Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1005001
  Данилов Д.А. "Осевое время" телесности как способа достижения мистических переживаний в восточных и западных эзотерических традициях в 12-14 веках н.э. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 211-213
1005002
  Степаненко М. "Оселя, де здавна живуть любов і пам"ять" (Із життя Полтавського літературно-меморіального музею Володимира Короленка) / М. Степаненко, Л. Ольховська // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 132-148. – ISBN 966-7653-03-5
1005003
  Остролуцкая А. "Осенний цикл" : стихи // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 132
1005004
  Хугаев И.С. "Осетинщина" Коста Хетагурова. Очерк "Особа" и его значение в осетинской литературной истории // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 2, март. – С. 67-74. – ISSN 0130-9730
1005005
  Михайлова Н. "Осіннє листя" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 134-138


  Новели, поезія.
1005006
  Науменко Н. "Осіння лірика" в аспекті злуки мистецтв // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 10 (703). – С. 50-54. – ISSN 0130-5263
1005007
  Стець П. "Осінь готує варення із барв..."; "День. Ніч..."; "впадають очі у твої широкі плечі..."; "Я виростаю гілками до неба..."; поТИ // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 77-80
1005008
  Рудік С. "Осінь патріарха" - шлях довжиною у 43 роки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 30 січня (№ 1/2). – С. 24


  Книжкове видання перекладу роману "Осінь патріарха" Габріеля Гарсіа Маркеса.
1005009
   "Осінь Патріарха" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 4


  Ювілейний вечір Дмитра Павличка з друзями і без чиновників від влади.
1005010
  Івченко Ю. "Осінь у камуфляжній формі" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 44-56. – ISSN 0208-0710


  Поезії.
1005011
  Гук В. "Осінь" : поезії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, С. Жадан, О. Ковальова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 101-104
1005012
  Пилипчук Т. "Осінь, лікарня, Париж" : оповідання, поезії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 132-132
1005013
  Карчяускас М. "Осінь..." : поезія : вірші (нові переклади) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 58-60. – ISSN 0130-1608
1005014
  Паняк Стефан "Оскаженіла правда" з Москви // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 40-41. – ISSN 0130-5212
1005015
  Якобсон А.М. "Оскар Тийтус переступает порог" и другие рассказы : рассказы / Аугуст Якобсон; пер. с эст. – Таллин : Эстгосиздат, 1960. – 464 с.
1005016
   "Оснабрюк" перешагнул 10-летний рубеж : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 42
1005017
   [Осип Гермайзе] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 36. – ISBN 966-7060-92-6
1005018
  Хадзопулос К. [Осінь / Костантінос Хадзопулос. – Афіни : Нефелі, 1987. – 210, [1] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 3])
1005019
  Лочмель И.Ф. Освобождение Белоруссии от белопольских оккупантов / И.Ф. Лочмель. – Минск, 1939. – 52с.
1005020
  Малахов М.М. Освобождение Венгрии и Восточной Австрии / М.М. Малахов. – Москва, 1965. – 295с.
1005021
  Скибицкий В.В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания / В.В. Скибицкий. – К, 1987. – 181с.
1005022
  Кузнецова Н.Ф. Освобождение от уголовной ответственности с передачей дела в товарищейский суд / Н.Ф. Кузнецова. – М., 1964. – 95с.
1005023
  Чернобривец С.А. Освобожденная земля : повесть / Степан Чернобривец ; авт.пер. с укр. А. Константинова. – Москва : Советский писатель, 1950. – 239 с.
1005024
  Чернобривец С.А. Освобожденная земля / С.А. Чернобривец. – Москва : Советский писатель, 1951. – 220 с.
1005025
  Рымкевич В. Освобожденная земля / В. Рымкевич. – Москва, 1952. – 79 с.
1005026
  Чернобривец С.А. Освобожденная земля / С.А. Чернобривец. – Иваново, 1954. – 224 с.
1005027
  Чернобривец С.А. Освобожденная земля / С.А. Чернобривец. – Москва : Советский писатель, 1965. – 518 с.
1005028
   Освобождённая земля. – Москва, 1945. – 55с.
1005029
  Тартаковер С.Г. Освобожденные шахматы / С.Г. Тартаковер. – Л., 1926. – 220с.
1005030
  Уэллс Г.Д. Освобожденный мир / Г.Д. Уэллс. – Москва. – 312 с.
1005031
   Освобождието на България. – София, 1970. – 178 с.
1005032
  Казаков П.Д. Освобожение правобережной Украины и Крыма / П.Д. Казаков. – Москва, 1983. – 40с.
1005033
  Сван Том Освоение Borland C++ 4,5. Практический курс / Сван Том; Пер. с англ. Н.М.Ручко, А.А.Мокринцева. – Киев : Диалектика, 1996. – 544с. – ISBN 5-7707-8930-1
1005034
  Гусев В.С. Освоение Internet : Краткое руководство / В.С. Гусев. – Москва : Диалектика, 2004. – 288 с. – На обл.: Лаконично, доступно, эффективно!. – (Краткое руководство). – ISBN 5-8459-0584-2
1005035
  Гусев В.С. Освоение Internet : краткое руководство / В.С. Гусев. – Москва ; С.-Пб. ; Киев : Диалектика, 2005. – 288 с. – На обл.: Лаконично, доступно, эффективно!. – (Краткое руководство). – ISBN 5-8459-0584-2
1005036
  Гусев В.С. Освоение Internet. Самоучитель / В.С. Гусев. – Москва-Санкт-Перербург-Киев : Диалектика, 2003. – 304с. – ISBN 5-8459-0467-6


  Для тех кто делает первые шаги в Internet
1005037
  Сван Т. Освоение Java с помощью Visual J++ / Том Сван. – Киев : Диалектика, 1997. – 512с. – ISBN 966-506-104-6
1005038
  Краснов М.П. Освоение арктических месторождений нефти и газа // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 2 (40) : Роль национальных меньшинств в общественно-политической жизни США. Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея в экономической экспансии Вашингтона. США и Япония: технологическое соперничество. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Сев. Америки. – С. 116-130
1005039
  Кисилев А.А. Освоение богатств Кольского полуострова в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кисилев А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 18л.
1005040
  Дворов И.М. Освоение внутриземного тепла / И.М. Дворов, В.И. Дворов. – М., 1984. – 161с.
1005041
  Подольный Р.Г. Освоение времени / Р.Г. Подольный. – Москва, 1989. – 141 с.
1005042
  Леснов П.А. Освоение выработанных торфянников Горьковской области в лесохозяйственном производстве : Автореф... канд. с/хнаук: / Леснов П.А.; Горьковский с/х ин-т, 1964. – 16л.
1005043
   Освоение глубин океана. – М, 1971. – 320с.
1005044
  Бутяева Т.Д. Освоение горных склонов под сады / Бутяева Т.Д. – Москва, 1962. – 12 с.
1005045
  Манеев А.П. Освоение заторфованных территорий для градостроительства / А.П. Манеев. – М., 1981. – 194с.
1005046
  Цыба М.М. Освоение и сельскохозяйственное использование осушненных болот низинного и переходного типа южной Карелии : Автореф... канд. с. х.наук: / Цыба М. М.; Лен. с. х. ин-т. – Петрозаводск, 1966. – 46л. – Бібліогр.:с.43-46
1005047
  Козлов В.С. Освоение и эксплуатация глубоких скважин насосным способом / В.С. Козлов, Г.И. Кузнецов. – М., 1954. – 32с.
1005048
   Освоение и эксплуатация нефтяных месторождений Татарии. – Казаньб, 1973. – 206с.
1005049
  Мозговой В.И. Освоение иноязычной топонимии в русском языке XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Мозговой В.И.; ОГУ. – Одесса, 1981. – 20л.
1005050
  Кравченко П.А. Освоение как форма отношения к философскому наследию : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.03 / Кравченко П.А.; Ин-т философии. – К., 1988. – 17л.
1005051
  Шубин В.Ф. Освоение каштановых почв Поволжья. / В.Ф. Шубин. – М., 1959. – 136с.
1005052
  Базыкин В.В. Освоение космического пространства : тематика, метод. указания и аннотир. указатель основной литературы к лекциям / Базыкин В.В. ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва : [б. и.], 1961. – 64 с. : ил.
1005053
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1971. – 556с.
1005054
   Освоение космического пространства в СССР. – Москва : Наука, 1971. – 359 с.
1005055
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1973. – 302с.
1005056
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1974. – 224с.
1005057
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1975. – 302с.
1005058
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1975. – 414с.
1005059
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1977. – 204с.
1005060
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1978. – 263с.
1005061
   Освоение космического пространства в СССР. – М, 1988. – 204с.
1005062
   Освоение космического пространства в СССР. 1976. – Москва, 1978
1005063
   Освоение космического пространства в СССР. 1977. – Москва, 1978
1005064
   Освоение космического пространства в СССР. 1978. – Москва, 1980
1005065
   Освоение космического пространства в СССР. 1979. – Москва, 1981
1005066
   Освоение космического пространства в СССР. 1980. – Москва, 1982
1005067
   Освоение космического пространства в СССР. 1980: космос - науке и народному хозяйству : по материалам печати. – Москва : Наука, 1982. – 176 с.
1005068
   Освоение космического пространства в СССР. 1981. – Москва, 1983
1005069
   Освоение космического пространства в СССР.1975. Космос - науке и народному хозяйству : По материалам печати. – Москва : Наука, 1977. – 239с.
1005070
  Урсул А.Д. Освоение космоса / А.Д. Урсул. – Москва, 1967. – 238с.
1005071
   Освоение космоса и проблемы экологии / Урсул А.Д. – Кишинев, 1990. – 269с.
1005072
  Постышев В.М. Освоение космоса и развивающиеся страны : (международно-правовые проблемы) / В.М. Постышев; Отв. ред. В.С.Верещетин. – Москва : Наука, 1990. – 187 с.
1005073
   Освоение культуры и духовные потребности в системе социалистического образа жизни. – Л, 1981. – 160с.
1005074
  Тимофеев Н.В. Освоение лесных богатств / Н.В. Тимофеев. – М. : Лесн. пром-сть, 1979. – 145с.
1005075
  Пенясов Г.П. Освоение луговых среднестолбчатых солончаковых солонцов в зоне сухих степей Северного Казахстана : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Пенясов Г.П.; АН Молдав. ССР. – Симферополь, 1968. – 18л.
1005076
  Поляков Б.В. Освоение малых рек и изучение гидрологического режима. / Б.В. Поляков. – М., 1946. – 68с.
1005077
  Добрецов В.Б. Освоение минеральных ресурсов шельфа / В.Б. Добрецов. – Ленинград : Недра, 1980. – 272с.
1005078
  Брагина З.В. Освоение модульной организации учебного процесса / З.В. Брагина, В.Н. Ерщов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 39-42. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается опыт модульной организации учебного процесса по направлению «Бизнесинформатика».
1005079
  Акименко А.Д. Освоение непрерывной разливки стали / А.Д. Акименко. – Ленинград, 1960. – с.
1005080
  Анисимов Ю.П. Освоение новой продукции : орг.-экон. пробл. / Анисимов Ю.П., Лисовцева Л.Н. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1990. – 189 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-188
1005081
  Берзон Н.И. Освоение новой техники : хозрасчетная система / Н.И. Берзон, А.С. Паламарчук. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Экономика и организация производства ; № 5)
1005082
  Меркин Р.М. Освоение новых предприятий / Р.М. Меркин, Г.В. Николаева. – М., 1975. – 199с.
1005083
  Цагурия М. Освоение новых предприятий и новой техники в тяжелой промышленности / М. Цагурия. – М - Л, 1934. – 123с.
1005084
   Освоение новых территорий. – Березники, 1985. – 148с.
1005085
   Освоение новых хозяйственных территорий в восточных районах РСФСР : сборник. – Новосибирск : Наука, 1987. – 104 с.
1005086
  Пупков К.А. Освоение операционной системы uwix / К.А. Пупков. – М, 1994. – 112с.
1005087
  Акиньшин Н.С. Освоение персонального компьютера / Акиньшин Н.С., Россинский К.Ю., Андросов М.С. – Москва : Радио и связь, 1995. – 152 с.
1005088
  Петренко Е.В. Освоение подземного пространства / Е.В. Петренко. – М, 1988. – 148с.
1005089
  Степанян И.Т. Освоение понятия " политический дискурс" в профессиональной подготовке студентов факультета журналистики // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 44-46. – ISSN 1726-667Х
1005090
   Освоение природных ресурсов Забайкалья : сборник. – Новосибирск : Наука, 1985. – 120 с.
1005091
   Освоение пустынных и горных территорий Казахстана. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1987. – 184 с.
1005092
  Кузнецов Н.Т. Освоение рек нашей Родины / Н.Т. Кузнецов. – Москва, 1954. – 96с.
1005093
  Землянский Ф.Т. Освоение ресурсов морских вод. / Ф.Т. Землянский. – К., 1981. – 124с.
1005094
  Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки, до конца XIX в. / А.И. Алексеев ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1982. – 288 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 269-279
1005095
  Алексеев А.И. Освоение русского Дальнего Востока, конец ХIХв.-1917 г. / А.И. Алексеев, Б.Н. Морозов ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1989. – 221, [3] с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 205-211
1005096
  Костанов А.И. Освоение Сахалина русскими людьми / А.И. Костанов. – Южно-Сахалинск, 1991. – 152с.
1005097
  Славин С.В. Освоение севера Советского Союза / С.В. Славин. – 2-е изд., доп. – М., 1982. – 206с.
1005098
  Никитин Н.И. Освоение Сибири в 17 веке / Н.И. Никитин. – М, 1990. – 143с.
1005099
   Освоение Сибири в эпоху феодализма. – Новосибирск, 1968. – 248с.
1005100
  Бадулин И.В. Освоение склонов балок под кормовые культуры : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Бадулин И.В. ; М-во с.-х. РСФСР; Ленингр. с.-х. ин-т. – Ленинград, 1960. – 20 с.
1005101
  Борисов А.В. Освоение травопольной системы земледелия в колхозе имени В.М. Молотова Красноуфимского района / А.В. Борисов. – Свердловск, 1952. – 22 с.
1005102
  Анисимов Н.И. Освоение целинных и залежных земель - крупный резерв увеличения производства зерна / Анисимов Н.И. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 80 с.
1005103
   Освоение целинных и залежных земель. – М, 1954. – с.
1005104
  Винокурлва Р.Ф. Освоение целинных и залежных земель в Казахстане /1954-1958 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Винокурлва Р.Ф.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 20л.
1005105
  Сошнева Е.Б. Освоение целинных и залежных земель и его роль в экономической истории СССР // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 119-126. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1005106
  Куликов В.И. Освоение целины -- дело огромного исторического значения: Материал в помощь лектору. / В.И. Куликов. – М., 1979. – 31с.
1005107
  Фазылов М.С. Освоение целины в Казахстане и его роль в укреплении дружбы народов (1954-1964 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Фазылов М.С.; Казах. гос. ун-т. Каф. истории КПСС. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
1005108
  Белоновская И.Д. Освоение эвристических приемов и методов решения задач студентами экономических специальностей / И.Д. Белоновская, Л.Г. Шабалина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С. 80-82. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются эвристические методы и приемы решения задач студентами экономических специальностей. Дается классификация эвристических приемов и рекомендуемые действия по их применению. Анализируется взаимосвязь эвристических приемов и формируемых ...
1005109
  Сольский С.В. Освоение экологически опасных территорий строительством / С.В. Сольский, Е.В. Николайчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 26-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1005110
   Освоение, разработка морских месторождений и транспортировка нефти и газа. – Рига, 1988. – 155с.
1005111
  Курпе О.Г. Освоєння виробництва гарячекатаних рулонів зі сталі марки Х52М для подальшого виробництва труб згідно з вимогами APІ-5L, на стані 1700 ПрАТ "ММК ІМЕНІ ІЛЛІЧА" / О.Г. Курпе, В.В. Кухар, О.М. Шебаніц // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 65-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1995-0519
1005112
  Ковальова А. Освоєння електронних джерел в історичних студіях: із досвіду США // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 3/4. – C. 201-212. – ISSN 0320-9466
1005113
  Карпунь І. Освоєння інвестицій у сфері науки і технологій / І. Карпунь, А. Яблонська // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.186-197. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1005114
  Петров В.П. Освоєння космосу / В.П. Петров, П.П. Юревич. – Київ, 1963. – 169с.
1005115
  Демченко О.І. Освоєння Львівсько-Волинського вугільного басейну / О.І. Демченко. – Київ, 1959. – 112с.
1005116
  Кислюк Л. Освоєння нової іншомовної лексики системою українського словотвору // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 16/17. – С. 112-122. – ISBN 978-966-493-304-6
1005117
  Чуйко О. Освоєння практик у системі освітньої підготовки соціальних працівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 74-78. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі розробки сучасних освітніх моделей підготовки фахівців у галузі "соціальна робота". Викладається основний зміст, принципи і способи упровадження професійно-орієнтованих практик як середовища розвитку особистісної зрілості ...
1005118
  Рой М.М. Освоєння та інтенсифікація припливу вуглеводнів методом миттєвих депресій для розширення межі кондиційності колекторів / М.М. Рой, В.Г. Ластовка // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 34-39 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-721Х
1005119
  Калверт Ч. Освой самостоятельлной программирование в Windows за 21 день / Ч. Калверт. – Москва, 1995. – 496с.
1005120
  Роуз Карла Освой самостоятельно Adobe Photoshop 5.5 за 24 часа / К. Роуз. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2000. – 416 с. – ISBN 5-8459-0064-6
1005121
  Пейн К. Освой самостоятельно ASP.NET за 21 день / Крис Пейн; Пер. с англ.: В.Г. Барышникова, А.В. Ковалевского, И.В. Константинова, С.А. Храмова, М.В. Шпырко. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 832с. – Парал. тит. англ. – (Освой самостоятельно). – ISBN 5-8459-0280-0


  Новый програмный продукт, предназначенный для создания динвмических Web-страниц и Web-приложений. Для пользователей средней и высокой квалификации
1005122
  Джонс Б. Освой самостоятельно C за 21 день / Брэдли Л. Джонс, Питер Эйткен; Пер. с англ. В.Л. Бродового. – 6-е изд. – Москва; Санкт-Петербург : Вильямс, 2003. – 800с. : илл. – ISBN 5-8459-0492-7


  Подробно описан синтаксис и стандартные средства языка. Даны рекомендации по применению профессиональных приемов и подходов программирования
1005123
  Либерти Д. Освой самостоятельно C++ : 10 минут на урок / Джесс Либерти; Пер. с англ. Я.К. Шмидского. – 2-е издание. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 352 с. – Парал. тит. англ. – (Освой самостоятельно!). – ISBN 5-8459-0621-0
1005124
  Колберн Р. Освой самостоятельно CGI- программирование за 24 часа : Учебное пособие / Р. Колберн; Пер. с англ. А.В.Ковалевского. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 368с. – (Руководство для начинающих). – ISBN 5-8459-0119-7
1005125
  Виссер С. Освой самостоятельно DB2 Universal Database за 21 день / Сьюзен Виссер, Билл Вонг. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 528с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0624-5


  Для студентов, преподавателей и специалистов.
1005126
  Оузьер Д. Освой самостоятельно Delphi 2 : Полное руководство для самостоятельного обучения: Пер. с анг. / Д. Оузьер, С. Гробман, С. Батсон; Под ред. В.Тимофеева. – Москва : Бином, 1997. – 624с. – На обл.: Эффективный поэтапный процесс обучения. Примеры создания законченных приложений. – (Club Computer). – ISBN 5-89350-050-4
1005127
  Снелл Нэд Освой самостоятельно Internet за 24 часа = Teach yourself Internet in 24 hours / Снелл Нэд; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 400с. – ISBN 5-8459-0232-0
1005128
  Монкур Майкл Освой самостоятельно JavaScript 1.3 за 24 часа : Учеб. пособие / Монкур Майкл. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 304с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0102-2
1005129
  Визерспун Крэг и Колетта Освой самостоятельно Linux за 24 часа / Крэг и Колетта Визерспун. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 352с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0169-3


  Описан процесс установки операционной системы Linux и подготовки ее к работе. Книга позволит преодолеть сложности изучения Linux и получить надежные знания и навыки работы с этой операционной системой
1005130
  Перри Г. Освой самостоятельно Microsoft Office 2000 за 24 часа : Учебн.пособие / Г. Перри; Пер.с англ. – М.,СП-б.,К. : Вильямс, 2000. – 368с. – ISBN 5-8459-0059-X
1005131
  Дэвис П.Т. Освой самостоятельно Microsoft Windows 2000 Server за 21 день / Питер Т. Дэвис, Барри Д. Льюис. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2000. – 832с. – ISBN 5-8459-0083-2
1005132
  Перри Г. Освой самостоятельно Microsoft Windows ME за 24 часа / Грег Перри. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 320с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0190-1


  Для начинающих пользователей, все секреты Windows ME
1005133
  Стил Хайди Освой самостоятельно Microsoft Word 2000 за 24 часа / Стил Хайди; Пер. с англ., научн. редактирование и илл. Варакин А.С. – Москва,Санкт-Петербург, Киев : Вильямс, 2000. – 432с. – ISBN 5-8459-0058-1; 0-672-31442-8
1005134
  Фултон Дж. Освой самостоятельно Microsoft Word 2000. 10 минут на урок : Учеб. пособие / Дж. Фултон; Пер.с англ. – Москва, Санкт-Петербург, Киев : Вильямс, 2000. – 224c. – ISBN 5-8459-0045-Х
1005135
  Сосински Б. Освой самостоятельно Micrоsoft Windows 2000 Server за 24 часа : Учебное пособие / Б. Сосински, Дж. Московиц; Пер. с англ. – Київ : Вильямс, 2000. – 464с. – ISBN 5-8459-0076-Х
1005136
  Пирс Клинтон Освой самостоятельно Perl за 24 часа = Teach yourself perl in 24 hours / Пирс Клинтон; Пер.с англ. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2001. – 384с. – ISBN 5-8459-0097-2
1005137
  Лейнингем И. ван Освой самостоятельно Python за 24 часа / Иван ван Лейнингем; Пер. с англ. В.Д. Лузина, О.Н. Ревы. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 448с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0198-7


  Цель книги - обучение основам объектно-ориентированного программирования на языке Python
1005138
  Плю Рональд Р Освой самостоятельно SQL за 24 часа / Рональд Р Плю, Стефенс Райан. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2000. – 352с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0112-Х
1005139
  Шмуллер Джозеф Освой самостоятельно UML за 24 часа / Шмуллер Джозеф. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 352с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0265-7


  Вы познакомитесь с основами унифицированного языка моделирования и научитесь с его помощью создавать диаграммы
1005140
  Чепмен Д. Освой самостоятельно Visual C++.NET за 21 день / Д. Чепмен. – Дэвис Чепмен. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 720 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 5-8459-0337-8


  Пошаговое руководство по освоению инструментальных средств Visual C++.NET и всевозможных мастеров этой среды
1005141
  Фокселл Д.Д. Освой самостоятельно Visusl Basic .NET за 24 часа / Джеймс Фокселл. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 416с. – ISBN 5-8459-0304-1


  24 практических занятия для начинающих пользователей
1005142
  Шеперд Деван Освой самостоятельно XML за 21 день = Teach yourself XML in 21 day / Шеперд Деван; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 432с. – ISBN 5-8459-0272-X
1005143
  Синтес Освой самостоятельно объектно-ориентированное программирование за 21 день = Teach yourself object oriented programming in 21 days / Синтес, , Антони; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 672с. – ISBN 5-8459-0281-9
1005144
  Харрис Л. Освой самостоятельно программирование OLE за 21 день / Л. Харрис. – Москва, 1995. – 464с.
1005145
  Либерти Джесс Освой самостоятельно С++ за 21 день : Учебное пособие / Либерти Джесс; Пер. с англ. – 3-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2000. – 816с. – ISBN 5-8459-0056-5; 0-672-31515-7
1005146
  Либерти Джесс Освой самостоятельно С++ за 21 день : Учебное пособие / Либерти Джесс; Пер. с англ. В.А.Коваленко. – 4-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2001. – 832с. – ISBN 5-8459-0221-5
1005147
  Либерти Д. Освой самостоятельно С++ за 21 день = Teach Yourself C++ in 21 days / Джесс Либерти ; [пер. с англ. и редакция В.А. Коваленко]. – 4-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2003. – 832 с. – ISBN 5-8459-0221-5
1005148
  Либерти Дж. Освой самостоятельно С++ за 21 день = Teach yourself C## in 21 days / Джесс Либерти, Брэдли Джонс ; [пер. с англ. В.А. Коваленко]. – 5-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2007. – 784 с. – ISBN 5-8459-0926-0
1005149
  Либерти Д. Освой самостоятельно С++ за 21 день = Teach yourself C++ in 21 days / Джесс Либерти, Брэдли Джонс ; [пер. с англ. и ред. В.А. Коваленко ; зав. ред. С.Н. Тригуб]. – 5-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2010. – 767, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Teach yourself C++ in 21 days / J. Liberty, B. Jones. Indianapolis: Sams publ., 2005. - Предм. указ.: с. 757-767. – ISBN 978-5-8459-0926-8
1005150
  Рэй Д. Освой самостоятельно системное администрирование Unix за 21 день : Учеб. пособ. / Д. Рэй, В. Рэй. – Москва ; С.-Пб. ; Киев : Вильямс, 2000. – 608 с. – ISBN 5-8459-0057-3
1005151
  Коновець О. Освячений добрим серцем // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 113-114. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
1005152
  Марусик В. Освячений маминою молитвою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 11


  Пам"яті Яреми Гояна.
1005153
  Гоян Я. Освячені іменем Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 263-265
1005154
  Сологуб В.П. Освячення любов"ю / В.П. Сологуб. – К., 1978. – 519с.
1005155
  Бігун О. Освячення ножів: до етичних парадоксів поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 33-37. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1005156
  Федорук О. Освячення таланту // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, І. Волощук [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 126-127. – ISSN 0130-1799
1005157
   Освящение и открытие Киевского художественно-промышленного и научного музея имени Государя Императора Николая Александровича за 1909год. – Киев : Тип. С.В.Кульженко, 1905. – 30 с. – Один экз. без обл.
1005158
  Де-Пелляпорк де-ла-Фит Освящение русской церкви в Париже : Письмо в редакцию "Православного обозрения", 1861. – [6] с. – Отд.отт. : "Православное обозрение", №9, 1961, с. 689-694
1005159
  Введенский Д. Освящение Троицкого соборного храма в Ипатиевской обители, в связи с произведенными в нем ремонтом и реставрацией. – [10] с. – Отд.отт.
1005160
  Каминский М.С. Осевая линия / М.С. Каминский. – М. : Московский рабочий, 1979. – 304 с.
1005161
   Осевые насосы. – Москва, 1961. – 36с.
1005162
  Романенко Ю.В. Осевые символы идентичности в государственной атрибутике : монография / Романенко Ю.В. ; Классический приват. ун-т, Ин-т европ. студий и сравнит. политологии фонда Эберта (Республика Молдова). – Киев : Меркьюри-Подолье, 2017. – 295, [1] с. : табл. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-617-530-157-8
1005163
  Погорельский П.В. Оседание кочевников и развитие животноводства / П.В. Погорельский. – Алма-Ата, 1949. – 147с.
1005164
  Бхаттачария Б. Оседлавший тигра / Б. Бхаттачария. – М, 1956. – 256с.
1005165
  Калашников М. Оседлай молнию! / Максим Калашников, Юрий Крупнов. – Москва : АСТ ; Астрель ; Транзиткнига, 2003. – 380, [2] с. – (Великие противостояния ; Америка против России). – ISBN 5-17-019696-2
1005166
  Басараб В. Оседланные горы : повести / Василь Басараб ; авториз. пер. с укр. Г. Ашаниной ; худож. А. Ременник. – Москва : Советский писатель, 1985. – 431 с. : ил.


  Содерж.: Оседланные горы; Коронное село.
1005167
  Абрамишвили Т.А. Оседланный Гермес : сказка / Т.А. Абрамишвили ; [ил.: Л. Гудиашвили]. – Тбилиси : Ганатлеба, 1966. – 64 с., [3] л. ил. : ил.
1005168
  Зорин Виталий Оседлать Эверест // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 92-99 : Фото
1005169
  Козловский А.А. Оседлое население Южного Поднедпровья в 9-14 в. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.06 / Козловский А.А.; АН УССР. – К, 1982. – 18л.
1005170
  Крылов И.А. Осел и мужик / И.А. Крылов. – Хабаровск, 1947. – 8с.
1005171
  Франко І.Я. Осел і Лев : Казка для дошк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1967. – 16с.
1005172
  Франко І.Я. Осел і Лев : Казка для дошк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1979. – 16с.
1005173
  Франко І.Я. Осел і Лев : Казка для дошк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1983. – 16с.
1005174
   Осел на именинах. – Минск, 1989. – 237с.
1005175
  Грабоус В.О. Осел на посаді : Байки, гуморески / В.О. Грабоус. – Львів : Каменяр, 1991. – 77с.
1005176
  Ткач М.М. Осел у шкірі лева / Микола Ткач. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 11, [1] с.
1005177
  Шабатин П.Ю. Осел, Кріт, Лисиця та інші... / П.Ю. Шабатин. – Київ, 1956. – 125-163с.
1005178
  Іщенко Н. Оселедець в аптеці // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 жовтня (№ 133/134)


  Як російськомовна пропаганда сприяла епідемії в Латвії.
1005179
  Бойко К. Оселедцева жадоба : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 200-205
1005180
  Павлов П.Й. Оселедцьові роду Alosa Північно-Західної частини Чорного моря / П.Й. Павлов. – Київ, 1959. – 254с.
1005181
   Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу = Habitat concept of biodiversity protection: basic documents of the European Union / Центр розвитку інновацій ун-ту Вагенінген (Нідерланди) [та ін.] ; наук. ред.: О.О. Кагало та Б.Г. Проць. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 277, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-655-027-3
1005182
  Білоус Л.Ф. Оселищна концепція у вирішенні проблеми збереження Bison bonasus в Європі та Україні / Л.Ф. Білоус, М.В. Рябовіл // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 48-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
1005183
  Лунгу Р. Оселя казок / Р. Лунгу. – Київ, 1982. – 88 с.
1005184
  Орлова Н. Оселя на Козиному болоті // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 1 (198). – С. 24-31. – ISSN 0131-2685


  Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка у Києві на провулку Шевченка, 8-а (колишнє урочище "Козине болото").
1005185
  Клименко Н. Оселя Шевченкового духу : Національному музеєві Тараса Шевченка - 60 // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 154-157. – ISSN 0131-2561
1005186
   Осемдесет години Илинденско-Преображенско въстание. – София : Издателство на Българската Академия на науките, 1988. – 574 с.
1005187
   Осемдесет години от плевенската епопея. – София, 1960. – 159с.
1005188
   Осемдесет години Софийски университет "Климент Охридски". – София, 1969. – 36с.
1005189
  Галішин О.З. Осеметричний геометрично нелінійний термов"язкопружнопластичний стан складених оболонок з урахуванням пошкоджуваності матеріалу : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 01.01.04 / Олександр Закір"янович Галішин; НАН України; Ін-т механіки ім.С.П.Тимошенка. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 29 назв
1005190
  Година Н.И. Осенины / Н.И. Година. – Челябинск, 1981. – 120с.
1005191
  Хохлов Н С. Осенины: стихи. / Н С. Хохлов. – Краснодар, 1977. – 223с.
1005192
  Воронько П.М. Осениця : Лірика / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 142с.
1005193
  Сидоренко В.П. Осені без весіль / В.П. Сидоренко. – Київ, 1985. – 335 с.
1005194
   Осеннее дежавью : Наезд // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 132-134 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
1005195
  Румарчук Л.И. Осеннее купанье / Л.И. Румарчук. – Москва : Советский писатель, 1983. – 103 с.
1005196
  Васильев Е.М. Осеннее повреждения сахарной свеклы гусеницами совок из рода Mamestra / Е.М. Васильев. – Киев : Тип. Р.К.Лубковского, 1904. – 34с. – Оттиск из "Вестника сахарной промышленности" за 1904 г.
1005197
  Алешин Н.П. Осеннее равноденствие : повести и рассказы / Н.П. Алешин. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1973. – 240 с. : ил.
1005198
  Храмов Е.Л. Осеннее равноденствие : Стихи / Е.Л. Храмов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 88с.
1005199
  Бубнис В. Осеннее равноденствие. Час судьбы : романы / В. Бубнис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1988. – 655 с.
1005200
  Зверев О.Е. Осеннее сияние / О.Е. Зверев. – М., 1984. – 112с.
1005201
  Ребряну В. Осеннее утро. / В. Ребряну. – Бухарест, 1964. – 40с.
1005202
  Козин В.Е. Осенней ночью / В.Е. Козин. – Куйбышев, 1949. – 88с.
1005203
  Полонский Р.Ф. Осенние акварели: Романы. / Р.Ф. Полонский. – М., 1991. – 397с.
1005204
  Жуков В.С. Осенние версты / В.С. Жуков. – Ярославль, 1970. – 271с.
1005205
  Авдеев В.Ф. Осенние дали : повести, рассказы / В.Ф. Авдеев ; [худож. Н.А. Шеберстов]. – Москва : Сов. писатель, 1978. – 479 с. : ил.
1005206
  Жарких К. Осенние дары природы на зиму / К. Жарких. – Л, 1990. – 32с.
1005207
  Халилецкий Г.Г. Осенние дожди / Г.Г. Халилецкий. – М., 1974. – 231с.
1005208
  Байджиев М.Т. Осенние дожди : рассказы и повести / Мар Байджиев. – Москва : Художественная литература, 1985. – 319 с.
1005209
   Осенние дожди. – М, 1986. – 220с.
1005210
  Попов Н.В. Осенние дымы: повести / Н.В. Попов. – Москва, 1990. – 294с.
1005211
  Сергеев Д.Г. Осенние забереги / Д.Г. Сергеев. – Москва : Советская Россия, 1967. – 134 с.
1005212
  Логинов В.Н. Осенние звезды / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1957. – 106с.
1005213
   Осенние и зимние экскурсии в природу. – М, 1947. – 103с.
1005214
  Варламов Е.П. Осенние игры / Е.П. Варламов. – Иркутск, 1978. – 39с.
1005215
  Перовский Н.М. Осенние костры / Н.М. Перовский. – Воронеж, 1969. – 48с.
1005216
  Певнев Ф.П. Осенние костры : Роман / Ф.П. Певнев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 312с.
1005217
  Ботвинник С.В. Осенние костры / С.В. Ботвинник. – Л., 1974. – 95с.
1005218
  Мирошниченко Н.Д. Осенние костры / Н.Д. Мирошниченко. – Донецк, 1981. – 31с.
1005219
  Певнев Ф.П. Осенние костры. / Ф.П. Певнев. – М, 1967. – 320с.
1005220
  Певнев Ф.П. Осенние костры. / Ф.П. Певнев. – Воронеж, 1970. – 315с.
1005221
  Ланкаускас Р. Осенние краски земли : повести и новеллы / Ромуальдас Ланкаускас; авториз. пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1963. – 202 с.
1005222
  Крутов Ю.П. Осенние лады / Ю.П. Крутов. – Нальчик, 1972. – 72с.
1005223
  Никитин С.К. Осенние листья / С.К. Никитин. – М, 1964. – 126с.
1005224
  Одоховская И.А. Осенние листья = Осіннє листя : стихи / И.А. Одоховская. – Одесса : Печатный дом, 2010. – 68 с. : ил. – Текст книги на укр. и рус. яз. – ISBN 978-966-389-331-0
1005225
  Никонов В.Г. Осенние листья. / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1970. – 123с.
1005226
  Латышев М.Т. Осенние люди / М.Т. Латышев. – М, 1989. – 146с.
1005227
  Бернадский В.А. Осенние мажоры : стихи / Василий Бернадский ; [худож. С. Борисова]. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 80 с. : ил.


  Циклы: Осенние мажоры; Чеканы памяти.
1005228
  Кузмин М. Осенние озера : Вторая книга стихов. – Москва : Книгоиздательство "Скорпион", 1912. – 233, [18] с.
1005229
  Погодин Р.П. Осенние перелеты / Р.П. Погодин. – Л., 1972. – 383с.
1005230
  Махфуз Н. Осенние перепела / Н. Махфуз. – М., 1965. – 112с.
1005231
  Азимов С. Осенние письма : рассказы : пер. с узб. / С. Азимов. – Москва : Правда, 1968. – 48 с. : ил. – (Библиотека "Огонек" ; № 43)
1005232
  Гонтарь А.Ю. Осенние покосы : стихи / А.Ю. Гонтарь; пер. с евр.. – Москва : Советский писатель, 1982. – 199 с.
1005233
  Муратов И.Л. Осенние признания : стихи / И.Л. Муратов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 135 с.
1005234
  Метс А.А. Осенние прогулки / А.А. Метс. – Таллин, 1970. – 64с.
1005235
  Софронов А.В. Осенние просеки / А.В. Софронов. – М., 1984. – 376с.
1005236
  Шевченко М.П. Осенние радости / М.П. Шевченко. – Воронеж, 1981. – 279с.
1005237
  Ноздрев В.Ф. Осенние раздумья / В.Ф. Ноздрев. – М, 1979. – 159с.
1005238
  Биишева З.А. Осенние раздумья : стихи и поэмы : пер. с башк. / Зайнаб Биишева ; худож. А. Яркина. – Москва : Советский писатель, 1988. – 142 с. : ил.
1005239
  Ольгин А. Осенние светофоры / А. Ольгин. – Таллин, 1979. – 103с.
1005240
   Осенние сельскохозяйственные работы в единой трудовой школе. – М, 1919. – 104с.
1005241
  Карпичков В. Осенние сны / Виталий Карпачов. – Киев : [б. и.], 2010. – 66 с. : ил.
1005242
  Ковусов А. Осенние соловьи : стихотворения и поэмы / А. Ковусов. – Москва, 1985. – 255 с.
1005243
  Головенчиц М.Е. Осенние травы / М.Е. Головенчиц. – Л., 1979. – 111с.
1005244
  Наджми Н. Осенние тропы : стихи, баллады, поэма / Назар Наджми ; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1969. – 120 с.
1005245
  Чулков Г. Осенние туманы / Г. Чулков. – Москва, 1916
1005246
  Траат М. Осенние фуги : стихотворения / Матс Траат ; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1981. – 111 с.
1005247
  Гуреев А.И. Осенние цветы : Повести / А.И. Гуреев. – Москва : Советский писатель, 1973. – 421с.
1005248
   Осенние цветы. – Фрунзе, 1978. – 536 с.
1005249
  Сооронбаева З. Осенние цветы / З. Сооронбаева. – Фрунзе, 1979. – 190 с.
1005250
  Камышко И.А. Осенние цветы. / И.А. Камышко. – Л., 1990. – 214 с.
1005251
   Осенние цикады. – М, 1981. – 286с.
1005252
  Латынин Л.А. Осенние часы / Л.А. Латынин. – М, 1983. – 96с.
1005253
  Атаджанов А. Осенние этюды : [стихи] / А. Атаджанов; Атаджаков А. ; пер. с туркм. О. Омитриева ; худож. А. Катин. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 111 с. : ил.
1005254
  Унт М. Осенний бал : роман / Мати Унт ;. – Москва, 1982. – 320 с.
1005255
   Осенний безвременник : (сборник). – Москва : Юридическая литература, 1989. – 478с. – (Зарубежный детектив)
1005256
  Григорьев И.Г. Осенний букет. / И.Г. Григорьев. – Чебоксары, 1984. – 127с.
1005257
  Геловани М. Осенний вечер / М. Геловани. – М, 1967. – 32с.
1005258
  Новотрясов В.В. Осенний внутренний прилив в прибрежной зоне Японского моря / В.В. Новотрясов, С.П. Захарков, Д.В. Степанов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 64-69 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2906
1005259
  Мельниченко И.М. Осенний гром / И.М. Мельниченко. – Сталино, 1958. – 48с.
1005260
  Марков А.Я. Осенний гром / А.Я. Марков. – М, 1961. – 160с.
1005261
  Хаит Д. Осенний гром / Д. Хаит. – Москва : Политиздат, 1968. – 271 с.
1005262
  Каирбеков Б.Г. Осенний диалог / Б.Г. Каирбеков. – Алма-Ата : Жалын, 1978. – 56 с.
1005263
  Ягуб Муса Осенний диалог : стихи / Ягуб Муса; Муса Якуб ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 56 с.
1005264
  Латынин Л.А. Осенний дневник / Л.А. Латынин. – М, 1986. – 92с.
1005265
  Григулис А.П. Осенний дождь : стихи / А.П. Григулис; пер. с латыш. А.Передреева. – Москва : Советский писатель, 1969. – 136 с.
1005266
  Зеегер Б. Осенний дым. / Б. Зеегер. – М, 1985. – 384с.
1005267
   Осенний жаворонок. – М, 1978. – 96с.
1005268
  Возовиков В.С. Осенний жаворонок / В.С. Возовиков. – Москва, 1980. – 303с.
1005269
  Решетников Л.В. Осенний звездопад: Изб. стихотворения. / Л.В. Решетников. – М., 1975. – 255с.
1005270
  Пим Б. Осенний квартет / Б. Пим. – М, 1981. – 287с.
1005271
  Малькин А. Осенний костер : стихи и поэма / Александр Малькин ; пер. с морд.-мокша И.Рижикова. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1976. – 78 с.
1005272
  Жуков А.Н. Осенний крик журавлей / А.Н. Жуков. – М., 1978. – 271с.
1005273
  Красноперов П.П. Осенний кросс / П.П. Красноперов. – М., 1983. – 46с.
1005274
  Марков А.Я. Осенний луч / А.Я. Марков. – М, 1986. – 253с.
1005275
  Володин А.И. Осенний марафон / А.И. Володин. – Москва, 1980. – 66,5с.
1005276
  Володин А.И. Осенний марафон / А.И. Володин. – Ленинград, 1985. – 359с.
1005277
  Луговая С.А. Осенний мой апрель / С.А. Луговая. – Фрунзе, 1982. – 46с.
1005278
  Железняк В.С. Осенний мотив / В.С. Железняк. – Архангельск, 1982. – 222с.
1005279
  Соколов А.И. Осенний настой. / А.И. Соколов. – М., 1968. – 95с.
1005280
  Гарновский В.В. Осенний озера / В.В. Гарновский. – Архангельск, 1969. – 95с.
1005281
  Кизилов М.Г. Осенний паром : Повести / М.Г. Кизилов. – Москва, 1991. – 320 с.
1005282
  Латкин А.Г. Осенний перевал / А.Г. Латкин. – М, 1984. – 176с.
1005283
  Шевелев А.А. Осенний перекресток. / А.А. Шевелев. – Л, 1984. – 126с.
1005284
  Чухин С.В. Осенний перелет : стихи / С.В. Чухин. – Архангельск : Северо-Западное кн.изд., 1979. – 80 с.
1005285
  Бораненков Н.Е. Осенний призыв / Н.Е. Бораненков. – М., 1979. – 224с.
1005286
  Котенко Н.Н. Осенний разговор. / Н.Н. Котенко. – М, 1982. – 62с.
1005287
  Гуков О.Я. Осенний рев олений / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1981. – 261с.
1005288
  Гарднер Дж. Осенний свет / Дж. Гарднер. – М, 1981. – 429с.
1005289
  Перепелка В.И. Осенний свет / В.И. Перепелка. – Л., 1981. – 224с.
1005290
  Мамаев В.М. Осенний свет / В.М. Мамаев. – Кемерово, 1985. – 63с.
1005291
  Зайцев Б.К. Осенний свет / Б.К. Зайцев. – Москва, 1990. – 541с.
1005292
  Качинская Л.Я. Осенний свет / Л.Я. Качинская. – Волгоград, 1990. – 301с.
1005293
  Прасолов А.Т. Осенний свет. / А.Т. Прасолов. – Воронеж, 1976. – 131с.
1005294
  Гурулев А.С. Осенний светлый день / А.С. Гурулев. – Иркутск, 1978. – 144с.
1005295
  Гурулев А.С. Осенний светлый день / А.С. Гурулев. – Москва, 1987. – 254с.
1005296
  Сазонов А.А. Осенний сев / А.А. Сазонов. – Саратов, 1980. – 79 с.
1005297
  Кашпуров И.В. Осенний снег / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1969. – 136с.
1005298
  Иванов А.П. Осенний сон : Рассказы / А.П. Иванов. – Москва, 1986. – 235с.
1005299
  Зорин Л.Г. Осенний юмор / Л.Г. Зорин. – М., 1986. – 221с.
1005300
  Роя И. Осенний яблоневый цвет : стихотворения и поэма / И. Роя; пер. с латиш. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 95 с.
1005301
  Юфит М.И. Осенним днем в парке / М.И. Юфит. – Москва, 1980. – 576 с.
1005302
  Орлов Б.Н. Осенним утром / Б.Н. Орлов. – М., 1981. – 112с.
1005303
  Дубнова С.С. Осення свирель : стихи / София Дубнова. – Санкт-Петербург : Тип. жур. "Сатирикон", 1911. – 138, [5] с.
1005304
   Осенняя ... Пора! А на морском побережье легкий бриз. Бархатная Европа. Охота на охоту : Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 102-105 : Іл.
1005305
  Ширшов Б.В. Осенняя баллада / Б.В. Ширшов. – Пермь, 1973. – 205с.
1005306
  Ячменева Е.С. Осенняя береза / Е.С. Ячменева. – Иркутск, 1974. – 236с.
1005307
  Адрианов А.П. Осенняя борьба с вредителями полей / А.П. Адрианов. – Москва ;Ленинград : Трест "Киевпечать", 1930. – 32 с. – (Библиотечка по борьбе с вредителями)
1005308
  Гроссман В.С. Осенняя буря / В.С. Гроссман. – Москва, 1965. – 78с.
1005309
   Осенняя выставка московских художников. – М, 1966. – 156с.
1005310
   Осенняя выставка произведений ленинградских художников. – Л, 1962. – 92с.
1005311
   Осенняя выставка произведений ленинградских художников. – Л, 1971. – 64с.
1005312
   Осенняя выставка произведений ленинградских художников. – Л, 1972. – 48с.
1005313
   Осенняя выставка произведений московских художников. – М, 1977. – 84с.
1005314
   Осенняя выставка работ художников Коми АССР. – Сыктывкар, 1965. – 32с.
1005315
  Клюкина Полина Осенняя жигалка : Рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 73-84. – ISSN 0130-7673
1005316
   Осенняя жизнь птиц. Материал для экскурсий / А Промптов, Н, , . – М-Л : Государственное издательство, 1926. – 71с.
1005317
  Галамбош Л. Осенняя звезда. / Л. Галамбош. – М., 1963. – 215с.
1005318
  Бородин Л. Осенняя мелодия : поэзия: стихотворения // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0131-2332
1005319
  Петров В.П. Осенняя метель : првести / Михаил Петров;. – Москва : Современник, 1986. – 187 с.
1005320
   Осенняя пастораль : И другие романы финских писателей. – Москва : Художественная литература, 1990. – 734с. – (Б-ка финской лит-ры)
1005321
  Далидович Г.В. Осенняя перекличка : повести / Г.В. Далидович; авториз. пер. с белорус. И.Киреенко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 344 с.
1005322
  Гончарова Т.А. Осенняя песня / Т.А. Гончарова. – Омск, 1963. – 38с.
1005323
  Вольнов А. Осенняя полоса / А. Вольнов. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1984. – 271 с.
1005324
  Шостко В.В. Осенняя работа / В.В. Шостко. – Куйбышев, 1977. – 103с.
1005325
  Цаголова Н.А. Осенняя радуга / Н.А. Цаголова. – Л, 1978. – 80с.
1005326
  Каралийчев А. Осенняя сказка / А. Каралийчев. – Москва, 1980. – 48с.
1005327
  Павлова Е.Е. Осенняя скрипка : рассказы, воспоминания / Е.Е. Павлова. – Ярославль : Верхне-Волжское издательство, 1980. – 222 с.
1005328
  Бергман И. Осенняя соната : киноповести : пер. с англ. и швед. / Ингман Бергман ; сост. Б. Ерхова, Н. Пальцева ; предисл. Н. Пальцева. – Москва : Известия, 1988. – 253, [2] с. : ил. – (Б-ка журн. "Иностранная литература")
1005329
  Кава В.И. Осенняя стежка : повесть / В.И. Кава. – Москва, 1981. – 286 с.
1005330
  Козловский Я.А. Осенняя страда / Я.А. Козловский. – М, 1979. – 255с.
1005331
  Куренной Е.Е. Осенняя сухмень. / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1970. – 246с.
1005332
  Куренной Е.Е. Осенняя сухмень. / Е.Е. Куренной. – М., 1976. – 207с.
1005333
  Куренной Е.Е. Осенняя сухмень. / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1985. – 399с.
1005334
  Васильев С.А. Осенняя тетрадь / С.А. Васильев. – Москва, 1957. – 78с.
1005335
  Маевский П.Ф. Осенняя флора средней полосы Европейской части СССР : Таблицы для определения растений, цветущих осенью / П.Ф. Маевский; Под ред. В.В. Алехина. – 8-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1941. – 124с.
1005336
  Маевский П.Ф. Осенняя флора средней полосы Европейской части СССР / П.Ф. Маевский. – Москва, 1961. – 151с.
1005337
  Маевский П.Ф. Осенняя флора Средней России : таблицы для определения растений цветущих осенью / Сост. П. Маевский. – 6-е изд. – Москва : Изд. Учебного маг. "Начальная школа" Е.Н. Тихомировой ; Тип. М.Г. Волчанинова, (бывш. М.Н. Лаврова ), 1887. – [2], 130 с. : ил.
1005338
  Маевский П.Ф. Осенняя флора Средней России : таблицы для определения растений цветущих осенью / Сост. П. Маевский // Ключ к определению древесных растений по листве для Средней, Юго-Западно и Западной России / П.Ф. Маевский. – Москва : Изд. [и тип.] Елизаветы Гербек, 1890. – [2], 130 с. : ил.
1005339
  Маевский П.Ф. Осенняя флора Средней России : таблицы для определения растений, цветущих осенью / Сост. П. Маевский ; [Предисл. Б. Федченко]. – 6-е изд. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1918. – 138 с.
1005340
  Плигинский В.Г. Осенняя экскурсия в окрестностях Харькова / В.. Плигинский // Компакт - 252317 / В.Г. Плигинский. – 6 с. : ил.
1005341
  Лиханов А.А. Осенняя ярмарка. / А.А. Лиханов. – Новосибирск, 1972. – 368с.
1005342
  Горбунов А.К. Осенцы / А.К. Горбунов. – Иркутск, 1980. – 95с.
1005343
  Суслопарова Ф.А. Осень - свадебная пора / Ф.А. Суслопарова. – М., 1972. – 159с.
1005344
  Ба Цзинь Осень : пер. с китайского / Ба Цзинь ; Б.Г. Мудрова. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 528 с.
1005345
  Прилежаева М.П. Осень / М.П. Прилежаева. – Москва, 1977. – 224с.
1005346
  Грехова Н.М. Осень / Н.М. Грехова. – Новосибирск, 1978. – 79с.
1005347
  Божич Ю. Осень "Талибана" // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 35 (725), 03.09.2021. – С. 20-24. – ISSN 2075-7093
1005348
  Щербина И.Г. Осень 1993 года: правовой аспект // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 1. – С.17-23
1005349
  Рожков Е.Ф. Осень без любви / Е.Ф. Рожков. – М, 1980. – 304с.
1005350
  Матковски Д. Осень белых голубей / Д. Матковски. – Москва : Советский писатель, 1980. – 526 с.
1005351
  Матковски Д. Осень белых голубей : романы / Думитру Матковски ; авториз. пер. с молд. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1986. – 415 с.
1005352
  Щеглов Л.С. Осень в Алма-Ате / Л.С. Щеглов. – Алма-Ата, 1976. – 120с.
1005353
  Цветнов А.И. Осень в Белецком / А.И. Цветнов. – Горький, 1960. – 188с.
1005354
   Осень в Болдине [Ізовидання] : [комплект открыток]. – Ленинград : Советский художник, 1968. – 8 л. : 8 откр.
1005355
  Казаков Ю.П. Осень в дубовых лесах / Ю.П. Казаков. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 176 с.
1005356
  Казаков Ю.П. Осень в дубовых лесах / Ю.П. Казаков. – Москва : Современник, 1983. – 575 с.
1005357
  Иноземцева Т.Н. Осень в ладонях / Т.Н. Иноземцева. – М, 1982. – 48с.
1005358
  Шугаев В.М. Осень в Майске. / В.М. Шугаев. – М., 1967. – 96с.
1005359
  Волокитин Н.И. Осень в Мысах / Н.И. Волокитин. – Красноярск, 1983. – 312 с.
1005360
  Виан Борис Осень в Пекине : Романы, рассказы / Виан Борис; Пер. с франц.;Сост. и предисл. Виктора Лапицкого. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1997. – 544c. – (Exlibris). – ISBN 5-89091-034-5; 5-89091-035-3 (т.1)
1005361
  Сальковский В.А. Осень в Плетневе / В.А. Сальковский. – Смоленск, 1961. – 127с.
1005362
  Мазинани Осень в поезде : роман / Мазинани, Мухаммад-Казем // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 195-222. – ISSN 1130-6545
1005363
  Хруцкий Э.А. Осень в Сокольниках / Э.А. Хруцкий. – М, 1984. – 304с.
1005364
  Лихоносов В.И. Осень в Тамани / В.И. Лихоносов. – М, 1972. – 287с.
1005365
  Лихоносов В.И. Осень в Тамани / В.И. Лихоносов. – Караснодар, 1986. – 78с.
1005366
  Вальцева А.В. Осень в Щеглах / А.В. Вальцева. – Москва, 1954. – 280с.
1005367
  Вальцева А.В. Осень в Щеглах / А.В. Вальцева. – Воронеж, 1955. – 248с.
1005368
  Костыря И.С. Осень голубого залива. Новеллы. / И.С. Костыря. – Донецк, 1968. – 139с.
1005369
  Карпов Михаил Осень древней столицы // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2009. – № 2 (37) : лето. – С. 66-77. – ISSN 1681-7559
1005370
  Прево Э.М. Осень женщины / Э. Прево. – Киев : Украина, 1993. – 384 с. – В изд. также: Доминик / Э. Фромантен. – (Библиотека любовного романа)
1005371
  Прево М. Осень женщины : Исповедь молодого человека; Осень женщины; Пьер и Тереза / Марсель Прево. – Київ : Борисфен, 1995. – 495с. – ISBN 5-7707-7624-2
1005372
  Курляндский А.Е. Осень золотая и другие истории для взрослых и не очень... / А.Е. Курляндский. – М., 1989. – 45с.
1005373
  Сергуненков Б.Н. Осень и весна : записки лесника / Б.Н. Сергуненков. – Ленинград : Советский писатель, 1979. – 272 с.
1005374
  Халил Зейнал Осень и я : стихи / Зейнал Халил; авториз. пер. с азерб. А.Кронгауза. – Москва : Советский писатель, 1967. – 79 с.
1005375
  Никулина Л.П. Осень миров : [повести] / Людмила Никулина. – Харьков : Точка, 2018. – 118, [2] с. – ISBN 978-617-669-264-5
1005376
  Карманов Д. Осень Мушаррафа // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 32. – С. 53-56


  Внутрішні проблеми в Пакистані
1005377
  Жемчужников В.Б. Осень на двоих / В.Б. Жемчужников. – Иркутск, 1967. – 130с.
1005378
  Казанов Б.М. Осень на Шантарских островах / Б.М. Казанов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 255 с.
1005379
  Моисеева К.М. Осень Овидия Назона / К.М. Моисеева. – М, 1983. – 191с.
1005380
  Усенко Таисия Осень открывает горнолыжный сезон // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 78-83 : фото. – ISSN 1998-8044
1005381
  Илюшина И. Осень патриарха // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 5 (442 ). – С. 40


  В связи с возрастом глава украинских греко-католиков кардинал Любомир Гузар ушел со своего поста. Десять лет, в течение которых он возглавлял церковь, уже называют ее золотым веком
1005382
  Тютюнник Ф.Г. Осень пахнет криницею : повести рассказы / Ф. Г. Тютюнник ; пер. с укр. И. Сергеевой. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 254 с.
1005383
  Бирштейн А.И. Осень спелая : стихи / Александр Бирштейн. – Одесса : Астропринт, 2018. – 99, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-438-0
1005384
  Хейзинга Й. Осень средневековья : Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах / Й. Хейзинга; Отв. ред. С.С.Аверинцев. – Москва : Наука, 1988. – 540 с.
1005385
  Хейзинга Й. Осень Средневековья = Herfsttij der Middeleeuwen : исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах / Йохан Хейзинга ; сост. и пер. [с нидерл.] Д.В. Сильвестров ; [науч. коммент., сост. указ. Д.Э. Харитоновича]. – 3-е изд., испр. – Москва : Айрис-пресс, 2002. – 537, [3] с., [4] л. ил. : табл. – Данные тит. л. частично парал. нидерл. - Указ.: с. 509-538. – Библиогр. в примеч.: с. 396-436. – (Библиотека истории и культуры). – ISBN 5-8112-0006-4
1005386
  Соколовский А.П. Осень, лес и так далее... : рассказы / А.П. Соколовский. – Калининград : Калининградское кн.изд., 1967. – 302 с.
1005387
  Шукшин В.М. Осенью / В.М. Шукшин. – Барнаул, 1976. – 327с.
1005388
  Богуславский И.Б. Осенью в нашем квартале : рассказы / И.Б. Богуславский. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1968. – 111 с. : ил. – (Библиотечка короткой повести и рассказа)
1005389
  Баженов Г.В. Осенью в школу : рассказы и повести / Г.В. Баженов ; худож. Р. Агадамов. – Москва : Современник, 1986. – 349 с.
1005390
  Лановой Б. Осенью вузы недосчитаются преподавателей // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 4 июля (№ 143). – С. 4. – ISSN 1997-1249


  Высшее образование ждёт "антиреформа" в виде повышения нагрузки на доцентов и профессоров с одновременным увольнением молодежи с кафедр.
1005391
  Мовчан П.М. Осереддя : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1989. – 125 с.
1005392
  Поліщук П. Осередки виникнення "Польської підпільної держави" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 120-123. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена трьом основним осередкам польського цивільного підпілля в 1939-1941 рр. Перший осередок - це землі включені до складу СРСР та Литви з центром у Львові. Другий - це Генерал Губернаторство з центром в Варшаві. Третій - це територія ...
1005393
  Гордієнко В.В. Осередки відродження українського православ"я в період нацистської окупації (1941-1944 pp.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-56. – (Історія ; вип. 39)


  Аналізуються погляди угруповань церковних діячів на перспективи становлення і діяльності відродженої в умовах окупації Української православної церкви. Розглядається мотивація дій православних архієреїв.
1005394
  Іванчишен В. Осередки каменотесного промислу на Східному Поділлі кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (на прикладі с. Буша Ямпільського району Вінницької області) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 65-69. – ISSN 2309-9356


  В статті розглянуто й проаналізовано каменотесний промисел в с. Буша на Східному Поділлі . Зібрано відомості про народних майстрів, досліджено асортимент кам"яних виробів господарського-вжиткового та сакрального призначення. В статье рассмотрен и ...
1005395
  Половна-Васильєва Осередки нонконформізму Дніпропетровщини другої половини XIX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 247-254. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Розкрито поняття нонконформізму в українському мистецтві. Розглянуто осередки нонконформізму Дніпропетровщини у період другої половини ХХ століття у контексті цього мистецького руху в країні. Визначено характерні особливості творчості місцевих ...
1005396
  Анащенко А.В. Осередки поширення стародавніх сортів соняшника на території СНД // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Виявлено кілька осередків поширення стародавніх форм соняшника, які можуть служити донорами стійкості та інших господарсько-цінних ознак.
1005397
  Бабич О.І. Осередки рукописного книготворення в Києво-Печерському монастирі домонгольської доби // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 42-46


  Досліджується виникнення та час існування осередків рукописного книготворення в Києво-Печерському Appearing and existence of manuscript book making centres of the Kyiv Caves Monastery in the pre-Mongolianeriod are researched. В статье исследуется ...
1005398
  Горенко Л.І. Осередки українського шляхетства Харкова 30–50-х років XIX століття в контексті національного культурного відродження // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 95-105
1005399
  Сімонов С.С. Осередок "Союзу польського народу" в Київському університеті // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 89-102. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
1005400
  Павліченко Н. Осередок авангарду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27 лютого (№ 36)


  140-річчя з Дня народження Казимира Малевича.
1005401
  Любіцева О.О. Осередок духовності / О.О. Любіцева, Н.В. Пелешенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-61. – (Географія ; Вип. 48)


  Розкрито історико-культурну роль Київського будинку вчителя.
1005402
  Селівачова Наталя Осередок духовності й культури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 57-58. – ISSN 0130-5263
1005403
  Шевченко В.О. Осередок науково-дослідницької діяльності на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (діяльність до 2006 р.) // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 181-191


  Розглянуто особливості розвитку наукової діяльності на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та основні етапи становлення відповідного науково-дослідницького підрозділу у період до 2006 ...
1005404
  Шевченко В.О. Осередок науково-дослідницької діяльності на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (діяльність з 2006 року) / В.О. Шевченко, Н.А. Овсяннікова // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 50-57


  Розглянуто особливості розвитку наукової діяльності на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та основні етапи становлення відповідного науково-дослідницького підрозділу у період після 2006 ...
1005405
  Зубко О. Осередок УАПЦ у Подєбрадах міжвоєнної ЧСР (1924-1939 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 132-143. – (Історичні науки ; т. 37). – ISSN 2309-2254


  Православна подєбрадсько-українська течія була представлена трьома окремими групами віруючих. Перша з них належала до канонічної юрисдикції Сербської православної церкви під керівництвом архієпископа Горазда (Павліка, 1879-1942). Друга, переважно ...
1005406
  Калакура Я. Осередок українознавства в Мюнхені / Я. Калакура, І. Краснодемська // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 424-431
1005407
  Лисицкий С.Ф. Осередь / С.Ф. Лисицкий. – Воронеж, 1973. – 79с.
1005408
  Лоос І.І. Осесиметрична деформація гнучких ортотропних конічних оболонок змінної товщини в нестаціонарному магнітному полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Розглядається напружено-деформівний стан гнучкої ортотропної конічної оболонки в нестаціонарному магнітному полі. Проведено аналіз отриманих результатів оболонки змінної товщини. Ключові слова: оболонка, магнітне поле, магнітопружність. The ...
1005409
  Мартиненко М.А. Осесиметрична задача для пружного середовища зі сферичним включенням, послабленого тріщиною на міжфазовій межі / М.А. Мартиненко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 102-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Точними методами лінійної теорії пружності розв"язано задачу про напружений стан пружного середовища зі сферичним включенням, послабленого тріщиною на міжфазовій межі. Задачу зведено до взаємозв"язаної системи парних інтегральних рівнянь відносно ...
1005410
  Алексанодрович І.М. Осесиметрична задача Коші для рівняння Геймгольца / І.М. Алексанодрович, О.В. Войтович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 162-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано розв"язок осесиметричного рівняння Гельмгольца через довільну аналітичну функцію. Розглянуто питання єдиності розв"язку задачі Коші для цього рівняння та сформульована оцінка стійкості розв"язку в класі обмежених розв"язків.
1005411
  Гавриленко О.В. Осесиметрична задача співудару твердого сферичного тіла з поверхнею каверни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 47-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується процес ударної взаємодії твердого сферичного тіла з поверхнею сферичної порожнини. Сформульовано нестаціонарну змішану крайову задачу з відомою границею, розв"язок якої зводиться до спільного розв"язування нескінченної системи ...
1005412
  Крохмаль П.А. Осесиметрична задача теорії пружності в переміщеннях для тора // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 30-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Отримано точний розв"язок граничної задачі теорії пружності в переміщеннях для тора в осесиметричному випадку. Поставлену задачу зведено до розв"язання скалярної та векторної граничних задач. Скалярна задача є задачею Дірихле для осесиметричної ...
1005413
   Осесиметричне кручення тонких кілець довільного профілю / О.Г. Куценко, Г.В. Куценко, О.М. Харитонов, І.Ю. Васильєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Розглянута задача про осесиметричне кручення тонкого кільця. Наведені вирази для компонент вектора зміщень та тензора напружень. Знайдено жорсткість на кручення кільця довільного профілю. Результати апробовані за допомогою моделювання методом ...
1005414
   Осесиметричне кручення тонких кілець під дією різних силових факторів / О.Г. Куценко, О.М. Харитонов, А.Г. Куценко, П.В. Дикий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянута задача про осесиметричне кручення тонкого кільця під дією різних силових чинників, а саме: поздовжніх сил, радіальної сили та тиску, прикладеного до його внутрішньої бічної поверхні. Для вказаних навантажень шляхом узагальнення раніше ...
1005415
  Гайдай О.В. Осесиметричний рух жорсткого кругового кільця у в"язкій рідині Стокса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-48. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Розглядається осесиметрична задача про обтікання жорсткої кільцевої пластини стоксовим потоком в"язкої рідини. Розв"язок задачі шукається в троїдальних координатах за допомогою інтегрального перетворення Мелера-Фока та апарату парних інтегральних ...
1005416
  Григоренко О. Осесиметричні вільні коливання нетонких циліндричних оболонок із неперервно неоднорідного матеріалу несиметричної будови / О. Григоренко, Т. Єфімова, Ю. Коротких // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-33. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  На базі уточненої теорії Тимошенка – Міндліна досліджуються вільні коливання нетонких циліндричних оболонок із неперервно неоднорідних матеріалів із несиметричною будовою відносно серединної поверхні. Вивчається вплив різних законів зміни механічних ...
1005417
  Вахоніна Л.В. Осесиметричні коливання необмеженого тіла з тонким пружним круговим включенням за умови гладкого контакту // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 145-158 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-092X
1005418
  Лібов Д. Осесиметричні коливання циліндра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 71-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У роботі описаний метод точного розв"язку задачі про вимушені коливання циліндра скінченої довжини. На основі метода суперпозиції з часткових розв"язків рівнянь руху в циліндричних координатах будуються такі вирази для переміщень і напружень, які ...
1005419
  Гриліцький Д.В. Осесиметричні контактні задачі термопружності / Д.В. Гриліцький, Б.Г. Шелестовський. – Львів, 1974. – 113 с.
1005420
  Киричок І.Ф. Осесиметричні резонансні коливання і вібророзігрів в"язкопружної циліндричної оболонки з п"єзоелектричними сенсорами при врахуванні температурної залежності властивостей матеріалів / І.Ф. Киричок, Т.В. Карнаухова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 150-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  В роботі представлено результати чисельного дослідження вимушених резонансних осесиметричних коливань і вібророзігріву циліндричної оболонки з п"єзоелектричними сенсорами. Досліджено вплив температурної залежності комплексних характеристик пасивного і ...
1005421
  Токовий Ю.В. Осесиметричні температурні напруження у пружному скінченному циліндрі за нагріву частини бічної поверхні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 236-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Запропоновано підхід до побудови аналітичного розв"язку осесиметричної задачі термопружності для суцільного циліндра скінченної довжини у випадку нагріву частини бічної поверхні. З використанням методу перехресної суперпозиції розв"язок задачі для ...
1005422
  Журавель А.Е. Осесимметричная деформация конических конструктивно-ортотропных оболочек вращения : Автореф... канд. техн.наук: / Журавель А. Е.; АН УССР, ин-т механ. – К., 1966. – 7л.
1005423
  Куценко Г.В. Осесимметричная деформация толстостенной тероидальной оболочки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Куценко Г.В.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1968. – 16л.
1005424
  ПарийскийВ.С Осесимметричная задача о консолидации многослойных сред / ПарийскийВ.С, В.С. Никишин. – М., 1976. – 56с.
1005425
  Шевченко Ю.Н. Осесимметричная задача о телопвых напряжениях при переменном модуле упругости : Автореф... канд. техн.наук: / Шевченко Ю. Н.; АН УССР, Ин--т строит. механ. – К., 1958. – 12л.
1005426
  Березанцев В.Г. Осесимметричная задача теории предельного равновесия сыпучей среды / В.Г. Березанцев. – Москва : ГТТИ, 1952. – 120 с. – (Современные проблемы механики)
1005427
  Бойченко Г.А. Осесимметричная задача теории упругости / Г.А. Бойченко ; ред. доц. Е.П. Кудрявцев ; МЭИ, Кафедра сопротивления материалов. – Москва : МЭИ, 1965. – 44 с.
1005428
  Акопян Рафаель Рубенович Осесимметричная задача теории упругости для многослойного трансверсально-изотропного полупространства : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Акопян Рафаель Рубенович; Белорус. политехн. ин-т. – Минск, 1977. – 19л.
1005429
  Вайсфельд Н.Д. Осесимметричная смешанная задача теории упругости для полого дважды усеченного конуса / Н.Д. Вайсфельд, А.В. Реут // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Построено точное решение осесимметричной смешанной задачи теории упругости для дважды усеченного кругового полого конуса с учетом его собственного веса. Предполагается, что по коническим поверхностям заданы условия гладкого контакта. По сферическим ...
1005430
  Мольченко Л.В. Осесимметричное магнитоупругое деформирование гибких ортотропных оболочек вращения с ортотропной электропроводностью / Л.В. Мольченко, И.И. Лоос // Международный научный журнал "Прикладная механика" : междунар. науч. журн. / НАН Украины, Ин-т механики им. С.П. Тимошенко. – Киев, 2015. – Т. 51, № 4. – С. 81-91. – ISSN 0032-8243
1005431
  Васильев В.В. Осесимметричное упруго-пластическое состояние оболочек вращения : Автореф... канд. техн.наук: / Васильев В.В.; АН УССР. Ин-т металлокерамики и спец. сплавов. – Киев, 1962. – 11л.
1005432
  Чернышенко И.С. Осесимметричное упруго-пластическое состояние оболочек вращения при конечных прогибах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Чернышенко И.С. ; АН УССР, Ин-т механики. – Киев, 1966. – 7 с.
1005433
  Брусиловская Галина Алексеевна Осесимметричные задачи динамики упругого цилиндра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Брусиловская Галина Алексеевна; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1974. – 10л.
1005434
  Быков Д.Л. Осесимметричные задачи статики пологих сферических оболочек при упругих и упруго-пластических деформациях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Быков Д.Л.; АН СССР. – М, 1960. – 7л.
1005435
  Потудин О.В. Осесимметричные задачи теории упругости разномодульных материалов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.022 / Потудин О.В.; Тульский политехн. ин-т. – Тула, 1969. – 18л.
1005436
  Шклярчук Ф.Н. Осесимметричные колебания оболочек вращения, частично заполненных жидкостью : Автореф... канд. техн.наук: / Шклярчук Ф.Н.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1967. – 12л.
1005437
  Грилицкий Д.В. Осесимметричные контактные задачи теории упругости и термоупругости / Д.В. Грилицкий, Я.М. Кизыма. – Львов : Вища школа, 1981. – 136 с.
1005438
  Лялин В.М. Осесимметричные пластические течения анизотропных и неоднородных тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Лялин В.М.; Тульский политехн. ин-т. – Тула, 1972. – 16л.
1005439
  Ахмедьянов И.С. Осесимметричные упругие и упруго-пластические деформации сферических оболочек : Автореф... канд. техн.наук: / Ахмедьянов И.С.; Моск. авиац. ин-т им.Серго Орджоникидзе. – М., 1964. – 15л.
1005440
  Шулемович В.М. Осесимметричный турбулентный пограничный слой на шероховатом цилиндре. : Автореф... канд. техн.наук: 01.24 / Шулемович В.М.; АН СССР. Сиб. отд. Сов. Ин-та теорет. и приклад. механики. – Новосибирск, 1973. – 24л.
1005441
  Муриев Д.З. Осетии отважные сыны / Муриев Д.З. – Орджоникидзе : Сев.-Осет. кн. изд-во, 1967. – 606 с.
1005442
  Муриев Д.З. Осетии отважные сыны / Муриев Д.З. – 2-е изд., испр. и доп. – Орджоникидзе : Ир, 1974. – 486 с.
1005443
  Цагараев М.Н. Осетинская быль : повести и рассказы / Максим Цагараев ; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1965. – 399 с.
1005444
  Цагараев М.Н. Осетинская быль / М.Н. Цагараев. – М, 1974. – 224с.
1005445
  Цагараев М.Н. Осетинская быль : повести, рассказы, этюды / Максим Цагараев ; авториз. пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1975. – 575 с.
1005446
  Цабаев Василий Георгиевич и Четиты Рубен Давыдович Осетинская книга : Библиография / Василий Георгиевич и Четиты Рубен Давыдович Цабаев. – Орджоникидзе : Ир, 1977. – 140с.
1005447
  Коста Хетагуров Осетинская лира / Коста Хетагуров. – Москва, 1977. – 335 с.
1005448
  Хетагуров Коста Осетинская лира / Коста Хетагуров ; [вступ. ст. Н. Тихонова, с. 7-24]. – Москва : Советская Россия, 1977. – 336 с.
1005449
   Осетинская литература. – Москва, 1952. – 363 с.
1005450
  Качмазов Е.Я. Осетинская малокомплектная школа и трехлетнее начальное обучение : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Качмазов Е.Я.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1005451
  Ахвледиани Г.С. Осетинская рукопись А 1802 г. / Ахвледиани Г. – Тбилиси : [б. и.], 1926. – С. 90-97
1005452
  Мамиев Григорий Алексеевич Осетинская советская литература (Путь развития и основные проблемы) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.02 / Мамиев Григорий Алексеевич; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 40л.
1005453
  Тедеты Р.К. Осетинская советская поэзия 20-х годов / Р.К. Тедеты. – Цхинвали, 1975. – 246с.
1005454
  Озеров Л.А. Осетинская тетрадь / Л.А. Озеров. – Орджоникидзе, 1972. – 174с.
1005455
   Осетинская филология. – Орджоникидзе
Вып. 1. – 1977
1005456
   Осетинская филология. – Орджоникидзе, 1984. – 143с.
1005457
  Хамицаева Т.А. Осетинские народные исторические песни. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамицаева Т.А.; АН СССР.Ин-т мировой литературы. – М, 1968. – 24л.
1005458
   Осетинские народные сказки. – Москва : Художественная литература, 1951. – 216 с.
1005459
   Осетинские народные сказки. – Москва : Художественная литература, 1959. – 423 с.
1005460
   Осетинские народные сказки. – Сталинири, 1960. – 382с.
1005461
   Осетинские народные сказки. – М, 1973. – 598 с.
1005462
  Бязыров А.Х. Осетинские народные сказки. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Бязыров А.Х.; АН ГрузССР. – Тбилиси, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1005463
   Осетинские нартские сказания, 1948. – 504с.
1005464
   Осетинские нартские сказания. – М, 1949. – 312с.
1005465
   Осетинские повести. – Орджоникидзе, 1986. – 461с.
1005466
   Осетинские рассказы. – Дзауджикау, 1951. – 230 с.
1005467
   Осетинские рассказы. – М, 1952. – 412с.
1005468
   Осетинские рассказы. – М, 1959. – 245с.
1005469
   Осетинские сказки. – Москва, 1958. – 303 с.
1005470
   Осетинские сказки. – Орджоникидзе, 1974. – 248с.
1005471
  Чонкадзе Д., Цораев В. Осетинские тексты, собранные Дан. Чонкадзе и Вас. Цораевым / Изд. акад. А. Шифнер. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1868. – [2], 104 с. – Тексты на осетинском яз. записаны азбукой Шегрена, с переводом на рус. яз.- Прил. к 14-му т. Записок Акад. наук. № 4


  Авт. Цораев, Василий Афанасьевич; Изд. акад. Шифнер, Антон Антонович 1817-1879
1005472
  Дзасохов М. Осетинский долг : повести / М. Дзасохов; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1988. – 414 с.
1005473
  Цомартова Р.Г. Осетинский историко-революционные роман. / Р.Г. Цомартова. – Орджоникидзе, 1985. – 128с.
1005474
  Булацев Х.С. Осетинский публицист-революционер Г. И. Здасохов : Автореф... канд. филол.наук: / Булацев Х. С.; ЛГУ. – Л., 1967. – 20л.
1005475
   Осетинский рассказ. – Орджоникидзе, 1975. – 230с.
1005476
  Бациев А. Осетинский театр: годы, спектакли, проблемы / А. Бациев. – Орджоникидзе, 1985. – 160с.
1005477
  Муртазов Б.А. Осетинский тост : стихи / Б.А. Муртазов; пер. с осетинского. – Москва : Советский писатель, 1971. – 151 с.
1005478
  Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология / Ж. Дюмезиль. – Москва, 1976. – 276с.
1005479
  Абаев В.И. Осетинский язык и фольклор / В.И. Абаев ; Изд. АН СССР. – Москва ; Ленинград : Академия наук СССР, 1949. – 603 с.
1005480
   Осетинско-русский словарь : 20 000 слов. – Москва, 1952. – 540 с.
1005481
   Осетинско-русский словарь. – Орджоникидзе, 1962. – 662 с.
1005482
  Миллер В.Ф. Осетинско-русско-немецкий словарь / В.Ф. Миллер. – Ленинград, 1927. – 618 с.
1005483
  Миллер В.Ф. Осетинско-русско-немецкий словарь / В.Ф. Миллер. – Ленинград, 1929. – С. 619-1929
1005484
  Миллер В.Ф. Осетинско-русско-немецкий словарь / В.Ф. Миллер. – Ленинград, 1934. – С. 1177-1730
1005485
  Гаглойты В.М. Осетинское сказание : роман / В.М. Гаглойты; пер. с осет. Г.Ковалевича. – Москва : Советский писатель, 1988. – 310 с.
1005486
  Джиоев Х.С. Осетинское стихосложение : Автореф... канд. филол.наук: / Джиоев Х. С.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1971. – 24л.
1005487
  Коста Хетагуров Осетинська ліра / Коста Хетагуров. – Київ, 1950. – 268 с.
1005488
  Васильченко С.В. Осетинські казки / Записав С. Васильченко ; з мал. М. Дяченка. – [Київ : Криниця ; Друк. т-ва "Криниця", 1919. – 80 с.


  Зміст: Чоpний Оpел; Чаpівна Коза; Левень; Княженко; Мені моє.
1005489
  Уруймагова Е.А. Осетины / Е.А. Уруймагова. – Дзауджикау, 1948. – 331с.
1005490
  Калоев Б.А. Осетины / Б.А. Калоев. – М., 1967. – 243с.
1005491
  Калоев Б.А. Осетины / Б.А. Калоев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1971. – 357с.
1005492
  Кокиев Г.А. Осетины во II половине XVIII века по наблюдения путешественника Штедера / Г.А. Кокиев. – Орджоникидзе, 1940. – 62с.
1005493
   Осетины глазами русских и инотранных путешественников. – Орджоникидзе, 1967. – 320с.
1005494
  Бузаров А.И. Осетины и Украина: история и современность // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 27-31. – ISBN 978-966-1567-34-3
1005495
   Осетия в русской литературе. – Орджоникидзе, 1963. – 480с.
1005496
  Тетцоев Т. Осетия на ладони : стихи / Таймураз Тетцоев ;. – Москва : Советская Россия, 1973. – 111с.
1005497
   Осетия смеется. – Орджоникидзе, 1967. – 191 с.
1005498
  Хубулова С.А. Осетия: трагедия разделенного народа // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1 (585). – С. 19-23. – ISSN 0321-0626
1005499
  Каврайский Ф.Ф. Осетровые [Acipenseridae] Кавказа и [и Закавказья] : с 13 фототипическими таблицами и одной литографией / [cоч. Ф.Ф. Каврайского]. – Тифлис : Тип. Канцелярии наместника Его Имп. Величества на Кавказе, 1906. – [6], XII, 78, XII, 52, 13 л. ил.-табл. : ил. – Тит. л., обл. и текст на рус. и нем. яз. – Библиогр. в примеч.
1005500
  Каврайский Ф.Ф. Осетровые [Acipenseridae] Кавказа и Закавказья : с 13 фототипическими таблицами и одной литографией / соч. Ф.Ф. Каврайского. – Тифлис : Тип. Канцелярии наместника е. и. вел. на Кавказе, 1906. – [6], XII, 78, XII, 52, 13 л. ил.-табл. – Тит. л., обл. и текст на рус. и нем. яз. – Библиогр. в примеч.


  Радде, Густав Иванович (1831-1903)
1005501
  Кожин Н.И. Осетровые СССР и их воспроизводство. : Автореф... Доктора биол.наук: / Кожин Н.И.; Калинингр.техн.ин-т.рыбной пром-ти и хозяйства. – Калининград, 1965. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
1005502
   Осецький Валерій Леонідович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 351. – ISBN 978-966-439-754-1
1005503
  Акимов И.А. Осечка : повесть / И.А. Акимов, В.К. Карпенко ; [ил.: А.А. Черномордик]. – Москва : Советская Россия, 1968. – 96 с. : ил. – (Короткие повести и рассказы)
1005504
  Мартинова К.В. Оси-блискітки (Hymenoptera: Chrysididae) Східної України = The cuckoo wasps (Hymenoptera: Chrysididae) of Eastern Ukraine / К.В. Мартинова ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ : Наукова думка, 2021. – 180, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 170-181. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1795-5
1005505
  Костенко С.І. Оси на пасіці. / С.І. Костенко. – Х., 1961. – 37с.
1005506
  Кривенко А. Осика в традиційних демонологічних уявленнях волинян (на основі польових етнографічних матеріалів) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 46-52. – ISSN 2309-9356


  На основі польових етнографічних матеріалів з"ясовано апотропейні властивості осики в традиційних демонологічних уявленнях населення історико-етнографічної Волині. Проаналізовано способи використання осики в календарних та оказіональних обрядах з метою ...
1005507
  Клименко О.А. Осимислення кастового питання в Індії: деякі аспекти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 433-442
1005508
  Лазарова К. Осине гніздо / К. Лазарова. – Київ, 1959. – 484с.
1005509
  Сиченко О. Осине гніздо : поезія: вірші (гумор) // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 78-80


  Молоді голоси.
1005510
  Старшинов Н.К. Осинник / Н.К. Старшинов. – М, 1973. – 119с.
1005511
  Яковлев К.Ф. Осиновский чудаки / К.Ф. Яковлев. – Ярославль, 1973. – 224с.
1005512
  Разумеев В.Ф. Осиновы просктирования баллистических ракет на твердом топливе / В.Ф. Разумеев, Б.К. Ковалев. – Москва, 1976. – 356с.
1005513
  Ленч Л.С. Осиновый кол : [cатир. рассказы, пьесы, сказки, стихи] / Леонид Ленч ; ил. Н. Радлов. – Москва : Советский писатель, 1942. – 60 с.
1005514
  Курочкин В.А. Осиновый край / В.А. Курочкин. – Л, 1990. – 509с.
1005515
  Сладков Н.И. Осиновый невидимка. / Н.И. Сладков. – Л., 1979. – 303с.
1005516
  Ерофалов-Пилипчак Осип (Иосиф) Дмитриевич Старцев: Гетманские соборы // Архитектура имперского Киева / Ерофалов-Пилипчак. – Киев : А.С.С.; НИИТИАГ, 2001. – С. 57-65. – ISBN 966-7452-22-0
1005517
  Стасов В.В. Осип Афанасьевич Петров / В.В. Стасов. – М, 1952. – 12с.
1005518
   Осип Безпалко : (до 140-річчя від дня народж.) : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка ; [упоряд.: Н.М. Загородна, М.С. Семеюк ; наук. ред.: В.М. Ботушанський]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 115, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 97-104. – (Серія "Буковина")
1005519
  Караіванов Н. Осип Бодянський - видатний вчений та болгаролюб. До 190-річчя від дня народження Осипа Бодянського // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 27-29. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1005520
   Осип Бойдуник // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 196, травень : травень. – С. 25


  Некролог: Осип Бойдуник - український публіцист, громадський, політичний діяч, Старшина УГА й Армії УНР.
1005521
   Осип Дяків - "Гоновий" : документи і матеріали // Літопис УПА : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ; Вид-во "Літопис УПА" [ та ін. ; ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА, 2011. – Т. 17 : Осип Дяків - "Горновий" : документи і матеріали. – С. 1-1015. – ISBN 978-1-897431-35-1
1005522
   Осип Кривоглаз : Избранное. – Київ : Главкиевархитектура, 2003. – с. – ISBN 966-523-006-9
1005523
  Костюк С.П. Осип Курилас. Бібліогр. покажчик / С.П. Костюк. – Львів, 1970. – 13с.
1005524
  Миронюк В.М. Осип Маковей - дослідник і популяризатортворчості Марка Черемшини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 151-158


  Досліджуються міжособистісні і творчі взаємини Осипа Маковея та Марка Черемшини через епістолярну спадщину. Простежено літературно-критичну, літературно-дослідницьку й редакторську діяльність Осипа Маковея, яка відіграла значну роль у творчій долі ...
1005525
  Гнатюк М. Осип Маковей - письменник, редактор, літературознавець // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 3 (672), березень. – С. 51-55. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто внесок О.Маковея до української літератури, його прозу, поезію, літературно-критичні статті, приклади. Автор наголошує, що О.Маковей був одним з редакторів часопису європейського рівня "Літературно-науковий вісник".
1005526
   Осип Маковей. – Львів, 1958. – 156 с.
1005527
  Погребенник Ф.П. Осип Маковей / Ф.П. Погребенник. – К., 1960. – 134с.
1005528
  Кріль Й.П. Осип Маковей / Й.П. Кріль. – Київ, 1966. – 47с.
1005529
  Засенко О. Осип Маковей : (Життя і творчість) / О. Засенко. – Київ : Дніпро, 1968. – 220с.
1005530
  Качор А. Осип Маковей // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 433, березень : березень. – С. 4
1005531
  Хачатурян Г. Осип Маковей і галицька інтелігенція // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 222-230


  Розглянуто взаємозв"язки Осипа Маковея та галицької інтелігенції, з зокрема з такими її представниками, як Іван Франко й Ольга Кобилянська. На конкретних прикладах проаналізовано образи типових представників галицької інтелігенції у творах ...
1005532
  Жеплинський Б. Осип Маковей і кобзарство // Кобзарськими стежинами / Б.М. Жеплинський. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 257-260. – ISBN 966-02-1422-7
1005533
  Гуйванюк Ніна Осип Маковей про красу і силу рідного слова : (до 140-річчя від дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано особливості художнього і публіцистичного слова Осипа Маковея, талановитого українського письменника культурного і громадського діяча, досвідченого редактора і видавця, педагога, активного освітнього діяча кінця XIX - початку ...
1005534
  Ульянова Н. Осип Маковей про роль преси у формуванні правового статусу жінки в суспільстві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 214-222


  Висвітлено публіцистична діяльність Осипа Маковея та вплив української преси на формування правового статусу жінки в період кін. ХІХ - на початку ХХ ст. Освещается публицистическая деятельность Осипа Маковея и влияние украинской прессы на формирование ...
1005535
  Козак О. Осип Маковей та Юрій Федькович: єдність талантів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 127-133


  Виокремлено та проаналізовано схожі риси в поглядах Осипа Маковея і Юрія Федьковича. Особлива увага приділялась аналізу поезії та пошуку с пільних тем мотивів для обох письменників. Выделены и проанализированы общие черты во взглядах писателей Осипа ...
1005536
  Минкова Л. Осип Максимович Бодянски и Българското Възраждане / Лиляна Минкова ; Българска академия на науките, Институт за литература. – София : Издателство на Българската академия на науките, 1978. – 199 с.
1005537
  Кондрашов Н.А. Осип Максимович Бодянский / Н.А. Кондрашов. – М, 1956. – 87с.
1005538
   Осип Мандельштам и его время. – Москва : L"Age d"Homme-Наш дом, 1995. – 477, [2] с., [16] л. фот., [1] л. портр. – Указ. имен и названий: c. 456-478. – Библиогр. в коммент.: c. 416-455 и в подстроч. примеч. – (Художник и его время). – ISBN 5-8398-0358-8
1005539
  Соловей Елеонора Осип Мандельштам і київські неокласики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 60-65. – Бібліогр.: Літ.: С. 65; 10 поз,. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1005540
  Воронова М. Осип Мандельштам: "Я подымаюсь над собою..." // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 100-121. – ISSN 1819-6268
1005541
  Покидченко М. Осип Матвійович Ланг - харківський Кене // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 2. – С. 98-109 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1811-3141
1005542
  Мельник М. Осип Микитка - генерал, організатор армії, політик // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 14-19. – ISSN 1819-7329


  Останній головнокомандуючий Української Галицької армії (УГА), генерал Осип Микитка.
1005543
  Гомотюк О. Осип Мороз і незалежна Україна: шляхи взаємодії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 3 (117). – С. 22-27


  Проаналізовано внесок представника української діаспори США у розбудову Української держави.
1005544
  Нестеренко С. Осип Назарук "Роксоляна" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 22/23. – С. 11-21.
1005545
   Осип Наумович Абдулов : Статьи, воспоминания. – Москва : Искусство, 1969. – 263 с. : илл. – На обл. тит. л. сост.: Абдулова-Метельская Е.М.
1005546
  Ласточкина Е. Осип Петров / Е. Ласточкина. – М.-Л, 1950. – 84с.
1005547
  В"юник А. Осип Петрович Курилас / А. В"юник. – Київ, 1962. – 35с.
1005548
  Данилюк А. Осип Роздольський // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 184-185
1005549
  Довгалюк І.С. Осип Роздольський в історії музичної фольклористики. : Автореф... Канд.мистецтвознав.наук: 17.00.03 / Довгалюк І.С.;. – К, 1998. – 16л.
1005550
  Харчук Б.Н. Осип с гроша сдачи / Б.Н. Харчук. – М, 1979. – 143с.
1005551
  Гирич І. Осип Степанович Зінкевич (1925-2017) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 961-968. – (Нова серія ; вип. 21/22)
1005552
  Мовчан Р. Осип Турянський // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (105). – С. 63-74


  Про повість-поему "Поза межами болю" Осипа Турянського письменник і критик Михайло Селегій колись писав: "Автор дав геніальний твір, що користуючись лише національними засобами творчості, увійшов у сім"ю видатніших всесвітніх творів і своєю вірою в ...
1005553
  Осьмачко Л.С. Осипенківський гранодіоритовий масив як вторинно-дислокаційна структура : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / Л.С. Осьмачко, О.В. Таранюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86-88 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Осипенківський гранодіоритовий масив, що знаходиться в південно-східній частині Західно-Приазовського тектонічного блока і порядку, є вторинною системою ієрархічно підпорядкованих лінз. Вона утворилася внаслідок гранітизації порід західноприазовської ...
1005554
  Кучерук О.Д. Осипи та їх вплив на інженерно-геологічні умови Поділля / О.Д. Кучерук. – Київ, 1973. – С. 497-500
1005555
  Зорин В.П. Осиповичи / В.П. Зорин, Г.Н. Ершова. – Минск, 1972. – 104 с.
1005556
  Дмитриев Д.С. Осиротевшее царство / Д.С. Дмитриев. – Москва : АРМАДА, 1995. – 552, [7] с. : портр. – Загол. обл.: Романовы. Династия в романах. Петр II. - Загол. корешка: Петр II. - В кн. также: Д.С. Дмитриев. Осиротевшее царство ; П.В. Полежаев. Фавор и опала ; А.П. Павлов. Божья воля. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-113-2
1005557
  Вігорний А. Осиротив землю руську // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 130-132
1005558
  Поліщук В. Осібний Михайло Драй-Хмара. До 125-річчя письменника і вченого // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 9 жовтня (№ 39)
1005559
  Добровольська А.О. Осідання техногенно-порушеного грунту за тривалий період // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 95-99 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1005560
  Басараб В.С. Осідлані гори : повість у новелах / В.С. Басараб. – Ужгород : Карпати, 1977. – 188 с.
1005561
  Репан О. Осідлати потоки: як виникло місто Дніпро // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 23 (499), 9-15.06.2017 р. – С. 40-42. – ISSN 1996-1561
1005562
  Колісник Г.А. Осії Гоголя : Роман / Г.А. Колісник. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 357с.
1005563
  Камінецький Я. Осінені кохання почуваннями осінніми : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 11/12 (817/818). – С. 9-13. – ISSN 0868-4790
1005564
  Корж В.Ф. Осінне чекання весни: Поезії. / В.Ф. Корж. – Дніпропетровськ, 1987. – 231с.
1005565
  Дрок К.Л. Осіннє вогнище : поезії / К.Л. Дрок. – Київ, 1989. – 162 с.
1005566
  Кацнельсон А. Осіннє гроно. / А. Кацнельсон. – К, 1979. – 285с.
1005567
   Осіннє етно в Качанівці : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 120 : Фото
1005568
  Іршад Улла Хан Осіннє листя: з книжки "Ці діти прийдешнього" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 32. – ISSN 0320-8370
1005569
  Діма Осіннє мереживо / Діма. – Нью-Йорк, 1984. – 52с.
1005570
  Палієнко В.П. Осіннє поздоровлення І.О.Горленко : до ювілею І.О.Горленко / В.П. Палієнко, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 72-73. – ISSN 1561-4980
1005571
  Рогашко А. Осіннє Рондо місячної ночі : роман / Алла Рогашко ; [передм. Г. Пагутяк]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 202, [5] с. : іл. – ISBN 978-966-14-8782-5
1005572
  Третьяков Р.С. Осіннє скресання : поезії / Роберт Третьяков. – Харків : Прапор, 1980. – 64 с.
1005573
   Осінний благоустрій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Студенти й співробітники факультетів, інститутів та підрозділів активно працюють на суботніках.
1005574
  Кононенко П. Осінні акварелі / П. Кононенко. – Дніпропетровськ
1005575
  Кононенко П.Т. Осінні акварелі : поезії / П.Т. Кононенко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1970. – 111 с.
1005576
  Полонський Р.Ф. Осінні акварелі : роман / Р.Ф. Полонський. – Х., 1986. – 296с.
1005577
  Ткач М.М. Осінні акорди : (оповідання, новели, повість) / Михась Ткач. – Чернігів : Деснянська правда ; Відділ у справах преси та інформації, 2006. – 239, [1] с. : іл. – ISBN 966-502-333-0
1005578
  Дерлеменко Є.А. Осінні барви / Є.А. Дерлеменко. – К, 1976. – 112с.
1005579
  Малаков Д. Осінні барви Тарханкута / Дмитро Малаков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5-6 жовтня (№ 179/180)
1005580
  Сингаївський П.Ф. Осінні вісті : Поезії / П.Ф. Сингаївський. – Київ : Дніпро, 1989. – 211с. – ISBN 5-308-00382-3
1005581
  Тищенко Алла Осінні вітаміни: зміцнення імунітету // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 6 : фото
1005582
  Саченко М.Г. Осінні вогнища / М.Г. Саченко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 95 с.
1005583
  Пашко А.Є. Осінні вогні : поезії / А.Є. Пашко. – Харків : Прапор, 1988. – 69 с.
1005584
  Талалай Л.М. Осінні гнізда : поезії / Л.М. Талалай. – Донецьк : Донбас, 1971. – 95 с.
1005585
  Кірімов І. Осінні гомони / Іван Кірімов. – Ужгород : ІВА, 1999. – 60 с. – ISBN 966-7231-33-Х
1005586
  Кобець В.Д. Осінні дзвони : повість / В.Д. Кобець. – Одеса, 1982. – 224 с.
1005587
  Курашкевич К.В. Осінні дими: Оповідання. / К.В. Курашкевич. – К., 1986. – 197с.
1005588
  Дячук О. Осінні Дні науки // Світ. – Київ, 2019. – Листопад (№ 41/42). – С. 4


  У всесвітній день науки, що відзначається 10 листопада, МОН України спільно з КНУ імені Тараса Шевченка долучилися до масштабного проекту з популяризації наукових досліджень. В цей день інститути НАН України, університети, музеї, заповідники ...
1005589
  Кіслова В.М. Осінні застуди: як зміцнити імунітет? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 5-6 : фото
1005590
  Сидоренко А. Осінні зміни до Податкового кодексу // Юридична газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 43). – С. 18-19
1005591
  Сосюра В.М. Осінні зорі : Зб. поезій / В.М. Сосюра. – Харків; Київ : Книгоспілка, 1924. – 76с.
1005592
  Рильський М. Осінні зорі. Вибрана лірика = Autumn stars. The selected lyric poetry / Максим Рильський ; пер. з укр., передмова від перекладача і примітки М. Найдана ; вступ. ст. М. Зубрицької ; [ред. М. Прихода]. – Львів : Літопис, 2008. – 302 с. – Кн. укр. і англ. мовою. – ISBN 978-966-7007-63-8
1005593
  Гуреїв О.І. Осінні квіти / О.І. Гуреїв. – Київ, 1966. – 351с.
1005594
  Щоголів В.М. Осінні квіти : одноактні п"єси / В.М. Щоголів. – Київ : Мистецтво, 1967. – 176с.
1005595
  Гуреїв О.І. Осінні квіти / О.І. Гуреїв. – Київ, 1977. – 319с.
1005596
  Шпитко О. Осінні квітки : поезії [Народні мотиви] / Осип Шпитко. – Львів : Видав Микола Величковський, 1910. – 145 с., 1 л. портр.
1005597
  Сілівончик Т. Осінні курчата телеканалів. Де їх придбати? // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 4. – С.66-67


  Телеринок України
1005598
  Сосюра В.М. Осінні мелодії : Поезії / В.М. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 371с.
1005599
  Шульга О. Осінні мотиви в ліриці Богдана Лепкого й Івана Буніна: спроба зіставлення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 58-60. – ISSN 0130-5263
1005600
  Васильченко С. Осінні новели / С. Васильченко. – Київ : ДЛВ, 1955. – 76с.
1005601
  Паламарчук Г. Осінні новели // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 94-108. – ISSN 0208-0710
1005602
  Карплюк М.А. Осінні ночі : повість / М.А. Карплюк. – Днепропетровск : Промінь, 1957. – 160 с.
1005603
  Горецький П.Г. Осінні прокоси / П.Г. Горецький. – Київ, 1979. – 101 с.
1005604
  Гаптар М.Л. Осінні птахи / М.Л. Гаптар. – К., 1988. – 75с.
1005605
  Кожолянко Г. Осінні свята та обряди // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 3 (66). – С. 61-88
1005606
  Ніточко І.І. Осінні скарби : вірші / Іван Ніточко. – Одеса : Прес-кур"єр, 2018. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-2512-91-5
1005607
  Сургучев І.Д. Осінні скрипки : пєса на пять дій / Ілія Сургучев ; Переклав з російської мови Йосип Стадник. – Львів ; Київ : Русалка. [З друк. Ставропиг. Ін-та. під упр. Ю. Сидорака], 1921. – 48 с. – (Театр. Бібліотека "Русалки" / Під ред. Г. Гануляка ; ; Вип. 6))
1005608
  Леонтович О. Осінні соняшники / Олена Леонтович. – Київ : Сфера, 2003. – 264с. – ISBN 966-7841-52-9
1005609
  Муратов І.Л. Осінні сурми : поезії (1962-1963) / І.Л. Муратов. – Київ : Дніпро, 1964. – 115 с.
1005610
  Борисенко В. Осінні традиційні свята українців Північного Підляшшя / В. Борисенко, Н. Стишова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – C. 29-35
1005611
  Треніна А.С. Осінні хвороби - як уберегтися7 // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 8-9 : фото
1005612
  Кузьменко В. Осінні ювілеї Михася Ткача // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 16 вересня (№ 18). – С. 6-7
1005613
  Усик Світлана Осінні ягоди - намистинки здоров"я / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 2-3 : фото
1005614
  Богданович Лілія Осінні ягоди - намистинки здоров"я / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 2-3 : фото
1005615
  Гловацька О.В. Осінні ягоди - природний лікар // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 14-16 : фото
1005616
  Нагайчук В. Осінній бенефіс Себастіана Курца // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 жовтня (№ 37). – С. 5


  "Минулої неділі в Австрії відбулися позачергові парламентські вибори. Себастіан Курц - абсолютний тріумфатор, який тепер має обрати коаліційного партнера. Сьогодні вирішив парламент, у вересні вирішить народ", - цими словами на великій партійній ...
1005617
  Солодовник Валентин Осінній вечір : поезія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 47. – ISSN 0868-9644
1005618
  Грицюк В. Осінній відгомін Карпат 1944 р.: воєнно-політичні події в Україні та історична пам"ять / В. Грицюк, О. Лисенко, Р. Пилявець // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 99-125. – ISSN 0130-5247
1005619
  Рільке Р.М. Осінній день : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 238
1005620
  Зеегер Б. Осінній дим. / Б. Зеегер. – К, 1964. – 278с.
1005621
  Сергійчук Т.І. Осінній дощ на хризантеми / Т.І. Сергійчук. – К., 1990. – 125с.
1005622
  Жулинський М. Осінній Драч з вогненним жалом весняної кропиви. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С.32-37. – ISSN 0236-1477
1005623
  Васильченко С. Осінній ескиз / С. Васильченко : ДВУ, 1928. – 18с.
1005624
  Васильченко С. Осінній ескиз / С. Васильченко. – Харків; Київ : ДВУ, 1939. – 20с.
1005625
  Вовдюк Л.В. Осінній застуді - ні! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 2-3 : фото
1005626
  Довгий О.П. Осінній ліс : поезії / Олексій Довгий ; груз. пер. Рауль Чілачава ; [фотоетюди С. О. Довгого]. – Київ ; Тбілісі : Егрісі, 2007. – 135, [1] с. : іл. – Тит. арк. груз. - Парал. тит. арк. укр. - Кн. у суперобкл. - Текст парал. укр., груз. – ISBN 978-966-96696-2-9
1005627
  Висоцька Т. Осінній марафон // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 62-65. – ISSN 1812--514Х
1005628
  Міхненко А. Осінній призов. Макрон ексгумує європейську армію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 листопада (№ 44). – С. 4


  "Упродовж останніх кількох тижнів напередодні й у період урочистостей з нагоди століття з дня завершення Першої світової війни, однією з обговорюваних тем стало створення спільної європейської армії. Незважаючи на те, що це ненове питання є достатньо ...
1005629
  Слабошпицький М. Осінній рефрен // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 43). – С. 3


  XV Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.
1005630
  Мороз В.Л. Осінній сад : поезії / В.Л. Мороз. – Одеса : Маяк, 1990. – 94с.
1005631
  Сіренко А. Осінній сніг сивини // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 10-11. – ISSN 0868-4790
1005632
   Осінній турсалон "Україна 2012" - парад подорожей // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 66 : фото
1005633
   Осінній турсалон "Україна" - будемо мандрувати! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 66-67 : фото
1005634
   Осіння академія в міжнародників // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 4


  В Інституті міжнародних відносин відбулася Міжнародна Школа ІМВ: Осіння академія "Внесок НАТО до європейської безпеки: жорстка та м"яка сила", за сприяння Центру інформації та документації НАТО в Україні та Українського благодійного фонду "Українська ...
1005635
  Гнатюк І.Ф. Осіння блискавка : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1986. – 103 с.
1005636
  Коломієць Т.П. Осіння борозна : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ, 1981. – 118 с.
1005637
  Шкурупій В.М. Осіння горішина / В.М. Шкурупій. – К., 1990. – 314с.
1005638
  Усик Світлана Осіння депресія - як боротись? / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 4 : фото
1005639
  Сиченко П.П. Осіння зав`язь / П.П. Сиченко. – Київ, 1984. – 118 с.
1005640
  Куліш Л.П. Осіння ластівка / Л.П. Куліш. – Сімферополь, 1987. – 75с.
1005641
  Муровайко Володимир Іванович Осіння музика літа: Поезії : Літературно-художнє видання / Муровайко Володимир Іванович. – Харків : Митець, 2000. – 104с. – ISBN 966-7834-01-8
1005642
  Беркеші А. Осіння негода : роман : перекл. з угорської / Андраш Беркеші. – Київ : ДЛВ, 1960. – 364 с.
1005643
  Біляїв В.І. Осіння обнова : поезії / В.І. Біляїв. – Донецьк : Український культурологічний центр. – ISBN 966-7517-05-5
Кн. 3. – 2001. – 96 с.
1005644
  Гордієнко О. Осіння першість з легкої атлетики // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 5


  Команда нашого Університету в параді вісімнадцяти спортивних товариств з легкої атлетики заняв загальне третє місце.
1005645
  Маскалик П. Осіння прогулянка з присмаком літа : літ. доробок актора / Павло Маскалик. – Пряшів : ЦУПЕР, 2013. – іл., табл., портр. – Парал. тит. арк. портр. – ISBN 978-80-88890-54-6
1005646
  Мачківський М.А. Осіння радість : поезії / М.А. Мачківський. – Львів, 1990. – 110 с.
1005647
  Пасічник Н.В. Осіння рапсодія Надії Пасічник : [поезії] / Н.В. Пасічник. – Шепетівка : Шепетівська міжрайонна друкарня, 2006. – 191, [1] с. : іл. – ISBN 966-8492-30-7


  У пр. 1737152 напис: Шановному Володимиру Івановичу Сургійчуку - патріоту України; людині, що відкрила для нас потаємні сторінки Історії нашої держави - на добру пам"ять. Підпис.
1005648
  Кава В.І. Осіння стежка : повість / В.І. Кава. – Київ : Веселка, 1977. – 232 с.
1005649
  Клещевніков Андрій Осіннь: вчимося захищатися від недуг // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 5 : фото
1005650
   Осінь - пора врожайна [міжнародне співробітництво] // Світ. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 37/38). – C. 2


  З 1 жовтня стартував конкурс українсько-білоруських науково-дослідних проектів на 2019-2020 роки.
1005651
  Тимченко Р. Осінь 1918 р. в історії західноукраїнських земель: боротьба ідей // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 229-239. – ISSN 2218-0567


  У статті аналізуються основні ідеї зовнішньополітичної діяльності галицьких українців восени 1918 року. Характеризується ступінь соборницьких настроїв населення Східної Галичини, Буковини й Закарпаття. Визначаються причини сліпої віри ...
1005652
  Солдатенко В.Ф. Осінь 1919 р.: доля об"єднаного фронту // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 11-28. – ISSN 0130-5247
1005653
  Солдатенко Валерій Осінь 1919 року: основні чинники розриву соборного фронту // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 172-199. – ISBN 978-966-02-4770-3
1005654
  Ільченко О. Осінь в Сайоні : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 69-85. – ISSN 0320-8370
1005655
  Веселовський А. Осінь в Торонто, або Роздуми про минуле заради майбутнього // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 грудня (№ 46). – С. 13


  "У період між 15 жовтня і 15 листопада в Торонто, де проживає майже чверть населення Канади, відбулося п"ять наукових заходів, присвячених історичним подіям на межі фізичної людської пам"яті - Великому Голодові в Україні 1932–1933 рр. та винищенню ...
1005656
  Кешеля Д. Осінь Великих Небес, або Прирічанські характери : романи з народного життя / Дмитро Кешеля. – Ужгород : Карпати, 2006. – 400с. – ISBN 966-671-063-3
1005657
  Бердиховська Б. Осінь громадян // Критика. – Київ, 2005. – Квітень, (число 4). – С. 5-9
1005658
  Ісаєнко Г. Осінь жінки : сонети / Галина Ісаєнко. – Хмельницький : ХГПА, Центр мистецтва і дизайну, 2009. – 27, [1] с.


  Книга присвячена жіноцтву України - великій силі духу, честі, совісті, любові, що є мірилом виховання нових поколінь українського багатонаціонального народу.
1005659
  Єщенко М. Осінь з Настиної торби : оповідання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 31 липня (№ 15). – С. 13


  Нове оповідання учасниці клубу Марини Єщенко (співробітниця Наукової бібліотеки імені М. Максимовича КНУ) - однієї з фіналісток торішнього конкурсу "Новела по-українськи".
1005660
  Савчук С. Осінь з українською культурою // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 6 (142). – С. 3-8. – ISSN 1230-2759


  Українці в Польщі. "Підляська осінь" - фестиваль української культури.
1005661
  Дмитерко Л.Д. Осінь за океаном : з ліричного щоденника / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянська Україна, 1959. – 64 с.
1005662
  Слапчук В. Осінь за щокою : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2004. – № 9. – С.13-72. – ISSN 0585-8365
1005663
  Слапчук В. Осінь за щокою : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2004. – № 10. – С.11-69. – ISSN 0585-8365
1005664
  Коваль Н. Осінь Макрона: Реформи для Франції та Європи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – С. 5


  За кілька місяців, що минули від часу приходу до влади Емманюеля Макрона, французькі інтелектуали й оглядачі почали підбирати власні ключі до розуміння, що це за людина і в чому секрет її успіху.
1005665
  Нагайчук В. Осінь матріарха // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 36). – С. 1, 4


  "У 2021 р. Ангела Меркель залишить посаду канцлера ФРН і, як сама запевняє, піде з політики. У разі дострокових виборів це може статися й раніше. Нинішнього року Ангелі Меркель довелося виступати з трибуни ООН в один день зі шведською еко-активісткою ...
1005666
  Гайовий Г. Осінь моєї весни : вибране: лірика, бурлески, травестії / Гриць Гайовий; в авторській редакції. – Київ : Гарт, 2008. – 144с. – ISBN 978-966-95592-8-9
1005667
  Гаврилюк Ю. Осінь на Підляшші - час на культурні заходи // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 17 листопада (№ 46). – С. 10. – ISSN 0027-8254
1005668
  Гарсія Маркес Осінь патріарха = El otono del patriarca : роман / Габріель Гарсія Маркес ; пер. з ісп.: Сергій Борщевський, Світлана Жолоб. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 269, [3] с. – Парал. тит. арк. ісп. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-986-232-7
1005669
  Ярмиш Ю. Осінь патріарха (тихий спогад про Романа) // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 271-276. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
1005670
  Слабошпицький М. Осінь патріарха. Павличко здалеку і зблизька // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 28 вересня (№ 35/36). – С. 6
1005671
  Большак В.Г. Осінь пахне медами : документална повість : соціальний портрет одного колективу / В.Г. Большак. – Київ : Дніпро, 1981. – 229 с. – (Наш сучасник)
1005672
  Сніжок Саша Осінь по-турецьки : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 14-16 : Фото
1005673
  Білай Д.В. Осінь прийшла - гайда за грибами! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 8-9
1005674
  Ткаченко В.Д. Осінь тільки починається. / В.Д. Ткаченко. – К., 1958. – 123с.
1005675
  Клецун О.В. Осінь у мистецтві : перлини зарубіжної поезії // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 17-18
1005676
  Фабріціо Романо Осінь у стилі бароко / розмову вела Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 жовтня (№ 194/195). – С. 15


  Посол Італії в Україні Фабріціо Романо - про те, з чого почалася італійська опера, чому він читає "День" та про ідею проведення в Києві Фестивалю італійського музичного бароко. Фестивальні акції і концерти відбуватимуться на різних майданчиках - у ...
1005677
  Скорик М.Т. Осінь. Жахи україномору / Михайло Скорик. – Київ : КИТ, 2015. – 623, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2279-67-2
1005678
  Гречко А. Осінь; Як і ти; Тріпотів крильми : вірші; проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 84-87
1005679
   Осічнюк Юхим Веніамінович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 351-352. – ISBN 978-966-439-754-1
1005680
  Попов Г. Оскал короля // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2006. – № 38. – С. 46-48


  У Таїланді відбувся 24-й переворот. Зкинули прем"єр-міністра Таксина Чинавата.
1005681
  Ленькова А. Оскальпированная Земля / А. Ленькова. – Москва, 1971. – 287с.
1005682
  Друг О Оскар Гансен і доля його київського та сумського зібрання / О Друг, Л. Федевич // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 4 (202). – С. 52-61. – ISSN 0131-2685
1005683
   Оскар Качаров: Живопись: Кат. выст.. – М., 1991. – 35с.
1005684
   Оскар Качаров: Кат. выст.. – М., 1986. – 26с.
1005685
  Гінда Олена Оскар Кольберг як організатор етнографічної виставки у 1880 р. (за матеріалами епістолярної спадщини вченого) / Гінда Олена, Єременко Ірина // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2005. – № 3. – С. 47-50. – Бібліогр.: Літ.: с. 50 (14 назв)
1005686
  Шаповалов Евгений Оскар навсегда : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 52-61 : Фото
1005687
  Хайт В.Л. Оскар Нимейер / В.Л. Хайт. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1986. – 204 с.
1005688
  Воротников Ю. Оскар Паттон и Фёдор Достоевский / Ю. Воротников, В. Захаров // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 157-160. – ISSN 0235-7089
1005689
  Михайлов М.М. Оскар Сандлер / М.М. Михайлов. – К, 1976. – 54с.
1005690
  Соколянский М.Г. Оскар Уайльд : Очерк творчества / М.Г. Соколянский. – Киев; Одесса : Лыбидь, 1990. – 199 с. – ISBN 5-11-002137-6
1005691
  Бузукашвили И. Оскар Уайльд // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 1. – С. 36-40. – ISSN 1818-2968
1005692
  Дубинянская Я. Оскар Уайльд: счастливый принц // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 5 (105). – С. 26-45. – ISSN 1819-6268
1005693
  Дубинянская Я. Оскар Уайльд: Счастливый принц // Личности. – Киев, 2009. – № 6 (22). – С. 4-23. – ISSN 1819-6268


  Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс Уайльд ( 1854—1900) — английский философ, эстет, писатель, поэт, драматург, публицист, эссеист, журналист ирландского происхождения.
1005694
  Мазур Г.О. Оскар Уальд проти естетизму? // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 100-101
1005695
  Дубинянский М. Оскар Шиндлер: человек и список // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 4 (80). – С. 44-59. – ISSN 1819-6268


  Оскар Шиндлер — судетський німецький промисловець, який врятував майже 1200 євреїв під час Голокосту, надавши їм роботу на своїх заводах у Польщі та Чехії. Ця історія лягла в основу книги "Ковчег Шиндлера" і заснованого на ній фільму "Список Шиндлера".
1005696
  Коротун О. Оскардження рішень третейських судів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 3 (12). – С. 44-51
1005697
  Суліма Ю. Оскарження адміністративних актів в адміністративному та судовому порядку: переваги та недоліки // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 243-245
1005698
  Євсігнєєв А. Оскарження актв органів держави та місцевого самоврядування за Кодексом адміністративного судочинства України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 31-34.
1005699
  Євстігнєєв А. Оскарження актів органів держави та місцевого самоврядуванняза Кодексом адміністративного судочинства України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 37-41
1005700
  Погорецький М.А. Оскарження бездіяльності органів дізнання, слідства та прокурора // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – С. 123-130. – ISSN 1609-0462


  У статті досліджуються проблемні питання оскарження бездіяльності органів дізнання, слідства та прокурора у кримінальномупроцесі. Вносяться конкретні пропозиції щодо їх вирішення.
1005701
  Доценко О.П. Оскарження відмови консула у вчиненні нотаріальної дії або її неправильного вчинення // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 35-38


  Статтю присвячено дослідженню можливих механізмів оскарження неправильно вчине- ної консулом нотаріальної дії та відмови у її вчиненні, оскільки без вирішення даного питання неможливе поновлення та захист прав та інтересів осіб, порушених незаконними ...
1005702
  Штогун С. Оскарження дій прокурора в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.100-104
1005703
  Штогун С. Оскарження дій прокурора у суді: проблемні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.60-62. – ISSN 0132-1331
1005704
  Донченко А. Оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 48-51.
1005705
  Доросинська Г. Оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 157-160.
1005706
  Галаган В.І. Оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи: проблемні питання / В.І. Галаган, І.В. Канфу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-61.
1005707
  Ринда В. Оскарження до суду рішень органу дізнання, прийнятих на стадії порушення кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 151-153
1005708
  Шишкін В.І. Оскарження й перегляд судових рішень в Україні / В.І. Шишкін, Р.О. Куйбіда; Центр політико-правових реформ. Фонд сприяння правовим і політичним реформам. – Київ : Факт, 2003. – 128с. – ISBN 966-664-087-2
1005709
  Котенко А.М. Оскарження наказу про проведення перевірки як спосіб захисту прав // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – С. 106-110. – ISSN 2311-4894
1005710
  Суббот О.М. Оскарження нормативно-правових актів суб"єктів владних повноважень // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1005711
  Монаєнко А. Оскарження підзаконих актів у судовому порядку // Юридична газета. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 46). – С. 34-35
1005712
  Никифоров Д. Оскарження повідомлення про підозру: що потрібно знати? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 23
1005713
  Бежевець О. Оскарження податкових рішень в світлі Кодексу адміністративного судочинства України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 40-42
1005714
  Кудрявцев В. Оскарження постанов про порушення кримінальних справ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-9.
1005715
  Гордєєв В.В. Оскарження постанови митниці у справах про притягнення до адміністративної відповідальності // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 111-113. – ISBN 978-617-7096-97-8
1005716
  Бойко П. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.74-78. – ISBN 966-667-078-Х
1005717
  Писаренко Н. Оскарження постанови у справі про порушення митних правил: окремі питання застосування норм Митного кодексу України // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2014. – № 4/5 (5), серпень. – С. 65-70
1005718
  Джуран В.С. Оскарження потерпілим рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 315-317. – ISBN 978-617-7096-97-8
1005719
  Годуєва К. Оскарження прокурором постанов у справах про адміністративні правопорушення, пов"язані з корупцією / К. Годуєва, О. Загорська // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 117-125. – ISSN 2311-6676
1005720
  Матосян Г. Оскарження публічних закупівель в АМКУ // Юридична газета. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 51/52). – С. 17, 24-25
1005721
  Калиновський О.В. Оскарження рішення про порушення кримінальної справи як гарантія захисту прав і законних інтересів особи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 74-79.
1005722
  Петровська Н.В. Оскарження рішень волосних судів Лівобережної України у XIX-XX ст. // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 428-431. – ISBN 978-966-438-135-9
1005723
  Палько В.І. Оскарження рішень з питань громадянства іноземцями та особами без громадянства (на прикладі країн СНД) // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 6. – С.7-12. – Бібліогр.: 18 н.
1005724
  Богдан Б.В. Оскарження рішень контролюючих органів у контексті формування практичних навиків при викладанні податкового права // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 268-273
1005725
  Монаєнко А. Оскарження рішень митного органу щодо порушень митних правил // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 11). – С. 20-21
1005726
  Удалов Т. Оскарження рішень органів антимонопольного комітету України (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С.108-111.
1005727
  Ларіна О. Оскарження рішень податкових органів в світі процесуальних нововедень // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 33-35
1005728
  Прилуцький П. Оскарження рішень слідчого судді: проблеми застосування чинного КПК України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 154-158. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядаються питання порядку оскарження ухвал слідчого судді, винесених на досудовому слідстві. Автор вказує на недосконалість нового КПК України в частині оскарження ухвал слідчого судді після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ...
1005729
  Костенко І.В. Оскарження рішень та дій в адміністративному процесі // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 250-257. – ISSN 1563-3349
1005730
  Шаптала Д.В. Оскарження рішень та дій слідчого прокуратури // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 29-31
1005731
  Стефанчук М.М. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців щодо виконання судового рішення: колізія правової регламентації // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 170-173. – ISBN 978-617-7096-97-8
1005732
  Рева В.В. Оскарження рішень, дій або бездіяльності митних органів, їх посадових осіб та інших працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Рева Владислав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1005733
  Цвіркун Ю. Оскарження рішень, дій або бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму за новою редакцією Кодексу адміністративного судочинства України // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 148-163. – ISSN 1026-9932
1005734
  Прасов О. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів прокуратури або їх посадових осіб у порядку адміністративного судочинства: теоретичні та практичні питання // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 73-78.
1005735
  Фаринник В. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 11-17 серпня (№ 32)
1005736
  Мельник М. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності,що стосується процесу виборів народних депутатів України // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 19-22
1005737
  Сергієнко Н.А. Оскарження рішень, дій, бездіяльності державних виконавців, посадових осіб органів Державної виконавчої служби: деякі проблеми підвідомчості справ // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 49-53
1005738
  Горбачов В.П. Оскарження слідчим рішень, дій та бездіяльності прокурора (розвиток правового інституту) // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 93-97. – ISSN 1727-1584
1005739
  Макаров М.А. Оскарження слідчому судді постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 33-40
1005740
  Макаров М. Оскарження слідчому судді рішення слідчого, прокурора при застосуванні заходів безпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 49-52
1005741
  Ольховська М.М. Оскарження слідчому судді рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора стороною захисту як протидія корупції під час досудового розслідування кримінального провадження // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 93-95. – ISSN 2310-9769
1005742
  Гусаров К.В. Оскарження судових ухвал у касаційному порядку за правилами п. 2 ч. 1 ст. 324 ЦПК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 65-70. – ISSN 0201-7245
1005743
  Угриновська О.І. Оскарження та видача виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів в контексті змін до Цивільного Процесуального Кодексу України (внесених згідно із законом України від 03.02.2011р.) // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 306-314. – ISBN 978-966-437-304-0
1005744
  ХаребаваТ Оскарження тендерних рішень: на чиєму боці правда? / ХаребаваТ, В. Збризька // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 20-21
1005745
  Винокуров О.В. Оскарження умов тримання під вартою: проблема правової невизначеності // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 6 (33). – С. 134-143. – ISSN 2310-6166
1005746
  Поливач В. Оскарження ухвали про відкриття провадження у справах, що виникають з кредитних правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 428-430. – ISBN 978-617-7069-17-0
1005747
  Морозов Є. Оскарження ухвали суду про призначення судової експертизи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1005748
  Петрушина К. Оскаржив рішення АМКУ: +1 до карми // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 13
1005749
  Лященко А. Оскаржити не можна виграти! // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 2/3). – С. 18
1005750
  Фолкнер У. Осквернитель праха / У. Фолкнер. – Тула, 1988. – 271 с.
1005751
  Леднев В.В. Осколки / В.В. Леднев. – Волгоград, 1967. – 95с.
1005752
  Шелест В.П. Осколки / В.П. Шелест. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 153с.
1005753
  Литвиновы Анна и Сергей Осколки великой мечты / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 432с. – (Русский Синди Шелдон). – ISBN 5-04-007028-4
1005754
  Гангрский Ю.П. Осколки деления ядер / Ю.П. Гангрский. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 171 с.
1005755
  Шегрен Б. Осколки континентов / Б. Шегрен. – Москва, 1983. – 344с.
1005756
  Константэн-Вейер Осколки кремня / Константэн-Вейер. – Москва ; Ленинград, 1927. – 94 с.
1005757
  Казаков Б.И. Осколки Луны / Б.И. Казаков. – Москва : Знание, 1991. – 144 с.
1005758
  Гольдман Ю.С. Осколки необъявленной войны / Ю.С. Гольдман. – Ростов -на-Дону, 1982. – 144с.
1005759
  Ирвин А. Осколки нефрита : роман / Александр Ирвин ; [пер. с англ. О. Василенко, М. Усманова]. – Москва : АСТ, 2008. – 381, [3] с. – Пер. изд.: A scattering of jades / Alexander C. Irvine. 2002. – ISBN 978-5-17-050752-8
1005760
  Аверченко А. Осколки разбитого вдребезги / А. Аверченко, 1925
1005761
  Калугин А.А. Осколки реальности : Фантастический роман / А.А. Калугин. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 448 с. – (Абсолютное оружие). – ISBN 5-04-003864-Х
1005762
  Твердохлебов А. Осколки старины в Зеньковском уезде / А. Твердохлебов. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 16 с. – Оттиск из журнала Киевская Старина
1005763
  Конова А.В. Осколки тяжести / А.В. Конова. – Иркутск, 1964. – 216с.
1005764
  Алексеев Н.И. Осколком оборванная жизн / Н.И. Алексеев. – Москва, 1983. – 94с.
1005765
  Соболев Ф.И. Осколок / Ф.И. Соболев. – Новосибирск, 1962. – 20с.
1005766
  Кочетков В.И. Осколок / В.И. Кочетков. – Москва : Советская Россия, 1989. – 284 с.
1005767
  Силин А.С. Осколок / А.С. Силин. – Воронеж, 1991. – 189с.
1005768
  Розен А.Г. Осколок в груди / А.Г. Розен. – Ленинград, 1968. – 264с.
1005769
  Розен А.Г. Осколок в груди / А.Г. Розен. – Ленинград, 1974. – 623с.
1005770
  Розен А.Г. Осколок в груди. / А.Г. Розен. – Л, 1970. – 496с.
1005771
  Громов Л.В. Осколок древней Берингии / Л.В. Громов. – Москва, 1960. – 96с
1005772
  Гуков О.Я. Осколок молнии / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1984. – 151с.
1005773
  Стрехнин Ю.Ф. Осколок на ладони / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва : Советская Россия, 1983. – 95 с.
1005774
  Немцов В.И. Осколок Солнца / В.И. Немцов. – М., 1955. – 256с.
1005775
  Немцов В.И. Осколок Солнца / В.И. Немцов. – М., 1978. – 352с.
1005776
  Вежель Л. Осколок у серці віри // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 31 травня - 7 червня (№ 25). – С. 6
1005777
  Вежель Л. Осколок у серці віри // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 7. – С.30-31. – ISSN 0868-9644


  Гавриїл Костельников - відомий літературний критик, письменник, теолог
1005778
  Брыль Я. Осколочек радуги / Я. Брыль. – Москва, 1962. – 158 с.
1005779
  Білоус Д. Осколочним! : сатира і гумор / Дмитро Білоус. – Львів : Радянський письменник, 1948. – 108 с.
1005780
  Фокин А.В. Осколочные изотопы / А.В. Фокин. – Москва : Знание, 1972. – 47 с.
1005781
  Шумило С.В. Оскольдова могила - древнейший памятник Киевской Руси // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 205-222. – ISBN 978-966-2276-63-3
1005782
  Колодний А. Оскольдове і Володимирове Хрещення - співставлення на канонічність // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 45-53. – ISBN 978-617-696-609-8
1005783
  Видченко В.А. Оскольная сказка / В.А. Видченко. – Харків, 1966. – 23с.
1005784
  Эрдинч Ф. Оскорбление / Ф. Эрдинч. – М, 1965. – 48с.
1005785
  Безгин В.Б. Оскорбление словом или действием по обычному праву (вторая половина XIX - начало XX вв.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 12. – С. 22-24. – ISSN 1812-3805


  На основе архивных источников, преимущественно этнографического характера, исследованы преступления против личности в крестьянском быту, дан анализ наказаний, применяемых волостными судами за оскорбление словом или действием.
1005786
  Иванченко А.С. Оскорбленные звезды : рассказы очевидца / А.С. Иванченко. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 141 с.
1005787
  Викстрем У.К. Оску Сувела : повесть / пер. с фин. Т.Викстрем. – Петрозаводск, 1964. – 107 с.
1005788
  Терпигорев С.Н. Оскуднение / С.Н. Терпигорев. – М
1. – 1958. – 426с.
1005789
  Терпигорев С.Н. Оскуднение / С.Н. Терпигорев. – М
2. – 1958. – 329с.
1005790
  Введенский Н.Е. Ослабевает ли упругость мышцы во время ее сокращения? / [соч.] Н.Е. Введенского, проф. ; (Из физиологической лаборатории Петербургского университета) // Компакт - 252354 / Н.Е. Введенский. – 6 с.
1005791
  Соснин А.В. Ослабление излучний оптических квантовых генераторов в атмосфере. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Соснин А.В.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1972. – 15л.
1005792
   Ослабление лазерного излучения в гидрометеорах. – Москва, 1977. – 176 с.
1005793
  Торкановский В.С. Ослабление позиций Англии в области вывоза капитала в результате второй мировой войны (1938-1948 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Торкановский В.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Л., 1954. – 18л.
1005794
   Ослабление света в земной атмосфере (визуальная и ультрафиолетовая области спектра).. – Алма-Ата, 1976. – 114с.
1005795
  Грецьких С.В. Ослаблення статичного геомагнітного поля феромагнітними елементами будинків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Грецьких Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1005796
  Гроссо А. Ослепительно голубое небо / А. Гроссо. – Москва, 1967. – 192с.
1005797
  Канетти Э. Ослепление / Э. Канетти. – М, 1988. – 494 с.
1005798
  Рунеборг Б. Ослепленные. / Б. Рунеборг. – М., 1969. – 240с.
1005799
  Биков В. Ослик : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 55-61. – ISSN 0320-8370
1005800
  Нушич Б. Ослинная скамья.Фельетоны, рассказы. / Б. Нушич. – Москва-Л., 1964. – 363с.
1005801
   Осло - найдорожче місто у світі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22
1005802
  Зорин Виталий Ослобные животные // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 66-70 : фото
1005803
   Ослободженье Црне Горе. – Београд : Народна книга, 1965. – 139 с.
1005804
  Брезоски В. Ослободителната воjна во Македониjа во 1943 : на териториjата на СР Македониjа / В. Брезоски. – Скопjе : Гоце Делчев, 1971. – 415 с.
1005805
  Ивановски В.А. Ослободителната воіна во Западна Македоніа / В.А. Ивановски. – Скопіе, 1973. – 363 с.
1005806
  Поплазаров Р. Ослободителните вооружение борби на мсакедонскиот народ во периодет 1850-1878. / Р. Поплазаров. – Скопіе, 1977. – 399с.
1005807
  Миноски М. Ослободителните движеньа и востаниjата во Македониjа (1564-1615) / М. Миноски. – Скопjе : Мисла, 1972. – 212 с.
1005808
  Керечин С. Ослоботене Трста / С. Керечин. – Београд, 1952. – 88с.
1005809
  Паска В. Ословлене : есе, поезії, мініатюри / Володей Паска. – Київ : Український письменник, 2022. – 319, [1] с. – Справжнє ім"я авт.: Володимир Михайлович Пащенко. – ISBN 978-966-579-581-0
1005810
  Челпан В.М. Ословлення концептів АМАРТІА та AГIOZYNH в ідіолекті М. Карагациса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 447-453


  У статті розглянуто лінгвокультурні виміри головних у творчості грецького письменника М. Карагациса концептів АМАРТІА (гріх) та AГIOZYNH (святість) у лінгвістичному аспекті крізь призму їхнього ословлення в ідіолекті письменника. В статье ...
1005811
  Дячишин Б. Ословленого світу таїна // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 23-29 грудня (№ 51)


  "2021-й рік був для Андрія Содомори роком щоденних творчих трудів".
1005812
  Гаджиева А.З. Осложнение именных сочетаний в современном азербайджанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаджиева А.З. ; Азербайдж. гос. пед. ин-т. – Баку, 1966. – 22 c.
1005813
  Слободинский С.С. Осложнение структуры простого предложения рядами однородных членов. : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Слободинский С.С.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов., 1969. – 23л.
1005814
  Хмызов С.А. Осложнения при использовании различных типов интрамедулляторного телескопического фиксатора у детей с несовершенным остеогенезом / С.А. Хмызов, А.В. Пащенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – С. 62-67. – ISSN 0030-5987
1005815
  Спивак Л.И. и др. Осложнения психофармакологической терапии / Л.И. и др. Спивак. – Л., 1988. – 163с.
1005816
   Осложненная пневмококковая пневмония у ребенка: клинический случай / М.Ю. Курочкин, А.Г. Давыдова, В.Н. Капуста, О.В. Лятуринская, М.А. Скалозубов, В.И. Харитонов, Е.В. Бахтина, С.А. Жмыхова, Ю.В. Городкова // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 181-183. – ISSN 2224-0586
1005817
  Прияткина А.Ф. Осложненное простое предложение / А.Ф. Прияткина. – Владивосток, 1983. – 96с.
1005818
   Ослы и павлины.. – М., 1965. – 69с.
1005819
  Чорноус А. Ослячий імпічмент / А. Чорноус. – Київ : Вечірній Київ, 1998. – 96с. – ISBN 9667139301
1005820
  Гундули И. Осман Дубравка / И. Гундули. – Београд : Просвета ; Нолит, 1978. – 337с.
1005821
  Гундулич И. Осман. / И. Гундулич. – Минск, 1969. – 428с.
1005822
  Зеленев Е.И. Османизм и его роль в общественно-политической жизни Сирии, вторая половина 19 - нач. 20 вв. / Е.И. Зеленев. – Л, 1990. – 98с.
1005823
  Вавуліч В. Османізація Балкан. Акт I. Завоювання і володарювання (до початку XIX ст.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 118-122. – ISSN 2519-1942
1005824
  Витол А.В. Османская империя (нач. XVIII в.) / А.В. Витол. – Москва, 1987. – 133с.
1005825
  Мейер М.С. Османская империя в XVIII веке / М.С. Мейер. – М., 1991. – 263с.
1005826
  Дулина Н.А. Османская империя в международных отношениях (30-40-е гг. XIX в.) / Н.А. Дулина. – М., 1980. – 189с.
1005827
   Османская империя в первой четверти XVII века: Сб. док. и матер.. – М., 1984. – 213с.
1005828
  Тюркер Т. Османская империя в современной турецкой историографии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 41-50. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1005829
  Фадеева И.Е. Османская империя и англо-турецкие отношения в середине ХІХ века / И.Е. Фадеева. – М, 1982. – 160с.
1005830
  Шеремет В.И. Османская империя и Западная Европа / В.И. Шеремет. – М, 1986. – 307с.
1005831
  Виноградов В.Н. Османская империя и Россия. XV- конец XIX века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 1. – С. 98-121. – ISSN 0130-3864
1005832
   Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в 15-16 вв.. – Москва : Наука, 1984. – 301с.
1005833
   Османская империя: государственная власть и социально-политическая структура.. – М., 1990. – 336с.
1005834
  Петросян Ю.А. Османская империя: могущество и гибель / Ю.А. Петросян. – М., 1990. – 278с.
1005835
  Орешкова С.Ф. Османская империя: проблемы межконфессиональных отношений // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 33-44. – ISSN 0869-1908
1005836
   Османская империя: система гос. управл., социальные и этнорелигиоз. проблемы. / Орешкова С.Ф. – М., 1986. – 250с.
1005837
  Макарова И.Ф. Османская матрица для освобождения Болгарии // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 2. – С. 39-53. – ISSN 0132-1366
1005838
  Свистович С. Османские галеры конца XVII - начала XVIII вв. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 312-313. – ISSN 2078-0850
1005839
  Гусач И. Османские курительные трубки из раскопок в крепости Азак // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 379-383. – ISSN 2078-0850
1005840
  Шенгелия Н.И. Османские наолги и налоговая система по "Пространному реестру Горджистанского вилайета" : Автореф... канд. ист.наук: / Шенгелия Н. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1961. – 19л.
1005841
  Лобанова М.В. Османский и Восточнохристианский традиционализм народов Балкан в условиях западной модернизации кон. XIX - XX ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 103-112. – ISSN 1608-0599
1005842
  Якушев М.М. Османский протокол в дипломатических отношениях Порті и России (конец XVIII - начало XIX в.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3. – С. 48-58. – ISSN 0869-1908
1005843
  Козлова Ирина Османское величие // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 4/5. – С. 22-23 : фото
1005844
  Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран, 1516-1574. / Н.А. Иванов. – М, 1984. – 237с.
1005845
  Шутко О. Османська держава: від "кризи правління" до "Другої імперії" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 15


  Хотинська битва 1621 р. стала переломним моментом в османській історії. Вона виявилася початком кінця правління юного й амбітного султана Османа ІІ, турецького правителя, вперше страченого на догоду яничарам, і привела до появи так званої "другої ...
1005846
  Машевський О.П. Османська імперія в дипломатичній боротьбі Антанти та Центральноєвропейських імперій на початку Першої світової війни // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 92-98. – ISSN 2077-5709


  Проаналізовано боротьбу німецько-австро-угорського союзу та Антанти за вплив на Османську імперію в серпні 1914 р. Зосереджено увагу на найбільш дискусійних та малодосліджених проблемах дипломатичної історії початку Першої світової війни, пов"язаних із ...
1005847
  Федорук Я. Османська імперія у відносинах з Україною та Річчю Посполитою у 1655 році // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 253-300. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1005848
  Іналджик Гагіль Османська імперія. Класична доба 1300-1600 / Іналджик Гагіль; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАНУ;Пер.з англ.О.Галенко. – Київ : Критика, 1998. – 287с. – ISBN 966-02-0564-3
1005849
   Османська імперія: держава, підпорядована релігії // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2011. – № 9 (81). – С. 32-33
1005850
  Овчаренко О. Османська Імперія: згубне рішення перед загрозою невідворотності (вступ у Першу світову війну) // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 189-217. – ISBN 978-617-7475-32-2
1005851
  Рудик Г. Османська колекція Музею Ханенків // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 479-495. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1005852
  Прушковська І.В. Османська культура в контексті сучасної турецької драми // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 350-357
1005853
  Баукова А. Османська присутність у Східному Криму: сучасний стан дослідження // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 95-106. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1005854
  Кульчинський О.Б. Османська хроніка "Історія Наїми" як заперечення літописного канону // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 8 (162). – C. 149-159
1005855
  Середа О. Османський адміністративно-територіальний устрій Буджака й Очаківської землі // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 17. – C. 3-25. – ISSN 2519-2523
1005856
  Туранли Ф.Г. Османський документ про дипломатичну діяльність гетьмана Петра Дорошенка // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П.С. Сохань,О.О. Маврін, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 8/9. – С. 334-340. – (Нова серія ; вип. 5/6)
1005857
  Кульчинський О.Б. Османський хроніст Мустафа Наїма та українська історіографія // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 80-92. – ISSN 1682-671Х
1005858
  Емеджен Ф.М. Османські архівні відомості про регіон Аккерман-Бендери-Очаків і Ходжабей. XVI ст. / Ферідун М. Емеджен // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 13. – С. 63-76. – ISSN 2519-2523
1005859
  Полторак В. Османські козаки під час Східної (Кримської) війни у спогадах Михайла Чайковського // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 12. – C. 133-141. – ISSN 2519-2523
1005860
  Бачинська О. Османсько-турецькі документи про службу задунайського козацтва під час Російсько-турецької війни 1806-1812 рр. / О. Бачинська, О. Середа // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 16. – С. 131-137. – ISSN 2519-2523


  До уваги читачів вперше пропонуються переклади анотацій османсько-турецьких документтів, що містять інформацію про службу задунайських козаків в Османській імперії під час російсько-турецької війни 1806 – 1812 рр. та зберігаються в Урядовому ...
1005861
  Туранли Ферхад Османсько-тюркська палеографія у контексті розвитку писемності // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 37 : Мовознавчі студії. – С. 90-92


  У статті йдеться про османську палеографію, використання тюрками різних систем письма, мова яких є багатшою порівняно з арабською
1005862
  Середа О.Г. Османсько-українська дипломатія в документах XVII-XVIII ст. : XVII.–XVIII. Yuzyil belgelerinde Osmanli-Ukrayna diplomasisi / Олександр Середа ; [наук. ред.: Кемаль Бейділлі, Олена Бачинська] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; Стамбул. ун-т, Гуманіт. ф-т. – Київ ; Стамбул : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України [та ін.], 2018. – 175, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. тур. - Текст укр. та тур. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8769-3
1005863
  Середа О.Г. Османсько-українське степове порубіжжя в османсько- турецьких джерелах XVIII ст. = XVIII. yuzyil Osmanli Belgeleri Isiginda osmanli-ukrayna bozkir serhatti / Олександр Середа ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; Стамбул. ун-т "29 травня". – Одеса : Астропринт, 2015. – 311, [1] с. : іл., табл. – Текст парал. укр., тур. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-927-105-1
1005864
  Біляєва С.О. Османсько-українські реалії Північного Причорномор"я у другій половині XVII-XVIII ст. (за матеріалами історико-археологічних досліджень) // Сходознавство / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 88. – С. 39-62. – ISSN 1682-671Х


  Стаття присвячена актуальним проблемам омансько-українських відносин XVII–XVIII cт. Важливе місце в роботі відведено аналізу процесу колонізації Північного Причорномор’я українським населенням. Переважну частину переселенців становило козацтво, січі ...
1005865
  Тихомирова В.Я. Осматриваем города / В.Я. Тихомирова. – Москва : Высшая школа, 1986. – 112 с.
1005866
   Осмеркин: Размышления об искусстве.. – М., 1981. – 399с.
1005867
  Пелех Н. Осмилення минущості та вічності в поезії Віслави Шимборської і Ліни Костенко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 250-258. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534


  У статті досліджено реалізацію мотивів проминання і безсмертя у творчості Віслави Шимборської і Ліни Костенко крізь призму таких категорій, як "мить", "пам"ять","вічність" та "інобуття". Розглянуто образи, які використовують поетеси для окреслення ...
1005868
  Гончаренко Н. Осмислений феномену соціального капіталу у сучасному дискурсі філософії XX ст. // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 414-416
1005869
  Коваль Н. Осмислені й переосмислені. Історія рецепції ключових постатей української літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 23/24, грудень. – С. 6-10


  ""...Проект Літературної лабораторії та Відділу освітніх програм Мистецького арсеналу. Окремий напрям роботи Літературної лабораторії Мистецького арсеналу - співпраця з вчителями середньої школи. Однією з цілей є ознайомлення педагогів із найновішими ...
1005870
  Мех О.А. Осмислення впливу інформаційно-техногенного фактора на соціокультурну сферу / О.А. Мех, Н.О. Мех // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (109). – С. 78-91. – ISSN 1560-4926


  У статті представлено спробу введення в науковий дискурс проблеми наслідків інтеграції результатів науково-технічного прогресу, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій, у життя людини. Метою статті є осмислення та актуалізація передумов і ...
1005871
  Савченко О.П. Осмислення долі особистості на тлі трагічних подій XX століття в романі Володимира Лиса "Століття Якова" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 195-197. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1005872
  Зайцев О. Осмислення досвіду української революції у творах Дмитра Донцова // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 77-88
1005873
  Атаманчук В.П. Осмислення духовно-етичних проблем у містерії Івана Огієнка "Остання хвилина" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 15-17. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
1005874
  Кебенко Г. Осмислення Європи в сучасній українській літературі на прикладі творчості Юрія Андруховича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 131-138
1005875
  Горенко І.В. Осмислення жанрової природи оповідей рабів у літературознавчих дослідженнях США II пол. XX століття // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 47-52. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1005876
  Мамалига А. Осмислення життєвого шляху педагога-науковця (Наталії Непийводи) / А. Мамалига, Ю. Єлісовенко // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 349-351
1005877
  Мегела Антоніна Осмислення загальнолюдських цінностей у кіноповісті "Україна в огні" : урок-дослідження в 11 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-34. – ISSN 0130-5263
1005878
  Бойко Т. Осмислення засад національної свідомості в рецепції Тараса Шевченка // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 22-28
1005879
  Підмогильна Д. Осмислення зв"язків "тіла" й "душі" у збірці Лу Сіня "Дикі трави" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 68-70. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особисте ставлення Лу Сіня до "духовного" й "тілесного". Визначено важливість "тіла" у збірці "Дикі трави" як засобу вираження психологічних труднощів та душевних страждань людини в Китаї початку XX століття. Виявлено типи взаємин "тіла" й ...
1005880
  Пікалова О.О. Осмислення значення Передвступного договору в працях Володимира Винниченка // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 364-365. – ISBN 978-617-7777-14-3
1005881
  Брижнік В.М. Осмислення І.В. Бойченком проблеми історичності людини: філософсько-антропологічний вимір історії // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 98-112. – ISSN 2077-8309
1005882
  Юревич М. Осмислення ідеї національної свободи крізь тему кавказької війни у поемі "Кавказ" Тараса Шевченка та у творчості видатних сучасників // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 401-414


  Стаття присвячена порівняльному огляду поеми Шевченка "Кавказ" та літературних і публіцистичних творів російських письменників періоду кавказької війни 10-60-х років ХІХ століття. В результаті проведеного дослідження ми намагались дослідити і виявити ...
1005883
  Вихор А. Осмислення історичної правди у творі Василя Шкляра "Чорний Ворон" ("Залишенець") / А. Вихор, В. Кромкач // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 12 (729), грудень. – С. 53-55. – ISSN 0130-5263
1005884
  Палінкаш В.А. Осмислення історії російської філософії допетроасмого періоду у творчості Г.Г. Шпета // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  В статті автор аналізує виникнення і розвиток російської філософії допетровського періоду на основі "Нарисів розвитку російської філософії" Г.Г. Шпета. Іn the artіcle the author analyses the orіgіn and development of Russіan phіlosophy of the ...
1005885
  Сипа Л. Осмислення історії у дилогії Жорж Санд "Консуело" і "Графиня Рудольштадт" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 265-269
1005886
  Немчинов І.Г. Осмислення історії як соціальної реальності: нова парадигма філософсько-історичного знання // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 255-257. – ISSN 2076-1554
1005887
  Кравченко П.А. Осмислення історії: європейський і український дискурс / П.А. Кравченко, А.І. Мельник // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2010. – № 2. – С. 4-12. – ISSN 2075-1451


  Згадується перший ректор Ун-ту Св. Володимира М. Максимович.
1005888
  Клименко О.А. Осмислення кастового питання в Індії: деякі аспекти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 552-562
1005889
  Хавроненко В.Д. Осмислення категорій присутність та відсутність в творчості Хе Яня та Ван Бі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 267-269
1005890
  Кордонець О. Осмислення концепту щастя в мініатюрах Богдана Лепкого "Цвіт щастя" та "Щастя" Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 55-59. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
1005891
  Ворожейкін Є.П. Осмислення кризових ситуацій у післявоєнному кіно Італії та США: компаративний аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 131-133
1005892
  Максимовська Н. Осмислення материнського призначення жінки в історії суспільно-педагогічної думки // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 21-27.
1005893
  Кельман М. Осмислення методологічних підходів у сучасному правознавстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 24-30. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
1005894
  Іванишин П. Осмислення мистецтва у вісниківців та Ганса Зедльмаєра: герменевтичні паралелі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 31-37. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізуються теорії інтерпретації чільних вісниківців (Д. Донцова, Є. Маланюк) та австрійського вченого Г. Зедльмаєра. Виявлено спільні герменевтичні паралелі досліджуваних авторів
1005895
  Мірошниченко Д. Осмислення місії університету в ХХ столітті (критика моделі вищої освіти Х. Ортега–і–Гассета) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9)
1005896
  Мірошниченко Д.С. Осмислення місії університету в ХХ столітті. Постмодернізм та концепція "університету в руїнах" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 45-51


  Запропоновано до розгляду одне з найпопулярніших питань для філософських дискусій ХХ століття - питання про місію та ідею університету. Вказано на основні тенденції у дослідженні даного питання як серед світових інтелектуалів, якзверталися до даної ...
1005897
  Пожуєв В.І. Осмислення місця і ролі інформації у сучасному суспіільстві // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 4-13. – ISSN 2072-1692
1005898
  Мельник Н. Осмислення місця сучасної людини в природі та суспільстві : На матеріалі творів Г. Пагутяк "Душа метелика" і "Потрапити в сад" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (967/968). – С. 70-73. – ISSN 0131-6788
1005899
  Костенко М.В. Осмислення можливостей конструювання майбутнього в межах цивілізаційної парадигми // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 205-212
1005900
  Хлистова М.С. Осмислення національної ідеї у творчості Сергія Єфремова // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 140-142
1005901
  Іванішин М. Осмислення національної ідентичності у працях Івана Франка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 12. – С. 30-40. – ISSN 0042-9422
1005902
  Стрюк Л.Б. Осмислення образу дівчини через систему духовних цінностей в оповіданні П. Куліша "Орися" / Л.Б. Стрюк, Г.М. Шалацька // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 167-. – ISSN 2520-6346
1005903
  Мартич Р.В. Осмислення пізнання у творах Августина Блаженного // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.128-132. – ISSN 1728-3671
1005904
  Хавроненко В.Д. Осмислення понять присутність та відсутність в епоху вей-цзинь // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 222-223
1005905
  Литвиненко Л.М. Осмислення православними богословами досягнень сучасної космології // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 118-124. – ISSN 1728-3671
1005906
  Ювчиця О.В. Осмислення принципу незалежності у цивільному процесі: суддя чи суд? // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 158-166. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1005907
  Гриневич Л. Осмислення проблематики Голодомору як панацея / інтерв"ю взяла Анна Черевко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 січня (№ 17). – С. 5


  "Доки ми не усвідомимо, тим більше — на 80-ті роковини Голодомору-геноциду, що сталося у 1930-х рр., ми залишатимемося аморфним суспільством". Відома українська дослідниця Людмила Гриневич, пропонує цілком новий підхід до обговорення болючої ...
1005908
  Зеленська В. Осмислення проблеми єдності східнослов"янських племен як провідної політичної ідеї в романі Дмитра Міщенка "Сіверяни" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 110-113
1005909
  Шульга М.А. Осмислення простору в сучасній геополітичній думці: підходи та сценарії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С.324-341. – ISBN 966-628-197-5
1005910
  Предко Д.Є. Осмислення релігійних почуттів у контексті природничо-наукових досліджень // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 13-17


  Розглянуто різноманітні стратегії осмислення релігійних почуттів у контексті природничо-наукових досліджень. Останні розкривають їх новий інтерпретаційний зріз. Зазначено, що саме новітні досягнення в сфері нейропсихології, нейробіології тощо ...
1005911
  Остащук І.Б. Осмислення релігійного символизму в протестантській традиції // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 114-122. – ISSN 2072-1692
1005912
  Семенко С. Осмислення ролі українського митця в духовному житті нації (на матеріалі публіцистичних виступів Юрія Косача) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 75-83


  У статті розглянуто проблему ролі українського митця в духовному житті нації як одну з ключових тем публіцистики Юрія Косача. Проана лізовано ідейну спрямованість його виступів у пресі в напрямі визначення атрибутивних рис українського митця. Звернено ...
1005913
  Гнатовська Г.В. Осмислення свободи у православному богослов"ї Його Всесвятості Патріарха Варфоломія І // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (19). – С. 47-50. – ISSN 2521-6570


  Присвячено змісту осмислення свободи в богослов"ї Вселенського патріарха Варфоломія І. Окреслено основні спрямування розроблення цієї теми в історії філософських і теологічних теорій. Розкрито загальний контекст християнського віровчення, що є джерелом ...
1005914
  Бокал Г.В. Осмислення свободи у філософських дискусіях ісламських мислителів Середньовіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню способу осмислення і розв"язання проблеми свободи в філософських спадщинах аль-Кінді, аль-Фарабі, Ібн Сіни, Ібн Арабі. Статья посвящена исследованию способа осмысления и решения проблемы свободы в философских наследиях ...
1005915
  Яремко І.В. Осмислення соціально-культурного виміру наукового знання // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 102-106. – ISBN 966-7943-03-8
1005916
  Балакірєва О.М. Осмислення соціальної та соціокультурної динаміки українського суспільства // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 266-300. – ISBN 978-966-02-8705-1
1005917
  Йосипенко С. Осмислення спадщини Михайла Драгоманова у другій половині XX століття: радянська Україна та західна українська діаспора // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 2-9. – ISSN 0130-7037
1005918
  Гончар Ю. Осмислення стосунків чоловіка і жінки в поезії Тараса Шевченка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2009. – Вип. 2 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 52-55. – ISBN 978-966-493-248-3
1005919
  Мороз В.Р. Осмислення сутності держави і політики у вченні УГКЦ (1991-2011 рр.) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 126-133


  У статті проаналізовано положення соціального вчення УГКЦ про державу, як асоціацію громадян. Вивчено позицію церкви щодо політики як процесу, спрямованого на досягнення спільного добра членів політичної спільноти. Осмислено розуміння у ...
1005920
  Бердник О.С. Осмислення твору давньої літератури у контексті літературно-критичних поглядів ХХ століття // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 28-34. – (Філологія. Журналістика ; Т. 2, № 2). – ISBN 966-8117-06-9. – ISSN 1992-2531
1005921
  Акімова О А. Осмислення теми самотності серед людей у новітній китайській драматургії (на прикладі п"єси Лю Шугана "Візит мертвого до живих" (1985) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 10-18. – ISSN 2520-6397


  Порушено актуальну тему існування людини в соціумі. На прикладі творів китайської драматургії доведено, що на самотність людини впли- ває не її місцезнаходження, а оточення. Паралелізм двох світів дав мож- ливість показати проблему вибору та її ...
1005922
  Поліщук Я. Осмислення трагічного у драматургії Лесі Українки // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (131), лютий. – С. 13-18
1005923
  Смольницька О.О. Осмислення української національно-визвольної боротьби XX століття у творчості Віри Вовк: функціональність символіки // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 130-136. – ISSN 2313-1802
1005924
  Большаков В.Н. Осмислення феномена злочинності як фундаментального поняття профілактичних заходів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 508-513. – ISSN 1563-3349
1005925
  Гончарук В.А. Осмислення феномену історичної пам"яті Ліною Костенко // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 79-82


  "Творчість Ліни Костенко підносить українську ідею на рівень світової культурологічної думки тим, що розробляє надзавдання нового тисячоліття: животрепетну проблематику остаточного, «недекоративного» виведення людської та національної особистості ...
1005926
  Краснодемська І.Й. Осмислення феномену Тараса Шевченка в українознавчих студіях діаспори // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 44-46. – ISSN 1810-2131
1005927
  Романишина Н. Осмислення християнських легенд Костянтини Малицької в аспекті жанрової поетики // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 1 (87). – С. 45-50


  Автор умотивовує доцільність вивчення християнських легенд К. Малицької на спецпрактикумі з генології; порушує проблему створення методичної системи художнього аналізу української різдвяної ммалої прози як цілісної жанрової традимції
1005928
  Куцевол О. Осмислення читачами епіграфа літературного твору як засобу експлікації інтертекстуальності // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 20-25. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1005929
  Варениця О.П. Осмислення шляхів розвитку культури та особистості у творчій спадщині П.Тілліха / О.П. Варениця, Т.В. Легкун // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 15-20. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена розгляду екзистенційного виміру філософських поглядів Тілліха. The article is devoted to consideration of existence to measuring of the philosophical looks Tillih.
1005930
  Бартенев П.И. Осмнадцатый век : исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым (изд. "Русского архива") / П.И. Бартенев. – Москва : Тип. Грачева и комп.
Кн. 1 : (вторым тиснением). – 1869. – 516 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Бартенев, Петр Иванович 1829-1912
1005931
  Бартенев П.И. Осмнадцатый век : исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым (изд. "Русского архива") / П. И. Бартенев. – Москва : Тип. Грачева и комп.
Кн. 2 : (вторым тиснением). – 1869. – 591 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Бартенев, Петр Иванович 1829-1912
1005932
   Осмнадцатый век : исторический сборник издаваемый Петром Бартеневым (изд. "Русского архива"). – 1868-1869. – Москва : Тип. Т.Рись
Кн. 3. – 1869. – 491, III с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Бартенев, Петр Иванович 1829-1912
1005933
   Осмнадцатый век : исторический сборник издаваемый Петром Бартеневым (изд. "Русского архива"). – 1868-1869. – Москва : Тип. Т.Рись
Кн. 4. – 1869. – [3], 536 с.


  Бартенев, Петр Иванович 1829-1912
1005934
  Тихомирова Ангелина Евгеньевна Осмновы электротехники, электроники и радиотехники / Тихомирова Ангелина Евгеньевна, П.Л. Тихомиров, Б.П. Ярышев. – 2е изд. – Ленинград : Наука, 1967. – 471с.
1005935
  Тихомирова Ангелина Евгеньевна Осмновы электротехники, электроники и радиотехники / Тихомирова Ангелина Евгеньевна, П.Л. Тихомиров, Б.П. Ярышев. – Ленинград : Наука, 1968. – 471с.
1005936
  Губа Л.О. Осмобливості діяльності комерційних банків // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 298-301. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1005937
  Беляев Осморегуляторные способности водных беспозвоночных : Автореф... кандид. биологич.наук: / Беляев Г.М.; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В.Ломоносова. Научно-исслед. институт зоологии. – Москва : [б. и.], 1950. – 12 с.
1005938
  Беляев Г.М. Осморегуляторные способности Каспийских беспозвоночных / Г.М. Беляев, Я.А. Бирштейн. – [Б. м. : б. и.]. – с.
1005939
   Осморт места происшествия : Справ. следователя. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1982. – 270с.
1005940
   Осморт места происшествия.. – М., 1960. – 378с.
1005941
   Осморт места происшествия: Справ. следоват.. – Москва, 1979. – 223с.
1005942
  Кефелек Я. Осмос : роман / Ян Кефелек ; [пер. с фр. Ю.М. Розенберг]. – Москва : Ермак, 2004. – 318, [1] с. – (Поколение XYZ)
1005943
  Доичь К.А. Осмотическое давление, как фактор, определяющий степень холодостойкости растений / К.А. Доичь. – Киев, 1914. – 42 с.
1005944
  Лапина Л.П. Осмотическое и фоксическое действие солей на растения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Лапина Л.П. ; АН СССР, Ин-т физиол. растен. – Москва, 1967. – 20 с.
1005945
  Пакулова О.К. Осмотична поведінка еритроцитів людини при зміні аніонного складу середовища в умовах гіпотермії : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Пакулова Ольга Костянтинівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
1005946
  Марченко К.П. Осмотичний тиск в околі критичної точки пароутворення / К.П. Марченко, В.М. Сисоев // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 462-464. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено поведінку осмотичного тиску в околі критичної точки пароутворення в рамках наближення середнього поля. Показано, що осмотичний тиск не проявляє сингулярності при наближенні до критичної точки.
1005947
  Трохименко Ганна Григорівна Осмотичні властивості ооцитів та яйцеклітин свині : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Трохименко Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1005948
  Трохименко Ганна Григорівна Осмотичні властивості ооцитів та яйцеклітин свині : Дис. канд. біолог. наук: 03.00.02 / Трохименко Ганна Григорівна; Харківський біотехнол. центр. – Харків, 2001. – 162л. + Додатки: л.147-162. – Бібл.:л.124-147
1005949
  Кушнір С.В. Осмотичні процеси в осадовій товщі землі // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 5-8. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1005950
  Глотов О.М. Осмотр документов следователем / О.М. Глотов. – Л, 1983. – 41с.
1005951
  Тихенко С.И. Осмотр места преступления / С.И. Тихенко, 1949. – [15] с. – Отд.отт.
1005952
  Рассейкин Д.П. Осмотр места преступления и трупа при расследовании убийств / [Д.П. Рассейкин ; М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР, Саратов. юридич. ин-т им. Д.И. Курского]. – Саратов : Приволжское книжное изд-во, 1967. – 152 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1005953
  Попов В.И. Осмотр места преступления. / В.И. Попов. – М, 1948. – 27с.
1005954
  Максутов И.Х. Осмотр места происшествия / И.Х. Максутов. – Ленинград, 1965. – 40с.
1005955
  Смыслов В.И. Осмотр места происшествия / В.И. Смыслов. – Москва, 1980. – 36 с.
1005956
   Осмотр места происшествия : Справочник следователя. – Москва, 1982
1005957
   Осмотр места происшествия : Практикум для студентов юридического факультета специальности Е24 01 02 "Правоведение". – Минск : БГУ, 2003. – 75с. – ISBN 985-485-025-0
1005958
  Мавлюдов А.К. Осмотр места происшествия по делам аб аварии на водном транспорте / А.К. Мавлюдов. – Саратов, 1985. – 106с.
1005959
  Дидковская С.П. Осмотр места происшествия при расследовании дел о насильственной смерти : Учебное пособие / С.П. Дидковская; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1982. – 87с.
1005960
   Осмотр места происшествия при расследовании отдельных видов преступлений : Учебное пособие. – Киев, 2001. – 172с.
1005961
  Косоплечев Н.П. Осмотр места происшествия при расследовании преступления, связанного и применением огнестрельного оружия (криминалистическое и уголовно-процессуальное исслед.) : Автореф... канд .юр.наук: / Косоплечев Н. П.; МГУ, Юр. фак. – М., 1961. – 18л.
1005962
  Поркшеян О.Х. Осмотр места происшествия при смертельных железнодорожных повреждениях / О.Х. Поркшеян. – Л., 1970. – 26с.
1005963
  Попов В.И. Осмотр места происшествия. / В.И. Попов. – М, 1959. – 231с.
1005964
  Алексєйчук В.И. Осмотр места происшествия: решение мыслительных задач // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 95-101. – ISBN 966-8467-20-5
1005965
  Мавлюдов А.К. Осмотр местра пришествия по делам об аварии на водном транспорте : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.09 / Мавлюдов А. К.; МВССО УССР, Хар. юр. ин-т. – Х., 1980. – 16л.
1005966
  Лемоник Майкл Осмотр на высшем уровне // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 54-56 : фото
1005967
   Осмотр трупа на месте его обнаружения: Руков. для врачей.. – Л., 1989. – 262с.
1005968
  Штерман Л.Я. Осмтическое давление крови в онтогенезе пресноводных рыб. : Автореф... канд. биол.наук: / Штерман Л.Я.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1962. – 20л.
1005969
  Машовец Н.П. Осмысление / Н.П. Машовец. – М. : Современник, 1981. – 352 с.
1005970
  Джадт Тони Осмысление двадцатого века / Джадт Тони, Снайдер Тимоти // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 142-160 : рис.
1005971
   Осмысление духовной целоостности.. – Екатеринбург, 1992. – 304с.
1005972
  Степанков Я.В. Осмысление знаков советской цивилизации в русской орнаментальной прозе 20-х годов ХХ века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С.195-199


  Русская орнаментальная проза 20-х годов, используя официальную модель героя ранней советской эпохи и идею истории, творимой "здесь и сейчас", предлагает альтернативную модель осмысления действительности, которая находится в диалоге с официальной ...
1005973
  Назарчук А.В. Осмысление коммуникации в современной французской философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.147162. – ISSN 0042-8744
1005974
  Быкова И.В. Осмысление литературного наследия Н.А. Дуровой в XX - XXI вв. // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 41-43. – (Русская филология ; № 4 (53) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1005975
  Майстрович Т. Осмысление методической работы / Татьяна Майстрович // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 6 (90). – С. 22-31. – ISSN 1608-4071


  Рассматриваются состояние и проблемы научно-методической работы российских библиотек, обсуждавшиеся на Всероссийской научно-практической конференции "Научно-методическая деятельность библиотек Российской Федерации: актуальные вопросы теории и ...
1005976
  Гладишев В.В. Осмысление мотива "волк и его судьба" при изучении басни И.А. Крылова "Волк и Ягненок" и сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина "Бедный волк" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-24. – Бібліогр.: с. 22-24
1005977
  Шестакова Э.Г. Осмысление оксюморона в теории литературы // Оксюморон как категоря поэтики : (на материале русской поэзии 19 - первой трети 20 веков) : монография / Э.Г. Шестакова. – Донецк : Норд- Пресс, 2009. – С. 11-24. – ISBN 978-966-380-357-9
1005978
  Лавренко В.С. Осмысление опыта Первой мировой войны на страницах военной периодики русской эмиграции // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 267-279. – ISSN 2313-1993
1005979
  Имамкулиева Э. Осмысление причин и последствий арабской весны в исторической перспективе // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 23
1005980
  Сардар З. Осмысление реформы высшего образования = Rethinking reform in higher education / Зияуддин Сардар, Джереми Хенцель-Томас ; сокращено С. Скоттом Джорданом. – Ровно : Международный Институт Исламской Мысли, 2019. – 67, [5] с. – Кн. напечатана при поддержке Грузинской Образовательной Благотворительной Организации. - Вых. дан. обкл.: Rethinking reform in higher education. From islamization to integration of knowledge / Ziauddin Sardar, Jeremy Hehzell-Thomas. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Книги кратко = Books-In-Brief ; IIIT). – ISBN 978-966-416-680-2


  Пер. изд. : Rethinking Reform in Hinger Education / Ziauddin Sardar, Jeremy Henzell-Thomas. London
1005981
  Бакланова И.С. Осмысление русской эмиграцией исторического опыта гражданской войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 163-170. – ISSN 0042-8779
1005982
  Серякова А.Ю. Осмысление телесности в неклассической философии // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1005983
  Барнетт Р. Осмысление университета / пер. Т.Н. Буйко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 46-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  Предлагаемая статья подготовлена по материалам инаугурационной профессорской лекции Рональда Барнетта, прочитанной им в Институте образования Лондонского университета 25 октября 1997 года. Автор - известный в мире специалист в области образовательной ...
1005984
  Долгов В. Осмысление феномена Руси в древнерусской книжной литературе ХI-ХII вв. (на материале "Повести временных лет") // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 302-308. – ISBN 966-02-4003-1
1005985
  Шир Луна Осмысленная игра с огнем // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 52-54 : фото
1005986
  Модестов С. Осмысленная обработка текстов: по технологиям египетских фараонов или при помощи "Интеллектуального партнера" / Сергей Модестов, Павел Фадеев // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (96). – С. 30-31. – ISSN 1727-4893
1005987
  Петров А. Осмысленный риск / А. Петров. – М, 1943. – 48с.
1005988
   Осмысливая мировой капитализм : (И.Валлерстайн и миросистемный подход в современной западной литературе):Сборник статей. – Москва, 1997. – 192с.
1005989
  Согрин В.В. Осмысливая путь в профессии // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 2, март - апрель. – С. 55-76. – ISSN 0130-3864


  Автор раскрывает эволюцию своих теоретических и исследовательских позиций на протяжении многолетнего периода научной деятельности. Особое внимание уделено изменениям исследовательских подходов в постсоветский период. The author reveals the ...
1005990
  Суименко Е.И. Осмысливая социализм : раздумья и полемика о его прошлом, настоящем и будущем / Евгений Суименко ; Ин-т проблем социализма. – Киев : Друкарня "Бізнесполіграф", 2012. – 231, [1] с. – В конце кн. вых. дан. укр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Общественная библиотека. Реалистические теории и созидательная практика). – ISBN 978-966-1645-87-4
1005991
   Осмыслить культ Сталина. – Москва : Прогресс, 1989. – 650 с. – ISBN 5-01-001905-1
1005992
   Оснащение научных, технических, специальных библиотек современными техническими средствами механизации и библиотечным оборудованием.. – М., 1976. – 80с.
1005993
  Атанасян Л.С. Оснащенные многообразия частного вида в многомерном аффинном пространстве : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Атанасян Л.С. ; Моск.гос. пед. ин-т., 1949. – 4 с.
1005994
  Алещенко В. Оснащення технічними засобами підрозділів психологічної роботи у силах оборони: про сучасний стан і невідкладні заходи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 33-37. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 4 (48)). – ISSN 1728-3817
1005995
  Синякевич І. Оснвні постулати екологічної економіки як теоретична основа екологічної політики // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 49-54. – ISSN 0131-775Х
1005996
  Бородин И.Ф. Оснвоы автоматики и автоматизации производственных процессов / И.Ф. Бородин, Н.И. Кирилин. – М, 1977. – 328с.
1005997
  Ямпольский В.С. Оснвоы автоматики и электронно-вычислительной техники / В.С. Ямпольский. – М., 1991. – 222с.
1005998
  Лайнер В.И. Оснвоы гальваностегии / В.И. Лайнер, Н.Т. Кудрявцев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.
2. – 1957. – 648с.
1005999
  Сучилин А.М. Оснвы вычислительной техники / А.М. Сучилин. – М.-Л., 1964. – 412с.
1006000
  Фейербах Л. Оснвы философии будущего / Л. Фейербах, 1936. – 191с.
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,