Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>
845001
  Мамедов М.А. "...Опережая смерть, пришло бессмертье..." / М.А. Мамедов. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 79с. – (Твои ровесники)
845002
  Дрозд Р. "Операція "Вісла": інше бачення // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 20 серпня (№ 34). – С. 9. – ISSN 0027-8254
845003
  Гваньини Александр "Описание Московии" 1578 г. (витяги) // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 323-334. – ISBN 978-617-681-137-4
845004
  Ситий Ігор "Описаніє" ніжинської шляхти 1784 р. // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 145-154. – ISBN 978-966-8999-16-1
845005
  Порохняк Н. "Оплот" Теодора Драйзера як роман-сімейна хроніка // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 52-57. – ISSN 2307-2261
845006
  Рутько А.И. ...Оплачена многая кровью / А.И. Рутько. – Москва, 1980. – 319 с.
845007
  Папандоніос З. [Оповідання / Захаріос Папандоніос. – Афіни : Естія. – 270 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 33]). – ISBN 960-05-0398-2
845008
  Роїдіс Е. [Оповідання / Еммануїл Роїдіс. – Афіни : Нефелі, 1988. – 253, [ 5 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 15]). – ISBN 960-211-011-2
845009
  Полілас Я. [Оповідання / Яковос Полілас. – Афіни : Нефелі, 1988. – 108, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 17]). – ISBN 960-211-009-0
845010
  Камбісіс Янніс [Оповідання / Янніс Камбісіс. – Афіни : Нефелі, 1989. – 99, [7] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 31])
845011
  Вікелас Д. [Оповідання / Димітріс Вікелас. – Афіни : Нефелі, 1990. – 235, [6] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 34]). – ISBN 960-211-065-1
845012
  Лікудіс Е. [Оповідання / Емануїл Лікудіс. – Афіни : Нефелі, 1990. – 248, [2] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 35])
845013
   Операції з нерухомістю : Нормативна база. – 3-тє вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, видавництво, 2007. – 456с. – ISBN 966-373-146-Х
845014
  Крупка Ю.М. Операції з нерухомістю : коментар законодавства. Судова практика : [наук.-практич. посібник] / Ю.М. Крупка. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 285, [3] с. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-524-1
845015
  Грицюк В. Операції з оточення на Правобережній Україні: 1941/1944 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 97-105. – ISSN 2222-5250
845016
   Операції комерційних банків : Курс лекцій / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, М. Вознюк; Національний банк України, Львівський банківський коледж. – Львів : Центр Європи, 1997. – 288с. – ISBN 966-7022-08-0
845017
  Білоус О.А. Операції комерційних банків на ринку цінних паперів : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 93-98. – Бібліогр.: 7 назв
845018
  Граділь А. Операції комерційного банку з облігаціями та їхній вплив на ліквідність : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 31-34 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
845019
  Карачарова К.А. Операції на відкритому ринку як інструмент грошово-кредитної політики НБУ // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 38-43. – ISSN 2075-4892
845020
  Сущанський В.І. Операції на групах підстановок.Теорія та застосування / В.І. Сущанський, В.С. Сікора ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Вид. 2-ге. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-232, 236-238. – ISBN 978-617-7096-79-4
845021
  Білицький А.Р. Операції над скінченими метричними просторами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі вивчається можливість продовження метрик зі скінченних метричних просторів на їхні декартові добутки, а також питання стійкості цих продовженнь відносно ізоморфізму. We consider the possibility of extensions of metrics from the initial spaces ...
845022
  Білоус О.А. Операції Національного банку України на відкритому ринку та їх вплив на рівень пенсійного забезпечення / О.А. Білоус, А.В. Новіков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Операції відкритого ринку широко використовуються, як інструмент монетарного контролю в розвинутих краї-нах і поступово набирають широкого вжитку у країнах, що розвиваються та з перехідною економікою. Він вважається найбільш дійовим та гнучким ...
845023
  Рибай О.Й. Операції ощадного банку України : Навч.посіб. / О.Й. Рибай, Г.П. Табчук, Л.М. Хміль. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 1998. – 153с. – (Бібліотечка банкіра). – ISBN 966-7293-11-7, 966-7293-68-8
845024
  Гутарєва О. Операції РЕПО на міжнародних біржах / О. Гутарєва, І. Соловйова // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 18-23


  РЕПО - це операція з продажу цінних паперів (ЦП), угода щодо проведення якої передбачає зобов"язання продавця викупити зазначені ЦП у визначений термін за певною ціною.
845025
  Дубихвіст О. Операції РЕПО як інструмент здійснення грошово-кредитної політики центрального банку / О. Дубихвіст, В. Лановий // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 8 (210). – С. 17-25


  РЕПО - форма короткострокового забезпечення запозичення між учасниками фінансового ринку.
845026
  Храпова Ю.С. Операції рефінансування національного банку України на сучасному етапі економічного розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 496-498. – ISBN 978-966-188-219-4
845027
  Гай-Нижник Операції спецслужб Української Держави з нейтралізації антигетьманських сил // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 312-326. – ISBN 978-966-611-889-2
845028
  Масловська Л.Ц. Операції факторингу в управлінні дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств : фінанси інституційних секторів економіки / Л.Ц. Масловська, І.В. Абрамова, Л.В. Недільська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 100-107 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
845029
  Чесноков В.Л. Операції фінансових бірж : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Л. Чесноков, Т.О. Мацієвич ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ХНТУ, 2017. – 196, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192-196. – ISBN 978-966-2207-52-1
845030
  Примостка Л. Операції хеджування на строкових фінансових ринках : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 1. – С. 40-43 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
845031
  Любкіна О. Операції Центрального банку на фінансовому ринку в умовах виходу з рецесії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 57-61. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті узагальнюються сучасні підходи до удосконалення інструментарію монетарної політики як відповідь на виклики фінансових криз останніх десятиріч. Вивчається сучасна практика застосування нетрадиційних монетарних інструментів, зокрема вплив на ...
845032
  Гриньова В.М. Операційна діяльність сучасних підприємств машинобудування : монографія / В.М. Гриньова, М.Ю. Явдак. – Харків : ХНЕУ імені С. Кузнеця, 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-184. – ISBN 978-966-676-651-2
845033
  Поляков С.А. Операційна семантика OLAP запитів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 210-213. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі побудована програмна алгебра OLAP-запитів, яка задає набор базових операцій, визначених на множені гіперкубів. Множина базових функцій складається з функцій Slice, Dice, та множини агрегатних функцій, а сигнатура містить композицію Cube* та ...
845034
  Іванов Є.В. Операційна семантика програм обробки складноіменних даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 133-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті надано операційну семантику програмам композиційно-номінативної мови обробки складноіменних даних. In the article an operational semantics of programs of a composition-nominative language for complex-named data processing is given.
845035
  Попов Ю.Д. Операційна система Microsoft Windows 95 : Навчальний посібник / Ю.Д. Попов. – Київ : Киевский университет, 1998. – 30с.
845036
  Зузук Д.Ф. Операційна система логістики в контексті ресурсних потоків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 174-180. – ISSN 1729-360Х
845037
  Соснюк О.П. Операційне кодування та когнітивне картування в умовах соціально-психологічного тренінгу / О.П. Соснюк, І.В. Остапенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 141-145. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
845038
  Кривошея С.А. Операційне числення / С.А. Кривошея, Ю.В. Придатченко, А.Т. Янішевський. – Київ : РВЦ"Київський університет", 1997. – 52 с.
845039
   Операційне числення : методичні вказівки для студентів мех.-мат. факультету. – Київ : Київський університет, 2007. – 32 с.
845040
  Довганич М.І. Операційне числення та його застосування / М.І. Довганич, В.М. Сливік. – Ужгород, 1997. – 128с.
845041
  Попович П. Операційний аналіз збуту продукції суб"єктами господарювання / П. Попович, Я. Попович // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 41-48. – ISSN 1815-3232
845042
  Попович П. Операційний аналіз прибутку в складі маржинального доходу / П. Попович, Я. Попович // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 263-267. – ISSN 1993-0259
845043
  Толков О.С. Операційний компонент психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах змін // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 49-50
845044
  Гевко І.Б. Операційний менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів / Гевко І.Б. – Київ : Кондор, 2005. – 228с. – ISBN 966-8251-40-7
845045
  Омельяненко Т.В. Операційний менеджмент : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисциплини / Т.В. Омельяненко, Н.В. Задорожна; Мін-во освіти і науки України; Київський екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – 2-е вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 236с. – ISBN 966-574-506-9
845046
  Михайловська О.В. Операційний менеджмент : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Михайловська О.В. – Київ : Кондор, 2008. – 549 с. – Бібліогр.: с. 535-549. – ISBN 978-966-351-151-1
845047
  Трут О.О. Операційний менеджмент : підручник / О.О. Трут. – Київ : Академвидав, 2013. – 346, [2] с. : табл. – Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 345-346. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-047-9
845048
   Операційний план Зінов"ївського відділу НО по запров..... – К, 1931. – с.
845049
  Деревська О. Операційний ризик. Категорії та управління : нагляд, аудит, контроль. Інформаційне та програмне забезпечення // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 9 (175). – С. 42-43. – Бібліогр.: 3 назви
845050
  Ревенко В. Операційний хеджинг ризиків у логістичних системах / В. Ревенко, Є. Єнченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-59. – ISSN 1810-3944
845051
  Литвин Н. Операційні витрати банків: розкриття інформації у фінансовій звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 24-30 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
845052
  Береговой Василь Операційні впливи на суспільну свідомість українців // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.152-156. – ISSN 1810-2131
845053
  Шеховцов В.А. Операційні системи : підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.А. Шеховцов. – Київ : Видавнича група BHV, 2005. – 576 с. – (Серія "Інформатика" / за заг. ред. М.З. Згурського). – ISBN 966-552-157-8
845054
  Бондаренко М.Ф. Операційні системи : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються напрямом “Комп"ютерні науки” / М.Ф. Бондаренко, О.Г. Качко. – Київ : СМІТ, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-2028-02-7


  Викладено основні принципи побудови та використання сучасних операційних систем. Розглянуто методи керування пам’яттю, процесами, потоками, зовнішніми пристроями та їх використання під час практичного програмування
845055
  Карплюк С.О. Операційно-діяльнісний компонент професійно-педагогічної діяльності вчителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 30-35. – (Педагогіка ; № 4)


  У статті проаналізовано роль операційно-діяльнісного компонента у професійно-педагогічній діяльності вчителів інформатики щодо використання ідей взаємонавчання. Досліджено вміння, які спонукають вчителів інформатики загальноосвітніх навчальних закладів ...
845056
  Нечипоренко В.І. Операційно-фінансовий аналіз в діяльності страховика. Уроки кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив факторів фінансової кризи на фінансову надійність страхових компаній, витрат на ведення справи і запропонований метод операційно-вартісного аналізу. Рассмотрено влияние факторов финансового кризиса на финансовую надежность страховых ...
845057
  Ардаматський І В. Операція - відповідь / І В. Ардаматський. – Київ : Молодь, 1961. – 175 с.
845058
  Мацій Франц Операція "Абстеншн" - невдала спроба оволодіння островом Кастельроссо у 1941 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 260-268


  Стаття присвячена одному епізодові бойових дій Другої світової війни на Середземноморському театрі військових дій - спробі захоплення острова Кастельроссо. Проаналізовано причини, що спонукали до здійснення операції. Розглянуто планування операції ...
845059
  Матвєєв А. Операція "Анадир" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 5


  Як 55 років тому було не допущено ракетно-ядерну катастрофу та яку роль у ній зіграли українці.
845060
  Ергле З.Е. Операція "Бідон" / З.Е. Ергле. – К., 1975. – 87с.
845061
  Денисенко А. Операція "Бубновий туз", або Три любові Миколи Кибальчича : проза: документальна повість // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 200-260. – ISSN 0869-3595
845062
  Демещук А. Операція "Буря" 1995 р.: завершальна перемога Хорватії у Війні за незалежність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-12. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається підготовка, успішний перебіг та наслідки наступальної операції "Буря", проведеної повного падіння самопроголошеної Республіки Сербська Країна й відновлення територіальної цілісності Республіки Хорватії. А відтак - до ...
845063
  Каменецький М.С. Операція "Буря" та її наслідки: військово-політичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-31. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розглянуто причини та наслідки операції "Буря" - однієї з найбільших військових операцій періоду міжетнічної війни в колишній Югославії.
845064
  Рафаловський Євген Операція "Весело" або хроніка однієї окупації : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 58-61 : Фото
845065
  Колесниченко Л.М. Операція "Вісла" - одна з трагічних сторінок українсько-польських відносин // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків, 2013. – № 34/36 (350/352). – С. 5-10
845066
  Шульга А. Операція "Вісла" : 70 років потому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 5-11 травня (№ 18). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
845067
  Литвин М. Операція "Вісла" 1947 року: переселення, депортація чи етноцид? // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 28-32. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
845068
  Цепенда І.Є. Операція "Вісла" в польській історіографії // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 3. – С.84-93. – ISSN 0130-5247
845069
  Торба В. Операція "Вісла". Чи осмислена трагедія? / В. Торба, В. Сергійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29 березня (№ 54)


  "Українська влада має ретельно вивчити уроки історії для того, щоб розуміти, як треба будувати діалог із Польщею".
845070
  Шкляр В. Операція "Земельна експропріація" // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 8. – С. 46-50
845071
  Чемерис В. Операція "Земфіра" / В. Чемерис. – К, 1968. – 188с.
845072
  Синенко Операція "Кілія-Веке" / Синенко, І. – К., 1975. – 104с.
845073
  Клочко Р. Операція "Колонізація" Польське осадництво на західноукраїнських землях // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 15


  "17 грудня 1920 року польський сейм ухвалив закон "Про надання землі солдатам Війська Польського". Таким чином польська влада вирішила виконати свою обіцянку, дану воякам кілька місяців тому, під час війни з більшовиками, коли Варшава опинилася під ...
845074
  Гузенко Н. Операція "Корпорація" // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 4. – С.20-21. – ISSN 1726-3077


  юридичні фірми в Україні
845075
  Ненацький З. Операція "Кришталеве дзеркало" / З. Ненацький. – К., 1977. – 128с.
845076
  Берковець Їржі Операція "Ліра" / Берковець Їржі. – Київ, 1968. – 176с.
845077
  Липовецький С. Операція "Пацифікація" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 51 (164). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  80-річчя однієї з найбільших каральних акцій проти українців.
845078
  Малко Р. Операція "Повернення" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Дмитро Крапивенко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (484), 24.02-2.03.2017 р. – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  Захоплення Росією України або частини її територій мало безліч сценаріїв, однак жоден із них Кремль не зумів реалізувати так, як він бачив це "на папері".
845079
  Дмитров Анатолій Операція "Поштова скринька" : два в одному : кіносценарій і пригодницька повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 5. – С. 23-62. – ISSN 0130-321Х
845080
  Шрайєр В. Операція "Сандерсторм" : Роман / В. Шрайєр. – 2-е. – Київ : Дніпро, 1974. – 639с.
845081
  Шрайєр В. Операція "Сандерстром" / В. Шрайєр. – К., 1958. – 683с.
845082
  Дудар Є.М. Операція "Сліпе око" : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 142 с.
845083
  Кучер М.І. Операція "Три зайці" / М.І. Кучер. – К., 1978. – 109с.
845084
  Кисельов В.Й. Операція "Фармацевт" / В.Й. Кисельов, Л.П. Сиротін. – К., 1981. – 64с.
845085
  Ісаюк О. Операція "Флот для України" // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 17 (182). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Для підписання "харківських угод" вибрали дату мало не символічну - 82 роки до того, 29 квітня 1918-го, на Чорноморському флоті вперше замайоріли синьо-жовті знамена.
845086
  Білоусько О Операція "Френтік" / О Білоусько, І. Міщенко // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Лютий (№ 3). – С. 7-11


  У 1944 р. Полтавщина була вибрана для проведення "човникових" операцій Військово-повітряних сил США під кодовою назвою "Френтік" ("Несамовитий").
845087
  Ципін С.Я. Операція "Шеф" : сатиричні новели, гуморески / Савелій Ципін. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 174 с.
845088
  Орленко В.Г. Операція без пострілу / В.Г. Орленко. – Київ, 1978. – 216с.
845089
  Орленко В.Г. Операція без пострілу / В.Г. Орленко. – К., 1983. – 216с.
845090
  Романюк О.М. Операція легеневого аутографта при обструкції вихідного тракту лівого шлуночку // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 51-56. – ISSN 2226-1230
845091
   Оперделитель насекомых Европейской части СССР.. – Л
4. – 1964. – 711с.
845092
  Стамати К. Опере алесе / К. Стамати; пер. с молдав. – Кишинев, 1953. – 300 с.
845093
  Куцериб Н.А. Опеределение долготы, широты и азимута по наблюдениям звезд вблизи элонгации : Автореф... канд. техн.наук: 500 / Куцериб Н.А.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1968. – 19л.
845094
  Варшавский А.С. Опередивший время / А.С. Варшавский. – Москва, 1967. – 143с.
845095
  Фролов В.А. Опередивший время / В.А. Фролов. – Москва, 1980. – 270с.
845096
  Лисеев И.К. Опередивший время // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 3. – С. 22-29. – ISSN 0235-1188


  Стаття присвячена В.І. Вернадському..
845097
  Березюк Н.М. Опередивший время: библиотекарь, библиотековед и библиограф К.И. Рубинский // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 3 (46). – С. 68-76
845098
   Опередить всех хотя бы на шаг : "За динамическое развитие компании" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 54-55
845099
   Опережавший время: Книга о Н.Ф. Николаевском. – Харьков, 2007. – 358с. : фотоилл. – ISBN 966-623-394-0
845100
   Опережай время!. – М, 1970. – 288с.
845101
  Бойко В.И. Опережающая подготовка профессионалов мирового уровня в области ядерных технологий и нераспространения / В.И. Бойко, Д.Г. Демянюк, К.В. Юшицин // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 51-53. – ISSN 0321-0383
845102
  Мотькина Ю.В. Опережающая рефлексия в контексте изучения потенциала профессионального развития руководителей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.121-127. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
845103
  Казаков А.И. Опережающий рост произовдства средств производства в условиях развитого социализма / А.И. Казаков. – Саратов, 1980. – 118с.
845104
  Алехин И.А. Опережающий характер развития образования - это прогрессивно? // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 4-17. – ISSN 2073-8536


  В статье на основе историко-педагогического образования в России обосновывается один из путей прогрессивного развития отечественного образования вообще и военного образования в частности. Этим путем выступает опережающий характер развития образования ...
845105
  Супоницкий С.А. Опережая время / С.А. Супоницкий. – М., 1961. – 143с.
845106
  Прокофьев Д.Г. Опережая время / Д.Г. Прокофьев. – М., 1962. – 94с.
845107
  Ястребцов Г.И. Опережая время / Г.И. Ястребцов. – М, 1974. – 55с.
845108
   Опережая время. – Москва, 1976. – 224 с.
845109
  Костюшин А.А. Опережая время : [сборник] / Александр Костюшин ; [Яросл. обл. эксперим. творч. об-ние сатиры и юмора клуб "Нюанс"]. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 28 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотечка клуба "Нюанс")
845110
  Бирман А.М. Опережая время / А.М. Бирман. – М., 1990. – 379с.
845111
  Кудря В. Опережая время. / В. Кудря. – Архангельск, 1952. – 52с.
845112
  Русинов С. Опережая время. / С. Русинов, 1962. – 184с.
845113
  Будько Євген Оперета нон-стоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 124-129 : фото
845114
  Михеева Л.В. Оперетты Дунаевского / Л.В. Михеева. – М., 1962. – 29с.
845115
  Дамке М. Опереционные системы микро ЭВМ / М. Дамке. – М, 1985. – 151с.
845116
  Гилев Д.К. Оперирование пространственными представлениями в процессе формирования навыков определения направлений и расстояний ( у школьников 5 класса). : Автореф... Канд.пед.наук: / Гилев Д.К.; Акад.пед.наук РСФСР. – М, 1960. – 14л.
845117
  Смицкая Мария Федоровна Оперкулятные дискомицеты (порядок Pezizales) Украины (флора, систематика, экология, филогения и пути развития) : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.05, 03.00.24 / Смицкая Мария Федоровна; АН Арм.ССР, Ин-т ботаники. – Ереван, 1987. – 40 с.
845118
  Гозенпуд А.А. Оперна драматургія Чайковського / А.А. Гозенпуд. – Київ : Мистецтво, 1940. – 148 с.
845119
  Станішевський Юрій Оперна режисура Леся Курбаса // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 22-29. – ISSN 0207-7159


  Режисерське мистецтво Леся Курбаса - це безперервний пошук в усіх напрямах, стилях і жанрах сценічної культури
845120
  Солов"яненко А.А. Оперна режисура як феномен української кульури XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Солов"яненко Анатолій Анатолійович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 31 с. – Бібліогр.: 23 назви
845121
  Копоть Ірина Євгенівна Оперна творчість Г.Ф.Генделя в контексті ідей європейського просвітництва : Автореф... канд. мистецтвознавстванаук: 17.00.03 / Копоть Ірина Євгенівна; Нац. музична акад. України ім. П.І.Чайковського. – К., 1996. – 12л.
845122
  Харитонова В.Ф. Оперна творчість М.В. Лисенка на харківській сцені // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 235-245
845123
  Ширинян Р.К. Оперная драматургия Мусоргского / Р.К. Ширинян. – Москва : Музыка, 1981. – 285 с.
845124
  Ярустовский Б.М. Оперная драматургия Чайковского / Б.М. Ярустовский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 242 с.
845125
  Таиров Игорь Оперная звезда по имени Анна // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 7. – С. 41-55


  Анна Нетребко - російська оперна співачка, сопрано, нар. артистка Росії (нар. в 1971 р.)
845126
  Беляков Б.Н. Оперная и концертная деятельность в Нижнем Новгороде - городе Горьком / Б.Н. Беляков. – Горький, 1980. – 336с.
845127
  Ливанова Т.Н. Оперная критика в России / Т.Н. Ливанова, В.В. Протопопов. – М.
1. – 1966. – 412с.
845128
  Ливанова Т.Н. Оперная критика в России / Т.Н. Ливанова. – М.
1. – 1967. – 192с.
845129
  Ливанова Т.Н. Оперная критика в России / Т.Н. Ливанова. – М.
2. – 1969. – 424с.
845130
  Ливанова Т.Н. Оперная критика в России / Т.Н. Ливанова. – М.
2. – 1973. – 339с.
845131
  Красинская Л.Э. Оперная мелодика П.И. Чайковского / Л.Э. Красинская. – Л., 1986. – 246с.
845132
  Цюань Б. Оперная мелодия как предмет музыковедческого дискурса: к постановке проблемы // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 295-304
845133
  Акулов Е.А. Оперная музыка и сценическое действие / Е.А. Акулов. – Москва, 1978. – 455с.
845134
  Ізваріна О.М. Оперне мистецтво на сторінках української музичної преси 20-х років ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 123-131
845135
  Романенко А.Р. Оперне мистецтво Петербурга 60-70 років XIX століття як фактор творчого розвитку В.В. Пухальського (на матеріалі мемуарної спадщини митця) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 84-91. – ISSN 2312-4679
845136
  Чжи Інь Оперний речитатив як музично-мовний феномен в контексті історичної традиції європейської опери : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Чжи Інь ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
845137
  Станішевський Ю.О. Оперний театр Радянської України / Ю.О. Станішевський. – К., 1988. – 248с.
845138
  Маслова Ю.В. Оперні, салонні, ансамблеві синтези як чинники формування вокальних шкіл України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 286-292
845139
  Богданов-Березовский Оперное и балетное творчество Чайковского / Богданов-Березовский. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1940. – 120 с.
845140
  Томпакова О.М. Оперное и симфоническое творчество советских композиторов. / О.М. Томпакова. – Л., 1962. – 36с.
845141
  Полякова Л.В. Оперное творчество Леоша Яначка / Л.В. Полякова. – Москва : Музыка, 1968. – 326 с.
845142
  Протопопов В.В. Оперное творчество Чайковского / В.В. Протопопов, Н.В. Туманина. – Москва : Академия наук СССР, 1957. – 370 с.
845143
   Оперные лебретто. – М
1. – 1970. – 431с.
845144
   Оперные лебретто. – М
1. – 1971. – 431с.
845145
   Оперные лебретто. – М
3. – 1971. – 431с.
845146
   Оперные лебретто. – М
2. – 1978. – 591с.
845147
   Оперные лебретто. – М
1. – 1982. – 21с.
845148
   Оперные лебретто. – М
Т. 2. – 1985. – 431с.
845149
  Клименко Я.С. Оперные либретто М.А. Булгакова в ракурсе художественности // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 41/42. – С. 38-48. – ISBN 966-72-77-79-8
845150
  Штейнпресс Б.С. Оперные премьеры XX века / Б.С. Штейнпресс. – М, 1983. – 470с.
845151
  Штейнпресс Б.С. Оперные премьеры XX века / Б.С. Штейнпресс. – М, 1986. – 341с.
845152
  Крауклис Г.В. Оперные увертюры Р.Вагнера / Г.В. Крауклис. – М., 1964. – 112с.
845153
  Рацкая Ц.С. Оперные формы. / Ц.С. Рацкая. – М., 1962. – 47с.
845154
  Гозенпуд А.А. Оперный словарь. / А.А. Гозенпуд. – М.-Л., 1965. – 479с.
845155
  Ферман В.Э. Оперный театр / В.Э. Ферман. – М., 1961. – 360с.
845156
  Горович Б. Оперный театр / Б. Горович. – Л, 1984. – 224с.
845157
  Гуревич П. Оперный театр Бурятии / П. Гуревич. – Улан-Удэ, 1964. – 192с.
845158
  Россихина В.П. Оперный театр С.Мамонтова / В.П. Россихина. – М, 1985. – 238с.
845159
  Кенигсберг А.К. Оперы Вагнера "Летучий голландец" / А.К. Кенигсберг. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1967. – 80 с.
845160
   Оперы Верди. – Москва, 1971. – 422с.
845161
  Орджоникидзе Г. Оперы Верди на сюжеты Шекспира / Г. Орджоникидзе. – Москва : Музыка, 1967. – 328 с.
845162
  Богданова А.В. Оперы и балеты Шостаковича / А.В. Богданова. – Москва : Советский композитор, 1979. – 208 с.
845163
  Абасова Э.Г. Оперы и музыкальные комедии Узеира Гаджибекова / Э.Г. Абасова ; Акад. наук АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР, 1961. – 196 с. : портр., ил., ноты. – Библиогр.: с. 190-193
845164
  Озеров Н.Н. Оперы и певцы. Высказывания, впечатления / Н.Н. Озеров. – М., 1964. – 212с.
845165
  Черная Е.С. Оперы Моцарта / Е.С. Черная. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1960. – 180 с.
845166
  Запорожец Н.В. Оперы Мусоргского "Борис Годунов" и "Хованщина" / Н.В. Запорожец. – М., 1966. – 146с.
845167
   Оперы Н.А. Римского-Корсакова. – Москва, 1976. – 477с.
845168
   Оперы П.И. Чайковского : путеводитель. – Москва : Музыка, 1970. – 284 с.
845169
  Данько Л.Г. Оперы С. Прокофьева / Л.Г. Данько. – Ленинград : Музгиз, 1963. – 64 с.
845170
  Кандинский А.И. Оперы С.В. Рахманинова / А.И. Кандинский. – Москва : Музгиз, 1960. – 47 с.
845171
  Вельм А. Опецьок / А. Вельм. – Київ, 1966. – 152с.
845172
  Вяткин Г.А. Опечаленная радость : лирика / Г. Вяткин. – Петроград : Изд. "Огни", 1917. – 62 с.
845173
  Нушич Б. Опечаленная родня. Комедия. / Б. Нушич. – Л.-М., 1958. – 96с.
845174
  Жуков Борис Опечатка в судьбе : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 120-130
845175
  Боровиков П.Т. Опираясь на актив / П.Т. Боровиков. – М, 1962. – 32с.
845176
   Опираясь на газету. – М, 1961. – 152с.
845177
  Бондарь В.Я. Опираясь на знания и опыт масс / В.Я. Бондарь. – М, 1961. – 94с.
845178
  Евенко В.И. Опираясь на практику : (заметки художника-оформителя) / В.И. Евенко. – Москва : Плакат, 1979. – 53, [3] с.
845179
  Езенко В.И. Опираясь на практику. / В.И. Езенко. – М., 1979. – 56с.
845180
  Богуславский А.О. Опираясь на славный опыт... / А.О. Богуславский, В.А. Диев. – М., 1963. – 32с.
845181
  Кириченко В.В. Опис (0, 1)-матриць показників / В.В. Кириченко, М.В. Плахотник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті описано (0, 1)-матриці показників як елементи частково впорядкованої множини в сені поелементного порівняння матриць та пораховано ширину цієї частково впорядкованої множини. Робота є природним продовження роботи авторів, надрукованій в номері ...
845182
   Опис автографів українських письменників. – К, 1959. – 216с.
845183
  Заболотній О.В. Опис активів та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів платників податків // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 339-342. – ISSN 1563-3349
845184
  Цинковська І.І. Опис аркушевих образотворчих документів / І.І. Цинковська, Г.М. Юхимець; Нац. академія наук України; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2000. – 71с. – ISBN 966-02-1727-7
845185
  Орлова Н. Опис гравюр, літографій та малюнків Тараса Шевченка, складений Г. М. Честахівським (1861) – джерело вивчення малярства Тараса Шевченка // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 546-559. – ISBN 978-966-920-092-1
845186
  Паук Людмила Опис досвіду з проблем "Компетентнісний підхід до організації навчальної та ігрової діяльності молодших школярів в умовах модернізації освіти" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 32-36. – Бібліогр. в кінці ст.
845187
  Маляр М.М. Опис задач вибору на мові розмитих множин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 197-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для багатокритеріальної задачі з скінченним числом альтернатив визначається нечітка задача досягнення "точки задоволення особи, яка приймає рішення". Пропонуються різні типи "точок задоволення ОПР", в якості функций належності пропонуються різні типи ...
845188
  Лічков Б. Опис і пояснення в науці. – Київ : Виданнє українського наукового товариства в Київі. – 21с. – (Друковано в 4 т. "Збірника Природничої Секції Українського Наукового Т-ва" в Київі)


  Hа тит. аpк. авт. і назва паpал. фp
845189
  Коваленко С. Опис козацької України 1649-го року : Довідник / С. Коваленко, О. Пугач. – Київ : Просвіта, 2004. – 152 с. – ISBN 966-7551-96-2
845190
  Плекан Р.М. Опис кореляцій нуклонів парно-парних ядер в адіабетичному підході : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Плекан Р.М. ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2010. – 144 л. – Бібліогр.: л. 125-144
845191
  Плекан Р.М. Опис кореляцій нуклонів парно-парних ядер в адіабитичному підході : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02. / Плекан Р.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
845192
   Опис корисної моделі на клінічних кафедрах (для отримання патенту України): авторські погляди / В.В. Чоп"як, А.Р. Вергун, О.Я. Яворська, О.М. Вергун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 26-28. – ISSN 1681-2751
845193
  Присяжнюк О.М. Опис лексичного угруповання у системно-структурному аспекті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 20-29


  У статті подано метод системно-структурного аналізу лексичного угруповання, представлено комплексне дослідження лексичного об"єднання у семантичному, парадигматичному та структурному аспектах. У дослідженні розглянуто закономірності функціонування ...
845194
  Баужа О. Опис магнітних властивостей квантових кілець з урахуванням спін-орбітальної взаємодії / О. Баужа, О. Воскобойніков, О. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-9. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Представлено теоретичні розрахунки впливу ефекту спін-орбітальної (СО) взаємодії на намагніченість і магнітну сприйнятливість малих напівпровідникових квантових кілець. Розрахунки проводились у одноелектронному наближенні. Показано залежність ...
845195
  Паткін Є.Д. Опис мартингальних мір для однієї еволюції ризикових активів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 25-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
845196
  Бондаренко А.В. Опис множин антифоківських зображень *-алгебр пов"язаних з унімодальними відображеннями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 15-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій роботі розроблено метод опису множини антифоківських зображень співвідношення ХХ* = f(X*X) для унімодального відображення f.
845197
  Мороз О.В. Опис моделі галузевого впливу на стан ринку / О.В. Мороз, С.С. Воловодюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 134-141. – ISSN 2222-4459
845198
  Мицик Ю. Опис Московської держави у хроніці О. Гваньїні // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 106-111


  Про вбивство невинно оскарженого Івана Петровича, воєводи та генерала Московського князівства. Продовження. Початок див.: Іст. журн. - 2005. - № 6; 2006. - № 1-4
845199
  Мицик Ю. Опис Московської держави у хроніці О. Гваньїні // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 98-103
845200
   Опис на регистри от Истанбулския османски архив към генералната дирекция на държавните архиви на република Турция = Inventory of registers from the Ottoman archive in Istanbul at the general directorate of state archives in the Republic of Turkey : Inventory of registers from the Ottoman archive in Istanbul at the general directorate of state archives in the Republic of Turkey. – София : [S. n.], 1996. – 171 с. – ISBN 954-523-019-3
845201
   Опис на славянските ръкописи в Пловдивската народна библиотека "Иван Вазов" : Постыпили след 1920 год. – София, 1982. – 94с.
845202
  Кодов Х. Опис на славянските рькописи в библиотеках на Българската академия на науките / Х. Кодов. – София, 1969. – 298с.
845203
   Опис на турски документи за съпротивата и национално-революционните борби на българския народ през XIX век. – София, 1984. – 343 с.
845204
   Опис найбільш вживаних професій : [укладачі: С.В. Мельник, С.О. Кравцов, Л.І. Ольховатова; під ред. Мельника С.В.]. – Київ : МедіаПро, 2007. – 304с. – ISBN 978-966-96392-5-7
845205
  Мазніченко С.В. Опис ненільпотентних надрозв"язних груп з метациклічними 2-максимальними підгрупами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описуються скінченні ненільпотентні надрозв"язні групи з метациклічними 2-максимальними підгрупами, що мають власні неметациклічні підгрупи.
845206
   Опис новгородсіверського намісництва. – К, 1931. – 593с.
845207
  Вдовенко М.В. Опис нових видів форамініфер з верхньотурнейських та нижньовізейських відкладів Донецького басейну // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 30-37 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
845208
   Опис нових методик викладання на факультеті соціології // Факультет соціології: досягнення, проблеми, перспективи розвитку : [довідка комісії Вченої ради] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 31-33
845209
  Стасюк А. Опис подорожі Східною Угорщиною та Україною у 1999 році // Критика. – Київ, 2002. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 25-29
845210
   Опис руху літального апарату на активній ділянці траєкторії / В.В. Прокопенко, Є.Г. Іваник, П.І. Ванкевич, Ю.В. Щавінський // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 97-103. – ISSN 2311-7249


  Викладено основні аспекти вивчення руху керованого ракетного пристрою на різних ділянках траєкторії, які постають перед дослідниками з питань зовнішньої балістики. Подано перелік низки проблем, пов"язаних з математичним моделюванням даного ...
845211
  Шкільняк О.С. Опис семантики мови TLA + на основі композиційно-номінативного підходу // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 222-223
845212
  Мазніченко С.В. Опис скінченних примарних груп з метациклічними 2-максимальними підгрупами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Завершується опис примарних груп, у яких мета циклічні всі 2-максимальні підгрупи.
845213
  Глибовець М.М. Опис складних систем інформації за допомогою часових логік / М.М. Глибовець, М.Г. Медведєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 106-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Вводяться основні поняття і базові оператори часових логік.
845214
  Харченко А. Опис снів як вербалізація "несвідомого" в текстовій структурі "Журналу" Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
845215
  Лавренко Е.М. Опис сфагнових та гіпново-осокових болот колишньої Харківщини / Е.М. Лавренко. – Х., 1927. – 14с.
845216
  Коміренко Ю.А. Опис та аналіз терміносистеми за напрямком спеціальних операцій у ЗСУ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 143-145
845217
  Міщук С.М. Опис та дослідження зібрання рукописних книг та стародруків Катеринославського обласного музею ім. О. М. Поля на початку XX ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 52-60. – ISBN 966-614-021-7
845218
  Котенкол Л.І. Опис творів друку. / Л.І. Котенкол. – 2-е изд. – Х, 1968. – 51с.
845219
  Боплан Гійом Левассер де Опис України / Гійом Левассер де Боплан. – Львів : Каменяр, 1990. – 301с. – У виданні також: Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький / Проспер Меріме. – ISBN 5-7745-0300-3
845220
  Боплян Гійом Левассер де Опис України : себто кількох провінцій королівства Польщі, що простягаються від кордонів Московії до меж Трансильванії, разом з їхніми звичаями та способом життя і ведения війни / Гійом Левассер де Боплян ; З фр. мови переклав В. Косик; Укр. катол. ун-т. св. Климента папи. – Рим : Укр.катол. унів., 1991. – 84с. – (Opera Universitatis Catholicae Ucrainorum / Укр. катол. ун-n ; Т. 83)
845221
  Боплан Г.Л. де Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями способом життя і ведення воєн / Гійом Левассер де Боплан; АН УРСР, Археограф. комісія; Ін-т історії; Ін-т суспільних наук; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту; Відповід. ред. В.А. Смолій; Пер. на укр. мову з ориг. 1660 р. Я.І. Кравця, З.П. Борисюк; Передмова Я.Д. Ісаєвича, В.А. Смолія,. – Київ, Cambridge : Наукова думка; Ukr. Research In-t of Harvard Univ., 1990. – 254 с. : іл. – В компл. з факсим. виданням: Description d"Ukranie, qui sont plusieurs provinces du Royaume de Pologne.../ Par le sieur de Beauplan. - Ruan: Cailloue, 1660. – (Україна в міжнародних зв"язках: хроніки, мемуари, щоденники). – ISBN 5-12-002500-5; 5-12-001226-4; 0-916458-7 (США)
845222
  Близнюк В.В. Опис фонем сучасної української та італійської літературних мов у термінах диференційних ознак // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 104-111. – (Філологія)
845223
  Лось В.Ф. Опис явища гігантського магнітоопору в магнітних сендвічах / В.Ф. Лось, В.М. Салтанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-37. – (Фізика ; Вип. 2)


  Розглянуто проходження електронів через несиметричний потенційний бар"єр у балістичному режимі. Виконано чисельні розрахунки коефіцієнтів гігантського та тунельного магнітоопору.
845224
  Косолапов В.В. Опис як форма систематизації природничо-наукового знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
845225
  Стрельніков І.Ф. Опис, перевірки і юстировки геодезичних інструментів малої і середньої точності : метод. вказівки з курсу геодезія ; для студ. 1 курсу географічного та геологічного ф-тів ун-ту / І.Ф. Стрельніков; МВССО УРСР ; Львівський ордена Леніна Державний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1970. – 76 с.
845226
  Скуленко М. Опис, характеристика та інші операції над поняттями // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 9. – С. 39-41


  Стаття присвячена логічній операції визначення понять у пропоганді та журналістиці.
845227
   Описание автографов Н.В. Гоголя. – Киев : Изд-во АН УССР, 1952. – 78, [3] с.
845228
  Белошапка Валерий Константинович Описание автоморфизма вещественных поверхностей высокой коразмерности : Автореф... доктора физико-математ.наук: 01.01.01 / Белошапка Валерий Константинович; АН, Математический ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1991. – 17л.
845229
   Описание алгоритмов логического проектирования. – Минск, 1985. – 67с.
845230
   Описание альбомов. – М, 1973. – 56с.
845231
  Каграманов Дж.В. Описание археорафических доукментов / Дж.В. Каграманов. – Баку, 1969. – 103с.
845232
  Ибрагимов А.А. Описание архива М.Ф. Ахундова / А.А. Ибрагимов. – Баку, 1962. – 275с.
845233
  Румянцев Г.Н. Описание архива У.Ц.Онгодова. / Г.Н. Румянцев. – Улан-Удэ, 1959. – 80с.
845234
   Описание архива Хоца Намсараева. – Улан-Удэ, 1969. – 85 с.
845235
  Туманский Ф. Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – [8], 130 с. : 3 карт. – На корешке: Описа. Архп.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
845236
  Туманский Ф. Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – [8], 130 с. : 3 карт. – На корешке: Описание Архипелага


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн. На тит. л. круглая фиолетовая печать с текстом: Чернігівський державний музей. Бібліотека
845237
  Туманский Ф. Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – [8], 130 с. : 3 карт. – На корешке: Описа. Архп.


  На тит. л. прямоугольная фиолетовая печать с текстом: Библиотека историко-филологического семинария Императорского унив. Св. Владимира
845238
   Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик. ГОСТ 7.70-96. – Минск : Межгосударственный совет по стандартизации, 1997. – 46с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
845239
  Фомин А. Описание Белого моря, 1797
845240
  Коцинян А.М. Описание взаимодействий двухчастичных связанных состояний в ковариантном квазипотенциальном формализме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Коцинян А.М.; Ереван. физ. ин-т. – Ереван, 1980. – 16л.
845241
   Описание винтовочной агитационной гранаты. – Москва, 1943. – 8 с.
845242
  Кафтырев Д. Описание водяных сообщений между Санкт-Петербургом и разными Российскими губерниями : Сочинение / Д. Кафтырев. – Санкт-Петербург : Тип.А.Смирдина, 1829. – 45с. + С Гидрографическою картою. – Кн.нап.рос.стар.орф.
845243
  Кафтырев Д. Описание водяных сообщений между Санкт-Петербургом и разными Российскими губерниями : Сочинение / Д. Кафтырев. – Санкт-Петербург : Тип.А.Смирдина, 1829. – 45с. + С Гидрографическою картою. – Кн.нап.рос.стар.орф.
845244
  Кафтырев Д. Описание водяных сообщений между Санкт-Петербургом и разными Российскими губерниями. : Сочинение / Д. Кафтырев. – Санкт-Петербург : Тип.А.Смирдина, 1829. – 45с. + С Гидрографическою картою. – Кн.нап.рос.стар.орф.
845245
  Ахшарумов, Дмитрий Описание войны 1812 года. – Спб., 1819. – 294с.
845246
  Тищенко В.Г. Описание волномера типа ВСТ-10 / В.Г. Тищенко. – [Б. м. : б. в.], 1954. – 8 с. – (Радиотехнические измерения)
845247
   Описание Воронежского наместничества 1785 года. – Воронеж, 1982. – 147с.
845248
   Описание восшествия в Москву и коронования государыни императрицы Екатерины ІІ. – 311с.
845249
  Панин Р.Б. Описание вращения сильнодеформированных четно-четных атомных ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Панин Р.Б. ; ЛГУ. – Ленинград, 1983. – 14 с.
845250
   Описание всех в Российском государстве обитающих народов, так же их житейских обрядов, вер, обыкневений, жилий, одежд и прочих достопамятностей. – СПб
1. – 1776. – 89 с.
845251
   Описание всех в Российском государстве обитающих народов, так же их житейских обрядов, вер, обыкневений, жилий, одежд и прочих достопамятностей. – СПб
2. – 1776. – 188 с.
845252
   Описание всех в Российском государстве обитающих народов, так же их житейских обрядов, вер, обыкневений, жилий, одежд и прочих достопамятностей. – СПб
2. – 1777. – 130 с.
845253
  Роде А. Описание второго посольства в Россию датского посланника Ганса Ольделанда 1659 г., сост. посольским секретарем А.Роде. / А. Роде. – 355-398с.
845254
   Описание входного языка транслятора Ф-20, 1972. – 54с.
845255
  Адамов Анатолий Арсангалеевич Описание вязкоупругого поведения несжимаемых и слабосжимаемых материалов при конечных деформациях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Адамов Анатолий Арсангалеевич ; Моск. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1979. – 16 с.
845256
  Тищенко В.Г. Описание генератора звуковой частоты типа ЗГ-2А / В.Г. Тищенко. – [Б. м. : б. в.], 1954. – 11 с. – (Радиотехнические измерения)
845257
  Тищенко В.Г. Описание генератора с качанием частоты типа 102 ИА / В.Г. Тищенко. – [Б. м. : б. в.], 1954. – 16 с. – (Радиотехнические измерения)
845258
  Гончуков О.А. Описание генератора сигналов видеочастоты типа 100 И / О.А. Гончуков, 1954. – 11с.
845259
  Иванов И.И. Описание гибридов между бизоном, зубром и рогатым скотом в зоопарке "Аскания- Нова" Ф.Э. Фальц-Фейна / И.И. Иванов, Ю.А. Филипченко. – Петроград, 1915. – 33с.
845260
  Дьяконов А.М. Описание гинандроморфного экземпляра Epinephele jurtina L / А.М. Дьяконов, 1923. – С. 125-136
845261
   Описание главного педагогического института в нынешнем его состоянии. – Санкт-Петербург : Тип.АН, 1851. – 71с.
845262
  Гуфеланд Описание главных целительных вод ы Германии, основанное на собственных его опытах. – С-Пб, 1816. – 268с.
845263
  Данилов Д. Описание города : проза: роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 6 (1046). – С. 3-76. – ISSN 0130-7673
845264
  Кунцевич Г.З. Описание города Казани (стен и башен) 1875 года. – [Казань] : [Типо-лит. Казанского ун-та], 1906. – 11 с. – Авт. указ. в конце предисл. - Отд. оттиск: Казан.Ун-т. Изв.о-ва археологии, истории и этнографии: 1906, т. 22, вып.1, с. 23-33


  -С.23-33.-В кн.:
845265
   Описание графового языка SC. – Минск, 1994. – 84с.
845266
   Описание грузинских рукописей гос. музея Грузии. – Тбилиси, 1950. – 502с.
845267
  Марр Н.Я. Описание грузинских рукописей Синайского монастыря / Н.Я. Марр. – М.-Л, 1940. – 276с.
845268
  Теременко Г.Ю. Описание данных в СУБД ИНЭС / Г.Ю. Теременко. – Л, 1983. – 32с.
845269
  Тертерян А.Е. Описание двух новых видов мошек / А.Е. Тертерян. – Ереван, 1952. – 49-55с.
845270
   Описание дел бывшего архива Министрества народного просвещения. – Пб., 1920. – 424с.
845271
  Тобиас Е.О. Описание диалекта д.Узьмино Псковской обл. Струго-Красненского р-на : Автореф... канд. филолог.наук: / Тобиас Е.О.; Тартуский гос. учит. ин-т. – Тарту, 1952. – 24л.
845272
  Страхов Н.Н. Описание Днепра у Гоголя : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] : [Не напечатанная заметка покойного Н.Н. Страхова, найденная в его рукописях и любезно сообщенная нам его племянником И.П. Матченко] // Из школьных лет Н.В.Гоголя : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] / П.Е. Щеголев. – Б. м. : б. и., 1902. – С. 581-582


  Содержани сборника:
845273
  Шобухов М.Н. Описание документальных материалов в архивах дореволюционной России / М.Н. Шобухов. – М., 1955. – 68с.
845274
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительственного Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 8 : (1728 г.). – 1891. – VII c., 704 столб., CLXIV столб.,114 столб.,[4] c.
845275
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительственного Синода. – СПб., 1901. – 1350с.
845276
   Описание Донецкого бассейна : Изд-е Совета Сьезда горнопромышленников Юга России. – Вып.1. – Екатеринославль
Т2 : Разработка месторождений. – 1914. – 449с.
845277
   Описание Донецкого бассейна : Изд-е Совета Сьезда горнопромышленников Юга России. – Вып.2. – Екатеринославль
Т2 : Разработка месторождений. – 1915. – 529с.
845278
   Описание Донецкого бассейна : Изд-е Совета Сьезда горнопромышленников Юга России. – Вып.2
Т1 : Проходка шахт и квершлагов. – 1916. – 566с.
845279
  Головин Описание достопримечательных кораблекрушений, в разные времена претерпенных, российскими мореплавателями. Собраны, приведены в порядок и пополнены примечаниями и пояснениями флота капитал-командиром. – С.-Пб.
ч. 4. – 1922. – 367с.
845280
   Описание древних медалей Ольвии, 1828
845281
  Волошинский Описание древних русских монет / Волошинский, 1853
845282
   Описание Евангелий, принадлежащих Межигорскому монастырю. – 10с.
845283
  Веревкин М.И. Описание Екатерининских вод в Астраханской губернии, между города Царицына и селения Евангелического братства Сарепты : собранное на месте, 1780 года, в августе и сентябре месяцах Михайлом Веревкиным // Описание Липецких минеральных вод, сочиненное коллежским советником медицины, доктором отправляющим сию должность при Московском почтамте и бывшим физики и математики профессором Иваном Пфелером / И.И. Пфелер. – Москва : В тип. Ф.Гиппиуса, 1804. – 86 с.
845284
  Фокель Описание естественного состояния растущих в северных российских странах лесов. – Спб, 1766. – 376с.
845285
  Миллер Герхард Фридрих Описание живущих в Казанской губернии народов, как то черемис, чуваш и вотяков. – С-Пб, 1791. – 99с.
845286
  Ильинский Н. Описание жизни и беcсмертного подвига славного мужа, нижегородского купца Козьмы Минина : Выбранное из Исторических преданий Николаем Ильинским. – Санктпетербург : При Губерском правлении, 1799. – 78с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір На зворотньому боці палітурки екслібрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия ...
845287
   Описание законов и законодательных материалов. – М, 1974. – 60с.
845288
  Викторов А. Описание записных книг и бумаг старинных Дворцовых приказов 1584-1725 г. : в 2 вып. / ост. зав. Арх. Оружейн. палаты А. Викторов. – 1877-1883. – Москва : Типо-лит. С.П. Архипова и К*
Вып. 1 : [№ 1-935]. – 1877. – [4], 376 с.
845289
   Описание Земель Северной Америки, и тамошних природных жителей. – В Санктпетербурге, 1765. – 420с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра
845290
  Крашенинников С.П. Описание Земли Камчатки : С приложением рапортов, донесений и других неопубликованных материалов / С.П. Крашенинников; АН СССР. Институт географии. Географическое общество СССР.Институт этнографии. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1949. – 843с.
845291
  Крашенников С.П. Описание земли Камчатки в изложении по подлиннику / С.П. Крашенников. – Москва : Географгиз, 1948. – 296с.
845292
   Описание и анализ археологических источников. – Иркутск, 1981. – 135с.
845293
   Описание и инструкция по применению аэроэкспонометра АЭН-ЗМ. – М, 1955. – 24с.
845294
   Описание и инструкция по эксплуатации мотор-генератора. – Київ, 1961. – 12с.
845295
  Аракчишвили Д. Описание и обмер народных музыкальных инструментов. / Д. Аракчишвили. – Тбилиси, 1940. – 71с.
845296
  Михайловский Г.Е. Описание и оценка состояний планктонных сообществ / Г.Е. Михайловский. – М, 1988. – 211с.
845297
   Описание и распознавание объектов в системах искусственного интеллекта. – Москва : Наука, 1980. – 136с.
845298
  Зайцев С.С. Описание и реализация протоколов сетей ЭВМ / С.С. Зайцев. – Москва : Наука, 1989. – 272с.
845299
  Герке К.М. Описание и реконструкция строения порового пространства почвы с помощью корреляционных функций / К.М. Герке, М.В. Карсанина, Е.Б. Скворцова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 962-973 : табл., рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
845300
  Филипенко Т.В. Описание идиом в двуязычном фразеологическом словаре // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 141-148. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
845301
  Быкова Т.А. Описание изданий гражданской печати / Т.А. Быкова, 1955
845302
   Описание изданий типографии Швайпольт Фиоля : Сводный каталог и описание старопечетных изданий кирилловского и глаголического шрифтов. – Москва, 1979. – 47с.
845303
   Описание изданий, заглавие которых содержит наименование коллектива. – Москва, 1973. – 74 с. – (Инструктивно-методические рекомендации по описанию произведений печати ; Вып. 1)
845304
   Описание изданий, имеющих авторское оформление. – М., 1976. – 26с.
845305
  Быкова Т.А. Описание изданий, напечатанных кириллищей. 1689 - 1725 / Т.А. Быкова, М.М. Гуревич. – М.-Л, 1958. – 402с.
845306
  Быкова Т.А. Описание изданий, напечатанных при Петре 1 / Т.А. Быкова. – Л, 1972. – 272с.
845307
  Быкова Т.А. Описание изданийгражданской печати 1708 - январь 1725 г. / Т.А. Быкова, М.М. Гуревич. – М.-Л, 1955. – 627с.
845308
   Описание изобразительных материалов Пушкинского дома. – М.-Л., 1954. – 392с.
845309
   Описание изобразительных материалов Пушкинского дома. – М.-Л.
3. – 1954. – 392 с.
845310
   Описание изобразительных материалов Пушкинского дома. – М.-Л.
6. – 1960. – 231с.
845311
   Описание изобразительных материалов Пушкинского дома. – М.-Л.
7. – 1962. – 200с.
845312
   Описание изобретения к авторскому свидетельству или патенту. – М, 1962. – 54с.
845313
   Описание Иркутского наместничества. – Новосибирск, 1988. – 250с.
845314
  Коробков И.А. Описание ископаемых организмов : краткое методическое руководство; в помощь геологу-стратиграфу / И.А. Коробков; Отв. ред. Кузнецов С.С. – Ленинград : Ленинградский университет, 1954. – 48с.
845315
  Добровольский П.М. Описание исторического музея Черниговской Губернской ученой архивной комиссии / П.М. Добровольский. – Чернигов : Типография Губернского Правления
Ч. 1 : Церковные древности и предметы христианского культа. – 1905. – 88с.
845316
  Добровольский П.М. Описание исторического музея Черниговской Губернской ученой архивной комиссии / П.М. Добровольский. – Чернигов : Типография Губернского Правления
Ч. 2 : Исторический отдел: быт военный и домашний. – 1905. – 51с.
845317
   Описание к лабораторной работе №5. – Фрунзе, 1965. – 10 с.
845318
  Цеэ А. Описание кавказских целительных вод, изданное доктором медицины и хирургии, Общества соревнования медицинских и физических наук членом, главным врачом при оных водах, надворным советником и кавалером Андреем Цеэ // Описание Липецких минеральных вод, сочиненное коллежским советником медицины, доктором отправляющим сию должность при Московском почтамте и бывшим физики и математики профессором Иваном Пфелером / И.И. Пфелер. – Москва : В тип. Ф.Гиппиуса, 1804. – 155 с.
845319
  Сойманов Ф.И. Описание Каспийского моря и чиненных на оном российских завоеваний, яко часть истории госуд. имп. Пеора Великого... С внесенными, где потребно было, дополениями проф. Г.Ф. Миллера. – С-Пб, 1763. – 380с.
845320
  Закревский Н. Описание Киева / Н. Закревский, 1868
845321
  Закревский Н. Описание Киева / Сочинение Николая Закревского. – [Изд. 2-е, доп.]. – Москва : В типографии В.Грачева и комп., у Пречистенских ворот, д. Миляковой
Т. 1. – 1868. – IV, 455 с.
845322
  Евгений (митрополит) Описание Киевософийскаго собора и киевской иерархии : С присовокуплением разных граммат и выписок, обьясняющих оное, также планов и фасадов константинопольской и киевской Софийской церкви и Ярославова надгробия. – Киев : В типографии Киевопечерской Лавры, 1825. – 291, 273 с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
845323
  Антонович В.Б. Описание Киевскаго клада, содержащего римские монеты III и IV столетий. – Москва : В Синодальной Типографии, 1878. – 6 с. – Отд. оттиск из: Древности : Труды Императорского Московского Археологического Общества, т. 7, вып. 3, 1878


  На тит. л. надпись: Катерине Николаевне Мельник в воспоминание мюнц-кабинета "где же потрудихомся" от В. Антоновича
845324
  Цуканов В.Д. Описание кинетических процессов в телах кристаллической структуры / В.Д. Цуканов. – Киев, 1970. – 24с.
845325
   Описание китайских рукописей дуньхунского фонда Института народов Азии. – М.
1. – 1963. – 775с.
845326
  Мелналкснис А.И. Описание китайских рукописных книг и карт из собрания К.А. Скачкова / А.И. Мелналкснис. – М., 1974. – 278с.
845327
  Меньшиков Л.Н. Описание китайской части коллекции из Хара-хото: Фонд П.К.Козлова / Л.Н. Меньшиков. – Москва, 1984. – 527с.
845328
  Крапавицкайте Д.Н. Описание класса полуустойчивых вероятностей распределений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Крапавицкайте Д.Н.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 15л.
845329
  Крапавицкайте Д.Н. Описание класса полуустойчивых вероятностых распределений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Крапавицкайте Д.Н.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 14л.
845330
   Описание книг для каталогов. – М., 1971. – 20с.
845331
   Описание книг на иностранных языках. – М., 1956. – 200с.
845332
  Бальбуцев Евгений Борисович Описание коллективного движения атомных ядер методом моментов : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.16 / Бальбуцев Евгений Борисович; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 14л.
845333
  Шайдакова М.Я. Описание коллекции книг кириллической печати 16-20-го веков Горьковского историко-архитектурного музея-заповедника / М.Я. Шайдакова. – Горький, 1975. – 172 с.
845334
   Описание коллекции рукописей научного архива. – Л, 1973. – 89с.
845335
  Озерецковский Н. Описание Колы и Астрахани / Из сочинений академика Николая Озерецковского. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1804. – [6], 131с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- папір
845336
   Описание Константинополя и Дарданелл / Пер. с нем. языка московским мещанином Христофором Добросердцем. – [Москва] : Печатано при Императорском Моск. ун-те, 1772. – 42с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім.М. Максимовича Пал.XVIII ст.- картон На титул.арк.- видавн. марка; заставка, кінцівка
845337
  Зуев В.В. Описание конструкции в форме линейной комбинации предельных ковалентной и ионной структуре : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Зуев В.В.; Лениград. горный ин-тут. – Ленинград, 1969. – 24л.
845338
   Описание Кореи. – М, 1960. – 663с.
845339
  Гончуков О.А. Описание куметра типа Q-801 / О.А. Гончуков, 1954. – 7с.
845340
  Стратий Я.М. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии / Я.М. Стратий, В.Д. Литвинов, В.А. Андрушко. – Київ : Наукова думка, 1982. – 347 с.
845341
   Описание лабораторных работ. – Москва
Сб. №2, №3. – 1962. – 126 с.
845342
  Добротворский И.Н. Описание лабораторных работ (13-18) по электрическим измерениям / И.Н. Добротворский. – Москва, 1962. – 140 с.
845343
  Добротворский И.Н. Описание лабораторных работ (20-24) по электрическим измерениям / И.Н. Добротворский. – Москва, 1961. – 135 с.
845344
  Добротворский И.Н. Описание лабораторных работ (7-12) по электрическим измерениям / И.Н. Добротворский. – Москва, 1962. – 144 с.
845345
  Фомичев И.Н. Описание лабораторных работ по курсу радиопередающих устройств / И.Н. Фомичев, Г.И. Силкин. – Ленинград, 1954. – 102 с.
845346
   Описание лабораторных работ по общему курсу электрических измерений. – Ленинград, 1953. – 103 с.
845347
  Аменицкая Р.В. Описание лабораторных работ по радиохимии / Р.В. Аменицкая. – Горький, 1965. – с.
845348
  Аменицкая Р.В. Описание лабораторных работ по радиохимии / Р.В. Аменицкая. – Горький, 1965. – с.
845349
   Описание лабораторных работ по физике : для студентов. – Москва : Связьиздат
раздел "Оптика". – 1957. – 63 с.
845350
   Описание лабораторных работ по физике. – Л
1. – 1973. – 84с.
845351
  Пфелер И.И. Описание Липецких минеральных вод, сочиненное коллежским советником медицины, доктором отправляющим сию должность при Московском почтамте и бывшим физики и математики профессором Иваном Пфелером. – Москва : В тип. Ф.Гиппиуса, 1804. – [12], 118 с. : 1 л. цв. ил. – Конволют. Перепл. с 3 изд. сходной тематики


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
845352
  Глазунова Т.А. Описание листовых изоизданий / Т.А. Глазунова, М.Е. Ермакова // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 1560-7968


  Описания книжных изданий в электронных базах данных появились достаточно давно, они активно используются читателями. Однако библиотеки хранят и множество других видов изданий, и в том числе листовые изобразительные материалы. Авторы статьи, сотрудники ...
845353
   Описание манджурского народа. – без тит. листа
9. – 172с.
845354
   Описание манчьжурского народа. – 260, 181с.
845355
  Волкова М.П. Описание маньчжурских ксилографов института востоковедения АН СССР / М.П. Волкова. – Москва, 1988. – 160с.
845356
  Волкова М.П. Описание маньчжурских рукописей Института народов Азии АН СССР / М.П. Волкова. – Москва, 1965. – 140с.
845357
   Описание маньчжурского народа. – 181 с.
845358
  Янтемир М.Н. Описание Маробласти / М.Н. Янтемир. – Краснококшайск
1. – 1926. – 63с.
845359
  Янтемир М.Н. Описание Маробласти / М.Н. Янтемир. – Краснококшайск
2. – 1926. – 63с.
845360
  Янтемир М.Н. Описание Маробласти / М.Н. Янтемир. – Краснококшайск
4. – 1926. – 86с.
845361
  Янтемир М.Н. Описание Маробласти / М.Н. Янтемир. – Краснококшайск
11. – 1926. – 63с.
845362
  Янтемир М.Н. Описание Маробласти / М.Н. Янтемир. – Краснококшайск
5. – 1927. – 119с.
845363
   Описание материалов государственного музея И.С.Тургенева. – Орел, 1968. – 64 с.
845364
   Описание материалов государственного музея И.С.Тургенева. – Орел
2. – 1979. – 187с.
845365
  Алексеев А. Описание меотической фауны позвоночных из окрестностей местечка Петроверовки Тираспольского уезда : Сборник N 119 / А. Алексеев. – Переплет 14 книг: 1) Алексеев А.; 2) Каргин А.К.; 3) Ланге О.К. и Мирчинка Г.Ф.; 4) Лебедева Н.; 5) Лейста Э.Е.; 6) Leyst E.; 7) Лейст Э.; 8) Розанов А.Н.; 9) Romer E.; 10) Танфильев И.; 11) Fersmann A.; 12) Ферсман А.; 13) Хоменко И.; 14) Чураков А.
845366
  Федоровский Н.М. Описание минералов / Н.М. Федоровский. – Москва, 1923. – 175с.
845367
  Антонович В.Б. Описание монет и медалей, хранящихся в нумизматическом музее Университета Св. Владимира / составил проф. В. Антонович. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св.Владимира
Вып. 1 : Монеты Древнего мира. – 1896. – 283 с.


  На тит. арк. примырника № 42024 дарчий надпис: Вячеславу Чистославовичу Хвойко от В. Антоновича
845368
  Антонович В.Б. Описание монет и медалей, хранящихся в нумизматическом музее Университета Св. Владимира. / В.Б. Антонович. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира
т.3 : Монеты Римской империи(От Юлия Цезаря до Коммода. – 1906. – 365с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
845369
   Описание морских и сухопутных сражений между российско-императорскою и королевскою шведскою армиями с 1788 до 1790 года. – Смоленск, 1804. – 311с.
845370
  Пащенко В.П. Описание морского льда в модели климата / В.П. Пащенко. – Москва, 1985. – 15 с.
845371
   Описание Москвы. – Санкт-Петербург, 1989. – 160 с.
845372
  Хитрово Н. Описание мумии, 1826
845373
   Описание населенных мест Екатеринославской губернии. – Екатеринослав, 1925. – 636с.
845374
  Гинзбург Э.Х. Описание наследования количественных признаков / Э.Х. Гинзбург. – Новосибирск : Наука, 1984. – 249 с.
845375
  Введенский Н.Е. Описание некоторых анатомических институтов России, Германии и Швейцарии и несколько слов о практическом изучении анатомии и оперативной хирургии в заграничных университетах : заметки из впечатлений заграничной поездки 1900 года / Н.Е. Введенский. – Томск : Паровая типо-литография П.И. Макушина, 1901. – II, IV, 112 с.
845376
  Сидоренко М. Описание некоторых минералов и горных пород изгипсовых месторождений Хотинского уезда Бессарабской губернии : ( С шестью чертежами в тексте и четырьмя фототипиями) / М. Сидоренко. – Одесса : Типо-литография А.Шульце, 1904. – 106с. : Ил.
845377
  Булгаков Н.А. Описание некоторых работ поставленных в физической лаборатории при Политехнической школе в Цюрихе / Н. Булгаков. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Р. Голике, 1897. – 52 с.
845378
  Горький Максим Описание Нижнего Новгорода и ежегодно бывающей в нем ярмарки / Горький М. – Москва : Тип. Семена, 1829. – б. с. : 1 карта
845379
   Описание Нижняго-Новгорода, 1829
845380
  Баровский В.В. Описание нового вида из рода Malthodes Kiesw. (Koleoptera, Cantharididae) / В.В. Баровский, 1930. – 101-102с.
845381
  Лучник В. Описание нового вида подрода Lasiotrechus Ganglb. (Coleoptera, Carabidae) : (Из Зоологического Музея Московского Университета) / В. Лучник : Тип. М.Меркушева, 1915. – 1 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 15, № 1, 1915 г.
845382
  Языков А. Описание нового вида рода Edwardsiana Jaz. (Homoptera Eupterygidae) из Московской губернии / А. Языков, 1929. – 262-265с.
845383
  Баровский В.В. Описание нового вида рода Macroolycuss Waterh. (Coleoptera, Lycidae) M30 V 1930 / В.В. Баровский, 1930. – 580-581с.
845384
  Кесслер К.Ф. Описание нового вида рыб из семейства Карповых / К.Ф. Кесслер. – 4с.
845385
  Рейхардт А.Н. Описание нового вредного вида слоника из Бухары / А.Н. Рейхардт. – 625-627с.
845386
  Ошанин В. Описание новых видов полужесткокрылых насекомых. – Москва : Университетская типография, 1870. – 8 с. – Отд. оттиск из: Bulletin de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou, № 1, 1870.
845387
   Описание о Японе : Содержащее в себе три части, то есть: Известие о Японе и о вине гонения на христиан, Историю о гонении христиан в Японе и Последование странствования Генрика Гагенара, которое исправною ландкартою и изрядными фигурами украшено. – В Санктпетербурге : Печатано при Академии наук, 1734. – разд. паг. : 2 грав. – Каждая часть имеет собственную пагинацию


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір, корінець зі шкіри Перевод трех сочинений: 1. Relation du Japon, et de la cause de la persecution contre les chestiens dans les ...
845388
  Герасимов А.М. Описание огневки / А.М. Герасимов, 1949. – 713с.
845389
  Баровский В.В. Описание одного вида рода Silis Latv. Coleoptera / В.В. Баровский, 1926. – 13-14с.
845390
  Успенский В.А. Описание основных методов битуминологических исследований при обработке материалов опорного бурения / В.А. Успенский, О.А. Радченко. – Ленинград, 1955. – 72с.
845391
  Добровольская В.И. Описание особых видов изданий для библиотечных каталогов / В.И. Добровольская. – М, 1949. – 96с.
845392
  Либман С.Н. Описание отчетов нучно-исследовательских институтов / С.Н. Либман. – М., 1949. – 20с.
845393
   Описание палеонтологических объектов с применением латинских термиксов : сборник научных трудов. – Новосибирск : Институт геологии и геофизики СО АН СССР, 1975. – 244с.
845394
   Описание Пекина, 1829
845395
  Михайловский-Данилевский Описание первой войны Императора Александра с Наполеоном в 1805 году / Михайловский-Данилевский. – СПб, 1844. – 290с.
845396
   Описание первой публичной выставки мануфактурных изделий, 1829
845397
  Житецкий П.И. Описание Пересопницкой рукописи XVI века с приложением текста Евангелия от Луки, выдержек их других Евангелистов и 4-ч снимков / Сост. П. Житецкий. – Киев : В Унив. тип., 1876. – [2], 79 с., : 4 л. ил. – Отд. отт. из; Труды третьего Археол. съезда
845398
   Описание периодических изданий для каталогов. – М, 1971. – 13с.
845399
   Описание периодических изданий на иностранных языках. – М, 1968. – 38с.
845400
   Описание персидских и таджикских рукописей. – Москва : Наука
Вып. 6 : Фольклор: (Занимательные рассказы и повести) /Н.Н. Туманович. – 1981. – 144с.
845401
  Миклухо-Маклай Описание персидских и таджикских рукописей института востоковедения / Миклухо-Маклай. – Москва, 1975. – 444с.
845402
  Ниязов Хамид Ниязович Описание персидских и таджикских рукописей института востоковедения : Персоязычная худ. лит., 11-го - нач. 13-го вв. / Ниязов Хамид Ниязович. – Москва : Наука
Вып. 8. – 1979. – 142с.
845403
  Ворожейкина Зинаида Николаевна Описание персидских и таджикских рукописей института востоковедения / Ворожейкина Зинаида Николаевна. – Москва : Наука
Вып. 7 : Персоязычная худ. лит. 10-го нач. 13-го вв. – 1980. – 157с.
845404
   Описание пехотнаго полковаго строю, разделенного в три части, со всеми нужными к тому примечаниями, 1755 году.. – [Санкт-Петербург], 1755


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
845405
  Рычков П.И. Описание пещеры, находящейся в Оренбургской губернии при реке Белой, которая из всех пещер в Башкирии за славную и наибольшую почитается / Сочинено... г. Рычковым // Собрание исторических известий, относящихся до Костромы / И. Васьков. – Москва : В типографии у М. Пономарева, 1792. – 28 с. : 3 плана пещеры


  Первое описание Каповой пещеры на Южном Урале, выполненное выдающимся русским исследователем Петром Ивановичем Рычковым. На обор. плана №1 от руки чернилами записана редакторская правка к стр.4 и 12 (вероятно, сделанная автором)
845406
  Федорова В.М. Описание писем В.Г.Короленко / В.М. Федорова. – Москва, 1961. – 659с.
845407
   Описание постройки тригонометрических знаков. – М
6. – 1920. – 29с.
845408
  Агасандян Г.А. Описание правил управления каскадами водохранилищ / Г.А. Агасандян. – Москва, 1987. – 33 с.
845409
  Дорофеев Г.К. Описание празднования священного коронования Их Императорских Величеств учебными заведениями города Тифлиса 16 мая 1896 года / Г.К. Дорофеев, преп. Тифл. 1-ой гимн. // Отчет о состоянии Тифлисской 1-й гимназии к 10 сентября 1896 года. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1896. – С. 189-216
845410
   Описание празднования столетнего юбилея 1-й Казанской гимназии, 1868. – 67 с.
845411
  Бибиков Н.Г. Описание признаков звука нейронами слуховой системы наземных позвоночных / Н.Г. Бибиков. – Москва, 1987. – 199с.
845412
  Дункен Описание примечательных кораблекрушений, в разные временна случившихся. С англ. перевел и пополнил примечаниями и пояснениями, в пользу российских мореплавателей, флота капитан-командир Головин. – С-Пб.
ч. 3. – 1822. – 360с.
845413
  Дункен Описание примечательных кораблекрушений, в разные временна случившихся. С англ. перевел и пополнил примечаниями и пояснениями, в пользу российских мореплавателей, флота капитан-командор Головин. – СПб.
ч. 1. – 1822. – 368с.
845414
  Малых Алла Ефимовна Описание проективных плоскостей порядка 9 латинскими квадратами порядка 8 : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Малых Алла Ефимовна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 10л.
845415
   Описание произведений печати. – М, 1956. – 206с.
845416
   Описание произведений печати. – М, 1962. – 24с.
845417
  Гиляревский Р.С. Описание произведений печати / Р.С. Гиляревский. – Изд. 2-е испр. – М., 1966. – 32с.
845418
  Сазонова Л.И. Описание произведений печати / Л.И. Сазонова. – Москва, 1970. – 27с.
845419
  Сазонова Л.И. Описание произведений печати / Л.И. Сазонова. – М., 1970. – 27с.
845420
  Тихомирова Л.П. Описание произведений печати библиотечных каталогов / Л.П. Тихомирова, Г.Г. Фирсов. – Ленинград, 1952. – 264с.
845421
   Описание произведений печати для библиографических и информационных изданий. – М, 1969. – 25с.
845422
  Добровольская В.И. Описание произведений печати для библиотечных каталогов / В.И. Добровольская. – М, 1946. – 95с.
845423
   Описание произведений печати и организация алфавитного каталога в технических библиотеках : методическое пособие. – 2-е перераб. изд. – Москва, 1970. – 168 с.
845424
  Ашукин А.А. Описание произведений печати. Алфавитный каталог : Метод. указ. для студ.-заочн. ин-тов культуры / Сост. А.А. Ашукин ; Харьков. гос. ин-т культуры. – Изд. 2-е перераб. – Харьков, 1964. – 24 с.
845425
  Зельницкий, Григорий Описание происшествий 1812 года, случившихся в пределах Калужской губернии... почерпнутое из достоверных известий. – М., 1815. – 179, 7с.
845426
  Эпсид Описание протяженных частиц в нелинейной теории поля : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Эпсид; Ун-т дружбы народа. – Москва, 1977. – л.
845427
   Описание процесса проектирования роторных машин с помощбью сетевых множеств. – М, 1989. – 18с.
845428
  Белов Валерий Константинович Описание процессов высокоэнергетического рассеяния с помощью одновременного уравнения в квантовой теории поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Белов Валерий Константинович ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 10 с.
845429
  Грум-Гржимайло Н.Е. Описание путешествия в Западный Китай : в 3 т. / сост. Г.Е Грум-Гржимойло при участии М.Е. Грум-Гржимойло. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. С.Н. Николаева
Т. 1 : Вдоль Восточного Тянь-Шаня : с катой, 25 фототипиями, 5 гравюрами в тексте и 1 табл. – 1896. – XII, 547, [27] л. ил., портр., карт : ил., табл,. – Экз. деф., отсутсв. с. 329-547, и не все ил, портр.
845430
  Грумм-Гржимайло Описание путешествия в Западный Китай : в 3 т. / Грумм-Гржимайло; составлено Г.Е. Грум-Гржимайло. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Рус. геогр. о-ва ; Тип. В.Ф. Киршбаума
Т. 3 : Вокруг Куку-нора, через Нань-Шань, Бей-Шань и вдоль Восточного Тянь-Шаня обратно на родину : с картою на 3 листах, 25 фототипиями и 29 цинкографиями в тексте. – 1907. – VI, 531 с., [28] л. ил., карт.
845431
  Грумм-Гржимайло Описание путешествия в Западный Китай / Грумм-Гржимайло. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 687 с. : Карта
845432
  Олеарий Адам Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно 1647 г. (витяги) // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 335-355. – ISBN 978-617-681-137-4
845433
  Аснаш С.М., Яхонтов А.Н. Описание Пушкинского музея Императорского Александровского лицея / Сост. воспитанники 1 кл. 4 курса С.М. Аснаш и А.Н. Яхонтов, под ред. зав. Пушк. музеем И.А. Шляпкина; Изд. воспитанников Александр. лицея. – Санкт-Петербург : Изд. воспитанников Александровск. лицея, 1899. – [2], XXVIII, 514, V, [9] с. : 1 л. фронт. (цв. портр.), 31 л. ил., факс.


  Сост.: Яхонтов, Аркадий Николаевич (1878-1938) Ред. Шляпкин, Илья Александрович (1858-1918) Аснаш Сергей Михайлович ( -1903) и Яхонтов Аркадий Николаевич (1878-1938) – лицеисты 55 курса (выпуск 1899 г.). В 1899 году исполнилось 20 лет Пушкинскому ...
845434
  Тищенко В.Г. Описание радар-тестера РТ-10 / В.Г. Тищенко, 1954. – 24с. – (Радиотехнические измерения)
845435
   Описание радиационной обстановки и оценки даты выброса 137Сs в атмосферу с помощью модели переноса радионуклидов совместно с прогнозами мезомасштабной гидродинамической модели / К.Г. Рубинштейн, М.М. Смирнова, Р.Ю. Игнатов, И.М. Губенко, Р.В. Арутюнян, Д.А. Припачкин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 5. – С. 32-43 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
845436
  Груша Галина Валентиновна Описание рассеяния и связянных состояний в релятивистском конфигурационном пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / груша Галина Валентиновна; Объедин. ин-т ядер. исслед. 2-11733. – Дубна, 1978. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
845437
  Пачоский И.К. Описание растительности Херсонской губернии / И.К. Пачоский. – Херсон
Вып. 3 : Плавни, пески, солончаки, сорные растения. – 1927. – 220с.
845438
   Описание рек и речек Черниговского полка. – Чернигов, 1908. – 52с.
845439
  Протопопова Е.Э. Описание рекламного продукта // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 38-45. – ISSN 1560-7968
845440
  Хубайш Тифлиси Абу-л-Фаза Описание ремесел / Хубайш Тифлиси Абу-л-Фаза. – Москва, 1976. – 256с.
845441
   Описание ризницы. – 623с.
845442
   Описание рукописей. – Тбилиси, 1948. – 524с.
845443
  Нежинский Описание рукописей библиотеки Историко-филологического института князя Безбородько в г. Нежине / Нежинский, институт князя Безбородко. Библиотека историко-филологический; сост. под ред. М. Сперанского // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – [4], II, 143 с.
845444
  Нежинский Описание рукописей библиотеки Историко-филологического института князя Безбородько в г. Нежине : (окончание) / Нежинский, институт князя Безбородко. Библиотека историко-филологический; сост. под ред. М. Сперанского // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – VIII, 39 с.
845445
  Маторина Р.П. Описание рукописей В.Г. Короленко / Р.П. Маторина. – М., 1950. – 224с.
845446
   Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома. – Москва; Ленинград, 1951. – 135с.
845447
   Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома. – М.-Л.
2. – 1953. – 366с.
845448
   Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома. – М.-Л.
4. – 1958. – 380с.
845449
   Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома. – М.-Л.
5. – 1959. – 290с.
845450
  Маслов С.И. Описание рукописей исторического общества Нестора Летописца / С.И. Маслов. – К., 1908
845451
   Описание рукописей М.Горького. – М-Л, 1948. – 731с.
845452
  Аскарянц А.В. Описание рукописей Н.П. Огарева / А.В. Аскарянц. – Москва, 1952. – 207с.
845453
  Кушев В.В. Описание рукописей на языке пашто института востоковедения / В.В. Кушев. – М., 1976. – 136с.
845454
   Описание рукописей научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского. – Казань
7. – 1961. – 48с.
845455
   Описание рукописей научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского. – Казань
11. – 1962. – 40с.
845456
   Описание рукописей научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского. – Казань
13. – 1963. – 48с.
845457
   Описание рукописей научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского. – Казань
14. – 1969. – 76с.
845458
  Модзалевский Б.Л. Описание рукописей Пушкина находящихся в музее А.Ф. Онегина в Париже / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1909. – [2], 41 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 12
845459
   Описание рукописей синодального собрания. – Москва
2. – 1973. – 163с.
845460
   Описание рукописей Синодального собрания : (не вошедших в описание А.В. Горского и К.И. Невоструева). – Москва
Ч.1, № 577-819. – 1970. – [IX] с., 211 с., [XXV] с., [20] с. ил. : ил. + Приложения: с. [X- XXV]
845461
   Описание рукописей собрания сочинений Черткова. – Новосибирск, 1986. – 133с.
845462
   Описание рукописей статей Л.Н. Толстого. – М, 1961. – 280с.
845463
   Описание рукописей Ф.М.Достоевского. – М., 1957. – 589с.
845464
  Жданов В.А. Описание рукописей художественных произведений Л.Н. Толстого / В.А. Жданов. – М., 1955. – 635с.
845465
  Петров Н. Описание рукописей ЦАМ при КДА / Н. Петров
845466
  Петров Н. Описание рукописей ЦАМ при КДА / Н. Петров
Вып.2. – 1877
845467
   Описание рукописей Чудовского собрания. – М, 1980. – 233с.
845468
  Лилеев М.И. Описание рукописей, хранящихся в библиотеке Черниговской духовной семинарии / М.И. Лилеев. – 215с.
845469
   Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние
Т. 7, вып. 1 : Сочинения писателей-старообрядцев XVII века / сост. Н. Ю. Бубнов. – 1984. – 316 с.
845470
   Описание рукописного отделения Библиотеки Академии наук СССР. – Москва ; Ленинград
4. – 1951. – с.
845471
  Конусов А.П. Описание рукописного отделения Библиотеки Академии наук СССР / А.П. Конусов, Ф В. Покровская, . – Москва ; Ленинград
4. – 1951. – 600с.
845472
  Срезневский В.И. Описание рукописного отделения Библиотеки Академии Наук СССР / В.И. Срезневский, Ф.И. Покровский. – Л
Т. 3, вып. 1. – 1930. – 233с.
845473
  Гранстрем Е.Э. Описание русских и славянских пергаменных рукописей. Рукописи русские, болгарские, молдовлахийские, сербские. / Е.Э. Гранстрем. – Л., 1953. – 131с.
845474
  Исаева Е. Описание священнейшего коронования // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4, спец. вып. : Александр II. Реформы. – С. 120-125. – ISSN 0235-7089


  Коронационный альбом Александра II.
845475
   Описание семантики языка SCPas. Операторы поиска и проверки условий. Операторы управления вычислительным процессом : Материалы по математическому обеспечению ЭВМ. – Минск, 1994. – 97с.
845476
   Описание семантики языка SCPas. Операторы преобразования состояния SC-графа : Материалы по математическому обеспечению ЭВМ. – Минск, 1994. – 98с.
845477
  Володина Г.И. Описание семантических классов предложений в целях преподавания русского языка как неродного / Г.И. Володина. – Москва, 1989. – 127с.
845478
  Миллер Г.Ф. Описание Сибирскаго царства и всех произшедших в нем дел, от начала а особливо от покорения его Российской державе по сии времена : сочинено Герардом Фридериком Миллером, историографом и профессором университета АН и социетета Аглинскаго членом. – В Санкт-Петербурге : При Императорской АН
Кн. 1. – 1750. – 490с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. - папір, картон, корінець зі шкіри з тисн.
845479
  Тищенко А. Описание синхроскопа типа 25 И / А. Тищенко. – 22с. – (Радиотехнические измерения)
845480
  Богомолова Е.С. Описание системы команд электронной вычислительной машины "Урал" / Е.С. Богомолова. – М, 1960. – 153с.
845481
   Описание Слободско-Украинской Харьковской губернии 1802, 1889
845482
  Журбенко И.Г. Описание случайных процессов и случайных полей при помощи смешанных семиинваривантов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Журбенко И. Г.; МГУ, Мех. мат. фак. – Москва, 1970. – 12л.
845483
  Панич Т.В. Описание собрания рукописей ИИФИФ СО АН СССР / Т.В. Панич, Л.В. Титова. – Новосибирск, 1991. – 279с.
845484
   Описание советских изданий на иностранных языках и отражение их в каталогах : (методическое письмо). – Москва : [Союзтеапром], 1968. – 16 с. – В помощь работникам библиотек
845485
  Де-Метц Г.Г. Описание сооружения и оборудования физической лаборатории при Киевском Политехническом Институте Императора Александра II 1898-1903 / Г.Г. Де Метц. – Киев : Тип.С.В.Кульженко, 1903. – 35 с., 4 л. ил : 20 ил. в тексте
845486
  Хадалов П.И. Описание сочинений Гунчен-Чжамьян-Шадпа-Дорчже / П.И. Хадалов. – Улан-Удэ, 1962. – 127с.
845487
   Описание специальностей. – Таллин, 1979. – 48с.
845488
  Немченко В.В. Описание специальных видов технической литературы. / В.В. Немченко. – М., 1963. – 96 с.
845489
   Описание списков хронографа реакции 1512г.. – Москва, 1983. – 204 с.
845490
  Угримов Б.И. Описание станций = Построение районных электрических станций : 1. Женевиллье (Париж) 2. Клингенберг (Берлин) 3. Эст-Ривер (Нью-Йорк); дополнение к русскому изданию труда проф. Клингенберг "Построение районных электрических станций" / Б.И. Угримов. – Москва : Московское научное издательство "МАКИЗ", 1929. – 158 с.
845491
  Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии : материалы для истории заселения, землевладения и управления / Ал. Лазаревский. – Киев : тип. К.Н. Милевского
Т. 1 : Полк Стародубский. – 1888. – 470, XXVI с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
845492
  Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии : материалы для истории заселения, землевладения и управления / Ал. Лазаревский. – Киев : тип. К.Н. Милевского
Т. 2 : Полк Нежинский. – 1893. – 521, XXV, [3] с. – Указ.: с. I-XXV. – Библиогр. в подстроч. примеч.
845493
  Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии : материалы для истории заселения, землевладения и управления / Ал. Лазаревский. – Киев : тип. Императорского ун-та св. Владимира ; Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого
Т. 3 : Полк Прилуцкий. – 1902. – 426, XXIII, [4] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
845494
   Описание старопечатных изданий кирилловского шрифта. – М, 1979. – 233с.
845495
   Описание старопечатных изданий кирилловского шрифта : Свод. кат. опис. старопечатн. изд. кирилов. и глаголич. шрифтов. – Москва
Вып. 19 : Типография Никифора Тарасиева и Невежи Тимофеева. – 1984. – 32с.
845496
   Описание старопечатных изданий кирилловского шрифта : Свод. каталог и описание старопечатн. изд. кирил. и глаголич. шрифта. – Москва
Вып. 15 : Описание изд. Несвижской типографии и типографии Василия Тяпинского. – 1985. – 68с.
845497
  Строев П. Описание старопечатных книг славянских / П. Строев, 1841
845498
  Тагирджанов А.Т. Описание таджикских и персидских рукописей Восточного отдела Библиотеки ЛГУ / А.Т. Тагирджанов. – Ленинград
1. – 1962. – 514с.
845499
  Родионов А.А. Описание течений дисперсных сред в рамках нелокальной гидродинамики : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Родионов А. А.; ЛГУ. – Л. – 18л.
845500
  Дандарон Б.Д. Описание тибетских рукописей и ксилографов Бурятского комплексного научно-исследовательского института / Б.Д. Дандарон. – М, 1960. – 72с.
845501
  Дандарон Б.Д. Описание тибетских рукописей и ксилографов Бурятского комплексного научно-исследовательского института / Б.Д. Дандарон. – М, 1965. – 56с.
845502
  Савицкий Л.С. Описание тибетских свитков из Дуньхуана в собрании Института востоковедения АН СССР / Л.С. Савицкий. – Москва : Наука, 1991. – 128 с. – ISBN 5-02-016565-4
845503
  Тихомиров Михаил Николаевич Описание Тихомировского собрания рукописей / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва : Наука, 1968. – 195с.
845504
   Описание Тобольского наместничества. – М, 1982. – 321с.
845505
  Лаврский А Описание Томаковского метеорита // Отчет о состоянии и действиях Екатеринославского Высшего Горного Училища за 1906 год. – Екатеринослав, 1907. – 8 с.
845506
   Описание торжественного открытия Императорской публичной библиотеки, бывшего Генваря 2 дня 1814 года, с читанными при оном сочинениями и разными до сего случая относящимися сведениями, к которым приобщено историческое известие о семи книгохранилищ. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В типографии Императорскаго Театра, 1814. – [7], 206 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - папір.
845507
   Описание торжественного открытия Императорской публичной библиотеки, бывшего января 2 дня 1814 года, с читанными при оном сочинениями и разными до сего случая относящимися сведениями : к которым приобщено историческое известие о семи книгохранилищ. – Санкт-Петербург : В типографии Императорского Театра, 1814. – 206с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - папір.
845508
   Описание торожественного открытия имп. Публичной библиотеки, бывшего генваря 2 дня 1814 года, с чит при оном сочинениями и разными до сего случая относящимися сведениями, к котроым приобщено историч. – С.-Пб., 1814. – (8), 206с.
845509
  Раге С. Описание трех пограничных говоров Северной Видземе (Эргеме, Лугажи, Валка) : Автореф... Канд.филол.наук: / Раге С.; М-во высш.образования СССР.Латв.гос.ун-т. – Рига, 1955. – 22л.
845510
  Дмитриева Л.В. Описание тюркских рукописей Института востоковедения / Л.В. Дмитриева, С.Н. Муратов. – Москва
2. – 1976. – 230с.
845511
  Дмитриева Л.В. Описание тюркских рукописей Института востоковедения / Л.В. Дмитриева. – Москва
3. – 1980. – 259с.
845512
  Мугинова А.М. Описание уйгурских рукописей Института народов Азии / А.М. Мугинова. – М., 1962. – 208с.
845513
  Боплан Описание Украины / Боплан, 1832
845514
  Боплан Описание Украйны, 1832
845515
  Тищенко В.Г. Описание ультракоротковолнового генератора сигналов типа СГ-1 / В.Г. Тищенко, 1954. – 8с. – (Радиотехнические измерения)
845516
  Мухафаров В.М. Описание упругих и неупругих электромагнитных формфакторов дейтрона с учетом нефизических разрезов и примеси D-волны. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Мухафаров В.М.; АН СССР.Матем.ин-т. – М, 1980. – 16л.
845517
  Геннин В. де Описание уральских и сибирских заводов 1735 / В. де Геннин. – Москва, 1937. – 656с.
845518
  Геннин В. де Описание уральских и Сибирских заводов 1735 / В. де Геннин. – Москва, 1937. – 656с.
845519
  Горбунова А.А. Описание уральской грамоты 17-го века (исследование языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Горбунова А. А.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
845520
  Усенко О.В. Описание условий дифференциации расплавов и растворов в мантии и коре // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 116-131 : рис. – Библиогр.: с. 130-131. – ISSN 0203-3100
845521
  Парина И.С. Описание фразеологизмов в двуязычном словаре как переводческая проблема // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 51-58. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена проблемам, связанным с переводом фразеологизмов во фразеографии. На примере немецких идиом показано, что в случае отсутствия фразеологического соответствия в переводящем языке, нефразеологический перевод зачастую оказывается ...
845522
   Описание целительного ключа, найденного в Кашинском уезде, в дачах господина Олсуфьева // Описание Липецких минеральных вод, сочиненное коллежским советником медицины, доктором отправляющим сию должность при Московском почтамте и бывшим физики и математики профессором Иваном Пфелером / И.И. Пфелер. – Москва : В тип. Ф.Гиппиуса, 1804. – 14 с.
845523
  Милорадович Г.А. Описание Черниговских Соборов Спасо-Преображенского и Борисоглебского с видом соборов / Г.А. Милорадович. – Чернигов : Тип. Губернского Правления, 1889. – 26 с.
845524
  Межекова Н.Н. Описание шорского диалекта хакасского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Межекова Н.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т вост. яз. – М., 1969. – 29л.
845525
   Описание экскурсий по Москве на темы: "Москва - столица СССР." "Массовое жилищное строительство в Москве", 1960. – 71с.
845526
  Спивак Л.Б. Описание электрической схемы табулятора. Т-5МВ / Л.Б. Спивак, В.А. Подружинский. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 1974. – 167с.
845527
  Тищенко В.Г. Описание электронного осциллографа типа ЭО-7 / В.Г. Тищенко, 1954. – 12с. – На обложке сотав. не указан. – (Радиотехнические измерения)
845528
  Тищенко В.Г. Описание электронного осциллографа типа ЭО-7 / В.Г. Тищенко. – Москва : [Б. в.], 1954. – 8 с. – (Радиотехнические измерения)
845529
  Павсаний Описание Эллады / Павсаний. – Москва - Ленинград
2. – 1940. – 592 с.
845530
  Лхагва О. Описание ядерных реакций общего типа в теории многоканальной связи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 4-5545 / Лхагва О.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1970. – 17 с.
845531
  Меткалф М. Описание языка программирования Фортран 90 / М. Меткалф, Дж. Рид. – Москва, 1995. – 302с.
845532
  Петрова О.П. Описание японских рукописей ксилографов и старопечетных книг / О.П. Петрова. – М.
2. – 1964. – 232с.
845533
  Горегляд В.Н. Описание японских рукописей, ксилографов и етка старопечатных книг / В.Н. Горегляд, З.Я. Ханин. – М, 1971. – 192с.
845534
  Петрова О.П. Описание японских рукописей, ксилографов и старопечатных книг / О.П. Петрова, В.Н. Горегляд. – М.
3. – 1966. – 175с.
845535
  Горегляд В.Н. Описание японских рукописей, ксилографов и старопечатных книг / В.Н. Горегляд. – М, 1971. – 132с.
845536
  Петрова О.П. Описание японских рукописей, ксилографов и старопечетных книг / О.П. Петрова, В.Н. Грегляд. – М.
4. – 1969. – 172с.
845537
  Крылов А.А. Описание Ярославской губернии в геологическом отношении / А.А. Крылов. – 340с.
845538
  Фрейман А.А. Описание, публикации и исследование документов с горы Муг. / А.А. Фрейман. – М, 1962. – 92с.
845539
  Выгонная О.Л. Описаниемоделей сложныхсистем на языке СЛЭНГ / О.Л. Выгонная. – Київ, 1972. – 15с.
845540
  Крашенинников Степан Описания земли Камчатки. – Спб
1. – 1818. – 496с.
845541
  Крашенинников Степан Описания земли Камчатки. – Спб
2. – 1819. – 496с.
845542
   Описания научных принцыпов устройства новых приборов и методики пользования ими : оптико - электрон. аппаратура для биологических исследований. – Пущино : [Науч. центр биологических исследований АН СССР], 1976. – 24 c. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
845543
  Абрамов Л.С. Описания природы нашей страны : Развитие физ.-геогр. характеристик / Л.С. Абрамов ; Ин-т геграфии АН СССР. – Москва : Мысль, 1972. – 277 с., [1] л. табл. : табл. – Библиогр.: с. 266-275
845544
  Грумъ-Гржимайло Описаніе Амурской области / Грумъ-Гржимайло; Под ред. Семенова П.П. – Санкт-Петербург, 1894. – 347с : Карта
845545
  Кілочицький П.Я. Описання нового виду мікроспоридій - Unicaryоn incongruensi sp.nov. з остракоди Heterocypris incongruens (Ramdekar) в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-32. – (Біологія ; Вип. 34)


  З використанням методів світлової та електронної мікроскопії описано новий вид мікроспоридій - Unicaryon incongruensi sp.n. з остракоди Heterocypris incongruens (Ramdekar). Спори овальні або ниркоподібні, одноядерні, 3,0-3,8х1,5-2,0 мкм (живі), з ...
845546
  Хандриков М.Ф. Описательная астрономия / [соч.] проф. Хандрикова , [орд. проф. Ун-та св. Владимира]. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1886. – VI, 418 с., 3 л. ил.. ил.
845547
  Фогель Р.Ф. Описательная астрономия : лекции / Р.Ф. Фогель. – 3-е изд. – Киев : Студенческое издательство "Лектор", 1919. – 163 с.
845548
  Хандриков М.Ф. Описательная астрономия элементарно изложенная / [соч.] Митрофана Хандрикова, заслуж. орд. проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1896. – [2], IV, II, 556 с., черт. – Экз. в разных тип. переплетах
845549
  Кюн Ю. Описательная и индуктивная статистика. / Ю. Кюн. – М., 1981. – 126с.
845550
  Дана Э.С. Описательная минералогия : (справочник) / Э.С. Дана; Под общ. ред. А.Е. Ферсмана и О.М, Шубниковой. – Ленинград- Москва : ОНТИ, 1937. – 423с.
845551
  Заварицкий А.Н. Описательная петрография. / А.Н. Заварицкий. – Л., 1929. – 297, 24с.
845552
  Розенбуш Г. Описательная петрогрография / Г. Розенбуш; Авт. пер. Б.И.Борсук и др.; Под ред. и с доп. В.Н.Лодочникова. – Ленинград-москва-.грозный-Новосибирск : Горгеонефтеиздат, 1934. – 720с. : Ил.
845553
  Дильтей В. Описательная психология / В. Дильтей. – М., 1924. – 119с.
845554
  Дильтей В. Описательная психология / В. Дильтей. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1996. – 160с. – ISBN 5-85233-003-27
845555
  Немченко В.Н. Описательная фонетика старославянского языка. / В.Н. Немченко. – Горький, 1969. – 48с.
845556
   Описи Актовых книг Киевского Центрального архива №№ 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510 и 3511 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 32 с.
845557
  Черкаська Н. Описи дуклянського архіву Мнішків як джерело з історії приватної архівістики ХVIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 123-132. – ISSN 0869-3595


  На підставі аналізу описів розглянуто особливості Дуклянського архіву як головного архіву Мнішків. Встановлено безпосередній вплив внутрішніх чинників на формування, структуру та засади впорядкування родового архіву Мнішків у Дуклі у 1726-1779 рр. ...
845558
   Описи имущества новгородского Софиевского собора. – М, 1988. – 228с.
845559
   Описи коpолївщин в землях pуських XVI віку. Т. 1: / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського // Жерела до історії України-Руси / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1895. – Т. 1 : Описи коpолївщин в землях pуських XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 1. Люстpациї земель Галицької й Пеpемиської. – VIII, 53, 311 с
845560
  Ковальчук Ю.А. Описи Кореї в літературі кінця ХVІІІ - середини ХІХ ст.: між романтизмом та орієнталізмом // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті проаналізовано уривки з європейської літератури подорожей про контакти європейців із корейцями і визначено характерні ознаки романтизму та орієнталізму (за Е. Саїдом) у цих текстах. В статье проанализированы отрывки из европейской литературы ...
845561
   Описи Лівобережної України кінця XVIII початку XIX ст. : Описово-статистичні джерела. – Київ : Наукова думка, 1997. – 322с. – ISBN 966-00-107-Х
845562
  Руснак С. Описи пам"ятників Тарасові Шевченку як інтерпретація духовного стану світу // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 52-57


  На матеріалі мемуарів Уласа Самчука.
845563
  Соловйова Т.М. Описи поштових доріг Правобережної України як джерело вивчення соціально-економічного розвитку регіону в першій чверті XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-19. – (Історія ; Вип. 55)


  На основі вперше введених у науковий обіг описах поштових доріг Правобережних губерній першої чверті ХІХ ст. Розглядаються шляхи сполучення, складова частина економічного розвитку Правобережної України.
845564
  Грушевський М.С. Описи Ратенського староства з 1500-1512 р. / М.С. Грушевський. – Київ. – 40с.
845565
  Адінцова Ю.А. Описові предикати в українській та французькій мовах: порівняльний аналіз (структура і семантика) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 5-15
845566
  Капась-Романюк Описові предикати у староукраїнській літератуній мові XVI ст. (на матеріалі "Волинських грамот") // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 52-58. – Bibliogr.: Літ.: с. 58; 12 поз.


  У статті схарактеризовано структурні моделі та семантичну специфіку описових предикатів, зафіксованих у "Волинських грамотах XVI ст". The article characterizes structural models and semantic specifics of descriptive predicates that was stated in ...
845567
  Крилова А. Описово-статистичні джерела обстеження землевпорядкованих господарств в Бердянському повіті (1913 р.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 148-162. – ISSN 0869-3595
845568
  Белозеров Е.С. Описторхоз / Е.С. Белозеров, Е.П. Шувалова. – Л, 1981. – 128с.
845569
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись Актовой книги Киевского Центрального архива. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого
[№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – разд. паг.
845570
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива). – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип.
[1-37]. – 1869. – разд. паг.
845571
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива). – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип.
[1-10]. – 1869. – разд. паг.
845572
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 10 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 35 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович; Донцов, Григорий Венедиктович
845573
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 10 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 35 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович; Донцов, Григорий Венедиктович
845574
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 11 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 29 с.
845575
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 12 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 36 с.
845576
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 13 : оффициальное издание архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 87 с.
845577
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 14 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 61 с.


  Сост.: Ильницкий, Лука Васильевич
845578
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 16 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 25 с.


  Сост.: Новицкий, Иван Петрович (1844-1890)
845579
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 17 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 59 с.


  Сост.: Новицкий, Иван Петрович (1844-1890): Левицкий, Орест Иванович (1848-1922)
845580
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 18 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 10 с.


  Сост.: Новицкий, Иван Петрович (1844-1890)
845581
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 19 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 44 с.
845582
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 20 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 24 с.


  Сост.: Новицкий, Иван Петрович (1844-1890)
845583
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2035 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 35 с.
845584
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2036 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. О.И. Левицкий // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 32 с.
845585
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2037 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 31 с.
845586
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2038 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. О.И. Левицкий // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 36 с.
845587
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2039 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. О.И. Левицкий // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 39 с.
845588
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2040 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 44 с.
845589
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2042 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 39 с.
845590
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2043 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 71 с.
845591
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2044 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. О.И. Левицкий // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 67 с.
845592
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2045 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. О.И. Левицкий // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 62 с.
845593
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2046 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 75 с.
845594
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2047 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. О.И. Левицкий // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 61 с.
845595
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2048 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. О.И. Левицкий // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 56 с.
845596
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2049 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 72 с.
845597
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2050 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. О.И. Левицкий // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 56 с.
845598
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2051 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. Е.П. Диаковский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 143 с.
845599
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2057 (за 1581 год) : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. М.Н. Ясинский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 51 с.
845600
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2058 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. М.Н. Ясинский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 14 с.
845601
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2059 (за 1581 год) : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. М.Н. Ясинский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 47 с.
845602
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2060 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. М.Н. Ясинский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 16 с.
845603
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2093 (1565-1569 г.г.) : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. М.Н. Ясинский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 50 с.
845604
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 21 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 15 с.


  Сост.: Новицкий, Иван Петрович (1844-1890)
845605
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 22 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 19 с.


  Сост. Донцов, Григорий Венедиктович
845606
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 23 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 19 с.


  Сост. Донцов, Григорий Венедиктович
845607
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 24 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 20 с.


  Сост. Донцов, Григорий Венедиктович
845608
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 25 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 28 с.
845609
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 26 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 30 с.
845610
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 27 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 46 с.
845611
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 28 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – [2], 14 с.


  Сост.: Каманин, Иван Михайлович (1860-1920)
845612
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 29 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 15 с.


  Сост.: Каманин, Иван Михайлович (1860-1920)
845613
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 30 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 30 с.
845614
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 32 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 23 с.
845615
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 33 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 32 с.
845616
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 34 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 32 с.
845617
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 37 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 67 с.
845618
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 5882 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 13 с.
845619
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 923 за 1566 год : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. А.А. Федотов-Чеховский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 15 с.
845620
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 934за 1567 год : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. А.А. Федотов-Чеховский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 44 с.
845621
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 943 за 1585-й год : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 68 с.
845622
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 1 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 8 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
845623
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 1 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 8 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
845624
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 2 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 24 с.
845625
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 2 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 24 с.
845626
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 3 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 53 с.
845627
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 3 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 53 с.
845628
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 4 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 48 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
845629
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 4 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 48 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
845630
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 5 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 64 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
845631
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 5 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 64 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
845632
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 6 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 29 с.
845633
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 6 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 29 с.
845634
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 7 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 50 с.
845635
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 7 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 50 с.
845636
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 8 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 67 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
845637
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 8 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 67 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
845638
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 9 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 48 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
845639
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 9 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 48 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
845640
   Опись архива Посольского приказа 1673 года. – М
Ч. 1. – 1990. – 525с.
845641
   Опись архива Посольского приказа 1673 года. – М
Ч. 2. – 1990. – 525с.
845642
  Некрасов Н.А. Опись документальных материалов личного фонда / Н.А. Некрасов. – Москва, 1949. – 34 с.
845643
  Модзалевский В. Опись лесов и пущ, находяхся в Черниговском полку в 1752 году / В. Модзалевский. – Киев : тип. Т.Г. Мейнандера, 1907. – 20 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Историч. о-ве Нестора Летописца, кн. 19, вып. 4, 1907. - Авт.указ. после текста
845644
  Олсуфьев Ю.А. Опись ложек / Ю.А. Олсуфьев. – Сергиев, 1925. – 24с.
845645
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч. 7. – 31 с. – Экз. деф., без обл. и тит. л.
845646
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч.1 : Царская образная. Древний царский чин и принадлежности священного коронования. Украшения древних царских одежд и различные вещи. – 1884. – 281, XIV с.
845647
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч.2, кн. 3 : Посуда раковинная, костяная, каменная, кокосовая и проч. Древняя домашняя утварь. Мебель и одежда. – 1884. – 564, XXX с.
845648
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч.2, кн. 1 : Золотая и серебряная посуда. – 1884. – 281, XX с.
845649
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч. 3, кн. 1 : Знамена, прапоры, значки, флаги и штандарты. – 1884. – 130, VIII с.
845650
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч. 3, кн. 2 : Броня. – 1884. – 312, ,X с.
845651
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч. 6, кн. 5 : Конюшенная казна. Ловчий снаряд. – 1884. – 193, XXII с.
845652
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч.2, кн. 2 : Серебряная посуда. – 1885. – 295, XXV с.
845653
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч. 4, кн. 3 : Холодное оружие. – 1885. – 348, ,XXI с.
845654
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч. 5, кн. 4 : Огнестрельное оружие. – 1885. – 344, XLVIII, 2 с.
845655
   Опись Патриаршей ризницы 1631 года / [соч. А. Викторова]. – Москва : В унив. тип., 1875. – 123 с.
845656
   Опись Патриаршей ризницы 1631 года. – М, 1875. – 118с.
845657
  Сецинский Е. Опись старопечатных книг / Е. Сецинский, 1904
845658
  Греков Б.Д. Опись торговой стороны в писцовой книге по Новгороду Великому XVI века / Б.Д. Греков. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1912. – X, 88, [1] с. – Конволют. - Пер.: Отрывки из Новгородских кабальных книг 7108 года / В.А. Егоров
845659
  Карсканова С.В. Опитувальник "Шкали психологічного благополуччя" К. Ріфф: процес та результати адаптації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 1 (142). – С. 1-9
845660
   Опитування громадської думки : Як оцінити якість результатів опитування? Як провадити опитування? Як використовувати отримані дані?. – Київ : Демократичні ініціативи, 2005. – 88с.
845661
  Петрик О. Опитування щодо ділових очікувань підприємств як інструмент прогнозування та комунікацій центрального банку / О. Петрик, Н. Колесніченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 12 (202). – С. 3-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
845662
  Петрик О. Опитування щодо ділових очікувань підприємств як інструмент прогнозування та комунікацій центрального банку / О. Петрик, Н. Колесніченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 3-11 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
845663
  Кожевников В.М. Опівдні на осонні / В.М. Кожевников. – Київ, 1977. – 464с.
845664
  Тельнюк С.В. Опівнічне / С.В. Тельнюк. – К., 1972. – 84с.
845665
  Рушді С. Опівнічні діти = Midnight"s children / Салман Рушді ; з англ. пер. Н. Трохим. – Київ : Юніверс, 2007. – 704 с. – (Букерівські лауреати). – ISBN 966-8118-56-1
845666
  Канюка М.С. Опівнічні стежки : роман / М.С. Канюка. – Київ : Молодь, 1978. – 207 с.
845667
  Канюка М.С. Опівнічні стежки : роман / М.С. Канюка. – Київ, 1982. – 480 с.
845668
  Божик Євгенія Опівночі : Оповідання, новели в одному, двох чи кількох рядках, повість / Євгенія Божик. – Львів : Каменяр, 2004. – 241с. – ISBN 5-7745-1052-2
845669
  Багряна А. Опівночі : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 17-24
845670
  Канюка М.С. Опівночі стежки : роман / М.С. Канюка. – Київ, 1986. – 336 с.
845671
  Арон Р. Опій інтелектуалів = L"opium des intellectuels / Реймон Арон; пер. з фр. Г. Філіпчук. – Київ : Юніверс, 2006. – 272с. – (Філософська думка). – ISBN 966-81-18-39-1


  Книжка може бути своєрідним посібником із соціології для студентів
845672
  Мацегорін О.І. Опіка і піклування спосіб захисту прав людини // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 108-116. – ISBN 978-966-301-172-1
845673
  Мацегорін О.І. Опіка і піклування як складова захисту цивільних прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 143-149.
845674
  Божук Л. Опіка сучасної української держави українським шкільництвом за кордоном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-43. – (Українознавство ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються організаційні форми і методи опіки сучасної української держави українським шкільництвом за кордоном. Organizational forms and methods of trusteeship of the modern Ukrainian state above formation foreign ukrainians are analyzed ...
845675
  Рудалєва Л. Опіка та піклування над особами, які не досягли 18 років згідно з новим цивільним кодексом України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.55-58. – ISBN 966-667-078-Х
845676
  Горак Р. Опікун великого Каменяра : Карло Бандрівський та його родина // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 8 (838). – С. 104-121. – ISSN 0868-4790


  Бандрівський Карло (1855–1931) – навчався разом з І. Франком у Дрогобичі та Львівському університеті. У 1917 р. Карло Бандрівський, виконуючи останню волю письменника, передав його архів і бібліотеку до Наукового товариства ім. Т. Шевченка.
845677
  Фурса С.Я. Опікун над інтересами безвісно відсутньої особи в цивільному та виконавчому процесах // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 86-90
845678
  Сігов К. Опір "терористичній гіпотезі" про людину - лейтмотив філософії Ханни Арендт // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 177-182
845679
  Коваль Т.В. Опір вищої освіти німецькомовних країн явищу ринковізації // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2013. – № 2 (67). – С. 27-30


  Аналізується спроба Німеччини запозичити американський досвід створення й підтримки діяльності університетів світового класу. Німецьки вчені довели непридатність такого досвіду в умовах своєї країни й помилковість ідеї перетворення дослідницьких ...
845680
  Степуренко В.Т. Опір втомі стальних деталей в різних середовищах і шляхи його підвищення. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.02.02 / Степуренко В.Т.; Одеск.держ.політич.ун-т. – Одеса, 1994. – 26л.
845681
  Махорін Г.Л. Опір Геноциду в 1932-1933 роках / Геннадій Махорін ; Управління культури і туризму Житомирської облдержадміністрації. – Житомир : В.Б. Котвицький, 2008. – 88 с. – ISBN 978-966-1663-04-5
845682
  Долгов М.А. Опір деформації і руйнуванню матеріалів з функціональними покриттями = Сопротивление деформированию и разрушению материалов с функциональными покрытиями / М.А. Долгов ; МОНУ ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль : Крок, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-2362-02-2
845683
  Данилюк Ю.З. Опір духовенства і віруючих Російської православної церкви конформістські настроєним ієрархам РПЦ (50-80-ті рр. ХХ ст.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 31. – С. 161-175
845684
  Місінкевич Л.Л. Опір духовенства та віруючих більшовицькій політиці : ствердження державного атеїзму в 20-30-х рр. ХХ ст. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 31. – С. 63-78
845685
  Корольчук О.В. Опір змінам та особливості його подолання в сучасних організаціях // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 46-50
845686
  Воронін Віктор Павлович Опір конструкційних суднобудівних сталей корозійно-механічному руйнуванню у морській воді : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.14 / Воронін Віктор Павлович; Одеський технолог. ін-т. – Одеса, 1993. – 16л.
845687
  Кривошеїн Г.Г. Опір матеріалів / Г.Г. Кривошеїн. – Х-К, 1931. – 140 с.
845688
  Тимошенко С. Опір матеріалів / С. Тимошенко. – Х.-К. : ДНТВУ
Ч.1. – 1934. – 308с.
845689
  Тимошенко С.П. Опір матеріалів / С.П. Тимошенко. – Харків - Київ
1. – 1934. – с.
845690
  Ярмицький А.Г. Опір матеріалів / А.Г. Ярмицький. – К., 1968. – 127с.
845691
  Посацький С.Л. Опір матеріалів / С.Л. Посацький. – Вид. 2-е, доп. – Львів, 1973. – 403с.
845692
  Писаренко Г.С. Опір матеріалів : Підручник для ст. машинобуд. спец. вищих навч. закладів / Г.С. Писаренко. – К., 1993. – 655с.
845693
   Опір матеріалів : З основами пружності й пластичності: У 2 частинах, 5 книгах. – Київ : Вища школа
Ч. 2. Кн. 4 : Приклади і задачі. – 1995. – 463с.
845694
   Опір матеріалів. – Київ
Ч.2 Кн.5. – 1995. – 207с.
845695
  Корнілов О. Опір матеріалів : Підручник для студ. технічних спец. вищих навч. закладів / Олександр Корнілов. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Логос, 2003. – 552с. – ISBN 5-87829-014-6
845696
  Писаренко Г.С. Опір матеріалів : підручник для студ. механ. спец. вищ. навч. закл. / Г.С. Писаренко, О.Л. Квітка, Є.С. Уманський; за ред.: Г.С.Писаренка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 2004. – 655 с. – ISBN 966-642-056-2
845697
  Гурняк Л.І. Опір матеріалів : Навч. посібник для вивчення курсу при кредитно-модульній системі навчання / Гурняк Л.І., Гуцуляк Ю.В., Юзьків Т.Б. – Львів : Новий світ, 2006. – 364с. – ISBN 966-7827-78-Х
845698
  Шваб"юк В.І. Опір матеріалів : навчальний посібник / В.І. Шваб"юк. – Київ : Знання, 2009. – 380 с. – ISBN 978-966-346-679-8


  Розглядаються теоретичні засади економічної безпеки, її сутність та складові
845699
   Опір матеріалів : зб. тестових завдань : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" / А.С. Величкович [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-183-4
Т. 2 : Складний опір. Динаміка, міцність та стійкість пружних тіл. – 2013. – 315, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 315
845700
   Опір матеріалів з основами теорії пружності. – К
1. – 1994. – 200с.
845701
   Опір матеріалів з основами теорії пружності. – К
2. – 1994. – 200с.
845702
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 96. – 2015. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845703
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 97. – 2016. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
845704
  Швайко М.Ю. Опір матеріалів. / М.Ю. Швайко. – Дніпропетровськ, 1992. – 220с.
845705
  Матвєєв Е.М. Опір матеріалів. Тестові завдання. Основні формули : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Матвєєв Е.М., Тисовський Л.О. ; МОНУ ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Друксервіс, 2008. – 132 с.
845706
  Радчук О. Опір оригіналу і метод тлумача: "Джон Андерсон" Р. Бернза в перекладах П. Грабовського, В. Мисика і М. Лукаша // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 99-108. – ISSN 1728-9572
845707
  Радчук О.В. Опір оригіналу і метод тлумача: "Джон Андерсон" Р. Бернса в перекладах П. Грабовського, В. Мисика і М. Лукаша // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 3/4. – С. 104-109
845708
  Мустеца В. Опір ОУН-УПА спробі відновлення радянської влади на території Путильського району Чернівецької області у 1944 р. // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 158-165
845709
  Оліцький В.О. Опір православного населення Сумщини антирелігійній політиці 1920 - 30-х рр.: форми, методи та наслідки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 197-204. – ISSN 2077-1800
845710
  Ганжа О.І. Опір селян становленню тоталітарного режиму в УСРР / О.І. Ганжа ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 1996. – 42 с. – Без тит. арк. Кн. опис. за обкл. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0950-10
845711
  Патриляк Б. Опір українського селянства новим соціально-економічним заходам радянської влади у 1928 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-35. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті причини опору українського селянства новим соціально-економічним заходам радянської влади у 1928 р. Досліджено форми і масштаби селянського опору. In the article we consider the causes of resistance of Ukrainian peasants to new ...
845712
  Патриляк Б.К. Опір українського селянства соціально-економічним заходам радянської влади у 1927-1933 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Патриляк Богдан Казимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
845713
  Патриляк Б.К. Опір українського селянства соціально-економічним заходам радянської влади у 1927 - 1933 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Патриляк Богдан Казимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Бібліогр.: л. 204-232
845714
  Орлова Т.В. Опір, рух Опору / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 272-273. – ISBN 966-642-073-2
845715
  Якубіна В.Л. Опісля "Полеміки Гарта/Дворкіна": правовий позитивізм, правовий реалізм, правовий натуралізм // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 184-186
845716
  Пуха Л. Опісля грудня місяця 1933 року... Про Амвросія Бучму та Бориса Тягна // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.36-37. – ISSN 0868-9644
845717
  Кащенков И.В. Опіт сердца и ума / И.В. Кащенков, О.М. Реброва. – М., 1983. – 128с.
845718
  Герасименко Арсеній Опішне. Люди і глина / Герасименко Арсеній, Вантєєва Надія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 136-143 : фото
845719
  Наливайко Степан Опішня : гончарна столиця України на індоарійському тлі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 175-183


  На широкому укр. та індійському мовному, історичному, міфологічному й культурологічному матеріалі розглядається і по-новому тлумачиться загадкова назва Опішні на Полтавщині. На історичній території побутування гончарного промислу, в 1989 р. створено ...
845720
  Щербань О. Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня (1894-1899 рр.) - експеримент Полтавського губернського земства // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 493-499. – ISSN 1992-5557
845721
  Овчаренко Л.М. Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня у 1894 - 1899 роках // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 33. – С. 86-97. – ISSN 2075-1451
845722
  Черевань Г.П. Опішнянська кераміка. / Г.П. Черевань. – Х., 1970. – 24с.
845723
  Щербань О. Опішнянська торговиця // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 3-6
845724
  Щербань О. Опішнянський глиняний півник-свистунець у сучасному світі // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 26-28. – ISSN 1814-5078


  Серед укр. осередків іграшкарства провідне місце належить Опішному, що на Полтавщині.
845725
  Горбулін В.П. ОПК України: кроки до стабілізації діяльності та розвитку в умовах гібридної війни / В.П. Горбулін, В.С. Шеховцов, А.І. Шевцов // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 54-62
845726
  Машбаш И. Оплаканных не ждут : роман / И. Машбаш; авториз. пер. с адыг. В.Каспарова. – Москва : Советская Россия, 1972. – 208 с.
845727
  Лозовський М.В. Оплата - за кінцевими результатами / М.В. Лозовський. – К., 1987. – 124с.
845728
  Беспалов Оплата вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника публічної служби на підставі судового рішення / Беспалов, С.Я. Рабовська // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 72-76
845729
  Теньков С. Оплата за комунальні послуги як предмет судового розгляду // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 5 - 11 лютого (№ 5). – С. 10. – ISSN 1992-9277
845730
  Пушкаренко П.І. Оплата за працею і суспільні фонди споживання в колгоспах. / П.І. Пушкаренко. – Київ : Знання України, 1975. – 45 с.
845731
  Ходов Л. Оплата научно-педагогических кадров в Германии : проблемы и решения // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 4 (40). – С. 74-84. – ISSN 0201-7083
845732
  Нижний Н.И. Оплата по конечным результатам труда в колхозах / Н.И. Нижний. – К., 1985. – 174с.
845733
  Ножкина З.Ф. Оплата по труду в колхозах и ее внутризональные различия. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ножкина З.Ф.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 20л.
845734
  Вегера В.М. Оплата праці - інструмент економічного стимулювання працівника // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 151-153. – ISBN 978-617-7041-84-8
845735
  Бенедисюк І. Оплата праці адвоката - це не збитки! / І. Бенедисюк, Ю. Анісімов // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 29. – С.46-52
845736
   Оплата праці в агропромисловому комплексі: запитання і відповіді. – Київ : Урожай, 1987. – 416 с.
845737
   Оплата праці в колгоспах. – К, 1960. – 176с.
845738
  Трофімов М.П. Оплата праці в машинно-тракторних станціях / М.П. Трофімов. – К, 1954. – 104с.
845739
  Лаврик В.М. Оплата праці в навчальних закладах : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 90-92. – Бібліогр.: 4 назви
845740
  Поворознюк І. Оплата праці в процесі трансформації постсоціалістичної економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 16-23 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
845741
  Даньків В.Й. Оплата праці в ринкових умовах організації виробництва на підприємствах України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 71-75. – ISBN 978-611-01-0721-1
845742
  Вдовиченко М.Х. Оплата праці в сільському господарстві / М.Х. Вдовиченко. – Київ, 1973. – 75с.
845743
  Андрющенко А. Оплата праці в сільському господарстві: стан, тенденції, причини // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 65-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
845744
  Реутова Н. Оплата праці в Україні // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 9. – С. 58-68.
845745
  Хірс О.В. Оплата праці в Україні та її вдосконалення з урахуванням зарубіжного досвіду // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 175-186
845746
  Слівінська Н. Оплата праці в Україні: сучасний стан та напрями реформування / Н. Слівінська, О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 102-106.
845747
  Гуменюк П.Д. Оплата праці в умовах господарської реформи / П.Д. Гуменюк. – Львів, 1969. – 175с.
845748
  Озеран А. Оплата праці в умовах інфляції: механізми індексації та облік / А. Озеран, А. Літвинчук // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 10-14


  У статті розглянуто порядок індексації заробітної плати та її наслідки для працівників і роботодавця. Проаналізовано особливості механізму індексації виплат працівникам у європейських країнах та в Україні. Запропоновано принцип відображення результатів ...
845749
  Лагутін В.Д. Оплата праці в умовах переходу до ринкових відносин : Автореф... д-ра економ.наук: 08.00.01 / Лагутін В.Д.; КУ ім. Т.Швченка. – К., 1993. – 37л.
845750
  Гадзевич О.І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.І. Гадзевич. – Київ : Кондор, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-351-137-5
845751
   Оплата праці депутатів парламенту. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 20с.
845752
  Моряк Т. Оплата праці домогосподарств як об"єкт державного регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 384-389. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
845753
  Кравчук Л.М. Оплата праці і матеріальне стимулювання / Л.М. Кравчук. – К., 1972. – 147с.
845754
  Козаченко А.І. Оплата праці й пенсійне забезпечення земських службовців // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 10-18. – ISSN 0201-7245
845755
  Плішка Т.П. Оплата праці науково-педагогічних працівників: український та світовий досвід // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 154-167. – ISSN 2078-9165
845756
  Цимбалюк С. Оплата праці працівників бюджетної сфери: проблеми та перспективи поліпшення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
845757
  Кузьмич О.І. Оплата праці працівників військових частин : Навчально - метод. посібник / КНУТШ; О.І. Кузьмич, Д.М. Бабій, О.І. Олефір. – Київ : Київський університет, 2005. – 113с. – ISBN 966-594-649-8
845758
  Литвин А. Оплата праці працівників навчальних закладів та наукових установ // Праця і зарплата. – Київ, 2015. – 11 лютого (№ 6). – С. 9


  Консультації з таких питань: 1. Право керівників ВНЗ на роботу за сумісництвом та суміщення професій; 2. Про виплату надбавки за стаж наукової роботи; 3. Оплата праці офіційного опонента під час захисту дисертації.
845759
  Шушпанов Д. Оплата праці та мотивація працівників в Україні: сучасний стан та напрямки вдосконалення // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 347-350. – ISSN 1993-0259
845760
  Осадча Г.Г. Оплата праці у 2016 році // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 5 (180). – С. 85-88
845761
  Ревенко А. Оплата праці у структурі виробництва // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 70-80 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
845762
  Якименко К.П. Оплата праці як базовий елемент компенсаційної системи в бюджетній сфері // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 308-313. – (Серія "Економіка")
845763
  Папуша Н. Оплата праці як індикатор життєвого рівні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 55-58. – ISSN 1993-0259
845764
  Дієсперов В. Оплата праці як похідна від її продуктивності та дохідності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 32-37.
845765
   Оплата праці: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. – Луцьк : Вежа, 2000. – 484с. – ISBN 966-7294-98-6
845766
  Думанська В. Оплата праці: українські проблеми на тлі світових тенденцій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
845767
  Пятницкий П.П. Оплата труда в колхозах / П.П. Пятницкий. – М., 1953. – 96с.
845768
  Наконечный А.П. Оплата труда в колхозах в современных условиях. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Наконечный А.П.; Укр.науч-исслед.ин-т экономики и организации сел.хоз.. – К, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
845769
  Прилепин Л.Н. Оплата труда в колхозах и ее роль в увеличении производства сельскохозяйственной продукции. : Автореф... канд. экон.наук: / Прилепин Л.Н.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. полит. экономии. – М., 1966. – 20л.
845770
  Хлебов Г.А. Оплата труда в колхозах. (На примере южн. обл. Каз.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Хлебов Г.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 23л.
845771
  Положий В.Н. Оплата труда в коноплеводстве и пути ее совершенствования. (На примере колхозов Днепропетр., Николаевской, Орлов., Сумской обл. и Мордов. АССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Положий В.Н.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1966. – 15л.
845772
  Кучма М.И. Оплата труда в новых условиях хозяйствования / М.И. Кучма. – М., 1988. – 94с.
845773
  Каринский С.С. Оплата труда в промышленности / С.С. Каринский. – М, 1971. – 20с.
845774
  Полоцкий Г.А. Оплата труда в растениеводстве совхозов и пути ее совершенствования. (На примере овоще-молочных совхозов Киевской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Полоцкий Г.А.; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и организации сел. хоз-ва им. А.Г.Шлихтера. – Киев, 1968. – 20л.
845775
  Лагутин В.Д. Оплата труда в рыночной экономике. / В.Д. Лагутин. – Луцк, 1992. – 142с.
845776
  Палладина М.И. Оплата труда в сельском хозяйстве / М.И. Палладина. – М, 1982. – 206с.
845777
  Сазонов С.Н. Оплата труда в сельском хозяйстве / С.Н. Сазонов, В.А. Чупеев. – М., 1984. – 269с.
845778
  Палладина М.И. Оплата труда в сельском хозяйстве социалистических стран / М.И. Палладина. – М, 1978. – 208с.
845779
   Оплата труда в сельском хозяйстве СССР. – М, 1962. – 149с.
845780
   Оплата труда в сельском хозяйстве СССР. – М, 1962. – 149с.
845781
  Татаркин А.И. Оплата труда в системе интенсивных факторов развития региона / А.И. Татаркин, А.Н. Попов. – Свердловск, 1991. – 130с.
845782
  Марков В.И. Оплата труда в системе управления экономикой развитого социализма / В.И. Марков. – Москва : Экономика, 1980. – 223 с.
845783
  Ким С.П. Оплата труда в совхозах в зависимости от результатов производства. (На материале ДАССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ким С.П.; Рост. гос. ун-т. Экон.-философ. фак. – Ростов -на-Дону, 1967. – 14л.
845784
  Линкун Оплата труда в совхозах в зависимости т результатов производства / Линкун, НИ. – М., 1965. – 152с.
845785
   Оплата труда в совхозах и других государственных сельскохозяйственных предприятий : (Сборник основных положений и указаний по оплате труда0. – Москва, 1962. – 484 с.
845786
  Югай А.М. Оплата труда в совхозах и колхозах. / А.М. Югай. – Алма-Ата, 1972. – 220с.
845787
  Рукосуев П.Н. Оплата труда в совхозах по конечным результатам производства / П.Н. Рукосуев. – М., 1968. – 67с.
845788
  Ноздрачев Н.Д. Оплата труда в строительстве / Н.Д. Ноздрачев. – К, 1965. – 151с.
845789
  Данилов Е.И. Оплата труда в торговле / Е.И. Данилов. – М, 1984. – 72с.
845790
  Горицкая Н. Оплата труда в торговых предприятиях (окончание) // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2007. – № 5. – С. 26-32.
845791
  Реутова Н. Оплата труда в Украине // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 9. – С. 58-68.
845792
  Никитин М.А. Оплата труда в условиях индустриализации сельского хозяйства / М.А. Никитин. – М, 1977. – 165с.
845793
  Посадсков Е.Л. Оплата труда в условиях коллективного подряда / Е.Л. Посадсков, В.Г. Шульженко. – М., 1990. – 106с.
845794
  Македонская Н.В. Оплата труда в учебных заведениях профтехобразования / Н.В. Македонская, малкина. – Минск, 1985. – 184с.
845795
  Надарая О.А. Оплата труда в чайных колхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Надарая О.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1953. – 17л.
845796
  Савин Ю.П. Оплата труда за конечный результат. / Ю.П. Савин. – М., 1983. – 79с.
845797
  Реутова Н. Оплата труда за роботу во внеурочное время // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2007. – № 5. – С. 44-53.
845798
  Секерина Г.М. Оплата труда и материальное стимулирование на промышленном предприятии. / Г.М. Секерина. – Кишинев, 1975. – 40с.
845799
  Савинов В.А. Оплата труда и материальное стимулирование. / В.А. Савинов. – Саратов, 1973. – 16с.
845800
  Лутохина Э.А. Оплата труда инженерно-технических работников. / Э.А. Лутохина. – М., 1966. – 118с.
845801
  Шайбеков К.А. Оплата труда колхозников, занятых в полеводстве / К.А. Шайбеков. – М., 1959. – 87с.
845802
  Шайбеков К.А. Оплата труда колхозников, занятых в полеводстве. / К.А. Шайбеков. – М., 1959. – 87с.
845803
  Бычков И.Я. Оплата труда медицинских работников / И.Я. Бычков, И.С. Ермолаев. – 2-е доп. и испр. – М, 1954. – 124с.
845804
  Разумов И.М. Оплата труда на капиталистических предприятиях / И.М. Разумов. – Москва, 1965. – 48с.
845805
   Оплата труда на предприятиях и в организациях госкомсельхозтехники. – Москва : Колос, 1983. – 416 с.
845806
   Оплата труда на предприятиях сельского, водного и лесного хозяйства : Официальные материалы. Консультации. – Москва : Прфиздат, 1975. – 144 с.
845807
   Оплата труда от валового дохода в колхозах и совхозах. – Киев, 1987. – 72 с.
845808
  Гриффин П. Оплата труда по действующему законодательству. / П. Гриффин, М. Могилевский. – 2-е изд. испр. доп. – Л., 1927. – 140с.
845809
   Оплата труда при социализме. – М, 1977. – 207с.
845810
  Гичкин В.Н. Оплата труда при социализме. / В.Н. Гичкин. – Л., 1973. – 107с.
845811
  Васенин Н.И. Оплата труда работников государственной торговли / Н.И. Васенин. – Москва, 1969. – 87с.
845812
  Сорочкин Б.Ю. Оплата труда работников культурно-просветительных учреждений / Б.Ю. Сорочкин. – Москва, 1969. – 72 с.
845813
  Орлов А.Г. Оплата труда работников науки / А.Г. Орлов. – Москва, 1973. – 126с.
845814
  Вьясков М.Ф. Оплата труда работников предприятий организаций и учереждений,обслуживающих сельское хозяйство / М.Ф. Вьясков. – Москва, 1981. – 255с.
845815
  Вьясков Ф М. Оплата труда работников предприятий организаций и учреждений, обслуживающих сельское хозяйство / Ф М. Вьясков, . – Москва
2. – 1981. – 255с.
845816
  Въясков М.Ф. Оплата труда работников предприятий, организаций и учереждений, обслуживающих сельское хозяйство / М.Ф. Въясков. – Москва, 1980. – 270с.
845817
  Въясков М.Ф. Оплата труда работников предприятий, организаций и учереждений, обслуживающих сельское хозяйство / М.Ф. Въясков. – Москва, 1981. – 255с.
845818
  Адаскин И.Н. Оплата труда работников просвещения / И.Н. Адаскин, В.С. Скворцов. – Москва, 1966. – 160с.
845819
  Лемталь Г.А. Оплата труда работников службы пути и сооружений / Г.А. Лемталь, А.П. Тарасов. – М., 1955. – 140с.
845820
  Бузиниер М.И. Оплата труда работников службы сигнализации и связи. / М.И. Бузиниер. – Москва, 1955. – 104с.
845821
  Фалалеев А.С. Оплата труда работников строительства / А.С. Фалалеев. – М, 1991. – 238с.
845822
  Щербаков П.В. Оплата труда работников торговли / П.В. Щербаков. – Москва, 1973. – 63с.
845823
  Злоказов Ю.И. Оплата труда работников торговли и общественного питания / Ю.И. Злоказов. – М., 1969. – 96с.
845824
  Иванов Л.К. Оплата труда работников физкультуры и спорта. / Л.К. Иванов. – М., 1969. – 64с.
845825
  Васильев Ю.Л. Оплата труда работников школ и детских учреждений / Ю.Л. Васильев. – Москва, 1969. – 104с.
845826
  Грибин Ю.Г. Оплата труда рабочих / Ю.Г. Грибин. – М., 1991. – 63с.
845827
   Оплата труда рабочих и служащих в совхозах. – М, 1971. – 216с.
845828
  Гуревич И.Д. Оплата труда рабочих на угольных шахтах Донбаса / И.Д. Гуревич. – Донецк, 1965. – с.
845829
   Оплата труда рабочих по аккордным нарядам. – М, 1965. – 32с.
845830
  Шукуров И. Оплата труда рабочих совхозов и пути ее совершенствования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Шукуров И.; МНО Тадж.ССР. Таджик. гос. ун-т. – Душанбе, 1972. – 19л.
845831
  Закладной В.С. Оплата труда рабочих тракторно-полеводческих бригад совхозов / В.С. Закладной. – Москва, 1954. – 40с.
845832
  Валиев К.Г. Оплата труда рабочих тракторных бригад МТС. / К.Г. Валиев. – Москва, 1955. – 104с.
845833
  Вовченко Раиса Васильевна Оплата труда руководителей и специалистов совхозов и пути ее совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Вовченко Раиса Васильевна; Всес. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Юж. отд-ние Укр. науч.-иссл. ин-т экономики и орг-ции. – Киев, 1974. – 22л.
845834
  Пилипас И. Оплата труда руководящих работников в колхозах Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Пилипас И.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
845835
  Шнайдерман Л.М. Оплата труда руководящих работников и специалистов совхозов и колхозов. (На матер. Казах. ССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шнайдерман Л.М. ; Ташкент. ин-т нар. хоз. – Ташкент, 1964. – 28 с.
845836
  Ащеулов А.Т. Оплата труда руководящих работников, специалистов и механизаторов колхозов. / А.Т. Ащеулов, А.Т. Бочаров. – Москва, 1962. – 78с.
845837
  Шнайдерман Л. Оплата туда руководящих работников и специалистов совхозов и колхозов. (На матер. Казах. ССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Шнайдерман Л.; Ташкент. ин-т нар. хоз. – Ташкент, 1964. – 27л.
845838
  Лагутин В.Д. Оплата турда в условиях перехода к рыночным отношениям : Дис... докт. экон.наук: 08.00.01 / Лагутин В. Д.; М-во образ. Укр., КУ им. Т. Шевченко. – К., 1993. – 293л. – Бібліогр.:л.274-293
845839
  Гончаров Ю.Д. Оплатится радостью / Ю.Д. Гончаров. – М, 1977. – 368с.
845840
   Оплату знижено // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Розмір плати для навчальних закладів за користування Єдиною державною електронною базою з питань освіти знижено на 18%.
845841
  Ангаладян Р. Оплески Рубену Мамуляну // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 2801-283. – ISSN 0320-8370
845842
  Аникеев Е.И. Оплеуха / Е.И. Аникеев. – Ростов-на-Дону, 1996. – 445с.
845843
  Ротшильд Оплодотворение = Fertilization / Ротшильд; Пер. с англ.и предисл.: В.А. Дорфмана. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1958. – 230с.
845844
  Некрасов А.Д. Оплодотворение в животном царстве / А.Д. Некрасов. – Л, 1930. – 260с.
845845
  Бабаджанян Г.А. Оплодотворение и жизненность : Автореф... докт биолог.наук: / Бабаджанян Г.А.; АН Арм ССР Ин-т генетики. – Ереван, 1952. – 40л.
845846
  Савина Г.И. Оплодотворение у орхидных (Orchidaceae) : Автореф... канд. биол.наук: / Савина Г. И.; АН СССР, Ботан. ин-т. – Л., 1965. – 17л.
845847
  Гинзбург С А. Оплодотворение у рыб и проблема полиспермии : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Гинзбург А.С ; АН СССР. – Москва, 1967. – 24 с.
845848
  Гинзбург А.С. Оплодотворение у рыб и проблема полиспермии. / А.С. Гинзбург. – М., 1968. – 358с.
845849
  Комаровский Ф.Я. Оплодотворяемость коров в зависимости от кратности и времени осеменения : Автореф... кандидата биол.наук: / Комаровский Ф.Я.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 17л.
845850
  Владимиров С.А. Оплот мира и безопасности народов / С.А. Владимиров, Л.Б. Теплов. – Москва, 1985. – 64с.
845851
  Фрейман Нина Оплот неудачника : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 40-47 : Фото
845852
  Колесник А.Д. Оплоченские формирования Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны / А.Д. Колесник. – М., 1988. – 286с.
845853
  Краснова Т.И. Оплошности и досадные нарушения норм академического письма в публикациях преподавателей / Т.И. Краснова, Е.И. Луговцова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 37-43. – ISSN 0869-3617


  Авторы статьи пытаются привлечь внимание образовательного сообщества к типичным проблемам в академическом письме преподавателей, к которым относятся: мультиплицирование одинакового содержания в сборниках тезисов конференций, случаи плагиата, отсутствие ...
845854
  Мордовцев Д.Л. Оповидання / Д.Л. Мордовець [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1885. – [2], 95 с.


  Зміст: Салдатка; Дзвонаpь; Сон не сон; Скажи, мисяченьку; Из уст младенцив
845855
  Гавриш Ол. Оповидання / О.Л. Гавpыш [псевд.]. – Киев : Друк. М.Д. Ивановой, 1897. – 37, [1] с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Щастя; Hавикы; Коханя; Обpаз смеpти.
845856
  Жарко А.В. Оповидання / А. Жарко. – Полтава : З друк. Сторожицького, 1899. – 66 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Стаpець; По закону; За чуже добpо; Даpмоид; Заpобыв; Без матеpи; Злодій
845857
  Яновська Л.О. Оповидання. – У Кыиви (Київ) : Вик ; З Друк. С.А. Борисова, 1905. – 320 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої орфографії. – (Українська б-ка ; № 17)


  На тит. листі напис: Ф. Матушевський
845858
  Очеретяний Н. Оповидання [Оповідання] / H. Очеpетяный. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1881. – 31 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Де-що пpо стаpовыну; Хома; Ласощи; Вид чого хохол "чоpтова голова"; Пеpшый пип. На обкл. прим. № 35258 надпис. .....1881 р.
845859
  Грінченко Б.Д. Оповидання [Оповідання] / написав Б. Гринченко. – У Чернигови : З друк. "Губернского Земства", 1898. – 221 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Видавництво Б. Гpінченка ; № 38)


  Зміст: Сестpыця Галя; З згадок пpо дытячи лита; Hелюб; Катоpжна; Панько; Батько та дочка; Пидпал
845860
  Куліш П.О. Оповидання [Оповідання] / П.О. Кулиш ; З пеpедним словом ["П.О. Кулиш и його оповидання"] М. Чеpнявського. – Бахмут [Артемовск] : Печатня М.М. Кpамаpева, 1900. – VIII, 159 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Конволют: переплетено з 2 книгами


  Зміст: Оpыся; Сичови гости; Гоpдовыта паpа; Дивоче сеpце; Сиpа кобыла; Пивпивныка; Цыган; Лысты с хутоpа. Конволют з 2-х книжок: Про злодія у сели Гакивныци [Про злодія у селі Гаківниці] : Оповидання / П.О. Куліш; П.О. Кулиш // Оповидання ...
845861
  Коцюбинський М.М. Оповидання [Оповідання] / М. Коцюбинськый. – Кыив (Київ) : Дpук. Петра Баpського
Т. 1. – 1903. – 431, [1] с. : поpтp. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Hа камени; Посол вид чоpного цаpя; Лялечка; По людському; "Пе-коптьоp"; Доpогою циною; Поєдынок; Hа виpу; В путах шайтана; Для загального добpа; Помстывся; П"ятызлотнык; Hа кpылах писни.
845862
  Стефаник В.С. Оповидання [Оповідання] / Васыль Стефанык. – Санкт-Петербург : Тип. Уч-ща Глухонемых, 1905. – 213, II, [2] c. : портр. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  Зміст: Ангел; Сама самиська; Сон; Басаpабы; Озымына; Злодій; Сыня кныжечка; Выводылы з села; Стpатывся; В коpчми; Лесева фамилія; Побожна; Вечиpня годына; Майстеp; Мамын сынок; Катpуся; Поpтpет; Давнына; Вистуны; Май; Палій; Смеpть; Кленовы лысткы; ...
845863
  Кониський О.Я Оповидання [Оповідання] проТараса Шевченка : [з поpтpетамы и малюнкамы [з портретами і малюнками]] / [Hапысав О.Я. Кониськый [Написав Кониський]]. – [Санкт-Петербург] : [Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых кн.]. Тип. Уч-ща Глухонемых], 1901. – 32 с. : поpтp., мал. – В кн. поpтp. Т.Г. Шевченка ; Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії ; Прим. № 104643 дефектний, без лбкл. та тит. стор., прим. описан за україномовним виданням АН. – ([Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых] ; [кн.; № 8])


  Зміст: Стельмахи; У тісної баби; "Иван, непомнящій pодства"; Пастух Кузьма Шило; Конокpад Іван Дpанка; Пожежа. Літературні псевдоніми автора: О. Верниволя, Ф. Ґоровенко, В. Буркун, Перебендя, О. Хуторянин та інші. (всього близько 150).
845864
  Грушевський Г.І. Оповидання Гpыцька Чулая [Оповідання Грицька Чулая]. – Киев : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1891. – 36 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Як я шеpшнив з гpушы выкуpював; Як я pоя выгоняв; Божий попуст.
845865
  Барвінок Г. Оповидання з народних уст / Ганна Барвинок (О.М. Кулишева) ; З портретом авт. й з передмов. Б. Гринченка. – У Кыиви : З друкарни Петра Барського, 1902. – XXVIII, 544 с. : 1 портр. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. - В кн. також віpш: До Ганны Баpвинок / П.О. Куліш


  Зміст: Лыхо не без добpа; В-осени лито; Жыдивськый кpипак; З доpогы; Сыpитськый жаль; Hе було змалку, - не буде й до"станку; Хатнє лыхо; Hещаслыва доля; Hаш дид и пип; Домонтаpь; Тpудящый шукає доли, а доля тpудящого; Чоpт у кpипацтви; Виpна паpа; ...
845866
   Оповидання пpо давне. – Киев : Дpук. М.Д. Ивановой, 1896. – 40 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Максым Гpимач / М. Вовчок. В-осены лито / Г. Баpвінок. Стаpый Донда / Ю. Федькович. Пpоскуpка: (Писля наpодного пеpеказу).
845867
   Оповидання пpо давне // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 40 с.


  Зміст: Максым Гpимач / М. Вовчок. В-осены лито / Г. Баpвінок. Стаpый Донда / Ю. Федькович. Пpоскуpка: (Писля наpодного пеpеказу).
845868
  Грінченко Б.Д. Оповидання про Грыцька Квитку Основьяненко [Оповідання про Грицька Квітку-Основ"яненка] / написав Б. Гринченко. – Харьков (Харьків) : [Изд. Хаpьк. О-ва гpамотности] ; Типо-Литогp. И.М. Ваpшавчика, 1902. – 39 с. : портр. І.П. Котляревського. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Издательский Комитет Хаpьковского Общества pаспpостpанения в наpоде гpамотности ; № 94)


  В кн. також віpш Т.Г. Шевченка "До Основьяненка".
845869
  Грінченко Б.Д. Оповидання про Евгена Гребинку [Оповідання про Євгена Гребінку] / написав Б. Гринченко. – Санкт-Петербург : [Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых кн ; Тип. уч-ща глухонемых, 1902. – 23 с. : мал. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Благотвоpительное Общество изддания общеполезных и дешевых книг ; № 17)
845870
  Кукулевський О. Оповидання про жыття Кобзаря Ол. Кукулевського [Оповідання про життя Кобзаря] // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 19 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
845871
  Кукулевський О. Оповидання про жыття Кобзаря Ол. Кукулевського [Оповідання про життя Кобзаря]. – Киев (Київ) : [Вік] ; Тип. Петра Барского, 1901. – 19 с. : іл., порт. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Селянська бібліотека ; № 22)
845872
  Грінченко Б.Д. Оповидання про Ивана Котляревського [Оповідання про Івана Котляревського] / написав Б. Гринченко. – Санкт-Петербург : Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых кн ; Тип. уч-ща глухонемых, 1902. – 32 с. : портр. І.П. Котляревського. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Благотвоpительное Общество изддания общеполезных и дешевых книг ; № 14)
845873
  Лотоцький Олександр Гнатович Оповиданье [Оповідання] / Уложыв А.Б. [псевд. О.Г. Лотоцького]. – Київ : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкий, 1896. – 33 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
845874
  Мандрик М.В. Оповита таємницями родина Гузарів у контексті історії націоналізму на Буковині // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 256-270. – ISBN 978-966-428-404-9
845875
  Марголіна І.Є. Оповиті серпанком забуття. Живопис українських художників у Кирилівській церкві / Ірина Марголіна ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2015. – 142, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 139-141. – ISBN 978-966-06-0703-3
845876
  Возняк М.С. Оповідає про Маркіяна Шашкевича / написав Михайло Возняк. – Львів : Hакладом Руского Т-ва Пед. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1911. – 24 с. : іл., поpтp. – На обкл. назва: Памятка з Маркіянового сьвята
845877
  Ходаков Ю.В. Оповідання-задача з хімії / Ю.В. Ходаков. – К., 1952. – 104с.
845878
  Легкий М.З. Оповідання-притча Івана Франка "Терен у нозі": поетика і семантика // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 62-72. – (Слово). – ISSN 2304-7402
845879
  Федькович Ю. Оповідання / Юрій Федькович. – Київ ; Ляйпціг : Укр. накладня ; [Друк. К.Г. Редера в Лейпциге]. – 288 с. – Вид. може бути в межах 1903-1932 р.р. – (Занальна бібліотека ; № 143-144)
845880
  Сроковський К. Оповідання / Константин Сроковський. – У Львові (Львів) : Вид. Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З.pук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заp. К. Беднаpського], 1901. – 103 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 39)


  Зміст: В лісі; Розвалена стіна; Дві цегли; Пpигода малого Осипка; Син ненависти; Hа службу; Чеpез Дністеp
845881
  Левицький М.П. Оповідання / Модест Левицький. – Київ : Дpук. Т-ва "Пpосвещеніе", 1907. – 224 с.


  Зміст: Забув; Злочинниця; Поpожнім ходом; Щастя Пейсаха Лейдеpмана; Пеpша льгота; Пенсія; Добpе діло; Статья 182; Мана; Санітаp; Тяжкий хpест; Пpосвітник; Hегайна спpава; Соломонів суд; Пpавовий поpядок; Єкспеpти; Гpомадська спpава; Законник
845882
  Андрєєв Л.М. Оповідання / Лєонід Андреєв ; [Пеp.: А. Гpиник, В. Літинський, Ф. Коковський, Т. Сьогобочний [Г.А. Коваленко], С. Пpоцьків]. – Чернівці : Зах. д-ра Льва Когута і Франца Коковського ; . [З дpук. "Рускої Ради". під заp. І. Захаpка], 1908. – 55 с. – (Світова бібліотека ; Ч. 1)


  Зміст: Оpигінальний чоловік; Бpехня; Сьміх; Пеpед стpаченєм; Маpсильєза; В незнану далечінь.
845883
  Павлик Оповідання / Павлик, , 1909
845884
  Кіплінг Р. Оповідання / Р. Кіплінг ; Пеpеклала H. Романович-[Ткаченко]. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1910. – 112 с. – Прим. № 19749 дефектний: бракує с. 111-112


  Зміст: Без благословення цеpкви; Сеpед одкинених; Близнята; В лїсї; В шахтї нумеp двадцять дpугий; Hа полїцейській стpажницї; Повінь; Заздpість оpанг-утана; Всї ми тpоє - одно; Суд Дунгаpи
845885
  Романович-Ткаченко Н. Оповідання : Без обіду. Кум. Мариніне горе. – Київ : Вид. "Криниця" ; Друк. 1-ої Київ. [Артілі] Друк. Справи, 1911. – 32 с. – (Видавництво "Криниця" ; № 5)
845886
  Пчілка Олена Оповідання / Олена Пчілка [псевд.] ;. – Київ : [Вид. "Рід. Кpаю"] ; Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки. – ([Вид. часописі "Рід. Кpай"] ; [№ 10])
[Ч.] 3 : (Оповідання з учительського життя): Золота писанка. Півтоpа оселедця. – 1911. – 68 с. – Hа тит. аpк. та обкл. приміт.: Дpуковано в "Рідному Кpаю".


  Ім"я при народженні Драгоманова Ольга Петрівна.
845887
  Пахаревський Л.А. Оповідання / Пахаревський. – [Київ] : Вік ; [Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки]. – (Українська бібліотека ; № 22)
Кн. 3. – 1913. – 120 с.


  Зміст: Довгий pяд днів; Тихеньке життя; Батько; Воскpесни!; Веpнувся; Син землі; Хpизантеми; Ліжко під двеpима; Тоді, як акації цвіли; Чужий; Пожовкле листя; Зажуpені ночі; Згадка; Дві pадости; Дівчина-Мpія; Пісня дзвона; Стpаждання; Під Hовий Рік; ...
845888
  Вовчок Марко Оповідання / Вовчок Марко. – Полтава, 1918. – 166с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
845889
  Тесленко А.Ю. Оповідання : з передмовою В. Чередниченко. – Видання Полтавської спілки споживчих товариств. – Полтава : Полтавська спілка споживч. тов-в. – (Проосвітницька книгозбірня ; №2)
Частина 1 : 1. Школяр; 2. Hа чужині; 3. Hемає матусі; 4. В пазуpях у людини; 5. Поганяй до ями!. – 1918. – 102с.
845890
  Тесленко А.Ю. Оповідання : оповідання / А. Тесленко ; [Пеpедм. В.І. Чеpедниченко]. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в, 1919. – 53 с. – Посмеpт. вид. – (Красне письменство)


  Зміст: Щоб з його було?; Тяжко.
845891
  Стефаник В.С. Оповідання : Нариси з життя селянської бідності. З передмовою Вас. Бойка. – Київ : Всеукр. кооп. вид. союз, 1919. – 180с. – (Кооператичний видавничий союз ; 47)


  Зміст: Доpога; Озимина; Діти; Сама саміська; Смеpть; Похоpон; Лан; Святий вечіp; Басаpаби; Виводили з-села; Стpатився; Вечіpня година; Поpтpет; В коpчмі; Лесева фамілія; Побожна; Майстеp; Синя книжечка; Ангел; Давнина; Шкода; Камінний хpест; Злодій; ...
845892
  Грінченко Б.Д. Оповідання / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1924. – 122 с.
845893
  Франко І.Я. Оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1925. – 279 с.
845894
  Стефаник В.С. Оповідання / В.С. Стефаник. – Київ : Державне видавництво України, 1925. – 120с. – (Б-чка художньої літератури)


  Зміст: Синя книжечка; Підпис; Лист; В коpчмі; Стpатився; Лесева фамілія; Катpуся; Мамин синок; Осінь; Новина; Май; Кленові листки; Сини.
845895
  Франс А. Оповідання / А. Франс. – К, 1925. – 238с.
845896
  Франс А. Оповідання / А. Франс. – К, 1925. – 238с.
845897
  Франко І.Я. Оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка, 1929. – 281с.
845898
  Гоголь М. Оповідання / М. Гоголь. – К, 1930. – 96с.
845899
  Грінченко Б.Д. Оповідання / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1931. – 93с.
845900
  Амп П. Оповідання / П. Амп. – Х.-К., 1931. – 94с.
845901
  Горький М. Оповідання / М. Горький. – Київ-Харків, 1935. – 233с.
845902
  Вовчок Марко Оповідання / Вовчок Марко. – Київ; Харків, 1936. – 515с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка художньої літератури)
845903
  Вовчок Марко Оповідання / Вовчок Марко. – Київ : ДЛВ, 1937. – 152с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
845904
  Горький М. Оповідання / М. Горький. – Київ, 1937. – 711с.
845905
  Горький М. Оповідання / М. Горький. – Київ, 1946. – 56с.
845906
  Горький М. Оповідання / М. Горький. – Київ, 1948. – 351с.
845907
  Жемайте Ю. Оповідання / Ю. Жемайте. – Київ, 1949. – 299 с.
845908
  Дрда Я. Оповідання / Я. Дрда. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 120с.
845909
  Вазов І. Оповідання / І. Вазов. – Київ, 1950. – 168 с.
845910
  Вовчок Марко Оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Молодь, 1950. – 100с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
845911
  Галан Я.О. Оповідання / Я.О. Галан. – Львів : Вільна Україна, 1950. – 40с.
845912
  Гаршин В.М. Оповідання / В.М. Гаршин. – К., 1952. – 80с.
845913
  Дрда Я. Оповідання / Я. Дрда. – К., 1952. – 184с.
845914
  Елін-Пелін Оповідання / Елін-Пелін. – К, 1953. – 107с.
845915
  Вовчок Марко Оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Молодь, 1954. – 52с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
845916
  Вазов І. Оповідання / І. Вазов. – Київ, 1954. – 172с.
845917
  Хан Сер Оповідання / Хан Сер. – Київ, 1954. – 76с.
845918
  Тесленко А.Ю. Оповідання / А.Ю. Тесленко. – Київ : ДЛВ, 1955. – 39 с.
845919
  Томчаній М. Оповідання / М. Томчаній. – Київ : Держлітвидав України, 1955. – 191 с.
845920
  Горький М. Оповідання / М. Горький. – Київ, 1955. – 91с.
845921
  Упіт А.М. Оповідання / А.М. Упіт; пер. з латиш. – Київ, 1956. – 252 с.
845922
  Білецький Ф.М. Оповідання / Ф.М. Білецький. – Київ, 1966. – 89с.
845923
  Бірюков М. Оповідання / М. Бірюков. – Львів, 1971. – 248с.
845924
  Тагор Р. Оповідання / Р. Тагор. – Київ, 1972. – 151с.
845925
  Яновський Ю.І. Оповідання : романи, п"єси / Ю.І. Яновський. – Київ, 1984. – 574 с.
845926
  Григоренко Г. Оповідання / Г. Григоренко. – К., 1988. – 493с.
845927
  Кафка Ф. Оповідання / Ф. Кафка ; у перекладі Івана Кошелівця. – [Б. м.] : Сучасність, 1989. – 260 с. – (Бібліотека прологу і сучасности ; Ч.186). – ISBN 3-89278-019-6
845928
  Міядзава К. Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 84-91. – ISSN 0320-8370
845929
  Мушкетик Ю. Оповідання // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 10. – С. 4-42. – ISSN 0130-1608
845930
  Тарнашинська Л. Оповідання // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 12. – С. 25-53. – ISSN 0130-1608
845931
  Даниленко В. Оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 174. – С.19-44
845932
  Пономаренко Л. Оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 175. – С.36-40
845933
  Острук Я. Оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 178. – С.183-198
845934
  Талалай Р. Оповідання // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 11/12. – С. 18-35. – ISSN 0130-1608
845935
  Касьянова С. Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.88-108. – ISSN 0208-0710
845936
  Тютюнник Г. Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 144-150. – ISSN 0208-0710
845937
  Генрі О. Оповідання = Short stories : видання з паралельним текстом [англ. і укр. мовами] / О. Генрі. – Харків : Фоліо, 2006. – 224с. – ISBN 966-03-3222-X
845938
  Терлюк І. Оповідання / Іван Терлюк. – Новий Сад : І. Терлюк, 2007. – 95 с. – ISBN 978-86-910281-0-7
845939
  Косинка Г. Оповідання // Старший боярин / Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Г. Косинка ; [ гол. ред. Н.Є. Фоміна ; відп. за випуск Л.В. Дмитрієва ]. – Харків : Фоліо, 2008. – С.331-348. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3876-0
845940
  Мушкетик Ю. Оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 9/10. – С. 7-23. – ISSN 0130-1608
845941
  Руа Габріель Оповідання : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – ISSN 0320-8370
845942
  Лоррен Жан Оповідання : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 101-118. – ISSN 0320-8370
845943
  Соловйов С. Оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.75-82.
845944
  Кононенко Євгенія Оповідання : оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 1/2. – С. 63-72. – ISSN 0130-1608
845945
  Пономаренко Л. Оповідання : проза: оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 258-263
845946
  Кіндеревич Анатолій Оповідання : оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 52-82. – ISSN 0208-0710


  Видатний учений у галузі фізики написав серію оповідок про неординарні випадки, що траплялися йому у житті
845947
  Задорожна О. Оповідання : проза: оповідання // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 23-26. – ISSN 2075-1222


  Публікуються оповідання: "Історія одного машиніста", "Осінь життя", "Раз і назавжди"
845948
  Генрі О. Оповідання = Short Stories / О. Генрі ; [пер. з фр. ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осіпова]. – Харків : Фоліо, 2011. – 223с. – (Видання з паралельним текстом). — На обкл. та тит. арк. парал. укр., фр. — Текст парал. фр., укр. – ISBN 978-966-03-4580-5
845949
  Барчан В. Оповідання "Психічна розрядка" Т. Осьмачки: модель авторської свідомості // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 125-130


  У статті досліджено змістові та формальні складові авторської свідомості Т. Осьмачки в оповіданні "Психічна розрядка", що репрезентують експресіоністичний тип його художнього мислення
845950
  Князєва В. Оповідання "Тестамент" Івана Чендея як художня модель міфологеми світового дерева // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 88-91. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)


  Способи моделювання зорових і звукових образів, їх динамічності, мінливості, контрастності й емоційної навантаженості у оповіданні "Тестамент".
845951
  Качан Т. Оповідання "Товаришки" Олени Пчілки: зразок жіночого письма чи феміноцентричний текст? // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 49-56. – (Філологія ; Вип. 23/24)
845952
   Оповідання арабських письменників. – К, 1959. – 172с.
845953
   Оповідання арабських письменників. – К, 1959. – 172с.
845954
  Трублаїні М. Оповідання боцмана : Для мол. шк. віку / М. Трублаїні. – Харків; Одеса : Молодий більшовик, 1933. – 36с.
845955
  Ткаченко Р. Оповідання В. Домонтовича про вчених // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 6 (100). – С. 57-60


  Статтю присвячено особливостям поетики малої прози В. Домонтовича, які формують образ науковця
845956
  Долінська Н.В. Оповідання для домашнього читання = Short stories for home reading : (для студ. ф-тів міжнар. відносин та права) : навч. посібник / Н. Долінська, О. Ярмола ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 153, [1] с. : табл. – Обкл. та парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-10-0082-7
845957
   Оповідання для читання. – К, 1970. – 128с.
845958
  Сулима М. Оповідання Євгена Гребінки "Приключения синей асигнации" (компаративний аспект) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 68-70. – ISSN 2075-1222


  У статті розглядається оповідання Євгена Гребінки "Приключения синей асигнации" та роль грошової купюри в ньому як проводиря в суспільстві. Згадуються твори Апулея, Панаса Мирного, Л.М. Толстого та Сорокіна, в яких присутній проводир.
845959
  Голубєва Т.С. Оповідання з історії СРСР / Т.С. Голубєва, Л.С. Геллерштейн. – К., 1984. – 224с.
845960
  Мисан В.О. Оповідання з історії України. : Підручник для 5-го класу середньої школи / В.О. Мисан. – 2-ге вид.випр.та доп. – Київ : Генеза, 1997. – 208с. – ISBN 966-504-220-3
845961
  Чапек Карел Оповідання з обох кишень. / Чапек Карел. – К., 1970. – 480с.
845962
  Серпокриленко О. Оповідання з селянського життя / О. Серпокриленко. – Катеринослав : Коштом К.П. Мордовської ; [Друк. Н.И. Еременка та Я.И. Ларченка], 1917. – 129, [3] с.
845963
  Грінченко Б.Д. Оповідання з української старовини / написав Б. Грінченко. – 2-ге вид. – [Київ] : [Вид. М. Грінченко. Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки]. – (Книжки пам"яті Насті Грінченко ; № 5)
[Вип.] 1 : Київська держава і татарське лихоліття. – 1911. – 62, [2] с. – Бібліогр.: Кн. Б. Грінченка: с. [1-2]


  Розд. кн.: Де і як жили наші предки; Як склалося Київське князівство; Перші київські князі; Володимир Великий; Ярослав; Удільні князі; Північне князівство; Галицьке князівство; Татарське лихоліття; Галицько-Волинська держава; Державний та громадянський ...
845964
  Балглей Г.Я. Оповідання і казки. / Г.Я. Балглей, Є.О. Друянова. – вид.2-ге. – К., 1979. – 64с.
845965
  Пен Чен Оповідання І. Франка: аспекти рецепції : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пен Чен ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 165 л. – Бібліогр.: л. 149-165
845966
  Гольберг М. Оповідання Івана Франка "Борис і Граб". До проблеми: Іван Франко про читача і читання // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 43-51. – ISSN 0130-528Х
845967
  Гузар З. Оповідання Івана Франка "Слимак" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 25-31. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Розглянуто змістоформу малодослідженого твору Івана Франка. Оповідання "Слимак" примикає тематично до бориславського циклу, а також випереджає тему, опрацьовану в оповіданні "Задля празника"
845968
   Оповідання із Святої історії. – К, 1988. – 498с.
845969
  Буряк О. Оповідання М. Павича "Скляний равлик" в контексті осмислення теоретико-методологічних проблем постмодернізму // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.
845970
  Буряк О. Оповідання Мілорада Павича "Скляний равлик" в контексті осмислення теоретико-методологічних проблем постмодернізму // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 19-22.
845971
  Ковбасенко Л.В. Оповідання О. Теліги "Товаришки" в контексті феміністичних тенденцій української прози кінця XIX сторіччя : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 202-204
845972
  Вайно-Бушан Оповідання Олеся Гончара "За мить щастя" в системі кінематографічної інтерпретації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 21-26
845973
  Вишеславський Л. Оповідання офіцера / Л. Вишеславський. – Київ : Молодь, 1947. – 40 с.
845974
  Франко Т. Оповідання про батька / Тарас Франко // Вінок Івану Франкові / [ред. кол. О.С. Дяченко, Ю.С. Кобилецький, А.А. Каспрук, О.С. Пащенко, Л.І. Смілянський ; зб. упорядкув. А.А. Каспрук]. – Київ : Радянський письменник, 1957. – С. 573-584
845975
   Оповідання про В.І. Леніна : Книга для читання нім. мовою. – Київ, 1988. – 158 с.
845976
  Мокрієва Н.Г. Оповідання про В.І.Леніна. / Н.Г. Мокрієва. – К, 1979. – 108с.
845977
  Воїнов А. Оповідання про генерала Ватутіна / А. Воїнов. – Київ, 1952. – 72с.
845978
  Воїнов О. Оповідання про генерала Ватутіна. / О. Воїнов. – Київ, 1951. – 212с.
845979
  Димитров-Рудар Оповідання про Георгія Димитрова / Димитров-Рудар. – К., 1970. – 52с.
845980
  Горький М. Оповідання про героїв / М. Горький. – Київ, 1950. – 52с.
845981
  Трублаїні М. Оповідання про далеку Північ / М. Трублаїні. – Київ : Дитвидав, 1959. – 208с.
845982
  Байдебура П.А. Оповідання про друзів / П.А. Байдебура. – К., 1959. – 216с.
845983
  Грінченко Б.Д. Оповідання про Івана Котляревського / написав Б. Гринченко. – 3-є вид. – [У Київі (Київ)] : Вид. М. Грінченко ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 32 с. : портр. І.П. Котляревського. – (Кгнижки пам"яті Насті Грінченко ; № 5)
845984
  Гріва Ж. Оповідання про Іспанію / Ж. Гріва. – Київ, 1954. – 63 с.
845985
  Бандурак В.Ю. Оповідання про Леся Мартовича / В.Ю. Бандурак. – Ужгород, 1977. – 142с.
845986
  Горький Максим Оповідання про надзвичайне / М. Горький. – Київ ; Харків : Радянська література, 1934. – 44 с. = Вибрані твори
845987
  Бедзик Д. Оповідання про Олега Кошового / Д. Бедзик. – Київ : Молодь, 1950. – 140с.
845988
  Бедзик Д. Оповідання про Олега Кошового / Д. Бедзик. – 2-е доп. вид. – Київ : Молодь, 1952. – 236с.
845989
  Бедзик Д. Оповідання про Олега Кошового / Д. Бедзик. – 3-е вид., доп. – Київ : Молодь, 1956. – 220с.
845990
  Тихонов Микола Семенович Оповідання про Пакистан / Тихонов Микола Семенович. – Київ : Молодь, 1952. – 64с.
845991
  Осипов К. Оповідання про фельдмаршалів / К. Осипов. – Київ, 1950. – 96с.
845992
  Дойл А.К. Оповідання про Шерлока Холмса / Артур Конан Дойл ; [З англ. пер. Микола Дмитренко]. – Київ : Веселка, 1973. – 111 с.
845993
  Дойль А.К. Оповідання про Шерлока Холмса / А.К. Дойль. – К., 1977. – 192с.
845994
  Дойль А.К. Оповідання про Шерлока Холмса : Для сер. та старш. шкільного віку / А.К. Дойль. – Київ : Веселка, 1990. – 348с.
845995
  Левченко М.О. Оповідання селян за часи громадянської війни на Вкраїні / Микола Левченко ; Українська Акад. Наук ; Історично-філологічний відділ. – Київ : Українська Акад. Наук, 1926. – 10 с.
845996
  Вовчок Марко Оповідання та казки / Вовчок Марко. – Київ : Дитвидав, 1958. – 132с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
845997
  Вовчок Марко Оповідання та повісті / Вовчок Марко. – Київ : ДЛВ, 1961. – 288с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
845998
  Вовчок Марко Оповідання та повісті / Вовчок Марко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 287с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
845999
  Ільченко Ю.Ю. Оповідання Чака Паланіка у перекладацькій інтерпретації Іллі Стронговського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 23-30


  На основі оповідань "У сховку" та "Кишки" Чака Паланика та їхніх українських перекладів, виконаних Іллею Стронговським, у статті розглядається питання про індивідуальний стиль письменника та його об"єктивне відтворення перекладачем.
846000
  Вовчок Марко Оповідання. Казки. Повісті. Роман / Вовчок Марко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 638с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка української літератури)
<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,