Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>
849001
  Кендже-Алі "... Мокре каміння..." : кримськотатарська лірика // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 133-135. – ISSN 0868-4790


  Емоційно-ностальгійна лірика кримськотатарської поетеси Аліє Кендже-Алі (н. 1986).
849002
  Салига Т. "...Моїм вогнем, моїм благословенним гнівом..." (Марко Боєслав) // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 166-188. – ISBN 978-966-2248-94-4
849003
  Колеснікова В.А. "…Моїм особистим бажанням є — не поривати з науково-дослідною працею…": нариси життя Ф.А. Козубовського / В.А. Колеснікова, С.В. Павленко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (25) : Дослідження археологічної спадщини Східної Волині (до 120-річчя з дня народження Ф.А. Козубовського). – C. 11-55. – ISSN 2227-4952
849004
  Кобринская И.Я. "Мозговые тресты" / И.Я. Кобринская. – М, 1986. – 63с.
849005
  Беляева Н. "Мозговые центры" в России и странах Запада: сравнительный анализ / Н. Беляева, Д. Зайцев // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 26-35. – ISSN 0131-2227
849006
  Самуйлов С.М. "Мозговые центры" демократов и республиканцев: сравнение подходов к России // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 2 (494). – С. 3-21. – ISSN 0321-2068
849007
  Самуйлов С. "Мозговые центры" Обамы и Россия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 11 (1606). – С. 173-188. – ISSN 0869-44435
849008
  Супян В.Б. "Мозговые центры" США : их роль и эволюция как независимых исследовательских организаций // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 1 (481). – С. 4-28. – ISSN 0321-2068


  В статье представлен анализ эволюции бесприбыльных исследовательских организаций США, так называемых «мозговых центров». В частности, рассмотрена история их создания, тематическая специализация, идеологическая ориентация и направления деятельности. ...
849009
  Багрій К.Л. "Мозковий штурм" як засіб активізації навчання у вищій школі // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 159-163. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
849010
  Габро І. "Мозкові центри" і процес прийняття зовнішньополітичних рішень адміністрацією президента США Дж. Буша-молодшого // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 9-14
849011
  Сенченко О. "Мозкові центри" окремих країн Азійсько-Тихоокеанського регіону // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 36-41. – ISSN 2076-9326
849012
  Білошицький С.В. "Мозкові центри" як фактор прийняття політичних рішень і перерозподілу державної влади в сучасних ліберальних демократіях // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 377-385
849013
  Кришталь О. "Мозок треба використовувати за призначенням" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 6-7


  Академік Олег Кришталь - про ілюзію свідомого вибору, механізм та змагання людини і штучного інтелекту.
849014
  Рациборська Ю. "Мозолевський мав дар передбачення" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 12 лютого (№ 3)


  85 років із дня народження відкривача золотої перкторалі.
849015
  Матевосян Грант "Мои мимолетные поцелуи..." : Рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 7-13. – ISSN 0012-6756
849016
  Пьянов А.С. "Мои осенние досуги" / А.С. Пьянов. – М., 1979. – 320с.
849017
  Пьянов А.С. "Мои осенние досуги" / А.С. Пьянов. – М., 1983. – 320с.
849018
  Невская Т. "Мои пятьсот трупов лежат..." / Т. Невская, О. Морозова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 44-48. – ISSN 0235-7089


  Горцы Северного Кавказа и Красная армия.
849019
  Гарин-Михайловский "Мои скитания", и другие рассказы / Гарин-Михайловский. – Москва, 1960. – 208с.
849020
  Четрикашвили М.М. "Мои университеты" М. Горького : Автореф... канд. филолог.наук: / Четрикашвили М.М.; АН СССР. Ин-т русской лит. (Пушкинский дом). – Л., 1953. – 15 с.
849021
  Осипчук І. "Мої батьки познайомилися, коли тато чудом вирвався з гітлерівського концтабору і мамина родина сховала його в совїй хаті..." // Факти та коментарі. – Київ, 2022. – 20-26 січня (№ 2)


  Ісаак Йосипович Тартаковський (1912-2002) - український маляр і графік. Заслужений художник УРСР з 1976 року.
849022
  Шутенко Ю. "Мої дівчатка грають на сексофоні..." : еротична поезія Миколи Луговика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 77-82. – ISSN 0236-1477
849023
  Ткаченко І. "Мої дні течуть тепер серед степу..." : "Степ" як психологема в новелі Михайла Коцюбинського "Intermezzo" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 42-46. – ISSN 0130-5263
849024
  Панченко В. "Мої зв"язки з Україною - то єдина кровоносна система..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 34 (354), 22-28 серпня. – С. 18-22. – ISSN 1996-1561


  Перебираючи старі фотографії з Юрієм Барабашем.
849025
  Бар"яхтар В. "Мої ідеали і чотири мої праці". // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 5 (19). – С. 14-19. – ISSN 1819-7329
849026
  Марчук І. "Мої картини живі, я з ними розмовляю" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 червня (№ 22). – С. 12


  Марчук Іван Степанович — український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка.
849027
  Маляренко О. "Мої любі чоловіки" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 6-37


  Книга скарг та відмов у новелах.
849028
  Малиновська О. "Мої мрії. Людина. Усім. "Стоять засніжені дні...". Збирайте! Як? Колекціонер ночей. Прогулянка. Особистий Новий рік. Джаз. Світ рівноваги. Ти. Краса. Сум літньої пори. Елегія. Ніч у місті. Секс (не про людей). За завісами штор" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 25-34


  Вірші.
849029
  Морозенко М. "Мої образочки" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10. – С. 76-81. – ISSN 0208-0710
849030
  Шевчук І. "Мої сестри покажуть вам всю околицю. Побачите вже таку Україну, що "українішої" й нема" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 22 (525), 4 червня 2020. – С. 46-50


  22 роки простояла дача Косачів у Зеленому Гаю біля Гадяча на Полтавщині.
849031
  Салига Т. "Моїм огнем, моїм благословенним гнівом..." (Марко Боєслав) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 193-218. – ISBN 978-966-06-0747-7
849032
  Булгаков М. "Мой бедный, бедный мастер..." : Полное собрание редакций и вариантов романа "Мастер и Маргарита" : Черный маг. Копыто инженера. Вечер страшной субботы. Великий канцлер. Фантастический роман. Золотое Копье. Князь тьмы и др. / Михаил Булгаков ; издание подготовил Виктор Лосев ; научн. ред. Б.В. Соколов. – Москва : Вагриус, 2006. – 1006с. – ISBN 978-5-9697-0364-3
849033
  Кучера П. "Мой зов - дальний путь". Марина Цветаева и поздний Рильке // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 184-198. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті аналізуються форми феноменологічної рефлексії і методи подолання кризи літературної мови на прикладі віршів М. Цвєтаєвої і Р. М. Рільке; аналізується їх особиста кореспонденція; приділяється увага феноменологічній філософії Едмунда Гуссерля ...
849034
  Демаш Анатолий "Мой онлайн" - не только бизнес, но и имидж! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 70 : Фото. – ISSN 1998-8044
849035
  Гордієвський М. "Мойсей" - поема Ів. Франка / М. Гордієвський. – Одеса, 1926. – 15с.
849036
  Донцов Д. "Мойсей" І. Франка // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 102-118. – ISBN 978-966-2133-57-3
849037
  Тихолоз Б. "Мойсей" Івана Франка - поема неподоланого сумніву? // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 46-62. – ISSN 0042-9422
849038
  Заславський І.Я. "Мойсей" Івана Франка у типологічних зв"язках з колом поетичних ідей та образів М.Ю. Лермонтова // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 127-141
849039
  Кияновська Л. "Мойсей" Мирослава Скорика - тексти, контекс ти і підтексти // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.55-59
849040
  Яців Р. "Мойсей": Франко, Безніско - чосо-простірний діалог. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.170-172. – ISSN 0868-4790
849041
  Поляков Б. "Молва". Докум. повесть. / Б. Поляков. – М., 1970. – 112с.
849042
  Дамвер"їс Я. [Мої критяни / Яніс Дамвер"їс. – Афіни : Нефелі, 1991. – 115, [7] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 41]). – ISBN 960-211-098-8
849043
   [Мокія-Сербіна Світлана Олексіївна] // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 4. – С. 172-173. – ISSN 2307-0404


  "...11 червня 2016 року відзначила свій ювілейний день народження доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", лікар-педіатр вищої ...
849044
  Соколов Е.Н. Мозг и психика / Е.Н. Соколов. – М., 1952. – 60с.
849045
  Меринг Т.А. Мозг и психика / Т.А. Меринг. – М., 1965. – 47с.
849046
   Мозг и психическая деятельность. – М., 1984. – 280с.
849047
  Делякур Жан Мозг и разум / Делякур Жан; Пер. с франц. Е.Ерёменко. – Киев : Факт, 1999. – 96с. – ("Что я знаю?"). – ISBN 966-7274-49-7
849048
  Бару А.В. Мозг и слух = Bpain and hearing : О нарушени слуха при локальном поражении головного мозга / А.В. Бару, Т.А. Карасева; под общ. ред.: А.Р.Лурия. – Москва : Изд-во МГУ, 1971. – 106 с. – (Нейропсихологические исследования ; Вып. 3)
849049
  Настев Г. Мозг и сознание / Г. Настев, Р. Койнов. – Москва, 1966. – 92 с.
849050
  Дельгадо Х. Мозг и сознание / Х. Дельгадо. – Москва : Мир, 1971. – 264с.
849051
   Мозг и сознание. – Москва, 1990. – 191с.
849052
  Васильев В.В. Мозг и сознание: выходы из лабиринта // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.67-79. – ISSN 0042-8744
849053
  Фролов Ю.П. Мозг и труд. / Ю.П. Фролов. – Москва, 1960. – 184с.
849054
  Гуляев П.И. Мозг и электронная машина / П.И. Гуляев. – Л., 1960. – 47с.
849055
  Хомская Е.Д. Мозг и эмоции: нейропсихол. исслед. / Е.Д. Хомская, Н.Я. Батова. – М, 1992. – 179с.
849056
  Джордж Ф. Мозг как вычислительная машина / Ф. Джордж. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 528с.
849057
  Джордж Ф. Мозг как вычислительная машина / Ф. Джордж. – Москва, 1963. – 528с.
849058
  Егоров Ю.В. Мозг как объемный проводник / Ю.В. Егоров, Г.Д. Кузнецова; В.С.Русинов. – Москва : Наука, 1976. – 127с.
849059
  Шпенглер Т. Мозг Ленина / Т. Шпенглер. – Санкт-Петербург, 1994. – 343 с.
849060
  Козловський Борислав Мозг под арестом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 52 : рис. – ISSN 1029-5828
849061
  Краузе Г. Мозг против компьютера? / Г. Краузе. – Кишинев, 1982. – 160с.
849062
  Курцин И.Т. Мозг раскрывает свои тайны / И.Т. Курцин. – М, 1965. – 72с.
849063
  Дейтон Л. Мозг ценою в миллиард : [роман] / Лен Дейтон ; [пер. с англ. Е. Ворониной ; лит. обработка С. Мнацаканяна ; ред. Е. Холина] // Англо-американский детектив : [сборник : пер. с англ.] / [сост. Ю. Никитин]. – Москва : Змей Горыныч, 1993. – [Т. 2]. – С. 5-275 : ил. – ISBN 5-85912-020-6
849064
  Блинков С.М. Мозг человека в цифрах и таблицах / С.М. Блинков, И.И. Глезер. – Ленинград : Медицина, 1964. – 471с.
849065
  Напалков А.В. Мозг человека и искусственный инетеллект / А.В. Напалков, Л.Л. Прагина. – Москва, 1985. – 121с.
849066
  Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы : в 2 т. / А.Р. Лурия. – Москва : Педагогика
Т. 2 : Нейропсихологический анализ сознательной деятельности. – 1970. – 495 с.
849067
  Симерницкая Э.Г. Мозг человека и психические процессы в онтогенезе / Симерницкая Э.Г. – Москва : Изд-во МГУ, 1985. – 190 с. – Библиогр.: с. 182-189
849068
  Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. / А.Р. Лурия. – Москва, 1963. – 480 с.
849069
  Блуменау Л.В. Мозг человека.Анатомо-физиологическое введение в клинику нервных и душевных болезней / Л.В. Блуменау, проф. Гос. ун-та для усоверш. врачей. – 2-е изд. вновь обработанное. – Ленинград ; Москва : Госиздат ; [Тип. Печатный Двор, Л.], 1925. – 370, [1] с. – (Руководства и научные пособия для высшей школы)


  На обл. подпись ...?? 14/X 1925 г.
849070
  Несвадба Й. Мозг Эйнштейна. Науч.-фантастич. рассказы. / Й. Несвадба. – Москва, 1965. – 391 с.
849071
   Мозг, как орган мышления : сборник общедоступных статей по самообразованию. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина, 1901. – 68 с.
849072
  Арбиб Майкл Мозг, машина и математика / Арбиб Майкл. – Москва, 1968. – 224с.
849073
  Фейгенберг И.М. Мозг, психика, здоровье / И.М. Фейгенберг. – Москва, 1972. – 111с.
849074
  Блум Ф. Мозг, разум и поведение / Ф. Блум. – Москва : Мир, 1988. – 246с.
849075
  Глебов Р.Н. Мозг, синапсы и передача информации / Р.Н. Глебов. – Москва : Знание, 1984. – 64с.
849076
  Ярыжко В. Мозги на прилавке, или куплю диплом // Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009. – № 2 (2). – С. 18-21


  Почем корочки для народа?
849077
  Кучаев А.Л. Мозговая косточка / А.Л. Кучаев. – М., 1973. – 159с.
849078
  Блэкк Д. Мозговая работа и переутомление / Д. Блэкк. – С.-Петербург : Типография Ю.Н. Эрлих, 1897. – II, 80 с.
849079
  Москаленко Ю.Е. Мозговое кровообращение : физико-химические приемы изучения / Ю.Е. Москаленко, А.И. Бекетов. – Ленинград : [б. и.], 1988. – 159 с.
849080
   Мозговой инсульт как причина смерти в республике Kазахстан: некоторые факторы управления рисками / В.В. Бенберин, В.Ю. Дудник, А.К. Каптагаева, Т.А. Вощенкова, Т.Т. Кулхан // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 1. – C. 15-19
849081
   Мозговые механизмы психофизиологических состояний. – Л., 1989. – 151с.
849082
  Черкес В.А. Мозговые структуры / В.А. Черкес. – К, 1988. – 90с.
849083
  Черкес В.А. Мозговые структуры / В.А. Черкес. – К, 1988. – 92с.
849084
  Глезерман Т.Б. Мозговые функции у детей : Нейропсихол. апекты / Т.Б. Глезерман. – М., 1983. – 240с.
849085
  Панфилова А.П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений : учебное пособие для студентов педагогических высших учебных заведений, обучающихся по направлению 540400 (050400) - "Социально-экономическое образование" / А.П. Панфилова ; Российская академия образования ; Московский психолого-социальный институт. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; МПСИ, 2007. – 320с. – (Экономика и управление). – ISBN 978-5-9765-0174-4
849086
  Ларина В. Моздок / В. Ларина, И. Бежанов. – Орджоникидзе, 1970. – 180с.
849087
  Аршавский Ю.И. Мозжечок и управление ритмическими движениями / Ю.И. Аршавский, И.М. Гельфанд, Г.Н. Орловский ; отв. ред. А.Л. Бызов ; АН СССР, Ин-т пробл. передачи информ. – Москва : Наука, 1984. – 165 с. : ил. – Библиогр.: с. 139-163
849088
  Мелик-Мусьян Мозжечок кошки / Мелик-Мусьян. – Ленинград, 1980. – 100 с.
849089
  Рохлін Л.Л. Мозкова гігієна партактиву. / Л.Л. Рохлін. – Х, 1930. – 204с.
849090
   Мозкова нейродинаміка у жінок в різні фази менструального циклу при перегляді афективних зображень / К. Максимович, В. Кравченко, С. Крижановський, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-45. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено електричну активність головного мозку при пред"явленні зорових стимулів Міжнародної системи афективних зображень (IAPS) з різним емоційним забарвленням у жінок в різні фази менструального циклу. Показано, що сприйняття обстежуваними жінками ...
849091
  Горська С. Мозковий центр галузі: ритмічність і впевненість // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 3-10 квітня (№ 17). – С. 2-3


  4 квітня 2013 року відбулися Загальні збори Національної академії педагогічних наук України, присвячені діяльності установи в 2012 році та завданням на 2013 рік. Науковці обговорили виголошену Президентом НАПН, академіком В. Кременем звітну доповідь та ...
849092
  Троян В. Мозковий штурм з діаспорою // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 11). – С. 10


  Українські вчені у лютому представлятимуть проекти в Берліні.
849093
  Пащенко С. Мозковий штурм у Мінську // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 5


  "Грудень 2017 року запам’ятався студентам-психологам блискучою перемогою у IV Міжнародній олімпіаді з психології «ПсіОлімп-2017», яка проходила у Білоруському державному університеті (м. Мінськ)".
849094
  Неліпа Д.В. Мозковий штурм як технологія пізнання та формулювання проблеми при здійсненні системного аналізу політичних явищ та процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 360-369
849095
   Мозковий штурм. Як технології та вчителі можуть переформатувати школу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 30 (506), 28.07 - 3.08.2017 р. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561
849096
  Моренко А.Г. Мозкові процеси під час виконання мануальних рухів у осіб із різними характеристиками альфа-ритму : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Моренко Алевтина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – 326, [106] л. – Додатки: 106 л. – Бібліогр.: л. 274-325
849097
  Моренко А.Г. Мозкові процеси під час виконання мануальних рухів у осіб із різними характеристиками альфа-ритму : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Моренко Алевтина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 67 назв
849098
   Мозок Галина Максимівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 317-318 : фото
849099
  Челпанов Г.І. Мозок і душа: критика матеріалізму і нарис сучасних вчень про душу // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 277-281. – ISBN 966-613-240-0
849100
  Макарчук М. Мозок його та її // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Наукова стаття зав. кафедри фізіології людини і тварини Інституту біології.
849101
  Тарнавський Ю. Мозок Лєніна // Критика. – Київ, 2002. – Листопад, (число 11). – С. 28-30
849102
  Рякін А.М. Мозок людини як відображувальний прилад особливого виду - орган мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
849103
  Шиковець С. Мозок підлітка та його думки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 45-46. – ISSN 2518-7104
849104
  Олешко Л.Д. Мозок, навчання і здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 8-9
849105
  Решетник В.Р. Мозок: способи збереження молодості та підвищення активності // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 115-117. – ISBN 978-966-641-732-2
849106
  Поппер Я. Мозоли и медали: О Л.Данеке / Я. Поппер. – Москва, 1979. – 160 с.
849107
   Мозырь. – Мозырь, 1957. – 64с.
849108
  Фишер Р.Д. Мои 6 памятных партий / Р.Д. Фишер. – М, 1972. – 271с.
849109
  Куликов Н.А. Мои апрели / Н.А. Куликов. – Ташкент, 1979. – 80с.
849110
  Демидов М.И. Мои армейские товарищи / М.И. Демидов. – М, 1972. – 204с.
849111
  Абуков М. Мои аульчане : рассказы и очерки : переводы / Микаил Абуков ; ил.: Ф.Г. Джанахай. – Махачкала, 1963. – 132 с. : ил.
849112
  Мудунов А.А. Мои аульчане : повести и рассказы / Абакар Мудунов ; пер. с лакск.Л.Парфенова. – Москва : Современник, 1980. – 303 с.
849113
  Прейнгальтерова Г Мои бенгальские друзья / Г Прейнгальтерова. – Москва : Наука, 1984. – 168 с.
849114
  Прейнгальтерова Г. Мои бенгальские подруги / Г. Прейнгальтерова. – Москва : Наука, 1984. – 166, [2] с.
849115
  Эркай Никул Мои березы : лирика / Никул Эркай ; пер. с мордов.-эрзя И.Пиняева. – Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1976. – 271 с.
849116
  Почивалин Н.М. Мои Большие Хутора / Н.М. Почивалин. – М, 1980. – 448с.
849117
  Краснов Н.С. Мои великие люди / Н.С. Краснов. – Москва, 1988. – 253с.
849118
  Лавриненков В.Д. Мои воздушные бои / В.Д. Лавриненков. – Москва, 1943. – 32с.
849119
  Шанин М. Мои восемнадцать : проза: рассказ-асберг // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 8. – С. 143-148. – ISSN 0012-6756
849120
  Толстой И.Л. Мои воспоминания / И.Л. Толстой. – Берлин. – 254с.
849121
  Перец И.-Л. Мои воспоминания / И.-Л. Перец. – Вильно. – 134 с.
849122
  Буслаев Ф.И. Мои воспоминания / Буслаев Ф.И. – Изд. В.Г. Фон-Бооля. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1897. – 387с. – с портретом автора
849123
  Головин К.Ф. Мои воспоминания : в 2 т. / К. Головин. – Санкт-Петербург : Тип. Колокол
Т. 1 : (до 1881 г.). – 1908. – VIII, 386 с.


  Авт. предисл.: Валишевский, Казимир Феликсович (1849-1935)
849124
  Толстой И.Л. Мои воспоминания / И.Л. Толстой, 1933. – 262с.
849125
  Брусилов А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – Москва : Воениздат, 1941. – 248 с.
849126
  Крылов А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Крылов ; Акад. наук Союза ССР. – Москва ; Ленинград : Академия наук СССР, 1942. – 238, [1] с. : табл.
849127
  Брусилов А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – Москва : Воениздат, 1943. – 264 с.
849128
  Крылов А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Крылов. – Москва, 1945. – 555с.
849129
  Брусилов А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – Москва : Воениздат, 1946. – 264 с.
849130
  Конджария В.З. Мои воспоминания / В.З. Конджария. – Сухуми, 1956. – 100с.
849131
  Прянишников Д.Н. Мои воспоминания / Д.Н. Прянишников. – Москва, 1957. – 336 с.
849132
  Прянишников Д.Н. Мои воспоминания / Д.Н. Прянишников. – 2-е. – Москва, 1961. – 312 с.
849133
  Бекман-Щербина Мои воспоминания / Е.А. Бекман-Щербина ; [ред.-сост. О.Л. Скребкова, В.Л. Сухаревская]. – Москва : Музгиз, 1962. – 127 с. : ил.; нот. ил., 6 л. ил.
849134
  Брусилов А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – Москва, 1963. – 288с.
849135
  Крылов А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Крылов. – Москва, 1963. – 380с.
849136
  Толстой И.Л. Мои воспоминания / И.Л. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1969. – 456с. – (Литературные мемуары)
849137
  Блонский П.П. Мои воспоминания / П.П. Блонский. – М, 1971. – 175с.
849138
  Крылов А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Крылов. – Л., 1979. – 480с.
849139
  Бенуа А.Н. Мои воспоминания : в 5-ти кн. / А.Н. Бенуа ; изд. подготовлено Н.И. Александрова [и др.] ; предисл. Д.С. Лихачева. – Москва : Наука. – (Лит. памятники)
Т. 1, кн. 1, 2, 3. – 1980. – 711 с., [19] л. ил. : ил.
849140
  Бенуа А.Н. Мои воспоминания : в 5-ти кн. / А.Н. Бенуа ; изд. подгот. Н.И. Александрова [и др.] ; АН СССР. – Москва : Наука. – (Лит. памятники)
Т. 2, кн. 4, 5. – 1980. – 743 с., [19] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 629-710
849141
  Бекман-Щербина Мои воспоминания / Е.А. Бекман-Щербина. – Москва : Музыка, 1982. – 112 с.
849142
  Брусилов А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. – Москва : Воениздат, 1983. – 256с.
849143
  Крылов А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Крылов. – 8-е изд. стер. – Л., 1984. – 477с.
849144
  Шихлинский А. Мои воспоминания / А. Шихлинский. – Баку, 1984. – 300 с.
849145
  Толстой И.Л. Мои воспоминания / И.Л. Толстой. – Москва, 1987. – 463с.
849146
  Бенуа А. Мои воспоминания : В 5-ти кн. / А. Бенуа. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука. – (Литературные памятники). – ISBN 5-02-012722-1, 5-02-012723-Х
Кн. 1 - 3. – 1990. – 711с.
849147
  Волконский С.М. Мои воспоминания / С.М. Волконский. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1992. – 397 с.
849148
  Волконский С.М. Мои воспоминания / С.М. Волконский. – Москва
2. – 1992. – 381с.
849149
  Капица С. Мои воспоминания / Сергей Капица. – Москва : РОССПЭН, 2008. – 272с. – ISBN 978-5-8243-0976-8


  Михаил Афанасьевич Булгаков - уникальное явление в российской культуре XX века. О нем все слышали, но мало кто знает что-нибудь достоверно; реальная биография писателя обросла множеством легенд, домыслов, анекдотов и необъяснимых совпадений и уже давно ...
849150
  Голицын М.В. Мои воспоминания (1873-1917) / Князь Михаил Владимирович Голицын. – Москва : Русскій міръ ; Жизнь и мысль, 2007. – 768с. : илл. – (Семейные хроники : Голицыны). – ISBN 978-5-8455-0064-9
849151
  Жемчужников Л.М. Мои воспоминания из прошлого / Л.М. Жемчужников. – Ленинград, 1926. – 168 с.
849152
  Жемчужников Л.М. Мои воспоминания из прошлого / Л.М. Жемчужников, 1927. – 238с.
849153
  Жемчужников Л.М. Мои воспоминания из прошлого / Л.М. Жемчужников. – Ленинград : Искусство, 1971. – 447 с.
849154
  Жемчужников Л. Мои воспоминания из прошлого // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 261-278


  Спогади про Куліша
849155
  Людендорф Э. Мои воспоминания о войне / Э. Людендорф. – М.
1. – 1923. – 325с.
849156
  Леттов-Форбек Мои воспоминания о восточной Африке / Леттов-Форбек. – М., 1927. – 323с.
849157
  Шах В. Мои воспоминания. / В. Шах. – М., 1960. – 102с.
849158
  Бенуа А. Мои воспоминания. : В 5-ти кн. / А. Бенуа. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука. – (Литературные памятники). – ISBN 5-02-012722-1; 5-02-012724-8
Кн. 4 и 5. – 1990. – 743с.
849159
  Кузминская Т. Мои воспоминания.(О графине Марии Николаевне Толстой). – Санкт-Петербург, 1914. – 54 с.
849160
  Смирнов С.В. Мои встречи : cnb[b / С.В. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1953. – 188с.
849161
  Смирнов С.В. Мои встречи : стихи / С.В. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1955. – 240 с.
849162
  Ульянов Н.П. Мои встречи / Н.П. Ульянов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1959. – 174с.
849163
  Поляновский Г.А. Мои встречи с Н.А.Обуховой. / Г.А. Поляновский. – Москва : Советский композитор, 1971. – 109 с.
849164
  Ульянов Н.П. Мои встречи. Воспоминания. / Н.П. Ульянов. – М., 1952. – 248с.
849165
  Дракохруст А.А. Мои вы годы - эшелоны... / А.А. Дракохруст. – Минск, 1975. – 255с.
849166
  Жилин И.А. Мои гарнизоны / И.А. Жилин. – М, 1980. – 78с.
849167
  Бек А.А. Мои герои : повести / Александр Бек ; [ил. З.П. Абоев]. – Москва : Советская Россия, 1967. – 459 с. : ил.
849168
  Шутенко Г.К. Мои глаза. / Г.К. Шутенко. – Минск, 1961. – 46с.
849169
  Ушаков Н.Н. Мои глаза. / Н.Н. Ушаков. – К., 1972. – 95с.
849170
  Рождественский Р.И. Мои года / Р.И. Рождественский. – М., 1982. – 32с.
849171
  Дремов И.А. Мои годы / И.А. Дремов. – М., 1979. – 110с.
849172
  Петров И.М. Мои границы / И.М. Петров. – Петрозаводск, 1981. – 328с.
849173
  Бальцежак Я. Мои двадцать лет : повесть / Я. Бальцежак ; пер. с пол. С. Тонконогова. – Москва : Детская литература, 1967. – 128 с. : ил.
849174
  Зархи А.Г. Мои дебюты / А.Г. Зархи. – Москва : Искусство, 1985. – 287 с.
849175
  Ахундзаде Д. Мои дни с Мушфиком : воспоминания / Ахундзаде Д. – Баку : Язычы, 1981. – 135 с.
849176
  Дементьев Н.С. Мои дороги / Н.С. Дементьев. – Л, 1958. – 170с.
849177
  Дементьев Н.С. Мои дороги / Н.С. Дементьев. – М, 1972. – 440с.
849178
  Абдурашитов Р.Х. Мои дороги : [альбом] / Р.Х. Абдурашитов ; [авт. текста и сост. М. Мелик-Саядян]. – Москва : Советский художник, 1985. – 35 с. : ил. – (Художник и мир. Живопись)
849179
  Дымов З.А. Мои дорогие друзья / З.А. Дымов. – Москва : Политиздат, 1985. – 255 с.
849180
  Куликов Б.Н. Мои дорогие люди. -- (Память сердца. -- День поминовения). / Б.Н. Куликов. – Москва, 1975. – 272с.
849181
  Робертс Н. Мои дорогие мужчины : роман / Нора Робертс ; [ пер. с англ. И.Л. Файнштейн ]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с. – ISBN 5-04-003828-3
849182
  Кабиров Л. Мои дорогие соседи. / Л. Кабиров. – Ташкент, 1981. – 54с.
849183
  Буслаев Ф. Мои досуги : собранные из периодических изданий. Мелкие сочинения / Ф. Буслаев. – Москва : В Синодальной Типографии
Ч. 1. – 1886. – 407 с. – В двух частях
849184
  Линецкая Р. Мои друзья-китаянки / Р. Линецкая. – Новосибирск, 1960. – 80с.
849185
  Езерский С.Н. Мои друзья -- ученики. / С.Н. Езерский. – М, 1965. – 47с.
849186
  Гайдовский Г.Н. Мои друзья - моряки / Г.Н. Гайдовский. – М., 1956. – 180с.
849187
  Василенко И.Д. Мои друзья / И.Д. Василенко. – Москва, 1946. – 211с.
849188
  Афанасьев А.П. Мои друзья : стихи / А.П. Афанасьев. – Ужгород : Закарпатоблиздат, 1950. – 36, [4] с.
849189
  Алга А.Е. Мои друзья : поэма в стихах / А. Алга ; пер. с чуваш. А.Ойслендера. – Чебоксары : Чувашгосиздат, 1950. – 104 с.
849190
  Косцинский К.В. Мои друзья / К.В. Косцинский. – Л., 1954. – 198с.
849191
  Рождественский И.Д. Мои друзья / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1954. – 111с.
849192
  Пагирев Г.В. Мои друзья / Г.В. Пагирев. – Л, 1958. – 147с.
849193
  Падерин И.Г. Мои друзья / И.Г. Падерин. – М, 1965. – 48с.
849194
  Корнейчук А.Е. Мои друзья : Комедия в 2-х д. / А.Е. Корнейчук. – Москва : Искусство, 1970. – 45с.
849195
  Цырлина З.И. Мои друзья животные / З.И. Цырлина, К.Г. Вазбуцкая. – 2-е. – Ленинград, 1970. – 104с.
849196
  Цырлина З.И. Мои друзья животные / З.И. Цырлина, К.Г. Вазбуцкая. – 2-е. – М., 1976. – 96с.
849197
  Цырлина З.И. Мои друзья животные / З.И. Цырлина, К.Г. Вазбуцкая. – 3-е, дораб. – М., 1985. – 80с.
849198
  Кропачева М.В. Мои друзья комсомольцы / М.В. Кропачева. – Л, 1951. – 232с.
849199
  Каранович А.Г. Мои друзья куклы / А.Г. Каранович. – М., 1971. – 175с.
849200
  Пажетнов В.С. Мои друзья медведи / В.С. Пажетнов. – М., 1985. – 142с.
849201
  Журдан-Моранж Мои друзья музыканты / Журдан-Моранж. – М., 1966. – 266с.
849202
  Булгакова Л.Н. Мои друзья падежи : грамматика в диалогах / Л.Н. Булгакова, И.В. Захаренко, В.В. Красных. – Изд. 5-е, стереотипное. – Москва : Русский язык. Курсы, 2007. – 216с. – ISBN 978-5-88337-033-4
849203
  Грищенко П.Д. Мои друзья подводники / П.Д. Грищенко. – Л, 1966. – 141с.
849204
  Фиш Г.С. Мои друзья скандинавы / Г.С. Фиш. – М, 1968. – 303с.
849205
   Мои друзья.. – Томск. – 72с.
849206
  Андреев Л.Н. Мои записки : [рассказ] / Леонид Андреев. – Berlin : Ladyschnikow ; (Druck der Spamerschen buchdr. in Leipzig), 1908. – 87 с. – Загл. на рус. и нем. яз.
849207
  Сучков Л.С. Мои зарницы. / Л.С. Сучков. – Якутск, 1967. – 40с.
849208
  Герасимов И.П. Мои зарубежные путешествия / И.П. Герасимов. – Москва : Географгиз, 1959. – 184с
849209
  Ламбрианов Г.Ф. Мои заставы / Г.Ф. Ламбрианов. – Иркутск, 1973. – 15с.
849210
  Наджми Н. Мои звезды : стихи и поэмы / Назар Наджми ; авториз. пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1963. – 152 с.
849211
  Славин Л.И. Мои земляки / Л.И. Славин. – Москва, 1942. – 88с.
849212
  Славин Л.И. Мои земляки / Л.И. Славин. – Москва, 1946. – 72с.
849213
  Цагараев М.Н. Мои земляки : рассказы и повесть / Максим Цагараев ; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1958. – 277 с.
849214
  Шинкуба Б.В. Мои земляки. / Б.В. Шинкуба. – М., 1953. – 132с.
849215
  Шинкуба Б. Мои земляки. / Б. Шинкуба. – Тбилиси, 1958. – 104с.
849216
  Стрыгин А.В. Мои земляки. / А.В. Стрыгин. – М., 1977. – 96с.
849217
  Кобзев И.И. Мои знакомые / И.И. Кобзев. – Москва, 1956. – 112с.
849218
  Кошелев Николай Васильевич Мои знакомые / Кошелев Николай Васильевич. – Куйбышев, 1957. – 135с.
849219
  Люкин А.И. Мои знакомые / А.И. Люкин. – Горький, 1958. – 52с.
849220
  Шапиро Л.В. Мои знакомые / Л.В. Шапиро. – Петрозаводск, 1961. – 55с.
849221
  Абдыраманов Ш. Мои знакомые : рассказы, повесть / Ш. Абдыраманов ; пер. с киргиз. С. Виленского. – Москва : Советский писатель, 1964. – 182 с. : ил.
849222
  Абдыраманов Ш. Мои знакомые : повести ; пер. киргиз. / Ш. Абдыраманов. – Москва : Художественная литература, 1969. – 304 с. – В изд. также : Хочу быть человеком / Касымбеков Т. ; Девушка с юга / Бобулов К.
849223
  Люкин А.И. Мои знакомые / А.И. Люкин. – М., 1977. – 240с.
849224
  Буртынский А.С. Мои знакомые / А.С. Буртынский. – М., 1985. – 304с.
849225
  Марина В.И. Мои знакомые. Очерки. / В.И. Марина. – Иркутск, 1954. – 156с.
849226
  Попов Н.И. Мои знакомые. Рассказы / Н.И. Попов. – Алма-Ата, 1960. – 82с.
849227
  Вышеславский Л.Н. Мои известия / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1962. – 187с.
849228
  Капутикян С.Б. Мои истоки / С.Б. Капутикян. – Москва, 1972. – 32 с.
849229
  Шнейдеров В.А. Мои кинопутешествия / В.А. Шнейдеров. – Москва, 1973. – 96с.
849230
  Костарев Н. Мои китайские дневники / Н. Костарев. – 4-е изд. – Л., 1932. – 200с.
849231
  Скопина К.П. Мои комиссары / К.П. Скопина. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 368с.
849232
  Яцук М. Мои координаты / М. Яцук. – Минск, 1971. – 64с.
849233
  Ломиа К. Мои корабли : стихотворения / К. Ломиа; пер. с абхаз. – Москва : Художественная литература, 1981. – 238 с.
849234
  Кабаков М.В. Мои корабли / М.В. Кабаков. – Москва, 1984. – 76 с.
849235
  Шилов К.В. Мои краски - напевы / К.В. Шилов. – Саратов, 1979. – 150с.
849236
  Климов В.В. Мои крылья / В.В. Климов. – Пермь, 1982. – 81с.
849237
  Мандрик А.К. Мои Курилы / А.К. Мандрик. – Южно-Сахалинск, 1960. – 38с.
849238
  Крутецкий А.К. Мои ленинградцы / А.К. Крутецкий. – Москва, 1971. – 192 с.
849239
  Алехин А.А. Мои лучшие партии / А.А. Алехин ; пер. под ред. и с предисл. к рус. изд. Н.И. Грекова с прил. ст. С.Г. Тартаковера. – 2-е изд., стер. – Москва ; Ленинград : ГИЗ
Кн. 1. – 1928. – 258 с.
849240
  Смирнов С.В. Мои лучшие строки / С.В. Смирнов. – Ярославль, 1970. – 271с.
849241
  Петров В.И. Мои любимые / В.И. Петров. – Воронеж, 1963. – 266с.
849242
  Киреев Р.Т. Мои люди: Роман. / Р.Т. Киреев. – Москва, 1980. – 302с.
849243
  Мопассан Г. Мои маленькие путешествия. Неизданные воспоминания // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С.240-269. – ISSN 0130-6545
849244
  Гарибальди Дж. Мои мемуары / Дж. Гарибальди. – М, 1931. – 196с.
849245
  Бекназар-Юзбашев Мои меридианы : очерки / Б.Б. Бекназар-Юзбашев. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 96 с. – (Ровесник)
849246
  Смирнов-Черкезов Мои молодые друзья / Смирнов-Черкезов. – Москва, 1954. – 202с.
849247
  Смирнов-Черкезов Мои молодые друзья / Смирнов-Черкезов. – Москва, 1961. – 206с.
849248
  Андреева Е.И. Мои мосты : стихи / Андреева Е.И. – Москва : Современник, 1976. – 96с . – (Новинки "Современника")
849249
  Сергиенко Е.П. Мои мосты / Е.П. Сергиенко. – М., 1983. – 272с.
849250
  Вайнруб М.Г. Мои однополчане / М.Г. Вайнруб. – Москва, 1988. – 260с.
849251
  Дементьев В.В. Мои односельчане / В.В. Дементьев. – Вологда, 1952. – 47с.
849252
  Ахвердов А. Мои олени / Ахвердов А.А. – Баку : Аздетгиз, 1960. – 114 с.
849253
  Батюшков К.Н. Мои пенаты : стихи / К.Н. Батюшков ; предисл. и примеч. К.В. Пигарева. – Москва : Детская литература, 1982. – 128 с. : ил. – (Поэтическая б-чка школьника)
849254
  Мурзин В.Ю. Мои первые встречи с Алексеем Ивановичем Тереножкиным // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 20-23. – ISSN 2227-4952
849255
  Алексеев М. Мои первые встречи с Н.К. Гудзием // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 322-324. – ISBN 5-7707-1061-6
849256
  Доминго П. Мои первые сорок лет / П. Доминго. – Москва : Радуга, 1989. – 303 с.
849257
  Маркова М.М. Мои первые шаги в английском / М.М. Маркова. – Л, 1968. – 60с.
849258
  Джалиль М. Мои песни : стихи / М. Джалиль; пер. с татар. – Москва : Детская литература, 1966. – 206 с.
849259
  Кудаш С. Мои песни : стихи / С. Кудаш. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 96 с.
849260
  Коваленко Г.М. Мои печали / Г.М. Коваленко. – М, 1990. – 30с.
849261
  Гоббе Л.А. Мои питомцы и друзья / Л.А. Гоббе. – Воронеж, 1974. – 119с.
849262
  Гоббе Л.А. Мои питомцы и друзья / Л.А. Гоббе. – Воронеж, 1977. – 198с.
849263
  Эдер Б.А. Мои питомцы. / Б.А. Эдер. – М., 1955. – 151с.
849264
  Додолев Ю.А. Мои погоны / Ю.А. Додолев. – Москва, 1974. – 172с.
849265
  Мильчаков В.А. Мои позывные -- "Россиия". / В.А. Мильчаков. – Ташкент, 1956. – 263с.
849266
  Марченко А.Т. Мои показания. / А.Т. Марченко. – М, 1991. – 267с.
849267
  Водопьянов М.В. Мои полеты / М.В. Водопьянов. – Воронеж, 1945. – 40с.
849268
  Востров Н.Н. Мои полномочия / Н.Н. Востров. – Ярославль, 1967. – 48с.
849269
  Трешников А.Ф. Мои полярные путешествия / А.Ф. Трешников. – Москва : Мысль, 1985. – 476с.
849270
  Мальгин Тимофей Семенович Мои посещения кладбища. – Санкт-Петербург : При Императорской Академии Наук, 1809. – 284 с. – Авт. уст. по интернет-поиску


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
849271
  Эверс Г.Г. Мои похороны ; Оригинальная коллекция; Почему Арно Фальк влюбился; Границы : [рассказы] / Г.Г. Эверс ; Пер. Зин. Львовского. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корнфельда, 1913. – 58, [2] с. – 7 беспл. прил. к № 23 журн. "Сатирикон". – (Юмористическая библиотека "Сатирикона" : Иностр. юмор)
849272
  Раковская Э.М. Мои приоритеты и интересы в служении географии в течение полувека сменялись : География. Говорят выпускники МГУ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 45-47. – ISSN 0016-7207
849273
  Кемери С. Мои прогулки с Анатолем Франсом / С. Кемери. – М.-Л, 1928. – 205с.
849274
  Кайтанов К. Мои прыжки. / К. Кайтанов. – М.-Л., 1938. – 128с.
849275
  Обручев В.А. Мои путешествия по Сибири / В.А. Обручев. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1948. – 274с.
849276
  Обручев В.А. Мои путешествия по Сибири. / В.А. Обручев. – Москва, 1963. – 288с.
849277
  Щербаков Д.И. Мои путешествия. / Д.И. Щербаков. – Ленинград, 1954. – 198с.
849278
  Куренцов А.И. Мои путешествия. / А.И. Куренцов. – Владивосток, 1973. – 624с.
849279
  Филатов В.П. Мои пути в науке. / В.П. Филатов. – Одесса, 1955. – 164с.
849280
  Ферсман А.Е. Мои путишествия / А.Е. Ферсман. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 150с.
849281
  Ауэрбах Е.Б. Мои рассказы : для эстрады / Е.Б. Ауэрбах. – Москва : Искусство, 1958. – 80 с. : ил.
849282
  Ауэрбах Е.Б. Мои рассказы / Е.Б. Ауэрбах ; [ил. Л.А. Ламм]. – Москва : Советский писатель, 1962. – 215 с. : ил.


  Содерж.: Задушевная подруга Верка, я и моя фантазия. - К.С. Станиславский. - "Большая медведица". - Из гастрольного дневника. - На целине. - Как я узнал Архангельск. - Дорогие подарки. - Верность. - Почтальонка. - "Стремительный майор", и другие ...
849283
  Капутикян С.Б. Мои родные : сборник стихов / С.Б. Капутикян. – Москва, 1951. – 176 с.
849284
  Капутикян С.Б. Мои родные : сборник стихов / С.Б. Капутикян. – Москва, 1952. – 32 с.
849285
  Капутикян С.Б. Мои родные : сборник стихов / С.Б. Капутикян. – Москва : Советский писатель, 1952. – 160 с.
849286
  Татарикова Г.И. Мои родные / Г.И. Татарикова. – Воронеж, 1974. – 94с.
849287
  Ханзадян С.Н. Мои родные и соседи : рассказы / Серо Ханзадян; авториз. пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1959. – 301 с.
849288
  Карпов Е.В. Мои родственники. Рассказы. / Е.В. Карпов. – Сталинград, 1959. – 123с.
849289
  Толчанов И.М. Мои роли / И.М. Толчанов; Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова ; [предисл. П. Маркова]. – Москва : Искусство, 1961. – 112 с.
849290
  Плотников Н.С. Мои роли / Н.С. Плотников. – Москва, 1972. – 55с.
849291
  Ерубаев С. Мои сверстники : роман / Саттар Ерубаев ; пер. с каз. А.Алдана-Семенова и Ш.Рахимбекова. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1964. – 139 с.
849292
  Джатиев Т.И. Мои седые кудри : повесть / Т.И. Джатиев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1972. – 360 с.
849293
  Макаров Н.П. Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе моя полная предсмертная исповедь : При первом томе прилагается портрет и факсимиле Цесаревича Константина Павловича ; Ч. 1-4 / [соч.] Н. Макарона. – 1881-1882. – Москва : Тип. Тренке и Фюсно
[Т. 1], ч. 1. – 1881. – [4], 195, 1 л. потр. – Конволют. - Пер. Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе моя полная предсмертная исповедь Т. 1, ч. 1-2
849294
  Макаров Н.П. Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе моя полная предсмертная исповедь. [Т. 1], ч. 2 : При первом томе прилагается портрет и факсимиле Цесаревича Константина Павловича ; Ч. 1-4 / [соч.] Н. Макарона // Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе моя полная предсмертная исповедь : При первом томе прилагается портрет и факсимиле Цесаревича Константина Павловича ; Ч. 1-4 / Н.П. Макаров. – 1881-1882. – Москва : Тип. Тренке и Фюсно, 1881. – [Т. 1], ч. 1. – [2], 150, 59 с.
849295
  Макаров Н.П. Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе моя полная предсмертная исповедь : При первом томе прилагается портрет и факсимиле Цесаревича Константина Павловича ; Ч. 1-4 / [соч.] Н. Макарона, стс. словаря. – 1881-1882. – Москва : Тип. Тренке и Фюсно
[Т. 2], ч. 3. – 1882. – [4], 235 с. – Конволют. - Пер. Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе моя полная предсмертная исповедь Т. 2, ч. 3-4
849296
  Макаров Н.П. Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе моя полная предсмертная исповедь. [Т. 2], ч. 4 : При первом томе прилагается портрет и факсимиле Цесаревича Константина Павловича ; Ч. 1-4 / [соч.] Н. Макарона, стс. словаря // Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе моя полная предсмертная исповедь : При первом томе прилагается портрет и факсимиле Цесаревича Константина Павловича ; Ч. 1-4 / Н.П. Макаров. – 1881-1882. – Москва : Тип. Тренке и Фюсно, 1882. – [Т. 2], ч. 3. – 238 с.
849297
  Александров Л.А. Мои семнадцать... : повести и рассказы / Леонид Александров ; [послесл. А. Власова]. – Свердловск : Сред.-Урал. книжное издательство, 1986. – 348 с.
849298
  Черви А. Мои семь сыновей / А. Черви. – Москва, 1956. – 128 с.
849299
  Нуайме М. Мои семьдесят лет / М. Нуайме. – М, 1980. – 237с.
849300
  Гиляровский В. Мои скитания / В. Гиляровский. – Москва : Правда, 1987. – 477с.
849301
  Гиляровский В. Мои скитания / В. Гиляровский. – Минск, 1987. – 413с.
849302
  Гофман Г.Б. Мои современники / Г.Б. Гофман. – М, 1982. – 424с.
849303
  Кравченко Н.А. Мои современники / Н.А. Кравченко; Українська академія аграрних наук. – Київ : Аграрна наука, 1999. – 104с. – ISBN 966-540-154-8
849304
  Иванова Т.В. Мои современники, какими я их знала / Т.В. Иванова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 440 с.
849305
  Иванова Т.В. Мои современники, какими я их знала / Т.В. Иванова. – Москва : Советский писатель, 1987. – 576 с.
849306
  Приставкин А.И. Мои современники. / А.И. Приставкин. – М., 1960. – 120с.
849307
  Коптелов А.Л. Мои современники. / А.Л. Коптелов. – Барнаул, 1963. – 158 с.
849308
  Кудреватых Л. Мои современники. / Л. Кудреватых. – Москва, 1964. – 447с.
849309
  Аскад Мухтар Мои сограждане / Аскад Мухтар. – Москва, 1951. – 120с.
849310
  Зиборов Е.А. Мои сограждане / Е.А. Зиборов. – Тула, 1967. – 156с.
849311
  Кадыров П. Мои сокровища : повесть / Примкул Кадыров; пер. с узбек. автора и В.Острогорской. – Ташкент : Еш гвардия, 1962. – 85 с.
849312
  Колотилов Н.Ф. Мои соседи / Н.Ф. Колотилов. – Ярославль, 1957. – 68с.
849313
  Кулиев К. Мои соседи : стихи / Кайсын Кулиев; авториз. пер. с балкар. Е.Елиеева. – Нальчик : Кабар.-Балкар. кн. изд-во, 1957. – 123 с.
849314
  Герасимов И.А. Мои соседи / И.А. Герасимов. – Кишинев, 1958. – 222с.
849315
  Скакбаев М. Мои соседи : повести и рассказы / Марал Скакбаев ; пер. с каз. Л.Обуховой. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 334 с.
849316
  Халфина М.Л. Мои соседи. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1964. – 71с.
849317
  Токаев А. Мои спутники : повести и рассказы / Ашах Токаев ;. – Москва : Советский писатель, 1974. – 231 с.
849318
  Некрасова К.А. Мои стихи / К.А. Некрасова. – М, 1976. – 175с.
849319
  Емельянов А.В. Мои счастливые дни : повести / Анатолий Емельянов ; пер. с чуваш. Ю.Галкина. – Москва : Советская Россия, 1983. – 398 с.
849320
  Сапожникова Людмила Владимировна Мои Тарасовы пути / Сапожникова Людмила Владимировна. – Кызылорда : Тумар, 2001. – 296с. – ISBN 9665-457-25-5
849321
  Срезневский Б.И. Мои тезисы / Б.И. Срезневский. – М, 1928. – 32-46с.
849322
  Пеллико Сильвио Мои темницы : Записки Сильвио Пеллико : в 2 ч. / Пер. пополненный крат. биогр. авт., соч. г-м Де Латур и ист. замечаниями П. Марончелли. – Санкт-Петербург : Издатель Ев. С. ; Тип. отд. корпус внутренней стражи
Ч. 1. – 1836. – XLVIII, 221 с.


  Содерж.: Уолтер Патер. 1839-1894 / П. Муратов. Воображаемые портреты: Король придворных художников; Дэнис Оксеррский, Себастьян Ван-Сторк; Герцог Карл фон-Розенмольд. Ребенок в доме
849323
  Пришвин М.М. Мои тетрадки / М.М. Пришвин, 1948. – 240с.
849324
  Глотов В.И. Мои товарищи / В.И. Глотов. – Львов, 1940. – 96с.
849325
  Львов М.Д. Мои товарищи / М.Д. Львов. – М., 1945. – 75с.
849326
  Порфирьев Б.А. Мои товарищи / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1947. – 104с.
849327
  Кубанский Г.В. Мои товарищи / Г.В. Кубанский. – Л, 1947. – 199с.
849328
  Дайреджиев В.Л. Мои товарищи / В.Л. Дайреджиев. – М., 1953. – 184с.
849329
  Курочкин В.С. Мои товарищи / В.С. Курочкин. – М, 1958. – 191с.
849330
  Гайдар А.П. Мои товарищи / А.П. Гайдар. – Москва, 1961. – 647с.
849331
  Мартьянов И.В. Мои товарищи. / И.В. Мартьянов. – Иваново, 1950. – 59с.
849332
  Мартынов А.С. Мои украинские впечатления и размышления / А. Мартынов. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 76 с.
849333
  Мартынов А.С. Мои украинские впечатления и размышления / А. Мартынов. – 2-е изд. – Москва : Госиздат, 1924. – 60 с.
849334
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1927. – 156с.
849335
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – 3-е изд. – Москва; Ленинград, 1929. – 192с.
849336
  Горький Максим Мои университеты / Горький М. – Горький : ОГИЗ, 1944. – 110 с.
849337
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Саратов, 1948. – 127с.
849338
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Москва, 1953. – 135с.
849339
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Горький, 1980. – 214с.
849340
  Горький М. Мои университеты / М. Горький. – Москва, 1984. – 126с.
849341
  Горький М. Мои университеты / М. Горький, 1988. – с.
849342
  Федоровская О. Мои университеты // Дом Индекс. Участки. Дома. Квартиры. – Киев, 2008. – № 9 (29). – С. 104-107. – ISSN 1991-8348
849343
  Долинина Н.Г. Мои ученики и их родители / Н.Г. Долинина. – М., 1959. – 95с.
849344
  Хантер Беверли Мои ученики работают на компьютерах / Хантер Беверли. – Москва, 1989. – 223с.
849345
  Волчек Я.И. Мои учителя / Я.И. Волчек. – Москва, 1963. – 159с.
849346
  Земская Е.А. Мои учителя : из воспоминаний филолога // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 134-140. – ISSN 0373-658Х
849347
  Чегодаев А.Д. Мои художники / А.Д. Чегодаев. – М., 1974. – 333с.
849348
  Зверев М.Д. Мои четвероногие друзья / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1967. – 239с.
849349
  Розов В.С. Мои шестидесятые / В.С. Розов. – М, 1969. – 379с.
849350
  Чичибабин Б.А. Мои шестидесятые. / Б.А. Чичибабин. – Киев, 1990. – 277с.
849351
  Пинчук Л.Р. Моим детям - вместо завещания / Л.Р. Пинчук. – М., 1978. – 111с.
849352
  Пинчук Л.Р. Моим детям - вместо завещания / Л.Р. Пинчук. – 2-е изд. – М., 1980. – 208с.
849353
  Бакалдин В.Б. Моим друзьям : стихи / В.Б. Бакалдин; В.Б. Бакардин. – Краснодар : Краев. гос. изд-во, 1952. – 110с.
849354
  Высоковский К.И. Моим друзьям / К.И. Высоковский. – Ленинград, 1954. – 48с.
849355
  Макарочкина Н.А. Моим друзьям / Н.А. Макарочкина. – Владимир, 1960. – 48с.
849356
  Кузнецов Ф.С. Моим друзьям / Ф.С. Кузнецов. – Казань, 1964. – 64с.
849357
  Квитко Л.М. Моим друзьям : стихи / Л.М. Квитко; пер. с евр. – Москва : Детгиз, 1980. – 303 с.
849358
  Гордон И.Б. Моим землякам / И.Б. Гордон. – Одесса, 1965. – 48с.
849359
  Иконников В.С. Моим критикам : в 2 [т.] / [соч.] В. Иконникова. – Киев : В унив тип.
[Т.] 1 : Разбор рецензии В.К. на "Исследование о главных направлениях в науке русской истории в связи с ходом образованности (Универ. известия. Киев, 1869 г.), помещенной в Православном обозрении 1869 года / В. К. – 1870. – [2], 100 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1870
849360
  Иконников В.С. Моим критикам : в 2 [т.] / [соч.] В. Иконникова. – Киев : В унив тип.
[Т.] 2 : Возражения на рецензию г. Бильбасова о сочинении: "Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории", напечатанную в Университетских известиях 1870, № 3. – 1870. – [2], 102, [1] с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1870. – Библиогр.: "Список книг, взятых нами из Университетской библиотеки, во время составления докторской диссертации"


  Бильбасов, Василий Алексеевич
849361
  Пришвин М.М. Моим молодым друзьям / М.М. Пришвин. – Москва, 1973. – 319с.
849362
  Парфенов Л.И. Моим ровесникам / Л.И. Парфенов. – Владимир, 1955. – 64с.
849363
  Шогенцуков А.А. Моим современникам : стихи и поэмы / А.А. Шогенцуков; пер. с кабард. – Нальчик : Кабард..-Балкар. кн. изд-в, 1957. – 72 с.
849364
  Ованесян Р.К. Моим товарищам по счастью : стихи / Р.К. Ованесян. – Москва : Советский писатель, 1952. – 125 с.
849365
  Девин И.М. Моим товарищам по счастью : стихи / И.М. Девин. – Саранск : Морд. кн. изд., 1953. – 92 с.
849366
  Круглова А.И. Моим юным друзьям / А.И. Круглова. – Л, 1958. – 78с.
849367
  Мелехин П.Л. Моими глазами / П.Л. Мелехин. – М, 1966. – 108с.
849368
  Баумейстер А.О. Моисеево различение или рождение религиозной нетолерантности // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 10-16. – ISSN 2414-5823
849369
  Франко І.Я. Моисей : Поэма с предисл. автора / Иван Франко ; просмотренный авт. перев. со 2-го укр. изд. П. Дятлова. – Вена : Изд. Г. Дятлова ; Тип. Ад. Гольццтаузена, 1917. – 88 с. – (Библиотека пленника : Образцы украинской литературы ; Сер. 1, № 1)
849370
  Франко И.Я. Моисей / И.Я. Франко. – Харьков : Пролетарий, 1927. – 112с.
849371
   Моисей : Жизнь. Учение. Мысли, афоризмы. – 2-е изд. – Минск : Современное слово, 2004. – 288с. – ISBN 985-443-429-Х
849372
  Мантурова Т.Б. Моисей Абрамович Вайнман. / Т.Б. Мантурова. – Л., 1984. – 167с.
849373
  Рабинович М.А. Моисей Азриелевич Рабинович / М.А. Рабинович. – М., 1978. – 11с.
849374
  Фейгин М.А. Моисей Александрович Фейгин : выставка произведений / М.А. Фейгин. – М, 1979. – 12 с.
849375
  Седаков Э.С. Моисей в Египте / Э.С. Седаков. – М, 1991. – 283с.
849376
   Моисей Горациевич Зельдович -- профессор Харьковского университета : Библиогр. указ. – Харьков, 1989. – 24с.
849377
  Чезза Л. Моисей Ефимович Гамбурд. / Л. Чезза. – Кишинев, 1959. – 22с.
849378
  Дорель Арнольд Моисей и Дарвин / соч. д-ра Арнольда Дореля, орд. проф. ботаникив Цюрихском ун-те ; Пер. с 7-го нем изд. М.И. Бройдо. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Е.Д. Мягкова "Колокол" ; Тип. Т-ва "Народная польза", 1906. – 124, IV с. – В конце предисл. указ. фамилия А. Додель


  Пер.: Быстрицкий, Павел Никитич (1875-)
849379
  Вогман М.В. Моисей как правитель в раннераввинистической литературе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен проблемам религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 135-152. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
849380
  Ургалкина Н.А. Моисей Спиридонович Спиридонов / Н.А. Ургалкина. – Чебоксары, 1975. – 48с.
849381
  Эмин Н. Моисей Хоренский и древний эпос армянский : Исслед. Н. Эмина, напис. по случаю 5 Археол. съезда в Тифлисе. – Москва : Тип. быв. А.В. Кудрявцевой, 1881. – 83 с. – Библиогр.: с. 83
849382
  Бушуева С.К. Моисси / С.К. Бушуева. – Л : Искусство, 1986. – 187 с.
849383
  Пелитев Х. Моите атентатори : Избрани разкази. Фейлетони. Приказки за хора и животни. Пътеписи / Х. Пелитев. – София, 1977. – 244 с.
849384
  Касил Л. Моите мили момчета. Командосите от рибарски затон / Л. Касил. – София. – 206с.
849385
  Павловски Р. Моите патишествиjа низ светот : есеи, патеписи, интервjуа и коментари / Радован Павловски. – Скопjе : Матица македонска, 2019. – 304, [1] с. – Бібліогр.: с. 299-301. – ISBN 978-608-10-0686-5
849386
  Чилингиров С. Моите съвременници / С. Чилингиров. – София, 1955. – 295с.
849387
  Волошина Л. Моіва еліт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 87). – С. 5


  Україноцентричність, україноорієнтованість, національна самосвідомість - все це має стати ознаками успіху в Україні.
849388
  Болдирєв І. Мої "Грундріссе" // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 75-90. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1811-3141
849389
  Курбанов В. Мої "зустрічі" з Тарасом Шевченком // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 338-347
849390
  Кобилюх В. Мої болючі переживання за "Кобзаря" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 26 лютого - 4 березня (№ 9). – С. 10-11
849391
  Кобилюх В. Мої болючі переживання за "Кобзаря" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 березня (№ 5). – С. 15
849392
  Мушинка Микола Мої взаємини з Олексою Мишаничем в останні роки його життя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 98-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477
849393
  Забашта В. Мої вчителі та друзі // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 64-116. – ISSN 0131-2561
849394
  Коваленко І.М. Мої вчителі та керівники, соратники та учні // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 13-20. – ISSN 0868-6904
849395
  Чурсіна В. Мої вчителі у Харкові // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – ISSN 0130-1799
849396
  Сіренко М. Мої два Івани Семеновичі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 квітня (№ 14). – С. 15


  Бувальщини й небилиці. Нечуй-Левицький. Козловський.
849397
  Федик Д. Мої дорги до Миколи Шлемкевича // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. м. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 488, жовтень : жовтень. – С. 16-18
849398
  Федик Д. Мої дороги до Миколи Шлемкевича (2) // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 491, січень : січень. – С. 31-32
849399
  Кучер В.С. Мої друзі / В.С. Кучер. – Харків : Український робітник, 1935. – 89 с.
849400
  Кравчук П.І. Мої друзі і знайомі / П.І. Кравчук. – Київ, 1986. – 255с.
849401
  Рябінін Б.С. Мої друзі. / Б.С. Рябінін. – Київ : Веселка, 1980. – с.
849402
  Луговик М. Мої екзотичні пісні з мандрівок : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 9-22. – ISSN 0320-8370
849403
  Барабаш М. Мої життєві випадки : монолог // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 241-245. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
849404
  Зарудний М.Я. Мої земляки : повість / М.Я. Зарудний. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 164 с.
849405
  Сетон Томпсон Ернест Мої знайомі. / Сетон Томпсон Ернест. – Київ, 1925. – 253с.
849406
  Берло Г. Мої знайомства з деякими українськими діячами // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 429. – ISBN 966-7272-00-1
849407
  Сетон-Томпсон Ернест Мої знакомі. Нариси з життя звірів, які я знав. / Сетон-Томпсон Ернест. – Львів-Київ, 1925. – 277 с.
849408
  Керда О. Мої знання - мій капітал / Ольга Керда. – Миколаїв : Ощипок М.М., 2010. – 488 с.
849409
  Росоховатський І. Мої зустрічі з інопланетянами // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2003. – № 5. – С.1-4
849410
  Горинь Б. Мої зустрічі з Іриною Вільде // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 5/6. – С.126-128. – ISSN 0868-4790
849411
  Качор А. Мої зустрічі з Катрею Гриневичевою // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 10 (392), жовтень : жовтень. – С. 17-19
849412
  Барановський Г.О. Мої зустрічі з С.П. Корольовим // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 3. – С. 60-65..


  Матеріали присвячені 100-летію ювілею від дня народження академіка С.П. Корольова
849413
  Кудірка Сімас Мої зустрічі з українцями-політв"язнями // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 95-121. – ISBN 978-966-2164-80-0
849414
  Наулко В. Мої зустрічі з Ярославом Дашкевичем // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 570-580. – (Нова серія ; вип. 16/17)
849415
  Ячейкін Ю.Д. Мої і чужі таємниці / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1989. – 242 с.
849416
  Ячейкін Ю. Мої і чужі таємниці. Народження Адама. Піраміда. Спалах понаднової зірки / Юрій Ячейкін. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 219, [1] с. – ISBN 978-617-673-894-7
849417
  Вовк І. Мої каріатиди : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 103-112. – ISSN 0868-4790-8
849418
  Щурат В.Г. Мої листи : [Збіpка поезій] / В. Щурат. – [Львів] : Вид. М. Заячківського ; [З наpодова дpук. Ст. Манєцкого і Спілки. Під заpядом В. Годака], 1898. – 69, III с. – (Артистично-літературні новини ; Кн. 1)


  В кн. також пеp. віpшів В. Гюго, Ф.І. Тютчева, Ш. Петефі, Д. Каpдуччі, К. Тетмайєpа, К.Д. Бальмонта, М. Конопніцької, H. Ленау, Р. Беpнса, Д.Д. Ахшаpумова, Гафіза, М.О. Hекpасова. (псевд.автора — Агі, Борончинський В., Вислобоцький, Зизик, Іскра ...
849419
  Ле І. Мої листи : (1941-1944) / І. Ле. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 227 с.
849420
  Шевченко В.С. Мої літа, моє багатство : спогади, роздуми, відповіді / Валентина Шевченко. – Київ : Просвіта, 2005. – 382, [2] с. : портр., фотоіл. – На обкл. автор не зазнач. – ISBN 966-7115-60-7
849421
  Онишко Сергій Мої маяки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 1/2 (155), квітень - травень. – С. 68-71 : фото
849422
  Квітковський Денис Мої міркування : Збірник публіцистичних творів 1963-1969 рр. / Квітковський Денис; Науково-дослідний ін-т ім. О.Ольжича у ЗСА. За ред. Верига В. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1996. – 648 с. – ISBN 966-7018-00-8
849423
  Квітковський Д. Мої міркування : Збірник публіцистичних творів / Д. Квітковський; Науково-дослідний ін-т ім. О.Ольжича у ЗСА ; За ред. Верига В. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7018-22-9
Ч. 2. – 1998. – 544 с.
849424
  Ясінський Я. Мої молитви : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 118-121. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
849425
  Коротя-Ковальська Мої найдорожчі ювіляри. До 70-річчя Марії та Івана Миколайчуків // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 17-18. – ISSN 1562-3238
849426
  Грабовецький В. Мої незабутні Винники у літописі та ілюстраціях. За спогадами минулих літ : наукові видання музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовець ; [упор. Крайчук Ю. ; наук. ред. і авт. вступної ст. Королько А.] ; Івано-Франк. держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Вид. 2-е, значно допов. та ілюстроване. – Івано-Франківськ, 2011. – 286 с. : іл. – На тит арк. : Присвячую колективу Винниківського історико-краєзнавчого музею за подвижницьку працю в ім"я збереження пам"ятників історії та культури рідного міста та його околиць
849427
  Гаман В. Мої незрадливі супутниці : Дещо із творчих записних книжок / Віктор Гаман. – Київ : Логос, 2005. – 504с. – ISBN 966-581-474-5
849428
  Коцюбинська Михайлина Мої обрії : в 2-х томах / Коцюбинська Михайлина. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-7888-67-3
Том 1. – 2004. – 336 с.
849429
  Коцюбинська Михайлина Мої обрії : в 2-х томах / Коцюбинська Михайлина; Ін-тут літератури ім. Т.Шевченка НАН України; Центр Європ. гуманіт. досліджень НАУКМА. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-7888-68-1
Том 2. – 2004. – 386с.
849430
  Тишовницький О.М. Мої пам"ятки = My mementos : фрагменти спогадів, статті, промови, листи, документи, світлини тощо / О.М. Тишовницький. – Льос Анхелес, 1974. – 518 с.,[18 л.] : іл.
849431
  Лукасевич Михайло Мої пацієнти. Роздуми хірурга // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 26-28 : Фото
849432
  Шкіль Микола Мої педагогічні університети. Автобіографічна повість. Дану повість присвяченою своїй дружині Катерині Тодосівні // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 31 жовтня - 7 листопада (№ 46/47)


  Автобіографічна повість видатного українського математика і видатного організатора освіти Миколи Івановича Шкіля - " Мої педагогічні університети". Присвячено 80 - річчя.
849433
  Романюк Августин Мої піонiрські пригоди в Канаді : Автобіографія Августина Романюка / Романюк Августин. – Вінніпег : Canadian Farmer, 1958. – 228с. : іл.
849434
  Сивокінь Григорій Мої постуніверситети // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9 (573). – С. 106-107. – ISSN 0236-1477
849435
  Колаковський Л. Мої правильні погляди на все = Moje sluszne poglandy na wszystko / Лешек Колаковський ; пер. з польськ. Сергія Яковенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 280 с. – ISBN 966-518-334-6
849436
  Іларіон Мої проповіді / Іларіон; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь
Частина 1. – 1973. – 185 с.
849437
  Підгурська М.В. Мої роздуми над "Кобзарем" Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 101-102. – ISSN 1810-2131
849438
  Смольницька Г. Мої роздуми над новелою Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.21-23. – ISSN 0130-5263
849439
  Довжок Т.В. Мої роки навчання в Університеті (1993-1998) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 279-285. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлено спогади про студентські роки випускниці кафедри слов"янської філології 1998 року.
849440
  Логвиненко О. Мої роки, моє багатство... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 12 грудня (№ 47/48)


  Олена Логвиненко згадує про свою роботу в редакції "Літературної України" та знакове місце газети у її житті.
849441
  Балог К.Ф. Мої роси і зорі / К.Ф. Балог. – Ужгород, 1988. – 59с.
849442
  Пилипчук Д. Мої рубаї / Дмитро Пилипчук. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 208с. – Шифр. дубл. 8ут. Пили. – ISBN 978-966-8207-83-9
849443
  Дорошенко Д. Мої спогади // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 200. – ISBN 966-7272-00-1
849444
  Кричевська-Росандіч Мої спогади / Катерина Кричевська-Росандіч. – Київ : Родовід, 2006. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 966-7845-29-X
849445
  Столяревська О.В. Мої спогади // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 33


  Стаття присвячена 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" Коцуру В.П. Спогади ...
849446
  Говда І. Мої спогади й роздуми / І. Говда ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Стилос, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-193-031-4
849447
  Кр-о С. Мої спогади про Миколу Зерова // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1950. – 3, листопад-грудень. – С. 149-152
849448
  Верзилів А. Мої спогади про чернігівських археологів // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 419-421. – ISBN 966-7272-00-1
849449
  Дубовий І.Н. Мої спогади про Щорса / І.Н. Дубовий. – 20с.
849450
  Русова С. Мої спомини (1861-1879) // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 135-175
849451
  Білецький Л.Т. Мої спомини (1917-1926 рр.) / Л.Т. Білецький ; [підгот. тексту, вступ. ст. та імен. покажч.: В.Р. Адамський] ; Хмельн. міська орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Кам"янець-Подільський : Медобори, 2013. – 239, [1] с. – Імен. покажч.: с. 209-238. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-681-029-2
849452
  Дорошенко Д. Мої спомини про давнє-минуле 1901 - 1914 рр. / Д. Дорошенко. – Винипег, 1949. – 168с.
849453
  Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле (1914-1920) = Meine Erinnerungen = My recollections = Mes souvenirs : в 4 ч.: Галицька Руїна-Доба Центральної Ради - Доба Гетьманщини - Доба Директорії / Д. Дорошенко. – 2-ге вид. – Мюнхен : Українське видавництво, 1969. – 543 с.
849454
  Меженко Ю. Мої спомини про Фальківського // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 30 жовтня (№ 38). – С. 2
849455
  Тобілевич С.В. Мої стежки і зустрічі / Софія Тобілевич. – Київ : Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1957. – 476 с. : 30 л. іл.
849456
  Сингаївський М.Ф. Мої сторони світу : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 111 с.
849457
  Кравченко Є.С. Мої сучасники / Є.С. Кравченко. – Київ, 1954. – 180 с.
849458
  Смолич Ю.К. Мої сучасники : Літературно-портретні нариси / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 376с.
849459
  Садовський М.К. Мої театральні згадки / Микола Садовський. – Київ : Друк. П. Барського, 1907. – 44 с. – на обкл.: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки. - Передрук із журн.: Літ.-Наук. Вістник
849460
  Садовський М.К. Мої театральні згадки / М.К. Садовський. – Х.-К., 1930. – 121с.
849461
  Садовський М.К. Мої театральні згадки / М.К. Садовський. – К., 1956. – 204с.
849462
  Садовський М.К. Мої театральні згадки. 1881-1917 / М.К. Садовський. – Х.-К., 1930. – 121с.
849463
  Садовський М.К. Мої театральні згадки. 1881-1917 / М.К. Садовський. – К., 1956. – 204с.
849464
  Дорошко П.О. Мої тривоги : поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Молодь, 1964. – 79 с.
849465
   Мої улюблені казки. – К., 1993. – 128с.
849466
  Горький Максим Мої університети / Горький М. – [ Харків ] : Вид-во "Пролетрій". – 150 с.
849467
  Горький М. Мої університети / М. Горький. – Харків; Київ, 1933. – 208с.
849468
  Івшина Л. Мої університети / Лариса Івшина. – Київ : Українська прес-група, 2006. – 204 с. : фотоіл. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-8152-09-2
849469
  Наулко В. Мої університети // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 46-54


  В автобіографічній статті розглядаються основні етапи життєвого і творчого шляху відомого українського вченого, професора Київського славістичного університету, доктора історичних наук, член-кор. НАН України Всеволода Івановича Наулка. Випускник КНУТШ, ...
849470
  Гнєденко Б.В. Мої університетські роки // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 73-82. – ISSN 1029-4171
849471
  Нечиталюк М. Мої уроки з "Жовтня" // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 330-345. – ISBN 966-7522-02-4
849472
  Гвоздецький В. Мої щасливі та сумні дороги / Віктор Гвоздецький. – Київ : МП Леся, 2017. – 439, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415-431. – ISBN 978-966-7166-39-7
849473
  Стрілець О.О. Мої! : поезії / О.О. Стрілець. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 87 с.
849474
  Green Julien Моїra : Roman / Green Julien. – Paris : Plon, 1964. – (Le livre de poche)
849475
  Мицик Ф.О. Моїй землі / Ф.О. Мицик. – К., 1962. – 82с.
849476
  Майоров М.К. Моїм адресатам : збірка гуморесок / М.К. Майоров. – Одеса : Маяк, 1985. – 136 с.
849477
  Салига Т. Моїм вогнем, моїм благословенним гнівом // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 203-215. – ISSN 1028-5091
849478
  Салига Т. Моїм вогнем, моїм благословенним гнівом : (до сторіччя від дня народження Марка Боєслава) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 143-152. – ISSN 0868-4790
849479
  Герасименко Ю.Г. Моїм однодумцям : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1959. – 95 с.
849480
  Гінзберг Р.Б. Моїми словами : [біографія] / Рут Бейдер Гинзбург за участі Мері Гартнетт і Венді В. Вільямз ; [пер. з англ. Н. Гриценко]. – Київ : Видавництво нон-фікшену, 2021. – 395, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр. в прим.: с. 349-392. – (Серія "нон-фікшену"). – ISBN 978-617-7818-34-1
849481
  Нванкво Нкем Мой "мерседес" больше / Нванкво Нкем. – Москва, 1979. – 155с.
849482
  Горюхина Э.Н. Мой 9 "В" / Э.Н. Горюхина. – М., 1972. – 94с.
849483
   Мой адрес - Советский Союз : песенник / [сост.: Б. Чип]. – Киев : Молодь, 1976. – 154, [5] с. – Миниатюрное издание
849484
  Нариманбеков Т.Ф. оглы Мой Азербайджан / Т.Ф. оглы Нариманбеков. – Москва, 1972. – 31с.
849485
  Вагнер Ю.Н. Мой аквариум : составил для детей Ю.Н. Вагнер, прив.-доцент С.-Петербургского ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Игрушечка" ; [Тип. Высоч. утв. Т-ва "Общественная польза"], 1895. – IV, 151 с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге. – Библиогр.: указание литературы в конце текста (на 3 с.)
849486
  Тригони М. Мой арест в 1881 году // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург] : [б. и.], 1906. – С. 76-77
849487
  Хурюгский Т. Мой аул / Т. Хурюгский. – М, 1959. – 68с.
849488
  Адалло Мой аул : стихи / Адалло ; авториз. пер. с авар. А. Зайца ; [вступ. ст. Л. Ошанина]. – Москва : Советская Россия, 1969. – 79 с. : ил.
849489
  Королевич К. Мой бедный Эд // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 227-231. – ISSN 1728-8568
849490
  Эдлис Ю. Мой белый город / Ю. Эдлис. – М,, 1968. – 247с.
849491
  Гилевич Н.С. Мой белый день : стихи и поэмы / Н.С. Гилевич; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1980. – 127 с.
849492
  Невинная В.А. Мой берег / В.А. Невинная. – Тула, 1967. – 64с.
849493
  Молчанов И.Н. Мой берег / И.Н. Молчанов. – Москва, 1974. – 94с.
849494
  Берилов Н.Т. Мой берег : стихи / Н.Т. Берилов. – Донецк : "Донбас", 1976. – 47 с.
849495
  Лебедев Е.А. Мой Бессеменов / Е.А. Лебедев. – Москва : Искусство, 1973. – 151 с.
849496
  Вольф С.Е. Мой брат-боксер и ласточки / С.Е. Вольф. – Ленинград, 1966. – 144с.
849497
  Алексин А.Г. Мой брат играет на кларнете : повести и рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин ; ил. Л. Токмаков. – Москва : Детская литература, 1968. – 175 с. : ил. – Содерж.: Повести: Поздний ребенок; Мой брат играет на кларнете: (Из дневника девчонки); А тем временем где-то...; Рассказы: "Подумаешь, птицы!.."; Неправда; Ночь перед свадьбой
849498
  Алексин А.Г. Мой брат играет на кларнете / Анатолий Алексин ; послесл. И.П. Мотяшова ; худож. В.И. Терещенко. – Москва : Просвещение, 1983. – 384 с. : ил.
849499
  Гагарин В.А. Мой брат Юрий / В.А. Гагарин. – Смоленск, 1984. – 350с.
849500
  Гагарин В.А. Мой брат Юрий / В.А. Гагарин. – Минск, 1988. – 430с.
849501
  Ступин Е.С. Мой брат. Докум. повесть / Е.С. Ступин. – Тула, 1968. – 113с.
849502
  Стиблова В. Мой братишка / В. Стиблова. – М., 1985. – 142с.
849503
   Мой Бродский [Електронний ресурс] : читает Михаил Казаков. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2006. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звук. карта, мышь, колонки или наушники.-Аудиосистемы. - Загл. с этикетки видеодиска. – (1С: Аудиокниги ; из коллекции Русского музея). – ISBN 5-9677-0215-6


  Михаил Михайлович Казаков сіграл более 60 ролей в кино, на его счету около 30 режиссерских работ, но все же, по словам артиста : "... актерство мое началось и вот уже полвека продолжается только благодаря стихам". В єтот диск вошли произведения Иосифа ...
849504
  Соколовская Н.П. Мой Вавилон / Н.П. Соколовская. – М., 1979. – 112с.
849505
  Бетаки В. Мой вальс : поэзия : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 0321-1878
849506
  Хаммер Арманд Мой век - двадцатый. Пути и встречи / Хаммер Арманд; Пер. с англ. Салливан Г. – Москва : Прогресс, 1988. – 301с.
849507
  Коненков С.Т. Мой век / С.Т. Коненков. – Москва : Политиздат, 1971. – 368с.
849508
  Коненков С.Т. Мой век / С.Т. Коненков. – М., 1972. – 368с.
849509
  Ушаков Н.Н. Мой век : стихотворения / Н.Н. Ушаков. – Москва : Художня література, 1973. – 480 с.
849510
  Турсун-заде М. Мой век : стихи и поэма / Мирзо Турсун-заде ;. – Москва : Советский писатель, 1973. – 271 с.
849511
  Решетников Л.В. Мой век : стихотворения / Л.В. Решетников. – М., 1979. – 220с.
849512
  Сысойков М.П. Мой век / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1981. – 174с.
849513
  Никольский С.М. Мой век / С.М. Никольский. – Москва : ФАЗИС, 2005. – 320с. – ISBN 5-7036-0099-5
849514
   Мой век, мои друзья и подруги. – М : Московский рабочий, 1990. – 735 с.
849515
  Коненков С.Т. Мой век: воспоминания / С.Т. Коненков. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 383с.
849516
  Чернев И. Мой великий брат / И. Чернев. – Чита, 1954. – 500с.
849517
  Чернев И. Мой великий брат / И. Чернев. – Москва, 1957. – 591с.
849518
  Чернев И. Мой великий брат / И. Чернев. – Москва, 1959. – 616с.
849519
  Краснов Н.С. Мой верный аист / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1978. – 237с.
849520
  Позднеев А.А. Мой верный товарищ / А.А. Позднеев, 1951. – 64с.
849521
  Яковлев Ю. Мой верный шмель / Ю. Яковлев. – Москва, 1969. – 256с.
849522
  Пастернак Б.Л. Мой взгляд на искусство : сборник / Б.Л. Пастернак. – Саратов : Саратовский университет, 1990. – 288 с. – ISBN 5-292-00771-4
849523
  Коберидзе К. Мой виноградник : рассказы / К. Коберидзе. – Москва : Советский писатель, 1976. – 238 с.
849524
  Ляховчук В.И. Мой выбор / В.И. Ляховчук. – М., 1990. – 300с.
849525
  Шеварднадзе Э.А. Мой выбор / Э.А. Шеварднадзе. – М, 1991. – 331с.
849526
  Буков Е.Н. Мой Вьетнам : стихи / Е.Н. Буков. – Кишинев. : Лумина, 1968. – 75 с.
849527
  Сергиевский Александр Мой Гарибальди // Вестник Европы : журнал европейской культуры. – Москва, 2008. – Т. 22/23. – С. 188-197. – ISSN 1609-5359
849528
  Кудреватых Л.А. Мой генерал / Л.А. Кудреватых. – Москва, 1978. – 279с.
849529
  Квателадзе И. Мой генерал : проза: повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 42-54. – ISSN 0012-6756
849530
  Костомаров В.Г. Мой гений, мой язык: Размышления языковеда в связи с обществ. дискус. о яз. / В.Г. Костомаров. – М., 1991. – 63с.
849531
  Томас Дилан Мой герой на руке своей оголяет нерв : новые переводы стихов // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 139-145. – ISSN 0130-7673
849532
  Шостка В.В. Мой голос / В.В. Шостка. – Куйбышев, 1963. – 116с.
849533
  Шамкенов А. Мой голос : стихотворения и поэмы / Аманжол Шамкенов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1981. – 256 с.
849534
   Мой город- герой. – Тула, 1979. – 110с.
849535
  Северов П.Ф. Мой город / П.Ф. Северов. – К.-Х., 1935. – 96с.
849536
  Сульдин К.Н. Мой город : Путеводитель по Кургану / К.Н. Сульдин, М.И. Шушарин. – Челябинск, 1969. – 98с.
849537
  Карпова Н.И. Мой город : кн. стихов / Н.И. Карпова. – Л., 1981. – 60с.
849538
  Маричева В.И. Мой город на заре : очерк / В.И. Маричева. – Алма-Ата, 1980. – 190с.
849539
  Шестаков К.И. Мой город родной / К.И. Шестаков. – Самара, 1990. – 278с.
849540
  Северцев С.Л. Мой Гулистан / С.Л. Северцев. – Ташкент, 1985. – 463с.
849541
  Бахтия И. Мой Гюлистан : уйгурские стихи / Бахтия И. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1958. – 127 с. : портр.
849542
  Власов Н. Мой Дагестан / Н. Власов. – Махачкала, 1956. – 57с.
849543
  Гамзатов Р. Мой Дагестан : повесть / Расул Гамзатов; пер. с авар. В.Солоухина. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 256 с.
849544
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Москва : Молодая гвардия
1,2. – 1972. – 423 с.
849545
  Гамзатов Р. Мой Дагестан / Р. Гамзатов. – Москва, 1974. – 292 с.
849546
  Гамзатов Р. Мой Дагестан : повесть / Р. Гамзатов; пер. с авар. В.Солоухина. – Москва : Известия, 1977. – 431 с.
849547
  Гамзатов Р. Мой Дагестан : повесть / Р. Гамзатов; пер. с авар. В.Солоухина. – Москва : Книга, 1985. – 438 с.
849548
  Гамзатов Р. Мой Дагестан : повесть / Р. Гамзатов. – Москва, 1986. – .
849549
  Гамзатов Р. Мой Дагестан : повесть / Р. Гамзатов. – Махачкала : Даг. кн. изд-во
1-2. – 1989. – 411 с.
849550
  Щипахина Л.В. Мой двадцатый век / Л.В. Щипахина. – Москва, 1984. – 47с.
849551
  Сазонов Г.К. Мой дед Захар Нерчинск / Г.К. Сазонов. – Свердловск, 1973. – 125 с.
849552
  Аксельрод Ю.С. Мой дед Лев Троцкий и его семья / Юлия Аксельрод. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 445, [3] с., [4] л. фотоил. – Библиогр.: с. 445-446. – (Личный взгляд : воспоминания, материалы, документы). – ISBN 978-5-227-04169-2
849553
  Ивашева П.А. Мой день : [рассказ] / П.А. Ивашева. – 2-е изд. – [Ростов-на-Дону] : Изд. "Донская речь", 1903. – 16 с. : ил. – На обл. номер изд. № 22. - Без тит.л. описан по обл.
849554
  Стефанова Мой день / Стефанова, дЛ. – М, 1962. – 72с.
849555
  Асеков И. Мой день : стихи : авториз. пер. с кумык. / И.Х. Асеков. – Москва : Советский писатель, 1963. – 103 с.
849556
  Соболев М. Мой Диоген // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 7. – С.109-124. – ISSN 0321-1878
849557
  Ошерович Г.Ш. Мой добрый клен : стихи и поэмы / Гирш Ошерович; пер. с евр. А.Тарковского. – Москва : Советский писатель, 1962. – 105 с.
849558
  Каштанов А.Л. Мой дождь / А.Л. Каштанов. – Минск, 1982. – 254с.
849559
  Смирнов О.П. Мой дом - на Востоке / О.П. Смирнов. – Москва, 1962. – 336с.
849560
  Кузьмин В.Г. Мой дом - не крепость : роман / В.Г. Кузьмин ; [ил.: А.Е. Глуховцев]. – Нальчик : Эльбрус, 1974. – 384 с.
849561
  Кузьмин В.Г. Мой дом - не крепость : роман / Валентин Кузьмин ; [худож. Е.Н. Флерова]. – Москва : Советский писатель, 1980. – 464 с.
849562
  Кузьмин В.Г. Мой дом - не крепость / В.Г. Кузьмин. – М, 1990. – 397с.
849563
  Хаидов А. Мой дом - пустыня : повести и рассказы / Хаидов Аллаверды; пер. с тюркс. – Ашхабад, 1987. – 245 с.
849564
  Гранцева Н.А. Мой дом - Россия с видом на Неву / Н.А. Гранцева. – Ленинград, 1979. – 80с.
849565
  Осмонов А. Мой дом : стихи / А. Осмонов; авториз. пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1950. – 156 с.
849566
   Мой дом. – Красноярск, 1961. – 80с.
849567
  Колас Якуб Мой дом : избрання лирика / Колас Якуб. – Москва, 1962. – 111 с.
849568
  Завальнюк Л.А. Мой дом / Л.А. Завальнюк. – Хабаровск, 1966. – 70с.
849569
  Жупанов И.Л. Мой дом / И.Л. Жупанов. – Тула, 1967. – 63с.
849570
  Колас Якуб Мой дом : избранная лирика / Колас Якуб. – Москва, 1972. – 207 с.
849571
  Антропова И.А. Мой дом / Антропова И.А. – Киев : Молодь, 1973. – 40 с. – ([Первая книга поэта])
849572
  Долгополов Ю.С. Мой дом / Ю.С. Долгополов. – М., 1983. – 62с.
849573
  Джангазиев М. Мой дом в золотой долине : стихи и поэмы / М. Джангазиев. – Фрунзе : Мектеп, 1976. – 236 с.
849574
  Никулина М.П. Мой дом и сад / М.П. Никулина. – Свердловск, 1969. – 56с.
849575
   Мой дом на Красной Пресне. – М, 1979. – 281с.
849576
  Ленк Дж. Мой домашний аудиовидео комплекс / Дж. Ленк. – Москва, 1994. – 320 с.
849577
  Збанацкий Ю.О. Мой дорогой друг : Рассказы: Для средн. шк. возраста / Ю.О. Збанацкий. – Симферополь : Крымиздат, 1956. – 64с.
849578
  Никитин Г.М. Мой друг- Моцарт / Г.М. Никитин. – М, 1975. – 61с.
849579
  Турчинская А.Ф. Мой друг - Ашхабад / А.Ф. Турчинская. – М., 1960. – 531с.
849580
  Финн К.Я. Мой друг / К.Я. Финн. – М, 1930. – 152с.
849581
  Донжашвили Т.Г. Мой друг : рассказы и повести / Т.Г. Донжашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1963. – 246 с.
849582
  Друнина Ю.В. Мой друг / Ю.В. Друнина. – М, 1965. – 111с.
849583
  Донжашвили Т.Г. Мой друг : повесть / Т.Г. Донжашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 135 с.
849584
  Расих Атилла Мой друг : роман / Расих Атилла; пер. с татар. А.Чехова. – Москва : Современник, 1973. – 230 с.
849585
  Цветкова Н. Мой друг / Н. Цветкова. – М., 1973. – 47с.
849586
  Казанский В.И. Мой друг / В.И. Казанский. – Москва : Советский писатель, 1982. – 80 с.
849587
  Цаголов В.М. Мой друг Бибо / В.М. Цаголов. – Орджоникидзе, 1962. – 91с.
849588
  Ошанин Л.И. Мой друг Борис : Три повести в стихах / Л.И. Ошанин. – Москва : Воениздат, 1972. – 110с.
849589
  Левитин М.З. Мой друг верит / М.З. Левитин. – Москва, 1989. – 284 с.
849590
  Перле А. Мой друг Генри Миллер : Роман / Пер. с агл. Л. Житковой; Альфред Перле. – Санкт-Петербург : Азбука, 2003. – 352с. – ISBN 5-267-00626-2
849591
  Кружков Н.Н. Мой друг Иван Титов / Н.Н. Кружков. – Москва, 1972. – 143с.
849592
  Милль Пьер Мой друг Кубик / Пьер Милль ; Пер. с фр. Е. Трутовской ; С пред. Л. Козловского. – 2-е изд. – Петроград : Задруга, 1918. – VIII, 124 с.
849593
  Кузнецов Н.В. Мой друг лайка / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1962. – 288с.
849594
  Згут М.А. Мой друг магнитофон / М.А. Згут. – Москва, 1973. – 256 с.
849595
  Згут М.А. Мой друг магнитофон / М.А. Згут. – Москва, 1981. – 223 с.
849596
  Сименон Ж. Мой друг Мегрэ / Ж. Сименон. – Одесса, 1989. – 323с.
849597
  Гроссман М.С. Мой друг Надежда / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1958. – 262с.
849598
  Чейшвили Р.Б. Мой друг Нодари : роман / Резо Чейшвили; авториз. пер. с груз. Н.микава. – Москва : Советский писатель, 1968. – 271 с.
849599
  Вирта Н.Е. Мой друг полковник / Н.Е. Вирта. – Москва : Искусство, 1942. – 132 с.
849600
  Нагорный С.Г. Мой друг Пучков / С.Г. Нагорный. – М., 1942. – 48с.
849601
   Мой друг работает в милиции. – Л, 1974. – 207с.
849602
  Бэро Анри Мой друг Робеспьер / Бэро Анри. – М, 1927. – 232с.
849603
  Барышев М.И. Мой друг рядом : впечатления, встречи, воспоминания : сборник / сост. М.И. Барышев, П. Госсе. – Москва : Советская Россия : Галле : Лейпциг : Миттельдойчер ферл., 1981. – 270 с. : ил.
849604
  Вучетич В.Е. Мой друг Сибирцев / В.Е. Вучетич. – Москва, 1981. – 413с.
849605
  Полякова Т.В. Мой друг Тарантино : [повесть] / Татьяна Полякова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 315, [2] с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-006856-5
849606
  Ремез О.Я. Мой друг театр / О.Я. Ремез. – М, 1967. – 176с.
849607
  Сологубов Н.М. Мой друг хоккей / Н.М. Сологубов. – М., 1967. – 96с.
849608
  Горький М. Мой друг, великий человек... / М. Горький. – Москва, 1980. – 238с.
849609
  Николаев А.М. Мой друг, человек / А.М. Николаев. – М, 1967. – 136с.
849610
  Тилье Клод Мой дядя Бенжамен = (Mon oncle benjamin) / Клод Тилье ; пер. с фр. Венедикта Ливщица, предисл. П. Когана. – Москва : Акц. изд. "Огонек", 1930. – 142 с. – Экз. в разных переплетах. – (Библиотека романов)
849611
  Юфит М.И. Мой дядя изобретатель / М.И. Юфит. – Москва, 1971. – 328с.
849612
  Медведева Е. Мой дядя Лунеш // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 66-86. – ISSN 1728-8568
849613
  Мопассан Ги де Мой дядя Состен / Мопассан Ги де. – Москва, 1963. – 47с.
849614
  Месса Рамон Мой дядя чиновник. / Месса Рамон. – Москва, 1964. – 294с.
849615
  Рогожин М.В. Мой желанный убийца : роман / М.В. Рогожин. – М., 1997. – 346с.
849616
  Танчич М. Мой жизненный путь / М. Танчич. – М, 1952. – 452с.
849617
  Бенц К. Мой жизненный путь и мои изобретения / К. Бенц ; под ред. В.Ю. Гиттиса ; пер. Н.С. Войтинской. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1928. – 104 с.
849618
  Донжашвили Т.Г. Мой заповедник : рассказы и очерки / Т.Г. Донжашвили. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 175 с.
849619
  Файзуллин Р.А. Мой звездный час : стихи / Равиль Файзуллин ;. – Москва : Советская Россия, 1978. – 350 с.
849620
  Севастьянов А.А. Мой знакомый медведь: повесть / А.А. Севастьянов. – М., 1980. – 208с.
849621
  Аношкин М.П. Мой знакомый учитель : [повесть : рассказы / М.П. Аношкин ; ил.: Р.В. Мельников. – Челябинск : Книжное изд-во, 1963. – 178 с. : ил.
849622
  Самохин Н.Я. Мой знаменитый двойник / Н.Я. Самохин. – Москва, 1972. – 144 с.
849623
  Калиничев С. Мой золотой дукат : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 48-57. – ISSN 0131-8136
849624
   Мой истинный дом. – М, 1986. – 366с.
849625
  Алимбаев М. Мой Казахстан : стихи и поэма / Музафар Алимбаев. – Алма-Ата : Казгиз, 1963. – 64 с.
849626
   Мой Казахстан. – Алама-Ата, 1978. – 152с.
849627
  Лебедев Мой календарь / Лебедев, -Кумач. – Москва, 1939. – 112с.
849628
  Трутнева Е. Мой календарь / Е. Трутнева. – Молотов, 1947. – 66с.
849629
  Зиедонис И.Я. Мой камень не спит : стихотворения / И.Я. Зиедонис. – Москва : Советский писатель, 1978. – 120 с.
849630
  Аршинник Татьяна Мой канарсис. Женский взгляд в дневниках : THE Experiense // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 86-93 : Фото
849631
  Вигдорова Ф.А. Мой класс : Записки учительницы / Ф.А. Вигдорова. – Прага, 1956. – 412с.
849632
  Суслопарова Л.Д. Мой класс / Л.Д. Суслопарова. – М., 1975. – 96с.
849633
  Сорокин Л.Л. Мой компас - сердце / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1962. – 92с.
849634
  Найдич М.Я. Мой комсомольский секретарь / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1966. – 24с.
849635
  Пришелец А.И. Мой костер / А.И. Пришелец. – Москва, 1955. – 302с.
849636
  Приземлин Г.П. Мой костер / Г.П. Приземлин. – Воронеж, 1970. – 48с.
849637
  Нерис С. Мой край / С. Нерис. – Каунас, 1947. – 154 с.
849638
  Цаграев Г. Мой край / Г. Цаграев. – М, 1973. – 112с.
849639
  Паневина Г.Н. Мой край : Методика и опыт / Г.Н. Паневина, А.Н. Махинов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 50-59 : Іл.
849640
  Пискаев Н.А. Мой край задумчивый и нежный / Н.А. Пискаев. – Кемерово, 1907. – 31с.
849641
  Петкявичус В. Мой край Литвой зоветься / В. Петкявичус. – М., 1974. – 176 с.
849642
   Мой край родной. – Владивосток, 1945. – 77с.
849643
  Брыль Я. Мой край родной / Янка Брыль ;. – Москва, 1960. – 216 с.
849644
  Ларин С.Ф. Мой край родной / С.Ф. Ларин. – Минск, 1982. – 159с.
849645
  Петров Б.М. Мой край Сибирский / Б.М. Петров, 1978. – 198с.
849646
   Мой край, задумчивый и нежный!. – М : Советская Россия, 1985. – 127 с.
849647
  Пермяк Е.А. Мой край. Рассказы, очерки, истории, были и небыли о стране чудес и несметных сокровищ / Е.А. Пермяк. – Москва, 1970. – 256с.
849648
  Вагнер Н. Мой крылатый друг / Н. Вагнер. – Ленинград, 1984. – 279 с.
849649
  Янг Скотт Мой кумир - хоккей / Янг Скотт. – Москва, 1988. – 364с.
849650
  Мельникова В. Мой ласковый и нежный мент : Роман / В. Мельникова. – Москва : Центрполиграф, 2001. – 490с. – (Сер.Женские истории). – ISBN 5-227-01028-5
849651
  Орлов С.С. Мой лейтенант / С.С. Орлов. – Л., 1972. – 327с.
849652
  Андреев В.М. Мой лейтенант : роман и повесть / Владимир Андреев ; [худож. Н.А. Абакумов]. – Москва : Воениздат, 1978. – 416 с. : ил.
849653
  Андреев В.М. Мой лейтенант : роман и повесть / Андреев В.М. ; послесл. А. Медникова. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 368 с.
849654
  Андреев В.М. Мой лейтенант : роман / В.М. Андреев. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1989. – 239, [1] с. : ил. – (Всерос. б-ка худож.-публицист. книги "Школа мужества")
849655
  Дементьев В.В. Мой лейтенант: Книга о С. Орлове / В.В. Дементьев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 208 с.
849656
  Сергуненков Б.Н. Мой лес / Б.Н. Сергуненков. – Л., 1981. – 400 с.
849657
  Литвинович Марина Мой лондонский дневник // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 2. – С. 82-84 : фото
849658
   Мой лучший рассказ, 40-50-е годы. – М, 1989. – 654с.
849659
   Мой луший рассказ 70-80-е годы. – Москва, 1988. – 607 с.
849660
   Мой любимый актер. – М : Искусство, 1988. – 381с.
849661
  Адамов А.Г. Мой любимый жанр-детектив : записки писателя / Аркадий Адамов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 312 с. : ил.
849662
  Кайдаш-Лакшина Мой любимый женский роман написан в Японии // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 9 (668). – С. 53-57. – ISSN 0132-2036
849663
   Мой маленикий мир // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 68-69 : фото
849664
  Николаев С.В. Мой марийский Урал : стихи и поэма / Семен Николаев ; пер. с марийск. – Москва : Современник, 1974. – 55 с.
849665
  Шмелев И.С. Мой Марс / И.С. Шмелев. – Москва, 1990. – 284с.
849666
  Ласкер Э. Мой матч с Капабланкой / Э. Ласкер. – Л, 1925. – 63с.
849667
  Стаханов А.Г. Мой метод / А.Г. Стаханов. – М, 1935. – 13с.
849668
  Стаханов А.Г. Мой метод / А.Г. Стаханов. – Киев, 1935. – 15с.
849669
  Якут В.С. Мой мир - театр / В.С. Якут. – М., 1987. – 160с.
849670
  Воронько П.М. Мой мир : Стихи / П.М. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 208с.
849671
  Журавлев Н.П. Мой мир / Н.П. Журавлев. – М., 1970. – 63с.
849672
  Акопян А. Мой мир : стихотворения, поээмы / Акопян А. ; сост. и вступит. статья Л. Мкртчяна. – Москва : Художественная литература, 1974. – 270 с.
849673
  Грубиян М.М. Мой мир : стихи / М.М. Грубиян. – Москва, 1979. – 295 с.
849674
  Шевчук В.В. Мой мир : [проза и поэзия : в 2 т.] / Шевчук В.В. // Termi 2. – Днепропетровск : Акцент ПП. – ISBN 978-966-921-071-5
[Т. 1] : Отражение света - порог перед тьмю. – 2016. – 262, [2] с. : ил.
849675
  Сисакян А. Мой мир зарифмованый... : Стихи разных лет / Алексей Сисакян. – Дубна : [Б.и.], 1999. – 120с.
849676
  Ата Салих Мой наказ : избранные стихи / Ата Салих ; пер. с туркм. Г. Веселкова. – Ашхабад : Туркменогиз, 1944. – 56 с.
849677
  Мато Н. Мой народ Сиу / Н. Мато. – М., 1964. – 182с.
849678
   Мой Новосибирск родной : [сборник стихов / сост. Н.Ф. Смирнова]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1980. – 191 с. : цв. ил.
849679
   Мой Новосибирск родной : [сборник стихов / сост. Н.Ф. Смирнова. – 2-е изд.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1981. – 192 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание
849680
  Шиваза Я.Д. Мой новый дом : повесть / Ясыр Шиваза; пер. с дунган. Н.Удалова. – Фрунзе : Кыргызстан, 1969. – 158 с.
849681
  Виктор И. Мой номер - первый / И. Виктор. – Москва, 1981. – 368с.
849682
  Горяинов В.Г. Мой огонь / В.Г. Горяинов. – Сталино, 1955. – 51с.
849683
  Шмелев Ю.А. Мой океан / Ю. Шмелев. – Мурманск : Кн. изд-во, 1967. – 32 с. : ил. – Миниатюрное издание
849684
  Татьяничева Л.К. Мой олененок / Л.К. Татьяничева. – М., 1969. – 144с.
849685
  Алешин М.В. Мой опыт / М. Алешин. – Москва : Московский рабочий, 1947. – 16 с. – (Библиотечк шахтера)
849686
  Черных А. Мой опыт агитационной работы в цехе / А. Черных. – Молотов, 1951. – 20с.
849687
  Белый И.П. Мой опыт бурения станком новой отечественной конструкции / И.П. Белый. – М., 1952. – 14 с.
849688
  Гусарская Г.Ю. Мой опыт воспитания в старшик классах интереса и развития склонностей учащихся к научным знаниям / Г.Ю. Гусарская. – Казань, 1961. – 16 с.
849689
  Озерный М.Е. Мой опыт выращивания высоких урожаев кукурузы / М.Е. Озерный. – Москва, 1951. – 24 с.
849690
  Нектов П.В. Мой опыт высокопроизводительного использования комбайна / П.В. Нектов. – Москва, 1955. – 24с.
849691
  Недефов И.И. Мой опыт отличного содержания пути / И.И. Недефов. – Харьков, 1953. – 36с.
849692
  Фандеев Д. Мой опыт руководства кружком по изучению истории КПСС / Д. Фандеев. – Брянск, 1955. – 16с.
849693
  Нимейер О. Мой опыт строительства : Бразилиа / О. Нимейер. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 63с.
849694
  Нимейер Оскар Мой опыт строительства Бразилиа / Нимейер Оскар. – Москва, 1963. – 63 с.
849695
   Мой Оренбург. – Москва, 1986. – 120с.
849696
  Ла-Барт Ф. де Мой ответ на "ответ" г. Шаровольского. – [Киев] : б. и., 1908. – 57с. – Отд. оттиск из: Журнал Народного просвещения ; Критика и библиография, К., 1908
849697
  Ангелина П.Н. Мой ответ на американскую анкету / П.Н. Ангелина. – Москва, 1950. – 96с.
849698
  Ситько С.П. Мой отец - Пантелеймон Онуфриевич Ситько // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 2. – С. 25-34. – ISSN 1023-2427
849699
  Осмоналиев Качкынбай Мой отец : повести и рассказы / Осмоналиев Качкынбай; пер. с кирг. А.Дугинца. – Фрунзе : Кыргызстан, 1975. – 267 с.
849700
  Разикашвили В. Мой отец Важа Пшавела / В. Разикашвили. – Тбилиси, 1977. – 152с.
849701
  Булах П.Е. Мой отец: штрихи к биографии Евгения Георгиевича Булаха // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 221-222. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
849702
  Бочков К. Мой отчет избирателям / К. Бочков. – М. : Партиздат ЦК ВКП/б/, 1936. – 20 с.
849703
  Соложенкина С.Л. Мой отчий дом / С.Л. Соложенкина. – Баку, 1966. – 76с.
849704
  Лихарев Б.М. Мой отыщется след: Избранн. / Б.М. Лихарев. – Л., 1975. – 287с.
849705
  Пришвин М.М. Мой очерк / М.М. Пришвин. – М., 1933. – 314с.
849706
   Мой папа - рабочий. – Одесса, 1982. – 32с.
849707
  Солодовник С. Мой папа // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 1/2. – С. 178-183. – ISSN 0131-8136


  К 105-летию со дня рождения художника Солодовника С.М.
849708
  Козин В.Е. Мой парень / В.Е. Козин. – Куйбышев, 1958. – 32с.
849709
  Бусуйок А. Мой парижский дядя : повесть / урклиу Бусуйок; авториз. пер. с молд. В.Бжезовского. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 238 с.
849710
   Мой партийный билет : из документов и материалов Пермской областной партийной организации / [сост. Т.И. Демиденко]. – Пермь : Кн. изд-во, 1990. – 252 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-7625-0078-0
849711
  Урина О.К. Мой первый алфавит / О.К. Урина. – М., 1990. – 32с.
849712
  Зайцев В.И. Мой первый пароход / В.И. Зайцев. – Симферополь, 1989. – 255с.
849713
  Голубев А.А. Мой первый снег / А.А. Голубев. – Воронеж, 1970. – 64с.
849714
  Автомонов П.Ф. Мой позывной - "Галка" / П.Ф. Автомонов. – Москва, 1986. – 366 с.
849715
  Быков Н.А. Мой позывной - Арзамас! / Н.А. Быков. – М., 1988. – 61с.
849716
  Шолом-Алейхем Мой поклонник и друг / Шолом-Алейхем. – Одесса. – 15 с.
849717
  Холодковский В. Мой полк - моя семья / В. Холодковский. – М., 1944. – 48с.
849718
  Сангулиа Ш. Мой попутчик : стихи / Шалва Сангулиа ; пер. с абхаз. – Сухуми, 1960. – 80 с.
849719
  Печавин И.П. Мой поселок / И.П. Печавин. – Саратов, 1978. – 40с.
849720
  Залыгин С.П. Мой поэт / С.П. Залыгин. – Москва : Советская Россия, 1971. – 127 с.
849721
  Карпенко В.М. Мой правый берег / В.М. Карпенко. – Алма-Ата, 1989. – 301с.
849722
  Крюс Дж. Мой прадедушка, герой и я : [для детей : пер. с нем.] / Джеймс Крюс // О гномах и сиротке Марысе : [пер. с пол.] / М. Конопницкая. – Москва : Правда, 1988. – с.
849723
  Егорова Т. Мой прекрасный джентльмен : комедия в двух частях // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 1. – С.12-35. – ISSN 0132-2036
849724
   Мой приятель Сык. – М, 1988. – 304с.
849725
  Либкнехт К. Мой процесс по документам / К. Либкнехт. – Пг, 1918. – 214с.
849726
  Федоров А.М. Мой путь / А.М. Федоров. – М. – 220с.
849727
  Корчагина-Александровская Мой путь / Корчагина-Александровская. – Ленинград, 1934. – 80 с.
849728
   Мой путь в науке (интервью с проф. А.А. Зиновьевым) // Личность. Культура. Общество : теоретический и практический журнал. – Москва, 2001. – Т. 3, вып. 4. – С.278-334
849729
  Шевалье М. Мой путь и мои песни / М. Шевалье. – Москва, 1977. – 279 с.
849730
  Схенк А. Мой путь к вершинам / А. Схенк. – М., 1973. – 152с.
849731
  Зильман Х. Мой путь к животным / Х. Зильман. – М, 1978. – 191с.
849732
  Водопьянов М.В. Мой путь к полюсу / М.В. Водопьянов. – Воронеж, 1939. – 342с.
849733
  Брюсов В. Мой Пушкин / В. Брюсов. – Москва ; Ленинград : Государственное здательство, 1929. – 319 с.
849734
  Цветаева М.И. Мой Пушкин / М.И. Цветаева. – М, 1967. – 275с.
849735
  Цветаева М.И. Мой Пушкин / М.И. Цветаева. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1981. – 223 с.
849736
  Цветаева М.И. Мой Пушкин / М.И. Цветаева. – Баку, 1988. – 280с.
849737
  Цветаева М.И. Мой Пушкин / М.И. Цветаева. – Алма-Ата, 1990. – 205с.
849738
  Никонов Н.Г. Мой рабочий одиннадцатый / Н.Г. Никонов. – М, 1983. – 270с.
849739
  Маршалл У. Мой радоиактивный сад / У. Маршалл. – Москва, 1991. – 32 с.
849740
  Озаровская О.Э. Мой репертуар : сборник произведений для эстрады / О.Э. Озаровская. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корнфельда ; [Тип. журн."Сатирикон, М.Г. Корнфельда"], 1911. – 204, [4] с.
849741
  Гиляжев Х. Мой род : стихи / Х. Гиляжев; пер. с башк. – Москва : Современник, 1984. – 64 с.
849742
  Уйгун Мой родник : стихи и поэма / Уйгун ;. – Москва : Советский писатель, 1968. – 207 с.
849743
  Гаджиев З. Мой родной аул : стихи и поэма / З. Гаджиев; пер. с азар. – Москва : Советский писатель, 1959. – 98 с.
849744
  Неклюдова О.С. Мой родной дом / О.С. Неклюдова. – М., 1961. – 160с.
849745
  Мурадов А. Мой русский брат / А. Мурадов. – Ашхабад, 1965. – 156 с.
849746
  Крылова Н.Г. Мой русский букварь / Н.Г. Крылова, Т.С. Залманова, Е.В. Фомина ; руководитель проект. Ю.Е. Прохоров ; Гос. ин-т русского языка им. А.С. Пушкина. – Москва : Русский язык - Медиа, 2007. – 192 с. : илл. – Проект "Русский язык для всех детей и для каждого ребенка". – ISBN 978-5-9576-0299-6
849747
  Огарев Н.П. Мой русский стих, живое слово... / Н.П. Огарев. – Москва : Детская литература, 1975. – 111с.
849748
  Огарев Н.П. Мой русский стих, живое слово... / Н.П. Огарев. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 111с.
849749
  Огарев Н.П. Мой русский стих, живое слово... / Н.П. Огарев. – Москва, 1983. – 160с.
849750
  Маканны Ш. Мой рыжий дрозд / Ш. Маканны. – М, 1989. – 253с.
849751
  Кисиль В.Я. Мой сакральный Прованс : философическое эссе / В.Я. Кисиль ; [фото В.В. Рибери]. – Одесса : ВМВ, 2016. – 23, [1] с., [8] л. цв. фотоил. : ил. – ISBN 978-966-413-587-5
849752
  Гельбак П.А. Мой сверстник : роман / П.А. Гельбак. – Вильнюс : Гослитиздат, 1959. – 468 с.
849753
  Бридака Л.Я. Мой свет : стихи / Л.Я. Бридака; пер. с латыш. С.Кузнецовой. – Москва : Советский писатель, 1970. – 120 с.
849754
  Закусина Н.М. Мой светлый день / Н.М. Закусина. – Новосибирск, 1972. – 61с.
849755
  Браун Н.Л. Мой светлый край / Н.Л. Браун. – Москва, 1945. – 123с.
849756
  Гаврилов А.С. Мой светлый край / А.С. Гаврилов. – Ярославль, 1978. – 62с.
849757
  Авдышев А.И. Мой Север светлый : альбом линогравюр / А.И. Авдышев. – Петрозаводск : Карелия, 1983. – 62 с. : ил.
849758
  Флеров В. Мой словарик / В. Флеров. – 3-е изд. – М.Л., 1925. – 64с.
849759
  Грин Г. Мой собственный мир : Фрагменты книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 12. – С. 163-187. – ISSN 1130-6545
849760
  Бсису М. Мой Советский Союз / М. Бсису. – М., 1984. – 208с.
849761
  Межелайтис Э. Мой соловей : стихи / Эдуардас Межелайтис ;. – Каунас : Гослитиздат ЛитССР, 1952. – 124 с.
849762
  Уварова Л.З. Мой сосед Мишка / Л.З. Уварова. – Москва, 1968. – 192с.
849763
  Демин А. Мой спортивный путь / А. Демин. – М, 1954. – 92с.
849764
  Пономарева Н.А. Мой спортивный путь / Н.А. Пономарева. – М., 1963. – 88с.
849765
  Костылева Н. Мой способ, а иногда и причина жить (штрихи к портрету Томаса Вульфа) // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (37). – С. 36-45
849766
  Василевский И И. Мой спутник солнце / И И. Василевский, . – Минск, 1971. – 223с.
849767
  Алексеев М.Н. Мой Сталинград / М.Н. Алексеев. – Москва, 1993. – 46с.
849768
  Козловская М.Н. Мой старший брат / М.Н. Козловская. – Минск, 1968. – 144с.
849769
  Алабаева М.Э. Мой старший брат / М.Э. Алабаева. – Таллин, 1974. – 155с.
849770
  Панферов А.И. Мой старший брат: Штрихи жизни Ф. Панферова / А.И. Панферов. – М., 1975. – 248с.
849771
  Панферов А.И. Мой старший брат: Штрихи жизни Ф. Панферова / А.И. Панферов. – Изд. перераб. и доп. – М., 1980. – 280с.
849772
  Пожера Ю. Мой суд : повесть / Юозас Пожера ;. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 165 с.
849773
  Завадский-Краснопольский В.А. Мой судебный процесс с японским подданным Иосифом Николаевичем (Иосибуми) Куроно, лектором японского языка при Императорском С.-Петербургском университете и редактором анонимного военного толмача, сост.для русской армии во время Русско-японской войны / В.А. Завадский-Краснопольский, преп. япон. яз. в Гимназии имп. Александра I в Спб. – Санкт-Петербург : Тип. "Самокат", 1909. – [2], 96, 48 с., 4 л. портр. факс.
849774
  Чекалина Н. Мой сын / Н. Чекалина. – М., 1942. – 15с.
849775
  Автомонов П.Ф. Мой танк - 317 : повести / П.Ф. Автомонов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 310 с.
849776
  Автомонов П.Ф. Мой танк - 317 : повести / Павло Автомонов ; авторизов. пер. с укр. И. Динкевича. – Москва : Военное издательство, 1978. – 235, [5] с.
849777
  Головин А.Д. Мой Танкоград / А.Д. Головин. – Челябинск, 1979. – 104с.
849778
  Бродский И.И. Мой творческий путь / И.И. Бродский. – 2-е изд.доп. и перераб. – Л, 1965. – 176с.
849779
  Самохвалов А.Н. Мой творческий путь / А.Н. Самохвалов. – Ленинград, 1977. – 319 с.
849780
  Грасси Паоло Мой театр / Грасси Паоло; Беседы, записанные Эмилио Поцци ; Пер. с итал. Ю.А. Добровольской. – Москва : Искусство, 1982. – 312с.
849781
  Цеков П. Мой товарищ : стихи / Пасарби Цеков; пер. с абазин. Л.Епапешникова. – Черкесск : Карачаево-Черкеск. кн. изд., 1957. – 27 с.
849782
  Мартынов А.К. Мой товарищ : повесть в стихах / А.К. Мартынов. – Саранск, 1958. – 112 с.
849783
  Каманин Ф.Г. Мой товарищ : повесть / Ф.Г. Каманин. – М. : Детская литература, 1963. – 189 с.
849784
  Каманин Ф.Г. Мой товарищ : повесть / Ф.Г. Каманин. – 5-е изд. – М. : Детская литература, 1977. – 223 с.
849785
  Кастро Б. Мой товарищ отец / Б. Кастро. – Москва, 1960. – 200с.
849786
  Токарев С.Н. Мой трудный май : повесть / С.Н. Токарев. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 143 с.
849787
  Кан Луис Логан Лаура Мой узел Web / Кан Луис Логан Лаура. – М, 1996. – 232с.
849788
  Чуковский К.И. Мой Уитмен : очерки о жизни и творчестве / Корней Чуковский. – Москва : Прогресс, 1966. – 271 с.
849789
  Чуковский К.И. Мой Уитмен. Его жизнь и творчество / К.И. Чуковский. – 2-е изд. – М, 1969. – 304с.
849790
  Петерс Я.Я. Мой улей : стихи / Я.Я. Петерс. – Москва : Советский писатель, 1978. – 151 с.
849791
  Марьев Б.М. Мой Урал / Б.М. Марьев. – Свердловск, 1972. – 72с.
849792
  Бальшина Н.Я. Мой участок ускорения : Опыт работы Героя Соц. Труда В.П. Брезгунова, [бригадира токарей-карусельщиков произв. об-ния "Уралэлектротяжмаш"] / Н.Я. Бальшина. – Москва : Машиностроение, 1989. – 95, [1] с. – (Герои труда)
849793
  Фере Н.Э. Мой учитель / Н.Э. Фере. – М, 1953. – 104с.
849794
  Икрами Д. Мой учитель, моя школа и я сам : повесть / Джалол Икрами; пер. с тадж. М.Заид. – Москва : Детская литература, 1970. – 112 с.
849795
  Копа Р. Мой футбол / Р. Копа. – М., 1984. – 71с.
849796
  Мухаметшин Г. Мой характер : юморист. рассказы / Гаиз Мухаметшин ; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1968. – 159 с.
849797
  Танк Максим Мой хлеб насущный : стихи / Танк Максим. – Минск, 1965. – 207 с.
849798
  Элляй Мой хомус / Элляй. – М., 1974. – 127с.
849799
  Нор-Айр Мой цветущий сад / Нор-Айр. – Москва, 1976. – 190 с.
849800
  Агеев Л.М. Мой человек : стихотворения / Л.М. Агеев. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 107 с.
849801
  Славин Л.И. Мой чувствительный друг / Л.И. Славин. – Москва, 1973. – 414с.
849802
  Машбаш И. Мой шар земной : стихи и поэма / Исхак Машбаш ; авториз. пер. с адыг. – Москва : Советская Россия, 1971. – 160 с.
849803
  Кундера Милан Мой Яначек : эссе // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 157-184. – ISSN 1130-6545


  Ессе присвячені чеському композитору Леошу Яначеку
849804
  Канюков А.Ф. Мой ясовей / А.Ф. Канюков. – Архангельск, 1964. – 55с.
849805
   Мойсеєнко Владислав Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 319 : фото
849806
  Franko Ivan Мойсей-Moses / Franko Ivan; Transl. by Melnyk Bohdan. – Toponto : Basilian, 2002. – 141p. – (Ukrainian classik). – ISBN 0-921537-54-9
849807
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / Іван Франко. – Накладом автора. – Львів : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Бернадского, 1905. – 102 с.
849808
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / Іван Франко. – 2-є вид. з передмовою. – Львів : Із "Загальної друкарні" ; [Укp.-Руська Видавн. Спілка], 1913. – XVII, 63 с. – (Літературно-наукова бібліотека ; Ч. 153)
849809
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / Іван Франко. – 3-є вид. – [Київ] : [Криниця ; Друк. А. Гросмана], 1916. – 56 с.
849810
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / Іван Франко. – 4-е вид. з передмовою. – Коломия : З друк. М. Бойчука, 1930. – XXI, 63 с. – (Видавництво "Чорногора")
849811
  Франко І.Я. Мойсей : Поема / І.Я. Франко; Передмова О. Фінкеля. – Харків; Дніпропетровськ : ДЛВ, 1930. – 100с. – (Масова худ. б-ка)
849812
  Франко Іван Мойсей = Moses / Франко Іван; Ред. і статті Ю.Шевельова; Укр. вільна акад. наук у США. – Нью-Йорк, 1968. – 156,[2]с. : іл.
849813
  Франко І.Я. Мойсей = Moses : поема / Іван Франко ; [переклад Віри Віч ; іл. Євгена Безніска]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 309, [3] с. : іл. – Другий тит. арк. англ. - Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0371-2
849814
   Мойсей українського Духа : [наук.-іст., мистецькі, моногр. матеріали й док. про Митрополита Андрея Шептицького] / [авт.-упоряд. О.Д. Михайлюк ; наук. ред. Л. Гентош]. – Львів : Артклас, 2015. – 559, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97000-3-2
849815
  Коцарев О. Мойсей Фішбейн. In Memoriam // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 27


  Помер поет, перекладач, громадський діяч Мойсей Фішбейн. Збігли 73 роки насиченого, творчого, пристрасного життя.
849816
  Ярема Яким Мойсєй = Поема Івана Франка : критична студія. – Накладом автора. – Тернопіль : З друкарні подільскої Йосипа Степка, 1912. – 59 с. – На обкл. після назви: На стрічу ювілею сороклїтної праці Духа-Творця Новочасної України. – (Критична студія)
849817
  Панченко В. Мойсівка, "український Версаль" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 22


  У 1830-1840 роки маєток Волховської в селі Мойсівка мав репутацію "українського Версаля".
849818
  Радишевський Р.П. Мойсієнко Анатолій Кириллович (- поет, мовознавець, літературний критик, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 342. – ISBN 978-966-02-9001-3
849819
  Єрмоленко С.Я. Мойсієнко Анатолій Кирилович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 177-178
849820
   Мойсієнко Анатолій Кирилович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 315. – ISBN 978-966-439-754-1
849821
   Мойся Ріхард Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 319 : фото
849822
  Крьстев Б. Мойта служба полицейска / Б. Крьстев. – София, 1992. – 160с.
849823
   МОК и международные спортивные объединения. – М, 1979. – 262с.
849824
  Векслер А.Г. Моква в Москве / А.Г. Векслер. – Москва, 1968. – 122с.
849825
   Моклярчук Михайло Павлович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 177. – ISBN 978-617-7530-19-9
849826
  Мішура Ю.С. Моклярчук Михайло Павлович (- математик ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 348. – ISBN 978-966-02-9001-3
849827
   Моклячук Л.І. - 70 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 102-103 : фото. – ISSN 2077-4893
849828
   Моклячук Михайло Павлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 315. – ISBN 978-966-439-754-1
849829
   Моклячук Михало Павлович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 201-202. – ISBN 978-966-439-757-2
849830
  Пассар А.А. Мокона : стихи ипоэма / А.А. Пассар; пер. нанайск. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 104 с.
849831
  Шемаханова Н.М. Мокотрофия древесных пород. / Н.М. Шемаханова. – Москва, 1962. – 376с.
849832
  Гребінь В.В. Мокра Волноваха (- річка у Волноваському і Старобішевському районах Донецької обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 348. – ISBN 978-966-02-9001-3
849833
  Гребінь В.В. Мокра Заплавка (- річка в Магдалинівському та Царичанському районах Дніпропетровської обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 348. – ISBN 978-966-02-9001-3
849834
  Гребінь В.В. Мокра Лип"янка (- річка у Карлівському та Машівському районах Полтавської обл.) / В.В. Гребінь, В.В. Дем"янов // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 349. – ISBN 978-966-02-9001-3
849835
  Гребінь В.В. Мокра Маячка (- річка у Карлівському та Машівському районах Полтавської обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 349. – ISBN 978-966-02-9001-3
849836
  Гребінь В.В. Мокра Плотва (- річка у Попаснянському районі Луганської обл., та Артемівському районі Донецької обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 349-350. – ISBN 978-966-02-9001-3
849837
  Гребінь В.В. Мокра Сура (- річка у Верхньодніпровському , Криничанському, Солонянському та Дніпропетровському р-х, Дніп.обл) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 350. – ISBN 978-966-02-9001-3
849838
   Мокрая консервация паровых котлов.. – М, 1963. – 12с.
849839
  Шалатонов В.Г. Мокрая сопка / В.Г. Шалатонов. – М, 1985. – 223с.
849840
  Гуцевич А.В. Мокрецы. Кровососущие двукрылые семейства Heleidae / А.В. Гуцевич. – Москва-Л., 1956. – 52с.
849841
  Гребінь В.В. Мокрий Індол (-річка у Білогірському, Іслямтерецькому р-х АР Крим) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 353. – ISBN 978-966-02-9001-3
849842
  Хільчевський В.К. Мокрий Іржавець (- річка в Оржицькому районі Полтавської обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 353. – ISBN 978-966-02-9001-3
849843
  Гребінь В.В. Мокрий Ташлик (- річка в Новомиргородському районі Кіровоградської обл. та Кам"янскому районі Черкської обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 353. – ISBN 978-966-02-9001-3
849844
  Гребінь В.В. Мокрі Яли (- річка у Волноваському та Великоновосільківському районах Донецької обл.) / В.В. Гребінь, В.В. Дем"янов // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 355. – ISBN 978-966-02-9001-3
849845
  Поляков В.Є. Мокроусов - правда і вигадки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 13-16. – ISSN 2077-1800


  У статті досліджуються факти і причини відставки командувача партизанським рухом Криму О.В. Мокроусова і його подальша доля.
849846
  Соловейчик С.Л. Мокрые под дождем / С.Л. Соловейчик. – М., 1968. – 95с.
849847
  Назарова А.И. Мокрый монтарь табака : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Назарова А.И. ; Кубан. с.-х. ин-т. – Краснодар, 1967. – 17 с.
849848
  Руднева А.В. Мокрый снег и обледенение проводов на территории СССР. / А.В. Руднева. – Л., 1964. – 167с.
849849
  Устинова В.А. Мокрый снег. / В.А. Устинова. – Рига, 1962. – 142с.
849850
  Гребінь В.В. Мокрянка (- річка у Тячівському районі Закарпатської обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 357. – ISBN 978-966-02-9001-3
849851
  Ільїн В.В. Мокша // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 61. – ISBN 966-316-069-1
849852
  Козлов А.А. Мокшанский результатив и диахрония результативной конструкции // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 51-75. – ISSN 0373-658Х
849853
  Потапкин С.Г. Мокшанско-русский словарь / С.Г. Потапкин, А.К. Имяреков. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1949. – 359 с.
849854
  Казанцев А.П. Мол "Северный" / А.П. Казанцев. – М., 1952. – 391с.
849855
  Вярыга В.А. Моладзь у грамадска-палітычным жыцці на тэрыторыі Беларусі (канец ХІХ ст. – жнівень 1914 г.) : аутарэф. дыс. ... канд. гістарычных навук : 07.00.02 / Вярыга Вадзім Аляксандравіч ; Беларус. дзяржауны ун-т. – Мінск, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
849856
  Файзуллин Р.М. Молассоидные золотоносные конгломераты Балейского грабена (Восточное Забайкалье) и их роль в образовании кайнозойских россыпей. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Файзуллин Р.М.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1967. – 26л.
849857
  Беккер Ю.Р. Молассы докембрия / Ю.Р. Беккер. – Ленинград : Недра : Ленинградское отд-ние, 1988. – 287, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 250-262 (97 назв.). – ISBN 5-247-00123-0
849858
  Беляев М.А. Молва : лирика / М.А. Беляев. – Москва : Советский писатель, 1967. – 95 с. : портр.
849859
  Салынский А.Д. Молва / А.Д. Салынский. – Москва, 1982. – 80с.
849860
  Стекольников И.С. Молгния, гроза и грозозащита. / И.С. Стекольников. – Москва, 1950. – 32с.
849861
  Стати В. Молдаване Украины : историко-географическое и этнодемографическое исследование / Василий Стати ; Ассоциация молдаван Украины. – Одесса : ВМВ, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-413-171-8
849862
   Молдаване.. – Л, 1980. – 27с.
849863
  Орлик В.М. Молдавани в Україні : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Орлик В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 17л.
849864
  Орлик Василь Михайлович Молдавани в Україні (1920-1929 рр.) : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Орлик Василь Михайлович; Київ. держ. лінгвіст. ун-тет. – К., 1998. – 186л. – Бібліогр.:л.148-155
849865
  Статі В. Молдавани України = Moldovenii din Ucraina : історіко-географічне та етнодемографічне дослідження / Васілє Статі. – Одеса : [ Б.в. ], 2008. – 488 с. – ISBN 978-9975-78-517-4
849866
  Верба Ю.А. Молдаванское отродье : переиздание "с походом" : рассказы / Юлия Верба. – Одесса : Астропринт, 2018. – 141, [3] с. – ISBN 978-966-927-389-5
849867
   Молдавия-цветущий сад. – Кишинёв, 1981. – 252с.
849868
  Беликова Ю.В. Молдавия - Румыния: перспективы сближения / Ю.В. Беликова, А.Л. Бовдунов // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (7). – С. 70-86. – ISSN 2079-3359
849869
  Себряковский В. Молдавия / В. Себряковский. – Москва, 1948. – 172с.
849870
  Берман В.Д. Молдавия : фотоальбом / сост. В.Д. Берман. – Москва : [б. и.], 1980. – 126 с.
849871
  Демидецкий В. Молдавия : независимость от здравого смысла // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 13 (1132). – С. 22-25. – ISSN 0234-1670
849872
   Молдавия в период развитого социализма. – Кишинёв, 1982. – 224 с.
849873
   Молдавия в эпоху феодализма. – Кишинёв
1. – 1961. – 454с.
849874
   Молдавия в эпоху феодализма. – Кишинёв
4. – 1986. – 364с.
849875
   Молдавия в эпоху феодализма. – Кишинёв
5. – 1987. – 326 с.
849876
  Цыху Октавиан Молдавия и басня Крылова : Молдавия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 124-125 : Фото. – ISSN 1029-5828
849877
  Гонца Г.В. Молдавия и османская агрессия в последней четверти XV - первой трет XVI в. / Г.В. Гонца. – Кишинев, 1984. – 150с.
849878
  Верцан Ф.М. Молдавия и Россия: преемственность общественно-политической и философской мысли / Ф.М. Верцан. – Кишинев, 1984. – 175 с.
849879
  Дергачев В.А. Молдавия и соседение территории в эпоху бронзы / В.А. Дергачев. – Кишинев, 1986. – 220с.
849880
  Кетрару Н.А. Молдавия от камня до бронзы / Н.А. Кетрару, Л.Л. Полевой. – Кишинёв, 1971. – 80с.
849881
  Мохов Н.А. Молдавия эпохи феодализма : от древнейших времен до начала XIX века / Н.А. Мохов. – Кишинев : Издательство "Картя Молдовеняскэ", 1964. – 440 с.
849882
   Молдавія. – К., 1953. – 239с.
849883
  Бучушкану Г. Молдаво-русский словарь / Г. Бучушкану. – Балта, 1926. – 304 с.
849884
  Сергиевский М.В. Молдаво-славянские этюды / М.В. Сергиевский. – М., 1959. – 212с.
849885
  Думбрэвяну А.Н. Молдавская диалектная антропонимия / А.Н. Думбрэвяну. – Кишинев, 1982. – 160с.
849886
  Островский И. Молдавская книга / И. Островский, С. Рыбак. – Кишинев, 1970. – 49с.
849887
  Еронина Е.К. Молдавская кухня / Е.К. Еронина, М.И. Аваева. – Кишинев, 1990. – 271с.
849888
  Борщ А.Т. Молдавская лексикография (построение и язык русско-молдавских и молдавско-русских словарей) : Автореф... канд. филол.наук: / Борщ А.Т.;. – К., 1957. – 230л. – Бібліогр.:с.223-229
849889
  Мадан И.К. Молдавская литература / И.К. Мадан, И.И. Шпак. – Москва : Книга, 1972. – 208 с.
849890
  Коваль Д.В. Молдавская литературная критика в печати первой половины 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.642 / Коваль Д.В. ; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1970. – 27 с.
849891
  Хынку И.Г. Молдавская народная керамика / И.Г. Хынку. – Кишинев, 1969. – 144с.
849892
  Чебан И.Д. Молдавская народная лирическая поэзия. / И.Д. Чебан. – Кишинев, 1973. – 359с.
849893
  Жунгиету Е.В. Молдавская народная песня периодв ВОВ : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Жунгиету Е. В.; МВО Молд. ССР,Киш. ГУ. – Кишинев, 1974. – 24л.
849894
  Благодаров В.П. Молдавская национальная борьба / В.П. Благодаров, Л.С. Балобин. – Кишинёв, 1956. – 71с.
849895
   Молдавская новелла. – Кишинёв, 1963. – 287с.
849896
  Бэешу Н.М. Молдавская новогодняя обрядовая поэзия. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.648 / Бэешу Н.М.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
849897
  Асипов Л.А. Молдавская областная партийная организация в борьбе за проведение коллективизации сельского хозяйства / Л.А. Асипов. – Кишинёв, 1963. – 51с.
849898
  Еремия Анатолий Ильич Молдавская ономастика (1924-1984) : Обзор, очерк, исслед: Библиогр. указ. / Еремия Анатолий Ильич, Лунгу Магдалина Семеновна; Под ред.: Н.Г. Корлэтяну. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 143с.
849899
   Молдавская осень = Autumn in Moldavia : [альбом : пер. с молд.]. – Кишинев : Тимпул, 1987. – 178, [1] с. : в основном цв. ил.
849900
  Асипов Л.А. Молдавская партийная организация в борьбе за подготовку и проведение коллективизации сельского хозяйства./1927-1932 гг/ : Автореф... наук: / Асипов Л.А.; Акад. общ. наук при ЦК ВКПб. Каф. истории ВКПб. – Москва, 1950. – 28 л.
849901
  Корчмарь В.В. Молдавская пастушеская терминология / В.В. Корчмарь. – Кишинев, 1989. – 156с.
849902
  Молдавская Молдавская первая республиканская выставка рисунка : каталог / Молдавская, выставка рисунка респ.; Л.С. Сыдник. – Кишинев : Тимпул, 1975. – 30 с.
849903
  Финк В.Г. Молдавская рапсодия / В.Г. Финк. – М, 1966. – 222с.
849904
   Молдавская республиканская выставка произведений преподавателей художественных школ. Каталог. – Кишинёв, 1973. – 59 с.
849905
  Лазарев А.М. Молдавская советская государственность и бессарабский вопрос / А.М. Лазарев. – Кишинев, 1974. – 912с.
849906
  Савка П.Х. Молдавская советская литература на языках народов СССР / П.Х. Савка. – Кишинев, 1963. – 76с.
849907
   Молдавская ССР. – Москва;Ленинград : АН СССР, 1947. – 123с.
849908
  Одуд А.Л. Молдавская ССР / А.Л. Одуд. – Москва : Географгиз, 1955. – 224с.
849909
  Котляров Б.Я. Молдавская ССР / Б.Я. Котляров, А.В. Абрамов. – Москва : Музгиз, 1957. – 96 с., [3] л. ил. : ил., ноты. – Библиогр.: с. 95-96
849910
  Захарова Т.К. Молдавская ССР : Кратние сведения о природе, населении и хозяйстве / Т.К. Захарова. – Москва : Географгиз, 1959. – 72 с.
849911
   Молдавская ССР. – М., 1959. – с.
849912
   Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Кишинёв
1. – 1975. – 653с.
849913
   Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Кишинёв
2. – 1976. – 674с.
849914
  Левит С.Э. Молдавская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза против фашистских захватчиков (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Левит С. Э.; МВО СССР, Киш.ГУ. – Кишинев, 1957. – 16с.
849915
  Грек И.Ф. Молдавская ССР в общественно-политических связях СССР и НРБ (вторая половина 50-х - 70-е гг.) / И.Ф. Грек. – Кишинев, 1990. – 176с.
849916
   Молдавская ССР в цифрах. – Кишинёв, 1984. – 207 с.
849917
   Молдавская ССР в цифрах в 1987 году : краткий статистический справочник. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1988. – 276 с. – ISBN 5-362-00350-X
849918
  Морару Иван Селивестрович Молдавская ССР во внешнеэкономических связях Советского Союза (1959-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Морару Иван Селивестрович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1979. – 23л.
849919
  Щелоков Н.А. Молдавская ССР. / Н.А. Щелоков. – М, 1959. – 96с.
849920
  Ставраков Х.Н. Молдавская ССР. / Х.Н. Ставраков. – М., 1960. – 40с.
849921
   Молдавская художественная фотография. – Кишинёв, 1985. – 16с.
849922
  Черная Е.К. Молдавская эпистолярная литература 40-60-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Черная Е.К.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1973. – 26л.
849923
  Александри В. Молдавские баллады : для среднего школьного возраста : перевод с молдавского / В. Александри. – Кишинев : Шкоала советикэ, 1956. – 78 с.
849924
  Горловский С А. Молдавские встречи / С А. Горловский. – Кишинев, 1990. – 306с.
849925
  Удлер Р.Я. Молдавские говоры Черновицкой области в стравнении в говорами Молдавской ССР, / Р.Я. Удлер. – Кишинев, 1964. – 276с.
849926
  Веневцева Л.В. Молдавские грамоты XIV-XV веков как источник изучения истории украинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Веневцева Л.В. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1966. – 23 с.
849927
  Бакалов С. Молдавские казаки, происхождение, эволюция и организационная структура (XVI - XX вв.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 12-33. – ISBN 978-966-171-569-0
849928
  Гоберман Д.Н. Молдавские ковры / Д.Н. Гоберман. – Кишинёв, 1959. – 12с.
849929
  Лукьянец О.С. Молдавские коллекции в собраниях Государственного музея этнографии народов СССР / О.С. Лукьянец, Н.М. Калашникова. – Кишинев, 1990. – 125с.
849930
  Костенко Н.Ф. Молдавские напевы : стихи / Н.Ф. Костенко; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1961. – 78 с.
849931
   Молдавские народные песни. – К., 1986. – 128с.
849932
  Ботезату Г.Г. Молдавские народные сказки / Г.Г. Ботезату. – Кишинев, 1973. – 400с.
849933
   Молдавские народные сказки. – Кишинёв, 1981. – 400с.
849934
  Курбет В. Молдавские народные танцы. / В. Курбет, М. Мардарь. – Кишинев, 1969. – 235с.
849935
  Попович Ю.В. Молдавские новогодние праздники : (XIX - начало XX в.) / Ю.В. Попович ; АН МССР, Отд. этнографии и искусствоведения. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-182
849936
   Молдавские повести. – Москва : Известия, 1981. – 591с. – (Библиотека "Дружбы народов")
849937
   Молдавские рассказы. – М., 1959. – 399с.
849938
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1957. – 336с.
849939
   Молдавские сказки. – Изд. 2-е. – Кишинёв, 1959. – 336с.
849940
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1964. – 428с.
849941
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1965. – 428с.
849942
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1967. – 480с.
849943
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1968. – 480с.
849944
   Молдавские сказки. – Кишинёв, 1971. – 438с.
849945
   Молдавский исторический журнал = Revista de istorie a Moldovei : Revista stiintifica. – Chisinau : Stiinta, 1990-. – ISSN 0236-3100
№ 3-4 (19-20). – 1994. – З 1996 року назва "Revista de istorie a Moldovei@
849946
  Гром О.А. Молдавский национализм в "публичной сфере" Бессарабии // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 89-102. – ISSN 0132-1366
849947
  Зеленчук В.С. Молдавский национальный костюм / В.С. Зеленчук. – Кишинев, 1984. – 143с.
849948
  Бырня П.П. Молдавский средневековый город в вДнестровско-Прутском междуречье / П.П. Бырня. – Кишинев, 1984. – 206с.
849949
  Прилепов Д.И. Молдавский театр / Д.И. Прилепов. – М, 1967. – 165с.
849950
   Молдавский феодализм. – Кишинёв, 1991. – 276с.
849951
   Молдавский фольклор. – Москва : Художественная литература, 1953. – 332 с.
849952
   Молдавский фольклор. – Кишинёв, 1976. – 208с.
849953
  Попович Н.В. Молдавский фольклор на страницах русской прессы XIX века / Н.В. Попович. – Кишинев, 1982. – 167с.
849954
  Винниченко И.Ф. Молдавский эксперимент / И.Ф. Винниченко. – Москва, 1977. – 80с.
849955
  Паскарь Е. Молдавский язык - история упоминания лингвонима // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2018. – 26 mai (№ 21). – С. 6


  "В 25–ю годовщину объявления в Молдове праздника Лимба ноастрэ предлагаю еще раз ознакомиться с историей упоминаний о молдавском языке в европейской литературе и молдавских источниках с XVI века. Приведу лишь некоторые из них. Moldavische Sprasche, ...
849956
  Паря Е. Молдавский язык для стран СНГ : учебник для студ., обучающихся по спец. направления "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / Е. Паря, Д. Усач ; М-во образования и науки Рос. Федерации ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. лингвист. ун-т" ; М-во просвещения Респ. Молдова, Славянский ун-т. – Москва : ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2013. – 417, [2] с. : ил., табл. + + 1 CD. – Библиогр.: с. 9. – ISBN 978-5-88983-511-0
849957
  Корлэтяну Н.Г. Молдавский язык сегодня. / Н.Г. Корлэтяну. – Кишинев, 1983. – 86с.
849958
  Власова Л.В. Молдавско-польские политические связи в последней четверти XVII -начале XVIII в. / Л.В. Власова. – Кишинев, 1980. – 166с.
849959
  Бабий А.И. Молдавско-русские идейные связи в эпоху революционного народничества / А.И. Бабий, Л.К. Каряева ; АН Респ. Молдова, Ин-т философии, социол. и права. – Кишинев : Штиинца, 1991. – 99, [2] с. – Библиогр.: с. 89-100
849960
   Молдавско-русский словарь. – М., 1961. – 779с.
849961
   Молдавско-русско-украинские литературные и фольклорные связи. – Кишинёв, 1967. – 220с.
849962
   Молдавско-русско-украинские литературные связи второй половины 19 в.. – Кишинёв, 1979. – 283с.
849963
   Молдавско-русско-украинские литературные связи начала 20 в.. – Кишинёв, 1982. – 263с.
849964
  Савка П.Х. Молдавско-русско-украинские литературные связи. / П.Х. Савка. – Кишинев, 1973. – 208с.
849965
  Дука Г.Г. Молдавско-украинские культурные и научные связи : история и современность // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 166-173. – ISSN 0374-3896
849966
  Слабу Г.Г. Молдавско-украинские общественно-политические и философские связи 19 века. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Слабу Г.Г.; АН УССР.Объед.совет.Ин-та философии. – К, 1973. – 20л.
849967
  Мироненко Я.П. Молдавско-украинские связи в музыкальном фольклоре: история и современность / Я.П. Мироненко. – Кишинев, 1988. – 142с.
849968
  Брескану Г.А. Молдавское кино / Г.А. Брескану. – Кишинев : Тимпул, 1975. – 24 с.
849969
  Руссев Е.М. Молдавское летописание - памятник феодальной идеологии / Е.М. Руссев. – Кишинев, 1982. – 372с.
849970
  Постолаки Е.А. Молдавское народное творчество (ХІХ - начало ХХ в.) / Е.А. Постолаки. – Кишинев, 1987. – 203с.
849971
  Попович Н.В. Молдавское народное творчество и вопросы фольклористики в русской печати XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Попович Н.В.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – К., 1975. – 24л.
849972
   Молдавское Поднестровье в первобытную эпоху. – Кишинёв, 1987. – 130с.
849973
  Платон М.С. Молдавское село сегодня и завтра / М.С. Платон. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1977. – 174 с.
849974
  Гуцул Л.А. Молдавское советское языкознание (1924 - 1965 гг.) / Л.А. Гуцул. – Кишинев, 1969. – 112с.
849975
  Куруч Л.И. Молдавское стихосложение / Л.И. Куруч. – Кишинев, 1985. – 235с.
849976
  Тучинський В.А. Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка у складі УРСР 1924-1940 рр.: до питання про історичні корені виникнення сучасної проблеми Придністров"я // Україна в системі змін парадигми світопорядку XX-XXI століть : тези Міжнар. наук.-практ. конф., 19 берез. 2015 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Бориса Грінченка, Дипломат. акад. України при МЗС України, Ін-т історії України НАН України ; [редкол.: В.О. Огнев"юк (голова) та ін. ; наук. ред.: О.О. Салата]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – С. 81-87
849977
  Кралюк П. Молдавська держава - один із нащадків Руського королівства? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23-24 червня (№ 107/108). – С. 21
849978
  Райхель Ю. Молдавська поразка Росії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 липня (№ 103/104)


  Як бессарабська країна перетнула точку неповернення.
849979
   Молдавська радянська поезія. Антологія. – Київ : Дніпро, 1975. – 326с.
849980
  Бровко Ф. Молдавська Радянська Соціалістична Республіка / Ф. Бровко. – К., 1947. – 16с.
849981
  Ільяшенко К.Ф. Молдавська Радянська Соціалістична Республіка / К.Ф. Ільяшенко. – Київ, 1972. – 71с.
849982
   Молдавське радянське оповідання. – К., 1980. – 224с.
849983
  Корольов Д. Молдавські корені гетьманів і декабристів // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 8-14 ноября (№ 45). – С. 14-15


  "Молдавани (самоназва: «молдовень»; у сучасній україномовній літературі зустрічаються написання «молдавани» й «молдовани») є однією з найбільших національних меншин України. Згідно з даними перепису 2001 р. молдавська община налічує близько 250 тис. ...
849984
   Молдавські народні пісні. – Київ, 1977. – 127с.
849985
   Молдавські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1969. – 207 с.
849986
  Иванов Л.И. Молдинские были / Л.И. Иванов. – Москва, 1966. – 112с.
849987
  Златін О. Молдова : місце зіткнення геополітики і соціальної реальності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 35-39. – (Історичні науки)
849988
  Гольцов А. Молдова в сучасній стратегії Росії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С. 10-13. – (Історичні науки)
849989
   Молдова в эпоху феодализма. – Кишинёв
6. – 1992. – 291с.
849990
  Лупу М. Молдова и СНГ: перспективы развития // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 10 (1617). – С. 19-29. – ISSN 0869-44435
849991
  Крушинська Олена Молдова кольорова : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 126-130 : Фото
849992
  Девятков А.В. Молдова на перекрестке отношений России и ЕС // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 2 : Евросоюз и Россия: политика на постсоветском пространстве. – С. 187-202. – ISSN 0235-5620
849993
  Ляшенко Т. Молдова на шляху євроінтеграції: взаємовідносини влади та опозиції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 361-376
849994
  Райхель Ю. Молдова пройшла точку неповернення // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 13-14 серпня (№ 111/112). – С. 5


  Новий кабінет зосереджений на боротьбі з корупцією.
849995
   Молдова. В гости к соседям. Кишинев // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 44-47 : фото
849996
  Тодуа З. Молдова. Костры демократии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 10 (1605). – С. 7-24. – ISSN 0869-44435
849997
  Кулик В. Молдова: "новий старий" театр гібридної війни проти України й ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 1, 5


  27 березня в Кишиневі відбувся уже традиційний марш уніоністів із приводу 98-ої річниці об"єднання Бессарабії і Румунії. Трохи незвичним виявився масштаб заходу - за різними оцінками, на ньому були присутні від п"яти до десяти тисяч людей (в останні ...
849998
   Молдова: признаки стабильного роста на фоне бремени внешнего долга // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 42. – ISSN 2074-6040
849999
  Фурса С.Я. Молдован Валеріан Васильович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 37. – ISBN 978966-97130-0-1
850000
   Молдован Валеріан Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 315-316. – ISBN 978-966-439-754-1
<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,