Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1005001
  Наєнко М. "Опубликуют ли?" // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 423-427. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Щодо опублікування в "Литературной газете" під рубрикою "Скандал" хибної інформації.
1005002
   "Опыт использования ППП ЦФАП для организации информационной базы АСУ", всесоюзный семинар.. – Калинин, 1981. – 246с.
1005003
   Оптична провідність твердих фулеренів С60 при легуванні / О.П. Дмитренко, В.С. Стащук, О.Л. Павленко, В.І. Попенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 407-412. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджена спектральна залежність оптичної провідності для плівок фулеренів C60, легованих атомами міді і молекулами кисню. Експериментальні результати оптичної провідності для використовуваних домішок вказують на різний характер їх впливу. У ...
1005004
   Оптична система реєстрації скорочення гладеньких м"язів в ізометричному режимі / П. Вірич, О. Шелюк, В. Мартинюк, С. Чумаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 11-14. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Була розроблена оптична система реєстрації скорочення гладеньких м"язів в ізометричному режимі. Тестування системи проводили на гладеньком"язових смужках шлунку та caecum щура. Було перевірено можливість реєстрування розробленою оптичною системою ...
1005005
  Коротченков О.О. Оптична спектроскопія акустично збурених твердих тіл // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 362-369. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Представлені узагальнені дані із збурення оптичних спектрів кристалів акустичною хвилею. Метод добре прилаштований до використання у неідеальних кристалічних решітках. Як наслідок, у роботі демонструється застосування акустичного збурення у оптичних ...
1005006
  Єщенко О.А. Оптична спектроскопія електронних збуджень в метал-діелектричних та напівпровідникових наноструктурах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Єщенко Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 333 л. – Бібліогр.: л. 301-333
1005007
  Єщенко О.А. Оптична спектроскопія електронних збуджень в метал-діелектричних та напівпровідникових наноструктурах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Єщенко Олег Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 35 с. – Бібліогр.: 51 назва
1005008
  Таран М.М. Оптична спектроскопія іонів перехідних металів у мінералах за різних температур і тисків = Optical spectroscopy of ions of transitional metals of minerals at different temperatures and pressures : спектроскопічні, кристалохімічні та термодинамічні аспекти / М.М. Таран. – Київ : Наукова думка, 2020. – 398, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 369-395. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientificf book" project). – ISBN 978-966-00-1733-7
1005009
  Букало Вячеслав Петрович Оптична спектроскопія структурних перетворень в мезогеніках з бензиліден-аніліновим ядром : Дисертація...кандидата фізико-математичних наук Спеціальність 01.04.05 / Букало Вячеслав Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Киів, 2000. – 128л. – Бібліогр.:л.117-128
1005010
  Букало В.П. Оптична спектроскопія структурних перетворень в мезогеніках з бензиліден-аніліновим ядром : Автореф...канд.фіз.-матем.наук:01.04.05 / Букало В.П.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
1005011
  Погорелов В.Є. Оптична спектроскопія структурних перетворень та молекулярних конформацій в мезогенах / В.Є. Погорелов, В.П. Букало // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 472-481. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  З аналізу спектрів комбінаційного розсіяння аміноксибензиліден-толуідіну (АБТ) встановлено його фазові діаграми за умов швидкого та повільного (1 К/хв) охолодження. Приведено результати напівемпиричних обчислень геометричних параметрів стабільних ...
1005012
  Синявський І.І. Оптична фур"є-спектрометрія малих газових складових земної атмосфери : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.11.07 - оптичні прилади та системи / Синявський І.І. ; Мін-во освіти і науки України. Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1005013
   Оптична хвилеводна методика дослідження магнітних плівок / О.В. Колокольцев, Ю.О. Гайдай, Є.О. Погорєлов, К.О. Мільштейн // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С.324-331. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Описана оптична хвилеводна методика неруйнуючого дослідження та виміру параметрів магнітостатичних, спінових та магнітопружних хвиль, що збуджуються в магнітних плівках на мікрохвилевих частотах. Як приклад застосування методики, приведені ...
1005014
  Попенко О. Оптичне натхнення в Ізюмі // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 7


  Враженнями про літню навчальну практику, яка проходила на Ізюмському приладобудівному заводі, ділиться староста фізичного ф-ту - автор статті.
1005015
  Гаращенко В. Оптичне обмеження у суспензіях вуглецевих мікрочастинок та сумішей на їх основі / В. Гаращенко, С. Зеленський, О. Копишинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-40. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджено ефект оптичного обмеження в епоксидних суспензіях вуглецевих мікрочастинок. Виявлено, що кінетика пропускання суспензії залежить як від її температури, так і від вмісту розчинника. Показано, що додавання до епоксидної суспензії ...
1005016
   Оптичне розпізнавання одновимірних сигналів у двовимірному представленні / В.Н. Курашов, В.П. Данько, О.В. Кисіль, А.В. Коваленко, Д.В. Поданчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 299-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Приведений структурно-кореляційний аналіз одновимірних сигналів, поданих у двовимірному бінарно-растровому вигляді та на фазовій площині. Для ЛЧМ-сигналів, поданих на узагальненій фазовій площині з координатами x = S, y = S"/S, чутливість кореляційного ...
1005017
   Оптичний абсорбційний вимірювач концентрації СО2: проблеми, методи їх вирішення та перспективи удосконолення приладу / В.П. Островерхов, О.Г. Островерхова, А.С. Скирда, В.П. Пащинський, Є.Г. Тохтуєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 321-329. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проаналізовано роботу розробленого авторами швидкодіючого оптичного абсорбційного аналогового аналізатора двоокису вуглецю з лінійним відліком концентрації в умовах неможливості застосування закону Ламберта-Бера. Запропоновано математичну модель, яка ...
1005018
  Гогов Д.С. Оптичний гребінчастий фільтр для системи стохастичного охолодження пучків заряджених частинок / Д.С. Гогов, Н.А. Шурхно // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 80
1005019
   Оптичний демультиплексор на основі одномодового планарного хвилевода / В.І. Григорук, Ю.О. Гайдай, В.С. Сидоренко, Р.М. Маслюківський, А.В. Сирота // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 22-26


  Для технології грубого хвильового мультиплексування в волоконно-оптичних лініях зв"язку пропонується використовувати одномодовий оптичний планарний хвилевод разом з призмою повного внутрішнього відбиття. Планарний хвилевод виступає в ролі дисперсійного ...
1005020
  Серган Т.А. Оптичний запис інформації в нереверсивних тонкоплівкових реєструючих середовищах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Серган Т.А.; НАН Ін-т фізики. – К, 1995. – 16л.
1005021
   Оптичний зонд на основі хлорпохідного 3-гідроксифлавону / А.Ю. Головатенко, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 22
1005022
  Попенко В.І. Оптичний конвертор лазерних мод / В.І. Попенко, М.С. Соскін, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-35. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Зроблено розділення ерміт-гауссової моди HG01 на дві моди Лагерра-Гаусса LG0±1 з різними топологічними індексами за допомогою інтерферометра Маха-Цендера. Реалізовано перетворення гауссової моди на ерміт-гауссову моду за допомогою планарного ...
1005023
  Кепич Т.Ю. Оптичний метод визначення напружено - деформованого стану об"ектів шляхом аналізу поглинання світла / Т.Ю. Кепич, О.В. Мильніков, Ю.А. Рудяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
1005024
  Білий М.У. Оптичний метод визначення складу комплексiв в pозчинах електpолiтiв / М.У. Білий; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Фізичний збірник №9. – Київ : Київський університет
вип.5. – 1956. – 37-45с.
1005025
  Коробчук П. Оптичний обман // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 292-304.
1005026
  Гайдай Ю.О. Оптичний хвилеводний демультиплексор / Ю.О. Гайдай, Р.М. Маслюківський, А.В. Сирота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 176-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Як демультиплексор в волоконно-оптичних темах з хвильовим мулытиплексуванням пропонується використовувати планарний хвилевід разом з призмою повного внутрішнього відбиття. Планарний хвилевід відіграє роль дисперсійного елемента, а призма повного ...
1005027
  Микитюк А.О. Оптичні властивості PEDOT:PSS-кремнієвих сонячних елементів / А.О. Микитюк, С.В. Кондратенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 118-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1005028
   Оптичні властивості білих фарб і полімерних покриттів для пластмасових сцинтиляторів [бета]-випромінювання / І.М. Каденко, Л.Ю. Мельниченко, В.Н. Петришин, Г.І. Применко, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 359-366. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені вимірювання оптичних сталих n і k для білих фарб і полімерної плівки тетратексу, які використовуються як покриття в пластмасових сцинтиляторах для реєстрації [бета]-випромінювання. По одержаним даним розраховані кутові залежності коефіцієнту ...
1005029
  Єщенко Олег Анатолійович Оптичні властивості вільних електонно-діркових утворень в моноклінних кристалах дифосфіду цинку : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Єщенко Олег Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 26л.
1005030
  Єщенко Олег Анатолійович Оптичні властивості вільних електронно-діркових утворень в моноклінних кристалах дифосфіду цинку : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Єщенко Олег Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.150-164
1005031
   Оптичні властивості водно-полімерких систем і полімерних плівок на їх основі / В.Ф. Королович, І.І. Адаменко, О.І. Даценко, А.Г. Держипольський, Д.О. Меленевський, В.В. Копитков, В.П. Селькин, Мороз, А.Ф. Королович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 315-319. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджено температурну залежність показника заломлення, люмінесценцію водних систем з поліакриламідом, натрієвою сіллю карбоксилметилцелюлози і сіллю Na2SO4 Методом кореляційної лазерної спектроскопії оцінено розмір глобул, що утворюють полімери у ...
1005032
  Чернуха Є.О. Оптичні властивості заліза в різних структурних станах / Є.О. Чернуха, В.С. Стащук, О.П. Полянська // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 76
1005033
  Розуван Т.С. Оптичні властивості і електронна будова поверхневих наноструктур з різним типом атомного впорядкування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Розуван Тамара Станіславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 115 арк. – Бібліогр.: арк. 100-115
1005034
  Розуван Т.С. Оптичні властивості і електронна будова поверхневих наноструктур з різним типом атомного впорядкування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Розуван Тамара Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
1005035
   Оптичні властивості і плазмонний резонанс в метало-діелектричних гетероструктурах зповерхневим шаром графену / Ю.В. Кудрявцев, І.О. Ляшенко, Л.В. Поперенко, А.О. Щербаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 117-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1005036
  Холодний М.Г. Оптичні властивості і фототропізм колеоптиля вівса / М.Г. Холодний, 1935. – 45-51с. – Окр. відбиток
1005037
  Поперенко Л.В. Оптичні властивості іоноімплантованих нікелевих плівок на піроелектрику / Л.В. Поперенко, С В. Стащук, В.О. Лисюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 505-508. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виміряно коефіцієнти пропускання Т, та відбивання R плівок нікелю товщинами 15, 20, 30 та 40 нм на піроелектрику (ніобат літія). Показано, що при імплантації вказаних систем іонами Ar+ з енергіями Е = 50, 100, 150 кеВ, спектри пропускання Т(А) в ...
1005038
  Шайкевич І.А. Оптичні властивості керамічних матеріалів SiC-AlN в ультрафіолетовій, видимій і ближній інфрачервоній області спектру / І.А. Шайкевич, В.М. Прокопець, Л.Й. Робур // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 521-525. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Спектроеліпсометричним методом виміряні оптичні сталі (показники заломлення та поглинання і оптична провідність) керамічних матеріалів SiC - AlN в ультрафіолетовій видимій і ближній інфрачервоній ділянці спектру. Була розрахована ширина забороненої ...
1005039
   Оптичні властивості малих частинок срібла в колоїдних розчинах / Л.Г. Гречко, А.М. Єременко, Г.В. Крилова, Л.Б. Лерман, Н.П. Смірнова, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С.450-458. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Наводяться результати експериментальних і теоретичних досліджень ослаблення світла в водних суспензіях наночасток срібла. Обговорюються особливості діелектричної функції наночастинок та механізму поглинання. Знаходяться характеристики світлорозсіяння ...
1005040
  Пустовіт В.М. Оптичні властивості материчних дисперсних систем у наближенні ефективного середовища : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Пустовіт В.М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 15 с.
1005041
  Пустовіт Віталій Миколайович Оптичні властивості матричних дисперсних систем у наближеннф ефективного середовища : Дис... кнд. фіз-мат.наук: 01.04.02 / Пустовіт Віталій Миколайович; КУ. – Київ, 1999. – 119л. – Бібліогр.:л.110-119
1005042
  Дуброва Є.С. Оптичні властивості метало-діелектричного композиту з рідким кристалом / Є.С. Дуброва, В.І. Задорожний // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 9
1005043
   Оптичні властивості нанорозмірних плівок TiO2/ZrO2/SiO2 та TiO2/ZrO2/SiO2/Au, одержаних золь-гель методом / Н.В. Вітюк, І.С. Петрик, О.П. Лінник, Н.П. Смірнова, Г.М. Єременко, Т.О. Буско, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш // Химия, физика и технология поверхности : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко ; гл. ред. Картель Н.Т. ; редколл..: Л.А. Белякова, П.П. Горбик, А.Г. Гребенюк [и др.]. – Киев, 2009. – Вып. 15. – С. 267-271. – ISBN 978-966-00-08228
1005044
  Борець О.М. Оптичні властивості напівпровідників : курс лекцій / О.М. Борець ; М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР, Ужгор. держ. ун-т, Кафедра фізики напівпровідників. – Ужгород : Видавництво Ужгородського університету
Ч. 2 : Вступ до квантової теорії. [Ужгор. ун-т]. – 1973. – 112 с. : іл. – Бібліогр.: с. 104-112 (300 назв.)
1005045
  Стрільчук Г.М. Оптичні властивості напівпровідникових та металічних наночастинок у полімерних матрицях : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Стрільчук Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 135л. – Бібліогр.: л. 122-135
1005046
  Стрільчук Г.М. Оптичні властивості напівпровідникових та металічних наночастинок у полімерних матрицях : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Стрільчук Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв.
1005047
   Оптичні властивості одношарових плівок фулеренів С60 з міддю / О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, Л.В. Поперенко, І.В. Юргелевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 344-349. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі вивчено спектри показника заломлення n та коефіцієнта екстинції k, а також кристалічну структуру гетерофазного стану полікристалічних плівок С[нижній індекс 60] при різних температурах та часах відпалу та аморфно-кристалічну структуру ...
1005048
  Поперенко Л.В. Оптичні властивості опромінених металевих дзеркал : Монографія / Л.В. Поперенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 174с. – ISBN 966-594-607-2
1005049
   Оптичні властивості органо-неорганічних мезоструктурних золь-гель плівок на основі оксидів кремнію та титану з інкорпорованим барвником Родамін 6Ж / І.В. Юргелевич, Г.М. Тельбіз, О.В. Стронський, Л.В. Поперенко, О.Г. Лопатинська, Є.В. Леоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 223-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1005050
  Лопатинська О.Г. Оптичні властивості плазмонно-біомолекулярних наноструктурованих систем на основі Au Ta Ag : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Лопатинська Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 131 арк. – Бібліогр.: арк. 117-131
1005051
  Лопатинська О.Г. Оптичні властивості плазмонно-біомолекулярних наноструктурованих систем на основі Au Ta Ag : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Лопатинська Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
1005052
   Оптичні властивості плівок оксиду титана / В. Одарич, Л. Поперенко, Я. Стельмах, І. Юргелевич, А. Лопатинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-65. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено оптичні властивості плівок оксиду титана в залежності від температури металевої підкладки методом спектральної еліпсометрії. Встановлено, що при температурах підкладки 389, 422, 450, 476 та 500 °С плівки оксиду титана поглинають світло з ...
1005053
   Оптичні властивості плівок оксиду цинку, виготовлених методом реактивного магнетронного розпилення при різних тисках залишкових газів / М.В. Вінніченко, Л.В. Поперенко, М.В. Озеров, Т.С. Лебедева, П.Б. Шпильовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 370-375. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом реактивного магнетронного розпилення виготовлено прозорі плівки ZnO при різному початковому рівні вакууму. Властивості плівки досліджувалися за допомогою методів атомно-силової мікроскопії та еліпсометрії. З"ясовано, що залишкові гази впливають ...
1005054
   Оптичні властивості системи: плівка оксиду алюмінію-мідь / В.С. Стащук, В.В. Стукаленко, Я.В. Філіпов, А.О. Стаценко, О.П. Полянська, Є.О. Чернуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 363-366. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Моделювання оптичних властивостей системи: тонка плівка оксиду алюмінію-масивна мідь виконано з використанням одношарової моделі. В широкій області спектру ([лямбда] = 0,2 - 1,2 мкм) проведено порівняння розрахованих та експериментальних кривих ...
1005055
  Стащук В.С. Оптичні властивості структури: плівка оксиду алюмінію-масивний алюміній / В.С. Стащук, В.В. Стукаленко, О.О. Попенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 217-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1005056
  Стащук В.С. Оптичні властивості та електронна структура металевих систем на основі перехідних елементів : Автореф. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.05 / Стащук В.С.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 29 с. – Бібліогр.: 21 - 26 с.
1005057
  Стащук Василь Степанович Оптичні властивості та електронна структура металевих систем на основі перехідних елементів : Дис....доктора фізико-математичних наук: 01.04.05 / Стащук Василь Степанович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 317л. – Бібліогр.:л.291-317
1005058
  Мельниченко Л.Ю. Оптичні властивості та електронна структура поверхні міді, алюмінію та титану : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Мельниченко Л.Ю. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1997. – 16 с.
1005059
  Мельниченко Людмила Юріївна Оптичні властивості та електронна структура поверхні міді, алюмінію та титану : Дис... канд.фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Мельниченко Людмила Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 145л. – Бібліогр.:л.С
1005060
  Шайкевич І.А. Оптичні властивості та енергетична електронна структура надтонких алюмінієвих плівок різної товщини / І.А. Шайкевич, П.В. Колесник, В.В. Пророк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 403-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проведено спектроеліпсометричні дослідження надтонких плівок алюмінію різной товщини. Результати обрахунків представлено у вигляді спектральних залежностей оптичної провідності [сигма]. Виявлені зміни структури плівок при їх виготовленні в залежності ...
1005061
  Ломакіна О.В. Оптичні властивості тонких плівок Mo, Ti, Cr і перехідних шарів на них : дис. ... канд. фізико-математичних наук : 01.04.05 / Ломакіна О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 140 л. – Бібліогр.: л. 123-140
1005062
  Ломакіна О.В. Оптичні властивості тонких плівок Mo, Ti, Cr і перехідних шарів на них : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.04.05 / Ломакіна О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1005063
  Розуван К.П. Оптичні властивості тонких плівок лазерних барвників нанесених на металеве дзеркало / К.П. Розуван, С.Г. Розуван, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 287-292. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Дисперсійні криві оптичної провідності плівок лазерних барвників (родамін 6Ж, бриліантовий зелений) нанесених на алюмінієве дзеркало були експериментально отримані за допомогою спектральних еліпсометричних вимірювань. Величини оптичної провідності ...
1005064
   Оптичні властивості тонких плівок оксиду цинку / В. Лендєл, В. Одарич, Л. Поперенко, І. Юргелевич, М. Раков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-22. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Визначено оптичні параметри тонких плівок оксиду цинку, виготовлених методом магнетронного розпорошення при варіюванні часу осадження та тиску газової суміші з кисню та аргону. Виявлено зростання показника заломлення при збільшенні товщини плівок ZnO. ...
1005065
   Оптичні властивості тонких струмопровідних плівок In[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3]+Sn / Л.Ю. Мельниченко, В.В. Пророк, І.А. Щайкевич, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 451-455. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведено спектроеліпсометричні та спектрофотометричні дослідження тонких прозорих струмопровідних плівок In[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3]+Sn напилених на скляні підкладки при різному тиску у вакуумній камері у видимій та ближній інфрачервоній ...
1005066
  Стронський О.В. Оптичні властивості фотолегованих шарів As40S40Se20 / О.В. Стронський, М. Влчек // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 501-505. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена дослідженню оптичних властивостей шарів As[нижній індекс 40]S[нижній індекс 40]Se[нижній індекс 20] в області прозорості при їх фотолегуванні срібром або міддю. Аналіз змін оптичних властивостей (суттєве збільшення показника ...
1005067
  Мазаєва В.О. Оптичні властивості фотонних кристалів інфільтрованих триптофаном / В.О. Мазаєва, В.В. Бойко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 16-17
1005068
   Оптичні властивості шорсткої поверхні анодованого алюмінію / Л.Ю. Мельниченко, В.В. Пророк, Б.Б. Титарчук, І.А. Шайкевич, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 417-422. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблена методика вимірювання еліпсометричних параметрів сильно шорстких поверхонь. Методика грунтується на виділенні когерентної компоненти інтенсивності відбитого світла шляхом віднімання від загальної інтенсивності відбитого світла інтенсивності ...
1005069
  Стащук О.М. Оптичні волокна в режимі фотопружної анізотропії та їх застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Стащук О.М. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
1005070
  Стащук В.С. Оптичні дослідження електронної структури сплавів Ni-Co // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 501-504. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  При кімнатній температурі в області спектру 0,254-1,24 мкм (1,0-4,89 еВ) виміряні оптичні сталі n і [хі] сплавів Ni-Co з концентраціями 5, 10, 20, 30 та 40 ат.%Co. Експериментальні дані інтерпретовані в теоретичній моделі електронної структури чистого ...
1005071
  Поведа Руслан Анатолійович Оптичні дослідження енергетичних спектрів та кореляційних властивостей коливальних станів, їх дисперсії в кристалах дифосфідів цинку та кадмію різних форм та модифікацій : Дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.05. / Поведа Р.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 124л. – Бібліогр.: л. 113-124
1005072
  Поведа Руслан Анатолійович Оптичні дослідження енергетичних спектрів та кореляційних властивостей коливальних станів, їх дисперсії в кристалах дифосфідів цинку та кадмію різних форм та модифікацій : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Поведа Р.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1005073
   Оптичні дослідження поверхні масивних мідних дзеркал / Л.В. Поперєнко, В.С. Стащук, В.А. Одарич, Я.В. Філіпов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-56. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На основі виміряних у широкому інтервалі кутів падіння [фі] = 40850 еліпсометричних параметрів (зсуву фаз [Дельта] та азимута відновленої поляризації [псі]) досліджено оптичні властивості мідних дзеркал алмазного мікроточіння, отриманих за різних умов ...
1005074
   Оптичні дослідження повітряної плазми електричного розряду з водяною стінкою / В.В. Юхименко, В.Я. Черняк, В.В. Наумов, І.В. Присяжневич, Скалній Ян, С. Матейчік, М. Сабо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 346-356. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені оптичні дослідження плазмово-рідинної системи на базі електричного розряду в газовому каналі з водяною стінкою для різних діаметрів газового каналу. Визначені енергетичні характеристики даного типу розряду. Отримані значення температур ...
1005075
  Рудяк Ю.А. Оптичні експериментально-розрахункові методи визначення напружено-деформованого та граничного станів прозорих діелектриків : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Рудяк Юрій Аронович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1005076
   Оптичні ефекти від висотних грозових розрядів в атмосфері Землі / Л. Козак, А. Одзимек, В. Івченко, П. Козак, І. Гала, В. Лапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Вказано закономірності появи швидкоплинних оптичних явищ в атмосфері Землі та особливості їх наземних спостережень. Використовуючи відеоспостереження, отримані в інституті геофізики Польської академії наук, оцінено енергію світіння атмосфери від даних ...
1005077
   Оптичні ефекти інжекції високошвидкісного струменя газу в іоносфері / О.М. Євтушевський, О.І. Лівшіц, Г.П. Міліневський, Ю.О. Романовський, С.В. Хміль // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 106-113. – (Астрономія ; вип. 33)


  Експерименти з кумулятивною інжекцією високошвидкісного (до 50 км/с) струменя повітря (N[нижній індекс 2], О[нижній індекс 2], О в нейтральному та іонізованому стані) проводились у 1987-1991 р.р. на станції ракетного зондування полігону Капустин яр. ...
1005078
  Грицай З.І. Оптичні ефекти розділення ступенів при запусках багатоступінчастих ракет / З.І. Грицай, О.М. Євтушевський, Г.П. Міліневський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 125-130. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Представлені результати телевізійних спостережень оптичних явищ, якими супроводжується розділення першого і другого ступенів під час нічних запусків потужних ракет-носіїв. Наведено порівняння оптичних характеристик об"єктів, які утворюються в атмосфері ...
1005079
  Зінько Л.С. Оптичні зонди на основі іммобілізованих на кремнеземі аналітичних реагентів: доробок наукової групи О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 100. – ISBN 978-617-7824-30-4
1005080
  Поперенко Л. Оптичні і електронні властивості аморфних металевих сплавів Fe80ПМ5В15 (ПМ - перехідний метал) / Л. Поперенко, Д. Манько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 71-73. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  За оптичними характеристиками стрічок аморфних металевих сплавів Fe80ПM5B15 (ПМ - перехідний метал) в далекій інфрачервоній області спектра знайдено плазмові та релаксаційні частоти. Встановленно специфічний характер впливу наявності 3d- перехідних ...
1005081
  Манько Д.Ю. Оптичні і магнітотранспортні властивості Co-вмісних аморфних металевих сплавів і шаруватих структур : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Манько Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 140 л. – Бібліогр.: л. 129-140
1005082
  Манько Д.Ю. Оптичні і магнітотранспортні властивості Со-вмісних аморфних металевих сплавів і шаруватих структур : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Манько Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1005083
  Стрєбєжєв В.В. Оптичні і фотоелектричні елементи інфрачервоного діапазону на основі монокристалів і шарів In4Se3, In4Te3 та CdSb : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Стрєбєжєв Володимир Вікторович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1005084
  Герасимов С.М. Оптичні квантові генератори / С.М. Герасимов, Л.З. Криксунов. – Київ : Техніка, 1965. – 179 с.
1005085
  Мартинов О.В. Оптичні методи і прилади для оперативного контролю вмісту хлорофілу в водах Світового океану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Мартинов Олег Вікторович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1005086
  Думенко В.П. Оптичні методи та біомедичні засоби "окопроцесорного" типу для дослідження гемодинамічних показників : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Думенко В.П. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1005087
  Петрук Василь Григорович Оптичні методи та інтерактивні засоби контролю в діагностиці неоднорідних середовищ : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Петрук Василь Григорович ; Вінницький держ. техн. ун-т. – Вінниця, 1998. – 31 с.
1005088
  Горбов І.В. Оптичні носії для довготермінового зберігання інформації на основі високостабільних матеріалів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Горбов І.В. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1005089
  Головинський С.Л. Оптичні переходи і механізм фотопровідності в гетероструктурах InxCa1-xAs/CaAs та Si1-x Cex/Si з наноострівцями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Головинський Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв
1005090
  Головинський С.Л. Оптичні переходи і механізм фотопровідності в гетероструктурах InxGa1-xAs/GaAs та Si1-xGex/Si з наноострівцями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Головинський Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 150 л. – Бібліогр.: л. 135-150
1005091
  Ільченко С.Г. Оптичні резонансні властивості метал-діелектричних багатошарових наноструктур : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ільченко Світлана Григорівна ; НАН України, Ін-т фізики. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1005092
  Коряков С.В. Оптичні спектри і дисперсія елементарних збуджень у тетрагональних гіротропних кристалах та формування наночастинок сполук АIIВV2 та АІІВV4 в цеолітних матрицях : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Коряков С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1005093
  Коряков С.В. Оптичні спектри і дисперсія елементарних збуджень у тетрагональних гіротропних кристалах таформування наночастинок сполук АІІ ВV2 та АІІ ВV4 в цеолітних матрицях : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Коряков С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 162л. – Бібліогр.: л.160-162
1005094
   Оптичні спектри поглинання поверхонь Si(001) та Me/Si(001), (де Me=As, Sb, Bi) / Т.В. Афанас"єва, Д.І. Гнатюк, І.П. Коваль, М.Г. Находкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 225-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1005095
  Березовська Наталія Іванівна Оптичні спектри та особливості дисперсії елементарних збуджень в кристалах зі структурою вюрциту: ZnO та CdSe : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Березовська Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 132л. – Бібліогр.: л. 122 - 132
1005096
  Березовська Наталія Іванівна Оптичні спектри та особливості дисперсії елементарних збуджень в кристалах зі структурою вюрциту: ZnO та CdSe : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Березовська Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20c. – Бібліогр.: 12 назв.
1005097
  Єрмоленко Т.Г. Оптичні сталі та електронні параметри аморфних металевих сплавів на основі заліза / Т.Г. Єрмоленко, Л.В. Поперенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 67
1005098
   Оптичні та електронні властивості багатих на нікель сплавів системи Ni-Al-B-С / В.С. Стащук, В.М. Бондар, О.П. Полянська, В.Г. Кудін, Я.В. Філіпов, Є.О. Чернуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 343-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Методами спектральної еліпсометрії виміряно показники заломлення n та поглинання X сплавів Ni7gAlnB6 та Ni6sAlgB2iC7 в широкому спектральному діапазоні 0,24-2,8 мкм (0,44-5,09 еВ) при кімнатній температурі. На основі цих даних розраховані оптична ...
1005099
  Вовченко В.В. Оптичні та електронні властивості сплавів Cu-Cr / В.В. Вовченко, В.С. Стащук, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 445-450. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі вивчено оптичні властивості сплавів Сu-Cr в широкому інтервалі концентрацій Сr (2,5 - 30 ат.%) та в широкому спектральному інтервалі л = 0.25-7 мкм. Встановлена гранична розчинність Сr у Сu, яка принаймні в скін-шарі складає не менше 5%, що ...
1005100
   Оптичні та електрофізичні властивості гетероструктури 95% In2O3 + 5% SnO2/ns-Si / В.А. Виниченко, В.В. Бученко, Н.С. Голобородько, В.В. Лендел, О.Є. Лушкін, В.М. Телега // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 3
1005101
  П"ятниця В.І. Оптичні та електрофізичні властивості систем наночастинок різної форми та розмірів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / П"ятниця Володимир Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 171 л. – Бібліогр.: л. 153-171
1005102
  П"ятниця В.І. Оптичні та електрофізичні властивості систем наночастинок різної форми та розмірів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / П"ятниця Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 19 назв
1005103
  Бас Ю.П. Оптичні та протолітичні властивості піридино-карбоксиамідину / Ю.П. Бас, Ю.С. Кикоть // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 68. – ISBN 978-617-7824-30-4
1005104
  Стріха М.В. Оптичні та рекомбінаційні переходи в напівпровідниках з дефектами, деформаціями та неоднорідностями складу : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.10 / Стріха М.В.; НАН Укр.ін-т фізики напівпровідників. – К, 1997. – 34л.
1005105
   Оптичні та фотоелектрохімічні властивості плівок на основі нанотрубок [формула] / В.О. Смілик, С.С. Фоманюк, І.А. Русецький, Г.Я. Колбасов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 109-113. – ISSN 0041-6045
1005106
   Оптичні та фотохімічні властивості полімерів на основі 2-(4-метакрилоксистирил)хіноліну / О. Крупка, В. Смокал, О. Харченко, Дерковська-Зеленська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 61-66. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1005107
  Ходько А.А. Оптичні характеристики фотохромних молекул діарилетенів та систем фотохромні молекули - наночастинки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ходько Аліна Андріївна ; НАН України, Ін-т фізики. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 41 назва
1005108
  Затула В.І. Оптичні явища в атмосфері : навч. посібник / Затула В.І. – Київ : Прінт-сервіс, 2016. – 212 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207-209. – ISBN 978-617-7069-41-5
1005109
  Короновський В.Є. Оптичні явища у вісмут-заміщених плівках ферит- гранатів у зовнішньому електричному полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 234-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Магнітоелектричні (ME) властивості епітаксійних плівок вісмут-заміщених феритових гранатів досиджувались з використанням методу оптичної поляриметрії (електромагнітооптичний (ЕМО) ефект). ЕМО ефект на багатодоменних ділянках досліджуваних плівок ...
1005110
  Короновський В.Є. Оптичні явища у вісмут-заміщених плівках ферит-гранатів у поперечному електричному полі / В.Є. Короновський, О.О. Каленіченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 199-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Магнітоелектричні властивості епітаксійних плівок вісмут-заміщених феритових гранатів досліджувались в поперечному електричному полі з використанням методу оптичної поляриметрії (електромагнітооптичний (ЕМО) ефект). ЕМО ефект па багатодомениих ділянках ...
1005111
  Півторак Д.О. Оптично-електронна система для реєстрації зображення об"єктів з великим діапазоном яскравостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.07 / Півторак Діана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1005112
  Корольков І. та інш. Оптова торгівля в інфраструктурі споживчого ринку // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-13
1005113
  Балабан М.П. Оптова торгівля в ринковому середовищі : Єфективність функціонування та стратегія розвитку / М.П.Балабан; Укоопспілка; Полт. унів. спожив. кооперіції України. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – 153с. – ISBN 966-7971-30-9
1005114
  Балабанова Л.В. Оптовая торговля : маркетинг и коммерция / Л.В. Балабанова. – Москва : Экономика, 1990. – 207 с. – Библиогр.: с. 192-196 (102 назв.)
1005115
  Воронин В.П. Оптовая торговля в системе товаро-движения / В.П. Воронин, М.А. Морозова. – Воронеж, 1978. – 176с.
1005116
  Клепиков Н.Ф. Оптовая торговля и пути ее совершенствования в новых условиях хозяйствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Клепиков Н.Ф. ; Харьков. гос. ун-тет им. А.М. Горького. – Харьков, 1968. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1005117
  Замковский Д.Я. Оптовая торговля непродовольственными товарами / Д.Я. Замковский. – М., 1988. – 120с.
1005118
  Адылов Султанмурад Саидмуратович Оптовая торговля непродовольственными товарами в Таджикской ССР и пути ее совершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Адылов Султанмурад Саидмуратович ; АН ТаджССР , Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1975. – 30 с.
1005119
  Ратушнов Н.П. Оптовая торговля промышленными товарами и пути ее совершенствования. (На материалах БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Ратушнов Н.П.; Белорус. гос. ин-т нар. хоз-ва им. В.В.Куйбышева. – Минск, 1969. – 28л.
1005120
  Елизаров П В. Оптовая торговля средствами производства. / П В. Елизаров. – Донецк, 1971. – 69с.
1005121
  Мартиросян А.М. Оптовая торговля товарми народного потребления / А.М. Мартиросян. – Ереван, 1985. – 166с.
1005122
  Ибраев Б.И. Оптовая торговля хозяйственно-бытовыми товарами в Казахской ССР : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 594 / Ибраев Б.И. ; Ленинград. ин-т сов. торговли. – Ленинград, 1967. – 22 с.
1005123
  Сальников А.Н. Оптовая торговля: Состояние и перспективы развития // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.109-119. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1005124
   Оптовая цена в хозяйственном расчете предприятий.. – Минск, 1987. – 219с.
1005125
  Поддубный Иван Александрович Оптовая цена и ее роль в регулировании рентабельности новой техники. (На примере машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Поддубный Иван Александрович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1005126
  Олійник Я. Оптовий ринок електроенергії України та його інфраструктура: проблеми та напрями розвитку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 72-80. – ISSN 1562-0905
1005127
  Шубравська О.В. Оптові ринки сільськогосподарської продукції: європейський досвід та українські перспективи / О.В. Шубравська, Н.А. Ринденко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 77-85. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1005128
  Виноградов В.И. Оптовые торговые организации и предприятия, их виды, функции / В.И. Виноградов. – Москва, 1966. – 43с.
1005129
  Шклярик А.Н. Оптовые цены и стимулирование производства продукции / А.Н. Шклярик. – Минск, 1977. – 182с.
1005130
  Офманис Я.Л. Оптовые цены на промышленную продукцию производственно-технического назначения / Я.Л. Офманис. – Рига
ч.1. – 1977. – 91с.
1005131
   Оптовые цены сырьевых, продовольственных и промышленных товаров в капиталистических странах за 1937-1949 гг.. – М, 1951. – 484с.
1005132
  Клочко А.Н. Оптовые ярмарки / А.Н. Клочко. – М., 1977. – 96с.
1005133
  Бродский И.Л. Оптовые ярмарки в СССР. Правовые вопросы / И.Л. Бродский, Л.Б. Гальперин. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 102 с.
1005134
  Очкин В.Н. Оптогальванический эффект в ионизированном газе / В.Н. Очкин. – Москва : Наука, 1991. – 158 с.
1005135
  Свєчников С.В. Оптоелектроніка / С.В. Свєчников. – Київ : Техніка, 1968. – 170 с.
1005136
  Чадюк В.О. Оптоелектроніка: від макро до нано. Генерація оптичного випромінювання : навч. посіб. для студентів ВНЗ які навчаються за напрямом підгот. "Електронні пристрої та системи" / В.О. Чадюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-512-5
Кн.1. – 2012. – 378, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 358-378. – Бібліогр.: с. 353-357
1005137
  Чадюк В.О. Оптоелектроніка: від макро до нано. Генерація оптичного випромінювання : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Електронні пристрої та системи" / В.О. Чадюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-513-2
Кн.2. – 2012. – 433, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 413-433. – Бібліогр.: с. 406-412
1005138
  Корчак Ю.М. Оптоелектронна інформатика : навч. посібник / Юрій Корчак, Юрій Фургала, Сергій Рихлюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0339-2
Т. 1 : Основні принципи та прилади. – 2016. – 312 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 303-305
1005139
  Григорук В.І. Оптоелектронна система передачі електричних імпульсів наносекундного діапазону / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 20-22. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Реалізована швидкодіюча оптоелектронна система передачі електричного імпульсу наносекундного діапазону не чутлива до впливу сильних електромагнітних завад. Вона складається з електронно-оптичного, оптико-електронного перетворювачів та волоконного ...
1005140
  Мохаммад Махмуд Хусаін Аль Хіярі Оптоелектронний асоціативний процесор з логіко-часовим кодуванням інформації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.05 / Мохаммад Махмуд Хусаін Аль Хіярі ;ВДТУ. – Вінниця, 2001. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв.
1005141
  Колесницкий Олег Костянтинович Оптоелектронні аналого-цифрові картинні перетворювачі для паралельних інформаційно-вимірювальних систем обробки зображень : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.16 / Колесницкий Олег Костянтинович; Вінницький політехн. ін-тут. – Вінниця, 1993. – 22л.
1005142
  Вовна О.В. Оптоелектронні вимірювальні системи концентрації метану та пилу в рудничій атмосфері шахт : монографія / О.В. Вовна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ (Красноармійськ) : ДВНЗ "ДонНТУ", 2016. – 336, [2] с. : іл., табл. – До 95-річчя Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Бібліогр.: с. 308-336. – ISBN 978-966-377-201-1
1005143
  Ліпінський О.Ю. Оптоелектронні високоточні операційні пристрої дискретної обробки сигналів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Ліпінський О.Ю.; Нац. техн. ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 9 назв
1005144
  Осама Ф Ф Абудайя Оптоелектронні методи та засоби паралельної комутації у локальних оптичних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Осама Ф Ф Абудайя.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 18с. – Бібліогр.:12 назв
1005145
  Мутасім Якуб Ешхак Абу Шабан Оптоелектронні образні нейроподібні мережі око-процесорного типу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Мутасім Якуб Ешхак Абу Шабан; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1005146
  Борисов О.В. Оптоелектронні перетворювачі на кремнієвій структурі з діелектричною ізоляцією : текст лекцій / О.В. Борисов, П.О. Яганов ; [відп. ред. В.Я. Жуйков] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – 52, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 51-52
1005147
  Бушма О.В. Оптоелектронні системи відображення даних на основі дискретно-аналогових інформаційних моделей : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.20 / Бушма О.В.; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 63 назви
1005148
  Василецький Сергій Анатолійович Оптоелектронні частотно-динамічні нейронні елементи : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:05.13.05 / Василецький С.А.; Вінницький державний технічний університет. – Вінниця, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1005149
  Неверов В.П. Оптокинетический нистагм. (Эксперим. исследование) : Автореф... канд. мед.наук: / Неверов В.П.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1966. – 14л.
1005150
   Оптом и в розницу. Каталог цен. – Харків
№№ 24-48. – 1996. – Приложение к журналу "Деловая жизнь"
1005151
   Оптом и в розницу. Каталог цен. – Харків
№№ 1-8, 16-49. – 1997. – Приложение к журналу "Деловая жизнь"
1005152
  Павлов Д.С. Оптомоторная реакция и особенности ориентации рыб в потоке воды / Д.С. Павлов. – Москва, 1970. – 148с.
1005153
  Павлов Д.С. Оптомоторная реакция и особенности ориентирования рыб в потоке воды. : Автореф... канд. биол.наук: / Павлов Д.С.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1966. – 28л.
1005154
  Бых А.И. Оптохемотроника / А.И. Бых, И.Ф. Огороднейчук, Ю.К. Худенский. – Киев, 1978. – 144 с.
1005155
  Гришин М.П. Оптоэлектрические методы расшифровки фотографических изображений / М.П. Гришин. – Москва, 1978. – 63с.
1005156
  Елинсон М.И. Оптоэлектроника / М.И. Елинсон. – Москва, 1977. – 64с.
1005157
  Носов Ю.Р. Оптоэлектроника / Ю.Р. Носов. – Москва : Советское радио, 1977. – 232 с.
1005158
  Шарупич Л.С. Оптоэлектроника / Л.С. Шарупич, Н.М. Тугов. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 256 с.
1005159
  Носов Ю.Р. Оптоэлектроника / Ю.Р. Носов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1989. – 359с.
1005160
  Розеншер Э. Оптоэлектроника / Э. Розеншер, Б. Винтер; Пер. с французского под ред. О.Н. Ермакова. – Москва : Техносфера, 2006. – 592с. – ISBN 5-94836-031-8
1005161
  Гонда С. Оптоэлектроника в вопросах и ответах / С. Гонда, Д. Сэко. – Ленинград, 1989. – 184 с.
1005162
  Оокоси Т. Оптоэлектроника и оптическая связь / Т. Оокоси; Пер. с япон. А.А.Генина; Под ред. и с предисл. М.И.Беловолова. – Москва : Мир, 1988. – 96с. – ISBN 5-03-001077.7(русс)
1005163
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 1. – 1982
1005164
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 2. – 1982
1005165
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 3. – 1983
1005166
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 4. – 1983
1005167
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 5. – 1984
1005168
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 6. – 1984
1005169
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 7. – 1985
1005170
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 8. – 1985
1005171
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 9. – 1986
1005172
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 10. – 1986
1005173
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 11. – 1987
1005174
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 12. – 1987
1005175
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 13. – 1988
1005176
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 14. – 1988
1005177
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 15. – 1989
1005178
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 16. – 1989
1005179
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 18. – 1990
1005180
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 19. – 1991
1005181
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 20. – 1991
1005182
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 21. – 1991
1005183
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 27. – 1994
1005184
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 28. – 1994
1005185
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 29. – 1995
1005186
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 30. – 1995
1005187
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 31. – 1996
1005188
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 34. – 1999
1005189
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 35. – 2000
1005190
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 36. – 2001
1005191
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 37. – 2002
1005192
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 38. – 2003
1005193
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 39. – 2004
1005194
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 40. – 2005
1005195
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 41. – 2006
1005196
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 42. – 2007
1005197
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов / Отделение оптоэлектроники института физики полупроводников им. В.Е Лашкарева НАНУ. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 43. – 2008. – мова резюме співпадає з мовою статті
1005198
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов / Отделение оптоэлектроники института физики полупроводников им. В.Е Лашкарева НАНУ. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 44. – 2009. – мова резюме співпадає з мовою статті
1005199
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины, Ін-т физики и полупроводников им. В.Е Лашкарева. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 45. – 2010. – мова резюме співпадає з мовою статті
1005200
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : сборник научных трудов / НАН Украины, Ін-т физики и полупроводников им. В.Е Лашкарева. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 46. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
1005201
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики и полупроводников им. В.Е. Лашкарева. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 47. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1005202
   Оптоэлектроника, квантовая электроника и прикладная оптика. – Тбилиси : МЕЦНИЕРЕБА, 1980. – 143 с.
1005203
   Оптоэлектроника, квантовая электроника и прикладная оптика. – Тбилиси : МЕЦНИЕРЕБА
Ч. 2. – 1983. – 145 с.
1005204
   Оптоэлектронная обработка информации.. – М, 1986. – 63с.
1005205
   Оптоэлектронная схемотехника / В.П. Кожемяко, О.Г. Натрошвили, Т.Б. Мартынюк, Л.Ш. Имнаишвили; Кожемяко В.П. – Киев : УМК, 1988. – 274 с.
1005206
  Барбанель И.С. Оптоэлектронника при обработке кинофотоматериалов / И.С. Барбанель. – Москва : Искусство, 1980. – 190 с. : ил. – Библиогр.: с. 184-188
1005207
  Исмаилов И. Оптоэлектронные излучательные приборы на основе фосфида индия и родственных материалов / И. Исмаилов. – Душанбе, 1986. – 208 с.
1005208
  Исмаилов И. Оптоэлектронные излучательные приборы на основе фосфида индия и родственных материалов / И. Исмаилов; АН Тадж.ССР; Физико-технический ин-т; Отв. ред.: П.Г.Елисеев. – Душанбе : Дониш, 1986. – 208с.
1005209
  Конюхов Н.Е. Оптоэлектронные измерительные преобразователи. / Н.Е. Конюхов. – Л, 1977. – 160с.
1005210
   Оптоэлектронные информационные системы и средства. – Москва, 1990. – 159 с.
1005211
  Конюхов Н.Е. Оптоэлектронные контрольно-измерительные устройства / Н.Е. Конюхов, А.А. Плют, П.И. Марков. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 152 с.
1005212
  Морозов В.Н. Оптоэлектронные матричные процессоры / В.Н. Морозов. – Москва : Радио и связь, 1986. – 112 с.
1005213
  Дубинин Ф.Д. Оптоэлектронные модели однородных сред / Ф.Д. Дубинин. – М, 1984. – 124с.
1005214
  Азимов Р.К. Оптоэлектронные преобразователи больших перемещений на основе полых световодов / Р.К. Азимов, Ю.Г. Шипулин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 55 с. : ил. – Библиогр.: с. 55-56. – (Библиотека по автоматике ; вып. 664)
1005215
   Оптоэлектронные преобразователи на основе управляемых световодных структур / В.И. Бусурин, В.Ф. Лярский, В.И. Садовников, Н.П. Удалов; Бусурин В.И. – Москва : Радио и связь, 1984. – 72 с.
1005216
  Госьков П.И. Оптоэлектронные развертывающие полупроводниковые преобразователи в измерительной технике / П.И. Госьков. – Томск, 1978. – 191с.
1005217
  Сырбу Н.Н. Оптоэлектронные свойства соединений группы А2 В5 / Н.Н. Сырбу. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 156с.
1005218
  Шмидт Д. Оптоэлектронные сенсорные системы / Д. Шмидт, В. Шварц. – М., 1991. – 93с.
1005219
  Гроднев И.И. Оптоэлектронные системы передачи информации / И.И. Гроднев. – М, 1991. – 62с.
1005220
  Осинский В.И. Оптоэлектронные структуры на многокомпонентных полупроводниках / В.И. Осинский. – Минск, 1981. – 208 с.
1005221
  Кривоносов А.И. Оптоэлектронные устройства / А.И. Кривоносов. – Москва, 1978. – 97 с.
1005222
  Папуловский В.Ф. Оптоэлектронные устройства ИИТ : учебное пособие / В.Ф. Папуловский. – Москва : МИРЭА, 1989. – 55 с.
1005223
  Трофим В.Г. Оптоэлектронные фотопреобразователи излучений на основе гетеропереходов AlGaAs-GaAs / В.Г. Трофим, В.А. Чумак. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 78 с.
1005224
  Носов Ю.Р. Оптроны и их применение / Ю.Р. Носов, А.С. Сидоров. – Москва : Радио и связь, 1981. – 279 с.
1005225
   Опубликование нормативных актов. – Москва, 1978. – 168с.
1005226
   Опубликованные научные работы Белорусского политехнического института (период 1951-1956 гг.). – Минск, 1956. – 20 с.
1005227
  Сахно І. Опубліковане листування Володимира Винниченка // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 471-480
1005228
  Сахно І. Опубліковане листування Володимира Винниченка // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 471-480
1005229
  Катренко А.М. Опублікований епістолярій Миколи Віталійовича Лисенка : огляд-рецензія / А.М. Катренко. – Київ, 2006. – 31с.
1005230
   Опубліковані в Європейській мережі підприємств (EEN) / НДЧ // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 2


  З метою підвищення конкурентоспроможності підприємств Євросоюзу 2008 року була запущена в роботу інформаційна мережа - Європейська мережа підприємств (EEN). Нещодавно в EEN опубліковано перші 5 розробок КНУ імені Тараса Шевченка у вигляді ...
1005231
  Аджиєва Л.С. Опубліковані джерела з історії наукових досліджень у сільському господарстві Криму (1861-1917 рр.) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 4-10. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
1005232
  Куниця З.М. Опубліковані джерела з історії робітничого класу України 60-90-х рр. XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-38. – (Історія ; вип. 55)


  Проаналізовано вже надруковані документальні матеріали з історії робітничого класу України 60-90-х рр. ХІХ ст. і відзначено їхню наукову значимість.
1005233
  Демуз І. Опубліковані документи наукових товариств другої половини XIX початку XX ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 30-47. – Бібліогр.: 120 назв.


  Акцентовано увагу на існування чотирьох груп таких документів: 1. Документальні джерела; 2. Нормативні матеріали і наукова продукція; 3. Мемуари, спогади й листи членів товариств (О. Барвінського, А. Богданова, Ф. Вовка, Д. Дорошенка, М. Драгоманова, ...
1005234
   Опубліковано консолідований рейтинг ВНЗ України - 2016 // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 15/16 (363/364), серпень. – С. 4


  Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2016 року включає 269 ВНЗ III–IV рівнів акредитації, а також 7 підрейтингів ТОП-10: «Кращі класичні університети України», «Кращі приватні ВНЗ», «Кращі київські вузи», «Кращі вузи регіонів ...
1005235
  Любіцева О.О. Опубліковано оригінальний навчальний посібник "Водні об"єкти України та рекреаційне оцінювання якості води" (2022 р.) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (65). – С. 133-139. – ISSN 2306-5680


  Автори посібника - В.К. Хільчевський та В.В. Гребінь. Проаналізовано зміст навчального посібника «Водні об’єкти України та рекреаційне оцінювання якості води», виданий професорами Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.К. ...
1005236
   Опудало : Українська прозова сатира, гумор, іронія 80-90 років двадцятого століття. – Київ : Генеза, 1997. – 384с. – ISBN 966-504-046-4
1005237
  Гогун О. Опудало зрадника // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 32). – С. 4


  Кремль використовує тему Другої світової війни для боротьби не лише з уявним противником.
1005238
  Козицький В.А. Опуклі структури, методи оптимізації та їхне застосування в економічному аналізі : підручник / В.А. Козицький. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 449 с. – ISBN 978-966-613-643-8
1005239
  Ушаков Р.П. Опуклі функції та нерівності. / Р.П. Ушаков, Б.І. Хацет. – К., 1986. – 111с.
1005240
   Опуклі, гармонійні та субгармонійні функції. Задачі і теореми : навч. посібник [для студентів мат. ф-тів ун-тів] / [Бридун А.М. та ін.] ; за ред. А.А. Кондратюка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 106, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажч.: с. 105-106. – Бібліогр.: с. 103-104. – ISBN 978-966-613-845-6


  У пр. №1687372: Від Марії Коляденко бібліотеці ф. кібернетики КНУ ім. Т.Г. Шевченка
1005241
  Магола Я.С. Опуклість, близькість до опуклості та зростання цілих розв"язків лінійних диференціальних рівнянь з поліноміальними коефіцієнтами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Магола Ярослав Стефанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1005242
  Сватко Ю.І. Опускул про метод, або Як філософи текстуально маркують свою методологічну позицію (текст навздогін тексту) // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 46-70. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 7). – ISSN 2617-1678


  Стаття - прикладний додаток до давнішої теоретичної публікації автора у виданні-попереднику щодо методологічних засад європейського філософування в аспекті софійного синтезу. Відштовхуючись від презентованих там розуміння загальнофілософських методів ...
1005243
  Исолахти Н.Б. Опустить за ненадобностью - точность перевода судебного допроса // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 59-79. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1005244
  Верхоустинский Б.А. Опустошенная боль : повесть / Б. Верхоустинский. – Петроград : Тип. С. Самойлова, 1917. – 124 с.
1005245
  Зонн И.С. Опустынивание: стратегия борьбы / И.С. Зонн, Н.С. Орловский. – Ашхабад : Ылым, 1984. – 318с.
1005246
  Абелев Г.И. Опухолевый рост как проблема биологии развития / [Г.И. Абелев и др. ; отв. ред. И. Гельштейн] ; АН СССР, Ин-т биологии развития им. Н.К. Кольцова, Науч. совет по пробл. "Закономерности индивидуал. развития животных и управления процессами онтогенеза". – Москва : Наука, 1979. – 244 с. – Библиогр. в конце гл. – (Проблемы биологии развития)
1005247
  Мельников Б.Ф. Опухоли головного мозга у детей раннего возраста. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.28 / Мельников Б.Ф.; Киев.н-исслед.ин-т.нейрохирургии. – К, 1976. – 19л.
1005248
   Опухоли молочной железы : Питание. Фитотерапия. Иммунопрофилактика. Психопрофилактика. Практические советы / Л.Н. Корицкая, С.И. Ялкут, В.И. Тарутинов, С.Я. Карпиловская, Г.П. и др. Потебня; Л.Н. Корицкая [и др.]. – Киев : Книга плюс, 2003. – 208 с. – ISBN 966-76-19-37-0
1005249
  Байдербек Р. Опухоли растений : проблемы развития растений / Рольф Байдербек ; пер. с нем. К.В. Попковой, В.А. Шмыгли. – Москва : Колос, 1981. – 303 с.
1005250
  Бучацкий Л.П. Опухоли рыб водоемов Украины / Л.П. Бучацкий, К.А. Галахин. – Киев : ДІА, 2009. – 142, [2] с., XXIV с. : ил. – Библиогр.: с. 103-112. – ISBN 978-966-8311-48-2
1005251
  Дурнов Л.А. Опухоли у детей / Л.А. Дурнов, В.Е. Поляков. – Москва, 1987. – 48с.
1005252
  Кавецкий Р.Е. Опухоль и организм. / Р.Е. Кавецкий. – К., 1962. – 298с.
1005253
  Кизилов В. Опционы как инструмент дерегулирования в топливно-энергетическом комплексе / В. Кизилов, В. Новиков // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 133-144. – ISSN 0042-8736
1005254
  Крилюк В.В. Опціони як інструмент системи хеджування валютних ризиків в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 241-243. – ISBN 978-966-188-219-4
1005255
  Шульга Н. Опціонні операції на міжнародних ринках / Н. Шульга, О. Гербст // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 5-22. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1005256
  Милованович Б. Општа геологиjа / Б. Милованович. – Београд : [B. o.], 1949. – 451 с.
1005257
   Општествено-економскиот развоj на Република Македониjа со посебен осврт врз регионалнатакомпонента и пазарот на труд = The socio-economic development of the Republic of Macedonia with special focus on the regional aspects and the labor market : зборник на трудови по повод 100 години од раганьето на академик Кирил Мильовски (1912-1983) / Макед. акад. на науките и уметностите, Универзитет "Св. Кирил и Методиj", Економски фак. ; [одб. за орг. на Собирот: Т. Фиши (претседател) и др.]. – Ckoпje : Македонска Академиjа на науките и уметностите, 2012. – 222 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 207-219 та в кінці ст. – ISBN 978-608-203-079-1
1005258
  Лазаров Л. Општествено-политичките организации во обновата и изградбата на НР Македониа / Л. Лазаров. – Скопіе, 1979. – 215 с.
1005259
  Ненадичь М. Општи одар / Милан Ненадичь. – Сараjево : Свjетлост, 1978. – 73, [1] с. – (Библиотека Савременици / одг. уред. Р. Трифковичь)
1005260
  Христов И. Опълчението / И. Христов, С. Тодоров. – София, 1981. – 96с.
1005261
  Радлов В.В. Опы словаря тюркских книг / В.В. Радлов. – М.
т.1. – 1963. – 970с.
1005262
  Тер-Аванесян Опыление и наследственная изменчивость : Роль количества пыльцы в опылении и наследственной изменчивости / Тер-Аванесян. – Москва : Советская наука, 1957. – 284с.
1005263
  Сарычева З.А. Опыление растений / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2011. – 96 с. : ил. – ISBN 956-85407-4-6
1005264
  Веприков П.Н. Опыление сельскохозяйственных растений / П.Н. Веприков. – Москва : Сельхозгиз, 1936. – 200с.
1005265
  Губин А.Ф. Опыление сельскохозяйственных растений пчелами / А.Ф. Губин, И.А. Халифман. – Москва : Знание, 1954. – 32 с.
1005266
  Холодный Н.Г. Опыление у шалфея липкого -- Salvia glutinosaa / Н.Г. Холодный, 1944. – 108-113с. – Отд. оттиск
1005267
  Лапоногов И.Н. Опып работы бригады по производству кормов. На примере колхоза "Победа" волочисского района, Хмельницкой области. / И.Н. Лапоногов, Т.П. Вакуленко. – М., 1954. – 80с.
1005268
  Соломин Е.К. Опыт - лучший учитель : Первоначальное знакомтсов детей с физикой на легких опытах и научных равлечениях : со множ. рис. / Е. Соломин. – Москва : Типо-литор. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1909. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 150. – (Библиотека И. Горбунова-Посадова для детей и для юношества)
1005269
  Ваншенкин К.Я. Опыт / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1968. – 159с.
1005270
  Голованивский С.Е. Опыт : Стихи и поэма / С.Е. Голованивский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 142с.
1005271
  Нутенко Л.Я. Опыт Mercosur: есть ли резон в его налогообложении на постсоветское пространство? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 37-43. – ISSN 044-748Х
1005272
  Быховский Ю.А. Опыт автоматизации конвертирования медных штейнов / Ю.А. Быховский, В.А. Багдасаров. – Москва : [Б. и.], 1959. – 42 с.
1005273
  Белостоцкий Н.А. Опыт автоматизации проесса регистрации и учета литературы в библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана // Культура народов Причерноморья : Научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004. – № 48, т. 2. – С. 23-26. – ISSN 1562-0808
1005274
  Мануков З.Г. Опыт автоматического выделения и перевода немецких глагольных групп (на материале немецких публицистических текстов) : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.04 / Мануков З.Г.; Калининск. гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 15л.
1005275
   Опыт автоматического распознавания аномалий на магнитных картах археологических памятников / С.В. Муравко, В.К. Демидов, К.М. Бондарь, Н.Н. Жуков // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (49), січень - березень. – С. 54-59. – ISSN 1684-2189
1005276
  Бринкен Д.А. Опыт агроклиматического районирования территории социалистических стран Европы : Автореф... канд. географ.наук: 698 / Бринкен Д.А.; Глав. упр. гидрометеорол. службы при Совете М-ов СССР. Ин-т экспериментальной метеорологии. – Обнинск, 1971. – 22л.
1005277
  Марков Д.С. Опыт агропромышленной интеграции в ВНР / Д.С. Марков. – М., 1987. – 122с.
1005278
  Качинский Н.А. и др. Опыт агрофизической характеристики почв на примере Центрального Урала / АН СССР;Почвенный ин-т;Н.А.Качинский, А.Ф.Вадюнина, З.А.Корчагина. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 240с.
1005279
  Бугаков Ю.Д. Опыт алмазного бурения в США / Ю.Д. Бугаков, С.А. Угаров. – М., 1972. – 55с.
1005280
  Потураева Людмила Валентиновна Опыт анализа английской лексики по методу "слов-клучей" : Дис... канд.филос.наук: 10.02.04. / Потураева Людмила Валентиновна;. – Киев, 1979. – 161л.
1005281
  Потураева Л.В. Опыт анализа английской лексики по методу "слов-ключей" : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Потураева Л.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
1005282
  Костриков С.В. Опыт анализа горизонтальной структуры рельефа : географические аспекты противоэрозионных мероприятий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 123-129 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0201-4122
1005283
  Гусейнова Э.М. Опыт анализа морфо-семантической структуры терминов родства в окситанском и французском языках. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Гусейнова Э.М.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1977. – 26л.
1005284
  Реформатский А.А. Опыт анализа новеллистической композиции / А.А, Реформатский. – Москва : Опояз, 1922. – 20 с. – (Москвовский кружок "Опояз" ; Вып. 1)
1005285
  Смирнова Н.С. Опыт анализа общих закономерностей изменчивости состава тела человека. (По данным антропометрии и рентгенографии) : Автореф... канд. биол.наук: / Смирнова Н.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 15л.
1005286
  Розин В.М. Опыт анализа психоаналитической реабилитации множественной личности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 5. – С.87-102. – ISSN 0235-1188
1005287
  Кобзарева Л.В. Опыт анализа сатирического произведения на лекциях и практических занятиях по зарубежной литературе : [на примере романа Г. Манна "Верноподданный"] / Л.В. Кобзарева ; Министерство просвещения РСФСР, Свердловский государственный педагогический институт. – Свердловск : СГПИ, 1976. – 88, [3] с. : ил. – Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч
1005288
  Корж Александр Владимирович Опыт анализа систем сельского расселения урбанизированных районов (на примере Ворошиловградской области) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Корж Александр Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ. Географич. фак-т. – К., 1973. – 20л.
1005289
   Опыт анализа сочинений на аттестат зрелости.. – Курск, 1948. – 76 с.
1005290
  Кильвандер Э.Я. Опыт анализа устойчивости оползневого склона методом ИЗОНОД / Э.Я. Кильвандер, О.В. Снежко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 85-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1726-5428
1005291
  Соколов М.А. Опыт аналитико-исторического курса Теория словесности с присоединением образов : в 2 вып. / сост. М. Соколов. – Тула : Тип. В.Н. Соколова
Вып. 1 : До поэзии лирической : (курс 1-го класса духовных семинарий). – 1894. – [2], 498, VI с.
1005292
  Соколов М.А. Опыт аналитико -исторического курса теории словесности, с присоединением образцов / Сост. применительно к прогр. сред. учеб. заведений М. Соколов. – Тула : Тип. И.Д. Фортунатова
Вып. 2. – 1897. – 135 с.
1005293
  Соколов М.А. Опыт аналитико -исторического курса теории словесности, с присоединением образцов / Сост. применительно к прогр. сред. учеб. заведений М. Соколов. – Тула : Тип. И.Д. Фортунатова
Вып. 2. – 1897. – 135 с. – Конволют. Перепл. с: К лекциям по истории русской литературы : Прогр. лекции, с указанием источников и пособий / [Соч.] Орд. проф. Имп. Казан. ун-та А.С. Архангельского. 1898
1005294
  Григорьев А.А. Опыт аналитической характеристики состава и строения физико-географической оболочки земного шара / А.А. Григорьев. – , Москва : ОНТИ, 1937. – 68 с.
1005295
  Балуева Т.С. Опыт антропологического сопоставления древнего и современного населения Новгородской области / Т.С. Балуева, Е.В. Веселовская, А.В. Рассказова // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (43). – С. 135-144. – ISSN 1563-0102
1005296
  Светлов П.Я. Опыт апологетического изложения православно-христианского вероучения : в 2 ч. / [соч.] свящ. П.Я. Светлова, проф. богословия в Нежин. ист.-филол. ин-те кн. Безбородко. – 2-е изд. ; 1899-1912. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Ч. 1, т. 1 : Бог в самом себе и в общем отношении к миру и человеку]. – 1896. – [2], XX, 5-356, V, [2] с.
1005297
  Светлов П.Я. Опыт апологетического изложения православно-христианского вероучения : в 2 ч. / [соч.] свящ. П.Я. Светлова, проф. богословия Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-новицкого
Ч. 2 : [Theologia oikonomike ]. Т. 2. Понерология и хрисология. – 1898. – XXII, 542, [1] с.
1005298
  Светлов П.Я. Опыт апологетического изложения православно-христианского вероучения / [соч.] П.Я. Светлова, д. б., проф. Ун-та Св. Владимира, прот. – 2-е изд. ; 1899-1912. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Т. 1. – 1899. – [2], 402, VI с.
1005299
  Краснова Г.А. Опыт базовой организации в области информационного обеспечения сетевого университета СНГ / Г.А. Краснова, Н.В. Сюлькова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 111-119. – ISSN 0869-3617


  В статье представлен опыт РУДН - базовой организации в области информационного обеспечения образовательных систем государств-участников СНГ. Освещается проект сетевого университета как инновационной формы межвузовского сотрудничества и развития ...
1005300
  Каленов Н.Е. Опыт БЕН РАН в информационном обеспечении научных исследований // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – С. 277-285. – ISSN 0869-608Х


  Опыт библиотеки по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН) возглавляет централизованную библиотечную систему (ЦБС), включающую 100 библиотек академических научных учреждений. Рассмотрены основные направления информационного обеспечения ...
1005301
  Дурденевский В.Н. Опыт библиографии общественных наук за революционное трехлетие (1918-1920) / В.Н. Дурденевский, С. Берцинский. – Москва-Л. : Государственное издательство, 1925. – 270 с.
1005302
  Соколов Аркадий Васильевич Опыт библиотечной демократии : размышления после Первого съезда школьных библиотекарей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Предметом библиотечной политологии является управление библиотечным социальным институтом, в том числе внешние административно-государственные воздействия и схемы демократического самоуправления, включающие профессиональные общества и ассоциации.
1005303
  Соколов Аркадий Васильевич Опыт библиотечной демократии : размышления после Первого съезда школьных библиотекарей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Предметом библиотечной политологии является управление библиотечным социальным институтом, в том числе внешние административно-государственные воздействия и схемы демократического самоуправления, включающие профессиональные общества и ассоциации.
1005304
  Кулиш П.А. Опыт биографии Н.В. Гоголя, со включением до сорока его писем. Сочинение Николая М. / [псевд. Николай М.]. – Санкт-Петербург : В типографии Эдуарда Праца, 1854. – 206, [2] с.
1005305
  [Кулиш А П. Опыт биографии Николая Васильевича Гоголя / [авт. статей: Николай М.[псевд.], Мих. Логинов] // Стихотворения Ф. Тютчева / Ф.И. Тютчев. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца, 1854. – [210] с.
1005306
  Шалаева Н.М. Опыт биоценотического анализа лесостепья в связи с распространением гельминтозов сельскохозяйственных животных. : Автореф... канд. биол.наук: / Шалаева Н.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1965. – 18л.
1005307
  Чернейко Г.А. Опыт Болгарской коммунистической партии по руководству социалистическим строительством в Болгарии. : Автореф... канд. филос..наук: 09.00.02 / Чернейко Г.А.; Ин-т маркс.-лен. при ЦК КПСС. – М., 1980. – 26л.
1005308
  Кормич Людмила Ивановна Опыт большевиков Украины по привлечению демократической части служащих на сторону рабочего класса в трех российских революциях : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.01 / Кормич Людмила Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 36л.
1005309
  Кормич Людмила Ивановна Опыт большевиков Украины по привлечению демократической части служащих на сторону рабочего класса в трех российских революциях : Дис... докт ист.наук: 07.00.01 / Кормич Людмил аИвановна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 468л. – Бібліогр.:л.416-468
1005310
  Витюк О.Г. Опыт борьбы большевиков за демократию в условиях перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. : Автореф... кандю. ист.наук: 07.00.01 / Витюк О.Г.; рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 29л.
1005311
  Кундиренко Е.Ф. Опыт борьбы звена М.Ф. Пилипенко за тысячные урожаи сахарной свеклы / Е.Ф. Кундиренко. – М., 1939. – 64с.
1005312
   Опыт борьбы с вредителями озимого рапса или репака.. – 5с.
1005313
  Сопоцько А.А. Опыт борьбы с озимым червем при помощи ловли бабочек на патоку в крестьянских хозяйствах Юогородицкого уезда / [соч.] Арк. Сопоцько, зав. станцией ; Энтомологическая станция при Тульской Губернской Земской управе. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1914. – 15 с.
1005314
   Опыт борьбы с осложнениями при бурении.. – М, 1962. – 78с.
1005315
  Щепилов Н.С. Опыт борьбы с туберкулезом крупного рогатого скота в Новосибирской области и некоторые экспериментальные данные по туберкулезе птиц. : Автореф... доктора вет.наук: / Щепилов Н.С.; Всес.ин-т эксперим.ветерин.Всес.ордена Ленина акад.с-х.наук. – Новосибирск, 1961. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1005316
  Зайонц О.Л. Опыт бурений гидрогеологических скважин большого диаметра в условиях Днепровско-Донецкой впадины / О.Л. Зайонц. – Москва, 1969. – 12с.
1005317
   Опыт бурения гидрогеологических скважин.. – М, 1970. – 128с.
1005318
  Степаненко П.Г. Опыт бурения гидроударными механизмами в Джежказганской геологоразведочной экспедиции. / П.Г. Степаненко, В.М. Штифанов. – М., 1966. – 8с.
1005319
  Васильев А.Г. Опыт бурения глубокой скважины на форсированном режиме / А.Г. Васильев. – Баку, 1958. – 36с.
1005320
  Тетерин Ю.М. Опыт бурения направленных и многозабойных скважин в условиях Хайдарканского месторождения / Ю.М. Тетерин. – М, 1969. – 25с.
1005321
   Опыт бурения нефтяных и газовых скважин в Ставрополье.. – М, 1962. – 60с.
1005322
  Торский П.Н. Опыт бурения подземных разведочных скважин перфораторами и пневмоударниками на железных рудниках / П.Н. Торский, Н.П. Михайлова. – М, 1958. – 20с.
1005323
  Сулимов В.П. Опыт бурения скважин из подземных выработок / В.П. Сулимов. – М., 1970. – 14с.
1005324
  Тимощенко А.Е. Опыт бурения скважин погружными пневмоударниками в условиях Крайнего Севера / А.Е. Тимощенко. – Москва : ОНТИ ВИЭМС, 1967. – 14 с
1005325
  Иванов Ю.С. Опыт бурения скважин эжекторными колонковыми снарядами / Ю.С. Иванов. – Москва, 1969. – 10с.
1005326
  Лекманов О. Опыт быстрого чтения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2013. – № 8 (1060). – С. 144-149. – ISSN 0130-7673


  "Стихи о неизвестном солдате" Осипа Мандельштама
1005327
  Исмайлов З.И. Опыт в подготовке электронных ресурсов Президентской библиотеки Управления делами Президента Азербайджанской Республики // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 1. – С. 62 - 65
1005328
  Горлякова М.В. Опыт валютного регулирования в Чили // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 46-56. – ISSN 044-748Х
1005329
  Михайлов А.В. Опыт введения в изучение русского литературного языка и письма / А.В. Михайлов. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного Округа, 1911. – 366, [16] с. : ил.
1005330
  Лопатто М.О. Опыт введения в теорию прозы. (Повести Пушкина). – Петроград-Одесса : Омфалос, 1918. – 73 с.
1005331
  Великославинский Д.А. Опыт вещественной вариационной систематики докембрийских интрузивных естественных рядов магм / Д.А. Великославинский. – Ленинград : Наука, 1990. – 142с.
1005332
  Орлов В.В. Опыт взаимодействия монархии и умеренных исламских движений в Марокко (90-е годы ХХ в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – Выпуск посвящен проблемам религий стран Азии и Африки: история и современность. – С. 42-52. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1005333
  Сейдуалиев Д. Опыт включения добровольного начала в сочетании с обязательностью в школьное преподавание. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.730 / Сейдуалиев Д.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 27л.
1005334
   Опыт внедрения вычислительной техники и создания АСУ.. – М, 1978. – 78с.
1005335
   Опыт внедрения дистанционного курса "гистология, цитология, эмбриология" в учебный процесс / В.Н. Савченко, Е.С. Проценко, Е.В. Шаповал, В.И. Падалко // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 127-132. – ISBN 978-966-285-311-7
1005336
  Иванова М.Н. Опыт внедрения и использования RFID-технологий в системе обслуживания пользователей: особенности организационно-технологических работ в ГПНТБ России / М.Н. Иванова, Е.В. Линдеман // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 36-38


  В докладе представлен опыт внедрения RFID-технологий в системе обслуживания пользователей ГПНТБ России. Обсуждаются основные организационно-технологические решения, свойственные для крупных библиотек, расширение функциональных возможностей ...
1005337
  Ноев В.Н. Опыт внедрения и эксплуатации блоков котел-турбина на электростанциях Франции / В.Н. Ноев. – М.-Д, 1963. – 136с.
1005338
  Ефимов А.А. Опыт внедрения инновационных методов преподавания судебной медицины в Саратовском ГМУ им. В.И. Разумовского / А.А. Ефимов, Е.Н. Савенкова // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 3 (67), ч. 1. – С. 55-57. – ISSN 1684-7903


  В статье изложены виды информационно-технологических разработок и инновационных форм представления учебного материала по судебной медицине и результаты их внедрения в вузовский компонент образовательного процесса на кафедре судебной медицины ...
1005339
  Лоза Л.А. Опыт внедрения информационных технологий в практику работы отдела обслуживания учебной и научной литературой библиотеки ВНЗ Укоопсоюза "Полтавский университет экономики и торговли" // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 110-116. – ISBN 978-966-285-103-8
1005340
  Зинченко Ю Опыт внедрения компьютеризированных тестовых испытаний в систему итоговой государственной аттестации студентов-психологов / Ю Зинченко, Н.Б. Березанская, И.А. Володарская // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 135-153. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1005341
  Шумилин Г.Д. Опыт внедрения методов программированного обучения в учебный процесс по курсу общая электротехника : Обзорная информация / Г.Д. Шумилин; Мин-во высш. и средн. спец. образов. СССР;ИЦВШ. – Москва, 1972. – 20с.
1005342
  Гольдберг М.И. Опыт внедрения одновременной поточной сборки различных изделий наодном конвейере / М.И. Гольдберг. – М., 1964. – 32с.
1005343
  Бакулин В.Г. Опыт внедрения передовых методов труда в буренни / В.Г. Бакулин. – Москва : Гостоптехиздат, 1957. – 52 с., 1 вкл. л.
1005344
  Шлеппи С.И. Опыт внедрения поточного производства на Московском заводеприборов / С.И. Шлеппи. – М., 1952. – 31с.
1005345
  Юрченко В.А. Опыт внедрения СМК / В.А. Юрченко, Т.В. Короткова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 76-81. – ISSN 0869-3617


  СМК - система менеджмента качества.
1005346
   Опыт внедрения спецкурса "Основы организаторской и общественно-политической работы в тудовом коллективе" в Калининградском техническом институте рыбной промышленности и хозяйства : Экспресс-информация. – Москва, 1973. – 40с. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи)
1005347
  Кокорев В.И. Опыт внедрения стандартных писем и других организационно-распорядительных дакументов / В.И. Кокорев, В.И. Похлебаев. – М, 1973. – 30с.
1005348
  Лавыш А.И. Опыт внедрения технических средств в учебный процесс / А.И. Лавыш. – Москва, 1971. – 20 с.
1005349
  Серебровская Е.К. Опыт внеклассной работы по математике / Е.К. Серебровская. – Иркутск, 1952. – 120 с.
1005350
   Опыт внутришкольного руководства.. – М, 1955. – 263с.
1005351
  Венюков М. Опыт военного обозрения русских границ в Азии / М. Венюков. – С.-Петербург : В типографии В Безобразова и Комп.
Вып. 2. – 1876. – II, 179, II с.
1005352
   Опыт возделывания кормовых бобов.. – Саратов, 1961. – 8с.
1005353
  Асыка Н.Р. Опыт возделывания чины в лесостепи Левобережной Украины и Центральной черноземной полосы РСФСР : автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Асыка Н.Р. ; Харьков с-х. – Харьков, 1965. – 22 с.
1005354
   Опыт войн в защиту социалистического Отечества.. – М, 1985. – 256с.
1005355
  Пирогов В.А. Опыт волновой геомеханики. / В.А. Пирогов. – Чита, 1972. – 65с.
1005356
  Румвольт Э. Опыт воспитания детей в семье / Э. Румвольт. – М., 1959. – 16с.
1005357
  Дорогокупля А.Г. Опыт воспроизведения в эксперименте предраковых состояний пищевода : Автореф... канд. биол.наук: / Дорогокупля А.Г.; Объедин. учен. совет ин-тов физиологии, краев. патологии, клинич. и эксперим. хирургии АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1966. – 16л. – Бібліогр.:с.14-15
1005358
  Кощеев А.Л. Опыт восстановления леса на заболоченных лесосеках / А.Л. Кощеев, И.А. Лавров. – Москва ; Ленинград, 1953. – 28 с.
1005359
  Шишикин В.Г. Опыт вузов США: финансовая помощь студентам через программы предоставления грантов и займов // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 227-237. – ISSN 1811-0916


  В статье исследуется специфика современных программ финансового содействия студентам в американских вузах. Заложенная в основу развития высшей школы Соединенных Штатов Америки система рыночных отношений, участие в ее деятельности представителей власти ...
1005360
  Никишов М.И. Опыт выделения сельскохозяйственных зон и районов на карте сельского хозяйства СССР : доклады по проблеме Природное (физико-географическое) районирование страны для целей сельского хозяйства / материалы к 3 съезду географического общества СССР ; М.И. Никишов. – Ленинград, 1959. – 20 с.
1005361
  Лазарев С.Н. Опыт выживания / С.H. Лазарев ; [редкол.: С.Н. Лазарев и др.]. – Санкт-Петербург : Глобус. – (Диагностика кармы: вторая серия ; 2). – ISBN 978-5-900694-23-8
Ч. 1. – 2010. – 220, [4] с. – На обл. назв. сер. : Диагностика кармы (вторая серия)
1005362
  Лазарев С.Н. Опыт выживания / С.H. Лазарев ; [редкол.: С.Н. Лазарев и др.]. – Санкт-Петербург : Планета. – (Диагностика кармы (вторая серия) ; 2). – ISBN 978-5-900694-25-2
Ч. 2. – 2011. – 220, [4] с. – На обл. назв. сер. : Диагностика кармы (вторая серия)
1005363
  Лазарев С.Н. Опыт выживания / С.H. Лазарев ; [редкол.: С.Н. Лазарев и др.]. – Санкт-Петербург : Планета. – (Диагностика кармы (вторая серия) ; 2). – ISBN 978-5-900694-26-9
Ч. 3. – 2011. – 219, [5] с. – На обл. назв. сер. : Диагностика кармы (вторая серия)


  Содержание: Заповеди ; "Предаст меня… тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам" ; Портрет Бога ; Система маяков ; Картина мира ; Семь смертных грехов ; Письма ; Приглашение на пир ; Письма ; Работа над собой ; Письма ; Личный опыт ...
1005364
  Лазарев С.Н. Опыт выживания / С.H. Лазарев ; [редкол.: С.Н. Лазарев и др.]. – Санкт-Петербург : Планета. – (Диагностика кармы (вторая серия) ; 2). – ISBN 978-5-900694-37-5
Ч. 4. – 2012. – 217, [5] с. – На обл. назв. сер. : Диагностика кармы (вторая серия)


  Содержание: Происхождение болезней ; Плоды добра и зла ; Практика ; Вожделение ; Письма ; Секунда и вечность ; Вожделение ; В плену иллюзий ; Диалектика ; Практика ; Письма.
1005365
  Лазарев С.Н. Опыт выживания / С.H. Лазарев ; [редкол.: С.Н. Лазарев и др.]. – Санкт-Петербург : Планета. – (Диагностика кармы : вторая серия ; 2). – ISBN 978-5-900694-40-5
Ч. 5. – 2012. – 220, [4] с. – На обл. назв. сер. : Диагностика кармы (вторая серия)


  Содержание: Письма ; Воспитание ; Проблемы ; История ; 2012 ; Незаконченная история ; Письма ; Мистика ; Хроника апокалипсиса? ; Опыт ; Три шага к любви ; Просветление.
1005366
  Шароглазова Г.А. Опыт выполнения динамических исследований на локальных вытянутых залесенных участках земной поверхности / Г.А. Шароглазова, С.К. Товбас, А.Н. Соловьев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 38-42 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
1005367
  Дайнеко Н. Опыт выращивания анхузы лекарственной (Anchusa officinalis L.) в культуре / Н. Дайнеко, Е. Шукова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 50-52. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Вивчений онтогенез, анатомічна будова, сезонний ритм розвитку та продуктивність Anchusa officinalis L. в умовах висівання на двох дослідних ділянках. У воловика відбувається швидкий перебіг онтогенетичних станів у прегенеративному періоді та ...
1005368
  Ляпин Г.С. Опыт выращивания второго урожая льна-долгунца. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Ляпин Г.С.; МВО. Киев. сельскохоз. ин-т. – Киев, 1951. – 10 с.
1005369
   Опыт выращивания высоких урожаев на сортоучастках Украины.. – К, 1965. – 163с.
1005370
  Ким П. Опыт выращивания высоких урожаев хлопка / П. Ким. – М, 1953. – 56с.
1005371
  Штейман С.И. Опыт выращивания высокоудойных коров и полного сохранения молодняка / С.И. Штейман. – М., 1954. – 31с.
1005372
  Филиппова И.А. Опыт выращивания гибрида белуга стерлядь в колхозных прудах Воронежской области : Автореф... канд. биол.наук: / Филиппова И.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1962. – 19л.
1005373
   Опыт выращивания лесхозами защитных лесонасаждений в колхозах и совхозах Волгоградской области.. – М, 1964. – 31с.
1005374
   Опыт выращивания нута. – Саратов, 1961. – 6 с.
1005375
  Красовский П.Я. Опыт выращивания племенного молодняка и повышения продуктивности стада / П.Я. Красовский. – Москва, 1953. – 32с.
1005376
  Герлова М.Н. Опыт выращивания помидоров ленточно-гнездовым способом / М.Н. Герлова, В.Ф. Рубин. – Харьков, 1960. – 15 с.
1005377
   Опыт выращивания роз.. – М, 1965. – 139с.
1005378
  Лосев В. Опыт выращивания сахарой свеклы и рекомендации по ее возделыванию в условиях Могилевской области / В. Лосев, А. Ермоваева. – Могилев, 1962. – 24с.
1005379
  Небрат А.Г. Опыт высокоразрешающей электроразведки / А.Г. Небрат, В.В. Сочельников // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 147-153 : рис. – Библиогр.: с. 153. – ISSN 0203-3100
1005380
   Опыт выступлений лекторов перед массовой аудиторией.. – М, 1975. – 36с.
1005381
  Новикова Т.П. Опыт выхаживания глубоконедоношенных детей и отдаленные результаты их развития. : Автореф... канд. мед.наук: / Новикова Т.П.; Киев. мед. ин-т. – К., 1967. – 15л.
1005382
  Подгородецкий П.Д. Опыт выявления естественного рекреационного потенциала территории (на примере Крымского предгорья) / П.Д. Подгородецкий, Л.А. Багрова // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 124-130 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1005383
  Подгородецкий П.Д. Опыт выявления рекреационной емкости геосистем (на примере туристских стоянок в горном Крыму) / П.Д. Подгородецкий, Л.А. Багрова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 41-48 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1005384
   Опыт газеты "Заря Востока".. – Москва : ОГИЗ. Госполитиздат, 1940. – 80 с., 4 л. ил., портр. и факс.
1005385
  Михайлюк А.И. Опыт газификации школьных химических кабинетов сжиженной смесью бутана и пропана в баллонах / А.И. Михайлюк. – М, 1959. – 46с.
1005386
  Горенко Олег Николаевич Опыт ГДР в реализации социально-политической стратегии (1976-1985 гг.) : Дис... канд. истр.наук: 07.00.03 / Горенко Олег Николаевич; Ин-т истории АН УССР. – К., 1988. – 254л. – Бібліогр.:л.222-254
1005387
   Опыт ГДР в реализации социально-политической стратегии 1976-1985 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Горенко О. Н,; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 16л.
1005388
  Колтун Л.И. Опыт генетического исследования некоторых эндогенных месторождений по включениям в минералах : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Колтун Л.И.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. Геологический факультет. – Львов, 1953. – 15л.
1005389
  Лазаренко Е.К. Опыт генетической классификации минералов / Е.К. Лазаренко. – Киев : Наукова думка, 1979. – 314с.
1005390
  Калмуская Элеонора Ивановна Опыт географического изучения потребления материальных благ населением Молдавской ССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Калмуская Элеонора Ивановна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Геогр. фак-т , Кафедра экон. географии. – Киев, 1974. – 21 с.
1005391
  Калмуская Э.И. Опыт географического изучения потребления материальных благ населением Молдавской ССР. : Дис... канд. географич.наук: / Калмуская Э.И.; АН МолдССР. Отдел географии. – Черновцы, 1973. – 161л. – Бібліогр.:л.1-10
1005392
  Долотов В.А. Опыт географо-генетического изучения пахотных почв на востоке Русской равнины : Автореф... канд. геогр.наук: / Долотов В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1005393
  Барсегян Н.Ц. Опыт географо-картографического изучения территориально-производственных комплексов методом энергапроизводительных циклонов. : Автореф... канд. геогр.наук: 691 / Барсегян Н.Ц.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 29л.
1005394
   Опыт геолого-геоморфологических и гидробиологических исследований береговой зоны моря. – Ленинград : Наука, 1967. – 245с.
1005395
  Удодов П.А. и др. Опыт гидрогеохимических исследований в Сибири / П.А. и др. Удодов. – М., 1962. – 191с.
1005396
  Шевченко А.И. Опыт гидрологического и гидро-геолого-мелиоративного районирования на примерах некоторых районов бассейна реки Аму-Дарья : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Шевченко А. И.; АН УзССР, Ин-т геол. – Ташкент, 1951. – 15 с.
1005397
  Тер-Гукасова Опыт гидрологического районирования площади распространения водоносных горизонтов метовых отложений Павлоградского Прииртышья : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.12 / Тер-Гукасова В. К.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1973. – 16л.
1005398
  Орловский А.С. Опыт города Одессы по разработке устава территориальной громады / Алексей Орловский ; На тит. лис. : Одес. гор. общ. орг. "Лицом к лицу". – Одесса : Хоббит, 2003. – 48 с.
1005399
   Опыт государственного права Российской империи / сост. канд. Филос. фак. Дерпт. ун-та К.Д. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Рос. Акад., 1833. – [2], V, [7], 417 с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов М., 1957, т. 2, с. 13; Критико-биогр. словарь.. / Венгеров., т. 1, с. 265


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1005400
   Опыт государственного права Российской империи / сост. канд. Филос. фак. Дерпт. ун-та К.Д. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Рос. Акад., 1833. – [2], V, [4], 415, [5] с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов М., 1957, т. 2, с. 13; Критико-биогр. словарь.. / Венгеров., т. 1, с. 265


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1005401
  Митюкова К.Д. Опыт государственного строительства Таджикской АССР (1924-1929 гг.) / К.Д. Митюкова. – Душанбе, 1988. – 99с.
1005402
  Будде Е.Ф. Опыт грамматики А.С. Пушкина : Труд Е.Ф. Будде. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук ; Т. 77, № 4)
Ч. 1, отд. 1 : Словоизменение. Вып. 1. Склонение имен существительных. – 1904. – [2], II, XXXII, 118 с. – Конволют. - Пер.: Опыт грамматики А.С. Пушкина, Ч. 1, вып. 2 и вып. 3
1005403
  Будде Е.Ф. Опыт грамматики А.С. Пушкина. Ч. 1, вып. 2 : Труд Е.Ф. Будде // Опыт грамматики А.С. Пушкина : Труд Е.Ф. Будде / Е.Ф. Будде. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1904. – Ч. 1, отд. 1 : Словоизменение. Вып. 1. Склонение имен существительных. – [4], VI, 123 с. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук ; Т. 77, № 4)


  Т. 77, № 5
1005404
  Будде Е.Ф. Опыт грамматики А.С. Пушкина. Ч. 1, вып. 3 : Труд Е.Ф. Будде // Опыт грамматики А.С. Пушкина : Труд Е.Ф. Будде / Е.Ф. Будде. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1904. – Ч. 1, отд. 1 : Словоизменение. Вып. 1. Склонение имен существительных. – [2], II, IV, 173 с. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук ; Т. 77, № 4)


  Т. 77, № 3
1005405
  Кошляк А.Б. Опыт грамматико-стилистического исследования языка драматических произведений Бертольта Брехта : Автореф... канд. филол.наук: / Кошляк А.Б.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1965. – 14л.
1005406
  Карасев О.В. Опыт грамматического описания имен качества современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карасев О. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 25л.
1005407
  Микулович И.Ф. Опыт Гродненской областной партийной организации в борьбе за повышение эффективности сельскохозяйственного производства в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Микулович И.Ф.; ВПШ при ЦК КПСС. Кафедра ист. КПСС. – М., 1971. – 26л.
1005408
  Ибрагимов Н.Х. Опыт группового анализа обыкновенных дифференциальных уравнений / Н.Х. Ибрагимов. – Москва, 1991. – 48 с.
1005409
  Логвинов И.М. Опыт двухмерного магнитовариационного моделирования в районе УАС "Академик Вернадский" (Западно-Антарктический полуостров) / И.М. Логвинов, В.Н. Тарасов, С.С. Чулков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 61-75 : рис., табл. – Библиогр.: с. 73-75. – ISSN 0203-3100
1005410
  Логачев Е.Д. Опыт десятилетних исследований микроморфологии низших многоклеточных и некоторых вопросов экологической гистологии. / Е.Д. Логачев. – Кемерово, 1961. – 14с.
1005411
  Логачев Е.Д. Опыт десятилетних исследований микроморфологии низших многоклеточных и некоторых вопросов экологической гистологии. : Автореф... наук: / Логачев Е.Д.; Кемеровский гос.мед.лин-т. – Кемерово, 1961. – 14л.
1005412
  Дмитриев Н.Г. Опыт Детскосельской станции по племенной работе и искусственному осеменению / Н.Г. Дмитриев. – Л.-М., 1960. – 56с.
1005413
  Троицкая Н.В. Опыт дефиниционно-ассоциативного анализа структуры слова. (На матер. англ. имен. существительных). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Троицкая Н.В.; Калинин. гос. пед. ин-т им. М.И.Калинина. – Калинин, 1970. – 18л.
1005414
  Морозова Л.В. Опыт дефиниционного описания терминополя (на базе терминов ядерной физики и техники) : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Морозова Л.В.; Калининский гос. пед. ин-т им. М.И.Калинина. – Калинин, 1970. – 18л.
1005415
  Серкина А.А. Опыт дешифровки древнейшего китайского письма / А.А. Серкина. – М., 1973. – 131с.
1005416
  Пирузян С.А. Опыт деятельного сейсмического районирования территории большого Ереванского района / С.А. Пирузян. – Ереван, 1969. – 92с.
1005417
   Опыт деятельности партийных организаций по руководству хозяйтвом. – М, 1979. – 237 с.
1005418
  Дурново Н.Н. Опыт диалектологической карты русского языка в Европе.С приложением очерка русской диалектологии : Труды Московской диалектологической Комиссии / Н.Н. Дурново и др. ; под ред. Д.Н. Ушакова. – Москва : Синодальная типография
Вып.5. – 1915. – 132 с.
1005419
   Опыт диалетного гнездового словообразовательного словаря.. – Томск, 1992. – 235с.
1005420
  Мужецкая Ю.С. Опыт диахронического исследования многозначных предлогов на основе их валентных свойств : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Мужецкая Ю.С.; ЛГУ. – Л., 1971. – 18л.
1005421
   Опыт дидактических исследований в СССР и ГДР,. – М, 1974. – 239с.
1005422
  Наркозиев А.К. Опыт дидактического обоснования кредитной технологии обучения в Международном университете Кыргыстана // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 9. – C. 40-46. – ISSN 0321-0383
1005423
  Егоров В.Е. Опыт длился 60 лет / В.Е. Егоров. – М, 1972. – 48с.
1005424
  Лактионов П.П. Опыт добычи лисицы и горностая / П.П. Лактионов, Н.И. Нагаев. – Омск, 1954. – 48с.
1005425
  Грищенкова Е.М. Опыт долголетнего использования крупного рогатого скота холмогорской породы / Е.М. Грищенкова, К.А. Дербина. – М, 1966. – 30с.
1005426
  Алейник М.Я. Опыт допросов несовершеннолетних обвиняемых по групповому делу об изнасловании // Следственная практика / Прокуратура Союза ССР, Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности ; редкол.: Н.И. Сапожников, Э.Д. Куранова, Н.И. Гуковская [и др.]. – Москва, 1973. – Вып. 97. – С. 66-72
1005427
   Опыт доразведки газовых и газоконденсатных месторождений методом опытно-промышленной эксплуатации.. – М, 1974. – 53с.
1005428
  Коган Л.А. Опыт драматургического человекознания (о философии Маленьких трагедий Пушкина) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.133-152. – ISSN 0042-8744
1005429
  Тумаджанов И.И. Опыт дробного геоботанического районирования северного склона Большого Кавказа. / И.И. Тумаджанов. – Тбилиси, 1963. – 242с.
1005430
  Тюремнов С.И. Опыт дробного подразделения Северо-Западного Кавказа на естественно-исторические районы в селькохозяйственных целях. / С.И. Тюремнов. – Краснодар, 1929. – 40 с.
1005431
  Имдаль М. Опыт другого видения : статьи об искусстве X-XX веков / Макс Имдаль ; [пер. с нем. А. Вайсбанд]. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Дух і Літера, 2011. – 487, [1] с., LXXX с. ил. : ил. – Предм. указ.: с. 461-486. - Пер. изд.: Max Imdahl. Gesammelte Schriften in 3 Bd. Suhrkamp, 1996. – Библиогр. в примеч. в конце гл. – (Серия "Новая Еуропа" / [основатель А. Адамянц]). – ISBN 978-966-378-193-8


  Ця книга – вибрані статті одного з найвидатніших західних мистецтвознавців другої половини ХХ століття Макса Імдаля (1925–1988) – адресована водночас і професіоналам, і людям, які цікавляться мистецтвом. Тому що представлені тут мистецтвознавчі ...
1005432
  Ярош Л. Опыт другого как фактор преодоления солипсизма в феноменологии Э. Гуссерля // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 142-148. – ISBN 966-96471-2-6
1005433
   Опыт друзей. Реферативный сборник
№№ 1, 2. – 1989
1005434
  Зинченко В.П. Опыт думания о думании. К восьмидесятилетию В.В.Давыдова (1930-1998) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 75-91. – ISSN 0042-8744
1005435
  Норбеков М. Опыт дурака, или ключ к прозрению : Как избавиться от очков / Мирзакарим Норбеков. – Санкт-Петербург : Весь, 2001. – 252с. – ISBN 5-266-00097-X
1005436
  Никольский Б.В. Опыт едикта чести : докл. в С.-Петербургском юридическом обществе Б.В. Никольского. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1901. – 63 с.
1005437
  Соколов И.И. Опыт естественной класификации семейства полорогих (Bovidae) на основе краниологических данных : Автореф... докт.биол.наук: / Соколов И.И. – Ленинград, 1949. – 10 с.
1005438
  Ли В. Опыт жизни / В. Ли. – К.
1. – 1992. – 212с.
1005439
   Опыт завода "Запорожсталь" -- всем металлургам страны.. – М, 1963. – 146с.
1005440
  Безверхая Г.П. Опыт закаливания воспитанников школы-интерната некоторыми физическими факторами : Автореф... канд. мед.наук: / Безверхая Г.П.; Львовски гос. мед. ин-т. – Львов, 1966. – 12л.
1005441
  Мальтус Т.-Р. Опыт закона о народонаселении / Т.-Р. Мальтус ; пер.: И.А. Вернер. – Москва : Изд. Солдатенкова ; Типо-лит. О.И. Лашкарев и К*, 1895. – [3], LXIV, 251 с., 1 л. фронт. (портр.). – С. V-LXIV: Жизнь и труды Мальтуса. – Библиогр.: "Важнейшие источники" (с. 4). – (Библиотека экономистов / Ред. М. Щепкина и И. Вернера ; Вып. 3)


  Пер.: Вернер, Ипполит Антонович (1852-1927)
1005442
  Мальтус Т. Опыт закона о народонаселении / Т. Мальтус ; сокр. пер. И.А. Вернера. – Москва : М.Н. Прокопович, 1908. – 180 с. – С. 3-29: Жизнь и учение Мальтуса / И. Вернер. – Библиогр. в примеч. – (Классики экономической науки)


  Пер.: Вернер, Ипполит Антонович (1852-1927)
1005443
  Устинович Е. Опыт законодательного регулирования анонимности в Интернете и судебная практика // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9. – С. 33-36. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1608-6422
1005444
   Опыт зарубежного строительствапри решении вопросов природо-климатической типизации жилища Закавказья. – Москва, 1967. – 43 с.
1005445
  Андрианов В. Опыт зарубежных стран по борьбе с коррупцией // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 23-65. – ISSN 0207-3676
1005446
  Крупнова Г.Ф. Опыт зарубезных стран в области животноводства / Г.Ф. Крупнова. – Л, 1958. – 24с.
1005447
  Еренов А.Е. Опыт земельных преобразований на Советском Востоке / А.Е. Еренов. – Алма-Ата, 1976. – 183с.
1005448
   Опыт зксплуатации гидротехнических сооружений / Ю.В. Ярошенко, И.В. Злыдень, Г.В. Приходько, А.В. Тимошенко, Т.А. Шевченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 96-99 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
1005449
  Тер-Минасян Опыт зоогеографической характеристики степей и полупустынь ССР Армении и Нахичеванской ССР на основании распространенных жуков-слоников (Curculeonidae, Coleoptera) : (тезисы к диссертации) / М. Тер-Минасян // [Энтомофауна] : [папка с вырезками и отд. оттисками по энтомологии]. – [Б. м.], 1920. – 4 с.


  На тит. л. надпись: Уважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от М. Тер-Минасяна 13.VI.1935
1005450
  Римский-Корсаков Опыт зоологической экскурсии в пригородный парк / Римский-Корсаков. – Л., 1925. – 81с.
1005451
   Опыт и его место в социальном познании.. – Калинин, 1984. – 155с.
1005452
   Опыт и методика изучения гидрогеологических и инженерно-геологических условий крупных водохранилищ.. – М, 1959. – 176с.
1005453
   Опыт и методика изучения гидрогеологических и инженерно-геологических условий крупных водохранилищ.. – М, 1961. – 360с.
1005454
  Фролов В.Т. Опыт и методика комплексных стратиграфо-литологических и палеогеографических исследований : (На примере юрских отложений Дагестана) / В.Т. Фролов. – Москва : Московский университет, 1965. – 180с.
1005455
   Опыт и методика комсомольской политической учебы. – Москва : Молодая гвардия. – (Система комсомольской политической учебы)
Вып. 2 : Сост. и науч. ред. В.Т. Сызранцев, В.Ф. Яворский. – 1974. – 143 с.
1005456
   Опыт и методика комсомольской политической учебы. – Москва : Молодая гвардия. – (Система комсомольской политической учебы)
Вып. 5. – 1980. – 158 с.
1005457
   Опыт и методика конкретных социологических исследований. – М, 1965. – 358с.
1005458
  Алимов М.С. Опыт и методика оценки элементов баланса грунтовых вод орошаемых территорий Узбекистана / М.С. Алимов; Мин. геологии УзССР.Узбекгидрогеология. Ин-т гидрогеологии и инженерной геологии. – Ташкент, 1979. – 136с.
1005459
   Опыт и методы экологического мониоринга.. – Пущино, 1978. – 265с.
1005460
   Опыт и направления дальнейшего совершенствования хозяйственного расчета в народном хозяйстве Коми АССР.. – Сыктывкар, 1989. – 99с.
1005461
   Опыт и направления дальнейшего совершенствования хозяйственного расчета в народном хозяйстве Коми АССР.. – Сыктывкар, 1989. – 148с.
1005462
   Опыт и направления дальнейшего совершенствования хозяйственного расчета в народном хозяйстве Коми АССР.. – Сыктывкар, 1989. – 75с.
1005463
   Опыт и направления дальнейшего совершенствования хозяйственного расчета в народном хозяйстве Коми АССР.. – Сыктывкар, 1989. – 76с.
1005464
   Опыт и направления дальнейшего совершенствования хозяйственного расчета в народном хозяйстве Коми АССР.. – Сыктывкар, 1989. – 105с.
1005465
  Фокин Ю.Г. Опыт и основные результаты разработки деятельностной теории обучения в высшей школе // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 33-57. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Рассмотренный опыт представляет интерес как для организации коллективных работ по теоретизации накопленных в описательном формате сведений во многих предметных областях науки, традиционно ориентируемых на качественные результаты реализации выполненных ...
1005466
   Опыт и перспективы развития складского хозяйства.. – М, 1989. – 96с.
1005467
   Опыт и перспективы совместных действий коммунистов и социал-демократов.. – М, 1974. – 385с.
1005468
   Опыт и перспективы энергосбережения в промышлености г.Москвы.. – М, 1990. – 148с.
1005469
   Опыт и перспективы энергоснабжения на промышленных предприятиях г.Москвы.. – М, 1988. – 121с.
1005470
   Опыт и проблемы аграрно-промышленого кооперирования.. – М, 1975. – 256с.
1005471
   Опыт и проблемы защиты территорий в зонах влияния ликвидируемых шахт / А.П. Семенов, В.Н. Ермаков, О.А. Улицкий, А.В. Анциферов, В.Р. Шнеер, Е.В. Блинникова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 15-19. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
1005472
   Опыт и проблемы землеустройства в реализации Продовольственной программы в Молдавской ССР.. – Кишинев, 1985. – 240с.
1005473
   Опыт и проблемы инетрационального иатеистического воспитания. – М, 1976. – 365 с.
1005474
  Нестеренко Ж. Опыт и проблемы корпоративного управления на примере ФПГ Запорожской области // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.100-106. – ISBN 966-654-102-5
1005475
  Чумаченко Н.Г. Опыт и проблемы планирования научно-технического прогресса в промышленности Донецкой области / Н.Г. Чумаченко. – Донецк, 1979. – 55с.
1005476
  Арун К.М. Опыт и проблемы планирования развития промышленности Индии : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Арун К.М. ; ОГУ. – Одесса, 1984. – 23 с.
1005477
  Городяненко В.Г. Опыт и проблемы повышения активности трудящихся в управлении производством / Городяненко В.Г. – Киев, 1989. – 208 с.
1005478
  Катеринец С.Л. Опыт и проблемы развития фермерства в Украине // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 67-71. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1005479
   Опыт и проблемы разработки региональных комплексных программ научно-технического прогресса.. – Л, 1983. – 127с.
1005480
   Опыт и проблемы разработки территориальных АСУ.. – Томск, 1983. – 184с.
1005481
  Минченко А.К. Опыт и проблемы ресурсосбережения / А.К. Минченко. – Киев, 1987. – 48с.
1005482
   Опыт и проблемы совершенствования хозяйтвенного механизма управления общественным производством. – Рига, 1988. – 207с.
1005483
   Опыт и проблемы управления наукой : (тезисы докладов VI Киевского Симпозиума по науковедению и научно-техническому прогнозированию). – Киев
Часть 2. – 1976. – 207 с.
1005484
   Опыт и проблемы управления наукой : (тезисы докладов VI Киевского Симпозиума по науковедению и научно-техническому прогнозированию). – Киев
Часть 3. – 1976. – 204 с.
1005485
   Опыт и проблемы формирования и использования кадров в промышленности.. – М, 1990. – 144с.
1005486
   Опыт и проблемы формирования программ технического перевооружения и реконстуркции производства.. – Донецк, 1987. – 103с.
1005487
   Опыт и проблемы экономической реформы. – Одесса, 1967. – 137с.
1005488
   Опыт и пути дальнейшего развития комплексного управления качеством в сварочном приозводстве.. – Донецк, 1988. – 235с.
1005489
  Чирков Б.П. Опыт и раздумья / Б.П. Чирков. – Москва, 1964. – 97с.
1005490
  Амиров Альберт Назмутдинович Опыт и результаты применения вертикального сейсмического профилирования (ВСП) в условиях равнинного Крыма : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Амиров Альберт Назмутдинович; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1974. – 26л.
1005491
  Бриндли Линн Опыт и рекомендации Британской библиотеки: семь подходов к успеху // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 60 - 77. – ISSN 0130-9765
1005492
   Опыт и тенденции повышения эффективности металлообработки при изготовлении СВЧ приборов. – Москва : ЦНИИ "Электроника", 1974. – 84 с.
1005493
  Любовец Г.В. Опыт и уроки дискуссии в РКП(б) в 1920-1921 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Любовец Г.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 23 с.
1005494
  Михайлов Ю. Опыт и уроки первой русской революции / Ю. Михайлов. – Москва, 1975. – 64с.
1005495
  Тымцуник Василий Иванович Опыт и уроки работы компартии Украины по внедрению новых форм организации труда и повышения трудовой активности колхозников (1976-1980 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Тымцуник Василий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 212л. – Бібліогр.:л.186-212
1005496
  Тымцуник Василий Иванович Опыт и уроки работы Компартии Украины по внедрению новых форм организации труда и повышения трудовой активности колхозников (1976-1980 гг.) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Тымцуник Василий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1005497
  Вентка Раиса Андреевна Опыт и уроки формирования полит. культуры студентов вузов Украины в 80-е годы. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Вентка Раиса Андреевна; КУ. – К., 1991. – 17л.
1005498
  Вентка Р.А. Опыт и уроки формирования политической культуры студенов вузов Украины в 80-е годы : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Вентка Р. А.; МВ и ССО Украины, КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1991. – 195л. – Бібліогр.:л.183-195
1005499
  Кердиваренко В.А. Опыт идейно-воспитательной работы в вузах Молдавии / В.А. Кердиваренко. – Москва, 1980. – 40с.
1005500
  Морковкин В.В. Опыт идеографического описания лексики: (Анализ слов со значением времени в рус. яз.) / В.В. Морковкин. – М., 1977. – 166с.
1005501
  Волощук Е. Опыт извлечения квинтэссенции "Совершенного художника" (Модернистский ракурс образа Гете в романе Томаса Манна "Лотта в Веймаре") // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / НАН України ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 3 (18) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 22-42
1005502
   Опыт издания справочной литературы.. – М, 1960. – 40с.
1005503
  Фискович Т.Т. Опыт изложения курса элементарной геометрии на плоскости на основе идеи групп преобразований : Автореф... канд. пед.наук: / Фискович Т.Т.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – 15л.
1005504
  Свечин И.В. Опыт изложения начал общечеловеческой философии. – Санкт-Петербург, 1895. – 205 с.
1005505
  Гомберг Б.И. Опыт изложения основных начал этиологии преступления / Б. Гомберг. – Киев : Тип. 2-й артели
Ч. 1 : Чезаре Ломброзо и уголовная антропология. – 1911. – IV, 160 с.
1005506
  Крупин П.А. Опыт изложения планиметрии в классах с математической специализацией.. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Крупин П.А.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 14л.
1005507
  Бандзеладзе Л.Д. Опыт изложения системы марксистской этики / Л.Д. Бандзеладзе. – Тбилиси, 1963. – 474с.
1005508
  Логвинов И.М. Опыт изображения пространственной геоэлектрической модели по результатам двумерной инверсии параметров магнитотеллурического поля на примере Ингульского мегаблока / И.М. Логвинов, В.Н. Тарасов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 75-83 : рис. – Библиогр.: с.82-83. – ISSN 0203-3100
1005509
  Талиев В.И. Опыт изследования процесса видообразования в живой природе / В.И. Талиев. – Харків
Ч. 1. – 1915. – 277 с.
1005510
  Попов П.П. Опыт изучения Phlebotomus России / П.П. Попов, д-р (ст. ассистент Тропич. ин-та НКЗдрава в Москве. Дир. проф. Е. И. Марциновский). – [Москва] : Изд. Тропического ин-та Н.К.З. ; Тип. Госстраха, 1926. – 22 с.


  На обл. дарств. надписьДорогому Незабвенному Николаю Яковлевичу Кузнецову от благодарного автора. 25/VII.92 г. Москва
1005511
  Попов П.П. Опыт изучения Phlebotomus Туркестана. / П.П. Попов, 1926. – 17-20с.
1005512
  Иванов П.П. Опыт изучения безударных гласных в начальной и средней школе. / П.П. Иванов. – М, 1941. – 112с.
1005513
   Опыт изучения газлийских землетрясений и направления дальнейших исследований.. – Ташкент, 1985. – 88с.
1005514
  Крайнов Опыт изучения геохимии подземных вод района рудных месторождений Лорийского нагорья Армении для решения некоторых геолого-поисковых вопросов : Автореф... геол.-минерал.наук: / Крайнов с.Р.; М-во геологии и охраны недр СССР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т гидрогеологии и инженерной геологии ВСЕГИНГЕ. – М., 1957. – 32л.
1005515
  Конотоп А.И. Опыт изучения гетерозиса у гибридов кукурузы, созданных на основе мутантных подлиний : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Конотоп А.И.; АН УССР. Ин-т ботаники. – Кишинев, 1968. – 27л.
1005516
  Шанаурова Г.Ф. Опыт изучения глагольных лексем в речи научного стиля : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.04 / Шанаурова Г.Ф.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1005517
  Властов Г.К. Опыт изучения Евангелия св. Иоанна Богослова : в двух томах / [Соч.] Георгия Властова. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Тузова
Т. 1. – 1887. – 460 с.
1005518
  Властов Г.К. Опыт изучения Евангелия св. Иоанна Богослова : в двух томах / [Соч.] Георгия Властова. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Тузова
Т. 2. – 1887. – 288, III с. : карт.
1005519
  Гордон М. Опыт изучения еврейского финансового хозяйства в России : (К вопросу о нац. финансах) / Макс Гордон ; С предисл. и под ред. прив.-доц. А.И.Буковецкаго. – Петроград : Тип. "Штандарт", 1918. – VI, 236, [1] с. : табл.
1005520
  Кириченко Е.С. Опыт изучения изменения свойств крупнообломочных грунтов / Е.С. Кириченко, А.В. Шостак // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 63-68 : Табл. – (Геология ; № 5)
1005521
  Недригайлов В.И. Опыт изучения иммунитета у гусениц пчелиной моли (Galeria melonella) : Диссертация на степень доктора медицины В.И. Недригайлова / Из Бактериологического института Харьковского Медицинского Общества ; Цензорами диссертации, по поруч. Конфереции, были: проф. А.И. Моисеев и Н.Я. Чистович, прив.-доц. В.Н. Клименко. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и с-вья, 1909. – [2], 78 с., 11 табл., [2] л. цв. ил. – Библиогр.: Литература с. 70-71 (34 назв.). – (Серия докторских, диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1909 учебном году ; № 51)
1005522
   Опыт изучения интродуцированных растений в Юго-Западе зане СССР.. – Кишинев, 1971. – 112с.
1005523
   Опыт изучения истории средних веков в 6 классе.. – Москва : Просвещение, 1965. – 211с.
1005524
  Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы : (на материале английского языка) / А.А. Уфимцева. – Москва, 1962. – 288с.
1005525
  Виноградов С.Н. Опыт изучения лексико-семантической парадигматики терминов : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Виноградов С.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 21 с.
1005526
  Виноградов С.Н. Опыт изучения лексико-семантической парадигматики терминов (на материале терминологии стекольного производства) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Виноградов С. Н.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1984. – 200л. – Бібліогр.:л.179-200
1005527
  Мова В.И. Опыт изучения лексической сочетаемости. (На матер. глаголов give, get, take). : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Мова В.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
1005528
  Комаров М.Ф. Опыт изучения личности осужденных за убийство и эффективности отбытого ими наказания / М.Ф. Комаров, Г.Н. Мудьюгин, С.С. Степичев ; с предисл. д-ра юрид. наук проф. И.И. Карпеца ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : [б. и.], 1968. – 119, [4] с. : табл. – Авт. на обл. не указаны. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1005529
  Сонкина А.С. Опыт изучения местоимения в 5 классе / А.С. Сонкина. – Ярославль, 1961. – 94с.
1005530
  Жадан В.И. Опыт изучения морфологической структуры ландшафтов Донецкого кряжа для целей рационального природопользования : региональные проблемы // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 118-126 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
1005531
  Марголина Ф.А. Опыт изучения орнитозной инфекции : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Марголина Ф.А.; АН ЭССР. Совет по биол. наукам. – Л., 1971. – 22л.
1005532
  Шевченко В.Е. Опыт изучения оснований геометрии (аксиоматического метода, общих вопросов аксиоматики и геометрии Лобачевского в с. ш.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Шевченко В. Е.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1970. – 23л.
1005533
   Опыт изучения педагогической работы со взрослыми. – Ленинград, 1926. – 94 с.
1005534
   Опыт изучения периодческих изменений физиологических функций в организме.. – М, 1949. – 224с.
1005535
  Гельб И.Е. Опыт изучения письма / И.Е. Гельб. – М, 1982. – 366с.
1005536
  Колин К.К. Опыт изучения проблем информатики в Стэндфордском университете // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 52-64.
1005537
  Шолохов Н.И. Опыт изучения пьесы К.А. Тренева "Любовь Яровая" в 10 классе средней школы / Н.И. Шолохов. – Саранск, 1972. – 75с.
1005538
   Опыт изучения регуляции физиологических функций в естественных условиях существования организмов.. – М-Л, 1949. – 272с.
1005539
  Сагдиев Т.Г. Опыт изучения сейсмичности плотины Нурекской ГЭС. / Т.Г. Сагдиев. – Душанбе, 1987. – 408с.
1005540
  Калнынь Л.Э. Опыт изучения слога в славянских диалектах / Л.Э. Калнынь, Л.И. Масленникова. – М., 1985. – 191с.
1005541
  Крылов А С. Опыт изучения современного монгольского языка в количественном аспекте / А С. Крылов, // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5, сентябрь-октябрь. – С. 46-57. – ISSN 0373-658Х
1005542
  Грузинцев А.П. Опыт изучения стационарного состояния упругой изотронной среды / [соч.] А.П. Грузинцева. – [Харьков] : [В унив. тип.], 1884. – 25 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Сообщения Математического общества при Харьковском университете. 1884 г.
1005543
   Опыт изучения строса.. – Рига, 1973. – 135с.
1005544
  Умров Н. Опыт изучения суффиксального словообразования отыменных прилагательных в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Умров Н.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Торез. – Москва, 1966. – 22л.
1005545
   Опыт изучения телерадиожурналистики и общественного мнения.. – Таллин, 1987. – 223с.
1005546
  Горшкова Т.М. Опыт изучения терминологии на материале философских текстов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Горшкова Т. М.; Горьк.ГУ. – Горький, 1979. – 18л.
1005547
  Демяновский С.Я. Опыт изучения тутового шелкопряда Вомвух Моri L. / С. Демяновский. – Москва : Моск. пед ин-т, 1935. – 23 с. – В Ученыйх записка всего 2 статьи С.Я. Демяновского. – (Ученые записки факультета естествознания / Под ред. С.Я. Демяновского ; Московский Государственный Педагогический институт ; Вып. 1)


  На обоих экз. дарств. надписи от автора Н.Я. Кузнецову и ...?
1005548
  Орешкина Н.С. Опыт изучения физических свойств и водного режима дерново-подзолистой почвы на модели. : Автореф... Канд.биол.наук: 532 / Орешкина Н.С.; Биол.-почв.фак-т. – М, 1972. – 28л.
1005549
  Лапина О.Н. Опыт изучения формирвоания понятий количества теплоты и температуры в семилетней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Лапина О.Н. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1005550
  Кескпайк Ю.Э. Опыт изучения формирования химической терморегуляции в онтогенезе у незреловылупляющихся птиц : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кескпайк Ю.Э. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1966. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1005551
  Чуркин Т.Я. Опыт изучения чувашских говоров Сундырского района : Автореф... канд. филол.наук: / Чуркин Т.Я.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 20 с.
1005552
  Романов А.Н. Опыт изучения экологии лесных тетеревидных птиц в связи с лесозаготовками (с примен. новой методики исслед.) : Автореф... канд. био.наук: / Романов А. Н.; АН СССР, Урал. филиал. – Сыктывкар, 1961. – 21л.
1005553
  Краснов Б.И. Опыт изучения электрического поля в атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Краснов Б.И.; М-во культуры СССР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – Киров, 1954. – 9л.
1005554
  Ермолаев В.Н. Опыт изучения элементов полового отбора у жуков семейства Meloidae (Coleoptera) : (с 1 рис.) / В.Н. Ермолаев. – Ленинград : Сектор науки Народного Комиссариата Просвещения, 1933. – С. 89-93


  На с. [1] Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
1005555
  Некрашюс С.С. Опыт изучения эффективности лекционной пропаганды / С.С. Некрашюс, 1971. – 35 с.
1005556
  Кучинский В.Д. Опыт изучения языка комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума" в школе / В.Д. Кучинский. – Омск, 1961. – 36с.
1005557
  Дусанов Х.Д. Опыт изыскания специфической реакции для ранней диагностики злокачественных новообразований. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дусанов Х.Д.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 15л.
1005558
   Опыт имитационного моделирования исторического процесса. – М, 1984. – 157с.
1005559
  Апекин В.С. Опыт иммунохимического исследования процессов созревания и оплодотворения яиц севрюги и осетра : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Апекин В.С. ;. – Ленинград, 1967. – 20 с.
1005560
   Опыт Института земледелия имени В.В.Докучаева -- на колхозные поля.. – Куйбышев, 1949. – 72с.
1005561
  Вольценбург О.Э. Опыт инструкции для составления библиотечного алфавитного каталога / О.Э. Вольценбург. – Ленинград, 1925. – 150с.
1005562
  Филозоф Р.С. Опыт интеграции технологий Esri и Vectuel для решения задач трехмерного моделирования в Arcgis // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 98-103


  В статье приведены примеры трехмерного моделирования с помощью технологий ESRI и Vectuel, описан опыт интеграции двух технологий, предложена технологическая схема преобразования трехмерных моделей. У статті наведені приклади тривимірного моделювання ...
1005563
  Паестка Ю. Опыт интенсификации экономического развития при социализме / Ю. Паестка. – М., 1980. – 264с.
1005564
  Рожченко З.В. Опыт интерпретации языкового знака в жаргонах и арго // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 195-199. – ISBN 966-581-295-5
1005565
  Балаболина Г.В. Опыт интродукции декоративных деревьев и кустарников в Прибайкайлье. : Автореф... канд. биол.наук: / Балаболина Г.В.; Иркутск. с.-х. ин-т. – Иркутск, 1966. – 18л.
1005566
  Пироженко А.А. Опыт интродукции декоративных травянистых растений природной флоры Приморья в ЦРБС АН УССР (Киев) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Пироженко А.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 19 с.
1005567
  Лыпа А.Л. Опыт интродукции древесных и кустарниковых растений в Государственном заповедном дендропарке "Тростянец". / А.Л. Лыпа. – М., 1951. – 10-16с.
1005568
  Федорук А.Т. Опыт интродукции древесных лиственных растений в Белоруссии / А.Т. Федорук. – Минск, 1985. – 160с.
1005569
   Опыт интродукции и охраны растений в СССР и США.. – Москва : Наука, 1992. – 185с.
1005570
  Давыдова Раиса Александровна Опыт интродукции некоторых декоративных суккулентов в открытый грунт Ашхабада : Автореф... канд. биол.наук: / Давыдова Раиса Александровна; АН Туркм. ССР. Отд-ние биол. наук. – Ашхабад, 1965. – 25л.
1005571
  Уфимцев В.П. Опыт ис пользования вычислительной техники в управлении материально-техническим снабжением / В.П. Уфимцев. – М, 1967. – 44с.
1005572
  Хордикайнен М.А. Опыт искусственного восполнения запасов подземных вод (по заруб. данным) / М.А. Хордикайнен. – М., 1975. – 64с.
1005573
  Бочаров И.Ф. Опыт использования авианосных ударных соединений в локальных конфликтах // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1990. – № 2/3 (76/77) : К советско-американскому и советско-канадскому диалогу. Об интегрировании СССР в систему ГАТТ. Проблемы конверсии. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 65-71
1005574
  Антипов А.Н. Опыт использования аппарата ландшафтного планирования в России при решении задач территориального развития / А.Н. Антипов, Ю.М. Семенов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 10-17. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1561-4980
1005575
  Зибарева И.В. Опыт использования баз данных STN International в библитечно-информационной работе // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 45-53. – ISSN 0130-9765
1005576
   Опыт использования баз данных ИНЕС.. – М, 1983. – 114с.
1005577
  Уфимцева О.Г. Опыт использования базы данных "Платные услуги" САБ ИРБИС в Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 6. – С. 61-64. – ISSN 0130-9765


  Освещен опыт работы с БД "Платные услуги" Системы автоматизации библиотек ИРБИС в Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края. Показаны преимущества использования этой БД для оперативного учета и анализа платных услуг в ...
1005578
  Новенко Д.В. Опыт использования геоинформационных технологий в школьном образовании : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 34-37. – ISSN 0016-7207
1005579
  Вистелиус А.Б. и др. Опыт использования двумерных регрессий и частотных представлений плотностей / А.Б. и др. Вистелиус. – Ленинград, 1980. – 327с.
1005580
  Стрюков М.Б. Опыт использования дистанционных образовательных технологий в учебном процессе РКСИ // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 3. – С.76-80
1005581
  Молчанова Опыт использования задач Ж.Пиаже в западной психодиагностике / Молчанова, .В. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.66-74. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1005582
  Свидро Е.В. Опыт использования иммуномодулятора ЭРБИСОЛ УЛЬТРАфарм у больных генитальным герпесом // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 29-34. – ISSN 2413-550Х
1005583
   Опыт использования комплексных мобильных технологий при поисках и геофизическом картировании глубинных скоплений углеводородов в структурах Западной Антарктики / В.Д. Соловьев, С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 123-143 : рис. – Библиогр.: с. 140-141, 142-143. – ISSN 0203-3100
1005584
  Черфас Б.И. Опыт использования кукулок тутового шелкопряда в карповом прудовом хозяйстве / Б.И. Черфас. – М.
1. – 1926. – 14с.
1005585
  Урушадзе Т.Ф. Опыт использования мировой коррелятивной базы почвенных ресурсов применительно к почвам Западной Грузии / Т.Ф. Урушадзе, Т.О. Квривишвили, Е.В. Санадзе // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 911- 920 : табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0032-180Х
1005586
  Кисляков В.Д. Опыт использования новых земель Подмосковья по ценные продовольственные культуры / В.Д. Кисляков. – Москва, 1944. – 15 с.
1005587
   Опыт использования петрографических и структурных характеристик гранитов формации рапакиви для их возрастного расчленения (на примере Коростенского плутона) / В.Ф. Гринченко, Т.Н. Агафонова, О.В. Зинченко, Т Г. Продайвода // Вестн. Киев. ун-та. Вопросы прикладной геохимии и петрофизики., 1981. – вып. 8
1005588
   Опыт использования пироксилиновых порохов на инженерных работах.. – К, 1952. – 112с.
1005589
  Гусев А. Опыт использования репродукций при изучении русской литературы в латышской школе / А. Гусев. – Рига, 1961. – 95 с.
1005590
  Еремеев И.Д. Опыт использования свклоуборочного комбайна СКЕМ-3 / И.Д. Еремеев. – М., 1954. – 12с.
1005591
   Опыт использования технических средств в учебном процессе. – Москва, 1974. – 238с.
1005592
  Соколова Ю.В. Опыт использования технологии вебинаров в Международной академии бизнеса и новых технологий // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 65-70. – ISSN 0130-9765
1005593
  Куракин А.С. Опыт использования технологий дистанционного обучения в корпоративном образовательном проекте // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 57-68. – ISSN 1818-4243


  В статье приводится описание организации корпоративного образовательного проекта для обучения сотрудников крупных учреждений и организаций. Представлена архитектура разработанного комплекса программ для поддержки корпоративного образовательного ...
1005594
  Иванов С.В. Опыт использования установок РБУ-50АС для замены ручного бурения / С.В. Иванов. – Москва, 1966. – 12с.
1005595
  Винарик Л.С. Опыт использования ЭВМ в управлении объединениями стройиндустрии. / Л.С. Винарик. – Москва, 1988. – 248с.
1005596
  Третьяков А.В. Опыт использования экспериментальных данных по механическим свойствам металлов при пластическом деформировании. / А.В. Третьяков, Г.К. Трофимов. – Свердловск, 1964. – 124с.
1005597
  Федорова Н.Н. Опыт использования электробиолюминесценции для оценки физиологического состояния растений. : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Федорова Н.Н.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 32л.
1005598
  Чередниченко Ю.В. Опыт использования якорной методики стентирования устьевых стенозов магистральных артерий головы // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 30-40. – ISSN 2304-9359
1005599
  Муминов Аманджан Опыт исследования активности слов, ее обусловливающих (на материале глоголов современного англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Муминов Аманджан; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1972. – 24л.
1005600
  Головина Л.Л. Опыт исследования аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий в возрастном аспекте : Автореф... канд. биол.наук: / Головина Л.Л.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Кафедра физиологии человека и животных. – Москва, 1953. – 12 с.
1005601
  Хомонов М.П. Опыт исследования бурятских говоров (боханский говор) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Хомонов М.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1005602
  Кулиш Ю.С. Опыт исследования взаимодействия грунтов с битумами и составляющими их компонентами : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кулиш Ю.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. Кафедар грунтоведения. – Москва, 1949. – 9 л.
1005603
   Опыт исследования взаимодействия слова и наглядности в обучении.. – М, 1954. – 272с.
1005604
  Тонков В. Опыт исследования воровского языка. / В. Тонков. – Казань, 1930. – 90с.
1005605
  Дудецкий А.Я. Опыт исследования воссоздающего воображение у учащихся 9-х классов : Автореф... канд. пед.наук: / Дудецкий А.Я.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1953. – 16л.
1005606
  Юналеева Р.А. Опыт исследования заимствований / Р.А. Юналеева. – Казань, 1982. – 119с.
1005607
  Серрюс Ш. Опыт исследования значения логики. / Ш. Серрюс. – М, 1948. – 227с.
1005608
  Уманский Л.И. Опыт исследования индивидуально-типологических особенностей детей старшего дошкольного возраста : Автореф... канд. пед.наук: / Уманский Л.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1955. – 16л.
1005609
  Захаров К.В. Опыт исследования истоков американской политики "холодной войны" : Автореф... канд. ист.наук: / Захаров К.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 30л.
1005610
  Назаров А.И. Опыт исследования координации группового управления / А.И. Назаров. – Москва, 1970. – 71с.
1005611
  Назаров А.И. Опыт исследования координации многосвязных систем, управляемых человеком-оператором. : Автореф... Канд.пед.наук: / Назаров А.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 24л.
1005612
  Пальгов Н.Н. Опыт исследования ледников Заилийского Алатау. : Автореф... доктор географ.наук: / Пальгов Н.Н.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1950. – 14 с.
1005613
  Ибрагимов С. Опыт исследования лексики шелководов Ферганской долины. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ибрагимов С.; АН УзССР. Ин-тут языка и лит. им. А.С.Пушкина. – Ленинград, 1950. – 22 с.
1005614
  Хомицкая Ольга Михайловна Опыт исследования некоторых вторично-предикативных структур в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Хомицкая Ольга Михайловна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1005615
  Зеленецкий К. Опыт исследования некоторых теоретических вопросов / К. Зеленецкий. – Москва, 1835. – 263 с.
1005616
  Иконников В.С. Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории / [соч.] В. Иконникова. – 1891-1908. – Киев : В унив. тип., 1869. – [2], 562, X, 3 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1869. - Экз. в разных тип. переплетах
1005617
  Левицкий О. Опыт исследования о летописи Самовидца / Сост. Орест Левицкий; (Предисл. к летописи Самовидца, изд. Киев. археогр. комис.). – Киев : Тип. К.Н. Милевского, 1878. – [2], 76 с.
1005618
  Бандзеладзе Г.Д. Опыт исследования основ марксисткой этики : автореф. ... д-ра филос. наук / Бандзеладзе Г.Д. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 73 с.
1005619
  Корнилов Г.Е. Опыт исследования по чувашской диалектологии и болгаро-чувашской топонимике : Автореф... канд. филол.наук: / Корнилов Г.Е.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Л., 1966. – 19л.
1005620
   Опыт исследования проблем содержания и методики преподавания учебных дисциплин, специфичных для общеобразовательной школы союзных республик.. – Ташкент, 1978. – 528с.
1005621
  Смирнов Николай Тимофеевич Опыт исследования проблемы сущности научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Смирнов Николай Тимофеевич; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. Кафедра философии. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1005622
  Халилова Ю. Опыт исследования продуктивности префиксов в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Халилова Ю.; 1 Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1969. – 31л.
1005623
  Талиев В.И. Опыт исследования процесса видообразования в живой природе / В.И. Талиев, прив.-доц. Харьковского ун-та. – Харьков : Тип. М.Х. Сергеева
Ч. 1. – 1915. – 277, [3] с. : ил. – Пар. назв. на фр. яз. - Приложение к Трудым О-ва испытателей природы, Т. XLVIII
1005624
   Опыт исследования растительности сообществ в заповедниках.. – Москва, 1988. – 152с.
1005625
  Пинягин Юрий Николаевич Опыт исследования семантических структур и сочетаемости соотносительных прилагательных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пинягин Юрий Николаевич; Моск. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1974. – 27л.
1005626
  Анциферова Г.М. Опыт исследования семантической микроструктуры : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Анциферова Г.М. ;. – Москва, 1967. – 20 с.
1005627
  Вайнер Л.Р. Опыт исследования семантической спаянности словосочетания : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Вайнер Л.Р. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1972. – 17 с.
1005628
  Хуршудянц А.С. Опыт исследования системных отношений в лексике. (На материале лексико-семант. группы глаголов говорения соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Хуршудянц А.С.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1971. – 29л.
1005629
   Опыт исследования скважин с целью определения параметров нефтяных пластов.. – М, 1962. – 101с.
1005630
  Алексенко В.А. Опыт исследования словобразовательной системы герминологических глаголов в современном английском языке (На материале терминов электроники) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексенко В. А. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1972. – 34 с.
1005631
  Казак М.Ю. Опыт исследования словообразования: функциональный аспект / М.Ю. Казак, Н.А. Бекетова // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 127-133
1005632
  Куликов Г.И. Опыт исследования смысловой структуры многозначного слова. (На материале прилагательных нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Куликов Г.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 22л.
1005633
  Королева М.Р. Опыт исследования состава глагоолв современного литературного немецкого языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Королева М.Р. ; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1961. – 20 с.
1005634
   Опыт исследования социологических проблем труда, образования и воспитания молодежи Сибири.. – Новосибирск, 1977. – 144с.
1005635
  Шутникова Р.С. Опыт исследования сочетаемости прилагательных в современном английском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Шутникова Р.С. ; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. им. М.Тореза. – Москва, 1965. – 16 с.
1005636
  Богданов В.В. Опыт исследования сочетательных и дистрибутивных совйств минимальних синтаксичечких единиц : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Богданов В.В. ; ЛГУ им. А.А. ЖДанова. – Ленинград, 1966. – 20 с.
1005637
  Черемисин П.Г. Опыт исследования стилистической синонимии / П.Г. Черемисин. – Орел, 1966. – 172с.
1005638
  Данелиа С.И. Опыт исследования теории нравственности Гельвеция / С.И. Данелиа. – Тифлис (Тбилиси) : 3-я тип. Полиграфотд. ВСНХ Грузии
Ч. 1. – 1922. – [4], 137 с.
1005639
  Васильева А.В. Опыт исследования типологических особенностей высшей нервной деятельности сельскохозяйственных животных : Автореф... канд. биол.наук: / Васильева А.В.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1958. – 16л.
1005640
   Опыт исследования трудовых династий.. – Свердловск, 1978. – 40с.
1005641
  Махмутова Л.Т. Опыт исследования тюрских диалектов: Мишар. диалект. татар. яз. / Л.Т. Махмутова. – Москва, 1978. – 271с.
1005642
  Розенталь И.С. Опыт исследования условно-рефлекторной деятельности у нервных больных / И.С. Розенталь
ч. 1 : О высшей нервной деятельности при травматической эпилепсии. – 1946. – С. 221-238. – Отд. отиск
1005643
  Уралова Л.А. Опыт исследования устойчивости фразеоматических сочетаний. (На материале глагольных сочетаний типа V + N в современном английском языке) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Уралова Л.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1979. – 24л.
1005644
  Паскаль Т.Д. Опыт исследования фразеологической интерференции : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Паскаль Т.Д.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – Москва, 1972. – 22л.
1005645
  Румянцев А.В. Опыт исследования эволюции хрящевой и костной тканей / А.В. Румянцев. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 376с.
1005646
  Саввина Б.К. Опыт исследования эффективности обучения на примере физики в среденей школе : Автореф... канд. пед.наук: / Саввина Б. К.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 16л.
1005647
   Опыт исследования южнорусских говоров Тамбовского края.. – Тамбов, 1985. – 166с.
1005648
  Бурденюк Г.М. Опыт исследования языкового материала с целью разработки методики обучения (На примере предлогов англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: / Бурденюк Г. М.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1971. – 29л.
1005649
  Маврицкий Б.Ф. и Антоненко Г.К. Опыт исследования, разведки и использования в практических целях термальных вод в СССР и за рубежом / Б.Ф. и Антоненко Г.К. Маврицкий. – Москва, 1967. – 178с.
1005650
  Астафьев Н. Опыт истории Библии в России в связи с просвещением и нравами / Соч. Николая Астафьева. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1889. – [2], IV, 180 с. – Извлеч. из "Журн. М-ва нар. прос." 1888-1889 гг.
1005651
  Халанский М.Г. Опыт истории историко-филологического факультета Харьковского университета / М.Г. Халанский. – Харьков. – разд.паг.
1005652
  Лавров П.Л. Опыт истории мысли. – Санкт-Петербург : ред. журн. "Знание"
Т. 1. [Вып. 1]. – 1875. – 162 с. – Авт. в изд. не указан, установлен по интернет-поиску. - Вышел только т. 1, вып. 1
1005653
  Безредко Ш.М. Опыт истории развития стереохимических представлений / Ш.М. Безредко. – Одесса : Типография Штаба Войск Одесского военного округа, 1892. – 260 с.
1005654
  Бестужев Н.А. Опыт истории российского флота / Н.А. Бестужев. – Л., 1961. – 172с.
1005655
  Пригара А.П. Опыт истории состояния городских обывателей в Восточной России / Соч. Андрея Пригары. – Санкт-Петербург : Печатня В. Головина
Ч. 1 : Происхождение состояния городских обывателей в России и организация его при Петре Великом. – 1868. – [2], II, [2], 169, [2] с.
1005656
  Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета : по неизданным материалам / Д.И. Багалей. – Харьков
Т. 1 : 1802-1815. – 1893. – 1204 с. : портр.
1005657
  Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета : по неизданным материалам / Д.И. Багалей. – Харьков
Т. 1, вып. 1 : 1802-1815. – 1894. – 202 с.
1005658
   Опыт историко-типологического исследования иранских языков.. – М
1. – 1975. – 240с.
1005659
   Опыт историко-топологического исследования иранскиох языков.. – М
2. – 1975. – 476с.
1005660
  Илларионов В.Т. Опыт историографии палеолита СССР / В.Т. Илларионов. – Горький, 1947. – 207с.
1005661
  Семенов-Зусер Опыт историографии скифов. / Проф. С.А. Семенов-Зусер ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков : Тип. "Мистецтво"
Ч. 1 : Скифская проблема в отечественной науке. 1692-1947. – 1947. – 191 с. – Библиогр.: с. 179
1005662
  Линовский Владимир Опыт исторических розысканий в следственном уголовном судопроизводстве в России : Сочинение. – Одесса : Тип. Л. Нитче, 1849. – 262 с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1005663
  Сумцов Н.Ф. Опыт исторического изучения малорусских пословиц / Н.В. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 11 с.


  На тит. стр. оттиска надпис: П.А. Кулаковскому
1005664
  Букатевич Н.И. Опыт исторического изучения предлогов и предложных падежей в русском литературном языке. / Н.И. Букатевич. – Одесса
2. – 1958. – 218с.
1005665
  Букатевич Н.И. Опыт исторического изучения предлогов и предложных сочетаний в русском литературном языке. / Н.И. Букатевич. – Одесса
1. – 1952. – 147с.
1005666
  Букатевич Н.И. Опыт исторического изучения предлогов и предложных сочетаний в русском литературном языке. / Н.И. Букатевич. – Одесса
1. – 1957. – 147с.
1005667
  Иванов П.И. Опыт исторического исследования о межевании земель в России / Соч.. П. Иванова. – Москва : В тип. С. Селивановского, 1846. – [4], IV, [2], 151 с., 3 л. табл.
1005668
  Чудецкий П. Опыт исторического исследования о числе монастырей русских, закрытых в XVIII и XIX веках / Соч. Павла Чудецкого. – Киев : тип. В. Давиденко, 1877. – [2], 67 с. – Отд. оттиск из: Труды Киевской духовной академии, 1877, апрель
1005669
  Миллер О.Ф. Опыт исторического обозрения русской словесности, с христоматиею, расположенною по эпохам / [Соч.] Ореста Миллера. – 2-е изд., передел. и доп. 3 новыми гл. – Санкт-Петербург : В тип. Куколь-Яснопольского
Ч. 1, вып. 1 : (От древнейших времен до татарщины). – 1865. – 408, 26, V с. – Экз. в разных тип. переплетах
1005670
   Опыт исторического словаря всем монастырям, находящимся в России // Любопытный месяцослов московский и всероссийской церкви. – Москва : Университетская тип., 1794. – С.1-399
1005671
   Опыт исторического словаря о всех в истинной православной греко-российской вере Святою непорочною жизнью прославившихся святых мужей. – Москва : Тип-фия Лопухина, 1784. – 251с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1005672
  Новиков Н. Опыт исторического словаря о российских писателях / Н. Новиков. – М., 1987. – 264с.
1005673
  Буслаев Ф.И. Опыт исторической грамматики русского языка : учебное пособие для преподавателей / составил : Буслаев Ф.И. – Москва : В Университетской тип. – (Учебные руководства для военно-учебных заведений)
Ч. 1 : Этимология. – 1858. – 428с.
1005674
  Буслаев Ф.И. Опыт исторической грамматики русского языка : учебное пособие для преподавателей / составил : Буслаев Ф.И. – Москва : В Университетской тип. – (Учебные руководства для военно-учебных заведений)
Ч. 2 : Синтаксис. – 1858. – 418 с.
1005675
  Авалиани С.Л. Опыт исторической хрестоматии : пособие при изучении истории Западной Европы в Новое время / С.Л. Авалиани. – ч. 1-я. – Одесса : Типо-Литография Штаба Одесского военного Округа
Ч. 1 : С приложением указателя литературы по истории Западной Европы. – 1908. – VIII, 180 с. – Библиогр.: с. 174-180
1005676
  Авалиани С.Л. Опыт исторической хрестоматии : пособие при изучении истории Западной Европы в Новое время / С.Л. Авалиани. – Одесса : Типо-Литография Штаба Одесского военного Округа
Ч. 2 : С приложением библиографического указателя. – 1914. – 207, XXII с. – Библиогр.: с. 174-180
1005677
  Павлов-Сильванский Опыт источниковедческого исследования писцовых и других поместно-вотчиных книг. XVI в. - начала XVII в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.09 / Павлов-Сильванский В.Б.; МГУ. – М., 1979. – 25л.
1005678
   Опыт исчисления народного дохода 50 губ.. – М, 1918. – 89с.
1005679
  Поплавский И.А. Опыт исчисления народного дохода от транспорта. / И.А. Поплавский. – М. – 45с.
1005680
  Шогенцуков Л.А. Опыт Кабардино-Балкарской партийной организации по интернациональному воспитанию трудящихся (1956-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Шогенцуков Л.А.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1970. – 24л.
1005681
  Пронякин В.И. Опыт как причинно-временной фактор культурогенеза. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пронякин В.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 17л.
1005682
  Пронякин Владимир Иванович Опыт как причинно-временный фактор культурогенеза : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пронякин Владимир Иванович; КГУ. – Киев, 1990. – 214л. – Бібліогр.:л.185-215
1005683
  Швырев В.С. Опыт как фактор научно-познавательной деятельности. / В.С. Швырев, В.А. Шагаева. – М, 1983. – 70с.
1005684
  Рудаков И.К. Опыт капиталистической интеграции в сфере высшего образования / И.К. Рудаков. – Москва, 1980. – 28с.
1005685
  Султанмуратов М.С. Опыт карповодства в Средней Азии и Казахстане. : Автореф... канд. биол.наук: / Султанмуратов М.С.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 22л.
1005686
   Опыт картирования кровли приповерхностных газовых гидратов озера Байкал и извлечение газа из них / О.М. Хлыстов, Ш. Нишио, А.Ю. Манаков, Х. Сугияма, А.В. Хабуев, О.В. Белоусов, М.А. Грачев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 9. – С. 1415-1425 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1423-1425. – ISSN 0016-7886
1005687
   Опыт картирования растительности и почв по аэроснимкам : сборник. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 164с.
1005688
  Зенгина С.М. Опыт картографирования поверхностных карстовых форм горного Крыма : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 502 / Зенгина С.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
1005689
  Богданов-Катьков Опыт каталога насекомых, вредителей и обитателей огородных растений в России = Essai d"un catalogue des insectes les plantes potageres en Russe / N. Bogdanov-Katkov / Н.Н. Богданов-Катьков. – Петербург : Изд. "Защита растений от вред.", 1928. – 9 с. – Отд. оттиск: Отдельный оттиск из журнала Защита Растений от Вредителей. Т. 4, № 4-5, 1927 г.


  На обл. под Совинский ; На с. 1 Дарственная надпись от автора 1928 года
1005690
  Круликовский Л.К. Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии. I. / [соч.] Л.А. Круликовского // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 52 с. : ил.


  Глубокоуважаемому Сергею Николаевичу Алфераки от автора
1005691
  Круликовский Л.К. Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии. II. / [соч.] Л.А. Круликовского // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 95 с. : ил.


  Глубокоуважаемому Сергею Николаевичу Алфераки от автора
1005692
  Круликовский Л.К. Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии. IV. / [соч.] Л.А. Круликовского // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 28 с. : ил.


  Глубокоуважаемому Сергею Николаевичу Алфераки от автора
1005693
  Круликовский Л.К. Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии. V. / [соч.] Л.А. Круликовского // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 26 с. : ил.


  Глубокоуважаемому Сергею Николаевичу Алфераки от автора
1005694
  Круликовский Л.К. Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии. V. / [соч.] Л.А. Круликовского // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 82 с., 1 л. ил. : ил.


  Глубокоуважаемому Сергею Николаевичу Алфераки от автора
1005695
  Круликовский Л.К. Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / [соч.] Л.А. Круликовского. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 26 с. : ил.


  Глубокоуважаемому Сергею Николаевичу Алфераки от автора
1005696
  Круликовский Л.К. Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / [соч.] Л.А. Круликовского. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – ил. – Конволют. - Пер. с 16 отд. оттисками


  Московское Общество испытателей природы (МОИП), до 1917 года — Императорское Московское общество испытателей природы, Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou, также Societe des Naturalistes de l’Universite Imperiale de Moscou, Societe des ...
1005697
  Круликовский Л.К. Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / [соч.] Л.А. Круликовского. – Москва : Типо-лит. Т-во И.Н. Кушнерев и К*
(Окончание). – 1900. – 82 с. – Отд. оттиск: Bulletin des Natur. de Moscou. 1899, № 1


  Никоаю Яковлевичу Кузнецову в знак глубокого уважения от автора
1005698
   Опыт кафедры новых методов обучения иностранным языкам : Экспресс-информация. – Москва, 1973. – 58с. – (Актуальные проблемы учебного процесса)
1005699
  Исаенко Б.С. Опыт китайско-русского фонетического словаря / Б.С. Исаенко. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1957. – 319 с.
1005700
  Попов В.И. Опыт классификации и описания геологических формаций : Классификация формаций / В.И. Попов. – Ленинград : Недра, 1966. – 208с.
1005701
  Аржаных И.С. Опыт классификации математических исследований : категории математ. познания / И.С. Аржаных ; Н УзССР, Ин-т математики В.И. Романовского. – Ташкент : Фан, 1982. – 136 с.
1005702
  Джантаев Х.М. Опыт классификации международных соглашений НПО // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 3 (35). – С. 44-65. – ISSN 1560-2893
1005703
  Палиенко В.П. Опыт классификации морфоструктур Украинских Карпат / В.П. Палиенко, И.Л. Соколовский // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 21. – С. 25-31 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1005704
  Инина Н.В. Опыт классификации форм веры // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 2. – С.120-128. – ISSN 0042-8841
1005705
  Апресян В.Ю. Опыт кластерного анализа: русские и английские эмоциональные концепты // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 1 январь-февраль. – С. 19-51. – Библиогр.: С.. 49-51; 59 назв. – ISSN 0373-658Х
1005706
  Апресян В.Ю. Опыт кластерного анализа: русские и английские эмоциональные концепты // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 63-88. – ISSN 0373-658Х
1005707
   Опыт количественного анализа таджикского фольколора.. – Душанбе, 1986. – 230с.
1005708
  Ласис Ю.В. Опыт количественной характеристики районных производственно-территориальных комплексов СССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Ласис Ю. В. ; МГУ , Геогр. фак. – Москва, 1966. – 28 с.
1005709
  Кузьмин А.В. Опыт комментария к актам полоцкой земли второй половины ХIII - начала ХV в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 33-42
1005710
  Анненков К.Н. Опыт комментария к Уставу гражданского судопроизводства : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненков. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : 1. Подсудимость; 2. Общий порядок производства дел. – 1878. – [4], II, 514 с.
1005711
  Анненков К.Н. Опыт комментария к Уставу гражданского судопроизводства : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : 1. Частные производства; 2. Сокращенное производство; 3. Исполнительное производство. – 1882. – 549, [4] с. – Конволют. - Переплетено: Опыт комментария к Уставу гражданского судопроизводства. 1884, т.4 / [Соч.] К. Анненкова
1005712
  Анненков К.Н. Опыт комментария к Уставу гражданского судопроизводства : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : 1. Частные производства; 2. Сокращенное производство; 3. Исполнительное производство. – 1882. – 549, [4] с.
1005713
  Анненков К Опыт комментария к Уставу гражданского судопроизводства. Т. 4 : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова // Опыт комментария к Уставу гражданского судопроизводства : т. 1-6 / К.Н. Анненков. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1882. – Т. 3 : 1. Частные производства; 2. Сокращенное производство; 3. Исполнительное производство. – [4], 696, [1] с.
1005714
  Анненков К.Н. Опыт комментария к Уставу гражданского судопроизводства : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 4 : 1. Решение и ; 2. Способы его обжалования ; 3. Судебные сроки и ; 4. Судебные издержки. – 1884. – [4], 696, [1] с.


  На кн. две печати: переплетчик М. Легунов. Киев ; Книжный поверенный С.Г. Замков. Киев
1005715
  Анненков К.Н. Опыт комментария к Уставу гражданского судопроизводства : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 5 : Исполнение решения. – 1885. – [4], 715 с.
1005716
  Анненков К.Н. Опыт комментария к Уставу гражданского судопроизводства : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : О доказательствах. – 1887. – [6], 479 с.
1005717
  Анненков К.Н. Опыт комментария к Уставу гражданского судопроизводства : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : 1. Частные производства; 2. Сокращенное производство; 3. Исполнительное производство. – 1887. – [4], 471 с. – Кн. в разных тип. переплетах


  На кн. № 256973 печать: Помощник присяжного поверенного Николай Борисович Соколов
1005718
  Анненков К.Н. Опыт комментария к Уставу гражданского судопроизводства : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 6 : 1. Мировой устав ; 2. Мировые сделки ; 3. Третейский суд. – 1887. – [4], IV, 307 с.
1005719
  Анненков К.Н. Опыт комментария к Уставу гражданского судопроизводства : т. 1-6 / [Соч.] К.Н. Анненкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 4 : 1. Решения и ; 2. Способы его обжалования ; 3. Судебные сроки и ; 4. Судебные издержки. – 1888. – [6], 583 с. – Кн. в разных тип. переплетах
1005720
  Верещагина А.В. Опыт комментария нормы части 4 ст. 7 УПК РФ // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 82-92. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1005721
  Мартенс Г.К. Опыт комментария русского торгового права на основании решений судебных мест Российской империи : в 2 т. / Сост. Г.К. Мартенс, член С.-Петерб. коммерч. суда. – Санкт-Петербург : Тип. Шредера
Т. 2. – 1880. – VIII, 334 с.


  На тит. л. дарственная надпись от автора
1005722
  Живоглядов А.Б. Опыт комментирования романа Достоевскго "Преступление и наказание" / А.Б. Живоглядов. – Петропавловск-Камчатский, 1969. – 36 с.
1005723
  Васильков Л.Я. Опыт Коммунистическо партии по интернациональномы воспитанию рабочего класса : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Васильков Л.Я.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М, 1968. – 16л.
1005724
  Цупров В.А. Опыт коммунистического воспитания студенческой молодежи в некоторых вузах СССР / В.А. Цупров, А.И. Клевков. – Москва, 1971. – 38с.
1005725
  Ривес Опыт коммунистического воспитания. От школы-коммуны к детскому городку им. Октябрьской революции. / Ривес, , Шульман. – М., 1924. – 169с.
1005726
  Попова Л.Н. Опыт Коммунистической партии Казахстана по патриотическому и интернациональному воспитанию рабочего класса республики в первые послевоенные годы (1946-1951 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попова Л.Н.; Москов. гос. пед.и н-т. – М., 1981. – 16л.
1005727
  Зиновьев В.Ф. Опыт Коммунистической партии по интернациональному и патриотическому воспитанию воинов в период гражданской войны 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Зиновьев В.Ф.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 32л.
1005728
  Корытный Н.С. Опыт Коммунистической партии Украины по созданию и развитию школ-интернатов (1956-1963 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Корытный Н.С. ; КГУ , Каф. истории КПСС. – Киев, 1967. – 22 с.
1005729
  Хромов А.П. Опыт компании по выполнению транспортно-экспедиционных операций // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 4 (41). – С. 80-86 : рис.
1005730
  Двирная Екатерина Петровна Опыт компартии Украины по регулировани своих рядов в 50-80-е годы: историография проблемы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Двирная Екатерина Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 23л.
1005731
  Двирная Екатерина Петровна Опыт компартии Украины по регулированию своих рядов в 50-80-е годы: Историография проблемы : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01. / Двирная Екатерина Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 297л. – Бібліогр.:л.219-286
1005732
  Газиева Сания Умаровна Опыт комплексного анализа системных связей в лексике (на материале прилагательных с общим значением "твердый" в современном нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Газиева Сания Умаровна; КГУ. – К., 1982. – 21л.
1005733
  Газиева С.У. Опыт комплексного анализа системных связей в лексике. (На материале прилагательных с общим значением "твердый" в современном немец. языке) : Дис... канд. филол.наук: / Газиева С.У.; МВ и ССО КазССР. Алма-Атинский пед. ин-т иностр. языков. – Алма-Ата, 1982. – 183л. – Бібліогр.:л.155-171
1005734
   Опыт комплексного изучения и использования Карасукских озер. – Новосибирск : Наука, 1982. – 247с.
1005735
  Рубцов Е.А. Опыт комплексного изучения селевых процессов Северного склона Центрального Кавказа (на примере селеопасного района г. Тырныауза) : Автореф... канд. геогр.наук: 093 / Рубцов Е.А.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 20л.
1005736
  Шейберг Л.А. Опыт комплексного использования современных технических средств в большой лекционной аудитории / Л.А. Шейберг. – Москва, 1970. – 16с.
1005737
  Мархель И.И. Опыт комплексного использования ТСО в техникуме. / И.И. Мархель. – М, 1973. – 30с.
1005738
  Рогожников В.Я. Опыт комплексного исследования пещеры Атлантида в свете природоохоронных задач : особенности карста различных регионов в естественно-исторических условиях // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 33-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0201-4122
1005739
  Коневалов Р.В. Опыт комплексного лечения некоторых форм злокачественных новообразований в поздних стадиях заболевания : Автореф... канд. мед.наук: / Коневалов Р.В.; Горьк. гос. мед. ин-т им. С.М.Кирова. – Горький, 1967. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1005740
   Опыт комплексного сейсмического районирования на примере Чуйской впадины (северный Тянь-Шань). – Фрунзе : Илим, 1975. – 189с.
1005741
  Синавина В.С. Опыт комплексной механизации планирования и учета производства на Московском электрозаводе им. Куйбышева / В.С. Синавина, А.З. Скоров. – М., 1964. – 32с.
1005742
  Андреев Л.С. Опыт комплексной механизации счетно-вычислительных работ по технико-эконом. планированию, нормативному учету затрат на производство и калькулированиею себестоимости продукции на машиностроительном заводе с использованием 80-колонных счетно-перфор... / Андреев Л.С. – Москва : Госотатиздат, 1960. – 228 с.
1005743
   Опыт комплексной механизации учета в колхозах и совхозах.. – М, 1976. – 112с.
1005744
  Каркуциев Г.Н. Опыт комплексной оценки влияния осушительных мелиораций на природные ландшафты : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов / Г.Н. Каркуциев, С.Ю. Попович, С.Р. Кияк // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 75-79 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
1005745
  Печерников В.В. Опыт комплексной оценки и роли гидрогеологического фактора в формировании нефтяных и газовых месторождений. (На примере Бухаро-Каршинской газонефтеносной обл.) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Печерников В.В.; АН СССР. Ин-т геологии и разработки полезных ископаемых. – М., 1967. – 28л.
1005746
  Волощук М.Д. Опыт комплексной характеристики рельефа и почв бассейна реки Большая Сальча в Молдавии : Автореф... канд. георгр.наук: / Волощук М.Д.; Львовский гос. ун-т им. Франок. – Кишинев, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1005747
   Опыт комплексных геофизических прямых поисков нефти и газа на геологических объектах различного типа.. – М, 1975. – 61с.
1005748
  Филиппов В.Н. Опыт компонентного анализа плана содержания лексики "соотносимой с понятием "необходимость" и предикатное выражение этого понятия. (На материале англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Филиппов В.Н.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1971. – 21л.
1005749
   Опыт компьютерной педагогической диагностики творческих способностей. – Казань, 1989. – 140с.
1005750
  Яницкий А. Опыт концентрического расположения материала при преподавании физики в средней школе : Тип. И.Н. Кушнерев и К, 1908. – 23 с. – Отд. оттиск. - Экз. без обл. и тит. л.
1005751
  Ракитянский Н.М. Опыт концептуального анализа исламского менталитета в контексте политической психологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 53-71. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1005752
  Ракитянский Н.М. Опыт концептуального моделирования китайского политического менталитета. Часть 1 / Н.М. Ракитянский, Ц. Сунь // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 57-79. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
1005753
   Опыт координации работы вузовских библиотек с библиотеками различных систем и ведомств. – Москва, 1975. – 16с.
1005754
  Никонов Л.Н. Опыт координированного преподавания естествознания, географии, геометрии и арифметики в старших классах 1-й ступени. / Л.Н. Никонов. – Л, 1925. – 224с.
1005755
  Черфас Б.И. Опыт кормления карпа куколкой Bombyx Mori (L.) / Г.? [Б.] И. Черфас // Рыбы - [Компакт] - 252277. – С. 151-155
1005756
  Демяновский С.Я. Опыт кормления шелковичных червей железами внутренней секреции : (Из отделения биохимии и физиологии Центральной Шелководной станции) / С.Я. Демяновский. – Б.м. – С. 143-160. – Библиогр.: с. 159-160 (29 назв.)
1005757
  Демяновский С.Я. Опыт кормления шелковичных червей железами внутренней секреции : (Из отделения биохимии и физиологии Центральной Шелководной станции) // Насекомые - [Компакт - 252388]. – С. 143-162. – Библиогр.: с. 159-161 (39 назв.)
1005758
  Демяновский С.Я. Опыт кормления шелковичных червей некоторыми аминокислотами : (Из отделения биохимии и физиологии Центральной Шелководной станции) / С.Я. Демяновский. – Б.м. – С. 99-140, 2 л. табл. : табл. – Без обл. и тит. л. - Резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Зоологический журнал. Т. XII, вып. 1. – Библиогр.: с. 138-140 (83 назв.)


  Нс с. 99 дарств. надпись Кузнецову от автора
1005759
  Афанасьев Г.Д. Опыт корреляции магматических и метаморфических пород Чехословакии и некоторых районов СССР / ред. Г.Д. Афанасьев. – Москва : Наука, 1977. – 290 с.
1005760
   Опыт космплексного сейсмического районирования на примере Чуйской впадины.. – Фрунзе, 1974. – 189с.
1005761
  Галагуз Станислав Петрович Опыт КПСС в использовании буржуазны военных специалистов в Советском военном строительстве и его творческое применение братскими партиями социалистических стран : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Галагуз Станислав Петрович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1980. – 24л.
1005762
   Опыт КПСС в перевоспитании старой и подготовке новой интеллигенции (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Королева Н. А,; Королева Н. А,; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – Владимир, 1968. – 18л.
1005763
   Опыт КПСС в решении женского вопроса. – Москва, 1981. – 269 с.
1005764
  Лебакова Э.Р. Опыт КПСС по приобщению мелкой буржуазии города к строительству социализма / Э.Р. Лебакова. – М, 1970. – 94с.
1005765
  Гальдяев Петр Петрович Опыт КПСС по руководству социалистическим соревнованием и его международное значение (на материалах КПСС и СЕПГ) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гальдяев Петр Петрович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1005766
  Шмыкова Г.К. Опыт КПСС по совершенствованию системы профессионально-технического образования молодежи и его интернациональный характер (1959-1975 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Шмыкова Г.К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 24л.
1005767
   Опыт краевведной геологоразведочной работы в 1932 году.. – Москва : Изд-во Об-ва изуч.Сов. Азии, 1933. – 192с.
1005768
  Тимофеев С.И. Опыт краеведческой работы с детьми в летнем туристическом лагере / С.И. Тимофеев. – Москва, 1945. – 23с.
1005769
  Знойко Д.В. Опыт краткого определителя личинок родов жужелиц, встречающихся в СССР, и описание личинок Zabrus tenebrioides Goese, Harpalus pubescens Mull. и Amara equestris Duft. (Coleoptera, Carabidae) / Д.В. Знойко. – 26 с. : рис. – Отд. оттиск
1005770
   Опыт криминологического изучения личности преступника.. – М, 1981. – 138с.
1005771
  Максимейко Н.А. Опыт критического исследования "Русской правды" / Н.А. Максимейко. – Харьков : Тип. и лит. М. Зильберберг и с-вья
Вып. 1 : Краткая редакция. – 1914. – [4], 217 с. – Кн. в разныз тип. переплетах и на разной тип. бумаге


  На тит. л. № 118628 фамилия: Сташевский Все экз. разные по тип.
1005772
  Панин А.Г. Опыт крупномасштабного геоморфологического картографирования (на примере заповедника "Мыс Мартьян" в Крыму // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 131-137 : Картосхема. – Бібліогр.: 6 назв
1005773
   Опыт крымской школы. В помощь молодому учителю начальной школы. – Симферополь, 1940. – 64 с.
1005774
   Опыт крымской школы. Внеклассная работа. – Симферополь, 1947. – 156 с.
1005775
   Опыт крымской школы. Краеведческая работа. – Симферополь, 1948. – 123 с.
1005776
   Опыт культурного строительства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы : Указ. лит. – Москва, 1987. – 333с.
1005777
  Скурдянис В.А. Опыт культуртехнических работ / В.А. Скурдянис. – М., 1979. – 64с.
1005778
  Фриш В.А. Опыт ландшафтной характеристики Межевского района Костромской области : Автореф... канд. геогр.наук: / Фриш В.А.; ЛГУ. – Л., 1960. – 17л.
1005779
  Уткин Н.Ф. Опыт Лениградского механического института по организации стажировки молодых специалистов / Н.Ф. Уткин, В.Н. Шалыгин. – Москва, 1980. – 16с.
1005780
  Краснова В.М. Опыт Ленинской партии по организации и совершенствованию общественного и государственного контроля (ноябрь 1917 г. -- февраль 1920 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Краснова В.М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1965. – 17л.
1005781
  Махатадзе Л.Б. Опыт лесокультурных работ в заказнике "Гыр" и вопрос мульчирования посадок камнями / Л.Б. Махатадзе, 1942. – С. 65-143
1005782
   Опыт лесоустройства ценных лесных массивов.. – М-Л, 1954. – 52с.
1005783
   Опыт летней школы.. – М, 1924. – 215с.
1005784
  Лукс А.Т. Опыт ликвидации эксплуататорских класов в странах социализма. : Автореф... канд. филос.наук: / Лукс А.Т.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1961. – 16л.
1005785
  Захарова А.В. Опыт лингвистического анализа словаря детской речи : автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Захарова А.В. ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : [б. и.], 1975. – 23 л.
1005786
  Кобрин Р.Б. Опыт лингвистического анализа терминологии. : Автореф... канд. филолог.наук: 677 / Кобрин Р.Б.; Горьков. гос. ун-тет. – Горький, 1969. – 21л.
1005787
  Битко Н. Опыт лингво-когнитивного анализа наименований аборигенных народов Канады // Мова і культура : науковий щорічний журнал / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Д.С. Бураго. – Київ, 2004. – Вип. 7, т. 6 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 152-160. – (Філологія)
1005788
  Конурбаев М.Э. Опыт лингвопоэтического сопоставления и филологического толкования английских переводов Библии / М.Э. Конурбаев, А.А. Липгарт // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 5-20. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
1005789
  Конурбаев М.Э. Опыт лингвопоэтического сопоставления и филологического толкования английских переводов Библии: методология / М.Э. Конурбаев, А.А. Липгарт // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 30-55. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1005790
  Кецба Лади Николаевна Опыт лингвостилистической интерпретации литературных писем Тамаса Манна и Райнера Марии Рильке. (К вопросу о выделении эпистолярного стиля) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кецба Лади Николаевна; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 32л.
1005791
  Синицкая Н.Ф. Опыт липецких учителей -- профессионально-техническим учлищам / Н.Ф. Синицкая. – Москва, 1963. – 12 с.
1005792
  Уманцев А. Опыт литературно-исторического изучения драматургии Л.Н.Толстого. / А. Уманцев. – Прага
1. – 1965. – 112с.
1005793
  Монье Ф. Опыт литературной истории Италии XV века : Кваттроченто / Филипп Монье ; пер. с фр. К.С. Шварсалона. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева ; [Тип. М. Меркушева], 1904. – [4], 592 с. – Библиогр.: "Библиогр. указ." (с. 563-583)
1005794
  Зивельчинская Л.Я. Опыт марксистского анализа истории эстетики / Л.Я. Зивельчинская. – Москва : Издат. коммунистической академии, 1928. – 362 с.
1005795
  Конаков Н.Н. Опыт маршрутной характеристики стаций южной половины Богучарского уезда, Воронежской губернии / Н.Н. Конаков, З.Г. Онисимова // [Энтомофауна] : [папка с вырезками и отд. оттисками по энтомологии]. – [Б. м.], 1920. – 60 с.


  На тат. л. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от авторов
1005796
  Конаков Н.Н. Опыт маршрутной характеристики стнанций южной половины Богучарского уезда, Воронежской губернии / Н.Н. Конаков, З.Г. Онисимова ; Воронежский Сельскохозяйственный институт. – Воронеж : Изд. "Комунна" ; [Орел : Типо-лит. "Труд"], 1931. – 54, [6] с. : карт. – Резюме на нем. яз. - Тит л. парал. на рус. и нем. яз. – Библиография: "Список литературы" (117 назв.). – (Труды Воронежского сельско-хозяйственного института : Общество научной смены по изучению естественных сил ЦЧО / Под ред. проф. Б.А. Келлера ; Т.1, вып. 2)


  Авт.: Онисимова, Зинаида Григорьевна На форз. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
1005797
  Малашевский В. Опыт массово-политической работы в Марьинском районе Сталинской области / В. Малашевский. – К., 1949. – 64с.
1005798
  Махмадбеков С. Опыт массовой культуры протококковых водорослей в условиях Таджикистана : Автореф... кандидата биол.наук: / Махмадбеков С.; АН Таджик. ССР. Отд-ние биол. наук. – Душанбе, 1966. – 18л.
1005799
   Опыт мастеров высоких урожаев.. – Орел, 1948. – 83с.
1005800
  Полетика И.А. Опыт матерьяльной теории электричества и магнетизма : с 26-ю рис. / [соч.] И. Полетики. – Санкт-Петербург : Изд. Эггерс и К*, 1892. – [4], 175 с. : ил.
1005801
  Вьюник А В. Опыт маяков - в массы / А В. Вьюник, . – Ленинград, 1963. – 40с.
1005802
  Прохоров Б.Б. Опыт медико-географического изучения Северо-Восточного Забайкалья. : Автореф... канд. географ.наук: / Прохоров Б.Б.; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1967. – 28л.
1005803
  Прохоров Б.Б. Опыт медико-географического изучения Северо-Восточного Забайкалья. : Автореф... канд. географ.наук: / Прохоров Б.Б.; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1967. – 27л.
1005804
  Райкова Г.А. Опыт межведомственного взаимодействия в продвижении чтения в библиотеках России // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 215-221
1005805
  Федосеева Н.Н. Опыт международно-правового регулирования электронного документооборота // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 10-15. – ISSN 1812-3910
1005806
  Маленков Ю. Опыт международного сотрудничества при реализации магистерских программ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 46-57. – ISSN 0869-3617
1005807
  Уланов В.Я. Опыт методики истории в начальной школе / В.Я. Уланов ; Книгоиздательство т-ва И.Д. Сытина ; Отд. средней школы ; Под ред. А.А. Волкова, Д.Н. Егорова, Е.Н. Ефимова [и др.]. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1914. – 283 с.
1005808
  Уланов В.Я. Опыт методики истории в начальной школе / В.Я. Уланов. – 3-е изд. – Москва, 1918. – 329 с.
1005809
  Вейнберг Б.П. опыт методики научной работы и подготовки к ней / Б.П. Вейнберг. – Москва : Работник просвещения, 1928. – 95 с.
1005810
  Кулжинский Я.С. Опыт методики систематического курса истории / Яр. Ст. Кулжинский. – Звенигородка : Изд. автора ; Тип. Юдицкого, 1913. – 196, II с. – Экз. деф., без обл. – Библиогр. в подстроч. примеч


  На тит. л. № 40066, печать кн. Василенко и дарственная надпись на с. 3: Многоуважаемому Николаю Прокофьевичу от автора
1005811
  Кулжинский Я.С. Опыт методики систематического курса истории / Яр. Ст. Кулжинский, дир. Коммерч. училища в Звенигородке Киев. губ. – 2-е изд, доп. – Санкт-Петербург : [Тип. В. Безобразова и К*], 1914. – [4], II, [2], 179 с. – Экз. деф., без обл., отсутств. с. 97-179. – Библиогр. в подстроч. примеч
1005812
  Спендиаров Е.И. Опыт методики чтения на иностранном языке / Е.И. Спендиаров. – Тифлис, 1930. – 60с.
1005813
  Кролюницкий А. Опыт методики элементарного курса истории : с приложением программы курса , хрест. из ст. разных авт. и библиограф. списков кн., карт и картин, относящихся к курсу / сост. А. Кролюницкий, [преп. Нижегор. классич. гимназии...]. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Спб Акц. о-ва печ. д. "Издатель", 1899. – XXIV, 435 с.
1005814
  Истрин В.М. Опыт методического введения в историю русской литературы XIX века / В.М. Истрин. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Вып. 1. – 1907. – 84 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1907


  Тихонравов, Николай Саввич (1832-1893)
1005815
  Дорошкевич А.К. Опыт методического построения урока словесности : пособие для преп. средней шк. / А.К. Дорошкевич. – Петроград ; Киев : Книгоиздат "Сотрудник" (Киев), 1917. – 58 с. – Библиогр.: с. 51-56


  На обоих экз. дарственная надпись от автора: Сергею Маслову и Николаю Чайковскому
1005816
  Давидов Я. Опыт методического руководства к составлению ученических сочинений / Я. Давидов. – Киев : [Тип. Киевск. 2-й Артели]
Вып. 1 : Характеристики и историко-литературные рассуждения : схемы планов с пояснительными объяснениями и 51 разработанными темами / под ред. и с предисл. Г.В. Александровского. – 1913. – [4], 126, [2] с. : ил.
1005817
  Холл А.Д. Опыт методологии для системотехники / А.Д. Холл. – М., 1975. – 447с.
1005818
  Розин В.М. Опыт методологической реконструкции "Критики чистого разума»" И. Канта // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 141-151. – ISSN 0042-8744
1005819
  Витолс К.К. Опыт механизации бухгалтерского учета в потребительской кооперации / К.К. Витолс. – Москва, 1970. – 72с.
1005820
  Злобина Л.А. Опыт механизации бухгалтерского учета на полиграфических предприятиях / Л.А. Злобина, Е.С. Калашникова. – М., 1990. – 86с.
1005821
   Опыт механизации и автоматизации тудоемких процессов, реконструкции старого и внедрения нового оборудования на Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбинате.. – М, 1960. – 100с.
1005822
  Лореттов В.В. Опыт механизации информационного поиска в кадастре месторождений полезных ископаемых СССР / В.В. Лореттов, Г.И. Рудакова. – М, 1970. – 94с.
1005823
  Вейзе Б.Б. Опыт механизации нормативных расчетов в планировании и учете производства / Б.Б. Вейзе. – Москва, 1953. – 128с.
1005824
  Брызгалин Н.Ф. Опыт механизации учета в нефтяной промышленности / Н.Ф. Брызгалин. – Москва : Госстатиздат, 1957. – 116 с. : 2 л. схем.
1005825
  Косованов Н.В. Опыт механизации учета на московскй судоверфи / Н.В. Косованов, В.Н. Ястребцев. – Москва, 1954. – 116с.
1005826
   Опыт механизации учета расчетов с квартиросъемщиками.. – М, 1957. – 52с.
1005827
  Кошкодан М.Ф. Опыт микроклиматической характеристики природных территориальных комплексов на примере Кодр (Молдавская ССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Кошкодан М.Ф.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1971. – 16л.
1005828
  Севергин Василий Опыт минералогического землеописания Российского государства. – часть 1. – С-Пб, 1809. – 240с.
1005829
  Курмашев А.М. Опыт многозабойного бурения в Мончегорской ГРП. / А.М. Курмашев, Л.Л. Чувилин. – Л.
42. – 1961. – 24с.
1005830
  Козыренко В.П. Опыт многоуровневой непрерывной информационной подготовки : В.П. Козыренко, В.А. Кирвас // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 54-59
1005831
  Мансуров М.П. Опыт моделирования лексики немецких математических текстов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мансуров М.П.; МВ и ССО РСФСР. Воронежск. гос. ун-т. – Воронеж, 1974. – 24л.
1005832
  Калнынь Л.Э. Опыт моделирования системы украинского диалектного языка / Л.Э. Калнынь. – М., 1973. – 398с.
1005833
   Опыт моделирования социальных процессов.. – Киев : Наукова думка, 1989. – 196 с.
1005834
   Опыт моделирования структуры территориально-производственных комплексов : сборник научных трудов. – Новосибирск : ИЭиОПП СО АН СССР, 1979. – 163 с.
1005835
  Винокурова С.П. Опыт модернизации системы высшей школы в Беларуси: уроки и перспективы // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 220-228. – ISBN 978-966-02-8033-5
1005836
  Сорокин С.В. Опыт модификации диалоговых систем / С.В. Сорокин. – Москва, 1988. – 27 с.
1005837
  Котов И.Ф. Опыт моей работы на треловочном тракторе / И.Ф. Котов. – Москва, 1952. – 16с.
1005838
  Пивоваров В.Г. Опыт монографического исследования религиозной группы прихожан в системе церковного прихода : Автореф... канд. филос. наук: 625 / Пивоваров В.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС; Ин-т науч. атеизма. – М., 1968. – 17с.
1005839
  Полонский Г.А. Опыт монтажа строительно-монтажных кранов на строительстве электростанций. / Г.А. Полонский. – М., 1961. – 80с.
1005840
  Крыжановский В.И. Опыт музейного показа минералогических коллекций в Геологическом музее имени А.П. Карпинского Академии наук СССР / В.И. Крыжановский ; Ком. по делам культ.-просвет. учреждений при Совете Министров РСФСР, НИИ краевед. и музейной работы. – Москва : ип. "Кр. печатник", 1946. – 35 с.
1005841
  Огороднов Д.Е. Опыт музыкального воспитания в школе-интернате / Д.Е. Огороднов, Т.В. Огороднова. – Л., 1962. – 107с.
1005842
   Опыт музыкальной работы в школе.. – Л, 1961. – 92с.
1005843
  Велихов Л. Опыт муниципальной программы / Л. Велихов. – Москва-Ленинград, 1926. – 103с.
1005844
  Алексеев В.С. Опыт накопления пресных вод в водоносных пластах с солеными водами : обзор / В.С. Алексеев, Е.А. Ананьева ; В. С. Алексеев, Е. А. Ананьева ; М-во геологии СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т экономики минер. сырья и геол.-развед. работ, Отраслевой центр. науч.-техн. информации. – Москва, 1975. – 39 с. : ил. – Библиогр.: с. 36-39
1005845
  Турко Н.Г. Опыт народовластия в социалистической Венгрии / Н.Г. Турко. – Москва, 1981. – 160с.
1005846
   Опыт научно-информационной и патентно-лицензионной работы в вузах республики. – Рига, 1980. – 106 с.
1005847
  Сулайманов М. Опыт научного обобщения проблем художественного перевода в аспекте сопоставительной стилистики. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сулайманов М.; МВ и ССО УзССР. Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – 26л.
1005848
  Гедеонова Н.Д. Опыт научного обоснования методики преподавания французской разговорной речи (в условиях языкового ВУЗа) : Автореф... кандид. пед.наук: / Гедеонова Н.Д.; Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – [Ленинград], 1952. – 24 л.
1005849
  Браккер Н.В. Опыт национальных библиотек зарубежных стран по сбору и долговременному сохранению ресурсов Интернета / Н.В. Браккер, Л.А. Куйбышев // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 88-96. – ISSN 0869-608Х


  В статье представлен обзор опыта национальных библиотек Австралии, Германии, Дании, Китая, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Соединенного Королевства, США, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции по сбору и архивированию сетевых ...
1005850
  Вельяминов-Зернов В. Опыт начертания Российскаго частнаго гражданскаго права. – Санкт-Петербург : Печатано в тип. Ивана Глазуновва
Ч. 1. – 1821. – 183, 197 с. – Перепл. с : Опыт начертания... ч. 2 / Вельяминов-Зернов В. - С-Пб., 1823


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIXст. - папір, корінець та куточки зі шкіри, видавн. марка,
1005851
  Беркли Дж. Опыт новой теории зрения / Дж. Беркли. – Казань : М.А. Голубев, 1913. – 100с.
1005852
  Бездухов В.П. Опыт нравственного поведения школьников / В.П. Бездухов, Е.Н. Гончарова // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 4 (44). – С. 6-14. – ISSN 2073-8536
1005853
  Бакмайстер И. Опыт о библиотеке и кабинете редкостей и истории натуральной Санкт-Петербургской имп. Академии наук... / И. Бакмайстер ; изд. на франц. яз. Иоганном Бакмайстером; пер. на рус. яз. В. Костычев. – Санкт-Петербург : Морской шляхетный кадетский корпус, 1779. – 191 с.
1005854
  Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения или Изложение прошедшего и настоящего действия этого закона на благоденствие человеческаго рода, с приложением нескольких исследований о надежде на отстранение или смягчение причиняемаго им зла : в 2 т. / Мальтус ; перевел П. А. Бибиков. – Санкт-Петербург : В тип. И.И. Глазунова
Т. 1 : с примечаниями и со статьей переводчика Жизнь и труды Мальтуса. – 1868. – 476 с.


  Пер.: Бибиков, Петр Алексеевич (1831-1875)
1005855
  Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения или Изложение прошедшего и настоящего действия этого закона на благоденствие человеческаго рода, с приложением нескольких исследований о надежде на отстранение или смягчение причиняемаго им зла : в 2 т. / Мальтус ; перевел П. А. Бибиков. – Санкт-Петербург : В тип. И.И. Глазунова
Т. 2 : с примечаниями, приложениями и алфавитным указателем. – 1868. – 476 с.


  Пер.: Бибиков, Петр Алексеевич (1831-1875)
1005856
  Шепинг Д. Опыт о значении рода и рожаницы / Д. Шепинг, 1851. – С. 25-56
1005857
  Востоков А.Х. Опыт о русском стихосложении сочин. Александром Востоковым, членом С.-Пб вольного Общества словесности наук и художеств.. – Изд. 2-е, значительно пополненное и исправленное. – В Санкт-Петербурге : Печатано в Московской типографии, 1817. – [14], 167, [1] с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням
1005858
  Локк Д. Опыт о человеческом разуме. – Москва, 1898. – 736 с.
1005859
  Коробка Н.И. Опыт обзора истории русской литературы для школ и самообразования : в 4 т. ; Ч. 1-3 / Н.И. Коробка. – 1907-1914. – Санкт-Петербург : Петербургский учебный маг. ; [Типо-литогр. М.Ф. Фроловой]
Ч. 3 : Эпоха реалистического романа. – 1907. – 302, II с.
1005860
  Коробка Н.И. Опыт обзора истории русской литературы для школ и самообразования : в 4 т. ; Ч. 1-3 / Н.И. Коробка. – 1907-1914. – Санкт-Петербург : Петербургский учебный маг. ; [Типо-литогр. М.Ф. Фроловой]
Ч.1, вып. 1 : Народная словесность. – 1909. – III-VI, 144 с.
1005861
  Коробка Н.И. Опыт обзора истории русской литературы для школ и самообразования : в 4 т. ; Ч. 1-3 / Н.И. Коробка. – 1907-1914. – Санкт-Петербург : Петербургский учебный маг. ; [Типо-литогр. М.Ф. Фроловой]
Ч.1, вып. 2. – 1911. – [2], 136, III-VI с.
1005862
  Якубов Т.Ф. Опыт облесения и закрепления песков Северного Прикаспия / Т.Ф. Якубов. – М, 1951. – 100с.
1005863
  Скалоухов П.И. Опыт облесения нижнеднепровских песков. / П.И. Скалоухов. – М.-Л., 1953. – 32с.
1005864
  Усков В.Ф. Опыт облуживания устройств СЦБ на околотке. / В.Ф. Усков. – М, 1953. – 36с.
1005865
  Мартынова Т.Н. Опыт обобщения теории малых упругопластических деформаций для местабильных сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартынова Т.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ мех. и мат. – Москва, 1952. – 4 с.
1005866
  Стороженко А.П. Опыт обогащения углей для коксования. / А.П. Стороженко, Н.П. Козлова. – М., 1959. – 112с.
1005867
  Терещенко А.В. Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами в России / Соч. А. Терещенко. – Санкт-Петербург : Тип. Рос. акад.
Ч. 1 : Сановники, управляющие иностранными делами, до учреждения звания канцлеров. – 1837. – [8], VI, 283 с.


  Содержание конволюта: 1. Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами в России. Ч. 1 : Сановники, управляющие иностранными делами, до учреждения звания канцлеров; 2. Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами ...
1005868
   Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами в России. Ч. 2 / Соч. А. Терещенко // Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами в России / А.В. Терещенко. – Санкт-Петербург : Тип. Рос. акад., 1837. – Ч. 1 : Сановники, управляющие иностранными делами, до учреждения звания канцлеров. – [6], 348 с.
1005869
   Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами в России. Ч. 3 / Соч. А. Терещенко // Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами в России / А.В. Терещенко. – Санкт-Петербург : Тип. Рос. акад., 1837. – Ч. 1 : Сановники, управляющие иностранными делами, до учреждения звания канцлеров. – [4], 224 с.
1005870
  Козлова Н.П. Опыт оборащения углей для коксования / Н.П. Козлова, Стороженко, а. – М., 1959. – с.
1005871
  Карпович А.Б. Опыт оборудования и организации кабинета физики / А.Б. Карпович. – Москва, 1952. – 52 с.
1005872
  Кротков В.И. Опыт оборудования химического кабинета в средней школе / В.И. Кротков. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 48 с.
1005873
  Грегуль А.Я. Опыт обработки меридианных наблюдений с помощью ЭВМ // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 86-90. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Описан процесс вычисления с помощью ЭВМ М-220 данных, необходимых для составления каталога па основе наблюдений ярких звезд, произведенных на меридианном круге АО КГУ в 1972-1975 гг. Полученный каталог сравнивали с фундаментальными FK4 и GC, оценена ...
1005874
  Майбуров И. Опыт образовательной реформы в КНР / И. Майбуров, Л. Стровский, Цзян Цзин // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 90-100. – ISSN 0131-2227
1005875
   Опыт обратного диалектного словаря. – Томск, 1973. – 171с.
1005876
  Злобин В.М. Опыт обратного цементирования эксплуатационных колонн / В.М. Злобин. – М., 1969. – 9с.
1005877
  Александров А.М. Опыт обучения правописанию в V-VI классах / А.М. Александров. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 127 с.
1005878
  Иванов-Смоленский Опыт объективного изучения работы и взаимодействия сигнальных систем головного мозга. / Иванов-Смоленский. – Москва : Медицинская литература, 1963. – 704с.
1005879
  Сикорский И.А. Опыт объективного исследования состояний чувства : (С крат. указ. на объективные признаки мысли и воли) / [Соч.] Проф. И.А. Сикорского. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, Киевск. отд-ние, 1903. – 61 с., 19 л. ил. : ил.
1005880
  Сикорский И.А. Опыт объективного исследования состояний чувства : (С крат. указ. на объективные признаки мысли и воли) / [Соч.] Проф. И.А. Сикорского. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, Киевск. отд-ние, 1903. – 61 с., 19 л. ил. : ил.
1005881
   Опыт объективного расчленения докембрийских гранитоидов по комплексу вещественно-физической информации (на примере Среднеприднепровского района Украинского щита) : геохимическое и петрофизическое изучение Украинского щита / М.И. Толстой, Б.З. Берзенин, Ю.Л. Гасанов, Заика-Новацкий, Е.Н. Михайлова, А.Ю. Серга, А.В. Сухорадат // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 60-71 : Рис., табл., схема. – Бібліогр.: 15 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 11). – ISSN 0203-7319
1005882
  Сумцов Н.Ф. Опыт объяснения малорусской песни о Журиле : [Нар. обряд] // Иоанн Вышенский : (Южно-русский полемист начала XVII в.) / Н.Ф. Сумцов. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1885. – 14 с.


  надпись ... от автора
1005883
  Сумцов Н.Ф. Опыт объяснения малорусской песни о Журиле / Н.Ф. Сумцов // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 14 с.
1005884
  Мандельштам И. Опыт объяснения обычаев (индо-европейских народов) созданных под влиянием мифа. – С.-Петербург : Типо-Литография А.Е. Ландау
Ч. 1. – 1882. – 336 с., III
1005885
  Цветков П.А. Опыт овощеводов Ашхабадского района по использованию сточных вод / П.А. Цветков. – Москва, 1965. – С. 15-22. – Отд. оттиск
1005886
  Шафран В.И. Опыт озеленения Ленинграда. / В.И. Шафран. – М., 1953. – 156с.
1005887
  Ганин Н.И. Опыт Октября - интернациональное достояние / Н.И. Ганин. – Москва, 1983. – 76с.
1005888
  Митин М.Б. Опыт Октября и закономерности социалистической революции / М.Б. Митин. – Москва, 1967. – 110с.
1005889
  Гальков В.П. Опыт окуривания тлей табачным дымом. – Курск : Тип. Курского губернского земства, 1916. – 7 с.
1005890
  Константинова Татьяна Анатольевна Опыт Ономасиологического анализа единиц лексической номинации в лексико-семантических группах : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Константинова Татьяна Анатольевна; МГПИ ин. яз. – М., 1979. – 25л.
1005891
  Брусилов Н.П. Опыт описания Вологодской губернии / [Соч.] Николая Брусилова, вологод. гражд. губернатора, д. с. с. и кавалера. – Санкт-Петербург : Печ. при Имп. Акад. Наук, 1833. – 64 с. + 2 л. табл. на отд. л.
1005892
  Волоцкая Зоя Михайловна Опыт описания деривативных значений. (На матер. русского и польского языков) : Автореф... канд. филол.наук: 203 / Волоцкая Зоя Михайловна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1972. – 26с.
1005893
  Халебский В.А. Опыт описания лексико-семантических терминополей с доминантами "глагол" и "VERK". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Халебский В.А.; МГУ. – М, 1985. – 18л.
1005894
  Рохчина Л.Г. Опыт описания отраслевой лексической системы. (На материале артиллерийской лексики нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рохчина Л.Г. ; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 18 с.
1005895
  Волоцкая З.М. Опыт описания русского языка в его письменной форме / З.М. Волоцкая. – Москва, 1964. – 186с.
1005896
  Лудин Д.М. Опыт описания статистическими методами современного афганского языка : Автореф... Канд.филол.наук: 681 / Лудин Д.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1971. – 20л.
1005897
  Вернадский В.И. Опыт описательной минералогии : 7 т. / В.И. Вернадский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад науке
Т. 1 : Самородные элементы : Вып. 1. – 1908. – VIII, 176 : ил.
1005898
  Вернадский В.И. Опыт описательной минералогии : 7 т. / В.И. Вернадский. – 1908-1922. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад науке
Т. 1 : Самородные элементы : Вып. 2. – 1909. – IV, 177-336 с. : ил.
1005899
  Вернадский В.И. Опыт описательной минералогии : 7 т. / В.И. Вернадский. – 1908-1922. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад науке
Т. 1 : Самородные элементы : Вып. 3. – 1910. – IV, 337-496 с. : ил.
1005900
  Вернадский В.И. Опыт описательной минералогии : 7 т. / В.И. Вернадский. – 1908-1922. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад науке
Т. 1 : Самородные элементы : Вып. 4. – 1912. – [4], 497-656 с.
1005901
  Вернадский В.И. Опыт описательной минералогии : в 7 т. / В.И. Вернадский. – 1908-1922. – Петроград : Российская гос. Акад. тип.
Т. 2 : Сернистые и селенистые соединения : Вып. 2. – 1922. – [4], 145-264 с.
1005902
  Гуськов В.А. Опыт определения полезной работы ударного бурения // Отчет о состоянии и действиях Екатеринославского Высшего Горного Училища за 1906 год. – Екатеринослав, 1907
1005903
  Кантакузин М.Р., Сперанский М.М. Опыт определения понятия военной контрабанды / [Соч.] Кн. М.Р. Кантакузина, гр. Сперанского. – Одесса : В тип. Ульриха и Шульце, 1875. – [2], 141 с. – Отд. оттиск из: Записки Новороссийского университета, т. 17. – Библиогр.: "Библиографический указатель по вопросу о военной контрабанде", с. 133-141
1005904
  Подгородецкий П.Д. Опыт определения рекреационной ценности природных комплексов (на примере Крымского предгорья) / П.Д. Подгородецкий, Л.А. Багрова, А.Г. Панин // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 120-127 : Табл.
1005905
  Андронов Л.И. Опыт определения экономической эффективности от повышения надежности и долговечности изделий машиностроения / Л.И. Андронов. – Москва, 1964. – 23с.
1005906
  Родендорф Б.Б. Опыт определителя видов группы Sarcophagnae по .. / Б.Б. Родендорф // Компакт - 252342 : (Представлено акад. А.А. Борисяком 19.XI.1939) / Б.Б. Родендорф. – С. 276-284
1005907
  Резник Б.Г. Опыт оптимизации размещения предприятий соляной промышленности СССР / Центральный ин-т научно-технической информации пищевой промышленности Мин-ва пищевой промышленности СССР ; Б.Г. Резник. – Москва, 1969. – 24 с.
1005908
  Пешехонова Г.Е. Опыт организации в средней школе практических работ по химии, связянных с вопросами с/х : Автореф... канд. пед.наук: / Пешехонова Г.Е.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 14 с.
1005909
  Олевский Г.М. Опыт организации внутреннего хозяйственного расчета в производственных объединениях Латвийской ССР / Г.М. Олевский. – Рига, 1975. – 189с.
1005910
   Опыт организации вспомогательной школы с сельскохозяйственным профилем.. – М, 1954. – 80с.
1005911
   Опыт организации дипломного проектирования в вузах республики. – Рига, 1975. – 68с.
1005912
  Ибрагимов И И. Опыт организации и оплаты труда в колхозе им. Кагановича / И И. Ибрагимов, . – Ташкент, 1947. – 30с.
1005913
  Бушуев Р.В. Опыт организации и оплаты труда в производственных бригадах и пути их совершенствования. : Автореф... Канд.экон.наук: 596 / Бушуев Р.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 20л.
1005914
   Опыт организации и проведения внутривузовских и межвузовских предметных олимпиад. – Москва, 1976. – 25 с.
1005915
  Колмогорцев П.П. Опыт организации и проведения практических работ по астрономии в средней школе / П.П. Колмогорцев. – Красноярск, 1959. – 11с.
1005916
  Курташин В.Е. Опыт организации и управления в НПО "Криогенаш" / В.Е. Курташин. – М, 1988. – 63с.
1005917
  Ассонов Г.Ф. Опыт организации и управления НИР и ОКР в зарубежных странах / Ассонов Г.Ф., Радзиевская Л.Ф. – Київ, 1992. – 40 с. – Библиогр.: с. 38-40. – (Экономика : зарубежный опыт" . Серия "Рыночная экономика)
1005918
  Пресс И.А. Опыт организации интегрированной формы обучения студентов в вузе / И.А. Пресс, М.Н. Рябова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 168-176. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1005919
  Сумец А.М. Опыт организации логистической деятельности предприятия масложировой промышленности // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 20-27 : фото. – Библиогр.: 2 назв
1005920
  Юдина И.Г. Опыт организации мемориальных библиотек в Отделении ГПНТБ СО РАН // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – С. 285-295. – ISSN 2224-1825
1005921
   Опыт организации методической работы в техникумах.. – М, 1961. – 100с.
1005922
   Опыт организации методической работы на кафедре научного коммунизма.. – М, 1986. – 110с.
1005923
   Опыт организации научной работы слушателей вузов МВД СССР. – Москва, 1973. – 91с.
1005924
  Захарова А.В. Опыт организации образовательной деятельности в условиях перехода вуза к оригинальным образовательным стандартам // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 9. – С. 14-20. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается опыт организации образовательной деятельности в Национальном исследовательском университете " Высшая школа экономики"
1005925
   Опыт организации образцового учета на предприятиях г.Москвы.. – М, 1979. – 139с.
1005926
  Фокина В.Д. Опыт организации охраны природных ресурсов в США. / В.Д. Фокина. – М., 1971. – 72с.
1005927
  Соколов В.Н. Опыт организации плановой работы в торге. / В.Н. Соколов. – М., 1950. – 64с.
1005928
  Ильин В.П. Опыт организации политехнического обучения в 545-й школе г. Москвы / В.П. Ильин. – Москва : Знание, 1956. – 30с.
1005929
  Дерябина М.А. Опыт организации промышленности в странах СЭВ / М.А. Дерябина. – М, 1982. – 169с.
1005930
  Скандари М.И. Опыт организации работы грузовых автотранспортных предприятий г.Киева и выявление возможности его использования в условиях Афганистана. : Автореф... Канд.экон.наук: / Скандари М.И.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1967. – 23л.
1005931
  Розовик Д.Ф. Опыт организации сельскохозяйственного производства : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Розовик Д.Ф.; КГУ. – К, 1990. – 224л. – Бібліогр.:л.195-224
1005932
  Розовик Д Опыт организации сельскохозяйственного произовдства в 1976-1985 гг. (на матер. компар. Укр.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Розовик Д Ф.; КГУ. – К., 1990. – 20л.
1005933
   Опыт организации службы быта в Киевском автомобильно-дорожном институте. – Москва, 1973. – 28с.
1005934
   Опыт организации социалистического соревнования в высших учебных заведениях. – Челябинск, 1979. – 161 с.
1005935
   Опыт организации справочно-информационного обслуживания специалистов МИНХ им.Г.В.Плеханова.. – М, 1976. – 20с.
1005936
   Опыт организации учебно-воспитательного процесса при подготовке химиков в профессионально-технических училищах.. – Москва : Высшая школа, 1965. – 54 с.
1005937
   Опыт организации учебной и научной работы со студентами.. – М, 1973. – 72с.
1005938
  Коновалов А.В. Опыт организации хозяйственного расчета на заводе / А.В. Коновалов, П.Г. Калинин. – М., 1956. – 40с.
1005939
  Чуянов П.И. Опыт организации центрального бюро технических нормативов при машиносчетной станции Горьковского автомобильного завода / П.И. Чуянов. – М, 1964. – 27с.
1005940
  Глоризов П.А. Опыт организации школьного кабинета химии / П.А. Глоризов. – М, 1953. – 175с.
1005941
  Воронков И.И. Опыт организации экономической работы на Уралмашзаводе / И.И. Воронков, П.В. Барковский. – Москва : [Б. и.], 1965. – 152 с.
1005942
   Опыт организации, планирования, финансирования и экономического стимулирования создания и внедрения новой техники в странах-членах СЭВ.. – М, 1985. – 240с.
1005943
  Широков Б.Г. Опыт освоения травопольной системы земледелия. / Б.Г. Широков. – М., 1951. – 112с.
1005944
   Опыт осовения целинных земель в нечерноземной полосе.. – аМ-л, 1957. – 400с.
1005945
  Сувханов Н. Опыт осуществления права контроля партийными организациями вузов. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.14 / Сувханов Н.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1978. – 24л.
1005946
  Борисов В.А. Опыт охраны природных ресурсов США / В.А. Борисов, Н.М. Забелина, В.М. Караваева ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т информации и тех.-эконом. иссслед. по сельскому хоз-ву, Обзорная информация. – Москва : [Б. и.]
Ч. 2. – 1972. – 75, [5] с. – Библиогр.: с. 70-75
1005947
  Зуфаров Р.М. Опыт оценки земель / Р.М. Зуфаров. – М., 1971. – 31с.
1005948
  Козлова Е.В. Опыт оценки нефтегазоматеринского потенциала осадочного разреза по обломкам порд из грязевулканических отложений (на примере глубоководной части залива Кадис) / Е.В. Козлова, Г.Г. Ахманов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 100-112 : рис., табл. – Библиогр.: с. 111-112. – (Геология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1005949
  Пучкова Е.Б. Опыт оценки общекультурных компетенций бакалавров // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 3 (71). – С. 157-161. – ISSN 1680-2721
1005950
  Шиндялова И.П. Опыт оценки природных условий современного рельефообразования приамурской лесостепи с учетом влияния на него хозяйственной деятельности : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Шиндялова И.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1005951
   Опыт оценки уплотняемости крупнообломочных грунтов Степного Крыма / Г.В. Жорник, Е.П. Сидоренков, Р.Н. Осадчий, А.В. Шостак // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 68-73 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 4)
1005952
   Опыт оценки уплотняемости крупнообмолочных грунтов Степного Крыма / В Г. Жорник, П Е. Сидоренков, Н Р. Осадчий, А.В. Шостак // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 68-73 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 4)
1005953
   Опыт оценки устойчивости склонов сложного геологического строения методом конечных элементов и экспериментами на моделях. – Москва : Московский университет, 1973. – 277с.
1005954
  Безгодов Д.Н. Опыт оценки эффективности развития общекультурных компетенций в контексте воспитательной работы в вузе / Д.Н. Безгодов, Я.Ю. Васильев // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 27-40. – ISSN 1561-2465
1005955
  Бахмутов В.Г. Опыт палеомагнитного изучения пещерных отложений : особенности карста различных регионов в естественно-исторических условиях / В.Г. Бахмутов, К.П. Лагутин // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 46-50 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
1005956
  Валиев А.А. Опыт палеомагнитного расчленения кайнозойских моласс Чуст-Папской антиклинали. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Валиев А.А.; Всесоюз.нефт.науч-исслед.геологоразвед.ин-т. – Л, 1960. – 17л.
1005957
  Голубева И.И. Опыт палеоструктивного анализа на основе изучения рисунка современной речной сети. (На примере бассейна Камы) : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Голубева И.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1968. – 15л.
1005958
  Оропай А.Н. Опыт партийно-политической работы в колхозах в период четвертой пятилетки : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Оропай А.Н. ; ХГУ. – Х, 1953. – 15 с.
1005959
  Ревенко Нелли Гордеевна Опыт партийного руководства повышением роли сельской интеллигенции в осуществлении аграрной политики партии в 1965-1975 г.г. (на материалах Украинской ССР) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Ревенко Нелли Гордеевна; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 16л.
1005960
  Бзумов К.Д. Опыт партийного руководства подготовкой кадров сеьлских механизаторов в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Бзумов К.Д.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Архангельск, 1967. – 18л.
1005961
  Пащенко В.Я. Опыт партийной пропаганды на промышленных предприятиях Украины. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пащенко В.Я.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1962. – 19л.
1005962
  Синявский Ю.Н. Опыт партийной пропаганды на Украине после 20 съезда КПСС. : Автореф... Канд.ист.наук: / Синявский Ю.Н.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1964. – 30л.
1005963
  Абдиров М.Ж. Опыт партийных организаций Казахстана по повышению социальной активности рабочих проиышленности. : Автореф... Канд. ист. наук: 07.00.01 / Абдиров М.Ж.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1980. – 30л.
1005964
  Койчуманов К.И. Опыт партийных организаций Киргизии по развертыванию атеистической пропаганды в годы семилетки. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Койчуманов К.И.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1971. – 22л.
1005965
  Сафронова Г.С. Опыт партийных организаций Поволжья по руководству народным образованием в годы восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сафронова Г. С.; МГУ, Специал. уч. сов. по ист. КПСС. – М., 1976. – 28л.
1005966
  Падалка А.З. Опыт партийных организаций Украины по воспитанию колхозного крестьянства в духе коммунистического отношения к труду в годы семилетки (1959-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Падалка А.З.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1963. – 20л.
1005967
   Опыт педагогической деятельности С.Т.Шацкого : Сборник статей. – Москва : Педагогика, 1976. – 120с.
1005968
  Ильченко Е.В. Опыт педагогической периодизации истори Московского университета // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 81-89. – (Педагогическое образование ; № 1)
1005969
  Полянский С.Н. Опыт педагогической практики в Московских педагогических ин-тах / С.Н. Полянский. – М., 1950. – 272с.
1005970
   Опыт первичной интродукции декоративных растений аборигенной флоры Беларуси / И. Володько, Н. Лунина, О. Свитковская, В. Гайшун, Ю. Рыженкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-61. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Приведены результаты первичной интродукции 69 видов (включая 17 редких) аборигенной флоры Беларуси. The first data of introduction in Central Botanical Garden NAS B of 69 species (including 17 rare ones) of wild flora Belarus are presented.
1005971
  Александровская Л.В. Опыт первого морского переселения в Южно-Уссурийский край в 60-х годах ХIX века / Л.В. Александровская ; Примор. фил. Геогр. о-ва СССР при АН СССР. – Владивосток : Дальневосточный университет, 1990. – 77, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 76-78
1005972
   Опыт первоначального производственного обучения в школе.. – М, 1960. – 160с.
1005973
  Малинина Р.А. Опыт перевода лексических единиц широкой семантики (на материале немецкого и русского языка) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 95-102. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1005974
  Довлетова О. Опыт перевода с туркменского языка на русский. : Автореф... Канд.филол.наук: / Довлетова О.; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1965. – 21л.
1005975
   Опыт перевода систематического каталога на таблицы Библиотечно-библиографической классификации. – Ленинград, 1972. – 217с.
1005976
   Опыт перевода систематического каталога на таблицы библиотечно-библиографической классификации.. – Л, 1975. – 223с.
1005977
   Опыт перевода систематического катлога на таблицы ББК.. – Л, 1974. – 234с.
1005978
  Гвишиани Зураб Николаевич Опыт передовиков и его роль в повышении производительности труда (на примере отдельных промышленных предприятий г.Тбилиси) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гвишиани Зураб Николаевич; АН ГрузССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1972. – 46л.
1005979
  Елисеева О.Н. Опыт передовиков картографического цеха Московского АГП по вычерчиванию издательских оригиналов масштаба 1:10000 / О.Н. Елисеева; отв. ред. Т.А. Шамарова. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 15 с.
1005980
  Хетагуров Н.И. Опыт передовиков на триангуляционных работах / Н.И. Хетагуров. – Москва : Геодезиздат
Вып. 1 : Рекогносцировка. – 1955. – 20с.
1005981
   Опыт передовиков прудовых рыбоводных хозяйств МРП за 1954 год.. – К, 1955. – 64с.
1005982
  Некрасова Л. Опыт передовиков семеноводства многолетних трав в Курской области / Л. Некрасова. – Курск, 1953. – 48с.
1005983
   Опыт передовых -- всем.. – Пенза, 1968. – 203с.
1005984
   Опыт передовых по удобрительному орошению сточными водами. – М, 1966. – 28с.
1005985
  Максимов А.А. Опыт передовых предприятий по экономии энергии / А.А. Максимов. – Москва, 1953. – 24с.
1005986
  Будкин В.С. Опыт перехода восточноевропейских стран к рыночной экономике / В.С. Будкин. – К, 1992. – 86с.
1005987
   Опыт перехода на пятидневную рабочую неделю педприятий Украинской ССР. – К, 1967. – 41с.
1005988
  Ахедова М. Опыт перехода народов Советского Востока на путь социализма и его историческое значение : Автореф... канд. философ.наук: / Ахедова М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1966. – 14л.
1005989
   Опыт перехода промышленных предприятий УССР на новую систему планирования и экономического стимулирования.. – К, 1967. – 52с.
1005990
  Ахмедова М.А. Опыт перехода республик Советского Востока на путь социализма и его особенности / Ахмедова М.А. – Ташкент : Узбекистан, 1967. – 149 с.
1005991
  Стельмащук Л.Л. Опыт периодизации годичного цикла функционирования геосистем лесостепной зоны // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 21. – С. 73-79 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1005992
  Ветров В.А. Опыт перспективной оценки основных параметров регионального климата до 3000 г. / В.А. Ветров, О.К. Борисова, А.А. Величко // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 5. – С. 12-31 : рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0130-2906
1005993
   Опыт печати -- на службу семилетке.. – Свердловск, 1959. – 208с.
1005994
  Танатар И.И. Опыт плавления Криворожских железистых кварцитов в связи с вопросом их генезиса. / И.И. Танатар. – Екатеринослав, 1924. – 125-132с.
1005995
  Сальман Зейдан Опыт планирования производительности труда в промышленности СССР и возможности его использования в условиях Ирака : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Сальман Зейдан; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1984. – 20л.
1005996
  Реймов Р. Опыт по изучению сложных форм поведения грызунов в природе. / Р. Реймов. – Ташкент, 1968. – 136с.
1005997
  Аверкие В.Д. Опыт по подбору трав для освоения разбитых песков в районе города Дзержинска. : Автореф... Канд.биол.наук: / Аверкие В.Д.; Горьк.гос. ун-т. – Горький, 1954. – 19л.
1005998
  Левченко В.В. Опыт по химии с малым количеством реактивов / В.В. Левченко. – М, 1947. – 267с.
1005999
  Успенский Гавриил Опыт повествования о древностях русских Гавриила Успенского. – Изд. 2-е, испр. и умножен. – Х., 1818. – 815с.
1006000
  Успенский, Гавриил Опыт повествования о древностях русских Гавриила Успенского. О обычаях россиян в гражданском их состоянии и правительстве. – Х., 1818. – 815с.
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,