Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
794001
  Тарасенко В. "Мальви" // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 19. – ISBN 966-7576-01-9


  Вірш.
794002
  Яковлева Н.М. "Мальвинский вопрос" в аргентинской политике // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 88-94. – ISSN 044-748Х
794003
  Мазур В. "Мальованство". Українська народна релігія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 15


  "Читаючи старі історичні записи або розбираючи архівні документи, не перестаєш дивуватися творчій силі українського народу. Здавалося б, замордоване багатовіковою панщиною, гноблене за національною ознакою, позбавлене можливості хоч якось висловити ...
794004
  Орел А. "Мама відмовилася робити аборт. Її почали бити і мучити тортурами" = []Про акторку М. Капніст] // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 13 (466), 4 квітня 2019. – С. 48-50
794005
  Павленко Н. "Мама говорила телефоном із рятувальниками, поки не сіла батарейка. Ми добу чекали. І ось дізналися, що знайшли її тіло" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ, 2022. – № 41 (644), 27 жовтня 2022. – С. 38-40
794006
  Пасічник М. "Мама і я" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Липень (№ 7). – С. 12-13


  Уривок з книги "Озирнутися із прийдешнього" (Мемуари. - Житомир, ПП "Рута", 2023 - 456 с.).
794007
  Годенко-Наконечна "Мамаї" Володимира Наконечного // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 3 : Архітектура, Образотворче та декоративно--ужиткове мистецтво. – С. 133-140. – ISSN 1728-6875
794008
  Паньків М. "Мамо моя, зозуленько моя..." // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2002. – Ч. 1. – С.37-54


  Похоронно-поминальні звичаї і обряди на Покутті.
794009
  Іщук А. "Мамо посивілих віників..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 159-160


  Твори студентів-студійців Літературної студії імені Максима Рильського ННІ філології.
794010
  Семаковська Т. "Мамо, нас зараз вб"ють?" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 8 травня (№ 19). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  Про що говорять діти в Україні.
794011
  Олійник В. "Мамо, як тепло у серпні..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 131-132


  Твори студентів-студійців Літературної студії імені Максима Рильського ННІ філології. Вірші.
794012
  Инфантьев В.Н. "Мамонты" шагают в будущее / В.Н. Инфантьев. – Ленинград, 1971. – 208 с.
794013
  Мамыров М.Я. "Манас" - героический эпос киргизского народа (по варианту Саякбая Каралаева) : Автореф... канд. филол.наук: / Мамыров М.Я.; АН Киргиз.ССР. Ин-т языка и лит-ры. – Фрунзе, 1964. – 23л.
794014
  Сидоренко Віктор "Манаті-парк". Звірята і хлоп"ята / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 108-113 : фото
794015
  Зятьєв С. "Мандат на відновлення незалежності нам дав український народ..." // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 28 червня (№ 26). – С. 21


  "Таку сміливу заяву зробив Степан Бандера в перші дні нацистської окупації Львова. Це дорого коштувало і Бандері, і його однодумцям."
794016
  Антоненко А. "Мандри невтомного серця" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 22


  Музей однієї вулиці відкриває забуті імена. Виставку присвячено відомому українському вченому, мандрівнику, а також поетові, художникові-карикатуристу Володимирові Васильовичу Різниченку.
794017
  Тома Л. "Мандри Тараса Шевченка" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Вересень (№ 9). – С. 15


  Вірші про Тараса Шевченка.
794018
   "Мандри" стали найкращим туристичним виданням 2005 року // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 60
794019
  Стаховський Дмитро "Мандридський двір" на Тернопільщині // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 48-51 : фото
794020
  Ярмак В.І. "Мандрівка в молодість" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 300-305. – ISSN 2075-437X


  У спогадах авторка подумки повертається до своїх студентських років (періоду 1978-1983), які минули на кафедрі слов"янської філології філологічного факультету.
794021
  Новосад Н. "Мандрує світом хитрий лис" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 26-28


  Компаративний аналіз уривків з "Панчатантри", "Фарбованого лиса", "Роману про ренара", поеми Й.В. Гете "Рейнеке лис", казок Івана Франка "Фарбований лис" і "Лис Микита"
794022
  Александрова Г.А. "Манера письма народжується не лише з поєднання слів, а й з висоти їхнього розміщення над рівнем душі" // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 353-357. – ISSN 2520-2855


  (Рецензія на видання: Наєнко Михайло Кузьмович, доктор філологічних наук, професор: біобібліографічний довідник. – Київ : Освіта України, 2019. – 680 с.).
794023
  Левин Л.А. "Манифест Коммунистической партии" в России. / Л.А. Левин. – М., 1956. – 87с.
794024
  Файзулін Я. "Маніяк. Як бугаєві червоне - так йому слова: гуманізм, демократія" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 34 (187). – С. 52-57


  Дмитро Донцов вів переговори з Євгеном Коновальцем про запровадження в Україні військової диктатури.
794025
   [Мамутов Валентин Карлович] // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 315-317. – ISSN 1026-9932


  Ювілей академіка Національної академії наук України та Національної академії правових наук України Валентина Мамутова (до 90-річчя від дня народження).
794026
  Кастрінакі А. [Мандрівки з подружками : оповідання / Ангела Кастрінакі. – 2-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 124 с. – Видання новгрецькою мовою. – ([Сучасна грецька проза ; 36]). – ISBN 960-05-0548-9
794027
  Іваничук Р.І. Мальви : історичний роман / Р.І. Іваничук. – Київ, 1968. – 203 с.
794028
  Іваничук Р.І. Мальви : історичний роман / Р.І. Іваничук. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 237 с.
794029
  Іваничук Р.І. Мальви : роман, есей / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2018. – 233, [4] с. – На суперобкл. та обкл. зазнач.: IV. – Бібліогр. в прим. 233-234. – ISBN 978-966-03-8128-5
794030
  Кириченко Ю. Мальви на лезах : вибр. інтим. лірика / Юрій Кириченко. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 1999. – 350, [2] с. : іл. – ISBN 966-7480-21-6
794031
  Балабко О.В. Мальви у Вічному місті : Стежками українців у світах: Есеї, нариси, зарисовки / Олександр Балабко. – Київ : Фенікс, 2006. – 348с. : іл. – ISBN 966-651-302-1
794032
  Іваничук Р.І. Мальви. Орда : романи / Роман Іваничук. – Донецьк : Сталкер, 2005. – 443, [4] с. : іл. – (Україна крізь віки). – ISBN 966-696-674-3
794033
  Іваничук Р. Мальви. Орда : Романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2006. – 415с. – (Історія України в романах). – ISBN 966-03-3550-4


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
794034
  Іваничук Р.І. Мальви. Орда : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2006. – 416с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3550-4


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
794035
  Іваничук Р.І. Мальви. Орда : романи / Роман Іваничук. – Київ : Будинок письменників, 2012. – 412, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-1557-19-1
794036
  Мерль Р. Мальвиль : Роман / Р. Мерль. – Москва : Прогресс, 1977. – 544с.
794037
  Мерль Р. Мальвиль / Р. Мерль. – Ростов -на-Дону, 1988. – 520с.
794038
  Мерль Р. Мальвиль / Р. Мерль. – Москва, 1990. – 591с.
794039
  Мерль Р. Мальвіль : Роман / Р. Мерль. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 407с.
794040
  Мерль Р. Мальвіль : роман / Робер Мерль ; пер. з фр. Григорій Філіпчук. – Київ : Дніпро, 1980. – 394 с.
794041
   Мальвовая моль и меры борьбы с ней. – М, 1962. – 12с.
794042
  Иванычук Р.И. Мальвы : Романы / Р.И. Иванычук. – Москва : Художественная литература, 1988. – 685с.
794043
  Забашта Л.В. Мальвы на камне : поєма / Л.В. Забашта. – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 89 с.
794044
  Правдин Л.Н. Мальвы цветут. / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1961. – 69с.
794045
  Датлин С.В. Мальгашская Республика. / С.В. Датлин. – М, 1961. – 88с.
794046
  Аракин В.Д. Мальгашский язык / В.Д. Аракин ; Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Издательство восточной литературы, 1963. – 64 с. – Библиогр. в конце книги. – (Языки зарубежного Востока и Африки / под общ. ред. проф. Г.П. Сердюченко)
794047
   Мальгашско-русский словарь : 21000 слов / сост. Л А. Корнеев ; под ред. Ф. Ракутусона ; с прил. "Краткого очерка грамматики мальгаш. яз.", сост. проф. В.Д. Аракиным. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 646 с.
794048
   Мальдиви врятовані коралами : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 112 : Іл.
794049
  Москаленко Леся Мальдиви. Всюди вода / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 52-58 : фото
794050
   Мальдиви. Перлини розкоші // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 76-77 : фото
794051
  Задирака Олександр Мальдиви. Свою горілку сюди не привезеш : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 70-71 : Фото
794052
  Хейердал Т. Мальдивская загадка : Новые архелогические приключения автора "Кон-Тики" / Т. Хейердал; Под ред. Войтова В.И. – Москва : Прогресс, 1988. – 222с.
794053
  Печуров Л.В. Мальдивская Республика / Л.В. Печуров. – Москва : Наука, 1973. – 72с.
794054
   Мальдивський рай для робінзонів : тур-новини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 121 : Фото
794055
  Будько Євген Мальдивські о-ви. Між небом і океаном // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 46-57 : фото
794056
  Кассис В.Б. Мальдивы - архипелаг без тайн : Репортаж с атоллов Экватора / В.Б. Кассис. – Москва, 1963. – 112 с.
794057
   Мальдивы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 6. – С. 76-77 : фото
794058
  Гатто Андрей Мальдивы для всех // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 68-75 : фото
794059
   Мальдивы дополнят островную картину "Арт-Тур" : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 49
794060
   Мальдивы. Anantara Veli. Побег в романтику // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 72-75 : фото
794061
   Мальдивы. Fushifaru Maldives 5. Уединение со вкусом // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 2/3. – С. 66-69 : фото
794062
  Ульянина Мирослава Мальдивы. No news no shoes / Ульянина Мирослава, Шевелев Антон // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 80-87 : фото
794063
   Мальдивы. No news no shoes // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 50-57 : фото
794064
  Миронова Катерина Мальдивы. Каменные джунгли // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 7/8/9 (2958). – С. 52-57 : фото
794065
  Миронова Катерина Мальдивы. Островная лихорадка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 40-46 : фото
794066
   Мальдивы. Погружение в релакс // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 3. – С. 68-77 : фото
794067
   Мальдивы. Погружение в релакс // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 70-75 : фото
794068
   Мальдивы. Погружение в релакс // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 4/5. – С. 78-79 : фото
794069
   Мальдивы. С заботой о природе // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 4/5. – С. 76-77 : фото
794070
   Мальдивы. У совершенства есть название // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 38-41 : фото
794071
  Забелина Янина Мальдивы: погружение в лето : Другая страна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 102-105 : Фото
794072
  Корецький Сергій Мальдіви моєї мрії! // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 92-97
794073
  Яценко Б.П. Мальдіви, Мальдівська Республіка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 41-42. – ISBN 978-966-02-8345-9
794074
  Савчук Мальки кефалей северо-западной части Черного моря : Автореф... канд. биол.наук: / Савчук М. Я; АН МССР. – Кишинев, 1970. – 21л.
794075
   Мальнєв Вадим Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 286. – ISBN 978-966-439-754-1
794076
  Доценко І.С. Мальнєв Вадим Миколайович / І.С. Доценко, В.А. Одарич // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 44. – ISBN 978-966-02-8345-9
794077
  Капранов Д.В. Мальована історія Незалежності України / брати Капранови ; худож.: Юрко Журавель, Олександр Костенко, Юрій Васін [та ін.]. – Київ : Зелений пес, 2022. – 79, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-1515-94-8
794078
   Мальована колисочка. – Київ, 1975. – 136с.
794079
  Крижанівський Б.М. Мальоване кіно України / Б.М. Крижанівський. – К., 1968. – 155с.
794080
  Пафнутій Мальований хрест : зб. поезій / Ієромонах Пафнутій. – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-7821-58-6
794081
  Озерянська І. Мальовані миски музею "Степова Україна" як етнокультурний маркер // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2021. – № 19. – С. 36-40
794082
  Давиденко Я.І. Мальовнича Полтавщина : путеводитель по заповедникам и памятникам природы / Я.І. Давиденко. – Харків : Прапор, 1982. – 124 с.
794083
   Мальовнича Україна. – Київ : Мистецтво, 1962. – 12с.
794084
  Яцюк В. Мальовнича Україна // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 134-147. – ISBN 966-95452-3-8
794085
  Дьомін М. Мальовнича Україна і життєствердний оптимізм творчості Наталії Литовченко // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 172-176. – ISSN 0131-2561
794086
  Івченко Андрій Мальовничий Дністер // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 41
794087
  Іщенко Лідія Мальовничий Немирів : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 36-38 : Фото
794088
  Івченко Андрій Мальовничі ландшафти річкових долин // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 33
794089
   Мальовничі околиці Києва. Туристична подорож Трухановим островом : до 60-річчя визволення України. – Київ : Книга Пам"яті України, 2004. – 22 с. : іл. – ISBN 5-88500-142-1
794090
   Мальовничі села України : історії, легенди, ремесла / [авт. ідеї: Ю. Савостіна ; текст: Ю. Савостіна, В. Максіна ; ред.: О. Белоусова]. – Київ : МІУ Продакшн, 2020. – 120 с. : іл. – (Made in Ukraine). – ISBN 978-617-95092-3-0
794091
  Марочко В. Мальорі Гійом // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 264-255. – ISBN 978-617-642-388-1


  Мальорі Гійом - французький журналіст, автор праць та популярних статей про голод 1932 - 1933 рр. в Україні.
794092
  Степанова Світлана Мальорка. Острів у мажорі : Вояж-колекція / Степанова Світлана, Пирогів Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 18-23 : Фото
794093
   Мальська Марта Пилипівна // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 29-30. – ISBN 978-617-7069-48-4
794094
  Батюк В.И. Мальта - 1989 // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 72-84. – ISSN 0321-2068
794095
  Щербак И. Мальта - внешнеполитический потенциал "малого островного" государства // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 4 (56). – С. 54-60. – ISSN 0201-7083
794096
  Фунтусова Светлана Мальта - ступени к прекрасному // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 58-59 : фото
794097
  Кудрявцев Б.В. Мальта / Б.В. Кудрявцев. – Москва, 1983. – 167с.
794098
  Кудрявцев Б.В. Мальта / Б.В. Кудрявцев. – Москва, 1986. – 61с.
794099
  Ваккарини Антонио Мальта // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 50-51 : фото
794100
  Сидоренко Віктор Мальта без віз // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 52-55 : фото
794101
  Сидоренко Віктор Мальта на всяк смак // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 38-42 : фото
794102
  Герасимов М. Мальта палеолитическая стоянка : (Предварительные данные) результат работ 1928/29 г. / М. Герасимов. – Иркутск : Ирк. тип. изд. Власть Труда, 1931. – 34 с.
794103
   Мальта приглашает туристов-киноманов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 12 : Фото
794104
  Кіптенко В.К. Мальта, Ренспубліка Мальта // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 48-49. – ISBN 978-966-02-8345-9
794105
  Задорожный Олег Мальта. А был ли рыцарь? : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 100-103 : Іл.
794106
   Мальта. Английский с удовольствием // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 34-36 : фото
794107
   Мальта. В поисках прелестной нимфы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 16-20 : фото
794108
  Сидоренко Віктор Мальта. Вдпочинок із розумом, або Англійська між пляжем та екскурсіями // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 50-52 : фото
794109
  Сидоренко Віктор Мальта. Вечори при свічках // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 60-65 : фото
794110
  Кадніков Олександр Мальта. Гра в історію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 26-31 : фото
794111
   Мальта. Знову сезон! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 13 : фото
794112
  Таранюк Владислав Мальта. Козаки у рицарів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 46-51 : Фото
794113
  Сидоренко Віктор Мальта. Ляльки та люди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 86-94 : фото
794114
  Гудзевата Марина Мальта. Морем і землею : modus vivendi / Гудзевата Марина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 74-76 : Фото
794115
  Сидоренко Віктор Мальта. Морські фігури // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 42-49 : фото
794116
  Сидоренко Віктор Мальта. Нові госпітальєри // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 58-59 : фото
794117
  Сидоренко Віктор Мальта. Острів - феста / Сидоренко Віктор, Галеа Маріо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 58-60 : фото
794118
  Хмара Віталій Мальта. Острів драйву // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 30-35 : фото
794119
  Гудзевата Марина Мальта. Піщинки в морі : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 96-101 : Фото
794120
  Сидоренко Віктор Мальта. Стіл серед моря // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 44-48 : фото
794121
  Сидоренко Віктор Мальта. Страсний Мадагаскар // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 48-49 : фото
794122
  Кравченко В. Мальта. У фарватері полтики ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – С. 6
794123
  Сидоренко Віктор Мальта. Феєричні ночі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 88-94 : фото
794124
  Птахів Семен Мальта: з прицілом збільшення турпотоку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 34-40 : фото. – ISSN 1998-8044
794125
  Шахова Анна Мальта: многое в немногом : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 50-51 : Фото
794126
  Самойлов Юрій Мальта: переваги без недоліків // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
794127
   Мальта: роскошь и уединение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 25 : фото
794128
  Задорожный Олег Мальта: Слабонервных просят удалиться : Легок на подъем / Мальта // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 94-100 : Іл.
794129
   Мальтийские жемчужины // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 18-21 : фото
794130
  Карнович Е.П. Мальтийские рыцари в России : Историческая повесть из времен императора Павла Первого. – Санкт-Петербург : Славянская печатня И.В.Вернадского, 1880. – [4], IV, 253, [3], 67 с.


  С. 1-67 2-й паг.: Краткая история Мальтийского рыцарского ордена: Извлеч. из соч. Эрнста Берга "Мальтийский рыцарский орден и его отношения к России"
794131
  Карнович Е.П. Мальтийские рыцари в России : ист. повесть из времен императора Павла I / Е.П. Карнович // Деды / В.В. Крестовский. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 245-412 : портр. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-048-9
794132
  Раскина Е.Ю. Мальтийские рыцари как исторические пассионарии в творчестве Н.С. Гумилёва / Е.Ю. Раскина, Е.Р. Сорокина // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 236-245. – ISSN 2522-493X


  В статье идет речь о исторических пассионариях, их влиянии на творчество Н. Гумилева. Поэт был начитанным человеком, хорошо знал историю, и в поэзии отразились его взгляды относительно различных исторических и религиозных групп.
794133
  Парнов Е.И. Мальтийский жезл / Е.И. Парнов. – М., 1987. – 414с.
794134
  Печникова Р.Ю. Мальтийский орден в прошлом и настоящем / Р.Ю. Печникова. – М., 1990. – 175с.
794135
  Хеммет Д. Мальтійський сокіл : Роман / Д. Хеммет. – Київ : Молодь, 1972. – 148с.
794136
  Хеммет Д. Мальтійський сокіл / Д. Хеммет. – К., 1992. – 142с.
794137
  Кадніков Олександр Мальто. Місто в морі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 82-87 : фото
794138
  Решетник М.Д. Мальтус (Malthus) Томас Роберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 614. – ISBN 966-316-069-1
794139
  Пестушко Валерій Мальтус мав рацію? : . // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 52
794140
   Мальцев Василь Васильович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 148. – ISBN 978-617-573-038-6
794141
  Вордсворт У. Мальчик-идиот // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 10. – С. 121-125. – ISSN 0012-6756
794142
  Левшин Л.А. Мальчик-мужчина-отец / Л.А. Левшин. – М, 1968. – 136с.
794143
  Латышев М.Т. Мальчик-птица / М.Т. Латышев. – М, 1990. – 110с.
794144
  Бобров С.П. Мальчик : лирическая повесть / С.П. Бобров. – Москва : Советский писатель, 1971. – 110 с. : ил.
794145
  Бобров С.П. Мальчик : лирич. повесть на правах разговора с читателем / Сергей Бобров ; вступ. ст. А.Л. Дымшица. – Москва : Художественная литература, 1976. – 495 с., [1] л. портр.
794146
  Астафьев В.П. Мальчик в белой рубахе : повести / Астафьев В.П. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 591 с.
794147
  Шим Э.Ю. Мальчик в лесу. / Э.Ю. Шим. – Москва, 1974. – 96 с.
794148
  Шим Э.Ю. Мальчик в лесу. / Э.Ю. Шим. – М., 1980. – 191с.
794149
  Кайсенов К. Мальчик в тылу врага. / К. Кайсенов. – Алма-Ата, 1961. – 108с.
794150
  Славич С. Мальчик Дима и его женщина : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2005. – № 1. – С.6-84. – ISSN 0131-8136
794151
  Шемшелевич Л.В. Мальчик и время / Л.В. Шемшелевич. – Ростов -на-Дону, 1973. – 79с.
794152
  Янес Х.Я. Мальчик и девочка. / Х.Я. Янес. – Таллин : Валгус, 1988. – 124с.
794153
  Шагинян Азат Мальчик и его добрые гномы / Шагинян Азат. – Ереван, 1971. – 168с.
794154
  Канивец В.В. Мальчик и жар-птица / В.В. Канивец. – Красноярск, 1982. – 193с.
794155
  Графт Мальчик и звери / Графт, Джо, де. – М., 1980. – 32с.
794156
  Гаузнер Ж.В. Мальчик и небо / Ж.В. Гаузнер. – Л., 1960. – 172с.
794157
  Гаузнер Ж.В. Мальчик и небо / Ж.В. Гаузнер. – Л., 1963. – 172с.
794158
  Масс А.В. Мальчик и снег: Рассказы и повесть. / А.В. Масс. – М., 1984. – 175с.
794159
  Дик И.И. Мальчик и танк / И.И. Дик. – М., 1970. – 112с.
794160
  Батров А.М. Мальчик и чайка : рассказы : [для сред. возраста] / А.М. Батров ; рис. Д. Штеренберга. – Москва : Детгиз, 1961. – 96 с. : ил.
794161
  Батров А.М. Мальчик и чайка : рассказы : [для сред. возраста] / А.М. Батров. – Москва : Детская литература, 1978. – 143 с. : ил.
794162
  Хорлоо П. Мальчик из Гоби / П. Хорлоо. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1979. – 144 с.
794163
  Колдуэлл Эрскин Мальчик из Джорджии / Колдуэлл Эрскин. – Москва, 1945. – 127 с.
794164
  Колдуэлл Эрскин Мальчик из Джорджии. / Колдуэлл Эрскин. – Москва, 1956. – 128с.
794165
  Раковская Н. Мальчик из Ленинграда. / Н. Раковская. – М-Л, 1945. – 155 с.
794166
  Перкин Н.С. Мальчик из местечка: повесть / Н.С. Перкин. – Минск, 1981. – 143с.
794167
  Лазебников А.Е. Мальчик из Нарвика / А.Е. Лазебников. – М., 1966. – 112с.
794168
  Златопольский З. Мальчик из Риги / З. Златопольский. – Рига, 1968. – 120с.
794169
  Слепынин С.В. Мальчик из саваны / С.В. Слепынин. – Свердловск, 1985. – 304с.
794170
  Махина Ю.Я. Мальчик из Симбирская / Ю.Я. Махина, Г.Е. Хаит. – М., 1966. – 56с.
794171
  Наджми К.Г. Мальчик из Слободки : рассказ / Кави Наджми ; пер. с татар. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 46 с.
794172
  Ятыргин В. Мальчик из стойбища : [повесть : для детей] / В. Ятыргин ; ил.: Д.А. Брюханов. – Магадан : Кн. изд-во, 1962. – 71 с. : ил.
794173
  Лапцуй Л.В. Мальчик из стойбища : поэма и стихи / Леонид Лапцуй; переводы. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1972. – 75 с.
794174
  Гусаров А.С. Мальчик из тайги / А.С. Гусаров. – Тюмень, 1956. – 64с.
794175
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Л., 1944. – 203с.
794176
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Симферополь, 1949. – 184с.
794177
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Л., 1958. – 403с.
794178
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Горький, 1969. – 199с.
794179
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Новосибирск, 1969. – 391с.
794180
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Л., 1984. – 223с.
794181
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Устинов, 1986. – 189с.
794182
  Кавжарадзе И.Е. Мальчик из Ферейдана : рассказы / И.Е. Кавжарадзе; пер. с груз. М.Немировой. – Тбилиси : Мерани, 1981. – 92 с.
794183
  Петеркки Т. Мальчик из чувашского села : повесть / Т. Петеркки; авториз. пер. с чуваш. В.Кочеткова. – Москва : Современник, 1976. – 240 с.
794184
  Петеркки Т. Мальчик из чувашского села : повесть / Т. Петеркки; авториз. пер. с чуваш. В.Кочеткова. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1983. – 240 с.
794185
  Бели-Кенум Мальчик из Югуру : роман / Бели-Кенум О. ; пер. с франц. Е. Савиной ; рис. Пьера Лероя. – Москва : Детская литература, 1977. – 236 с. : ил.
794186
  Бедный М.С. Мальчик или девочка? : мед.-демогр. анализ / М. С. Бедный. – Москва : Статистика, 1980. – 119 с. – (Статистика для всех)
794187
  Бедный М.С. Мальчик или девочка? : мед.-демогр. анализ / М.С. Бедный. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1987. – 139 с. – Библиогр.: с. 141
794188
  Шолом-Алейхем Мальчик Мотл / Шолом-Алейхем. – Москва, 1945. – 91 с.
794189
  Шолом-Алейхем Мальчик Мотл / Шолом-Алейхем. – Москва, 1957. – 111 с.
794190
  Шолм-Алейхем Мальчик Мотл. / Шолм-Алейхем. – К.-Х., 1935. – 280с.
794191
  Канин В. Мальчик на Кавказе / В. Канин. – Пенза, 1959. – 99 с.
794192
  Оганесов Н.С. Мальчик на качелях / Н.С. Оганесов. – Ростов н/Д, 1981. – 239с.
794193
  Стеффенс Л Мальчик на лошади / Л Стеффенс. – Л, 1955. – 120с.
794194
  Стеффенс Л. Мальчик на лошади / Л. Стеффенс. – Владивосток, 1957. – 112с.
794195
  Фейгин Э.А. Мальчик пляшет под дождем / Э.А. Фейгин. – М, 1968. – 320с.
794196
  Михайлов П.С. Мальчик по имени Джонатан : новый человек // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 1 (27). – С. 154-157


  Джонатан Кимельфельд в 13 л.был принят в члены Междунар. ассоциации писателей и публицистов, удостоен Гран-при и диплома победителя VII Московского открытого конкурса юных журналистов "Ступень к успеху", награжден высшей общественной наградой Рос. ...
794197
  Зобель Ж. Мальчик с Антильских островов / Ж. Зобель. – М, 1967. – 222с.
794198
  Садовский А.Л. Мальчик с Выборгской / А.Л. Садовский. – 2-е изд. – Ленинград, 1970. – 191 с.
794199
  Ратнер А.Г. Мальчик с головою старика : стихотворения / Александр Ратнер. – Днепр : Лира, 2016. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-383-755-0
794200
  Ямпольский Б.С. Мальчик с Голубиной улицы. / Б.С. Ямпольский. – Москва, 1959. – 303с.
794201
   Мальчик с коньками = El muchacho con patines/ Relatos cortos de escritores sovieticos. G. Altov, V. Ardamatskie, A. Grih : рассказы советских писателей. – Москва : Прогресс, 1967. – 134 с.
794202
   Мальчик с коньками.. – 2-е изд. – М., 1976. – 123с.
794203
  Азаров В.Б. Мальчик с обручем : стихотворения и поэмы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Всеволод Азаров ; [предисл. А. Павловского ; ил. А. Канарейкиной]. – Ленинград : Дет. лит ; Ленингр. отд-ние, 1984. – 126 с. : ил.
794204
  Кузнецова Э.Ф. Мальчик с Присурья / Э.Ф. Кузнецова. – Чебоксары, 1971. – 76с.
794205
  Наумов Иван Мальчик с саблей : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 58-80. – ISSN 0012-6756
794206
  Ноубл А.Ч. Мальчик с флейтой / А.Ч. Ноубл. – М, 1965. – 256с.
794207
  Лудемис М. Мальчик считает звезды / М. Лудемис. – Москва
2. – 1960. – 181с.
794208
  Дубов Н.И. Мальчик у моря / Н.И. Дубов. – М, 1965. – 432с.
794209
  Дубов Н.И. Мальчик у моря / Н.И. Дубов. – К, 1980. – 464с.
794210
  Дубов Н.И. Мальчик у моря / Н.И. Дубов. – 3-е изд. – М, 1982. – 270с.
794211
  Дубов Н.И. Мальчик у моря / Н.И. Дубов. – К, 1990. – 378с.
794212
  Нагишкин Д.Д. Мальчик Чокчо. / Д.Д. Нагишкин. – Хабаровск, 1945. – 52с.
794213
  Хусни Ф. Мальчик, ведро, бабушка : рассказы / Фатых Хусни; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1962. – 54 с.
794214
  Лиханов Альберт Мальчик, которому не больно = Не сказка для не взрослых // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 1 (648). – С. 75-96. – ISSN 0132-2036
794215
  Фонвилье Ж. Мальчик, солдат и море : по повести Ж. Фонвилье : кн. для чтения на франц. яз. в 10 кл. сред. школы / Ж. Фонвилье; обраб. и коммент. А.Н. Шведовой. – Москва : Просвещение, 1970. – 160 с.
794216
  Фонвилье Ж. Мальчик, солдат и море : по повести Ж. Фонвилье : кн. для чтения на франц. яз. в 10 кл. сред. школы / Ж. Фонвилье; обраб. и коммент. А.Н. Шведовой. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1975. – 158 с.
794217
  Афанасьева Т.М. Мальчик. Юноша. Муж. Отец / Афанасьева Т.М. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Молодежная ; 8)
794218
  Капица П.И. Мальчики-ежики / П.И. Капица. – Л., 1977. – 287с.
794219
  Достоевский Ф.М. Мальчики / Ф.М. Достоевский. – Москва-Л, 1947. – 94с.
794220
  Рекемчук А.Е. Мальчики : две повести / А.Е. Рекемчук. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 336с.
794221
  Чехов А.П. Мальчики / А.П. Чехов. – Ленинград : Детская литература, 1980. – 48 с.
794222
  Чехов А.П. Мальчики / А.П. Чехов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 29 с.
794223
  Долгопят Е. Мальчики : Рассказы // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 8. – С. 71-89. – ISSN 0012-6756
794224
  Кондратенко В.А. Мальчики "Грома" : повесть / В.А. Кондратенко. – Киев : Радянський письменник, 1985. – 173с. – (Доблесть)
794225
  Галкина В.Ф. Мальчики и девочки / В.Ф. Галкина. – Иркутск, 1968. – 65с.
794226
  Пашнев Э.И. Мальчики и девочки. : повести, роман / Э.И. Пашнев. – Воронеж : Чернозем. кн. изд-во, 1979. – 344 с.
794227
  Тарнавский Ю.Б. Мальчики и девочки. Некоторые вопросы полового воспитания / Ю.Б. Тарнавский, Г.М. Блинов. – М., 1972. – 79с.
794228
  Крестинский А.А. Мальчики из блокады / А.А. Крестинский. – Л., 1983. – 143с.
794229
  Шохин З. Мальчики из чужого подъезда / З. Шохин. – М., 1974. – 96с.
794230
  Пикуль В.С. Мальчики с бантиками / В.С. Пикуль. – Л, 1974. – 207с.
794231
  Пикуль В.С. Мальчики с бантиками / В.С. Пикуль. – 2-е изд. – Л, 1979. – 221с.
794232
  Пикуль В.С. Мальчики с бантиками / В.С. Пикуль. – Петрозаводск, 1985. – 246с.
794233
  Пикуль В.С. Мальчики с бантиками : Повесть / В.С. Пикуль. – Москва : ДОСААФ, 1989. – 270с.
794234
  Нагибин Ю.М. Мальчики. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1955. – 104с.
794235
  Руссес Т.Д. Мальчики. / Т.Д. Руссес. – Симферополь, 1959. – 86с.
794236
   Мальчикова Дар"я Сергіївна // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 30. – ISBN 978-617-7069-48-4
794237
  Ленюшкин А.И. Мальчику - подростку / А.И. Ленюшкин, И.С. Буров. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1991. – 91с.
794238
  Власенко О.В. Мальчин Юрій Макарович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 56. – ISBN 978-966-02-8345-9
794239
  Камов Б.Н. Мальчишка-командир / Б.Н. Камов. – М. : Детская литература, 1987. – 300 с.
794240
  Колосов М.М. Мальчишка / М.М. Колосов. – Москва, 1985. – 77с.
794241
  Сапаров А.В. Мальчишка из Ленинграда / А.В. Сапаров. – Ленинград, 1965. – 182с.
794242
  Брынских С.А. Мальчишка из нового города. - Васькино подполье : повести : для детей / С.А. Брынских ; ил. Л. Рябцев. – Ташкент : Еш гвардия, 1967. – 172 с. : ил.
794243
  Махоркин Г.Д. Мальчишка из Шарпаевки. / Г.Д. Махоркин. – Ростов-на-Дону, 1963. – 64с.
794244
  Лезинский М.Л. Мальчишка с бастиона / М.Л. Лезинский, Б.М. Эскин. – Симферополь, 1966. – 192с.
794245
  Лутков Г.Я. Мальчишка с магнитофоном. / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1977. – 96с.
794246
  Вареник Н.В. Мальчишка с моими глазами / Н.В. Вареник. – Москва, 1982. – 32с.
794247
   Мальчишкам и девченкам о чемпионах.. – М., 1962. – 192с.
794248
  Волков Е.П. Мальчишкам снятся бригантины... / Е.П. Волков, В.Я. Лазарев. – Москва, 1966. – 112с.
794249
  Станкевич А.Я. Мальчишки - не плачут : повесть / Антон Станкевич ;. – Москва : Детская литература, 1988. – 76 с.
794250
  Смирнов Л. Мальчишки / Л. Смирнов. – Таллин, 1955. – 88с.
794251
  Жариков А.Д. Мальчишки были на войне / А.Д. Жариков. – М., 1970. – 158с.
794252
  Иванов В.П. Мальчишки в бескозырках: Записки нахимовца / В.П. Иванов. – Москва, 1986. – 268с.
794253
  Ершов Я.А. Мальчишки в солдатских касках / Я.А. Ершов. – Москва : Военное издательство, 1972. – 328 с.
794254
  Малыхин В.Г. Мальчишки Замоскворечья. Рассказы. / В.Г. Малыхин. – Москва, 1966. – 96с.
794255
  Глебов А.Д. Мальчишки из Бубенок / А.Д. Глебов. – Москва, 1979. – 349с.
794256
  Глебов А.Д. Мальчишки из Бубенок / А.Д. Глебов. – Москва, 1989. – 189с.
794257
  Домбровский А.И. Мальчишки из Васильков / А.И. Домбровский. – Симферополь, 1975. – 232с.
794258
  Чичков В.М. Мальчишки из Гаваны. / В.М. Чичков. – М., 1963. – 96с.
794259
  Коротаев В.В. Мальчишки из далеких деревень / В.В. Коротаев. – Москва, 1969. – 87с.
794260
  Мрелашвили Ладо Мальчишки из Икалто // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.] / Послесл. А. Алексина. Оформл. Е. Савина. – Москва : Детская литература, 1974. – Т. 8. – С. 163-336. – (Б-ка пионера)
794261
  Мандругин А.А. Мальчишки из Нахаловки : повесть / Мандругин А.А. – Москва : Мол. гвардия, 1975. – 208 с.
794262
  Сотников И.В. Мальчишки из Сайгона / И.В. Сотников. – Уфа, 1968. – 90с.
794263
  Лившиц С.Е. Мальчишки России / С.Е. Лившиц. – Москва, 1978. – 79с.
794264
  Искин А.Ю. Мальчишки с "Птичьего базара" / А.Ю. Искин. – Харьков, 1976. – 134 с.
794265
  Кассис В.Б. Мальчишки с Карасной Пресни / В.Б. Кассис. – Баку, 1975. – 169с.
794266
  Молнар Ф. Мальчишки с улицы Пала / Ф. Молнар. – М., 1958. – 191с.
794267
  Магдеев М.С. Мальчишки сорок первого : повесть / Мухаммет Магдеев ; пер. с татар. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1974. – 78 с.
794268
  Белянинов А.С. Мальчишки такие же, как ты / А.С. Белянинов. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 96 с.
794269
  Цирульников Л. Мальчишки целуют землю. / Л. Цирульников. – Грозный, 1984. – 184с.
794270
  Батров А.М. Мальчишки, звезды и паруса / А.М. Батров. – Одесса : Маяк, 1965. – 158 с. : ил.
794271
  Борисов А.Б. Мальчишки, мальчишки : [докум. повесть] / А.Б. Борисов, П.Д. Кондюкова ; предисл. П. Полубоярова. – Москва : Советская Россия, 1974. – 176 с. : ил.
794272
  Костоглодова М.Н. Мальчишки, мальчишки... / М.Н. Костоглодова. – Ростов-на-Дону, 1968. – 92с.
794273
  Кутуй Р.А. Мальчишки. / Р.А. Кутуй. – Казань, 1961. – 248с.
794274
  Николаев Н В. Мальчишник / Н В. Николаев. – Свердловск, 1984. – 255с.
794275
  Коршунов М.П. Мальчишник. / М.П. Коршунов. – Москва, 1990. – 542 с.
794276
  Нацумэ С. Мальчуган. / С. Нацумэ. – М., 1956. – 135с.
794277
  Ахмед Хани Мам и Зин : критический текст / Ахмед Хани ; перевод, предисловие и указатели М.Б. Руденко ; АН СССР. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1962. – 250, [196] с. – (Памятники литературы народов Востока. Тексты. Малая серия ; 13)
794278
  Кудрявцева В.И. Мама -- единственное число. / В.И. Кудрявцева. – Новосибирск, 1980. – 75с.
794279
  Брейнгольст В. Мама - найкраща в світі : [дорослим... і не тільки] / Віллі Брейнгольст ; [пер. з пол. Н. Римська ; іл. Р. Окабе]. – Львів : Свічадо, 2004. – 119, [5] с. : іл. – Пер. за вид.: Mama jest najlepsza na swiecie / Breinholst W. Warszawa, 1991. – ISBN 966-561-347-2
794280
  Щербакова В.А. Мама / В.А. Щербакова. – Москва, 1959. – 64с.
794281
  Логинов Н.В. Мама / Н.В. Логинов. – Москва, 1961. – 48с.
794282
  Артюхова Н.М. Мама : [для старш. возраста] / Артюхова Н.М. ; рис. Т. Горб. – Москва : Детская литература, 1968. – 240 с. : ил.
794283
   Мама. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 191с.
794284
   Мама. – М., 1986. – 188с.
794285
  Зінчук С. Мама : поема / Станіслав Зінчук. – Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1998. – 61 с. – ISBN 966-522-185-X
794286
  Шуткевич О. Мама в неволі // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 24-25 вересня (№ 123/124). – С. 14-15


  Що відбувалося за колючим дротом виправно-трудових таборів ГУЛАГу, - в дослідженнні Оксани Кісь.
794287
  Горобець Марися Мама Домінікана // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 74-84 : фото
794288
  Евтушенко Е.А. Мама и нейтронная бомба, и другие поэмы / Е.А. Евтушенко. – М, 1983. – 183с.
794289
  Евтушенко Е.А. Мама и нейтронная бомба, и другие поэмы / Е.А. Евтушенко. – Москва : Советский писатель, 1986. – 272с.
794290
  Крупник Л. Мама і син // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28-29 серпня (№ 154/155). – С. 15


  27 серпня минуло би 103 роки Марії Григорівні Крупник-Ступка. Богдан Ступка був єдиною, довгоочікованою дитиною у родині.
794291
  Барб"єрі Я.Ф. Мама Ліна і я // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 564-568. – ISBN 978-966-06-0713-2


  Ярослава Франческа Барб"єрі про Ліну Костенко.
794292
  Рохлин Александр Мама Малле : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 236-237 : Іл. – Бібліогр.1 назва. – ISSN 1029-5828
794293
  Лютий Г. Мама Марія : уривки з роману-пісні // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 64-118. – ISSN 0130-321Х
794294
   Мама на сьомому небі : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 60-63 : Фото
794295
  Ханиг Флориан Мама напрокат // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 9 (174). – С. 122-133 : фото. – ISSN 1029-5828
794296
  Вергелис Олег Мама Нонна : Копержинская, актриса прошлых лет // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 2. – С. 115-139. – ISSN 0131-8136
794297
  Романовский С.Т. Мама уехала на озеро / С.Т. Романовский. – М., 1987. – 125с.
794298
  Абу-Бакар Ахмедхан Мама, зажги солнце... : повесть : [для сред. и ст. шк. возраста] / Ахмедхан Абу-Бакар ; пер. с даргин. авт. [ил. А. Куманькова]. – Москва : Детская литература, 1985. – 111 с. : цв. ил.
794299
  Бродский М. Мама, нас не убьют... : проза:воспоминания // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 113-144. – ISSN 0130-7673
794300
  Полынин В.М. Мама, папа и я / В.М. Полынин. – Москва, 1969. – 320с.
794301
  Огурцова Л.С. Мама, папа и я / Л.С. Огурцова. – М., 1992. – 33с.
794302
  Бердыхова Я. Мама, папа, занимайтесь со мной : пер. с чеш. / Яна Бердыхова ; предисл. З.И. Кузнецовой. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 103 с. – (Физкультура и здоровье)
794303
  Накадзима С. Мама, у меня все хорошо! : о годах учебы Нобухиро Тэрада в Киевском государственном хореографическом училище / Соноэ Накадзима. – Киев : Сучасність, 2010. – 112 с., [64] с. илл. : илл. – ISBN 978-966-96584-9-4
794304
  Петросян В.А. Мама, я уже взрослый : две повести / Вардгес Петросян ; авториз. пер. с арм. Е.Алексанян и др. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 192 с.
794305
  Бондаренко О. Мама. Дівчинка, яка перемогла ГУЛАГ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-21 квітня (№ 14/15). – С. 3


  "Справою маминої реабілітації займалися А. Сахаров, О. Боннер, С. Аверинцев, ще багато інших людей. 23 березня 1990 року. "Постановление особого совещания от 29 октября 1949 года в отношении Лядской Ольги Александровны отменено и уголовное дело ...
794306
   Мамаев курган. – Волгоград, 1969. – 24с.
794307
   Мамаев курган. – Изд. 5-е. – Волгоград, 1973. – 46с.
794308
   Мамаев курган. – 9-е изд. – Волгоград, 1976. – 45с.
794309
   Мамаев курган. – 2-е изд. – Волгоград, 1980. – 127 с.
794310
   Мамаев курган. – 3-е изд. – Волгоград, 1981. – 127с.
794311
   Мамаев курган. – 4-е изд. – Волгоград, 1982. – 127с.
794312
   Мамаев курган. – 7-е изд. – Волгоград, 1985. – 127с.
794313
   Мамаев курган. – 9-е изд. – Волгоград, 1987. – 126с.
794314
   Мамаев курган. – Волгоград, 1989. – 157 с.
794315
  Шебунин П.И. Мамаев курган. / П.И. Шебунин. – Л, 1948. – 244с.
794316
  Шебунин П.И. Мамаев курган. / П.И. Шебунин. – Москва : Военное издательство, 1949. – 220 с.
794317
  Шебунин П.И. Мамаев курган. / П.И. Шебунин. – Сталинград, 1958. – 544с.
794318
  Мусатов А.И. Мамаев омут / А.И. Мусатов. – М., 1966. – 263с.
794319
  Верховський В. Мамай - ветеран Куликовської битви // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 березня (№ 13). – С. 7
794320
  Чепурко Б. Мамай і Папай // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 червня (№ 12). – С. 4-5
794321
  Чепурко Б. Мамай і Папай // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 червня - 20 червня (№ 23/24). – С. 12
794322
  Матвієнко С. Мамай у павутинні // Критика. – Київ, 2000. – Березень, (число 3). – С. 23-24


  Творчість Віктора Неборака.
794323
  Бондаренко К. Мамай, атаман казацкий? // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 45 (163). – С. 56-59
794324
  Горлач Л. Мамай. Мазепа : історичні романи у віршах / Леонід Горлач. – Київ : Ярославів вал, 2010. – 366 с. – ISBN 978-966-2151-35-0
794325
  Пономарів О. Мамалига Анастасія Іванівна / Олександр Пономарів // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 177-178. – ISBN 978-966-2726-03-9
794326
   Мамалига Анастасія Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 286-287. – ISBN 978-966-439-754-1
794327
  Забіяка І.М. Мамалига Анастасія Іванівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 74. – ISBN 978-966-02-8345-9
794328
  Битюков В.Н. Маманя : [повесть] / В.Н. Битюков ; [ил. А. Учаев]. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1973. – 271 с. : ил.
794329
  Кулида С. Маманя комбат, или просто Мария // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 33


  Имя этой легендарной женщины не сходило со страниц российской прессы в годы Первой мировой. В начале 1920-х о ней узнали в Америке и Европе благодаря изданным там мемуарам. Но потом на долгие годы о ней забыли. И только Валентин Пикуль вывел из забытия ...
794330
  Брехт Б. Мамаша Кураж и ее дети : (хроника из времен тридцатилетней войны) : пьеса / Б. Брехт ; [пер. с нем. С. Апта, послесл. Б. Рейха]. – Москва : Искусство, 1957. – 120 с. : ил.
794331
  Дунаевская Елена Маме : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
794332
  Годжаева Х. Мамед Амин Расулзаде о женском образовании // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 436-441
794333
   Мамед Ариф Дадазаде : библиография. – Бакы : АН АзССР, 1965. – 84 с. – (Деятели науки и культуры)
794334
   Мамед Мамедьяров. – Баку : [Тип. "Красный Восток"], 1952. – 75 с.
794335
  Везирова Ф. Мамед Саид Ордубади / Ф. Везирова. – Баку, 1972. – 42 с.
794336
  Черепанов С. Маменькин : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 10. – С. 3-12. – ISSN 0131-8136
794337
  Крептюков Д. Мамзер. Повесть / Д. Крептюков. – Москва : Молодая гвардия, 1928. – 197 с.
794338
  Лебедів Віра Мами : нариси із нашоі домашноі педагогіі / Віра Лебедів [псевд.]. – У Львові (Львів) : Вид. Руского пед. т-ва ; З друк Наук. т-ва ім. Шевченка, під зар. К. Беднарського, 1902. – 26 с.


  Малицька Костянтина (літературні псевдоніми: Віра Лебедова. Чайка Дністрова)
794339
  Боголюбов К.В. Мамин-Сибиряк : биогр. повесть / К.В. Боголюбов. – Свердловск : Свердоблгиз, 1949. – 188 с.
794340
   Мамин день. – М., 1962. – 64с.
794341
  Садовский М. Мамин день / М. Садовский. – Москва, 1982. – 24 с.
794342
   Мамин день. – Київ, 1986. – 31с.
794343
  Плясун О. Мамин скарб : вірш // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 75-77
794344
  Леонов В.Н. Мамин сын / В.Н. Леонов. – М, 1983. – 238с.
794345
  Медвідь Петро Мамина колиска / Медвідь Петро. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 104с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-28-2
794346
  Скуратівський В.Т. Мамина молитва : [повісті, новели, есеї] / В. Скуратівський ; [передм. Ярини Скуратівської]. – Київ : Гетьман, 2013. – 503, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2506-05-1
794347
   Мамина песня. – М., 1989. – 126с.
794348
  Вихрущ В.П. Мамина світлиця : вірші та поеми / В.П. Вихрущ. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 155 с.
794349
  Субота М.П. Мамина сила / Микола Субота. – Харків : Планета-Прінт, 2018. – 219, [1] с., [6] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-617-7587-84-1
794350
  Вертійчук А. Мамина хата у тенетах антинародного, антиукраїнського, капіталізму : повість / Анатолій Вертійчук. – Київ : [б. в.], 2018. – 290 с. : фот.


  У пр. № 1723222 напис: Бібліотеці величного Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, який надав і надає освітні здобутки міліонам дітей і моїм онукам, від автора. 14.03.2019 р. Підпис.
794351
  Усик Світлана Мамина школа // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 17-18 : фото
794352
  Михайловська І.Ф. Мамине джерело / І.Ф. Михайловська. – ЛЬвів, 1990. – 54с.
794353
  Іванов Д.Й. Маминих слів чорнобривці / Д.Й. Іванов. – Київ, 1991. – 187с.
794354
  Павленко І. Мамині вишні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Заслужений працівник культури України, професор кафедри фольклористики Інституту філології Іван Павленко про свою батьківщину, про свою родину
794355
  Лещук Є.С. Мамині квіти / Є.С. Лещук. – Львів, 1985. – 46с.
794356
  Мартин П.В. Мамині килими / П.В. Мартин. – Ужгород : Карпати, 1972. – 47 с.
794357
  Левицький М.В. Мамині перепілки / М.В. Левицький. – Львів, 1979. – 62 с.
794358
  Каравелов Л. Маминото детенце / Л. Каравелов. – София, 1958. – 112с.
794359
  Фальяс К.Л. Мамита Юнай / К.Л. Фальяс. – Москва, 1952. – 192 с.
794360
   Мамия Малазония, народный художник Грузенской ССР. – Москва, 1988. – 47с.
794361
  Уиараго Мамлюк : истор. повесть / Уиараго; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 128 с.
794362
  Слюсаренко А.Г. Мамлюки, мамелюки / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 230-231. – ISBN 966-642-073-2
794363
  Зеленев Е.И. Мамлюкский султанат в Египте: Бейбарс и его эпоха (1260-1277) / Е.И. Зеленев, М.Ю. Илюшина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 41-53. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
794364
  Туранли Ф.Г. Маммед Джафар (- азербайджанський літературознавець, критик, письменник) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 165. – ISBN 978-966-02-8346-6
794365
  Качурівська Л. Мамо рідна, хай святиться ім"я твоє : сценарій свята Матері // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-13
794366
  Панч П. Мамо, вмирайте / П. Панч. – Харків ; Київ : Лім, 1931. – 20 с.
794367
   Мамо, де море? : Тема номера: чемодан отпускника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 24-26 : Фото, карта
794368
  Українка Леся Мамо, іде вже зима / Українка Леся. – Київ, 1982. – 12с.
794369
  Рагуль Аполлон Мамо, рихтуйте весіллє! : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 152-153 : Фото
794370
  Мащенко М. Мамо, рідна, єдина... / М. Мащенко. – К., 1991. – 96с.
794371
  Качурівська Л. Мамо, рідна, хай святиться ім"я твоє : сценарій свята Матері // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 24-26
794372
  Арембовский И.В. Мамонт / И.В. Арембовский. – Иркутск : ОБЛГИЗ, 1946. – 27 с. : ил.
794373
  Пестушко Валерий Мамонт выглянул на часок... : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 52-53
794374
  Крыжицкий Г.К. Мамонт Дальский. (1865-1918). / Г.К. Крыжицкий. – Л.-М., 1965. – 189с.
794375
  Арембовский И.В. Мамонт и носорог / Арембовский И.В. – Иркутск : Иркутское книжное из-во, 1956. – 43 с. – (Научно-популярная библиотека)
794376
  Чалий Б.Й. Мамонти в яблуневих джунглях / Б.Й. Чалий. – Київ : Веселка, 1990. – 217 с.
794377
   Мамонтова Валентина Николаевна лауреат Ленинской премии. – Саратов, 1964. – 12с.
794378
  Коган Д.З. Мамонтовский кружок / Д.З. Коган. – Москва : Изобразительное искусство, 1970. – 220 с.
794379
  Нелихов Антон Мамонты в ХХІ веке : палеонтология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 37 : Фото
794380
  Сазонов Г.К. Мамонты и фараоны / Г.К. Сазонов. – Свердловск, 1976. – 184 с.
794381
  Микадзе Г.В. Мамука Бараташвили. : Автореф... Канд.филол.наук: / Микадзе Г.В.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1954. – 20л.
794382
  Пряхин Г. Мамура : Роман // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 4. – С. 2-13. – ISSN 0132-2036
794383
  Яновський Ю. Мамутові бивні : новели / Ю.І. Яновський. – Харків, 1925. – 79 с.
794384
  Астаф"єв О.Г. Мамчич Олеся Олександрівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 88. – ISBN 978-966-02-8345-9
794385
  Довгий С. МАН - це великий простір для творчості // Світ. – Київ, 2017. – Грудень (№ 45/46). – С. 2
794386
   Ман (Man) Поль де // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 810-811. – ISBN 966-316-069-1
794387
  Лескинен А.Н. Ман (яо) Вьетнама. (Ист.-этногр. очерк) : Автореф... канд.ист.наук: 576 / Лескинен А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 15л.
794388
   МАН допоможе розвивати освіту в Східноєвропейському регіоні / Прес-служба України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 10 (159)


  Мала академія наук України стане Центром ЮНЕСКО 2-ї категорії.
794389
   МАН запускає унікальний проєкт // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 листопада (№ 44)


  Україна першою у світі отримала від США ліцензію на проведення національної "Олімпіади геніїв".
794390
   МАН отримала статус Центру ЮНЕСКО // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 45). – С. 3
794391
   МАН стане Центром ЮНЕСКО // Світ. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 39/40). – С. 1
794392
   МАН України і ЮНЕСКО! // Світ. – Київ, 2017. – Грудень (№ 45/46). – С. 1


  На базі Малої академії наук України буде створено Центр ЮНЕСКО.
794393
   МАН: підготовка науково-дослідницьких проектів. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-12-Х
794394
  Гуменна Докія Мана = Mana : Повість / Гуменна Докія. – Нью-Йорк : Українсько-американське видавниче т-во, 1952. – 97с. – (Серія художньої літератури ; Ч.1)
794395
  Ерлашова С.М. Манаба Магомедова / С.М. Ерлашова. – М., 1982. – 136с.
794396
  Магомедова М. Манаба Магомедова. Ювелирное искусство / М. Магомедова. – Москва : Советский художник, 1978
794397
   Манакова Олена Іванівна // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 102. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
794398
  Абу-Бакар Ахмедхан Манана : роман / Абу-Бакар Ахмедхан. – Москва : Советский писатель, 1990. – 480 с.
794399
  Магомедов М. Манарша : повести / Муса Магомедов ;. – Москва : Советская Россия, 1975. – 384 с.
794400
   Манас. – Москва : Художественная литература, 1941. – 160 с.
794401
   Манас. – М, 1946. – 371с.
794402
   Манас. – М, 1960. – 310с.
794403
   Манас. – Фрунзе, 1968. – 232с.
794404
   Манас. – М
1. – 1984. – 544с.
794405
   Манас. – М
2. – 1988. – 686с.
794406
   Манас. – М
3. – 1990. – 509с.
794407
  Ільїн В.В. Манас // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 59-60. – ISBN 966-316-069-1
794408
  Липкин С.И. Манас Великодушный. / С.И. Липкин. – Л., 1947. – 232с.
794409
  Липкин С.И. Манас Великодушный. / С.И. Липкин. – М.-Л., 1948. – 200с.
794410
   Манастирський А.І.:Бібліографічний покажчик. – Львів, 1968. – 11с.
794411
  Бакчиєв Т.А. Манастын ашы : "Манас" [епос],"Семетей" [розділи] : [з 3 худож. зображеннями] / Алымбек уулу Талантаалы Бакчиевдин айтуусу боюнча ; [худож. З. Іліпов]. – Бішкек : Турар, 2011. – 276, [2] б. – Киргизькою мовою. - Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-9967-15-051-5
794412
  Негода Н.В. Манблен : соц.-психол. драма / Назарій Негода. – Рівне : Дятлик М., 2017. – 94, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-515-228-7
794413
  Коломиец А.С. Манга : сборник рисунков Хокусая / А.С. Коломиец. – Москва, 1967. – 136 с.
794414
   Манга: и тогда явился бог // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 5. – С. 12-14


  Із історії японської культури
794415
   Манга: формирование жанра // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 4. – С. 19-21


  Із історії японської культури
794416
  Буторин Д.А. Мангазейский ход / Д.А. Буторин, Б.Т. Воробьев. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 176с.
794417
  Белов М.И. Мангазея / М.И. Белов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 125-127
794418
   Мангазея. Мангазейский морской ход / М.И. Белов, О.В. Овсянников, В.Ф. Старков ; под ред. М.И. Белова ; НИИ, АН СССР, Ин-т археологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1. – 1980. – 163 с., [1] отд. л. ил. : ил.
794419
   Мангайм (Mannhaim) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 811-813. – ISBN 966-316-069-1
794420
  Трошина Світлана Мангальний сезон: безпека відпочинку гостей // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 60-65 : фото
794421
  Косач Ю.М. Мангаттанські ночі / Ю.М. Косач. – К., 1966. – 71с.
794422
  Гофман Г. Мангейм- Мадрид- Москва : Мемуары / Гейнц Гофман ; Перевод с нем. Л.К. Латышева и Ю.И. Куколева. – Москва : Воениздат, 1982. – 383 с., 17 л. ил. : портр.
794423
  Германская Мангеймский съезд Германской коммунистической партии 20-22 октября 1978 г : [Пер. с нем.] / Германская, коммунистическая партия (ФРГ). – Москва : Политиздат, 1979. – 368 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
794424
  Антипенко І. Мангер постане перед судом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12 лютого (№ 25). – С. 4


  В організації вбивства Катерини Гандзюк підозрюють голову Херсонсської обласної ради.
794425
  Цвеленьев М. Мангистау. Долгая дорога в чинках : источник бесконечного вдохновения // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 86-91 : фото
794426
  Задорнов Н.П. Мангму / Н.П. Задорнов. – Хабаровск, 1946. – 148с.
794427
  Коган А.Ш. Мангупская княжна / А.Ш. Коган. – Кишинёв, 1984. – 318с.
794428
  Житков Б.С. Мангуста / Б.С. Житков. – Москва, 1986. – 16с.
794429
  Есенберлин И. Мангыстауский фронт : романы / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1981. – 511 с.
794430
  Буренков В.М. Мангышлак / В.М. Буренков. – Алма-Ата : Кайнар, 1984. – 176с.
794431
  Омарбеков С. Мангышлакский говор казахского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Омарбеков С.; АНКаз.ССР. Ин-т яз. и лит. – Алма-Ата, 1960. – 22л.
794432
  Иманбаева А. Мангышлакский экспериментальный ботанический сад как центр интродукции растений в аридных условиях Западного Казахстана / А. Иманбаева, О. Косарева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 17-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статье представлена история становления, современное состояние и перспективы развития Мангышлакского экспериментального ботанического сада, занимающегося интродукцией растений в аридных условиях Западного Казахстана. На основе сравнительного анализа ...
794433
  Макашев А. Мангышлакское лето / А. Макашев. – Алма-Ата, 1978. – 83с.
794434
  Вовк В. Мандаля / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро, 1980. – 121с.
794435
  Вовк В. Мандаля / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро, 1980. – 128с.
794436
  Просяник Н.С. Мандарин - від ста бід один // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 6 : фото
794437
  Воронин С.А. Мандариновые корки : Повести и рассказы / С.А. Воронин. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 399с.
794438
  Андроникашвили Б.Б. Мандариновый берег : повести и рассказы / Борис Андроникашвили ; [худож. С. Соколов]. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 206 с. : ил.
794439
  Романюк П.В. Мандат депутата місцевої ради як елемент муніципальної демократії // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г.Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 33. – С. 58-75. – ISSN 1993-0941
794440
  Дробышевский С. Мандат и цели центральных банков: эволюция и уроки кризиса / С. Дробышевский, А. Киюцевская, П. Трунин // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 5-24 : табл., рис. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 0042-8736
794441
  Карев Г.А. Мандат капитан-лейтенанта Юникова : повести и рассказы / Г.А. Карев. – Одесса : Маяк, 1978. – 224с.
794442
  Макаров Р.В. Мандат Ліги Націй в Іраку - наслідок експансіоністської політики Великобританії // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 82-103. – ISSN 1682-671Х


  Історія появи та функціонування системи мандатів Ліги Націй на колишніх теринах Османської імперії на прикладі мандату Ліги Націй на території Іраку, що стало результатом експансіоністської політики Великобританії.
794443
  Мандельбаум М. Мандат Моді // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 травня (№ 89). – С. 8


  Нарендра Моді - новий прем"єр-міністр Індії.
794444
  Мельниченко В. Мандат плюс портфель // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 60-61. – ISSN 1812--514Х
794445
  Гриценко П. Мандат Президентові: гуманітарний вимір // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 2, 8-9
794446
  Вербицька Мар"яна Мандат чи посада // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55
794447
  Вербицька Мар"яна Мандат чи посада // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55
794448
  Лупало И.Г. Мандаты революции / И.Г. Лупало. – М., 1988. – 125с.
794449
   Мандебура Тамара Опанасівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 287. – ISBN 978-966-439-754-1
794450
  Кононенко Т.П. Мандевіль Бернард де // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 358-359. – ISBN 966-316-069-1
794451
  Сидоренко Віктор Мандельє-Ла-Напуль. Фестиваль мімози. Свято пухнастого сонечка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 46-47 : фото
794452
  Мандельштам О. Мандельштам : [Проза поэта] / О. Мандельштам. – Москва : Вагриус, 2000. – 224с. – ISBN 5-264-00421-8
794453
  Поморский А. Мандельштам в Польше // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 10 : Польша : литература факта. – С. 246-254. – ISSN 0130-6545
794454
  Оленев О. Мандельштам и Булгаков о городе Киеве: опыт сопоставления // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 145-154. – ISSN 1992-5557
794455
  Лотман М. Мандельштам и Пастернак: Попытка контрастивной поэтики / М. Лотман, 1993. – 176с.
794456
  Левченко В.В. Мандес Михайло Ілліч // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 100-101. – ISBN 978-966-02-8345-9
794457
  Жданов В.І. Манджос Андрій Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 101. – ISBN 978-966-02-8345-9
794458
  Комаров В.Л. Манджурская экспедиция 1896 г. / В.Л. Комаров. – 68 с.
794459
  Комаров В.Л. Манджурская экспедиция 1896 года / В.Л. Комаров : Типография В. Безобразова и Комп., 1896. – 68 с. – Отд. оттиск из Известий Императорского Русского Географического Общества, т. 34, вып. 2
794460
   Мандибура Віктор Омелянович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 287. – ISBN 978-966-439-754-1
794461
   МАНДРИ - знову найкращі! : Переможці туристичного сезону-2006! // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 58 : фото
794462
  Власенко Андрій Мандри апостолів : камо-грядеши? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 132-139 : Фото
794463
  Кісельова О. Мандри в пошуках України (про заходи бібліотек Кіровоградської області, присвячені 120-річчю від дня народження Є. Маланюка) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 15-18
794464
   МАНДРИ влаштували танці з туроператорами // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 56-57 : фото
794465
  Полторацький О.І. Мандри Гоголя : повість / О.І. Полторацький. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 278 с.
794466
  Гросевич Т. Мандри Гуменюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 107-108. – ISSN 0236-1477
794467
  Свіфт Д. Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів : роман / Джонатан Свіфт. – Київ : Дніпро, 1965. – 292 с. – (Бібліотека світової класики)
794468
  Свіфт Д. Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів : Роман / Д. Свіфт. – Київ : Дніпро, 1983. – 287с. – (Вершини світового письменства ; Т. 47)
794469
  Свіфт Д. Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів / Джонатан Свіфт; Перклад з англ. М.Іванова; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 334с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2537-1
794470
  Свіфт Д. Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спочатку лікаря, а потім капітана кількох кораблів: роман / Д. Свіфт. – 3-є вид. – Київ : Веселка, 1991. – 286с.
794471
  Свіфт Д. Мандри до різних далеких країн світу Люмюеля Гуллівера, спочатку лікаря, а потім капітана кількох кораблів: роман / Д. Свіфт. – Київ-Харків, 1935. – 529с.
794472
  Свіфт Д. Мандри до різних далеких країн світу Люмюеля Гуллівера, спочатку лікаря, а потім капітана кількох кораблів: роман / Д. Свіфт. – Київ, 1961. – 232с.
794473
  Свіфт Д. Мандри до різних далеких країн світу Люмюеля Гуллівера, спочатку лікаря, а потім капітана кількох кораблів: роман : пер. з анг. / Джонатан Свіфт. – Київ : Дніпро, 1968. – 375 с. : іл.
794474
  Свіфт Дж. Мандри до різних далеких країн світу Люмюеля Гуллівера, спочатку лікаря, а потім капітана кількох кораблів: роман : роман / Дж. Свіфт. – Київ : Веселка, 1976. – 231 с.
794475
  Коскін В. Мандри землею й небом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 13 квітня (№ 15). – С. 11


  Презентація книги Леоніда Томи "Оповіді Небесного Чоловіка".
794476
  Курченко Олена Мандри і враження Анжело Тондіні // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.68
794477
  Савчук М. Мандри книжковим світом : спогади книголюба / Микола Савчук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. – 79, [1] с., [3] арк. іл. : іл. – ISBN 978-617-7496-32-7


  У пр. № 1723436 напис: НБ ім. М. Максимовича з повагою автору. Підпис. 12.12.2018 р. м. Коломия
794478
  Чалова Ганна Мандри Лами // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 10-14 : фото
794479
  Горобець Марися Мандри Миколая // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 18-23 : фото
794480
  Стаховський Дмитро Мандри на Дністрі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 40-47 : Фото
794481
  Мартич Ю.М. Мандри на сусідню вулицю / Ю.М. Мартич. – К, 1981. – 140с.
794482
  Скуратівська Я. Мандри на території Оксани Забужко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 лютого (№ 28/29). – С. 23


  Книга О. Забужко "З мапи книг і людей".
794483
  Чадюк М. Мандри наших класиків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13 лютого (№ 26)


  Лекції керівниці туристичної компанії "Київські фрески" Анжели Савченко про те, як подорожували Михайло Драгоманов та Леся Українка.
794484
  Григорович- Барський Василь Мандри по святих місцях сходу з 1723 по 1747 рік / Григорович- Барський Василь; Пер. з давньоукраїнської Петро Білоус; За ред. М. Москаленка. – Київ : Основи, 2000. – 768 с. : іл. – ISBN 966-500-062-4
794485
  Нагорна О. Мандри публічними кадастровими картами світу // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 3. – С. 51-54
794486
  Горобець Марися Мандри сімейного холостяка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 18-23 : фото
794487
  Ореховський В.О. Мандри стародавніх єгиптян як найдавніший спосіб пізнання оточуючого світу // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (в рамках Року англійської мови в Україні) : 27-28 квіт. 2016 р. / "Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму", міжнар. наук.-практ. конф. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2016. – С. 31-35. – ISBN 978-617-604-077-4
794488
  Крук Г.Г. Мандри у пошуках дому : Поезії / Г.Г. Крук. – Львів : Каменяр, 1997. – 40с. – (Літературна премія ім. Богдана-Ігоря Антоновича "Привітання життя"). – ISBN 966-7255-03-4
794489
  Калинюшко О. Мандри як еміграція: літературний персонаж у пошуках самоідентичності (збірка оповідань Василя Махна "Дім у Бейтінг Голлов") // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 127-132. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
794490
  Ламонова О. Мандри, ігри та сни: про творчість Олени та Віктора Дерд // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 березня (№ 5/6)
794491
  Алчевська Х.О. Мандрівець : [Віpші] / Христя Алчевська. – [Харьков] : [Тип Р. Радомышельского], 1916. – 11 с.


  На обкладинці надпис чорним чорнилом: "В дар І-шій Харківській українській гімназії від учительки. року 1918-го"
794492
  Алчевська Х. Мандрівець // Встань, Сонце! / Алчевська Х.О. – [Харьков] : [Тип. Р. Радомышельского], 1916


  На обкладинці надпис чорним чорнилом: "В дар І-шій Харківській українській гімназії від учительки. року 1918-го"
794493
   Мандрівець. – Тернопіль, 1995
794494
   Мандрівець. – Тернопіль
№ 1. – 1995
794495
   Мандрівець. – Тернопіль
№ 2. – 1995
794496
   Мандрівець. – Тернопіль
№ 3. – 1995
794497
   Мандрівець. – Тернопіль
№ 4/5. – 1995
794498
   Мандрівець. – Тернопіль
№ 6"1995/1"1996. – 1995
794499
   Мандрівець. – Тернопіль
№ 2/3. – 1996
794500
   Мандрівець. – Тернопіль
№ 4/5. – 1996
794501
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 1. – 1998
794502
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 1. – 1999
794503
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 2. – 1999
794504
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 3. – 1999
794505
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 4. – 1999
794506
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 1993-
№ 1/2. – 2000
794507
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 1993-
№ 3/4. – 2000
794508
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 1993-
№ 5/6. – 2000
794509
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 1/2. – 2001
794510
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 1993-
№ 3/4. – 2001
794511
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 5/6. – 2001
794512
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 1. – 2002
794513
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 2. – 2002
794514
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 3. – 2002
794515
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 4. – 2002
794516
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 5. – 2002
794517
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 6. – 2002
794518
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 1. – 2003
794519
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 2. – 2003
794520
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 3. – 2003
794521
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 5. – 2003
794522
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль
№ 6. – 2003
794523
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 1993-
№ 1. – 2004
794524
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 1993-
№ 2. – 2004
794525
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 3. – 2004
794526
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 1993-
№ 4. – 2004
794527
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 1993-
№ 5. – 2004
794528
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 1993-
№ 6. – 2004
794529
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 1. – 2005. – 81 с.
794530
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 2. – 2005. – 80 с.
794531
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 3. – 2005. – 77 с.
794532
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 4. – 2005. – 87 с.
794533
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 5. – 2005. – 91 с.
794534
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 6. – 2005
794535
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 1. – 2006
794536
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 2. – 2006
794537
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 3. – 2006
794538
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 4. – 2006
794539
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 5. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
794540
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 6. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
794541
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 1. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
794542
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 2. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
794543
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 3. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
794544
   Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 4. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
794545
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 5. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
794546
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій. – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 6. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
794547
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 1. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
794548
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 2. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
794549
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 3. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
794550
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 4. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
794551
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 5. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
794552
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 6. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
794553
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 7 (78). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
794554
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 1 (79). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
794555
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 2 (80). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
794556
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 3 (81). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
794557
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 4 (82). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
794558
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 5 (83). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
794559
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 6 (84). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
794560
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 1 (85) січень-лютий. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
794561
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 2 (86) березень-квітень. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
794562
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 3 (87) травень-червень. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
794563
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 4 (88) липень-серпень. – 2010. – 92 с. – резюме укр., англ. мовами
794564
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 5 (89) вересень - жовтень. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
794565
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 6 (90) листопад - грудень. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
794566
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 1993-
№ 2 (92) березень-квітень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
794567
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 1993-
№ 3 ( 93 ) травень-червень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
794568
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 1993-
№ 4 (94), липень - серпень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
794569
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 1993-
№ 5 (95) вересень - жовтень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
794570
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
№ 6 (96) листопад - грудень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
794571
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 1993-
№ 1 (97) січень - лютий. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
794572
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 1993-
№ 2 (98) березень - квітень. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
794573
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 1993-
№ 3 (99) травень - червень. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
794574
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 1993-
№ 4 (100) липень - серпень. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
794575
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 1993-
№ 5 (101) вересень - жовтень. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
794576
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 1993-
№ 6 (102) листопад - грудень. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
794577
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 1993-
№ 1 (103), січень - лютий. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
794578
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 1993-
№ 2 (104), березень - квітень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
794579
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 1993-
№ 3 (105), травень - червень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
794580
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
№ 4 (106), липень - серпень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
794581
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 1993-
№ 5 (107), вересень - жовтень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
794582
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
№ 6 (108), листопад - грудень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
794583
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
№ 1 (109), січень - лютий. – 2014. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
794584
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
№ 2 (110), березень - квітень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
794585
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
№ 3 (111), травень - червень. – 2014. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
794586
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
№ 4 (112), липень - серпень. – 2014. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
794587
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
№ 5 (113), вересень - жовтень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
794588
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
№ 6 (113), листопад - грудень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
794589
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
№ 1 (115), січень - лютий. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
794590
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
№ 2 (116), березень - квітень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
794591
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
№ 3 (117). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
794592
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
№ 4 (118). – 2015. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
794593
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
№ 5 (119). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
794594
   Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
№ 6 (120). – 2015. – 70 с. – Резюме укр., англ. мовами
794595
  Лазарук М. Мандрівець із цісарської дороги : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 17-20. – ISSN 0868-4790


  Із нової поетичної збірки
794596
  Шовкопляс Г.М. Мандрівка в глибину віків / Г.М. Шовкопляс, І.Г. Шовкопляс. – К., 1968. – 176с.
794597
  Чак Є.Д. Мандрівка в країну слова / Є.Д. Чак. – К., 1981. – 104с.
794598
  Чак Є.Д. Мандрівка в країну слова / Є.Д. Чак. – К., 1986. – 167с.
794599
  Білоус Д. Мандрівка в Країну Чеснот : вірші для батьків та дітей / Дмитро Білоус. – Київ : Альтерпрес, 2005. – 259, [1] с. : портр. – (Серія "Літературна спадщина"). – ISBN 966-542-278-2
794600
  Рильський М.Т. Мандрівка в молодість / М.Т. Рильський. – Київ, 1944. – 120с.
794601
  Мусієнко Д.М. Мандрівка в молодість / Д.М. Мусієнко. – К., 1987. – 56с.
794602
  Олійник О. Мандрівка в молодість // Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 2015. – № 4 (72), жовтень - грудень. – С. 161-163
794603
  Рильський Б.М. Мандрівка в молодість батька / Б.М. Рильський. – 2-вид., доп. – Київ : ВАТ "Київська правда", 2004. – 144с. – ISBN 966-7270-38-6
794604
  Білкун М.В. Мандрівка в прийдешній день : повісті / М.В. Білкун. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 282 с.
794605
  Гальперін Ф.Я. Мандрівка в спорт / Ф.Я. Гальперін. – К, 1967. – 157с.
794606
  Буркут К. Мандрівка вихідного дня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 -16 лютого (№ 28/29). – С. 13


  Самбір і Нагуєвичі - мальовнича забудова, релігійні пам"ятки і мала батьківщина класика.
794607
  Карпенко Л.В. Мандрівка до лісу (Розробка онлайн-заняття для дітей дошкільного віку) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 11-12 : фото
794608
  Штейгер О. Мандрівка до моря / О. Штейгер. – Київ, 1964. – 177с.
794609
  Ганюкова К. Мандрівка до пекла: функціонквання міфу про потойбічний світ у творчості Данте, І. Котляревського та О. Стороженка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 36-45
794610
  Буркут К. Мандрівка до Підгорецького замку спороджено протягом 1635-1640 рр. // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: М.І. Григорчук, Б.В. Гриньов, І.І. Гук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 17, № 4 (96), липень - сепрень. – С. 62-63. – ISSN 1819-7329
794611
  Роженко Микола Мандрівка до пташиного раю: Нижньодністровський національний природний парк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (116), липень - серпень. – С. 14-18 : фото
794612
  Гаврилів Т. Мандрівка до себе. "Голоси Марракешу" Еліаса Канетті // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 15-21. – ISBN 978-966-02-6024-5
794613
  Музиченко Я. Мандрівка до царства правди // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.5-8


  З історії кобзарства на Україні
794614
  Ковінька О.І. Мандрівка з віником / О.І. Ковінька. – Київ, 1970. – 78с.
794615
  Кінсела П. Мандрівка на Kon-Tiki // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 7, листопад - грудень. – С. 60-65


  Перша мандрівка Тура Геєрдала. Року 1947-го Тур Геєрдал зібрав команду відчайдухів і гайнув на бальсовому плоту з Америки через Тихий океан у Полінезію. Навіщо? З суто науковою метою. Кон-Тікі - пліт з бальсових колод, на якому Тур Хеєрдал і п"ять його ...
794616
  Коротич В.О. Мандрівка на край світу : нарис / В.О. Коротич. – Київ : Молодь, 1974. – 102 с.
794617
  Миклухо-Маклай Мандрівка на Нову Гвінею / Миклухо-Маклай. – Київ : Веселка, 1965. – 308с.
794618
  Слапчук В. Мандрівка на рожевому дирижаблі : Фрагмент із роману "Осінь за щекою" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2004. – № 5/6. – С.50-64. – ISSN 0868-4790
794619
  Столяров Г.П. Мандрівка пам"ятними місцями Христофора Колумба // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 46-47 : фото
794620
  Кухта В. Мандрівка поета. Два вірші на двадцяти двох мовах // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 243-247


  Довідка про автора: Член Національної спілки письменників України, Асоціації українських письменників, Національної спілки журналістів України, редактор літературно-мистецьких, історико-краєзнавчих видань, автор одинадцяти поетичних і п"яти ...
794621
  Задорожний М.П. Мандрівка старовинним парком у Корсуні-Шевченківському // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 44-48 : фото
794622
  Мамалига А. Мандрівка століть - печать її духу // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 310-313. – Бібліогр.: Літ.: с. 309-310; 16 п.
794623
  Мамалига А. Мандрівка століть - печать її духу // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 170-171
794624
  Петринка Людмила Мандрівка Стрийським парком. Пішохідна екскурсія екологічною стежкою : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 27-31 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
794625
  Якимчук Н. Мандрівка у дивосвіт фентезі. За твором Джона Рональда Руела Толкієна (Толкіна) "Гобіт, або Мандрівка за Імлисті гори". // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень 2021. – С. 23-27
794626
  Проценко О. Мандрівка у свято безнадії і самотності : (проблема духовного змертвіння особистості у романі Є. Пашковського "Свято") // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 93-97. – (Філологічні науки)
794627
  Мазуренко О. Мандрівка шляхами Геродота та Святослава Хороброго (Національний природний парк "Білобережжя Святослава") // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 15-18 : фото
794628
   Мандрівками століть. – Київ, 1972. – 208с.
794629
  Родаченко І.Ю. Мандрівки Василя Барського / І.Ю. Родаченко. – Київ : [б. в.], 1967. – 182 с.
794630
   Мандрівки Давида Лівінгстона по Африці з 1840 по 1856 рік. – Київ : Молодий більшовик, 1935. – 253с.
794631
  Анищенко К.Р. Мандрівки до Південного Бігуна : попул. нарис з портр. та схемами / К. Анищенко. – Харків : Держвидав України, 1929. – 187 с.
794632
  Лященко О. Мандрівки крізь "каталог речей" = Олександру Астаф"єву - 60 // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 176-180. – ISBN 978-966-2763-27-0
794633
  Ільчук В. Мандрівки птахів до вирію // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (143), жовтень - листопад - грудень. – С. 42-43
794634
  Костенко Л.В. Мандрівки серця : поезії / Л.В. Костенко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 111 с.
794635
  Круглова В. Мандрівна наука, або Як каразінці знання популяризували // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 11


  "COGNOSCERE. DOCERE. ERUDIRE"... Три слова, які кожен випускник, студент чи викладач Харківського національного університету імені В. Каразіна добре знає й розуміє. Бо ж це написано на університетському гербі. Проте "ПІЗНАВАТИ. НАВЧАТИ. ПРОСВІЩАТИ", ...
794636
  Васьків М. Мандрівний нарис як спосіб пізнання іншого й самого себе // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
794637
  Войцехівський Б. Мандрівний Предтеча-Любомудр // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 296-301. – ISSN 0869-3595
794638
  Будько Євген Мандрівний проректор // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 118-121 : фото
794639
  Сіренко М. Мандрівний романтик // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4)


  До 90-річчя ювілею з дня народження Леоніда Тенюка. Согади.
794640
   Мандрівний турсалон // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 24-26 : фото
794641
  Знаменщикова В. Мандрівний філософ Григорій Сковорода та лебединський край // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
794642
  Поліщук Лариса Мандрівний філософ, чи простий інсект? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 132-134. – ISSN 0130-5212
794643
  Кульова В. Мандрівник-паломник Василь Барський // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 101-102
794644
  Первомайський Л.С. Мандрівник : оповідання / Л.С. Первомайський. – Київ ; Харків : ДВУ, 1935. – 115 с.
794645
  Смольницька О.О. Мандрівник : поезії / Ольга Смольницька. – Симферополь : Кримнавчпеддержвмдав, 2011. – 399, [1] с. – ISBN 978-966-354-426-7


  У пр.№ 1739338 напис: Юному, але зрілому друховно поетові Мирославу Бугрову з побажанням і надалі готувати шляхи в країну Її Величності Поезії. Твоя колега. Оля. Підпис. Орнаменти взяла з Черкаського рушника (бджоли і виноград)
794646
  Базар В.Я. Мандрівник / Володимир Базар. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 88 с., [4] арк. фот. : фот. – ISBN 978-966-924-176-4


  У пр. № 1714606 напис: Від автора. 15.01.2016. Підпис. Ми найкращі, вірте у це !!!.
794647
  Григорчук Ю. Мандрівник (HOMO VIATOR) - герой повістей Віри Вовк // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 53-57. – ISSN 0130-5263


  У статті висвітлено образ мандрівника, репрезентований у прозі сучасної української письменниці з Бразилії Віри Вовк. Розкрито багатоіпостасність художнього втілення цього образу, його ідейно-естетичне наповнення, особливості творення. Виокремлено ...
794648
   Мандрівник і риболов : природа у творчості Володимира Свідзінського й Максима Рильського. – Київ : Факт, 2003. – 349, [3] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Літературний проект "Текст+контекст". Знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-664-076-7
794649
  Синько О. Мандрівник у нескінченному просторі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 6. – С.2-3. – ISSN 0868-9644


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
794650
  Шевченко В.О. Мандрівник, астрономо-геодезист Михайло-Павлович Вронченко : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 41-43 : Фото
794651
  Цимбал Я. Мандрівник, мислитель і філософ // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 43 (415), 30.10- 5.11.2015 р. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  За своє коротке життя Майк Йогансен устиг побувати в дуже багатьох іпостасях.
794652
  Крушинський Андрій Мандрівник, мудрець, байкар, поет / матеріал підгот. А. Крушинський // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-47. – Бібліогр. в кінці ст.
794653
  Трублаїні М. Мандрівники / М. Трублаїні. – Одеса : Дитвидав, 1938. – 192с.
794654
  Козланюк П.С. Мандрівники : повість-казка / П.С. Козланюк. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 78 с.
794655
  Козланюк П.С. Мандрівники : повість-казка / П.С. Козланюк. – Львів, 1955. – 96 с.
794656
  Трублаїні М. Мандрівники : повість / Микола Трублаїні. – Київ : Державне видавництво дитячої літератури УРСР, 1957. – 208 с.
794657
  Козланюк П.С. Мандрівники : повість-казка / П.С. Козланюк. – Львів, 1979. – 94 с.
794658
  Косинська Ю. Мандрівники XX століття / Юлія Косинська, Олег Крук. – [Б. м. : б. в.], 2018. – 96, [4] с. : іл.
794659
  Слободян Петро Михайлович Мандрівники на роздоріжжі : [інтерв"ю з головою правління Українського закритого акціонерного товариства по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур", доктором філософії та заслуженим працівником культури П.М. Слободяном] // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-41. – ISSN 0130-5212
794660
  Панченко П.М. Мандрівники. Сонети. / П.М. Панченко. – К., 1965. – 87с.
794661
   Мандрівниця поза часом і простором. До 75-річчя від дня народження Л.А. Палій // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2001. – на 2001 рік. – С. 96-97
794662
  Гамсун Кнут Мандрівні дні / Гамсун Кнут. – Київ, 1926. – 79с.
794663
  Василишин О.М. Мандрівні друкарні (першої половини XVII ст.) // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 2 (52). – С. 50-53. – ISSN 0554-4866
794664
  Мойсишин В. Мандрівні есеї / Василь Мойсишин. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2023. – 191, [1] с. : портр., кольор. іл. – ISBN 978-966-668-578-3
794665
  Шолом-Алейхем Мандрівні зірки : роман / Шолом-Алейхем. – Київ, 1963. – 466 с.
794666
  Мелешкіна І. Мандрівні зорі в Україні. Сторінки історії єврейського театру / Ірина Мелешкіна ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 302, [2] с., [21] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 293-303. – ISBN 978-966-378-672-8
794667
  Мушкетик Л.Г. Мандрівні мотиви в українському фольклорі про угорського короля Матяша Корвіна (казка "про Матяша та Поган-дівча") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 259-267. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто міжнародні мандрівні мотиви в західноукраїнському фольклорі про відомого угорського правителя середньовіччя короля Матяша Корвіна, зокрема на прикладі чарівної казки "Про Матяша та Поган-дівча". Простежено походження окремих сюжетів ...
794668
  Іршад Улла Хан Мандрувати до Тебе мій Боже нелегко: з книжки "Стихії" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 23. – ISSN 0320-8370
794669
  Біленький С. Мандрувати й описувати: биті шляхи культури під імперським поглядом // Критика. – Київ, 2001. – Червень, (число 6). – С. 24-28


  Подорожня література різних жанрів.
794670
   Мандруймо разом із зірками! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 74-77 : фото. – ISSN 1998-8044
794671
  Птахів Семен Мандруймо Україною, підтримуймо рок-культуру! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 1. – С. 58-59 : фото. – ISSN 1998-8044
794672
  Степанів В.С. Мандруйте по Дніпру та його притоках / В.С. Степанів, І.В. Смирнов. – Київ, 1982. – 158с.
794673
   Мандруючи світами і віками = Traveling through the worlds and the ages : зб. на пошану Юрія Пелешенка / під ред. Ігоря Набитовича. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2016. – 331, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7401-36
794674
  Цибульський Борис Мандруючі побратими : (Стежки перста Господнього): Поовість / Цибульський Борис. – Париж, 1962. – 103с. : іл.
794675
  Легкий З. Мане і жінка, що танцює // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 161-171. – ISSN 08-68-4790-1
794676
  Барская А.Г. Мане, Эдуард : (альбом репродукций) / А.Г. Барская ; сост. и авт. предисл. А. Барская. – Москва : [Б. и.], 1961. – 12 с.
794677
   Мане, Эдуард. Выставка "Восемь картин из музея д"Орсе (Лувр)". Ленинград. 1985. – Л., 1985. – 27с.
794678
  Радзівіл В.Я. Маневицько-Степанська кільцева тектоно-магматична структура: особливості будови й еволюції // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 75-85 : схема. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0367-4290
794679
  Подшивалов И.А. Маневр адмирала Рожественского: был ли шанс у командира обреченной эскадры? // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3 (599). – С. 33-37. – ISSN 0321-0626
794680
  Лончаков Юрий Маневр перед стыковкой : фотоконкурс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 16. – ISSN 1029-5828
794681
  Питюлич М.И. Маневр трудовыми ресурсами / М.И. Питюлич. – Ужгород, 1990. – 66с.
794682
  Таранець С.В. Маневреність і точність - ключові вимоги до застосування ВС ЗСУ у конфлікттах сучасності // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 17-18
794683
  Игнатенко Е.И. Маневренность атомных энергоблоков с реакторами типа ВВЭР / Е.И. Игнатенко, Ю.Н. Пыткин. – М., 1985. – 85с.
794684
  Коленковский А. Маневренный период первой мировой империалистической войны 1914 г. / А. Коленковский. – М., 1940. – 367с.
794685
   Маневри. – Х., 1931. – 124с.
794686
  Райхель Ю. Маневри довкола Придністров"я // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7 липня (№ 117). – С. 8


  Чому Москва не має наміру відпускати Тирасполь.
794687
  Марциновський А. Маневри з європейським вибором: як пропишуть мрії України в документах Східного партнерства // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 9. – ISSN 1992-9277
794688
  Алексеев К.Б. Маневрирование космических аппаратов / К.Б. Алексеев. – Москва, 1970. – 416с.
794689
   Маневрове. – Х., 1930. – 94с.
794690
   Маневры "Двина". – Минск, 1970. – 394с.
794691
  Молева Н.М. Манеж год 1962 / Н.М. Молева. – Москва, 1989. – 268 с.
794692
  Кофанов И.Т. Манеральное сырье в экономике развивающихся стран / И.Т. Кофанов. – М, 1988. – 168с.
794693
  Гривнина А.С. Манес. / А.С. Гривнина. – М.-Л., 1960. – 50с.
794694
   Манжола Володимир Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 287-288. – ISBN 978-966-439-754-1
794695
  Капелюшний В.П. Манжола Володимир Андрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 119. – ISBN 978-966-02-8345-9
794696
  Мери В. Манильский канат / В. Мери. – М., 1965. – 127с.
794697
  Мери В. Манильский канат. Квиты. Рассказы / Вейо Мери // Сквозит изо всех дверей / Э. Йоенпелто. – Москва : Художественная литература, 1980. – С. 379-593. – (Библиотека финской литературs)
794698
  Мартин Дэвид Манипулирование встречами : Как добиться чего Вы хотите,когда Вы этого хотите / Мартин Дэвид. – Минск : Амалфея, 1997. – 192 с. – (Стратегия успеха). – ISBN 985-6015-27-8
794699
  Подшивайлова А.М. Манипулятивное воздействие в политическом дискурсе : монография / А.М. Подшивайлова ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Київський університет, 2013. – 431, [1] с. – Библиогр.: с. 394-429. – ISBN 978-966-439-680-3
794700
  Фаткуллина Ф.Г. Манипулятивные приемы в рекламном дискурсе // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 7. – С. 106-113. – (Серія : Філологія)
794701
  Горовая С.В. Манипулятивные технологии в современных информационных процессах и проблемы их нейтрализации // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 67-78. – ISSN 2224-1825


  В статье рассматриваются внешние негативные информационные влияния на национальное информационное пространство Украины, возможности библиотечной системы для нейтрализации данных влияний, отбора ресурсов глобального информационного пространства для ...
794702
  Етимян Л.Г. Манипулятивные технологии и их использование в современной политической жизни России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 11 (53). – С. 15-17. – ISSN 1812-8696
794703
  Шашков И.А. Манипулятивные технологии, используемые на религиозных сайтах: коммуникативно-прагматический аспект // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 341-349. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
794704
  Василенко Н.В. Манипуляторная игра в коммуникативной стратегии поощрения / Н.В. Василенко, асп. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 103-109
794705
   Манипуляторы. – М., 1978. – 135с.
794706
  Петров Б.А. Манипуляторы / Б.А. Петров. – Л., 1984. – 238с.
794707
  Шиллер Г. Манипуляторы сознанием / Г. Шиллер. – Москва : Мысль, 1980. – 326с.
794708
  Дерягина М.А. Манипуляционная активность приматов / М.А. Дерягина. – Москва : Наука, 1986. – 109с.
794709
  Попов Е.П. Манипуляционные работы. / Е.П. Попов. – М, 1978. – 398с.
794710
  Черноусько Ф.Л. Манипуляционные работы. / Ф.Л. Черноусько. – Москва : Наука, 1989. – 363с.
794711
  Кобринский А.А. Манипуляционные системы роботов / А.А. Кобринский, А.Е. Кобринский. – М, 1985. – 343с.
794712
   Манипуляционные системы роботов. – М., 1989. – 470с.
794713
  Бернейс Э. Манипуляция общественным мнением: как и почему // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 4 (130). – С. 149-159. – ISSN 0321-2017
794714
  Завитневич В.З. Манифест 17 октября в историческом освещении / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1906. – 48 с. – Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии. 1906, т. 1. № 2. с. 253-300
794715
  Афанасьева В.И. Манифест 1812 года - первый российский Закон об охране авторских прав // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 14-16. – ISSN 1812-3805
794716
  Завитневич В.З. Манифест 19 февраля в его историческом освещении / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1911. – 41 с. – Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии. 1911, т. 2, № 5, с. 55-94
794717
   Манифест ИФЛА о цифровых библиотеках // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 3 (398), май - июнь. – С. 153-156. – ISSN 0869-6020


  Приводится вторая редакция Манифеста, одобренного ЮНЕСКО в 2011 году в качестве официального документа этой международной организации - самой авторитетной в сфере образования, науки и культуры.
794718
   Манифест ИФЛА об Интернете (версия 2014) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 91-92. – ISSN 0869-608Х
794719
   Манифест Коммунистического интернационала к пролетариям всего мира. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 14 с.
794720
  Обичкин Г.Д. Манифест Коммунистической партии -- программный документ марксизма. / Г. Обичкин. – Москва : Московский рабочий, 1952. – 55 с. – (В помощь изучающим произведения классиков марксизма-ленинизма)
794721
  Маркс К. Манифест Коммунистической партии / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва : Политиздат, 1963. – 72 с.
794722
  Маркс К. Манифест Коммунистической партии / К. Маркс и Ф. Энгельс. – Москва : Политиздат, 1973. – 128 с. : 2 портр.
794723
  Маркс К. Манифест Коммунистической партии / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М : Политиздат, 1986. – 63с.
794724
  Мир Джалал Манифест молодого человека : повесть / Мир Джалал. – Москва : Советский писатель, 1946. – 196 с.
794725
  Мир Джалал Манифест молодого человека : повесть / Мир Джалал. – Москва : Детгиз, 1957. – 198 с.
794726
   Манифест Николая II. – [СПб], 1904. – 28 с.
794727
  Мунье Эмманюэль Манифест персонализма / Мунье Эмманюэль; Пер.с фр.И.С.Вдовиной,В.М.Володина. – Москва : Республика, 1999. – 559с. – (Мыслители ХХ века). – ISBN 5-250-02694-Х
794728
  Тихонов В. Манифест федерализма, или путь к демократическому государству / Виктор Тихонов. – Луганск, 2004. – 64 с.
794729
   Манифест Центрального Совета Фронта Народной Демократии. – Бухарест, 1952. – 38с.
794730
  Христов А. Манифестот на главниот штаб на нов и по на Македониjа - политичка програмска декларациjа на революциjата : Предаванье на свечениот собир по повод 40-годишнината од издаваньето на манифестот на главниот штаб на нов и по Македониjа, Одржан на 18 октомври 1983 година / А. Христов. – Скопjе, 1984. – 20 с.
794731
   Манифесты и программы русский футуристов. – Мюнхен, 1967. – 182 с.
794732
  Овчинников Р.В. Манифесты и указы / Р.В. Овчинников. – М., 1980. – 280с.
794733
  Палицын Н.А. Манифесты, написанные Шишковым в Отечественную войну, и патриотическое их значение / [Н.А. Палицын]. – [Б. м.] : [Б. и.], 1912. – 447-491 с. – Автор в конце текста. - Без тит. л. и. обл. - Отд. оттиск: Русская старина. 1912
794734
  Эйзерман К. Мания величия : (записки из желтого дома) ; Психо-патологический этюд / Карл Эйзерман. – Харьков : Типолитогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1900. – [2], 64 с.
794735
  Аксючиц В. Мания терроризма // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 4. – С. 84-86


  Витоки тероризму
794736
  Грузин В.М. Манівці і перехрестя / В.М. Грузин. – К., 1986. – 171с.
794737
   МАНівці отримали доступ до даних європейських супутників // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 8 лютого (№ 26). – С. 6


  Національний центр "Мала академія наук України" отримав статус Академія Copernicus. На фото - випускниця МАН, студентка КНУ ім. Т. Шевченка - , Є. Фарафонова створила інтерактивну карту несанкціонованих сміттезвалищ Києва.
794738
  Білівітіна Л. Манінулитивний пилив в політичній рекламі // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 368-370
794739
  Гон М. Маніпулювання "іншістю" в політичному конфлікті (на прикладі революції честі і гідності в Україні) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 9-21. – (Думка). – ISSN 2304-7410
794740
  Дорошенко В.А. Маніпулювання в засобах масової інформації. Сенсаційність // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 157-161
794741
  Соколов М.Ю. Маніпулювання засобами масової інформації з боку владних структур під час збройних конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 184-189.
794742
  Рудницька Н.М. Маніпулювання ідеологемами у радянському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 443-450


  Оскільки тоталітарна мова слугувала засобом формування ідеологізованої свідомості радянської людини, перекладна література підлягала ідеологічній адаптації, яка заради забезпечення бажаного впливу на читача штучно наближала перекладені твори до ...
794743
  Лозовий В.С. Маніпулювання історією Великої Вітчизняної війни як складова пропагандистської кампанії проти України // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 282-289. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
794744
  Романенко Ю.В. Маніпулювання макроідентичністю в масових комунікаціях: до постановки проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 89-95. – ISSN 2077-1800
794745
  Уханова Н.С. Маніпулювання масовою політичною свідомістю: інформаційно-психологічний і правовий аспекти // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 43-48
794746
  Гойман О.О. Маніпулювання масовою свідомістю в умовах гібридної віни // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 50-56. – ISSN 2077-1800
794747
  Карпець А. Маніпулювання масовою свідомістю на прикладі революцій у Грузії та Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 129-133
794748
  Бородіна О.Б. Маніпулювання масовою свідомістю японців у період раннього Сьова (1926-1941 рр.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – № 908. – С. 169-179. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 0453-8048
794749
  Моісеєнко О.Ю. Маніпулювання образом "Київської Русі" в англомовних публікаціях російського медіаресурсу Russia Today (RT) / О.Ю. Моісеєнко, Д.М. Мазін // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін- т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 3 (70). – С. 16-28. – ISSN 2520-6397


  Здійснено лінгвістичний аналіз стратегій репрезентацій та маніпулювання образом середньовічної держави "Київська Русь" на матеріалі публікацій англомовного російського медіавидання "Russia Today". Крізь призму медійних фреймів виявлено мовні та ...
794750
  Курчіна Т.О. Маніпулювання особистістю на рівні ідентичності:загальний концепт проблеми // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 92. – С. 82-91
794751
  Коваль Олександр Анатолійович Маніпулювання релігійною свідомістю: сутність і засоби : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Коваль О. А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 185 л. + Додатки: л.176-186. – Бібліогр.: л.157-175
794752
  Коваль О.А. Маніпулювання релігійною свідомістю: сутність і засоби : Автореф.дис. ...канд. філос. наук: 09.00.11 / Олександр Анатолійович Коваль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 4 назви
794753
  Брижко В.М. Маніпулювання свідомістю людини у проблемі упорядкування інформаційних відносин // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 19-33
794754
  Присяжнюк М.М. Маніпулювання свідомістю як технології досягнення влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 94-97. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  Викладено аналіз впливу технологій маніпулювання масовою свідомістю для досягнення політичної влади. The article is devoted to the analysis of influencing of technologies of mass consciousness manipulation for achievement of political power.
794755
  Абрамов Ф.В. Маніпулювання суспільними настроями як чинник неефективності неформальних правил // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 8-13. – ISSN 2222-4459
794756
  Младьонова О.Д. Маніпулювання суспільною свідомістю як технологія ведення інформаційної війни // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 79-82. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
794757
  Постригань Г.В. Маніпулювання як політична дія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)


  Розглядаються особливості політичного маніпулювання в умовах сучасного суспільства.
794758
  Луценко А.В. Маніпулювання як чинник м"якого впливу у зовнішньополітичних стратегіях США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.153-157. – Бібліогр. в кінці ст.
794759
  Франко І.Я. Маніпулянтка : Оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Ч. 2-а. – 1925. – 92с.
794760
  Франко І.Я. Маніпулянтка і інші оповідання / І.Я. Франко. – Львів : Накл. Антона Хойнацького, 1904. – 194с.
794761
  Франко І.Я. Маніпулянтка й інші оповідання / Іван Франко. – Львів : Накл. укр.-русь.вид.спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського], 1906. – 194 с. – (Літ.-Наук. Б-ка Укр.-Руської Видавн. Спілки. ; Сер. 1; Ч. 108)


  Зміст: Манїпулянтка; Лесишина челядь; Між добрими людьми; Чи вдуріла
794762
  Чаплак Я.В. Маніпулятивна імітаційна діяльність як один із критеріїв визначення кризового суспільства / Я.В. Чаплак, С.І. Собкова, Ю.В. Собков // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 128-135. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
794763
  Рожкова І.Г. Маніпулятивна природа рекламного слогану (на матеріалі сучасної новогрецької мови) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 2 (138). – С. 230-236
794764
  Макляк Н.В. Маніпулятивна семантика новин у медіаперекладі кризової доби // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 186-191. – Бібліогр.: Літ.: с. 191; 9 назв+23 п.


  У статті досліджується відтворення маніпулятивної семантики новинних текстів на матеріалі франкомовних та україномовних новин. В статье исследуется воспроизведение манипулятивной семантики новостийных текстов на материале франкоязычных и ...
794765
  Постригань Г.Ф. Маніпулятивна складова віртуалізації політики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 252-254
794766
  Семенюта Т.В. Маніпулятивна складова у зовнішньополітичній стратегії Дж. Буша-молодшого // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 170-174
794767
  Лучик Ю. Маніпулятивне використання міжнародно-правової лексики та фразеології в матеріалах засобів масової інформації // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 270-277


  У статті розглянуто специфіку використання лексики та фразеології міжнародно-правового характеру в матеріалах сучасних мас-медіа. Досліджено сутність поняття "маніпуляція", його технологій та інструментарію, наведено приклади маніпулятивного вживання ...
794768
  Ячний А.М. Маніпулятивне спрямування трансформацій ментальності в сучасному українському суспільстві // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 377-380. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
794769
  Колісник Ю. Маніпулятивний вплив журнальної періодики УРСР на свідомість громадян // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 278-295. – ISSN 1561-6224
794770
  Мельник В.Я. Маніпулятивний вплив зарубіжних ЗМК на українським політичний простір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 362-371
794771
  Микитів О.Ю. Маніпулятивний вплив ЗМІ на культуру та свідомість людини // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 173-176


  Розглядаються проблеми засобів масової інформації у державі, а також які маніпулятивні впливи на громадськість ними застосовуються. Робиться грунтовний аналіз сучасного стану друкованих видань та каналів мас-медіа. The problems of mass media in ...
794772
  Щетініна Л.В. Маніпулятивний вплив масмедіа: механізм, наслідки та рекомендації щодо протидії / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, О.А. Труш // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – С. 246-252. – ISSN 2222-4459
794773
  Голубовська І.О. Маніпулятивний дискурс як інституціональний: сучасність vs античність / І.О. Голубовська, О.В. Левко, А.С. Поліщук // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 9-30. – ISSN 0027-2833
794774
  Найчук А.А. Маніпулятивний інструментарій політичної мови // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 251-265


  Аналізується маніпулятивний потенціал політичної мови та механізми реалізації даного функціонального аспекту. Анализируется манипулятивный потенциал политического языка и механизмы реализации данного функционального аспекта. This article deals with ...
794775
  Бебик В.М. Маніпулятивний інформаційно-комунікаційиий менеджмент в системі соціальних комунікацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 25-40
794776
  Северинчик О.П. Маніпулятивний контекст буття когнітивного простору інформаційного суспільства // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 58-65. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
794777
  Пожидаєва І.В. Маніпулятивний потенціал дейктичних займенників другої особи в блог-комунікації (на прикладах фрагментів російсько-, франко- і україномовних блогів) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – C. 122-127. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
794778
  Волкова Л.М. Маніпулятивний потенціал дискурсивних маркерів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 15-18. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
794779
  Дмитрук О.В. Маніпулятивний потенціал неологізмів, що належать до воєнної лексики // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 90-95


  Стаття присвячена розгляду особливостей функціонування новоствореної лексики, що належить до тематичного кола "війна", з огляду на ії потенціал впливати на свідомість реципієнта. Розглядається широкий спектр неологізмів, аналізуються особливості ...
794780
  Дмитрук О.В. Маніпулятивний потенціал неологізмів, що належать до тематичного кола "тероризм" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 147-153


  Стаття присвячена розгляду особливостей функціонування новоствореної лексики. що належить до тематичного кола "тероризм", з огляду на певних ії потенціал впливати на свідомість реципієнта. Розглядається історія створення певних неологізмів, ...
794781
  Петренко В.В. Маніпулятивний потенціал політичної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
794782
  Кондратюк В Н. Маніпулятивний потенціал тактик фальшивого узагальнення та "навішування ярликів" у контексті інформаційної війни // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 280-291. – ISSN 2520-6397


  Розглядається маніпулятивний потенціал мовних тактик фальшивого узагальнення та "навішування ярликів" як продуктивних засобів об"єкти- вації дискредитативної стратегії інформування аудиторії сучасними ЗМІ в умовах "інформаційної ...
794783
  Ніколаєнко Н. Маніпулятивний характер російських засобів масової комунікації в умовах російсько-української гібридної війни / Н. Ніколаєнко, Ю. Василевич, О. Комарчук // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 93-104. – ISSN 2522-1663
794784
  Пархомчук Т. Маніпулятивні "єдині новини" як детектор лайна. Чому Зе-влада досі тримається за телемарафон // Україна молода. – Київ, 2022. – 19 жовтня (№ 31). – С. 4


  Чому в час найвищої точки битви за українську істину, за свою долю доводиться ще раз нагадувати азбучні істини про роль і місце журналістики? Чому наразі вона спотворена й викривлена волею високих керманичів? Чому влада вперто ще більше ускладнює все ...
794785
  Пірен М.І. Маніпулятивні впливи професійно-духовного лідерства та управлінської культури владної еліти - шлях до успішності реформ в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 3 (86). – С. 5-9. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (86)). – ISSN 2310-2837
794786
  Максимець В. Маніпулятивні механізми впливу, ефективність їхнього застосування сучасними іноземними та українськими політичними лідерами / В. Максимець, М. Орел // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 65-80. – ISSN 2522-1663
794787
  Голік О. Маніпулятивні ознаки оманливої реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 52-55. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається поняття "оманлива реклама" як один із основних інструментів маніпуляції споживачів у рекламі. Зазначено, що поняття "оманлива реклама" є універсальним для узагальнення різних проявів використання маніпулятивних прийомів у рекламному ...
794788
  Суровцева І. Маніпулятивні парадокси "Оксамитового" тоталітаризму // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 53-57. – ISBN 978-617-7196-23-4
794789
  Левко О.В. Маніпулятивні прийоми в українському релігійному медіадискурсі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 44-55. – ISSN 2311-2697


  У статті досліджено засоби мовленнєвого впливу в українському релігійному медіадискурсі, здійснено аналіз маніпулятивних прийомів у медійних текстах міжконфесійної тематики, визначено тенденційність висвітлення міжцерковних відносин у релігійних ЗМІ. ...
794790
  Дмитрук О.В. Маніпулятивні прийоми у сучасних ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 143-150. – ISBN 966-581-388-9
794791
  Лукасевич О.А. Маніпулятивні прийоми: особливості використання у міжособистісному спілкуванні / О.А. Лукасевич, Ю.В. Титар // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 114-119. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2310-4368
794792
  Коротаєва К. Маніпулятивні психотехнології у підготовці сучасних військових операцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 245-246
794793
  Александров П. Маніпулятивні спецоперації в новітніх електронних ЗМІ України. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 221-228
794794
  Дмитрук О.В. Маніпулятивні стратегії в міжособистісному спілкуванні ( на матеріалі сучасних англомовних серіалів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 21-30


  Стаття присвячена дослідженню мовних засобів, що використовуються комунікантами у міжособистісному спілкуванні для маніпулювання свідомістю адресата з метою досягнення бажаної мети. Статья посвящена исследованию языковых средств, которые используются ...
794795
  Дмитрук О.В. Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі текстів друкованих на Інтернет-видань 2000-2005 років) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.14 / Ольга Вікторівна Дмитрук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
794796
  Дмитрук Ольга Вікторівна Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000-2005 років) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Дмитрук О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 229 л. + Додатки: л.224-229. – Бібліогр.: л.221-223
794797
  Масенко Л.Т. Маніпулятивні стратегії дискримінації української мови на телебаченні радянської і пострадянської України // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 83-88. – ISSN 0027-2833
794798
  Васильєва Т.В. Маніпулятивні стратегії представника уряду в іспаномовній урядовій прес-конференції // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 57-64. – ISBN 978-966-171-092-3
794799
  Дженкова Г. Маніпулятивні технології в інформаційних спецопераціях під час грузино-осетино-російского конфлікту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 243-244
794800
  Довженко О.О. Маніпулятивні технології в інформаційному мовленні укрвїнських телеканалів під час виборчої кампанії 2006 р. // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 78-83.
794801
  Гавриш Я. Маніпулятивні технології в інформаційному просторі // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 203-207. – ISBN 978-617-8034-37-5
794802
  Машаровська С.Ю. Маніпулятивні технології в локальних політичних кампаніях // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 235-242


  Статтю присвячено аналізу реальних прикладів застосування маніпулятивних технологій у локальних політичних кампаніях. Статья посвящена анализу реальных примеров применения манипулятивных технологий в локальных политических кампаниях. This article ...
794803
  Станецька В. Маніпулятивні технології в політичній рекламі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 128-129. – бібліогр. в кінці ст.


  У сучасному світі засоби масової комунікації стали головним інструментом для розповсюдження повідомлень, які впливають на суспільну свідомість. Одним з найбільш поширених засобів впливу на громадську думку є політична реклама.
794804
  Янакі А. Маніпулятивні технології в політичному просторі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 280-282
794805
  Клименко О.Ю. Маніпулятивні технології в релігійному житті України на прикладі роботи протестантських церков // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 117-124. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 20). – ISSN 2226-2849
794806
  Зафірова Т.І. Маніпулятивні технології впливу роботодавців на найманих працівників // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 62-66. – ISBN 978-617-7450-09-1
794807
  Музика І.В. Маніпулятивні технології ідеологів рашизму в системі формування дефектної правосвідомості // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – С. 269-275. – ISSN 2524-017X
794808
  Керимова Н. Маніпулятивні технології під час мережевих революцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 266-267
794809
  Керимова Н. Маніпулятивні технології під час революцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 126-127. – бібліогр. в кінці ст.


  Яскравим прикладом використання маніпулятивних технологій стають арабські революції. Адже маніпулювання свідомістю можливе тільки завдяки контролю за інформацією і комунікацією, які визначають установки, уявлення, правила і зразки людської діяльності.
794810
  Комарчук О. Маніпулятивні технології російських ЗМІ в рамках сучасної гібридної війни // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 60-66. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджено маніпулятивну складову частину діяльності російських засобів масової інформації в ході російсько-українського збройного конфлікту на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Східної України. Здійснено комплексний ...
794811
  Ісакова Т.О. Маніпулятивні технології Російської Федерації під час анексії Криму: особливості застосування // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 74-82. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
794812
  Буксанчук Є.Б. Маніпулятивні технології сучасного суспільства // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 244-248
794813
  Бондаренко М.М. Маніпулятивні технології у полі політики як об"єкт соціологічного дослідження : дис. ... д-ра філософії : 054, 05 / Бондаренко Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 242 арк. – Додатки: арк. 197-242. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 183-196
794814
  Півненко А.С. Маніпулятивні технології у рекламі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 178-179. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
794815
  Бальцій Н.М. Маніпулятивні технології у системі формування громадської думки українського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 55-60
794816
  Бальцій Н. Маніпулятивні технології у системі формування громадської думки українського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 230-235
794817
  Сєдова Я.М. Маніпулятивні технології українських інтернет-видань // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 64-68


  У статті аналізуються деякі техніки маніпулювання свідомістю аудиторії, що набули широкого застосування в українських інтернет-виданнях. Вони мають на меті закріпити в читачів асоціативні зв"язки представників політичних сил України з негативними ...
794818
  Тимохова Ю.М. Маніпулятивні технології формування громадської думки на прикладі американського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 337-346


  Стаття присвячена актуальній проблемі сучасного передвиборчого процесу багатьох країн - маніпуляції свідомістю електорату. У ній здійснена спроба розкриття феномену політичної маніпуляції свідомістю як невід"ємного явища передвиборчої боротьби. США є ...
794819
  Максимець В. Маніпулятивні технології формування політичних промов В. Путіна / В. Максимець, М. Орел // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Тихомирова Є.Б., Бортніков В.І., Вакулич В.М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (3). – С. 55-60. – ISSN 2522-1663
794820
  Кирилко Д. Маніпулятивні технології формування суспільної думки на прикладі телевізійних новин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 268-270
794821
  Машаровська С.Ю. Маніпулятивні технології як складова політичних кампаній : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Машаровська Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 174 л. – Бібліогр.: л. 158-174
794822
  Машаровська С.Ю. Маніпулятивні технології як складова політичних кампаній : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Машаровська Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
794823
  Подцерковний О. Маніпуляції з триланковістю та вищими судами при обговоренні судової реформи // Юридична газета. – Київ, 2015. – 10 листопада (№ 45). – С. 26-27
794824
  Невельська-Гордєєва Маніпуляції як засіб інформаційно-психологічного впливу в інформаційній війні / Невельська-Гордєєва, В.О. Нечитайло // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 3 (50). – С. 71-83. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
794825
  Кислова М С. Маніпуляції як технології здійснення політичних революцій: український досвід // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 269-277


  Аналізується застосування маніпулятивних технологій, зокрема тих, за допомогою яких було здійснено Помаранчеву революцію в Україні. Ключові слова: маніпулятивні технології, політична революція, віртуалізація політики, політичний ...
794826
  Кобута Л.П. Маніпуляційна сутність всесоюзного референдуму 17 березня 1991 р.: україська практика / Л.П. Кобута, С.Й. Кобута // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 69-77. – ISBN 978-966-668-533-2
794827
  Дмитровський О. Маніпуляційний вплив ЗМІ як загроза національній безпеці держави // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 85-88. – ISSN 2078-1911


  Розкрито вплив інформації мас-медіа на колективну свідомість та свідомість індивідів, досліджено питання інформаційного насильства. Визначено засоби маніпуляції свідомістю як загрозу національній безпеці держави.
794828
  Филь К.С. Маніпуляційні технології в політичній комунікації: до та після виборів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 80-88. – ISSN 2311-2697
794829
  Стецюк С. Маніпуляційні технології під час гібрідної війни в Україні та їх вплив на громадську думку // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 163-161. – (Серія "Журналістика" ; вип. 43). – ISSN 2078-7324
794830
  Троян А. Маніпуляційні технології як головний засіб створення текстів масової розсилки // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: Біскуб І., Гарбера І., Данилюк І. [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Вип. 14. – С. 105-109. – ISSN 2307-0544
794831
  Карковська Р. Маніпуляція в телефонному консультуванні // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 201-208. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто зміст та особливості маніпулятивного впливу, до яких належать прихованість мети та засобів маніпулянта і прийняття адресатом на себе відповідальності за події. Проаналізовано причини усвідомлюваного та неусвідомлюваного суб’єктом ...
794832
  Богдановський І.В. Маніпуляція і контроль свідомості як основні механізми соціально-психологічного впливу на адептів нетрадиційних релігійних об"єднань // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 111-117. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
794833
  Нікішин С. Маніпуляція красою // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 225-236. – ISBN 978-966-8917-14-1
794834
  Нечаєва-Юрійчук Маніпуляція свідомістю людини в умовах зародження нової світ-системи: досвід Великої війни для XXI століття / Нечаєва-Юрійчук, С. Троян // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (214), червень 2019. – С. 15-21
794835
  Добржанська О.Л. Маніпуляція свідомістю людини як деструкція політичної ідентичності суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 209-214.
794836
  Алексєєва О.Р. Маніпуляція свідомістю як негативний чинник соціалізації студентської молоді сходу України в умовах гібридної війни // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 6-17. – ISSN 2227-2844
794837
  Кононович Д.О. Маніпуляція свідомістю як об"єкт соціально-педагогічного дослідження // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 80-83. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
794838
  Лозниця Світлана Альфредівна Маніпуляція свідомістю: історико-культурні засади // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 142-155. – Бібліогр.: с. 143-149, 153, 155. – ISSN 0235-7941
794839
  Масюк О.П. Маніпуляція соціальними сподіваннями: самостійність життєвої позиції людини у соціальному просторі // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 2, iss. 2. – C. 23-30. – ISSN 2618-1274
794840
  Цімох Н.І. Маніпуляція суспільною свідомістю в політичних ток-шоу на телебаченні України // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 63-68. – ISSN 2312-4679
794841
  Левицька І.М. Маніпуляція у міжособистісній взаємодії: поняття та зміст // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 312-316
794842
  Стельмах М. Маніпуляція фактами: чи насправді ратифікація Римського статуту є великою проблемою? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 48). – С. 28-29
794843
  Застольська В.В. Маніпуляція як засіб формування ціннісно-нормативних уявлень в сучасних демократичних суспільствах // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 195-199. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті аналізується феномен маніпуляції. З"ясовуються особливості та технології його здійснення в сучасних демократичних суспільствах.
794844
  Лозниця С. Маніпуляція як явище: людина перед небезпекою численних впливів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 284-292. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
794845
  Смирнов І.Г. Манітоба (- центральна степова провінція Канади, в регіоні Канадської прерії) / І.Г. Смирнов, І.І. Вінниченко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 127-128. – ISBN 978-966-02-8345-9
794846
  Павенська Л. Манітобський Провінційний З"їзд Союзу Українців Самостійників // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2004. – 15 листопада (ч. 37/38)
794847
  Конашевич С. Манітра. "Макітра". "Руська" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 6). – С. 5
794848
  Гусєв В.І. Маніфест / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 231. – ISBN 966-642-073-2
794849
  Полонська-Василенко Маніфест 3 серпня року 1775 в світлі тогочасних ідей / Полонська-Василенко; [Наталя Василенкова-Полонська]. – [Київ], 1927. – 39 с.
794850
  Зынченко О.В. Маніфест 3 червня 1907 р. В Російській імперії - державний переворот чи вдосконалення виборчої системи? // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 3-11. – ISSN 0201-7245
794851
   Маніфест ІФЛА / ЮНЕСКО про публічні бібліотеки / переклала Надія Прокопенко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, С. Зворський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (97). – С. 6-7
794852
   Маніфест ІФЛА з прозорості, раціонального управління та свободи від корупції (2008 р.) // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 1. – С. 79-81


  Прийнято Радою ІФЛА 3 грудня 20087 р.
794853
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1947. – 48с.
794854
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1948. – 104с.
794855
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1970. – 98с.
794856
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1979. – 120с.
794857
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1984. – 57 с.
794858
  Маркс К. Маніфест Комуністичної партії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1987. – 93с.
794859
  Мороз Ф. Маніфест на захист Конституції України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 17-31 липня (№ 28/29). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277


  Український бізнес просить Президента, як гаранта Конституції, втрутитися в ситуацію з хвилею корупції, рейдерських атак та свавілля чиновників, яка накрила український бізнес.
794860
  Сіренко В.Ф. Маніфест політичного руху "Ліві України - за соціальну справедливість" : Новий проект. Новий курс / Сіренко Василь Федорович. – Київ : Оріяни, 2007. – 96 с. – ISBN 978-966-8305-75-7
794861
  Бєлорусець М. Маніфест спогадів / М. Бєлорусець, К. Міщенко // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 44-45


  Герта Мюллер — румунська та німецька письменниця. Лауреатка Нобелівської премії з літератури 2009 року з формулюванням "тій, хто своєю зосередженістю в поезії і щирістю в прозі, малює пейзаж знедолених".
794862
   Маніфест Української бібліотечної асоціації "Бібліотеки в умовах кризи" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 1 (1). – C. 48-50


  Президія Української бібліотечної асоціації 7 липня 2015 р. прийняла Маніфест УБА "Бібліотеки в умовах кризи", у якому представлено бачення місії та ролі бібліотек, їхньої цінності для українського суспільства, яке наразі долає кризові явища та ...
794863
   Маніфест Української бібліотечної асоціації "Бібліотеки в умовах кризи" : ухвалений Президією УБА 7 липня 2015 р. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 4 (228). – С. 35-38. – ISSN 1029-7200
794864
  Кирчів Роман Маніфест української фольклористики // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 46-59. – ISSN 0130-6936
794865
  Качинський Т. Маніфест Унабомбера / Теодор Качинський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 99, [1] с. – ISBN 978-617-673-879-4
794866
  Комісаров К. Маніфестації акту надання/отримання в японській мові як лінгводидактична проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 16-23. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Роглянуто особливості маніфестацій акту надання/отримання в японській мові з позицій лінгводидактики: вивчено поняття "директив" у зв"язку з мовними маніфестаціями спрямованості дії на особу; наголошено на важливості урахування здобутків ...
794867
  Вестфаль Е. Маніфестація : Роман / Е. Вестфаль. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 167с.
794868
  Кирилова Т. Маніфестація дитячої свідомості в романі Ільзе Айхінгер "Велика надія" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 207-212
794869
  Івануса О. Маніфестація індивідуально-авторської картини світу в творчості американського письменника індіанського походження Скотта Момадея // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 9-14. – ISSN 2413-3094


  "У статті розглядаються особливості, роль та способи маніфестації індивідуально-авторської картини світу в творах Скотта Момадея. Особлива увага приділяється способам подачі фонової інформації у досліджуваних творах. Через художню картину світу ...
794870
  Черніченко А.О. Маніфестація символу Mary Magdalene у структурі художнього концепту RELIGION в англійській мові (на матеріалі твору Дена Брауна "The da Vinci Code") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 363-371


  У статті проаналізовано структуру концепту RELIGION в англійській мові на матеріалі твору "The da Vinci Code" Д. Брауна. Визначено формалізовану модель фрейму RELIGION, яка складається з чотирьох компонентів, що акумулюють релігійні знання, сформовані ...
794871
  Казицька Н.М. Маніфестація туберозного склерозу (хвороби бурневілля-прінгла) у новонародженої дитини / Н.М. Казицька, Н.В. Дупленко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 93-98. – ISSN 2226-1230
794872
  Жуковець Г.Л. Маніфести лейбористської партії Великої Британії як різновид політичного тексту (на матеріалі маніфестів 1955, 1970 та 1997 років) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 113-125. – ISBN 966-581-148-7
794873
  Логвінов І.І. Маніхейські схеми та концепт бінарності як принцип побудови постколоніального роману Асії Джебар // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 341-349. – ISBN 966-581-617-9
794874
  Мозетіч Б. Манія / Бране Мозетіч ; пер. зі словен. та фр. Дмитра Чистяка. – Київ : Журнал "Радуга", 2017. – 101, [3] с. : портр. – (Серія "Поети світу"). – ISBN 978-966-281-080-6
794875
  Куценко П.І. Манливе світло днів непроминулих / П.І. Куценко. – К., 1986. – 110с.
794876
  Абліцов В. Манливий світ блукаючих зірок // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2021. – Т. 48. – С. 44-63. – (Серія. Історія, філософія, природничі науки, літературознавство і мовознавство. Наші зустрічі, інтерв"ю). – ISSN 1728-9572
794877
  Баліна К.Н. Манливі лакуни прози Юрія Андруховича і Милорада Павича // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-10. – Бібліогр. в кінці ст.
794878
  Баліна К.Н. Манливі лакуни прози Юрія Андруховича і Милорада Павича // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-37
794879
  Баліна К.Н. Манливі лакуни прози Юрія Андруховича І Милорада Павича // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-37.
794880
  Батурин С. Манливі обійми Місяця : пригодниц. роман / Сергій Батурин. – Київ : Фенікс, 2018. – 271, [1] с. – ISBN 978-966-136-575-8
794881
  Орлова О.К. Маннан дифтерийных бактерий. : Автореф... Доктора хим.наук: / Орлова О.К.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
794882
  Скотт В. Маннеринг или Астролог, сочинение сира Валтера Скотта / Изданный Владимиром Броневским. – Москва : В Университетской типографии
Часть I; Часть ІІ. – 1824. – 263, 296с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
794883
  Каллиомяки Манно. Выставка графики. Москва. Манно Каллиомяки (Финляндия) : выставка графики. Каталог / Манно. Выставка графики. Москва. Каллиомяки, 1984; Ред.: Б.З. Ящина. – Москва : Советский художник, 1984. – [8] с.
794884
  Семихатова О.А. Манометрические методы изучения дыхания и фотосинтеза растений. / О.А. Семихатова, М.В. Чулановская. – М.Л., 1965. – 168с.
794885
  Умбрейт В.В. Манометрические методы изучения тканевого обмена. / В.В. Умбрейт. – М., 1951. – 360с.
794886
  Прево А.Ф. Манон Леско / А.Ф. Прево. – Куйбышев, 1956. – 168 с.
794887
  Прево А.Ф. Манон Леско / А.Ф. Прево. – Москва : Художественная литература, 1967. – 528 с. – В изд. также: Опасные связи / Шодерло де Лакло (с. 155-528)
794888
  Прево А.Ф. Манон Леско : пер. с фр. / А.-Ф. Прево ; [вступ. ст. Ю. Виппера ; примеч. Е. Гунста, Н. Рыковой ; ил. А. Иткина]. – Москва : Правда, 1985. – 494, [2] с. : ил. – В изд. также: Опасные связи / Шодерло де Лакло (с. 146-485)
794889
  Прево А.Ф. Манон Леско. – Устинов : Удмуртия, 1985. – 317с.
794890
  Прево А.-Ф. Манон Леско / Абат Прево ; [пер. В.С. Бойка] // Небезпечні зв"язки / Лакло Шодерло де. – Харків : Бібколектор, 2014. – С. 421-571. – ISBN 978-617-7013-13-5
794891
   Маноха Ірина Петрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 288. – ISBN 978-966-439-754-1
794892
   Маноха Олександр Євгенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 288. – ISBN 978-966-439-754-1
794893
  Кіш Д. Мансарда : [сатир. поема] / Данило Кіш ; [пер. серб. О. Дзюби-Погребняк ; художнє оформ. Б. Давидюк]. – Івано-Франківськ : П"яний корабель, 2020. – 94, [2] с. – Пер. за вид.: Mansarda / D. Kis. Beograd: Arhipelag, 2017. – ISBN 978-966-97561-7-6
794894
  Дюбуа Б У.Э. Мансарт строит школу / Б У.Э. Дюбуа. – М, 1963. – 514с.
794895
  Анисимкова-Бекина Мансийские сказы / М.К. Анисимкова-Бекина ; послесл. В. Кругляшовой ; ил. В. Волович. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1961. – 91 с. : ил.
794896
  Ромбандеева Е.И. Мансийский (вогульский) язык / Е.И. Ромбандеева. – М, 1973. – 207с.
794897
  Бонжан Ф.Ж. Мансур : история египетского юноши / Ф.Ж. Бонжан, Ахмед-Дейф. – Симферополь : Пролетарий, 1925. – 198 с.
794898
  Галєєва М. Мансура Галєєва: журналістка й людина / інтерв"ю брала І.Натура // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)
794899
  Шумлянская Л.А. Мантийные блоки и зоны повышенной проницаемости Украинского щита // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 135-144 : Рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0203-3100
794900
   Мантийные ксенолиты и проблема ультраосновных магм: сб. ст.. – М., 1983. – 215с.
794901
   Мантийные ксенолиты и проблема ультраосновных магм: тез. докл. симпоз. 27-19 окт. 1980 г., Новосибирск. – Новосибирск, 1980. – 170с.
794902
  Кузьмин М.И. Мантийные плюмы Северо-Восточной Азии и их роль в формировании эндогенных месторождений / М.И. Кузьмин, В.В. Ярмолюк // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 153-184 : рис. – Библиогр.: с. 178-184. – ISSN 0016-7886
794903
  Оровецкий Ю.П. Мантийный диапиризм / Ю.П. Оровецкий. – К., 1990. – 168с.
794904
  Серебрякова О. Мантичні практики "підслуховування" чужих розмов в українській традиції // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
794905
  Субботин Мантия Земли и тектогенез / Субботин, Наумчик, И.Ш. Рахимова. – Киев : Наукова думка, 1968. – 174с.
794906
   Мантійні землетруси в регіоні Крим - Чорне море - Кавказ / В. Бурмін, О. Кендзера, Л. Шумлянська, Т. Амашукелі // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 5. – С. 61-78 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 75-78. – ISSN 0203-3100
794907
  Кіт Л. Мантія доктора Київського університету до лиця пану канцлеру Колю // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Репортаж про присудження почесного доктора університету Федеральному канцлеру Німеччини Гельмуту Колю. Його промова перед колективом ун-ту та студентами.
794908
  Коровайко О. Мантія камуфляжного забарвлення... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 серпня (№ 32/33). – С. 4. – ISSN 1992-9277
794909
  Кашинцева О. Мантри про "гармонізацію", або Спекуляції навколо асоціації // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 12-18 грудня (№ 49). – С. 11. – ISSN 1992-9277
794910
  Мандел Б. Мантры денег / Боб Мандел. – Київ : Ника-Центр, 1999. – 96 с. – В изд. также: Деньги мои друзья / Ф.Лаут ; Программирование благоприятных обстоятельств / Ш. Гавэйн. - На обл. указ. 1-й авт. и его произведение. – ISBN 966-521-062-9
794911
   Мантык - истребитель тигров.. – М., 1968. – 192с.
794912
  Федосеев С.В. Мануальная терапия - основы, методологические подходы, организационные аспекты, существующие проблемы, нерешенные вопросы и перспективы // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 72-76
794913
  Войтаник С.А. Мануальная терапия дистрофических заболеваний позвоночника / С.А. Войтаник, Б.В. Гавата. – Київ, 1989. – 141с.
794914
   Мануальная терапия неврологических проявлений остерохондроза позвоночника. – Москва, 1988. – 240с.
794915
  Костриця М.Ю. Мануїл (- Тарнавський Михайло Іванович - церковний діяч ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 139. – ISBN 978-966-02-8345-9
794916
  Головченко В.І. Мануїльський Дмитро Захарович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 139-140. – ISBN 978-966-02-8345-9
794917
  Тютюнник Г.М. Мануйлівський записник / Григір Тютюнник. – Полтава : Полтавський літератор, 2019. – 183, [1] с. – ISBN 978-966-192-201-2
794918
  Литвиненко В.С. Мануйловский литературно-мемориальный музей А.М. Горького / В.С. Литвиненко. – Харьков : Прапор, 1970. – 120 с.
794919
   Мануйловский литературно-мемориальный музей А.М.Горького, с. Мануйловска (Полт. обл.). – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Прапор, 1984. – 30 с.
794920
   МАНУскрипт = MANYscript / Макед. акад. на науките и уметностите, Одд. на уметност. – Скопjе : МАНУ. – ISSN 1857-9868
1/2. – 2015
794921
   МАНУскрипт = MANYscript / Макед. акад. на науките и уметностите, Одд. на уметност. – Скопjе : МАНУ. – ISSN 1857-9868
Год.2, 1/2. – 2016
794922
   МАНУскрипт = MANYscript / Макед. акад. на науките и уметностите, Одд. на уметност. – Скопjе : МАНУ. – ISSN 1857-9868
Год.3, 1/2. – 2017
794923
   МАНУскрипт = MANYscript / Макед. акад. на науките и уметностите, Одд. на уметност. – Скопjе : МАНУ. – ISSN 1857-9868
Год.4, 1. – 2018
794924
   МАНУскрипт = MANYscript / Макед. акад. на науките и уметностите, Одд. на уметност. – Скопjе : МАНУ. – ISSN 1857-9868
Год.4, 2. – 2018
794925
  Мандель Б. Манускрипт Войнича: "Все, что видим мы, видимость только одна" // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / Т.А. Алексеева. – Москва, 2014. – № 2 (1040). – С. 90-96. – ISSN 0130-1640


  Вилфрид Войнич (супруг Э.Л. Войнич, автора романа "Овод") в 1912 г. в одном из иезуитских владений неподалеку от Рима приобрел для антикварного магазина 30 манускриптов. Один из манускриптов был особенным: каждая буква рукописи состояла из двух ...
794926
  Іваничук Р.І. Манускрипт з вулиці Руської : роман / Р.І. Іваничук. – Київ, 1981. – 536 с.
794927
  Иванычук Р.И. Манускрипт с улицы Русской / Р.И. Иванычук. – М, 1982. – 504с.
794928
  Иванычук Р.И. Манускрипт с улицы Русской / Р.И. Иванычук. – Москва : Известия, 1983. – 636 с.
794929
  Деревянкин Т.И. Мануфактура на Украине в конце XVIII - первой половине XIX вв. (Текстильное производство) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Деревянкин Т. И. ; АН УССР , Отд. общ. наук. – Киев, 1959. – 19 с.
794930
  Дерев"янкін Т.І. Мануфактура на Україні в кінці ХVIII - першій половині ХІХ ст. Текстильне виробництво / Т.І. Дерев"янкін. – К., 1960. – 128с.
794931
  Заозерская Е.И. Мануфактура при Петре I / Е.И. Заозерская. – Москва ; Ленинград, 1947. – 190 с.
794932
  Пономарев А.М. Мануфактурная промышленность Украины в XVIII веке (Левобережье, Слобожанщина, Юг). : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Пономарев А.М.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1971. – 48л.
794933
  Крейн Ю.Г. Мануэль де Фалья / Ю.Г. Крейн. – Москва : Музгиз, 1960. – 95 с.
794934
  Мартынов И.И. Мануэль де Фалья / И.И. Мартынов. – Москва : Советский композитор, 1986. – 189 с.
794935
  Байрон Дж.Г. Манфред / Байрон. – Харків ; Київ : ЛіМ, 1931. – 87 с.
794936
  Карпенко И. Манфред Квиринг: "Шпрингер" независим, потому что мы зарабатываем на жизнь сами" // Журналист. – Москва, 2002. – № 5. – С.28-30. – ISSN 0130-3589


  СМИ Германии, и работа Иностранной службы "Издательства Аксель Шпрингер" в Москве
794937
  Куртинець М. Манфред Ляхс - теоретик і практик міжнародного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 286-292. – ISSN 1026-9932
794938
  Телевной Игорь Манхеттен. Вавилон ХХІ столетия // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 76-82 : фото
794939
  Дос Пассос Джон Манхэттен / Дос Пассос Джон. – Москва, 1992
794940
  Дос Пассос Манхэттен : [сборник : пер. с англ.] / Джон Дос Пассос ; [вступ. ст. и примеч. Е. Салмановой ; иллюстрации В. Ноздрина]. – Санкт-Петербург : Corvus [и др.], 1994. – 542, [1] с. – Развернутый тит. л. - Кн. в суперобл. - Содерж.: Манхэттен: роман ; Из кн. "Путешествия между войнами", "Неофициальные мемуары. Лучшие времена". – (Библиотека мировой литературы / редкол.: Багно В.Е. [и др.]). – ISBN 5-7921-0042-Х
794941
  Кулаковский А.Е. Манчары / А.Е. Кулаковский. – Якутск, 1945. – 42с.
794942
  Яценко Б.П. Манчестер (- головне місто Північної Англії (Велика Британія)) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 144. – ISBN 978-966-02-8345-9
794943
  Раппопорт В. Манчжурия / В. Раппопорт, 1945. – 16с.
794944
  Манштейн Манштейновы современные записки о России в историческом, политическом и военнодейственном отношениях. – часть 2, 1810. – 292с.
794945
   Манъёсю ("Собрание мириад листьев") в 3-х т.. – Москва
Т. 1. – 1971. – 679 с.
794946
   Манъёсю ("Собрание мириад листьев") в 3-х т.. – Москва
Т. 2. – 1971. – 714 с.
794947
   Манъёсю ("Собрание мириад листьев") в 3-х т.. – Москва
Т. 3. – 1972. – 455 с.
794948
   Манъесю. Избранное : Японская поэтич.антология 8в. "ЧСобрание мириад листьев". – Москва : Наука, 1987. – 398 с.
794949
  Нармаев М.Б. Маныч-река : роман / М.Б. Нармаев. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1968. – 204 с.
794950
   Манычский лесхоз и результаты его работ по разведению леса в степи. – Москва ; Ленинград, 1950. – 16 с.
794951
  Атамедов Н. Манышский говор анауского диалекта туркменского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Атамедов Н.; Туркм.гос.уун-т. – Ашхабад, 1965. – 25л.
794952
  Вінграновський М.С. Манюня : Повісті. Оповідання. Ессе / М.С. Вінграновський. – Львів : Літопис, 2003. – 320с. – ISBN 966-7007-83-7
794953
  Вінграновський М. Манюня // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 166. – С. 15-57.
794954
  Абгарян Н. Манюня, ювілей Ба та інші хвилювання : повість / Наріне Абгарян ; пер. з рос.: В. Прокопович ; намалювала: Т. Філатова. – Київ : Рідна Мова, 2017. – 347, [5] с. : іл. – Сер. засн. 2016 р. - Пер. за вид.: Манюня, ювилей Ба и прочие треволнения / Н. Абгарян. – (Серія : "Книжки Наріне Абгарян"). – ISBN 978-966-917-200-6
794955
  Наєнко М.К. Маняк Володимир Антонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 159. – ISBN 978-966-02-8345-9
794956
  Марочко В. Маняк Володимир Антонович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 255-256. – ISBN 978-617-642-388-1


  Володимир Антонович Маняк - український письменник, поет, прозаїк, публіцист, громадський діяч, дослідник Голодомору в Україні, автор чорної книги-меморіалу "33-й: голод".
794957
   Манят огни электросварки. – Москва : Знание, 1985. – 48 с.
794958
  Суслопарова Ф.А. Маняшкина судьба / Ф.А. Суслопарова. – М., 1983. – 239с.
794959
  Киселева М.С. Маняшкино лето / М.С. Киселева. – М, 1980. – 236с.
794960
  Штыхван Вера Николаевна Манящая энергетика проекта : от привычного - к неожиданному // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 32-33. – ISSN 1727-4893


  Для сотрудников и руководителей структурных подразделений библиотек Уральского федерального округа 27-30 мая был проведен проектно-аналитический семинар "Система библиотечного лидерства как средство изменения ситуации в местном сообществе". Он ...
794961
   Манящие дали. – Саранск, 1958. – 183с.
794962
  Моисеев В.А. Манящие зори. Записки натуралиста / В.А. Моисеев. – Ташкент : Узбекистан, 1980. – 112с.
794963
  Шелест Г.И. Манящие огни / Г.И. Шелест. – Чита, 1960. – 110с.
794964
  Бур"ян О. Маньєризм / О. Бур"ян, Ю. Андрущенко // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2012. – № 2. – С. 122-125. – ISSN 0130-321Х


  Маньєризм. Загальна характеристика стилю
794965
  Летуновська І.В. Маньєризм в живописі та літературі "Correspondens Des Arts" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 345-350. – (Б-ка Ін-ту філології)
794966
  Романенкова Ю.В. Маньєризм у художній культурі Європи кін. 15 - 1 пол. 17 ст.: тенденції стильової трансформації : автореф. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Романенкова Ю.В. ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
794967
  Казаков Ю.П. Манька / Ю.П. Казаков. – Архангельск : Архангельское книжное, 1958. – 132 с.
794968
  Жадько В. Маньківка (- селеще міського типу) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 566-567. – ISBN 978-966-8567-14-8
794969
  Жадько В. Маньківська козацька сотня (- входила до складу Уманьського козацького полку) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 567. – ISBN 978-966-8567-14-8
794970
   Маньківський (Маньковський) Борис Микитович (1883-1962) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 288-289. – ISBN 978-966-439-754-1
794971
  Жадько В. Маньківський район // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 567-568. – ISBN 978-966-8567-14-8
794972
  Даниленко В.М. Маньковська Руслана Вікторівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 152. – ISBN 978-966-02-8345-9
794973
  Мелихов Г.В. Маньчжурия далекая и близкая / Г.В. Мелихов. – М., 1991. – 319с.
794974
  Гареев М.А. Маньчжурская стратегическая наступательная операция Советских Вооруженных Сил // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 3-13. – ISSN 0130-3864
794975
  Колесников М.С. Маньчжурская тетрадь / М.С. Колесников. – Москва, 1975. – 95с.
794976
  Сидихменов В.Я. Маньчжурские правители Китая / В.Я. Сидихменов. – Москва : Наука, 1985. – 299с.
794977
  Ефименко В.М. Маньчжурский август / В.М. Ефименко. – Хабаровск : Хабаровское кн.изд-во, 1976. – 432 с.
794978
  Ефименко В.М. Маньчжурский август / В.М. Ефименко. – Владивосток : Дальневосточное кн.изд-во, 1985. – 608 с.
794979
  Кулида С. Маньчжурский Траппер. Как киевлянин стал разведчиком и всемирно известным писателем // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 14. – С. 12-13


  Байков Николай Аполлонович (1872-1958) - писатель (Австралия). Учился Байков в Киевском университете (медицинский факультет), затем в Петербургском университете (естественно-исторический факультет). После смерти отца продолжил учёбу в Тифлисском ...
794980
  Пашков Б.К. Маньчжурский язык / Б.К. Пашков. – Москва, 1963. – 68с.
794981
  Ибрагимова Г.М. Маньчжурское господство в Синьцзяне и народное восстание в 1864-1878 гг. : Автореф. дис... канд. ист. наук / Ибрагимова Г.М. ; ЛГУ. – Ленинград, 1954. – 16 с.
794982
  Бут В.Г. Маньяк / В.Г. Бут. – М., 1992. – 192с.
794983
  Демилло Д. Мао II : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 11. – С.113-159. – ISSN 1130-6545
794984
  Федоренко Н.Т. Мао Дунь / Н.Т. Федоренко. – М., 1956. – 32с.
794985
   Мао Дунь. – М., 1958. – 48с.
794986
  Кірносова Н.А. Мао Дунь (- Шень Дехун китайський письменник) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 159-160. – ISBN 978-966-02-8345-9
794987
  Минков Тодор Мао измыг и аграрнят въпрос. / Минков Тодор. – София, 1979. – 196с.
794988
  Дубровская Динара Мао на войне с культурой : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 136-148 : Іл.
794989
  Іллічевський А.Ф. Мао Цзе-дун - натхненник і організатор демократичної літератури Китаю / А.Ф. Іллічевський. – Київ : КДУ, 1951. – [14] с. – Окр. відбиток
794990
  Іллічевський А.Ф. Мао Цзе-дун - натхненник і організатор демократичної літератури Китаю // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 18-20
794991
  Сяо Сань (Эми Сяо) Мао Цзе-Дун. / Сяо Сань (Эми Сяо), 1939. – 109с.
794992
  Іванов О. Мао Цзедун: політичні пролеми культурного розвитку Китаю (до "революції" 1966-1976 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 53-58. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
794993
  Бурлацкий Ф.М. Мао Цзэ-дун: "Наш коронный номер -- это война, диктатура..." / Федор Бурлацкий. – Москва : Международные отношения, 1976. – 392 с. : ил.
794994
  Панцов А.В. Мао Цзэдун / Александр Панцов. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 880с., [ 24л. илл. ]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1251 (1051)). – ISBN 978-5-235-02983-5
794995
  Бурлацкий Ф.М. Мао Цзэдун и ео наследники / Ф.М. Бурлацкий. – Москва, 1979. – 399с.
794996
  Дубинянский М. Мао Цзэдун: Поединок с историей // Личности. – Киев, 2009. – № 2 (18). – С. 50-69. – ISSN 1819-6268


  Мао Цзэдун ( 1893-1976) — китайский государственный и политический деятель XX века, главный теоретик маоизма.
794997
  Галенович Ю. Мао, Никсон и СССР // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 9 (1604). – С. 129-145. – ISSN 0869-44435


  В 2008 году в китайской печати была опубликована запись беседы председателя КНР Мао Цзэдуна и президента США Ричарда Никсона, состоявшейся 21 февраля 1972 года в Пекине во время визита Р. Никсона в Китай. Эта первая и единственная встреча произошла в ...
794998
   Маоизм - враг молодежи. – Москва
2. – 1981. – 84с.
794999
  Кутик В.Н. Маоизм - враг социализма и мира / В.Н. Кутик. – Львов, 1981. – 76с.
795000
   Маоизм - идейный и политический противник марксизма-ленинизма. – М., 1975. – 112с.
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,