Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
796001
  Барабаш Юрій "...Людей і Господа любить (любов як ментальна й поетична константа творчості Тараса Шевченка) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0236-1477
796002
  Кияновська Л. "Любовний напій" Доніцетті - випробування класикою // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 174-176. – ISSN 2224-0926
796003
  Некряч Т.Є. "Любовний роман з англійською мовою": стилістична неповторність "Лоліти" В. Набокова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 80-85. – ISBN 966-581-498-2
796004
  Разумовская В. "Любовник леди Чаттерлей": о "судьбе" оригинала и переводов // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 41-47. – ISBN 978-617-646-453-2
796005
  Рейнгольд Н. "Любовник леди Чаттерли": опыт межкультурного изучения // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 338-358. – ISSN 0042-8795
796006
  Велюго О.А. "Любовь - это...": особенности современного любовного дискурса персонажей Дж. Барнса // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 409-418. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
796007
  Тувим Ю. "Любовь в дожде нараспашку" : стихи и афоризмы // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 215-228. – ISSN 1130-6545
796008
  Рубан А.А. "Любовь сильнее смерти, крепка, как смерть" (вариации воплощения темы любви в романе И. Головкиной "Побежденные") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 127-134. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
796009
  Розин А.Г. "Любовь Яровая" К.А. Тренева : Автореф... канд. филол.наук: / Розин А. Г.; МГУ. – Москва, 1950. – 17 с.
796010
  Белянкина В.Б. "Любовь" и другие одноактные пьесы / сост. В. Белянкина ; вступ. ст. Н. Мирошниченко. – Москва : Искусство, 1990. – 366 с. – ISBN 5-210-00365-5
796011
  Скульская Е. "Любовь" и другие рассказы о любви // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С. 113-122. – ISSN 0012-6756
796012
  Федорак Н. "Любомудріє" на руїнах Січі: Григорій Сковорода і "національне питання" // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 147-163. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
796013
  Сиваченко М.Є. "Люборацькі" А. Свидницького / М.Є. Сиваченко, 1958. – [26] с.
796014
  Ігнатенко І. "Любострасні" хвороби: погляди на етіологію та лікування методами народної медицини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 97-102


  У статті приділена увага народним методам лікування венеричних та статевих хвороб, а також поглядам на їх етіологію. В статье рассматриваются народные методы лечения половых и венерических болезней, также воззрения народа на их происхождение. Thе ...
796015
  Белімова Т. "Людвисар" Богдана Коломійчука у контексті української химерної прози // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1/2 (141/142). – С. 22-24
796016
  Сергійчук В. "Людей було повно - всякої масти" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2023 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2022. – С. 71-72. – ISBN 978-617-7837-24-3


  До 100-річчя заснування "Української хати" в Празі.
796017
  Гриценко Н. "Людей і правду він любив" : Життя і творчість Павла ЧУбинського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 15-17. – ISSN 0130-5263
796018
  Новодворська В. "Людей можна перетворити на рабів, але не можна змусити бути вільними" / текст: Оксана Худояр // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 28 (231). – С. 38-40
796019
  Бойко Н. "Людей слухай, а свій розум май" (до питання денаціоналізації в романі А. Свидницького "Люборацькі") // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 66-77. – ISBN 966-95452-3-8
796020
  Мінько О. "Людей, здатних на Вчинок, у суспільстві небагато. Але вони є!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 листопада (№ 219/220). – С. 22


  Останнє прижиттєве інтерв"ю з народним художником України.
796021
  Заболотна Н. "Людем посполитым к доброму научению…" (Круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу Біблії Франциска Скорини) / Н. Заболотна, Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 34-36. – ISSN 1029-7200


  24 травня 2017 р., у рамках VІІІ Міжнародної наукової конференції, що проходить щорічно у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (НБУВ) у День слов"янської писемності і культури, відбувся круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу книг ...
796022
  Берман Д. "Люди божеволіють. Хліб - це все, а його немає". Джері Берман описав геноцид українців / текст Я. Гринько // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ, 2021. – № 46 (599), 25 листопада 2021. – С. 24-27


  "Я живу у величезній холодній траншеї. У ній стоять два довгі розбиті столи і дві печі для обігрівання. По кутках лежить сніг. Уночі 19 чоловіків лягають навколо печей. Підстилаємо пальта й валянки. Усі мовчать. Не можемо дістати хліба ні за які гроші. ...
796023
  Кіс О. "Люди Божі" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10. – С. 82-110. – ISSN 0208-0710


  Глави з роману.
796024
  Вітряк В. "Люди вмирають - ідеї вічні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 серпня (№ 161/162). – С. 13


  Про віхи життя Івана Карпенка-Карого.
796025
  Журавльов Д. "Люди занадто довіряли обіцянкам Москви. Зрозуміли їхню підступність, коли вже було пізно" / розмову вів Михайло Танасійчук // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 13 (516), 2 квітня 2020. – С. 47-50


  Слобідським козакам влада дозволяла самогоноваріння.
796026
  Вайтєкунас П. "Люди здатні виправляти помилки, якщо вони вільні" / бесіду вів І. Винокуров // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 13


  "У серпні 2016 р. колишній посол Литви в Білорусі, Латвії та Україні, а нині — радник секретаря РНБОУ Пятрас Вайтєкунас відвідав Одеську область, де в Літньому кінотаборі миру зібралися талановиті діти, що проживають у прифронтовій зоні Донбасу або ...
796027
  Стельмашевська О. "Люди здатні зазирнути в майбутнє, не обертаючись у минуле" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 червня (№ 113). – С. 6


  Вперше у Києві легендарний диригент Ріккардо Муті представить свій знаменитий творчий проект "Шляхи дружби".
796028
  Жежера В. "Люди інтересуються лишень тими, хто одбивається" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 35 (88). – С. 52-57


  Михайло Драгоманов галичан сварив за дурне москвофільство, а наддніпрянців - за нерозумну москвофобію. Називав себе "панмалорусистом". Мовляв, коли українство стане працьовитим і сильним, тоді й заслужимо право зватись Україною, а не Малоросією.
796029
  Пономарева О. "Люди й кіборги": театр війни / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 31


  Викладачка Римського університету "Ла Сап"єнца" Олена Пономарева - про драматургію як спосіб розповісти правду про Україну. Римський університет "Ла Сап"єнца" - єдиний із західноєвропейських університетів, який має офіційну інституйовану кафедру ...
796030
  Петренко Н. "Люди нахилялись до Сковороди, як до джерела..." // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 12. – С. 69-72. – ISSN 0042-9422


  3 грудня 2007 року, у день 285-ї річниці від дня народження Григорія Сковороди у Національному музеї літератури України відбувся ювілейний літературно-мистецький вечір"Сад Божественних пісень"
796031
  Ленин В.И. ...Любящий тебя В. Ульянов / В.И. Ленин. – 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 144 с.
796032
  Паттерсон Г. Любовна поезія, копія // Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич, 2002. – Т. 1 : Художні переклади. – С. 87-94. – ISBN 966-7996-28-Х
796033
  Мурашевич К.Г. Любовна та пейзажна лірика у ранній творчості Лю Да-Бая // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 92-106. – ISSN 1682-671Х
796034
  Бєлоброва Т.А. Любовна тема в ліриці М. Вінграновського // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 186-192. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Багато філософів і митців, поетів і музикантів прагнули осягнути в своїх творах таємницю кохання. Кохання загострює п"ять відчуттів людини - зір, смак, слух, запах, дотик. Саме це почуття продовжує вабити з давніх-давен своєю загадковістю й містикою. ...
796035
  Єщенко М.Ю. Любовна тематика крізь призму абсурду в сучасній новелістиці // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 50-59. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
796036
  Веселовский А.А. Любовная лирика XVIII века : К вопросу о взаимоотношении народной и художественной лирики XVIII в. / А.А. Веселовский. – Санкт-Петербург : Тип. Ясногородского, 1909. – 194, [2] с.


  На тит. л. подпись: Ю. Яворский
796037
  Арабули Г.Х. Любовная лирика горцев Восточной Грузии : Автореф. дис. ... канд. фил. наук / Арабули Г.Х. ;. – Тбилиси, 1971. – 25 л.
796038
  Сипко Л.М. Любовная лирика интернета (Галина Таланова: "Опять с тобой не совпадаю...") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 143-151. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
796039
   Любовная лирика классических поэтов Востока: С араб., с перс., с тур.. – М., 1988. – 511с.
796040
  Нагиева Афсана Габиль кызы Любовная лирика Хамида Нитги // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 364-368. – ISSN 2522-493X


  В статье исследуются некоторые особенности любовной лирики Хамид Нитги – одного из выдающихся поэтов Южного Азербайджана. Отмечается, что творчество Хамид Нитги занимает особое место в литературе Азербайджана, а также, что Хамид Нитги являлся не ...
796041
  Бурести Елена Любовная лодка / Бурести Елена, Константини Луиджи // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 46-55 : фото
796042
  Махов А.Е. Любовная риторика романтиков / А.Е. Махов. – М., 1991. – 62с.
796043
  Луцишина О. Любовне життя : роман / Оксана Луцишина. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 237, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-679-204-8
796044
  Галаган Н.М. Любовний дискурс в романі Валер"яна Підмогильного "Невеличка драма" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 9-11. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
796045
  Апанович М. Любовний дискурс у творчості Г. Чубач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано любовний дискурс у творчості Г. Чубач, досліджено прототексти та систему образів лірики. The love discourse in G. Chubach"s works is analyzed as well as prototexts and the lyric"s images system.
796046
  Сироватська М.І. Любовний мотив у художньому світі п"єс Єлисея Карпенка "Білі ночі", "Едельвейс" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 217-225. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
796047
  Антоненко Т.О. Любовний трикутник як основа сюжетобудування у романі В. Чемериса "Ольвія" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 310-319. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Художня література завжди виступала своєрідним віддзеркаленням свого часу, епохи, проблем... Мотив невзаємності кохання й пов"язані з цим страждання та переживання героїв у літературі часто представлені через "любовні трикутники". Історичний роман ...
796048
  Дюрас Маргарет Любовник = L"amant : Пер.с фр.А.В.Немировой / Дюрас Маргарет. – Харьков : Фолио, 1999. – 160с. – ISBN 966-03-0568-0
796049
  Шлинк Б. Любовник // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 436-446. – ISBN 978-966-8558-97-4
796050
  Лоуренс Д. Любовник леди Чаттерлей / Д. Лоуренс. – Хабаровск, 1991. – 378 с.
796051
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерлей : Роман / Д.Г. Лоуренс. – Рига : Авизе, 1991. – 303 с. – ISBN 5-89965-045-1
796052
  Лоуренс Д. Любовник леди Чаттерлей / Д. Лоуренс. – Рига, 1994. – 352с.
796053
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерлей : роман, рассказы / Дэвид Герберт Лоуренс ; [пер. с англ. В. Чухно, Ю. Жуковой, М. Корнеевой и др.]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 592 с. : илл. – (Зарубежная классика). – ISBN 5-04-004086-5
796054
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли : Роман / Д.Г. Лоуренс; Пер. с англ. – Киев, 1991. – 272с. – ISBN 5-330-02139-1
796055
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли / Д.Г. Лоуренс. – Москва, 1991. – 266с.
796056
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли / Д.Г. Лоуренс. – Рига, 1991. – 302с.
796057
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли / Д.Г. Лоуренс. – Москва, 1992. – 251с.
796058
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли : Роман / Д.Г. Лоуренс. – Киев : Глобус, 1992. – 331с. – ISBN 5-86248-031-5
796059
  Акунин Б. Любовник смерти : роман / Борис Акунин. – Москва : Захаров, 2005. – 349 с. – (Новый детективъ). – ISBN 5-8159-0213-6
796060
  Платова В.Е. Любовники в заснеженном саду / Виктория Платова. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 585, [3] с. – (The Russian Bestseller). – ISBN 978-5-17-048711-0
796061
  Евгеньева М. Любовники Екатерины / М. Евгеньева. – Барнаул : Внешторгиздат, 1989. – 63 с.
796062
  Евгеньева М. Любовники Екатерины / Мария Евгеньева. – Москва : Воля, 1990. – 62, [2] с.
796063
  Евгеньева М. Любовники Екатерины / М. Евгеньева. – Баку, 1991. – 75с.
796064
  Боумен С. Любовники и лжецы : роман / С. Боумен. – Москва : ЭКСМО. – (Баттерфляй)
Кн. 1. – 1996. – 352 с.
796065
  Боумен С. Любовники и лжецы. / С. Боумен. – М.
Том 2. – 1996. – 370с.
796066
  Андреев Й. Любовните истории в бьлгарското средневековие / Андреев Й. – Изд. 1-е. – София : Земя, 1994. – 95 с.
796067
  Моравиа А. Любовница толпы : Роман,рассказы/Пер.с итальянского / А. Моравиа. – Киев : Украина, 1994. – 448 с. – (Б-ка любовного романа). – ISBN 5-319-01323-Х
796068
  Фаулз Дж. Любовница французского лейтенанта : Роман / Дж. Фаулз; Пер. с англ. М.И.Беккер, И.Б.Комаровой. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2002. – 480 с. : Новый стиль. – ISBN 5-306-00295-1
796069
  Фаулз Дж. Любовница французского лейтенанта : роман / Джон Фаулз ; [пер. с англ.: М. Беккер, И. Комаровой ; стихи в пер. И. Комаровой ; примеч. М. Беккер]. – Москва : АСТ, 2004. – 475, [3] с. – (Книга на все времена)
796070
  Квик А. Любовница. / А. Квик. – Москва, 1996. – 432с.
796071
  Браун К. Любовница. Потаскуха : детективные романы / К. Браун. – Минск : Литература, 1996. – 448 с.
796072
  Овідій Публій Назон Любовні елегії. Мистецтво кохання. Скорботні елегії / Овідій Публій Назон; Пер. з латини А.Содомора. Передм. та комент. А.Содомори. – Київ : Основи, 1999. – 299с. – ISBN 966-500-061-6
796073
  Горошко І. Любовні епістоли у прозі Івана Франка: психологічний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 54-63. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
796074
  Романов С. Любовні історії епохи модерн. Лариса Косач, Ольга Кобилянська: віддзеркалення // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (718). – С. 40-56. – ISSN 0236-1477
796075
  Таран Л. Любовні мандрівки : новели : подорожні нотатки / Людмила Таран. – Київ : Факт, 2007. – 238, [2] с. – ISBN 978-966-359-199-5
796076
  Ясунарі Кавабата Любовні новели // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 9-29. – ISSN 0320 - 8370
796077
  Пилипенко В С. Любовні пригоди / В С. Пилипенко. – Х., 1927. – 31с.
796078
  Браун С. Любовное пари : роман / Сандра Браун. – Москва : АСТ, 1998. – 384 с. – (Обольщение). – ISBN 5-237-00948-4
796079
  Браун С. Любовное пари : роман / Сандра Браун ; [пер. с англ. В.А. Львова]. – Москва : АСТ, 1999. – 363, [3] с. – Сер. осн. в 1999 г. – (Собрание сочинений). – ISBN 5-237-03914-6
796080
  Бэиешу И Любовное письмо / И Бэиешу. – Бухарест, 1964. – 42с.
796081
   Любовное письмо = The love letter: (Сборник. Пособие для неяз. вузов).. – М., 1979. – 112с.
796082
  Бернар Тристан Любовное письмо и др. / Тристан Бернар ; Перев. с франц. А. С-ко. – Санкт-Петербург : Издание: Корнфельда, 1912. – 62 с. – (Дешевая юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 75)
796083
  Цветков Ю.Л. Любовное чувство мимолетного героя в цикле драм "Анатоль" Артура Шницлера // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 274-284. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
796084
   Любовные письма : Турец. сатира и юмор. – М., 1966. – 224с.
796085
  Понсон Любовные похождения трефового валета / Понсон, дю Террайль. – Москва, 1991. – 304 с.
796086
  Дервиш С. Любовные романы / С. Дервиш. – М., 1969. – 144с.
796087
  Овидий Публий Назон Любовные элегии / Овидий Публий Назон. – Москва : Художественная литература, 1963. – 202с.
796088
  Овидий Публий Назон Любовные элегии. Метаморфозы. Скорбные элегии / Овидий Публий Назон. – М, 1983. – 511с.
796089
  Овидий Публий Назон Любовные элегии. Скорбные элегии / Овидий Публий Назон. – М, 1992. – 103с.
796090
  Кроуфорд К. Любовный квадрат = Now and forever : Роман / К. Кроуфорд; Пер. с англ. А.К.Элизастега. – Смоленск : Русич, 1995. – 368с. : Алая Роза. – ISBN 5-88590-355-7
796091
  Монт Б. Любовный мираж : Роман / Пер. с англ. Л.М.Данько; Бетти Монт. – Москва, 1998. – 192с. – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-0786-5
796092
  Нотомб Амели Любовный саботаж : Повесть // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 3-64. – ISSN 1130-6545
796093
  Меньшикова Мария Любовный счет. Сколько женщин было у Казановы. Вечный сердцеед. 10 мифов о Казанове
796094
  Меньшикова Мария Любовный счет. Сколько женщин было у Казановы. Вечный сердцеед. 10 мифов о Казанове // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 86-92 : фото
796095
  Плотников А.А. Любовный треугольник: Арлекин - Коломбина - Пьеро в творчестве А.Н. Вертинского // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 279-287. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
796096
  Мордатенко К.Л. Любовоспас : поезії / Костянтин Мордатенко. – Київ : Просвіта, 2008. – 162, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2131-8
796097
  Бовсунівська Т. Любовський Петро (рік народження і смерті невідомі) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 53-56. – ISBN 966-7825-40-Х
796098
  Смит Барбара Доусон Любовь-победительница / Смит Барбара Доусон. – Москва : АСТ, 2001. – 347с. – (Шарм: коллекция). – ISBN 5-17-009899-5
796099
  Рядченко И.И. Любовь - величина земная / И.И. Рядченко. – М., 1966. – 103с.
796100
  Толстой А.Н. Любовь - книга золотая / А.Н. Толстой. – К., 1983. – 214с.
796101
  Федькович Ю. Любовь - погибель : повести и рассказы / Юрій Федькович ; пер. с укр. Борис Турганова. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 167 с.
796102
  Федькович Ю. Любовь - погибель : повести и рассказы / Юрій Федькович ; пер. с укр. Бориса Турганова. – Москва : Художественная литература, 1965. – 215 с.
796103
  Янгфельдт Бергт Любовь - это сердце всего / Янгфельдт Бергт. – М. : Книга, 1991. – 285 с.
796104
  Кекилов А. Любовь : поэма / А. Кекилов; пер. с туркм. Г.Оболдуева. – Ленинград, 1948. – 86 с.
796105
  Ба Цзинь Любовь : роман, (трилогия), рассказы : пер. с китайского / Ба Цзинь. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 431 с.
796106
  Рождественский И.Д. Любовь / И.Д. Рождественский. – М., 1957. – 108с.
796107
  Сеидзаде М.Г. Любовь : стихи / Мехти Сеидзаде; пер. с азерб. – Баку : Детюниздат, 1958. – 135 с.
796108
  Шевченко М.П. Любовь / М.П. Шевченко. – Тамбов, 1961. – 48с.
796109
  Чиковани Г.С. Любовь : повести, рассказы, очерки / Григол Чиковани ;. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 439 с.
796110
  Кекилов А. Любовь : роман в стихах / А. Кекилов; пер. с туркм. Ю.Гордиенко. – Москва : Советский писатель, 1965. – 218 с.
796111
  Карасимеонов Александр Любовь / Карасимеонов Александр; Пер. с болг. Н. Глен. – Москва : Прогресс, 1976. – 251с.
796112
  Астафьева Н.Г. Любовь / Н.Г. Астафьева. – Москва, 1982. – 63с.
796113
  Василев К. Любовь : пер. с болг. / К. Василев. – 2-е изд. – Москва : Прогресс, 1982. – 382 с.
796114
  Булгаков Н.А. Любовь : книжная проза / Николай Булгаков. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 175 с. : ил.
796115
  Петров Г.Ф. Любовь / Г.Ф. Петров. – Л., 1986. – 479с.
796116
  Моррисон Т. Любовь : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С.3-25. – ISSN 1130-6545
796117
  Пистоленко В.И. Любовь Ани Березко / В.И. Пистоленко. – Москва : Искусство, 1956. – 83 с.
796118
  Борин Ю.Б. Любовь без взаимности : фельетоны / Ю.Б. Борин. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 150 с. : ил.
796119
  Костарев Н.С. Любовь без обмана / Н.С. Костарев. – Ростов -на-Дону, 1981. – 63с.
796120
  Седов И.П. Любовь без оглядки / И.П. Седов. – Саратов, 1967. – 126с.
796121
  Солодарь Ц.С. Любовь без прощения / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1977. – 392с.
796122
  Беляев А. Любовь божественная : Опыт раскрытия главнейших христиан. догматов из начала любви божеств / [Соч.] Александра Беляева, доц. Моск. духов. акад. – 2-е изд., испр. и знач. доп. – Москва : Тип. М.Н. Лаврова и К°, 1884. – 418 с.
796123
  Смирнов И.А. Любовь бывает разная / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1969. – 191с.
796124
   Любовь в Болонье. Рассказы.. – М., 1962. – 388с.
796125
  Рыхальская Е.Г. Любовь в жизни Женщины : путь от расставания и одиночества к зрелым отношениям / Елена Рыхальская. – Харьков : Фолио, 2011. – 188, [4] с. : іл., табл. – Библиогр.: с. 187-189. – ISBN 978-966-03-5708-2
796126
  Пыпина В.А. Любовь в жизни Чернышевского. Размышления и воспоминания / В.А. Пыпина. – Птгр., 1923. – 125с.
796127
   Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века : избран. письма. – Репринтное воспроизв. изд. 1913 года. – Москва : Политиздат, 1990. – 573 с. – ISBN 5-250-01395-3
796128
   Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX веков : [избр. письма. – Перепеч. с изд. 1913 г. – Київ : Україна, 1996. – 308, [3] с. – Перепеч. с ориг.: Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века: избранные письма. Москва: Московское книгоиздательство, 1913. - Парал. тит. л. ориг. – ISBN 966-524-003-X


  Книга є епістолярною антологією, своєрідною піснею кохання визначних людей минулого: Бодлера, Байрона, Бальзака, Бетховена, Бєлинського, Берне, Вагнера, Вольтера, Грибоедова, Успенского, Л. Толстого, Тургенєва та ін.
796129
  Бельше Вильгельм Любовь в природе : история развития любви : Ч. 1-3 / В. Бельше ; пер. с нем. Э.К. Пименовой. – 1908-1909. – Санкт-Петербург : [Изд. С-Петерб. книж. экспедиции ; Тип. Т-ва "Екатеринг Печатное дело"]
Ч. 2. – 1909. – X, 392 с.
796130
  Бельше Вильгельм Любовь в природе : История развития любви : Ч. 1-3 / В. Бельше ; Пер. с [26] нем. Э.К. Пименовой. – Санкт-Петербург : [Изд. С-Петерб. книж. экспедиции ; Тип. Т-ва "Екатеринг Печатное дело"]
Ч. 3. – 1910. – X, 192 с. – Без тит. л.
796131
  Бельше Вильгельм Любовь в природе : история развития любви / Вильгельм Бельше ; пер. с нем. Э.К. Пименовой. – Петербург : ГИЗ
Ч. 3. – 1920. – IX, 307 с.
796132
  Шугаев В.М. Любовь в середине лета: повести, рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1981. – 416с.
796133
  Петросян Р. Любовь в слезах / Р. Петросян. – Москва, 1988. – 156 с.
796134
  Ольшанский А.А. Любовь в Чугуеве / А.А. Ольшанский. – М., 1981. – 64с.
796135
  Алтаев Ал. Любовь великая : сб. рассказов и сказок / Алтаев Ал., Феличе Ар. ; ил. худож. В.В. Спасского. – Петербург : ГИЗ, 1920. – 174 с. : ил.
796136
  Соболевский А.А. Любовь великая / А.А. Соболевский. – Саранск, 1973. – 303с.
796137
  Стоун И. Любовь вечна, или Мэри Тодд и Авраам Линкольн / И. Стоун. – Москва, 1994. – 480с.
796138
  Куликов В.И. Любовь взаимная: Стихи. / В.И. Куликов. – Ярославль, 1978. – 96с.
796139
  Гиляжев Х. Любовь возвышает : стихи и поэма / Х. Гиляжев. – Уфа : Башкнигоиздат, 1964. – 134 с.
796140
  Арленд Л. Любовь всегда риск : роман / Леона Арленд. – Москва : Панорама, 2003. – 192 с. – ISBN 5-7024-1522-1
796141
  Мопассан Г. де Любовь втроем / Г. де Мопассан. – Москва : Олма-Пресс, 1993. – 384с. – (Купидон). – ISBN 5-87322-005-0
796142
  Кавжарадзе И.Е. Любовь дедушки Бакара : рассказы / И.Е. Кавжарадзе; пер. с груз. М.Немировой. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 148 с.
796143
  Скиталец-Петров Степан Любовь декоратора : рассказ / публикация Никоненко Станислава // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 11. – С. 85-90
796144
  Смолл Б. Любовь дикая и прекрасная : роман / Бертрис Смолл ; [ пер. с англ. А.В. Кузнецова ]. – Москва : АСТ, 2006. – 573с. – ISBN 5-17-030358-0
796145
  Мунзо К. Любовь до гроба : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 154-161. – ISSN 1130-6545
796146
  Смирнов Д.А. Любовь дорогу найдет / Д.А. Смирнов. – Москва : Современник, 1986. – 126 с.
796147
  Шеренговий А.И. Любовь единственная. / А.И. Шеренговий. – М., 1989. – 446с.
796148
  Грамзин А С. Любовь живых / А С. Грамзин, . – М, 1990. – 348с.
796149
  Конгрив У. Любовь за любовь : комедия в 5-ти действ. / Уильям Конгрив ; [Пер. с англ. Р. Померанцевой]. – Москва : Искусство, 1965. – 146 с.
796150
  Эфендиев И.М. оглы Любовь за семью горами : кавк. повесть / ИльясЭфендиев ;. – Москва : Советский писатель, 1973. – 271 с.
796151
  Балаш Б. Любовь земная и небесная : [Текст] комедия в 4 действиях, 8 карт. с прологом / Б. Балаш ; пер. с англ. Н. Ман. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1945. – 160 с. : ил.
796152
  Горецкий П.Г. Любовь зовет / П.Г. Горецкий. – Ставрополь, 1958. – 60 с.
796153
  Субботин Ф.Е. Любовь зовет. / Ф.Е. Субботин. – Астрахань, 1962. – 183с.
796154
  Субботин Ф.Е. Любовь зовет. / Ф.Е. Субботин. – Волгоград, 1965. – 232с.
796155
  Лазарева Н.М. Любовь и "страдающие" женщины в произведениях Франсуа-Рене де Шатобриана // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 262-265. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-594-420-7
796156
  Каджая В. Любовь и бомба // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 27 (5105). – С. 40. – ISSN 0131-0097


  Не стало замечательного ученого, лауреата Нобелевской премии Виталия Гинзбурга. У него было два главных увлечения в жизни : физика и жена
796157
  Фролов В.В. Любовь и вера / В.В. Фролов. – Краснодар, 1978. – 111с.
796158
  Лубченков Ю. Любовь и власть / Ю. Лубченков, В. Романов. – Вильнюс : Полинз
Т. 1. – 1991. – 253 с.
796159
  Сангаджиева Б. Любовь и война : стихотворения и поэмы / Бося Сангаджиева ;. – Москва : Современник, 1986. – 92 с.
796160
  Новохатский Д.В. Любовь и война в романе А.П. Пепперштейна и С. Ануфриева "Мифогенная любовь каст" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 116-126. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
796161
  Грабовская В. Любовь и восторг // Академия : интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 2. – С. 83-91. – ISSN 1684-4912
796162
  Журавлев В.А. Любовь и время / В.А. Журавлев. – М., 1960. – 208с.
796163
  Фоменко С. Любовь и вырождение = "Дурная биология" Фрэнка Хененлоттера в контексте фрик-культуры // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 11. – C. 98-107. – ISSN 0130-6405


  Фрэнк Хененлоттер - американский кинорежиссёр и сценарист, создатель трилогии "Существо в корзине". Его фильмы сняты на стыке таких жанров, как комедия, ужасы и сплэттер.
796164
  Афремович М.С. Любовь и гвозди : рассказы / Афремович М.С. – Рига : Лиесма, 1973. – 144 с.
796165
  Кулибай С. Любовь и гнев : стихи и бассни / С. Кулибай. – Уфа : Башкнигоиздат, 1955. – 84 с.
796166
  Кравченко Ф.Т. Любовь и гнев / Ф.Т. Кравченко. – Москва, 1970. – 376с.
796167
  Иванов А.А. Любовь и горчица : Лит. пародии / А.А. Иванов. – Москва, 1968. – 139с.
796168
   Любовь и демоны. Суккубы и инкубы // Мир фантастики : фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2010. – Т. 88, № 12. – С. 125-129
796169
  Даманхури Хамид Любовь и долг / Даманхури Хамид. – М, 1966. – 111с.
796170
  Абрамов М.А. Любовь и долг : стихи, поэмы / Михаил Абрамов ; [худож. Колесов С.А.]. – Тула : Приокское книжное издательство, 1980. – 109 с. : ил.
796171
  Малаховский К.В. Любовь и долг : История жизни капитана Мэтью Флиндерса / К.В. Малаховский. – Москва, 1985. – 112с.
796172
  Решетников Л.В. Любовь и долг: Стихи о Сов. Армии и Великой Отеч. войне. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1988. – 349с.
796173
  Бараташвили В.В. Любовь и доллары : [рассказы] / В.В. Бараташвили. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 127 с.
796174
  Миршакар М. Любовь и дом : поэмы / М. Миршакар; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1964. – 125 с.
796175
  Волощук М.Б. Любовь и ее изображение в поздней художественной прозе Л. Толстого (на материале эпитетных структур) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 251-260. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
796176
  Заславский С.А. Любовь и жизнь / С.А. Заславский. – Сухуми, 1980. – 31с.
796177
  Алдан-Семенов Любовь и звезды : стихи и поэма / Андрей Алдан-Семенов. – Москва : Совецкий писатель, 1978. – 147 с.
796178
  Голявкин В.В. Любовь и зеркало / В.В. Голявкин. – Л., 1991. – 270с.
796179
   Любовь и искусство во вселенной Рокуэлла Кента // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 9. – С. 17-40.
796180
  Киселев В.Л. Любовь и картошка : Романы / В.Л. Киселев. – Киев : Дніпро, 1982. – 501с.
796181
  Шадур П.Я. Любовь и кибернетика / П.Я. Шадур. – Донецк, 1966. – 67с.
796182
  Георгиевская С.М. Любовь и кибернетика : Повести / С.М. Георгиевская. – Москва : Советский писатель, 1972. – 302с.
796183
  Белявский А.В. Любовь и кодекс : социально-правовые проблемы брака и семьи / А.В. Белявский, Э.А. Финн. – Москва : Советская Россия, 1973. – 157 с. : ил.
796184
  Бенцони Ж. Любовь и корона / Ж. Бенцони. – Харьков
1. – 1994. – 479с.
796185
  Бенцони Ж. Любовь и корона / Ж. Бенцони. – Харьков
2. – 1994. – 162с.
796186
  Бенцони Ж. Любовь и корона : роман в 3-х кн. / Ж. Бенцони. – Харьков : Право
Кн. 3. – 1994. – 320 с.
796187
  Гамалова А. Любовь и кровь : А.Н. Апухтин // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 56-61
796188
  Яннакопулу Ф. Любовь и мечты / Ф. Яннакопулу. – Тбилиси, 1960. – 128с.
796189
  Новикова М.И. Любовь и монастырь / М.И. Новикова. – К., 1993. – 206с.
796190
  Кочетов В.С. Любовь и море / В.С. Кочетов. – Архангельск, 1957. – 72 с.
796191
  Пеунов В.К. Любовь и море / В.К. Пеунов. – Хабаровск, 1961. – 88с.
796192
  Ломиа К. Любовь и море : стихи / К. Ломиа; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1986. – 270 с.
796193
  Заборский В.М. Любовь и море / В.М. Заборский. – Ленинград, 1990. – 95с.
796194
  Харебаты Л.П. Любовь и море. / Л.П. Харебаты. – Цхинвали, 1977. – 359с.
796195
   Любовь и мужество.. – Белгород, 1962. – 104с.
796196
  Москвичев О. Любовь и музыка Джованни Перголези // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 4. – С. 2-4.
796197
  Рахилло И.С. Любовь и небо : рассказы / И.С. Рахилло. – Москва : Советская Россия, 1964. – 95 с.
796198
  Буль П. Любовь и невесомость : науч.-фантаст. роман и рассказ : пер. с фр. / Пьер Буль. – Киев : Видавництво СП "Свенас", 1991. – 137, [2] с. : ил. – (Детектив. Пригоди. Фантастика). – ISBN 5-857772-2
796199
  Довидайтис И. Любовь и ненависть : рассказы / И. Довидайтис. – Москва : Советский писатель, 1956. – 252 с.
796200
  Марьинский В.Д. Любовь и ненависть / В.Д. Марьинский. – Ставрополь, 1958. – 182с.
796201
  Пеунов В.К. Любовь и ненависть / В.К. Пеунов. – Сталино, 1961. – 368с.
796202
  Грива Ж. Любовь и ненависть : роман / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 527 с.
796203
  Шевцов И. Любовь и ненависть / И. Шевцов. – М, 1970. – 488 с.
796204
  Гилязов А.М. Любовь и ненависть : повести / А.М. Гилязов; пер. с татар. – Москва : Современник, 1979. – 448 с.
796205
  Грива Ж. Любовь и ненависть : роман / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва : Советский писатель, 1981. – 464 с.
796206
  Кхандекар В.С. Любовь и ненависть / В.С. Кхандекар. – Л., 1982. – 392с.
796207
  Лисовский В.Т. Любовь и нравственность / В.Т. Лисовский. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 224 с.
796208
  Головчинер В.Ю. Любовь и отношения в контексте признака "эмотивизм - конструктивизм" // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Київ, 2020. – № 1/2 (148/149). – С. 15-17. – Библиогр.: 8 назв. – ISBN 1680-4325
796209
  Шутов В.В. Любовь и память / В.В. Шутов. – Донецк, 1979. – 111с.
796210
  Нечай М. Любовь и память / М. Нечай. – Москва, 1987. – 496с.
796211
  Регистан Г. Любовь и песня / Г. Регистан. – М., 1959. – 115с.
796212
  Иванов Л.И. Любовь и подвиг / Л.И. Иванов. – Новосибирск, 1978. – 192с.
796213
  Юрасова М.К. Любовь и подвиг беззаветный... / М.К. Юрасова. – Новосибирск : Западно-сибирское книжное издательство, 1969. – 208 с.
796214
  Швец И.А. Любовь и подвиг. / И.А. Швец. – Тула, 1965. – 95с.
796215
  Мончадская Н.И. Любовь и подделка. / Н.И. Мончадская, Е.Д. Розанова. – М., 1964. – 111с.
796216
  Мончадская Н.И. Любовь и подделка. / Н.И. Мончадская, Е.Д. Розанова. – М., 1965. – 111с.
796217
  Дюринг Е. Любовь и половая жизнь / Е. Дюринг. – Москва : Типо-литогр. Высочайше утвержден. Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1898. – 61, [2] с.
796218
  Скворцова В.Н. Любовь и преданность. / В.Н. Скворцова. – Л, 1989. – 64с.
796219
  Довыденко Л.В. Любовь и Преображение как концептуальные основы христианской традиции в философии культуры Н.С. Арсеньева : теория культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 14-19. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются категории любви и преображения в антропологической методологии религиозной философии Н.С. Арсеньева, связанной с проблемами традиции христианской культуры. Выявляется, что общечеловеческое, в самых великих ценностях культуры, и ...
796220
  Константинов В.К. Любовь и протокол / В.К. Константинов, Б.М. Рацер. – Л, 1965. – 76с.
796221
  Наумов Е.И. Любовь и робот / Е.И. Наумов. – Владивосток, 1971. – 172с.
796222
  Карелина Дарья Любовь и роботы. Семья по-японски. Революция роботов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 26-36 : фото
796223
  Петефи Ш. Любовь и свобода / Ш. Петефи. – М, 1969. – 288с.
796224
  Никольская А.В. Любовь и свобода в системе отношений человека и домашних животных // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 10. – С. 90-104. – ISSN 0235-1188
796225
  Штарке К. Любовь и сексуальность до 30 лет / К. Штарке, В. Фридрих. – Москва : Высшая школа, 1991. – 382с.
796226
  Чекалин В.И. Любовь и семья. / В.И. Чекалин. – М., 1964. – 256с.
796227
  Подов В.И. Любовь и слезы / В.И. Подов. – К, 1995. – 65 с.
796228
  Байрон Дж.Г. Любовь и смерть : стихотворения. Поэмы и трагедии : пер.с англ. / Джордж Байрон. – Москва : Летопись, 1998. – 461с. – (Мир поэзии). – ISBN 5-88-730-035-3
796229
  Хаит В. Любовь и смерть в конце века : проза: эмигрантские истории // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 7. – С. 102-107. – ISSN 0131-8136
796230
  Водолагин А.В. Любовь и смерть в понимании В.В. Розанова // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 10. – С. 109-113. – ISSN 0042-8744
796231
  Уварова С. Любовь и смерть в психоанализе / Светлана Уварова ; [ред. Суполкина Н.Г.]. – Киев : ПВНЗ "МІГП", 2015. – 212 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97479-1-4
796232
   Любовь и сталь.. – Сталинград, 1959. – 48с.
796233
  Иванченко Г.В. Любовь и страсть - неактуальные мифологии? // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 17-25. – ISSN 0236-2007
796234
  Криштоп И.С. Любовь и супружеские отношения в цикле сонетов Э. Миллей // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 104-113. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
796235
  Южаков С.Н. Любовь и счастье в произвдениях [А.С.] Пушкина : критический этюд С. Южакова. – Одесса : Изд. Г. Бейленсона и И. Юровского ; Тип. Исаковича, 1895. – 60, [4] с. – (Русская библиотека ; № 6)


  Из предисл.: Настоящая книжка представляет извлеч. из работы автора "Любовь и счастье в произведениях русской поэзии", появившейся в "Северном вестнике" прежней ред. (1887 г., №№ 2 и 4) На кн. № 464864 печать-фамилия: Григорий Васильевич Козленко
796236
  Левичев А.П. Любовь и трактор / А.П. Левичев. – Кишинев, 1969. – 104с.
796237
  Гольдберг А.Я. Любовь и тревога / А.Я. Гольдберг. – М., 1984. – 111с.
796238
  Штурман М.М. Любовь и труд / М.М. Штурман. – М, 1957. – 118с.
796239
  Золя Э. Любовь и труд. и др. рассказы / Э. Золя. – М.-Л., 1925. – 28с.
796240
  Акаев К. Любовь и финиш : стихи и поэмы : пер. с киргиз. / Кубаныч Акаев. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1960. – 180 с.
796241
  Мелешин С. Любовь и хлеб / С. Мелешин. – Москва, 1958. – 371 с.
796242
  Иноземцева Т.Н. Любовь и хлеб / Т.Н. Иноземцева. – Ярославль, 1977. – 23с.
796243
  Вильямсон Ч. Любовь и шпионаж / Чарлз Вильямсон ; [пер. с англ., обраб. и коммент. Е. К. Кленча]. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 384 с. – В изд. также: Два дня и три ночи / А. Маклин. – ISBN 5-7260-0601-1
796244
  Вильямсон Ч. Любовь и шпионаж. / Ч. Вильямсон. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 380,2с.
796245
  Разумневич В.Л. Любовь и экзамены / В.Л. Разумневич. – М, 1965. – 112с.
796246
  Дзюбинская О.С. Любовь Ивановна Добржанская / О.С. Дзюбинская. – Москва, 1965. – 97с.
796247
  Миньков К.И. Любовь или ковартсов? / К.И. Миньков. – Тула, 1964. – 132с.
796248
  Давыдова Н.М. Любовь инженера Изотова / Н.М. Давыдова. – М., 1962. – 390с.
796249
  Салливан Дж. Любовь исключается : роман / Джейн Салливан ; пер. с англ. Л. Воеводиной. – Москва : Радуга, 2006. – 144с. – (Серия "Искушение"). – ISBN 5-05-006310-8
796250
  Гельдерлин Ф. Любовь к бессмертию : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 12 (1028). – С. 131-140. – ISSN 0130-7673
796251
  Верещагин Н.А. Любовь к велосипеду / Н.А. Верещагин. – Москва, 1986. – 267с.
796252
  Верещагин Н.А. Любовь к велосипеду / Н.А. Верещагин. – Москва : Художественная литература, 1990. – 525с.
796253
  Гофман В.В. Любовь к далекой : рассказы и миниатюры : 1909-1911 / Виктор Гофман. – Санкт-Петербург : Изд. "Нов[ый] журн. для всех", 1912. – 179, [3] с., 1 л. фронт. (портр.)
796254
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М-Птгр, 1924. – 104с.
796255
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Сталинград, 1947. – 80с.
796256
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Рига, 1949. – 122 с.
796257
  Кожевников В.М. Любовь к жизни / В.М. Кожевников, 1949. – 64с.
796258
  Кожевников В.М. Любовь к жизни / В.М. Кожевников. – Ставрополь, 1953. – 31с.
796259
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Горький, 1955. – 188с.
796260
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1976. – 446с.
796261
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Мурманск, 1979. – 240с.
796262
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Сыктывкар, 1980. – 432с.
796263
  Арипов А. Любовь к жизни : стихи и драм. поэма : пер. с узб. / Абдулла Арипов ; худож. Ю.В. Петухов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 223 с.
796264
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Тула, 1981. – 206с.
796265
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1982. – 446с.
796266
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – К, 1984. – 352с.
796267
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1984. – 125с.
796268
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Красноярск, 1985. – 168с.
796269
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1986. – 123с.
796270
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Новосибирск, 1987. – 608с.
796271
  Ефремов А.Е. Любовь к жизни : молодежь мира в движении за мир и ядерное разоружение / А.Е. Ефремов. – М, 1988. – 63с.
796272
  Димент А.Л. Любовь к жизни и другие рассказы : книга для чтения в IX классе школ с преподаванием ряда предметов на английском языке / А.Л. Димент. – Москва : Просвещение, 1979. – 128 с. : ил.
796273
   Любовь к жизни, и другие рассказы: Кн. для чтения в IX кл. шк. с преподаванием ряда предметов на англ. яз.. – 2-е изд., перераб. – М., 1986. – 126с.
796274
  Ундуск Яан Любовь к книге : публицистика // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 98-104. – ISSN 0012-6756
796275
  Горышин Г.А. Любовь к литературе / Г.А. Горышин. – Л., 1987. – 156с.
796276
  Подольный Р.Г. Любовь к мудрости / Р.Г. Подольный. – М, 1982. – 256с.
796277
  Криг Сузанне Любовь к одиночеству. Ода одиночеству / Криг Сузанне, Мюллер, Карин-Аполлония // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 5 (170). – С. 134-145 : фото. – ISSN 1029-5828
796278
  Антонович В.Б. Любовь к отечеству (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 209. – ISBN 966-7272-00-1
796279
   Любовь к природе: Материалы международной школы-семинара "Трибуна-6".. – К., 1997. – 304с.
796280
  Тамарин С. Любовь к просвещению. Петр Могила передал все свое имущество студентам // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 3. – С. 3
796281
  Устинов А.А. Любовь к профессии - путь к мастерству / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1962. – 43 с.
796282
  Супруненко Ю.П. Любовь к путешествиям // Природа и Человек XXI век : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва, 2012. – № 9 сентябрь. – С. 26-29. – ISSN 0868-488Х


  Как стал писателем А.И. Солженицын. Факты биографии
796283
  Дзыба Э.А. Любовь к самолету / Э.А. Дзыба. – Сухуми, 1979. – 51с.
796284
  Плитченко А.И. Любовь к снегу / А.И. Плитченко. – М., 1980. – 102с.
796285
  Жирун И. Любовь к трем апельсинам // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 38. – С. 82


  Подорож по Колумбії
796286
  Светлов М.А. Любовь к трем апельсинам. / М.А. Светлов. – Москва, 1964. – 63с.
796287
   Любовь к трем апельсинам. Опера С. Прокофьева. – Л., 1934. – 36с.
796288
  Шлаина В.М. Любовь к труду и трудоголизм // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 11/12 (191/192). – С. 40-42. – ISSN 2226-7514
796289
  Сенаторский И.П. Любовь к человеку и к Отечеству, как основная черта личности и творчества Н.В. Гоголя : Литературный очерк : Юбилейная речь, произнесенная в Прилукской гимназии 11 апреля 1909 г. / М.Н. Сперанский. – Прилуки : Типо-литография А.Я. Мирова, 1909. – 32 с. – Экз. № 25751 дефектный, обрезан с 2 сторон и отсутств номерация страниц.
796290
  Аксенов В.П. Любовь к электричеству / В.П. Аксенов. – Москва, 1971. – 384с.
796291
  Аксенов В.П. Любовь к электричеству : повесть о Леониде Красине / Василий Аксенов. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 384 с. : ил. – (Пламенные революционеры)
796292
  Винер Ю. Любовь к языкам = Из цикла "Былое и думы" : проза: повести // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 11 (1051). – С. 9-36. – ISSN 0130-7673
796293
  Коршунова С.И. Любовь как аксиологическая составная смысла жизни героя романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 193-201. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
796294
  Крылова С.А. Любовь как высшее проявление красоты отношений / С.А. Крылова, Н.В. Хамитов // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 217-227. – ISSN 2077-8309
796295
  Соколов В.Н. Любовь как любовь / В.Н. Соколов. – М., 1985. – 31с.
796296
  Шутова Татьяна Дмитриевна Любовь как объект социально-этического исследования : Дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Шутова Татьяна Дмитриевна; МВОУ, КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 146л. – Бібліогр.:л.134-146
796297
  Шутова Т.Д. Любовь как объект социально-этического исследования : Автореф. дис.. канд. филос. наук: 09.00.05 / Шутова Т.Д.; МОУ, КУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1992. – 20с.
796298
  Скляр А.В. Любовь как преображение личности в религиозно-философских воззрениях Владимира Соловьева // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 58-69. – ISSN 2077-1800
796299
  Братусь Б.С. Любовь как психологическая презентация человеческой сущности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С.30-42. – ISSN 0042-8744
796300
  Гордиенко Е. Любовь как смысл жизни // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 3. – С. 58-64


  О знаменитой французской куртизанке, писательнице и хозяйке литературного салона Нинон де Ланкло, прославившейся своей красотой, необычайным остроумием, а также тем, что сохраняла свою необыкновенную привлекательность практически до самой смерти на ...
796301
  Ли С.М. Любовь как социальный феномен в учении В.С. Соловьева // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 28-31. – ISSN 1684-2618
796302
  Иваненко Анна Любовь как сувенир : Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 105-107 : Іл.
796303
  Вельчева К.А. Любовь как теологическая добродетель в "Видении о Петре Пахаре" У. Ленгленда // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 104-113. – ISSN 978-966-551-401-5
796304
  Соловьева С.В. Любовь как феномен власти // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 38-50. – ISSN 0042-8744
796305
  Мелик-Гайказян Любовь как этический принцип педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 62-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
796306
  Богданович Т.А. Любовь людей шестидесятых годов : 32 илл. на вклад. листах / Т.А. Богданович ; предисл. Н.К. Пиксанова. – Ленинград : Академия, 1929. – XIV, 447 с., [16] л. ил. : ил. – (Литературный быт и творчество русских писателей по воспоминаниям, дневникам и письмам)
796307
  Гордиенко Т. Любовь Мазепі и Розумовского // Фокус спецпроект : ежеквартальник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – С. 42-45. – (Красивая страна ; № 2 (44)). – ISSN 2075-7093
796308
  Артищев В.В. Любовь Митьки Колотухина : [рассказы] / Артищев В.В. – Свердловск : Сред.-Уральское кн. изд-во, 1964. – 174 с. : ил.
796309
  Абсалямова А. Любовь моей подруги : повесть / А. Абсалямова; Абдурахман Абсалямов ; пер. с татар. А. Вальцевой. – Казань : Таткнигоиздат, 1960. – 211 с. : ил.
796310
  Рахимкулов М.Г. Любовь моя -Башкирия / М.Г. Рахимкулов. – Уфа, 1982. – 390с.
796311
  Федоров В.С. Любовь моя / В.С. Федоров. – М., 1953. – 92с.
796312
  Горбачев Н.А. Любовь моя армия / Н.А. Горбачев. – Москва, 1978. – 224с.
796313
  Николаева Т.К. Любовь моя земная / Т.К. Николаева. – Киров, 1971. – 39с.
796314
  Азаров В.Б. Любовь моя и боль моя : стихотворения и поэма / В.Б. Азаров ; [худож. Р.М. Яхнин]. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 128 с. : ил.
796315
  Тауэнтцин Тэа Любовь моя последняя : повесть / окончание. Нач. в № 7, 2009 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 8. – С. 96-108
796316
  Киселев В.В. Любовь моя тайга / В.В. Киселев. – Иркутск, 1964. – 84с.
796317
  Шевченко О.Ф. Любовь моя ходит по теплой земле / О.Ф. Шевченко. – Воронеж, 1978. – 104с.
796318
  Грибачев Н. Любовь моя шальная / Н. Грибачев. – Москва, 1966. – 336с.
796319
  Дымшиц А.Л. Любовь моя, Армения! / А.Л. Дымшиц. – Ереван, 1978. – 182с.
796320
  Денисова Т. Любовь моя, Африка! // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.44-49. – ISSN 0321-5075


  [Путешествия Мэри Кингсли.]
796321
  Шкурлатов С.И. Любовь моя, Каменка / С.И. Шкурлатов, МеретинА.М. – Рязань, 1963. – 96с.
796322
  Ярош А В. Любовь моя, любовь / А В. Ярош, . – Ставрополь, 1980. – 174с.
796323
  Скобелкин П.И. Любовь моя, поле.. / П.И. Скобелкин. – М., 1973. – 191с.
796324
  Бехер И.Р. Любовь моя, поэзия : о литературе и искусстве / И.Р. Бехер ; [сост., пер. и примеч. Е. Кацевой ; вступ. ст. Т. Мотылевой, с. 5-22]. – Москва : Художественная литература, 1965. – 559 с. : 1 л. портр.
796325
  Атнабаев Ангам Любовь моя, тоска моя : Стихи и поэмы / Атнабаев Ангам. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1969. – 64 с.
796326
  Соболь А. Любовь на Арбате / А. Соболь. – М - Л, 1926. – 110с.
796327
  Мартин Б. Любовь на Бродвее : Роман/Пер.с англ.В.И.Матвеева / Б. Мартин. – Москва : АСТ, 1997. – 640с. – (Интрига). – ISBN 5150002216
796328
  Лунгу-Плоае Любовь на другую жизнь : роман / Лунгу-Плоае, Раиса. – Москва : Советский писатель, 1987. – 378 с.
796329
  Передреев А.К. Любовь на окраине / А.К. Передреев. – М, 1988. – 157с.
796330
  Куприна Ю. Любовь на продажу // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2012. – № 4 (267). – С. 40-41. – ISSN 2075-7093
796331
  Галан Я.А. Любовь на рассвете : Современная быль в 4-х действ. / Я.А. Галан. – Москва : Искусство, 1953. – 84с.
796332
  Ласуриа А.Е. Любовь на рассвете : стихи и поэма / Алексей Ласуриа; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1959. – 87 с.
796333
  Соколов Б.С. Любовь навеки. / Б.С. Соколов. – Саранск, 1959. – 80с.
796334
  Наседкин Ф.И. Любовь найдет дорогу к сердцу. Повесть. / Ф.И. Наседкин. – М., 1960. – 240с.
796335
  Лаврухин И.М. Любовь народов мира к Советскому Союзу / И.М. Лаврухин. – Москва, 1952. – 39с.
796336
  Михневич А.П. Любовь наших великих писателей : драматические сцены и монологи / сочинение А.П. Михневича, авт. сб. стихотворений "Безграничнаго моря любви", "Проклятия любви", "Триумфа любви" и "Анакреонта". – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1915. – 127 с.
796337
  Туманян Г.А. Любовь не стареет / Г.А. Туманян. – Москва : Советский писатель, 1983. – 80 с.
796338
  Маршак В.З. Любовь незримая / В.З. Маршак. – Казань, 1962. – 72с.
796339
  Костюрин Д.Л. Любовь немилосердная / Д.Л. Костюрин. – М., 1984. – 79с.
796340
  Бораненков Н.Е. Любовь неугасимая : солдатские юмористические рассказы / Н.Е. Бораненков ; [ил.: Романов М.В.]. – Москва : Военное издательство, 1955. – 128 с. : ил.
796341
  Крашенинников А.Д. Любовь неугасимая / А.Д. Крашенинников. – М., 1977. – 203с.
796342
  Часовников А. Любовь неугасимая. / А. Часовников. – Ярославль, 1967. – 64с.
796343
  Лучинецкий Е.П. Любовь Никиты Плакунова. /Очерки/. / Е.П. Лучинецкий. – Новосибирск, 1969. – 128с.
796344
  Соколова Н.В. Любовь Николая Волкова. / Н.В. Соколова. – М., 1961. – 175с.
796345
  Хорт А.Н. Любовь Орлова / Александр Хорт. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 368с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1267 (1067)). – ISBN 978-5-235-03020-6
796346
  Романов А.В. Любовь Орлова в искусстве и жизни / А.В. Романов. – Москва : Искусство, 1987. – 241 с.
796347
  Ефремов Ю.А. Любовь осенняя моя / Ю.А. Ефремов. – Ярославль, 1971. – 175с.
796348
  Удалов А.А. Любовь остается жить / А.А. Удалов. – Ташкент, 1973. – 319с.
796349
  Никонов В.Г. Любовь остается с нами. / В.Г. Никонов. – Чита, 1963. – 280с.
796350
  Полякова Татьяна Любовь очень зла : Роман / Полякова Татьяна. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 320с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-008387-4
796351
   Любовь падишаха // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 4. – С. 2-11.
796352
  Резник О.В. Любовь по-еврейски: традиция и современность (по повести Ф. Рота "Прощай, Колумбус") / О.В. Резник, А.С. Стесин // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 310-316. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
796353
  Дубовская О.Ф. Любовь по-русски : [как жили русичи в первом тысячилетии] / О.Ф. Дубовская. – Самара : Самарский Дом печати, 2008. – 264 с. – ISBN 978-5-7350-0436-3
796354
  Авдеенко С.И. Любовь по объявлению : рассказы / Сергей Авдеенко. – Запорожье : Дикое поле, 2012. – 183, [5] с. : ил. – ISBN 978-966-2994-76-6
796355
  Ваншенкин К.Я. Любовь по переписке / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1988. – 347с.
796356
  О"Нейлль Любовь под вязами / О"Нейлль. – М-Л, 1927. – 48с.
796357
  Хусни Ф. Любовь под звездами : повесть / Фатых Хусни; пер. с татар. Н.Богданова. – Москва : Современник, 1978. – 220 с.
796358
  Хиллиард Н. Любовь под парусом / Н. Хиллиард. – Смоленск, 1995. – 475с.
796359
  Котенко В.М. Любовь под псевдонимом. / В.М. Котенко. – М, 1980. – 288с.
796360
  Цицишвили Г.Ш. Любовь поры кровавых дождей : рассказы: / Георгий Цицишвили ;. – Москва : Советский писатель, 1981. – 536 с.
796361
  Цицишвили Г.Ш. Любовь поры кровавых дождей : рассказы: / Георгий Цицишвили ;. – Москва : Советский писатель, 1984. – 544 с.
796362
  Федотов Г.Н. Любовь последняя... / Г.Н. Федотов. – М., 1973. – 336с.
796363
  Макаров Г.В. Любовь поэта / Г.В. Макаров. – Архангельск, 1984. – 160с.
796364
  Абдыкадырова С. Любовь пришла : стихи / Субайылда Абдыкадырова ; авториз. пер. с киргиз. Ю.Гордиенко. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 70 с.
796365
  Старшенбаум Г.В. Любовь против одиночества / Г.В. Старшенбаум. – М, 1991. – 63с.
796366
  Лафонтен Жан де Любовь Психеи и Купидона : [повесть] / Жан де Лафонтен ; АН СССР ; пер. и ст. проф. А.А. Смирнова и Н.Я. Рыковой ; прим. Н.Я. Рыковой. – Москва-Ленинград : Наука, 1964. – 139 с. – (Литературные памятники)
796367
  Рабинович Л.С. Любовь Рабинович / Л.С. Рабинович. – М., 1984. – 30с.
796368
  Савельева Е.Б. Любовь реальная и любовь вымышленная в автобиографических произведниях Андре Жида периода раннего творчества // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 433-441. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
796369
  РыбакЗ Любовь с первого взгляда / РыбакЗ. – Киев, 1959. – 124 с.
796370
  Золотарев Ю.Л. Любовь с третьего взгляда / Ю.Л. Золотарев. – Москва : Советский писатель, 1977. – 175с.
796371
  Никольский Ю.Д. Любовь с четвертого взгляда. / Ю.Д. Никольский. – Рига, 1969. – 168с.
796372
  Киреев Р.Т. Любовь сатирика. / Р.Т. Киреев. – Симферополь, 1965. – 133с.
796373
  Роджерс Р. Любовь сладка, любовь безумна... / Р. Роджерс. – Москва
1. – 1995. – 347 с.
796374
  Роджерс Р. Любовь сладка, любовь безумна... / Р. Роджерс. – Москва
2. – 1995. – 389 с.
796375
  Швец Святослав Любовь со второго взгляда. Рим как преодоление // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 102-115 : фото. – ISSN 1029-5828
796376
  Бейшеналиев Ш. Любовь солдата : повесть о сыне гор и дочери моря / Шукурбек Бейшеналиев ; авториз. пер. с кирг. Г. Семенихина ; ил. П.М. Чернышев. – Москва : Воениздат, 1967. – 119 с. : ил.
796377
  Зенкбейль Г. Любовь солдата Фреда / Г. Зенкбейль. – Москва, 1966. – 264с.
796378
  Берулава Х.М. Любовь твоя : стихи : пер. с груз. / Хута Берулава. – Москва : Советский писатель, 1962. – 106 с.
796379
  Машковцев В.И. Любовь тревожная / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1963. – 91с.
796380
  Франсэ Р.Г. Любовь у растений : с 25 рис. / Р. Франсэ ; пер. с нем. М. И. С. – Санкт-Петербург : Изд. М.И. Семенова ; [Тип. В. М. Вольф], 1912. – 104 с. : ил.
796381
   Любовь Холина. – Москва, 1988. – 47с.
796382
  Малышева А. Любовь холоднее смерти : Роман / А. Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 462 с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-01901-0
796383
  Зубенко И.А. Любовь человеческая / И.А. Зубенко. – Краснодар, 1980. – 286с.
796384
  Проскурин П.Л. Любовь человеческая. / П.Л. Проскурин. – Москва, 1965. – 238с.
796385
  Стюарт Э. Любовь черного лорда = To love a dark lord / Энн Стюарт ; [пер. с англ. Н.Б. Лебедевой]. – Москва : Эксмо, 2013. – 506, [3] с. – Пер. изд.: To love a dark lord / Anne Stuart, 1994. - Данные тит. л. частично парал. англ. – (Черный лебедь). – ISBN 978-5-699-58683-7
796386
  Кузаков Н.Д. Любовь шаманки : Роман / Н.Д. Кузаков. – М., 1975. – 256с.
796387
  Варгин В.К. Любовь Юрия Коротеева / В.К. Варгин. – Горький, 1963. – 152с.
796388
  Тренев К.А. Любовь Яровая : пьеса в 5 действиях; новый вариант, / К.А. Тренев. – Москва-Л. : Искусство, 1936. – 136 с.
796389
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Москва-Л., 1937. – 184с.
796390
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Москва, 1937. – 31с.
796391
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Москва-Л., 1948. – 132с.
796392
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Москва, 1949. – 12с.
796393
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Москва, 1952. – 112с.
796394
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Москва, 1965. – 116с.
796395
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Воронеж, 1970. – 110с.
796396
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Минск, 1970. – 102с.
796397
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Калининград, 1972. – 112с.
796398
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Ростов -на-Дону, 1972. – 149с.
796399
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Петрозаводск, 1973. – 167с.
796400
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Ижевск, 1974. – 95с.
796401
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Иркутск : Искусство, 1974. – 110с.
796402
  Тренев К.А. Любовь Яровая / Тренев К.А. ; [ Вст. ст. : Корзов Ю. "Пьесы о героике гражданской войны". Илл. Туровский Ю.М.]. – Москва : Мистецтво, 1976. – 173 с. : илл. – (Школьная библиотека)
796403
  Тренев К.А. Любовь Яровая
796404
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Ленинград, 1978. – 160 с. – В одной кн. : Бронепоезд 14-69 / В.В.Иванов
796405
  Блюм В.И. Любовь Яровая на сцене Московского малого театра / В.И. Блюм. – Москва-Ленинград : Издательство Всероссийского театрального общества, 1940. – 96 с. – (Монографии о спектаклях / Всероссийское Театральное Общество ; под ред. Ю. Юзовского ; ІІІ)
796406
  Соколовский Я.А. Любовь, брак. семья / Я.А. Соколовский. – Фрунзе, 1965. – 71с.
796407
  Хакамада И.М. Любовь, вне игры : история одного политического самоубийства : роман / Ирина Хакамада. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 192 с. – ISBN 978-5-17-046945-1, 978-5-271-16838-3
796408
  Грушас Ю.А. Любовь, джаз и черт / Ю.А. Грушас. – М., 1981. – 487с.
796409
  Солодарь Ц.С. Любовь, директор и квартира / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1957. – 118с.
796410
  Грибачев Н.М. Любовь, и тревога, и бой / Н.М. Грибачев. – Москва, 1966. – 335с.
796411
  Бакуменко Д.А. Любовь, как море : стихи и поэма / Д.А. Бакуменко ; авториз. пер. с укр. А. Зайца и В. Фирсова. – Москва : Сов. писатель, 1964. – 66 с.
796412
  Никольский В.С. Любовь, космос и роботы. / В.С. Никольский. – Ярославль, 1970. – 63с.
796413
  Хорват Ф. Любовь, материнство, будущее. / Ф. Хорват. – М., 1982. – 96с.
796414
  Ишлондский Н.Е. Любовь, общество и культура. Проблема пола в био-социологич. освщении / Н.Е. Ишлондский. – Берлин, 1924. – 199с.
796415
  Нечай М.В. Любовь, печаль... / М.В. Нечай. – Ужгород, 1986. – 244с.
796416
  Эрлихман Вадим Любовь, погубившая империю : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 156-163 : Іл.
796417
  Обельченко М. Любовь, похожая на смерть // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 160-170


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
796418
  Обельченко Мария Любовь, похожая на смерть : Люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 161-170 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
796419
   Любовь, рождающая подвиги.. – М., 1963. – 33с.
796420
  Гаврилова Н.А. Любовь, семья, долг / Н.А. Гаврилова, А.Н. Тюльпин. – М., 1988. – 23с.
796421
  Бойко В.В. Любовь, семья, общество / В.В. Бойко. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 57, Библиогр. в примеч.: с. 58. – (Новое в жизни, науке, технике : Этика ; 4)
796422
  Духовная С. Любовь, скрытая в основании всего сущего // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2012. – № 9. – С. 36-39. – ISSN 0130-7045


  Одно из главных проблем современного мира - сотрудничество, взаимопонимание людей, воспитанных в разных традициях, исповедующих разные религии. Автор статьи вспоминает о своем общении с индийским философом и поэтом Амией Чакраварти.
796423
  Гачев Г.Д. Любовь, человек, эпоха / Г.Д. Гачев. – М., 1965. – 97с.
796424
  Киреев М.М. Любовь. / М.М. Киреев. – Нальчик, 1957. – 58с.
796425
   Любовь. Брак. Семья: Афоризмы и изречения.. – Минск, 1987. – 111с.
796426
  Блок А.А. Любовь. Россия. Революция : стихи и проза / Александр Блок ; [предисл. С.С. Лесневского]. – Тула : Приокское книжное издательство, 1981. – 222 с., [8] л. ил. : ил.
796427
  Льюис Клайв Стейплз Любовь. Страдание. Надежда : Притчи. Трактаты / Льюис Клайв Стейплз. – Москва : Республика, 1992. – 432с. – ISBN 5-250-01733-9
796428
   Любовью дорожить умейте. Репертуарный сборник.. – М., 1960. – 232с.
796429
   Любовью дорожить умейте. Сборник.. – Пермь, 1959. – 32с.
796430
  Иванов Г.В. Любовью живы / Г.В. Иванов. – Москва, 1986. – 110с.
796431
  Стасенко Н.Г. Любовью за любовь / Н.Г. Стасенко. – М, 1970. – 32с.
796432
  Голубев Б.Н. Любовью за любовь / Б.Н. Голубев. – М., 1987. – 70с.
796433
  Сидорова Наталия Любовью за любовь : city-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 106-112 : Фото
796434
  Каныгин В.А. Любовью за любовь. / В.А. Каныгин. – Горький, 1972. – 55с.
796435
  Рылеев К.Ф. Любовью к Родине дыша... / К.Ф. Рылеев. – Саратов, 1985. – 198с.
796436
  Рылеев К.Ф. Любовью к Родине дыша... / К.Ф. Рылеев. – М., 1985. – 206с.
796437
  Хилобоченко Н.И. Любовью на любовь : рассказы и стихи / Наталья Хилобоченко. – Чернигов : ЧНТУ, 2016. – 167, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-7496-67-8
796438
   Любовью Отчизны согреты: Фотоальбом.. – Київ, 1978. – 170с.
796439
  Рудашевский Е. Любовью распятая любовь // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 2, кн. 2, март - апрель. – С. 200-206. – ISSN 0203-5847


  «Иуда Искариот» — повесть русского писателя-экспрессиониста Леонида Андреева.
796440
  Конарев Б.Н. Любознательным о химии / Б.Н. Конарев. – М, 1982. – 240с.
796441
  Конарев Б.Н. Любознательным о химии / Б.Н. Конарев. – М, 1984. – 220с.
796442
  Конарев Б.Н. Любознательным о химии. Неорганическая химия / Б.Н. Конарев. – Москва : Химия, 1978. – 240 с.
796443
  Гольц Александр Любой конфликт за ваши деньги : глобальный механизм // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 74-83 : Фото
796444
  Скрипник О. Любомир-Ежен Гузар зі славетної когорти Гузарів // Спецоперація "НЕКРО" : розсекречені історії з архіву розвідки / О. Скрипник. – Київ : АДЕФ-Україна, 2023. – С. 406-415. – ISBN 978-617-7906-36-9
796445
  Гирич І. Любомир-Роман Іванович Винар (1932-2017) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 950-961. – (Нова серія ; вип. 21/22)
796446
   Любомир Белей (18.03.1962 - 12.05.2018) : некролог // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 105-106. – ISSN 0130-6936
796447
   Любомир Винар : Біобібліограф. покажчик (1950-1997). – Львів-Київ-Париж-Hью-Йорк-Торонто, 1998. – 350с. – ISBN 5-7702-1240-3
796448
   Любомир Винар = Lubomyr Wynar : біобібліогр. покажчик (1948-2007). – Львів ; Острог ; Нью Йорк ; Париж : [б. в.], 2007. – 575, [1] с., [34] арк. фотоіл. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 496-560. – ISBN 978-966-02-4287-6
796449
   Любомир Винар // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 2 (533), березень - квітень. – С. 235. – ISSN 0130-5247


  16 квітня 2017 р. у США на 86-му році життя відійшов у Вічність визначний український історик, професор Любомир-Роман Винар.
796450
  Піскун В.М. Любомир Винар: Бібліографічний покажчик (1948-2007) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 227-229.. – ISSN 0130-5247
796451
  Атаманенко А. Любомир Винар: життя і праця (з нагоди 75-ліття вченого) // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк та ін., 2007. – Т.44/45, N3/4-1/2. – С. 7-43. – ISSN 0041-6061
796452
  Іванов М. Любомир Гузар - назавжди // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 15 червня (№ 24). – С. 4
796453
  Гамаш Д. Любомир Гузар / Д. Гамаш, І. Луб"янов // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 6 (59). – С. 30-33
796454
  Колодний А. Любомир Гузар в розбудові Української Греко-католицької Церкви // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 226-229. – ISBN 978-617-696-609-8


  Гузар Любомир (1933-2017) - український релігійний діяч, патріарх-предстоятель Української Греко-Католицької Церкви (2001-2011). Священник (з 1958), єпископ (з 1977), кардинал (з 2001). Верховний архієпископ Львівський (з 2001), Києво-Галицький (з ...
796455
  Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути людиною / Катерина Щоткіна. – Харків : Vivat, 2019. – 267, [3] с. : портр., фотоіл. – Сер. засн. 2015 р. – Бібліогр.: с. 268. – (Серія "Гордість нації"). – ISBN 978-617-690-883-8
796456
  Гузар Л. Любомир Гузар: "Не дай боже, щоб з огляду на обставини, в яких ми існуємо, з огляду на історію, з якої ще не виросли, ми один одного ненавиділи" / Розмову вела О. Бесперстова // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 2 июня (№ 77). – С. 18
796457
  Порхун Т. Любомир Гузар: "Основне в житті - пізнати, як робити добро і оминати зло" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 22 (375), № 23 (376), 15 червня 2017. – С. 25-27
796458
  Кузякина Н.Б. Любомир Дмитерко / Н.Б. Кузякина. – К, 1951. – 63с.
796459
   Любомир Медвидь, Олег Минько, Зеновий Флинта. – Москва, 1986. – 47с.
796460
   Любомир Медвідь, Олег Мінько, Зеновій Флінта : Альбом. – Київ, 1992. – 220 с.
796461
  Бабій М. Любомир Медвідь: особливості зображень Христа-Пантократора в купольних частинах храмів Св. Івана Хрестителя в Оттаві та Св. Івана Богослова в с. Суховоля поблизу Львова // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 844-849. – ISSN 1028-5091
796462
  Ганіткевич Я. Любомир Пиріг - видатний український медик-патріот // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 11
796463
  Красюк Сергей Любомир Пиріг: "Завжди йду назустріч незбагненному..." // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 8-11 : Фото
796464
  Баран О. Любомир Роман Винар (З нагоди 65-ліття) // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1997. – Рік 34, N 1/4 (132/135) : На пошану Любомира Винара, основника "Українського історика" і Українського Історичного Товариства з нагоди 65-ліття / ред.: М. Брайчевський [та ін.]. – С. 11-32. – ISSN 0041-6061
796465
  Дубровик-Рохова Любомир Романків: факти і цитати // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 квітня (№ 69). – С. 9


  Українцю, який стоїть за комп"ютерною революцією, виповнилось 85.
796466
   Любомиру Царику - 60 років // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 232-234 : фото. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
796467
  Остап"юк О. Любомльський краєзнавчий музей / [текст, світлини: О. Остап"юк ; пер. І.Гаврилюк ; світлини О. Більчук Любомльська райдержадмін.]. – Любомль : Ініціал, 2013. – [8] с. : фотоіл. – Без тит. арк. - Текст укр., англ. – ISBN 978-966-2083-03-3
796468
   Любомльщина історична, туристична, інвестиційно приваблива : довідник-путівник / Любомльська райдержадмін. ; Любомльська райрада ; [редкол.: О.Д. Остапюк та ін.]. – Луцьк : Надстир"я, 2011. – 253, [2] с., [4] арк. кольор. ыл. : портр., іл., табл. – ISBN 978-966-517-717-3
796469
  Янышев С. Любому языку // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-81. – ISSN 0012-6756
796470
  Красюк Сергій Любомудр зі славетного роду // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 13-14 : Фото
796471
  Матушкін В.С. Любонька / В.С. Матушкін. – К., 1974. – 110с.
796472
  Шевченко А.С. Любопытные встречи в ленинградских лесах / А.С. Шевченко. – Л, 1969. – 189с.
796473
  Леснов П.А. Любопытные рассказы о диких зверях : (Заметки натуралиста) / П.А. Леснов. – Москва : Знание, 1975. – 96с.
796474
   Любопытный месяцослов московский и всероссийской церкви. – Москва : Университетская тип., 1794. – 158с., 399с.
796475
  Архангельский А.С. Любопытный памятник русской письменности XV века / сообщение А.С. Архангельский. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1884. – 19 с. – (Памятник древней письменности и искусства)
796476
  Фалей В. Любопытство / В. Фалей. – Тюмень : Тюменское кн.изд., 1963. – 52 с.
796477
  Азарова Л.Т. Любопытство : вторая кн. стихов / Л.Т. Азарова. – Рига : Лиесма, 1966. – 67 с.
796478
  Петрухин В.Я. Любор Нидерле // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 2. – С. 94-95. – ISSN 0132-1366


  До 150-річчя від дня народження видатного чеського археолога, етнолога, етнографа та історика-славіста, дослідника слов"янської старовини, члена Чеської Академії Наук і Наукового Товариства у Львові, професора Карлового університету, дійсного члена ...
796479
  Свидницкий А. Люборацкие. Семейная хроника / А. Свидницкий. – М., 1953. – 232с.
796480
  Свидницький А.П. Люборацькі : сімейна хроніка А. Свидницького. – Львів : Накл. Євгена Олесницького ; [З друк. Т0ва ім. Шевченка], 1887. – 392 с. – Передрук в "Зорі". - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Русько-українська бібліотека ; № 15-17)
796481
  Свидницький А.П. Люборацькі : Сімейна хроніка / А.П. Свидницький. – Київ : Дніпро, 1971. – 239с.
796482
  Свидницький А.П. Люборацькі. Оповідання. Нариси та статті / Анатолій Свидницький; Упоряд. Р. Мовчан. – Київ : А.С.К., 2006. – 640с. – (доп. карт. жур.). – (Бібліотека української літератури). – ISBN 966-319-139-2
796483
  Свидницький А. Люборацькі: Сімейна хроніка / А. Свидницький. – Київ. – 303с.
796484
  Свидницький А. Люборацькі: Сімейна хроніка / А. Свидницький. – Київ. – 286с.
796485
  Свидницький Люборацькі: Сімейна хроніка / Свидницький. – Київ, 1927. – 286с.
796486
  Свидницький А. Люборацькі: Сімейна хроніка / А. Свидницький. – Київ, 1955. – 248с.
796487
  Свидницький А.П. Люборацькі: Сімейна хроніка / А.П. Свидницький. – Київ, 1984. – 297с.
796488
  Личутин В.В. Любостай / В.В. Личутин. – М., 1987. – 402с.
796489
  Личутин В.В. Любостай / В.В. Личутин. – М., 1988. – 402с.
796490
  Личутин В.В. Любостай / В.В. Личутин. – М.
ч.1. – 1990. – 79с.
796491
  Личутин В.В. Любостай / В.В. Личутин. – М.
ч.2. – 1990. – 63с.
796492
  Сосновські Ришард Любуське воєводство: Європа з обох боків кордону // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-31. – ISSN 1728-6220
796493
  Алісова О.І. Любуський промислово-технологічний парк - приклад поєднання діяльності науки, влади та бізнесу // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 15-17. – ISBN 978-966-600-659-5


  Подано етапи створення Любуського промислово-технологічного парку, висвітлено основні цілі та напрями діяльності, показано наслідки його функціонування для м. Зелена Гура та Любуського воєводства.
796494
  Казаков М.И. Любые флаги. / М.И. Казаков. – Рига, 1977. – 175 с.
796495
  Рогачев А.А. Любя и веря... / А.А. Рогачев. – Ростов н/Д, 1958. – 63с.
796496
  Михайлов О.Н. Любят ли ваши дети поэзию? / О.Н. Михайлов. – М., 1967. – 80с.
796497
  Едлинский М.Е. Любящее Господа сердце : Труды. Проповеди. Воспоминания / священник Михаил Едлинский, священник Георгий Едлинский ; [отв. за вып. К. Сигов, Л. Финберг]. – Киев : Дух і літера ; Свято-Макариевская Церковь, 2004. – 477, [3] с., [8] л. фот. : фот. – По благословению Блаженнейшего Владимира Митрополита Киевского и всея Украины. – Библиогр.: с. 469-470 и в подстроч. примеч. – (Библиотека "Свидетели правды"). – ISBN 966-7888-31-2
796498
  Кэ Янь Любящие сердца / Кэ Янь. – М., 1959. – 24с.
796499
  Ленин В.И. Любящий тебя В. Ульянов / В.И. Ленин. – 4-е. – Москва, 1978. – 287с.
796500
   Любящий тебя В.Ульянов: Письма В.И.Ленина к матери.. – Волгоград, 1989. – 224с.
796501
   Лювен 1930 - 1985 : Українські студенти у Лювенському католицькому університеті. – Toronto : The Basilian press, 2001. – 547с. : іл. – ISBN 0-921537-41-7
796502
  Шніцер І.О. Людацький підпільний рух на словацьких землях в 1945 р. (на прикладі діяльності "групи Халмовського") // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 81-85. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
796503
  Полнер Т. Людвиг Барнай, как комментатор Шекспира : Людвиг Барнай, о нем / Т. Полнер. – [б. м.] : [б. и.]
796504
  Брандес Г. Людвиг Берне и Генрих Гейне : с портр. Берне и Гейне и изображением памятника Гейне / [Соч.] Георга Брандеса ; пер. с нем. П.О. Морозова. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Образование" ; Типо-литогр. А. Лейферта, 1899. – [2], 182 с., [2] л. портр. : портр.


  Критерии: Прижизненное издание
796505
  Полак Л.С. Людвиг Больцман. 1844-1906 / Л.С. Полак. – Москва : Наука, 1987. – 206с.
796506
  Кершнер Л.М. Людвиг ван Бетховен : краткий очерк жизни и творчества / Л.М. Кершнер. – Ленинград : Музгиз, 1956. – 99 с.
796507
  Кершнер Л.М. Людвиг ван Бетховен : краткий очерк жизни и творчества / Л.М. Кершнер. – Ленинград : Музгиз, 1960. – 102 с.
796508
  Альшванг А. Людвиг ван Бетховен : очерк жизни и творчества / А. Альшванг. – 2-е доп. – Москва : Музгиз, 1963. – 642 с.
796509
  Альшванг А. Людвиг ван Бетховен : очерк жизни и творчества / А. Альшванг. – Изд. 3-е. – Москва : Музыка, 1966. – 630 с.
796510
  Альшванг А. Людвиг ван Бетховен : очерк жизни и творчества / А. Альшванг. – 4-е. – Москва : Советский композитор, 1970. – 559 с.
796511
   Людвиг ван Бетховен : [1770-1970] : эстетика, творческое наследие, испольнительство : сборник статей к 200-летию со дня рождения. – Ленинград : Музыка : [Ленинградское отд-ние], 1970. – 255 с. : нот. ил.; 1 л. портр. (Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии)
796512
  Кенигсберг А.К. Людвиг ван Бетховен : краткий очерк жизни и творчества / А.К. Кенигсберг. – Ленинград : Музыка, 1970. – 92 с.
796513
  Альшванг А. Людвиг ван Бетховен : очерк жизни и творчества / А. Альшванг. – изд. 5. – Москва : Музыка, 1977. – 447 с.
796514
  Николаева Н.С. Людвиг ван Бетховен (1770-1970) / Н.С. Николаева. – Москва : Знание, 1970. – 32 с.
796515
  Королев Д. Людвиг ван Бетховен: подвиг, выраженный в нотах // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 17-23 декабря (№ 44). – С. 14-15


  Точная дата рождения Л. ван Бетховена (1770-1827) неизвестна. Известно только, что крещен он был 17 декабря - стало быть, родился он не позднее 16 декабря, и в этот день условно можно отметить юбилей великого композитора. Родина Бетховена - Бонн, ...
796516
  Бутакова Е. Людвиг ван Бетховен: радость через страдание // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 10 (50). – С. 68-83. – ISSN 1819-6268


  Людвіг ван Бетховен (1770-1827) - німецький композитор.Творчість Бетховена тісно пов"язана з мистецтвом Німеччини та Австрії. Від перших до останніх творів композитору незмінно властиві ясність та раціональність мислення, рівновага між частинами ...
796517
  Шестаков В.П. Людвиг Витгенштейн: поездка в Россию // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 5. – С.150-158. – ISSN 0042-8744
796518
  Фурса Т.Г. Людвиг Дмитриевич Фаддеев : Библиографический указатель литературы / Т.Г. Фурса. – Ленинград, 1984. – 48 с.
796519
  Гаев Е.А. Людвиг Прандтль в гидромеханике прошлого и будущего // Прикладна гідромеханіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2014. – Т. 16 (88), № 2. – С. 3-16. – ISSN 1561-9087


  Проведено біографічне та бібліографічне досліжження наукової творчості видатного гідромеханіка ХХ сторіччя Людвіга Прандтля, творця теорії пограничного шару (ТПШ) і перших моделей турбулентності, та його наукової школи.
796520
  Топер П.М. Людвиг Ренн. / П.М. Топер. – М., 1965. – 58с.
796521
  Хэйнц Д. Людвиг Рихард Коради = Ludwig Richard Conradi : миссионер, евангелист и организатор Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Европе и в России / Даниэль Хэйнц. – Николаев : МедНа, 2006. – 124 с. – ISBN 966-8348-07-9
796522
  Быховский Б.Э. Людвиг Фейербах / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1967. – 240с. – (Мыслители прошлого)
796523
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. – Москва : Книга, 1986. – 268 с. – Приложение: К. Маркс, Тезисы о Фейербахе
796524
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – Москва : Политиздат, 1970. – 152 с.
796525
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – Москва, 1985. – 127с.
796526
  Енгельс Ф. Людвиг Фейербах і кінець класичної німецької філософії / Ф. Енгельс. – Київ, 1970. – 132с.
796527
  Букин В.Р. Людвиг Фейербах об искусстве и его происхождении : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Букин В.Р. ; ЛГУ. – Ленинград, 1960. – 21 с.
796528
  Енгельс Ф. Людвиг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав УкраЇни, 1990. – 251 с. – З додатком: К. Маркс, Тези про Фейєрбаха
796529
  Чернявский Е.М. Людвиг Хольберт / Е.М. Чернявский. – М, 1970. – 36 с.
796530
  Иовайшас А. Людвикас Реза : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Иовайшас А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1963. – 12 с.
796531
  Микенас И.И. Людвикас Стролис. / И.И. Микенас. – М., 1960. – 48с.
796532
  Коломійчук Б. Людвисар. Ігри вельмож / Богдан Коломійчук. – Харків : Фоліо, 2014. – 345, [4] с. – ISBN 978-966-03-7105-7
796533
  Шаблівський В. Людвіг Адольф Сімігінович-Штауфе(до історії європейської фольклористики: повернуті імена) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (355), травень - червень. – С.115-116. – ISSN 0130-6936
796534
  Пахаренко В. Людвіг ван Бетговен і Тарас Шевченко: паралелі духовного самопоставання // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 433-446. – ISBN 978-966-920-140-9
796535
  Шушкевич Є.М. Людвіг Вітгенштайн: роздуми про щастя і сенс життя // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 50-58. – ISSN 2075-1443
796536
  Короткий В.А. Людвіг Карл Фрідріх Вільгельм / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 175. – ISBN 966-06-0393-2
796537
  Енгельс Ф. Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1972. – 106 с.
796538
  Білецький В.С. Людвігіт (- мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 325. – ISBN 978-966-02-8303-9
796539
  Бойко І. Людвік Ерліх / І. Бойко, Ю. Олійник // Видатні випускники юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та їхня роль в історії українського державотворення : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. : 24 берез. 2023 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політико-прав. учень ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2023. – Вип. 3. – С. 237-238
796540
  Осередчук О.А. Людвік Фінкель – засновник та перший директор архіву Львівського університету // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – C. 288-305. – ISSN 0320-9466
796541
  Трембіцький А.М. Людвіка Сівіцька (Зоська Верас), уродженка Меджибожа - знана білоруська письменниця та громадська діячка // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; голов. ред. Л.В. Баженов ; редкол.: С.А. Копилов, В.С. Прокопчук, І.О. Старенький [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 115-120
796542
  Бедзик Д. Люде! Чуєте? : п"єса на три одміни / Дмитро Бедзик. – Харків : ДВУ, 1924. – 55 с. – (Народна театральна бібліотека)
796543
  Головко Д. Людей об"єднує мрія. З передмови до книги Юрія Ярмиша "Казка стукає у двері" ( К.: Дніпро, 2004) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 28
796544
  Рахманов Л.Н. Люди- народ интересный / Л.Н. Рахманов. – Л, 1981. – 496с.
796545
  Шестакова Ю.А. Люди - звезды / Ю.А. Шестакова. – Хабаровск, 1981. – 336с.
796546
  Слейтер Лорен Люди - звери, люди птицы : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 106-118 : Іл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
796547
  Амп П. Люди / П. Амп ; пер. с фр. К.И. Варшавской ; под ред. Бенедикта Лившица. – Ленинград : Сеятель, 1925. – 48 с. – (Общедоступная библиотека "Сеятель" : Отд. худож. лит. ; № 61)


  Содержание: Хозяйка. Случай. Погибший сад. Его честь. Болезни святых. Нарядная Богородица
796548
  Амп П. Люди : оповідання / П"єр Амп ; ред. і вступ. ст. С. Савченка. – Київ : Держвидав України, 1927. – 153 с. – (Універсальна бібліотека ; № 26 ; № 26)
796549
  Василевська В.Л. Люди : оповідання / В.Л. Василевська. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 171 с.
796550
  Грицюс А.Л. Люди : рассказы / А.Л. Грицюс; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1962. – 206 с.
796551
  Гомін Л. Люди / Л. Гомін. – Одеса, 1964. – 264с.
796552
  Меттер И.М. Люди / И.М. Меттер. – Ленинград, 1968. – 548с.
796553
  Гомін Л. Люди : Роман / Л. Гомін. – Одеса : Маяк, 1971. – 238с.
796554
  Майский И.М. Люди / И.М. Майский. – М, 1973. – 216с.
796555
  Хубиев О.А. Люди : повесть / О.А. Хубиев. – Москва : Современник, 1974. – 103 с.
796556
  Радзилевич Р.А. Люди : сб. рассказов / Роман Радзилевич. – Одесса : Астропринт, 2018. – 127, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-390-1
796557
  Ледков В.Н. Люди "Большой Медведицы" : роман / Василий Ледков; пер. с ненец. Н.Леонтьева. – Москва : Современник, 1977. – 351 с.
796558
  Семиряга М.И. Люди "второго сорта" в мире капитала. / М.И. Семиряга. – М., 1987. – 204с.
796559
  Данилевская Н.В. Люди "Солнечного" / Н.В. Данилевская. – Симферополь : Крым, 1966. – 51 с.
796560
  Зюзюкин И.И. Люди ,я расту / И.И. Зюзюкин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 304 с.
796561
  Жуков Ю.А. Люди 30-х годов / Ю.А. Жуков. – Москва, 1966. – 575с.
796562
  Кочнев Е.М. Люди автомобили рекорды / Е.М. Кочнев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 288 с.
796563
  Яковлев А Люди БАМа : [альбом] / А.А. Яковлев ; [авт. вступ. ст. и сост. М.П. Тубли]. – Москва : Сов. художник, 1986. – [36] с., гл. обр. ил. – (Художник и мир. Живопись)
796564
  Галан Я.О. Люди без батьківщини / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1952. – 24с.
796565
  Галан Я.О. Люди без батьківщини / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1958. – 40с.
796566
  Галан Я.О. Люди без батьківщини : Оповідання, нариси та памфлети / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1967. – 143с.
796567
  Царукян А. Люди без детства / А. Царукян. – Москва, 1964. – 134 с.
796568
  Жилин Б.И. Люди без колокольчиков / Б.И. Жилин. – 2-е изд., доп. – Волгоград, 1981. – 447с.
796569
  Фульга Л. Люди без славы : Роман / Л. Фульга. – Москва : Воениздат, 1974. – 476с.
796570
  Вакуловская Л.А. Люди белой земли / Л.А. Вакуловская. – Москва, 1988. – 382с.
796571
   Люди бессмертного подвига. – Москва
1. – 1961. – 462с.
796572
   Люди бессмертного подвига. – 2-е изд. испр. и доп. – М.
1. – 1965. – 512с.
796573
   Люди бессмертного подвига. – 2-е изд. испр. и доп. – М.
2. – 1965. – 528с.
796574
   Люди бессмертного подвига. – 3-е изд. испр. и доп. – М.
1. – 1973. – 648с.
796575
   Люди бессмертного подвига. – 3-е изд. испр. и доп. – М.
2. – 1973. – 638с.
796576
   Люди бессмертного подвига. – 4-е изд. – М.
1. – 1975. – 672с.
796577
   Люди бессмертного подвига : Очерки о дважды и трижды Героях Советского Союза. – 4-е изд. – Москва : Политиздат
2. – 1975. – 654 с.
796578
   Люди боевой доблести. – Ярославль, 1958. – 215с.
796579
  Зайцев Б.К. Люди Божии / Б.К. Зайцев. – Москва, 1991. – 428с.
796580
   Люди большевистского подполья Урала и Сибири, 1918-1919. – Москва, 1988. – 266с.
796581
  Коничев К.И. Люди больших дел : [Уроженцы Севера] / К.И. Коничев; К, Жоничев. – [Архангельск] : Арханг. изд-во, 1949. – 132 с. : 5 л. ил.
796582
  Томов А. Люди большого полета / А. Томов, В. Чистяков. – Сыктывкар, 1963. – 40с.
796583
  Канубриков А.В. Люди большого полета. / А.В. Канубриков. – Одесса, 1960. – 57с.
796584
  Баш Я.В. Люди большой веры : Повесть. Рассказы / Я.В. Баш; Пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Воениздат, 1963. – 173с.
796585
   Люди большой души. – Калуга, 1968. – 59с.
796586
  Попов В. Люди большой Земли / В. Попов. – Москва, 1932. – 131с.
796587
   Люди большой судьбы : [очерки о военачальниках]. – Москва : Воениздат, 1987. – 254, [2] с.
796588
  Чен С.Б. Люди борющейся деревни / С.Б. Чен, 1958. – 98с.
796589
  Ткачев П.Н. Люди будущего и герои мещанства / П.Н. Ткачев. – М., 1986. – 349с.
796590
  Викторов В. Люди бывают разные / В. Викторов. – Ташкент, 1962. – 98с.
796591
  Полтев К.В. Люди бывают разные. / К.В. Полтев. – Мурманск, 1961. – 88с.
796592
  Рубцов А. Люди в белых халатах. / А. Рубцов. – Благовещенск, 1957. – 109с.
796593
  Бесси А. Люди в бою; И снова Испания / пер. с англ. Альва Бесси ; [предисл. Б. Гиленсона]. – Москва : Прогресс, 1981. – 399 с.
796594
  Абакаров А. Люди в бурках : драма в 3-х д. / А. Абакаров; пер. с дарг. А.Успенского. – Москва : Искусство, 1961. – 80 с.
796595
  Монастырев В.А. Люди в горах. / В.А. Монастырев. – Краснодар, 1957. – 240с.
796596
  Аркин Я.Г. Люди в горах. Беседы об альпинизме / Я.Г. Аркин, П.П. Захаров. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 272 с.
796597
   Люди в городе и на селе. – Москва, 1978. – 103с.
796598
  Лундквист Э. Люди в джунглях / Э. Лундквист; Э. Люндквист ; пер. с швед. – Москва, 1967. – 200 с.
796599
  Толстой И.А. Люди в кирасах / И.А. Толстой. – Казань, 1990. – 155с.
796600
   Люди в красных галстуках. – М., 1965. – 144с.
796601
  Орлов-Сокольский Люди в лодках / Орлов-Сокольский. – М., 1972. – 248с.
796602
  Бэлс А. Люди в лодках : романы / А. Бэлс; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1987. – 575 с.
796603
  Белс А. Люди в лодках : голос зовущего; клетка; бессоница : романы / А. Белс. – Рига : Лиесма, 1987. – 575 с.
796604
  Водотика Т. Люди в мономістах Донбасу: комірці та роби / Т. Водотика, К. Кузіна // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України, Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 11. – C. 133-150. – ISSN 2519-2760
796605
  Любченко Л.Н. Люди в море. / Л.Н. Любченко. – Сухуми, 1960. – 54с.
796606
  Слинько Б О. Люди в нашем деле : Энциклопедия соционического менеджмента / Б О. Слинько. – Киев : Трамвай, 1996. – 215 с. – ISBN 5-7707-8415-6
796607
  Рыбин А.Г. Люди в погонах / А.Г. Рыбин. – Москва, 1961. – 420с.
796608
  Рыбин А.Г. Люди в погонах / А.Г. Рыбин. – М., 1968. – 440с.
796609
  Рыбин А.Г. Люди в погонах / А.Г. Рыбин. – Челябинск, 1975. – 424с.
796610
   Люди в погонах. – М., 1987. – 684с.
796611
  Васенев Н.Ф. Люди в пути / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1959. – 156с.
796612
  Воскресенский С.В. Люди в пути / С.В. Воскресенский. – Ленинград, 1959. – 264с.
796613
  Григулис А. Люди в саду : роман / А. Григулис; пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Лиесма, 1980. – 241 с.
796614
  Кирюхин А.В. Люди в серых шинелях. / А.В. Кирюхин, В.Н. Мясников. – Куйбышев, 1962. – 100с.
796615
  Марченко П.Ф. Люди в синих шинеля / П.Ф. Марченко, В.С. Куцый. – Владивосток, 1959. – 155с.
796616
   Люди в синих шинелях. – Вологда, 1964. – 72с.
796617
  Маковеев М.С. Люди в шинелях / М.С. Маковеев. – М., 1974. – 256с.
796618
  Орел Л. Люди вдячні незабутній Людині / Л. Орел, П. Вовченко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 23-29 липня (№ 29). – С. 13


  Штрихи до портета академіка Петра Тимофійовича Тронька.
796619
   Люди великого города. – Москва, 1981. – 396с.
796620
  Чуб Д. Люди великого серця : (Статті, розвідки, спогади) / Д. Чуб; Передмова Ю.Бойка. – Мельборн : Ластівка, 1981. – 241с. : іл. – ISBN 0 0595837 8 5
796621
   Люди великого спорту. – К., 1959. – 128с.
796622
  Курбатов С. Люди великого часу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 15


  Аврелій Августин у своїй "Сповіді" артикулює драматичну проблему: "Що таке час? Якщо ніхто мене про це не запитує, я знаю, що таке час. Якби я схотів пояснити тому, хто запитує, — ні, не знаю..." І справді, численні загадки й парадокси часу можна ...
796623
  Сафонов В.А. Люди великой мечты / В.А. Сафонов. – Москва, 1954. – 424с.
796624
  Худзиковская Я. Люди великой отваги / Я. Худзиковская, Я. Ястер. – Москва, 1957. – 300с.
796625
  Марков С.Н. Люди великой цели / С.Н. Марков. – Москва : Советский писатель, 1944. – 222с.
796626
  Мандзюк Д. Люди вже не бояться і не соромляться називати себе українцями // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 20 (373), 25 травня 2017. – С. 47-50


  Вихователька українського дитсадка отримувала удесятеро менше за вчителя польської школи.
796627
   Люди виликої мрії. – Дніпропетровськ, 1960. – 263с.
796628
   Люди високого обов"язку. – К., 1966. – 178с.
796629
   Люди високого покликання. – К., 1971. – 335с.
796630
  Пітко Я. Люди вірили йому // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 189-190. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
796631
  Ярошенко Г. Люди вмирали мовчки, покірливо. Колишній водій Валентин Голяник об"їздив на велосипеді всі села Кобеляцького району й зібрав свідчення старожилів про Голодомор // Україна молода. – Київ, 2019. – 13 листопада (№ 127). – С. 6-7


  Свідчення про голодомор старожилів Кобеляцького району Полтавщини. "Валентин Голяник, житель села Перегонівка, що в Кобеляцькому районі Полтавщини, все життя пропрацював водієм. Його водійський стаж - 42 роки. Над вибором професії, за його словами, ...
796632
  Мовзон А.И. Люди во времени : пьесы / Аркадий Мовзон ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1977. – 352 с.
796633
  Симонов К.М. Люди войны : Рассказы / К.М. Симонов. – Москва, 1963. – 48с.
796634
   Люди вокруг меня. – М., 1979. – 239с.
796635
  Шестинский О.Н. Люди вокруг тебя / О.Н. Шестинский. – Л., 1968. – 175с.
796636
  Бузницький О.Г. Люди все можуть / О.Г. Бузницький ; [літ запис П. О. Полинського]. – Киев : Урожай, 1964. – 152 с.
796637
  Лупій О.В. Люди всієї планети : поезії / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 102 с.
796638
  Рыклин Г.Е. Люди всякие бывают / Г.Е. Рыклин. – Брянск, 1959. – 299с.
796639
  Симченко Ю.Б. Люди высоких широт / Ю.Б. Симченко. – М., 1972. – 174с.
796640
   Люди высокого долга. – М., 1960. – 32с.
796641
   Люди высокого долга. – Минск, 1964. – 280с.
796642
  Новаковский М Люди высокого долга / М.Новаковский. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1968. – 156с.
796643
   Люди высокого долга. – М., 1974. – 432с.
796644
   Люди высокого долга. – Львов, 1981. – 279с.
796645
   Люди высокого долга. – Київ, 1981. – 141с.
796646
  Мачульский Н Р. Люди высокого долга. / Н Р. Мачульский. – Минск, 1975. – 288с.
796647
  Пикар Л. Люди высшего и низшего круга, или Картины нравов во время Наполеона : в 2 ч. / Соч. Пикара, чл. Ин-та (Фр. акад.) ; Пер. с фр. Семен Мухачев. – Москва : В тип. Лазаревых ин-та вост. яз.
Ч. 2. – 1834. – [4], II, 5-280 с.
796648
  Висенс Елена Люди гауди : такая жизнь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 58-67 : Фото
796649
   Люди героической профессии. – Москва, 1977. – 208с.
796650
  Смирнов А.И. Люди голосуют за мир / А.И. Смирнов. – М., 1986. – 156с.
796651
  Лохвицкий М.Ю. Люди горных кряжей / М.Ю. Лохвицкий. – Москва, 1958. – 208с.
796652
  Эквенси С. Люди города / С. Эквенси. – Москва, 1965. – 224с.
796653
  Дьяконов И.М. Люди города Ура / И.М. Дьяконов. – Москва : Наука, 1990. – 432с. – (Культура народов Востока. Материалы и исследования ; Вып. 2). – ISBN 5-02-016568-9
796654
   Люди границы. – Минск, 1989. – 235с.
796655
  Маркин И.И. Люди грозных лет : роман / И.И. Маркин. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 423с.
796656
  Маркин И.И. Люди грозных лет : роман / И.И. Маркин. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 423 с.
796657
  Мусин Н. Люди дальних дорог : роман / Нугуман Мусин ; пер. с башк. Р.Ахмедов. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1977. – 430 с.
796658
  Чирков А. Люди дальних постов / А. Чирков. – Москва : Военно-морское издательство, 1942. – 30 с.
796659
  Левиков А.И. Люди дела / А.И. Левиков. – М., 1977. – 191с.
796660
  Кривда Г.Ф. Люди добрі : новели / Г.Ф. Кривда. – Львів, 1961. – 58 с.
796661
  Мдивани Г.Д. Люди доброі волі / Г.Д. Мдивани. – К, 1951. – 88с.
796662
  Ромэн Ж. Люди доброй воли / Ж. Ромэн. – Л
1. – 1933. – 196с.
796663
  Ромэн Ж. Люди доброй воли / Ж. Ромэн. – Л
2. – 1933. – 164с.
796664
  Ромэн Ж. Люди доброй воли : роман / Ж. Ромэн. – Ленинград : Время
3 : Детская любовь. – 1933. – 212 с.
796665
  Ромэн Ж. Люди доброй воли / Ж. Ромэн. – Л
4. – 1933. – 183с.
796666
  Мдивани Г.Д. Люди доброй воли / Г.Д. Мдивани. – М, 1952. – 100с.
796667
   Люди доброй славы. – Саранск, 1960. – 96с.
796668
  Калиничев С.С. Люди добрые / С.С. Калиничев. – М : Правда, 1978. – 48 с.
796669
  Трофимов Р.К. Люди добрые. / Р.К. Трофимов. – Алма-Ата, 1976. – 56с.
796670
  Фетисов М.А. Люди добрые: Роман, повести / М.А. Фетисов. – Тула, 1987. – 223с.
796671
  Маляков Л.И. Люди добрые: Роман. / Л.И. Маляков. – Л., 1983. – 382с.
796672
  Усольцев К.Ф. Люди долга / К.Ф. Усольцев. – Минск, 1982. – 191с.
796673
   Люди долга и отваги. – Москва
1. – 1983. – 399с.
796674
   Люди долга и отваги. – М.
2. – 1986. – 396с.
796675
  Лыков В.М. Люди долга и отваги. / В.М. Лыков. – М., 1991. – 47с.
796676
  Афанасьев В.П. Люди долгой весны : [альбом] / В.П. Афанасьев, Ю. Рытхэу. – Магадан : Книжное изд-во, 1987. – [111] с. : ил.; в осн. цв. ил.
796677
  Красильникова Т. Люди должны расти / Т. Красильникова, А. Букин // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 12. – С. 50-57. – ISSN 1818-2968


  Польський режисер Кшиштоф Зануссі
796678
  Миронова В.В. Люди Донбасса : жизнь сначала / Вероника Миронова. – Харьков : Бибколлектор, 2016. – 174, [2] с. : ил. – ISBN 978-617-7013-57-9
796679
  Антонович А.А. Люди жаждут правды : роман / Александр Антонович. – Москва : Советский писатель, 1965. – 383 с.
796680
  Лебков Е.Д. Люди ждут. / Е.Д. Лебков. – Южно-Сахалинск, 1963. – 111с.
796681
  Сбитнев Ю.Н. Люди живут для людей / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1964. – 262с.
796682
  Полухин Ю.Д. Люди живут для людей.- (Колобок, Чайковский и бетонщики) / Ю.Д. Полухин, Ю.Н. Сбитнев. – Москва, 1964. – 262с.
796683
  Данильченко А.Б. Люди живут семьями / А.Б. Данильченко. – Волгоград, 1976. – 320с.
796684
  Данильченко А.Б. Люди живут семьями / А.Б. Данильченко. – Волгоград, 1980. – 303с.
796685
  Сварог В. Люди з дев"ятьма життями // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 207, квітень : квітень. – С. 8-11


  Збірка оповідань і фейлетонів Анатоля Гака.
796686
  Король В. Люди з демонічними ознаками та здібностями, "професіонали" у традиційних віруваннях гуцулів Закарпаття (за польовими матеріалами) // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 199-206. – ISBN 978-617-7548-12-5
796687
  Мірошниченко О.А. Люди з одного двору : гумористичні повісті та гуморески / О.А. Мірошниченко. – Київ : Молодь, 1972. – 123 с.
796688
  Тендюк Л.М. Люди з планети Океан / Л.М. Тендюк. – Київ, 1969. – 96с.
796689
  Бабенко Г. Люди з Червоної скелі : оповідання з життя людей кам"яної доби / Г. Бабенко. – Київ : ДВУ, 1929. – 101 с.
796690
  Вершигора П.П. Люди з чистою совістю / П.П. Вершигора. – Київ : Українське державне видавництво
Кн. 1. – 1946. – 124 с.
796691
  Вершигора П.П. Люди з чистою совістю / П.П. Вершигора. – Київ : Українське видавництво політичної літератури
Кн. 2. – 1947. – 250 с.
796692
  Вершигора П.П. Люди з чистою совістю / П.П. Вершигора. – Київ : Політівидав, 1974. – 567с.
796693
  Кондрашов С.Н. Люди за океаном : Американские очерки разных лет / С.Н. Кондрашов. – Москва : Политиздат, 1987. – 366с.
796694
  Арендт Х. Люди за темних часів = Men in dark times / Ханна Арендт ; [пер з англ. Неля Рогачевська ; відп. за вип. Костянтин Сігов та Леонід Фінберг]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-378-061-0
796695
  Буряченко А.Л. Люди зажигают звезды : [стихи] / Александр Буряченко ; [худож. Б. Пугачев]. – Тула : Приокское книжное издательство, 1982. – 56 с. : ил.
796696
  Анучин Д.Н. Люди зарубежной науки и культуры / Анучин Д.Н. – Москва : географгиз, 1960. – 231 с., [1] л. порт. : портр.
796697
  Велупиллаи К. Люди зеленого царства / К. Велупиллаи. – Москва, 1984. – 104 с.
796698
  Лемонье К. Люди земли / К. Лемонье. – Москва ; Ленинград, 1927. – 126 с.
796699
  Матов В. Люди земли / В. Матов. – Ленинград, 1949. – 247 с.
796700
   Люди земли. – М., 1987. – 389с.
796701
   Люди земли Советской. – Ленинград, 1986. – 26с.
796702
  Андріяшик Р.В. Люди зі страху : роман / Андріяшик Р.В. – Київ : Молодь, 1966. – 385 с., [1] л. портр. : іл.
796703
  Іщенко М.Г. Люди зі стужі : повість у новелах / Микола Іщенко. – Київ : Літопис - 20, 2002. – 158с. – (Б-ка журналу "Дивосвіт"). – ISBN 966-7252-22-1
796704
   Люди знают все. – Барнаул, 1982. – 353с.
796705
  Вольневич Я. Люди и атомы / Я. Вольневич. – Москва, 1986. – 224с.
796706
  Петрович Н.Т. Люди и биты. Информационный взрыв: что он несет / Н.Т. Петрович. – Москва : Знание, 1986. – 192с.
796707
  Аш Ш. Люди и боги : избр. произведения : пер. с евр. / Шолом Аш ; сост. М. Бнленький. – Москва : Художественная литература, 1966. – 423 с.
796708
  Бондопаддхай Т. Люди и боги / Тарашонкор Бондопаддхай ; пер. с бенгал. Е. Алексеевой ; комент.: Е. Алексеевой, М. Салганик. – Москва : Художественная литература, 1991. – 524, [2] с. – (Библиотека индийской литературы)
796709
  Кычанов Е.И. Люди и боги Страны снегов : очерк истории Тибета и его культуры / Е.И. Кычанов, Л.С. Савицкий. – Москва : Наука, 1975. – 304 с. – (Культура народов Востока)
796710
  Лисичкин Г.С. Люди и вещи / Г.С. Лисичкин. – М.
Ч. 3. – 1989. – 222с.
796711
  Финицкая З.М. Люди и вещи (Эстетика быта) / З.М. Финицкая. – М, 1963. – 135с.
796712
   Люди и ВИЧ : Книга для неравнодушных. – 2-е изд. – Киев, 2004. – 508 с. – Шифр для каб. 61 Люди. – ISBN 966-96099-5-Х
796713
   Люди и ВИЧ : книга для неравнодушных / [ отв. ред. Е.Пурик ]. – 5-е изд. – Киев : [ Б.в. ], 2009. – 704с. – ISBN 978-966-8035-65-4
796714
  Гаршин В.М. Люди и война / В.М. Гаршин. – Москва, 1988. – 384с.
796715
  Трунов Д.И. Люди и время / Д.И. Трунов. – Махачкала, 1973. – 136 с.
796716
  Лидин Г В. Люди и встречи / Г В. Лидин, . – Москва : Советский писатель, 1957. – 158 с.
796717
  Бабушкин В.Ф. Люди и встречи : [рассказы] / Виктор Бабушкин ; [вступ. ст. В. Кадулина]. – Саратов : Книжное изд-во, 1959. – 192 с. : ил., [1] л. портр.


  Разделы: Староречье; Люди и встречи; С ружьем по лесам и болотам; День.
796718
  Лидин В.Г. Люди и встречи / В.Г. Лидин. – Москва, 1961. – 415 с.
796719
  Ниязи Фатех Люди и встречи : рассказы и очерки / Ниязи Фатех. – Душанбе : Ирфон, 1964. – 239 с.
796720
  Лидин В.Г. Люди и встречи / В.Г. Лидин. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 288 с.
796721
  Лидин В.Г. Люди и встречи / В.Г. Лидин. – Москва, 1980. – 272с.
796722
  Рост Ю.М. Люди и встречи / Ю.М. Рост. – М, 1980. – 158с.
796723
  Овсянников О.В. Люди и города средневекового Севера / О.В. Овсянников. – Архангельск, 1971. – 80с.
796724
  Авакян Г.Е. Люди и горы : История, теория, практика / Г.Е. Авакян. – Москва : Мысль, 1989. – 232 с.
796725
  Брусиловский Р.М. Люди и грузы / Р.М. Брусиловский. – Харьков : Український робочий, 1935. – 76 с.
796726
   Люди и дела гражданской обороны. – М., 1974. – 152с.
796727
  Айлисли А. Люди и деревья / А. Айлисли ; [авториз. пер. с азерб. Т. Калякиной ; ил.: Ю. Космынин]. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 208 с. : ил.
796728
  Айлисли А. Люди и деревья : повести / А. Айлисли ; [авториз. пер. с азерб. Т. Калякиной ; ил.: Г. Калиновский]. – Москва : Известия, 1971. – 208 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
796729
   Люди и дни. – Нальчик, 1965. – 136с.
796730
  Крапива К.К. Люди и дьяволы : драма в 3-х актах / К.К. Крапива. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1960. – 100 с.
796731
  Александров В Люди и звезды : лирические повести / В.А. Александров. – Ташкент : Еш гардия, 1972. – 272 с.
796732
  Хобана Й. Люди и звезды / Й. Хобана. – Бухарест, 1973. – 40с.
796733
  Киселева М.С. Люди и звери - грехи и добродетели : барочная проповедь в русской культуре // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 3 (май-июнь). – С. 105-114. – ISSN 0236-2007


  Книги проповідей - новинка в рос. культурі XVII ст.
796734
  Косарев Г.И. Люди и звери / Г.И. Косарев. – М., 1964. – 167с.
796735
  Васильев А. Люди и звери // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.74-80. – ISSN 0321-5075


  [Путевые заметки о Танзании.]
796736
  Далин В.М. Люди и идеи / В.М. Далин. – Москва, 1970. – 396 с.
796737
  Северов П.Ф. Люди и камень / П.Ф. Северов. – Киев, 1962. – 420с.
796738
  Моисеев Н.Н. Люди и кибернетика / Н.Н. Моисеев. – М., 1984. – 224с.
796739
  Александров В.Б. Люди и книги : сборник статей / В.Б. Александров. – Москва : Совецкий писатель, 1950. – 208 с.
796740
  Александров В.Б. Люди и книги : сборник статей / В.Б. Александров. – Москва : Совецкий псатель, 1956. – 405 с.
796741
  Чуковский К. Люди и книги / К. Чуковский. – М, 1958. – 544с.
796742
  Чуковский К. Люди и книги / К. Чуковский. – Москва : Художественная литература, 1960. – 672 с.
796743
  Баруздин С.А. Люди и книги : лит. заметки / С.А. Баруздин. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1982. – 399 с.
796744
  Ивашкевич Я. Люди и книги : статьи, эссе ; пер. с пол. / Ярослав Ивашкевич ; сост. и об. ред. Н. Подольской. – Москва : Радуга, 1987. – 471 с.
796745
  Михайлов В.М. Люди и корабли / В.М. Михайлов. – Рига, 1967. – 171 с.
796746
   Люди и ландшафты Бразилии : Сборник статей из "Бразильского географического журнала". – Сокр.пер. с бразильского. – Москва, 1958. – 280с. : Іл..
796747
  Вильнев Марк Люди и лотос : Тиболи уходят в горы. Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 24-26 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
796748
  Бендерова В.Н. Люди и людишки : [очерки] / В.Н. Бендерова. – Москва : Политиздат, 1963. – 128 с. : ил. – (Время и люди)
796749
  Блинов А.А. Люди и машины : повесть / Андрей Блинов. – Москва : Советский писатель, 1988. – 281, [2] с. – ISBN 5-265-00320-7
796750
  Дайнеко Л.М. Люди и молнии : романы / Л.М. Дайнеко; авториз. пер. с белорус. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1982. – 496 с.
796751
  О"Нейл Люди и монстры / О"Нейл. – Нижний Новгород, 1995. – 104с.
796752
  Новиков-Прибой Люди и море : Избранное / Новиков-Прибой. – Москва : Воениздат, 1963. – 709с.
796753
  Челгрен И. Люди и мост / И. Челгрен. – Москва, 1957. – 209 с.
796754
  Витторини Э. Люди и нелюди / Э. Витторини. – Москва, 1969. – 208с.
796755
  Муров Г.Т. Люди и нравы Дальнего Востока : от Владивостока до Хабаровска. (Путевой дневник) / Г.Т. Муров. – Томск : Паровая Типо-Литография П.И. Макушина, 1901. – 161 с.
796756
  Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси / Б.А. Романов. – Ленинград, 1947. – 343 с.
796757
  Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси : Историко-бытовые очерки 11 - 13 вв. / Б.А. Романов. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Наука, 1966. – 240с.
796758
  Шиковский Д. Люди и нравы французской революции / Д. Шиковский. – Птгр., 1922. – 163с.
796759
   Люди и оборотни. – М., 1982. – 288с.
796760
  Дридзо А.Д. Люди и обычаи / А.Д. Дридзо, Л.М. Минц. – Москва : Просвещение, 1976. – 176с.
796761
  Жарковский Е.Э. Люди и песни / Е.Э. Жарковский. – Москва : Советский композитор, 1978. – 152 с.
796762
   Люди и политика. – М., 1964. – 335с.
796763
  Михалевич А.В. Люди и принципы / А.В. Михалевич. – Москва, 1962. – 109с.
796764
  Чигаркин А.В. Люди и пустыня : Преобразование и охрана природы пустынь Казахстана / А.В. Чигаркин. – Алма-Ата, 1979. – 183с.
796765
  Краминов Д.Ф. Люди и ракеты / Д.Ф. Краминов. – Москва, 1983. – 112с.
796766
  Радунская И.Л. Люди и роботы / И.Л. Радунская. – Москва : Советская Россия, 1986. – 270с.
796767
   Люди и ситуации: изменения социальной ориентации. – Кишинев, 1992. – 152с.
796768
  Лейчик В.М. Люди и слова / В.М. Лейчик. – М., 1982. – 177с.
796769
  Димьяти М. Люди и события / М. Димьяти. – М., 1958. – 214с.
796770
  Тетерин Г.Н. Люди и события / Г.Н. Тетерин, М.Л. Синянская // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 62-63. – ISSN 0016-7126
796771
  Ярошенко В.А. Люди и сокровища / В.А. Ярошенко. – Москва, 1982. – 144с.
796772
  Осмиев Х.С. Люди и солнце : книга стихов / Х.С. Осмиев. – Грозный : Чечено -Ингуш. кн. изд., 1970. – 48 с.
796773
   Люди и станки. – М., 1950. – 340с.
796774
  Лебедев К.В. Люди и степени / К.В. Лебедев. – М., 1958. – 419с.
796775
  Никулин Л.В. Люди и странствия : Воспоминания и встречи / Л.В. Никулин. – Москва : Советский писатель, 1962. – 512с.
796776
  Лермонтов М.Ю. Люди и страсти : трагедия М.Ю. Лермонтова. – В Киеве (Киев) : Изд. Ф.А. Иогансена ; [Тип. Петра Барского], 1892. – 310 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотека "Крошка")
796777
  Кочетков В. Люди и судьбі / В. Кочетков. – Москва : Современник, 1977. – 304 с.
796778
  Шаларь А. Люди и судьбы : повести / А. Шаларь. – Кишинев, 1963. – 324 с.
796779
  Шаларь А.Н. Люди и судьбы / А.Н. Шаларь. – Кишинев, 1966. – 344с.
796780
  Шаларь А.Н. Люди и судьбы : повесть / А.Н. Шаларь. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1966. – 344 с.
796781
  Бабаева А.Г. Люди и судьбы : роман / Алевия Бабаева ; пер. с азерб. И. Третьякова. – Москва : Советский писатель, 1979. – 448 с. : ил.
796782
  Шаларь А.Н. Люди и судьбы : романы, повесть / А.Н. Шаларь; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1985. – 444 с.
796783
  Петряев Е.Д. Люди и судьбы. / Е.Д. Петряев. – Чита, 1957. – 136с.
796784
  Иванов И.И. Люди и факты западной культуры : Герой современной легенды. [Наполеон I]. Совесть в истории одной жизни. [Джон Мильтон]. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1898. – 235 с. – Библиогр. в прим.
796785
  Соболев Р.П. Люди и фильмы русского дореволюционного кино / Р.П. Соболев. – М, 1961. – 175с.
796786
  Леднев Ю.М. Люди и флаги / Ю.М. Леднев. – М., 1967. – 87с.
796787
  Репин Л.Б. Люди и формулы / Л.Б. Репин. – М., 1972. – 189с.
796788
  Парфенов В.А. Люди и цены в зеркале справедливости. / В.А. Парфенов. – Москва, 1990. – 266 с.
796789
  Длуголенский Я.Н. Люди и шахматы / Я.Н. Длуголенский, В.Г. Зак. – Л., 1988. – 253с.
796790
  Толмачев М.А. Люди и эксперимент / М.А. Толмачев. – М., 1987. – 93с.
796791
  Кучерявенко В.Т. Люди идут по льду / В.Т. Кучерявенко. – Владивосток : Приморское книжн.из-вод., 1963. – 228 с.
796792
   Люди идут по свету : туристические песни. – Москва : Советский композитор, 1989. – 92 с.
796793
   Люди идут по свету : книга-концерт. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 399с.
796794
   Люди идущие в завтра. – Москва, 1959. – 150с.
796795
  Андриянов В.И. Люди из "репортажа" // Репортаж с петлей на шее : для детей среднего и старшего школьного возраста / Ю. Фучик. – Якутск : Книж. изд, 1987. – С. 82-188
796796
  Магомедов М. Люди из Бакдаба : повесть / Муса Магомедов ;. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 335 с.
796797
  Мештерхази Л. Люди из Будапешта / Л. Мештерхази. – М, 1960. – 112с.
796798
  Герасимов И.А. Люди из города / И.А. Герасимов. – Кишинев, 1955. – 154с.
796799
  Тетцоев Т.Г. Люди из Дигоры : поэмы / Таймураз Тетцоев ;. – Москва, 1955. – 71 с.
796800
  Мальшкин А.Г. Люди из захолустья / А.Г. Мальшкин. – М, 1947. – 216с.
796801
  Малышкин А. Люди из захолустья / А. Малышкин. – Москва, 1947. – 216с.
796802
  Малышкин А. Люди из захолустья / А. Малышкин. – Москва, 1948. – 399с.
796803
  Мальшкин А.Г. Люди из захолустья / А.Г. Мальшкин. – М, 1948. – 399с.
796804
  Мальшкин А.Г. Люди из захолустья / А.Г. Мальшкин. – М, 1950. – 380с.
796805
  Малышкин А. Люди из захолустья : роман / А. Малышкин. – Москва : Советский писатель, 1950. – 380 с.
796806
  Малышкин А.Г. Люди из захолустья : роман / А.Г. Малышкин. – Москва : Художественная литература, 1981. – 350 с. – (Классики и современники)
796807
  Малышкин А.Г. Люди из захолустья / А.Г. Малышкин. – Пермь, 1982. – 280с.
796808
  Малышкин А.Г. Люди из захолустья : роман / А.Г. Малышкин. – Куйбышев, 1986. – 346с.
796809
  Малышкин А.Г. Люди из захослустья : роман / А.Г. Малышкин. – Москва, 1988. – 318 с.
796810
  Стенин А.А. Люди из легенд / А.А. Стенин. – Москва : Военное издательство, 1978. – 223 с.
796811
  Степаненко В.И. Люди из легенды. / В.И. Степаненко. – М., 1975. – 128с.
796812
  Матвеев А.И. Люди из ниоткуда : рассказы и новеллы / Александр Матвеев. – Киев ; Москва : Наукова думка ; Московская обласная и Московская городская организации Союза писателей России, 2009. – 205, [2] с., [1] л. портр. : ил. – Содерж.: Блаженный Кирилл ; Люди из ниоткуда ; Жажда катарсиса ; Тайна бонбоньерки. – ISBN 978-966-00-0821-x
796813
  Розанов В.А. Люди из Пиквы / В.А. Розанов. – Таллин, 1950. – 244с.
796814
  Витовцев Н.Ф. Люди из поднебесья / Н.Ф. Витовцев. – Барнаул, 1988. – 110с.
796815
  Андрияшик Р.В. Люди из страха : роман / Р.В. Андрияшик; Андриящик Р.В. ; [авториз. пер. с укр. Ю. Верниковской ; предисл. И. Чендея ; ил.: А. Галицын]. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 558 с. : ил.
796816
  Герэн А. Люди из ЦРУ / А. Герэн, Ж. Варэн. – М., 1985. – 283с.
796817
  Веркор Люди или животные / Веркор. – Кишинев, 1989. – 542с.
796818
  Веркор Люди или животные? / Веркор. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 227с.
796819
  Тендряков В.Ф. Люди или нелюди / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1990. – 652с.
796820
  Федорова Е.В. Люди императорского Рима / Е.В. Федорова. – М., 1990. – 365с.
796821
  Федорова Е.В. Люди императорского Рима / Е.В. Федорова. – Москва : Московский университет, 1990. – 366с. – ISBN 5-211-01936-9
796822
  Сожин Г.Б. Люди интересных судеб / Г.Б. Сожин. – Мурманск, 1961. – 148с.
796823
  Савич О. Люди интернациональных бригад / О. Савич. – Москва, 1938. – 48с.
796824
   Люди искусства - Герои Социалистического Труда. – М., 1980. – 367с.
796825
  Межиров Ю.А. Люди искусства / Ю.А. Межиров. – Москва, 1982. – 4с.
796826
  Суровцев Ю.И. Люди искусства и науки в современном советском романе. / Ю.И. Суровцев. – М, 1976. – 63с.
796827
  Карманов Д. Люди Ислама // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 25/26. – С. 56-59.
796828
  Сарсенбаев О. Люди ищут счастье : рассказы / Оразбек Сарсенбаев ;. – Алма-Ата : Жалын, 1978. – 152 с.
796829
  Кудря С.О. Люди і вітер. "Електрична ера" історії / С.О. Кудря, Б.Г. Тучинський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 11-13. – ISSN 2518-7104


  Вітроенергетика.
796830
  Кудря С.О. Люди і вітер. "Механічна ера історії" / С.О. Кудря, Б.Г. Тучинський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (144). – С. 11-15. – ISSN 2518-7104


  Історія техніки. Вітрила.
796831
  Козлов-Качан Люди і вовки / Козлов-Качан. – Ужгород, 1963. – 120с.
796832
  Олійник Ю.М. Люди і дерева / Ю.М. Олійник. – К., 1983. – 55с.
796833
  Ярмолюк М.Я. Люди і долі / М.Я. Ярмолюк. – Київ, 1986. – 480 с.
796834
  Яцук Т.П. Люди і долі : Спомини / Т.П. Яцук. – Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000. – 264с. – ISBN 966-553-174-3
796835
   Люди і долі / упоряд. та авт. окремих ст. Бадрак Л.С.]. – Вінниця : Твори, 2018. – 99, [1] с. : фот. – Бібліогр.: с. 73. – (Захистимо пам"ять = Protecting memory = Erinnerung Bewahren). – ISBN 978-617-7710-85-0
796836
  Грищенко А. Люди і долі: (Штрихи до портрета Олекси Синявського) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 37-65. – Бібліогр.: с.64-65 (31 назв.). – ISBN 966-7653-03-5
796837
  Шафета П.Г. Люди і каїни : нариси, статті, памфлети / П.Г. Шафета. – Київ, 1980. – 96 с.
796838
  Ющенко О. Люди і квіти : поезії / О. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 253 с.
796839
  Боровський О. Люди і Людовік. Після парламентських виборів розклад сил на політичній шахівниці Румунії не зазнав радикальних змін // Україна молода. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 121). – С. 5


  У Румунії в неділю, 6 грудня, відбулися парламентські вибори. Румуни мали обрати 329 депутатів нижньої палати парламенту та 136 сенаторів (депутатів верхньої палати). Вибори відбуваються за пропорційною системою з виборчим порогом у 5%. Спеціальна ...
796840
  Степовик Д. Люди і образ господній // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 21


  Драма і прослава Холмської чудотворної ікони Богородиці.
796841
  Дністровий А. Люди і речі / А. Дністровий. – Ніжин, 1994
796842
  Некрасов Андрій Люди і риби // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 8-15 : фото
796843
  Окенфельс А. Люди і ринки: економіка як технічна наука / А. Окенфельс, А. Вамба // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 1), березень. – С. 109-119. – ISSN 1684-906Х
796844
  Мартинюк І.О. Люди і ролі / І.О. Мартинюк, Н.І. Соболєва. – Київ : Україна, 1993. – 179с. – ISBN 5-319-00724-8
796845
  Славинський М.М. Люди і справи мого часу : Власний громадсько-політичний огляд. Свідчення очевидця / М.М. Славинський. – Київ : Максимум, 2000. – 164с. : іл. – ISBN 966-96426-7-1
796846
  Парфанович С. Люди і тварини = People and animals : оповідання і нариси / Софія Парфанович ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Нью Йорк : Petro Yamniak, 1969. – 244 c. : іл., портр. – (Українська Літературна Бібліотека ; т. 11)
796847
  Бережний М.М. Люди і тіні : біогр. довідка / М.М. Бережний. – Київ : Молодь, 1965. – 78 с. : іл.
796848
  Слободянок Б.Г. Люди із Крайгорода / Б.Г. Слободянок. – Донецьк, 1982. – 120с.
796849
  Вайнтруб І. Люди й боги в сакральних моделях універсуму // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.55-58. – ISSN 0132-084Х
796850
  Красовський-Улагай Люди й маски / Красовський-Улагай. – Харків-Одеса, 1930. – 95с.
796851
  Полторацький О.І. Люди йдуть у вогонь : роман / О.І. Полторацький. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 350 с.
796852
  Орлов В.И. Люди как боги / В.И. Орлов. – Москва, 1969. – 288с.
796853
  Снегов С.А. Люди как боги / С.А. Снегов. – Калининград, 1986. – 605с.
796854
  Магамбетов Марат Люди как братья, пантеры как кошки : сценарій / Магамбетов Марат, Филиппова Светлана // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 143-166
796855
  Булычев Кир Люди как люди : фантастич. рассказы / Кир Булычев ; [ил. К. Сошинская]. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 285 с. : ил. – (Библиотека советской фантастики)
796856
  Александров М.Н. Люди как люди : [очерки] / М.Н. Александров. – Москва : Правда, 1980. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 22)
796857
  Леонов Ю.Н. Люди как люди / Ю.Н. Леонов. – М, 1982. – 205с.
796858
   Люди как люди. – М., 1988. – 303с.
796859
  Мар Н.И. Люди как скалы / Н.И. Мар. – М., 1967. – 320с.
796860
  Герасимов М.М. Люди каменного века / М.М. Герасимов. – Москва : Наука, 1964. – 170с.
796861
  Ангеліна П.М. Люди колгоспних ланів / П.М. Ангеліна ; пер. з рос. І. Майстренка. – Київ : ДЛВ, 1950. – 156 с. : іл.
796862
  Ангелина П.Н. Люди колхозных полей / П.Н. Ангелина. – Москва : Издательство ВЦСПС Профиздат, 1948. – 156 с.
796863
  Ангелина П.Н. Люди колхозных полей / П.Н. Ангелина. – Москва, 1952. – 200 с.
796864
  Ангелина П.Н. Люди колхозных полей / П.Н. Ангелина. – Сталино, 1959. – 295с.
796865
  Фин В. Люди коммунистической печати / В. Фин. – М, 1938. – 64с.
796866
  Крутиков Д.И. Люди конные / Д.И. Крутиков. – Москва, 1958. – 144 с.
796867
  Крутиков Д.И. Люди конные / Д.И. Крутиков. – Белгород, 1962. – 205 с.
796868
  Балабуха А.Д. Люди кораблей : фантаст. повести : [для сред. и ст. шк. возраста] / Андрей Балабуха ; [рис. Л. Епифанова]. – Ленинград : Детская литература, 1983. – 144 с. : ил.
796869
  Капраль М. Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII - XVIII ст. = Members of the сorporate association: the Lviv shoemaking guild in the 17th and 18th century / Мирон Капраль ; [Львів. від-ня ІУАД ім. M.С. Грушевського Hац. акад. наук України]. – Львів : ІУАД, 2012. – 551, [1] с., [8] арк. іл. : іл., табл. – Покажч. імен та місцевостей: с. 528-551. – Бібліогр.: с. 513-527 та в підрядк. прим. – (Львівські історичні праці ; вип. 5 ; Дослідження). – ISBN 978-966-02-6501-1
796870
  Богданович К.В. Люди Красного Яра : рассказы / Кирилл Богданович ; [предисл. канд. ист. наук П.Н. Павлова]. – Красноярск : Книжное издательство, 1966. – 167 с. : ил.
796871
  Богданович К.В. Люди Красного Яра : вторая кн. сказов про сиб. казака Афоньку / Кирилл Богданович ; ил.: С.Ф. Туров. – Красноярск : Книжное издательство, 1972. – 256 с. : ил.
796872
  Богданович К.В. Люди Красного Яра : сказы про сиб. казака Афоньку / Кирилл Богданович ; [худож. В. Капелько]. – Красноярск : Книжное издательство, 1977. – 264 с.
796873
   Люди легенд. – М.
1. – 1965. – 655с.
796874
   Люди легенд. – Москва
2. – 1966. – 719с.
796875
   Люди легенд. – М.
3. – 1968. – 591с.
796876
   Люди легенд. – М.
4. – 1971. – 431 с.
796877
   Люди легенд. – Москва
Вып. 5. – 1974. – 511с.
796878
  Родимцев А.И. Люди легендарного подвига : [13 ордена Ленина гвардейская стрелковая дивизия] / Родимцев А.И. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1964. – 134 с.
796879
  Румянцев Н.М. Люди легендарного подвига : краткие биогр. и описания подвигов Героев Советского Союза тех, кто родился, жил и живет в Сарат обл. / Румянцев Н.М. – Саратов : Приволж. кн. изд-во,, 1968. – 592 с. : портр.
796880
   Люди ленінської доблесті. – Днепропетровск, 1980. – 144с.
796881
  Розанов В.В. Люди лунного света : метафизика христианства / В.В. Розанов. – Репринт. воспроизведение 2-го изд. 1913 г. – Москва : Дружба народов, 1990. – 297 с. – Вых. дан. ориг.: СПб.: Тип. "Т-ва А.С. Суворина-Новое Время". – ISBN 5-285-00016-5
796882
  Семенов В.И. Люди любят / В.И. Семенов. – Ярославль, 1970. – 271с.
796883
  Корсак Костянтин Люди мамонти. Люди не винні. Мамонти - теж... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 11 (136). – С. 18-21 : Фото
796884
  Белл Э.Т. Люди математики : (адаптировано) / Э.Т. Белл ; сост., авт. предисл., комент. и слов. Е.Л. Агаларзаде [и др.]. – Москва : Высшая школа, 1986. – 127 с. : ил. – (Учеб. пособия для нач. чтения)
796885
   Люди мечты крылатой. – Томск, 1964. – 175с.
796886
  Дариенко П. Люди моей биографии : очерки, лит. портреты, эссе / Петря Дариенко. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1979. – 350 с.
796887
  Котенко И.М. Люди моей земли. / И.М. Котенко. – М, 1958. – 71с.
796888
  Маркуша А.М. Люди моей змели / А.М. Маркуша. – М, 1967. – 176с.
796889
  Гойда Ю.А. Люди моєї землі : поезії / Ю.А. Гойда. – Ужгород, 1948. – 48 с.
796890
  Майоров К.М. Люди мои хорошие / К.М. Майоров. – Ярославль, 1963. – 47с.
796891
  Корин Г.А. Люди мои, люди... / Г.А. Корин. – Москва, 1962. – 102с.
796892
  Назаренко М.А. Люди мои, человеки / М.А. Назаренко. – Новосибирск, 1972. – 303с.
796893
  Шумаров Г.М. Люди молодые / Г.М. Шумаров. – Орел, 1961. – 42с.
796894
   Люди молчаливого подвига = Очерки о разведчиках. – Москва : Политиздат, 1975. – 367с.
796895
   Люди молчаливого подвига. – 2-е изд. – М., 1977. – 367с.
796896
   Люди молчаливого подвига. – 2-е изд. – М., 1980. – 367с.
796897
  Василевич И. Люди молчаливого подвига / И. Василевич. – Москва : [б. и.]
Кн. 1. – 1987. – 396 с.
796898
  Молина Р.А. Люди молчаливой профессии / Р.А. Молина. – Москва, 1978. – 182 с.
796899
  Льюне О. Люди моря / О. Льюне. – М., 1959. – 166с.
796900
   Люди мужества и отваги. – М., 1973. – 117с.
796901
  Толстяков А.П. Люди мысли и добра / А.П. Толстяков. – М., 1984. – 255с.
796902
  Могильницька Г. Люди на бездоріжжі: комедія про трагедію : До проблеми адекватного прочитання української класики. І.С. Нечуй-Левицький "Кайдашева сім"я" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (87). – С. 106-122
796903
  Пертту П. Люди на берегу : повесть и рассказы / Пекка Пертту; пер. с фин. – Москва : Советская Россия, 1979. – 256 с.
796904
  Мележ И.П. Люди на болоте : роман / Иван Мележ ;. – Москва, 1962. – 443 с.
796905
  Мележ И.П. Люди на болоте / Иван Мележ ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Военное издательство, 1984. – 669 с.
796906
  Мележ И.П. Люди на болоте : роман / Иван Мележ ;. – Минск : Мастацкая літ-ра, 1987. – 381 с.
796907
  Мележ И.П. Люди на болоте ; Дыхание грозы : романы из полес. хроники / Иван Мележ ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1970. – 784с.
796908
  Мележ И.П. Люди на болоте ; Дыххание грозы : роман / Иван Мележ ;. – Москва : Советский писатель, 1973. – 704 с.
796909
  Мележ И.П. Люди на болоте. Дыхание грозы : роман из полес. хроники / Иван Мележ ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1972. – 671 с.
796910
  Мележ И. Люди на болоте. Дыхание грозы / И. Мележ. – Москва : Военное издательство, 1984. – 672 с.
796911
  Дрозд В.Г. Люди на землі / В.Г. Дрозд. – Київ, 1976. – 207 с.
796912
  Васинский А.И. Люди на перекрестках / А.И. Васинский. – Москва, 1974. – 71с.
796913
  Пуйманова М. Люди на перепутье - Игра с огнем - Жизнь против смерти / М. Пуйманова. – М, 1954. – 831с.
796914
  Пуйманова М. Люди на перепутье - Игра с огнем / М. Пуйманова. – М, 1949. – 368с.
796915
  Пуйманова М. Люди на перепутье / М. Пуйманова. – Л, 1953. – 356с.
796916
  Пуйманова М. Люди на перепутье : Игра с огнем. Жизнь против смерти / М. Пуйманова. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 798с.
796917
  Пуйманова М. Люди на перепутье / М. Пуйманова. – М, 1968. – 400с.
796918
  Пуйманова М. Люди на перепутье : пер. с чеш. / М. Пуйманова. – Москва : Художня література, 1975. – 421 с.
796919
  Пуйманова М. Люди на перепутье / М. Пуйманова. – М, 1981. – 688с.
796920
  Пуйманова М. Люди на перепутье / М. Пуйманова. – М, 1989. – 333с.
796921
  Пуйманова М. Люди на перепутье. Игра с огнем / М. Пуйманова. – Москва, 1950. – 644с.
796922
  Пуйманова М. Люди на перепутье. Игра согнем. Жизнь протв серти / М. Пуйманова. – Москва : Художественная литература, 1976. – 895 с. – (Библиотека всемирной литературы)
796923
  Гайворонська Б.М. Люди на Урані / Богдана Гайворонська. – Львів : БОНА, 2017. – 47, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2626-66-7
796924
  Грабовський С. Люди натовпу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 48 (213). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Як створювався homo sovieticus.
796925
  Яковлев Б.Г. Люди науки в современной художественной прозе : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Яковлев Б.Г. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра литературоведения, искусствознания и журналистики. – Москва, 1966. – 16 с.
796926
  Рытхэу Ю.С. Люди нашего берега : рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 253 с.
796927
   Люди нашего времени. – Саранск, 1963. – 8с.
796928
  Амурский И. Люди нашего корабля / И. Амурский. – Москва ; Ленинград : Военмориздат, 1942. – 56 с.
796929
  Ханзадян С.Н. Люди нашего полка : роман / Серо Ханзадян; авториз. пер. с арм. М.Мнацаканяна. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 284 с.
796930
  Улицкая Л. Люди нашего царя : роман / Людмила Улицкая. – Москва : Эксмо, 2008. – 512с. – (Большая литература). – ISBN 978-5-699-27943-2
796931
   Люди нашей области. – Ярославь, 1947. – 146с.
796932
  Сыдыкбеков Т. Люди наших дней : роман / Т. Сыдыкбеков. – Ленинград : Советский писатель, 1948. – 360 с.
796933
  Сыдыкбеков Т. Люди наших дней : роман / Т. Сыдыкбеков. – Москва : Гослитиздат, 1950. – 352 с.
796934
  Винецкий Я.Б. Люди наших дней / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1960. – 324с.
796935
  Садыкбеков Т. Люди наших дней / Т. Садыкбеков. – Москва, 1987. – 318 с.
796936
  Садыкбеков Т. Люди наших дней // Буранный полустанок : романы / Ч.Т. Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1987. – С. 296-608. – (Библиотека советского романа)
796937
  Сидикбеков Т Люди наших днів / Т Сидикбеков. – Київ, 1953. – 348с.
796938
   Люди нашого вузу // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  На фото: Л. Задорожня - доц. кафедри історії укр. літератури філологічного ф-ту.
796939
   Люди нашого вузу // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  На фото: доц. фактультету соціології та психології І.А. Грабовська.
796940
  Стаднюк І.Ф. Люди не ангели / І.Ф. Стаднюк. – К., 1965. – 245с.
796941
  Стаднюк І.Ф. Люди не ангели / І.Ф. Стаднюк. – Київ, 1981. – 416с.
796942
  Стаднюк И.Ф. Люди не ангелы / И.Ф. Стаднюк. – Москва, 1966. – 494с.
796943
  Стаднюк І.Ф. Люди не ангелы : Роман / І.Ф. Стаднюк. – Київ : Дніпро, 1968. – 406с.
796944
  Стаднюк И.Ф. Люди не ангелы : Роман в 2-х книгах / И.Ф. Стаднюк. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 423с.
796945
  Стаднюк И.Ф. Люди не ангелы / И.Ф. Стаднюк. – Москва, 1974. – 470с.
796946
  Стаднюк И.Ф. Люди не ангелы. / И.Ф. Стаднюк. – Москва
1. – 1963. – 234с.
796947
  Стаднюк И.Ф. Люди не ангелы. / И.Ф. Стаднюк. – Москва
2. – 1963. – 95с.
796948
  Стаднюк И.Ф. Люди не ангелы. / И.Ф. Стаднюк. – К., 1992. – 416с.
796949
  Кириченко С. Люди не зі страху : проза: роман / закінчення. Початок у № 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 171. 172, 254/255, 256/257 // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 281-324
796950
  Маршалл А. Люди незапамятных времен / А. Маршалл. – Москва, 1958. – 155с.
796951
  Береговенко Т.М. Люди незламної волі : Рад. патріоти - учасники опору руху Опору у Франції / Т.М. Береговенко, Л.І. Долішня. – 2-е, перероб. і допов. вид. – Львів : Каменяр, 1972. – 119 с. : іл.
796952
  Соколов В. Люди необычной судьбы. / В. Соколов. – Москва, 1969. – 127с.
796953
  Кассиль Л.А. Люди нового века / Л.А. Кассиль. – Москва, 1958. – 32с.
796954
  Кожевников В.М. Люди нового Китая / В.М. Кожевников. – Москва, 1954. – 191с.
796955
  Трофимов А.С. Люди нового мира / А.С. Трофимов. – М, 1986. – 92с.
796956
  Левченко И.Н. Люди новой Германии / И.Н. Левченко. – М, 1959. – 142с.
796957
   Люди огненного фронта. – М., 1959. – 334с.
796958
  Зубов А.А. Люди Огненной Земли / А.А. Зубов. – М, 1961. – 40с.
796959
   Люди огня и металла. – М., 1969. – 320с.
796960
  Бевз Т. Люди однієї епохи: Винниченко і Петлюра // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 117-120.


  Рецензія на книжку Солдатенка В. "Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби"
796961
  Бевз Тетяна Люди однієї епохи: Винниченко і Петлюра : [рецензія] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 117-119
796962
  Борджаков Ш.Н. Люди одного острова : [повести] / Шахер Борджаков ; пер. с туркм. А. Рослякова ; [худож. И. Гусева]. – Москва : Советский писатель, 1985. – 208 с. : ил.
796963
  Первенцев А.А. Люди одного экипажа / А.А. Первенцев. – М, 1954. – 152с.
796964
  Первенцев А.А. Люди одного экипажа / А.А. Первенцев. – М, 1955. – 64с.
796965
  Каинчин Д. Люди одной долины : рассказы и повесть / Д. Каинчин; пер. с алт. – Новосибирск, 1974. – 271 с.
796966
  Антоневич Анастасия Люди океана // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 114-120 : фото
796967
  Моуэт Фарли Мак-Гилл Люди оленьего края / Моуэт Фарли Мак-Гилл. – Москва, 1963. – 316 с.
796968
  Моуэт Фарли Мак-Гилл Люди оленьего края / Моуэт Фарли Мак-Гилл. – Иркутск, 1988. – 574с.
796969
  Рибінцев І.В. Люди орлиного польоту / І.В. Рибінцев. – Киев, 1966. – 156 с.
796970
  Кожихова М. Люди особливого гарту // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  День ушанування ветеранів афганської війни.
796971
   Люди особливої професії // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2020. – Дод. до газ. Червень (№ 3) : Інститут Управління державної охорони України. – С. 2


  Освітня діяльність Інституту Управління державної охорони України здійснюється трьома спеціальними кафедрами за такими напрямами: організація державної охорони, органів державної влади України та забезпечення безпеки посадових осіб, психологічне та ...
796972
  Козлов В.И. Люди особого склада / В.И. Козлов. – Москва, 1953. – 312с.
796973
  Козлов В.И. Люди особого склада : [Записки о партизанском движении Белорусии] / В.И. Козлов, Герой Советского Союза ; [Лит. запись Л. Кулаковского] ; [пер. с белорус. Е. Мозолькова]. – Минск : Госиздат БССР ; Ред. худ. лит-рі, 1962. – 315 с., 7 л. ил.
796974
  Козлов В.И. Люди особого склада / В.И. Козлов. – Минск, 1973. – 399с.
796975
  Пиляр Ю.Е. Люди остаются людьми : Роман / Ю.Е. Пиляр. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 335с.
796976
  Пиляр Ю.Е. Люди остаются людьми / Ю.Е. Пиляр. – М, 1966. – 427с.
796977
  Полянкер Г.И. Люди остаются людьми : роман / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1975. – 384 с.
796978
   Люди первой тропы. – Новосибирск, 1968. – 240с.
796979
  Рощин А.Н. Люди первой тропы / А.Н. Рощин. – Киев : Радянська школа, 1980. – 117 с. – (Твоя будущая профессия)
796980
  Филатов А.Ф. Люди первых зарниц / А.Ф. Филатов. – М, 1977. – 119с.
796981
  Савицкий В.И. Люди переднего края. / В.И. Савицкий. – М., 1956. – 103с.
796982
  Савицкий В.И. Люди переднего края. / В.И. Савицкий. – М., 1958. – 167с.
796983
  Исбах А.А. Люди передноего края / А.А. Исбах. – М, 1960. – 200с.
796984
  Худайназаров Б. Люди песков : роман, повести / Бердыназар Худайназаров; пер. с туркм. – Москва : Известия, 1972. – 304 с.
796985
  Худайназаров Б. Люди песков : роман, повести / Бердыназар Худайназаров; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1976. – 414 с.
796986
  Худайназаров Б. Люди песков : роман. повести / Бердыназар Худайназаров; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1981. – 463 с.
796987
   Люди підпілля : збірка нарисів, оповідань і спогадів. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1958. – 291, [3] с.
796988
  Худайназаров Б. Люди пісків : роман / Бердиназар Худайназаров; пер. с туркм. – Київ, 1975. – 272 с.
796989
  Окороков Б.В. Люди планеты Земля / Б.В. Окороков. – Москва, 1976. – 30с.
796990
  Тахир К. Люди плененного города / К. Тахир. – Москва, 1961. – 327 с.
796991
  Тахир К. Люди плененного города / К. Тахир. – Москва, 1961. – 327с.
796992
  Горький Максим Люди победили // Рабочий в мировой литературе / Под ред. Рабиновича И.С. – Москва-Ленинград : Молодая гвардия, 1926. – Т. 5 : Строители. – С. – (Серия производств. сборников "Рабочий в мировой литературе")
796993
  Сергеев І. Люди повітря / І. Сергеев. – Х., 1931. – 77с.
796994
  Сивриев С Люди повсюду / С Сивриев. – София, 1966. – 178 с.
796995
  Канафани Г. Люди под солнцем. / Г. Канафани. – М, 1984. – 341с.
796996
  Никаноркин А.И. Люди подвига / А.И. Никаноркин. – Симферополь, 1962. – 180с.
796997
   Люди подвига. – Улан-Удэ, 1963. – 147с.
796998
  Шарипов А.А. Люди подвига / А.А. Шарипов. – М., 1984. – 208с.
796999
   Люди подвигу. – Ужгород, 1966. – 128с.
797000
   Люди подвигу. – Одеса, 1967. – 236с.
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,