Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1004001
  Гетман О.А. "Оптимізація діагностики та лікування легеневої гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та ішемічну хворобу серця на основі оцінки рівня остеопонтіну, інтерлейкіну-2, -4 " : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Гетман Олена Андріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1004002
  Семена М. "Оптимізація" впевнена. Але чи продумана? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 28 лютого (№ 37). – С. 9


  У Криму ліквідували Республіканський інститут післядипломної освіти. Проте колектив Кримського республіканського інституту післядипломної освіти (КРІПО) має намір відстоювати своє право працювати. Викладачі створили групу юристів, яка закінчує ...
1004003
  Наєнко М. "Опубликуют ли?" // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 423-427. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Щодо опублікування в "Литературной газете" під рубрикою "Скандал" хибної інформації.
1004004
  Григорків В.С. Оптимізаційна динамічна міжгалузева модель еколого-економічного розвитку з квадратичною функцією корисності кінцевої продукції // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 192-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Запропонована оптимізаційна модель еколого-економічного розвитку з квадратичною функцією корисності кінцевої продукції. Модель будується на основі динамічної моделі Леонтьєва-Форда. Для дискретного варіанту моделі приведені необхідні та достатні умови ...
1004005
  Старовойт-Білоник Оптимізаційна модель "доходність - ризик" у фінансовому механізмі інвестиційної діяльності комерційних банків : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 27-33 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
1004006
  Чирчик С. Оптимізаційна модель діагностики якості вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)


  Представлено оптимізаційну модель діагностики формування професійної компетентності майбутніх фахівців з дизайну.
1004007
  Школа І. Оптимізаційна модель життєвого циклу франчайзингу / І. Школа, О. Корольчук, В. Дронь // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 50-58. – Бібліогр.: Біюліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1004008
  Блажко Олександр Анатолійович Оптимізаційна модель та засоби асинхронного тиражування даних для побудови систем розподіленої обробки інформації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Блажко О. А.; Одеськ. нац. політехн. ун-тет. – Одеса, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1004009
  Пернарівський О. Оптимізаційна модель управління ризиками банківського вкладника // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 12 (190). – С. 27-29 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1004010
  Бабич Л.М. Оптимізаційна модель фінансового механізму соціального страхування України / Л.М. Бабич, Л.І. Васечко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 158-170. – ISSN 1993-6788
1004011
  Васюренко О. Оптимізаційне управління кредитним потенціалом банку / О. Васюренко, А. Маслова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 5 (98). – С. 3-11. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1004012
  Сокуренко Олег Михайлович Оптимізаційний параметричний синтез оптичних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.11.07 / Сокуренко О.М.; "КПІ". – Київ, 2002. – 17 с.
1004013
  Сокуренко О.М. Оптимізаційний параметричний синтез оптичних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.11.07 / Сокуренко О.М.; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2002. – 17 с.
1004014
   Оптимізаційний підхід побудови функціоналів Ляпунова-Красовського / Д.Я. Хусаінов, А.В. Шатирко, Т.І. Шакотько, Р. Мастафаєва // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 165-173. – ISSN 2706-9680
1004015
  Шарапов М.М. Оптимізаційні алгоритми пошуку відповідностей між елементами скінчених множин // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 182-183. – ISBN 978-966-8725-10-4
1004016
  Галкін А. Оптимізаційні задачі оцінки надійності вексельних зобов"язань : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 52-55. – Бібліогр.: 4 назви
1004017
  Крак Ю.В. Оптимізаційні постановки та методи в задачах дослідження маніпуляційних систем // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 267-273. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується оптимізаційний підхід до розв"язування задач кінематики, конструювання оптимальних геометричних структур та дослідження рівноважних станів маніпуляційних систем. Показано, що ці задачі можно звести до задач оптимізації функціоналів, які ...
1004018
  Прищепа О.В. Оптимізація багатоканальних систем з однією спробою повтору // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 99-101
1004019
  Бедюх О. Оптимізація базового модуля електроімпульсної установки для деструкції зношених автомобільних шин / О. Бедюх, Ю. Косинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-12. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано роботу окремого модуля електроімпульсної установки, визначено шляхи щодо підвищення його ефективності. Наведено порівняльні результати випробувань двох конструкцій модулів. Analysis of the work of a unit of the electro-impulse ...
1004020
  Цайнінгер Карл Оптимізація бізнес-процесу для глобальної конкурентоспроможності / Карл Х.Цайнінгер. – Київ : КМ Академія, 2003. – 40с. – ISBN 966-518-240-4
1004021
  Вахненко Т. Оптимізація валютно-курсової політики в Україні = Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 28-35 : Табл. 4. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1004022
  Голюк В.Я. Оптимізація валютного регулювання експортного потенціалу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 137-139
1004023
  Савінов О.М. Оптимізація вартості часу навченості льотчика при сумісному використанні льотної та тренажерної підготовки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 125-130
1004024
  Локтіонов Віталій Оптимізація взаємодії в системи "Екологія - економіка - людина" (Матеріали до уроку-семінару "Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи" в 10 класі) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 17-22 : Табл., схеми
1004025
  Іващенко Т.О. Оптимізація взаємодії пенсійного страхування та забезпечення в умовах фінансово-економічної криз // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 339-345


  Розкрито особливості функціонування системи пенсійного страхування та забезпечення в Україні. Проаналізовано проблеми, пов"язані із запровадженням накопичувальної системи пенсійного страхування. Розроблено рекомендації щодо оптимізації взаємодії ...
1004026
  Батажок С.Г. Оптимізація взаємодії приватної і державної форм власності як умова подолання фінансової кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 78-83


  У статті розглянуто зміст структурних складових інституціональної архітектоніки приватної та державної форм власності. На основі узагальнення світового і вітчизняного досвіду розкрито проблеми нормативного забезпечення функціонування інститутів ...
1004027
  Рева Т.Д. Оптимізація вибору кремнеземних адсорбентів для концентрування іонів основних біотоксикантів у комбінованих методах аналізу : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Рева Т.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв.
1004028
  Хобта В.М. Оптимізація вибору технології будівництва як засобу підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств / В.М. Хобта, О.І. Кисельова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 36-46
1004029
  Лютий І. Оптимізація видатків державного бюджету України в умовах війни / І. Лютий, О. Рожко, С. Лютий // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 4 (73). – C. 45-55. – ISSN 1818-5754
1004030
  Карплюк І.Р. Оптимізація використання земель: сучасні вимоги // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 229-231. – Бібліогр.: 4 назви
1004031
  Павліха Н.В. Оптимізація використання та охорони природних ресурсів: регіональний контекст (за матеріалами Волинської області) : Монографія / Н.В. Павліха, В.А. Голян; НАНУ; Ін-т регіональних досліджень. – Луцьк : Надстир"я, 2002. – 120с. – ISBN 966-517-370-7


  Нова україномовна версія вершини французького героїчного епосу
1004032
  Сова Олександр Альбертович Оптимізація виробничих потужностей по видобутку і збагаченню залізистих кварцитів в умовах непідтвердження геологорозвідувальних показників : Автореф... кандид. технічнихнаук: 05.02.21 / Сова Олександр Альбертович; Мін-во освіти України. Криворізький технічний ун-тет. – Кривий Ріг, 1996. – 22л.
1004033
  Шевченко Л.Г. Оптимізація виробничої програми рибоконсервного підприємництва // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 77-79 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
1004034
  Фещенко О.Л. Оптимізація витрат молокопереробних підприємств з використанням методів лінійного програмування / О.Л. Фещенко, А.В. Ліщенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 85-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1004035
  Кисіль А.В. Оптимізація вісокошвидкісних систем передачі інформації без обмежень та при обмеженнях Найквіста : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.17, 05.12.14 / Кисіль А.В.; Мін-во зв"язку України. Україн. держ. Акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1996. – 18л.
1004036
  Скрипник А.В. Оптимізація газопостачання в умовах світової експансії скрапленого природного газу / А.В. Скрипник, Ю.О. Нам"ясенко // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (689), квітень. – С. 3-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
1004037
  Древецький В.В. Оптимізація геометричних розмірів дросельних подільників гідродинамічних вимірювальних схем / В.В. Древецький, В.П. Квасніков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 18-23


  Розроблені математичні моделі ламінарнорго і ламінарно-турбулентного подільників тиску. Визначено оптимальні співвідношення геометричних розмірів з умови максимальної чутливості до зміни кінематичної в"язкості і до зміни витрати рідини при рівновазі ...
1004038
  Дрогомирецька З. Оптимізація грошових потоків капіталу підприємства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 479-489. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1004039
  Вєльчева Н.І. Оптимізація державного регулювання вищої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 74-79. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1004040
  Стаканов Р. Оптимізація державного регулювання української трудової еміграції в контексті макроекономічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 86-90. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням регулювання трудової еміграції в Україні, а також вдосконаленню макроекономічної політики України у сфері трудової міграції. The article is devoted to the problem of adjusting of labor emigration in Ukraine and to ...
1004041
  Грущинська Н.М. Оптимізація державної політики стандартизації як умова конкурентноспроможного національного виробництва : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 51-60. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1004042
  Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 91-95 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1004043
  Дорофєєва О.В. Оптимізація джерел фінансування лізингових проектів // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 34-39. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1004044
  Верченко А.П. Оптимізація динаміки пучків траєкторій з проміжними умовами : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Верченко; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17с. – Бібліогр.: с..15
1004045
  Верченко Андрій Петрович Оптимізація динаміки пучків траєкторій з проміжними умовами : Дис.... канд. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Верченко Андрій Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 157 л. – Додатки: л.130-149. – Бібліогр.: л.124-130
1004046
  Гірна О.Б. Оптимізація діяльності підприємств на основі упровадження концепцій логістики / О.Б. Гірна, Б.В. Шевців, Л.В. Іванська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 25-33. – ISSN 0321-0499
1004047
  Черчатий О.І. Оптимізація діяльності публічної адміністрації України на регіональному рівні в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. наук з державн. управління : 25.00.02 / Черчатий Олександр Іванович ; Івано-Франківськ. нац. технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 22 назв.
1004048
  Дзюмак М.А. Оптимізація екобезпеки довкілля на територіях забруднених радіонуклідами в агросфері Вінниччини : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 03.00.16 / Дзюмак М.А.; Львівський націон. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. І"жицького. – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1004049
  Григорків В.С. Оптимізація еколого-економічиої системи з квадратичною функцією корисності кінцевої продукції на основі динамічної моделі Лєонтьєва-Форда із змінною технологією основного та допоміжного виробництва // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 127-133. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Запропонована оптимізаційна модель еколого-економічної системи з квадратичною функцією корисності кінцевої продукції. Приведені необхідні та достатні умови оптимальності розв"язку дискретного варіанту моделі.
1004050
   Оптимізація еколого-економічної моделі для прийняття рішень в управлінні регіоном при наявності обмежень на забруднення / А.Ф. Верлань, Л.А. Митько, М.Ф. Ус, Г.О. Ус // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 107-113
1004051
  Григорків В.С. Оптимізація економіки в умовах динамічної екологічної рівноваги // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 218-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропонована і досліджена динамічна модель оптимального розвитку економіки при наявності екологічної рівноваги. Для даної моделі встановлені умови існування розв"язку та описаний алгоритм його побудови.
1004052
  Литвин О.Є. Оптимізація експортної політики України на світовому ринку зерна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 44-48
1004053
  Ярута О.Я. Оптимізація елементів технології вирощування беладони звичайної (Atropa belladonna L.) для культивування в умовах Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Ярута Ольга Якимівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1004054
  Фурман О.В. Оптимізація елементів технології вирощування сої в умовах Лісостепу правобережного : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Фурман Олег Валерійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1004055
  Власенко Ю.Л. Оптимізація законодавства у сфері екологічної безпеки: поняття та способи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-35. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Досліджуються проблеми оптимізації законодавства у сфері екологічної безпеки. Розглядаються питання вдосконалення, систематизації та гармонізації законодавства в цій сфері. In the article the problems of legislation optimization in a sphere of ...
1004056
  Власенко Ю.Л. Оптимізація законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки (міжнародно-правовий аспект) / Ю. Власенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-39. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні принципи та положення міжнародно-правових норм у сфері забезпечення екологічної безпеки, а також запропоновано напрями їх впровадження в національне законодавство України з метою його оптимізації. Проанализированы основные ...
1004057
  Камінський В.М. Оптимізація збереження геопросторової інформації в географічній інформаційній системі військового призначення : Автореф. дис. ...канд.технічних наук: спец. 20.02.04-Військова географія / Камінський В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 11 назв.
1004058
  Заславський В.А. Оптимізація інтегрального регіонального ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 228-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається постановка задачі оптимізації інтегрального регіонального ризику з врахуванням обмежень.
1004059
  Сербін О. Оптимізація інформації як передумова індексування та систематизації в рамках еволюції структури і функцій бібліотечної науки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 5. – С. 16-24. – ISSN 1029-7200
1004060
  Якушко Б. Оптимізація інформаційно-бібліотечного, інформаційно-аналітичного обслуговування користувачів на основі використання мережевих ресурсів ООН // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 9-14. – ISSN 1029-7200
1004061
  Файзулін О. Оптимізація інфраструктури розподіленої інформаційної системи каталогу обліку товарів / О. Файзулін, Я. Кісь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 219-229. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; iss. 12). – ISSN 2524-065X
1004062
  Смірнова О.М. Оптимізація карт градієнтів сучасних вертикальних рухів земної поверхні гірських систем Східної Європи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.24.01 / Смірнова О.М.; МО і НУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20 с.
1004063
  Голованенко М.В. Оптимізація квотування виробництва та імпорту цукру в умовах вступу України до СОТ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 239-244.
1004064
  Пономарьов В.Д. Оптимізація керування режимом роботи системи з повторними викликами і скінченним числом користувачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 161-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається задача оптимального керування інтенсивністю обслуговування в системі M/M/2 з повторними викликами і обмеженим числом джерел вимог на обслуговування. Використовуються два типи стратегій керування роботою системи: порогові та ...
1004065
   Оптимізація комп"ютерного планування операцій на головному мозку з застосуванням магніторезонансних навігаційних систем / В М. Кононов, О.В. Кононов, М.К. Новоселець, С.П. Радченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 315-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто апаратну оптимізацію і особливості алгоритмізації комп"ютерного планування стереотаксичної операції з точку зору забезпечення максимальної точності планування. Виконано експериментальне дослідження спливу факторів формування похибки.
1004066
  Федорова У.В. Оптимізація комплексної діагностики та лікування хворих на псоріаз із супутньою активованою герпесвірусною інфекцією 1, 2 типів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / Федорова Уляна Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 18 назв
1004067
  Бугель Ю. Оптимізація кредитних відносин за умов ринкової трансформації економіки // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 18-27. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
1004068
  Голованенко М.В. Оптимізація кредитних ризиків з використанням скорингових моделей // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 199-205
1004069
  Завадська Д. Оптимізація кредитно-депозитної стратегії комерційного банку : пошуки молодих науковців // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 87-91. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1004070
  Гавриш С.Л. Оптимізація критеріїв добору еспарцету виколистого (Onobrychis viciifolia scop.) для прискорення селекційного процесу : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Гавриш Сергій Леонідович ; Нац. акад. аграрних наук України, Держ. установа ін-т зернових культух. – Дніпро, 2023. – 19 с. – Бібліогр.: 32 назви
1004071
  Рубіс В.Л. Оптимізація ландшафтів дендропарку "Олександрія" інтродукованими видами глоду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 85-86. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наводяться короткі відомості про біологію, екологію та використання 8 інтродукованих видів глоду.
1004072
  Кігель В.Р. Оптимізація логістичних рішень : навчальний посібник для студентів спеціальності "Логістика" вищих навчальних закладів України / В.Р. Кігель ; Університет економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2007. – 136 с. – ISBN 966-7735-09-5
1004073
  Сучок С.В. Оптимізація маржі комерційних банків за допомогою ймовірнісних автоматів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 204-214 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1004074
   Оптимізація маркетингових зусиль підприємства на товарних ринках / В.М. Порохня, Е.В. Порохня, А.В. Заводська, Л.В. Кухарева // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.280-284. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1004075
  Бойченко С.Г. Оптимізація мереж метеорологічних спостережень та проблема вибору репрезентативних кліматичних станцій / С.Г. Бойченко, Н.М. Сердюченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 42-48. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
1004076
  Виноградова О. Оптимізація методики аналітичної оцінки ефективності корпоративного управління / О. Виноградова, І. Вереітіна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 197-200. – ISSN 1993-0259
1004077
  Луценко Н.В. Оптимізація методів отримання гліцирризинової кислоти з коріння солодки голої / Н.В. Луценко, М.О. Мироняк, В.І. Ткач // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 224
1004078
  Рибак В.А. Оптимізація методів хірургічного лікування та реабілітації пацієнтів із посттравматичними та післяопераційними дефектами щелеп : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Рибак Василь Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Держ. заклад "Дніпропетр. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України". – Дніпро, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 18 назв
1004079
  Глоба Я.В. Оптимізація методу диференційного зворотного розсіяння для діагностування термодеструкції біотканин / Я.В. Глоба, А.І. Іванісік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-15. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто метод диференційного двохвильового зворотного розсіяння, який полягає у вимірюванні на деякій довжині хвилі різницевого значення нормованого (відносно іншої довжини хвилі) коефіцієнта зворотного розсіяння для коагульова-них і некоагульованих ...
1004080
  Костенок Я.О. Оптимізація механізму податкового стимулювання енергозбереження в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 59-64. – ISSN 1993-6788
1004081
  Вишняков В.М. Оптимізація міжнародної економічної діяльності України в сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 28-31. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1004082
  Сунцова О.О. Оптимізація місцевих податків і зборів та оцінка податкової конукуренції як чинники регіонального розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 134-141. – ISSN 1993-6788
1004083
  Шушарін Ю.В. Оптимізація множин початкових значень в задачах стійкості в середньому для різницевих рівнянь з марковськими коефіцієнтами // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 192-193. – ISBN 978-966-8725-10-4
1004084
  Бандура О. Оптимізація монетарної політики та стабілізація циклічної економічної динаміки // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, жовтень - грудень. – С. 102-124. – ISSN 1605-7988
1004085
  Ляхова О.В. Оптимізація направленної зміни технологічних властивостей мінералів при збагаченні залізних руд. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.08 / Ляхова О.В.; МО України. Криворізіький техн. ун-тет. – Кривий Ріг., 1997. – 15л.
1004086
  Остапущенко Д.Л. Оптимізація операції намагнічування в магнітній дефектоскопії виробів складної форми : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Остапущенко Д.Л. ; Нац. техн. ун-т. "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
1004087
  Кіянка І.Б. Оптимізація організаційних механізмів державного управління інформаційною сферою в контексті сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства / І.Б. Кіянка, Е.В. Кузнєцов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 73-79. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1004088
   Оптимізація параметрів для отримання якісних портальних зображень / О.А. Безшийко, Голінка-Безшийко, І.М. Каденко, Н.Г. Джух // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 343-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою програмного пакету EGSnrc були отримані дані для вибору оптимальних умов одержання портальних зображень у променевій терапії.
1004089
  Ковальчук В.А. Оптимізація параметрів концдетрації гірничих робіт в залізорудних карєрах. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.15.03 / Ковальчук В.А.; М-во освіти Укра. – Кривий Ріг, 1997. – 42л.
1004090
   Оптимізація параметрів лазерів з резонатором на базі інтерферометра Саньяка / І. Захарченко, О. Крилов, С. Неділько, Л. Робур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-19. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати експериментальних досліджень енергетичних та просторових параметрів лазерних імпульсів лазерів з модульованою добротністю резонатора на базі інтерферометра Саньяка. Presented results of pulse energetic and spatial parameters ...
1004091
  Ткаченко Н. Оптимізація параметрів перестрахування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 52-64. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1004092
  Майсак Т.В. Оптимізація параметрів телекомунікаційних систем та мереж на базі економетричних методів : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Майсак Т.В.; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1004093
  Креденцер Б.П. Оптимізація періодичності контролю технічного стану пристроїв військового призначення за відсутністю самостійного прояву відмов / Б.П. Креденцер, О.П. Волох, В.І. Кривцун // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
1004094
  Невкипілова О.Я. Оптимізація письмового контролю знань, умінь і навичок з фахової англійської мови студентів технічних спеціальностей / О.Я. Невкипілова, О.С. Амерідзе // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко ; редкол.: М. Ангель Кандель Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2. – С. 43-49. – ISSN 2617-5339
1004095
  Міхельс В. Оптимізація підприємницького проекту - найважливіша умова пільгового кредиту : пошуки науковців / В. Міхельс, Е. Шилов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 47-54 : Рис.
1004096
  Максимова Л.П. Оптимізація податкового боргу як резерв бюджетних коштів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 68 : Економічні науки. – С. 52-57.
1004097
  Коляда Т.А. Оптимізація податкового навантаження на суб"єктів господарювання як основний напрямок удосконалення податкової політики держави / Т.А. Коляда, М.В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-20. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Висвітлені існуючі проблеми у чинному механізмі адміністрування податку на прибуток підприємств, визначено їх деструктивний вплив на фінансові результати діяльності підприємств та обсяги податкових надходжень до бюджету. Existing contradictions in ...
1004098
  Соломянюк І.Г. Оптимізація полосної класифікації цифрової інформації / І.Г. Соломянюк, Г.І. Кудін // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 170. – ISBN 978-966-8725-10-4
1004099
  Терещенко В. Оптимізація порядку відображення операцій використання забезпечень майбутніх витрат і платежів на бухгалтерських рахунках : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 8. – С. 30-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви
1004100
  Кіщенко Г. Оптимізація прибутку структурної одиниці банківської установи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 38-41 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1004101
  Дорогунцов С.І. Оптимізація природокористування : В 5-ти томах: Навчальний посібник / С.І. Дорогунцов, А.М. Муховиков, М.А. Хвесик. – Київ : Кондор. – ISBN 966-7982-37-8
Т.1 : Природні ресурси: еколого-економічна оцінка. – 2004. – 291с.


  Розрахований на екологів, економістів, географів, спеціалістів, які займаються проблемами економіки природокористування і охорони навколишнього середовища, для студентів вищих навчальних закладів
1004102
  Базика О.Д. Оптимізація прогнозування розвитку найбільш поширених захворювань системи кровообігу в структурі коморбідної патології в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії на підставі 30-річного медичного спостереження : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Базика Олександр Дмитрович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1004103
  Євсєєв Ігор Анатолійович Оптимізація просторово-часової обробки сигналів в бістатичних системах з синтезуванням апертури антени : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.07.12 / Євсєєв І.А.; Міністерство освіти і науки України Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1004104
  Гаврилюк Г.О. Оптимізація профілактики та лікування хворих на посттравматичний остеоартроз колінних суглобів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.38 / Гаврилюк Галина Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1004105
   Оптимізація процесу біосинтезу каталітичного модуля тирозил-тРНК синтетази ссавців та його дослідження імунохімічними методами / Ю. Кондратюк, М. Бабарик, Л. Сидорик, О. Корнелюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-35. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Проведено оптимізацію умов бактеріальної експресії N-кінцевого каталітичного модуля тирозил-тРНК синтетази. Досліджено вплив концентрації індуктора синтезу цільового білка на його кінцевий вихід, а також встановлено оптимальний час культивування ...
1004106
   Оптимізація процесу оцінювання якості штрихових кодів / С.Ф. Гавенко, О.Д. Конюхов, І.І. Конюхова, К.Ф. Базилюк // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. – Львів, 2020. – № 1 (79). – С. 68-77. – ISSN 0554-4866


  Наведено результати оптимізації процесу оцінювання якості штрихових кодів, надрукованих фарбами з магнітними властивостями. Серед кваліметричних показ ників якості, за якими оцінюють лінії штрихових кодів (ширина лінії штрихових кодів, розмитість лінії ...
1004107
   Оптимізація процесу реконструкції зображень у проективній комп"ютерній томографії / М.В. Кононов, А.В. Нетреба, М.К. Новоселець, О.О. Судаков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 380-386. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі досліджені принципові можливості підвищення якості реконструкції зображень за методом згортки і зворотного проеціювання в рентгенівській комп"ютерній томографії шляхом використання різних систем координат поля зображення, яке відновлюється і ...
1004108
  Пинзеник О.М. Оптимізація процесу формування компетентності у сфері "Природа" майбутнього вихователя дітей дошкільного віку // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 213-215. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1004109
  Хомутінін Ю.В. Оптимізація радіоекологічного моніторингу забруднених штучними радіонуклідами територій і сільськогосподарської продукції : автореф. дис. ... д-ра сільськогосп. наук : спец. 03.00.16 - екологія / Хомутінін Ю.В. ; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2008. – 43 с. – Бібліогр.: 50 назв
1004110
  Мохаммад Хасан Алі Самур Оптимізація радіоінтерфейсів та планування широкосмугових систем мобільного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мохаммад Хасан Алі Самур. – Львів, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1004111
  Чередниченко Н.О. Оптимізація радіологічної візуалізації васкуляризації шкіри і м"яких тканин у пацієнтів при реконструктивних операціях на нижних кінцівках : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Чередниченко Наталія Олексіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1004112
  Волхова Тетяна Любомирівна Оптимізація режимів роботи автофазних приладів надвисоких частот : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.27.02 / Волхова Т.Л.; Нац. технічн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 11 назв
1004113
   Оптимізація режимів роботи цифрових рентгенодіагностичних комплексів для зменшення доз опромінення пацієнтів / Л.І. Асламова, Н.В. Меленевська, Н.С. Мірошниченко, Е.В. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано зменшення дозового навантаження на пацієнтів та одержання високоякісних знімків під час обстеження органів грудної клітини шляхом оптимального поєднання цифрового приймача рентгенівських зображень та їх цифрової обробки. The obtaining of ...
1004114
  Галіцейська Ю. Оптимізація роботи банків із залученням депозитів населення в умовах фінансової кризи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 6 (90). – С. 85-91. – ISSN 1605-2005
1004115
  Гомеля М.Д. Оптимізація роботи біологічних очисних споруд картонно-паперового комбінату / М.Д. Гомеля, Т.В. Крисенко, О.С. Коваль // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 66-71 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1004116
  Корнілов Л.В. Оптимізація розвитку територій в умовах реформування земельних відносин (на прикладі Рівненської області) : Автореф. дис. ...канд. тенх. наук : Спец. 05.26.01 / Л.В.Корнілов; Київський нац. ун-т будів. і архітектури. – Київ, 2002. – 17с. – Бібліогр.: 11 назв
1004117
  Ляшко С.І. Оптимізація розподілених систем з узагальненим впливом : Навчальний посібник / С.І. Ляшко, Д.А. Клюшин, Д.А. Номіровський; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет
Ч.1 : Загальна теорія. – 2003. – 33с. – м.м. карточки есть
1004118
  Степурін І.М. Оптимізація розподілу інвестицій за об"єктами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-44. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Подано економіко-математична модель оптимального розподілу інвестиційних ресурсів за об"єктами, що інвестуються. За критерій оптимізації прийнято максимальний прибуток.
1004119
  Плотніков О.В. Оптимізація ролі держави в умовах України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7 (716). – С. 84-92. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
1004120
  Базильчук В. Оптимізація рухової активності студентів засобами фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів у позааудиторний час / В. Базильчук, О. Солтик // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 6 (204), червень. – С. 50-54. – ISSN 2308-4634
1004121
  Кіфоренко Б.М. Оптимізація руху великогабаритних космічних апаратів / Б.М. Кіфоренко, С.В. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-47. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Розглянуто задачу оптимального керування рухом великогабаритного космічного апарату, який здійснює маневр на орбіті, близькій до кругової. Проведено аналіз проблеми сумісного розв"язання задачі оптимізації траєкторного та оберненого рухів.
1004122
  Лебедєв Є.О. Оптимізація систем з повторами і скінченним числом джерел вимог / Є.О. Лебедєв, В.Д. Пономарьов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 91-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В роботі розглядається задача оптимального керування інтенсивністю обслуговування в системі М|М|1 з повторними викликами і обмеженим числом джерел первинних вимог. Вводяться два типи стратегій керування роботою системи: порогові та гістерезисні ...
1004123
  Баленко О.І. Оптимізація системи керування електропередачею дизель-потягу : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.15.13.07 / Олексій іванович Баленко; Нац. техн. ун-т "Київський політехн. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.:14 назв
1004124
  Бабенко О.Е. Оптимізація системи міжнародного і національного законодавства з питань запобігання насильства в сім"ї // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 241-247. – ISSN 1563-3349
1004125
  Хромов А. Оптимізація системи центральних державних архівів України в умовах війни // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (330), січень - березень. – С. 103-114. – ISSN 0320-9466
1004126
  Горелкіна А.Л. Оптимізація ситеми управління витратами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 251-256. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1004127
  Шищенко П.Г. Оптимізація сільськогосподарських ландшафтів при меліоративному освоєнні земель Української РСР / П.Г. Шищенко, А.Я. Короткова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 3-6 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 31)
1004128
  Караулова С.І. Оптимізація спеціальної фізичної підготовки спортсменок в бігу на наддовгі дистанції засобами бігового тренування / С.І. Караулова, Л.І. Клочко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 03. – С. 25-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
1004129
  Тищенко О.І. Оптимізація строків затримання особи за підозрою у вчиненні злочину // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 5 (116). – С. 14-17
1004130
  Пічкур Володимир Володимирович Оптимізація структур в динамічних системах на основі узагальненого принципу Беллмана : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.04 / Пічкур Володимир Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 16л.
1004131
  Терещенко В.М. Оптимізація структур даних в методах локалізацій точки / В.М. Терещенко, П.В. Скляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 159-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі запропоновано підхід попереднього аталізу конфігурацій планарного розбиття для вибору оптимальних режимів роботи алгоритмів локалізації точки, а саме: часу пошуку та оцінки пам"яті у найгіршому випадку. In the paper we presented an approach ...
1004132
  Кудін Г.І. Оптимізація структур для лінійних систем керування. II // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 233-237. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується алгоритм вибору структури системи з метою оптимізації керованості.
1004133
  Кудін Г.І. Оптимізація структур для лінійних систем керування. І. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 279-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується алгоритм вибору структури системи з метою мінімізації норми розв"язку.
1004134
  Снісаренко О.Б. Оптимізація структури видатків бюджетів регіону як інструмент підвищення податкового потенціалу : бюджетна політика / О.Б. Снісаренко, Ю.Ю. Гусєва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 92-99 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1004135
  Лебєдєв Є.О. Оптимізація структури вхідного потоку для [М|М| [число нескінченності]]r-мережі / Є.О. Лебєдєв, І.А. Макушенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 257-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для мережі з вузлами М|М| [число нескінченності] розглянуті дві оптимізаційні задачі: максимізація середнього прибутку і мінімізація величини ризику. В явному вигляді, через параметри моделі знайдені функціонали і показано, що вони лінійні відносно ...
1004136
  Макушенко І.А. Оптимізація структури вхідного потоку періодичної інтенсивності для [M[нижній індекс t]|M|[infinity]][верхній індекс r] - мережі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 198-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для мережі з вузлами типа M[нижній індекс t]|M|[infinity] розглянуті дві оптимізаційні задачі: максимізація середнього прибутку і мінімізація величини ризику. В явному вигляді, через параметри моделі знайдені функціонали і показано, що вони лінійні ...
1004137
  Тимченко О.М. Оптимізація структури доходів бюджету: застосування рейтингової оцінки / О.М. Тимченко, Ю.В. Сибірянська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-27. – Бібліогр.: с. 17


  Показано можливість застосування рейтингової оцінки до структуризацїї доходів бюджету з огляду на управління ними. Виокремлено критерії структуризацїї, присвоєно рейтинги, сформовано групи доходів залежно від фіскального значення та ступеня складностів ...
1004138
  Шерстобоєва Олена Володимирівна Оптимізація структури мікробних угрупувань кореневої зони озимої пшениці : Автореф. дис. ... доктора сільськогосп. наук:03.00.16 / Шерстобоєва О.В.; Інститут агроекології та біотехнології Української Академії аграрних наук. – Київ, 2004. – 38с. – Бібліогр.: 61 назв.
1004139
  Ребрик М.А. Оптимізація структури мультивалютного застереження // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 290-295 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1004140
  Лацик Г.М. Оптимізація структури портфеля іпотечних цінних паперів на фінансовому ринку України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 80-84
1004141
  Бірюков Д.С. Оптимізація структури систем, що складаються з елементів з трьома несумісними станами // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 38-39
1004142
  Дзюблюк О. Оптимізація структури сучасного грошового обігу у контексті ролі готівкових платежів // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (105), липень - вересень. – С. 78-100. – ISSN 2786-4537
1004143
  Татарчук Сергій Іванович Оптимізація структури та засобів телекомунікацій при проектуванні та в прцесі експлуатації регіональної системи зв"язку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.13 / Татарчук С.І.; Харківськ. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1004144
  Кахнич П.Ф. Оптимізація структури територій приміських зон великих міст (на прикладі м.Рівне) : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.24.04 / Петро Федорович Кахнич; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
1004145
  Згадова Н.С. Оптимізація та безпека структури капіталу в аграрних підприємствах / Н.С. Згадова, Г.М. Павленко, О.Є. Паненко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 15, серпень. – С. 52-57. – ISSN 2306-6792
1004146
  Литвиненко Ігор Оптимізація теоретизування в соціології на засадах системного підходу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.178-187. – ISSN 1563-3713
1004147
  Радзієвський О.І. Оптимізація територіальної організації аграрно-промислових комплексів молочного типу Черкаської області УРСР / О.І. Радзієвський, А.В. Степаненко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 138-144 : Рис.
1004148
  Мусатов А.Г. Оптимізація технології вирощування ярого ячменю і вівса в північній підзоні степу України. : Автореф... Доктора с-х.наук: 06.00.09 / Мусатов А.Г.; Укр.акад.аграрн.наук ін-т.зернового господарства. – Дніпропетровськ, 1997. – 40л.
1004149
  Трикоз І.В. Оптимізація технологічних процесів приготування кормів для забезпечення якості й конкурентоспроможності продукції підприємства / І.В. Трикоз, Л.І. Коваленко, К.О. Пишна // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 53-59. – ISSN 1997-4167
1004150
  Кіт В.І. Оптимізація топології поштової організації MS Exchange // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 252-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовано принципи побудови топології поштової організації, базованої на MS Exchange server, котрі проілюстровано на реальному прикладі.
1004151
  Борщевський В.В. Оптимізація торговельного співробітництва України і Польщі на сучасному етапі європейської інтеграції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 25-29
1004152
   Оптимізація транскордонної статистики / [С. Устич, А. Ровт, Й. Оленські та ін.] ; Ін-т транкордон. співробітництва ; [відп. ред.: С. Устич та ін.]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – 226, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 225-226. – (Visegrad fund)
1004153
  Самер Мохамед Мустафа Аввад Оптимізація транспортних мереж і їх навантаження у системах мобільного зв"язку наступного покоління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Самер Мохамед Мустафа Аввад ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11назв
1004154
  Дроб О. Оптимізація трансфертного ціноутворення в економічних мережах: деякі теоретичні аспекти // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 86-93. – ISSN 0131-775Х
1004155
  Янковська Л.А. Оптимізація трудового потенціалу в системі менеджменту персоналу промислового підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 200-203
1004156
  Борщевський В.В. Оптимізація українсько-польського економічного співробітництва в процесі наближення України до ЄС : Дис. ... д-ра екон. наук :спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Борщевський Віктор Валентинович ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2009. – 466 л. – Додатки : л. 449-466. – Бібліогр. : л. 386-448
1004157
  Ободовський О. Оптимізація умов проходження катострафічних паводків на річках басейну Латориці / О. Ободовський, В. Онищук // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 121-122. – ISBN 978-617-7069-38-5
1004158
  Кваско О. Оптимізація умов укорінення Cichorium intybus L. в культурі in vitro // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Визначено умови культивування цикорію Cichorium intybus L сорту "Пала роса" в культурі in vitro, при яких довжина та маса коренів є максимальною. Такими умовами є ріст рослин на середовищі Мурасиге та Скуга зі зменшеною вдвічі концентрацією ...
1004159
   Оптимізація управління : вищі навчальні заклади // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  У МОНмолодьспорту відбулася зустріч першого заст. міністра освіти і науки, молоді та спорту Є. Суліми з першим заст. міністра охорони здоров"я Раїсою Моісеєнко і ректорами медичних вищих навч. закладів України щодо передачі до сфери управління ...
1004160
  Гойко А.Ф. Оптимізація управління бізнес-процесами будівельних підприємств в умовах економічної кризи : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 58-66 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1004161
  Підмогильний Микола Васильович Оптимізація управління виробничими системами на регіональному рівні : Автореф. дис. ... канд.техн. наук:05.13.06 / Підмогильний М.В.; МО і НУ, Херсонський держ. техн. ун-т. – Херсон, 2000. – 20 с.
1004162
  Копитко С.Б. Оптимізація управління ефективністю системи захисту комп"ютерної інформації за умов сталості множини типових інформаційних загроз : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 188-195. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1004163
  Черепанова В.О. Оптимізація управління інтелектуальною власністю за процесно-функціональним підходом / В.О. Черепанова, І.В. Силка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 41-51. – ISSN 2222-4459
1004164
  Лінькова О.Ю. Оптимізація управління підприємством в умовах інноваційних перетворень // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 14-16 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1004165
  Самойленко В.М. Оптимізація управління природно-технічними геосистемами водних об"єктів та річкових басейнів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 25-38. – ISSN 0868-6939
1004166
  Дзюблюк О. Оптимізація управління ризиком портфеля кредитних вкладень банку в контексті подолання наслідків світової фінансової кризи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 21-30. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
1004167
  Худенко Надія Петрівна Оптимізація управління складеними процесами шляхом адаптивної варіації критеріїв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Худенко Н.П.; Одеськ. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1004168
  Гросул В.А. Оптимізація управлінських рішень торговельного підприємства // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 39-45. – (Економічні науки ; Т. 12, № 1). – ISSN 1562-9961
1004169
  Лисенко О.М. Оптимізація фізіологічної реактивності системи дихання в процесі адаптації до напруженої м"язової діяльності : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Лисенко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2013. – 452 л. – Додатки: л. 381-452. – Бібліогр.: л. 305-380
1004170
  Лисенко О.М. Оптимізація фізіологічної реактивності системи дихання в процесі адаптації до напруженої м"язової діяльності : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Лисенко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 59 назв
1004171
  Бадзим О.С. Оптимізація фінансових проектів розвитку підприємств / О.С. Бадзим, С.В. Рибчинська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 101-106. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1004172
  Галин Б. Оптимізація фіскальної політики держави: аналіз макроекономічних наслідків // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 88-94. – ISSN 1993-0259
1004173
  Дружиніна В.В. Оптимізація фонду заробітної плати на підприємствах в умовах економічної кризи / В.В. Дружиніна, О.І. Чорноус // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 112-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1004174
  Зузік Костянтин Михайлович Оптимізація форм трансферу технологій міжнародними корпораціями : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Зузік К.М.; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ, 2004. – 209л. + Додатки: л.196-209. – Бібліогр.: л.187-195
1004175
  Зузік Костянтин Михайлович Оптимізація форм трансферу технологій міжнародними корпораціями : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Зузік К.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1004176
  Дзюблюк О. Оптимізація формування ресурсної бази комерційних банків : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-46 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
1004177
  Яніцький І.Я. Оптимізація формувача періодичних відліків часу з кільцем фазового автопідстроювання виокремленого пристрою синхронізації телекомунікаційних мереж : автореф. дис. канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Яніцький І.Я.; Державний ун-т інформаційно- комунікаційних технологій. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 11 назв
1004178
  Гавриленко О.П. Оптимізація функцій міських природоохоронних теритой: соціологічне дослідження / О.П. Гавриленко, Є.Ю. Циганок // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 31-46. – (Серія "Екологія" ; вип. 3). – ISSN 2519-8955
1004179
  Карпов Н.С. Оптимізація функцій НЦБ Інтерполу в Україні / Н.С. Карпов, О.Н. Карпов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 111-114. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1004180
  Решетнікова О.С. Оптимізація характеристик оптичних систем передавання з щільним спектральним розділенням каналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Решетнікова О.С.; Решетникова Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1004181
  Дерець В.А. Оптимізація як одна з форм змін у системі центральних органів виконавчої влади // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 373-384. – ISSN 0869-2491
1004182
  Бойко О А. Оптимізащя портфеля страхової компанії на основі застосування операцій перестрахування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 160-169. – ISSN 1993-6788
1004183
  Кузнєцова М.М. Оптимізм в системі понять позитивної психології // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 146-158. – (Психологія ; вип. 56). – ISSN 2312-1599
1004184
  Ємельянова Н.М. Оптимізм і песимізм у контексті європейського нігілізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Здійснено історико-філософський аналіз понять оптимізму й песимізму, які є амбівалентними константами європейського нігілізму.
1004185
  Патиківський Ю. Оптимізм перед бурею. Бізнес уже не криючись, готується до світової економічної кризи. Очікується, що вона буде потужнішою, ніж у 2018 // Україна молода. – Київ, 2019. – 23 жовтня (№ 118). – С. 6


  "Світ усе активніше готується до світової економічної кризи. За даними міжнародних експертів, таких поганих показників зростання, як зараз, у світі не було з кризового 2008 року. Тим часом центробанки більшості країн швидко знижують облікову ставку, у ...
1004186
  Колодний А.М. Оптимізм радянської людини / А.М. Колодний. – Київ, 1984. – 87 с.
1004187
  Орищин Л.С. Оптимізм сучасної української молоді у плануванні майбутнього / Л.С. Орищин, О.А. Опеля // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 204-215. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1004188
  Лосєв І. Оптимізм: казенний чи справжній? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 25-26


  Подвійні стандарти як традиція української політики.
1004189
  Тищенко К.М. Оптимізований опис основи перського теперішнього часу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 98-102. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Підсумком статті є таблиця морфологічної кореляції основ презенса з інфінітивами, в якій вперше унаочнено 34 типи закономірних звукових чергувань в ауслауті основ 160 перських сильних дієслів.
1004190
  Квасова О. Оптимізуємо вивчення іноземної // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  [У приміщенні Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка] проходила конференція "Контроль та оцінювання як засоби оптимізації навчання мов". Співорганізаторами конференції були Інститут філології університету імені Тараса ...
1004191
   Оптимізуючий вплив вирішення просторових задач на функціональний стан людини / М.Ю. Макарчук, Л.В. Чікіна, Н.Б. Філімонова, С.О. Глушак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 143-144. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослідження психофізіологічних характеристик людини в оптимальних умовах та в умовах значного психоемоційного й психофізіологічного навантаження. Виявлено оптимізуючий вплив вирішення просторових задач на функціональний стан обстежуваних.
1004192
  Сірук М. Оптиміст на тлі поразки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 листопада (№ 217)


  Михаїл Саакашвілі: "Якби в Бухаресті Грузії і Україні дали ПДЧ, війни не було б".
1004193
  Грабовський С. Оптиміст ХХ століття // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 117-118. – ISSN 0869-3587
1004194
   Оптиміст: доторкнися до обранця // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 6. – ISSN 0130-5212
1004195
  Дмитук А. Оптимісти живуть на третину довше // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 41-43. – ISSN 2518-7104
1004196
   Оптимісти року // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 126-127 : фото
1004197
  Шулікін Д. Оптимістична ніч науки // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 43/44)


  Про онлайн-захід "Ніч молодіжної науки", до якого долучилися молоді вчені з українських наукових установ, вишів і громадських організацій; з фрагментами виступів аспіранта Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України Анастаса Романського й ...
1004198
  Вишневський В.В. Оптимістична трагедія / В.В. Вишневський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 88 с.
1004199
  Зборовський А. Оптимістичний реалізм Олега Огнівця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11-23 лютого (№ 7/8)
1004200
  Кондратюк М. Оптимістичний смуток : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 129-130
1004201
  Найко Д.А. Оптимум економічної системи за критерієм Парето // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 4 (8). – С. 33-43. – ISSN 2411-4413
1004202
  Зайцев Г.Н. Оптимум и норма в интродукции растений / Г.Н. Зайцев. – Москва : Наука, 1983. – 269с.
1004203
  Рубин Я.И. Оптимум населения: что за этим понятием? / Я.И. Рубин. – Минск, 1979. – 135с.
1004204
   Оптимум номинала и задачи принят.. – Таганрог
Вып. 2. – 1978
1004205
  Лук"яненко О.П. Оптимус, або Незвичайні пригоди манекена Макса / О.П. Лук"яненко. – К., 1985. – 167с.
1004206
  Деркач Б.Е. Оптинеские, магнитооптические и магнитовые свойства полупроводников : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Деркач Б. Е.; МВиССО УССР, Чернов.ГУ. – Черновцы, 1987. – 21л.
1004207
  Воропаев В.А. Оптинский адресат Н.В. Гоголя // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 116-121. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1004208
  Завенягин Ю.А. Оптическае исследование плазмы в коаксиальном сильноточном ускорителе : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Завенягин Ю.А.; МГУ. – М, 1970. – 14л.
1004209
  Баженов Н.М. Оптическая активность и внутреннее вращение в мономерах и полимерах : Автореф. дис. ... канд. физ-матнаук : / Баженов Н.М. ; АН СССР Ин-т высокомолекулярных соединений. – Ленинград, 1953. – 11л.
1004210
  Болотина И.А. Оптическая активность и стеклование : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Болотина И.А.; АН СССР, Ин-т высокомолекул. соединений. – Л., 1959. – 16л.
1004211
  Константинавичус К. Оптическая активность молекулярных систем, содержащих хромофоры низкой симметрии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Константинавичус К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 11л.
1004212
  Константинова А.Ф. Оптическая активность одноосных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Константинова А.Ф.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1968. – 20л.
1004213
  Жевандров Н.Д. Оптическая анизотропия и миграция энергии в молекулярных кристаллах / Н.Д. Жевандров. – Москва : Наука, 1987. – 167с. – (Современные проблемы физики)
1004214
  Хаджи П.И. и др. Оптическая бистабильность в системе когерентных экситонов и биэкситонов в полупроводниках / П.И. и др. Хаджи. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 119с.
1004215
  Бакиев Ахмаджон Мухторович Оптическая бистабильность в слоистом монокристалле СaSe : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Бакиев Ахмаджон Мухторович; МВ и ССО СССР, МГУ. – Москва, 1986. – 14 с.
1004216
  Гиббс Х.М. Оптическая бистабильность. Управление светом с помощью света : Пер.с англ. / Х.М. Гиббс. – Москва : Мир, 1988. – 518с.
1004217
  Кольер Р. Оптическая голография : Пер.с англ. / Р. Кольер, К. Беркхарт, Л. Лин. – Москва : Мир, 1973. – 686 с.
1004218
   Оптическая голография. – Ленинград : Наука, 1975. – 11 с.
1004219
   Оптическая голография. – Ленинград : Наука, 1979. – 136 с.
1004220
   Оптическая голография : В 2-х т./Пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 1. – 1982. – 374с.
1004221
   Оптическая голография : В 2-х т./ Пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 2. – 1982. – 736с.
1004222
   Оптическая голография. – Ленинград : Наука, 1983. – 100с.
1004223
   Оптическая голография : практические применения. – Ленинград : Наука, 1985. – 126 с.
1004224
   Оптическая голография и ее применение : учеб. пособие. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1985. – 89 с.
1004225
   Оптическая голография и ее применения. – Ленинград : Наука, 1977. – 97 с.
1004226
   Оптическая голография с записью в трехмерных средах. – Ленинград : Наука, 1986. – 108 с.
1004227
   Оптическая голография с записью в трехмерных средах.. – Ленинград : Наука, 1989. – 119с.
1004228
  Антонов Е.А. Оптическая голография: Практические применения / Е.А. Антонов, В.М. и др. Гинзбург. – Москва : Советское радио, 1978. – 238 с.
1004229
  Вьено Ж.-Ш. Оптическая голография: развитие и применение : пер. с фр. / Ж.-Ш. Вьено. – Москва : Мир, 1973. – 212 с.
1004230
  Ларькина Л.Т. Оптическая диагностика плазмы / Л.Т. Ларькина, В.С. Энгельшт. – Фрунзе : Илим, 1987. – 95 с.
1004231
  Теренин А. Оптическая диссоциация молекул солей / А. Н. Теренин. – Ленинград : Гос. оптич. ин-т, 1928. – 27, [1] с. : ил. – (Труды Государственного оптического института Ленинград ; Т. 4., Вып. 40)
1004232
  Бургов В. Оптическая запись звука. / В. Бургов. – М.-Л., 1937. – 384с.
1004233
   Оптическая запись информации.. – Киев : Наукова думка, 1987. – 104с.
1004234
   Оптическая и цифровая обработка изображений. – Ленинград, 1988. – 176 с.
1004235
   Оптическая и электрооптическая обработка информации.. – М, 1975. – 189с.
1004236
  Наддака В.И. Оптическая изомерия ароматических оснований шифра. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Наддака В.И.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 17л.
1004237
  О"Нил Том Оптическая иллюзия. Обыкновенное фоточудо / О"Нил Том, , Морелл Абелардо // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 88-99 : фото
1004238
  Шубников А.В. Оптическая кристаллография / А.В. Шубников. – Москва- Ленинград : АН СССР, 1950. – 276 с.
1004239
  Молебный В.В. Оптическая локация : учебное пособие / В.В. Молебный. – Киев : КГУ, 1985. – 112 с.
1004240
  Воробьев В.И. Оптическая локация для радиоинженеров / В.И. Воробьев. – Москва, 1983. – 177 с.
1004241
  Винчелл А.Н. Оптическая минералогия / А.Н. Винчелл; Под ред. Д.С. Белянкина. – Москва : Изд-во иностранной л-ры, 1949. – 659с.
1004242
  Винчелл А.Н. Оптическая минералогия / А.Н. Винчелл, Г. Винчелл. – 2-е изд. – Москва, 1953. – 562с.
1004243
  Рудчик А.Т. Оптическая модель взаимодействия d-частиц энергии 27,2МЭВ с ядрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудчик А.Т.; АН УССР. Учен. совет Ин-та физики. – К., 1966. – 16л.
1004244
  Левшин Е.Б. Оптическая модель взаимодействия с ядрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Левшин Е.Б. ; Ин-т физ. АН УССР. – Киев, 1968. – 15 с.
1004245
  Строков Ю.Ф. Оптическая модель для антинуклон-нуклонных и антинуклон-ядерных столкновений при нерелятивистских энергиях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Строков Ю.Ф. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1965. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1004246
  Креков Г.М. Оптическая модель средней атмосферы / Г.М. Креков, С.Г. Звенигородский. – Новосибирск, 1990. – 276с.
1004247
  Ходгсон П.Е. Оптическая модель упругого рассеяния / П.Е. Ходгсон. – Москва, 1966. – 232 с.
1004248
  Рутковский Ф.К. Оптическая накачка квантовых генераторов на твердом теле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рутковский Ф.К.; АН БССР. Объед. совет ин-та физ., ин-та матем. и вычислит. техники, ин-та твердого тела и полупроводник. – Минск, 1966. – 13л.
1004249
  Колчинский И.Г. Оптическая нестабильность земной атмосферы по наблюдениям звёзд / И.Г. Колчинский. – Киев : Наукова думка, 1967. – 184 с.
1004250
  Потапов О.А. Оптическая обработка геофизической и геологической информации / О.А. Потапов. – Москва : Недра, 1977. – 184с.
1004251
   Оптическая обработка изображений : сборник научных статей. – Ленинград : Наука, 1985. – 144 с.
1004252
   Оптическая обработка информации. – Москва : Мир, 1966. – 379с.
1004253
   Оптическая обработка информации. – Ленинград, 1978. – 167 с.
1004254
   Оптическая обработка информации. – Ленинград, 1979. – 207 с.
1004255
   Оптическая обработка информации : пер. с англ. – Москва : Мир, 1980. – 349 с.
1004256
  Парыгин В.Н. Оптическая обработка информации / В.Н. Парыгин, В.И. Балакший. – Москва : Московский университет, 1987. – 141с.
1004257
  Зимин В.Д. Оптическая обработка информации в теневых приборах : учеб. пособие / В.Д. Зимин. – Пермь : Издательство Пермского университета, 1977. – 80 с.
1004258
   Оптическая обработка информации и оптоэлектроника. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 122 с.
1004259
   Оптическая обработка радиосигналов в реальном времени / О.Б. Гусев, С.В. Кулаков, Б.П. Разживин, Д.В. Тигин; Кулаков С.В,. – Москва : Радио и связь, 1989. – 135 с.
1004260
  Ерлов Н.Г. Оптическая океанография / Н.Г. Ерлов. – М., 1970. – 224с.
1004261
   Оптическая ориентация. – Ленинград : Наука, 1989. – 408 с.
1004262
   Оптическая ориентация атомов и молекул : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1987. – 198 с.
1004263
  Соколов А.П. Оптическая ориентация кадмия и ее некоторые применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Соколов А.П.; Гос. оптический ин-т. – Л., 1972. – 16л.
1004264
  Вакуленко О.В. Оптическая перезарядка примеси в полупроводниках / О.В. Вакуленко, М.П. Лисица. – Киев : Наукова думка, 1992. – 205 с.
1004265
  Рибо Г. Оптическая пирометрия : пер. с фр. / Г. Рибо. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 455с.
1004266
   Оптическая пирометрия плазмы : сб. статей. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 438 с.
1004267
  Зуев В.Е. Оптическая погода / В.Е. Зуев, Б.Д. Белан, Г.О. Задде ; отв. ред. И.В. Самохвалов ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т оптики атмосферы. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1990. – 188, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 180-189 (222 назв.). – ISBN 5-02-029302-4
1004268
  Алексеев А.В. Оптическая рефракция в земной атмосфере : горизонт. трассы / А.В. Алексеев, М.В. Кабанов, И.Ф. Куштин ; АН СССР, Ин-т оптики атмосферы. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отделение, 1982. – 160 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 150-157
1004269
   Оптическая рефракция в земной атмосфере. / Алексеев А.В. – Новосибирск, 1987. – 103с.
1004270
  Ротару А.Х. Оптическая самоорганизация экситонов и биэкситонов в полупроводниках / А.Х. Ротару, В.А. Залож. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 166с.
1004271
  Гальярди Р.М. Оптическая связь = Optical communications / Р.М. Гальярди, Ш. Карп ; пер. с англ. С.М.Бабия ; под ред. А.Г. Шереметьева. – Москва : Связь, 1978. – 424 с.
1004272
  Унгер Г.Г. Оптическая связь = Optische nachrichten-technik / Г.Г. Унгер; Пер.с нем. под ред.Н.А.Семенова. – Москва : Связь, 1979. – 264с.
1004273
   Оптическая связь. – Москва : Радио и связь, 1984. – 384 с.
1004274
  Бокиник Я.И. Оптическая сенсибилизация фотографических слоев / Я.И. Бокиник. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1937. – 192 с. – Библиогр. в конце глав
1004275
  Платонов А.Н. Оптическая спектроскопия и люминесценция породообразующих слюд и хлоритов = Optical spectroscopy and luminescence of rock-forming micas and chlorites / А.Н. Платонов, В.М. Хоменко, А.Н. Таращан ; [отв. ред. А.Н. Платонов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 296, [3] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 280-292. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" progect). – ISBN 978-966-00-1347-6
1004276
   Оптическая спектроскопия и электронной парамагнитный резонанс примесей и дефектов в алмазе.. – К, 1986. – 104с.
1004277
  Петровский Г.Т. Оптическая технология в космосе / Г.Т. Петровский, Г.Л. Воронков. – Л., 1984. – 158с.
1004278
  Левин Г.Г. Оптическая томография / Г.Г. Левин, Г.Н. Вишняков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 223 с.
1004279
  Ташенов Б.Т. Оптическая устойчивость атмосферы и атмосферный аэрозоль : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ташенов Б.Т.; Ин-т прикл. геофизики ГУГМС. Астрофиз. ин-т АН Каз.ССР. – М., 1967. – 11л.
1004280
  Свечников С.В. Оптическая электроника / С.В. Свечников. – Киев : Знание, 1969. – 64 с.
1004281
  Василевский А.М. Оптическая электроника / А.М. Василевский, М.А. Кропоткин, В.В. Тихонов. – Ленинград, 1990. – 176 с.
1004282
  Маныкин Э.А. Оптическая эхо-спектроскопия / Э.А. Маныкин, В.В. Самарцев. – Москва : Наука, 1984. – 270 с.
1004283
  Гадомский О.Н. Оптическая эхо-спектроскопия поверхности / О.Н. Гадомский, Р.А. Власов. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 245 с.
1004284
  Титова Л.Ф. Оптически активные амины фуранового ряда и их производные : Автореф... канд. хим.наук: / Титова Л. Ф.; МГУ, Хим. фак. – М.., 1963. – 10л.
1004285
  Дянкова Н.Д. Оптически избелители и тяхното приложение / Н.Д. Дянкова, Н.Х. Попова. – София, 1973. – 220с.
1004286
  Лукьянов Д.П. Оптические адаптивные системы / Д.П. Лукьянов, А.А. Корниенко. – Москва : Радио и связь, 1989. – 238 с.
1004287
  Дунина В.В. Оптические активные производные тиомочевины и дитиокарбаминовой кислоты и их комплексные соединения : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Дунина В.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 24л.
1004288
  Зверев В.А. Оптические анализаторы : Корреляционный анализ в акустике, оптике и радиофизике с использованием оптических модуляционных схем / В.А. Зверев, Е.Ф. Орлов. – Москва, 1971. – 240 с.
1004289
  Сутовский С.М. Оптические анализаторы в особых условиях эксплуатации / С.М. Сутовский. – М., 1977. – 96с.
1004290
  Есельсон М.П. Оптические анализаторы для экспресс-контроля некоторых продуктов нефтехимического производства : Автореф... канд. техн.наук: / Есельсон М.П.; Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти им. Губкина. – М., 1965. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1004291
  Кукушкин Л.С. Оптические безызлучательные переходы в локальных центрах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кукушкин Л.С. ; Акад. наук УССР. – Киев, 1963. – 10 с.
1004292
  Чупрына Владимир Александрович Оптические возбуждение мощных акустических импульсов и ударных волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чупрына Владимир Александрович; МГУ. – М., 1986. – 17л.
1004293
  Маркузе Д. Оптические волноводы : пер. с англ. / Д. Маркузе; Шевченко В.В. – Москва : Мир, 1974. – 576 с.
1004294
  Нейман С. Оптические волны - носители информации / С. Нейман, 1962. – 25с.
1004295
  Ярив А. Оптические волны в кристаллах : Пер.с англ. / А. Ярив, П. Юх. – Москва : Мир, 1987. – 616 с.
1004296
   Оптические волокна и волоконные элементы. : [текст] ; сборник статей и переводов. – Москва : Химия, 1972. – 261 с.
1004297
  Савченков А.А. Оптические высокодобротные мини и микрорезонаторы в прецизионных изменениях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Савченков А. А.; МГУ. – М., 2000. – 16л.
1004298
   Оптические вычислители.. – Л, 1989. – 186с.
1004299
  Веников Г.В. Оптические вычислительные системы / Г.В. Веников. – Москва, 1976. – 64с.
1004300
  Микаэлян А.Л. Оптические генераторы на твердом теле / А.Л. Микаэлян, Тер-Микаэлян, Ю.Г. Турков. – Москва : Советское радио, 1967. – 384 с.
1004301
   Оптические головки передающих камер цветного телевидения. – Ленинград, 1988. – 111 с.
1004302
  Грейм И.А. Оптические дальномеры и высотомеры геометрического типа / И.А. Грейм; ред. З.Н. Чумаченко. – Москва : Недра, 1971. – 176 с.
1004303
  Грейм И.А. Оптические дальномеры и высотомеры геометрического типа / И.А. Грейм. – Москва : Недра, 1983. – 320 с.
1004304
  Катыс Г.П. Оптические датчики температуры. / Г.П. Катыс. – М.-Л., 1959. – 111с.
1004305
  Нижин А. и. Оптические детали из высокомолекулярных органических стекол : Автореф... канд. техн.наук: / Нижин А. и.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1955. – 13л.
1004306
  Ребрин Ю.К. Оптические дефлекторы / Ю.К. Ребрин, В.И. Сидоров. – Киев : Тэхника, 1988. – 135 с.
1004307
   Оптические дисковые системы. – Москва, 1991. – 278 с.
1004308
   Оптические дисковые системы. – Москва : Радио и связь, 1991. – 280 с. – ISBN 5-256-00378-Х
1004309
  Вуль В.А. Оптические запоминающие устройства / В.А. Вуль. – Ленинград, 1979. – 184с.
1004310
  Тананайко О.Ю. Оптические и амперометрические сенсоры на основе пленочных покрытий оксида кремния // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 5/6, май - июнь. – С. 3-25. – ISSN 0041-6045
1004311
   Оптические и инфракрасные телескопы 90-х годов : пер. с англ. – Москва : Мир, 1983. – 292 с.
1004312
   Оптические и кинетические эффекты в неравновесных электронных и электрон-колебательных системах. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 145 с.
1004313
   Оптические и кинетические эффекты в сильном электромагнитном поле.. – Кишинев, 1974. – 162с.
1004314
  Захарова Э.Н. Оптические и конформационные свойства некоторых жесткоцепных полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Захарова Э.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 22л.
1004315
  Крамарь В.М. Оптические и магнитные свойства полупроводников А В , активированных элементами группы железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Крамарь В.М.; МВ и ССО УССР. Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1982. – 17л.
1004316
  Мулдахметов З.М. и др. Оптические и магнитные свойства триплетного состояния / З.М. и др. Мулдахметов. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 264 с.
1004317
  Халилов В.Х. Оптические и магнитооптические свойвства монокристаллов GaSe в областях края фундаментального поглощения . : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Халилов В.Х.; АН АзССР.Ин-т физики. – Баку, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1004318
  Сырова Н.И. Оптические и магнитооптические свойства тонких ферромагнитных пленок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Сырова Н.И.; АН СССР. Сиб. отд. И-т физики. – Красноярск, 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1004319
  Харченко Л.С. Оптические и магнитооптические эффекты при переходах на вырожденные примесные уровни в кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Харченко Л.С.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1969. – 18л.
1004320
   Оптические и механические свойства полупроводников и диэлектриков. – Кишинев, 1967. – 100с.
1004321
  Бардецкий Профирий Иванович Оптические и низкочастотные переходы в экситонном газе во внешних полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Бардецкий Профирий Иванович; Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1977. – 18л.
1004322
   Оптические и оптико-электронные методы обработки изображений и сигналов : Тематич. сборник. – Ленинград, 1982. – 223с.
1004323
   Оптические и оптико-электронные приборы : межвуз. сб. – Новосибирск : НИИГ, 1982. – 155 с.
1004324
   Оптические и оптико-электронные средства обработки информации.. – Л, 1989. – 302с.
1004325
  Кузнецов А.С. Оптические и парамагнитные свойства центров окраски в сульфидах и окислах щелечноземельных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Кузнецов А.С.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1975. – 15л.
1004326
   Оптические и спектральные свойства стекол. – Рига, 1982. – 154с.
1004327
   Оптические и спектральные свойства стекол.. – Рига, 1977. – 175с.
1004328
   Оптические и спектральные свойства стекол.. – Рига, 1986. – 211с.
1004329
  Атаманенко Б.А. Оптические и структурные свойства покрытий из нигридов переходных металлов и углерода, получаемых лазерными способами : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Атаманенко Б.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 167 л. – Библиогр.: л. 148-167
1004330
  Атаманенко Б.А. Оптические и структурные свойства покрытий из нитридов переходных металлов и углерода, получаемых лазерными способами : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Атаманенко Б.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 15 с. – Библиогр.: 10 назв.
1004331
  Пришивалко А.П. Оптические и тепловые поля внутри светорассеивающих частиц / А.П. Пришивалко. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 190с.
1004332
  Полетаева Евгения Валериановна Оптические и термические свойства агрегатных центров меди в кристаллах NaCl-Cu и KCl-Cu : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.04 / Полетаева Евгения Валериановна; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 1981. – 20л.
1004333
  Булавин Л.А. Оптические и термодинамические свойства вблизи критической температуры расслоения. / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, Б.Х. Абдикаримов // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1004334
  Ипатова И.П. Оптические и термодинамические свойства колебаний чистых и дефектных кристаллов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 072 / Ипатова И.П.; АН СССР. Физ.-техн. ин-тут. – Л., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
1004335
  Булавин Л.А. Оптические и термодинамические свойства неоднордного раствора вблизи критической температуры расслоения / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, Б.Ж. Абдикаримов // УФЖ, 1991. – №4


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1004336
  Абдикаримов Б.Ж. Оптические и термодинамические свойства неоднородных двойных растворов вблизи критических точек : дис... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Абдикаримов Бахытхан Жунайдович ; МО Украины, КУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 143 л. – Библиогр.: л. 129-143
1004337
  Абдикаримов Б.Ж. Оптические и термоднамические свойства неоднородных двойных растворов вблизи критических точек. : Автореф... Канд. физ-мат наук: 01.04.14 / Абдикаримов Б.Ж.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1992. – 21л.
1004338
  Гертович С Т. Оптические и фотоэлектрические свойства антимонида кадмия и некоторых других ромбических полупроводников. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Гертович Т.С,; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1004339
  Кушнир О.Б. Оптические и фотоэлектрические свойства кристаллов галоидных соединений кадмия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кушнир О.Б.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1004340
  Амброс В.П. Оптические и фотоэлектрические свойства кристаллов системы Ga2S3-In2S3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Амброс В.П.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1004341
  Коболев В.И. Оптические и фотоэлектрические свойства кристаллов твердых растворов систем In2Se3 - In2Te3 u InSe - InTe. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Коболев В.И.; Кишинев. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1004342
  Казанджиев Стоян Антонов Оптические и фотоэлектрические свойства монокристаллов окиси цинка, выращенных методом гидротермального синтеза : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Казанджиев Стоян Антонов; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Л., 1974. – 20л.
1004343
  Дылевский Г.Б. Оптические и фотоэлектрические свойства некоторых соединений А3В6 : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Дылевский Г.Б.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1004344
  Драбкин И.А. Оптические и фотоэлектрические свойства полимеров с сопряженными связями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Драбкин И.А.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Ленинград, 1967. – 16л.
1004345
  Вольфсон А.А. Оптические и фотоэлектрические свойства сильно легированного кремния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Вольфсон А.А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1970. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1004346
  Георгицэ Е.И. Оптические и фотоэлектрические свойства сплавов CaxHg(1-x)Te при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.049 / Георгицэ Е.И.; МНО МССР. – Кишинев, 1972. – 12л.
1004347
  Жмурко И.С. Оптические и фотоэлектрические свойства творедых растворов системы HdTe-CdTe : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жмурко И. С.; Льв.ГУ. – Львов, 1964. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1004348
  Жолкевич Г.А. Оптические и фотоэлектрические совйства селенистого и теллуристого цинка : Автореф... канд .физ .мат.наук: / Жолкевич Г. А.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1960. – 17л.
1004349
  Александров А.С. Оптические и электрические свойства неравновесных электронов индуцированных в полупроводниках электромагнитной волной : Автореф... кан. физ.-мат.наук: / Александров А. С.; МВССО СССР, Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1973. – 26л.
1004350
  Манохин Ю.П. Оптические и электрические свойства фосфидов галлия и индия легированных переходными элементами и МДП-структур на InP : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Манохин Ю.П.; Воронеж. политехн. ин-т. – Воронеж, 1977. – 14л.
1004351
  Шутов С.Д. Оптические и электрические свойства халькогенидов сурьмы и их связь с зонной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шутов С.Д.; Черновиц. гос. ун-т. – Кишинев, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19
1004352
  Ткачук А.Д. Оптические и электрические свойства щелочно-галоидных кристаллов с агрегатными центрами окраски. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Ткачук А.Д.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1971. – 21л.
1004353
  Тейслер Э.С. Оптические и электрические явления при ионизации центров люминесценции в щелочногалоидных кристаллах, активированных ионоами Ga+, In+ и Tl+ : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тейслер Э. С.; ТартГУ. – Тарту, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1004354
  Соловьева Ю.Н. Оптические и электрооптические свойства метаниобата лития : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Соловьева Ю.Н. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1969. – 16 с.
1004355
  Афанасьев В.А. Оптические измерения / В.А. Афанасьев. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 239 с. : ил. – Библиогр.: с. 235-237 (74 назв.)
1004356
   Оптические измерения : Учеб.пособие / А.М. Борбат, И.С. Горбань, Б.А. Охрименко, Суббота-Мельник, И.А. Шайкевич, А.А. Шишловский. – Киев : Техніка, 1967. – 419 с.
1004357
  Афанасьев В.А. Оптические измерения : учеб для студ. вузов, обуч. по спец. "Оптические приборы и спектроскопия" / В.А. Афанасьев. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1968. – 264 с. : ил. – Библиогр.: с. 255-262
1004358
  Афанасьев В.А. Оптические измерения : [учеб. для опт. спец. вузов] / В.А. Афанасьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 229 с. : ил. – Библиогр.: с. 226-229 (73 назв.)
1004359
  Соснова Н.К. Оптические измерения : учеб. пособие / Н.К. Соснова, А.Н. Соснов. – Новосибирск : НИИ, 1986. – 83с.
1004360
  Креопалова Г.В. и др. Оптические измерения : Учебник / Г.В. и др. Креопалова. – Москва : Машиностроение, 1987. – 264с.
1004361
   Оптические измерения : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Оптотехника" / А.Н. Андреев [ и др. ]. – Москва : Логос, 2008. – 416с. – ISBN 978-5-98704-173-2
1004362
  Тяжелов С.С. Оптические измерения (Определение конструктивных элементов оптических систем) / С.С. Тяжелов. – Ленинград ; Москва, 1939. – 231 с.
1004363
  Щербак В.И. Оптические измерительные процессоры и их метрологическое обеспечение. / В.И. Щербак, В.И. Кривоцюк. – М., 1992. – 214с.
1004364
  Толанский С. Оптические иллюзии / С. Толанский; пер. с англ. К.А. Любарского. – Москва : Мир, 1967. – 127 с.
1004365
  Катыс Г.П. Оптические информационные системы роботов-манипуляторов. / Г.П. Катыс. – М., 1977. – 272с.
1004366
  Каплунов Михаил Гершович Оптические исследование электопроводящих органических соединений на основе тетрацианхинодиметана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Каплунов Михаил Гершович; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 20л.
1004367
  Малкевич М.С. Оптические исследования атмосферы со спутников / М.С. Малкевич. – М., 1973. – 303с.
1004368
   Оптические исследования атмосферы.. – Алма-Ата, 1984. – 176с.
1004369
  Лазарев А.И. Оптические исследования в космосе / А.И. Лазарев, А.Г. Николаев, Е.В. Хрунов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 255с.
1004370
  Горбань И.С. Оптические исследования возбужденных электронных состояний в полупроводниках : Дис... докт. физ.-мат.наук: / Горбань И.С.; КГУ. Кафедра оптики. – К., 1965. – 383л. – Бібліогр.:л.336-383
1004371
  Горбань И.С. Оптические исследования возбужденных электронных состояний в полупроводниках : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Горбань И. С.; КГУ. – К., 1966. – 24л.
1004372
  Горбань И.С. Оптические исследования возбужденных электронных состояний в полупроводниках : Автореф. дис. ... докт. физ.мат. наук / Горбань И. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 22 с. – Бібліогр. : с. 22-23
1004373
  Горбань И.С. Оптические исследования возбужденных электронных состояний в полупроводниках. Ч.2 : Дис... докт. физ.-мат.наук: / Горбань И.С.; КГУ. Кафедра оптики. – К., 1965. – 108л.
1004374
  Маразуев Ю.А. Оптические исследования излучательной и безызлучательной рекомбинации в карбиде кремния с применением методики электронного парамагнитного резонанса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.044 / Маразуев Ю.А. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1972. – 22 с.
1004375
  Маразуев Ю.А. Оптические исследования излучатеьной и безызлучательной рекомбинации в карбиде кремния с применением методики электронного парамагнитногорезонанса : Дис... канд.физ-мат.наук: / Маразуев Ю.А.; КГУ. Физич.фак-т., кафедра оптики. – К., 1971. – 141л. – Бібліогр.:л.137-141
1004376
   Оптические исследования излучения атмосферы, полярных сияний и серебристых обаков с борта орбитальной научной станции "Салют -4".. – Тарту, 1977. – 178с.
1004377
  Челидзе Т.Я. Оптические исследования лазерной искры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Челидзе Т.Я.; АН СССР. Физ.-технич. ин-т. – Л., 1968. – 19л.
1004378
  Радайкина Л.Н. Оптические исследования легированных кристаллов антимонида индия р- и п-типа. : Автореф... Канд.физ-маит.наук: 01.04.10 / Радайкина Л.Н.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1004379
  Шишловский А.А. Оптические исследования люминесцирующих растворов электролитов : Дис... доктор физ.-мат.наук: / Шишловский А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 201л. – Бібліогр.:л.195-199
1004380
   Оптические исследования молекулярного движения и межмолекулярного взаимодействия в жидкостях и растворах : материалы науч. межвуз. конф., 1964 г. – Ташкент : Наука, 1965. – 216 с.
1004381
  Дворкин Г.А. Оптические исследования нуклеиновых кислот и нуклеопротеидов в растворе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дворкин Г.А. ; АН СССР , Ин-т биол. физики. – Москва, 1964. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23
1004382
   Оптические исследования полупроводников. – Свердловск : Издательство АН СССР УНЦ, 1980. – 112 с.
1004383
  Ринне Ф. и Берек М. Оптические исследования при помощи поларизационного микроскопа / Ф. и Берек М. Ринне. – М., 1937. – 332с.
1004384
  Горбовский С.В. Оптические исследования ряда параметров разряда в озонаторе по длинне межэлектронного промежутка : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Горбовский С. В.; МГУ, Хим. фак. – М., 1974. – 15л.
1004385
  Луговский В.В. Оптические исследования собственных и примасных энергетических состояний полупроводниковых фосфидов. : Дис... Канд. физ-мат. наук: / Луговский В.В.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1974. – 168л. – Бібліогр.:л.153-168
1004386
  Луговский В.В. Оптические исследования собственных и примесных энергетических состояний полупроводниковых фосфидов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Луговский В.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 20 с. – Бібліогр. : с. 19-20
1004387
  Луневский В.З. Оптические исследования структурных перестроек мембраны нервного волокна при возбуждении. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Луневский В.З.; Ин-т биол. физики АН СССР. – Пущино, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1004388
  Федин А.Г. Оптические исследования тепло- и массообменных процессов в электролитах и магнитополяризующихся жидкостях : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.14 / Федин А.Г.; АН ЛатвССР. Объед. совет отд. физ.-техн. наук. – Рига, 1974. – 16л.
1004389
  Длугунович В.А. Оптические исследования термического воздействия излучения СО2 - лазера на твердые материалы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Длугунович В.А.; АН БССР. – Минск, 1980. – 16л.
1004390
  Шутилов В.А. Оптические исследования ультразвуковых волн большой амплитуды в жидкостях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шутилов В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 13л.
1004391
  Губанов Виктор Александрович Оптические исследования экситонно-примесных состояний и энергентического спектра мелких примесных центров в гексагональном карбиде кремнияк : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Губанов Виктор Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1004392
  Крицкий А.В. Оптические исследования экситонных процессов в монокристаллах CdS и CdSe : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Крицкий А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
1004393
  Крицкий А.В. Оптические исследования экситонных процессов в монокристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Крицкий А.В.; АН УССР. Ин-тут физики. – К., 1980. – 26л.
1004394
  Губанов В.А. Оптические исследования экситоно-примесных состояний и энергетического спектра мелких примесных центрво в гексагональном карбиде кремния : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Губанов В.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 190л. – Бібліогр.:л.150-161
1004395
  Писарев Р.В. Оптические исследования электронной структуры 3d-ионов в магнитоупорядоченных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Писарев Р.В.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1966. – 11л.
1004396
  Сулейманов Ю.М. Оптические исследования энергетического спектра примесных состояний в карбиде кремния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Сулейманов Ю.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 11 с. – Бібліогр.: с. 10-11
1004397
  Курик М.В. Оптические исследования энергетической структуры некоторых полупроводниковых соединений группы AIIBVI : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Курик М.В. ; АН УССР, Ин-т физики. – Киев, 1965. – 22 с.
1004398
  Пуга П.П. Оптические исследования энергетической структуры стеклообразных полупроводников типа А В С : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Пуга П.П. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1973. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1004399
  Гроднев И.И. Оптические кабели : Конструкции, характеристики, производство и применение / И.И. Гроднев, Ю.Т. Ларин, И.И. Теумин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 174 с.
1004400
  Мурадян А.Г. Оптические кабели многоканальных линий связи / А.Г. Мурадян, И.С. Гольдфарб, В.П. Иноземцев. – Москва, 1987. – 200 с.
1004401
  Шавлов А. Оптические квантовые генераторы / А. Шавлов, С. Фогель, Л. Далберджер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 115 с.
1004402
  Кац М.Л. Оптические квантовые генераторы / М.Л. Кац, М.А. Ковнер, Н.К. Сидоров. – Саратов, 1964. – 352 с.
1004403
  Федоров Б.Ф. Оптические квантовые генераторы / Б.Ф. Федоров. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 88 с.
1004404
   Оптические квантовые генераторы : сборник статей. – Москва : Мир, 1966. – 375 с.
1004405
  Бирнбаум Д. Оптические квантовые генераторы / Д. Бирнбаум ; пер. с англ. Ф.С. Соловейчика ; под ред. Ф.С. Файзуллова. – Москва : Советское радио, 1967. – 359 с. : ил. – Библиогр.: с. 331-356
1004406
  Ищенко Е.Ф. Оптические квантовые генераторы / Е.Ф. Ищенко, Ю.М. Климков. – Москва : Советское радио, 1968. – 470 с.
1004407
  Довгий Я.О. Оптические квантовые генераторы / Я.О. Довгий. – Киев : Вища школа, 1977. – 230 с.
1004408
  Пахомов Л.Н. Оптические квантовые генераторы / Л.Н. Пахомов. – Ленинград, 1977. – 91 с.
1004409
   Оптические квантовые генераторы : указатель. – Минск
Ч. 2. – 1980
1004410
  Букатый В.И. Оптические квантовые генераторы / В.И. Букатый. – Барнаул, 1985. – 94 с.
1004411
  Прилепин М.Т. Оптические квантовые генераторы в геодезических измерениях / М.Т. Прилепин, А.Н. Голубев. – Москва : Недра, 1972. – 169 с.
1004412
   Оптические квантовые генераторы за 1976 год : указатель. – Минск, 1977
1004413
   Оптические квантовые генераторы за 1977 год : указатель. – Минск
Ч. 1. – 1978
1004414
   Оптические квантовые генераторы за 1977 год : указатель. – Минск
Ч. 2. – 1978
1004415
   Оптические квантовые генераторы за 1977 год : указатель. – Минск
Ч. 3. – 1978
1004416
   Оптические квантовые генераторы за 1978 год : указатель. – Минск
Ч. 1. – 1979
1004417
   Оптические квантовые генераторы за 1978 год : указатель. – Минск
Ч. 2. – 1979
1004418
   Оптические квантовые генераторы за 1979 год : указатель. – Минск
Ч. 1. – 1980
1004419
   Оптические квантовые генераторы и их применение. – Киев, 1965. – 68 с.
1004420
   Оптические квантовые генераторы и их применение.. – К, 1965. – 68с.
1004421
  Пилипович В.А. Оптические квантовые генераторы с просветляющимися фильтрами / В.А. Пилипович, А.А. Ковалев. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 216 с.
1004422
   Оптические квантовые генераторы.. – Минск, 1970. – 487с.
1004423
  Изнар А.Н. Оптические квантовые приборы (лазеры) и их применение в военной технике / А.Н. Изнар, Б.Ф. Федоров. – Москва, 1964. – 174с.
1004424
  Жижин Г.Н. Оптические колебательные спектры кристаллов / Г.Н. Жижин, Б.Н. Маврин, В.Ф. Шабанов. – Москва : Наука, 1984. – 232 с.
1004425
  Татарников В.Т. Оптические линии связи / В.Т. Татарников, А.Г. Мурадян, В.И. Смирнов. – Москва : Знание, 1974. – 63 с.
1004426
   Оптические мазеры : сборник статей. – Казань : Издательство Казанского университета, 1964. – 204 с.
1004427
   Оптические материалы для инфракрасной техники : справ.издание / Е.М. Воронкова, Б.Н. Гречушников, Г.И. Дистлер, И.П. Петров. – Москва : Наука, 1965. – 336 с.
1004428
  Запрягаева Л.А. Оптические материалы для проектирования оптических систем геодезических приборов : Уч.пособие / Л.А. Запрягаева. – Москва : МИИГАиК, 1977. – 89 с.
1004429
  Сперанская Е.Ф. Оптические методы анализа / Е.Ф. Сперанская. – Алма-Ата
1. – 1977. – 72с.
1004430
  Отмахова З.И. Оптические методы анализа / З.И. Отмахова, Н.И. Слезко. – Томск, 1980. – 54с.
1004431
  Слезко Н.И. Оптические методы анализа. / Н.И. Слезко, З.И. Отмахова. – Томск, 1980. – 122с.
1004432
   Оптические методы в адсорбцииа и кализе.. – Иркутск, 1980. – 185с.
1004433
  Федоровский А.Д. Оптические методы в гидромеханике / А.Д. Федоровский. – К., 1984. – 176 с.
1004434
  Микаэлян А.Л. Оптические методы в информатике : Запись, обработка и передача информации / А.Л. Микаэлян. – Москва : Наука, 1990. – 228 с.
1004435
  Хауф В. Оптические методы в теплопередаче / В. Хауф, У. Григуль. – М, 1973. – 240с.
1004436
  Коротков А.И. Оптические методы диагностики основных параметров низкотемпературной газоразрядной плазмы : спец. физ. практикум / А.И. Коротков. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1984. – 75 с.
1004437
  Вяльсов Л.Н. Оптические методы диагностики рудных минералов / Л.Н. Вяльсов. – Москва : Недра, 1976. – 200с.
1004438
  Сычева З.И. Оптические методы идентификации химических волокон. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Сычева З.И.; АН БССР. Отд. хим. наук. Объед. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неорган. химии и Ин-та торфа. – Минск, 1968. – 18л.
1004439
  Фриш С.Э. Оптические методы измерений : учеб. пособие / Фриш С.Э. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет
Ч. 1 : Световой поток и его измерение. Источники света. – 1976. – 126 с.
1004440
  Фриш С.Э. Оптические методы измерений : учеб. пособие / Фриш С.Є. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет
Ч. 2 : Лучевая оптика и границы ее применимости. Интерферометрия. – 1980. – 226 с.
1004441
  Свет Д.Я. Оптические методы измерения истинных температур / Д.Я. Свет. – Москва : Наука, 1982. – 296 с.
1004442
   Оптические методы изучения океанов и внутренних водоемов.. – Таллин, 1980. – 326с.
1004443
   Оптические методы изучения океанов и внутренных водоемов.. – Новосибирск, 1979. – 372с.
1004444
   Оптические методы исследований в баллистическом эксперименте. – Л, 1979. – 229с.
1004445
  Терентьев В.А. Оптические методы исследования / В.А. Терентьев, К.В. Егоров. – Куйбышев, 1977. – 77с.
1004446
  Артюхов В.Г. Оптические методы исследования биологических систем и объектов : учебное пособие / В.Г. Артюхов, М.С. Бутурлакин, В.П. Шмнлев. – Воронеж : Воронежский университет, 1980. – 114 с. : ил.
1004447
  Ершов В.В. Оптические методы исследования вещественного состава руд. Введение в минераграфию / В.В. Ершов, А.А. Новиков. – Москва, 1974. – 193 с.
1004448
  Осипова Т.В. Оптические методы исследования дуги переменного тока в продольном потоке воздуха. : Автореф... Канд.техн.наук: 282 / Осипова Т.В.; Всесоюз.электротехн.ин-т. – М, 1969. – 21л.
1004449
  Левшин Л.В. Оптические методы исследования молекулярных систем : Учебное пособие для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Физика" / Л.В. Левшин, А.М. Салецкий. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-03081-8
Ч.1 : Молекулярная спектроскопия. – 1994. – 320 с.
1004450
   Оптические методы исследования потоков : тезисы докладов 1 Всесоюзн. семинара, 1989 г. – Новосибирск : Издательство АН СССР СО, 1989. – 330 с.
1004451
  Зимин В.Д. Оптические методы исследования прозрачных неоднородностей / В.Д. Зимин. – Пермь, 1976. – 92 с.
1004452
  Филатов М.Я. Оптические методы исследования разрушения полимерных материалов. / М.Я. Филатов. – К., 1989. – 129с.
1004453
  Рапин В.А. Оптические методы исследования сважин в СССР и за рубежом. / В.А. Рапин. – М, 1976. – 40с.
1004454
   Оптические методы контроля интегральных микросхем : Состояние и перспективы совершенствования. – Москва : Радио и связь, 1982. – 136 с. – (Массовая библиотека инженера = Электроника ; Вып.32 ; Электроника)
1004455
   Оптические методы обработки изображений и сигналов. – Ленинград, 1981. – 101 с.
1004456
   Оптические методы обработки информации. – Ленинград : Наука, 1974. – 155 с.
1004457
  Шишарин А.В. Оптические методы обработки информации : Учебное пособие / А.В. Шишарин, В.Н. Славинская; Мин-во высш. и средн. пец. образов. РСФСР; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1977. – 66с.
1004458
  Акаев А.А. Оптические методы обработки информации : [для вузов по специальности "Электрон. вычисл. машины"] / А.А. Акаев, С.А. Майоров. – Москва : Высшая школа, 1988. – 236, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 234-235
1004459
   Оптические методы обработки информации.. – Минск, 1978. – 231с.
1004460
  Свет В.Д. Оптические методы обработки сигналов / В.Д. Свет. – М., 1971. – 104с.
1004461
  Климкин В.Ф. Оптические методы регистрации быстропротекающих процессов / В.Ф. Климкин. – Новосибирск : Наука, 1980. – 207 с.
1004462
  Соловьев В.С. Оптические методы регистрации быстропротекающих процессов / В.С. Соловьев. – Москва, 1986. – 51с.
1004463
   Оптические методы спутниковой гидрофизики = Исследование окружающей среды с автоматических ИСЗ. – Киев : Наукова думка, 1986. – 159с.
1004464
   Оптические методы спутниковой гидрофизики.. – К, 1987. – 142с.
1004465
  Вейгерт Ф. Оптические методы химии / Ф. Вейгерт. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 422с.
1004466
  Бабко А.К. Оптические методы химического анализа в контpоле металлуpгического пpоизводства / А.К. Бабко; Научно-техническое совещание работников промышленности, деятелей науки и техники. – Киев : Київська пpавда, 1952. – 8 с.
1004467
  Черный В.В. Оптические микроволноводы и прохождение по ним импульса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черный В.В.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 24л.
1004468
  Мицель А.А. Оптические модели молекулярной атмосферы для лазерного излучения / А.А. Мицель, Ю.Н. Пономарев. – Новосибирск, 1988. – 126с.
1004469
  Гринев Б.В. Оптические монокристаллы сложных оксидных соединений / Б.В. Гринев, М.Ф. Дубовик, А.В. Толмачев; НАНУ. НТК "Ин-тут монокристаллов". – Харьков : Институт монокристаллов, 2002. – 250с. – ISBN 966-02-2645-4
1004470
  Солнцев В.А. Оптические наблюдательные приборы, их устройство, выбор и эксплуатация / В.А. Солнцев. – Санкт-Петербург : Политехника, 1991. – 80с. – ISBN 5-7325-0099-5
1004471
  Ивченко Василий Николаевич Оптические наблюдения в управляемых космических экспериментах с инжекцией электронов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Ивченко Василий Николаевич ; ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1979. – 13 с.
1004472
   Оптические наблюдения в экспериментах с ннжекцией многокомпонентной плазмообразующей смеси в ионосфере / З.И. Грицай, А.М. Евтушевский, Г.П. Милиневский, Ю.А. Романовский, С.В. Хмиль // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 54-60. – (Астрономия ; вып. 29)


  Приведены результаты телевизионных наблюдений оптических явлений в двух экспериментах по образованию искусственных ионных облаков при инжек-ции многокомпонентной плазмообразующей смеси в ионосфере. Обсуждены спектры свечения продуктов инжекции в ...
1004473
  Лазарев А.И. Оптические наблюдения с космического корабля "Восход-2". / А.И. Лазарев. – Л., 1975. – 38с.
1004474
  Половинко В.В. Оптические неконтактные методы исследования Мирового океана / В.В. Половинко. – Москва : Недра, 1984. – 165с.
1004475
  Березин Г.Н. Оптические основы контактной фотолитографии / Г.Н. Березин, А.В. Никитин, Р.А. Сурис. – Москва : Радио и связь, 1982. – 103 с. : ил. – Библиогр.: с. 98-101. – (Массовая библиотеак инженера. Электроника ; 33)
1004476
  Крониг Р. Оптические основы теории валентности / Р. Крониг. – М, 1937. – 256с.
1004477
  Липовка А.А. Оптические отождествления радиоисточников в окрестности объекта ICRF JOO2914.2+345632,0 / А.А. Липовка, Н.М. Липовка // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 11-15 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
1004478
  Ханох Б.Ю. Оптические отражатели тетраэдрического типа в активных системах. / Б.Ю. Ханох. – Минск : БГУ, 1982. – 160с.
1004479
  Першин Сергей Михайлович Оптические параметрические системы с большим усилением и их применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Першин Сергей Михайлович; МГУ. Физ. фак. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1004480
  Германн К. Оптические параметры антимонида индия n-- и р-- типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Германн К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 8л.
1004481
  Брандт А.Б. Оптические параметры растительных организмов / А. Б. Брандт, С. В. Тагеева ; АН СССР, Ин-т биол. физики. – Москва : Наука, 1967. – 302 с. – Библиогр.: с. 260-279
1004482
  Берсукер И.Б. Оптические переходы в атомах и молекулах с поляризующимся остовом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Берсукер И.Б.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1957. – 11л.
1004483
  Харин А.С. Оптические позиционные наблюдения солнца и больших планет. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.03.01 / Харин А.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1984. – 44л.
1004484
  Хлопин Валерий Павлович Оптические полосы и магнитооптические эффекты в системах с реннеровским вибронным взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Хлопин Валерий Павлович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1004485
  Золотарев В.М. Оптические постоянные природных и технических сред : справочник / В.М. Золотарев. – Ленинград : Химия, 1984. – 215 с.
1004486
  Одарич В.А. Оптические постоянные твердых тел и их связь с энергетической зонной структурой : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Одарич В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1004487
  Одарич В.А. Оптические постоянные твердых тел и их связь с энергетической зонной структурой : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Одарич В.А.; КГУ. – К., 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1004488
  Томов И.В. Оптические преобразователи частоты, использующие четырехфотонные взаимодействия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Томов И.В. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 12 с.
1004489
   Оптические приборы для измерения линейных и угловых величин в машиностроении.. – М, 1964. – 255с.
1004490
  Траубе П.Б. Оптические приборы зенитной артиллерии / П.Б. Траубе. – М., 1949. – 280с.
1004491
  Рожков О.В. Оптические приборы и качество воспроизведения фазовооптической записи : Автореф... докт. техн.наук: 15.11.07 / Рожков О. В.; МВТУ. – М., 1978. – 31л.
1004492
  Афанасьев В.А. Оптические приборы и методы контроля прямолинейности в инженерной геодезии / В.А. Афанасьев, В.С. Усов ; ред. Г.П. Левчук. – Москва : Недра, 1973. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 145-148 (91 назв.)
1004493
  Джеймс Р. Оптические принцыпы диффракции рентгеновских лучей. / Р. Джеймс. – М, 1950. – 572с.
1004494
  Барашков Н.Н. Оптические прозрачные полимеры и материалы на их основе / Н.Н. Барашков., Т.В. Сахно. – Москва : Химия, 1992. – 7, [1]6 с. : ил. – Библиогр.: с. 74-77 (139 назв.). – (Химия - промышленость)
1004495
  Панков Ж. Оптические процессы в полупроводниках. : Пер. с англ. / Ж. Панков. – Москва : Мир, 1973. – 456с.
1004496
   Оптические процессы для обработки изображений и сигналов.. – Л, 1989. – 171с.
1004497
  Шварц К.К. Оптические регистрирующие среды / К.К. Шварц, В.И. Готлиб, Я.Ж. Кристалсон. – Рига : Зинатне, 1976. – 184 с.
1004498
  Ананьев Ю.А. Оптические резонаторы и лазерные пучки / Ананьев Ю.А. – Москва : Наука, 1990. – 263, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 259-263 (211 назв.)
1004499
  Ананьев Ю.А. Оптические резонаторы и проблема расходимости лазерного излучения / Ананьев Ю.А. – Москва : Наука, 1979. – 328 с. – Список лит.: с. 314-328
1004500
   Оптические сводйства деформированных минералов и термобарометрия.. – М, 1990. – 158с.
1004501
  Скрябинский И.В. Оптические свойства антимонида галлия в широкой области длин волн и температур : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Скрябинский И.В.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1974. – 15л.
1004502
  Скрябинский И.В. Оптические свойства антимонида галлия в широкой области длин волн и температур. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Скрябинский И.В.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1974. – 16л.
1004503
  Ивлев Л.С. Оптические свойства атмосферных аэрозолей / Л.С. Ивлев, С.Д. Андреев. – Л., 1986. – 358с.
1004504
  Гергель В.А. Оптические свойства бозе-эйшншетйновского конденсата экситонов в полупроводниках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Гергель В.А.; АН СССР. – Л, 1970. – 10л.
1004505
   Оптические свойства в ИК области спектра и магниторезистивные характеристики аморфных Со- содержащих сплавов / Л.А. Булавин, В.Г. Кравец, К.Л. Винниченко, Д.Ю. Манько // Журнал прикладной спектроскопии. – №5


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1004506
  Гадымаши Золтан Павлович Оптические свойства гидротропных кристаллов со структурой дефектного халькопирита и кордеороита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гадымаши Золтан Павлович; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 16л.
1004507
   Оптические свойства горячего воздуха.. – Москва, 1970. – 320с.
1004508
  Корнеева Татьяна Ивановна Оптические свойства гранулярных пленок благородных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Корнеева Татьяна Ивановна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1004509
  Кац Ефим Иосифович Оптические свойства жидких кристаллов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кац Ефим Иосифович; АН СССР. Ин-т теорет. физики. – Черноголовка, 1980. – 23л.
1004510
  Амбразявичюс Гинтаутас Альгирдович Оптические свойства и зонная структура псевдопрямозонных соединений A2B4C2(5) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Амбразявичюс Гинтаутас Альгирдович; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1979. – 16л.
1004511
  Герасимчук Р.В. Оптические свойства и зонная структура твердых растворов на основе халькогенидов ртути. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Герасимчук Р.В.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1972. – 13л.
1004512
  Мица В.М. Оптические свойства и особенности структурообразования тонких пленок и стекол систем Ge-As-S u Ge-As-S-J. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Мица В.М.; АН МССР. Ин-т приклад. физики.. – Кишинев, 1980. – 19л.
1004513
  Бобров И.С. Оптические свойства и природа колец сатурна : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Бобров И. С.; АН СССР, Астроном. совет. – М., 1966. – 22л.
1004514
  Тихомиров А.А. Оптические свойства и продуктивность ценозов растений при использовании излучения различной интенсификации и спектрального состава : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Тихомиров А. А.; АН СССР, Ин-т физ. – Красноярск, 1979. – 25л.
1004515
  Карпуша В.Д. Оптические свойства и электронная структура некоторых аморфных сплавов на основе 3d-металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Карпуша В.Д.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1990. – 16л.
1004516
  Карпуша Василий Данилович Оптические свойства и электронная структура некоторых аморфных сплавов на основе 3d-металлов. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Карпуша Василий Данилович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 184л. – Бібліогр.:л.164-184
1004517
  Черный В.Д. Оптические свойства и электронный парамагнитный резонанс локализованных дефектов в окиси цинка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Черный В.Д.; Москов. ин-т электронной техники. – М., 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1004518
  Салаев Эльдар Юнис Оглы Оптические свойства и энергетическая структура селенича галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Салаев Эльдар Юнис Оглы; МВ и ССО Азербайджанской ССР. Азербайджанский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 25л.
1004519
  Пуга Г.Д. Оптические свойства и энергетическая структура слоистых кристаллов типа А В С и некоторых других сложных антизотропных соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Пуга Г.Д.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1973. – 20л.
1004520
  Винчелл А.Н. Оптические свойства искусственных минералов / А.Н. Винчелл, Г. Винчелл. – Москва, 1967. – 526с.
1004521
  Ильин Михаил Алексеевич Оптические свойства карбида кремния а-модификации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Ильин Михаил Алексеевич; Моск. ин-т стали и сплавов. – М., 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1004522
  Марисова С.В. Оптические свойства кристалла антрацена и энергетическая структура его синглетных экситонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 46 / Марисова С.В.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1004523
  Волковицкий О.А. Оптические свойства кристаллических облаков / О.А. Волковицкий, Л.Н. Павлова, А.Г. Петрушин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 199с.
1004524
  Орленко Виктор Федорович Оптические свойства кристаллов и родственных с ними соединений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Орленко Виктор Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 173л. – Бібліогр.:л.164-173
1004525
  Орленко В.Ф. Оптические свойства кристаллов и родственных с ними соединений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Орленко В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 18 с.
1004526
  Толчельников Ю.С. Оптические свойства ландшафта : Применительно к аэросъемке / Ю.С. Толчельников. – Ленинград : Наука, 1974. – 252с.
1004527
  Новицкий Л.А. Оптические свойства материалов при низких температурах : справочник / Л.А. Новицкий, Б.М. Степанов. – Москва : Машиностроение, 1980. – 224с.
1004528
  Мейер А.А. Оптические свойства металлов : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Мейер А.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 8 с.
1004529
  Соколов А.В. Оптические свойства металлов. / А.В. Соколов. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 464с.
1004530
  Либов В.С. Оптические свойства молекул в области инфракрасных полос поглощения и межмолекулярные взаимодействия в конденсированной среде : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Либов В.С.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1965. – 20л.
1004531
   Оптические свойства молекул и кристаллов : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1990. – 125 с.
1004532
  Белоусов А.В. Оптические свойства молекулярных систем в поле низкочастотного лазерного излучения / А.В. Белоусов, В.А. Коварский, Э.П. Синявский ; под общ. ред. В.А. Коварского ; АН СССР, Ин-т прикл. физики. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 127, [1] с. – Библиогр.: с. 118-126 (134 назв.). – ISBN 5-376-00050-8
1004533
  Мехтиев Т.Р. Оптические свойства монокристаллов соединения CdInGaS4. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Мехтиев Т.Р.; АН АзССР.Ин-т физики. – Баку, 1977. – 14л.
1004534
  Довга Н.Д. Оптические свойства монокристаллов фианита состава О,9 ZpO2-0,1Y2O3 : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Довга Н.Д.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1983. – 24л.
1004535
  Ткачук А.М. Оптические свойства некоторых комплексных соединений двухвалентной платины. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ткачук А.М.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1004536
  Скрышевский Валерий Антонович Оптические свойства некоторых примесей и дефектов структуры в GaAs : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Скрышевский Валерий Антонович; МВ и ССО УССР. Киевск. гос. ун-т. – К., 1984. – 167л.
1004537
  Скрышевский В.А. Оптические свойства некоторых примесей и дефектов структуры в GaAs. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01,04.05 / Скрышевский В.А.; МВ и ССО УССР.Киев.гос.ун-т. – К, 1984. – 23л.
1004538
  Стащук В.С. Оптические свойства некоторых сплавов За-переходных металлов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Стащук В.С.; КГУ. – К, 1977. – 18л.
1004539
  Бойко С.А. Оптические свойства некоторых халькогенидов галия, германия и кадмия в области экситонных полос поглощения : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.10 / Бойко С. А.; АН УССР, Ин-т полупроводн. – К., 1981. – 13л.
1004540
  Поперенко Леонид Владимирович Оптические свойства никеля и никельмарганцевых сплавов в области межзонных переходов : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.04.05. / Поперенко Леонид Владимирович; КГУ. – Киев, 1982. – 203л. – Бібліогр.:л.188-203
1004541
  Поперенко Л.В. Оптические свойства никеля и никельмарганцевых сплавов в области межзонных переходов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Поперенко Л.В.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 21л.
1004542
  Волгин Юрий Николаевич Оптические свойства нитрида кремния и нитрида германия в широкой области длин волн (0,16-50 мкм) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Волгин Юрий Николаевич; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1975. – 18л.
1004543
  Ерошин Н.С. Оптические свойства одноклеточной водоросли хлореллы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ерошин Н.С.; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1967. – 20л.
1004544
  Борисов Евгений Константинович Оптические свойства плазмы тяжелых металлов сильноточного разряда и сверхзвуковой эрозийной плазменной струи : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Борисов Евгений Константинович; Государственный комитет Российской федерации по высшему образованию Моск. Авиац. Гос. ин. – Москва, 1995. – 22 с.
1004545
  Чекалинская-Гольберг Оптические свойства поглощающих рассеивающих сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чекалинская-Гольберг Ю.И.; АН БССР. Ин-т физики и математики. – Минск, 1958. – 11л.
1004546
  Сперанская Т.А. Оптические свойства полимеров / Т.А. Сперанская, Л.И. Тарутина. – Л., 1976. – 136с.
1004547
  Мосс Т. Оптические свойства полупроводников : Пер.с англ. / Т. Мосс. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 304 с.
1004548
  Уханов Ю.И. Оптические свойства полупроводников / Ю.И. Уханов. – Москва : Наука, 1977. – 366с.
1004549
  Воронцов В.Ф. Оптические свойства полупроводников : учеб. пособие / В.Ф. Воронцов. – Одесса : Издательство Одесского университета, 1980. – 127 с.
1004550
   Оптические свойства полупроводников : справочник / В.И. Гавриленко, А.М. Грехов, Д.В. Корбутяк, В.Г. Литовченко; Гавриленко В.И. – Киев : Наукова думка, 1987. – 606с.
1004551
  Воробьев Л.Е. Оптические свойства полупроводников : учеб. пособие / Л.Е. Воробьев. – Ленинград : Издательство Ленинградского политехнического института, 1989. – 109 с.
1004552
   Оптические свойства полупроводников (полупроводниковые соединения типа А3 В5) : Пер.с англ. – Москва : Мир, 1970. – 488 с.
1004553
  Иванов Е.К. Оптические свойства полупроводников А2 В4 С5 2 в упорядоченном и разупорядоченном состоянии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Иванов Е.К.; АН СССР. Физ.-техн. ин-тут. – Л., 1972. – 18л.
1004554
  Тауц Я. Оптические свойства полупроводников в видимой и ультрафиолетовой областях спектра : Пер. с англ. / Я. Тауц. – Москва : Мир, 1967. – 75 с.
1004555
   Оптические свойства полупроводников и вопросы обеспечения физических экспериментов : (по материалам 8 Зимней школы по физике полупроводников). – Ленинград : ЛФТИ, 1978. – 312 с.
1004556
   Оптические свойства полупроводников и диэлектриков : межвуз. сб. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 133 с.
1004557
   Оптические свойства прибрежных атмосферных дымок. – Новосибирск, 1988. – 199с.
1004558
  Лубченко А.Ф. Оптические свойства примесных центров / А.Ф. Лубченко. – К., 1970. – 240с.
1004559
  Фищук Иван Иванович Оптические свойства примесных центров с учетом изменения квазиупругих постоянных твердого тела при фотопереходах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фищук Иван Иванович; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – К., 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1004560
  Лубченко А.Ф. Оптические свойства примесных центров. 1 / А.Ф. Лубченко. – Киев, 1970. – 241с.
1004561
  Кондратьев К.Я. Оптические свойства природных вод и дистанционное зондирование фитопланктона / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Наука, 1988. – 184 с. – ISBN 5-02-026595-0
1004562
  Князев Ю.В. Оптические свойства редкоземельных металлов (Sm, Gd, Dy). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Князев Ю.В.; АН СССР. Уральск. науч. центр. Ин-тут физики металлов. – Свердловск, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.12
1004563
  Биленький Б.Ф. Оптические свойства сернистой ртути и некоторых твердых растворов на ее основе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Биленький Б.Ф.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1966. – 12л.
1004564
  Мясников Э.Н. Оптические свойства сильных экситонных фотопереходов в кристаллах при низких температурах. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.07 / Мясников Э.Н.; Ин-т физики АН УССР. – К, 1978. – 35л.
1004565
  Хапалюк А.П. Оптические свойства систем тонких слоев. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хапалюк А.П.; Аканд.наук.БССР.Объед.совет.ин-та физики, ин-та математики и вычислит.техники. – Минск, 1962. – 13л.
1004566
  Горбань И.С. Оптические свойства слоев карбонатов щелочноземельных металлов / И.С. Горбань. – Отд.отт. "Известия АН СССР. Т. XXII, №5, серия физич., 1958, 1958. – С. 607-612
1004567
  Сасовская И.И. Оптические свойства сплавов 3d-переходных ферромагнитных металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сасовская И.И.; Ин-т физ. мателлов Урад. науч. центр АН СССР, Объед. уч. сов. – Свердловск, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.15-16
1004568
  Шайкевич И.А. Оптические свойства сплавов Ni-Cu и Ni-Fe : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шайкевич И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
1004569
  Шайкевич И.А. Оптические свойства сплавов Ni-Cu и Ni-Fe. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шайкевич И.А.; КГУ. – К., 1965. – 138л. – Бібліогр.:л.132-136
1004570
  Бондарь Е.А. Оптические свойства сплошных металлических пленок / Е.А. Бондарь, Ю.А. Кулюшин, Н.Н. Попович ; АН УССР, Ин-т физики. – Киев : ИФ АН СССР, 1978. – 23 с. – Библиогр.: с. 19-22
1004571
  Горчев Василий Федорович Оптические свойства твердых растворов Pb-CdI Sn-CdI : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Горчев Василий Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 169л. – Бібліогр.:л.153-169
1004572
  Горчев В.Ф. Оптические свойства твордых растворов Pb1-Cdx I2 и Sn1-xCdxI2 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Горчев В. Ф.; КГУ. – К., 1981. – 19л.
1004573
  Трайдук С.Ф. Оптические свойства тонких пленок Ni и сверхтонких переходных слоев окислов NiO и MoO3 на границе пленка-подложка, полученных напылением термическими и плазменно-ионным методами : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Трайдук С.Ф. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 162 л. – Библиогр.: л. 149-162
1004574
  Трайдук С.Ф. Оптические свойства тонких пленок и сверхтонких переходных слоев окислов NiO и MoO3 на границе пленка-подложка, полученных напылением термическими и плазменно-ионным методами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Трайдук С.Ф. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с. – Приписать дублетній номер 151052
1004575
  Агеев Леонид Афанасьевич Оптические свойства тонких пленок иодидов серебра и меди : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Агеев Леонид Афанасьевич ; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1974. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1004576
  Цвелых Н.Г. Оптические свойства тонких пленок некоторых полупроводников : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Цвелых Н.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1959. – 114л. – Бібліогр.:л.108-113
1004577
  Цвелых Н.Г. Оптические свойства тонких пленок некоторых полупроводников : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Цвелых Н.Г. ; МВО УССР, КГУ. – Киев, 1959. – 10 с.
1004578
  Лисица М.П. Оптические свойства тонких пленок некоторых полупроводников / М.П. Лисица, В.М. Маевский, Н.Г. Цвелых. – Киев, 1959. – С. 227-232
1004579
  Онохов А.П. Оптические свойства тонких слоев тугоплавких окислов в интенсивных световых полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.04 / Онохов А. П.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1982. – 16л.
1004580
  Бойчук В.И. Оптические свойства тонкой полупроводниковой пленки / В.И. Бойчук, Б.М. Ницович, Н.В. Ткач. – Киев, 1980. – 24с.
1004581
  Колосюк Владимир Николаевич Оптические свойства трииодидов пятой группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Колосюк Владимир Николаевич; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1004582
  Брызгалов И.А. Оптические свойства троилитов, гексагональных и моноклинных прирротинов различного генеза : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Брызгалов И. А.; МГУ, Геол. фак., Каф перограф. – М., 1967. – 16л.
1004583
  Лучицкий Р.М. Оптические свойства узкозонных полупроводников на основе халькогенидов свинца и олова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Лучицкий Р.М.; Черновиц. гос. ун-тет. – Черновцы, 1980. – 20л.
1004584
  Несмелова И.М. Оптические свойства узкощелевых полупроводников / И.М. Несмелова. – Новосибирск : Наука, 1992. – 157 с.
1004585
  Соколов А.В. Оптические свойства ферромагнетиков : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Соколов А.В. – Свердловск, 1949. – 6 л.
1004586
  Мушинский В.П. Оптические свойства халькогенидов галлия и индия / В.П. Мушинский, М.И. Караман. – Кишинев, 1973. – 114 с.
1004587
  Скубенко Павел Андреевич Оптические свойства чистых и легированных примесями переходных металлов кристаллов GaSe : Дис... канд. физико-математ.наук: / Скубенко Павел Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 142л. – Бібліогр.:л.127-139
1004588
  Скубенко П.А. Оптические свойства чистых и легированных примесями переходных металлов кристаллов GaSe : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скубенко П.А.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 16 с.
1004589
  Гудыменко Л.Ф. Оптические свойства чистых и легированных эрбием монокристаллов типа A(II) B(VI) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Гудыменко Л.Ф. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1970. – 16 с.
1004590
  Полянский В.К. Оптические свойства шероховатых поверхностей и тонких мутных слоев : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Полянский В.К.; Гос. оптический ин-т. – Л., 1970. – л.
1004591
  Белоусов Александр Валентинович Оптические свойства электрон - колебательных систем в резонансном низкочастотном поле лазерного излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Белоусов Александр Валентинович; АН Молд.ССР. Ин-т прикладн. физики. – Кишинев, 1981. – 16л.
1004592
  Васько Ф.Т. Оптические свойства электронной подсистемы полупроводника в "квантовой" области частот : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Васько Ф.Т. ; Ин-т полупроводников. – Киев, 1976. – 19 с.
1004593
  Морозов Юрий Владимирович Оптические свойства, электронная структура и фотохимия витаминов В6 и их производных : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.05 / Морозов Юрий Владимирович; МГУ. – М., 1974. – 37л.
1004594
   Оптические системы геодезических приборов / Д.А. Аникст, О.М. Голубовский, Г.В. Петрова, Г.А. Фельдман; Д.А. Аникст, О.М. Голубовский, Г.В. Петрова, Г.А. Фельдман. – Москва : Недра, 1981. – 241 с.
1004595
  Кононов В.И. Оптические системы построения изображений / В.И. Кононов. – Киев, 1981. – 134с.
1004596
   Оптические системы с усилителями яркости. – Горький, 1988. – 171 с.
1004597
  Гауэр Д. Оптические системы связи : пер. с англ. / Д. Гауэр. – Москва : Радио и связь, 1989. – 500с.
1004598
  Красюк Б.А. Оптические системы связи и световодные датчики / Б.А. Красюк, Г.И. Корнеев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 191 с.
1004599
  Якушенков Ю.Г. Оптические системы фотоэлектрических устройств / Ю.Г. Якушенков. – Москва : Машиностроение, 1966. – 160 с.
1004600
   Оптические сканирующие устройства и измерительные приборы на их основе. – Барнаул, 1980. – 150 с.
1004601
  Абдуллаев Ф.Х. Оптические солитоны / Ф.Х. Абдуллаев. – Ташкент : Фан, 1987. – 199 с.
1004602
  Скоков И.В. Оптические спектральные приборы. : Учеб.пособие / И.В. Скоков. – Москва : Машиностроение, 1984. – 239с.
1004603
  Фриш С.Э. Оптические спектры атомов / С.Э. Фриш. – Москва; Ленинград : ГИФМЛ, 1963. – 640 с.
1004604
   Оптические спектры в адсорбации и катализе.. – Алма-Ата, 1984. – 184с.
1004605
  Мацюк С.С. Оптические спектры и окраска мантийых минералов в кимберлитах / С.С. Мацюк. – К., 1985. – 246с.
1004606
  Платонов А.Н. Оптические спектры и окраска природных гранатов = Optical spectra and color of natural garnets : монография / А.Н. Платонов, М.Н. Таран ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко]. – Киев : Наукова думка, 2018. – 254, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - 100 років НАН України, 1918. – Библиогр.: с. 233-251. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" progect). – ISBN 978-966-00-1616-3
1004607
  Голений Игорь Юрьевич Оптические спектры и спектры энергетических потерь электронов в металлах с вакансионными и газонаполненными порами : Дис... кан. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Голений Игорь Юрьевич; АН УССР, Ин-т ядерных исследований. – К., 1988. – 137л. – Бібліогр.:л.121-137
1004608
  Голиней Игорь Юрьевич Оптические спектры и спектры энергетических потерь электронов в металлах с вакансионными и газонаполненными порами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Голиней Игорь Юрьевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с.
1004609
  Голиней Игорь Юрьевич Оптические спектры и спектры энергетических потерь электронов в металлах с вакансионными и газонаполненными порами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Голиней Игорь Юрьевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с.
1004610
  Яблоновская О.Г. Оптические спектры и фотостимулированные изменения в монокристаллах и пленках серы : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Яблоновская Оксана Григорьевна ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1990. – 15, [1] с. – Библиогр.: 13 назв.
1004611
  Свиридов Д.Т. Оптические спектры ионов переходных металлов в кристаллах / Д.Т. Свиридов, Р.К. Свиридова, Ю.Ф. Смирнов; АН СССР, Ин-т кристаллографии. – Москва : Наука, 1976. – 266 с.
1004612
  Свиридов Д.Т. Оптические спектры кристаллов, содержащих ионы с достраивающейся электронной оболочкой : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.18 / Свиридов Д. Т.; АН СССР, Ин-т кристаллограф. – М., 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.25-29
1004613
  Филипс Дж. Оптические спектры твердых тел в области собственного поглощения : Пер. с англ. / Дж. Филипс. – Москва : Мир, 1968. – 176 с.
1004614
  Рыбалка А.И. Оптические спектры тонких пленок HtJ2 и твердых растворов на его основе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Рыбалка А.И.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1004615
  Крохмаль А.П. Оптические спектры экситонно-примесных комплексов в карбиде кремния : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Крохмаль А. П.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 142л.
1004616
  Крохмаль А.П. Оптические спектры экситонно-примесных комплексов в карбиде кремния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Крохмаль А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1004617
  Крохмаль А.П. Оптические спектры экситонно-примесных комплексов в карбиде кремния. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Крохмаль А.П.; КГУ. – К., 1979. – 24л.
1004618
  Потапов О.А. Оптические способы получения одномерных спектров и коррелограмм сейсмических трасс / О.А. Потапов, Б.В. Шальнов. – М., 1971. – 36с.
1004619
   Оптические стандарты времени и частоты. – Новосибирск, 1985. – 141 с.
1004620
  Шишловский А.А. Оптические структурные исследования растворов электролитов / А.А. Шишловский, 1951. – [14] с. – Отд. оттиск
1004621
   Оптические телескопы будущего : пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 431 с.
1004622
  Фащевский Н.Н. Оптические телескопы и астрономическая оптика : будущему астроному об оптике / Н.Н. Фащевский ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Одесск. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2011. – 197, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-190-478-0
1004623
  Щеглов П.В. Оптические телескопы сегодня и завтра / П.В. Щеглов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
1004624
  Михельсон Н.Н. Оптические телескопы. Теория и конструкция / Н.Н. Михельсон. – Москва : Наука, 1976. – 510 с.
1004625
  Араев И.П. Оптические теодолиты средней точности (типа ТБ-1, ОТМ, ОТ-10) / И.П. Араев; под общ. ред. С.В. Елисеевва. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 151 с., [2] л. черт. : ил. – Библиогр.: с. 149
1004626
  Гордеев Ю.А. Оптические топографические дальномеры : учебное пособие / Ю.А. Гордеев; ред. К.А. Ермаков. – Ленинград : ЛИИЖТа, 1967. – 36 с.
1004627
  Соболев В.В. Оптические фундаментальные спектры соединений группы А III В V / В.В. Соболев. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 287с.
1004628
  Богородский В.В. Оптические характеристики вод в ИК области спектра / В.В. Богородский, М.А. Кропоткин, Т.Ю. Шевелева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 32 с. – Библиогр.: с. 30-31
1004629
  Клименко В.М. Оптические характеристики деталей диска Юпитера. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Клименко В.М.; АН УССР. Глав. астроном. обсерватория. – К., 1983. – 12л.
1004630
  Гавриленко Владимир Иванович Оптические характеристики разупорядоченных полупроводников, полупроводниковых границ раздела и пленок : Автореф... ф-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гавриленко Владимир Иванович; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1990. – 28л.
1004631
  Ковалевский В.А. Оптические читающие аппараты / В.А. Ковалевский. – Киев, 1980. – 208с.
1004632
  Уилсон Р. Оптические читающие устройства / Р. Уилсон. – М., 1969. – 216с.
1004633
  Тарбаев Николай Иванович Оптические электронные переходы в сульфиде кадмия, одноосно деформированном при низкой температуре : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Тарбаев Николай Иванович; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1981. – 18л.
1004634
  Милиневский Геннадий Петрович Оптические эффекты инжекции мощных электронных пучков в ионосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Милиневский Геннадий Петрович; АН СССР. Ин-т Геофизики. – К., 1981. – 15л.
1004635
  Погарев Г.В. Оптические юстировочные задачи / Г.В. Погарев, Н.Г. Кисилев. – Л., 1989. – 259с.
1004636
  Калитин Н.Н. Оптические явления в атмосфере / Н.Н. Калитин. – Л, 1948. – 44с.
1004637
   Оптические явления в атмосфере по набюдениям с пилотируемых космических кораблей.. – Л, 1972. – 48с.
1004638
  Воробьев Л.В. Оптические явления в полупроводниках : учеб. пособие / Л.В. Воробьев. – Ленинград : Издательство Ленинградского политехнического института, 1989. – 92 с.
1004639
  Юнович А.Э. Оптические явления в полупроводниках. Взаимодействие света с электронами, фононами, примесями / А.Э. Юнович. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 87с.
1004640
   Оптические явления в полупроводниковых квантово-размерных структурах [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Л.Е. Воробьев, Л.Е. Голуб, С.Н. Данилов, Е.Л. Ивченко, Д.А. Фирсов, В.А. Шалыгин; МО РФ ; Санкт-Петер. гос. техн. ун-т ; под ред. Е.Л. Ивченко и Л.Е. Воробьева. – Санкт-Петербург, 2000. – 156 с.
1004641
  Пихтин А.Н. Оптические явления в полупроводниковых твердых растворах А3В5 : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Пихтин А.Н.; Ленингр. электротехн. ин-т. – Ленинград, 1979. – 30л.
1004642
  Голубцов Вячеслав Васильевич Оптические, магнитооптические и ЭПР исследования щелочно-галоидных кристаллов с квазиметрическими центрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Голубцов Вячеслав Васильевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1004643
  Чебан А.Г. Оптические, тепловые и туннельные переходы в локальных центрах ионных кристаллов : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чебан А.Г.; Кишиневский гос. ун-т. Каф-ра теоретической физики. – Кишинев, 1963. – 155л. – Бібліогр.:л.150-155
1004644
  Чебан А.Г. Оптические, тепловые и туннельные переходы в локальных центрах ионных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чебан А.Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 16 с. – Бібліогр. : с. 2
1004645
  Сырбу Н.Н. Оптические, фотоэлектрические свойства и структура зон некоторых кристаллов группы А -В . : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Сырбу Н.Н.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15
1004646
  Козлов В.В. Оптическиий квантовый генератор и усилитель с многогранным активным элементом : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Козлов В.В.; МГУ. – Москва, 1974. – 16л.
1004647
   Оптический датчик для контроля профиля поверхности параболических антенн миллиметровой и субмиллиметровой астрономии / Д.Л. Чечеткин, И.П. Белянкин, В.В. Силин, С.И. Славгородский, В.М. Шульга // Радиофизика и радиоастрономия / НАН Ураины ; Радиоастроном. ин-т НАН Украины ; Украинский комитет радиосоюза URSI ; голов.ред.: Литвиненко Л.Н. ; члени редкол.: Ваврив Д.М., Гордиенко Ю.Е., Горобець Н.Н. [и др.]. – Харьков, 2016. – Т. 21, № 2. – C. 148-153. – ISSN 1027-9636
1004648
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 1. – 1992
1004649
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 2. – 1992
1004650
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 3. – 1992
1004651
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 4. – 1992
1004652
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 5. – 1992
1004653
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 6. – 1992
1004654
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 7. – 1992
1004655
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 8. – 1992
1004656
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 9. – 1992
1004657
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 10. – 1992
1004658
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 11. – 1992
1004659
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 12. – 1992
1004660
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 1. – 1993
1004661
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 2. – 1993
1004662
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 3. – 1993
1004663
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 4. – 1993
1004664
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 5. – 1993
1004665
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 6. – 1993
1004666
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 7. – 1993
1004667
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 8. – 1993
1004668
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 9. – 1993
1004669
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 10. – 1993
1004670
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 1. – 1994
1004671
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 2. – 1994
1004672
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 3. – 1994
1004673
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 4. – 1994
1004674
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 6. – 1994
1004675
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 7. – 1994
1004676
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 8. – 1994
1004677
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 9. – 1994
1004678
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 10. – 1994
1004679
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 12. – 1994
1004680
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 8. – 1997
1004681
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 9. – 1997
1004682
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 10. – 1997
1004683
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 11. – 1997
1004684
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 12. – 1997
1004685
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 7. – 1997
1004686
  Петров В.И. Оптический и рентгено-спектральный анализ / В.И. Петров. – Москва : Металлургия, 1973. – 286 с.
1004687
  Веллюз Л. Оптический круговой дихроизм / Л. Веллюз. – Москва, 1967. – 318с.
1004688
  Файлон Л. Оптический метод исследования напряжений / Л. Файлон. – М., 1940. – 120 с.
1004689
  Краснов В.М. Оптический метод решения плоской задачи теории упругости для тел с частным видом анизотропии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Краснов В.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 10 с.
1004690
  Арутюнан Сурен Оптический обмен : варианты // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 70-76 : Фото
1004691
  Здор С.Е. Оптический поиск и распознавание. / С.Е. Здор, В.Б. Широков. – М., 1973. – 239с.
1004692
  Саввина Р.М. Оптический пробой в парах ртути и смесях газов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саввина Р. М.; Физ. фак. МГУ. – М., 1972. – 9л.
1004693
  Семенов А.А. Оптический пробой монокристаллов арсенида галлия и германия. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Семенов А.А.; Оптич.ин-т. – Л, 1982. – 20л.
1004694
   Оптический разряд в аэрозолях. – Новосибирск : Наука, 1990. – 155 с.
1004695
  Косоногов И.И. Оптический резонанс : Предварительное сообщение : (Наст. сообщение было читано в заседании Киевского Физ.-мат. общ. 28 октября 1902 г., при чем было демонстрировано явление оптическогорезонанса и строение слоев) / И.И. Косоногов; Киевского Физ.-мат. общ. 28 октября 1902 г., при чем было демонстрировано явление оптического резонанса и строение слоев). – Предвар. сообщ. :Наст. сообщ. было читано в засед. – Киев : Тип.Импер.Универ.Св.Владимира. Акц.О-ва печ.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1902. – С. 307-323


  На с. 304 дарств. надпись: Многоуважаемому П.Я. Армаш. от автора
1004696
  Аллен Л. Оптический резонанс и двухуровневые атомы : Пер. с англ. / Л. Аллен, Дж. Эберли ; пер. с англ. Т.М. Ильиновой, М.С. Стрижевской ; под ред. В.Л. Стрижевского. – Москва : Мир, 1978. – 222 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1004697
  Косоногов И.И. Оптический резонанс, как причина избирательного отражения / И.И. Косоногов. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира. Акц. О-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – [2], 148, IV, [1] с.


  На обл. обоих экз. дарственные надписи от автора
1004698
  Абуталыбов Г.И. Оптический спектр экситонов седловой точки в кристаллах А3В6 : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.10 / Абуталыбов Г.И. ; АН АзССР. – Баку, 1976. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-24
1004699
  Бугер П. Оптический трактат о градации света : перевод / П. Бугер. – Ленинград : АН СССР, 1950. – 479 с.
1004700
  Юшкин Н.П. Оптический флюорит. / Н.П. Юшкин. – М., 1983. – 133с.
1004701
  Китык И.В. Оптический функции и параметры энергетического спектра кристаллов (дигалогенидов кадмия) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Китык И.В.; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 24л.
1004702
  Шеронов А.А. Оптическое взаимодействие инжекционных лазеров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 042 / Шеронов А. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1969. – 9л.
1004703
  Фербер Р.С. Оптическое выстраивание и ориентация угля молекул в основном электронном состоянии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Фербер Р.С.;. – Рига, 1979. – 19л.
1004704
  Берковиц В.Л. Оптическое детектирование спиновых магнитных рехонансов в полупроводниковых кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Берковиц В.Л.; Ленингр. политехн.ин-т. – Л, 1980. – 18л.
1004705
   Оптическое зондирование атмосферной турбулентности. – Новосибирск, 1986. – 90с.
1004706
   Оптическое зондирование атмосферы. – Алма-Ата : Наука
Ч. 1. – 1985. – 107 с.
1004707
  Арст Х.Ю. Оптическое зондирование в океанологии / Х.Ю. Арст, Д.В. Поздняков, А.З. Розенштейн ; АН Эстонии, Ин-т термофизики и электрофизики. – Таллин : Валгус, 1990. – 443, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 410-414 (47 назв.)
1004708
  Ву Куанг Оптическое и термическое освобождение электронов из ловушек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ву Куанг; АН СССР. Физический ин-т. – М., 1972. – 16л.
1004709
  Ормонт Н.Н. Оптическое и электрическое свойства акусто-электрических доменов в GaAs п-типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Ормонт Н.Н.; Физ.мат. – М, 1975. – 14л.
1004710
  Коновалов Игорь Алексеевич Оптическое излучение при бомбардировке металлов медленными электронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Коновалов Игорь Алексеевич; АН УССР, Ин-т физики. – К., 1980. – 16л.
1004711
  Конопелько Евгений Иванович Оптическое излучение щелочно-галоидных кристаллов, индуцируемое ионной бомбардировкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Конопелько Евгений Иванович; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1985. – 21л.
1004712
   Оптическое излучение, возбуждаемое нерелятивисткими заряженными частицами на поверхности металлов.. – Дубна, 1971. – 22с.
1004713
  Грубер О. Оптическое измерение длин и полигонометрия / О. Грубер; под ред. И.А. Грейма. – Москва : Углетехиздат, 1959. – 290 с.
1004714
  Веницкий Владимир Николаевич Оптическое исследование линейного и нелинейного ферромагнитных резонансов в иттриевом феррите-гранате. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Веницкий Владимир Николаевич; АН УССР. – Х., 1979. – 17л.
1004715
  Левинсон-Лессинг Ф.Ю Оптическое исследование минералов под микроскопом : с 91 рис. и табл. в тексте / Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, проф. – Москва : Изд. М.С. Сабашниковых, 1903. – [2], 69 с.1 л. табл. : ил., табл. – Отд. оттиск: Практическая геология / Пер. А.М. Скринниковым под ред. В.П. Амалицкого. Т. 2, гл. 1
1004716
  Федорцов А.Б. Оптическое исследование функции распределения горячих дырок в германии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Федорцов А.Б.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1976. – 14л.
1004717
  Джиоев Р.И. Оптическое исследование явлений с поляризацией спиновых систем электронов и ядер в полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Джиоев Р. И.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1977. – 19л.
1004718
  Дьяков В.А. Оптическое когерентное излучение / Дьяков В.А., Тарасов Л.В. – Москва : Советское радио, 1974. – 169 с. – Библиогр.: с. 165-166. – (Современная радиоэлектроника ) ( Библиотека радиоинженера ; вып. 12)
1004719
  Наумов В.А. Оптическое определение компонентов осадочных пород / В.А. Наумов. – Москва, 1981. – 203с.
1004720
  Наумов В.А. Оптическое определение компонентов осадочных пород : Справочное пособие / В.А. Наумов. – Москва : Недра, 1989. – 346с.
1004721
  Трегер В.Е. Оптическое определение породообразующих минералов / В.Е. Трегер. – Москва : Недра, 1968. – 198с.
1004722
  Трегер В.Е. Оптическое определение породообразующих минералов / В.Е. Трегер. – Москва : Недра, 1980. – 208с.
1004723
   Оптическое приборостроение.. – Л, 1980. – 120с.
1004724
  Поликарпов В.В. Оптическое стекло для русской артиллерии. 1914-1917 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 98-110. – ISSN 0042-8779
1004725
  Мельниченко Л.Ю. Оптична анізотропія наноструктурованого кремнію / Л.Ю. Мельниченко, Л.В. Поперенко, І.В. Юргелевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Проведено еліпсометричну діагностику наноструктурованого кремнію, сформованого у вигляді окремих комірок на поверхні пластини монокристалічного кремнію за допомогою методу лазерної абляції. Лазерне опромінення проводилось волоконним лазером на основі ...
1004726
  Барчук О.І. Оптична діагностика шорстких поверхонь за допомогою неоднорідно поляризованого лазерного випромінювання // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 350-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропоновано оптичний метод тестування середовищ, що розсіюють світло. Методика базується на застосуванні неоднорідно поляризованого лазерного випромінювання як зондуючого. Якщо таке випромінювання проходить через середовище, деполяризація розсіяного ...
1004727
  Овечко В.С. Оптична методика дослідження адсорбції-дифузії молекул у пористому склі / В.С. Овечко, А.М. Дмитрук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 399-402. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Інфрачервону спектроскопію застосовано для дослідження пористого скла, кінетики адсорбції молекул в ньому, зокрема органічних речовин. Досліджено спектри основних частот та комбінаційних (обертонів). Для з"ясування законів дифузії застосовано часову ...
1004728
  Бабак О.В. Оптична модель для опису взаємодії частинок і слабкозв"язаних ядер з ядрами в області низьких і середніх енергій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Бабак Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. – Київ, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1004729
  Романенко В.І. Оптична пастка для атомів на основі зустрічних біхроматичних світлових хвиль / В.І. Романенко, А.В. Романенко, Л.П. Яценко // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 4
1004730
  Вишивана І.Г. Оптична провідність невпорядкованих сплавів та напівпровідників : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.07 / Вишивана І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1004731
  Вишивана І.Г. Оптична провідність невпорядкованих сплавів та напівпровідників : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Вишивана І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 150л. – Бібліогр.: л.134-150
1004732
   Оптична провідність твердих фулеренів С60 при легуванні / О.П. Дмитренко, В.С. Стащук, О.Л. Павленко, В.І. Попенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 407-412. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджена спектральна залежність оптичної провідності для плівок фулеренів C60, легованих атомами міді і молекулами кисню. Експериментальні результати оптичної провідності для використовуваних домішок вказують на різний характер їх впливу. У ...
1004733
   Оптична система реєстрації скорочення гладеньких м"язів в ізометричному режимі / П. Вірич, О. Шелюк, В. Мартинюк, С. Чумаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 11-14. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Була розроблена оптична система реєстрації скорочення гладеньких м"язів в ізометричному режимі. Тестування системи проводили на гладеньком"язових смужках шлунку та caecum щура. Було перевірено можливість реєстрування розробленою оптичною системою ...
1004734
  Коротченков О.О. Оптична спектроскопія акустично збурених твердих тіл // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 362-369. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Представлені узагальнені дані із збурення оптичних спектрів кристалів акустичною хвилею. Метод добре прилаштований до використання у неідеальних кристалічних решітках. Як наслідок, у роботі демонструється застосування акустичного збурення у оптичних ...
1004735
  Єщенко О.А. Оптична спектроскопія електронних збуджень в метал-діелектричних та напівпровідникових наноструктурах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Єщенко Олег Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 35 с. – Бібліогр.: 51 назва
1004736
  Єщенко О.А. Оптична спектроскопія електронних збуджень в метал-діелектричних та напівпровідникових наноструктурах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Єщенко Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 333 л. – Бібліогр.: л. 301-333
1004737
  Таран М.М. Оптична спектроскопія іонів перехідних металів у мінералах за різних температур і тисків = Optical spectroscopy of ions of transitional metals of minerals at different temperatures and pressures : спектроскопічні, кристалохімічні та термодинамічні аспекти / М.М. Таран. – Київ : Наукова думка, 2020. – 398, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 369-395. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientificf book" project). – ISBN 978-966-00-1733-7
1004738
  Букало Вячеслав Петрович Оптична спектроскопія структурних перетворень в мезогеніках з бензиліден-аніліновим ядром : Дисертація...кандидата фізико-математичних наук Спеціальність 01.04.05 / Букало Вячеслав Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Киів, 2000. – 128л. – Бібліогр.:л.117-128
1004739
  Букало В.П. Оптична спектроскопія структурних перетворень в мезогеніках з бензиліден-аніліновим ядром : Автореф...канд.фіз.-матем.наук:01.04.05 / Букало В.П.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
1004740
  Погорелов В.Є. Оптична спектроскопія структурних перетворень та молекулярних конформацій в мезогенах / В.Є. Погорелов, В.П. Букало // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 472-481. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  З аналізу спектрів комбінаційного розсіяння аміноксибензиліден-толуідіну (АБТ) встановлено його фазові діаграми за умов швидкого та повільного (1 К/хв) охолодження. Приведено результати напівемпиричних обчислень геометричних параметрів стабільних ...
1004741
  Синявський І.І. Оптична фур"є-спектрометрія малих газових складових земної атмосфери : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.11.07 - оптичні прилади та системи / Синявський І.І. ; Мін-во освіти і науки України. Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1004742
   Оптична хвилеводна методика дослідження магнітних плівок / О.В. Колокольцев, Ю.О. Гайдай, Є.О. Погорєлов, К.О. Мільштейн // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С.324-331. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Описана оптична хвилеводна методика неруйнуючого дослідження та виміру параметрів магнітостатичних, спінових та магнітопружних хвиль, що збуджуються в магнітних плівках на мікрохвилевих частотах. Як приклад застосування методики, приведені ...
1004743
  Попенко О. Оптичне натхнення в Ізюмі // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 7


  Враженнями про літню навчальну практику, яка проходила на Ізюмському приладобудівному заводі, ділиться староста фізичного ф-ту - автор статті.
1004744
  Гаращенко В. Оптичне обмеження у суспензіях вуглецевих мікрочастинок та сумішей на їх основі / В. Гаращенко, С. Зеленський, О. Копишинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-40. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджено ефект оптичного обмеження в епоксидних суспензіях вуглецевих мікрочастинок. Виявлено, що кінетика пропускання суспензії залежить як від її температури, так і від вмісту розчинника. Показано, що додавання до епоксидної суспензії ...
1004745
   Оптичне розпізнавання одновимірних сигналів у двовимірному представленні / В.Н. Курашов, В.П. Данько, О.В. Кисіль, А.В. Коваленко, Д.В. Поданчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 299-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Приведений структурно-кореляційний аналіз одновимірних сигналів, поданих у двовимірному бінарно-растровому вигляді та на фазовій площині. Для ЛЧМ-сигналів, поданих на узагальненій фазовій площині з координатами x = S, y = S"/S, чутливість кореляційного ...
1004746
   Оптичний абсорбційний вимірювач концентрації СО2: проблеми, методи їх вирішення та перспективи удосконолення приладу / В.П. Островерхов, О.Г. Островерхова, А.С. Скирда, В.П. Пащинський, Є.Г. Тохтуєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 321-329. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проаналізовано роботу розробленого авторами швидкодіючого оптичного абсорбційного аналогового аналізатора двоокису вуглецю з лінійним відліком концентрації в умовах неможливості застосування закону Ламберта-Бера. Запропоновано математичну модель, яка ...
1004747
  Гогов Д.С. Оптичний гребінчастий фільтр для системи стохастичного охолодження пучків заряджених частинок / Д.С. Гогов, Н.А. Шурхно // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 80
1004748
   Оптичний демультиплексор на основі одномодового планарного хвилевода / В.І. Григорук, Ю.О. Гайдай, В.С. Сидоренко, Р.М. Маслюківський, А.В. Сирота // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 22-26


  Для технології грубого хвильового мультиплексування в волоконно-оптичних лініях зв"язку пропонується використовувати одномодовий оптичний планарний хвилевод разом з призмою повного внутрішнього відбиття. Планарний хвилевод виступає в ролі дисперсійного ...
1004749
  Серган Т.А. Оптичний запис інформації в нереверсивних тонкоплівкових реєструючих середовищах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Серган Т.А.; НАН Ін-т фізики. – К, 1995. – 16л.
1004750
   Оптичний зонд на основі хлорпохідного 3-гідроксифлавону / А.Ю. Головатенко, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 22
1004751
  Попенко В.І. Оптичний конвертор лазерних мод / В.І. Попенко, М.С. Соскін, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-35. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Зроблено розділення ерміт-гауссової моди HG01 на дві моди Лагерра-Гаусса LG0±1 з різними топологічними індексами за допомогою інтерферометра Маха-Цендера. Реалізовано перетворення гауссової моди на ерміт-гауссову моду за допомогою планарного ...
1004752
  Кепич Т.Ю. Оптичний метод визначення напружено - деформованого стану об"ектів шляхом аналізу поглинання світла / Т.Ю. Кепич, О.В. Мильніков, Ю.А. Рудяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
1004753
  Білий М.У. Оптичний метод визначення складу комплексiв в pозчинах електpолiтiв / М.У. Білий; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Фізичний збірник №9. – Київ : Київський університет
вип.5. – 1956. – 37-45с.
1004754
  Коробчук П. Оптичний обман // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 292-304.
1004755
  Гайдай Ю.О. Оптичний хвилеводний демультиплексор / Ю.О. Гайдай, Р.М. Маслюківський, А.В. Сирота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 176-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Як демультиплексор в волоконно-оптичних темах з хвильовим мулытиплексуванням пропонується використовувати планарний хвилевід разом з призмою повного внутрішнього відбиття. Планарний хвилевід відіграє роль дисперсійного елемента, а призма повного ...
1004756
  Микитюк А.О. Оптичні властивості PEDOT:PSS-кремнієвих сонячних елементів / А.О. Микитюк, С.В. Кондратенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 118-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1004757
   Оптичні властивості білих фарб і полімерних покриттів для пластмасових сцинтиляторів [бета]-випромінювання / І.М. Каденко, Л.Ю. Мельниченко, В.Н. Петришин, Г.І. Применко, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 359-366. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені вимірювання оптичних сталих n і k для білих фарб і полімерної плівки тетратексу, які використовуються як покриття в пластмасових сцинтиляторах для реєстрації [бета]-випромінювання. По одержаним даним розраховані кутові залежності коефіцієнту ...
1004758
  Єщенко Олег Анатолійович Оптичні властивості вільних електонно-діркових утворень в моноклінних кристалах дифосфіду цинку : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Єщенко Олег Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 26л.
1004759
  Єщенко Олег Анатолійович Оптичні властивості вільних електронно-діркових утворень в моноклінних кристалах дифосфіду цинку : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Єщенко Олег Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.150-164
1004760
   Оптичні властивості водно-полімерких систем і полімерних плівок на їх основі / В.Ф. Королович, І.І. Адаменко, О.І. Даценко, А.Г. Держипольський, Д.О. Меленевський, В.В. Копитков, В.П. Селькин, Мороз, А.Ф. Королович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 315-319. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджено температурну залежність показника заломлення, люмінесценцію водних систем з поліакриламідом, натрієвою сіллю карбоксилметилцелюлози і сіллю Na2SO4 Методом кореляційної лазерної спектроскопії оцінено розмір глобул, що утворюють полімери у ...
1004761
  Чернуха Є.О. Оптичні властивості заліза в різних структурних станах / Є.О. Чернуха, В.С. Стащук, О.П. Полянська // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 76
1004762
  Розуван Т.С. Оптичні властивості і електронна будова поверхневих наноструктур з різним типом атомного впорядкування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Розуван Тамара Станіславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 115 арк. – Бібліогр.: арк. 100-115
1004763
  Розуван Т.С. Оптичні властивості і електронна будова поверхневих наноструктур з різним типом атомного впорядкування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Розуван Тамара Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
1004764
   Оптичні властивості і плазмонний резонанс в метало-діелектричних гетероструктурах зповерхневим шаром графену / Ю.В. Кудрявцев, І.О. Ляшенко, Л.В. Поперенко, А.О. Щербаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 117-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1004765
  Холодний М.Г. Оптичні властивості і фототропізм колеоптиля вівса / М.Г. Холодний, 1935. – 45-51с. – Окр. відбиток
1004766
  Поперенко Л.В. Оптичні властивості іоноімплантованих нікелевих плівок на піроелектрику / Л.В. Поперенко, С В. Стащук, В.О. Лисюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 505-508. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виміряно коефіцієнти пропускання Т, та відбивання R плівок нікелю товщинами 15, 20, 30 та 40 нм на піроелектрику (ніобат літія). Показано, що при імплантації вказаних систем іонами Ar+ з енергіями Е = 50, 100, 150 кеВ, спектри пропускання Т(А) в ...
1004767
  Шайкевич І.А. Оптичні властивості керамічних матеріалів SiC-AlN в ультрафіолетовій, видимій і ближній інфрачервоній області спектру / І.А. Шайкевич, В.М. Прокопець, Л.Й. Робур // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 521-525. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Спектроеліпсометричним методом виміряні оптичні сталі (показники заломлення та поглинання і оптична провідність) керамічних матеріалів SiC - AlN в ультрафіолетовій видимій і ближній інфрачервоній ділянці спектру. Була розрахована ширина забороненої ...
1004768
   Оптичні властивості малих частинок срібла в колоїдних розчинах / Л.Г. Гречко, А.М. Єременко, Г.В. Крилова, Л.Б. Лерман, Н.П. Смірнова, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С.450-458. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Наводяться результати експериментальних і теоретичних досліджень ослаблення світла в водних суспензіях наночасток срібла. Обговорюються особливості діелектричної функції наночастинок та механізму поглинання. Знаходяться характеристики світлорозсіяння ...
1004769
  Пустовіт В.М. Оптичні властивості материчних дисперсних систем у наближенні ефективного середовища : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Пустовіт В.М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 15 с.
1004770
  Пустовіт Віталій Миколайович Оптичні властивості матричних дисперсних систем у наближеннф ефективного середовища : Дис... кнд. фіз-мат.наук: 01.04.02 / Пустовіт Віталій Миколайович; КУ. – Київ, 1999. – 119л. – Бібліогр.:л.110-119
1004771
  Дуброва Є.С. Оптичні властивості метало-діелектричного композиту з рідким кристалом / Є.С. Дуброва, В.І. Задорожний // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 9
1004772
   Оптичні властивості нанорозмірних плівок TiO2/ZrO2/SiO2 та TiO2/ZrO2/SiO2/Au, одержаних золь-гель методом / Н.В. Вітюк, І.С. Петрик, О.П. Лінник, Н.П. Смірнова, Г.М. Єременко, Т.О. Буско, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш // Химия, физика и технология поверхности : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко ; гл. ред. Картель Н.Т. ; редколл..: Л.А. Белякова, П.П. Горбик, А.Г. Гребенюк [и др.]. – Киев, 2009. – Вып. 15. – С. 267-271. – ISBN 978-966-00-08228
1004773
  Борець О.М. Оптичні властивості напівпровідників : курс лекцій / О.М. Борець ; М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР, Ужгор. держ. ун-т, Кафедра фізики напівпровідників. – Ужгород : Видавництво Ужгородського університету
Ч. 2 : Вступ до квантової теорії. [Ужгор. ун-т]. – 1973. – 112 с. : іл. – Бібліогр.: с. 104-112 (300 назв.)
1004774
  Стрільчук Г.М. Оптичні властивості напівпровідникових та металічних наночастинок у полімерних матрицях : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Стрільчук Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 135л. – Бібліогр.: л. 122-135
1004775
  Стрільчук Г.М. Оптичні властивості напівпровідникових та металічних наночастинок у полімерних матрицях : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Стрільчук Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв.
1004776
   Оптичні властивості одношарових плівок фулеренів С60 з міддю / О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, Л.В. Поперенко, І.В. Юргелевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 344-349. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі вивчено спектри показника заломлення n та коефіцієнта екстинції k, а також кристалічну структуру гетерофазного стану полікристалічних плівок С[нижній індекс 60] при різних температурах та часах відпалу та аморфно-кристалічну структуру ...
1004777
  Поперенко Л.В. Оптичні властивості опромінених металевих дзеркал : Монографія / Л.В. Поперенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 174с. – ISBN 966-594-607-2
1004778
   Оптичні властивості органо-неорганічних мезоструктурних золь-гель плівок на основі оксидів кремнію та титану з інкорпорованим барвником Родамін 6Ж / І.В. Юргелевич, Г.М. Тельбіз, О.В. Стронський, Л.В. Поперенко, О.Г. Лопатинська, Є.В. Леоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 223-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1004779
  Лопатинська О.Г. Оптичні властивості плазмонно-біомолекулярних наноструктурованих систем на основі Au Ta Ag : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Лопатинська Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 131 арк. – Бібліогр.: арк. 117-131
1004780
  Лопатинська О.Г. Оптичні властивості плазмонно-біомолекулярних наноструктурованих систем на основі Au Ta Ag : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Лопатинська Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
1004781
   Оптичні властивості плівок оксиду титана / В. Одарич, Л. Поперенко, Я. Стельмах, І. Юргелевич, А. Лопатинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-65. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено оптичні властивості плівок оксиду титана в залежності від температури металевої підкладки методом спектральної еліпсометрії. Встановлено, що при температурах підкладки 389, 422, 450, 476 та 500 °С плівки оксиду титана поглинають світло з ...
1004782
   Оптичні властивості плівок оксиду цинку, виготовлених методом реактивного магнетронного розпилення при різних тисках залишкових газів / М.В. Вінніченко, Л.В. Поперенко, М.В. Озеров, Т.С. Лебедева, П.Б. Шпильовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 370-375. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом реактивного магнетронного розпилення виготовлено прозорі плівки ZnO при різному початковому рівні вакууму. Властивості плівки досліджувалися за допомогою методів атомно-силової мікроскопії та еліпсометрії. З"ясовано, що залишкові гази впливають ...
1004783
   Оптичні властивості системи: плівка оксиду алюмінію-мідь / В.С. Стащук, В.В. Стукаленко, Я.В. Філіпов, А.О. Стаценко, О.П. Полянська, Є.О. Чернуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 363-366. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Моделювання оптичних властивостей системи: тонка плівка оксиду алюмінію-масивна мідь виконано з використанням одношарової моделі. В широкій області спектру ([лямбда] = 0,2 - 1,2 мкм) проведено порівняння розрахованих та експериментальних кривих ...
1004784
  Стащук В.С. Оптичні властивості структури: плівка оксиду алюмінію-масивний алюміній / В.С. Стащук, В.В. Стукаленко, О.О. Попенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 217-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1004785
  Стащук Василь Степанович Оптичні властивості та електронна структура металевих систем на основі перехідних елементів : Дис....доктора фізико-математичних наук: 01.04.05 / Стащук Василь Степанович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 317л. – Бібліогр.:л.291-317
1004786
  Стащук В.С. Оптичні властивості та електронна структура металевих систем на основі перехідних елементів : Автореф. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.05 / Стащук В.С.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 29 с. – Бібліогр.: 21 - 26 с.
1004787
  Мельниченко Людмила Юріївна Оптичні властивості та електронна структура поверхні міді, алюмінію та титану : Дис... канд.фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Мельниченко Людмила Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 145л. – Бібліогр.:л.С
1004788
  Мельниченко Л.Ю. Оптичні властивості та електронна структура поверхні міді, алюмінію та титану : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Мельниченко Л.Ю. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1997. – 16 с.
1004789
  Шайкевич І.А. Оптичні властивості та енергетична електронна структура надтонких алюмінієвих плівок різної товщини / І.А. Шайкевич, П.В. Колесник, В.В. Пророк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 403-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проведено спектроеліпсометричні дослідження надтонких плівок алюмінію різной товщини. Результати обрахунків представлено у вигляді спектральних залежностей оптичної провідності [сигма]. Виявлені зміни структури плівок при їх виготовленні в залежності ...
1004790
  Ломакіна О.В. Оптичні властивості тонких плівок Mo, Ti, Cr і перехідних шарів на них : дис. ... канд. фізико-математичних наук : 01.04.05 / Ломакіна О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 140 л. – Бібліогр.: л. 123-140
1004791
  Ломакіна О.В. Оптичні властивості тонких плівок Mo, Ti, Cr і перехідних шарів на них : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.04.05 / Ломакіна О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1004792
  Розуван К.П. Оптичні властивості тонких плівок лазерних барвників нанесених на металеве дзеркало / К.П. Розуван, С.Г. Розуван, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 287-292. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Дисперсійні криві оптичної провідності плівок лазерних барвників (родамін 6Ж, бриліантовий зелений) нанесених на алюмінієве дзеркало були експериментально отримані за допомогою спектральних еліпсометричних вимірювань. Величини оптичної провідності ...
1004793
   Оптичні властивості тонких плівок оксиду цинку / В. Лендєл, В. Одарич, Л. Поперенко, І. Юргелевич, М. Раков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-22. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Визначено оптичні параметри тонких плівок оксиду цинку, виготовлених методом магнетронного розпорошення при варіюванні часу осадження та тиску газової суміші з кисню та аргону. Виявлено зростання показника заломлення при збільшенні товщини плівок ZnO. ...
1004794
   Оптичні властивості тонких струмопровідних плівок In[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3]+Sn / Л.Ю. Мельниченко, В.В. Пророк, І.А. Щайкевич, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 451-455. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведено спектроеліпсометричні та спектрофотометричні дослідження тонких прозорих струмопровідних плівок In[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3]+Sn напилених на скляні підкладки при різному тиску у вакуумній камері у видимій та ближній інфрачервоній ...
1004795
  Стронський О.В. Оптичні властивості фотолегованих шарів As40S40Se20 / О.В. Стронський, М. Влчек // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 501-505. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена дослідженню оптичних властивостей шарів As[нижній індекс 40]S[нижній індекс 40]Se[нижній індекс 20] в області прозорості при їх фотолегуванні срібром або міддю. Аналіз змін оптичних властивостей (суттєве збільшення показника ...
1004796
  Мазаєва В.О. Оптичні властивості фотонних кристалів інфільтрованих триптофаном / В.О. Мазаєва, В.В. Бойко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 16-17
1004797
   Оптичні властивості шорсткої поверхні анодованого алюмінію / Л.Ю. Мельниченко, В.В. Пророк, Б.Б. Титарчук, І.А. Шайкевич, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 417-422. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблена методика вимірювання еліпсометричних параметрів сильно шорстких поверхонь. Методика грунтується на виділенні когерентної компоненти інтенсивності відбитого світла шляхом віднімання від загальної інтенсивності відбитого світла інтенсивності ...
1004798
  Стащук О.М. Оптичні волокна в режимі фотопружної анізотропії та їх застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Стащук О.М. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
1004799
  Стащук В.С. Оптичні дослідження електронної структури сплавів Ni-Co // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 501-504. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  При кімнатній температурі в області спектру 0,254-1,24 мкм (1,0-4,89 еВ) виміряні оптичні сталі n і [хі] сплавів Ni-Co з концентраціями 5, 10, 20, 30 та 40 ат.%Co. Експериментальні дані інтерпретовані в теоретичній моделі електронної структури чистого ...
1004800
  Поведа Руслан Анатолійович Оптичні дослідження енергетичних спектрів та кореляційних властивостей коливальних станів, їх дисперсії в кристалах дифосфідів цинку та кадмію різних форм та модифікацій : Дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.05. / Поведа Р.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 124л. – Бібліогр.: л. 113-124
1004801
  Поведа Руслан Анатолійович Оптичні дослідження енергетичних спектрів та кореляційних властивостей коливальних станів, їх дисперсії в кристалах дифосфідів цинку та кадмію різних форм та модифікацій : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Поведа Р.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1004802
   Оптичні дослідження поверхні масивних мідних дзеркал / Л.В. Поперєнко, В.С. Стащук, В.А. Одарич, Я.В. Філіпов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-56. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На основі виміряних у широкому інтервалі кутів падіння [фі] = 40850 еліпсометричних параметрів (зсуву фаз [Дельта] та азимута відновленої поляризації [псі]) досліджено оптичні властивості мідних дзеркал алмазного мікроточіння, отриманих за різних умов ...
1004803
   Оптичні дослідження повітряної плазми електричного розряду з водяною стінкою / В.В. Юхименко, В.Я. Черняк, В.В. Наумов, І.В. Присяжневич, Скалній Ян, С. Матейчік, М. Сабо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 346-356. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені оптичні дослідження плазмово-рідинної системи на базі електричного розряду в газовому каналі з водяною стінкою для різних діаметрів газового каналу. Визначені енергетичні характеристики даного типу розряду. Отримані значення температур ...
1004804
  Рудяк Ю.А. Оптичні експериментально-розрахункові методи визначення напружено-деформованого та граничного станів прозорих діелектриків : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Рудяк Юрій Аронович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1004805
   Оптичні ефекти від висотних грозових розрядів в атмосфері Землі / Л. Козак, А. Одзимек, В. Івченко, П. Козак, І. Гала, В. Лапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Вказано закономірності появи швидкоплинних оптичних явищ в атмосфері Землі та особливості їх наземних спостережень. Використовуючи відеоспостереження, отримані в інституті геофізики Польської академії наук, оцінено енергію світіння атмосфери від даних ...
1004806
   Оптичні ефекти інжекції високошвидкісного струменя газу в іоносфері / О.М. Євтушевський, О.І. Лівшіц, Г.П. Міліневський, Ю.О. Романовський, С.В. Хміль // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 106-113. – (Астрономія ; вип. 33)


  Експерименти з кумулятивною інжекцією високошвидкісного (до 50 км/с) струменя повітря (N[нижній індекс 2], О[нижній індекс 2], О в нейтральному та іонізованому стані) проводились у 1987-1991 р.р. на станції ракетного зондування полігону Капустин яр. ...
1004807
  Грицай З.І. Оптичні ефекти розділення ступенів при запусках багатоступінчастих ракет / З.І. Грицай, О.М. Євтушевський, Г.П. Міліневський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 125-130. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Представлені результати телевізійних спостережень оптичних явищ, якими супроводжується розділення першого і другого ступенів під час нічних запусків потужних ракет-носіїв. Наведено порівняння оптичних характеристик об"єктів, які утворюються в атмосфері ...
1004808
  Зінько Л.С. Оптичні зонди на основі іммобілізованих на кремнеземі аналітичних реагентів: доробок наукової групи О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 100. – ISBN 978-617-7824-30-4
1004809
  Поперенко Л. Оптичні і електронні властивості аморфних металевих сплавів Fe80ПМ5В15 (ПМ - перехідний метал) / Л. Поперенко, Д. Манько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 71-73. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  За оптичними характеристиками стрічок аморфних металевих сплавів Fe80ПM5B15 (ПМ - перехідний метал) в далекій інфрачервоній області спектра знайдено плазмові та релаксаційні частоти. Встановленно специфічний характер впливу наявності 3d- перехідних ...
1004810
  Манько Д.Ю. Оптичні і магнітотранспортні властивості Co-вмісних аморфних металевих сплавів і шаруватих структур : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Манько Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 140 л. – Бібліогр.: л. 129-140
1004811
  Манько Д.Ю. Оптичні і магнітотранспортні властивості Со-вмісних аморфних металевих сплавів і шаруватих структур : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Манько Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1004812
  Стрєбєжєв В.В. Оптичні і фотоелектричні елементи інфрачервоного діапазону на основі монокристалів і шарів In4Se3, In4Te3 та CdSb : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Стрєбєжєв Володимир Вікторович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1004813
  Герасимов С.М. Оптичні квантові генератори / С.М. Герасимов, Л.З. Криксунов. – Київ : Техніка, 1965. – 179 с.
1004814
  Мартинов О.В. Оптичні методи і прилади для оперативного контролю вмісту хлорофілу в водах Світового океану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Мартинов Олег Вікторович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1004815
  Думенко В.П. Оптичні методи та біомедичні засоби "окопроцесорного" типу для дослідження гемодинамічних показників : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Думенко В.П. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1004816
  Петрук Василь Григорович Оптичні методи та інтерактивні засоби контролю в діагностиці неоднорідних середовищ : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Петрук Василь Григорович ; Вінницький держ. техн. ун-т. – Вінниця, 1998. – 31 с.
1004817
  Горбов І.В. Оптичні носії для довготермінового зберігання інформації на основі високостабільних матеріалів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Горбов І.В. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1004818
  Головинський С.Л. Оптичні переходи і механізм фотопровідності в гетероструктурах InxCa1-xAs/CaAs та Si1-x Cex/Si з наноострівцями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Головинський Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв
1004819
  Головинський С.Л. Оптичні переходи і механізм фотопровідності в гетероструктурах InxGa1-xAs/GaAs та Si1-xGex/Si з наноострівцями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Головинський Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 150 л. – Бібліогр.: л. 135-150
1004820
  Ільченко С.Г. Оптичні резонансні властивості метал-діелектричних багатошарових наноструктур : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ільченко Світлана Григорівна ; НАН України, Ін-т фізики. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1004821
  Коряков С.В. Оптичні спектри і дисперсія елементарних збуджень у тетрагональних гіротропних кристалах та формування наночастинок сполук АIIВV2 та АІІВV4 в цеолітних матрицях : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Коряков С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1004822
  Коряков С.В. Оптичні спектри і дисперсія елементарних збуджень у тетрагональних гіротропних кристалах таформування наночастинок сполук АІІ ВV2 та АІІ ВV4 в цеолітних матрицях : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Коряков С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 162л. – Бібліогр.: л.160-162
1004823
   Оптичні спектри поглинання поверхонь Si(001) та Me/Si(001), (де Me=As, Sb, Bi) / Т.В. Афанас"єва, Д.І. Гнатюк, І.П. Коваль, М.Г. Находкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 225-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1004824
  Березовська Наталія Іванівна Оптичні спектри та особливості дисперсії елементарних збуджень в кристалах зі структурою вюрциту: ZnO та CdSe : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Березовська Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 132л. – Бібліогр.: л. 122 - 132
1004825
  Березовська Наталія Іванівна Оптичні спектри та особливості дисперсії елементарних збуджень в кристалах зі структурою вюрциту: ZnO та CdSe : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Березовська Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20c. – Бібліогр.: 12 назв.
1004826
  Єрмоленко Т.Г. Оптичні сталі та електронні параметри аморфних металевих сплавів на основі заліза / Т.Г. Єрмоленко, Л.В. Поперенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 67
1004827
   Оптичні та електронні властивості багатих на нікель сплавів системи Ni-Al-B-С / В.С. Стащук, В.М. Бондар, О.П. Полянська, В.Г. Кудін, Я.В. Філіпов, Є.О. Чернуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 343-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Методами спектральної еліпсометрії виміряно показники заломлення n та поглинання X сплавів Ni7gAlnB6 та Ni6sAlgB2iC7 в широкому спектральному діапазоні 0,24-2,8 мкм (0,44-5,09 еВ) при кімнатній температурі. На основі цих даних розраховані оптична ...
1004828
  Вовченко В.В. Оптичні та електронні властивості сплавів Cu-Cr / В.В. Вовченко, В.С. Стащук, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 445-450. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі вивчено оптичні властивості сплавів Сu-Cr в широкому інтервалі концентрацій Сr (2,5 - 30 ат.%) та в широкому спектральному інтервалі л = 0.25-7 мкм. Встановлена гранична розчинність Сr у Сu, яка принаймні в скін-шарі складає не менше 5%, що ...
1004829
   Оптичні та електрофізичні властивості гетероструктури 95% In2O3 + 5% SnO2/ns-Si / В.А. Виниченко, В.В. Бученко, Н.С. Голобородько, В.В. Лендел, О.Є. Лушкін, В.М. Телега // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 3
1004830
  П"ятниця В.І. Оптичні та електрофізичні властивості систем наночастинок різної форми та розмірів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / П"ятниця Володимир Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 171 л. – Бібліогр.: л. 153-171
1004831
  П"ятниця В.І. Оптичні та електрофізичні властивості систем наночастинок різної форми та розмірів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / П"ятниця Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 19 назв
1004832
  Бас Ю.П. Оптичні та протолітичні властивості піридино-карбоксиамідину / Ю.П. Бас, Ю.С. Кикоть // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 68. – ISBN 978-617-7824-30-4
1004833
  Стріха М.В. Оптичні та рекомбінаційні переходи в напівпровідниках з дефектами, деформаціями та неоднорідностями складу : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.10 / Стріха М.В.; НАН Укр.ін-т фізики напівпровідників. – К, 1997. – 34л.
1004834
   Оптичні та фотоелектрохімічні властивості плівок на основі нанотрубок [формула] / В.О. Смілик, С.С. Фоманюк, І.А. Русецький, Г.Я. Колбасов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 109-113. – ISSN 0041-6045
1004835
   Оптичні та фотохімічні властивості полімерів на основі 2-(4-метакрилоксистирил)хіноліну / О. Крупка, В. Смокал, О. Харченко, Дерковська-Зеленська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 61-66. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1004836
  Ходько А.А. Оптичні характеристики фотохромних молекул діарилетенів та систем фотохромні молекули - наночастинки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ходько Аліна Андріївна ; НАН України, Ін-т фізики. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 41 назва
1004837
  Затула В.І. Оптичні явища в атмосфері : навч. посібник / Затула В.І. – Київ : Прінт-сервіс, 2016. – 212 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207-209. – ISBN 978-617-7069-41-5
1004838
  Короновський В.Є. Оптичні явища у вісмут-заміщених плівках ферит- гранатів у зовнішньому електричному полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 234-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Магнітоелектричні (ME) властивості епітаксійних плівок вісмут-заміщених феритових гранатів досиджувались з використанням методу оптичної поляриметрії (електромагнітооптичний (ЕМО) ефект). ЕМО ефект на багатодоменних ділянках досліджуваних плівок ...
1004839
  Короновський В.Є. Оптичні явища у вісмут-заміщених плівках ферит-гранатів у поперечному електричному полі / В.Є. Короновський, О.О. Каленіченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 199-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Магнітоелектричні властивості епітаксійних плівок вісмут-заміщених феритових гранатів досліджувались в поперечному електричному полі з використанням методу оптичної поляриметрії (електромагнітооптичний (ЕМО) ефект). ЕМО ефект па багатодомениих ділянках ...
1004840
  Півторак Д.О. Оптично-електронна система для реєстрації зображення об"єктів з великим діапазоном яскравостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.07 / Півторак Діана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1004841
  Корольков І. та інш. Оптова торгівля в інфраструктурі споживчого ринку // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-13
1004842
  Балабан М.П. Оптова торгівля в ринковому середовищі : Єфективність функціонування та стратегія розвитку / М.П.Балабан; Укоопспілка; Полт. унів. спожив. кооперіції України. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – 153с. – ISBN 966-7971-30-9
1004843
  Балабанова Л.В. Оптовая торговля : маркетинг и коммерция / Л.В. Балабанова. – Москва : Экономика, 1990. – 207 с. – Библиогр.: с. 192-196 (102 назв.)
1004844
  Воронин В.П. Оптовая торговля в системе товаро-движения / В.П. Воронин, М.А. Морозова. – Воронеж, 1978. – 176с.
1004845
  Клепиков Н.Ф. Оптовая торговля и пути ее совершенствования в новых условиях хозяйствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Клепиков Н.Ф. ; Харьков. гос. ун-тет им. А.М. Горького. – Харьков, 1968. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1004846
  Замковский Д.Я. Оптовая торговля непродовольственными товарами / Д.Я. Замковский. – М., 1988. – 120с.
1004847
  Адылов Султанмурад Саидмуратович Оптовая торговля непродовольственными товарами в Таджикской ССР и пути ее совершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Адылов Султанмурад Саидмуратович ; АН ТаджССР , Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1975. – 30 с.
1004848
  Ратушнов Н.П. Оптовая торговля промышленными товарами и пути ее совершенствования. (На материалах БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Ратушнов Н.П.; Белорус. гос. ин-т нар. хоз-ва им. В.В.Куйбышева. – Минск, 1969. – 28л.
1004849
  Елизаров П В. Оптовая торговля средствами производства. / П В. Елизаров. – Донецк, 1971. – 69с.
1004850
  Мартиросян А.М. Оптовая торговля товарми народного потребления / А.М. Мартиросян. – Ереван, 1985. – 166с.
1004851
  Ибраев Б.И. Оптовая торговля хозяйственно-бытовыми товарами в Казахской ССР : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 594 / Ибраев Б.И. ; Ленинград. ин-т сов. торговли. – Ленинград, 1967. – 22 с.
1004852
  Сальников А.Н. Оптовая торговля: Состояние и перспективы развития // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.109-119. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1004853
   Оптовая цена в хозяйственном расчете предприятий.. – Минск, 1987. – 219с.
1004854
  Поддубный Иван Александрович Оптовая цена и ее роль в регулировании рентабельности новой техники. (На примере машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Поддубный Иван Александрович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1004855
  Олійник Я. Оптовий ринок електроенергії України та його інфраструктура: проблеми та напрями розвитку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 72-80. – ISSN 1562-0905
1004856
  Шубравська О.В. Оптові ринки сільськогосподарської продукції: європейський досвід та українські перспективи / О.В. Шубравська, Н.А. Ринденко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 77-85. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1004857
  Виноградов В.И. Оптовые торговые организации и предприятия, их виды, функции / В.И. Виноградов. – Москва, 1966. – 43с.
1004858
  Шклярик А.Н. Оптовые цены и стимулирование производства продукции / А.Н. Шклярик. – Минск, 1977. – 182с.
1004859
  Офманис Я.Л. Оптовые цены на промышленную продукцию производственно-технического назначения / Я.Л. Офманис. – Рига
ч.1. – 1977. – 91с.
1004860
   Оптовые цены сырьевых, продовольственных и промышленных товаров в капиталистических странах за 1937-1949 гг.. – М, 1951. – 484с.
1004861
  Клочко А.Н. Оптовые ярмарки / А.Н. Клочко. – М., 1977. – 96с.
1004862
  Бродский И.Л. Оптовые ярмарки в СССР. Правовые вопросы / И.Л. Бродский, Л.Б. Гальперин. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 102 с.
1004863
  Очкин В.Н. Оптогальванический эффект в ионизированном газе / В.Н. Очкин. – Москва : Наука, 1991. – 158 с.
1004864
  Свєчников С.В. Оптоелектроніка / С.В. Свєчников. – Київ : Техніка, 1968. – 170 с.
1004865
  Чадюк В.О. Оптоелектроніка: від макро до нано. Генерація оптичного випромінювання : навч. посіб. для студентів ВНЗ які навчаються за напрямом підгот. "Електронні пристрої та системи" / В.О. Чадюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-512-5
Кн.1. – 2012. – 378, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 358-378. – Бібліогр.: с. 353-357
1004866
  Чадюк В.О. Оптоелектроніка: від макро до нано. Генерація оптичного випромінювання : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Електронні пристрої та системи" / В.О. Чадюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-513-2
Кн.2. – 2012. – 433, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 413-433. – Бібліогр.: с. 406-412
1004867
  Корчак Ю.М. Оптоелектронна інформатика : навч. посібник / Юрій Корчак, Юрій Фургала, Сергій Рихлюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0339-2
Т. 1 : Основні принципи та прилади. – 2016. – 312 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 303-305
1004868
  Григорук В.І. Оптоелектронна система передачі електричних імпульсів наносекундного діапазону / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 20-22. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Реалізована швидкодіюча оптоелектронна система передачі електричного імпульсу наносекундного діапазону не чутлива до впливу сильних електромагнітних завад. Вона складається з електронно-оптичного, оптико-електронного перетворювачів та волоконного ...
1004869
  Мохаммад Махмуд Хусаін Аль Хіярі Оптоелектронний асоціативний процесор з логіко-часовим кодуванням інформації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.05 / Мохаммад Махмуд Хусаін Аль Хіярі ;ВДТУ. – Вінниця, 2001. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв.
1004870
  Колесницкий Олег Костянтинович Оптоелектронні аналого-цифрові картинні перетворювачі для паралельних інформаційно-вимірювальних систем обробки зображень : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.16 / Колесницкий Олег Костянтинович; Вінницький політехн. ін-тут. – Вінниця, 1993. – 22л.
1004871
  Вовна О.В. Оптоелектронні вимірювальні системи концентрації метану та пилу в рудничій атмосфері шахт : монографія / О.В. Вовна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ (Красноармійськ) : ДВНЗ "ДонНТУ", 2016. – 336, [2] с. : іл., табл. – До 95-річчя Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Бібліогр.: с. 308-336. – ISBN 978-966-377-201-1
1004872
  Ліпінський О.Ю. Оптоелектронні високоточні операційні пристрої дискретної обробки сигналів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Ліпінський О.Ю.; Нац. техн. ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 9 назв
1004873
  Осама Ф Ф Абудайя Оптоелектронні методи та засоби паралельної комутації у локальних оптичних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Осама Ф Ф Абудайя.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 18с. – Бібліогр.:12 назв
1004874
  Мутасім Якуб Ешхак Абу Шабан Оптоелектронні образні нейроподібні мережі око-процесорного типу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Мутасім Якуб Ешхак Абу Шабан; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1004875
  Борисов О.В. Оптоелектронні перетворювачі на кремнієвій структурі з діелектричною ізоляцією : текст лекцій / О.В. Борисов, П.О. Яганов ; [відп. ред. В.Я. Жуйков] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – 52, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 51-52
1004876
  Бушма О.В. Оптоелектронні системи відображення даних на основі дискретно-аналогових інформаційних моделей : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.20 / Бушма О.В.; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 63 назви
1004877
  Василецький Сергій Анатолійович Оптоелектронні частотно-динамічні нейронні елементи : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:05.13.05 / Василецький С.А.; Вінницький державний технічний університет. – Вінниця, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1004878
  Неверов В.П. Оптокинетический нистагм. (Эксперим. исследование) : Автореф... канд. мед.наук: / Неверов В.П.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1966. – 14л.
1004879
   Оптом и в розницу. Каталог цен. – Харків
№№ 24-48. – 1996. – Приложение к журналу "Деловая жизнь"
1004880
   Оптом и в розницу. Каталог цен. – Харків
№№ 1-8, 16-49. – 1997. – Приложение к журналу "Деловая жизнь"
1004881
  Павлов Д.С. Оптомоторная реакция и особенности ориентации рыб в потоке воды / Д.С. Павлов. – Москва, 1970. – 148с.
1004882
  Павлов Д.С. Оптомоторная реакция и особенности ориентирования рыб в потоке воды. : Автореф... канд. биол.наук: / Павлов Д.С.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1966. – 28л.
1004883
  Бых А.И. Оптохемотроника / А.И. Бых, И.Ф. Огороднейчук, Ю.К. Худенский. – Киев, 1978. – 144 с.
1004884
  Гришин М.П. Оптоэлектрические методы расшифровки фотографических изображений / М.П. Гришин. – Москва, 1978. – 63с.
1004885
  Елинсон М.И. Оптоэлектроника / М.И. Елинсон. – Москва, 1977. – 64с.
1004886
  Носов Ю.Р. Оптоэлектроника / Ю.Р. Носов. – Москва : Советское радио, 1977. – 232 с.
1004887
  Шарупич Л.С. Оптоэлектроника / Л.С. Шарупич, Н.М. Тугов. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 256 с.
1004888
  Носов Ю.Р. Оптоэлектроника / Ю.Р. Носов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1989. – 359с.
1004889
  Розеншер Э. Оптоэлектроника / Э. Розеншер, Б. Винтер; Пер. с французского под ред. О.Н. Ермакова. – Москва : Техносфера, 2006. – 592с. – ISBN 5-94836-031-8
1004890
  Гонда С. Оптоэлектроника в вопросах и ответах / С. Гонда, Д. Сэко. – Ленинград, 1989. – 184 с.
1004891
  Оокоси Т. Оптоэлектроника и оптическая связь / Т. Оокоси; Пер. с япон. А.А.Генина; Под ред. и с предисл. М.И.Беловолова. – Москва : Мир, 1988. – 96с. – ISBN 5-03-001077.7(русс)
1004892
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 1. – 1982
1004893
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 2. – 1982
1004894
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 3. – 1983
1004895
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 4. – 1983
1004896
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 5. – 1984
1004897
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 6. – 1984
1004898
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 7. – 1985
1004899
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 8. – 1985
1004900
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 9. – 1986
1004901
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 10. – 1986
1004902
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 11. – 1987
1004903
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 12. – 1987
1004904
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 13. – 1988
1004905
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 14. – 1988
1004906
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 15. – 1989
1004907
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 16. – 1989
1004908
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 18. – 1990
1004909
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 19. – 1991
1004910
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 20. – 1991
1004911
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 21. – 1991
1004912
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 27. – 1994
1004913
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 28. – 1994
1004914
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 29. – 1995
1004915
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 30. – 1995
1004916
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 31. – 1996
1004917
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 34. – 1999
1004918
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 35. – 2000
1004919
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 36. – 2001
1004920
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 37. – 2002
1004921
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 38. – 2003
1004922
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 39. – 2004
1004923
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 40. – 2005
1004924
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : Межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 41. – 2006
1004925
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 42. – 2007
1004926
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов / Отделение оптоэлектроники института физики полупроводников им. В.Е Лашкарева НАНУ. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 43. – 2008. – мова резюме співпадає з мовою статті
1004927
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов / Отделение оптоэлектроники института физики полупроводников им. В.Е Лашкарева НАНУ. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 44. – 2009. – мова резюме співпадає з мовою статті
1004928
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины, Ін-т физики и полупроводников им. В.Е Лашкарева. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 45. – 2010. – мова резюме співпадає з мовою статті
1004929
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : сборник научных трудов / НАН Украины, Ін-т физики и полупроводников им. В.Е Лашкарева. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 46. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
1004930
   Оптоэлектроника и полупроводниковая техника = Optoelectronics and semiconductor technics : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики и полупроводников им. В.Е. Лашкарева. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
Вып. 47. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1004931
   Оптоэлектроника, квантовая электроника и прикладная оптика. – Тбилиси : МЕЦНИЕРЕБА, 1980. – 143 с.
1004932
   Оптоэлектроника, квантовая электроника и прикладная оптика. – Тбилиси : МЕЦНИЕРЕБА
Ч. 2. – 1983. – 145 с.
1004933
   Оптоэлектронная обработка информации.. – М, 1986. – 63с.
1004934
   Оптоэлектронная схемотехника / В.П. Кожемяко, О.Г. Натрошвили, Т.Б. Мартынюк, Л.Ш. Имнаишвили; Кожемяко В.П. – Киев : УМК, 1988. – 274 с.
1004935
  Барбанель И.С. Оптоэлектронника при обработке кинофотоматериалов / И.С. Барбанель. – Москва : Искусство, 1980. – 190 с. : ил. – Библиогр.: с. 184-188
1004936
  Исмаилов И. Оптоэлектронные излучательные приборы на основе фосфида индия и родственных материалов / И. Исмаилов. – Душанбе, 1986. – 208 с.
1004937
  Исмаилов И. Оптоэлектронные излучательные приборы на основе фосфида индия и родственных материалов / И. Исмаилов; АН Тадж.ССР; Физико-технический ин-т; Отв. ред.: П.Г.Елисеев. – Душанбе : Дониш, 1986. – 208с.
1004938
  Конюхов Н.Е. Оптоэлектронные измерительные преобразователи. / Н.Е. Конюхов. – Л, 1977. – 160с.
1004939
   Оптоэлектронные информационные системы и средства. – Москва, 1990. – 159 с.
1004940
  Конюхов Н.Е. Оптоэлектронные контрольно-измерительные устройства / Н.Е. Конюхов, А.А. Плют, П.И. Марков. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 152 с.
1004941
  Морозов В.Н. Оптоэлектронные матричные процессоры / В.Н. Морозов. – Москва : Радио и связь, 1986. – 112 с.
1004942
  Дубинин Ф.Д. Оптоэлектронные модели однородных сред / Ф.Д. Дубинин. – М, 1984. – 124с.
1004943
  Азимов Р.К. Оптоэлектронные преобразователи больших перемещений на основе полых световодов / Р.К. Азимов, Ю.Г. Шипулин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 55 с. : ил. – Библиогр.: с. 55-56. – (Библиотека по автоматике ; вып. 664)
1004944
   Оптоэлектронные преобразователи на основе управляемых световодных структур / В.И. Бусурин, В.Ф. Лярский, В.И. Садовников, Н.П. Удалов; Бусурин В.И. – Москва : Радио и связь, 1984. – 72 с.
1004945
  Госьков П.И. Оптоэлектронные развертывающие полупроводниковые преобразователи в измерительной технике / П.И. Госьков. – Томск, 1978. – 191с.
1004946
  Сырбу Н.Н. Оптоэлектронные свойства соединений группы А2 В5 / Н.Н. Сырбу. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 156с.
1004947
  Шмидт Д. Оптоэлектронные сенсорные системы / Д. Шмидт, В. Шварц. – М., 1991. – 93с.
1004948
  Гроднев И.И. Оптоэлектронные системы передачи информации / И.И. Гроднев. – М, 1991. – 62с.
1004949
  Осинский В.И. Оптоэлектронные структуры на многокомпонентных полупроводниках / В.И. Осинский. – Минск, 1981. – 208 с.
1004950
  Кривоносов А.И. Оптоэлектронные устройства / А.И. Кривоносов. – Москва, 1978. – 97 с.
1004951
  Папуловский В.Ф. Оптоэлектронные устройства ИИТ : учебное пособие / В.Ф. Папуловский. – Москва : МИРЭА, 1989. – 55 с.
1004952
  Трофим В.Г. Оптоэлектронные фотопреобразователи излучений на основе гетеропереходов AlGaAs-GaAs / В.Г. Трофим, В.А. Чумак. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 78 с.
1004953
  Носов Ю.Р. Оптроны и их применение / Ю.Р. Носов, А.С. Сидоров. – Москва : Радио и связь, 1981. – 279 с.
1004954
   Опубликование нормативных актов. – Москва, 1978. – 168с.
1004955
   Опубликованные научные работы Белорусского политехнического института (период 1951-1956 гг.). – Минск, 1956. – 20 с.
1004956
  Сахно І. Опубліковане листування Володимира Винниченка // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 471-480
1004957
  Сахно І. Опубліковане листування Володимира Винниченка // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 471-480
1004958
  Катренко А.М. Опублікований епістолярій Миколи Віталійовича Лисенка : огляд-рецензія / А.М. Катренко. – Київ, 2006. – 31с.
1004959
   Опубліковані в Європейській мережі підприємств (EEN) / НДЧ // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 2


  З метою підвищення конкурентоспроможності підприємств Євросоюзу 2008 року була запущена в роботу інформаційна мережа - Європейська мережа підприємств (EEN). Нещодавно в EEN опубліковано перші 5 розробок КНУ імені Тараса Шевченка у вигляді ...
1004960
  Аджиєва Л.С. Опубліковані джерела з історії наукових досліджень у сільському господарстві Криму (1861-1917 рр.) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 4-10. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
1004961
  Куниця З.М. Опубліковані джерела з історії робітничого класу України 60-90-х рр. XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-38. – (Історія ; вип. 55)


  Проаналізовано вже надруковані документальні матеріали з історії робітничого класу України 60-90-х рр. ХІХ ст. і відзначено їхню наукову значимість.
1004962
  Демуз І. Опубліковані документи наукових товариств другої половини XIX початку XX ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 30-47. – Бібліогр.: 120 назв.


  Акцентовано увагу на існування чотирьох груп таких документів: 1. Документальні джерела; 2. Нормативні матеріали і наукова продукція; 3. Мемуари, спогади й листи членів товариств (О. Барвінського, А. Богданова, Ф. Вовка, Д. Дорошенка, М. Драгоманова, ...
1004963
   Опубліковано консолідований рейтинг ВНЗ України - 2016 // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 15/16 (363/364), серпень. – С. 4


  Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2016 року включає 269 ВНЗ III–IV рівнів акредитації, а також 7 підрейтингів ТОП-10: «Кращі класичні університети України», «Кращі приватні ВНЗ», «Кращі київські вузи», «Кращі вузи регіонів ...
1004964
  Любіцева О.О. Опубліковано оригінальний навчальний посібник "Водні об"єкти України та рекреаційне оцінювання якості води" (2022 р.) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (65). – С. 133-139. – ISSN 2306-5680


  Автори посібника - В.К. Хільчевський та В.В. Гребінь. Проаналізовано зміст навчального посібника «Водні об’єкти України та рекреаційне оцінювання якості води», виданий професорами Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.К. ...
1004965
   Опудало : Українська прозова сатира, гумор, іронія 80-90 років двадцятого століття. – Київ : Генеза, 1997. – 384с. – ISBN 966-504-046-4
1004966
  Гогун О. Опудало зрадника // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 32). – С. 4


  Кремль використовує тему Другої світової війни для боротьби не лише з уявним противником.
1004967
  Козицький В.А. Опуклі структури, методи оптимізації та їхне застосування в економічному аналізі : підручник / В.А. Козицький. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 449 с. – ISBN 978-966-613-643-8
1004968
  Ушаков Р.П. Опуклі функції та нерівності. / Р.П. Ушаков, Б.І. Хацет. – К., 1986. – 111с.
1004969
   Опуклі, гармонійні та субгармонійні функції. Задачі і теореми : навч. посібник [для студентів мат. ф-тів ун-тів] / [Бридун А.М. та ін.] ; за ред. А.А. Кондратюка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 106, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажч.: с. 105-106. – Бібліогр.: с. 103-104. – ISBN 978-966-613-845-6


  У пр. №1687372: Від Марії Коляденко бібліотеці ф. кібернетики КНУ ім. Т.Г. Шевченка
1004970
  Магола Я.С. Опуклість, близькість до опуклості та зростання цілих розв"язків лінійних диференціальних рівнянь з поліноміальними коефіцієнтами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Магола Ярослав Стефанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1004971
  Сватко Ю.І. Опускул про метод, або Як філософи текстуально маркують свою методологічну позицію (текст навздогін тексту) // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 46-70. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 7). – ISSN 2617-1678


  Стаття - прикладний додаток до давнішої теоретичної публікації автора у виданні-попереднику щодо методологічних засад європейського філософування в аспекті софійного синтезу. Відштовхуючись від презентованих там розуміння загальнофілософських методів ...
1004972
  Исолахти Н.Б. Опустить за ненадобностью - точность перевода судебного допроса // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 59-79. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1004973
  Верхоустинский Б.А. Опустошенная боль : повесть / Б. Верхоустинский. – Петроград : Тип. С. Самойлова, 1917. – 124 с.
1004974
  Зонн И.С. Опустынивание: стратегия борьбы / И.С. Зонн, Н.С. Орловский. – Ашхабад : Ылым, 1984. – 318с.
1004975
  Абелев Г.И. Опухолевый рост как проблема биологии развития / [Г.И. Абелев и др. ; отв. ред. И. Гельштейн] ; АН СССР, Ин-т биологии развития им. Н.К. Кольцова, Науч. совет по пробл. "Закономерности индивидуал. развития животных и управления процессами онтогенеза". – Москва : Наука, 1979. – 244 с. – Библиогр. в конце гл. – (Проблемы биологии развития)
1004976
  Мельников Б.Ф. Опухоли головного мозга у детей раннего возраста. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.28 / Мельников Б.Ф.; Киев.н-исслед.ин-т.нейрохирургии. – К, 1976. – 19л.
1004977
   Опухоли молочной железы : Питание. Фитотерапия. Иммунопрофилактика. Психопрофилактика. Практические советы / Л.Н. Корицкая, С.И. Ялкут, В.И. Тарутинов, С.Я. Карпиловская, Г.П. и др. Потебня; Л.Н. Корицкая [и др.]. – Киев : Книга плюс, 2003. – 208 с. – ISBN 966-76-19-37-0
1004978
  Байдербек Р. Опухоли растений : проблемы развития растений / Рольф Байдербек ; пер. с нем. К.В. Попковой, В.А. Шмыгли. – Москва : Колос, 1981. – 303 с.
1004979
  Бучацкий Л.П. Опухоли рыб водоемов Украины / Л.П. Бучацкий, К.А. Галахин. – Киев : ДІА, 2009. – 142, [2] с., XXIV с. : ил. – Библиогр.: с. 103-112. – ISBN 978-966-8311-48-2
1004980
  Дурнов Л.А. Опухоли у детей / Л.А. Дурнов, В.Е. Поляков. – Москва, 1987. – 48с.
1004981
  Кавецкий Р.Е. Опухоль и организм. / Р.Е. Кавецкий. – К., 1962. – 298с.
1004982
  Кизилов В. Опционы как инструмент дерегулирования в топливно-энергетическом комплексе / В. Кизилов, В. Новиков // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 133-144. – ISSN 0042-8736
1004983
  Крилюк В.В. Опціони як інструмент системи хеджування валютних ризиків в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 241-243. – ISBN 978-966-188-219-4
1004984
  Шульга Н. Опціонні операції на міжнародних ринках / Н. Шульга, О. Гербст // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 5-22. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1004985
  Милованович Б. Општа геологиjа / Б. Милованович. – Београд : [B. o.], 1949. – 451 с.
1004986
   Општествено-економскиот развоj на Република Македониjа со посебен осврт врз регионалнатакомпонента и пазарот на труд = The socio-economic development of the Republic of Macedonia with special focus on the regional aspects and the labor market : зборник на трудови по повод 100 години од раганьето на академик Кирил Мильовски (1912-1983) / Макед. акад. на науките и уметностите, Универзитет "Св. Кирил и Методиj", Економски фак. ; [одб. за орг. на Собирот: Т. Фиши (претседател) и др.]. – Ckoпje : Македонска Академиjа на науките и уметностите, 2012. – 222 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 207-219 та в кінці ст. – ISBN 978-608-203-079-1
1004987
  Лазаров Л. Општествено-политичките организации во обновата и изградбата на НР Македониа / Л. Лазаров. – Скопіе, 1979. – 215 с.
1004988
  Ненадичь М. Општи одар / Милан Ненадичь. – Сараjево : Свjетлост, 1978. – 73, [1] с. – (Библиотека Савременици / одг. уред. Р. Трифковичь)
1004989
  Христов И. Опълчението / И. Христов, С. Тодоров. – София, 1981. – 96с.
1004990
  Радлов В.В. Опы словаря тюркских книг / В.В. Радлов. – М.
т.1. – 1963. – 970с.
1004991
  Тер-Аванесян Опыление и наследственная изменчивость : Роль количества пыльцы в опылении и наследственной изменчивости / Тер-Аванесян. – Москва : Советская наука, 1957. – 284с.
1004992
  Сарычева З.А. Опыление растений / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2011. – 96 с. : ил. – ISBN 956-85407-4-6
1004993
  Веприков П.Н. Опыление сельскохозяйственных растений / П.Н. Веприков. – Москва : Сельхозгиз, 1936. – 200с.
1004994
  Губин А.Ф. Опыление сельскохозяйственных растений пчелами / А.Ф. Губин, И.А. Халифман. – Москва : Знание, 1954. – 32 с.
1004995
  Холодный Н.Г. Опыление у шалфея липкого -- Salvia glutinosaa / Н.Г. Холодный, 1944. – 108-113с. – Отд. оттиск
1004996
  Лапоногов И.Н. Опып работы бригады по производству кормов. На примере колхоза "Победа" волочисского района, Хмельницкой области. / И.Н. Лапоногов, Т.П. Вакуленко. – М., 1954. – 80с.
1004997
  Соломин Е.К. Опыт - лучший учитель : Первоначальное знакомтсов детей с физикой на легких опытах и научных равлечениях : со множ. рис. / Е. Соломин. – Москва : Типо-литор. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1909. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 150. – (Библиотека И. Горбунова-Посадова для детей и для юношества)
1004998
  Ваншенкин К.Я. Опыт / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1968. – 159с.
1004999
  Голованивский С.Е. Опыт : Стихи и поэма / С.Е. Голованивский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 142с.
1005000
  Нутенко Л.Я. Опыт Mercosur: есть ли резон в его налогообложении на постсоветское пространство? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 37-43. – ISSN 044-748Х
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,