Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>
830001
  Диба А. "Михайлина Коцюбинська: прямостояння на зламі епох і держав" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10. – С. 157-180. – ISSN 0208-0710
830002
  Якімова А. "Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011)" - енциклопедія життя і діяльності геніального вченого // Матеріали шостої та сьомої Міжнародних наукових конференцій "Драгоманівські студії" / "Драгоманівські студії", міжнар. наук. конф. – Софія : Бетапринт - Петрови и Сие, 2013. – С. 22-24. – ISSN 1314-927Х


  Видання підготовлене КНУ імені Тараса Шевченка за активного сприяння та участі співробітників НБ ім. М. ...
830003
   "Михайло Кравчук - Гомер математики", математик від БОГА, педагог - від СЕРЦЯ (доля вченого на тлі трагічної історії України) // Математичні методи в хімії і біології / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – Т. 1, № 1. – С. 4-14
830004
  Лебедєв Т.С. "Михайло Ломоносов" іде в океани / Т.С. Лебедєв. – Київ : Наукова думка, 1969. – 128с.
830005
  Семенюк В.І. "МИХТИМУ" або неперевершеному Калашникову - 100 / В.І. Семенюк, Д.Б. Жуйков, Р.М. Фрунт // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Худов Г.В., Бараннік В.В., Герасимов С.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (59). – С. 105-116. – ISSN 1997-9568
830006
  Жуков Борис "Мишка котолапый" : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 100-109 : Фото
830007
   [Михайло Максимович] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 194. – ISSN 0869-3595
830008
   [Михайло Петрович Тиводар] // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 111-112. – ISSN 0130-6936


  "...20 жовтня 2017 року вітчизняна народознавча наука зазнала непоправної втрати - на 82 році життя перестало битися серце видатного українського етнолога, доктора історичних наук, професора Ужгородського національного університету Михайло Петровича ...
830009
   [Михайло Слабченко] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 34. – ISBN 966-7060-92-6
830010
   «Мишоловка» мовою оригіналу // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 6


  "Студенти й викладачі ІМВ представили глядачам прем’єру всесвітньовідомої детективної п’єси Агати Крісті «Мишоловка» («Mousetrap») мовою оригіналу. Кошти від реалізації квитків спрямують на благодійність. Режисеркою-постановницею п"єси-детективу ...
830011
   Михайленко Валерій Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 80
830012
   Михайленко Валерій Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 156-157 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
830013
   Михайленко Валерій Петрович (1948) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 89. – ISBN 966-95774-3-5
830014
   Михайленко Наталії Миколаївні - 60 ! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 96. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817
830015
   Михайленко Наталія Миколаївна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 80-81
830016
   Михайленко Наталія Миколаївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 157-158 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
830017
   Михайленко Наталія Миколаївна (1955) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 89-90. – ISBN 966-95774-3-5
830018
  Фурса С.Я. Михайленко Олександр Романович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 30-32. – ISBN 978966-97130-0-1
830019
   Михайленко Петро Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 299-302. – ISBN 978-617-573-038-6
830020
   Михайленко Тетяна Ігорівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 164-165. – ISBN 978-966-439-961-3
830021
   Михайленку Валерію Петровичу - 70! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55-56. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  6 листопада 2018 р. виповнилося 70 років із дня народження Михайленка Валерія Петровича – відомого геоеколога, кандидата хімічних наук, доцента кафедри фізичної географії та геоекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
830022
  Пригара М.А. Михайлик - джура козацький / М.А. Пригара. – Київ, 1972. – 143 с.
830023
  Пригара М.А. Михайлик - джура козацький / М.А. Пригара. – Київ, 1982. – 184 с.
830024
  Ясень М. Михайлина // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С.61
830025
  Гуржій О.І. Михайлина Павло Васильович / О.І. Гуржій, А.П. Коцур // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 235-236. – ISSN 0130-5247


  Михайлина Павло Васильович - вчений, історик, доктор історичних наук, професор.
830026
   Михайлина Хомівна Коцюбинська // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 120-124. – ISSN 0236-1477
830027
  Шкурка М. Михайлівка: мовчазні свідки далекої минувшини // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2013. – № 1 ( січень - березень). – С. 15-17. – ISSN 1814-5078


  Геологічні пам"ятки села Михайлівка Лебединського району Сумської області.
830028
  Зінченко А.Л. Михайлівська (Свято - Михайлівська) церква // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 569. – ISBN 978-966-02-8346-6
830029
  Кузьменко Т. Михайлівська церковно-учительна школа при Києво-Золотоверхому монастирі (кін. XIX ст.) // Труди Київської Духовної Академії : науковий збірник Київської православної богословської академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2019. – № 19 (191). – С. 88-99. – ISSN 2411-4677
830030
  Лагодовська О.Ф. Михайлівське поселення / О.Ф. Лагодовська. – Київ, 1962. – 248 с.
830031
  Дідора В. Михайлівський Видубицький монастир Києва // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 22 (238), листопад. – С. 7
830032
  Дідора В. Михайлівський Видубицький монастир Києва // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 23 (239), грудень. – С. 7
830033
  Тоцька Ірма Михайлівський Золотоверхий ( слід у культурі ) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 161-163
830034
  Дегтярьов М.Г. Михайлівський Золотоверхий монастир / М.Г. Дегтярьов, А.В. Реутов. – Київ : Техніка, 1997. – 160с. – Бібліогр.157-160. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-021-6
830035
  Чобіт Д. Михайлівський Золотоверхий монастир / Дмитро Чобіт ; [редатор: Ореста Чечель, фото: Оксана Валькер та ін.]. – Броди : Просвіта, 2005. – 27, [3] с. : фот. – (Знамениті храми та монастирі України). – ISBN 966-7544-24-9
830036
  Куковальська Н.М. Михайлівський Золотоверхий монастир : історична доля та мистецька спадщина / Н.М. Куковальська ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ : Горобець, 2011. – 53, [3] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 53. – ISBN 978-966-2377-10-1
830037
  Грипась В. Михайлівський Золотоверхий: шлях довжиною у 900 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24-25 травня (№ 87/88). – С. 11


  Історія незнищенного храму.
830038
  Кравченко О.М. Михайлівський Іоанно-Предтеченський монастир середини XVII - XVIII ст. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2014. – № 22. – С. 48-53. – ISSN 2227-183Х
830039
  Клос В. Михайлівський монастир - митрополичий осередок Української Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 13 (229), липень. – С. 6-7


  До 900-ліття Михайлівського Золотоверхого монастиря.
830040
  Романченко О.Д. Михайло-Олександринська церква в с. Шатура та її фундаторка княгиня О. Голіцина (Гудович) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 39-44. – ISSN 2218-4805
830041
  Лень А. Михайло Авенаріус - засновник наукової школи експериментальної фізики в Україні (до 170-річчя з дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 165-167. – ISBN 966-7060-76-4
830042
   Михайло Авенаріус (1835-1895) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 40-41 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
830043
   Михайло Андрійович Алексеєнко (1942-2020) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 81-82. – ISSN 0027-2803


  14 листопада 2020 р. пішов з життя Михайло Андрійович Алексеєнко - професор, доктор філологічних наук (Україна), професор титулярний (Польща), завідувач кафедри російської мови філологічного факультету Львівського уні­верситету імені Івана Франка ...
830044
  Кошик Н.І. Михайло Андрійович Голубець : Бібліографічний покажчик / АН УРСР; Львів. наук. б-ка ім В. Стефаника; Укладач: Н. І. Кошик. – Львів : Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, 1980. – 42 с.
830045
   Михайло Андрійович Голубець : Бібліографічний покажчик до 60-річчя від дня народження / АН УРСР; Львівська наукова б-ка; Укладач Н. І. Кошик. – Львів, 1990. – 94с.
830046
  Ємець Т.М. Михайло Антонович як фундатор українського ренесансу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 197-199
830047
  Дудко Д. Михайло Антоновський - перший видавець творів Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 256-259. – ISBN 978-617-7009-24-4


  М.А.Антоновський був одним з передових людей свого часу. Вихованець Києво-Могилянської академії і Московського університету, масон, соратник М.В.Новикова та О.М.Радищева, історик і бібліограф, він вперше видав твори Г.С.Сковороди.
830048
   Михайло Бабій // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 41 : Михайло Бабій. – С. 3-22
830049
  Міхно О.П. Михайло Базник - педолог, автор оригінальної методики складання характеристики учня // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 6-13. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
830050
  Кульчицький В. Михайло Балугянський // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 190-192
830051
  Гордієнко Д. Михайло Бережков і Тимофій Флоринський у світлі епістолярних джерел // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українське т-ва охорони пам"яток історії та культури ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; Ніжин. краєзнавчий муз. ім. Івана Спаського ; редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова [та ін.]. – Ніжин ; Київ, 2019. – С. 161-181. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 12, вип. 27 (30)). – ISSN 2078-063X
830052
  Котляр А. Михайло Білас. Спогади про літо // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 11


  "За підтримки Українського культурного фонду, реалізується проєкт "Віртуальний музей Михайла Біласа". Цими осінніми днями, коли тепла і яскравості в сонця дедалі менше, а вдома поки що майже так само холодно, як і на вулиці, я подумки повертаюся в ...
830053
  Маслійчук В.Л. Михайло Білевич – учитель Новгород-Сіверської гімназії (1806–1821) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 89-94. – ISSN 2218-0567
830054
  Горкуша О. Михайло Боголюбов як філософ релігії / О. Горкуша, А. Колодний // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 491-507. – ISBN 978-617-696-609-8
830055
   Михайло Бойчук // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 213-216
830056
   Михайло Бойчук: репресоване мистецтво // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 531-538. – ISBN 978-966-2530-59-9
830057
   Михайло Брайчевський : Вчений і особистість. – Київ : Фенікс, 2002. – 228с. – ISBN 966-651-024-3
830058
  Павленко Ю.В. Михайло Брайчевський і його концепція вітчизняної історії першого тисячоліття нашої ери // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 5-16. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
830059
  Сагайдак М.А. Михайло Брайчевський у просторі української культури 60 - 80-х років // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – С. 20-26
830060
  Бібіков Д. Михайло Брайчевський як дослідник історії стародавнього Києва // Молода нація : Альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2006. – № 2. – С. 115-128. – ISBN 966-7332-13-6
830061
  Полєк В.Т. Михайло Бринський / В.Т. Полєк. – Львів, 1968. – 19с.
830062
  Полянський І.Ю. Михайло Булгаков - хірург Чернівецького військового шпиталю / І.Ю. Полянський, Я.Ю. Войтів // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 105-107. – ISSN 1727-0847


  У 1916 році М. Булгаков закінчив медичний факультет Київського університету Св. Володимира з відзнакою отримавши звання лікаря.
830063
  Меншуткин Б.Н. Михайло Васильевич Ломоносов : Жизнеописание / сост. Б.Н. Меншуткин. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1911. – [4], 160 с., 23 л. ил., портр., факс., карт. : ил., портр.
830064
  Стеклов В.А. Михайло Васильевич Ломоносов / В.А. Стеклов. – Берлин; Петербург ; Москва, 1922. – 202 с.
830065
  Черняховский Ф.И. Михайло Васильевич Ломоносов / Ф.И. Черняховский. – Архангельск, 1953. – 40 с.
830066
  Черняховский Ф.И. Михайло Васильевич Ломоносов / Ф.И. Черняховский. – Архангельск, 1961. – 79 с.
830067
   Михайло Васильович Лобода : [некролог] // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 462. – ISSN 2413-7944


  "Президія Національної Академії медичних наук України з глибоким сумом сповіщає, що 30 червня 2016 року пішов з життя відомий український вчений та організатор охорони здоров"я, народний депутат України Верховної Ради четвертого скликання, голова ...
830068
   Михайло Васильович Ломоносов : До 250-рыччя з дня народження (1711-1961) ; Короткий рекомендований покажчик. – Львів : [б.в.], 1961. – 20 л. – Склографічне видання
830069
  Алентьєв О.О. Михайло Васильович Ломоносов : до 250-річчя з дня народження / Алентьєв О.О. – Київ, 1961. – 42 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР)
830070
  Фіалков Ю.Я. Михайло Васильович Ломоносов / Ю.Я. Фіалков. – К., 1968. – 77с.
830071
  Путята Т.В. Михайло Васильович Остроградський : До 150-річчя з дня народження / Т.В. Путята, Б.Н. Фрадлін. – Київ, 1951. – 88 с.
830072
  Шмигевський М.В. Михайло Васильович Остроградський (1801-1862) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
830073
   Михайло Васильович Токарчук : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т фізики конденс. систем ; [упоряд. : О.Л. Іванків, О.В. Величко ; відп. ред. : І.М. Мриглод, О.Л. Іванків ; авт. вступ. ст. І.П. Омелян]. – Львів : Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 2016. – 61, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Алф. покажч.: с. 58-60. – (Бібліографія українських вчених)
830074
  Білан Ю.Я. Михайло Васильович Фpунзе / Ю.Я. Білан, В.Ю. Білан. – Київ : Радянська школа, 1962. – 91 с.


  I.Фpунзе, Михайло Васильович пpо нього.
830075
   Михайло Васильович Шульга // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 265-266. – ISSN 1993-0909
830076
  Гаврилюк Ю. Михайло Вербицький - біографія вписана в краєвид надсянських сіл // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 2 (138). – С. 15-22. – ISSN 1230-2759
830077
  Середа В. Михайло Вербицький - талант і пам"ять // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 2 (138). – С. 3-4. – ISSN 1230-2759
830078
   Михайло Вербицький // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 162-164. – ISBN 978-966-8137-97-6
830079
  Шафран Т. Михайло Вербицький творець українського гімну // Християнський голос : українська церковна газета. – Мюнхен, 2011. – Вересень [№] 17. – С. 7
830080
  Захарчук О. Михайло Вербицький, священник і композитор (до 150-ліття роковин смерті) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 3 (37). – С. 92-95. – ISSN 2224-0926
830081
  Шурова Н.С. Михайло Вериківський / Н.С. Шурова. – Київ : Музична Україна, 1972. – 51 с.
830082
  Прокопович Т. Михайло Вериківський та коріння експресіонізму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 209-214. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
830083
  Губрій Н.В. Михайло Верхацький як театральний критик: на прикладі рецензії на виставу "Гамлет" (1935 р.) в узбецькому драматичному театрі імені Хамзи // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 244-253. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто основні напрями театральної діяльності М. Верхацького — режисера, педагога та театрального критика в зазначений період творчості (1936–1952), його вплив на становлення та розвиток узбецького театру. Розвідка є спробою запропонувати та ...
830084
   Михайло Владимирський-Буданов (1838-1916) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 350-351 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
830085
  Дьяконова З.Г. Михайло Водяний / З.Г. Дьяконова, Л.М. Новоселицька. – К, 1972. – 79с.
830086
  Федорак Н. Михайло Возняк - видавець творів Маркіяна Шашкевича // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 255-262. – ISSN 0130-528Х


  Огляд збірника "Писань" М. Шашкевича, впорядкованого та виданого зусиллями М. Возняка в 1912 році з нагоди 100-літнього ювілею видатного поета, доводить, що за ще сто років, які минають відтоді, історія української літератури не збагатилася практично ...
830087
  Федорак Назар Михайло Возняк - дослідник української літописної традиції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 10 (574). – С. 31-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Пам"ятки українського літописання завжди перебували у сфері професійних літературознавчих зацікавлень Михайла Возняка. Саме він чи не перший з учених наполягав на "українській літописній традиції" як на важливому понятті в термінологічній системі ...
830088
  Трофимук С. Михайло Возняк // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 211-213
830089
  Клебан Л. Михайло Возняк в останні роки життя (1945-1954): критика та переслідування академіка // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 322-340. – ISSN 2078-6077
830090
  Працьовитий В. Михайло Возняк про п"єсу "Украдене щастя" Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 144-159. – ISSN 0130-528Х
830091
  Гнатюк М. Михайло Возняк як історик української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 57-62. – ISSN 0130-5263
830092
  Горак Р. Михайло Возняк: його село, родина і початок дороги / Роман Горак // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 231-258. – ISSN 0130-528Х
830093
  Коновал О. Михайло Воскобійник жив Україною // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 5/6 (211/212). – С. 49-50
830094
  Шевченко Віктор Михайло Вронченко - геодезист та мандрівник : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 45-47 : Фото
830095
  Шакула С.В. Михайло Врубель. Зішестя святого духа на апостолів (спроба атрибуції прообразів) // Матеріали Круглого столу, присвяченого Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017) / Круглий стіл, присвячений Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017). – Київ : Національний заповідник "Софія Київська", 2017. – С. 142-145. – ISBN 978-966-2377-29-3
830096
  Колодний А. Михайло Гайковський в його релігієзнавчих діяннях // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 721-722. – ISBN 978-617-696-609-8
830097
   Михайло Гайовий // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 44 : Михайло Гайовий. – С. 3-22
830098
  Молчанова Т. Михайло Глінка і Україна // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С.106-108. – ISSN 0868-4790
830099
   Михайло Гнатюк = Mykhaylo Hnatyuk: Biobibliographical Guide : біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 132 с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 25 ; Біобібліографія вчених університету). – ISBN 978-966-613-509-7
830100
  Волиняк П. Михайло Голинський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1956. – Рік 7, ч. 83, грудень : грудень. – С. 20-23
830101
   Михайло Голубець : Бібліографічний покажчик. – Львів, 2000. – 148с. – ISBN 966-02-1428-8
830102
  Шаповал Ю. Михайло Горбачов і Україна: штрихи до портрета ініціатора перебудови // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ, 2000. – С. 270-274. – (Політологія і етнологія ; Вип. 12). – ISBN 966-02-1643-0
830103
   Михайло Гордійович Демчишин (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 114-115 : фото. – ISSN 0367-4290
830104
   Михайло Гордійович Демчишин (До 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 122-123 : фото. – ISSN 0367-4290
830105
  Бедь В. Михайло Горинь - український патріот, дисидент і політв"язень, політичний, державний та громадський діяч (спогади до 90-річчя від дня народження) // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ "Центр досліджень проблем державотворення Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород, 2020. – Вип. 3. – С. 44-47. – ISSN 2706-8323
830106
  Слабошпицький М. Михайло Горинь: людина-книга. Штрих до портрета // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 8 серпня (№ 29/30). – С. 1
830107
  Кирчів Р. Михайло Грабовський і Україна // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 309-312
830108
  Ковалів Ю. Михайло Григорів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 98-102. – ISSN 0236-1477
830109
  Німенко А.В. Михайло Григорович Лисенко. / А.В. Німенко. – К., 1958. – 33с.
830110
  Козак С.Д. Михайло Гришко: (Укр. рад. співак). Біогр. повість. : біографічна повість / С.Д. Козак. – Київ : Молодь, 1978. – 199 с.
830111
  Райковський Б. Михайло Грушевський-засновник системи демократичних виборів в Україні / Б. Райковський, Ю. Донченко, С. Смолянніков // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 94-98
830112
  Кулікова Т.В. Михайло Грушевський - активний учасник літературного процесу кінця XIX - початку XX століття в Україні / Т.В. Кулікова, В.В. Деркач // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 44-48
830113
  Гомотюк Оксана Михайло Грушевський - архітектор науки про українців // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.26-52. – ISSN 1810-2131
830114
  Калакура Я. Михайло Грушевський - будівничий Української держави // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 144-152. – ISBN 966-7060-35-7


  Біографи М. Грушевського схильні розглядати його інтерес до української історії як один з мотивів вибору Київського університету св. Володимира для одержання історичної освіти. Тут він зустрівся з фундатором української національної історіографії ...
830115
  Гошуляк І. Михайло Грушевський - видатний соборник України / І. Гошуляк, П. Коріненко // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 274-283. – ISBN 978-966-611-826-7
830116
  Мойсей А. Михайло Грушевський - дослідник витоків культури українців // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 14-20. – ISSN 2311-9896
830117
  Сурмяк Ю. Михайло Грушевський - духовний провідник українського народу / Ю. Сурмяк, Л. Кудрик // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С. 66-72.
830118
  Музика І.В. Михайло Грушевський - ідеолог і творець української держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 9-14. – ISSN 2219-5521


  До 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського.
830119
  Верстюк В. Михайло Грушевський - лідер та ідеолог Центральної Ради // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 5-29. – ISSN 2307-3047
830120
  Гаврилюк Ю. Михайло Грушевський - літописець і співтворець нашої історії // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 18 вересня (№ 38). – С. 1, 6. – ISSN 0027-8254
830121
   Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – 400 с. – ISBN 966-7060-35-7


  Редколегія: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф.,Залізняк Л.Л., Крисаченко В.С., Лой А.М.,Мацько Л.І., Мельник Л.Г., Мойсієнко А.К., Огородник І.В., Радишевський Р.П., Сергійчук В.І., Таланчук О.М., Цюрупа М.В., Ярошовець В.І.
830122
  Грановський Борис Михайло Грушевський - перший президент України, академік : Біобібліографія (1885-2000 рр.) / Грановський Борис. – Київ, 2001. – 385с. – ISBN 966-7863-01-8
830123
   Михайло Грушевський - роль в історії, значення для сучасності // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 3-4. – ISSN 1230-2759
830124
  Верба І. Михайло Грушевський - студент Київського університету: початок наукової та громадської діяльності // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 325-336. – ISBN 978-966-611-826-7
830125
  Калакура Я.С. Михайло Грушевський - фундатор історіографічних досліджень // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 3 (528), травень - червень. – С. 4-17. – ISSN 0130-5247
830126
  Шинкарук О.В. Михайло Грушевський - центральна постать в українській політико-правовій думці кінця XIX - першої третини XX ст. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 142-150. – (Серія "Філологічні науки")
830127
  Божко Н.М. Михайло Грушевський -організатор української академічної науки // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2001. – Схід і Захід України: проблеми єднання. – С. 205-215. – (Політологія і етнологія ; Вип. 13). – ISBN 966-02-1745-5
830128
  Винар Л. Михайло Грушевський / Л. Винар. – Київ, 1955. – 304с.
830129
   Михайло Грушевський : [Фотоальбом. – Київ : Україна, 1996. – 140 с. – ISBN 966-524-010-2
830130
   Михайло Грушевський. – Київ : Бібліотека українця, Київська правда, 1998. – 152с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-13-4
830131
  Пристайко В. Михайло Грушевський : справа "УНС" і останні роки (1931-1934) / Володимир Пристайко, Юрій Шаповал ; [відп. ред. І. Гирич] ; Центр іст. політології Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. НАН України, Служба безпеки України. – Київ : Критика, 1999. – 350, [5] с. – Покажчик: с. 341-351. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 331-335. – ISBN 966-7679-08-Х
830132
  Шаповал Ю. Михайло Грушевський / Ю. Шаповал, І. Верба. – Київ : Альтернативи, 2005. – 352с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-677-003-2
830133
  Тагліна Ю.С. Михайло Грушевський / Ю. Тагліна. – Харків : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-2575-3
830134
  Савченко О. Михайло Грушевський // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 26 (282). – С. 39


  29 вересня виповнюється 145 річниця від дня народження Михайла Грушевського - відомого українського історика, публіциста, літературознавця, письменника, громадського й державного діяча.
830135
  Тагліна Ю.С. Михайло Грушевський / Ю.С. Тагліна. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2014. – 127, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-97340-5-1
830136
  Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський : біогр. нарис / Р.Я. Пиріг, В.В. Тельвак. – Київ : Либідь, 2016. – 574, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 567-573. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0731-6


  На великому історіографічному і джерельному матеріалі подано біографічний портрет видатного українського науковця, громадсько-політичного і державного діяча. Висвітлено велетенську педагогічну, наукову та організаційну роботу М. Грушевського в ...
830137
  Безродний Є.Ф. Михайло Грушевський / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 231-236. – ISBN 978-966-667-690-3
830138
  Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський : біогр. нарис / Р.Я. Пиріг, В.В. Тельвак. – Київ : Либідь, 2017. – 574, [2] с. : іл. – Імен. покажчик: с. 567-573. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0731-6


  На великому історіографічному і джерельному матеріалі подано біографічний портрет видатного українського науковця, громадсько-політичного і державного діяча. Висвітлено велетенську педагогічну, наукову та організаційну роботу М. Грушевського в ...
830139
  Шаповал Ю. Михайло Грушевський : "Я сам прийшов до політики через історію..." / Юрій Шаповал, Ігор Верба ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 492, [4] с. : іл., портр., табл. – Сер. засн. в 2018 р. - Імен. покажчик: 476-492. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Політичні портрети" / редкол.: О. Рафальський (голова] [та ін.]). – ISBN 978-966-922-125-4


  У пр. № 1725321 напис: Майбутнім грушевськознавцям з побажанням добра і щастя від І. Верби. 3.06.2019 р. Підпис
830140
  Ковалів Ю. Михайло Грушевський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (693), вересень. – С. 85-87. – ISSN 0236-1477
830141
  Наулко В.І. Михайло Грушевський // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 25-37. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
830142
   Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – ISBN 978-966-02-8731-0
Кн. 1. – 2019. – 510, [1] с. : портр. – На корінці кн. зазнач. рік: 2018. - Імен. покажчик: с. 495-508. – Бібліогр. в підрядк. прим.
830143
   Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – ISBN 978-966-02-8732-7
Кн. 2. – 2019. – 487, [1] с. : портр., іл. – На корінці кн. зазнач. рік: 2018. - Імен. покажчик: с. 476-485. – Бібліогр. в підрядк. прим.
830144
   Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – ISBN 978-966-02-9726-5
Кн. 3. – 2021. – 405 с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 388-402. – Бібліогр. в прим.: с. 355-358 та в підрядк. прим.
830145
   Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – ISBN 978-966-02-9727-2
Кн. 4. – 2021. – 509, [3] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 490-507. – Бібліогр. в прим.: с. 430 та в підрядк. прим.
830146
  Тельвак В. Михайло Грушевський contra Володимир Мількович (до проблеми формування дискусійного поля української історіографії почаику ХХ ст.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 255-269.
830147
  Турченко Ф.Г. Михайло Грушевський vs Микола Міхновський (дискусія сучасників: погляд через сторіччя) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 74-94. – ISSN 0130-5247
830148
  Винар Л. Михайло Грушевський в історії України (у 140-ліття народження історика) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 7-19. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
830149
  Тельвак В. Михайло Грушевський в історіографічній спадщині Мирона Кордуби / В. Тельвак, В. Тельвак // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Галик В., Петречко О., Андрєєв В. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 148-172. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 2312-2595
830150
  Данюк І. Михайло Грушевський в психологічному ракурсі // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
830151
  Винар Л. Михайло Грушевський в українській і світовій історії = Mykhailo Hrushevs"kyi in Ukrainian and world history : у 125-ліття з дня народження / Любомир Винар ; Українське іст. т-во. – Нью-Йорк ; Торонто ; Київ ; Париж : [б. в.], 1993. – 49, [4] с., [1] арк. фот. : іл. – Покажч. осіб: с. 53. - Парал. тит. арк, зез. англ. мовою. - Передрук з журн.: "Український Історик", т. 28-29, 1991-1992. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія: Грушевськіяна ; ч. 4). – ISBN 1-879070-02-2
830152
  Зайцева З. Михайло Грушевський в українському науковому русі до початку Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль М. Грушевського в іституціональному розвитку української науки в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. In the article light upon is problem of Grushevsky"s role in the development of Ukrainian science.
830153
  Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський і Академія: нереалізоване президентство (1924-1928 рр.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 7. – С. 3-18. – ISSN 1027-3239
830154
  Капраль М. Михайло Грушевський і археографія у Науковому товаристві ім. Шевченка (1894 - 1913 рр.) / М. Капраль, А. Фелонюк // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 2. – С. 7-51. – ISBN 978-966-02-8732-7
830155
  Завальнюк О. Михайло Грушевський і вироблення концепції творення Українського національного університету // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 247-255. – ISBN 978-966-611-826-7
830156
  Романів О. Михайло Грушевський і галичани: конфлікт 1913 року // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 13-16. – ISSN 1563-3977
830157
  Пристайко В.І. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД. Трагічне десятиліття: 1924-1934. / В.І. Пристайко, Ю.І. Шаповал. – Київ : Україна, 1996. – 336с. – ISBN 966-524-014-5
830158
  Пивовар С. Михайло Грушевський і Дмитро Донцов про перспективи української державності (спроби історико-порівняльного аналізу) / С. Пивовар, І. Шліхта // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 193-201. – ISBN 966-7060-35-7
830159
  Романцова Н.І. Михайло Грушевський і конфлікт 1911-1913 рр. у працях сучасників // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – С. 28-30. – ISBN 978-966-920-016-7


  У статті досліджується історіографічний аспект питання щодо причин та обставин конфлікту, якій розгорівся в українських громадсько-політичних та наукових колах Східної Галичини в 1911-1913 рр.
830160
  Горинь В. Михайло Грушевський і конфлікти в Науковому Товаристві ім. Т. Шевченка // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 1995. – Вип. 2. – С. 143-156. – ISBN 5-7702-0612-8
830161
  Швець В. Михайло Грушевський і Львівський університет : суспільно-іконогр. нарис : [книга-альбом] / Володимир Швець ; [передм. О. Сухий] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 146, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 144-146. – ISBN 978-617-10-0515-0
830162
  Винар Л. Михайло Грушевський і наукове товариство ім. Шевченка. 1892-1934 / Любомир Винар; Українське історичне т-во. – Нью-Йорк; Дрогобич; Львів : Українське Історичне т-во, 2006. – 384с., 8с. іл. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – (Грушевськіяна ; Том 8). – ISBN 1-879070-19-7
830163
  Винар Л. Михайло Грушевський і наукове товариство ім.Тараса Шевченка. / Л. Винар. – Мюнхен, 1970. – 111с.
830164
  Пустовіт Т. Михайло Грушевський і Полтавщина // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 6-7


  Найважливіший напрям, за яким відбувалася співпраця ученого з полтавцями, - його активна видавнича і наукова діяльність.
830165
  Гирич І. Михайло Грушевський і справа перенесення його львівських інститутцій до Києва в часах Першої російської революції // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 1. – С. 29-58. – ISBN 978-966-02-8731-0
830166
  Барвінська П. Михайло Грушевський і становлення східноєвропейських студій у німецькомовному академічному середовищі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглянуто роль Михайла Грушевського у процесах становлення й інституалізації східноєвропейських історичних студій у німецькомовному академічному середовищі. Відзначено здійснені ним заходи по виокремленню історії України як складової ...
830167
  Чугаєвська Л. Михайло Грушевський і студентський рух в еміграції в 1920-ті роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 71-73. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено наукову і політичну діяльність М. Грушевського в еміграції у 1920-х рр. Висвітлено його співпрацю з українськими студентами в Європі. The article is dedicated a complex position of Ukrainian students abroad and work M. Grushevskogo with ...
830168
   Михайло Грушевський і сучасність : Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 130-річчю від дня народження М. Грушевського. – Київ : Київський університет, 1998. – 84 с.
830169
  Мельниченко В. Михайло Грушевський і Тарас Шевченко: цікаві віртуальні перетинання. 10 історичних мініатюр // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 вересня (№ 36). – С. 10-11
830170
  Ковалишин О. Михайло Грушевський і товариство "Учительська громада" у Львові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 80-89. – (Серія педагогічна ; вип. 33). – ISSN 2078-5526
830171
  Водотика С.Г. Михайло Грушевський і українська археографія 1920-х років // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 173-176
830172
  Хоменко В.О. Михайло Грушевський і Українська партія соціалістів-революціонерів: інформаційний потенціал архівних документів партії // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 157-166. – ISSN 0320-9466
830173
  Петегирич В. Михайло Грушевський і формування археологічної науки в Науковому товаристві ім. Шевченка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 143–156. – (Серія "Історія" ; вип. 54). – ISSN 2220-7929
830174
  Солдатенко В. Михайло Грушевський і Центральна Рада: парламентські ілюзії і реалії // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 22-36. – ISBN 978-966-611-826-7
830175
  Винар Л. Михайло Грушевський історик і будівничий нації = Mykhailo Hrushevs"kyi : historian and nation builder : статті і матеріяли / Любомир Винар ; Українське історичне т-во ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ. – Київ ; Нью-Йорк ; Торонто : Фундація ім. О. Ольжича, 1995. – 304 с. – У 130-ліття з дня народження М. Грушевського 1866-1996. – ISBN 5-7707-7675-7
830176
  Дальний М. Михайло Грушевський на тлі своєї публіцистики // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 228, січень : січень. – С. 17-24
830177
  Майоров М. Михайло Грушевський не був першим президентом України / М. Майоров, В. Огієнко, Я. Файзулін // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 17 березня (№ 22). – С. 20


  Жодні архівні документи не підтверджують самого існування такої посади.
830178
  Гунчик І. Михайло Грушевський про "категорію" фольклорної молитви // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 89-94


  У статті проаналізовано внесок М. Грушевського у дослідження української народної молитви як одного з жанрів магічно-сакрального фольклору. Систематизовано дотичну наукову термінологію, яку використовував учений на означення оказіонально-обрядових ...
830179
  Жуков С. Михайло Грушевський про Адама Кисіля як миротворця за доби Української революції XVII століття // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 324-333


  Висвітлюється діяльність визначного миротворця часів Хмельниччини Адама Кисіля у баченні Михайла Грушевського.
830180
  Павленко С. Михайло Грушевський про архіви Києва, Москви та Варшави в університетському "Щоденнику" // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 244-250. – ISSN 0320-9466


  Інформація, що міститься у “Щоденнику” 1888–1894 рр., засвідчила важливий період життя М. Грушевського, коли він навчався на останніх курсах історико-філологічного факультету та в магістратурі Київського університету Св. Володимира, тому його можна ...
830181
  Данюк І. Михайло Грушевський про національне самопізнання та національне відродження // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 57-60
830182
  Проданюк Ф. Михайло Грушевський про національно-державне будівництво Центральної Ради та формування системи народоправства й демократії в УНР // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 162-173. – ISBN 978-966-611-826-7
830183
  Предко О.І. Михайло Грушевський про релігійні пошуки в українських масах у XIX столітті // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 43-45


  У статті розглядаються духовні пошуки в контексті релігійного життя України в XIX cтолітті. М.Грушевський звернув увагу на поширення таких релігійних течій як духобори, штундизм, мальованці, хлисти. Унаслідок зовнішніх і внутрішніх факторів у їх ...
830184
  Голубко В.Є. Михайло Грушевський про роль військового фактора в державотворчих процесах Центральної Ради // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 15-27. – ISSN 2313-5603
830185
  Дудка В.І. Михайло Грушевський про роль селянства в українській національно - демократичній революції // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 12-16. – (Серія "Історичні науки")
830186
  Кондратик Л. Михайло Грушевський про сутність та еволюцію релігії / Л. Кондратик, О. Кондратик // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 299-324. – ISBN 978-966-02-6706-0
830187
  Діптан І. Михайло Грушевський про українсько-шведський союз 1708 - 1709 років // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 48-62. – ISBN 978-966-8591-31-0
830188
  Тельвак В. Михайло Грушевський про українську історіографію кінця ХІХ - початку ХХ століття // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Мін. освіти і науки Укр.; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. – Дрогобич, 2001. – Вип. 5. – С. 167-180. – ISBN 966-7444-89-9
830189
  Мацько Л.І. Михайло Грушевський про українську мову // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 287-302. – ISBN 978-966-660-472-2
830190
  Діптан І.І. Михайло Грушевський про Українську революцію середини XVII століття в контексті національного державоствердження // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 9-17. – ISSN 2075-1451
830191
  Єрмолаєв В.М. Михайло Грушевський про установчу владу українського народу // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 4. – С. 15-31. – ISSN 1993-0909


  У статті зазначається, що українські історики і правознавці отримали можливість вивчити багату творчу спадщину та нові актуальні аспекти історії державо- і правотворення в творах М.С. Грушевського з часів горбачовської "перебудови". Доводиться, що ...
830192
  Тельвак В.В. Михайло Грушевський та "Київська Старовина" / В.В. Тельвак, В.П. Тельвак // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 33-37. – ISBN 978-966-493-834-8


  Стаття присвячена впливу журналу "Київська Старовина" на творчу долю М. Грушевського.
830193
  Музичко О. Михайло Грушевський та Іван Линниченко: нові штрихи до історії взаємин двох істориків // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 281-290
830194
  Шевчук Д. Михайло Грушевський та його мала Батьківщина Холмщина у XIX -XX століттях // Критика : часопис. – Київ, 2012. – Вересень - жовтень (рік 16, число 9/10)


  Про збірник "Михайло Грушевський та його мала Батьківщина Холмщина у XIX -XX століттях" за редакцією Григорія Купріяновича, був представлен на конференції, яка проведена була в Холмі в рамках відзначення 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського.
830195
  Круглова Л. Михайло Грушевський та Київський університет Св. Володимира: ранній період наукової діяльності. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 32–36. – ISSN 2309-9356
830196
  Тельвак В. Михайло Грушевський та конфлікти в середовищі українських істориків (початок XX ст.) // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 183-190
830197
  Тельвак В. Михайло Грушевський та німецьке слов"янознавство першої третини XX століття // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2009. – Т. 17. – С. 148-155
830198
  Панькова С. Михайло Грушевський та Олександр Левицький у світлі епістолярних і мемуарних джерел // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 83-94. – (Нова серія ; вип. 15)
830199
  Хоменко В. Михайло Грушевський та Українська партія соціалістів-революціонерів у працях Микити Шаповала // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії нового та новітнього часу ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 24 : Спеціальність "Історія". – С. 92-109. – ISSN 2521-1587
830200
  Тельвак В. Михайло Грушевський у колі чеських інтелектуалів / В. Тельвак, М. Маркевич // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 2. – С. 121-162. – ISBN 978-966-02-8732-7
830201
  Мельниченко Т. Михайло Грушевський у Москві / розмову вела Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 грудня (№ 48). – С. 10-11


  Під такою назвою у видавництві "Либідь" вийшла в світ фундаментальна книга доктора історичних наук, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Володимира Мельниченка. З відомим українським істориком зустрілася головний редактор "Слова ...
830202
  Мельниченко В.Ю. Михайло Грушевський у Москві : авт. енциклопедія-хроноскоп / Володимир Мельниченко ; [худож.-оформлювач: Ю. Ніколаєнко ; голов. ред. А. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2015. – 565, [3] с. : портр., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0700-2
830203
  Тельвак В. Михайло Грушевський у полемічному просторі Центрально-Східної Європи зламу століть: наукове, громадське, приватне // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 1. – С. 115-171. – ISBN 978-966-02-8731-0
830204
  Пристайко В.І. Михайло Грушевський у світлі невідомих документів ГПУ-НКВД / В.І. Пристайко, Ю.І. Шаповал // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 69-78
830205
  Панькова С. Михайло Грушевський у творенні національного пантеону: виставка пам"яті Володимира Антоновича (1928 рік) // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 2. – С. 66-95. – ISBN 978-966-02-8732-7
830206
  Бурлачук В. Михайло Грушевський як історик і соціолог / В. Бурлачук, М. Молчанов, В. Степаненко // Біля витоків соціологічної думки в Україні / В. Бурлачук, М. Молчанов, В. Степаненко. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 1995. – С. 41-63. – ISBN 5-7702-1197-0
830207
  Колодний А. Михайло Грушевський як історик релігії // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 448-449. – ISBN 978-617-696-609-8
830208
  Левченко В. Михайло Грушевський як особистість і науковець: особливості рецепції у наукових колах Одеси наприкінці ХІХ - першої половини ХХ століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 13-26. – ISSN 2222-5250
830209
   Михайло Грушевський, 1866-1934: життя, діяльність, творчість : з нагоди 140-річчя від дня народження // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43/44,№4(172)/1/2(173/174) : Михайло Грушевський, 1866-1934: життя, діяльність, творчість. – ISSN 0041-6061
830210
  Стрельский Г.В. Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти / Г.В. Стрельский, А. Трубайчук. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 192 с. – ISBN 9665290258
830211
   Михайло Грушевський. 250 лет // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2004. – № 10. – С. 26-31. – ISBN 966-7522-09-1
830212
  Крип"якевич І. Михайло Грушевський. Життя й діяльність // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України,Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2001. – Вип. 8 : Іван Крип`якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 233-255. – ISBN 966-02-2209-2
830213
   Михайло Грушевський. Перший президент України, академік : біобібліографія (1885-2000 рр.). – Київ, 2001. – 384 с. – ISBN 966-7863-8
830214
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Живу я підневільно в Москві..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 липня (№ 26). – С. 10-11
830215
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Москва впаде, Украйна встане..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 червня (№ 25). – С. 6-7


  Доктор історичних наук Володимир Мельниченко розмірковує про зловісну роль Москви в історичній долі українського народу, Михайла Грушевського та його розуміння російсько-українських відношень.
830216
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Обвинувачення Шевчека в малюванні карикатур..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 червня (№ 22). – С. 10-11
830217
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Руйновали козаченьки московськії мури…" // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 64-70. – ISSN 2226-3012


  Згадуються цитати про Сагайдачного М. Максимовича.
830218
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Се продовження того самого завдання на винищення українства..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 19-25 травня (№ 8/9). – С. 10-11
830219
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Так відбувся мій поворот на рідну землю..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 березня (№ 12). – С. 13


  З вересня 1916 р. Михайло Грушевський відбував заслання в Москві. Вийшло так, що чотири доби після обрання головою Центральної ради М. Грушевський ще жив на Арбаті. У статті йдеться про його приїзд з Москви до Києва 12 березня 1917 р.
830220
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Україна дістала поета-лірика, котрого виглядала від часів Шевченка" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 11 лютого (№ 3). – С. 1, 14


  До 5-річчя перепоховання праху Олександра Олеся в січні 2017 року.
830221
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Шевченка признає пророком вся Україна" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 квітня (№ 16). – С. 10-11


  Аналіз шевченкознавчих текстів М. Грушевського.
830222
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Шевченко не розділяє, а єднає" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 лютого (№ 6). – С. 8-9


  До 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського.
830223
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Я оснувався в Москві, Арбат 55" / В. Мельниченко. – Москва : ОЛМА - ПРЕСС, 2005. – 448с. – ISBN 5-224-04966-0
830224
  Пиріг Р. Михайло Грушевський: драматизм історичної долі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 вересня - 1 жовтня (№ 176/177). – С. 21


  Попри всі помилки Грушевського-політика, його визначна роль в історії України як великого вченого, фундатора нашої незалежності не ставиться під сумнів.
830225
  Шаповал Ю.І. Михайло Грушевський: еміґрація і повернення в Україну (1919–1924) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 290-300. – ISSN 2218-4805
830226
  Шаповал Ю.І. Михайло Грушевський: еміграція й повернення в Україну (1919-1924 pp.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 4-23. – ISSN 0130-5247
830227
  Верба І.В. Михайло Грушевський: останній період перед еміграцією (квітень 1918 - квітень 1919 рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 53-58. – ISBN 978-966-581-772-1
830228
  Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський: проблеми створення академічної біографії вченого // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 42-45. – ISBN 966-544-258-9
830229
  Верба В.І. Михайло Грушевський: роки російського заслання (1914-1917) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С.331-349


  Є про звинувачення Ю. Кулаковським - М.Грушевського на сторіках газети "Речи" від 25 жовтня 1915 року С.343
830230
  Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський: сторінки біографії (1924 - 1934 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1991. – № 2 (226), березень - квітень. – С. 44-51. – ISSN 0320-9466
830231
  Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський: суспільне усвідомлення історичної постаті // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 4-10. – ISSN 0130-5247
830232
  Пиріг В. Михайло Грушевський: суспільне усвідомлення історичної постаті // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 2. – С. 218-225. – ISBN 978-966-02-8732-7
830233
  Коваленко О. Михайло Грушевський: тиждень в Чернігові / О. Коваленко, Г. Курас // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 1. – С. 144-156


  Про Й.Ю. Гермайзе. - С. 149, 156.
830234
  Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський: трансформації суспільного сприйняття історичної постаті // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 8-16. – ISBN 978-966-353-435-0
830235
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: уроки для нації / розмову вела Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 листопада (№ 46). – С. 12-13
830236
  Домбровська Л. Михайло Демков - невтомний трудівник на ниві вітчизняної освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4 (225). – С. 27-31. – ISSN 2076-9326
830237
  Бєлкіна Н. Михайло Демков // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С.63-66
830238
  Гедоні А. Михайло Дері і його сини / А. Гедоні. – Х, 1931. – 75с.
830239
   Михайло Деяк // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 7 : Михайло Деяк. – С. 3-30.
830240
  Козинкевич О. Михайло Дзиндра: інтерпретація мови сучасної скульптури: до 100-річчя від дня народження // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 88-91. – ISSN 0130-1799
830241
  Журавльов Д.В. Михайло Дорошенко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 112-115. – ISBN 978-966-14-1182-0


  Михайло Дорошенко (? — 1628) — український військовий діяч, з 1618 року — козацький полковник, реєстровий козацький гетьман (1622–1628 з перервами).
830242
   Михайло Дорундяк, адвокат, громадсько-політичний діяч, меценат : (до 160-річчя від дня народження) // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 11 (38), листопад. – С. 50-54
830243
  Довбищенко Як. Михайло Драгоманів: його життя, наукова політична та громадська діяльність / Як. Довбищенко. – 2-е, вид. переробл. і доп. – Харків : Вид. Обл. союзу споживчих кооператорів Півдня Росії ; Друк. "Поюр", 1919. – 77, [2] с.: поpтp., мал. : іл. – Бібліогp.: Спис твоpів Дpагоманова вид. окp. кн.; Коpоткий показчик літ. пpо Дpагоманова: с. 76-77. – (Українська бібліотека ; Сер. 3)


  В кн. також віpш "Hа пpоводи" М.П. Стаpицького та поpтp. М.П. Дpагоманова, О. Пчілки, Лесі Укpаїнки, Л.М. Дpагоманової, А.М. Ляхоцького
830244
  Коляда І. Михайло Драгоманов - апостол правди і науки // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 7/8, липень - серпень. – С. 1-13


  До 150-річчя наукової діяльності М. Драгоманова та 180-річчя заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова) . Біографічний науково-популярний нарис.
830245
  Коляда І. Михайло Драгоманов - апостол правди і науки // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 11/12, листопад - грудень. – C. 1-15


  До 150-річчя наукової діяльності М. Драгоманова та 180-річчя заснування Національного університету імені М.П. Драгоманова. Біографічний науково-популярний нарис.
830246
   Михайло Драгоманов - апостол правди і науки (до 150-річчя наукової діяльності М. Драгоманова та 180-річчя заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова) : біографічний науково-популярний нарис // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 1/2, січень - лютий. – С. 1-25
830247
  Коляда І. Михайло Драгоманов - апостол правди і науки (до 150-річчя наукової діяльності М.Драгоманова та 180-річчя заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова). Біографічний науково-популярний нарис // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 3/4, березень - квітень. – С. 1-8
830248
  Андрущенко В.П. Михайло Драгоманов - відомий і невідомий / В.П. Андрущенко, В.Ф. Погребенник // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 1/2. – C. 194-212
830249
  Кухта Н. Михайло Драгоманов - дослідник народної казки // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 120-122
830250
  Андрусяк Т.Г. Михайло Драгоманов - ключова постать української правової думки ХІХ ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 8-13. – ISSN 2219-5521


  Розглядається роль і значення громадської, наукової та політичної діяльності Михайла Драгоманова, його творчої спадщини в становленні та розвитку української правової думки ХІХ–ХХ ст.
830251
  Жадько В.О. Михайло Драгоманов - публіцист, редактор, видавець // Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посібник / В.О. Жадько. – Київ : Знання, 2012. – С. 193-204. – ISBN 978-617-07-0043-8
830252
  Наумовська О. Михайло Драгоманов - упорядник та дослідник народної прози // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 63-74. – (Серія філологічна ; Вип. 47)


  У статті з"ясовано малознані сторінки наукової біографії Михайла Драгоманова, проаналізовано особливості методології вченогшо, закцентовано на виокремленні М. Драгомановим психологічної складової народної творчості
830253
  Канцедал Л. Михайло Драгоманов -гімназист у родинних зв"язках : На матеріалі листів до батьків часу навчання в Полтавській гімназіі (1853-1859) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 258-261. – ISSN 2075-1222
830254
  Ємець Т. Михайло Драгоманов – очільник українського руху в еміграції // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Михайло Драгоманов - один із провідних діячів українського відродження ХІХ ст., значну частину свого життя прожив у еміграції. Перебуваючи поза межами контролю російського самодержавства, він зумів спрямувати український рух від культурництва до ...
830255
  Заславський Д. Михайло Драгоманов / Д. Заславський, І.С. Романченко. – Київ : Дніпро, 1964. – 199 с.
830256
  Федченко П.М. Михайло Драгоманов / П.М. Федченко. – Киев, 1991. – 360с.
830257
  Сокирко О.Г. Михайло Драгоманов // Видатні постаті в історії України (IX - XIX ст.) : Довідкове видання / В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 320-323. – ISBN 966-642-107-0
830258
  Жегуц І. Михайло Драгоманов // Візія України в нашій еміграційній мемуаристиці / І. Жегуц. – Львів : [Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України], 2003. – С. 13-17. – ISBN 966-02-2975-5
830259
   Михайло Драгоманов // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 271-277. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
830260
   Михайло Драгоманов // Сто видатних українців / Н.В. Астапенко, О.К. Барашкова, А.В. Дарибогова, Л.М. Дідух, А.Г. та ін. Збанацький. – Київ : Арій, 2006. – С. 217-222. – ISBN 966-8959-09-4
830261
   Михайло Драгоманов : автожиттєпис / уклали, [вступ. стаття, прим., добір ілюстр.] І.С. Гриценко, В.А. Короткий, М.В. Томенко ; [уклад. бібліогр. І.І. Тіщенко, О.П. Орліченко]. – Київ : Либідь, 2009. – 441, [3] с. : фотогр., портр. – Бібліогр.: с.400-441 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-06-0567-1
830262
   Михайло Драгоманов // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 165-168. – ISBN 978-966-8137-97-6
830263
  Клековкін О.Ю. Михайло Драгоманов // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 99-101. – ISBN 978-966-136-114-9


  В Україні одним із перших питаннями методології дослідження мистецького твору зацікавився Михайло Драгоманов.
830264
  Глизь І. Михайло Драгоманов // Історія України в особах XIX століття / В.С. Шандра, Т.Б. Ананьєва, С.Г. Біленький, І.І. Глизь, О.М. та ін. Донік. – Київ : Україна, 2015. – С. 211-224. – ISBN 978-966-524-429-5
830265
  Шляхтун П.П. Михайло Драгоманов // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 101-102. – ISBN 978-611-01-0097-7
830266
  Безродний Є.Ф. Михайло Драгоманов / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 242-247. – ISBN 978-966-667-690-3
830267
  Безродний Є.Ф. Михайло Драгоманов / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 242-247. – ISBN 978-966-667-690-3
830268
  Сорокін О. Михайло Драгоманов в оцінках О.Ф. Кістяківського / Олександр Сорокін // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, [12-13 травня 2005 р.: у 6-ти томах] / Асоціація навч. закладів України приватної форми власності; [редкол.: Тимошенко І.І., Кондратенко Л.І. та ін.]. – Київ : Європейський університет, 2005. – Т. 1. – С. 265-269
830269
  Романченко І. Михайло Драгоманов в оцінці В.І. Леніна // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 298-302
830270
  Білик О. Михайло Драгоманов зблизив науковців // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 жовтня (№ 200). – С. 5


  У Софії учотирнадцяте відбулася міжнародна конференція, яку її ініціатор і організатор А. Якімова назвала "Драгоманівські студії". З метою активізації болгарсько-українських наукових зв"язків учасники міжнародної конференції ухвалили рішення, що з 2021 ...
830271
  Погребенник В. Михайло Драгоманов і болгарсько-українські культурні зв"язки // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 152-154
830272
  Гончарова Н.С. Михайло Драгоманов і газета "Вольное слово" (1881-1883) в полеміці з російською соціалістичною журналістикою : монографія / Н.С. Гончарова. – Харків : ХІФТ, 2006. – 128 с. – Бібліогр.: с. 112-127. – ISBN 966-7713-04-0


  Дорогому Олександрові Федоровичу з глибокою повагою й побажаннями успіхів, щастя, творчої насолоди. 13.11.06 р. Підпис, автор передмови
830273
  Шорсткіна О.Ф. Михайло Драгоманов і західноукраїнська інтелектуальна еліта: до питання культурного співробітництва в історіографії (середина ХХ - початок ХХІ ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 385-398. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
830274
  Іщук-Пазуняк Михайло Драгоманов і Леся Українка // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 284-288. – ISBN 978-966-355-009-1
830275
  Комишанченко М.П. Михайло Драгоманов і літературний рух у Галиччині 70-х років 19 ст. : Збірник славістичних праць філолог. ф-ту / М.П. Комишанченко. – Київ, 1958. – С. 5-23. – Окр. відб.
830276
  Козак С. Михайло Драгоманов і питання східнослов"янсько-польських взаємин // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 477-487. – ISBN 978-966-02-6612-4
830277
  Якімова А. Михайло Драгоманов і початок збiрника "Сборник за народни умотворения и книжнина" / А. Якімова, П. Христов // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 150-155. – ISSN 2218-0567
830278
  Куца О. Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у 2-й половині 19 століття / О. Куца. – Тернопіль, 1995. – 224с.
830279
   Михайло Драгоманов і українське національне відродження : Тези доповідей і повідомлень Республіканської наукової конференції молодих вчених, присвяченої 150-річчю з дня народження Михайла Петровича Драгоманова. Київ, 22-23 травня 1991 р. – Київ, 1991. – 125 с.
830280
  Захарченко В. Михайло Драгоманов про життя і творчість Миколи Костомарова // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 41-44. – ISSN 1998-4634


  Дослідники відносять М.П. Драгоманова до "школи Костомарова", бо він поглибив вивчення багатьох проблем, піднятих істориком у русі його концепції й є автором однієї із перших наукових біографій вченого.
830281
  Іванова Л.Г. Михайло Драгоманов про роль козацтва в історії України // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 73-94. – ISBN 978-966-660-735-8
830282
  Колодний А. Михайло Драгоманов про співвідношення національного і релігійного // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 391-408. – ISBN 978-617-696-609-8
830283
  Йосипенко С. Михайло Драгоманов та європейська ліберальна культура / Сергій Йосипенко // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 79-84


  На основі аналізу проблем рецепції та дослідження творчої спадщини Михайла Драгоманова розглянуто можливі шляхи реактуалізації його ідей. Обґрунтовано, що така реактуалізація можлива за умови переосмислення ретроспективних підходів до його спадщини, що ...
830284
  Литвин В.М. Михайло Драгоманов та Європейський світ (до 170-річчя з дня народження) // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 1/2. – C. 175-186
830285
  Балагутрак М.П. Михайло Драгоманов та Іван Франко: динамічне соціокультурне бачення етнопсихіки українців та нова доба європейської гуманістики / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 169-192. – ISBN 978-966-02-4577-8
830286
  Волковський В. Михайло Драгоманов та Іван Франко: міркування про секулярність у перспективі історії української релігієзнавчої думки // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 530-541
830287
  Кралюк П.М. Михайло Драгоманов та його внесок у виокремлення релігієзнавства як самостійної сфери наукового знання / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 86-90. – ISBN 978-966-373-827-7
830288
  Заверющенко Н.С. Михайло Драгоманов у дискусії про польське питання на сторінках женевської емігрантської преси початку 80-х років XIX ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 68-72


  У статті аналізуються погляди М. Драгоманова на проблему українсько-польських взаємин. The article analyses Drahomanov"s vi&vs on the Ukrainian-Polish relations.
830289
   Михайло Драгоманов у полеміці про українську літературно-національну справу 70-90-х років // Історія української літератури 19 ст. ( 70-90-ті роки ) : У 2-х кн.; Підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / За ред. Гнідан О.Д.; О.Д.Гнідан, Л.С.Дем"янівська, С.С.Кіраль та ін. – Київ : Вища школа, 2002. – Книга 1. – С. 52-73. – ISBN 966-642-120-8
830290
   Михайло Драгоманов у спогадах / уклали : І.С. Гриценко, В.А. Короткий ; [голов. ред. С.В. Головко]. – Київ : Либідь, 2012. – 311, [1] с. : фотогр., карти. – Текст укр., рос. - В змісті авт. спогадів: О. Пчілка, В. Модестов, І. Антонович, Т. Михальчук, С. Ліндфос (Русова), Д. Овсянико-Куликовский, А. Баулер (Гольштейн), И. Гревс, М. Венюков, П. Аксельрод, Л. Дейч, В. Дебогорий-Мокриевич, С. Ерастов та ін. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0629-6
830291
  Іванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України : (2 пол. 19 ст.) / Р.П. Іванова; КНУ. – Київ : Киевский университет, 1971. – 223с.
830292
  Іваницька С. Михайло Драгоманов як "значущий інший" у візії Сергія Єфремова (1890-ті-1920-ті роки) // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 12-24. – ISBN 978-966-493-554-5
830293
  Чернихівський Г. Михайло Драгоманов як історик // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 202-204
830294
  Погребенник В. Михайло Драгоманов як полігістор // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 636-648. – ISSN 2223-1196
830295
  Трушківська Л. Михайло Драгоманов як представник політико-правової думки України // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 152-163.


  У статті подаються основні етапи політичного життя М. Драгоманова як видатного мислителя ХІХ століття та його вплив на політико-правову думку українського народу. In the article the basic stages of political Dragomanov"s life are given, as a prominent ...
830296
  Зашкільняк Л. Михайло Драгоманов, соціялізм і польський та російський соціялістичні рухи // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 22-27. – ISSN 1563-3977


  "М. Драгоманов виявив значний інтерес до соціялістичних ідей, трактуючи їх як загальнолюдський поступ до встановлення гуманістичних взаємін у суспільстві, заснованих на демократичних засадах і високій культурі громадян. Він став першим ідеологом ...
830297
  Русова С. Михайло Драгоманов. 1841-1895 / С. Русова. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова" Донская речь", 1905. – 36 с. – На обл.: № 25
830298
  Русова С. Михайло Драгоманов. 1841-1895. – [Київ] : [б.в.], 1918. – 45 с.
830299
   Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011) / КНУТШ, Наукова б-ка ім. М. Максимовича ; [упоряд. : Мороз М.О., Короткий В.А., Тіщенко І.І., Гриценко І.С., Білокінь С.І. ; редкол. : Гриценко І.С. (гол.), Драгоманова Н.С., Короткий В.А., Нестеренко В.Г., Пшеничний Є.В., Тіщенко І.І. та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2011. – 740 с. : іл. – ISBN 978-966-2405-73-6
830300
   Михайло Драгоманов. Духовност и свобода : избрани статии, дневник и писма на учения. – София : Полис, 2005. – 157, [2] с. : ил. – ISBN 954-796-014-8
830301
  Андрущенко В.П. Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В.П. Андрущенко, В.Ф. Погребенник // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 26-28 : фото
830302
  Андрущенко В.П. Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В.П. Андрущенко, В.Ф. Погребенник // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 26-27 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
830303
  Андрущенко В. Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В. Андрущенко, В. Погребенник // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 3-8
830304
  Сторчак А.І. Михайло Драгоманов: від автономної особи - до незалежної держави та "Вільної Спілки" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 125-131
830305
  Кобко В.А. Михайло Драгоманов: історичний портрет на тлі епохи / В.А. Кобко, Т.Д. Чубіна // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 21. – С. 42-56. – (Серія : Історичні науки ; вип. 5, ч. 1)


  Cтаття присвячена дослідженню життєвого та творчого шляху вченого-історика, філософа, політолога, економіста і фольклориста, педагога, громадського і політичного діяча, публіциста, видавця, людини, яка уособлювала цілу епоху в історії українського ...
830306
  Голобородько Я.Ю. Михайло Драгоманов: погляд на українську літературу // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 27 (283). – С. 35-39


  У вересні цього року виповнюється 170-річниця від дня народження Михайла Драгоманова - видатного українського громадського діяча, публіциста, історика, літературознавця, патріота. Стаття про погляди М.Драгоманова на тогочасний літературний процес та ...
830307
   Михайло Драй-Хмара // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 211-212
830308
  Петров В. Михайло Драй-Хмара // Діячі української культури (1920-1940 рр.) : Жертви більшовицького терору / В.П. Петров. – Київ : Воскресіння, 1992. – С. 61-63
830309
   Михайло Драй-Хмара // Гроно нездоланих співців / Кузьменко В.І. – Київ, 1997. – С. 61-72
830310
  Жулинський М.Г. Михайло Драй-Хмара // Слово і доля : Навчальні видання / М.Г. Жулинський. – Київ : А.С.К., 2002. – С. 311-328. – ISBN 966-539-441-Х
830311
  Томенко М. Михайло Драй-Хмара // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 5. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Вшанування пам"яті М.О. Драй-Хмари на рідній землі в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області
830312
   Михайло Драй-Хмара / передм., упоряд. текстів та прим. Сергія Гальченка ; [худож.-оформлювач. А.В. Нотова] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Харків : Фоліо, 2018. – 498, [5] с., [12] арк. фот. : іл., табл. – Сер. засн. у 2018 р. – Бібліогр. в прим.: с. 457-499. – (Митці на прицілі). – ISBN 978-966-03-8308-1


  У пр. № 1727550 напис: Науковій бібліотеці Михайла Максимовича - Сергій Гальченко. 130 річчя М. Драй-Хмара. Підпис. 10.10.2019
830313
  Єременко О. Михайло Драй-Хмара і Федерико Гарсіа Лорка: життєтворчі перегуки мотиву смерті // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1 (646). – С. 52-55. – ISSN 0130-5263
830314
  Ткачук Ю. Михайло Драй-Хмара та Максим Богданович // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 501, листопад : листопад. – С. 12-15
830315
  Сохацька Є. Михайло Драй-Хмара та українська національна ідея // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 425-440. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
830316
  Рудянчук І. Михайло Драй-Хмара: бібліографія видань 1969-2009 років // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 145-151. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770
830317
  Кузьмінський А. Михайло Драй-Хмара: штрихи до портрета в освітньому контексті // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 119-124. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Реалізується спроба осмислити постать відомого поета, перекладача і вченого, професора М. Драй-Хмари з погляду освітнього, активно використовується біографічний метод
830318
   Михайло Дяк на світлинах, у спогадах, документах. – Львів : Сполом, 2004. – 128с. – ISBN 966-665-177-7
830319
  Щербань А.Л. Михайло Дяченко - невідомий пам"яткознавець 1920-х початку 1930-х років // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 68-71. – ISBN 978-966-8999-85-7
830320
  Сигалов А. Михайло Жванецький: "Наша любов з Україною взаємна". Пам"яті мого уславленого земляка // Україна молода. – Київ, 2020. – 9 грудня (№ 122). – С. 8-9


  "Лужков говорив: "Україна дала нам багатьох талановитих людей, але не в Україні, а в Москві, яку я маю честь очолювати, знайшли своє щастя й визнання шанувальників Вертинський, Козловський, Дунаєвський, Утьосов, Еренбург, Бернес, Шульженко, у пізніші ...
830321
  Стецюк Р.М. Михайло Жербін / Р.М. Стецюк. – Київ : Музична Україна, 1978. – 52 с.
830322
  Михайлов Ю Михайло Жук / Ю Михайлов; Березинський А. – Х. – 32с.
830323
   Михайло Жук. – Київ, 1987. – 120с.
830324
  Школьна О. Михайло Жук який дуже голосно мовчав // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-43. – ISSN 0130-1799
830325
  Захаревич М. Михайло Захаревич: "Керівник театру повинен постійно розвиватися" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-7 жовтня (№ 40). – С. 14-15


  Розмова з генеральним директором, художнім керівником Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, народним артистом України Михайлом Захаревичем.
830326
  Згуровський М. Михайло Згуровський: "Збудувати високотехнологічну країну без науки неможливо" / розмову вела Лариса Остролуцька // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 3 жовтня (№ 183). – С. 12
830327
  Згуровський М. Михайло Згуровський: "Університет - це локомотив прогресу і розвитку суспільства" / розмову вела Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2020. – Вересень (№ 33/34). – С. 1-3
830328
  Силка О.З. Михайло Злобинець та золотоніська українська громада // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – C. 141-147
830329
  Глушко М. Михайло Зубрицькийю діяльний член Наукового товариства імені Шевченка у Львові // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (385), травень - червень. – С. 7-27. – ISSN 2664-4282
830330
  Добровольський Л.П. Михайло і Золоті ворота : (Істоpично-лїтеpатуpна спpавка): (Стаpі й нові записи, лїтеpатуpа до сього питання) / Подав Л. Добpовольський. – Київ : Дpук. 2-ої Аpтілі, 1913. – 77 с. – Прим. дефектний: без обкл. та тит. стор.


  На тит. стор. прим. № 85992 дарчий надпис: Шановному В.В. Міяковському од автора (Підпис)
830331
  Качор А. Михайло І. Туган-Барановський на службі науки й свого народу (в 50-річчя смерті світової слави економіста і кооперативного діяча) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 315-335. – ISSN 0320-4421
830332
  Стефанович М.П. Михайло Іванович Донець / М.П. Стефанович. – К, 1965. – 40с.
830333
  Козирод І. Михайло Іванович Жук / І. Козирод, Г. Мироненко // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 100-103. – ISSN 0130-1799
830334
   Михайло Іванович Калінін. – Київ, 1941. – 124с.
830335
  Толмачов А.В. Михайло Іванович Калінін / А.В. Толмачов. – Київ : Політвидав України, 1982. – 223 с. – (Борці за владу Рад)
830336
  Комишанченко М.П. Михайло Іванович Калінін і деякі питання літератури / М.П. Комишанченко. – К. – [13] с.
830337
   Михайло Іванович Калінін. 1875-1946. – Київ : Політвидав України, 1946. – 54 с.
830338
   Михайло Іванович Неліп // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 103-104. – ISBN 978-966-924-219-8
830339
  Мінгазутдінов А.Ф. Михайло Іванович Сікорський / А.Ф. Мінгазутдінов, Ю.В. Латиш ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, Б.О. Цудзевич та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 83, [1] с. : фот., портр. – Бібліогр.: с. 83. – (Видатні вихованці та педагоги)
830340
  Старостенко В.І. Михайло Іванович Толстой (03.03.1928 - 15.06.2017) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 4. – С. 128-129 : фото. – ISSN 0203-3100
830341
  П"ятаченко Г.О. Михайло Іванович Туган-Барановський / Г.О. П"ятаченко, В.І. Кравченко, Л.В. Кухарець // Міністри фінансів України. 1917-1998 : Короткі біографії / Г.О. П"ятаченко, В.І. Кравченко, Л.В. Кухарець. – Київ : [б. в.], 1998. – С. 16-23. – ISBN 966-95080-5-3
830342
  Кучин С.П. Михайло Іванович Туган-Барановський: деякі аспекти життя та творчості // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 318-327. – ISSN 0320-4421
830343
  Туган-Барановский Михайло Іванович Туган-Барановський: деякі аспекти життя та творчості // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 332-344. – ISSN 0320-4421
830344
   Михайло Іванович Туган-Барановський: особистість, творча спадщина і сучасність / О.О. Шубін, М.Г. Чумаченко, Туган-Барановський, Л.Д. Широкорад, Л.І. та ін. Дмитриченко; Шубін О.О., Чумаченко М.Г., Туган-Барановський Д.М., Широкорад Л.Д., Дмитриченко Л.І. та ін.; під заг. ред. Шубіна О.О., Садєкова А.А.; МОНУ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : Каштан, 2007. – 356 с. – ISBN 966-427-028-8
830345
   Михайло Іларіонович Кутузов. До 200-річчя з дня народження. – К., 1945. – 23с.
830346
  Проценко Г. Михайло Ілліч Щербань // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 57-58. – ISBN 966-7419-44-4
830347
   Михайло Ілліч Щербань (23.02.1921 - 21.08.2000). – Київ, 2003. – 110с. – (Видатні географи України)
830348
  Степченко О.П. Михайло Ілліч Ясинський (1889-1967) як завідувач "Україніки" Всенародної бібліотеці України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 4. – С.58-64.
830349
   Михайло Йосипович Шалата // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 123. – ISSN 0236-1477


  2 листопада 2020 р. пішов із життя професор Михайло Шалата, літературознавець, поет, перекладач, публіцист. Улюбленою епохою досліджень М. Шалати був Романтизм. Він увійшов в українське літературознавство своєю монографією про М. Шашкевича ("Маркіян ...
830350
  Козаченко Ю.В. Михайло Йосипович Ядренко // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 134-136. – ISBN 966-7419-44-4
830351
   Михайло Йосипович Ядренко (16.04.1932-28.09.2004). Присвята Вчителю / В.С. Королюк, Ю.В. Козаченко, Ю.С. Мішура, М.П. Моклячук, Л.М. Сахно // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 97. – С. 5-8. – ISSN 0868-6904


  "Ядренко Михайло Йосипович - член-кореспондент НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук. Понад 50 років його життя було пов"язано з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, починаючи з 1950 року, коли він став студентом ...
830352
   Михайло Йосипович Ядренко (16.04.1932 - 28.09.2004) / В.С. Королюк, О.К. Закусило, М.Ф. Городній, Г.С. Багро, О.Д. Борисенко, О.І. Василик, М.В. Карташов, Ю.В. Козаченко, О.О. Курченко, Т.М. Лапіда, Р.Є. Майборода, Ю.С. Мішура, М.П. Моклячук, А.Я. Оленко, О.І. Пономаренко, Л.М. Сахно, Г.М. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60-61. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Автори публікації: Королюк В.С., Закусило О.К., Городній М.Ф., Багро Г.С., Борисенко О.Д., Василик О.І., Карташов М.В., Козаченко Ю.В., Курченко О.О., Лапіда Т.М., Майборода Р.Є., Мішура Ю.С., Моклячук М.П., Оленко А.Я., Пономаренко О.І., Сахно Л.М., ...
830353
   Михайло Йосипович Ядренко 16.04.1932 - 28.09.2004 : бібліограф. покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Моклячук М.П., Мішура Ю.С., Козаченко Ю.В.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 70, [1] с. : фотоіл.
830354
  Лагодинська Н. Михайло Кальницький - про податки, акцизи, дореволюційну медицину та її благодійників // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 15


  Мабуть, не знайти у світі такої людини, котра б у своєму житті не мала справи з податками. Майже щодня ми ходимо в магазини і сплачуємо податок на додану вартість, наприклад. А в часи Київської Русі, коли податкова система на наших землях тільки ...
830355
  Макаренко Є Д. Михайло Капітонович Шматько (До 130-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 125-126 : фото. – ISSN 0367-4290
830356
  Грицик Л.В. Михайло Кінцурашвілі - перекладач Т.Г. Шевченка // Т.Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв"язках / [ред. кол.: Бойко В.Г., Грицай М.С., Зарицький М.С., Заславський І.Я., Мусенко Я.В., Сидоренко Г.К., Скрипник І.П.]. – Київ : Вища школа, 1981. – С. 57-57
830357
  Білий Б. Михайло Козак 1932 - 2020 // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 23 лютого (№ 8). – С. 10. – ISSN 0027-8254
830358
  Рубльов О.С. Михайло Козоріс: доля інтелігента // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 104-122. – (Нова серія ; вип. 2)
830359
  Швидько Г. Михайло Комаров і Катеринославщина : монографія / Ганна Швидько ; М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т", Нац. спілка краєзнавців України. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 227, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 219-227. – Бібліогр.: с. 209-218. – ISBN 978-966-350-308-0
830360
  Швидько Г. Михайло Комаров та Антін Синявський // Михайло Комаров і Катеринославщина : монографія / Г. Швидько. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – С. 153-160. – ISBN 978-966-350-308-0
830361
  Шитова Л.П. Михайло Консовський / Л.П. Шитова. – К, 1966. – 44с.
830362
  Грицюта М.С. Михайло Коцюбинский / М.С. Грицюта. – 2-е, доп. та перероб. вид. – К., 1961. – 143с.
830363
  Грицюта М.С. Михайло Коцюбинский у слов"яньких літературах / М.С. Грицюта. – Київ, 1964. – 119с.
830364
  Грицюта М.С. Михайло Коцюбинский. Літературний портрет / М.С. Грицюта. – К., 1958. – 119с.
830365
  Стебун І.І. Михайло Коцюбинський : життєвий і творчий шлях : Критично-біографічний шлях / І.І. Стебун ; АН УРСР. Інститут Української літератури. – Київ : Держлітвидав, 1938. – 168 с., 1 л. портр. : портр. – Бібліогр.: Хронологічний показчик головних художніх творів М. Коцюбинського, с. 162-167
830366
  Стебун І.І. Михайло Коцюбинський : життєвий і творчий шлях : Критично-біографічний шлях / І.І. Стебун ; АН УРСР. Інститут Української літератури. – 2-е вид. – Київ : Держлітвидав, 1939. – 172 с., 3 л. портр., факс. : портр., факс. – Бібліогр.: Хронологічний показчик головних художніх творів М. Коцюбинського, с. 167-171
830367
  Смілянський Л.І. Михайло Коцюбинський : Повість / Л.І. Смілянський. – Київ : Радянський письменник, 1940. – 275с.
830368
  Смілянський Л.І. Михайло Коцюбинський : Повість / Л.І. Смілянський. – Київ : Держлітвидав, 1941. – 222с. – (Шкільна б-ка)
830369
  Стебун І.І. Михайло Коцюбинський / І. Стебун, канд. філологічник наук. – Київ : Політвидав при ЦК КП(б)У, 1941. – 32 с. – Додаток до журналу "Більшовик України", № 5. – (Лекції на допомогу вивчаючим марксизм-ленінізм : Серія література і мистецтво ; Лекція 8)
830370
  Шаховський С. Михайло Коцюбинський / С. Шаховський. – Москва, 1943. – 16с.
830371
  Смілянський Л.І. Михайло Коцюбинський : Повість / Л.І. Смілянський. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 214с.
830372
  Пільгук І.І. Михайло Коцюбинський / І.І. Пільгук. – Київ, 1950. – 60с.
830373
  Смілянський Л.І. Михайло Коцюбинський : Повість / Л.І. Смілянський. – Київ : ДЛВ, 1955. – 281с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
830374
  Коцюбинська-Єфіменко Михайло Коцюбинський / Коцюбинська-Єфіменко. – Київ, 1955. – 288с.
830375
  Калениченко Н.Л. Михайло Коцюбинський : життя і творчість / Н.Л. Калениченко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1956. – 272 с.
830376
   Михайло Коцюбинський : бібліографічний покажчик. – Київ : Наукова думка, 1964. – 268 с.
830377
  Потупейко М.М. Михайло Коцюбинський / М.М. Потупейко. – К., 1964. – 183с.
830378
  Жук Н.Й. Михайло Коцюбинський / Н.Й. Жук. – Київ, 1966. – 208с.
830379
  Жук Н.Й. Михайло Коцюбинський : Семінарій / Н.Й. Жук. – Київ : Радянська школа, 1966. – 208с.
830380
  Смілянський Л.І. Михайло Коцюбинський : Повість / Л.І. Смілянський. – Київ : Молодь, 1968. – 157с.
830381
  Калениченко Н.Л. Михайло Коцюбинський : нарис життя і творчості / Н.Л. Калениченко. – Київ : Дніпро, 1984. – 189 с.
830382
  Кирилюк С. Михайло Коцюбинський і Володимир Винниченко: біографіка творчих "ландшафтів" // Питання літературознавства : науковий журнал / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2016. – Вип. 94. – C. 194-206. – ISSN 2306-2908
830383
  Барабан Л. Михайло Коцюбинський і театр (маловідомі матеріали) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 90-102. – ISSN 1728-6875
830384
  Коцюбинський Ю. Михайло Коцюбинський і чернігівська "Просвіта" // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 122-126. – ISBN 966-7551-00-8
830385
  Грибоєдова Н. Михайло Коцюбинський і чернігівська "Просвіта" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 17-18. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль М. Коцюбинського в організації та роботі товариства "Просвіта" на початку XX ст. M. Kotsjubynsky"s role in the organization and work of the company "Prosvita" in the beginning of XX century is investigated.
830386
  Черняков Б. Михайло Коцюбинський та Олекса Грищенко: грані творчого спілкування // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 285-298. – ISBN 966-7679-57-8
830387
  Абрамчук Т. Михайло Коцюбинський та Юрій Яновський (до питання традиції та новаторства) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 4-10
830388
  Кіраль С. Михайло Коцюбинський у наукових, епістолярних та мемуарних текстах Івана Денисюка (до 90-річчя від дня народження видатного українського літературознавця й фольклориста) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 86-93. – ISSN 0236-1477


  На підставі опублікованих та архівних матеріалів (листування з Ніною Калениченко та Михайлиною Коцюбинською) у статті окреслено окремі аспекти рецепції творчої спадщини М. Коцюбинського, “першого українського письменника у краватці”, відомим укр. ...
830389
  Ковальська С. Михайло Коцюбинський у сучасному сприйнятті. Новела "Intermezzo" / С. Ковальська, О. Деркач // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (215), липень - серпень 2021. – С. 50-51
830390
   Михайло Коцюбинський у фотографіях 1864-1913. [Ізовидання] : [комплект листівок-вкл. з текстами]. – Київ : Дніпро, 1978. – 21 л. : 2 листівка + 2 обкл..+ тект. вклад. – (Классики української літератури у фотографіях)
830391
  Нетреба Г. Михайло Коцюбинський. / Г. Нетреба. – Х., 1931. – 64с.
830392
  Коцюбинський І. Михайло Коцюбинський: "Попросту не дають жити "Просвіті" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 29-31 грудня (№ 52). – С. 6-7


  До 110-річчя від часу заснування Чернігівської "Просвіти".
830393
  Мельник О. Михайло Кочубей та Ганна Барвінок // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 238-242. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
830394
   Михайло Кравчук - математичний геній з трагічною долею українського патріота / ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. природничих наук, Каф. хімії ; [уклад.: Сіренко Г.О., Солтис Л.М.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. – 19, [1] с. : іл. – На тит. арк. укладачі зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 17-18. – (Серія "Виховний ідеал"). – ISBN 978-617-7468-25-6
830395
  Сорока М.О. Михайло Кравчук / М.О. Сорока. – К., 1985. – 192с.
830396
  Гайдей В. Михайло Кравчук і Київський політехнічний інститут // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 1 (41). – С. 6-8


  До 120-річчя з дня народження академіка Михайла Кравчука
830397
  Плічко А.М. Михайло Кравчук і обчислювальні машини, щодо етики досліджень історії стислих наук / А.М. Плічко, А.К. Прикарпатський // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Петришин Р.І., Городецький В.В., Михайлюк В.В. [та ін.]. – Чернівці, 2021. – Т. 9, № 1. – С. 264-272. – ISSN 2309-4001
830398
   Михайло Кравчук: академік "магаданських наук" // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 539-544. – ISBN 978-966-2530-59-9
830399
  Згуровський М.З. Михайло Кравчук: учитель видатних конструкторів // Київські політехніки біля витоків світової авіації, космонавтики та ракетобудування / М.З. Згуровський. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – С. 357-376. – ISBN 978-966-622-784-6
830400
  Лісецький С. Михайло Кречко - видатний музичний діяч, хоровий диригент і композитор // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 25 вересня (№ 18). – С. 6. – ISSN 2519-4429
830401
   Михайло Кріль = Mykhaylo Kril: Biobibliographical Guide : біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 112с., 6л. іл. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 20). – ISBN 966-613-429-2
830402
  Дегтярев О.В. Михайло Кузьмич Янгель (штрихи до портрету) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 15-19. – ISSN 0374-3896
830403
   Михайло Кузьмович Янгель (штрихи до портрета) : до 100-річчя від дня народження М.К. Янгеля // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (31). – С. 2-3. – ISSN 1819-7329
830404
  Платонов В. Михайло Кузьмович Янгель: "Я іншої такої країни не знаю..." // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (31). – С. 31-35. – ISSN 1819-7329
830405
  Горбулін В. Михайло Кузьмович Янгель: велика людина своєї країни : до 100-річчя від дня народження М.К. Янгеля // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (31). – С. 8-23. – ISSN 1819-7329
830406
  Тимофєєва К. Михайло Лермонтов та Пантелеймон Куліш крізь призму епістолярію // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 134-141. – ISSN 0869-3595
830407
  Афанасьєв Є.А. Михайло Лисенко (1906-1972) : нарис про життя і творчість [укр. рад. скульптора] / Афанасьєв Є.А. – Київ : Мистецтво, 1975. – 85 с. : іл. – Бібліогр. посилання в підрядк приміт.
830408
   Михайло Лисенко. [Ізовидання] : [комплект листівок з тект. на укр. та рос. мові]. – Киев : Мистецтво, 1976. – 2 с., 15 л. : 15 листівок + 1 л. вклад. + 1 обкл.
830409
  Василенко Н.Е. Михайло Лободовський та Дмитро Яворницький: історія дружніх взаємин та наукової співпраці // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 32-43. – ISSN 2312-2587
830410
  Стецюк Н. Михайло Лозинський - визначний український вчений-правознавець, громадський та політичний діяч // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 47-50.
830411
  Цюп"як Р. Михайло Лозинський (1880 - 1937 рр.) // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – № 35, січень - червень. – С. 51-55
830412
  Сизова М.И. Михайло Ломоносов / М.И. Сизова, 1950. – 432с.
830413
  Сизова М.И. Михайло Ломоносов / М.И. Сизова. – Москва, 1951. – 432с.
830414
  Сизова М.И. Михайло Ломоносов / М.И. Сизова. – Москва, 1954. – 375с.
830415
  Марков А.Я. Михайло Ломоносов : поєма / А.Я. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 80с.
830416
  Леонтьев Н.П. Михайло Ломоносов / Н.П. Леонтьев. – М, 1958. – 127с.
830417
  Леонтьев Н.П. Михайло Ломоносов / Н.П. Леонтьев. – Изд. 2-е. – М, 1961. – 138с.
830418
  Марков А.Я. Михайло Ломоносов / А.Я. Марков. – М, 1961. – 79с.
830419
  Марков А.Я. Михайло Ломоносов / А.Я. Марков. – М, 1973. – 77с.
830420
  Леонтьев Н.П. Михайло Ломоносов / Н.П. Леонтьев. – Изд. 3-е. – Архангельск, 1973. – 117с.
830421
  Марков А.Я. Михайло Ломоносов / А.Я. Марков. – М, 1984. – 95с.
830422
  Сиповский В.В. Михайло Ломоносов, жизнь и творчество1711-1911 : статья проф. В.В. Сиповского : с портретом Ломоносова, с видами: памятника его, Холмогор, церкви и школ имени Ломоносова в Денисовке. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Башмакова ; Тип. СПб. Т-ва "Труд", 1911. – 47 с., 7 л. портр. (фронт.) и ил.


  Содержание: 1. Попов А. Наука и религия в миросозерцании Ломоносова; 2.Тукалевский Вл. Главные черты миросозерцания Ломоносова (Лейбниц и Ломоносов); 3. Дороватовская В.С. О заимствованиях Ломоносова из Библии 4. Покотилова О. Предшественники ...
830423
   Михайло Ломоносов: Жизнеописание. – Москва, 1989. – 493с.
830424
  Осипов Ю.М. Михайло Ломоносов: человек, феномен, миф // Философия хозяйства : Альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 1(79). – С. 13-15. – ISSN 2073-6118
830425
  Осташ Р.І. Михайло Лукич Худаш (20.12.1925-11.05.2011) // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 1 (16). – С. 104-106. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
830426
   Михайло Лучкай - фольклорист і літератор // Від часів Лаборця до сьогодення : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / І. Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 81-100. – ISBN 978-966-671-338-7
830427
  Ходанич П. Михайло Лучкай і проблеми підручника рідної мови в шкільництві Закарпаття першої половини ХIХ ст. / П. Ходанич, Л. Ходанич // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 38-41
830428
  Швед Е.В. Михайло Лучкай, науковець та особистість (на матеріалі українського перекладу новолатинського тексту праці М. Лучкая "Historia Carpato-Ruthenorum"). До 220-ліття від дня народження Михайла Лучкая // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 585-592. – ISBN 978-966-8904-46-2
830429
  Гайдабура В. Михайло Лялька - корифей торонтської "Заграви" // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 167-172. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
830430
  Мельник С.М. Михайло Макарович Михеєнко // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 87-99. – ISBN 966-594-133-X
830431
  Зеров М. Михайло Макаровський // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 93-98. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
830432
  Бойко Н. Михайло Максимович- навіки з рідним краєм / Надія Бойко. – Черкаси : Брама, 2004. – 248с. + 1 брош. – Фотонарис/ Н. Бойко; О. Третяков (фото); Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-8021-97-5
830433
  Корпанюк М. Михайло Максимович - будитель // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 54-65


  Наукова розвідка присвячена внескові Михайла Максимовича в розвиток національного романтичного просвітницького будительства. У статті аналізується будительство як науковий, мистецький та освітянський рух, що ґрунтувався на романтичних засадах ...
830434
  Кудренко І. Михайло Максимович - видатний ботанік // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 379-387. – ISBN 966-8547-39-X
830435
  Нікітчина С. Михайло Максимович - видатний дослідник духовних скарбів українського народу // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 296-307. – ISBN 966-8547-39-X
830436
  Пилипчук О. Михайло Максимович - дослідник природи // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 388-408. – ISBN 966-8547-39-X
830437
  Федас В.В. Михайло Максимович - збирач і видавець українського фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 22-31.
830438
  Жадько В.О. Михайло Максимович - публіцист і фундатор розвитку книгодрукування // Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посібник / В.О. Жадько. – Київ : Знання, 2012. – С. 184-188. – ISBN 978-617-07-0043-8
830439
  Кононенко П. Михайло Максимович - світоч наукового українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 36-58
830440
  Хоменко О. Михайло Максимович - фундатор українознавчого вивчення феномену художньої словесності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 19-27


  У статті проаналізовано науковий доробок М. Максимовича - знаного в науковому світі Європи ботаніка, натурфілософа та гуманітарія, поета, організатора наукового і культурного життя в Україні І-ої пол. ХІХ ст. Ректор новозаснованого Київського ...
830441
  Яната О. Михайло Максимович : (З нагоди 100-річчя (Наукової діяльности) / О. Яната. – Харків, 1927. – 22с. – Окр. відбиток: Вісник природознавства, 1927 р., № 3-4, с.
830442
  Розгін І. Михайло Максимович // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1956. – Рік 7, ч. 82, листопад. – С. 9-12
830443
  Розгін І. Михайло Максимович // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1956. – Рік 7, ч. 83, грудень : грудень. – С. 10-12
830444
  Глухенький М.Г. Михайло Максимович : Видатний вчений - ботанік, історик і письменник. 1804-1873: Біографічна повість / М.Г. Глухенький. – Київ : Молодь, 1969. – 247с. – (Життя славетних. Серія біографічних творів ; Вип. 9)
830445
  Сокирко О.Г. Михайло Максимович // Видатні постаті в історії України (IX - XIX ст.) : Довідкове видання / В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 268-271. – ISBN 966-642-107-0
830446
   Михайло Максимович : біобібліографічний покажчик : (До 200-річчя від дня народження). – Черкаси : Черкаський національний університет, 2004. – 29, [1] с. – Алф. покажч. авт. і назв: с. 26-29. - Без тит. арк.
830447
   Михайло Максимович // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 207-213. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
830448
   Михайло Максимович // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 140-143. – ISBN 978-966-8137-97-6
830449
  Біленький С. Михайло Максимович // Історія України в особах XIX століття / В.С. Шандра, Т.Б. Ананьєва, С.Г. Біленький, І.І. Глизь, О.М. та ін. Донік. – Київ : Україна, 2015. – С. 87-100. – ISBN 978-966-524-429-5
830450
   Михайло Максимович & КНУ // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 1


  15 вересня 2015 року, у день народження першого ректора Київського університету Михайла Максимовича, у внутрішньому дворику Червоного корпусу його вдячні нащадки й послідовники урочисто відкрили пам’ятник. Бронзовий бюст Михайла Максимовича авторства ...
830451
  Андрусишин Б. Михайло Максимович в оцінках Михайла Драгоманова / Б. Андрусишин, В. Короткий // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 9-12
830452
  Андрусишин Б.І. Михайло Максимович в оцінках Михайла Драгоманова / Б.І. Андрусишин, В.А. Короткий // Другі міжнародні Драгоманівські читання : матеріали до 165-річчя з дня народження Михайла Драгоманова. – Київ, 2006. – Вип. 1
830453
  Шевченко Л. Михайло Максимович і Іван Огієнко: діалог філологів в історії української літературної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 36-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються лінгвістичні ідеї Михайла Максимовича й Івана Огієнка в контексті історії української літературної мови. In clause the linguistic ideas of M. Maksymovych and I. Ohyenko in a context of a history of the Ukrainian literary language are ...
830454
  Федас В.В. Михайло Максимович і Павло Чубинський у контексті української фольклористики XIX - XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 114-119
830455
  Федас В. Михайло Максимович і Павло Чубинський: до проблеми класифікації українського фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 136-140.
830456
  Обрусна Ю С. Михайло Максимович про Богдана Хмельницького // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 101-104. – (Серія "Історичні науки")
830457
  Козоріз В. Михайло Максимович та його діяльність у золотоніському повітовому земстві // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 181-187 : фото


  Стаття присвячена дослідженню маловідомих фактів біографії видатного українського вченого М.О. Максимовича, які стосуються його діяльності у якості гласного Золотоніського повітового земства у 1865-1870 роках. Зокрема, автор доводить, що діяльність ...
830458
  Короткий В. Михайло Максимович та освітні практики на Правобережній Україні в першій половині ХІХ століття / Віктор Короткий, Сергій Біленький ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [переднє слово В.В. Скопенка]. – Київ : Київський університет, 1999. – 387 с. : іл. – Бібліогр.: с. 275-387. – (Видатні постаті Київського університету). – ISBN 966-594-119-4
830459
  Погрібна О. Михайло Максимович як видавець історіософського дослідження "Звідки йде руська земля" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 146-153
830460
  Малинка М. Михайло Максимович як дослідник жанру українського хронографа в давній національній літературі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 142-145
830461
  Зелінська Н. Михайло Максимович як творець та видавець української наукової літератури нового часу // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 61-71. – ISBN 966-8547-39-X
830462
  Печеранський І. Михайло Максимович як філософ // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 3 (87) травень-червень. – С. 82-85.
830463
  Калакура Я.С. Михайло Максимович як фундатор документалізму в українській історіографії // Історичні засади українознавства / Я.С. Калакура. – Київ, 2007. – С. 287-296
830464
  Терлецький В.В. Михайло Максимович. (Сіверянські сторінки його життєпису) / Віктор Терлецький. – Суми : Козацький вал, 2004. – 90 с. – ISBN 966-589-737-3
830465
  Мельниченко В. Михайло Максимович: "Марусенька на Вкраїні, а я собі на чужині" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 1-7 жовтня (№ 39). – С. 10
830466
  Наберухін А.І. Михайло Маркович Кіллерог // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 217-240. – ISBN 966-02-2441-9
830467
  Качмар В. Михайло Марченко - ректор Львівського державного українського університету в 1939/1940 рр. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 81-90. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розповідається про відомого українського історика 20 ст. Михайла Марченка. Висвітлено львівський період науково-педагогічної діяльності вченого на посаді ректора Львівського університету.
830468
  Пономаренко О. Михайло Микешин як друг і шанувальник Тараса Шевченка та ілюстратор художніх видань // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (374), липень - серпень. – С. 81-88. – ISSN 0130-6936
830469
  Сокальська О.В. Михайло Миколайович гернет: сторінки біографії та наукова спадщина в галузі пенітенціаристики // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2013. – № 2 (4). – С. 79-


  Висвітлено життєвий шлях відомого вченого в галузі кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Михайла Миколайовича Гернета (1874-1953). Наведено раніше невідомі факти генеалогії роду Гернетів-Філатових. Проаналізовано етап становлення ...
830470
  Пільчук І.І. Михайло Миколайович Петренко // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 292-294
830471
  Короткий В.А. Михайло Миколайович Романов / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 265. – ISBN 966-06-0393-2
830472
  Берзін П.С. Михайло Миколайович Ступін // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 412-415. – ISBN 978-617-7020-05-8
830473
   Михайло Миколайович Толстой (до 75-річчя від дня народження) // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 13. – ISSN 0041-5804
830474
  Берзін П.С. Михайло Михайлович Абрашкевич: дуель заради наукових принципів // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 736-742. – ISBN 978-617-7020-05-8
830475
  Шапошников Ф.І. Михайло Михайлович Божій / Ф.І. Шапошников. – К., 1963. – 48с.
830476
   Михайло Михайлович Веркалець [привітання з ювілеєм] / Випускники, студенти, колеги // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 27 грудня - 3 січня (№ 61/62). – С. 12
830477
  Лиман С. Михайло Михайлович Лунін і розвиток медієвістики в Україні у другій половині 1830-х - першій половині 1840-х рр. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Т. 1 (47). – С. 297-328
830478
  Гарбар Л.В. Михайло Михайлович Новицький (1892-1964): матеріали до біографії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 332-343. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
830479
  Кривенко С. Михайло Могилянський - популяризатор творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 54-62


  У статті розглянуто літературно-критичний і публіцистичний доробок українського письменника, публіциста, критика, літературознавця, перекладача Михайла Могилянського, присвячений Тарасові Шевченкові, життєтворчість якого він досліджував й активно ...
830480
  Ковалів Ю. Михайло Могилянський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 66-70. – ISSN 0236-1477
830481
  Кривенко Сергій Михайло Могилянський про Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 23-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються шевченкознавчі студії Михайла Могилянського
830482
  Кривенко С. Михайло Могилянський про Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 23-33. – ISSN 0236-1477
830483
  Зелік О. Михайло Могилянський про функції і завдання літературної критики // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 86-90. – ISSN 2075-1486
830484
  Іваницька С. Михайло Могилянський як співавтор Шевченківського комемораційного канону / С. Іваницька, С. Ляшко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 1 (198). – С. 18-23. – ISSN 0131-2685
830485
  Демченко Т. Михайло Могилянський: Бібліографічний покажчик / Т. Демченко, С. Іваницька, С. Ляшко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 60-63. – ISSN 0131-2685
830486
  Іваницька С. Михайло Могилянський: життєвий та творчий шлях / С. Іваницька, Т. Демченко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 2-9. – ISSN 0131-2685


  М.М. Могилянський - український літературний критик і публіцист, літературознавець, науковий співробітник ВУАН.
830487
  Мороз М. Михайло Мороз (Впровідне слово на відкритті виставки Ікон) = Mychajlo Moroz (Einleitungswort zur Ikonenausstellung) : 15 квітня 1983 / есей володимира Янева // Varia / Український вільний університет. – Мюнхен, 1985. – 28 : Михайло Мороз (Впровідне слово на відкритті виставки Ікон) : 15 квіт. 1983. – С. 1-16
830488
  Бець Н.О. Михайло Москаленко в історії українського перекладу французької поезії // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 14-19. – Бібліогр.: Літ.: с. 19; 15 п.


  Стаття присвячена огляду перекладів французьких поетичних творів, здійснених Михайлом Москаленком, а також висвітленню його ролі в історії українського перекладу французької поезії. The article is devoted to the translation of French poetry by ...
830489
  Бець Н.О. Михайло Москаленко як критик поетичного перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 12-17


  Стаття присвячена діяльності Михайла Москаленка як критика та історика поетичного перекладу. Окреслюються основні вимоги перекладача щодо критеріїв художнього перекладу, а також подається аналіз його критичних статей, що базуються на дослідженні ...
830490
  Корольов Б.І. Михайло Мусійович Майоров / Б.І. Корольов, В.С. Левін. – Київ, 1969. – 196с.
830491
  Наєнко М.К. Михайло Наєнко // Теорія і літ-творчість : 50-ліття теоретичної кафедри плюс... / М.К. Наєнко. – Київ : [Логос], 2011. – С. 124. – (Науково-популярна література). – ISBN 978-966-171-452-5


  Про кафедру теорії літератури на філологічному факультеті, яку було відкрито в 1962 році в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
830492
  Наєнко М. Михайло Наєнко: У 1963-му в Києві пошановували Лесю Українку ходою зі смолоскипами / розмову вела Валентина Самченко // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 619-633. – ISBN 978-617-7993-01-7
830493
  Наєнко М. Михайло Наєнко: я - на тлі своєї доби / спілкувався Володимір Коскін // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 577-582. – ISBN 978-617-7993-01-7
830494
  Карпінчук Г.В. Михайло Новицький - шевченкознавець : до 125-річчя від дня народж. / Галина Карпінчук ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2018. – 239, [1] с., [5] арк. портр., фотоіл. : іл. – Покажч. імен: с. 228-238. – Бібліогр.: с. 162-187 та у підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1648-4
830495
  Карпінчук Г. Михайло Новицький - шевченкознавець (1920-1960-ті роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 16-25. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про вченого-шевченкознавця 1920–1960-х рр. М. Новицького і його внесок у популяризацію Слова Т. Шевченка. Відзначено роль М. Новицького у виданні творчої спадщини поета, розкрито його участь у написанні фахових коментарів і приміток, ...
830496
  Карпінчук Г. Михайло Новицький у шевченкознавстві 1920–1960-х років // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 3 (732), березень. – С. 19-24. – ISSN 0130-5263
830497
  Данильчук Г. Михайло Носаль - фундатор народного цілительства Волині // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 312-313
830498
  Білокінь І.П. Михайло Олександpович Максимович / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1954. – 5с. – Окр. відбиток
830499
  Білокінь І.П. Михайло Олександpович Максимович : ( До 150-річчя з дня народження) / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1954. – 46с. – Окр.відбиток з: Труди біолого-грунтознавчого ф-ту КДУ ім.Т.Г.Шевченка, №11, 1954. Збірник біологічного ф-ту
830500
  Шевера М.В. Михайло Олександрович Максимович // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 4. – 3 с. обкл. – ISSN 0372-4123


  Коротка біографія вченого до 200-річчя від дня народження. "Ім"я вченого присвоєно науковим бібліотекам Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Засновано обласну ...
830501
  Тесленко Д.Л. Михайло Олександрович Міллер - людина й учений в епоху гуманітарних катастроф / Д.Л. Тесленко, Ю.Ю. Фанигін // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 70-102
830502
   Михайло Олександрович Міллер : Біо-бібліографічні матеріяли. – Нью-Йорк, Гетінген, 1949. – 25с. – На правах рукопису. – (Видання Науково-дослідчого інституту морської України ; 67)
830503
  Мельник С.М. Михайло Олександрович Чельцов // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 41-49. – ISBN 966-594-133-X
830504
  Шмигевський М.В. Михайло Олексійович Лаврентьєв (1900-1980) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)


  Багато років ім"я Михайла Олексійовича Лаврентьєва не сходило зі сторінок радянських і зарубіжних видань. Він викликав інтерес не лише як видатний учений -математик та механік, але й як видатний організатор науки, один із ініціаторів створення і ...
830505
  Сидоренко А. Михайло Омелянович-Павленко та Українське військово-наукове товариство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-44. – (Історія ; вип. 2 (137)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено створення Українського Військово-Наукового Товариства у Празі, визначено структуру та завдання Товариства. Розглянуто основні аспекти його діяльності (лекційна, видавнича). Встановлено основну тематику курсів Товариства та особливості їх ...
830506
  Шевченко Євген Михайло Онацько : ім"я // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 32-37


  Художник Онацько Михайло Олександрович - засл. майстер народної творчості України, Лауреат премій ім. Данила Щербаківського та Олени Пчілки
830507
  Степула Н. Михайло Орест // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 288-289. – ISBN 966-7379-16-7
830508
  Ріпенко А. Михайло Орест // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 515-527. – ISSN 1887-8618


  Орест (справж. прізвище Зеров) Михайло Костьович (1901-1963) - український поет, перекладач, педагог. Брат Миколи Зерова. По війні – на еміграції в Німеччині; засновник і керівник Інституту літератури в Мюнхені.
830509
  Герман М.В. Михайло Орест як перекладач поезій Райнера Марії Рільке // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 73-77
830510
  Бросаліна О. Михайло Орест, слуга високостей // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 91-96. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
830511
  Ковалів Ю. Михайло Орест: варіант "неокласики" крізь призму ідіостилю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дискусійну проблему стильового канону та його варіантів на прикладі "неокласики" в авторській інтерпретації поета М. Ореста. Investigates the problem of style canon and it variants on example of "neoclassic" in author"s interpretation of M. ...
830512
  Чухно Михайло Осипович Судієнко - український історик, археограф і меценат середини XIX ст. / Чухно, в. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 175-185. – ISSN 0130-5247
830513
  Ящук П.Й. Михайло Павлик : літературно-критичний нарис / Павло Ящук. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1959. – 144 с.
830514
  Денисюк І.А. Михайло Павлик / Іван Денисюк. – Київ : Державне видавництво Художньої літератури, 1960. – 169 с.
830515
  Качкан В.А. Михайло Павлик : нарис життя і творчості / В.А. Качкан. – Київ : Дніпро, 1986. – 175 с.
830516
  Безродний Є.Ф. Михайло Павлик / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 254-261. – ISBN 978-966-667-690-3
830517
   Михайло Павлик (1853-1915) : бібліогр. покажч. – Львів, 1986. – 208 с.
830518
  Остропольська М.В. Михайло Павлик та інтелектуали Наддніпрянської України // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 303-311. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано ідейні зв"язки М. Павлика з інтелектуалами Наддніпрянської України останньої чверті ХІХ - початку ХХ ст. у контексті суспільно-політичних процесів, що відбувалися в зазначений період у країні
830519
  Головацький І. Михайло Павлик. До 150-річчя від дня народження // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 24-25. – ISSN 1563-3977


  Драгоманов М. (С. 25).
830520
   Михайло Павлович Козловський : біобібліографічний покажчик / [авт. вступ. ст. М.А. Кориневський ; упоряд. : Л.А. Дідух, Н.Я. Гривнак ; відп. ред. : І.М. Мриглод та ін.] ; НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів : Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 2012. – 45, [1] с. : іл. – (Бібліографія українських вчених)
830521
   Михайло Павлович Лисиця (до 90-річчя від дня народження) // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2011. – Т. 56, № 1. – С. 92-94. – ISSN 0372-400X


  Працював за сумісництвом на фізичному факультеті Київського університету ім. Т.Г. Шевченка на посаді професора.
830522
  Берзін П. Михайло Павлович Чубинський: "Держава має дотримуватися відомих меж у застосуванні своєї каральної влади" // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 170-179. – ISBN 978-966-306-020-4
830523
  Берзін П. Михайло Павлович Чубинський: "Держава має дотримуватися відомих меж у застосуванні своєї каральної влади" // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 50-51
830524
  Чорнопиский М. Михайло Пазяк // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 121-123


  Некролог. Михайло Пазяк - український фольклорист, етнограф і літературознавець.
830525
   Михайло Пазяк (Некролог)
830526
   Михайло Паньків (09.09.1940 - 31.10.2021) // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (392), жовтень - грудень. – С. 127-130. – ISSN 2664-4282


  Михайло Ілліч Паньків — історик, етнограф, краєзнавець, музейник, письменник, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України.
830527
  Степовик Д. Михайло Паращук // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 191-194
830528
  Зімюк Н. Михайло Перевертун: доля обирає нас, чи ми обираємо долю // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 9. – С. 14-15


  Інтерв"ю з головним редакторм всеукраїнського науково-виробничого журналу "Зерно і хліб" Михайлом Івановичем Перевертуна.
830529
   Михайло Петpович Дpагоманов. 1841-1895 : Єго юбилей, смеpть, автобіогpафія і спис твоpів : с поpтpетом небіжчика / Зладив [з пеpедм. та пpиміт.] і видав М. Павлик. – Коштом Укpаїнців. – Львів : З дpук. В. Манєцкого, під упpавою В. Годака, 1896. – [8], 442, XXXIV, [6] с.: поpтp. – Окp. матеpіали пол., фp., pос., іт., болгаp., нім. мовами. – Бібліогp.: Спис пpац М.П. Дpагоманова: с. I-XXXIV
830530
   Михайло Петpович Дpагоманов. 1841-1895 : Єго юбилей, смеpть, автобіогpафія і спис твоpів : с поpтpетом небіжчика / Зладив [з пеpедм. та пpиміт.] і видав М. Павлик. – Коштом Укpаїнців. – Львів : З дpук. В. Манєцкого, під упpавою В. Годака, 1896. – [8], 442, XXXIV, [6] с.: поpтp. – Окp. матеpіали пол., фp., pос., іт., болгаp., нім. мовами. - Конволют. Перепл. з: Пальмове гилля / А.Ю. Кримський. – Бібліогp.: Спис пpац М.П. Дpагоманова: с. I-XXXIV


  На тит. арк. надпис: З книгозбірні Христі Ричевської
830531
  Даренська Т. Михайло Петренко і Тарас Шевченко: паралелі основних світоглядно-поетичних тем (до 185-річчя від дня народження Михайла Петренка) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
830532
  Шкурка М. Михайло Петренко та його безсмертна пісня "Дивлюсь я на небо..." : 195-річчю з дня народження поета-романтика М.М. Петренка присвячується // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 231-235. – ISSN 2075-1222
830533
   Михайло Петренко. Життя і творчість : [худож. тексти, дослідж., документи] / [упоряд.: О.Є. Петренко, О.О. Редчук ; наук. ред. М. П. Бондар]. – Київ : Фенікс, 2013. – 216, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 213-216 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-651-899-9


  До книжки увійшло повне зібрання творів українського поета-романтика Михайла Миколайовича Петренка (1817-1862) - митця, вірші якогос тали улюбленими народними піснями ("Дивлюсь я на небо", "Взяв би я бандуру"). поезію подано правописом оригіналу й ...
830534
  Бондар М. Михайло Петренко. Задивлений у небо України // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (51). – С. 4-13. – ISSN 1819-7329
830535
  Столєтов О.Г. Михайло Петрович Авенаріус // Вітчизняні фізики і винахідники : хрестоматія / Український наук.-дослід. ін-т педагогіки ; під заг. ред. В.Є. Лашкарьова ; уклад.: І.С. Кухтенко, М.Й. Розенберг. – Київ : Радянська школа, 1948. – Т. 1. – С. 75-81. – (Шкільна бібліотека)
830536
  Матковський О. Михайло Петрович Габінет / О. Матковський, П. Білоніжка // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 196-197. – ISSN 2078-6220
830537
  Білокінь І.Ф. Михайло Петрович Диченко // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 117-122. – ISBN 966-594-644-7
830538
  Довбищенко Як.Є. Михайло Петрович Драгоманів / Як. Довбищенко. – Харків : Вид. газ. "Нова громада" ; Друк Губ. Комісаріату Української Народної Республіки, 1918. – 23 с.
830539
   Михайло Петрович Драгоманов // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 288. – ISBN 966-613-240-0
830540
  Хінкулов Л. Михайло Петрович Драгоманов (1841-1895) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 84
830541
  Горбачук Іван Михайло Петрович Драгоманов (1841 - 1895) : (до 165-річчя від дня народження) // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 4 (50) : серпень - жовтень. – С. 24-28
830542
  Третяченко Т. Михайло Петрович Драгоманов у листах до Олени Пчілки // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 261-264. – ISSN 2075-1222
830543
  Архангельська А.М. Михайло Петрович Кочерган: "Людина в мові" і "мова у людині" // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 5-7. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821


  До 75-річчя від дня народження професора Кочергана М.П.
830544
  Томашевський А.П. Михайло Петрович Кучера та вітчизняна історико-археологічна наука / А.П. Томашевський, А.В. Борисов // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – C. 79-86. – ISSN 0235-3490
830545
   Михайло Петрович Лукичов (1950-2001) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.196 : Фото. – ISSN 0320-9466
830546
  Задерей Н.М. Михайло Пилипович Кравчук - гордість і слава української науки (до 125-річчя від дня народження) / Н.М. Задерей, Г.Д. Нефьодова // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – C. 230-239. – ISBN 978-617-7021-58-1
830547
  Сюндюков І. Михайло Погодін, Михайло Максимович та "відкриття України" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 20


  Дискусія двох відомих істориків та її проекція на сьогодення.
830548
  Захарченко М.В. Михайло Полікарпович Гончаренко // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 159-160. – ISBN 966-7419-44-4
830549
  Мазур Т. Михайло Поплавський у ... Кембриджському університеті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 жовтня (№ 193/194). – С. 31


  Віднині автобіографічну книжку "Ректор" можна прочитати в бібліотеці всесвітньо відомого вишу Британії.
830550
  Павленко П. Михайло Поснов - історик релігії // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 269-282. – ISBN 978-966-02-6706-0
830551
  Павленко П.Ю. Михайло Поснов (1873-1931) - основоположник вітчизняного історико-критичного вивчення християнства, засновник релігієзнавчої думки в Київському університеті Св. Володимира // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 27-31


  Метою статті, з одного боку, було відновлення хоча б основних віх біографії М. Поснова, яка, незважаючи на його чималі наук. заслуги, з різних причин і понині ще залишається не до кінця дослідженою. З ін. боку, автор прагнув вказати на відмітні ...
830552
  Карпенко М. Михайло Потик, крутий богатир : билина-жарт / Вадим Карпенко. – Київ : Видавець Карпенко В.М., 2008. – 56 с. – ISBN 966-8387-92-9
830553
  Стасенко В.В. Михайло Приймич - один з найсвітліших друзів у моєму житті // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 10-11. – ISSN 2520-6419


  "Йдеться про відомого мистецтвознавця і художника Михайла Приймича. Автор аналізує його життя і творчість; визначає основні риси характеру – велику працездатність, наполегливість, патріотизм, відданість Богу, Україні, сім’ї; вводить ім’я митця у ...
830554
  Ільницька Л.І. Михайло Прокопович Гуменюк : бібліографічний покажчик / Л.І. Ільницька. – Львов, 1980. – 34 с.
830555
  Колесниченко М. Михайло Проценко. / М. Колесниченко. – Харків, 1930. – 63с.
830556
  Злупко С.М. Михайло Птуха // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 557-558. – ISBN 966-346-208-6
830557
  Ільченко М. Михайло Решетньов - фундатор супутникових телекомунікацій // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 72-77. – ISSN 2079-2999


  В статті аналізується життєвий та творчий шлях конструктора ракетної техніки, організатора виробництва космічних телекомунікаційних систем М.Ф. Решетньова. Висвітлено зв"язки конструктора з Україною. Розглянуто етапи фахового становлення М.Ф. ...
830558
  Ільченко М.Ю. Михайло Решетньов - фундатор супутникових телекомунікацій // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 248-258. – ISBN 978-966-622-690-0
830559
   Михайло Рубач: архівіст, історик, педагог. – Київ, 2000. – 210с. – (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела ; Вип.3). – ISBN 966-625-018-7
830560
  Ковалів Ю. Михайло Рудницький // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 85-88. – ISSN 0236-1477
830561
  Сирота Л. Михайло Рудницький і літературний авангард Львова 1920-х років // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 524-540. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
830562
  Когут С. Михайло Рудницький і Наукове товариство імені Шевченка: до історії академічних і неакадемічних стосунків // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (712). – С. 32-50. – ISSN 0236-1477
830563
  Омельчук О. Михайло Рудницький про Євгена Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 80-90. – ISSN 0236-1477
830564
  Сулима М. Михайло Семенко і Полтавщина // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 63-65. – ISBN 966-7576-12-4
830565
  Антонюк Н.Г. Михайло Семенович Цвєт (1872-1919) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – 3 стор. обкл. - С. 48. – ISSN 2518-7104
830566
  Рум"янцев В. Михайло Сергійович Грушевський - видатний український державний діяч : (До 140-річчя від дня народження) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 78-86.
830567
  Рум"янцев В.О. Михайло Сергійович Грушевський - видатний український державний діяч (до 150-річчя з дня народження) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 19-28. – ISSN 1993-0909
830568
   Михайло Сергійович Грушевський // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 340. – ISBN 966-613-240-0
830569
  Журавльов Д.В. Михайло Сергійович Грушевський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 300-303. – ISBN 978-966-14-1182-0
830570
  Салига Т. Михайло Ситник. Під стягом Степана Бандери // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 24 квітня (№ 8). – С. 18, 20
830571
  Юрченко М. Михайло Сікорський - засновник Переяславської археологічної школи / М. Юрченко, О. Колибенко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 118-122. – ISSN 2222-5250
830572
  Ткаченко В. Михайло Сікорський - музеєзнавець, історик, археолог, етнограф // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 150-153. – ISSN 2518-7732
830573
  Ткаченко В.М. Михайло Сікорський - погляд у музейне майбутнє Переяслава / В.М. Ткаченко, Н.Л. Заїка // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 434-440. – ISSN 2218-4805
830574
  Фігурний Ю.С. Михайло Сікорський - світоч України / Фігурний Ю.С. ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства, Від. укр. етнології. – Київ : НДІУ, 2017. – 150 с. – Бібліогр.: с. 83-149 та в підрядк. прим.


  У пр. № 1723444 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора монографії. 13.11.2018 р. Підпис.
830575
  Тетеря Д. Михайло Сікорський та Тамара Мовша - будівничі першого в Україні Музею трипільської культури / Д. Тетеря, В. Білоусько // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 123-128. – ISSN 2222-5250
830576
  Слабошпицький М. Михайло Слабошпицький: "Це своєрідний каталізатор..." / вів розмову Сергій Козак // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 31 жовтня (№ 41/42)


  Літературна премія імені Івана Корсака: звідки, що, хто і як?
830577
  Фаріон І. Михайло Слабошпицький: безнадійний альтруїст, або життя крізь долі інших // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 16 липня (№ 14)
830578
  Фаріон І. Михайло Слабошпицький: безнадійний альтруїст, або життя крізь долі інших // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 4-5
830579
  Щербак Ю. Михайло Слабошпицький: подвижник української цивілізації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 4 грудня (№ 24)
830580
  Щербак Ю. Михайло Слабошпицький: подвижник української цивілізації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 25 грудня (№ 25/26)
830581
  Сидоржевський М. Михайло Слабошпицький: харизма, розум, талант // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 22 липня (№ 14)
830582
  Заруба В.М. Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882-1952) / Віктор Заруба. – Дніпропетровськ : Юридична академія МВС України; Ліра ЛТД, 2004. – 352с. – ISBN 966-7894-67-3
830583
  Верба І. Михайло Слабченко та Олександр Оглоблин (до взаємин внучатих учнів Володимира Антоновича в 1920-х роках) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 219-224. – ISBN 5-7702-0821-X
830584
  Романів О. Михайло Сорока. Легенда ГУЛАГу. Штрихи до портрета // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 37, січень - червень. – С. 33-37
830585
  Набільський Д. Михайло Сперанський - почений доктор Університету св. Володимирі (до 175-річчя з часу заснування докторату Honoris causa в Київському університеті) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – C. 156-160. – ISBN 978-966-439-138-9


  Життєвий шлях того, кому Університет св. Володимира засвідчив "свою признательность за участие его в образовании Юридического Факультета".
830586
  Гуць М. Михайло Старицький - перекладач сербського народного епосу // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 249-251
830587
  Комишанченко М.П. Михайло Старицький / М.П. Комишанченко. – Київ : Дніпро, 1968. – 112 с. – Бібліогр.: с. 111 та в підряд. приміт. – (Літературний портрет)
830588
  Головань Т. Михайло Старицький "Облога Буші". Образи й символи твору. Функції картин природи // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9 (119). – С. 55-59
830589
  Марценішко В. Михайло Старицький і Генрік Сенкевич: особливості світоглядних засад митців. Стаття друга // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 68-73. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
830590
  Поліщук В. Михайло Старицький і його діяльність в оцінках Івана Франка (до характеристики суджень і деякої їх еволюції) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 47-65. – (Філологічні науки)
830591
  Поліщук В. Михайло Старицький і Михайло Драй-Хмара: точки дотикання біографій і творчості. До 175-річчя з дня народження М.П. Старицького // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 26 листопада (№ 45). – С. 8-9


  В статті згадуються часи навчання Михайла Старицького в Університеті Св. Володимира, та його коло однодумців: М. Максимовича, М. Костомарова та П. Куліша.
830592
  Немченко Г. Михайло Старицький і розвиток української звичаєописової драми // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – ISBN 978-966-2133-57-3
830593
  Клименко Михайло Старицький і Шолом-Алейхем: типологічні паралелі / Клименко, (Синьоок) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 35-50. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5770
830594
  Александрова Г. Михайло Старицький та Іван Стешенко: родинні і творчі зв"язки // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 80-98. – ISBN 978-966-920-067-9
830595
  Радчук А.І. Михайло Старицький та Михайло Драгоманов: до історії взаємин // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 307-316. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано етапи становлення та розвитку взаємин між М. Старицьким та М. Драгомановим, з"ясовано спільність ідейних переконань та поглядів, розкрито деякі аспекти їхньої громадсько-політичної та національно-культурницької діяльності. Згадуються ...
830596
  Радчук А. Михайло Старицький та Пантелеймон Куліш: до історії взаємин // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 377-385. – ISBN 978-966-2410-25-9
830597
  Супрун Н.В. Михайло Старицький. Оповідання "Орися" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 33 (469), листопад. – С. 17-22
830598
  Дмитренко М. Михайло Стельмах - збирач і дослідник фольклору // Актуальна фольклористика : акад. дискурс і навч.-освіт. процес / М.К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2019. – С. 160-168. – ISBN 978-617-676-148-8
830599
  Бабишкін О.К. Михайло Стельмах : [творчій шлях] / О.К. бабишкін. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 215, [5] с.
830600
  Бурляй Ю.С. Михайло Стельмах / Ю.С. Бурляй. – К., 1962. – 124с.
830601
  Запорожець М. Михайло Стельмах // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 220-222
830602
  Домницький М.І. Михайло Стельмах : літературно-критичний нарис / Микола Домницький. – Київ : Дніпро, 1973. – 159 с.
830603
  Семенчук І.Р. Михайло Стельмах / І.Р. Семенчук. – Київ, 1982. – 229с.
830604
  Семенчук І.Р. Михайло Стельмах : Нарис творчості / І.Р. Семенчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 232c.
830605
  Кудіна Л.М. Михайло Стельмах "Гуси-лебеді летять" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 12 (268). – С. 12-17
830606
  Барабан Л. Михайло Стельмах: п"єси, факти, сцена / Л. Барабан, В. Дятчук // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 107-119. – ISSN 1728-6875
830607
  Дюженко Ю.Ф. Михайло Степанович Ткаченко / Ю.Ф. Дюженко. – Київ : Мистецтво, 1963. – 43 с.
830608
  Мартин О. Михайло Стефанівський - виконавець Пам"ятного хреста вшанування Маркіяна Шашкевича // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 14-15. – ISSN 1811-542X
830609
   Михайло Тагаїв прощається з публікою // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 182, березень : березень. – С. 24-25


  Михайло Тагаїв — український драматичний актор і співак. В еміграції в Німеччині, від 1951 року — в Канаді.
830610
  Кусий Л.М. Михайло Таранько- редактор і видавець українських часописів та книжкових серій для дітей і молоді (1919 - 1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Кусий Л.М.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
830611
  Кусий Л.М. Михайло Таранько - редактор і видавець українських часописів та книжкових серій для дітей і молоді (1919-1939 рр.) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. : 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Кусий Л.М. ; Львівська нац.наукова б-ка України ім. В.Стефаника. – Львів, 2009. – 272л. + Додаток : л.186-233. – Біблоіогр. : л.234-272
830612
   Михайло Теодорович Брик : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 54с. – (Вчені НаУКМА)
830613
  Микульонок І.О. Михайло Тимофійович Калашніков // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 4/5 (101). – С. 56.


  Конструктор автомата.
830614
  Смирнов Андрій Михайло Тишкевич - голова надзвичайної дипломатичної місії УНР при Апостольському Престолі // Україна і Ватикан : Серія збірників наукових праць / Мін. освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун. ім. В. Стефаника; НАНУ Відділення релігієзнавства та інш. – Івано-Франківськ ;Київ, 2008. – Вип. 1 : Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – С. 225-231. – ISBN 978-966-398-010-9
830615
  Горак Р. Михайло Тофан з Русова // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 148-157. – ISSN 08-68-4790-1


  Микола Тофан (1892-1974) - український галицький педагог, військовик. Директор Чортківської і Тернопільської української коедукаційної гімназій товариства «Рідна Школа».
830616
  Гелей С. Михайло Туган-Барановський - український економіст світового рівня // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2015. – Число 53/54, весна - зима. – С. 45-50. – ISSN 1563-3977
830617
  Злупко С.М. Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 399-400. – ISBN 966-346-208-6
830618
  Балабкінс Н. Михайло Туган-Барановський // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 1 (90), січень - лютий. – С. 138-149


  Стаття написана на основі доповіді Ніколаса Балабакінса, виголошеної на Другому Міжнародному конгресі Української Економічної Асоціації (Одеса, 23-27 травня 1994 р.)
830619
  Манько М. Михайло Тучемський // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 187-192. – ISBN 966-7631-05-2
830620
  Охріменко Б.А. Михайло Улянович Білий / Б.А. Охріменко, А.В. Якунов // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – 3 c. обкл. – ISSN 2518-7104
830621
   Михайло Улянович Білий (1922-2001) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)
830622
  Шайкевич Г.А. Михайло Ульянович Білий // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 173-174. – ISBN 966-7419-44-4
830623
   Михайло Филимонович Степко // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 20-28 травня (№ 17/20). – С. 7
830624
  Береговська Х. Михайло Фігель - крилоський маестро // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.124-125. – ISSN 0130-1799
830625
   Михайло Флегонтович Владимирський-Буданов // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 52-54. – ISBN 978-966-924-219-8
830626
  Александров В.Є. Михайло Фрунзе : біографічна повість / В.Є. Александров. – Київ : Молодь, 1987. – 220 с. – (Библиотека юношества : Серія іографічних творів "Уславлені імена" ; вип. 68)
830627
  Палій А. Михайло Ханенко - Гетьман Правобережної України // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 158-162. – ISBN 966-7865-75-4
830628
  Давидюк В. Михайло Ханенко // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2010. – № 4. – С. 20. – ISSN 1814-5078
830629
  Журавльов Д.В. Михайло Ханенко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 191-194. – ISBN 978-966-14-1182-0
830630
  Цимбалюк Михайло Михайлович Михайло Цимбалюк: "Надзвичайно ціную розум і професіоналізм" : [інтерв"ю з начальником ГУ МВС України в Полтавській області генерал-майором міліції М.М. Цимбалюком] / Цимбалюк Михайло Михайлович, Курочка Ірина // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 33-35
830631
   Михайло Цуркан: "Ми рухаємося в довгому і темному тунелі, але світло в кінці бачимо" / розмову вела А. Яблонська // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 24-30 листопада (№ 47)


  Інтерв"ю з суддєю ВАСУ та доцентом кафедри адміністративного права КНУ імені Тараса Шевченка - Цурканом М.І.
830632
  Полторак В.М. Михайло Чайковський і Козак -Алай в Османській Армії (1853-1877 рр.) // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 195-209. – ISBN 978-617-689-047-8


  На матеріалах спогадів М. Чайковського та нещодавно віднайдених в Державному архіві Одеської області документів, реєстру офіцерів Корпусу козаків оттоманських та інших джерел визначена роль Садик-паші (М. Чайковського) в історії османського козацтва.
830633
  Цьолик Н. Михайло Чайковський: багатокультурність біографії та творчості // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 152-158


  У статті аналізується поняття "багатокультурності" та можливість його застосування щодо літературного доробку "української школи" в польському письменстві, зокрема творчості відомого козакофіла Михайла Чайковського. Його біографія і творчість.
830634
  Гьонюль Айан Михайло Чакир - визначна постать гагаузької культури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 143-148
830635
  Куліш П.О. Михайло Чарнишенко / П.О. Куліш. – Київ, 1928. – 288с.
830636
  Кулиш П. Михайло Чарнышенко или Малороссия 80 лет назад : Ч.1-3, 1843
830637
  Кулиш П. Михайло Чарнышенко или Малороссия 80 лет назад : Ч.1-3, 1843
830638
  Кулиш П.А. Михайло Чарнышенко или Малороссия восемьдесят лет назад. – Киев : Университетская типография
Ч.1. – 1843. – 208с. + Примечания и приложения.С181-206
830639
  Ржевська М. Михайло Чемберджі = До 60-річчя від дня народження // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 93-95. – ISBN 966-7170-47-0


  Михайло Іванович Чембержі (1944) - укр. композитор, педагог, учений, громадський діяч, ректор Київ. дит. академії мистецтв, засл. діяч мистецтв України (1993), нар. артист України (1997), проф. (1995), член-кор. Академії мистецтв України (1997), член ...
830640
   Михайло Чембержі (15.07.1944 - 05.03.2018) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 115-117. – ISSN 1728-6875
830641
  Кулиш П. Михайло Чернышенко или Малороссия восьмьдесят лет назад / П. Кулиш. – Москва
2. – 1843. – 190с.
830642
   Михайло Чорний // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 21 : Михайло Чорний. – С.3-22
830643
  Кулінич А.В. Михайло Шолохов / А.В. Кулінич. – К., 1975. – 181с.
830644
  Мацай О.Й. Михайло Шолохов. / О.Й. Мацай. – К., 1975. – 48с.
830645
  Мочульський М. Михайло Щепкін і Тарас Шевченко / Мих. Мочульський. – [б. м.] : [б. в.], 1917. – [30] с. – Окр. відб. з: Літературно-науковий вістник. К., 1917. кн.2-3, с. 225—255
830646
  Мочульський М. Михайло Щепкін і Тарас Шевченко // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 3-27. – ISBN 978-966-493-266-7
830647
  Волошин І.О. Михайло Щепкін і Україна / І.О. Волошин. – Київ, 1963. – 44с.
830648
  Муштенко С. Михайло Щепкін: з Шевченком і Гоголем поруч // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 31 вересня - 6 вересня (№ 31). – С. 10


  Цього року виповнюється 150 р. від дня відходу в ін. світ видатного актора 19 ст., майстра укр. та рос. сцени Михайла Семеновича Щепкіна. Він грав у п"єсах І. Котляревського, товаришував з М. Гоголем і Т. Шевченком… Саме про ці дві постаті в його житті ...
830649
  Селівачов М. Михайло Юліанович Брайчевський в Українському товаристві охорони пам"яток історії та культури: спогади // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2012. – Вип. 8. – C. 475-482. – ISSN 1992-5557
830650
  Залізняк Л.Л. Михайло Юліанович Брайчевський як моральний авторитет української історичної науки та археології // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 126-131. – ISSN 0235-3490
830651
  Безгін І.Д. Михайло Юрійович Рєзникович. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 120-131. – ISBN 966-96714-2-6
830652
   Михайло Юрійович Яцків. – Львів, 1961. – 14с.
830653
  Жлуктенко Ю.О. Михайло Якович Калинович / Ю.О. Жлуктенко. – Киев, 1991. – 73с.
830654
  Калинович Л.Р. Михайло Якович Калинович: спроба наближення // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 94. – ISSN 0027-2833
830655
  Берзін П.С. Михайло Якович Могилянський // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 415-417. – ISBN 978-617-7020-05-8
830656
   Михайло Якович Рудинський (1887 - 1958) : біобібліографічний покажчик. – Київ - Полтава : Археологія, 2001. – 32с. – ISBN 966-7628-10-8
830657
   Михайло Якубович - новий лауреат премії "Ars Translationis" імені Миколи Лукаша // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С.271. – ISSN 0320-8370


  "Михайло Якубович здійснив підготовку спеціального оманського числа «Всесвіту» (№ 7-8, 2017), переклавши українською мовою художні та публіцистичні твори спеціального номера. Перекладач (1986 р.н.) - кандидат історичних наук, знаний український ...
830658
  Ковалів Ю. Михайло Яловий // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (690), червень. – С. 96-100. – ISSN 0236-1477
830659
  Платонов В. Михайло Янгель: Злітна смуга // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (31). – С. 24-30. – ISSN 1819-7329
830660
  Михед П. Михайло Яценко: "Об"єднуюча сила сміху..." // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 52-54. – ISSN 0236-1477
830661
  Бабишкін О.К. Михайло Яцкiв : Спроба характеристики творчості 1900-1917 рр. / О.К. Бабишкін. – Київ, 1957. – С. 83-103. – Окр. відбиток з: Радянське літературознавство, 1957, №2
830662
   Михайло Яцків. – Львів, 1953. – 8с.
830663
   Михайло Яцків // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 170-171
830664
  Мотовиловець С. Михайло Яцків: мистецька еволюція (у контексті культурно-естетичних шукань в українській літературі поч. XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-69. – (Українознавство ; вип. 4)


  Простежкється процес становлення української літератури на межі ХІХ - ХХ ст. крізь призму найпомітніших творчих індивідуальностей, зокрема Михайла Яцківа.
830665
  Журкин И.А. и др. Михайлов / И.А. и др. Журкин, 1961. – 55с.
830666
   Михайлов Васильович Фрунзе.. – К., 1938. – 40с.
830667
   Михайлов Володимир Альбертович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 59. – ISBN 966-8352-11-4
830668
   Михайлов Володимир Альбертович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 197-198. – ISBN 978-966-439-757-2
830669
   Михайлов Володимир Альбертович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 307-308. – ISBN 978-966-439-754-1
830670
  Донченко Г.В. Михайлов Володимир Альбертович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 576-577. – ISBN 978-966-02-8346-6
830671
  Боюн В.П. Михайлов Геннадій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 577. – ISBN 978-966-02-8346-6
830672
  Волков О.В. Михайлова гора / О.В. Волков. – Львів, 1989. – 519с.
830673
  Кривольченко Н.Г. Михайлова Марія Георгіївна - ботанік-бібліограф // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 417-419. – ISBN 978-966-2303-13-1
830674
  Пасемко І. Михайлові Наєнку - 60! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Творчий портрет Михайла Наєнка - декана філологічного ф-ту, докт. філолог. наук, лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка, члена Спілки письменників України.
830675
  Пасемко І. Михайлові Наєнку - 60. Маленький штрих до творчості ювіляра // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 496-497. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
830676
  Лазарев В.Н. Михайловские мозаики / В.Н. Лазарев. – Москва, 1966. – 272с.
830677
  Паустовский К.Г. Михайловские рощи / К.Г. Паустовский. – Ярославль, 1982. – 272 с.
830678
  Форш О. Михайловский замок / О. Форш. – Л., 1946. – 208с.
830679
  Форш О. Михайловский замок / О. Форш. – Л., 1946. – 322с.
830680
  Форш О.Д. Михайловский замок / О.Д. Форш. – Л., 1947. – 256с.
830681
  Форш О.Д. Михайловский замок / О.Д. Форш. – Л., 1953. – 300с.
830682
  Форш О.Д. Михайловский замок / О.Д. Форш. – Л., 1957. – 403с.
830683
  Гейченко С.С. Михайловское / С.С. Гейченко. – Л, 1965. – 27с.
830684
   Михайловський Борис Ілліч // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 318 : фото
830685
   Михайловський Вілен Ілліч // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 308. – ISBN 978-966-439-754-1
830686
  Денисов В.Н. Михайловський Микола Карпович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 589. – ISBN 978-966-02-8346-6
830687
  Нагорна Н.М. Михайловський Микола Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 589-590. – ISBN 978-966-02-8346-6
830688
   Михайловський Петро Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 81-82
830689
   Михайловський Петро Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 158-159 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
830690
   Михайловський Петро Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 165-166. – ISBN 978-966-439-961-3
830691
   Михайловський Петро Іванович (1903-1963) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 90-91. – ISBN 966-95774-3-5
830692
   Михайлу Гордійовичу Демчишину - 70 // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 95. – ISSN 1726-5428
830693
   Михайлу Григоровичу Василенку - 85 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 3. – С. 125-126 : фото. – ISSN 2077-4893
830694
   Михайлу Даниловичу Касьяненку виповнилося - 70 // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 1997. – № 12. – С. 28-29. – ISBN 966-95274-0
830695
   Михайлу Дмитровичу Черемшинському - 60 // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 43 : фото
830696
   Михайлу Миколайовичу Рижію // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 117. – ISSN 1726-5428
830697
  Цимир Я. Михайлу Павловичу Павлову - 95 років // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 123


  Генералу-майору юстиції у відставці, колишньому керівнику військової прокуратури Київського військового округу - 95 років.
830698
  Гаврош О. Михайлу Приймичу - 50 ! // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 12-14. – ISSN 2520-6419


  "У статті про науковця, дослідника сакрального мистецтва Закарпаття, кандидата мистецтвознавства Михайла Приймича автор акцентує увагу на серйозному зацікавленні ювіляра сакральним мистецтвом, яке стало предметом його наукових інтересів і продовжує ...
830699
  Товпаш А. Михайлу Секелі - 75 // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 103-104. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
830700
   Михайлу Стельмаху - уклін земляцький, шана від подолян, вкраїни трударів" : До 100-річчя видатного українського письменника // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 19/21 (311/313). – С. 88-90
830701
  Мукомела О.Г. Михайлюк Андрій Семенович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 592. – ISBN 978-966-02-8346-6
830702
  Скіць О. Михайлюта Валентина Петрівна : [спогади] / Олена Скіць // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 189. – ISBN 978-966-2726-03-9
830703
  Ковалів Ю. Михайль Семенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 65-70. – ISSN 0236-1477
830704
  Левицький В. Михайль Семенко і "старокиївська міфологія" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 12 (624). – С. 34-41. – ISSN 0236-1477


  У статті вирізняються найважливіші міфи, що породжують у поезії М. Семенка уявлення про Київ як місто з традиційною культурою
830705
  Сулима М. Михайль Семенко й Олександр Олесь // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1 (577). – С. 24-27. – ISSN 0236-1477
830706
  Холодинська С. Михайль Семенко: культуротворчі пошуки на теренах українського футуризму : монографія / Світлана Холодинська ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Київ : Ліра-К, 2018. – 291, [1] с. – Імен. покажч.: с. 283-291. – Бібліогр.: с. 272-282. – ISBN 978-617-7605-27-9
830707
  Калитенко Т. Михайль Семенко: лідер, урбаніст, деконструктор // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 грудня (№ 51/52). – С. 18-19


  125 років від дня народження першого українського футуриста.
830708
  Дунай П. Михайль Семенко: Футуризм - Биківня як траекторія долі // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 287-297. – ISBN 978-617-7034-13-0


  Згадується Ю.І. Ковалів та М.К. Наєнко.
830709
  Пиріг Р. Михайор Грушевський: суспільне усвідомлення історичної постаті // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 88-96. – ISBN 978-966-611-826-7
830710
  Бэлза И.Ф. Михал Клеофас Огиньский / И.Ф. Бэлза. – Москва : Музыка, 1965. – 133 с.
830711
  Богомолова З.А. Михал Коновалов / З.А. Богомолова. – Ижевск, 1971. – 124 с.
830712
   Михалевич Володимир Сергійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 232. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
830713
   Михалевич Володимир Сергійович (1930-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 308-309. – ISBN 978-966-439-754-1
830714
   Михалевич Михайло Володимирович (1956-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 309. – ISBN 978-966-439-754-1
830715
  Прус Болеслав Михалко : (з польського) / Болеслав Прус. – Київ : [Вид. Т-ва "Час" ; Дpук. В.П. Бондаpенка та П.Ф. Гніздовського], 1914. – 32 с. – (Видання товариства "Час" ; Сеp. 7 ; № 70 ; Сер. 7)
830716
  Ковалевський В.О. Михальченко Микола Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 604. – ISBN 978-966-02-8346-6
830717
  Железняк М.Г. Михальчук Кость (Костянтин Петрович) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 607-608. – ISBN 978-966-02-8346-6
830718
  Короткий В.А. Михальчук Кость Петрович (1840-1914) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 464-465. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
830719
   Михась (Михайло) Михайлович Ткач : (бібліогр. покажчик) / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [складачі: І.Я. Каганова, Л.В. Студьонова ; вступ. ст. В.І. Кузьменко]. – Чернігів : [б. в.], 2013. – 43 с. – (Серія "Письменники - наші земляки")
830720
  Шлезингер К. Михаэль : Роман / К. Шлезингер. – Москва : Прогресс, 1975. – 188с.
830721
   Михед Тетяна Василівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 309. – ISBN 978-966-439-754-1
830722
  Сиваченко Г.М. Михед Тетяна Василівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 611. – ISBN 978-966-02-8346-6
830723
   Михеєнко Михайло Макарович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 444. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
830724
  Фурса С.Я. Михеєнко Михайло Макарович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 14. – ISBN 978966-97130-0-1
830725
   Михеєнко Михайло Макарович (1937-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 309. – ISBN 978-966-439-754-1
830726
   Михеил Сабашвили (1900-1979). – Тбилиси, 1982. – 80с.
830727
  Бахметьев В.Л. Михей Кузьмич на курорте : шутейный рассказ / Бахметьев В.Л. – Изд. 6-е. – Москва : Гос. изд. вопросы труда, 1929. – 31 с. : ил.
830728
  Гребінь В.В. Михидра (- річка у Вижницькому та Сторожинецькому районах Чернівецької обл) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 612. – ISBN 978-966-02-8346-6
830729
   Михо-реформатор // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 20 (457). – С. 14-15


  Михаил Саакашвили, президент Грузии, - о том, почему грузинские реформы увенчались успехом, об агрессии со стороны России и о том, как легко открыть собственное дело украинцу Тбилиси
830730
  Михоэлс С.М. Михоэлс / С.М. Михоэлс. – 3-е изд. доп. – Москва : Искусство, 1981. – 557 с.
830731
  Любомирский О. Михоэлс. / О. Любомирский. – М.-Л., 1938. – 116с.
830732
  Гринвальд Я.Б. Михоэлс. / Я.Б. Гринвальд. – Москва, 1948. – 96 с.
830733
  Голенпольский Т. Михоэлс. Обыкновенное убийство : Политическая трагедия / Т. Голенпольский, Ю. Глезарова // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 3. – С. 123-174
830734
   Мицелиальные актинобактерии засоленных почв аридных территорий Украины и России / В.Н. Гришко, О.В. Сыщикова, Г.М. Зенова, М.С. Кожевин, М.С. Дуброва, Д.А. Лубсанова, И.Ю. Чернов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 81-86 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
830735
  Георгиева М.Л. Мицелиальные грибы в засоленных почвах Западного Забайкалья / М.Л. Георгиева, М.П. Лебедева, Е.Н. Биланенко // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 1310-1319 : табл., рис. – Библиогр.: 50 назв. – ISSN 0032-180Х
830736
  Решетникова И.А. Мицелий грибов как источник кормового и пищевого белка / И.А. Решетникова. – Москва, 1989. – 55с.
830737
  Русанов А.И. Мицеллообразование в растворах поверхностно-активных веществ / А.И. Русанов. – Санкт-Петербург : Химия, 1992. – 279 с.
830738
   Мицеллообразование, солюбилизация и микроэмульсии. – Москва : Мир, 1980. – 597 с.
830739
  Диаковская К.В. Мицеллярно-экстракционное концентрирование и спектрофотометрическое определение P(V) в виде восстановленной гетерополикислоты / К.В. Диаковская, Д.В. Снигур, А.Н. Чеботарёв // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 17
830740
   Мицеллярно-экстракционное концентрирование катионных форм лекарственных веществ модифицированной фазой додецилсульфата натрия / В.С. Старова, М.Г. Щербина, Я.В. Базилюк, С.А. Куличенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 11/12. – С. 113-119. – ISSN 0041-6045


  Изучено влияние гидрофобности, строения и протолитических свойств лекарственных веществ - солей органических оснований на распределение в мицеллярио-экстракционной системе на основе додецилсульфата натрия. Установлено, что на эффективность извлечения ...
830741
  Федорчук О.И. Мицеллярно-экстракционное концентрирование ненаркотических анальгетиков модифицированными фазами Triton X-100 / О.И. Федорчук, С.А. Куличенко, Г.М. Кочетов // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 202-210. – ISSN 1991-0290
830742
  Федорчук О.И. Мицеллярно, экстракционное концентрирование ненаркотических анальгетиков модифицированными фазами Triton X,100 / О.И. Федорчук, С.А. Куличенко, Г.М. Кочетов // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 202-210. – ISSN 1991-0290


  Исследованы закономерности мицеллярной экстракции из нестероидных противовоспалительных препаратов различной гидрофобностью и природы в присутствии фенола и гептанола. Получены корреляционные зависимости, связывающие параметры межфазных ...
830743
  Сердюк А.И. Мицеллярные переходы в растворах поверхностно-активных веществ / А.И. Сердюк, Р.В. Кучер. – Киев : Наукова думка, 1987. – 205 с.
830744
   Мицеллярные растворы тритона Х-100. Данные малоуглового рассеяния света. / Л.А. Булавін, Т.В. Карамзина, В.М. Гарамус, С.П. Штанько // Коллоидный журнал., 1995
830745
  Осипов А.П. Мицеллярные эффекты в имидазольном катализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.15 / Осипов А.П. ; Кафедра хим. кинетики и межфак. лаб. биоорган. химии МГУ. – Москва, 1974. – 15 с.
830746
  Лобанок А.Г. Мицеральные грибы как продуценты белковых веществ. / А.Г. Лобанок, В.Г. Бабицкая. – Минск, 1981. – 104с.
830747
   Мицик Всеволод Всеволодович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 309-310. – ISBN 978-966-439-754-1
830748
  Матвієнко В.М. Мицик Всеволод Всеволодович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 615. – ISBN 978-966-02-8346-6
830749
  Ланда С.С. Мицкевиц и филоматы 1819-1921 : Автореф... канд. филол.наук: / Ланда С.С.; Ин-т славяноведения АН СССР. – М., 1958. – 18л.
830750
  Беккер И.И. Мицкевич в Петербурге : Мицкевич Адам, о нем / И.И. Беккер. – Ленинград : Лениздат, 1955. – 168 с. : ил.
830751
  Зайцева И.С. Мицкевич и декабристы. : Автореф... канд.филол.наук: / Зайцева И.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
830752
  Стахеев Б.Ф. Мицкевич и прогрессивная русская общественность / Б.Ф. Стахеев. – М, 1955. – 80с.
830753
  Яструн М. Мицкевич. / М. Яструн. – Москва, 1963. – 608с.
830754
  Рохлин Александр Мицубиси-джаз : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 166-167 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
830755
  Сутягина М.В. Мицубиси / М.В. Сутягина. – Москва, 1973. – 176с.
830756
  Григорьев С.Т. Мичман Суворов / С.Т. Григорьев. – М-Л, 1945. – 32с.
830757
  Марриет Ф. Мичман Тихоня / Ф. Марриет. – Ташкент, 1987. – 316с.
830758
  Марриет Ф. Мичман Тихоня / Ф. Марриет. – Калининград, 1990. – 383с.
830759
  Бахарев А.Н. Мичурин в жизни / Бахарев А.Н. – Изд. 2-е. – Москва : Знание, 1974. – 224 с.
830760
  Бахарев А.Н. Мичурин в жизни / Андрей Бахарев. – Изд. 3-е. – Москва : Знание, 1980. – 224 с. : ил.
830761
   Мичурин и дарвинизм.. – М., 1937. – 108с.
830762
   Мичурин Иван Владимирич (1885-1935). Опись документальных материалов личного фонда №6856.. – Москва, 1952. – 143с.
830763
   Мичуринск. Город на холме. -- Столица научного садоводства. -- Культура и народное просвещение.. – Воронеж, 1969. – 199с.
830764
  Глущенко И.Е. Мичуринская агробиологическая наука и ее основные принципы / И.Е. Глущенко. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 96 с.
830765
  Нестеров Е.И. Мичуринская биологическая наука и практика передовиков сельского хозяйства / Е.И. Нестеров. – Л., 1949. – 48с.
830766
  Каганов В.М. Мичуринская биология и ее роль в преодолении религиозных пережитков / В.М. Каганов. – Москва : Знание, 1952. – 32 с.
830767
  Макаров В.Н. Мичуринская биология и научно-исследовательская работа заповедников / В.Н. Макаров, 1948. – [7] с. – Отд. оттиск
830768
  Латвель А.И. Мичуринская биология как высший этап в развитии дарвинизма и ее значение для сельского хозяйства СССР, : Автореф... канд. филос.наук: / Латвель А. И.; МГУ, ИПКП марск. лен. – М., 1954. – 15л.
830769
  Кушнер Х.Ф. Мичуринская генетика и вопросы разведения сельско-хозяйственных животных / Х.Ф. Кушнер. – Москва : Знание, 1955. – 32 с.
830770
  Никулин И.С. Мичуринские были. / И.С. Никулин. – Воронеж, 1973. – 167с.
830771
  Слепушкина Г.П. Мичуринские методы преодоления нескрещиваниемости при отдаленной гибридизации картофеля. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Слепушкина Г.П.; М-во сельского-хоз.РСФСР.Науч-исслед.ин-т.картофел.хоз. – Москва, 1951. – 8 л.
830772
  Юдин В.М. Мичуринские методы работы советских зоотехников по созданию новых пород сельскохозяйственных животных. / В.М. Юдин. – М, 1949. – 32с.
830773
  Ушакова Е.И. Мичуринские основы создания новых форм овощных культур / Е.И. Ушакова. – Москва, 1949. – 32с.
830774
  Зеленский М.А. Мичуринские основы сортоведения плодовых культур : Автореф... д-ра биологич.наук: / Зеленский М.А.; М-во сельского хоз-ва УССР. Госкомиссия по сортоиспытанию и апробации плодово-ягодных культур и виноград. – Киев, 1950. – 23 с.
830775
  Гуров П.Я. Мичуринские плоды-в совхозы и колхозы Московской области / П.Я. Гуров, Н.Д. Шапиро; под ред. Келлера Б.А. – Москва : Московский рабочий, 1936. – 196 с.
830776
  Еникеев Х.К. Мичуринские принципы отдаленной гибридизации плодово-ягодных растений. / Х.К. Еникеев. – М., 1950. – 24с.
830777
  Калиниченко Л.А. Мичуринское учение - соснова научной биологии / Л.А. Калиниченко. – М, 1949. – 64с.
830778
  Глущенко И.Е. Мичуринское учение в борьбе против идеализма в биологии / И.Е. Глущенко. – Москва, 1948. – 24с.
830779
   Мичуринское учение на службе народу. Сб. ст.. – Вып.1. – М., 1955. – 272с.
830780
   Мичуринское учение на службе народу. Сб. ст. : Вып.2. – Вып.2. – Москва, 1955. – 368с.
830781
  Давыдов С.Г. Мичуринское учение о выведении новых пород животных : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в 1949 году в Ленинграде / С.Г. Давыдов. – Ленинград, 1949. – 20 с.
830782
  Фурман А.Е. Мичуринское учение о закономерностях развития органического мира. / А.Е. Фурман. – М., 1957. – 227с.
830783
  Студитский А.Н. Мичуринское учение о развитии организмов : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / А.Н. Студитский. – Москва : Правда, 1949. – 32с.
830784
  Лысенко Т.Д. Мичуринскую теорию - в основу семеноводства. / Т.Д. Лысенко. – М., 1949. – 24с.
830785
  Крылов Г.В. Мичуринцы -- сибиряки / Г.В. Крылов. – Новосибирск, 1949. – 87с.
830786
  Салтыков-Щедрин Миша и Ваня. / Салтыков-Щедрин. – МоскваЛ., 1931. – 60с.
830787
  Хонинов М. Миша Черный - это я! : докум. повесть / Михаил Хонинов. – Москва : Правда, 1976. – 48 с.
830788
  Ахатов Г.Х. Мишарский диалект татарского языка : (учеб. пособие) / Ахатов Г.Х. ; Башкир. гос. ун-т. – Уфа : Башкирский университет, 1980. – 82 с. – Библиогр.: с. 27-29
830789
  Панч П. Мишачі нори / П. Панч : ДВУ, 1926. – 242 с. – (Б-ка укр. письменників)
830790
  Панч П. Мишачі нори : Збірка оповідань / П. Панч. – 2-е вид. – Харків : ДВУ, 1928. – 192с.
830791
  Панч П. Мишачі нори : Збірка оповідань / П. Панч. – 3-е вид. – Харків : ДВУ, 1929. – 155 с.
830792
  Панч П. Мишачі нори : Рассказы: Для мл. шк. возраста / П. Панч. – Харків : Український робітник, 1929. – 63с. – (Дешева б-ка Красного письменства ; №236-237)
830793
  Васильева Лариса Мишель : повесть / Окончание. Нач. в №9, 2009 // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 10. – С. 42-46. – ISSN 0130-7045
830794
  Вульфина Л. Мишель Кикоин. Жизнь в тени гения // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2011. – № 9 (56), сентябрь : Графическое наследие. – С. 52-57
830795
  Зенкин С. Мишель Лейрис: Стихи и эссе // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С.92 - 93. – ISSN 1130-6545


  Французский поэт, эссеист, этнограф. (1901 - 1990)
830796
  Сергеев-Ценский Мишель Лермонтов / Сергеев-Ценский. – Москва, 1933. – 350с.
830797
  Сосина Евгения Мишель Нострадамус. Великий Монстрадамус // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 24-25 : фото
830798
  Макарычев Андрей Станиславович Мишель Фуко как теоретик безопасности: критическое прочтение концептов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 81-90. – Бібліогр.: с. 81-89. – ISSN 0131-2227
830799
  Степаненко В.А. Мишени для получения нейтронов и бета-источники на основе трития : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 340 / Степаненко В.А. ; АН УССР , Ин-т проблем материаловедения. – Киев, 1969. – 15 с.
830800
  Карнаухов И.М. Мишень поляризованных протонов и исследование фоторождения -- мезонов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Карнаухов И.М.; МВиССО УССР Хар.ГУ. – Х., 1982. – 33л.
830801
   Мишинська книжечка / упоряд., [авт. ідеї, передм., комент. й приміток]: Микола Савчук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. – 115, [1] с. : іл. – (Бібліотека Коломийщини ; вип. 7). – ISBN 978-617-7496-28-0


  У пр. № 1723437 напис: НБ ім. М. Максимовича з повагою упорядник. Підпис. 12.12.2018 р. м. Коломия
830802
  Мокрієв Ю.О. Миші в роялі / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Держлітвидав України, 1956. – 88 с.
830803
  Корнєєв О.П. Миші і нориці Київщини / О.П. Корнєєв. – Київ : КДУ, 1939. – С. 191-272
830804
  Полевіна О. Миші на горищі : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 108-113. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
830805
  Зубавин Б.М. Мишка / Б.М. Зубавин. – М, 1963. – 237с.
830806
  Волосков В.В. Мишка Кайнозой / В.В. Волосков. – Свердловск, 1961. – 36с.
830807
  Зелеранский Н.Я. Мишка, Серега и я / Н.Я. Зелеранский, Б.А. Ларин. – Москва, 1961. – 287с.
830808
  Козлов К.И. Мишкина судьба. Стихи, баллады, поэмы, легенды. / К.И. Козлов. – Барнаул, 1963. – 91с.
830809
  Горбовцев М.М. Мишкино детство / М.М. Горбовцев. – М, 1971. – 288с.
830810
  Горбовцев М.М. Мишкино детство / М.М. Горбовцев. – Переизд. – Воронеж, 1979. – 192с.
830811
  Алексеев М.Н. Мишкино детство / М.Н. Алексеев. – Москва, 1979. – 79с.
830812
  Шолохов М.О. Мишко / М.О. Шолохов. – К, 1975. – 47с.
830813
  Миронова Марина Мишленовские звезды. Кому они нужны и за что их дают + 10 рождественских блюд разных стран. Путеводные звехды // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 56-67 : фото
830814
  Босев А. Мишо-космонавт / А. Босев. – М., 1962. – 76с.
830815
  Василевская В.Л. Мишутка : отрывок из повести / В.Л. Василевская. – Москва ; Ленинград, 1946. – 16 с.
830816
  Сватиков С. Мищенко // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 288-293. – ISBN 5-7707-1061-6
830817
  Ткаченко А.Ф. Мищенко Федор Герасимович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 491. – ISBN 966-8458-30-3
830818
  Славинський М. Міг поїхати до Італії й стати... співаком // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 15/16 (371/372). – С. 64-65


  Тарас Григорович Шевченко мав м"який, теплий, приємний баритон. Знав багато чумацьких, козацьких, обрядових, рекрутських, кріпацьких та сирітських пісень. Особливо часто співав після того, як став вільним. Українськими народними піснями зачаровував ...
830819
  Снєгірьова В. Мігель де Сервантес. "Дон Кіхот". "Печальний образ" чи пародія? До проблеми інтерпретації образу Дон Кіхота // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 4 (396). – С. 20-22
830820
  Білецький В.С. Мігма (- силікатний розплав, що утворився в земній корі з гірських порід у зоні ультраметаморфізму) / В.С. Білецький, І В. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 625. – ISBN 978-966-02-8346-6
830821
  Білецький В.С. Мігматити / В.С. Білецький, І В. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 625. – ISBN 978-966-02-8346-6
830822
  Гайдуцький А. Міграноміка XXI століття. Як Україні подолати відплив людського капіталу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 1, 6


  "Відплив людського капіталу з нашої країни набуває дедалі загрозливіших масштабів: у пошуках кращого життя за кордон виїхали мільйони розумних або просто працьовитих українців зі світлими головами, заповзятливими мізками. Для економіки країни їх втрату ...
830823
  Гайдуцький А.П. Міграноміка як стратегія успішного розвитку країни у XXI столітті // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (53). – С. 28-38
830824
  Дяченко М. Мігрант / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. Я. Житіна]. – Харків : Фоліо, 2011. – 346, [2] с. – В кн. також : Електрик ; Самум. – (Єврокон-2005 : кращі письменники-фантасти Європи). – ISBN 978-966-03-5524-8
830825
  Хромейчук О. Мігранти мають таланти / розмовляла Катерина Семчук // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 20 січня (№ 3). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Інтерв"ю з Олесею Хромейчук - режисеркою українського театру в Лондоні, викладачкою та дослідницею.
830826
  Майданік І.П. Мігранти у великих містах України: склад і соціально-економічна залученість // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (74). – С. 91-103. – ISSN 1681-116Х


  Метою статті є виявлення основних міграційних контингентів великих міст України, встановлення особливостей їх залучення до місцевих ринків праці та інфраструктурних послуг локального рівня. Робота спрямована на вирішення наукової суперечності між ...
830827
  Малиновська О.А. Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми міграціями : Монографія / О.А. Малиновська; НАДУ при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2004. – 236с. – ISBN 966-619-149-0
830828
  Білобровець О.М. Мігрантський шлях польського населення українськими землями (1914 - 1918 рр.). // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 336-340. – ISSN 2076-8982
830829
   Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – 397, [1] с. : фотоіл. – Анот. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-214-4
830830
  Стешенко Н.Л. Міграції в Південній Україні (XVI-XVIII) у науковій спадщині Володимира Антоновича // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 197-200. – (Історія та географія ; вип. 48)
830831
  Малиновська О. Міграції в умовах глобальної фінансово-економічної кризи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 34-40
830832
  Малиновська О.А. Міграції в умовах глобальної фінансово-економічної кризи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 123-133. – ISSN 1562-0905
830833
  Файфура В. Міграції населення в контексті екологічних викликів // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 44-48
830834
  Пугач С.О. Міграції населення Волинської області (суспільно-географічне дослідження) : дис. ... канд. географічних наук : 11.00.02 / Пугач С.О. ; МОНУ ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – 244 л. + Додаток: л. 200-244. – Бібліогр.: л. 182-199
830835
  Пугач С.О. Міграції населення Волинської області (суспільно-географічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. географічних наук:11.00.02 / Пугач С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
830836
  Ковтонюк М.О. Міграції населення та їх вплив на людність сільських населених пунктів Ровенської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 11-19 : Табл., рис.
830837
  Западнюк С.О. Міграції населення України: внутрішньорегіональний вимір // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 28-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
830838
  Западнюк С.О. Міграції населення України: передумови, динаміка та наслідки розвитку = Миграции населения Украины: предпосылки, динамика и последствия развития = Human migrations of Ukraine: pre-conditions, dynamics and consequences of development / Западнюк С.О. ; [наук. ред. Л.Г. Руденко] ; НАН України ; Ін-т географії. – Київ : [Академперіодика], 2011. – 239, [1] с. : іл., табл. – Паралел. тит. арк. на укр., рос. та англ. мовах. – Бібліогр.: с. 201-220. – ISBN 978-966-02-6116-7
830839
  Заставецький Б.І. Міграції сільського населення та їх вплив на людність населених пунктів Тернопільської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 64-69 : Табл.
830840
  Ідріс Н.О. Міграції сільського населення як чинник активізації національно-культурного відродження міст УСРР в 20-х - на початку 30-х років XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25-27. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив міграції сільського населення УСРР в 20-х - на початку 30-х рр. XX ст. на процес українізації та на активізацію національно-культурного відродження міст. Основну увагу зосереджено на дії оказіональних факторів, що дає змогу під іншим ...
830841
  Олефір В.І. Міграції як правовий чинник міждержавного феномену / В.І. Олефір, Б.М. Сіренко // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 70-77. – ISSN 2227-796X


  У статті дається правова характеристика міграції, розкриваються її ознаки і властивості, розглядаються міграційні процеси в історичному аспекті як міждержавний соціальний феномен, розкриваються їх різновиди, компоненти та закономірності, наводяться ...
830842
  Ровенчак О.А. Міграційна ідентичність як не-базова у структурі інтегральної соціокультурної ідентичності українських емігрантів та практики, пов"язані з нею // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 78-83. – ISSN 2077-1800
830843
  Біленчук П.Д. Міграційна ідеологія України у контексті цивілізаційної трансформації світу // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 120
830844
  Арістова А.В. Міграційна криза в Європі та проблеми міжрелігійних відносин // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 131-138. – ISSN 2413-0966
830845
  Гримьска М.І. Міграційна криза в ЄС 2014-16 рр. у контексті радикалізації електоральних преференцій (на прикладі крайніх правих політичних партій) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 6 (134), червень. – С. 26-32. – ISSN 2077-1800
830846
  Цилюрик Т.В. Міграційна криза в соціальній рекламі Великої Британії та Німеччини // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 397-403
830847
  Тимошенко О.В. Міграційна криза в Україні: оцінка основних тенденцій та наслідків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 159-166. – ISSN 2222-4459
830848
  Шевчук В.В. Міграційна криза як складова гібридної війни / В.В. Шевчук, Ю.В. Пунда // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (38). – С. 95-100. – ISSN 2311-7249
830849
  Мульска О.П. Міграційна мобільність молоді Карпатського регіону: пропозиції до вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення регіональної міграційної політики / О.П. Мульска, І.Є. Бараняк // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (721). – С.71-82. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
830850
  Мезенцев К.В. Міграційна поведінка студентської молоді: шлях до кар"єри за кордоном чи ситуативна можливість самореалізації? / К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева // Регіон - 2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), М.О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 33-37. – ISBN 978-966-285-535-7
830851
  Тиндик Н.П. Міграційна політика-складова частина внутрішньої та зовнішньої політики держави // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 51-56.
830852
  Крижевський А. Міграційна політика в середньовічній та ранньомодерній Україні (Х - середина XVIII ст.): історико-правовий аспект / А. Крижевський, О. Дерій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 39-44. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
830853
  Риндзак О.Т. Міграційна політика в системі інтеграційних процесів України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Риндзак Ольга Тадеївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 74 назви
830854
  Риндзак О.Т. Міграційна політика в Україні: виклики та інтеграційні перспективи : монографія / Ольга Риндзяк ; [наук. ред. У.Я. Садова] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього". – Львів : Каменяр, 2019. – 421, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 361-396. – ISBN 978-966-607-529-2
830855
  Проценко О. Міграційна політика Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 302-306. – ISSN 2663-5313
830856
  Сарканич К. Міграційна політика Європейського Союзу: політико-правовий аналіз // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 322-327. – ISBN 978-966-2075-20-5
830857
  Краєвська О.А. Міграційна політика Європейського Союзу: політико-правовий аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С . 143-147. – ISSN 2077-1800
830858
  Пак Н.А. Міграційна політика Європейського Союзу: проблеми і перспективи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 54-57. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
830859
  Заставна О. Міграційна політика ЄС у контексті безпеки країн Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 276-281. – ISSN 2663-5313
830860
  Овчиннікова О.Р. Міграційна політика і протидія торгівлі людьми // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 1/2 (61). – С. 163-167. – ISSN 2309-1533
830861
  Волошин Г. Міграційна політика країн ЄС та фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 7-10. – ISSN 1728-9343
830862
  Щербата Н.З. Міграційна політика країн ЄС у сфері залучення висококваліфікованої робочої сили / Н.З. Щербата, А. Геч // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 3-4
830863
  Шульга Т. Міграційна політика Литовської Республіки: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 32-35. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Політика країн ЄС у сфері міграції розглядає широкий спектр питань, що охоплюють не тільки безпекову, гуманітарну й економічну сфери, але й культурну, мовну та загальносоціальну. У разі набуття членства в ЄС Україні доведеться дещо змінювати практичні ...
830864
  Відякіна М.М. Міграційна політика на регіональних ринках робочої сили : монографія / Відякіна М.М., Стаканов Р.Д. ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-261. – ISBN 978-966-493-730-3
830865
  Муц Луай Файсал Міграційна політика під впливом розбудови інформаційно-комунікаційної інфраструктури // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 64-69. – ISSN 2306-6814
830866
  Марцинюк М.П. Міграційна політика Португалії (1974-2006 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Марцинюк Марина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 265 арк. – Додатки: арк. 201-265. – Бібліогр.: арк. 162-200
830867
  Марцинюк М.П. Міграційна політика Португалії (1974-2006 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Марцинюк Марина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
830868
  Стаканов Р.Д. Міграційна політика Російської Федерації в рамках економічної інтеграції ЄврАзЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 62-66. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена аналізу сучасних міграційних тенденцій та розвитку міграційної політики в Російській Федерації в контексті економічної інтеграції в рамках ЄврАзЕС. The article analyzes the current migration trends in Russia and the development of ...
830869
  МАлиновська Міграційна політика Російської Федерації: сучасні підходи й уроки для України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-60.
830870
  Бондаренко Ксенія Міграційна політика та засоби комунікації: аспекти формування взаємодії (досвід РФ) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 56-58. – Бібліогр. в кінці ст.
830871
  Бондаренко Ксенія Міграційна політика та засоби комунікації: аспекти формування взаємодії (досвід РФ) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 56-58. – Бібліогр. в кінці ст.
830872
  Максименко С.В. Міграційна політика України: онтологічні та гносеологічні підходи щодо визначення її поняття, предмета та функцій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 204-210. – ISSN 1563-3349
830873
   Міграційна політика України: практика реалізації, поблеми та перспективи : матеріали комітет. слухань, проведених 16 черв. 2011 р. / Верховна Рада України, Ком. з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ; [вступ. сл. Швеця В.Д.]. – Київ : Укрпол, 2011. – 303, [1] с. : фотогр., табл. – ISBN 978-966-8955-38-9
830874
  Малиновська О.А. Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку : аналітична доповідь / [О.А. Малиновська] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 32 с. : іл. – ISBN 978-966-554-113-4
830875
  Бухарев С.В. Міграційна політика Франції за часів президентства Ніколя Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 544-552
830876
  Посєва В.С. Міграційна політика Швеції у 2015 – поч. 2016 рр. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 18-20
830877
  Баб"як Г. Міграційна політика як важливий інструмент розв"язання соціально-економічних проблем в регіонах України // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 52-56. – Бібліогр.: 10 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
830878
  Глух М. Міграційна політика як вектор національної безпеки України / М. Глух, В. Сердюк // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 249-255. – ISBN 978-617-7638-06-2
830879
  Савін В.М. Міграційна політика як складова національної безпеки України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 52-59. – ISSN 1609-0462
830880
  Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії / Олена Малиновська ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2018. – 471, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 443-471. – ISBN 978-966-544-298-1
830881
  Приймак В. Міграційна привабливість регіонів України / В. Приймак, О. Голубник, Н. Шинкар // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
830882
  Лакійчук П.В. Міграційна ситуація в країнах сходу і півночі Чорноморського регіону та співпраця України з Європейським Союзом у питанні імміграції // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 45-51. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
830883
  Малиновська О.А. Міграційна ситуація та міграційна політика в Україні : Проза / О.А. Малиновська. – Київ : НІСД, 1997. – 69с. – (Соціальні стратегії). – ISBN 966-554-012-2
830884
  Гургула О. Міграційна ситуація у Закарпатській області в умовах соціально-економічної трансформації економіки України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 33-38 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
830885
  Пак Н.А. Міграційна складова відносин Європейського Союзу з країнами Близького Сходу, Середземноморського та Східного партнерства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Пак Наталія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 198 арк. – Додатки: арк. 196-198. – Бібліогр.: арк. 14, 179-195 та в додатках: арк. 197-198
830886
  Пак Н.А. Міграційна складова відносин Європейського Союзу з країнами Близького Сходу, Середземноморського та Східного партнерства : автореф. дис. .... канд. політ. наук : 23.00.04 / Пак Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
830887
  Майданік І. Міграційна складова процесів відтворення населення у великих містах: світовий контекст // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 46-51. – ISSN 2411-6912 03
830888
  Москаль Г.Г. Міграційне законодавство зарубіжних країн : в 3 ч. : [наук.-практ. довідник] / Москаль Г.Г., Шмідт В.Ю. ; [під ред. Ярмиша О.Н.]. – Київ : [б. в.]
Ч. 1. – 2005. – 391 с.
830889
  Русул О.В. Міграційне питання і політика мультикультуралізму в Західній Європі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 166-170. – ISSN 2076-1554
830890
  Наливайко Л.Р. Міграційне право : навч. посібник для студ. ВНЗ / Наливайко Л.Р., Грицько І.О., Степаненко К.В. ; М-во освіти і науки України ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес, 2014. – 255, [1] с. – Глосарій: с. 208-223. – Бібліогр.: с. 240-255, наприкінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-910-014-6
830891
  Ворона Д. Міграційне право в системі права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 60-63
830892
  Цекалова Н.І. Міграційне право у системі адміністративного права України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Цекалова Наталія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 242 арк. – Бібліогр.: арк. 199-242
830893
  Цекалова Н.І. Міграційне право у системі адміністративного права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Цекалова Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
830894
  Чехович С.Б. Міграційне право України : підручник / С.Б. Чехович ; М-во освіти і науки України, НДІ приватного права і підприємництва АПрН України. – Київ : Школа, 2003. – 366, [2] с. – Бібліогр.: с. 345-364. – (Юридична освіта). – ISBN 966-661-206-2
830895
  Голобородько Д. Міграційне право України: проблеми становлення як самостійної правової галузі // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 219-224. – ISSN 2306-9082
830896
  Супруновський А.І. Міграційне право як нова галузь українського права: до постановки питання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 30-36. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
830897
  Малиновська О.А. Міграційний аспект гібридної війни Росії проти України / О.А. Малиновська, О.О. Коломієць // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – С. 78-88. – ISSN 2072-9480
830898
  Гайдуцький А.П. Міграційний капітал в країнах, що розвиваються = Migration capital in the developing countries / Гайдуцький А.П. – Київ : УкрІНТЕІ, 2008. – 296с. – Парал. тит. арк. англійською мовою. – ISBN 978-966-479-000-7
830899
  Гайдуцький А.П. Міграційний капітал в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 24-37.
830900
  Гайдуцький А.П. Міграційний капітал в Україні / А.П. Гайдуцький. – Київ : Інфосистем, 2009. – 244 с. – ISBN 978-966-2249-06-4
830901
  Козак Л. Міграційний капітал в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 186-191. – ISSN 2078-5860
830902
  Чайка-Петегирич Міграційний капітал в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 385-389. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
830903
  Образцова Н. Міграційний капітал українських заробітчан у Португалії: проблеми встановлення шляхів надходження, реальних обсягів та визначення внеску в економіку України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 65-70


  У статті розглядається процес заробітку, передачі та інвестування капіталу українських трудових мігрантів з Португалії до України. В статье рассматривается процесс заработка, передачи и инвестирования капитала украинских трудовых мигрантов из ...
830904
  Гайдуцький А. Міграційний капітал як чинник людського розвитку : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-53 : Рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1605-2005
830905
  Кізима Т. Міграційний капітал: теоретико-концептуальний та прагматичний аспекти / Т. Кізима, В. Онищук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (53 ). – С. 77-88. – ISSN 1818-5754
830906
  Гайдуцький А.П. Міграційний капітал: теорія, методологія, практика = Migration capital : theory, methodology, practice / А.П. Гайдуцький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Інфосистем, 2010. – 445, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 405-445. – ISBN 978-966-2249-14-9
830907
  Кіпень В.П. Міграційний потенціал України / В.П. Кіпень, М.В. Авксентьєв ; Донецький ін-т соціальних досліджень і політичного аналізу. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2011. – 128 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 125-127. – ISBN 978-966-317-111-3
830908
  Ушенко Н.В. Міграційний потенціал України: мотиваційно-потребовий аспект // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 1 (25). – С. 132-139. – ISSN 1997-4167
830909
  Ворона Д.М. Міграційний режим як вид адміністративно-правового режиму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 20-24. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
830910
  Татаринов І. Міграційний рух населення в Бессарабії під час Першої світової війни // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 348-359. – ISBN 978-617-689-214-4
830911
  Бабаєв З. Міграційний синдром // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2013. – № 8 (134). – С. 38-39


  Міграційна ситуація в Азербайджані.
830912
  Руженський М.М. Міграційний фактор соціального захисту громадян України // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (53). – С. 13-27
830913
  Левицька О.О. Міграційний чинник асиметрії розвитку прикордонних регіонів України та Польщі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 56-65. – ISSN 1562-0905
830914
  Сльота І. Міграційний чинник у контексті національної безпеки: боротьба з минулим чи сучасні реалії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 34-37. – (Історичні науки)


  Стаття є продовженням великого дослідження щодо проблем, пов"язаних з міграційними процесами сучасності. Проаналізовано вплив міграційної кризи на стабільність у контексті національної безпеки.
830915
  Малиновська О.А. Міграційні дослідження радянського періоду та їх вплив на сучасне міграцієзнавство в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 156-166. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
830916
  Вільчинська І.Ю. Міграційні ініціативи Польщі: останні тенденції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 40-52. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
830917
  Водотика Т.С. Міграційні й модернізаційні процеси в містах Наддніпрянської України за даними першого загального перепису Російської імперії 1897 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 124-142. – ISSN 0130-5247
830918
  Харламова Г. Міграційні мережі у процесі формування людського капіталу України / Г. Харламова, К. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-49. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз особливостей оцінки та моделювання взаємозв"язку міграційних процесів і рівня людського капіталу країни. При специфікації моделі запропоновано розглянути ланцюг "міграція - людський капітал", враховуючи прямі іноземні інвестиції у ...
830919
  Чорнописька Д. Міграційні наміри серед студентства в контексті умов життя (результати анкетного опитування) // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 156-157. – ISBN 978-966-136-643-4
830920
  Фесенко А.М. Міграційні наміри української молоді як чинник руйнування трудового потенціалу та перешкода сталому соціально-економічному розвитку / А.М. Фесенко, В.О. Чорна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 27 : фото
830921
  Фесенко А.М. Міграційні наміри української молоді як чинник руйнування трудового потенціалу та перешкода сталому соціально-економічному розвитку / А.М. Фесенко, В.О. Чорна // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 24-26. – (Серія "Збалансований розвиток" ; № 12, грудень)
830922
  Олійник О.О. Міграційні орієнтири населення транскордонних регіонів України: гендерний аспект / О.О. Олійник, Д.С. Пожарський, Т.В. Торяник // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 134-141. – (Економічні науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
830923
  Качурець Ч.І. Міграційні проблеми в зовнішній політиці України : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Качурець Ч.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2009. – 185 л. – Бібліогр.: л. 159-185
830924
  Качурець Ч.І. Міграційні проблеми в зовнішній політиці України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04. / Качурець Ч.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
830925
  Михайлиця К. Міграційні процеси в ЄС як імператив космополітизму в теорії Другого модерну Е. Гідденса // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 284-291. – ISSN 2519-4518
830926
  Горбаль І Н. Міграційні процеси в контексті асоціації України та Європейського Союзу / І Н. Горбаль, І.І. Бобиляк, І.Г. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 391-399. – ISSN 0321-0499
830927
  Стрельчук Н.В. Міграційні процеси в Македонії (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 18-21. – Бібліогр.: на 24 пункти. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  У даному дослідженні розкрито причини та соціально-політичні й економічні наслідки міграції у Македоні у другій половині ХХ - напочатку ХХІ ст., проаналізовано інтенсивність, спрямованість і склад міграційних потоків. Сучасні міграційні процеси в ...
830928
  Пархоменко Н. Міграційні процеси в постколоніальну добу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 48-51. – ISSN 2520-2626


  "Розглядається явище постколоніальної міграції. Зокрема, на прикладі країн колишнього Радянського Союзу вивчаються особливості міграційних процесів у постколоніальну добу, характерні особливості постколоніальних мігрантів, їхні відмінності від інших ...
830929
  Марченко В.О. Міграційні процеси в селі у другій половині 40-х - початку 50-х рр. ХХ ст.: причини та наслідки // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 97-102. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
830930
  Рой І. Міграційні процеси в системі державного регулювання демографічної безпеки України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 231-238
830931
   Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри.Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика : Енциклопедія. – Київ : Довіра, 1998. – 912с. – ISBN 966-507-056-8
830932
   Міграційні процеси в Україні. – Умань, 2007. – 276с. – ISBN 978-966-96664-9-9
830933
  Захарова Л.М. Міграційні процеси в Україні (1944-1947 рр.) // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 3/4. – С. 90-96
830934
   Міграційні процеси в Україні в 1999 році. – Київ, 2000. – 416с.
830935
  Терлюк І.Я. Міграційні процеси в Україні та особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів (на прикладі "російської" міграції часу імперських Росії та СРСР) / І.Я. Терлюк, О.І. Терлюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 18-25. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
830936
  Кравець І.М. Міграційні процеси в Україні: переваги та недоліки // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 2. – С. 84-86. – ISBN 978-9934-571-43-5
830937
  Денисова Т.А. Міграційні процеси в україні: сучасний стан і проблеми незаконної міграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 72-76. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
830938
  Баб"як Г. Міграційні процеси в Україні: сучасний стан та проблеми // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 88-93.
830939
  Томахів В.Я. Міграційні процеси глобалізації як фактор партійно-політичних трансформацій в європейських національних державах // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 280-289. – ISBN 978-966-668-405-2
830940
  Рижих В.М. Міграційні процеси на вітчизняному ринку праці в умовах соціально-економічних загроз / В.М. Рижих, Н.Г. Морозова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 128-134. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
830941
  Вахніна Л. Міграційні процеси на пограниччі: питання збереження фольклорних традицій // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 57-69. – ISBN 978-617-689-214-4
830942
  Криськов А. Міграційні процеси на Правобережній Україні у другій половині XIX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 5 (89) вересень - жовтень. – С. 25-28
830943
  Гіршфельд А. Міграційні процеси на Україні / А. Гіршфельд. – Х., 1930. – 88с.
830944
  Мухіна І.Г. Міграційні процеси на Харківщині напередодні та в період Першої світової війни: економічні та соціальні наслідки // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 23-29. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
830945
  Боков О.В. Міграційні процеси населення України в умовах її інтеграції до світового економічного простору // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 200-206
830946
  Деркач С. Міграційні процеси сільського населення Київщини на початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 195-200. – ISSN 2309-9356


  Статтю присвячено комплексному дослідженню міграції сільського населення Київщини. Простежено, як вплинули міграційні процеси на сільське населення Київщини за останні десять років. Дослідження ґрунтується на даних опитування жителів Київської ...
830947
  Филипчук А.М. Міграційні процеси слов"ян V-VII ст. у Верхньому, Середньому Подністер"ї та Верхньому Попрутті (за матеріалами стаціонарних і розвідкових досліджень) // Вісник Інституту археології Львівського університету / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 61-83. – ISSN 2078-1857
830948
   Міграційні процеси та етнічні проблеми // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2005. – № 2. – С. 78-116.
830949
  Ковач Л.Л. Міграційні процеси та їх вплив на етнополітичну ситуацію в донбаському регіоні // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 43-52. – ISBN 978-617-7107-30-8


  У статті проаналізовано тенденції міграційних процесів на території Донецької і Луганської областей та їх вплив на суспільно-політичну ситуацію в державі. The article analyzes thetrendsof migrationin the DonetskandLugansk regionsand their impacton ...
830950
  Машика Ю. Міграційні процеси та їх вплив на трудовий потенціал Закарпаття в умовах трансформації економіки / Ю. Машика, С. Роман // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 92-96. – ISSN 1728-9343
830951
  Пархоменко Н. Міграційні процеси та національні еліти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 48-53. – ISSN 2520-2626


  "В умовах глобалізації відбувається інтенсифікація відносин між різними державами, формується спільний ринок капіталів, технологій і товарів. На цьому єдиному ринку існує сегмент ринку праці, в якому надзвичайно важливу роль. відіграє інтелектуальна ...
830952
  Радько А.А. Міграційні процеси та пріоритети державної міграційної політики // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 291-294. – (Економічні науки ; Вип. 3 (61)). – ISSN 1728-4236
830953
  Пархоменко Н.В. Міграційні процеси у предметному полі українознавства: теоретико-методологічні основи дослідження // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 39-42
830954
  Білошицький С.В. Міграційні процеси у провідних країнах ЄС: соціокультурні трансформації та політичні наслідки // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 328-340
830955
  Афоніна О. Міграційні процеси у Харківській регіональній системі розселення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 55-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
830956
  Мірошниченко Т.Є. Міграційні процеси України з урахуванням модернізаційних тенденцій як особливість взаємодії соціуму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 12, червень. – С. 23-25. – ISSN 2306-6814
830957
  Сергійчук В. Міграційні процеси української людності в перший період Другої світової війни // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (383), січень - лютий. – С. 47-57. – ISSN 2664-4282


  "З початком Другої світової війни українці під впливом політичних обставин змушені були вкотре емігрувати з рідної землі. Так, через агресію Угорщини на Закарпаття багато його мешканців, з огляду на репресії та переслідування, виїхало до Австрії, ...
830958
  Семенкова М.А. Міграційні процеси як інструмент гібридного впливу в міжнародних відносинах : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Семенкова Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
830959
  Хижняк О.В. Міграційні процеси як фактор актуалізації соціальної толерантності // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 411-421.
830960
  Пархоменко Н. Міграційні процеси як чинник впливу на міжетнічну консолідацію // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 73-76


  "Аналізуються міграційні процеси як важливий чинник впливу на міжетнічну консолідацію українців. Розглядаються базові засади консолідації української нації".
830961
  Коріненко П. Міграційні процеси як чинник консолідації українців у ХХ столітті / П. Коріненко, І. Шумський // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2005. – С. 273-296. – Бібліогр.: на 37 пунктів. – (Політологія і етнологія ; Вип. 28). – ISBN 966-02-3667-0
830962
  Худіш П.М. Міграційні процеси, пов"язані з установленням чехословацько-радянського кордону (1945-1948 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 59-67. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
830963
  Пархоменко Н. Міграційні процеси: виклики сучасності для України та досвід Сполучених Штатів Америки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Стаття присвячена аналізу міграційних процесів у США та Україні. Досліджено особливості функціонування міграційної системи США. Найбільшу увагу приділено аналізу провідних чинників міграції та досвіду США. This author analyzes the migration processes ...
830964
  Казьмирчук М.Г. Міграційні прцеси у Київській губернії, зумовлені матеріальними потребами (друга половина XIX - початок XX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 209-212. – ISBN 966-2980-20-2


  У статті проаналізовано матеріальні причини міграційних рухів, заробітчанства та етносоціальних конфліктів ум Київській губернії пореформеного періоду.
830965
  Бідак В. Міграційні ризики трудоресурсного забезпечення регіонального ринку інтелектуальної праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 35-40
830966
   Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади = Migration from Western Ukraine to Western Canada : [матеріали спільних конф.]. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 1-55195-156-8


  Надано матеріали конф.: Mіжнар. конф. "Еміграція населення західноукр. земель до Північної Америки на рубежі XIX – XX ст. Її роль в освоєнні канадського заходу" : до 100-річчя укр. еміграції, Чернівці - 1990 та Migration of ukrainians to ...
830967
  Люлька В.А. Міграційні рухи з країн мусульманського світу до України (1991-2019 рр.) : дис. ... д-ра філософії : 032, 03 / Люлька Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 233 арк. – Додатки: арк. 227-233. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 196-226
830968
  Нікітін Ю.В. Міграційні та демографічні фактори впливу на внутрішню безпеку українського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 264-269.
830969
  Лозовицька Т.М. Міграційні та екотоксикологічні властивості свинцю і кадмію в системі "грунт-рослина" в умовах західного Лісостепу України : Автореф. дис. ...канд. сільгосп. наук: Спец.03.00.16 / Тетяна Миколаївна Лозовицька; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
830970
  Рамазанов Ш.Ш. Міграційні та еміграційні процеси в Україні, їх вплив на розвиток суспільства // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 25. – С. 99-108.
830971
  Волошин В.В. Міграційні трансакції міжнародного бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-49. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Проаналізовано процеси міграційних трансакцій міжнародного бізнесу. Розглянуто історичну ретроспективу та сучасні тенденції регулювання цих процесів у різних країнах світу. The process of migration transactions of international business is analyzed by ...
830972
  Блинова О.Є. Міграційні установки сучасної молоді України // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 7 (124). – С. 1-4
830973
  Васильчук В.М. Міграційні шляхи німецьких поселенців в Україні у кінці XVIII - на початку ХІХ ст. // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2000. – № 1/2. – С.161-169. – ISBN 966-7653-01-2
830974
  Резникова Н.В. Міграційно-візова політика у взаємовідносинах України - ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 1. – С. 45-48
830975
  Відякіна М.М. Міграційно-візова складова співробітництва України з ЄС в умовах економічної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 84-92. – ISSN 2308-6912


  Актуалізація міграційно-візових відносин між Україною та ЄС спричинена як останніми розширеннями Союзу, так і підписанням політичної частини Угоди про Асоціацію. У зв’язку з асиметрією візових режимів ЄС та України, її мета у сфері візової політики ...
830976
  Цуркан Т. Міграційно-правова політика західноєвропейських країн // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 119-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
830977
  Голобородько Д.В. Міграційно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 132-139. – ISSN 2078-3566
830978
  Єжов С.С. Міграційно - візова політика України - наближення до Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.31-38
830979
  Бортник Н.П. Міграціологія як наука про кількісно-якісні показники міграції населення / Н.П. Бортник, Н.С. Мороз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 9-15. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
830980
   Міграція : Всеукраїнська інформаційно-аналітична щомісячна газета. – Одеса, 2012-
Березень (№ 3). – 2017. – 16 с.
830981
   Міграція : всеукраїнська інформаційно-аналітична щомісячна газета. – Одеса, 2012-
Серпень (№ 8). – 2017. – 16 с.
830982
  Боднарчук Ю. Міграція в межах УРСР українського населення після депортації з території Польщі // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 47-51. – (Історія ; Вип. 20)
830983
   Міграція в Україні. Факти і цифри : міграція для загального блага / [Міжнар. орг. з міграції, Представництво в Україні]. – Київ, 2011. – 10 с. : іл.
830984
  Мочульська М. Міграція громадян України в Республіку Польща: конституційно-правовий аспект // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 124-129
830985
  Лосицький М.Ю. Міграція енергії електронного збудження в ДНК / М.Ю. Лосицький, В.М. Ящук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-35. – (Фізика ; Вип. 2)


  Досліджено міграцію енергії електронного збудження по синглетних рівнях ДНК у нейтральному водному розчині при 300 К. Показано, що нуклеотидні основи, які складають ДНК, поглинають фотони в основному як окремі центри з власною системою електронних ...
830986
  Гунько Н.В. Міграція жителів України у зв"язку з Чорнобильською катастрофою: історичний аспект / Н.В. Гунько, Н.Ф. Дубова, М.І. Омельянець // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 19-23. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1726-5428
830987
  Марков І. Міграція і етнічність: деіякі аспекти конструювання горизонтального простору співбуття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1339-1345. – ISSN 1028-5091
830988
  Анікєєв Д.О. Міграція і розселення печенігів за повідомленнями вчених Арабського халіфату IX-X століть // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 3-13. – ISSN 1682-671Х
830989
  Сіденко С.В. Міграція інтелектуальних ресурсів в умовах формування інформаційного суспільства / С.В. Сіденко, І.П. Ольшевська // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджено теоретичні та практичні аспекти трансформації структури міграційних потоків людських ресурсів та його українського компонента під впливом процесів глобалізації світової економіки.
830990
  Сіденко С.В. Міграція інтелектуальних ресурсів в умовах формування інформаційного суспільства / С.В. Сіденко, І.П. Ольшевська // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-23.
830991
  Сливоцький А. Міграція капіталу: як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів = How to Think Several Moves Ahead of the Competition / Адріян Сливоцький; Пер. з англ.: Л.М.Петрушенко. – Київ : Пульсари, 2001. – 296с. – ISBN 966-7671-17-8
830992
  Шиманська К.В. Міграція людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій: регіональний вимір : монографія / К.В. Шиманська ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 587, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 575-587 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-683-485-3
830993
  Перестюк О.В. Міграція магнітних полюсів Землі // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 23-25
830994
  Огієнко А.В. Міграція між країнами ЄС та Україною: поточна ситуація та прогноз / А.В. Огієнко, М.М. Огієнко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 83-87. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.3 (112)). – ISSN 2078-2128
830995
  Ігнатенко І.І. Міграція молібдену в системі "донні відклади - вода" за підвищеної мінералізації води / І.І. Ігнатенко, П.М. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 98-102. – Бібліогр.: 7 назв
830996
  Малиновська О.А. Міграція населення країн Центральної Європи та Балтії після розширення ЄС // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-68.
830997
   Міграція населення України у 2006 році. – Київ, 2007. – 105с.
830998
   Міграція населення України у 2007 році / Державний комітет статистики України; [ відп. за вип. Стельмах Л.М. ]. – Київ, 2008. – 99 с.
830999
  Стеценко В.Ю. Міграція населення як загроза національної безпеки України // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 172-174
831000
  Романюк М.Д. Міграція наукових кадрів та заходи ії зменшення з метою збереження інтелектуального потенціалу України // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2017. – С. 134-141. – (Економічні науки ; вип. 31). – ISSN 2413-340X


  В статті розглядається інтелектуальна міграція, як різновид еміграції трудоресурсного потенціалу України. Проаналізовано характер еміграції науковців та основні напрями міграційних переміщень висококваліфікованих кадрів України за роки державної ...
<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,