Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>
830001
  Мельник Г.П. "...Местожительство по Бульварной улице..." (Киевский адрес семьи Кириенко-Волошиных) // Гражданин мира Максимилиан Волошин / Д.С. Бураго, М.Н. Громов, С.М. Заяц, Т.В. Игошева, С.А. и др. Кибальник. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 221-233. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3


  Максимилиан Волошин (1877-1932) - русский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик.
830002
  Абитова А. "Меритократизация" библиотечной профессии / Анна Абитова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 15 (249). – С. 2-5. – ISSN 1727-4893


  В статье рассматривается изменение содержания библиотечной профессии и библиотек как интеллектуального института в контексте концепции "знаниевого общества".
830003
   "Меркосур уже давно вышел за рамки чисто экономической интеграции" // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.58-63. – ISSN 044-748Х


  Интервью с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Восточной республике Уругвай - Я.А.Бурляем
830004
  Хюлле П. "Мерседес-бенц". Из писем Грабалу : Повесть // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 118-191. – ISSN 1130-6545
830005
  Фурса Н. "Мертва риба не рве тенет" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 11 (913), листопад. – С. 83-89. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія.
830006
  Бусол О. "Мертва" норма закону? Чи є ефективним наділення контрольними повноваженнями державних органів у протидії організованій злочинності? / спілкувався Віктор Ковальський
830007
  Бусол О. "Мертва" норма закону? Чи є ефективним наділення контрольними повноваженнями державних органів у протидії організованій злочинності? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 2-8 жовтня (№ 39). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
830008
  Драбкина Владлена "Мертвая чайка на камне..." : Этюды.Фрагменты / Драбкина Владлена. – Москва : Менеджер, 1997. – 60с. – ISBN 5-87457-077-2
830009
  Олійник Тетяна "Мертвий півень" вибраний народом - пішов у народ! // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
830010
  Ластовецький О. "Мертві душі не гудуть" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 4 (6). – С. 96-98
830011
  Вергунов В. "Мертві душі" українсько-польської дипломатії, або Архівний бізнес по-українському // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 15


  "Характеризуючи відносини між Україною і Польщею останніх років, слід відзначити їх поступове охолодження з відверто недружніми кроками. Каменем спотикання у відносинах між нашими країнами стала політична оцінка Волинської трагедії 1943 р. Попри ...
830012
  Ніколенко Ольга "Мертві душі" як історія хвороби тогочасного суспільства : урок аналізу тексту // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 11-14
830013
  Краснік О. "Мертві душі":гастрономічні уподобання героїв поеми Миколи Гоголя // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Життя і творчість Миколи Гоголя


  Показати майстерність Гоголя у створенні образів за допомогою художньої деталі; довести, що гастрономічні смаки і нахили поміщиків з поеми М.В. Гоголя «Мертві душі» є засобом розкриття характерів, інструментом символізації їх образів; показати, що ...
830014
  Кононенко В. "Мертві зони" Європейської конвенції з прав людини або недоліки прецеденту? // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 123-127.
830015
  Дмитрук М. "Мертві норми" КК України: спроба наукового пояснення поняття та причин виникнення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 226-232. – ISSN 0132-1331
830016
  Сліпецька Ю. "Мертві" Мінські домовленості: чому не спрацював дипломатичний сценарій? // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 98-101. – ISBN 978-617-8034-37-5
830017
  Богданов Н.Н. "Мертвое тело" в "Зойкиной квартире". (Явные и скрытые киевские реминисценции в "московском" творчестве Михаила Булгакова // Русский язык и литература в школах Украины : Научно-методический журнал. – Харьков, 2006. – № 3. – С. 37-42
830018
  Богданов Н.Н. "Мертвое тело" в "Зойкиной квартире": киевские реминисценции в "московском" творчестве Михаила Булгакова // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 94-103. – ISBN 978-617-7107-21-6
830019
  Храпченко М "Мертвые души" Гоголя / М Храпченко. – М, 1952. – 209с.
830020
  Храпченко М.Б. "Мертвые души" Гоголя / М.Б. Храпченко. – Москва, 1952. – 209с.
830021
  Кривонос Ш В. "Мертвые души" Гоголя и становлене новой русской прозы / Ш В. Кривонос. – Воронеж, 1985. – 157с.
830022
  Кривонос В.Ш. "Мертвые души" Гоголя: изображение человека // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 24-31. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 1). – ISSN 0321-1711
830023
  Нечаенко Д. "Мёртвые души" как роман-сон // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 486-492. – (Бібліотека інституту філології)


  В данной статье поэма Н.В. Гоголя "Мёртвые души" рассматривается как "роман-сон"
830024
  Машинский С. "Мертвые души" Н.В. Гоголя / С. Машинский. – Москва : Художественная литература, 1966. – 142с.
830025
  Машинский С.И. "Мертвые души" Н.В. Гоголя / С.И. Машинский. – 2-е изд., доп. – Москва : Художественная литература, 1978. – 117с.
830026
  Корниенко А.О. "Мертвые души" Н.В. Гоголя: поэтика мотивов // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 134-138
830027
  Баранов Иван "Мертвые души" российских избирателей // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 68-73. – ISSN 1812-7126
830028
  Теплинский М.В. "Мертвые и остальные". Материалы к изучению рассказа Г. Бёлля "Путник, придешь когда в Спа..." / М.В. Теплинский, А.М. Мартинец // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 2. – С. 34-35.
830029
  Петриченко О. "Мерцание имени", "собираемость значений", "считывание образа": російська семантична поетика та нові способи її ідентифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 20-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Присвячено дослідженню мови міфопоетичної традиції крізь призму індивідуально-авторської письменницької міфопоетики, а також лінгвістичної ідентифікації літературної традиції. На прикладі порівняльного аналізу спектру значень образів "вода" та "земля" ...
830030
  Смирнов П. "Мерцающий режим" конфликтов самоопределения в Восточной Европе // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 19-32. – ISSN 1728-2756
830031
  Останина Л. "Мерчандайзинг" – не только термин, но и методика / Любовь Останина // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 9. – С. 4-6. – ISSN 0869-4915


  Побывав на тренинге по мерчандайзингу для эффективной продажи книг, работники Городской централизованной библиотечной системы (г. Реж Свердловской обл., Россия) захотели применить некоторые формы этой работы в библиотеке. В статье автор рассказывает о ...
830032
  Федюнева Г.В. "Местоглаголие" в северо-восточных русских говорах // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 58-62. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711
830033
   Меридианы 12-23 : Бюллетень словацкой литературы. – Братислава : Паллас, 1978
830034
   Меридианы 12-23 : Бюллетень словацкой литературы. – Братислава : Словацкий писатель, 1980
830035
   Меридианы 12-23 : Бюллетень словацкой литературы. – Братислава : Словацкий писатель, 1981
830036
   Меридианы 12-23 : Бюллетень словацкой литературы. – Братислава : Словацкий писатель, 1982
830037
   Меридианы 12-23 : Бюллетень словацкой литературы. – Братислава : Словацкий писатель, 1983
830038
   Меридианы 12-23 : Бюллетень словацкой литературы. – Братислава : Словацкий писатель, 1984
830039
   Меридианы 12-23 : Бюллетень словацкой литературы. – Братислава : Союз словацких писателей, 1985
830040
   Меридианы 12-23 : Бюллетень словацкой литературы. – Братислава : Союз словацких писателей, 1986
830041
   Меридианы 12-23 : Бюллетень словацкой литературы. – Братислава : Словацкий писатель, 1988
830042
   Меридианы 12-23 : Бюллетень словацкой литературы. – Братислава : Словацкий писатель, 1989
830043
  Пронякин Ю.Ф. Меридианы встреч / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1976. – 96с.
830044
  Скалковский Л.В. Меридианы сходятся. / Л.В. Скалковский. – Алма-Ата, 1966. – 72с.
830045
  Кованов В.В. Меридианы, события, встречи / В.В. Кованов. – М, 1966. – 238с.
830046
  Привалова И.В. Меридиональная и вертикальная циркуляция вод в северной части Атлантического океана : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Привалова И.В. ; МГУ , Географ. фак. – Москва, 1968. – 11 с.
830047
  Каримов К.А. Меридиональная циркуляция верхней атмосферы над Средней Азией / К.А. Каримов, Р.Б. Бекбасаров; АН Киргизской ССР. Ин-т физики. – Фрунзе : Илим, 1991. – 143с.
830048
  Филатов М.М. Меридиональный схематический прфиль почв Европейской части СССР / М.М. Филатов. – Москва, 1930. – 15с. – Отд. оттиск из вып. 1 за 1927 г. – (Труды государственного почвенного института)
830049
  Дроздовський Д.І. Меридіан розуміння / Дмитро Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – 217, [3] с. : портр. – Бібліогр в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2171-97-6
830050
   Меридіани. – Х., 1973. – 239с.
830051
  Дмитерко Л.Д. Меридіани : поезії / Л.Д. Дмитерко. – Київ, 1980. – 128 с.
830052
  Коваль Г.П. Меридіани долі : поезії / Г.П. Коваль. – Київ, 1976. – 135 с.
830053
  Третьяков Р.С. Меридіани крізь серце / Р.С. Третьяков. – К., 1975. – 174с.
830054
   Меридіани співробітництва / фото А. Мурги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  На фото ректор університету Л. Губерський та Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної республіки Німеччини Ганс Юрген Гаймзьот - домовилася про новий рівень співпраці з німецькими науковими дослідницькими центрами, про підтримку посольством наших ...
830055
  Грегори Ф. Меридон / Ф. Грегори. – Санкт-Петербург, 1995. – 463с.
830056
  Христов Д. Мерилін Монро - тріумф і агонія : п"єса (моновистава на одну дію) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 121-145. – ISSN 0320 - 8370


  За справжніми та вигаданими матеріалами про життя та смерть актриси.
830057
  Меламуд Х.Г. Мерило жизни : роман, повесть / Хаим Меламуд ;. – Москва : Советский писатель, 1982. – 415 с.
830058
   Мерило праведное по рукописи 14 века. – Москва, 1961. – 700 с.
830059
   Мериме-Пушкин : на французском и русском яз. – Москва : Радуга, 1987. – 432с.
830060
  Виноградов А.К. Мериме в письмах к Соболевскому / А.К. Виноградов. – Москва, 1928. – 275с.
830061
  Кулинская Е. Меринговский сад : стихи / Елена Кулинская. – Изд. 2-е доп. – Иерусалим : [б. в.], 2003. – 101, [3] с. : ил. – ISBN 965-7088-17-8
830062
  Серьогін С.М. Меритократичний підхід до добору на публічну службу / С.М. Серьогін, Н.А. Липовська, С.С. Серьогін // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 8/9. – С. 22-35. – ISSN 2311-6420
830063
  Опанасенко С.Є. Меритократія як засіб побудови ефективної держави: теоретико-методологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Опанасенко Сергій Євгенович ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
830064
  Охотникова О.В. Меритократія як механізм формування управлінської еліти: теоретико-методологічні засади : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Охотникова Ольга Володимирівна ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
830065
  Волчкова Н. Мерить или резать? Ученые увидели опасность в новых правилах оценки институтов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 ноября (№ 46). – С. 3


  Не проходит недели, чтобы власть не выпустила нового документа, определяющего жизнь организаций РАН. Появившееся на днях Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2013 г. №979 “О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации ...
830066
  Кессель Ж. Мері з Корку / Ж. Кессель. – Харків, 1932. – 39с.
830067
  Губерський Л.В. Мері Леннарт // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 36-37. – ISBN 966-316-045-4
830068
  Треверс П.Л. Мері Поппінс / П.Л. Треверс. – К., 1981. – 200с.
830069
  Положій Є.В. Мері та її аеропорт / Євген Положій. – Харків : Фоліо, 2008. – 281, [3] с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4488-4
830070
  Винниченко І. Мерінг Георг-Фрідріх (Фрідріх Фрідріхович, Федір Федорович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 331-333. – ISBN 978-966-7863-77-7
830071
  Короткий В.А. Мерінг Фрідріх Фрідріхович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 240. – ISBN 966-06-0393-2
830072
   Мерінг Фрідріх Фрідріхович (1822-1887) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 305-306. – ISBN 978-966-439-754-1
830073
   Мерінг Фрідріх Фрідріхович (Федір Федорович) (1822-1887) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 327. – ISBN 978-966-933-054-3
830074
  Кассиль Л. Мерка на вырост / Л. Кассиль. – М., 1962. – 32с.
830075
   Меркантилизм. – Ленинград, 1935. – 340 с.
830076
  Борисов Г.В. Меркантилизм как теория длительного периода // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 68-78. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
830077
  Ковальчук В. Меркантилісти, або Перші паростки економічної науки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 161-169. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
830078
  Динабург В.А. Меркаптаны и дисульфиды как агенты переноса цепи при термической полимеризации стирола. : Автореф... Канд.хим.наук: / Динабург В.А.; МВО СССР.-Ленингр.ордена Труд.Красного Знамени технол.ин-т. – Ленинград, 1952. – 16 с.
830079
  Ивасюк Н.В. Меркаптометильные производные фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Ивасюк Н.В.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20
830080
  Усубакунов М.У. Меркарбид метана. / М.У. Усубакунов, С.В. Блешинский. – Бишкек, 1991. – 56с.
830081
   Меркель - 4 / М. Сірук, А. Умланд, А. Хартель, С. Стюарт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 березня (№ 41-42)


  Експерти - про очікування України від створення в Німеччині нової великої коаліції ХДС/ХСС та СДПН.
830082
   Меркель на грані / The Economist Newspaper Limited // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 41 (413), 16-22.10.2015 р. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Після безпрецедентно теплого прийому біженців громадська думка в Німеччині починає змінюватися.
830083
  Алексеева А.И. Меркнут знаки Зодиака / А.И. Алексеева. – Москва, 1989. – 255 с.
830084
  Нековаль В.Т. Мерков Аркадій Михайлович: до 110-річчя з дня народження (19.01.1899-11.11.1971) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 106-107
830085
  Нуньес-Саранцева МЕРКОСУР: проблемы управления региональным экономическим объединением // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 178-86. – ISSN 044-748Х
830086
  Кудрявцева Е.Ю. Меркосур: трудности и ожидания современного этапа // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 47-60. – ISSN 044-748Х
830087
  Гладков И.С. МЕРКОСУР: успехи и трудности процесса экономической интеграции / И.С. Гладков, Нуньес-Саранцева // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 14-40. – ISSN 2074-6040
830088
  Нестерович Э.И. Меркурий / Э.И. Нестерович. – Москва : Знание, 1963. – 38 с.
830089
   Меркурий : журнал торгово-промышленной палаты. – Донецк
№ 1. – 2001
830090
   Меркурий Сергеевич Гиляров, 1912-1985. – Москва : Наука, 1990. – 141с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 1 ; Сер. биол. наук. Зоология). – ISBN 5-02-005872-6
830091
  Иванова З.И. Меркуриметрическое определение хлоридов и цинковых электролитах потенциометрическим методом / З.И. Иванова, П.Н. Коваленко, 1956. – С. 1428-1429
830092
  Ситкин К.А. Меркуров Сергей Дмитриевич / К.А. Ситкин. – М.-Л., 1944. – 16с.
830093
  Ветров А.С. Меркурометрия в объемном анализе. : Автореф... канд. хим.наук: / Ветров А.С.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1952. – 13 с.
830094
  Тараян В.М. Меркурометрия как редуктометрический метод объемного анализа : Автореф... докт. хим.наук: / Тараян В.М.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Ереван, 1953. – 28л.
830095
  Ачарян Гагануш Суреновна Меркуроредуктометрические реакции в амперметрии : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Ачарян Гагануш Суреновна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 18л.
830096
  Тараян В.М. Меркуроредуктометрия / В.М. Тараян. – Ереван : Ериванский университет, 1958. – 194 с.
830097
  Гресик Юлія Мерлені на прізвище Мельник : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 94-97 : Фото
830098
  Винчигуэрра Л. Мерло-Понти и слепое пятно живописи // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 10. – С. 22-31. – ISSN 0235-1188
830099
   Мерло-Понті (Merleau-Ponty) Моріс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 823-824. – ISBN 966-316-069-1
830100
  Марочко В. Мерль Штефан // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 266-267. – ISBN 978-617-642-388-1


  Мерль Штефан - німецький історик, професор Ун-ту м. Білефельд (ФРН).
830101
  Исаева Наталия Михайловна Мермитида кровососущих комаров и ее взаимоотношения с хозяевами. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.08 / Исаева Наталия Михайловна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 138л.
830102
  Ипатьева Г.В. Мермитиды горного Алтая / Г.В. Ипатьева, И.Н. Пименова. – Саратов : Саратовский ун-т
Ч. 1 : Геотопические виды. – 1985. – 148 с.
830103
  Рубцов И.А. Мермитиды: Классификация, значение, использование / И.А. Рубцов. – Ленинград : Наука, 1978. – 207с.
830104
  Рубцов И.А. Мермитиды: Происхождение. Распространение. Биология / И.А. Рубцов. – Ленинград : Наука, 1977. – 190с.
830105
  Павлюк А.М. Меровінги у Лангобардській міждинастичній боротьбі 40-70-х рр. VII ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 27-32. – ISSN 2312-1165


  "У статті проаналізовано вплив Меровінгів на перебіг лангобардської міждинастичної боротьби. Досліджено політичний розвиток лангобардського королівства. Прослідковано утвердження Баварської династії на престолі “довгобородих”. Висвітлено ...
830106
  Завадовский Ю.Н. Мероитский язык. / Ю.Н. Завадовский, И.С. Кацнельсон. – М., 1980. – 103с.
830107
  Леонов О.Н. Мерой завтрашнего дня / О.Н. Леонов. – Донецк, 1987. – 66с.
830108
  Капустин А. Мерой закона и совести : рассказы и повесть / А. Капустин; пер. с белорусского. – Минск : Советский писатель, 1978. – 199 с.
830109
  Гонтарь А. Мерой любви : избранная лирика / А. Гонтарь; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1966. – 256 с.
830110
  Кизименко Н. Мерой нашего дня : литературно-критические очерки и статьи / Н. Кизименко. – Воронеж : Центрально-Черноземное книж. изд-во, 1988. – 174 с. – ISBN 5-7458-0093-3
830111
  Самуйлов А.З. Мероморфные и алгебраические решения некоторых классов дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Самуйлов А.З.; АН БССР. Отделение физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 8л.
830112
  Симакова Л.А. Мероморфные плюс-матрицы-функции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Симакова Л.А.; Ин-т приклад. матем. и мех. АН УССР. – Донецк, 1976. – 15л.
830113
  Хейман У.К. Мероморфные функции / У.К. Хейман. – Москва : Мир, 1966. – 287 с.
830114
  Материнська О.В. Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов / О.В. Материнська ; редкол.: В.Д. Каліущенко (голов. ред.) [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Донбас, 2012. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 293-342. – (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження ; т. 8). – ISBN 978-617-638-152-5
830115
  Материнська О.В. Меронімія в дзеркалі різних лінгвокультур // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 259-267. – (Бібліотека Інституту філології)
830116
  Материнська О.В. Меронімія в німецькій мові // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 79-88
830117
  Майков В.И. Меропа : Трагедия господина Волтера / Переложена в стихи из русской прозы Васильем Майковым // Агриопа : трагедия Василья Майкова / В.И. Майков. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – 84 с.
830118
  Высоцкий В.Н. Мероприятие "Терминал" / В.Н. Высоцкий. – Москва, 1975. – 206с.
830119
  Абукасем М. Мероприятия защиты огурца против наиболее вредоносных болезней в условиях Полесья и северной части лесостепи Украины. : Автореф... Канд.сельхоз.наук: 06.01.11 / Абукасем М.; Мин-во сельского хоз-ва и продовольствия Укр. – К, 1993. – 18л.
830120
   Мероприятия к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.. – М., 1966. – 16с.
830121
  Цоцкалаури А.Ф. Мероприятия Коммунистической партии Грузии по организациооно-хозяйчственному укреплению колхозов (1951-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Цоцкалаури А. Ф.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1971. – 33л.
830122
  Дестебеков Н.Я. Мероприятия Коммунистической партии и Советского государства по оказанию помощи Дагестану в восстановительный период (1921-1926 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дестебеков Н. Я.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1963. – 17л.
830123
  Чех С.М. Мероприятия Коммунистической партии и Советского правительства по борьбе с детской беспризорностью в период восстановления народного хозяйства СССР (1917-1925 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Чех С.М.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1954. – 16л.
830124
  Стеблев Э.А. Мероприятия Коммунистической партии и Советского правительства по охране здоровья народа. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Стеблев Э.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 19л.
830125
  Эльфонд Я.А. Мероприятия Коммунистической партии по организации отпора фашистской Германии в первый период Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. - 19 ноября 1942 г.) : Из цикла лекций по истории КПСС / Я.А. Эльфонд ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Сарат. ордена Трудового Красного знамени гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1960. – 61 с.
830126
  Панчулидзе Г.В. Мероприятия КПСС в области литературы и борьбы за их осуществление в Грузии на современном этапе. : Автореф... канд.ист.наук: / Панчулидзе Г.В.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 29л.
830127
  Мамедов А.Д. Мероприятия КПСС по дальнейшему укреплению союза рабочего класса и колхозного крестьянства в годы пятой пятилекти. (На материалах АзССР : Автореф... канд. ист.наук: / Мамедов А.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Кировабад; Тбилиси, 1960. – 26л.
830128
  Шевченко А.Л. Мероприятия на осушительно-увлажнительных системах при радиоактивном загрязнении земель // Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 2005. – Вип. 92. – С. 122-130.
830129
  Верговский В.И. Мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями эфиромасличных культур / В.И. Верговский, В.Д. Водолагин. – Москва; Ленинград : Пищепромиздат, 1936. – 40с.
830130
  Лавриненко Д.Д. Мероприятия по повышению продуктивности лесов Полесья УССР / Д.Д. Лавриненко. – Х., 1958. – 11с.
830131
  Юдовский М.И. Мероприятия по снижению себестоимости строительства. / М.И. Юдовский. – Л, 1952. – 20-с.
830132
   Мероприятия по увеличению производства сельскохозяйственной продукции на 100 га земли в горных и предгорных районах Крыма.. – К., 1957. – 171с.
830133
  Багиров Ф.А. Мероприятия по укреплению и дальнейшему развиию социалистических производственных отношений в промцшленности Азербайджана в период развернутого строительства коммунизма (1959-1965 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Багиров Ф.А.; Азерб. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 24л.
830134
  Белая Н.С. Мероприятия по улучшению подготовки специалистов в области охраны труда / Н.С. Белая, Е.А. Тюрин // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2015. – № 1 (36)/2 (37). – C. 93-95. – ISSN 1999-981Х


  Основы охраны труда - это нормативная, комплексная дисциплина, которая базируется как на общеобразовательных (математика, физика, химия), так и на общетехнических и специальных дисциплинах (сопротивление материалов, электротехника, технология металлов, ...
830135
  Стратонович А.И. Мероприятия по улучшению условий выращивания посадочного материала в лесных питомниках Ленинградской и Новгородской областей / А.И. Стратонович. – Л, 1962. – 30с.
830136
  Астапович З.А. Мероприятия советского государства области труда в первый год пролетарской диктатуры : Автореф... наук: / Астапович З.А.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории СССР. – М., 1950. – 24л.
830137
  Берзина С.Я. Мероэ и окружаюций мир : 1-8 вв. н. э. / С.Я. Берзина ; Гос. музей искусства народов Востока. – Москва : Наука, 1992. – 351 с. : ил. – Библиогр.: с. 292-328. – ISBN 5-02-016719-3
830138
   Мероэ: История, история культуры, язык древ.Судана.. – Москва, 1977. – 303с.
830139
   Мероэ: Проблемы истории и культурных связей.. – М.
2. – 1981. – 244с.
830140
   Мероэ: Страны Сев.-Вост. Африки и Красномор. бассейна в древности и раннем средневековье, пробл. истории и культ. связей.. – М.
4. – 1989. – 270с.
830141
  Гіллє П. Мерседес-бенц : З листів до Грабала // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 13-79. – ISSN 0585-8365
830142
  Грін П. Мерседес Барча // За вільну Україну : тижневик. – Киев, 2020. – 24 вересня (№ 35). – С. 10


  Мерседес Барча - дружина і муза Габріеля Гарсіа Маркеса. "Жінка, яка "взяла все на себе", доки Маркес писав шедеври."
830143
  Купер Д.Ф. Мерседес из Кастилии / Д.Ф. Купер. – К, 1992. – 446с.
830144
  Купер Дж.Ф. Мерседес из Кастилии, или путешествие в Китай : роман / Дж.Ф. Купер. – Одесса : Маяк, 1985. – 389с. – (Морская библиотека ; Кн. 37)
830145
  Хофе Г. Мерси, камарад! : Роман / Г. Хофе. – Москва : Воениздат, 1972. – 432с.
830146
  Кіт Л. Мерсі, бонжур, будьмо! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  Про візит до університету Президента Франції Жака Ширака та його зустріч із студентами. Коротко про промову пана Ширака.
830147
  Кетрару Н.А. Мерсына / Н.А. Кетрару, Н.К. Анисюткин. – Кишинёв, 1967. – 39с.
830148
  Бєляєв О.Р. Мертва голова : наук.-фант. твори / О.Р. Бєляєв ; [з рос. пер. Л.Є. Вовчик та ін. ; іл.: В.Д. Гринько]. – Київ : Молодь, 1977. – 288 с. : іл. – (Подорожі. Пригоди. Фантастика. 1977 "Компас")
830149
  Сіс Е. Мертва з каналу : проза: детектив / закінчення. Початок у № 5/6, 7. 2011 // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 60-87. – ISSN 0130-321Х
830150
  Кінг С. Мертва зона / С. Кінг. – Київ, 1988. – 554 с.
830151
  Омела М. Мертва кров : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 74-122. – ISSN 0208-0710
830152
  Омела М. Мертва кров : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 76-118. – ISSN 0208-0710
830153
  Менделєєв Д. Мертва петля "Антонова"... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 2


  "Продовжуючи робити "Україну сильною", державний концерн "Укроборонпром" не обійшов своєю пильною увагою й авіаційну промисловість. На початку 2015 року уряд "подарував" "Укроборонпрому" державне підприємство "Антонов", яке було у сфері управління ...
830154
  Нікулін Л.В. Мертва хвиля : Роман / Л.В. Нікулін. – Київ : Дніпро, 1968. – 323с.
830155
   Мертвая вода : экология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 38-40 : Фото. – ISSN 1029-5828
830156
  Сороменьо К. Мертвая земля / К. Сороменьо, Ф. Монтейро. – Москва, 1962. – 207с.
830157
  Чехов А.В. Мертвая зона / А.В. Чехов. – М, 1984. – 464с.
830158
  Кинг С. Мертвая зона / С. Кинг. – Москва, 1987. – 427 с.
830159
  Кинг С. Мертвая зона / С. Кинг. – Рыбинск, 1991. – 289с.
830160
  Кинг С. Мертвая зона / С. Кинг. – Донецк, 1993. – 383с.
830161
  Кинг С. Мертвая зона / С. Кинг. – Баку, 1996. – 608с.
830162
  Кецельман И. Мертвая зона // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 10. – С. 40-46. – ISSN 0132-2036
830163
  Никулин Л. Мертвая зыбь / Л. Никулин. – Москва : Военное издательство, 1965. – 360с.
830164
  Никулин Л.В. Мертвая зыбь / Л.В. Никулин. – Москва, 1966. – 592с.
830165
  Никулин Л.В. Мертвая зыбь / Л.В. Никулин. – М, 1966. – 127с.
830166
  Никулин Л.В. Мертвая зыбь : роман / Л.В. Никулин. – Москва : Военное издательство, 1983. – 343 с.
830167
  Никулин Л.В. Мертвая зыбь / Л.В. Никулин. – Петрозаводск-Карелия, 1987. – 334с.
830168
  Никулин Л.В. Мертвая зыбь : роман / Л.В. Никулин. – Москва : Правда, 1991. – 349с. – (Мир приключений)
830169
  Бартошин В.С. Мертвая птица : роман / В.С. Бартошин. – Симферополь : Таврия, 1988. – 220, [2] с. – ISBN 5-7780-0020-0
830170
  Коцюбинський М.М. Мертвая тишина / М.М. Коцюбинський; М. Коцюбинськи. – Харьков, 1930. – 107с.
830171
  Пушкин В.В. Мертвая хватка / В.В. Пушкин. – М, 1969. – 151с.
830172
  Мозговой А.Ф. Мертвая хватка калифорнийского тигра / А.Ф. Мозговой. – М., 1979. – 63с.
830173
  Біленко Василь Мертве море. 420 нижче нуля : спецрепортаж. Ізраїль // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 50-54 : Фото
830174
  Дудкін Іван Мертве море. Погляд із Йорданії : Мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-52 : Фото
830175
  Мемед-Кули-Заде Мертвецы : комедия в 4-х д. / Мемед-Кули-Заде; пер. с азерб. – Баку : Азернешр, 1964. – 73 с.
830176
  Арну Артюр Мертвецы Коммуны / А. Арну ; Пер. с фр. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. Исидора Кольдберга, 1905. – 16 с. – Экз. дефектный, без обл.
830177
  Арну Артюр Мертвецы Коммуны / А. Арну ; Пер. с фр. – Одеса : Книгоизд. Беревестник ; [Типо-литограф. и нотопеч. И. Копельмана], 1905. – 15 с.
830178
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Мертвецький велик-день. Т. 1


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
830179
  Квітка-Основ"яненко Мертвецький великдень / Квітка-Основ"яненко. – 2-е вид. – Харків : ДВУ, 1930. – 48с. – (Масова худ. б-ка)
830180
  Мэн В. Мертвеющие корни самшита : Повесть // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С.3-25. – ISSN 1130-6545
830181
  Гоголь М.В. Мертви души або Вандровки Чичикова [Мертві души або Вандровки Ч ] : поема Миколая В. Гоголя. – Львов : Накл. ред. "Дела" ; З друк. т-ва им. Шевченка, под зарядом К. Беднарського, 1881. – 280 с, 1 л. портр. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  Перші 6 ст. "Слово от видавництва", а в кінці (273-274) замітка перекладача про зміст ІІ тому «Мертвих душ» (перекладається тільки 1-ий)
830182
  Зарудний М.Я. Мертвий бог : п"єса / М.Я. Зарудний. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 88 с.
830183
  Бушанський В. Мертвий Лукашенко - гарний Лукашенко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 33 (536), 27 серпня 2020. – С. 30-32


  "Демократичний світ мусить виробити нову політику щодо Білорусі."
830184
  Макаренко Віктор Мертвий хліб : драма на дві дії // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 100-140. – ISSN 0869-3595
830185
  Логвиненко В.А. Мертвий якір : Роман / В.А. Логвиненко. – Київ : Дніпро, 1980. – 230с. – (Романи й повісті ; 1980р. Вип. №3)
830186
  Логвиненко В.А. Мертвий якір / В.А. Логвиненко. – Київ, 1980. – 230 с.
830187
  Логвиненко В.А. Мертвий якір / В.А. Логвиненко. – Київ, 1981. – 352 с.
830188
  Логвиненко В.А. Мертвий якір / В.А. Логвиненко. – Сімферополь, 1985. – 271 с.
830189
  Нюквіст Герд. Мертвим квіти не потрібні : Роман // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.82-92
830190
  Биков В.В. Мертвим не болить : роман, повісті / В.В. Биков ; пер. з білорус. Т. Кобржицька. – Київ : Дніпро, 1990. – 366 с. – (Єднання)
830191
  Бикав В. Мертвим не болить : фрагменти з роману // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 67-69. – ISSN 0130-5212
830192
  Подольський Г. Мертвих більше нема = Повість двох світів : проза: роман / закінчення. Початок у № 254/255, 256/257, 258/259, 2011 // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 313-354
830193
  Девдера М. Мертві бджоли... Оновленню шкільних програм із української мови - з болем // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 12


  "Про політичну вагу мовних проблем в Україні говорити зайве. Хочеться підкреслити інше: шкільне навчання української мови за 29 років (з часу прийняття Закону про мови в УРСР, тобто з моменту проголошення державності української мови в Україні і появи ...
830194
  Гоголь М. Мертві душі / М. Гоголь. – Х, 1934. – 312с.
830195
  Михайловський М.М. Мертві душі / М.М. Михайловський. – Київ : Марко, 1999. – 370с. – На обкл. аавт. не вказаний; На тит. аркуші: Dr. Mikola Mark (Michajlovski). – ISBN 966-7518-12-4
830196
  Чмельов С. Мертві душі. / С. Чмельов. – Х.К., 1931. – 106с.
830197
  Ємченко О. Мертві і живі міста Петра Козлова // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 297-298
830198
  Зегерс А. Мертві лишаються молодими : роман / А. Зегерс. – Київ : Художня література, 1952. – 560с.
830199
  Яшик Р. Мертві не співають / Р. Яшик. – Київ, 1963. – 463с.
830200
  Яшик Р. Мертві не співають / Р. Яшик. – 2-е вид. – Київ, 1975. – 463с.
830201
  Жайворон М. Мертві поети сраму не імуть // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 жовтня (№ 21). – С. 19
830202
  Щербак Ю. Мертві тіні минулого над Україною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 січня (№ 8). – С. 4


  Незважаючи на відчайдушне небажання Заходу втягуватися в збройний конфлікт з Росією, надходить час, коли і Сполученим Штатам і країнам ЄС доведеться переступити психологічний бар"єр і зробити вибір.
830203
  Гребінь В.В. Мертвовод (-річка у Бобринецькому р-ні Кіровоградської обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 229. – ISBN 978-966-02-8346-6
830204
  Валяев С.И. Мертвое золото / С.И. Валяев. – Москва, 1996. – 270с.
830205
  Амаду Ж. Мертвое море : роман / Жоржи Амаду ; [пер. с португ. И.Ю. Тыняновой] ; худож. Г.А. Палатников. – Одесса : Маяк, 1984. – 233 с. : ил. – (Морская библиотека ; Кн. 35)
830206
   Мертвое море : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 28. – ISSN 1029-5828
830207
  Чистяков А. Мертвое море Украины // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 9-15 октября (№ 34). – С. 16


  Если брести по крайне обмелевшему Куяльницкому лиману, то можно представить, что вы идете по невостребованным деньгам. И если в прошлом году там еще была вода, то сейчас это больше напоминает солевую пустыню. Бесценно то, что находится под солью: эта ...
830208
  Некрасов Н.А. Мертвое озеро / Н.А. Некрасов. – Казань, 1957. – 772с.
830209
  Некрасов Н.А. Мертвое озеро / Н.А. Некрасов. – Фрунзе, 1958. – 772с.
830210
  Некрасов Н.А. Мертвое озеро / Н.А. Некрасов. – Чита, 1958. – 687с.
830211
  Некрасов Н.А. Мертвое озеро / Н.А. Некрасов. – Чита, 1959. – 766с.
830212
  Некрасов Н.А. Мертвое озеро / Н.А. Некрасов. – Нальчик, 1989. – 557с.
830213
  Азимов А Мертвое прошлое : [сб. науч.-фантаст. произведений : пер. с англ.] / Айзек Азимов ; [худож. А.М. Столин]. – Киев : Альтепресс. – (Библиотека зарубежной фантастики "Альтер" ; вып. 1)
Ч. 1. – 1991. – 256 с.
830214
  Крутыпорох Ф.И. Мертворожденность и ранняя гибель поросят у свиноматок украинской степной белой породы. (Причины и профилактика) : Автореф... доктор с.-х.наук: 550 / Крутыпорох Ф.И.; Укр. с.-х. акад. – К., 1971. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
830215
  Амфитеатров А.В. Мертвые боги : рассказы, роман / А.В. Амфитеатров ; сост., вступ. ст. и примеч. Н.Ю. Грякаловой. – Москва : Современник, 1991. – 541, [1] с. – (Из наследия)
830216
  Уоллес Э. Мертвые глаза Лондона / Э. Уоллес. – Москва, 1993. – 635с.
830217
  Михельсон С.М. Мертвые говорят... / С.М. Михельсон. – М., 1965. – 163с.
830218
  Отеро С.М. Мертвые дома / С.М. Отеро. – Москва, 1961. – 105 с.
830219
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1928. – 299с. – (1809-1852)
830220
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1934. – 368с. – (1809-1852)
830221
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1934. – 416с. – (1809-1852)
830222
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1935. – 415с. – (1809-1852)
830223
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1936. – 423с. – (1809-1852)
830224
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1947. – 180с. – (1809-1852)
830225
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – Киев-Харьков : Радянська школа, 1948. – 240 с. – (1809-1852)
830226
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1948. – 363с. – (1809-1852)
830227
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1949. – 280с. – (1809-1852)
830228
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 364с. – (1809-1852)
830229
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1953. – 500с. – (1809-1852)
830230
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1954. – 608с. – (1809-1852)
830231
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1968. – 432с. – (1809-1852)
830232
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – Москва : Детская литература, 1968. – 416 с. – (1809-1852). – (Irjkmyfz ,b,kbjntrf)
830233
  Гоголь Н.В. Мертвые души : [поэма] / Н.В. Гоголь. – Москва : Детская литература, 1969. – 416 с. : ил. – (Школьная библиотека)
830234
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1971. – 254с. – (1809-1852)
830235
  Гоголь Н.В. Мертвые души : Поэма / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1972. – 416с. – (1809-1852)
830236
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1973. – 362с. – (1809-1852)
830237
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1974. – 392с. – (1809-1852)
830238
  Гоголь Н.В. Мертвые души : поэма / Н.В. Гоголь. – Москва : Правда, 1976. – 381 с. – (1809-1852)
830239
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – Кишинев, 1976. – 407с. – (1809-1852)
830240
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – Кишнев, 1976. – 407 с. – (1809-1852)
830241
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1978. – 421с. – (1809-1852)
830242
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – Л, 1978. – 240с. – (1809-1852)
830243
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – Москва, 1978. – 461 с. – (1809-1852)
830244
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1979. – 369с. – (1809-1852)
830245
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – Москва, 1980. – 381 с. – (1809-1852)
830246
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1980. – 400с. – (1809-1852)
830247
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1981. – 392с. – (1809-1852)
830248
  Гоголь Н.В. Мертвые души : поэма / Н.В. Гоголь. – Москва : Детская литература, 1982. – 384с. – (1809-1852). – (Школьная библиотека)
830249
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1983. – 415с. – (1809-1852)
830250
  Гоголь Н.В. Мертвые души : поэма : для среднего и старшего школьного возраста / Н.В. Гоголь. – Киев : Веселка, 1983. – 424 с.
830251
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – Таллин, 1984. – 367с. – (1809-1852)
830252
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1985. – 368с. – (1809-1852)
830253
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – Воронеж, 1987. – 383с. – (1809-1852)
830254
  Гоголь Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – М, 1988. – 430с. – (1809-1852)
830255
  Гоголь Н.В. Мертвые души : поэма / Николай Гоголь. – Москва : АСТ ; ЛЮКС, 2005. – 416 с. – (1809-1852). – (Книга на все времена). – ISBN 5-17-028740-2
830256
  Гоголь Н.В. Мертвые души : поэма / Н. Гоголь ; [худож.-оформитель И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 464 с. – (Серия "Классика"). – ISBN 978-966-03-4283-5
830257
  Гоголь Н.В. Мертвые души : поэма / Николай Гоголь ; [послесл. и прим. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 474с., [4] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5675-7
830258
  Гоголь Н.В. Мертвые души : поэма / Николай Гоголь ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 474, [4] с., [1] л. портр. : ил. – Примеч.: с. 465-474. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6031-0
830259
  Сотириу Д. Мертвые ждут / Д. Сотириу. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 304 с.
830260
  Чейз Д.Х. Мертвые молчат / Д.Х. Чейз. – Минск, 1991. – 683с.
830261
  Сокпакбаев Бердибек Мертвые не возвращаются : роман / Бердибек Сокпакбаев ; пер. с каз. Ю.Домбровского. – Алма-Ата : Жажушы, 1984. – 289 с.
830262
  Воронин Г.Г. Мертвые не осудят / Г.Г. Воронин. – Горький, 1982. – 333 с.
830263
  Яшик Р. Мертвые не поют / Р. Яшик. – Москва, 1964. – 344с.
830264
  Зегерс А. Мертвые остаются молодыми / А. Зегерс. – Москва : Издательство иностр. литературы, 1950. – 583с.
830265
  Зегерс А. Мертвые остаются молодыми / А. Зегерс. – Москва, 1951. – 592с.
830266
  Зегерс А. Мертвые остаются молодыми : роман / А. Зегерс. – Москва : Прогресс, 1971. – 591с.
830267
  Зегерс А. Мертвые остаются молодыми : Роман / А. Зегерс. – Харьков : Прапор, 1979. – 591с.
830268
  Зегерс А. Мертвые остаются молодыми. / А. Зегерс. – Москва, 1989. – 589с.
830269
  Бакланов Г.Я. Мертвые сраму не имут : повесть / Г.Я. Бакланов. – Москва : Сов. писатель, 1962. – 103 с.
830270
  Бакланов Г.Я. Мертвые сраму не имут : повесть. Почем фунт лиха : рассказ / Г.Я. Бакланов. – Москва : Сов. Россия, 1966. – 109 с. : ил.
830271
  Серба А. Мертвые сраму не имут... : Историко-приключенческие повести / А. Серба. – Нижний Новгород : Флокс, 1994. – 476с. – ISBN 5-87198-067-8
830272
  Матуте Анна Мария Мертвые сыновья / Матуте Анна Мария. – Москва, 1964. – 486с.
830273
  Межжерин В. Мертвые, которые держат живых / Виталий Межжерин. – Киев : Логос, 2006. – 215с. – ISBN 966-581-755-8
830274
  Роденбах Ж. Мертвый Брюгге : Роман / Жорж Роденбах; Пер. с фр. А. Мирэ. – Москва : "Польза" В. Антик и К°, 1908. – 72 с. – (Универсальная библиотека ; № 118)
830275
  Д"Аннунцио Г. Мертвый город : трагедия / Габриэле Д"Аннунцио. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Типо-лит.Русского т-ва, 1909. – 109 с. – (Универсальная библиотека ; № 155)
830276
  Д"Аннунцио Г. Мертвый город : трагедия в 5-ти актах / Габриэле Д"Аннунцио. – Одесса : Книгоизд. "Всемирная библиотека" ; [Тип. Наума Гальперина], 1909. – 104 с. – (Всемирная библиотека ; № 12)
830277
  Лубо-Лесниченко Мертвый город Хара-хото / Лубо-Лесниченко, Т.К. Шафрановская. – М., 1968. – 64с.
830278
  Нолль И. Мертвый петух : Роман / Ингрид Нолль; Пер. с нем. О.А. Соколовой. – Москва : АСТ, ВЗОИ, 2004. – 318с. – ISBN 5-9602-0038-4
830279
  Рейслинк Вард Мертвый сезон / Рейслинк Вард. – Москва, 1987. – 316с.
830280
  Денисов Роман Мертвый сезон 2006 / Денисов Роман, Ковач Иштван // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 6-9 : фото
830281
  Быков В.В. Мертвым не больно : [повесть] / Василь Быков. – Москва : Эксмо, 2004. – 669, [2] с. – (Русская классика XX века). – ISBN 5-699-08221-2
830282
  Ручка А. Мертон Роберт Кінг / А. Ручка, В. Танчер // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 352-354. – ISBN 978-966-418-286-4
830283
  Винниченко І. Мерц Карл-Вільгельм (Едуард Вільгельмович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 334. – ISBN 978-966-7863-77-7
830284
  СоколовскийВ.Г Мерцающий мир / СоколовскийВ.Г. – Пермь, 1989. – 262с.
830285
  Ромат Е. Мерчандайзинг - маркетинговая технология, реализуемая в розничной торговле // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2002. – № 1. – С. 10-13
830286
  Мельник І.М. Мерчандайзинг : навчальний посібник / І.М. Мельник, Ю.М. Хом"як. – Київ : Знання, 2009. – 309 с. – ISBN 978-966-346-720-7


  Систематизовано знання з мерчандайзінгу в роздрібній торгівлі. Розглянуто технології мерчандайзінгу на торговельних підприємствах, направлені на стимулювання роздрібного продажу через привернення уваги покупців до товарів
830287
  Божкова В.В. Мерчандайзинг : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.В. Божкова, Т.О. Башук. – Суми : Університетська книга, 2014. – 123, [1] с., [8] арк. кольор. іл. – Бібліогр.: с. 120-121. – ISBN 978-966-680-300-3
830288
  Дубовик Т.В. Мерчандайзинг Iнтернет-магазину / Т.В. Дубовик, О.В. Дубовик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 123-128. – ISSN 1993-6788


  Merchandising at Internet shops.
830289
  Тимофєєва Л. Мерчандайзинг від Кирила і Мефодія // Податкове планування : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2010. – № 4 (114). – С. 52-54
830290
  Ханова Я. Мерчандайзинг інтелектуальної власності на фоні інших правових інституцій // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 38-44. – ISSN 1608-6422
830291
  Шимко О.В. Мерчандайзинг у системі управління торговельним підприємством // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 383-390. – ISSN 2222-4459
830292
  Журавльова О.І. Мерчендайзинг в контексті культури сучасного ринку // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 141-146. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядаються історія походження, розвиток мерчендайзингу як складової частини культури сучасного ринку.
830293
  Старицький Т. Мерчендайзинг як інструмент отримання додаткового прибутку / Т. Старицький, О. Старицька // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-38. – ISSN 1606-3732
830294
  Комарницький І. Мерчендайзинг як умова успіху комерційної діяльності підприємства / І. Комарницький, О. Фарат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В даній статті автори характеризують особливості функціонування системи мерчендайзингу, висвітлюють вплив кольорів на психологічний стан людини. Оскільки мета мерчандайзингу - підвищити продаж й утримувати його на необхідному рівні, то автори ...
830295
  Бахрах Д.Н. Меры административного и общественного воздействия на правонарушителей / Бахрах Д.Н. – Москва : Правда, 1971. – 111 с. – (Б-чка нар. дружины)
830296
  Клюшниченко А.П. Меры административного принуждения, применяемые милицией / А.П. Клюшниченко. – К., 1979. – 87с.
830297
  Малинов А.А. Меры безопасности в альпинизме / А.А. Малинов. – М., 1955. – 112с.
830298
  Вахтин А.К. Меры безопасности при ликвидации последствий стихийных бедствий и производственных аварий / А.К. Вахтин. – Москва, 1984. – 288с.
830299
  Капралов А.Т. Меры безопасности при пользовании электроэнергией сельским населением / А.Т. Капралов, Б.А. Чуланов. – М.-Л., 1965. – 32с.
830300
  Колосюк В.П. Меры безопасности при сотрясательном взрывании в шахтах, опасных по внезапным выбросам угля и газа / В.П. Колосюк, В.Н. Чебенко, А.В. Колосюк // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 92-99 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
830301
  Вайнштейн Л.И. Меры безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей / Л.И. Вайнштейн. – Москва : Энергия, 1977. – 176 с. – (Библиотека электромонтера ; Вып. 460)
830302
  Головянко З.С. Меры борьбы с личинками хрущей : затравка почвы полихлоридами бензола и парадихлор-бензолом, как мера борьбы с личинками майского и мраморного хрущей / З.С. Головянко. – Киев; Харьков, 1935. – 56 с.
830303
  Дубянская М.П. Меры борьбы с насекомыми, распространителями болезней : санитарный очерк / М.П. Дубянская. – Петроград : Практическая медицина, 1915. – 64 с.
830304
  Лачинов П.К. Меры борьбы с ывгумаем / П.К. Лачинов. – Грозный, 1951. – 40с.
830305
  Кузнеченкова В.Е. Меры государственного принуждения как элемент налогового процесса // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 1. – С. 9-14.
830306
  Желябин И.В. Меры государственного регулирования в условиях максимизации стоимости компании на рынке // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 61-63. – ISSN 1684-2618
830307
  Кузнецова О.А. Меры гражданско-правовой ответственности: проблемы применения // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 277-293. – ISBN 978-966-2578-62-1
830308
  Быков О.Н. Меры доверия / О.Н. Быков. – М., 1983. – 76с.
830309
  Ермекбаев Н. Меры доверия в Азии: от идеи до реализации // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 33. – С. 62-63


  Нарада по взаємодії і заходам довіри в Азії
830310
  Валитов С.С. Меры защиты в законодательстве об экономической конкуренции / С.С. Валитов, Н.А. Трегубец // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 2 (41). – С. 12-16. – ISSN 1681-6277
830311
  Медведев В.А. Меры защиты в зонах радиоактивного заражения / В.А. Медведев. – М, 1964. – 31с.
830312
  Стоякин Г.Я. Меры защиты в советском гражданском праве. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Стоякин Г.Я.; МВ и ССО РСФСР.Свердлов.юрид.ин-т. – Свердловск, 1973. – 25л.
830313
  Звягинцева Л.М. Меры защиты в советском семейном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Звягинцева Л.М.; МВ и ССО РСФСР. Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск, 1980. – 14л.
830314
  Лукьянчикова Е. Меры защиты и меры ответственности, применяемые при нарушении интеллектуальных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 22-29. – ISSN 0201-7059
830315
  Далецкий Ю.Л. Меры и дифференциа / Ю.Л. Далецкий. – К., 1972. – 18 с.
830316
  Далецкий Ю.Л. Меры и дифференциальные уравнения в бесконечномерных пространствах / Ю.Л. Далецкий. – М., 1983. – 383 с.
830317
  Беклемишев А.В. Меры и единицы физических величин : [учеб. поосб. для вузов] / А.В. Беклемишев. – 2-е изд, перераб. – Москва : Физматгиз, 1963. – 296 с. : ил. – Библиогр.: с. 292 (11 назв.)
830318
   Меры и измерительные приборы допущенные к применению в СССР. – Москва
22. – 1953. – 60с.
830319
   Меры и измерительные приборы допущенные к применению в СССР. – Москва
26. – 1953. – 74с.
830320
   Меры и измерительные приборы допущенные к применению в СССР.. – М.
19. – 1951. – 80с.
830321
   Меры и измерительные приборы допущенные к применению в СССР.. – М.
20. – 1951. – 76с.
830322
   Меры и измерительные приборы допущенные к применению в СССР.. – М.
21. – 1951. – 38с.
830323
   Меры и интеграл : межвуз. сб. науч. ст. – Куйбышев, 1988. – 164 с.
830324
  Депман И. Меры и метрическая система / И. Депман. – Москва ; Ленинград : Детская литература, 1953. – 100 с.
830325
  Левченко Т. Меры конституционно-правовой ответственности в избирательном праве Великобритании // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 112-117. – ISSN 1812-7126
830326
   Меры некомпактности и уплотняющие операторы. – Новосибирск, 1986. – 264с.
830327
   Меры относительно диагностики и тестирования на COVID-19, доступа населения к вакцине // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 20, октябрь. – С. 5
830328
  Хо Сун Чхоль Меры по активному культурному сотрудничеству между Украиной и Кореей // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 96-98. – ISSN 2522-493Х
830329
  Гульнара Шахинян Меры по защите и продвижению прав жертв торговли людьми // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 87-93. – ISSN 1812-7126
830330
  Калиев Г.А. Меры по преодолению кризиса в агропромышленном комплексе Казахстане (научный доклад) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 112-125. – ISSN 2221-1055
830331
  Волков А.М. Меры по преодолению кризисов в Швеции // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 1 : Россия - Запад: обратная сторона конфликта. – С. 53-59. – ISSN 2074-6040
830332
   Меры по развитию электронной промышленности Японии., 1962. – 32с.
830333
  Тамадаев А.М. Меры повышения мобильности агрегатов ГЭС / А.М. Тамадаев. – Алма-Ата, 1979. – 215с.
830334
  Струбицкий В.В. Меры поощрения и наказания и методика их применения в нравственном воспитании учащихся. : Автореф... канд.пед.наук: / Струбицкий В.В.; М-во просвещения УССР.Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1962. – 16л.
830335
  Болдырев Е.В. Меры предупреждения правонарушений несовершеннолетних в СССР / Е.В. Болдырев ; АН СССР, Ин-т государства и права, Прокуратура Союза ССР, Всес. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : Наука, 1964. – 368 с.
830336
   Меры предупреждения преступлений: Межвуз. сб.. – Барнаул, 1985. – 163с.
830337
  Давыдов Л.М. Меры пресечения в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: / Давыдов Л.М.; Ленингр. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1953. – 18л.
830338
  Лившиц Ю.Д. Меры пресечения в советском уголовном процессе / Ю.Д. Лившиц. – Москва, 1964. – 139с.
830339
  Гуткин И.М. Меры пресечения в советском уголовном процессе. Лекция. / И.М. Гуткин. – М., 1963. – 43с.
830340
  Хоммадов О. Меры пресечения в уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Хоммадов О.; Мин-во юстиции СССР. Всес. научно-исслед. ин-т сов. законодательства. – М., 1973. – 16л.
830341
  Люблинский П.И. Меры пресечения. (Комментарий к ст. 143-161 Угол.-Процессуального Кодекса) / П.И. Люблинский. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва, 1924. – 56с.
830342
   Меры против Апартеида.. – Нью-Йорк, 1969. – 40с.
830343
  Ахпанов А.Н. Меры процессуального принуждения : социальная ценность теория и практика применения : учеб. пособие / Ахпанов А.Н. ; под ред. С.П. Щербы ; МВД СССР, Карагандинская вісш. школа. – Караганда : [б. и.], 1989. – 96 с.
830344
  Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве / В.М. Корнуков. – Саратов, 1978. – 137с.
830345
  Бирюкова О.В. Меры торговой политики по расширению участия России в международной торговле наукоемкими услугами // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 9. – С. 9-21. – ISSN 2074-6040


  Автором проведен анализ динамики, структуры и географии экспортно-импортных операций сектора наукоемких услуг в международной торговле. Сделаны выводы относительно эффективности мер стимулирования экспорта наукоемких услуг из России через призму ...
830346
  Ткаченко Б О. Мерянский язык / Б О. Ткаченко, . – К, 1985. – 207с.
830347
  Блок Ханна Мес-Айнак: медный клондайк или древний храм? / Блок Ханна, Норфолк Сайман // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Сентябрь. – С. 92-107 : фото
830348
  Большак В.Г. Меседуан з флеронами : [Там, де Ядран...] Мандрівка по Скандинавії та Югославії : [повісті] / В.Г. Большак. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 330 с. : іл.
830349
   Месель-Веселяк Віктор Якович - 50 років в аграрній науці // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 2 (232), лютий. – С. 104-109. – ISSN 2221-1055
830350
  Тарасюк Борис Месиджі для Барака Обами // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2008. – № 4. – С. 8-9
830351
  Сафаров Месихи и его поэма "Варга и Гюльша" : Автореф... канд. филол.наук: / Сафаров А. Г; АН АзССР, Ин-т лит. и яз. – Баку, 1966. – 22л.
830352
  Галятовский Иоанникий Месия правдивый Иисус Христос Сын Божий. От початку света през все веки людем от Бога обецанный и от людей очекиванный и в остатныи часы для збавеня людского на свет посланый. – Киев, 1669. – [16], 429, [2] л. – Титульнийа ркуш відсутній, вихідні дані відновлено за стронніми джерелами
830353
  Цимбалій І.П. Месіанізм як особлива філософська течія в Польщі кінця XVIII - початку ХIХ століття // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 112-113
830354
  Горбатенко В.П. Месіанізм як політична хвороба: Чеслав Мілош про Росію // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 31-40. – ISSN 0869-2491
830355
  Горбова І.О. Месіанство інтелігенції як актуалізована соціальна роль у період соціальних трансформацій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 33-35
830356
  Щегельська Юлія Месіанство, сарматизм, прометеїзм... : вплив політичних поглядів польських мислителів на роль, місце та цивілізаційну місію Польщі й поляків у світі, на формування інтегрованого образу країни // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст.


  Системоутворювальними категоріями в політичній культурі кожної нації є ідентичність (самоусвідомлення), цивілізаційна місія та позиціонування на міжнародній арені. Ці категорії справляють визначальний вплив як на формування базових напрямів внутрішньої ...
830357
  Щегельська Ю. Месіанство, сарматизм, прометеїзм... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-53


  Вплив політичних поглядів польських мислителів на роль Польщі й поляків у світі
830358
  Щегельська Юлія Месіанство, сарматизм, прометеїзм... : вплив політичних поглядів польських мислителів на роль, місце та цивілізаційну місію Польщі й поляків у світі, на формування інтегрованого образу країни // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст.


  Системоутворювальними категоріями в політичній культурі кожної нації є ідентичність (самоусвідомлення), цивілізаційна місія та позиціонування на міжнародній арені. Ці категорії справляють визначальний вплив як на формування базових напрямів внутрішньої ...
830359
  Ковальов А. Месіанські пророцтва Старого Завіту // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 404-405
830360
  Петренко Є. Месія зі Швеції // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 19 липня (№ 29). – С. 5


  Грета Тунберг - дівчинка-підліток, шведська екоактивістка, яку номінували на Нобелівську премію миру.
830361
  Єрмоленко В. Месмер і Фройд, або Медицина, що стає філософією // Критика. – Київ, 2012. – Квітень, (число 4). – С. 30-31. – ISSN 1563-6461
830362
  Зайцева К.И. Месная расписная керамика Ольвия элиннического времени (IV-II вв. до н.э.) : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.06 / Зайцева К.И.; Ленингр. ин-т археологии АН СССР. – Ленинград, 1974. – 22л.
830363
  Вайзенборн Г. Месник / Г. Вайзенборн. – Київ, 1964. – 205с.
830364
  Ярункова К. Месник / К. Ярункова. – К., 1974. – 132с.
830365
  Тарян М.В. Месник / М.В. Тарян. – К., 1988. – 166с.
830366
  Кононенко О.А. Месник : [роман] / Олексій Кононенко ; [худож.-оформ. О.Д. Кононученко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 155, [1] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5101-1
830367
  Андрійченко Б.М. Месники / Андрійченко Б.М. – Одеса : Одеське книжкове видання, 1959. – 272с.
830368
  Гузюк П Месники / П Гузюк. – Львів, 1967. – 128с.
830369
  Грабовський С. Месники "сплячого сторіччя" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 21 (134). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Тероризм у Російській імперії виник як спротив згортанню прав і свобод.
830370
  Бертман С. Месопотамия : [энциклопед. справочник] / Стивен Бертман ; [пер. с англ. А.А. Помогайбо] ; Ун-т Виндзора. – Москва : Вече, 2007. – 413, [3] с. : ил., карты. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 405 и в конце гл. – (Библиотека мировой истории ) ( Великие цивилизации). – ISBN 978-5-9533-1916-4
830371
  Жадан С. Месопотамія : збірка / Сергій Жадан. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 282, [4] с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-12-1457-6
830372
  Горелик М.В. Месопотамские школы миниатюры 2-ой половины 12 и первой половины 13 вв. : Автореф. дис. ... канд. искусств. наук / Горелик М.В. ; МГУ, Ист. факт., Каф. ист. заруб. искусства. – Москва, 1972. – 24 с.
830373
  Тищенко К. Месопотамський слід у топонімії України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 88-93. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
830374
  Севак Г. Месроп Маштоц. Создания армянских письмен и словесности. / Г. Севак. – Ереван, 1962. – 79с.
830375
  Мелик-Бахшян Месроп Машшоц / Мелик-Бахшян. – Ереван, 1962. – 60с.
830376
  Мирзабекян Дж.М. Месроп Тагиадян. (Жизнь и творчество) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мирзабекян Дж.М. ; АН АрмССР , Ин-т литературы. – Ереван, 1965. – 18 с.
830377
  Шагинян М.С. Месс-менд, или Янки в Петрограде : Роман - сказка / М.С. Шагинян. – Москва, 1956. – 350с.
830378
  Шагинян М. (Джим Доллар) Месс-менд, или Янки в Петрограде : роман-сказка / М. (Джим Доллар) Шагинян. – Москва, 1957. – 352 с.
830379
  Шагинян М.С. Месс-менд, или Янки в Петрограде / М.С. Шагинян. – М, 1960. – 350с.
830380
  Шагинян М.С. Месс-менд, или Янки в Петрограде / М.С. Шагинян. – М, 1979. – 287с.
830381
  Шагинян М.С. Месс-менд. / М.С. Шагинян. – Москва, 1988. – 445с.
830382
   Мессбауровское исследование процессов окисления железа в биотитах.. – Киев, 1974. – 30с.
830383
  Андреева М.А. Мессбауэровская гамма-оптика : монография / Андреева М.А., Кузьмин Р.Н. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 227 с. : ил. – Библиогр.: с. 219-227 (47 назв.)
830384
  Новакова А.А. Мессбауэровская конверсионная спектроскопия и ее применения : учеб. пособие / А.А. Новакова, Р.Н. Кузьмин. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 72 с.
830385
   Мессбауэровская спектроскопия : Необычные применения методы. – Москва : Мир, 1983. – 244с.
830386
  Белозерский Г.Н. Мессбауэровская спектроскопия как метод исследования поверхности / Г.Н. Белозерский. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 350, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 334-349. – ISBN 5-283-03566-2
830387
  Реало Энн Хилларович Мессбауэровская спектроскопия примесных центров олова и железа в некоторых ионных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Реало Энн Хилларович; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 14л.
830388
  Николаев В.И. Мессбауэровская спектроскопия сложных магнитных систем с использованием немагнитных характеристик спектра : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.11 / Николаев В. И.; МГУ. – М., 1979. – 43л.
830389
  Кузьмин Р.Н. Мессбауэровская спектроскопия сплавов / Р.Н. Кузьмин, Б.Е. Винтайкин. – Москва, 1991. – 98 с.
830390
  Чекин В.В. Мессбауэровская спектроскопия сплавов железа, золота и олова / В.В. Чекин. – М, 1981. – 106с.
830391
  Николаев В.И. Мессбауэровские исследования ферритов / В.И. Николаев, В.С. Русаков. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 223 с.
830392
  Гинтер П.П. Мессбауэровское изучение радиолиза твердых веществ : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.14 / Гинтер П.П.; МГУ им.М.В.Ломоносова хим.фак. – М, 1980. – 24л.
830393
  Рыженко Б.В. Мессбауэровское исследование ближнего атомного и магнитного порядков в сплавах железа с кремнием и палладием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Рыженко Б.В.; Уральский гос.у н-т. – Свердловск, 1978. – 24л.
830394
  Мессерер Б. Мессерер Б. : "Белла Ахмадулина обожала Тарусу" / беседу вела И. Алексеева // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 2014. – № 4 (699). – С. 22-27. – ISSN 0132-2036
830395
  Шиллер Фридрих Мессинская невеста : трагедия Шиллера / пер. А. Ротчев. – Москва : В тип. Семена Селивановского, 1829. – [4], XXI, [1], 106 с. – Ценз.: С. Н. Глинка, 14 апр. 1829 г. - Посвящение пер. В. А. Жуковскому на с. [3]


  Авт. предисл.: Фишер, Максимилиан Иосифович
830396
  Мережковский Д.С. Мессия : Романы / Д.С. Мережковский. – Санкт-Петербург : Иван Лимбах, 2000. – 392 с. – ISBN 5-89059-023-5
830397
  Квіт С. Мест в вузах сейчас больше, чем самих абитуриентов. О студентах и будущем наших вузов : інтерв"ю / записала М. Ряпова // Сегодня. – Киев, 2014. – 3 июня (№ 119). – С. 12-13


  О проблемах и перспективах высшего образования.
830398
  Лидин Вл. Места воспоминаний / Вл. Лидин. – Москва, 1938. – 48с.
830399
   Места есть! Вузы недобрали студентов. / подготовила А.Котова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 24 августа (№ 33/34)


  Министерство образования Украины продлило волну поступления и разрешило вузам, где недобрали нужное количество первокурсников на бюджетные и контрактные места, продолжить принимать оригиналы документов.
830400
  Гудрике Бирута Места жизни и деятельности Арвида Григулиса / Гудрике Бирута. – Рига, 1981. – 88с.
830401
   Места жизни и деятельности Яна Райниса.. – 3-е изд., сокр. – Рига, 1968. – 116 с.
830402
  Левченко М. Места жительства и местные названия русинов в настоящее время / М. Левченко, 1860. – С. 263-266
830403
  Алешка В.И. Места заповедные / В.И. Алешка. – Минск : Ураджай, 1983. – 160 с. : ил.
830404
  Ранцман Е.Я. Места землетрясений и морфоструктура горных стран / Е.Я. Ранцман. – Москва : Наука, 1979. – 171с. – (Проблемы конструктивной географии)
830405
  Головин А.Д. Места знакомые / А.Д. Головин. – Челябинск, 1958. – 60с.
830406
   Места из Corpus juris civilis : фрагменты по общей части римского гражданского права : текст и перевод : пособие к изучению общей части римского гражд. права. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1894. – 22 с. – Написано от руки. Литогр. - Без тит. л.
830407
   Места нахождения и происхождения благородных газов в минералах (на примере ильменита из щелочных гранитов Кольского полуострова) / И.Н. Толстихин, В.И. Скиба, А.Ю. Севостьянов, И.Л. Каменский, В.Р. Ветрин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1099-1107 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0016-7525
830408
  Родионов З.С. Места обитания и пути расселения амбарных клещей / З.С. Родионов ; Из Научно-исследовательского ин-та зоологии МГУ. – Москва, 1937. – С. 1013-1021


  На с. [1] дарств. надпись: Георгию Францевичу Гаузе от уважающего. автор
830409
  Калинина Т.М. Места обитания тюрок по представлениям средневековых арабо-персидских писателей // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 35-42. – ISSN 1608-0599
830410
   Места отдыха и обслуживание населения. – Киев, 1964. – 83 с.
830411
   Места отдыха и озеленение городов (В помощь проектировщику). – Киев : Будівельник
9. – 1967. – 53 с.
830412
  Евсеичев В.А. Места отеческие / В.А. Евсеичев. – М., 1980. – 94с.
830413
  Огудин В.Л. Места поклонения Ферганы как объект научного исследования. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.63-79. – ISSN 0869-5415
830414
  Арзамасцев В.П. Места, воспетые поэтом : о. М.Ю. Лермонтове / В.П. Арзамасцев ; грав. А. Мищенко. – Саратов : Приволж. кн. изд-во ; Пенз. отд-ние, 1981. – 217 с.
830415
   Места, священные навек.. – Ульяновск, 1962. – 52с.
830416
  Бусуйок А. Местами - кратковременные дожди : роман / Аурелиу Бусуйок ; авториз. пер. с молд. А.Бродского. – Москва : Советский писатель, 1988. – 239, [1] с. – ISBN 5-265-00100-X
830417
   Местами гололед / Грюн, , Макс, фон дер. – М, 1974. – 96с.
830418
   Местами гололед : Роман/ пер. с нем. / Грюн, , Макс, фон дер. – Москва : Прогресс, 1975. – 238 с.
830419
  Шарухо И.Н. Местечки - особый культурно-исторический тип расселения населения Беларуси / И.Н. Шарухо, А.В. Шадраков // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 164-169. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2075-1893
830420
  Титов Ф.И. Местечко Белгородка - древний Белгород / Ф.И. Титов. – Киев : [б. и.], 1910
830421
  Огиенко И.И. Местечко Брусилов и его окрестности : Исторический очерк / И.И. Огиенко, 1912. – 90 с.
830422
  Сорокин И Г. Местечко Дмитровка / И Г. Сорокин. – 65с.
830423
  Табачников Х.Х. Местечко у Днепра : повести и рассказы / Хаскель Табачников ;. – Москва : Советский писатель, 1966. – 325 с.
830424
  Осауленко П. Местичні відклади понеззя р. Інгульця та р. Дніпра / П. Осауленко. – 130 с.
830425
  Милкова К. Местна политика, териториален маркетинг и имидж в дискурса на преките чуждестранни инвестиции в България // Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. – София, 2017. – С. 177-187. – (Книга 2 - География ; т. 109). – ISSN 0324-2579
830426
  Верченов Л.Н. Местная автономия и местная демократия: современные российские реалии // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 3 : Локальная политика, местное самоуправление: российский и зарубежный опыт. – С. 78-87.
830427
  Деттон Э. Местная администрация Франции / Э. Деттон; Крутоголов М.А. – М, 1957. – 123с.
830428
   Местная и национальная печать : вопросы истории, методологии. – Ростов н/Д, 1983. – 123с.
830429
  Михаиловская А.И. Местная история и краеведческий музей / А.И. Михаиловская. – М, 1960. – 175с.
830430
  Блюм А.В. Местная книга и цензура дореформенной России. : Автореф... Канд.филол.наук: / Блюм А.В.; Моск.полигр.ин-т. – М, 1966. – 18л.
830431
  Хитрова В.И. Местная лексика в языке воронежских рукописных памятников XVII - первой четверти XVIII веков : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Хитрова В.И.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 28л.
830432
  Бочкарев Н.Г. Местная межзвездная среда / Н.Г. Бочкарев. – Москва : Наука, 1990. – 188, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 156-177. – ISBN 5-02-014351-0
830433
  Котов К.Ф. Местная национальная автономия в Китайской Народной Республике. / К.Ф. Котов. – Москва, 1959. – 200 с.
830434
   Местная новость.. – М., 1989. – 141с.
830435
  Гончаров В. Местная печать борьбе за досрочное выполнение пятилетки / В. Гончаров. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 72 с.
830436
  Чучкалова Г.А. Местная печать и патриотическое воспитание трудащихся в годы Великой Отечественной войны (на материалах Горьковской и Кировской парт. организцаии) : Автореф... канд. ист.наук: / Чучкалова Г.А.; Горьковский гос. ун-т. – Г., 1970. – 21л.
830437
  Сердюк К.П. Местная печать Казахстана - важное средство партии по мобилизации трудящихся республики на помощь фронту, в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сердюк К.П.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1978. – 26л.
830438
  Миронов А.И. Местная потеря устойчивости и предельная нагрузка трехслойной панели с заполнителем типа гофра при продольном сжатии за пределом пропорциональности : Автореф... канд. техн.наук: / Миронов А.И.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1967. – 12л.
830439
  Сенько А.Н. Местная промышленность и промысловая кооперация в третьей пятилетке / А.Н. Сенько, Н.Н. Афанасьев. – Москва ; Ленинград, 1939. – 80 с.
830440
  Иванов И.З. Местная промышленность Казахстана и перспективы ее развития. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванов И.З.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
830441
  Дмитриев В.С. Местная промышленность РСФСР и ее роль в производстве товаров народного потребления в период довоенных пятилеток. : Автореф... Канд.экон.наук: / Дмитриев В.С.; Моск.фин.ин-т. – М, 1965. – 16л.
830442
  Балуков И.Т. Местная промышленность Харьковской области в послевоенный период /1945-1951 гг/. : Автореф... канд. экон.наук: / Балуков И.Т.; ХГУ. – Харьков, 1953. – 16 с.
830443
  Евсеев П.В. Местная промышленность. / П.В. Евсеев. – М., 1975. – 199с.
830444
  Паремский Б.Д. Местная промышленнсоть Белорусской ССР в семилетке / Б.Д. Паремский. – Минск, 1962. – 24с.
830445
   Местная противовоздушная и противохимическая оборона.. – М., 1956. – 152с.
830446
  Беляев А.Н. Местная противовоздушная оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны / А.Н. Беляев ; МВ и ССО РСФСР. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1975. – 142 с.
830447
  Баратов Г.Ф. Местная противовоздушная оборона населения в условиях химического, атомного и бактериологического нападений / Г.Ф. Баратов ; под общ. ред. Л.Г. Шмушко. – Киев : Медгиз, 1959. – 302 с. : рис.
830448
  Гвоздицкий Ю.В. Местная противоздушная оборона : Указатель литературы / Всесоюзная книжная палата, сост. Ю.В. Гвоздицкий. – Москва : Тип. Всесоюзной книжной палаты, 1942. – 83 с.
830449
  Насонов Д.Н. Местная реакция протоплазмы и распростроняющееся возбуждение / Д.Н. Насонов. – Москва-Л, 1959. – 435с.
830450
  Решенок А. Местная специфика родильно-крестильной обрядности Гомельского Полесья (на материале фольклора Житковичского района) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 255-258


  В данной статье рассматривается специфика родильно-крестильной обрядности Гомельского Полесья. Проанализированы и теоретически осмыслены основные структурные компоненты, связанные с выбором кума и кумы, подготовкой каши бабкой-повитухой, застолья, ...
830451
  Мешкаускас К.А. Местная сырьевая база и ее роль в развитии текстильной промышленности Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мешкаускас К.А.; Ин-т экономики Акад.наук Союза ССР. – Москва, 1950. – 19 л.
830452
  Заимов Й. Местните имена в Панагюрско / Й. Заимов. – София, 1977. – 200 с.
830453
  Заимов Й. Местните имена в Пирдопско / Й. Заимов. – София, 1959. – 300с.
830454
  Маслов О.Н. Местное время : стихи / О.Н. Маслов. – Куйбышев, 1979. – 63 с.
830455
  Некляев В.П. Местное время : стихотворения и поэмы / В.П. Некляев. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 128 с.
830456
  Хлебников О.Н. Местное время / О.Н. Хлебников. – М., 1986. – 133с.
830457
   Местное географические термины в топонимии.. – М., 1966. – 36с.
830458
  Ашлей П. Местное и центральное управление. : Сравнительный обзор учреждений Англии, Пруссии и Соединенных Штатов / П.Ашлей. – Санкт-Петербург : Изд-во О.Н.Поповой, 1910. – 296 с.


  Содержание конволюта: 1. 19 февраля 1861 г. Высочайше утвержденное Местное Положение о поземельном устройстве крестьян, водворенных на помещичьих землях в губерниях Малороссийских: Черниговской, Полтавской и части Харьковской. ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 36. ...
830459
  Усов П.Г. Местное нерудное сырье металлургической, силикатной и строительной промышленности Западной Сибири / П.Г. Усов. – Томск, 1964. – 195с.
830460
   Местное положение о подземельном устройстве крестьян водворенных на помещичьих землях в губерниях Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской и части Витебской : [Свод узаконений и распоряжений правительства по устройству быта крестьян 1861-1871 гг. Т. 1, СПб., 1871] // Местное положение о подземельном устройстве крестьянводворенных на помещичьих землях в губерниях Малороссийских: Черниговской, Полтавской и части Харьковской : Положения 19 февраля 1861 года : [Свод узаконений и распоряжений правительства по устройству быта крестьян 1861-1871 гг. Т. 1, СПб., 1871]. – [Санкт-Петербург], 1871. – 41 с. – (Полное собрание законов Российской Империи ; Т. 36, ч. 1. № 36663)
830461
   Местное положение о подземельном устройстве крестьян водворенных на помещичьих землях в губерниях Киевской, Подольской и Волынской : [Свод узаконений и распоряжений правительства по устройству быта крестьян 1861-1871 гг. Т. 1, СПб., 1871] // Местное положение о подземельном устройстве крестьянводворенных на помещичьих землях в губерниях Малороссийских: Черниговской, Полтавской и части Харьковской : Положения 19 февраля 1861 года : [Свод узаконений и распоряжений правительства по устройству быта крестьян 1861-1871 гг. Т. 1, СПб., 1871]. – [Санкт-Петербург], 1871. – 38, [6] с. – (Полное собрание законов Российской Империи ; Т. 36, ч. 1. № 36663)
830462
   Местное положение о подземельном устройстве крестьянводворенных на помещичьих землях в губерниях Малороссийских: Черниговской, Полтавской и части Харьковской : Положения 19 февраля 1861 года : [Свод узаконений и распоряжений правительства по устройству быта крестьян 1861-1871 гг. Т. 1, СПб., 1871]. – [Санкт-Петербург], 1871. – 38, [4] с. – (Полное собрание законов Российской Империи : Собр. 2 ; Т. 36, ч. 1. № 36663)


  Содержание конволюта: 1. 19 февраля 1861 г. Высочайше утвержденное Местное Положение о поземельном устройстве крестьян, водворенных на помещичьих землях в губерниях Малороссийских: Черниговской, Полтавской и части Харьковской. ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 36. ...
830463
  Бухман Я.З. Местное проветривание на металлических рудниках / Я.З. Бухман, У.Х. Бакиров. – М., 1961. – 200с.
830464
  Тимофеев Н.С. Местное самоуправление - кризис развития или кризис идеи? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-22. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
830465
  Романович-Славатинский Местное самоуправление : [40 лекций] // Система руского государственного права в его историко-догматическом развитии, сравнительно с государственным правом Западной Европы / Романович-Славатинский. – Киев ; Санкт-Петербург : Тип. Г. Л. Фронцкевича, 1886. – Ч. 1 : Основные государственные законы. – 220 с. рукопиcного текста
830466
  Туманян Д. Местное самоуправление в Армении // Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев, 2001. – № 1. – С.13-14


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
830467
  Ласаберидзе Д. Местное самоуправление в Грузии / Д. Ласаберидзе, Н. Орвелашвили, К. Кандклаки // Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев, 2001. – № 1. – С.7-8
830468
  Пегин Николай Анатольевич Местное самоуправление в губернских городах Дальнего Востока России // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 56-60. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
830469
  Киликевичене Местное самоуправление в Литве в 1919-1940 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Киликевичене М.-Г.В.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1973. – 34л.
830470
  Парадиз А.Л. Местное самоуправление в политической системе общества. : Автореф... Канд.полит.наук: 23.00.02 / Парадиз А.Л.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1994. – 20л.
830471
  Айтказинов Е.Б. Местное самоуправление в Республике Казахстан: состояние, тенденции, перспективы // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 8. – С. 106-111. – ISSN 0132-0769


  Методы познания финансового права.
830472
  Кизеветтер А.А. Местное самоуправление в России. IX-XIX ст. : исторический очерк / А.А. Кизеветтер. – Москва : Изд. журн. "Русская мысль" ; Тип. Имп. Моск. ун-та, 1910. – [4], IV, 155 с.
830473
  Кизеветтер Местное самоуправление в России. IX-XIX ст. : исторический очерк / А.А. Кизеветтер // Протопоп Аввакум, его жизнь и деятельность : биографический очерк / В.А. Мякотин. – 4-е изд. – Петроград : Тип. Задруга, 1917. – 119 с.
830474
   Местное самоуправление в странах ЕС: польский опыт для украинских городов : [выступления организаторов и гостей международной научно-практической конференции] // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 39-42. – ISSN 1728-6220
830475
  Гнилорыбов В.В. Местное самоуправление в Украине : Мир понятий и терминов от А до Я. Учебное пособие / В.В. Гнилорыбов, В.Н. Тихонов; Мин-во образования и науки Украины. Восточноукраин. нац. ун-тет им. В.Даля. – Луганск : СНУ ім. В. Даля, 2005. – 168с. – ISBN 966-590-514-7
830476
  Биренберг Б.М. Местное самоуправление в условиях перехода к рынку / Б.М. Биренберг, В.Н. Инякин, В.И. Ляшенко. – Киев : УкрНИИНТИ, 1991. – 55, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 53-54 (16 назв.). – (Рыночная экономика : Экономика: Обзорная информация / Укр. НИИ науч.-техн. информ. и техн.-экон. исслед.). – ISBN 5-7707-0197-8
830477
  Стременовский С.Н. Местное самоуправление г. Одессы в середине ХІХ столетия : Историко-правовое исследование / С.Н. Стременовский; МОНУ. Одесская нац. юрид. академия. – Одесса : Юридична література, 2002. – 160с. – ISBN 966-7694-69-0
830478
  Цветкова Г.А. Местное самоуправление и проблемы местных сообществ // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.39-41. – ISSN 0132-1625
830479
  Виниченко В.А. Местное самоуправление на пути нарушения права // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 153-157. – ISSN 0132-0831
830480
  Тетерин В. Местное самоуправление Пермской губернии в первые дни Февральской революции // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 39
830481
  Литягин Н.Н. Местное самоуправление: понятие, организационно-экономические основы и гарантии его осуществления. / Н.Н. Литягин. – М., 1992. – 31с.
830482
  Григорьев В. Местное самоуправление: самоорганизующиеся системы, информационные процессы и структурные отношения // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.132-140. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4999
830483
  Приешкина Местное самоуправления как важный элемент институционали зации конституционного строя Украины // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 45-54. – ISSN 1561-4999
830484
  Каганович Л.М. Местное советское самоуправление : строительство советской власти на местах / Л.М. Каганович. – Москва : Красная новь, 1923. – 80 с. : портр.
830485
  Дугин Е.Я. Местное телевидение : типология,факторы и условия формирования программ / Е.Я. Дугин. – М, 1982. – 103с.
830486
  Вотье Морис Местное управление Англии / Морис Вотье, проф. Брюс. ун-та и адвокат Апелляц. суда ; пер. с фр. В.В. Водовозова. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева ; [Тип. и лит. В.А. Тиханова], 1896. – XVI, 328 с.


  На тит.. л. экслибрис: В.О. Бучинский
830487
  Куфакова Н.А. Местное управление в буржуазных странах и странах, освободившихся от колониальной зависимости. Учеб. пособие. / Н.А. Куфакова. – Москва, 1969. – 103с.
830488
  Черкасов А.И. Местное управление в зарубежных странах: модели и тенденции эволюции // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 76-85. – ISSN 0132-0769
830489
  Подлигайлова П.Н. Местное управление в России. – Санкт-Петербург : Тип. д-ра М.А.Хана, 1884. – 200 с.
830490
  Рабцевич В.В. Местное управление Западной Сибири в 80-х гг. 18 -- первой четверти 19 века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Рабцевич В.В. ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 20 с.
830491
  Шишкина И.Э. Местное управление и самоуправление / И.Э. Шишкина. – Иркутск, 1993. – 178с.
830492
   Местное управление многоэтничными сообществами в странах СНГ. – Москва : Авиаиздат, 2001. – 386с. – (LGI Books). – ISBN 5-900807-25-8
830493
  Грибовский В. Местное управление Московской Руси / В.Грибовский. – Киев : Тип. Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко, 1912. – 25 с.
830494
  Белькович Н.Н. Местное хозяйство и местные бюджеты СССР / Н.Н. Белькович, В.А. Шаврин ; под ред. Н.К. Соколова. – Москва : Изд. Госплана СССР, 1938. – 182 с.
830495
   Местное хозяйство и местные финансы Украины : обзор за 1912, 1922/23, 1923/24 и 1924/25 годы. – Харьков : Изд-е наркомфина УССР, 1925. – 249 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь)
830496
  Британишский В.Л. Местность прошлого лета : повесть, рассказы / В.Л. Британишский ; [ил. В.И. Левинсон]. – Москва : Советский писатель, 1969. – 349 с. : ил.
830497
  Васильева М.В. Местные бюджеты в современных условиях / М.В. Васильева. – Москва, 1987. – 112с.
830498
  Павлова Л.П. Местные бюджеты капиталистических государств / Л.П. Павлова. – М., 1972. – 152с.
830499
  Мейдунас В. Местные бюджеты Литовской ССР и перспективы их развития : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Мейдунас В.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 24л.
830500
   Местные бюджеты РСФСР на 1925-26 год.. – М., 1926. – 232с.
830501
   Местные бюджеты Союза ССР за 1936 год.. – М., 1938. – 380с.
830502
  Шаврин В.А. Местные бюджеты СССР / В.А. Шаврин. – 2-е перераб. доп. изд. – М, 1946. – 224с.
830503
   Местные бюджеты СССР : (Стат. сборник). – Москва : Финансы, 1970. – 503 с.
830504
   Местные бюджеты СССР в 1929-30 году.. – М., 1931. – 203с.
830505
   Местные бюджеты СССР за 1934 год.. – М., 1935. – 187 с.
830506
  Филимонов Б.И. Местные бюджеты СССР и пути укрепления их доходной базы (по материалам РСФСР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Филимонов Б.И.; Всесоюзн. заочный финансово-экон. ин-т. – М., 1970. – 20л.
830507
  Шаврин В.А. Местные бюджеты СССР. / В.А. Шаврин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1946. – 224с.
830508
   Местные бюджеты стран-членов СЭВ.. – М., 1980. – 192 с.
830509
  Ширкевич Н.А. Местные бюджеты. / Н.А. Ширкевич. – М., 1991. – 126с.
830510
  Бурман Э.А. Местные ветры / Э.А. Бурман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 342с.
830511
  Мещерская А.В. Местные ветры в бассейне озера Севан. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Мещерская А.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 9л.
830512
  Чанышева С.Г. Местные ветры Средней Азии / С.Г. Чанышева; Под ред. Воронцова П.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 120с.
830513
  Кунин В.Н. Местные воды пустыни и вопросы их использования / В.Н. Кунин. – Москва : АН СССР, 1959. – 384с.
830514
  Гроссман С.М. Местные законы Бессарабии / сост. присяжный поверенный Округа Одес. судеб. палаты С. М. Гроссман. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Типо-литография А.Г. Розена (А.Е. Ландау), 1904. – XVI, 429 с. – Посвящ. памяти членов Кишинев. Окружного Суда Михаила Григорьевича Клейна и Апполона Михайловича Невского


  полный систематический сборник местных бессарабских законов Арменопула, Донича, Соборной Грамоты Маврокордато и ручной книги о браках, с позднейшими узаконениями и разъяснениями по решениям Гражд. кас. департамента, Общ. собр. и Соед. присутствия д-тов ...
830515
  Гроссман С.М. Местные законы Бессарабии / сост. присяжный поверенный Округа Одес. судеб. палаты С. М. Гроссман. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Типо-литография А.Г. Розена (А.Е. Ландау), 1905. – XVI, 429 с. – Посвящ. памяти членов Кишинев. Окружного Суда Михаила Григорьевича Клейна и Апполона Михайловича Невского


  полный систематический сборник местных бессарабских законов Арменопула, Донича, Соборной Грамоты Маврокордато и ручной книги о браках, с позднейшими узаконениями и разъяснениями по решениям Гражд. кас. департамента, Общ. собр. и Соед. присутствия д-тов ...
830516
  Олейник И.И. Местные комиссариаты юстиции в системе советского государственного управления // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 16. – С. 29-32. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрывается назначение, процесс становления и правовое положение местных комиссариатов юстиции, их роль в формировании новой судебной системы и взаимоотношения с Наркоматом юстиции на всем протяжении существования данного института, с ноября ...
830517
  Оппенгейм Д.Г. Местные курорты / Д.Г. Оппенгейм. – М, 1967. – 88с.
830518
  Бардычев М.С. Местные лучевые повреждения / М.С. Бардычев, А.Ф. Цыб. – Москва : Медицина, 1985. – 240 с.
830519
   Местные минеральные удобрения УССР. – Киев
Т. 1. – 1954. – 360с.
830520
  Романов Н.И. Местные музеи и как их устраивать. – Москва, 1919. – 111 с.
830521
  Романов Н.И. Местные музеи и как их устраивать / Н.И. Романов. – Москва, 1919
830522
  Сумцов Н.Ф. Местные названия в украинской народной словесности / Н.Ф. Сумцов // Письма [П.А.] Кулиша к И.Ф. Хильчевскому (1858-1875) [и Т.Г. Шевченку (1857-1860)] / П.А. Кулиш. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира, Акц.О-ва печ. и издат. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 34 с.
830523
  Сумцов Н.Ф. Местные названия в украинской народной словесности / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 34 с.
830524
  Сумцов Н.Ф. Местные названия в украинской народной словесности / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – Киев : ред. "Киев. старины" ; Тип. А. Давиденко, 1886. – 34 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина, 1885, № 10
830525
  Меновщиков Г.А. Местные названия на карте Чукотки / Г.А. Меновщиков. – Магадан, 1972. – 207с.
830526
  Данилов Д.В. Местные налоги и рента / Д.В. Данилов. – М, 1930. – 87с.
830527
  Малиновский А. Местные налоги и сборы / А. Малиновский. – М., 1935. – 61с.
830528
  Винокур С.И. Местные налоги и сборы / С.И. Винокур. – Москва, 1950. – 84с.
830529
  Винокур С.И. Местные налоги и сборы / С.И. Винокур. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1953. – 80с.
830530
   Местные налоги и сборы.. – М., 1925. – 64с.
830531
   Местные налоги и сборы.. – М., 1925. – 48с.
830532
   Местные налоги и сборы.. – М., 1925. – 66с.
830533
   Местные налоги и сборы.. – М., 1925. – 63с.
830534
  Ханнелоре О. Местные народные представительства в ГДР в свете ленинского учения о народовластии. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Ханнелоре О.; АОН при ЦК КПСС.Кафедра гос-ва и права. – М, 1973. – 16л.
830535
   Местные нормы времени и выработки на картосоставительские и чертежно-оформительские работы. – Ленинград : ЛКТМЭ Союзмаркштреста, 1963. – 65 с.
830536
  Чапуга С.М. Местные организации КПЗУ во главе революционной борьбы рабочего класса (1929-1938 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.570 / Чапуга С.М.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1970. – 24л.
830537
   Местные организации КПСС в борьбе за победу социалистической революции и построение социализма. – Тверь, 1990. – 161с.
830538
   Местные органические удобрения Украинской ССР.. – Киев
2. – 1957. – 184с.
830539
   Местные органы в политической системе капитализма. – Москва, 1985. – 193 с.
830540
  Месиарик Я. Местные органы власти в системе социалистической демократии. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Месиарик Я.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1977. – 24л.
830541
   Местные органы власти и управления социалистических стран.. – М., 1986. – 185с.
830542
  Лепешкин А.И. Местные органы власти советского государства / А.И. Лепешкин. – М., 1957. – 304с.
830543
  Лепешкин А.И. Местные органы власти советского государства / А.И. Лепешкин. – М., 1959. – 410с.
830544
   Местные органы власти социалистического государства.. – М., 1983. – 206с.
830545
  Мандельштам Л.О. Местные органы государственной власти / Л.О. Мандельштам. – Москва, 1953. – 96с.
830546
  Мусаханян В.А. Местные органы государственной власти Армянской ССР в первой фазе развития социалистического государства. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Мусаханян В.А.; М-во высш.образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1956. – 30л.
830547
  Лашин А.Г. Местные органы государственной власти в СССР / А.Г. Лашин. – М, 1955. – 40с.
830548
  Халас И. Местные органы государственной власти в СССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Халас И.; Моск.юрид.ин-т. – Москва, 1953. – 21 л.
830549
  Бадалбейли Ж.В. Местные органы государственной власти в уездах Азербайджана (апрель 1920- май 1921 гг) : Автореф... канд.юрид.наук: 710 / Бадалбейли Ж.В.; Азерб гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 24л.
830550
  Лаври В.Г. Местные органы государственной власти западных районов Молдавской ССР в период их становления (июнь 1940 -- январь 1948 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Лаври В.Г.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 24л.
830551
  Гудошников Л.М. Местные органы государственной власти и государственного управления КНР / Л.М. Гудошников. – М, 1958. – 188с.
830552
  Тихонова Е.А. Местные органы государственной власти Народной Республики Болгарии : Автореф... канд. юр.наук: / Тихонова Е. А.; Ин-т парва АН СССР, Сектор гос. и права АН УССР. – Москва, 1952. – 25 л.
830553
  Федонюк К.Е. Местные органы государственной власти Польской Народной Республики. : Автореф... канд. юрид.наук: / Федонюк К.Е.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. гос. и администрат. права. – Львов, 1953. – 15 с.
830554
  Яковенко Д. Местные органы государственной власти Украинской ССР : учебное пособие / Д. Яковенко ; [отв. ред. А.П. Клюшниченко] ; М-во охраны общественного порядка Укр. ССР ; Высшая школа. – Киев, 1964. – 111 с.
830555
  Козлова Е.И. Местные органы гоударственной власти в СССР. / Е.И. Козлова. – Москва, 1967. – 56с.
830556
  Туранов В.И. Местные органы народного контроля в СССР. (Правовые основы организации и деятельности) : Автореф... канд. юрид.наук: / Туранов В.И.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1967. – 18л.
830557
  Колюшин Е.И. Местные органы народного представительства социалистических стран / Е.И. Колюшин. – Москва, 1984. – 189 с.
830558
   Местные органы социалистических стран и комплексное развитие территорий.. – М., 1980. – 149с.
830559
   Местные особенности в казахском языке.. – Алма-Ата, 1973. – 203с.
830560
  Примеров Е.В. Местные партийные организации в борьбе за осуществление решений Х съезда РКП(б) о единстве партии (между Х-XII съездами). : Автореф... канд. ист.наук: / Примеров Е.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. истории КПСС. – Львов, 1964. – 19л.
830561
   Местные партийные организации России в революции 1905-1097 гг.. – Пермь, 1981. – 163с.
830562
  Слепов Л.А. Местные партийные органы / Л.А. Слепов. – Москва, 1954. – 63с.
830563
  Ярославцев И.М. Местные признаки погоды / И.М. Ярославцев. – М.Л,, 1946. – 22с.
830564
  Черкасская В.М. Местные признаки погоды / В.М. Черкасская. – Л, 1959. – 11с.
830565
  Адамов П.Н. Местные признаки погоды / П.Н. Адамов. – Ленинград, 1961. – 36с.
830566
  Цытович Н.М. Местные расходы Прусии въ связи с теорией местных расходов / [Соч.] Н. Цытовича, проф. Ун-та св. Владимира. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1898. – [2], VI, VI, 737 с.
830567
  Вильде Л.А. Местные реакции емкостных и резистивных сосудов на химическое раздражение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Вильде Л.А. ; АН СССР. – Ленинград, 1969. – 25 с.
830568
  Орлов Я.Л. Местные ресурсы - резерв товарооборота / Я.Л. Орлов. – М., 1984. – 96с.
830569
  Панов В.И. Местные русские говоры Кузнецкого района Кемеровской области. : Автореф... канд. филолог.наук: / Панов В.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
830570
  Ревенко Л.А. Местные Совета нродных депутатов: обеспечение рационального использования трудовых ресурсов / Л.А. Ревенко. – М., 1989. – 124с.
830571
  Головко А.А. Местные Советы Белоруссии в борьбе за социалистическое переустройство сельского хозяйства (1929-1935 гг.) / А.А. Головко. – Москва, 1962. – 212с.
830572
  Погорелко В.Ф. Местные Советы в механизме осуществления функций советского общенародного государства / В.Ф. Погорелко. – К., 1986. – 232с.
830573
  Азовкин И.А. Местные советы в системе органов власти / И.А. Азовкин ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 272 с.
830574
  Азавкин Иван Акимович Местные Советы в системе органов власти : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 711 / Азавкин Иван Акимович ; АН СССР , Ин-т государства и права. – Москва, 1969. – 44 с. – Бібліогр.:с.43-44
830575
  Тодыка Ю.Н. Местные Советы в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства / Ю. Н. Тодыка ; Отв. ред. К. Ф. Шеремет ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1988. – 278, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 264-277. – ISBN 5-376-00372-8
830576
  Кореневская Е.И. Местные Советы в условиях территориальной концентрации производства / Е.И. Кореневская; Отв. ред. И.А. Азовкин. – Москва : Наука, 1984. – 172 с.
830577
  Ранник Э Э. Местные Советы в Эстонии в 1917-1919 и 1940-1941 гг. : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ранник Э.Э. ; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1953. – 18 с.
830578
  Карлов А.А. Местные Советы депутатов трудящихся (Вопросы организации и деятельности) / А.А. Карлов. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 183 с.
830579
  Петухова Г.А. Местные Советы депутатов трудящихся в борьбе за восстановление хозяйства и культуры в районах РСФСР, освобожденных от немецко-фашистской оккупации (1943-1947 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Петухова Г.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – М., 1955. – 16л.
830580
  Ананов И.Н. Местные Советы депутатов трудящихся на современном этапе / И.Н. Ананов. – Москва, 1957. – 31с.
830581
  Цигилик Т.И. Местные Советы депутатов трудящихся Украинской ССР в период послевоенного восстановление и развития народного хозяйства (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. юр.наук: / Цигилик Т. И.; Льв.ГУ, Юр. фак., Сект. гос. и права АН УССР. – Киев, 1954. – 16л.
830582
  Политов И.И. Местные Советы депутатов трудящихся Украинской ССР и управление местой промышленностью : Автореф... канд. юрид.наук: 12-711 / Политов И.И.; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1969. – 19л.
830583
  Тодыка Ю.Н. Местные Советы и агропромышленная интеграция : (орг.-правовые пробл. руководства) / Ю. Н. Тодыка ; Отв. ред. В.И. Мокряк; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1985. – 182 с. – Библиогр. в примеч.: с. 168-180
830584
   Местные Советы и законность. – Москва, 1970. – 198 с.
830585
  Мартемьянов В.С. Местные Советы и их исполнительные органы как юридические лица / В.С. Мартемьянов. – М, 1975. – 112с.
830586
  Селиванов А.А. Местные советы и молодежь / А.А. Селиванов. – М, 1981. – 72с.
830587
  Кутафин О.Е. Местные Советы и народно-хозяйственное планирование / О.Е. Кутафин. – Москва, 1976. – 143с.
830588
   Местные Советы и неподведомственные организации.. – М., 1973. – 200с.
830589
  Лебедев П.Н. Местные Советы и общественное мнение / П.Н. Лебедев. – М., 1982. – 79с.
830590
  Мельник Т.М. Местные Советы и общественные организации / Т.М. Мельник. – М., 1980. – 72с.
830591
  Конев А.К. Местные Советы и общественные самодеятельные организации / А.К. Конев. – Москва, 1968. – 95с.
830592
  Андреев А.М. Местные Советы и органы буржуазной власти (1917 г) / А.М. Андреев ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1983. – 334 с. : ил. – Библиогр.: с. 289-326
830593
  Макаров Б.М. Местные Советы и органы народного контроля / Б.М. Макаров. – М, 1979. – 71с.
830594
  Шелютто Н.В. Местные Советы и органы юстиции / Н.В. Шелютто. – М, 1974. – 104с.
830595
  Шемшученко Ю.С. Местные Советы и охрана окружающей среды. / Ю.С. Шемшученко. – Москва, 1987. – 110с.
830596
  Быковский Д.Я. Местные Советы и планирование комплексного развития территории / Д.Я. Быковский, Е.И. Колюшин. – М, 1982. – 87с.
830597
  Меркуров Г.С. Местные Советы и подчиненные органы внутренних дел / Г.С. Меркуров, Б.В. Чернов. – Москва, 1975. – 96 с.
830598
  Орловская Е.И. Местные Советы и прокуратура / Е.И. Орловская. – Минск, 1988. – 111с.
830599
  Дыльнов Г.В. Местные Советы и развитие демократических начал в управлении производством / Г.В. Дыльнов, В.Ф. Литсвин. – Саратов, 1978. – 127с.
830600
  Ахмеев С.Н. Местные Советы и саиодеятельные общественные организации / С.Н. Ахмеев. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1975. – 56 с.
830601
  Кореневская Е.И. Местные Советы и социальное планирование / Е.И. Кореневская. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 104 с.
830602
  Агешин Ю.А. Местные Советы и товары для народа : Минский опыт / Ю.А. Агешин, Л.А. Кулев. – Москва : Юридическая литратура, 1987. – 142, [1] с.
830603
  Тодыка Ю.Н. Местные Советы и трудовые коллективы : (Взаимодействие мест. органов власти и коллективов трудящихся в экон. сфере) / Ю. Н. Тодыка ; Отв. ред. Ю. И. Тютекин ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1983. – 136 с.
830604
  Новоселов В.И. Местные Советы и трудовые коллективы. / В.И. Новоселов. – М., 1987. – 143с.
830605
  Балуров И.М. Местные Советы и укрепление социалистической законности. / И. М. Балуров, В. А. Федоров. – Улан-Удэ : Улан-Удэ : Бурят-Монгол. кн. изд-во, 1957. – 36 с. – (Б-чка депутата. Из опыта работы местных Советов Бурят-Монгольской АССР)
830606
  Фрицкий Олег Федорович Местные Советы и управление. (Организационно-правовые проблемы) : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Фрицкий Олег Федорович ; АН УССР , Ин-т государства и права. – Киев, 1978. – 69 с. – Бібліогр.:с.65-69
830607
  Максименко М.М. Местные советы Крыма в возрождении и дальнейшем развитии экономики и культуры в послевоенный период (1945-1958 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Максименко М. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 42 с.
830608
  Максименко М.М. Местные Советы Крыма в возрождении и дельнейшем развитии экономики и культуры в послевоенный период. 1946-58 гг. : Дис... док. ист.наук: / Максименко М.М.;. – Симферополь, 1969. – 590л. – Бібліогр.:л.567-590
830609
  Максименко М.М. Местные Советы Крыма в послевоенный период. 1945-1958 / М.М. Максименко. – Киев, 1972. – 268 с.
830610
   Местные Советы на современном этапе.. – Москва, 1965. – 352с.
830611
   Местные Советы народных депутатов - органы народовластия и социалистического самоуправления.. – М., 1986. – 171с.
830612
  Фрицкий О.Ф. Местные Советы народных депутатов и управление. / О.Ф. Фрицкий. – К, 1977. – 160с.
830613
   Местные Советы народных депутатов: Основы организации и деятельности.. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 782с.
830614
   Местные Советы народных депутатов: Торг. и быт. обсл.. – М., 1990. – 381с.
830615
  Москаленко Василий Григорьевич Местные Советы УССР в системе тоталитарной власти (30-е годы) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Москаленко Василий Григорьевич; Киевский ун-т. – К., 1993. – 165л. – Бібліогр.:л.149-164
830616
  Солодовников И.М. Местные Советы: / И.М. Солодовников. – М., 1980. – 88с.
830617
   Местные Советы: опыт работы в условиях перестройки.. – Л., 1987. – 46с.
830618
  Матусевич В А. Местные Советы: преобразование деревень / В А. Матусевич, . – Минск, 1983. – 151с.
830619
  Хорьков В.Н. Местные советы: укрепление правопорядка / В.Н. Хорьков. – Калининград, 1989. – 95с.
830620
   Местные Советы: укрепление социалистической законности и правопорядка. – К., 1987. – 155с.
830621
  Кошельник И.И. Местные сорта винограда Молдавии, их значение и пути использования в Молдавской ССР : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Кошельник И.И.; Молотовсий филиал АН СССР. Ин-т плодоводства, виноградарства и виноделия. – Кишинев, 1953. – 16 с.
830622
  Хорошайлов Н.Г. Местные сорта красного клевера / Н.Г. Хорошайлов. – Москва ; Ленинград, 1952. – 280с.
830623
  Лагун Л.П. Местные сорта озимой пшеницы Белоруссии как исходный материал для селекции : Автореф... канд. с.-х.наук: / Лагун Л.П.; АН БССР. Ин-т соц. сельского хоз-ва. – Минск, 1953. – 19л.
830624
  Семенчук В.И. Местные товарные ресурсы и повышение их роли в обеспечении розничного товарооборота. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Семенчук В.И.; Укр.науч-исслед.ин-т торговли и обществ.питания. – К, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
830625
  Чумичев Г.Д. Местные угли как основная база районного топливного баланса. / Г.Д. Чумичев. – К.-Х., 1932. – 35с.
830626
   Местные удобрения - могучее средство повышения урожая.. – Новосибирск, 1936. – 48с.
830627
  Сиринов М.А. Местные финансы / М.А. Сиринов. – М.-Л., 1926. – 216с.
830628
  Каламбет С.В. Местные финансы в условиях бюджетно-налоговых реформ в Украине // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 34-36. – Библиогр.: 10 назв
830629
  Озеров П.М. Местные финансы и слеьский бюджет / П.М. Озеров. – М.
2. – 1931. – 139с.
830630
   Местные финансы капиталистических стран.. – М., 1958. – 160с.
830631
   Местные финансы СССР. – Москва, 1936. – 484 с.
830632
   Местные финансы СССР.. – М.
1. – 1933. – 156с.
830633
  Назарова Н.С. Местные формы вьющейся фасоли как исходный материал в выведении сортов для современных посевов с кукурузой : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.534 / Назарова Н.С. ; Львовский с-х. ин-т. – Дубляны, 1969. – 20 с.
830634
  Авирмэд Э. Местные Хуралы народных депутатов МНР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Авирмэд Э.; Моск.гос. ун-т. – М, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
830635
  Огарков Б.Н. Местные штаммы энтомопатоненных грибов и перспективы их испольования в Восточной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: / Огарков Б. Н.; ИркутГУ. – Иркутск, 1972. – 32л. – Бібліогр.:с.31
830636
   Местные этно-политические объединения Причерноморья в VII-IV вв. до н.э.. – Тбилиси, 1988. – 365с.
830637
  Гусейнов Ф.А. Местные ячмени Азербайджана и перспективы их использования в селекции. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гусейнов Ф.А.; Акад.наук АзССР. – Баку, 1963. – 22л.
830638
  Заика И.Д. Местный бюджет и его роль в коммунистическом строительстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Заика И.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 29 с.
830639
  Кованько П.А. Местный бюджет Киевской губернии / П.А. Кованько. – К, 1925. – с.
830640
  Кованько П.А. Местный бюджет Украины в 1912 году / П.А. Кованько. – Харків, 1923. – 82с.
830641
  Кованько П.А. Местный бюджет Украины в 1912 году в нынешних территориальных границах и административно-территориальном делении / П.А. Кованько. – Х, 1925. – 88с.
830642
   Местный бюджет УССР на 1926-27 гг.. – Х., 1927. – 68с.
830643
   Местный бюджет.. – М., 1936. – 164с.
830644
  Шварцман Я.С. Местный иммунитет. / Я.С. Шварцман, Л.Б. Хизенсон. – Л., 1978. – 224с.
830645
  Шорр Я.М. Местный материал в лекции / Я.М. Шорр. – М, 1974. – 48с.
830646
  Карасаев Н.Ф. Местный материал в лекции / Н.Ф. Карасаев. – М, 1983. – 65с.
830647
  Аванесов Р.С. Местный материал в преподавании истории СССР в старших классах (сменной) школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Аванесов Р.С.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
830648
   Местный материал для изучающих историю КПСС. – Донецк, 1970. – 108с.
830649
  Найденова И.Б. Местный размыв за водосливными сооружениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Найденова И.Б.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 12л.
830650
  Гранкин И.В. Местный Совет и правовое воспитание населения. / И.В. Гранкин. – М., 1978. – 79с.
830651
  Климов В.А. Местный Совет и развитие экономики / В.А. Климов. – М., 1982. – 48с.
830652
  Выгодский Виталий Соломонович Место "Теорий прибавочной стоимости" в экономическом наследии Маркса и их значение для современности : Автореф... канд. экон.наук: / Выгодский Виталий Соломонович; Акад. обществ. наук при ЦЕ ЕПСС. – М., 1961. – 16л.
830653
  Выгодский В.С. Место "Теорий прибавочной стоимоти" в экономическом наследии Карла Маркса / В.С. Выгодский. – Москва, 1963. – 223с.
830654
  Чичуров И.С. Место "Хронографии" Феофана (начало IX в.) в ранневизантийской историографической традиции (IV - нач. ІХ в.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чичуров И.С.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15
830655
  Винницкий И.М. Место rhabritata в филогенетической системе и эволюция биологических циклов развития нематод этого подотряда, паразитирующих в позвоночных животных / И.М. Винницкий; Труды Узбекского ГУ. – Самарканд, 1950. – С. 89-138. – Отдельный оттиск
830656
  Сапожникова В.Н. Место А. В. Погожева в развитии марксизма в России : Автореф... канд. экон.наук: / Сапожникова В. Н.; МВО СССР, Моск. финанс. ин-т. – Москва, 1951. – 9 л.
830657
  Пошивайлова А.В. Место административной юстиции в правовой материи // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 1. – С.48-64. – ISSN 1811-9018
830658
  Белых С.И. Место аксиологического подхода в личностно ориентированном физическом воспитании студентов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 81-93. – ISSN 2227-2844
830659
  Фитуни Л.Л. Место Африки в посткризисной мировой экономике // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1 (642). – С. 15-20. – ISSN 0321-5075
830660
  Касымов Г. Место баяты в азербайджанской народной литературе : Автореф... канд. филолог.наук: / Касымов Г.; Азерб.гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку, 1950. – 23л. – Бібліогр.:с.210754
830661
  Касымов Г. Место баяты в азербайджанской народной литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Касымов Г.; Азербайджан. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку., 1954. – 16л.
830662
  Радченко А.Д. Место бета-блокаторов в лечении артериальной гипертензии в 2017 году: так ли все плохо? // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (52). – С. 9-34. – ISSN 2224-1485
830663
  Краснова Е.А. Место библиотеки в информационном обеспечении вуза / Е.А. Краснова, А.Ф. Аменд // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 1(13). – С. 55-65.
830664
  Столяров Ю.Н. Место библиотечного фонда в системе «Библиотека» // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 8. – С. 7-17. – ISSN 0130-9765


  Cтатья продолжает серию общефондоведческих публикаций автора 2010–2011 гг. в журнале «Научные и технические библиотеки». Показаны роль и функция подсистемы «Библиотечный фонд» в системе «Библиотека». Раскрыты связи с другими подсистемами библиотеки.
830665
  Примак О.Г. Место биологии в человеческом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
830666
  Сывороткин Владимир Место битвы - Земля : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 14-22 : Фото
830667
  Светлов П.Я. Место Богословия в семье университетских наук : (Вступительная лекция, читанная в университете Св. Владимира 12 сентября 1897 г.) / П. Светлов. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина, 1897. – 19 с. – Отд. оттиск из журн.: Христианские чтения. 1897, № 11
830668
  Мехтиев М.А. Место большевистской печати Азербайджана в идейном разгроме буржуазного национализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.10 / Мехтиев М.А.; МГУ. – М, 1980. – 26л.
830669
  Овсепян Р.П. Место большевитской печати в идейном разгроме буржуазного национализма / Р.П. Овсепян, А М. Мехтиев, . – М, 1987. – 87с.
830670
  Исаева И. Место бюджета по инновациям в системе бюджетирования инновацыионно ориентированного предприятия // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 23-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
830671
  Шатров М.Ф. Место в жизни / М.Ф. Шатров. – Москва, 1957. – 108с.
830672
  Верховская П Н. Место в жизни / П Н. Верховская. – Горький, 1957. – 163с.
830673
  Тимченко В. Место в жизни / В. Тимченко. – Киев : Радянський письменник, 1958. – 84 с.
830674
  Костин В.В. Место в жизни / В.В. Костин. – Саратов, 1959. – 219с.
830675
  Иванцов К. Место в жизни / К. Иванцов. – Киев : Веселка, 1978. – 95 с.
830676
   Место в жизни. – Москва, 1979. – 255с.
830677
   Место в жизни.. – Саратов, 1968. – 136с.
830678
  Фетисов С.Г. Место в жизни. Рассказы / С.Г. Фетисов. – Саранск, 1959. – 56с.
830679
   Место в Иерусалиме, приобретенное Германским императором. – [10] с. – Отд. отт.
830680
   Место в перестройке. – Минск, 1988. – 174с.
830681
  Полесьев С.Б. Место в рабочем строю / С.Б. Полесьев. – Л, 1972. – 200с.
830682
  Мыльников Н.Н. Место в строю / Н.Н. Мыльников. – Свердловск, 1964. – 268с.
830683
  Кузнецов А.П. Место в строю / А.П. Кузнецов. – Сыктывкар, 1974. – 175с.
830684
  Яковлев В.Я. Место в строю / В.Я. Яковлев. – Ставрополь, 1979. – 31с.
830685
  Гражданкин Д.В. Место венда в международной стратиграфической шкале / Д.В. Гражданкин, А.В. Маслов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 703-717 : рис. – Библиогр.: с. 712-717. – ISSN 0016-7886
830686
  Яковлев Е. Место веча изменить нельзя // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 14-23


  Місто Великий Новгород, Росія
830687
  Шпрангер Г. Место встречи - Берн : повесть // Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь" / ред. Б. Гурнов. – Москва, 1982. – № 6. – С. 131-271. – (Библиотека героики и приключений)
830688
  Алексеев В.А. Место встречи - Москва = Lugar de encontro: Moscovo : кн. для чтения со слов : [для говорящих на португ. яз.] / В.А. Алексеев. – Москва : Русский язык, 1984. – 125 с. : ил. – (Домашнее чтение. Начальный этап обучения ; № 1)
830689
  Марченко В.И. Место встречи / В.И. Марченко. – Москва, 1982. – 880с.
830690
  Устинов М.Е. Место встречи / М.Е. Устинов. – Москва, 1990. – 254с.
830691
  Александрова Наталья Место встречи изменить можно... : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 73 : Фото
830692
  Ашихмина А. Место встречи обязывает : [организация клубов по интересам] // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 54-56. – ISSN 0869-4915
830693
  Зубова Елена Евгеньевна Место встречи с прекрасным : от галереи реальной до виртуальной // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 14. – С. 26-28. – ISSN 1727-4893


  Выставочная работа, которую ведет отдел литературы по искусству библиотеки им. Н.А. Добролюбова, не только подарила многим читателям радость общения с искусством, но и стала удачным стартом для многих начинающих творцов
830694
  Соколова Ю.В. Место вузовской библиотеки в обеспечении электронного обучения // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 3. – С. 213-216
830695
  Макаревич А.В. Место где свет / Андрей Макаревич. – Москва : Эксмо, 2004. – 415, [1] с. – ISBN 5-699-08190-9
830696
  Геворкян Агаси Торгомович Место гипотезы в методологии физики конца XIX и начала XX вв. : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Геворкян Агаси Торгомович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 24л.
830697
  Манаенков В.Ф. Место Гоголя в истории русской лит-ры : Автореф. дис. . .. канд. филол. наук: / Манаенков В.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
830698
  Ольтшынский Ленор Иванович Место гуманитарных и социально-экономических дисциплин в государственном стандарте высшего образования третьего поколения // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 1726-667Х
830699
  Ахвледиани Г.С. Место Даниила Чонкадзе в истории изучения осетинского языка / Ахвледиани Г.С. – Тбилиси : [б. и.], 1943. – С. 211-213. – (Труды Тбилисского гос. учительского ин-та им. А.С. Пушкина ; вып. 3, 1943)
830700
  Проханов А.А. Место действий / А.А. Проханов. – М., 1980. – 272с.
830701
  Проханов А.А. Место действий / А.А. Проханов. – Москва, 1983. – 352с.
830702
  Зарицкий Б.Е. Место действия- Западная Европа / Б.Е. Зарицкий. – М, 1984. – 124с.
830703
  Доризо Н.К. Место действия-Россия / Н.К. Доризо. – М., 1971. – 174 с.
830704
   Место демографии в системе наук. – Москва : Московский университет, 1975. – 255с.
830705
  Андреева Юлия Андреевна Место Джордж Элиота в развитии английского реалистического романа второй половины XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Андреева Юлия Андреевна; МГУ. Филолог. фак. – Москва, 1974. – 26л.
830706
  Маслова В.А. Место дистрибьюторского договора в системе торговых договоров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 49-64. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
830707
  Егоров С.А. Место дисциплин историко-правового цикла в системе юридического образования // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 10. – С. 29-34. – ISSN 0132-0769
830708
  Зайцев Вадим Место для дискуссий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 52-54 : фото
830709
  Котовский В.Ф. Место для дома / В.Ф. Котовский. – Симферополь, 1985. – 176с.
830710
  Винер Ю. Место для жизни : Квартирные рассказы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 5. – С. 89-115. – ISSN 0130-7673
830711
  Аркадьев Г.А. Место для Коноплева : юморист. рассказы, сказки / Григорий Аркадьев. – Днепропетровск : Проминь, 1989. – 126 с.
830712
  Гранин Д.А. Место для памятника / Д.А. Гранин. – Москва, 1982. – 461с.
830713
  Бондаренко Н.Л. Место договора факторинга в системе договорных обязательств стран СНГ и Балтии / Н.Л. Бондаренко, О. Шкут // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправовых исследов. ; НИИ трудовых и социал. отношений. – Минск, 2015. – № 1 (5). – С. 5-21. – ISSN 2306-255X
830714
  Климко Н.Г. Место европейских стран народной демократии в экономическом соревновании двух мировых систем / Н.Г. Климко. – М., 1960. – 24с.
830715
  Новикова О. Место Европы в новом миропорядке. Обзор // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 4 : Европа и становление нового миропорядка. – С. 10-32. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
830716
   Место жительства - место воспитания. – Москва, 1985. – 111с.
830717
  Бурлачков В.К. Место жительства / В.К. Бурлачков. – Москва, 1989. – 334с.
830718
  Друянов А Л. Место закона в системе категорий материалистической диалектики / А Л. Друянов. – Москва, 1981. – 144 с.
830719
  Жданов И.Ф. Место Земли / И.Ф. Жданов. – М, 1991. – 107с.
830720
  Яздие Антуан Юсеф Место и значение внешнеэкономических связей в развитии национальной экономики Объединенной Арабской Республики (ОАР) после революции 1952 г. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Яздие Антуан Юсеф; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 17л.
830721
   Место и значение ископаемых млекопитающих Молдавии в кайнозое СССР. – Кишинев : АН МССР "РИО", 1967. – 116с.
830722
  Целикова О.П. Место и значение нравственного воспитания в системе формирования новой личности / О.П. Целикова. – М., 1976. – 64с.
830723
  Гричук Р.И. Место и значение предварительного расследования в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: / Гричук Р.И.; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Юрид. фак. Кафедра уголовного права. – Киев, 1952. – 15 с.
830724
  Гричук Р.И. Место и значение предварительного расследования в советсоком уголовном процессе : Дис... канд. юридич.наук: / Гричук Р.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. уголовное право. – К., 1952. – 263л.
830725
  Семенов В.М. Место и значение процесса сближения советских наций в их прогрессивном развитии. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Семенов В.М.; АН СССР.Ин-т филос. – М, 1977. – 22л.
830726
  Касымов А.М. Место и значение советской литературы в формировании коммунистического мировоззрения (на примере Узбекской советской литературы) : Автореф... канд. философ.наук: 09.620. / Касымов А. М.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент., 1971. – 16л.
830727
  Абдуллаев Ш.М. Место и природа словесного удаления в современном азербайджанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абдуллаев Ш.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 18 с.
830728
  Краснящих П.Г. Место и роль PR (паблик рилейшнз) в современном обществе // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 62-64. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 2). – ISSN 1562-9961
830729
  Рахнамо Х. Место и роль в истории Центральной Азии (взгляд из Таджикистана) // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 6 (228). – С. 96-104. – ISSN 1998-1813
830730
  Морозов Егор Иванович Место и роль государственно-административных органов в коммунистическом воспитании трудящихся на этапе развитого социализма. (на материалах Белорусской ССР) : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.02 / Морозов Егор Иванович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1979. – 26л.
830731
  Кунах Ю.И. Место и роль государственного капитализма в развитии экономики Украины в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Кунах Ю.И.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1972. – 28л.
830732
  Новичков А.И. Место и роль государственного сектора в научно-техническом прогрессе Индии. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Новичков А.И.; АН СССР. Ин-т востоковедения. – М., 1980. – 23л.
830733
  Ухванов Виктор Никифорович Место и роль демократических реформ в борьбе за подвод масс в социалистической революции : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Ухванов Виктор Никифорович; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1980. – 23л.
830734
  Савельев М.Н. Место и роль доказательсва в системе логики : Автореф... канд. фиолс.наук: / Савельев М. Н.; Ин-т филос. АН СССР. – М., 1953. – 9л.
830735
  Клашторный Николай Данилович Место и роль духовной культуры в развитии и совершенствовании социалистического образа жизни : Дис... канд. филослф.наук: 09.00.02 / Клашторный Николай Данилович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1981. – 158л.
830736
  Кляшторный Н.Д. Место и роль духовной культуры в развитии и совершенствовании социалистического образа жизни. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кляшторный Н.Д.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
830737
  Трошин Д.М. Место и роль естествознания в развитии общества / Д.М. Трошин. – Москва : Высшая школа, 1961. – 255с.
830738
   Место и роль земских учреждений в системе государственной власти в России в первой половине ХІХ - начале ХХ вв. // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 1. – С.16-17
830739
  Николаев Д.А. Место и роль земских учреждений в системе государственной власти России во второй половине ХІХ - начале ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2002. – № 2. – С.4-6.
830740
  Дроздовская А.А. Место и роль идей В.И. Вернадского о возникновении жизни на земле в современном естествознании // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 37-48. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1726-5428
830741
  Бабенко В.В. Место и роль идеологии в жизни общества : Автореф... канд. филос.наук: / Бабенко В.В.; АН УССР Отд. обществ. наук. – К, 1962. – 16л.
830742
  Каросас Ю. Место и роль идеологии и равитии социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: / Каросас Ю.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1969. – 22л.
830743
  Тренделев В.Я. Место и роль идеологического проникновения в общем наступлении ФРГ в Африку. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Тренделев В.Я.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
830744
  Можуховская Е.В. Место и роль изобразительного искусства в коммунитическом воспитании / Е.В. Можуховская. – М., 1963. – 42с.
830745
  Стальная В. Место и роль индустрии развлечений в мировой и отечественной сфере услуг // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 118-128. – ISSN 0207-3676
830746
  Осыка А.П. Место и роль инновационной деятельности в системе общественного производства // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.182-191
830747
  Илюхина В.А. Место и роль института мировых судей в демократизации юстиции Российской империи (по воспоминаниям А.Ф. Кони) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 16. – С. 26-29. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается судоустройство с участием мировых судей по Судебным уставам 1864 г. как один из основных институтов судебной реформы. На основе воспоминаний А.Ф. Кони обосновывается тот факт, что мировой суд сыграл одну из ключевых ролей в ...
830748
  Кендюхов А.В. Место и роль интеллектуального капитала в экономической модернизации // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.180-189. – ISBN 966-7695-78-6
830749
  Наумова Татьяна Владимировна Место и роль интеллигенции в развитом социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Наумова Татьяна Владимировна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1977. – 23л.
830750
  Шляхтун Петр Афанасьевич Место и роль интеллигенции в современном буржуазном обществе. : Дис... канд. филос.наук: / Шляхтун Петр Афанасьевич; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1976. – 186л. – Бібліогр.:л.I-XVII
830751
  Андрусяк Иван Иванович Место и роль интернационалистского воспитания в комплексном подходе к формированию новой личности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Андрусяк Иван Иванович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1983. – 24л.
830752
  Гусейнов Гасан Бахарчи оглы Место и роль ислама в социально-политической жизни современного Ирана / Гусейнов Гасан Бахарчи оглы. – Баку, 1986. – 201с.
830753
  Обидная С.Н. Место и роль категории "коммуникация" в философии истории Юргена Хабермаса // Идеология и пропаганда : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 1. – С. 216-266. – (Идеологическая борьба, теория и практика пропаганды за рубежом)
830754
  Мальцев В.И. Место и роль категорий в диалектическом материализме. / В.И. Мальцев. – Москва, 1960. – 44с.
830755
  Родригес Гонсалес Место и роль комитета защиты в политической системе республики Куба : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Родригес Гонсалес; КГУ. – К, 1986. – 180л.
830756
  Родригес Г.М. Место и роль комитетов защиты революции в политической системе республики Куба : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Родригес Г. М.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1986. – 21л.
830757
  Орлов И.Б. Место и роль комсомола в политической системе развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Орлов И.Б.; МВ и ССО РСФСР.ЛГУ. – Л, 1980. – 19л.
830758
  Сафонов Г.В. Место и роль космополитизма в идеологии и политике современной буржуазии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сафонов Г. В.; Иркут,ГУ. – Иркутск, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.24-25
830759
   Место и роль крестьянства в социально-экономическом развитии общества.. – М., 1978. – 211с.
830760
   Место и роль ленинского зачета в системе коммунистического воспитания молодежи.. – Москва, 1976. – 168с.
830761
  Косачев К.И. Место и роль международного права в борьбе с угрозами ядерного терроризма // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 11. – С. 62-69. – ISSN 0132-0769
830762
  Гаврилов В.В. Место и роль международного права в правовой системе Великобритании // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 209-217. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
830763
  Каламкарян Р.А. Место и роль Международного суда в современном миропорядке // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 9. – С. 69-80. – ISSN 0132-0769
830764
  Степин А.Б. Место и роль международных средств защиты частного права в системе российского законодательства // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (91). – С. 3-6. – ISSN 1812-3910
830765
  Суслова Л.И. Место и роль молодежных союзов в политической организации современного капиталистического общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Суслова Л.И.; МГУ. – М., 1974. – 21л.
830766
  Армандо Валеро Соса Место и роль национальной ассоциации мелких землевладельцев (НИМЗ) в политической системе на Кубе : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Армандо Валеро Соса; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1988. – 171л. – Бібліогр.:л.150-171
830767
  Армандо Валеро Соса Место и роль национальной ассоциации мелких земледельцев (НАМЗ) в политичекой системе социализма на Кубе : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Армандо Валеро Соса; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
830768
  Турив Владимир Васильевич Место и роль непроизводственной сферы в развитии общественного производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Турив Владимир Васильевич; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1974. – 25л.
830769
  Палютин А.М. Место и роль образовательной услуги в прцессе воспроизводства // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.306-319.


  1804-1825
830770
   Место и роль общего практикума в профессиональной подготовке психолога:: рефлексия студентов факультета психологии МГУ в свете модели контекстного обучения А. А.Вербицкого // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 144-155. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
830771
  Пономарев Н.С. Место и роль общедемократической борьбы в освободительном движении пролетариата на современном этапе. : Автореф... канд. филос.наук: / Пономарев Н.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 16л.
830772
  Радченко В.А. Место и роль общественного мнения в преодолении религиозных пережитков : Дис. ... канд. фил. наук / Радченко В.А. ; КГУ. – Киев, 1974. – 193 л.
830773
  Радченко В.А. Место и роль общественного мнения в реодолении религиозных пережитков : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.06 / Радченко В.А.; Киев.гос.ун-т. – Киев, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
830774
   Место и роль обыденного сознания и познания в мировоззрении личности: Межвуз. сб. науч. тр.. – Челябинск, 1990. – 144с.
830775
  Демчук А.Л. Место и роль оппозиции в политической системе Канады / А.Л. Демчук, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 5 (533). – С. 49-62. – ISSN 0321-2068
830776
  Голодникова Н.В. Место и роль оппозиции в политическом процессе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 96-99. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
830777
  Кикоть В.Я. Место и роль органов МВД в политике Российского государства по обеспечению международной законности и правопорядка // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.72-80
830778
  Хашаяр М. Место и роль парламентов в политической системе стран Ближнего и Среднего Востока. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Хашаяр М.; Ун-т дружбы народов. – М, 1972. – 24л.
830779
  Ковалев А.М. Место и роль политики в современном мире // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 22-41. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
830780
  Пичугин П.В. Место и роль политически в развитии советского общества / П.В. Пичугин. – Москва, 1971. – 124с.
830781
  Зарицкий А.В. Место и роль политического принуждения в современной теории правового государства // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.98-105. – ISSN 0132-0769
830782
  Сорокин В.В. Место и роль понятия "субъективное право" в современной юридической науке // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5. – С. 38-45. – ISSN 1812-3805
830783
  Сайфуллин Наиль Камылович Место и роль потребительской кооперации в политической системе социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Сайфуллин Наиль Камылович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 21 с.
830784
  Сайфуллин Наиль Камылович Место и роль потребительской кооперации в политической системе социалистического общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сайфуллин Наиль Камылович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 213л. – Бібліогр.:л.187-213
830785
  Величко П.К. Место и роль производственных объединений в экономике Германской Демократической Республики. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Величко П.К.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1970. – 9л.
830786
  Клименко Н.И. Место и роль профилактики в системе криминалистики // Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 2004. – Вып. 52. – С. 3-9. – ISSN 0130-2655
830787
  Максимов В.М. Место и роль работников механизированного сельскохозяйственного труда в социальной структуре сельского населения (на матер. БССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Максимов В. М.; БГУ. – Минск, 1978. – 18л.
830788
   Место и роль рабочего класса в политической организации своветского общества : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Шевченко Л. Д,; Шевченко Л. Д,; ХГУ. – Х., 1972. – 29л.
830789
  Нугаев М.А. Место и роль рабочего класса в социальной структуре социалистического общества / М.А. Нугаев, Р.В. Шакиров. – Казань, 1970. – 44с.
830790
  Жагора Место и роль рабочей молодежи развитых капиталлистических стран в антимонополистической борьбе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Жагора В. А .; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1980. – 26л.
830791
  Субботин О.Г. Место и роль рейхсрата в системе высших органов государственной власти Германии (1919-1934 гг.) // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 161-165. – ISSN 2616-700X
830792
  Карпович О.Г. Место и роль России в современном мире: вызовы и риски // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 1 (88). – С. 11-15. – ISSN 1812-3910
830793
  Пугачева Н.В. Место и роль случайного в художественно-эстетическом воспроизведении действительности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Пугачева Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
830794
  Пугачева Н.В. Место и роль случайного в художественно-эстетическом воспроизведении действительности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Пугачева Н.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
830795
  Пугачева Нина Васильевна Место и роль случайного и художественно-эстетическом воспроизведении действетельности : Дис... кнд. фиолос.наук: 09.00.04 / Пугачева Нина Васильевна; КГУ. – Киев, 1978. – 161л.
830796
  Попов Г.Х. Место и роль социалистического промышленного предприятия в системе государстенного планового руководства народным хозяйством СССР. / Г.Х. Попов. – М, 1968. – 56с.
830797
  Григорьев А.С. Место и роль союза рабочего класса с крестьянством в условиях некаписталистического пути развития. (По материалам ист. опыта развития Тувин. Нар. Республики (1921-1944) от докапитал. отношений к соц : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Григорьев А.С.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1971. – 17л.
830798
  Володин А. Место и роль среднего класса в незападных обществах // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 2. – С. 95-105. – ISSN 0131-2227
830799
  Яценко Милан Место и роль средств информации и пропаганды в формировании социалистического сознания молодежи. (На матер. ЧССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Яценко Милан; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 24л.
830800
  Яценко Милан Место и роль средств массовой информации и пропаганды в формировании социалистического познания молодежи : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Яценко Милан; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 165л. – Бібліогр.:л.143-165
830801
  Василенко Г.В. Место и роль СССР в развитии социалистической экономической интеграции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Василенко Г.В.; Всесоюзн. заоч. фин.-экон. ин-т. – М, 1978. – 21л.
830802
  Ветошкин А.П. Место и роль студенчества в ращвитии социалистического общества / А.П. Ветошкин. – Томск, 1986. – 205 с.
830803
  Хорунжий С.Н. Место и роль судебных решений в формировании правовой среды Древнего Рима // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 32-36. – ISSN 1812-3805
830804
  Ханташкеев В.С. Место и роль технической интеллигенции в социальной структуре развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.621 / Ханташкеев В.С.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 20л.
830805
  Мельников Г.И. Место и роль трудового коллектива в социальной структуре социалистического общества / Г.И. Мельников. – Иркутск, 1973. – 248с.
830806
   Место и роль трудового коллектива в социальной структуре социалистического общества.. – Иркутск, 1973. – 248с.
830807
  Кумышева Рима Мухамедовна Место и роль учебной деятельности в системе "Человек-мир" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 80-82. – ISSN 1726-667Х
830808
  Тешабаев Т. Место и роль учительства в социалистическом обществе / Т. Тешабаев. – Ташкент, 1987. – 98с.
830809
  Пармон Э.А. Место и роль фантазии в научном познании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Пармон Э.А. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1979. – 24 с.
830810
  Клюкина Л.А. Место и роль философии в культуре России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 6. – С.48-51. – ISSN 2073-9702
830811
  Капчеля В. Место и роль философии в современном высшем образовании (на примерах Республики Молдова) // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 326-339
830812
  Колесов Михаил Семенович Место и роль фольклора в духовной культуре общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Колесов Михаил Семенович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 19л.
830813
  Степанов Н.Г. Место и роль хозрасчетного предприятия в организации технического прогресса. / Н.Г. Степанов. – Волгоград, 1968. – 20с.
830814
  Бобровский П.П. Место и роль эволюционной идеи в биологии : логико-методологический аспект / П.П. Бобровский. – Киев : Высшая школа, 1973. – 180 с., [4] л. схем. – Библиогр.: с. 164-179
830815
  Бобровский П.П. Место и роль эволюционной идеи в биологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Бобровский П. П.; АН УССР, Объед. Совет ин-та филос. и ин-та госуд. права. – К., 1974. – 34л.
830816
  Мурашкин Анатолий Иванович Место и роль экспорта контрреволюции в антисоциалистической стратегии империализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мурашкин Анатолий Иванович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1979. – 2л.
830817
  Передерий В.Ф. Место и роль эстетического воспитания в системе / В.Ф. Передерий. – Москва, 1975. – 32с.
830818
  Маремкулов А.Н. Место и роль юридических установлений в законодательных актах Кабардино-Балкарской Республики // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 14-19. – ISSN 1812-8696
830819
   Место и функции массовой коммуникации (радио, телевидение, кино, пресса) в процессе педагогического воздействия.. – М., 1975. – 241с.
830820
  Агудов В.В. Место и функция "структуры" в системе категорий материалистической диалектики / Агудов В.В. – Москва : Высшая школа, 1979. – 144 с.
830821
  Рац М.В. Место идей Г.П. Щедровицкого в русской общественно-политической мысли (к 85-летию со дня рождения) / М.В. Рац, С.И. Котельников // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2014. – № 3 (141). – С. 174-184. – ISSN 0321-2017
830822
  Подгорных Николай Иванович Место идеологии в структуре общественного сознания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Подгорных Николай Иванович; МГУ. – М., 1974. – 25л.
830823
  Горбанев В.А. Место изучения своей родины в программах географии : Методика и опыт. Точка зрения // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 55-56 : Схеми
830824
  Оруджиев К.А. Место интеллигенции в социальной структуре сельского населения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Оруджиев К.А.; МВ и ССО АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1984. – 20л.
830825
  Колышкина С.С. Место информационно-коммуникационных технологий в профессиональной подготовке студентов в области изучения японского языка // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 295-302. – ISSN 1811-0916


  Для успешного формирования у студентов вузов профессиональных компетенций в сфере обучения иностранным языкам требуется максимально использовать не только традиционные методы обучения, но и возможности современных информационно-коммуникационных ...
830826
  Диденко Н.Н. Место иронии в общей категории комического // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 117-122
830827
  Лебедев С.П. Место иронии в философии Сократа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 28-32. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
830828
  Харчев А.Г. Место искусства в общественной жизни / А.Г. Харчев. – М, 1956. – 24с.
830829
  Андреев А.Л. Место искусства в познании мира / А.Л. Андреев. – Москва : Политиздат, 1980. – 255 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы)
830830
  Вербин А.И. Место исторического материализма в системе наук / А.И. Вербин, А.Е. Фурман. – Москва, 1965. – 191с.
830831
  Елисеев А.В. Место итогового зачета в форме рейтинга в системе контроля знаний учащихся 10 класса : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С. 59-62 : Табл.
830832
  Познер В. Место казни. / В. Познер. – М, 1963. – 208с.
830833
  Мальков И.Е. Место категории "отношение" в марксистско-ленинской философии / И.Е. Мальков. – Кишинев, 1976. – 35с.
830834
  Рачко О.А. Место Китайской Народной Республики на рынке нефтяных танкеров // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2011. – № 5 (61). – С. 23-24. – ISSN 1680-2721
830835
   Место Китая в глобальной политике США.. – М., 1987. – 359с.
830836
  Хунагов Р.Д. Место классического университета в экономическом, социальном и культурном пространстве региона // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 53-59. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены основные направления деятельности Адыгейского государственного университета как учебного и исследовательского центра Республики Адыгея. The article presents the basic lines of activity of Adyghe State University as the main ...
830837
  Чернобровкин В.С. Место комиссий по делам несовершеннолетних в системе ювенальной юстиции // Вопросы ювенальной юстиции : Федеральный научно-практический журнал / Россий. благотвор. фонд "Нет алкоголизму и наркомании" (НАН),Издат. группа"Юрист". – Москва, 2005. – № 1. – С. 9-14
830838
  Бондарь А.П. Место коммерческих банков на фондовом рынке Украины в современных условиях // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2008. – № 1. – С. 59-62
830839
  Бойко Ю.П. Место Косово во внешней политике Албании с конца XIX в. до начала 1990-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 119-128. – ISSN 0042-8779
830840
  Постернак Г.И. Место кровоостанавливающего жгута в современном алгоритме временной остановки кровотечения на догоспитальном этапе / Г.И. Постернак, В.В. Лесной // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 4 (83). – С. 57-60. – ISSN 2224-0586
830841
  Фенин Л.Н. Место крупного многофункционального города в социально-экономической системе поселений ССР и особенности его социальной структуры. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Фенин Л.Н.; МВ и ССО РСФСР. Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1973. – 24л.
830842
  Злобин Н.С. Место культуры в системе общественных связей : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 621 / Злобин Н.С. ; АН СССР , Ин-т философии. – Москва, 1969. – 31 с.
830843
  Узойкин А.И. Место лексикографии в формировании литературного языка национального периода (английский язык XVII-XVIIIвв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Узойкин А.И.; Моск. гос. пед. ин-т ин.яз. – Москва, 1980. – 24л.
830844
  Лысый В.П. Место логического строя науки при переходе ее от эмпирического уровня к теоретическому / В.П. Лысый, З. Кишка // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
830845
  Бельчиков Ю.А. Место М.В. Ломоносова в истории русского литературного языка // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 20-30. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
830846
  Сенашенко В.С. Место магистратуры в современной модели инженерного образования / В.С. Сенашенко, Е.А. Конькова, С.Е. Васильева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 16-22. – ISSN 0869-3617


  Анализируются проблемы становления магистратуры в рамках современной модели инженерного образования. Магистерские образовательные программы рассматриваются как основа для разработки индивидуальных образовательных маршрутов при решении проблемы ...
830847
  Леонтович А.В. Место материализма в естествознании / А.В. Леонтович, 1905. – 16с.
830848
  Титовец Т.Е. Место междисциплинарной интеграции в развитии методологической культуры будущего учителя // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 64-73. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385
830849
  Туебекова Зауреш Джапаровна Место междометий в системе частей речи современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Туебекова Зауреш Джапаровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1984. – 23л.
830850
  Балданов Б.Б. Место международно-правовых договоров в системе источников российского права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 11. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805


  В статье определяется место международно-правовых договоров в системе источников российского права. Делается вывод о том, что международно-правовые договоры, заключенные и ратифицированные Российской Федерацией, в иерархии источников права современной ...
830851
  Глущенко Г.И. Место международной трудовой миграции в мировом хозяйстве // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 10. – С. 54-68. – ISSN 0320-8168
830852
  Иванова Р.П. Место Михаила Драгоманова в общественно-политическом движении России и Украины во второй половине XIX века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Иванова Р.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 21 с.
830853
  Казак О.Г. Место молодежных организаций в национально-культурной жизни Закарпатья (1938-1944 гг.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 28-33. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "Рассматриваются различные аспекты функционирования молодежных организаций Закарпатья в 1938–1944 гг., таких как «Левенте», скаут, студенческие общества. Источниковую базу работы составляют впервые введенные в научный оборот документы Государственного ...
830854
  Деревянко Татьяна Николаевна Место морали в формировании общественной сущности человека : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05. / Деревянко Татьяна Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 192л. – Бібліогр.:л.162-192
830855
  Деревянко Т.Н. Место морали в формировании общестенной сущности человека : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Деревянко Т. Н.; КГУ. – К., 1988. – 17л.
830856
  Деревягин И.Г. Место морали и права в развитии коммунистического отношения к туруду : Автореф... канд. филос.наук: / Деревягин И. Г.; Льв.ГУ. – Львов, 1971. – 21л.
830857
  Бараш Дж.Э. Место музыки в эстетике Канта // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 10. – С. 115-124. – ISSN 0235-1188
830858
  Макаревичус Место мысленного эксперимента в научном познании : Автореф... канд. филос.наук: / Макаревичус К-В.Ю; АОН при ЦК КПСС, Каф. маркс. лен. филос. – М., 1971. – 18л.
830859
  Макаревичус К. Место мысленного эксперимента в познании / К. Макаревичус. – Москва, 1971. – 81с.
830860
  Рахманов А.А. Место мысленного эксперимента в техническом творчестве // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
830861
   Место на земле.. – М., 1957. – 175с.
830862
  Кирсанов Н.А. Место назначения - фронт. / Н.А. Кирсанов. – М., 1978. – 119 с.
830863
  Малы Б. Место народного хозяйства Чехослованкии в системе международного социалистического разделения труда : Автореф... кадн. экон.наук: / Малы Б.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра полит. экономии. – М., 1962. – 16л.
830864
  Полтавыская Е.И. Место наук документально-коммуникационной сферы в Номенклатуре специальностей научных работников // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 14-23. – ISSN 0130-9765
830865
  Рубан Ю.Д. Место науки в обществе: взгляды и позиции ученых, зооинженерия среди других наук / Ю.Д. Рубан. – Київ : Аграрна наука, 2001. – 204с. – ISBN 966-540-112-2
830866
  Решетняк Е.И. Место науки и образования в формировании smart-общества // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 182-184. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
830867
  Ерофеев К. Место нахождения религиозной организации // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 64-66.
830868
  Шингирей Валентина Михайловна Место немаркированного компонента в подсистеме неличных форм английского глагола : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шингирей Валентина Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 22л.
830869
  Верховский Вячеслав Место неожиданного рая : проза // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 5/6. – С. 4-12. – ISSN 0131-8136
830870
  Хасбулатов Р.И. Место новой России в системе международных экономических отношений: поиск и развитие концепции (1990-1993 гг.) // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 5-20. – ISSN 2074-6040


  В статье излагаются концептуальные основания внешней (формирующейся) политики Российской Федерации и особенно ее внешнеэкономического компонента, которые развивал автор, находясь в первом эшелоне высших государственных деятелей в 1990-1993 гг.
830871
  Хасбулатов Р.И. Место новой России в системе международных экономических отношений: поиск и развитие концепции (1990-1993 гг.). // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 5-19. – ISSN 2074-6040


  В статье излагаются концептуальные основания внешней (формирующейся) политики Российской Федерации и особенно ее внешнеэкономического компонента, которые развивал автор, находясь в первом эшелоне высших государственных деятелей в 1990-1993 гг.
830872
  Игбаева Г.Р. Место норм, регулирующих страховые отношения, в систеие российского права // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 21-26. – ISBN 966-614-021-7
830873
  Кулакова Ю.Ю. Место нормативно-правового договора в системе форм права // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 8. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
830874
  Бенин В.Л. Место образования в модернизационных процессах // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 7. – С. 58-66. – ISSN 1561-2465


  Анализируются очередные шаги российской власти по реформированию системы образования. Обосновывается социальная заинтересованность в освобождении реформы от чиновничьего диктата и келейности. Показывается тесная взаимосвязь реформы образования со ...
830875
  Панченко В.И. Место общественного идеала в художественном освоении действительности // Проблемы философии : республиканский междуведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 56 : Из истории развития философской мысли на Украине
830876
  Гордиенко В.Д. Место общественного разделения труда в способе производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гордиенко В. Д.; МВиССО РСФСР, РГУ. – Ростов н/Д., 1980. – 23л.
830877
  Кахидзе Зураб Мизанович Место овощеводства в колхозах Хв подзоны производственной специализации сельского хозяйства Грузинскйо ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кахидзе Зураб Мизанович; АН ГрузССР. Ин-т экономики и прва. – Тбилиси, 1972. – 20л.
830878
  Григорович Х. Место оценок в системе психических функций. / Х. Григорович. – К., 1920. – 68с.
830879
  Копытина В.Г. Место партативного артикля в системе артикля современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Копытина В.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 17л.
830880
  Цукерблат Д.М. Место патентно-информационных подразделений в реализации инновационных проектов // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 92-100
830881
  Коляда Н.А. Место перевода в межкультурной коммуникации // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – C. 132-141
830882
  Фрейман Нина Место перемен /Палермо : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 8-19 : Фото
830883
  Евсеев В.Е. Место периодической печати в развитии ленинских норм партийной жизни. : Автореф... Канд.ист.наук: / Евсеев В.Е.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 23л.
830884
  Горбунов В.А. Место под солнцем / В.А. Горбунов. – М, 1976. – 271с.
830885
  Берденников В.К. Место под солнцем : повесть и рассказы / Владлен Берденников. – Алма-Ата : Жалын, 1978. – 144 с.
830886
  Маканин В.С. Место под солнцем : Рассказы / В.С. Маканин. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 316с.
830887
  Збырчог В. Место под солнцем : повести, рассказы / В. Збырчог. – Кишинев : Hyperion, 1991. – 238 с.
830888
  Дашкова П. Место под солнцем / Полина Дашкова. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 464с. – ISBN 5-04-001096-6
830889
  Дашкова П. Место под солнцем / Полина Дашкова. – Москва : Астрель, 2005. – 432с. – ISBN 5-17-027231-6
830890
   Место понятия "воля" в современной психологии / В.А. Иванников, Д.Д. Барабанов, А.В. Монроз, В.Н. Шляпников, Е.В. Эйдман // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 2. – С. 15-24. – ISSN 0042-8841
830891
  Смирнов С.Д. Место понятия "общение" в психологической теории деятельности // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 3. – С. 81-92. – ISSN 0042-8841
830892
  Ганбаров Д.М. Место права на объединение в системе прав и свобод человека в Азербайджанской Республике // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 374-377. – ISSN 2219-5521
830893
  Какабадзе И.В. Место практических работ в процессе обучения географии СССР и методика их проведения : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Какабадзе И.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 37л.
830894
  Филиков Д.А. Место презумпции вины в классификациях гражданско-правовых презумпций // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 2 (16). – С. 146-153. – (Юридические науки ; Вып. 2 (16)). – ISSN 1995-4190
830895
  Советов В.В. Место преступления - Намибия / В.В. Советов. – М, 1986. – 110с.
830896
  Келлер Мартин Место преступления: Мадрид // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 130-139 : фото. – ISSN 1029-5828
830897
  Николайчук С Место принципа самодвижения в теории материалистической диалектики и его категориальная структура : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Николайчук С, А. ; МВ и ССО РСФСР , Урал. ГУ. – Свердловск, 1981. – 18 с.
830898
  Рулько Евгений Тимофеевич Место принципов в структурной организации современного международного права : Дис... канд.юрнаук: 12.00.10 / Рулько Евгений Тимофеевич; КГУ. – Киев, 1979. – 181л.
830899
  Рулько Е.Т. Место принципов в структурной организации современного международного права.. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Рулько Е.Т.; КГУ. – Киев, 1980. – л.
830900
  Кульбацкая Вера евтеевна Место причастий в системе частей речи современного немецкого языка и их адъективация : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кульбацкая Вера евтеевна; Минский гос. пед. ин-т иностранных языков. – Минск, 1981. – 25л.
830901
  Горкин А.П. Место прмышленности США в мировой экономике : География. Мир сегодня // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 17-23 : Табл. – ISSN 0016-7207
830902
  Стаднюк И.Ф. Место происшествия - фронт. / И.Ф. Стаднюк. – Москва, 1960. – 438с.
830903
  Горкин А.П. Место промышленности США в мировой экономике Окончание. Начало см. в № 1 за 2007 г.) : Мир сегодня // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 10-13 : Табл. – Бібліогр. 10 назв. – ISSN 0016-7207
830904
  Кулиева Г. Место процессуальних сроков в системе юридических фактов // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 2 (76). – С. 28-33
830905
  Попова М.А. Место психологии религии в системе научного атеизма / М.А. Попова. – Москва, 1967. – 18с.
830906
  Гога Н.П. Место психологических знаний в профессиональной Я-концепции преподавателя // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 98-102
830907
  Голубовский Б.Г. Место работы -- театр. / Б.Г. Голубовский. – М., 1986. – 286,2с.
830908
  Верещагина Е. Место регионов в политической системе современной Европы // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 4 : Европа и становление нового миропорядка. – С. 143-163. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
830909
  Королев М.Г. Место религии в постсоветской повседневности // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 131-134


  Історія людства не знає жодної великої цивілізації, яка не була б релігіозною
830910
  Тымкив Я. Место Республики Польши в институционализации политики безопасности Европы в процессе интеграции с ЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 2). – С. 141-148


  У статті розкриваються аспекти та історичні факти відносин Польщі та ЄС у сфері зовнішньої політики і безпеки в період інтеграції. Проаналізовано основні аспекти інтеграції в 90-ті роки 20 ст. Розглянуто зміну позиції Польщі в контексті розширення ЄС ...
830911
  Антипина З.Г. Место ритуала в системе традиций и обычаев и его роль в формировании коммунистического мировоззрения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 620 / Антипина Зинаида Григорьевна ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 18 с.
830912
  Козлов В.П. Место романа "Трое" в идейно-творческом развитии А.М.Горького. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козлов В.П.; Анд БССР. – Минск, 1963. – 20л.
830913
  Перепелица Г. Место российско-украинских отношений во внешней политике Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 2. – С. 88-94
830914
  Моргенштерн И.Г. Место СБА в библиотеке как системе // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 23-26. – ISSN 0130-9765
830915
   Место сбалансированных инфузионных растворов на основе лактата натрия в современной инфузионной терапии / А.С. Соколов, В.В. Никонов, С.В. Курсов, А.Э. Феськов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 39-44. – ISSN 2224-0586
830916
  Веревочкин Николай Место сбора при землетрясении : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 9. – С. 7-58. – ISSN 0012-6756
830917
  Терновский Е. Место свидания : Повесть // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 3. – С. 29-40. – ISSN 0321-1878
830918
  Серафимович А.С. Место свято. / А.С. Серафимович. – Волгоград, 1962. – 191с.
830919
  Егоров А.С. Место сектора услуг в процессе становления постиндустриальной экономики (инвестиционный аспект) // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 85-90. – ISSN 1728-8878
830920
  Шепель Ю. Место семантических процессов в моделировании словообразовательных рядов // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 130-146. – ISSN 2411-6548
830921
  Марковская Н.Г. Место семьи в системе ценностных ориентаций личности : Автореф... канд. социол.наук: 22.00.04 / Марковская Н.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 23л.
830922
  Долинина Кира Место силы. Эрмитаж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 62-67 : фото. – ISSN 1029-5828
830923
  Васильев А.А. Место славянофилов в истории русской философии и политико-правовой мысли // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 1 (67). – С. 58-70. – ISSN 1812-8696
830924
   Место службы - "горячие точки".. – М., 1990. – 62с.
830925
  Корж Г.П. Место службы - граница. К 70-летию Погран.войск КГБ СССР и 60-летию шефства комсомола Украины над Краснозн. Зап.погран. округом. / Г.П. Корж. – К., 1988. – 190с.
830926
  Веркин Э. Место снов : роман / Эдуард Веркин. – Москва : Эксмо, 2006. – 480 с. – (Хроника Мечты Страны). – ISBN 5-699-19323-5
830927
  Алиев Ш.И. Место социальних прав в системе прав человека и их основные специфические особенности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 166-172. – ISSN 1684-2618
830928
  Алиев Ш. Место социальных прав в системе прав человека: проблемы международно-правового регулирования // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 68-78. – ISSN 2072-8670
830929
  Фельдман М.А. Место стахановского движения в предвоенной советской истории // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 8. – С. 3-19. – ISSN 0042-8779


  О том, почему рождение стахановского движения произошло летом 1935 года, какова степень реальной поддержки и реального участия в нем рабочих СССР, каково качество управления этим процессом в 1935-1941 гг., экономический эффект от стахановского движения ...
830930
  Кудашкин В.В. Место таможенно-нетарифного регулирования ввоза и вывоза продукции военного назначения (иных контролируемых товаров) в системе таможенных отношений // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 81-92. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
830931
  Ивушкин Н.Б. Место твое впереди / Н.Б. Ивушкин. – Москва : Военное издательство, 1976. – 286с.
830932
  Ивушкин Н.Б. Место твое впереди / Н.Б. Ивушкин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 270с.
830933
  Багиров Э.Г. Место телевидения в системе средств массовой информации и пропаганды : учеб. пособ. / Э.Г. Багиров ; Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечер. обуч. Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1976. – 119 с. – Библиогр.: с. 113-118
830934
  Хмара Г.И. Место телевидиения в системе массовых коммуникаций / Г.И. Хмара. – Москва, 1966. – 51с.
830935
  Староверова К.О. Место теории организационной культуры в структуре культурологического знания // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 223-226. – ISSN 1606-951Х
830936
  Степанова М.А. Место теории П. Я Гальперина в психологической концепции деятельности // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.28-42. – ISSN 0042-8841
830937
  Бехбудов М.Д. Место Турции во внешней политике Англии в 1939 --1941 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 573 / Бехбудов М.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1971. – 24л.
830938
  Самойлов В.П. Место у костра. / В.П. Самойлов. – Харьков : Правда, 1975. – 136с.
830939
  Иванов Б.В. Место у окна / Б.В. Иванов. – Москва, 1972. – 64с.
830940
  Попов В.А. Место Украинской ССР в системе международного социалистического разделения труда.. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов В.А.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1965. – 19л.
830941
  Мусий В. Место универсалий в формировании когнитивного разрыва в рассказе А.Н. Толстого "День Петра" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – С. 132-141. – ISSN 2312-6809
830942
  Верещагина Н.О. Место уроков "Петербурговедение" в школьных курсах географии / Н.О. Верещагина, А.Г. Захаров // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 1. – С. 66-69 : Табл. – ISSN 0016-7207
830943
  Добронравова И.С. Место философии в междисциплинарном исследовании постнеклассических практик: проблема свободы // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 7-18
830944
  Безродный А.Г. Место философии в системе биологического знания // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 860. – С. 188-193. – (Серія : Теорія культури і філософія науки ; вип. 37). – ISSN 0453-8048
830945
  Гущенко Т. Место фразеологии в структуре концепта // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 44-47
830946
  Максимычев И.Ф. Место ФРГ в общеевропейской системе межгосударственных отношенй : Автореф... докт. полит.наук: 23.00.04 / Максимычев И. Ф.; МГИМО. – М., 1993. – 60л.
830947
  Кухалашвили В.К. Место Френсиса Скотта Фицджеральда в американской литературе 20--30-х годов ХХ : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Кухалашвили В.К.; АН УССР, Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 29л.
830948
  Кухалашвили В.К. Место Френсиса Скотта Фицджеральда в американской литературе 20-х --30-х годов ХХ века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Кухалашвили В.К. ; АН УССР , Ин-т лит-ры им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 12 с.
830949
  Бурчинский С.Г. Место холинергической фармакотерапии в стратегии лечения сосудистой деменции // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 4. – C. 24-28. – ISSN 2524-0412
830950
  Гуменюк И Б. Место цветного населения среди сил протеста ЮАР : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Гуменюк Б.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
830951
  Гуменюк Борис Иванович Место цветного населения среди сил протеста ЮАР : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Гуменюк Борис Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 173л. – Бібліогр.:л.160-173
830952
  Турчин Роман Степанович Место цельнооформленных именных несубстативных модификаторов в системе частей речи современного английского языка : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Турчин Роман Степанович; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 18л.
830953
  Аношкин А.Н. Место центров коллективного пользования и высокотехнологичных лабораторий в инфраструктуре исследовательского университета // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 11. – С. 70-76. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрена роль центров коллективного пользования и лабораторий, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, в инновационной структуре университета, в коммерциализации технологий и разработок. Приведены примеры успешного использования оборудования в ...
830954
  Сорокин Ю.Н. Место цервикогенной головной боли в международной классификации головной боли // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 7 (85). – C. 105-111. – ISSN 2224-0713
830955
  Мжаванадзе А.В. Место цитрусоводства в экономике субтропического сельского хозяйства Грузинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Мжаванадзе А.В.; АН ГССР.Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1971. – 53л.
830956
  Гексли Т.Г. Место человека в царстве животных : со многими рис. в тексте / соч. Томаса Генриха Гускслея ; пер. с нем. изд. д-ра В. Каруса Ю. Гольдендах. – Москва : В университетской тип., 1864. – [6], 182 с., 1 л. ил. : ил.


  Пер.: Гольдендах, Юлий Осипович (1840-?)
830957
   Место Чехословакии в мировой экономике.. – М., 1958. – 241с.
830958
  Махонин Е.В. Место экологии в физической культуре при реализации различных направлений подготовки бакалавров в высшем учебном заведении // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 12. – С. 86-89. – ISSN 1726-667Х
830959
  Кулиева Афсана Насими гызы Место экономических терминов в лексикологии современного турецкого и азербайджанского языков // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 8 (162). – C. 112-118
830960
  Трифонова М.М. Место эксперимента - кухня / М.М. Трифонова. – Саратов, 1991. – 365с.
830961
  Колесник Н.И. Место эстетического воспитания в гармоническом развитии личности : Дис... канд. философ.наук: / Колесник Н.И.; КГУ. Кафедра Этики, эстетики и логики. – Киев, 1964. – 238л. – Бібліогр.:л.217-238
830962
  Колесник Н.И. Место эстетического воспитания в гармоническом развитии личности : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Колесник Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 23 с.
830963
  Мордоса Й. Место этнической культуры литовцев в системе школьного обучения Литвы: поиски реализации проблемы // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 187-193. – ISBN 978-617-689-193-2
830964
  Хмара Николай Дмитриевич Место языка в познавательном процессе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хмара Николай Дмитриевич; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 18л.
830965
  Абдуллаева Зара Место, время // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С. 72-79


  Харківський художник Сергій Братков. Нині живе і працює в Москві
830966
   Место, где живут традиции // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 34-35 : фото
830967
  Мыць Лилия Место, где лечат космонавтов и ядерщиков : Украина incognita // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 88-92 : Фото
830968
  Садовяну М. Место, где ничего не произошло... / М. Садовяну. – Москва, 1963. – 471с.
830969
  Тесля Е.В. Место, значение и роль латентной библиографической информации в системе информационных ресурсов // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Российской академии наук Гос. публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2. – С.74-77. – ISSN 1815-3186


  Показано социально-культурное значение библиографической информации в сериальных изданиях. Раскрывается место, значение и роль латентной библиографической информации через ее функции (оценочную, поисковую, эвристическую), которые она выполняет в ...
830970
  Вист В. Место, которого нет : [авантюрно-ист. роман] / Братья Вист ; [ил. А. Белокур]. – Киев : Саммит-Книга, 2017. – 336, [1] с. : ил. – Кн. в суперобл. – (САММИТ-КНИГА : c книгой - по жизни!). – ISBN 978-617-7434-97-8
830971
   Место, наукам посвященное... Из истории Московского университета. – Москва, 1995. – 132с. : Московский ун-тет на пороге третьего тысячелетия ; Вып.1. – ISBN 5-88091-004-0
830972
  Лиис Р.К. Место, роль и функции РВС Республики Куба в политической организации общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Лиис Р.К.; Военно-политическая Акад.В.И.Ленина. – М, 1982. – 17л.
830973
  Марфин В.С. Местожительство -- Земля. / В.С. Марфин. – Кишинев, 1969. – 88с.
830974
  Неруда П. Местожительство -- Земля: Стихи разных лет. / П. Неруда. – Москва, 1977. – 423с.
830975
  Голубева Е. Местоимение / Е. Голубева. – Вильнюс, 1962. – 31с.
830976
  Синельникова Л.Н. Местоимение в дискурсе : монография / Л.Н. Синельникова ; МОН Украины ; Гос. учрежд. "Луганский нац. ун-т им. Тараса Шевченко". – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2009. – 412 с. – ISBN 978-966-617-219-1
830977
  Суяров И. Местоимение в современном узбекском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Суяров И. ; Самарканд. гос. ун-т им. А. Навои. – Самарканд, 1965. – 32 с.
830978
  Васильева А.К. Местоимение и его категории во французском языке / А.К. Васильева. – Ленинград, 1973. – 71с.
830979
  Шпекина Н.И. Местоимение словосочетания в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 02.04 / Шпекина Н.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. М.Тореза. – М., 1972. – 39л. – Бібліогр.:с.36-38
830980
  Ладыженская Т.А. Местоимение, глагол : учебные материалы для 5 класса / Т.А.Ладыженская ; Акад. пед наук ССР, НИИ общего и полит. образ. – Москва, 1968. – 72 с.
830981
  Никольский Н.Н. Местоимение. / Н.Н. Никольский. – М, 1946. – 28с.
830982
  Стешкович Т.Ф. Местоимения в белорусском языке. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.02 / Стешкович Т.Ф.; АН БССР.Ин-т языкознания. – Минск, 1979. – 48л.
830983
  Живова Г.Т. Местоимения в кетском языке : автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.02 / Живова Г. Т. ; АН СССР, Лен. отд. ин. яз. – Ленинград, 1978. – 17 с.
830984
  Майтинская К.Е. Местоимения в мордовсих и марийских языках. / К.Е. Майтинская. – М, 1964. – 111с.
830985
  Куркиев А.С. Местоимения в нахских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Куркиев А.С. ; АН ГрузССР , Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1966. – 25 с.
830986
  Петрова О.В. Местоимения в системе функционально-семантических классов слов / О.В. Петрова. – Воронеж, 1989. – 156с.
830987
  Генералова А.П. Местоимения в системе частей речи современного русского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Генералова А.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1970. – 20л.
830988
  Гусейнова С.Х. Местоимения в современном русском и азербайджанской языках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнова С.Х.; Ком.высш.и сред.спец.образования Совета Мин.АзССР. – Баку, 1962. – 17л.
830989
   Местоимения в современном русском языке : учебное пособие / А.М. Чепасова, Л.Д. Игнатьева, Ж.З. Мительская, А.Д. Соловьева, Л.П. Юздова; А.М. Чепасова, Л.Д. Игнатьева, Ж.З. Мительская, А.Д. Соловьева, Л.П. Юздова. – 2-е изд., испрвл. и доп. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 176с. – ISBN 978-5-9765-0035-8
830990
  Нахангова М.А. Местоимения в современном таджикском языке : Автореф... канд. филол.наук: 667 / Нахангова М.А.; АН СССР. Ин-т языкознания. Ленингр. отд-ние. – Душанбе, 1971. – 23л.
830991
  Юсуфов Б. Местоимения в староузбекском литературном языке / Б. Юсуфов. – Ташкент, 1991. – 146с.
830992
  Львович А. Местоимения в художественном мире Д. Хармса и А. Введенского: сопоставительный анализ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 471-476. – (Бібліотека Інституту філології)


  В статье приведен анализ произведений Даниила Хармса и Александра Введенского. Описана система закономерностей употребления местоимений, а также их роль в субъектной организации текстов. В статті наведено аналіз поетичних творів Данила Хармса та ...
830993
  Томчина С.И. Местоимения в языках мандре. К вопросу о разграничении имени и глагола. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.671 / Томчина С.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Восточ. ф-тет. – Л., 1973. – 27л.
830994
  Майтинская К.Е. Местоимения в языках разных систем. / К.Е. Майтинская. – М, 1969. – 312с.
830995
  Селиверстова О.Н. Местоимения в языке и речи / О.Н. Селиверстова. – Москва : Наука, 1988. – 151 с. – ISBN 5-02-010894-4
830996
  Левковская К.А. Местоимения и местоименные слова / К.А. Левковская. – М, 1979. – 172с.
830997
  Абраамян С.Г. Местоимения и местоименные члены в современном армянском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абраамян С.Г.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1953. – 32 с.
830998
  Воротников Ю.Л. Местоимения как "языковые категоризаторы" // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 5. – С.42-49. – ISSN 0130-9730
830999
  Устинова Н.Ф. Местоимения как часть речи в современном английском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Устинова Н.Ф. – Москва, 1951. – 26 л.
831000
  Иванюк Люба Местоименно-союзные контаминаты в современном русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Иванюк Люба; Симферопольский гос. ун-т им. М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1988. – 181л. – Бібліогр.:л.131-181
<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,