Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1009001
  Ільницький М. "... Пізнавання власної національної своєрідности..." (Костянтин Чехович) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 300-315. – ISBN 978-966-2763-27-0
1009002
  Кощенко А. "Підтверджене верховенство" інтервенціонізму США в постбіполярну епоху // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 22-30


  Відносини між США і Радянським Союзом
1009003
   "Підтримаймо законопроект "Про державну мову" / прес-центр Львівського національного університету ім. Івана Франка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 3


  Провідні вчені-філологи закликають народних депутатів, Голову Верховної Ради України та громадськість підтримати законопроект "Про державну мову" №5670, Відповідні звернення представники освітнього та наукового середовища прийняли під час розширеного ...
1009004
  Вінніков А. "Підтримка України Альянсом є дійсно результативною" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 4-5


  Голова представництва про роль НАТО у посиленні спроможностей ЗСУ і сектора безпеки.
1009005
  Пойканс Ю. "Підтримуємо всіх, хто вивчає нашу мову" / взяв інтерв"ю Віктор Мельник // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 листопада (№ 45). – С. 8


  Розмова з Послом Латвії в Україні Юрісом Покайнсом.
1009006
  Жадько В. "Піду помолюся усім святим у Києві..." // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 54-59. – ISBN 978-966-95419-8-7
1009007
  Степовичка Л. "Піду у чорний свій квадрат..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 16 серпня (№ 16). – С. 2


  Пам"яті поетеси Марти Починайко.
1009008
  Сорока В. "Підхід до кожного учня" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  1928 року першим твором педагогічного видавництва, щойно створеного "Товариством взаїмної помочі українського вчителства", стала праця Степана Сірополка "Дальтон-план в шкільному вихованню та навчанню".
1009009
  Грабовська І. "Пізнавши себе, ставати собою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1-2 червня (№ 95/96). – С. 21


  Погляд Юрія Липи на "призначення" української жінки.
1009010
  Панчук Любов "Пізнаєш істину - ввійде тоді у кров твою сонце" : урок вивчення біографії Григорія Сковороди в 9 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 21-23. – ISSN 0130-5263
1009011
  Морозов Є. "Пізнай контрагента", або Фіктивне підприємництво в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 січня - 2 лютого (№ 4). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1009012
  Ушкалов Л. "Пізнай себе" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 50 (267). – С. 52-54. – ISSN 1996-1561


  Українська ідея Григорія Сковороди.
1009013
  Кратко М. "Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними" (до 160-річчявід часу заснування Кирило-Мефодіївського братства) // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 4-12. – ISSN 1819-7329
1009014
  Остролуцька Л. "Пілотний проект", що відкрив дорогу реформуванню системи фінансування наукових досліджень // Світ. – Київ, 2019. – Березень (№ 7/8). – С. 1, 2


  Відбулася презентація результатів виконання НАН України бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень". В обговоренні взяли участь А.Г. Наумовець та А.Г. Загородній.
1009015
  Рудько С. Підсумки конкурсів / С. Рудько, В. Сокол, Л. Харитонова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 2-9 грудня (№ 47/49). – С. 10-11


  Відбувся VII міжнародний форум "Інноватика в сучасній освіті" та II міжнародна виставка закордонних навчальних закладів "World Edu". Організувала і провела форум компанія "Виставковий Світ" за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, ...
1009016
  Прибитько В. Підсумки конкурсу "Вчимося жити на Землі - 2017". (Конкурсна робота "Правила Світлофора Моргайчика") // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 12-18 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
1009017
   Підсумки Конкурсу методичних ідей ім. Юрія Султанова 2007/2008 // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 3
1009018
   Підсумки Конференції ООН зі збалансованого розвитку "Ріо+20" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 2-3
1009019
  Каганович Л.М. Підсумки листопадового пленуму ЦК ВКП(б) : Доповідь на Московському обласному партактиві 21 листопада 1929 р. / Л.М. Каганович; Л.М. Кагановіч. – Харків : Вид. "Пролетарий", 1929. – 48 с.
1009020
   Підсумки літературного року - 2009 : Літературний прцес очима письменників // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 167-173. – ISSN 0130-321Х
1009021
   Підсумки літературного сезону 2017 // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (689), травень. – С.93-106. – ISSN 0236-1477


  "1 лютого ц.р. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України спільно з Національною спілкою письменників провів круглий стіл "Підсумки літературного сезону 2017". До участі в обговоренні були запрошені Леся Мудрак, Михайло Наєнко, Дмитро ...
1009022
   Підсумки міжнародного інтерактивного семінару "Інтенсивне залучення України в НАТО та його роль у впровадженні системних реформ в Україні" // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25. – ISSN 1728-6220
1009023
  Касян Людмила Підсумки Міжнародного конкурсу з українознавства : (успішно складений іспит майбутньою українською елітою) / Касян Людмила, Пасемко Іван // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-51


  У статті йдеться про підсумки Міжнародного конкурсу з українознавства 2008 року, передано зміст виступів та перелічено нагороджених переможців з відповідних регіонів України та із-за кордону.
1009024
  Касян Л. Підсумки міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених - 2010 / Л. Касян, О. Фєсік // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 81-82
1009025
  Герасименко С.С. Підсумки Міжнародної наукової конференції "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (75). – C. 93. – ISSN 2519-1853


  "2 грудня 2016 року в Національній академії статистики, обліку та аудиту відбулася XVI Міжнародна науково-практична конференція "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи". Ця подія зібрала у стінах Академії знаних ...
1009026
  Пальян З.О. Підсумки Міжнародної наукової конференції "Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 56-57
1009027
  Гриневич Л. Підсумки навчального / підготував М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 19 червня (№ 24). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Л. Гриневич у Верховній Раді України розповіла про підсумки навчального року та підготовку до вступної кампанії
1009028
   Підсумки найбільших перестраховиків світу. Огляд збитків за 2017 рік // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (69). – С. 22-23. – ISSN 1810-7923
1009029
  Семененко М.П. Підсумки наради / М.П. Семененко
1009030
   Підсумки науково-дослідної роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 2003 рік та завдання на 2004 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої Ради з організації наукової роботи 26 грудня 2003 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2003. – 60 с. – На правах рукопису
1009031
   Підсумки науково-дослідної роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 2004 рік та завдання на 2005 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 23 грудня 2004 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2004. – 68 с. – На правах рукопису
1009032
   Підсумки науково-дослідної роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 2005 рік та завдання на 2006 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 28 грудня 2005 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2005. – 63 с. – На правах рукопису
1009033
   Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 1999 рік та завдання на 2000 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 26 січня 2000 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2000. – 89 с. – На правах рукопису
1009034
   Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2000 рік та завдання на 2001 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої Ради з організації наук. роботи 31 січня 2001 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2001. – 149 с. – На правах рукопису
1009035
   Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2001 рік та завдання на 2002 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 11 січня 2002 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2002. – 58 с. – На правах рукопису
1009036
   Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2002 рік та завдання на 2003 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої Ради з організації наук. роботи 26 грудня 2002 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2002. – 71 с. – На правах рукопису
1009037
  Жмудський О.З. Підсумки науково-дослідної роботи університету за 1973 рік і завдання на 1974 рік : Доповідь проректора по науковій роботі проф. О. З. Жмудського на Раді університету 4 березня 1974 року / О.З. Жмудський. – Київ, 1974. – 16 с.
1009038
  Жмудський О.З. Підсумки науково-дослідної роботи університету за 1973 рік і завдання на 1974 рік : Доповідь проректора по науковій роботі проф. О. З. Жмудського на загальних наукових зборах університету 12 березня 1974 року / О.З. Жмудський. – Київ, 1974. – 16 с.
1009039
  Амелічева Л.П. Підсумки наукової діяльності колективу викладачів та студентів юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса за 2017 рік // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 128-136. – ISSN 2518-7953
1009040
   Підсумки наукової та інноваційної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України за 2015 рік / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [уклад.: В.В. Отченашенко, В.В. Самсонова, Л.М. Мацейко та ін. ; підгот.: О.І. Барабаш, С.О. Більська, С.В. Боярчук та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 142 с. : табл. – Бібліогр.: с. 137-141
1009041
   Підсумки наукової та інноваційної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України за 2017 рік / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [уклад.: В.В. Отченашенко, В.В. Самсонова, Л.М. Мацейко та ін. ; підгот.: О.І. Барабаш, С.О. Більська, С.В. Боярчук та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 196 с. : табл. – Бібліогр.: с. 193-195
1009042
  Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2015 році // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 610-636. – ISSN 0869-2491
1009043
  Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2016 році // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 546-575. – ISSN 0869-2491


  "Протягом року здійснювалась коордінація наукових досліджень відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту з кафедрами міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України, Інституту ...
1009044
  Михайленко С.В. Підсумки обласного етапу конкурсу "Безпека в житті - життя в безпеці" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 15 : фото
1009045
   Підсумки обліку міської людності УРСР 1931 року. – Х, 1933. – 213с.
1009046
   Підсумки обліку скота в УРСР влітку 1936 року. – К, 1936. – 729с.
1009047
  Тененбаум М. Підсумки перевиборів Рад 1930-31 р. / М. Тененбаум, І. Болотін : Господарство України. – 83 с.
1009048
  Щербакова О. Підсумки реалізації грошово-кредитної політики у 2013 році // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 6-9 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2310-2624
1009049
   Підсумки реєстрації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  В залі засідання колегії Міністерства освіти і науки України відбулася прес-конференція директора Українського центру оцінювання якості освіти щодо підсумків реєстрації для участі в ЗНО-2017 та проведення наступних етапів зовнішнього незалежного ...
1009050
   Підсумки реєстрації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  "Для участі у пробному тестуванні було подано 170996 заявок".
1009051
  Сенченко М. Підсумки роботи книжкової індустрії Білорусі та Росії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 3-7. – ISSN 2076-9326
1009052
  Борисенко В. Підсумки роботи Міжнародної науково-практичної конференції у форматі круглого столу "Проблеми культури в українознавстві. Традиції та сучасні тенденції розвитку" (8-9 листопада 2012 року, м. Київ) / В. Борисенко, А. Пономаренко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 145-148


  О. Хоменко, старший науковий співробітник відділу української філології ННДІУВІ, проаналізував науковий доробок М. Максимовича - науковця, ректора Київського університету і творця першої у вітчизняній історії кафедри українознавства.
1009053
  Бутенко Г.П. Підсумки роботи МТС України за 1945 рік і завдання по підготовці машиннотракторного парку до польових робіт 1946 року / Г.П. Бутенко. – К.-Х., 1946. – 40с.
1009054
  Капралов Р. Підсумки роботи НСМЕП у 2007 році : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-93 : Рис. – ISSN 1605-2005
1009055
  Кремень В. Підсумки розвитку загальної середньої і професійно-технічної освіти у 2002-2003 навчальному році та завдання на 2003-2004 навчальний рік // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 2/3. – С3-18. – ISSN 1682-2366


  Тези доповіді на підсумковій колегії МОН України 21 серпня 2003
1009056
   Підсумки розвитку Збройних Сил України у 2008 р. // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2 (104) : Біла книга 2008: оборонна політика України. – С. 7-16
1009057
   Підсумки розвитку Збройних Сил України у 2009 р. // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2 (116) : Біла книга - 2009. Збройні Сили України. – С. 9-20
1009058
   Підсумки розвитку Збройних Сил України у 2010 р. // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2011. – № 2 (128) : Біла книга - 2010. Збройні Сили України. – С. 7-22
1009059
   Підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8
1009060
   Підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8
1009061
   Підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8
1009062
  Старовойтенко І.П. Підсумки розвитку народного господарства України в пьятій пьятирічці / І.П. Старовойтенко. – К., 1957. – 90с.
1009063
  Орджонікідзе С. Підсумки розвитку промисловости за 1931 рік і завдання 1932 року. / С. Орджонікідзе, 1932. – 56с.
1009064
  Демська-Будзуляк Підсумки року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 2


  На питання про найбільш знакові події 2012 р. (книжки, дебют молодого автора) та свої творчі плани відповідає та розповідає українська письменниця Леся Демська-Будзуляк
1009065
   Підсумки року освіти й інформаційного суспільства // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 червня (№ 26)


  Видано збірник інформаційно-аналітичних матеріалів про діяльність МОНмолодьспорту за 2011 рік " 2011 - рік освіти та інформаційного суспільства". Збірник укладено за матеріалами структурних підрозділів та організацій міністерства за загальною ...
1009066
  Бичков О. Підсумки року. Онлайн університет - новітні інформаційні технології в освіті / О. Бичков, І. Примаченко; прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 2


  Підведено підсумки роботи сайту проекту КНУ імені Тараса Шевченка "Онлайн університет", який стартував у липні 2013 р.
1009067
  Губерський Л.В. Підсумки року: зроблено чимало. Ще більше - попереду // Міжнародник, 1997. – N 1


  Про загальні збори в Інституті міжнародних відносин 20 листопада 1996 р.
1009068
  Зайцев М В. Підсумки сесії 2011 р. Наукової ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія» / М В. Зайцев, Г Н. Кобилінська // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 3/4. – С. 250-252. – ISSN 1991-0290


  Сесі Наукової ради НАН України з проблеми "Аналітична хімія" відбулася 17-23 травня 2011р. у с. Гурзуф (Крим). В роботі сесії прийняло участь 65 делегатів. Організаційний комітет сесії очолив голова Наукової Ради, член-кор. НАН України, д.х.н., проф. ...
1009069
   Підсумки сесії третього Пленуму Харківської Міської Ради 24-27 жовтня 1929 року : з додатком резолюцій. – [Харків], 1929. – 48 с.
1009070
  Мануїльський Д.З. Підсумки соціалістичного будівництва в СРСР. / Д.З. Мануїльський. – К., 1935. – 56с.
1009071
  Мусіна Л.А. Підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та першочергові завдання на перспективу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 6-11
1009072
  Карандій В. Підсумки та висновки / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Прес-конференція директора Українського центру оцінювання якості освіти Вадима Карандія щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації учасників тестування у 2016 році.
1009073
  Чечетов М.В. Підсумки та завдання приватизації в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 95-103 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1009074
  Попова В. Підсумки та напрями інвестиційної політики в Україні / В. Попова, В. Попов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-42. – ISSN 0131-775Х
1009075
   Підсумки та перспективи від туроператорів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 12-19 : фото. – ISSN 1998-8044
1009076
  Осипчук С. Підсумки та перспективи екологічних досліджень у системі інститутів землеустрою / С. Осипчук, М. Миргород // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 2018. – № 3. – С. 26-31
1009077
  Кузьмічов В.С. Підсумки та перспективи міжнародного співробітництва Київського національного університету внутрішніх справ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-13.
1009078
  Руснак І.С. Підсумки та перспективи оборонного будівництва України в контексті реалізації воєнної політики держави // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 35-44. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1009079
  Кононенко П.П. Підсумки та перспективи першого (2006) і другого (2007) міжнародних конгресів "Українська освіта у світовому часопросторі" / П.П. Кононенко, Т.П. Кононенко // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада, 2008. – Кн. 2. – С. 6-41


  До складу Міжнародної ради з питань освіти, науки, культури також увійшли представники КНУ імені Тараса Шевченка: заступник декана філософського факультету В.А. Бугров, доцент Л.П. Гнатюк, професор Інституту філології Л.М. Паламар. До Оргкомітету ...
1009080
   Підсумки та рекомендації проекту "Регулювання трудової міграції-виклики для України". – Київ, 2005. – 56с.
1009081
  Шпенов Д. Підсумки у реформуванні Верховного Суду України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)
1009082
  Радишевський Р. Підсумки української літературознавчої полоністики // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Ін-т літ. ім.Т. Шевченка Нац. акад. наук України, Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2007. – Т. 9 : Європейський вимір української полоністики. – С. 7-35. – ISBN 978-966-96761-7-7


  У статті досліджується історія розвитку української літературознавчої полоністики. Проаналізовані наукові досягнення відомих літературознавців, серед яких науковці Київського університету: Ю.Л.Булаховська, Т.Н., Денисова, В.О. Захаржевська, В.К. ...
1009083
  Косіор С.В. Підсумки хлібозаготівель і завдання КП(б)У в боротьбі за піднесення сільского господарства України / С.В. Косіор, 1933. – 65с.
1009084
   Підсумки чистки КП (б)У. – Х, 1930. – 96с.
1009085
  Мічурін І.В. Підсумки шестидесятирічних робіт. (1855-1935) / І.В. Мічурін. – Харків. – 659с.
1009086
  Горяної Л.Г. Підсумкова колегія Міністерства освіти і науки України "Вища освіта України - Європейський вимір: стан, проблеми, перспективи" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 12-13 : фото
1009087
  Петришин Л. Підсумкова студентська конференція за результатами виробничої практики та стажування студентів спеціальності "Облік і аудит" ОКР "Спеціаліст", "Магістр" / Л. Петришин, Г. Сиротюк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 136-138 : фото
1009088
  Погосян Т.В. Підсумкове заняття з дисципліни "Безпека життєдіяльності" у Вінницькому технічному коледжі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 29-33 : табл.
1009089
  Тюріна Тетяна Підсумкове заняття з української літератури : урок-турнір у 5 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 27-29. – ISSN 0130-5263
1009090
   Підсумкове слово // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 465-476. – ISBN 978-617-7770-24-3
1009091
  Клочек Г. Підсумкове слово автора // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 27-29. – ISSN 0130-5263


  Обговорення "Концепціїї реформування літературної освіти.."
1009092
   Підсумковий документ міжнародного симпозіуму "Економічна теорія: історичні корені, сучасний стан і перспективи розвитку" (Москва, 10-11 червня 2004 року) // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 108-112. – ISSN 1811-3141
1009093
   Підсумковий звіт Міжнародного семінару "Моделі регулювання та системи забезпечення якості освіти" Сантьяго, Чилі, грудень, 2006 р. // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 3/4. – С. 61-72


  Забезпечення якості та великомасштабна реформа освіти: уроки для Чилі. Англія. Голландія. Нова Зеландія. Шотландія. Канада (провінція Британська Колумбія).
1009094
  Лисичарова Г.О. Підсумковий урок-гра на тему "Країни світу", 10 клас / Г.О. Лисичарова, Т.В. Ніколаєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 25-28 : табл., мал. – Бібліогр.: 4 назв.
1009095
  Климюк І.Б. Підсумковий урок-змагання на тему "Природні умови і ресурси, природні комплекси (ландшафти) України", 8 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 19-21 : мал. – Бібліогр.: 12 назв
1009096
  Чабан Галина Підсумковий урок - КВК з теми "Літосфера" 6 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 24-26 : Фото
1009097
  Бондаренко Г.Ф. Підсумковий урок з теми "Гідросфера", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 9-13 : слайд
1009098
  Зеркаль Ольга Підсумковий урок з теми "Маркетинг у підприємницькій діяльності" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 17 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви
1009099
  Мартинова М. Підсумковий урок за історичною повістю І.Франка "Захар Беркут" / М. Мартинова, Л. Павленко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 23-27
1009100
  Хроменко І.А. Підсумковий урок за романом Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" : Урок-дослідження за технологією "ІпіеІ® Навчання для майбутнього". 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 14-15
1009101
  Хроменко І.А. Підсумковий урок за романом Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" : урок-дослідження за технологією "Intel® Навчання для майбутнього" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 19-20
1009102
  Гуріна В.В. Підсумковий урок у формі супер-шоу "Найрозумніший". 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-56
1009103
  Різун В.В. Підсумкові контрольні роботи в системі освітнього моніторингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-33. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Стаття присвячена підсумковим контрольним роботам в системі освітнього моніторингу. Розглядаються загальні питання контролю знань.
1009104
  Кобернік С.Г. Підсумкові контрольні роботи в шкільних курсах географії / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 6-18 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1009105
  Ігнатова О.І. Підсумкові лексико-граматичні вправи та завдання з французької мови : (За програмою 1 року навчання, середній рівень) / О.І. Ігнатова; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 32с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
1009106
  Нахлік Є. Підсумкові уваги, духова еволюція Івана Франка // Віражі франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 610-615. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1009107
   Підсумкові цифри // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  КНУ ім. Т. Шевченка - лідер за кількістю поданих абітурієнтами заяв.
1009108
  Денисенко Б.В. Підсумково-узагальнювальний урок з теми "Австралія", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 23-27 : рис., карта-схема, табл.
1009109
  Кравців З. Підсумований облік робочого часу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 365-371. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1009110
  Бекишев Г.А. Підсумовування послідовностей / Г.А. Бекишев, М.І. Кратко. – Київ : Вища школа, 1981. – 62 с.
1009111
  Ребошапка І. Підсумовуючий афоризм визвольного моменту Тараса Шевченка // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 92-93. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Одним із засобів посилення експресивних валентностей мови художньої літератури є її фразеологія, яка в літературному творі виконує зображально-емоційну функцію, за допомогою якої письменник-майстер слова зображає різні життєві факти і події, виявляє ...
1009112
  Гудим І. Підсумок Всеукраїнської конференції: інклюзивна освіта як пріоритет // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
1009113
  Черінь Г. Підсумок життя // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 507, травень : травень. – С. 11-12


  На прощання композиторові Ігореві Білогрудові.
1009114
  Коршук Т.П. Підсумок інтродукції та вивчення листопадних магнолій у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / Т.П. Коршук, Р.М. Палагеча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати інтродукції листопадних магнолій. Вивчено їхні біолого-фізіологічні особливості. Колекція магнолій нараховує 50 видів, гібридів та форм.
1009115
  Чуб Д. Підсумок поетичної майстерності І. Качуровського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 10-11
1009116
  Стобєцький Р. Підсумок польської історіографії початку XXI століття // Критика. – Київ, 2013. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 20-24. – ISSN 1563-6461
1009117
  Маляр П. Підсумок творчости поета // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 192, січень : січень. – С. 12-15


  Творчість Яра Славутича.
1009118
  Вашека О.В. Підтвердження закону Заленського у папоротей / О.В. Вашека, О.В. Брайон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 81-83. – (Біологія ; Вип. 30)


  На прикладі трьох видів папоротеподібних показано зміну анатомічних показників в акропетальному напрямку, а саме: збільшення кількості продихів та маси сухої речовини на одиницю площі поверхні вай, зменшення їх товщини. Закономірність зміни деяких ...
1009119
  Старченко О. Підтвердження кваліфікації спеціаліста як необхідний елемент його процесуального статусу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 249-250
1009120
  Кирик А.А. Підтвердження повноважень адвоката у цивільному процесі: проблемні питання // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 238-239. – ISBN 978-617-7041-84-8
1009121
  Дрейзіна Д. Підтвердження повноважень адвоката у цивільному судочинстві / Д. Дрейзіна, Є. Міняфаєва // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 92-95.
1009122
  Глотов М. Підтвердження права адвоката діяти від імені клієнта в суді // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1009123
  Дрозач М.І. Підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями в Україні (досвід та пропозиції) / М.І. Дрозач, Н.К. Стульпінас // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 3 (48). – С. 11-14
1009124
  Костюк В.М. Підтвердження та вибір гіпотези в науковому дослідженні. / В.М. Костюк. – Київ, 1973. – 175с.
1009125
   Підтвердили високий статус // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 1 : фото


  Про вибори ректора КНУ імені Тараса Шевченка. За результатами голосування ректором було переобрано Л.В. Губерського.
1009126
   Підтекст. – Київ
№ 1. – 1997
1009127
   Підтекст. – Київ
№ 2. – 1997
1009128
   Підтекст. – Київ
№ 3. – 1997
1009129
   Підтекст. – Київ
№ 4. – 1997
1009130
   Підтекст. – Київ
№ 5. – 1997
1009131
   Підтекст. – Київ
№ 6. – 1997
1009132
   Підтекст. – Київ
№ 7. – 1997
1009133
   Підтекст. – Київ
№ 8. – 1997
1009134
   Підтекст. – Київ
№ 9. – 1997
1009135
   Підтекст. – Київ
№ 10. – 1997
1009136
   Підтекст. – Київ
№ 11. – 1997
1009137
   Підтекст. – Київ
№ 12. – 1997
1009138
   Підтекст. – Київ
№ 13. – 1997
1009139
   Підтекст. – Київ
№ 14. – 1997
1009140
   Підтекст. – Київ
№ 15. – 1997
1009141
   Підтекст. – Київ
№ 16. – 1997
1009142
   Підтекст. – Київ
№ 17. – 1997
1009143
   Підтекст. – Київ
№ 18. – 1997
1009144
   Підтекст. – Київ
№ 19. – 1997
1009145
   Підтекст. – Київ
№ 20. – 1997
1009146
   Підтекст. – Київ
№ 21. – 1997
1009147
   Підтекст. – Київ
№ 22. – 1997
1009148
   Підтекст. – Київ
№ 23. – 1997
1009149
   Підтекст. – Київ
№ 24. – 1997
1009150
   Підтекст. – Київ
№ 25. – 1997
1009151
   Підтекст. – Київ
№ 26/27. – 1997
1009152
   Підтекст. – Київ
№ 28/29. – 1997
1009153
   Підтекст. – Київ
№ 30. – 1997
1009154
   Підтекст. – Київ
№ 31. – 1997
1009155
   Підтекст. – Київ
№ 32. – 1997
1009156
   Підтекст. – Київ
№ 33. – 1997
1009157
   Підтекст. – Київ
№ 34. – 1997
1009158
   Підтекст. – Київ
№ 35/36. – 1997
1009159
   Підтекст. – Київ
№ 37/38. – 1997
1009160
   Підтекст. – Київ
№ 39/40. – 1997
1009161
   Підтекст. – Київ
№ 41. – 1997
1009162
   Підтекст. – Київ
№ 42. – 1997
1009163
   Підтекст. – Київ
№ 43. – 1997
1009164
   Підтекст. – Київ
№ 44. – 1997
1009165
   Підтекст. – Київ
№ 45. – 1997
1009166
   Підтекст. – Київ
№ 46. – 1997
1009167
   Підтекст. – Київ
№ 47/48. – 1997
1009168
   Підтекст. – Київ
№ 1/2. – 1998
1009169
   Підтекст. – Київ
№ 3/4. – 1998
1009170
   Підтекст. – Київ
№ 5/6. – 1998
1009171
   Підтекст. – Київ
№ 7. – 1998
1009172
   Підтекст. – Київ
№ 8. – 1998
1009173
   Підтекст. – Київ
№ 9. – 1998
1009174
   Підтекст. – Київ
№ 10/11. – 1998
1009175
   Підтекст. – Київ
№ 14/15. – 1998
1009176
   Підтекст. – Київ
№ 16. – 1998
1009177
   Підтекст. – Київ
№ 17/18. – 1998
1009178
   Підтекст. – Київ
№ 19. – 1998
1009179
   Підтекст. – Київ
№ 20. – 1998
1009180
   Підтекст. – Київ
№ 21. – 1998
1009181
   Підтекст. – Київ
№ 22. – 1998
1009182
   Підтекст. – Київ
№ 23. – 1998
1009183
   Підтекст. – Київ
№ 24. – 1998
1009184
   Підтекст. – Київ
№ 25. – 1998
1009185
   Підтекст. – Київ
№ 26. – 1998
1009186
   Підтекст. – Київ
№ 27/28. – 1998
1009187
   Підтекст. – Київ
№ 29. – 1998
1009188
   Підтекст. – Київ
№ 30/31. – 1998
1009189
   Підтекст. – Київ
№ 32. – 1998
1009190
   Підтекст. – Київ
№ 33. – 1998
1009191
   Підтекст. – Київ
№ 34. – 1998
1009192
   Підтекст. – Київ
№ 35/36. – 1998
1009193
   Підтекст. – Київ
№ 37/38. – 1998
1009194
   Підтекст. – Київ
№ 39. – 1998
1009195
   Підтекст. – Київ
№ 40/41. – 1998
1009196
   Підтекст. – Київ
№ 42. – 1998
1009197
   Підтекст. – Київ
№ 43/44. – 1998
1009198
   Підтекст. – Київ
№ 45/46. – 1998
1009199
   Підтекст. – Київ
№ 47/48. – 1998
1009200
   Підтекст. – Київ
№ 49/50. – 1998
1009201
   Підтекст. – Київ
№ 51/52. – 1998
1009202
  Клочек Г. Підтекст літературно-художнього твору як джерело його художньої енергії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 68-79
1009203
  Загоруйко Н.А. Підтекст та езопова мова у листуванні Івана Світличного як ознака альтернативного дискурсу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 91-92
1009204
  Кикоть В.М. Підтекст як вимір макрообразу // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992


  На тлі оглядово-історичного показу лінгвістичних та психолого-літературознавчих досліджень явища підтексту демонструється різноманітність підходів у вивченні природи творення та функціонування останнього, а також обґрунтовується ідея генезису підтексту ...
1009205
  Сорока І.І. Підтекст як категорія сценічного мовлення : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства (доктора філософії) : 17.00.02 / Сорока Іван Іванович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1009206
  Назарець Віталій Миколайович Підтекст як смисловий феномен та художнє явище : Дис... канд. філол. наук : 10.01.08 / Назарець Віталій Миколайович ; Рівненський держ. пед. ін-т. – Рівне, 1994. – 150 л. – Бібліогр.: л. 137-149
1009207
  Назарець В.М. Підтекст як смисловий феномен та художнє явище : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Назарець В.М. ; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1994. – 24 с.
1009208
  Юдкін-Ріпун Підтексти драм Лесі Українки // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 4 (36). – С. 7-19. – ISSN 1728-6875


  У драмах Лесі Українки має місце діалог к культурою декадансу, який увиразнює тематитку меланхолії та похідних від неї мотивів усамітнення, небуття, жертви
1009209
  Зимомря М.І. Підтексти на тлі літературного процесу / М.І. Зимомря, Н. Науменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 271-276. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6


  "У сподіваннях і трагічних зламах" - такий підзаголовок міститься на титульній сторінці четвертого тому "Історії української літератури". Йдеться про капітальний проект, що передбачає працю у десяти томах.
1009210
  Белоконь Н.А. Підтексти Ф. Достоєвського в творчості І. Чендея // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 3-10. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
1009211
  Непийвода Н.Ф. Підтекстова інформація в сучасних ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 62-68. – ISBN 966-581-295-6
1009212
  Фока М. Підтекстовий план "Катерини" Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 331-342. – ISBN 978-966-920-140-9
1009213
  Паламарчук М.М. Підтоплення земель на півдні України / М.М. Паламарчук, Н.Б. Закорчевна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 359-367 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
1009214
   Підтримай пам"ятку і науковців! / підготувала Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 15). – С. 7


  У Інституті фізики НАН України рятують історичну будівлю головного корпусу за допомогою спільнокошту.
1009215
  Юрчишин В. Підтримання державного обвинувачення в суді - першочергова конституційна функція прокуратурни України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.131-135. – ISSN 0132-1331
1009216
  Крикливий Р. Підтримання державного обвинувачення в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 35-40.


  Організаційні і кадрові питання
1009217
  Лісова Н. Підтримання державного обвинувачення у суді в умовах впровадження нового Закону України "Про прокуратуру" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 96-102. – ISSN 1026-9932
1009218
   Підтримання низької інфляції в Україні : Матеріали конференції, що відбулася у грудні 2004 р. у м. Києві. – Київ : Міленіум, 2004. – 122 с. – ISBN 966-8063-55-4


  Раскрывает метафизические, этические, теоретические и политические условия и предпосылки становления и развития современной рыночной экономики
1009219
  Пономаренко Г. Підтримання оптимального рівня вологи повітря в приміщеннях бібліотек та книгосховищ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 17 : Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання. – С. 26-29. – ISBN 966-02-2853-8(серія); 978-966-02-4325-5(Вип.17)
1009220
   Підтримання прокурором публічного обвинувачення : підручник / [Балита Р.І. та ін. ; ред.: Пономаренко З.В. та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 629, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 599-625. – ISBN 978-617-7220-91-5
1009221
  Корнієнко О.В. Підтримання психосоматичного здоров"я практично здорових людей : Навчальний посібник / О.В. Корнієнко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 126с. – ISBN 966-594-143-7
1009222
  Назарук О. Підтримання публічного обвинувачення в суді – конституційна функція органів прокуратури України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 62-67. – ISSN 2409-4544
1009223
  Гринюк В. Підтримання публічного обвинувачення в суді: аналіз конституційних новел // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 115-120. – ISSN 1026-9932
1009224
  Торяник О.Ю. Підтримання публічного обвинувачення як функція прокуратури // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 272-274. – ISBN 978-617-7096-97-8
1009225
   Підтримання Універсальної десяткової класифікації: минуле і майбутнє / М.І. Кордейро, А. Славік, Г. Рісзаус, Ю. Скора // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 17-23.
1009226
  Кордейро Марія Інес Підтримання Універсальної десяткової класифікації: минуле і майбутнє / А. Славік, Г. Рісзаус ; пер. з англ. Ю. Скора // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 17-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  У рамках співпраці Книжкова палата України отримала від Консорціуму УДК (Гаага, Нідерланди) наукову статтю англійською мовою, написану головним редактором Марією Інес Кордейро та її помічниками Аїдою Славік і Гергардом Рісзаусом для детальнішого ...
1009227
   Підтримати винахідників // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На Чернігівщині запроваджено конкурс «Краща інноваційна розробка». До участі приймалися інноваційні винаходи, розроблені за останні 5 років (незалежно від подання їх на участь в інших конкурсах), а також інноваційні розробки, які вже впроваджені у ...
1009228
  Шулікін Д. Підтримати інновації // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 5 червня (№ 22)


  17 травня в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся науково-практичний круглий стіл "Проблеми та перспективи розвитку наукових парків України". Його мета - обмін досвідом, визначення найбільш гострих проблем функціонування зазначених інноваційних структур в ...
1009229
   Підтримати інноваційну систему / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про проведення парламентських слухань на тему: "Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку". "Пряма мова заступника голови Наукового комітету Нацради з розвитку науки і технологій, професора Інституту високих технологій ...
1009230
  Супрун Л. Підтримати Народну Конституцію - найвища громадянська позиція кожного! // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1009231
   Підтримати оборонні дослідження // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про V Міжнародну науково-практичну конференцію "Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки", яка відбулася в рамках виставки "Зброя та безпека-2017". "...Під ...
1009232
   Підтримати стартапи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У МОН завершують перший етап з підготовки законопроекту щодо стартапів - на часі його обговорення в експертному та бізнес середовищі. Про це розповів директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН Віктор Шовкалюк під час ...
1009233
   Підтримка - юним науковцям // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Указ про утворення спеціального Фонду з підтримки освітніх та наукових програм для молоді підписав Президент України Петро Порошенко. Про це він повідомив у Києві, під час зустрічі зі студентами й аспірантами. "Президент наголосив на важливості ...
1009234
  Тадеєва М. Підтримка викладання мов національних меншин у сфері освіти Чеської Республіки / М. Тадеєва, Л. Годунко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 160-164. – ISSN 2309-9127
1009235
  Семенов М.А. Підтримка викладачів, які використовують технології дистанційного навчання, в переміщеному університеті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 65-66. – ISBN 978-966-285-400-8
1009236
   Підтримка відкритого суспільства: моя історія / Інформ.-консульт. центр "Освіта", Львів ; Харків. громад. центр "Освіта", Харків ; [пер. з англ.: І. Ярощук ; ред.: В. Земляний]. – Львів : [б. в.], 2018. – 70, 66 с. : іл., портр. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Open society support: my story. – ISBN 978-617-7429-05-9
1009237
  Туркот М. Підтримка військовим прокурором публічного обвинувачення / М. Туркот, О. Єні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 66-72
1009238
  Полонський В.Г. Підтримка вітчизняних виробників при членстві України в СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано напрямки посилення горизонтальних програм державної допомоги виробникам, концепцію економічного механізму стимулювання роботодавців до вкладення коштів у людські ресурси, конкретизовано вимоги до підготовки фахівців та їхніх ...
1009239
  Полонський Вячеслав Григорович Підтримка вітчизняних виробників при членстві України в СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано напрямки посилення горизонтальних програм державної допомоги виробникам, концепцію економічного механізму стимулювання роботодавців до вкладення коштів у людські ресурси, конкретизовано вимоги до підготовки фахівців та їхніх ...
1009240
  Полонський Вячеслав Григорович Підтримка вітчизняних виробників при членстві України в СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано напрямки посилення горизонтальних програм державної допомоги виробникам, концепцію економічного механізму стимулювання роботодавців до вкладення коштів у людські ресурси, конкретизовано вимоги до підготовки фахівців та їхніх ...
1009241
  Жушман В.П. Підтримка вітчизняного аграрного товаровиробника - найважливіший напрямок подолання економічної й соціальної кризи: правові аспекти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 107-114. – ISSN 0201-7245
1009242
  Калита П. Підтримка вітчизняного виробника: курс на вдосконалення та розвиток // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 7


  "11% цінової переваги для вітчизняних виробників - це мінімальна підтримка. Останнім часом в Україні вже на всіх рівнях влади заговорили про важливість підтримки вітчизняних виробників. І це чудово! Адже за минулі 25 років Україна практично втратила ...
1009243
  Миклащук І. Підтримка громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 4 (384). – С. 6-10. – ISSN 2313-559X
1009244
  Бекешкіна І. Підтримка громадянського суспільства в Україні: різні перспективи / Ірина Бекешкіна, Пьотр Кажмиркевич ; Inst. of publ. affairs. – Київ : Фонд "Демократичні ініціативи", 2012. – 64 с., 58, [2] с. : табл. – Кн.-"переверт" укр., та англ. мовами. Назва англ. мовою: Making Ukrainian civil society matter. - Кн. опис. за обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7208-48-6
1009245
   Підтримка держави щодо розвитку інтеграційних процесів в Україні / І.М. Луцький, А.І. Луцький, М.І. Луцький, О.М. Каленюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 91-94.
1009246
  Кропивницький Р.С. Підтримка держави як інструмент державного управління науковою діяльністю в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 105-110. – ISSN 2306-6814


  У статті досліджено особливості підтримки державою проведення наукових досліджень в Україні як один із інструментів державного управління.
1009247
  Євсюков О.П. Підтримка державної соціально-економічної безпеки в умовах глобалізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – C. 85-88. – ISSN 2306-6814
1009248
  Проц А. Підтримка державою підприємницької активності переміщених осіб та учасників АТО // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захистника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 69-73
1009249
  Кабанцева А.В. Підтримка дитини в умовах емоційного напруження : навч.-метод. посібник / [А.В. Кабанцева, О.Л. Корнєєва] ; М-во охорони здоров"я України ; М-во світи і науки України, ДЗ "Наук.-практ. мед. реабілітац.-діагност. центр МОЗ України" [та ін.]. – Киев : КВІЦ, 2018. – 135, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 125-130. – ISBN 978-617-697-100-9
1009250
  Бондарчук К.П. Підтримка діяльності суб"єктів сільгоспгосподарювання в розвинених країнах як засобу забезпечення їх функціонування у формальному секторі економіки // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 226-232
1009251
  Бачинська О.М. Підтримка Дніпросоюзом культурно-мистецьких закладів за доби Гетьманату П. Скоропадського // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 11-12
1009252
  Попова О.Л. Підтримка житлового будівництва на селі "Власний дім": регіональний зріз // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 97-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
1009253
  Вовченко Н. Підтримка інноваційних розробок - розбудова конкурентоспроможної України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 26-27 : фото
1009254
  Морозов В.С. Підтримка інноваційної діяльності у ФРН // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4. – С. 120-130. – ISSN 1729-7036
1009255
  Стасюк О. Підтримка інноваційної та винахідницької діяльності- фінляндський приклад // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.48-51. – ISSN 1608-6422
1009256
  Ящук І. Підтримка інтересу до читання в новому інформаційному середовищі // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 199-211. – ISSN 2411-4146
1009257
  Никитченко О.В. Підтримка інформаційної безпеки процесингу платіжних карт // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 122-124. – ISSN 2310-0974


  Розглянуто роль банківських установ у забезпеченні динамічного розвитку економіки, впровадженні сучасних банківських технологій та інструментів. Визначено проблеми надійного та ефективного процесингу платіжних карт, інформаційної та фінансової безпеки, ...
1009258
  Бондар Юрій Підтримка книговидання - умова формування національного інформаційного простору // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Національна держава й національна книга, книговидання взаємозалежні. Інтереси держави передусім ідеологічні - книга один із наріжних каменів творення нації, її самоусвідомлення та суверенності. Видавці очікують від держави сприяння у вирішенні ...
1009259
  Шуляк Василь Підтримка козацького руху українським та світовим православним духовенством // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 24-28
1009260
  Танчак Я.А. Підтримка малого підприємництва як фактор розвитку національної економіки / Я.А. Танчак, Н.П. Дребот, М.М. Миколишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 73-78. – ISSN 2071-4653


  "Досліджено місце та роль малого підприємництва для національної економіки; проаналізовано сучасний стан малого бізнесу в Україні; визначено основні фактори, що гальмують і перешкоджають його розвитку. Наведено детальну оцінку операційної діяльності ...
1009261
  Філиппова С.В. Підтримка малого промислового підприємництва в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 32-37. – ISSN 2306-6814
1009262
  Клименко К.В. Підтримка міжнародними фінансовими організаціями проектів розвитку в національних валютах / К.В. Клименко, М.В. Савостьяненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (285). – С. 103-116 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
1009263
   Підтримка міжнародної небесної системи відліку, вивчення її особливостей, зв"язку з носіями в оптичному діапазоні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 406с. : 150 рис., 66 таб. – Бібліогр.: 390 дж.


  Об"єкти досліджень: зорі в полях з радіоджерелами, індивідуальні каталоги положень та рухів зір, астрономічне застосування телевізійної системи "Спалах" та спостережного комплексу на базі телескопа АЗТ 8, можливі джерела космічних променів, магнітне ...
1009264
   Підтримка молодих науковців // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  "У Міністерстві освіти та науки України відбулося засідання робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо підтримки молодих учених".
1009265
   Підтримка молодих учених // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Рада заснувала іменні стипендії парламенту для молодих учених - докторів наук.
1009266
  Шулікін Д. Підтримка молоді й зарплати науковців // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  Законопроект щодо підтримки молоді й норма стосовно зарплат науковців - які рішення були ухвалені на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій?
1009267
  Прокопенко В.А. Підтримка нових наукових напрямів - запорука інновацій / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 73-75. – ISSN 1027-3239
1009268
  Богданович І. Підтримка організацій громадянського суспільства з боку міжнародних інституцій та завдання світової спільноти // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 6 (386). – С. 2-6. – ISSN 2313-559X
1009269
  Антошкіна В. Підтримка підприємницької ініцативи безробітних громадян шляхом надання одноразової допомоги / В. Антошкіна, Н. Васильченко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 7-10.
1009270
  Білобровець О. Підтримка поляками Волинської губернії політики Росії на початку Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається ставлення польського населення Волинської губернії до Першої світової війни, в якій брала участь Росія. Підтримка поляками війни здійснювалась у різноманітних формах: маніфестаціях, заявах російських і польських політичних і ...
1009271
   Підтримка постраждалих // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 лютого (№ 7). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На базі Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля створили творчий простір FabLab - тут проводитимуть інтерактивні заходи для соціальної та психологічної реабілітації людей, які постраждали від конфлікту на Сході України. Відвідати ...
1009272
  Зибін С.В. Підтримка прийняття рішень при формуванні програм інформаційної безпеки держави: моделі загроз і ризиків / С.В. Зибін, В.О. Хорошко // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2015. – Т. 5, № 1. – С. 77-83. – ISSN 2223-5744
1009273
   Підтримка провідних та молодих учених // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  На сайті Національного фонду досліджень відкрито прийом заявок на другий конкурс наукових і науково-технічних проєктів НФД - "Підтримка досліджень провідних та молодих учених". Податися можна до 26 червня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба ...
1009274
  Кушлакова Н.М. Підтримка професійної згуртованості як елемент корпоративної культури науково-технічних об"єднань промислових регіонів України // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 77-93. – ISSN 2312-2587


  "На основі широкого кола джерел розглянуто основні напрями діяльності інженерно-наукових об’єднань промислових регіонів України, в основу діяльності яких було покладено ідею об’єднання інженерної спільноти з метою встановлення фахової комунікації, ...
1009275
  Ткаченко О.В. Підтримка родиною Терещенків соціально незахищених верств населення // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 47-49. – ISBN 978-966-581-772-1
1009276
  Дідок К.Ю. Підтримка розвитку альтернативних джерел енергії міжнародними фінансовими організаціями в країнах, що розвиваються, як фактор забезпечення енергетичної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 27-30
1009277
  Маріуц І. Підтримка розвитку ключових компетентностей у країнах Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 52-55. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняльний аналіз досвіду країн Європейського Союзу в підтримці розвитку компетентнісного підходу на рівні національних стратегій, які досягли значного прогресу у включенні ключових компетентностей у національні навчальні плани й інші ...
1009278
  Назаровець С. Підтримка руху відкритого доступу в українському бібліотекознавстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 2 (199). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено результати соціологічного дослідження, яке проводилось серед вітчизняних фахівців бібліотечної справи з метою виявлення мотивуючих та стримуючих факторів щодо поширення ідей руху відкритого доступу в бібліотекознавстві. Ключові слова: ...
1009279
  Григор"єва Х.А. Підтримка сільськогосподарської кооперації в Україні: питання правового забезпечення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 288-292. – ISSN 2219-5521
1009280
   Підтримка стартапів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Український фонд стартапів обрав 8 переможців пітчинг-сесій.
1009281
  Сергійчук Б. Підтримка Туреччиною державницьких устремлінь українського народу в період Першої світової війни // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 437-447. – ISBN 978-966-611-889-2


  У статті аналізуються кроки турецької державної влади щодо підтримки українських національно-визвольних змагань у роки Першої світової війни. Зокрема, розглядаютьтся контакти членів Союзу Визволення України, які, починаючи з 1914 р. перебували в ...
1009282
   Підтримка українських організацій у програмі "Горизонт 2020" / прес-служба МОН України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 5. – ISSN 1682-2366


  ЄС підтримуватиме участь українських організацій та дослідників у Рамковій програмі "Горизонт 2020".
1009283
  Роговий В. Підтримка українського студенства в еміграції як один з важливих чинників творення власної політичної еліти // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 71-75. – ISSN 1728-9343
1009284
  Роговий В.М. Підтримка українського студентства в Італії / В.М. Роговий, В.І. Сергійчук // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 2-11
1009285
  Опанащук П. Підтримка українською пресою кооперативного руху на початку XX ст. (за матеріалами газети "Рада") // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 157-159
1009286
  Бететто Н. Підтримка цілісності судової практики Верховним Судом Республіки Словенія - прецедентний характер його рішень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 189-195. – ISSN 1026-9932
1009287
  Бровченко Т.С. Підтримка чехословацькою владою культурно-освітньої діяльності української імміграції (перша пол. 20-х рр. XX ст.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 147-154. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1009288
  Янчук С. Підтримуючи традиції // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 4


  "Нещодавно Рух сприяння територіальній обороні України проводив масштабні навчання «Рух100. Верес» у Броварському районі Київської області. Знаменно, що вперше у навчаннях такого масштабу й значущості взяли участь найбільш активні й вмотивовані ...
1009289
  Гунько В.Т. Підтюпцем на Парнас : гумор, сатира / В.Т. Гунько. – Харків : Прапор, 1988. – 110 с.
1009290
  Дияк Я. Піду до пахучої : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 297


  Кінокритика на сюрреалістичну кінострічку "Криниця для спраглих". Це дебют у кінематографі Івана Драча, сценариста, та Юрія Іллєнка, режисера. Стрічку знято 1965 року, але покладено "на полицю" і вперше показано 1987 року.
1009291
  Казанжи А.П. Підхід "mixed-mode" або комбіновані методи опитування // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – C. 243-244
1009292
  Івохін Є.В. Підхід для розв"язку транспортної задачі з нечіткими ресурсами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-21. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглянуто метод пошуку оптимального розв"язку нечіткої транспортної задачі, ресурси в якій представлено нечіткими трикутними числами. Проілюстровано використання метода на прикладі реальної транспортної задачі. Розглянуто узагальнення ...
1009293
  Матюшенко І.Ю. Підхід до автоматизації методології форсайт щодо визначення науково-технологічних пріоритетів наноіндустрії / І.Ю. Матюшенко, І.В. Шостак, М.О. Данова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 121-130 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2222-0712
1009294
  Рось А.О. Підхід до автоматизації планування інформаційної боротьби / А.О. Рось, І.В. Молдавчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 110-117


  Аналізуються особливості завдань планування інформаційної боротьби. Формулюються вимоги до математичного апарату планування. Розглядається підхід до формалізації механізму цілепокладання. Як апарат формалізації завдань планування інформаційної боротьби ...
1009295
  Рось А.О. Підхід до автоматизації планування інформаційної боротьби / А.О. Рось, І.В. Молдавчук // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
1009296
  Бондаренко Е. Підхід до вибору програмного забезпечення для геоінформаційного еколого-географічного картографування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-12. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Науково обґрунтувано та визначено принципи, на основі яких має обиратися програмне забезпечення для побудови багатофункціональної еколого-географічної ГІС. The choice of the software for geoinformation ecological-geographical mapping consists in a ...
1009297
  Калюжна Н.Г. Підхід до визначення гравітаційних чинників впливу на зовнішньоторговельні відносини країн // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 26-31. – ISSN 2222-0712
1009298
  Айстраханов Д.Д. Підхід до визначення обсягів резервних фондів на випадок економічної кризи / Д.Д. Айстраханов, Д.В. Максименко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 47-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1009299
  Павленко О.В. Підхід до визначення раціональної схеми доставки збірних відправлень у міжнародному сполученні / О.В. Павленко, Д.М. Копитков // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 35-41 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1009300
  Ус Г.О. Підхід до визначення сутності знань у контексті моделювання бізнес-процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 59-65 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1009301
  Лук"яненко С.Ф. Підхід до викладання англійської мови як другої іноземної на факультетах іноземних мов // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 95-99


  Висвітлено питання застосування інтерактивних методів навчання на заняттях з англійської мови. Продемонстровано, що кейс-метод, метод проектів, рольова гра є новими стратегіями в оформленні сучасного навчального процесу.
1009302
   Підхід до вирішення задачі компромісно-оптимального вибору маршруту руху об"єктів в конфліктному середовищі / С.А. Шворов, А.М. Берназ, О.І. Бурчак, Ю.В. Каменчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 68-70. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглянута задача вибору компромісно-оптимального маршруту руху військових підрозділів (об"єктів) в конфліктному середовищі. Рішення даної задачі пропонується методом багатокритеріального динамічного програмівання. The article describer ...
1009303
  Горшенін О.Є. Підхід до виявлення змін на космічних знімках / О.Є. Горшенін, Р.М. Осадчук // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир, 2015. – Вип. 11. – С. 154-159. – ISSN 2076-1546
1009304
  Половцев О.В. Підхід до врахування невизначеностей при розв"язанні задач державного управління : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 92-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1009305
  Донець І. Підхід до врегулювання територіального конфлікту у Південно-Китайському морі // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 53-56
1009306
  Ляшенко О.М. Підхід до дослідження впливу структури галузевого ринку на інноваційну активність підприємств : економічна теорія та історія економічної думки / О.М. Ляшенко, З.М. Бойко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 17-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1009307
  Цікало Є.І. Підхід до ідентифікації стану суб’єкта господарювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 27-33
1009308
  Іванов Ю.Б. Підхід до класифікації податків і зборів в контексті розрахунку імпліцитних ставок в Україні / Ю.Б. Іванов, О. Чумакова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 106-112


  Досліджено методичний підхід до розрахунку імпліцитних податкових ставок, який використовується в країнах ЄС, з урахуванням особливостей його застосування в Україні. Запропоновано класифікацію податків і зборів України за економічними функціями.
1009309
  Іванов Є.В. Підхід до композиції абстрактних систем обробки сигналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 110-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті формалізовано поняття системи обробки сигналів на абстрактному рівні і запропоновано метод композиції для широкого класу таких систем. Запропонована формалізація базується на понятті сигналу як величини, що змінюється у часі, ланки як ...
1009310
  Підчибій Л.В. Підхід до модернізації захисного шолома льотчика тактичного літака з метою підвищення ефективності виконання ним операторських функцій // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 81-84
1009311
  Терновой М.Ю. Підхід до обробки інформації на основі деревоподібних баз знань зі змішаною схемою виведення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Терновой М.Ю.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1009312
  Ващаєва Н.А. Підхід до оптимізації дизайну вибірки для підвищення надійності оцінювання показників на регіональному рівні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 4-7
1009313
  Приходченко К.І. Підхід до організації навчально-виховного процесу з погляду середовища: теоретичний аспект // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 17-31
1009314
  Погорілий С.Д. Підхід до оцінки ефективності паралельної роботи програмно-апаратної платформи / С.Д. Погорілий, Б.В. Мигашко // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Красноармійськ, 2016. – С. 70-74. – (Серія : "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" ; № 1 (22)). – ISSN 1996-1588


  Створено програмний комплекс для дослідження програмно-апаратної платформи Java. Запропоновано використання алгоритму Джонсона для тестування систем. Виконано формалізацію алгоритму засобами модифікованої системи алгоритмічних алгебр Глушко-ва. ...
1009315
  Ланде Д.В. Підхід до оцінки живучості наукових публікацій при довготерміновому зберіганні в інтернет-середовищі / Д.В. Ланде, Б.О. Березін // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 16, № 4. – С. 34-43. – ISSN 1560-9189
1009316
  Яхно Т.П. Підхід до оцінювання внеску соціальної відповідальності бізнесу в соціально-економічний розвиток національної економіки країни // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 15-28. – ISSN 2071-4653
1009317
  Давидков С.О. Підхід до оцінювання ефективності податкової політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 80-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
1009318
  Красовська Г.В. Підхід до побудови багатоагентної технології календарного планування у будівництві / Г.В. Красовська, О.В. Ізмайлова // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 161-162
1009319
  Анісімова Л. Підхід до побудови інтегрованої системи управління якістю на базі екологічної стратегії // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 37-53. – ISSN 2078-5860
1009320
  Литвин В.В. Підхід до побудови інтелектуального агента визначення групи банківського ризику на основі онтології : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 314-320 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1009321
  Браіловський М.М. Підхід до покращення комплексної системи захисту інформації дата-центру "Укртелеком" / М.М. Браіловський, А.О. Хижняк // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 256-257
1009322
  Казанцев А.М. Підхід до пошуку біляземних астероїдів малими телескопами / А.М. Казанцев, І.В. Сердюков // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 74
1009323
  Авдєєва М.С. Підхід до проблеми екологізації готелів на територіях наближених до аеропортів / М.С. Авдєєва, Г.В. Кравчук // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 20-27 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
1009324
  Матвіїшин Є. Підхід до прогнозування надходжень від податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету Львівської області / Є. Матвіїшин, Ю. Фабрика // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 108-113 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1009325
  Снігуров А.В. Підхід до прогнозування та оцінки ситуації при комплексній інформаційній атаці на організацію з використанням індикаторів ризиків інформаційної безпеки / А.В. Снігуров, В.Ю. Балашов, А.Ю. Нестеренко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 184-188. – ISSN 1997-9568
1009326
   Підхід до реалізації структури операційної системи для розрахункових кластерів / Д.А. Федюков, С.Г. Рябчун, В.П. Савкова, В.О. Міщенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 150-155


  У статті аналізуються основні стандарти та ресурси, що застосовуються в операційних системах для розрахункових кластерів. Також розглядаються загальні принципи реалізації апаратно-програмних засобів, які має застосовувати особа, що приймає ...
1009327
  Оніщук Ю.М. Підхід до реєстрації потоків повільних і швидких нейтронів з використанням твердотільних трекових детекторів типу CR-39 / Ю.М. Оніщук, В.М. Петришин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 370-375. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведене експериментальне дослідження підходу до реєстрації потоків повільних і швидких нейтронів з використанням твердотільних трекових детекторів (ТТД) типу CR-39 при реєстрації потоків повільних і швидких нейтронів. ТТД з воднемісткими і борними ...
1009328
  Мухіна М.О. Підхід до рівневої класифікації електронного громадянського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 87-89
1009329
  Горошко І.О. Підхід до розв"язання задачі параметричної ідентифікації моделі згинних коливань лопаті вітрової турбіни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В роботі пропонується підхід до побудови спрощеної моделі балкового типу для композитної лопаті вітрової турбіни на основі результатів скінченно-елементного моделювання. Модель дає змогу ефективно і з достатньою точністю описувати нижчі форми згинних ...
1009330
  Зеленський А.Г. Підхід до розрахунку шаруватих фізично нелінійних пластин симетричної структури за некласичною теорією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
1009331
  Кончаковська Е.О. Підхід до управління інвестиційно-інноваційним розвитком національної економіки // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 91-96. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1009332
  Полуектова Н.Р. Підхід до управління сервісами інформаційної системи підприємства на основі аналізу оболонок даних // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 273-278 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1009333
  Соколова Н.М. Підхід до управління системою економічної оцінки екологічного ризику // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2017. – № 2 (38). – С. 66-72. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1009334
  Россошанська О.В. Підхід до формування системи оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 124-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 65 назв. – ISSN 2222-8810
1009335
  Авдєєва Н.Ю. Підхід до функціональної організації медіатек / Н.Ю. Авдєєва, В.В. Шаргородська // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (19). – C. 30-36. – ISBN 978-966-929-625-2
1009336
   Підхід комплексний, системний. – К, 1977. – 200с.
1009337
  Мельник А.В. Підхід отримання геопросторових даних у геоінформаційних системах військового призначення // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 154-158. – ISSN 0868-6939
1009338
  Субач І.Ю. Підхід реалізації структури системи підтримки прийняття рішень чергового адміністратора інформаційної мережі / І.Ю. Субач, П.В. Хусаінов, В.О. Міщенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 103-107
1009339
  Білоус П. Підхлібне одописання або Як українські письменники часів Руїни хотіли сподобатися Московії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 19-25 листопада (№ 47). – С. 10
1009340
  Фісун К.А. Підходи використання систем підтримки прийняття рішень як компоненти інформаційного забезпечення організації в умовах ринкової економіки / К.А. Фісун, А.Ю. Сиса // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 68. – С. 192-198. – ISSN 2075-4892
1009341
  Сенчук В. Підходи ВОІВ стосовно охорони офіційних назв держав і внесення їх до позначень // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 87-96. – ISSN 2308-0361
1009342
  Валіулліна В З. Підходи гіперглобалістів до вивчення теорії транснаціоналізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 19-23. – ISSN 2222-4459
1009343
   Підходи для ведення електронних перекладних словників / І.В. Пампуха, В.О. Осипа, А.П. Хабаєв, О.О. Пронь, О.О. Шипнівська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 135-137


  У статті розглянуто існуючі підходи для забезпечення ведення електронних перекладних чиків (своєчасного оновлення), сформульовані функціональні і технічні вимоги до розробки нного забезпечення для її реалізації, а також вказані переваги вибраних для ...
1009344
   Підходи до in silico аналізу метрик різноманіття мікробіому забруднених радіонуклідами грунтів / О.Ю. Паренюк, І.О. Сімутін, Д.О. Самофалова, Ю.В. Рубан, В.В. Іллєнко, Н.Г. Нестерова, І.М. Гудков // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 9, № 5/6. – С. 10-16. – ISSN 2078-9912
1009345
  Зражевська Н.І. Підходи до аналізу енігматичних медіатекстів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 11-16


  У статті розглянуто енігматичний дискурс медіатекстів. Автор стверджує, що сучасну людину парадоксальним чином залучено до міфологічного середовища, до енігматичного дискурсу, що найповніше представлений у медіатекстах. Панування та популярність ...
1009346
  Костиря І.О. Підходи до аналізу політичної комунікації в сучасному науковому дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 246-256
1009347
  Голод А.П. Підходи до аналізу санаторно-курортного господарства у структурі регіональних туристичних систем / А.П. Голод, С.Р. Мороз, Ю.Б. Феленчак // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 118-124. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано застосування системного підходу в дослідженні санаторно-курортного господарства регіону та доцільність його аналізу у структурі регіональних туристичних систем. Визначено, що усі концептуальні та інституціональні аспекти розвитку ...
1009348
  Бобров Є.А. Підходи до аналізу стану енергетичної безпеки держави // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 1 (62). – С. 123-132
1009349
  Затонацька Т.Г. Підходи до аналізу фіскальної політики України (1998-2004 роки) : податки / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.91-100 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1009350
  Молочник Ю.Б. Підходи до аналізування активізації персоналу комунікаційної сфери промислових підприємств / Ю.Б. Молочник, Н.О. Шпак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 70-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1009351
  Горбачук В.М. Підходи до бюджетного прогнозування / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 105-112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для актуальної проблеми бюджетного прогнозування запропоновані підходи, які дозволяють будувати множину первинних показників, а також функції, алгоритми, мережі, визначені на цій множині. Показано, що такі підходи реалізуються сучасними інформаційними ...
1009352
  Кравець А.Ю. Підходи до вивчення біополітики у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 121-128. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 4 (26)). – ISSN 2312-2714
1009353
  Корнєєв В.В. Підходи до вивчення прихованого текстового впливу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-79. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглядаються підходи до вивчення прихованого текстового впливу в контексті структури твору, лексичного наповнення та ситуації мовлення. Пропонується класифікація прихованого текстового впливу з позиції шляхів реалізації результату.
1009354
  Таран С.В. Підходи до вивчення регіоналізму та етнічних груп у західній політології: гіпотези для України // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 136-153


  У статті аналізуються сучасні західні теорії, які описують суспільства зі зна- чними політичними поділами і можуть бути використані для вивчення регіоналізму в Україні. На основі проаналізованих теорій запропоновані гіпотези, які пояснюють характер ...
1009355
  Ричагівська Ю. Підходи до вивчення складного речення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 149-152. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1009356
  Фокін С.Б. Підходи до вивчення трансформації стану при перекладі (на матеріалі іспанської та української мов)


  Досліджено можливі типи трансформації стану при перекладі, серед яких, окрім трансформації суто пасивного та активного станів, виділено трансформації структур з каузативним, взаємним, зворотним та безособовим значеннями.
1009357
  Братчикова Т. Підходи до вивчення фотографії в соціології // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 291-293
1009358
  Гриценко А.С. Підходи до визгначення теоретичного змісту економічної безпеки підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 180-189


  У статті досліджено теоретичні аспекти економічної безпеки підприємства, шляхом групування їх до основних підходів, які розкривають її зміст. Виділено наступні підходи до трактування економічної безпеки підприємства: цільовий, інформаційний, ...
1009359
  Кузнецова І. Підходи до визначення границь моніторингу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 44-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті вирішено проблему стосовно окреслення границь збору інформації для виконання стадії управління моніторингом. Запропоновано модель системи формування стратегічних факторів успіху, яка дозволяє визначити границі моніторингу. Доведено ...
1009360
  Кувшинова А. Підходи до визначення економічної сутності поняття "додадковий капітал" / А. Кувшинова, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Колюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 33-38
1009361
  Лещук В.І. Підходи до визначення економічної сутності фінансової глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 254-255. – ISBN 978-966-188-219-4
1009362
  Щеглюк С.Д. Підходи до визначення ефективності реалізації підприємницького потенціалу регіону в умовах змін просторової організації економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – C. 22-27. – ISSN 1562-0905
1009363
  Смєсова В.Л. Підходи до визначення змісту інвестиційного потенціалу національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 44-47. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1009364
  Кваша Т.К. Підходи до визначення індикаторів економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 37-44
1009365
  Боговик О.А. Підходи до визначення категорії валентності. Аналіз студій вітчизняних та зарубіжних учених, присвячених дослідженню категорії валентності // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 42-49. – ISBN 978-966-2303-00-1
1009366
  Сотниченко Володимир Миколайович Підходи до визначення навчальних елементів у системі історичної та суспільствознавчої освіти // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-16. – Бібліогр. в кінці ст.
1009367
  Штельмах О.О. Підходи до визначення показників регіональної соціальної безпеки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 237-240. – Бібліогр.: 4 назви
1009368
  Савицька К.В. Підходи до визначення поняття "відходи" з метою ГІС-картографування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 121-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
1009369
  Жилєнко С.М. Підходи до визначення поняття "державний борг" / С.М. Жилєнко, О.О. Ляховець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 42-46. – ISSN 2222-4459
1009370
  Вероніка Т. Підходи до визначення поняття "привід до вчинення злочину" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 57-58
1009371
  Сімонова В.С. Підходи до визначення поняття «конкурентний потенціал» та його роль у формуванні конкурентоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 194-197
1009372
  Мелешемга А. Підходи до визначення поняття верховенства права: в пошуках консенсусу? / А. Мелешемга, Т. Яремко // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 221-232.
1009373
  Царенкова Т.О. Підходи до визначення поняття витрат виробництва та їх класифікація // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 186-193
1009374
  Трофімцов В.А. Підходи до визначення поняття протидії тероризму в Україні // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 404-409. – ISSN 2307-3427
1009375
  Пуль С. Підходи до визначення поняття та елементів позову в цивільному судочинстві // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 63-72
1009376
  Матлак О.О. Підходи до визначення пріоритетів структурної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-16. – (Економіка ; вип. 47)


  Обгрунтовано, що в сучасних умовах найважливіше значення у формуванні структурної політики набуває науково-технологічна складова. Запропоновано підходи до визначення пріоритетних напрямів структурної політики України.
1009377
  Стриж О. Підходи до визначення проблематики соціального часу в соціології // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 344-345
1009378
  Голобородько Я.О. Підходи до визначення структури фінансового механізму держави // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 181-182. – ISBN 978-966-188-219-4
1009379
  Гідулян А. Підходи до визначення суб"єктів малого і середнього бізнесу та їх застосування в банківській практиці // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 7 (185). – С. 40-45
1009380
  Аржевітін С. Підходи до визначення сутності грошей // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 140-146. – ISSN 0201-758Х
1009381
  Волошук Р.Є. Підходи до визначення сутності і принципів організації адміністрування податків // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 34-43
1009382
  Марченко О.В. Підходи до визначення сутності кадрової безпеки та її ключових ознак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 337-344. – ISSN 2222-4459
1009383
  Кулинич М.Б. Підходи до визначення сутності методів калькулювання у вітчизняній і міжнародній обліковій практиці / М.Б. Кулинич, Н.В. Ковтун // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 154-158. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
1009384
  Рассомахіна О.А. Підходи до визначення сутності права на торговельні марки за законодавством України та міжнародно-правовими нормами // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 5. – С. 18-27.
1009385
  Полехіна І. Підходи до визначення сучасного стану корпоративної культури публічного управління в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 52-57. – ISSN 2414-4436
1009386
  Спанатій О. Підходи до визначення терміна "самвидав" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-28. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає утворення терміна "самвидав", що з"явився на позначення вищої конспіративної літератури в радянський період. Автор рассматривает образование термина "самиздат", появившегося на обозначение высшей конспиративной литературы в советский ...
1009387
  Прохоров-Лукін Підходи до визначення шкоди, завданої порушенням прав інтелектуальної власності, в юридичній практиці США // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 4-18. – ISBN 978-617-696-564-0. – ISSN 2308-0353
1009388
  Прудникова І.М. Підходи до визначення якості і ефективності організаційної структури управління підприємством // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 84-89. – ISSN 1995-0519
1009389
  Гоцуляк С.М. Підходи до визначеня оборотного капіталу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 183-188. – ISSN 0321-0499
1009390
  Дрогушевська І.Л. Підходи до використання екзонімів у картографічних творах різної тематики // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 4-21


  У статті розглянуто проблему використання традиційних географічних назв - екзонімів - у картографії. Проаналізовано основні напрями у світовій практиці щодо їх вживання на міжнародному рівні та політику і рекомендації ГЕГНООН. Використовуючи ...
1009391
  Калініченко А.О. Підходи до вилучення параметрів з відгуків електронного носа / А.О. Калініченко, Л.Ю. Арсеньєва, Ю.Л. Буценко // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2017. – Т. 12, № 3. – С. 112-122. – ISSN 1991-0290
1009392
  Яскал І.В. Підходи до вимірювання просторової локалізації підприємницької діяльності
1009393
  Кулініч М.Т. Підходи до виокремлення меж регіону Середнього Подніпров"я // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 67-73. – ISSN 0868-6939


  У статті представлено і проаналізовано 14 схем виділення меж Середнього Подніпров"я різними авторами. Всі ці схеми розділено на 4 групи відповідно до основних підходів виокремлення регіону Середнього Подніпров"я: гідрологічний, фізико-географічний, ...
1009394
  Тітенко Г.В. Підходи до вирішення проблеми видалення твердих побутових відходів в системі екологічного менеджменту територій / Г.В. Тітенко, С.М. Широкоступ // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 136-142. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1992-4224
1009395
  Олексін Ю. Підходи до внутнішнього диференціації в навчанні історії старшокласників у радянській школі (70-80-ті роки XX ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10 (994). – С. 57-61. – ISSN 0131-6788


  У статті розкрито основні підходи до внутрішньої диференціації у навчанні історії старшокласників у радянській школі періоду 70-80-ті років XX ст..
1009396
  Скороход Ю. Підходи до врегулювання ліванського конфлікту (1975-1990): історіографічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-35. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено підходи до врегулювання ліванського конфлікту (1975-1990), які були окреслені в політичній науці. Виокремлено та проаналізовано три базові моделі вирішення ліванської проблеми: традиціоналізм (модифікація конфесійної системи Лівану); ...
1009397
  Стахєєва-Боговик Підходи до встановлення місцезнаходження "центру основних інтересів" боржника у справах про транскордонну неспроможність // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 169-175


  У статті досліджуються основні підходи до встановлення місцезнаходження "центру основних інтересів боржника" у справах про транскордонну неспроможність. Основна увага приділяється аналізу самого терміна та практиці розгляду справ у транскордонній ...
1009398
  Максименко О. Підходи до втілення професійного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій профільній школі країн Європейського Союзу // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 72-73. – ISBN 978-966-644-324-6
1009399
  Шомпол О. Підходи до гармонізації законодавства України про екологічну безпеку в контексті досліджень наукової школи "Земельне, екологічне право та право екологічної безпеки" // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 103-105
1009400
  Куташев І.В. Підходи до державного управління соціально-економічними системами // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – C. 64-66. – ISSN 2306-6814
1009401
  Некрасова І. Підходи до діагностики способу життя людини // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 65-71. – ISSN 1810-2131
1009402
  Кунцевич В.О. Підходи до діагностики фінансового потенціалу підприємства : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 68-75. – Бібліогр.: 11 назв
1009403
  Гнатовський М. Підходи до дослідження питань відповідальності в сучасному міжнародному гуманітарному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 89-90. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
1009404
  Барило О.Г. Підходи до дослідження функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 124-130. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1009405
  Христофорова О. Підходи до еволюції соціологічного знання // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 38-42


  Подано порівняльний аналіз підходів до еволюції соціологічного знання. У контексті співіснування в сучасному соціологічному дискурсі альтернативних еволюційних підходів звернуто увагу на такі: еволюція стилів мислення (К. Маннгейм); еволюція ...
1009406
  Головань С.М. Підходи до електронного документообігу з обмеженим доступом та його захист // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 87-92
1009407
  Циганов О.Г. Підходи до з"ясування сутності поліцейських послуг: вітчизняні реалії та зарубіжна практика // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 186-193. – ISSN 2524-0323
1009408
  Панасюк Л. Підходи до закріплення правової форми судових рішень в адміністративному судочинстві країн Європейського Союзу та України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 228-230
1009409
  Фесенко А.О. Підходи до захисту електронного листування / А.О. Фесенко, О.В. Іванчишин // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 326-327
1009410
  Орос І.І. Підходи до здійснення освіти дорослих у Великій Британії // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 12-18. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1009411
  Шевченко О.В. Підходи до здобування тематичної інформації із мережі Інтернет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 235-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються основні аспекти пошуку тематичної інформації в Інтернет. Проаналізовані можливості різних типів пошукових систем та запропоновано підхід до одержання тематичної інформації в Інтернет, базований на агентній технології. Ключові слова: ...
1009412
  Біла Д. Підходи до ідентифікації страхових груп // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 42-51. – ISSN 1818-5754
1009413
  Кваша К.В. Підходи до інтегрального оцінювання стану економічної безпеки як складної системи / К.В. Кваша, Р.В. Волощук // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 31-41 : фото, рис. – Бібліогр.: 28 назв.
1009414
  Серьогіна Т.В. Підходи до інтерпретації поняття "публічні послуги" / Т.В. Серьогіна, Ю.А. Савченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 26-31. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
1009415
  Греба Р. Підходи до інтерпретації поняття "соціальна послуга" в теорії державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 6-12. – ISSN 2414-4436
1009416
  Лебедєва-Гулей Підходи до інтертекстуального прочитання публіцистичних текстів В. Карпенка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 69-76


  Розглянуто і проаналізовано розмаїття форм інтертекстуальності, зокрема окреслено головні ідеї, наскрізні мотиви, алюзивні засоби і ремінісценції публіцистики відомого журналіста, науковця, професора, багаторічного редактора газети "Вечірній Київ" ...
1009417
  Стефанович Т. Підходи до інформатизації процесу підготовки запитів на здобуття грантів / Т. Стефанович, Н. Шаховська, С. Щербовських // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 42-48. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1009418
  Башук А.І. Підходи до інформаційної політики у контексті переходу до інформаційного суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 152-157


  У статті розглянуто існуючі підходи до інформаційної політики як окремого напряму діяльності та наукової дисципліни у контексті переходу до інформаційного суспільства. Визначено ключові питання у цій сфері, такі, як ефективне функціонування системи ...
1009419
  Шпильовий В.А. Підходи до класифікації банківських послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 27-30. – ISSN 2306-6806
1009420
  Ботвінов Р. Підходи до класифікації видів державної служби // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 114-119. – ISSN 2414-4436
1009421
  Ружицький І.Ю. Підходи до класифікації джерел формування доходів державного бюджету України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 384-389. – (0). – ISSN 2078-9165
1009422
  Кострубіцька О. Підходи до класифікації інформації, яку можуть отримувати органи державної влади України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 60-64.
1009423
  Нетреба І.О. Підходи до класифікації інформаційних систем управління підприємством // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 137-140
1009424
  Мельник М. Підходи до класифікації метрополійних функцій регіональних монополій / М. Мельник, С. Щеглюк // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 95-100. – ISSN 1729-7206
1009425
  Ярмош В.В. Підходи до класифікації сучасних методів мотивації персоналу // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 3. – С. 263-268. – ISSN 1993-0259
1009426
  Савич І. Підходи до класифікації толерантності в політичній сфері // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 19-22
1009427
  Мельнійчук М. Підходи до класифікації туристсько-рекреаційної діяльності в межах природно-заповідного фонду / М. Мельнійчук, Т. Безсмертнюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 106-111 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1009428
  Бурбело Н.О. Підходи до класифікації форм і видів кризових явищ в економічній діяльності // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 146-151
1009429
  Гриценко Л.Л. Підходи до класифікації форм і видів реструктиризації підприємств / Л.Л. Гриценко, О.В. Ісаєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 111-116 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1009430
  Катаєв О. Підходи до комерціалізації послуг науково-технічної сфери та освіти / О. Катаєв, А. Меліхов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 67-70. – ISSN 0131-775Х
1009431
  Ядранський Д.М. Підходи до моделювання економічної поведінки індивідів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
1009432
  Дорохов О.В. Підходи до моделювання з використанням експертних оцінок у нечіткій формі / О.В. Дорохов, Л.П. Дорохова, В.Г. Чернов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 262-268 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1009433
  Лавриненко О.Б. Підходи до навчання писемного мовлення // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 82-91. – ISBN 978-617-7037-08-7
1009434
  Блінов І.В. Підходи до об"єднання учасників конкурентного ринку електроенергії / І.В. Блінов, С.Є. Танкевич // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (49). – С. 39-44. – ISSN 1813-5420
1009435
  Міщенко В.С. Підходи до обґрунтування доцільності інвестицій у вертикальну інтеграцію на підприємстві / В.С. Міщенко, С.В. Євтушенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 218-224


  У статті розглядаються переваги та недоліки вертикальної інтеграції, проблема оцінки інвестиційних альтернатив "виробляти власними силами - купувати на стороні" з точки зору двох концепцій. Перший підхід грунтується на визначенні додаткового ...
1009436
  Ємельянов О.Ю. Підходи до обгрунтування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 154-159. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1009437
  Бірюк О.Г. Підходи до облікової політики щодо відображення інформації про нематеріальні активи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 202-207. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
1009438
  Мічурін Є. Підходи до обмежень майнових прав осіб у радянський період: теоретико-правовий аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 141-147. – ISSN 0132-1331
1009439
  Черкашина К.Ф. Підходи до оптимізації структури офіційних резервних активів України / К.Ф. Черкашина, О.С. Заваруєва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 16-21
1009440
  Переяславська С.О. Підходи до організації дипломного проектування під час підготовки студентів спеціальності "інформатика" в умовах ступеневої освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 37-44. – ISSN 2227-2844


  Розглянуто підходи до організації дипломного проектування при підготовці студентів спеціальності "Інформатика" в умовах ступеневої освіти. Визначено сутність, цілі та завдання дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра.
1009441
  Канак Й.В. Підходи до організації обліку доходів від реалізації товарів на підприємствах гуртової торгівлі / Й.В. Канак, Н.Б. Фірко // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 30-34. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1009442
  Кукуруза Г.В. Підходи до організації психологічного супроводу підлітків із гастроезофагіальною рефлюксною хворобою в умовах стаціонару / Г.В. Кукуруза, О.О. Кирилова // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 91-96. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2410-1249
1009443
  Гончар О.В. Підходи до організації та проведення обстежень задоволеності користувачів статистичної інформації / О.В. Гончар, О.В. Кузьміна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 10-15. – Бібліогр.: 14 назв
1009444
  Болгар Т.М. Підходи до оцінки активів як елемента методу бухгалтерського обліку в процесі управління банківськими резервами // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 82-84. – ISBN 978-9934-571-51-0
1009445
  Ляшенко Н.Є. Підходи до оцінки вартості веб-сайту // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 70-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2222-8810
1009446
  Карташова С.С. Підходи до оцінки вартості людського життя: світовий досвід та рекомендації використання в Україні. / С.С. Карташова, О.К. Щетініна, Т.В. Канева // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (35). – C. 182-195. – ISSN 2072-9480
1009447
  Роздач З.В. Підходи до оцінки вертикальних руслових деформацій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 114-120
1009448
  Макогон В.В. Підходи до оцінки впливу ефективності управління сільськогосподарським підприємством на формування його конкурентних переваг на зерновому ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 8-12 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1009449
  Данилова Е.І. Підходи до оцінки впливу корпоративних конфліктів на рівень капіталізації підприємства з урахуванням міжнародного досвіду // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 11 (162). – С. 113-117
1009450
  Климчук С.В. Підходи до оцінки економічної вартості підприємств України : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 105-111 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1009451
  Єрмошенко А.М. Підходи до оцінки ефективності інтеграції страхових компаній з банками : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 117-124 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1009452
  Круглянко А.В. Підходи до оцінки ефективності стратегічного управління підприємством // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 111-118. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1009453
  Шимановська-Діанич Підходи до оцінки ефективності та результативності діяльності торговельного підприємства: сучасний погляд / Шимановська-Діанич, Н.С. Педченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 71-77. – ISSN 2071-4653
1009454
  Третяк Н.А. Підходи до оцінки ефективності управління земельними ресурсами та землекористуванням // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 136-146 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1009455
  Селіверстова Л.С. Підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції легкої промисловості : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-52. – Бібліогр.: 6 назв
1009456
  Федулова І. Підходи до оцінки рівня готовності підприємства щодо інноваційного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-40. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються методичні підходи до оцінки рівня готовності здійснення інноваційної стратегії на підприємстві. Зокрема з цією метою пропонується використання узагальненої функції бажаності Е. Харрингтона за допомогою встановлення відповідності ...
1009457
  Манойленко О.В. Підходи до оцінки санаційного потенціалу тимчасово неплатоспроможних суб"єктів господарювання // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 60-63. – Бібліогр.: 12 назв
1009458
  Волосович С. Підходи до оцінки системи страхування депозитів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 19-23 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1009459
  Боринець С.Я. Підходи до оцінки та управління ризиком ліквідності комерційного банку / С.Я. Боринець, Г.С. Ліщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Про традиційні і нові методи та прийоми з управління та оцінки стану ліквідності комерційного банку. Дослідження питання динаміки залишків на поточних рахунках клієнтів, визначення незнижувального залишку, як одного із джерел кредитних ресурсів. The ...
1009460
  Бондаренко-Берегович Підходи до оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 6. – С. 16-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2409-1944
1009461
  Временко Л. Підходи до оцінки фінансової стійкості страхових компаній в Україні / Л. Временко, О. Корват // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-17. – (Економіка ; вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджені підходи до методології оцінки фінансової стійкості страхової компанії, розглянуті ключові критерії оцінювання та найбільш вагомі фактори, що впливають на об"єктивність оцінки, запропоновані рекомендації для удосконалення підходів ...
1009462
  Васєчко О.О. Підходи до оцінки якості статистичних спостережень за підприємствами / О.О. Васєчко, Є.М. Жуйкова // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 58-62 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1009463
  Лондар С. Підходи до оцінювання вартості підготовки фахівців у сфері вищої освіти України // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 6-17
1009464
  Різник Н.М. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності ВНЗ // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 4 (41), серпень. – С. 64-69
1009465
  Базь М.О. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності інноваційного продукту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 66-69
1009466
  Мамонтова Н.А. Підходи до оцінювання результативності та ефективності управління вартістю : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 272-279 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1009467
  Дмитрова О. Підходи до оцінювання рівня залучення банків до корупційних діянь / О. Дмитрова, К. Гончарова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 34-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1009468
  Перехрест Д.Д. Підходи до оцінювання фінансової стійкості комерційного банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 470-471. – ISBN 978-966-188-219-4
1009469
  Баранова В.Г. Підходи до оцінювання фінансової стійкості страхової компанії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-6. – ISSN 0321-0499
1009470
  Мінакова Т.П. Підходи до оцінювання якості вищої освіти // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 50-52. – ISSN 1728-6220
1009471
  Беновська Л.Я. Підходи до оцінювання якості загальноосвітніх послуг в умовах децентралізації освіти // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 36-41. – ISSN 2071-4653
1009472
  Циганов О.Г. Підходи до оцінювання якості надання правоохоронних послуг // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 59-65. – ISBN 978-617-7364-34-3
1009473
  Засєкін С. Підходи до перекладу в контексті теорії мовленнєвої діяльності // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 63-77. – (Philology ; vol. 24, issue 2). – ISSN 2309-1797
1009474
  Агеєва Г. Підходи до перекладу італійської діалектної поезії у США // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 31-41


  Аналізуються сучасні тенденції у вивченні італійської діалектної поезії в США та, зокрема, її перекладу англійською мовою. Розглядаються шляхи розуміння американськими дослідниками італійських діалектів в якості мови поезії та демонструється вплив ...
1009475
  Прохорова Є.В. Підходи до перетворення вищого навчального закладу на організацію, що навчається // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 31. – С. 178-181


  На основі визначення сутності організації, що навчається, проаналізовано організацію роботи щодо розробки та узгодження змісту навчальних планів підготовки бакалаврів у ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" у 2012 ...
1009476
  Крисак А.О. Підходи до планування на малих підприємствах в умовах конкуренції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 217-223.
1009477
  Безверхий К. Підходи до побудови концепції нагляду за якістю фінансової звітності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 6. – С. 12-20
1009478
  Бардаш С.В. Підходи до побудови концепції національної системи економічного контролю підприємства // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 11. – С. 5-14
1009479
  Головатюк Р. Підходи до побудови критерію ефективності витрат на рекламу / Р. Головатюк, М. Дяцко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 585-589. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1009480
  Касьянова Н.В. Підходи до подолання невизначеності стратегічної інформації : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Н.В. Касьянова, К.В. Філь // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 103-109. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1009481
  Нагірний О. Підходи до поняття ризику комерціалізації інтелектуальної власності // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 327-328
1009482
  Богдан І.А. Підходи до правового забезпечення соціальної безпеки // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 10-13. – ISBN 978-617-7625-74-1
1009483
  Єпіфанова Юлія Підходи до правового регулювання наукової творчої діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 75-79
1009484
  Маслак О.І. Підходи до прогнозування змін показників економічної безпеки підприємства на довготривалий період / О.І. Маслак, Н.Є. Гришко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 8-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1009485
  Череднік Д.Л. Підходи до проектування комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни / Д.Л. Череднік, С.О. Даньшева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 3-8. – ISSN 1562-529Х
1009486
  Волинець Д.О. Підходи до ранжування результатів пошуку текстових документів в корпоративній пошуковій системі державної прикордонної служби України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 104-107
1009487
  Доманова Т.Ю. Підходи до регламентації складної вини у законодавстві зарубіжних держав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 253-256. – ISSN 2219-5521
1009488
  Скотнікова Т. Підходи до редагування повідомлень у спеціалізованих часописах (на матеріалах бухгалтерської преси) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 232-241


  У статті розглянуто оптимальну стратегію редагування текстів з урахуван­ням фонових знань читачів і комунікативної мети спеціалізованих часописів. The purpose of the article - on the basis of the registration of background (phone) interlocutor"s ...
1009489
  Гавриленко І. Підходи до реформування Ради Безпеки ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 100-102


  Автор звертає увагу на необхідність реформування Ради Безпеки ООН задля її ефективного функціонування, аналізує проблеми цього процесу та основні підходи, запропоновані зацікавленими сторонами, а також наводить позицію України із цього питання. На ...
1009490
  Занфірова Т.А. Підходи до реформування трудового законодавства в умовах сьогодення // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 37-40. – ISBN 978-617-7625-74-1
1009491
  Селіверстова Л.С. Підходи до розвитку кіберстрахування як сегменту глобального страхового ринку / Л.С. Селіверстова, Д.А. Трухан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 23-26. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1009492
  Демьохін В.Г. Підходи до розрахунків ризиків на стадії техніко-економічного обгрунтування будівництва нових промислових об"єктів / В.Г. Демьохін, Т.Ф. Козловська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 115-121 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1009493
  Шевчук А. Підходи до розрахунку економічного капіталу банківської системи України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 126-136. – ISSN 1818-5754
1009494
  Горбань А.Є. Підходи до розробки автоматизованої системи одержання інформації про інноваційну діяльність в сфері охорони здоров"я України // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 264-272. – ISSN 2077-1096
1009495
  Ортіна Г.В. Підходи до розробки механізмів державного регулювання антикризового розвитку реального сектору економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 116-120. – ISSN 2306-6814
1009496
  Гладинець Н.Ю. Підходи до розробки стратегії кредитної діяльності комерційного банку // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 27-29
1009497
  Плескач В.Л. Підходи до розробки структурно-функціональної моделі фіскального простору в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 65-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1009498
  Павлюк Р.О. Підходи до розроблення стандарту ІКТ-компететності у системі підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери на дослідницькій основі в Україні… / Р.О. Павлюк, Т.Л. Лях, Н.А. Клішевич // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 98-113. – ISSN 2227-2844
1009499
  Іншин М. Підходи до розуміння відповідальності державних службовців // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 161-168
1009500
  Старчук О.В. Підходи до розуміння нормативності принципів трудового права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 44-49
1009501
  Куцевич А.А. Підходи до розуміння нотаріальної таємниці як принципу нотаріального процесу // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 122-125. – ISSN 2617-5967
1009502
  Чорна Н.П. Підходи до розуміння проблем продовольчої безпеки у зарубіжних наукових дослідженнях // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 4 (8). – С. 155-159. – ISSN 2221-8440
1009503
  Пархоменко-Куцевіл Підходи до розуміння процесу трансформації державної служби // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 59-67.
1009504
  Рудь Г. Підходи до розуміння сутності пруденційного нагляду за діяльністю учасників страхового ринку України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 419-421
1009505
  Середюк В.В. Підходи до розуміння юридичної відповідальності в польській теорії права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 21-26. – ISSN 2220-1394
1009506
  Климушка Т. Підходи до сегментації корпоративних клієнтів банків : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-44. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1009507
  Лондар С.Л. Підходи до систематизації й контролю ризиків, пов"язаних із управлінням державним боргом в Україні / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 3-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1009508
  Остапчук О.Е. Підходи до систематизації статистичних показників / О.Е. Остапчук, Т.І. Лумпова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1009509
  Мельник М. Підходи до системи підготовки спортсменів у студентському спорті України / М. Мельник, М. Пітин // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : XII Міжнар. наук. конф. / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Центр мат. моделювання ІППМіМ ім. Я.С. Підстригача НАН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ред.: О. Борис, І. Лайтарук]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 12-14. – ISBN 978-966-2328-99-8
1009510
  Шира Т.Б. Підходи до статистичного оцінювання стану інноваційно-технологічного потенціалу підприємства // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 14-20
1009511
  Саріогло В.Г. Підходи до статистичного оцінювання якості загальної середньої освіти в Україні / В.Г. Саріогло, Г.І. Терещенко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1009512
  Михайлов В.С. Підходи до статистичного прогнозування споживання енергетичних ресурсів / В.С. Михайлов, Л.Л. Полтавець // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 1 (64). – С. 20-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1009513
  Ушакова І.О. Підходи до створення інтелектуальних чат-ботів // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (157). – С. 76-83. – ISSN 1681-7710
1009514
  Шевченко В.О. Підходи до створення карт для середньої школи (на прикладі карти природно-заповідного фонду) / В.О. Шевченко, В.І. Остроух, С.В. Капустенко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 220-225


  Висвітлено функції стінних шкільних навчальних карт, вказано особливості їх укладання та взаємоузгодження. Обґрунтовано також принципи їх оформлення з урахуванням призначення карт. Обґрунтовано зміст та зображувальні засоби карти "Україна. ...
1009515
  Франчук В.І. Підходи до створення сучасної служби економічної безпеки акціонерного товариства / В.І. Франчук, П.Я. Пригунов // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 277-285. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1009516
  Дженжебір О.М. Підходи до структурно-функціонального аналізу медіасередовища // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто підходи до структурно-функціонального аналізу медіасередовища. На прикладі медіа- середовища міста Бориспіль відображено особливості дослідження структури ЗМІ та їх ролі у висвітленні важливих подій окремого населеного пункту. ...
1009517
  Прокопів А. Підходи до структурного аналізу адаптаційної стратегії рослин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Для біоморфологічного опису рослин поняття життєвої форми є ключовим, однак для з"ясування адаптаційних стратегій рослин варто брати до уваги модель формування пагонової системи із застосуванням структурно-морфологічного аналізу. Такий підхід дозволяє ...
1009518
  Чернобай Л.І. Підходи до структурування людського капіталу / Л.І. Чернобай, Ю.О. Широн // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 87-93. – ISSN 0321-0499
1009519
  Близнюк М.М. Підходи до структурування методичних систем навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва засобами інформаційних технологій // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Кузнецова І.О., Лагутенко О.А., Гнатюк Л.Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 12 : Мистецтвознавство. – С. 43-59. – ISSN 2415-8151
1009520
  Ткачук Г.Ю. Підходи до сутнісного наповнення категорії "безпека" // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 178-184. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (68)). – ISSN 1728-4236
1009521
   Підходи до сутності заробітної плати / Н.С. Ліба, О.О. Королович, Я.В. Голубка, Б.К. Кіш // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 288-292. – ISSN 2311-8164
1009522
  Козак Р.В. Підходи до теоретичного опису складні української мови у лінгвістичних працях Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 68-73. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1009523
  Задирака Н. Підходи до тлумачення джерел адміністративного права у сфері правової охорони публічного майна // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 219-220
1009524
  Антошкіна В.К. Підходи до тлумачення права в різних правових системах: порівняльний аналіз // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 95-100. – ISSN 2413-6433
1009525
  Терен Г.М. Підходи до трактування ліквідності підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 67-71. – ISSN 2306-6792
1009526
  Горбась І. Підходи до трактування поняття "диверсифікація" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наукові та професійні тлумачення суті поняття "диверсифікація". Висвітлено основні види, типи і напрямки диверсифікаційних процесів. Main scientific and professional interpretations of the diversification idea are examined. Diversification ...
1009527
  Мартин А. Підходи до удосконалення державного регулювання землеустрою та оцінки земель в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 7. – С. 33-32
1009528
  Катаєв О. Підходи до управління інноваційною діяльністю науково-освітнього комплексу : Проблеми науки і освіти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-31. – Бібл.10 назв. – ISSN 0131-775Х
1009529
  Кужільна Л.К. Підходи до управління комерційним ризиком на підприємствах легкої промисловості : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 103-107. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1009530
  Божик І.О. Підходи до управління офіційними валютними резервами у сучасних умовах // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 230-232. – ISBN 978-617-7069-02-6
1009531
  Рибалка О.О. Підходи до управління прибутком банку : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 161-166 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1009532
  Бондаренко Н.С. Підходи до управління прибутком підприємства / Н.С. Бондаренко, Ю.В. Тюленева // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 159-164. – ISSN 2310-5534
1009533
  Івата В.В. Підходи до управління реінжинірингом бізнес-процесів на підприємствах машинобудування / В.В. Івата, І.В. Мілько, К.М. Швець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – C. 32-35. – ISSN 2306-6814
1009534
  Акімова А.О. Підходи до управління фінансовими ресурсами підприємства // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 8-9
1009535
  Азарова А.О. Підходи до формалізації механізму оцінювання фінансового стану підприємства : фінанси підприємств / А.О. Азарова, О.В. Рузакова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 121-129 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1009536
  Погорілий С.Д. Підходи до формалізації проектування застосувань в технології GPGPU / С.Д. Погорілий, О.А. Верещинський, Д.Ю. Вітель // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 45-59. – ISSN 1681-6048


  Обгрунтовано необхідність створення формалізованих методів проектування алгоритмів, їх програмних реалізацій та дослідження тонкої інформаційної структури програм для систем з масовим паралелізмом, які містять відеоадаптери. Запропоновано та ...
1009537
  Шандра Н.А. Підходи до формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому письмі майбутніх ІТ-фахівців // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 284-288. – Бібліогр.: с. 286-287. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1009538
  Ткаченко С.Ю. Підходи до формування дивідендної політики та застосування моделі часткової адаптації дивідентів на вітчизняних підприємствах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 150-157
1009539
  Федулова Л.І. Підходи до формування дієвої інноваційної стратегії України / Л.І. Федулова, І.А. Шовкун // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2009. – Т. 5, № 3. – С. 5-15. – ISSN 1815-2066
1009540
  Вишиванюк М.М. Підходи до формування інвестиційної стратегії підприємства в індустрії туризму // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 203-208. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1009541
  Давимука С.А. Підходи до формування інноваційної екосистеми креативної економіки регіону / С.А. Давимука, Л.І. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 17-27 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1562-0905
1009542
  Бакум З.П. Підходи до формування компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців / З.П. Бакум, С.С. Костюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 156-161. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1009543
  Дьячук І.В. Підходи до формування маркетингової стратегії розвитку ВНЗ в умовах інтеграції до європейського освітнього простору / І.В. Дьячук, Н.О. Луценко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2016. – С. 98-107. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (21)). – ISSN 2078-1628


  У статті досліджені і проаналізовані проблеми розвитку системи вищої освіти в Україні з урахуванням вектору інтеграції до європейського освітнього простору.
1009544
  Андрієвський Д.Й. Підходи до формування нової промислової політики // Наукові розвідки з державного муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 54-67
1009545
  Тімінський О.Г. Підходи до формування організаційної компетенції в біадаптивних управлінських системах проектно-орієнтированих організацій / О.Г. Тімінський, О.С. Войтенко // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 95-96
1009546
  Заяць Василь Михайлович Підходи до формування первинних ознак при побудові автоматизованих систем розпізнавання та ідентифікації об"єктів складної природи / Заяць Василь Михайлович, Заяць Марія Михайлівна, Пасічник Володимир Володимирович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 204-213. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано підхід до встановлення пріоритету первинних ознак при побудові системи розпізнавання користувачів комп"ютера на основі її опису у вигляді дискретної моделі, яка рекурентно зв"язує часові затримки при введенні інформації з ...
1009547
  Саксон Х. Підходи до формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 143-148. – ISSN 2308-4634
1009548
  Бублик С.Г. Підходи до формування системи державного стимулювання дослідницької діяльності в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 2 (158). – С. 9-13


  Визначено підходи до створення в Україні сучасної системи державного стимулювання дослідницької діяльності. Виявлені особливості кар’єрних орієнтацій дослідників повинні стати основою для розроблення відповідних механізмів державного стимулювання їх ...
1009549
  Пахода С.С. Підходи до формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 85-87. – ISSN 2306-6806


  У статті проведено аналіз результатів діяльності недержавних пенсійних фондів в України. Виявлено формування певних тенденцій, що якісно характеризують розвиток ринку недержавного пенс. забезпечення в Україні. З"ясовано, що за досліджуваний період ...
1009550
  Ільчук П. Підходи до формування стратегії конкурентоспроможності підприємства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 8-14. – ISSN 1728-9343
1009551
  Богуш Л. Підходи до формування стратегії сталого розвитку соціальної сфери великих муніципальних утворень (на прикладі м. Києва) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 19-32. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1009552
  Приказюк Н.В. Підходи до формування технічних резервів страхових організацій: вітчизняні реалії та світові вимоги / Н.В. Приказюк, Д.В. Янковський // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 351-356. – ISSN 2222-0712
1009553
  Ільчук П.Г. Підходи до формування фінансової стратегії корпорації : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 40-46 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
1009554
   Підходи до якісного навчання лікарів з питань надання медико-соціальної допомоги підліткам та молоді на принципах дружнього підходу / Г.В. Бекетова, І.П. Горячева, О.В. Солдатова, О.А. Голоцван, Н.В. Алексєєнко, М.І. Нехаєнко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С. 5-9. – ISSN 2227-7404
1009555
  Лукашук Я. Підходи європейських країн до питання становлення мультикультурного суспільства // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 136-139
1009556
  Середа М.Л. Підходи Європейського суду з прав людини щодо права на свободу мирних зібрань // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 55-62. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
1009557
  Чорна Л. Підходи зарубіжних учених до формування змісту туристичної освіти у прцесі її розвитку // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 3 (61). – С. 32-38. – (Педагогічні науки)
1009558
  Загвойська Л. Підходи і методи оцінки впливів проектів на довкілля / Л. Загвойська, О. Лазор // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-88. – ISSN 0131-775Х
1009559
  Василенко В.М. Підходи і методи оцінки інтелектуального капіталу (теоретичний аспект) // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – 100-річчю Калошина М.О. присвячується. – С. 134-138. – (Економічні науки ; Вип. 21). – ISBN 966-604-012-3
1009560
  Рудніченко Н. Підходи і методи у лінгвістичних дослідженнях матеріалів засобів масової комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 33-36. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються підходи та методи, застосовувані в лінгвістичних дослідженнях матеріалів засобів масової комунікації. Окрему увагу приділено розробці цих питань в українському мовознавстві, а також дискурс-аналізу як одному з провідних на сьогодні ...
1009561
  Чекотовський Е.В. Підходи і напрями вивчення історії статистичної науки // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-115
1009562
  Кияниця І.П. Підходи і шляхи імплементації норм міжнародного права в правовій державі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 3-6
1009563
  Квасній М.М. Підходи Лагранжа та Ейлера до опису фінансових потоків між господарськими суб"єктами регіону. Закони динаміки фінансових ресурсів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано підходи Лагранжа та Ейлера для опису фінансових потоків між господарськими суб"єктами регіону. Метод Лагранжа використовуємо, коли нас цікавить історія руху індивідуальних фінансових потоків. Ейлерівським підходом доцільно користуватися ...
1009564
  Колишко Р.А. Підходи ОБСЄ до регіональних конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 50-60. – (Європейські дослідження)
1009565
  Рибачук Н.В. Підходи оцінки ефективності маркетингової діяльності в історичному контексті / Н.В. Рибачук, Ліцзянь Лю, Т.О. Журко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 48-53. – ISSN 2306-6814
1009566
  Хараборська Ю.О. Підходи проектування сучасної архітектури в історичному середовищі / Ю.О. Хараборська, К.В. Сухаревський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 99-103. – ISSN 2077-3455
1009567
  Волошин О.А. Підходи Росії до реформування Співдружності Незалежних Держав на сучасному етапі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 341-351
1009568
  Цибуляк А.Г. Підходи Російської Федерації до реформування європейської архітектури безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 91-93
1009569
  Ратніков М.І. Підходи США до безпеки у Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 250-256


  У статті досліджується зовнішня політика США та європо-американські відносини після 11 вересня. Аналізується політологічна думка спеціалістів, зокрема, у сфері зовнішньої політики, етапи її розвитку та сучасний стан.
1009570
  Заславський В.А. Підходи та засоби забезпечення якості управління інтернаціоналізацією освіти / В.А. Заславський, О.А. Чугаєв // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 68-71
1009571
  Резнік Н.П. Підходи та методики щодо оцінки ризиків в агропромисловому комплексі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 134-138
1009572
  Краснейчук А. Підходи та моделі консультаційної діяльності в державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 122-131.
1009573
  Балик Н.Р. Підходи та особливості сучасної STEM-освіти / Н.Р. Балик, Г.П. Шмигер // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 2 (12). – С. 26-30. – ISSN 2413-1571
1009574
  Костюк С.С. Підходи та принципи формування компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців у процесі навчання української мови // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 46-59. – ISSN 2073-4379
1009575
  Нагорянський Є.А. Підходи українських та російських дослідників до вивчення публічної політики // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 46-47
1009576
  Мікаелян С.Г. Підходи формування системи моніторингу високотехнічних виробництв // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 127-130
1009577
  Бондар В.С. Підходи щодо визначення економічної сутності терміна " інвестиції " // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 25-27. – Бібліогр.: 9 назв
1009578
  Пилипенко Н.В. Підходи щодо визначення поняття "тіньова економіка" та критерії класифікації тіньових явищ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 245-249. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1009579
  Кобзар О.Ф. Підходи щодо визначення поняття правоохоронної функції держави // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 7-13. – ISSN 2222-5374
1009580
  Дергалюк М.О. Підходи щодо визначення сутності поняття "агропромисловий комплекс" // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 34-37. – ISSN 2306-6806
1009581
   Підходи щодо захисту інформації в системах електронного документообігу / Р.М. Штонда, Ю.О. Процюк, В.В. Овсянніков, О.М. Маковецький, І.Р. Мальцева // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 129-132. – ISSN 2311-7249
1009582
  Позняк І. Підходи щодо збалансованого розвитку міста (на прикладі м. Тернополя) / І. Позняк, Н. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 213-219 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1009583
  Мінка Т.П. Підходи щодо класифікації адміністративно-правових режимів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 40-47
1009584
  Новицька Світлана Підходи щодо оптимізації ландшафтно-екологічної організації території (на матеріалах Новиківської сільської ради Збаразького району Тернопільської області) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 160-167 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1009585
  Гресько О.Б. Підходи щодо оптимізації управління екосистем // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2015. – № 1 (29). – С. 142-145. – (Економічні науки ; № 1 (29))
1009586
  Царик Петро Підходи щодо оптимізації функціонально-просторової структури регіональної рекреаційної системи Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 146-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1009587
  Пельтек Л.В. Підходи щодо оцінки державного регулювання економічного зростання промислових підприємств : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 99-101. – Бібліогр.: 7 назв
1009588
  Медведкіна Є.О. Підходи щодо розробки національної стратегії інноваційного розвитку України в контексті інтеграції до Європейського Союзу / Є.О. Медведкіна, Т.С. Медведкін // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 7-13.
1009589
  Михайлов В.С. Підходи щодо статистичного моделювання вітчизняного ринку праці: сегмент молодих професіоналів та фахівців / В.С. Михайлов, О.Г. Ханін // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 24-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
1009590
  Козловський А.Т. Підходи щодо управління виробничими запасами на підприємстві // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 22-28
1009591
  Солошич О І. Підходи щодо формування здібностей до дослідницької діяльності у майбутніх фахівців-екологів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 53-58. – ISSN 2074-8922
1009592
  Ігнатьева І.А. Підходи щодо формування та розвитку кадрового потенціалу підприємства / І.А. Ігнатьева, Т.М. Сидоренко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 52-54. – Бібліогр.: 6 назв
1009593
   Підходи, принципи та методи конструктивно-географічних досліджень регіонального проридокористування у зв"язку з розвитком мінерально-сировинної бази України / Л.Г. Руденко, В.П. Палієнко, В.Д. Байтала, М.Є. Барщевський, І.О. та ін. Горленко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 13-19. – Бібліогр. 31 назва. – ISSN 1561-4980
1009594
  Лепьохіна І.О. Підходи, що визначають економічну ефективність роботи з персоналом // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 205-208
1009595
  Агеєва В. Підхоплення увірваної нитки // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 220-232.
1009596
  Курочкін О. Підцензурні компоненти традиційного весілля українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 3 (367), травень - червень. – С. 77-83. – ISSN 0130-6936
1009597
  Солнишкін А. Підчищаю "хвости" шкільної програми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Студент філософського факультету КНУТШ, учасник X Літньої школи журналістики - про свої захоплення, мрії та амбіції.
1009598
  Гутьков Ю.І. Підшаботна віброізоляція кувальних молотів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.03.05 / Гутьков Ю.І.; Східноукраїнськ.держ.ун-т. – Луганск, 1994. – 23л.
1009599
  Крикун В.Ю. Підштовхування як методологія комунікативного впливу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 31. – С. 47-56


  Розглянуто сутність та особливості підштовхування як методу впливу в умовах комунікативної практики людини. Розкрито сутність та особливості підштовхування як методу впливу, визначено ефективність застосування методології підштовхування в умовах ...
1009600
  Ночовний М.В. Піздемні зорепади / М.В. Ночовний. – К, 1984. – 79с.
1009601
  Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів / В.І. Лозова. – Х., 1990. – 89с.
1009602
  Айтов С.Ш. Пізнавальна динаміка історично-антропологічних досліджень у XX - на початку XXI ст. // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 44-51. – ISSN 2227-7242
1009603
  Шепітько В.Ю. Пізнавальна діяльність слідчого й "матриці" криміналістики // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. Україн;. Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип.6. – С. 5-10. – ISSN 1993-0917
1009604
  Стратонов В.М. Пізнавальна діяльність слідчого на початковому етапі розслідування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 120-125. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1009605
  Павлюк О. Пізнавальна діяльність слідчого на початковому етапі розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 212-215. – ISSN 2663-5313
1009606
  Лукашевич В.Г. Пізнавальна діяльність слідчого у світлі новітньої парадигми діяльнісного підходу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 49-53. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1009607
  Стадницька Ю. Пізнавальна інформація на сторінках дитячих часописів 30-х рр. XX ст.(психологічні та когнітивні аспекти) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 225-231


  Висвітлено стан дослідження української дитячої періодики, визначено сут­ність поняття "дитяча періодика". Проаналізовано масив текстів нехудож-ньої дитячої літератури, опублікованих в українських дитячих періодичних ви­даннях 30-х pp. XX cm. ...
1009608
  Ганов В.А. Пізнавальна роль математичних методів та їх соціальна цінність // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
1009609
  Котова О.В. Пізнавальна роль принципу єдності симетрії і асиметрії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
1009610
  Чолпан П.П. Пізнавальна роль розкриття діалектичних протиріч у сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
1009611
  Топузов Олег Пізнавальна самостійність школярів в умовах проблемного вивчення географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 42-44 : Іл. – Бібліогр. 3 назви
1009612
   Пізнавальна сутність версії та принципи планування розслідування злочинів / П. Кубрак, В. Мікулін, О. Павлючок, О. Садченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.100-102. – ISSN 0132-1331
1009613
  Шумейко О.В. Пізнавальне та виховне значення історико-художнього твору Д.І. Яворницького "Із української старовини" // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 161-167. – ISBN 978-966-551-327-8


  Аналізується пізнавальне значення та виховний вплив твору історичного змісту через художньо-образний засіб повідомлення інформації. На матеріалі книги "Із української старовини" відзначається внесок Д.І. Яворницького у всебічне вивчення історії ...
1009614
  Кравець Г.А. Пізнавальне та виховне значення української класичної літератури / Г.А. Кравець. – Харків
1. – 1970. – 131 с.
1009615
  Кравець Г.А. Пізнавальне та виховне значення української прози / Г.А. Кравець. – Харків
2. – 1971. – 132 с.
1009616
  Кошечко Н. Пізнавальний інтерес викладача ВНЗ у контексті його самоосвіти та саморозвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті здійснено аналіз актуальних ідей з проблеми розвитку пізнавального інтересу викладача ВНЗ. Особливий акцент поставлено на самоосвіті педагога ВШ. Виняткову увагу приділено методам та способам стимулювання пізнавального інтересу викладача ...
1009617
  Яковлева Валентина Пізнавальний інтерес і навчально-пізнавальна мотивація у процесі вивчення соціальної та економічної географії світу : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 36-38. – Бібліогр.: 8 назв
1009618
  Федчишин О.М. Пізнавальний інтерес як фактор розвитку активності та самостіцності учнів філологічного профілю нв уроках фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 129-132. – (Серія : Педагогічні науки)
1009619
  Кабкова О.В. Пізнавальний оптимізм Б. Брехта: нонконформізм та компроміс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 168-170
1009620
  Лісовська-Мускеєва Пізнавальний потенціал біографічного методу / Лісовська-Мускеєва, М. Сидоров // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 54-60. – ISSN 2306-3974
1009621
  Звєряков М.І. Пізнавальний потенціал політичної економії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 5-14. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1811-3141
1009622
  Пак І.В. Пізнавальний потенціал практичної парадигми в дослідженні академічної культури // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 103-112. – ISSN 1681-116Х
1009623
  Рудакевич О.М. Пізнавальний потенціал теорії політичної системи в дослідженні політичної корупції // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 147-161. – ISSN 2518-7546
1009624
  Косачова О.О. Пізнавальний сегмент бібліотечної журналістики на веб-сайтах бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 252-262. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Здійснено порівняльний аналіз інформаційної та культурно-просвітницької функцій сучасних ЗМІ. Виявлено місце пізнавального сегмента бібліотечної журналістики на веб-сайтах бібліотек загальнодержавного значення, обласних універсальних наукових ...
1009625
  Кондов К.В. Пізнавальний статус поняття "соціальний контроль" в об"єктивістських соціологічних теоріях XX століття : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Кондов Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 186-204
1009626
  Кондов К.В. Пізнавальний статус поняття "соціальний контроль" в об"єктивістських соціологічних теоріях XX століття : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Кондов Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1009627
   Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – 350, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., окремі англ. - Назва корінця : Історична психологія та мультикультурність. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-193-2
1009628
  Старовойтенко О.А. Пізнавальний туризм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 144-147
1009629
  Скуратівський Л.В. Пізнавальні завдання з української мови / Л.В. Скуратівський. – К., 1987. – 142с.
1009630
  Хома О. Пізнавальні інстанції в декартовій термінології // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 120-132. – ISSN 0235-7941
1009631
  Кременчуцька М.К. Пізнавальні концепції психологічної науки // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 96-100. – ISBN 978-617-689-193-2
1009632
  Яценко В.С. Пізнавальні мандрівки. Працюємо із синхроністичною таблицею // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 30-33 : мал., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1009633
  Курдіна І. Пізнавальні можливості експертного оцінювання в соціологічних дослідженнях: постановка проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі методологічні й теоретичні аспекти одного з найбільш поширених та універсальних методів наукового дослідження - експертного оцінювання. Окреслено малодосліджені та проблемні питання застосування експертних оцінок у соціологічних ...
1009634
  Петренко М.Ю. Пізнавальні можливості індексів та проблеми обгрунтування їх якості в емпіричному соціологічному дослідженні // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 113-115
1009635
  Федьков О.М. Пізнавальні можливості корпусу партійних джерел з історії Української соціал-демократичної спілки // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 102-112. – ISSN 2518-7732
1009636
  Данилюк І. Пізнавальні процеси і культура // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 135-144.
1009637
  Осницька Н.О. Пізнавально-розважальна гра "Що ми знаємо про Україну" для учнів 6 класів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 40-45 : фото
1009638
  Пастушенко Т. Пізнавально привілейований статус "жертви" у дослідженнях тоталітарних суспільств: від "абсолютної жертви" до "жертви, котра бореться" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У сучасних усноісторичних проектах, особливо у країнах з тоталітарним минулим, переважають інтерв"ювання людей, які були очевидцями чи стали жертвами різного роду насильств, злочинів, несправедливості або належать до змаргіналізованої частини ...
1009639
  Яблонська Г. Пізнавати Шевченка / розмову вела Наталія Капустянська // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 7
1009640
  Бобров О.З. Пізнавши свій край, пізнаєш і себе! // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 57-59. – ISSN 2518-7104
1009641
  Радзієвський В. Пізнаємо "нашого" Михайлика : Урок - портретна галерея в 7 класі. Михайло Стельмах."Гуси-лебеді летять..."
1009642
  Радзієвський Володимир Пізнаємо "нашого" Михайлика : урок-портретна галерея у 7 класі
1009643
  Поліщук Анжела Пізнаємо географію біблії : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 28
1009644
  Задорожний Микола Пізнаємо Європу разом: долучення до європейських цінностей : країна і люди / Задорожний Микола, Перащенко Людмила // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 35-40 : Фото
1009645
  Хаустова С.Г. Пізнаємо світ разом із казкою // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 30 (286). – С. 35-37
1009646
   Пізнаємо Україну : 20 років Генеральній дирекції з обслуговування іноземних представництв : наук.-популяр. нарис / Борис Гуменюк, Володимир Денисенко, Олексій Кийков, Василь Туркевич. – Київ : Преса України, 2012. – 413, [3] с. : кольор. фотоіл. – На обкл. назва парал. укр., англ. - Текст парал. укр., англ. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" / редкол.: К.І. Грищенко, Л.В. Губерський (голова), Б.І. Гуменюк [та ін.] ; вип. 4). – ISBN 966-625-020-9
1009647
  Данилець Ю. Пізнаємо феномен Федора Потушняка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 184-187. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
1009648
  Сковорода Г.С. Пізнай в собі людину / Г.С. Сковорода. – Львів, 1995. – 528с.
1009649
  Олійник Я.Б. Пізнай обрії прадавньої науки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Географічний факультет.
1009650
  Миценко М.П. Пізнай самого себе : повісті / М.П. Миценко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 312 с.
1009651
  Бартоліні Марія Грація Пізнай самого себе : неоплатонічні джерела в творчості Г.С. Сковороди / Марія Грація Бартоліні ; [пер. з італ. М. Прокопович за участю К. Новікової] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Академперіодика, 2017. – 154, [4] с. – Сер. засн. в 2017 р. - Пер. здісн. за вид.: "Introspice mare pectoris tui": ascendenze neoplatoniche nella produzione dialogica di H.S. Skovoroda (1722-1794) / Maria Grazia Bartolini. - Firenze: Firenze University Press, 2010. – Бібліогр.: с. 141-155 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукові переклади" ) ( Серія "Skovoroda world studies / Світові сковородинські студії" = Skovoroda world studies / редкол.: М.В. Попович (голов. ред.) [та ін.]). – ISBN 978-966-360-331-5
1009652
   Пізнай свій Університет // Київський університет. – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 1


  "Міжнародний день числа Пі - чудова нагода пізнати Шевченків університет. Саме з такою метою 14 березня до нас завітали одинадцятикласники Київського природничо- наукового ліцею (КПНЛ) № 145. Вони стали учасниками віртуальної екскурсії Університетом і ...
1009653
   Пізнай свій Університет // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  Міжнародний день числа Пі святкується 14 березня. У цей день школярі завітали у КНУ імені Тараса Шевченка. Справжнім зануренням у світ науки стали для них екскурсії лабораторіями хімічного ф-ту.
1009654
  Павлик Н. Пізнай свій характер: психодіагностика структури та змісту характеру особистості // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 31-41. – ISSN 0130-7037
1009655
   Пізнай себе : Навч.-метод. посібник факультативного курсу для соціальних педагогів, студ.-практикантів, вчителів. – Ніжин-Броди : НДПУ, 2000. – 60с.
1009656
  Бушанська В. Пізнай Україну з "Тандемом"! // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 7


  Про перший тур "Тандему", що відбувся 21-28 травня 2014 року в КНУ імені Тараса Шевченка. За цим проектом відбувся студентський обмін між університетами-партнерами Києва та Регенсбурга. Студенти з Німеччини мали змогу познайомитися з Україною, адже ...
1009657
  Костюк Г. Пізнаймо його глибинно // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 9/10 (239/240). – С. 45-47


  Творча спадщина Миколи Хвильового.
1009658
  Шевчук В.О. Пізнаний і непізнаний Сфінкс : Григорій Сковорода сучасними очима: розмисли / Валерій Шевчук. – Київ : Пульсари, 2008. – 528с. : іл. – (Українці у світовій цивілізації). – ISBN 978-966-2171-04-4
1009659
  Шевчук В. Пізнаний і непізнаний Сфінкс : Григорій Сковорода сучасними очима // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 220/221. – С. 251-329.
1009660
  Шевчук В. Пізнаний і непізнаний Сфінкс : Григорій Сковорода сучасними очима. Розмисел // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 243-292
1009661
  Білик Н. Пізнаний світ: образ Венеції в романах Ю. Андруховича "Перверзія" і М. Продановича "Сад у Венеції" // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 330-349. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
1009662
  Нікуліна Н.П. Пізнання : поезії / Н.П. Нікуліна. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 64 с.
1009663
  Кудрявцева Н.С. Пізнання і мова (до питання про мовну картину світу) / Н.С. Кудрявцева, Д.І. Бойчук // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 77-80. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлюються окремі аспекти прояву когнітивної функції мови, зокрема, в процесі дослідження явища полілінгвізму. Дискретизація, об"єктивація та інтерпретація знань, здійснювана когнітивними механізмами мови, найяскравіше проявляється у ...
1009664
  Курчиков Л.М. Пізнання і невизначеність / Л.М. Курчиков. – К, 1970. – 200с.
1009665
  Дзюба І. Пізнання Івана Багряного // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 6-7
1009666
  Дзюба І. Пізнання Івана Багряного триває // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 17). – С. 12-13
1009667
  Яценко Т. Пізнання індивідуальної неповторності архетипної символіки у процесі глибинної корекції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 75-86. – ISSN 1810-2131
1009668
  Підсуха О.М. Пізнання істини / О.М. Підсуха. – Київ, 1987. – 347 с.
1009669
  Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір : Монографія: У 2-х т. / М.Д. Гродзинський; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-711-7
Т. 1. – 2005. – 431с.
1009670
  Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір : монографія: у 2-х т. / М.Д. Гродзинський; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-712-5
Т. 2. – 2005. – 504с.
1009671
  Іваненко Б. Пізнання несвідомої сфери психіки в українському психоаналізі початку ХХ століття / Б. Іваненко, Н. Холоденко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.165-170. – ISSN 1810-2131
1009672
  Нарушевич В.В. Пізнання ріки : Поезії. / В.В. Нарушевич. – Одеса, 1991. – 109с.
1009673
  Павко А. Пізнання світу почуттів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24-31 жовтня (№ 42/43). – С. 5


  Автор вважає, що "... взірцем для вищих навчальних закладів України у царині формування музичної культури викладачів і студентів є діяльність Молодіжного центру культурно-естетичного виховання Київського національного університету імені Тараса ...
1009674
  Богуславська О.Г. Пізнання сутності людини в умовах соціальних змін // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 127-137. – ISSN 2072-1692
1009675
  Гордієнко С.Г. Пізнання сфери захисту інтелектуальної власності в Україні: методологічні проблеми / С.Г. Гордієнко. – Київ : Скіф, 2008. – 140с. – ISBN 978-966-8894-35-0
1009676
  Огнев"юк В.О. Пізнання та знання як модернізаційний технологічний фактор (історико-філософський нарис) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 26-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про взаємовідносини складових систем "наука-освіта-технології".
1009677
  Половніков В.Г. Пізнання та розуміння як основоположні елементи філософських систем Дж. Локка та Д. Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто механізми пізнавальної діяльності людини, запропоновані Дж. Локком та Д. Юмом. Наводиться розрізнення між такими істотними поняттями як пізнання та розуміння. Обґрунтовується доречність та актуальність такого розмежування, як ...
1009678
  Котюк І.І. Пізнання у сфері судочинства в системі інших видів пізнання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 21-27. – ISSN 1563-3349
1009679
  Горболіс Л.М. Пізнання української сутності в умовах чужини (за романом Лесі Степовички "Шлюб із кухлем пільзенського пива") // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 90-96. – ISSN 2077-804X


  У статті на матеріалі роману сучасної української письменниці Лесі Степовички "Шлюб із кухлем пільзенського пива" досліджено складний психосвіт сильної, вольової, рішучої й самодостатньої українки, яка в умовах чужини зберегла свою самобутність, ...
1009680
  Штогрин М. Пізнання урбаністичного хронотопа як ініціаційна модель у романах Володимира Даниленка "Кохання в стилі бароко" та Олеся Ільченка "Місто з химерами" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 140-143. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3


  У цій статті автор розглядає урбаністичний хронотоп як ініціаційну модель у сучасній українській літературі. Увагу дослідниця зосереджує на романах Володимира Даниленка «Кохання в стилі бароко» та Олеся Ільченка» Місто з химерами».У зазначених творах ...
1009681
  Мирош Р. Пізнання Христового Євангелія як свідчення віри. Катехизм як основа для християнського життя у Пастирському посланні митрополита Андрея Шептицького "Про знання катехизму" (9 квітня 1937) // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 30-45
1009682
  Губерський Л.В. Пізнання як проблема філософської методології / Л.В. Губерський, І.В. Бойченко // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 55-74
1009683
  Гнатюк М. Пізнати іншого в собі: поетичний діалог Юрія Коваліва та Олесі Мудрак
1009684
  Галацька Валентина Пізнати поета заново / Галацька Валентина, Мироненко Микола // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 6. – ISSN 0868-9644
1009685
  Іванюк С. Пізнати себе. Національна ідентичність у драматургії Миколи Куліша // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 59-71
1009686
  Іванюк С. Пізнати себе. Національна ідентичність у драматургії Миколи Куліша // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 156-184. – ISBN 978-966-2410-55-6
1009687
  Беценко Т. Пізнати українську душу: Морально-етична проблематика українських дум як зразок християнської духовності
1009688
  Кодак М. Пізнати час і себе в часі. До літературного портрета Олександра Шарварка // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 162-165. – ISSN 0208-0710
1009689
  Семенко Л. Пізнати, щоб відстояти / розмову вела Олеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 січня (№ 8/9). – С. 23


  Дослідниця Лариса Семенко - про таємниці, які приховує легендарний "Щедрик" Миколи Леонтовича.
1009690
  Корпанюк Микола Пізнаючи полемічну літературу : [рецензія]
1009691
  Горак Я. Пізнаючи професора Криштальського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 95-102. – ISSN 2224-0926
1009692
  Левицький В.Ю. Пізнє літо / В.Ю. Левицький. – К, 1989. – 196с.
1009693
  Нахлік Є. Пізнє розходження та сходження Івана Франка з радикалами // Віражі франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 240-262. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2


  "Розходження Франка з його колишніми однопартійцями-радикалами відбувалось у два етапи. На ранньому етапі воно випливало з його усвідомлення вузькості їхньої програми й масштабу діянь. Пізнє розходження (у 1910-х рр.) було пов’язане з тим, що він ...
1009694
  Кириленко О. Пізнє Трипілля Середнього Подніпров"я в контексті інокультурних впливів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-26. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми взаємодії між пізньотрипільськими племенами і сусідніми общинами неолітичних і енеолітичних культур. Автор наводить різні погляди вчених щодо впливу інокультурних племен на процес формування пізньотрипільських груп ...
1009695
  Олексієнко І.М. Пізні весняні та ранні осінні заморозки в Україні в умовах сучасних змін клімату / І.М. Олексієнко, В.І. Затула // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 353-358


  Приводиться кількісна оцінка сучасних змін кліматичного режиму заморозків на території України за період 1991-2005 pp. no відношенню до кліматичної норми 1961-1990гг. Приводится количественная оценко современных изменений климатического ...
1009696
  Єфіменко А.Г. Пізні меси Йозефа Гайдна: стан і перспективи вивчення // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 10 -20
1009697
  Білий І.О. Пізні райдуги. / І.О. Білий. – Донецьк, 1981. – 64с.
1009698
  Кондукторова Т.С. Пізні скіфи на нижньому Дніпрі (за антропологічними матеріалами Золотобалківського могильника) // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 60-72
1009699
  Бабій С.О. Пізні яблука : поезії / С.О. Бабій. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 75 с.
1009700
  Михед П.В. Пізній Гоголь і бароко: українсько-російський контекст : монографія / Павло Михед. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2002. – 205, [2] с. – ISBN 966-8276-02-7
1009701
  Добрянський В.В. Пізній мед / Василь Добрянський. – Київ : Молодь, 1986. – 280 с. – В одній кн.: Зустріч із сніговичкою / С. Цюриць ; Вдома / Б. Загайський. – (Перша книга прозаїка)
1009702
  Шидловський П.С. Пізній палеоліт Київського Правобережжя / П.С. Шидловський, Д.Ю. Прядко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
1009703
  Тищенко К.М. Пізній Рим і алани у топонімії Європи // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 95-113


  Стаття підсумовує кількарічні фронтальні студії топонімічних ландшафтів Європи за методом топонімічного контексту. Виявлено ландшафти з імовірними репліками у топонімії історичних подій пізньоримського часу за участю аланів.
1009704
  Боршош-Кум"ятський Пізня краса / Боршош-Кум"ятський. – Ужгород, 1975. – 127с.
1009705
  Базилевський В. Пізня осінь : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 7/8. – С. 96-101. – ISSN 0130-1608
1009706
  Томенко М. Пізня пора перельоту : поезія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 104-106. – ISSN 0130-321Х
1009707
  Редчиць Т.В. Пізня проза Гайміто фон Додерера. Структура та наративні типи : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.04 / Редчиць Т.В. ; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2011. – 205 л. + Додаток: л. 205. – Бібліогр.: л. 179-204
1009708
  Редчиць Т.В. Пізня проза Гайміто фон Додерера. Структура та наративні типи : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 - література зарубіжних країн / Редчиць Т.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1009709
  М"ястківський А.П. Пізня райдуга : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1984. – 119 с.
1009710
  Забарний О.В. Пізня сповідь : Літературний портрет Василя Охріменка // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 52-56
1009711
   Пізня сульфідно-кварц-карбонатна мінералізація в породах кросненської зони в межах траси нового Бескидського тунелю / В. Гулій, С. Кріль, І. Ємельянов, Я. Куземко, В. Степанов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 77-87 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2078-6220
1009712
  Новицька О. Пізньобарокова пластика Іоанна Пінзеля: Українська культурна спадщина і європейський контекст // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 66-69
1009713
  Ковальчик Єжи Пізньобарокові костьоли Кам"янецької дієцезії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 308-319
1009714
  Ковальчик Є. Пізньобарокові магнатські резиденції на Волині та Львівщині // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 293-307
1009715
  Воробйов І.Б. Пізньокрейдові утвори Новоушицького району на Поділлі / І.Б. Воробйов, О.П. Глухов, О.Д. Сергєєв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 85-87. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології ; № 13)
1009716
  Бакаєва С.Г. Пізньокрейдові черевоногі молюски Волино-Поділля : монографія / С.Г. Бакаєва ; НАН України ; Державний природознавчий музей. – Київ : Наукова думка, 2011. – 200 с., [24] с. илл. : табл., фото. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Бібліогр.: с. 187-190. – ISBN 978-966-00-1111-3
1009717
  Карпенко А.М. Пізньоміоцен-пліоценові тераси Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції. Стаття 1. Еволюція поглядів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 51-68 : рис. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 0367-4290
1009718
  Карпенко А.М. Пізньоміоцен-плюценові тераси Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції. Стаття 2. Алювіальноозерне походження неогенових терасових рівнів // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (362). – С. 36-49 : рис. – Бібліогр.: с.47-49. – ISSN 1025-6814
1009719
  Мазепа І.І. Пізньоосінній масовий літ комах в 1960 році / І.І. Мазепа, Л.І. Францевич, 1961. – 95с.
1009720
  Савич В.П. Пізньопалеолітичне населення Південно-Західної Волині. / В.П. Савич. – К., 1975. – 136с.
1009721
  Бончковський О.С. Пізньоплейстоценовий кріогенез в межах Волинської височини // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 19-30. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1009722
  Мордвінцева В.І. Пізньоскіфська культура Криму:виникнення і еволюція концепту // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 113-126. – ISSN 0235-3490
1009723
  Никоненко Д.Д. Пізньоскіфське Консуловське городише // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 91-99. – ISSN 0235-3490
1009724
  Гребенніков В. Пізньоскіфське царство // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2010. – № 1/4 (5), січень - грудень. – С. 30-33. – ISSN 1998-4634
1009725
  Кулатова І.М. Пізньоскіфські та пізньозарубинецькі старожитності Полтавщини / Кулатова І.М., Супруненко О.Б., Терпиловський Р.В.; Ін-т археології НАНУ; Центр пам"яткознавства НАНУ і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та к-ри; Центр охорони та досліджень пам"яток археології упр. к-ри Полтавської облдержадміністрації. – Київ-Полтава : Археологія, 2005. – 100с. – ISBN 966-7628-16-7
1009726
  Кириленко О.С. Пізньотрипільське населення Київського Подніпров"я в контексті культур Східної Європи : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кириленко Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. археології та музеєзнавства. – Київ, 2017. – 278 арк. – Доджатки: арк. 237-278. – Бібліогр.: арк. 201-236
1009727
  Кириленко О.С. Пізньотрипільське населення Київського Подніпров"я в контексті культур Східної Європи : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кириленко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
1009728
  Усачук А.М. Пізньотрипільський кубок з Північно-Східного Приазов"я / А.М. Усачук, Ю.Г. Коваль // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 104-109. – ISSN 0235-3490
1009729
  Каденюк Л. Пік Шевченка. Історія сходжень до вершини Кобзаря // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 23-30 : фото. – ISSN 1819-7329
1009730
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 1. – 1999
1009731
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 2. – 1999
1009732
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 3. – 1999
1009733
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 4. – 1999
1009734
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 5. – 1999
1009735
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 6. – 1999
1009736
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 7. – 1999
1009737
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 8. – 1999
1009738
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 9. – 1999
1009739
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 10. – 1999
1009740
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 11. – 1999
1009741
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 12. – 1999
1009742
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 13. – 1999
1009743
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 14. – 1999
1009744
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 15. – 1999
1009745
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 16. – 1999
1009746
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 17. – 1999
1009747
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 18. – 1999
1009748
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 19. – 1999
1009749
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 20. – 1999
1009750
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 21. – 1999
1009751
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 22. – 1999
1009752
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 23. – 1999
1009753
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 26. – 1999
1009754
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 27. – 1999
1009755
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 28. – 1999
1009756
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 29. – 1999
1009757
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 30. – 1999
1009758
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 31. – 1999
1009759
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 32. – 1999
1009760
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 34. – 1999
1009761
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 35. – 1999
1009762
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 1. – 2000
1009763
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 2. – 2000
1009764
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 3. – 2000
1009765
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 4. – 2000
1009766
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 5. – 2000
1009767
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 6. – 2000
1009768
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 7. – 2000
1009769
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 8. – 2000
1009770
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 9. – 2000
1009771
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 10. – 2000
1009772
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 11. – 2000
1009773
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 12. – 2000
1009774
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 13. – 2000
1009775
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 14. – 2000
1009776
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 15. – 2000
1009777
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 16. – 2000
1009778
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 17. – 2000
1009779
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 18. – 2000
1009780
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 19. – 2000
1009781
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 20. – 2000
1009782
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 21. – 2000
1009783
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 22. – 2000
1009784
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 23. – 2000
1009785
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 24. – 2000
1009786
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 25. – 2000
1009787
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 26. – 2000
1009788
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 27. – 2000
1009789
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 28. – 2000
1009790
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 29. – 2000
1009791
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 30. – 2000
1009792
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 31. – 2000
1009793
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 32. – 2000
1009794
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 33. – 2000
1009795
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 34. – 2000
1009796
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 35. – 2000
1009797
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 36. – 2000
1009798
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 37. – 2000
1009799
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 38. – 2000
1009800
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 39. – 2000
1009801
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 40. – 2000
1009802
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 41. – 2000
1009803
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 42. – 2000
1009804
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 43. – 2000
1009805
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 44. – 2000
1009806
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 45. – 2000
1009807
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 46. – 2000
1009808
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 47. – 2000
1009809
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 48. – 2000
1009810
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 1. – 2001
1009811
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 2. – 2001
1009812
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 3. – 2001
1009813
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 4. – 2001
1009814
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 5. – 2001
1009815
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 6. – 2001
1009816
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 7. – 2001
1009817
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 8. – 2001
1009818
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 9. – 2001
1009819
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 11. – 2001
1009820
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 12. – 2001
1009821
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 13. – 2001
1009822
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 14. – 2001
1009823
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 15. – 2001
1009824
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 16. – 2001
1009825
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 17. – 2001
1009826
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 18. – 2001
1009827
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 19. – 2001
1009828
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 20. – 2001
1009829
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 21. – 2001
1009830
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 22. – 2001
1009831
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 23. – 2001
1009832
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 24. – 2001
1009833
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 25. – 2001
1009834
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 26. – 2001
1009835
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 27/28. – 2001
1009836
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 29. – 2001
1009837
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 30. – 2001
1009838
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 31. – 2001
1009839
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 32. – 2001
1009840
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 33. – 2001
1009841
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ
№ 34. – 2001
1009842
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 35. – 2001
1009843
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 36. – 2001
1009844
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 37. – 2001
1009845
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 38/39. – 2001
1009846
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 40. – 2001
1009847
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 41. – 2001
1009848
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 42. – 2001
1009849
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 43. – 2001
1009850
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 44. – 2001
1009851
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 45. – 2001
1009852
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 46. – 2001
1009853
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 47. – 2001
1009854
   ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 48. – 2001
1009855
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
1009856
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
1009857
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
1009858
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 4. – 2002
1009859
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 5. – 2002
1009860
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 6. – 2002
1009861
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 7. – 2002
1009862
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 8. – 2002
1009863
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 9. – 2002
1009864
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 10. – 2002
1009865
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 11. – 2002
1009866
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 12. – 2002
1009867
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 13. – 2002
1009868
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 14. – 2002
1009869
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 15. – 2002
1009870
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 16. – 2002
1009871
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 17. – 2002
1009872
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 18. – 2002
1009873
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 19. – 2002
1009874
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 20. – 2002
1009875
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 21. – 2002
1009876
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 22. – 2002
1009877
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 23. – 2002
1009878
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 24. – 2002
1009879
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 25/26. – 2002
1009880
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 27. – 2002
1009881
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 28. – 2002
1009882
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 29. – 2002
1009883
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 30. – 2002
1009884
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 31. – 2002
1009885
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 32. – 2002
1009886
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 33. – 2002
1009887
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 34. – 2002
1009888
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 35. – 2002
1009889
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 36. – 2002
1009890
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 37. – 2002
1009891
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 38. – 2002
1009892
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 39. – 2002
1009893
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 40. – 2002
1009894
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 41. – 2002
1009895
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 42. – 2002
1009896
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 43. – 2002
1009897
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 44. – 2002
1009898
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 45. – 2002
1009899
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 46. – 2002
1009900
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 47/48. – 2002
1009901
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
1009902
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 2. – 2003
1009903
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
1009904
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 4. – 2003
1009905
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 5. – 2003
1009906
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 6. – 2003
1009907
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 7. – 2003
1009908
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 8. – 2003
1009909
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 9. – 2003
1009910
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 10. – 2003
1009911
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 11. – 2003
1009912
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 12. – 2003
1009913
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 13. – 2003
1009914
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 14. – 2003
1009915
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 15. – 2003
1009916
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 16/17. – 2003
1009917
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 18. – 2003
1009918
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 19. – 2003
1009919
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 20. – 2003
1009920
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 21. – 2003
1009921
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 22. – 2003
1009922
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 23. – 2003
1009923
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 24. – 2003
1009924
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 25. – 2003
1009925
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 26/27. – 2003
1009926
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 28/29. – 2003
1009927
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 30/31. – 2003
1009928
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 32/33. – 2003
1009929
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 34. – 2003
1009930
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 35. – 2003
1009931
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 36. – 2003
1009932
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 37. – 2003
1009933
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 38. – 2003
1009934
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 39. – 2003
1009935
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 40. – 2003
1009936
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 41. – 2003
1009937
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 42. – 2003
1009938
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 43. – 2003
1009939
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 44. – 2003
1009940
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 45. – 2003
1009941
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 46. – 2003
1009942
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 47. – 2003
1009943
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 48. – 2003
1009944
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 49. – 2003
1009945
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 50. – 2003
1009946
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004
1009947
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004
1009948
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 3. – 2004
1009949
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004
1009950
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 5. – 2004
1009951
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004
1009952
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004
1009953
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 8. – 2004
1009954
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 9. – 2004
1009955
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 10. – 2004
1009956
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 11. – 2004
1009957
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 12. – 2004
1009958
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 13. – 2004
1009959
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 14. – 2004
1009960
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 15. – 2004
1009961
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 16/17. – 2004
1009962
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 18. – 2004
1009963
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 19. – 2004
1009964
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 20. – 2004
1009965
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 21. – 2004
1009966
   ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999-
№ 22. – 2004
1009967
  Назимов І.М. Піклування кожного про суспільне добро / І.М. Назимов. – К., 1962. – 31с.
1009968
  Березовський Г.В. Піклування кожного про суспільне добро / Г.В. Березовський. – К, 1975. – 20с.
1009969
  Попов П.М. Піклування Комуністичної партії і Радянського Уряду про розквіт народного мистецтва В СРСР / П.М. Попов. – К., 1954
1009970
  Барановский А.М. Піклування КПРС про дальше підвищення добробуту народу / А.М. Барановский. – Київ, 1962. – 60с.
1009971
  Рентюк Н.К. Піклування партії та уряду про розвиток шкіл і груп продовженого дня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 15-19. – (Серія історії ; № 15)
1009972
   Піклування про благо народу - вищий закон Комуністичної партії. – Одеса, 1954. – 46с.
1009973
  Мамчур А.Л. Піклування про людину - закон соціалістичного суспільства / А.Л. Мамчур. – Київ : Политиздат України, 1979. – 72с.
1009974
  Скалаух О.М. Піклуємося про безпеку дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 17 : фото
1009975
   Піклуючись про совість : думки українсько-польського творчого квартету з приводу виховання відповідальності / Станєк Едвард, Голибард Євген, Корж Віталій, Цушко Сергій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 313-317


  "Наші ВАДИ і наші ЧЕСНОТИ" - це вже третя, видана українською мовою, з понад 60 книжок видатного польського вченого-теолога, виховатиля, просвітянина, священика, професора Едварда Станєка, духовного провідника краківської інтелегенції. Думками про ...
1009976
   Пікнік біля химерного вогню : Туреччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 78-83 : Фото
1009977
  Бондаренко С. Пікнік з мільярдером, або Травми трав : [поеми, вірші] : психол. поема-кліп, філос. поема-кліп, вощини з вулика вулиць / Станіслав Бондаренко ; [передм. М. Жулинський]. – Київ : Ярославів Вал, 2013. – 113, [7] с. : іл. – ISBN 978-617-605-031-5


  У пр. № 1716703 напис: Дорогому Дмитрові Чистяку - з побажанням щастя на віку й росту читачів у Європі й світі! Щиро-автор. Підпис. 11 вересня 13 р.
1009978
  Пушкін О.С. Пікова дама / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 56с.
1009979
  Саксе А. Піковий король : казки для дорослих / Анна Саксе ;. – Київ : Художественная литература, 1965. – 95 с.
1009980
   Пікож Віталій Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 345 : фото
1009981
  Єрмоленко Л.Ю. Піктограми як засіб інтернаціоналізації лексики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 109-113. – ISBN 966-581-148-7
1009982
  Єрмоленко Л.Ю. Піктографічні та ідеографічні знаки у сучасній французькій мові / Лариса Єрмоленко. – Київ : Вадим Карпенко, 2005. – 220с. – ISBN 966-8387-15-5
1009983
   Пікуров Микола Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 182-183. – ISBN 978-617-573-038-6
1009984
   Пікус Георгій Якович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 345-346 : фото
1009985
  Тірі А. Пілігрими Великої війни : Одісея бельгійського бронедивізіону у 1915-1918 роках / Август Тірі. – Київ : Темпора, 2010. – 237, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 232-236. – ISBN 978-617-569-004-8


  У пр. №1723775 напис: Шановній Наталії Юріївні у День народження від перекладача. З повагою, Н. Карпенко. 28.11.2010
1009986
  Даниліна О. Пілігрім як концептний персонаж прози Євгена Положія // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 69-72
1009987
  Хромушин К.Г. Піліп Пестрак / К.Г. Хромушин. – Мінськ, 1960. – 192 с.
1009988
  Едуард Р. Пілотна ініціатива публічно-приватного партнерства в освіті // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 7-17. – ISSN 1682-2366
1009989
  Скрипник О. Пілотний проект в АМН - високотехнологічні операції і тарифи на медпослуги // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 1, 12


  "Наука заперечує дива. Але те, що Академія медичних наук торік зуміла вижити з фінансуванням менше 25% від потреби, цілком підходить під визначення - диво. Як вдалося інститутам виплисти, не потонути в морі боргів - із зарплатні, комунальних платежів, ...
1009990
  Сосновський М. Пілотний проект у сфері авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 11. – С. 26-28. – ISSN 1608-6422
1009991
  Полешко А. Пілотні програми з підвищення кваліфікації нотаріусів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.84-86. – ISSN 0132-1331
1009992
   Пілотні проекти / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 грудня (№ 47). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  У 44 українських закладах фахової передвищої та вищої освіти стартували пілотні проекти з упровадження дуальної форми здобуття освіти.
1009993
   Пілсудський - Петлюра // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 914-936. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Круглий стіл: Союз партнерів-антогоністів.
1009994
  Осадчий С. Пільги в оподаткуванні в системі державного регулювання і стимулювання аграрного сектора виробництва // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 1. – С.28-32
1009995
  Чангулі Г.І. Пільги ветеранам / Г.І. Чангулі. – К, 1990. – 47с.
1009996
  Корнус В.Г. Пільги з ПДВ та нерівномірність податкового навантаження // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 20-25
1009997
  Рибалко Г. Пільги зі сплати судового збору прокуратурою варто повернути // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 19-27
1009998
  Хоромська Т. Пільги й компенсації за роботу в шкідливих умовах // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 40 : 31жовтня. – С. 11


  " Чи можуть надаватися одночасно додаткова відпустка за особливий характер праці, що передбачає зайнятість працівника в цих умовах упродовж дня (бухгалтери, юристи тощо), та за ненормований робочий день? Чи можна встановити тривалість щорічної ...
1009999
  Рябоконь С. Пільги й компенсації за роботу в шкідливих умовах // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 27 листопада (№ 15). – С. 13
1010000
  Рябоконь С. Пільги й компенсації за роботу в шкідливих умовах. Про склад атестаційної комісії // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 18 вересня (№ 6). – С. 14
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,