Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>
841001
  Мельничук Б. "...Мислитель, достойний продовжувач Івана Франка, каменяр нової доби" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 9 (839), вересень. – С. 109-116. – ISSN 0868-4790


  Автори статті аналізують творчість поета Дмитра Васильовича Павличка, вітають з 85-річчям.
841002
  Грабовський С. "Миролюбна Європа" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 19 лютого (№ 30). – С. 3


  Путін, як і Гітлер, розраховує, що перед ним складуть зброю ще до бою.
841003
  Кот С. "Миротворці" на Донбасі: міф чи реальність? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 2). – С. 4


  Внутрішня стабільність стане додатковим важливим чинником морально-психологічного зміцнення Збройних сил України.
841004
  Мастєрова В. "Миру, Господи, миру нам треба" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 2-9. – ISSN 0208-0710


  Із щоденника.
841005
  Шутова Наталья "Мис Туризм" и фестиваль красоты в русском стиле : Эра красоты в туризме. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 20-21 : Фото
841006
  Калина О. "Мисливець за привидам" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Оповідання.
841007
  Кашуба-Вольвач "Мислити не сюжетами, а мистецькими категоріями...". Педагогічні принципи Олександра Богомазова // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2022. – № 2/3 (126) : Спадок і доля. – С. 106-113. – ISSN 2222-436X
841008
  Заславський І.Я. "Мислі й чуття небуденні" (Поезія Михайла Ореста) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 167-173
841009
   "Мисліть позитивно й боріться за свої мрії" // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 1


  "Великою можливістю говорити не тільки з політиками назвала Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель зустріч зі студентами нашого Університету в Актовій залі КНУ 1 листопада 2018 року. Під об"єктивами понад 30 українських і зарубіжних телеканалів й ...
841010
  Кальницкий М. "Мистер Винтер, суп готов". Как бывший киевский студент сумел перегородить стеной главную реку Украины // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 1/2 (694), 15.01.2021. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
841011
  Лизанчук В. "Мистецтво брехні таке ж старе, як і сама Росія" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 жовтня (№ 40). – С. 6


  Книга "Свята Русь" Алена Безансона у перекладі українською Тараса Марусика відкриває "вікно у великий світ брехні, лукавства, маніпулювання, злочинності, які притаманні московитам-росіянам".
841012
  Шалашенко Г.І. "Мистецтво бути", або про сучасний запит на Людяність // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України ; голов. ред.: Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов ; редкол.: B. Waldenfels, W. Lugowski, В.А. Рижко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 184-196. – ISSN 2077-8309
841013
  Джура О.Д. "Мистецтво жити" як засада життєтворчості особистості // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 331-338
841014
  Сидоренко М. "Мистецтво має вселяти надію" / запитувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 вересня (№ 117/118). – С. 8-9


  Художник Михайло Сидоренко про виставку в одному з престижних французьких фондів і "палітру" власної творчості.
841015
  Андрієнко К. "Мистецтво померло, не їжте його труп!" - закликала молодь в Парижі у травні 1968-г0... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 3


  Паризький травень: знаки і символи
841016
  Денисенко В. "Мистецтво почесне і корисне". Зауваги про гомілетику Феофана Прокоповича // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 176-185. – ISSN 0869-3595


  Розглядається спадщина укр. релігійного діяча Феофана Прокоповича, його внесок у галузі риторики і гомілетики
841017
  Криволап А. "Мистецтво створювати окрему дійсність" / розмову вів Андрій Будкевич // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 липня (№ 29). – С. 15


  Анатолій Дмитрович Криволап — український художник, майстер українського нефігуратовного малярства та пейзажу.
841018
  Ільницький Д. "Мистецтво створює окрему дійсність": літературознавчі погляди Богдана-Ігоря Антонича // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 211-224
841019
   "Мистецтво творять шал і розум". Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації = "Art is created by madness and mind". Creative works by Bohdan Ihor Antonych: acceptance and interpretations : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Каф. теорії л-ри та порівнял. літературознавства ; [редкол.: М. Ільницький (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 510, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - Рез. рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" = Series "Ukrainian philology: schools, personalities, problems", ISSN 978-966-613-829-6 ; вип. 11). – ISBN 978-966-613-830-2
841020
  Романова О.О. "Мистецтво херігеба". Декілька приміток до проблеми визначення ритуалу, пов"язаного з ;h (на прикладі гробничних текстів Давнього Царства) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 89-90. – (Історія ; вип. 45)


  Про поховальний ритуал і світоглядні уявлення давніх єгиптян
841021
  Жбанкова О.Б. "Мистецтво як радість життя": до ювілею Миколи Пимоненка // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 250-260
841022
   [Мироненко Олександр Миколайович] // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 313-314. – ISSN 1993-0909


  70 років від дня народження.
841023
  Бакаев Сергей Дмитриевич Мир-системный анализ Иммануила Валлерстайна // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 168-174. – Бібліогр.: с. 168. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
841024
  Дианова В.М. Мир-системный и цивилизационный подходы: точки сопряжения / В.М. Дианова, А.А. Пучковская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 57-63. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  В статье предпринята попытка найти и рассмотреть точки сопряжения двух подходов к исследованию культурно-исторического пространства: мир-системного и цивилизационного. Акцентируется внимание на сопоставлении взглядов американского ученого И. ...
841025
  Уткин А.И. Мировой порядок 21 века / Уткин А.И. – Москва : Эксмо, 2002. – 512с. – (История 21 века: прогнозы, перспективы, предсказания). – ISBN 5-699-00654-0
841026
  Ильина З.М. Мировой продовольственный кризис и угрозы в продовольственной сфере // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 154-161
841027
  Алтухов А. Мировой продовольственный кризис: причины возникновения и проблемы преодоления // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 2. – С. 13-25. – ISSN 0235-2443
841028
  Алтухов А.И. Мировой продовольственный кризис: причины возникновения и проблемы преодоления // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 145-154
841029
  Ковалев Е. Мировой продовольственный кризис: эскалация проблем // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 15-23. – ISSN 0131-2227
841030
  Виноградов Б. Мировой пролетариат и СССР / Б. Виноградов. – [Москва] : Изд-во Комун. акад. ; [Тип. "Красная Пресня" 3-я Мосполиграф], 1928. – 226 с. – (Деять лет капитаистического окружения СССР : Серия в 7 книгах / Под редакцией Е. Пашуканиса и М. Спектатора. Коммун. акад. Инст-т мирового хоз-ва и мировой политики ; Кн. 5)
841031
  Расс Т.С. Мировой промысел водных животных. / Т.С. Расс. – М., 1948. – 64с.
841032
  Искандеров Ахмед Ахмедович Мировой революционнный процесс на современном этапе / Искандеров Ахмед Ахмедович. – Москва, 1966. – 47с.
841033
  Старушенко Г.Б. Мировой революционный прогресс и современное международное право. / Г.Б. Старушенко. – Москва, 1978. – 328 с.
841034
  Александров С.В. Мировой революционный процесс - воплощение идей Октября / С.В. Александров. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Библиотека "Великой Октябрьской соц. революции - 60 лет")
841035
  Носов П.А. Мировой революционный процесс - триумф идей ленинизма / П.А. Носов. – М, 1969. – 65с.
841036
  Красин Ю.А. Мировой революционный процесс : сущность и основные тенденции / Ю.А. Красин. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
841037
   Мировой революционный процесс за 100 лет. – Воронеж, 1964. – 18с.
841038
   Мировой революционный процесс и борьба с контрреволюцией на современном этапе. – М., 1986. – 177с.
841039
   Мировой революционный процесс и дальнейшее углубление общего кризиса капитализма. – М., 1979. – 62с.
841040
  Барабаш Ю.Я. Мировой революционный процесс и литература наших дней / Ю.Я. Барабаш. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Литература" ; № 1, 1979 г.)
841041
  Науменко А.Я. Мировой революционный процесс и несостоятельность его критиков : Уч.-мет. пособ. для студ. / А.Я. Науменко, К.С. Пархоменко. – Саратов : Саратовский университет, 1974. – 128, [4] с.
841042
   Мировой революционный процесс и современность. – М., 1980. – 470с.
841043
  Загладин В.В. Мировой революционный процесс на современном этапе / В.В. Загладин. – Москва, 1970. – 96с.
841044
   Мировой революционный процесс: проблемы и исследования. – Москва, 1979. – с.
841045
   Мировой революционный процесс: проблемы и исследования. – Москва, 1981. – 84с.
841046
   Мировой революционный процесс: проблемы и исследования. – Москва
Вып. 4. – 1982
841047
   Мировой рейтинг лесистости // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 40. – ISSN 1029-5828
841048
  Хвойник П.И. Мировой рынок : препятствие или союзник? / П.И. Хвойник. – М, 1971. – 192с.
841049
  Айдрус И.А. Мировой рынок высшего образования на современном этапе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 53-62. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируется мировой рынок образовательных услуг, выявляются тенденции его развития, определяется национальный состав иностранных студентов в странах–лидерах по объему предлагаемых услуг.
841050
  Костолевский М.М. Мировой рынок древесных плит : Автореф... канд. экон.наук: / Костолевский М. М.; МГИМО. – М., 1966. – 19л.
841051
  Персианов Р.М. Мировой рынок и научно-техническая революция / Р.М. Персианов. – Л, 1972. – 40с.
841052
  Разумнова Л. Мировой рынок нефти: механизм ценообразования в период "третьего нефтяного шока" / Л. Разумнова, Н. Светлов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0131-2227
841053
  Белоусов С. Мировой рынок оружия // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 7. – С. 91-101. – ISSN 0131-2227
841054
  Жилин М.В. Мировой рынок стали: особенности и современные тенденции // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 29-33. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  В статье обоснована актуальность исследования развития мирового рынка стали и необходимости использования стали практически во всех сферах деятельности национальной экономики любой страны. Целью статьи является исследование особенностей и современных ...
841055
  Фрхад Паранд Мировой рьнок знергетики: роль Ирана и Украины в обеспечении знергией Европы // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 46-54.
841056
  Виноградов В.Д. Мировой социализм / В.Д. Виноградов. – Ленинград, 1975. – 40с.
841057
   Мировой социализм и Движение неприсоединения. – Москва, 1988. – 254с.
841058
  Беленков С.Д. Мировой социализм и международные отношения в начале 80-х годов / Беленков С.Д., Остроумов Г.С. – Москва : Международные отношения, 1982. – 94 с. – Библиогр.: с. 92-93. – (Внешнеполит. прогр. XXVI сьезда КПСС в действии)
841059
  Тлостанов К В. Мировой социализм и национально-освободительное движение / К В. Тлостанов. – Нальчик, 1964. – 104с.
841060
  Троицкий Е.С. Мировой социализм и национально-освободительное движение / Е.С. Троицкий. – М, 1981. – 64с.
841061
  Михин В.Л. Мировой социализм и национально-освободительное движение / В.Л. Михин. – М., 1984. – 63с.
841062
   Мировой социализм и развивающиеся страны. – М., 1969. – 276с.
841063
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – Москва, 1961. – 206 с.
841064
  Злобин И.Д. Мировой социалистический рынок / И.Д. Злобин. – Москва, 1963. – 40с.
841065
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – М., 1969. – 240с.
841066
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – М., 1970. – 240с.
841067
  Федорова М.А. Мировой социально-экономический контекст научного образования / М.А. Федорова, А.М. Завьялов
841068
  Федорова М.А. Мировой социально-экономический контекст научного образования / М.А. Федорова, А.М. Завьялов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 7-10. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены основные тенденции, характеризующие мировой социально-экономический контекс т высшего образования в целом и научного образования в частности. Охарактеризовано положение со временного университета в системе высшего образования. Предложено ...
841069
  Белоус О.Г. Мировой структурный кризис и трансформации глобальной финансовой системы // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 4-7. – ISSN 1728-6220
841070
  Исаченко В.Л. Мировой суд : Практический комментарий на первую книгу устава гражданского судопроизводства / Составил В.Л. Исаченко. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
(статья 29-201). – 1913. – XX, 884 с. – Экз в разных тип. переплетах


  Содержание: Книга первая. Порядок производства в мировых установлениях . - С .1-10 Кл.слова: Подведомственность и подсудность. Последствия превышения пределов ведомства и власти. Право гражданское и публичное. Способы распознавания этих прав ...
841071
  Волков Н.Т. Мировой судебник для местностей, в которых введен закон 15 июня 1912 г. "О местном суде" / Н.Т. Волков. – Санкт-Петербург : Скл. изд. в Юридическом кн. маг. Н.К. Мартынова ; [Тип. М. Меркушевича], 1914. – [2], 372 с.
841072
  Крюковский В.Я., Товстолес Н.Н Мировой судья : Практическое руководство для мировых судей и мировых съездов / В.Я. Крюковский и Н.Н. Товстолес, тов. обер-прокурора Гражд. кассац. деп. Правительствующего сената. – Петроград : Издание Т-ва А.С.Суворина-"Новое время", 1915. – [6], CVIII, 892 с. – Алф.-Предм. указ.: с. 863. – Библиогр. в предисл.


  Ключевые слова: судебные установления--устав гражданского судопроизводства--устав уголовного судопроизводства--устав о наказаниях--уголовное уложение Аннотация: Настоящее издание содержит в себе оффициальный текст соответствующих томов свода ...
841073
  Ма Мин Мировой телекоммуникационный рынок и цифровая трансформация экономики Республики Беларусь // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 15-21. – ISSN 2306-546X
841074
  Вышнепольский С.А. Мировой трансорт и мировое хозяйство / С.А. Вышнепольский. – Москва-Ленинград, 1929. – 175с.
841075
  Франжиалли Франческо Мировой туризм в разрезе 2001 года : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 36-38 : Фото
841076
  Доронин Алексей Мировой туризм. К неожиданностям нужно быть готовым : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 42-44 : Фото
841077
   Мировой туризм. Коллекция фактов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 44-46 : фото
841078
  Елеева Зарина Мировой туризм: тенденции развития : У России все шансы стать новой туристской Меккой. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 16-19 : Табл.
841079
  Кривега Л.Д. Мировой туризм: тенденции развития / Л.Д. Кривега, Е.В. Сухарева // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 283-285. – ISSN 2076-1554
841080
   Мировой туризм: фаза раскрытия возможностей : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 54-57
841081
  Соловьева С.В. Мировой финансово-экономический кризис и инвестиционная деятельность предприятий реального сектора экономики России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 5 (57). – С. 40-43. – ISSN 1728-8878
841082
  Кураташвили А.А. Мировой финансово-экономический кризис и проблемы институционального обеспечения социальной // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 130-134


  В статье рассматриваются проблеми институционального обеспечения социальной ориентации рыночной экономики в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Особое внимание уделяется раскрытию сущностной природы социально ориентированной ...
841083
  Васильев В.С. Мировой финансово-экономический кризис: фаза 3 (пирамида долга) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
841084
  Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 9-27. – ISSN 0042-8736
841085
  Матросова Л.Н. Мировой финансовый кризис и его влияние на экономику Украины // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 122-124. – ISSN 1729-7206
841086
  Евсеев А.П. Мировой финансовый кризис и проблемы государственного управления в Украине // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 32-40. – ISSN 0201-7245
841087
  Коновалов В. Мировой финансовый кризис и тенденция регионализации мировой валютной системы // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 25-40. – ISSN 0207-3676
841088
  Рязанов В.Т. Мировой финансовый кризис и экономика России: точка разворота? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 3-21. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
841089
  Васильев В.С. Мировой финансовый кризис и экономическая стратегия Б.Обамы - Т. Гайтнера / В.С. Васильев, Е.А. Роговский // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 4 (472). – С. 3-29. – ISSN 0321-2068
841090
  Лури И.Л. Мировой финансовый кризис. / И.Л. Лури, М.М. Невяжская. – М., 1934. – 92с.
841091
  Васильев В.С. Мировой финансовый кризис. Фаза 2 (Рецессия) / В.С. Васильев, Е.А. Роговский // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 3 (471). – С. 23-41. – ISSN 0321-2068
841092
  Ершов М. Мировой финансовый кризис: год спустя // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 4-21. – ISSN 0042-8736
841093
  Патрон П.А. Мировой финансовый кризис: истоки, роль государства, перспективы развития // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 7 (475). – С. 23-34. – ISSN 0321-2068
841094
  Новичков Н.В. Мировой финансовый кризис: между прошлым и будущим // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 3 (39). – С. 32-42. – ISSN 0201-7083
841095
  Кедбан Н.М. Мировой финансовый кризис: причины и последствия для арабских стран // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5. – С. 145-149. – ISSN 0869-1908
841096
  Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок тенденции и инструменты / Д.М. Михайлов; Финансовая акад. при правительстве Российской Федерации. – Москва : Экзамен, 2000. – 768 с. – ISBN 5-8212-0058--X
841097
   Мировой экономический кризис. – Москва, 1930. – 338с.
841098
  Варга Е.С. Мировой экономический кризис / Е.С. Варга. – Москва, 1930. – 175с.
841099
   Мировой экономический кризис. – М., 1932. – 349с.
841100
  Васильев В.П. Мировой экономический кризис : причины и пути выхода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.31-35. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
841101
  Гаджиев К. Мировой экономический кризис в зеркале социокультурных и политико-культурных трансформаций // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 19-31. – ISSN 0131-2227
841102
  Мингулин И. Мировой экономический кризис и борьба за пролетарскую революцию / И. Мингулин. – М., 1931. – 239с.
841103
  Корчагина З.А. Мировой экономический кризис и вектор развития экономики России / З.А. Корчагина, И.М. Теняков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 96-107. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
841104
  Хасселбалк О. Мировой экономический кризис и Датская система реагирования на социальные потрясения (DANISH FLEXICURITY SYSTEM) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 25-32. – ISSN 1812-3910


  После периода чрезвычайно низкого уровня безработицы в Дании к июню 2009 г. 3,8% от общего числа работоспособного населения Дании не имело работы, и в дальнейшем ожидается рост безработицы, что вызвано экономическим кризисом. Рынок труда в Дании ...
841105
  Дарвиду К. Мировой экономический кризис и его влияние на балканские страны и Грецию // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 36-47. – ISBN 978-966-02-7953-7
841106
  Клочковский Л.Л. Мировой экономический кризис и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 34-37. – ISSN 044-748Х
841107
  Эльянов А. Мировой экономический кризис и развивающиеся страны // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 10. – С. 24-32. – ISSN 0131-2227
841108
  Бах М.Г. Мировой экономический кризис и революционный подъем к1-му мая 1932 г. / Бах М.Г. ; Ком. акад., Ин-т мир. хоз. и мир. полит. – Москва : Партиздат, 1932. – 87 с. – (Популярная серия)
841109
  Примаков Е.М. Мировой экономический кризис и Россия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.3-17. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
841110
  Бузгалин А. Мировой экономический кризис и сценарии посткризисного развития: марксистский анализ / А. Бузгалин, А. Колганов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 119-132. – ISSN 0042-8736
841111
  Добрынин А.И. Мировой экономический кризис и трасформация рыночной модели хозяйства / А.И. Добрынин, Г.П. Журавлева // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 6 (74). – С. 5-15. – ISSN 1993-3541
841112
  Левашов В.К. Мировой экономический кризис и устойчивое развитие // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
841113
  Глазьев С. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 26-38. – ISSN 0042-8736
841114
  Аттали Ж. Мировой экономический кризис. Что дальше? = La crise, et apres? / Ж. Аттали ; [пер. с фр.: А. Бархатова, В. Мультатули]. – Москва [и др.] : Питер, 2009. – 174, [2] с. – Парал. тит. л. фр. – (Бестселлер). – ISBN 978-5-49807-330-9
841115
  Ендовицкий Д.А. Мировой экономический кризис: анализ причин / Д.А. Ендовицкий, Д.Г. Ломсадзе // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 347-352. – ISSN 1993-6788
841116
  Кураташвили А.А. Мировой экономический кризис: определяющие причины его возникновения и пути предотвращения глобальных процессов впредь // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – Вип. 35. – С. 166-174. – ISSN 2079-4762
841117
  Гаджиев К.С. Мировой экономический кризис: политико-культурное измерение // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-19. – ISSN 0042-8744
841118
  Лобанов Н.А. Мировой экономический кризис: уроки для российского образования // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 278-281
841119
  Любимов Л.Л. Мировой энергетический кризис или кризис капиталистического энергохозяйства / Л.Л. Любимов. – М., 1976. – 64с.
841120
  Лодж Оливер Мировой эфир / Сэр Оливер Лодж, ректор Ун-та в Бирмингаме ; пер. с англ. под ред. Д.Д. Хмырова, прив.-доц. Новорос. ун-та. – Одесса : Mathesis, 1911. – [4], VI, 216 с. : ил.


  Ред. Хмыров, Дмитрий Дмитриевич
841121
  Шмидт Г. Мировой эфир. Электричество. Материя : Пер.с нем. / Г. Шмидт. – Москва; Петроград : Государственное издательство, 1923. – 107 с.
841122
  Стуруа Г.М. Мировому океану - мирные воды / Г.М. Стуруа. – М., 1988. – 102с.
841123
  Анипкин Ю.Д. Мировосприятие и стиль раннего С.Н.Сергеева-Ценского (1898-1914) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.641 / Анипкин Ю.Д.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 26л.
841124
  Малюгин Владимир Евгеньевич Мировосприятие личности и особенности его формирования в условиях социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Малюгин Владимир Евгеньевич; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 18л.
841125
  Игнатов А.И. Мировосприятие, картина мира и мировоззрение / А.И. Игнатов. – Москва, 1971. – 48с.
841126
  Самойлова Виктория Мировые SPA спасать не нужно : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 38-41. – Bibliogr.: Фото
841127
  Авакян А.Б. Мировые водные проблемы и задачи современного школьного образования : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 32-37
841128
  Львович М.И. Мировые водные ресурсы и их будущее / М.И. Львович. – Москва, 1974. – 448с.
841129
  Ланцов С. Мировые войны в генезисе мировой политики // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 30-39. – ISSN 1728-2756
841130
  Проэктор Д.М. Мировые войны и судьбы человечества / Д.М. Проэктор. – М., 1986. – 317с.
841131
   Мировые гении IQ всех времен и народов // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 4 (156). – С. 74-79. – ISSN 0868-8893


  Сайт ListAfterList.com рискнул представить рейтинг умнейших. Критерием стал уровень IQ. В топ-30 вошли как гении Возрождени, так и современники. 1- место Ким-УНГ-Йонг (1963 г. рожд) - корейский гений. Уже в возрасте 4-х лет знал четыре языка и решал ...
841132
  Люкевич И.Н. Мировые деньги: теоретические основы и принципы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 116-129. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
841133
  Григорьев Л. Мировые дисбалансы сбережений и инвестиций / Л. Григорьев, А. Иващенко // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 4-19. – ISSN 0042-8736
841134
  Геккель Э. Мировые загадки, 1906
841135
  Геккель Э. Мировые загадки / Э. Геккель. – М, 1920. – 409с.
841136
  Геккель Э. Мировые загадки / Э. Геккель. – М, 1937. – 536с.
841137
  Адабашев И.И. Мировые загадки сегодня / И.И. Адабашев. – Москва : Политиздат, 1969. – 320 с.
841138
  Адабашев И.И. Мировые загадки сегодня / И.И. Адабашев ; науч. ред. и послесл. [с. 269-303] А.Г. Назарова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская Россия, 1986. – 302, [2] с. : ил.
841139
  Суходолов А.П. Мировые запасы урана: перспективы сырьевого обеспечения атомной энергетики // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 4 (72). – С. 166-169. – ISSN 1993-3541
841140
  Илек Ф. Мировые изобретения в датах / Ф. Илек. – Ташкент, 1982. – 271с.
841141
  Литвина Н.И. Мировые инвестиции. Региональные тенденции / Н.И. Литвина, В.В. Комаров, Е.В. Ананьева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 1 (февраль). – С. 67-73. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируется влияние прямых иностранных инвестиций на реальную мировую экономику и региональные тенденции этого процесса. Исследуются проблемы гармонизации деятельности транснациональных корпораций в развивающихся странах с целью их ...
841142
  Еронина Е.А. Мировые информационные ресурсы - основа научно-исследовательской и справочно-библиографической деятельности // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 2. – С. 58-61. – ISSN 1726-6726
841143
  Селетков С.Н. Мировые информационные ресурсы и их использование в экономике, науке и образовании / С.Н. Селетков, Н.В. Днепровская // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 47-53.
841144
  Батуев М.И. Мировые источники сырья / М.И. Батуев. – Москва ; Лнинград : Гос. изд-во, 1928. – 148 с. : диаграм.
841145
  Сергеев В. Мировые кризисы / В. Сергеев. – Москва
2. – 1924. – 240с.
841146
  Ионцев В.А. Мировые миграции. / В.А. Ионцев. – М., 1992. – 62с.
841147
  Ляхницкий В.Е. Мировые морские каналы / В.Е. Ляхницкий. – Ленинград, 1956. – 52с.
841148
  Вышнепольский С.А. Мировые морские пути и судоходство / С.А. Вышнепольский. – Москва, 1953. – 456с.
841149
  Коновалов Вячеслав Мировые перипетии Star Alliance // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 20-21 : фото. – ISSN 1998-8044
841150
  Кассель Г. Мировые проблемы денежного обращения. С прилож. доклада английской комиссии о денежном обращении и золотой валюте. / Г. Кассель. – Пб., 1922. – 103с.
841151
  Сидоренко Т.В. Мировые рейтинги университетов как стимул к совершенствованию системы высшего образования России // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 26-36. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена проблеме, связанной с попаданием российских университетов на высокие позиции в мировых рейтингах, таких как «Academic Ranking of World Universities», «Times», «QS World University Ranking». Феномен рейтингов можно назвать академической ...
841152
  Винклер Х Мировые ресурсы / Х Винклер. – Москва : Знание, 1986. – 270с.
841153
  Почекутова Е.А. Мировые ресурсы нефти / Е.А. Почекутова. – М, 1970. – 119с.
841154
   Мировые ресурсы нефти и газа. – М., 1976. – 58с.
841155
  Вульф Е.В. Мировые ресурсы полезных растений (пищевые, кормовые, технические, лекарственные и др.) : Справочник / Е.В. Вульф, О.Ф. Малеева; Бахтеев Ф.Х. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1969. – 566с.
841156
  Морэтт Ф. Мировые рынки сырья. / Ф. Морэтт. – Л., 1925. – 196с.
841157
  Левшин Ф.М. Мировые рынки: конъюктура и цены / Ф.М. Левшин, С.Б. Мухин, В.Н. Соловьев. – Москва : Международные отношения, 1987. – 120 с.
841158
   Мировые тенденции анализа и оценок состояния и развития технологического прогнозирования и достижений промышленных производств / Белорусский гос. ун-т, Гос. ком. по науке и технологиям Республики Беларусь ; [И. В. Войтов и др. ; под ред. И. В. Войтова]. – Минск : БГУ, 2013. – 471, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 467-470. – ISBN 978-985-518-836-1
841159
  Алтухов А. Мировые тенденции в продовольственном обеспечении населения // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 9. – С. 10-18. – ISSN 0235-2443
841160
  Хохлова М. Мировые тенденции в развитии образования / М. Хохлова, И. Хохлов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 6. – С. 85-94. – ISSN 0131-2227
841161
  Шелковникова Лада Мировые тенденции гостиничного рынка / Шелковникова Лада, Кондратенко Анатолий // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 11-13 : фото
841162
  Ермилова М.И. Мировые тенденции международного ипотечного кредитования // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 2074-6040
841163
  Тюленев И.В. Мировые тенденции нефтегазового сервиса // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 12. – С. 45-50. – ISSN 2074-6040
841164
  Башмаков Н.И. Мировые тенденции развития высшего образования в 21 веке: видение ЮНЕСКО и практика реформ / Н.И. Башмаков // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 1. – С. 28-31. – ISSN 1726-667Х
841165
  Ромат Е. Мировые тенденции развития рекламы // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 5. – С. 14-19.
841166
  Пименов С.А. Мировые тенденции трансформации услуг доставки и изменения бизнес-моделей почтовых операторов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 135-144


  В статье раскрывается понятие и структура услуги доставки, делается исторический экскурс в развитие услуг доставки, проанализированы тенденции в изменении требований потребителей к услугам доставки, рассмотрен международный опыт изменения ...
841167
  Левшин Ф.М. Мировые товарные рынки / Ф.М. Левшин. – М, 1973. – 360с.
841168
  Матюхин Г.Г. Мировые финансовые центры / Г.Г. Матюхин. – Москва, 1979. – 212с.
841169
   Мировые финансы / Энг Максимо, Френсис, Лис, , ЛоуренсДж Мауер; Ун-т Сент Джен. – Москва : ДеКа, 1998. – 768с. – ISBN 5-98645-004-4, 0-673-46948-4
841170
  Братерский М.В. Мировые финансы в российско-американских отношениях // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 8 (500). – С. 3-15. – ISSN 0321-2068
841171
  Дунаева Е. Мировые цены и ценообразование на продовольственном рынке России // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. н-и ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 10. – С. 54-58. – ISSN 0235-2443
841172
   Мировые цены от Hotels. com // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 34-35 : фото
841173
   Мировые экономические кризисы. – М., 1939. – 894с.
841174
   Мировые экономические кризисы 1848-1935. – М.
1. – 1937. – 808с.
841175
  Субботин А.К. Мировые экономические проблемы: перспективы решения / А.К. Субботин. – Москва, 1980. – 240с.
841176
  Ценков Б. Мироглед и художествен метод в литературата = World outlook and artist method in literature : историко-теорет. изсл. / Борис Ценков ; Бълг. акад. на науките, Ин-т по философия. – София : Изд-во на Бълг. акад. на науките, 1974. – 291, [1] c. – Парал. тит. л. англ. - Резюме рус. и англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
841177
   Мироглед, метод и стил в изкуството. – София, 1975. – 508с.
841178
  Соколовский В.Г. Мироздание : Опыт духовного стихотворения / [соч.] В. Соколовского. – Москва : Тип. Августа Семена при Мед.-хирург. акад.,, 1832. – 133, [1] с., 1 л. табл.
841179
  Нернст В. Мироздание в свете новых исследований : перевод / В. Нернст. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 59 с.
841180
  Стрельбицкий С. Мироздание и его тайны (беседы о природе) / С. Стрельбицкий. – 2-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Путь просвещения, 1923. – 99 с.
841181
   Мироздание и человек. – Москва : Политиздат, 1990. – 352 с.
841182
  Михайлов О.Н. Мироздание по Леониду Леонову / О.Н. Михайлов. – М. : Советский писатель, 1987. – 270 с.
841183
  Демин В.Н. Мироздание постигая... / В.Н. Демин, В.П. Слезнев. – М, 1989. – 265с.
841184
  Базалук О.А. Мироздание: живая и разумная материя : (историко-философский и естественнонаучный анализ в свете новой космологической концепции) / О.А Базалук ; М-во образования и науки Украины. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 412 с. – ISBN 966-525-619-X


  Рассмотрены вопросы организации и функционирования сознания Человека, основные этапы его формирования как личности. С философских позиций проанализирована деятельность Человека не только на уровне Цивилизации, но и в целостной системе Живого вещества.
841185
  Ковалевский П.И. Мироздания / П.И. Ковалевский. – СПб.-М. – 120с.
841186
  Сидорина Н.К. Мироколица / Н.К. Сидорина. – Москва, 1987. – 141с.
841187
  Найдюк Ю.Г. Мироконтактная спектроскопия / Ю.Г. Найдюк, И Янсон. – М., 1989. – 63с.
841188
  Беспалова Нина Александровна Миролюбивая внешняя политика Советского Союза : Рек. указ. лит. / Беспалова Нина Александровна, Лощенкова Наталья Васильевна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Книга, 1978. – 143с.
841189
   Миролюбивая внешняя политика социалистических стран Европы : Указ. лит. – Москва, 1987. – 137с.
841190
  Зарудний Є. Миролюбні гади // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 15


  "Громадянська війна в Іспанії збагатила військову і політичну науку поняттям "п"ята колона". Сьогодні ми можемо сказати: п"ята колона як елемент гібридної війни. Чотири колони військ заколотників, що наступали на Мадрид, і quinta columna у місті. Саме ...
841191
  Гулевич В.Н. Миролюбні сили ФРН у боротьбі проти мілітаризму та реваншизму (1955-1966 рр.) / В.Н. Гулевич. – Київ, 1968. – 325с.
841192
  Дегтярев А. Миром против мифов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 8 февраля (№ 6). – С. 18


  Федеральный закон “Об образовании” принят, но работа над совершенствованием нормативной базы в этой сфере продолжается. “Выстраданный нашим экспертным сообществом, специалистами, представителями разных уровней образования - от детских садов до академий ...
841193
  Вальдгауер О.Ф. Мирон / О.Ф. Вальдгауер. – Берлин, 1923. – 48с.
841194
   Мирон Борецький : бібліогр. покажчик / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. світ. літ. ; [уклад. та авт. передм. В. Зварич]. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – 26, [2] с. – Особ. покажч.: с. 25-26. – ISBN 978-966-2946-56-7
841195
  Білецький М.І. Мирон Дольницький - визначний географ, педагог : нові імена в економічній географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 72-73. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто творчий доробок М. Дольницького на терені історичної та регіональної географії: питання розселення і національно-етнічного складу населення України, природні умови та господарська оцінка регіонів.
841196
  Шабельская А.С. Мирон и Галька : [Рассказ] / [Соч.] А.С. Шабельской. – [2-е изд.]. – Харьков : Харьк. о-во распространения в народе грамотности, 1903. – 32 с. – На тит. л. номер изд.: № 2; на обл.: № 4. Экз без обл. и тит., описан по ген. каталогу
841197
  Акатріні В. Мирон Кордуба - дослідник середньовічної історії та козацької доби в Україні // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 295-298. – ISSN 2078-0850
841198
  Наулко В.І. Мирон Кордуба / В.І. Наулко, В.А. Старков // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 50-52. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
841199
  Дашкевич Я. Мирон Кордуба зблизька // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.114-119. – ISSN 0869-3595
841200
  Дашкевич Я.Р. Мирон Кордуба та його "Бібліографія історії України" // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П.С. Сохань,О.О. Маврін, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 8/9. – С. 16-24. – (Нова серія ; вип. 5/6)
841201
  Русеев Е.М. Мирон Костин. / Е.М. Русеев. – Кишинев, 1982. – 144с.
841202
  Рожин А.И. Мирон Лукьянов / А.И. Рожин. – Москва : Плакат, 1989. – 94 с.
841203
  Маслюченко В.К. Мирон Николеску (1903-1975): штрихи до наукової біографії / В.К. Маслюченко, О.Г. Фотій // Буковинський математичний журнал / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Т. 3, № 3/4. – С. 120-126


  Подано нарис життя і діяльності відомого румунського математика Мирона Николеску (1903-1975), професора Чернівецького і Бухарестського університетів. We present an outline of life and activities of the famous Romanian mathematician Miron Nikolesku, a ...
841204
  Щербак Ю. Мирон Петровський: послання місту і світу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 10 квітня (№ 7). – С. 20-21
841205
  Щербак Ю. Мирон Петровський: послання місту і світу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 березня (№ 6). – С. 20-21
841206
  Раабен Л.Н. Мирон Полякин / Л.Н. Раабен. – Москва : Музгиз, 1963. – 35 с.
841207
  Зборовец И.В. Мирон Степняк. Биография в стихах поэта : очерк-эссе / И.В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2012. – 151, [1] с. – Библиогр.: с. 150-151
841208
  Сизоненко Г.С. Мирон Титович Заячківський (Косар) / Сизоненко Г.С. – Львів, 1975. – 87 с.
841209
  Логвин Ю.Г. Мирон Швачка і кінь Сивко : оповідання / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1968. – 135 с.
841210
   Мирон Яців. 1929-1996 : Життя і творчість. – Львів, 2000. – 357 с. – ISBN 96-02-1693-9
841211
  Стасенко В. Мирон Яців: свобода стати собою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 липня (№ 127/128). – С. 13


  90 років від дня народження українського художника і педагога, одного з яскравих представників національної ідентичності у графіці.
841212
  Назаренко М. Мирон, або Похвала методові // Критика. – Київ, 2012. – Травень, (число 5). – С. 27-29. – ISSN 1563-6461


  Мирон Петровський — український літературознавець і письменник.
841213
  Огняник М.С. Мироненко Валерій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 485. – ISBN 978-966-02-8346-6
841214
   Мироненко Олександр Миколайович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 22-23
841215
  Астаф"єв О.Г. Миронець Іван Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 490. – ISBN 978-966-02-8346-6
841216
  Войцехівська І.Н. Миронець Надія Іванівна // Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів / [Я.Є. Боровський, М.Я. Варшавчик, І.Н. Войцехівська та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1998. – С. 187-188. – ISBN 5-7702-0849-Х
841217
  Казьмирчук Г.Д. Миронець Надія Іванівна / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 252. – ISBN 96966-8060-04-0
841218
  Стрельський Г. Миронець Надія Іванівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 147-148. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
841219
   Миронець Надія Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 306. – ISBN 978-966-439-754-1
841220
  Піскун В.М. Миронець Надія Іванівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 491. – ISBN 978-966-02-8346-6
841221
  Бузницький О.Г. Миронівський меридіан. / О.Г. Бузницький. – Киев, 1973. – 339с.
841222
   Мироніські радонові води. – Київ, 1968. – 51с.
841223
  Лосев Е.Ф. Миронов / Е.Ф. Лосев. – М, 1991. – 428с.
841224
  Туранли Ф.Г. Миронов Валентин Якимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 495. – ISBN 978-966-02-8346-6
841225
  Будаков В.В. Миронова гора / В.В. Будаков. – Москва, 1982. – 255с.
841226
  Бузницкий А.Г. Мироновский меридиан. / А.Г. Бузницкий. – Москва, 1975. – 240с.
841227
  Прокопенко М. Миронченко Віктор Якович : [спогади] / Микола Прокопенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 186-188. – ISBN 978-966-2726-03-9
841228
   Миронченко Віктор Якович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 306-307. – ISBN 978-966-439-754-1
841229
  Свительский В.А. Мироотношение Достоевского и принципы его воплощения в романах писателя 60-70-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Свительский В. А.; Ворон.ГУ, Каф. русск.лит. – Воронеж, 1971. – 20л.
841230
  Куровський Д.М. Миропілля / Д.М. Куровський. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 63 с.
841231
  Пироженко Л.В. Миропольський Сергій Іринейович (1842-1907) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 414-420. – ISBN 966-06-0367-3
841232
   Миропонимание и творчество романтиков. – Калинин, 1986. – 156с.
841233
  Чарыев Г.А. Миропонимание Махтумкули. / Г.А. Чарыев. – Москва, 1973. – 40 с.
841234
  Фельдман И.И. Миропонимание Эйнштейна, его метод принципов, теория пространства-времени и проблема единства физики. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.01 / Фельдман И.И.; АН АзССР. Ин-т философии и права. – Баку, 1989. – 46л.
841235
  Кузьмин Э. Миропорядок и международное право // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 75-90. – ISSN 0130-9625
841236
  Дворецкая Е. Миропроходцы, или Юрисдикция параллельных миров // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 7 (11), июль. – С. 194-197. – ISSN 1728-8568
841237
  Лазаревич Є. Мирослав Антонович і Мирослав Скала-Старицький // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 147-160. – ISSN 2224-0926
841238
  Граб У. Мирослав Антонович у контексті наукових ідей європейської музикології // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 99-111. – ISSN 2224-0926
841239
  Граб У. Мирослав Антонович. Етапи формування власної ідентичності: дитинство та юність // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 27-37. – ISSN 2224-0926
841240
  Граб У.Б. Мирослав Антонович: інтелектуальна біографія. Еміграційне музикознавство в українському культуротворенні повоєнних десятиліть : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Граб Уляна Богданівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 30 назв
841241
   Мирослав Володимирович Попович : біобібліогр. покажчик. – Київ : Абрис, 2005. – 22, [2] с. – (Вчені Національної академії наук України)
841242
  Фещук В. Мирослав Дочинець: "Світ належить радісним" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 17


  25 жовтня в Інституті філології відбулася літературна зустріч з письменником, журналістом, лауреатом Шевченківської премії Мирославом Дочинцем, організована начальником відділу академічної мобільності Оксаною Данильченко за підтримки проректора ...
841243
  Янович Б.С. Мирослав Зубінський - творець натюрмортів і пейзажів // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 32


  Укр. художник (1905-1973), педагог
841244
  Коломієць В.Р. Мирослав і Любомир : вірши [для дошк. та молодшого шк. віку]. – Київ : Сучасний письменник, 2012. – 116, [2] с., [4] арк. фотоіл : іл. – ISBN 978-966-8620-34-8
841245
   Мирослав Іванович Павлюк / НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин ; [ред. Н.В. Зелінська]. – Київ : Академперіодика, 2019. – 77, [3] с., [2] арк. фотоіл. : портр. – Сер. засн. в 1968 р. - Покажчики: с. 26-58. – Бібліогр.: с. 61-62. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-384-1
841246
  Новиченко Л. Мирослав Ірчан / Л. Новиченко. – Київ, 1958. – 116 с.
841247
  Власенко В.П. Мирослав Ірчан / В.П. Власенко, П.І. Кравчук. – Київ, 1960. – 292с.
841248
   Мирослав Ірчан. – К, 1961. – 152с.
841249
   Мирослав Ірчан: комуніст з "УВО" // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 193-210. – ISBN 978-966-2530-59-9
841250
   Мирослав Крлежа : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1979. – 95с.
841251
  Степула Н. Мирослав Кушнір // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 282-283. – ISBN 966-7379-16-7
841252
  Ковалів Ю. Мирослав Кушнір // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 107-110. – ISSN 0236-1477
841253
  Дубас М. Мирослав Кушнір: "Слова із книги бою" // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 2001. – 2001. – С. 219-221. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 84)
841254
   Мирослав Львович Горбачук / Ю.М. Березанський, В.І. Герасименко, А.Н. Кочубей, В.А. Михайлець, Л.П. Нижник, Рофе-Бекетов, А.М. Самойленко, Ю.С. Самойленко, Є.Я. Хруслов // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Т. 10, № 2 : Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу. – С. 7-36. – Бібліогр. : 226 назв. – ISSN 1815-2910
841255
   Мирослав Львович Горбачук (08.03.1938 - 08.01.2017) / А. Самойленко, М. Городній, М. Перестюк, О. Лимарченко, В. Самойленко, І. Шевчук, О. Константінов, О. Нестеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 61-62. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  8 січня 2017 р. після тривалої хвороби відійшов у вічність видатний український математик, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Мирослав Львович Горбачук.
841256
   Мирослав Мороз : Бібліогр. покажч. – Львів, 1997. – 50 с.
841257
  Попович М. Мирослав Попович : [інтерв"ю] / текст підгот. О. Капнік // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 6 (409), 15 лютого 2018. – С. 20-23
841258
  Козловський В. Мирослав Попович про людину в історії: фази розлому // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 : Комунікація і постправда. – С. 72-80. – ISSN 2522-9338
841259
  Бесперстова О. Мирослав Попович: "Кажется все у нас есть: дом, богатый стол. А такое впечатление, что упала стена дома и мы сидим на ветру..." // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 22-28 февраля (№ 8). – С. 5,6


  Исполнилось девять дней, как ушел из жизни выдающийся философ, мыслитель и гуманист М. Попович.
841260
  Шекет Ю. Мирослав Попович: "Майбутнє є для всіх" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12 (139). – С. 44-59. – ISSN 1819-6268


  Він не вписувався у стереотип високочолого книжника, що витає в емпіреях і турбується абстракціями, поки погляди широкої авдиторії ліплять "люди з телевізора". Філософа не лякала поява на екрані чи на майдані, він тримав руку на пульсі кожного дня та ...
841261
  Вяткіна Н. Мирослав Попович: ефект структури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 квітня (№ 63). – С, 8-9
841262
   Мирослав Січинський // Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки / ред. С. Зеркаль. – Новий Йорк, 1958. – Рік 6, Травень-Червень, ч. 5-6. – С. 81-83
841263
  Пахолко Степан Мирослав Січинський у фалеристичних пам"ятках початку XX століття / Пахолко Степан, Мартин Ольга, Мельник Олександр // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 20-21. – ISSN 1811-542X
841264
  Гнатів Т. Мирослав Скорик // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / Акад. наук УРСР ; М-во культури УРСР ; редкол.: І.Ф. Ляшенко, М.М. Гордійчук, Н.І. Матусевич [та ін.]. – Київ, 1968. – № 3. – С. 142-150
841265
  Щириця Ю.П. Мирослав Скорик / Ю.П. Щириця. – Київ : Музична Україна, 1979. – 56 с.
841266
  Бондаренко А. Мирослав Скорик як творець епохи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-10 червня (№ 14/15). – С. 9
841267
  Бондвренко А. Мирослав Скорик як творець епохи // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 12 червня (№ 11). – С. 2. – ISSN 2519-4429
841268
  Юркова О. Мирослав Скорик: "Моє місце - в Україні. Важко бути українським композитором за кордоном" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 23 (526), 11 червня 2020. – С. 24-27
841269
  Олійник Л. Мирослав Скорик: "Моя професія - створювати мелодії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 14
841270
   Мирослав Федорович Головко : Біобібліографічний покажчик. – Львів : ТзОВ Ю.М.І., 2003. – 57с. – (Бібліографія українських вчених)
841271
  Скобелев Э.М. Мирослав, князь Дреговичский / Э.М. Скобелев. – Минск, 1979. – 430 с.
841272
  Скобелев Э.М. Мирослав, князь Дреговичский / Э.М. Скобелев. – Тула, 1990. – 333с.
841273
  Медицька М.С. Мирослава : літературознавчі статті, спогади, матеріали / М.С. Медицька ; [упоряд. матеріалів Т. Ткачук ; ред. С. Хороб]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 348, [4] с., [20] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 321-323 та в кінці ст. – ISBN 966-500-245-7
841274
  Гонгадзе М. Мирослава Гонгадзе: "Я довго була стиснутою пружиною без права розслабитися" / розмовляла Зоя Казанжи // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. 8-9, 20
841275
   Мирослава Дужа-Задорожна. Система вищої освіти ФРН в контексті Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 289-297. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
841276
  Вітенко Ігор Мирослава Кривокульська: "Навчати учнів легко, швидко, цікаво й змістовно" : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11 : Фото
841277
   Мирославі Михайлівні Тананайко - 90 років // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – C. 89-91. – ISSN 1991-0290


  Професійна кар"єра Мирослава Михайлівна Тананайко нерозривно пов"язана з хімічним факультетом Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Після закінчення університету вона працювала асистентом кафедри аналітичної хімії (1952-1961 рр.), ...
841278
  Чернявський М.А. Мирославна : поезії / М.А. Чернявський. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 102 с.
841279
  Луцишин О. Мирославу Морозові - 80 / О. Луцишин, С. Заахркін // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 646-650. – ISBN 966-7679-57-8
841280
   Мирославу Савчину - сімдесят! // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (82). – С. 5-6 : фото. – ISSN 1810-2131
841281
  Коган П.С. Миросозерцание Белинского : хрстоматия из сочинений Белинского с вступительными заметками и с статьей П. Когана. – Москва : Книгоиздат Т-го Д-ма "В.И. Знаменский и К*", 1911. – XX, 269 с.


  На тит. л. подпись: Петр Коган
841282
  Трубецкой Е. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. / Е. Трубецкой
1. – 631с.
841283
  Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. : в 2-х т. / кн. Евгений Трубецкой. – [Москва] : Изд. автора ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]
Т.2, [Ч. 4]. – 1913. – 415 с.
841284
  Трубецкой Е. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. В 2-х т. / Е. Трубецкой. – Москва : Мамонтов А.И.
Т.1. – 1913. – 631с.
841285
  Кнорринг Н.Н. Миросозерцание гр. А.К. Толстого / Н.Н. Кнорринг. – Харьков : тип. "Печ. дело", 1914. – 34 с.
841286
  Франк С.Л. Миросозерцание Константина Леонтьева // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 235-240. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891), російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
841287
  Хоружий С.С. Миросозерцание Флоренского / С.С. Хоружий. – Томск : Водолей, 1999. – 160с. – ISBN 5-7137-0117-4
841288
  Чубов П.Ф. Миросозерцание. Как выработать мировоззрение // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 75-89. – ISSN 0236-2007
841289
  Кирилюк Г.В. Мирось з Пороніно / Г.В. Кирилюк. – Львів, 1964. – 15 с.
841290
  Долин А. Миротворец = Портрет Апичатпонга Вирасетакуна // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 11. – С. 58-68. – ISSN 0130-6405


  Апичатпонг Вирасетаку - тайский независимый режиссёр, сценарист и продюсер нетрадиционных с повествовательной точки зрения фильмов - "Таинственный полуденный объект" (2000), "Благословенно ваш" (2002), "Тропическая болезнь" (2004), "Синдромы и век" ...
841291
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 0, пілотний випуск, 12 травня 2015 року. – 2015. – 62 с.
841292
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 1, липень - серпень 2015 року. – 2015. – 66 с.
841293
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 2, вересень - жовтень 2015 року. – 2015. – 66 с.
841294
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 1 (3), січень - березень 2016 року. – 2016. – 66 с.
841295
  Грінченко Б.Д. Миротворці : жаpт на 1 дію / Б. Грінченко. – [У Київі (Київ)] : [З друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1908. – 24 с. – Прим. № 109379 дефектний, без обкл.
841296
  Грінченко Б.Д. Миротворці : жаpт на 1 дію / Б. Грінченко. – Вид. 2-ге. – [У Київі (Київ)] : [З друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1910. – 24 с.
841297
  Грінченко Б.Д. Миротворці : Жаpт на 1 дію / Б. Грінченко. – Київ : Вид. Вукопспілки ; [Дpук. київ. філії Вукопспілки], 1922. – 24 с.
841298
  Дончевич И. Миротворцы / И. Дончевич. – М., 1966. – 303с.
841299
  Арская Л.П. Миротворцы / Арская Л.П. – Москва : [б. и.], 1995. – 112 с. – Библиогр.: с.109-111
841300
  Крупянко И.М. Миротворцы ООН в Камбодже: чему учит опыт операций по поддержанию мира после "холодной войны"? // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 93-106. – ISSN 0869-1908
841301
  Данилюк І.В. Миротворча дипломатія Святого Престолу в Латинській Америці (2005-2013 рр.) : дис. ... д-ра філософії : 032 / Данилюк Іван Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 250 арк. – Додатки: арк. 237-250. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 194-236
841302
  Каменецький М.С. Миротворча діяльність // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 505. – ISBN 978-966-02-8346-6
841303
  Мішин О. Миротворча діяльність Африканського союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 3-5
841304
  Алещенко В.І. Миротворча діяльність в історико-психологічному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено комплексний аналіз становлення миротворчої діяльності в історико-психологічному вимірі. Розкрито роль психологічних компонентів в процесі підготовки військовослужбовців до дій у складі міжнародних миротворчих контингентів. Ключові ...
841305
  Бескоровайний С. Миротворча діяльність міжнародних організацій і Збройних сил України / С. Бескоровайний, А. Бережний // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 87-96
841306
  Поршакова Н.А. Миротворча діяльність ОБСЄ у зв"язку з конфліктом на терені колишньої Югославії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.42-49
841307
  Гула К. Миротворча діяльність ольстерських урядовців в Іраку (вересень 2007 р.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 29-32
841308
  Ковтун О.Ю. Миротворча діяльність ООН у XXI столітті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 118-122


  Стаття присвячена узагальненню сучасних тенденцій миротворчої діяльності ООН, зокрема її інституційним, фінансовим аспектам та характеристиці її основних форм. The article contains the generalized tendencies of the UN peace-making efforts, including ...
841309
  Коппель О.А. Миротворча діяльність ООН: аналіз теоретичних поглядів західної політології / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 97-100.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
841310
  Гончар Б. Миротворча діяльність США в Європі напередодні Першої світової війни / Б. Гончар, Ю. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується миротворча діяльність США в Європі напередодні Першої світової війни. The article presents analysis of the USA activities as peacemaker in Europe on the eve of the First world war.
841311
  Нікітюк В.О. Миротворча діяльність у Європі: еволюція міжнародно-правових та інституціональних засад // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 3 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 16-23.
841312
  Гуменюк А.Г. Миротворча діяльність України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 159-163. – ISBN 966-7196-06-2
841313
  Гуменюк А.Г. Миротворча діяльність України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 68-70.
841314
  Панасюк В. Миротворча діяльність України в контексті зміцнення регіональної безпеки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 76-80. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
841315
  Феденко О. Миротворча діяльність України як важливий напрям зовнішньої політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 38-45. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
841316
   Миротворча діяльність України: кооперація з НАТО та іншими структурами європейської безпеки. – Київ : Стилос, 2002. – 314с. – ISBN 966-8009-14-2
841317
  Гогоша Орест Миротворча діяльність українсько-польського батальйону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 16-24. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
841318
  Клименко О.П. Миротворча діяльність українського війська. Перше десятиліття : [фотоальбом] / Олександр Клименко. – Київ : Неопалима Купина, 2004. – 224 с. – ISBN 966-8093-24-0
841319
  Зельманович І.І. Миротворча місія ООН на Донбасі: міф чи реальність? // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 187-194. – (Думка). – ISSN 2304-7410
841320
  Лук"яненко Л. Миротворча місія ООН. Погляд з України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 квітня (№ 68). – С. 5


  Мир не через поступки агресору, а через примус агресора до виконання Статуту про право націй на самовизначення.
841321
  Самарський О. Миротворча операція ООН в Донбасі: загрози безпеці України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 5


  "Проведення миротворчої операції ООН на окупованій Росією українській території Донбасу (далі - миротворча операція) впродовж уже досить тривалого часу періодично опиняється у фокусі уваги міжнародної та вітчизняної спільнот. Як відомо, про неї йшлося ...
841322
   Миротворча освіта // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-13 грудня (№ 47/49). – С. 4


  9 грудня 2019 року у конференц-залі центрального корпусу НПУ імені М.П. Драгоманова відбувся круглий стіл "Освіта заради миру та розвитку людства" за участі Федерації всесвітнього миру та Української Ради Миру.
841323
  Костенко Г. Миротворча стратегія ООН: історія та сучасність / Г. Костенко, Ю. Островська // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 36-39
841324
  Зиновский Ю.Г. Миротворческая практика в современных условиях: механизмы и проблемы реализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 54-67. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
841325
  Дзейтова М.Х. Миротворческое образование: направления и формы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 8. – С. 18-21. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются основные направления и формы реализации миротворческого образования - нового направления педагогической науки. Описываются миротворческие образовательные инициативы различных организаций по всему миру, раскрывается сущность реализуемых ...
841326
  Никитин А. Миротворчество ООН: обновление принципов, реформирование практики // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 3. – С. 16-26. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0131-2227
841327
  Воронов К. Миротворчество стран Северной Европы: ответы на вызовы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 57-68. – ISSN 0131-2227
841328
  Суярко В.О. Миротворчий діалог / В.О. Суярко. – Київ, 1989. – 47с.
841329
  Тацюн Р.І. Миротворчий потенціал сучасної протестанської теології в Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Тацюн Радислав Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
841330
  Штогрин І. Миротворчі ініціативи Бенедикта XV під час Першої світової війни (1914 - 1918 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 588-591. – ISBN 978-966-171-893-6
841331
  Шібель В.М. Миротворчі ініціативи розв"язання ізраїльсько-палестинського конфлікту у пост-біполярний період // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 305-315
841332
  Божко С.О. Миротворчі операції ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 20-25. – (Європейські дослідження)
841333
   Миротворчі операції і врегулювання конфліктів // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 83-134. – ISBN 978-966-2050-00-4
841334
  Білоцький С.Д. Миротворчі операції НАТО в Південно-Східній Європі: міжнародно-правовий аспект : [монографія] / С.Д. Білоцький ; за наук. ред. О.В. Задорожнього ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Промені, 2010. – 270 с. – Бібліогр.: с. 225-266 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права / гол ред. Л.В. Губерський). – ISBN 978-966-8935-12-1
841335
  Гончар Б.М. Миротворчі операції НАТО на Балканах у контексті стратегічної ситуації в Європі 90-х років XX століття / Б.М. Гончар, В.В. Орлик. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 92-95. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми сучасної миротворчості, питання місця і ролі існуючих міжнародних організацій у запобіганні та врегулюванні кризових ситуацій і регіональних конфліктів на прикладі Балкан, аналізуються позиції зацікавлених сторін. The ...
841336
  Власюк Ю. Миротворчі операції НАТО як інструмент підтримання миру та безпеки // КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Т. 2, № 1. – С. 8-14. – ISSN 2312-9808
841337
  Бані-Насер Фаді Миротворчі операції ООН: теорія і практика / Бані-Насер Фаді // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 24-36. – ISSN 2221-5719
841338
  Джаїр Ван Дер Лейн Миротворчі операції та врегулювання конфліктів // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 139-140. – ISBN 978-0-19-883999-6
841339
  Тарді Т. Миротворчі операції: хиткий конценсус // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 85-104. – ISBN 978-966-7272-99-9
841340
  Комарова Л.В. Миротворчість як реалізація зовнішньополітичного курсу України // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 81-87. – ISSN 1728-3671
841341
  Тышка К. Мирохозяйственная проблема современных индустриальных государств / К. Тышка. – М., 1924. – 200с.
841342
  Медведков С.Ю. Мирохозяйственные связи капитализма и экономики США / С.Ю. Медведков. – М, 1988. – 187с.
841343
  Лихачев М.П. Мирош, мирский сын : Повесть / М.П. Лихачев. – Пермь, 1960. – 96с.
841344
  Войнар А.О. Мироэлементы в живой природе. / А.О. Войнар. – Москва : Высшая школа, 1962. – 94с.
841345
  Кедрина З.С. Мирсаид Миршакар / З.С. Кедрина. – Москва, 1954. – 40с.
841346
   Мирсаид Миршакар. – Сталинабад, 1961. – 67с.
841347
   Мирсаид Султан-Галиев и идеология национально-освободительного движения. – М., 1990. – 141с.
841348
  Кашшаф Г. Мирсай Амир // Песня жизни : драма в 4-х д., с прологом и эпилогом (6 карт.) : пер. сделан при участии авт. с окончательного варианта пьесы / М. Амир. – Казань : Татгосиздат, Сектор художественной литературы, 1949. – С. 100-106
841349
  Дёмин Михаил Мирская тропа : рассказы; повесть / Дёмин Михаил; М. Демин ; [Ил.: В. П. Муравьев]. – [Москва] : [Советский писатель], 1966. – 172 с. : ил.


  Содержание: Голос в сумраке; Родня; Ленка; Мирская тропа; Слепота
841350
  Пришвин М.М. Мирская чаша / М.М. Пришвин. – Тула, 1989. – 413с.
841351
  Пришвин М.М. Мирская чаша / М.М. Пришвин. – Москва, 1990. – 270с.
841352
  Богданов М.Н. Мирские захребетники : очерки из быта животных, селящихся около человека : с портр. автора и 25 рис. / [соч.] М.Н. Богданова, проф. зоологии Имп. СП(б) ун-та. – 6-е изд. – Москва ; Петроград : Тип. М. Меркушева, 1897. – [6], 184 с., 1 л. портр. (фронт.) : ил., портр.
841353
  Богданов М.Н. Мирские захребетники : очерки из быта животных, селящихся около человека : [для детей] / М.Н. Богданов ; [предисл. Г. Богдановой] ; [ил.: А.Н. Комаров и Г.П. Кляевский]. – Изд. 20-е, просмотр. и испр. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 119 с. : ил.
841354
  Зарапин Д.Ф. Мирские захребетники / Д.Ф. Зарапин. – М, 1965. – 95с.
841355
  Ильенков В.П. Мирское сердце / В.П. Ильенков. – Москва, 1964. – 47с.
841356
  Горчаков Д.А. Мирской учитель : (рассказ для народа) / Д.А. Горчаков // Вопрос о школах грамотности в Енисейской губернии / Е.Ф. Кудрявцев. – Красноярск, 1885. – 23 с.
841357
  Колесников М.С. Миртовое кольцо. / М.С. Колесников. – Москва, 1972. – 96с.
841358
   Миру-мир. – [98] с.
841359
   Миру-мир !. – Москва, 1951. – 96с.
841360
   Миру-мир !. – Москва, 1952. – 142с.
841361
  Сурков А.А. Миру - мир! / А.А. Сурков. – Москва, 1951. – 176с.
841362
  Сурков А.А. Миру - мир! / А.А. Сурков. – Москва, 1953. – 200с.
841363
  Адрова Н.А. Мирцен и его кислородные производные : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Адрова Н.А. ; Лен. гос. ун-т ; Ботанический ин-т АН СССР. – Ленинград, 1952. – 8 с.
841364
  Рудой А.И. Миры / Анатолий Рудой. – 2-е изд., доп. – Киев : Кафедра, 2012. – 410, [2] с. : портр. – Библиогр. с. 409-410. – (Серия "Пучина людская"). – ISBN 978-966-2705-11-9
841365
  Вартбург М. Миры в столкновениях, века в хаосе // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С.116-125. – ISSN 0130-1640
841366
  Дмитрук М.А. Миры внутри нас? / М.А. Дмитрук. – Москва : Знание, 1990. – 45с. – ISBN 5-07-001229-0
841367
  Альвен Х. Миры и антимиры. Космология и антиматерия : Пер.со швед. / Х. Альвен. – Москва : Мир, 1968. – 120 с.
841368
  Дмитренко В. Миры и времена Лоуренса Альма-Тадемы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 40-62. – ISSN 1819-6268
841369
  Суханов П.А. Миры и меры / П.А. Суханов. – М., 1986. – 78с.
841370
  Стовба А.В. Миры права Герхарта Гуссерля // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 3 (320). – С. 142-152. – ISSN 0131-8039
841371
  Шекли Р. Миры Роберта Шекли / Р. Шекли. – Москва : Мир, 1984. – 464с.
841372
  Желязны Р. Миры Роджера Желязны = Worlds of Rjger Zelazny / Р. Желязны. – Рига : Полярис. – ISBN 5-88132-200-2
Т.1 : Витки.Черный трон. – 1995. – 447с.
841373
  Зеликович Э.С. Миры Солнц : очерки звездной астрономии / Э.С. Зеликович. – Москва : Госкультпросветиздат, 1948. – 80 с.
841374
  Зеликович Э.С. Миры Солнц : очерки звездной астрономии / Э.С. Зеликович. – 2-е изд., доп. – Москва : Госкультпросветиздат, 1949. – 78 с.
841375
  Тимонен А.Н. Мирья : роман / Антти Тимонен ;. – Петрозаводск : Карелия, 1969. – 591 с.
841376
  Тимонен А.Н. Мирья : роман / Антти Тимонен ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 559 с.
841377
  Мачульский Г.К. Мис ван дер Роэ / Г.К. Мачульский. – Москва, 1969. – 256 с.
841378
  Феденьов Р.К. Мис Горн / Р.К. Феденьов. – Київ, 1982. – 60с.
841379
  Задорожний Олексій Мис Рока // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 42
841380
   Мисик Анатолій Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 317-318 : фото
841381
  Перец Павел Мисимское сражение : Персона // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 50-57 : Фото
841382
  Бъекстон Н. Мисия на Балканите / Н. Бъекстон. – София : Климент Охридски, 1987. – 150 с.
841383
  Сарибекян А. Миски второй половины VI - начала V вв. до н. э. с. Бельского городища // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 601-603. – ISBN 978-966-171-783-0
841384
  Волинська А. Мисковець Тетяна Григорівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 14 : Тетяна Мисковець. – С. 3-31.
841385
  Шевчук В.О. Мисленне дерево : роман-есе про давній Київ / В.О. Шевчук. – Київ : Молодь, 1989. – 360 с. – (Пошук). – ISBN 5-7720-0261-9
841386
  Гетьман І.В. Мисленнєва діяльність у правовій герменевтиці як квінтесенція процесу адаптації законодавства України до європейського права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 13-21. – ISSN 2224-9281
841387
  Задорожна Л.М. Мисленнєвий акт і мисль як об"єкт поетичного зображення у Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 12-15
841388
  Петік Я.О. Мисленнєвий експеримент в політичній філософії XX століття // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 28
841389
  Гусакова Марина Мисленнєві професійні компетенції майбутніх психологів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.191-199. – ISSN 1810-2131
841390
  Жаборюк О.А. Мислення - як сутнісний фактор визначення та таксономії речення // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 97-103. – (Серія "Філологічні науки")
841391
   Мислення в діяльності молодших школярів. – К., 1981. – 155с.
841392
  Мінаков М. Мислення в лабетах традицій : пошуки ідентичності в українському філософському процесі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С.58-63
841393
  Калабуха Л. Мислення для успіху / запитувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 31


  Письменниця та бізнес-тренерка Людмила Калабуха про потребу змінити психологічні установки.
841394
  Чуйко В.Л. Мислення і науковий метод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-225. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто взаємовідношення мислення і методу, появу нового методу як наслідок креації, яка відбувається під впливом змін у сфері онтологічних та епістемологічних уявлень.
841395
  Мул С.А. Мислення офіцера і підвищення його ефективності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 939-947. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 23). – ISSN 2072-4772
841396
  Субурай О. Мислення повільне та швидке // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 47-48
841397
  Канеман Д. Мислення швидке й повільне = Thinking, fast and slow / Деніел Канеман ; з англ. пер. Максим Яковлєв. – Київ : Наш формат, 2017. – 479, [1] с. : іл. – Пер. вид.: Thinking, fast and slow / Daniel Kahneman. New York, Farrar, Straus and Giroux, 2011. – Бібліогр.: с. 479-480 та в прим.: с. 458-478. – ISBN 978-617-7279-18-0
841398
  Гура В.Л. Мислення як інструмент пізнання реального чи ідеального // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 28-37
841399
  Кравченко А.А. Мислення як фактор становлення сучасної особистості: філософсько-освітній аспект // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 52-57. – ISSN 2072-1692


  " В статті досліджуються особливості продуктивного мислення як найважливішої характеристики людини. Мислення не тільки осягає оточуючу реальність, але й творить новий світ і нове соціокультурне середовище. Головна мета статті полягає у аналізі ...
841400
  Малинська Н.А. Мислеформа "небо" в поетичному світі Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 68-72.
841401
  Мангер І. Мисливець за привидами : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 278-287
841402
  Коваль Р. Мисливець за тиграми "дядя Генріх" / Р. Коваль, Ю. Юзич // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Грудень (число 12). – С. 3


  140 років від дня народження Генріха Романовського, героїчного старшину-болбочанівця, командира Мазепинського полку Армії УНР.
841403
  Гайовий Г. Мисливець і шпак : байки й побрехеньки, великі й маленькі, та правдиві історії не без алегорії - всі заримовані й цілеспрямовані / Гриць Гайовий. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 92с. – ISBN 966-8387-25-2
841404
  Мамін-Сибіряк Мисливець Омеля / Мамін-Сибіряк. – К., 1929. – 16с.
841405
  Корнєєв О.П. Мисливство -- галузь народного господарства / О.П. Корнєєв. – Київ, 1964. – 146с.
841406
  Аверін В.Г. Мисливство : порадник українського мисливця / В.Г. Аверін. – Харків : Радянський селянин, 1927. – 253 с. : іл.
841407
  Кравченко Н. Мисливство ранньомодерного часу в світлі Литовських статутів // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 352-368. – (Нова серія ; вип. 21/22)
841408
  Чудійович І.Я. Мисливська "атлантида" Львівських Карпат : (історія і міфологія, статті та фото) / Ігор Яр. Чудійович. – Львів : Піраміда, 2017. – 266, [2] с. : іл. – Текст укр., пол. – Бібліогр.: с. 262-263. – ISBN 978-966-441-493-4
841409
  Ворона В. Мисливська байка : анекдотична бувальщина // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)


  Надруковано твори: «Мисливська байка», «Виробнича байка», «Чоловічий характер», «Непотріб», «Кохання в кишлаку», Кохання в мегаполісі», «Життя – не мед», «Кохання в гуртожитку», «Монолог самоти», «Пасіка».
841410
  Амічба Д.П. Мисливська мова як символ глибинної образності: до проблеми - інтерференція мовних фактів // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 3-10. – ISSN 2313-4593
841411
  Жигун С.В. Мисливська поема Б. Антоненка-Давидовича "Семен Іванович Пальоха": наративний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 368-375


  У статті аналізується принципи побудови безфабульного твору у контексті дискусії про шляхи розвитку української літератури. Досліджено співвіднесення наративних та ненаривних елементів (описів, зокрема пейзажів, та роздумів). Також увагу приділено ...
841412
  Хоєцький П.Б. Мисливське господарство країн Європи / П.Б. Хоєцький, О.М. Похалюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 42-52. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
841413
  Проців О.Р. Мисливське господарство та полювання на пернатих у Галичині XIX - початку XX ст. = Hunting and hunting on birds in Galicia in 19th - early 20th century / Проців О.Р. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. – 320 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 240-269 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2988-97-0
841414
  Сацюк Б. Мисливські билиці / Б. Сацюк. – Київ, 1971. – 111 с.
841415
  Корнєєв О.П. Мисливські звірі України / О.П. Корнєєв. – К., 1960. – 44с.
841416
  Дмитренко А. Мисливські табу, повір"я і прикмети // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 20-28


  За матеріалами Західного Полісся
841417
  Вишня Остап Мисливські усмішки / Вишня Остап. – Київ : Радянська Україна, 1954. – 64с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка "Перця" ; №14)
841418
  Вишня Остап Мисливські усмішки / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1958. – 236с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
841419
  Вишня Остап Мисливські усмішки / Остап Вишня. – Харків : Фоліо, 2006. – 255с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Українська література). – ISBN 966-03-3564-4
841420
  Вишня О. Мисливські усмішки / Остап Вишня. – Харків : Фоліо, 2007. – 255с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3919-4
841421
  Вишня О. Мисливські усмішки : для серед. та старш. шкільного віку : [8 кл. : позакласне читання] / Остап Вишня ; [упорядкув., передм., дод. Т. Щегельської]. – Київ : Національний Книжковий Проект, 2012. – 271, [1] с. – Сер. засн. в 2005 р. – Бібліогр.: с. 268-269. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 978-617-592-319-1
841422
  Вишня О. Мисливські усмішки / Остап Вишня ; [післямова Т.М. Панасенко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 251 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5692-4
841423
  Вишня О. Мисливські усмішки [Електронний ресурс] / Остап Вишня; студія "Книга вголос"; оформлення І. Баранов; читає Заслужений артист України Петро Панчук. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Системн. вимоги: 192kbs, 441000 Hz,16-bit, stereo.- Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ (8 год.) 1.Моя автобіографія 2.Письменники 3.Шмені Шевченка 4.Вольовий спосіб 5.Перші кроки 22.Сон кобили вороної 6.Круті часи 23.Ага будень?! 7.Держись хлопці 24.Як я рибу ...
841424
  Литвиненко В.Г. Мисливські усмішки Остапа Вишні в малюнках В.Г. Литвиненка. [Ізовидання] : Компакт листівок / Литвиненко В.Г. – Київ : Мистецтво, 1963. – 15 л. : 15 л. в обкладинці
841425
  Вишня О. Мисливські усмішки та інші оповідання / Остап Вишня. – Донецьк : БАО, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-481-200-6
841426
  Флос Р. Мисливці за орхідеями / Р. Флос. – Київ, 1965. – 265с.
841427
   Мисливці за студентськими головами. Чому іноземні ВНЗ активно борються за українського абітурієнта? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 13 лютого (№ 7)


  Європейські й американські ВНЗ активно взялися агітувати українських студентів виїжджати за кордон. Чому за кордоном так хочуть навчати наших студентів?
841428
  Покровський С.В. Мисливці на мамонтів / С.В. Покровський. – Київ : Веселка, 1969. – 228 с.
841429
  Шидловський П.С. Мисливці на мамонтів басейну Дніпра : навч. посібник / П.С. Шидловський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 140 с. : іл., карти. – Бібліогр.: с. 131-138. – ISBN 978-966-933-104-5
841430
  Покровський С.В. Мисливці на мамонтів. Селище на озері / С.В. Покровський. – Київ : Веселка, 1969. – 227 с.
841431
  Дяченко-Лисенко Любов Мислимо - спілкуючись: освітній і виховний потенціал сучасного шкільного курсу української мови : орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу "Рідна мова" для 8 класу / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 14-18
841432
  Дяченко-Лисенко Любов Мислимо - спілкуючись: освітній і виховний потенціал сучасного шкільного курсу української мови : орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу "Рідна мова" для 8 класу / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 80-84
841433
  Псатій А. Мислимо ширше. Розвиток креативності на уроках хімії // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2021. – Січень - лютий (№ 1/2) : Креативні уроки. – С. 6-21


  Креативність – важливий чинник, який сприяє успіху в багатьох сферах життя. Як відомо, хімія не завжди є улюбленим предметом тих, хто навчається, тому одне з головних завдань учителя – викликати інтерес до вивчення предмета.
841434
  Кралюк П.М. Мислителі "могилянського кола" // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 238-240. – ISBN 978-966-373-777-5


  Як уже зазначалося, П. Могила діяв не сам. Навколо себе він зумів згуртувати людей, які допомагали йому реформувати православну церкву в Україні та Білорусі, розвивати освіту. Деякі з них, як зазначалося, стали співавторами чи навіть авторами окремих ...
841435
  Христокін Г.В. Мислителі грецької патристики про структуру філософії // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 235-243
841436
   Мислителі німецького Романтизму. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 588с. – ISBN 966-668-016-5
841437
  Поліщук О.П. Мислителі нового часу про художнє мислення і пізнання // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С.26-33. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
841438
  Ільїна А.Г. Мислителі української діаспори: Дмитро Донцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
841439
  Колодний А. Мислитель-богослов Іван Музичка жив з Україною в серці // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 536-548. – ISBN 978-617-696-609-8
841440
  Сюндюков І. Мислитель-кар"єрист, гетьман і цар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 березня (№ 42-43). – С. 20


  Феофан Прокопович і круті зміни світогляду на тлі переломної доби.
841441
  Сюндюков І. Мислитель-кар"єрист, гетьман і цар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13-14 березня (№ 46/47). – С. 21


  Феофан Прокопович: круті зміни свтогляду на тлі переломної доби.
841442
  Сюндюков І. Мислитель-кар"єрист, гетьман і цар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 лютого (№ 37/38). – С. 21


  Феофан Прокопович і круті зміни світогляду на тлі переломної доби.
841443
  Ханко О. Мислитель / Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2006. – 190с. – ISBN 966-96592-3-X
841444
  Туранли Ф. Мислитель епохи / Ферхад Туранли // Лицар духу : меморіал. зб., присвяч. проф. Ярославові Дашкевичу / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; упоряд.: І. Гирич та ін.]. – Львів : ІУАД, 2011. – С. 110-113
841445
  Трачук Т.А. Мислитель і час (Володимир Здоровега. Громадянська позиція і творчість) // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 67-71


  У статті робиться спроба дослідити, наскільки наукова і публіцистична творчість одного із найавторитетніших українських учених-журналістикознавців Володимира Здоровеги була залежна від його світогляду, критичного сприйняття суспільно-політичних реалій ...
841446
  Колодний А. Мислитель української православної діаспори // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 12


  Відомий український православний богослов із Канади, професор Степан Ярмусь.
841447
  Царук А. Мислитель, глибину якого ми ще не осягнули // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 28-31 грудня (№ 52). – С. 11


  Кердіваренко Олександр Федорович - прозаїк, поет, гуморист, сатирик, журналіст.
841448
  Кралюк П. Мислитель, не пійманий часом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 1-7 грудня (№ 43). – С. 12-13
841449
  Кінько Т. Мислити творчо, творити осмислено, з вірою в Україну, її майбутнє... // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 21-29. – ISSN 0130-7037


  За матеріалами книги "Україна - ЄС: спільний інноваційний простір - спільне майбутнє".
841450
  Вооглайд Ю.В. Мислити як громадянин : посібник для тих, хто хоче мислити самостійно / Юло Вооглайд ; [пер.: Олександра Сауляк ; фото: Мартин Дремлюга]. – Таллінн : Trukitud Tallinna Raamatutrukikojas, 2020. – 444, [1] с. : іл., табл. – Ориг. назва: Elanikust kodanikuks. Kasiraamat isemotlejale. - Покажчик: с. 427-444. – ISBN 978-9949-01-684-6
841451
  Дністровий А. Мислити, як вільні люди // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 10 (175). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Професор Леонід Ушкалов про світовий марш Сковороди, небезпеки стирання пам"яті та українське бароко
841452
  Франко І. Мислі о еволюції в історії людськості // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 247-258. – ISBN 978-966-668-480-9
841453
  Фербер Э. Мисс Бобби / Э. Фербер. – М, 1928. – 224с.
841454
  Кристи А. Мисс Марпл / А. Кристи. – Ростов-на-Дону
Т. 2. – 1991. – 509 с.
841455
  Дефорест Дж. Мисс Равенел уходит к северянам : роман / Джон Дефорест ; пер. с англ. А. Старцева. – Москва : Художественная литература, 1972. – 432 с.
841456
  Чейз Д.Х. Мисс Шамвей и черная магия : роман / Джеймс Хедли Чейз ; пер. с англ. В. Зайца // Английский детектив : [сборник] / [сост. Ю.Г. Попсуенко ; худож. В.И. Харченко]. – Киев : СВЕНАС, 1992. – С. 265-429 : ил. – ISBN 5-85722-030-0
841457
  Дворник Ф. Миссии греческой и западной церквей на Востоке в средние века / Ф. Дворник. – М., 1970. – 21с.
841458
  Соколов А. Миссии и мутации библиотек. Раздумья интеллигента-книжника // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 14 (104). – С. 2 - 10. – ISSN 1727-4893
841459
  Махль С. Миссии ОБСЕ в Балтии // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 235-247. – ISBN 5-7712-0333-5
841460
  Иерей Георгий Рой Миссионерский потенциал православного богослужения : к вопросу об идейном содержании и формах миссионерского богослужения // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 199-206
841461
  Гаранин И.П. Миссионерство и антимиссионерское движение в Китае в 80-90-х гг. XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Гаранин И.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 24л.
841462
  Халиди Мустафа аль Миссионеры и империализм в арабских странах / Халиди Мустафа аль, Фаррух Омар. – Москва : Издателство восточной литературы, 1961. – 171 с.
841463
  Воронцов В.Б. Миссионеры и их наследники / В.Б. Воронцов. – Москва, 1986. – 238с.
841464
  Вулф В. Миссис Дэллоуэй / Вирджиния Вулф ; [пер. с англ. Е. Суриц]. – Санкт-Петербург : Лениздат, 2012. – 223, [1] с. – (Лениздат-классика). – ISBN 978-5-4453-0076-2
841465
  Шредер Йенс Миссия "Челленджер" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 86-95. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
841466
  Бендерский И. Миссия Балашева и Лев Толстой. Романное слово и историческая рефлексия // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 11 (1039). – С. 116-129. – ISSN 0130-7673


  Миссия А.Д. Балашева в июне 1812 г. - в романе Л. Толстого
841467
  Грабарь Н. Миссия библиотек в условиях элекронно-информационной революции / Н. Грабарь, Т. Соловская // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 8-10. – ISSN 1811-377X
841468
  Суворова В. Миссия библиотеки в контексте социального партнерства / Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2011. – № 4. – С. 20-23
841469
  Ракуц Н.В. Миссия была невыполнима // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 8. – С. 87-100. – ISSN 0044-748Х


  Иезуитские редукции к югу от Буэнос-Айреса в XVIII в.
841470
  Карлов Ю.Е. Миссия в Ватикан / Ю.Е. Карлов. – Москва : Международные отношения, 2004. – 231с. – ISBN 5-7133-1213-5
841471
  Чейз Дж.Х. Миссия в Венецию : Детективные романы / Дж.Х. Чейз. – Москва : Эксмо-Пресс, 1997. – 560с. – (Мастера детектива). – ISBN 5-04-000045-6
841472
  Чуйков В.И. Миссия в Китае / В.И. Чуйков. – Москва : Военное издательство, 1983. – 252 с.
841473
  Невеш Мариу Миссия в Москве: Опыт первого порт. посольства в Стране Советов / Невеш Мариу. – М,, 1987. – 174с.
841474
  Хаггард Г.Р. Миссия в Трансвааль / Г.Р. Хаггард. – Москва : Наука, 1973. – 237с. – (Путешествия по странам Востока)
841475
  Булат С.А. Миссия высшего профессионального образования в контексте опережающего развития качества человека и обеспечения качества его жизни / С.А. Булат, С.Н. Белова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 17-31. – ISSN 1609-4646


  В статье обосновывается миссия высшего профессионального образования в контексте опережающего развития качества человека и обеспечения качества его жизни. Раскрываются сущностные характеристики высшего профессионального образования, требования к ...
841476
  Капшицер В.А. Миссия Генриха Киллинга / В.А. Капшицер. – М., 1965. – 110с.
841477
  Щигленко Евгений Миссия Дауля Валленберга : Биография // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 171-178 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
841478
  Попов М.В. Миссия Е.А.Бабушкина в Иране / М.В. Попов. – Москва, 1974. – 160 с.
841479
  Недев Т. Миссия Европейского Союза и США в глобализирующемся мире // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С. 228-236. – ISSN 1606-951Х
841480
  Князева Елена Миссия золотой рыбки / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 84-87 : фото
841481
  Чернявская Е.И. Миссия и цели реструктуризации предприятий: некоторые аспекты // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 155-158. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
841482
  Колупаев В.Е. Миссия иезуитов среди русских эмигрантов в Аргентине в XX веке // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 81-94. – ISSN 044-748Х
841483
  Пчелин Н.Г. Миссия иезуитского ордена в Китае 1579-1842. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Пчелин Н.Г.; Рос.акад.Ин-т востоковед.Санкт-Петербург.филиал. – Санкт-Петербург, 1999. – 26л.
841484
  Будный Виктор Миссия консула // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 82-83 : Фото
841485
  Живкова Л. Миссия культуры - ответственность перед будущим / Л. Живкова. – София, 1980. – 34с.
841486
  Яковлев Егор Миссия Манна : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 48-55 : Фото
841487
   Миссия мира. – М., 1959. – 164с.
841488
  Клейнер Г.Б. Миссия Москвы как объекта стратегического планирования // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 20-30. – ISSN 0869-0499
841489
  Москателли О. Миссия невыполнима // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 6 (124). – С. 38-40
841490
  Прса М. Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 169-187. – ISBN 5-7712-0333-5
841491
  Якоби Ф. Миссия ОБСЕ в Грузии // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 135-145. – ISBN 5-7712-0327-0
841492
  Нойккирх К. Миссия ОБСЕ в Молдове // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 121-135. – ISBN 5-7712-0327-0
841493
  Санино С. Миссия ОБСЕ в Союзной Республике Югославия // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 131-145. – ISBN 5-7712-0333-5
841494
  Мерлинген М. Миссия ОБСЕ в Хорватии: взгляд из Загреба / М. Мерлинген, Ж. Муйич // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 209-223. – ISBN 5-7712-0333-5
841495
  Алиев Ф.М. Миссия посланника русского государства А.П. Волынского в Азербайджане (1716-1718 гг.) / Ф.М. Алиев ; АН АзССР, Ин-т истории. – Баку : Элм, 1979. – 122 с.
841496
  Емельянова И. Миссия современного классического государственного университета / И. Емельяновва // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 11. – С. 12-16. – ISSN 0321-0383
841497
   Миссия социального служения (Интервью с ректором РГСУ В.И.Жуковым) / В.И. Жуков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 31-49. – ISSN 0869-3617


  Российский государственный социальный университет
841498
  Суворова В.М. Миссия универсальной научной библиотеки и популярное библиотековедение: повышаем квалификацию // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 1. – С. 54-58. – ISSN 0130-9765


  Опыт универсальной научной библиотеки - методического центра - по пропаганде и продвижению популярного библиотековедения и его форм в виде статей в журнале "Вестник библиотек Москвы", цикла открытых лекций ведущих отечественных библиотековедов, ...
841499
  Ортега-и-Гассет Хосе Миссия университета (фрагменты) / Хосе Ортега-и-Гассет // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 8. – С. 46-52. – ISSN 0321-0383


  То, чем современный университет должен быть в первую очередь. Университет, профессия и наука
841500
  Салахов М. Миссия университета :200 лет спустя // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 10. – С.49-62. – ISSN 0869-3617


  До 200-річчя Казанського ун-ту
841501
  Захаров И.В. Миссия университета в европейской культуре / И.В. Захаров, Е.С. Ляхович. – Москва : Фонд "Новое тысячелетие", 1994. – 240с. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-86947-005-6


  Книга - первое учебное пособие в нашей стране по современному пониманию философии природы
841502
  Леонова Ольга Анатольевна Миссия университета в региональном образовательном пространстве // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 72-73. – ISSN 1726-667Х
841503
  Карамурзов Б.С. Миссия университета и проблемы формирования российской социально-культурной идентичности // Философские науки. Спецвыпуск : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С. 26-42. – ISSN 0235-1188
841504
  Черванев И.Г. Миссия университета и раздумья об Alma Mater / И.Г. Черванев // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2006. – № 3. – С.4-16


  О Харьковском университете им. В.Н. Каразина.
841505
  Криворак А. Миссия экономической теории в формировании экономического мировоззрения // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 54-56. – ISSN 1810-3944
841506
  Глебова Ника Миссия: аниматор // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 74-81 : фото
841507
  Погодин Н.Ф. Миссурийский вальс / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1949. – 72с.
841508
  Погодин Н.Ф. Миссурийский вальс / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1950. – 148с.
841509
  Гринвуд Р Мистер Бантинг в дни мира и в дни войны. / Р Гринвуд. – Москва, 1943. – 495с.
841510
  Уэллс Г.Д. Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь / Г.Д. Уэллс. – М, 1960. – 264с.
841511
  Уэллс Г.Д. Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь / Г.Д. Уэллс. – Минск, 1961. – 263с.
841512
  О"Флаєрти Мистер Гильхули / О"Флаєрти. – Ленинград, 1927. – 241с.
841513
  Линч Б. Мистер Джеймс ищет черепа : роман / Б. Линч; Перев. с исп. М. Белинкиной. – М., 1969. – 208с.
841514
  Рискин Р. Мистер Дидс выходит в люди / Р. Рискин. – М, 1943. – 184с.
841515
  Ефимов Б.Е. Мистер доллар : (политические карикатуры) / Б.Е. Ефимов. – Москва : Правда, 1948. – 64 с.
841516
  Котыхов В. Мистер золотые ноги // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 4


  Зрители сходили с ума от его "горящих подошв", и не было женщины, которая не мечтала хотя бы раз в жизни станцевать с Фредом Астером. Никто не мог сравниться в танцевальной изысканности с этим "мистером золотые ноги", гением степа ХХ века. Однажды, ...
841517
  Туровская Л. Мистер Икс на все времена. 5 сентября (1975) - 45 лет со дня смерти Георга Карловича Отса, советского эстрадного и оперного певца // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 26. – С. 2


  Отс Георг Карлович (1920-1975) - советский эстонский эстрадный и оперный певец (лирический баритон). Народный артист СССР (1960). Лауреат двух Сталинских (1950, 1952) и Государственной премии СССР (1968).
841518
  Казакевич Р.А. Мистер Пайпс фальсифицирует историю : О книге Р. Пайпса "Социал-демократия и рабочее движение в С.-Петербурге, 1885-1897" / Р.А. Казакевич, Ф.М. Суслова. – Ленинград : Лениздат, 1966. – 182 с.
841519
  Милн А.А. Мистер Пим проходит мимо / А.А. Милн. – М, 1957. – 58с.
841520
  Маршак С.Я. Мистер Твистер / С.Я. Маршак. – М, 1962. – 36с.
841521
  Чертанов М. Мистер Уэллс видит всё насквозь // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 8. – С. 40-45. – ISSN 0130-7045
841522
  Аллан Т. Мистер Финч делает деньги = Ted Allan. The money makers : пьеса в 3-х д., 5-ти карт. / Т. Аллан ; пер. с англ. В. Абрамова. – Москва : Искусство, 1958. – 131 с.
841523
  Вилье Жерар де Мистер ЦРУ : [романы : пер. с фр. / Жерар де Вилье ; худож. А. Шуплецов]. – Москва : ИнтерДайджест, 1993. – 397 с. – Содерж.: Мистер ЦРУ; Операция "Генри". – (Совершенно секретно). – ISBN 5-86595-078-9
841524
  Байрон Д.Г. Мистерии : Вступительная статья и комментарии П.С.Когана. / Д.Г. Байрон. – Москва; Ленинград, 1933. – 413с.
841525
  Гамсун К. Мистерии : роман / Кнут Гамсун ; [пер. с норв. Л. Лунгиной]. – Москва : АСТ : Астрель, 2010. – 350, [1] с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-066875-5
841526
  Штейнер Р. Мистерии древности и христианство = Das Christentum als mystische Tatsache / Рудольф Штейнер ; [ред. М. Орлова, Л. Шалганова]. – Москва : Духовное Знание ; СП "Интербук", 1990. – 123, [3] с. – Парал. тит. л. на нем. яз.
841527
  Маяковский В. Мистерия-буфф / В. Маяковский. – 2-е изд. – Москва. – 71с.
841528
  Маяковский В.В. Мистерия-буфф / В.В. Маяковский. – Москва, 1972. – 174с.
841529
  Маяковский В.В. Мистерия-буфф. Клоп. Баня / В.В. Маяковский. – Москва, 1976. – 256с.
841530
  Маяковский В.В. Мистерия-буфф. Клоп. Баня. Пьесы / В.В. Маяковский. – Москва : Детская литература, 1971. – 256с.
841531
  Пичко Н.С. Мистерия - миф или реальность? // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 418-421. – ISSN 1684-2618
841532
  Лысюк Н.А. Мистерия всепобеждающей любви : мифологические основания романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" / Лысюк Наталия Анатольевна ; КНУТШ. – Киев : Украина, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-8136-92-4
841533
  Иоффе И.И. Мистерия и опера / И.И. Иоффе. – Л, 1937. – 236с.
841534
  Масалов А.А. Мистерия призраков : скорее правда, чем вымысел : [роман] / Анатолий Масалов. – Чернигов : Десна, 2014. – 219, [1] с. – ISBN 978-966-50255-6-6
841535
  Россман Вадим Иосифович Мистерия центра: Идентичность и организация социального пространства в современных и традиционных обществах // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 42-57. – Бібліогр.: с. 45, 48, 51-52, 54-57. – ISSN 0042-8744
841536
  Зорин В.С. Мистеры миллиарды / В.С. Зорин. – Москва, 1968. – 270с.
841537
  Зорин В.С. Мистеры миллиарды / В.С. Зорин. – Москва, 1969. – 271с.
841538
  Зорин В.С. Мистеры Миллиарды / В.С. Зорин. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 326 с.
841539
  Сак Л.М. Мистецство скульптури. / Л.М. Сак. – К., 1971. – 72с.
841540
  Рильський М.Т. Мистецтво -- творча праця зрима / М.Т. Рильський. – Київ, 1979. – 310 с.
841541
  Адаменко Вікторія Мистецтво - вічне! : урок виховання любові до ближнього за поезією Станіслава Чернілевського (6 клас) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-22
841542
  Гірняк Й. Мистецтво - всенародний скарб // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1955. – Рік 6, ч. 68, вересень. – С. 9-12
841543
  Слоньовська О. Мистецтво - завжди національне! : (Міфопоетична парадигма переваги окупованої нації у повісті-вертепі Івана Багряного "Розгром") // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (80). – С. 96-106.
841544
  Ейтель Т. Мистецтво - здобич: останні німецькі військовополонені // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 640-662. – ISSN 1992-5514
841545
  Савчин Г. Мистецтво - самопізнання - ідеал // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 187-196. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
841546
  Гуменюк О. Мистецтво - як зброя // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 21 лютого (№ 8). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Життєве кредо художника-графіка Ніла Хасевича.
841547
  Безгін І.Д. Мистецтво -воїнам : шефська діяльність майстрів мистецтв серед воїнів Рад. Армії : до 40-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників / І.Д. Безгін. – Київ : Знання, 1983. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46-47. – (Серія VI. Література і мистецтво ; №12)
841548
   Мистецтво. – 24с.
841549
  Іванцова І.В. Мистецтво / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 245-246. – ISBN 966-642-073-2
841550
  Хандогіна Леся Мистецтво "моральних" провокацій // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 105-111


  Дослідження етичних вимірів функціонування сучасного мистецтва в контексті "моральних провокацій"
841551
  Сірук М. Мистецтво (не) розійтися // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 вересня (№ 176). – С. 9


  Які уроки треба винести Європі з шотландського референдуму.
841552
  Чегусова З. Мистецтво авангарду як чинник становлення професійного художнього текстилю України кінця XX - початку XXI століття // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 6-18. – ISSN 2413-4767
841553
  Ушаков О. Мистецтво афоризму Ярослава Федоррчука // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 19 жовтня (№ 21). – С. 19
841554
  Українець А. Мистецтво аюрведи як складова системи освіти у Національному університеті харчових технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (187). – С. 7-14. – ISSN 1682-2366
841555
  Крижанівський О. Мистецтво бальзамування та обряд поховання в Стародавньому Єгипті. : З циклу "Культура та релігія Стародавнього Сходу". Стаття сьома // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 43-46.
841556
  Павлюк Т.С. Мистецтво бальної хореографії: визначення статусу основних понять // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 106-113
841557
  Агеєва В. Мистецтво бачити : Апологія "поверхневої людини" в прозі Тараса Прохаська // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 152-163
841558
  Овчаренко Е. Мистецтво бачити красу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 жовтня (№ 43). – С. 9


  Виставка творів Василя Забашти та його родини "Суголосся".
841559
  Романенко В.Т. Мистецтво бачити світ / В.Т. Романенко. – Київ, 1969. – 255с.
841560
  Лібман З.Я. Мистецтво без людини / З.Я. Лібман. – Київ, 1965. – 283с.
841561
  Береговська Х. Мистецтво без штампів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 грудня (№ 230). – С. 7


  Скульптура Володимира Одрехівського: конотації змісту і форми.
841562
  Козуля С.В. Мистецтво берегти здоров"я // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 34-35


  Гігієна - розділ медицини, що вивчає вплив умов життя і праці на здоров"я людини і розробляє заходи з профілактики захворювань.
841563
  Кілессо С.К. Мистецтво будівничих / С.К. Кілессо. – Київ, 1971. – 56с.
841564
   Мистецтво бути викладачем : практичний посібник / А. Брінклі, Б. Десантс, М. Флемм, С. Флемінг, Ч. [та ін.] Форсі; Алан Брінклі [та ін. ; за ред. О. Сидоренка] ; Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні ; Акад. виклад. майстерності. – Київ, 2003. – 142, [1] с. – Переклад здійсн. в рамках проекту "Бізнес менеджмент освіта в Україні" Агентства США з міжнар. розвитку (USAID). – ISBN 966-8487-06-0
841565
   Мистецтво бути жінкою : Нариси про чернівчанок. – Чернівці : Місто, 2004. – 320с. : іл. – ISBN 966-8341-21-х
841566
  Мандрик М.В. Мистецтво бути людиною // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 73-74


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
841567
  Шевчук Д. Мистецтво бути неконсеквентним // Критика. – Київ, 2013. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 36-37. – ISSN 1563-6461


  Вибрані есеї польського філософа Лешека Колаковського "Похвала неконсеквентності, або Як бути консервативно-ліберальним соціалістом".
841568
  Збанацька О.М. Мистецтво бути тим, хто ти є (до 55-річчя від дня народження Олександра Кириленка) / О.М. Збанацька, В.В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 1. – С. 128-130. – ISSN 2409-9805
841569
  Левчук Л.Т. Мистецтво в боротьбі ідеологій / Л.Т. Левчук. – К, 1985. – 148с.
841570
  Бровко М.М. Мистецтво в контексті аксіологічного виміру відношення людини до світу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 65-67
841571
  Панченко Валентина Іванівна Мистецтво в контексті культури : Дис... доктора філософ.наук: 09.00.08 / Панченко Валентина Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 289л. – Бібліогр.:л.364-389
841572
  Панченко В.І. Мистецтво в контексті культури. : Автореф... доктор філос.наук: 09.00.08 / Панченко В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 36л.
841573
  Біла Л.М. Мистецтво в контексті культурологічних досліджень // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 152-153
841574
  Чайковська О.В. Мистецтво в літературі кінця XIX - початку XX століття та естетика В.С. Моема // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 60-61
841575
  Таратута Н. Мистецтво в нашому житті // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 18-19. – ISSN 2518-7341


  У статті йдеться про вплив мистецтва на особистість, роль бібліотеки в естетичному вихованні молоді та про мистецькі заходи, що проводились працівниками Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва
841576
  Променицький К.К. Мистецтво в нашому побуті / К.К. Променицький. – Київ : Радянська Україна, 1961. – 50, [2] с.
841577
  Чубарева О.О. Мистецтво в позанавчальному житті сучасного студентства // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 138-148. – (Філософія ; вип. 46, (ч. 2)). – ISSN 2312-1947


  Аналізується місце та роль мистецтва в позанавчальному житті сучасного студентства; автор стверджує, що мистецтво пробуджує й розвиває творчий потенціал студента, що закладений в кожній особистості; воно дає можливість розкрити складові людської ...
841578
  Бабій Н. Мистецтво в публічному просторі західноукраїнських міст: очікування і реалії // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 43-48. – (Історія і теорія культури ; т. 3). – ISSN 2617-8907
841579
  Гринько О.А. Мистецтво в системі культури тоталітарного суспільства ( соціально-філософський аспект) : Автореф. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Гринько О.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 15 с.
841580
  Гринько Олена Андріївна Мистецтво в системі культури тоталітарного суспільства (соціально філософський аспект) : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гринько Олена Андріївна ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 169 л. – Бібліогр.: с. 153-169
841581
  Червінська Н. Мистецтво в сучасному інформаційному просторі України як чинник формування національної свідомості // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 100-106. – ISSN 2224-0926
841582
  Булавіна Н. Мистецтво в тенетах глобалізації. Український варіант: "перезавантаження" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 7-11. – ISBN 966-8917-08-1
841583
  Булавіна Н.М. Мистецтво в цифровій ситуації. У пошуках нових форм перебування // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 245-248. – ISBN 978-966-2241-65-5
841584
  Плаксіна Олена Мистецтво великого почуття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 71-72, 3 с. обкл.


  Пейзажі одного з найстарших художників України Георгія Петрова є яскравим підтвердженням слів Олександра Дейнеки: "Мистецтво народжується з великого почуття". Та велике почуття визріває лише у витонченій душі, котра відчуває повнокровність світу з його ...
841585
  Морозова Ж.О. Мистецтво видовища як компонента масової української культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 97-99
841586
  Самойлов Юрій Мистецтво викручування рук // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
841587
  Брюховецька Л. Мистецтво високої напруги. Юрій Яновський і кіно // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 28 вересня (№ 35/36). – С. 21
841588
  Тихонюк О.В. Мистецтво витинанки в Україні кінця XX- початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Тихонюк О.В. ; М-во освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв.
841589
  Галаджій Олена Мистецтво відпочити в Одесі : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 120-121 : Фото
841590
  Сунь-дзи Мистецтво війни / Сунь-дзи ; [пер. з кит. та комент.: С. Лесняк ; передм.: П. Шеремет]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 105, [5] с. : іл. – Назва парал. укр., кит. - Пер. за вид.: "Ву Дзю Лун, Сунь-дзи Дзяо Ші", 1990. – ISBN 978-617-679-145-4
841591
  Сунь-Цзи Мистецтво війни / Сунь-Цзи. – Київ : Сварог, 2021. – 166, [1] с. – ISBN 978-611-01-1807-1
841592
  Федорук О. Мистецтво Ворончака в контексті української культури // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 3 (121). – С. 258-260. – ISBN 966-7109-34-8
841593
  Прокопенко І.В. Мистецтво газетного репортажу. / І.В. Прокопенко. – К, 1967. – 129с.
841594
  Чуйко О.Д. Мистецтво Галицько-Волинського князівства в культурному просторі європейського середньовіччя : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Чуйко Олег Дмитрович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 45 назв
841595
  Александрович В.С. Мистецтво Галицько-Волинської держави / Володимир Александрович ; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 1999. – 132 с. : іл. – До 800-річчя Галицько-Волинської держави. – ISBN 966-02-1267-4
841596
  Лук"янчук Г. Мистецтво Георгія Нарбута як репрезентат України у світі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-24 листопада (№ 43/44)


  У США відбулася презентація англомовної монографії доктора мистецтвознавства, професорки Університету штату Огайо Мирослави Мудрак "Уявний світ Георгія Нарбута та створення українського бренду".
841597
  Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – Київ : Політвидав України, 1986. – 223 с.
841598
  Томан І. Мистецтво говорити / Іржі Томан ; [пер. з чеc. В.І. Романця]. – [2-е вид.]. – Київ : Політвидав України, 1989. – 292 с. – ISBN 5-319-00252-1
841599
  Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – Київ : Україна, 1996. – 269с. – ISBN 966-524-017-Х
841600
  Касіян В.І. Мистецтво графіки / В.І. Касіян. – Київ : Образотворче мистецтво і музична література УРСР, 1960. – 42 с.
841601
  Шулик А.Г. Мистецтво графіки у художній культурі Кам"янеччини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шулик Алла Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр. : 9 назв
841602
  Корніяка О.М. Мистецтво гречності / О.М. Корніяка. – Київ : Либідь, 1995. – 93с.
841603
  Шумський І. Мистецтво гротеску в Україні: з історії розвитку // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2005. – Вип. 16. – С.83-96. – ISSN 0236-4832
841604
  Казакевич Г. Мистецтво давніх кельтів як візуалізація релігійного метанаративу // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 60-62. – ISSN 2311-9896


  Мета статті полягає в тому, щоб з"ясувати, якою мірою декоративно-прикладне мистецтво древніх кельтів можна вважати візуалізацією релігійного метанаратива кельтської культури. Методологія заснована на застосуванні структурного і семіотичного підходів, ...
841605
  Уманцев Ф.С. Мистецтво давньої України : Історичний нарис / Ф.С. Уманцев. – Київ : Либідь, 2002. – 328с. – 7Уман Шифр дубл. – ISBN 966-06-0255-3


  Розглядаються закономірності розвитку українського мистецтва в період від XIII ст. до середини XVIII ст. Для мистецтвознавців, широкого кола читачів
841606
  Риморенко Т.Ю. Мистецтво двадцятого століття в контексті філософських течій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 163-173
841607
  Дядюх-Богатько Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині XVIII - XIX ст. (історія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Дядюх-Богатько Н.Й. ; МОНУ ; Лвів. нац. акад.мистецтв. – Львів, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
841608
  Марценішко В. Мистецтво детективу / В. Марценішко, І. Безрукова // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 17-22. – (Філологічні науки)
841609
  Руденко О.О. Мистецтво дибинецької кераміки в художній культурі Київщини XIX - XX століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Руденко Олександра Олександрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
841610
  Лошков Ю.І. Мистецтво диригування в радянському музикознавстві // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 176-184. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
841611
  Новоженець Г. Мистецтво діаспори в загальноукраїнському контексті: Тематичні та стилістичні паралелі // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 301-307. – ISSN 1992-5514
841612
  Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації : Навчальний посібник / МОУ; Ін-т системних досліджень освіти; Київський ін-т банкірів банку "Україна"; Г.М. Сагач. – Київ : Київ. ін-т банкірів банку "Україна", 1995. – 180с. – ISBN 5-7763-9944-0
841613
  Маца І.Л. Мистецтво доби капіталізму на Заході / І.Л. Маца. – Харків-Київ : Література і мистецтво, 1931. – 208 с.
841614
   Мистецтво довкілля. Україна 1989-2010 = Environmental art Ukraine 1989-2010 : [альбом] / за ред. Петра Бевзи та Ганни Гідори ; [упоряд. та передм. Петра Бевзи ; пер. на англ. мову В. Кухтик ; фотогр. : О. Бєсєдіна, Т. Веселової, К. Доніна та ін.]. – Київ : Софія-А, 2010. – 199 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8684-73-9
841615
  Гнатюк Н. Мистецтво домовлятися // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 11. – ISSN 1992-9277
841616
   Мистецтво доступне для кожного. Проект "Почути" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
841617
   Мистецтво екрана. – К. : Мистецтво, 1966. – 361 с.
841618
  Амеліна Л.О. Мистецтво екслібриса. Питання атрибуції творів // Український музей : Збірка наукових праць / КНУТШ; Нац. заповідник "Софія Київська"; Редкол.: Гладких М.І., Борисенко В.К., Залізняк Л.Л., Зеленко С.М. та ін. – Київ, 2003. – С. 168-174. – ISBN 966-95597-5-8
841619
  Сиваш І.О. Мистецтво етнодизайну в художній культурі України XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сиваш Ілона Олегівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
841620
  Жаборюк А.А. Мистецтво живопису і графіки на Україні в першій половині і середині XIX століття / А.А. Жаборюк. – Київ-Одеса : Вища школа, 1983. – 206, [2] с.
841621
  Горобець Марися Мистецтво жити в Парижі : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 52-55
841622
  Михайлова Наталія Мистецтво жити в Японії : спосіб життя / Михайлова Наталія, Королькова Наталія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 98-104 : Фото
841623
  Рапай М. Мистецтво жити і творити / розмову вела Ольга Савицька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 227). – С. 6-7


  Українському скульптору Миколі Рапаю - 90!
841624
  Тримбач С. Мистецтво жити Миколи Рашеєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 жовтня (№ 205/206). – С. 31


  Кінокласик написав книгу - про себе і своє життя, в кіно і не тільки.
841625
  Рахманін Сергій Мистецтво жити свободно // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 7 -13 квітня (№ 13)
841626
  Нарівська В.Д. Мистецтво жити як проблема культурної самоідентичності в епістоляріях Василя Стуса // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 18-28. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Розглядається питання формування і обгрунтування чинників культурної самоідентичності Поета у його епістоляріях. Виокремлюється і акцентується значимість феномену "мистецтво жити", сприйнятність його В. Стусом зі смислами, сформульованими О. Пушкіним.
841627
  Захарченко В. Мистецтво жити. Художньо-публіцистичні нариси. / В. Захарченко. – К., 1983. – 152с.
841628
  Білецька Л.К. Мистецтво життєвої правди : до 100-річчя заснування театру корифеїв / Л.К. Білецька. – Київ : Знання, 1982. – 48 с. – Бібліогр.: с. 47-48. – (Серія 6. Література і мистецтво / Т-во "Знання" УРСР ; 7)
841629
  Шаповал Ю.Г. Мистецтво журналізму / Юрій Шаповал. – Львів, 2007. – 320с. – ISBN 978-966-8424-70-0
841630
   Мистецтво збагнути день. Спогади про Володимира Здоровегу / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд. О.І. Наливайко ; відп. ред. І.І. Паславський ; ред. рада: Бондар Ю.В. та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – 317, [3] с., [8] арк. фотогр. : іл., фотогр. – Сер. засн. у 2011 р. – Бібліогр.: с. 149, 223-228. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 3). – ISBN 978-966-2530-52-0
841631
  Калюга К.В. Мистецтво здобувати і використовувати початкову інформацію про особу злочинця : від моделювання зовнішнього вигляду та психологічних властивостей до висування і розробки криміналістичних версій щодо кола осіб, причетних до злочину : монографія / К.В. Калюга, В.Г.Лукашевич. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – 351, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 229-307 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-573-051-5
841632
  Бутенко Я. Мистецтво зі смітника // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 23


  Творчість румунського колажиста Йона Бирладеану є прикладом того, як суспільство намагається розв"язати питання історичної травматичної пам"яті.
841633
  Варварецький Ю.А. Мистецтво і глядач / Ю.А. Варварецький. – Київ : Наукова думка, 1975. – 175 с.
841634
  Мазепа В.І. Мистецтво і духовне багатство людини / В.І. Мазепа. – Київ, 1967. – 107с.
841635
  Афанасьєв В.А. Мистецтво і духовне збагачення суспільства / [В.А. Афанасьєв, Н.М. Капельгородська, Ю.О. Станішевський та ін.] ; відпов. ред. О.Г. Костюк ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1989. – 208, [1] с. – Бібліогр.: Ббіліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-12-009256-Х
841636
  Кудін В.О. Мистецтво і духовний світ молоді. / В.О. Кудін. – К, 1983. – 96с.
841637
  Гриценко В.С. Мистецтво і естетика: перспективи співпраці // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін культ. і мист. України; Держ. ак. керів. кадрів культ. і мист."; КНУТШ. – Київ, 2000. – Вип. 4/5, част. І. – С. 74-83.
841638
  Гончаренко М.В. Мистецтво і естетичне виховання / М.В. Гончаренко. – Київ, 1963. – 295с.
841639
   Мистецтво і життя. – К., 1978. – 112с.
841640
   Мистецтво і життя. – К., 1987. – 146с.
841641
  Моруа А. Мистецтво і життя : збірник / Андре Моруа ; [упор., вст. ст., прим., пер. з фр. І.Н. Овруцької]. – Київ : Мистецтво, 1990. – 360 с. : портр. – (Пам"ятки естетичної думки)
841642
  Дьомін М. Мистецтво і зброя Ніла Хасевича // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 173-176. – ISSN 0131-2561
841643
  Плеханов Г.В. Мистецтво і література / Г.В. Плеханов. – Х., 1929. – 307 с.
841644
  Гозенпуд А.А. Мистецтво і література та їх пізнавальне значення : додаток до журналу Більшовик України № 2 / А.А. Гозенпуд; відп. ред.: Ф. Єневич. – Київ : Політвидав при ЦК КП(б)У, 1941. – 32 с.
841645
  Корчанов В.О. Мистецтво і маси / В.О. Корчанов. – К., 1977. – 32с.
841646
  Скляренко Г.Я. Мистецтво і місто. / Г.Я. Скляренко. – К, 1987. – 48с.
841647
  Гюго В. Мистецтво і народ / В. Гюго. – К., 1985. – 356с.
841648
  Мітіна В.О. Мистецтво і реальний світ / В.О. Мітіна. – Київ, 1975. – 48 с.
841649
   Мистецтво і революціна боротьба. – К., 1989. – 259с.
841650
  Безгін І.Д. Мистецтво і ринок : нариси / І.Д. Безгін. – Київ : Компас, 2005. – 544 с. – ISBN 966-7170-46-2
841651
  Яковлєв Є.Г. Мистецтво і світові релігії / Є.Г. Яковлєв. – К, 1989. – 221с.
841652
  Левчук Л.Т. Мистецтво і соціальна діяльність / Л.Т. Левчук. – Київ : Т-во Знання УРСР, 1978. – 48 с. – (Лытература і мистецтво ; Серія 5, № 10)
841653
  Афанасьев В.А. Мистецтво і сучасність / В.А. Афанасьев; ред. В.А. Афанасьєв. – Київ, 1980. – 236 с.
841654
  Гончаренко М.В. Мистецтво і техніка / М.В. Гончаренко. – Київ, 1966. – 80с.
841655
  Закус І. Мистецтво імпровізувати // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 93-96. – ISSN 2224-0926
841656
  Аврамко Т.О. Мистецтво інтерпретації текстів світової літератури та їх усних перекладів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 3-7. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
841657
  Рипська Н.П. Мистецтво італійського Відродження / Н.П. Рипська. – К, 1968. – 72с.
841658
  Васильєва К.І. Мистецтво й дійсність: проблема співвідношення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 92-93
841659
  Томашевська В.І. Мистецтво кераміки : книга-альбом / Віра Томашевська ; [авт. передм. З. Чегусова]. – Київ : ІРІДІУМ, 2015. – 151, [1] с. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 150-151. – ISBN 978-617-7368-00-6
841660
  Харковина Є.Г. Мистецтво килимарства Полтавщини XVIII - початку XXI століть в художній культурі України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Харковина Євгенія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
841661
  Слесаренко А. Мистецтво кино / А. Слесаренко. – К. : Молодь, 1955. – 120 с.
841662
  Левчук Т.В. Мистецтво кіно / Т.В. Левчук. – Київ, 1960. – 31 с.
841663
  Корнієнко І.С. Мистецтво кіно : Принципи і художні засоби / І.С. Корнієнко. – К, 1974. – 239с.
841664
   Мистецтво кіно. – Київ
№ 2. – 1981
841665
   Мистецтво кіно. – Київ
№ 3. – 1982
841666
  Заярна І. Мистецтво кіно в поетичних експериментах авангарду: інтерсеміотичний аспект (М. Семенко, О. Кручених) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 12 (624). – С. 21-34. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджено специфіку відображення мистецтва кіно в "поезофільмах" М. Семенка "Весна", "Степ" і у книжці О. Кручених "Говорящее кино"
841667
  Смородін Мистецтво кінооператора / Смородін, О.А. Герасимов. – Київ, 1960. – 24 с.


  На тит. ар. дарчий надпис: Глубокоуважаемому Ивану Трофимовичу от автора 19.III.57
841668
  Смородін Мистецтво кінооператора / Смородін, О.А. Герасимов. – Київ, 1962. – 30 с.


  На тит. ар. дарчий надпис: Глубокоуважаемому Ивану Трофимовичу от автора 19.III.57
841669
  Галькевич Т. Мистецтво кіноплаката в історичній ретроспекції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – С. 14-16. – Рец.: Гутник Л. М. Український кіноплакат 1947—1994 років з фондів Національної бібліотеки Київ: ВД "Академперіодика", 2018. - 576 с. – ISSN 2076-9326
841670
  Запаско Я.П. Мистецтво книги на Україні в XVI-XVIII ст. / Я.П. Запаско. – Львів, 1971. – 310с.
841671
  Маркова В.А. Мистецтво книги: комунікативний аспект // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 99-106


  Розглядається еволюція художнього оздоблення книги в комунікативному аспекті.
841672
  Семенчук І.Р. Мистецтво композиції і характер / І.Р. Семенчук. – Київ : Вища школа, 1974. – 136 с.
841673
  Кікоть А.А. Мистецтво костюма: методологія дослідження // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 203-211
841674
  Тканко О.Д. Мистецтво костюму в Україні кінця 20 - почаику 21 століття: тенденції, школи, національна специфіка : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Тканко О.Д. ; Мін-во і освіти України; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
841675
  Вязьмітіна М.І. Мистецтво країн ісламу : матеріали до епіграфіки В. Крачковської / М.І. Вязьмітіна ; Музей мистецтва Всеукр. Акад. наук. – Київ : Видавництво ВУАН, 1930. – 122 с., XXIII табл.
841676
  Пархоменко Д. Мистецтво краси та наука хімія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М., В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (140). – С. 33-35. – ISSN 2518-7104
841677
  Кармазин-Каковський Мистецтво Лемківської церкви = De arte sacra ecclesiarum Lemcoviensium / Кармазин-Каковський; Укр. катол. унів. ім. св. Климента Папи. – Рим : Укр.катол.унів., 1975. – 308с. : іл. – (Праці Філос.-гуманіст. фак. Укр. катол. унів. ; Т.12)
841678
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 2 (108). – 2014. – 64 с.
841679
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9/10 (115/116). – 2014. – 64 с.
841680
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 5/6 (121/122). – 2015. – 88 с.
841681
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 7/8 (123/124). – 2015. – 74 с.
841682
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9/10 (125/126). – 2015. – 64 с.
841683
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3/4 (129/130). – 2016. – 72 с.
841684
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 5/6 (131/132). – 2016. – 56 с.
841685
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 7/8 (133/134). – 2016. – 64 с.
841686
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 1/2 (137/138). – 2017. – 56 с.
841687
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3 (139). – 2017. – 54 с.
841688
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 4/5 (140/141). – 2017. – 64 с.
841689
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 6/7 (142/143). – 2017. – 56 с.
841690
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 8 (144). – 2017. – 56 с.
841691
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9/10 (145/146). – 2017. – 56 с.
841692
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 1/2 (147/148). – 2018. – 74 с.
841693
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3/4 (149/150) : Жіноче здоров"я. – 2018. – 60 с.
841694
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 7/8 (153/154) : До 100-річчя НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2018. – 59 с. – Резюме укр., рос. мовами
841695
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 1/2 (157/158). – 2019. – 72 с. – Резюме укр., рос. мовами
841696
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3/4 (159/160). – 2019. – 60 с. – Резюме укр., рос. мовами
841697
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 5/6 (161/162). – 2019. – 60 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос. мовами
841698
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 7 (163). – 2019. – 64 с. – Резюме укр., рос. мовами
841699
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 8/10 (164/166). – 2019. – 46 с. – Резюме мовою статті
841700
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 1/2 (167/168). – 2020. – 60, [2] с. – Резюме мовою статті
841701
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3 (169). – 2020. – 100 с. – Резюме мовою статті
841702
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 4 (170). – 2020. – 54, [2] с. – Резюме мовою статті
841703
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 5 (171). – 2020. – 56 с. – Резюме мовою статті
841704
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 6 (172). – 2020. – 54, [2] с. – Резюме мовою статті
841705
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9 (175), дод. 4 : Матеріали треніиг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Одеса, 30.06-01.07.2020 р.). – 2020. – 55, [1] с.
841706
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9 (175), дод. 6 : Матеріали треніиг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Вінниця, 17-18.09.2020 р.). – 2020. – 76, [4] с.
841707
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9 (175), дод. 7 : Матеріали треніиг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Ужгород, 24-25 вересня 2020 р.). – 2020. – 45, [3] с.
841708
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9 (175), дод. 9 : Матеріали треніиг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Івано-Франківськ, 15-16 жовтня 2020 р.). – 2020. – 52, [4] с.
841709
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 10 (176) : Конгрес "УкрМедІнфо 2020", (Київ, 10-11 грудня 2020 р.). – 2020. – 48 с.
841710
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 1 (177) : Матеріали треніиг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Хмельницький, 21-22 січня 2021 р.). – 2021. – 62, [2] с.
841711
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 2 (178) : Матеріали треніиг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Кропивницький, 04-05.02.2021 р.). – 2021. – 60, [4] с.
841712
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю. В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3 (179) : Матеріали треніиг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Дніпро, 18-19 лютого 2021 р.). – 2021. – 102, [3] с.
841713
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 6 (182) : Матеріали треніиг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Луцьк, 10-11 червня 2021 р.). – 2021. – 56 с.
841714
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 7 (183) : Матеріали треніиг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Одеса, 15-16 липня 2021 р.). – 2021. – 63, [1] с.
841715
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 8 (184) : Матеріали тренінг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Ужгород, 16-17 вересня 2021 р.). – 2021. – 62, [2] с.
841716
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9 (185) : Матеріали тренінг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Вінниця, 7-8 жовтня 2021 р.). – 2021. – 56 с.
841717
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 10 (186) : Матеріали конгресу "УкрМедІнфо-2021" (Київ, 20-21 грудня 2021 р.). – 2021. – 64 с.
841718
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 1 (187) : Матеріали науково-практичної конференції "УкрМедІнфо" (Хмельницький, 20 січня 2022 р.). – 2022. – 40 с.
841719
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 2 (188) : Матеріали науково-практичної конференції "УкрМедІнфо" (Полтава, 10-11 лютого 2022 р.). – 2022. – 46, [2] с.
841720
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3 (189) : Матеріали науково-практичної конференції "Ліки України: профілактика і лікування" (Київ, 16 червня 2022 р.). – 2022. – 40 с.
841721
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 4 (190) : Матеріали науково-практичної конференції "Мистецтво лікування: медична практика в особливий час" (Одеса, 14 липня 2022 р.). – 2022. – 40 с.
841722
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 5 (191) : Матеріали науково-практичної конференції "Ліки України: лікарські підходи в особливий час" (Івано-Франківськ, 12 серпня 2022 р.). – 2022. – 24 с.
841723
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 6 (192) : Матеріали науково-практичної конференції "Мисцетво лікування": післядипломний курс професійного вдосконалення" (ІУжгород, 15 вересня 2022 р.). – 2022. – 44 c.
841724
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 7 (193) : Матеріали науково-практичної конференції "Ліки України" (Чернівці - Вінниця 6 жовтня 2022 р.). – 2022. – 40 с.
841725
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 8 (194) : Матеріали Всеукраїнського конгресу "Мистетцтво лікування" (Київ, 3-4 листопада 2022 р.). – 2022. – 36 c.
841726
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9 (195) : Матеріали семінару "Мистетцтво лікування: Update - 2022" (Запоріжжя - Харків, 8 грудня 2022 р.). – 2022. – 32 с.
841727
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 10 (196) : Матеріали медичного онлайн конгресу "УкрМедІнфо - 2022" (Київ, 21-22 грудня 2022 р.). – 2022. – 48 с.
841728
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 1 (197) : Матеріали семінару "Мистецтво лікування: експертні рекомендації для клінічних рішень" (Хмельницький, 26 січня 2023 р.). – 2023. – 40 с.
841729
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 2 (198) : Матеріали семінару "УкрМедІнфо: професійні огляди для практики" (Кропивницький, Кривий Ріг, 2 лютого 2023 р.). – 2023. – 28 с.
841730
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3 (199) : Матеріали семінару "УкрМедІнфо: оновлення 2022-2023" (Дніпро, 2 березня 2023 р.). – 2023. – 32 с.
841731
  Луковська О. Мистецтво лінії Володимира Слєпченка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 листопада (№ 45). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429
841732
  Фромм Е. Мистецтво любові = The art of loving / Еріх Фромм ; [вступ. ст. Рут Нанда Аншен ; пер. з англ. В. Кучменко]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 188, [4] с. : іл. – Пер. за вид.: The art of loving / Erich Fromm. New York, 1956. - Назва серії зазнач. у вступ. ст. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Світові перспективи). – ISBN 978-617-12-3141-2
841733
  Мусієнко Н. Мистецтво Майдану / Наталія Мусієнко ; [художник М. Лунів ; редактори: В. Алексанич, О. Прокопчук]. – Київ : Майстер-принт, 2015. – 95, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 84-89. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7110-36-0


  У пр. № 1702169 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету з глибокою повагою і подякою за студентські роки. Автор. Підпис. 10.12.2015 р.
841734
  Шапошникова О. Мистецтво маленьких кроків // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 грудня (№ 48). – С. 16


  Рік Івана Багряного.
841735
  Ткач В. Мистецтво міфу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 вересня (№ 32). – С. 13


  Якщо спробувати проаналізувати зміст, спосіб існування та визначити призначення міфу, то найзагальнішим твердженням буде те, що кожен міф, про що б у ньому не йшлося, пропонує людині відповіді на два засадничих запитання "Звідки?" (минуле) і "Куди?" ...
841736
  Смоліна О.О. Мистецтво монастирське і чернече // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 264-270. – ISSN 2225-7586
841737
  Шокальський П.В. Мистецтво музики / П.В. Шокальський. – Київ, 1960. – 52 с.
841738
  Срібняк Х. Мистецтво на дотик // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2022. – № 1 (125) : Українська сатирична періодика 1917-1921 років. – С. 104-109. – ISSN 2222-436X


  Ганна Рудик і Катерина Гоцало про проєкт «Тактильні копії шедеврів світового мистецтва та інші засоби доступності для Музею Ханенків».
841739
   Мистецтво на межі : 17 сучасних американських художників. – Vienna : Бюро міжнар. інформ. програм ; Держдепартамент США, програма "Мистец. в Посольствах", 2003. – 71, [1] c. : іл. – В змісті худож.: Ф. Арджент, Г. Колдвелл, Л. Кемп, Н. Коен, В. Коттон, Г. Крудсон, С. Кукуллу, В. Дем"янчук, Т. ді Робілант, Б. Едвардс, Д. Фольчук, Т. Дойл Генкок, С. Леві, Д. Маріоні, М. Сондерс, Г. Стіл, Е. Вілер
841740
  Карповець М. Мистецтво на межі людських можливостей // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 30-35


  "За соціокультурною природою Майдан був потужним перформативним актом, який вийшов поза уставлені межі української реальности у сферу якісно нового тілесного й емоційного досвіду."
841741
  Лагутенко О. Мистецтво на межі світів // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 48-49


  "Марко Гейко – один із корифеїв сучасного вітчизняного живопису, був серед тих, хто 1992 року створив у Києві мистецьке об"єднання "Живописний заповідник". 2002 року, коли художники розгорнули у залах Національного художнього музею України ювілейний ...
841742
  Коваленко Т. Мистецтво на службі системі: до питання про мистецький складник українського формалізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 137-139
841743
  Скляренко Г. Мистецтво на сторінках "Нової Генерації" // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 4 (52) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 52-71. – ISSN 1728-6875


  Статтю присвячено аналізу публікацій про образотворче та візуальне мистецтво на сторінках часопису "Нова Генерація", який виходив друком у Харкові протягом 1927-1930 років. Журнал, що охоплював широке коло культурно-мистецьких питань, об"єднував ...
841744
  Кдирова І.О. Мистецтво народного грузинського танцю в сучасній інтерпретації хореографічних колективів етнічних громад міста Києва // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 167-170
841745
  Істоміна Г.В. Мистецтво народної кераміки Волині другої половини 19 - 20 століть (типологія, стилістика, художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Істоміна Г.В.; МОіНУ; Львівська нац. акад. мистецтв. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
841746
  Ламонова О. Мистецтво настрою: картини Інни Биченкової // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 31 липня (№ 14). – С. 13. – ISSN 2519-4429
841747
  Найден О. Мистецтво не бачити // Критика. – Київ, 2000. – Травень, (число 5). – С. 15-19


  Реалізм та соціалістичний реалізм в українському живопису радянського часу.
841748
  Толчик Д. Мистецтво небачення // Критика. – Київ, 2010. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 11-14


  "Чому сьогоднішній Захід такий вразливий на історичне зло нацизму і на все, що з ним асоціюється, але водночас виявляє відносно невелике зацікавлення і дуже обмежену чутливість до зла, вчиненого комунізмом?"
841749
  Смирна Л. Мистецтво незгоди і спротиву: від Бойчука до Зарецького... / рорзмову вела Світлана Божко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3-4 серпня (№ 137/138). – С. 16-17


  Про століття українського нонконформізму.
841750
  Тормишева Ю.О. Мистецтво нецке в західному світі // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 371-377


  Нэцкэ - миниатюрная скульптура, произведение японского декоративно-прикладного искусства, представляющее собой небольшой резной брелок.
841751
  Сухонос В. Мистецтво обвинувальної промови прокурора / В. Сухонос, О. Звірко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 38-42
841752
   Мистецтво Одеси в колекції Михайла Кнобеля = Fine arts of Odessa from Mykhaylo Knobel"s collection = Die Kunst von Odessa aus der Sammlung von Mychajlo Knobel : [альбом]. – Одеса ; Київ : Редакція журналу "Образотворче мистецтво" Національної Спілки художників України, 2002. – 192 с. : іл. – Текст парал. укр., англ., нім. – ISBN 966-8013-01-8
841753
   Мистецтво оновленого краю. – К., 1979. – 171с.
841754
  Рожок В.І. Мистецтво опери: реформаторський потенціал та історичні шляхи його втілення // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 86-94
841755
  Дмитрієва Є.М. Мистецтво Опішні. / Є.М. Дмитрієва. – К., 1952. – 51с.
841756
  Мельник М. Мистецтво організації театралізованої презентації як сучасної естрадної форми // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 179-184. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
841757
  Овдієнко О.О. Мистецтво оформлення "Кобзаря" / О.О. Овдієнко. – К., 1968. – 88с.
841758
  Христан Н. Мистецтво пам"яті: образ короля Данила Романовича у візуальній культурі сучасної України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 135-142. – ISSN 1998-4634
841759
  Славський Р. Мистецтво пантоміми / Р. Славський. – Київ : Мистецтво, 1970. – 128 с.
841760
  Халайцан В.П. Мистецтво паркобудування в культурному житті Поділля кінця XVIII - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Халайцан Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
841761
  Бєліков О. Мистецтво переговорщика або, чи складно бути медіатором? // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 25-26. – ISSN 1608-6422
841762
  Рильський М.Т. Мистецтво перекладу : статты, виступи, нотатеи / Максим Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 343 с.
841763
  Лесняк С. Мистецтво перемагати у війні та бізнесі / вів бесіду Л. Крупніцький // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 10


  Про перший переклад українською з мови оригіналу трактату Сунь-дзи "Мистецтво війни" і сучасне застосування давньої премудрості. Переклад найдавнішого в історії трактату з військової стратегії і тактики (датується V ст. до н.е.), виданий нещодавно ...
841764
  Рябчук М. Мистецтво переміщення стін у східному напрямку // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (число 11/12). – С. 2-11


  "Трагедія Центральної Європи" Мілана Кундери по трьох десятиліттях.
841765
  Семенко М. Мистецтво переходової доби // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С.516-518.
841766
  Прилюк Д.М. Мистецтво писати / Д.М. Прилюк. – К, 1969. – 64с.
841767
  Крупник Л. Мистецтво під наглядом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ, 2021. – № 49 (733) , 10.12-16.12.2021. – С. 40-44. – ISSN 1996-1561


  Система управління культурою в СРСР відповідала умовній моделі «держава-інженер», коли, володіючи майже всіма засобами виробництва культурних цінностей та їхнього поширення, а також коштами, здійснювали політику підтримки лише тих напрямів культурної ...
841768
  Різун В. Мистецтво повелівати словом // Вітчизна, 2001. – №5-6


  Бесіда з директором Інституту журналістики
841769
  Гуцало Є.П. Мистецтво подобатись жінкам : оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 358 с.
841770
  Буало Н. Мистецтво поетичне / Н. Буало. – К., 1967. – 136с.
841771
  Радик К.Р. Мистецтво поза ізоляцією // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (8). – С. 80-81. – ISSN 2616-9967


  Соціальне дистанціювання стає новою нормою: незабаром наближення до співрозмовника на відстань менше півтора метра отримає тавро поганого тону. Подібна практика небезпідставно наштовхує на думку про те, що дистанціювання вплине і на сферу культури. На ...
841772
  Головатий М.Ф. Мистецтво політичної діяльності : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Ф. Головатий; Міжрег. акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 2002. – 176с. – ISBN 966-608-165-2
841773
  Семенчук І.Р. Мистецтво портрета / І.Р. Семенчук. – К., 1993. – 188с.
841774
  Монич Л.М. Мистецтво портрета на сторінках літературно-художніх журналів "Кур"єр Кривбасу" та "Всевсіт" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 112-116. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  Стаття присвячена виявленню та аналізу матеріалів, які належать до портретних жанрів. Подано короткий огляд знайдених текстів, розглянуто їх особливості та здійснено порівняння частоти їх появи на сторінках обраних для дослідження видань.
841775
  Задорожна Л.М. Мистецтво портретування в історії української літератури першої половини XIX століття (прозова сторінка) : монографія / Л.М. Задорожна. – Київ : Логос, 2016. – 431, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-498-3


  У пр. № 1708078 напис: В дар науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 31 жовтня 2016 р. Автор. Підпис.
841776
  Задорожна Л.М. Мистецтво портретування в історії української літератури першої половини ХІХ століття (прозова сторінка) : монографія / Л.М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 2018. – 459, [1] с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-879-1
841777
  Дяченко С.І. Мистецтво портретування в поемах А. Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 53-59


  У статті на прикладі поем "Кармалюк" і "Сини" розкриваються характерні риси поетичної майстерності А. Малишка в зображенні образів-персонажів
841778
  Кандзюба М.О. Мистецтво постмодерну: проблема автентичності // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 241-24247. – ISSN 1729-360Х
841779
  Сюндюков І. Мистецтво правильно мислити // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 31


  "Логіка - та дисципліна, знання і вміння використовувати яку гостро бракує українцям. Про це - книжка автора "Дня" Зіновія Партика."
841780
  Кравченко М.Я. Мистецтво прикрас в Україні останньої третини XX - початку XXI століття: європейський контекст, художні особливості, персоналії : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Кравченко Марта Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
841781
  Слободянюк Р.Д. Мистецтво прогнозування в народознавчій публіцистиці : (на матеріалі публікацій М. Драгоманова, М. Грушевського, В. Винниченка з проблем української державності) // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 46-93. – ISBN 966-594-015-5
841782
  Семчишин Д. Мистецтво психологізрваного портретування в новелах Василя Стефаника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 491-494


  Статтю присвячено дослідженню актуальної проблеми в творчості В. Стефаника - мистецтву психологізованого портретування, що розглядається на матеріалі новел письменника. Увага зосереджується на таких формах психологічного зображення : монолозі, діалозі, ...
841783
  Здоровега В.Й. Мистецтво публіциста / В.Й. Здоровега. – Київ, 1966. – 175с.
841784
  Слободянюк Р.Д. Мистецтво публіцистичного доказу в народознавчих студіях Федора Зубанича (за книгою "Писанка на кленовому листку") / Р.Д. Слободянюк, В.І. Пустовіт // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-57. – (Журналістика ; Вип. 6)


  Стаття дає уявлення про природу і механізм доказовості в ході журналістського пізнання та відображення дійсності. На прикладі багатьох документальних новел і нарисів Ф. Зубанича демонструються широкі можливості публіцистичного доказу в утвердженні ...
841785
   Мистецтво Радянської України. – Київ : Мистецтво, 1977. – 192 с.
841786
  Агеєва В. Мистецтво рівноваги : Максим Рильський на тлі епохи / Віра Агеєва. – Київ : Книга, 2012. – 391, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету"). – ISBN 978-966-8314-66-7
841787
  Близнюк Ю. Мистецтво робить реальність не такою страшною і божевільною / Ю. Близнюк, Г. Щокань // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 7 (410), 22 лютого 2018. – С. 14-17


  Названи лауреати Шевченківської премії.
841788
  Іванишин П. Мистецтво розуміння // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 1 (658). – С. 24-27. – ISSN 0130-5263


  Відгук на "Концепцію реформування літературної освіти в середній школі (предмет - українська література)" Григорія Клочека (Дивослово. - 2011. - № 10.)
841789
  Колодяжний В. Мистецтво рятувати життя. Як у давнину виганяли здих духів, лікувалися в лазнях та боролися з епідеміями, розповідають у Національному музеї медицини // Україна молода. – Київ, 2021. – 9-10 листопада (№ 117/118)


  "Медицина - найблагородніше з усіх мистецтв. Ці слова видатного грецького мислителя Гіппократа дуже влучно характеризують величну сутність і дивовижну наповненість історією Національного музею медицини України. Він прийняв перших відвідувачів 1982 ...
841790
  Ткач В. Мистецтво світогляду і модель науки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "Моделі, які продукує наука і якими вона послуговується, є результатом складання атомарних істин і моделей нижчих рівнів. Формулою такого процесу є логіка, погоджена вченими і формально ними визнана. Наука завжди є доктриною моменту, бо є результатом ...
841791
  Кривушенко Я.О. Мистецтво севрського фарфору XVIII – початку XIX століть в культурному просторі України : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кривушенко Ясміна Олегівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр. : 12 назв
841792
  Музей Мистецтво Середньовічного Ірану : :комплект листівок / Музей, мистецтв імені Богданата Варвари Ханенків; авт.текстів та укл. Ганна Рудик. – Київ : :Музей мистецтв іменіБогданата Варвари Ханенкі, 2005. – 15 л. – Текс пар. укр. та анг. мовами
841793
  Ковалів Б. Мистецтво слова / Борис Ковалів. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 111, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1997-9
841794
  Ткаченко А. Мистецтво слова (вступ до літературознавства) : Підручник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / А. Ткаченко. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 448 с. – ISBN 966-95249-0-3
841795
  Ткаченко Анатолій Мистецтво слова (вступ до літературознавства) : Підручник для студ. вищ. навч. закладів з гуманітарних спеціальностей філологія, журналістка, літерат. творчість / Ткаченко Анатолій; КНУТШ. – 2-е вид., випр. і доповн. – Київ : Київський університет, 2003. – 448с. – ISBN 966-594-338-3
841796
  Боєва О.І. Мистецтво слова в медицині // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 4. – С. 55-56. – ISSN 2411-1597
841797
  Мазуркевич О.Р. Мистецтво слова і комуністичне виховання / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1962. – 40с.
841798
  Лісовський А. Мистецтво слова і характер його сприймання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-8. – Бібліогр. в кінці ст.
841799
  Задорожний В. Мистецтво словотвору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 2 (683). – С. 41-43. – ISSN 0130-5263
841800
  Бойницька О.С. Мистецтво смерті та кохання в романі Івліна Во "Незабутня" // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
841801
  Бойніцька О.С. Мистецтво смерті та кохання у романі Івліна Во "Незабутня" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 39-46. – ISBN 966-581-231-9
841802
  Кудін В.О. Мистецтво соціалістичного реалізму та ідеологічна боротьба / В.О. Кудін. – Київ, 1985. – 33с.
841803
  Цимбал К.Д. Мистецтво соціального маркетингу // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 136-137
841804
  Віват Г.І. Мистецтво спілкування : [навч. видання] / Ганна Віват. – Одеса : ВМВ, 2018. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-207. – ISBN 978-966-413-628-7
841805
  Припйока О.В. Мистецтво старіння // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 140-142
841806
  Лобановський Б.Б. Мистецтво стародавнього Єгипту. / Б.Б. Лобановський. – Київ, 1972. – 83с.
841807
  Асєєв Ю.С. Мистецтво стародавнього Києва / Ю.С. Асєєв. – Київ : Мистецтво, 1969. – 238 с. – Бібліогр.: с. 232-237
841808
  Асєєв Ю.С. Мистецтво Стародавньої Русі / Асєєв Ю.С. – Київ : Мистецтво, 1963. – 61 с. – (Бесіди з історії мистецтва)
841809
  Писаренко Д. Мистецтво судової промови: амереканська мрія в українських реаліях / Д. Писаренко, М. Уляновська // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 38-39
841810
  Крикун В.Ю. Мистецтво суперечки в тибецькій філософскій традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 140-143. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується основні напрацювання тибетської філософської культури у галузі мистецтва суперечки. Розглядається сутність та основні характеристики процесу суперечки. This article contains the information about evolution and development of the ...
841811
  Чорнобай О.Л. Мистецтво суперечки, або еристика: предмет та історія // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 210-220. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
841812
   Мистецтво Сходу. – Х., 1929. – 36с.
841813
   Мистецтво та антропологія у дискурсі європейських студій / В.В. Карпов, О.В. Бондик, Г.М. Лимар, О.Г. Наумов // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 110-117. – ISSN 2226-0285
841814
   Мистецтво та етнос: культурологічний аспект. – Київ, 1991. – 222с.
841815
   Мистецтво та життя : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. керівник І.М. Юдкін ; перед. слово Ю.П. Богуцький]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – 215, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2241-39-6
841816
  Синицький А.М. Мистецтво та моделювання / А.М. Синицький. – К., 1973. – 259с.
841817
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 1. – 1996
841818
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 2. – 1996
841819
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 1. – 1997
841820
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 2. – 1997
841821
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 3. – 1997
841822
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 4. – 1997
841823
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000
841824
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 2. – 2000
841825
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 3. – 2000
841826
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 4. – 2000
841827
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 1. – 2001
841828
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001
841829
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
841830
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 4. – 2001
841831
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 1. – 2002
841832
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
841833
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
841834
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
841835
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003
841836
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2003
841837
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2003
841838
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2003
841839
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2004
841840
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2004
841841
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2004
841842
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2004
841843
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2005
841844
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2005
841845
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2005
841846
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2005
841847
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2006
841848
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2006
841849
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2006
841850
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2006
841851
   Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал / н-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 1995-. – ISSN 2308-8885
№ 1/2 (75/76). – 2015. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
841852
   Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал / Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 1995-. – ISSN 2308-8885
№ 3 (77). – 2015. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
841853
  Процишин В.М. Мистецтво та особистість в філософсько-естетичних розвідках Е. Муньє // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 48-55. – (Серія "Філософія")
841854
  Кокуленко Борис Мистецтво танцю у творчості Т.Г. Шевченка // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 15-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
841855
  Касіян В.І. Мистецтво Тараса Шевченко / В.І. Касіян. – Київ : Знання, 1963. – 78 с.
841856
  Корнієнко В.В. Мистецтво театральної акустики (техніки звуку) : від античності до сучасності // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-54
841857
  Скорик А.Я. Мистецтво телекомунікації в глобальному просторі медіакультури. Український дискурс : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Скорик Адріана Ярославівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 37 с. – Бібліогр.: 27 назв
841858
  Скорик А.Я. Мистецтво телекомунікації у полі культурознавства: проблема меж // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 9-14. – ISSN 2312-4679
841859
   Мистецтво теорії - досконалість практики (члену-кореспонденту НАН України Андрію Андрійовичу Гриценку - 70 років) // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - березень. – С. 152-153. – ISSN 1605-7988
841860
  Мусієнко В.П. Мистецтво тлумачення святого письма у перекладацьких коментарях С. Аверинцева // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 32-46. – ISSN 0027-2833
841861
  Жуковін О.В. Мистецтво трюку у контексті видовищної культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Жуковін Олександр В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
841862
  Овчаренко Н.М. Мистецтво у розумінні Ф. Шеллінга // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 115-119. – ISBN 978-966-285-527-2
841863
  Демиденко В.В. Мистецтво у світоглядному вихованні : (формування світоглядних уявлень підлітків на уроках літератури, музики, образотворчого мистецтва) : навчальний посібник / В.В. Демиденко ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т чм. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-617-180-4
841864
   Мистецтво України : енциклопедія : [в 5 т.]. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана
Т. 1 : А - В. – 1995. – 400 с. : іл.
841865
   Мистецтво України : біографічний довідник. – Київ : Українська енциклопедия, 1997. – 700 с. – ISBN 588500-042-5
841866
   Мистецтво України 1991-2003 = Ukrainian Art 1991-2003 : Альбом. – Київ : Мистецтво, 2003. – 416 с. – ISBN 966-577-002-0
841867
  Савицька Л.Л. Мистецтво України в контексті художнього життя межі століть: 1890-1910-ті роки : Автореф. дис. ...д-ра мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Лариса Леонідівна Савицька; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 27 назв.
841868
  Прокопчук І.Ю. Мистецтво українського авангарду 1910-х - початку 1930-х років: образотворчі ідеї кубофутуризму та їхній вплив на процес мистецького формотворення : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Прокопчук Інна Юхимівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
841869
   Мистецтво української діаспори : повернуті імена. – Київ : Тріумф. – (Повернені імена). – ISBN 966-7523-01-2
Вип. 1. – 1998. – 382 с., [1] с. : іл. – Вид. здійснене за підтримки Міжнародного фонду "Відродження". – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. № 1746832 напис: Дорогому Михайлові Наєнкові з безмінною повагою. Підпис. 1999.24.06.
841870
  Кармазин-Каковський Мистецтво української книги // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 257-265
841871
  Ковтун Л. Мистецтво української народної вишивки у ретроспективному вимірі // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 88-91. – ISBN 966-530-115-2
841872
   Мистецтво Української РСР. – Л., 1972. – 28с.
841873
  Богачов В.І. Мистецтво управління і колектив / В.І. Богачов, Л.А. Бєлашов, М.П. Сологубов. – Київ : Наукова думка, 1983. – 154 с. – (Науково-популярна література)
841874
   Мистецтво управління персоналом : Таланти і лідери. / Л. Савицька, В. Тарнавський, Ю. Наврузов, П. Шеремета, Н. Козак, В. та ін. Тараненко; Відп. ред. Ю. Наврузов, Н. Черепухін. – Київ : Вид-во Олексія Капусти = Бібліотека журналу "Управління компанією". – ISBN 966-96135-0-7
Кн.1. – 2002. – 300с.
841875
  Закусило О. Мистецтво управління. Факультет кібернетики [КНУТШ] / О. Закусило, В. Слеповий // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 125-144. – ISBN 966-7821-24-2
841876
  Школьна О.В. Мистецтво фарфору - фаянсу України кінця XIX - початку XXI століття: типологія, художні особливості, стилістика : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства : 26.00.01; 17.00.06 / Школьна Ольга Володимирівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: 25 назв
841877
  Гуменюк В. Мистецтво фотографії в УПА. Частина 1. Плівки-негативи // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 6 (226). – С. 54-59. – ISSN 0131-2685
841878
  Гуменюк В. Мистецтво фотографії в УПА: ч. 2 : світлини, народжені в бункерах // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 68-75. – ISSN 0131-2685
841879
   Мистецтво франківців. – Київ, 1970. – 184 с.
841880
  Савицька Л. Мистецтво Харкова на зламі сторіч // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 83-88. – ISBN 978-966-8917-14-1
841881
  Савчин Л. Мистецтво хореографії як засіб інтеграції студентської молоді до європростору // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 56-62. – ISSN 2226-0285
841882
  Запаско Я. Мистецтво художнього оформлення української рукописної книги // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 290-294
841883
  Карасьов М.М. Мистецтво художнього читання / М.М. Карасьов. – К., 1965. – 146с.
841884
  Водянніков О. Мистецтво юридичної війни: трибунал для путіна // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-16 жовтня (№ 39/41). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
841885
  Водянніков О. Мистецтво юридичної війни: як позбавити державу-агресора юрисдикційних імунітетів? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
841886
  Беженарь О.И. Мистецтво як головний чинник духовного розвитку людини на перехідному етапі розвитку світової спільноти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 122-132
841887
  Хрущак М. Мистецтво як діалог : візуальне мистецтво // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 56-59. – ISSN 0868-9644


  Безпрецендентний арт-проект "Пейзаж 21 століття" дав упевнений поштовх новій тенденції сучасного мистецтва.
841888
  Шерман О. Мистецтво як елемент політичного простору: діахронічний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 331-336. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
841889
  Івахненко Т. Мистецтво як естетичний феномен у формуванні національної свідомості молоді // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 187-191
841890
  Булатевич М.М. Мистецтво як засіб подолання патологій суспільства модерну в соціологічних напрацюваннях Теодора Адорно // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 119-120
841891
  Коротун Я.В. Мистецтво як засіб творення особистості // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 125-127. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
841892
  Кодьєва О.П. Мистецтво як змінена форма свідомості : навч. посібник / Кодьєва О.П. ; за заг. ред. О.В. Потєхіна ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – 206, [1] с. – Покажч.: с. 199-205. – Бібліогр.: с. 190-198. – ISBN 978-966-301-241-4
841893
  Семенко М. Мистецтво як культ // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С. 548-563.
841894
  Гужва О.П. Мистецтво як репрезентант духовної культури // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 149-157


  Роскривається сутність мистецтва як прояву духовного буття, що віднаходить себе у складних буттєвих колізіях, до вирішення яких стають причетними індивідуальна та суспільна свідомість. Раскрывается сущность искусства как проявления духовного бытия, ...
841895
  Чемерис І.М. Мистецтво як соціально-психологічний феномен // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 146-154. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
841896
  Василюк Сергій Мистецтво як сприятливий фактор для індустрії // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 32-33 : фото. – ISSN 1998-8044
841897
  Держко І. Мистецтво як фактор формування світоглядної картини світу // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 36-45. – ISSN 0236-4832
841898
  Даренський В. Мистецтво як феномен людинотворення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 : Естетика : завершений проект ?. – С.61-78. – ISSN 0235-7941
841899
  Кубланов Б.Г. Мистецтво як форма пізнання дійсності / Б.Г. Кубланов. – К, 1967. – 126с.
841900
  Любка А. Мистецтво як харизма самотності // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 77-78. – ISSN 0236-1477
841901
  Авер"янова Н. Мистецтво як чинник консолідації українства: проблеми та перспективи // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 6-10. – ISSN 2520-2626


  "У статті показано, що мистецтво, постаючи формою духовно-практичного освоєння дійсності,активно синтезує в емоційно-образній структурі нескінченну багатогранність соціокультурних відносин і здатнеактивно перетворювати реалії людського буття в художню ...
841902
  Стебун І.І. Мистецтво, гуманізм, сучасність. / І.І. Стебун. – К., 1965. – 307с.
841903
  Гордієнко А.Т. Мистецтво, дійсність і свобода художньої творчості / А.Т. Гордієнко. – Київ, 1966. – 184с.
841904
  Школьна О.В. Мистецтво, народжене в червоному Харкові: творчість Жозефіни Діндо як бренд революції // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 123-135
841905
  Янко Д.Г. Мистецтво, народжене жовтнем. / Д.Г. Янко. – К., 1988. – 32с.
841906
  Федорчук О.К. Мистецтво, народжене соціалізмом / О.К. Федорчук. – Київ : Наукова думка, 1976. – 114с.
841907
  Пекаровський М.П. Мистецтво, народженев боях / М.П. Пекаровський. – Київ, 1966. – 198 с.
841908
  Антоненко В.Г. Мистецтво, релігія, дійсність : Актуальні проблеми естетики / В.Г. Антоненко. – Київ : Мистецтво, 1973. – 180с.


  Досліджуючи специфіку мистецтва, залучаючи значний фактичний матеріал, автор з"ясовує істинні відношення мистецтва і релігії, доводить помилковість і тенденційність буржуазної науки.
841909
  Бадяк В. Мистецтво, сповнене національного духу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 152-162. – ISSN 0868-4790


  Присвячено 70-річному ювілею кафедри монументально-декоративної скульптури Львівської національної академії мистецтв, розглянуто персоналії представників плеяди митців кафедри скульптури.
841910
   Мистецтво, художнє начало, суспільство. – К., 1971. – 158с.
841911
  Кудін В.О. Мистецтво, як форма сустпільної свідомості / В.О. Кудін. – Київ, 1956. – 25с.
841912
  Федорук О. Мистецтво, яке випромінює світло // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 42-47
841913
  Волошко Н.В. Мистецтво: сфера індивідуальної свободи - міст між людиною та реальністю в філософії А. Камю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
841914
  Безклубенко С.Д. Мистецтво: терміни та поняття : енциклопедич. вид. : у 2 т. / Сергій Безклубенко ; [упоряд. іл. О. Олійник ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології]. – Київ : Інститут культурології Національної академії мистецтв України. – ISBN 978-966-2241-16-7
Т. 2 : М-Я. – 2010. – 255, [1] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч. термінів: с. 252-255
841915
   Мистецтвознавець-полоніст Олександр Федорук // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
841916
  Дундяк І. Мистецтвознавець Віктор Мельник у контексті збереження церковного мистецтва Прикарпаття у другій половині XX - на початку XXI ст. // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 45-48. – ISSN 2520-6419


  Дослідження є першою спробою представити повно всю інформацію про збереження сакральних творів мистецтва Івано-Франківської області в другій половині ХХ ст. Велика частина цих творів була знищена або вивезена з регіону. Експозиція художнього музею ...
841917
  Пучков А.О. Мистецтвознавець Григорій Павлуцький, перший український / д-р Андрій Пучков, проф. теорії й історії культури, заслуж. діяч мистецтв України ; [оформ. В. Кричевського]. – Нью-Йорк : Алмаз, 2018. – 139, [4] c. : іл., табл., портр. – Парал. тит. арк. портр. - Перелік публ. Г. Павлуцького: с. 118-124. – Бібліогр. в прим.: с. 107-117 та в підрядк. прим. – ISBN 978-1-68082-011-9
841918
  Матвійчук О. Мистецтвознавець класичної школи / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 101-102. – ISSN 0869-3595


  Гіляров С.О. - історик, мистецтвознавець
841919
  Агеєва Н.Є. Мистецтвознавець, музейник, педагог [А.С. Дахнович] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 42-46. – ISSN 2518-7104


  В 1899 р. А. С. Дахнович вступив на історичне відділення філолологічного факультету Університету Св. Володимира, який закінчив у 1904 р.
841920
  Побожій С. Мистецтвознавець, художник і педагог Платон Білецький (до 80-річчя від дня народження) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
841921
  Скрипник Г.А. Мистецтвознавства, фольклористики та етнології інститут ім. М.Рильского // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 523. – ISBN 978-966-02-8346-6
841922
  Роготченко О.О. Мистецтвознавство : роздуми і життя / Олексій Роготченко ; [Ін-т проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2018. – 786, [2] с. : іл. – Анотація укр., англ. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1364-86-7


  У пр. № 1740858 напис: Любій Оленці дарую. Нм є, що згадати. Щиро. Підпис. м. Київ. літо, 2018
841923
   Мистецтвознавство та етнографія. – Пряшів, 1965. – 105-178с.
841924
   Мистецтвознавство України : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-512-041-7
Вип. 1. – 2000
841925
   Мистецтвознавство України : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7161-45-5
Вип. 2. – 2001
841926
   Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ
Вип. 10. – 2009
841927
  Ничкало С.А. Мистецтвознавство. / С.А. Ничкало. – Київ : Либідь, 1999. – 206с. – ISBN 966-06-0087-9
841928
   Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка : колект. монографія / [Барнич М.М. , Безручко О.В., Бязручка А.В. та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв. – (Нова енергія професіоналів ) ( Світ кіно і ТБ ; т. 8). – ISBN 978-966-602-285-4
Т. 8 : / [Барнич М.М. , Безручко О.В., Бязручка А.В. та ін.]. – 2019. – 207, [1] с. – Авт. т. зазнач. в змісті. - Ст. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
841929
  Щербань Т. Мистецтвознавці українського наукового товариства та їхній внесок у науку, освіту, культуру // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 45-56. – ISSN 0372-6436


  У статті розглянуто діяльність членів секції мистецтв Українського наукового товариства в пер. пол. 20 ст., які разом із Науковим товариством ім. Шевченка у Львові зробили вагомий внесок у становлення системи українознавчих досліджень. Автор розповідає ...
841930
  Сторчай О. Мистецтвознавча діяльність Адріана Прахова кінця 60-70 років XIX століття // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 1 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 76-86. – ISSN 1728-6875
841931
  Ханко В. Мистецтвознавча думка на Полтавщині / Віталій Ханко. – Полтава : Полтава, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-7244-45-3
841932
  Ревенок Н.М. Мистецтвознавча експертиза українського фарфору-фаянсу XIX - початку XX століття в контексті розвитку художньої культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Ревенок Наталія Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
841933
  Тернова М.В. Мистецтвознавча концепція Р.Дж. Коллінгвуда як об"єкт теоретичного аналізу // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 36-40. – ISSN 2616-9967
841934
  Усатенко Г. Мистецтвознавча лектура у творчості Тараса Шевченка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 139-142
841935
  Сторчай О. Мистецтвознавча розвідка В. І. Григоровича в Україні 1837 року (публікація архівного документа) / Оксана Сторчай // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 293-298
841936
  Степовик Д. Мистецтвознавче дослідження письменника української діаспори Василя Барки (Очерета) // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 504-518. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
841937
   Мистецтвознавчий автограф : Збірник наукових праць кафедри історії і теорії мистецтва ЛНАМ. – Львів : ЛНАМ, 2006-
Вип. 1. – 2006
841938
   Мистецтвознавчий автограф : збірник наукових праць кафедри історії і теорії мистецтва ЛНАМ. – Львів : ЛНАМ, 2006-
Вип. 2. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
841939
  Ревенок Н.М. Мистецтвознавчі аспекти атрибуції українського фарфору та фаянсу ХІХ - початку ХХ століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 146-150. – ISSN 2226-0285
841940
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 1. – 2001
841941
   Мистецтвознавчі записки : Збірник наукових праць. – Київ
Вип. 1. – 2002
841942
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум
Вип. 13. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
841943
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум
Вип. 16. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
841944
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум
Вип. 17. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
841945
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум
Вип. 19. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
841946
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 20. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
841947
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 21. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
841948
   Мистецтвознавчі записки : [збірник наукових праць] / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 22. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
841949
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 23. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
841950
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 24. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
841951
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 25. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
841952
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 26. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
841953
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 27. – 2015. – 427 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
841954
   Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 28. – 2015. – 250 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
841955
   Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 29. – 2016. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
841956
   Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 30. – 2016. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
841957
   Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 31. – 2017. – 352 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
841958
   Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 32. – 2017. – 456 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
841959
   Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Вип. 33. – 2018. – 544, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
841960
   Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : ІДЕЯ ПРИНТ. – ISSN 2226-2180
Вип. 34. – 2018. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
841961
   Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – ISSN 2226-2180
Вип. 35. – 2019. – 370 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
841962
   Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – ISSN 2226-2180
Вип. 36. – 2019. – 254 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
841963
   Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – ISSN 2226-2180
Вип. 37. – 2020. – 255, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
841964
   Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – ISSN 2226-2180
Вип. 38. – 2020. – 211, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
841965
   Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – ISSN 2226-2180
Вип. 39. – 2021. – 281 с. – Резюме укр., англ. мовами
841966
   Мистецтвознавчі записки = Notes on art criticism : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – ISSN 2226-2180
Вип. 40. – 2021. – 205, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
841967
  Протас М. Мистецтвознавчі моделі еволюції, теорія Шміта та стильоутворювальні стратегії розвитку української скульптури XX-XXI століть // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 152-178. – ISBN 978-966-8911-9
841968
  Побожій С.І. Мистецтвознавчі нариси : монографія / С.І. Побожій. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – 404, [14] с., [112] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-8958-88-5
841969
  Левченко Н.О. Мистецтвознавчі онлайн-видання: гіпертекстуальність, інтерактивність та мультимедійність // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 249-254
841970
  Петрова Ольга Мистецтвознавчі рефлексії. Історія, теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х років 20 століття - початку 21 століття : Збірка статей / Петрова Ольга; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – 400с. – ISBN 966-518-236-6
841971
   Мистецтвоознавство. – Х., 1928. – с.
841972
  Матоліч І. Мистець за покликанням // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 234-236. – ISSN 08-68-4790-1


  У львівській PM Gallery відкрив персональну виставку львівський художник Петро Грицюк. Автор експериментує з металом, оптичним і кінетичним мистецтвом.
841973
  Стех М.Р. Мистець і його "людська " назва // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 1. – С.134-139. – ISSN 0585-8365


  Про письменника і літературознавця Ігоря Ко- стецького (справжне ім"я - Ігор Мерзляков)
841974
  Семчишин-Гузнер Мистець із раненим серцем // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-53. – ISSN 0130-1799


  До ювілею Івана Северина
841975
  Марусик Т. Мистець Юрій Кульчицький: транзит від Галичини до Провансу тривалістю життя // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2013. – Ч. 2/85 (96). – С. 22-28
841976
  Грабовський В. Мистець, лицар честі, провидець // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 196-198. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Про Любомира Рихтицького.
841977
  Бондаренко Н.М. Мистецька акція “Небо”: мело пластичний перфоранс художника-живописця Константіна Ляшева // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 280-283


  Перформанс - одна з форм акціоністського мистецтва, де твором вважають дії автора, за якими глядачі спостерігають у режимі реального часу. Започаткований у XX ст. Виявляється не тільки у театральних постановках, але і у літературі, візуальній та ...
841978
   Мистецька антологія Харківщини: історія, традиції, сучасність : велика колекція : [альбом : у 2 т.] / Харків. художній музей ; Харків. орг. Нац. спілки художників України. – Харків : Харківська організація Національної спілки художників України. – ISBN 978-966-935-605-5
Т. 1 : / [авт.-упоряд.: О. Денисенко, В. Мизгіна, В. Носань ; голов. ред. В. Ковтун ; вступ. ст. В. Мизгіна, О. Денисенко, Л. Соколюк ; заг. ред. В. Мизгіна, О. Денисенко ; ред. рада: І. Яхін та ін.]. – 2018. – 415, [1] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - До 80-річчя Харків. орг. Нац. спілки художників України, 1938–2018. - Імен. покажч.: с. 412-414
841979
   Мистецька антологія Харківщини: історія, традиції, сучасність : велика колекція : [альбом : у 2 т.] / Харків. художній музей ; Харків. орг. Нац. спілки художників України. – Харків : Харківська організація Національної спілки художників України. – ISBN 978-966-935-605-5
Т. 2 : / [авт.-упоряд.: О. Денисенко, В. Носань ; голов. ред. В. Ковтун ; вступ. ст.: О. Коваль, Н. Мархайчук ; заг. ред. В. Мизгіна, О. Денисенко ; ред. рада: В. Мизгіна та ін.]. – 2018. – 543, [1] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - До 80-річчя Харків. орг. Нац. спілки художників України, 1938–2018
841980
  Чепелик О.В. Мистецька візуальність: Відображення гендерної проблематики в українському сучасному мистецтві // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 399-410
841981
  Кметюк Т.В. Мистецька діяльність Дмитра Котка в капелі бандуристів "Карпати" // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 98-102


  Дмитро Васильович Котко (1892-1982) - укр. хоровий диригент
841982
  Добрянська А. Мистецька експедиція в Острог / А. Добрянська, С. Антонюк // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 101). – С. 14


  Київська муніципальна академія музики імені Р.М. Глієра та Національний університет "Острозька академія" уклали угоду про спільну наукову і творчу діяльність.
841983
  Чембержі Д. Мистецька інсталяція: нові можливості та сенси в умовах євроінтеграції // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 219-223. – ISSN 2413-4767
841984
  Науменко Н.В. Мистецька концептосфера у збірці "Камінний сад" Богдана Рубчака // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 356-362


  З позицій синтезу мистецтв проаналізовано поезії першої збірки Б. Рубчака "Камінний сад" (1956). Показано, що мистецькі концепти, які належать до різних культур і сполучаються в індивідуально-авторській картині світу, зумовлюють добір жанру твору та ...
841985
  Волков С. Мистецька освіта в екстремальних умовах 40-х років // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 81-99. – ISBN 978-966-2241-15-0
841986
  Булгакова В.А. Мистецька освіта в контексті традицій та сучасних педагогічних тенденцій / В.А. Булгакова, О.О. Цуранова // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 21-24. – ISSN 2413-5402
841987
  Волков С. Мистецька освіта в реаліях соціокультурних процесів 60-х років // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 115-128. – ISBN 978-966-2241-15-0
841988
  Ямборко О. Мистецька освіта в Україні: ремарки на полях сучасності // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 12-13. – ISSN 0130-1799
841989
  Ткаченко О.М. Мистецька освіта у розвитку особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва нової генерації: історія і сучасність // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 15. – С. 225-245. – ISBN 978-617-7747-65-8. – ISSN 2415-3729
841990
  Чернова К.О. Мистецька освіта: методологічні проблеми дослідження // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 578-584. – ISBN 978-966-452-103-8
841991
  Косаковська Л.П. Мистецька парадигма Василя Авраменка в контексті розвитку української культури 20 ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Косаковська Л.П.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
841992
  Стасюк Ю. Мистецька рефлексія концертної діяльності Rиївського камерного хору ім. Б. Лятошинського як складової становлення хорового виконавства україни другої половини XX століття // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 134-138. – ISSN 2308-4634


  "Висвітлено творчу діяльність Київського камерного хору другої половини ХХ ст. Досліджено репертуарний пласт, що вміщав в себе старовинну, класичну та сучасну музику, та здійснював суттєвий вплив на музичне життя столиці. Виявлено, що репертуарним ...
841993
  Шевченко Т.Г. Мистецька спадщина : у 4 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: акад. О.І. Білецький та ін. ; відп. ред. В.І. Касіян] ; [АН Укр. РСР], Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії, Держ. музей Т.Г. Шевченка. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР
Т. 2 : 1847-1850 / [ред. Я.П. Затенацький]. – 1963. – 94, [4] c., [193] арк. репрод. : іл.


  Другий том "Мистецької спадщини" Тараса Шевченка включає акварелі, сепії та рисунки, створені художником у перший період заслання (1847-1850 рр.) під час перебування в Орській кріпості, в Аральській експедиції та в Оренбурзі.
841994
  Зайцева В.І. Мистецька спадщина ілюстрування творів Івана Котляревського як стильовий орієнтир у сучасній українській книжковій графіці // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 192-199. – ISSN 2225-7586
841995
  Рзаєва Н.С. Мистецька спадщина класика українського кінематографа О. Довженка // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – C. 158-163
841996
  Яцюк В. Мистецька спадщина Шевченка в робочому зошиті "Шевченківської енциклопедії" // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 584-592. – ISBN 966-7679-57-8
841997
  Мартинюк А. Мистецька та педагогічна діяльність Елеонори Скрипчинської // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 118-124. – ISSN 2411-1317
841998
  Хархан І. Мистецька термінологія в текстах друкованих ЗМІ (на прикладі журналу "ART-Ukraine") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 278-286


  У статті розглянуто особливості функціонування мистецької термінологічної лексики в текстах українських друкованих засобів масової інформації на прикладі журналу "ART-Ukraine". Описано засоби стилістичного використання термінолексем українськими ...
841999
  Синельников І.Г. Мистецька фольклористична освіта в контексті збереження і розвитку традиційної художньої культури в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 139-142
842000
  Бейдик О. Мистецька шевченкіана: національний, європейський та світовий вимір / О. Бейдик, О. Ільїна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 126-131. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,