Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1005001
  Дрогомирецька М. "...Пишу до нього листа. Він цікава людина...". Творчі взаємини Михайла Коцюбинського з Агатангелом Кримським // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 10 (840), жовтень. – С. 132-134. – ISSN 0868-4790
1005002
  Савин О.М. "...пишу тебе в Пензу" / О.М. Савин. – Саратов, 1983. – 183 с.
1005003
  Писемский А.Ф. "Питерщик", и другие рассказы. / А.Ф. Писемский. – М., 1960. – 264с.
1005004
  Пушкін В. "Пишаюся тим, що завжди мав свою позицію" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 2


  Професор Віктор Пушкін - про виклики для нинішнього молодого покоління та перспективи вищої освіти.
1005005
  Богдан С. "Пиши ж мені, мамочко..." : Стереотипи епістолярної поведінки Лесі Українки у спілкуванні з матір"ю // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 35-42. – ISSN 0130-5263
1005006
  Колосков Е. "Пиши указ!" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 128-129. – ISSN 0235-7089


  Как Россия признала Македонию в Болгарии.
1005007
  Даниленко А. "Пиши, як мовиш..." або чому Пантелеймон Куліш не став творчем сучасного українського правопису // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 37-54. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядається внесок П. Куліша в розвиток сучасного українського правопису. Грунтуючись на аналізові низки протографів, включаючи переклади Біблії та Шекспіра в порівнянні з перекладами Кулішевих сучасників, автор реконструює різні етапи в ...
1005008
  Артемчук І. "Пишу і спалюю написане і знову пишу" : (зі спогадів про М. В. Гоголя) // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 156-165. – ISSN 0131-2561
1005009
   "Пишу о том, что видела сама, о тех людях и впечатлениях, которые вынесла лично" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 4. – С. 51-86. – ISSN 0869-6322


  А.М. Коллонтай в годы Гражданской войны. 1919 г.
1005010
  Барбас Л.Г. "Пишу тебе..." / Л.Г. Барбас. – Л, 1976. – 111с.
1005011
   #пишеморазом // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка всі охочі писали Радіодиктант національної єдності.
1005012
  Аренштейн А.И. ...Пишите Марице! : повесть / А.И. Аренштейн. – Москва : Детская литература, 1971. – 190 с.
1005013
  Котлярчук Андрей П-ів Камчатка. Ведмежий рай : живий світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 80-84
1005014
  Супруненко Володимир П-ів Менгишлак. Каспійська слава Кобзаря // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 102-104 : фото
1005015
  Іващенко Микола П-ів Халкідіки. Пальці в морі : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 36-40 : Фото, карта
1005016
  Багатурьянц А.А. Пи-электронное строение некоторых сопряженных смистем с большими эффективными зарядами на атомах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Багатурьянц А.А.; АН СССР Ин-т элементоорган. соединений. – М, 1968. – 15л.
1005017
  Козьяков Ю. Питання-відповіді щодо загальних правил вчинення нотаріальних дій / Ю. Козьяков, А. Єрух // Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ, 2015. – № 3 : . – С. 3-13
1005018
  Якимчук Н. Питання існування бюджетно-правової відповідальності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 79-84.
1005019
  Назимко Є. Питання існування кримінально-процесуальних норм в санкціях Кримінального кодексу України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 90-94.
1005020
  Чередниченко О.І. Питання іспаністики у творчій спадщині Є.В. Литвиненко : світлій пам"яті професора Є.В. Литвиненко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 3-5. – ISBN 966-581-373-0
1005021
   Питання історичного матеріалізму. – Чернівці, 1971. – 103с.
1005022
  Булаховський Л.А. Питання історичного розвитку мов у світлі праць Й.В. Сталіна з мовознавства / Л.А. Булаховський. – Київ : Радянська школа, 1951. – 32с.
1005023
   Питання історичного розвитку української мови. – Харків, 1959. – 127с.
1005024
  Плющ П.П. Питання історичного розвитку української мови в світлі праць Й.В. Сталіна з мовознавства / П.П. Плющ. – Київ : Радянська школа, 1953. – 115 с.
1005025
  Єдлінська У.Я. Питання історичного синтаксису української мови / У.Я. Єдлінська. – Київ, 1961. – 106с.
1005026
  Удод О.А. Питання історичної дидактики на сторінках "Українського історичного журналу" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 176-186. – ISSN 0130-5247
1005027
   Питання історії архітектури та будівельної техніки України. – Київ, 1959. – 304 с.
1005028
   Питання історії Великої війни 1914-1918 рр.. – Чернівці, 1995. – 30 с.
1005029
  Давтян Д. Питання історії вірмен Північного Причорномор"я у сучасній вірменській історіографії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 98-102. – ISSN 1998-4634
1005030
  Вовк А.І. Питання історії держави та права Київського князівства XIII-XV ст. в історичній і історико-правовій літературі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 73-79. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Піднімаються проблеми історії держави та права Київського удільного князівства другої половини ХІІІ - 70-х років XV ст. Подано історіографію першоджерел та наукових праць з цього питання.
1005031
   Питання історії міжнародних відносин : матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми історії міжнародних відносин нового та новітнього часу", Одеса, травень 1996. – Одеса, 1996. – 244с.
1005032
   Питання історії народів СРСР : республіканський міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків : Вища школа
Вип. 15. – 1973. – 148 с.
1005033
   Питання історії науки і техніки. – Київ
№ 1. – 2007. – 52с. – резюме рос., англ. мовами
1005034
   Питання історії науки і техніки. – Київ
№ 2. – 2007. – 52с. – резюме рос., англ. мовами
1005035
   Питання історії науки і техніки. – Київ
№ 3/4. – 2007. – 84с. – резюме рос., англ. мовами
1005036
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ
№ 1. – 2008. – 64с. – резюме рос., англ. мовами
1005037
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ
№ 2 : (за матеріалами Міжнародної наукової конференції "Технічний музей: історія, досвід, перспективи"). – 2008. – 72с. – резюме рос., англ. мовами
1005038
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (21). – 2012. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005039
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (22). – 2012. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005040
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 3 (23). – 2012. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005041
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 4 (24). – 2012. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005042
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (25). – 2013. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005043
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (26). – 2013. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005044
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 3 (27). – 2013. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005045
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 4 (28). – 2013. – 71 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005046
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (29). – 2014. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005047
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (30). – 2014. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005048
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 3 (31). – 2014. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005049
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (37). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005050
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (38). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005051
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 3 (39). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005052
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 4 (40). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005053
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (41). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005054
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (42). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005055
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (45). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005056
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2077-9496
№ 4 (48). – 2018. – 80 с.
1005057
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2077-9496
№ 1 (49). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005058
   Питання історії нового та новітнього часу. – Чернівці, 1994. – 132 с.
1005059
   Питання історії нового та новітнього часу. – Чернівці, 1994. – 255 с.
1005060
   Питання історії Придніпров"я. – Дніпропетровськ, 1990. – 144с.
1005061
  Бровко О. Питання історії розвитку новели в теоретичній конструкції формалізму // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 134-139. – ISBN 978-966-171-312-2
1005062
  Голобородько К. Питання історії східнослов"янських мов у зарубіжній лінгвістиці / Костянтин Голобородько // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 87-92. – ISSN 0320-3077
1005063
   Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.]. – Київ : Вид-во Київського університету
Ч. 1. – 1963. – 167, [1] с.
1005064
   Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.]. – Київ : Вид-во Київського університету
Ч. 2. – 1963. – 164 с.
1005065
   Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці
Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – 2016. – 202 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005066
   Питання історії України = Issues of History of Ukraine : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет
Т. 19. – 2017. – 130 с. – Резюме укр., англ. мовами
1005067
   Питання історії України = Issues of History of Ukraine : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Т. 20 : До 100-річчя Буковинського народного віча 3 листопада 1918 року. – 2018. – 111, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1005068
  Верховський М.Н. Питання історії українського козацтва в працях М.О. Максимовича // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 153-155. – ISBN 5-7702-0775-2
1005069
  Сатєєва Валентина Питання історії українського мовознавства XIX ст. в працях Й.О. Дзендзелівського // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 13-27. – Bibliogr.: Літ.: С. 26-27; 29 назв. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)
1005070
  Мацько Л.І. Питання історії української літературної мови у праці М.А. Жовтобрюха "Мова української преси" // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 318-322. – ISBN 978-966-660-472-2


  У статті проаналізовано внесок М. А. Жовтобрюха в дослідження української преси 19 - поч. 20 ст. Зокрема йдеться про висвітлення ученим дискусій навколо статусу української мови, мовної орієнтації видань, правопису, мовних особливостей друків та їх ...
1005071
   Питання історії української мови. – К, 1970. – 196с.
1005072
  Чабаненко В. Питання історії української мови в листах А.Ю. Кримського до П.Г. Житецького
1005073
  Наєнко Г.М. Питання історії української мови у творах М. Максимовича // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 44-47. – ISBN 966-8188-08-X
1005074
  Савельєв Ю.К. Питання історії філософії в працях Г.В. Плеханова // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 27-30
1005075
  Мазур Г.П. Питання історіографії праводержавознавчих поглядів І.І. Петрункевича // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 144-148. – ISSN 1727-1584
1005076
  Капіруліна С.Л. Питання ІХ Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 47
1005077
  Митрович К. Питання й поняття буття у Карла Ясперса // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 406-415. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1005078
  Барило О.Г. Питання кадрової політики у сфері цивільного захисту України / О.Г. Барило, С.П. Потеряйко, В.О. Тищенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 111-112. – Бібліогр.: 9 назв
1005079
  Борисов В. Питання караності злочину у конституційному судочинстві (на прикладі заміни смертної кари довічним позбавленням волі) / В. Борисов, С. Гізімчук // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 147-157. – ISSN 0132-1331
1005080
  Лихова С. Питання караності невиплати установлених законом виплат (у світлі міжнародних норм та стандартів) / С. Лихова, В. Топчій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 60-67.
1005081
  Савчук І.Г. Питання картографування економічного потенціалу та його реалізації у зовнішньоекономічних зв"язках прикордонних з Росією регіонів України // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 14-22 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-9780
1005082
  Шалдирван П.В. Питання кваліфікації масових заворушень // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 4. – С.42-48
1005083
   Питання Київського національного університету імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 10 квітня 2008 року №315/2008 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  1. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 12 січня 2000 року № 47 "Про призначення В.Скопенка Ректорм Київського національного університету імені Тараса Шевченка". 2. Міністерству освіти і науки України забезпечити ...
1005084
   Питання Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка : Постанова КМУ від 29 липня 2009 р. № 795 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про надання КНУ імені Тараса Шевченка статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу.
1005085
  Вакуленко М. Питання кирилично-латиничної транслітерації у контексті систематизації бібліографічних даних // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 15-21. – ISSN 1029-7200


  У статті викладено наукове обгрунтуваня , принципи транслітерації та кирилично-латиничні транслітераційні таблиці для української мови у контексті каталогізації бібліографічних данних.
1005086
  Кудря В.О. Питання класифікації адміністративного примусу в діяльності органів внутрішніх справ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 243-248. – ISSN 1563-3349
1005087
  Гладун О.М. Питання класифікації вибірок // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
1005088
  Бєлих О.М. Питання класифікації дієслів сучасної німецької мови за семантичними критеріями // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 147-152. – ISSN 1729-360Х
1005089
  Гончар О.В. Питання класифікації змінних, що використовуються при оцінюванні якості статистичних обстежень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 16-19 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1005090
  Коцан Р. Питання класифікації кордонів у наукових дослідженнях // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – C. 32-38. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (359)). – ISSN 1729-360Х
1005091
  Ігнатенко В.М. Питання класифікації недоговірних зобов"язань // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 75-80. – ISSN 0201-7245
1005092
  Євдокімова О.В. Питання класифікації санкцій КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 148-153. – ISSN 0201-7245
1005093
  Огородніков В.І. Питання класифікації сучасних субаквальних відкладів крупних рівнинних водосховищ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 158-165. – (Географія ; Вип. 41)


  Проведено аналіз класифікації донних відкладів сучасних морських і континентальних водойм, дана їх коротка характеристика. На основі комплексних досліджень дніпровських водосховищ розроблена класифікація сучасних субаквальних відкладів за ...
1005094
  Кудрявцева О. Питання класифікації та систематизації конституційних прав дитини в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 99-102. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені питання класифікації та систематизації конституційних прав дитини в Україні. Автор обґрунтовує висновок про те, що система прав дитини є складовою системи прав людини. Законодавче унормування прав неповнолітньої людини необхідні для ...
1005095
  Луценко І.Г. Питання класифікації тоталітарних сект та їх значення для протидії злочинності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 211-222. – ISSN 2304-4556
1005096
  Дараганова Н.В. Питання класифікації трудових спорів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 78-85. – ISSN 2222-5374
1005097
  Удовиченко В.В. Питання класифікації туристичних формальностей у контексті розвитку та формування туристичних відносин / В.В. Удовиченко, Ю.Ю. Погоріла // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 66-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1005098
  Малицька В.А. Питання когнітивного опису терміносистеми комп"ютерних технологій китайської мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 125-131


  У статті розглядається застосування підходу когнітивної лінгвістики до вивчення термінології та перспективи когнітивно-орієнтованого опису термінологічних явищ на прикладі терміносистеми комп"ютерних технологій китайської мови. The article examines ...
1005099
  Єрофєєв М.І. Питання кодифікації екологічного законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.5-15
1005100
  Індиченко П.Д. Питання кодифікації земельного законодавства УРСР / П.Д. Індиченко, 1957. – 17с. – Окр. відб. із Збірника юридичного фак. (КДУ) № 10, 1957
1005101
  Озьтюрк М. Питання козацтва в угодах між Османською державою, Польщею та Московією // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 627-642. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1005102
  Куц М.Т. Питання колгоспного будівництва на Україні (1929-1941 рр.) / М.Т. Куц. – Львів, 1965. – 280с.
1005103
   Питання колгоспного права. – К, 1960. – 79с.
1005104
  Матяш І.Б. Питання колективної пам"яті в роботі Міжнародної вищої архівної конференції в Парижі / І.Б. Матяш, Л.Л. Левченко // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 274-282
1005105
  Виговський О.І. Питання колізійного регулювання застави майна в міжнародному обігу // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 5 (151). – С. 141-150. – ISSN 2312-1831
1005106
   Питання Комісії з питань правової реформи : Указ Президента України від 13 серпнф 2019 р. № 153 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 13 серпня (№ 153). – С. 7


  Одну золоту, дві срібні й шість бронзових медалей здобули українські школярі на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії. Фінал змагання з інформатики відбувся у столиці Азербайджану Баку, а з астрономії - в угорському місті Кестхей. В ...
1005107
   Питання Комітету з Державної премії України в галузі освіти : указ Президента України від 29 липня 2016 р. № 315/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 21 (354), 3 серпня 2016. – С. 26-29


  До складу Комітету також увійшли: ректор КНУ імені Тараса Шевченка, голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Л.В. Губерський та завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень КНУ, президент громадської організації ...
1005108
   Питання Комітету з Державної премії України в галузі освіти : указ Президента України від 29 липня 2016 р. № 315/2016 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 61, 12 серпня 2016 року. – С. 35-39


  До складу Комітету з Державної премії України в галузі освіти входить ректор КНУ імені Тараса Шевченка, голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Л.В. Губерський.
1005109
   Питання Комітету з Державної премії України в галузі освіти : Указ Президента України від 19 грудня 2019 р. № 917 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 246). – С. 10


  До складу Комітету з Державної премії України в галузі освіти увійшли науковці Київського національного університету імені Тараса Шевченка : ректор, голова громадської організації "Спілка ректорів вищих навчальних закладів України" Л.В. Губерський; ...
1005110
  Волос С.О. Питання комплексного використання сировинних ресурсів Прикарпаття // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 41-47
1005111
  Кушнір Л.М. Питання комплексного розвитку господарства Полтавської області : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Кушнір Л. М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 213л. – Бібліогр.:л.171-186
1005112
  Кушнір Л.М. Питання комплексного розвитку господарства Полтавської області : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Кушнір Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1005113
   Питання комуністичного будівництва в рішеннях 21 з"їзду КПРС. – К, 1960. – 316с.
1005114
   Питання комуністичного будівництва на сучасному етапі. – К, 1962. – 140с.
1005115
  Калінін М.І. Питання комуністичного виховання / М.І. Калінін. – Київ, 1940. – 48с.
1005116
   Питання комуністичного виховання молоді. – К, 1970. – 283с.
1005117
  Литвин О.В. Питання конкурсного відбору і призначення на посади державних службовців // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 53. – С. 8-15.
1005118
  Артемчук О. Питання конституційних гарантій прав суб"єктів земельних правовідносин // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 4 (384). – С. 21-24. – ISSN 2313-559X
1005119
  Чуйко З. Питання конституційних засад національної безпеки в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 137-139. – ISSN 1993-0909
1005120
  Гончаренко О. Питання конституційного закріплення права на життя ненародженої дитини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 90. – ISSN 0132-1331
1005121
  Сергієнко О.В. Питання контролю (нагляду) органів публічної влади в галузі містобудівної діяльності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 18-23
1005122
  Томчук Н. Питання кооперації в історико-економічних дослідженнях М.І. Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-55. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано питання кооперації в творах М.І. Зібера. Висвітлюються наукова позиція М.І.Зібера, які є свідченням його високої нацональної свідомості. It is analyzed the problems of cooperation in the creation of M.I. Ziber"s. The scientific position ...
1005123
  Дідківська Л.В. Питання кооперації в науковій спадщині Є.Є.Слуцького // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 293-301. – ISSN 0320-4421
1005124
   Питання координації діяльності деяких наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 473 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 78, 7 жовтня 2014 року. – С. 38
1005125
  Савостенко Т. Питання координації трудової міграції населення України / Т. Савостенко, О. Івашина // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 96-105
1005126
  Єфименко А.П. Питання корпоративного управління у Законі України "Про акціонерні товариства" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 169-179
1005127
  Єрмоленко В.М. Питання корпоративної етики в окремих сферах юридичної науки // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 28-31. – ISBN 978-966-7957-18-6
1005128
  Зеров М. Питання Котляревський - Осипов у новому досліді // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 13-17. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1005129
  Шевчук В.М. Питання криміналістичної профілактики злочинів та її роль у побудові методики розслідування контрабанди // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.36-44
1005130
  Вознюк А.А. Питання кримінально-правового регулювання видачі та передачі осіб, яки вчинили злочини // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 4 (128). – С. 38-45
1005131
  Дячук С.І. Питання кримінально-правової кваліфікації повторності злочинів за правилами про їх сукупність // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 5 (8). – С. 101-109
1005132
  Тарасевич Т.Ю. Питання кримінально-правової кваліфікації суб"єктивної сторони злочинів, що вчиняються медичним працівником як спеціальним суб"єктом злочину // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 310-314. – ISSN 2219-5521
1005133
  Гаврилюк Л.В. Питання кримінально-процесуальної відповідальності слідчого // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 207-215.
1005134
  Фріс П. Питання кримінального права в контексті кримінально-правової політики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 73-80. – ISSN 0132-1331
1005135
  Брайнін Я.М. Питання кримінального права в творах А.І. Герцена // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 25-27
1005136
  Тихенко С.І. Питання кримінального права і боротьби зі злочинністю в працях В.І. Леніна / С.І. Тихенко, П.С. Матишевський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 63-72. – (Серія права ; № 11)


  Высказывания В.И. Ленина по вопросам уголовного права и борьбы с преступностью полностью сохранили свою актуальность вплоть до настоящего времени, представляя собой ценные указания в данной области.
1005137
  Михеєнко М.М. Питання кримінального процесу в Постановах Пленуму Верховного Суду УРСР 1974-1975 років // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 50-58. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда УССР и высказываются суждения автора по процессуальным вопросам, возникающим при объяснении встречных обвинений в одно дело, а также при возвращении товарищеским судом народному ...
1005138
  Білоус І.Д. Питання кримінальної відповідальності за вчинення тероризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Боротьба з тероризмом - дуже важлива проблема сучасності. Однією з необхідних її складових є чітке кримінально-правове врегулювання відповідальності за вчинення зазначеного протиправного діяння. Указані питання розглядаються з позицій необхідності ...
1005139
  Мельник П.В. Питання кримінальної відповідальності за злочини в сфері охорони і раціонального використання земель // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 316-319
1005140
  Бульба І.В. Питання кримінальної відповідальності за погрозу вбиством // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 129-136. – ISSN 2304-4556
1005141
  Бердник І.В. Питання кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчих документів, документів референдуму, фальсифікацію підсумків голосування та порушення законодавства про референдум // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 540-545. – ISSN 1563-3349
1005142
  Молочко П. Питання кримського регіону у зовнішньополітичних стратегіях політичних партій Росії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 280-288. – ISBN 978-966-02-5496-1
1005143
  Лупандін А. Питання кримської автономії за часів Української Держави 1918 р. Павла Скоропадського // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (104). – С. 159-169. – ISSN 2222-5250
1005144
  ДзюбаМ.Т Питання Криму та Чорноморського флоту у відносинах України і Росії / ДзюбаМ.Т, О.І. Сторожук, А.І. Зарицька // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 146-151


  У статті розглянуто історію приєднання Криму до України, історію створення Чорноморського флоту, питання розподіїу Чорноморського флоту СРСР, угоду 1997 та 2010 року стосовно статусу Російського Чорноморського флоту на території України,, плюси і ...
1005145
  Носкова А.Є. Питання культури професійного мовлення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 441-446
1005146
  Кізченко В.І. Питання культурно-освітньої роботи серед робітників на сторінках ленінської "Іскри" // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 75-80. – (Серія історії ; № 9)
1005147
  Гуцал І.Ю. Питання легалізації евтаназії в Україні: іноземний досвід // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 128-133
1005148
  Щетініна І.М. Питання легітимації законності в царині філософії права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1005149
  Конев К.С. Питання легітимності здійснення податковими органами оперативних перевірок і судове оскарження їх результатів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 309-315. – ISSN 1563-3349
1005150
  Головченко В. Питання легітимності ризиків за договором купівлі-продажу майнових прав на житло / В. Головченко, О. Головченко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 5-7
1005151
   Питання лексикології і граматики. – Дніпропетровськ, 1979. – 91с.
1005152
  Бистрицька Елла Питання ліквідації Греко-католицької церкви у контексті радянсько- ватиканського протистояння // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 4 (82). – С. 26-30
1005153
   Питання лікування, вторинної профілактики тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок і тромбоемболії легеневої артерії // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 70-74. – ISSN 2224-0586
1005154
   Питання літератури. – К, 1962. – 207с.
1005155
   Питання літератури і мистецтва в документах 25 з"їзду КПРС. – Одеса, 1976. – 20с.
1005156
   Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1966-
Вип. 5. – 1998. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
1005157
   Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1966-. – ISSN 0321-1215
Вип. 6. – 2000. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
1005158
   Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1966-. – ISSN 0321-1215
Вип. 7. – 2000. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
1005159
   Питання літературознавства : Науковий збірник. – Чернівці, 1966-. – ISSN 0321-1215
Вип. 10. – 2003. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
1005160
   Питання літературознавства : Науковий збірник. – Чернівці : Рута, 1966-. – ISBN 966-568-658-5
Вип. 11 (68). – 2004. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
1005161
   Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці : ЧНУ, 1966-. – ISSN 2306-2908
Вип. 92. – 2015. – 200 с. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
1005162
   Питання літературознавства = Pytannia Literaturoznavstva : науковий журнал / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці : ЧНУ, 1966-. – ISSN 2306-2908
Вип. 94. – 2016. – 231 с. – До 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы". Резюме укр., рос., англ. мовами
1005163
   Питання літературознавства = Pytannia Literaturoznavstva : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці : ЧНУ, 1966-. – ISSN 2306-2908
Вип. 95. – 2017. – 240 с. – До 1993р. назва журналу "Вопросы русской литературы". Резюме укр., рос., англ. мовами
1005164
   Питання літературознавства = Pytannia Literaturoznavstva : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці : ЧНУ, 1966-. – ISSN 2306-2908
Вип. 96. – 2017. – 264 с. – До 1993р. назва журналу "Вопросы русской литературы". Резюме укр., рос., англ. мовами
1005165
   Питання літературознавства = Pytannia Literaturoznavstva : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці : ЧНУ, 1966-. – ISSN 2306-2908
Вип. 97. – 2018. – 223, [1] с. – До 1993р. назва журналу "Вопросы русской литературы". Резюме укр., рос., англ. мовами
1005166
   Питання літературознавства = Pytannia Literaturoznavstva : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 1966-. – ISSN 2306-2908
Вип. 98. – 2018. – 359, [1] с. – До 1993р. назва журналу "Вопросы русской литературы". Резюме укр., рос., англ. мовами
1005167
   Питання літературознавства = Pytannia Literaturoznavstva = Problems of Literary Criticism : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 1966-. – ISSN 2306-2908
Вип. 99. – 2019. – 215, [1] с. – До 1993р. назва журналу "Вопросы русской литературы". Резюме укр., рос., англ. мовами
1005168
   Питання літературознавства і мовознавства. – Х, 1965. – 92с.
1005169
   Питання літературознавства та мовознавства. – Харків, 1967. – 248 с.
1005170
  Москаленко Ф.Я. Питання логіки в працях Г.В. Плеханова // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 14-17
1005171
  Бризіцький М. Питання любіювання у сучасній вітчизняній юридичній літературі
1005172
   Питання майстерності. – Дніпропетровськ, 1969. – 172с.
1005173
  Корнійчук Л.Я. Питання марксистсько-ленінської економічної думки на Україні в іскріський період / Л.Я. Корнійчук. – К, 1978. – 68с.
1005174
   Питання марксистсько-ленінської теорії на 21 з"їзді КПРС. – К, 1960. – 48с.
1005175
  Ткаченко Володимир Володимирович Питання матеріально-побутового забезпечення українських учених у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 125-134. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядаються засади, на яких здійснювалося матеріально-побутове забезпечення українських учених у період від встановлення радянської влади в Україні і до початку Другої світової війни. Висвітлюються найбільш показові аспекти, пов"язані з ...
1005176
  Завальнюк О. Питання матеріальної підтримки, допомоги і соціального захисту громадян у діяльності урядів УНР (грудень 1918 - листопад 1919 рр.) // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 341-351. – ISBN 978-617-7062-20-1
1005177
  Гнатишин О. Питання мелодики в українських музикологічних дослідженнях (концептуальний аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 31-45. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794
1005178
  Гончаренко О.М. Питання мети, функцій та завдань саморегулівних організацій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 146-150. – ISSN 2219-5521
1005179
   Питання методики викладання історії КПРС на вечінрій та заочній формах навчання. – К, 1975. – 57с.
1005180
  Масальський В.І. Питання методики граматики, правопису і розвитку мови учнів. / В.І. Масальський. – К., 1953. – 136с.
1005181
  Іщенко О.М. Питання методики і методології пізнання демократії та демократизації українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 213-224
1005182
  Ніколенко Л.Д. Питання методики повторення. / Л.Д. Ніколенко. – Київ, 1968. – 119 с.
1005183
  Леонов Ю.І. Питання методики політичного навчання / Ю.І. Леонов. – К, 1983. – 172с.
1005184
  Пістун М.Д. Питання методики прогнозування розвитку АПК низового адміністративного району / М.Д. Пістун, Н.І. Провотар, В.А. Дорошук // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 27-36. – ISBN 0201-8683
1005185
  Мотлях Олександр Іванович Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп"ютерних технологій : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Мотлях О.І.; Акад. адвокат. України. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
1005186
  Казанцева Л.І. Питання методики формування екологічної культури дітей дошкільного віку в координатах сучасних освітніх ідей // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 26-32. – ISSN 2414-5076
1005187
  Моклиця М. Питання методології в літературознавчих працях Романа Гром"яка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 90-94. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1005188
  Огородник І.В. Питання методології в працях українських фізіологів кінця XIX - початку XX ст. // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1005189
  Агафонова Н. Питання методології дослідження феномену конституційної реформи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 29-34. – ISSN 2220-1394
1005190
  Агафонова Н.В. Питання методології дослідження феномену конституційної реформи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 320-326. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1005191
  Лісовський П.М. Питання методології національної безпеки України / П.М. Лісовський. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 158с. – ISBN 966-660-275-X
1005192
  Чухно А.А. Питання методології політичної економії // Комуніст України, 1965. – №2
1005193
  Берназюк Я. Питання методології проведення наукових досліджень у сфері конституційного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 186-198. – ISSN 1026-9932
1005194
  Власова О.І. Питання методології та методики викладання психології в науково-психологічній спадщині Г.І. Челпанова // Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, С.О. Канєвська, О.М. Ткаченко та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – С. 199-210. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів). – ISBN 978-1-77192-421-4
1005195
  Власова О.І. Питання методології та методики викладання психології в науково-психологічній спадщині Г.І. Челпанова // Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, О.М. Ткаченко, О.С. Дячок та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – С. 199-210. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів). – ISBN 978-1-77192-421-4
1005196
  Кучеренко С.В. Питання методології українознавства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 58-67
1005197
  Павко А.І. Питання методологічної рефлексії у політико-правовій спадщині Б. Кістяківського // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 120-126
1005198
  Солдатов В.І. Питання методу в діалектичному матеріалізмі / В.І. Солдатов. – К., 1968. – 46с.
1005199
  Копейчиков В.В. Питання механізму соціалістичної держави // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 28-33
1005200
  Лучук І. Питання мистецтва поетичного в епістолярії Миколи Мірошниченка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 38-62. – ISSN 0130-528Х


  Оприлюднено 26 листів М. Мірошниченка до І. Лучука, написаних у період від 1991 до 2008 року. У цих листах автор особливу увагу звертав на питання мистецтва поетичного, зокрема на паліндромію. Опублікований епістолярій висвітлює низку аспектів ...
1005201
  Булат Т. Питання мистецької обробки та виконавської інтерпретації української народної пісні // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 313-321. – ISBN 1-55195-156-8
1005202
  Додіна Є.Є. Питання митного контролю вантажів гуманітарної допомоги, яка прямує до релігійної організації в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 1 (67). – С. 35-49.
1005203
  Буткевич С.А. Питання міжвідомчої взаємодії у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 1 (15). – С. 13-16
1005204
   Питання Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні : постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 526 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 липня (№ 127). – С. 10
1005205
  Грицун О.О. Питання міжнародно-правового регулювання інформаційного тероризму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 312-317. – ISSN 2219-5521


  У статті надається аналіз діяльності та відповідних документів міжнародних і регіональних організацій, присвячених проблематиці інформаційного тероризму, а також огляд теоретичних концепцій щодо розуміння цього поняття. Це дає змогу визначити основні ...
1005206
  Волкова Питання міжнародно-правового регулювання трансплантації людських клітин і тканин / Волкова, 0.0. // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 478-483. – ISSN 1563-3349
1005207
  Мінгазутдінова Г. Питання міжнародного культурного співробітництва України в Раді Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 318-321.
1005208
  Шумілов А. Питання міжнародного права в конституціях постсоціалістичних держав // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.146-148. – ISSN 0132-1331
1005209
  Савчук К.О. Питання міжнародного права в працях українських правознавців XVIII - початку XIX сторіч // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 9-10. – ISBN 978-966-919-107-6
1005210
  Білорицький Г.О. Питання міжнародного права і прав людини в конституціях країн СНД та праві держави Ізраїль (порівняльний аналіз) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 557-562. – ISSN 1563-3349
1005211
  Галущенко Г.В. Питання міжнародного приватного права у міжнародних договорах України про правову допомогу / Г.В. Галущенко. – Київ : Юстініан, 2005. – 472 с. + Додаток: с. 189-469. – Бібліогр.: с. 178-188. – ISBN 966-8257-15-4
1005212
  Довгерт А. Питання міжнародного приватного трудового права // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 110-131


  Проблеми правового регулювання міжнародних трудових відносин у правовій доктрині колишнього СРСР.
1005213
  Нікольников Г.Л. Питання міжнародного робітничого і комуністичного рухув курсі новітньох історії. / Г.Л. Нікольников. – К, 1979. – 160с.
1005214
  Одайник Б.М. Питання міжнародного співробітництва України в сфері охорони культурної спадщини // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 143-149
1005215
  Кияниця І.П. Питання міжнародної правосуб"єктності земель у конституційному праві ФРН // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 90-94. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Розглядається конституційно-правовий механізм реалізації міжнародної правосуб"єктності німецьких земель. The constitutional-legal mechanism of international law subordination to territories is investigated.
1005216
  Супрун В.О. Питання міжнародної соціалістичної спеціалізації виробництва / В.О. Супрун. – К., 1973. – 167с.
1005217
  Виговський О. Питання міжнародної уніфікації чекового законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 96-99


  У статті розглядаються питання уніфікації правового регулювання міжнародного чекового обігу на універсальному та регіональному рівнях.
1005218
  Дарова А.Т. Питання мікрогеографії виноградарства в неспеціалізованих зонах (На метеріалах Сокирянського району Чернівецької області) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 93-100 : Табл.
1005219
   Питання Міністерства освіти і науки : розпорядження КМУ від 25.12.2013 р. № 1053-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 6). – С. 4
1005220
   Питання Міністерства освіти і науки України : Указ Президента України від 25.04.2013 № 240/2013 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 34, 10 травня 2013 року. – С. 38-45
1005221
  Баратов Г.Ф. Питання місцевого господарства і фінансів / Г.Ф. Баратов. – К., 1962. – 108с.
1005222
   Питання мічурінської біології. – К, 1949. – 516с.
1005223
   Питання мічурінської біології. – К, 1953. – 392с.
1005224
   Питання мічурінської біології. – К, 1954. – 272с.
1005225
  Волотівський П.Б. Питання мобілізаційного планування національної економіки // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 2618-1614
1005226
   Питання мови і літеіратури. – Львів, 1960. – 196с.
1005227
   Питання мови та літератури зарубіжних країн. – Львів, 1958. – 115с.
1005228
  Панчук Г.Д. Питання мови у листуванні Володимира Гнатюка й Михайла Грушевського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 32-35. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
1005229
   Питання мови, справа буття нації : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 21 лют. 2016 р.) / Чернігів. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ніжин. міськрайон. благодійна орг. "Благодійний фонд "Ніжин", Нац. іст.-архітектур. заповідник "Чернігів стародавній" ; [редкол.: О. Бросаліна та ін.]. – Чернігів ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – 111, [1] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-640-286-2
1005230
  Гладіна Г.І. Питання мовленнєвої культури та стилістики / Г.І. Гладіна, В.К. Сеніна. – Київ : Факт, 1997. – 160с. – Бібліогр.: Бєблєогр.:с.158. – ISBN 966-7274-07-1
1005231
  Демедишина Н. Питання мовленнєвої та комунікативної діяльності державних службовців у працях українських дослідників // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 70-76.
1005232
  Алексєєва Вікторія Питання мовної культури у шкільному курсі української мови // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 100-103. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано змістове наповнення чинної програми та підручника з рідної мови для п"ятого класу матеріалом із культури мови, виявлено типові помилки у мовленні п"ятикласників та запропоновано види роботи, які активізують пізнавальну ...
1005233
  Турчак О.М. Питання мовної політики в сучасній Україні // Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / О.В. Дашевська, Р.М. Ключник, Д.В. Прошин, Ю.Й. Семчук, О.М. Турчак. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 98-123. – ISBN 978-966-434-365-4
1005234
  Приступенко Т. Питання мовної політики в Україні на сучасному етапі
1005235
  Чухліб Т. Питання мовної політики сусідніх держав на заняттях з української мови у вищій школі / Т. Чухліб, Л. Скуратівська // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 259-267. – ISSN 2413-3094
1005236
  Сіменко І.В. Питання моделювання методики діагностики якості організаційних структур управління підприємствами / І.В. Сіменко, І.М. Прудникова // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 148-155. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1005237
  Чекаленко Л.Д. Питання модернізації в контесті інтеграційних процесів у СНД // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 82-90. – ISBN 978-966-02-8033-5
1005238
  Чекаленко Л.Д. Питання модернізації в площині інтеграційних процесів СНД // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 4-9. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
1005239
  Пісьменна К. Питання модернізації джерел господарсько-правового регулювання функціонування суднобудівної промисловості в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 68-71.
1005240
  Кузьменко А.П. Питання модернізації навчальних програм математичного циклу з підготовки інженерів-програмістів у контексті парадигми сталого розвитку / А.П. Кузьменко, Н.Б. Єпік, В.М. Кузьменко // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 71-76. – ISBN 978-966-7359-77-5
1005241
  Лойко К.М. Питання моралі та морального виховання трудящих у працях В.І.Леніна / К.М. Лойко. – Харків, 1970. – 128с.
1005242
  Пасічник В. Питання музичного слов"янознавства у науковій спадщині Володимира Гошовського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 72-86. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794
1005243
  Ясіновський Ю. Питання музичної форми у піснеспівах сакральної монодії Східного обряду (за нотолінійними транскрипціями ранньомодерної доби) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 41-51. – ISSN 2224-0926


  "Головне завдання нашої статті — засигналізувати напрямки поглиблених і спеціялізованих досліджень музичних текстів української рецепції cакральної монодії у записах лінійною нотацією. Ця проблематика передбачає всебічний і комплексний аналіз як ...
1005244
  Капіца Ю. Питання наближення митного законодавства України з захисту прав інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-45. – ISSN 1608-6422
1005245
  Бондар Л. Питання навчання і виховання в поглядах К.Ушинського і В.Сухомлинського // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-15. – ISSN 0131-6788
1005246
  Ярмак В.І. Питання надсегментного членування мовленнєвого потоку в методичному доробкові кандидата філологічних наук, доцента Ірини Петрівни Бондар (на матеріалі сербської мови) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 181-191. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізується комплекс питань, пов"язаних з концепцією викладання Іриною Петрівною Бондар основ сербської акцентуації студентам. У центрі уваги суперсегментний рівень, тобто просодичне, надсегментне членування мовленнєвого потоку, виокремлення ...
1005247
  Потьомкін А.О. Питання наступного конституційного контролю законів України про внесення змін до конституції України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 238-245. – ISSN 1563-3349
1005248
   Питання науково-атеїстичного виховання в школі. – К, 1962. – 239с.
1005249
   Питання наукового атеїзму. – К, 1963. – 124с.
1005250
  Курдюмова О.А. Питання наукового комунізму в курсі суспільствознавства / О.А. Курдюмова. – Київ, 1971. – 112с.
1005251
  Плакіда В. Питання наукової організації управління в колгоспах // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 28-31
1005252
  Порев С.М. Питання науковості в контексті розмежування фундаментальних і прикладних досліджень // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 26-31. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (39)). – ISSN 1683-3309
1005253
   Питання нафтогазоносності України. – Київ : Наукова думка, 1964. – 164с.
1005254
  Вовканич І. Питання національних меншин у політиці Румунії щодо України у посткомуністичний період / І. Вовканич, О. Златін // Історія, що об"єднує : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, О.Ф. Бенчак, О.П. Білак, В. [та ін.] Вежбінец. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – С. 274-284. – ISBN 978-617-7333-48-6
1005255
  Македон Л. Питання національного виховання в поетичному доробку Д.Білоуса та педагогічних творах Г.Ващенка // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 412-417. – ISBN 966-7053-09-1
1005256
   Питання Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" : постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.1993 р. № 558 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 84, 30 жовтня 2015 року. – С. 21


  Позначку "Опублікуванню не підлягає" знято Указом Президента України від 28 травня 2015 року № 293/2015.
1005257
  Пінчук Ю.А. Питання національного самоусвідомлення у студії М. Костомарова "Гетманство Бруховецкого" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 179-189. – ISSN 0130-5247
1005258
   Питання Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка : Указ Президента України від 4 жовтня 2017 р. № 305/2017 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 81, 17 жовтня 2017 року. – С. 5
1005259
   Питання Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : указ Президента України від 12.05.2015 р. № 266 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 13 (319), 3 червня 2015. – С. 7
1005260
  Брацка М. Питання національної ідентичності та імагологічні контексти у польській та українській літературах першої половини ХІХ століття // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 726-729


  Монографія Катажини-Кравчик "Формування національної ідентичності та образ поляка й українця в польській і українській літературах першої половини XIX століття".
1005261
  Прушковська І. Питання національної ідентичності турків крізь призму драматургії // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 399-414
1005262
  Ленін В.І. Питання національної політики і пролетарського інтернаціоналізму / В.І. Ленін. – Київ, 1972. – 174с.
1005263
  Дровозюк С. Питання національної свідомості селянства 20–30-х років ХХ століття в українській історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 30-33
1005264
  Челак О. Питання національної системи електронного урядування в контексті взаємовідносин зі сферами життєдіяльності українського суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 7-11
1005265
   Питання Національної служби посередництва і примирення. 30.12.№1393/2000 // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.74
1005266
  Козярська Г.О. Питання нейтралітету в контексті відносин Україна-НАТО // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 170-172.
1005267
  Вдовенко В.М. Питання нейтралітету у зовнішній політиці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 143-151.
1005268
  Козак М. Питання неповносправності у соціальній роботі : навч. посібник / М. Козак, Т. Климус ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т гуманітар. і соц. наук, Каф. соціології та соц. роботи. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 168, [1] с. : Іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-37-8
1005269
  Льовін А.В. Питання нептунію та америцію в міжнародному атомному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 66-67.
1005270
  Павленко В. Питання нерозповсюдження ядерної зброї в системі міжнародних відносин 1991-2014 рр. / В. Павленко, М. Заболотна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-37. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано значення нерозповсюдження ядерної зброї в 1991-2014 рр. Виокремлено основні аспекти політики ядерних держав щодо нерозповсюдження в умовах сучасної світобудови. В статье проанализировано значение нераспространения ядерного ...
1005271
   Питання нової і новітньої історії : республіканський міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків : Вища школа, 1965-
Вип. 22. – 1976. – 132 с.
1005272
   Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965-. – ISBN 5-7763-2466-1
Вип. 40. – 1994. – 194 с.
1005273
   Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965-. – ISBN 5-7763-9967-Х
Вип. 41. – 1995. – 196 с.
1005274
   Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965-. – ISBN 5-7763-9045-1
Вип. 43. – 1997. – 182 с.
1005275
   Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Інститут змісту і методів навчання Міносвіти України, 1965-. – ISBN 5-7763-9045-1
Вип. 44. – 1998. – 235 с.
1005276
   Питання нової та новітньої історії європейських соціалістичних країн. – Ужгород, 1969. – 288 с.
1005277
  Плахтій А. Питання нормативно-правового регулювання інформаційно-комунікаційного забезпечення бібліотеками електронного урядування в Україні // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 49-50
1005278
  Комарницька І.Ю. Питання нормативно-правового регулювання пам"яткоохоронної діяльності в сучасній Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 72-77
1005279
  Пелипась М.І. Питання нормативності різних одиниць і явищ структури української мови в інтерпретації Максима Рильського // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 141-152
1005280
   Питання нотаріального права. – К, 1962. – 168с.
1005281
  Євграфова Є.П. Питання об"єктивності права (теоретичні аспекти) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 47-54. – ISSN 1563-3349
1005282
  Дручек О.В. Питання об"єктно-суб"єктного складу правового нігілізму // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 91-98
1005283
  Макеєва О. Питання обліку витрат на поліпшення основних засобів // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 102-108. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
1005284
  Цвєткова Н.М. Питання обліку фінансових результатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-74. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто організацію обліку фінансових результатів відповідно до нового плану рахунків і національних стандартів бухгалтерського обліку. Надано пропозиції з поліпшення обліку фінансових результатів.
1005285
  Лень В. Питання обмеженої осудності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 82-87.
1005286
  Горбачов В.П. Питання обов"язковості вказівок прокурора та вирішення суперечностей між слідчим і прокурором у Російській імперії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 35-45. – ISSN 1999-5717
1005287
  Ковальчук О. Питання обрання виборчої системи в Україні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.48-52. – Бібліогр.: 11назв
1005288
  Постриган С. Питання обробки та захисту персональних даних під час клінічних випробувань // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Суб"єкти обробки, труднощі імплементації та практичні рекомендації".
1005289
  Колесник В. Питання однозначності у викладенні кримінальних процесуальних вимог щодо підготовки й проведення негласних (розшукових) дій // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 114-119. – ISSN 2409-4544
1005290
  Гирич І. Питання окремішності й федералізму в часи Київської громади. Ексклюзивність і всестановість українства. О. Кістяківський як поміркований українофіл // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 257-264. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
1005291
   Питання ономастики. – К, 1965. – 308с.
1005292
  Стрільчук Л. Питання опіки над місцями національної памяті в сучасних українсько-польських взаєминах // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 65-70. – ISSN 2305-9389
1005293
   Питання оплати праці в колгоспах. – К, 1960. – 140с.
1005294
   Питання оплати праці працівників Національної академії державного управління при ПрезидентовіУкраїни, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби : постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 930 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 235). – С. 10
1005295
  Розколупа Н. Питання оплати праці працівників публічних бібліотек // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 9-11


  Юридична консультація щодо питання оплати праці працівників публічних бібліотек
1005296
  Федоренко А.В. Питання оподаткування операцій із цінними паперами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 58-71 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1005297
  Мандра Г. Питання оподаткування податком на додану вартість послуг, які надаються портами України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 87-89. – ISSN 0132-1331
1005298
  Менджул М.В. Питання оптимізації зобов"язань, зумовлених ратифікацією Конвенції про кіберзлочинність // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 70
1005299
  Боровицька А.Г. Питання оптимізації органів державного управління і контролю у галузі ведення державного водного кадастру України // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 87-89. – ISSN 2413-7189
1005300
  Пономаренко Є. Питання оптимізації покарання за згвалтування/ // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 107-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1005301
  Руденко Н.В. Питання оптимізації регулювання зайнятості в умовах відкритої економіки України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 120-126.
1005302
  Москвич Л.М. Питання оптимізації фукціонування судової системи // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-43.
1005303
  Макода С.Л. Питання організації бухгалтерського обліку в умовах міжнародної інтеграції // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 206-211. – (Економічні науки)
1005304
  Гетьманець О.П. Питання організації зовнішнього контролю в бюджетному процесі в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 24-28
1005305
  Савенко Володимир Андрійович Питання організації обміну даними в БД з розподіленим введенням інформації та об"єктною реалізацією збереження даних // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто проблеми актуалізації даних у розподілених корпоративних БД з децентралізованим введенням інформації і централізованим контролем якості. Проведено аналіз альтернативних варіантів поєднання перевірених даних від різних джерел ...
1005306
  Ліненко М. Питання організації примусового лікування наркозалежних осіб, що вчинили злочини / М. Ліненко, І. Митрофанов // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 90-95
1005307
  Давиденко Л. Питання організації роботи та управління в органах прокуратури / Л. Давиденко, П. Каркач // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.12-16
1005308
  Язиніна Р.О. Питання організації сировинних зон консервних заводів УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 86-90. – Бібліогр. 3 назви
1005309
   Питання організації та діяльності спільних підприємств // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 143-156
1005310
  Крамар І.В. Питання організованої демократії в працях Йозефа А. Шумпетера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1005311
  Гук О.В. Питання освіти молоді у педагогічній спадщині Григорія Ващенка // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 127-131. – ISSN 2045-146X
1005312
  Остряков Я.О. Питання острову Коса Тузла в українсько-російських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 117-122
1005313
  Філіп"єв А.О. Питання отримання адвокатом інформації про зміст норм іноземного права під час представництва в цивільному судочинстві // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-37.
1005314
  Мадей А.С. Питання охорони історико-культурної спадщини України в сучасній періодиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 305-309


  Уперше проблему охорони історико-культурної спадщини України вивчено з точки зору соціальних комунікацій. Визначено специфіку розвитку питання охорони історико-культурного надбання нашої держави у вітчизняному медіапросторі. Періодичну пресу досліджено ...
1005315
  Руденко Ф.А. Питання охорони підземних вод України від виснаження та забруднення / Ф.А. Руденко, М.І. Дробноход // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 66-73. – Бібліогр.: 3 назви
1005316
  Федонюк К.Є. Питання охорони прав громадян у діяльності місцевих рад депутатів трудящих // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
1005317
  Дорожко Г. Питання охорони та захисту цифрових фотографічних творів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 25-28
1005318
  Бігдан І.А. Питання оцінки вартості нематеріальних активів // Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2/3. – С.78-80
1005319
  Третяк Г.С. Питання оцінки ефективності функціонування системи державного земельного кадастру // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 104. – С. 229-232
1005320
  Васєчко О.О. Питання оцінювання опосередкованого впливу прямих іноземних інвестицій на економіку України / О.О. Васєчко, О.М. Мотузка // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (75). – C. 20-26. – ISSN 2519-1853
1005321
  Гончарук В.П. Питання парламентаризму у творчій спадщині Юліана Бачинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-38. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Розглядається розкриття Юліаном Бачинським у своїх творах питання парламентаризму. Інститут парламентаризму, як стверджував Юліан Бачинський, є основним центром ...
1005322
   Питання партійно-організаційної роботи. – Київ-Х, 1945. – 29с.
1005323
   Питання партійного будівництва. – К, 1948. – 432с.
1005324
  Горнісевич А. Питання патентного здирства в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 1. – С. 21-26. – ISSN 1608-6422
1005325
  Бєляєва О.М. Питання педагогічної майстерності викладача у творчій спадщині М.І. Пирогова // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 180-185. – ISSN 2078-4643
1005326
  Харченко І. Питання пенсійного забезпечення державних службовців // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 106-108. – ISSN 0132-1331
1005327
  Індиченко П.Д. Питання пенсіонування колгоспників // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 73-81. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  Многие колхозы УССР по своей инициативе начали решать вопросы пенсионного обеспечения. На общих собраниях принимались "Положения о порядке назначения и выплаты пенсий членам сельскохозяйственной артели". Однако в указанных Положениях наблюдается ничем ...
1005328
  Черкасов О.В. Питання первісної історії Криму в науковій спадщині Д. О. Крайнова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 26-43. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
1005329
  Кучинський М. Питання передачі у комунальну власність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  "...До Міністерства освіти і науки надходять численні звернення щодо надання роз"яснень з питань передачі професійно-технічних навчальних закладів з державної у комунальну власність. Роз"яснення на офіційному сайті МОН надав директор департаменту ...
1005330
   Питання перекладу. – К, 1957. – 208с.
1005331
  Володін С.А. Питання переходу аграрної науки на інноваційну модель функціонування і розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 123-130. – ISSN 2221-1055


  Звітна доповідь президента НААН України за 2011 рік.
1005332
  Снідевич О.С. Питання переходу прав на земельні ділянки в нотаріальній діяльності // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 348-351
1005333
  Марченко М.І. Питання періодизації вітчизняної історії в творах М. Максимовича // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 326-329. – (Б-ка "Ейдосу")
1005334
  Трачук Т.А. Питання періодизації історії українського журналістикознавства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 95-100


  У статті подано робочу схему періодизації історії українського журналістикознавства. The periods of the development of Ukrainian journalism studies are presented.
1005335
  Романенко К. Питання персональних імунітетів високопосадовців в міжнародних органах кримінального правосуддя // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 220-224
1005336
  Цапко Ю.Л. Питання перспективи вирощування енергетичних культур на Харківщині / Ю.Л. Цапко, А.С. Холодна, В.М. Калініченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 33-39 : табл. – Бібліогр.: с. 38-39. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1005337
  Ісакович С.В. Питання підвищення ефективності міжнародного захисту прав людини (на матеріалах практики УРСР) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 89-96. – (Серія права ; № 8)


  В статье показано значение института международной защиты прав человека для сохранения всеобщего мира и успешной борьбы трудящихся капиталистических государств и колониальных народов за свою социальную и национальную независимость. На основе анализа ...
1005338
  Чімишенко С.М. Питання підвищення конкурентоздатності військової служби на ринку праці України // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 53-58. – ISSN 2306-546X
1005339
  Рабінович П.М. Питання підвищення наукової обгрунтованості рядянського законодавства // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
1005340
  Чухно А.А. Питання підвищення продуктивності праці // Комуніст України, 1963. – №1
1005341
   Питання підвищення продуктивності суспільної праці в період поступового переходу до комунізму. – К, 1964. – 165с.
1005342
  Яровой А.О. Питання підвищення соціального статусу неповнолітніх, засудженних до позбавлення волі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 85-89. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1005343
  Карпова Л.В. Питання підвищення точності і завадостійкості систем зв"язку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 40-46. – ISSN 2524-0056
1005344
  Сизко Г.І. Питання підготовки гуманної особистості сучасного вчителя // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 148-152. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (24))
1005345
  Ковтун М. Питання підготовки кадрів істориків-архівістів на сторінках журналу "Архіви України" (середина 1940-х - початок 1950-х рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 66-71
1005346
  Зворський С. Питання підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в архівній галузі в контексті діяльності спеціалізованої вченої ради в УНДІАСД // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2005. – Т. 13. – С. 166-169. – ISBN 966-625-017-9
1005347
   Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії : указ Президента України від 12.01.2015 р. № 7 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 2 (308), 20 січня 2015. – С. 22
1005348
  Цірат Г.А. Питання підсудності в Гаазькій Конвенції про виключні договори про вибір суду 2005 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 91-98


  У статті розглянута Конвенція про виключні договори про вибір суду, яка розроблена та прийнята Гаазькою Конференцією з міжнародного приватного права. Основну увагу в статті приділено аналізу положень, які регулюють сферу застосування цієї Конвенції та ...
1005349
  Криволапчук В.О. Питання підтвердження підстав для представництва прокурором інтересів громадянина або держави в адміністративному судочинстві // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 25-32. – ISSN 2072-8670
1005350
  Шунько Є.Є. Питання післядипломної підготовки лікарів неонатологів на сучасному етапі – забезпечення якості та ефективності / Є.Є. Шунько, О.Т. Лакша, Ю.Ю. Краснова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 6-12. – ISSN 2226-1230
1005351
  Любіч О.О. Питання побудови і функціонування СППР з управління державними фінансами / О.О. Любіч, П.І. Резніченко, О.С. Камінська // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 64-81
1005352
  Петрів І.М. Питання побудови та діяльності воєнної організації держави // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 2-7
1005353
  Кравчук В. Питання погашення боргів у паливно-енергетичному комплексі: практика правозастосування // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 83-85.
1005354
  Боброва Д.В. Питання подальшого вдосконалення цивільно-правової охорони особи і нові правила про відшкодування позадоговірних збитків // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 58-65. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье анализируется новое законодательство о возмещении ущерба, причиненного гражданину должностными лицами органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, в результате незаконного осуждения, привлечения к уголовной ...
1005355
  Сторчак К.М. Питання поетики драми / К.М. Сторчак. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 242 с.
1005356
  Гримич Г.М. Питання поетики сучасної української новели : Дис... канд. філол.наук: / Гримич Г.М.; КДУ. Кафедра історії укр. літ-ри. – К., 1971. – 273л. – Бібліогр.:л.266-273
1005357
   Питання політехнічного навчання в середній школі. – Львів, 1954. – 144с.
1005358
  Заворітня Г. Питання політичного лідерства в європейській безпековій та оборонній політиці // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 94-101.
1005359
  Степаненко Ю.О. Питання політичної економії в курсі суспільствознавства. / Ю.О. Степаненко. – К., 1970. – 111с.
1005360
  Дзвінчук О. Питання політичної культури на шпальтах канадського часопису "Український голос" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-11. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті з"ясовується вплив часопису "Український Голос" (Вінніпег, Канада) на формування політичної культури української діаспори в Канаді. An influence of the newspaper "Ukrainskyy Golos" (Winnipeg, Canada) on the formation of the Ukrainian Canadian ...
1005361
  Пазиніч В.І. Питання помилування, сучасний стан та перспективи // Інститут помилування в Україні : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 24-29
1005362
  Марисюк К. Питання попередження злочинності щодо мігрантів у рішеннях XII Конгресу Організації Об"єднаних Націй з питань боротьби зі злочинністю та кримінального правосуддя 2010 р. / К. Марисюк, Н. Слотвінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 137-141. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
1005363
  Пєха М. Питання порівняльного літературознавства в працях О. Білецького і А. Кримського // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 34-45. – ISBN 966-587-044-0
1005364
  Оболенський О. Питання порівняльного правознавства для перекладу юридичних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 95-98
1005365
  Стріха М. Питання порятунку української науки вирішується в політичній площині // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2002. – № 3 (33) : червень - вересень. – С. 17-19


  Передвиборчі агітації та політична заангажованість української науки та вузів України.
1005366
   Питання походження і розвитку слов"янської писемності. – К, 1963. – 53с.
1005367
  Шеремет О.С. Питання походження та визначення поняття повних товариств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 110-112. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1005368
  Булаховський Л.А. Питання походження українськоі мови / Л.А. Булаховський; АН УРСР ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : АН УРСР, 1956. – 219 с.
1005369
  Шуляк С. Питання пошуку передісторичних джерел магіко-міфологічного світогляду українців: від трипільських витоків до мови українського фольклору // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищої освіти України ; Рада молодих учених ; Укр. акад. архітектури ; Європ. акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) [та ін.] ; упоряд.: Ю. Мосенкіс, Д. Чистяк. – Київ, 2014. – Вип. 281 : Спеціальний випуск на пошану Президента Слов"янської академії літератури та мистецтв Елки Няголової. – С. 35-45
1005370
  Макаренко Т. Питання прав національних меншин у програмах партій самостійницького спрямування за доби Української Центральної Ради // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 27-30
1005371
  Коваленко Л.В. Питання прав та можливостей українців на сторінках російськомовної української періодичної преси кінця ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 156-157. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1005372
  Нелін О. Питання права власності й володіння землею в українському звичаєвому праві / Олександр Нелін // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 8-13. – ISSN 2308-9636
1005373
  Ніколаєнко Н.С. Питання права власності на атмосферне повітря / Н.С. Ніколаєнко, В.І. Пшеничникова // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 392-394. – ISBN 978-966-419-279-5
1005374
  Малярчук О.І. Питання права у творах П.І. Пестеля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 89-92. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются правовые взгляды П.И. Пестеля. Основным свойством закона, по мнению П.И. Пестеля, является справедливость, обеспечивающая благоденствие народных масс. Пестель показал противоречивость интересов народа с интересами аристократии, ...
1005375
  Харченко О.С. Питання правового врегулювання застави земельних ділянок та звернення стягнення на них // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 147-151
1005376
  Домбровський С.Ф. Питання правового забезпечення інвестицій в агропромисловому комплексі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 218-220. – (Право. Економіка. Управління)
1005377
  Лєскіна І.Є. Питання правового регулювання гендерних відносин в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 187-192. – ISSN 1563-3349
1005378
  Баїк О.І. Питання правового регулювання державних нагород в Україні та інших державах: порівняльний аналіз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 224-228. – ISSN 0321-0499
1005379
  Деревянко Б.В. Питання правового регулювання діяльності закладів релігійної освіти у європейських державах // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 24-29
1005380
  Глібко С. Питання правового регулювання договорів, пов"язаних з відкриттям рахунків у банках // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.73-80
1005381
  Якубович І. Питання правового регулювання експорту зерна з України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 181-183
1005382
  Онуфрієнко О.І. Питання правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в системі господарсько-правових дисциплін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 63-65. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Дано загальну характеристику навчального спецкурсу "Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в СРСР". Розглядаються питання, пов"язані з вивченням даної дисципліни.
1005383
  Пашков В. Питання правового регулювання науково-технічної інноваційної діяльності в галузі охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 104-107.
1005384
  Лисодєд О.В. Питання правового регулювання попередження злочинності у сфері економіки // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 185-195. – ISSN 0201-7245
1005385
  Маркова Г.Д. Питання правового регулювання поставки товарів народного вжитку // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1005386
  Поєдинок В.В. Питання правового регулювання примусових вилучень інвестицій // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 109-117


  У статті розглянуті особливості правового регулювання примусових вилучень (експропріації) інвестицій відповідно до міжнародних інвестиційних угод, Європейської конвенції про права людини та законодавства України.
1005387
  Кривуляко С. Питання правового регулювання роялті // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 64-68. – ISSN 1608-6422
1005388
  Цірат Г.А. Питання правового статусу іноземних фізичних та юридичних осіб в міжнародному цивільному процесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 186-193.
1005389
  Бірюков О.М. Питання правового статусу іноземних фізичних та юридичних осіб в міжнародному цивільному процесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 186-194.
1005390
  Россіхін В.В. Питання правового статусу та режиму утримування різних категорій ув"язнених у пенітенціарних установах срср у 1937-1953 рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 194-201. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
1005391
  Костицький В. Питання правового та інституційного забезпечення захисту суспільної моралі як складової інформаційної безпеки: зарубіжний досвід / В. Костицький, Т. Грицай // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 7-11. – ISSN 2413-6433
1005392
  Гуз А.М. Питання правової освіти у працях відомих українських громадських діячів і педагогів XIX - XX ст. // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 300-303
1005393
  Міхневич Л.В. Питання правової охорони Конституції у конституційному проекті професора О.О. Ейхельмана // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 5-8. – ISSN 2220-1394
1005394
  Індиченко П.Д. Питання правової охорони природи в УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 62-69. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  В статье дается краткая характеристика законодательства СССР и УССР, которое регулирует правовую охрану природы по таким важнейшим объектам, как земля, леса, водоемы и рыбные запасы, заповедники и памятники природы, воздух. В статье говорится, какими ...
1005395
  Бондарев О. Питання правової природи спеціалізованого парламентського контролю за додержанням прав і свобод військовослужбовців // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 88-93. – ISSN 2307-8049
1005396
  Кулинич П.Ф. Питання правової теорії та практики оренди землі в умовах завершення земельної реформи в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – 254-257. – ISSN 2219-5521
1005397
  Кополович Валентина Питання правонаступництва держав у міжнародному праві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 75-77.
1005398
  Васянович О.А. Питання праворозуміння правових звичаїв сучасності // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 53-59
1005399
   Питання практики організаційно-партійної роботи. – К, 1955. – 120с.
1005400
  Каплан Я.Л. Питання практики у викладанні математики / Я.Л. Каплан. – Київ, 1958. – 208 с.
1005401
  Недбайло П.О. Питання предмета і значення теорії держави і права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 73-78. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье говорится, что теория государства и права изучает основные и руководящие закономерности возникновения, развития и служебной роли государства и права, а отраслевые науки изучают специфические формы проявления этих закономерностей в различных ...
1005402
  Кобець О. Питання представництва економічних інтересів держави при здійсненні контролю та нагляду в автотранспортному комплексі / О. Кобець, О. Сіряков // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 34-41
1005403
  Перепелюк В. Питання представництва прокурором інтересів держави в адміністративному судочинстві // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 61-68
1005404
  Теуш С.К. Питання приватного права у діяльності Ради Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 282-285. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджено передумови поширення діяльності Ради Європи на сферу приватного права, окреслюється коло охоплюваних нею питань приватного права. Визначено співвідношення різних видів діяльності Ради Європи у цій сфері, з урахуванням системоутворювального ...
1005405
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського національного університету, 2012. – ISSN 2074-5893
1005406
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського національного університету. – ISSN 2074-5893
Вип. 1 : До 95-річчя Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005407
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – ISSN 2074-5893
1005408
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ. – ISSN 2074-5893
Вип. 15. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005409
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : РВВ ДНУ. – ISSN 2074-5893
Вип. 16. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005410
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2074-5893
Вип. 17. – 2017. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005411
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: О.М. Кісельова, Л.Л. Гарт, Ю.Г. Стоян [та ін.]. – Дніпро : ЛІРА. – ISSN 2074-5893
Вип. 18. – 2018. – 207, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Вип. присв"ячений До 100-річчя Дніпровського нац. ун-ту ім. О. Гончара (1918-2018)
1005412
  Черкасов Ю.Е. Питання прикордонного співробітництва МВС України у боротьбі з тероризмом // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-60.
1005413
  Колодний А. Питання природи і функціональної ролі релігії у творчій спадщині Г.С. Сковороди // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 136-149. – ISBN 978-966-02-6706-0
1005414
  Товстиженко О.В. Питання прискорення структурної перебудови промислового виробництва : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 34-38. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1005415
  Рябенко Г. Питання притягнення військовослужбовців до відповідальності за вчинення військових адміністративних правопорушень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 57-62
1005416
  Павленко Р. Питання притягнення до кримінальної відповідальності за дії з аналогами наркотичних засобів і психотропних речовин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 61-63.
1005417
  Гончар Б.М. Питання про "відповідальність" за виникнення Першої світової війни 1914-1918 рр. у висвітленні мемуарної літератури // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 6 : Історичний факультет. Центр українознавства. – С. 43-51
1005418
  Свєнціцкий І. Питання про автентичність договорів Русі з греками в X віці / І. Свєнціцкий. – [20] c. – Окр. відбиток
1005419
  Грунський М.К. Питання про автора "Слова о полку Ігоревім" / М.К. Грунський, проф. – Київ, 1927. – С. 439-446. – Окр. відбиток: Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Ивановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ядесятих роковин наукової діяльности. Київ, 1927, с. 439—446
1005420
  Чумель А.Д. Питання про аналіз логічних форм випереджувального відображення дійсності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
1005421
  Кресіна І.О. Питання про визначення народу як підстави державотворення в міднародному праві / І.О. Кресіна, О.В. Кресін // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 260-281. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1005422
  Орзіх М.П. Питання про владні повноваження громадськості в процесі реалізації норм радянського права // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1005423
  Соколов В.Ю. Питання про діяльність бібліотечних об’єднань на Першому Всеукраїнському з"їзді бібліотечних робітників (1926): рішення та труднощі втілення (до 90-річного ювілею з"їзду) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – C. 35-54. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1005424
  Чіколіні Л.С. Питання про досконалу державу та характер власності у творах італійських письменників XVI ст. Джіроламо Віди й Паоло Парути // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 40-51. – (Серія історії ; № 17)
1005425
  Тадеєв В.О. Питання про зображення тетраедра - бiла пляма у шкiльнiй геометрiї // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 25-43. – ISSN 1029-4171
1005426
  Конча С.В. Питання про історичність князя Аскольда у контексті проблематики "початків Русі" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – C. 51-60. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 23). – ISSN 9125-0912
1005427
  Рудько М.П. Питання про можливість некапіталістичного розвитку Росії на шляху до соціалізму у працях К. Маркса і Ф. Енгельса 70-х - початку 80-х років ХІХ ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 63-71. – (Серія історії ; № 11)
1005428
  Кресін О.В. Питання про наукові цілі порівняння в правознавстві Західної і Центральної Європи в другій половині XVIII - першій третині XIX ст. // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1005429
  Киломиєць О. Питання про поняття "Гхарана" у традиційній професійній музичній культурі Гіндустані (на прикладі школи Кірана) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 151-166. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  Професійна музична культура усної традиції Південної Азії - гхарана, її походження, характеристика .Гхаран - це: композиція, тональні якості голосу, імпровізація і розвиток Раги, використнання Таанів і Бол-Таанів, варіації ритму.
1005430
  Пархоменко Володимир Питання про початок історично-державного життя у східних слов"ян : (автореферат) // Історія української драми : (атореферат) / В. Рєзанов. – [Київ], 1923. – С. 107-109
1005431
  Бошко В. Питання про правність тт.зв. фактичного шлюбу на Україні / В. Бошко. – 5с.
1005432
  Кресін О.В. Питання про практичні цілі порівняння в правознавстві Західної і Центральної Європи в другій половині XVIII – першій третині ХІХ ст. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 191-200. – ISSN 2306-9082
1005433
  Дишлевий С П. Питання про простір і час теорії відносності / С П. Дишлевий, . – К, 1959. – 148с.
1005434
  Зінченко О. Питання про смертну кару в Державній раді Російської імперії (1906-1907 рр.) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 109-118. – ISSN 1993-0909
1005435
  Завражина Г.В. Питання про співвідношення політичного дискурсу та дискурсу ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 116-119
1005436
  Лепех Ю. Питання про співвідношення понять "правотворчість" та "нормотворчість" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 225-231. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1005437
  Протасова І. Питання про статус кримськотатарського народу: міжнародні норми про "корінні народи" та дискусії в сучасній українській історіографії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 939. – С. 140-147. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 0453-8048
1005438
  Ларін Д.І. Питання про сфери застосування психології у різних країнах порушені Р. Вотсоном як передумова поступального руху психологічної науки // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 14-19. – ISBN 978-613-8-33760-7
1005439
  Кресін О.В. Питання про юридичні аспекти відносин війська запорозького з Річчю Посполитою в період гетьмування Івана Мазепи (1687-1708 рр.) та діяльності української політичної еміграції ХVIII ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С.77-94. – ISSN 1563-3349
1005440
   Питання проблемного навчання. – К, 1978. – 128с.
1005441
  Павленко Д. Питання проведення державної реєстрації прав власності на об"єкти нерухомості на підставі рішення третейського суду // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 104-106.
1005442
   Питання продуктивності праці і собівартості продукції в колгоспах. – К, 1958. – 200с.
1005443
  Поцелуєва Н.В. Питання проектування та будівництва сучасних наркологічних центрів в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 368-374 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1005444
  Танчер В.К. Питання пролетарського атеїзму в творах Г.В. Плеханова // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 32-36
1005445
  Шишловський О.А. Питання променевої оптики / О.А. Шишловський. – К, 1954. – 132с.
1005446
  Лобунець О.Г. Питання пропорційонального розвитку виробництва при переході до комунізму / О.Г. Лобунець. – Київ, 1967. – 251с.
1005447
  Запорожець О.О. Питання просвіти батьків засобами масової інформації в Україні (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Запорожець Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1005448
  Зуб Н.М. Питання просвітництва "інородців" Російської імперії в епістолярній спадщиині релігійних та громадських діячів II пол. XIX ст. // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 114-124. – ISBN 978-966-02-6446-5
1005449
  Ортинський В.Л. Питання протидії досудовому розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності на етапі відкриття кримінального провадження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 149-156. – ISSN 2306-9082
1005450
  Ортинський В. Питання протидії досудовому розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності на етапі відкриття кримінального провадження // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – C. 4-10. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
1005451
  Скомороха Л.В. Питання професійно-психологічного добору кандидатів на посади суддів в Україні та міжнародний досвід // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 336-348. – ISSN 1026-9932
1005452
  Пономарьова Г.Ф. Питання професійного вигорання фахівців сфери освіти в контексті розвитку кадрового корпусу // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 224-231. – ISSN 1993-5560


  "У статті виокремлено деякі аспекти проблеми формування і розвитку кадрового корпусу працівників освіти. Узагальнено результати емпіричного дослідження щодо виділення та ранжування мотивів, що визначають бажання молодих та досвідчених фахівців ...
1005453
  Ленін В.І. Питання професійного руху : статті й промови / В.І. Ленін. – Київ : Український робитник, 1931. – 324 с.
1005454
  Коржова О. Питання професійної підготовки на Всеросійських з"їздах викладачів математики (кінець Х1Х-початок ХХ століття) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 58-61.
1005455
  Ткачук О.С. Питання профілактики нестатутних взаємовідносин у Збройних Силах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 146-151. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  У статті пропонується випробувати дієвість таких засобів профілактики нестатутних взаємовідносин, як збільшення призовного віку, підвищення ролі молодших командирів, поліпшення психологічного клімату у військових колективах, роз"яснення законодавства, ...
1005456
  Носик М. Питання профілізації викладання історії спеціальностям гуманітарного спрямування у ВНЗ I-II рівнів акредитації // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 167-172
1005457
   Питання профспілкової роботи. – К, 1975. – 415 с.
1005458
  Гаркуша А.О. Питання процесуальної правоздатності щодо ініціювання механізму вирішення спорів у межах СОТ // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 232-235. – ISSN 0201-7245
1005459
  Артемишин М. Питання прямої дії Генеральної угоди з тарифів та торгівлі у Європейському співтоваристві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 14-18. – ISSN 1814-3385


  У статті досліджується питання прямої дії Генеральної Угоди з тарифів та торгівлі у Європейському співтоваристві. Автор ставить перед собою завдання встановити причини, які утримують Суд ЄС від наділеня ГАТТ прямою дією, та визначити випадки, коли ...
1005460
  Ніколаенко Д.Ф. Питання психологіі радянського вчителя / Д.Ф. Ніколаенко. – Київ, 1957. – 35с.
1005461
   Питання психології : Тези доповідей на республіканській психологічній конференції. – Київ : Радянська школа, 1964. – 292с.
1005462
   Питання психології навчання. – К, 1964. – 224с.
1005463
  Саприкін П.Г. Питання психології особистості в світлі вчення академіка І.П. Павлова про вищу нервову діяльність / П.Г. Саприкін. – Окр. відб. з Філософського збірника КДУ, № 2, 1955, 1955. – 21-39с.
1005464
   Питання психології політехнічного навчання. – К, 1958. – 200с.
1005465
  В"язовський Г.А. Питання психології творчого труда письменника / Г.А. В"язовський. – Одеса, 1966. – 97с.
1005466
  Галушко Т.Є. Питання психології художньої творчості / Т.Є. Галушко. – Київ, 1956. – 27с.
1005467
  Галушко Т.Є. Питання психології художньої творчості. (Лекція, прочитана для студентів філологічного факультету.) / Т.Є. Галушко; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1956. – 27с.
1005468
  Головко Б. Питання психологічної антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
1005469
   Питання Ради з питань судової реформи : указ Президента України від 27 жовтня 2014 р. № 826/2014 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 29 жовтня (№ 200). – С. 22
1005470
  Петровський Г.І. Питання радянського будівництва / Г.І. Петровський. – К., 1936. – 295с.
1005471
  Петровський Г.І. Питання радянського будівництва / Г.І. Петровський. – К., 1936. – 296с.
1005472
  Мяловицький А.В. Питання радянського шлюбно-сімейного законодавства // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
1005473
   Питання радянської літератури. – Одеса, 1959. – 282 с.
1005474
  Чеканов В. Питання ранньосередньовічної етнічної історії Південнх слов"ян у науковому доробку Т.Д.Флоринського (1854-1919) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 90-94
1005475
  Науменко Л.Ю. Питання реабілітації учасників АТО в практиці лікаря загальної практики / Л.Ю. Науменко, І.С. Борисова, В.М. Березовський // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 302-307. – ISSN 2077-1096
1005476
  Столаєва Д.В. Питання реалізації конституційно-процесуальних норм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 378-382. – ISSN 2219-5521


  У статті висвітлюються питання реалізації процесуальних норм конституційного права. Показано, що норми конституційного права, маючи визначені спільні ознаки, суттєво різняться між собою за предметом і методом правового регулювання, юридичною силою, ...
1005477
  Дякович М.М. Питання реалізації порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: правові аспекти та проблемні питання / М.М. Дякович, Ю.М. Юркевич // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 72
1005478
  Артеменко І.А. Питання реалізації процесуальних форм діяльності органів виконавчої влади: поняття, види та зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 119-129. – ISSN 1999-5717
1005479
  Капіца Ю.М. Питання реалізації Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 187-197.
1005480
  Стебун І. Питання реалізму в естетиці Івана Франка / Ілля Стебун. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 309 с.
1005481
  Яценко М.Т. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. / М.Т. Яценко. – К., 1979. – 334с.
1005482
  Новакова Н.О. Питання революції та еволюції в консервативному напрямі української політичної думки початку ХХ сторіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 123-127. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює основні аспекти понять "революція" та "еволюція" в консервативному напрямі української політичної думки початку ХХ ст. Дається порівняльний аналіз еволюційного та революційного шляхів суспільно-політичного розвитку. The article deals ...
1005483
  Горюк В.В. Питання регулювання інфляції в розрізі впливу фактора валютного курсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-7. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано питання взаємозв"язку інфляційних процесів і валютного курсу. Розглянуто погляди науковців на окремі аспекти досліджуваної теми. Оцінено ступінь взаємного впливу інфляції та курсу валют за допомогою розрахованого коефіцієнта ...
1005484
  Середа І.О. Питання регулювання прав і обов"язків студентів, відряджених на навчання з виробництва // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 76-83
1005485
  Биба Н.М. Питання регулювання праці інвалідів в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 219-225. – ISSN 0201-7245
1005486
  Погоріла Ю.Ю. Питання регулювання туристичних формальностей // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 253-255
1005487
  Ілущенко Ю.М. Питання регуляторної діяльності місцевих державних адміністрацій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 234-241. – ISSN 1563-3349
1005488
  Фролов Ю.О. Питання режиму в Положенні про виправно-трудові установи МВС УРСР 1961 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 112-117. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье дано определение понятия режима мест лишения свободы и раскрывается значение режима как одного из основных методов исправления и перевоспитания заключенных. Автор излагает затем условия содержания осужденных в соответствии с новым Положением о ...
1005489
  Марисюк К.Б. Питання режиму особливих умов в установах виконання покарань (зарубіжний досвід) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 521-525. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1005490
  Закович М. Питання релігії і церкви у філософській спадщині М.П. Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 85-87
1005491
  Пащенко В.О. Питання релігії та церкви в творчій спадщині Олеся Гончара // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2009. – № 2. – С. 29-39. – ISSN 2075-1451


  У статті аналізуються питання релігії та церкви в романі "Собор" видатного українського письменника Олеся Гончара
1005492
  Алєксєєв С.Ю. Питання реорганізації музейної справи на території рейхскомісаріату Україна в документах крайового управління архівів, бібліотек та музеїв (1942-1943 рр.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 59-63. – ISSN 2227-183Х


  Проаналізовано зміст та джерельну значимість документів з реорганізацією музейної справи на території України. Розкрито плани, концепцію та можливі наслідки здійснення реорганізації музейної справи в Україні.
1005493
  Аєдінова М. Питання репатріації кримськотатарського народу // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 217-219. – ISBN 978-966-171-893-6
1005494
  Стахурський Микола Феодосійович Питання реформування адміністративного процесу в Україні : Автореф. дис.... канд. юрид. наук:12.00.07 / Стахурський М.Ф.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1005495
  Стахурський Микола Феодосійович Питання реформування адміністративного процесу в Україні : Дис...канд.юрид.наук:12.00.07 / Стахурський Микола Феодосійович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 207с. + Додатки:204-207. – Бібліогр.:с.184-204
1005496
  Семесько В. Питання реформування бібліотечного законодавства / Валентина Семесько // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 2. – С. 51-57


  У статті обґрунтовується необхідність урегулювання на законодавчому рівні діяльності електронних бібліотек , передачі бібліотекам електронних копій тиражованих видань, а також питання дотримання прав суб"єктів авторського права та суміжних прав під час ...
1005497
  Березовська І.Р. Питання реформування законодавства в сфері забезпечення інформаційної безпеки України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 307-312. – ISSN 1609-0462
1005498
  Якимчук Н.Я. Питання реформування законодавства про сплату судового збору при притягненні в судовому порядку до адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 184-186. – ISBN 978-617-7096-97-8
1005499
  Герасименко Є.С. Питання реформування інституту адміністративної відповідальності : 12.00.07:Дис. ... канд. юрид. наук / Герасименко Є.С.; КУ ім. Шевченко. – Київ, 2000. – 221л. – Бібліогр.:с.205-221
1005500
  Герасименко Є.С. Питання реформування інституту адміністративної відповідальності : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.07 / Герасименко Є.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 2000. – 21с.
1005501
  Тіщенкова С.О. Питання реформування конституційно-правових основ сучасного механізму держави // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 83-90. – ISSN 2078-3566
1005502
  Фріс П.Л. Питання реформування кримінально - процесуального законодавства України та забезпечення рівності учасників кримінального процесу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.11-17
1005503
  Олійник Д.І. Питання реформування міжбюджетних відносин // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.83-88
1005504
  Шахматова Т. Питання реформування місцевих органів влади // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 22-26. – ISSN 0132-1331
1005505
  Журавський В. Питання реформування місцевого самоврядування в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 24-28. – ISSN 0132-1331
1005506
  Чередніченко Ю.В. Питання реформування податкової системи України в період її незалежності : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 83-90. – Бібліогр.:16 назв
1005507
  Копанєва В.О. Питання розвитку бібліометрії та наукометрії в Україні // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 394-396. – ISBN 978-966-02-7337-5
1005508
  Громей Н. Питання розвитку вищої освіти в Україні в сучасній українській історіографії (1991-2010 рр.) // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 20 : До 100-річчя Буковинського народного віча 3 листопада 1918 року. – С. 83-89
1005509
   Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз. – Харків
Вип. 43. – 2015. – 195 с. – Резюме рос., англ. мовами
1005510
   Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз ; редкол.: С.В. Кривуля, А.І. Лур"є, А.П. Мельник [та ін.]. – Харків
Вип. 44. – 2016. – 227 с. – Резюме рос., англ. мовами
1005511
  Покрас О.С. Питання розвитку галузі приладобудування в Україні в індустрії-4.0 / О.С. Покрас, С.В. Войтко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 52-56. – ISSN 2306-6806
1005512
  Пістун М.Д. Питання розвитку географії та суспільної географії : (до 80-річчя від дня народження) / Микола Пістун. – Київ : Обрії, 2012. – 60 с. – Бібліогр.: с. 46
1005513
  Цапенко І.П. Питання розвитку героїчного епосу східних слов"ян / І.П. Цапенко; АН УРСР ; Ін-т суспільних наук. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 136 с.
1005514
  Павлова О.В. Питання розвитку екологічної освіти як вимога формування екологічної держави // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 298-301. – ISBN 978-966-7957-20-9
1005515
  Коваленко П.С. Питання розвитку і розміщення малих та середніх міст Сумської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 179-183 : Табл.
1005516
  Говоруха Ж.А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 107-115. – ISSN 1993-6788
1005517
  Агафонова Н.В. Питання розвитку конституційної реформи у сучасній Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 34-42. – ISSN 2220-1394
1005518
  Берницька Д. Питання розвитку малого та середнього підприємництва в сучасних реаліях // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 21-26
1005519
  Драчов В.К. Питання розвитку міжколгоспної виробничої кооперації // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 22-26. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье излагаются некоторые общие принципы изучения экономических преимуществ межколхозных производственных связей; межколхозная кооперация рассматривается как одна из форм социалистической кооперации труда. В статье также анализируются паевые ...
1005520
  Кончаківський І.В. Питання розвитку міських поселень Закарпатської області та проблема використання їх трудових ресурсів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 35-41 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1005521
  Ганечко Л.О. Питання розвитку міських поселень на базі видобутку і переробки нерудної сировини (На прикладі Донецько-Придніпровського економічного району) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 33-41 : Табл. – Бібліогр. 2 назви
1005522
  Зимовець Г.В. Питання розвитку мови у працях О.С.Мельничука // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.72-76. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0027-2833
1005523
  Цвєтков В.В. Питання розвитку науки управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 9-19. – (Серія права ; № 7)


  В настоящее время проблемы управления все более становятся предметом комплексного исследования науки управления, юридической и экономической наук, философии, психологии, технических наук и т. д. В статье делается попытка раскрыть предмет и метод науки ...
1005524
  Пришва Н.Ю. Питання розвитку науки фінансового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 229-232. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1005525
  Твердохліб Т. Питання розвитку педагогічної освіти в духовних академіях у спадщині викладачів навчальних закладів Православної Церкви (початок ХІХ – 60-ті роки ХІХ століття) // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 166-171. – ISSN 2309-9127
1005526
  Брежнев Л.И. Питання розвитку політичної системи радянського суспільства / Л.И. Брежнев. – К., 1977. – 488с.
1005527
  Вітрук М.В. Питання розвитку прав радянських громадян у рішеннях пленумів ЦК КПРС (1962-1964 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 11-15. – (Серія права ; № 6)


  В статье рассматривается развитие социально-экономических и других прав и свобод советских граждан на основе всемерного подъема экономики страны и благосостояния всего народа, развития общенародной социалистической демократии. В работе подчеркивается ...
1005528
   Питання розвитку продуктивних сил західних областей Української РСР. – Київ, 1954. – 355с.
1005529
  Храмов О.О. Питання розвитку промисловості будівельних матеріалів на півдні Української РСР. / О.О. Храмов. – К., 1955. – 105с.
1005530
  Березняк Н.В. Питання розвитку системи науково-технічної інформації Республіки Казахстан / Н.В. Березняк, Т.П. Божко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 13-21
1005531
  Пугач Л. Питання розвитку сучасних концепцій соціальних комунікацій у висвітленні фахової періодики (2000-2015 рр.) матеріали до бібліографії / Л. Пугач, П. Андрусів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 311-320. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
1005532
  Кантаєва О. Питання розвитку теорії та практики обліку і аналізу інноваційної діяльності підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 4. – С. 25-31
1005533
  Миронець Н.І. Питання розвитку української культури в листуванні Володимира Винниченка з Михайлом Грушевським та Юрієм Тищенком (Сірим) (1908-1913 роки) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 156-166
1005534
  Дараганова Н.В. Питання розгляду спорів про працю суб"єктів владних повноважень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 365-371. – ISSN 1026-9932
1005535
  Безух О. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 263-273. – ISSN 0132-1331
1005536
  Банчук О.А. Питання розмежування публічного та приватного права в правовій думці України першої половини ХІХ століття // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 154-161. – ISSN 1563-3349
1005537
  Галаур В. Питання розподілу місць державного замовлення у закладах вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1084 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 січня (№ 4). – С. 4


  Студенти запропонували інноваційні проектні рішення облаштування міського середовища.
1005538
   Питання розподілу місць державного замовлення у закладах вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1084 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 4, 12 січня 2018 року. – С. 185
1005539
   Питання розпорядження геологічною інформацією : постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 939 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 листопада (№ 212). – С. 14
1005540
  Мазуренко В.І. Питання розробки концепції національної економічної безпеки України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-58. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Статтю присвячено комплексу проблем, які пов"язані з економічною безпекою окремої країни в умовах зростання взаємозалежності світового господарства. Аналізуються основні елементи та критерії національної економічної безпеки. Досліджуються можливі ...
1005541
   Питання розробки освітніх стандартів підготовки фахівців у лікарській резидентурі / Ю.В. Вороненко, Ю.П. Вдовиченко, О.К. Толстанов, Р.О. Мойсеєнко, О.М. Вернер, В.В. Краснов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 69-72. – ISSN 1681-2751
1005542
  Невелєв О.М. Питання розробки та використання звітних матеріальних балансів республіки / О.М. Невелєв, Л.Г. Кулінченко. – Київ, 1970. – 52с.
1005543
  Батанов О. Питання розробки та прийняття статуту териториальної громади // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.38-40
1005544
  Шваб І. Питання розслідування та розгляду в судах справ з торгівлі людьми : Аналіз вибраних справ / Інна Шваб. – Київ : КЛГЗ, 2007. – 158с. – ISBN 978-966-8668-38-8
1005545
   Питання романо-германської та угорської філології. – Ужгород, 1966. – 107с.
1005546
   Питання романо-германської філології. – Львів, 1961. – 167с.
1005547
   Питання романо-германської філології та методики викладання іноземних мов. – К, 1970. – 213с.
1005548
  Їжакевич Г.П. Питання російсько-українських зв"язків / Г.П. Їжакевич. – Київ, 1954. – 104с.
1005549
  Гупаловська В. Питання самореалізації особистості у теоріях А. Маслоу і К. Роджерса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.474-483. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1005550
  Бойко В.Г. Питання сатири в літературно-естетичних поглядах Івана Франка. : Дис... канд. філол.наук: / Бойко В.Г.; КДУ ім.Т.Шевченко. Кафедра історії української літератури. – К., 1955. – 358л. – Бібліогр.:л.1-13
1005551
  Файник Т. Питання світоглядних засад народного будівництва в дослідженнях Павла Чубинського // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 666-671. – ISSN 1028-5091
1005552
  Кованцов М.І. Питання світогляду у викладанні математичних дисциплін // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1005553
  Думасенко С.А. Питання свободи творчості у сучасному українському художньо-комунікаційному просторі / С.А. Думасенко, А.О. Копилова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 29-36. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047
1005554
  Легун Ю.В. Питання селянської генеалогії в дослідженнях російських істориків (1785-2001) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-43. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню питання селянської генеалогії в дослідженнях російських істориків у 1785-2001 рр.
1005555
  Волошенко В.О. Питання селянської освіти в інтерпретації авторів "Киевской старины" (1882-1906) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 21-24. – ISBN 978-966-493-676-4
1005556
  Фещенко В.М. Питання селянської реформи 1861 р. та ринкової перебудови економіки у працях українських вчених другої половини ХІХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 75-84. – ISSN 0320-4421
1005557
  Щербина О. Питання семантики в контексті філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 4. – С.55-82
1005558
   Питання сертифікатів про акредитацію [роз"яснення МОН України] / за інформацією прес-служби МОН // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 березня (№ 9). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  У зв"язку з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" Міністерство освіти і науки надає роз"яснення щодо окремих питань оформлення та дії сертифікатів ...
1005559
  Леоненко П.М. Питання синтезу в сучасній економічній теорії та викладанні // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 163-174. – ISSN 0320-4421
1005560
  Борисов В.І. Питання систематизації Особливої частини кримінального права // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2013. – Вип. 26. – С. 29-41. – ISSN 2079-6242
1005561
  Сиченко І. Питання сільськогосподарської кооперації у працях професора В.Г. Бажаєва // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – C. 106-11. – ISSN 1998-4634
1005562
  Дяченко Т.М. Питання сімейного права в працях В.І. Леніна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 50-56. – (Серія права ; № 11)


  Статья раскрывает содержание ленинских идей, положенных в основу правового регулирования семейно-брачных отношений в социалистическом обществе. Она показывает, как эти идеи были осуществлены в первых законодательных актах советской власти и при ...
1005563
   Питання слов"янознавства. – Львів, 1962. – 273с.
1005564
   Питання словотвору. – К, 1979. – 192с.
1005565
   Питання словотвору і граматичної структури української мови. – Дніпропетровськ, 1976. – 124с.
1005566
  Паньков Д.В. Питання смерті очима філософів і мислителів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 40-42
1005567
   Питання соціалістичного господарства. – К, 1940. – 172с.
1005568
  Коссак Л.О. Питання соціалістичного змісту і національної форми в радянському мистецтві : Дис... канд філософ.наук: / Коссак Л.О.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – Киев, 1954. – 225л. – Бібліогр.:л.1-XXVI
1005569
   Питання соціалістичного реалізму. – Київ, 1961. – 307 с.
1005570
   Питання соціалістичного реалізму. – Київ : Дніпро, 1965. – 296 с.
1005571
  Недбайло П.О. Питання соціалістичної держави і права в рішеннях XXIV з"їзду КПРС // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 23. – С. 3-14
1005572
  Недбайло П.О. Питання соціалістичної держави і права в рішеннях ХХІІ з"їзду КПРС. / П.О. Недбайло, Є.В. Назаренко. – Львів, 1962. – 44с.
1005573
   Питання соціалістичної економіки та історії народного господарства. – К, 1963. – 280с.
1005574
  Булкат Л.М. Питання соціального захисту в актах Конституційного Суду України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 23-34. – ISSN 2078-9165
1005575
  Шляхов О.Б. Питання соціального захисту пролетаріату в діяльності земських установ Катеринославщини кінця XIX - початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 37-42. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
1005576
   Питання соціальної взаємодії молоді і ветеранів / Рада орг. ветеранів України ; [редкол.: Цибенко П.С. (голова), Балмасов Б.М., Горєлов В.І. та ін.]. – Київ : Вид-во гуманіт. л-ри, 2012. – 119, [1] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Патріот України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Патріот України. Історичний альманах"). – ISBN 978-966-1572-04-0
1005577
  Пащенко О.О. Питання соціальної зумовленості кримінального законодавства в роботах радянських правознавців першої половини 80-х років ХХ ст // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 156-165. – ISSN 0201-7245
1005578
  Пащенко О.О. Питання соціальної зумовленості кримінального законодавства у працях радянських учених, що були опубліковані поза межами України перед розпадом СРСР (1990-1991 рр.) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 173-183. – ISSN 2224-9281
1005579
  Самойленко Н.І. Питання соціальної історії Болгарії у творчому доробку С. І. Сідельникова // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 404-408. – ISSN 2218-0567
1005580
  Бойко Т. Питання соціальної політики у творчості провідних діячів українського націоналізму // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 34-40. – ISBN 978-966-668-405-2
1005581
  Луначарський А.В. Питання соціології музики / А.В. Луначарський. – Одеса, 1929. – 127 с.
1005582
  Нелін О. Питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст.


  У статті розглядаються питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст. Зазначаються фактори, що можуть бути корисні для України.
1005583
  Нелін О. Питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст. // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 4-7. – ISSN 2308-9636


  У статті розглядаються питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст.
1005584
  Мілаш В.С. Питання співвідношення категорій "потреба", "інтерес" і "мета" в контексті підприємницького комерційного договору // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 72-77. – ISSN 0201-7245
1005585
  Водянніков О.М. Питання співвідношення податкових і торговельних режимів у міжнародному праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 587-597. – ISSN 1563-3349
1005586
  Гриценко В.Г. Питання співвідношення покарання з іншими засобами протидії злочинності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 61-65. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1005587
  Комарницький В. Питання співвідношення права власності та права спеціального природокористування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 111-117. – ISSN 0132-1331
1005588
  Капіца Ю. Питання співвідношення права інтелектуальної власності та права конкуренції у законодавстві Європейського Союзу та України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 78-81. – ISSN 0132-1331
1005589
  Стрельцов Л.М. Питання співвідношення суверенітету Союзу РСР та союзних республік // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 47-55
1005590
  Бондар Л.С. Питання співдружності школи і сім"ї у творчій спадщині В.О.Сухомлинського та захаренка О.А. // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 79-87
1005591
  Хоменко В. Питання співпраці Михайла Грушевського з українською партією соціалістів-революціонерів в українській еміграційній історіографії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 1. – С. 128-134. – ISSN 1998-4634
1005592
  Кордон М.В. Питання співробітництва Україна - НАТО : методичні матеріали до спецкурсу для студентів вищих навч. заклдів, які навч. за кваліфікац. рівнем "магістр" за спеціальн. "Міжнародні відносини" / М.В. Кордон; МОНУ, Житомирський державний ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Полісся, 2007. – 76 с. – ISBN 978-966-655-295-5
1005593
  Василенко В.І. Питання співучасті в злочинних порушеннях трудової дисципліни па автомобільному транспорті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 101-111. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Статья посвящена рассмотрению вопросов соучастия - одного из сложных институтов общей части уголовного права применительно к конкретному составу преступления - нарушению трудовой дисциплины на автомобильном транспорте. Автор допускает возможность ...
1005594
   Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних та наукових установах в Україні та за кордоном.Постанова КМ України №1015 від 23 вересня 2009 р. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 92-94. – ISSN 1682-2366
1005595
  Білодід О.І. Питання становлення українського вокалізму в лінгвістичній інтерпретації О.О. Потебні : Дис... канд. філол.наук: / Білодід О. І.; КДУ. – Київ, 1964. – 394 л. – Бібліогр.: л. 371-393
1005596
   Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет
Т. 2 (44). – 2017. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005597
   Питання статистики продуктивності праці в промисловості і сільському господарстві. – К, 1962. – 304с.
1005598
  Дараган М.В. Питання статистики собівартості продукції в текстильній промисловості. / М.В. Дараган. – К., 1958. – 120с.
1005599
  Чекотовський Е.В. Питання статистичної науки в працях О.О . Русова: до 100-річчя з дня смерті / Е.В. Чекотовський, М.Ю. Потапова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (70). – C. 74-78
1005600
  Орєхова І. Питання статусу кримськотатарського народу в контексті визначення поняття "корінний народ" // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 292-299. – ISSN 2077-7280
1005601
  Куцов К.О. Питання створення в Підкарпатській Русі вищого навчального закладу в діяльності громадських організацій закарпатських студентів 1920-1930-х рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 142-146. – (Історія ; Вип. 25)
1005602
  Шевченко А. Питання створення спеціалізованих судів у період підготовки Конституції України 1996 року // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 124-131. – ISSN 2078-3566
1005603
  Попорщаєв О. Питання створення центрів студентського спорту на базі вищих навчальних закладів України // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 142-146. – ISBN 978-966-2328-98-1
1005604
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 41. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005605
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 42. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 95-річчя Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара
1005606
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 43. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 95-річчя Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара
1005607
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 44. – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 95-річчя Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара
1005608
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 45. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005609
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 46. – 2017. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005610
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 47. – 2018. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1005611
  Калашник В. Питання стилістики в працях Ю. Шевельова про українську мову та літературу // Юрій Шевельов: учений-гуманітарій, дослідник ураїнської мови і літератури : [зб. статей] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди [та ін. ; упоряд.: С.В. Вакуленко, П.О. Редін ; редкол.: Ю.М. Безхутрий та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 65-74. – ISBN 978-966-285-429-9
1005612
   Питання стипендіального забезпечення : постанова КМУ від 12 листопада 2012 р. № 1078 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 90. – С. 30-31
1005613
  Шадріна А.І. Питання стоїцизму у творах Іустина Флавія // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 59-61
1005614
  Жовква І. Питання стратегічного партнерства в українському науковому обігу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.117-124
1005615
  Савицька О.С. Питання стратегічного партнерства України з Францією: історіографія проблеми (1991 - 2016 рр.) // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 107-113. – ISBN 978-966-02-7989-6
1005616
  Куцевич М.П. Питання строків давності притягнення до кримінальдної відповідальності за екоцид // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 60-61. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вирішенню питання можливості застосування строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за екоцид. The article is devoted to the deciding of the ouestion of criminal liability for ecocide time limit.
1005617
   Питання структурної лексикології. – К, 1970. – 244с.
1005618
  Шупеня С. Питання судово - експертної діяльності в проекті Цивільного процесуального кодексу України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.84-88. – ISSN 0132-1331
1005619
  Нижник А. Питання судового захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 65-82. – ISSN 0132-1331
1005620
  Михеєнко М.М. Питання судової психології у праці А.Ф. Коні (До 130-річчя з дня народження) / М.М. Михеєнко, О.Ф. Шульга // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 29. – С. 126-133
1005621
  Коханова О.О. Питання суспільно-політичного становища жінки в Радянській Україні в 20-30-х рр. XX ст. в радянській історіографії (1918–1991 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 162-170. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1005622
  Юрчук Л.А. Питання суфіксального словотворення дієслів в сучасній українській мові : Дис... канд. філол.наук: / Юрчук Л.А.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1956. – 241л. – Бібліогр.:л.І-ХІІІ
1005623
  Юрчук Л.А. Питання суфіксального словотворення дієслів у сучасній українській мові. / Л.А. Юрчук. – К., 1959. – 100с.
1005624
   Питання сучасного природознавства. – Львів, 1974. – 179с.
1005625
  Євграфова Є. Питання сучасного розуміння права і держави // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 167-173
1005626
  Рамазанов Ш. Питання сучасної історіографії Другої світової війни / Ш. Рамазанов, Л. Ігнатова // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 79-90
1005627
  Сюсько М.І. Питання сучасної української літературної та живорозмовної мови : вибране : монографія / Михайло Сюсько ; Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II. – Ужгород : Гражда, 2014. – 522, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-176-091-1


  У пр. №1696354 напис: Найкращі побажання колективу бібліотеки зі сподіванням на користування. Підпис. Автор. м. Київ вул. Лісна, буд. 30, 88018, 20.03.15
1005628
  Горбань Т. Питання сформованості української нації у вітчизняній суспільно-політичній думці початку XX століття // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 152-154
1005629
   Питання східно-слов"янської лексикографії XI-XVII ст.. – К, 1979. – 168с.
1005630
  Пальті О.М. Питання та парадокси математичного аналізу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 1-4. – ISSN 2518-7104
1005631
  Адлер О.О. Питання та проблеми оцінки ефективності управління персоналом підприємства / О.О. Адлер, Л.П. Руда // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 12-15. – ISBN 978-9934-571-51-0
1005632
   Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні = Fragen und Probleme der Entwicklung des Rechtsstaats in der Ukraine : за сприяння програми DAAD "Підтримка демократії в Україні" gefordert durch den Deutschen Akademischen Austauschdients (DAAD) : збірник наукових статей / Юридичний факультет Сумського нац. аграрного університету ; Фак-т юрид. та економ. освіти Ун-ту Мартіна Лютера Халле-Віттенберг (Німеччина), Юрид. відділ. ; Юрид. та економ. фак-т Верминсько-Мазур. ун-ту (Ольштин, Польща). – Суми : Козацький вал ; Сумська обласна друкарня. – ISBN 978-966-358-079-1
Семінар I : (19.10.2009-23.10.2009 рр.), Халле-Віттенберг (Німеччина). – 2009. – 282 с.
1005633
   Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні = Fragen und Probleme der Entwicklung des Rechtsstaats in der Ukraine : за сприяння програми DAAD "Підтримка демократії в Україні" gefordert durch den Deutschen Akademischen Austauschdients (DAAD) : збірник наукових статей / Юридичний факультет Сумського нац. аграрного університету ; Фак-т юрид. та економ. освіти Ун-ту Мартіна Лютера Халле-Віттенберг (Німеччина), Юрид. відділ. ; Юрид. та економ. фак-т Верминсько-Мазур. ун-ту (Ольштин, Польща). – Суми : Козацький вал ; Сумська обласна друкарня. – ISBN 978-966-358-083-8
Ч. 2. – 2009. – 226 с.
1005634
  Туріна О.А. Питання творчої соціалізації молодої особи в культурно-мистецькому середовищі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 203-210
1005635
   Питання текстології. – Київ : Наукова думка, 1968. – 372 с.
1005636
   Питання текстології : поезія. – Київ : Наукова думка, 1977. – 411с.
1005637
   Питання текстології : поезія і проза. – Київ : Наукова думка, 1980. – 304 с.
1005638
   Питання текстології : Іван Франко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 296 с.
1005639
   Питання текстології : дожовтнева та радянська література : зб. наук. праць. – Київ : Наукова думка, 1989. – 243 с. – ISBN 5-12-000706-6
1005640
   Питання текстології. – Київ : Наукова думка, 1990. – 198 с. – ISBN 5-12-001554-9
1005641
  Шиманський І.Є. Питання теорії границь та теорії ірранціональних чисел в зв"язку з деякими їх застосуваннями : Дис... наук: / Шиманський І.Є.;. – Київ, 1946. – 124л.
1005642
  Хомра І. Питання теорії економічної географії в працях Г. Кривченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-57. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано внесок Г.Кривченка в розвиток теорії економічної географії. Основну увагу зосереджено на об"єкті економічної географії, пріоритеті районного чи галузевого підходу, взаємовідносинах між географічним середовищем та економікою. The ...
1005643
  Нежиборець В.І. Питання теорії економічної глобалізації: теоретичний аспект // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2012. – Вип. 10. – С. 232-239. – ISBN 978-617-696-135-2. – ISSN 2308-0353
1005644
  Фурса С. Питання теорії і практики взаємодії державного виконавця та нотаріуса : (на прикладі вчинення нотаріального провадження з видачі свідоцтва про придбання стягувачем майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися) / С. Фурса, Р. Ляшенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-17. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається взаємодія нотаріуса з державним виконавцем з метою вчинення нотаріального провадження з видачі свідоцтва про придбання стягувачем майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися. Розкрито процедуру проведення ...
1005645
  Кіраль С.С. Питання теорії і практики перекладу в епістолярній спадщині І. Денисюка, Г. Кочура, В. Чабаненка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 102-113. – (Серія "Філологічні науки")
1005646
  Цимбаленко Б.В. Питання теорії і практики ціноутворення на засоби виробництва. / Б.В. Цимбаленко. – К, 1962. – 40с.
1005647
  Давидов Р. Питання теорії конституційних правовідносин / Р. Давидов, Ю. Данилюк // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 16-19. – ISSN 0132-1331
1005648
  Селіванов А.О. Питання теорії конституційного правосуддя в Україні : актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя / А.О. Селіванов, А.А. Стрижак. – Київ : Логос, 2010. – 274, [2] с. – Бібліогр.: с. 252-270. – ISBN 978-966-171-298-9
1005649
  Пістун М.Д. Питання теорії лісопромислових комплексів (ЛПК) : рецензії / М.Д. Пістун, С.С. Мохначук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 118-121
1005650
   Питання теорії мови в зарубіжному мовознавстві. – К, 1976. – 256с.
1005651
  Кудін В.О. Питання теорії соціалістичного реалізму. / В.О. Кудін. – К, 1959. – 126с.
1005652
  Назаренко Є.В. Питання теорії соціалістичної держави в новій програмі КПРС // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 65-72. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье излагаются основные положения новой Программы КПСС по вопросам теории социалистического государства: о необходимости государства до полной победы коммунизма, о сущности социалистического государства, об усовершенствовании формы и механизма ...
1005653
   Питання теорії та аналізу економічного розвитку на сучасному етапі. – К, 1971. – 211с.
1005654
   Питання теорії та аналізу економічного розвитку на сучасному етапі. – К, 1974. – 212с.
1005655
  Павлов Т. Питання теорії та історії літератури / Т. Павлов. – Київ, 1959. – 655с.
1005656
  Біла С.О. Питання теорії та практики інвестиційних процесів у трансформаційній економіці Україні (90-ті роки ХХ - початок ХХІ ст.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 31-41. – ISSN 0320-4421
1005657
  Майданник О. Питання теорії функції Парламенту України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 81-88
1005658
  Молчанов Р. Питання територіальної підсудності позовів споживачів до перевізників // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.58-63
1005659
  Писаренко С.М. Питання територіальної структури економічного вузла : територіально-виробничі системи (комплекси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 83-88 : Табл.
1005660
  Мамонов І.П. Питання термінології у Податковому кодексі України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 147-152
1005661
  Максимюк М. Питання термінології української літературної ономастики // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 64-68. – ISSN 2311-9896
1005662
  Чухно А.А. Питання технічного нормування праці // Науковий щорічник КДУ, 1957
1005663
  Палеха Ю.М. Питання типізації населених пунктів України для грошової оцінки їх земель // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 17-21 : Табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
1005664
  Білоскурська О. Питання типології конституційних обов"язків людини і громадянина // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 21-24
1005665
  Чухно А.А. Питання товарно-грошових відносин на сучасному етапі // Наукові записки КДУ, 1959. – Т.17
1005666
  Синиця Є.В. Питання топографії поховальних пам"яток V - середини VII ст. у верхньому Подніпров"ї // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-18. – (Історія ; вип. 40)


  Розглянуто особливості топографії та розміри ранньосередньовічних могильників Верхнього Подніпров"я. На підставі аналізу виділено декілька локальних варіантів цих пам"яток.
1005667
  Осадчий Є.М. Питання топоніміки поля Конотопської битви // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 131-136. – ISBN 978-966-8999-37-6
1005668
   Питання топоніміки та ономастики : (Матеріали 1 Республіканської наради з питань топоніміки та ономастики). – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – 238с.
1005669
  Опришко В. Питання трансформації Європейського права в законодавство України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.27-30. – ISSN 0132-1331
1005670
  Лісніченко Ю.М. Питання трансформації системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників ЗС України / Ю.М. Лісніченко, О.О. Лісніченко, Л.Д. Ворохова // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 135-138. – (Технічні науки ; № 1 (5)). – ISSN 2313-7509
1005671
  Бескін М.М. Питання тригонометрії та її викладання / М.М. Бескін. – Київ, 1951. – 132 с.
1005672
  Соболь О.Ю. Питання у французькому дискурсі преси: поліфонічний аспект // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 217-226
1005673
  Фединець Ч. Питання угорської меншини Закарпаття на сучасному етапі угорсько-українських дипломатичних відносин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 106-110. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1005674
  Деркач А. Питання удосконалення державного контролю у галузі ядерної та радіаційної безпеки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 82-85. – ISSN 0132-1331
1005675
  Баулін Ю.В. Питання удосконалення законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю / Ю.В. Баулін, В.С. Зеленецький // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 96-108.
1005676
  Піляй І. Питання удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації електронної транспарентності в органах прокуратури // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 64-69. – ISSN 2524-0129
1005677
  Паладій М.В. Питання удосконалення інфраструктури системи державного управління сферою інтелектуальної власності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 116-119 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
1005678
  Берназюк Я.О. Питання удосконалення Конституції України // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 20-29. – ISSN 2414-05-62
1005679
  Мищак І. Питання удосконалення охорони культурної спадщини в Україні в контексті децентралізації влади // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 131-135. – ISBN 978-617-7638-06-2
1005680
  Єрмолаєв Д.І. Питання удосконалення понятійно-категоріального апарату в системі державної охорони України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 98-100. – Бібліогр.: 7 назв
1005681
  Полюхович В.І. Питання удосконалення правового регулювання діяльності інвесторів на фондовому ринку України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 227-232. – ISSN 1563-3349
1005682
  Оридорога М.Т. Питання удосконалення сімейно-шлюбного законодавства // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 62-66
1005683
  Макарчук С. Питання українізації православної церкви в громадсько-політичному житті Волині у 20-х роках ХХ ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 3-9. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
1005684
  Клименко Ю.А. Питання українізації та есперантизації в історії вітчизняної освіти (20-ті - початок 30-х років XX століття) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 84-89. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1005685
  Беліченко М. Питання українсько-польських взаємин у творчості Романа Іваничука // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-9. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Актуальність дослідження визначено місцем історичної прози Р. Іваничука в українській літературі другої половини XX століття. Вивчення питання українсько-польських стосунків в історичній романістиці письменника зумовлено не лише потребою його ...
1005686
  Федик І. Питання українсько-польської співпраці в ідеологіях українських католицьких партій Галичини міжвоєнного періоду // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 34-37.
1005687
  Ковалик І.І. Питання українського і слов"янського мовознавства : вибрані праці / Іван Ковалик ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Львів ; Івано-Франківськ. – ISBN 978-966-428-037-4
Ч. 2. – 2008. – 496 с.
1005688
   Питання Українського інституту національної пам"яті : постанова КМУ від 09.07.2014 № 292 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 62, 12 серпня. – С. 33-34
1005689
   Питання українського правопису : постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 437 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 28-48
1005690
  Алієв Д.А. Питання української автономії в I і II Державній думі Росії (1906-1907 pp.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 55-61. – (Історія ; вип. 36)


  На основі історичних джерел висвітлюються ідеї української автономії в складі федеративної демократичної Росії, що відстоювали українські депутати в I і II Державній думі.
1005691
  Могильний Л.П. Питання української державності у програмі Української демократичної партії (1904-1905) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44-46. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання української державності у програмі Української демократичної партії (УДП), яка діяла на початку ХХ ст. The article studies state organization of Ukraine in program of Ukrainian Democratic Party of Naddnipryanska Ukraine of the early ...
1005692
   Питання української діалектології і міжмовних контактів. – Дніпропетровськ, 1972. – 114с.
1005693
  Свириденко О. Питання української ідентичності в листі-протесті П. Куліша "Лист русинів до автора брошури "Un people europeen de quinze millions oublie devant l`histoir" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 187-190. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Питання національної ідентичності - одне з ключових у романтичному дискурсі. Протиставляючи класицистичному принципу «наслідування природи» й античності принцип наслідування національного духу, розглядаючи літературу як можливість художньо ...
1005694
  Верменич Я.В. Питання української козацької державності в історіософії М.І. Костомарова // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 170-173. – ISBN 5-7702-0775-2
1005695
  Гольденбер Л.І. Питання української літератури в "Наукових записках" та збірниках вузів Української РСР : бібліографічний покажчик / (склав Л.І. Гольденбер). – [б.м.] : [б.и..], 1958. – [15] с. – Окр. відб. з: "Радянське літературознавство", № 6, 1958, [c.136-150]
1005696
   Питання української літературно-художньої критики початку 20 ст.. – Дніпропетровськ, 1977. – 52с.
1005697
  Сокіл Б. Питання української мови на з"їзді українських учених // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 78-85. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5
1005698
  Готкова Ю. Питання української мови на Кубані у 1920-1930-х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 46-48. – ISBN 978-966-171-783-0
1005699
  Наєнко Г.М. Питання української мови у творах М. Максимовича // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 44-47. – Бібліогр.: Літ.: С. 47; 9 поз. – ISBN 966-8188-07-1
1005700
  Давва В.В. Питання української національної культури в політиці революційних урядів у 1917 - 1920 рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 119-127
1005701
   Питання української радянської літератури. – К, 1953. – 284с.
1005702
   Питання української радянської літератури. – К, 1955. – 367с.
1005703
   Питання української радянської літератури. – К, 1956. – 563с.
1005704
   Питання української радянської літератури. – Київ : Радянський письменник
вип.4. – 1958. – 560с.
1005705
  Магурчак А. Питання УНДО у світлі листування Андрія Жука і Романа Перфецького протягом 1925-1926 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-48. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено епістолярію між Андрієм Жуком і Романом Перфецьким, в якому висвітлюється ставлення до Українського національно демократичного об"єднання на протязі 1925-1926 рр. Проаналізовані статі А. Жука, які були опубліковані в "Українському прапорі", ...
1005706
  Чубінідзе О. Питання універсальної юрисдикції за скоєння злочинів проти міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 225-229
1005707
   Питання управління // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Кабінет Міністрів України видав розпорядження "Питання управління окремими категоріями закладів освіти державної форми власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки № 1412-рвід 11 грудня 2019 року.
1005708
   Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 831-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 96, 8 грудня 2017 року. – С. 493-494
1005709
  Пушкін О.А. Питання управління державними соціалістичними підприємствами у новому Цивільному кодексі УРСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1005710
  Брежнєв Л.І. Питання управління економікою розвинутого соціалістичного суспільства / Л.І. Брежнєв. – К., 1976. – 720с.
1005711
   Питання управління об"єктами державної власності законодавчо врегульовано // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 5-8
1005712
  Цицик К.Ю. Питання управління системними ризиками в контексті забезпечення фінансової стійкості банківського сектору // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 117-124
1005713
  Янчев А. Питання управління та оцінки інформаційних технологій : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 50-52. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1005714
  Борисова В. Питання управління юридичними особами і їх вирішення за чинним законодавством України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 113-120. – ISSN 0132-1331
1005715
  Лобойко Т.В. Питання усвiдoмлення aктуaльних сoцiaльних прoблем укрaїнськoю мoлoддю (нa приклaдaх ствoренoї нею сoцiaльнoї реклaми) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 235-238


  У стaттi рoзглянутo прoблему усвiдoмлення aктуaльних сoцiaльних прoблем укрaїнськoю мoлoддю.Прoaнaлiзoвaнo oсoбливoстi стaвлення сучaснoї мoлoдi дo сoцiaльних прoблем нa приклaдaх ствoренoї нею сoцiaльнoї реклaми. Головну увaгу придiленo oсoбливoстям ...
1005716
  Балюк І.А. Питання участі некомерційних організацій в адміністративно-правових відносинах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 126-136
1005717
  Пащук А.Й. Питання участі прокурора в радянському цивільному процесі // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 89-94
1005718
  Матієк Л.Г. Питання участі сторони обвинувачення в підготовчому провадженні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 436-438. – ISBN 978-617-7530-15-1
1005719
  Яременко В. Питання участі Тараса Шевченка в Кирило-Мефодіївському братстві за історіософським виміром: долання стереотипів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 496-517. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
1005720
  Яремчук В. Питання участі українців у Варшавському повстанні 1944 року // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 271-275. – ISBN 978-966-171-793-9
1005721
  Халецька Л.П. Питання участі Франції в європейському інтеграційному процесі в сучасній зарубіжній та українській історіографії (1990-ті pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 133-135. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлено підхід українських та зарубіжних дослідників до питання моделей європейського інтеграційного об"єднання, проблеми створення європейської оборони, формування Економічного і валютного союзу, спільної європейської політики зайнятості й ...
1005722
  Лемещенко К.Б. Питання федералізму в творчій спадщині М.І. Костомарова // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 29-34. – ISSN 1563-3349
1005723
   Питання фізики твердого тіла. – Львів : Видавничий центр ЛДУ імені Івана Франка, 1964. – 119 с.
1005724
   Питання фізіології, цитоембріології і флори України. – К, 1963. – 224с.
1005725
  Беспалова О. Питання фізкультурно-оздоровчих технологій у науково-практичному дискурсі / О. Беспалова, Т. Бугаєнко, Н. Авраменко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 247-256. – ISSN 2312-5993
1005726
   Питання філології та естетики в світілі ленінських ідей. – К, 1970. – 292с.
1005727
  Кушнірова Л.В. Питання філології та навчання української мови у науковій спадщині В.І. Масальського // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 130-136. – Бібліогр.: в приміт.; С.130-135;


  Досліджуються питання філології та навчання української мови у науковій спадщині В.І. Масальського. Авторка переконана, що праці вченого збагатили вітчизняну науку і сприяли розвитку української мови та методики її навчання.
1005728
  Кутузов Р.В. Питання фінансового управління у працях вітчизняних учених другої половини ХІХ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 13-16. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х


  Досліджуються питання фінансовго управління у роботах вченого-економіста Івана Трохимовича Тарасова - випускника юрид. ф-ту Імператорського університету Св. Володимира. Захистив у 1875 р. магістерську дисертацію.
1005729
  Нечипоренко Н. Питання фінансування санації в сфері господарювання // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 402-404
1005730
   Питання фінансування у 2016 році виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року № 598 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 27 вересня (№ 181). – С. 8
1005731
   Питання фінансування у 2016 році виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 598 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 73, 23 вересня 2016 року. – С. 97-100
1005732
  Шиприкевич В.В. Питання фоностилістики / В.В. Шиприкевич. – Київ : Київський університет, 1972. – 88с.
1005733
  Подміногін Питання форми перекладу у німецьких романтиків та постромантиків / Подміногін, О.А. Кальниченко // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 182-190. – ISBN 978-966-8558-97-4


  "Історія перекладу – наука всесвітня, можна сказати, космополітична. І вона не може в силу своєї специфіки обмежуватися вивченням окремих ареалів, це їй шкодить. Однак, говорячи про переклад у Німеччині, варто завжди враховувати, що саме для цієї ...
1005734
  Ромашко М. Питання формування кредитної політики промислових підприємств // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.108-112. – ISBN 966-654-085-1
1005735
  Лєшньова Н.О. Питання формування лексичних навичок у студентів немовних факультетів університету / Н.О. Лєшньова, Л.В. Павлова // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харківська гуманітарно-педагогічна акад." Харків. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 40. – C. 101-109. – ISSN 2074-8167
1005736
  Ананченко О.Є. Питання формування організаційної структури системи управління інформаційною безпекою підприємства // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 1. – С. 79-83. – ISSN 2409-7292
1005737
  Дорош М.О. Питання формування резервної системи комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 131-137
1005738
   Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї : Указ Президента України від 25 січня 2012 року №31/2012 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 174. – ISSN 1026-9932
1005739
   Питання фразеології східнослов"янських мов. – К, 1972. – 175с.
1005740
  Коломієць М.П. Питання фразеологічної синоніміки (на матеріалі української мови) / М.П. Коломієць. – Дніпропетровськ, 1987. – 52с.
1005741
  Афанасьєв О.Є. Питання Х Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 47
1005742
  Мікоян А.І. Питання харчової промисловості в зв"язку з стахановьским рухом / А.І. Мікоян. – К., 1936. – 89с.
1005743
   Питання ХІ Всеукраїнського турніру юних економістів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 35
1005744
  Гавриленко Л.І. Питання ХІV Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 5 (195). – С. 2-3
1005745
   Питання ХІІ Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 2-3
1005746
   Питання ХІІ Всеукраїнського турніру юних економістів / Ю.В. Бицюра, О.В. Черкавський, Г.Е. Гронтовська, М.В. Мальчик, В.В. Смулка // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 28
1005747
   Питання ХІІІ Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 2-3
1005748
   Питання ХІІІ Всеукраїнського учнівського турніру юних економістів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 24
1005749
  Кучеренко Н.О. Питання хімічної технології в курсі хімії середньої школи / Н.О. Кучеренко, О.М. Русько. – К., 1956. – 92с.
1005750
  Маляр П. Питання хронології історії східно-слов"янських мов у радянському мовознавстві // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 154, листопад : листопад. – С. 19-23
1005751
   Питання художнього стилю і методу. – Дніпропетровськ, 1971. – 178с.
1005752
   Питання художньої майстерності в творах українських письменників. – Львів, 1958. – 119с.
1005753
  Лукаш С.С. Питання централізованого та локального регулювання праці у країнах колишнього СРСР // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 93-100
1005754
  Міщенко Ю.В. Питання церковної історії Михайла Поснова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 252-256. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Простежується історико-релігійне дослідження Михайла Поснова,а саме - історія християнської церкви.
1005755
  Майданик Р. Питання цивільно-правової відповідальності за договором про надання медичних послуг // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 82-90. – ISSN 0132-1331


  Правовий статус суб"єктів медичних правовідносин.
1005756
  Клюшніченко А.П. Питання цивільного позову в радянському кримінальному процесі // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 29-33
1005757
   Питання цивільного права та процесу в практиці діяльності органів внутрішніх справ : монографія / [Бортнік О.Г. та ін.] ; за заг. ред. В.А. Кройтора. – Харків : Золота миля, 2013. – 148 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 131-147 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-610-212-5
1005758
  Теплюк М. Питання чинності законів України в аспекті конституційної юрисдикції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 4 (313). – С. 25-28
1005759
   Питання шевченкознавства. – Черкаси, 1964. – 168с.
1005760
   Питання шевченкознавства. – Київ : Молодь
№ 4. – 1968
1005761
   Питання шевченкознавства


  Про Роксолану Петрівну Зорівчак.
1005762
  Петренко І.М. Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст. на шпальтах часопису "Киевская старина" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 157-162. – ISSN 0130-5247


  Ідеться про висвітлення у журналі "Киевская старина" шлюбно-сімейних відносин серед православного населення Гетьманщини впродовж XVIII ст. Згадуються дослідження професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського ...
1005763
  Марісова Л.Й. Питання шлюбу і сім"ї в соціалістичному суспільстві в світлі висловлювань В.І. Леніна // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 15-25. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
1005764
  Сутріна Р. Питання шлюбу та сім"ї в творчості Платона / Р. Сутріна, Д. Сутрін // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.86-90
1005765
  Лесик Ф.Л. Питання щеплення рослин у курсі біології середньої школи / Ф.Л. Лесик. – К., 1955. – 96с.
1005766
  Проценко М.В. Питання щодо взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при виявленні злочинів, вчинених організованими групами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 285-288
1005767
  Нетеса Н. Питання щодо видового та безпосереднього об"єктів порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 103-109
1005768
  Доманський В.А. Питання щодо методології формування законодавства у сфері цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 33-37. – Бібліогр.: 14 назв
1005769
  Кірічевська А.В. Питання щодо необхідності запровадження загальнообов"язкового страхування професійної відповідальності адвокатів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 220-222. – ISBN 978-617-673-442-0
1005770
  Кресін О. Питання щодо періодизації розвитку порівняльного правознавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 247-265. – ISSN 0132-1331
1005771
  Новаков С. Питання щодо положення жінок у діяльності Організації Об"єднаних Націй // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 149-150
1005772
  Крайник Г. Питання щодо потерпілого від злочину, передбаченого статтею 272 Кримінального кодексу України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 43-49.
1005773
  Ясечко С. Питання щодо правочинів з особистим немайновим правом на ім"я // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.78-83
1005774
  Ільченко С. Питання юридичного забезпечення діяльності морських портів України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 86-93. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1005775
  Щербанюк Л.М. Питання юридичної відповідальності адресатів права депутатського запиту в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 110-112
1005776
  Цірат Г.А. Питання юрисдикції в міжнародних договорах України про правову допомогу // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 197-202
1005777
  Базов О. Питання юрисдикції Європейського суду з прав людини щодо розгляду міждержавних справ // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 84-91
1005778
  Шевченко В. Питання ядерної безпеки України стосується Європи й усього світу // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 48-49. – ISSN 2313-559X
1005779
   Питання якісної теорії. – К, 1978. – 69с.
1005780
  Власенко К.В. Питання якості математичної освіти в інженерно-машинобудівній школі в контексті приєднання України до Болонського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 31-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми якості інженерно-машинобудівної освіти, уніфікації та адаптивності освітніх програм, зрозумілості їх змісту та можливості практичної реалізації, аналізуються шляхи оптимального співвідношення фундаментальності й ...
1005781
  Бузницька С.В. Питання, пов"язані з реалізацією права на необхідну оборону // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-55. – ISBN 966-614-021-7
1005782
  Макух О.В. Питання, пов’язані із визначенням предмета закону про Державний бюджет у рішеннях Конституційного Суду України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 90-102. – ISSN 2224-9281
1005783
  Очиченко О. Питання, що іноді виникають у зв"язку з проведенням загальних зборів акціонерів // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 35-39.
1005784
  Шумило Н. Питання, що потребує дослідження
1005785
  Кралюк П. Питання, що потребує ясності: Галицько-Волинське князівство чи королевство Руське? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 20
1005786
  Кралюк П. Питання, що потребує ясності: Галицько-Волинське князівство чи королівство Руське? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 лютого (№ 18/19). – С. 20
1005787
  Коренга Ю. Питання, які стосуються встановлення батьківських прав за використання сурогатного материнства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 511-514. – ISSN 1026-9932
1005788
  Литвин Т. Питанням безпеки - належну увагу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 24-25 : фото
1005789
  Печеник Б.Я. Питательные агрегаты мощных энергоблоков / Б.Я. Печеник, Г.И. Хатетовский. – М., 1978. – 176с.
1005790
  Мириманян Х.П. Питательные вещества почвы и удобрения / Х.П. Мириманян. – Москва ; Ленинград, 1937. – 64 с.
1005791
  Михайлов А.К. Питательные насосы для тепловых электростанций большой мощности / А.К. Михайлов. – М., 1963. – 48с.
1005792
  Козлов Ю.А. Питательные среды в медицинской микробиологии / Ю.А. Козлов. – М, 1950. – 252с.
1005793
  Мартенс Л.А. Питательные среды из кислотного гидролизата рыбокостной муки и их применение для культивирования возбудителя чумы : Автореф... канд. биол.наук: / Мартенс Л.А.; Всесоюз. науч.-исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1964. – 19л.
1005794
  Кахута Николай Максимович Питательный режим мощного чернозема Курской области и продуктивность культур севооборота : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.04 / Кахута Николай Максимович; Всес. Акад. сельскохоз. наук им. В.И.Ленина. Почвенный ин-т. – М., 1972. – 27л.
1005795
  Латышев Э.П. Питательный режим почв в условиях рисового севооборота юга Украины : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Латышев Э.П. ; Хар. с.-х. ин-т. – Харьков, 1966. – 26 с.
1005796
  Яскин А.А. Питательный режим темно-каштановых почв Северного Казахстана : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Яскин А.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1968. – 20 с.
1005797
  Рэй П. Питер Акройд: Справка // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 3-4. – ISSN 1130-6545
1005798
  Руткевич Е.Д. Питер Бергер - полвека творческого пути // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 114-123. – ISSN 0132-1625
1005799
   Питер Брейгель в графике: Из собрания Королевской Библиотеки Бельгии. – Ленинград, 1979. – 9 с.
1005800
  Климов Р.Б. Питер Брейгель старший / Р.Б. Климов. – Москва : Искусство, 1954. – 50, [2] с.
1005801
  Львов С.Л. Питер Брейгель Старший / С.Л. Львов. – М., 1971. – 206с.
1005802
   Питер Брейгель Старший // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-61.
1005803
  Кульчицкий И. Питер Брейгель Старший // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 2. – С. 12-33


  Питер Брейгель старший ("Мужицкий" (1525-1569) - южнонидерландский живописец, график, мастер пейзажа и жанровых сцен
1005804
  Цырлин И.И. Питер де Хоох / И.И. Цырлин. – М., 1955. – 48с.
1005805
  Хорошилова О. Питер Доиг, Хичкок от живописи // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 82-87.
1005806
  Ливанова М. Питер Пауль Рубенс: собственной рукой // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 2 (54). – С. 44-65. – ISSN 1819-6268
1005807
  Барри Д.М. Питер Пэн / Д.М. Барри. – Москва, 1971. – 128с.
1005808
  Барри Д. Питер Пэн // Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1983. – С. 443-532. – (Библиотека мировой литературы для детей, т. 40)
1005809
  Овчинников С.А. Питер Ф. Друкер об бразовании в обществе знаний // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 1. – С. 76-89. – ISSN 1561-2465


  Анализируются взгляды одного из ведущих американских ученыз-экономистов XX века, создателя философии современного менеджмента и педагога П.Ф. Друкера о роли знаний в постиндустриальном обществе, изменении их значения и функций.
1005810
  Кукушкин В.Н. Питерская окраина / В.Н. Кукушкин. – Л., 1978. – 536 с.
1005811
  Кукушкин В.Н. Питерская окраина. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1967. – 543с.
1005812
  Лебедев К.М. Питерские герои первой русской революции / К.М. Лебедев. – Л., 1967. – 47с.
1005813
   Питерские рабочие. – Л, 1963. – 219с.
1005814
   Питерские рабочие в борьбе с контрреволюцией в 1817-1918 гг.. – М, 1986. – 238с.
1005815
   Питерские рабочие и Великий Октябрь. – Л, 1987. – 486с.
1005816
  Вересов А.И. Питерские умельцы / А.И. Вересов. – Ленинград, 1986. – 155с.
1005817
  Алексеев Н. Питерские хроники // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 40-48. – ISSN 0321-1878
1005818
  Кукушкин В.Н. Питерскя окраина. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1958. – 244с.
1005819
  Фрайман А.Л. Питерцы на первых фронтах / А.Л. Фрайман. – Л., 1972. – 128с.
1005820
   Питерцы на фронтах гражданской войны : сборник воспоминаний. – Ленинград : Лениздат, 1970. – 467 с.
1005821
  Вирган І.О. Питиме зілля : поезії / І.О. Вирган. – Київ : Дніпро, 1967. – 191 с.
1005822
  Костылев В.И. Питирим : Роман / В.И. Костылев. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1984. – 352с.
1005823
  Ломоносова Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века (обзор конференции) / Ломоносова, В // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 146-148. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1005824
  Писная Ю.В. Питирим Сорокин об общественной природе самоубийства // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 233-237
1005825
  Кордун В.О. Питирим Сорокін про прояви політичної свідомості та колективного підсвідомого у періоди революцій у "мовних та субвокальних реакціях" // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С. 45-58. – ISSN 2075-1443
1005826
  Костылев В.И. Питирим: роман / В.И. Костылев. – Горький, 1948. – 407с.
1005827
  Костылев В.И. Питирим: роман / В.И. Костылев. – Минск, 1988. – 383с.
1005828
  Кірпічніков Василь Питна вода в Україні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 20-21 : фото
1005829
   Питна вода в Україні: зміцнення зв"язків та розширення можливостей для діяльності на локальному та міжнародному рівнях. – Київ, 2002. – 44с. – Третя редакція
1005830
   Питна вода. Мікроскопічні гриби. Мікотоксини (огляд літератури) / Д.І. Заболотний, В.В. Гончарук, А.В. Руденко, М.М. Саприкіна, О.С. Болгова // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2019. – Т. 25, № 3. – С. 253-259. – ISSN 2413-7944
1005831
  Разанов С.Ф. Питома активність 137Cs i 90Sr у білковій продукції бджільництва за різної кислотності грунтів / С.Ф. Разанов, Г.В. Гуцол, М.І. Нагребецький // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 119-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2476626
1005832
  Савчук І.М. Питома активність 137Cs у свинині за використання в раціоні тварин різних доз білково-вітамінно-мінеральної добавки // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 132-135 : табл. – Бібліогр.: с. 135. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1005833
  Савчук І.М. Питома активність 137Сs у свинині залежно від різних доз сапоніту в раціоні / І.М. Савчук, С.П. Ковальова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 117-121 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1005834
  Слепцов В.А. Питомика / В.А. Слепцов. – М., 1956. – 36с.
1005835
  Радзівілл О.А. Питомі виміри історико-правової освіти в процесах духовно-інтелектуального оздоровлення суспільств // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 17-28. – ISSN 2222-5374
1005836
  Дашкова П.В. Питомник : Роман. В 3-х кн. / П.В. Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010183-X; 5-271-01883-0
Кн.1. – 2002. – 238 с.
1005837
  Дашкова П.В. Питомник : Роман. В 3-х кн. / П.В. Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010182-1; 5-271-01884-9
Кн.2. – 2002. – 231 с.
1005838
  Дашкова П. Питомник : Роман. В 3-х кн. / П. Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010181-3; 5-271-01939-Х
Кн.3. – 2002. – 200 с.
1005839
  Шкловский Е. Питомник // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 1. – С. 12-77. – ISSN 0130-7673
1005840
  Дашкова П. Питомник : роман / Полина Дашкова. – Москва : Астрель : АСТ, 2010. – 509, [3] с. – ISBN 978-5-17-066049-0
1005841
  Кальницкий М. Питомник благородных девиц // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 12 сентября (№ 202). – С. 16. – ISSN 1997-1249


  "...Для первоначального размещения института нужно было найти временное пристанище. Вопрос этот решился сам собой. В 1837 году скончался почтенный военачальник, фельдмаршал князь Фабиан Остен-Сакен, доживавший свой век в Киеве. "В наследство" ...
1005842
  Гладкий Н.П. Питомник декоративных деревьев и кустарников / Н.П. Гладкий. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1954. – 280 с.
1005843
  Кожевникова Мария Питомник редких журавлей. Летят белые журавли // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 52-56 : фото
1005844
  Чаплина В.В. Питомцы зоопарка. / В.В. Чаплина. – М., 1988. – 174с.
1005845
  Федорова Т. Питомцы Метростроя. / Т. Федорова. – М., 1946. – 19с.
1005846
  Леонтьева Г.К. Питомцы муз. / Г.К. Леонтьева. – Л, 1968. – 158с.
1005847
  Неклюдова О.С. Питомцы музы / О.С. Неклюдова. – М., 1969. – 199с.
1005848
  Гальперин В.А. Питомцы северных муз / В.А. Гальперин. – Сыктывкар, 1980. – 143с.
1005849
  Митин В.В. Питон, который задушил льва / В.В. Митин. – Новосибирск, 1968. – 232с.
1005850
  Кочерженко Марина Питу - повысить, Вату - усмирить : the Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 30-35 : Фото
1005851
  Пятницкая И.Н. Пить - значит не быть / И.Н. Пятницкая. – Москва, 1987. – 176с.
1005852
  Пестушко Валерий Пить или не пить, вот в чем вопрос... : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 52 : Іл.
1005853
  Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа (ок. 530 - ок. 430 гг. до н.э.) / Л.Я. Жмудь. – Л, 1990. – 188с.
1005854
  Шредер Л. Пифагор и индийцы / Л. Шредер. – 73с.
1005855
  Рощин С. Пифагор, или из жизни счетовода // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 82-99. – ISSN 1819-6268
1005856
  Бочаров В.А. Пифагореизм, платонизм, математика и логика // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.84-94. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1005857
  Шапошникова Ю.В. Пифагорейское учение о числе и математический характер естествознания Нового времени // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 36-40. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 1). – ISSN 1995-0055
1005858
  Серпинский В. Пифгоровы треугольники / В. Серпинский. – Москва, 1959. – 112 с.
1005859
  Лаллеман Ф. Пифей : Бортовой дневник античного мореплавателя / Ф. Лаллеман; Пер. с французского Григорьева А.М. Под. ред. Снисаренко А.В. – Москва : Прогресс, 1986. – 253с.
1005860
  Смирнов С.В. Пифон - наследник Александра в тени великих современников // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2014. – № 3 (290), июль - август- сентябрь. – С. 31-46. – ISSN 0321-0391


  Піфон - один з тілоохоронців Александра Македонського.
1005861
  Гриценко І.С. Пихно (Піхно) Дмитро Іванович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 135. – ISBN 978-966-06-0557-2
1005862
   Пихно Дмитро Іванович (1853 - 1913) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 233. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1005863
   Пихта испанская (Abies pinsapo Boiss) в условиях Степного Крыма / Н. Клименко, С. Мороз, О. Клименко, Н. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 118-119. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Приведены результаты испытания Пихты испанской в условиях Степного Крыма. Показано, что она вполне устойчива в данных почвенно-климатических условиях и в соответствии с ее биоэкологическими особенностями является перспективной древесной культурой для ...
1005864
  Швиденко А.И. Пихтовые леса Украины. / А.И. Швиденко. – Львов, 1980. – 192с.
1005865
  Жолковский А. Пицунда-57, далее везде : проза: виньетки // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 12 (1052). – С. 8-27. – ISSN 0130-7673
1005866
   Пицунда - Мюссерский заповедник. – М, 1987. – 188с.
1005867
  Зенкович В.П. Пицунда - наша радость и тревога / В.П. Зенкович. – Тбилиси : СабчатоСакартвело, 1984. – 187с.
1005868
  Мархолиа И. Пицунда / И. Мархолиа. – Сухуми, 1976. – 95с.
1005869
  Ростовцев А. Пицундская сосновая роща как "памятник природы" / А. Ростовцев. – 60 с. – Отд.отпечаток
1005870
  Бурести Елена Пицца под солнцем / Бурести Елена, Синяков Денис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 28-43 : фото
1005871
  Дементьев В.А. Пичковые режимы свободной генерации квантовых генераторов на твердом теле : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Дементьев В. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1973. – 19л.
1005872
  Мордюк А. Пишаємося героями // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  В інституті факультеті відбулася святкова зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни, присвячена Дню Великої Перемоги.
1005873
  Коляновський О. Пишаємося своїми випускниками // Прибережненська загальноосвітня школа : сторінки історії (до 100-річчя з часу заснування) / О. Коляновський. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – С. 78-90. – ISBN 978-966-2911-57-2


  Про випускників Прибережненської загальноосвітньої школи I-II ст.
1005874
  Нєдорєз В. Пишаємося тим, що знали його // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 119-122


  Висвітлено життя і діяльність легендарної особистості для Кіровоградщини – В. І. Легуна, фронтовика, ветерана війни та органів прокуратури, заслуженого юриста України.
1005875
   Пишаємось своєю альма-матер / Г.Г. Кіт, Г.М. Ніщук, Любчак, , В.А. Сапогов; розмовляла Н. Осипчук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 листопада (№ 44/45). – С. 2
1005876
  Беляева Г.В. Пишем правильно : пособие по письму и письменной речи : начальный этап обучения / Г.В. Беляева, Л.С. Сивенко, Л.В. Шипицо. – Москва : Русский язык. Курсы, 2007. – 328 с. – ISBN 978-5-88337-083-9
1005877
  Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу : Учебное пособие для студ.средних педагог. учеб.заведений / Л.В. Борикова, Н.А. Виноградова. – Москва : Academia, 2000. – 128с. – (Педагогическое образование). – ISBN 5-7695-0514-1
1005878
  Колесова Д.В. Пишем эссе : учебное пособие для изучающих русский язык / Д.В. Колесова, А.А. Харитонов. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 100с. – ISBN 5-86547-307-7
1005879
  Крівчикова Г.Ф. Пишемо англійською правильно та виразно / Г.Ф. Крівчикова. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.11). – ISBN 966-8245-72-5
1005880
   Пишемо польською // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 2


  В Інституті філології відбувся конкурс-диктант з польської мови. Ініціатором заходу виступив фонд "Свобода і демократія" в тісній співпраці з Польським центром та кафедрою полоністики Інституту філології. Написання диктанту було приурочене до ...
1005881
  Дмитриева Д Е. Пишет вам Сынишка... / Д Е. Дмитриева. – М., 1974. – 111с.
1005882
  Ерашов В.П. Пишет домой солдат... / В.П. Ерашов. – М., 1967. – 127с.
1005883
  Дзюба Іван Пишеться "Велика книга нашого народу" = До 80-річчя Ліни Костенко
1005884
  Дзюба І. Пишеться "велика книга нашого народу"... // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 750-784. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Роздуми про творчий шлях Ліни Костенко.
1005885
  Шапиро М. Пиши без ошибок / М. Шапиро, Р. Лернер. – М., 1929. – 96с.
1005886
  Каманин Ф.Г. Пиши ты больше про наши Ивановичи : Рассказы. Литературные встречи / Ф.Г. Каманин. – Москва : Советский писатель, 1984. – 375 с.
1005887
  Мастрюков А Пишите книгу своей жизни / А. Мастрюков. – Москва : [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1916. – 35 с.
1005888
  Дробинская Л.П. Пишите мне на медсанбат / Л.П. Дробинская. – Л., 1990. – 253с.
1005889
   Пишкін Борис Андрійович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 206-207. – ISBN 966-02-0537-6
1005890
   Пишкін Борис Андрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 110
1005891
   Пишкін Борис Андрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 205 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1005892
   Пишкін Борис Андрійович (1893-1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 120. – ISBN 966-95774-3-5
1005893
  Душек Душан Пиштачик путешествует / Душек Душан. – Москва, 1988. – 157 с.
1005894
  Гербіш Н. Пишу для тих, із ким ми "в синхроні" / спілкувалася Наталка Пасічник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С.9


  Розмова з письменницею, перекладачкою, журналісткою Надійкою Гербіш про свою літературну творчість, стан масової літератури, масового читача
1005895
  Гамалий Н.В. Пишу и думаю об Ильиче / Н.В. Гамалий. – Москва : Советская Россия, 1983. – 192 с.
1005896
  Бацер Ис.М. Пишу на броне... / Ис.М. Бацер. – Петрозаводск, 1979. – 247с.
1005897
  Бровка Петрусь Пишу о сердце человечьем ... / Петрусь Бровка ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 256 с.
1005898
  Светлевская А. Пишу статьи до четырех утра // Сегодня. – Киев, 2017. – 17 января (№ 8). – С. 5


  "...Научный сотрудник Киевского института Молекулярной биогенетики НАН Украины, биолог Ольга Броварец совершила прорыв в науке. Она изучила особенности ДНК, что позволит в будущем успешно лечить тяжелое заболевание, как рак".
1005899
  Тараненко Н.В. Пишу стихи свои как дневники. / Н.В. Тараненко. – Одесса, 1994. – 120с.
1005900
  Буйло К.А. Пишу тебе : стихи / К.А. Буйло; авториз. пер. с белорус.Н.Медведевой. – Москва : Советский писатель, 1971. – 88 с.
1005901
  Месхи Ия. Пишу тебе / Ия. Месхи. – Тбилиси : Мерани, 1980. – 179 с.
1005902
  Тыцких В.М. Пишу тубе, любимая / В.М. Тыцких. – М., 1986. – 63с.
1005903
  Фаулз Д. Пишу, отже, існую = З книги "Ходи хробаків" (1964) : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 206-214


  з англійської переклав студент Інституту журналістики Роман Горбик
1005904
  Барыкин К.К. Пишу, печатаю, диктую... / К.К. Барыкин. – М., 1975. – 127с.
1005905
  Барыкин К.К. Пишу, печатаю, диктую... / К.К. Барыкин. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 125с.
1005906
  Боjаджиевска М. Пишуваньето во среден род : цинични есеи / Маjа Боjаджиевска. – Скопje : Сигмапрес, 2007. – 135 с. – ISBN 978-9989-36-134-0
1005907
  Боровиков Д. Пишущие герои у Гоголя / / Д. Боровиков // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2007. – № 2. – С. 251-274. – ISSN 0042-8795
1005908
  Несмеянов А.Н. Пища будущего / А.Н. Несмеянов, В.М. Беликов. – М., 1979. – 128с.
1005909
  Пестушко Валерий Пища гладиаторов : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 52
1005910
  Артюх Л.Ф. Пища и питание украинских крестьян : Автореф... канд. ист.наук: / Артюх Л.Ф.;. – Минск, 1981. – 36л.
1005911
   Пища огнедышащих богов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 32-35 : фото
1005912
  Михайлов В.С. Пища простая и полезная / В.С. Михайлов. – М, 1988. – 173с.
1005913
  Ташмухамедова М.И. Пище-двигательные условные рефлексы с двойной связью : Автореф... канд. биол.наук: / Ташмухамедова М.И.; Ин-т высш. нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР. – М., 1966. – 15л.
1005914
  Демченко В.Е. Пищеварение в слепой и ободочной кишках у телят в связи с возрастом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Демченко В.Е. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 22 с.
1005915
  Смирнов К.В. Пищеварение и гипокинезия / К.В. Смирнов. – Москва, 1990. – 224с.
1005916
  Гальперин Ю.М. Пищеварение и гомеостаз / Ю.М. Гальперин, П.И. Лазарев. – М, 1986. – 304с.
1005917
  Уголев А.М. Пищеварение и его приспособительная эволюция / А.М. Уголев. – Москва, 1961. – 307с.
1005918
  Симаков А.Ф. Пищеварение северного оленя / А.Ф. Симаков. – Сыктывкар, 1993. – 103с.
1005919
  Валенкевич Л.Н. Пищеварительная система человека при старении / Л.Н. Валенкевич. – Ленинград, 1984. – 224с.
1005920
  Сукалло М.А. Пищеварительная функция печени при кастрации. : Автореф... канд. биол.наук: / Сукалло М.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1961. – 14л.
1005921
  Гещинская М.А. Пищеварительная функция поджелудочной железы овец. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гещинская М.А.; М-во сел.хоз-ва РСФСР. – Новочеркаск, 1963. – 19л.
1005922
  Степанов В.П. Пищеварительные и обменных процессы в желудочно-кишечном тракте у свиней породы ландрас и крупной черной. : Автореф... Канд.биол.наук: / Степанов В.П.; Всес.науч.-исслед.ин-т.животноводства. – Дубровицы, 1965. – 18л.
1005923
  Левицкий А.П. Пищеварительные ферменты слюнных желез : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Левицкий А. П.; ОГУ. – Одесса, 1974. – 54л.
1005924
  Месснер О.М. Пищеварительный аппарат вредной черепашки и его функциональные измеенения в годичном цикле. : Автореф... Канд.биол.наук: / Месснер О.М.; Зоол.ин-т Акад.наук СССР. – М, 1962. – 15л.
1005925
  Алеев А.М. Пищеварительный аппарат жвачных сельскохозяйственных животных в рентгенологическом освещении : Автореф... д-ра биолог.наук: / Алеев А.М.; Днепропетровский сельскохозяйственный институт. – Днепропетровск, 1950. – 32 с.
1005926
  Ногаллер А.М. Пищевая аллергия / А.М. Ногаллер. – М, 1983. – 192с.
1005927
  Микоян А.И. Пищевая индустрия Советского Союза / А.И. Микоян. – М., 1936. – 64с.
1005928
  Микоян А.И. Пищевая индустрия Советского Союза / А.И. Микоян. – М., 1939. – 196с.
1005929
   Пищевая индустрия СССР к 20-летию Советской власти. – М.-Л, 1937. – 72с.
1005930
  Гройсман С.Д. Пищевая моторика желудка при пище различной консистенции и химического состава : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гройсман С.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1960. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15-16
1005931
  Гройсман С.Д. Пищевая моторика желудка при пищеразличной консистенции и химического состава : Дис... канд. биол.наук: / Гройсман С.Д.; Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Науч.-иссл. ин-т физиологии животных. Отдел физиологии. – К., 1959. – 209л. – Бібліогр.:л.169-209
1005932
  Крисанов Д. Пищевая продукция качественная, безопасная и инновационная: проблемы стандартизации, производства и реализации // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 42-49. – ISSN 1810-3944
1005933
  Масленникова Е.В. Пищевая промышленность / Е.В. Масленникова. – Москва, 1984. – 48с.
1005934
  Рыбин Ю.В. Пищевая промышленность в хозяйственном комплексе Воронежской области : Автореф... канд. географ.наук: / Рыбин Ю.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1969. – 18л.
1005935
   Пищевая промышленность в хозяйственном комплексе союзных республик и экономических районов. – М, 1976. – 343с.
1005936
  Кудайбергенов Ж.Д. Пищевая промышленность Казахстана в послевоенный период : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 592 / Кудайбергенов Ж.Д. ; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1968. – 23 с.
1005937
  Сооданбеков К.А. Пищевая промышленность Киргизской ССР и ее роль в специализации хозяйства республики / К.А. Сооданбеков. – Фрунзе, 1967. – 195с.
1005938
  Качанов А.И. Пищевая промышленность Краснодарского края. (Состояние, резервы, перспективы развития) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Качанов А.И.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1968. – 41л.
1005939
  Шаров М. Пищевая промышленность на подъеме / М. Шаров. – М.-Л., 1931. – 60с.
1005940
  Толысбаев Б.С. Пищевая промышленность Республики Казахстан: проблемы и перспективы // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 2. – С.21-26. – Библиогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1680-2721
1005941
  Зотов В.П. Пищевая промышленность Сов. Союза / В.П. Зотов. – М., 1958. – 204с.
1005942
   Пищевая промышленность СССР. – М, 1967. – 535с.
1005943
  Сиволап И.К. Пищевая промышленность СССР на новом подъеме / И.К. Сиволап. – М, 1952. – 90с.
1005944
   Пищевая промышленность Украинской ССР. – К, 1966. – 16с.
1005945
  Залерейчук А.А. Пищевая промышленность Фальц-Фейнов // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун. им. Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. – [Вып. 37]. – С. 26-34. – ISBN 978-966-551-322-3
1005946
  Сиволап И.К. Пищевая промыышленность СССР / И.К. Сиволап, А.С. Шатхан. – М, 1957. – 180с.
1005947
  Журавлева Елена Пищевая химия : Медпрактикум // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 174-181 : Фото
1005948
  Кожанчиков И.В. Пищевая ценность белков в росте синей мясной мухи / И.В. Кожанчиков, 1945. – 57-63с.
1005949
  Намсрай Пищевая ценность белков кобыльего молока и кумыса : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Намсрай Цаган-Увгуний ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1975. – 22 с.
1005950
  Бычков И.Я. Пищевое законодательство СССР и РСФСР / И.Я. Бычков. – М, 1932. – 184с.
1005951
  Кассиль В.Г. Пищевое поведение в онтогенезе. / В.Г. Кассиль. – Л., 1990. – 219с.
1005952
  Бадридзе Я.К. Пищевое поведение волка. / Я.К. Бадридзе. – Тбилиси, 1987. – 86с.
1005953
  Рощина Г.М. Пищевое поведение и питание при экспериментальном нефрите : Автореф... канд. мед.наук: / Рощина Г.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1966. – 24л.
1005954
  Студеникина Е.И. Пищевые взаимоотношения и продукция планктонных етеротрофных уровней Азовского моря. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Студеникина Е.И.; АН УССР.Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1976. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1005955
  Трауберга Е.Т. Пищевые взаимоотношения молоди салаки Clupea narengus membras L. и малого бычка Pomatoschistus minutus (Pallas) и их значение в формировании поколений салаки Рижского залива. : Автореф... канд. биол.наук: 08.00.10 / Трауберга Е.Т.; АН УССР. Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1979. – 25л.
1005956
   Пищевые волокна. – Киев : Урожай, 1988. – 152 с.
1005957
  Ягодинский В.Н. Пищевые отравления: первая помощь и профилактика. / В.Н. Ягодинский. – Москва, 1984. – 96с.
1005958
   Пищевые потребности и баланс энергии у рыб. – К, 1973. – 181с.
1005959
  Котов И А. Пищевые продукты в лечебном питании / И А. Котов, В.Н. Корзун. – К, 1985. – 144с.
1005960
  Припутина Л.С. Пищевые продукты в питании человека. / Л.С. Припутина, В.Б. Белоцкая. – К., 1984. – 95с.
1005961
  Дудченко Л.Г. Пищевые растения-целители / Л.Г. Дудченко, В.В. Кривенко. – Киев, 1985. – 128с.
1005962
  Черепнин В.Л. Пищевые растения Сибири. / В.Л. Черепнин. – Новосибирск, 1987. – 192с.
1005963
  Ербаева М.А. Пищухи кайнозоя / М.А. Ербаева. – Москва, 1988. – 222 с.
1005964
  Воинственский М.А. Пищухи, поползни, синицы УССР. Биология, систематика, хозяйственное значение / М.А. Воинственский. – Київ, 1949. – 118с.
1005965
  Воинственский М.А. Пищухи, поползни, синицы УССР. Биология, систематика,хозяйственное значение. / М.А. Воинственский. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1949. – 122с.
1005966
  Данилов С. Пиэль : проза: повесть / Окончание. Начало в № 1, 2011 // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 2 (661). – С. 69-90. – ISSN 0132-2036


  Опубликованы два рассказа: "Лешка и я", Удивительное время"
1005967
  Маренко Карло Пия Толомеи = Pia de Tolomei : трагедия в 5 д. [ в стихах] / Соч. Карла Маренко ; Рус. пер. [в прозе] А. Элькана // Юдифь : Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] / Джакометти Паоло. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Стелловского, 1860. – 40 с. стп.
1005968
  Гогун Олександр Пиятика в совєтських партизанських формуваннях України // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2(719), кв.-черв. – С. 167-180. – ISSN 0042-9422
1005969
  Гурвич Я.Є. Пияцтво губить людину / Я.Є. Гурвич. – Київ, 1958. – 44с.
1005970
  Богатирьов М.Г. Пияцтво і злочинність / М.Г. Богатирьов. – Київ, 1959. – 48 с.
1005971
  Коменда О. Піаніст - композитор - музикознавець: жанрові домінанти та періодизація творчої діяльності Олександра Козаренка // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 202-212. – ISSN 2310-0583
1005972
  Румянцева А.Ю. Піаністична культура як системне явище // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 224-232
1005973
  Елінек Е. Піаністка : Роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 12-69. – ISSN 0320 - 8370
1005974
  Єлінек Е. Піаністка : роман / Ельфріда Єлінек ; [пер. з німецької Н. Сняданко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 381, [3] с. – Лауреат Нобелівської премії з літератури 2004 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5852-2
1005975
  Подліняєва І.В. Піар-діяльність як наукова проблема // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті визначаються теоретичні засади піар-діяльності. The article deals with the theoretical foundations of public relations. В статье раскрыты теоретические основы пиар-деятельности.
1005976
  Ковальчук Ю. Піар-офіси сучасних бібліотек України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 19-20


  З досвіду роботи Рівненського "PR-офісу сучасних бібліотек Рівненщини"
1005977
  Вавіліна С.Г. Піар-текст як засіб формування в майбутніх журналістів професійно спрямованої англомовної компетентності в читанні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 91-98. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
1005978
  Райхель Ю. Піар Сталіна у виконанні Олександра Корнійчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 березня (№ 55)


  П"єса "Фронт" була інструментом боротьби з частиною військової еліти СРСР.
1005979
  Стельмахова О. Піаритись не можна зупинитись : [розум. кн. про PR та медіа в Україні] / Олександра Стельмахова. – Дніпро : Ліра, 2019. – 193, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-981-234-6
1005980
  Климов Василь Піастри! Піастри! Або прощання із м"ясом по-канарському : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 26-32
1005981
   Піввіковий ювілей Союзу Радянських Соціалістичних Республік.. – К., 1973. – 48с.
1005982
  Щур Едуард Піввіку - на одній сторінці // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 21 : Фото
1005983
  Красенко В.К. Піввіку на сцені / В.К. Красенко. – Одеса, 1961. – 94 с.
1005984
  Кортасар Хуліо Південна автострада : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 12-24. – ISSN 0320 - 8370
1005985
  Маевский Південна Африка / Маевский. – Харків, 1930. – 155с.
1005986
   Південна Африка : Видання Посольства Південної Африки. – Київ, 2000
1005987
   Південна Африка : Видання Посольства Південної Африки. – Київ, 2001


  1997. N 1/2
1005988
   Південна Африка : Видання Посольства Південної Африки. – Київ
N 2/1. – 2001
1005989
   Південна Африка : Туристичне видання Посольства Південної Африки. – Київ, 2002
1005990
  Тондер Деларі Південна Африка та Україна: уроки державницького керівництва / лідерства на перехідному етапі // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 114-122. – ISBN 966-628-014-0
1005991
  Беккер Кріс Південна Африка. Кохання у пляшці / Беккер Кріс, Бочетті Федеріка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 24-27 : фото
1005992
  Рафаловський Євген Південна Африка. Надія є! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 58-66 : фото
1005993
  Біленко Василь Південна Африка. Синдром Кейптауна : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 68-70
1005994
  Михайлуца М. Південна Бессарабія: рік радянізації і перші дні війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 64-72. – ISSN 2222-5250
1005995
  Неправська Наталія Південна Бессарабія: смаколики й не тільки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 70-74 : фото. – ISSN 1998-8044
1005996
  Лімборська А.І. Південна готика в романі Кормака Маккарті "Дитя Боже": дискурс жахливого та апологія злочину // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 95-99. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
1005997
  Василенко В. Південна група військ УНР у підготовці антибільшовицького повстання в Україні (1921 р.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2011. – № 2 (37). – С. 94-124. – ISBN 978-617-587-078-5
1005998
  Лоренс Південна і східна Азія: локомотив світової економіки / Лоренс, Кляйн // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 33-41. – ISSN 1605-7988
1005999
  Михайлюк Ю. Південна Київщина в 60-х рр. XIV - 60-х рр. XVI ст. : державне управління та громадське самоврядування : монографія / Юрій Михайлюк. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 346, [2] с., [2] арк. фотогр. : іл., табл., карти. – Покажч.: с. 326-341. – Бібліогр.: с. 297-324 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2256-29-1
1006000
   Південна Корея чекає на Українців // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 94 : фото
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,