Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>
841001
   "...оград узор чугунный" / Бунатян Г.Г. – Ленинград, 1990. – 16с.
841002
  Жуков Д. "...ограждать спокойствие и законность" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 40-41. – ISSN 0235-7089


  Столыпин и общественные организации в России начала ХХ века
841003
  Марченко Н. "...Один із тих геніїв і талантів, котрі можуть бути окрасою не тільки української, а й західноєвропейської літератури..." / Наталія Марченко // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 301-305
841004
  Савенкова А.А. "Огражденный морем сад". Особенности архитектуры Елизаветинской Англии на примере загородного дома
841005
  Савенкова А.А. "Огражденный морем сад". Особенности архитектуры Елизаветинской Англии на примере загородного дома // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 122-133. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
841006
  Устьянцев Р.А. "Ограниченный диктатор" и "абсолютный монарх" в работах Н. Макиавелли: юридический аргумент К. Шмитта // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 181-182
841007
  Ковалевська О. "Огромный багаж знаний, совершенно безвоздмездно отданный потомству..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 44 (416), 6.- 12.11.2015 р. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Чим збагатила Суми колекція Оскара Гансена.
841008
  Садыг И. "Огуз Каган" - древняя история тюркских народов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 74-80. – ISSN 1608-0599
841009
  Пелешенко Ю. "Огузнама" та українська середньовічна література: генетичні зв"язки й типологічні збіги
841010
  Кулиняк Д. "Од Калниша вісті..." // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 54-62. – ISSN 0203-5863


  Історична повість-дослідження про останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського. 200 років з дня упокоєння.
841011
  Кулиняк Д.І. "Од Калниша вісті..." : Істор.-документальна повість. Лицарі дикого поля: Вірші та поеми. Славень Петру Калнишевському. Телескопи криниць. Полянські вогнища. Тягар Чорнобильського неба. Історичні поеми / Д.І. Кулиняк; Упоряд. і ред. В.Зленка. – Київ : ВАТ "Київська правдв", 2004. – 344с. – ISBN 966-7270-41-6
841012
  Семенюк Г. "Од роси до роси..." // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 9


  Вступне слово директора Інституту філології Семенюка Г.Ф.,присвячене пам"яті проф. Дунаєвській Лідії Францівни
841013
  Семенюк Г. "Од роси до роси..." [Лідія Дунаєвська] // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання"України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 251-252. – ISSN 0206-8001
841014
  Казанжи О. "Ода на счастье" В. Капніста як переспів "Саду божественних пісней" Г. Сковороди // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 144-150
841015
  Казанжи О. "Ода на счастье" Василя Капніста як переспів "Саду божественных песней" Григорія Сковорода // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С.42-46. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті здійснюється порівняльний аналіз вірша В. Капніста "Ода на щастя" та пісень Г. Сковороди. У дослідженні доведено, що Капністова ода є вільним переспівом "Саду божественных песней" українського мислителя.
841016
  Шандра В. "Ода" Юзефовичу / Валентина Шандра // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 328-330. – ISBN 966-7272-00-1


  У статті подано російською мовою віршовану оду "Юзефович", "... авторами якої були Микола Андрійович Вербицький, літ. псевдонім Миколайчик-Білокопитий (1843-1909), та Андрій Данилович Юркевич (1833-1896), учитель грецької мови Другої київської ...
841017
  Хоменко О. "Одвага, непохитність, чистота" : Три іпостасі О.Ольжича - поета, археолога, революціонера // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-41
841018
  Ткаченко І. "Одвічна музика степу...": образ тиші в степовому дискурсі української літератури // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 283-299. – ISBN 966-7773-70-1
841019
  Різниченко Ж. "Одержима керамікою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 13


  В Опішному увічнили пам"ять гончарного майстра Олександри Селюченко.
841020
  Яструбецька Г. "Одержима" Лесі Українки крізь призму теорії експресіонізму


  Авторка статті прагне розширити стильову парадигму творчості Лесі Українки, умотивувавши наявність експресіоністичного складника на основі аналізу драматичної поеми "Одержима" і, таким чином поповнити національні інгредієнти світового літературного ...
841021
  Файзулін Я. "Одеса була здивована несподіванкою. Полковник гвардії вів свою школу під сепаратистським українським прапором" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 47 (200). – С. 54-57


  Михайло Омелянович-Павленко після поразки визвольних змагань очолював "військову опозицію" до Симона Петлюри.
841022
  Жекова С. "Одесика" у пошуках загубленої Одеси // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 46-48
841023
  Голубович И.В. "Одесский период" жизни и творчества Г.В. Флоровского в контексте интеллектуальной билграфии // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 15 : Філософія. – С. 37-45
841024
  Македон В. "Одеське відділення товариства поширення просвіти серед євреїв в Росії": етапи та напрямки функціонування // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 26-35. – ISBN 978-617-7261-66-6
841025
  Безвозюк Н. "Одеський експеримент Саакашвілі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30 липня (№ 134). – С. 5


  Місцеві експерти оцінюють діяльність голови облдержадміністрації за два місяці перебування на посаді.
841026
  Музичко О. "Одеський народний університет в пам"ять революції 1917 року" в історії культури Одеси // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 11. – С. 87-115. – ISBN 978-966-389-291-8
841027
  Голик О. "Один із батьків новочасного українського театру"


  Іван Карпенко-Карий і розвиток театрального мистецтва в Україні
841028
  Суржик Л. "Один із головних чинників, який призвів до нинішнього стану справ у НАНУ, - вік..." // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 11


  "...Більшість українських вчених уявляють собі реформу науки так, як Чебурашка свій день народження, — "прилетит вдруг волшебник"... і роздасть їм гроші. На запитання, де брати гроші, у них відповідь - "у тумбочці", тобто в бюджеті..." - пост у ...
841029
  Пилипчук С.В. "Один із найзаслуженіших діячів на полі українознавства": Осип Бодянський в оцінці Івана Франка // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 268-282. – (Слово). – ISSN 2304-7402
841030
  Сірук М. "Один крок уперед і два - назад" / М. Сірук, О. Цвєтков, М. Бєлєсков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 січня (№ 2)


  Вісім років президентства Барака Обами: досягнення та провали у зовнішній політиці США.
841031
  Ткаченко А. "Один одного" - це коли він і він, а він і вона - одне одного // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 6-14
841032
  Лосева Н.И. "Один тамм" / Н.И. Лосева. – М. – 119с.
841033
  Ермишко С. "Одинокий волк" и прекрасные дамы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893
841034
  Кальвос Андреас [Оди / Андреас Кальвос ; вступ: Філіппо Марія Понтані, К. Т. Димарас; глосарій: Анна Гентіліні. – Афіни : Ікарос, 1988. – 236, [3] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
841035
   [Оди Кальвосу : збірка критичних статей. – Іракліон : Університетське видавництво Криту, 1992. – 8, 333 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7309-40-5
841036
  Стрелкова И.И. Огонь-девчонка / И.И. Стрелкова. – М., 1963. – 120с.
841037
  Стрелкова И.И. Огонь-девчонка / И.И. Стрелкова. – 2-е изд. – М., 1974. – 111с.
841038
  Краснов Н.С. Огонь-цвет / Н.С. Краснов. – М., 1964. – 63с.
841039
  Лебедев Е.Н. Огонь -- его родитель / Е.Н. Лебедев. – М., 1976. – 216с.
841040
  Калуцкий Н.В. Огонь - на себя! / Н.В. Калуцкий. – М., 1981. – 206с.
841041
  Горев І.А. Огонь / І.А. Горев. – К.-Х, 1935. – 12с.
841042
  Барбюс Анри Огонь / Барбюс Анри. – Москва, 1955. – 320с.
841043
  Никитин В.Г. Огонь / В.Г. Никитин. – Астрахань, 1962. – 16с.
841044
  Данилов С.П. Огонь : повести и рассказы / С.П. Данилов; пер. с якут. – Москва : Современник, 1984. – 224 с.
841045
  Исаев М. Огонь / М. Исаев. – М, 1984. – 144с.
841046
  Барбюс Анри Огонь / Барбюс Анри. – М., 1985. – 503с.
841047
  Барбюс А. Огонь = Le feu / Анри Барбюс ; изд. подгот.: Ф.С. Наркирьер, И.А. Лилеева, О.В. Моисеенко [и др.]. – Москва : Наука, 1986. – 502, [2] с., [1] л. портр. : портр. – Парал. тит. л. фр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Литературные памятники / АН СССР ; редкол.: М.П. Алексеев [и др.] ; отв. ред. Ф.С. Наркирьер)
841048
   Огонь в колыбели. – К., 1990. – 304с.
841049
  Скрябин М.Е. Огонь в кольце / М.Е. Скрябин, Б.И. Кончаев. – Л., 1989. – 172с.
841050
  Изгур И. Огонь в конвертах / И. Изгур. – К.-Одесса, 1934. – 91с.
841051
  Мудунов А.А. Огонь в крови / А.А. Мудунов. – М., 1976. – 237с.
841052
  Лунина Л.С. Огонь в ночи / Л.С. Лунина. – Алма-Ата, 1982. – 48с.
841053
  Чалмаев В.А. Огонь в одежде слова / В.А. Чалмаев. – М, 1973. – 318с.
841054
  Шаховський С.М. Огонь в одежі слова. / С.М. Шаховський. – Київ, 1964. – 160 с.
841055
  Иоселиани Я.К. Огонь в океане. / Я.К. Иоселиани. – Тбилиси : МЕРАНИ, 1975. – 544 с.
841056
  Сомова С.А. Огонь в окне / С.А. Сомова. – М., 1966. – 118с.
841057
  Васильева Л.Н. Огонь в окне : стихи / Л.Н. Васильева. – Москва : Советский писатель, 1978. – 120 с.
841058
  Ведзижев А.А. Огонь в очаге : повесть и рассказы / А.А. Ведзижев; пер. с ингуш. Ц.Голодного. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1968. – 239 с.
841059
  Раднаева Г. Огонь в очаге / Г. Раднаева. – Москва, 1968. – 142 с.
841060
  Багандов Г.Б. Огонь в очаге / Г.Б. Багандов. – Москва, 1973. – 175 с.
841061
  Чаклайс М. Огонь в ручье : стихи / М. Чаклайс; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1985. – 136 с.
841062
  Гусев В.И. Огонь в синеве / В.И. Гусев. – М, 1973. – 320с.
841063
  Бубеннов М.С. Огонь в тайге / М.С. Бубеннов. – Омск, 1953. – 20с.
841064
  Намора Ф. Огонь в темной ночи : Роман / Ф. Намора. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 350 с.
841065
  Кинь Зян Огонь в тылу. / Кинь Зян. – М., 1967. – 48с.
841066
  Моравский А.В. Огонь в упряжке, или Как изобретают тепловые двигатели / А.В. Моравский, М.А. Файн. – М., 1990. – 189с.
841067
  Кузнецов П.И. Огонь ведёт батарея / П.И. Кузнецов. – М., 1982. – 223с.
841068
  Нестеренко А.И. Огонь ведут "катюши" / А.И. Нестеренко. – Москва, 1975. – 262с.
841069
  Братченко И.Г. Огонь ведут "катюши". / И.Г. Братченко. – К., 1985. – 213с.
841070
  Карсанов К.Д. Огонь ведут гвардейские минометы / К.Д. Карсанов. – М., 1982. – 152с.
841071
  Ремизов А.М. Огонь вещей / А.М. Ремизов. – М, 1989. – 528с.
841072
  Величко В.А. Огонь возмездия / В.А. Величко. – Смоленск, 1945. – 15с.
841073
  Логинов А.М. Огонь возмездия. / А.М. Логинов. – Л, 1983. – 208с.
841074
  Джумаев Н. Огонь войны : повесть / Н. Джумаев. – Ашхабад, 1969. – 160 с.
841075
  Демидов В.И. Огонь глубинный / В.И. Демидов. – Донецк, 1970. – 79с.
841076
  Варавва И.Ф. Огонь горицвета / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1972. – 127с.
841077
  Кешоков А.П. Огонь для ваших очагов : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Современник, 1984. – 255 с.
841078
  Маневич А.Л. Огонь для всех / А.Л. Маневич. – М., 1973. – 280с.
841079
  Мориц Р. Огонь железного "Гурбана": Повести и рассказы: Для сред. и ст. возраста. / Р. Мориц. – М., 1989. – 302с.
841080
  Ерымовский К.И. Огонь жизни / К.И. Ерымовский. – Элиста, 1978. – 192с.
841081
  Онишко Сергій Огонь з Холодного Яру // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 128-132 : фото
841082
  Грин А.С. Огонь и вода / А.С. Грин. – М., 1930. – 215с.
841083
  Ростовайте Т.Ю. Огонь и вода : стихи / Т.Ю. Ростовайте; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1979. – 143 с.
841084
  Кокоулин Л.Л. Огонь и вода / Л.Л. Кокоулин. – М, 1991. – 342с.
841085
  Вольнов И.Е. Огонь и воды / И.Е. Вольнов. – Воронеж, 1990. – 333с.
841086
  Вольнов И.Е. Огонь и воды / И.Е. Вольнов. – Куйбышев, 1990. – 480с.
841087
  Марков А.Я. Огонь и дождь / А.Я. Марков. – М, 1968. – 350с.
841088
  Марков А.Я. Огонь и дождь : Избранные стихотворения / А.Я. Марков. – Москва : Художественная литература, 1974. – 352с.
841089
  Райнис Я. Огонь и ночь / Я. Райнис. – Рига, 1953. – 172с.
841090
  Фаликман И.Ш. Огонь и пепел : роман / И.Ш. Фаликман. – Москва : Советский писатель, 1977. – 576 с.
841091
  Баранов В.И. Огонь и пепел костра : М. Горький: творческие искания и судьба / В.И. Баранов. – Горький : Волго-Вятское кн. издательство, 1990. – 365 с.
841092
  Семенов Е.В. Огонь и пепел науки. / Е.В. Семенов. – Новосибирск, 1990. – 185с.
841093
   Огонь и розы. – М., 1981. – 272с.
841094
  Зебуннисо Огонь и слезы. / Зебуннисо. – Душанбе, 1966. – 104с.
841095
  Зебуннисо Огонь и слезы. / Зебуннисо. – М., 1977. – 158с.
841096
  Шесталов Ю. Огонь и снег : стихи и поємы / Ю. Шесталов; пер. с манси. – Москва : Советская Россия, 1979. – 304 с.
841097
  Шурыгин Я.И. Огонь и тлен / Я.И. Шурыгин, В.И. Кондратьев. – Л, 1985. – 110с.
841098
  Сиротин Б.З. Огонь и хлеб / Б.З. Сиротин. – Куйбышев, 1969. – 111с.
841099
  Беляев М.А. Огонь и цветы / М.А. Беляев. – М., 1987. – 118с.
841100
  Мыгаль Т.С. Огонь и чад : роман / Т.С. Мыгаль. – М., 1978. – 651с.
841101
  Тарасов Н.А. Огонь издалека. / Н.А. Тарасов. – М., 1986. – 126с.
841102
  Шесталов Ю. Огонь исцеления : роман-сказание / Ю. Шесталов. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 255 с.
841103
  Тарасенко И.В. Огонь мудрости и свет культуры = по материалам работ Е. Рерих // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 173-177. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
841104
  Ябров А.С. Огонь на ветру / А.С. Ябров. – Кемерово, 1984. – 320с.
841105
  Метелица С.Б. Огонь на ветру. / С.Б. Метелица. – Улан-Удэ, 1959. – 356с.
841106
  Кафаров В. Огонь на ветру. / В. Кафаров. – Баку, 1972. – 88с.
841107
  Фингарет С.И. Огонь на ветру: Повесть / С.И. Фингарет. – Л, 1989. – 175с.
841108
  Янев Кирил Огонь на всю жизнь. / Янев Кирил. – Л., 1987. – 175с.
841109
  Кулиев К. Огонь на горе / К. Кулиев. – Москва, 1962. – 160 с.
841110
  Курлендер Харолд Огонь на горе. / Курлендер Харолд, Леслау Вулф. – М., 1960. – 103с.
841111
  Котов И.Е. Огонь на меня! / И.Е. Котов. – Челябинск, 1965. – 51с.
841112
  Шесталов Ю. Огонь на огонь : стихи / Ю. Шесталов; пер. с манси. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1966. – 110 с.
841113
  Рослый С.Л. Огонь на себе / С.Л. Рослый. – Саранск, 1960. – 99с.
841114
  Рослый С.Л. Огонь на себе / С.Л. Рослый. – Хабаровск, 1961. – 96с.
841115
  Марков А.Я. Огонь на себя / А.Я. Марков. – М, 1963. – 176с.
841116
  Родичев Н.И. Огонь на себя / Н.И. Родичев. – М., 1966. – 359с.
841117
  Задубровский С.И. Огонь на себя / С.И. Задубровский. – Архангельск, 1968. – 89с.
841118
   Огонь на себя. – М., 1971. – 96с.
841119
  Марьенко Е.М. Огонь на Севере / Е.М. Марьенко. – М., 1986. – 126с.
841120
  Герасимов Н.А. Огонь над Калачевкой / Н.А. Герасимов. – Чкалов, 1955. – 176с.
841121
  Герасимов Н.А. Огонь над Калачевкой / Н.А. Герасимов. – Чкалов, 1957. – 152с.
841122
  Нежный А.И. Огонь над песками / А.И. Нежный. – М., 1984. – 367с.
841123
  Нежный А.И. Огонь над песками / А.И. Нежный. – 2-е изд. – М., 1987. – 367с.
841124
  Фирсов В.И. Огонь над Тихим Доном / В.И. Фирсов. – М, 1975. – 62с.
841125
  Упеник М. Огонь не гаснет / М. Упеник. – М., 1961. – 103с.
841126
  Шогенцуков А.О. Огонь негасимый : стихи и поэма / А.О. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1977. – 207 с.
841127
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / А.С. Абсалямов ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 590 с.
841128
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый / А.С. Абсалямов. – Москва, 1962. – 603 с.
841129
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый / А.С. Абсалямов. – Москва, 1965. – 583 с.
841130
  Абсалямов А. Огонь неугасимый / А. Абсалямов. – Казань, 1967. – 575 с.
841131
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1972. – 560 с. : ил.
841132
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1977. – 560 с. : ил.
841133
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского. – Казань : Татарское книжное издательство, 1988. – 526, [2] с. : портр. – (Библиотека татарского романа)
841134
  Мечиев К. Огонь очага : стихи и поэмы / К. Мечиев; пер. с балкар. С.Липкина. – Москва : Художественная литература, 1970. – 136 с.
841135
  Мокаев М. Огонь очага. / М. Мокаев. – М, 1967. – 100с.
841136
  Задворный В.И. Огонь ошибок не прощает / В.И. Задворный. – К., 1989. – 47с.
841137
  Задворный В.И. Огонь ошибок не прощает / В.И. Задворный. – К., 1989. – 48с.
841138
  Стручин М. Огонь по глухарям! / М. Стручин. – Минск, 1963. – 30с.
841139
  Шевченко А.Д. Огонь под пеплом / А.Д. Шевченко. – М, 1983. – 270с.
841140
  Львов С.Л. Огонь Прометея / С.Л. Львов. – М., 1960. – 208с.
841141
  Кармен А.Р. Огонь Прометея / А.Р. Кармен. – М, 1983. – 160с.
841142
  Арагон Л. Огонь Прометея. / Л. Арагон. – Москва, 1987. – 620с.
841143
  Дубровина Э.М. Огонь рябиновый / Э.М. Дубровина. – Л, 1983. – 95с.
841144
  Сердюк В.Е. Огонь судьбы / В.Е. Сердюк. – М., 1981. – 288с.
841145
  Патон Б.Е. Огонь сшивает металл / Б.Е. Патон, А.Н. Корниенко. – М., 1980. – 128с.
841146
  Патон Б.Е. Огонь сшивает металл / Б.Е. Патон, А.Н. Корниенко. – 2-е изд. – Москва : Педагогика, 1988. – 144 с.
841147
  Гречанюк С.С. Огонь твой будет всегда / С.С. Гречанюк. – Киев, 1978. – 294с.
841148
  Величко В.А. Огонь человеческий / В.А. Величко. – Москва, 1963. – 179с.
841149
  Выговский В.С. Огонь юного сердца / В.С. Выговский. – Москва, 1968. – 144с.
841150
  Луцковская Евгения Огонь, горы и солнце // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 34-40


  Удегейці ("лісові люди") - малочисленні народи Приморського краю, їх традиції, побут і культура
841151
  Куняев С. Огонь, мерцающий в сосуде / С. Куняев. – М, 1986. – 301с.
841152
  Куняев С. Огонь, мерцающий в сосуде / С. Куняев. – М, 1989. – 299с.
841153
  Кулинич Д.Д. Огонь, энергия, ракета / Д.Д. Кулинич. – М., 1963. – 80с.
841154
  Барбюс Анри Огонь. (Дневник взвода) / Барбюс Анри; Пер. с французского Парнаха В. – Москва : Художественная литература, 1973. – 326с.
841155
  Барбюс Анрі Огонь. (Щоденник одного взводу) / Барбюс Анрі. – К., 1935. – 373с.
841156
  Барбюс Анрі Огонь. (Щоденник одного взводу) / Барбюс Анрі. – Харків-Одеса, 1936. – 287с.
841157
  Барбюс Анрі Огонь. (Щоденник одного взводу) / Барбюс Анрі. – Київ, 1948. – 282с.
841158
  Скибицкий А. Огонь. Краса. Женщина : Стихи о женщинах, для женщин / А. Скибицкий. – Киев : Нора-Принт, 2002. – 80с. – ISBN 966-7837-29-7
841159
  Барбюс Анри Огонь. Ясность / Барбюс Анри. – Москва, 1967. – 672с.
841160
  Барбюс Анри Огонь. Ясность. Письма с фронта / Барбюс Анри. – Москва : Художественная литература, 1940. – 634 с.
841161
  Барбюс Анри Огонь: Дневник взвода / Барбюс Анри. – Москва : Правда, 1982. – 318с.
841162
  Барбюс Анри Огонь: Дневник взвода / Барбюс Анри. – Москва : Правда, 1984. – 318с.
841163
  Барбюс Анри Огонь; Ясность / Барбюс Анри. – М., 1980. – 540с.
841164
  Бурлака С. Огоньки / С. Бурлака. – Кишинев, 1954. – 48с.
841165
  Фесенко А.Я. Огоньки / А.Я. Фесенко. – М., 1958. – 215с.
841166
  Кожевников-Степной Огоньки / Кожевников-Степной. – Ставрополь, 1960. – 104с.
841167
  Богданов Е.Ф. Огоньки / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1964. – 107с.
841168
  Короленко В.Г. Огоньки / В.Г. Короленко. – М, 1971. – 112с.
841169
  Личак Н.К. Огоньки в Карпатах / Н.К. Личак. – М., 1961. – 75с.
841170
  Огнецвет Э.С. Огоньки в окнах / Э.С. Огнецвет. – М., 1974. – 111с.
841171
  Гонцов Н.А. Огоньки моей земли / Н.А. Гонцов. – Тула, 1980. – 134с.
841172
  Щеглов А.И. Огоньки на дороге. / А.И. Щеглов. – Тула, 1965. – 129с.
841173
  Сирге Р. Огоньки на пойме : роман / Р. Сирге; пер. с эст. И.Кононов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 566 с.
841174
  Лучицкий И.В. Огораживание земель и Общество охраны общинных земель в Англии. / И.В. Лучицкий. – 52-81с.
841175
  Семенов В.Ф. Огораживания и крестьянские движения в Англии XVI века : из истории обезземеления крестьян в Англии / В.Ф. Семенов ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1949. – 372 с.
841176
   Огород. – Ростов -на-Дону, 1991. – 607с.
841177
   Огород и сад защищаем сами. – Л., 1989. – 32с.
841178
  Нестеренко А.В. Огород и сад на подоконнике / А.В. Нестеренко. – Петрозаводск, 1991. – 62с.
841179
  Костечко Н.И. Огород на подоконнике / Н.И. Костечко. – Минск, 1983. – 80с.
841180
  Горбатенко Е.М. Огород у дома : практическое руководство / Е.М. Горбатенко, И.Ю. Горбатенко. – Симферополь : Таврия, 1987. – 144 с.
841181
  Делеринс Гелия Огородная революция Элис Уотерс // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 144-152 : фото
841182
  Рытов М.В. Огородничество в защищенном грунте. Культура выращивания овощей в парниках, теплицах, на паровых грядках / М.В. Рытов. – Санкт-Петербург
1. – 1914. – 176 с.
841183
   Огородніков Володимир Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 91-92
841184
   Огородніков Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 173-174 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
841185
   Огородніков Володимир Іванович (1947-2006) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 99-100. – ISBN 966-95774-3-5
841186
   Огородніков Володимир Іванович (1947-2006) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 66. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Спогади про Огороднікова Володимира Івановича (1947-2006) - професора кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
841187
  Богданов-Катьков Огородные блохи или блошки : Для агрономов и инструкторов / Богданов-Катьков. – Петроград : Пятая Государственная петрография, 1920. – 24с. : С 31 рисунком
841188
  Рычин Ю.В. Огородные вредители и борьба с ними / Ю.В. Рычин. – Москва-Ленинград, 1931. – 46с.
841189
  Цыбулько С.В. Огосударствление национального дохода в системе отношений распределения современного ГМК (на матер. Великобр.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цыбулько С. В.; МВССО УССР, КИНХ. – К., 1985. – 23л.
841190
  Цыбулько С.В. Огосударствление национального дохода в системе отношений распределения современного ГМК (на матер. Великобр.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цыбулько С. В.; КИНХ. – К., 1985. – 22л.
841191
  Сидельников О.В. Ограбление Века : роман-памфлет : (в четырех повестях, отчасти сатирический и детективный, с авторскими комментариями и неоконченным эпилогом) / Олег Сидельников ; [худож. К. Ишин]. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1989. – 591с.
841192
   Ограбление западно-германского крестьянства финансовым капиталом. – М., 1964. – 72с.
841193
  Васильев Ю.Н. Ограбление народов Ближнего и Среднего Востока нефтяными монополиями США : Автореф... канд. экон.наук: / Васильев Ю.Н.; Моск. гор. пед. ин-т. – М, 1954. – 16л.
841194
  Карасев Н.Ф. Ограбление под маской партнерства / Н.Ф. Карасев. – Москва : Мысль, 1985. – 254 с.
841195
  Венкам Р. Ограбление Тихого океана : Насилие монополий на Дальнемго Востока / Р. Венкам; Сокр. пер. с англ. С.Т. Логинова, Под ред. С.Л. Тихвинского. – Москва : Прогресс, 1977. – 224с
841196
  Пяст В. Ограда. Книга стихов. / В. Пяст, 1909. – 99с.
841197
  Курпатин Эдуард Яковлевич Огранизаторская и массово-политическая работа среди строителей республики в период между XX и XXI съездами КПСС (1956-1959 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Курпатин Эдуард Яковлевич; Ин-т истории партии ЦК КПБ. – Минск, 1975. – 21л.
841198
  Дандыкин Т.К. Ограницы подвига / Т.К. Дандыкин. – Тула, 1979. – 208с.
841199
  Кострицына Н.А. Ограничение гарантий неприкосновенности личности в английском праве. Habeas corpus Act 1967 года и чрезвычайное законодательство в Англии. / Н.А. Кострицына. – М., 1957. – 180с.
841200
  Иванец В.М. Ограничение и снижение высоты крон яблони в степном Крыму. : Автореф... канд. с.-х.наук: 060107 / Иванец В.М.; Крымский с.-х. ин-тут. – Симферополь, 1973. – 22л.
841201
  Пферсманн О. Ограничение компетенции законодателя посредством использования вспомогательных принципов (разумности и соразмерности), выработанных в практике конституционных судов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 121-127. – ISSN 1812-7126
841202
  Тюрин С. Ограничение корысти / С. Тюрин, П. Дубовский // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  "...Для предотвращения злоупотребления менеджментом компании своими полномочиями рекомендуется обратить внимание на установление ограничений в учредительных документах и трудовых контрактах".
841203
  Александрова С.П. Ограничение парламентом в 1641 году возможности короля использовать судебную систему для поддержания неограниченной королевской власти // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 41-46. – ISSN 1812-3805
841204
  Самончик О.А. Ограничение права землепользования сельскохозяйственных предприятий. / О.А. Самончик. – М, 1989. – 93с.
841205
  Усачев И.Г. Ограничение стратегических вооружений / И.Г. Усачев. – М., 1978. – 64с.
841206
  Арановский К.В. Ограничение судебного прецендента в романо-германском праве / К.В. Арановский, С.Д. Князев // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 51-66. – (Правоведение ; № 4 (303)). – ISSN 0131-8039
841207
  Квитка Э.Е. Ограничения в валютно-финансовых отношениях как проявление политики протекционизма субъектами МЭО // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 297-301. – ISSN 2222-4459
841208
   Ограничения в радиоуглеродном методе датирования / О.Б. Лысенко, Н.А. Скульский, Э.В. Соботович, И.В. Флоринский // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-38 : табл. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0367-4290
841209
  Бошко В.И. Ограничения гражданской правоспособности крестьян в русском действующем праве // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1917 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 3, 1917 г. – С. 10-127. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-73-3
841210
  Киршин И.А. Ограничения действия закона возрастающих альтернативных издержек в экономике возрастающей отдачи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-13. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
841211
  Кочетков В.И. Ограничения на параметры осцилляции мюонных нейтрино по данным квазиупругого рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Кочетков В.И.; Гос. ком. СССР по использ. атомн. энергии, Ин-т физики высок. энергий. – Серпухов, 1988. – 17л.
841212
  Соловьев Э. Ограничения партнерства и пределы взаимопонимания в российско-американских отношениях XXI века // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 1. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
841213
  Данилова Е.В. Ограничения права собственности на землю в законодательстве Российской империи XVIII века / Е.В. Данилова, Е.П. Чабанная // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 12. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
841214
  Зуйков А. Ограничения президентской власти в посткоммунистических странах // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 5 (66). – С. 35-52. – ISSN 1812-7126
841215
  Щербович А.А. Ограничения свободы слова в интернете в целях защиты нравственности и здоров"я граждан // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 4 (82). – С. 126-133. – ISSN 1812-8696
841216
  Осгуд Р.Э. Ограниченная война / Р.Э. Осгуд. – М, 1960. – 384с.
841217
  Омаров Т.Б. Ограниченная задача возмущенного движения двух тел переменной массы и некоторые вопросы эволюции двойных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Омаров Т.Б. ; МГУ, Гос. астрон. ин-т, Астрофиз. ин-т АН КазССР. – Москва, 1964. – 4 с.
841218
  Брюно А.Д. Ограниченная задача трех тел / А.Д. Брюно. – Москва : Наука, 1990. – 295 с.
841219
  Вальцев С.В. Ограниченная рациональность как объект социолого-экономического анализа // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 2. – С. 10-15. – Библиогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1728-8878
841220
  Акназарова Д.Р. Ограниченная юрисдикция международных административных трибуналов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 120-128. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
841221
  Бандура О.А. Ограниченность прагматистской концепции внутренней логики развития науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
841222
  Яцкевич В.В. Ограниченность цели как фактор ее определенности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
841223
  Гарнетт Дж. Ограниченные аналитические фукнции / Дж. Гарнетт. – Москва : Мир, 1984. – 469 с.
841224
  Фрейдзон Роберт Исаакович Ограниченные аппроксимации рекурсивных предикатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Фрейдзон Роберт Исаакович; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. (Ленингр. отд-ние). – Л,, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
841225
  Гуцу В.И. Ограниченные и периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Гуцу В.И.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1989. – 13л.
841226
  Хэйл Д.К. Ограниченные и почти периодические решения сингулярно возмущенных уравнений / Д.К. Хэйл, Г. Сейферт. – К, 1961. – 10с.
841227
  Халмош П.Р. Ограниченные интегральные операторы в пространствах L2 / П.Р. Халмош, В. Сандер. – Москва : Наука, 1985. – 158 с.
841228
  Демидович Б.П. Ограниченные решения дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Демидович Б.П. ; МГУ. – Москва, 1963. – 7 с. – Бібліогр.:с.4-7
841229
  Назарчук М.М. Ограниченные струи / М.М. Назарчук, В.Н. Панченко. – К., 1981. – 211с.
841230
  Пинчук А.М. Ограничусь баскетболом: А.Пинчук об А.Пинчуке. / А.М. Пинчук. – М., 1991. – 222с.
841231
  Нестеренко Т.В. Огранізаційні аспекти діяльності Державної міграційної служби України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 210-212. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
841232
   Огранізація контролю якості підготовки фахівців у Національному університеті "Львівська політехніка" / Ю. Бобало, А. Гунькало, А. Загородній, О. Лозинський, В. Павлиш // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С 5-11. – ISSN 1682-2366
841233
   Огранка для профессионала : Обучние обучающих. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 28 : Фото
841234
  Морозов С. Огромная жизнь Жана Энгра // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С.19-32
841235
   Огромная Родина наша на снежной карельской земле. – Петрозаводск, 1975. – 207с.
841236
  Рождественский Р.И. Огромное небо / Р.И. Рождественский. – М., 1975. – 208с.
841237
  Лощинин М. Огромное социальное неравенство: общетеоретический и этический аспекты // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 30-41. – ISSN 1810-3944
841238
  Алигер М. Огромный мир / М. Алигер. – Москва, 1968. – 174с.
841239
  Пронський Д.В. Огрунтування параметрів тампонажу зон розущільнення породного масиву в"язкопластичними розчинами : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.15.09 / Дмитро Володимирович Пронський; МОН України; Нац. герничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
841240
  Щербак А.М. Огуз-наме. / А.М. Щербак. – М., 1959. – 172с.
841241
  Болтрик Ю.В. Огуз — курган на ключовому роздоріжжі Скіфії (пошук Херсонеського сліду) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 66-77. – ISSN 2227-4952
841242
  Бубенок О.Б. Огузский фактор в этнокультурном развитии Южной Руси // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 5-15. – ISSN 1608-0599
841243
  Бубенок О.Б. Огузы-торки на землях Левобережной Украины // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 25-40. – ISSN 1608-0599
841244
  Гундогдыев О.А. Огузы и Киевская Русь // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 71-76. – ISSN 1608-0599
841245
  Дмитрієнко М.Ф. Огуй О.Д. Історія обігу грошових одиниць та їх найменувань на Буковині. Австрійський період (1774-1918-21 р.р.) / М.Ф. Дмитрієнко, І.Н. Войцехівська // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 227-230. – ISSN 0130-5247
841246
  Харламов Виктор Огуречный рай и другие достопримечательности Луховиц : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 63 : Фото
841247
  Ерохин И.Е. Огурцы и томаты / И.Е. Ерохин, С.Д. Стрельцов. – Донецк, 1989. – 96с.
841248
  Ткаченко Н.Н. Огурцы Индии, Китая и Японии как исходный материал для селекции. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Ткаченко Н.Н.; Москов. с.-х. академия. – М., 1967. – 55л.
841249
  Кроль А.Е. Огуст Ренуар / А.Е. Кроль. – Москва : Ахр, 1929. – 44 с.
841250
  Чиняков М.К. Огюст-Фредерик-Луи Вьес де Мармон // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 7. – С. 17-40. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности маршала Первой империи, пэра Франции Огюста де Мармона.
841251
  Молчанов Н.Н. Огюст Бланки / Н.Н. Молчанов. – Москва
10. – 1984. – 416 с.
841252
  Кротов А.А. Огюст Конт и генезис позитивистской концепции историко-философского процесса // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 7-20. – ISSN 0235-1188
841253
  Милль Д.С. Огюст Конт и позитивизм : [статьи Д.С. Милля, Г. Спенсера, Л. Уорда ; с прилож. портр. О Конта]. – Москва : Маг. "Книжное дело", 1897. – 331 с. – Экз. дефектный, отсутствует: обложка, тит. стр., прилож. и портр. О Конта, с. I-XII, описан по каталогу РНБ
841254
  Милль Д.С. Огюст Конт и позитивизм = Auguste Сomte and positivism / Д.С. Милль ; пер. с англ. И.И. Спиридонова. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2007. – 176 с. – (Из наследия мировой философской мысли : история философии). – ISBN 978-5-382-00133-3
841255
  Льюис Г.Г., Милль Д.С. Огюст Конт и положительная философия / Излож. и исслед. Т.Г. Льюиса и Д.С. Милля ; Пер. под ред. [и с предисл.] Н. Неклюдова и Н. Тиблена. – Санкт-Петербург : [Тип. Н. Тиблена и К° (Н. Неклюдова)], 1867. – XIV, IV, 370, 184 с. – В кн. также: Философия наук О. Конта / Г. Льюис. Конт и позитивизм / Джон Стюарт Милль
841256
  Никитин Н.П. Огюст Монферран / Н.П. Никитин. – Ленинград, 1939. – 346 с.
841257
   Огюст Монферран : К 200-летию со дня рождения. – Ленинград, 1986. – 47 с.
841258
   Огюст Монферран, 1786-1858. – Ленинград, 1986. – 58 с.
841259
  Филд А. Огюст Пиккар : фрагман воздушных просторов адмирал морских пучин / А. Филд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 80с.
841260
  Ренуар Ж. Огюст Ренуар / Ж. Ренуар. – Москва : Искусство, 1970. – 309 с.
841261
  Воронова М. Огюст Ренуар: теплое сияние жизни // Личности. – Киев, 2009. – № 5 (21). – С. 113-139. – ISSN 1819-6268


  П"єр-Оґюст Ренуар (1841-1919) - франц. художник. Представник французького імпресіонізму, що пізніше відійшов від цієї мистецької течії.
841262
  Воронова М. Огюст Ренуар: теплое сияние жизни // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 2 (78). – С. 82-101. – ISSN 1819-6268
841263
  Вейс Д. Огюст Роден / Д. Вейс. – Москва, 1969. – 581с.
841264
  Чиликин А.М. Огюст Роден / А.М. Чиликин. – М., 1970. – 30с.
841265
  Ромм А.Г. Огюст Роден. 1840-1917 / А.Г. Ромм. – М.Л,, 1946. – 43с.
841266
   Огюст Роден. 1840-1917. Сто лет со дня рождения.. – М.-Л., 1940. – 12с.
841267
  Добровольский В.А. Огюстен-Луи Коши // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 3-17. – ISBN 5-12-000444-X
841268
  Лизанчук В.В. Од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди… // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 61-68


  Осмислено глибинну суть поетичного і публіцистичного Шевченкового Слова, яке народжувалося від історичної Правди, освітлює світлом Істини ідею національного самоусвідомлення, наснажує боротьбу за волю і незалежність, утверджує українське державницьке ...
841269
  Сантарова А. Од вівторка до суботи / А. Сантарова. – Київ, 1966. – 146 с.
841270
  Симчера І.В. Од вітру сереце не холоне / І.В. Симчера. – К., 1964. – 79с.
841271
  Меанциски В. Од ден во ден / В. Меанциски. – Скопjе, 1989. – 214 с.
841272
  Видоески Б. Од историjата на словенскиот вокализам / Б. Видоески, З. Тополиньска ; уредн. Петар Хр. Илиевски ; картографска обр. М. Марковик ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 2006. – 5, 91 с. + 15 карт. – ISBN 9989-101-68-Х
841273
  Романовський В. Од Київа до Канева : Історичні місцевости / В. Романовський. – Київ : Час, 1919. – 32с.
841274
  Гурчинов М. Од сегашен агол : критички размисли (2000-2010) / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 2012. – 347, [3] с. – Бібліогр.: с. 329-337 та в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-078-4
841275
  Окийченко Д. Од села до села / Д. Окийченко. – К., 1965. – 151с.
841276
   Од слова путь верстаючи й до слова... = Paving the path that runs from word to word.. : збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, доктора філолог. наук, професора, заслуженого працівника освіти України / МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; [редкол.: О.І. Чередниченко (гол.), О.С. Грабовецька, Н.Ф. Клименко та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 1012с. – ISBN 978-966-613-585-1
841277
  Гундорова Тамара Ода "Бу-Ба-Бу" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 100. – ISSN 0130-5212
841278
  Лисон Мария Ода Бессарабскому рынку // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 2. – С.123-129. – ISSN 0131-8136
841279
  Соколов В.В. Ода бульдозеру. / В.В. Соколов. – М., 1975. – 103с.
841280
   Ода вольності = Ода вольности. Малая антология русской поэзии : Мала антологія російської поезії. – Київ : Основи, 2004. – 226с. – ISBN 966-500-129-9
841281
  Новопрудский В.Д. Ода глине. Стихи / В.Д. Новопрудский. – Ташкент, 1974. – 58с.
841282
  Мицкевич А. Ода к молодости / А. Мицкевич. – 6с.
841283
  Мицкевич А. Ода к молодости / А. Мицкевич. – М., 1974. – 159с.
841284
  Міцкевич А. Ода молодості / А. Міцкевич. – К., 1984. – 142с.
841285
  Іаташвілі Шота Ода одежі : вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 94-101. – ISSN 0320 - 8370
841286
  Гудзевата Марина Ода Одесі / Гудзевата Марина, Адамчук Іванна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 126-131 : фото
841287
  Суэтин А. Ода оригинальной предприимчивости : (о книге Т. Феррисса "4-часовая рабочая неделя: откажись от присутствия с 9 до 5, живи где хочешь и стань нуворишем") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 142-150. – ISSN 0042-8736
841288
  Синельников Сергей Ода паприке : Мир на тарелке // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 90-95 : Фото
841289
  Ивинский Д.П. Ода Пушкина "Вольность": французские контексты // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 22-28. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711
841290
  Каминіна Наталія Ода радості : профі-тур / Каминіна Наталія, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 64-67 : Фото
841291
  Маяковський В.В. Ода революції. Поезії / В.В. Маяковський. – К., 1968. – 240с.
841292
  Васильев С.А. Ода русской пушке / С.А. Васильев. – Молотов, 1948. – 48с.
841293
  Прокопенко М. Ода свободі Івана Марчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 січня (№ 4/5). – С. 24


  У "Мистецькому Арсеналі" представили ретроспекцію творів славетного художника.
841294
   Ода солнечному городу. – Фрунзе, 1978. – 126с.
841295
  Кубертен П. Ода спорту / П. Кубертен. – М, 1987. – 130с.
841296
  Неруда П. Ода типографии / П. Неруда. – Москва, 1972. – 6 с.
841297
   Ода Узбекистану. – Ташкент, 1981. – 247с.
841298
  Лазарев А. Одайба // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 11. – С. 15-19
841299
  Простяков И.И. Оданнадцатая пятилетка / И.И. Простяков. – Москва, 1982. – 94с.
841300
  Чудновский В.Э. Одаренность : дар или испытание / В.Э. Чудновский. – М, 1990. – 75с.
841301
  Штерн В. Одаренность детей и подростков и методы ее исследований / В. Штерн. – Х, 1926. – 403с.
841302
  Кульчицкая Е.И. Одаренность как психологическая проблема. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.14-16.
841303
  Мелик-Пашаев Одаренность: исключение или норма? // Развитие личности : журнал / Московский пед. гос. ун-т. – Москва, 2013. – № 4. – С. 148-160. – ISSN 2071-9788
841304
  Богоявленская Д.Б. Одаренность: ответ через полтора столетия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-17. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
841305
  Богоявленская Д.Б. Одаренность: понятие, виды, метод идентификации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 7 (август). – С. 40-45. – ISSN 0321-0383
841306
  Богоявленская Д.Б. Одаренность: эволюция понятия // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 8 (137). – С. 66-69
841307
  Ковалевский П.И. Одаренные безумием : Психиатрические эскизы из истории / П.И. Ковалевский. – Київ : Україна, 1994. – 302с. – ISBN 5-319-01140-7
841308
   Одаренные дети. – М., 1991. – 380с.
841309
  Белавина О.В. Одаренные дети : проблемы диагностики и адаптации // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 1. – С.41-54. – ISSN 0205-9592
841310
  Сарычева З.А. Одаренные женщины Украины и России XI-XVII и XIX-XX в.в. / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2013. – 111, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-8384-02-8
841311
  Петренко Е.Г. Одаренные светом творчества : письма Пантелеймона Норцова Виктору Слонимскому / Елена Петренко ; [отв. ред., сост., вступ. ст. Е. Петренко]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 19, [1] с., [6] л. ил. : ил., портр. – Указ. имен.: с. 18-20. - Сер. основана в 2007 г. – (Издание Одесского Дома-Mузея имени Н.К. Рериха ) ( Серия "Архивы. Исследования" / редкол.: М. Линник [и др.] ; вып. 15). – ISBN 978-966-927-232-4
841312
  Вовчок Марко Одарка / Вовчок Марко. – Харків : Український робітник, 1930. – 26с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Дешева б-ка малописьменного)
841313
  Матвіїшин Г. Одарка Киселиця. Трембіта, яка голосить за скороминущістю життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 15


  Одарка Олексіївна Киселиця — український живописець, майстер пейзажу і портретист, Заслужений художник України (1997).
841314
  Дочанашвили Г Одарю тебя трижды : роман / Г Дочанашвили; пер. с груз. Э.Джалиашвили. – Москва : Советский писатель, 1984. – 496 с.
841315
  Дочанашвили Гурам Одарю тебя трижды : роман / Дочанашвили Гурам; пер. с груз. Э.Джалиашвили. – Москва : Известия, 1987. – 542 с.
841316
  Андонов-Поліанський Христо Одбрани дела / Андонов-Поліанський Христо
1. – 1980. – 372с.
841317
  Андонов-Поліанський Христо Одбрани дела / Андонов-Поліанський Христо
4. – 1980. – 369с.
841318
  Андонов-Поліанський Христо Одбрани дела / Андонов-Поліанський Христо
5. – 1980. – 462с.
841319
  Андонов-Поліанський Христо Одбрани дела / Андонов-Поліанський Христо
2. – 1981. – 477с.
841320
  Андонов-Поліанський Христо Одбрани дела / Андонов-Поліанський Христо
3. – 1981. – 658с.
841321
   Одбрани статии : За работничкото и социjалистичкото движенье во Македонjа (1895-1914). – Скопjе, 1962. – 287 с.
841322
  Лапе Л. Одбрани четива за историjата на македонскиот народ / [составил Л. Лапе]. – Скопjе : Државно книгоиздателство на НР Македониjа, 1951. – 202, [5] с.
841323
  Лапе Л. Одбрани четива за историjата на македонскиот народ / [составил Л. Лапе]. – Скопjе : Просветно дело, 1953. – 398 [1] с.
841324
   Одвертий лист міністрові освіти й науки України Лілії Гриневич / В. Погребенник, А. Паламаренко, Н. Осьмак, І. Савченко, Т. Бикова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 грудня (№ 50). – С. 3


  Лист від науково-педагогічних працівників кафедри української літератури Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
841325
  Губарець В.В. Одвертість / В.В. Губарець. – К, 1970. – 38с.
841326
  Голованівський С.О. Одверто : перша збірка поезій / С.О. Голованівський. – Харків : Всеукраїнська спілка пролетарських письменників, 1929. – 59 с.
841327
  Яровий М. Одверто кажучи / М. Яровий. – К., 1955. – 96с.
841328
  Кисельов Й.М. Одвічна дружба. / Й.М. Кисельов. – К., 1954. – 186с.
841329
  Прилюк Д.М. Одвічне : балади в прозі / Д.М. Прилюк. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 271 с.
841330
  Міщенко Г. Одвічне й непроминальне у творчості Дмитра Сироватки // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 172-176. – ISSN 0131-2561
841331
  Тараненко О.А. Одвічне свято урожаю : поезії / О.А. Тараненко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 48 с.
841332
  Гірник М.А. Одвічне, сьогоденне : вибрані поезії / М.А. Гірник. – Київ : Дніпро, 1973. – 215 с.
841333
  Сивокінь Г.М. Одвічний діалог / Г.М. Сивокінь. – Київ, 1984. – 256с.
841334
  Хоменко О. Одвічний діалог з Кобзарем // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 30-40


  Про міжнародну науково-практичну конференцію "Тарас Шевченко у долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", яка проходила 25 вересня в м. Канів.
841335
  Ворона В.І. Одвічний Дух Десни : [повість] / Володимир Ворона. – Київ : Редакція журналу "Кіно-Театр" ; Арт Книга, 2016. – 559, [1] с. – ISBN 978-617-7242-19-1
841336
  Рахно К. Одвічні мандрівники морів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 42 (310), 18-24 жовтня. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Маючи великий талант державників і вправних воїнів, вікінги ще в давнину проклали культурні мости між населенням наших земель та північними народами Європи.
841337
  Жадько Віктор Одвічні святині // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 39-46. – ISSN 0869-3595
841338
  Сергійчук В. Одвічно в серці та помислах (до теми соборності України) // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 244-262. – ISBN 966-95452-3-8
841339
  Українка Леся Одеpжима : Дpаматична поема / Леся Українка. – Чигирин : З дpук. Г.-М. Гейбеpа, 1917. – 32 с.
841340
  Домненкова Людмила Владимировна Одежда белорусско-русского пограничья конца XIX - начала ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Домненкова Людмила Владимировна; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1987. – 21л.
841341
  Петрова С.И. Одежда в традиционных свадебных ритуалах якутов (XIX-XX века) / библиография // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (42). – С. 106-110. – ISSN 1563-0102
841342
  Ярская-Смирнова Одежда для Адама и Евы: очерки гендерных исследований / Ярская-Смирнова; РАН; Ин-т научной информации по общественным наукам; СГТУ. – Москва, 2001. – 254с. – ISBN 5-248-00114-5
841343
  Корсик М.И. Одежда для полніх женщин / М.И. Корсик. – М., 1979. – 96с.
841344
  Коренев Д.М. Одежда и чинопочитание в источниках русского церковного права второй половины XVI в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 8-10. – ISSN 1812-3805


  Статья представляет собой анализ норм русского церковного права второй половины XVI в., регулировавших внешний вид православного христианина. Исследуются основные источники указанной отрасли права в период позднего Средневековья: "Кормчая книга" и ...
841345
   Одежда народов Азербайджана и азербайджанцев Дагестана. – Л., 1990. – 108с.
841346
  Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII - XX вв / Е.Н. Студенецкая. – М, 1989. – 286с.
841347
   Одежда народов Сибири. – Л., 1970. – 224с.
841348
  Калашникова Н.М. Одежда народов СССР: из коллекций гос. музея этнографии нар. СССР (Ленинград) / Н.М. Калашникова, Г.А. Плужникова. – Москва, 1990. – 224с.
841349
   Одежда ребенка-дошкольника. Инструктивное письмо. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1931. – 79 с.
841350
  Абдуллаев Т.А. Одежда узбеков (XIX-нач. XX в) / Т.А. Абдуллаев, С.А. Хасанова ; АН УзССР, Музей истории народов Узбекистана им. М.Т. Айбек. – Ташкент : Фан, 1978. – 115 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 20
841351
   Одежда: Из собрания Центрального музея революции СССР. – М., 1988. – 360с.
841352
  Шенгелия Вера Одеколон / Шенгелия Вера, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 48 : рис., ил.
841353
   оделирование повторной операции выглаживания методом конечных элементов / А.В. Титов, Л.В. Шмелева, Е.А. Кириенко, О.В. Герасимова // Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2015. – № 2 (41). – С. 81-86. – ISSN 2076-2151
841354
  Строкина В. Оден и Нибур: "возвращение" в христианство // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 303-318. – ISSN 0042-8795
841355
  Гогюль Р. Одер -- Нейссе граница мира. / Р. Гогюль, Гейнц. Поль. – М, 1960. – 200с.
841356
   Одержали Гран-прі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Відбулася 22 Міжнародна спеціалізована виставка "Освіта й кар"єра-2012" та 11 Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів "Освіта за кордоном", на відкритті яких проректорові з наук.-педаг. роботи КНУТШ В. Бугрову вручили Гран-Прі в номінації ...
841357
   Одержали дипломи // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  "Конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт (фізичні науки) нагородила за кращу студентську наукову роботу студентів радіофіз. ф-ту та фізичного ф-ту.
841358
  Небесний Р.В. Одержання акрилатних мономерів альдольною конденсацією карбонільних сполук в газовій фазі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Небесний Р.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
841359
  Срібна А.В. Одержання амонію паравольфрамату із вторинної вольфрамвмісної сировини (псевдосплави типу WC-Ni(Co)) : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Срібна А.В. ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
841360
  Баб"як Людмила Володимирівна Одержання ароматичних вуглеродів та високоактивних компонентів каталітичним перетворенням нафтозаводських газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Баб"як Людмила Володимирівна; Мін-во освіти України Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 17с.
841361
  Самборська М.І. Одержання безхлоридного калійного добрива сульфатною конверсією калійно-магнієвих руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Самборська Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпро, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
841362
  Фридер І.В. Одержання бітумів на основі залишків переробки парафінистих нафт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Фридер Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
841363
  Калюжний П.Б. Одержання виливків із алюмінієвих сплавів литтям за моделями, що газифікуються, з аеродинамічним переміщенням формувального матеріалу у контейнері : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.04 / Калюжний Павло Борисович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
841364
  Ціркаль В. Одержання деяких видів зразків для експертного дослідження з участю спеціалістів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.127-131. – ISSN 0132-1331
841365
  Смотраєв Р.В. Одержання діоксиду цирконію золь-гель методом з використанням карбаміду : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / Р.В. Смотраєв; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – [16] с. – Бібліогр.: 8 назв
841366
  Іванов А.Ф. Одержання експоненційних оцінок збіжності розв"яків рівнянь з запізненям / А.Ф. Іванов, А.Т. Кожаметов, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 217-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджуються системи диференціальних рівнянь з післядією з запізненням. Використовується другий метод Ляпунова. За допомогою функціоналів Ляпунова-Красовського квадратичного вигляду одержано достатні умови асимптотичної стійкості. Обчислено ...
841367
  Костів І.С. Одержання естерів алкілциклогексенкарбонових кислот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Костів Ірина Світозарівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
841368
  Василенко І.А. Одержання жовтого залізооксидного пігменту методами гомогенного хімічного осадження та модифікування карбамідоформальдегідними полімерами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01. / Василенко І.А. ; Держ. виш. навч. заклад "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
841369
  Качурін С. Одержання зразків для експертного дослідження: проблеми теоретичного і практичного характеру // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.110-114. – ISSN 0132-1331
841370
  Волошин Олег Михайлович Одержання і дослідження впливу модифікованих форм фосфогіпсу як наповнювачів гнучколанцюгових полімерів на фізико-механічні та теплофізичні їх властивості : Автореф... наук: 02.00.16 / Волошин Олег Михайлович; Ін-т хімії високомолек. сполук. – К., 1993. – 16л.
841371
  Мачула С.Л. Одержання калієвої селітри з хлориду калію та азотної кислоти з застосуванням оксидів марганцю : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / С.Л. Мачула; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
841372
  Кропивницька Л.М. Одержання лангбейнітового концентрату галіто-лангбейнітового залишку калійних руд Прикарпаття : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Л.М. Кропивницька Лілія Михайлівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
841373
  Костинюк А.О. Одержання методом осадження оксидного залізо-молібденового каталізатора конверсії метанолу у формальдегід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Костинюк Андрій Олегович ; Держ. вищ. навч. заклад "Український держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
841374
   Одержання надпровідних матеріалів в системі Y-Ba-Cu(Pb)-O / С.А. Неділько, Г.В. Панченко, О.Г. Зенькович, О.В. Руденко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 7-10. – (Хімія ; Вип. 32)


  Методом рентгенографії та ІЧ-спектроскопії вивчена можливість заміщення в підгратках міді на іони свинцю в системі Y-Ba-Cu(Pb)-O при значеннях 0 [< або =] х [< або =] 1,0. Встановлено, що в межах заміщення тверді розчини в системі не утворюються. ...
841375
   Одержання надпровідної кераміки методом спільного осадження : хімія / С.А. Неділько, І.В. Голубєва, Н.П. Шпаківська, В.В. Дякін, М.А. Танатар, В.С. Єфанов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 11-13 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
841376
  Курташ Ю.А. Одержання нафтополімерних смол з використанням олігопероксидів : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.17.04 / Курташ Ю.А. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
841377
  Черемисінова А.О. Одержання неорганічних полімерних фосфатів для процесів гарячої обробки металів тиском : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Черемисінова Анна Олександрівна ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв.
841378
   Одержання нікелатів лантану за методом сумісного осадження компонентів / В. Куліченко, С. Неділько, О. Дзязько, І. Фесич, В. Чорновол, Т. Вітовецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-10. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Визначено оптимальні умови одержання нікелатів лантану, які відносяться до фаз Руддлесдена-Поппера (ФРП) Lan-1La2NinO3n+1 з n=1 (La2NiO4,17) та n=2 (La3Ni2O7,02), методом сумісного осадження компонентів з наступним прожарюванням шихти. La2NiO4,17 ...
841379
  Олійник О.С. Одержання одноланцюгових варіабельних фрагментів антитіл проти дифтерійного токсину : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.20 - біотехнологія / Олійник О.С. ; НАНУ, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
841380
  Давіденко Наталія Петрівна Одержання оксиду заліза хімічним збагаченням залізовмісних концентратів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Давіденко Наталія Петрівна; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1999. – 18л.
841381
  Іванченко А.В. Одержання органо-мінеральних добрив з продуктів очистки міських стічних вод від фосфатів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Іванченко А.В. ; Держ. вищ. навч. закл. ; " Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
841382
  Матросов Олександр Сергійович Одержання органо-мінеральних добрив на основі агримуса, які модифіковані інгібітором нітрифікації : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Матросов Олександр Сергійович; Україн. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 20л.
841383
  Кожаметов А.Т. Одержання оцінок збіжності розв"язків диференціальних систем методом функцій Ляпунова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано оцінювати збіжність розв"язків систем звичайних диференціальних рівнянь методом функцій Ляпунова, що не мають нескінченно малу вищу границю.
841384
  Коваленко В.С. Одержання перших у СРСР зразків важкої води в лабораторії О.І. Бродського / В.С. Коваленко, В.Ф. Варгалюк, Н.В. Стець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, вип. 1. – С. 71-77. – (Серія: Хімія). – ISSN 2306-871Х
841385
   Одержання плівок ВТНП модифікованим методом піролізу аерозолів : хімія / С.А. Неділько, А.Р. Кауль, О.В. Перм"яков, А.Л. Мороз // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 7-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
841386
  Братичак Михайло Михайлович Одержання плівок і вулканізатів на основі епокси-полімерних композицій в присутності смоли ЕД-20П : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.06 / Братичак Михайло Михайлович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2000. – 19л.
841387
  Балінін К.О. Одержання полімерних композитів на основі БІС-азобарвників / К.О. Балінін, І.О. Савченко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 181
841388
  Баранович Д.С. Одержання полімерної і дисперсної сірки кислотним розкладом натрію тіосульфату в закритій системі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.01 - технол. неорг. речовин / Баранович Д.С. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
841389
  Ларук М.М. Одержання поліфункціональних акрилових монометрів для фотополімерних композицій : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.04 / Ларук М. М.; МОУ, ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 17л.
841390
  Михайлов М. Одержання та прийняття неправомірної вигоди у законодавчому визначенні корупції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 23-29. – ISSN 2311-6676
841391
  Шапа Микола Миколайович Одержання ультрамікродисперсного діоксиду титану для хімічних джерел струму емульсійним способом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 / Шапа М.М.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
841392
  Ашусов А.А. Одержання флуорвмісної B12212 кераміки / А.А. Ашусов, О.Г. Зенькович, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 5
841393
  Дмитренко І.В. Одержання фторидно-оксидних флюсів для процесів електрошлакового переплаву металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Дмитренко Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
841394
  Михайлова Є.О. Одержання хімічно осадженого карбонату кальцію з відходів содового виробництва : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / Євгенія Олександрівна Михайлова; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
841395
  Стасюк Р. Одержання юридичними особами земельних ділянок для здійснення господарської діяльності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.66-70. – ISBN 966-667-078-Х
841396
   Одержання, структура та магнітні властивості порошків нанокристалічного нікелю та нанокомпозиційних матеріалів нікель - декстран / Л.С. Семко, О.І. Кручек, П.П. Горбик, С.Л. Рево, К.О. Іваненко, О.І. Оранська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 369-374. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано порошки аморфного і нанокристалічного нікелю, а також: шаруваті нанокомпозити Ni / декстран. Досліджено структуру та магнітні властивості одержаних матеріалів, визначена їх, точка Кюрі. Установлено взаємозв"язок між особливостями структури та ...
841397
   Одержати високий урожай цукрових буряків у 1949 році на всій площі посіву!. – К., 1948. – 31с.
841398
  Олійник М.Я. Одержима : повість / М.Я. Олійник. – Київ : Молодь, 1963. – 185 с.
841399
  Олейник М. Одержимая / М. Олейник. – Москва, 1966. – 243с.
841400
  Горинь Б. Одержимий красою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 13


  Володимир Йосипович Патик — український живописець, пейзажист, майстер натюрморту. Член Спілки Художників України з 1958 року, Заслужений художник України (1996), лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка (1999), Народний художник України (2006). ...
841401
  Яструбецька Г. Одержимий літературою, або Про Андрія Головка і його сонячно-червоний роман
841402
  Голубченко В. Одержимий науковою і совістю // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 141-146. – ISSN 2075-1222


  Штрихи до портрета П.П. Охріменка
841403
  Братунь Р.А. Одержимість : поезії / Р.А. Братунь. – Львів : Каменяр, 1974. – 78 с.
841404
  Наєнко М.К. Одержимість / М.К. Наєнко. – К., 1990. – 180с.
841405
  Лупейко В. Одержимість. Ескізи до образу українця нової генерації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 17-24 травня (№ 23). – С. 6
841406
  Милютенко В.Б. Одержимость -- крылья борца. / В.Б. Милютенко. – М, 1966. – 48с.
841407
  Адамов А.И. Одержимость / А.И. Адамов. – Магадан, 1968. – 71с.
841408
  Геращенко А.И. Одержимость / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону, 1972. – 104с.
841409
  Емчук И.Ф. Одержимость / И.Ф. Емчук, Г.Е. Аронов. – М., 1975. – 191с.
841410
  Воронин П.И. Одержимость / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1976. – 480с.
841411
  Братунь Р.А. Одержимость : поэзия / Р.А. Братунь. – Москва : Советский писатель, 1976. – 111с.
841412
  Львов М.Д. Одержимость / М.Д. Львов. – М., 1977. – 158с.
841413
  Дубровкина Ю.В. Одержимые / Ю.В. Дубровкина. – Москва : Политиздат, 1967. – 88 с.
841414
  Пашков В.Н. Одержимые / В.Н. Пашков. – Алма-Ата, 1968. – 99с.
841415
  Абдуллин Х. Одержимые : повесть и рассказы : пер. с уйгур. / Х. Абдуллин. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 136 с.


  Содерж.: Одержимые : повесть Разлив : рассказ; Джухаза : рассказ; На смерть мастера : рассказ; Схватка : рассказ; Мой Баяндай : рассказ; Старик из Айдын-булака : рассказ; Скворцы : рассказ; В эшелоне : рассказ; Мои соседи : ...
841416
  Железняк В.С. Одержимые / В.С. Железняк. – Архангельск, 1986. – 367с.
841417
  Пшипковский А. Одержимые / А. Пшипковский. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 445 с. – В изд. также : Ничейная земля / З. Сафьян. – ISBN 5-289-00950-7
841418
  Саэди Г Одержимые ветрами / Г Саэди. – Москва, 1977. – 104 с.
841419
  Лагунов К.Я. Одержимые. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1974. – 407с.
841420
  Лагунов К.Я. Одержимые. / К.Я. Лагунов. – М, 1974. – 400с.
841421
  Лагунов К.Я. Одержимые. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1983. – 413с.
841422
  Санин В.М. Одержимый / В.М. Санин. – М., 1982. – 399с.
841423
  Куприянов И.Т. Одержимый любовью.Очерк жизни и творчества М.Ласкова / И.Т. Куприянов. – Запорожье : Хортиця, 1997. – 19с. – ISBN 966-92-97
841424
  Белецкий П.П. Одержимый рисунком / П.П. Белецкий. – Москва, 1970. – 176с.
841425
   Одеса. – Одеса, 1947. – 220 с.
841426
   Одеса курортна. – К., 1958. – 16с.
841427
  Муравська О. Одеса музична: історія і сучасність // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 154-165. – ISSN 0869-3595
841428
  Козловський Роман Одеса на заміну Криму // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
841429
  Сергацкова К. Одеса по-новому // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 вересня (№ 35). – С. 7


  Пілотний проект для України чи утопія мрійників.
841430
  Цвілюк С.А. Одеса революційна / С.А. Цвілюк. – Одеса, 1972. – 252с.
841431
  Бачинська О. Одеса та Одєса - "не две большие разницы" / О. Бачинська, Т. Гончарук // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 41 (361), 10-16 жовтня. – С. 26-30. – ISSN 1996-1561


  Одеса посіла провідне місце на Півдні України не завдяки, а всупереч бажанням і планам Єкатєріни II. Напевно, сама імператриця дуже здивувалася б, дізнавшись, що її нагородять титулом "благодійниці" міста.
841432
  Василенко Тетяна Одеса як жанр : Краєвиди душі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 152-155 : Фото
841433
  Музичко О.Є. Одеса як місце війн пам"ятей та пам"ятників: історіографічний бекграунд та сучасні реалії // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 67-74. – ISBN 978-966-8809-92-7
841434
  Гнатюк Л.В. Одеса як транспортно-розподільчий центр // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 65-75 : Табл.
841435
  Гончаренко І.І. Одеса, Севастополь : поезії / І.І. Гончаренко, 1943. – 64 с.
841436
  Стельмах Артур Одеса. Жарти, пиво та смажені "гамбрінуси" // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 86-90
841437
  Герлігі Патріція Одеса. Історія міста, 1794-1914 = Odessa.A History 1794-1914 / Герлігі Патріція. – Київ : Критика, 1999. – 383с. – ISBN 966-7679-04-7
841438
  Некрасов Андрій Одеса. Підлідна одісея / Некрасов Андрій, Куракін Олександр // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 8-9 : фото
841439
  Горицвіт С. Одесити вшанували пам"ять Юрія Липи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 - 21 травня (№ 20). – С. 6
841440
  Болдирєв О.В. Одесі 600 / О.В. Болдирєв. – Одесса, 1994. – 72с.
841441
  Гайворон А.А. Одесса - Батуми / А.А. Гайворон. – Одесса : Маяк, 1967. – 216с.
841442
  Попов В.М. Одесса - Варна: прямые связи / В.М. Попов. – Одесса, 1990. – 140с.
841443
  Борисов А.Д. Одесса - город-герой / А.Д. Борисов. – М., 1954. – 80с.
841444
   Одесса - Марсель. Дружба. – Одесса, 1960. – 68с.
841445
  Гайворон А.А. Одесса - Сочи - Батуми / А.А. Гайворон. – Одесса : Маяк, 1968. – 215с.
841446
   Одесса. – Одесса, 1956. – 144 с.
841447
   Одесса : Краткий справочник-путеводитель. – Одесса, 1959. – 166 с.
841448
   Одесса : Фотоочерк. – Киев, 1961. – 38 с.
841449
   Одесса : Путеводитель. – 4-е изд., доп. – Одесса, 1967. – 232с.
841450
  Коляда И.М. Одесса : Путеводитель / И.М. Коляда. – 5-е изд. – Одесса, 1968. – 240с.
841451
  Коляда И.М. Одесса : Путеводитель / И.М. Коляда. – 6-е изд. – Одесса, 1969. – 1969с.
841452
  Коляда И.М. Одесса : Путеводитель / И.М. Коляда. – 7-е изд., испр. и доп. – Одесса, 1972. – 152с.
841453
  Карев Г.А. Одесса / Г.А. Карев. – М, 1978. – 176с.
841454
  Усыченко Ю.И. Одесса / Ю.И. Усыченко. – Москва : Политиздат, 1978. – 176с.
841455
  Долженкова А. Одесса : Путеводитель / А. Долженкова, П. Дяченко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1978. – 191с.
841456
  Андриевский Н.Ю. Одесса : путеводитель-справочник / Н.Ю. Андриевский, А. Гайворон, КолядаИ. – Одесса : Маяк, 1981. – 142с.
841457
  Тимофеенко В.И. Одесса : Архитектурно-исторический очерк / В.И. Тимофеенко. – Киев, 1983. – 160 с.
841458
   Одесса. – Киев, 1984. – 191с.
841459
  Белоус А.Г. Одесса : путеводитель-справочник / А.Г. Белоус, И.М. Коляда. – Одесса : Маяк, 1989. – 238с.
841460
   Одесса. – М., 1990. – 188 с.
841461
   Одесса : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 100-102 : Фото. – ISSN 1998-8044
841462
   Одесса : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 76-79 : Фото. – ISSN 1998-8044
841463
   Одесса = Odessa: Память города-героя. – Киев, 1980. – 142с.
841464
   Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Одесса
1. – 1947. – 288с.
841465
   Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Одесса
2. – 1949. – 292с.
841466
   Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Одесса
3. – 1951. – 238с.
841467
  Ексарева Н.М. Одесса в путевых заметках исследователя Джован Пьетро Вьесе(Giovan Pietro Vieusseux) / Н.М. Ексарева, И.Н. Потапова // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 87-93. – ISBN 978-966-927-169-3
841468
  Кигитов И.Б. Одесса и её побратимы / И.Б. Кигитов. – Одесса, 1970. – 168с.
841469
  Дзюбина С.В. Одесса и Одесщина в Великой Отечественной войне / С.В. Дзюбина, Г.А. Каширин. – Одесса, 1971. – 128 с.
841470
   Одесса и Одесщина в Великой Отечественной войне : библиографический указатель литературы. – Одесса, 1948-
Вып. 3. – 1985. – 157 с. – Первые два выпуска вышли в 1948 и 1971 годах
841471
   Одесса и породненные с ней города. – Одесса, 1989. – 190с.
841472
   Одесса и породненные с ней города. – Одесса, 1989. – 190с.
841473
  Ревзин Николай Одесса непарадная : Рассказы / Ревзин Николай, Ревзина Светлана // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 98-103 : Іл.
841474
  Гайворон А.А. Одесса, мой город родной / А.А. Гайворон. – Одесса, 1963. – 196с.
841475
  Островский Г.Л. Одесса, море, кино: страницы истории далекой и близкой: путевод. / Г.Л. Островский. – Одесса, 1989. – 182с.
841476
  Гайворон А.А. Одесса. : карманный словарь туриста / А.А. Гайворон. – Одесса : Маяк, 1971. – 159с.
841477
  Аршинник Татьяна Одесса. Город для приезжих (фотопрогулка) // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 46-54 : Іл.
841478
  Кумыш Сергей Одесса. Мама : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 27-31. – ISSN 0321-1878
841479
   Одесса. Очерк истории города-героя. – Одесса, 1957. – 320с.
841480
   Одесса. Справочник (по состоянию на 1.III.1963 г.). – Одесса, 1963. – 207с.
841481
  Долженкова А.Н. Одесса. Три экскурсии / А.Н. Долженкова, К.С. Саркисьян. – Одесса : Маяк, 1965. – 124 с.
841482
  Доженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Доженкова, П.Ф. Дяченко. – Одесса : Маяк, 1975. – 183 с.
841483
  Долженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Долженкова, П.Ф. Дяченко. – 2-е изд. испр. и доп. – Одесса : Маяк, 1976. – 196 с.
841484
  Долженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Долженкова, П.Ф. Дяченко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1977. – 165 с.
841485
  Доженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Доженкова, П.Ф. Дяченко. – 4-е изд. – Одесса, 1978. – 191с.
841486
   Одесса: регион перспективный и важный // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 4-6 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
841487
  Симоненко В. Одесса: смерть или возрождение "города грез"? // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 24 февраля - 2 марта (№ 8)


  "На моем рабочем столе рядом оказались объемная папка с материалами «Одесса-2022. Город, в котором хочется жить» (стратегия экономического и социального развития) и презентабельная книга «Одесса – величие и смерть «города грез» американского историка и ...
841488
   Одессе посвящается. – Одесса, 1971. – 287с.
841489
  Боксерман Ю.И. Одессея голубого огня. / Ю.И. Боксерман, Т.Ю. Юльева. – М., 1979. – 175с.
841490
  Демин О. Одесская городская дума в эпоху реформирования городского самоуправления (60-80-е годы XIX в.) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 119-121. – (Історичні науки ; № 8)
841491
   Одесская гос. научная библиотека им. А.М.Горького. – Одесса, 1941. – 183с.
841492
   Одесская государственная научная библиотека им. А.М.Горького. – Одесса : Кн. изд-во, 1962. – Буклет 1 л. : фот.
841493
  Кананыхина Е.Н. Одесская национальная академия пищевых технологий : лучшие инженерные традиции с 1902 г. / [Кананыхина Е.Н., Соловей А.А., Белявская Н.П. ; под ред. Егорова Б.В. ; сост.: Агеева И.Н. и др.]. – Одесса : ТЭС, 2012. – 239, [1] с. : ил., фотоил. – Авт. указ. на обороте тит. л. - На обл. также указ.: 110 лет. – Библиогр.: с. 229-238. – ISBN 978-966-2389-65-4
841494
   Одесская обл. науч. конф., посвященная 150-летию со дня рождения А.О.Ковалевского (1990). – Одесса, 1990. – 66с.
841495
   Одесская областная научная конференция, посвященная 160-летию со дня рождения И.М.Сеченова, 22-24 мая 1989 г.. – Одесса, 1989. – 79с.
841496
  Саулин Е.С. Одесская областная организация КП(б)У в борьбе за дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1949-1950) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Саулин Е.С. ; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1951. – 21 с.
841497
   Одесская областная партийная конференция. – Одесса, 1971. – 95с.
841498
   Одесская область в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – Одесса, 1970. – 388с.
841499
  Бережинский В.Г. Одесская оборонительная операция (5 августа - 16 октября 1941года) / В.Г. Бережинский; Научно - исслед. центр гуманитарных проблем Вооруженних Сил Украины. – Киев, 2001. – 42с.
841500
  Суркис Л.Д. Одесская организация КП Украины в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие промышленности города в послевоенный период (1944-1950 годы). : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Суркис Л.Д. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 14 с.
841501
  Мельник С.К. Одесская организация РСДРП накануне первой русской революции : Дис... канд.ист.наук: / Мельник С.К.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1950. – 269л. – Бібліогр.:л.1-7
841502
  Мельник С.К. Одесская организация РСДРП накануне первой русской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельник С.К.; МВО СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 18 с.
841503
  Фролов И.М. Одесская партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства области в четвертой пятилетке : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Фролов И.М. ; КГУ. – Киев, 1953. – 16 с.
841504
  Фролов И.М. Одесская партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства области в четвертой пятилетке (1946-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Фролов И.М.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. Каф-ра марксизма-ленинизма. – Одесса, 1952. – 298л. – Бібліогр.:л.284-291
841505
   Одесская писательская организация в 1980 г. : Публ. произведений. Хроника творч. жизни.: Библиогр. указ. – Одесса, 1981. – 36с.
841506
   Одесская плеяда : сатирические произведения 20-30-х годов. – Киев : Дніпро, 1990. – 447с.
841507
  Недзведский А. Одесская тетрадь / А. Недзведский. – Одесса : Друк, 2001. – 150с. – ISBN 966-7487-94-6
841508
  Черкез Е.А. Одесская школа инженерной геологии / Е.А. Черкез, Т.В. Козлова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 319-339 : рис. – Библиогр.: 79 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
841509
  Петрова Е.В. Одесские болгары: апгрейд этнической идентичности на рубеже столетий // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 23-27. – (Історія. Філософія. Політологія ; Вип. 4)
841510
  Батров А.М. Одесские девчонки / А.М. Батров. – Одесса, 1971. – 244с.
841511
   Одесские катакомбы. – Одесса, 1970. – 199с.
841512
   Одесские катакомбы. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Одесса, 1973. – 160с.
841513
   Одесские катакомбы. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Одесса, 1974. – 160с.
841514
  Дятлов С.Е. Одесские лиманы : краеведческие очерки / С.Е. Дятлов, А.О. Лещинский. – Одесса : Маяк, 1980. – 72 с.
841515
  Бурксер Е.С. Одесские лиманы (гидрохимические исследования) / Е.С. Бурксер. – Вып. 2. – Киев : АН СССР, 1953. – 144с. – (Петрографии, минералоггии и геохимии)
841516
  Плесская-Зебольд Одесские немцы 1803-1920 / Плесская-Зебольд; Институт германск. и восточноевропейск. исследований Геттинген (Германия). – Одесса, 1999. – 520с. – ISBN 966-95556-6-3
841517
  Бабель И. Одесские рассказы : Рассказы. Пьесы / И. Бабель. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 640с. – (Русская классика. ХХ век). – ISBN 5-04-002863-6
841518
  Зленко Г.Д. Одесские тетради / Г.Д. Зленко. – Одесса, 1980. – 103с.
841519
  Степанов Е.Н. Одесские шибболеты французского происхождения // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 133-138. – ISSN 2307-4558
841520
  Белявский И.Г. Одесские, отнюдь не Тэвистокские лекции / И.Г. Белявский. – Одесса : Астропринт, 2000. – 412с. – ISBN 966-549-320-5
841521
   Одесский альманах. – Одесса, 1839
841522
   Одесский археологический музей. – Одесса, 1970. – 64с.
841523
   Одесский археологический музей. – 3-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1981. – 79с.
841524
   Одесский археологический музей АН УССР. – Киев, 1983. – 195с.
841525
  Колесниченко А.Н. Одесский археологический музей в период оккупации: несколько страниц истории / А.Н. Колесниченко, Л.Ю. Полищук // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 228-232
841526
   Одесский астрономический календарь : 2017 : [сб. науч.-попул. ст.] / Астрон. обсерватория Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; [редкол.: В.Г. Каретников (гл. ред) и др.]. – Одесса : Астропринт
Вып. 18. – 2016. – 263, [1] с. : ил., табл. – Изд. с 1919 г. (возобновлен в 1999 г.). – Библиогр.: с. 242-243
841527
  Чекунов А.В. Одесский глубинный разлом и его продолжение на Русской платформе и в Черном море / А.В. Чекунов, И.А. Гаркаленко. – Киев, 1969. – С. 25-41. – Отд. оттиск
841528
  Пушкин А.С. Одесский год Пушкина / А.С. Пушкин. – Одесса, 1973. – 367с.
841529
  Пушкин А.С. Одесский год Пушкина / А.С. Пушкин. – Одесса, 1979. – 247с.
841530
  Лищенко Н.Ф. Одесский городской текст и карнавальная традиция // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 134-13. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128


  В работе описаны основные черты Одесского городского текста: особенности ландшафта, географического положения города, курортной темпоральности; феномен одесского говора. Автором проанализированы аспекты художественных текстов об Одессе, характерные для ...
841531
   Одесский государственный литературный музей. – Одесса, 1986. – 142с.
841532
   Одесский государственный политехнический университет 1918 - 1998 : Справочное издание. – Одеса : ОГПУ; Астропринт, 1998. – 168с. – ISBN 966-549-018-4
841533
   Одесский государственный университет имени И.И.Мечникова за 100 лет. – Одесса, 1965. – 12с.
841534
   Одесский государственный университет имени И.И.Мечникова за 100 лет. – Одесса, 1970. – 12с.
841535
  Шама О. Одесский иммунитет // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 21 (102),10 июня 2016. – С. 62-65


  130 лет назад уроженец Слобожанщины Илья Мечников с учениками открыл Одесскую бактериологическую станцию - вторую в мире после Парижской, на которой прививал людей и животных от инфекционных болезней.
841536
   Одесский историко-краеведческий музей. – Изд. 4-е, доп. – Одесса, 1974. – 147с.
841537
   Одесский мартиролог. – Одеса : Окфа, 1999. – 800с. – ISBN 966-571-035-4
841538
   Одесский мартиролог : Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти. – Одесса : ОКФА. – (Реабилитированные историей). – ISBN 966-571-124-5
Т.3. – 2005. – 896с.
841539
  Ярмолинец В. Одесский Мопассан // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 142-165. – ISSN 0042-8795


  Про творчість І. Бабеля
841540
   Одесский морской торговый порт. – Одесса, 1924. – 152с.
841541
   Одесский музей западного и восточного искусства. – Одесса, 1966. – 31с.
841542
   Одесский музей Западного и Восточного искусства. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1988. – 56с.
841543
  Луцкевич Н.Г. Одесский музей западного и восточного искусства. / Н.Г. Луцкевич. – Одесса, 1978. – 55с.
841544
  Луцевич Н.Г. Одесский музей западного и восточного искусства: Путеводитель. / Н.Г. Луцевич. – Одесса, 1982. – 56с.
841545
   Одесский оперный театр. – Киев, 1970. – 12 с.
841546
  Остроухова Н.В. Одесский оперный театр в историческом пространстве и времени : в 3 кн. / Н.В. Остроухова ; М-во культуры Украины, Одес. нац. муз. акад. им. А.В. Неждановой. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-122-8
Кн. 2 : 1873-1887. – 2015. – 325, [3] с., [8] л. фот. : ил., фот. – Имен. указ.: с. 257-294. – Библиогр.: с. 295-325 и в подстроч. примеч.
841547
  Гребцова И.С. Одесский период деятельности попечителя учебного округа С. П. Голубцова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 97-108. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  До 200-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
841548
   Одесский Политехнический институт. Краткий исторический очерк (1918-1968). – Киев : Изд-во КГУ, 1968. – 224с.
841549
  Вайсман И.А. Одесский порт в довоенные годы / И.А. Вайсман. – Одесса, 1922. – 11с.
841550
   Одесский порт. Значение, перспективы, нужды. – Одесса, 1927. – 143с.
841551
  Барская Б.Я. Одесский русский драматический театр имени А.В. Иванова / Б.Я. Барская, Б.А. Шайкевич. – К., 1987. – 101с.
841552
  Розен Л.А. Одесский театр оперы и балета / Л.А. Розен. – Одесса, 1964. – 77с.
841553
   Одесский театр оперы и балета. – Киев, 1975. – 47с.
841554
   Одесский театр оперы и балета. – Одесса, 1977. – 12с.
841555
  Деревянко Б.Ф. Одесский театр оперы и балета : фотоочерк / Борис Деревянко. – Одеса : Маяк, 1984. – 118 с. : фот. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
841556
  Деревянко Б.Ф. Одесский театр оперы и балета / Б.Ф. Деревянко. – Одеса, 1984. – 64с.
841557
  Калмыкова В.В. Одесский текст русской литературы (к постановке проблемы) // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 84-96. – ISSN 0130-9730


  Впервые дается анализ такого явления, как "одесский текст" русской литературы. На основе понятий "городской текст" и "архетипическая мифологема" вводится целый ряд черт этого явления, в корне отличающего его от таких текстов русской литературы, как ...
841558
   Одесский университет. – Киев; Одесса, 1977. – 32с.
841559
   Одесский университет за 75 лет /1865-1940/. – Одесса, 1940. – 197с.
841560
   Одесский художественный музей. – Киев, 1976. – 38с.
841561
   Одесский художественный музей. – Київ, 1986. – 160с.
841562
  Криштопенко В.В. Одесский художественный музей / В.В. Криштопенко. – Одесса, 1989. – 62с.
841563
  Рябинин Ю.В. Одесский цирк / Ю.В. Рябинин. – Одесса, 1979. – 15с.
841564
   Одесское краснознаменное. – Одесса, 1960. – 116с.
841565
  Сурилов А.А. Одесское наследие Огюста Монферрана // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО : матеріали ІІІ і IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса / М-во культури України, Міжнар. Рада з питань пам"яток і визнач. місць, Одес. міська рада [та ін.] ; [редкол.: А.В. Ковров (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 350-355. – ISBN 978-966-927-205-8
841566
   Одесскому офису "Аквавита Люфтганза Сити Центр" 5 лет! // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 74 : фото
841567
  Черняков Б.И. Одесскому фотографическому обществу - сто лет : Краткая хроника и библиография / Б.И. Черняков; Союз фотохудожников Украины.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 23с.
841568
  Чигрин П. Одесу заклали на місці татарського села // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 33 (236). – С. 15


  Хаджибей - татарське поселення. Українці називали його Коцюбіїв. На його місці у 1794 році почали будівництво Одеси.
841569
  Грушицька І. Одеська астрономічна обсерваторія як центр спостережень за космічними об"єктами на геостаціонарній орбіті // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 120-125. – ISSN 1998-4634
841570
  Гудима М. Одеська бієнале: "Зона турбулентності", зона конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 вересня (№ 35). – С. 16


  "На різних майданчиках Південної Пальміри розгорнуті проекти 5-ї Одеської бієнале сучасного мистецтва "Зона турбулентності". У цьому році в програмі Одеської бієнале беруть участь більше сотні художників з 32 країн. Бюджет склали 200 тис. грн від фонду ...
841571
   Одеська болгаристика = Одеска българистика = Одесская болгаристика : науковий щорічник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса : ОНУ
№ 11/12 (2013-2014). – 2014. – 162 с. – Вип. присвячений 150-річчю Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова, та 20-річчю спеціальності "болгарська мова та л-ра"
841572
  Єгунова-Щербина Одеська Громада кінця 1870-х років: Спомини : За сто літ: матеріали з громадського й літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття. / Єгунова-Щербина. – Київ
Кн. 2. – 1928. – 189-199с.
841573
  Болдирєв О.В. Одеська громада. / О.В. Болдирєв. – Одеса, 1994. – 142с.
841574
   Одеська держ. картинна галерея. – К., 1963. – 32с.
841575
   Одеська державна юридична академія : Історія і сучасність. – Одеса : Юридична література, 1999. – 248с. – ISBN 966-7694-06-2
841576
  Бондар В.А. Одеська міська дума у серпні 1917 - лютому 1918 pp.: господарські аспекти діяльності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 109-122. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У статті на основі аналізу архівних матеріалів Державного архіву Одеської області та періодичного видання газети «Одесский листок » вивчаються економічні зміни в Одесі в період післяреволюц ійних подій 1917 р. Головна увага приділяється Одеській ...
841577
  Сіленко А. Одеська національна академія зв"язку імені О.С. Попова - піонер телекомунікаційної освіти та науки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 17 (278). – С. 46-47.


  90 років від дня заснування.
841578
  Русаловський В. Одеська національна академія зв"язку: впровадження новітніх інформаційних технологій в освітній процес // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 6 (143 ). – С. 7-12. – ISSN 1682-2366
841579
   Одеська національна юридична академія: 10 років успіху, досягнень перемог // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 13-16.
841580
  Дроздов О.М. Одеська область. : (географічний нарис) / О.М. Дроздов, В.В. Петренко. – Киев : Радянська школа, 1959. – 100 с. – (Області Української РСР)
841581
   Одеська область. Адресна і довідкова книга. – Одеса, 1931. – 276с.
841582
  Рубінштейн С.Л. Одеська періодична преса років революції та громадянської війни. 1917-1921 / С.Л. Рубінштейн. – Одеса, 1929. – 111с.
841583
  Пархітько Олег Володимирович Одеська періодична пресса періоду визвольних змагань : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Пархітько О.В.; Одеський нац. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2005. – 196л. – Бібліогр.: л.190-196
841584
  Пархітько Олег Володимирович Одеська періодична пресса періоду визвольних змагань : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Пархітько О.В.; КНУТШ. – Одеса, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
841585
   Одеська письменницька організація в 2008 році : публікація творів, літ. про письменників : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; [упоряд. Г.І. Єфімова ; ред. М.Л. Десенко]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького
[Вип. 25]. – 2013. – 160 с. – Вид. з 1980 р. - Покажч.: с. 145-152
841586
  Кудлач В. Одеська публічна бібліотека та її фундатори / Володимир Кудлач // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 47-49. – ISSN 1811-377X


  25 вересня 2014 року Одеській національній науковій бібліотеці імені М. Горького виповнюється 185 років від дня заснування. Стаття включає відомості щодо основних фундаторів та засновників бібліотеки.
841587
  Левченко В. Одеська рецептивна франкіана наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст.: періодизація, динаміка, особливості / В. Левченко, Г. Левченко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 26-50. – ISSN 2222-5250
841588
  Радецький І.М. Одеська тьма і "Просвіта" : вірши "Проклятого Українця" / Українець І.М. Р-кій [Радецький]. – Одесса : Тип. и Литогр. М. Прищепова, 1908. – 16 с. – Авт. вказ. в кінці видання (стор. 16)
841589
   Одеська центральна наукова бібліотека. – Одеса, 1927. – 55с.
841590
  Корнієнко В. Одеське товариство історії та старожитностей у листах Миколи Мурзакевича до архімандрита Антоніна (1878 - 1879 рр.) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 118-125. – ISSN 2310-3310
841591
  Ярмолович О.І. Одеський (в м. Новоросійський) університет і розвиток філологічних напрямків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 130-134. – Бібліогр.: Літ.: с.134; 5 назв.
841592
  Щокіна О. Одеський авангард початку XX ст. по вертикалі традиціоналізма і новаторства // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 441-445. – ISSN 1992-5514
841593
  Птахів Семен Одеський аеропорт повернуть державі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
841594
  Козловський Роман Одеський аеропорт: управлінський "штопор" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 18-21 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
841595
   Одеський державний археологічний музей. – Одеса, 1959. – 18с.
841596
   Одеський державний археологічний музей. – Одеса, 1959. – 40с.
841597
  Звєряков М. Одеський державний економічний університет. До 90-річчя заснування // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 82-90. – ISSN 0869-3595


  М. Звєряков - ректор ОДЕУ.
841598
  Дложевський С.С. Одеський державний історично-археологічний музей / С.С. Дложевський. – Київ : Київ-Друк, 1927. – 18, [1] с.
841599
  Рудницький П.В. Одеський економічний адміністративний район / П.В. Рудницький. – Київ, 1958. – 56с.
841600
  Петрова Н.О. Одеський історико-краєзнавчий музей в системі національно-патріотичного виховання та формування народознавчої компетенції студентів-істориків (з досвіду роботи) // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 60-63
841601
  Кудлач Володимир Одеський Караваджо: загублена подорож крізь віки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Викрадення картини "Взяття Христа під варту" Караваджо з Одеського музею підняло інтерес до твору
841602
  Міхелі С.В. Одеський ландшафтознавчий центр: історія розвитку, напрями досліджень, результати // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 189-197. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
841603
   Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-966-138-760-3
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
841604
   Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-966-438-763-4
Вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
841605
   Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-617-7041-71-8
Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
841606
  Мостова Л. Одеський мотив у сценічній долі Марка Кропивницького
841607
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – К., 1971. – 16с.
841608
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – К., 1977. – 60с.
841609
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – К., 1984. – 270с.
841610
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – Київ, 1988. – 272с.
841611
   Одеський національний академічний театр опери та балету = Одесский национальный академический театр оперы и балета = The Odessa National Academic Opeara and Ballet Theatre : [ фотоальбом ] / [фотографії, упоряд. Г.О. Гарбузов ; текст, упоряд. І.С. Волощук ]. – Одеса : Астропринт : Екологія, 2008. – 160 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., рос. англ. мовами. – ISBN 978-966-190-006-5
841612
  Оборський Г.О. Одеський національний політехнічний університет. Родовід / Г.О. Оборський, В.І. Бондар, В.В. Лебідь // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (42). – С. 323. – ISSN 2076-2429
841613
   Одеський національний університет імені І.І. Мечникова на сторінках центральної, регіональної та університетської преси 2000-2010 рр. : інформаційне видання / МОНУ, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [авт.-упоряд. : С.О. Мерзлякова, О.В. Суровцева ; наук. ред. В.А. Сминтина ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 903 с. : іл. – ISBN 978-966-190-349-3
841614
  Феденко О.О. Одеський період діяльності професора Івана Фрідріховича Сперандео (1897-1914 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 70-71. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
841615
  Михайлуца М.І. Одеський період діяльності Румунської православної місії : організація, особливості, прорахунки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
841616
  Горбатюк М. Одеський період життя і діяльності Андрія Ніковського: документи до біографії // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 102-121. – ISSN 2306-4250
841617
  Ковальчук Г.В. Одеський період життя і наукової діяльності Н.Б. Кузякіної // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 167-180. – ISSN 2306-2908


  Висвітлено одеський період (1956–1961) життя і творчості відомої українсько-російської дослідниці драматургії і театру ХХ століття Наталі Борисівни Кузякіної. Акцентовано на драматизмі наукового шляху вченого, зауважено факти методологічної еволюції. ...
841618
  Левченко В. Одеський період життя історика Миколи Рубінштейна: уточнення та доповнення інтелектуальної біографії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 67-77. – ISSN 1998-4634
841619
  Музичко О. Одеський період життя Олександра Грушевського (осінь 1906 - осінь 1908 рр.): формування основ одеської історичної україністики // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 12. – С. 263-286. – ISBN 978-966-389-291-8
841620
  Кузнєцов В.О. Одеський період життя та наукової діяльності академіка Д.К. Заболотного (28.12.1866-15.12.1929) // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця. – Одеса, 2016. – № 4 (36). – С. 108-118. – ISSN 2076-0558
841621
  Кондратенко І. Одеський період життя та творчості видатного регента Михайла Литвиненка // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 406-415
841622
  Пономаренко Л.П. Одеський період становлення професора Г.Г. Де-Метца як вченого та викладача (1881-1891) // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 168-172


  Непересічна особистість проф. Г. Г. Де Метца привертає увагу дослідників історії фізики і фізичної освіти в Україні. Вивчення архівних матеріалів Обласного архіву м. Одеси дозволило розкрити особливості шляху становлення Г. Г. Де Метца як вченого та ...
841623
   Одеський політехнікум образотворчих мистецтв. – Одеса. – 25 с.
841624
  Хромов А.В. Одеський поліцмейстер Павло Степанович Мавроміхалі // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 82-86. – ISBN 978-966-927-169-3
841625
  Музичко О. Одеський релігієзнавець К.В. Флоровська в науково-педагогічному житті Центрально-Східної Європи XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 77-88. – ISBN 966-7379-92-11
841626
  Покалюк В.В. Одеський сільськогосподарський інститут на початку 20-х рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 204-209. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
841627
  Шумакова Одеський театр опери та балету / Шумакова, Л.А. Черленіовський. – Одеса, 1968. – 84с.
841628
   Одеський художній музей. – К., 1971. – 27с.
841629
   Одеський художній музей. – Київ, 1980. – 14с.
841630
  Луговий О.М. Одеський церковний історик С.В. Лобачевський / О.М. Луговий, О.В. Файда // LAUREA I : Античный мир и Средние века : чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. общество ; [редкол.: А.Н. Домановский и др. ; ред.: С.И. Посохов, С.Б. Сорочан]. – Харьков : НТМТ, 2015. – С. 185-188. – ISBN 978-617-578-222-4
841631
  Музичко О.Є. Одеські бібліографічні товариства в науковому та громадському житті першої третини ХХ ст. // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 19. – С. 109-126. – (Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)
841632
  Зленко Григорій Одеські Білецькі. Сторінки життєпису одного родоводу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 8 (133). – С. 10-11
841633
  Мельник О.В. Одеські вищі жіночі курси: спеціалізація та навчальний процес (1910-1917 гг.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 91-103. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
841634
   Одеські історики : енциклопедичне видання / Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Асоціація європейської культури ; [ відп. ред. Савченко В.А. ; редкол. : Литвин В.М. та ін. ]. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-282-5
Т. 1 : (початок 19 - середина 20 ст.). – 2009. – 480с.
841635
  Федорова А.І. Одеські купці-старообрядці (кінець XIX - початок XX ст.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 72-87. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
841636
  Томазов В.В. Одеські купці брати Янніс і Томас Раллі та їхні нащадки: соціальна адаптація й еволюція родини (XIX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 53-71. – ISSN 0130-5247
841637
  Зінькевич О. Одеські меніпеї // Критика. – Київ, 2002. – Травень, (число 5). – С. 30-32


  Фестиваль нової музики в Одесі.
841638
  Таран Людмила Одеські реалії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 4-5. – ISSN 0868-9644
841639
  Музичко О. Одеські роки життя Никодима Кондакова: занурення в науку та "окаянні дні" // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 5-25. – ISSN 2310-3310
841640
  Сінягіна К.А. Одеські сторінки життя Георгія Антоновича Гамова // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 239-240. – ISBN 978-966-927-169-3
841641
  Юрженко О.І. Одеському університету - сто років / О.І. Юрженко. – Одеса : Маяк, 1965. – 100с.
841642
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Л., 1936. – 263с.
841643
  Форш О. Одеты камнем / О. Форш. – Л., 1938. – 215с.
841644
  Форш О. Одеты камнем / О. Форш. – М., 1947. – 208с.
841645
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – М., 1957. – 229с.
841646
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – М.-Л., 1960. – 410с.
841647
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Л., 1980. – 423с.
841648
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Ярославль, 1984. – 255с.
841649
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – М., 1986. – 653с.
841650
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Л., 1988. – 575с.
841651
  Форш О.Д. Одеты камнем : Современники; Михайловський замок / О.Д. Форш. – Киев : Радянська школа, 1990. – 448с.
841652
  Форш О.Д. Одеты камнем. Михайловский замок : Романы / О.Д. Форш. – Ленинград : Художественная литература, 1988. – 400с. – (Класики и современники. Совентская литература)
841653
  Форш О.Д. Одеты камнем. Радищев. Михайловский замок / О.Д. Форш. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 766с.
841654
  Сергеев Б.Ф. Одетые в броню / Б.Ф. Сергеев. – М., 1989. – 63с.
841655
  Карев Г.А. Одетые в бушлаты / Г.А. Карев. – Одесса, 1964. – 334с.
841656
  Календа С. Одетые истории = Литературный проект : проза: рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 8. – С. 102-112. – ISSN 0012-6756


  Это проект, "инрающий в литературу"; авторская интерпретация романа Питера Гринуэя "Золото"
841657
  Толстой И. Одеть и срочно отправить в Россию // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 4 (5113). – С. 44-46. – ISSN 0131-0097


  Випадкова поїздка Б. Пастернака до Парижу на антифашистський конгрес
841658
   Одещина. – Київ : Мистецтво, 1977. – 188с.
841659
  Горобець Іван Одещина. Рідна екзотика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 120-125 : фото
841660
   Одещина: Землі квітучої краса. – Київ, 1985. – 144с.
841661
  Копылова Л.Ф. Одеяло из лоскутьев / Л.Ф. Копылова. – М., 1958. – 198с.
841662
  Гулов Б. Оджар бахши сердится / Б. Гулов. – М., 1986. – 315с.
841663
  Внуков Н.А. Один / Н.А. Внуков. – Ленинград, 1985. – 127с.
841664
  Жуков Ю.А. Один "миг" из тысячи / Ю.А. Жуков. – М., 1979. – 384с.
841665
  Жуков Ю.А. Один "МИГ" из тысячи / Ю.А. Жуков. – М., 1963. – 288с.
841666
  Жуков М.Н. Один алгоритм лінійної багатовимірної статистичної фільтрації різновидової геологічної інформації : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-67. – Бібліогр.: 18 назв. – (Геологія ; Вип. 18)


  Пропонується алгоритм лінійної статистичної фільтрації, у якому узагальнено відомий у теорії випадкових функцій лінійний фільтр на випадок, коли в одній процедурі вживаються ознаки з порядковою та номінальною шкалами. Це дає змогу залучити до виконання ...
841667
  Кикоть В.М. Один аспект мого життя : Поезії / В.М. Кикоть. – Київ : Брама, 2001. – 96с. – ISBN 966-96035-1-Х
841668
  Патрікац Л. Один банк - і ціле життя // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С.18-19
841669
  Биллинг Г. Один в Антарктике / Г. Биллинг. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1991. – 156с
841670
  Сифр М. Один в глубинах Земли / М. Сифр. – М, 1966. – 263с.
841671
  Ключарева Н. Один в год в раю : рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 11. – С. 76-86. – ISSN 0130-7673
841672
  Норвуд В. Один в джунглях : Приключения в лесах Британской Гвианы и Бразилии / В. Норвуд. – Москва : Мысль, 1965. – 190с.
841673
  Шпильгаген Ф. Один в поле не воин : роман Шпильгагена в 2 т. / пер. с нем. Б.Е. Благосветова. – Санкт-Петербург : Н.А. Шигин
Т. 2. – 1886. – 573 с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л., описан по интернету и стр.
841674
  Коцур А. Один в полі не воїн… // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 124-125
841675
  Багатирьова К. Один в творчому доробку Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 9-14


  Стаття присвячена висвітленню внеску Григорія Сковороди у розвиток жанру оди в українській літературі.
841676
  Савицкий В.Д. Один взгляд : рассказы и повести / В.Д. Савицкий. – Ленинград, 1982. – 312с.
841677
  Попов В.М. Один выстрел во время войны. / В.М. Попов. – М, 1986. – 412с.
841678
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – Л., 1960. – 631с.
841679
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – Грозный, 1987. – 496с.
841680
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – М., 1989. – 495с.
841681
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – М., 1990. – 589с.
841682
  Разгон Л.Э. Один год и вся жизнь / Л.Э. Разгон. – Москва, 1973. – 255с.
841683
  Разгон Л.Э. Один год и дся жизнь / Л.Э. Разгон. – М, 1976. – 255с.
841684
  Николчин И. Один год и одна жизнь. / И. Николчин, А.А. Полещук. – М, 1982. – 238с.
841685
  Алексеев Д.Г. Один год из жизни Блюхера / Д.Г. Алексеев. – Челябинск, 1980. – 129с.
841686
  Андреев Ю С. Один год из жизни страны : результаты и перспективы / Ю С. Андреев. – Москва, 1990. – 478с.
841687
  Лешке Е.Г. Один год молодой семьи / Е.Г. Лешке. – М., 1981. – 248с.
841688
  Боровик Г.А. Один год неспокойного солнца / Г.А. Боровик. – М, 1971. – 456с.
841689
   Один день (Рабочий Донбасс на труд. вахте 19 апр. 1967 г.). – Донецк, 1967. – 138с.
841690
  Карамышев Н.Ф. Один день в пути / Н.Ф. Карамышев. – Симферополь, 1967. – 71с.
841691
  Витова Наталья Один день в Таллине. Сказка на вырост / Витова Наталья, Савинцев Федор // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 78-85 : фото
841692
  Волошун П. Один день великой княгини Елизаветы Федоровн в усадьбе Ильинское // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 7 (79). – С. 18-30. – ISSN 1812-867Х
841693
   Один день війни. – К., 1974. – 319с.
841694
  Гуляшки А. Один день и одна ночь. / А. Гуляшки. – София, 1970. – 235с.
841695
  Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича / А.И. Солженицын. – М., 1963. – 144с.
841696
  Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича / А.И. Солженицын. – Томск, 1990. – 318с.
841697
  Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича : Рассказы 60-х годов / А.И. Солженицын. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2001. – 350с. – ISBN 5-352-00160-1
841698
   Один день из жизни ФОРОСа: достижения 2006 г. : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 52
841699
  Черненко О. Один день із життя Тараса Шевченка в Києві // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 4 (1000). – С. 72. – ISSN 0868-9644


  Революціонар, борець, пророк - які тільки ярлики не навішували на Шевченка. Яким же був реальний, живий Тарас? На це запитання дають відповідь спогади трьох друзів поета - письменника Віктора Аскоченського, письменника, етнографа Олександра ...
841700
   Один день із історії курця (Виховна година) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 9-11
841701
   Один день Києва: Паралелі (Київ 27 серпня 1907 р. і Київ 27 серпня 1937 р.). – К., 1937. – 92с.
841702
  Макдермотт А. Один день Монтсеррат Кабалье // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 10. – С. 175-191. – ISSN 1726-6084
841703
   Один день на милой, доброй земле. – М., 1981. – 448с.
841704
  Іващенко Микола Один день на Чернігівщині // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 12-14 : фото
841705
  Анна Иваненко Один день с Алевтиной Фурсаевой = "Ото була весна!" : Истории в деталях / Анна Иваненко, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 32-35 : Іл.
841706
  Иваненко Анна Один день с Альгирдасом Кумжой = Безумный день, или приключения литовского подданного : Истории в деталях / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 26-32 : Іл.
841707
  Иваненко Анна Один день с Антоном Цесликом = Сам себя катаю сам себя женю : Истории в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 24-29 : Іл.
841708
  Иваненко Анна Один день с Антоном Цесликом = Сам себя катаю сам себя женю : История в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 24-29 : Іл.
841709
  Иваненко Анна Один день с Ахметом Чанга, атташе по культуре и туризму Турции = Атташе Страны Роз : Истории в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 32-37 : Фото
841710
  Иваненко Анна Один день с Виталием Дроздовым : История в деталях / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 12-16 : Іл.
841711
  Аршинник Татьяна Один день с его Величеством королем Таиланда Пумипоном Адульядетом Рамой ІХ = Король из Бангкока : История в деталях. Таиланд // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 16-21 : Іл.
841712
   Один день с его Величеством королем Таиланда Пумипоном Адульядетом Рамой ІХ = Парад королевских лодок : История в деталях. Таиланд // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 22-25 : Іл.
841713
   Один день с команданте, актрисой и режиссером : И целого мира мало. История в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 82-87 : Фото
841714
  Иваненко Анна Один день с Константином Стогнием : Истории в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 24-29 : Іл.
841715
  Иваненко Анна Один день с Леней Сенкевичем = Реюньон глазами "Хита" : Истории в деталях / Иваненко Анна, Пендраковская Анна // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 28-33 : Іл.
841716
  Попов И.Ф. Один день с Лениным. / И.Ф. Попов. – М, 1963. – 95с.
841717
  Иваненко Анна Один день с Сергеем Дудкой : Дудка - не сам / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 28-32 : Іл.
841718
  Фурсова Л. Один день серед козаків : урок за оповіданням А. Кащенка "Над Кодацьким порогом" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 34-36. – Бібліогр. в кінці ст.
841719
  Иваненко Анна Один день со Стеллой Захаровой = Дневник чемпионки : История в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 24-29 : Іл.
841720
  Бологов А.А. Один день солнца / А.А. Бологов. – Москва, 1988. – 384с.
841721
  Тулешков Крыстю Один день среди насекомых. / Тулешков Крыстю. – М., 1978. – 184с.
841722
  Белов Г.Г. Один для всех закон / Г.Г. Белов. – М., 1978. – 63с.
841723
  Катюшенко М. Один дождь на всех / М. Катюшенко. – Москва, 1985. – 176 с.
841724
  Бачило А. Один дома / А. Бачило, И. Ткаченко // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 164-168. – ISSN 1728-8568
841725
  Юсип Д. Один з вихованців Франкової кузні // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 123-134. – ISSN 0868-4790
841726
  Міяковський В.В. Один з доносителів на Пестеля, купець Ш. Козлинський / В.В. Міяковський, 1926. – 5 с. – Окремий відб.: Декабристи на Україні./ за ред. С. Єфремова та В. Міяковського. Київ. 1926, с. (4) 206, [2]
841727
  Горький Максим Один з королів республіки / Горький М. ; Передмова Луначрського А.В. – б. м. : Український робітник. – 32 с. – (Дешева бібліотека красного письменства)
841728
  Горький М. Один з королів республіки / М. Горький. – Київ, 1953. – 68с.
841729
  Горький М. Один з королів республіки / М. Горький. – Київ : ДЛВ, 1957. – 24 с. – Пер. з рос.
841730
  Розора Ж. Один з найбільших природничих музеїв Європи - в Україні / Ж. Розора, О. Зиков // Ми і Президент : міжнародний суспільно-політичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 58-60
841731
  Лащенко С. Один з п"яти соколят... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 вересня (№ 163/164). – С. 13


  Уроки і спадщина Олексія Курінного — український політолога, експерта з розвитку української мови, громадського діяча, поета. Вивчення мовної ситуації в Україні, а також утвердження державного статусу української мови були провідними ідеями в житті ...
841732
  Кравчук П.І. Один з перших / П.І. Кравчук. – Торонто, 1963. – 44с.
841733
  Загорка О.М. Один з підходів до визначення шляхів забезпечення воєнної безпеки України / О.М. Загорка, А.А. Корецький, І.О. Загорка // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 6-13. – ISSN 2304-2699
841734
  Любіч О.О. Один з підходів до формування алгоритму системи підтримки прийняття рішень в системі управління державними фінансами // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 3-9. – Бібліогр.: на 6 пунктів
841735
  Брюховецька Л. Один з українських кінознаців // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 7-10. – ISSN 1562-3238


  Доктор літературознавства, проф. Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка Олег Кіндратович Бабишкін (1918-1991) - автор численних праць у галузі літературознавства. Він залишив значну спадщину як кінознавець – досліджував і українське і зарубіжне кіно у книгах: ...
841736
  Петров Н.И. Один за всех - все за одного: коллективизм как черта соц. образа жизни. / Н.И. Петров. – М., 1985. – 159с.
841737
  Муратов Н.Г. Один за всех / Н.Г. Муратов. – М., 1964. – 590с.
841738
  Борисов Борис Один за всех и все за одного : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 138-144 : Фото


  Рудольфо Валентино
841739
  Ботценхардт Тильман Один за всех и все за одного / Ботценхардт Тильман, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 62-71 : фото. – ISSN 1029-5828
841740
  Русакова Е.И. Один за всех, все за одного. / Е.И. Русакова. – М., 1963. – 48с.
841741
  Суименко Е.И. Один за всех... / Е.И. Суименко, А.М. Тихонов. – К., 1989. – 60с.
841742
  Фоменко В.А. Один за всіх, всі за одного / Фоменко В.А. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 31 с. – (Моральний кодекс будівника комунізму)
841743
  Таран Л. Один зі справжньої еліти. Штрихи до портрета В"ячеслава Брюховецького з нагоди його 60-річчя // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
841744
  Артюх С. Один зі шляхів суттєвого підвищення ефективності системи вищої освіти України / С. Артюх, О. Лазуренко, К. Махотіло // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 44-48. – ISSN 1682-2366


  Підвищення ефективності вищої освіти яка даст змогу суттєво покращити підготовку фахівців і дієвість вищої освіти нашої держави, зміцнити зв"язок вищих навчальних закладів із підприємствами та роботодавцями.
841745
  Упит А.М. Один и многие : трагикомедия / А.М. Упит. – Москва : Искусство, 1957. – 107 с.
841746
  Маканин В.С. Один и одна / В.С. Маканин. – Москва, 1991. – 296 с.
841747
  Маканин В.С. Один и одна. / В.С. Маканин. – М, 1988. – 315с.
841748
  Королев Л.А. Один из "партии расстрелянных" / Л.А. Королев. – М, 1965. – 102с.
841749
  Кузнецов Н.Т. Один из "русской химической дружины". (К 150-летию со дня рождения академика Н.С. Курнакова) / Н.Т. Кузнецов, В.М. Новотворцев // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 1. – С. 66-74. – ISSN 0869-5873
841750
  Добриян Д. Один из "соборян" // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 10 (86). октябрь : Реставрация : возрождение сокровищ. – С. 46-61 : фото. – ISSN 2222-436X


  Про неординарного и загадочного живописца Вильгельма Котарбинского.
841751
  Гуро И. Один из вас / И. Гуро. – Чита, 1951. – 50с.
841752
  Росляков В.П. Один из вас / В.П. Росляков. – М., 1981. – 444с.
841753
  Храпова Л.Е. Один из дней, каких много / Л.Е. Храпова. – М, 1983. – 24с.
841754
  Горький Максим Один из королей республики : Интервью / Горький М. – Штудгарт, 1906. – 26 с.
841755
  Пышенкин А.Д. Один из методов повешиния жизненности и продуктивности овец. : Автореф... канд.биол.наук: / Пышенкин А.Д.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 22л.
841756
  Павлов П.В. Один из многих : история революционера Хаима Гершовича (1886-1905) / П. Павлов. – Петроград : Изд. Былое, 1919. – 23 с. – (Былое. Историческая библиотека : История русского революционного движения в очерках и эпизодах)
841757
  Поройков Ю.Д. Один из многих / Ю.Д. Поройков. – Москва : Современник, 1990. – 479с.
841758
  Бон Вилли Один из многих: Жизнь для мира свободы / Бон Вилли. – М, 1988. – 255с.
841759
  Дорогов Р.М. Один из нас / Р.М. Дорогов. – Волгоград, 1968. – 158с.
841760
  Сергеева И.С. Один из наследников XIX века (И.Д. Сургучсв) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 88-97. – ISBN 966-581-617-9
841761
  Иконников В.С. Один из образовательных проектов времени Петра Великого / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : Тип. Имп. Унив. Св. Владимира, В.И. Завадского, 1893. – [2], 27 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Истор. Об-ве Нестора-Летописца. 1895, кн. 7
841762
   Один из первых коррозионистов. К 100-летию со дня рождения академика Я.М. Колотыркина. // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 12. – С. 1103-1109. – ISSN 0869-5873
841763
  Георгиев Ю. Один из первых российских японоведов // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 3. – С. 19-21
841764
  Богданов Н.В. Один из первых. Патрия свободных ребят. Пропавший лагерь. Чудесники. Когда я был вожатым / Н.В. Богданов. – М, 1962. – 494с.
841765
  Палаш И. Один из перлов волошинской "жемчужницы" или Из "библиотеки" в "библиотек". К 100-летию одного таинственного исчезновения // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 435-448. – ISSN 0042-8795
841766
  Петров Н.И. Один из предшественников Ив. Петр. Котляревского в украиснкой литературе XVIIІ века Афанасий Кириллович Лобысевич / [соч.] Н. Петрова. – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Акад Наук, 1904. – 7 с. – Отд. оттиск: Сборник по славяноведению. 1904, т. 1, с. 57-63
841767
  Лазаревский А.М. Один из приятелей Гоголя (А.М. Маркович) // На родине Гоголя : [По бумагам семейного арх. : Исслед. и материалы] / В.А. Чаговец. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – С. 39-50
841768
  [Лазаревский А.М.] Один из приятелей Гоголя (А.М. Маркович). – [Киев], 1902. – 5 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца", (К.), 1902, кн. 16, вып. 1–2, отд. 5
841769
  Кэпот Т. Один из путей в рай / Т. Кэпот. – М., 1967. – 63с.
841770
  Кудесов Сергей Один из рода Бенуа // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 5. – С. 73-85


  Альберт Александрович Бенуа (1888-1960) - архитектор, живописец и график. Сын акварелиста Александра Александровича Бенуа
841771
  Волоцкая З.М. Один из способов описания словосочетаний стандартизованного русского языка / З.М. Волоцкая. – Москва, 1961. – 24с.
841772
  Пфейффер Г.В. Один из способов решения в целых числах неопределенных уравнений первой степени с двумя неизвестными / Г. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 8 с.
841773
  Дарибаев М. Один из тысяч. / М. Дарибаев. – Нукус, 1976. – 72с.
841774
  Сперанский М.Н. Один из учителей Н.В. Гоголя (И.Г. Кульжинский) / М.Н. Сперанский. – Нежин : Типо-лит. насл. В.К. Меленевского, 1906. – 82 с. – Отд. оттиск: Известия Историко-филологического института кн. Безбородко, т. 23
841775
  Соколов Н.Н. Один из шести миллионов / Н.Н. Соколов. – Кострома, 1955. – 56с.
841776
  Косів М. Один і той же почерк // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 5 (859). – С. 120-124. – ISSN 0868-4790
841777
  Сидоренко Н. Один із "могікан українського мистецтва" // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 47-52


  У центрі уваги - постать Є. Маланюка періоду "другої еміграції", перебування у таборах перміщених осіб на теритерії Німеччини другої половини 1940-х рр.Наводяться спогади У. Самчука і Ю. Шевельова, аналізується публіцистика українського літератора, ...
841778
  Друг О. Один із засновників Київської консерваторії


  Олександр Виноградський
841779
   Один із зовнішньоекономічних пріоритетів нашої держави // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 5 листопада (№ 45)


  Під головуванням першого заступника МОНМС Євгена Суліми проведено чергове засідання української частини Підкомітету № 7 " Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров"я, інформаційне суспільство та медіа".
841780
  Набитович І. Один із каменярів на гостинці слова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 24 березня (№ 6). – С. 2


  Професорові Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Михайлові Шалаті - 80.
841781
  Хороб С.І. Один із когорти учнів славетного новеліста (прозова творчість В. Ткачука) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 222-228. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
841782
  Грабовська І. Один із найяскравіших представників Київської філософської світоглядної школи (До 80-ліття від дня народження Володимира Шинкарука) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 229-231. – ISBN 966-628-104-X
841783
  Одінцова М.І. Один із перших в Україні рукописних журналів для дошкільнят: нереалізований видавничий проект Бориса Грінченка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 82-90


  У статті йдється про рукописний журнал Бориса Грінчєнка - один з пєрших в Україні журналів для дошкільнят. Аналізується його зміст, оздоблєння й службова частина. The article tells about the first manuscript magazine for preschool children in Ukraine. ...
841784
  Шевчук В. Один із поля забутих, але воскрешених // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 8 (178). – С. 42-43. – ISSN 0131-2685
841785
  Тостоухов А. Один із пророків України // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – . 3-5
841786
   Один із славної когорти педагогів-науковців. Валерію Редьку - 60 ! // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 5/6. – С.4-8.
841787
   Один із способів визначення імовірності появи дефектв при виробництві нових типів унікальних компонентів / К.Ф. Боряк, В.Ю. Коротков, Я.С. Коломієць, О.В. Сєлюков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 66-67. – Бібліогр.: С. 67. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянутий один із способів визначення імовірності появи дефектів при виробництві нових типів уні-кальних компонентів. In the article one of the methods of definition of probability of appearance of defects at the production of new types of ...
841788
  Червінський В. Один із тих, хто створював нашу наукову силу і могуть
841789
  Малихіна С. Один із факторів досягнення мети кримінального переслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 37-43.
841790
  Горбаль М.А. Один із шістдесяти : Спогади на тлі ювілейного року / М.А. Горбаль. – Київ : АртЕк, 2001. – 400с. – ISBN 966-505-077-Х
841791
  Кулик В. Один із шістдесятників : Спогади про поета Володимира Куликівського // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 205-207. – ISBN 978-966-2133-57-3
841792
  Сидельникова Мария Один как все / Сидельникова Мария, Апнесет Оддлейв // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 90-98 : фото
841793
  Копач М.І. Один клас методів ітеративного агрегування для систем лінійних алгебраїчних рівнянь / М.І. Копач, Б.А. Шувар, Н.О. Шувар // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – № 1 (29). – С. 113-117. – (Число). – ISSN 2304-7399
841794
  Турчин О. Один клас методів ймовірносного моделювання, що розв"язують задачі комбінаторної оптимізації // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 127
841795
  Старец Г.А. Один класс атомарных функций и его применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Старец Г.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 14л.
841796
  Петрова Т.О. Один контрприклад для опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 113-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті побудовано контрприклад, який показує, що для опуклого наближення результат роботи [2] не може бути поширеним на класи Соболева Wr[0,1]з r є (2,3)[подано формулу]. Ключові слова: дробові похідні, опукле наближення, контрприклад. In this ...
841797
  Белый А.Г. Один критерий сходимости полугрупповых произведений / А.Г. Белый, Ю.А. Семенов. – Киев, 1974. – 27с.
841798
  Токарева В. Один кубик надежды : повести, рассказы / В. Токарева. – Москва : ЭКСМО, 1998. – 396 с. – (Очарованная душа)
841799
  Дрэббл М. Один летний сезон / М. Дрэббл. – Москва : Прогресс, 1972. – 188с.
841800
  Сокіл В. Один літописний сюжет у переспівах та коментарях Івана Франка: сучасна інтерпретація // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С.191-197. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано літописний сюжет про спалення Іскоростеня у фольклорних варіантах та переспіві І. Франка. Розглянуто структурні та семантичні складові сюжету "Ольжина помста". Простежено генетичні витоки окремих мотивів в етнокультурних вимірах
841801
  Білоусова Н. Один Лондон, дві України / Н. Білоусова, В. Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 9


  Якою є і якою побачили Україну мешканці європейської столиці.
841802
  Наливайко Сергій Один маловідомий рукопис Агатангела Кримського // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 259-261. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена маловідомій праці з історії хозарів видатного українського науковця Агатангела Кримського.
841803
  Лосєва М.В. Один метод знаходження мінімаксичних оцінок розв"язків крайових задач // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 80-81
841804
  Золотарев А.Е. Один метод инвариантного опознавания изображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Золотарев А.Е.; Моск. ин-тут электронного машиностроения. – М., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
841805
  Воротников Владимир Ильич Один Метод исследования устойчивости и стабилизации движения относительно части переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Воротников Владимир Ильич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 19л.
841806
  Івохін Є.В. Один метод кластерізації складених нечітких множин / Є.В. Івохін, К.О. Косинський // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 54-58. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  В роботі розглянуто метод кластеризації статистичних даних, представлених у вигляді сукупності складених нечітких множин. Вводиться поняття відстані з урахуванням рівня невизначеності, для порівняння нечітких відстаней пропонується використання ...
841807
  Стоян Ю.Г. Один метод определения оптимальной решетчатой укладки многоугольников. / Ю.Г. Стоян, А.Г. Фесенко. – К., 1978. – 32с.
841808
  Закусило О.К. Один метод оцінки параметрів моделі радіоактивного забруднення / О.К. Закусило, Ю.В. Турбал // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 98-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В статті розглядається оригінальний метод побудови оцінки параметрів процесу радіоактивного забруднення, що використовує специфіку його траєкторій.
841809
  Глущенко О.А. Один метод розв"язку задачі оптимізації захисту грунтових вод від забруднення / О.А. Глущенко, І.А. Горіцина, В.С. Григорків // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 216-221. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто лінійну модель керування захистом грунтових вод від забруднень за допомогою насипних гребель. За критерій оптимальності вибрано мінімізацію вартості спорудження додаткових елементів греблі.
841810
  Андреев В.М. Один миг / В.М. Андреев. – Москва, 1964. – 104с.
841811
   Один мир для всех. – М., 1990. – 215с.
841812
  Гаман В. Один місяць сходить, а другий заходить : Роман / Віктор Гаман. – Київ : Логос, 2001. – 581с. – ISBN 966-581-253-X
841813
  Мартьянов В.С. Один Модерн или "множество" ? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 41-53. – ISSN 0321-2017
841814
  Кекелидзе К.С. Один момент из истории политической мысли Грузии в литературе классического периода / К.С. Кекелидзе. – Тбилиси, 1942. – 49с.
841815
  Мосова С. Один мужчина, одна женщина // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 0321-1878
841816
  Высоцкий С. Один на всех / С. Высоцкий, Н. Бублий // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 13 (126). – С. 18-20. – ISSN 2075-7093
841817
  Скирюк Дмитрий Один на всех, и все на одного // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 104-107 : фото
841818
   Один на всех? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
841819
  Усик Світлана Один на вулиці: правила безпеки / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 36 : фото
841820
  Гильен Саша Один на двоих / Саша Гильен. – Алма-Ата : Кайнар, 1990. – 15 с. – (Зарубежная фантастика ; Книжка-минутка)
841821
  Михайлов В.Д. Один на дороге / В.Д. Михайлов. – М, 1987. – 260с.
841822
  Михайлов В.Д. Один на дороге / В.Д. Михайлов. – Рига, 1988. – 270с.
841823
  Шитов В. Один на льдине (Воровской общак 2) : Роман.Собрание сочинений / В. Шитов. – Москва : АСТ, 2000. – 448с. – ISBN 5-237-04762-9
841824
  Василевський С. Один на майдані не воїн, або як рахують студентів -європрихильників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 2 грудня (№ 48). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  "...Дмитро Табачник відвідав юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, де роз"яснив студентам, що за останні три роки для асоціації зроблено більше, ніж за 10 років до цього. "Як упевнений і Президент, і парламент - іншого шляху для України, ніж ...
841825
  Терещенко А. Один на мільйон... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 липня (№ 133). – С. 10


  Видатний тенор Анатолій Солов"яненко.
841826
  Гербер А.Е. Один на один / А.Е. Гербер. – М, 1969. – 95с.
841827
  Нагибин Ю. Один на один : повести и рассказы / Ю. Нагибин. – Москва : Госкомиздат СССР, 1980. – 96 с.
841828
  Смирнов С.В. Один на один / С.В. Смирнов. – М., 1981. – 80с.
841829
  Данильченко А.Б. Один на один / А.Б. Данильченко. – Волгоград, 1983. – 320с.
841830
  Пальчикова А. Один на один : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 155-174.
841831
  Пальчикова А. Один на один : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 155-174.
841832
  Зорин Виталий Один на один с единицами // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 100-107 : фото
841833
  Деменчук Г.С. Один на один с Енисеем / Г.С. Деменчук. – Красноярск, 1969. – 259с.
841834
  Несбит П. Один на один с природой. / П. Несбит. – М., 1965. – 182с.
841835
  Уэмура Н. Один на один с Севером / Н. Уэмура. – М, 1983. – 269 с.
841836
  Иоффе Ю.Я. Один на один с системой : [ Воспоминания и размышления бывшего вице-премьер-министра Украины ] / Юлий Иоффе. – Луганск : Лугань, 1995. – 272 с. – ISBN 5-7707-7971-3
841837
  Попов Б.Ф. Один на один со зрителями / Б.Ф. Попов. – М., 1988. – 187с.
841838
  Нагибин Ю.М. Один на один: Повести и рассказы. / Ю.М. Нагибин. – с.
841839
  Головко Т. Один на п"ять тисяч // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 січня (№ 7). – С. 11


  Розмова з генеральним директором Асоціації підприємств інформаційних технологій України, засновником ГО "Вікімедіа України" Юрієм Пероганичем щодо десятиліття опублікування першої статті на сайті україномовної "Вікіпедії".
841840
  Задубровский С.И. Один на скале / С.И. Задубровский. – Архангельск, 1958. – 28с.
841841
  Гиталов А.В. Один на сто / А.В. Гиталов. – К., 1959. – 43с.
841842
  Кордан А. Один набій з набійниці : спомини вояка УПА з куреня "Залізняка" / Андрій Кордан "Козак"; Об"єднання українців "Закерзоння"; упоряд. М. Дубас. – Торонто; Львів, 2006. – 244с. – (Б-ка Закерзоння. Серія "Спогади" ; Т. 4). – ISBN 966-553-552-8
841843
  Парыгина Н.Д. Один неверный шаг / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1965. – 232с.
841844
  Халберстэм Д. Один очень жаркий день. Роман / Д. Халберстэм. – М, 1970. – 191с.
841845
  Кочевих Олег Один пам"ятник, одна смерть, одна канонізація // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 50-51. – ISSN 0130-5212
841846
  Агаханянц О.Е. Один памирский год : записки геоботаника / О.Е. Агаханянц. – Москва : Мысль, 1987. – 189, [1] с., ил.
841847
  Галкин Л.А. Один парашют не раскрылся / Л.А. Галкин. – Харьков, 1966. – 239с.
841848
  Бусуйок А. Один перед лицом любви : повести / А. Бусуйок. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1972. – 160 с.
841849
  Бусуйок А. Один перед лицом любви : повести / А. Бусуйок. – Москва : Художественная литература, 1980. – 304 с.
841850
  Бусуйок А. Один перед лицом любви : повести / А. Бусуйок. – Кишинев : Художественная литература, 1986. – 309 с.
841851
  Бусуйок А. Один перед любовью : повести, новелла / А. Бусуйок. – Кишинев : Литартистикэ, 1978. – 319 с.
841852
  Терещенко В.М. Один підхід до розв"язання задач регіонального пошуку / В.М. Терещенко, А.А. Касьянов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 265-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана стаття присвячена розробці ефективного методу розв"язання задач регіонального пошуку для круга та інших форм регіонів. Ключові слова: регіон, регіональний пошук, множина точок. This article dedicated the elaboration effective method of solution ...
841853
  Джонг Й.Д. Один погляд на словник-мінімум: чи є обовя"зковим обмеження кількості реєстрових слів у словнику іноземної мови для студентів-початківців // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 48-54


  Проаналізовано питання щодо обмеження кількісного реєстру у словнику іноземної мови для студентів-початківців. Умотивовується необхідність словника-мінімума, ідея якого запропонована Л.В. Щербою. The author analyses the restriction of headwords" ...
841854
  Слокам Д. Один под парусами вокруг света / Д. Слокам. – Москва : Географгиз, 1960. – 192с.
841855
  Будинас Е.Д. Один практический шаг / Е.Д. Будинас. – М, 1983. – 192с.
841856
  Дьяченко В.А. Один приближенный метод решения плоских струйных задач дозвуковой газовой динамики : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Дьяченко В.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 14л.
841857
  Пхакадзе Ш.С. Один пример интуитивно вычислимой всюду определенной функции и тезис Чёрча / Ш.С. Пхакадзе. – Тбилиси, 1984. – 69с.
841858
  Згорж А. Один против судьбы : повесть о жизни / А. Згорж. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 207 с.
841859
  Згорж А. Один против судьбы : повесть о жизни Людвига ван Бетховена / А. Згорж. – Москва : Правда, 1987. – 493 с.
841860
  Згорж А. Один против судьбы. / А. Згорж. – М, 1973. – 320с.
841861
  Опарин В.Г. Один против шести / В.Г. Опарин. – Петрозаводск, 1961. – 52с.
841862
  Шпаков Ю.П. Один процент риска / Ю.П. Шпаков. – Кемерово, 1965. – 147с.
841863
  Москвитин В.А. Один процент сомнения / В.А. Москвитин. – Иркутск, 1972. – 81с.
841864
  Джимбиев А.М. Один прошедший день : стихи / А.М. Джимбиев. – Элиста, 1966. – 28 с.
841865
  Вайндинер А.И. Один прямой метод решения краевых задач и приложение к некоторым задачам теории упругости : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Вайндинер А.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 7л.
841866
   Один рабочий день пятилетки. – Симферополь, 1974. – 207с.
841867
  Кнорре Ф.ф. Один раз в месяц / Ф.ф. Кнорре. – М., 1960. – 23с.
841868
  Половка С.Г. Один раз у житті (лауреати премії імені В.І. Вернадського НАН України) : з історії науки // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 85-86. – ISSN 1726-5428
841869
  Коньяков В. Один раз увидеть. / В. Коньяков. – Новосибирск, 1983. – 207с.
841870
  Гурьян О.М. Один ре и два бу / О.М. Гурьян. – М., 1965. – 158с.
841871
  Маркевич О. Один рік із життя волинського губернатора першої половини XIX століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 34-46. – ISSN 0869-3595
841872
  Заруба В. Один рік із життя Михайла Слабченка // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 61-69. – ISSN 0372-6436


  Професор Одеського ін-ту народної освіти (УНО) - 1882-1952
841873
  Лебедев Н.К. Один серед дикунів. / Н.К. Лебедев. – Х., 1935. – 47с.
841874
  Юнг Карл Густав Один современный миф. О вещах, наблюдаемых в небе / Юнг Карл Густав. – Москва : Наука, 1993. – 192с.
841875
  Лавренюк В.І. Один спосіб розв"язання зв"язаної квазістатичної задачі термопружності для кусково-однорідного тіла / В.І. Лавренюк, В.М. Терещенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 256-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розглядається один підхід розділення системи рівнянь зв"язаної квазістатичної задачі термопружності у кусково-однорідному тілі відносно ентропії та переміщень для застосування методу граничних елементів (МГЕ) до її розв"язання.
841876
  Лавренюк В.І. Один спосіб розв"язування зв"язаної квазістатичної задачі термопружності для кусково-однорідного тіла / В.І. Лавренюк, В.М. Терещенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2002. – Т. 19/20 : Комп"ютерні науки. – С. 76-78. – ISBN 966-518-015-0
841877
  Реняк М. Один среди чужих : повести / Мариан Реняк ; пер. с пол. В.А. Светлова, А.П. Пономарева. – Москва : Воениздат, 1983. – 430 с.
841878
  Реняк М. Один среди чужих : Повести / М. Реняк. – 2-е изд. – Москва : Воениздат, 1990. – 430с.
841879
  Привалова С. Один суцільний інтернет або про те, що не треба носити за плечима - воно вміщується в маленькій кишені // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Викладачка Інституту журналістики розповідає про інтернет, який замінив студентам бібліотеки.
841880
  Гецадзе А.И. Один только шаг : повесть / А.И. Гецадзе; пер. с груз. К.Коринтэли. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 88 с.
841881
  Гецадзе А.И. Один только шаг : повести / А.И. Гецадзе; пер. с груз. К.Коринтэли. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 170 с.
841882
   Один час моей карьеры. – Л., 1928. – 236с.
841883
  Пріцак О. Один чи два договори Пилипа Орлика з Туреччиною на початку 2-го десятиліття XVII століття? // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 301-322. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
841884
  Гончаров М.А. Один шаг / М.А. Гончаров. – Кишинев, 1983. – 245с.
841885
  Иоффе Г. Один шаг истории: Михаил Александрович не стал Михаилом ІІ // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 11. – С. 3-10. – ISSN 0028-1263


  Падение монархии в России связано с именем Николая ІІ, вернее - с его отречением от престола 2 марта 1917 года в Пскове в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. Но Михаил 3 марта отрекся от престола.
841886
  Гаррисон Г. Один шаг от земли. Номер первый : Рассказы / Гарри Гаррисон; Пер. с англ. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 480с. – (Стальная крыса). – ISBN 5-04-008128-6
841887
  Метельский Г.В. Один шаг. / Г.В. Метельский. – Вильнюс, 1964. – 412с.
841888
  Сердюк А.М. Один шанс из одного / А.М. Сердюк, С.А. Кичигин. – К., 1991. – 253с.
841889
  Мельтюхов М.И. Один эпизод из истории взаимного передвижения германских и советских войск в период польского похода 1939 года // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 1. – С. 37-46. – ISSN 0132-1366
841890
  Риверо Х.Х. Один эффективный метод построения решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений в виде рядов Тейлора : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Риверо Х. Х. А.; ОГУ. – Одесса, 1986. – 12л.
841891
  Баннай Т. Один японец в Белоруссии в 1928 г. / Токуаки Баннай // Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo, 2013. – Vol. 54, N 1. – C. 19-30. – ISSN 0073-2788
841892
  Голявкин В.В. Один, два, три... / В.В. Голявкин. – Л., 1978. – 168с.
841893
  Шевченко М.В. Один, прощальний поклик журавля / М.В. Шевченко. – К, 1988. – 169с.
841894
  Гільгулін М. Одинадцята Всеросійська конференція РКП(б) / Гільгулін М. – Київ, 1951. – 64 с.
841895
   Одинадцята Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 19-21 травня 2010 р. : збірка тез доповідей / КНУТШ ; [ орг. ком-т: Воловенко Ю.М., Запорожець О.А. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 222 с.
841896
  Цехмейструк М. Одинадцята заповідь Світлани Антонишин // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 2. – С. 175-178. – ISSN 0208-0710
841897
  Дорогунов С.І. Одинадцята п"ятирічка-втілення економічної політики КПРС / С.І. Дорогунов. – К., 1982. – 124с.
841898
  Яблочкіна І.Ю. Одинадцяте засідання відділу Східна Європа, Північна та Середня Азія групи експертів ООН з географічних назв // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 50-52 : фото
841899
  КП(б)У Одинадцятий з"їзд КП(б)У 5-15 червня 1930 року : резолюції. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1934. – 137 с. – Мініатюрне видання
841900
  Федорченко В. Одинадцятий з"їзд КП(б)У. / В. Федорченко. – К., 1959. – 196с.
841901
  Тихомирнов Г. Одинадцятий з"їзд РКП/б/ / Г. Тихомирнов. – К. : Держполітвидав, 1956. – 64с.
841902
   Одинадцятий уряд України // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 6. – С.45-51
841903
   Одинадцятий філологічний семінар
841904
   Одинадцять союзних радянських соціалістичних республік. – К., 1938. – 119с.
841905
  Шехтер М. Одинадцять столиць / М. Шехтер. – Київ : ЦК ЛКСМУ "Молодий Більшовик", 1939. – 324с.
841906
  Свято Р. Одинадцять фрагментів із кінобіографії Богдана Ступки // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2013. – № 1 (105). – С. 41-42. – ISSN 1562-3238
841907
  Харвуд Рональд Одинаковые тени. / Харвуд Рональд. – М., 1981. – 132с.
841908
  Акимов В.И. Одинец / В.И. Акимов. – Пермь, 1980. – 301с.
841909
  Біанкі В. Одинець. / В. Біанкі. – Х.-К., 1929. – 85с.
841910
  Андрейчук Н.І. Одиниці дискурсу у різних програмах мовознавчих досліджень // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – C. 7-12. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
841911
   Одиниці та категорії сучасної лінгвістики. – Донецьк : Юго-Восток, 2007. – 490с. – До 60-річчя з дня народження доктора філолог. наук, професора В.Д. Каліущенка. – ISBN 978-966-374-165-9
841912
   Одиниці фізичних величин CI : Довідник. – Харків : Прапор, 2000. – 48с. – ISBN 5-7766-0778-7
841913
  Олійник М.Я. Одиниця виміру / М.Я. Олійник. – Київ, 1987. – 300 с.
841914
  Вассиян Ю. Одиниця й суспільність : (суспільно-філософічні нариси) / Юліян Вассиян. – Торонто : Золоті ворота, 1957. – 90, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
841915
  Лібанов М.О. Одиниця пенсійного внеску як правова категорія // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 3. – С. 4-9.
841916
  Журавльов В.М. Одиничнi сагайдаки матриць показникiв / В.М. Журавльов, О.В. Зеленський, В.М. Дармосюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботi дослiджуються одиничнi сагайдаки матриць показникiв We study unit quivers of exponent matrices
841917
   Одиннадцатая. – М., 1981. – 271с.
841918
  Гильгулин М.Д. Одиннадцатая Всероссийская конференция РКП(б) / Гильгулин М.Д. – Москва, 1951. – 68 с.
841919
  Гильгулин М. Одиннадцатая Всероссийская конференция РКП(б) / Гильгулин М. – Москва, 1952. – 68 с.
841920
  Гильгулин М.Д. Одиннадцатая Всероссийская конференция РКП(б) / Гильгулин М.Д. – Минск, 1956. – 52 с.
841921
   Одиннадцатая всесоюзная конференция по вопросам испарения, горения и газовой динамики дисперсных систем. – Одесса, 1972. – 76с.
841922
  Мештерхази Л. Одиннадцатая заповедь / Л. Мештерхази. – М, 1962. – 104с.
841923
  Октавиан Т. Одиннадцатая заповедь / Т. Октавиан. – Бухарест, 1983. – 48с.
841924
   Одиннадцатая и двенадцатая научно-техническая конференция. 1956-1957 гг.. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1958. – 320с.
841925
   Одиннадцатая итоговая научная конференция. – Новосибирск, 1970. – 108с.
841926
   Одиннадцатая математическая школа. – К., 1976. – 211с.
841927
   Одиннадцатая научная сессия ЛО ИВ АН (Краткие сообщения). – М., 1976. – 89с.
841928
  Смирницкий Е Одиннадцатая пятилетка. / Е Смирницкий. – М., 1982. – 271с.
841929
   Одиннадцатая пятилетка: рубежи медицинской науки. – М., 1984. – 64с.
841930
   Одиннадцатая сессия Верховного Совета СССР, 24-27 апреля 1945 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1945. – 304 с.
841931
  Бергер Л.Г. Одиннадцатая симфония Д.Д. Шостаковича "1905 год" : пояснение / Л.Г. Бергер. – Москва : Советский композитор, 1961. – 40 с.
841932
  Пилтакян А.М. Одиннадцатиламповый телевизор / А.М. Пилтакян. – Москва, 1956. – 32 с.
841933
   Одиннадцатое Рижское совещание по магнитной гидродинамике : Программа. – Саласпилс : [Б. в.], 1984. – 29 с.
841934
  Кузьмичев А.П. Одиннадцатый класс / А.П. Кузьмичев. – Москва, 1967. – 232с.
841935
  Кузьмичев А.П. Одиннадцатый класс / А.П. Кузьмичев. – Тула, 1973. – 263с.
841936
  Тихомирнов Г. Одиннадцатый с"езд РКП/б/ / Г. Тихомирнов. – М. : Госполитиздат, 1955. – 68с.
841937
  Тихомирнов В.Г. Одиннадцатый съезд РКП/б/ / В.Г. Тихомирнов. – М. : Госполитиздат, 1951. – 96с.
841938
  Елисеев Л.П. Одиннадцать / Л.П. Елисеев, 1951. – 64с.
841939
  Добряков В.А. Одиннадцать бестолковых / В.А. Добряков. – Воронеж, 1966. – 167с.
841940
  Коэльо П. Одиннадцать минут / Пауло Коэльо. – Москва : Аст ; Астрель, 2008. – 352 с. – ISBN 978-5-17-050858-7
841941
  Михайлова Л. Одиннадцать писем / Л. Михайлова. – София, 1976. – 152с.
841942
  Куляшов П.Ф. Одиннадцать своих: док. повесть о М. Д. Некрасовой / П.Ф. Куляшов. – М..., 1981. – 88с.
841943
  Аверченко А.Т. Одиннадцать слонов : рассказі / Аркадий Аверченко. – Москва : Современник, 1989. – 125, [2] с.
841944
  Кардашова А.А. Одиннадцать случаев / А.А. Кардашова. – Москва, 1968. – 144с.
841945
  Ромм М. Одиннадцать строк М.Ю.Лермонтова // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 11. – С.240-245. – ISSN 0130741-Х


  Об афтографе лермонтовского стихотворения "Вечерняя молитва"
841946
  Верхолетова Л.Н. Одиннадцать уроков по обучению работе с электронной таблицей Lotus1-2-3 / Л.Н. Верхолетова, Т.Н. Самыгина. – Москва, 1991. – 69с.
841947
  Федотов Г.Н. Одиннадцать. / Г.Н. Федотов. – Пенза, 1959. – 142с.
841948
  Портников Віталій Одинока Евіта // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2007. – № 42. – С. 19


  Крістіна Фернандес де Кіршнер - президент Аргентини
841949
  Рудяченко А. Одинокая георгина // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2015. – № 13 (275), 14 июля 2015. – С. 36-41. – ISSN 1811-8984


  Українська художниця Катерина Білокур.
841950
  Роббинс Г. Одинокая леди : роман / Г. Роббинс. – Москва, 1993. – 480 с.
841951
  Аширов А. Одинокая мята : роман / Ахметжан Аширов ; перевод с уйгур. Д. Башкирова. – Алма-Ата : Жалын, 1989. – 207, [1] с.
841952
  Петросян В. Одинокая орешина / В. Петросян. – Москва : Известия, 1984. – 639 с.
841953
  Клушанцев П.В. Одиноки ли мы во Вселенной? / П.В. Клушанцев. – Ленинград : Детская литература, 1981. – 190 с.
841954
  Иванов С.И. Одинокие дети. / С.И. Иванов. – М, 1991. – 318с.
841955
  Колесников В.С. Одинокие птицы. / В.С. Колесников. – Ставрополь, 1978. – 246с.
841956
  Скалбе А. Одинокие слова : стихи / А. Скалбе; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1991. – 127 с.
841957
  Нечаев Сергей Одинокие стражи мирового порядка : варианты // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 72-80 : Фото
841958
  Кива И.Я. Одинокие шаги : Стихотворения / Ия Кива. – Донецк : Национальний Союз писателей Украины, 2004. – 80 с. – ISBN 966-107-17-1
841959
  Силлитоу А. Одинокий бегун / А. Силлитоу. – М., 1963. – 173с.
841960
  Сопронюк О. Одинокий вирій: Ульян // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 18, 19


  Спогади про українського письменника Олеся Ульяненка і доцента кафедри етнографії Інституту філологіі КНУТШ імені Тараса Шевченка Леоніда Терентійовича Шурка
841961
  Сопронюк О. Одинокий вирій: Ульян // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 1 листопада (№ 22). – С. 18
841962
  Сопронюк О. Одинокий вирій: Ульян // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 18 жовтня (№ 21). – С. 18, 19
841963
  Поп И. Одинокий волк / И. Поп. – Бухарест, 1980. – 47с.
841964
  Исаев Сергей Одинокий волк : Персона // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 42-49 : Фото
841965
  Керашев Т.М. Одинокий всадник : роман / Т.М. Керашев. – Майкоп, 1977. – 294 с.
841966
  Караманулы К. Одинокий всадник : повесть / К. Караманулы; пер. с каз. – Москва : Детская литература, 1990. – 157 с.
841967
  Чон Чхоль Одинокий журавль : из корейск. поэзии XVI в. / Чон Чхоль ; Пер. А. Жовтиса ; [подгот. текста, вступ. статья (с . 5-26) и примеч. Л. Концевича ; подстр. пер. с корейс. И. Ицкович и Л. Концевича ; худож. В. Сурикова]. – Москва : Художественная литература, 1975. – 182 с. : ил. ; 12,5х10 см. – Миниатюрное издание
841968
  Ульяшов П.С. Одинокий искатель: О.Э. Мандельштам / П.С. Ульяшов. – М. : Знание, 1991. – 63 с.
841969
  Журавлев Одинокий кедр / Журавлев, -Печорский. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 143 с.
841970
  Белянинов А.С. Одинокий колодец / А.С. Белянинов. – Алма-Ата, 1971. – 134с.
841971
  Су Одинокий лебедь. Повесть. Новеллы. / Су, Мань-Шу. – М., 1971. – 128с.
841972
  Горбатюк В. Одинокий лелека поезії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 5/6 (799/800). – С. 112-114. – ISSN 0868-4790
841973
  Москвин Н.Я. Одинокий поиск / Н.Я. Москвин. – М, 1972. – 335с.
841974
  Гулбис Х. Одинокий пылающий клен : драма в 5-ти новеллах / Х. Гулбис. – Москва : Искусство, 1969. – 47 с.
841975
  Чухрай П. Одинокий рассказчик : Сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С.123-155
841976
  Чухрай П. Одинокий рассказчик : Сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С.144-174
841977
  Уварова Л.З. Одинокий с собакой снимет комнату / Л.З. Уварова. – Москва, 1990. – 46с.
841978
  Игумнов Д. Одинокий селезень : проза: притча // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 9 (668). – С. 30-37. – ISSN 0132-2036
841979
  Чистых Борислав Одинокий скиталец : Зоосфера // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 58-68 : Іл.
841980
  Григорьева Т.П. Одинокий странник : О японском писателе Куникида Доппо / Т.П. Григорьева. – Москва, 1967. – 254 с.
841981
  Дажина В.Д. Одинокий странник в заколдованном лесу = Священная роща в Бомарцо // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 4 (26). – С. 120-137
841982
  Дозорцев В.Л. Одинокий стрелок по бегущей мишени / В.Л. Дозорцев. – Рига, 1986. – 285с.
841983
  Левківський П.Т. Одинокий шукач правди / П.Т. Левківський, А.П. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 2 (84)


  Мигель Сервет (1511-1553) - географ, лікар, фізіолог.
841984
  Ибрагимова З.М. Одиноким предоставляется общежитие / З.М. Ибрагимова. – Новосибирск, 1982. – 224с.
841985
  Романченко В.Т. Одинокое дерево / В.Т. Романченко. – М., 1985. – 75с.
841986
  Данилова С.С. Одинокое материнство в общественном мнении // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С.138-141. – ISSN 0132-1625
841987
  Ремизов В. Одинокое путешествие на грани зимы : проза: повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 42-78. – ISSN 0130-7673
841988
  Самарин И. Одинокое, светлое, доброе утро // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1. – С. 15-17. – ISSN 0235-7089


  Формирование современных географических названий Сахалинской области в 1946-1947 годах.
841989
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – 4-е испр. изд. – Москва, 1937. – 260с.
841990
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1950. – 232с.
841991
  Ирасек А. Одиночество / А. Ирасек. – М, 1955. – 92с.
841992
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1957. – 320с.
841993
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1962. – 391с.
841994
  Леонов Б.А. Одиночество вдвоем / Б.А. Леонов. – М, 1991. – 79с.
841995
  Румер-Зараев Одиночество власти : История взлета и гибели Михаила Евдокимова // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 9. – С. 133-167. – ISSN 0012-6756
841996
  Кризи Д. Одиночество инспектора Узста. / Д. Кризи. – Москва : Канон, 1997. – 334с.
841997
  Криси Д. Одиночество инспектора Уэста / Д. Криси; Пер. с английского Розанова Д. – Москва : Республика, 1992. – 175с.
841998
  Березкина Н.В. Одиночество людей пожилого возраста как социальная проблема // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2012. – № 2 (64). – С. 102-104. – ISSN 1680-2721
841999
  Кедров К. Одиночество Махатмы // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 6 (1214). – С. 24-28. – ISSN 0234-1670
842000
  Друцэ И. Одиночество пастыря : повести, рассказы / И. Друцэ. – Москва : Советский писатель, 1988. – 429 с.
<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,