Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
798001
  Грабовська С. "...Може, ті голоси і відкриють нам браму до реального безсмертя"


  Факультативне заняття за романом Юрія Бедзика "Любов, Президент і парадигма космосу"
798002
  Кабиш Світлана "Модна Угорщина" як новий туристичний бренд // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
798003
  Наєнко М. "Модри камень" і "Собор": постмодерні сходження // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 71-74
798004
  Мірошниченко Л.Я. "Модуси секулярності" Чарльза Тейлора // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 59-61. – ISBN 978-966-11-0683-2
798005
  Бойко В. "Мое слово дійде до людей" : Вивчення творчості Н.П. Зубицької
798006
  Станковская Е.Б. "Мое чужое тело": формы современного отношения женщины к себе в аспекте телесности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 4 (68). – С. 112-118. – ISSN 2073-8528
798007
  Драчев В.К. "Мое" и "наше" / В.К. Драчев. – Симферополь, 1962. – 24с.
798008
  Сергійчук В. "Моє велике бажання - бути людиною" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2018 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – С. 73-74. – ISBN 978-966-2911-88-6


  До 85-річчя від дня народження Любомира Гузара.
798009
  Линюк Л. "Моє друге я" (до виходу "Щоденника" О.Ф. Кістяківського) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С. 68-73
798010
  Загороднюк В. "Моє життя – це рух до тебе" : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
798011
  Романов С. "Моє життя могло б стати сюжетом для роману" // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 54-63. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Про життєвий і творчий шлях Юрія Косача.
798012
  Павличко Я. "Моє захоплення Білоруссю почалося давно..." / розмовляв Ігнат Шичко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 23). – С. 12
798013
  Жукова А. "Моє серце належить Україні" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 21-22. – ISSN 1562-3238


  Георгій Стабовий
798014
  Пасічник О. "Моє серце не тут, моя дума не тут! Вони ген, на Подоллі, над Збручем..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (639). – С. 23-29. – ISSN 0130-5263
798015
  Бойко В. "Моє слово дійде до людей" : Вивчення творчості Н.П. Зубицької
798016
  Паличко Б. "Може , через п"ять років житиму в Шанхаї, а може, буду міністром культури в Україні" / розмову вела Валерія Радзієвська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 11 (264), 19 березня 2015. – С. 24-26
798017
  Долик Л. "Може і добре..." : поезії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 2. – С. 141-144


  Зміст: "Може і добре...", "Перлинове небо", "Бузинове безумство", "Двоє посеред вересня"; Поезія.
798018
  Шкробинець Ю.В. "Може, в Лету не кане ім"я ..." : поезії / Юрій Шкробинець. – Ужгород : Карпати, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-671-127-7
798019
  Кралюк П. "Може, тепер до політиків дійде..." / Розмову вела Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 37/38). – С. 4


  Розмова з українським письменником Петром Кралюком про його творчість, про сучасну прозу взагалі.
798020
  Чорна Н.В. "МожливІ світи" у постмодерному художньому дискурсі Х.Л. Борхеса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 233-237. – Бібліогр.: Літ.: С. 237 : 8 поз. – ISBN 966-8188-08-X
798021
  Безклубий І.А. "Можливість" та "дійсність" як категорії інтуїтивного підходу в теорії пізнання інтелектуальних прав // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 19-31. – ISBN 978-966-2578-60-1
798022
  Бриних М. "Можливо, викладати класику в школі й не варто" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18-19 жовтня (№ 189/190). – С. 23


  Про літературну критику як рудимент минулого та про чинники, що вливають на інтерес до читання.
798023
  Верещук М. "Можливостей багато. Головне не бути байдужими" / розмову вела Влада Заїчко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3-10 січня (№ 1/2). – С. 2-3


  Президент Міжнародного центру Балтійсько-Чорноморських досліджень та консенсусних практик Ірина Андріївна Верещук прокоментувала можливості і зробила прогноз успішності освітянських реформ на фоні адміністративно-територіальних реформ.
798024
  Килимник Ю. "Можна жити й хохлом - і не згіркне від того хлібина" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 14 липня (№ 14. – С. 1, 4


  Пам"яті українського письменника Віктора Баранова.
798025
  Бавзалук Д. "Можна і треба інакше" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 85). – С. 7


  Деякі думки, висловлені під час і після "Національного діалогу" з Ларисою Івшиною у "Львівській політехніці".
798026
  Божко С. "Можна лише служити нації, або чужій московській, або своїй - Україні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 35). – С. 4


  У Києві встановлено пам"ятник поетесі і учасниці ОУН Олені Телізі.
798027
  Гайкалова Д. "Можна сказати стільки всього, але не бути грубою" / спілкувався Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 1 вересня (№ 155/156). – С. 22-23


  Розмова з українкою Дарією Гайкаловою - новою зіркою індійської режисури.
798028
  Дімула К. [Моє останнє тіло : поезії / Кікі Дімула. – Афіни : Стигмі, 1998. – 100 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-269-011-9
798029
  Бойцун С.А. Модификации двустороннего метода приближенного интегрирования дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Бойцун С. А.; КГУ. – К., 1987. – 15л.
798030
  Бойцун С.А. Модификации двустороннего метода приближенного интегрирования дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Бойцун С. А.; КГУ. – К., 1987. – 15л.
798031
  Гайдук Валерий Федорович Модификации метода стрельбы для нелинейных двухточечных краевых задач : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Гайдук Валерий Федорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
798032
   Модификации проводимости средней атмосферы во время внезапных ионосферных возмущений и изменения пиковых частот шумановского резонанса / И.Г. Кудинцева, Ю.П. Галюк, А.П. Николаенко, М. Хайакава // Радіофізика та електроніка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ; голов. ред. Яковенко В.М. ; редкол.: Безрук В.М., Білецький М.М., Ганапольський Є.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 23, № 1. – С. 19-33. – ISSN 1028-821Х


  "Исследования влияния космической погоды на различные области земной атмосферы было и остается актуальной задачей дистанционного зондирования окружающей среды. В работе изложена методика обнаружения модификации пиковых частот шумановского резонанса при ...
798033
  Потапов В.В. Модификации теории "полезности" / В.В. Потапов. – М., 1984. – 134с.
798034
  Гогохия Вахтанг Шотаевич Модификации теории возмущений в моделях с неренормируемым взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гогохия Вахтанг Шотаевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. 2-7765. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
798035
  Лысенко Э.И. Модификация гласных современного немецкого литературного языка (задний ряд гласных) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10663 / Лысенко Э.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 25 с.
798036
  Бойцун С.А. Модификация двустороннего метода приближенного интегрирования дифференциальных уравнений. : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Бойцун С.А.; Львовский полит. инст. – Львов, 1986. – 129л. – Бібліогр.:л.118-129
798037
  Мирианашвили Мери Георгиевна Модификация интонационной структуры предложения под влиянием коммуникативного задания. (На материале сложноподчин. предложения с определит. придаточным в соврем. нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Мирианашвили Мери Георгиевна ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 28 с.
798038
  Коган И.Г. Модификация летательного и мутагенного действия ионизирующих излучений на разных стадиях клеточного цикла хлореллы : Автореф... канд.биол.наук: 103 / Коган И.Г.; АН СССР. – М, 1970. – 26л.
798039
  Айрапетян Роза Бабкеновна Модификация мутагенного действия рентгеновских лучей и этиленимина температурными воздействиями : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Айрапетян Роза Бабкеновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
798040
  Баранаускайте А.П. Модификация мутагенного действия этиленимина дезохлоратом натрия и ЭДТА : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Баранаускайте А.П.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 23л.
798041
  Будовский Э.И. Модификация нуклеиновых кислот гидроксиоламином и его производными : Автореф... докт. хим.наук: / Будовский Э. И.; АН СССР, Ин-т химии природных соединен. – М., 1968. – 34л.
798042
  Гайдай Татьяна Викторовна Модификация подчинения труда капиталу в условиях современного ГМК (на примере США) : Автореф... канд. экон.наук: / Гайдай Татьяна Викторовна; Киев. ин-т народ. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1982. – 23л.
798043
  Мусаханова С.М. Модификация поливинилхлорида прививкой винилфторида и винилиденфторида. : Автореф... канд.хим.наук: 02.09.06 / Мусаханова С.М.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1974. – 23л.
798044
  Молотковский Г.Х. Модификация порометра Найта / Г.Х. Молотковский, 1935. – 670-673 с.
798045
  Мартыновский С.В. Модификация промышленного цикла в эпоху империализма. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Мартыновский С.В.; МИМО МИД СССР. – М., 1979. – 54л.
798046
   Модификация свойств алкалоидов препарата Conium фуллеренами С60 / М.А. Заболотный, А.И. Момот, Г.И. Довбеш, Е.П. Гнатюк, Г.И. Соляник, Л.Н. Киркилевская, П О. Дмитренко, Н.П. Кулиш, Е.В. Фузик, М.О. Кузьменко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. – Київ, 2012. – Т. 10, вип. 3. – С. 553-568. – ISSN 1816-5230


  Досліджуються електронно-оптичні властивості алкалоїдів Коніуму і його модифікацій з фуллереном (С60). Встановлено енергетичні конфіґурації y-коніцеїну та N-метилконіїну за допомогою числового моделювання. Доведено можливість комплексоутворення ...
798047
  Маркялис А.В. Модификация свойств цилиндрических магнитных доменов методом ионного внедрения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Маркялис Альфредас Вильгельмович ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1979. – 18 с. – Библиогр.: 13 назв.
798048
  Григорян Г.Л. Модификация целлюлозы некоторыми производными 2-меркаптобензотиазола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Григорян Г.Л.; АН Кирг.ССР. – Фрунзе, 1973. – 27л.
798049
  Кашиков Шагатай Кашикович Модификация чистого продукта в стимулирующие распределительные формы национального дохода : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кашиков Шагатай Кашикович; Ин-т экономики АН Казахск.ССР. – Алма-Ата, 1979. – 48л.
798050
  Мурафа А.В. Модификация эпоксидных связующих с целью создания антикоррозионных покрытий : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Мурафа Ася Владимировна ; М-во высш. и средн. спец. образования Латв. ССР, Рижский политехн. ин-т. – Рига, 1979. – 231, [2]. – Библиогр.: 18 назв.
798051
  Бондарев Б.И. Модифицирование алюминиевых деформируемых сплавов / Б.И. Бондарев. – М, 1979. – 223с.
798052
  Гавар Я.А. Модифицирование ванадиймолибденовых катализаторов окисления фурана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гавар Я.А.; АН Лат.ССР. Отд-ние хим. и биол. наук. – Рига, 1974. – 28л.
798053
  Троцан А.И. Модифицирование железоуглеродистых расплавов дисперсными порошками : определение оптимальных параметров модифицирования с применением математического моделирования / Анатолий Троцан, Игорь Бродецкий, Владислав Каверинский. – Саарбрюккен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 181, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 165-181. – ISBN 978-3-659-12500-3
798054
  Черновская Р.П. Модифицирование катализаторов стереоспецифическй полимеризации олефинов. : Автореф... канд. хим.наук: / Черновская Р.П.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 17л.
798055
  Бейхольд Галина Альбертовна Модифицирование комплексных катализаторов при полимеризации этилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бейхольд Галина Альбертовна; АН СССР. Отд-ние ин-та химич. физики. – Черноголовка, 1973. – 18л.
798056
  Волощук Л.Л. Модифицирование компонентов смазочных материалов : Автореф... канд. техн.наук: 082 / Волощук Л.Л.; Сев.-Зап. заоч. политехн. ин-т. – Ленинград, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
798057
  Сахарова М.Г. Модифицирование поверхности пигментной двуокиси титана и окиси цинка олатом натрия : Автореф... канд. хим.наук: / Сахарова М. Г.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1965. – 12л.
798058
  Белоус В.А. Модифицирование поверхности реакторных материалов ионно-плазменным облучением : обзор по источникам зарубеж. и отечеств. печати / В.А. Белоус, Г.И. Носов ; [ред. А.И. Нагорна] ; Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 49, [1] с. : ил., табл. – Аннот. рус., укр. – Библиогр.: с. 44-49
798059
   Модифицирование силуминов стронцием.. – Минск, 1985. – 143с.
798060
   Модифицирование углеродного волокна Cl-, Br- и S-содержащими функциональными группами / Л. Грищенко, А. Вакалюк, А. Беда, В. Диюк, А. Мисчанчук, В. Радкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-56. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Проведено хлорирование углеродного волокна и получены активные хлорсодержащие прекурсоры, в которых хлор способен замещаться на серосодержащие группы. Показано, что хлорирование позволяет получить образцы с большей концентрацией сульфогрупп в ...
798061
   Модифицирование углеродного волокна серосодержащими функциональными группами / Л. Грищенко, Т. Безуглая, А. Вакалюк, А. Беда, В. Радкевич, О. Мисчанчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 50-54. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Проведено модифицирование углеродного волокна Бусофит парами серы в температурном интервале 400-800°С с последующим окислением полученных материалов пероксидом водорода, в результате чего получены образцы углеродного волокна, содержащие на поверхности ...
798062
  Козюхин Сергей Александрович Модифицирование халькогенидных стеклообразных полупроводников : Автореф. дисс. ... д-ра химических наук; 02. 00. 04 / Козюхин С. А.; Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова; РАН. – Москва, 2007. – 48с. – Бібл.: 9 назв
798063
   Модифицирование чугуна.. – М-Л, 1942. – 156с.
798064
   Модифицирование чугунов редкоземельным сплавом.. – М, 1960. – 12с.
798065
  Малыш И.Р. Модифицированная волемическая терапия и адреномиметическая коррекция и показатели функционального состояния кишечника при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой / И.Р. Малыш, Л.В. Згржебловская // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 112-118. – ISSN 2224-0586
798066
  Терешин Ю.В. Модифицированная коллективная модель ядра в опространстве неприводимых тензерных операторов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Терешин Ю. В.; МВССО РСФСР, Сатар.ГУ. – Саратов, 1975. – 15л.
798067
  Матвейчук Сергей Анатольевич Модифицированная мультиномиальная схема испытаний и ее применение при построении критериев идентификации, используемых в медицинской диагностике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.16 / Матвейчук Сергей Анатольевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 12 с.
798068
  Матвейчук Сергей Анатольевич Модифицированная мультиноминаьная схема испытаний и ее применение при построении критериев идентификаций используемых в медицинской диагностике : Дис... канд.физ.-мат.наук: 05.13.16 / Матвейчук Сергей Анатольевич; КГУ. – К., 1991. – 148л. – Бібліогр.:л.142-148
798069
  Родионова В.А. Модифицированная теория анизотропных пластин переменной толщины : Учебное пособие / В.А. Родионова; МВиССО РСФСР, Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1989. – 93с.
798070
  Паршина Алевтина Модифицированная трапеза : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 212-220 : Іл.
798071
  Кацалова Л.Н. Модифицированное аддитивно-усредненное расщепление для решения трехмерных уравнений гидродинамики // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 138-145 : рис., табл. – Библиогр.: с. 143-145. – ISSN 0203-3100
798072
  Смирнов Евгений Павлович Модифицированное адиабатическое приближение в теории атомов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Смирнов Евгений Павлович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
798073
  Уткина Елена Александровна Модифицированные 5"-дезоксинуклеозиды, содержащие остаток индола или 6-метилмеркаптопурина ("двуголовые" нуклеозиды) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Уткина Елена Александровна; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
798074
   Модифицированные аминокислоты и пептиды на их основе.. – Рига, 1987. – 278с.
798075
  Братчун Валерий Иванович Модифицированные дегти и дегтебетоны повышенной долговечности : Автореф... док. технич.наук: 05.23.05 / Братчун Валерий Иванович; Харьковск. инженерно-строит. ин-т. – Харьков, 1993. – 36л.
798076
  Холмогоров А.Г. и др. Модифицированные иониты в технологии молибдена и вольфрама / А.Г. и др. Холмогоров. – Новосибирск, 1985. – 177с.
798077
   Модифицированные кремнеземы-высокоэффективные сорбенты для создания экологически чистых продуктов. Т.1 / В.В. Скопенко, В.А. Калибабчук, Л.В. Глущенко, КузьминскийЕ.В, О.А. Машкин // 14 Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Реф. Докл. и ссообщ.
798078
   Модифицированные кремнеземы в сорбции.. – М, 1986. – 248с.
798079
  Омельченко С.И. Модифицированные полиуретаны / С.И. Омельченко, Т.И. Кадурина. – Киев : Наукова думка, 1983. – 226 с.
798080
  Седельникова Э.А. Модифицированные субстраты в ферментативном синтезе динуклеозидмонофосфатов. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.10 / Седельникова Э.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 18л.
798081
  Хиля Владимир Петрович Модифицированные флавоноиды, изофлавоноиды и азотосодержащие гетероциклические системы на их основе : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.03 / Хиля Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 48л.
798082
  Хиля В.П. Модифицированные флавоноиды, изофлавоноиды и азотсодержащие гетероциклические системы на их основе : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Хиля В.П. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 758 л. + Приложение: л. 446-758. – Библиогр.: л. 404-445
798083
  Голиков А.И. Модифицированные функции Лагранжа в нелинейном программировании / А.И. Голиков. – М., 1988. – 55с.
798084
  Гольштейн Е.Г. Модифицированные функции Лагранжа. Теория и методы оптимизации / Е.Г. Гольштейн, Н.В. Третьяков. – Москва : Наука, 1989. – 400с. – ISBN 5-02-013965-3
798085
  Буланов Н.С. Модифицированный метод возмущений в теории пластин и оболочек : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Буланов Н. С.; Днепропетр. инж-техн. ин-т. – Днепропетровск, 1987. – 17л.
798086
  Денисов С.В. Модифицированный экстраградиентный метод для вариационных неравенств / С.В. Денисов, В.В. Семенов // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 54-58. – (Фізико-математичні науки ; вип. 15). – ISSN 2308-5878
798087
  Семенов В.В. Модифицированный экстраградиентный метод с дивергенцией Брэгмана для вариационных неравенств // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 132-137. – (Фізико-математичні науки ; вип. 19). – ISSN 2308-5878
798088
  Семенов В.В. Модифицированный экстраградиентный метод с расхождением Брэгмана для вариационных неравенств // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 4, июль - август. – С. 43-53. – ISSN 0572-2691
798089
  Кузнецов В.И. Модифицирующая роль цинка в соноптической передаче. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.02 / Кузнецов В.И.; АН СССР. – Пущино, 1975. – 25л.
798090
  Егиазарян С.В. Модифицирующее действие тиоловых, индолилалкиламиновых и инденовых соединений в культуре лимфоцитов человека при химическом мутагенезе. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.15 / Егиазарян С.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
798091
  Козіна Н. Модифікації "Каравели" Віри Вовк // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 239-243. – ISSN 0130-528Х
798092
  Сидоренко Н.І. Модифікації "Шкільної" повісті у творчості Ніни Бічуї // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 55-61. – ISSN 2077-804X


  Досліджено жанрову специфіку та поетику творів "Шпага Славка Беркути", "Звичайний шкільний тиждень" Ніни Бічуї; доведено, що вони є модифікаціями "шкільної" повісті, протиставленими соцреалістичним канонам.
798093
  Шокол Т. Модифікації 7-гідрокси-3-(5-феніл-1,3,4-тіадіазол-2-іл)-6-етилхромону / Т. Шокол, Н. Горбуленко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 68-70. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Проведено модифікацію 7-гідрокси-3-(5-феніл-1,3,4-тіадіазол-2-іл)-6-етилхромону карбоксильною функцією шляхом алкілування естерами галогеноцтових кислот та наступного гідролізу і досліджено трансформацію одержаної кислоти під дією гідроксиламіну у ...
798094
  Гнатюк М. Модифікації жіночої персоносфери у малій прозі Людмили Тарнашинської // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 244-253. – ISSN 1728-9572
798095
  Сембе К.А. Модифікації ініціаційного міфу в романах Маріо Варгаса Льйоси // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджені особливості актуалізації ініціаційного міфу у сучасному світі. На матеріалі романів перуанського письменника Маріо Варгаса Льйоси "Місто і пси" і "Тітонька Хулія і писака" розглянутий процес ствердження неофіта у ...
798096
  Волощук Ю. Модифікації історичного жанру в романній прозі Володимира Гжицького // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 99-105. – ISSN 2307-2261
798097
  Федущак-Паславська Модифікації конструкцій римського права у різних сферах правового регулювання в країнах Європи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 92-94
798098
  Кавун О.В. Модифікації критичної статті на сторінках альманаху "Дукля". // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 62-68.
798099
  Жиртуєва Н.С. Модифікації містичного досвіду в релігійних традиціях світу : монографія / Н.С. Жиртуєва ; Херсонський держ. морський інститут. – Херсон : ХДМІ, 2009. – 327 с. – ISBN 978-966-2245-01-1
798100
  Кузьменко М.О. Модифікації оксирезвера тролу у водному розчині з фулереном С 60 / М.О. Кузьменко, М.А. Заболотний // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 43
798101
  Ставнича О. Модифікації персонажа у прозовому творі з елементами міфізації/міфологізації // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 282-289. – ISSN 2307-2261
798102
  Белькова С.В. Модифікації подорожнього нарису в українських газетних ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 147-150


  У статті розглянуто модифікації подорожнього нарису в сучасних українських газетних ЗМІ, виявлено причини їх появи та окреслено перспективи їх використання в майбутньому. In the article the modifications of travel stories in modern Ukrainian newspaper ...
798103
  Антонова О. Модифікації промови в письменницькій публіцистиці // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 361-368. – ISBN 966-7773-70-1


  Стаття присвячена окресленню жанрових модифікацій публіцистичних виступів М. Жулинського.
798104
  Костенко Н. Модифікації публічності у громадянському акті та медіа // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 22-23. – ISSN 1563-3713
798105
  Компанієць Л.В. Модифікації релігійних ідей: античність // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
798106
  Пашинська Л.М. Модифікації стійких сполучень слів у заголовках мас-медійних текстів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 425-430


  Стаття присвячена механізмам трансформації і функціонуванню стійких сполучень слів, які активно виявляються у дискурсі ЗМІ – тій сфері мови, яка найоперативніше реагує на нові явища й тенденції творчого використання мовних одиниць.
798107
  Філіпчук У. Модифікації структурного і семантичного складу фразеологізмів із колоронімами у творах П. Зюскінда // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 181-186
798108
  Ушневич С. Модифікації та новаторство у художньому мисленні Григора Тютюнника (на матеріалі повісті "День мій суботній") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – Т. 153-157. – ISSN 2307-2261
798109
  Газнюк Лідія Михайлівна Модифікації тілесності в соціокультурній реальності : Автореф... канд. філософнаук: 09.00.11 / Газнюк Лідія Михайлівна; Харків. держ. пед. ін-т. – Х., 1993. – 17л.
798110
  Саєнко В.П. Модифікації травелогу в сучасній українській і німецькій літературах / В.П. Саєнко, П.С. Гуща // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 133-147. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  Стаття присвячена історико-літературним і теоретичним граням жанрової моделі травелогу в сучасній українській та німецькій літературах. Об"єктом дослідження є такі твори, як "Лексикон інтимних міст", "Дезорієнтація на місцевості" Ю. Андруховича та ...
798111
  Петрушенко О. Модифікації утопії та різновиди утопічної свідомості у сучасному світі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 80-84. – ISSN 0321-0499
798112
  Прилипко Ю.І. Модифікації фінансового методу оцінки тіньової економіки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 4-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
798113
  Єременко О.Р. Модифікації фольклорно-міфологічного образу русалки в українських баладах ХІХ століття // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 41-45. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
798114
  Чумак П. Модифікаційна мінливість Heliothrips haemorrhoidalis Bouche (Thysanoptera: Thripidae) в оранжереях Ботанічного саду ім. Акад. О. В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 63-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо мінливості ознак Heliothrips haemorrhoidalis Bouche та особливості популяційної структури цієї комахи-фітофага в умовах захищеного ґрунту. Приведены данные вариабельности признаков Heliothrips haemorrhoidalis Bouche и особенности ...
798115
  Чумак П. Модифікаційна мінливість трипсів (Thysanoptera: Thripidae) з статевим та нестатевим способами розмноження - як один із можливих факторів стратегії їх еволюції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 64-66. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати порівняльного аналізу мінливості ознак трипсів зі статевим та нестатевим способом розмноження. Стратегія виживання комах після дії елімінуючого фактору з різними способами розмноження направлена на виживання особин з кращими ...
798116
  Шилін С.В. Модифікація N-амінокислотними фрагментами через 2-оксикислотний лінкер положення 7 6-етил-3-(4-метилтіазол-2-ІЛ)-4H-хромен-4-ону / С.В. Шилін, О.В. Шабликіна, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 61-67. – ISSN 0041-6045
798117
   Модифікація vaccinium myrtillus ефектів впливу низькоінтенсивного іонізуючого опромінювання на вищу нервову діяльність щурів / Е.В. Тукаленко, О.Г. Ракочі, В.В. Варецький, М.Ю. Макарчук, І.Р. Дмитрієва // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 1. – С. 41-52. – ISSN 1023-2427
798118
  Веселовска М. Модифікація амінокислотних похідних кумаринів 10-гідроксидекагідроізохіноліном / М. Веселовска, С. Шилін, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-64. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  На основі синтезованих раніше кумариніламінокислот за допомогою методу активованих естерів отримано низку нових, не описаних в літературі похідних, модифікованих конформаційно ускладненим 10-гідроксидекагідроізохіноліном. На основе синтезированных ...
798119
  Дуброва О. Модифікація архетипових першостихій у творчості Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 145-153. – Бібліогр.: 21 назв. – ISBN 966-7773-70-1
798120
  Василенко Г.К. Модифікація вартості - основа планових цін при соціалізмі / Г.К. Василенко. – Київ, 1970. – 48с.
798121
   Модифікація властивостей препарату Коніум за допомогою фулерену С60 / Н.А. Полуян, М.А. Заболотний, М.П. Куліш, О.П. Дмитренко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 18-19
798122
  Дикун Н.І. Модифікація властивостей телуриду свинцю та твердих розчинів на його основі для термоелектричних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Дикун Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 35 назв.
798123
  Круковський Р.С. Модифікація гальваномагнітних властивостей багатошарових структур на основі GaAs, InP, InAs для елементів пристроїв електронної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Круковський Ростислав Семенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
798124
  Тіхоненко С. Модифікація гротеску від архаїки до сучасності // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 28. – С. 42-47. – ISSN 2524-2490
798125
  Лазурчак І.І. Модифікація двостороннього методу розв"язування крайової задачі для сингулярних ЗДР // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається модифікація двостороннього функціонально-дискретного методу розв"язування задачі Діріхле для сингулярних ЗДР другого порядку. Встановлені достатні умови збіжності методу зі швидкістю геометричної прогресії, а також отримані оцінки ширини ...
798126
  Лиско Н. Модифікація декларації з податку на прибуток: у проекті Мінфіну // Юридична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 14). – С. 26-27
798127
  Карп"юк О. Модифікація державного регулювання інноваційного розвитку в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 26-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
798128
  Зарапіна Ю. Модифікація економічної складової соціальних політик деяких країн в умовах глобалізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 67-76. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
798129
  Молчанова Е.Ю. Модифікація експортної спеціалізації України під впливом торговельних правил СОТ // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 28-33
798130
  Науменко Н. Модифікація елегійної жанрової матриці у творі "В лавровім вінку" Сильвестра Яричевського // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 76-83
798131
  Турган О. Модифікація жанру античної трагедії в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 112-117.
798132
  Чорноус С.С. Модифікація жанру подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Чорноус С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
798133
  Чорноус С.С. Модифікація жанру подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Чорноус С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 200л. – Бібліогр. : л.175-200
798134
  Погорєлова О. Модифікація жанру страшилки у творі О. Ірванця "Наш вожатий Фреді Крюгер" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 79-85. – ISSN 1728-9572
798135
  Іщенко Є.С. Модифікація і зміцнення поверхні імпульсними потоками плазми. : Автореф... канд. техніч.наук: 05.02.01 / Іщенко Є.С.; АН Укр. Ін-тут надтвердих матеріалів. – К., 1993. – 16л.
798136
   Модифікація імунної відповіді на ксеногенні ембріональні протеїни ад"ювантами мікробного походження / Г.В. Діденко, Г.С. Лісовенко, В.М. Базась, Н.Л. Черемшенко, І.М. Воєйкова, О.О. Круць, Г.П. Потебня // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – Т. 17, № 3 (64). – C. 16-22. – ISSN 2410-681Х
798137
  Александрова М.М. Модифікація інструментів фіскальної політики в умовах кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 35-40


  Проаналізовано результативність використання системи фіскальних інструментів (прогресивне оподаткування, виплати безробітним, інші соціальні трансферти) в умовах подолання кризи.
798138
  Макаренко М. Модифікація інфляційних ризиків в умовах глобалізації / М. Макаренко, В. Осецький // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 39-45. – ISSN 1605-2005
798139
  Каулін В.Ю. Модифікація кам"яновугільного пеку активними добавками з метою отримання пекокомпозиту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Каулін В"ячеслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
798140
  Чістякова Г.Д. Модифікація кінетики електронного транспорту в бактеріальних реакційних центрах за допомогою опромінення і фулеренів / Г.Д. Чістякова, М.А. Заболотний // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 25-26
798141
  Радіонова І.Ф. Модифікація класичних висновків про макроекономічне регулювання для перехідних економік // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 69-79. – ISSN 1811-3141
798142
  Заярна Н.М. Модифікація конкурентних відносин в Україні внаслідок розвитку економічної кризи / Н.М. Заярна, М.В. Тимура // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.4. – С. 307-309. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
798143
  Орєхов М. Модифікація конкурентних механізмів на глобальному фінансовому ринку в умовах діджиталізації // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 122-132. – ISSN 2409-8892


  Присвячено дослідженню основних напрямків модифікації конкурентних механізмів на глобальному фінансовому ринку в умовах діджиталізації, в тому числі на тлі використання нових технологій у фінансовій сфері. Визначено причини, переваги та недоліки ...
798144
  Щербакова Т.А. Модифікація конкурентної політики за умови трансформації економічних відносин // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 45-56. – ISSN 0131-775Х
798145
  Дідківська Л. Модифікація конкуренції на внутрішньому ринку під впливом глобалізації: методологічні та практичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-34. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз суперечливого впливу економічної глобалізації на становлення внутрішнього конкурентного середовища. Показано зміни у розвитку національних конкурентних відносин під дією міжнародної конкуренції. Висвітлено основні проблеми формування ...
798146
  Александренко В. Модифікація малих прозових жанрів у творчості Д. Марковича та В. Винниченка (на прикладі творів "Final", "Мій сон" Д. Марковича й "Контрасти", "Сонячний промінь" В. Винниченка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 56-59. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
798147
  Максименко С.Д. Модифікація методики дослідження агресивності людини "тест руки" (hand test) / С.Д. Максименко, О.М. Кокун, Є.В. Тополов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 16-22
798148
  Бичков А.С. Модифікація методу Зубова функціонального перетворення матриць / А.С. Бичков, В.Ф. Давидов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 77-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Запропонована модифікація методу Зубова дозволяє оптимізувати метод Зубова функціонального перетворення матриць, використовуючи доведені властивості матричних послідовностей. Алгоритм модифікації тестовано при використанні "поганих" матриць.
798149
   Модифікація методу передискретизації для випадку двох вхідних зображень на основі матриці дивергенції та операції кросинговеру / Ю.М. Рашкевич, Д.Д. Пелешко, Т.Є. Рак, І.В. Ізонін, Д.А. Батюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 23-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2078-4643
798150
  Терещенко В. Модифікація методу регіонального пошуку для регіонів з криволінійними границями / В. Терещенко, М. Михащук // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 180-183
798151
  Гнатюк В.О. Модифікація методу Ремеза на випадок апроксимації компактнозначного відображення / В.О. Гнатюк, Ю.В. Гнатюк, У.В. Гудима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 239-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Узагальнено метод Ремеза на випадок задачі найкращої рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного відображення скінченновимірним чебишовським підпростором однозначних неперервних відображень. Ключові слова: метод Ремеза, рівномірна ...
798152
  Гнатюк Ю.В. Модифікація методу січних площин на випадок апроксимації компактнозначного відображення / Ю.В. Гнатюк, У.В. Гудима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 245-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті узагальнено метод січних площин на випадок задачі найкращої рівномірної апроксимації неперервного компактно значного відображення скінченновимірним чебишовським підпростором однозначних неперервних відображень Ключові слова: метод січних ...
798153
  Воротін В.Є. Модифікація механізму державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 5-10
798154
  Дронь К. Модифікація міфообразу землі-матері в художній творчості Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-42. – ISSN 0130-5263
798155
  Дронь Катерина Модифікація міфообразу землі-матері в художній творчості Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263


  Стаття є частиною праці, у якій здійснено спробу інтерпретації низки образів-символів міфопоетичної моделі світи у творчості І. Франка: чотирьох першоелементів світобудови (земля, вогонь, вода, повітря), астральних (сонце, місяць, зорі), різних ...
798156
  Польовий А.М. Модифікація моделі впливу кліматичних факторів на фотосинтез сосни в умовах півдня України / А.М. Польовий, Ю.О. Кузнєцова // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 98-105 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
798157
  Внукова Н. Модифікація моделі М. Калецького, що описує динаміку капіталу / Н. Внукова, А. Воронін // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7 (584). – С. 4-10. – ISSN 0131-775Х
798158
  Архіпов С. Модифікація моделі управління запасами Харріса-Уілсона // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 59-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
798159
  Рудківський О.П. Модифікація німецьких глухих напружених зімкнених фонем /p/i/k/ у спонтанному мовленні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 157-162. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
798160
  Кузьменко Т. Модифікація німецьких наголошених голосних у різних частинах мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 282-291. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
798161
  Лисюк В.О. Модифікація оптичних властивостей тонких плівок перехідних металів на поверхні піроелектриків йонною імплантацією : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Лисюк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 138 л. – Бібліогр.: л. 128-138
798162
  Лисюк В.О. Модифікація оптичних властивостей тонких плівок перехідних металів на поверхні піроелектриків йонною імплантацією : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.05 / Лисюк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 29 назв.
798163
  Булавін Л.А. Модифікація оптичних та магніторезистивних властивостей аморфних сплавів на основі Co дією зовнішніх чинників / Л.А. Булавін, К.Л. Вінніченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 433-438. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі наведено результати досліджень оптичних властивостей та магніторезистивного ефекту для змінного струму в аморфних і нанокристалічних стрічках сплавів на основі Со. З"ясовано, що поведінка діелектричної функції стрічок в ІЧ області (0.05-0.65 ...
798164
  Майборода Р.Є. Модифікація оцінки Каплана-Мейєра для моделі сумішей зі змінними концентраціями / Р.Є. Майборода, В.Г. Хізанов // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 103-109. – ISSN 0868-6904
798165
  Кустов М.В. Модифікація піротехнічних складів для ефективної нейтралізації кислотних та хімічно небезпечних атмосферних опадів / М.В. Кустов, В.Д. Калугін // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.В. Вамболь [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 3 (1/2018). – С. 28-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-1892
798166
  Бабіч І.Л. Модифікація поверхні композиційних електродів на основі Cu плазмою електродугового розряду / І.Л. Бабіч, А.М. Веклич, Р.В. Мінакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.213-217. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено результати досліджень впливу плазми електродугового розряду на стан поверхні композиційних електродів на основі міді (Cu-W та Си-Mo). Структурні зміни робочого шару таких електродів досліджувались металографічними методами. Показано, що ...
798167
  Шевченко В.Б. Модифікація поверхні пористого кремнію та її вплив на опричні властивості : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Шевченко В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 14 назв
798168
  Шевченко В.Б. Модифікація поверхні пористого кремнію та її вплив на оптичні властивості : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Шевченко В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 144л. – Бібліогр.: л.130-144
798169
  Варшавець П.Г. Модифікація поверхні та підвищення властивостей керамічної цегли : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Варшавець Петро Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
798170
  Сіньова Л.М. Модифікація політичноїфункції права соціального забезпечення в умовах сьогодення // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 2. – С. 311-320
798171
  Столітній А. Модифікація предметного принципу організації діяльності органів прокуратури / А. Столітній, Р. Мазурик // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2019. – № 1 (59) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 21-34. – ISSN 2311-6676
798172
  Фурик В.Г. Модифікація прибутку та рентабельності в умовах впровадження міжнародних та національних стандартів бухгалтерского обліку / В.Г. Фурик, В.Т. Гріщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-55. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Наведено методологію визначення основних форм прибутку і рентабельності з урахуванням рекомендацій Міжнародних та Національних стандартів бухгалтерського обліку. Розроблено пропозиції щодо удосконалення оподаткування.
798173
  Середа В. Модифікація протекціоністської складової зовнішньоторговельної політики в умовах глобалізації / В. Середа, Л. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-66. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснено аналіз теорії та практики використання протекціонізму в міжнародній торгівлі в умовах глобалізації. Визначено основні причини, позитивні та негативні наслідки та тенденції застосування політики протекціонізму в контексті ...
798174
   Модифікація протипухлинних препаратів наноструктурами / М.А. Заболотний, М.П. Куліш, І.С. Чекман, Г.І. Соляник, О.П. Дмитренко, Т.О. Буско, О.Л. Павленко, Л.М. Кіркілевська, Ю.М. Кондрацький // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – Т. 13, вип. 1. – С. 1-14. – ISSN 1816-5230
798175
  Мироненко Г.В. Модифікація психологічного часу особливості у просторі новітніх мультимедіа // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 54-62
798176
  Драган Л.П. Модифікація радіаційно-індукованого апоптозу лімфоїдних клітин // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 247-250. – ISBN 978-966-187-005-4
798177
  Милейко Ю.Ю. Модифікація рекурсивної процедури розв"язку задачі лінійного програмування / Ю.Ю. Милейко, Б.В. Рубльов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 273-277. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  В статті наводиться алгоритм розв"язання задачі лінійного програмування за лінійний час, який не використовує процедури рекурсії. Розглянуто його обґрунтування та показана перевага наведеного метода в порівнянні з методами, що використовують рекурсію.
798178
  Сніжко О.В. Модифікація ринку фінансових послуг під впливом фінансової консолідації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 11-15
798179
  Бичко А.В. Модифікація рідинно-кристалічної структури бімолекулярних мембран ІМ-оксид-2,4-лутидином (івіном) / А.В. Бичко, В.К. Рибальченко // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – С. 31-40. – ISSN 1023-2427


  На чорних БЛМ методом циклычних вольт-амперних характеристик показано зростання щыльносты упакування ацильних ланцюгыв та загальну кристалызацыю гыдрофобного кору лыпыдного бышару при модифыкацыъ його N-оксид -2,4-лутидином у концентраціях 10-9 - 10-5 ...
798180
  Вісьтак М.В. Модифікація рідкокристалічних структур та завадостійких сигнальних перетворювачів для оптичних сенсорних пристроїв : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Вісьтак Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
798181
  Найдьонов В.П. Модифікація світлочутливих плівок комплексами металів / В.П. Найдьонов, О.В. Блажко, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – (Хімія ; Вип. 37)


  Вивчено можливість модифікації металами тонких полімерних плівок попередньої дифузії у плівки органічного комплексоутворювача й обробкою набухлого полімеру розчином солі металу. Плівки, що містять метал, мають підвищену стійкість до дії кисневої плазми.
798182
  Сіденко В. Модифікація світової економіки під впливом новітніх факторів глобальної трансформаційної кризи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (606). – С. 18-31. – ISSN 0131-775Х
798183
  Уманців Ю. Модифікація світової фінансової системи в умовах новітніх викликів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 36-40
798184
  Гельнер І. Модифікація системи державного регулювання діяльності ТНК в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 163-166
798185
  Буднік М.М. Модифікація системи управління персоналом / М.М. Буднік, Л.С. Медяна // Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 47-48
798186
   Модифікація способу життя та дієтичне харчування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом: рекомендації європейських консенсусів та реалії життя (огляд літератури) / Д.К. Милославский, С.М. Коваль, І.О. Снгурська, Т.Г. Старченко, В.В. Божко, К.О. Юшко, О.М. Щенявська // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 11 (663). – С. 4-6, 8
798187
  Хороб С. Модифікація структури і принципів естетичної функції ремарки в українській модерністській драмі поч. ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 175-182. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
798188
  Чекайло М.В. Модифікація структури та властивостей аргіродитів Ag8SiSe6, Ag8GeSe6, Ag8SnSe6 для електроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Чекайло Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
798189
  Дощенко Галина Генадіївна Модифікація структури та властивостей міднофосфатного скла у полі електромагнітного випромінювання : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.27.06 / Дощенко Галина Генадіївна; НАНУ. Ін-т фізики напівпровідників. – К., 1999. – 17л.
798190
  Слободян О.М. Модифікація структури та електрофізичних властивостей нанопористих шарів графіту, графену та оксиду графену під впливом радіаційного випромінювання і температури : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Слободян Олександр Михайлович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
798191
  Йонак П.К. Модифікація структури та оптико-фізичних властивостей кристалів з метал-галогенними комплексами шляхом катіон-аніонного заміщення : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Йонак Павло Казимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
798192
   Модифікація структурного стану клітинних мембран органів тварин за екзогенного впливу / С.В. Хижняк, С.В. Сисолятін, С.В. Мідик, В.М. Войціцький // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 97-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2411-4049
798193
  Цимбал Л. Модифікація суб"єктів інтелектуального лідерства в глобальному економічному середовищі // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 2. – С. 77-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
798194
  Конотоп Л.Г. Модифікація суб’єктивності в історичному русі людства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 8-12. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
798195
  Воротін В.Є. Модифікація та вдосконалення механізму державного управління соціально-економічним розвитком України: регіональний вимір // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 107-110
798196
  Михайлов Б.В. Модифікація тесту тривожності Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен (методика "обери потрібне обличчя") для поглибленого дослідження тривожності у дітей дошкільного віку / Б.В. Михайлов, Н.М. Колеснік // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 36-43. – ISSN 2413-8843
798197
  Боговін О.В. Модифікація традиційного образу середньовічного лицаря у драмі Лесі Українки "Камінний господар" (командор) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 520-527. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
798198
  Волошин О.В. Модифікація трибологічних властивостей монокристалів корунду для виробів медичного і технічного застосування : Автореф. дис. ...канд. Спец. / Олександр Вікторович Волошин; НАНУ, Ін-т монокристалів. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
798199
  Ткач А.А. Модифікація трисутності образу жінки в сучасних умовах // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 159-166. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна полягає в тому, що в дослідженні вперше запропоновані напрямки відродження трисутності образу жінки в українській родинній обрядовості в сучасних умовах, перелік та характеристики; вперше проаналізована і схематично зображена ...
798200
   Модифікація узагальненого мотоду якнайменших квадратів за рахунок переходу від використання кореляційних зв"язків до дипресійних зв"язків / Б.О. Карпенко, Д.І. Заруднєв, Є.А. Якорнов, В.О. Гєлєсєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 51-57


  У статті досліджена можливість підвищення ефективності узагальненого метода якнайменших квадратів для оцінки параметрів сигналу при негауссівських помилках вимірювань, котрі виникають через негауссівість параметрів сигналів або заважаючих сигналів ...
798201
  Загоруйко Юрій Анатолійович Модифікація фізичних властивостей широкозонних напівпровідників, А2 В4 для отримання термостабільних елементів та гетероструктур для оптоелектроніки : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.02.01 / Загоруйко Ю.А.; НАНУ. Ін-тут монокристалів. – Харків, 2003. – 40с. – Бібліогр.: 50 назв
798202
  Гузар З. Модифікація фольклорних мотивів у романі Івана Франка "Перехресні стежки" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 73-80. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534
798203
  Корнєєв В.В. Модифікація форм фінансового посередництва в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 77-85.
798204
  Корнєєв В.В. Модифікація форм фінансового посередництва в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 77-85. – Бібліогр.: с. 77


  Розглянуто форми фінансового посередництва в банківській та небанківській сферах. Визначено особливості розвитку й запропоновано перспективні напрями активізації ринку фінансових послуг в Україні.
798205
  Жужа Л.О. Модифікація функцій громадянського суспільства під впливом антитерористичної операції в Україні // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 1 (11). – С. 76-86. – ISSN 2411-7587
798206
   Модифікація характеристик кремнію, стимульована магнітним, радіаційним впливом та електронним збудженням : навч. посібник / Л.П. Стебленко, А.М. Курилюк, О.М. Кріт [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2017. – 396 с. : іл.,табл. – Бібліогр.: с. 370-396
798207
  Макара В.А. Модифікація хімічного складу люмінесцентних шарів пористого кремнію в результаті старіння / В.А. Макара, В.Б. Шевченко, О.Л. Капітанчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 414-419. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів вторинної іонної мас-спектрометрії та рентгенівської фотоелектронної спектроскопії вивчалися зміни хімічного складу люмінесцентних зразків пористого кремнію (ПК) при зберіганні в атмосферному оточенні, а також вплив післяанодної ...
798208
  Стасевська О.А. Модифікація цінностей інформаційного суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 93-102. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "Стаття є продовженням наукового дослідження автора щодо нових ціннісних смислів буття людини постсучасності. Автор аналізує ціннісні основи розвитку інформаційного суспільства та доходить висновку про те, що в нових умовах відбувається не жорстке ...
798209
  Колянова Т.В. Модифікована матматична модель, що описує взаємодію антигенів та антитіл в організмі людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 90-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
798210
  Вакарчук Т.С. Модифікована модель економічного зростання, що враховує можливість державного регулювання // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 101-109. – ISSN 2074-5354
798211
  Волошина О.В. Модифікована модель оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням систематичного ризику / О.В. Волошина, Т.А. Григорова, А.К. Ауелбекова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 65-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1995-0519
798212
  Савченко А. Модифікована оцінка максимальної вірогідності в пуассонівській структурній моделі з похибками вимірювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-31. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Вивчається пуассонівська структурна модель регресії з похибками вимірювання. Побудовано виправлену T(q)-вірогідну оцінку для коефіцієнтів регресії. Отримано достатню умову строгої консистентності оцінки, коли q залежить від обсягу вибірки і прямує до ...
798213
   Модифікована пробопідготовка QUECHERS для визначення пестицидів в ягодах методом ГХ-МС / Ю.В. Коваль, В.В. Козаченко, О.О. Ткачук, Н.Г. Кобилінська // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 18
798214
  Гнатюк О. Модифікована рецепція. Видавнича практика комуністичної Польщі та образ української культури // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 183-198. – ISSN 2078-659X


  "Образ української культури, витворений видавничою практикою комуністичної Польщі, видається темою нецікавою і навіть сором’язливою — хотілося б про це чимскоріш забути, як і про виробничий роман чи славослов’я у доробку визначних письменників. Утім, ...
798215
  Кошеленко В.П. Модифікована статистична модель атомного потенціалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На основі поправки до способу підрахунку кількості станів у фазовому просторі шляхом послідовного виключення "власної" енергії електронів і введення граничних умов на межі застосовності квазікласичного наближення в кулонівському потенціалі модифікована ...
798216
  Анісімов І.О. Модифікована теорія генератора шуму Кияшка-Піковського-Рабіновича / І.О. Анісімов, А.М. Дідовик, Т.В. Фіверський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 367-374. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Чисельно досліджено режими роботи генератора шуму Кияшка-Піковського-Рабіновича з урахуванням нелінійності анодно-сіткової характеристики тріоду. Виявлено два раніше невідомі режими генерації стохастичних коливань. Досліджено ланцюжок біфуркацій, що ...
798217
  Черниш Р.І. Модифіковане адаптивно-усереднене розщеплення, його паралельна реалізація та застосування до задач метеорології : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02. / Черниш Р.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
798218
  Черниш Р.І. Модифіковане адитивно-усереднене розщеплення, його паралельна реалізація та застосування до задач метеорології : дис. ... канд фіз.-мат. наук: 10.05.02 / Черниш Р. І.; НАН України, Укр. н.-д. гідрометеоролог. ін. – Київ, 2010. – 150 л. + Додатки: л. 122-135. – Бібліогр.: л. 136150
798219
  Кривенда А. Модифіковане середовище болда для культивування діатомей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Розроблено модифікацію поживного середовища Болда для культивування діатомових водоростей в умовах неспеціалізованих колекцій мікроводоростей. Середовище апробовано на штамах 7 родів Bacillariophyta, виділених з прісноводних та грунтових біотопів. The ...
798220
  Яковенко О.Г. Модифікований біноміальний метод ціноутворення з використанням garch-процесу / О.Г. Яковенко, К.М. Заворотченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 312-321 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
798221
   Модифікований вугільно-пастовий електрод як чутлиіий датчик для вольтамперо-метричного визначення токсикантів / О.А. Запорожець, Н.І. Смик, Н.О. Туманік, Є.В. Заболотній, А.В. Заскальна // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 82
798222
  Чумаченко І. Модифікований метод визначення лабільного заліза в сироватці крові / І. Чумаченко, С. Шандренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Метою роботи було розробити та перевірити модифікацію біохімічного методу визначення лабільного заліза в плазмі крові. За основу було взято стандартний метод визначення заліза в плазмі крові з використанням колірореагенту феррозину. Суть модифікації ...
798223
  Боднарчук С.В. Модифікований метод Ейлера для слабкої апроксимації стохастичних диференціальних рівнянь, керованих процесом Вінера / С.В. Боднарчук, О.М. Кулик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 51-62. – ISSN 0868-6904


  Weak approximation scheme of solutions of stochastic differential equations driven by Wiener processes is considered.
798224
  Гунченко Ю.О. Модифікований метод оптимізації структури обчислювальної мережі автоматизованого полігону підготовки фахівців спецпідрозділів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 169-174


  Розглядається задача синтезу оптимальних обчислювальних систем автоматизованого шону підготовки фахівців спецпідрозділів. Приводиться нелінійна схема компромісів та її стосування при вирішенні цієї задачі. Розглядається модифікований метод гілок та ...
798225
  Третяк К. Смолій Модифікований параметричний метод опрацювання ГНСС мереж з корельованими вимірами та систематичними похибками // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 59-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1819-1339
798226
  Маляренко О.С. Модифікований підхід до типізації основних екомережних елементів регіонального рівня // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 114-124. – ISSN 2306-5680


  Удосконалено і доповнено типологічні класифікації екомережних ядер та коридорів, розроблено типологічну класифікацію буферних зон. Наведено тлумачення кожного таксону класифікації з необхідними прикладами. Усовершенствованно и дополнено типологические ...
798227
  Ковтун О.І. Модифікований проекційно-ітеративний метод розв"язування лінійних інтегральних рівнянь з додатковими умовами / О.І. Ковтун, О.В. Перегуда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано та обґрунтовано модифікований проекційно-ітеративний метод для лінійних інтегральних рівнянь з обмеженнями на шукану функцію. Використовуючи узагальнену допоміжну задачу, побудовано розв"язок даної задачі. Ключові слова: обмеження, ...
798228
  Орловський В.М. Модифікований тампонажний матеріал зниженої густини / В.М. Орловський, А.М. Похилко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 3. – С. 40-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-721X
798229
  Борець А.С. Модифіковані Mno2 планарні електроди для визначення гідроген пероксиду / А.С. Борець, А.А. Ковалик, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – C. 8
798230
  Мазуренко Є.О. Модифіковані біокомпозитними плівками на основі SiO2 та наноматеріалів електроди для амперометричного визначення сорбітолу і холіну : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Мазуренко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 189 л. – Додатки: л. 159-163. – Бібліогр.: л. 164-189
798231
  Мазуренко Є.О. Модифіковані біокомпозитними плівками на основі SiO2 та наноматеріалів електроди для амперометричного визначення сорбітолу і холіну : автореф. дис. … канд. хім. наук : 02.00.02 / Мазуренко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
798232
  Варченко В.В. Модифіковані вугільно-пастові електроди для вольтамперометричного визначення електроактивних сполук індольного ряду : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Варченко Вікторія Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Держ. нау. установа, Наук.-технол. комплекс "Ін-т монокристалів", НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 181 арк. – Додатки: арк. 180-181. – Бібліогр.: арк. 165-179
798233
  Варченко В.В. Модифіковані вугільно-пастові електроди для вольтамперометричного визначення електроактивних сполук індольного ряду : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Варченко Вікторія Вячеславівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
798234
  Пєсков Р.П. Модифіковані електроди на основі MnO2 та LiMn2O4 для літієвих джерел струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Пєсков Роман Петрович ; М-во освіти і науки України, держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
798235
  Горбуленко Н.В. Модифіковані нітрогеновмісними гетероциклами ізофлавоноїди. Синтез і властивості : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Горбуленко Наталія Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 265 л. – Бібліогр.: л. 158-265
798236
  Горбуленко Н.В. Модифіковані нітрогеновмісними гетероциклами ізофлавоноїди. Синтез і властивості : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Горбуленко Наталія Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 38 назв
798237
  Лавренюк О.І. Модифіковані полівінілпіролідоном епоксидні композиції для захисних покрить : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.06 / Олена Іванівна Лавренюк; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
798238
  Бокла Н.І. Модифіковані псевдовипадкові послідовності Голда в телекомунікаційних системах із кодовим розподілом каналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бокла Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
798239
  Маслова О. Модифіковані умови культивування як спосіб впливу на морфофункціональні властивості мезенхімальних клітин пуповини людини / О. Маслова, Г. Островська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-36. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження присвячено стандартизації процедури культивування мезенхімальних клітин пуповини людини. Описано ефекти збагаченої тромбоцитами плазми та синтетичних інгібіторів протеїнкіназ на культуру мезенхімальних клітин. Показано, що збагачена ...
798240
   Модифікування активованого вугілля карбациламідофосфатом для сорбції йонів Cu(II) та La(III) / Д. Кисельов, В. Овчинніков, В. Амірханов, С. Ставицька, М. Циба, О. Піддубна, О. Пузій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 38-41. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Отримано три типи активованого вугілля, модифіковані (трихлорацетил)фосфорамід дихлоридом Cl3C-C(O)N(H)P(O)Cl2. За допомогою потенціометричного титрування та ІЧ-спектроскопії виявлено утворення нових поверхневих груп, що містять рухливі протони на всіх ...
798241
   Модифікування активованого вугілля шляхом газофазного хлорування парою CН2Cl2 / К. Веселовська, В. Веселовський, В. Діюк, Б. Місчанчук, О. Бєда, О. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 51-54. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Показано, що хлорування активованого вугілля (АВ) парою CН2Cl2 забезпечує прищеплення хлору до 4,5 ммоль/г для марки ГСГД та 8,7 ммоль/г для марки СКН. Виявлено, що інтенсивне зростання маси без виходу на насичення за високих температур пояснюється ...
798242
  Рожанчук Т. Модифікування вуглеситалового електрода плівкою на основі оксиду силіцію та гемоглобіну методом електроосадження / Т. Рожанчук, Є. Мазуренко, О. Наджафова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-37. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Показано можливість модифікування вуглеситалового електрода тонкою плівкою на основі оксиду силіцію і гемоглобіну методом електроосадження. Установлено оптимальні умови модифікування електрода, за яких утворюється стійке однорідне покриття, а саме: ...
798243
   Модифікування вуглецевого волокна Cl-вмісними функціональними групами / А.А. Череменко, А.В. Вакалюк, Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, В.Є. Діюк // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 149
798244
  Еліяшів О.М. Модифікування генераторів детермінованого хаосу для систем оброблення та передавання інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Еліяшів Олег Миронович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
798245
   Модифікування каталізаторів, сорбентів, сенсорів та вивчення їх фізико-хімічних властивостей : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 321с. : 129 рис., 80 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 348 дж.


  Об"єкт дослідження - нанесені каталітичні системи на основі (і- металів в реакціях окиснення СН4, СО, Н2; модифіковані вуглецеві та силікатні сорбенти; адсорбційно-напівпровідникові сенсори газів, Мета роботи - дослідити вплив природи носіїв на ...
798246
  Ільїна О.С. Модифікування параметрів кристалів PbTe малими (до 0.5 ат. %) дозами Eu для елементів електронної техніки : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.04.07 / Ільїна Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
798247
   Модифікування поверхні активованого вугілля (трихлороацетил)фосфорамід дихлоридом / Д.В. Кисельов, В.А. Овчинніков, В.М. Амірханов, О.І. Піддубна, О.М. Пузій // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 30
798248
  Череменко А.А. Модифікування поверхні вуглецевих матеріалів для використання в реакції каталітичного розкладу сечовини / А.А. Череменко, А.В. Вакалюк, Т.М. Безугла // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 130
798249
   Модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембарн уф-ініційованою прищепленою полімеризацією функціональних мономерів / Н.В. Потворова, П.В. Вакулюк, Н.М. Юхименко, А.Ф. Бурбан // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 157 : Хімічні науки та технології. – С. 25-30. – ISSN 1996-5931


  Розроблено методики модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембран гідрофільними мономерами шляхом УФ-ініційованої прищепленої полімеризації та встановлено залежність ступеня прищеплення мономерів від параметрів модифікування. Досліджено ...
798250
   Модифікування полівініліденфлуоридних мембран наночастинками TIO2 / Д.О. Новіков, О Кравченко, І.С. Колесник, О.Я. Джоджик, В.В. Коновалова, А.Ф. Бурбан // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 156
798251
  Шепелева Л.В. Модифікування порошок нітрідц титану та термічна обробка багатокомпонентних доевтектичних сулимінів : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.01 / Шепелева Л. В.; КПІ. – К., 1993. – 17л.
798252
  Енхболд Тумуртогоогійн Модифікування природних цеолітів кластерами оксидів перехідних металів з одержанням активних каталізаторів і адсорбентів : Автореф... канд. техн.наук: 07.17.01 / Енхболд Тумуртогоогійн; Нац. техн. ун-тет України КПІ. – К., 2000. – 15л.
798253
   Модифікування систем на основі активованого вугілля меркаптоацетатом натрію / О. Задерко, Л. Гріщенко, В. Діюк, А. Савицька, В. Яцимирський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 45-47. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  На основі розроблених методик бромування поверхні активованого вугілля (АВ) одержано системи, що містять на поверхні до 0,4-0,6 ммоль/г активного брому. Показано, що введений бром при реакції з меркаптоацетатом натрію легко заміщується на сірку, що, із ...
798254
  Хрипко С.Л. Модифікування структур системи кремній - пористий кремній - нанорозмірні плівки оксидів (SiO2, SnO2, ZnO) для пристроїв електронної техніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.06 / Хрипко Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 57 назв
798255
  Вакалюк А.В. Модифікування та фізико-хімічні властивості Hal-, N- та S-вмісних вуглецевих волокон : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04, 10 / Вакалюк Анна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 206 арк. – Бібліогр.: арк. 11-14 та в кінці розділів
798256
  Вакалюк А.В. Модифікування та фізико-хімічні властивості Hal-, N- та S-вмісних вуглецевих волокон : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Вакалюк Анна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
798257
  Карбашевська Н.Я. Модифікуючий вплив гшегравітаційного навантаження на процеси перекисного окиснення ліпідів у крові опромінених щурів / Н.Я. Карбашевська, І.О. Блюм, Б.О. Цудзевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-13. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено процеси перекисного окиснення ліпідів у крові опромінених щурів у дозах 2,5 та 5,0 Гр (фракціоновано). Показано, що гіпергравітаційне навантаження 5 g виявлено модифікуючий вплив на реакцію-відповідь організму при дії іонізуючої радіації.
798258
  Собко В.М. Модифікуючий вплив магнітного поля наднизької частоти, меланіну, наноструктурованого кремнію та їх комбінації на пероксид-індуковане ушкодження тимоцитів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Собко Віктор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 137 л. – Бібліогр.: л. 111-137
798259
  Собко В.М. Модифікуючий вплив магнітного поля наднизької частоти, меланіну, наноструктурованого кремнію та їх комбінації на пероксид-індуковане ушкодження тимоцитів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Собко Віктор Михайлович ; М-во освіти науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
798260
   Модна швейна справа // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Навчально-наукову лабораторію технології та моди відкрили у Хмельницькому національному університеті.
798261
  Мартынов Семен Модная диета // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 36-37 : фото
798262
  Крылов И.А. Модная лавка / Комедия в трёх действиях И. Крылова // Илья богатырь : Волшебная опера в четырёх действиях. – Санктпетербург : В Театральной типографии, 1807. – [2], 156 с.
798263
  Крылов И.А. Модная лавка / И.А. Крылов. – Москва-Л., 1951. – 80с.
798264
  Сидоренко Віктор Модне міні у Києві : Світ краси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 158 : Фото
798265
  Римашевський Ю. Модне слово в газетному тексті (на матеріалах львівських видань за 2002-2007рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 155-159. – Бібліогр.: Літ.: с.159;
798266
  Охріменко Вікторія Модники у Греції : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 80-83 : Фото
798267
  Порхун Т.С. Модні тексти в субкультурі хіпі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 80-86. – ISSN 2226-2180


  "Модний текст – це спосіб символічної комунікації, що об’єктивує реальність і поширює способи соціальної взаємодії в субкультурі. Таким чином, елементи одягу втрачають свій повсякденний сенс і стають атрактивним фетишем, який природньо включений у ...
798268
  Порхун Т.С. Модні тенденції субкультур: бітники та хіпі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 116-124. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
798269
   Модно писати грамотно // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 4


  У День української писемності та мови понад 100 шанувальників рідного слова писали радіодиктант національної єдності в стінах Червоного корпусу. Вже п’ятнадцять років поспіль у День української писемності та мови українці пишуть радіодиктант, щоб ...
798270
   Модные столицы мира: секреты их стиля // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 3 (2942). – С. 56-59 : фото
798271
  Цветков Иван Модные формы от Koningstuin // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 50-51 : фото
798272
  Маевская Л.Д. Модные, искусственные слова, сокращения в немецком языке как отражениефрагментов реального мира // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 90-94. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
798273
  Андреевская Инна Модный атрибут и не только : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 195 : Іл.
798274
  Синичкин Павел Модный приговор советской власти // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 132-147 : фото
798275
  Гончар О.Т. Модри Камень : Оповідання та повісті: Для ст. шк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1989. – 306с.
798276
  Гончар О. Модри Камень / О. Гончар. – Київ, 1989. – 308с.
798277
  Петровска Льубица Модрозелени Алги (Cyanophyta) на република Македониja = Blue-green algae (cyanophyta) of the Republic of Makedonia / Петровска Льубица; Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Ckopje, 1997. – 142 с. – ("Флора на Республика Македониjа - алги"). – ISBN 998964926X
798278
  Широков Н.А. Модули аналитических функций, гладких вплоть до границы. / Н.А. Широков. – Л., 1982. – 43с.
798279
  Мутхана Махмуд А. Модули без кручения над нетеровыми кольцами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Мутхана А.Махмуд; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 39л. – Бібліогр.:л.38-39
798280
  Мутхана А.М. Модули без кручения над нетеровыми кольцами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Мутхана А.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 4л.
798281
  Данлыев Хайытмырат Модули без кручения над полупервичными кольцами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Данлыев Хайытмырат ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 9 с.
798282
  Данлыев Хайытмырат Модули без кручения над полупервичными кольцами : Дис... канд. физико-математ.наук: 01.01.06 / Данлыев Хайытмырат; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 80л. – Бібліогр.:л.78-80
798283
  Туганбаев Аскар Аканович Модули близкие к инъективным и проективным модулям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Туганбаев Аскар Аканович; МГУ. – М., 1977. – 8л.
798284
  Каш Ф. Модули и кольца. / Ф. Каш. – Москва : Мир, 1981. – 368 с.
798285
   Модули и программное обеспечение систем автоматизации экспериментальных исследований.. – М, 1990. – 148с.
798286
  Сычев А.В. Модули и пространственные квазиконформные отображения / А.В. Сычев. – Новосибирск, 1983. – 152 с.
798287
  Сычев А.В. Модули и пространственные квазионформные отображения. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.01 / Сычев А.В.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1979. – 22л.
798288
   Модули и системы автоматизации экспериментальных исследований.. – М, 1989. – 81с.
798289
  Кириченко В.В. Модули и структурная теория колец : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кириченко В.В.; МВ и ССО ССР, МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1985. – 14л.
798290
  Дроботенко В.С. Модули над кольцами / В.С. Дроботенко. – Ужгород, 1973. – 69 с.
798291
  Вишнякова Наталия Исааковна Модули над кольцами нормирования и представления группы типа на полем характеристики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Вишнякова Наталия Исааковна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 15л.
798292
  Вишнякова Н.И. Модули над кольцами нормирования и представления группы типа Р над полем характеристики Р : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Вишнякова Н. И.; Мин-во сельск. хоз. СССР, Харьковский сельскохозяйственный ин-т. – Харьков, 1979. – 141л.
798293
  Бернштейн И.Н. Модули над кольцом дифференциальных операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Бернштейн И.Н.; МГУ. – М, 1971. – 90л.
798294
  Ераскина Алла Петровна Модули над полным дискретно нормированным кольцом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Ераскина Алла Петровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
798295
  Освальд П. Модули непрерывности разноизмеримых функций и приближение функции алгебраическими многочленами в Lp. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Освальд П.; Моск.ин-т электрон.машиностроения. – М, 1978. – 20л.
798296
   Модули СВЧ / Л.М. Арутюнов, И.П. Блудов, В.Д. Давыдов, М.В. Колосов, В.М. Ломакин; Балашов В.П. – Москва : Радио и связь, 1984. – 70 с.
798297
  Мазовко А.В. Модули упругости, внутреннее трение и магнитострикция железо-никель-кобальтовых и некоторых никелевых сплаво : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Мазовко А. В.; АН БССР, Объед. сов. по физ. От-ни физ. мат. наук. – Минск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
798298
  Прищепионок С.Ю. Модули Хариш-Чандры и гармонический анализ на SL(2,R). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Прищепионок С.Ю.; АН СССР. Сиб. отд. Спец. совет. при Ин-те матем СО АН СССР. – Новосибирск, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
798299
  Карупу Е.В. Модулигладкости конформных гомеоморфизмов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Карупу Е.В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1978. – 10л.
798300
  Островский Л.А. Модулированные волны в линейных средах с дисперсией : учеб. пособие / Л.А. Островский, А.И. Потапов. – Горький : Издательство Горьковского университета, 1988. – 96 с.
798301
  Рогоза В.В. Модулированные последовательности импульсов в системах релейной защиты / В.В. Рогоза, Ю.Н. Холоденко. – Киев, 1980. – 44 с.
798302
  Чуистов К.В. Модулированные структуры в стареющих сплавах / К.В. Чуистов. – Киев : Наукова думка, 1975. – 231 с.
798303
  Виницкий А.С. Модулированные фильтры и следящий приём ЧМ сигналов / А.С. Виницкий. – Москва, 1969. – 548 с.
798304
  Кремер И.Я. Модулирующие (мультипликативные) помехи и прием радиосигналов / И.Я. Кремер, В.И. Владимиров, В.И. Карпухин. – Москва : Советское радио, 1972. – 480 с.
798305
  Сінаєвська В.В. Модулі життя / Вікторія Сінаєвська. – Черкаси : Вовчок О.Ю., 2019. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7508-13-6
798306
  Чупордя В.А. Модулі з обмеженнями на коцентралізатори над узагальнено розв"язними групами : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Чупордя В.А.; Дніпропетровський нац. ун-т. – Днепропетровск, 2007. – 117л. – Бібліогр.: л.104-117
798307
  Чупордя В.А. Модулі з обмеженнями на коцентралізатори над узагальнено розв"язними групами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.06 / Чупордя В.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 12 назв
798308
  Лямець А. Модулі комплектування фондів у складі автоматичних систем арабських бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 7 (240). – С. 31-36. – ISSN 2076-9326
798309
  Ізюмченко Людмила Володимирівна Модулі над нетеровими спадковими кільцями : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Ізюмченко Людмила Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 85л. – Бібліогр.:л.82-85
798310
  Ізюмченко Людмила Володимирівна Модулі над нетеровими спадковими кільцями : Автореф... кандид. фізико-математич.наук: 01.01.06 / Ізюмченко Людмила Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 11л.
798311
  Петренко Богдан Володимирович Модулі над узагальнено розв"язними групами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Петренко Богдан Володимирович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 12 с.
798312
  Петренко Б.В. Модулі над узагальнено розв"язними групами : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.01.06 / Петренко Б. В.; Дніпр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 105л. – Бібліогр.:л.100-105
798313
  Ле Корбюзье Модулор / Ле Корбюзье. – Москва, 1976. – 238 с.
798314
  Гринчук Н.І. Модулююча дія диклофенаку натрію на антибіоплівкову активність азитроміцину / Н.І. Гринчук, Н.О. Вринчану, Л.Г. Степура // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Л.Л. Давтян ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4, травень - серпень. – C. 47-55. – ISSN 0367-3057
798315
   Модулююча роль калію в ефекті вазопресину на жовчоутворення / Л.І. Жаліло, А.І. Воробей, О.Д. Синельник, Г.Б. Філь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 47-51. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Підвищення концентрації калію в судинному руслі в умовах in vivo та при перфузії ізольованої печінки щура зменшує гальмівну дію вазопресину на швидкість жовчоутворення і секрецію натрію з жовчу, а також нівелює пригнічення пептидом Na+, К+ - АТФазної ...
798316
  Бондаренко В.М. Модулярні зображення з додатковими умовами напівгрупи T2xS2 / В.М. Бондаренко, Е.М. Костишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 28-36. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2616-7700
798317
  Бондаренко Виталий Михайлович Модулярные представления диэдральных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бондаренко Виталий Михайлович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1976. – 10л.
798318
  Коляда А.А. Модулярные структуры конвейерной обработки цифровой информации / А.А. Коляда, И.Т. Пак. – Минск, 1992. – 256с.
798319
  Андрианов А.Н. Модулярные формы и операторы Гекке / Андрианов А.Н., Журавлев В.Г. – Москва : Наука, 1990. – 447 с. – Библиогр.: с. 443-445 (53 назв.)
798320
   Модуляторні ефекти глутамату натрію на функції циркулюючих клітин щурів in vivo та in vitro / М.П. Рудик, В.В. Позур, Є.В. Опейда, Д.О. Воєйкова, Н.М. Храновська, О.Г. Федорчук, Т.В. Берегова, Л.І. Остапченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 5. – С. 89-97. – ISSN 1025-6415
798321
  Калинчук Б.А. Модуляторы малых сиганлов / Б.А. Калинчук, О.А. Пичугин. – Л, 1972. – 160с.
798322
  Калинчук Б.А. Модуляторы малых сигналов / Б.А. Калинчук, О.А. Пичугин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1980. – 200 с.
798323
  Бернштам В.А. Модуляционная неустойчивость ленгморовских и спиральных волн в столкновительной плазме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Бернштам В.А. ; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1983. – 17 с.
798324
  Кардона М. Модуляционная спектроскопия : Пер.с англ. / М. Кардона. – Москва : Мир, 1972. – 416с.
798325
  Будянский В.И. Модуляционная спектроскопия глубоких локальных центов в некоторых широкозонных полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Будянский В. И.; АН УССР, Ин-т полупроводников. – К., 1974. – 16л.
798326
   Модуляционные и геофизические эффекты в космических лучах. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 176 с.
798327
  Скрипник Ю.А. Модуляционные измерения параметров сигналов и цепей / Ю.А. Скрипник. – Москва : Советское радио, 1975. – 319 с.
798328
  Кобзев А.В. Модуляционные источники питания РЭА / А.В. Кобзев, Г.Я. Михальченко, Н.М. Музыченко. – Томск, 1990. – 336 с.
798329
  Антонец Е.П. Модуляционные колебания намагниченности в ферритах и возможности их использования в схемах усиления и измерения импульсной мощности СВЧ : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.07 / Антонец Е.П. ; Моск. энергет. ин-т. – Киев, 1974. – 20 с.
798330
  Эйленкриг А.И. Модуляционные устройства для передатчиков с амплитудной модуляцией / А.И. Эйленкриг, С.Е. Гликман. – Москва : Советское радио, 1954. – 240 с.
798331
  Гуляев Ю.В. Модуляционные эффекты в волоконных световодах и их применение / Ю.В. Гуляев, М.Я. Меш, В.В. Проклов. – Москва : Радио и связь, 1991. – 150с.
798332
  Зверев В.А. Модуляционный метод измерения дисперсии ультразвука : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зверев В.А.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1953. – 3 с.
798333
  Верещагин Е.М. Модуляция в генераторах сверхвысоких частот / Е.М. Верещагин. – Москва, 1972. – 304 с.
798334
  Бежанова М.М. Модуляция в современных языках программирования / М.М. Бежанова. – Новосибирск, 1983. – 46с.
798335
  Соломатин В.С. Модуляция газового лазера с длиной волны излучения 3,39 микрона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соломатин В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1968. – 9л.
798336
   Модуляция и отклонение оптического излучения / Г.П. Катыс, Н.В. Кравцов, Л.Е. Чирков, С.М. Коновалов; Катыс Г.П. – Москва : Наука, 1967. – 176 с.
798337
  Иванов Л.П. Модуляция излучения инжекционных лазеров на основе GaAs. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Иванов Л.П.; МГУ. – М., 1974. – 14л.
798338
  Волконский Владимир Борисович Модуляция излучения лазеров сверхвысокими частотами и ее применение в фазовой светодальнометрии : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.05 / Волконский Владимир Борисович; Гос. оптический ин-т. – Л., 1979. – 22л.
798339
  Третяк О.В. Модуляция инфракрасного излучения при пьезорезонансе в GaAs / О.В. Третяк, Ю.В. Воробьев, В.Н. Захарченко // Приборы и техника эксперимента, 1971. – №5
798340
  Крымский Г.Ф. Модуляция космических лучей в межпланетном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крымский Г.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – М., 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
798341
  Крымский Г.Ф. Модуляция космических лучей и динамические свойства солнечного ветра. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Крымский Г.Ф.; Якут. гос. ун-тет. Объед. учен. совет. – Якутск, 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
798342
  Мелищук И.С. Модуляция оптического излучения с использованием ферримагнитных гранатов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Мелищук И.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
798343
   Модуляция послеоперационного противоопухолевого иммунитета.. – Рига, 1988. – 153с.
798344
  Годухин О.В. Модуляция синаптической передачи в мозге. / О.В. Годухин. – М, 1987. – 157с.
798345
  Романчук П.Р. Модуляция скорости выхода конвективных элементов на поверхность Солнца приливными силами планет // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 22-25. – (Астрономия ; Вып. 23). – ISSN 0203-7319


  Для 16-20-го циклов солнечной активности по методике, разработанной автором, вычислены значения активности (индекс: относительные числа Вольфа) через 10 дней. При согласовании теоретической и наблюдательной активности обнаружено изменение во времени ...
798346
  Сердега Б.К. Модуляційна поляриметрія / Б.К. Сердега ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : Наукова думка, 2011. – 239 с. : іл., схеми. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 224-235. – ISBN 978-966-00-1110-6
798347
  Соловйов Є.О. Модуляційні методи діагностики НВЧ приладів та їх апаратурна реалізація : Автореф... канд. техніч.наук: 05.27.01 / Соловйов Є.О.; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників спеціалізована вчена рада. – К., 1996. – 17л.
798348
  Скрипник Ю.О. Модуляційні радіометричні присторої та системи НВЧ-діапазону : Навчальний посібник / Ю.О. Скрипник, В.П. Манойлов, О.П. Яненко; МОНУ; ЖІТІ ; За ред. В.П. Манойлова. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 374с. – ISBN 966-7570-87-8
798349
  Волік В.В. Модуляційні та дифракційні ефекти на доменних та субдоменних структурах епітаксійний плівок ферит-гранатів у неоднорідних магнітних полях : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.03 / Волік В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 115л. – Бібліогр.:л.98-115
798350
  Волік Вадим Володимирович Модуляційні та дифракційні ефекти на доменних та субдоменних структурах епітаксійних плівок феритгранатів у неоднорідних магнітних полях : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.03 / Волік Вадим Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 19л.
798351
  Строцька Є.А. Модуляція активності Н+,K+-АТФази парієтальних клітин шлунка введенням прапарату "Ліпін" за умов експериментальних моделей виразкоутворення. / Є.А. Строцька, Т.І. Галенова, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-18. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Установлено підвищення активності Н+,K+-АТФази в плазматичних мембранах парієтальних клітин при різних експериментальних моделях виразки шлунка. Введення щурам препарату "Ліпін" приводило до зниження активності ферменту. It was shown increasing of ...
798352
  Бабич В.І. МОдуляція іонтранспортуючих функцій біомембран та гістамін-серотонінового метаболізму за умов зміни геомагнітного поля. : Дис... докт. біолог.наук: 03.00.13 / Бабич В.І.; Львів. держ. мед. ін-т. – К., 1994. – 323л. – Бібліогр.:л.255-323
798353
  Колосова О. Модуляція Н-рефлексу камбалоподібного м"язу людини, пов"язана зі стомленням, за умов гомосинаптичної постактиваційної депресії при парній стимуляції великогомілкового нерву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-58. – (Біологія ; вип. 2 (74)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив парної стимуляції великогомілкового нерва (n. tibialis) на амплітуду Н-рефлексу камбалоподібного м"яза (m. soleus) людини у стані спокою та його динаміку після довільного скорочення триголового м"яза литки, що викликає стомлення m. ...
798354
  Пуертас С.Д. Модуляція особистісних цінностей як чинник формування електорального вибору студентської молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 227-237
798355
   Модуляція протеїнтирозинфосфатазної активності лімфоїдних клітин уведенням препаратів сквалену та циклоферону за умов розвитку виразкової хвороби шлунка / О.В. Богданова, Л.І. Кузьменко, О.М. Кравченко, О.В. Скопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 58-59. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Установлено зниження протеїнтирозинфосфатазної активності лімфоцитів селезінки й тимусу щурів за розвитку експериментальної виразки шлунка. У більшості випадків введення сквалену та циклоферону підвищувало дефосфорилю-ючу здатність за умов розвитку ...
798356
  Панфілов М.І. Модуляція світових потоків вільними електронами : Автореф... канд. тех6н.наук: 05.12.20 / Панфілов М.І.; Мін. зв"язку України. Україн. держ.. Акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1997. – 22л.
798357
  Кофан Ірина Миколаївна Модуляція сегментарних гальмівних процесів при активації сенсорного апарату півколових каналів людини : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Кофан Ірина Миколаївна; Дніпропетровський нац. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 138 л. – Бібліогр.: л. 117-138
798358
  Кофан І.М. Модуляція сегментарних гальмівних процесів при активації сенсорного апарату півколових каналів людини : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Кофан І.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
798359
   Модуляція скорочувальної активності гладеньких м"язів кишечнику щурів в умовах дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання / В. Костенко, Т. Чамор, О. Цимбалюк, Т. Давидовська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 24-29. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X
798360
  Малєєва Г.В. Модуляція функції та експресії гліцинових рецепторів у різних клітинних системах : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Малєєва Галина Василівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
798361
  Паливода К.О. Модуляція шляхів апоптозу за участі фулеренів С60 у нормальних та трансформованих Т- лімфоцитах : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.04 / Паливода К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 200 л. – Бібліогр.: л. 116 - 200
798362
  Паливода К.О. Модуляція шляхів апоптозу за участі фулеренів С60 у нормальних та трансформованих Т-лімфоцитах : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Паливода К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
798363
  Дендемарченко Т.М. Модуляція як лексична трансформація в романі Г. Флобера "Саламбо" та його українському перекладі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 170-172. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
798364
  Козловский Е.О. Модуль " Виртуальная єлектронная доска" системы дистанционного обучения / Е.О. Козловский, Г.М. Кравцов, В.В. Лякутин // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 81-86. – ISSN 1998-6939
798365
  Никифоров К.Г. Модуль "Современные проблемы физики" в программе подготовки магистра педагогического образования (профиль "Физика") // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 71-72. – (Серія педагогічна ; Вип. 18)


  Обсуждены конкретные пути формирования образовательной программы подготовки бакалавра-магистра педагогического образования (профиль "физика") в рамках ФГОС. Авторский курс "Современные проблемы физики" описан как модуль вариативной части программы ...
798366
  Багиров Ш.Н. Модуль дренажного стока в условиях Мугани и Сальянской степи Азербайджанской ССР : Автореф... канд. с/хнаук: / Багиров Ш.Н.; АН АзССР Отд-ние биол. и мед. наук. – Баку, 1962. – 19л.
798367
  Новиков Алексей Валерьевич Модуль личности студента юридического вуза // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
798368
  Орос Ярослав Миколайович Модуль Яфета / Орос Ярослав Миколайович. – Київ : Юнаф; АртЕк, 2001. – 220с. – ISBN 966-505-062-1
798369
  Шмаргун В.М. Модульна інтегральна діагностика інтелектуальних здібностей дітей // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 3 : II Всеукраїнській науково-практичній Інтернет - конференції "Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищий школі" присвячується. – С. 325-338. – ISSN 2078-1687
798370
  Вишнівський В.В. Модульна організація позааудиторної навчальної діяльності курсантів вищого військового навчального закладу внутрішніх військ МВС України / В.В. Вишнівський, П.В. Бірюков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 99-107


  У статті розглядаються питання щодо організації позааудиторної навчальної діяльності курсантів вищого військового навчального закладу внутрішніх військ МВС України за модульним принципом. За думкою автора, модульне структурування ресурсу ...
798371
  Лупол В. Модульна система як вид навчання // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 105-106
798372
  Романовський О.О. Модульна структура і концепції інноваційного підприємницького університету // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 25-42 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
798373
  Кареков Ю.Д. Модульная аппаратура вывода и обработки информации с многканальных детекторв частиц в экспериментах на 70-ГэВ ускорителе ИФВЭ : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Кареков Ю. Д.; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1982. – 21л.
798374
  Проскурин А.А. Модульная аппаратура радиоуправления / А.А. Проскурин. – Москва : ДОСААФ СССР, 1988. – 126 с.
798375
  Остапенко А.А. Модульная графическая наглядность в преподавании вузовской педагогики / А.А. Остапенко, Т.А. Хагуров // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 3. – С. 56-75


  Технология и практика обучения.
798376
  Остапенко А.А. Модульная графическая наглядность в преподавании вузовской педагогики // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 2. – С. 103-112


  Роль и место педагогических дисциплин в вузах (особенно в классических университетах) становятся все скромнее, как и престиж педагогических профессий.
798377
  Фейс Р Модульная логика / Р Фейс. – Москва, 1974. – 520 с.
798378
  Щеголева Н.Г. Модульная организация единого валютного пространства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.47-60. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
798379
  Губа М.М. Модульная программа по географии IX класса : Современный урок географии. Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 75-77 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви
798380
  Анищенко В. Модульная система МОТ- принципиально новое явление в профессиональной подготовке персонала // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 2 (67). – С. 46-53. – ISSN 1562-529Х


  МОТ-Международная организация труда.
798381
  Тимофеева Ю.Ф. Модульная система обучения и образования как эффективный путь вхождения Российской высшей школы в Болонский процесс // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : Обзорная информация / Мин. образования и науки Российской Федерации; ФИРО. – Москва, 2007. – Вып. 8 : Модульная система обучения и образования как эффективный путь вхождения Российской высшей школы в Болонский процесс. – 68 с. – (Содержание, формы и методы обучения в высшей школе). – ISSN 0132-2338
798382
  Тарасюк А.П. Модульная система организации учебного процесса / А.П. Тарасюк, М.К. Кравцов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 171-177. – ISSN 2074-8922
798383
  Охлопков Н.М. Модульная технология решения задач математической физики / Н.М. Охлопков, В.Е. Николаев. – Иркутск, 1989. – 287с.
798384
   Модульная электронная аппаратура автоматизации экспериментальных исследований.. – М, 1987. – 133с.
798385
  Заєць В. Модульне забезпечення оподаткування імпортної продукції // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 20. – С.52 - 58
798386
  Ягодзинський В.А. Модульний подход к интегрированному обучению персонала // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-92 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
798387
  Берека В.Є. Модульний принцип організації позааудіторної навчальної діяльності студентів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 93-100. – (Педагогіка ; № 2)
798388
  Цуман К.М. Модульність як частина адаптивної архітектури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 171-176. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
798389
  Багрий И.Д. Модульно-блочный комплекс для исследования морского дна и природных вод / И.Д. Багрий, И.Г. Кирющенко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (46). – С. 128-134 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1999-7566
798390
  Постернак Н.О. Модульно-рейтингова організація навчального процесу у вищій школі / Н.О. Постернак // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2005. – С. 99-101. – (Історічні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки ; № 19)
798391
   Модульно-рейтингова система - новий методичний засіб у викладанні загальних курсів на радіофізичному факультеті Київського національного університету / І.О. Анісімов, Байраченко, і.В., І.О. Кельник, С.М. Левитський, І.І. Слюсаренко // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 56-57
798392
  Кухаренко В. Модульно-рейтингова система в дистанційному навчанні / В. Кухаренко, О. Рибалко, Н. Твердохлєбова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С. 28-30. – ISSN 1562-529Х
798393
  Полковенко О. Модульно-рейтингова система контролю знань із біологічних дисциплін у вищій школі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 150-153. – ISSN 0869-3595
798394
  Полковенко О. Модульно-рейтингова система контролю знань із біологічних дисциплін у вищій школі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 150-152. – ISSN 0869-3595
798395
  Носаченко Ї.М. Модульно-рейтингова система організації навчання у вищій школі // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 32-36. – ISBN 966-8847-12-1
798396
  Паламар Л. Модульно-рейтингова система оцінювання знань іноземців з української мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 3-9
798397
  Третяк О.В. Модульно-рейтингова система: простір для творчості // Київський університет, 1994. – №14
798398
  Золотовская Л.А. Модульно-рейтинговая система обучения: методика рейтингового контроля успеваемости курсантов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – C. 53-56. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ состояния, проблем и перспектив развития профильных юридических вузов. Предложены пути реформирования высшего юридического образования, обоснованы принципы его реформирования. Показана основная цель реформирования с позиций ...
798399
  Тесленко В.И. Модульно-рейтинговая технология как основа профессиональной подготовки учителя / В.И. Тесленко, Т.А. Залезная // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 47-51. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается организация процесса профессиональной подготовки будущего учителя в условиях применения модульно-рейтинговой технологии. Конструирование модулей осуществляется на примере учебной дисциплины «Теория и методика обучения физике». ...
798400
   Модульно-рейтинговая технология обучения. – Барнаул, 1993. – 179с.
798401
  Зварич І.М. Модульно-рейтингове навчання в системі психолого-педагогічних засад оцінювання знань студентів України і США // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 144-148. – ISBN 966-8188-07-1
798402
  Безносюк О.О. Модульно-рейтинговий контроль успішності студентів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-35. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Ідеться про різні варіанти організації контролю успішності студентів, виявляються переваги і недоліки традиційного і модульно-рейтингового контролю, а також на фактах доводяться значні переваги цієї ситеми контролю.
798403
  Гуменюк Оксана Євстахіївна Модульно-розвивальна система як об"єкт соціально-психологічного аналізу : Дис... канд. психолог.наук: 19.0.05 / Гуменюк Оксана Євстахіївна; Держ. Акад. керів. кадрів освіти АПН України. – К., 1999. – 185л. – Бібліогр.:л.141-185
798404
  Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальна система як об"єкт соціально-психологічного аналізу. : Автореф... Канд,психол.наук: 19.00.05 / Гуменюк О.Є.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 19л.
798405
  Фурман А.В. Модульно-розвивальна технологія проведення лекційних курсів у сучасному університеті // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 68-72. – ISSN 1810-2131
798406
  Кучерявий О.Г. Модульно-розвивальне навчання у вищій школі: аспекти проектування : монографія / О.Г. Кучерявий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 279, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 264-277. – ISBN 978-966-194-111-2
798407
  Гірняк А. Модульно-розвивальний підручник як засіб проектування соціально-культурно-психологічного простору освітньої взаємодії // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 130-134. – ISBN 978-966-654-520-9
798408
  Цымбалова Т.А. Модульное жилище в структуре городской среды // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 227-240. – ISSN 2415-8151
798409
  Махутов Б. Модульное обучение информатике на основе компетентного подхода. // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 94-99
798410
  Конышева А.В. Модульное обучение как средство управления самостоятельной работой студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 18-25. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается проблема управления самостоятельной работой студентов в вузе с использованием модульного метода обучения, который дает возможность каждому студенту самостоятельно планировать выполнение предлагаемых заданий и их количество, что ...
798411
  Королева Н. Модульное обучение при изучении курса "Профессиональная педагогика" / Н. Королева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С. 63-67. – ISSN 1562-529Х
798412
   Модульные измерительно-вычислительные системы для автоматизации механических испытаний.. – К, 1987. – 212с.
798413
  Гузик В.Ф. Модульные интегрирующие вычислительные структуры / В.Ф. Гузик. – Москва : Радио и связь, 1984. – 216 с.
798414
   Модульные КАМАК-системы автоматизации эксперимента.. – Минск, 1990. – 206с.
798415
  Ермаков Владимир Афанасьевич Модульные системы автоматизации экспериментов на базе ЭВМ для времяпролетных измерений : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Ермаков Владимир Афанасьевич; Объединенный ин-т ядерных исследов. – Дубна, 1996. – 17л.
798416
  Мирошин Д.Г. Модульные технологии обучения в корпоративных учебных заведениях. // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 48-52.
798417
  Свобода И. Модульные транзисторные усилители и приемники / И. Свобода. – Москва : Энергия, 1976. – 152 с. – (Массоваая радиобиблиотека ; Вып. 908)
798418
  Веревка О.В. Модульный анализ задач статистической обработки временных рядов / О.В. Веревка, И.Н. Парасюк. – Київ, 1978. – 49с.
798419
   Модульный анализ.. – Новосибирск, 1978. – 115с.
798420
  Мендубаева З.А. Модульный подход к построению учебника нового формата // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 56-58. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются противоречия между спецификой федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения, основанных на компетентностном подходе к пониманию целей и результатов профессионального образования, фиксирующих положение о ...
798421
  Кресникова Н. Модульный подход к проведению переписи земель, используемых для сельськохозяйственных целей // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. науч.-исслед. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 12. – С. 21-25. – ISSN 0235-2443
798422
  Королев С.Н. Модульный принцип построения образовательных программ переподготовки и повышения квалификации // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (50). – С. 152-156. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматривается процесс подготовки и переподготовки на основе модульного принципа построения образовательных программ. Раскрывается применение модульного подхода к построению содержания программ, предполагающего использование методов активного ...
798423
  Гудимова Л.И. Модульный урок по теме "Дальневосточный экономический район" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 58-62. – ISSN 0016-7207
798424
   Модульовані фактором переносу до Candida гальмівні ефекти аденозинтрифосфорної кислоти та нітропрусиду натрію на гладенькі м"язи taenia coli / Н.В. Радченко, Т.Л. Давидовська, О.В. Цимбалюк, Н.В. Меленевська, М.С. Мырошниченко, Л.С. Холодна // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 49-54. – ISSN 1023-2427


  Методом модифікованого одинарного сахарозного містка та тензометрії досліджено дію імуноактивної субстанції лейкоцитів - фактора переносу клітинної імунної реактивності, індукованого Candida на електричну та скоротливу активнысть гладеньком"язових ...
798425
  Янковська Ж. Модус "національного буття" та "генетично-чуттєвий" фольклоризм поеми Т. Шевченка "Наймичка" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 127-135


  У статті зроблено спробу розкрити модус "національного буття" у соціально-побутовій поемі Т. Шевченка "Наймичка", а також проаналізувати її сутнісні зв"язки з народною творчістю в контексті романтичної літератури першої половини-середини ХIХ ст.
798426
  Лапко О. Модус екзистенції митця в поемі Тодося Осьмачки "Поет" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 39-42. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
798427
  Шаповал М. Модус інтертекстуальності як критерій художності літературного тексту // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 58-63. – ISBN 978-966-171-217-0
798428
  Ромащенко Л. Модус національного і соціального в романі-епопеї "Людолови" Зінаїди Тулуб // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 184-197. – ISBN 978-966-493-297-1
798429
  Андрусів С.М. Модус національної ідентичності : Львівський текст 30-х років 20 ст. / Стефанія Андрусів. – Львів ; Тернопіль : Львівський національний університет ім. І.Франка ; Джура, 2000. – 340 с.
798430
  Микитин І.Я. Модус пограниччя: рефлексії з приводу полівалентності літературознавчих інтерпретацій // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 133-141. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
798431
  Вигодованець Н. Модус свободи у поезії Надії Панчук (від "Заповідного лісу" (1993) - до "Конспекту свободи" (2012)) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 30-33. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
798432
  Царук А. Модус сліду в романі А. Мороза "Четверо на шляху" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 152-156. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
798433
  Ніка О.І. Модус у староукраїнській літературній мові другої половини XVI - першої половини XVII ст. : монографія / О.І. Ніка ; [відп. ред. Л.І. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – 437, [6] с. – Бібліогр.: с. 373-438. – ISBN 978-966-655-404-1
798434
  Корольов І.Р. Модус увічливості кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і американців: авто- і гетеростереотипи // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 92-120


  У статті розглядаються стереотипні уявлення українців, росіян, литовців і американців про когнітивно-семіотичний модус увічливості як складника національної кооперативної комунікативної поведінки. Охарактеризовано теоретичні основи вивчення ввічливості ...
798435
  Погребняк О.А. Модус України в чеській прозі кінця XX - початку XXI століття: типологія і жанрологія : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Погребняк Олена Альбертівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 223 арк. – Бібліогр.: арк. 199-223
798436
  Погребняк О.А. Модус України в чеській прозі кінця XX - початку XXI століття: типологія і жанрологія : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Погребняк Олена Альбертівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
798437
  Лещенко А.М. Модус християнського релігійного символу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 190-192
798438
  Кибрик А.А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 3-21. – ISSN 0373-658Х
798439
  Нарівська В. Модуси декадансу: перехідний зміст // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 136-142. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
798440
  Рогожа М.М. Модуси ідеї відповідальності в соціокультурних обставинах середини XX - початку XXI століть. Частина 1 // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 47-53. – ISSN 2616-9967


  "Досліджуються соціокультурні чинники, термінологічні колізії і модуси ідеї відповідальності в західноєвропейському соціокультурному просторі. У першій частині статті окреслюється передісторія сучасного поняття відповідальності, вказуються особливості ...
798441
  Погребняк О. Модуси іншості : Україна і українці у чеській прозі ХХ-ХХІ ст. / Олена Погребняк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Бланк-Прес, 2018. – 262, [2] с. – Імен. покажчик: с. 256-263. – Бібліогр.: с. 232-255. – ISBN 978-966-8843-28-0
798442
  Римаренко Т.Ю. Модуси культурно-аксіологічного аспекту семіотики образотворчого мистецтва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 123-131
798443
  Карповець М. Модуси людського тіла у світі міста // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 150-158. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Аналізуються модуси людського тіла у міській культурі. З"ясовується, що основними модусами є тіло городянина (своє тіло), фланера (проміжне тіло) і туриста (чуже тіло), які утворюють сукупну тілесну карту міста".
798444
  Раенкова М.І. Модуси організації Web 3,0 контенту Інституту журналістики / М.І. Раенкова, В.Е. Фадєєва // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 406-411
798445
  Корольов І. Модуси привітання в українській та англійській кооперативній комунікативній поведінці // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 133-139. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (305) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
798446
  Забіяка І.В. Модуси рецепції чеського літературного авангарду в Україні : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Забіяка Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 225 л. – Додатки: л. 205-225. – Бібліогр.: л. 176-204
798447
  Забіяка І.В. Модуси рецепції чеського літературного авангарду в Україні : автореф. дис. ... канд. філол. наук ; 10.01.05 / Забіяка Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
798448
  Гурбанська А.І. Модуси творення народних характерів у ранній творчості В. Дрозда (на матеріалі повістей "Семирозум" та "Ирій") // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 84-89
798449
  Кіосак Д.В. Модуси трипільської кременевої індустрії на етапі В1 // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 66-83. – ISSN 2312-6825
798450
  Герасимчук В.А. Модуси художності в онтологійному вимірі літературного тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 135-138. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються модуси художності в онтологійному вимірі тексту філософського роману ХХ ст., аналізуються деякі модифікації цієї категорії - зокрема, метахудожність, поетична художність, концептуальна художність. In the article the moduses of ...
798451
  Соловей О. Модуси художньої прози Василя Стуса (Травматичний досвід та етика опору літератури) // Стусознавчі зошити : [наук. альманах] / [співред.: О. Соловей, О. Пуніна]. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – Зошит 1. – С. 96-105. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 6)
798452
  Журавльова Т.В. Модуси часу в досвіді людського існування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 162-166. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто модуси часу на фоні первинної цілісності часу та способи його досвіду в контексті людського існування.
798453
  Шнітун І.І. Модуси часу і діалог культур // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 27-38
798454
  Лавринович Л. Модуси часу у структурі ліричних творів творів Т. Шевченка // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 101-112. – ISSN 2304-9383
798455
  Ніка О.І. Модусні смисли у староукраїнській літературній мові другої половини 16- першої половини 17 ст. : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Ніка О.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
798456
  Ніка О.І. Модусні смисли у староукраїнській літературній мові другої половини 16 - першої половини 17 ст. : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ніка О. І.; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2009. – 474 л. – Бібліогр.: 405-474
798457
  Приходько Е.А. Модусы духовности / Е.А. Приходько, С.О. Лебедева // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С.75-777. – ISSN 1684-2618
798458
  Беломестнова Н.В. Модусы мышления в естественно-системных детерминантах // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 2 (58). – С.37-48
798459
  Гиавер Д. Модхейм. Два года в Антарктике : Научная Норвежско- Британск - Шведская экспедиция 1949 - 1952 гг. / Д. Гиавер. – Москва : Географгиз, 1958. – 256с.
798460
  Славолюбова Л.Д. Мое беспокойное небо. / Л.Д. Славолюбова. – М., 1974. – 88с.
798461
  Спиров М.П. Мое богатство / М.П. Спиров. – М., 1965. – 127с.
798462
  Гурченко Л.М. Моё взрослое детство / Л.М. Гурченко. – М., 1982. – 285с.
798463
  Гурченко Л.М. Моё взрослое детство / Л.М. Гурченко. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 285 с.
798464
  Ядов В.А. Мое видение будущего социологии // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 10. – С. 4-11. – ISSN 1561-2465
798465
  Кнейпп С. Мое водолечение / С. Кнейпп. – К., 1990. – 352 с.
798466
  Кнейпп С. Мое водолечение : Средства для излечения болезней и сохранения здоровья. / С. Кнейпп. – Репринтное издание. – К., 1991. – 160с.
798467
  Ковалев Д.М. Мое время / Д.М. Ковалев. – М, 1977. – 333с.
798468
  Кочетков В Мое время : книга стихотворений / В Кочетков. – Москва : Современник, 1980. – 304 с. – (Библиотека поэзии "Россия")
798469
  Старшинов Н.К. Мое время : Стихи / Н.К. Старшинов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 286с.
798470
  Юмбер М.Т. Мое второе "я" / М.Т. Юмбер. – М., 1982. – 380с.
798471
  Юмбер М.Т. Мое второе "я" / М.Т. Юмбер. – М., 1987. – 494с.
798472
  Станиславский К.С. Мое гражданское служение России / К.С. Станиславский. – М., 1990. – 652с.
798473
  Милчев И.. Мое далекое детство / И. Милчев. – М., 1980. – 110с.
798474
  Иваненко Анна Мое еврейское счастье : Правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 68-78 : Фото
798475
  Кузнецова М. Мое життя / М. Кузнецова. – Х., 1931. – 23с.
798476
  Стороженко Н. Мое знакомство с П.А. Кулишем // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 285-291
798477
  Раджабов З.Ш. Мое знакомство со Швейцарией / З.Ш. Раджабов. – Душанбе, 1968. – 32с.
798478
  Байтеряков С. Мое золото // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 137-143. – ISSN 1728-8568
798479
  Даниэль М Мое золотое детсво / М Даниэль. – Москва, 1939. – 203 с.
798480
  Цветов А.И. Мое и наше / А.И. Цветов. – Л., 1963. – 67с.
798481
  Смирнов С.В. Мое и наше / С.В. Смирнов. – Москва, 1973. – 95с.
798482
   Мое и наше. – Москва : Советская Россия, 1973. – 190, [2] с.
798483
  Сальникова Л.С. Мое и Наше / Л.С. Сальникова. – М., 1986. – 93с.
798484
  Адаван Моё имя Рамасешан / Адаван ; пер. с тамил. [В. Фурники ; предисл. А. Дулянского]. – Москва : Радуга, 1985. – 221 с.
798485
  Панченко В.И. Мое имя. / В.И. Панченко. – Рига, 1966. – 63с.
798486
  Довженко А.Р. Мое исцеляющее слово / А.Р. Довженко. – 2-е изд. – Київ, 1989. – 192с.
798487
  Попов В.А. Мое лето / Владимир Попов. – Сыктывкар, 1970. – 60 с.
798488
   Мое лучшее стихотворение.. – М, 1961. – 303с.
798489
  Челидзе О.С. Мое магнитное поле : поэмы / Отар Челидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 156 с.
798490
  Амосов Н.М. Моё мировозрение / Н.М. Амосов. – Киев : [б. и.], 1992. – 62 с.
798491
  Цирулик Д.А. МОе мнение. / Д.А. Цирулик. – Благовещенск, 1954. – 52с.
798492
  Вагнер Н. Мое море / Н. Вагнер. – Ленинград, 1946. – 184с.
798493
  Ковалевский М. Мое научное и литературное скитальчество // Историческое миросозерцание Грановского : Речь на торжеств. акте Имп. С.-Петерб. ун-та 8 февр. 1896 г. / Н. Кареев. – Санкт-Петербург, 1896. – 61-80 с.
798494
  Губарева О.И. Мое начало / О.И. Губарева. – Ростов -на-Дону, 1985. – 30с.
798495
  Виноградов И. Мое несказанное слово / И. Виноградов. – Москва, 1969. – 392с.
798496
   Мое несказанное слово.. – М, 1963. – 31с.
798497
   Мое Нечерноземье.. – Л, 1979. – 12с.
798498
  Кук Ф.А. Мое обретение полюса / Ф.А. Кук. – Пер.с англ. – Москва : Мысль, 1987. – 348с.
798499
  Смышляев Ю.М. Мое окно / Ю.М. Смышляев. – Фрунзе, 1974. – 78с.
798500
  Иванов В.В. Мое отечество : Повести, рассказы, очерки / В.В. Иванов. – Москва, 1985. – 352с.
798501
  Моуэт Фарли Мак-Гилл Мое открытие Америки / Моуэт Фарли Мак-Гилл. – М, 1987. – 158с.
798502
  Вяткина Н. Мое открытие Америки / Надежда Вяткина // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 4. – С. 22-25
798503
  Маяковский В. Мое открытие Америки. / В. Маяковский. – Москва, 1949. – 95с.
798504
  Маяковский В.В. Мое открытие Америки. / В.В. Маяковский. – Москва, 1963. – 94с.
798505
  Осетров Е.И. Мое открытие Москвы / Е.И. Осетров. – М, 1981. – 351с.
798506
  Осетров Е.И. Мое открытие Москвы / Е.И. Осетров. – М, 1987. – 304с.
798507
  Щипачев С. Мое отношение / С. Щипачев. – Москва, 1963. – 32с.
798508
  Винер Н. Мое отношение к кибернетике, ее прошлое и будущее / Н. Винер. – Москва, 1969. – 25с.
798509
  Исакина Юлия Мое первое знакомство с Израилем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 78-85 : фото
798510
  Горбатов Б. Мое поколение / Б. Горбатов. – Москва : Советский писатель, 1947. – 378 с.
798511
  Горбатов Б.Л. Мое поколение / Б.Л. Горбатов. – Москва, 1948. – 375с.
798512
  Горбатов Б.Л. Мое поколение / Б.Л. Горбатов. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 384с.
798513
  Захаров Г.Я. Мое поколение / Г.Я. Захаров. – Одесса, 1957. – 79с.
798514
  Поскребышев О.А. Мое поколение / О.А. Поскребышев. – Ижевск, 1960. – 68с.
798515
  Дагуров В.Г. Мое поколение / В.Г. Дагуров. – Сврдловск, 1963. – 39с.
798516
  Палийчук Б.Д. Мое поколение / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1964. – 126с.
798517
  Горбатов Б.Л. Мое поколение / Б.Л. Горбатов. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 608с.
798518
  Бражнин И.Я. Мое поколение / И.Я. Бражнин. – Ленинград, 1968. – 656с.
798519
  Горбатов Б.Л. Мое поколение / Б.Л. Горбатов. – Кемерово, 1980. – 334с.
798520
   Мое поколение. – М, 1986. – 246с.
798521
  Шутов В.В. Мое поколение. / В.В. Шутов. – Сталино, 1950. – 80с.
798522
  Каныгин В.А. Мое поколение. / В.А. Каныгин. – Горький, 1960. – 91с.
798523
   Мое поколение.. – Челябинск, 1961. – 76с.
798524
  Смеляков Я.В. Мое поколение. / Я.В. Смеляков. – М., 1972. – 207с.
798525
  Луговской В.А. Мое поколение. Мускул. Страдания моих друзей / В.А. Луговской. – Москва, 1932. – 164с.
798526
  Касаткин П.Е. Мое поле / П.Е. Касаткин. – Воронеж, 1979. – 94с.
798527
  Вальденберг В.Е. Мое политическое кредо // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 112-114. – ISSN 0042-8744
798528
  Ань Цинянь Моё понимание философии гуманизма И.Т. Фролова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 151-162. – ISSN 0042-8744
798529
  Молчанов-Сибириский Мое предместье / Молчанов-Сибириский. – Иркутск, 1985. – 256с.
798530
  Берилов Н.Т. Мое Приазовье / Н.Т. Берилов. – Сталино, 1958. – 35с.
798531
   Мое Приднепровье. – Москва, 1974. – 142с.
798532
  Яковлев В.Н. Мое призвание / В.Н. Яковлев. – М, 1963. – 301с.
798533
   Мое призвание.. – М, 1969. – 154с.
798534
  Сухов Ф.Г. Мое призвание. / Ф.Г. Сухов. – М, 1971. – 118с.
798535
  Морозова Н.А. Мое пристрастие к Диккенсу: Семейн. хроника, ХХ в. / Н.А. Морозова. – М., 1990. – 255с.
798536
  Морозова Н.А. Мое пристрастие к Диккенсу: Семейная хроника. ХХ век / Н.А. Морозова. – М., 1990. – 256с.
798537
  Юрин М. Мое родное / М. Юрин. – Саратов, 1957. – 40с.
798538
  Нажимеденов Ж. Мое рождение : стихи и поэма / Ж. Нажимеденов; пер. с каз. А.Юдахина. – Москва : Советский писатель, 1982. – 71 с.
798539
  Кулешов А.А. Мое свидетельство / А.А. Кулешов. – Москва, 1960. – 336 с.
798540
  Пахомов В.Ф. Мое село / В.Ф. Пахомов. – М., 1974. – 63с.
798541
  Чеприн Ю.П. Мое сердце с тобой / Ю.П. Чеприн. – М, 1970. – 630с.
798542
  Цянь Сюнь Мое скромное мнение о соединении марксизма с традиционной китайской культурой // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 148-157. – ISSN 0042-8744
798543
  Олейник С.И. Мое слово / С.И. Олейник. – Киев : ГИХЛ, 1951. – 128с.
798544
  Олейник С.И. Мое слово : Стихи / С.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1951. – 120с.
798545
  Люшнин Г.И. Мое слово / Г.И. Люшнин. – М., 1959. – 164с.
798546
  Агашина М.К. Моё слово : Стихи и поэма / М.К. Агашина. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 71с.
798547
   Мое слово о мире. – Минск, 1987. – 45с.
798548
  Азероглу Б. Мое солнце : стихи / Б. Азероглу. – Баку : Детиздат, 1950. – 75 с.
798549
  Вецкалне С. Мое счастливое несчасть : стихи / С. Вецкалне; пер. с лат. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 160 с.
798550
   Моей души предел желанный. – К, 1986. – 319с.
798551
  Письменная В. Моему сыну / В. Письменная. – Пг. – 198с.
798552
  Манов Е. Моето първо лято. Роман / Е. Манов. – София, 1980. – 236с.
798553
  Даръл Д. Моето семейство и други животни / Д. Даръл; прев. О. Иванова. – София : Отечество, 1984. – 174 с.
798554
  Мартулков А. Моето учество во революционерните борби на Македониіа / А. Мартулков. – Сокпіе, 1954. – 390 с.
798555
  Лозинський А. Моє бачення / Аскольд Лозинський. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2015. – 267, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2911-72-5
798556
  Круковець О.В. Моє відкриття відкриттів / О.В. Круковець. – Київ, 1984. – 336 с.
798557
  Скоропадський П. Моє дитинство в Україні // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 24-29. – ISSN 0868-9644
798558
  Журавков В. Моє друге прочитання книжки Юрія Щербака "Україна в епоху війномиру" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-15 січня (№ 1/2). – С. 7
798559
  Ізотов М. Моє життя-моя робота / М. Ізотов. – Х., 1934. – 144с.
798560
  Юра Г.П. Моє життя / Г.П. Юра. – К, 1987. – 181с.
798561
  Пришиба П.В. Моє життя : спогади / Павло Пришиба ; [упоряд. М. Ткач ; ред. Х. Ткач]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2014. – 479, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2646-78-8
798562
  Гедін С. Моє життя в подоражах / С. Гедін. – Київ; Одеса : Молодий більшовик, 1935. – 314с.
798563
  Ачакзай Абдул Самад Хан Моє життя і виживання : автобіографія Абдула Самада Хана Ачакзая (1907-1973) / [пер. з пушту: В. Івашко та д-р Гулам Сарвар]. – Хмельницький : Мельник А.А., 2018. – 464 с. : портр., іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Кн. у суперобкл. - Словник: с. 444-446. – ISBN 978-617-7600-38-0
798564
  Ачакзай Абдул Самад Хан Моє життя і виживання: фрагменти автобіографічної книги // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 115-207. – ISSN 0320-8370


  Пакистанський політик розповідає про своє життя.
798565
  Коваленко П.Т. Моє знайомство з Лесею Українкою / П.Т. Коваленко, 1958. – [6] с. – Окремий відбиток
798566
  Копач О.Ю. Моє знайомство з письменницею Наталеною Королевою // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 464, жовтень : жовтень. – С. 28-29
798567
  Боднарчук І. Моє знайомство з Юрієм Стефаником // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 457, березень : березень. – С. 30-32
798568
  Баєв Б.Ф. Моє і наше. / Б.Ф. Баєв. – К., 1960. – 40с.
798569
  Парахневич М.П. Моє і твоє дитинство : повісті / М.П. Парахневич. – Київ, 1984. – 112 с.
798570
  Бровченко В.Я. Моє імення - комсомол : поезії / В.Я. Бровченко. – Херсон, 1960. – 56 с.
798571
  Бараташвили М. Моє квавілеті. (Квіти кохання) / М. Бараташвили. – Київ, 1968. – 103с.
798572
  Баран Є.М. Моє листування з Ростиславом Міщуком // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 365-373. – (Слово). – ISSN 2304-7402
798573
  Субтельний О. Моє лишається моїм, а твоє віднині - твоїм. Історичний вимір асиметричних взаємин України з Росією // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах.Суспільно-політичний журнал. / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 11. – С.38-46. – ISSN 0868-8273
798574
  Кулініч О. Моє місто - Токіо // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 березня (№ 48/49). – С. 14
798575
  Герберт З. Моє місто : вірші // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 20-27
798576
  Войновський П. Моє найвище щастя : Спомини / П. Войновський. – Львів : Олени Теліги, 1999. – 304 с. – ISBN 966-7601-00-5
798577
  Скальська У. Моє недовге знайомство з Іриною Вільде // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 5/6 (787/788). – С. 85-89. – ISSN 0868-4790
798578
  Стадниченко Ю.І. Моє неспокійне серце : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1961. – 103 с.
798579
  Абрагам Петер Моє одруження з принцесою : повість / П. Абрагам ; [пер. з нім. Наум Фірсель]. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 176 с. : іл.
798580
   Моє перше знайомство з журналом "Слово і час"
798581
  Коробчук П. Моє покоління - вільне, занадто вільне, розхристане / Спілкувалася Н. Пасічник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 8


  Розмова з українським поетом та прозаїком Павлом Коробчуком про його творчий шлях, сучасну українську белетристику
798582
  Горбатов Б.Л. Моє покоління / Б.Л. Горбатов. – Київ, 1970. – 342с.
798583
  Петровський Я. Моє право і обов"язок як громадянина : книга спогадів / Ярослав Петровський ; в авт. ред. В. Петровського та С. Петровської. – Київ : КИТ, 2015. – 383, [1] с. : іл. – Укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-2279-44-3
798584
  Голубенко П. Моє привітання Павлові Вірському // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 202, листопад : листопад. – С. 8-11
798585
  Журавков В. Моє прочитання книги Юрія Щербака "Україна в епоху війномиру" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 47/48). – С. 10-11
798586
  Караванський С. Моє ремесло : поезії / Святослав Караванський. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1981. – 184 с.
798587
  Рудик С.К. Моє рідне село = My native village / Станіслав Рудик. – Київ : Акад. наук вищої освіти України, 2012. – 177, [1] с., [48] с. фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-071-8


  До Наукової бібліотеки ім. Максимовича. 18.04.13. Підпис
798588
  Бача Ю. Моє розуміння значення Тараса Шевченка : до 200-річчя від дня народження українського Генія // Технічні вісті : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 2013. – № 1 (37) , 2 (38). – С. 122-124. – ISSN 1992-8149


  Велич і значення Тараса Шевченка для українського народу.
798589
  Бача Ю. Моє розуміння значення Тараса Шевченка // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 15-20. – ISSN 0130-6936
798590
  Михайлюк І.А. Моє село / І.А. Михайлюк. – Ужгород, 1986. – 213с.
798591
  Нагнибіда М.Л. Моє серце в степах : Книга поезій / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 127с.
798592
  Стефаник В.С. Моє слово : Оповідання. – Львів : Накл. укр.-рос. вид. спілки, 1905. – 179 с. – Перепл. разом з: Дорога / Стефаник, 1901. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 86)


  Зміст: Діти; Синя книжечка; Засїданє; З міста йдучи; Підпис; Лист; Сьвятий вечеp; У коpшмі; Побожна; Виводили з села; Стpатив ся; Лесева фамілїя; Катpуся; Майстеp; Мамин синок; Ангел; Осїнь; Шкода; Hовина; Сама саміська; Лан; Вечіpня година; Моє слово; ...
798593
  Стефаник В.С. Моє слово : Оповідання. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1905. – 112 с. : портр. – (Літературно-Hаукова Бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] ; Сеp. 1; Ч. 86)


  Зміст: Діти; Синя книжечка; Засїданє; З міста йдучи; Підпис; Лист; Сьвятий вечеp; У коpшмі; Побожна; Виводили з села; Стpатив ся; Лесева фамілїя; Катpуся; Майстеp; Мамин синок; Ангел;
798594
  Стефаник В.С. Моє слово : Вибрані твори / В.С. Стефаник. – Київ : Молодь, 1950. – 164с. – У кн. стаття: Василь Стефаник / С.А. Крижанівський
798595
  Стефаник В.С. Моє слово : Новели / В.С. Стефаник. – Львів : Каменяр, 1971. – 96с.
798596
  Стефаник В. Моє слово : Новели та оповідання для серед.та старш.шкільн.віку / В. Стефаник. – Київ : Веселка, 1991. – 190с. – ISBN 5-301-00821--8
798597
  Стефаник Василь Моє слово : Новели, оповідання, автобіогр. та критичні матеріали, витяги з листів:Для середн.та старшого віку / Стефаник Василь; Упоряд.:передм. Л.Дем"янівської. – 2-е вид., доп. – Київ : Веселка, 2000. – 319с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0; 966-01-0049-3
798598
  Стефаник В.С. Моє слово : Новели, оповідання, автобіографічні та критичні матеріали, витяги з листів. Для середнього та старшого шкільного віку / В.С. Стефаник; Упор., передмова і примітки Л. Дем"янівської. – Київ : Веселка, 2001. – 319с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0161-9
798599
  Бондарчук Моє студентське життя (1989-1994) / Бондарчук, (Пупенко) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 267-271. – ISSN 2075-437X
798600
   Моє Тернопілля = My Ternopil region : [науково-популярне видання] / [голов. ред. Я. Буяк ; фото: Е. Кислинський та ін. ; пер. англійською: Л. Бабій, В. Бурдяк]. – Тернопіль : Новий колір, 2009. – 199, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: c. 196. – ISBN 978-966-2061-21-5
798601
  Ясинецька-Єгорова Моє щасливе місце - бібліотека! // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 60-61. – ISSN 2518-7341


  Пропонуємо Вам своєрідну літературну історію-сповідь молодого бібліотекаря, яка власним прикладом переконує, що професія бібліотекаря є багатогранною та найчудовішою в світі. Можливо ця сповідь буде використана вами задля популяризації цієї чудової ...
798602
  Перепеляк І.М. Моєї радості печаль... : любов. лірика / Іван Перепеляк. – Харків : Майдан, 2004. – 129, [2] с. : іл. – ISBN 966-8478-78-9
798603
  Сом М.Д. Моєї радості сльоза : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 113 с. – ISBN 5-333-00559-1
798604
  Шаповал Микола Терентійович Моєї радості тепло : Поезії / Шаповал Микола Терентійович; Іл. Ю.І. Киянський. – Харків : Прапор, 1976. – 79с. : іл.
798605
  Марченко О.А. Моєму вічному вчителю (до 80-річчя академіка НАН України А.Г. Наумовця) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 119-124. – ISSN 1027-3239


  2 січня 2016 р. виповнилося 80 років від дня народження видатного вченого i організатора науки, відомого у світі фахівця в галузі фізичної електроніки i фізики поверхні, віце-президента НАН України академіка НАН України Антона Григоровича Наумовця.
798606
  Алчевська Х.О. Моєму краю : Поезиї Христі Алчеської. – Чернівці : Hакл. Ростислава Заклинського ; [Дpук. Т-ва "Руська Рада"], 1914. – 31 с. – (Всеукраїнська бібліотека ; Ч. 7)


  На тит. арк. примірника № 11885 надпис: На знак пам"яти про першу зустріч року 1922. Христя Алчевська На тит. арк. примірника № 11886 надпис: Шановній Вірі Олександровні Матушевській - авторка На тит. арк. примірника № 104462 надпис: До книгозбірні ...
798607
  Федорова О.В. Можайск. / О.В. Федорова. – М., 1981. – 288с.
798608
  Успенский В.Д. Можайское направление. / В.Д. Успенский. – М, 1978. – 159с.
798609
  Сысоева Э.М. Можгинский дом культуры / Э.М. Сысоева. – Ижевск, 1967. – 17с.
798610
  Голубенко Іван Може вміститися сльоза... : Мати й Україна: з народних джерел, з українських поезій / Голубенко Іван. – Київ : Ін-тут громадянського суспільства, 2002. – 176с. – ISBN 966-7672-32-8
798611
  Луніна І. Може, вже час скористатися наявними резервами? Через тінізацію, корупцію та пільги майже третина ПДВ не надходить до бюджету // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 травня (№ 19). – С. 1, 3


  "Уряд може успішно виконувати свої зобов"язання (як щодо боргових виплат, так і щодо соціальних видатків бюджету), якщо скарбниця держави має необхідні податкові доходи. За підсумками 2018 р. обсяг недоотриманих державним бюджетом України доходів ...
798612
  Левицький В. Може, все не так // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 6/7). – С. 16
798613
  Єщенко М. Може, згрішила // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 43 (296), 5 листопада 2015. – С. 42
798614
  Пилипчук Д. Може, то лиш мені... : Поезії / Дмитро Пилипчук. – Київ : Генеза, 2004. – 112с. – ISBN 966-504-249-1
798615
  Ревенко А. Може, час запроваджувати субсидії на продукти харчування? Про наші споживчі ціни й індекси // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 7


  "Березневий індекс споживчих цін по Україні вперше було опубліковано із затримкою - не 9 квітня, а наступного дня. Такого раніше ніколи не траплялося. Календаря публікації експрес-випусків дотримуються у Держстаті неухильно. Причому 9 квітня, як і мало ...
798616
  Латур Бруно Можем ли мы вернуться на Землю? : часть 1. 1861-1911. Эпоха великих научных и технологических открытий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 20-32 : фото
798617
  Дессенс А. Можем ли мы изменить климат? / А. Дессенс. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 119с.
798618
  Розин В.М. Можем ли мы проектировать себя сами ? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 12. – С.8-26. – ISSN 0235-1188
798619
  Бозкурт И. Может быть, однажды = Bir Gun Belki : [роман] / Исмаил Бозкурт ; пер. с турец. Тудоры Арнаут. – Киев : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2005. – 259, [1] с. – Парал. тит. л. на турец. яз. - Пер. изд.: Bir Gun Belki / Ismail Bozkurt. Istanbul, 2000. – ISBN 966-8188-26-8
798620
  Арабаджи М.Б. Может ли возникнуть астрономия в обществе слепых от рождения? (визуальные образы как основание "Ultimate reality") // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 4-6
798621
   Может ли Германия победить? : Ресурсы и стремления ее народа по наблюдениям американца ; (Пер. с англ.). – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1915. – 144 с.
798622
  Брутенец К.Н. Может ли Европа сказать "нет" американскому патронажу? // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 5. – С. 41-69. – ISSN 0130-3864
798623
  Писсаридес К. Может ли жесткость заработных плат объяснить волатильность безработицы? // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 65-88. – ISSN 0042-8736


  В статье рассматривается неспособность классических моделей поиска и подбора объяснить циклическую волатильность доли принятых на работу безработных. Автор – лауреат Нобелевской премии в области экономики 2010 г. – показывает, что процесс создания ...
798624
  Бесчетникова С.В. Может ли искусство быть деструктивным? (Антиутопический дискурс в раннем творчестве Виктора Ерофеева) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 271-280. – ISBN 966-581-617-9
798625
  Маккибен Билл Может ли Китай стать зеленым? Китай: зеленый или черный? / Маккибен Билл, Жерар Грег // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 134-147 : фото
798626
   Может ли крыса быть ищейкой? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 199 : Іл.
798627
  Пономаренко В.В. Может ли машина мыслить: точка зрения кибернетики и философии // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 179-181. – ISBN 978-966-622-589-7
798628
   Может ли машина учить?. – Горький, 1963. – 40с.
798629
   Может ли фаранг стать ламой? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 62-66 : фото
798630
  Гаврилов Л.А. Может ли человек жить дольше? / Л.А. Гаврилов. – Москва : Мысль, 1985. – 124с.
798631
  Борисов П.М. Может ли человек изменить климат / П.М. Борисов. – Москва : Наука, 1970. – 192с.
798632
  Андреев-Кривич Может собственных Платонов... : повесть [о М.В. Ломоносове : для ст. школьного возраста] / Андреев-Кривич С.А. – Москва : Детская литература, 1974. – 207 с. : ил.
798633
  Андреев-Кривич Может собственных Платонов... : повесть о великом поморе : [повесть о М.В. Ломоносове : для ст. школ. возраста] / С.А. Андреев-Кривич ; [худож. Р.С. Климов]. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1986. – 334, [1] с., [5] л. ил. : ил.
798634
  Токмакова И. Может, нуль не виноват? / И. Токмакова. – Москва : Малыш, 1984. – 80 с.
798635
  Бей Маисса (Алжир) Может, поговорим о чем-нибудь другом... : рассказ // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 74-77. – ISSN 0321-5075


  Алжирська жіноча література
798636
  Жуховицкий Л.А. Может,редко встречаемся? / Л.А. Жуховицкий. – Москва : Советская Россия, 1974. – 72 с.
798637
  Бахнов В.Е. Можете жаловаться! / В.Е. Бахнов, Я. Костюковский. – М, 1951. – 48с.
798638
  Устинов С.Л. Можете на меня положиться / С.Л. Устинов. – М., 1986. – 206с.
798639
   Можжевеловое настроение : наш week end // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 44-49 : Фото
798640
  Димчевский Н.В. Можжевеловый корень / Н.В. Димчевский. – М., 1983. – 63с.
798641
  Семакин В.К. Можжевельник / В.К. Семакин. – Ижевск, 1956. – 80с.
798642
  Шильдебаева Кулян Можжевельник / Шильдебаева Кулян. – М., 1986. – 125с.
798643
  Туулик Ю.К. Можжевельник выстоит и в сушь : роман, повести, эссе / Юло Туулик ;. – Москва : Советский писатель, 1976. – 175 с.
798644
  Басюк Віктор Можлива еволюція Росії і національна безпека США та України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 7-9. – ISSN 1728-6220
798645
  Корсак К. Можлива роль університетів у повторенні українцями прадавнього глобального цивілізаційного внеску / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 23-31. – ISSN 1682-2366
798646
  Лазуренко Д.В. Можливе утворення конденсату скалярних полів зовнішнім електричним полем в околі нейтронної зірки / Д.В. Лазуренко, В.М. Горкавенко, А.В. Тугай // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 177-180
798647
  Корсак Ю. Можливий відгук вищої школи на технологічні та суспільні зміни // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 46-51. – ISSN 2078-1016


  Зроблено прогноз майбутнього і вказані бажані зміни вищої освіти в умовах початку третьої технологічної революції. Досліджено причини особливої виразності явища автоматизації суспільства у Швеції.
798648
  Оппоков В Є. Можливий вплив ... / В Є. Оппоков
№3. – 1935. – с.
798649
  Сафранов Т.А. Можливий вплив змін температурного режиму на рекреаційно-туристичну діяльність в регіонах України / Т.А. Сафранов, В.М. Хохлов, А.І. Волков // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – C. 18-28. – ISSN 2311-0902
798650
  Брижик Л.С. Можливий механізм впливу електромагнітного випромінювання на перенесення зарядів у біосистемах / Л.С. Брижик, А.А. Єремко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 9-18. – ISSN 1023-2427
798651
  Соляник Г.І. Можливий механізм домінування метастатичних клітин гетерогенної пухлини // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 59-64. – ISSN 1023-2427
798652
  Косицький М.М. Можливий механізм передачі енергії у молекулярних системах у рамках моделі зв"язаних заряджених осциляторів / М.М. Косицький, СкурськийС.І, О.П. Демченко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 72-82. – ISSN 1023-2427
798653
  Перетятко Г.В. Можливий негативний вплив ЗМІ на моральну свідомість людей в Україні: правові проблеми протидії // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина : наукове видання / Львівська лабораторія прав людини і громадянина. – Львів, 2010. – Праворозуміння крізь призму герменевтики / Дудаш Т.І. – С. 68-75. – (Сер.1 Дослідження та реферати ; вип. 23). – ISBN 978-966-547-345-9
798654
  Пономаренко О. Можливий потенціал повторного використання різних типів промислових відходів гірничовидобувної галузі України / О. Пономаренко, О. Юшин, О. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-66. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено інформацію про основні типи промислових відходів та їх можливу класифікацію. Подана оцінка перспектив повторного використання промислових відходів гірничовидобувних підприємств. The articles discusses information about the basic ...
798655
  Сутюшев Т.А. Можливий розвиток воєнної ситуації на сході України та у державі в цілому // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 21-28. – ISSN 2078-7480
798656
  Мосенкіс Ю.Л. Можливі додаткові принципи між родинних порівняльно-історичних досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 126-128. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Досліджуються додаткові принципи компаративних досліджень мов різних родин (на доповнення до принципів, розроблених О.С. Мельничуком). Пропонується враховувати можливість давніх редуплікаційно-дисиміляційних процесів розвитку структури коренів у мовах ...
798657
  Одосій О. Можливі економічні наслідки формування зони вільної торгівлі між Україною а Європейським Союзом для вітчизняного агропродовольчого сектору // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 307-317. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
798658
  Нагірна В.П. Можливі загрози сільському господарству України з позицій екобезпеки / В.П. Нагірна, І.Г. Савчук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (627). – С. 71-83. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
798659
  Березницька Н.О. Можливі зміни берегів у Дністровському лимані під впливом відносного здіймання рівня Чорного моря // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 54-60 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
798660
  Вишньов В. Можливі зміни в американській ядерній доктрині після президентських виборів 2008 року у США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 36-38
798661
  Ревера О.З. Можливі зміни стоку Дністра під впливом господарської діяльності / О.З. Ревера, С.Г. Кочубей, С.С. Левківський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 62-70 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 23)
798662
  Гудима Д. Можливі зміни та доповнення до Конституції України щодо прав людини (експертне обговорення, ініційоване робочою групою Конституційної Комісії, 14 травня 2015 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 238-242. – ISSN 1026-9932


  14 травня 2015 р. у залі засідань ученої ради Національного університету "Києво-Могилянська академія" з ініціативи судді Європейського суду з прав людини у відставці, заступника голови Конституційної Комісії з питань прав, свобод та обов"язків людини і ...
798663
  Бєгун В.В. Можливі кроки вирішення завдань регулювання безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 25-26. – Бібліогр.: 5 назв
798664
  Масюк Т.В. Можливі механізми дії енкефалінів на секреторну функцію печінки / Т.В. Масюк, Є.М. Решетнік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 74-78. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  Проаналізовано можливі механізми реалізації гіпохолеретичних ефектів опіоїдних пептидів - лей- і мет-енкефалінів на секреторну функцію печінки. Наведена модель "регуляторного каскаду" енкефалінів і власні експрериментальні дані свідчать, що регуляторні ...
798665
  Зелінська М. Можливі моделі розвитку інституту президенства в Україні // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 69-78.
798666
  Рязанова Н. Можливі напрями використання зарубіжного досвіду трансферу технологій об"єктів інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 26-30. – ISSN 1608-6422
798667
  Смокович М. Можливі напрями удосконалення виборчого та процесуального законодавства України / М. Смокович, С. Кальченко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 4-11.
798668
  Кобута І.В. Можливі наслідки для АПК від інтеграції України до митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 33-39. – ISSN 1993-6788
798669
  Борейко В.І. Можливі наслідки збільшення мінімальної зарплати в Україні вдвічі // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 25-29. – ISSN 2313-8246
798670
  Вишневський В.П. Можливі наслідки зменшення експортного мита в рамках приєднання України до СОТ : податки / В.П. Вишневський, О.В. Лук"яненко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 28-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
798671
  Мадяр Р. Можливі наслідки реалізації євроінтеграційної стратегії України та роль транскордонного співробітництва в активізації даного процеса // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 44-52. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
798672
  Фабрика А.А. Можливі наслідки реалізації нового підходу до вивчення циклу гуманітарних та соціально–економічних дисциплін у вишах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
798673
  Козьменко Л.С. Можливі наслідки фінансової кризи для промислового регіону // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 100-103
798674
  Капітоненко М. Можливі підсумки можливої агресії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 березня (№ 39). – С. 8


  Початок Росією війни з Україною покладе край одразу декільком політичним проектам.
798675
  Колмаков Є.О. Можливі підходи до реконструкції Львівської площі в м. Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 282-286. – ISSN 2077-3455
798676
  Зайківський О. Можливі порушення прав інтелектуальної власності при розробці озброєння та військової техніки / О. Зайківський, О. Оністрат // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (96). – С. 38-48. – ISSN 2308-0361
798677
  Приймаченко В.В. Можливі причини фальсифікації листа псевдо-Арістея // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 188-194. – ISSN 1608-0599
798678
  Калінчук О. Можливі ризики для ЄС та Ірану в контексті енергетичної безпеки // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 58-60. – (Політичні науки)
798679
  Бербенець О.В. Можливі ризики підписання угоди про асоціацію з поглибленою зоною вільної торгівлі Україна–ЄС // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 57-60. – ISSN 2310-0974


  Розглянуто необхідність впровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Обгрунтовано, чому саме з ЄС. Визначено виклики і можливі ризики та шляхи їх подолання, а також виділено переваги і можливості ...
798680
  Кагановська О.М. Можливі світи і наратив крізь призму текстових концептів // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 52-57. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
798681
  Лупанова В.В. Можливі світи персонажу художнього тексту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі роману А. Хейлі "Аеропорт") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 351-352. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
798682
  Єлізаров М.О. Можливі способи збирання ціанобактерій з поверхні водойми / М.О. Єлізаров, С.В. Дігтяр, С.В. Шлик // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 91-95 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1995-0519
798683
  Вишньов В.М. Можливі стратегії Індії у відповідь на пакистанську терористичну загрозу в ядерній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 21-24
798684
  Краковська С. Можливі сценарії кліматичних умов у Тернопільській області впродовж XXI ст. / С. Краковська, Н. Гнатюк, Т. Шпиталь // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 55-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
798685
  Баклан К. Можливі сценарії розвитку ситуації в Афганістані та Центральній Азії після 2014 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 92-95
798686
  Джус С.І. Можливі сценарії розвитку фондового ринку України в умовах нестабільної економічної ситуації та глобальної військової кризи 2018-2025 років // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – C. 315-319. – ISBN 978-617-571-143-9
798687
  Іванова О.Ю. Можливі типи білінгвізму у сучасних двомовних суспільствах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 86-91
798688
  Ступак С. Можливі фактори впливу на діяльність ОКУ в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 19-25. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1608-6422
798689
  Родіна О.Е. Можливі шляхи захисту від рейдерів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 102-103.
798690
  Бєліков О. Можливі шляхи протидії рейдерським захопленням // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 115-119.
798691
  Прокопенко О.В. Можливість аномальної температурної залежності порога чутливості мікрохвильового детектора на основі магнітних наноструктур в області низьких температур / О.В. Прокопенко, Д.І. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 244-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано шумові властивості мікрохвильового детектора на основі тунельних магнітних наноструктур (МНС), керованих спін-поляризованим струмом, в області низьких температур. Показано, що за умови використання у зазначених МНС матеріалів з достатньо ...
798692
  Кашинцева О. Можливість визнання авторського права на знаки для товарів і послуг не слід відкидати // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.11-13. – Бібліогр.: 11 н.
798693
  Кулик В.В. Можливість визначення коефіцієнта нафтонасиченості за допомогою узгодженого комплексу стаціонарних нейтронних методів / В.В. Кулик, М.С. Бондаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-33. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  На основі виконаних теоретичних, експериментальних і свердловинних досліджень показано принципову можливість визначення коєфіцієнта нафтонасиченості порід-колекторів узгодженим комплексом нейрон-нейтронного каротажу за повільними, надтепловими і ...
798694
  Мороз М.О. Можливість використання гідродинамічної кавітації в очищенні стічних вод // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 23-24
798695
   Можливість використання даних інфразвукового моніторинга під час ідентифікації природи сейсмічних подій / О.І. Лящук, Ю.А. Андрущенко, Ю.О. Гордієнко, Є.В. Карягін, І.В. Корнієнко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 6. – С. 105-114 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 111-112. – ISSN 0203-3100
798696
  Юзефович К. Можливість використання Інтернет-ресурсів у вивченні юридичної іноземної мови // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 413-414
798697
  Андрійчук В. Можливість використання існуючих теоретико-концептуальних підходів й інструментарію для подолання фінансово-економічної кризи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 12-16. – ISSN 1728-6220
798698
  Рєзнікова Н. Можливість виникнення валютних криз в Україні в контексті руху фінансових потоків // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. Спецвип. / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2004. – № 6/7 : Другий Міжнародний фінансовий форум. м. Одеса 25-27 червня 20004 р. – С. 3-6
798699
  Репіло Ю.Є. Можливість виникнення та існування корупційних загроз у системі вищої військової освіти / Ю.Є. Репіло, С.В. Тарасов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 157-164. – ISSN 2311-7249


  Подано опис явища корупції в системі вищої військової освіти та можливих загроз, з якими вищі військові навчальні заклади, у зв"язку з цим можуть зіткнутися. Для аналізу джерел інформації застосовано метод контент-аналізу. При цьому, за об"єкти ...
798700
  Росоховатський І.М. Можливість відповіді : Науково-фантастичні повісті та оповідання / І.М. Росоховатський. – Київ : Молодь, 1986. – 271с. – (Пригоди. Подорожі. Фантастика)
798701
  Картузов М. Можливість відшкодування нематеріальної шкоди, заподіяної невиконанням зобов"язань за договором // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 29-33
798702
  Картузов М. Можливість відшкодування нематеріальної шкоди, заподіяної невиконанням зобов"язань за договором // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 82-87.
798703
  Палатний Т.П. Можливість впливу фокусованим ультразвуком на структури мозку через черепну кістку щура / Т.П. Палатний, В.А. Трушина, А.К. Барицький, Ю.П. Горго // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 115-123. – ISSN 1023-2427
798704
  Кузьмін П.В. Можливість впровадження європейських науково-технічних стандартів,як передумова геоекономічного розвитку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 117-118
798705
  Клименко В. Можливість врегулювання особистих немайнових відносин подружжя шлюбним договором // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 281-282. – ISBN 978-966-301-169-1
798706
  Ястремська І. Можливість дезінтеграції Пакістану як фундоментальна загроза системі безпеки Південного флангу Євразії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 137-140
798707
  Валкевич О.М. Можливість діалогу як форми інтелектуального бунту // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 106-108
798708
  Пазюра Н. Можливість для творчого спілкування // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 8


  Завідувач кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету, доктор педагогічних наук, доцент Наталія Позюра про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету ...
798709
  Раданович Н.М. Можливість з"ясування природи загальнодозвільного юридичного регулювання шляхом вивчення історичної еволюції заборон // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 285-291. – ISSN 2306-9082
798710
  Науменко М.А. Можливість заміни ПДВ в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 56-62. – Бібліогр.: на 11 пунктів
798711
  Глотов С. Можливість застосування законодавства про авторське право до творів у цифровій формі // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 10-16.
798712
  Макаренко О.М. Можливість застосування клітинних ліній астроцитів та мікроглії при дослідженні препаратів для терапії патологій головного мозку / О.М. Макаренко, Р.С. Довгий // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 4, т. 1 (113). – С. 19-24. – ISSN 2077-4214
798713
  Будз В.П. Можливість застосування концепту "самоорганізація" для аналізу суспільних явищ // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 30-32
798714
   Можливість застосування процедури термінологічного моніторингу під час розробляння національних стандартів у космічній сфері / К.В. Рудько, Г.В. Матус, О.О. Красножон, А.І. Посікан // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 5 (117). – С. 17-24. – ISSN 2307-4949
798715
  Ромащенко І. Можливість захисту публічних прав цивільно-правовими способами захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 108-110. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі наукових джерел та прикладів судової практики з"ясовується можливість застосування цивільно-правових способів захисту у публічно-правових відносинах. В статье на основе научных источников и примеров судебной практики выясняется ...
798716
  Ромащенко І. Можливість захисту цивільних прав способами захисту іншої галузевої належності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-60. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується питання про можливість захисту цивільних прав способами захисту іншої галузевої належності, в тому числі конституційно-правовими та адміністративно-правовими способами захисту. Автором встановлюються критерії віднесення способів ...
798717
  Логвинов М.В. Можливість і дійсність / М.В. Логвинов. – Київ, 1960. – 40с.
798718
  Андрущенко В. Можливість і дійсність конституційного процесу в европейському просторі освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 9-12. – ISSN 2078-1016


  Одним із головних завдань сьогодення є впровадження ефективних технологій підготовки нового вчителя для об"єднаної Європи XXI століття. Аксіологією такої підготовки має слугувати загальна ціннісна платформа європейського світу, а узгодженні норми, які ...
798719
  Давиденко О.П. Можливість і доцільність поглиблення спеціалізації Української РСР по виробництву будівельних матеріалів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 101-109 : Табл.
798720
  Ступницький О. Можливість і доцільність створення офшорних зон в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 136-147


  Зазначено, що основним джерелом утворення і накопичення нелегальних капіталів в Україні є ухилення від сплати податків.
798721
  Клевцов А.І. Можливість і технічна реалізація (на прикладі архітектурно-будівельної науки) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
798722
  Сергеєва О.Р. Можливість криз і необхідність антикризового управління на вітчизняних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 70-73. – ISSN 2306-6814
798723
  Мокринська З.В. Можливість наближення в"єтнамських стандартів бухгалтерського обліку до МСФЗ // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 33-37. – ISSN 2306-6814


  Стаття присвячена вивченню особливостей ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у В"єтнамі. Наведено фактори, що вплинули на формування сучасної облікової практики. Здійснено аналіз етапів створення системи в"єтнамських ...
798724
  Спасибо І. Можливість набуття права власності на об"єкти самочинного та незавершеного будівництва // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 101-108. – ISSN 1993-0909
798725
  Шелейко О.В. Можливість набуття терористичними угрупованнями ядерної зброї // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2012. – Вип. 60 (№ 5). – С. 778-779. – ISSN 2076-1554
798726
  Шувалова І. Можливість неможливого: лабораторна робота Жозе Сарамагу // Критика. – Київ, 2010. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 45


  Жозе?ді Соуза Сарамагу - португальський письменник, класик світової літератури, володар багатьох літературних премій та нагород, у тому числі відзначений і Нобелівською премією в галузі літератури 1998 року.
798727
  Уельбек М. Можливість острова : роман / Мішель Уельбек; [пер. з франц. І.С. Рябчия]. – Харків : Фоліо, 2007. – 414с. – (Література). – ISBN 978-966-03-3778-7
798728
   Можливість отримання сходинок Шапіро з оптимальними параметрами для джозефсонівських контактів, включених у резонатор поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, Я.І. Кишенко, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-29. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фізичні основи виникнення на вольт-амперній характеристиці (ВАХ) джозефсонівського контакту сходинки Шапіро. Проаналізовано можливість отримання сходинки Шапіро з оптимальними характеристиками. Визначено умови, що відповідають максимуму ...
798729
   Можливість передачі вірусу тютюнової мозаїки насінню соняшника залежно від терміну зберігання / Н.А. Князєва, А.Л. Бойко, О.А. Кондратюк, С.О. Смирнова, Л.В. Свиридовська, С.М. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 33)


  Доведено можливість передачі насінню соняшника вірусу тютюнової мозаїки (ВТМ). Встановлено, що при тривалому зберіганні насіння створюється загроза розповсюдження вірусів у природних умовах. Виявлено кореляцію між терміном зберігання та концентрацією ...
798730
  Богачов Андрій Можливість перекладу. До герменевтичної феноменології перекладу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 3 : Філософія перекладу. – С. 5-21. – ISSN 0235-7941
798731
  Борейко В. Можливість поєднання в сучасних економіках ідей кейнсіанства та монетаризму // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 17-20. – ISSN 1729-7206
798732
  Шишкін В. Можливість покладення на працівників повної матеріальної відповідальності // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 15-18.
798733
  Малеєв А.К. Можливість права як визначальної риси людини // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 60-61
798734
  Вовчак Р. Можливість проведення правових експертиз у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 113-115
798735
  Телик Т.В. Можливість реалізації обертання рульового гвинта гелікоптера електроприводом // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 67-68. – ISBN 978-617-7571-72-7
798736
  Литвинегнко О. Можливість реалізувати себе - стовідсоткова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  Звернення випускника Військового інституту КНУТШ до першокурсників.
798737
  Філіпова Г. Можливість реконструкції стінних розписів храму Миколи Притиски в Києві за аналогією Всіхсвятської церкви Києво-Печерської Лаври // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 440-442. – ISBN 978-966-171-795-3
798738
  Кулініч О. Можливість репосту зображень як підстава їх вільного використання без комерційної мети // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 335-337
798739
  Мартинчук К.О. Можливість реформування ортодоксальних релігій згідно феміністичних уявлень // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 115-117
798740
  Дмитрук О.Ю. Можливість розвитку індустріального туризму шляхом організації екскурсійного обслуговування на підприємствах харчової промисловості на прикладі міста Києва / О.Ю. Дмитрук, А.О. Сторожук, Кс.М. Мішалова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 115-121 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
798741
  Ковальчук Я.В. Можливість розширення кола фізичних осіб, які мають право на обов"язкову частку в спадщині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 151-154
798742
  Карпов Н.С. Можливість та допустимість компромісу у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-54.
798743
  Тугай А.В. Можливість утворення вакуумного конденсату скалярних полів зовнішнім електричним полем в околі астрофізичних об"єктів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 136-139. – (Серія : Ракетно-космічна техніка ; вип. 17, т. 2). – ISSN 9125-0912
798744
  Бичкова С.С. Можливість участі в наказному провадженні інших учасників цивільного процесу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 51-59
798745
  Степура Є.А. Можливість штучного збільшення зимових опадів у Північно-Західному Причорномор"ї (на прикладі Миколаївської області) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 100-104
798746
  Носар С.В. Можливість штучного збільшення зимових опадів у Північно-Західному Причорномор"ї (на прикладі Миколаївської області) / С.В. Носар, Є.А. Степура // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 26-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
798747
  Коротич В.О. Можливості : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1970. – 235 с.
798748
  Митрофанов І.І. Можливості "вільного плавання" кримінально-виконавчого права // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 188-198. – ISSN 2304-4556
798749
  Денисенко М. Можливості активізації інвестування в сучасних умовах // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 0131-775Х
798750
  Петров Д. Можливості Базель ІІ для розбудови ефективної системи оцінки та управління кредитними ризиками / Д. Петров, М. Помазанов // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 5-7
798751
  Теренко О. Можливості базової освіти дорослих у подоланні неграмотності: канадський досвід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 12-22. – ISSN 2312-5993
798752
  Гуменюк О. Можливості браузерів у галузі комп"ютерного перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 351-363


  У статті акцентуються проблеми викладання сучасних інформаційних технологій у перекладацькій діяльності. Дослідження виконане на матеріалі мережевих засобів.Увага приділяється моливостям та ефективності використання веб-браузерів у галузі перекладу для ...
798753
  Рабінович П. Можливості вдосконалення законодавчого запезпечення права людини на свободу віросповідання в Україні / П. Рабінович, Л. Ярмол // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.16-27
798754
  Лондар О.С. Можливості вдосконалення управління державними гарантіями в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 31-38
798755
  Карпов О.Н. Можливості взаємодії правоохоронних органів України, які з компетентними органами зарубіжних держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 549-553. – ISSN 1563-3349
798756
  Перепелиця В. Можливості вивчення динаміки реального ВВП в Україні / В. Перепелиця, Варфоломєєв // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 29-33 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
798757
  Женжера С.В. Можливості визначення наукового статусу соціальних моделей в межах концепції теоретичного знання В. С. Стьопіна // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 264-274


  Стаття присвячена дослідженню можливостей застосування концепції тео- ретичного знання В. С. Стьопіна для філософсько-методологічного аналізу стру- ктури теоретичних моделей у суспільствознавстві в умовах формування постне- класичного типу ...
798758
  Длугунович Н.А. Можливості використання MSProject в управлінні проектами розробки програмного забезпечення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 115-123. – ISSN 2524-0056
798759
  Балик У.О. Можливості використання QR-кодів у контексті досягнення цілей маркетингових комунікацій / У.О. Балик, М.В. Колісник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 113-119. – ISSN 0321-0499
798760
  Орлова Н. Можливості використання боргових цінних паперів для активізації інвестиційної діяльності // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 138-144.
798761
  Сєдов А.О. Можливості використання БПЛА середнього цінового сегменту для картографування сільськогосподарських ресурсів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 22-29 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
798762
  Мазепа І.П. Можливості використання викладачем мультимедійного комп"ютера при проведенні заняття з граматики англійскої мови // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 188-190. – (Педагогічні науки)


  У статті визначається роль комп"ютеризованого навчання у вивченні іноземної мови; описуються можливості використання викладачем мультимедійного комп"ютера при проведенні заняття з громатики англійської мови, зокрема, використання комп"ютера як засобу ...
798763
  Козак І.В. Можливості використання географії персоналій у вихованні учнів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
798764
  Худоба Володимир Можливості використання геоінформаційних технологій в рекреаційній діяльності НПП "Сколівські Бескиди" / Худоба Володимир, Руминська Зоряна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 95-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
798765
  Дацко О. Можливості використання досвіду Європейської асоціації університетів у практиці вітчизняних закладів вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 3-13. – ISSN 2312-5993
798766
  Панкевич О. Можливості використання досвіду зарубіжних країн в створенні правових норм у сфері підтримки обдарованих дітей // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 25-34. – ISBN 978-966-2633-03-0
798767
  Стойка О.Я. Можливості використання досвіду функціонування вищої освіти США в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 269-271. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
798768
  Сошко Н.В. Можливості використання зарубіжного досвіду підвищення ефективності місцевого оподаткування для України // IV Міжнародна науково-практична конференція "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації" : 15-16 листоп. 2012 р. : тези доповідей та виступів / "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 98-99. – ISBN 978-966-2188-36-3
798769
  Захматов В.Д. Можливості використання імпульсної захисної техніки для підтримки громадського порядку / В.Д. Захматов, С.Г. Івахненко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 21-24 : фото
798770
  Кравченко Т.В. Можливості використання інтегрованих показників оцінювання фінансового стану підприємства / Т.В. Кравченко, В.О. Шевченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 145-154


  Проаналізовано сучасні підходи до оцінювання фінансово стану на основі інтегрованих показників. Досліджено сутність методу дискримінантних показників платоспроможності, моделі Альтмана, моделі вірогідності банкрутства Спрінгейта, дискримінантної ...
798771
  Банщиков П. Можливості використання інтернет-технологій у маркетинговій діяльності компаній / П. Банщиков, В. Паздрій, І. Ващенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 20-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
798772
  Кондратович С.В. Можливості використання конструкцій дренажних модулів для покращення регулювання рівнів грунтових вод // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 74-76 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
798773
  Мельник А.В. Можливості використання космічних знімків при оновленні топографічних карт різних масштабів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 211-215


  В даній роботі розглядаються можливості інтеграції нових технологій, що з’являються, особливо зображень, отриманих за космічними знімками із супутників, та програмних засобів автоматичного визначення змін на місцевості, у вирішенні питань оновлення ...
798774
  Пархоменко Г.О. Можливості використання матеріалів ДЗЗ у моніторингових дослідженнях урбанізованих територій (на прикладі м. Києва) : фотограмметрія і дистанційне // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 28-32 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
798775
  Грищенко А.І. Можливості використання методології Value-at-Risk для оцінки валютних ризиків в українських умовах курсоутворення : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 73-79 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
798776
  Назимко Є. Можливості використання методу системного аналізу під час дослідженя інституту покарання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 89-93
798777
  Артемчук О.Р. Можливості використання мобільних додатків під час вивчення планіметрії в середній школі / О.Р. Артемчук, М.П. Мороз // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 9-15. – ISSN 2413-1571
798778
  Соболєвський П.А. Можливості використання моделі теорії ігор в галузі прагматики // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 169-175


  Теоретико - ігрова прагматика - це відносно молода галузь формальної прагматики, що має тенденції до стрімкого розвитку. Основною логікою пояснення прагматичних феноменів в моделі теорії ігор є те, що прагматичні ситуації розглядаються в якості гри між ...
798779
  Суярко В.Г. Можливості використання підземних і шахтних вод Донбасу як гідромінеральної сировини / В.Г. Суярко, І.К. Решетов, К.О. Безрук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 7-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
798780
  Гончаренко В.Г. Можливості використання психоаналізаторів у судочинстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 40-47. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье рассматриваются вопросы широкого внедрения в уголовное судопроизводство средств и методов инструментального исследования психофизиологических параметров личности. Обосновывается допустимость применения психоанализаторов с процессуальных и ...
798781
  Куценко С.Ю. Можливості використання соціальних мереж у діяльності музеїв України // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 145-157. – ISSN 2078-0133
798782
  Кобан О.Г. Можливості використання соціологічного підходу Євгена Ерліха у здійсненні правосуддя // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 4 (150). – С. 56-62. – ISSN 2312-1831
798783
  Рабінович С.П. Можливості використання соціолого-правових підходів Ганса Кельзена при аналізі конституційних змін 2004–2014 років в Україні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 162-171. – ISSN 1993-0909
798784
  Іванова Н.О. Можливості використання сучасних методів вимірювання морфометричних та гідравлічних параметрів поверхневих водотоків (на прикладі річок басейнів Верхнього Пруту та Сірету) / Н.О. Іванова, М.Г. Настюк, В.В. Нікоряк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 51-60. – ISSN 2306-5680
798785
  Зелінська С.О. Можливості використання технологій доповненої реальності в інформаційно-освітньому середовищі ВНЗ // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 97-99. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  Технології доповненої реальності дозволяють отримати необхідні відомості про оточення і поліпшити сприйняття інформації. Використання технологій доповненої реальності в інформаційно-освітньому середовищі ЗВО дозволить отримати додаткові інструментальні ...
798786
   Можливості використання у кримінальному судочинстві мікрооб"єктологічної інформації : Методичний посібник / О.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.Д. Ткач, С.А. Кириченко; МВС України; КІВС. – Київ, 2003. – 108 с.
798787
  Галанець В.Г. Можливості використання факторингу та форфейтингу в операціях кредитування сільськогосподарських товаровиробників / В.Г. Галанець, ДенисюкЛ.І // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 21-25. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
798788
  Холодняк К.В. Можливості використання хмарних технологій для управління персоналом ВНЗ // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 84-86. – ISBN 978-617-645-230-0
798789
  Берегуля О. Можливості вирішення проблем розвитку іпотечного кредитування в Україні : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 40-43 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
798790
  Рудяк Ю.В. Можливості впливу бізнес-сектору на вищу освіту // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 305-309. – ISSN 2218-5348
798791
  Антошина І.В. Можливості впливу права на інтернет-інформацію // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (8). – С. 48-56. – ISSN 2524-101X
798792
  Таран Я.А. Можливості впливу представників української діаспори в Республіці Польща на суспільно-політичне життя країни проживання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 133-135


  The issue deals with the problem of researching the Ukrainian Diaspora peculiar place through the context of national interests of Ukraine because nowadays there is the great potential of using Ukrainian Diaspora representatives for maintenance the ...
798793
  Мірошник О. Можливості впливу телевізійних ЗМІ на формування світогляду студента // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 73-78
798794
  Черненко Т.В. Можливості впливу України на російський інформаційний простір // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 95-103
798795
  Степанкова Т. Можливості впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку з огляду на європейський курс України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформацій суспільства. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 29. – ISSN 1728-6220
798796
  Гребоножко Є.П. Можливості впровадження та використання "Вестмінстерської" моделі реформування державного управління до умов України (на прикладі Великобританії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 19-21. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто особливості "вестмінстерської" моделі реформування державного управління на прикладі Великобританії. Розкрито основні засади та характеристики "вестмінстерської" системи та британської державної служби. Проаналізовано теоретичні та ...
798797
   Можливості встановлення моделі вогнепальної зброї при пострілах з пістолетів "Форт" калібру 9х18 мм / В.В. Щербак, О.О. Толмачов, О.В. Кундиус, А.А. Абдурасулов // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 128-133. – ISSN 1992-4437
798798
  Петринка Людмила Можливості географії у формуванні основних груп компетентностей учнів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 10-13. – Бібліогр. 12 назв
798799
  Байрак Г.Р. Можливості ГІС для відображення характеристик рельєфу і проявів сучасної екзодинаміки // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 3-6 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
798800
  Долгушин В.П. Можливості двопозиційної системи пасивної локації по точності виміру дальності до джерела випромінювання / В.П. Долгушин, В.В. Вишнівський, В.М. Лоза // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 45
798801
  Крупський В.С. Можливості державної фінансової підтримки сільського господарства в Україні під час економічної кризи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 184-189. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
798802
  Максименко Н.В. Можливості дистанційних методів навчання в аспекті залучення іноземних фахівців до викладання дисциплін // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 54-55. – ISBN 978-966-285-400-8
798803
  Козлова І.В. Можливості дистанційної форми освіти у післядипломній підготовці лікарів загальної практики - сімейної медицини / І.В. Козлова, С.В. Федоров // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 19-23. – ISSN 1681-2751
798804
  Слободян Т.І. Можливості дослідження тілопальних поховань: біоархеологічні студії // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 127-137. – ISSN 0235-3490
798805
  Мельніков А. Можливості дослідження цінностно-нормативних трансформацій українського суспільства з позиції екзистенціальної соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 2, квітень - червень. – С. 52-73. – ISSN 1563-3713


  У статті окреслено перспективидосліджень ціннісно-нормативних трансформацій українського суспільства з позиціїекзистенціальноїсоціології. Основні з цих перспектив, що спираються на відповідні теоретичні котегорії співвідносяться із помежовою ситуацією, ...
798806
  Паєнок А.В. Можливості електронейроміографічного прогнозування розвитку післяінсультної спастичності / А.В. Паєнок, М.С. Білобрин, І.М. Мітельман // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 11-16. – ISSN 2304-9359
798807
  Рудакова Ю. Можливості електронних технологій при атрибуції фрагментів стародруків (за львівським латиномовним жалобним панегіриком Юзефу Потоцькому) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 32
798808
  Шевченко В.Б. Можливості електронної навчальної платформи MOODLE щодо організації англомовного тестування // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 179-183. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
798809
  Гріньов В.Г. Можливості ефективного освоєння рудних родовищ із запасами рідкісних і благородних металів / В.Г. Гріньов, А.О. Хорольський // Физико-технические проблемы горного производства : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики горных процессов ; редкол.: Гріньов В.Г., Молчанов О.М., Калугіна Н.О. [та ін.]. – Днепр, 2018. – Вып. 20. – С. 113-122. – ISBN 966-02-2693-4 (серія)
798810
   Можливості забезпечення надійності ергатичних систем керування перспективними бойовими авіаційними комплексами в рамках існуючих технологій / О.А. Машков, А О. Кононов, В.П. Пастушенко, Д.В. Довжук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 101-104


  В статті приводяться результати дослідження можливості забезпечення надійності ергатичних систем керування перспективними бойовими авіаційними комплексами в рамках існуючих технологій, заснованих на введенні апаратної надмірності, перерозподілі ...
798811
  Раданович Н. Можливості загальнодозвільного типу правового регулювання у забезпеченні реалізації прав людини (теоретичний аналіз юридичних інструментів) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 52-63. – ISSN 1026-9932
798812
  Деркач Д. Можливості залучення фінансових ресурсів вітчизняними підприємствами на світовому фінансовому ринку / Д. Деркач, М. Петик // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 119-127. – ISSN 0201-758Х
798813
  Осадчий В. Можливості засобів дистанційного навчання у процесі вивчення технічних дисциплін / В. Осадчий, К. Осадча // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 123-128. – ISSN 2309-9127
798814
  Шаповал М. Можливості застосування балансового методу для макроекономічного управління прогнозом розвитку економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 32-38
798815
  Волков А.І. Можливості застосування геоінформаційних систем для функціонального зонування об"єктів природно-заповідного фонду (на прикладі НПП "Гомільшанські ліси") / А.І. Волков, О.В. Попик // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 33-40 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
798816
  Колісник І.В. Можливості застосування досвіду Мексики з управління регіональним розвитком туризму в Україні // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 280-283
798817
  Пилипенко Н.М. Можливості застосування інструментарію поведінкової економіки при проведенні економічної політики в Україні / Н.М. Пилипенко, В.В. Бєляєва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 95-100. – ISSN 2306-6806
798818
  Карлін М.І. Можливості застосування лізингу персоналу і аутсорсингу в Україні / М.І. Карлін, О.В. Борисюк // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 96-102. – ISSN 2072-9480
798819
  Горбатенко А. Можливості застосування міжнародних стандартів в управлінських системах вітчизняних підприємств // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 5 (247). – C. 5-19. – ISSN 2409-9260
798820
  Білякович Л. Можливості застосування мозаїчного оригамі в сучасному дизайні одягу / Л. Білякович, О. Чорна // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 131-140. – ISSN 1992-5514
798821
  Чабанна М.В. Можливості застосування неоінституційного підходу до дослідження політичних режимів у перехідних державах // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 46 : Політичні студії. – С. 7-13
798822
  Юрченко О. Можливості застосування новітніх технологій в інформаційно-аналітичному забезпеченні державної системи захисту промислової власності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 160-172
798823
  Мірошніченко О.В. Можливості застосування обмежувачів в приймальному тракті РЛС виявлення маловисотних цілей // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті проводиться аналіз впливу обмежувачів в приймальних каналах РЛС маловисотних цілей (МВЦ) з кутовою селекцією пасивних перешкод, обумовлених віддзеркаленням сигналу від підстилаючої поверхні, реалізованої на основі аналогового когерентного ...
798824
  Мороз С.О. Можливості застосування поняття "культурний капітал" в емпіричних соціологічних дослідженнях // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 195-205
798825
  Бугайов О. Можливості застосування сучасних інформаційних технологій на практичних заняттях з іноземної мови // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 47-48


  Стаття присвячена питанню застосування комп’ютерних технологій з метою вдосконалення навчального процесу під час вивчення іноземної мови у вищому або середньому загальноосвітньому закладі. Розглядаються можливості застосування комп’ютера для виконання ...
798826
  Захарова О.Л. Можливості застосування хеджування валютних ризиків українськими агропромисловими підприємствами // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 19-25. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
798827
  Колосов О.Є. Можливості захисту прав на технічне ноу-хау у практиці вітчизняних вишів / О.Є. Колосов, Ю.М. Кузнєцов // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2016. – № 1 (96), січень - березень. – С. 80-101
798828
  Іванець І. Можливості захисту цивільних прав в Європейському Суді з прав людини // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 213-217
798829
  Воротіна Л.І. Можливості збереження підприємств сектору малого бізнесу економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 32-37


  Стаття присвячена визначенню шляхів збереження потенційних можливостей підприємств малого бізнесу в Україні. Ways to save the potential capabilities of small enterpn"ses in Ukraine are determined in the article.
798830
  Шевчишен А. Можливості збирання доказів і розшуку при здійсненні окремих негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов"язаної з наданням публічних послуг // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 177-185. – ISSN 1026-9932
798831
  Фесюк В.О. Можливості збору та утилізації відпрацьованих ртутьвмісних ламп у межах Волинської області / В.О. Фесюк, М.А. Федонюк, В.В. Федонюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 42-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
798832
  Ісаченко О.П. Можливості землеустрою щодо управління територіями, розташованими поблизу водних об"єктів // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 27-35. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
798833
   Можливості землі Польської. – К., 1973. – 107с.
798834
   Можливості і загрози від членства в СОТ для України у виробництві і зовнішній торгівлі зерновими культурами з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС / М.О. Кизим, І.В. Ярошенко, І.Ю. Матюшенко, І Семигуліна, , Ю.М. Маханьова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 7-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2222-0712
798835
   Можливості і загрози від членства України в СОТ для металургійної галузі економіки в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного Союзу ЄВРАЗЕС / М.О. Кизим, В.В. Шпілевський, В.Є. Хаустова, С.В. Антоненко, І.Ю. Матюшенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 89-99 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2222-0712
798836
  Кизим М.О. Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного Союзу ЄврАзЕС / М.О. Кизим, І.Ю. та інш. Матюшенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 6-25. – ISSN 2222-0712
798837
  Василюк О. Можливості і напрями співпраці громадськості та органів прокуратури у питанні охорони об"єктів, що не підлягають приватизації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9. – С. 64-67
798838
  Бондаренко О.М. Можливості і необхідність інтеграції розподілу за працею і власність в ринковому механізмі заробітної плати // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 183-187


  Розкривається необхідність і показані шпяхи поєднання розподілу за працею і власністю в ринковому механізмі оплати найманих працівників із врахуванням специфічних трансформаційних умов економіки України. The necessity and possibility of combining ...
798839
  Кредісов А. Можливості і перспективи корпоративного ВНЗ // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 4 (60) : вересень - жовтень. – С. 34-40
798840
  Чальцева О.М. Можливості і проблеми отримання вищої освіти дітьми з окупованих територій // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 2. – С. 27-32. – ISSN 2519-2949
798841
  Капітоненко М. Можливості і ризики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 липня (№ 137). – С. 5


  Ще раз про українсько-американський альянс.
798842
  Чайка Т.Ю. Можливості і сфера застосування балансового методу при плануванні матеріально-технічного забезпечення // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 334-338 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
798843
  Сабадаш В.В. Можливості інженерно-екологічних та електротехнічних експертиз та основні недоліки при їх призначенні у кримінальних провадженнях за фактами вчинення корупційних злочинів // Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару "Проблем. питання призначення та проведення суд. експертиз у кримін. провадженнях за корупційними злочинами", Харків, 12 лип. 2019 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Клюєва ; [редкол.: О.М. Клюєв, О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. – С. 75-88. – ISBN 978-966-342-416-0
798844
  Третяк О.Г. Можливості інженерної сейсмічної розвідки : геологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 81-84. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
798845
  Кірюхіна М.В. Можливості інноваційних технологій щодо гуманітарної підготовки майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі: теоретичний аспект // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 165-171. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
798846
  Шендеровський К.С. Можливості інституціалізації комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 268-275


  Стаття присвячена розгляду можливостей дослідження інституціалізації комунікацій. The article is devoted to institutionalization of communications. Статья посвещена рассмотрению возможностей исследования институциализации коммуникаций.
798847
  Гетьман І. Можливості інструментальної герменевтики у вирішенні актуальних задач юридичної науки (на прикладі історичних аналогій) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 62-71. – ISSN 1993-0909
798848
  Швайка О.М. Можливості інтеграції лінгвістики для побудови німецького семантичногополя "zahlen" (платити) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 165-174. – ISBN 966-581-498-2
798849
  Нікіфорова М.М. Можливості інтегрованної системи пасивного моніторінга простору в умовах застосування високоточної зброї / М.М. Нікіфорова, Г.Б. Жиров, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 55-62. – ISSN 2524-0056
798850
  Герасимчук Т.В. Можливості інтернет-технологій у самостійній роботі майбутніх інженерів у процесі навчання іноземної мови // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 25-30. – ISSN 2304-4470
798851
  Городенко Л. Можливості Інтернет для журналіста // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 15-23. – ISBN 966-95840-5-1
798852
  Бондаренко Е. Можливості Інтернету як джерела еколого-географічної інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-26. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні можливості мережі Інтернет як джерела еколого-географічної інформації. Визначено його особливості, переваги та недоліки, що істотно впливають на пошук та застосування інформації в геоінформацій-ному еколого-географічному ...
798853
  Зайцев Н.Г. Можливості інформатизації / Н.Г. Зайцев. – Київ, 1991. – 31 с.
798854
  Ольхович-Новосадюк Можливості інформаціних технологій у навчанні іноземних мов // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 240-245. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
798855
  Гура К.О. Можливості кількісного аналізу магнітних аномалій / К.О. Гура, П.І. Грищук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 97-103. – (Геологія ; Вип. 14)


  Запропонована розробка трансформації параметра геомагнітного поля [Дельта]Т в його прямовисну складову Z[нижній індекс а] з метою уможливлення кількісного аналізу магнітних аномалій.
798856
  Попова Л. Можливості компараторного методу при вивченні викопних Sciuridae, розглянуті на прикладі середньоплейстоценових Spermophilus // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 17-19. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Вперше застосовано компараторний метод до викопних решток Spermophilus. Показано, що середньоплейстоценовий ховрах з місцезнаходження Меланчин потік займає проміжне положення між Spermophilus pygmaeus і S. odessanus і виявляє риси пристосування до ...
798857
  Марчак В.Я. Можливості комплексної судової психолого-психіатричної експертизи для встановлення обмеженої осудност // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 100-103. – (Правознавство ; Вип. 385)
798858
  Ткачук Т. Можливості конкурентної розвідки у процесі роботи з відкритими джерелами інформації // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 29-35.
798859
  Романюк Ростислав Можливості консенсусу української еліти щодо вступу України до НАТО // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 21-22. – ISSN 1728-6220
798860
  Катеренчук О.І. Можливості корекції вегетативних і психосоматичних порушень у пацієнтів із серцевою недостатністю // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 1 (20). – С. 49-60. – ISSN 2312-7015


  В статті представлено результати власного дослідження, присвяченого вивченню можливостей застосування препарату Адаптол (мебікар) з метою корекції порушень вегетативного та психосоматичного балансу в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю. ...
798861
  Тальянчук Л.С. Можливості криміналістичного дослідження підроблених документів, що посвідчують особу при перетині державного кордону України // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 126-131. – ISSN 1992-4437
798862
  Усатий Г. Можливості кримінально - правового компромісу в боротьбі з організованою злочинністю // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.26-32. – ISBN 966-667-078-Х
798863
  Усатий Г. Можливості кримінально - правового компромісу в боротьбі з організованою злочинність // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.36-44
798864
  Харченко В.В. Можливості ландшафтознавчого вдосконалення рівняння Пенка–Оппоківа (на прикладі ландшафтів Київського Полісся) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 52-58. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто біотичні водні ресурси ландшафтів на прикладі Київського Полісся. Ефективне і ощадливе водокористування потребує знання всіх складових водного балансу. Водний баланс може бути використаний для ефективного управління водопостачанням. ...
798865
  Кононець О.П. Можливості латеральної світлотерапії в гармонізації асиметрій жіночого організму // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 49-53. – ISSN 2413-550Х
798866
  Харазішвілі Ю.М. та інші Можливості легалізації заробітної плати в Україні: перерозподіл соціальної відповідальності // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 193-202. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
798867
  Величко О.П. Можливості логістики у менеджменті персонала // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 44-49. – (Економічні науки)
798868
  Лазаришин А.В. Можливості методики релевантного аналізу ліквідності в реалізації його оцінювально-діагностичної функції / А.В. Лазаришин, П.М. Грицюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 175-179. – ISSN 2309-1533
798869
  Клочков В.В. Можливості методології дослідження екзистенційних аспектів проблемності людського буття // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – с. 285-294. – ISSN 2077-8309
798870
  Токарева Н.М. Можливості моделювання особистісних конструктів засобами діалогово-феноменологіччної гештальт-терапії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 196-204. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
798871
  Линник Н. Можливості модернізації виборчого процесу через електронні механізми // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 32-33
798872
  Деркач С. Можливості національного антикорупційного бюро України розслідувати справи, провадження за якими здійснює прокуратура: від історії питання до нормативних пропозицій // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (14). – С. 108-114. – ISSN 2524-0129
798873
  Ткач О.І. Можливості неоліберальної глобалізації в країнах Латинської Америки // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 65-66
798874
  Гужва І. Можливості неопротекціонізму. Як перемагати у торгових війнах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 6


  "З часу розгортання світової фінансово-економічної кризи в торговельній політиці абсолютної більшості країн домінують протекціоністські тенденції. За даними Незалежного моніторингу політики, що впливає на глобальну торгівлю, Global trade alert, ...
798875
  Аббасов Н.А. Можливості непрямої діагностики легеневої гіпертензії, порушення скоротливої функції міокарду і деякі методи терапії хворих з хронічним легеневим серцем : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.26 / Аббасов Н.А.; Мін-во охорони здоров"я України, НДІ фтизиатрії і пульмонології ім. Ф. Яновського. – Київ, 1992. – 32 с.
798876
  Лоссовський І.Є. Можливості ООН і план "Б" врегулювання військово-політичної кризи на Донбасі // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 158-166. – ISBN 978-966-02-7953-7
798877
  Курило В.С. Можливості оптимізації науково-дослідної роботи студентів / В.С. Курило, Г.П. Щука // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2016. – № 1 (164). – C. 5-12. – ISSN 2227-2747
798878
  Шедяков В.Є. Можливості оптимізації розвитку та використання людського чинника в національної моделі політичної модернізації країни // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 111-123
798879
  Демченко Ю.І. Можливості освоєння законсервованих запасів вугілля України / Ю.І. Демченко, С.В. Саллі // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 56-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
798880
  Міщук Г.Ю. Можливості оцінки ефективності регіонального брендингу / Г.Ю. Міщук, А.В. Демчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 287-294. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
798881
  Прохоров О.А. Можливості педагогічного менеджменту як засобу оптимізації освітнього процесу в закладах вищої військової освіти / О.А. Прохоров, О.В. Плахотнік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 240-248. – ISSN 2524-0056
798882
  Меньшов О. Можливості педомагнітної інтерпретації та моделювання для підвищення ефективності магнітометричних досліджень / О. Меньшов, Р. Хоменко, А. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 41-43. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості застосування інформації про магнетизм грунтового покриву при детальних магнітометричних дослідженнях та педомагнітному моделюванні. Наведено приклади розподілів досліджених магнітних та магнітометричних параметрів у грунтовому ...
798883
  Кричевська Т.О. Можливості підвищення ефективності грошово-кредитного стимулювання економіки (досвід бразильського банку розвитку) // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (628). – С. 20-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0131-775Х
798884
  Пасмор Н.П. Можливості підвищення якості індексування документів в автоматизованих бібліотечних системах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 130-141. – ISBN 966-7352-60-9


  Аналізуються структурні та якісні зміни в технології індексування документів в автоматизованих бібліотечних системах.
798885
  Применко В.І. Можливості повітряних суден цивільної авіації з перевезень у випадках виникнення надзвичайних ситуацій / В.І. Применко, В.А. Лук"янчиков, А.В. Лук"янчиков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 13-15 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
798886
  Давиденко О.П. Можливості поліпшення територіального розміщення виробництва місцевих стінових матеріалів по Українській РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 74-81 : Табл.
798887
  Хрупов Є.В. Можливості посилення прагматизму росі1йського вектора зовнішньоекономічної політики України шляхом мінімізації вітчизняної енергозалежності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 11-15. – ISSN 1728-6220
798888
  Сурмін Ю. Можливості постмодернізму як методології в сучасному державному управлінні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 6-12
798889
  Папков Б. Можливості практичної реалізації ризик-менеджменту в завданнях електроенергетики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 64-76. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
798890
  Лозицький В.Г. Можливості прискореної фотометрії спектрограм з допомогою автоматизованого мікрофотометра МФ-2 / В.Г. Лозицький, В.П. Горішняк // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 54-55
798891
  Шкурупій О.В. Можливості прогресивної динаміки розвитку України на основі структурних змін національної економіки / О.В. Шкурупій, Н.Г. Базавлук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 177-181 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
798892
  Сердюк Ж.М. Можливості професійної самореалізації жінок у сфері освіти на межі XIX - XX ст. (на прикладі жіночих гімназій Одеського навчального округу) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 44-52. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
798893
  Твердоступ Христина Можливості психологічного супроводу рекреантів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – с.170-173. – ISSN 1810-2131
798894
  Тарасюк О.П. Можливості ратифікації в Україні Конвенції МОП № 181 про приватні агентства зайнятості: проблеми та пропозиції / О.П. Тарасюк, Н.О. Поляк // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (53). – С. 39-47
798895
   Можливості реалізації методу когерентної автокомпенсації пасивних перешкод у РЛС виявлення маловисотиих цілей / В.П. Долгушин, О.М. Хомяков, О.В. Мірошніченко, Ю.А. Довгань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-22. – Бібліогр.: С. 22. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Проводиться аналіз впливу обмежувачів в приймальних каналах РЛС маловисотних цілей (МВЦ) з кутовою селекцією пасивних перешкод, обумовлених віддзеркаленням сигналу від підстилаючої поверхні, реалізованої на основі аналогового когерентного ...
798896
  Звенигорецький Р.І. Можливості реалізації набутих знань у практичній діяльності дорадництва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 150-154. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розкрито необхідність практичного впровадження дорадництва з питань економіки та фінансів, збуту і торгівлі та інших аспектів. Опрацьовано шляхи та виділено першочергові кроки для практичного впровадження дорадчої діяльності. Раскрыта необходимость ...
798897
  Шульга Р. Можливості реалізації смислового послання телепродукту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 77-98. – ISSN 1563-3713
798898
  Лазаришина І.Д. Можливості регулятивної функції економічного аналізу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 144-145. – ISBN 978-611-01-0721-1
798899
  Предко О.І. Можливості релігії в світлі трансперсональної перспективи: релігієзнавчий аспект // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 67. – С. 21-30
798900
  Шармазанова О.П. Можливості рентгенографії, комп"ютерної та магнітно-резонансної томографії у діагностиці туберкульозних спондилітів / О.П. Шармазанова, Н.В. Дереш // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 63-68. – ISSN 0030-5987
798901
  Мукан Н. Можливості ресоціалізації ув"язнених за допомогою освіти і навчання: практичний досвід Європейського Союзу / Н. Мукан, О. Фучила // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 53-55. – ISBN 978-966-644-365-9
798902
  Федорчук А. Можливості ретроспективних досліджень бібліотечних інформаційно-аналітичних ресурсів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 157-170. – ISSN 2224-9516
798903
   Можливості ретроспективної дозиметрії на основі епр-спектроскопії гамма-опроміненої смоли і кори сосни звичайної (pinus sylvestris L.) / Є.Є. Єсиркенов, І Сержант, , Д.М. Гродзінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-6. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено ЕПР-спектр опромінених, та неопромінених зразків смоли і кори сосни звичайної для з"ясування можливостей їх використання як об"єкти ретроспективної дозиметрії. Показано, що радіаційні виходи гамма-індукованих вільних радикалів є у 2-3 рази ...
798904
  Шедяков В.Є. Можливості рефлексивної модернізації: роль соціальної організації людського капіталу в запобіганні ризиків розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 260-271
798905
  Юрчук Л. Можливості розвиваючого навчання для іншомовної компетенції студентів / Л. Юрчук, Л. Яненко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 88-92
798906
  Слюсар О.П. Можливості розвитку актуального мистецтва в Україні на прикладі біоарту / О.П. Слюсар, Т.М. Зіненко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 307-314. – ISSN 2077-3455


  Розглядаються можливості розвитку актуального медіа-мистецтва в умовах українських мистецьких реалій через порівняння з розвитком напрямку у світі.
798907
  Остапенко Т.Г. Можливості розвитку глобальних ринків високих та нанотехнологій в контексті еволюції національної економіки / Т.Г. Остапенко, К.В. Більковець // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 2409-1944
798908
  Трошихін В.О. Можливості розвитку дитини. / В.О. Трошихін, Ю.Г. Віленський. – К., 1972. – 119с.
798909
  Новицька Світлана Можливості розвитку екологічного туризму в межах перспективного регіонального ландшафтного парку "Подільське Надзбруччя" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 166-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
798910
  Новицька С. Можливості розвитку екологічного туризму в межах перспективного РЛП "Малополіський" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 157-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
798911
  Давиденко О.П. Можливості розвитку і розміщення виробництва будівельного вапна по Українській РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 103-110 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
798912
  Пахомова В.М. Можливості розвитку комп"ютерних мереж у автоматизованих системах залізничного транспорту : монографія / В.М. Пахомова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2015. – 203, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-204. – ISBN 978-966-8471-56-8
798913
  Степанюк Р.Л. Можливості розвитку криміналістичної науки в Україні з огляду на досвід США / Р.Л. Степанюк, С.П. Лапта // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (83). – C. 289-296. – ISSN 2524-0323
798914
  Галюк І.Б. Можливості розвитку нафтогазової галузі на інноваційних засадах технологічної орієнтації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 122-125
798915
  Омельяненко К.Д. Можливості розвитку організованого спелеотуризму в Україні на прикладі Словаччини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 91-96. – Бібліогр.: 7 назв.
798916
  Семакова Т.А. Можливості розвитку рефлексивного мислення студентів при вивченні фізики / Т.А. Семакова, Л.М. Бойко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 90-94. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
798917
  Марискевич Оксана Можливості розширення природно-заповідних територій - чи є шанси на створення НПП "Бойківщина"? / Марискевич Оксана, Шпаківська Ірина // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 13-14 : фото
798918
  Сосновскі Ришард Можливості самодостатнього розвитку територіальних громад: польський досвід реформ // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 42-43. – ISSN 1728-6220
798919
  Стрельніков В. Можливості системи освіти дорослих для соціальної адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО / В. Стрельніков, Л. Лебедик // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захистника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 175-179
798920
  Кіндзерський Ю.В. Можливості спеціальних економічних зон у контексті міжрегіонального вирівнювання та розвитку депресивних територій // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С.52-71. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
798921
  Таран Я. Можливості співпраці з українською діаспорою в Республіці Польща в контексті національних інтересів України // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 166-169
798922
  Кулик С. Можливості спортивної дипломатії в міжнародних відносинах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 9-20. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто особливості спортивної дипломатії як складової частини публічної дипломатії. Проаналізовано спільне та відмінне в спорті й дипломатії, що сприяло виникненню феномену спортивної дипломатії. Виділено найвідоміші історичні види спортивної ...
798923
  Приданикова Ю.Є. Можливості статистичних методів для дослідження взаємозв’язків суспільно-економічних явищ і процесів // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 3 (54). – C. 16-25. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
798924
  Дроник І. Можливості страхової компанії на ринку іпотечних облігацій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-44. – (Економіка ; вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається різновиди цінних паперів, які пов"язані з іпотекою. Аналізуються ризики у титульному страхуванні. Відзначається роль страхових компаній на ринку іпотечних облігацій. In the article examined varieties of securities which are ...
798925
  Андрєєв Д.В. Можливості судових експертиз під час розслідування незаконного обігу зброї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 45-51. – ISSN 1999-5717
798926
  Шрамко О. Можливості судово-економічних експертиз при розслідуванні окремих корупційних злочинів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 162-165. – ISSN 2524-0129
798927
  Литвин Т. Можливості судово-лінгвістичної експертизи на початку ХХІ ст. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.110-114. – ISSN 0132-1331
798928
  Зубова Н.О. Можливості судово-технічної експертизи документів, що призначається у кримінальних провадженнях за фактами вчинення корупційних злочинів // Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару "Проблем. питання призначення та проведення суд. експертиз у кримін. провадженнях за корупційними злочинами", Харків, 12 лип. 2019 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Клюєва ; [редкол.: О.М. Клюєв, О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. – С. 93-101. – ISBN 978-966-342-416-0
798929
  Корабльова Н. Можливості сучасних дискурсів у виробництві "людини соціальної" / Н. Корабльова, В. Рибалка // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.150-157. – ISBN 966-7653-02-8
798930
  Соловій В.В. Можливості сучасних комп"ютерних технологій для аналізу ритму віршового твору // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 168-174


  Присвячено аналізу окремих комп"ютерних додатків, що можуть стати корисними для дослідження метрико-ритмічних особливостей поезії. Наведено приклади роботи з відповідними комп"ютерними програмами, а також розглядаються можливі перспективні шляхи для ...
798931
  Розновець О.І. Можливості сучасних систем автоматизованого тестування для проведення модульного контролю знань / О.І. Розновець, В.О. Сперанський, Л.А. Волощук // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 179-184. – ISSN 1818-5797
798932
  Салига П. Можливості сучасного мережевого електронного видавництва в епоху WEB // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-59. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Сучасна ідеологія мережі WEB 2.0 дозволяє електронним видавництвам отримувати прибутки, майже не витрачаючи кошти на підтримку видань. Сайти розвиваються синергетично за рахунок користувачів, що самостійно створюють контент та управляють ним. Видавцю ...
798933
  Закревський Д.В. Можливості та досвід застосування фізико-хімічних методів дослідження природних вод / Д.В. Закревський, Я.С. Пилипюк, А.Й. Сергієнко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 93-97 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
798934
  Протченко С.М. Можливості та доцільність контрактної форми трудового договору із співробітниками окремих органів внутрішніх справ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 150-155. – (Юридична ; Вип. 1)
798935
  Цюпин Б. Можливості та загрози від "брекзиту" для України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 112). – С. 10


  "Плюси для нашої країни можуть з"явитися в разі потреби переукласти сотні двосторонніх угод із Британією."
798936
  Користін О.Є. Можливості та загрози ефективності правоохоронної діяльності в цифрову епоху / О.Є. Користін, Ю.Р. Кардашевський // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 16-22. – ISSN 2072-8670
798937
  Плюта І.Ю. Можливості та їх реалізація щодо забезпечення модернізації та посилення електропостачання в Україні з урахуванням досвіду європейських країн // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (186). – С. 46-50
798938
   Можливості та межі нормативної етики / О. Білий, О. Бучма, В. Волковський, В. Жулай, О. Кисельов, В. Нечипоренко, С. Пролеєв, В. Титаренко, Л. Філіпович, О. Хома, В. Шевченко // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 : Нормативність філософського дискурсу. – С. 69-89. – ISSN 2522-9338
798939
  Рицарева Є. Можливості та небезпеки інвестування в акції інтернет-компаній / Є. Рицарева, Є. Обухова, Є. Огородніков // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2011. – № 12 (98). – С. 13-16
798940
  Васютинський В.О. Можливості та обмеження дослідження механізмів колективного самовизначення спільноти // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 77-86. – ISBN 978-966-8063-84-3
798941
  Осташко Т. Можливості та обмеження застосування захисних заходів для сільськогосподарської продукції в рамках СОТ : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 4-6 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
798942
  Яковенко І. Можливості та передумови застосування обов"язкового страхування в Україні // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 7. – С. 29-34
798943
  Ястребова Г.С. Можливості та передумови українського "економічного дива" / Г.С. Ястребова, Л.О. Чаговець, О.Г. Баликов // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 167-173. – ISSN 2222-0712
798944
  Панченко Т. Можливості та перспективи // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Факультет кібернетики. – С. 2


  На факультеті кібернетики регулярно влаштовують зустрічі з відомими провідними фахівцями IT-індустрії (у тому числі випускниками факультету). На цих заходах студенти можуть дізнатися про тенденції розвитку галузі "з перших вуст", безпосередньо ...
798945
  Волк С.В. Можливості та перспективи використання мережі Інтернет в якості інструменту конструювання ідентичності // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2013. – С. 48-55. – (Серія "Соціологічні науки" ; т. 16, № 1, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
798946
  Клименко О.А. Можливості та перспективи державних та недержавних акторів в умовах посткризової глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 412-421
798947
  Криворучко Т.В. Можливості та перспективи застосування європейських практик державного управління у сфері інновацій // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5/6 (19/20). – С. 21-30. – ISSN 2311-6420


  Визначено, що ключовими проблемами, пов"язаними із впровадженням інновацій, є: скорочення фінансування інноваційної, наукової та науково-технічної сфери; неефективність системи бюджетного фінансування інноваційної, наукової та науково-технічної сфери; ...
798948
  Медведчук Сергій Можливості та перспективи розвитку туризму на Луганщині // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 64-67 : фото. – ISSN 1998-8044
798949
  Лукащук О.С. Можливості та перспективи феноменологічного підходу до вивчення вищої освіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 212-216. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521


  У статті обгрунтовується застосування феноменологічного підходу у контексті соціологічного вивчення вищої освіти.
798950
  Гармаш Д. Можливості та потенціал російського ринку перестрахування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 28-31 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
798951
  Дуда Б.Ю. Можливості та ризики монетарного меркантилізму у вітчизняній економіці // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 192-198. – (Економічні науки ; № 24). – ISSN 2219-7915
798952
  Чукаєва І.К. Можливості та ризики реалізації варіантів диверсифікації імпорту природного газу в Україну / І.К. Чукаєва, В.Е. Лір, В.А. Рамазанов // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 36-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
798953
  Кузьома О. Можливості та ризики реалізації стратегії багатовекторної інтеграції України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-46. – (Економіка ; вип. 103). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу торговельного та інвестиційного співробітництва України доведено пріоритетність європейського інтеграційного вектора і обґрунтовано недоцільність поглиблення інтеграційних відносин у Східному напряму. Based on the analysіs of the ...
798954
  Федоренко І.П. Можливості та шляхи розвитку національної інноваційної системи в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 110-114. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
798955
  Чорноусова М. Можливості транснаціоналізації економіки України на базі вдосконалення процесу залучення прямих іноземних інвестицій // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (2). – С. 157-167. – ISSN 1684-906Х
798956
  Лондар С.Л. Можливості трансформації сучасної боргової політики в Україні / С.Л. Лондар, О.С. Лондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 7 (248). – С. 26-43. – ISSN 2305-7645
798957
  Гетьман Володимир Можливості туристичної діяльності національного природного парку Синевир // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 42-43
798958
  Кириченко Ю.О. Можливості удосконалення новітньої концепції предмета і системи юридичних наук : Наукова робота / Кириченко Ю.О., Огородник А.П., Ткач Ю.Д.; МВСУ. – Одеса, 2004. – 188с.
798959
  Поліщук С.М. Можливості удосконалення поняття та класифікації криміналістичної зброї // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 567-573. – ISSN 1563-3349
798960
  Корнєєв В.В. Можливості удосконалення управління державними фінансами України в контексті Угоди про асоціацію Україна – ЄС / В.В. Корнєєв, А.В. Хомутенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 7-10
798961
  Троцький Я.О. Можливості України у протидії глобалізаційним загрозам: міжнародний тероризм та міграційні виклики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 114-120
798962
  Тітенко Г.В. Можливості управління процесами засолення алювіальних грунтів заплавних ландшафтів в системі екологічного менеджменту міських територій // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 27-38 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-4224
798963
  Березянко Т.В. Можливості управління фінансовою діяльністю в рамках федеративного устрою (краща практика ЄС: Федеративна Республіка Германія) / Т.В. Березянко, Л.Ф. Литвинець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 41-44. – ISSN 2306-6814
798964
  Волкова О.О. Можливості уточнення та перевірки результатів картографічного моделювання швидкостей вітру на локальному рівні // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 40-43 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
798965
  Тищенко М.В. Можливості формалізації контексту засобами формальної діалектики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-42. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються та оцінюються можливості формалізації контексту аргументації за допомогою засобів формальної діалектики. Основна увага зосереджується на лінгвістичному рівні контексту та різних типах комунікаційної активності. В статье ...
798966
  Полоса О.І. Можливості формалізації площі і конфігурації сільських населених пунктів / О.І. Полоса, О.М. Смирнов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 58-64 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
798967
  Білега О.В. Можливості формування конкуренстоспроможності мережевих структур кластерного типу в економіці України / О.В. Білега, Т.В. Смелянець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 24-29. – ISSN 2306-6814
798968
  Кравченко Л. Можливості хімічної експертизи наркотичних речовин та оцінка її висновків // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.102-110
798969
   Можливості хірургічного лікування трофічних виразок венозного генезу нижніх кінцівок у пацієнтів похилого і старечого віку в амбулаторних умовах / Антонюк-Кисіль, Є.Ф. Кучерук, А.С. Невмержицький, В.М. Лесь // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 46-50. – ISSN 1681-276Х


  "...Запропоновано комплекс: оперативну техніку, що “консервує стовбури сафенових вен”, міні-флебектомію за Мюллером, тумесцентну анестезію для хірургічного лікування в амбулаторних умовах геронтологічних пацієнтів із варикозній хворобі нижніх кінцівок ...
798970
  Трубачева С.Е. Можливості шкільного підручника у реалізації педагогічних технологій в старшій школі // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 404-411. – ISBN 978-966-544-404-5
798971
  Петренко Л.І. Можливості штучного поповнення підземних вод кристалічних порід для водопостачання // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (363). – С. 23-32. – Бібліогр.: с.30-32. – ISSN 1025-6814
798972
  Ткаченко Ю.Ф. Можливості ядерно-фізичних методів виявлення центрів реперів / Ю.Ф. Ткаченко, Є.Ю. Ільків, М.М. Галярник // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 84-87. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
798973
  Номанова З.Н. Можливості, межі, наслідки застосування інституційної теорії в моделюванні професіоналізації державно-управлінської діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 125-130. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
798974
  Демешко І.М. Можливості, проблеми й перспективи інноваційних технологій у викладанні курсу "інформаційно-аналітична діяльність" // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 45-50. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
798975
  Озадовська Л. Можна бути чи не бути філософом, але не можна бути поганим філософом // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.11-14
798976
  Самійленко Л. Можна зрозуміти, але не можна виправдати // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 грудня (№ 49)


  Презентація книги Василя Шкляра "Троща". "...епіграфом до роману є слова: "Зраду можна зрозуміти, але не можна виправдати".
798977
  Кислиця Д. Можна краще навчати української мови // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 212, вересень : вересень. – С. 6-12
798978
  Кислиця Д. Можна краще навчати української мови // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 219, квітень : квітень. – С. 7-11
798979
  Чурюмов К. Можна на будь-який небезпечний астероїд послати боєголовки і на ракетах посадити. Потім - підірвати // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 41 (344), 27 жовтня 2016. – С. 26-27


  Астроном Клим Чурюмов помер через два тижні після завершення космічної місії "Розетта".
798980
  Вільцанюк І. Можна писати і говорити без остраху, але тільки про те, що у нас свобода слова // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 1 червня (№ 93). – С. 3


  Про міжнародну науково-практичну конференцію "Права журналістів: європейський та національний контекст", що відбулася в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Присутні обговорили основні проблеми журналістики.
798981
  Пияшева Л.И. Можно ли быть немножко беременной? / Л.И. Пияшева. – Минск, 1991. – 142с.
798982
  Андреев И.Л. Можно ли жениться на внучке? (антропономические парадоксы африканского менталитета). // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.73-88. – ISSN 0042-8744
798983
  Ярузельский В. Можно ли избежать введения военного положения в Польше в 1981 году? // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-121. – ISSN 0130-3864
798984
  Целищев В.В. Можно ли изучать современную философию без чтения серьезных книг? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.177-180. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
798985
  Осипов А.Г. Можно ли использовать понятие "расизм" в качестве аналитической категории ? // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С.140-151. – ISSN 0869-0499
798986
  Зотиков А. Можно ли коллекционировать доносы? // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 10-13
798987
  Беспалько В.П. Можно ли купить инновации? // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 7. – С. 30-36. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматривается проблема модернизации современной России на основе инновационного развития ее экономики. Раскрывается решающая роль образования в этих процессах. Показана необходимость перехода от традиционной академической школы к школе ...
798988
  Напалков А.В. Можно ли моделировать работу мозга? / А.В. Напалков, Н.А. Чичварина. – М., 1966. – 48с.
798989
  Новиков Ю.В. Можно ли накормить человечество? / Ю.В. Новиков. – М., 1983. – 207с.
798990
  Колташов В. Можно ли ожидать улучшения глобальной экономической конъюнктуры? // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 3 (45). – С. 66-72
798991
  Каланж Б. Можно ли определить библиотековедение? // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2001. – № 1. – С.76-87. – ISSN 0869-608Х


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
798992
  Миртов А.В. Можно ли писать "по Гроту"? : к вопросу об искажении русской речи академиком Яковом Карловичем Гротом / А.В. Миртов, преп. 1 Петрогр. гимназии и Смольного ин-та. – Петроград : Издание Н.П. Карбасникова, 1916. – 40 с. – Библиогр. в подстроч. прим.
798993
   Можно ли победить алергию? Нелегкое дыхание / Булдыгтна Анастасия, Бахман Клаус, Криг Сузанна, Лангер Фред, Майшев Алексей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 40-54 : фото. – ISSN 1029-5828
798994
  Залесский М.З. Можно ли подрасти / М.З. Залесский. – М, 1987. – 96с.
798995
  Мезенцев В.А. Можно ли предвидеть будущее ? / В.А. Мезенцев. – 2-е изд. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 96 с.
798996
   Можно ли предвидеть будущее? : (по материалам философ. семинара VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Москва, 1957 г.). – Москва, 1958. – 72 с. – (Серия 2 / Всес. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 31-32)
798997
  Мелюхин С.Т. Можно ли предвидеть будущее? / С.Т. Мелюхин. – М., 1966. – 48с.
798998
  Хвольсон О.Д. Можно ли прилагать законы физики ко вселенной / О.Д. Хвольсон. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1910. – [2], 14 с. – Отд. оттиск: Журнал Русского физико-химического общества : Физ. отд. 1910, т. 42, вып. 8
798999
  Торшилова Е.М. Можно ли проверить алгеброй гармонию / Е.М. Торшилова. – М, 1988. – 208с.
799000
  Лигачева Н. Можно ли противостоять политической зависимости СМИ в современной Украине // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 11. – С.51-55
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,