Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
791001
  Кіраль С. "... Народилися з ним у собі": Тарас Шевченко на сторінках спогадів І. Жиленко та М. Коцюбинської // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 29 травня - 4 червня (№ 21). – С. 12-13
791002
  Кононенко П. "Народжуйте себе, допоки світу..." // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 30-35


  Вийшли у світ три томи творчих надбань, а аткож присвчений його життєтворчості бібліографічний покажчик "Література. Кінематограф. Політика" (К., 2011) - яскравий літопис високоврожайного поля многотрудної дороги Івана Драча
791003
  Степаненко М. "Народився, щоб осяяти Україну!" : Шевченкіана Олеся Гончара
791004
  Степаненко Микола "Народився, щоб осяяти Україну" : Шевченкіана Олеся Гончара
791005
  Станкович Є. "Народна музика стала частиною мене..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 21


  Євген Станкович - про те, чи важко сьогодні бути композитором та чому оперу "Страшнп помста" він пише вже друге десятиліття.
791006
  Ігнатенко І. "Народна релігія" та теорія "двовір"я" у світлі сучасних етнографічних досліджень // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 39-44
791007
  Колодюк І. "Народна релігія": основні аспекти дослідження в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 148-151. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Приділено увагу малодослідженому в Україні питанню, пов"язаному із вивченням "народної релігії". Розглянуто наукові підходи та особливості сучасного етапу досліджень у вітчизняній та зарубіжній етнології. Досліджено критику "народного двовір"я". The ...
791008
  Прибылева-Корба "Народная воля" / Прибылева-Корба. – М, 1926. – 232с.
791009
   "Народная воля" в документах и воспоминаниях.. – М. – 288с.
791010
  Сенчакова Л.Т. "Народная воля" в первой половине 80-х годов. : Автореф... канд.ист.наук: / Сенчакова Л.Т.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 16л.
791011
   "Народная воля" и "Черный предел"" : Воспоминания участников рев. движения в Петербурге в 1879-1882 гг.. – Л., 1989. – 413с.
791012
  Троицкий Н.А. "Народная воля" перед царским судом (1880-1894). / Н.А. Троицкий. – 2-е изд., испр. и доп. – Саратов, 1983. – 424с.
791013
   "Народная воля" перед царским судом.. – М., 1930. – 165с.
791014
   "Народная воля" перед царским судом.. – М., 1931. – 172с.
791015
  Троицкий Н.А. "Народная воля" перед царским судом. 1880-1891 гг. / Н.А. Троицкий. – Саратов, 1971. – 239с.
791016
  Бойко О. "Народний вектор життєдіяльності православної церкви в Україні у 20-30-ті роки ХХ століття // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол. В.Ф. Колесник]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2006. – Вип. 4 : [у 3 ч.], ч. 3 : Історія. – С. 420-426.
791017
  Щур Ю. "Народний дім" в історії боротьби за український Олександрівськ (1917 - 1916 рр.) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 вересня (№ 38). – С. 4
791018
   "Народний лікар" Мар"ян Панчишин : (до 135-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажчик / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Наук. б-ка ; [уклад.: А.В. Магльований, М.С. Надрага, С.В. Васільєва та ін. ; наук. ред. А.В. Магльований]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2017. – 171, [1] с. : іл., фотоіл. – Імен. покажчик: с. 164-171
791019
  Кудрявцев Л. "Народний паяц республіки" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 63). – С. 6


  Український актор Микола Яковченко.
791020
  Луцишина М. "Народні варіанти" листування у дослідженнях Г.Нудьги // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 127-131. – Бібліогр.: С. 131
791021
  Грабовський С. "Народні месники": міфи та реальність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 вересня (№ 174/175)


  Чи знають українські розвідники хоча б щось про радянських партизанів?
791022
   [Народна пісня : паралоги. – Афіни : Естія, 1996. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька біблотека]). – ISBN 960-05-0702-3
791023
   [Народна пісня : клефтські пісні. – Афіни : Ерміс, 1981. – 159 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
791024
   [Народна пісня про чужину. – Афіни : Ерміс, 1990. – 304, [12] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 48])
791025
   [Народний фольклорно-етнографічний ансамбль "Веснянка"] // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  "... Народний фольклорно-етнографічний ансамбль "Веснянка" відсвяткував цього року піввіковий ювілей. А нещодавно на Міжнародному фольклорному фестивалі у Космачі йому було вручено Гран-прі і визнано найкращим колективом".
791026
  Безкоровайна Олена «Народна пісня – дзеркало народної душі» (М. Драгоманов) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 259-264
791027
  Королев Ю.А. Народ-избирает своих депутатов / Ю.А. Королев. – М, 1984. – 64с.
791028
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Київ ; Харків, 1932. – 198 с.
791029
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Харків, 1934. – 156 с.
791030
  Копиленко О.І. Народжується місто : роман / О.І. Копиленко. – Харків : Прапор, 1980. – 175 с. – (Заграва)
791031
  Низовий І.Д. Народжуються квіти / І.Д. Низовий. – Ужгород, 1964. – 46с.
791032
   Народи-брати. Літ.-репертуарний збірник.. – К., 1954. – 220с.
791033
  Кізченко А.Ф. Народи-друзі, народи-соратники / А.Ф. Кізченко. – К., 1981. – 64с.
791034
  Головко М.К. Народи - брати / М.К. Головко. – Київ, 1968. – 184с.
791035
  Соколов В.В. Народи мені сина. / В.В. Соколов. – К., 1962. – 126с.
791036
  Снєгірьов Г.І. Народи мені три сини / Г.І. Снєгірьов. – Київ : Дніпро, 1973. – 255с.
791037
  Проніна Н.М. Народи Росії в антифеодальних рухах XVII століття. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.03 / Проніна Н.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
791038
  Проніна Наталія Михайлівна Народи Росії в антифіодальних рухах ХУІІ ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.03 / Проніна Наталія Михайлівна; КУ. – Київ, 1995. – 229л. – Бібліогр.:л.218-229
791039
  Кульова В. Народився козаком // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 8. – С. 23-24
791040
  Звірик П А. Народився красивим : повість та оповідання / П А. Звірик, . – Одеса, 1968. – 167с.
791041
  Караманов Ж. Народився хлопчик. Чоловік сварився, що подасть до суду // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 38 (191). – С. 50


  Як працюється провіднику потягу Астана - Київ.
791042
  Сидор-Гібелинда Народилась людина? ("Аутентифікація" Віктора Сидоренка) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 28-31. – ISBN 966-8917-08-1
791043
  Супруненко В.П. Народини / В.П. Супруненко. – Запоріжжя, 1993. – 136с.
791044
  Мандебура-Нога Народини: вірування, звичаї, обряди поліщуків (за експедиційними матеріалами) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 46-51
791045
  Родіна М.С. Народі пісні про радянську жінку. / М.С. Родіна, С.А. Біловод. – К., 1938. – 175с.
791046
   Народів збратана сім"я. Поетичне слово про возз"еднання України з Росією та дружбу радянських народів.. – К., 1979. – 232с.
791047
  Кыдырбаева Р.З. Народна-поэтические традиции в эпосе "Жаныл Мырза" / Р.З. Кыдырбаева. – Фрунзе, 1960. – 48с.
791048
  Павлюк С.П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини ХІХ-початку ХХ ст / С.П. Павлюк. – К, 1986. – 171с.
791049
   Народна армія. – Київ, 2000
791050
   Народна армія. – Київ
16 листопада. – 2000
791051
   Народна армія. – Київ
17 лютого. – 2000
791052
   Народна армія. – Київ
18 липня. – 2000
791053
   Народна армія. – Київ
19 липня. – 2000
791054
   Народна армія. – Київ
23 серпня. – 2000
791055
   Народна армія. – Київ
26 липня. – 2000
791056
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
2 квітня (№ 61). – 2013. – 8 с.
791057
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
4 червня (№ 99). – 2013. – 8 с.
791058
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
4 квітня (№ 63). – 2013. – 8 с.
791059
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
5 лютого (№ 23). – 2013. – 8 с.
791060
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 квітня (№ 64/65). – 2013. – 8 с.
791061
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 березня (№ 44/45). – 2013. – 16 с.
791062
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 лютого (№ 25). – 2013. – 8 с.
791063
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
11-16 листопада (№ 135). – 2013. – 24 с.
791064
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
12 лютого (№ 28). – 2013. – 8 с.
791065
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 лютого (№ 29). – 2013. – 8 с.
791066
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 червня (№ 106). – 2013. – 8 с.
791067
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
14 березня (№ 48). – 2013. – 8 с.
791068
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
16 березня (№ 49/50). – 2013. – 8 с.
791069
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
16 квітня (№ 71). – 2013. – 8 с.
791070
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
21 лютого (№ 35). – 2013. – 8 с.
791071
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 травня (№ 90). – 2013. – 8 с.
791072
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
23 травня (№ 91). – 2013. – 8 с.
791073
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 лютого (№ 39). – 2013. – 8 с.
791074
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 січня (№ 18). – 2013. – 8 с.
791075
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
30 квітня (№ 81). – 2013. – 8 с.
791076
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
31 січня (№ 20). – 2013. – 8 с.
791077
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6-11 січня (№ 1). – 2014. – 24 с.
791078
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 грудня (№ 101). – 2014. – 8 с.
791079
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
3 листопада (№ 43). – 2016. – 24 с.
791080
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 жовтня (№ 39). – 2016. – 24 с.
791081
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
8 вересня (№ 35). – 2016. – 24 с.
791082
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
10 листопада (№ 44). – 2016. – 24 с.
791083
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 вересня (№ 36). – 2016. – 24 с.
791084
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 грудня (№ 49). – 2016. – 24 с.
791085
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
20 жовтня (№ 41). – 2016. – 24 с.
791086
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 вересня (№ 37). – 2016. – 24 с.
791087
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 грудня (№ 50). – 2016. – 24 с.
791088
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
24 листопада (№ 46). – 2016. – 24 с.
791089
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 жовтня (№ 42). – 2016. – 24 с.
791090
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 вересня (№ 38). – 2016. – 24 с.
791091
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 грудня (№ 51). – 2016. – 24 с.
791092
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
1 лютого (№ 5). – 2018. – 24 с.
791093
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
1 березня (№ 9). – 2018. – 24 с.
791094
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
01 серпня (№ 29). – 2018. – 24 с.
791095
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
1 листопада (№ 44). – 2018. – 24 с.
791096
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
2 серпня (№ 31). – 2018. – 24 с.
791097
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
3 травня (№ 18). – 2018. – 24 с.
791098
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
4 жовтня (№ 40). – 2018. – 24 с.
791099
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
5 квітня (№ 14). – 2018. – 24 с.
791100
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 вересня (№ 36). – 2018. – 24 с.
791101
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 грудня (№ 49). – 2018. – 24 с.
791102
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 червня (№ 23). – 2018. – 24 с.
791103
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 березня (№ 10). – 2018. – 24 с.
791104
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
8 лютого (№ 6). – 2018. – 24 с.
791105
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
08 листопада (№ 45). – 2018. – 24 с.
791106
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
9 травня (№ 19). – 2018. – 24 с.
791107
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
9 серпня (№ 32). – 2018. – 24 с.
791108
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
9 липня (№ 27). – 2018. – 24 с.
791109
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
11 жовтня (№ 41). – 2018. – 24 с.
791110
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
12 квітня (№ 15). – 2018. – 24 с.
791111
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 вересня (№ 37). – 2018. – 24 с.
791112
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 грудня (№ 50). – 2018. – 24 с.
791113
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
14 червня (№ 24). – 2018. – 24 с.
791114
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 березня (№ 11). – 2018. – 24 с.
791115
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 лютого (№ 7). – 2018. – 24 с.
791116
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 листопада (№ 46). – 2018. – 24 с.
791117
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
16 серпня (№ 33). – 2018. – 24 с.
791118
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
17 травня (№ 20). – 2018. – 24 с.
791119
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
18 жовтня (№ 42). – 2018. – 24 с.
791120
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
18 січня (№ 3). – 2018. – 24 с.
791121
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
19 квітня (№ 16). – 2018. – 24 с.
791122
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
20 вересня (№ 38). – 2018. – 24 с.
791123
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
20 грудня (№ 51). – 2018. – 24 с.
791124
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
21 червня (№ 25). – 2018. – 24 с.
791125
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 лютого (№ 8). – 2018. – 24 с.
791126
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 березня (№ 12). – 2018. – 24 с.
791127
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 листопада (№ 47). – 2018. – 24 с.
791128
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
23 серпня (№ 34). – 2018. – 24 с.
791129
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
24 травня (№ 21). – 2018. – 24 с.
791130
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
25 жовтня (№ 43). – 2018. – 24 с.
791131
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
25 січня (№ 4). – 2018. – 24 с.
791132
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
26 квітня (№ 17). – 2018. – 24 с.
791133
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 вересня (№ 39). – 2018. – 24 с.
791134
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 грудня (№ 52). – 2018. – 24 с.
791135
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
28 липня (№ 29). – 2018. – 24 с.
791136
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
28 червня (№ 26). – 2018. – 24 с.
791137
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 березня (№ 13). – 2018. – 24 с.
791138
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 листопада (№ 48). – 2018. – 24 с.
791139
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
30 серпня (№ 35). – 2018. – 24 с.
791140
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
30 липня (№ 30). – 2018. – 24 с.
791141
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
31 травня (№ 22). – 2018. – 24 с.
791142
  Суходольський В.О. Народна артистка / В.О. Суходольський. – Київ, 1961. – 280с.
791143
   Народна артистка СРСР Лідія Чернишова : Збірник досліджень і спогадів.. – К., 1978. – 24с.
791144
  Мельничук-Лучко ЛТ Народна артистка УРСР В.А. Любарт / Мельничук-Лучко ЛТ. – Львів, 1964. – 55 с.
791145
   Народна архитектура українських Карпат. XV-XX ст.. – Київ, 1987. – 271 с.
791146
  Сополига М. Народна архітектура українців Словаччини / Мирослав Сополига ; Словац. нац. музей, Музей укр. культури у Свиднику. – Свидник : [б. в.], 2016. – 351, [1] с. : іл., фот. – Рез.: англ. – Бібліогр.: с. 334-339. – ISBN 978-80-89755-18-9


  У пр. № 1694765 напис: Київ, 30.5.2017 р. Вельмишановному професорові Володимиру Сергійчуку з вдячністю за величезний труд на ниві історії України та з побажанням нових звершень на вершинах науки. Мирослав
791147
  Карацуба М. Народна балада "Хворий Дойчин" як невд"ємна структурна складова ліро-епічних творів покосівського циклу // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 100-111. – ISBN 966-02-2984-4


  У центрі уваги в статті знаходиться одне з найбільш відомих ліро-епічних творів сербського народу, яке сходить за хронологічним ознакою до послекосовскому циклу (цикл епічних і ліро-епічних творів, які фіксують події після битви на Косовому полі). У ...
791148
  Клоков В. Народна боротьба на Україні в роки Великої Вітчизняної війни / В. Клоков. – К., 1957. – 220с.
791149
  Стефанюк С.К. Народна валеологія козацької держави / С.К. Стефанюк; Мін-во освіти України. Харків.держ.педагог.ун-тет ім.Г.С.Сковороди. – Харків : Крок. – ISBN 966-7093-75-1
Ч.2. – 1999. – 94с.
791150
  Волянюк Н.М. Народна вишивка Тернопільщини XX століття (історіографія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Волянюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 26 с. – Бібліогр.: 9 назв
791151
  Тихолаз Н. Народна вишивка у життєвій практиці Франка та його родини // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 27-31
791152
  Круцик Р.М. Народна війна : путівник до експозиції : 120 річниці від дня народження Євгена Коновальця присвячується / Роман Круцик. – Київ : [ТОВ "Дорадо-Друк"], 2011. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: с. 239-240. – ISBN 978-966-410-023-3
791153
  Шутой В.Ю. Народна війна Україні проти шведських загарбників у 1708-1709 рр. / В.Ю. Шутой. – К, 1951. – 238с.
791154
   Народна газета. – Київ, 2000
791155
  Маківка С.А. Народна гвардія імені Івана Франка : із спогадів підпільника / Степан Маківка. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1959. – 126 с.
791156
  Варягіна В.Д. Народна гвардія імені Івана Франка / В.Д. Варягіна, Г.С. Вакуленко. – Львів, 1967. – 295с.
791157
  Варягіна В.Д. Народна гвардія імені Івана Франка / В.Д. Варягіна, Г.С. Вакуленко. – Вид. 2-е, випр., доп. – Львів, 1979. – 231с.
791158
   Народна гвардія імені Івана Франка : До 40-річчя Перемоги рад. народу у Велик. Вітчизн. війні. Кат. вист.. – Львів, 1985. – 47с.
791159
  Грабовецький В. Народна героїня Ганка Баюрак. До 310-річчя уродин : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 20 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 3)
791160
  Зінченко Н. Народна демонологія у творчості Олекси Стороженка // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 116- 123. – (Бібліотека інституту філології)
791161
  Стельмахович М.Г. Народна дидактика . / М.Г. Стельмахович. – К., 1985. – 49с.
791162
  Степовик Д. Народна дипломатія Патріарха Філарета
791163
  Червінський В. Народна доброчинність в історії Київського університету / В. Червінський, С. Червінський // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 66-71. – ISBN 978-966-439-357-4
791164
  Грищенко М.М. Народна допомога школі / М.М. Грищенко. – Київ : Радянська школа, 1948. – 76 с.
791165
  Шокодько Г. Народна драма. Весілля
791166
  Гайдай М.М. Народна етика у фольклорі східних і західних слов"ян / М.М. Гайдай. – К., 1972. – 199с.
791167
  Єрьоміна О.Ю. Народна етимологія в латинських композитах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 153-157. – Бібліогр.: Літ.: с. 157; 14 п.


  У статті розглядається явище народної етимології в латинській мові. Народна етимологія реалізується в синхроніїї, але може бути джерелом діахронічних змін.
791168
  Пальчевська О.С. Народна етимологія як спосіб проникнення латинізмів у "народну мову" XIX ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 65-69. – ISSN 1996-9872
791169
  Мойсієнко А. Народна загадка в системі авторських художніх текстів


  Стаття присвячена питанням інтертекстуальності фольклорного елемента в авторському художньому тексті, зокрема особливостям функціонування народної загадки в поетичному і прозовому творі
791170
  Майсієнко А. Народна загадка в текстово-дискурсивному вимірі


  Йдеться про особливості народної загадки як текстово-дискурсивної структури.
791171
  Щербанюк О. Народна законодавча ініціатива як форма безпосереднього народовладдя: перспективи запровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7069-14-9
791172
  Горленко В.Ф. та ін. Народна землеробська техніка українців / В.Ф. та ін. Горленко. – К, 1971. – 164с.
791173
  Лучик В.В. Народна і наукова етимологія топонімів України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 50-58
791174
  Сорочук Л. Народна іграшка в етнічній картині світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 157-160. – ISBN 978-966-439-147-1
791175
  Герус Л. Народна іграшка у дослідженнях Катерини Матейко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 615-617. – ISSN 1028-5091
791176
  Сорочук Л. Народна іграшка як вияв традицій народного виховання в українській родині // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 645-650. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядаються традиції народного виховання в українській родині. Досліджено народну іграшку як феномен народної культури, завдяки якій відбувається виховання та розвиток дитини. Відомо, що граючись дитина піз- нає навколишній світ, ...
791177
  Тріска О.О. Народна ікона на склі другої половини 18-19 століття: європейський контекст : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Тріска О.О. ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
791178
  Средницька І. Народна ініціатива як форма безпосередньої демократії: поняття, сутність та види // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 45-49. – ISSN 1561-4999
791179
  Козловський В. Народна історична пісня у наукових зацікавленнях Івана Франка : (на матеріалах "Студій над українськими народними піснями") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 122-128. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
791180
  Биконя А.Г. Народна казка в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 83-93. – ISBN 966-02-2984-4
791181
  Карпенко С. Народна казка як об"єкт вивчення українського казкознавства // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 4 (12). – С. 18-26. – ISSN 2225-5095


  У статті поставлено питання поділу фольклористики на сфери вивчення, що зумовлено потребою систематизації наукових знань про автентичні жанри, зокрема казки
791182
  Міщенко Григорій Народна картина - сучасність і майбутнє // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 68-70
791183
  Міщенко Г. Народна картина - традиція і сучасність // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.34-40
791184
  Данченко Л.С. Народна кераміка Наддніпрянщини. / Л.С. Данченко. – К., 1969. – 142с.
791185
  Клименко О.О. Народна кераміка Опішні (до проблеми традицій та інновацій в народних художніх промислах) : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.06 / Клименко О.О.; Львів. акад. мистецтв. – Львів, 1995. – 26л.
791186
  Данченко Л.С. Народна кераміка Середнього Придніпров"я. / Л.С. Данченко. – К., 1974. – 191с.
791187
  Сакович Г.В. Народна керамічна скульптура Радянської України. / Г.В. Сакович. – К., 1970. – 83с.
791188
  Власова І. Народна культура в працях Відділу етнології російського народу Інституту етнології та антопології РАН 1960-2000-х років // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 15-20. – ISSN 0130-6936
791189
  Шевчук С. Народна культура Волині у спадщині Уласа Самчука. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.6-12.
791190
   Народна культура зраненої землі : Каталог виставки. – Київ : Довіра, 1997. – 92с. – ISBN 966-507-068-1
791191
   Народна культура України і проблеми сучасної фольклористики : матеріали III наук.-освітян. конф., присвяч. 190-річчю М.О. Максимовича, (2-3 груд. 1993 р.). – Київ : ТВІМ-Інтер, 1994. – 53, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Прим. №1235206 - ксерокопія
791192
  Босик З.О. Народна культура україни як носій грецько-візантійської культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 54-59


  У статті розкривається зміст часово-просторового походження християнства з порівнянням світогляду давніх слов’ян в контексті народної культури України як носія грецько-візантійської культури.
791193
   Народна культура України: традиції і сучасність : матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 40-річчю заснування Національного музею народної архітектури та побуту України, Киів, 8-10 жовтня 2009 року / НАН України ; Відділення літератури, мови і мистецтвознавства ; Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. П.М. Федака ; редкол. : Наулко В.І., Павлюк С.П., Скрипник Г.А. та ін.]. – Київ : ПВП "Задруга", 2010. – 551, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-406-067-4
791194
  Магушинець І.І. Народна латинська мова: джерела іметоди дослідження // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 244-257
791195
  Аркушин Г.Л. Народна лексика Західного Полісся / Григорій Аркушин ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філології та журналістики ; Західнополіс. ономастико-діалектол. центр. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 235, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 213-235. – ISBN 978-966-600-663-2


  В монографії схарактеризована діалектна лексика в часі та просторі всіх частин Західного Полісся - Волинського Полісся (Україна), Берестейщини та Пінщини (Республіка Білорусь) і Підляшшя (Республіка Польща)
791196
  Плісецький М.М. Народна лірика / М.М. Плісецький. – К., 1941. – 278с.
791197
   Народна лірика. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 390 с. – (Бібліотека поета)
791198
   Народна лірика : українські пісні : репертуарний збірник / [упор. та вступ. слово М.П. Стельмаха]. – Київ : Мистецтво, 1982. – 224 с. : іл. – Мініатюрне видання
791199
  Лисюк Н.А. Народна літургія ("Дні та місяці українського селянина" Михайла Максимовича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 254--260. – ISBN 966-8188-10-1
791200
  Бочкарьова І. Народна лялька як універсальний об"єкт у психотерапевтичній роботі з жінкою / І. Бочкарьова, Т. Зайчикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 19-21. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу потенціалу слов"янської вузлової ляльки в сучасному психотерапевтичному середовищі (лялькотерапія, метод арт-терапії). Розглядається феномен етнічної ляльки як психотерапевтичного об"єкта. Показана універсальність слов"янської ...
791201
  Щербина К.М. Народна математика і школа / К.М. Щербина, 1929. – 19с.
791202
  Пузич Я. Народна медицина Бойківщини // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2013. – Ч. 1/84 (95). – С. 86-100
791203
  Філліпс С. Народна медицина в Західній Україні: бабки-шептухи // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 107-116
791204
  Радиш Я.Ф. Народна медицина Київської Русі: видатні представники / Я.Ф. Радиш, В.В. Євтушенко // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2016. – № 2. – С. 4-6
791205
  Колодюк І.В. Народна медицина у традиційній культурі українців Полісся (остання чверть 20- початок 21 століття) : Дис.... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05- етнологія / Колодюк І.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 362л. + Додатки.:л.167-362. – Бібліогр.:л.150-167
791206
  Колодюк Ірина Василівна Народна медицина у традиційній культурі українців Полісся (остання чверть 20- початок 21 століття) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.05 / Колодюк І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
791207
  Колодюк І.В. Народна медицина у традиційній культурі українців Центрального Полісся (остання чверть XX - початок XXI ст.) / І.В. Колодюк ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 152 с. – Бібліогр.: с. 137-148. – ISBN 966-594-825-3
791208
  Болтарович З.Є. Народна медицина українців / З.Є. Болтарович; АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1990. – 229 с. – Бібліогр.: с.185-230
791209
  Ігнатенко І.В. Народна медицина українців Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах) = Ukrainian folk medicine of Central Polissya: traditions and modernity (based upon ethnographic field materials) / Ірина Ігнатенко ; [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства]. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 334, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 245-283 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-681-010-0
791210
  Ігнатенко І.В. Народна медицина українців Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах) = Ukrainian folk medicine of Central Polissya: traditions and modernity (based upon ethnographic field materials) / Ірина Ігнатенко ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства]. – 2-ге вид. – Київ : Інтелектуальна книга, 2015. – 335, [1] с. : іл., фот., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 245-283 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-974-432-6
791211
  Козаченко Т. Народна медицина українців у дослідженнях польських етнографів XIX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 85-90. – ISSN 2309-9356


  У статті подано історіографічний аналіз польських етнографічних досліджень народної медицини українців XIX століття. В статье представлен историографический анализ польских этнографических исследований народной медицины украинцев в XIX веке. The ...
791212
  Козаченко Т. Народна медицина українців у дослідженнях польських етнографів XIX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 442-444. – ISBN 978-966-171-783-0
791213
  Данилюк-Терещук Народна міфологія в дослідженнях української фольклористики першої половини ХІХ ст. // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 202-223


  У статті розглянуто основні моменти історії записування, публікації та наукового осмислення української народної міфології у фольклористиці першої половини ХІХ століття
791214
  Данилюк-Терещук Народна міфологія в естетиці українського романтизму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 32-38. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
791215
  Давидюк В. Народна міфологія українців: походження головних персонажів в світлі палеонтології // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 94-113. – ISSN 1028-5091
791216
  Давидюк Л.М. Народна наративна традиція Західного Полісся: статика та динаміка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Давидюк Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Східноевроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 256 арк. – Бібліогр.: арк. 228-256
791217
  Давидюк Л.М. Народна наративна традиція Західного Полісся: статистика та динаміка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Давидюк Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
791218
  Семенюк Л.С. Народна обрядова творчість Шацького поозер"я : монографія / Лариса Семенюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-115. – ISBN 978-966-600-598-7
791219
  Ставицька Я. Народна онейромантика українців у контексті календарної обрядовості // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 240-251. – ISBN 966-02-2984-4
791220
  Кащенюк Володимир Віталійович Народна опозиційна пісенність і літературний процес на Волині (20-30-і рр. ХХ ст.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.09, 10.01.02 / Кащенюк Володимир Віталійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 206л. – Бібліогр.:л.197-206
791221
  Кащенко Володимир Віталійовичй Народна опозиційна пісенність і літературний рух на Волині (20-30-ті рр. ХХ ст.) : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.00, 10.01.01 / Кащенко Володимир Віталійовичй; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
791222
  Грищенко М.М. Народна освіта в західних областях Української РСР / М.М. Грищенко. – К, 1960. – 144с.
791223
  Грищенко М.М. Народна освіта в західних областях Української РСР / М.М. Грищенко. – Київ : Радянська школа, 1960. – 144с.


  Книга присвячена знаменній даті в історії українського народу-20-річчю з дня воз"єднання західноукраїнських земель з Радянської Україною. Докладно висветлено питання розвитку радянської школи й освіти за минуле двадцятиріччя.
791224
  Харсеєва Л. Народна освіта в Путивльському повіті в ХІХ - на початку ХХ ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.37-40
791225
  Ігнатенко М.Г. Народна освіта і культура : населення і культура / М.Г. Ігнатенко, В.А. Бутковський, Т.Т. Морар // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 51-55. – Бібліогр.: 14 назв
791226
   Народна освіта і педагогична наука в Української РСР. 1917-1967.. – К., 1967. – 483с.
791227
   Народна освіта і педагогічна наука в Української РСР у десятій п"ятирічці. – Київ : Радянська школа, 1981. – 335 с.
791228
   Народна освіта на Україні. – Київ, 1924. – 206с.
791229
   Народна освіта на Україні.. – К., 1924. – 206с.
791230
  Гомоннай В.В. Народна освіта Радянского Закарпаття / В.В. Гомоннай. – К.-Ужгород, 1988. – 164с.
791231
   Народна освіта Радянської України в фотоілюстраціях.. – Київ, 1960. – 398с.
791232
  Крупська Н.К. Народна освіта та демократія / Н.К. Крупська. – Х, 1931. – 88с.
791233
  Сворак С.Д. Народна освіта у західноукраїнському регіоні: історія та етнополітика (1944-1964 рр.) / Степан Сворак. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 240с. – ISBN 966-7526-02-X
791234
   Народна освіта, наука і культура в Українській РСР. Стат. збірник.. – К., 1973. – 316с.
791235
  Церковняк-Городецька Народна основа гумору "Мисливських усмішок" Остапа Вишні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С.175-181


  Розвідка присвячена письменнику-новатору, найяскравішій постаті національного відродження 20-х рр. Остапа Вишні. Акцентується увага на народній основі творів письменника
791236
  Ванькович Н.Т. Народна основа творів Григора Тютюнника / Н.Т. Ванькович, І.М. Потапчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 57-61. – (Філологічні науки ; вип. 8)
791237
  Денисюк В. Народна основа фразеології українських інтермедій XVII-XVIII ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 170-179. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
791238
  Ликов В. Народна педагогіка в теорії та практиці В.О.Сухомлинського // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-21. – ISSN 0131-6788
791239
  Мичак Н.Г. Народна педагогіка як основа наукової педагогіки // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 6, (т. 8). – С. 131-140. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  Визначну роль у справі вивчення та популяризації народної педагогіки належить видатним діячам української культури М. Драгоманову, М. Сумцову, Б. Грінченку, О. Потебні та ін.
791240
  Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. / М.Г. Стельмахович. – К., 1985. – 312с.
791241
   Народна педагогіка: світовий досвід. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 134с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-7767-94-9
791242
  Стоин Е Народна песнопойка / Е Стоин. – София, 1982. – 158с.
791243
  Пірус Т.П. Народна писанка у традиційно-побутовій культурі українців Поділля // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 139-143. – ISBN 978-966-452-035-2
791244
  Ракітіна М.І. Народна пісенна традиція Китаю (на прикладі пісень юефу) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 220-226


  Статтю присвячено пісенній традиції Китаю, зокрема народним пісням юефу на різних етапах їхнього існування. Дослідницьку увагу зосереджено на їхній важливій ролі культурного надбання китайського етносу, а також на естетичній та комунікативній функціях ...
791245
  Коломієць В. Народна пісня в житті і творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 30-37


  У статті визначається роль і місце народної пісні в житті та творчості Тараса Шевченка, починаючи з дитячих та юнацьких років поета і завершуючи останнім роком життя
791246
  Ващенко Г. Народна пісня і етнопедагогіка України. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.30-36.
791247
  Костенко В. Народна пісня та музика українська: Стислий огляд. / В. Костенко. – Х., 1928. – 50с.
791248
  Каблова Т.Б. Народна пісня як інтенціальна складова у творчості М. В. Лисенка / Т.Б. Каблова, В.М. Тетеря // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 149-154. – ISSN 2225-7586
791249
  Хоменко В.Г. Народна поезія Великого Жовтня і громадянської війни. / В.Г. Хоменко. – К., 1971. – 144с.
791250
  Карацуба М.Ю. Народна поезія південних слов"ян у світлі зацікавлень діячів науки і культури: переклади і спроба жанрової та стильової класифікації // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 173-182. – ISSN 2075-437X


  Народна поезія південних слов"ян (сербів, хорватів, болгар) трактується у роботі не лише в плані вивчення її жанрової природи і неповторної художньої специфіки, зокрема, у світлі наукових зацікавлень видатних науковців колишньої Югославії й України, а, ...
791251
  Пестонюк І.П. Народна поезія про захист Радянскьої Вітчизни / І.П. Пестонюк. – К, 1963. – 40с.
791252
  Грицай М.С. Народна поетична творчість і розвиток жанрів давньої української літератури (XVII-XVIII) ст. Т.1 : Дис... д-ра філол.наук: / Грицай М.С.; КГУ. Каф. іст. укр. літ-ри. – К., 1970. – 265л.
791253
  Грицай М.С. Народна поетична творчість і розвиток жанрів давньої української літератури (XVII-XVIII) ст. Т.2 : Дис... д-ра філол.наук: / Грицай М.С.; КГУ. Каф. іст. укр. літ-ри. – К., 1970. – л. – Бібліогр.:л.366-665
791254
  Неїло Ірина Василівна Народна проза Куп"янщини у записах Петра Іванова: сюжет, мотив, образ : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Неїло І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 172л. – Бібліогр.: л.153-172
791255
  Неїло Ірина Василівна Народна проза Куп"янщини у записах Петра Іванова: сюжет, мотив, образ : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Неїло І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
791256
  Нікіфоров В.Н. та ін. Народна революція в Китаї / В.Н. та ін. Нікіфоров. – К., 1955. – 136с.
791257
  Жебокрицький В.А. Народна Республіка Болгарія / В.А. Жебокрицький. – К, 1959. – 40с.
791258
  Жебокрицький В.А. Народна Республіка Болгарія / В.А. Жебокрицький, А.І. Черній. – Київ, 1969. – 81с.
791259
  Крилевець М. Народна символіка й міфологічні метаморфози в баладі Т.Г. Шевчнка "Тополя"
791260
  Сумцов М. Народна словесність / М. Сумцов. – Х., 1919. – 87с.
791261
  Медведик Г. Народна спадщина дослідника історії культури та побуту України Миколи Маркевича // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.3-6
791262
  Лабінський Микола Народна співачка Раїса Кириченко // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 195. – ISSN 0869-3595
791263
  Фіш Г.С. Народна справа / Г.С. Фіш. – К, 1949. – 170с.
791264
  Самойлович В.П. Народна творчість в архітектурі сільського житла / В.П. Самойлович. – Київ, 1961. – 342 с.
791265
  Козар Л. Народна творчість в колі зацікавлень українських громадських діячів кінця ХІХ - початку ХX ст. (В. Степаненко, І. Зозуля, А. Заблоцький) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 167-176
791266
   Народна творчість про Сталінську Конституцію.. – К., 1938. – 142с.
791267
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 1990. – 96 с.
791268
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 1990. – 96 с.
791269
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 1990. – 96 с.
791270
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 1990. – 96 с.
791271
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 1990. – 96 с.
791272
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6. – 1990. – 96 с.
791273
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 1991. – 69 с.
791274
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 1991. – 69 с.
791275
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 1991. – 69 с.
791276
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 1991. – 69 с.
791277
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 1991. – 69 с.
791278
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6. – 1991. – 69 с.
791279
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 01306936
№ 1. – 1992. – 69 с.
791280
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 01306936
№ 2. – 1992. – 69 с.
791281
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 01306936
№ 3. – 1992. – 69 с.
791282
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 01306936
№ 4. – 1992. – 69 с.
791283
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 01306936
№ 5/6. – 1992. – 69 с.
791284
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 1993. – 69 с.
791285
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 1993. – 69 с.
791286
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 1993. – 69 с.
791287
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 1993. – 69 с.
791288
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5/6. – 1993. – 69 с.
791289
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1995
791290
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2/3. – 1995
791291
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4/6. – 1995
791292
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1996
791293
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2/3. – 1996
791294
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4. – 1996
791295
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 5/6. – 1996
791296
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1997
791297
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2/3. – 1997
791298
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4. – 1997
791299
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 5/6. – 1997
791300
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1998
791301
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2. – 1998
791302
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 3. – 1998
791303
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4. – 1998
791304
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 5. – 1998
791305
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 6. – 1998
791306
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1999. – 144 с.
791307
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2/3. – 1999. – 144 с.
791308
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4. – 1999. – 144 с.
791309
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 5/6. – 1999. – 148 с.
791310
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 1. – 2000. – 148 с.
791311
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 2/3. – 2000. – 144 с.
791312
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 4. – 2000. – 144 с.
791313
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 5/6. – 2000. – 140 с.
791314
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 1/2. – 2001. – 118 с.
791315
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 3. – 2001. – 126 с.
791316
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 2001. – 128 с.
791317
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 5/6. – 2001. – 128 с.
791318
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 1/2. – 2002. – 124 с.
791319
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2002. – 126 с.
791320
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 2002. – 126 с.
791321
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 5/6. – 2002. – 128 с.
791322
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1/2. – 2003. – 126 с.
791323
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2003. – 126 с.
791324
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 2003. – 126 с.
791325
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5/6. – 2003. – 126 с.
791326
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1/2. – 2004. – 126 с.
791327
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2004. – 126 с.
791328
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 2004. – 126 с.
791329
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 2004. – 126 с.
791330
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6. – 2004. – 126 с.
791331
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 2005. – 126 с.
791332
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 2005. – 126 с.
791333
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2005. – 126 с.
791334
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 2005. – 126 с.
791335
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 2005. – 126 с.
791336
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6. – 2005. – 126 с.
791337
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 2006. – 126 с.
791338
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 2006. – 126 с.
791339
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2006. – 126 с.
791340
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : Спецвипуск. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4 : Magyar neprajz- Угорська етнографія. – 2006. – 128 с.
791341
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 2006. – 126 с.
791342
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : Спецвипуск. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6 : Французька етнологія. – 2006. – 114 с.
791343
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : Спецвипуск. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1 : Etnologia polsra - Польська етнологія. – 2007. – 132 с.
791344
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 2007. – 128 с.
791345
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3/4. – 2007. – 118 с.
791346
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 2007. – 102 с.
791347
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6. – 2007. – 128 с.
791348
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (310). – 2008. – 138 с.
791349
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – 2008. – 108 с.
791350
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (312). – 2008. – 116 с.
791351
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4 : Ізраїльська етнологія. – 2008. – 116 с. – резюме англ. та івріт
791352
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (314). – 2008. – 101 с.
791353
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (316). – 2008. – 136 с.
791354
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1 : Японська етнологія. – 2009. – 94 с. – мова резюме англ. та японська
791355
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 2009. – 130 с. – мова резюме англ., укр.. рос.
791356
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3 : Македонська фольклористика. – 2009. – 98 с. – мова резюме англ. та македонська
791357
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4/5. – 2009. – 140 с. – мова резюме англ., укр.. рос.
791358
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6 : Беларуская этналогія - Білоруська етнологія. – 2009. – 106 с. – мова резюме англ., білоруська
791359
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (323). – 2010. – 136 с. – мова резюме англ., укр., рос.
791360
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – 2010. – 100 с. – мова резюме англ., укр., рос.
791361
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2010. – 140 с. – мова резюме англ., укр.. рос.
791362
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (326). – 2010. – 126 с. – мова резюме англ., укр.. рос.
791363
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5 : Турецька фольклористика. – 2010. – 104 с. – мова резюме англ., укр.. рос.
791364
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (328). – 2010. – 140 с. – мова резюме англ., укр.. рос. З 2011 р. назва "Народна творчість та етнологія"
791365
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – 2011. – 104 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791366
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – 2011. – 108 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія" Мова резюме англ., литовська
791367
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (332). – 2011. – 134 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791368
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (333) : Хорватська етнологія. – 2011. – 118 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791369
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (334). – 2011. – 130 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791370
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1(335) січень - лютий. – 2012. – 130 с. – мова резюме укр., рос.,англ. До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791371
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – 2012. – 106 с. – резюме рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791372
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (337) травень - червень. – 2012. – 126 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791373
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (338) липень - серпень. – 2012. – 148 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791374
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 : Етнологія США та Канади. – 2012. – 130 с. – резюме рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791375
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (340) листопад - грудень. – 2012. – 124 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791376
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (341), січень - лютий. – 2013. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791377
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (342), березень - квітень. – 2013. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791378
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (343), травень - червень. – 2013. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791379
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (344), липень - серпень. – 2013. – 156 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791380
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (345), вересень - жовтень. – 2013. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791381
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (346), листопад - грудень. – 2013. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791382
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (347), січень - лютий. – 2014. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791383
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (348), берень - квітень. – 2014. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791384
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (350), липень - серпень. – 2014. – 140, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791385
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (351), вересень - жовтень. – 2014. – 123, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791386
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (352), листопад - грудень. – 2014. – 127, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791387
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 ( 353), січень - лютий. – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791388
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (354), березень - квітень. – 2015. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791389
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (355), травень - червень. – 2015. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791390
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (356), липень - серпень. – 2015. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791391
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (357), вересень - жовтень. – 2015. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791392
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (358), листопад - грудень. – 2015. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791393
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (359), січень - лютий. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791394
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (360), березень - квітень. – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791395
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (361), травень - червень. – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791396
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (362), липень - серпень. – 2016. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791397
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (363), вересень - жовтень. – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791398
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (364), листопад - грудень. – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791399
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (365), січень - лютий. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791400
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (366), березень - квітень. – 2017. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791401
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (367), травень - червень. – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791402
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (368), липень - серпень. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791403
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (369), вересень - жовтень. – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791404
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (370), листопад - грудень. – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791405
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (371), січень - лютий. – 2018. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791406
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ : ТОВ "Інтертехнологія-Черкаси", 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (372), березень - квітень. – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791407
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (373), травень - червень. – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
791408
   Народна творчість України : Декоративно-прикладне мистецтво: Рекоменд. бібліогр. покажч. – Київ, 1989. – 90с.
791409
  Вражиновски Т. Народна традициjа, религиjа, култура / Танас Вражиновски. – Скопjе ; Мелбурн : Матица Македонска, 1999. – 272, [ 3 ] c. – ISBN 9989-48-009-5
791410
  Павлюк С. Народна традиційність українців у Канаді // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 290-292. – ISSN 1028-5091
791411
  Варивода А.Г. Народна традиція в українському церковному гаптуванні XVII–ХVIIІ ст.: релігійний та художній аспекти // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 122-128. – ISSN 2225-7586
791412
  Гранат К.Х. Народна улюблениця : Леся Українка і Волинь / Касян Гранат ; вступ. ст. Данила Окийченка. – Київ : Київське обласне книжково-газетне видавництво, 1963. – 48 с.
791413
  Соколова А.В. Народна філософія кохання у романі Люко Дашвар "Молоко з кров"ю" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 425-433. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
791414
  Радзієвський В.О. Народна фітокультура в ритуальності Київської Русі : автореф. ... канд. культурол. : 26.00.01 / Радзієвський В.О. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
791415
  Троєльнікова Л.О. Народна художня творчість (фольклор) у досвіді культурологічної рефлексії // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 72-75
791416
  Філіпенко А.С. Народна, солідарна економіка: концептуальний ескіз // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 19-28. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
791417
  Ладыгіна А.Б. Народнасць савецкога мастацтва і беларуская музыка. / А.Б. Ладыгіна. – Минск, 1961. – 193с.
791418
   Народната култура в София и Софийско. – София : Университетска печатница, 1984. – 281 с.
791419
   Народната къша. Вътрешна архитектура, уредба и покъщнина.. – София, 1980. – 295с.
791420
  Николова В. Народната партия и буржоазната демокрация. Кабинетът на Константин Стоилов (1894-1899) / В. Николова. – София : Наука и изкуство, 1986. – 252 с.
791421
  Фиш Г.С. Народная академия / Г.С. Фиш. – М, 1948. – 80с.
791422
  Придыбайло А.И. Народная армия Вьетнама / А.И. Придыбайло. – М, 1959. – 95с.
791423
  Сергийчук В.И. Народная армия на Украине в годы освободительной войны 1648-1654 (организация, вооружение, обеспечение). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сергийчук В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 24л.
791424
  Сергийчук Владимир Иванович Народная армия Украины в годы освободительной войны (1648-1654). (Организация, вооружение, обеспечение) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сергийчук Владимир Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1982. – 296л.
791425
  Смирнова М.М. Народная артистка РСФСР Т.П.Лебедева / М.М. Смирнова. – Томск, 1986. – 63 с.
791426
  Калитин Н.И. Народная артистка СССР Алла Константиновна Тарасова / Н.И. Калитин. – М, 1951. – 32с.
791427
  Якубович О.В. Народная артистка СССР Вера Марецкая / О.В. Якубович. – М, 1984. – 64 с.
791428
  Дунина С.Т. Народная артистка СССР Вера Петровна Марецкая / С.Т. Дунина. – Москва, 1950. – 32 с.
791429
  Дунина С.Т. Народная артистка СССР Вера Петровна Марецкая / С.Т. Дунина. – Москва, 1953. – 72 с.
791430
  Оленин А. Народная артистка СССР Верико Ивлиановна Анджапаридзе / А. Оленин. – М., 1952. – 28с.
791431
  Макушенко П.И. Народная архитектура Закарпатья / П.И. Макушенко, З.А. Петрова. – Киев, 1956. – 162 с.
791432
  Захаров А.И. Народная архитектура Молдавии / А.И. Захаров. – Москва, 1960. – 95 с.
791433
  Писарчик А.К. Народная архитектура Самарканда XIX-XX вв. (По материалам 1938-1941 г.) / А.К. Писарчик. – Душанбе, 1974. – 140 с.
791434
  Воронина В.Л. Народная архитектура Северного Таджикистана / В.Л. Воронина. – Москва, 1959. – 99 с.
791435
  Любимова Г.Н. Народная архитектура Южного Дагестана / Г.Н. Любимова, Хан-Магомедов. – Москва, 1956. – 104 с.
791436
  Мощанская О.Л. Народная баллада Англии. (Цикл о Робине Гуде) : Автореф... канд. филол.наук: / Мощанская О.Л.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1967. – 24л.
791437
  Калайджиева К. Народная библиотека им. Кирилла и Мефодия. 1878-1978 / К. Калайджиева. – София, 1978. – 45с.
791438
   Народная библиотека имени Кирилла и Мефодия. 1878-1968.. – София, 1968. – 48с.
791439
  Любенов В.И. Народная Болгария / В.И. Любенов. – М., 1968. – 124с.
791440
  Драганов Рашко Народная Болгария: 35 лет по пути социализма / Драганов Рашко. – М, 1979. – 64с.
791441
   Народная борьба за трезвость в русской жизни.. – Л., 1989. – 47с.
791442
  Сергиенко Г.Я. Народная борьба на Правобережной Украине за освобождение из-под польско-шляхетского гнета и воссоединение с Россией в конце XVII и начале XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сергиенко Г.Я. ; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1961. – 23 с.
791443
  Андреев В.А. Народная война / В.А. Андреев. – Москва, 1949. – 264с.
791444
  Андреев В.А. Народная война / В.А. Андреев. – Ленинград, 1952. – 284с.
791445
  Андреев В.А. Народная война ( записки партизана - офицера Великой Отечественной войны) / В.А. Андреев. – Москва, 1959. – 336с.
791446
  Андреев В.А. Народная война ( записки партизана ) / В.А. Андреев. – Москва, 1952. – 352с.
791447
  Андреев В.А. Народная война : Из записок партизана / В.А. Андреев. – Кишинёв, 1970. – 392с.
791448
  Андреев В.А. Народная война : Из записок партизана / В.А. Андреев. – Кишинёв, 1975. – 367с.
791449
   Народная война в тылу врага. К истории партизанского движения в Калинин. обл.. – М., 1971. – 328с.
791450
  Павлов Я.С. Народная война в тылу интервентов и белогвардейцев / Я.С. Павлов. – Минск, 1983. – 431с.
791451
   Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине, 1941-1944.. – Киев : Наукова думка
Кн.1 : Борьба в подполье. – 1985. – 400с.
791452
   Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине, 1941-1944.. – Київ : Наукова думка
Кн.2 : Партизанская борьба. – 1985. – 431с.
791453
  Князьков А.С. Народная война за линией фронта. / А.С. Князьков, А.Ф. Юденко. – М., 1990. – 63с.
791454
  Волк С.С. Народная воля ( 1879 - 1882 ) / С.С. Волк. – М.-Л. : Наука, 1966. – 492с.
791455
  Климова Н.Т. Народная вышивка Горьковской области: Рассказы о нар. искусстве / Н.Т. Климова. – Горький, 1983. – 189с.
791456
  Работнова И.П. Народная вышивка РСФСР / И.П. Работнова, Н.С. Королева. – М., 1960. – 32с.
791457
  Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли / Л.Э. Калмыкова. – Ленинград, 1981. – 203с.
791458
   Народная героиня. /Сборник материалов о Зое Космодемянской/.. – М., 1943. – 63с.
791459
   Народная гравюра и фольклор в России XVII-XIX вв.. – М., 1976. – 369 с.
791460
  Басин Л.А. Народная Демократическая Республика Йемен / Л.А. Басин, О.Г. Герасимов. – Москва : Мысль, 1971. – 64с. – (У карты мира)
791461
  Александров И.А. Народная Демократическая Республика Йемен : (справочник) / И.А. Александров. – Москва : Наука, 1976. – 320 с.
791462
   Народная Демократическая Республика Йемен : онституция и законодательные акты. – М., 1985. – 462с.
791463
  Стародубцев Л.Н. Народная Демократическая Республика Йемен и ее вооруженные силы. / Л.Н. Стародубцев. – М, 1978. – 104с.
791464
  Кузнец Ю.Л. Народная Демократическая Республика Йемен: 10 лет независимости / Ю.Л. Кузнец. – М., 1977. – 64с.
791465
  Каган Л.Л. Народная демократия - государственная форма диктатуры пролетариата : Дис... канд. философ.наук: / Каган Л.Л.; Криворожск. гос. пед. ин-т. – Кривой Рог, 1963. – 285л. – Бібліогр.:л.I-XIX
791466
  Соболев А.И. Народная демократия - новая форма политической организации общества. / А.И. Соболев. – М., 1953. – 56с.
791467
  Дудников А.В. Народная демократия - одна из форм диктатуры пролетариата / А.В. Дудников. – Ташкент, 1957. – 40с.
791468
  Николаев Ф.В. Народная демократия в Китае -- одна из форм диктатуры пролетариата / Ф.В. Николаев. – М., 1959. – 44с.
791469
  Быстжина И. Народная демократия в Чехословакии / И. Быстжина. – М, 1961. – 267с.
791470
  Константинов Федор Трофимович Народная демократия о закономерностях ее возникновения и развития в странах Европы : Автореф... доктора философ.наук: / Константинов Федор Трофимович; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1965. – 54л. – Бібліогр.:с.52-53
791471
  Завтур А.А. Народная демократия, как форма диктатуры рабочего класса : Автореф... канд. филос.наук: / Завтур А.А.;. – М, 1954. – 17л.
791472
  Макушенко П.И. Народная деревянная архитектура Закарпатья (XVIII - начала ХХ века) / П.И. Макушенко. – Москва, 1976. – 98 с.
791473
   Народная деревянная скульптура : Каталог выставки.. – М., 1987. – 60с.
791474
  Леонова А.К. Народная деревянная скульптура Белоруссии / А.К. Леонова. – Минск, 1977. – 102с.
791475
  Чекалов А.К. Народная деревянная скульптура русского Севера / А.К. Чекалов. – М., 1974. – 191с.
791476
  Цодикович В.К. Народная деревянная скульптура Ульяновской области 17-19 вв. / В.К. Цодикович. – Ульяновск, 1988. – 82с.
791477
  Филиппова Н.Ф. Народная драма А.С. Пушкина "Борис Годунов " / Н.Ф. Филиппова. – М : Книга, 1984. – 154 с.
791478
  Румянцев П.М. Народная дружина - как оргванизовать ее работу. / П.М. Румянцев. – М., 1967. – 80с.
791479
  Николаева Т.В. Народная защита крепости Троице-Сергиева монастыря в 1608-1610 годах / Т.В. Николаева. – Москва, 1954. – 23 с.
791480
  Боев Н.С. Народная игра в городки / Н.С. Боев, Ю.С. Карнаухов. – М, 1952. – 32с.
791481
  Арну Артюр Народная история Парижской коммуны / Артур Арну, чл. Париж. коммуны; Полн. пер. с фр. В. Александрова. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголева ; [Тип. Монтвида], 1906. – 325 с. – Загл. ориг.: Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris
791482
  Арну А. Народная история Парижской Коммуны / А. Арну. – Петроград, 1919. – 295с.
791483
   Народная картинная галерея : Кат. и словарь-справочник художников. – М., 1990. – 205с.
791484
  Данченко А.С. Народная керамика среднего Приднепровья (Историческое развитие и локальные особенности) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Данченко А.С.; АН УССР. Ин-т искусствовед. и этнографии. – Киев, 1969. – 31л.
791485
  Поликанов А.А. Народная книга / А.А. Поликанов, П.А. Мезенцев. – М, 1961. – 44 с.
791486
  Бачинский А.Д. Народная колонизация Придунайских степей в XVIII - начале XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / бачинский А.Д.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
791487
  Баянов Б.П. Народная Корея на пути к социализму / Б.П. Баянов. – М, 1959. – 144с.
791488
  Сизиков Владимир Народная культура Иеронима Босха // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 53-62
791489
  Даркевич В.П. Народная культура средневековья. / В.П. Даркевич. – М, 1988. – 344с.
791490
   Народная культура Урала в эпоху феодализма. – Свердловск, 1990. – 148с.
791491
  Кочерга А.И. Народная кухня / А.И. Кочерга. – 2-е изд. – К, 1994. – 420с.
791492
  Гурычева М.С. Народная латынь / М.С. Гурычева. – М., 1959. – 192с.
791493
  Сцяцко П.У. Народная лексіка / П.У. Сцяцко. – Мінськ, 1970. – 176с.
791494
   Народная лирика Узбекистана.. – Ташкент, 1959. – 168с.
791495
  Новикова А.М. Народная лирическая песня / А.М. Новикова. – М., 1960. – 96с.
791496
  Вронская В.А. Народная любовная песня дореволюционного Урала : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вронская В.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносва. – Москва, 1960. – 16 с.
791497
  Бедукидзе Л.А. Народная мебель в горных районах Восточной Грузии. (По жтногр. материалам) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Бедукидзе Л.А.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1968. – 25л.
791498
  Минько Л.И. Народная медицина Белоруссии. / Л.И. Минько. – Минск, 1969. – 108с.
791499
   Народная мексиканская поэзия.. – М., 1962. – 191с.
791500
  Молчанова Л.А. Народная метрология / Л.А. Молчанова. – Минск, 1973. – 83с.
791501
  Шашкова М.И. Народная монархия как государственное устройство (на основе сочинений И. Л. Солоневича, Ю. Ф. Самарина, Л. А. Тихомирова) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 61-63
791502
  Мартьянов К.П. Народная Монголия строит социализм. / К.П. Мартьянов. – Минск, 1976. – 96с.
791503
  Овчаренко А.П. Народная мудрость / А.П. Овчаренко. – Барнеул, 1958. – 44с.
791504
  Акулов П Народная мудрость / П. Акулов. – Калинин : Калининское книжное издательство, 1961. – 128 с.
791505
  Данилова В.Д. Народная мудрость о пьянстве и пьяницах : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 67-68
791506
   Народная мудрость против религии. Сказки, пословицы, поговорки.. – Ростов-на-Дону, 1961. – 136с.
791507
  Бычко А.К. Народная мудрость Руси / А.К. Бычко. – Киев, 1988. – 197с.
791508
   Народная музыка СССР и современность : сб. статей. – Л., 1982. – 182с.
791509
   Народная музыка: история и типология.. – Л., 1989. – 185с.
791510
  Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах ХІХ - начала ХХ в / Г.С. Маслова. – М., 1984. – 216с.
791511
  Шмелева М.Н. Народная одежда украинцев Закарпатской области. : Автореф... канд. истор.наук: / Шмелева М.Н.; Ин-т этнографии АН СССР. – Москва, 1949. – 20 с.
791512
  Новицкий Я.П. Народная память о Запорожье : предания и рассказы, собранные в Екатеринославщине 1875-1905 гг. / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1911. – II, IV, 116 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 7. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты преданий и рассказы на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. прим. № 37911 дарственная надпис: Шановному Миколаю Михайловичу Ткаченко на спомин выд автора прихильником Я. Новицкий 20/ X/ 1924: На тит. стр. прим. № 37910 дарственная надпис: Его сиятельству, князю Леониду Васильевичу Дануричу ...
791513
  Новиков И.А. Народная память. Повести в стихах. / И.А. Новиков. – Ленинград, 1945. – 100с.
791514
  Измайлов А.Э. Народная педагогика / А.Э. Измайлов. – М., 1991. – 252с.
791515
  Пирлиев К. Народная педагогика и современность : метод. указания / К. Пирлиев. – Ашхабад, 1983. – 69с.
791516
  Пландовский В.В. Народная перепись / Вл. Пландовский. – Санкт-Петербург : [тип. Штаба Отд. корпуса пограничной стражи], 1898. – XVI, 378, [1] с. + приложены бланки. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: "Источники" (с. XII-XVI)
791517
  Никольский Т.М. Народная песенность периода ВОВ в районах украинского Полесья : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Никольский Т. М.; АН БССР, ин-т искусствовед. , этнограф. и фолькл. – Минск, 1991. – 19л.
791518
  Красильников Н.В. Народная песня в творчестве М.Горького : Автореф... канд. филологич.наук: / Красильников Н.В.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
791519
  Нестьев И.В. Народная песня как основа музыкального искусства / И.В. Нестьев. – Москва : Советский композитор, 1961. – 44 с.
791520
  Аляхновіч О.М. Народная песня у мастацкай самадзейнасці / О.М. Аляхновіч. – Мінськ : [б. и.], 1991. – 111 с.
791521
   Народная поезія.. – К, 1927. – 114с.
791522
   Народная Польша и ее молодежь.. – Варшава, 1951. – 178с.
791523
  Джиблазде М.Л. Народная Польша и ее угольная промышленность в мировой социалистической системе хозяйства (На прим. Европ. стран) : Автореф... канд. экон.наук: / Джиблазде М.Л.; МГИМО. – Москва, 1958. – 19л.
791524
   Народная Польша.. – Варшава, 1949. – 134с.
791525
  Оксенов А.В. Народная поэзия : былины, песни, духовные стихи : с введением и объяснительным словарем / А.В. Оксенов ; ред. В.И. Шемякина. – Москва : Тип. Высоч. утв. Т-ва И.Д. Сытина, 1894. – XXX, 306 с. – (Приходская библиотека ; [№ 57])


  Ред. Шемякин, Василий Иванович (1840-1916)
791526
  Оксенов А.В. Народная поэзия : былины, песни, сказки, пословицы, духовные стихи, повести : с очерками главнейших отделов русской народной поэзии, объяснительным словарем и нотными образцами напевов народных песен / А.В. Оксенов ; ред. В.И. Шемякина. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1908. – 400, IV с. – Экз. деф., отсутств. с. 383-400, IV


  Ред. Шемякин, Василий Иванович (1840-1916)
791527
   Народная поэзия Азербайджана : (Сборник).. – Л., 1978. – 447с.
791528
  Захарова В.А. Народная поэзия в автобиографических произведениях А.М.Горького : Автореф... канд. филологич.наук: / Захарова В.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1953. – 20л.
791529
  Мореева Народная поэзия в борьбе за мир / Мореева. – Москва, 1951. – 25 с.
791530
  Элиасов Л. Народная поэзия Восточной Сибири эпохи гражданской войны. : Автореф... Канд.филол.наук: / Элиасов Л.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1952. – 22 с.
791531
  Петрухин А.И. Народная поэзия о патриотизме советских людей в годы Великой Отечественной войны. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1971. – 20с.
791532
   Народная поэзия рабочих Сибири.. – Улан-Удэ, 1974. – 260с.
791533
  Элиасов Л.Е. Народная поэзия семейских / Л.Е. Элиасов. – Улан-Удэ, 1969. – 175с.
791534
   Народная поэзия Таджикистана.. – Сталинабад, 1949. – 176с.
791535
  Киреева Л.С. Народная поэзия терсих казаков в ее связях с фольклором Дагестана и Чечено-Ингушетии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Киреева Л.С.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 16л.
791536
   Народная поэзия Узбекистана.. – Ташкент, 1951. – 496с.
791537
  Азимов Нурулло Народная поэзия Ферганской долины : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Азимов Нурулло; Самаркандский гос.ун-т. – Душанбе, 1968. – 18л.
791538
  Чистов К.В. Народная поэтесса И.А.Федосова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чистов К.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Петрозаводск, 1950. – 13 с.
791539
   Народная проза : (Сборник). – Москва : Советская Россия, 1992. – 605 с. – (Библиотека русского фольклора ; Т. 12). – ISBN 5-268-00784-X
791540
  Лысых Л.Д. Народная просветительница В.Г. Шредерс // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
791541
  Павлов В.А. Народная публицистика на Урале периода крестьянской войны 1773-1775 гг. / В.А. Павлов. – Свердловск, 1977. – 32 с.
791542
  Элиасов Л.Е. Народная революционная поэзия Восточной Сибири эпохи гражданской войны / Л.Е. Элиасов. – Улан-Удэ, 1957. – 278с.
791543
  Никифоров В.Н. и др. Народная революция в Китае / В.Н. и др. Никифоров. – Москва, 1950. – 140с.
791544
  Никифоров В.Н. и др. Народная революция в Китае / В.Н. и др. Никифоров. – 2-е испр. и доп. – М., 1953. – 144с.
791545
  Ширендыб Б. Народная революция в Монголии и образование Монгольской Народной Республики / Б. Ширендыб. – М., 1956. – 158с.
791546
  Воронов В.С. Народная резьба / В.С. Воронов. – Москва, 1925. – 37с.
791547
  Соколов В.И. Народная резьба по дереву. / В.И. Соколов. – М., 1945. – 116с.
791548
  Валев Э.Б. Народная республика Албания / Э.Б. Валев. – Москва : Госиздат географ. лит., 1954. – 80 с., 1 л. карт. : ил., карт. – (У карты мира)
791549
  Шатилов А. Народная республика Албания / А. Шатилов. – М., 1954. – 110с.
791550
   Народная Республика Албания. - Народная Республика Болгария. - Германская Демократическая Республика. (Тексты основных уголовно-правовых актов).. – М., 1956. – 119с.
791551
   Народная Республика Албания. : Рекомендательный указатель литературы. – Ленинград, 1953. – 47с.
791552
   Народная Республика Албания.. – М., 1961. – 160с.
791553
  Фитуни Л.Л. Народная республика Ангола / Л.Л. Фитуни. – М, 1985. – 204с.
791554
  Селезнев Л.И. Народная Республика Бангладеш / Л.И. Селезнев. – Л, 1973. – 31с.
791555
   Народная Республика Бангладеш : Справочник. – М., 1974. – 199с.
791556
   Народная Республика Бангладеш : Экономика, история, культура.. – М., 1979. – 192с.
791557
   Народная Республика Бангладеш. Справочник.. – М., 1972. – 71с.
791558
  Люсов В.Н. Народная Республика Бенин / В.Н. Люсов. – Москва, 1988. – 63 с.
791559
   Народная Республика Бенин : Справочник.. – М., 1989. – 190с.
791560
  Валев Э.Б. Народная Республика Болгарии : Экономико-географический очерк / Э.Б. Валев. – Москва : Воениздат Военного Министерства Союза ССР, 1952. – 140 с., 2 л. портр., карт. : ил., портр., карт. – (Беседы у карты мира)
791561
  Добриянов В.С. Народная Республика Болгария - страна реального социализма / В.С. Добриянов. – Москва, 1981. – 63с.
791562
  Константинов Ф.Т. Народная Республика Болгария / Ф.Т. Константинов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1952. – 111 с.
791563
  Иванов Д.Д. Народная Республика Болгария : историческая библиография / сост. Д.Д. Иванов, при уч. В.В. Носковой, П.Г. Кынчевой и Н.В. Буссе ; ввод. статья С. Гановского. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 1 : 1944-1947. – 1954. – 675 с. – Тит. л. парал. на болг. яз.
791564
  Иванов Д.Д. Народная Республика Болгария : историческая библиография / сост. Д.Д. Иванов, при уч. В.В. Носковой и Н.В. Буссе и П.Г. Кынчевой и ; ввод. статья К. Лазарова. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 2 : 1948-1952. – 1958. – 675 с. – Тит. л. парал. на болг. яз.
791565
  Гутнер Е.И. Народная Республика Болгария / Е.И. Гутнер, И.Н. Неманов. – Смоленск, 1960. – 27с.
791566
  Сергеев С.Д. Народная Республика Болгария / С.Д. Сергеев, А.Ф. Доброхотов. – М., 1962. – 272с.
791567
  Аперьян В.Е. Народная Республика Болгария / В.Е. Аперьян. – Москва, 1963. – 88 с.
791568
  Бернов Ю.В. Народная Республика Болгария : Справочник / Ю.В. Бернов, Г.А. Чернейко. – Москва : Политиздат, 1974. – 128с.
791569
   Народная Республика Болгария. – М., 1974. – 175с.
791570
  Чернейко Г.А. Народная Республика Болгария / Г.А. Чернейко. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1979. – 120с.
791571
   Народная Республика Болгария. – М., 1983. – 332с.
791572
  Гребенников В.Н. Народная Республика Болгария : Справочник / В.Н. Гребенников, Г.А. Чернейко. – 3-е изд. доп. – Москва : Политической литературы, 1984. – 120с.
791573
   Народная Республика Болгария : Конституция и законодат. акты. (Сборник).. – Москва, 1981. – 440с.
791574
   Народная Республика Болгария : Основы гос. строя. – М., 1974. – 383с.
791575
  Сохань П.С. Народная Республика Болгария в содружестве стран социализма / П.С. Сохань. – Киев, 1984. – 288с.
791576
   Народная Республика Болгария в социалистической экономической интеграции : структурная политика.. – М., 1984. – 247с.
791577
  Инджова Ц. Народная Республика Болгария и комплексная программа научно-технического прогресса стран - членов СЭВ до 2000 года / Ц. Инджова, С. Стефанов. – София, 1987. – 56с.
791578
  Левин Б.М. Народная республика Болгария на пути к социализму : Автореф... канд. экон.наук: / Левин Б. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 27 с.
791579
  Константинов Ф.Т. Народная Республика Болгария на пути к социализму / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1949. – 40с.
791580
  Кордюкова А. Народная республика Болгария. / А. Кордюкова, Б. Готцев. – Москва, 1948. – 87с.
791581
   Народная Республика Болгария.. – М., 1961. – 192с.
791582
  Кобелев Е.В. Народная Республика Кампучия / Е.В. Кобелев. – М., 1981. – 64с.
791583
  Люсов В.Н. Народная Республика Конга / В.Н. Люсов, Г.А. Усов. – М., 1980. – 64с.
791584
   Народная республика Конго : (Справочник). – Москва : Наука, 1977. – 295с.
791585
  Радченко Г.Ф. Народная Республика Конго = Природа. Население. Хозяйство / Г.Ф. Радченко, И.Н. Олейников. – Москва : Мысль, 1975. – 244с.
791586
  Думнов Д.И. Народная Республика Конго / Д.И. Думнов, В. Люсов. – Москва : Мысль, 1977. – 136 с.
791587
  Стекольщиков В.Я. Народная Республика Конго в борьбе за социалистическую ориентацию. / В.Я. Стекольщиков. – М., 1976. – 215с.
791588
  Сиротенко А.И. Народная республика Конго. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.03 / Сиротенко А.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1975. – 24л.
791589
   Народная республика Мозамбик : (Справочник).. – Москва : Наука, 1986. – 239с.
791590
  Цапович А.В. Народная реформация в Венгрии и ее влияние на классовую борьбу крестьянства второй половины XVI века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Цапович А. В. ; Ужгород. ГУ. – Ужгород, 1984. – 22 с.
791591
  Смирин М.М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Крестьянская война / М.М. Смирин ; [отв. ред. С.Д. Сказкин] ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии наук СССР, 1947. – 530 с.
791592
  Смирин М.М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Крестьянская война. / М.М. Смирин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1955. – 568с.
791593
   Народная роспись Северной Двины : (Альбом). – Москва, 1987. – 44с.
791594
   Народная Румыния сегодня. 1944-1964. Статьи. Очерки. Интервью. Стихи. Хроника.. – М., 1964. – 232с.
791595
  Селиванова С.В. Народная русская легенда: истоки и трансформации // Русский фольклор : материалы и исследования / РАН, Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом). – Санкт-Петербург, 1999. – С. 164-175. – ISSN 0136-7447
791596
  Коринфский А. Народная Русь : сказания, поверия, обычаи и пословицы русского народа / Аполлон Коринфский. – Москва : Белый город, 2008. – 592с. : илл. – Текст печатается по изданию "Народная Русь" (М., 1901) в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка. – ISBN 978-5-7793-1450-3
791597
  Розанов И.И. Народная сказка и белорусская детская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Розанов И.И. ; АН БССР , Ин-т лит-ры. – Минск, 1965. – 19 с.
791598
  Базанов В.Г. Народная словесность Карелии / В.Г. Базанов. – Петрозаводск, 1947. – 279с.
791599
  Добрускин М.Е. Народная социалистическая интеллигенция в советском государстве : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Добрускин М.Е. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Х, 1951. – 32 с.
791600
  Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России, 19 в. / А.И. Клибанов. – М, 1978. – 342с.
791601
  Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России. / А.И. Клибанов. – М, 1977. – 335 с.
791602
  Васіленак С.І. Народная творчасць / С.І. Васіленак. – Мінськ, 1940. – 396с.
791603
  Насреддинов А. Народная тенденция в персидско-таджикской классической поэзии XI-XII вв. : Автореф... кандидата филол.наук: / Насреддинов А.; Таджик. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1966. – 27л.
791604
  Астахова Е.В. Народная украинская академия - учебно-научный комплекс непрерывного образования - результат 25-летней экспериментальной работы [ХГУ "НУА"] // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 37-61. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
791605
   Народная украинская академия: вчера, сегодня, завтра... : Юбилейный выпуск. – Киев, 2002. – 188с. – ISBN 966-7557-08-1
791606
   Народная устная поэзия Дона.. – Ростов-на-Дону, 1963. – 434с.
791607
  Шкляр Н.Г. Народная учительница / Н.Г. Шкляр. – М., 1950. – 224с.
791608
   Народная учительница, Герой Труда В.В.Кашкадамова.. – Ульяновск, 1958. – 54с.
791609
  Скворцов Н.В. Народная учительница. / Н.В. Скворцов. – М., 1959. – 48с.
791610
  Подюков И.А. Народная фразеология / И.А. Подюков. – Пермь, 1991. – 124с.
791611
  Калачихин В.Ю. Народная электронная библиотека Library Genesis / Владимир Юрьевич Калачихин // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2015. – № 1. – С. 42-44
791612
  Ерофеев Н.А. Народная эмиграция и классовая борьба в Англии в 1825-1850гг. / Н.А. Ерофеев. – М., 1962. – 536с.
791613
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2/1-й полутом/ : Природоведение. – 1910. – 368с.
791614
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2/2-й полутом/ : Природоведение. – 1910. – С. 369-700
791615
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 4 : Сельское хозяйство. 1-й полутом: Животноводство. – 1910. – 356с.
791616
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 4 : Сельское хозяйство. 2-й полутом: Земледелие. – 1910. – 850с.
791617
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 5 : Медицина. – 1910. – 404с.
791618
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 5. 2-й полутом : Медицина. – 1910. – С. 405-778
791619
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 6 : Антрополого - геграфический. 1-й полутом. – 1910. – 387с.
791620
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 6 : Антрополого - геграфический. 2-й полутом. – 1910. – С. 389-830
791621
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 10 : Народное образованиев России. – 1910. – 351с.
791622
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 7 : Языкознание и история литературы. – 1911. – 612с.
791623
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 9 : Философия и педагогика. – 1911. – 200с.
791624
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 11 : Общественно-юридический. – 1911. – 328с.
791625
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 12 : Политическая экономия. – 1911. – 407с.
791626
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 13 : Народно-хозяйственная политика. – 1911. – 327с.
791627
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 14 : Народно-хозяйственная политика. – 1911. – 320с.
791628
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний.. – Х.
1. – 356с.
791629
  Аджиев А.М. Народная эпическая поэзия кумыков. : Автореф... канд. филол.наук: 10.648 / Аджиев А.М.; Дагестан. гос. ун-т. – Махачкала, 1971. – 23л.
791630
  Кошіль Г. Народне будівництво Волинського Полісся в другій половині XX - на початку XXI століття: польові дослідження та історіографія // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 573-577. – ISBN 978-966-171-795-3
791631
  Половна-Васильєва Народне вбрання Придніпров"я кінця XVIII - початку XX століть (історія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Половна-Васильєва Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
791632
  Іваневич Л. Народне вбрання українців Поділля в дослідженнях Костя Широцького // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 54-59. – ISSN 0130-6936
791633
  Пономар Л. Народне вбрання Чернігівщини: традиції, перспективи // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 67-69. – ISSN 0130-6936
791634
  Антонів П. Народне весілля в Ославиці на Лемківщині // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 98-102. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
791635
  Коцан В. Народне взуття Закарпаття ХІХ - першої половини ХХ століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 24-34. – ISSN 0130-6936
791636
  Бобровницька Н. Народне віршування: жанрова специфіка // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 51-55. – ISBN 978-96602-6551-6


  У статті порушено проблему специфіки народного віршування. Здійснено практичну спробу виявлення особливостей метрики, ритміки, рими та строфіки окремих жанрів народної поезії.
791637
   Народне віче Буковини 1918-1993 : Документи і матер. обл. наук.-практичн. конференції присв. 75-річчю Буковинського народ. віча. – Чернівці : Прут, 1994. – 144с. – ISBN 5-7707-6947-5
791638
  Климович А. Народне голосування свідчить: латиші не задоволені політичною елітою // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 44-45. – ISSN 1812--514Х
791639
  Маркін М.С. Народне господарство / М.С. Маркін. – Київ, 1967. – 31с.
791640
   Народне господарство Волинської области. Стат. збірник.. – Львів, 1965. – 236с.
791641
   Народне господарство Волинської области. Статистичний збірник.. – Львів, 1958. – 212с.
791642
   Народне господарство Житомирської области. Статистичний збірник.. – Житомир, 1957. – 150с.
791643
  Бухановский Л.Б. Народне господарство і міжнародне економічне становище України : На порозі державного будівництва;Короткі нариси / Л.Б. Бухановский. – Київ : Робітнича газета. – 46с.
791644
   Народне господарство Київської области. Статистичний збірник.. – К., 1967. – 238с.
791645
   Народне господарство Київської области. Статистичний збірник.. – К., 1972. – 167с.
791646
   Народне господарство Кіровоградської області. Статистичний збірник.. – Кіровоград, 1957. – 197с.
791647
  Гаврилов В. Народне господарство Лівобережжя України після звільнення від фашистських загарбників // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.134-142
791648
   Народне господарство Львівської області в 1965 році. Статистичний збірник.. – Львів, 1966. – 282с.
791649
   Народне господарство міста Києва. Статистичний збірник.. – К., 1960. – 162с.
791650
   Народне господарство міста Києва. Статистичний збірник.. – К., 1963. – 182с.
791651
   Народне господарство Полтавської області. Статистичний збірник.. – Х., 1966. – 198с.
791652
   Народне господарство Радянської України. – Київ : АН УРСР, 1945. – 220 с.
791653
   Народне господарство Ровенської області. Стат. збірник.. – Львів, 1963. – 187с.
791654
   Народне господарство України в 1924-25 рр.. – Х., 1925. – 369с.
791655
   Народне господарство України в 1924-25 рр.. – Х., 1926. – 308с.
791656
  Пяртлі К.П. Народне господарство України та його місце в народному господарстві СРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 7-13
791657
   Народне господарство України у 1991 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1992. – 467с.
791658
   Народне господарство України у 1992 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1993. – 496с.
791659
   Народне господарство України у 1993 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1994. – 493с.
791660
   Народне господарство Української РСР : статистичний збірник. – Київ : Держстатвидав, 1957. – 536 с.
791661
   Народне господарство Української РСР : Статистичний щорічник 1957 рік. – Київ, 1958. – 257с.
791662
   Народне господарство Української РСР : Ювілейний стат. щорічник. – Київ : Техніка, 1977. – 464с.
791663
   Народне господарство Української РСР : Статистичний щорічник: До 60-річчя утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – Київ : Техніка, 1982. – 384с.
791664
   Народне господарство Української РСР : Ювілейний стат. щорічник. – Київ : Техніка, 1987. – 455с.
791665
   Народне господарство Української РСР в 1959 році : статистичний щорічник. – Київ : Держстатвидав, 1960. – 732 с.
791666
   Народне господарство Української РСР в 1960 році : Статистичний щорічник. – К., 1961. – 556с.
791667
   Народне господарство Української РСР в 1961 році : Статистичний щорічник. – К., 1962. – 752с.
791668
   Народне господарство Української РСР в 1962 році : Статистичний щорічник. – К., 1963. – 675с.
791669
   Народне господарство Української РСР в 1963 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1964. – 654с.
791670
   Народне господарство Української РСР в 1964 році : Стат. щорічник. – Київ, 1965. – 694с.
791671
   Народне господарство Української РСР в 1965 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1966. – 715с.
791672
   Народне господарство Української РСР в 1966 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1967. – 639с.
791673
   Народне господарство Української РСР в 1967 році : Статистичний щорічник. – Київ : Статистика, 1968. – 580с.
791674
   Народне господарство Української РСР в 1968 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1969. – 611с.
791675
   Народне господарство Української РСР в 1969 році : Статистичний щорічник. – Київ : Статистика, 1970. – 611с.
791676
   Народне господарство Української РСР в 1970 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1971. – 567с.
791677
   Народне господарство Української РСР в 1971 році : Ювілейний статистичний щорічник. – Київ, 1972. – 547с.
791678
  Валуєв В. Народне господарство Української РСР за два роки післявоєнної сталінської п"ятирічки / В. Валуєв. – Київ : Політвидав, 1948. – 27 с.
791679
   Народне господарство Української РСР у 1972 році : Стат. щорічник. – К., 1974. – 599с.
791680
   Народне господарство Української РСР у 1973 році : Статистичний щорічник. – К., 1974. – 584с.
791681
   Народне господарство Української РСР у 1974 році : Статистичний щорічник. – К., 1975. – 600с.
791682
   Народне господарство Української РСР у 1975 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1976. – 539с.
791683
   Народне господарство Української РСР у 1977 році : Статистичний щорічник. – К., 1978. – 456с.
791684
   Народне господарство Української РСР у 1978 році. Стат. щорічник.. – К., 1979. – 360с.
791685
   Народне господарство Української РСР у 1979 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1980. – 367с.
791686
   Народне господарство Української РСР у 1980 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1981. – 384с.
791687
   Народне господарство Української РСР у 1982 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1983. – 382с.
791688
   Народне господарство Української РСР у 1983 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1984. – 384с.
791689
   Народне господарство Української РСР у 1984 році. – Київ : Техніка, 1985. – 406с.
791690
   Народне господарство Української РСР у 1985 році. – Київ : Техніка, 1986. – 398с.
791691
   Народне господарство Української РСР у 1987 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1988. – 461с.
791692
   Народне господарство Української РСР у 1988 році. – Київ : Техніка, 1989. – 469с.
791693
   Народне господарство Української РСР у 1989 році. – Київ : Техніка, 1990. – 463с.
791694
   Народне господарство Української РСР у 1990 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1991. – 495с.
791695
   Народне господарство Української РСР у післявоєнні роки (1946-1964). – К., 1965. – 192с.
791696
   Народне господарство Української РСР у семирічці : Сучасний стан і перспективи розвитку. – К., 1960. – 520с.
791697
   Народне господарство Української РСР... : Стат. щорічник.. – К., 1957. – 463с.
791698
   Народне господарство УРСР : Стат. довідник.. – К., 1940. – 203с.
791699
  Старовойтенко І.П. Народне господарство УРСР в десятій п"ятирічці / І.П. Старовойтенко. – К., 1976. – 46с.
791700
   Народне господарство УСРР : (Статистичний довідник). – Київ : "Народне господарство та облік", 1935. – 664 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
791701
   Народне господарство Харківської області. Стат. збірник.. – Х., 1965. – 125с.
791702
   Народне господарство Черкаської області.. – Х., 1970. – 312с.
791703
   Народне господарство Чернівецької області. Стат. збірник.. – К., 1967. – 335с.
791704
  Бойчук Б.В. Народне декоративне мистецтво Покуття 19-20 століття ( Історія. Типологія. Художні особливості ) : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Бойчук Б.В.; МОНУ. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 2000. – 17 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
791705
  Чугай Р.В. Народне декоративне мистецтво Яворівщини / Р.В. Чугай. – К, 1979. – 144с.
791706
  Придатко Тамара Народне декоративне мистецтво як феномен культури України : (на допомогу вчителям з українознавства середніх шкіл) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 207-217. – Бібліогр. в кінці ст.
791707
  Лосик Г.І. Народне декоративно-прикладне мистецтво Опілля і бойківського Підгір"я кінця XIX-XX століття (типологія, художні особливості, порівняльний аспект) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Лосик Галина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
791708
   Народне епске песме ч.1 (песме старийих времена). – Београд : Просвета, 1971. – 227 с.
791709
  Федака П. Народне житло Закарпаття у загальноукраїнському контексті // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. – Свидник, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 241-255. – ISBN 978-80-89755-32-5
791710
  Пономарьова І. Народне житло та господарські споруди греків Приазов"я наприкінці XIX - на початку XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 98-109. – ISSN 2313-8505
791711
  Медвідський Б. Народне звичаєве право як основа творення незалежної української держави / Б. Медвідський, В. Логвін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 14-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
791712
  Куйбіда В.В. Народне землезнавство: атмосфера, людина і природа, екологія і географічні назви / Куйбіда В.В., Чернов Б.О. – Київ : ІСДОУ, 2002. – 360с. – ISBN 5-7763-4587-1
791713
   Народне зодчество : альбом / автор тексту та упоряд. Л. Прибєга ; переднє слово І. Дзюби ; фотозйомка А. Прибеги, Л. Прибеги ]. – Київ : Мистецтво, 2009. – 320 с. – (Архітектурні перлини України). – ISBN 978-966-577-044-2
791714
  Болтарович З.Є. Народне лікування українців Карпат кінця 19 - початку 20 ст. / З.Є. Болтарович; АН УРСР. Музей етнографії та художнього промислу. – Київ : Наукова думка, 1980. – 118 с. – Бібліогр.: с.185-230
791715
  Гуцал В. Народне мистецтво - на академічний рівень! / розмову вела Юлія Пальцевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18 червня (№ 105). – С. 11


  Розмова з художнім керівником та головним диригентом Національного оркестру народних інструментів Віктором Гуцалом: "Мати оркестр українських інструментів у 1960-ті роки забороняли - надто би вже впадала у вічі наша своєрідність, відмінність від ...
791716
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2003
791717
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2003
791718
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2004
791719
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2004
791720
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2005
791721
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2005
791722
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2006
791723
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2006
791724
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2007
791725
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2007
791726
   Народне мистецтво = Folk art / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2008
791727
   Народне мистецтво = Folk art / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2008
791728
   Народне мистецтво = Folk art / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2009
791729
   Народне мистецтво = Folk art / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 3/4 (47/48) 1 частина. – 2009
791730
   Народне мистецтво = Folk art / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 1/2 (49/50) 2 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – 2010
791731
   Народне мистецтво = Folk art : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – 2010
791732
   Народне мистецтво = Folk art : квартальник / Нац. спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 1/4 (51/54). – 2011
791733
  Молинь В.Д. Народне мистецтво Гуцульщини та Покуття в художньо-культурному житті Галичини другої половини XIX - першої третини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Молинь В.Д. ; МОНУ ; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв
791734
  Гургула І.В. Народне мистецтво західних областей України / І.В. Гургула. – К., 1966. – 77с.
791735
  Логвин Г. Народне мистецтво і його роль у формуванні ментальності людини // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 4-7
791736
  Селівачов М.Р. Народне мистецтво і сучасність / М.Р. Селівачов. – К, 1980. – 44с.
791737
  Малина В. Народне мистецтво Півдня України. Кінець 19 - початок 20 ст. : На матеріалах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей / Валерій Малина. – Миколаїв : Художній крам, 2007. – 448с. – ISBN 966-96727-0-8
791738
  Захарчук-Чугай Народне мистецтво у козацькому побуті // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 36-44
791739
  Придатко Тамара Народне мистецтво у контексті українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 202-204
791740
   Народне мистецтво українського Полісся : Каталог виставки з фондів музею. – Київ : Музей І. Гончара, 1996. – 36с.
791741
  Райнфусс Р. Народне мистецтво українців Польщі // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 296-300
791742
   Народне мистецтво. (Україна). Кераміка. Декоративний розпис. Різьблення на дереві. Вишивки. Килими. Тканини. Гутне скло. Худож. скло. Худож. метал. (Фотонарис).. – К., 1967. – 39с.
791743
  Гай-Нижник Народне міністерство фінансів УНР: проблеми становлення (січень-квітень 1918 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 1. – С. 59-74. – ISSN 0130-5247
791744
  Балковий П.М. Народне ополчення радянської України / П.М. Балковий. – Київ, 1961. – 103с.
791745
  Омельчук Володимир Васильович Народне повстання 1734-1738 рр. на Правобережній Україні та його місце у суспільно-політичному житті і міжнародних відносинах : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Омельчук Володимир Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 206л. – Бібліогр.: л.180 - 206
791746
  Омельчук Володимир Васильович Народне повстання 1734-1738 рр. на Правобережній Україні та його місце у суспільно-політичному житті і міжнародних відносинах : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Омельчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
791747
  Ігнатенко І.В. Народне православ"я у традиційній культурі українців (друга половина XIX - початок XX ст.) : навч. комплекс й методичні рекомендації до лекції для студ. істор. ф-ту, спеціальність - етнологія / І.В. Ігнатенко ; [уклад. Ігнатенко І.В.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Істор. факультет, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ : Логос, 2012. – 60 с. : табл. – Бібліогр. в кінці лекцій. – ISBN 978-966-171-587-4
791748
  Гримич М. Народне православ"я у трактуванні Олександра Панченка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 160-164
791749
  Кононенко Н. Народне православ"я: уявлення про релігію в сучасній Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 14-21


  Сучасний пострадянський період є винятково сприятливим для вивчення народних релігійних вірувань. Дослідження звичаїв та вірувань, пов"язаних із поховальною обрядовістю та життям після смерті, показує, якою багатогранною є система народних релігійних ...
791750
  Васильченко О.Ю. Народне представництво як інститут демократичної держави: теоретико-методологічний аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 110-113. – Бібліогр.: 18 назв
791751
   Народне приповетке. – Београд : Просвета, 1971. – 170 с.
791752
   Народне слово : загальнополітична газета Української Народної Партії. – Київ
25 квітня (№ 15/16). – 2013. – 8 с.
791753
  Писаренко Ю. Народне сприйняття образу Богородиці / Ю. Писаренко, Н. Писаренко // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 115-130. – ISSN 2312-9697
791754
  Бегас Р. Народне танцювальне мистецтво Поділля на початку XXI століття // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 78-82. – ISBN 966-02-3167-9
791755
  Гонтар Т.О. Народне харчування українців Карпат / Т.О. Гонтар. – К., 1979. – 139с.
791756
  Артюх Л.Ф. Народне харчування українців та росіян північно-східних районів України / Л.Ф. Артюх. – Київ : Наукова думка, 1982. – 109 с., [3] с.
791757
  Михайловська С.В. Народне хореографічне мистецтво України радянського періоду // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 288-293. – ISSN 2226-2180
791758
  Нечитайло В.С. Народне хореографічне мистецтво України у соціокультурних умовах сьогодення // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 88-93. – ISSN 2226-3209
791759
  Гуменюк А.І. Народне хореографічне мистецтво України. / А.І. Гуменюк. – К., 1963. – 235с.
791760
  Нечитайло В.С. Народне хореографічне мистецтво як чинник трансляції національно-культурних цінностей у сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Нечитайло Володимир Степанович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
791761
  Мойсюк О.С. Народне художнє ткацтво Житомирського Полісся та інтерпретація його традицій у виробничих і освітніх процесах XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мойсюк Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
791762
  Фекелджиев И. Народни легенди за Иван Рилски / И. Фекелджиев. – София, 1979. – 180с.
791763
  Вовчок Марко Народни оповидання [Народні оповідання]. – Выд. 3-е. – У Кыиви (Київ) : Друкарня Петра Барського
Т. 1. – 1902. – 295 с. : 1 портр. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
791764
  Вовчок Марко Народни оповидання [Народні оповідання]. – Выд. 2-е. – У Кыиви (Київ) : Друкарня Петра Барського
Т. 2. – 1902. – 284 с. : 1 портр. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
791765
   Народни песни от западните покрайнини. – София, 1959. – 360с.
791766
   Народни песни от Родопския край. – София, 1970. – 970с.
791767
  Стоин В. Народни песни от самоков и самоковско / В. Стоин; състав. и ред. Е. Стоин. – София : Българската Академия на науките, 1975. – 624 с.
791768
   Народни песни от Североизточна България. – София
2. – 1973. – 838с.
791769
   Народни приказни на балканските народи. – Скопjе : Детска радост, 1999. – 78, [ 2 ] c. : іл. – ISBN 9989-30-473-4
791770
  Илиева А. Народни танци от Средногорието / А. Илиева. – София, 1978. – 524с.
791771
  Варламова Н. Народний (національний) суверенітет і верховенство права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 360-374. – ISSN 2227-7153
791772
  Калашников Вадим Федорович Народний агітаційний театр в Україні 70-80-х років ХХ століття : Автореф... кандид. мистецтвознавстванаук: 17.00.01 / Калашников Вадим Федорович; Мін-во культури і мистецтв України. Київ. держ. ун-тет культури і мистецтв. – К., 1998. – 26л.
791773
  Кімакович І.І. Народний анекдот і народний жарт як традиційні жанри усного мовлення комунікативних осіб // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2017. – Вип. 16. – С. 102-119. – ISSN 2522-9834
791774
   Народний артист Союзу РСР орденоносець Панас Карпович Саксаганський.. – Х : Мистецтво, 1939. – 115 с.
791775
   Народний артист СРСР В.С.Василько і український радянський театр. – Одеса, 1983. – 84с.
791776
  Грабовецький В.В. Народний герой Олекса Довбуш / В.В. Грабовецький. – Львів, 1957. – 152с.
791777
  Гуржій І.О. Народний герой Устим Кармелюк / І.О. Гуржій. – К., 1950. – 24с.
791778
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1. – 2004
791779
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1. – 2006
791780
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812-514Х
№ 2. – 2006
791781
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812-514Х
№ 3. – 2006
791782
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4. – 2006
791783
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5. – 2006
791784
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 8. – 2006
791785
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 10. – 2006
791786
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 12. – 2006
791787
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1. – 2007
791788
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 2. – 2007
791789
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 3. – 2007
791790
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4. – 2007
791791
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5. – 2007
791792
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 7. – 2007
791793
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 8. – 2007
791794
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 9. – 2007
791795
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 10. – 2007
791796
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 11. – 2007
791797
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 12. – 2007
791798
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1. – 2008
791799
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 2. – 2008
791800
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 3. – 2008
791801
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4. – 2008
791802
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5. – 2008
791803
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 6. – 2008
791804
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 7. – 2008
791805
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 8. – 2008
791806
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 9. – 2008
791807
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 10. – 2008
791808
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 11. – 2008
791809
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 12. – 2008
791810
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1/2 (49/50). – 2009
791811
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 3 (51). – 2009
791812
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4 (52). – 2009
791813
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5 (53). – 2009
791814
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 6 (54). – 2009
791815
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 7/8 (55/56). – 2009
791816
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 9 (57). – 2009
791817
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 10/11 (58/59). – 2009
791818
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 12 (60). – 2009
791819
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1( 61). – 2010
791820
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 2/3 (62/63). – 2010
791821
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4 (64) : Прапороносці. – 2010
791822
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5 (65). – 2010
791823
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 6 (66). – 2010
791824
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 7/8 ( 67/68). – 2010
791825
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 9/10 (69/70). – 2010
791826
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 11 (71). – 2010
791827
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 12 (72). – 2010
791828
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1 /2 (73/74). – 2011
791829
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 3/4 (75/76) : Дніпропетровщина: Україна в мініатюрі. – 2011
791830
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" : спеціальний випуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5/6 (77/78) : Вінничина: область европейського формату. – 2011
791831
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" : спеціальний випуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 7 (79) : Одещина край здійснення мрій. – 2011
791832
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" : спеціальний випуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 8 /підсумки/. – 2011
791833
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1 (88), лютий. – 2013
791834
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 2 (89), березень. – 2013
791835
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 3 (90), квітень. – 2013
791836
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4 (91), травень. – 2013
791837
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5 (92), червень - липень. – 2013
791838
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 6 (93), серпень. – 2013
791839
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 8 (95), листопад - грудень. – 2013
791840
  Александров О. Народний депутат України - політична посадова особа // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 70-72
791841
  Словська І. Народний депутат України як суб"єкт адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 17-19
791842
  Асадчих О.В. Народний епос "країни сходу сонця" : навч. посібник / О.В. Асадчих, І.П. Дзюб, Х. Катаока ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2012. – 179, [2] с. – На обкл. порядок авт. змінено. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-489-155-1
791843
  Козловський В. Народний епос про Хмельниччину в науковій інтерпретації Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 273-278. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
791844
  Есбе Ю. Народний засідатель / Ю. Есбе. – Х., 1929. – 46с.
791845
  Пономаревська О.І. Народний іконопис Київського та Чернігово-Сіверського Полісся кінця XVIII-XIX століть: релігійно-історичний, соціокультурний і фольклорний аспекти : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пономаревська Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
791846
   Народний календар. – Київ, 1962. – 255с.
791847
   Народний календар. – Київ, 1963. – 207с.
791848
   Народний календар. – Пряшів, 1963. – 192с.
791849
   Народний календар. – Київ, 1964. – 208с.
791850
   Народний календар 1962. – Київ, 1962. – 242 с.
791851
   Народний календар на 1911 рік. – Київ : Друкарня 1-ої Київської Друкарської Спілки, 1911. – 80 с.
791852
  Чебанюк Олена Народний календар у традиційній картині світу українців // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 41-45. – ISSN 0130-6936
791853
  Гримич М. Народний календар українців Бразилії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 16-21


  В статті йдеться про народний календар українців Бразилії. Він і досі зберіг традиційну структуру, особливо це стосується сільських поселень. Разом з тим, за 100 років у ньому з"явилися нові локальні риси. Не оминув його руйнівний вплив глобалізаційних ...
791854
   Народний календар.. – Пряшів, 1971. – 160с.
791855
  Кожолянко Г. Народний карнавал "Маланка" на Буковині / Г. Кожолянко, О. Кожолянко // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 6-17. – ISSN 2313-8505
791856
  Гайдуков Л.Ф. Народний комісаріат закордонних справ УРСР: утворення та розгортання діяльності (1944-1945 р.р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 51-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
791857
  Дзюба М.Ю. Народний контроль / М.Ю. Дзюба. – Киев, 1963. – 40с.
791858
  Апанович О.М. Народний контроль / О.М. Апанович, М.К. Сіпливий. – Київ, 1964. – 74с.
791859
  Апанович О.М. Народний контроль / О.М. Апанович, М.К. Сіпливий. – Київ : Обласне кн.-газ. в-во, 1964. – 75с.


  Про зміни, що сталися в житті радянського народу і держави за останні десятиріччя після викриття культу особи, про роботу органів партійно-державного контролю Київської промислової зони в нових умовах.
791860
  Журавльова А. Народний костюм в малярській творчості Т.Г. Шевченка // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 61-62
791861
  Коцан В.В. Народний костюм румунського населення Закарпаття кінця XIX - початку XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 144-154. – (Історія ; Вип. 21)
791862
  Саєнко Т.В. Народний костюм у полікультурній освіті майбутніх викладачів мистецьких дисциплін // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 229-235. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті висвітлено питання полікультурної освіти майбутніх викладачів мистецьких дисциплін. Запропоновано методику використання матеріалу про особливості українського народного вбрання та народних костюмів країн світу в зазначеному аспекті
791863
   Народний лемківський календар 1994. Бібліотека Лемківщини 10. – Львів : Край, 1994
791864
  Осипчук Н. Народний лікар. Забуте ім"я: історія народного лікаря Мар"яна Панчишина // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 30 жовтня (№ 117). – С. 9


  "Знання і досвід - в ім’я збереження здоров’я українців. Таке життєве кредо мав лікар Мар’ян Панчишин. Недаремно ще за життя його називали народним лікарем, який не шкодував ані власного часу, ані сил, щоб допомогти незаможним українцям. Будинок, у ...
791865
  Куліш М. Народний Малахій. Мина Мазайло / М. Куліш. – Київ : Альтерпрес, 1998. – 157с. – (Нова шкільна бібліотека). – ISBN 966-542-041-0, 966-542-046-1
791866
  Рильський М. Народний мистець / М. Рильський, М. Гордійчук // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 113, червень : червень. – С. 23-25


  До 70-річчя з дня народження Л.М. Ревуцького.
791867
  Патриляк І. Народний музей історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 134-139. – ISBN 96966-8060-04-0
791868
  Короткий В. Народний музей історії Київського університету // Довідник : Історія, факультети, кафедри, навчальні курси, напрямки наукових досліджень, телефони (КУ ім. Т. Шевченка) / М.А. Ляшенко. – Київ : Київський університет, 1993. – С. 126
791869
  Щибря В. Народний одяг Буковини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 70-71. – ISSN 0130-6936
791870
  Кульчицька О.Л. Народний одяг Західних областей УРСР / О.Л. Кульчицька. – 15с.
791871
  Пономар Л. Народний одяг Слобожанщини на загальноукраїнському тлі // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 35-40. – ISSN 2313-8505
791872
  Коцан В.В. Народний одяг українців пониззя р. Тереблі кінця XIX - першої половини XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 118-127. – (Історія ; Вип. 19)
791873
  Чайковська Л. Народний одяг українців Холмщини в музейних збірках та приватних колекціях Західної України // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 111-115
791874
  Мицик С. Народний осінньо-зимовий календар у святковій культурі Миколаївщини кінця XIX – початку XX ст. (з етнографічних досліджень В. Дрізо-Омеляненко) : національна культура // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 163-167


  У статті автор розкриває традиції, свята, звичаї та обряди народного осінньо-зимового календаря Миколаївщини в контексті святкової культури кінця ХІХ - поч/ ХХ ст. Матеріал статті базується на етнографічних польових дослідженнях миколаїв. етнографа та ...
791875
  Бурляй Ю.С. Народний письменник / Ю.С. Бурляй, 1957. – 99-123с.
791876
  Руденченко А.А. Народний розпис. Традиції і сучасність // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 98-101
791877
  Макаренко Н.Ю. Народний рух в Україні за матеріалами товариства політкаторжан та зсильнопоселенців : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Макаренко Н. Ю.; КУ, Іст. факт. – К., 1995. – 18л.
791878
  Жовніренко М. Народний Рух у Донецьку // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвип. / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 6 (97) : 20 років Народному Руху України. – С. 38-40. – ISSN 1728-9343
791879
   Народний Рух України : документи і матеріали. – Київ : Редакційно-видавничий відділ Руху ; Софія, 1993. – 64 с. – ISBN 5-7707-4196-1
791880
  Удод М. Народний Рух України в контексті становлення громадянського суспільства // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвип. / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 6 (97) : 20 років Народному Руху України. – С. 35-37. – ISSN 1728-9343
791881
  Кожанов А. Народний Рух України у парламентських виборах 1994, 1998 рр.: миколаївський регіональний аспект / А. Кожанов, О. Шипотілова // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 73-77. – ISSN 1998-4634
791882
  Піпаш В.В. Народний Рух України як форма національно-визвольної боротьби українців на зламі 80-90-х років 20 століття: закарпатський регіональний аспект : монографія / Володимир Піпаш. – Ужгород : Гражда, 2008. – 216с. : фот. – ISBN 978-966-8924-69-9
791883
  Бойко О. Народний Рух України: від виникнення ідеї масової опозиційної организації до створення її програми // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С.26-34
791884
  Чайка С. Народний рух України: віха державотворення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 33). – С. 1, 3
791885
  Коваленко Р.Я. Народний Рух: становлення. Тільки факти... (за документами Державного архіву Київської області) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 204-213. – ISSN 0320-9466
791886
  Лоцман Р.О. Народний спів України: від витоків до сучасності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 107-111. – ISSN 2076-1554


  М. Драгоманов зазначав, що в період розквіту кобзарства за часів козаччини "виринає питання про спеціалізацію, функції співаків, котре мусило наступити в звісну добу епічної творчості" С. 108.
791887
  Лавров Ф.І. Народний співець - кобзар Єгор Мовчан. / Ф.І. Лавров. – К., 1968. – 33с.
791888
  Пільгук І.І. Народний співець Буковини Юрій Федькович / І.І. Пільгук. – К. : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 26с.
791889
  Карбан А.А. Народний стиль в архітектурній творчості Сластіона О.Г. / А.А. Карбан, Т.В. Русевич // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 37-41. – ISBN 978-617-7185-03-0
791890
  Семикрас В.В. Народний суверенітет-основа організації державної влади в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 216-220. – ISSN 1563-3349
791891
  Щербанюк О.В. Народний суверенітет в політико-правовому будівництві сучасної держави : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Щербанюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – 473 л. – Бібліогр.: л. 406-473
791892
  Щербанюк О.В. Народний суверенітет в політико-правовому будівництві сучасної держави : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Щербанюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: 36 назв
791893
  Шаповал Т. Народний суверенітет та політичні права і свободи (питання співвідношення) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
791894
  Волинська Г.М. Народний суверенітет та форми його реалізації в Україні: конституційно-правові аспекти : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Волинська Г. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 229 л. – Бібліогр.: л.207-229
791895
  Волянская Галина Миколаівна Народний суверенітет та форми його реалізації в Україні: конституційно-правові аспекти : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Волянская Галина Миколаівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 23л.
791896
  Чернецька О.В. Народний суверенітет та формування представницьких органів місцевого самоврядування: аспекти співвідношення та реалізації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 101-104
791897
  Щербанюк О.В. Народний суверенітет у теорії політико-правових вчень: історична школа : монографія / О.В. Щербанюк ; за заг. ред. А.О. Селіванова. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-625-3
Кн. 1. – 2013. – 180, [3] с. – Бібліогр.: с. 161-180
791898
  Пещанський Д. Народний суд в Українській Соціалістичній Радянській Республіці. / Д. Пещанський. – Київ, 1924. – 55 с.
791899
  Шкоріненко В.О. Народний танець як складова української культури // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004. – № 2. – С. 87-90.
791900
  Помпа О.Д. Народний танець: генезис та сучасні форми побутування (на матеріалах Житомирщини) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Помпа Ольга Дмитрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
791901
   Народний театр : збірник багатоактних п"єс. – Київ : Мистецтво, 1967. – 276 с.
791902
  Казимиров О.А. Народний театр політичної агітації / О.А. Казимиров. – К., 1977. – 88с.
791903
  Бойко Б. Народний театр у розумінні Бориса Грінченка // Пам"ять століть. – Київ, 1999. – № 1. – С. 60-65
791904
  Танчер В.К. Народний університет атеїзму / В.К. Танчер. – К, 1962. – 40с.
791905
  Суріна Є.П. Народний університет культури / Є.П. Суріна. – Х., 1960. – 24с.
791906
   Народний учитель.. – К, 1970. – 295с.
791907
  Тисяченко Гр. Народний філософ-учитель Г.С. Сковорода : Його життя та діла (1722-1794) / Гр. Тисяченко. – Лохвиця : б.в., 1922. – 88 с.
791908
  Воротняк Т. Народний християнський часопис "Слово істини" та його роль в організації допомоги українським емігрантам // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 37-40. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядається народний християнський часопис "Слово істини", який видавав митрополит Іларіон (Іван Огієнко) в Канаді. Аналізуються матеріали рубрик часопису "Митрополитальний комітет опіки над скитальниками", "Скитальниче життя", що ...
791909
   Народний художник України Віктор Пузирков : Каталог виставки. – Київ : [б.в.], 1999. – Паг. не зазнач. – (Видатні українські художники ХХ століття). – ISBN 966-95528-4-2
791910
   Народний художник України Наталя Вергун : живопис, малюнок : альбом / Харк. худож. музей ; Харк. організація Нац. спілки художників України ; [заг. ред.: В.В. Мизгіна]. – Харків, 2008. – 63, [1] с. : фотоіл. – На обкл.: Наталя Вергун. Живопис, малюнок
791911
  Трофимов Н.Г. Народник Василий Ивановский / Н.Г. Трофимов. – Тула, 1980. – 105с.
791912
  Лавров П.Л. Народники-Пропагандисты / П.Л. Лавров. – 2-е изд., испр. – Ленинград, 1925. – 287с.
791913
  Кутищев Ф.Д. Народники в литературе 70-80-х годов XIX века и роман И.С.Тургенева "Новь" : Автореф... канд. филол.наук: / Кутищев Ф.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 20л.
791914
  Дергачев А.Ф. Народники пензенского края / А.Ф. Дергачев. – Саратов, 1979. – 127 с.
791915
  Лавров П.Л. Народники пропагандисты 1873-78 годов / П.Л. Лавров (П. Миртов). – Санкт-Петербург : Тип. "Т-ва Андерсона и Лойцянского", 1907. – 318 с.


  На тит. л.: В. Міяков[ский]
791916
  Ганев С. Народните читалища в етапа на изграждане на развито социалистическо общество / С. Ганев. – София, 1983. – 174с.
791917
  Пивовар С.Ф. Народництво / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 256-257. – ISBN 966-642-073-2
791918
  Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80-х років ХІХ століття : теоретичні проблеми джерелознавства та історії / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Навчальна книга, 1999. – 240 с. – ISBN 966-7065-95-3
791919
  Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80 рр. ХІХ ст. : аналіз публікацій документальних джерел / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського держ. ун-ту, 1995. – 237 с.
791920
  Гирич І. Народницький національно-демократичний напрям: В. Антонович та О. Кониський // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 201-247. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
791921
  Світленко С.І. Народницький рух в Україні 1860-1880-х років : аналіз джерел архівних фондів Росії : навчальний посібник / С.І. Світленко; Міністерство освіти України ; Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський держ. ун-т, 1996. – 127 с.
791922
  Макареко Наталія Юріївна Народницький рух в Україні за матеріалами товариства політкаторжан та зсильнопоселенців : Дис... канд.істнаук: 07.00.02 / Макареко Наталія Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 172л. – Бібліогр.:л.163-172
791923
  Фесенко А. Народницький рух на Миргородщині // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.71-81. – ISSN 0869-3595
791924
  Кліценко С.В. Народницькі концепції розвитку української культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 162-169
791925
  Обушний М.І. Народницькі підходи в українознавчих студіях Михайла Максимовича // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 163-165
791926
  Обушний М.І. Народницькі підходи в українознавчих студіях Михайла Максимовича // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 202-205
791927
  Данюк І. Народницькі та державницькі аспекти історичної концепції Михайла Грушевського в ракурсі історіографічних дискусій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-63. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розглядаються народницькі та державницькі елементи в історичній концепції видатного українського історика Михайла Грушевського. У зв"язку із визначенням домінанти в концепції вченого виникли гострі дискусії, які носили не стільки науковий, скільки ...
791928
  Хорос В.Г. Народническая идеология и марксизм / В.Г. Хорос. – М, 1972. – 176с.
791929
  Коновалов В.Н. Народническая литературная критика / В.Н. Коновалов. – Казань, 1975. – 106 с.
791930
   Народническая экономическая литература.. – М, 1958. – 680с.
791931
  Жукоцкий В.Д. Народнические корни ленинизма: "хитрость разума" или "ирония истории"? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С.51-66. – ISSN 0042-8744
791932
  Хорос В.Г. Народнические социалистические теории конца XIX века в России и их отношение к марксизму. (По материалам легальной печати) : Автореф... канд. ист.наук: / Хорос В.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории рус. журналистики и литературы. – М., 1968. – 23л.
791933
  Бердзнишвили Илья Захарьевич Народническое движение в Грузии и общественнно-политические взгляды Нико Ломоури : Автореф... канд. итс.наук: 07.00.02 / Бердзнишвили Илья Захарьевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 18л.
791934
  Гинев В.Н. Народническое движение в Среднем Поволжье 70-е годы XIX века / В.Н. Гинев. – Москва-Ленинград, 1966. – 155с.
791935
  Абызова Л.В. Народничество - национализм - демократия: современный политический контекст // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 94-96
791936
  Бельчиков Н. Народничество в литературе и критике / Н. Бельчиков. – М. : советская литература, 1934. – 244 с.
791937
  Крайнева Н.Я. Народничество в работах советских исследователей за 1953-1970 гг. : указатель литературы / Акад. наук СССР, Ин-т истории СССР ; сост.: Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина ; [под ред. Б.С. Итенберга]. – Москва : [Б. и.], 1971. – 232 с.
791938
  Алексеева Г.Д. Народничество в России в ХХв. / Г.Д. Алексеева. – Москва, 1990. – 245с.
791939
  Даниелян С.О. Народничество и армянская литература народнического направления : Автореф... д-ра филол.наук: 642 / Даниелян С.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 59л.
791940
  Кімакович І. Народні анекдоти про Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 82-88. – ISBN 978-966-02-7587-4
791941
  Гнатюк В.М. Народні байки / [Уклад. та авт. пеpедм.] Володимиp Гнатюк З обpазками Микити Вихоpа. – Львів : Hакладом Укp. Видавн. Спілки. Дpук. Hаук. Т-ва і м. Шевченка, 1918. – 280 с. – (([Літературно-Hаукова Бібліотека ; № 148])
791942
   Народні балади Закарпаття. – Ужгород, 1959. – 144с.
791943
  Лінтур П.В. Народні баллади Закарпаття / П.В. Лінтур. – Львів, 1966. – 284с.
791944
  Макаренко А. Народні вислови в стилістиці журналістського твору // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 75--77
791945
  Овчаренко Л. Народні виставки картин В"ячеслава Розвадовського (1904–1906) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 52-59. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовано подвижницьку діяльність В"ячеслава Розвадовського, спрямовану на початку ХХ століття на організацію та проведення на території підросійських українських губерній пересувних Народних виставок картин, вказано на значення цих ...
791946
  Яковлєва О. Народні вірування про долю в поезіях Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 244-252. – ISBN 978-966-02-7587-4
791947
  Пастух Р. Народні герої Білас і Данилишин у фольклорі та художній літературі // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 198-202. – ISBN 978-617-7235-56-8
791948
  Грабовецький В. Народні герої Іван Пискливий і Степан Пинтя : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В. Грабовецький; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 40с.
791949
   Народні говори Наддніпрянщини. – Дніпропетровськ, 1969. – 144 с.
791950
  Трубчанинов М. Народні деревообробні промисли в Російській імперії у другій половині XIX - на початку XX століття // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 10 (170). – С. 42-45
791951
  Шелест Г. Народні джерела в ранній творчості Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 236-243. – ISBN 978-966-02-7587-4
791952
  Миронюк В. Народні джерела поетизації людини та дійсності у творчості Марка Черемшини й Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 247-255. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
791953
  Вертій О.І. Народні джерела творчості Івана Франка / О.І. Вертій; Терноп.ОР;Укр.тов-во охорони пам"яток історі та культури. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 255с. : іл. – (Сер.:Некрополі України(Тернопільська область)). – ISBN 966-562-178-5
791954
  Хоменко Б.В. Народні джерела творчості Марка Вовчка. / Б.В. Хоменко. – К., 1977. – 175с.
791955
  Закалюк А.П. Народні дружини / А.П. Закалюк, З.І. Сущук. – Київ, 1986. – 109с.
791956
   Народні думи і балади // Повість врем"яних літ / Переказ В.Близнеця. – Харків : Фоліо, 2005. – с.191-315. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3146-0
791957
   Народні думи, пісні, балади. – Київ : Молодь, 1970. – 329 с.
791958
   Народні думи.. – К, 1986. – 173с.
791959
  Непийвода В.Л. Народні засідателі та суд присяжних у цивільному процесі // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 297-299. – ISBN 978-966-419-299-3
791960
  Чорпіта Д.І. Народні засідателі у радянському суді. / Д.І. Чорпіта. – К., 1957. – 23с.
791961
  Войцьо М.В. Народні засоби для профілактики грипу та застуди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 5-6 : фото
791962
  Владимиров А.О. Народні Збори в античних державах Північно-Західного Причорномор"я в перших століттях нової ери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-56. – (Історія ; Вип. 46)


  Розглядаються питання структури та складу Народних зборів Ольвії, Тири та Херсонеса Таврійського в перших століттях нової ери.
791963
  Юрченко В. Народні звичаї на ярмарках Слобідської України // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 84-85. – ISSN 0130-6936
791964
  Лавренюк А. Народні звичаї та релігійні обряди українців у Великий піст // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 90–97. – ISSN 2309-9356
791965
  Кожолянко Г. Народні знання на народні методи лікування українців (до питання про історичні джерела) // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 162-171. – ISBN 978-617-689-163-5
791966
  Вархол Н. Народні знання українців-русинів Словаччини // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 4 (338) липень - серпень. – С. 33-45. – ISSN 0130-6936
791967
  Шулькевич Григорій Народні знання: учора й сьогодні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 18
791968
  Матейко К. Народні іграшки Західних областей УРСР : на основі Етнографічного музею АН УРСР у Львові / Катерина Матейко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 618-623. – ISSN 1028-5091
791969
  Чебанюк О. Народні ігри в системі календарно-обрядових свят українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 5-10. – Бібліогр.: С. 9
791970
  Козловський В. Народні історичні пісні про татарські напади на Україну (проблема хронотопу) // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 127-132. – ISSN 1028-5091
791971
   Народні казки. – 2-ге вид. поправне. – У Львові (Львів) : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарськго. – (Виданє руского товариства педагогічного ; Ч. 58)
Ч. 1. – 1906. – 52 с. : мал.


  Зміст: Як Іван зробив чудесне судно і при помочи чудесних товаришів дістав царівну за жінку; Як царевич літав до царівни; Пригоди наймолодшого брата; Як царевич, записаний чортови, визволив ся від нього і оженив ся з його донькою; Про трицять одного; ...
791972
   Народні казки. – 2-ге вид. – У Львові (Львів) : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарськго. – (Виданє руского товариства педагогічного ; Ч. 68)
Ч. 2. – 1906. – 48 с. : мал.


  Зміст: Як Іван зробив чудесне судно і при помочи чудесних товаришів дістав царівну за жінку; Як царевич літав до царівни; Пригоди наймолодшого брата; Як царевич, записаний чортови, визволив ся від нього і оженив ся з його донькою; Про трицять одного; ...
791973
  Гнатюк В.М. Народні казки / / [Уклад. та авт. передм.] Володимир Гнатюк; З образками Володимира Кобринського. – У Львові (Львів) : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1913. – IX, 168 с. : іл. – (([Літературно-Hаукова Бібліотека ка [Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; Сер. 1; ч. 136)


  Зміст: Як Іван зробив чудесне судно і при помочи чудесних товаришів дістав царівну за жінку; Як царевич літав до царівни; Пригоди наймолодшого брата; Як царевич, записаний чортови, визволив ся від нього і оженив ся з його донькою; Про трицять одного; ...
791974
  Рудченко І.Я. Народні казки (із збіpника Рудченка) / [Уклад. І.Я. Рудченко]. – [Катеринослав] : Укp. Вид-во ; Друк. Медведовського, 1917. – 118, [1] c. – (Українське видавництво в Катеринославі ; № 30)


  Зміст: Рись-мати; Брат і сестра в лісі; Попович Ясат; Летючий корабель; Царівна-жаба; Про царенка Йвана та чортову дочку; Убогий та багатий і дівка-чорнявка; Безщасний Данило й розумна жінка; Правда та Неправда; Гордий царь
791975
   Народні казки Закарпаття : у записах Петра Лінтура. – Ужгород : Карпати, 2007. – 232с. : іл. – ISBN 978-966-671-161-1
791976
  Клоустон В.А. Народні казки та вигадки, їх вандрівки та переміни / В.А. Клоустон ; пер. з англ. А. Кpимського ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. Василюк О.Д.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Стилос, 2009. – 153, [5] с. – До 90-річчя НАН України. - В кн. також стаття: По поводу сюжета сказки № 94, послужившего темою первого ученого труда В.Ф. Миллера. - Текст укр. та рос. – Бібліогр. в прим.: с.121-144 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-025-3


  В кн. також: Арабська повість про Антара / В. Клоустон ; Єгипетські казки і казка пpо двох бpатів, вступна увага / Ж. Маспеpо; пеp. І.Я. Фpанка; Казка пpо двох бpатів / пеp. І.Я. Фpанка ; Уваги до казки пpо двох бpатів / Ем. Коскен ; пеp. І.Я. Фpанка ...
791977
  Клоустон В.А. Народні казки та вигадки, йіх вандрівки та переміни / В.А. Клоустон ; З англійської мови пеpеложив [та авт. пеpедм., пpиміт.] А. Кpимський. – Львів : Коштом К. Фpейтага ; З дpук. В. Манецкого, під заpядом В. Годака, 1896. – 183 с. – Покажчик писателів та заголовків / Уклад. А.Ю. Кpимський: с. 170-183. – (Літературно-наукова бібліотека ; Сеp. 2 ; Кн. 6)


  В кн. також: Єгипетські казки і казка пpо двох бpатів [розвідка] / Ж. Маспеpо; Пеp. І.Я. Фpанка. Казка пpо двох бpатів / Пеp. І.Я. Фpанка. Уваги до казки пpо двох бpатів [розвідка] / Ем. Коскен; Пеp. І.Я. Фpанка. Попpавки й Додатки / А.Ю. Кpимський; ...
791978
   Народні казки, зібрані Петром Івановим. – Київ : ЕксОб, 2003. – 512с. – ISBN 966-7769-25-9
791979
  Музика Тетяна Народні казки. "Про правду і кривду" : урок у 5 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 13-14. – ISSN 0130-5263
791980
  Музика Т. Народні казки. "Про правду і кривду" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 13-14. – ISSN 0130-5263
791981
  Кузенко Петро Ярославович Народні кам"яні надмогильні хрести українських Карпат середини 18 - першої половини 20 століття (історія, типологія, художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Кузенко П.Я.; Державна акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
791982
  Горблянський Ю. Народні криптадії - мініатюри із Бойківщини: pro et contra // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 1/2 (16). – С. 120-136. – ISSN 2225-5095
791983
  Лівенцов В.О. Народні маси-будівники комунізму / В.О. Лівенцов, Ю.И. Ширяєв. – Київ, 1961. – 84с.
791984
  Передерій В.Ф. Народні маси - вирішальна сила суспільного прогресу / В.Ф. Передерій. – Київ, 1956. – 40с.
791985
  Квітка К.В. Народні мелодії : з голосу Лесі Українки записав и упорядив Климент Квітка. – Київ : [Склад вид. в Гуртовій кн. коморі "Час"]
Ч. 1. – 1917. – 128 с. : нот. – Літограф. текст піісень


  На тит. арк. прим. № 51852 дарчий надпис.: Високоповажному академикові С. Василенко від автора На тит. арк. прим. № 51853 дарчий надпис: Високоважним Ользі та Олександрові Грушевському від автора
791986
  Квітка К.В. Народні мелодії : з голосу Лесі Українки записав и упорядив Климент Квітка. – Київ : [Склад вид. в Гуртовій кн. коморі "Час"]
Ч. 2. – 1918. – С. 129-229 : нот. – Літограф. текст піісень


  На тит. арк. прим. № 51852 дарчий надпис.: Високоповажному академикові С. Василенко від автора На тит. арк. прим. № 51853 дарчий надпис: Високоважним Ользі та Олександрові Грушевському від автора
791987
  Кизя Л.Є. Народні месники / Л.Є. Кизя. – Львів, 1960. – 172с.
791988
  Кейда Ф.Ф. Народні месники України у фольклорі / Федір Кейда, Степан Мишанич ; М-во освіти України, Донецький держ. ун-т. – Донецьк : Кассіопея, 1998. – 113 с. – ISBN 966-7418-07-3
791989
  Васянович О. Народні метеорологічні знання українців в електронних та друкованих засобах масової інформації (аналіз джерельної бази) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 69-75. – ISSN 0130-6936
791990
  Гриченко І.Т. Народні музеї Сумщини / І.Т. Гриченко, Л.П. Сапухіна. – Х., 1970. – 96с.
791991
   Народні музеї.. – К, 1964. – 52с.
791992
  Лисенко М.В. Народні музичні інструменти на Україні / М.В. Лисенко. – К., 1955. – 63с.
791993
  Потапчук І.М. Народні назви гідрографічних об"єктів у Західно-подільських говірках // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 40-41
791994
  Пошивайло С. Народні назви знарядь, споруд та інструментів, які використовуються у гончарному виробництві Полтавщини // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 580-583. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
791995
  Книш М.П. Народні назви птахів на Сумщині // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2014. – Т. 23, вип. 2. – С. 99-105. – ISSN 1727-0200
791996
  Потапчук І.М. Народні назви частин річки та способу руху води в ній у західноподільських говірках // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 109-117. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
791997
  Давидюк Л. Народні наративи в "Спогадах" Юзефа Крашевського: тематико-жанрологічний аспект // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 12-16. – ISSN 2306-028X
791998
  Костюклу Н. Народні наративи про турецьких військовополонених Першої Світової війни на теренах України та Росії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 275-285


  Відомо, що під час Першої світової війни на фронтах Галіції, Румунії та Кавказу, де протистояння відбувалося між російськими та турецькими військами, обома сторонами було взято багато військовополонених. За різними підрахунками кількість турецьких ...
791999
  Давидюк Л. Народні наративи у "Спогадах з Полісся, Волині і Литви" Юзефа Ігнація Крашевського: тематико-жанрологічний аспект // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 216-224. – ISSN 0203-9494


  "У статті розглядаються народні оповідання, записані Юзефом Ігнацієм Крашевським під час перебування на Західному Поліссі. Особлива увага приділяється аналізу жанрових особливостей народних наративів, їх регіонального побутування. В ході дослідження ...
792000
  Гнатюк В.М. Народні новели / Володимиp Гнатюк З обpазками Володимира Кобринського. – Львів : Hакладом Укp. Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва і м. Шевченка], 1918. – 184 с. – Прим. дефектний, вилуч. пеpедм. с. V-XI
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,