Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
798001
  Пономаренко Л. "Микола Іванович Пирогов - видатний хірург, педагог і громадський діяч " у серіїї "Видатні педагоги світу" : (М.І.Пирогов - до 200-річчя від дня народження) // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 4. – С. 49-51


  Метою бібліографічного покажчика є якомога повніше відображення педагогічних праць М. І. Пирогова та досліджень, присвячених його життю й педагогічній діяльності.
798002
   "Микола Міхновський" // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Червень (число 6). – С. 3


  Нова книга Романа Коваля і Юрія Юзича про ідеолога державної самостійності України Миколу Міхновського.
798003
  Кагарлицька О. "Микола працював для України безоплатно" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 8


  Відомий письменник, правозахисник Микола Кагарлицький.
798004
  Руденко Р. "Микола Руденко завжди вірив, що Україна проб"ється і прославиться..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 173-191. – ISBN 978-966-399-815-2
798005
  Котляр Павел "Микробы могут годами летать вокруг света" // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 64-70 : фото
798006
   (Микола Хавронюк) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 25-31 травня (№ 21). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  Колектив видавництва "Юрінком Інтер" та редакція газети "Юридичний вісник України" вітають з Днем народження доктора юридичних наук, професора кафедри кримінального права і кримінології КНУ імені Тараса Шевченка Миколу Хавронюка.
798007
   [Микола Івнович Козюбра] // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 404-406. – ISSN 1993-0909


  Привітання з ювілеєм.
798008
   [Микола Костомаров] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 27. – ISBN 966-7060-92-6
798009
   [Микола Олексійович Корж] // Вісник ортопедії, травматології та протезування : український науцково-практичний журнал / ВГО "Укр. асоц. ортопедів-травматологів" ; ВГО "Укр. асоц. спорт. травматології, хірургії коліна та артроскопії" ; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМН України" ; голов. ред. Г.В. Гайко. – Київ, 2017. – № 2 (93). – С. 86-87. – ISSN 0132-2486


  "...12 серпня 2017 року виповнилось 70 років заслуженому діячеві науки і техніки України, доктору медичних наук, професору Миколі Олексійовичу Коржу."
798010
   [Микола Стражеско] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 32. – ISBN 966-7060-92-6
798011
   [Микола Холодний] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 32. – ISBN 966-7060-92-6
798012
   [Микола Шлєпаков] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 54. – ISBN 966-628-104-X
798013
  Чернега П. Микола Гоголь і Астольф де Кюстін про російський імперіалізм і духовну натуру "русскіх" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 4
798014
  Чернега П. Микола Гоголь і Астольф де Кюстін про російський імперіалізм і духовну натуру "русскіх" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 квітня (№ 16). – С. 4
798015
  Загайкевич Марія Микола Гоголь і балетна творчість українських композиторів // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 68-73. – ISSN 1728-6875
798016
  Михед П. Микола Гоголь і поляки
798017
  Михед Павло Микола Гоголь і поляки: Богдан Яньський - ідеолог "з - мертво-встанців" // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-70. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются основные эпизоды знакомства и взаимоотношений Гоголя с лидерами Большой польской эмиграции, его заинтересованность деятельностью "ордена из-мертвых-восставших", а также опосредствованное влияние духовных поисков В. Яньского ...
798018
  Сокульський А. Микола Гоголь і Серен К"єркегор: екзистенція людини : До 200-річчя з дня народження М.Гоголя // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 46-59. – ISSN 0869-3595
798019
  Сенько І. Микола Гоголь і Тарас Шевченко в контексті творчого діалогу російської та української літератур // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 78-82. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
798020
  Хороб М. Микола Гоголь крізь призму "епістолярних ремінісценцій" (На матеріалі книги Миколи Босака "Остання загадка Гоголя") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 222-230. – (Філологія ; Вип. 23/24)
798021
  Звиняцьковський В. Микола Гоголь на перехресті ідентичностей // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 28-29


  3 листопада 1844 року А. Смірнова доповідає М. Гоголю про дискусію у салоні Є. Ростопчиної про те, яка в нього, Гоголя, душа - "хохлацкая или русская". Гоголь узяв певну паузу і якийсь час не згадував про це запитання у листуванні з А. Смірновою. Аж ...
798022
  Супрунюк О. Микола Гоголь та його раннє літературне оточення: джерела освіти, лектура, витоки творчості // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (16). – С. 1-8. – ISSN 1819-7329
798023
  Федунь М. Микола Гоголь у мемуарних ретроспекціях Юрія Луцького // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 230-237. – (Філологія ; Вип. 23/24)
798024
  Мельниченко В.Ю. Микола Гоголь у Москві : автор. енцикл.-хроноскоп / Володимир Мельниченко. – Київ : Либидь, 2013. – 542, [1] с. : ил., портр. : іл., портр. – Частина тексту рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0658-6
798025
  Шевченко Віктор Микола Гоголь як географ (До 200-річчя від дня народження) / Шевченко Віктор, Криловець Микола // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 42-44
798026
   Микола Гоголь. Інтерпретації : збірник на основі матеріалів міждисциплінар. наук. конф. "Інтерпретація творів М. Гоголя в XX-XXI ст.", провед. Центром кінематогр. студій 8 квіт. 2009 р. в НаУКМА / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр кінематогр. студій НаУКМА ; упоряд. Лариса Брюховецька. – Київ : Ред. журн. "Кіно-Театр" ; Задруга, 2009. – 194, [2] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-059-4
798027
  Ніколаєнко О. Микола Гоголь. Уроки християнської моралі // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 92-96


  М. Гоголь та православ"я.
798028
  Панчук М.В. Микола Гоголь. Шлях у літературі / М.В. Панчук, Т.А. Недайборщ // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С. 188-197


  "Влітку 1833 р. Гоголь у листах до М. Максимовича закликає вченого їхати до Києва, бо й сам збирається викладати історію в Київському університеті". С. 191.
798029
  Мельниченко В. Микола Гоголь: "В Київ! В древній, прекрасний Київ!" / Володимир Мельниченко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 червня (№ 22). – С. 12-13


  М. Гоголь у своїх листах до М. Максимовича висловлював велике захоплення університетом Св. Володимира, і мріяв понад усе викладати там на кафедрі загальної історії.
798030
  Мельниченко В. Микола Гоголь: "Роздуми Мазепи" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 4-5
798031
  Абліцов В. Микола Гоголь: "Сумно на цьому світі, панове" // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 91-98. – ISBN 976-966-2279-07-8
798032
  Дроздовський Д. Микола Гоголь: магія лялькарства чи самотність лялькаря ?
798033
   Микола Гоголь: українська бібліографія = Николай Гоголь: украинская библиография / НАНУ ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Гоголезнавчий центр Ніжинського держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя ; [уклад., упоряд.: П.В. Михеда, Л.В. Гранатович, Н.В. Кузьменко]. – Киев : Академпериодика, 2009. – 255, [3] с. – ISBN 978-966-360-114-4
798034
  Голомша М. Микола Голомша: "Убивство Чорновола могло бути вигідним тим, хто не хотів, аби він ішов у президенти" / розмову вів Олег Сінельніков // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 23-29 вересня (№ 38). – С. 3
798035
  Горбач А.-Г. Микола Горбаль - поет і людина з твердого лемківського дерева // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 413-414, липень-серпень : липень-серпень. – С. 25-26
798036
  Горбаль М. Микола Горбаль // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 13 вересня (№ 37). – С. 11. – ISSN 0027-8254


  До 80-ліття від дня народження.
798037
  Лісецький С. Микола Гордійчук - великий дослідник української музики // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 17 травня (№ 18/20). – С. 6. – ISSN 2519-4429
798038
  Немкович Олена Микола Гордійчук і сучасне українське історичне музикознавство // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 94-99. – ISSN 1728-6875


  Видатний мистецтвознавець, професор Микола Гордійчук - збирач “Історії української музики”
798039
   Микола Григорович Жулинський / НАН України, Ін-т літератури ; [упоряд.: Н.О. Кикоть, М.І. Костенко, О.А. Ляшенко та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2020. – 125, [3] с., [8] арк. фотоіл. : портр., фотоіл. – Сер. засн. в 1968 р. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-411-4
798040
  Дудко І.П. Микола Григорович Кропив"янський. (Видатний полководець громад. війни. 1889-1948) / І.П. Дудко. – К., 1965. – 117с.
798041
  Степанков В. Микола Григорович Кукурудзяк: особистість, учений, педагог // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 7 : На пошану професора М.Г. Кукурудзяка. – С. 7-19. – ISSN 2309-2262
798042
  Шандра В.С. Микола Григорович Рєпнін 1816-1834 // Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – С. 108-173 : Фото С.337. – ISBN 966-625-033-0


  Малоросійський генерал-губернатор 1816-1834
798043
  Білокінь І.П. Микола Григорович Холодний / І.П. Білокінь. – К., 1952. – 178с.
798044
  Білокінь І.П. Микола Григорович Холодний / І.П. Білокінь, 1953. – 4с. – Окр. відбиток
798045
  Ситкин К.М. Микола Григорович Холодний / К.М. Ситкин, Я.Д. Романюк. – Київ : Наукова думка, 1979. – 123с.
798046
   Микола Григорович Чумаченко : Біобібліографія до 75-річчя. – Київ : Наукова думка, 2000. – 212c. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 966-00-0572-5
798047
  Нечипоренко Ю.Р. Микола Гринько / Ю.Р. Нечипоренко, Р.М. Померанський. – К., 1987. – 165с.
798048
  Котенок В. Микола Гринько. Самовідчуття духу // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (152). – С. 23-27. – ISSN 1562-3238


  Навряд, чи хтось із радянських акторів удостоювався коли-небудь такого призу, як Микола Гринько на міжнародному кінофестивалі у Венеції за роль американського солдата у фільмі «Мир тому, що входить». Той спеціальний приз називався «За рекламу ...
798049
  Рибалка В. Микола Грот : теоретичні питання філософії і психології особистості (до 155-річчя від дня народження) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 9-24. – ISSN 1810-2131


  Є фото.
798050
  Рибалка Валентин Микола Грот: теоретичні питання філософії і психології особистості : (до 155-річчя від дня народження) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 9-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
798051
  Мірошниченко Т. Микола Гулак - вчений-енциклопедист // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 68-72. – ISBN 978-966-171-795-3
798052
  Міяковський В.В. Микола Гулак — Шевченко та його доба / В.В. Міяковський, 1927. – [40] с. – II. Київ, 1927, с. 114—153, і окрема відбитка
798053
  Кратко Мирослав Микола Гулак // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 4-8. – ISSN 1819-7329
798054
  Дашкевич Я. Микола Гулак в Азербайджані (друга половина XIX ст.) // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 197-200. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
798055
  Свербілова Т. Микола Гурович Куліш (1892-1937) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 52-57. – ISSN 0130-5263


  Біографія і творчість М. Куліша. Комплексний аналіз його драматургії в порівнянні із західноєвропейською і російською
798056
  Свербілова Т. Микола Гурович Куліш (1892-1937) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 1 (670), січень. – С. 47-54. – ISSN 0130-5263


  Український письменник, режисер, драматург, громадський діяч, газетяр і редактор, діяч української освіти, педагог; входив у літературну організацію "ВАПЛІТЕ".
798057
  Маханьков М.В. Микола Данилович Ханенко - генеральний хорунжий Гетьманщини // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 209-211. – ISSN 2218-4805
798058
  Чуткий А. Микола Дашкевич (1852-1908) / Андрій Чуткий. – Київ : Темпора, 2008. – 528 с. – ISBN 978-966-8201-40-0
798059
  Александрова Г. Микола Дашкевич та Іван Франко: до проблеми суголосності методології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 4-8. – ISBN 966-594-298-0
798060
  Марченко Н.П. Микола Дашкевич: на перехресті культур та епох // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 2. – С. 172-175.
798061
  Нечуй-Левицький І.С. Микола Джеря : повість / Іван Нечуй-Левицький. – вид. 3-тє. – [Черкаси] : Сіяч. Дpук ; [Видавн. Т-ва "Сіяч"], 1917. – 162 с. – Прим. № 35217 дефектний, без обклад. – (Видавництво "Сіяч" ; № 21)
798062
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Київ, 1926. – 173с.
798063
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Львів, 1927. – 136с.
798064
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Харків, 1929. – 174с.
798065
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Харків, 1931. – 139с.
798066
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Харків, 1932. – 135с.
798067
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Київ, 1946. – 93с.
798068
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Львів, 1951. – 112с.
798069
  Нечуй-Левицкий Микола Джеря / Нечуй-Левицкий. – Ужгород, 1953. – 123с.
798070
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Київ, 1955. – 144с.
798071
  Нечуй-Левицкий Микола Джеря / Нечуй-Левицкий. – Симферополь, 1960. – 271с.
798072
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Київ, 1963. – 110с.
798073
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Київ : Веселка, 1966. – 190с.
798074
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Київ, 1967. – 190с.
798075
  Нечуй-Левицький Микола Джеря : вибрані твори / Нечуй-Левицький; Іван Нечуй - Левицький. – Київ : Веселка, 1971. – 179 с. – (Шкільна бібліотека)
798076
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Київ, 1974. – 138с.
798077
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Київ, 1978. – 166с.
798078
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Донецьк : Донбас, 1979. – 270с.
798079
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Київ, 1982. – 275с.
798080
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Київ, 1984. – 263с.
798081
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Київ, 1987. – 349с.
798082
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Київ : Веселка, 1988. – 350с. – ISBN 5-301-00158-2
798083
  Нечуй-Левицький Микола Джеря / Нечуй-Левицький. – Київ, 1989. – 272с.
798084
  Савчук І. Микола Дилецький "Граматика музикальна". Петербурзький список 1723 року: від часу відкриття до опублікування // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 6-34


  "...Розглядається процес включення новознайденого фоліанту до музикознавчого річища аж до моменту його факсимільного опублікування у видавництві «Музична Україна» та пов’язана з цим напружена дискусія між науковими центрами вивчення старовинної музики ...
798085
  Берзін П.С. Микола Дмитрович Іванішев - вчений, який мріяв про науку // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 256-275. – ISBN 978-617-7020-05-8
798086
   Микола Дмитрович Іванішев // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 43-46. – ISBN 978-966-924-219-8
798087
  Плачинда В.П. Микола Дмитрович Пильчиков (1857-1908) / В.П. Плачинда. – Київ : Наукова думка, 1983. – 200 с.
798088
  Якуньов Д.П. Микола Дмитрович Пильчиков (1857-1908) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 48, 3 с. обкл.


  Микола Дмитрович Пильчиков — український фізик-теоретик, експериментатор, винахідник.
798089
  Ковальчук В В. Микола Дмитрович Пильчиков (1858-1908) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 172-176. – ISBN 978-966-194-005-4
798090
   Микола Дмитрович Пильчиков. 1857-1908 : опис документальних матеріалів особистого фонду 783 (1871-1908. – Київ : Наукова думка, 1970. – 164 с.
798091
   Микола Дубина : [некролог] / Київська організація НСПУ // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 4). – С. 11


  Микола Іванович Дубина - науковець-літературознавець, педагог та організатор науки в Україні. Доктор філологічних наук. Член Національної Спілки письменників (1976) та Спілки журналістів України (1964). У 1968 — 1972 та 1986 — 1991 — заступник декана ...
798092
  Коваленко Б.О. Микола Дурново та його внесок в українське мовознавство // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 19, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 3-4 березня 2020 року. – С. 63-64
798093
  Сергійчук В.І. Микола Духов : Біографічна повість про творця важких танків / В.І. Сергійчук. – Київ : Молодь, 1975. – 159с. – (Життя славетних : Серія біографічних творів ; Вип. 30)
798094
  Сергійчук В.І. Микола Духов : Біографічна повість / В.І. Сергійчук. – 2-е вид., доп. – Київ : Молодь, 1988. – 208с. – (Бібліотека юношества ; Вип. 70 ; Уславлені імена)
798095
  Непомнящий А. Микола Ернст і кримознавство тридцятих років // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 163-171
798096
  Баган О. Микола Євшан - знакова постать Галичини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 5 липня (№ 13). – С. 18-19


  До 130-ї річниці від дня народження Миколи Федюшки (1889 - 1919).
798097
  Повх І.Л. Микола Єгорович Жуковський - батько російськой авіації / І.Л. Повх. – К., 1952. – 76с.
798098
  Мельниченко В. Микола Жулинський: "Дослухаємося до пророчого Шевченкового слова" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 27 серпня - 2 вересня (№ 35). – С. 8-9
798099
  Жулинський М. Микола Жулинський: "Кожне покоління "приречене" переглядати власну історію". Директор Інституту літератури - про Сенеку, Івана Франка, лесю Українку і найдостойніших письменників радянської доби, сучасників, а також читачів / бесіду вів Р. Новакович // Україна молода. – Київ, 2021. – 3-4 серпня (№ 78/79)


  Ідею президентської присяги на Пересопницькому Євангелії запропонував Леоніду Кравчуку саме він. Так само йому належать ідеї створення Українського дому в стінах колишнього київського музею Леніна, заснування Мистецького арсеналу й Університету ...
798100
  Мельниченко В. Микола Жулинський: "Символічно ступаючи в сліди Тараса Шевченка..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 серпня (№ 17). – С. 1, 6-7


  До 80-річчя з дня народження Миколи Жулинського.
798101
  Кисельов О. Микола Закович як теоретик обрядовості // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 85. – С. 23-32. – ISSN 2306-3548
798102
  Латиш Ю. Микола Закревський - дослідник руху декабристів (до 90-річчя з дня народження) // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали / В. Балахніна, П. Бєлоглазов, Л. Бондаренко, О. Васильева, С. [та ін.] Гвоздков. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – Т. 7. – С. 384-390. – (Декабристські читання). – ISBN 978-966-2531-18-3


  Статтю написано на матеріалах особових справ М.Ф. Закревського, ученого-правника юридичного факультету, які зберігаються в Архіві Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
798103
  Кочур Г. Микола Зеров - ім"я, прийдешнє не з приміток // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 487, вересень : вересень. – С. 13-15
798104
  Гримич Г.М. Микола Зеров - літературний критик, оглядач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-39. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Автор цієї статті звернув увагу на такий аспект творчої діяльності відомого українського письменника початку ХХ ст., як літературна критика.
798105
  Ніколаенко О.М. Микола Зеров - поет і перекладач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 10 (177). – С. 2-9
798106
  Ніколенко О.М. Микола Зеров - поет і перекладач // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 5. – С. 56-64
798107
  Борець А. Микола Зеров - редактор часопису "Книгар" // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 77-83


  Розглядаються суспільно-політичні погляди М. Зерова крізь призму його редакторської роботи в критико-бібліографічнаму часописі "Книгар". Доводиться, що М. Зеров, незважаючи на загрозу своєму життю, друкуваву журналі правду про злочини більшовиків та ...
798108
  Кадоб"янська Н. Микола Зеров - універсальний талант


  Про багатогранність таланту Миколи Костьовича Зерова, творчість якого мала великий вплив на формування українського красного письменства 20-30-х рр. ХХ ст.
798109
  Брюховецький В.С. Микола Зеров / В.С. Брюховецький. – К., 1990. – 307с.
798110
  Брюховецький В. Микола Зеров // ...З порога смерті.. : письменники України - жертви сталінських репресій / Л.С. Бойко, В.С. Брюховецький, І.В. Зуб, І.О. Ільєнко, Ю.І. Ковалів, В.О. Мельник, О.І. [та ін.] Микитенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – Вип. 1. – С. 195-198. – ISBN 5-333-01078-1
798111
  Петров В. Микола Зеров // Діячі української культури (1920-1940 рр.) : Жертви більшовицького терору / В.П. Петров. – Київ : Воскресіння, 1992. – С. 58-61
798112
   Микола Зеров // Гроно нездоланих співців / Кузьменко В.І. – К., 1997. – С. 73-82
798113
  Гозенпуд А. Микола Зеров // Критика. – Київ, 2004. – Травень, (число 5). – С. 30-32
798114
  Білокінь С. Микола Зеров // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 8-9


  Про Миколу Костянтиновича Зерова - українського поета, літературознавця, перекладача античної поезії. 1 жовтня 1923 року Микола Зеров став професором української літератури Київського інституту народної освіти (так звався тоді Київський університет). В ...
798115
  Коломієць Л.В. Микола Зеров // Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років : матеріали до курсу "Історія перекладу" : навч. посібник / Л.В. Коломієць. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 199-217. – ISBN 978-966-439-612-4
798116
  Ковалів Ю. Микола Зеров // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 44-50. – ISSN 0236-1477
798117
  Білокінь С. Микола Зеров і його доба // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 27-37. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Творчий шлях Миколи Зерова.
798118
  Наєнко Михайло Микола Зеров і питання неокласицизму


  У листопаді 1937 р. страчено лідера українського неокласицизму М. Зерова та його побратима П. Филиповича. Неокласиками прийнято називати групу київських поетів, які розвивали в українській літературі 20-х років XX ст. класичні форми художнього ...
798119
  Наєнко Михайло Микола Зеров і питання неокласицизму


  У листопаді 1937 р. страчено лідера українського неокласицизму М. Зерова та його побратима П. Филиповича. Неокласиками прийнято називати групу київських поетів, які розвивали в українській літературі 20-х років XX ст. класичні форми художнього ...
798120
  Гальчук О. Микола Зеров і Томас Стернз Еліот: точки перетину // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 12-21. – ISSN 0236-1477
798121
  Заславський І.Я. Микола Зеров перекладає Пушкіна // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 60-69
798122
  Сацик І.К. Микола Зеров та концепція європеїзації української естетики // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 107-109
798123
  Панченко В. Микола Зеров у "сторозтерзаному" Києві (1917-1918) (із майбутньої книжки)


  Із залученням архівного матеріалу автор реконструює історію життя, педагогічної й літературної діяльності Миколи Зерова в 1917-1918 рр. Значна увага приділена дослідженню близького Зерову київського літературно-мистецького середовища цієї пори (2-а ...
798124
  Панченко В. Микола Зеров у "сторозтерзаному" Києві (1917-1918) (із майбутньої книжки) / продовження. Поч. див.: Слово і час. - 2014. - №9. - С. 53-67


  Із залученням архівного матеріалу автор реконструє історію життя, педагогічної й літературної діяльності Миколи Зерова в 1917-1918 рр.
798125
  Волошин О. Микола Зеров як критик перекладу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 180-185. – ISSN 2078-340X
798126
  Бриська О.Я. Микола Зеров як критик та теоретик перекладу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Бриська Орислава Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2017. – 281 арк. – Додатки: арк. 250-281. – Бібліогр.: арк. 14-16, 225-249 та в додатках: арк. 250-252
798127
  Бриська О.Я. Микола Зеров як критик та теоретик перекладу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Бриська Орислава Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
798128
  Заславський І.Я. Микола Зеров як особистість // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 142-148
798129
  Мельник С. Микола Зеров як соціолог літератури // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 6. – С. 205-209. – ISSN 1729-360Х
798130
  Брюховецький В.С. Микола Зеров: до 100-річчя від дня народження / В.С. Брюховецький. – К., 1990. – 48с.
798131
   Микола Зеров: неокласика політичних репресій // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 165-172. – ISBN 978-966-2530-59-9
798132
  Зеров К. Микола Зеров: повернення із забуття // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 33-35
798133
  Павлюк А.Б. Микола Зеров: фахівець класичної філології, перекладач і поет, "закоханий у вроду слів" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 166-170. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто життя й творчість видатного українського літературознавця, критика, полеміста. З осені 1923 року - професор Київського інституту народної освіти
798134
  Панченко В. Микола Зеров: формування української ідентичності // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 50-57
798135
  Панченко В. Микола Зеров: формування української ідентичності // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 135-155. – ISBN 978-966-2410-55-6
798136
  Коцарев О. Микола Зеров: ювілейна презентація і виставка // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2015. – № 5/6, травень - червень. – С. 6


  21 квітня в Національному музеї літератури України відбулася презентація смолоскипівських "Вибраних творів" Миколи Зерова та відкриття виставки до 125-річчя видатного поета, перекладача та дослідника літератури.
798137
  Коцарев О. Микола Зеров: ювілейна презентація і виставка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 21). – С. 7


  В Національному музеї літератури України відбулася презентація смолоскипівських "Вибраних творів" Миколи Зерова та відкриття виставки до 125-річчя видатного поета, перекладача та дослідника літератури. "...Ситуацію з дошкою на будівлі Київського ...
798138
  Злупко С.М. Микола Зібер // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 162-163. – ISBN 966-346-208-6
798139
  Зінчук Микола Антонович Микола Зінчук - людина, яка присвятила життя казці : [інтерв"ю з українським фольклористом-казкарем М.А. Зінчуком] // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 114-118
798140
   Микола і Раїса Руденки в Нью-Йоркцу // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 457, березень : березень. – С. 1-2
798141
  Силюк А.М. Микола Іванишев - дослідник історії Волині // Українська національна ідея: історія і сучасність : науковий збірник / Житомирське науково-краєзнавче Т-во дослідників Волині ; Житомирська обл. універсальна наук. б-ка ; Житомирська обл. орг-ція Спілки журналістів України та ін. ; відп. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 81-84. – ISBN 5-86868-013-8
798142
  Андрейцев В.І. Микола Іванішев / В. Андрейцев, В. Короткий. – Київ : [Прайм], 1999. – 219, [2] с. – (Видатні постаті Київського університету). – ISBN 966-95679-0-4
798143
  Лазуренко В.М. Микола Іванович Бушин: історик, краєзнавець, людина // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 9-23


  До 80-річчя з дня народження.
798144
  Тюріна О. Микола Іванович Вавилов і дослідження рослинництва Західної України та Західної Білорусі (1940 рр.) / О. Тюріна, С. Дьогтев // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 38-45. – ISBN 966-625-040-3
798145
   Микола Іванович Гриценко : до 30-річчя науково-педагогічної діяльності на посаді завідувача кафедри : біобібліографічний покажчик / [уклад. Н.П. Шуляр ; відп. ред. Г.Г. Макарова] ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. відділ. – Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2012. – 68 с. : фотоіл.
798146
   Микола Іванович Зібер // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 698-701. – ISBN 978-966-346-746-7
798147
  Кириченко В.В. Микола Іванович Кованцов : (до 75-річчя від дня народження) / В.В. Кириченко, В.І. Михайловський, М.О. Перестюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-22 : фото. – Бібліогр.: с. 14-22 (177 назв.). – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9
798148
  Перестюк М.О. Микола Іванович Кованцов (до 75-річчя з дня народження) / М.О. Перестюк, В.В. Кириченко, В.І. Михайловський // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки., 2000. – вип .№1
798149
   Микола Іванович Козюбра // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 306-308. – ISSN 1993-0909


  З 1990 р. - завідувач каф. теорії та історії держави і права КНУТШ, у 1996 - суддя Конституційного Суду України, з 2003 р.- зав. каф, державно-правових наук НУ"КМА"
798150
   Микола Іванович Козюбра // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 109-112. – ISBN 978-966-924-219-8
798151
  Драгоманов М.П. Микола Іванович Костомарів : житєписний очеpк / М. Драгоманов. – У Львові : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Бернарського, 1901. – 41 с. – (Літературно-наукова бібліотека [Укpаїнсько-Руської видавничої спілки] / Відповідає за ред. Володимир Гнатюк ; Ч. 9)
798152
  Дорошенко Д. Микола Іванович Костомаров / Д. Дорошенко. – Київ-Ляйпціг : Українська накладня, 1922. – 91с. – Видання ксерокопійоване. – Бібліогр.:с.90-94. – (Сер.:Літературні характеристики українських письменників ; 6)
798153
  Дорошенко Д. Микола Іванович Костомаров / Дмитро Дорошенко. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня, 1924. – 96 с. – (Загальна бібліотека : Літературні характеристики українських письменників ; VI)


  На тит. л. екз. №" 1310239 дарч. надпис: Любому В.В.Дорошенкові від сердечно прихільного автора
798154
  Пільчук І.І. Микола Іванович Костомаров // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 267-283
798155
   Микола Іванович Костомаров // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 207-208. – ISBN 966-613-240-0
798156
   Микола Іванович Костомаров : 4(16) трав. 1817 - 7(19) квіт. 1885 : біобібліогр. покажчик / Централіз. бібл. система Шевченків. району м. Києва, Інфом. центр "Б-ка ім. М. Костомарова" ; [уклад. С. Онищук ; ред.: М. Молода, Н. Бурсова, Н. Жаборовська]. – 4-те вид., перероб. й допов. – Київ : Інформаційний центр "Бібліотека ім. М. Костомарова", 2017. – 71 с., включ. обкл. : іл. – Без тит. арк. - Алф. покажч.: с. 62-64. - Імен. покажч.: с. 65-69. – Бібліогр.: с. 27-59
798157
  Хінкулов Л. Микола Іванович Костомаров (1817-1885) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 57-59
798158
  Пінчук Ю.А. Микола Іванович Костомаров, 1817-1885 / Ю.А. Пінчук. – Київ : Наукова думка, 1992. – 232, [1] с. – ISBN 5-12-002910-8
798159
   Микола Іванович Кравцов // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 48-49 : фото
798160
  Холодковський В. Микола Іванович Лобачевський / В. Холодковський. – К., 1950. – 107 с.
798161
  Шмигевський М.В. Микола Іванович Лобачевський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 60-61
798162
  Михайличенко Д. Микола Іванович Палієнко (1869-1937): короткий нарис харківського періоду життя та творчості // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 20-26. – ISBN 978-966-7067-07-6
798163
  Батанов О. Микола Іванович Палієнко: віхи життя та конституційно-правові погляди // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 221-225. – ISSN 1026-9932
798164
  Бухальська М. Микола Іванович Петров і Київська духовна академія // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.135-141. – ISSN 0869-3595
798165
   Микола Іванович Пилянкевич // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 46-47. – ISBN 978-966-924-219-8
798166
   Микола Іванович Пирогов // 20 видатних українських педагогів : персоналії в історії національної педагогіки / за ред. А.М. Бойко. – [Б. м.] : [б. в.], 2002. – С. 52-75. – ISBN 966-7653-03-9
798167
  Шишкалова Н.Г. Микола Іванович Пирогов // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 9/10 (75)
798168
  Стецюра І. Микола Іванович Сидоряк / І. Стецюра. – Ужгород : Карпати, 1971. – 137 с.
798169
   Микола Іванович Федорин [Некролог] // Сільські вісті. – Київ, 2000. – 26 грудня (№ 145). – С. 3
798170
   Микола Іванович Хлєбніков // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 54-55. – ISBN 978-966-924-219-8
798171
  Кучма Е.В. Микола Іванович Цибенко - талановитий письменник з Чигиринщини // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 167-171
798172
   Микола Іванович Шкіль (до 75-річчя від дня народження) // Бюлетень Українського математичного товариства : інформаційно-наукове видання / Українське математичне товариство. – Київ, 2007. – № 21/22. – С.29-31.
798173
   Микола Іванович Шут : біобібліографічний покажчик. – Київ : НПУ, 2006. – 67с. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова)
798174
  Демченко М.П. Микола Ізмаїлович Дмитрієв (1886-1957) // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 176-183
798175
  Короткий В.А. Микола ІІ Олександрович Романов / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 226-227. – ISBN 966-06-0393-2
798176
   Микола Ільницький = Mykola Ilnytskyi biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 254с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Ч.16). – ISBN 966-613-320-2
798177
  Залізняк Б. Микола Ільницький: "Євген Маланюк - найвидатніша постать української літератури довоєнного і післявоєнного періоду" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 16
798178
  Березюк В. Микола Кагарлицький вірив у свій народ // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 серпня (№ 34/35). – С. 12-13
798179
  Березюк В. Микола Кагарлицький живе у своїх книгах // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 травня - 4 червня (№ 21/22). – С. 16
798180
  Гунченко Т. Микола Капуста: "Українська політична карикатура - зброя масового ураження" // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 10 (180). – С. 60-64


  Микола Капуста - карикатурист, графік, журналіст, переможець міжнародних конкурсів карикатури.
798181
   Микола Карабчевський: сторінки творчого життя і адвокатської діяльності (до 166-ї річниці від дня народження) / матеріали надано Центром досліджень адвокатури і права при Національній асоціації адвокатів України // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 86-90
798182
   Микола Карпович Ренненкампф // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 50-51. – ISBN 978-966-924-219-8
798183
  Тимченко Т. Микола Касперович: матеріали до біографії // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / О.І. Безгін, С.В. Оляніна, Ю.О. Коренюк, І.С. Ходак, І.С. та ін. Кочарян. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – С. 57-71. – ISBN 978-966-2241-27-3
798184
  Конотопець Н.І. Микола Кащенко : біографічна повість / Н.І. Конотопець. – Київ, 1980. – 226 с.
798185
  Іващенко В.І. Микола Кибальчич / В.І. Іващенко. – К, 1962. – 195с.
798186
  Журавльов Д.В. Микола Кибальчич // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 292-294. – ISBN 978-966-14-1182-0
798187
  Сосса Р. Микола Коваль-Медзвецький // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 53-55. – ISSN 1819-7329
798188
  Садовський М. Микола Ковальський (1885-1944) / М. Садовський; Український воєнно-історичний інститут. – Hью-Йорк ; Торонто : Накладом Марії з Кікеців Ковальської-Биковської, 1954. – 16 с.
798189
  Чернов Є. Микола Ковальський (19.03.1929 - 5.10.2006) / Є. Чернов, О. Журба // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 18


  Микола Павлович Ковальський — доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної Слов"янської Академії наук (США), проректор з наукової роботи Острозької Академії, дійсний член Української вільної академії ...
798190
  Гарасевич М. Микола Ковшун - письменник життєвої правди // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 407, січень : січень. – С. 7-10
798191
  Заєць А.П. Микола Козюбра - корифей правничої науки та конституційного правосуддя // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 136-141


  28 листопада 2012 року свій 75-річний ювілей відзначає Микола Іванович Козюбра –доктор юридичних наук, професор, дійсний член Української академії політичних наук, член-кореспондент Національної Академії правових наук України, заслужений юрист України, ...
798192
  Паламарчук О.Р. Микола Колесса / О.Р. Паламарчук. – К, 1989. – 76с.
798193
  Світленко С.І. Микола Колодкевич: доля людини і суспільного діяча // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 127-132
798194
  Казаков В. Микола Кондратьєв: проблема нової науки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1, січень - березень. – С. 182-198. – ISSN 1563-3713
798195
  Казанцева Л.В. Микола Коперник та Ісаак Ньютон у Києві, в Україні, у світі та часі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 6 (95)
798196
   Микола Корнійович Бойко : (біобібліографічний покажчик) / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Науково-бібліографічний відділ ; [уклад. Н.Ф. Головатенко, відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів, 2011. – 24 с.
798197
  Мержвинська Л. Микола Косач - господар Косачівського маєтку в Колодяжному // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 253-255


  З історії однієї позики, матеріали, якої зберігаються в Житомирському обласному архіві.
798198
  Кралюк П. Микола Костомаров - про генезис східнослов"янських етносів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18-19 травня (№ 83/84)
798199
  Сокирко О.Г. Микола Костомаров // Видатні постаті в історії України (IX - XIX ст.) : Довідкове видання / В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 286-289. – ISBN 966-642-107-0
798200
   Микола Костомаров // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 236-244. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
798201
   Микола Костомаров // Сто видатних українців / Н.В. Астапенко, О.К. Барашкова, А.В. Дарибогова, Л.М. Дідух, А.Г. та ін. Збанацький. – Київ : Арій, 2006. – С. 206-211. – ISBN 966-8959-09-4
798202
  Кизилова В.В. Микола Костомаров // Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини XIX століття : [підруч. для студентів ВНЗ] / О.А. Галич, І.Є. Бойцун, В.В. Кизилова, О.Л. Кравченко, Т.С. Пінчук, В.Ф. Пушко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 217-225. – ISBN 966-364-224-6
798203
  Задорожна Л.М. Микола Костомаров // Українська поезія кінця XVIII - 60-х років XIX століття : навчальний посібник / Л.М. Задорожна. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 366-392. – ISBN 978-966-439-409-0
798204
   Микола Костомаров // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 150-153. – ISBN 978-966-8137-97-6
798205
  Шляхтун П.П. Микола Костомаров // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 97-99. – ISBN 978-611-01-0097-7
798206
  Підгорна Л. Микола Костомаров в оцінках Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 167-172. – ISSN 0130-528Х


  Подано аналітичний огляд праць, що стосуються проблем наукового вивчення колядок і щедрівок. З"ясовано погляди М. Костомарова на питання козацького лицарського епосу. Простежено едиторську діяльність М. Костомарова. Узагальнено погляди І. Франка, що ...
798207
  Підгорна Л. Микола Костомаров і доба романтизму: національна самобутність // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 77. – С. 62-71. – ISSN 0130-528Х
798208
  Моця О. Микола Костомаров і Кирило-Мефодієвське братство / О. Моця, О. Рафальський // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 429-439
798209
  Харчук Р. Микола Костомаров і Тарас Шевченко // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 79-83. – ISBN 978-966-493-139-4
798210
  Сондерс Д. Микола Костомаров і творення української етнічної ідентичності / Девыд Сондерс ; пер. з англ. Р. Ткачук // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.21-33. – ISSN 0869-3595
798211
  Щеглов М. Микола Костомаров повертається на Чернігівщину : до 200-річчя від дня народження Миколи Костомарова в Україні буде створено історико-краєзнавчий комплекc // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 48-49. – ISSN 2076-9326


  З ініціативи Миколи Томенка з нагоди 195-річчя Миколи Івановича Костомарова — українського і російського історика, громадсько-політичного і культурного діяча, поета, письменника, публіциста, критика, етнографа і фольклориста, члена-кореспондента ...
798212
  Іваннікова Л. Микола Костомаров та Ізмаїл Срезневський: захоплення, наслідування, розчарування (до 200-річчя з дня народження Миколи Костомарова) // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 3-26. – ISBN 966-02-2984-4


  У статті авторка торкається наукових взаємин двох видатних російських та українських учених Миколи Костомарова та Ізмаїла Срезневського. Зокрема, йдеться про те, що в ранніх наукових працях М. Костомаров виявив велике захоплення своїм учителем, був ...
798213
  Просалова В. Микола Костомаров у поетичній рефлексії Василя Стуса // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 146-157. – ISSN 2308-1902


  У статті виявлено особливості рецепції Василем Стусом постаті визначного історика і письменника XIX століття - Миколи Івановича Костомарова.
798214
  Гончар О.Т. Микола Костомаров у пошуках історичного портрета Івана Мазепи (за епістолярними джерелами) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 190-198. – ISSN 0130-5247
798215
  Замбжицька М. Микола Костомаров у творчості Валерія Шевчука // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 411-418
798216
  Балагутрак М.П. Микола Костомаров як попередник ідей французької школи історичної психології (школи "Анналів") / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 102-118. – ISBN 978-966-02-4577-8
798217
  Дмитренко М. Микола Костомаров як фольклорист (до 200-річчя від дня народження) // Актуальна фольклористика : акад. дискурс і навч.-освіт. процес / М.К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2019. – С. 101-122. – ISBN 978-617-676-148-8
798218
  Смолій В.А. Микола Костомаров. Віхи життя і творчості : енциклопедичний довідник / В.А. Смолій, Ю.А. Пінчук, О.В. Ясь; за заг. ред. В.А. Смолія. – Київ : Вища школа, 2005. – 543 с. – ISBN 966-642-295-6
798219
  Пінчук Ю. Микола Костомаров: людина, вчений, громадський діяч // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-16
798220
   Микола Костьович Зеров // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 101, червень : червень. – С. 11-13
798221
   Микола Кричевський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 142, листопад : листопад. – С. 23


  Кричевський Микола Васильович — український художник-постімпресіоніст, живописець, графік, театральний декоратор. Некролог.
798222
  Яворовський О.П. Микола Кудрицький : Лікар. Педагог. Вчений : 1883-19(.?) / О.П. Яворовський, І.М. Сахарчук. – Черкаси : МАКЛАУТ, 2009. – 156 с. – ISBN 978-966-2200-04-01
798223
  Лукінова Т.Б. Микола Кузьмич Грунський // Мовознавство : орган відділу літератури, мови і мистецтвознавства Академії наук Української РСР : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1972. – № 6. – С. 45-48
798224
   Микола Кузьмич Нечволод : (до 80-річчя від дня народж.) : (біобібліогр. покажчик) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Б-ка ; [упоряд. : О.А. Денисова, О.К. Гайко ; вступ. ст. О.Г. Набока ; наук. ред. Н.І. Кочукова]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2017. – 31, [1] с. : портр. – Покажчики: с. 24-30. – (Серія "Видатні професори університету" ; вип. 10)
798225
   Микола Кузьмич Фуркало : (до 95-річчя від дня народження) // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Заславський А.В. ; голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред. рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (58). – С. 7-8. – ISSN 2224-1485


  26 березня 2018 року прекрасній людині док-тору медичних наук, професорові, заслуженому діячу науки і техніки, лауреатові Державної премії України Миколі Кузьмичу Фуркалу виповнюється 95 років. З них 65 років присвячені медицині.
798226
  Кордонська А.В. Микола Куліш у контексті доби й поза часом (до 120-річчя від дня народження драматурга) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 34/36 (362/364). – С. 39-45
798227
  Голобородько Я.Ю. Микола Куліш: сучасний погляд / Я.Ю. Голобородько. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.2). – ISBN 966-8245-94-6
798228
  Вербич В. Микола Кумановський: "Життя ж таки кольорове". Закінчилася земна дорога визначного Майстра // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 5 серпня (№ 15). – С. 2-3
798229
  Кравчук Н. Микола Курчик найдовше відсидів у сталінських таборах за Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 січня (№ 3). – С. 9


  А в рідному селі не заслужив навіть маленької згадки про себе"..
798230
  Головченко В. Микола Леонтович - батько-засновник Миколаївського зоопарку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  Як творець першого в Союзі Держакваріума став "чужим елементом".
798231
  Гордійчук М.М. Микола Леонтович / М.М. Гордійчук. – Київ : Музична Україна, 1972. – 55 с.
798232
  Гордійчук М.М. Микола Леонтович / М.М. Гордійчук. – Вид. 2-е. – Київ : Музична Україна, 1974. – 62 с.
798233
   Микола Леонтович. – Київ, 1982. – 235 с.
798234
  Пархоменко Л.О. Микола Леонтович / Лю Пархоменко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63, [1] с. : іл., портр. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 60-61 та в підрядк. прим. – (Стозір"я. Бібліотека української родини ; Творці музики). – ISBN 978-966-8968-16-7
798235
  Шероцька-Кравчук Микола Леонтович і Тульчинський ліцей // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 7/8 (353/354), липень-серпень : липень-серпень. – С. 5-7
798236
   Микола Лисенко - борець за народність і реалізм у мистецтві. – К., 1965. – 223с.
798237
  Скорульська Р. Микола Лисенко - літератор і композитор // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 11. – С. 144-147. – ISSN 0130-321Х


  Обсяг музичної діяльності Миколи Лисенка досить ретельно окреслений та досліджений: композитор, піаніст, фольклорист, хоровий диригент, музичний педагог, музично-громадський діяч, корифей укр. театру, як оперного, так і драматичного. Фрагменти ...
798238
  Пчілка О. Микола Лисенко : Спогади і думки Олени Пчілки [псевд.]. – Київ : Час ; [Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1914. – 72 с. : порт. – В кн. поpтp. М.В. Лисенка, М.П. Стаpицького, О.А. Липської. - Прим. № 99718 дефектний, без обкладанки. – (Видавництво "Час" ; Життєписи укpаїнських діячів ; № 1 ; Сеpія життєписів)
798239
  Андрієвський В. Микола Лисенко : в соту річницю народження / нап. Віктор Андрієвський. – Львів : Укр. вид., 1942. – 63 с.
798240
  Товстуха Є.С. Микола Лисенко / Є.С. Товстуха. – Київ : Музична Україна, 1970. – 275 с.
798241
  Білинська М. Микола Лисенко // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 169-173
798242
  Товстуха Є.С. Микола Лисенко / Є.С. Товстуха. – Київ, 1988. – 341 с.
798243
   Микола Лисенко // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 169-173. – ISBN 978-966-8137-97-6
798244
  Коляда І. Микола Лисенко / І. Коляда, Ю. Коляда, С. Вергун. – Харків : ПЕТ, 2015. – 126, [2] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 126. – ISBN 978-617-7155-66-8
798245
  Скорульська Р. Микола Лисенко і Микола Садовський // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 230-242. – ISSN 1997-4264
798246
  Новакович М. Микола Лисенко і романтичний канон української музики // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 6-10. – ISSN 2224-0926
798247
  Штундер З. Микола Лисенко і Станіслав Людкевич // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 10-14. – ISSN 2224-0926
798248
  Танана Р. Микола Лисенко і Шевченкова могила // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 3. – С. 92-98. – ISSN 0868-4790
798249
  Амонс Н. Микола Лисенко та Биківня (сторінки життя) // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 331-336. – ISBN 978-617-7034-13-0


  Микола Григорович Лисенко — український громадський і політичний діяч, історик, дослідник радянських репресій — таємниці поховань у Биківнянських могилах. Був першим головою Народного Руху України у Броварах, одним із фундаторів Українського товариства ...
798250
  Садовникова Д.В. Микола Лисенко та Михайло Драгоманов: проблеми міжособистісної комунікації // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 97-102


  У статті вперше досліджено проблему міжособистісної комунікації М. Драгоманова та М. Лисенка, що відбувалась в таких осередках, як Київський університет і "Стара громада". Виявлено напрями міжособистісної комунікації М. Драгоманова та М. Лисенка, ...
798251
  Садовникова Д.В. Микола Лисенко та Михайло Драгоманов: спільна діяльність на ніві національного відродження // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – Вип. 30. – С. 299-304. – ISSN 2225-7586


  У статті вперше здійснена спроба спеціального дослідження проблеми міжособистісної комунікації М. Драгоманова та М. Лисенка, зосередженої в таких осередках як Київський університет і Стара Громада.
798252
   Микола Лисенко та музичний світ. – К., 1992. – 125с.
798253
  Фрайт О. Микола Лисенко та Олександр Олесь: життєві паралелі та творчі перехрестя // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С. 33-50. – ISSN 1728-6875
798254
  Зборовський А. Микола Лисенко, Рівненщина і світ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 11
798255
  Булат Т.П. Микола Лисенко. / Т.П. Булат. – Київ, 1973. – 106 с.
798256
  Коляда І. Микола Лисенко: гетьман української музики // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2/3, лютий - березень. – С. 7-14
798257
  Янковський С. Микола Лосський: парадокси та проблеми пострадянського сприйняття // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.109-112
798258
  Бабенко В.М. Микола Лукаш - метр українського художнього перекладу // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 5. – С. 5861
798259
  Павличко Д. Микола Лукаш - метр українського художнього перекладу // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 5 (183). – С. 38-41
798260
  Савчин В. Микола Лукаш - редактор перекладної літератури // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 110-117. – ISSN 2078-340X
798261
  Неуважний Ф. Микола Лукаш // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 221
798262
   Микола Лукаш = Mykola Lukash. Biobibliographical guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 356с. – (Українська біобібліографія : Нова серія ; Ч.10). – ISBN 966-613-272-9
798263
  Черняков Б.І. Микола Лукаш : Твори і переклади 1953-1988: Бібліографічний посібник / Б.І. Черняков; Акад. наук вищої школи України. – Київ, 2004. – 63 с. – (Кролевець і Кролевеччина : Матеріали для історико-краєзнавчих досліджень ; Вип.8). – ISBN 966-8005-03-1(серія)
798264
  Дворніков А.С. Микола Лукаш в українській Фаустиані / А.С. Дворніков, асп. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 195-200
798265
  Дворніков А.С. Микола Лукаш в українській Фаустіані
798266
  Черняков Б.І. Микола Лукаш у перекладознавчій критиці / Б.І. Черняков; Акад. наук вищої школи України. – Київ. – (Кролевець і Кролевеччина : Матеріали для історико-краєзнавчих досліджень / Б.І. Черняков; АН вищої школи України ; Вип.6, частина 1). – ISBN 966-8005-03-1(серія)
Ч.1 : Хроніка прижиттєвих публікацій (1952-1969). – 2005. – 88с. : іл.
798267
  Черняков Б.І. Микола Лукаш у перекладознавчій критиці / Б.І. Черняков; Акад. наук вищої школи України. – Київ. – (Кролевець і Кролевеччина : Матеріали для історико-краєзнавчих досліджень / Б.І. Черняков; АН вищої школи України ; Вип.6, ч. 2). – ISBN 966-8005-03-1(серія)
Ч.2 : Хроніка прижиттєвих публікацій (1970-1989). – 2005. – 88с.
798268
  Ковальчук Г. Микола Лукаш у спогадах // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.50-54. – ISSN 0130-5263
798269
  Наняк Ю. Микола Лукаш як перекладач "Фауста" Йогана Вольфганга Гете
798270
  Щлапак Я. Микола Лукаш: від "Фауста" до "Декамерона" // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 грудня (№ 50). – С. 12
798271
  Новикова М.А. Микола Лукаш: миф и антимиф // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 98-107. – ISSN 0207-8287
798272
  Кисіль Т. Микола Луків - поет, пісняр, громадянин
798273
  Лысенко О.М. Микола Лысенко / О.М. Лысенко. – М., 1960. – 254с.
798274
  Мороз В.С. Микола Мазуркуевич - забутий дослідник Півдня України // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 114-121. – ISBN 978-966-551-327-8


  М. Н. Мазуркевич - один із забутих культурних та освітніх діячів вітчизняної історії та археології - зробив вагомий внесок у вивчення історії та археології, нумізматики, фалеристики і сфрагістики Півдня України.
798275
  Коренкюк Ю. Микола Макаренко - дослідник середньовічного стінопису // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 3 : Архітектура, Образотворче та декоративно--ужиткове мистецтво. – С. 39-62. – ISSN 1728-6875
798276
  Галич О. Микола Малахута: штрихи до творчого портрета
798277
  Малий Микола Васильович Микола Малий: "Якщо зацікавлених людей об"єднує спільна мета, то можна подолати будь-які перешкоди" : інтерв"ю з головою Ради Хмельницького обласного громадського об"єднання "Будівельний кластер" Миколою Васильовичем Малим // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-15. – ISSN 1810-3944
798278
  Пархоменко Л. Микола Малько - Павло Маценко: діалог поза Україною // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С.74-99. – ISSN 1728-6875
798279
  Мельник О. Микола Маркевич та його місце у творчості Тараса Шевченка через призму англійського романтизму // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 193-198. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У статті здійснено порівняльно-генеологічний аналіз англійських та україхнських романтично-літературниїх творів, авторами яких є М. Маркевич, Т. Шевченко, Т. Мур, Д.Г.Н. Байрон. Доведено існування творчих взаємозв"язків між українськими та англійськими ...
798280
   Микола Маркович Сергієнко // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 2 (8). – С. 93-94. – ISSN 2309-8147
798281
   Микола Марр і Україна // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / за загал. ред. Ю. Мосенкіса ; редкол.: Б. Бабич, А. Пучков, Ю. Гринник [та ін.]. – Київ, 1996. – Вип. 16. – С. 3-5
798282
   Микола Мащенко / Київська організація НСПУ, НСПУ України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 11


  Микола Мащенко (1929-2013). Некролог
798283
  Чередниченко О. Микола Мащенко. Passio // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 18 - 24 травня (№ 17). – С. 14


  Знаменитий український кінорежисер Микола Мащенко відійшов в інший світ ясного травневого дня 2013-го. Швидка не встигла. Серце не витримало. Постановник кінокартин "Комісари", "Як гартувалася сталь", "Овід", "Іду до тебе" (багатьох інших) залишив у ...
798284
  Брюховецька Л. Микола Мащенко: син сім"ї довженковців // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 29-31. – ISSN 1562-3238
798285
  Осадчук Л.С. Микола Мельник - творець української ботанічної номенклатури (до 140-річчя від дня народження) / Л.С. Осадчук, В.Я. Заячук // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 296-297 : фото. – ISSN 1991-606X
798286
  Сабадош І. Микола Мельник і формування української наукової ботанічної термінології // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 52-56
798287
  Мельник М. Микола Мельник: "Конституційний Суд ухвалив рішення яке не базується на конституційних засадах" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
798288
  Мельник М. Микола Мельник: "Преамбула Конституції не може бути змінена" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
798289
  Вітер В. Микола Мерзлікін: пошук досконалості // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 1 (93). – С. 9-14. – ISSN 1562-3238


  Мерзликін Микола Іванови (1936 р.) - рад., укр. актор, засл. діяч мистецтв України (1979), лауреат Держ. премії України ім. Т.Шевченка (1999), член Нац. спілки кінематографістів України
798290
   Микола Мефодійович Дьомін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 3-4 : фото. – ISSN 2077-3455
798291
  Ростек Лідія Микола Миклуха-Маклай = Nicholas Mikloucho-Maklay : 150 років з дня народження / Ростек Лідія, Вакуленко Пилип; Музей українського мистецтва в Аделаїді. – Аделаїда, 1996. – 46с. : іл.
798292
  Короткий В.А. Микола Миколайович (молодший) Романов / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 307. – ISBN 966-06-0393-2
798293
  Жадько В. Микола Миколайович Аркас як фундатор становлення культури півдня України // Історична пам"ять у розвитку духовності особистості (соціально-філософський аспект) : монографія / В.О. Жадько. – Київ : ПП" Павлушка", 2006. – С. 225-250. – ISBN 966-8567-08
798294
  Джурка Г. Микола Миколайович Бекетов. До 190-річчя від дня народження / Г. Джурка, О. Білизна // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (125), січень - лютий. – С. 40-44
798295
  Савіна В.В. Микола Миколайович Боголюбов - найвидатніший учений XX століття // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (138). – С. 3-8 : фото: меморіальна дошка на фасаді Червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка. – ISSN 2518-7104
798296
  Штокало Й.З. Микола Миколайович Боголюбов / Й.З. Штокало. – Киев, 1952. – 117-128с.
798297
  Ковальчук В.В. Микола Миколайович Боголюбов (1909-1992) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 192-196. – ISBN 978-966-194-005-4
798298
  Литвинко А.С. Микола Миколайович Боголюбов та статистична фізика в Україні / А.С. Литвинко ; НАНУ ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Академперіодика, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-360-118-2
798299
   Микола Миколайович Бондар // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 8 : фото
798300
   Микола Миколайович Бондар (1921-2000) // Видатні дослідники української археології : тексти лекцій / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [уклад. В.А. Рудий]. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 120-122
798301
   Микола Миколайович Гришко (1901-1964). Вчений-селекціонер. – К., 1977. – 55с.
798302
   Микола Миколайович Єременко - літописець Чернігівського краю : (рекомендаційний бібліографічний список) / Відділ культури і туризму Чернігівської район. держ. адміністрації Запорізької обл. ; Чернігівська район. центральна б-ка ; [уклад. К. Череп, ред. Т. Большакова]. – Чернігівка : Пенежко В.А., 2011. – 16 с. – До 55-річчя від дня народження. – (Дослідники рідного краю ; Вип. 1)
798303
  Кольцов С.В. Микола Миколайович Криворучко (1887-1939) / С.В. Кольцов. – Дніпропетровськ, 1969. – 126с.
798304
  Ситник К.М. Микола Миколайович Мусієнко (до 70-річчя вченого) / К.М. Ситник, Н.Ю. Таран, Л.І. Мусатенко // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2011. – Т. 68, № 1. – С. 148-152. – ISSN 0372-4123


  Відомий учений і педагог у галузі фізіологічних і біологічних основ рослиництва, фізіології, біохімії та екології рослин. У серпні 1972 р. М.М. Мусієнка призначають на посаду заступника декана біологічного факультета КДУ.
798305
  Русанов Ю. Микола Миколайович Неплюєв і його Православне Хрестовоздвиженське трудове братство // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 143-149. – ISSN 2222-5250
798306
  Мельник С.М. Микола Миколайович Паше-Озерський // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 29-40. – ISBN 966-594-133-X
798307
  Книшов Г.В. Микола Михайлович Амосов - громадянин України. Розвиток його ідей // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2013. – № 9/12. – С. 5-7. – ISSN 0868-8117
798308
  Белевцова Н.Л. Микола Михайлович Беляєв (1840-1944) як педагог / Н.Л. Белевцова, І.С. Яворська // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 11-17
798309
  Телегань О.П. Микола Михайлович Пржевальский / О.П. Телегань. – Київ : Радянська школа, 1953. – 104с. : ил. + карта
798310
   Микола Михайлович Ткач : біобібліогр. покажчик / Чернігів. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [уклад.: К.А. Герасименко, Н.В. Романчук ; ред.: І.Я. Каганович]. – Чернігів : Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка, 2013. – 70 с. – (Серія "Письменники - наші земляки")
798311
  Бутенко А. Микола Міхновський - адвокат, політик, громадський діяч // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 333-368. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
798312
  Смогоржевська І. Микола Міхновський - самовідданий борець за національне визволення // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 145-150. – ISSN 0869-3595
798313
  Гак Анатоль Микола Міхновський // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 5/6 (187/188). – С. 37-39
798314
  Волинець А. Микола Міхновський // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Травень (число 5)
798315
  Федорович Р. Микола Міхновський (1873-1924) // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1978. – Рік 15, ч. 1/2 (46/47), січень-березень. – С. 27-30
798316
  Турченко Ф.Г. Микола Міхновський VS Михайло Грушевський та Володимир Винниченко (доба Центральної Ради: березень 1917 - січень 1918 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 109-121. – ISSN 2076-8982


  Стаття присвячена порівняльному аналізу поглядів на державно-політичний статус України М. Міхновського, з одного боку, і М. Грушевського й В. Винниченка - з іншого. Гостра дискусія між видатними речниками самостійницького і ...
798317
  Савченко Г.П. Микола Міхновський і зародження українського руху в російській армії (березень 1917 р.): спомини Михайла Грушевського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 344-354. – ISBN 978-617-7133-95-6
798318
  Микула В. Микола Міхновський основоположник українського революційного націоналізму // Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського] / [ТУСМ ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Дітройт, 1955. – Рік 4, зошит 6. – С. 71-80
798319
  Ситник В. Микола Міхновський про формування національно свідомої особистости як суб"єкта українського державотворення // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 12. – С. 78-88. – ISSN 0042-9422
798320
  Зінкевич Р.Д. Микола Міхновський та український військовий рух // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 14-28. – ISSN 2313-5603
798321
  Губський С.І. Микола Міхновський як основоположник ідеології українського націоналізму та його концепція побудови незалежної України // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 92-103. – ISBN 978-966-428-404-9
798322
  Медвідь Ф. Микола Міхновський як речник української національної ідеї
798323
  Вельможко В. Микола Міхновський, безкомпромісний державник // Народне слово : загальнополітична газета Української Народної Партії. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 15/16). – С. 6, 8
798324
  Григор"єва О. Микола Міхновський. Життя проти течії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 20-26 квітня (№ 15). – С. 15


  За життя його часто зневажали, боялися, вважали небезпечним. Він пізнав ненависть опонентів і зраду колишніх друзів. Його погляди поділяло лише невелике коло однодумців, для інших він був зарозумілим демагогом, шовіністом і авантюристом. По трагічній ...
798325
  Кралюк М. Микола Міхновський: із мрією про самостійну Україну // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ "Центр досліджень проблем державотворення Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород, 2020. – Вип. 3. – С. 39-43. – ISSN 2706-8323
798326
  Завальнюк І.О. Микола Міхновський: імперіалістичний план українського політичного діяча // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 63-65
798327
  Александрович В. Микола Мороховський Петрахнович. Вершина львівського малярства XVII століття // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 1 (210) : Мистецька спадщина Львова. – С. 2-19. – ISSN 0131-2685
798328
  Метик Л.І. Микола Мурашко та його рисувальна школа // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (141). – С. 46-49. – ISSN 2518-7104
798329
  Шапіро О. Микола Мурашко та його учні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 27). – С. 12


  Микола Іванович Мурашко — український художник і педагог. Дядько Олександра Мурашка (1875—1919) — українського живописця, педагога і громадського діяча.
798330
  Данилюк-Кульчицька Микола Мушинка - видатний словак та великий українець // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 46-49
798331
  Трембіцький А. Микола Мушинка - дослідник славної родини Січинських // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2003. – Рік вид. 51, № 1. – С. 42-46
798332
  Ребрик Н. Микола Мушинка - почесний доктор п"ятьох університетів України // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 201-203. – ISSN 2520-6419


  Пряшівський професор Микола Мушинка, академік Національної академії наук України, який недавно (20 лютого ц. р.) відзначив 80-ліття з дня народження, належить до найвизначніших науковців України. Досі він був почесним професором або доктором (Doctor ...
798333
  Карась Г. Микола Мушинка і українська фольклорна та музична культура (ювілейні узагальнення з нагоди 80-річчя вченого) // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 23-27. – ISSN 2520-6419
798334
  Гривняк Ю. Микола Неврлий // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 455, січень : січень. – С. 25-26
798335
  Жук П. Микола Негода і студія ім. В. Симоненка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 4. – ISBN 978-966-493-419-5
798336
  Спіркіна О.О. Микола Негода: життя та творчість // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 20. – С. 90-97. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)
798337
  Петренко А. Микола Новиков (1744-1818) та його науково-історичні видання в колекції університету св. Володимира // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 148-154. – ISSN 0869-3595
798338
  Борисенко В. Микола Обушний. Ядути: село і люди. - К.: Вид-во "Техніка", 2011. - 218 с. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 286
798339
  Постол А.Р. Микола Овксентійович Валяшко - видатний вчений-фармацевт // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 487-489
798340
  Гожик П.Ф. Микола Олександрович Айбулатов / П.Ф. Гожик, О.Ю. Митропольський, Є.Ф. Щнюков // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 93-94 : Фото. – ISSN 1726-5428
798341
  Підлуцький О. Микола Олександрович Кільчевський: математик з КПІ // Зірки Київського політеху / О. Підлуцький. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 47-49. – ISBN 978-966-622-825-6
798342
  Берзін П.С. Микола Олександрович Оболонський-судовий медик на службі науки кримінального права // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 513-525. – ISBN 978-617-7020-05-8
798343
  Гарчев П.І. Микола Олександрович Руднєв / П.І. Гарчев. – Харків, 1973. – 114с.
798344
  Герасімов Є.Н. Микола Олександрович Щорс / Є.Н. Герасімов, М. Ерліх, 1942. – 56с.
798345
  Журавльов Д.В. Микола Олександрович Щорс // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 341-343. – ISBN 978-966-14-1182-0
798346
  Гайдай М. Микола Олексійович Грінченко (1888-1942) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 173-177. – ISSN 1728-6875
798347
   Микола Олексійович Корж // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 112-113. – ISSN 0030-5987


  Доктору медичних наук, проф. М.О. Коржу 12 серпня 2017 року виповнилося 70 років.
798348
  Черняков Б.І. Микола Олексійович Лукаш : Коротка хроніка життя й творчості / Б.І. Черняков; Акад. наук вищої школи України. – Київ, 2004. – 79с. – (Кролевець і Кролевеччина : Матеріали для історико-краєзнавчих досліджень ; Вип.5). – ISBN 966-8005-03-1(серія)
798349
  Купіна С.В. Микола Олексійович Максимейко : на тлі суспільно-політичного і культурно-наукового життя України наприкінці ХІХ - першої половини ХХ ст. / Купіна Світлана Вікторівна. – Харків : [Б.в.], 2009. – 128 с. : портр. – Бібліогр.: с. 91-127
798350
  Кущ О.П. Микола Олексійович Некрасов / О.П. Кущ, Т.О. Воробйова. – Львів, 1953. – 32с.
798351
   Микола Олексійович Носко : біобібліогр. покажчик : до 60-річчя з дня народження / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. від. ; [уклад. Н.П. Шуляр ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2013. – 74, [1] с. : портр. – (Серія "Наукова спадщина викладачів ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка")
798352
  Бабко Ю.В. Микола Олексійович Скрипник : (про видатного діяча Комуністич. партії, першого голову Радянського уряду України. 1872-1933) / Ю.В. Бабко, І.О. Білокобильський. – Київ : Політвидав України, 1967. – 202 с. : іл., 4 л. іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Борці за велику справу)
798353
  Журавльов Д.В. Микола Олексійович Скрипник // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 348-351. – ISBN 978-966-14-1182-0
798354
  Макаренко Д.Є. Микола Омелянович Макаренко / Д.Є. Макаренко. – Київ : Наукова думка, 1992. – 168 с.
798355
  Чернов А. Микола Омелянович Степаненко // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 183-185. – ISSN 2075-1222
798356
  Логвиненко М.С. Микола Островський -- художник слова / М.С. Логвиненко. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 216 с.
798357
  Островська К. Микола Островський / К. Островська, О. Мазуркевич. – Київ : Радянська школа, 1953. – 55 с.
798358
   Микола Островський. – К. : Радянський письменник, 1954. – 352 с.
798359
  Островська Микола Островський / Островська, О. Лазарєва. – К. : Молодь, 1955. – 56 с.
798360
  Островська Р.П. Микола Островський / Р.П. Островська. – Київ : Молодь, 1974. – 416 с.
798361
  Островська Р.П. Микола Островський / Р.П. Островська. – Київ : Молодь, 1976. – 263 с.
798362
  Яковлєв Г.М. Микола Островський / Г.М. Яковлєв. – К : Молодь, 1977. – 80 с.
798363
  Вядро Ш.Я. Микола Островський та його читачі / Ш.Я. Вядро. – Київ : Радянська школа, 1962. – 160 с.
798364
  Глотов О. Микола Островський чи князь Острозький? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 13


  Про роль історичних постатей у формуванні зародків державного мислення.
798365
   Микола Островський. Спогади про письменника. – К., 1974. – 415с.
798366
  Островська Р.П. Микола Островський: Біографічна повість / Р.П. Островська. – К. : Молодь, 1985. – 192 с.
798367
  Свачій Л.М. Микола Павлович Барабашов // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4/5 (136). – С. 56-57. – ISSN 2518-7104
798368
   Микола Павлович Барабашов (1894-1971) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 61. – ISSN 2518-7104


  Професор Харківського університету, кафедра астрономії.
798369
  Щербак Микола Микола Павлович Дашкевич - повернене ім"я визначного українського вченого : [рецензія] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 117-119
798370
  Марченко Н.П. Микола Павлович Дашкевич: визнаний і незнаний діяч української науки // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 81-102
798371
  Конопка Н. Микола Павлович Ковальський - керівник осередку УІТ в Острозі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 477-488. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1
798372
   Микола Павлович Корнєйчук (до 100-річчя від дня народження) / А.М. Самойленко, І.О. Луковський, В.Л. Макаров, В.П. Моторний, В.Ф. Бабенко, С.Б. Вакарчук, В.О. Кофанов, Н.В. Парфінович, А.С. Романюк, В.С. Романюк // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 72, № 1. – С. 130-134. – ISSN 1027-3190
798373
   Микола Павлович Мащенко / НСПУ, Київська організація НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 6
798374
  Безгін І.Д. Микола Павлович Мащенко. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 132-143. – ISBN 966-96714-2-6
798375
  Забайрачний І.А. Микола Павлович Тарногродський / І.А. Забайрачний. – Одеса, 1972. – 120с.
798376
  Виврот Т.М. Микола Павлович Хоменко (до 100-річчя від дня народження) // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 126-131. – ISBN 978-617-7021-29-1


  М.П. Хоменко - український математик, який спеціалізувався в галузі геометрії, топології та теорії графів. З 1960 по 1961 рік працював на посаді доцента кафедри геометрії КДУ ім. Т.Г. Шевченка, був заступником декана, виконуючим обов"язки декана ...
798377
   Микола Пантелеймонович Семененко. – К., 1974. – 64с.
798378
  Яворська О. Микола Петренко: автографи для промінчиків таланту // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 19 жовтня (№ 21). – С. 5
798379
  Сохань С. Микола Петров: життя серед книг і рукописів / Світлана Сохань ; [відп. ред.: Л.А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2015. – 412 с. : табл., портр. – Імен. покажч.: с. 376–406. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-02-7807-3
798380
  Бухальська М. Микола Петров: торування шляху в історичну науку України // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С. 160-168. – ISSN 0869-3595
798381
  Ковальчук В.В. Микола Петрович Авенаріус (1835-1895) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 176-1ё82. – ISBN 978-966-194-005-4
798382
  Шпаков А.П. Микола Петрович Глущенко : [життєвий і творчій шлях заслуж. діяча мистецтв УРСР] / А.П. Шпаков. – Київ : Держ вид-во образотворч. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1962. – 46 с. : 23 л. іл.
798383
  Корж М.О. Микола Петрович Новаченко - велике бачиться здалеку (1898–1966 рр.) : [екролог] / М.О. Корж, С.Д. Шевченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 105-109. – ISSN 0030-5987


  "50 років тому пішов із життя великий організатор, видатний учений, блискучий педагог, талановитий лікар, член-кореспондент АМН СРСР, заслужений діяч науки України, доктор медичних наук, професор Новаченко М.П.".
798384
  Рєутова Д.О. Микола Петрович Трінклер - видатний харківский науковець, лікар та викладач // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 492-494
798385
  Гримайло Я.В. Микола Петрович Трублаіні / Я.В. Гримайло. – Харків, 1948. – 26 с.
798386
  Гримайло Я.В. Микола Петрович Трублаіні / Я.В. Гримайло. – Київ
1. – 1949. – 15 с.
798387
   Микола Петрович Щербак : [біобібліографічне видання : до 90-річчя з дня народження] / НАН України ; [укладач Н.Р. Калмикова ; авт. вступ. ст.: Г.В. Артеменко та ін. ; відп. ред. О.М. Пономаренко]. – Київ : [б. в.], 2014. – 79, [1] с., [2] арк. фот. – Сер. засн. у 1968 р. - Рез. укр., англ., рос. – (Бібліографія вчених України)
798388
  Пимоненко М.К. Микола Пимоненко / М.К. Пимоненко. – Київ, 1983. – 108с.
798389
  Чіп Б.М. Микола Пимоненко : біографічний роман / Б.М. Чіп, О.Г. Оганесян. – Київ : Молодь, 1983. – 255 с.
798390
   Микола Пирогов // Сто видатних українців / Н.В. Астапенко, О.К. Барашкова, А.В. Дарибогова, Л.М. Дідух, А.Г. та ін. Збанацький. – Київ : Арій, 2006. – С. 195-199. – ISBN 966-8959-09-4
798391
   Микола Пирогов після операцій тримав руки в кишенях // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 33 (386), 31 серпня 2017. – С. 6
798392
  Кот С. Микола Плав"юк: тридцять три роки біля керма ОУН. 1979 - 2012 // Українське слово. – Київ, 2013. – 13-19 березня (№ 11). – С. 6-7
798393
   Микола Плав"юк: Україна - життя моє = Mykola Plawiuk: Ukraine - it"s my life. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 966-7018-66-0
Т. 1 : Від селянського сина - до державника / Віктор Терен, Юрій Хорунжий. – 2002. – 348, [3] с., ХХХІІ с. фотоіл : портр., іл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 324-346
798394
   Микола Плав"юк: Україна - життя моє = Mykola Plawiuk:Ukraine - it"s my life. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7018-60-1; 966-7018-66-0 (Т.1)
Т. 1 : Від селянського сина - до державника/В.Терен, Ю. Хорунжий. – 2002. – 352 с.
798395
  Веремійчик О. Микола Плахотнюк - засновник музею шістдесятництва // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 10 квітня - 23 квітня (№ 15/16). – С. 8
798396
  Буркатов Б.А. Микола Подолян / Б.А. Буркатов, А.Я. Шевченко // 22 июня - 9 мая / Б.А. Буркатов, А.Я. Шевченко. – К., 1985. – С. 343-344
798397
  Рубан В.В. Микола Попов : альбом / В.В. Рубан. – Київ : Мистецтво, 1985. – 46, [82] с.
798398
  Колосова Н.А. Микола Потоцький як магнат та меценат // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 26-30. – ISSN 2226-0285
798399
   Микола Прокопович Василенко. – К., 1990. – 53с.
798400
   Микола Прокопович Василенко. – Київ : Наукова думка, 1991. – 268 с.
798401
  Філіппенко Р. Микола Рєдін - український радянський історик // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 652-659. – ISSN 2310-3310


  До сторіччя від дня народження.
798402
  Михайлюта О. Микола Руденко - провісник ідей громадянського суспільства в Україні // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 11. – С. 23-26
798403
  Хейфец М. Микола Руденко // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 531-553. – ISBN 978-966-2164-80-0
798404
  Стех Я. Микола Руденко і Гельсинська група в Україні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 27 листопада (№ 48). – С. 9. – ISSN 0027-8254
798405
  Власенко І. Микола Руденко: "Мені на бога нарікати гріх. Я сам цю долю визначив для себе" // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 273-289. – ISSN 0206-8001
798406
  Логвиненко Ю.В. Микола Руденко: феномен у світовій науці та українській літературі : монографія / Логвиненко Юлія, Мазуренко Володимир ; М-во освіти і науки України, Комун. закл. Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Суми : СОІППО, 2018. – 245, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 197-234. – Бібліогр.: с. 235-245 та в тексті. – ISBN 978-966-698-253-0
798407
  Чернова М.В. Микола Рябінін / М.В. Чернова. – К., 1973. – 79с.
798408
  Мінко Є. Микола Рябчук: "Я за те, щоб уникати медіасистеми, яка деградує до такого ступеня" // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 7/8 (65/66). – С. 56-61
798409
  Заславський І.Я. Микола Садовський - перекладач Олександра Пушкіна // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 55-60
798410
  Бабанська Н. Микола Садовський і Марія Заньковецька: творчий дует // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 243-248. – ISSN 1997-4264
798411
  Василько В.С. Микола Садовський та його театр / В.С. Василько. – Київ, 1962. – 196 с.
798412
  Марченко А.М. Микола Садовський та його театр у період революційних подій 1917–1919 років у Києві. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 15. – C. 181-197. – ISSN 2520-2855
798413
  Слободян В. Микола Садовський у кіно // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 249-253. – ISSN 1997-4264
798414
  Боньковська О. Микола Садовський у Львові (1920-1921) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 263-271. – ISSN 1997-4264
798415
  Марченко А. Микола Садовський: одна незіграна роль // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 408-412. – ISBN 978-966-2449-92-1
798416
   Микола Самійлович Вашуленко - мовознавець, учений, методист : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; [упоряд. Л.М. Айвазова та ін. ; наук. ред. П.І. Рогова, Л.О. Пономаренко ; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко]. – Київ, 2011. – 137, [1] с. : портр. – (Серія "Академіки НАПН України" ; вип. 19)
798417
  Вітрук В. Микола Самокиша - баталіст // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 216-219
798418
  Коваленко В.П. Микола Святоша - перший князь-інок на Русі // Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – С. 105-113. – ISBN 978-966-2608-12-0
798419
   Микола Сингаївський // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 лютого (№ 4). – С. 1,2


  Некролог. Творчий портрет українського письменника класика української сучасної пісні Миколи Федоровича Сингаївського
798420
   Микола Сингаївський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 лютого (№ 9). – С. 11, 13
798421
  Буркатов Б.А. Микола Сиротюк / Б.А. Буркатов, А.Я. Шевченко // 22 июня - 9 мая / Б.А. Буркатов, А.Я. Шевченко. – К., 1985. – С. 384-385
798422
  Кошелівець І. Микола Скрипник / Іван Кошелівець ; [обкл. Якова Гніздовського]. – Мюнхен : Сучасність, 1972. – 342, [1] с. – Бібліогр.: с. 278-336 та в підрядк. прим.
798423
  Мацевич А.Ф. Микола Скрипник / А.Ф. Мацевич. – К., 1990. – 212с.
798424
  Шпак В. Микола Скрипник : Більшовик із національним ухилом // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 14-16
798425
   Микола Сліпченко // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 36-37. – ISSN 0130-1799
798426
  Слюсаревський М. Микола Слюсаревський: "Допомогаємо українцям адаптуватися до кардинальних суспільних змін і не втратити самих себе" / розмову вела Олена Монзолевська // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 5-12 лютого (№ 5/6). – С. 5
798427
   Микола Сом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С. 2


  Пам"ять про українського письменника Миколу Сома
798428
   Микола Сом / НСПУ, Київська організація НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 5 квітня (№ 7). – С. 5
798429
   Микола Стороженко = Mykola Storozhenko / [ автор проекту В. Войтович ; фото В. Орлов, В. Моруженко, В. Кліпцевич ]. – Київ : Дніпро, 2008. – 184 с. : іл. – ISBN 966-578-198-7
798430
  Чечель Л. Микола Стороженко: "Все заповідаю вам" // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2020. – № 1 (273). – С. 20-23. – ISSN 2308-8095


  Художник М. Стороженко.
798431
  Філатов А. Микола Стороженко: Космічне осмислення "Кобзаря" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 32-37. – ISSN 0868-9644
798432
  Калита В.Т. Микола Стражеско / В.Т. Калита. – К, 1977. – 200с.
798433
  Ведернікова І. Микола Стрижак. Історія про фермера і президента // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 1, 7


  "Про земельну реформу, "червоні лінії", ставлення влади та українське селянство. У Миколи Стрижака 50 гектарів землі та пуд болю. Він дуже важливий фермер - аж голова асоціації. А ще наполегливий - домігся зустрічі з самим президентом, аби розповісти, ...
798434
  Калинчук А. Микола Сумцов - дослідник, популяризатор і укладач творів Тараса Шевченка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 144-151. – ISBN 978-617-7442-48-5
798435
  Наулко В.І. Микола Сумцов / В.І. Наулко, В.А. Старков // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 79-81. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
798436
  Мандебура О. Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності : [монографія] / Олеся Мандебура ; НАН України ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2011. – 276 с. – Бібліогр.: с. 250-272. – ISBN 978-966-02-6236-2
798437
  Шаповал Л. Микола Сумцов та його народознавчі студії // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 191-197. – ISSN 2222-5250
798438
  Іваннікова Л. Микола Сумцов як дослідник історії фольклористики Півдня України // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 67-74. – ISBN 978-96602-6551-6


  Стаття проливає світло на історію написання праць М. Сумцова "Современная малорусская этнография" ("Сучасна малоросійська етнографія"), "Об этнографическом изученни Екатеринославской губернии" ("Про етнографічне вивчення Катеринославської губернії"), ...
798439
  Калинчук А. Микола Сумцов: Тарас Шевченко і літературні паралелі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 192-203


  У науковому проекті українського літературознавця Миколи Сумцова спадщина Тараса Шевченка займає особливе місце: він оприлюднив про поета понад тридцять публікацій, підготував його біографію, уклав збірку творів. У статті розглянуто й узагальнено ...
798440
  Сядристий М. Микола Сядристий: той, хто знає все / спілкувався Андрій Мельник // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 25 жовтня (№ 39). – С. 4-5


  Микола Сергійович Сядристий — український майстер мікромініатюри.
798441
  Кабачинська С. Микола Тарнавський: повернення із забуття. Український учений-генетик першим у світі встановив мутагенну дію ДНК // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 липня (№ 28). – С. 11


  "На одному з недавніх засідань топонімічна комісія, яка працює при Хмельницькій міській раді, ухвалила перейменування вулиці Мічуріна на вулицю Миколи Тарнавського. Таким чином вона підтримала ініціативу Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської ...
798442
  Винницький А. Микола Теодотович Біляшевський / А. Винницький. – Київ, 1926. – 13с.
798443
  Винницький А. Микола Теодотович Біляшевський / А. Винницький. – Київ, 1926. – 13с.
798444
  Наняк Ю. Микола Терентійович Улезко як перекладач “Фауста” Йогана Вольфганга фон Гете // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 238-243. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
798445
  Молинь Валентина Микола Тимків - майстер широкого творчого діапазону // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 58-60


  Микола Петрович Тимків ( 1909-1985) — народний майстер різьблення на дереві, родом з Косова (Галичина)
798446
   Микола Тимофійович Картель : біобібліографія / НАНУ, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; [ укладач, ред., перекладач В.Є. Клименко ; авт. вступ. статті Л.О. Бєлякова, Ю.О. Тарасенко ;]. – Київ : Академперіодика, 2008. – 123 с. – До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Миколи Тимофійовича Картеля. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-107-6
798447
   Микола Тимошик : Наукові праці. Журналістика. Публіцистика. Біобібліографічний покажчик 1978-2003. – Київ : Наша культура і наука, 2003. – 92с. – (Біобібліографічні покажчики). – ISBN 966-7821-12-0
798448
  Гур"єв Б.М. Микола Тихонов / Б.М. Гур"єв. – Київ, 1976. – 151с.
798449
  Андрєєв В. Микола Тищенко: нові матеріали до біографії / В. Андрєєв, Л. Немченко // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.265-269 : Фото. – ISBN 966-7089-17-7
798450
  Бондаренко О. Микола Томенко: проєкти життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 грудня (№ 50). – С. 7


  Нотатки з нагоди 55-річчя політика, вченого, просвітянина.
798451
  Лисецький С. Микола Топчій як тінь забутих предків // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 252-259. – ISBN 966-7170-47-0


  Топчій Микола Павлович - укр. кінооператор (1905-1973)
798452
  Сиротюк М.Й. Микола Трублаїні / М.Й. Сиротюк. – К, 1956. – 172с.
798453
  Томенко М.Д. Микола Трублаїні. / М.Д. Томенко. – К., 1989. – 156с.
798454
  Михайличенко-Сафонова Микола Трублаїні. "Шхуна "Колумб" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 26 (318). – С. 17-25
798455
  Бенькалович Н. Микола Устиянович: сторінки біографії // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 275-285. – ISBN 966-7379-70-1
798456
  Онопрієнко В. Микола Федоров : засновник філософії космізму // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (15). – С. 10-11. – ISSN 1819-7329
798457
  Гончаров В.О. Микола Федорович Гамалія вклад в розвиток та становлення профілактичної медицини / В.О. Гончаров, Д.А. Бондаренко, Ю.А. Максименко // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 147-152
798458
  Березюк Н. Микола Федорович Сумцов - перший бібліограф етнографічної науки в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 40-44. – ISSN 2076-9326


  Розкрито бібліографічну спадщину видатного українського історика, етнографа, мистецтвознавця, літературознавця, бібліографа, професора Харківського університету М. Сумцова.
798459
   Микола Федорович Шульга (до 70-річчя від дня народження) / М.О. Азарєнков, В.С. Бакай, В.С. Бакіров, Ю.А. Бережной, Ю.Л. Болотін, В.М. Воєводін, І.Є. Гаркуша, І.О. Гірка, Л.М. Давидов, А.М. Довбня, І.М. Карнаухов, В.О. Катрич, А.І. Кирдін, В.Ф. Клепіков // East european journal of physics : збірник наукових праць / Ministry of education and science of Ukraine ; V.N. Karazin Kharkiv national university ; ed. board: Adamenko I.N., Akulov V.P., Antonov A.N. [et al.]. – Kharkiv, 2018. – Vol. 5, № 1. – C. 102-104. – ISSN 2312-4334
798460
  Безгін І.Д. Микола Філаретович Колесса. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 80-93. – ISBN 966-96714-2-6
798461
  Голомб Л. Микола Філянський - "краси земної пілігрим" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 7/8 (676/677), липень - серпень. – С. 71-75. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто творчість М. Філянського у контексті у країнського модернізму.
798462
  Ротач П. Микола Філянський // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 174-177
798463
  Ковалів Ю. Микола Філянський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 70-72. – ISSN 0236-1477
798464
   Микола Фоменко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 142, листопад : листопад. – С. 23-24


  Микола Олександрович Фоменко — український композитор, піаніст, музичний критик і педагог. Некролог.
798465
  Витвицький В. Микола Фоменко про себе // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 299, грудень : грудень. – С. 17


  Микола Фоменко — український композитор, піаніст, музичний критик і педагог. В 1951 емігрував у США, де працював проф. Українського Музичного Інституту в Нью-Йорку. Концертував з дружиною-сопрано Ізабеллою Орловською. Як музикознавець багато працював ...
798466
   Микола Фоменко: обираючи майбутній фах, необхідно орієнтуватися не тільки на отримання вищої освіти, а й на побудову успішної кар"єри // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 3 червня (№ 22). – С. 5. – ISSN 2219-5793
798467
  Лясковець М. Микола Хвильовий : легенда та дійсність / М. Лясковець. – Зальцбург ; Інсбрук : Звено, 1948. – 23 с. – (Бібліотека "Звено" ; Ч. 2)
798468
  Кошелівець І. Микола Хвильовий // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 60-69. – (Праці філологічної секції)
798469
  Жулинський М.Г. Микола Хвильовий / М.Г. Жулинський. – К., 1991. – 30с.
798470
  Донцов Д. Микола Хвильовий // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 1 (90), січень - лютий. – С. 129-137
798471
  Гаєвська Н.М. Микола Хвильовий : навч.-метод. посібник / Н.М. Гаєвська, О.В. Пилипей, Л.Б. Стрюк. – Київ : Логос, 2015. – 256 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 28-66, наприкінці тем та в підядк. прим. – ISBN 978-966-171-820-2
798472
  Муслієнко О.В. Микола Хвильовий "Колонії, вілли...": театральні компоненти у структурі тексту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 144-149. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Інтермедіальний аналіз новели М.Хвильового "Колонії вілли..." проявляє апеляції українського модерніста до п"єси А.Чехова "Вишневий сад". Аналіз специфіки функціонування у тексті новели театральних компонентів дозволяє відстежити емоційний та смисловий ...
798473
  Петров В. Микола Хвильовий (1893 - 1933) // Українська інтелігенція - жертва большевицького терору / В. Петров. – Вид. 2-ге. – Київ, 2014. – С. 37-42. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-44-3
798474
  Констанкевич І. Микола Хвильовий і концептуалізація європейського прямування української літератури 1920-років // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 156 -159. – ISBN 966-8110-14-5
798475
  Констанкевич І. Микола Хвильовий і концептуалізація європейського прямування української літератури 1920-х років // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 156-159. – ISBN 966-8110-14-5
798476
  Голобородько Я.Ю. Микола Хвильовий очима сучасника (з есею Івана Дніпровського "Микола Хвильовий") // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 12 (340). – С. 32-35
798477
  Тарасенко В. Микола Хвильовий та Артем Сокіл: діалог авторів та творів // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 67-78. – ISSN 2308-1902
798478
  Ленська С.В. Микола Хвильовий та Іван Дніпровський: стратегії творчої взаємодії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 56-60. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті простежені особисті й творчі взаємозв"язки між письменниками, здійснена спроба виявити риси сходження / відштовхування між ними на прикл. оповідання І. Дніпровського "Марія радости", що зіставляється з новелою М. Хвильового "Я (Романтика)". ...
798479
   Микола Хвильовий у найновішій радянській історії літератури // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 260, вересень : вересень. – С. 19-22
798480
  Кириленко В.А. Микола Хвильовий як продовжувач української філософії національної ідеї в УРСР у 1920-х роках // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 46-49
798481
  Дзюба І. Микола Хвильовий: "азіатський ренесанс" і "психологічна Європа" / Іван Дзюба. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 48 с. – ISBN 966-518-335-4
798482
  Піскунова О. Микола Хвильовий: "Творчий хронотоп" як подія містичного дискурсу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 132-138. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
798483
  Панченко В. Микола Хвильовий: Історія гасла "Геть від Москви!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 30-31


  "Росія ж самостійна держава? Самостійна! Ну, так і ми самостійна".
798484
  Мовчан Р. Микола Хвильовий: стилістична невправність чи гра словом? // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 131-134.
798485
  Узунколаева А. Микола Хвильовий: трансгресія як підвалина сакрального світовідчуття // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 30-31. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)


  Метою студії є прочитання священного у зв"язку із трансгресивністю на матеріалі художньої прози М. Хвильового
798486
  Ляшук Л. Микола Хлєбніков як критик перших позитивістів і їхнього предтечі // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (4). – С. 30-37. – ISSN 2306-3974
798487
  Дроздовський Д. Микола Холодний у житті і творчості // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 52-55. – ISSN 0130-5263
798488
  Шмиговська В.В. Микола Холодний: "Лише ті наші міркування входять до золотого фонду науки, які витримали подвійну перевірку їх істинності" // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 93-98. – ISSN 1726-5428
798489
  Дзюба С. Микола Холодний: спростування міфів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 4, 5
798490
  Лебеденко Є.Ю. Микола Християнович Бунге - видатний представник Київської школи поліцейського права // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 294-298. – ISBN 978-617-7133-95-6
798491
   Микола Християнович Бунге // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 636-640. – ISBN 978-966-346-746-7
798492
  Василик О.Д. Микола Християнович Бунге: фінансист, педагог, державний діяч : теорія фінансів / О.Д. Василик, Є.М. Бойко, Я.В. Онищук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 17-23. – Бібліогр.: 3 назви
798493
  Черемних В. Микола Хрієнко - журналіст: романтик, авантюрист, філософ, трудяга ?... // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 12. – С. 17-22


  Випускник факультету журналістики Київського університету іметі Т.Шевченко
798494
   Микола Хрієнко // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.62-64
798495
  Федосов В.М. Микола Цитович - фундатор науки про місцеві фінанси / В.М. Федосов, П.І. Юхименко, С.В. Бойко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 113-124
798496
  Дутко Л.П. Микола Чайковський // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 208-209
798497
  Лопушинський І. Микола Чернявський як послідовний і незламний борець за незалежність української держави // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 126-130
798498
  Сивкова І. Микола Чернявський: грані світогляду // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 83-87. – (Філологічні науки)
798499
  Кабанець Є.П. Микола Чорногубов: постать на тлі епохи / Є.П. Кабанець, Р.І. Качан // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 24 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 31-41
798500
  Ворончак М. Микола Чулко - живописні поривання // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 130-131. – ISSN 0130-1799
798501
  Сокіл В. Микола Шаповал // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 5 (387), травень : травень. – С. 31-32


  Микола Терентійович Шаповал — український письменник та поет, кавалер ордена Червоної Зірки, нагороджений медалями.
798502
  Василюк О.В. Микола Шарлемань: напровесні заповідної справи / Василюк Олексій. – Київ : ПВТП "LAT&K", 2017. – 414, [1] с., [20] арк. фотоіл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 125-132, 136-157, в кінці публікацій та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7061-35-8
798503
  Василюк О. Микола Шарлемань: сторінки біографії видатного природоохоронця // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 1 (113), січень - лютий. – С. 40-47
798504
  Задорожний Микола Микола Швець: " Моє покликання - навчати дітей" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 34-35 : Фото
798505
  Чечель Л. Микола Шевчук: "Щоб бути патріотом, треба знати, чим гордитися" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 28)


  "Виставка відомого українського художника Миколи Шевчука "У нашім раї на землі..."
798506
  Дзюба І. Микола Шлемкевич // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 121-164


  Фрагмент з майбутньої книги "На трьох континентах. Паралелі, альтернативи та взаємодоповнення в українській літературі": Європа. Америка. Австралія".
798507
  Ольбрахт І. Микола Шугай, розбійник / І. Ольбрахт. – Львів, 1952. – 176с.
798508
  Ольбрахт І. Микола Шугай, розбійник / І. Ольбрахт. – Братіслава, 1956. – 226с.
798509
  Ольбрахт І. Микола Шугай, розбійник / І. Ольбрахт. – Ужгород, 1990. – 493с.
798510
  Мельниченко В. Микола Шугуров: "Ми знали напам"ять численні вірші Шевченка..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 лютого (№ 5). – С. 12-13


  Проєкт "Подробиці Шевченкового життя" започатковано в січні 2019 р. У черговій статті Володимир Мельниченко розповідає про українського шевченкознавця, літераттора, юриста М.В. Шугурова, який у квітні 1861 р. супроводжував домовину з тілом Тараса ...
798511
  Коскін В. Микола Шудря за часом, як за плугом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 17 серпня (№ 29/30). – С. 10-11
798512
   Микола Щербак - Людина Природи : [статті, документи, спогади, фото / упоряд.: Ю. Щербак ; уклад.: М. Виноградов, О. Виноградова ; відп. ред. О. Виноградова ; вид. рада: М. Ватуляк та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2017. – 245, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 245. – ISBN 978-617-605-025-4
798513
  Білоус В. Микола Щербина-Крамаренко: відкриття, дослідження і збереження пам"яток матеріальної культури // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 146-160. – ISBN 978-966-02-8837-9
798514
  Скляренко С.Д. Микола Щорс : друга книга роману "Шлях на Київ" / С.Д. Скляренко. – Київ : ДЛВ, 1939. – 273 с.
798515
  Левенко А. Микола Щорс / А. Левенко. – К., 1948. – 51с.
798516
  Герасимов Є. Микола Щорс / Євгеній Герасимов. – Київ : Держ. вид-во політ. літ-ри УРСР, 1949. – 83 с.
798517
   Микола Щорс : До 30-річчя з дня загибелі; Бібліографічні та методичні матеріали для бібліотек. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1949. – 36 с.
798518
  Герасимов Є.Н. Микола Щорс / Є.Н. Герасимов. – К., 1955. – 92с.
798519
  Ісакович В.М. Микола Щорс / В.М. Ісакович. – К, 1957. – 104с.
798520
  Островер Л.І. Микола Щорс / Л.І. Островер. – Київ, 1958. – 86с.
798521
  Черевченко О.І. Микола Юрченко. / О.І. Черевченко. – Х., 1966. – 25с.
798522
  Грузська Л. Микола Юхимович Костриця - педагог, вчений-географ, організатор краєзнавчого руху в Україні // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 104-113
798523
  Дзевелюк А.В. Микола Юхимович Чижов про статус та призначення енциклопедії права // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 354-361


  Згадується К.А. Неволін, його погляди шодо "енциклопедії права".
798524
  Савчук В. Микола Якович Дахнов (1862-1930): знакова постать степового лісівництва // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 59-76. – ISSN 2664-9993
798525
  Матяш І. Микола Яковченко // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2006. – № 5. – С.36-41. – ISSN 1562-3238
798526
   Микола Янович Азаров : біобібліогр. покажчик / Книжк. палата України ім. І. Федорова ; [уклад.: М.І. Сенченко (кер.) та ін. ; відп. ред. М.М. Ілларіонова]. – Київ : Парламент. вид- во, 2013. – 277, [2] с., [12] арк. фотогр. : табл. – Імен. покажч.: с. 229-236. - Покажч. назв: с. 237-278. – ISBN 978-966-611-896-4
798527
  Лісовий П. Микола Ярош в полум"ї революції : роман-хроніка / П. Лісовий (псевд.). – [Київ] : Книгоспілка, 1929. – 236 с.
798528
  Рудинський М.Я. Микола Ярошенко / М.Я. Рудинський. – Полтава, 1919. – 12с.
798529
  Небрат В. Микола Яснопольський - основоположник територіальної фінансової економетрії // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 247-257. – Бібліогр. на 11 пунктів. – ISSN 1562-0905
798530
  Злупко С.М. Микола Яснопольський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 221-222. – ISBN 966-346-208-6
798531
  Носов Л. Миколаівський обласний самодіяльний оркестр народних інструментів / Л. Носов. – К, 1953. – 36с.
798532
  Головченко В. Миколаїв-батьківщина одного із найвідоміших єврейських діячів XX століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)


  Рабин Менахем-Мендл Шнеєрсон був...суднобудівником.
798533
  Шрамко Г.І. Миколаїв над Дністром / Г.І. Шрамко; Васильєв В. – Львів, 1973. – 50с.
798534
   Миколаїв у борні. – Одеса, 1969. – 215с.
798535
  Умеренков О.М. Миколаїв, вулиця Бондаренка, 13. / О.М. Умеренков. – Одеса, 1974. – 55с.
798536
  Пінгін Г. Миколаївська астрономічна обсерваторія / Г. Пінгін, Ж. Пожалова, Н. Ольшанська // Пам"ятки України : науковий альманах / М-во культури і туризму України ; вид. А. Сєриков ; голов. ред. О. Рибалко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 70-81
798537
  Мицик С. Миколаївська громадська бібліотека у святковій культурі Миколаєва кінця XIX - початку XX ст. / Сергій Мицик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 11 (184). – С. 31-34. – ISSN 2076-9326


  Розкрито діяльність Миколаївської громадської бібліотеки в рамках святкової культури Миколаївщини кінця XIX - початку XX ст. Акцентується увага на таких заходах як публічні лекції, народні читання, музичні ранки.
798538
  Коренєв І.О. Миколаївська область / І.О. Коренєв. – Київ : Радянська школа, 1958. – 104с. – (Області Української РСР)
798539
  Макушина Г.І. Миколаївське Адміралтейство (1788-1911 рр.): деякі питання сучасної історіографії Півдня України // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 303-309. – ISBN 978-966-927-169-3
798540
  Науменко А. Миколаївське артилерійське училище під час Першої світової війни // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 286-292. – ISBN 978-617-7399-39-0
798541
  Левченко Л. Миколаївське і Севастопольське військове губернаторство : історія створення та засади функціонування // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 161-182. – ISBN 978-966-02-4741-3
798542
  Велика Валерія Миколаївське чудо : Україна. Миколаївщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 32-33 : Фото
798543
   Миколаївський рудопрояв REE-U-Th мінералізації в Побузькому урановорудному районі Українського щита / З.В. Карли, С.М. Бондаренко, В.О. Сьомка, Л.М. Степанюк, Л.В. Сьомка // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 3. – С. 65-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-2396
798544
  Авраменко О.І. Миколаївський слід академіка М.Є. Слабченка // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 259-271. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
798545
   Миколаївський художній музей імені В.В.Верещагіна. – К., 1974. – 10с.
798546
   Миколаївський художній музей імені В.В.Верещагіна. – Київ, 1984. – 144с.
798547
  Толокнова К. Миколаївські бібліотеки для дітей під час карантину: нові можливості та виклики / К. Толокнова, І. Базиленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 4 (22). – С. 31-32. – ISSN 2518-7341


  У статті висвітлено досвід роботи дитячих бібліотек м. Миколаєва в умовах карантину та представлено організацію дистанційного спілкування з користувачами й онлайн навчання фахівців бібліотек.
798548
  Сандурська О.В. Миколаївські маяки: історія створення та сучасний стан // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 4-8. – ISSN 2079-2999


  У статті розглядаються основні питання будівництва Миколаївських маяків. Визначається оригінальність їх конструкцій. На основі аналізу різноманітних джерел, обґрунтовується важливість зведення маяків в Миколаєві. Описуються особливості побудови маяків ...
798549
  Виборний П.М. Миколаївщина : путівник по пам"ятних місцях / П.М. Виборний. – Одеса, 1970. – 140с.
798550
   Миколаївщина. – Київ, 1979. – 172с.
798551
  Кириєнко С.І. Миколаївщина : українознавчі аспекти музичної фольклористики // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 264-269. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
798552
  Гудзевата Марина Миколаївщина. Енергія Півдня // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 118-122 : фото
798553
   Миколаївщина: нариси історії революції 1917-1921 років / [Л.Л, Левченко (керівник авт. кол.) та ін.]. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 279, [1] с. : іл., табл., портр. – На обкл. також: Південна бібліотека. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. в 2017 році. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Південна бібліотека ) ( Серія "Миколаївщина. 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років"). – ISBN 978-617-534-444-6
798554
  Шабліовський Є.С. Миколай Гаврилович Чернишевський. / Є.С. Шабліовський. – Київ, 1978. – 62с.
798555
   Миколай Коперник // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 207-208
798556
  Гаврищак І І. Миколай Коперник як представник польської медичної науки часів Ренесансу / І І. Гаврищак, О.Я. Проців // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 54-57
798557
   Миколай Крушевський : біобібліографічний покажчик. – Луцьк : Терен, 2005. – 136с. – ISBN 966-8575-13-X
798558
  Теракопян Л.А. Миколас Слуцкис / Л.А. Теракопян. – Москва, 1976. – 295 с.
798559
  Кишкин Л.С. Миколаш Алеш и чешская культура / Л.С. Кишкин. – М, 1978. – 267с.
798560
  Олійник В. Миколв Пирогов і Україна // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 2. – С. 60-77


  До 200-ліття від дня народження Миколи Івановича Пирогова (13.11.1810 - 23.11.1881) - видатного хірурга, педагога, винахідника гіпсової пов"язки й внутрішньовенного наркозу, основоположника пластичної хірургії й топографічної анатомії.
798561
   Миколі Василезі - 75! // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 47
798562
   Миколі Данилович Пістуну - 80 років // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 1 (66) : 80-річчю кафедри економічної та соціальної географії присвячується. – С. 122
798563
   Миколі Даниловичу Пістуну - 80! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 76-77. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
798564
   Миколі Дмитренку - 60 // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 58-59. – ISSN 0236-1477
798565
   Миколі Івановичу Козакову - 60 років! // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 1. – С. 126. – ISSN 1023-2427
798566
  Губерський Л. Миколі Михальченку - перші 70! / Леонід Губерський // Раціональний романтик : до 70-річчя М.І. Михальченка / [уклад. Шайгородський Ю.Ж.]. – Київ : Центр соціальних комунікацій, 2011. – С. 15-19. – ISBN 978-966-2589-03-0
798567
   Миколі Мушинці, найвідомішому українцеві Словаччини, виповнилося 85 років // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 26 лютого (№ 4)
798568
  Мушинка М. Миколі Неврлому виповнилося сто років! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 217). – С. 12


  У Братиславі відзначає сто років чеський та словацький україніст, академік Національної академії наук України Микола Неврлий.
798569
   Миколі Новикову - 70! // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 3 (36) : травень - червень. – С. 37-38
798570
   Миколі Олександровичу Клименку - 70 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 128-129. – ISSN 2077-4893
798571
   Миколі Попову - 80 // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 143-144
798572
  Грицак Я. Миколі Рябчукові у його відсутності Fetschrift // Критика. – Київ, 2013. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 18-20. – ISSN 1563-6461
798573
   Миколі Федоровичу Бабієнку – 80 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 120. – ISSN 2221-1055


  Про провідного вченого економіста-аграрника, професора, заслуженого працівника сільського господарства України Бабієнко Миколу Федоровича.
798574
  Конверський А.Є. Миколі Федосійовичу Тарасенку - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-5. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Ця стаття присвячена ролі М.Ф. Тарасенка в українській філософській думці.
798575
  Лыньков М.Т. Миколка-паровоз : повесть / М.Т. Лыньков; авториз. пер. с белорус. А.Рубиной. – Москва : Детгиз, 1955. – 128 с.
798576
  Ятель Т.П. Миколог Прокофий Данилович Ятель / Т.П. Ятель ; [сост., предисл. и примеч. проф. А.И. Бельского]. – Минск : Змицер Колас, 2018. – 95, [2] с., [5] л. фотоил. : ил., портр. – Библиогр.: с. 80-82. – ISBN 978-985-7164-88-2
798577
  Симоненко Л.А. Микологическая лексика украинского языка : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Симоненко Л.А. ; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – Киев, 1973. – 20 с.
798578
  Кульгавина И.В. Микологическая флора декоративных растений Апшеронского полуострова : Автореф... канд. биол.наук: / Кульгавина И.В.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1967. – 19л.
798579
  Сорокин Н.В. Микологические заметки : 1. История развития Palyascus tener (Gen. et spec. nov.); 2. Заметки о роде Trichaster : с двумя табл. рис. / [соч.] Н. Сорокина. – Казань : Типо-литогр. Имп. Казанского ун-та, 1901. – 19 с., 2 л. ил. – Пар. назв. и резюме на фр. яз. - Приложение к Протоколам Общества естествоиспытателей при Императорском казанском университете, № 196
798580
  Курсанов Л.И. Микология / Л.И. Курсанов. – Москва-Л, 1933. – 436с.
798581
  Курсаков Л.И. Микология / Л.И. Курсаков. – Изд. 2-е. – М, 1940. – 480с.
798582
  Мюллер Э. Микология = Пер. с нем. Для биологов, медиков, студентов / Э. Мюллер, В. Леффлер. – Москва : Мир, 1995. – 343. – ISBN 5-03-002999-0
798583
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 29, № 1. – 1995
798584
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 29, № 2. – 1995
798585
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 29, № 3. – 1995
798586
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 29, № 4. – 1995
798587
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 29, № 5. – 1995
798588
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 29, № 6. – 1995
798589
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 30, № 2. – 1996
798590
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 30, № 3. – 1996
798591
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 30, № 4. – 1996
798592
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 30, № 5. – 1996
798593
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 30, № 6. – 1996
798594
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 30, № 1. – 1996
798595
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 31, № 1. – 1997
798596
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 31, № 2. – 1997
798597
   Микология и фитопатология. – Москва. – ISSN 0026-3648
Т. 31, № 3. – 1997
798598
  Ярошенко Т.В. Микология и фитопатология в Харьковском университете в послеоктябрьский период (1917-1955) / Т.В. Ярошенко. – Харьков, 1955. – С. 196-226
798599
  Кудряшева З.Н. Микология с основами фитопатологии. / З.Н. Кудряшева. – Минск, 1968. – 284с.
798600
  Каган Г.Я. Микоплазма - инфекция в культурах ткани / Г.Я. Каган, И.В. Раковская. – Ленинград : Медицина, 1968. – 174 с.
798601
  Балашова В.В. Микоплазмы и железобактерии / В.В. Балашова ; АН СССР, Ин-т микробиологии. – Москва : Наука, 1974. – 65 с. – Библиогр.: с. 59-64
798602
  Борхсениус С.Н. Микоплазмы: молекулярная и клеточная биология, патогенность, диагностика / С.Н. Борхсениус, О.А. Чернова. – Ленинград : Наука, 1989. – 155 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 131-151
798603
   Микориза и другие формы консортивных отношений в природе. – Пермь, 1978. – 87с.
798604
   Микориза и другие формы консортивных отношений в природе. – Пермь, 1981. – 127с.
798605
   Микориза и другие формы консортивных связей в природе. – Пермь, 1980. – 103с.
798606
   Микориза и другие формы консортивных связей в природе. – Пермь, 1983. – 76с.
798607
   Микориза и другие формы консортивных связей в природе. – Пермь, 1989. – 96с.
798608
   Микориза растений. – Москва, 1963. – 432с.
798609
  Катенин А.Е. Микориза растений южной части тундры и лесотундры северо-востока Европейской части СССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Катенин А. Е.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В, Л,, Комарова. – Л., 1967. – 20л.
798610
  Церлинг Г.И. Микориза, ее роль и значение при выращивании сеянцев лиственницы с степных усовиях : Автореф... канд. биол.наук: / Церлинг Г. И.; МГУ. – М., 1963. – 22л.
798611
  Шубин В.И. Микоризные грибы Северо-Запада европейской части СССР: экол. характеристика. / В.И. Шубин. – Петрозаводск, 1988. – 175с.
798612
  Селиванов И.А. Микосимбиотрофизм как форма консортивныхсвязей в растительном покрове СССР / И.А. Селиванов. – М, 1981. – 231с.
798613
  Саркисов А.Х. Микотоксикозы / А.Х. Саркисов. – Москва, 1954. – 216с.
798614
  Махмудова Р.С. Микотоксикологическая характеристика зерна поздней уборки и перезимовавшего в поле в условиях Целиноградской области : Автореф... канд. биол.наук: / Махмудова Р.С.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Биол. фак. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
798615
  Келли А. Микотрофия у растений / А. Келли. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 240с.
798616
  Лобанов Н.В. Микотрофность древесных растений / Н.В. Лобанов. – Москва, 1953. – 232с.
798617
  Рудаков О.Л. Микофильные грибы, их биология и практическое значение / О.Л. Рудаков. – Москва, 1981. – 159с.
798618
  Ульянищев В.И. Микофлора Азербайджана. / В.И. Ульянищев. – Баку
1. – 1952. – 335с.
798619
  Ульянищев В.И. Микофлора Азербайджана. / В.И. Ульянищев. – Баку
3. ч. 1. – 1960. – 255с.
798620
  Ульянищев В.И. Микофлора Азербайджана. / В.И. Ульянищев. – Баку
4. – 1967. – 352с.
798621
   Микофлора Армянской ССР. – Ереван
1. – 1967. – 256с.
798622
   Микофлора Армянской ССР. – Ереван
2. – 1971. – 382с.
798623
   Микофлора Армянской ССР. – Ереван
5. – 1980. – 543с.
798624
  Морочковская Г.С. Микофлора Велико-Анадольского лесничества и полезащитных лесонасождений Донецкой области : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Морочковская Г.С.; КГУ. – К., 1968. – 15л.
798625
  Шаинидзе Отар Топанович Микофлора влажной субтропической зоны Аджарии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Шаинидзе Отар Топанович; Ин-т ботаники АН ГрССР. – Тбилиси, 1981. – 19л.
798626
  Кальвиш Т.К. Микофлора воздух хлебозаводов, ее источники и меры предупреждения плесневения готовой продукции : Автореф... канд. биол.наук: / Кальвиш Т.К.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1964. – 19л.
798627
  Эшонкулов Н. Микофлора злаковых и бобовых растений Кашкадарьинской области Узбекской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.11 / Эшонкулов Н.; МГУ. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1973. – 21л.
798628
  Архипова В.Д. Микофлора и болезни желудей на Украине. : Автореф... наук: / Архипова В.Д.; КГУ им,Т.Шевченко. – Киев, 1956. – 12л.
798629
  Шток Д.А. Микофлора и вопросы биологии возбудителей усыхания кормовых растений южного Кызылкума. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Шток Д.А.; АН УзССР. Объед. Уч. совет по ботанич. профилю Отд. хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1969. – 16л.
798630
  Красов Л.И. Микофлора и грибные болезни древесных и кустарниковых пород Ростовской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Красов Л.И.; Ростов. гос. ун-тет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1955. – 24л.
798631
  Бункина И.А. Микофлора и грибные болезни зеленых насаждений городов ипоселков Дальнего Востока / И.А. Бункина. – Владивосток, 1971. – 79с.
798632
  Жуков А.М. Микофлора и фитопатологическое состояние осинников верхнего правого Приобья и Присалаирья : Автореф... канд. биол.наук: / Жуков А. М.; АН СССР, Сиб. от-ние, Объед. уч. сов. по биол. наукам. – Новосибирск, 1968. – 22л.
798633
  Нагорный П.И. Микофлора кавказской виноградной лозы / П.И. Нагорный. – Тифлис, 1930. – 209с.
798634
   Микофлора Кюрендага, Малого и Большого Балханов. – Ашхабад, 1979. – 169с.
798635
  Авакян К.Г. Микофлора лесов Цахкуняцкого хребта. : Автореф... Канд.биол.наук: 094 / Авакян К.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 26л.
798636
  Соломахина В.М. Микофлора основных типов леса Западного Полесья УССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Соломахина В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. низших растений. – Киев, 1954. – 14 с.
798637
  Погосян В.А. Микофлора плодово-ягодных и орехоплодных растений Армянской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Погосян В.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 25л.
798638
  Попушой И.С. Микофлора плодовых деревьев Молдавской ССР. : Автореф... доктор биол.наук: / Попушой И.С.; ВНИИ защиты растений. – Л., 1964. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
798639
  Попушой И.С. Микофлора плодовых деревьев СССР. / И.С. Попушой. – Москва, 1971. – 465с.
798640
  Ордин А.П. Микофлора ризосферы растений и почв каменной степи. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ордин А.П.; Ин-т микробиологии Акад.наук СССР. – М, 1957. – 20л.
798641
  Батикян Айкуш Гургановна Микофлора свежих и переработанных растительных пищевых продуктов и токсигенные свойства ее представителей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Батикян Айкуш Гургановна; АН Арм.ССР. Ин-т ботаники. – Ереван, 1981. – 25л.
798642
  Булавская Е.С. Микофлора светло-серых лесных почв и изменение ее под влиянием агротехники : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Булавская Е.С. ; Горьк. с. х. ин-т. – Горький, 1967. – 22 с.
798643
  Мелик-Хачатрян Микофлора Северо-Восточной Армении. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мелик-Хачатрян Д.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1960. – 26л.
798644
   Микофлора Северо-Западного Туркменистана и Заунгуских Каракумов. – Ашхабад, 1983. – 136с.
798645
  Имерлишвили В.И. Микофлора средней части Кахетинского Кавкасиони. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Имерлишвили В.И.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1968. – 23л.
798646
  Хохлачева Валентина Евгеньевна Микофлора тутового шелкопряда и меры борьбы с патогенными видами грибов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Хохлачева Валентина Евгеньевна; Ташкентский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1981. – 22л.
798647
  Ахмедова Ф.Г. Микофлора юго-западных отрогов Тянь-Шаня : Автореф... канд. биол.наук: / Ахмедова Ф.Г.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 26л.
798648
   Микро- и макрофауна позднего фанерозоя Юго-Запада СССР : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 95с.
798649
   Микро- и макроэволюция. – Тарту, 1980. – 236с.
798650
  Вечканов Г.С. Микро- и макроэкономика : Энциклопедический словарь / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. – Санкт-Петербург : Лань, 2001. – 352с. – ISBN 5-8114-0250-3
798651
   Микро- и макроэкономика : Учебное пособие. – Минск : Книжный дом. Мисанта, 2004. – 224с. – ISBN 985-428-751-3
798652
  Вечканов Г.С. Микро- и макроэкономика. Энциклопедический словарь / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. – Санкт-Петербург : Лань, 2000. – 352с. – (Учебники для вузов, специальная литература). – ISBN 5-8114-0250-3


  Более 1700 основных, наиболее употребляемых терминов, свыше 200 графиков, диаграмм, схем. Для студентов,аспирантов,докторантов, преподавателей, экономистов, всех, кто интересуется микро- и макроэкономической теорией и практикой.
798653
  Алексеева В.Е. и др. Микро- и макроэкономика: Задачи, упражнения, математическое обеспечение / В.Е. и др. Алексеева. – Санкт-Петербург : Михайлов В.А. – ISBN 5-8016-0007-8
т.2. – 1997. – 448с.
798654
  Белозуб Л.Г. Микро- и мезобентос рисовых полей : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.18 / Белозуб Л.Г. ; АН УССР , Ин-т гидробиологии. – Киев, 1981. – 26 с.
798655
  Иванега И.Г. Микро- и мезобентос устьевых областей северо-западного Причерноморья. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.18 / Иванега И.Г.; АН УССР. Ин-тут биологии юж. морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1876. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
798656
  Джуртубаев М.М. Микро- и мейобентос некоторых биолтопов Одесского залива и сопредельных акваторий, закономерности распределения и роль в биоценозах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.18 / Джуртубаев М.М. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 20 с.
798657
  Балашов Е.П. Микро- и мини-ЭВМ. : учеб. пособие для вузов по спец. "Электрон. вычисл. машины" / Е.П. Балашов; Г.А. Петров. – Л. : Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние., 1984. – 376 с. – Библиогр.: с. 371-372
798658
  Черонис Н.Д. и Ма Т.С. Микро- и полумикрометоды органического функционального анализа / Н.Д. и Ма Т.С. Черонис. – М., 1973. – 576с.
798659
  Черонис Н. Микро- и полумикрометоды органической химии / Н. Черонис. – М., 1960. – 521с.
798660
   Микро-, макроэкономика : Практикум. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Литера Плюс, 1994. – 432с.
798661
   Микро-, макроэкономика : Практикум. – 3-е изд., испр. и допол. – Санкт-Петербург : Литера Плюс, 1998. – 512 с. – шифр дубл 33(Микр). – ISBN 5-88770-016-5
798662
  Наумов Б.Н. Микро - и мини - ЭВМ / Б.Н. Наумов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
798663
  Поляков С.С. Микро ЭВМ индивидуального пользования на уроках физики в средней школе / С.С. Поляков. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1987. – 48с.
798664
  Каганов М.И. Микро... и макро... / М.И. Каганов. – М, 1986. – 64с.
798665
  Суржовский А. Микроаврал : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 6. – С. 52-56. – ISSN 0131-8136
798666
  Аксененко А.Ф. Микроанализ и оценка внутрихозяйственных резервов / Аксененко А.Ф. – Москва : Финансы, 1980. – 127 с.
798667
   Микроанализ и растровая электронная микроскопия : пер. с фр. – Москва : Металлургия, 1985. – 408 с.
798668
  Байцар Б. Микроанализ производительности вычеслительных систем / Б. Байцар; Борис Байцер ; пер. с англ. В.В. Мартынюка. – Москва : Радио и связь, 1983. – 360 с. : ил. – Библиогр.: с. 349-356
798669
  Гурвич Е. Микроанализ российской пенсионной системы / Е. Гурвич, Ю. Сонина // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 27-51. – ISSN 0042-8736
798670
  Стрепков С.М. Микроанализ углеводного комплекса растительных веществ. : Автореф... канд.биол.наук: / Стрепков С.М.; Акад.наук Союза ССР.Ин-т биохимии. – Москва, 1950. – 12 л.
798671
  Кедров Б.М. Микроанатомия великого открытия / Б.М. Кедров. – К, 1970. – 248 с.
798672
  Шуватов Л.П. Микроаппаатура для регистрации по радио некоторых физиологических функций. / Л.П. Шуватов. – М., 1959. – 124с.
798673
  Девятова В.А. Микроаэрологические исследования нижнего километрового слоя атмосферы / В.А. Девятова. – Л, 1957. – 144с.
798674
  Умаров М.М. Микробактерии в почвах (свойства, распространение, особенности аминокислотного обмена) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Умаров М.М. ; МГУ , Биолого-почвенный ин-т. – Москва, 1972. – 23 с.
798675
  Матаруева И.А. Микробиальные процессы в естественных водоемах и рыбоводных прудах Амурского бассейна : Автореф... канд. биологич.наук: 03.096 / Матаруева И.А.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – К., 1970. – 24л.
798676
  Мелберга А.Г. Микробиальный планктон и сток в реках Даугава и Лиелупе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мелберга А.Г. ; АН Латв.ССР , Отд-ние хим. и биол. наук АН Латв.ССР. – Рига, 1967. – 19 с.
798677
  Ангелевски А. Микробиологиjа на водата, храната и воздухот / А. Ангелевски. – Скопjе : Студентски збор, 2000. – 277 с. – ISBN 9989-45-131-1
798678
  Гулий В.В. Микробиологическая борьба с вредными организмами / В.В. Гулий, Г.М. Иванов, М.В. Штерншис; под ред. Фадеева Ю.Н. – Москва : Колос, 1982. – 272 с. : табл. 13, илл.17, библиогр. 478 назв.
798679
   Микробиологическая деструкция органических остатков в биогеоценозе : Всесоюзное совещание. Тезисы докладов. – Москва, 1987. – 99 с.
798680
  Кутовая О.В. Микробиологическая и микроморфологическая характеристика крайнеаридных пустынных почв Илийской впадины (Казахстан) / О.В. Кутовая, Е.С. Василенко, М.П. Лебедева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 1297-1309 : табл., рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0032-180Х
798681
  Крисс А.Е. Микробиологическая океанография / А.Е. Крисс; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Наука, 1976. – 269 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 260-267
798682
   Микробиологическая очистка воды от поверхностно-активных веществ. – К., 1988. – 184с.
798683
  Юровская Е.М. Микробиологическая очистка промышленных сточных вод / Е.М. Юровская. – Киев, 1984. – 160с.
798684
  Фихман Б.А. Микробиологическая рефрактометрия / Б.А. Фихман. – Москва, 1967. – 280с.
798685
  Богдановская Ж.Н. Микробиологическая трансформация целлюлозно-содержащих материалов / Ж.Н. Богдановская. – Минск, 1986. – 55с.
798686
  Сыромятникова М.Г. Микробиологическая характеристика дальневосточных консервов. : Автореф... канд. биол.наук: / Сыромятникова М.Г.; АН СССР. Дальневосточный филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1952. – 20 с.
798687
  Янкявичюс К.К. Микробиологическая характеристика залива Куршю-Марес и некоторых озер Литовской ССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Янкявичюс К.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 26л.
798688
  Даукшта А.С. Микробиологическая характеристика Латвийских озер различных типов : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Даукшта А.С.; Вильнюсск. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 23л.
798689
  Ленчина Людмила Григорьевна Микробиологическая характеристика некоторых водоемов-охладителей тепловых электростанций юга Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Ленчина Людмила Григорьевна; АН УССР. Ин-т гидробиологии. – К., 1980. – 23л.
798690
  Аливердыева Л.А. Микробиологическая характеристика основных типов водоемов Дагестана : Автореф... канд. биол.наук: / Аливердыева Л. А.; АН АзССР, Отд-ние биол. наук. – Махачкала, 1965. – 24л.
798691
  Гурфель Д.Б. Микробиологическая характеристика процесса мочки канатника в различных условиях водного и воздушного режима. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гурфель Д.Б.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
798692
  Сагидулаев Н.С. Микробиологическая характеристика различных типов водоемов низовьев дельты Аму-Дарьи : Автореф... канд. биол.наук: / Сагидулаев Н. С.; АН Каз.ССР, Объед. уч. сов. ин-то почвовед. ботан, микробил. и вирусол. – 21л.
798693
  Скалон И.С. Микробиологическая характеристика ризосферы растений естественный сообществ сухостепной и пустынно-степной подзон Центрального Казахстана. / И.С. Скалон, 1965. – С. 151-168
798694
  Цыбань А.В. Микробиологическая характеристика северо-западной части Черного моря : Автореф... канд. биол.наук: / Цыбань А. В.; ОГУ. – Одесса, 1966. – 21л.
798695
  Паносян А.К. Микробиологическая характеристика соланчаков Армянской ССР в связи с вопросом их освоения. / А.К. Паносян. – Ереван, 1948. – 234с.
798696
  Канатчинова М.К. Микробиологические аспекты изучения отходов промышленности как источников микроэлементов : Автореф... канд. биол.наук: / Канатчинова М.К.; Объедин. учен. совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
798697
  Марфенина О.Е. Микробиологические аспекты охраны почв. / О.Е. Марфенина. – М, 1991. – 118с.
798698
  Колесников В.А. Микробиологические и биохимические основы получения хереса глубинным методом : Автореф... кандидата биол.наук: / Колесников В.А.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1965. – 16л.
798699
  Воронов С.И. Микробиологические и биохимические особенности горных почв Киргизии / С.И. Воронов; АН КиргССР. – Фрунзе : Илим, 1986. – 286 с.
798700
  Чуканов Н.К. Микробиологические и биохимические процессы при консервировании кормов метабисульфитом натрия : Автореф... канд. биол.наук: / Чуканов Н.К.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1965. – 22л.
798701
  Оспанова М.Ш. Микробиологические и биохимические факторы улучшения качества кумыса и удлиннения срока хранения. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.07 / Оспанова М.Ш.; АН Каз.ССР.Объединенный ученый совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1973. – 23л.
798702
  Коган И.Б. Микробиологические и ферментативные процессы при окультуривании лугово-солончаковатой почвы. : Автореф... Канд.биол.наук: / Коган И.Б.; Рост.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 29л.
798703
   Микробиологические исследования в Западной Сибири. – Новосибирск, 1976. – 144с.
798704
  Родина А.Г. Микробиологические исследования водоемов. / А.Г. Родина. – М.-Л., 1950. – 68с.
798705
  Эгамбердиев Н.Б. Микробиологические исследования дрожжей при непревывном брожении в первичном виноделии Узбекистана. : Автореф... Канд.биол.наук: 096 / Эгамбердиев Н.Б.; АН СССР.Ин-т микробиол. – М, 1968. – 24л.
798706
  Находкина В.З. Микробиологические исследования и контроль отдельных станций сахарного производства : Автореф... кандидата техн.наук: / Находкина В.З.; Киевский технол. ин-т пищевой пром-сти. – Киев, 1966. – 23л.
798707
  Сысуева А.Ф. Микробиологические исследования Кременчугского водохранилища в период его становления. : Автореф... канд. биол.наук: / Сысуева А.Ф.; АН УССр. Ин-т микробиологии. – К., 1963. – 16л.
798708
  Ломова М.А. Микробиологические исследования процесса биологической очистки сточных вод сульфитно- и сульфатноцеллюлозного производства. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ломова М.А.; Гос.науч-исслед.ин-т.озорного и речного рыбного хозяйства. – Л, 1965. – 18л.
798709
  Ворошилова Е.А. Микробиологические исследования ризосферы кок-сагыза : Автореф... канд. биол.наук: / Ворошилова Е.А.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Кафедра антибиотиков и микробиологии. – К., 1952. – 10л.
798710
  Ворошилова Е.А. Микробиологические исследования ризосферы кок-сагыза : Дис... канд. биол.наук: / Ворошилова Е. А.; КГУ, Каф-ра антибиотиков и микробиолгии. – К., 1952. – 135л. – Бібліогр.:л.120-135
798711
  Смалий В.Т. Микробиологические исследования ризосферы пшеницы. : Автореф... Доктора биол.наук: / Смалий В.Т.; АН УССР.Отд.биол.наук. – К, 1965. – 24л.
798712
  Ромейко И.Н. Микробиологические исследования ризосферы хмеля : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ромейко И. Н. ; КГК , Каф. антибиот. и микробиологии. – Киев, 1954. – 8 с.
798713
  Ромейко И.Н. Микробиологические исследования ризосферы хмеля : Дис... канд. биологнаук: / Ромейко И.Н.; КГУ. – К, 1954. – 149л. – Бібліогр.:л.132-149
798714
   Микробиологические методы борьбы с аргасовыми клещами. – Фрунзе, 1976. – 99с.
798715
  Вейзер Ярослав Микробиологические методы борьбы с вредными насекомыми : Болезни насекомых / Вейзер Ярослав; Под ред. Гилярова М.С. – Москва : Колос, 1972. – 640с. : 25 таблиц, 83 рисунка
798716
   Микробиологические методы борьбы с загрязнением окружающей среды : тезисы докладов конференции Пущино, 22-24 декабря 1975 г. – Пущино, 1975. – 116 с.
798717
   Микробиологические методы борьбы с эктопаразитами птиц. – Фрунзе : Илим, 1976. – 141 с.
798718
   Микробиологические методы защиты окружающей среды. – Пущино, 1988. – 186с.
798719
  Одинцова Е.Н. Микробиологические методы определения витаминов / Е.Н. Одинцова. – Москва, 1959. – 380с.
798720
   Микробиологические методы определения витаминов, аминокислот и антибиотиков. – Москва : Колос, 1968. – 160 с.
798721
  Одинцова Е.Н. Микробиологические мтеоды определения витаминов : Автореф... докт. биол.наук: / Одинцова Е. Н.; АН СССР,Ин-т микробиологии. – М., 1961. – 16л.
798722
  Красильников Н.А. Микробиологические основы бактериальных удобрений / Н.А. Красильников. – Москва-Ленинград, 1945. – 80с.
798723
  Карамшук З.П. Микробиологические основы почвозащитного земледелия / З.П. Карамшук. – Алма-Ата, 1989. – 198с.
798724
  Квасников Е.И. Микробиологические основы силосования кормов в условиях Узбекистана / Е.И. Квасников, М.Г. Сумневич. – Ташкент, 1953. – 104с.
798725
  Жатова А.Е. Микробиологические особеннтости мочки стеблей конопли при аэрации мочильной жидкости : Автореф... канд. техн.наук: / Жатова А. Е.; Костром. те-нол. ин-т. – Кострома, 1966. – 20л.
798726
  Гинзбург-Карагичева Микробиологические очерки / Гинзбург-Карагичева. – Москва ; Ленинград, 1932. – 96 с.
798727
  Илялетдинов А.Н. Микробиологические превращения азотсодержащих соединений в почве / А.Н. Илялетдинов. – Алма-Ата, 1976. – 284с.
798728
  Северина Л.О. Микробиологические превращения желчных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Северина Л. О.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед. – М., 1969. – 24л.
798729
  Гвоздяк П.И. Микробиологические превращения сердечных гликозидов : Автореф... кандидата биол.наук: / Гвоздяк П.И.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – Киев, 1964. – 14л.
798730
   Микробиологические препараты. – Рига, 1976. – 214с.
798731
   Микробиологические проблемы замкнутых эклогических систем. – Новосибирск : Наука, 1981. – 197 с. : табл., ил. – Библиогр.: 414 назв.
798732
  Романенко В.И. Микробиологические процессы в водохранилищах различных типов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Романенко В.И. ; АН СССР, Ин-т микробиол. – Москва, 1964. – 20 с. – Бібліогр.:с.19
798733
  Ершов В.В. Микробиологические процессы в почвах естественных лугов Карелии : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Ершов В.В.; Уральский филиал. Ин-т экологии растений и животных. – Петрозаводск, 1969. – 22л.
798734
   Микробиологические процессы в почвах Западной Сибири. – Новосибирск, 1982. – 188с.
798735
  Тен Х.М. Микробиологические процессы в почвах островов Притихоокеанской зоны / Х.М. Тен. – Москва, 1977. – 180 с.
798736
  Туев Н.А. Микробиологические процессы гумусообразования. / Н.А. Туев. – М., 1989. – 236с.
798737
  Марголина Г.Л. Микробиологические процессы деструкции в пресноводных водоемах / Г.Л. Марголина; Отв. ред. А.Г. Кочарян. – Москва : Наука, 1989. – 119 с. : ил., табл. – Библиогр.: 214 назв. – ISBN 5-02-003283-2
798738
   Микробиологические процессы и производство. – Рига, 1964. – 156с.
798739
  Кузнецов С.И. Микробиологические процессы круговорота углерода и азота в озёрах / С.И. Кузнецов, А.И. Саралов, Т.Н. Назина; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Наука, 1985. – 213 с. : табл., ил. – Список лит.: с. 181-211
798740
  Имшенецкий А.А. Микробиологические процессы при высоких температурах / А.А. Имшенецкий. – М.-Л., 1944. – 163с.
798741
  Мерекенова Г.Х. Микробиологические процессы при силосовании растительного сырья с различной степенью измельчения и влажности. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.096 / Мерекенова Г.Х.; АН Казахской ССР. – Алма-Ата, 1972. – 26л.
798742
  Романенко В.И. Микробиологические процессы продукции и деструкции органического вещества во внутренних водоемах / В.И. Романенко. – Ленинград : Наука, 1985. – 295с.
798743
   Микробиологический биосинетз аминокислот. – Рига, 1977. – 79с.
798744
   Микробиологический биосинтез лизина. – Рига, 1974. – 112с.
798745
  Дмитриева В.С. Микробиологический контроль активности антибиотических препаратов : (практическое руководство) / В.С. Дмитриева, С.М. Семенов. – Москва : Медицина, 1965. – 364 с.
798746
   Микробиологический метод защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. – Кишинев, 1989. – 125с.
798747
  Крамаренко Л.Е. Микробиологический метод поисков сульфидных руд / Л.Е. Крамаренко. – Москва : ОЦНТИ ВИЭМС, 1974. – 53 с.
798748
  Никитна Е.В. Микробиологический мониторинг наземных экосистем / Е.В. Никитна. – Новосибирск, 1991. – 218с.
798749
  Сулейманов Я.И. Микробиологический режим залива им. С.М.Кирова Каспийского моря (Малый и Большой Кызылагач. заливы). : Автореф... канд. биол.наук: / Сулейманов Я.И.; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Баку, 1967. – 25л.
798750
  Огай Д.К. Микробиологический синтез алкалоидов / Д.К. Огай, А. Зуннунджанов. – Ташкент : ФАН, 1991. – 136с.
798751
  Лобанок А.Г. Микробиологический синтез белка на целюлозе. / А.Г. Лобанок, В.Г. Бабицкая. – Минск : Наука и Техника, 1976. – 232 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 204-229
798752
  Воробьева Л.И. Микробиологический синтез витаминов / Л.И. Воробьева. – Москва, 1982. – 168с.
798753
  Дворникова Т.П. Микробиологический синтез и превращения индольных соединений. / Т.П. Дворникова. – Кишинев, 1980. – 61с.
798754
  Волова Т.Г. Микробиологический синтез на водороде / Т.Г. Волова. – Новосибирск : Наука, 1985. – 117 с.
798755
  Цыренов В.Ж. Микробиологический синтез нуклезидфосфатов / В.Ж. Цыренов. – Москва : Наука, 1990. – 199с.
798756
  Красильников А.П. Микробиологический словарь-справочник / А.П. Красильников. – Минск : Беларусь, 1986. – 351 с.
798757
  Дударев Е.И. Микробиологическое исследование мочки льна в естественных и искусственных водоемах : Автореф... канд. с.-х.наук: / Дударев Е.И.; Ин-т сельск. хоз-ва. – Минск, 1953. – 16л.
798758
  Дудченко В.Г. Микробиологическое исследование некоторых торфов Украинской ССР : Автореф... Канд.биол.наук: / Дудченко В.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 12л.
798759
  Андреюк Е.И. Микробиологическое исследование некоторых торфокомпостов : 09.00.01 ; Дис. ... канд. биолог. наук / Андреюк Е.И. ; АН УССР ; Ин-т микробиологии им. Д.К.Заболотного. – Киев, 1954. – 192 л. – Бібліогр. : л. 177-192
798760
  Шинкарева Т.А. Микробиологическое исследование разложения растительности, запахиваемой при подготовке торфяных (фрезерных) полей : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шинкарева Т.А. ; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев, 1966. – 27 с.
798761
  Гавришова Н.А. Микробиологическое исследование советского участка Дуная в связи с его загрязнение и процессами самоочищения : Дис... канд. биол.наук: / Гавришова Н.А.; АН СССР. Ин-т гидробиологии. – Киев, 1967. – 189л. – Бібліогр.:л.165-189
798762
  Стельмашук В. Микробиологическое обезвреживание фосфорорганических отравляющих веществ в природной воде / В. Стельмашук, М. Салек // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 35-43 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1726-5428
798763
  Фонкен Г. Микробиологическое окисление / Г. Фонкен; Коста А.Н. – М, 1976. – 239с.
798764
  Нурахов Д.Б. Микробиологическое окисление анабазина : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Нурахов Д.Б.; Казах. гос. ун-т. Биол. фак-т. – Алма-Ата, 1972. – 22л.
798765
  Посадская М.Н. Микробиологическое окисление органических отходов замкнутой экологической системы, включащей человека. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Посадская М.Н.; АН КазахССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1979. – 24л.
798766
  Гeдeлcт Л. [Gedoelst L.] Микробиология : Пер. со 2-го, соверш. перераб. и знач. доп. фр. изд., с согласия авт. : Ч. 1-2 / L. Gedoelst. – Москва : Изд. О-ва ветеринарных врачей ; Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Ч. 1 : [Общая микробиология] : с 54 рис. в тексте / под ред. д-ра Г.Н. Габричевского, прив.-доц. и зав. Бактериологическим ин-том Имп. Московского ин-та. – 1901. – VIII, 216, [1], с. : ил. – Библиогр.: "Литература" в конце каждой гл.


  Пер., авт. предисл.: Генкель, Александр Германович (1872-1927)
798767
  Федоров М.В. Микробиология : Учебное пособие для сельскохозяйственных вузов / М.В. Федоров. – Москва-Л., 1934. – 256с.
798768
  Чистяков Ф.М. Микробиология / Ф.М. Чистяков, Мудрецова-Висс. – Москва, 1957. – 256с.
798769
  Кашкин П.Н. Микробиология / П.Н. Кашкин. – 3-е изд. перераб. – Ленинград : Медгиз, 1958. – 346 с.
798770
  Кашкин П.Н. Микробиология / П.Н. Кашкин. – 3-е изд. перераб. – Л., 1958. – 346с.
798771
  Федоров М.В. Микробиология / М.В. Федоров. – 6-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1960. – 351с.
798772
  Сутин И.А. Микробиология / И.А. Сутин. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1966. – 359с.
798773
  Германов Н.И. Микробиология / Н.И. Германов. – Москва : Просвещение, 1969. – 227 с. : ил.
798774
  Лебедева М.Н. Микробиология / М.Н. Лебедева. – 2-е изд., переработ. – Москва : Медицина, 1969. – 392 с.
798775
  Новикова Г.А. Микробиология / Г.А. Новикова. – Москва, 1970. – 40 с.
798776
  Тимаков В.Д. Микробиология / В.Д. Тимаков. – Москва : Медицина, 1973. – 512 с.
798777
  Бакулина Н.А. Микробиология : (учебник для учащихся мед. училищ) / Н.А. Бакулина, Э.Л. Краева. – Москва : Медицина, 1976. – 424 с.
798778
  Гусев М.В. Микробиология / М.В. Гусев, Л.А. Минеева. – Москва : Московский университет, 1978. – 384 с. : ил.
798779
  Мишустин Е.Н. Микробиология : учебник для высш. с.-х. учеб. заведен. по агр. спец. / Е.Н. Мишустин, В.Т. Емцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 351с.
798780
  Мудрецова-Висс Микробиология / Мудрецова-Висс. – М., 1978. – 240с.
798781
  Асонов Н.Р. Микробиология : учеб. пособие для студентов высш. с-х. учеб. завед. / Н.Р. Асонов. – Москва : Колос, 1980. – 312 с. : ил.
798782
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 49, №№ 1-6. – 1980
798783
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 50, №№ 1-6. – 1981
798784
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 51, №№ 1-6. – 1982
798785
  Тимаков В.Д. Микробиология / В.Д. Тимаков, В.С. Левашев, Л.Б. Борисов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1983. – 512 с.
798786
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 52, №№ 1-6. – 1983
798787
  Кочемасова З.Н. Микробиология / З.Н. Кочемасова, С.А. Ефремова, Ю.С. Набоков. – Москва : Медицина, 1984. – 352 с.
798788
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 53, №№ 1-6. – 1984
798789
  Гусев М.В. Микробиология : учебник / М.В. Гусев, Л.А. Минеева. – 2-е изд. – Москва : МГУ, 1985. – 376 с. : ил., табл. – Библиогр.: 45 назв.
798790
  Мудрецова-Висс Микробиология / Мудрецова-Висс. – 5-е, перераб. – Москва : Экономика, 1985. – 256с.
798791
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 54, №№ 1-6. – 1985
798792
  Черкес Ф.К. Микробиология : [Учеб. для фельдш.-лаб. и сан.-фельдш. отд-ний] / Ф.К. Черкес, Л.Б. Богоявленская, Н.А. Бельская ; под ред. Ф.К. Черкес. – Москва : Медицина, 1986. – 511 с. – (Учебная литература : для учащихся медицинских училищ)
798793
  Чурбанова И.Н. Микробиология : Учеб. для вузов по спец."Рациональное использование водных ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / И.Н. Чурбанова. – Москва : Высшая школа, 1987. – 239с.
798794
  Мишустин Е.Н. Микробиология : Учебник для студ. высш. учеб. заведен. по агрономическим специальностям. / Е.Н. Мишустин, В.Т. Емцев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 368 с.
798795
   Микробиология : Практикум. – Киев : Выща школа, 1987. – 200 с.
798796
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 56, № 3. – 1987
798797
  Асонов Н.Р. Микробиология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Асонов Н.Р. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 350 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов вузов)
798798
  Гусев М.В. Микробиология : учебник / М.В. Гусев, Л.А. Минеева. – Изд. 3-е переработ. и доп. – Москва : Московский университет, 1992. – 448 с. – ISBN 5-211-01640-8
798799
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 62, № 6. – 1993
798800
   Микробиология : Учебник для студ. фармацевтических ин-тов ы фармацевтических факультетов медиц. вузов / А.А. Воробьев, А.С. Быков, А.С. Пашков, А.М. Рыбакова. – Москва : Медицина, 1994. – 288с. – (Учебная лит-ра. Для студ. мед. ин-тов). – ISBN 5-225-00907-7
798801
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 64, № 1. – 1995
798802
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 64, № 2. – 1995
798803
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 64, № 3. – 1995
798804
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 64, № 4. – 1995
798805
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 64, № 5. – 1995
798806
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 64, № 6. – 1995
798807
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 65, № 1. – 1996
798808
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 65, № 2. – 1996
798809
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 65, № 3. – 1996
798810
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 65, № 4. – 1996
798811
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 65, № 5. – 1996
798812
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 65, № 6. – 1996
798813
  Асонов Н.Р. Микробиология / Н.Р. Асонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1997. – 352с. – (Учебники и учеб. пособия для студентов вузов). – ISBN 5-10-003160-3
798814
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 66, № 1. – 1997
798815
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 66, № 4, 5. – 1997
798816
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 66, № 2. – 1997
798817
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 66, № 3. – 1997
798818
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 66, № 6. – 1997
798819
   Микробиология : Учебник для студ. фармацевтических и медиц. вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1998. – 336с. – (Учебная литература для студ. фарм. вузов). – ISBN 5-225-04411-5
798820
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 70, № 5. – 2001
798821
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 70, № 6. – 2001
798822
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 70, № 3. – 2001
798823
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 70, № 4. – 2001
798824
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 70, № 2. – 2001
798825
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 70, № 1. – 2001
798826
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 71, № 1. – 2002
798827
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 71, № 2. – 2002
798828
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 71, № 4. – 2002
798829
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 71, № 3. – 2002
798830
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 71, № 4. – 2002
798831
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 71, № 5. – 2002
798832
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 71, № 6. – 2002
798833
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Том 72, № 1. – 2003
798834
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 72, № 6. – 2003
798835
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 72, № 5. – 2003
798836
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 72, № 2. – 2003
798837
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 72, № 3. – 2003
798838
   Микробиология. – Москва, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 72, № 4. – 2003
798839
   Микробиология : Руководство к лабораторным занятиям. Учебное пособие / И.Л. Дикий, И.И. Сидорчук, И.Ю. Холупяк, Н.Е. Шевелева, М.М. и др. Великая; И.Л. Дикий, И.И. Сидорчук, И.Ю. Холупяк, Н.Е. Шевелева, М.М. Великая и др.; Под ред. И.Л.Дикого; МОНУ; М-во здравоохранения Украины; Нац. фармацевтический ун-т. – Киев : Професіонал, 2004. – 594с. – ISBN 966-8556-51-8


  В учебнике обобщены современные достижения в области медицинской , фармацевтической, санитарной и химической микробиологии
798840
  Гусев М.В. Микробиология : Учеб. для студ. вузов / М.В. Гусев, Л.А. Минеева; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Academia, 2004. – 462с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник / Ред. совет серии: В.А. Садовничий (предс.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 5-7695-1097-8
798841
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Том 73, № 2. – 2004
798842
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 73, № 3. – 2004
798843
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Том 73, № 4. – 2004
798844
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 73, № 5. – 2004
798845
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Том 73, № 6. – 2004
798846
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Том 73, № 1. – 2004
798847
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 74, № 3. – 2005
798848
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 74, № 4. – 2005
798849
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 74, № 1. – 2005
798850
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 74, № 2. – 2005
798851
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 74, № 5. – 2005
798852
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 74, № 6. – 2005
798853
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Том 75, № 1. – 2006
798854
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Том 75, № 2. – 2006
798855
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Том 75, № 3. – 2006
798856
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 75, № 4. – 2006
798857
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 75, № 5. – 2006
798858
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 75, № 6. – 2006
798859
   Микробиология : учебник для студентов вузов / И.Л. Дикий, И.Ю. Холупяк, Н.Е. Шевелева, М.Ю. Стегний; И.Л. Дикий, И.Ю. Холупяк, Н.Е. Шевелева, М.Ю. Стегний ; под ред. И.Л. Дикого ; МОНУ ; Мин-во здравоохранения Украины ; Национальный фармацевтический университет. – 2-е изд. – Киев : Профессионал, 2007. – 624 с. – ISBN 966-8556-49-6
798860
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 76, № 5. – 2007
798861
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 76, № 6. – 2007
798862
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 76, № 1. – 2007
798863
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 76, № 2. – 2007
798864
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 76, № 3. – 2007
798865
   Микробиология. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 76, № 4. – 2007
798866
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 77, № 1. – 2008
798867
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 77, № 2. – 2008
798868
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 77, № 3. – 2008
798869
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 77, № 4. – 2008
798870
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 77, № 5. – 2008
798871
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 77, № 6. – 2008
798872
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 78, № 1. – 2009
798873
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 78, № 4. – 2009
798874
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 78, № 5. – 2009
798875
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 78, № 3. – 2009
798876
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 78, № 2. – 2009
798877
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 78, № 6. – 2009
798878
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 79, № 6. – 2010
798879
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 79, № 4. – 2010
798880
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 79, № 5. – 2010
798881
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 79, № 1. – 2010
798882
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 79, № 2. – 2010
798883
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 79, № 3. – 2010
798884
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 80, № 1. – 2011
798885
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 80, № 2. – 2011
798886
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 80, № 4. – 2011
798887
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 80, № 5. – 2011
798888
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 80, № 6. – 2011
798889
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 80, № 3. – 2011
798890
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 81, № 1. – 2012
798891
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 81, № 2. – 2012
798892
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 81, № 6. – 2012
798893
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 81, № 3. – 2012
798894
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 81, № 4. – 2012
798895
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 81, № 5. – 2012
798896
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 82, № 6. – 2013
798897
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 82, № 5. – 2013
798898
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 82, № 4. – 2013
798899
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 82, № 1. – 2013
798900
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 82, № 2. – 2013
798901
   Микробиология / РАН. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0026-3656
Т. 82, № 3. – 2013
798902
  Пяткин К.Д. Микробиология (с вирусологией и иммунологией) / К.Д. Пяткин, Ю.С. Кривошеин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1981. – 512с.
798903
  Грегори Ф. Микробиология атмосферы / Ф. Грегори. – Москва, 1964. – 371с.
798904
  Ситников А.П. Микробиология брожния / А.П. Ситников. – 3-е изд. – Москва-Л., 1936. – 332с.
798905
   Микробиология в опытах. – М., 1953. – 276с.
798906
  Жвирблянская А.Ю. Микробиология в пищевой промышленности / А.Ю. Жвирблянская, О.А. Бакушинская. – Москва : Пищевая промышленность, 1966. – 452 с.
798907
  Палладин В.И. Микробиология в сельском хозяйстве / В.И. Палладин. – Л, 1924. – 243с.
798908
  Муромцев Г.С. Микробиология в сельском хозяйстве / Г.С. Муромцев. – М., 1975. – 64с.
798909
  Максимова Э.А. Микробиология вод Байкала / Э.А. Максимова, В.Н. Максимов. – Иркутск : Иркутский университет, 1989. – 168 с.
798910
  Каменецкий И.И. Микробиология для средних медшкол / И.И. Каменецкий. – Москва; Ленинград, 1938. – 184 с.
798911
  Смирнова Т.А. Микробиология зерна и продуктов его переработки / Т.А. Смирнова, Е.И. Кострова. – М., 1989. – 159с.
798912
   Микробиология и биохимия разложения растительных материалов. – Москва, 1988. – 332с.
798913
  Пименова М.Н. Микробиология и вирусология / М.Н. Пименова. – 2-е изд. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 29с.
798914
   Микробиология и научно-технический прогресс. – Киев : Наукова думка, 1983. – 186с.
798915
   Микробиология и производство. – Вильнюс, 1981. – 343с.
798916
  Смирнова А.М. Микробиология и профилактика стафилококковых инфекций / А.М. Смирнова. – Л., 1977. – 215с.
798917
  Гулая Н.К. Микробиология Капчагайского водохранилища / Н.К. Гулая. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 140 с. : ил., табл. – Библиогр.: 153 назв.
798918
  Нобл У.К. Микробиология кожи человека / У.К. Нобл. – Москва, 1986. – 496с.
798919
  Чуканов Н.К. Микробиология консервирования трудносилосуемых растений / Н.К. Чуканов, А.К. Попенко. – Алма Ата, 1986. – 200с.
798920
  Жатова А.Е. Микробиология мочки конопли в регенерированной мочильной жидкости : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Жатова А. Е.; ВНИИ микробиологии. – Л., 1974. – 19л.
798921
   Микробиология на службе сельскому хозяйству. – М., 1959. – 311с.
798922
  Штейнхауз Э. Микробиология насекомых / Э. Штейнхауз. – Москва, 1950. – 768с.
798923
  Аристовская Т.В. Микробиология подзолистых почв / Т.В. Аристовская ; АН СССР, Всезоюз. акад. с.-х. наук. – Москва ; Ленинград : Наука, 1965. – 187 с. – Библиогр.: с. 170-182
798924
  Корсакова М.П. Микробиология почвенных процессов / М.П. Корсакова. – Л. – 21с.
798925
  Корсакова М.П. Микробиология почвенных процессов / М.П. Корсакова. – Л., 1929. – 21с.
798926
  Виноградский С.Н. Микробиология почвы : Проблемы и методы. Пятьдесят лет исследований / С.Н. Виноградский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1952. – 792 с.
798927
  Пяткин К.Д. Микробиология с вирусологией и иммунологией / К.Д. Пяткин. – 3-е изд., перераб. – М., 1971. – 352с.
798928
  Генкель Микробиология с основами вирусологии : учебное пособие / Генкель, ПА. – Москва : Просвещение, 1974. – 271 с. : ил.
798929
  Лукомская К.А. Микробиология с основами вирусологии : учеб. пособие для ст. пед. ин-тов по биол. и хим. спец. / К.А. Лукомская. – Москва : Просвещение, 1987. – 192 с.
798930
  Утевский Н.Л. Микробиология с техникой микробиологических исследований : учебник / Н.Л. Утевский. – 4-е изд., перераб. – Москва : Медицина, 1965. – 423с.
798931
  Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических исследований / А.С. Лабинская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1972. – 480 с.
798932
  Утевский Н.Л. Микробиология с техникой микробиологических исследований / Н.Л. Утевский. – 5-е изд., перераб. – Москва, 1975. – 472с.
798933
  Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических исследований / А.С. Лабинская. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1978. – 394 с. : ил.
798934
  Никитинский Я.Я. Микробиология скоропортящихся продуктов / Я.Я. Никитинский, Б.С. Алеев. – М-Л, 1934. – 97с.
798935
  Имшенецкий А.А. Микробиология целлюлозы / А.А. Имшенецкий; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : АН СССР, 1953. – 440 с.
798936
  Туманский В.М. Микробиология чумы (микробиологические основы диагностики чумы) / В.М. Туманский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1958. – 268с.
798937
  Макиров К.А. Микробиология, вирусология и иммунология / К.А. Макиров. – Алма-Ата : Казахстан, 1974. – 371 с. : ил.
798938
  Пяткин К.Д. Микробиология: с вирусологией и иммунологией / К.Д. Пяткин, Ю.С. Кривошеин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 512с.
798939
  Стома И.О. Микробиом человека / И.О. Стома, И.А. Карпов ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т" [и др.]. – Минск : ДокторДизайн, 2018. – 120 с., [8] л. фот. : табл. – Библиогр.: с. 92-119. – ISBN 978-985-6913-91-7
798940
  Датта А.К. Микробиостратиграфия и геологическая история Камбейского нефтеносного бассейна Индии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Датта А.К.; М-во геологии и охраны недр СССР. Всесоюз. нефт. науч.-исслед. геологоразвед. ин-т "ВНИГРИ". – Л., 1962. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
798941
  Максимова Э.А. Микробиоценозы донных отложений Байкала / Э.А. Максимова. – Иркутск, 1991. – 160 с.
798942
   Микробная деградация пестицидов. – Кишинев, 1991. – 78с.
798943
  Ротмистров М.Н. Микробная деструкция синтетических органических веществ / М.Н. Ротмистров, П.И. Гвоздяк, С.С. Ставская ; АН УССР, Ин-т коллоидной химии и химии воды. – Киев : Наукова думка, 1975. – 223 с.
798944
   Микробная конверсия. – Рига, 1990. – 158с.
798945
   Микробная коррозия и ее возбудители. – К., 1980. – 287с.
798946
  Фриде К.А. Микробная опасность и борьба с ней / К.А. Фриде. – Москва-Л., 1941. – 48с.
798947
   Микробная экология новорожденных: особенности формирования микробиома и профилактика его нарушений / Д.С. Янковский, Ю.Г. Антипкин, Г.С. Дымент, Т.К. Знаменская, Е.Е. Шунько, Ю.В. Давыдова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 93-105. – ISSN 2226-1230
798948
   Микробное население мирового океана. – Москва : Наука, 1964. – 298с.
798949
   Микробные ассоциации и их функционирование в почвах Западной Сибири. – Новосибирск, 1979. – 280с.
798950
   Микробные биомассы и их метаболиты. – Рига : Знание, 1972. – 131с.
798951
  Рубан Е.Л. Микробные липиды и липазы / Е.Л. Рубан. – Москва, 1977. – 216с.
798952
  Лях С.П. Микробные меланины / С.П. Лях, Рубан, ЕЛ. – Москва : Наука, 1972. – 185 с.
798953
  Безбородов А.М. Микробные метаболиты- ингибиторы ферментов / А.М. Безбородов. – Москва : Наука, 1986. – 96с. : табл. – Бібліогр.: с. 88-96
798954
   Микробные метаболиты. – Москва, 1979. – 222с.
798955
  Кожевин П.А. Микробные популяции в природе / П.А. Кожевин. – Москва, 1989. – 175 с.
798956
  Кожевин П.А. Микробные популяции в природе / П.А. Кожевин. – Москва : Московский университет, 1989. – 170 с. : табл., ил. – Библиогр.: 316 назв. – ISBN 5-211-00462-0
798957
   Микробные сообщества и их функционирование в почве. – Киев : Наукова думка, 1981. – 278с.
798958
  Мишке И.В. Микробные фотогормоны в растениеводстве. / И.В. Мишке. – Рига, 1988. – 150с.
798959
  Маринеску К.М. Микробные ценозы мелиорируемых почв. / К.М. Маринеску. – Кишинев, 1991. – 153с.
798960
  Лях С.П. Микробный меланиногенез и его функции / С.П. Лях; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Наука, 1981. – 274 с. : табл., ил. – Библиогр.: Бибилиогр.: с. 235-272
798961
  Наумова Р.П. Микробный метаболизм неприродных соединений / Р.П. Наумова. – Казань, 1985. – 240с.
798962
  Малашенко Ю.Р. и др. Микробный метаболизм неростовых субстратов / Ю.Р. и др. Малашенко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 189 с. : ил., табл. – Библиогр.: 538 назв.
798963
   Микробный полисахарид ксантан. – Киев : Наукова думка, 1989. – 211с.
798964
  Лобанок А.Г. Микробный синтез на основе целлюлозы. / А.Г. Лобанок. – Минск, 1988. – 259с.
798965
   Микробный синтез ферментов и получение их препаративных форм. – Рига, 1983. – 132с.
798966
   Микробный синтез экзополисахаридов на С1-С2-соединениях. – Киев, 1992. – 210с.
798967
  Пестушко Валерий Микробы - создатели полезных ископаемых : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 54-55
798968
  Егоров Н.С. Микробы антагонисты и биологические методы определения антибиотической активности / Н.С. Егоров. – Москва : Вышэйшая школа, 1965. – 212 с.
798969
  Крисс А.Е. Микробы в океанских глубинах / А.Е. Крисс. – М, 1960. – 40с.
798970
  Гнучева В.В. Микробы в природе и жизни человека / В.В. Гнучева. – Ленинград, 1953. – 36 с. – (Беседа о книгах / Гос. ордена Труд. Красного Знамени публичная б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина)
798971
  Конский В.Н. Микробы и вирусы : Рассказ о книгах / В.Н. Конский. – Одесса, 1954. – 44с.
798972
  Эльберт Б.Я. Микробы и вирусы / Б.Я. Эльберт. – Минск, 1960. – 544с.
798973
  Мишустин Микробы и зерно. / Мишустин, Л.А. Трисвятский. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 292с.
798974
  Рыбаков Н.И. Микробы и космос / Н.И. Рыбаков. – М, 1962. – 31с.
798975
  Бюрнэ Е. Микробы и токсины / Е. Бюрнэ, ассистент Пастеровского ин-та в Париже ; под ред. и с предисл. Ильи Ильича Мечникова. – Москва : Научное слово, 1912. – 251 с., [3] л. ил., портр. : ил.


  Ред.: Мечников, Илья Ильич (1845-1916)
798976
  Гарднер А.Д. Микробы и ультрамикробы. Бактерии, вирусы и бактериофаг : бактерии, вирусы и бактериофаг / А.Д. Гарднер. – Москва ; Ленинград, 1936. – 91с.
798977
  Петров Д.Ф. Микробы на службе сельскому хозяйству / Д.Ф. Петров. – М., 1965. – 152с.
798978
  Борю С.И. Микробы против микробов / С.И. Борю. – Куйбышев, 1953. – 28 с.
798979
  Самсонова А.С. Микробы против микробов / А.С. Самсонова; АН БелорусССР; Ин-т микробиологии. – Минск : Наука и техника, 1985. – 70с.
798980
  Румянцев С.Н. Микробы, эволюция, иммунитет / С.Н. Румянцев. – Ленинград : Наука, 1984. – 175с.
798981
  Мятликова Е.А. Микробые ценозы заповедного чернозема Приазовья. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.07 / Мятликова Е.А.; Ан УССР.Ин-т микробиолог.и вирусологии. – К, 1980. – 25л.
798982
  Коваленко П.Н. Микробюретика новой конструкции / П.Н. Коваленко
1. – 1946. – С. 140-143
798983
  Вострова Г.А. Микровоззренческий аспект проблемы смысла жизни : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Вострова Г. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1983. – 159л. – Бібліогр.:л.138-159
798984
  Хилд М. Микроволновая диагностика плазмы = Plasma diagnostics with microwaves / М. Хилд, С. Уортон; пер. с англ. Д.К. Акулиной под ред. И.С. Шпигеля. – Москва : Атомиздат, 1968. – 392 с.
798985
  Мелков Г.А. Микроволновая модуляция света на ферромагнетиках. / Г.А. Мелков, С И. Мелищук, В.Д. Тронько // Радиотехника и радиоэлектроника, 1979. – №2
798986
  Богородский В.В. Микроволновая радиометрия земных покровов / В.В. Богородский, А.И. Козлов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 272 с.
798987
  Ефимова А.С. Микроволновая резонансная терапия в клинической практике. Вступительное слово акад. А. С. Ефимова // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1996. – Т. 4, № 1. – С. 122-123. – ISSN 1023-2427
798988
  Кузьменко А.Н. Микроволновая резонансная терапия в профилактике и лечении парезов желудочно-кишечного тракта после операций на толстой кишке / А.Н. Кузьменко, И.Е. Соловьев, А.В. Тофан // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 104-108. – ISSN 1023-2427


  In this paper we used the method Sit`ko-MRT for preventive maintetance and treatment of paresis digestive tract after operations on the colon. It is shown, that after the course of treatment the faster and proof normalization contractile functions ...
798989
  Крупнов А.Ф. Микроволновая спектроскопия / А.Ф. Крупнов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
798990
  Мировицкий Д.И. Микроволноводная оптика и голография / Д.И. Мировицкий, И.Ф. Будагян, В.Ф. Дубровин. – Москва : Наука, 1983. – 320 с.
798991
  Мелков Г.А. Микроволновой импеданс эпитаксиальных пленок высокотемпиратурных сверхпроводников / Г.А. Мелков, В.Ю. Малышев, А.В. Багада // ФТН. – №12
798992
  Кюн Р. Микроволновые антенны / Р. Кюн. – Ленинград, 1967. – 518 с.
798993
  Ерофеичев В.Г. Микроволновые исследования фотоэлектрических свойств слоев сульфида свинца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ерофеичев В.Г.; Гос. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1963. – 15л.
798994
  Мамлеев А.Х. Микроволновые спектры циклических молекул с инверсионным движением (C4H8S и C4H8Ge) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Мамлеев А.Х.; МГУ. – М., 1974. – 20л.
798995
   Микроволновые технологии в телекоммуникационных системах / Т.Н. Нарытник, В.П. Бабак, М.Н. Ильченко, С.А. Кравчук. – Київ : Техніка, 2000. – 304с. – ISBN 966-575-043-7
798996
  Мицук В.Е. Микроволновый эффект Штарка на атомных линиях водорода в плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мицук В.Е.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1962. – 12л.
798997
  Сухарев Евгений Микроволокно. В чем разница? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 50-53 : фото
798998
  Волков В.С. Микровязкоупругость в теории вязкоупругости линейных полимеров : Дис... физ.-мат.наук: / Волков В. С.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1978. – 159л.
798999
  Волков Валерий Степанович Микровязкоупругость в теории вязкоупругости линейных полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Волков Валерий Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 23л.
799000
  Горбатов Д.С. Микрогрупповой анализ факторов распространения слухов // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 5. – С. 30-38. – ISSN 0205-9592
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,