Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>
849001
  Романчук О. "Мирне єврейське населення не може відповідати за вчинки євреїв-большевиків" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 42 (395), 2 листопада 2017. – С. 26-28


  Росія продовжує розігрувати карту "петлюрівського антисемітизму".
849002
   "Мирний договір" із Росією. Забутий урок, як більшовики "кинули" Скоропадського // Україна молода. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 132). – С. 11


  "Як більшовики використали Київську мирну конференцію для повалення української влади. У червні минув 101 рік від дня підписання премілітарного мирного договору між Українською Державою та "червоною" РСФРР. Сторони домовилися про припинення бойових ...
849003
  Луков В.В. "Мирный атом" в экономике США // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно- политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2004. – № 9. – С. 43-80. – ISSN 0321-2068
849004
  Найденова Н.С. "Мировая литература" на французском языке как феномен трансграничной художественной словесности в XXI веке // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2013. – С. 52-57. – (Серия литературы и языка ; Т. 72, № 1). – ISSN 0321-1711


  В статье рассматриваются предпосылки появления и основные положения Манифестов в защиту мировой лит. на фр. языке (litterature-monde en francais) и мировой идентичности. На основе трудов зар. литературоведов, публицистов и критиков выявляются различные ...
849005
  Ллойд-Джордж Мир-ли это? / Ллойд-Джордж. – Ленинград-Москва, 1924. – 247с.
849006
   Мирза-Заде Сируз. Живопись. – М., 1987. – 18с.
849007
  Мамедов Ш.Ф. Мирза-Фатали Ахундов / Ш.Ф. Мамедов. – М, 1960. – 39с.
849008
  Мамедов Ш.Ф. Мирза-Фатали Ахундов / Ш.Ф. Мамедов. – М, 1978. – 166с.
849009
  Джафаров Г Д. Мирза-Фатали Ахундов. / Г Д. Джафаров. – Баку, 1962. – 24с.
849010
  Сеид-Заде Мирза-Шафи садык-оглы Вазех / Сеид-Заде. – Баку, 1969. – 326с.
849011
  Дадашова Мирза Фатали Ахундов - "азербайджанский Мольер"? / Дадашова, Бахул // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 181-191. – ISSN 2075-437X


  У статті автор показує, що творець національної французької комедії Мольєр сильно вплинув на творчість представників різних народів, у тому числі на великого азербайджанського мислителя і письменника М.Ф. Ахундова. Відзначається, що М. Ф. Ахундов, ...
849012
  Лерман А.Н. Мирза Фатали Ахундов в русской печати / А.Н. Лерман. – Баку, 1962. – 234с.
849013
  Мориер Джейм Мирза Хаджи-Баба Исфагани : Т. 1-4 / Соч. Мориера; Вольный пер. Барона Брамбеуса [псевд. О.И. Сенковского]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук ; [Изд. книгопрод. Смирдина]
Т. 3. – 1845. – [4], IV, 327 с. – Конволют. - Перепл.: Мирза Хаджи-Баба Исфагани. Т. 4
849014
  Мориер Мирза Хаджи-Баба Исфагани. Т. 4 : Т. 1-4 / Соч. Мориера; Вольный пер. Барона Брамбеуса [псевд. О.И. Сенковского]
849015
  Рафили М. Мирза Шафи в мировой литературе / М. Рафили. – Баку, 1958. – 120с.
849016
   Мирзашвили. Каталог. – М., 1975. – 10с.
849017
   Мирзо Турсун-заде : Библиографический указатель. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1953. – 68 с.
849018
   Мирзо Турсун-заде : Библиогр. указ. произв. М. Турсун-заде и литературы о нем за 1932-1980 гг. – Душанбе : Дониш, 1981. – 324с.
849019
  Ернджакян В.С. Мирзо Турсун-заде. Жизнь и творчество : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ернджакян В.С. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 23 с.
849020
  Халиков Р. Мирзо Хайрулло Хоканди и его литературное наследие : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Халиков Р. ; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1973. – 17 с.
849021
  Монюшко Н. Мирискусник Иван Билибин // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 4. – С. 43-57


  Иван Яковлевич Билибин (1876-1942) - русский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель, участник объединения "Мир искусства"
849022
  Власюк К.. Мирись, мирись і більше не сварись! Медіація в сімейних спорах // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 40
849023
  Шахова Л. Миркотан Володимир Андрійович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 589. – ISBN 978-966-8567-14-8
849024
  Гайдукевич В.Ф. Мирмекий : Советские раскопки в 1956 г. / В.Ф. Гайдукевич. – Варшава, 1959. – 124с.
849025
  Рузский М. Мирмекологические заметки / М. Рузский. – Казань : Тип. Д.М.Гран, 1912. – 8 с. – Отд. оттиск из: Ученые записки Казанского Ветеринарного Института, т. 29, 1912 г.
849026
  Сухушина О.В. Мирна місія фрейліни М. Васильчикової 1915 року // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 118-126. – (Серія "Історичні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5908
849027
  Сухушина О. Мирна місія фрейліни Марії Васильчикової 1915 року // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 177-188. – ISBN 978-617-7475-32-2
849028
  Демещук А. Мирна реінтеграція Подунав"я до Хорватії (1995 - 1998 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 151-154. – ISBN 978-966-171-783-9
849029
  Сухарєв В.В. Мирна стратегія соціалізму на порозі 21 століття / В.В. Сухарєв. – К., 1989. – 29с.
849030
  Духовнина Е.В. Мирная деятельность на войне : Записки сестры милосердия, находившейся при дивизион. лазарете 14 пехот. дивизии в войну 1877-1878 г. / [соч.] Е.В. Духониной]. – Москва : Тип. Окр. штаба, 1894. – 94 с.


  На форзаце кн. дарственная надпись автора 1903 г. И надпись о самой книге, как о произведении П. К. 1930 г.
849031
  Рождественский И.Д. Мирная земля / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1952. – 104с.
849032
  Литвинов М.М. Мирная политика Советов. Доклад / М.М. Литвинов. – М.-Л., 1929. – 80с.
849033
  Барменков А.И. Мирная форма революции : (В.И. Ленин о возможности мирного развития в 1917 г.) / А.И. Барменков. – Москва : Знание, 1964. – 40 с. – Библиогр. в конце книги. – (Новое в жизни, науке, технике : 1 серия. История ; 17)
849034
  Залізняк Л.Л. Мирне (- стоянка гребениківської культури) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 477. – ISBN 978-966-02-8346-6
849035
  Переверзєва О.С. Мирне врегулювання міжнародних спорів // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 673-675. – ISSN 0869-2491
849036
  Купрін О.І. Мирне житіє / О.І. Купрін. – Ужгород, 1960. – 24с.
849037
  Курчаб-Редліх Мирне життя спаленої землі // Критика. – Київ, 2006. – Квітень, (число 4). – С. 10-11


  Книга Войцеха Ягельського "Добре місце для вмирання" про братовбивчі війни, що охопили Кавказ після розпаду СРСР.
849038
  Кудрицький А.В. Мирне співіснування держав і революційна боротьба / А.В. Кудрицький. – Київ, 1972. – 46с.
849039
  Вєтров О.В. Мирне співіснування і економічно культурне співробітництво / О.В. Вєтров. – Київ, 1975. – 102с.
849040
  Крушинський В.Ю. Мирне співіснування(- принцип взаємовідносин держав із різними політичними і соціальними устроями) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 479. – ISBN 978-966-02-8346-6
849041
  Губерський Л.В. Мирне співіснування, ідеологічне противоборство двох систем і нове політичне мислення // Актуальні проблеми наукового комунізму в умовах реальностей сучасного світу : міжнар. наук.-теор. конф.
849042
  Косенко О. Мирний атом // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 17 травня (№ 20). – С. 7


  "Генеральна Асамблея ООН, відзначаючи ключову роль сталої енергетики та її вагомий внесок у сталий розвиток, оголосила 2014–2020 роки «Періодом сталої енергії для всіх» і закликала країни-учасниці об’єднати свої зусилля для забезпечення загального та ...
849043
  Третяк О. Мирний атом Центрально-Східної Європи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 28-32
849044
  Полонський Р.Ф. Мирний двадцять перший: Драма на 2 частини, 6 картин. / Р.Ф. Полонський. – К., 1981. – 62с.
849045
  Слюсаренко Ю.А. Мирний договір / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 245. – ISBN 966-642-073-2
849046
  Шуміло В.В. Мирний договір 860 року та міжнародне визнання Русі // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 41-48. – ISBN 978-966-2276-63-3
849047
  Воронько П.М. Мирний неспокій : Поезії / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 156с.
849048
  Геник С. Мирний Панас (справжнє прізвище - Рудченко) // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 152-153 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
849049
  Сидоренко Н. Мирний Панас Якович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 204-205. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
849050
  Іщенко Н. Мирний план, якого злякалися в Москві // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 215-216). – С. 7


  У чому полягаюить секрети успішної реінтеграції окупованих територій по-хорватські.
849051
   Мирний серцем і душею. До 160-річчя від дня народження Панаса Мирного // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2009. – на 2009 рік. – С. 92-97
849052
  Гуртовенко В.А. Мирні дні : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 74 с.
849053
  Гринчак В.А. Мирні засоби врегулювання міжнародних спорів : підручник / В.А. Гринчак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 324, [2] с. – Предм. покажч.: с. 259-266. – Бібліогр.: с. 256-258, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0280-7
849054
  Альонкін О. Мирні зібрання в Україні: забезпечення права // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (114). – С. 71-80. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
849055
  Смокович М. Мирні зібрання як форма передвиборної агітації: особливості судового контролю // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 3-19
849056
  Смолич Ю.К. Мирні люди : Оповідання / Ю.К. Смолич : Укрдержвидав, 1943. – 116с.
849057
  Авдошин І.В. Мирні переговори в Брест-Литовську 1918 року і їх значення у становленні української дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 217-221
849058
   Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР 1918 р. : Протоколи і стенограми пленарних засідань. Збірник документів і матеріалів. – Київ; Нью-Йорк; Філадельфія : Видавництво М.П. Коць, 1999. – 367с. – (Пам"ятки історії України.Джерела новітньої історії). – ISBN 966-02-0372-1
849059
  Станко В.Н. Мирное / В.Н. Станко. – Киев, 1982. – 176с.
849060
  Хабур В.П. Мирное время / В.П. Хабур. – Душанбе, 1962. – 327с.
849061
  Хабур В.П. Мирное время / В.П. Хабур. – Душанбе, 1965. – 352с.
849062
  Куприн А.И. Мирное житие : [сборник рассказов]. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Знание", 1904. – 283 с. – (Сборник Товарищества "Занние" за 1903 г. / Сборник, редактируемый М. Горьким ; Книга 2)


  Сборник товарищества «Знание» за 1903 г. Книга вторая Составитель: Максим Горький СПб.: Знание (паевое издательство) 1904 г., 319 с. Описание: Сборник, редактируемый М. Горьким. Первое издание пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад». Вместо обложки ...
849063
  Джонсон Джордж Мирное завоевание. Сорняк, завоевавший Запад / Джонсон Джордж, Кук Дайана, Дженшел Лен // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – декабрь, № 123. – С. 134-149 : фото
849064
  Пасечник М.В. Мирное использование атомной энергии / М.В. Пасечник. – К., 1979. – 48с.
849065
  Мишарин В.Н. Мирное использование атомной энергии: Правовые вопр. / В.Н. Мишарин. – М., 1986. – 159с.
849066
  Красин А.К. Мирное использование ядерной энергии / А.К. Красин, Р.Ф. Красина. – Минск, 1982. – 112с.
849067
  Угрюмов Г.Д. Мирное применение боевых отравляющих веществ / Г.Д. Угрюмов. – М., 1924. – 56 с.
849068
  Пушмин Э.А. Мирное разрешение международных споров : (международно-правовые вопросы) / Э.А. Пушмин. – Москва : Международные отношения, 1974. – 175с.
849069
  Клименко Б.М. Мирное решение территориальных споров / Б.М. Клименко. – Москва, 1982. – 183с.
849070
  Красин Ю.А. Мирное сосуществование-форма классовой борьбы / Ю.А. Красин. – Москва, 1961. – 82с.
849071
  Трухановский В.Г. Мирное сосуществование -- норма отношений государств с различным общественным строем / В.Г. Трухановский. – Москва : Международные отношения, 1975. – 110 с.
849072
   Мирное сосуществование - ленинский курс внешней политики СССР. – М., 1962. – 304с.
849073
  Бовин А.Е. Мирное сосуществование : история, теория, политика / А.Е. Бовин. – Москва : Международные отношения, 1988. – 135, [1] с. – Библиогр.: с. 131-136
849074
  Чубарьян А.О. Мирное сосуществование : теория и практика / А.О. Чубарьян. – М : Политиздат, 1976. – 254с.
849075
  Фидаров К.С. Мирное сосуществование государств двух противоположных систем - объективная необходимость современного этапа развития человеческого общества. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Фидаров К.С.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 19л.
849076
  Клыков И.И. Мирное сосуществование государств с различным социальным строем - историческая необходимость современного общества / И.И. Клыков. – Ростов -на-Дону, 1970. – 32с.
849077
  Задорожный Г.П. Мирное сосуществование двух систем как важнейшая проблема современного международного права : Автореф... докт.юрид.наук: / Задорожный Г.П. – Москва, 1952. – 13 л.
849078
  Бродский Л.О. Мирное сосуществование и борьба за всеобщий мир : лекция по курсу "Основы научного коммунизма" / Л.О. Бродский ; Ленингр. политехнич. ин-т, Кафедра научного коммунизма. – Ленинград : [Б. и.], 1965. – 21 с.
849079
  Деборин Г.А. Мирное сосуществование и борьба за всеобщий мир. / Г.А. Деборин. – Москва, 1983. – 22с.
849080
   Мирное сосуществование и борьба за социальный прогресс. – М., 1979. – 319с.
849081
   Мирное сосуществование и брьба СССР за мир. – М., 1963. – 32с.
849082
  Колесникова М.И. Мирное сосуществование и вопросы войны и мира / М.И. Колесникова. – Москва, 1968. – 35с.
849083
  Очков М.С. Мирное сосуществование и идеологическая борьба / М.С. Очков. – М, 1976. – 166с.
849084
  Пирогов Г.Н. Мирное сосуществование и идеологическая борьба / Г.Н. Пирогов. – Москва, 1976. – 64с.
849085
  Карауловский О.Ю. Мирное сосуществование и идеологическая борьба / О.Ю. Карауловский. – М., 1981. – 51с.
849086
  Тырыхтр З. Мирное сосуществование и идеологическая борьба двух социальных систем : Автореф... кандидата философ.наук: / Тырыхтр З.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
849087
  Иванова И.М. Мирное сосуществование и кризис внешнеполитической идеологии империализма США / И.М. Иванова. – М, 1965. – 228с.
849088
  Задорожный Г.П. Мирное сосуществование и международное право / Г.П. Задорожный. – Москва, 1964. – 488с.
849089
  Бобров Р.Л. Мирное сосуществование и международное право / Р.Л. Бобров. – Москва : Международные отношения, 1978. – 88 с. – (Библиотечка международника)
849090
  Качанов М.Н. Мирное сосуществование и национально-освободительное движение (1956-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Качанов М.Н.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. Кафедра истории КПСС. – Вильнюс, 1963. – 18л.
849091
  Егоров В.Н. Мирное сосуществование и революционный процесс / В.Н. Егоров. – М, 1971. – 224с.
849092
  Солонцов З.М. и Алексеев Р.Ф. Мирное сосуществование и современность / З.М. и Алексеев Р.Ф. Солонцов. – М., 1971. – 47с.
849093
   Мирное сосуществование: экономический аспект. – М., 1989. – 214с.
849094
  Пушмин Э.А. Мирное средства разрешения международных споров / Э.А. Пушмин. – Ярославль, 1981. – 79с.
849095
  Цитронблат А.А. Мирное существование и классовая борьба в современных условиях. / А.А. Цитронблат, В.В. Козлов. – К., 1968. – 43с.
849096
  Дейфаллах Наеф Фалех Мирное урегулирование региональных конфликтов (На примере арабо-израильского конфликта) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Дейфаллах Наеф Фалех; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 19 с.
849097
  Муртазов Б.А. Мирные бойницы : стихи / Б.А. Муртазов; пер. с осетинского. – Москва : Советский писатель, 1978. – 119 с.
849098
  Ключников Ю.В. Мирные договоры империалистической войны в конспективном изложении / Ю.В. Ключников. – Москва, 1925. – 167с.
849099
  Хачатуров Р.Л. Мирные договоры Руси с Византией / Р.Л. Хачатуров. – М, 1988. – 136с.
849100
  Хачатуров Р.Л. Мирные договоры Руси с Византией // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 75-80. – ISSN 1812-8696
849101
  Лонгинов А.В. Мирные договоры русских с греками, заключенные в X веке : историко-юридические исследования / А.В. Логинов. – Одесса : Экономическая тип., 1904. – [2], II, 163 с., 1 л. портр. : ил. – Без обл., 1 л. портр. отсутствует


  Владимиров, Петр Владимирович (1854-1902)
849102
  Горбов Е. Мирные жители / Е. Горбов. – М, 1946. – 234с.
849103
  Севергин С.А. Мирные зарницы над Вьетнамом / С.А. Севергин, 1975. – 143с.
849104
  Адалян Н.М. Мирные казармы : роман и рассказы : пер. с арм. / Норайр Адалян ; [худож. Р.М. Адалян]. – Москва : Советский писатель, 1979. – 272 с.
849105
  Антонов С.П. Мирные люди / С.П. Антонов. – Ленинград : Молодая гвардия, 1950. – 272, [4] с. : ил.
849106
  Жербин Е.А. Мирные професиии нейтронов / Е.А. Жербин. – М., 1980. – 96 с.
849107
  Самарцева Н.Т. Мирные средства разрешения международных споров / Н.Т. Самарцева. – М, 1957. – 64с.
849108
  Яновский М.В. Мирные средства разрешения международных споров. / М.В. Яновский. – Ташкент, 1957. – 44с.
849109
  Ладыженский А.М. Мирные средства разрешения споров между государствами. / А.М. Ладыженский, И.П. Блищенко. – М., 1962. – 174с.
849110
   Мирные ядерные взрывы : [информ. бюллетень по материалам иностран. печати]. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1976. – 39, [1] с. : ил.
849111
  Израэль Ю.А. Мирные ядерные взрывы и окружающая среда / Ю.А. Израэль. – Л., 1974. – 135с.
849112
  Фейнберг С.М. Мирный атом / С.М. Фейнберг. – М., 1962. – 31с.
849113
   Мирный атом. – Киев, 1966. – 124с.
849114
  Божаткин М.И. Мирный атом : докум. повесть [о строителях Юж.-Укр. атом. электростанции] / Михаил Божаткин. – Киев : Дніпро, 1983. – 126 с. – (Наш современник)
849115
   Мирный атом. – М., 1986. – 36с.
849116
   Мирный атом в странах социализма. – М., 1979. – 278с.
849117
  Немец О.Ф. Мирный атом Украины / О.Ф. Немец. – К., 1983. – 41с.
849118
  Капица М.С. Мирный выбор Азии / М.С. Капица, М Исаев. – М., 1988. – 350с.
849119
  Корсунов Н.Ф. Мирный год / Н.Ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1974. – 120с.
849120
  Березко Г.С. Мирный город : роман / Г.С. Березко ; ил. А. Васина. – Москва : Воениздат, 1952. – 400 с.
849121
  Березко Г.С. Мирный город : роман / Г.С. Березко ; ил. А. Васина. – Москва : Военное издательство
Кн. 2. – 1954. – 295 с.
849122
  Березко Г.С. Мирный город : роман / Г.С. Березко ; ил. М.В. Романов. – Москва : Воениздат, 1955. – 688 с.
849123
  Плавник А.Л. Мирный день / А.Л. Плавник. – Баку, 1952. – 76с.
849124
  Белковец Л.П. Мирный договор между Россией и Латвией 1920 г. в контексте российско-германского противостояния / Л.П. Белковец, К.В. Шумская // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социал. - полит. исследований. – Москва, 2012. – № 11 (101). – С. 134-143. – ISSN 1812-8696
849125
   Мирный договор между Россией и Украиной с одной стороны и Польшей с другой. – 33с.
849126
   Мирный договор с Болгариев. – Москва, 1947. – 64с.
849127
   Мирный договор с Италией. – Москва, 1947. – 240с.
849128
   Мирный договор с Румынией. – Москва, 1947. – 71с.
849129
   Мирный договор с Филяндией. – Москва, 1947. – 60с.
849130
  Д-р Фаед Мустафа Мирный процесс на Ближнем Востоке и его перспективы // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 8. – С. 36-42. – ISSN 0130-9625
849131
  Чумаков Валерий Мирный фатум : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 108-115
849132
  Львов М.Д. Мирный человек / М.Д. Львов. – Москва, 1954. – 196с.
849133
   Миров двух между. – М., 1988. – 317с.
849134
   Мирова радиоэлектронная промышленность. – М., 1962. – 76с.
849135
  Бітюк П. Мирова угода в господарському процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 249
849136
  Попков П.О. Мирова угода в господарському процесі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Попков Павло Олександрович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
849137
  Васильєв Д. Мирова угода в господарському процесі: деякі практичні аспекти // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 3 (29). – С. 61-65.
849138
  Поляков Р. Мирова угода в господарському процесі: правова природа та співвідношення різновидів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 66-71. – ISSN 2663-5313
849139
  Зуєва О.А. Мирова угода в процедурі банкротства // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 139-145. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
849140
  Барбашова Н. Мирова угода в процедурі банкрутства: роль економіко - правових факторів / Н. Барбашова, Е. Сгара // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.42-48. – ISSN 0132-1331
849141
  Бичкова С.С. Мирова угода в процесі виконання рішення суду у цивільній справі // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 113-114. – ISBN 978-966-8830-75-4
849142
  Соболівський А. Мирова угода в цивільному процесі // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)


  "... Правовий аналіз трудового законодавства ".
849143
  Квасниця С. Мирова угода в цивільному процесі: історія і сучасність // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 1. – С. 10-15
849144
  Ткаченко М.О. Мирова угода і примирні процедури в цивілістичному процесі : дис. ... д-ра філософії : 081 / Ткаченко Марія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 251 арк. – Додатки: арк. 234-251. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 210-233
849145
  Прокопенко В.І. Мирова угода при розгляді трудових спорів // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
849146
  Ляшенко Р. Мирова угода сторін і проведення її до виконання // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 249-255. – ISBN 978-966-437-277-7
849147
  Горбань Н.С. Мирова угода та медіація у виконавчому процесі // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 132-136. – ISBN 978-617-7361-58-8
849148
  Селіванов О. Мирова угода у виконавчому провадженні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 : Захист прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. – С. 124-136. – ISSN 1026-9932


  Уміння вирішувати конфлікти мирним шляхом є необхідною якістю для виходу зі складних ситуацій і досягнення позитивного результату у будь-якій сфері життя. Навіть на етапі, коли уже є рішення суду, конфлікту можна уникнути з користю для обох сторін. ...
849149
  Ткаченко М.О. Мирова угода у новому Цивільному процесуальному кодексі України: актуальні питання // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 42-44


  У статті розкрита сутність мирової угоди, проаналізовано норми Цивільного процесуаль- ного кодексу, які регламентують процедуру її визнання та затвердження, встановлено у них недоліки, запропоновано певні зміни до даних норм, а також необхідність ...
849150
  Радзивілюк В.В. Мирова угода у провадженні у справі про банкрутство: проблеми правового регулювання / В. Радзивілюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-68. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються деякі питання розірвання та визнання недійсною мирової угоди у провадженні у справі про банкрутство. Some problems of dissolution and declaring amicable agreement invalid in bankruptcy proceeding are shown in this article.
849151
  Ніколаєва І.В. Мирова угода у процедурах банкрутства та виконавчого провадження // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 126-132
849152
  Гутьєва В.В. Мирова угода у процедурі банкрутства за законодавством України // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-68.
849153
  Гетманцев О.В. Мирова угода у процесі виконання судових рішень у цивільних справах // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 120-122. – ISBN 978-966-8830-75-4
849154
  Струць М. Мирова угода у справах про банкрутство / М. Струць, В. Красуцький // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 9). – С. 30-31
849155
  Карпечкін П.Ф. Мирова угода у справах про банкрутство: окремі аспекти теорії та практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 85-96.
849156
  Тарасенко В. Мирова угода у справі про банкрутство // Вісник податкової служби України : Київ, 2001
849157
  Вечірко І.О. Мирова угода у справі про банкрутство: основні стадії та процесуальні особливості // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-26.
849158
  Вангородська Н.А. Мирова угода як результат вирішення спорів третейськими судами в Україні в Х–ХVІІІ ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 98-104
849159
  Дідовець О. Мирова угода як спосіб відновлення платоспроможності боржника (порівняльно-правовий аспект) // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 448-451
849160
  Дідовець О. Мирова угода як спосіб відновлення платоспроможності боржника (порівняльно-правовий аспект) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 173-175
849161
  Гончарова Г. Мирова угода як спосіб врегулювання трудових спорів на основі взаємних поступок // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 176-182. – ISSN 0132-1331
849162
  Фединяк Л. Мирова угода як спосіб регулювання цивільно - правових спорів: окремі питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.53-57. – ISSN 0132-1331
849163
  Дикунський І. Мирова угода: вирішення проблеми чи відтягування неминучого? / І. Дикунський, Я. Анікєєв // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 9). – С. 38-39
849164
  Бутрин-Бока Мирова угода: новели національного цивільного процесуального законодавства / Бутрин-Бока, А. Чорний // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 159-162. – ISSN 2524-0129
849165
  Шапіро В.С. Мирова угода: особливості та правове регулювання / В.С. Шапіро, В.І. Сердюк // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 67-72
849166
  Прилуцький С.В. Мирова юстиція як альтернативна форма реалізації права на справедливий судовий захист // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (56). – C. 6-16. – ISSN 2413-1342
849167
  Кривов Г.А. Мировая авиация на рубеже ХХ - ХХІ столетий : Промышленность, рынки / Г.А. Кривов, В.А. Матвиенко, Л.Ф. Афанасьева. – Киев, 2003. – 296с. – ISBN 966-7122-47-6
849168
  Павлович М. Мировая борьба за нефть / Мих. Павлович. – Москва : Молодая гвардия, 1922. – 27 с.
849169
  Атлас З.В. Мировая валютная проблема : стенограмма публичной лекции проф. З.В. Атласа, прочит. в Окрябрьском зале Дома Союзов в Москве / Атлас З.В. ; Лекционное бюро при комитете по делам Высшей Школы при СНК СССР. – Москва : [б. и.], 1944. – 23 с.
849170
  Кузнецов В.С. Мировая валютная система капитализма: под знаком "долгового" кризиса / В.С. Кузнецов. – Москва, 1990. – 144 с.
849171
  Джанатаев Т. Мировая валютная система: возвращение золотого стандарта? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 49-62. – (Экономика ; вып. 2). – ISSN 1026-356X
849172
  Шенгелия Вера Мировая вещь. Белый халат врача // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 30 : рис.
849173
  Низамов Егор Мировая вещь. Брекеты / Низамов Егор, Закиров Эльар // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 44 : рис.
849174
  Иваницкая Алиса Мировая вещь. Кольцо на консервной банке / Иваницкая Алиса, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 20 : рис.
849175
  Низамов Егор Мировая вещь. Мыльные пузири / Низамов Егор, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 30 : рис.
849176
  Шенгелия Вера Мировая вещь. Очки вейферер // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 22 : рис.
849177
  Гликман Кирилл Мировая вещь. Пакетик сахара / Гликман Кирилл, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 32 : рис.
849178
  Новинская Елена Мировая вещь. Спичка. Шведская спичка // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 40 : рис.
849179
  Рыклина Вера Мировая вещь: Резиновая уточка. Уточка для купания / Рыклина Вера, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 28 : фото
849180
  Колбасюк Виталий Мировая вещь: швейцарский нож : мировая вещь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 26 : Фото
849181
  Ленин В.И. Мировая война / В.И. Ленин. – Москва
Вып. №13. – 1924. – 64с.
849182
  Новицкий В. Мировая война / В. Новицкий. – Москва, 1938. – 338с.
849183
  Зайончковский А. Мировая война 1914-1918 гг. / А. Зайончковский. – Москва
Т. 1. – 1938. – 382с.
849184
  Зайончковский А. Мировая война 1914-1918 гг. / А. Зайончковский. – Москва
Т. 2. – 1938. – 288с.
849185
  Бородин Ф.М. Мировая война 1914-1918 гг. / Ф.М. Бородин. – Москва : Военгиз, 1939. – 72 с. – (Библиотека красноармейца)
849186
  Зайончковский А. Мировая война 1914-1918 гг. / А. Зайончковский. – Москва
Т. 3. – 1939. – 64 с.
849187
  Павлович М.П. Мировая война 1914-1918 гг. и грядущие войны / Мих. Павлович (М. Вельтман). – Харьков : Изд. "Путь Просвещения при Наркомпросе УССР", 1923. – 279, III с.
849188
  Павлович М.П. Мировая война 1914-1918 гг. и грядущие войны / Мих. Павлович (М. Вельтман). – Ленинград : Госидат, 1925. – 341 с.
849189
   Мировая война 1939-1945 гг. : Сборник статей. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 538 с.
849190
   Мировая война в цифрах. – М-Л, 1934. – 128с.
849191
  Павлович М.П. (М. Вельтман) Мировая война и борьба за раздел черного континента / М. Павлович. – Москва : Изд. "Путь Просвещения", 1918. – 112с.
849192
  Павлович М.П. (М. Вельтман) Мировая война и борьба за раздел черного континента / М. Павлович. – Москва : Изд. "Путь Просвещения", 1918. – 112с.
849193
  Мюллер Р. Мировая война и германская революция / Р. Мюллер. – М.
2. – 1925. – 420с.
849194
  Любимов Н.Н. Мировая война и её влияние на государственное хозяйство Запада / Н.Н. Любимов. – М., 1921. – 132с.
849195
  Гинзбург-Гальперина Е.А. Мировая война и судьбы международного права / Е. Гинзбург-Гальперина. – Петроград : [Тип. т-ва А.С. Суворина - "Новое время"], 1916. – 64 с.
849196
  Кассель Г. Мировая денежная проблема / Г. Кассель. – Москва, 1922. – 92 с.
849197
  Люкевич И.Н. Мировая денежная система как совокупность валютных регионов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 67-81. – ISSN 2074-6040
849198
  Люкевич И. Мировая денежная система как совокупность валютных регионов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 56-70. – ISSN 2074-6040
849199
  Люкевич И. Мировая денежная система: проблемы и новый финансовый порядок // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 11. – С. 48-57. – ISSN 2074-6040
849200
  Форрестер Д.В. Мировая динамика / Д.В. Форрестер. – М., 1978. – 167с.
849201
  Чизхолм Джейн Мировая история в датах / Чизхолм Джейн; Пер.с англ.М.Ц.Шабат,Е.В.Комиссарова. – Москва : Росмэн, 1998. – 127с. – (Иллюстрированная мировая история). – ISBN 5-257-00382-1
849202
  Вундт В. Мировая катастрофа и немецкая философия / В. Вундт. – Петербург : Полярная звезда, 1922. – 22с.
849203
  Афанасьев М. Мировая конкуренция и класьеризация экономики / М. Афанасьев, Л. Мясникова // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 4. – С. 75-86. – Библиогр.: на 18 пунктів. – ISSN 0042-8736
849204
  Нагорный Б. Мировая конкуренция на рынке образовантельных услуг и проблема академической мобильности // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 2 (63). – С. 3-6. – ISSN 1562-529Х
849205
  Нагорный Б.Г. Мировая конкуренция на рынке образовательных услуг и проблема академической мобильности // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 229-234
849206
  Кириллов А.А. Мировая консервная промышленность и внешняя торговля консервами / А.А. Кириллов. – М., 1930. – 214с.
849207
  Кириллов А.А. Мировая консервная промышленность и внешняя торговля консервами. / А.А. Кириллов. – Л.М., 1931. – 246с.
849208
   Мировая культура. – М., 1991. – 339с.
849209
   Мировая культура: традиции и перспективы. – Киев-Москва-Херсон
Т. 1. – 1995. – 158 с.
849210
  Меринг Ф. Мировая литература и пролетариат : (сборник статей) / Фрфнц Меринг пер.с не. Е,А. Гурвич ; под ред. А.С. Мартынова ; предисл. Э. Цобеля. – Москва : Гос. изд-во, 1924. – 360 с.
849211
  Менде Г. Мировая литература и философия / Г. Менде. – М., 1969. – 174с.
849212
   Мировая математика за 10 лет (1953-1963). – М.
2. – 1970. – 792с.
849213
   Мировая математика за 10 лет (1953-1963). – М.
3. – 1971. – 811с.
849214
  Кедров Б.М. Мировая наука и Менделеев / Б.М. Кедров. – М, 1983. – 253с.
849215
   Мировая научная и техническая литература : Аннотированный справочник периодических и продолжающихся изданий. – Москва
Т. 1 : Астрономия, геодезия, математика, механика. – 1968. – 300 с.
849216
   Мировая научная и техническая литература : Аннотированный справочник периодических и продолжающихся изданий. – Москва
Т. 2 : Биология. – 1970. – 356 с.
849217
   Мировая научная и техническая литература : Аннотированный справочник периодических и продолжающихся изданий. – Москва
Т. 3 : Сельское, лесное и рыбное хозяйство. – 1971. – 468 с.
849218
   Мировая научная и техническая литература : Аннотированный справочник периодических и продолжающихся изданий. – Москва
Т. 4 : Медицина. – 1973. – 518 с.
849219
   Мировая научная и техническая литература : Аннотированный справочник периодических и продолжающихся изданий. – Москва
Т. 6 : Науки о Земле. География, геология, геофизика. – 1976. – 323 с.
849220
  Байков Н. Мировая нефтяная промышленность: прогнозы развития до 2035 г. // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 3. – С. 54-61. – ISSN 0131-2227
849221
   Мировая охрана природы : Отчет академика И.П. Бородина о командировке в Берн на Конференцию по международной охране природы. Речи и доклады, читанные на Конференции... – Петроград : Тип. М.М. Стасюлевича, 1915. – 105 с.
849222
  Борисенков А.А. Мировая политика - вид политического влияния // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 6 (96). – С. 49-56. – ISSN 1812-8696
849223
  Виноградов К.Б. Мировая политика 60-80-х годов ХІХ в. / К.Б. Виноградов. – Ленинград, 1991. – 166с.
849224
  Лурье С.В. Мировая политика и ее прогностические индикаторы / С.В. Лурье, Л.Г. Казарян // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 2 (128). – С. 85-97. – ISSN 0321-2017
849225
  Блищенко И.П. Мировая политика и международное право / И.П. Блищенко, М.М. Солнцева. – Москва : Международные отношения, 1991. – 160 с. – ISBN 5-7133-0237-7
849226
  Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения как об"ект теоретического анализа и изучения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 12-23. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
849227
  Барышев А. Мировая политика и Организация Объединенных Наций. 1945-2009 / Александр Барышев. – Москва : Общ-во дружбы и развития сотрудничества с зарубежными странами, 2009. – 1340 с. – ISBN 978-5-903073-50-4
849228
  Шитов В.Н. Мировая политика и технологическая зависимость / В.Н. Шитов. – Москва, 1989. – 40 с.
849229
  Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года : в 2 кн. / П. Кальвокоресси. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-0998-3 (Кн.1)
Кн. 1. – 2000. – 592 с.
849230
  Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года : в 2 кн. / П. Кальвокоресси. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-0999-1 (Кн.2)
Кн. 2. – 2000. – 464 с.
849231
  Иванов Л. Мировая политика после Версаля / Л. Иванов. – Москва ; Ленинград : Московский рабочий, 1927. – 112 с.
849232
  Наркевич С. Мировая политика управления валютными резервами // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 2. – С. 40-51 : табл., рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0131-2227
849233
  Лебедева М.М. Мировая политика: тенденции развития // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 72-83. – ISSN 0321-2017
849234
  Карлов В.В. Мировая практика корпоративной стратегии в ретроспективе // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2004. – № 4. – С. 106-113. – ISSN 1684-2626
849235
  Шаркань П. Мировая продовольственная проблема / П. Шаркань. – Москва, 1982. – 215с.
849236
  Осколкова О.Б. Мировая продовольственная проблема и население : Научно-аналитический обзор / О.Б. Осколкова. – Москва, 1982. – 77с.
849237
  Гапонцев Игорь Мировая революция или эволюция миросистемы ? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 3 (1598). – С.109-120. – ISSN 0869-44435
849238
  Голосов В.В. Мировая сеть финансовой эксплуатации / В.В. Голосов. – Москва, 1984. – 184 с.
849239
  Еремина В.М. Мировая система социализма - ведущая революционная сила современности / В.М. Еремина. – Москва, 1980. – 38с.
849240
  Фигурной П.К. Мировая система социализма / П.К. Фигурной. – М., 1957. – 88с.
849241
  Микульский К.И. Мировая система социализма / К.И. Микульский. – Москва, 1964. – 79с.
849242
  Санакоев Ш.П. Мировая система социализма / Ш.П. Санакоев. – М, 1968. – 271с.
849243
   Мировая система социализма в учебных программах и планах по политической экономии, научному коммунизму и экономике зарубежных стран. – М., 1972. – 32с.
849244
  Левычкин К.Д. Мировая система социализма и ее роль в международной жизни / К.Д. Левычкин. – М, 1957. – 24с.
849245
  Климов А.Г. Мировая система социализма и закономерности ее развития / А.Г. Климов. – М., 1959. – 48с.
849246
  Печенев В.А. Мировая система социализма и международные отношения / В.А. Печенев. – Москва : Знание, 1974. – 63, [1] с.
849247
  Новопашин Ю.С. Мировая система социализма и мифы буржуазных идеологов. / Ю.С. Новопашин. – Москва, 1979. – 64с.
849248
  Дворжак Л. Мировая система социализма и развивающиеся страны / Л. Дворжак. – М., 1965. – 143с.
849249
  Санакоев Ш.П. Мировая система социализма. Осноыне проблемы и этапы развития / Ш.П. Санакоев. – Москва, 1968. – 271с.
849250
  Горбачев Б.В. Мировая система социализма. Успехи, проблемы и тенденции соврем. этапа / Б.В. Горбачев. – Москва, 1966. – 112с.
849251
  Зуев В.И. Мировая система социализма: экономические и политические аспекты единства / В.И. Зуев. – Москва, 1975. – 302с.
849252
  Козик А.К. Мировая система социалистического хозяйства / А.К. Козик. – М., 1975. – 272с.
849253
  Денчев К. Мировая система энергетической безопасности : история и перспективы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 2. – С. 39-58. – ISSN 0130-3864
849254
  Котляревский Н.А. Мировая скорбь в конце XVIII и в начале XIX века : ее основные этич. и социал. мотивы и их отражение в худож. творчестве / [соч.] Нестора Котляревского. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1910. – XXIV, 408, [1] с. – Экз. в разных тип. переплетах
849255
  Котляревский Н.А. Мировая скорбь в конце прошлого и в начале нашего века : ее основные этич. и социал. мотивы и их отражение в худож. творчестве / Н Котляревский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1898. – [6], XXX, [2], 360, [1] с. – Экз. в разных тип. переплетах
849256
  Дашкевич Н.П. Мировая скорбь, мрачное мировоззрение и пессимизм в западно-европейской поэзии нового времени, преимущественно новейшей французской. – Киев : Тип.Императорского университета Св.Владимира И.И.Завадского, 1895. – 37с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
849257
  Дашкевич Н.П. Мировая скорбь, мрачное мировоззрение и пессимизм в западноевропейской поэзии нового времени, преимущественно новейшей французской // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 358-373. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
849258
  Дашкевич Н.П. Мировая скорбь, мрачное мировоззрение и пессимизм, в западно-европейской поэзии нового времени, преимущественно новейшей французской : Речь, произнес. на торжеств. акте Ун-та св. Владимира 17 янв. // Историческое миросозерцание Грановского : Речь на торжеств. акте Имп. С.-Петерб. ун-та 8 февр. 1896 г. / Н. Кареев. – Санкт-Петербург, 1896. – 38-73 с.
849259
   Мировая социалистическая система - главная революционная сила современности. – Москва, 1982. – 256с.
849260
  Бутенко А.П. Мировая социалистическая система - решающий фактор общественного развития / А.П. Бутенко. – М., 1965. – 34с.
849261
  Жамин В.А. Мировая социалистическая система / В.А. Жамин. – Москва, 1962. – 68с.
849262
   Мировая социалистическая система. – М., 1971. – 251с.
849263
   Мировая социалистическая система и антикоммунизм. – Москва, 1968. – 311 с.
849264
  Козик А.К. Мировая социалистическая система и коммунизм / А.К. Козик. – М., 1963. – 36с.
849265
  Новодран В.А. Мировая социалистическая система и коммунизм / В.А. Новодран. – Днепропетровск, 1965. – 19с.
849266
   Мировая социалистическая система хозяйства. – М., 1958. – 559с.
849267
  Спиридонов М.Ф. Мировая социалистическая система хозяйства / М.Ф. Спиридонов. – М., 1959. – 72с.
849268
   Мировая социалистическая система хозяйства. – М.
1. – 1966. – 511с.
849269
   Мировая социалистическая система хозяйства. – М.
2. – 1967. – 478с.
849270
   Мировая социалистическая система хозяйства. – М.
3. – 1967. – 471с.
849271
   Мировая социалистическая система хозяйства. – М.
4. – 1967. – 432с.
849272
  Титов Б.В. Мировая социалистическая система хозяйства: законы и закономерности развития : Автореф... докт. экон.наук: 08.00.01 / Титов Б. В.; МВССО РСФСР, МИНХ. – М., 1980. – 36л.
849273
  Бромлей Н.Я. Мировая социалистическая система. Некоторые проблемы теории и истории становления социализма / Н.Я. Бромлей, Е.М. Жуков, Л.Н. Лисицына ; Ин-т всеобщей истории АН СССР. – Москва : Мысль, 1973. – 326 с.
849274
  Санакоев Ш.П. Мировая социалистическая система. Основные этапы и проблемы развития : Автореф... докт. ист.наук: / Санакоев Ш.П.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1966. – 33л.
849275
  Беньковский В.Г. Мировая социалистическая система: даты, факты, комментарии / В.В. Беньковский, Л.В. Лойко. – Минск : Университетское, 1986. – 267, [2] с. – Библиогр.: с. 247-260
849276
   Мировая техническая периодика : Аннотированный указатель советских и иностранных технических журналов. – Москва, 1939. – 251 с.
849277
  Дитрих Э.В. Мировая торговля / Э.В. Дитрих. – Москва, 1947. – 320с.
849278
  Дитяткин В. Мировая торговля в эпоху великого экономического кризиса 1917-1921 гг. / В. Дитяткин. – Казань, 1921. – 104с.
849279
  Майзель Б. Мировая торговля и наше участие в ней / Б. Майзель. – М.-Л, 1928. – 156с.
849280
  Хвойник П.И. Мировая торговля и экономический прогресс развивающихся стран / П.И. Хвойник. – М, 1974. – 199с.
849281
  Унанянц Т.П. Мировая туковая промышленность. / Т.П. Унанянц. – М.-Л., 1940. – 184с.
849282
   Мировая урбанизация: географические проблемы. – М., 1989. – 116с.
849283
  Архипова В. Мировая финансовая система: глобализация или деглобализация? // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 5. – С. 40-49. – ISSN 0131-2227
849284
  Мартынов В.Ф. Мировая художественная культура : Учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Минск : ТетраСистемс, 1997. – 320с. – ISBN 985-6317-28-2
849285
  Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура : Учеб. пособие / Л.Г. Емохонова. – 3- изд., испр. – Москва : Академия, 1999. – 448с. – (Педагогическое образование). – ISBN 5-7695-0457-9
849286
   Мировая художественная культура : Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений. – Москва : Высшая школа, 2001. – 767с. – ISBN 5-06-003754-1
849287
  Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая : Учебное пособие / М.Е. Кравцова. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 960с. – (Мир культуры, истории и философии). – ISBN 5-8114-0564-2
849288
  Позельская А. Мировая цифровая / Александра Позельская // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2009. – № 3. – С. 36-39
849289
  Мюрдаль Г. Мировая экономика / Г. Мюрдаль. – М., 1958. – 555с.
849290
   Мировая экономика. – М., 1964. – 232с.
849291
   Мировая экономика. – М., 1965. – 307с.
849292
   Мировая экономика. – Москва, 1966. – 550с.
849293
   Мировая экономика. – 3-е изд, пересмотр. и доп. – М., 1967. – 320с.
849294
   Мировая экономика. – 2-е изд,. испр. и доп. – Москва, 1969. – 528с.
849295
   Мировая экономика. – Москва : ИМО, 1978. – 384с.
849296
  Ломакин В.К. Мировая экономика : Учебник / В.К. Ломакин. – Москва : Финансы, Юнити, 1998. – 727с. – ISBN 5-238-00028-6
849297
   Мировая экономика : Учебник. – Москва : Юристъ, 1999. – 734с. – ISBN 5-7975-0214-3
849298
  Ломакин В.К. Мировая экономика : Учебник / В.К. Ломакин. – Москва : Финансы, Юнити, 1999. – 727с. – ISBN 5-238-00028-6
849299
  Сергеев П.В. Мировая экономика : Учебное пособие по курсам "Мировая єкономика" "Мировое хозяйство и международные экономические отношения на совеременном этапе" / П.В. Сергеев. – Москва : Юриспруденция, 1999. – 160с. – ISBN 5-8401-0010-2
849300
  Спиридонов И.А. Мировая экономика : Учеб. пособие для студ.высш.учеб.завед. / И.А. Спиридонов. – Москва : ИНФРА-М, 1999. – 256с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-629-6
849301
  Кудров В.М. Мировая экономика : Учебник / В.М. Кудров; Российский ин-т социальн. связей. – Москва : БЕК, 1999. – 464с. – ISBN 5-85639-270-1
849302
  Халевинская Е.Д. Мировая экономика : Учебник / Е.Д. Халевинская, И. Крозе; Под ред. Е.Д. Халевинской. – Москва : Юристъ, 1999. – 304с. – (Homo faber). – ISBN 5-7975-0139-2
849303
   Мировая экономика : Учебник. – Москва : Юристъ, 2000. – 734с. – (Homo faber). – ISBN 5-7975-0214-3
849304
  Ломакин В.К. Мировая экономика : Учебник для студ.высш.учеб.завед.обуч.по экон.спец.и направ. / В.К. Ломакин. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 727с. – ISBN 5-238-00028-6
849305
   Мировая экономика : Учеб. пособие для вузов обуч. по эконом.специальностям. – 2-е изд. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 575с. – ISBN 5-238-00203-3
849306
  Халевинская Е.Д. Мировая экономика : Учебник / Е.Д. Халевинская, И. Крозе; Под ред. Е.Д. Халевинской. – Москва : Юристъ, 2001. – 304с. – ISBN 5-7975-0139-2
849307
   Мировая экономика : Учебник. – Москва : Юристъ, 2001. – 734с. – (Сер.Homo faber). – ISBN 5-7975-0214-3
849308
  Спиридонов И.А. Мировая экономика : Учеб. пособие для студ.высш.учеб.завед.,обуч.по эконом.спец. и направл. / И.А. Спиридонов; Мин-во общего и профес.образов. РФ. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 256с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000454-8
849309
  Ломакин В.К. Мировая экономика = World economy : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по эконом. спец. и направл. / В.К. Ломакин. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2002. – 735с. – ISBN 5-238-00317-7
849310
   Мировая экономика : Учебник. – Москва : Экономистъ, 2003. – 734с. – (Сер.Homo faber). – ISBN 5-98118-049-8
849311
   Мировая экономика : Учебник. – Москва : Экономистъ, 2003. – 734с. – (Сер.Homo faber). – ISBN 5-7975-0214-3
849312
  Воронин В.П. Мировая экономика / Под ред. Воронина В.П. – 2-е изд., дополн. – Москва : Юрайт-Издат, 2003. – 204с. – ISBN 5-94879-065-7


  Курс лекций подготовлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и предназначен в качестве учебного пособия для студентов и преподавателей вузов, специалистов в области мировой экономики и бизнеса, широкого круга чита
849313
  Абрамов В.Л. Мировая экономика : учеб. пособие для студентов и слушателей экон. специальностей / В.Л. Абрамов. – Москва : Дашков и К, 2004. – 318 с. – ISBN 5-94798-369-9
849314
  Малкова И.В. Мировая экономика : В вопросах и ответах: Учебное пособие / И.В. Малкова. – Москва : Проспект, 2004. – 272с. – ISBN 5-98032-596-4
849315
   Мировая экономика : Учебное пособие. – Москва : Международные отношения, 2004. – 424с. – ISBN 5-7133-1199-6
849316
  Сергеев Е.Ю. Мировая экономика : учеб. пособие / Е.Ю. Сергеев, Т.В. Андросова ; Ин-т всеобщей истории РАН, Гос. ун-т гуманитарных наук. – Москва : Институт всеобщей истории РАН [и т.д.], 2009. – 207, [1] c. : табл. – Библиогр.: с. 200. – ISBN 978-5-94067-260-9
849317
  Дынкин А. Мировая экономика в 2020 году. Попытка снизить неопределенности // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 9. – С. 126-132. – ISSN 0130-9625
849318
  Апокин А. Мировая экономика в долгосрочной перспективе: цели и задачи субъектов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 89-109. – ISSN 0042-8736
849319
  Черковец О. Мировая экономика в ожидании нового лидера: им будет Китай // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 277-291. – ISSN 0207-3676
849320
  Афонцев А. Мировая экономика в поисках новой модели роста // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 0131-2227
849321
  Паульман В. Мировая экономика во власти стихии // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 4 (46). – С. 88-95
849322
  Корреа Р. Мировая экономика и гражданская революция в Эквадоре // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 4-11. – ISSN 044-748Х
849323
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1972
849324
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1973
849325
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1974
849326
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1975
849327
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1976
849328
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1977
849329
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1978
849330
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1979
849331
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1980
849332
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1982
849333
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1983
849334
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1984
849335
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1985
849336
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1986
849337
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1987
849338
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1988
849339
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1989
849340
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№№ 1-12. – 1990
849341
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 1995
849342
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 1995
849343
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 1995
849344
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 1995
849345
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 1995
849346
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 1995
849347
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 1995
849348
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 1995
849349
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 1995
849350
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 1995
849351
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 1995
849352
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 1995
849353
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 1996
849354
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 1996
849355
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 1996
849356
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 1996
849357
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 1996
849358
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 1996
849359
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 1996
849360
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 1996
849361
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 1996
849362
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 1996
849363
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 1996
849364
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 1996
849365
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 1997
849366
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 1997
849367
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 1997
849368
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 1997
849369
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 1997
849370
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 1997
849371
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 1997
849372
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 1997
849373
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 1997
849374
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 1997
849375
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 1997
849376
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 1997
849377
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 1998
849378
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 1998
849379
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 1998
849380
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 1998
849381
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 1998
849382
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 1998
849383
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 1998
849384
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 1998
849385
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 1998
849386
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 1998
849387
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 1998
849388
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 1998
849389
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 1999
849390
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 1999
849391
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 1999
849392
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 1999
849393
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 1999
849394
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 1999
849395
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 1999
849396
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 1999
849397
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 1999
849398
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 1999
849399
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 1999
849400
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 1999
849401
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2000
849402
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2000
849403
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2000
849404
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2000
849405
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2000
849406
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2000
849407
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2000
849408
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2000
849409
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2000
849410
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2000
849411
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2000
849412
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2000
849413
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2001
849414
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2001
849415
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2001
849416
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2001
849417
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2001
849418
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2001
849419
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2001
849420
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2001
849421
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2001
849422
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2001
849423
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2001
849424
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2001
849425
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2002
849426
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2002
849427
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2002
849428
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2002
849429
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2002
849430
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2002
849431
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2002
849432
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2002
849433
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2002
849434
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2002
849435
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2002
849436
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2003
849437
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2003
849438
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2003
849439
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2003
849440
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2003
849441
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2003
849442
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2003
849443
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2003
849444
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2003
849445
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2003
849446
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2003
849447
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2003
849448
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2004
849449
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2004
849450
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2004
849451
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2004
849452
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2004
849453
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2004
849454
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2004
849455
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2004
849456
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2004
849457
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2004
849458
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2004
849459
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2004
849460
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2005
849461
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2005
849462
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2005
849463
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2005
849464
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2005
849465
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2005
849466
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2005
849467
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2005
849468
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2005
849469
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2005
849470
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2005
849471
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2005
849472
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2006
849473
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2006
849474
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2006
849475
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2006
849476
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2006
849477
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2006
849478
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2006
849479
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2006
849480
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2006
849481
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2006
849482
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2006
849483
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2006
849484
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2007
849485
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2007
849486
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2007
849487
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2007
849488
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2007
849489
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2007
849490
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2007
849491
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2007
849492
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2007
849493
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2007
849494
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2007
849495
   Мировая экономика и международные отношения. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2007
849496
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2008
849497
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2008
849498
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2008
849499
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2008
849500
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2008
849501
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2008
849502
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2008
849503
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2008
849504
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2008
849505
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2008
849506
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№11. – 2008
849507
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2008
849508
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2009
849509
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2009
849510
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2009
849511
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2009
849512
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2009
849513
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2009
849514
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2009
849515
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2009
849516
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2009
849517
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2009
849518
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№11. – 2009
849519
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2009
849520
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2010
849521
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2010
849522
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2010
849523
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2010
849524
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2010
849525
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2010
849526
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2010
849527
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2010
849528
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2010
849529
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2010
849530
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2010
849531
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2010
849532
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2011
849533
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2011
849534
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2011
849535
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2011
849536
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2011
849537
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2011
849538
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2011
849539
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2011
849540
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2011
849541
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2011
849542
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2011
849543
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2011
849544
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2012
849545
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2012
849546
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2012
849547
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2012
849548
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2012
849549
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2012
849550
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2012
849551
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2012
849552
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2012. – резюме на рус. и англ. яз.
849553
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2012
849554
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2012
849555
   Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2012
849556
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2013
849557
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2013
849558
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2013
849559
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2013
849560
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2013
849561
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2013
849562
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2013
849563
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2013
849564
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2013
849565
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2013
849566
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2013
849567
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2013
849568
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2014
849569
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2014
849570
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2014
849571
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
849572
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
849573
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
849574
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
849575
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2014
849576
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2014
849577
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2014
849578
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 11. – 2014
849579
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
849580
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
849581
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
849582
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
849583
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
849584
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
849585
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
849586
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 7. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
849587
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 8. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
849588
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 9. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
849589
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
849590
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
№ 12. – 2015. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
849591
   Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 59, № 11. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
849592
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 1. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
849593
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 2. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
849594
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 5. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
849595
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 6. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
849596
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 7. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
849597
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 3. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
849598
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 4. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
849599
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 9. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
849600
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 10. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
849601
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 11. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
849602
   Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
Т. 60, № 12. – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
849603
   Мировая экономика и международные отношения. Серия 4 : приложение к журналу. – Москва, 1982
849604
  Акопова Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения : Учеб.пособие для студ.эконом.спец.высш.учеб.завед. / Е.С. Акопова, О.Н. Воронкова, Н.Н. Гаврилко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 416с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-01162--3
849605
  Акопова Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения : Учеб.пособие для студ.эконом.спец.высш.учеб.завед. / Е.С. Акопова, О.Н. Воронкова, Н.Н. Гаврилко. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2001. – 416с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-01162--3
849606
  Пузакова Е.П. Мировая экономика и международные экономические отношения: экзаменационные ответы / Е.П. Пузакова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 384с. – (Сдаем экзамен). – ISBN 5-222-02661-2
849607
  Гордеев В.В. Мировая экономика и проблемы глобализации : учебное пособие / В.В.Гордеев. – Москва : Высшая школа, 2008. – 407с. – ISBN 978-5-06-005793-5
849608
  Кондратьев В. Мировая экономика как система глобальных цепочек стоимости // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 3. – С. 5-17. – ISSN 0131-2227
849609
  Владимирский Е.А. Мировая экономика на рубеже веков: противоречия, тенденции развития // Экономическое возрождение России : Научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2006. – № 2. – С. 37-41. – ISSN 1990-9780
849610
  Друзик Я.С. Мировая экономика на финише века = The world economy at the turn of the century : Учеб.пособ. / Я.С. Друзик. – Минск : Экономпресс, 1997. – 415с. – ISBN 985-6082-15-3
849611
  Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль : Под ред. В.А. Щегорцова / В.А. Щегорцов, В.А. Таран. – Москва : Юнити, 2005. – 528с. – ISBN 5-238-00868-6
849612
   Мировая экономика. Социально-экономическое развитие стран мира : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Экономика промышленности". – Москва
№ 2. – 1998
849613
   Мировая экономика. Социально-экономическое развитие стран мира : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Экономика промышленности". – Москва
№ 3. – 1998
849614
   Мировая экономика. Социально-экономическое развитие стран мира : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Экономика промышленности". – Москва
№ 4. – 1998
849615
   Мировая экономика. Социально-экономическое развитие стран мира : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Экономика промышленности". – Москва
№ 5. – 1998
849616
   Мировая экономика. Социально-экономическое развитие стран мира : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Экономика промышленности". – Москва
№ 6. – 1998
849617
   Мировая экономика. Экономика зарубежных стран : Учебник. – Москва : Флинта Московский психолого-социальный институт, 2000. – 480 с. – ISBN 5-89349-161-0, 5-89502-097-6
849618
   Мировая экономика. Экономика зарубежных стран : учеб. : [для экон. спец. вузов / Е.Ф. Авдокушин, А.В. Бойченко, В.Ф. Железова, В.А. Зубенко, Е.А. и др. Касаткина; [Авдокушин Е.Ф., д.э.н., проф., Бойченко А.В., к.э.н., доц., Железова В.Ф., д.э.н., проф. и др.] ; под ред. проф. В.П. Колесова и проф. М.Н. Осьмовой ; Акад. пед. и социал. наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, Экон. фак. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Московский психолого-социальный институт, 2001. – 478, [1] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-89349-161-0
849619
   Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятельность : Учебное пособие для вузов. – Москва : Логос, 2000. – 248с. – ISBN 5-94010-0002-3
849620
  Паульман В. Мировая экономика: впереди - зыбкая стагнация // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 4 (42). – С. 9-15
849621
  Хесин Е. Мировая экономика: вступая в третье тысячелетие // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 3. – С. 4-19. – Библиогр.: на 12 пунктів
849622
  Бураковский И.В. Мировая экономика: глобальный финансовый кризис / Игорь Бураковский, Алексей Плотников. – Харьков : Фолио, 2010. – 414, [3] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-03-5210-0
849623
  Басовский Л.Е. Мировая экономика: Курс лекций : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, изучающих дисциплину "Мировая экономика" / Л.Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 208с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000663-Х


  Современный курс, в котором в доступной форме излагается теория мировой экономики. Для студентов вузов, специалистов предприятий и организаций
849624
  Басовский Л.Е. Мировая экономика: Курс лекций : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, изучающих дисциплину "Мировая экономика" / Л.Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – 208с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000663-Х


  Современный курс, в котором в доступной форме излагается теория мировой экономики. Для студентов вузов, специалистов предприятий и организаций
849625
  Ершов М. Мировая экономика: перспективы и препятствия для восстановления // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 61-83. – ISSN 0042-8736
849626
  Краснояров В.Н. Мировая экономика: перспективы посткризисного развития // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 72-85. – ISSN 0201-7083
849627
  Клинов В. Мировая экономика: прогноз до 2050 г. // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 62-79. – Бібліогр.: с. 63-73, 75-76. – ISSN 0042-8736
849628
  Гурин А.Ю. Мировая экономика: шанс для России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 17-28. – ISSN 0201-7083
849629
  Вериго С.А. Мировая экономическая конъюнктура в условиях выхода из глобального кризиса // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 3. – С. 13-19. – ISSN 2074-6040
849630
  Вериго С. Мировая экономическая конъюнктура: будет ли вторая волна кризиса? // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 12. – С. 3-13. – ISSN 2074-6040


  Лето и начало осени 2011 г. ознаменовались наступлением нового витка экономической неопределенности, что не самым благоприятным образом сказывается на темпах роста крупнейших экономик и подрывает престиж США и Европы как экономических лидеров ...
849631
  Вериго С.А. Мировая экономическая конъюнктура: начало подъема? // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 29-33. – ISSN 2074-6040


  Мировая экономика в конце 2010 - начале 2011 г. стала демонстрировать определенные признаки роста, и широкие круги международного экспертного сообщества задаются вопросом - означает ли этот рост выход из глобальной рецессии? Автор предпринимает ...
849632
  Чичканов В. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 3. – С. 152-154. – ISSN 0042-8736
849633
   Мировая энергетика - новые уравнения геополитики? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 10 октябрь. – С. 100-117. – ISSN 0130-9625
849634
  Ершов Ю.А. Мировая энергетика в 2030-м // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 4-8. – ISSN 0321-5075
849635
  Ершов Ю.А. Мировая энергетика в 2030-м и роль, которую будут играть в ней страны Азии и Африки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 15-21. – ISSN 0321-5075
849636
  Григорьев Л. Мировая энергетика на перекрестке дорог: какой путь выбрать России? / Л. Григорьев, В. Крюков // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 22-37. – ISSN 0042-8736
849637
  Патрушева Н.А. Мировая энергетика: использование новых возобновляемых источников энергии : география. Мир сегодня // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-7, 22. – Бібліогр.:15 назв. – ISSN 0016-7207
849638
  Горкина Т.И. Мировая энергетика: итоги развития в XX веке : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 3-10. – ISSN 0016-7207
849639
  Горкина Т.И. Мировая энергетика: итоги развития в XX веке (Окончание. Начало см. в № 6, 7) : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С. 8-14. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7207
849640
  Горкина Т.И. Мировая энергетика: итоги развития в XX веке (Продолжение. Начало см. в № 6) : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 17-21, 51. – ISSN 0016-7207
849641
   Мировая энергетика: Прогноз развития до 2020 г.. – М., 1980. – 255с.
849642
  Лонская С.В. Мировая юстиция: гипотиза генезиса // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 178-188. – (Правоведение ; № 1 (300)). – ISSN 0131-8039
849643
  Лапаев С.И. Мировая юстиция: эффективность деятельности, проблемы становления // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 89-100. – ISSN 0132-0831
849644
  Шильдркут В.А. Мироваяя спичечная промышленность и шведский спичечный трест. / В.А. Шильдркут. – МоскваЛ., 1932. – 207с.
849645
  Панов А.Н. Мироведение / А.Н. Панов. – Харьков : Рабочий Донбасса, 1924. – 192 с.
849646
  Крокос В.И. Мироведение : руководство / В.И. Крокос. – Одесса : Госиздат Украины
Ч. 1 : Небо. – 1925. – 195 с.
849647
  Крижанівський В.В. Мировий суд в Україні та Англії // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 316-327. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
849648
  Крижанівський В.В. Мировий суд в Україні та Англії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-20. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню зарубіжного досвіду становлення інституту мирових судів. Його запровадження стане прогресивним явищем у сфері правосуддя та сприятиме її демократизації. Мирові суди в інших державах вирішують морально-правові конфлікти та ...
849649
  Данилевский Г.П. Мирович / Г.П. Данилевский. – Барнаул, 1985. – 721с.
849650
  Данилевский Г.П. Мирович / Г.П. Данилевский. – М, 1985. – 447с.
849651
  Данилевский Г.П. Мирович / Г.П. Данилевский. – Алма-Ата, 1985. – 620с.
849652
  Данилевский Г.П. Мирович / Г.П. Данилевский. – М, 1986. – 445с.
849653
  Данилевский Г.П. Мирович / Г.П. Данилевский. – Иркутск, 1987. – 622с.
849654
  Данилевский Г.П. Мирович : [роман] / Г. Данилевский. – Москва : Мир книги ; Литература, 2010. – 366, [2] с. – (Россия державная). – ISBN 978-5-486-03398-8
849655
  Данилевский Г.П. Мирович. Сожженная Москва / Г.П. Данилевский. – Москва : Правда, 1981. – 671с.
849656
  Данилевский Г.П. Мирович; Княжна Тараканова : Роман / Г.П. Данилевский. – Москва : Художня література, 1990. – 495с. – (Класики и современники. Рус. классич. лит-ра)
849657
  Самохвалов В. Мирові судді, як інститут судової системи України / В. Самохвалов, В. Очківський // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 245-264.


  Автори статті пропонують вирішення сучасних проблем судочинства в Україні шляхом запровадження інституту мирових суддів. The authors of the article offer introduction of the magistrature institution as the solution to the current problems of the ...
849658
  Штефан О. Мирові суди та перспектива їх запровадження в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 55-64. – ISSN 2308-0361
849659
  Токунова А. Мирові угоди в господарському праві // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Практичні аспекти визнання недійсності мирових угод".
849660
  Ларіонов М. Мирові угоди при розслідуванні картельних змов: перспективи України в контексті світової практики // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 247-250
849661
  Дерій О.О. Мирові угоди щодо аліментних зобов"язань: актуальні питання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 160-166. – ISSN 1563-3349
849662
   Мировое господство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 90-91 : фото
849663
  Кузьмин Э.Л. Мировое государство / Э.Л. Кузьмин. – Москва, 1969. – 200с.
849664
   Мировое демографическое положение в 1970 г.. – Нью-Йорк, 1972. – 196с.
849665
  Елисова М.О. Мировое древо и ризома в стихотворении И. Бродского "Новая Англия" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 160-165


  Статтю присвячено дослідженню образів "світового дерева" і "ризоми" у вірші Й. Бродського "Нова Англія". Названі образи розглядаються як взаємодоповнюючі і співіснуючі. Аналіз полягає у розгляді образу "світового дерева" у позиціях суб"єкта осмислення, ...
849666
  Благой Д.Д. Мировое значение Пушкина / Д.Д. Благой ; Академия Педагогических наук РСФСР, Педагогическая библиотека учителя. – Москва : АПН РСФСР, 1949. – 66 с.
849667
  Берков П.Н. Мировое значение русской классической и советской литературы : стенограмма лекции, прочит. в Ленинграде в 1950 г. / П.Н. Берков ; Всесоюзное общ-во по распространению политических и научных знаний, Ленинградское отд-ние. – Ленинград : [б. и.], 1950. – 40 с.
849668
  Благой Д.Д. Мировое значение русской классической литературы : стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / Д.Д. Благой ; Всесоюзное Общество по распространению политических и научных знаний. – Москва : Правда, 1948. – 32 с.
849669
  Оссовский А.В. Мировое значение русской классической музыки / А.В. Оссовский. – Ленинград, 1948. – 28с.
849670
  Мартынов И.И. Мировое значение русской классической оперы / И.И. Мартынов. – Москва, 1952. – 32с.
849671
  Котовчихина Н.Д. Мировое значение русской литературы // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 113-116. – ISSN 2073-8536
849672
  Пруцков Н.И. Мировое значение русской литературы в борьбе за идеалы демократии и передовое искусство / Н.И. Пруцков. – Грозный, 1945. – 52 с.
849673
  Муратов К. Мировое значение русской литературы и русского искусства / К. Муратов, Е. Привалова. – Л., 1945. – 183с.
849674
   Мировое значение русской литературы Х1Х в.. – М. : Наука, 1987. – 438 с.
849675
  Гомберг Э.П. Мировое значение советского изобразительного искусства / Э.П. Гомберг. – Ленинград : Ленсовнархоз, 1959. – 51 с.
849676
  Сибиряков Н.Н. Мировое значение Станиславского / Н.Н. Сибиряков. – Москва, 1974. – 264с.
849677
  Сибиряков Н.Н. Мировое значение Станиславского / Н.Н. Сибиряков. – 2-е изд. расшир. – Москва, 1988. – 363с.
849678
  Канунова Ф.З. Мировое значение творчества А.С.Пушкина. / Ф.З. Канунова. – Томск, 1949. – 18с.
849679
   Мировое значение творчества Леонида Леонова. – М. : Современник, 1981. – 367 с.
849680
   Мировое значение творчества Михаила Шолохова. – М., 1976. – 368с.
849681
   Мировое искусство : русская живопись. – Санкт-Петербург. Москва : СЗКЭО Кристалл ; ОНИКС, 2007. – 192с. – ISBN 5-9603-0064-8
849682
  Мотылев В.В. Мировое капиталистическое хозяйство / В.В. Мотылев. – М, 1973. – 166с.
849683
  Шишков Ю.В. Мировое капиталистическое хозяйство / Ю.В. Шишков. – Москва, 1983. – 64 с.
849684
   Мировое капиталистическое хозяйство в 80-е годы: обострение противоречий. – М., 1985. – 220с.
849685
  Браславский И.М. Мировое капиталистическое хозяйство и международные экономические отношения : [учеб. пособие для студ. экон., ист. и юрид. фак-тов вузов] / И.М. Браславский. – Киев : Киевский университет, 1968. – 432 с. – Библиогр.: с. 423-429
849686
  Браславский И.М. Мировое капиталистическое хозяйство и международные экономические отношения / И.М. Браславский. – Киев : Киевский университет, 1968. – 430с.


  Книга состоит из двух частей. 1)Условия возникновения мирового капиталистического рынка, становления мирового капиталистического хозяйства и его превращения в единое всемирное хозяйство. 2)Влияние общего кризиса капитализма на структурные сдвиги в ...
849687
  Голанский М.М. Мировое капиталистическое хозяйство и освободившиеся страны. / М.М. Голанский. – Москва, 1986. – 199с.
849688
  Былиняк С.А. Мировое капиталистическое хозяйство и развивающиеся страны / С.А. Былиняк. – М, 1979. – 21с.
849689
   Мировое капиталистическое хозяйство и развивающиеся страны Востока / Былиняк С.А. – Москва, 1986. – 316с.
849690
   Мировое капиталистическое хозяйство и развивающиеся страны: закономерности и противоречия воспроизводственного механизма. – Л., 1988. – 206с.
849691
   Мировое капиталистическое хозяйство: противоречия и последстия структурных сдвигов. – К., 1987. – 275с.
849692
   Мировое коммунистическое движение - авангард антиимпериалистической борьбы. – М., 1972. – 128с.
849693
   Мировое коммунистическое движение. – Москва, 1982. – 496с.
849694
   Мировое коммунистическое движение. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1984. – 432 с.
849695
   Мировое коммунистическое движение на современном этапе. – Минск, 1988. – 188с.
849696
  Пухова Е.Д. Мировое коммунистическое движение. Стратегия и тактика коммунистических и рабочих партий на современном этапе. / Е.Д. Пухова. – К., 1965. – 28с.
849697
  Калинин М.И. Мировое крестьянство / М.И. Калинин. – Москва, 1924. – 27с.
849698
  Бурмистров М.М. Мировое морское судоходство / М.М. Бурмистров. – Москва : Транспорт, 1979. – 280с.
849699
  Акимов А.В. Мировое население: взгляд в будущее / А.В. Акимов ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1992. – 199 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 154-161
849700
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 1. – 2004
849701
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 2. – 2004
849702
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 3. – 2004
849703
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 4. – 2004
849704
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 1. – 2005
849705
   Мировое наследие : Специальный выпуск. – Москва, 2002-
№ 2 : Китай. – 2005
849706
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 3. – 2005
849707
   Мировое наследие нобелевских лауреатов по литературе : биобиблиографический указатель // Лауреаты Нобелевской премии по литературе, 1901-2010 : информационно-справочное издание / МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Фак. романо-германской филологии, Научная б-ка ; [авт. и сост. В.М. Романец ; сост. : Н.В. Мусиенко, Т.М. Шершун ; науч. ред. Л.Н. Голубенко ; отв. ред. М.А. Подрезова]. – Одесса : Астропринт, 2010. – С. 349-397. – ISBN 978-966-190-378-3
849708
  Земцова Юлия Мировое правительство // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 110-120 : фото. – ISSN 1029-5828
849709
   Мировое производство химических волокон в 1964-1965 гг.. – М., 1966. – 53с.
849710
  Лозовский А. Мировое профессиональное движение до и после войны / А. Лозовский. – Москва : Изд. "Вопросі труда" ; [Тип. "гудок"], 1924. – 203 с.
849711
  Земляной С. Мировое равновесие // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 21/22. – С. 66-69


  Російсько-американські відносини, баланс сил
849712
  Колонин Г.В. Мировое распространение иксодовых клещей (род Ixodes) / Г.В. Колонин. – Москва : Наука, 1981. – 116 с. : табл.
849713
  Колонин Г.В. Мировое распространение иксодовых клещей. Роды Hyalomma, Aponomma, Amblyomma / Г.В. Колонин. – Москва : Наука, 1983. – 119с.
849714
   Мировое сельское хозяйство. – М., 1922. – 226с.
849715
   Мировое сельское хозяйство. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1970. – 592с.
849716
  Кувшинов И.С. Мировое сельское хозяйство. / И.С. Кувшинов. – Москва, 1964. – 420с.
849717
  Зак А.И. Мировое снабжение углем 1903-1919 гг. / А.И. Зак. – Екатеринбург, 1921. – 80с.
849718
  Черемисин П.Г. Мировое соглашение в делах об экономической несостоятельности (банкротстве) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 190-202
849719
  Беликов О. Мировое соглашение в процедуре банкротства // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 8. – С. 21-24.
849720
  Сгара Э. Мировое соглашение в процедуре санации // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.13-16
849721
  Мансуров Т.Т. Мировое сообщество в борьбе с преступлениями международного характера // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.66-71. – ISSN 1811-9018
849722
  Морозов Г.И. Мировое сообщество: утопия или реальность? / Г.И. Морозов. – М., 1987. – 38с.
849723
  Ширяев Ю.С. Мировое социалистическое содружество. / Ю.С. Ширяев. – М., 1963. – 160с.
849724
   Мировое социалистическое хозяйство. – Москва, 1982. – 560с.
849725
   Мировое социалистическое хозяйство. – М., 1986. – 192с.
849726
   Мировое социалистическое хозяйство. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 637с.
849727
   Мировое хозяйство. – М., 1928. – 745с.
849728
   Мировое хозяйство. – М., 1939. – 576с.
849729
  Филиппов В.И. Мировое хозяйство / В.И. Филиппов. – К, 1983. – 255с.
849730
  Варга Е.С. Мировое хозяйство 1937 года / Е.С. Варга. – Москва, 1938. – 104с.
849731
   Мировое хозяйство в 1936 г. / Варга Е. – М., 1937. – 323с.
849732
  Баренгольц М. Мировое хозяйство в цифрах и диаграммах / М. Баренгольц ; под ред. Милютина. – Москва : Изд-во Ком. ун-та им. Я.М. Свердлова, 1928. – 79 с. : ил., 21 табл. – (3-я серия - Мировая промышленность. Общие примечания)
849733
  Нахимсон М. Мировое хозяйство до и после войны / М. Нахимсон. – М.-Л.
1. – 1924. – 167с.
849734
  Нахимсон М. Мировое хозяйство до и после войны / М. Нахимсон. – М.-Л.
2. – 1926. – 226с.
849735
  Нахимсон М. Мировое хозяйство до и после войны / М. Нахимсон. – Москва
3. – 1929. – 304с.
849736
  Спектатор М. Мировое хозяйство до и после войны / М. Спектатор. – Москва
3, ч.1. – 1929. – 303с.
849737
   Мировое хозяйство и внешняя торговля СССР. – М.-Л., 1931. – 240с.
849738
  Леви Г. Мировое хозяйство и Европа (до войны и теперь) / Г. Леви. – М., 1926. – 140с.
849739
   Мировое хозяйство и международные экономические отношения : Учебное пособие. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – 432с. – ISBN 966-8111-07-9
849740
  Мурадов А.Д. Мировое хозяйство и переходная экономика / А.Д. Мурадов. – Київ : "Полиграф- СКВ", 1997. – 170с. – ISBN 966-95168-1-1
849741
  Плетнев Э.П. Мировое хозяйство и рабочий класс / Э.П. Плетнев. – Москва, 1967. – 144с.
849742
  Соколов И.А. Мировое хозяйство и революционный процесс. / И.А. Соколов. – М., 1971. – 240с.
849743
   Мировое хозяйство и советская экономика: шансы и иллюзии. – М., 1990. – 413с.
849744
   Мировое хозяйство на рубеже 1929 г.. – М., 1929. – 280с.
849745
  Никитина М.Г. Мировое хозяйство: глобальные и региональные структуры : Учебное пособие / М.Г. Никитина, В.М. Шумский; Мин-во образов. и науки Украины; Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2000. – 251с. – ISBN 966-7608-11-5
849746
  Ширяев Ю.С. Мировое хозяйство: новые технологические и социально-экономические факторы развития / Ю.С. Ширяев. – М., 1984. – 232с.
849747
  Голиков А.П. Мировое хозяйство: отраслевая структура, география, современные тенденции : Учебное пособие / А.П. Голиков, Н.А. Казакова; Мин-во образования и науки Украины; Харьк. нац. ун-тет им. В.Н.Каразина. – Харьков : НХУ, 2002. – 112с.
849748
   Мировое экономическое положение
1. – 1961. – с.
849749
  Хильчевский Ю.М. Мировое экономическое развитие: резервы сотрудничества. / Ю.М. Хильчевский, А.К. Субботин. – Москва, 1984. – 245с.
849750
  Ашин Г.К. Мировое элитное образование / Г.К. Ашин ; Московский Государственный ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва : АНКИЛ, 2008. – 360 с. – ISBN 978-5-86476-272-1
849751
  Бааде Ф. Мировое энергетическое хозяйство. Атомная энергия - сейчас или в будующем? / Ф. Бааде ; пер. с нем. Н.А. Бацановой и Б.С. Фомина ; под ред. и с предисл. С.М. Вишнева. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 248 с.
849752
  Антоненко В.Г. Мировоззрение - идейная основа художественого творчества / В.Г. Антоненко. – Киев : Вища школа, 1979. – 207с.


  В монографии исследуются особенности процесса художественного творчества, обосновывается органическая взаимосвязь мировоззрения и художественного метода.
849753
  Арцишевский Р.А. Мировоззрение : сущность, специфика, развитие / Р.А. Арцишевский. – Львов : Вища школа ; Изд-во при Львовском гос. ун-те, 1986. – 196, [1] с. – Библиогр. в прим. в конце глав
849754
  Пеунова М.Н. Мировоззрение А.А. Антоновича / М.Н. Пеунова. – М., 1960. – 192с.
849755
  Колодная А.И. Мировоззрение А.А. Потебни и некоторые философские вопросы его лингвистической концепции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Колодная А.И. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1967. – 20 с.
849756
  Бейсембиев К. Мировоззрение Абая Кунанбаева / К. Бейсембиев. – Алма-Ата : Изд-во АН Каз.ССР, 1956. – 172 с. : ил., портр.
849757
  Плугин В.А. Мировоззрение Андрея Рублева / В.А. Плугин. – Москва, 1974. – 161с.
849758
  Габараев С.Ш. Мировоззрение Афанасия Гассиева / С.Ш. Габараев. – Цхинвали, 1977. – 60с.
849759
  Рзакулизаде С.Д. Мировоззрение Баба Кухи Бакуви. / С.Д. Рзакулизаде. – Баку, 1978. – 95с.
849760
  Темкин Э.Н. Мировоззрение Бхамахи и датировка его трактата "Кавьяланкара". / Э.Н. Темкин. – М, 1975. – 140с.
849761
  Богомолова Г.В. Мировоззрение в научном творчестве В. Гейзенберга : лекция / Г.В. Богомолова ; Курганск. гос. пед. ин-т. – Курган : [б. и], 1971. – 28 с. – Библиогр.: с. 26-27
849762
  Агаронян А.С. Мировоззрение в системе общественного сознания и пути формирвония научного мировозрения трудящихся Узбекистана / А.С. Агаронян. – Ташкент, 1968. – 156 с.
849763
  Дьяков И.Я. Мировоззрение В.Г.Белинского / И.Я. Дьяков. – Благовещенск, 1962. – 384с.
849764
  Кувакин В.А. Мировоззрение В.И. Ленина / В.А. Кувакин. – М., 1990. – 205с.
849765
  Хевеши М.А. Мировоззрение венгерских революционных демократов. / М.А. Хевеши. – М., 1962. – 205с.
849766
  Дубровский Игорь Мировоззрение Витгенштейна : Люди и судьбы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 168-178 : Іл.
849767
  Клевченя А.С. Мировоззрение Владислава Спасовского. / А.С. Клевченя. – Минск, 1969. – 232 с.
849768
  Билыч Т.А. Мировоззрение Г. С. Сковороды, украинского философа XVIII в. : Дис... канд. философ.наук: / Билыч Т. А.; Киевский Гос. Университете им. Т. Г. Шевченко. – К., 1947. – 266л. – Бібліогр.:л.247-266
849769
  Геюшев З.Б. Мировоззрение Г.Б.Зардаби. / З.Б. Геюшев. – Баку, 1962. – 404с.
849770
  Мамедов Ш.Ф. Мировоззрение Г.Меликова Зардаби / Ш.Ф. Мамедов. – М, 1960. – 51с.
849771
  Шкуринов П.С. Мировоззрение Г.С.Сковороды / П.С. Шкуринов. – М., 1962. – 84с.
849772
  Пипер Л. Мировоззрение Герцена : Историко-философский очерк / Л. Пипер. – Москва; Ленинград, 1935. – 280с.
849773
  Чесноков Д.И. Мировоззрение Герцена / Д.И. Чесноков. – М., 1948. – 368с.
849774
  Красносельский А.И. Мировоззрение гуманиста нашего времени : Основы учения Н.К. Михайловского / Б. Коварский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Б.М. Вольфа, 1900. – [2], 96 с.
849775
  Забродский Г.А. Мировоззрение Д.И. Менделеева. / Г.А. Забродский. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 200 с.
849776
  Цыбенко В.А. Мировоззрение Д.И.Писарева. / В.А. Цыбенко. – М., 1969. – 352с.
849777
  Геккель Эрнст Мировоззрение Дарвина и Ламара : Речь, произнесенная 12 февраля 1909 г. на торжественном собрании в Иенском народном доме по поводу Столетнего Юбилея Чарльза Дарвина ; с портретом Ч. Дарвина / Эрнст Геккель, проф. ; Пер. с нем. Л. Р. – Санкт-Петербург : [Изд. кн. склада "Новая жизнь" (В. Соловьевой и В. Никольской)] ; Тип. Акц. О-ва типогр. Дела, 1909. – 45 с., 1 л. портр. (фронт.). – Библиогр.: портр.
849778
   Мировоззрение Джавахарлала Неру. – М., 1973. – 212с.
849779
  Кутелия М.В. Мировоззрение Джебрана Халиля Джебрана : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Кутелия М.В.; АН Азерб. ССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1979. – 23л.
849780
  Попович М.В. Мировоззрение древних славян / М.В. Попович. – Киев : Наукова думка, 1985. – 167с.
849781
  Мартынычев И.В. Мировоззрение естествоиспытателя / И.В. Мартынычев. – Москва : Мысль, 1980. – 221 с.


  1. Образцы античной диалектики. 2. Целевой эксперимент и метод мыщления 3. Уроки научных революций. 4. Новые горизонты познания
849782
   Мировоззрение и естественно-научное познание. – Киев : Наукова думка, 1983. – 326 с.
849783
  Соболева Н.И. Мировоззрение и жизненный выбор личности / Н.И. Соболева. – К, 1989. – 120с.
849784
  Бурмакин Э.В. Мировоззрение и искусство. / Э.В. Бурмакин. – Томск, 1978. – 235с.
849785
  Велюгина Тамара Леонтьевна Мировоззрение и искусство. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Велюгина Тамара Леонтьевна; АН Беларуссии, ин-т философии и права. – Минск, 1992. – 22л.
849786
  Кириленко Г.Г. Мировоззрение и личность (по курсу "Исторический материализм") / Г.Г. Кириленко, Е.В. Шевцов. – М., 1986. – 82с.
849787
  Каратаев М. Мировоззрение и мастерство / М. Каратаев. – Алма-Ата, 1965. – 564с.
849788
  Шуртаков К.П. Мировоззрение и методы его формирования / К.П. Шуртаков. – Казань, 1989. – 212с.
849789
  Черноволенко В.Ф. Мировоззрение и научное познание / В.Ф. Черноволенко. – Киев : Киевский университет, 1970. – 175с.
849790
  Щелкунов М.Д. Мировоззрение и общенаучное знание / М.Д. Щелкунов. – Казань, 1990. – 151с.
849791
  Карабан Степан Игнатьевич Мировоззрение и основные проблемы творчества Янки Купалы : Автореф... д-ра филол.наук: / Карабан Степан Игнатьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1955. – 32л.
849792
  Иванищенко А.А. Мировоззрение и особенности его проявления в развитии и преподавании естественных наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
849793
  Френкель Ш.А. Мировоззрение и психолого-педагогическая система К.Д.Ушинского : Автореф... д-ра пед. наук: / Френкель Ш.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 44л.
849794
  Петрухин А.И. Мировоззрение и советский фольклор. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1983. – 173с.
849795
  Михайловский В.Н. Мировоззрение и современная научная картина мира / В.Н. Михайловский, Ю.И. Светов. – Л, 1986. – 39с.
849796
  Эшанкулов А. Мировоззрение и творчество / А. Эшанкулов. – Ташкент, 1973. – 132с.
849797
  Азимова М.А. Мировоззрение и творчество : лит.-критич. взгляды К. Яшена / М.А. Азимова ; Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Фан, 1982. – 130 с.
849798
   Мировоззрение и творчество. – Смоленск, 1984. – 97с.
849799
  Палкин М.А. Мировоззрение и творчество молодого А.Н.Толстого (1907-1917 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Палкин М.А.; МВ ССПР БССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1962. – 18л.
849800
  Калинин А.Д. Мировоззрение и творчество Симеона Полоцкого : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Калинин А.Д. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 20 с.
849801
  Эльсберг Я.Е. Мировоззрение и творчество Щедрина / Я.Е. Эльсберг. – М.-Л., 1936. – 278с.
849802
  Рябов Н.П. Мировоззрение и трудовая активность личности при социализме / Н.П. Рябов. – Казань, 1986. – 166 с.
849803
  Кириленко Г.Г. Мировоззрение и формирование ценностных ориентаций личности / Г.Г. Кириленко. – Москва, 1983. – 40 с.
849804
  Кацахян М.Г. Мировоззрение и художественное творчество / М.Г. Кацахян. – Ереван, 1986. – 194с.
849805
  Киселев Н.Н. Мировоззрение и экология / Н.Н. Киселев. – К, 1990. – 215с.
849806
  Азархин А.В. Мировоззрение и эстетическое развитие личности / А.В. Азархин ; АН УССР, Ин-т философии. – Київ : Наукова думка, 1990. – 192 с.
849807
  Острянин Д.Ф. Мировоззрение И.И.Мечникова. / Д.Ф. Острянин. – Х., 1948. – 5-28с.
849808
  Спиродонов С.С. Мировоззрение Ивана Яковлевича Яковлева / С.С. Спиродонов. – М., 1965. – 96с.
849809
  Острянин Д.Ф. Мировоззрение Ильи Ильича Мечникова / Д.Ф. Острянин. – Харьков, 1948. – 191с.
849810
  Савельев Ю.К. Мировоззрение Иосифа Дицгена : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Савельев Ю. К. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. ист. философии. – Киев, 1959. – 20 с.
849811
  Платонов Г.В. Мировоззрение К.А.Тимирязева / Г.В. Платонов. – Москва, 1951. – 288с.
849812
  Платонов Г.В. Мировоззрение К.А.Тимирязева / Г.В. Платонов. – Москва, 1952. – 487с.
849813
  Колодяжный В.И. Мировоззрение К.А.Тимирязева : Автореф... докт. филос.наук: / Колодяжный В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1952. – 22 л.
849814
  Брюханов В.А. Мировоззрение К.Э. Циолковского и его научно-техническое творчество / В.А. Брюханов. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 170 с.
849815
  Никифорова А.Ф. Мировоззрение как фактор отношения личности к труду в социалистическом обществе : Автореф. дис. .. канд. филос. наук : 09.00.01 / Никифорова А.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 22 с.
849816
  Овчинников В.С. Мировоззрение как явление духоной жизни общества / В.С. Овчинников. – Л., 1978. – 100с.
849817
  Кули-заде З. Мировоззрение Касими Анвара. / З. Кули-заде. – Баку, 1976. – 144с.
849818
  Буров В.Г. Мировоззрение китайского материалиста XVII века Ван Чуань-шаня : Автореф... канд филос.наук: / Буров В. Г.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1963. – 18л.
849819
  Буров В.Г. Мировоззрение китайского мыслителя XVII века Ван Чуань-шаня / В.Г. Буров. – Москва, 1976. – 221с.
849820
  Спиридонов С.С. Мировоззрение классика чувашской литературы, поэта-демократа К.В.Иванова. : Автореф... канд. филос.наук: / Спиридонов С.С.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. Каф. философии. – М., 1958. – 15л.
849821
  Габараев С.Ш. Мировоззрение Коста Хетагурова / С.Ш. Габараев. – М., 1959. – 243с.
849822
  Константинов В.Н. Мировоззрение Л.И.Мечникова : Дис... канд.филоснаук: / Константинов В.Н.; КГУ. – Киев, 1972. – 205л. – Бібліогр.:л.191-205
849823
  Бабак Валентин Семенович Мировоззрение личности : диалектика формирования и специальные функции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бабак Валентин Семенович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 25л.
849824
  Никонорова Л.В. Мировоззрение личности и возрастные особенности его формирования / Л.В. Никонорова. – Киев : Наукова думка, 1989. – 116 с.
849825
  Нахов И. Мировоззрение Лукиана Самосатского (Лукиан и киники) : Автореф... канд. филологич.наук: / Нахов И.; Московский ордена Ленина государственный университет им. М.В.Ломоносова. Филологический факультет. – Москва, 1951. – 16 с.
849826
  Светлов В.И. Мировоззрение Лукреция : Автореф... докт. филос.наук: / Светлов В. И.; МГУ, Филос. фак. – Москва, 1952. – 24 с.
849827
  Константинов В.Н. Мировоззрение Льва Ильича Мечникова : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Константинов В.Н.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1972. – 23л.
849828
  Никитина Ф.Г. Мировоззрение М. В. Буташевич-Петрашевского : Автореф... канд. филос.наук: / Никитина Ф. Г.; МГУ, Каф. ист. русск. филос. и филос. народов СССР. – Москва, 1951. – 16 с.
849829
  Болотов Х.Д. Мировоззрение М. Н. Хангалова и его роль в развитии духовной культуры бурятского народа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Болотов Х. Д.; Казахск. ГУ. – Алма-Ата, 1980. – л.
849830
  Васецкий Г.С. Мировоззрение М.В.Ломоносова / Г.С. Васецкий. – Москва, 1961. – 310с.
849831
  Шарапова Л.Г. Мировоззрение М.Е. Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд.филос. наук / Шарапова Л.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1952. – 15 с.
849832
  Павелко И.Ф. Мировоззрение М.М.Коцюбинского : Автореф... канд. филос.наук: / Павелко И.Ф. – Киев, 1951. – 18 с.
849833
  Мамедов Ш.Ф. Мировоззрение М.Ф Ахундова / Ш.Ф. Мамедов. – М, 1962. – 262с.
849834
  Гемуев И.Н. Мировоззрение манси / И.Н. Гемуев. – Новосибирск, 1990. – 230с.
849835
  Комаров Э.Н. Мировоззрение Мохандаса Карамчанда Ганди / Э.Н. Комаров, А.Д. Литман. – Москва, 1969. – 236с.
849836
  Юлдашев С.А. Мировоззрение Мухаммада Икбала : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Юлдашев С.А.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1971. – 22л.
849837
  Жданов С.М. Мировоззрение Н. А. Морозова : Автореф... канд. филос.наук: / Жданов С. М.; КГУ. – Киев, 1965. – 20л.
849838
  Ларионова И.С. Мировоззрение Н. Н. Миклухо-Маклая : Автореф... канд. филос.наук: / Ларионова И. С.; МГУ, Каф. ист. руск. филос. – Москва, 1953. – 12 с.
849839
  Кружков В.С. Мировоззрение Н.А. Добролюбова / В.С. Кружков. – М, 1950. – 580с.
849840
  Романенко В.И. Мировоззрение Н.А. Серно-Соловьевича / В.И. Романенко. – М., 1954. – 191с.
849841
  Кружков В.С. Мировоззрение Н.А., Добролюбова / В.С. Кружков. – М, 1952. – 600с.
849842
  Слабкий А.С. Мировоззрение Н.В.Шелгунова / А.С. Слабкий. – Х., 1960. – 195с.
849843
  Иовчук М.Т. Мировоззрение Н.Г. Чернышевского / М.Т. Иовчук. – Москва, 1954. – 32 с.
849844
  Фраймах Х.П. Мировоззрение Н.И.Лобачевского : Дис... наук: / Фраймах Х.П.; МПС-ГУУЗ. Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта им. Л.М.Кагановича. – Днепропетровск, 1949. – 312л. – Бібліогр.:л.296-310
849845
  Кикинец Г.Ю. Мировоззрение Н.П.Огарева : Дис... канд. философ.наук: / Кикинец Г.Ю.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1953. – 299л.
849846
  Кикец Г.Ю. Мировоззрение Н.П.Огарева : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Кикец Г.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра истории философии. – Киев, 1953. – 14 с.
849847
  Яковлев М.В. Мировоззрение Н.П.Огарева / М.В. Яковлев. – М, 1957. – 300с.
849848
   Мировоззрение народов Западной Сибири по археологически м этнографическим данным. – Томск, 1985. – 173с.
849849
  Алладурдыев С. Мировоззрение Нурмухамеда-Гариба-Андалиба : Автореф... канд. филос.наук: / Алладурдыев С.; АН АзССР, Отд-ие Общ. наук Ин-т филос. и права. – Баку, 1971. – 19л.
849850
  Мирумян Карлен Артаваздович Мировоззрение Ованеса Саркавага Имастесера : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Мирумян Карлен Артаваздович; АН Арм.ССР. Ин-т философии и права. – Ереван, 1979. – 25л.
849851
  Вахидов Ф.К. Мировоззрение Омара Фаика Неманзаде : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Вахидов Ф.К.; Азейбардж. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 21л.
849852
  Никандров П.Ф. Мировоззрение П. И. Пестеля : Автореф... канд. филос.наук: / Никандров П. Ф.; ЛГУ. – Л., 1954. – 16л.
849853
  Пашкова А.А. Мировоззрение П.А. Грабовского : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Пашкова А.А. ; М-во высш. образования СССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 19 с.
849854
  Никандров П.Ф. Мировоззрение П.И. Пестеля / П.Ф. Никандров. – Л., 1955. – 164с.
849855
  Гейвиш Ю.Г. Мировоззрение П.Ланжевена : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Гейвиш Ю.Г. – Москва, 1949. – 15 л.
849856
  Девятайкина Н.И. Мировоззрение Петрарки : Этические взгляды / Н.И. Девятайкина. – Саратов : Саратовский университет, 1988. – 207с.
849857
  Лехен Тууре Мировоззрение рабочего класса / Лехен Тууре. – Москва, 1962. – 172с.
849858
  Никольский Сергей Анатольевич Мировоззрение русского земледельца в романной прозе И.С. Тургенева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 87-103. – Бібліогр.: с. 88-92, 94-103. – ISSN 0042-8744
849859
  Игнатов В.И. Мировоззрение русского народа в эпических произведениях начала XVII века / В.И. Игнатов. – Ростов -на-Дону, 1972. – 153с.
849860
  Олимов Мировоззрение Санои / Олимов, , Караматулло. – Душанбе, 1973. – 136с.
849861
  Пузиков В.М. Мировоззрение Симеона Полоцкого. : Автореф... канд. филос.наук: / Пузиков В.М.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории философии и логики. – Минск, 1958. – 20л.
849862
  Гартман Э. Мировоззрение современной физики / Эдуард Гартман пер. с нем. С.В. Контовка. – Астрахань : Паровая Губернская тип., 1906. – IV, 202, IV с.
849863
   Мировоззрение строителей коммунизма. – Москва, 1987. – 236с.
849864
  Новиков М.И. Мировоззрение Т.Г.Шевченко. : Автореф... доктор филос.наук: / Новиков М.И.; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1950. – 52 с.
849865
  Кравец И.Н. Мировоззрение Т.Ф.Осиповского и его значение в истории русской философии конца XVIII -- начала XIX вв. : Автореф... д-ра философ.наук: / Кравец И.Н.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1962. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
849866
  Раджобов М.Р. Мировоззрение Убайда Зокони / М.Р. Раджобов. – Сталинабад, 1958. – 114с.
849867
  Ершов-Мазуров Мировоззрение Ф.К.Богушевича : Автореф... канд. филос.наук: / Ершов-Мазуров Е.В.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии. – Минск, 1953. – 16л.
849868
  Хайруллаев М.М. Мировоззрение Фараби и его значение в истории философии / М.М. Хайруллаев. – Ташкент, 1967. – 356с.
849869
  Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора / Ахмаджан Мухаммедходжаев ; отв. ред. М.Р. Раджабов ; АН ТаджССР, Отд. философии. – Душанбе : Дониш, 1974. – 116 с. – Библиогр. в примеч.: с. 109-115
849870
  Касим-заде Ф.Ф. Мировоззрение Физули : Автореф... д-р филос.наук: / Касим-заде Ф.Ф.; АН АзССР. – Баку, 1966. – 108л.
849871
   Мировоззрение финно-угорский народов. – Новосибирск, 1990. – 216с.
849872
  Баскаков В.Г. Мировоззрение Чернышевского / В.Г. Баскаков ; Акад. наук СССР, Ин-т философии. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1956. – 756 с., [1] л. портр.
849873
  Маркелов И.А. Мировоззрение чувашского просветителя И.Я.Яковлева : Автореф... канд. философ.наук: / Маркелов И.А.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. Каф. философ. – М., 1963. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
849874
  Великославинский А. Мировоззрение шестидесятников : курсовое сочинение студента 4 курса Киевской духовной академии Александра Великославинского. – Киев, 1909. – Библиогр. в примеч.
849875
  Нарский И.С. Мировоззрение Э.Дембовского : из истории польской философии XIX в. / И.С. Нарский. – Москва, 1954. – 291 с.
849876
  Кузнецов Б.Г. Мировоззрение Эйнштейна и теория относительности / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1964. – 40с.
849877
  Чеботарев Л.М. Мировоззрение Якуба Коласа. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чеботарев Л.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. истории филос. народов СССР. – М., 1963. – 20л.
849878
  Скибицкий М.М. Мировоззрение, естествознание, теология / М.М. Скибицкий. – М, 1986. – 221с.
849879
  Гураль С.К. Мировоззрение, картина мира, язык: лингвистический аспект соотношения // Язык и культура : научный периодический журнал / Гос. образовательное учреждение высшего проф. обр. "Томский гос. ун-т". – Томск, 2008. – № 1. – С. 14-21
849880
  Громов Е.С. Мировоззрение, мастерство, поиск в творчестве художника / Е.С. Громов. – М., 1965. – 200с.
849881
   Мировоззрение, наука, практика. – Иркутск, 1988. – 166с.
849882
  Кукушкина Е.И. Мировоззрение, познание, практика / Е.И. Кукушкина, Л.Б. Логунова. – Москва, 1989. – 299с.
849883
  Федосеев П.Н. Мировоззрение, философия, наука / П.Н. Федосеев. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Философия" ; № 7)
849884
   Мировоззрение, эволюция, идеал. – Иркутск, 1991. – 173с.
849885
  Шкуринов П.С. МировоззрениеП.Я.Чаадаева / П.С. Шкуринов. – М., 1958. – 67с.
849886
  Буссе Л. Мировоззрения великих философов / Буссе, проф. и Геффдинг, проф. ; Пер. с нем. перераб. изд. Е.А. Волк ; Под ред. В.В. Битнера // Эволюция идеи божества : исследование о происхождении религий : В 2 ч. / Грант-Аллен. – Санкт-Петербург, 1906. – Ч. 1. – 112 с. : ил., портр.


  Авт.: Геффдинг, Гарольд (1843-1931) Ред. , авт. предисл.: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
849887
   Мировоззренчесие структуры в научном познании. – Минск, 1993. – 415с.
849888
  Исраилова Р.Н. Мировоззренческая значимость биологических дисциплин в практике вузовского преподавания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
849889
  Лобас В.Ф. Мировоззренческая и коммуникативная обусловленность единства знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
849890
  Скнарь А.Ф. Мировоззренческая и методологическая направленность преподавания дисциплин машиностроительного профиля // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
849891
  Михайлюк Н.Я. Мировоззренческая интерпретация научной теории : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Михайлюк Н.Я. ; АН УССР , Ин-т философии. – Киев, 1977. – 25 с.
849892
   Мировоззренческая культура личности. – К., 1986. – 292с.
849893
   Мировоззренческая направленность курса общей физики : метод. рекоменд. – Киев : Киевский университет, 1982. – 20 с.
849894
   Мировоззренческая направленность курса общей физики. – К., 1983. – 20с.
849895
  Гилязова И.Б. Мировоззренческая направленность образовательного процесса по химии в педагогическом вузе / И.Б. Гилязова, Л.А. Жарких // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 12. – С. 64-67. – ISSN 1726-667Х
849896
  Бердышев Г.Д. Мировоззренческая направленность преподавания генетики / Г.Д. Бердышев, Н.Т. Костюк // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
849897
  Кованцов Н.И. Мировоззренческая направленность преподавания математических дисциплин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
849898
   Мировоззренческая направленность преподавания общетеоретических и специальных дисциплин в инженерно-техническом вузе. – Москва, 1984. – 216с.
849899
  Павленко В.В. Мировоззренческая направленность современного естествознания (соц.-филос. анализ) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.08 / Павленко В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
849900
  Павленко Валентина Васильевна Мировоззренческая направленность современного естествознания (социально-философский анализ) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.08 / Павленко Валентина Васильевна; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 176л. – Бібліогр.:л.154-176
849901
  Берестовицкая С.Э. Мировоззренческая направленность школьного образования в оценке педагогов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 36-46. – ISSN 0869-561Х
849902
  Костюк Н.Т. Мировоззренческая несостоятельность буржуазной методологии в современном научном познании / Н.Т. Костюк, В.М. Костев // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
849903
  Поляков В.Г. Мировоззренческая несостоятельность методологии элементаризма в современных химических исследованиях // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
849904
  Швырев В.С. Мировоззренческая оценка науки. / В.С. Швырев, Э.Г. Юдин. – М, 1973. – 64с.
849905
  Гордиенко Н.С. Мировоззренческая оценка процесса христианизации Древней Руси / Н.С. Гордиенко. – М, 1984. – 40с.
849906
   Мировоззренческая подготовка студентов на основе межпредметных связей. – Челябинск, 1987. – 97с.
849907
  Касьян А.А. Мировоззренческая позиция преподавателя // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
849908
   Мировоззренческая система марксизма-ленинизма: вопросы формирования и функционирования. – Свердловск, 1987. – 174с.
849909
  Яценко М.П. Мировоззренческая сущность исторического познания // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 126-140. – ISSN 1811-0916
849910
  Амельченко Наталья Анатольевна Мировоззренческая функция марксистско-ленинской диалектики : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Амельченко Наталья Анатольевна; ЛГУ. – Л., 1981. – 22л.
849911
  Романова Н.С. Мировоззренческая функция социалистической обрядности / Н.С. Романова. – Киев, 1987. – 85 с.
849912
  Гурин Э.А. Мировоззренческие аспекты категорий "движение", "развитие", "круговорот" / Э.А. Гурин, Е.В. Кривец // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
849913
  Мороз С.А. Мировоззренческие аспекты преподавания геологических дисциплин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
849914
  Заиченко Г.А. Мировоззренческие аспекты преподавания химических наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
849915
  Бурков В.Л. Мировоззренческие аспекты проблемы адаптации человека / В.Л. Бурков, Лопес Сулема Гарсиа // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
849916
   Мировоззренческие аспекты пропаганды современных достижений науки и техники. – М., 1979. – 75с.
849917
  Кучеренко Н.Е. Мировоззренческие вопросы в преподавании биологии / Н.Е. Кучеренко, Л.И. Сидоренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
849918
   Мировоззренческие вопросы предвидения и времени : Межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет, 1986. – 168 с.
849919
  Веников В.А. Мировоззренческие и воспитательные аспекты преподавания технических дисциплин / В.А. Веников, Я.А. Шнейберг. – Москва, 1979. – 111с.
849920
  Веников В.А. Мировоззренческие и воспитательные аспекты преподавания технических дисциплин / В.А. Веников, Я.А. Шнейберг. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 112с.
849921
  Веников В.А. Мировоззренческие и воспитательные аспекты преподавания технических дисциплин / В.А. Веников, Я.А. Шнейберг. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 174с.
849922
   Мировоззренческие и идеологические проблемы истории философии. – Новосибирск, 1983. – 159с.
849923
   Мировоззренческие и методологические аспекты в преподавании общенаучных и специальных дисциплин. – Новосибирск, 1987. – 156с.
849924
   Мировоззренческие и методологические вопросы в курсе геометрии. – Х., 1988. – 20с.
849925
   Мировоззренческие и методологические вопросы современного научного познания : Межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет, 1985. – 148 с.
849926
  Маковский Н.А. Мировоззренческие и методологические проблемы интеграции науки / Н.А. Маковский. – Москва, 1985. – 52с.
849927
   Мировоззренческие и методологические проблемы науки : межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск : НГУ, 1988. – 148 с.
849928
   Мировоззренческие и методологическиепроблемы научной абстрации. – Москва, 1960. – 380с.
849929
  Крымский С.Б. Мировоззренческие категории в современном естествознании / С.Б. Крымский, В.И. Кузненцов. – К, 1983. – 222с.
849930
  Кривега Л.Д. Мировоззренческие ориентации личности в условиях трансформации общества / Л.Д. Кривега. – Запорожье, 1998. – 202с. – ISBN 966-599-042-Х
849931
   Мировоззренческие ориентации развития современной науки. – Алматы
2. – 1993. – 164с.
849932
   Мировоззренческие ориентиры мыслительной культуры. – К., 1993. – 165с.
849933
  Белогуб В.Д. Мировоззренческие ориентиры развития современной науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
849934
  Ландесман П.А. Мировоззренческие основания нравственного образа жизни / П.А. Ландесман, Ю Согомонов. – М., 1981. – 64с.
849935
  Шестаков А.А. Мировоззренческие основания познания / А.А. Шестаков. – Саратов, 1988. – 126с.
849936
  Бочко Григорий Николаевич Мировоззренческие основания социально-научного поиска (На примере политической экономии) : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Бочко Григорий Николаевич; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1990. – 20л.
849937
  Чертков А.Б. Мировоззренческие основы современного православия / А.Б. Чертков. – Москва, 1987. – 65с.
849938
  Шишкин М.В. Мировоззренческие основы экономической науки: прошлое, настоящее и будущее // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 5-16. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
849939
  Иванов С.Г. Мировоззренческие предпосылки культуры сталинизма // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 67-71. – ISSN 2073-9702
849940
  Машков А. Мировоззренческие принципы синергетического подхода : монография / А. Машков. – Київ : Алерта, 2021. – 197, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-566-665-4
849941
   Мировоззренческие проблемы в истории философии. – Новосибирск, 1985. – 110с.
849942
  Ровинский Реомар Ефимович Мировоззренческие проблемы физической науки, наследуемые XXI веком // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 128-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
849943
   Мировоззренческие проблемы формирования нового мышления. – Чебоксары, 1989. – 155с.
849944
  Романенкова Ю.В. Мировоззренческие универсалии периодов Stilwandlung в мировом художественном процессе / Ю.В. Романенкова ; Ин-т проблем соврем. иск-ва Акад. искусств Укр. – Киев : Химджест, 2009. – 276 с. : 16 л. вкл. – Библиогр.: с. 258-269. – ISBN 978-966-8537-69-1
849945
  Романенкова Ю.В. Мировоззренческие универсалии периодов Stilwandlung в мировом художественном процессе : монография / Ю.В. Романенкова ; М-во культуры и туризма Украины, Гос. акад. руководящих кадров культуры и искусств. – Киев : ГАРККиИ, 2009. – 331, [1] с. : ил., табл. – Указ.: с. 268-284. – Библиогр.: с. 247-267. – ISBN 978-966-452-027-7
849946
  Платонов В.В. Мировоззренческий "нейтрализм" логического позитивизма / В.В. Платонов. – Ташкент, 1981. – 151с.
849947
  Сторижко Людмила Васильевна Мировоззренческий аспект интуитивного познания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сторижко Людмила Васильевна; Киевск. технол. ин-т пищевой пром-ти. – К., 1984. – 187л. – Бібліогр.:л.172-187
849948
  Сторижко Л.В. Мировоззренческий аспект интуитивного познания. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Сторижко Л.В.; КГУ. – К, 1984. – 24л.
849949
  Грушевская Славомира Мировоззренческий аспект морального сознания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.05 / Грушевская Славомира; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 165л. – Бібліогр.:л.140-165
849950
  Лукьянов А.И. Мировоззренческий аспект экологической проблемы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Лукьянов А.И. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1978. – 23 с.
849951
  Рыбаков С.Ю. Мировоззренческий кризис в системе образования в России в эпоху либерализма (вторая половина XIX - начало XX в.) // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 2 (42). – С. 39-58. – ISSN 2073-8536
849952
  Воробьев А.В. Мировоззренческий параллелизм древнеегипетской и раннехристианской культур на примере представлений о посмертном путешествии человеческой души // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-37. – ISSN 2073-9702


  Делается попытка выявить взаимосвязь духовных культур Древнего Египта и раннего христианства на примере обнаружения структурных параллелей в представлениях о посмертном путешествии человеческой души
849953
  Шаталович И.В. Мировоззренческий переход от гетеродетерминации к автодетерминации в философии жизни кон. XIX – нач. ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 65-70. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 6 (28)). – ISSN 2312-2714
849954
   Мировоззренческий потенциал гуманитарных наук. – Киев : Высшая школа, 1990. – 171с. – ISBN 5-11-002061-2
849955
  Костев В.М. Мировоззренческий потенциал физической картины мира в курсе теории ядра и физики элементарных частиц / В.М. Костев, В.К. Тартаковский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
849956
  Вишневський М.И. Мировоззренческий синтез и проблема качества образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 69-77. – ISSN 1993-5560
849957
  Шалаев В.П. Мировоззренческий фактор безопасности и перспектив народов в глобальном мире / В.П. Шалаев, С.Л. Шалаева // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.370-374. – ISSN 1606-951Х
849958
  Бычков Н.Н. Мировоззренческое значение диалектико-логической теории для развития специальных наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
849959
  Капитон В.П. Мировоззренческое значение концепции детерминизма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
849960
  Гринченко С.Н. Мировоззренческое значение современных концепций информатики // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 107-119. – ISSN 1818-4243


  Человечество предлагается рассматривать как иерархическую самоуправляющуюся (по критериям энергетического характера) систему. Это позволяет описывать его усложнение и развитие в информатико-кибернетических терминах не только качественно, но и ...
849961
   Мировоззренческое и методологическо значение диалектики для современной науки : (теоретико-методические аспекты). – Кишинев : Штиинца, 1988. – 110 с. – ISBN 5-376-00499-6
849962
   Мировоззренческое и методологическое значение диалектики. – Кишинев, 1986. – 91с.
849963
  Ополев В.Т. Мировоззренческое и методологическое значение концепции ноосферы В.И. Вернадского // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
849964
  Дышлевый П.С. Мировоззренческое и методологическое значение работы Ф. Энгельса "Анти-Дюринг" для развития естествознания / П.С. Дышлевый, Р.А. Смирнова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
849965
  Стешенко Н.И. Мировоззренческое содержание и гносеологические свойства антиномий // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
849966
  Андрос Евгений Иванович Мировоззренческое содержание категории истины : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Андрос Евгений Иванович ; АН УССР , Ин-т философии. – Киев, 1981. – 12 с.
849967
   Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики. – Киев : Наукова думка, 1981. – 368 с.
849968
  Зайцев А.Ф. Мировозрение А.П. Куницина (1783-1840 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Зайцев А.Ф.; МГУ. – Москва, 1951. – 13 с.
849969
  Редько Н.П. Мировозрение Г.С. Сковороды : Дис... докт. филос.наук: / Редько Н.П.;, 1967. – 505л.
849970
  Иониди П.П. Мировозрение Д.И.Менделеева. / П.П. Иониди. – М, 1959. – 376с.
849971
  Иванов С.Г. Мировозрение и научные взгляды Н.И.Пирогова / С.Г. Иванов, Б.М. Хромов. – Ленинград
Вып. 2 : Философские вопросы медицины. – 1964. – 56 с.
849972
  Петрухин А.И. Мировозрение и фольклор. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1971. – 244с.
849973
  Азаренко Е.К. Мировозрение М.В. Ломоносова / Е.К. Азаренко ; М-во высш. образования СССР, Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск : Изд-во Белорус. гос. ун-та им. В.И. Ленина, 1959. – 270 с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 254-269
849974
  Сегизбаев О.А. Мировозрение Чокана Валиханова. / О.А. Сегизбаев. – Алма-Ата, 1959. – 56с.
849975
   Мировозренческая направленность учебного процесса в педагогическом вузе. – Москва, 1987. – 152 с.
849976
  Вострова Галина Александровна Мировозренческий аспект проблемы смысла жизни : Автореф. ... канд. филолог. наук : 09.00.05 / Вострова Галина Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
849977
   Мировой агро-климатический справочник. – Л-М, 1937. – 419с.
849978
   Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 638 с.
849979
   Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли = World water balance and water resources of the Earth. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 637, [3] с. + Приложения: "Атлас мирового водного баланса", 59 карт. – Библиогр.: с. 609-634
849980
   Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. – Ленинград : Наука, 1978. – 637с.
849981
  Афанасьев В.Г. Мировой воздушный транспорт: экономический аспект / В.Г. Афанасьев. – Москва, 1985. – 272с.
849982
  Жуковский П.М. Мировой генофонд растений для селекции / П.М. Жуковский. – Ленинград, 1970. – 88с.
849983
  Вишневский А.Г. Мировой демографический взрыв и его проблемы. / А.Г. Вишневский. – Москва, 1978. – 64с.
849984
  Кленович С. Мировой денежный рынок после империалистической войны. / С. Кленович. – М, 1927. – 144с.
849985
  Вишневецкая Юлия Мировой заговор незнакомцев / Вишневецкая Юлия, Егер Мальте // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 216-227 : фото
849986
  Савина С.В. Мировой и отечественный опыт стимулирования труда // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 9-17. – ISSN 2074-6040


  Автор анализирует мировой опыт организации стимулирования труда трех моделей - американской, японской и западноевропейской - и делает вывод, что изучение опыта организации стимулирования труда за рубежом полезно и необходимо специалистам, ...
849987
  Ходоров А.Е. Мировой империализм и Китай / А.Е. Ходоров. – 1-е изд. – Шанхай, 1922. – 448с.
849988
  Клочковский Л.Л. Мировой капиталистический рынок автомобилей после второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Клочковский Л.Л.; Ин-тут внешней торговли. – М., 1954. – 16л.
849989
   Мировой капиталистический рынок и проблемы интернационализации хозяйственной жизни. – М., 1983. – 268с.
849990
  Цытичко Л.И. Мировой капиталистический рынок стальных труб (1950-1968 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.603 / Цытичко Л. И.; МИМО. – М., 1970. – 19л.
849991
  Казаков И.В. Мировой капиталистический рынок химического оборудования : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 603 / Казаков И.В. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1970. – 19 с.
849992
   Мировой комсомол за два года. – М-Л, 1924. – 96с.
849993
  Саратовцев П.Г. Мировой кредитно-денежный и финансовый кризис / П.Г. Саратовцев. – 2-е доп. изд. – М., 1933. – 92с.
849994
   Мировой кризис. – М., 1930. – 298с.
849995
  Жуков В.И. Мировой кризис : экономика и социология глобальных процессов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.3-9. – ISSN 0132-1625
849996
   Мировой кризис и глобальные перспективы энергетических рынков // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 10. – С. 3-23. – ISSN 0131-2227
849997
  Поляков В.В. Мировой кризис и конкурентоспособность российского экспорта // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 24-28. – ISSN 2074-6040
849998
  Семенов В.Л. Мировой кризис и политика стабилизации в Латинской Америке и России // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 5-18. – ISSN 044-748Х
849999
  Сегал Я.Е. Мировой кризис и противоречия капитализма. / Я.Е. Сегал. – М, 1932. – 136с.
850000
  Варнавский В. Мировой кризис и рынок инфраструктурных проектов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 1. – С. 38-46. – ISSN 0131-2227
<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,