Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
796001
  Баранов В. "Натрапив на зошит із віршами..." // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 7
796002
  Костенко О. "Натуралістична" юриспруденція і правова реформа в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-18.
796003
  Глінка Н. "Натурофілософська" основа творчості Д.Г. Лоуренса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 193-197. – ISBN 966-581-102-9
796004
  Чернецький Д.Д. "Натурфілософське припущення" як засіб пізнання всесвіту на прикладі творчості Миколи Кузанського та Джордано Бруно // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 46-48
796005
   "Натхнені досконалістю" - про Heidelberg Laureate Forum // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 2 : фото


  У Німеччині в м. Гайдельберг пройшов щорічний форум, на якому зібралися лауреати Філдсівської, Абелівської і Тюрингівської премій та молоді вчені з усього світу. КНУ імені Тараса Шевченка представляла студентка 2 курсу магістратури ...
796006
  Густавсон Л. "Наука - це інтернаціональне середовище. Не важливо, звідки ти, важливо, що ти робиш" / бесіду вела І. Ніколайчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 13


  "Національної науки в глобалізованому світі не може бути апріорі. Проте наукові досягнення певної країни можна побачити у світовій науці. Навіть якщо йдеться про сорти пшениці або яблук... Так вважає харків"янка, яка жила і навчалася в школі на ...
796007
  Вишневський Я.Л. : "Наука - це моя жінка, а література - коханка" / Розмову записала Олександра Касьянова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 15


  Польський центр Ін-ту філології 24 травня організував зустріч студентів з письменником Я.В. Вишневським у залі НБ імені М. Максимовича.
796008
  Стріха М. "Наука - це не засіб задоволення чиєїсь цікавості, а гарантія безпеки держави" / розмову вела Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 22-24. – ISSN 1996-1561
796009
  Зелінська Н. "Наука байдужа до біографій своїх творців..." : вибрані твори / Надія Зелінська ; [упоряд.: Н. Черниш та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 2013. – 406, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 401-407 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-322-363-6
796010
  Залізняк Л. "Наука втратила прямий контакт зі студентством" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 33 (457), 19-25.08.2016 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  "...В інтерв"ю Тижню український археолог Леонід Залізняк розповів про потребу повернення науки до університетів, специфіку освітнього процесу, заточеного на підготовку молодих науковців, та будні вітчизняної археології".
796011
  Год Б. "Наука доброчесності" гуманіста Еразма Роттердамського = "Тeaching virtue" by the humanist Erasmus of Rotterdam : монографія / Борис Год, Наталія Год ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 197, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-197. – ISBN 978-966-192-047-6
796012
  Кудрявая Н.В. "Наука жизни" Л.Н. Толстого // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 2. – С. 74-80. – ISSN 0869-561Х
796013
  Носова Б.М. НАТО- скептицизм як наслідок непоінформованості суспільства. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 86-91.
796014
  Мінгазутдінов І.О. НАТО в боротьбі з міжнародним тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 18-21. – (Європейські дослідження)
796015
  Фрейманис НАТО в общественном мнении Латвии / Фрейманис, , Айгарс // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-31. – ISSN 1728-6220
796016
  Рибченко А. НАТО в системі міжнародних відносин // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 197-198
796017
  Полторацький О.С. НАТО в сучасних глобальних та регіональних безпекових процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 211-219
796018
  Полторацький О.С. НАТО в сучасних євроатлантичних відносинах : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Полторацький; Дипломатична академія України при міністерстві закордонних справ України. – Київ, 2005. – 226с. – ISBN 966-594-701-X
796019
   НАТО готова допомогти модернізувати українську армію // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 13. – ISSN 2313-559X
796020
  Халоша Б.М. НАТО и атом. / Б.М. Халоша. – М., 1975. – 127с.
796021
  Пилько А.В. НАТО и Берлинский кризис 1958-1961 годов // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 1. – С. 82-97. – ISSN 0130-3864
796022
  Гордійчук Ю. НАТО і війна США в Афганістані (2008 - 2012 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 17-18
796023
  Кіт Гартлі НАТО і економічна та фінансова криза / Кіт Гартлі, Біньямін Соломон // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 16-22
796024
  Павленко В.М. НАТО і європейська безпека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 110-113. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність НАТО у розбудові європейської безпеки та місце і роль України в цьому процесі на сучасному етапі. The article is studied the NATO"s activity in formation of the European security and role and place of the Ukraine in this process ...
796025
  Потєхін О. НАТО і європейська стабільність. Частина 2. Стримування // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 16-20. – (Історичні науки)
796026
  Носова Б.М. НАТО і медіатизовані сюжети // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 112-118


  У статті йдеться про суть критики діяльності НАТО в Югославії з погляду бельгійського журналіста М.Коллона та видатного політичного діяча М.Тетчер.Балканська криза однаково трагічно позначилася на обох сторонах конфлікту. Теза про те, що "агресивний ...
796027
  Стефані Бабст НАТО і надалі має значну підтримку громадськості у Європі і в Сполучених Штатах Америки // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 57-58
796028
  Денисюк І. НАТО і національні інтереси Великої Британії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 19-20
796029
  Білий М. НАТО і проблеми Гібралтару в контексті євроатлантичного вектору зовнішньої політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С. 73-77
796030
  Толстов С.В. НАТО і Росія в відносинах європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 174-188
796031
  Толстов С.В. НАТО і Росія в відносинах європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 60-75
796032
  Перепелиця Г.М. НАТО і Україна в умовах трансформаційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 89-102.
796033
  Балдинюк О.В. НАТО і Україна: реалії та перспективи відносин в контексті європейської безпеки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 132-134. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
796034
  Хилько М.М. НАТО й Україна перед викликами безпеки // Зовнішня політика України - 2013 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, П. Байор, В.М. Мовчан, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін.] Потєхін. – Київ : Стилос, 2014. – С. 89-110. – ISBN 978-966-193-094-9
796035
  Хилько М.М. НАТО й Україна: амбівалентне партнерство в умовах російської гібридної війни // Зовнішня політика України - 2015 : стратег. оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, М.М. Бєлєсков, В.І. Головченко, М.М. Гончар, О.С. та ін. Кучик. – Київ : Стилос, 2016. – С. 144-167. – ISBN 978-966-193-113-7
796036
  Сенченко О.А. НАТО на шляху до кооперативної безпеки: перспективи євроатлантичного партнерства для України // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2002. – № 1. – С.29-36
796037
   НАТО після Бухаресту та роль України в системі європейської безпеки : круглий стіл // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 16-19. – ISSN 1728-6220
796038
  Клініх Б. НАТО після України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 22 травня (№ 91). – С. 3


  Альянс має активніше долучатися до реформування та переозброєння українських збройних сил.
796039
   НАТО пригадує забуті рефлекси // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 36 (356). – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Російська агресія в Україні робить саміт НАТО в Уельсі найважливішим з часів холодної війни.
796040
  Смирнова В.П. НАТО проти розрядки / В.П. Смирнова. – К., 1980. – 104с.
796041
  Сушко О. НАТО та Україна: сценарії відносин після рішення РНБО від 23 травня 2002р. // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.60-70
796042
  Клець Марія НАТО чи РФ: політико-економічні аспекти оборонної стратегії України / Клець Марія, Клець Дмитро // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
796043
   НАТО. Довідник. – Київ : Основи, 1997. – 430с.
796044
   НАТО: історія, структура, діяльність, перспективи : навч. посібник / С.В. Федонюк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волинcького національного університетету імені Лесі Українки, 2008. – 258, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-258 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-600-313-6
796045
  Полторацький О.С. НАТО: політика партнерства як шлях до зміцнення співробітництва і безпеки в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.36-41
796046
  Шуткевич О. НАТО: практичні кроки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 5


  Як Альянс збирається реагувати на виклик Росії та що планується зробити у співпраці з Україною?
796047
  Срібна Л.В. НАТО: проблематика боротьби з міжнародним тероризмом // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 314-321
796048
  Капсамун І. НАТО: сигнали для України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1 квітня (№ 56/57). – С. 6-7


  Єнс Столтенберг: "Ми продовжуємо підтримувати український суверенітет і територіальну цілісність".
796049
  Фомічова В.М. Натовп як предмет соціально-психологічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-111. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто соціально-психолоічну специфіку аналізу натовпу. Наведено основні положення творів "психологія мас" Г. Лебона. Наведено основні сучасні підходи до аналізу індивідуальної поведінки в умовах натовпу.
796050
  Фомічова В.М. Натовп як предмет соціально-психологічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 110-114. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано головні соціально-психологічні аспекти масової поведінки. Проаналізовано головні теорії та концепції найбільш відомих в теорії "психологія мас".
796051
   Натовский или внеблоковый вектор для Украины : перспективы и риски : материалы международной научно-практической конференции : (Симферополь, 19-20 сентября 2007 г.). – Москва : ИнфоРос [и др.], 2007. – 243, [1] с. – На обл. указ.: Крымский форум. – ISBN 978-5-903675-02-9
796052
  Решетник М.Д. Наторп (Natorp) Пауль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 621-623. – ISBN 966-316-069-1
796053
   Натриевая технология и специальная контрольно-измерительная аппаратура в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах. – Москва, 1976. – 48с.
796054
  Молчанова О.С. Натриевоборосиликатные и пористые стекла / О.С. Молчанова. – М., 1961. – 164с.
796055
  Лишко В.К. Натриевый насос биологических мембран / В.К. Лишко; АН УССР, Ин-т физиологии. – Киев : Наукова думка, 1977. – 144с.
796056
   Натрий. – М, 1986. – 255с.
796057
   Натрий и калий. – Л, 1959. – 392с.
796058
  Алабышев А.Ф. Натрий и калий / А.Ф. Алабышев. – Ленинград, 1959. – с.
796059
  Берман А.Л. Натрий и калий в наружных сегментах фоторецепторых клеток сетчатки. : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Берман А.Л.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
796060
  Енаки И.Г. Натрий и калий в поверхностных водах УССР : Автореф... канд. хим.наук: 081 / Енаки И.Г.; Гидрохим. ин-т. – К., 1968. – 20л.
796061
  Ситтиг М. Натрий, его производство, свойства и применение / М. Ситтиг. – М, 1961. – 440с.
796062
   Натруженные руки. – М, 1959. – 86с.
796063
   Натта Конышева.. – М., 1988. – с.
796064
  Оствальд В. Натур-философия / В. Оствальд. – Москва. – 334 с.
796065
  Оствальд В.Ф. Натур-философия / Проф. Вильгельм Оствальд ; Пер. с нем. А.В. Травкина, под ред. [и с предисл.] В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестника знания" (В.В. Битнера) ; [Т-во Худож. печати], 1910. – 88 с. – Беспл. прил. к № 4 "Вестн. знания". - Пер. также под загл.: Очерк натурфилософии. – (Библиотека "Систематические знания")


  На книге печать: Петр Павлович Кудрявцев
796066
  Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению : учеб. пособие для сред. худож. учеб. заведений / О. А. Авсиян. – Москва : Изобразит. искусство, 1985. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 147
796067
  Головко Н.В. Натурализация метафизики: научный реализм и диалектический материализм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 24-33. – ISSN 0042-8744
796068
  Брандес Г. Натурализм в Англии : [1875 г. Лекции, чит. в Копенгаг. ун-те весною 1874 г. и осенью 1875 г.] ; [В 2-х ч.] / Георг Брандес ; Пер. с дат. под ред. М.В. Лучицкой. – Киев : Изд. Б.К. Фукса ; [Тип. М.М. Фиха], 1902. – [2], 174, 132 с.
796069
  Брандес Г. Натурализм в Англии : [1875 г. ; Лекции, читанные в Копенгагенском университетете весной 1874 г. и осенью 1875 г.] / Пер. с дат. М.В. Лучицкой. – 2-е испр. и доп. изд. – Санкт-Петербург : Тип. Книгоизд. Т-ва "Просвещение", 1909. – [6], 513 с. – Єкз № 11818 дефектный, отсут. с. 497-513


  В издательских коленкоровых переплетах с тиснением названия и орнамента золотом № 146214 тв. влад. пер, корешок кож., крышки переплета оклеены мраморной бумагой
796070
  Миловидов В.А. Натурализм: метод, поэтика, стиль / В.А. Миловидов. – Тверь, 1993. – 72с.
796071
  Догель В.А. Натуралист в Восточной Африке / В.А. Догель. – Петроград : Типография Министерства Внутренних Дел, 1916. – 111, [2] с.
796072
  Недялков А.Д. Натуралист в поиске / А.Д. Недялков. – М., 1977. – 143с.
796073
  Бэтс Г.В. Натуралист на Амазонской реке : разсказ о путевых приключениях автора и нравах животных, очерки жизни бразильцев и индейцев, и картины природы под экватором, из одиннадцатилетнего путешествия / Г.В. Бэтс. – С.Петербург : Типография А. Головачова, 1865. – XVI, 421 с.
796074
  Гусев О.К. Натуралист на Байкале / О.К. Гусев. – Москва : Советская Россия, 1977. – 286 с.
796075
  Даррелл Д. Натуралист на мушке, или Групповой портрет с природой. / Д. Даррелл. – М, 1989. – 192с.
796076
  Бейтс Г.У. Натуралист на реке Амазонке. / Г.У. Бейтс. – Москва, 1958. – 430с.
796077
  Геккель Э. Натуралист под тропиками / Э. Геккель. – 2-е изд. – Москва-Ленинград. – 127с.
796078
  Геккель Э. Натуралист под тропиками, 1899
796079
  Геккель Э. Натуралист под тропиками : извлечение из Indische Reisebriefe / Э. Геккель; под ред. К. Тимирязева. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев
Вып. 11. – 1899. – 196, [2] с.
796080
  Николаев С.Ф. Натуралист С. Л. Ушаков / С.Ф. Николаев. – Пермь, 1963. – 43с.
796081
  Гусев А.Ф. Натуралист Уоллэс, его русские переводчики и критики : (К вопросу о происхождении человека) по поводу переводов книги Уоллэса: Естественный подпор / [Соч.] А. Гусева. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1879. – 220, [5] с.
796082
  Подгорный Зиновий Рафаилович Натуралистическая концепция ценностей в американской буржуазной философии ХХ века : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Подгорный Зиновий Рафаилович; ЛГУ. – 20л.
796083
  Бадягина М.И. Натуралистическая полевая практика в курсе методики биологии. / М.И. Бадягина. – М., 1965. – 120с.
796084
  Бадягина М.И. Натуралистическая полевая практика в курсе методики биологии. / М.И. Бадягина. – М., 1968. – 60с.
796085
   Натуралистическая работа в школах и внешкольных учереждениях. – М, 1949. – 175с.
796086
  Михеев А.В. Натуралистическая работа по зоологии в летних пионерских лагерях. / А.В. Михеев. – 3-е изд. – М., 1963. – 183с.
796087
   Натуралистическая работа с младшими школьниками. – Л, 1981. – 34с.
796088
  Беседин А.П. Натуралистический аргумент П. Стросона в пользу моральной ответственности // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 8-16. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
796089
  Павлов Н.В. Натуралисты и путешественники Г.С.Карелин (1801-1872) и его воспитанник и друг И.П.Кирилов (1821-1842) / Н.В. Павлов. – 2-е изд. – Москва, 1948. – 48с.
796090
  Кононенко Т.П. Натуралізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 362. – ISBN 966-316-069-1
796091
  Голод Р. Натуралізм // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 50-56. – ISSN 0130-5263


  У статті розглядається літературний напрям натуралізм, простежується історія його становлення, ідеологія й національні варіанти, зокрема український. Автор доходить висновку, що натуралізм завжди супроводив реалізм, не знав заборонених тем, збагатив ...
796092
  Кобзей Н. Натуралізм як генетико-типологічна проблема // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 62-67. – Бібліогр.: Літ.: с. 67; 18 назв
796093
  Брайко О. Натуралістична поетика і дискурси раннього модернізму: "Рівновага" Володимира Винниченка і "Біля останньої межі" Михайла Арцибашева
796094
  Ундір Н.В. Натуралістична та капіталотворча теорії розвитку кредиту // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2005. – С. 238-243. – (Серія "Економіка" ; вип. 7, ч. 2). – ISBN 966-7631-55-9
796095
  Лучканин С. Натуралістичний (біологічний) і молодограматичний напрямки в румунському мовознавстві другої половини ХІХ ст.


  У статті аналізуються натуралістичний (біологічний) та молодограматичний напрямки в історії румунської лінгвістики другої половини ХІХ ст., представлені іменами Александру Чіхака, Богдана Петрічейку Хашдеу, Александру Ламбріора, Харітона Тіктіна, ...
796096
  Парвиш Х. Натуральная индийская косметика / Х. Парвиш. – Минск, 1991. – 112с.
796097
  Стефанович Ю.А. Натуральная школа / Ю.А. Стефанович. – М, 1988. – 282с.
796098
  Кулешов В.И. Натуральная школа в русской литературе 19 века / В.И. Кулешов. – Москва : Просвещение, 1965. – 300 с.
796099
  Кулешов В.И. Натуральная школа в русской литературе 19 века / В.И. Кулешов. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 239 с.
796100
  Чиж О.П. Натуральні й натурально-антропогенні заповідні об"єкти Подільських полісь // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 238-242. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
796101
  Денисик Г.І. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля / Денисик Г.І., Рябоконь О.В. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-159. – (Серія "Антропогенні ландшафти Поділля"). – ISBN 978-617-7237-10-4
796102
  Рябоконь О.В. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля: структура, класифікація, оптимізація : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Рябоконь Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 191 л. – Додатки: л. 176-191. – Бібліогр.: л. 161-175
796103
  Рябоконь О.В. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля: структура, класифікація, оптимізація : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Рябоконь Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
796104
  Зеленкова Н.М. Натурально-стоимостный баланс оборудования. / Н.М. Зеленкова. – М., 1978. – 159с.
796105
  Никонова А.А. Натурально-стоимостный баланс ресурсов и использования продукции сельского хозяйства союзной республики : Автореф. дис. ... канд .экон. наук : 08.00.05 / Никонова А. А. ; Науч. исслед. экон. ин-т Госплана УССР. – Киев, 1977. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
796106
   Натуральны рух насельництва БССР за 1827 г.. – Менск, 1930. – 120с.
796107
  Скоробогатова Л.А. Натуральные исследования достоверности гидрогеомелиоративных прогнозов расчетов вертикального дренажа на крупном орошаемом массиве : Автореф... канд. техн. наук: 06.01.02 / Скоробогатова Л.А.; Моск.гидромел.ин-т. – М, 1977. – 25л.
796108
  Логинова Л.Е. Натуральные наглядные пособия, их роль в обучении и методика использования в средней общеобразовательной политехнической школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Логинова Л.Е.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1961. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
796109
  Данияров С.Б. Натуральные пищевые слюнные условные рефлексы и их связь с расстоянием и мышечной деятельностью : Автореф... канд. биол.наук: / Данияров С.Б.; Акад. наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 10л.
796110
  Игнатов М.И. Натуральные сплайны многих переменный / М.И. Игнатов, А.Б. Певный; Отв. ред. В.Н. Прохоров. – Ленинград : Наука, 1991. – 127 с. : ил. – Библиогр.: 57 назв.
796111
  Иванов Б.А. Натуральные уравнения специально оснащенной m-поверхености эквиаффинного пространства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Иванов Б.А.; Ярослав. гос. пед. ин-тут. – Ярославль, 1972. – 12л.
796112
   Натуральный каучук. – М, 1990. – 655с.
796113
   Натуральный каучук. – М, 1990. – 720с.
796114
  Олейник И И. и др. Натурная отработка сложных технических комплексов / И И. и др. Олейник. – М., 1990. – 238с.
796115
  Хоменко І.А. Натурний експеримент як метод журналістикознавчого дослідження // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 13-20


  У 2006 р. в ефір Національної радіокомпанії України вийшла двосерійна радіодрама "Псевдонім" (автори: І. Хоменко, В. Фоменко, реж. В. Обручов). Вистава вміщувала окремі деталі з журналістської практики авторів, які на той час поєднували літературну ...
796116
  Мачуга О.С. Натурні вимірювання та порівняльний аналіз параметрів гідроспоруд на малих річках у Словаччині та Польщі // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 134-145. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
796117
  Архипова Є.І. Натурні дослідження у Софії Київській: декларації та реалії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 25-37. – ISSN 0130-5247
796118
   Натурно-математическое моделирование в системах управления. – Кемерово, 1987. – 84с.
796119
  Шмидт Э.П. Натурные испытания электронных приборов / Э.П. Шмидт. – Москва : Советское радио, 1976. – 136 с.
796120
   Натурные исследования и численное моделирование ветра и поверхностных волн на внутренних водоемах средних размеров / А.М. Кузнецова, Г.А. Байдаков, В.В. Папко, А.А. Кандауров, М.И. Вдовин, Д.А. Сергеев, Ю.И. Троицкая // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 85-97 : рис. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0130-2906
796121
  Алексеев Г.В. Натурные исследования крупномасштабной изменчивости в океане / Г.В. Алексеев ; под ред. Ю.В. Николаева ; Госкомитет СССР по гидрометеорологии и контролю природ. среды Аркт. и Антаркт. науч.-исслед. ин-т. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 110 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 107-111
796122
  Гинзбург М.Б. Натурные исследования крупных гидротехнических сооружений / М.Б. Гинзбург. – М.-Л., 1964. – 360с.
796123
  Бражук Ю.Б. Натуроморфна метафора в медичній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Бражук Юлія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 330 л. – Додатки: л. 231-330. – Бібліогр.: л. 208-231
796124
  Бражук Ю.Б. Натуроморфна метафора в медичній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Бражук Юлія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
796125
  Бражук Ю.Б. Натуроморфний метафоричний компонент у складі анатомічних термінів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – C. 55-67


  У статті йдеться про використання натуроморфного метафоричного компоненту при створенні латинськомовних медичних термінів, виокремлюються види натуроморфної метафори, досліджуються метафоричні моделі. В статье речь идет об использовании натуроморфного ...
796126
  Токмань Г. Натурпростір "Саду божественних пісень" Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 136-143
796127
  Рохлин Борис Натурфилософия Амадиса Гальского : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 0321-1878
796128
  Кессиди Ольга Николаевна Натурфилософия Анаксимандра : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Кессиди Ольга Николаевна ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1975. – 34 с.
796129
  Костычев С.П. Натурфилософия и точные науки. / С.П. Костычев. – Пг., 1922. – 42с.
796130
  Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины / М. Диноршоев. – Душанбе, 1985. – 255с.
796131
  Неелов Е.М. Натурфилософия русской волшебной сказки : учеб. пособие по спецкурсу / Неелов Е.М. ; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В. Куусинена. – Петрозаводск : ПГУ, 1989. – 86, [1] с.
796132
  Яворский Д.Р. Натурфилософия Ф.Бэкона на политическом фоне Европы конца XVI-начала XVII в. // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С.3-14. – ISSN 1560-7488
796133
  Дмитриева Е.В. Натурфилософская тема в лирике И.А. Файнфельда // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (52). – С. 30-33. – ISSN 1684-2618
796134
  Додонов Р.А. Натурфилософские основы и эволюция ноосферных взглядов В.И. Вернадского // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 22-30. – ISSN 2074-4447
796135
  Кононенко Т.П. Натурфілософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 137. – ISBN 966-316-069-1
796136
  Кравченко А.І. Натурфілософія Шеллінга та її вплив на філософські погляди М. Максимовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються способи пізнання світу у філософській творчості Михайла Максимовича, на які вплинула натурфілософії Шеллінга.
796137
  Мендель Ю.В. Натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливітра в контексті поезії 1970-90 рр. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мендель Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
796138
  Мендель Ю.В. Натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливітра у контексті поезії 1970-90-х рр. : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Мендель Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 168 л. – Бібліогр.: л. 154-168
796139
  Холковська Т. Натурфілософські дослідження польських вчених на Поділлі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 235-238. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
796140
  Ахшарумов Н Натурщица : очерк из летописей русской словесности : в 3 ч. // Сочинения Н. Ахшарумова / Н Ахшарумов. – Санкт-Петербург : Изд. М.К. Ремезовой, 1895. – [Т. 2. 5-10] : Граждане леса : сказка : в 2 ч. – 96 с. – (Библиотека Севера)
796141
   Натхнена Жовтнем. – К, 1987. – 423с.
796142
   Натхнений музикою. – К, 1986. – 16с.
796143
  Войцехівський Борис Натхнений поезією краю // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 154-155. – ISSN 0869-3595
796144
   Натхнения, творчість - рідному народу. – К, 1976. – 32с.
796145
  Величко В. Натхненна високим покликанням (Життєве і наукове кредо академіка Зої Бутенко) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 53-56. – ISSN 0372-6436


  Видатний онкогематолог.
796146
  Чабан А.Ю. Натхненна й мудра життєва хода / розмову вів Григорій Голиш // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16). – С. 8


  "...Багатогранність. Саме таке означення вповні характеризує постать нашого сучасника - Анатолія Юзефовича Чабана. Відомий в Україні вчений і освітянин, краєзнавець, державний діяч, дипломат, кавалер високих нагород, лауреат престижних премій… А ще - ...
796147
  Горинь Б. Натхненна Кобзарем // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 158-160. – ISSN 0868-4790


  До Шевченкового Слова впродовж XX сторіччя зверталося чимало талановитих майстрів малярства, скульптури і графіки, серед яких образотворчий світ Софії Караффі-Корбут належить особливе місце.
796148
  Данилюк М.З. Натхненна праця в ім"я перемоги : Комуністична партія України - натхненник і організатор трудових подвигів українського народу в роки Великої Вітчизняної війни / М.З. Данилюк. – Київ : Київський університет, 1970. – 168 с.
796149
  Дяченко О.С. Натхненне слово про революцію / О.С. Дяченко. – К., 1955. – 184с.
796150
  Килимник О.В. Натхненний голос поета / О.В. Килимник. – Київ, 1971. – 47с.
796151
  Шаталов М.М. Натхненний дослідник надр (до 140-річчя від дня народження професора В.І. Яворського) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 89-93. – ISSN 0372-6436


  Статтю присвячено талановитому досліднику надр Донецького і Кузнецького вугільних басейнів, видатному українському вченому-геологу всесвітньо відомої лутугінської школи професору Василю Івановичу Яворському з нагоди 140-річчя від дня його народження. ...
796152
  Федорук О. Натхненний красою: Михайло Романишин // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 165-168. – ISBN 966-8613-25-2
796153
  Усенко П.Г. Натхненний Сигізмунд / П.Г. Усенко. – Львів, 1990. – 150с.
796154
  Кочубей О.О. Натхненний таїнами науки / О.О. Кочубей, Л.І. Книш, Д.В. Євдокимов // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 5. – С. 3-16. – (Серія: Механіка ; вип. 20). – ISSN 2312-2897
796155
  Коріонов В. Натхненники політики агресії. / В. Коріонов. – 2-ге вид., виправл. – Київ, 1953. – 288с.
796156
  Горобець Ірина Натхненні "Буковелем" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 114-115 : фото
796157
  Пиріг Л. Натхненні Кобзарем // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 14-19 : фото. – ISSN 1819-7329


  "Укрпошта" вперше зробила спробу відобразити в філателії твори образотворчого мистецтва, присвячені Тарасові Шевченку як Особистості, як Поетові, як Художникові.
796158
  Стародуб Н. Натхненні музикою й танцями // Київський університет. – Київ, 2018. – Червень (№ 6). – С. 6


  "На початку червня 2018 року свій 60-літній ювілей «Веснянка» відзначила святковим концертом, куди завітало безліч її шанувальників, зокрема, і ректор Університету Леонід Губерський. Саме він від імені адміністрації КНУ й привітав учасників «Веснянки» ...
796159
  Кроп Т. Натхненні Шевченковим словом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 9 жовтня (№ 39)
796160
  Лагода В.К. Натхнення : поезії / В.К. Лагода. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 108 с.
796161
  Грабар С. Натхнення : сонети / Сергій Грабар ; іл. Аркадія Трубнікова. – Київ : Генеральна дирекція по обслуговуванню іноземних представництв, 1999. – 52 с. : фотоіл. – (Поетична бібліотека Міжнародного історичного клубу "Планета")
796162
  Ламонова О. Натхнення кольорових ниток: душа і стиль творчості Тетяни Фаліної : мистецька панорама // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 79-81. – ISSN 0130-7037


  На протяжении своей творческой деятельности Татьяна Фалина выработала собственную технику цветовых растяжек - "картины в нитках"
796163
  Рибачук А. Натхнення та дух науки // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147/148). – С. 52-54. – ISSN 1729-2344
796164
   Натхнення у подорож // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 20-23 : фото
796165
  Дорошенко К. Натхнення у стилі «Ретро» // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 6


  В Інституті філології відбулося урочисте відкриття аудиторії «Ретро», інтер’єр якої відтворено за світлинами навчальних приміщень корпусу початку ХХ ст. На відкритті були присутні ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід Губерський, екс-посол Грузії ...
796166
  Балушок В. Натчези - високорозвинений індіанський народ Північної Америки // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 0130-6936
796167
  Церетели А. Натэла : старинная повесть в стихах / А. Церетели; пер. с груз. Б.Брика. – Тбилиси : Заря Востока, 1944. – 64 с.
796168
   Натюрморт. – М.-Л, 1964. – 54с.
796169
  Куприн А.В. Натюрморт / А.В. Куприн. – Москва, 1971. – 6с.
796170
   Натюрморт. – Л, 1974. – 23с.
796171
   Натюрморт. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1974. – 47с.
796172
   Натюрморт. – Л, 1975. – 175с.
796173
   Натюрморт. – Л, 1975. – 438с.
796174
   Натюрморт. – Київ, 1978
796175
   Натюрморт. – Мінськ, 1982. – 188с.
796176
  Никитина Э.Г. Натюрморт / Э.Г. Никитина. – М, 1989. – 102с.
796177
   Натюрморт [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
796178
  Щербачев М.И. Натюрморт в голландской живописи / М.И. Щербачев. – Ленинград, 1945. – 74с.
796179
   Натюрморт в европейской живописи 16 - начала 20 веков. – Москва, 1984. – 67с.
796180
  Болотина И.С. Натюрморт в русской живописи XVII-XIХ вв. : Автореф... канд. искуств.наук: / Болотина И. С.; МГУ, Каф. истор. рус. и сов. искусства. – М., 1971. – 20л.
796181
  Пружан И.Н. Натюрморт в русской советской живописи / И.Н. Пружан, В.А. Пушкарев. – Л., 1971. – 94с.
796182
  Черлинка Г.К. Натюрморт в советской живописи / Г.К. Черлинка. – М., 1988. – 55с.
796183
  Мокрик Д. Натюрморт в стилі vanitas : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 86-94. – ISSN 0868-4790
796184
  Трубай В.В. Натюрморт з котами : вибрані твори / Василь Трубач. – Київ : Преса України, 2013. – 415, [1] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-135-3
796185
  Моравцова Я. Натюрморт з цитаделлю / Я. Моравцова. – Львов, 1981. – 224с.
796186
  Лебедева Ольга Натюрморт на тарелке : Япония: искуссиво видеть. Тема номера // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-19 : Іл. – ISSN 1818-2968
796187
  Воронов-Обухов Алексей Натюрморт с баррелем : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 86-88 : Фото
796188
  Ференц Ж. Натюрморт с мелочью / Ж. Ференц. – Бухарест, 1983. – 47с.
796189
   Натюрморт с усами. – М, 1973. – 127с.
796190
   Натюрморт советских художников. – Москва, 1972. – 31с.
796191
  Науменко Н.В. Натюрморт, закодований у слові // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 43-47
796192
  Дзюба І. Натюрморти війни // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 5). – С. 8-9, 15


  Книга В. Рафеенко "Долгота дней. Городская баллада""
796193
  Кирими И.К. Натюрморты Венгерской Национальной галереи. / И.К. Кирими. – Будапешт, 1977. – 30с.
796194
  Красилин М. Натюрморты Михаила Иванова // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 82. – С. 144-145. – ISSN 0234-1395
796195
   Натюропа = Naturopa. – Strasbourg, 1998


  1997. N 1/2
796196
   Натюропа = Naturopa. – Strasbourg, 1999


  1997. N 1/2
796197
   Натюропа = Naturopa. – Strasbourg, 2000


  1997. N 1/2
796198
  Хвощевський Руслан В"ячеславович Натяк як мовленнєва стратегія (на матеріалі сучасної французької мови) : Дис.... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Хвощевський Руслан В"ячеславович; Львів. нац. ун-тет ім.І.Франка. – Київ, 2002. – 171 л. + Додаток: л.168-171. – Бібліогр.: л. 151- 166
796199
  Хвощевський Р.В. Натяк як мовленнєва стратегія (на матеріалі сучасної французької мови) : Автореф. дис... канд. філологічних наук: 10.02.05. / Хвощевський Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
796200
  Кочукова Н. Натяк як один із прийомів трансформації стійких словосполук // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 95-100. – ISSN 2411-6548
796201
  Безпаленко А.М. Натяк як особливий тип гештальтвідношень у комунікативній ситуації // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 12-17. – ISSN 2075-437X


  Стаття є продовженням серії статей автора, де комунікативна ситуація розглядається з позицій гештальт-теорії. У статті описується такий тип гештальтвідношень, як натяк. Стверджується, що при цьому типі гештальтвідношень вирішальним фактором для ...
796202
   Натянутый нерв струны. – Хабаровск, 1991. – 219с.
796203
  Лидова Наталья Ростиславовна Натьяшастра и происхождение древнеиндийской драмы : Автореф... канд. филологическихнаук: 01.01.06 / Лидова Наталья Ростиславовна; АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1991. – 17л.
796204
   НаУ "Острозька академія" співпрацюватиме із Стокголмським Університетом // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 222). – С. 14
796205
  Каганов В.І. Наугруз. Про персидського поета та математика Омара Хайяма // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 12-15. – ISSN 2518-7104
796206
  Гаврилов П.Т. Наузстріч бурі / П.Т. Гаврилов. – Х., 1970. – 83с.
796207
   Наука - 2012: експертиза звітів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 24 червня (№ 25). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Результати експертизи завершених науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів, які виконувалися за рахунок коштів державного бюджету й отримали незадовільну оцінку (термін виконання: 2010-1012 рр.)
796208
  Войцехівська І. Наука - в житті, а життя - в науці / І. Войцехівська, І. Мага // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 319-325. – ISSN 2306-4323


  До 75-річчя з дня народження та 50-річчя наукової діяльності Ярослава Степановича Калакури.
796209
  Александрова В.П. Наука - виробництву : досвід роботи НДІ АН УРСР по впровадженню наук. розроб. у практику / В.П. Александрова, Т.І. Щедріна. – Київ : Знання УРСР, 1985. – 47 с. – (Серія 5. Економіка : наука, управління, практика : Т-во "Знання" УРСР ; № 16)
796210
   Наука - майбутнє України = Science - the future of Ukraine / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [вступ. ст. Л.В. Губерський ; авт. ідеї: Логвін З.І., Таланкіна С.В. ; під ред. С.А. Вижви ; переклад Пастушенко Т.В. ; фото Жарій О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 32, [1] с. : іл. – Без тит. арк. - Текст парал. укр., англ.
796211
   Наука - мовою цифр // Світ. – Київ, 2017. – Листопад (№ 43/44). – С. 1


  Українська наука сьогодні - це близько 60 тис. дослідників та 35 тис. технічних працівників у понад 400 наукових установах та 200 вищих навчальних закладах. У 2017 р. фінансування науки зросло до 4,8 млрд гривень, у 2018 р. із загального фонду ...
796212
  Смілянська А. Наука - не тягар, а шанс для країни // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 69). – С. 7


  "...На цьому наголосив перший віце-президент НАНУ академік Антон Наумовець під час виступу на звітній сесії загальних зборів НАН України. Зібрання присвятили підсумкам діяльності за 2015 рік та обговоренню нової редакції статуту академії".
796213
   Наука - основа розвитку та обороноздатності держави / прес-служба МОН України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 3-5. – ISSN 1682-2366


  30 квіт. у Комунікативному центрі Будинку уряду відбулася експертна зустріч на тему "Інтеграція науки та освіти: проект Закону України "Про науку і науково-технічну діяльність". Під час обговорення проректор з науковий роботи КНУ імені Тараса Шевченка ...
796214
  Курбатов В.Я. Наука - основа химической промышленности. / В.Я. Курбатов. – Л., 1929. – 69с.
796215
  Кошечко В.Г. Наука - основний зміст його життя (до 80-річчя академіка НАН України В.Д. Походенка) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 125-132. – ISSN 1027-3239
796216
  Булатов Дмитрий Наука - последнее табу в современном искусстве // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 4/5. – С. 54-61


  Дмитро Булатов - художник, теоретик, організатор серії міжнарод. виставочних і видавничих проектів, посвячених взаєминам між мистецтвом і високими технологіми (генна інженерія, робототехніка, нанотехнології)
796217
  Юлдашев А.Х. Наука - праву, право - экономике / А.Х. Юлдашев. – Киев, 1978. – 48с.
796218
  Хайлов К. Наука - практика життя та еволюції на Землі // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (47). – С. 20-27. – ISSN 1819-7329
796219
  Снегирев Ф.Г. Наука - практиці /спеціальний нарис/ // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (122). – С. 29-40. – ISSN 1562-1146


  У Києві відбулася остання в цьому році (2017), але від того не менш насичена подіями та інформацією, Сесія Загальних зборів Національної академії медичних наук (НАМН) України. Роботу сесії загальних зборів відкрив Віталій Цимбалюк - президент НАМН ...
796220
  Жуковский Я.М. Наука - производительная сила социалистического общества / Я.М. Жуковский. – Москва, 1973. – 48с.
796221
   Наука - производство - эффективность. – Новосибирск, 1982. – 256с.
796222
  Ханикян Г.Г. Наука - производство: вопросы взаимодействия и управления. / Г.Г. Ханикян. – Ереван, 1988. – 153с.
796223
   Наука - производству. – Рига, 1956. – 104с.
796224
   Наука - производству. – Симферополь, 1959. – 333с.
796225
   Наука - производству. – Ашхабад, 1974. – 114с.
796226
  Леонтьев Н.М. Наука - производству / Н.М. Леонтьев. – 2-е изд. доп. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 120 с. – (В помощь рабочему-изобретателю и рационализатору)
796227
  Романов А.К. Наука - производству / А.К. Романов. – Москва : Знание, 1979. – 48 с.
796228
   Наука - сельскому хозяйству. – М, 1979. – 238с.
796229
   Наука - сельскохозяйственному производству. – М, 1984. – 135с.
796230
  Александров А.П. Наука - стране : статьи и выступления / А.П. Александров ; АН СССР. – Москва : Наука, 1983. – 219 с. – (Наука. Мировоззрение. Жизнь / ред. П.Н. Федосеев)
796231
  Меншун В.І. Наука - сфера, вище якої, окрім Бога, немає нічого на землі // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 1/8. – С. 3-4. – ISSN 0868-8117


  Загальні збори Національної Академії наук, що відбулися 15 квітня 2015 року.
796232
  Лысенко А.А. Наука - техника - культура - личность / А.А. Лысенко, Л.В. Губерский // Материальное и духовное в социальном развитии / Лысенко А.А. (руковод.), Горак А.И. ... Губерский Л.В. [и др.]]. – Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1986. – С. 151-162
796233
   Наука - техника - управление. – М, 1966. – 518с.
796234
  Анчишкин А.И. Наука - техника - экономика / А.И. Анчишкин. – Москва, 1986. – 383с.
796235
  Карлаш Т. Наука - то і є майбутнє України! / Т. Карлаш, Л. Остролуцька // Світ. – Київ, 2018. – Травень (№ 17/18). – С. 1-3
796236
  Зеленцов А.И. Наука - ускорению / А.И. Зеленцов. – М., 1989. – 236,2с.
796237
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 1. – 1995
796238
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 2. – 1995
796239
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 3. – 1995
796240
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 4. – 1995
796241
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 5/6. – 1995
796242
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 7/8. – 1995
796243
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 9. – 1995
796244
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 10. – 1995
796245
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 11/12. – 1995
796246
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 1. – 1996
796247
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 2. – 1996
796248
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 3. – 1996
796249
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 4. – 1996
796250
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 5. – 1996
796251
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 6. – 1996
796252
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 7. – 1996
796253
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 8. – 1996
796254
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 9. – 1996
796255
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 10. – 1996
796256
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 11. – 1996
796257
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 12. – 1996
796258
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 1. – 1997
796259
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 2. – 1997
796260
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 3. – 1997
796261
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 4. – 1997
796262
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 5. – 1997
796263
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 6. – 1997
796264
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 1. – 1998
796265
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 2. – 1998
796266
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 3. – 1998
796267
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 4. – 1998
796268
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 5. – 1998
796269
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 6. – 1998
796270
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 1. – 1999
796271
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 4/6. – 1999
796272
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 7/9. – 1999
796273
  Грецкий М.Н. Наука - философия - идеология: Некоторые актуальные проблемы марксистс. философии во Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1978. – 124с.
796274
  Матат Д. Наука - це весело! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
796275
   Наука. – Будапешт, 1964. – 20с.
796276
  Маркова А.Н. Наука / А.Н. Маркова. – Ленинград, 1967. – 104с.
796277
  Майзель И.А. Наука / И.А. Майзель. – Л, 1972. – 280с.
796278
   Наука : закономерности ее развития. – Томск, 1980. – 193 с.
796279
   Наука. – Томск, 1982. – 184с.
796280
  Экмалян А.М. Наука / А.М. Экмалян. – М, 1983. – 200с.
796281
   Наука. – М, 1985. – 225с.
796282
  Маркова Л.А. Наука / Л.А. Маркова. – М, 1987. – 262с.
796283
   Наука. – Томск, 1990. – 212с.
796284
  Стьопін В. Наука / В"ячеслав Стьопін // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 28-30. – ISSN 1810-2131
796285
  Торба В. Наука "граніту" / В. Торба, С. Жишко, М. Басараб // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 178). – С. 5


  "Революція студентів 1990 року - це була показова і корисна дія, яка принесла певний результат, але який, на жаль, в Україні нікому було використати", - експерт.
796286
  Денисова Т.Н. Наука "компаративістика" в сучасному потрактуванні // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 10-26. – ISBN 966-8474-34-1
796287
   Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [за ред. Вижви С.А. ; підгот. : Логвін З.І., Шпак О.В. ; КНУТШ]. – Київ : [Експрес-поліграф], 2012. – 22, [1] с. : фотоіл.
796288
  Онопрієнко В.І. Наука XVIII - першої половини XIX ст. / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 54-60. – ISBN 978-617-571-105-7
796289
  Панейко Ю.Л. Наука адміністрації й адміністративного права : загал. частина : (за викладами проф. Ю. Панейка) / Укр. вільний ун-т у Мюнхені, Центр політико-правових реформ, Асоц. фахівців адмін. права ; Центр пол. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: В.М. Бевзенко, І.Б. Коліушко, О.Р. Радишевська та ін.]. – Репр. вид. – Київ : Дакор, 2016. – 463, [1] с., [1] арк. портр. – Вих. дан. ориг.: Аусбург, 1949. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-72-0
796290
  Грабович Г. Наука Академія Реформи Маразм // Критика. – Київ, 2006. – Червень, (число 6). – С. 4-6
796291
  Юркова О. Наука атестованих кадрів // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 23-26
796292
  Ворожбит О. Наука боротися // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Національні академії у США та ЄС - це передусім структури, які заохочують до науки й творять науковий порядок денний у своїй країні, а не складні бюрократичні структури.
796293
   Наука БССР за 50 год.. – Мінськ, 1968. – 608с.
796294
  Третьяков В.Т. Наука быть Россией : Наши национальные интересы и пути их реализации / Виталий Третьяков. – Москва : Русскій Міръ, 2007. – 768с. – (Pro patria: историко-политологическая библиотека). – ISBN 978-5-89577-109-9
796295
  Юсуф Наука быть счастливым / Юсуф, Хас-Хаджиб. – Ташкент, 1963. – 117с.
796296
  Баласагунский Ю. Наука быть счастливым / Ю. Баласагунский. – М, 1971. – 160с.
796297
  Кузнецов Б.Г. Наука в 2000 году / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1969. – 216с.
796298
   Наука в Азербайджанском государственном университете, 1969-1978 гг.. – Баку : Азернешр, 1979. – 275с.
796299
  Короткевич А.Т. Наука в Белоруссии на современном єтапе / А.Т. Короткевич. – Минск, 1985. – 181с.
796300
  Гурєв Г.А. Наука в боротьбі з релігійними пророцтвами / Г.А. Гурєв. – Київ, 1953. – 24с.
796301
   Наука в борьбе за урожай. – Минск, 1970. – 104с.
796302
  Локтев В. Наука в военное время // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 67-75. – ISBN 978-966-622-690-0
796303
  Кузнецова Н.И. Наука в её истории / Н.И. Кузнецова. – М., 1982. – 127с.
796304
   Наука в защите соц. урожая. – Л, 1934. – 88с.
796305
  Кезин А.В. Наука в зеркале философии / А.В. Кезин. – М, 1990. – 48 с.
796306
  Бернал Дж. Наука в истории общества / Дж. Бернал; Общ. ред. Б.М.Кедрова и И.В.Кузнецова. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 735с.
796307
  Куценко В. Наука в інноваційній економіці // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 8 (133). – С. 18-19
796308
   Наука в Казахстане за сорок лет Советской власти. – Алма-Ата, 1957. – 455с.
796309
   Наука в Карело-Финской ССР за 30 лет советской власти. – Петрозаводстк : Карело-Финская НИ база АН СССР, 1948. – 160с. – (Труди юбилейной научной сессии Карело-Финской научно-исследовательской базы АН СССР и Карело-Финского гос.университета посвященной 30-летию ВОСР)
796310
   Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 14 с.
796311
   Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть : [довідник]. – [Київ] : Київський університет, 2002. – 329 с. – ISBN 966-594-320-0
796312
  Гондюл В.П. Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: вчора, сьогодні, завтра // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С. 36-46
796313
   Наука в Киргизии за 20 лет. 1926-1946. – Фрунзе, 1946. – 208 с.
796314
   Наука в космосе. – М, 1964. – 448с.
796315
  Долгова В.Н. Наука в межкультурном диалоге России и Великобритании на рубеже XIX - XX веков // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 116-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В данной публикации рассмотрены неизвестные страницы русско-английских культурных отношений в области науки на рубеже XIX - XX столетий. В статье раскрыты направления и формы, организационные основы научного сотрудничества России и Великобритании в ...
796316
   Наука в Московском университете. – Москва, 1978. – 315 с.
796317
   Наука в Московском университете. – Москва, 1982. – 312с.
796318
   Наука в Московском универскитете. – Москва, 1976. – 240с.
796319
  Осин В. Наука в новом мире: Три сюжета генезиса региональной политологии в постсоветской Украине // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2015. – № 4. – С. 239-293. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
796320
  Иноземцев И.В. Наука в образах / И.В. Иноземцев. – М : Книга, 1972. – 62 с.
796321
  Юдин Б.Г. Наука в обществе знаний // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 45-57. – ISSN 0042-8744
796322
   Наука в олимпийском спорте / Национальный олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
796323
   Наука в олимпийском спорте / Национальный олимпийский комитет Украины; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
796324
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
796325
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
796326
   Наука в олимпийском спорте / Национальный олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 1. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
796327
   Наука в олимпийском спорте / Национальный олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
796328
   Наука в олимпийском спорте / Национальный олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
796329
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 4. – 2014. – 86 с. – Резюме на рус., англ. яз.
796330
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 1. – 2015. – 82 с. – Резюме на рус., англ. яз.
796331
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 2. – 2015. – 90 с. – Резюме на рус., англ. яз.
796332
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 1. – 2016. – 94 с. – Резюме на рус., англ. яз.
796333
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 2. – 2016. – 98 с. – Резюме на рус., англ. яз.
796334
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 3. – 2016. – 114 с. – Резюме на рус., англ. яз.
796335
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 4. – 2016. – 94 с. – Резюме на рус., англ. яз.
796336
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 1. – 2017. – 94 с. – Резюме на рус., англ. яз.
796337
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 2. – 2017. – 82 с. – Резюме на рус., англ. яз.
796338
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 3. – 2017. – 86 с. – Резюме на рус., англ. яз.
796339
  Сафина Н. Наука в период кризиса / Н. Сафина, М. Угрюмов // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 9. – С. 21-23. – ISSN 0868-488Х


  Известным ученым-нейрофизиологом акад. М.В. Угрюмовым была предпринята попытка оценить конкурентоспособность РАН и сформулировать концепцию ее модернизации.
796340
   Наука в Польше. – М, 1947. – 41с.
796341
   Наука в Польше. – М, 1947. – 20с.
796342
   Наука в Прибалтике в 18 - начале 20 века. – Рига, 1962. – 232с.
796343
   Наука в развитом социалистическом обществе. – М, 1982. – 216с.
796344
  Лозовская Е. Наука в рамках рационального бюджета // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 12


  Поддержкой науки, в той или иной степени, занимается каждое уважающее себя государство. Это не только вопрос престижа, но и обязательное условие экономического роста. Недавно на страницах журнала «Наука и жизнь» (№ 10, 2009 г.) академик Евгений ...
796345
  Паскал Ж.В. Наука в роки української революції (1917-1920) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 98-100
796346
   Наука в России : Справочный ежегодник. Данныя к 1 января 1918 года. – Издан Российскою Академиею Наук и редакциею журнала "Природа" .. – Петербург
Выпуск 1 : Петроград. – 1920
796347
   Наука в России. – Москва
№ 1. – 1995
796348
   Наука в России. – Москва
№ 2. – 1995
796349
   Наука в России. – Москва
№ 3. – 1995
796350
   Наука в России. – Москва
№ 4. – 1995
796351
   Наука в России. – Москва
№ 5. – 1995
796352
   Наука в России. – Москва
№ 6. – 1995
796353
   Наука в России. – Москва
№ 1. – 1996
796354
   Наука в России. – Москва
№ 2. – 1996
796355
   Наука в России. – Москва
№ 3. – 1996
796356
   Наука в России. – Москва
№ 4. – 1996
796357
   Наука в России. – Москва
№ 5. – 1996
796358
   Наука в России. – Москва
№ 6. – 1996
796359
   Наука в России. – Москва
№ 1. – 1997
796360
   Наука в России. – Москва
№ 2. – 1997
796361
   Наука в России. – Москва
№ 3. – 1997
796362
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 1. – 2004
796363
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 2. – 2004
796364
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 3. – 2004
796365
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 4. – 2004
796366
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 5. – 2004
796367
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 6. – 2004
796368
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 1. – 2005
796369
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 2. – 2005
796370
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 3. – 2005
796371
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 4. – 2005
796372
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 5. – 2005
796373
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 6. – 2005
796374
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 1. – 2006
796375
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 2. – 2006
796376
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 3. – 2006
796377
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 4. – 2006
796378
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 5. – 2006
796379
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 6. – 2006
796380
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 1. – 2007
796381
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 2. – 2007
796382
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 3. – 2007
796383
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 4. – 2007
796384
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 5. – 2007
796385
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 6. – 2007
796386
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 1. – 2008
796387
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 2. – 2008
796388
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 3. – 2008
796389
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 4. – 2008
796390
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 5. – 2008
796391
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 6. – 2008
796392
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 1. – 2009
796393
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 2. – 2009
796394
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 3. – 2009
796395
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 4. – 2009
796396
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 5. – 2009
796397
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 6. – 2009
796398
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 1. – 2010
796399
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 2. – 2010
796400
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 3. – 2010
796401
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 4. – 2010
796402
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 5. – 2010
796403
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 6. – 2010
796404
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 1 (181). – 2011
796405
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 2 (182). – 2011
796406
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 3 (183). – 2011
796407
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 4 (184). – 2011
796408
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 5 (185). – 2011
796409
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 6 (186). – 2011
796410
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 1 (187). – 2012
796411
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 2 (188). – 2012
796412
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 3 (189). – 2012
796413
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 4 (190). – 2012
796414
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 5 (191). – 2012
796415
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 6 (192). – 2012
796416
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 2 (194). – 2013
796417
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 3 (195). – 2013
796418
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 4 (196). – 2013
796419
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 5 (197). – 2013
796420
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 6 (198). – 2013
796421
  Райнов Т. Наука в России 11-17 веков / Т. Райнов. – М.-Л, 1940. – 507с.
796422
  Эрлих Г.В. Наука в России и в мире : попытка беспристрастного рассмотрения / Г.В. Эрлих, Г.В. Лисичкин // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 45-50. – ISSN 1727-5903
796423
  Суржик Л. Наука в ручному режимі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 серпня (№ 29). – С. 10


  "МОН запропонувало запровадити "порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника"(далі - Порядок). Проект відповідного документа було винесено на розгляд Кабміну 24 липня, хоча на порядку денному ...
796424
  Фейерабенд П. Наука в свободном обществе // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.85-100. – ISSN 1606-951Х
796425
  Фейерабенд П. Наука в свободном обществе.Часть 2 ( фрагменты из книги, продолжение ) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 48-61. – ISSN 1606-951Х
796426
  Залесская Людмила Васильевна Наука в системе духовной культуры развитого социалистического общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Залесская Людмила Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 179л. – Бібліогр.:л.153-179
796427
  Залесская Людмила Васильевна Наука в системе духовной культуры развитого социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Залесская Людмила Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
796428
  Алейник А.З. Наука в системе общественного воспроизводства : вопр. методол. / Алейник А.З. ; Гос. ком. РСФСР по делам науки и высш. шк. – Ленинград : ЛГУ, 1991. – 178 с.
796429
  Семенова Н.Н. Наука в системе общественного производства / Н.Н. Семенова. – Новосибирск, 1989. – 179с.
796430
   Наука в системе экономических категорий. – Л, 1977. – 126с.
796431
   Наука в Советской Армении за 50 лет. – Уфа, 1969. – 580 с.
796432
   Наука в Советской Армении за 50 лет. – Ереван
Т. 1. – 1972. – 644с.
796433
   Наука в Советской Армении за 50 лет. – Ереван
Т. 2, ч. 1. – 1974. – 571с.
796434
   Наука в Советской Армении за 50 лет. – Ереван
Т. 2, ч. 2. – 1974. – 551с.
796435
   Наука в Советской Армении за 50 лет. – Ереван
Т. 3. – 1974. – 470с.
796436
   Наука в Советской Грузии за 25 лет. – Тбилиси
3. – 1946. – 111 с.
796437
  Лейви Далила Семеновна Наука в Советском Таджикистане : Библиогр. указ., 1961-1975 / АН Тадж.ССР; Центр. науч. б-ка; Сост.: Д. С. Лейви и др. – Душанбе : Дониш, 1976. – 478с.
796438
  Астахова Е.В. Наука в современном обществе: инновационные подходы и решения (научно-теоретическая конференция молодых ученых НУА) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 362-363. – ISSN 1993-5560


  У статті йде мова про тенденції, що характеризують модель Life-long learning? та про роль викладача, яка кардинально зросла.
796439
  Шорм Ф. Наука в социалистическом обществе / Ф. Шорм. – Прага, 1967. – 105с.
796440
   Наука в социальных, гносеологических и ценностных аспектах. – М, 1980. – 360с.
796441
   Наука в тунике. – М, 1938. – 88с.
796442
   Наука в Узбекистане : в 2-х т. – Ташкент : Фан
Т. 1 : Естественные науки. – 1974. – 424с.
796443
   Наука в Узбекистане : в 2-х т. – Ташкент : Фан
Т. 2 : Общественные науки. – 1974. – 342с.
796444
   Наука в Украинской ССР. – Киев, 1983. – 52 с.
796445
  Дубина І М. Наука в Україні // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 2 (79) : березень - квітень. – С. 112-116
796446
  Рудий Г. Наука в Україні 1917-1918 рр. (за матеріалами газетної періодики) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 227-234. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
796447
  Полушкіна Т.В. Наука в Україні в 90-х рр. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-75. – (Історія ; Вип. 55)


  Аналізується сучасний розвиток науки України, висвітлюється матеріально-технічне та фінансове її забезпечення, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів, зв"язок науки із суспільною практикою.
796448
  Даниленко В. Наука в Україні на рубежі ХХ - ХХІ ст. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 77-86. – ISBN 966-8653-41-6
796449
  Стріха М. Наука в Україні: зруйнувати - легко, відновити неможливо // Світ. – Київ, 2013. – листопад (№ 43/44). – С. 3-4
796450
  Локтєв В.М. Наука в Україні: небезпечне забуття // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 32-41. – ISSN 0372-6436


  Аналізується проєкт Закону про наукову і науково-технічну діяльність, що готувався ВР України до першого читання.
796451
  Черніга Р. Наука в Україні: особливий шлях розвитку чи глибокий занепад? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 червня (№ 21). – С. 13


  Нинішня система фінансування наукових досліджень в Україні - геть неефективна. Щороку мільярди гривень викидають не на розвиток сучасної науки, а на соціальний захист науковців, перетворюючи їх на привілейовану касту після досягнення пенсійного віку. ...
796452
  Величко П. Наука в Україні: сьогодення і здобутки // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 4 (48). – С. 8-10
796453
  Кожин В. Наука в университете инновационного типа / В. Кожин // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С. 43-48. – ISSN 1726-667Х


  Вятский гос. ун-т
796454
  Лесовик В.С. Наука в университете:направления и перспективы развития // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С.103-108. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены достижения в научной и инновационной деятельности научных школ Белгородского гос. технологического университета им. В.Г. Шухова.
796455
   Наука в університетах // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 13/14 (779/780). – С. 18-20


  Про насущні проблеми університетської науки йдеться в інтерв"ю для DT.UA проректора з наукової роботи Національного технічного університета України "КПІ", академіка НАН України М. Ільченка.
796456
  Ільченко М. Наука в університетах / вів інтерв"ю В. Янковий // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 1, 12


  У системі вищої освіти зосереджено вагомий науковий потенціал України - 68,9% докторів і 72,6% канд. наук. Підготовка 81% докторантів і 85% аспірантів здійснюється саме у вищих навчальних закладах, тому від раціональної організації та адекватного ...
796457
  Луговий В. Наука в університетах, університети в науці у світовому дослідницькому просторі / В. Луговий, Ж. Таланова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 42-50. – ISSN 2078-1016
796458
  Ільченко М.Ю. Наука в університетах. Неухильно виконувати прийняті закони // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 29-33. – ISBN 978-966-622-690-0


  Виступ академіка НАН України М.Ю. Ільченка на Парламентських слуханнях на тему "Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави", 2 липня 2014 р.
796459
  Січкаренко Г. Наука в університетах: фактори кризового стану // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 126-131. – ISSN 1998-4634
796460
   Наука в экономической структуре народного хозяйства. – М, 1990. – 190с.
796461
  Волков А.В. Наука в эпоху биокапитализма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 57-68. – ISSN 0042-8744
796462
   Наука великих можливостей - біологія сьогодні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8


  Відділення загальної біології НАН України очолює академік НАНУ Д. М. Гродзинський.
796463
  Вебер И. Наука вещественной природы / сочинение Иосифа Вебера, б. профессора физики в Делингене ; перевод с немецкаго [В.П. Чеховича]. – Киев : В Университетской типографии, 1838. – [4], 390, [2] с. : 2 л. черт.


  Перводчик: Чехович Венедикт Павлович (1804-1862)
796464
  Шахнович М.И. Наука видит будущее / М.И. Шахнович. – Л, 1956. – 111с.
796465
  Болдижар М.М. Наука вимагає правди. / М.М. Болдижар. – Ужгород, 1999. – 55с.
796466
  Клейменова Ольга Наука від Мюнхгаузена // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 64-65


  38-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" протягом осінньої декади переконував у своїй солідності.
796467
  Якубський Б.В. Наука віршування / Б. Якубський. – Київ : Київський університет, 2007. – 208с. – ISBN 966-594-939-Х
796468
  Квит С. Наука военного времени / Ирина Гамалий // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 32 (394). – С. 34-35. – ISSN 2075-7093


  Сергей Квит рассказал о новом законе о высшем образовании, люстрации в министерстве и вступительной кампании на востоке страны.
796469
  Стріха М. Наука воєнного часу: особливі запити й особливі вимоги // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 56-61. – ISBN 978-966-622-690-0
796470
  Созинов М.Д. Наука вспоминать / М.Д. Созинов. – Свердловск, 1974. – 95с.
796471
   Наука втргается в неизведанное. – М, 1964. – 48с.
796472
  Хаббард Л.Р. Наука выживания : предсказывание человеческого поведения / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [17],714 с. : ил. + 1 табл. – ISBN 978-1-4031-4760-8
796473
  Хаббард Л.Р. Наука выживания : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель, 21 мая 1951 - 26 июня 1951 / Л.Р. Хаббард. – Los Angeles : Golden era
Лекции 1- 4. – 2007. – [11], 251 с. + 4 электрон. опт. диска (CD-ROM)
796474
   Наука гармонії SHA // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 112-115 : фото
796475
  Нагибин Ю.М. Наука дальних странствий / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1982. – 655 с.
796476
  Судзуки Д.Т. Наука Дзен-Ум Дзен / Д.Т. Судзуки. – Київ : Преса України, 1992. – 176 с. – ISBN 5-7707-3698-4
796477
  Бабкин В. Наука для жизни или жизнь науки? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 3 (1610). – С. 97-114. – ISSN 0869-44435


  В конце концов наука - это и научение, и наукознание, и накоприменение, которое распадается на две составляющие : создание нового знания и использование науки для решения конкретных задач необязательно естественнонаучных. Автор не в первый раз ...
796478
   Наука для життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Про міжнародну інтердисциплінарну конфероенцію "Математика та науки про життя: можливості, взаємозв"язки та кордони", організовану Фондом Гумбольдта, Інститутом математики НАНУ, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, НТУУ ...
796479
  Галата С. Наука для життя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про Всеукраїнський фестиваль інновацій. У рамках Фестивалю відбувся конкурс проектів у сфері ІТ, освіти, охорони здоров"я, агросектора, енергоефективності, екології. Від КНУ імені Тараса Шевченка надійшло 16 заявок. Неабияке враження на журі і гостей ...
796480
  Шулікін Д. Наука для миру і безпеки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 17 липня (№ 27). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Співпраця між Україною і НАТО в науковій сфері. Ключовим механізмом забезпечення координації взаємодії між Україною та НАТО у сфері науки є Спільна робоча група "Україна - НАТО" зі співробітництва з питань науки та довкілля, яка була створена у 2000 ...
796481
  Кроу М. Наука для молодежи // В мире науки : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 12. – С. 45-47. – ISSN 0208-0621


  Все меньше и меньше студентов выбирает естественнонаучные дисциплины. Поэтому не удивительно, что знание математики снизилось на всех уровнях нашего общества. А уровень подготовки тысяч и тысяч преподавателей оставляет желать лучшего: они не могут ...
796482
  Сорока Г. Наука доброти, чуйності, турботи : За повістю Григора Тютюнника "Климко" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 23-25. – ISSN 0130-5263
796483
  Соколов В.В. Наука доброти. / В.В. Соколов. – К., 1990. – 199с.
796484
  Калита В.Т. Наука допомагає / В.Т. Калита. – К, 1984. – 128с.
796485
  Писаржевский О.Н. Наука древняя и молодая. / О.Н. Писаржевский. – М., 1962. – 207с.
796486
  Іванова Ірина Наука життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 30-34 : фото
796487
  Адлер А. Наука жить : Лекции по введению в психотерапию для врачей, психологов и учителей / А. Адлер. – 5-е изд. – Київ : Port-Royal, 1997. – 288с. – ISBN 966-7068-01-3
796488
  Короденко М. Наука з гідністю // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 28 грудня (№ 52)


  Підсумки року для наукової галузі України підбили під час засідання Ради проректорів із наукової роботи вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та директорів наукових установ МОН.
796489
  Дончик В. Наука з пристрастю
796490
  Стріха М. Наука за "гамбурзьким рахунком" / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Розмова із заступником міністра освіти і науки, відомим науковцем, викладачем, перекладачем і письменником, доктором фізико-математичних наук Максимом Стріхою щодо імплементації Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", підтримки ...
796491
  Кузьменко В. Наука за біологічним принципом, або дещо про академічну мафію / В. Кузьменко; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 160 с. – (Біб-ка журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-489-9
796492
  Суржик Л. Наука за гратами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5-11 липня (№ 24). – С. 1, 12


  Парламентські слухання, присв. проблемам вітчизняної науки, які відбулися 2 лип., можна вважати знаковими. (Попри скепсис щодо подібного роду "говорилень", ККД яких часто обмежується "випусканням пари"). По-перше, колишня, зметена Майданом, влада ...
796493
  Онопрієнко В.І. Наука за часів незалежності України / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 113-118. – ISBN 978-617-571-105-7
796494
   Наука заради миру // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Щодо програми "Наука заради миру та безпеки".
796495
  Корній В.В. Наука західного регіону України: статистика та інформаційне середовище / В.В. Корній, О.Д. Зинюк, Р.Р. Романюк // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 98-106. – ISBN 978-966-360-233-2 (вип. 8) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Проблемні питання щодо розвитку науково-інформаційних ресурсів.
796496
  Назарчук З.Т. Наука Західного регіону України: тенденції, проблеми та пропозиції / З.Т. Назарчук, І.М. Мриглод, Р.Р. Романюк // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 61-70. – ISSN 0372-6436
796497
  Терентьева Л.Н. Наука и "антинаука" в системно-параметрическом измерении // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 15 : Філософія. – С. 7-18
796498
   Наука и будущее. – М, 1990. – 236с.
796499
  Козлов Б.И. Наука и война : вклад АН СССР в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-29. – ISSN 0205-9606
796500
  Ковалева С.К. Наука и Вселенная // История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва, 2013. – № 5. – С. 25-33. – ISSN 1813-100X


  «Отыщи всему начало и ты многое поймешь» Козьма Прутков. Начиная с середины ХХ века, сложилось мнение о завершенности развития физики. Основной упрек к физике: почему нет общих непротиворечивых оснований, которые позволили бы объединить квантовую ...
796501
  Цейтлин З.А. Наука и гипотеза : Историко-критическое исследование математических начал натуральной философии в связи с учением о методе естеств. и обществ. наук / З.А. Цейтлин. – Москва; Ленинград : Гос. изд-во, 1926. – 216с.
796502
  Тимирязев К.А. Наука и демократия : Сборник статей 1904-1919 гг. / К.А. Тимирязев. – Москва : Госиздат, 1920. – 478 с.
796503
  Тимирязев К.А. Наука и демократия : Сборник статей 1904-1919 гг. / К.А. Тимирязев. – Л. : Прибой, 1926. – 432 с.
796504
  Тимирязев К.А. Наука и демократия : Сборник статей 1904-1919 гг. / К.А. Тимирязев. – М. : Соцэкгиз, 1963. – 498 с.
796505
   Наука и ее место в культуре. – Новосибирск, 1990. – 272с.
796506
  Габриэлян Г.Г. Наука и ее роль в обществе / Г.Г. Габриэлян. – Ереван, 1956. – 339с.
796507
  Трошин Д.М. Наука и ее роль в современном обществе. / Д.М. Трошин. – М., 1960. – 46с.
796508
  Несветайлов Г.А. Наука и ее эффективность. / Г.А. Несветайлов. – Минск, 1979. – 111с.
796509
  Вальден П.И. Наука и жизнь / П.И. Вальден. – Петроград
3. – 1921. – 224с.
796510
  Вальден П.И. Наука и жизнь / П.И. Вальден. – 2-е изд. – Петроград
1. – 1922. – 112с.
796511
   Наука и жизнь. – М, 1949. – 462с.
796512
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796513
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796514
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796515
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796516
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796517
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796518
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796519
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1995
796520
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1995
796521
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1995
796522
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1995
796523
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1995
796524
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1995
796525
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1995
796526
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 1995
796527
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1995
796528
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1995
796529
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 1995
796530
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1995
796531
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1996
796532
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1996
796533
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1996
796534
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1996
796535
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1996
796536
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1996
796537
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1996
796538
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 1996
796539
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1996
796540
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1996
796541
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 1996
796542
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1996
796543
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1997
796544
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1997
796545
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1997
796546
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1997
796547
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1997
796548
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1997
796549
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796550
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796551
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796552
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796553
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796554
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796555
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796556
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796557
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796558
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796559
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796560
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796561
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1890-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796562
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796563
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796564
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796565
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796566
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796567
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796568
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796569
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796570
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796571
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796572
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
796573
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796574
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796575
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796576
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд. возобновлено в окт. 1934 года
796577
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796578
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796579
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796580
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796581
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796582
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796583
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796584
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796585
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796586
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796587
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796588
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796589
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796590
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796591
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796592
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796593
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796594
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796595
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796596
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796597
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796598
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796599
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796600
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796601
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796602
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796603
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796604
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796605
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796606
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796607
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
796608
   Наука и жизнь (Владимир Литвин) // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 13 (450). – С. 41.


  Зав. каф.новейшей истории КНУТШ.
796609
   Наука и жизнь в начале 20 века : Сто лет назад // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
796610
  Вальден П.И. Наука и жизнь. / П.И. Вальден. – Петроград
2. – 1919. – 148с.
796611
   Наука и журанлист. – Москва, 1970. – 287с.
796612
   Наука и журналист, 1976. – 192с.
796613
   Наука и закономерности ее развития. – Томск, 1977. – 171с.
796614
  Тимирязев К.А. Наука и земледелец : Простейшие опыты по физиологии и земледелию / К.А. Тимирязев. – Москва : ГИЗ, 1925. – 72 с.
796615
  Ионин Л.Г. Наука и идеология в "левом" критическом рационализме // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1980. – Вып. 3. – С. 236-265. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
796616
  Булатов В.П. Наука и инженерная деятельность / В.П. Булатов, Е.А. Шаповалов. – Ленинград, 1987. – 111с.
796617
   Наука и инновации : научно-практический журнал / Нац. акад. наук Беларуси. – Минск. – ISSN 1818-9857
№ 10 (104). – 2011
796618
   Наука и инновации в БГУ. – 2-е изд., исправл. и доп. – Минск : БГУ, 2006. – 90с. : илл. – ISBN 985-485-632-1
796619
  Иванова Н.И. Наука и инновации в полицентричном мире // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 8. – С. 698-711. – ISSN 0869-5873


  Инновационная составляющая экономики, использование постоянно обновляемого ресурса знаний и технологий становятся основным фактором устойчивого развития. О том, как эта истина учитывается в политике государств мира, о месте России в этом процессе ...
796620
   Наука и инновации в условиях кризиса: статистический анализ / И.А. Кузнецова, Н.В. Городникова, Т.В. Ратай, С.Ю. др. Гостева // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 8. – С. 3-20. – ISSN 0320-8168
796621
  Власов В.А. Наука и инновации томских политехников // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 81-86. – ISSN 0869-3617


  В публикации нашли отражение основные достижения вуза на российском и мировом уровнях, представлена инновационная инфраструктура университета, изложены ключевые направления сотрудничества в сфере научной деятельности, приведены результаты научных ...
796622
  Сухотин А.К. Наука и информация / А.К. Сухотин. – Москва, 1971. – 127с.
796623
  Пацюков Виталий Наука и искусство : мифология перекрестков // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 4/5. – С. 46-53
796624
   Наука и искусство географии. – Москва : Прогресс, 1989. – 199с.
796625
  Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений / О.И. Ларичев. – Москва : Наука, 1979. – 200с.
796626
  Беспалов В.А. Наука и искусство принятия управленческих решений. / В.А. Беспалов. – Киев, 1985. – 135с.
796627
  Хилл П. Наука и искусство проектирования / П. Хилл. – Москва, 1973. – 262с.
796628
   Наука и искуство географии : спектр взглядов ученых СССР и США. – Москва : Прогресс, 1980. – 200с.
796629
  Благов Ю.Е. Наука и космос / Ю.Е. Благов, В.А. Демин. – Л., 1991. – 144с.
796630
  Лукьянова Л.П. Наука и культура / Л.П. Лукьянова. – Київ, 1967. – 38с.
796631
  Мартыненко Т.К. Наука и культура / Т.К. Мартыненко. – Киев, 1969. – 32с.
796632
  Вдовиченко Г.Г. Наука и культура : Материалы к лекции Відом. про відпов.: Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук / Г.Г. Вдовиченко. – Київ, 1974. – 26 с.
796633
   Наука и культура. – М, 1984. – 336с.
796634
   Наука и культура. – Х, 1991. – 163с.
796635
  Чиков П.С. Наука и лекарственные растения / П.С. Чиков. – М., 1977. – 128с.
796636
  Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом : 2 т. ; исследование П. Пекарского. – Санкт-Петербург : Изд. Товарищества "Общественная польза", 1862 (в Тип. Товарищества "Общественная польза")
Т. 1 : Введение в историю просвещения в России XVIII столетия. – 1862. – VI, 578 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
796637
  Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом : исследование П. Пекарского. – Санкт-Петербург : Изд. Товарищества "Общественная польза", 1862 (в Тип. Товарищества "Общественная польза")
Т. 2 : Описаниеи славяно-русских книг и типографий. 1698-1725 годов. – 1862. – II, 694, XXIII с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
796638
  Гусев С.С. Наука и метафора / С.С. Гусев. – Л, 1984. – 152с.
796639
  Шейнин Ю.М. Наука и милитаризм в США / Ю.М. Шейнин. – М, 1963. – 592с.
796640
  Юдин Э.Г. Наука и мир человека. / Э.Г. Юдин. – М, 1978. – 64с.
796641
   Наука и мировоззрение. – Свердловск, 1977. – 153с.
796642
  Котс А.Ф. Наука и мировоззрение в свете кризиса переживаемого времени : [Наука и война в их внешнем и духовно-внутреннем конфликте] / А.Ф. Котс. – Москва : [Тип. В.И. Воронова], 1915. – 58 с.


  На тит. л. № 300678 дарственная надпись от автора
796643
  Алексеев П.В. Наука и мировозрение / П.В. Алексеев. – Москва, 1983. – 367с.
796644
  Поликарпов В.С. Наука и мистицизм в 10 веке / В.С. Поликарпов. – М, 1990. – 219с.
796645
  Комаров В.Н. Наука и миф / В.Н. Комаров. – Москва, 1988. – 192с.
796646
  Ставицкий А.В. Наука и миф: проблема соотношения // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 2014. – № 2 (92), март - апрель. – С. 167-176. – ISSN 2073-6118
796647
   Наука и молодежь. – Москва, 1958. – 425с.
796648
  Тундыков Ю.Н. Наука и мораль / Ю.Н. Тундыков. – Свердловск, 1988. – 169 с.
796649
  Тундыков Юрий Никифорович Наука и мораль (Опыт исследования соотношения и взаимосвязи) : Автореф... доктора философскихнаук: 09.00.01 / Тундыков Юрий Никифорович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1989. – 33л.
796650
  Корнеев М.Я. Наука и надстройка. / М.Я. Корнеев. – Ленинград, 1958. – 83с.
796651
   Наука и науно-исследовательская работа в Белорусии (1918-1973 гг.) : Библиогр. указ. литературы: В 5-ти т. – Минск : ФБАН БССР
Т. 1 : Развитие науки. История, состояние и задачи отдельных отраслей. – 1975. – 323с.
796652
   Наука и науно-исследовательская работа в БССР : Указ. лит. за 1989 г. – Минск, 1990. – 172с.
796653
   Наука и научно-исследовательская работа в Белорусии (1918-1973 гг.) : Библиогр. указ. литературы. В 5-ти т. – Минск : ФБАН БССР
Т. 5 : Вспомогательные указатели. – 1975. – 294с.
796654
   Наука и научно-исследовательская работа в Белорусии (1918-1973 гг.) : Библиогр. указ. литературы в 5-ти т. – Минск
Т. 2 : Научные учреждения и общества Белоруссии. – 1976. – 375с.
796655
  Василевская А.Д. и Виталева Н.Е. Наука и научно-исследовательская работа в Белоруссии (1918-1973 гг.) : Библиографический указатель литературы. В 5-ти томах / А.Д. и Виталева Н.Е. Василевская; АН БССР; Фундаментальная б-ка им. Я. Коласа. – Минск
Т. 4 : Персоналии. – 1977. – 264с.
796656
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР. – Минск, 1973. – 200с.
796657
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР : Указатель литературы за 1975 год. – Минск, 1976. – 238с.
796658
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР : Указатель литературы за 1977 г. – Минск : ФБАН БССР, 1978. – 193с. – (Библиогр. информ. / АН БССР; Фундам. б-ка им. Я. Коласа)
796659
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР : Указатель литературы за 1984 год. – Минск, 1985. – 204с.
796660
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР : Указатель литературы за 1990 г. – Минск, 1991. – 215с.
796661
   Наука и научно-исследовательская работа в СССР. – Москва, 1954. – 163с.
796662
  Морозов Лев Владимирович Наука и научно-исследовательская работа в СССР : Лит., опубл. в 1917-1925 гг. В 2-х ч. / Морозов Лев Владимирович; АН СССР; ИНИОН; Отд. науч.-библиогр. информ.; Сектор науч.-библиогр. информ. по науковедению; Сост.: Л. В. Моровов. – Москва : ИНИОН
Ч. 1. – 1981. – 283с.
796663
  Морозов Лев Владимирович Наука и научно-исследовательская работа в СССР : Лит., опубл. в 1917-1925 гг. В 2-х ч. / Морозов Лев Владимирович; АН СССР; ИНИОН; Отд. науч.-библиогр. информ.; Сектор науч.-библиогр. информ. по науковедению; Сост.: Л. В. Моровов. – Москва : ИНИОН
Ч. 2. – 1981. – 280с.
796664
   Наука и научно-исследовательская работа в Узбекистане : Библиографический указатель (1966-1975). – Ташкент, 1984. – 492с.
796665
   Наука и научное творчество. – Ростов -на-Дону, 1970. – 156с.
796666
   Наука и научное творчество. – Ростов -на-Дону, 1981. – 94с.
796667
   Наука и научное творчество. – Ростов -на-Дону, 1985. – 112с.
796668
   Наука и научное творчество. – Ростов -на-Дону, 1989. – 100с.
796669
   Наука и научные работники СССР. – Ленинград, 1926. – 407с.
796670
   Наука и научные работники СССР : Справочник,составляемый Комиссией "Научные учреждения и научные работники СССР" под наблюдением и непосредственным руководством Непременного Секретаря Академии Наук академика С.Ф. Ольденбурга и предмседателя Комиссии академика Е.Ф. Карского. – Ленинград
Часть VI : Научные работники СССР без Москвы и Ленинграда. – 1928. – 810 с.
796671
  Митрани Л. Наука и ненаука / Л. Митрани. – София : Наука и изкуство, 1989. – 232 с.
796672
  Пашаев Наука и нравственное воспитание / Пашаев, , Сулейман Шукюр оглы. – Москва, 1984. – 152с.
796673
   Наука и нравственность. – Москва : Политиздат, 1971. – 440 с.
796674
   Наука и нравственность. – Москва, 1976. – 435с.
796675
  Ганжин Виктор Тимофеевич Наука и нравственность. Анализ некоторых решений проблемы в истории европейской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Ганжин Виктор Тимофеевич; МГУ. Филос. фак-т. – Москва, 1972. – 16л.
796676
   Наука и нрвственность. – Москва, 1971. – 440с.
796677
   Наука и образование = Science and education : VIII intern. conf. : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 114, [1] с. : ил., табл. – На обл. указ.: Proceedings of VIII International conference on science and education, June 27- July 6, 2015, Bergen (Norway). - Текст укр., рос., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-330-229-4
796678
   Наука и образование = Science and education : сб. тр. VII междунар. науч. конф. : 27 февр. - 6 марта 2015 г., г. Дубай, ОАЭ / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Science), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region [etc. ; редкол.: Е.В. Коробко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 130, [1] с. : ил., табл. – На обл. указ.: Proceedings of VII International conference on science and education, Febr. 27- March 06, 2015, Dubai, UAE. - Текст укр., рус., англ. – Библиогр.в конце ст. – ISBN 978-966-330-222-5
796679
  Евтух А.Т. Наука и образование в зпоху перемен // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 12-23. – ISSN 1993-6788
796680
  Петров В.В. Наука и образование в обществе знаний : вектор модернизации / В.В. Петров, Е.В. Покасова // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 36-42. – ISSN 1811-0916


  В статье анализируется специфика модернизационных процессов в России. Показано, что в условиях формирования экономики знаний, базирующейся на наукоемких отраслях промышленности, возрастает значение интеграции науки и образования. Обосновано, что тесное ...
796681
  Мамут Л.С. Наука и образование в современной юриспруденции // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 125-129. – ISSN 0869-0499
796682
  Герасимов И.В. Наука и образование в современном Судане (об экспедиционной поездке востоковедов СПбГУ. Январь-февраль 2014 года) / И.В. Герасимов, Н.Н. Дьяков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 148-151. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227


  О национальном университете Хартума.
796683
  Еремин С.Н. Наука и образование в структуре НТР / С.Н. Еремин, Е.В. Сменов. – Новосибирск, 1986. – 165с.
796684
  Супян В.Б. Наука и образование в США : главные приоритеты развития в "экономике знаний" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 6. – С. 23-34. – ISSN 0321-2068
796685
   Наука и образование в условиях развитого социализма. – Томск, 1983. – 212 с.
796686
  Эпштейн В.М. Наука и образование как развивающаяся система / В.М. Эпштейн. – Х, 1992. – 28с.
796687
   Наука и образование на пороге 3 тысячелетия = Science and education on the threshold of the 3rd millennium : Материалы Международ. конгресса, состояв. 3 - 6 окт. 2000 г. в г. Минске в рамках реализации решений Всемирной конф. по науке, организов. совместно ЮНЕСКО и МСНС (Будапешт,1999), Всемирнообраз. форума. – Минск, 2001. – 825 с.
796688
  Рачков П.А. Наука и общественный прогресс / П.А. Рачков. – Москва, 1963. – 331с.
796689
  Андреев И.Д. Наука и общественный прогресс / И.Д. Андреев. – Москва, 1972. – 343с.
796690
  Волков Н Г. Наука и общество / Н Г. Волков. – Москва, 1967. – 64с.
796691
   Наука и общество. – Москва, 1977. – 192с.
796692
  Бернал Д.Д. Наука и общество. / Д.Д. Бернал. – Москва, 1953. – 300с.
796693
  Семенов Н.Н. Наука и общество. / Н.Н. Семенов. – М., 1973. – 479с.
796694
  Семенов Н.Н. Наука и общество. / Н.Н. Семенов. – 2-е изд., доп. – М., 1981. – 487с.
796695
   Наука и общество. Диалетика общественного сознания и развитие социальных наук : Сб. науч. тр. – Иркутск : Иркутский гос. ун-т, 1985. – 157 с.
796696
   Наука и общество. Наука как непосредственная производительная сила : Сб. науч. тр. – Иркутск, 1985. – 151 с.
796697
   Наука и общество: Время собирать камни. Беседы о физике и математике с академиками В.А. Марченко и Л.А. Пастуром // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 1 (44). – С. 6-14
796698
   Наука и общество: история советского атомного проекта (40-50 годы) : труды междунар. симпозиума ИСАП-96. – Москва : ИздАТ. – ISBN 5-86656-073-9
Т. 1. – 1997. – 610 с.
796699
  Колотуши Ольга Михайловна Наука и обыденное сознание (определение роли и функции символа) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Колотуши Ольга Михайловна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1975. – 22л.
796700
  Пирсон К. Наука и обязанности гражданина / К. Пирсон ; Пер. К.А. Тимирязев. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1905. – 55 с.
796701
  Гаккель Я.Я. Наука и освоение Арктики : (К сорокалетию советских исследований) / Я.Я. Гаккель. – Ленинград : Морской транспорт, 1957. – 133с.
796702
  Рубан Ю.Д. Наука и педагогика в развитии общества / Ю.Д.Рубан. – Киев : Аграрна наука, 2005. – 236с. – ISBN 966-540-002-9
796703
  Кашин В.Н. Наука и перспективное планирование / В.Н. Кашин. – Москва, 1963. – 48с.
796704
  Панников В.Д. Наука и повышение эффективности сельскохозяйственного производства. / В.Д. Панников, А.С. Негруводэ. – М., 1975. – 64с.
796705
  Будилович А.С. Наука и политика : три статьи по злободневным вопросам / А.С. Будилович. – Санкт-Петербург : Пушкинская скоропечатня, 1905. – 109, [1] с.
796706
  Рузавин Г.И. Наука и политика : мировозренческая подготовка научных кадров // Экология - 21 век: наука и политика : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2008. – Т. 8, № 2 (50). – С. 71-77.


  МОН России утвердили новую программу канд. экзаменов для аспирантов и соискателей по истории и философии науки. Впервые в программу включается изучение экологической этики.
796707
  Иваненко С.И. Наука и православие / С.И. Иваненко. – М., 1984. – 93с.
796708
  Новиков А. Наука и практика сегодня / А. Новиков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С.16-22. – ISSN 0869-3617
796709
  Струмилин С.Г. Наука и производительность труда. / С.Г. Струмилин. – М.-Л., 1931. – 18с.
796710
  Ельмеев В.Я. Наука и производительные силы общества / В.Я. Ельмеев. – М., 1959. – 112с.
796711
  Ермаков П.И. Наука и производство / П.И. Ермаков. – М., 1978. – 176с.
796712
   Наука и производство: новые формы : (США, страны Зап. Европы) : Cб. обзоров. – Москва : ИНИОН, 1990. – 167с. – Библиогр.в конце ст. – (Науковедение за рубежом / АН СССР, ИНИОН)
796713
   Наука и производтсво. – М, 1980. – 238с.
796714
   Наука и производтсво в социалистических странах. – М, 1979. – 197с.
796715
  Ипатьев В.Н. Наука и промышленность на Западе и в России / В.Н. Ипатьев. – Петроград, 1923. – 44 с.
796716
  Карпов М.М. Наука и развитие общества / М.М. Карпов. – Москва, 1961. – 118 с.
796717
   Наука и развитие общественных отношений. – Свердловск, 1980. – 149с.
796718
  Мещеряков В.Т. Наука и развитие принципов морали / В.Т. Мещеряков, О.Д. Астапова. – Л, 1989. – 167с.
796719
  Васильев В.А. Наука и религиозный модернизм / В.А. Васильев. – Минск, 1981. – 63с.
796720
  Эмдин М.В. Наука и религия / М.В. Эмдин. – Л, 1948. – 48 с.
796721
  Эмдин М.В. Наука и религия / М.В. Эмдин. – Брянск, 1950. – 48с.
796722
  Резников М. Наука и религия / М. Резников. – Минск, 1954. – 28 с.
796723
   Наука и религия. – М, 1957. – 431с.
796724
  Угринович Д.М. Наука и религия / Д.М. Угринович. – М, 1959. – 42с.
796725
  Бутинова М.С. Наука и религия / М.С. Бутинова, Я.М. Притыкин. – М.-Л., 1961. – 108с.
796726
   Наука и религия. – М, 1964. – 56с.
796727
  Кимелев Ю.А. Наука и религия / Ю.А. Кимелев. – М, 1988. – 173с.
796728
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1995
796729
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1995
796730
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1995
796731
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1995
796732
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1995
796733
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1995
796734
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1995
796735
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1995
796736
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1995
796737
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1995
796738
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1995
796739
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1995
796740
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1996
796741
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1996
796742
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1996
796743
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1996
796744
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1996
796745
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1996
796746
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1996
796747
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1996
796748
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1996
796749
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1996
796750
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1996
796751
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1996
796752
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1997
796753
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1997
796754
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1997
796755
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1997
796756
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1997
796757
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1997
796758
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1997
796759
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1997
796760
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1997
796761
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1997
796762
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1997
796763
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1997
796764
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1998
796765
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1998
796766
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1998
796767
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1998
796768
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1998
796769
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1998
796770
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1998
796771
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1998
796772
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1998
796773
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1998
796774
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1998
796775
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1998
796776
  Чичерин Б.Н. Наука и религия / Б.Н. Чичерин. – Москва : Республика, 1999. – 495с. – (Религия. Культура.Наука). – ISBN 5-250-02697-4
796777
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1999
796778
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1999
796779
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1999
796780
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1999
796781
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1999
796782
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1999
796783
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1999
796784
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1999
796785
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1999
796786
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1999
796787
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1999
796788
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1999
796789
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2000
796790
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2000
796791
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2000
796792
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2000
796793
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2000
796794
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2000
796795
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2000
796796
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2000
796797
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2000
796798
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2000
796799
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2000
796800
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2000
796801
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2001
796802
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2001
796803
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2001
796804
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2001
796805
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2001
796806
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2001
796807
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2001
796808
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2001
796809
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2001
796810
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2001
796811
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2001
796812
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2001
796813
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2002
796814
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2002
796815
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2002
796816
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2002
796817
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2002
796818
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2002
796819
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2002
796820
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2002
796821
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2002
796822
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2002
796823
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2002
796824
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2002
796825
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2003
796826
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2003
796827
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2003
796828
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2003
796829
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2003
796830
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2003
796831
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2003
796832
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2003
796833
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2003
796834
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2003
796835
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2003
796836
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2003
796837
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2004
796838
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2004
796839
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2004
796840
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2004
796841
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2004
796842
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2004
796843
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2004
796844
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2004
796845
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2004
796846
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2004
796847
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2004
796848
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2004
796849
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2005
796850
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2005
796851
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2005
796852
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2005
796853
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2005
796854
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2005
796855
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2005
796856
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2005
796857
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2005
796858
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2005
796859
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2005
796860
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2005
796861
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2006
796862
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2006
796863
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2006
796864
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2006
796865
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2006
796866
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2006
796867
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2006
796868
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2006
796869
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2006
796870
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2006
796871
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2006
796872
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2006
796873
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2007
796874
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2007
796875
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2007
796876
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2007
796877
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2007
796878
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2007
796879
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2007
796880
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2007
796881
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2007
796882
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2007
796883
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2007
796884
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2007
796885
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2008
796886
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2008
796887
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2008
796888
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2008
796889
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2008
796890
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2008
796891
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2008
796892
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2008
796893
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2008
796894
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2008
796895
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2008
796896
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2008
796897
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2009
796898
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2009
796899
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2009
796900
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2009
796901
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2009
796902
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2009
796903
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2009
796904
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2009
796905
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2009
796906
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2009
796907
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2009
796908
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2009
796909
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2010
796910
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2010
796911
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2010
796912
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2010
796913
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2010
796914
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2010
796915
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2010
796916
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2010
796917
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2010
796918
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2010
796919
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2010
796920
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2010
796921
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2011
796922
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2011
796923
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2011
796924
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2011
796925
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2011
796926
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2011
796927
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2011
796928
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2011
796929
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2011
796930
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2011
796931
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2011
796932
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2012
796933
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2012
796934
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2012
796935
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2012
796936
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2012
796937
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2012
796938
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2012
796939
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2012
796940
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2012
796941
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2012
796942
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2012
796943
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2012
796944
   Наука и религия : научно-популярный журнал / "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2013
796945
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2013
796946
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2013
796947
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2013
796948
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2013
796949
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2013
796950
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2013
796951
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2013
796952
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2013
796953
   Наука и религия : ежемесячный массовый научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2013
796954
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2013
796955
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2013
796956
  Зобов Р.А. Наука и религия в современном мире / Р.А. Зобов, Н.В. Клинецкая // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 57-68. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
796957
  Махинько В.И. Наука и религия о "таинственных" явлениях человеческой психики / В.И. Махинько. – Х., 1970. – 51с.
796958
  Тарароев Я.В. Наука и религия о будущем вселенной // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 86-89. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
796959
  Лопырин А.И. Наука и религия о возникновении и развитии жизни на Земле / А.И. Лопырин. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1954. – 35 с.
796960
  Калинин А.А. Наука и религия о возникновении сознания / А.А. Калинин. – М., 1959. – 32с.
796961
  Эмме А.М. Наука и религия о возниковении жизни на Земле. / А.М. Эмме. – М., 1951. – 116с.
796962
  Эмме А.М. Наука и религия о возниковении жизни на Земле. / А.М. Эмме. – М., 1952. – 116с.
796963
  Змеев Ю.Н. Наука и религия о Вселенной / Ю.Н. Змеев. – Киев, 1964. – 69с.
796964
  Ильин Н.А. Наука и религия о жизни и смерти / Н.А. Ильин. – Москва, 1956. – 31с.
796965
  Ильин Н.А. Наука и религия о жизни и смерти / Н.А. Ильин. – М., 1958. – 38с.
796966
  Царегородцев Г.И. Наука и религия о здоровье и болезнях человека / Г.И. Царегородцев. – Москва, 1965. – 68с.
796967
  Всехсвятский С.К. Наука и религия о мироздании / С.К. Всехсвятский. – Ленинград : Лениздат, 1940. – 48 с.
796968
  Стекольников И.С. Наука и религия о молнии и громе. / И.С. Стекольников. – М., 1961. – 96с.
796969
  Яблоков И.Н. Наука и религия о нравственных чувствах / И.Н. Яблоков. – Москва, 1966. – 41с.
796970
  Мансуров Н.С. Наука и религия о природе / Н.С. Мансуров. – Москва, 1955. – 32с.
796971
  Эмме А.М. Наука и религия о происхождении жизни на Земл. / А.М. Эмме. – 2-е изд., перераб. – М., 1956. – 112с.
796972
  Зыбковец В.Ф. Наука и религия о происхождении нравственности / В.Ф. Зыбковец. – М., 1959. – 44с.
796973
  Плисецкий М.С. Наука и религия о происхождении человека / М.С. Плисецкий. – М., 1950. – 31с.
796974
  Шариков К.Е. Наука и религия о происхождении человека / К.Е. Шариков. – Минск, 1960. – 40с.
796975
  Мансуров Н.С. Наука и религия о психической деятельности / Н.С. Мансуров. – М., 1960. – 112с.
796976
  Бердышев Г.Д. Наука и религия о смерти и бессмертии / Г.Д. Бердышев. – Київ, 1986. – 49 с. – (Знание УССР ; Сер. V : Научно-атеистическая : 2)
796977
  Тер-Оганезов Наука и религия о солнечных затмениях / Тер-Оганезов. – М., 1961. – 47с.
796978
  Гурьев Д.В. Наука и религия о сотворении человека / Д.В. Гурьев. – Свердловск, 1960. – 53с.
796979
  Гурев Г.А. Наука и религия о строении вселенной / Г.А. Гурев. – М., 1951. – 31с.
796980
  Шишаков В.А. Наука и религия о строении Вселенной / В.А. Шишаков. – Москва : Правда, 1950. – 32 с.
796981
  Парнюк М.А. Наука и религия об общественной жизни / М.А. Парнюк. – М., 1959. – 48с.
796982
  Наседкина В.А. Наука и религия. / В.А. Наседкина. – М., 1964. – 56с.
796983
  Середа В.С. Наука и совершенствование социалистических производственных отношений / В.С. Середа. – Минск, 1980. – 175с.
796984
  Семяновский А.А. Наука и современный капитализм / А.А. Семяновский. – Москва, 1970. – 48с.
796985
  Телехов Валерий Леонидович Наука и современный украинский советский роман (60-е - начало 70-х гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Телехов Валерий Леонидович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 31л.
796986
  Малкей М. Наука и социология знания / М. Малкей. – М., 1983. – 253с.
796987
  Крячко И.А. Наука и спорт / И.А. Крячко. – М.Л., 1950. – 64с.
796988
   Наука и спорт. – Москва : Прогресс, 1982. – 270 с.
796989
  Сергеев И. Наука и суеверие / И. Сергеев. – Москва, 1944. – 23с.
796990
  Сергеев И. Наука и суеверие / И. Сергеев. – Ростов н/Д, 1945. – 48с.
796991
  Сергеев И. Наука и суеверие / И. Сергеев. – Тамбов, 1946. – 24с.
796992
  Гиргинов Г. Наука и творчество / Г. Гиргинов. – М., 1979. – 367с.
796993
   Наука и творчество. – Ярославль, 1986. – 144с.
796994
   Наука и теология в 20 веке. – М, 1972. – 213с.
796995
  Артоболевский И.И. Наука и техника-великим стройкам коммунизма : (о работах лауреатов Сталинских премий) / И.И. Артоболевский ; Всес. о-во по распростр. полит. и науч. зн. – Москва : Знание, 1952. – 24 с.
796996
   Наука и техника. – Осака, 1980. – 88с.
796997
  Григорьев В.И. Наука и техника в контексте культуры. / В.И. Григорьев. – М., 1989. – 158с.
796998
  Кураков И.Г. Наука и техника в период развернутого строительства коммунизма. / И.Г. Кураков. – М., 1963. – 151с.
796999
  Исаченко И.И. и др. Наука и техника против человека / И.И. и др. Исаченко. – М, 1985. – 238с.
797000
  Лукашев К.И. Наука и технический прогресс в Белоруссии / К.И. Лукашев. – Москва, 1967. – 40с.
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,