникова В.С. Однажды в пустыне / В.С. Иванникова. – Москва, 1954. – 48с.
1003872
  Томан Н.В. Однажды в разведке. / Н.В. Томан. – Москва, 1949. – 120с.
1003873
  Михайлик Ю.Н. Однажды в сентябре: стихи / Ю.Н. Михайлик. – М., 1985. – 63с.
1003874
  Лукьяненко Е.И. Однажды вернуться / Е.И. Лукьяненко. – Киев, 1984. – 207с.
1003875
  Агаков Леонид Однажды весной : повесть / Леонид Агаков; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чувашгосиздат, 1960. – 140 с.
1003876
  Кравченко Ф.Т. Однажды вечером / Ф.Т. Кравченко. – Москва : Государственное издательство культурно-просветительской литературы, 1953. – 31с.
1003877
   Однажды вечером. – М., 1968. – 112с.
1003878
   Однажды вечером. – Грозный, 1974. – 154с.
1003879
  Буйдин Г.Г. Однажды вечером : повести / Г.Г. Буйдин. – Харьков : Прапор, 1990. – 227, 2 с.
1003880
  Инин А.Я. Однажды двадцать лет спустя; Отцы и деды / А.Я. Инин, Ю.П. Егоров. – М., 1983. – 111с.
1003881
  Штадлер А. Однажды днем, а может быть, и ночью... : роман / Арнольд Штадлер ; [пер. с нем. Веры Ахтырской]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 219, [1] с. – Пер. изд.: Arnold Stadler. Eines Tages, Vielleicht auch Nachts. Wien: Jung und Jung, 2003. – (ШАГИ/Schritte : Швейцария. Австрия. Германия. Современная литература). – ISBN 5-352-00951-3
1003882
  Кирсанов С.И. Однажды завтра. / С.И. Кирсанов. – Москва, 1964. – 175с.
1003883
  Дорошенко В.А. Однажды замужем / В.А. Дорошенко. – М, 1987. – 317с.
1003884
  Мусрепов Г.М. Однажды и на всю жизнь : повести и рассказы / Габит Мусрепов ;. – Москва : Советский писатель, 1974. – 303 с.
1003885
  Баженов Г.В. Однажды и навсегда : рассказы и повести / Г.В. Баженов ; худож. Р. Агадамов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 365 с.
1003886
  Пинчук А.Ф. Однажды и навсегда: Повести. / А.Ф. Пинчук. – М., 1985. – 256с.
1003887
  Фехер К. Однажды и никогда больше. Роман / К. Фехер. – Москва : Прогресс, 1967. – 304 с.
1003888
  Удалов А.А. Однажды летом / А.А. Удалов. – Ташкент, 1951. – 168с.
1003889
  Иванов В.Ф. Однажды летом / В.Ф. Иванов. – Красноярск, 1956. – 78с.
1003890
  Удалов А.А. Однажды летом / А.А. Удалов. – Ташкент, 1957. – 573 с.
1003891
  Зеленов А.Д. Однажды летом / А.Д. Зеленов. – Москва, 1975. – 287с.
1003892
  Туманов О.И. Однажды летом / О.И. Туманов. – Москва, 1976. – 128с.
1003893
  Лызлова А. Однажды летом. / А. Лызлова. – Смоленск, 1955. – 131с.
1003894
  Кавторин В.В. Однажды мы встретились. / В.В. Кавторин. – Москва : Современник, 1985. – 191 с.
1003895
  Мартьянов С.Н. Однажды на границе. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1954. – 143с.
1003896
  Мартьянов С.Н. Однажды на границе. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1959. – 198с.
1003897
  Мартьянов С.Н. Однажды на границе. / С.Н. Мартьянов. – 4-е изд. – Алма-Ата, 1963. – 191с.
1003898
  Брадис Игорь Однажды на диком Западе : Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 24-35 : Фото
1003899
  Горбовский Г.Я. Однажды на земле / Г.Я. Горбовский. – М, 1985. – 110с.
1003900
   Однажды непременно : стихи современных поэтов Турции. – Москва : Радуга, 1984. – 248 с.
1003901
  Иткин Л. Однажды ночью / Л. Иткин. – МоскваЛенинград : Искусство, 1938. – 51 с.
1003902
  Фазин З.И. Однажды ночью / З.И. Фазин. – Москва, 1963. – 135 с.
1003903
  Дадашев А. Однажды ночью / А. Дадашев. – Грозный, 1979. – 119 с.
1003904
  Безыменский А.И. Однажды ночью, или Рассудите вы : фантаст. история, не имеющая ничего общего с фантастикой: мистическое происшествие, абсолютно враждебное всякой мистике : драм. сцена / А.И. Безыменский ; ил.: И. Ушаков ; режиссер. примеч Ф.Н. Каверина. – Москва, 1953. – 31 с. – (Библиотечка "Художественная самодеятельность" ; № 15)
1003905
  Юдович И.М. Однажды ночью. / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1964. – 184с.
1003906
   Однажды один человек.... – М., 1968. – 151с.
1003907
  Майрер Э. Однажды орел... : Роман / Э. Майрер. – Москва : Воениздат, 1976. – 807с.
1003908
  Майрер Э. Однажды орел... / Э. Майрер. – М, 1978. – 806с.
1003909
  Горький М. Однажды осенью / М. Горький. – Ленинград, 1939. – 48с.
1003910
  Байджиев М.Т. Однажды очень давно : повести, киноновелла / Мар Байджиев ; [худож. А. Цыганок]. – Фрунзе : Мектеп, 1984. – 218 с. : ил. – (Для молодежи)
1003911
  Жестев М. Однажды поздней аосенью / М. Жестев. – Л, 1971. – 200с.
1003912
  Гремина Е. Однажды поздним вечером : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 147-174.
1003913
  Иваненко Анна Однажды Рыба, Рак и Дева... : Под знаком. Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 64-76 : Іл.
1003914
  Горбов Е.К. Однажды утром / Е.К. Горбов. – М, 1971. – 222с.
1003915
  Баранов В.А. Однажды утром : повесть и рассказы / В.А. Баранов ; худож. В.К. Лассон. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1978. – 136 с. : ил.
1003916
  Добровольский Е.Н. Однажды утром в начале весны / Е.Н. Добровольский. – М, 1980. – 256с.
1003917
  Абрамов С.А. Однажды, вдруг, когда-нибудь... : повести / Сергей Абрамов ; [худож. А. Сухоруков]. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 287 с. : ил.
1003918
  Шаньков Ю.И. Однажды, раз и навсегда / Ю.И. Шаньков. – Куйбышев, 1989. – 396с.
1003919
  Гордиенко Ю.П. Однажды... / Ю.П. Гордиенко. – М, 1984. – 144с.
1003920
  Ходацька О. Однакові долі : новели // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 2. – С. 136-140


  Зміст: "Однакові долі", "Яким доречним був цей несподіваний дощ", "Незабутній танець кохання", "Уроки історії та життя"; Поезія.
1003921
  Пестушко Валерий Однакові, але такі різні : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 40
1003922
  Галеев Г.З. Однактные пьесы : пьесы / пер. с татар. М.Галеева. – Казань : Татгосиздат, 1952. – 39 с.
1003923
  Майборода П. Одне втрачене ім"я з історії одеської медієвістики: Віктор Соломонович Рейжевський (1907-1937 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – C. 24-41. – (Серія "Історія" ; вип. 59). – ISSN 2220-7929
1003924
  Степовик Д. Одне змістовне і щасливе життя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 жовтня (№ 43). – С. 9


  Професор Д. Степовик про себе і свої минулі літа.
1003925
  Брижіцька І.П. Одне із забутих імен - Маруся Вольвачівна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 111-115
1003926
  Кананцева Л.В. Одне із земних завдань астрономії // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 6
1003927
  Демченко Т. Одне його ім"я є дорогим... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  "Батько" Шраг - видатний діяч національно-визвольного руху. Ілля Людвигович Шраг — український громадський і політичний діяч, чернігівський адвокат. Депутат першої Державної думи, культурний діяч, відомий підтримкою багатьох літераторів того часу. ...
1003928
  Яременко М. Одне коріння, дві релігійних культури? Київські та почаївські місяцеслови кінця XVIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 40-57. – ISSN 0130-5247
1003929
  Начев Д. Одне кохання і стільки зірок. : Повість / Д. Начев; пер.з болг. Катерина Зеленська; Іл. Г.С. Ковпаненко. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 156 с. : іл.
1003930
  Тарасов Валерій Одне свято на двох : новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 83-89. – ISSN 0868-4790
1003931
  Земцова Юлия Одни в лесу : Россия / Земцова Юлия, Новиков Максим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 122-127 : Фото. – ISSN 1029-5828
1003932
  Иноземцев И.В. Одни в океане / И.В. Иноземцев. – М, 1961. – 19с.
1003933
  Иноземцев И.В. Одни в океане / И.В. Иноземцев. – М, 1974. – 46с.
1003934
  Омельченко В.М. Одни сутки / В.М. Омельченко. – Харьков, 1965. – 231 с.
1003935
  Мелентьев В.Г. Одни сутки войны / В.Г. Мелентьев. – М, 1979. – 287с.
1003936
  Шатерников М.С. Одни Хепберн / М.С. Шатерников. – Москва, 1990. – 64с.
1003937
  Богдан В. Одни шедевры : памятники, реликвии, шедевры // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 14-19. – ISSN 0869-8171


  Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств является старейшим художественным собраинием России
1003938
  Воробьев К.Д. Одним дыханием / К.Д. Воробьев. – Москва : Советская Россия, 1961. – 207 с. : ил.
1003939
  Твердяков В. Одним курсом / В. Твердяков. – Владивосток, 1946. – 112с.
1003940
  Бандуренко Є. Одним миром мазані / Є. Бандуренко. – К, 1959. – 32с.
1003941
  Клименко Л.М. Одним одна печаль... / Л.М. Клименко. – К., 1988. – 145с.
1003942
  Журахович С.М. Одним счастьем меньше : рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Советский писатель, 1967. – 323 с.
1003943
  Слуцкис М.Г. Одним чудом меньше : рассказы / Миколас Слуцкис ;. – Вильнюс : Гослитиздат, 1962. – 509 с.
1003944
  Слуцкис М.Г. Одним чудом меньше : рассказы / Миколас Слуцкис ; авториз. пер. с лит. Г.Кагановича. – Вильнюс : Гослитиздат, 1962. – 509 с.
1003945
  Гарасим Андрій Одні : Проза / Гарасим Андрій. – Київ : Смолоскип, 2000. – 138с. – ISBN 966-7332-37-3
1003946
   Одні з перших. – К., 1967. – 55с.
1003947
  Новіковський Олександр Одні правила - для всіх! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1003948
  Мігус С. Одні українці бояться своєї тіні, інші полонізуються // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 березня (№ 10). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  Українська громада в Польщі.
1003949
  Білкун М. Однієї весни / М.В. Білкун. – Київ : Молодь, 1958. – 268 с.
1003950
  Авласенко Ю.Г. Однією дорогою : п"єса на 3 дії, 7 картин / Ю.Г. Авласенко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 118 с.
1003951
  Грешнов М.Н. Одно апельсиновое зернышко / М.Н. Грешнов. – Краснодар, 1975. – 206с.
1003952
  Лукьянов Н.А. Одно большое сердце / Н.А. Лукьянов. – Ташкент, 1970. – 79с.
1003953
  Аргунова Н.Б. Одно воскресенье в декабре / Н.Б. Аргунова. – Москва, 1988. – 269с.
1003954
  Тажибаев А. Одно дерево -- не лес : комедия в 4-х д. / А. Тажибаев. – Алма-Ата : Искусство, 1959. – 111 с.
1003955
  Габбасов Э.Г. Одно дерево на всю степь / Э.Г. Габбасов. – Алма-Ата, 1976. – 124 с.
1003956
  Брошкевич Е. Одно другого интересней : повесть [для сред. школьного возраста] / Е. Брошкевич ; пер. с польского Б. Заходера ; рис. А. Елисеева, М. Скобелева. – Москва : Детская литература, 1964. – 238 с. : ил.
1003957
  Збавител Д. Одно жаркое индийское лето / Д. Збавител. – М., 1986. – 173с.
1003958
  Полонская Н.Д. Одно из культурных начинаний Вольного экономического общества : (Садоводчество и виноделие в Тавриде в конце ХVІІІ ст.) / Н.Д. Полонская. – Симферополь : Тип. Тавр. Губернского Земства, 1918. – 45 с.
1003959
  Посвежинный Е.Г. Одно лето в Нечаевке / Е.Г. Посвежинный. – Воронеж, 1985. – 223с.
1003960
  Фромантен Э. Одно лето в Сахаре / Э. Фромантен. – Москва : Наука, 1985. – 191с.
1003961
  Бем Андреа Одно лицо на двоих // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 140-152 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1003962
  Еникеев А.Н. Одно лишь слово : повести, рассказы / Амирхан Еникеев ; авториз. пер. с татар. А.Богданова. – Москва : Современник, 1977. – 272 с.
1003963
  Пилипюк В.Л. Одно мгновение / В.Л. Пилипюк. – Душанбе, 1975. – 55с.
1003964
  Василевич А. Одно мгновение : рассказы / А. Василевич; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1977. – 422 с.
1003965
  Филип А. Одно мгновенье / А. Филип. – Москва, 1965. – 103 с.
1003966
  Филип А. Одно мгновенье / А. Филип. – Москва, 1966. – 103 с.
1003967
  Шуртаков С.И. Одно на всей земле / С.И. Шуртаков. – Москва, 1971. – 542с.
1003968
  Бабенко В.Ф. Одно неравенство типа Ландау-Колмогорова для периодических функций двух переменных // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 2. – C. 158-167. – ISSN 1027-3190
1003969
  Вавилкин О.А. Одно поле на всю жизнь / О.А. Вавилкин. – Москва, 1978. – 72с.
1003970
  Дорозинский А. Одно сердце-две жизни / А. Дорозинский, К.-Б. Блюэн. – Москва, 1969. – 159с.
1003971
  Українка Л. Одно слово, 1908
1003972
  Аграновский А.А. Одно слово : очерки / А.А. Аграновский. – Москва : Знание, 1968. – 94 с.
1003973
  Уяр Хведер Одно слово : повести, маленький роман, рассказы : пер. с чуваш. / Федор Уяр ;. – Москва : Советская энциклопедия, 1987. – 280 с. – В вып. дан. авт.: Федор Уяр (Федор Ермилович Афанасьев)
1003974
  Захарченко В.Д. Одно солнце на двоих : Стихи / В.Д. Захарченко. – Москва, 1979. – 302с.
1003975
  Барышников В.Н. Одно сражение и "Долгий путь в Европу": полтавская баталия - новый взгляд российского ученого
1003976
   Одно стихотворение. – Пермь, 1961. – 68с.
1003977
  Лавринайтис В.Б. Одно судебное заседание / В.Б. Лавринайтис. – Иркутск, 1982. – 304с.
1003978
  Корнилов И.М. Одно только лето / И.М. Корнилов. – Саратов, 1966. – 104с.
1003979
  Горбунова Н.В. Одно, двухэлектронные реакции ионов меди в процессах окисления : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Горбунова Н. В.; АН СССР, Ин-т хим. физики. – М., 1976. – 25л.
1003980
  Кривицкий Д.И. Одноактная опера / Д.И. Кривицкий. – Москва : Знание, 1979. – 56 с.
1003981
  Щоголів В.М. Одноактні комедії / В.М. Щоголів. – Київ, 1963. – 115 с.
1003982
  Гроха Л.П. Одноактні п"єси / Л.П. Гроха. – Київ, 1958. – 139 с.
1003983
  Ножовник Г.А. Одноактні п"єси / Г.А. Ножовник. – К, 1959. – 76с.
1003984
   Одноактні п"єси. – К., 1962. – 136с.
1003985
   Одноактні п"єси. – К., 1962. – 70с.
1003986
   Одноактні п"єси. – К.
1. – 1964. – 55с.
1003987
  Синельников Л.І. Одноактні п"єси / Л.І. Синельников. – К., 1966. – 156с.
1003988
  Курильчук М.М. Одноактні п"єси / М.М. Курильчук. – Київ : Мистецтво, 1967. – 131 с.
1003989
   Одноактні п"єси. – Київ : Мистецтво, 1969. – 180 с.
1003990
  Щоголів В.М. Одноактні п"єси / В.М. Щоголів. – Київ : Дніпро, 1980. – 188 с.
1003991
   Одноактні п"єси : збірник. – Київ : Мистецтво, 1985. – 166 с.
1003992
   Одноактные комедии болгарских драматургов. – М., 1958. – 82с.
1003993
  Альдов К.А. Одноактные пьесы / К.А. Альдов. – Киров : Кировское областное издательство, 1947. – 74 с.
1003994
  Козин А.С. Одноактные пьесы / А.С. Козин. – Брянск, 1955. – 64с.
1003995
  Синельников Одноактные пьесы / Синельников, И. – К., 1957. – 209с.
1003996
  Батожабай Д. Одноактные пьесы : пьесы / Д. Батожабай ; авториз. пер. с бурят. А.Бальбурова. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1960. – 68 с.
1003997
  Синельников Одноактные пьесы / Синельников, И. – М., 1962. – 134с.
1003998
   Одноактные пьесы. – М., 1971. – 128с.
1003999
  Ульянинский А.В. Одноактные пьесы. / А.В. Ульянинский. – М., 1952. – 168с.
1004000
  Ульянинский А.В. Одноактные пьесы. / А.В. Ульянинский. – М., 1956. – 259с.
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,