Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
790001
  Герасим"юк В. "...Нарешті я вдома" // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 6. – С. 178-184. – ISSN 0208-0710


  Нотатки про книжку поезій Бориса Руденка "Оселі" (2014).
790002
  Руккас А. "Напрямкові" значки 4 (7)-ї стрілецької бригади Армії УНР у 1920 р. // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 2 (15). – С. 142-143
790003
  Тацій В. "Наразі дійсно існує проблема ефективності системи вищої юридичної освіти, оптимізації мережі правничих ВНЗ" // Закон і бізнес. – Київ, 2015. – 4-10 червня (№ 27). – С. 1, 4 : фото


  Інтерв"ю ректора Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, президента Академії правових наук України В. Тація.
790004
  Котельников Б.Б. "Нарвите подснежников..." / Б.Б. Котельников. – М, 1981. – 174с.
790005
   "Наргизовани", 1936. – 47с.
790006
  Красильников Г.Д. "Наречена" : оповідання / Г.Д. Красильников; з удмурт. [пер. Богдан Попель]. – Київ : Дніпро, 1969. – 60 с.
790007
  Ільків М.В. "Нариси Дністра" О. Афанасьєва-Чужбинського про старожитності Хотинщини // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 65-74. – ISSN 2078-1849
790008
  Микитка О.Б. "Нариси з історіі українського перекладу" М. Москаленка як вершинний зразок праці з перекладознавства // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 172-176. – Бібліогр.: С. 176; 6 поз.


  У статті подано характеристику циклу статей з історії перекладу, опубліковного у журналі "Всесвіт" 1993-2006 рр. Проаналізовано науково-освітню спрямованість праць, розкрито головні опірно-змістові точки, обгрунтовано вагомість і непересічну ...
790009
  Сеферіс Й. [Нариси : (1936-1947) / Йоргос Сеферіс. – 6-е вид. – Афіни : Ікарос. – ISBN 960-7233-21-2
Т. 1. – 1992. – 522 с. – Видання новогрецькою мовою
790010
  Сеферіс Й. [Нариси / Йоргос Сеферіс. – 6-е вид. – Афіни : Ікарос
Т. 2 : (1948-1971). – 1992. – 447 с. – Видання новогрецькою мовою
790011
  Сеферіс Й. [Нариси / Йоргос Сеферіс. – 2-е вид. – Афіни : Ікарос
Т. 3 : Невидане (1932-1971). – 1993. – 419 с. – Видання новогрецькою мовою
790012
  Рисін В.В. Напрями підвищення безпеки фінансового сектору в період кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 82-95. – ISSN 2305-7645
790013
  Адаменко І.П. Напрями підвищення дієвості системи фінансово-бюджетного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 27-32. – ISSN 2306-6814
790014
  Науменко А.М. Напрями підвищення дохідності місцевих бюджетів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 127-134. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
790015
  Цапко-Піддубна Напрями підвищення енергетичної ефективності економікми України в контексті інтеграції до ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 186-192. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
790016
  Козоріз Г.Г. Напрями підвищення ефективного функціонування системи соціального страхування в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 117-126. – ISSN 1562-0905
790017
  Булавинець В. Напрями підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення в умовах економічних перетворень // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С . 46-55. – ISSN 1818-5754
790018
  Коваленко С.О. Напрями підвищення ефективності виконання місцевих бюджетів / С.О. Коваленко, Л А. Боєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 314-321. – ISSN 2222-4459
790019
  Лисяк Л. Напрями підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України / Л. Лисяк, К. Роменська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 100-105. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті охарактеризовано причини неефективного використання коштів місцевих бюджетів, проаналізовано показники виконання, що визначають фінансовий стан відповідних бюджетів та бюджетних програм в умовах програмно-цільового методу управління. ...
790020
  Феняк Л.А. Напрями підвищення ефективності використання промислового потенціалу галузі садівництва у Вінницькій області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 63-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
790021
  Гребенник Г.В. Напрями підвищення ефективності використання рекреаційного потенціалу землекористування територій національних природниж парків // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 107-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
790022
  Козоріз М. Напрями підвищення ефективності використання фінансового потенціалу України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 169-175. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
790023
  Томнюк Т. Напрями підвищення ефективності державного регулювання підприємницької діяльності в Україні // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред.: Башнянин Г.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 53-61. – ISSN 2410-0919
790024
  Андрющенко Л.О. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств торгівлі й громадського харчування : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 81-85 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
790025
  Шльончак В.В. Напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності банків України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 351-357. – ISSN 2222-4459
790026
  Корінєв В.Л. Напрями підвищення ефективності маркетингового планування на підприємстві / В.Л. Корінєв, Г.А. Сємілєтова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 194-198. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто теоретичні аспекти маркетингового планування діяльності підприємств.
790027
  Стегура В.В. Напрями підвищення ефективності розвитку малого бізнесу АПК Закарпатської області // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 380-388.
790028
  Самофалов П.П. Напрями підвищення ефективності управління державними корпоративними правами на ринку цінних паперів та збільшення доходів бюджету : фінансовий ринок / П.П. Самофалов, Г.М. Терещенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 124-132. – Бібліогр.: 1 назва
790029
  Дмитрісв В.В. Напрями підвищення ефективності формування кредитної політики комерційних банків в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 184-185. – ISBN 978-617-7069-02-6
790030
  Чукаєва І.К. Напрями підвищення ефективності функціонування нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 111-115
790031
  Яремко Л.А. Напрями підвищення зовнішньоторговельного ефекту: макроекономічний аспект : міжнародні економічні зв"язки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 111-118. – Бібліогр.: 14 назв
790032
  Могилко Л.В. Напрями підвищення інвестиційної привабливості внутрішніх боргових зобов"язань України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 147-148. – ISBN 978-966-188-293-4
790033
  Филюк Г.М. Напрями підвищення інвестиційної привабливості природних монополій в Україні : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 56-66 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
790034
  Чеховська М.М. Напрями підвищення конкурентноспроможності залізничного транспорту : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 85-91. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
790035
  Сагайдак Ю.А. Напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств за умов глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 168-172


  Розвиток інтеграційних процесів у світі та приєднання до них України свідчить про посилення глобалізації економіки. У статті розглядаються основні напрями забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, досягнення якої можливе шляхом ...
790036
  Шендер А.Р. Напрями підвищення конкурентоспроможності ВНЗ на регіональному ринку освітніх послуг в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 94-96
790037
  Олейнікова Л.Г. Напрями підвищення конкурентоспроможності національної системи оподаткування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 3-7
790038
  Куліш І.М. Напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій: інноваційний контекст // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 171-180. – ISSN 1562-0905
790039
  Федішина А.С. Напрями підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємств України / А.С. Федішина, В.В. Сердюк, С.О. Сухарева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 129-134 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
790040
  Мельник М. Напрями підвищення податкового потенціалу стимулювання ділової активності в Україні : фінансова політика // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 28-32 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
790041
  Кавтиш О.П. Напрями підвищення прибутковості діяльності будівельних підприємств / О.П. Кавтиш, М.Ю. Трохименко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 255-261. – ISSN 2310-5534
790042
  Макарвнко П.М. Напрями підвищення продуктивності аграрної праці / П.М. Макарвнко, О.В. Болдуєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 87-91. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
790043
  Пересунько В.В. Напрями підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 67-68. – (Економіка ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються причини низького рівня капіталізації банківської системи України. На основі зарубіжного досвіду визначаються напрями підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків. Reasons of low level capitalization of the Ukraine"s ...
790044
  Озерський Ігор Напрями підвищення ролі прокуратури в координації діяльності правоохоронних органів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 97-100
790045
  Корсаков С.С. Напрями підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 69-79
790046
  Гасанов С.С. Напрями підвищення фінансової стабільності державних підприємств в Україні / С.С. Гасанов, О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 48-62. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
790047
  Мамонова Г.В. Напрями підвищення фіскальної ефективності оподаткування доходів населення / Г.В. Мамонова, О.Г. Рябчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 177-181


  Визначено основні причини низької фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб в Україні, обгрунтовано необхідність запровадження прогресивного оподаткування доходів населення.
790048
  Цицик Р.В. Напрями підвищення фіскальної стійкості в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 89-103
790049
  Борейко В.І. Напрями підвищення якості роботи вищої школи України після її приєднання до Болонського процесу // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 5-12. – ISBN 978-966-7359-68-3
790050
  Кашуба Я.М. Напрями підтримки розвитку малого та сепреднього підприємництва: досвід Польщі для України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 227-234. – ISSN 0321-0499
790051
  Демків О.І. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 46-55
790052
  Жавнерчик О.В. Напрями подалання конфліктності земельних відносин // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 37-40 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
790053
  Гріненко О.І. Напрями подальшого удосконалення національного законодавства у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації / О.І. Гріненко, О.П. Кутовий, М.І. Шапталенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 16-20. – ISSN 2304-2699
790054
  ДударенкоЛ Напрями подальшої екологізації середньої і вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 6 (143 ). – С. 50-59. – ISSN 1682-2366
790055
  Марченко О. Напрями податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств / О. Марченко, В. Ткаченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 1 (315). – С. 13-17 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
790056
  Школа В.І. Напрями подолання сучасної європейської боргової кризи // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 342-344. – ISBN 978-617-7069-02-6
790057
  Сидорчук А. Напрями покращення використання фінансових ресурсів державного соціального страхування в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 33-44. – ISSN 1818-5754
790058
  Остапенко К.А. Напрями покращення ефективності використання основних фондів та виробничих потужностей комунальних підприємств на прикладі КП "Фастівтепломережа" // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 107-119
790059
  Мельник М.О. Напрями покращення конкурентоспроможності національної економіки України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 119-121
790060
  Мельничук А.Ю. Напрями посилення позицій продукції агропромислового комплексу на зовнішніх ринках : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 65-72 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
790061
  Борейко В. Напрями посилення регулюючої функції податків з громадян : фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 50-57 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
790062
  Баранник Л.Б. Напрями посилення соціальної захищеності сільського населення // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 103-113
790063
  Мушенок В.В. Напрями правового регулювання екологічних відносин в контексті політики децентралізації влади // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 300-302. – ISBN 978-966-7957-18-6
790064
  Стрільців О.М. Напрями правового регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 27-31.
790065
  Галунько В.В. Напрями правової протидії рейдерству // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 36-41. – ISSN 1563-3349
790066
  Волощук Р.Є. Напрями практичної реалізації адміністрування податків та фактори впливу на нього // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 33-37
790067
  Карпенко Є.М. Напрями протидії наркотизму на державному та міжнародному рівнях // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 177-182
790068
  Яковлєва А.М. Напрями протидії податковому боргу : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 240-243. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
790069
  Кирієнко Л.А. Напрями психологічної роботи із забезпечення діяльності учасників антитерористичної операції // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 112-120. – ISBN 978-617-7364-34-3
790070
  Рудевська В.І. Напрями реалізації грошово–кредитної політики НБУ в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 35-39
790071
  Граненюк Н.В. Напрями реалізації дивідендної політики акціонерного товариства // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 97-99
790072
  Чехович Г.Т. Напрями реалізації економічної політики у підтриманні національної безпеки в регіонах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 22, листопад. – С. 50-54. – ISSN 2306-6814
790073
  Томарова-Патлахова Напрями реалізації міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С.239-243. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
790074
  Дзябко Ю. Напрями реалізації мовної політики в Японії (історія та сьогодення) // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 133-140. – Бібліогр.: С. 139-140; 13 назв
790075
  Тимощук О.М. Напрями реалізації функцій управління на воднотранспортному підприємстві / О.М. Тимощук, Т.О. Войченко, Л.В. Синько // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 54-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
790076
  Ортіна Г.В. Напрями реалізації цільової стратегії промислово-інноваційної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 14, липень. – С. 49-52. – ISSN 2306-6814
790077
  Поліщук В.Л. Напрями регіональної політики розвитку івентивного туризму в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 143-152. – (Економічні науки ; № 3 (19))
790078
  Ільницький О. Напрями реформи міжбюджетних відносин в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 82-87
790079
  Пастухов О.М. Напрями реформування авторського права України в контексті розвитку інформаційних технологій // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.22-23.
790080
  Авксентьєв М. Напрями реформування вітчизняної системи ВНЗ для підвищення ефективності галузі освіти // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 112-117. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  В статті викладено матеріал з практичними рекомендаціями щодо необхідних напрямів структурних змін вітчизняної системи ВНЗ відповідно до сучасних проблем і реалій.
790081
  Андрєєв П. Напрями реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 19-23. – ISSN 2078-5860
790082
  Васьківська К.В. Напрями реформування державного пенсійного забезпечення / К.В. Васьківська, О.І. Данилюк // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 27-35. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915
790083
  Клименко К.В. Напрями реформування державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг в Україні / К.В. Клименко, І.П. Колосов // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 97-117. – ISSN 2414-3499


  "Висвітлено питання розвитку небанківських фінансових інститутів як суб’єктів сукупного фінансового потенціалу України та перспективні напрями підвищення ефективності їхнього функціонування. Проаналізовано накопичені у процесі реструктуризації ...
790084
  Владімірова Н.П. Напрями реформування державного фінансового контролю задля забезпечення фінансової безпеки суб"єктів господарювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 46-52. – ISSN 2306-6814
790085
  Сергієнко А.В. Напрями реформування державної політики в забезпеченні циркулярної економіки в контексті міжнародної співпраці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 100-110. – ISSN 2306-6814
790086
  Мойсеєнко І.П. Напрями реформування місцевого самоврядування // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 188-196. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Визначено такі основні проблеми місцевого самоврядування в Україні: практично не використовується основний принцип самовизначення та самоорганізації територіальної спільноти; поточна політична система України не пристосована до розвитку місцевої ...
790087
  Клюєв О. Напрями реформування органів внутрішніх справ на місцевому рівні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-57. – ISSN 0132-1331
790088
  Матюк Т.В. Напрями реформування освіти у контексті соціально-економічного розвитку суспільства // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2013. – № 4, октябрь-декабрь. – С. 153-160
790089
  Швабій К.І. Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового відновлення економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 52-57. – Бібліогр.: 5 назв
790090
  Федорець М.Г. Напрями реформування податкової системи України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 325-327. – ISBN 978-966-188-219-4
790091
  Сюр Н.В. Напрями реформування правової системи України у Європейській інтеграції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 16-19.
790092
  Самодін А.В. Напрями реформування процесуального статусу слідчого у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 171-177. – ISSN 2222-5374
790093
  Іванов Ю.Б. Напрями реформування системи державних закупівель / Ю.Б. Іванов, Г.С. Севостьянова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 64-70. – ISSN 2222-0712
790094
  Братута О. Напрями реформування системи державного регулювання економіки України / О. Братута, К. Мозуленко // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 58-64.
790095
  Гуцаленко Л.В. Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні / Л.В. Гуцаленко, О.В. Вахновська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 7-23. – ISSN 2411-4413
790096
  Красіков О.М. Напрями реформування системи освіти в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 16-22
790097
  Кропивко М.Ф. Напрями реформування системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та розвитку євроінтеграційних процесів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 26-36. – ISSN 2221-1055
790098
  Тарановський О.В. Напрями реформування системи управління персоналом на підприємствах ЖКГ в сучасних умовах // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 248-253. – ISSN 2072-1692
790099
  Кузьмак О.І. Напрями реформування системи управління персоналом підприємств комунальної містообслуговуючої сфери в умовах євроінтеграції // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 134-139. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
790100
  Іляш О.І. Напрями реформування соціально-побутової інфраструктури та системи надання соціальних послуг на прикордонних територіях / О.І. Іляш, Н.В. Бугайчук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 97-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-0712
790101
  Рудкевич І.В. Напрями реформування соціальної сфери України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 116-119
790102
  Руднєва О.Ю. Напрями реформування спрощеної системи оподаткування / О.Ю. Руднєва, Е.Р. Чєчєнєва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 99-101
790103
  Василевич М.В. Напрями реформування судової системи України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 63-69.
790104
  Лисенко О.А. Напрями реформування сучасної вищої педагогічної освіти у Республіці Ірландія // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 258-262


  У статті досліджуються основні напрями реформування сучасної системи вищої педагогічної освіти Ірландії. Визначаються основні проблеми, які стоять перед педагогічною освітою країни. Аналізуються запропоновані зміни структури початкової педагогічної ...
790105
  Попадинець Н.М. Напрями реформування сфери культури в умовах секторальної децентралізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 116-122 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
790106
  Биркович Т.І. Напрями реформування та державного регулювання ринку електроенергетики: міжнародний досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 102-104 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
790107
  Аманжаєв Д.Г. Напрями реформування українського ринку іпотечного кредитування на основі досвіду Туркменістану // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 64-67. – ISSN 1728-6220
790108
  Клименко К.В. Напрями реформування фінансової системи України в контексті антикризового регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 7 (236). – C. 75-85. – ISSN 2305-7645
790109
  Шеремет О.С. Напрями роботи органів місцевого самоврядування в протидії злочинності: досвід іноземних держав // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 57-60
790110
  Шемаєва Г.В. Напрями розвитку бібліотеки в системі сучасної наукової комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 75-83


  Визначається комплекс взаємопов"язаних напрямів розвитку бібліотеки в системі науки: інформаційно-бібліотечних електронних ресурсів на засадах їх збагачення, посилення аналітичної діяльності, управління; впровадження системи менеджменту якості в ...
790111
  Селінний М.М. Напрями розвитку біоекономіки України // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 14-18. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 1 (21)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
790112
  Глущенко С.В. Напрями розвитку бюджетної підтримки фермерських господарств в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 68 : Економічні науки. – С. 17-21.
790113
  Шемаєва Г.В. Напрями розвитку взаємодії бібліотек із соціокомунікаційними структурами суспільства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 97-105


  Визначаються основні напрями зовнішньої комунікації бібліотеки: встановлення та розширення комунікацій з освітніми й навчальними закладами; здійснення спільних наукових досліджень; розвиток партнерства в контексті збереження електронних ресурсів і ...
790114
  Дзеверіна К.С. Напрями розвитку відносин державної власності: інституціональний аспект // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 24-29. – (Економічні науки)
790115
  Балаж Н.Й. Напрями розвитку господарств гірських територій Карпат // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 26-32. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
790116
  Дутко Н.Г. Напрями розвитку державно-приватного партнерства: галузь // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 105-108
790117
  Родіонова Л. Напрями розвитку економічної теорії на початку ХХІ ст. // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 159-170. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
790118
  Мацевитий Ю.М. Напрями розвитку електроенергетики та енергомашинобудування / Ю.М. Мацевитий, А.К. Шидловський // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 17-23. – ISSN 0372-6436
790119
  Отцевич Є. Напрями розвитку законодавства України про комерційні найменування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 44-48
790120
  Федулова Л.І. Напрями розвитку індустріальних парків щодо реалізації інноваційного потенціалу регіонів України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад.наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 53. – С. 296-305
790121
  Федулова Л.І. Напрями розвитку інноваційної політики у світі: уроки для України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 183-190. – ISSN 0321-0499
790122
  Гончарова Н.В. Напрями розвитку інтеграційних процесів у сфері фінансової підтримки малого підприємництва : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 75-83. – Бібліогр.: 8 назв
790123
  Єфанов С.О. Напрями розвитку інформаційно-аналітичної системи Держстандарту України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.35-39
790124
  Прокудін Г.С. Напрями розвитку інформаційного забезпечення трансферу технологій / Г.С. Прокудін, О.А. Чупайленко // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 113-121
790125
  Розенфельд Н. Напрями розвитку інформаційного суспільства та його основних ресурсів в Україні і проблеми їх правового забезпечення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 117-120. – ISSN 0132-1331
790126
  Тимків Н.М. Напрями розвитку інфраструктури паливно-енергетичного комплексу / Н.М. Тимків, М.М. Павлишенко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 404-407. – ISBN 5-7763-2435-1
790127
  Суходольський І.А. Напрями розвитку й інвестування ракетно-космічної галузі у світі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 219-222. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
790128
  Перович І. Напрями розвитку кадастрової системи України // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 38-40. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
790129
  Курко М. Напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 62-65. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває основні напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні. В статье раскрываются основные направления развития конституционного права граждан на образование в Украине. The article exposes basic directions of ...
790130
  Ортіна Г.В. Напрями розвитку корпоративного управління реальним сектором економіки в умовах подолання наслідків кризових явищ // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 25-27. – ISSN 2306-6814
790131
  Безклубна Н.Л. Напрями розвитку лізингу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 44-45. – Бібліогр.: 4 назв
790132
  Авраменко О.В. Напрями розвитку логістичного менеджменту в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 262-267. – ISSN 2222-4459
790133
  Макаренко О. Напрями розвитку магістерської програми з освітніх вимірювань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті наведено SWOT-аналіз магістерської програми з освітніх вимірювань НПУ імені М.П. Драгоманова, виділено основні напрями розвитку даної магістратури, а саме: популяризація спеціальності "011 Науки про освіту (Освітні вимірювання)"; мотивація ...
790134
  Кантаєва О. Напрями розвитку методики бухгалтерського обліку інноваційної діяльності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-28.
790135
  Крайній В.О. Напрями розвитку міжнародного ринку цінних паперів / В.О. Крайній, С.А. Циганов // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 89-91. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.2 (101)). – ISSN 2078-2128


  Циганов С.А. - докт. екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка.
790136
  Карась О. Напрями розвитку міжнародної концесійної діяльності в транспортній галузі України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 158-164. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Визначено напрями використання механізмів державно-приватного партнерства для реалізації інвестиційних інтересів держави на основі використання концесій.
790137
  Федоренко В.Г. Напрями розвитку науки в університетах в умовах інтеграційних закликів / В.Г. Федоренко, Л.І. Федулова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 6-13. – ISSN 2306-6806


  Розкрита роль вищої освіти в системі формування інноваційної моделі розвитку економіки. Проаналізовано стан наукової діяльності сектору вищої освіти в Україні.
790138
  Любіцева О.О. Напрями розвитку наукових основ географії туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-32. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Поставлено проблему вдосконалення наукових основ географії туризму відповідно до потреб суспільної практики і розвитку наукового знання і запропоновано теорію формування і взаємодії територіальних ринків туристичних послуг як один з напрямків її ...
790139
  Баклан О.В. Напрями розвитку правової системи Європейського Союзу та держав - членів ЄС: співвідношення, правові та економічні тенденції, вплив Лісабонського договору // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2014. – № 2 (29), червень. – С. 89-92
790140
  Федулова Л.І. Напрями розвитку регіональних інноваційних екосистем в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 240-248. – ISSN 1993-6788
790141
  Шаповал С.Л. Напрями розвитку системи бюджетного планування // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 204-210. – ISSN 2306-546X
790142
  Виноградня В. Напрями розвитку системи інформаційного забезпечення управління ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 36-40. – ISSN 0131-6788
790143
  Вороненко Ю.В. Напрями розвитку системи медичної освіти в Україні: погляд у майбутнє // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 32-35. – ISSN 1681-2751
790144
  Шишко О.В. Напрями розвитку системи міжбюджетних відносин України в середньостроковий перспективі : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 51-61 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
790145
  Заяць В.М. Напрями розвитку системи оподаткування та оцінки нерухомості в Україні : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-49. – Бібліогр.: 20 назв
790146
  Макогон В.Д. Напрями розвитку системи регулювання міжбюджетних відносин // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 40-46
790147
  Ткаченко Л.Г. Напрями розвитку системи соціального страхування в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 42-52
790148
  Акімова О.В. Напрями розвитку системи фінансового моніторингу в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 3-10. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (94)). – ISSN 1814-1161
790149
  Лузан Ю.Я. Напрями розвитку сільськогосподарського виробництва і соціальної сфери села // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 7 (177). – С. 3-12
790150
  Арент С.С. Напрями розвитку соціального підприємництва в Україні: державно-управлінський аспект // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 38-54
790151
  Жилінська Л.О. Напрями розвитку стратегічного планування в сучасних умовах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-34.
790152
  Карась О.С. Напрями розвитку транспортної інфраструктури України в умовах міжнародного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 26-30
790153
  Вдовиченко Г.В. Напрями розвитку філософії культури у філософській думці УСРР 20-х - 30-х рр. XX ст. // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 10-13
790154
  Яновчик В.О. Напрями розвитку фінансового механізму у сфері вищої школи / В.О. Яновчик, В.М. Гельман // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 291-297. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
790155
  Пасічник Ю. Напрями розвитку фінансової системи України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 422-431. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розроблено теоретико-методологічні засади основних напрямків розвитку, які грунтуються на інструментарію синергетики, обгрунтованих принципах і концептуальних положеннях.
790156
  Подра О.П. Напрями розширення інвестування людського капіталу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 68-77. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
790157
  Болтачеєва Н. Напрями системної трансформації соціальної політики в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 29-32. – ISSN 1810-3944
790158
  Шепотько Л.О. Напрями соціально-економічного розвитку села / Л.О. Шепотько. – К, 1984. – 48с.
790159
   Напрями спеціалізації і комплексного розвитку Київського економічного адміністративного району. – К., 1962. – 311с.
790160
  Лаба О. Напрями співпраці України та Європейського Союзу щодо міграційних питань // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 46-53. – ISSN 2409-4544
790161
  Рудольф В. Напрями співробітництва польських воєводств і великих міст з країнами світу та Україною / В. Рудольф, С. Пазізіна // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 4 (63), жовтень - грудень. – C. 436-453. – ISSN 1684-906Х
790162
  Стеблянко І.О. Напрями співробітництва України та ЄС в енергетичній сфері // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/3. – С. 72-80. – (Серія "Менеджмент інновацій" ; вип. 2). – ISSN 9125-0912
790163
  Николюк О.М. Напрями сприяння інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (659). – С. 35-45 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
790164
  Хачатурян О.С. Напрями становлення інноваційних форм зайнятості у малому підприємництві регіонів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 127-131
790165
  Булава Л.М. Напрями становлення та розвитку географічної науки й освіти на Полтавщині / Л.М. Булава, С.М. Шевчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 3 (103). – С. 64-69. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1561-4980
790166
  Мосьпан Н. Напрями створення Європейського освітнього простору: нормативно-правовий аспект // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2014. – № 3. – С. 65-69. – ISSN 2226-3012


  У статті йдеться про сучасний стан розвитку Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), а саме аналіз результатів цього процессу після прийняття Болонської декларації та визначаються можливі перспективи розвитку. Основним матеріалом дослідження є ...
790167
  Коцан Н.Н. Напрями стимулювання експортної діяльності України / Н.Н. Коцан, О.М. Гусєва // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 189-195. – ISSN 1729-360Х
790168
  Демчишак Н. Напрями стимулювання нагромадження фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в умовах глобалізації // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 112-118. – ISSN 0201-758Х
790169
  Пельтек Л.В. Напрями стратегічної орієнтації державного регулювання розвитку промислових галузей і організацій : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 181-183 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
790170
   Напрями структуризації функціональної архитектури типового інтернет-порталу інформаційних ресурсів ВНЗ політехнічного профілю / В. Бабенко, Т. Бабіна, О. Габзовська, А. Савмцький // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7 : Спеціальний випуск присвячений науковим результатам виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" у 2006-2010 роках. – С. 78-81. – ISSN 1998-6939


  У статті розкрита типова функціональна архитектура Інтернет-порталу інформаційних ресурсів ВНЗ. Приведені напрями структуризації типової функціональної архітектури ІП ІР ВНЗ: за підсистемами, сервісами, службами, веб-ресурсами, інформаційними областями.
790171
  Крупельницька Л. Напрями сучасної психотерапії : навч. посібник / Людмила Крупельницька. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 290-294. – ISBN 978-617-696-768-2
790172
  Пастовенський О. Напрями та вектор оптимізації регіональної шкільної мережі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-42. – ISSN 0131-6788
790173
  Омельченко Н.Л. Напрями та види законодавчої діяльності у період Центральної Ради Гетьманату та Директорії: конституційно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 72-77
790174
  Горобець О. Напрями та заходи демографічної політики у контексті попередження негативного впливу міграції на відтворення населення // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 129-135. – Бібліогр.: 7 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
790175
  Бублик Є. Напрями та інструментарій забезпечення стійкості ринку іпотечного кредитування // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 154-157. – ISSN 0201-758Х
790176
  Олійник Т.О. Напрями та методичні засади досліджень у маркетингу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.252-257. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
790177
  Супрун Н. Напрями та механізми державної політики розвитку корпоративного сектору економіки в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Н. Супрун, С. Чистякова // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 363-372. – ISSN 1993-0259
790178
  Коваленко І. Напрями та механізми розвитку значень похідних від індоєвропейських коренів (s)ker(t)-I на позначення непрямого руху // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 175-186. – ISBN 966-581-231-9
790179
  Коваленко І. Напрями та механізми розвитку значень похідних від індоєвропейських коренів /(S)KER(T)-\ на позначення непрямого руху // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
790180
  Полюжин М.М. Напрями та одиниці прагматичного аналізу мовленнєвої комунікації // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 6-19. – ISBN 966-7400-33-5
790181
  Железник О.Ю. Напрями та перспективи застосування лазерних технологій у системі управління військами / О.Ю. Железник, О.М. Григорчук, С.В. Первак // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 33
790182
  Рзаєва Т.Г. Напрями та перспективи інвестиційної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 51-55. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150


  В статті обгрунтовано доцільність інвестиційної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва. Визначено мету інвестиційної підтримки малого підприємництва на рівні регіону та окреслено вагомі напрями і завдання її досягнення. Аргументовано ...
790183
  Холін В.М. Напрями та перспективи створення АСУ артилерійською бригадою в бою (операції) / В.М. Холін, О.Г. Дмітрієв // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 71
790184
  Ветвицький Д.О. Напрями та пріоритети розвитку державної екологічної політики України в умовах глобалізації // Наукові розвідки з державного муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 108-121
790185
  Приймак О.М. Напрями та технології соціального опікування у південноукраїнському селі наприкінці XIX - початку XX століття // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 34-42. – ISSN 1728-3671
790186
  Голей Ю.М. Напрями та форми державного регулювання економіки в сучасних умовах / Ю.М. Голей, Г.В. Склема // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 55-57. – ISBN 978-617-645-233-1
790187
  Гоцуляк Л.В. Напрями та форми інвестування в науково-технічну й інноваційну діяльність в Україні // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 20-25. – ISSN 2413-9610
790188
  Кір"ян Т. Напрями та шляхи подальшого зменшення обсягів безробіття в Україні / Т. Кір"ян, М. Шаповал, С. Коваль // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 51-58. – ISSN 1729-7206
790189
  Підлісний П. Напрями транспортного забезпечення міжнародної торгівлі в Україні / П. Підлісний, Н. Паткевич, Ю. Цвєтов // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 7-20. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
790190
  Лаговська О.А. Напрями трансформації бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 63-68. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (69)). – ISSN 1728-4236
790191
  Бояр А.О. Напрями трансформації бюджетної системи України в умовах європейської інтеграції // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 134-137
790192
  Онуфрик Г. Напрями трансформації житійних образів в українській та світовій літературах // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 199-203. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
790193
  Каленюк І.С. Напрями трансформації механізмів фінансування освіти в сучасному світі // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (29). – C. 24-36. – ISSN 2072-9480
790194
  Магдіч А.С. Напрями трансформації моделі економічного зростання країн ЦСЄ // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 314-322. – ISSN 2312-7600
790195
  Ящук С.П. Напрями трансформації національних податкових систем в процесі створення світової інфраструктури податкового регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 74-78. – ISSN 2306-6814
790196
  Кристопчук Т.Є. Напрями трансформації педагогічної освіти країни Європейського Союзу в Україну // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 165-171


  У статті обгрунтовано, що для реалізації пріорітетних напрямів модернізації педагогічної освіти виникає необхідність використання позитивного європейського освітнього досвіду в підготовці майбутніх учителів через призму адекватного оцінювання якості ...
790197
  Слободчук М.С. Напрями трансформації ринку праці України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський, педагогічний університет імені Сковороди Г.С. національний. – Харків, 2013. – С. 135-141. – (Економіка ; вип. 13)
790198
  Холявко Н. Напрями трансформації співробітництва секторів підприємництва та вищої освіти в умовах інформаційної економіки // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 3 (11). – C. 20-27. – ISSN 2411-5215


  "...Виокремлено ключові поточні проблеми співробітництва секторів вищої освіти та підприємництва в Україні."
790199
  Мельник Л. Напрями трансформацій та виявлення елементів модернізації в межах тестової ділянки дослідження у м. Шпола / Л. Мельник, С. Батиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 87-91. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Визначено тестову ділянку дослідження в місті. Окреслено періоди забудови та розвитку міста та тестової ділянки зокрема. Проаналізовано стратегічне бачення розвитку міста Шполи. Охарактеризовано ознаки типовості тестової ділянки дослідження та її роль ...
790200
  Мельник В.М. Напрями удосконалення адміністрування податків на споживання в Україні / В.М. Мельник, М.М. Мельник, Є.Ю. Баличев // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 14-18
790201
  Сахарова О. Напрями удосконалення вітчизняного законодавства з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 145-148.
790202
  Іващенко І.О. Напрями удосконалення вітчизняної системи соціально-економічних стандартів та нормативів у сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 257-263
790203
  Семенчук І.А. Напрями удосконалення грошово кредитної політики України в умовах глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 299-301. – ISBN 978-966-188-219-4
790204
   Напрями удосконалення гуманітарного розвитку в Україні: соціоантропологічні, соціокультурні та соціосвітоглядні виміри : 22-23 листоп. 2013 р. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [М-во освіти і науки України], Укр. акад. політ. наук, Запоріз. держ. інж. акад. ; [упоряд.: Воронкова В.Г.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – 284, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
790205
  Тоцький С.В. Напрями удосконалення державного регулювання економічної безпеки регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 115-117. – Бібліогр.: 3 назв.
790206
  Семененко М.В. Напрями удосконалення державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 81-84. – ISSN 2306-6814
790207
  Дука А.П. Напрями удосконалення державного регулювання ринку кредитних послуг України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-53. – ISBN 966-614-021-7
790208
  Іванова Л.С. Напрями удосконалення державного регулювання ринку молока і молочної продукції на основі використання зарубіжного досвіду / Л.С. Іванова, Д.М. Микитюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 32-38. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
790209
  Мальська М.П. Напрями удосконалення державного регулювання розвитку туристичних послуг / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 114-119
790210
  Магута Р.М. Напрями удосконалення державного фінансового контролю в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 94-97. – Бібліогр.: 21 назв.
790211
  Матюх С.А. Напрями удосконалення ефективної співпраці вищих навчальних закладів з ринком праці та ринком освітніх послуг // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 310-314. – (0). – ISSN 2078-9165
790212
  Аленін Ю.П. Напрями удосконалення законодавства з метою підвищення ефективності діяльності органів досудового розслідування // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 22-26. – ISBN 978-966-419-300-6
790213
  Дєгтяр О.А. Напрями удосконалення засобів управління соціальним ризиком / О.А. Дєгтяр, О.М. Непомнящий // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 1-9. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
790214
  Панчишин Т. Напрями удосконалення інвестиційної політики в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 507-511. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
790215
  Іващенко Т.О. Напрями удосконалення інституційного забезпечення функціонування механізму соціально-економічного захисту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 75-78
790216
  Сімакова Т.Г. Напрями удосконалення інституційної структури фінансового ринку України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 158-159. – ISBN 978-617-7069-02-6
790217
  Іляш О.І. Напрями удосконалення інституціонального забезпечення розвитку та легалізації ринку праці в системі соціальної безпеки регіонів / О.І. Іляш, Т.Г. Васильців // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 177-183. – ISSN 1562-0905
790218
  Мусієнко І.І. Напрями удосконалення інформаційно-комунікативної системи між державою та суспільством у процесі реформування вищої освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 140-142
790219
  Жилєнкова М.М. Напрями удосконалення інформаційного забезпечення аналізу соціально-економічного розвитку регіонів України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 62-64 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
790220
  Шостак Л.Б. Напрями удосконалення менеджменту економічної співпраці аутсайдерів світового господарства // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 30-35. – (Економічні науки ; № 1)
790221
  Оверчук Л.П. Напрями удосконалення механізмів державного регулювання експертизи виробів медичного призначення в контексті управління наданням гуманітарної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 133-137 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
790222
  Усюк Т.В. Напрями удосконалення механізму інституційного забезпечення розвитку сільського підприємництва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 149-156. – ISSN 2309-1533
790223
  Кучин С.П. Напрями удосконалення механізму управління сферою освіти через реалізацію виховної функції як чинника розвитку сфери культури // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 94-97. – ISSN 2306-6814
790224
  Перощук З.І. Напрями удосконалення національного законодавства щодо розширення біоджетних повноважень органів місцевого самоврядування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 495-502. – ISSN 1563-3349
790225
  Бондарчук К. Напрями удосконалення нормативно-правової бази для забезпечення зайнятості інвалідів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 69-73. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
790226
  Іщенко О.І. Напрями удосконалення організації туристичної діяльності (на прикладі досвіду Тереччини) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 118-124 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
790227
  Добренко О. Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання професійного ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 44-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
790228
  Шкрабан В.В. Напрями удосконалення первинного обліку виробництва продукції свинарства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 10-13 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
790229
  Соколов К.О. Напрями удосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням розширення сфер міжнародного співробітництва / К.О. Соколов, О.П. Гудима // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 13-14
790230
  Петльована А.В. Напрями удосконалення податкової політики у сфері інвестування в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 109-111
790231
  Клюй О.В. Напрями удосконалення політики водозабезпечення мегаполісу з врахуванням вимог та обмежень екологічної безпеки : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 67-69 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
790232
  Попович Є. Напрями удосконалення правового забезпечення діяльності прокуратури України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 161-166. – ISSN 0132-1331
790233
  Трегуб О. Напрями удосконалення правового забезпечення оподаткування розміщення побутових відходів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 138-139
790234
  Шкрабак І.В. Напрями удосконалення прогнозування розвитку національної економіки та її регіональних складових // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 30-34. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
790235
   Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річчя навчального закладу, [(26-27 листопада 2010 р.)] / Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України [та ін.] ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2010. – 462, [1] с. – Текст укр., рос.- На обкл. зазнач.: Ірпінь. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-027-0
790236
  Цибуля С.А. Напрями удосконалення протиміннного захисту сухопутних військ / С.А. Цибуля, В.М. Аборін // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 72
790237
  Халецька А.А. Напрями удосконалення роботи установ соціального захисту населення в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 71-72. – Бібліогр.: 2 назви
790238
  Серебрянська Д.М. Напрями удосконалення розподілу видаткових повноважень в системі органів місцевого самоврядування // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 83-92 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
790239
  Овчаренко Т.С. Напрями удосконалення системи державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-87. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто напрями удосконалення системи державного регулювання підприємств. Запропоновано рекомендації щодо виходу з кризового становища інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств.
790240
  Терещенко Г.М. Напрями удосконалення системи державного регулювання ринку фінансових послуг // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 109-114
790241
  Бенько І. Напрями удосконалення системи оплати праці в сучасних умовах // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 54-59. – ISBN 966-303-007-1
790242
  Демиденко Л.М. Напрями удосконалення системи оподаткування в сучасних умовах економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 45)


  Обгрунтовані основні напрями удосконалення системи оподаткування в Україні.
790243
  Дмитриченко М.Ф. Напрями удосконалення системи управління науковими дослідженнями в національному транспортному університеті / М.Ф. Дмитриченко, Ю.Ф. Гутаревич, І.А. Рутковська // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2018. – № 2 (41). – С. 40-48. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
790244
  Безуглий І.В. Напрями удосконалення територіальної організації регіональної рекреаційно-туристичної системи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 93-97.
790245
  Кучин С.П. Напрями удосконалення фінансово-економічного механізму державного управління сферою культури в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 78-82. – ISSN 2306-6814
790246
  Савчук В. Напрями удосконалення формування фінансових ресурсів дошкільних закладів освіти / В. Савчук, О. Данілов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 17-21. – ISSN 1810-3944
790247
  Болдуєв М.В. Напрями узгодження контрольних функцій державних органів управління агропромисловим розвитком на регіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 107-111. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
790248
  Волошин І. Напрями узгодження стандартів фінансової звітності банків із сучасними концепціями управління кредитним ризиком // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 33-47 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
790249
  Лисяк-Рудницький Напрями української політичної думки
790250
  Соляник А.А. Напрями ускладнення системи документопостачання бібліотек України в XIX ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 177-186. – ISBN 966-7352-66-8


  Охарактеризовані чинники та напрями ускладнення системи джерел та способів документопостачання бібліотек України в XIX ст.
790251
  Сирота А.І. Напрями фінансово-правового регулювання діяльності фінансових установ на фінансовому ринку України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 1 (19). – С. 35-38
790252
  Ящук Т.А. Напрями фінансування вищих навчальних закладів різних форм власності в Україні // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 289-293. – ISBN 978-617-571-143-9


  "...В Україні ВНЗ належать до державної, комунальної та приватної форм власності. Це зумовлює різні підходи до формування фінансового механізму закладів вищої освіти в цілому та вибору форм фінансового забезпечення зокрема."
790253
  Ушеренко С.В. Напрями формування ефективного менеджменту українських підприємств у посткризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 53-56
790254
  Копилюк І О. Напрями формування і використання кредитно- нвестиційного потенціалу банків України в посткризовий період / І О. Копилюк, В.І. Пила // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 11-15
790255
  Чумаченко М. Напрями формування і розвитку виробничого потенціалу : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 94-95. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
790256
  Шуст О.А. Напрями формування інноваційної інфраструктури в АПК : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 89-96 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
790257
  Мартинюк О.О. Напрями формування компетентності у галузі інформаційної безпеки в процесі навчання фізики // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 87-91. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
790258
  Ладиченко К.І. Напрями формування національної інноваційної системи на засадах стратегії SMART-спеціалізації // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 82-88. – ISSN 2220-1394
790259
  Зварич І. Напрями формування національної стратегії входження вітчизняних підприємств у міжнародні виробничі мережі Європи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№4). – С. 442-454. – ISSN 1684-906Х
790260
  Левченко М.О. Напрями формування особистості, зорієнтованої для служби у Збройних силах України на сучасному етапі їх реформування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 87-90 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
790261
  Рзаєва Т.Г. Напрями формування показників оцінки фінансової безпеки відповідно до обліково-аналітичних потреб / Т.Г. Рзаєва, М.В. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 71-75. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
790262
  Вачевський М. Напрями формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів у процесі вивчення економічних дисциплін // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 2 (97), лютий. – С. 11-16


  У статті досліджується стан та розвиток системи маркетингової освіти студентів ВНЗ, які вивчають економічні дисципліни для формування професійних компетентностей до сучасних умов ринкової економіки де діє конкуренція на ринку праці, яка є ключовим ...
790263
  Стеченко Д.М. Напрями формування регіональної політики України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 12-18. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
790264
   Напрями формування системи знань фахівців захисту інформації з обмеженим доступом / В.О. Хорошко, С.В. Лєнков, Л.М. Щербак, С.М. Головань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-47. – Бібліогр.: С. 47. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглянуті основні напрями отримання знання фахівців які займаються захистом інформації з обмеженим доступом. In the article the basic directions of reception of the knowledge of experts which work with the protection of the information ...
790265
  Жилінська Л.О. Напрями формування стратегії управління фінансовим станом підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 177-183. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Деталізовано методи аналізу формування та використання фінансових ресурсів підприємства .
790266
   Напрями формування та використання доходів місцевих бюджетів / Т. Смирнова, П. Ільчук, О. Вівчар, П. Віблий // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 54-57. – ISSN 1728-9343
790267
  Чан Лю Напрями формування та реалізації освітньої програми із геоінформаційних систем і технологій / Чан Лю, А К. Мамонов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 143. – С. 38-42. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
790268
  Гасанов С.С. Напрями формування фіскальної політики в аспекті асоціації України з ЄС / С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 1 (218). – С. 22-38 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
790269
  Лук"янчиков Б.Є. Напрями формування характеристик злочину // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 114-123.
790270
  Нечаєва І.А. Напрями, особливості та проблеми формування та використання місцевих фінансів в Україні в умовах бюджетної децентралізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 40-48. – ISSN 2306-6806
790271
  Чорноус Ю.М. Напрями, рівні та форми міжнародного співробітництва у сфері судово-експертної діяльності / Ю.М. Чорноус, О.А. Лопата // Криміналістика і судовая експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.М. Олійник, І.С. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 62. – С. 28-37. – ISSN 0130-2655
790272
  Голова Н. Напрями, форми, методи оптимізації соціальної роботи з учасниками АТО і членами їх родин // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 71-76. – ISSN 2308-4634
790273
  Максименко Н.В. Напрямки активізації природокористування в інвайронментальному менеджменті територій локального рівня організації довкілля / Н.В. Максименко, А.А. Клєщ // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2017. – Т. 25 (2). – С. 81-88 : карта. – Бібліогр.: с. 87-88. – (Серія: Геологія. Географія ; вип. 21). – ISSN 2313-2159
790274
  Арєшкіна Х.В. Напрямки активізації процесів на фондовому ринку України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 10-11
790275
  Пушкар М.С. Напрямки в розміщенні м"ясної промисловості Південно-Західного району УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 55-58. – (Географія ; Вип. 14)
790276
  Чайковський Я. Напрямки вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальника комерційного банку : ризик у банківській справі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 13-15. – Бібліогр.: 4 назви
790277
  Головчак І.С. Напрямки вдосконалення викладання на післядипломному етапі освіти // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 34-36. – ISSN 1681-2751
790278
  Зайцева Л. Напрямки вдосконалення вітчизняної системи державного регулювання регіонального розвитку / Л. Зайцева, О. Братута // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.72-79. – ISBN 966-7800-03-2
790279
  Дурдикулиєва А.Р. Напрямки вдосконалення державного нагляду за діяльністю недержавних пенсійних фондів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 362-364. – ISBN 978-966-188-219-4
790280
  Гетьманець О.П. Напрямки вдосконалення зовнішнього бюджетного контролю // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 59-62
790281
  Нестор В. Напрямки вдосконалення конституційного правосуддя в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 44-45. – ISBN 978-617-7069-28-6
790282
  Кононов В.В. Напрямки вдосконалення нормативно-правового регулювання ведення Державного земельного кадастру // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 107-110. – ISBN 978-966-7957-18-6
790283
  Касіч В.Ю. Напрямки вдосконалення оперативно-розшукової діяльності у сфері протидії організованій злочинній діяльності / В.Ю. Касіч, О.І. Рябченко // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 62-64
790284
  Приходько Р.М. Напрямки вдосконалення організації внутрішнього аудиту банків України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-83. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні проблеми становлення та організації внутрішнього аудиту бвнків України. Запропоновано основні напрямки адаптації вітчизняної системи внутрішнього контролю банківської системи України згідно основних вимог міжнародних стандартів ...
790285
  Метель О. Напрямки вдосконалення організації наукової діяльності в освітній сфері // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 389-394. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
790286
  Крисоватий І. Напрямки вдосконалення податкового стимулювання інноваційних процесів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 28-36. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1818-5754
790287
  Горенко Н.І. Напрямки вдосконалення політики транскордонного співробітництва України з Євросоюзом у контексті євроінтеграційних спрямувань України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1042. – С. 8-11. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 1). – ISSN 2226-0994


  У статті проведено дослідження особливостей розвитку транскордонного співробітництва України з Європейським Союзом. Запропоновано науково-практичні рекомендації щодо напрямків удосконалення політики транскордонної співпраці України з Євросоюзом.
790288
   Напрямки вдосконалення природоохоронної діяльності в Збройних Силах України / Ю.І. Ситник, Лисенко.О.І, С.Н. Чумаченко, В.Л. Шевченко, М.М. [та ін.] Коржнев; [Ю.І. Ситник та ін.] ; М-во оборони України ; Нац. науково- дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України ; Українське т-во охорони птахів. – Київ : ННДЦ ОТ і ВБ України, 2006. – 424 с. : табл., фотоіл. – Додатки: с. 410-416. – Бібліогр.: с. 417-424. – ISBN 966-95145-7-6
790289
  Горбик А. Напрямки вдосконалення системи валютного контролю в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 271-273. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Йдеться про підвищення ефективності валютного контролю та вдосконалення інформаційної системи обміну даними між органами валютного контролю, що потребує розробки комплексу макроекономічних заходів щодо стимулювання повернення валютної виручки з-за ...
790290
  Баранкіна О.С. Напрямки вдосконалення управління ризиками страхових компаній в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 352-354. – ISBN 978-966-188-219-4
790291
  Рудоміно-Дусятська Напрямки вивчення матеріального середовища людського життя в психології / Рудоміно-Дусятська, В.П. Залізнюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 30-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Подано основні напрямки вивчення матеріального середовища людського життя в психології. Роботи біхевіористичної орієнтації розглядають середовищні об"єкти як певні стимули, що змінюють поведінку людини. Роботи когнітивної орієнтації виділяють ...
790292
  Поліщук Є.А. Напрямки використання зарубіжного досвіду діяльності девелоперських компаній в українській практиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 136-141
790293
  Будянський Д.В. Напрямки використання здобутків риторики в процесі розвитку риторичної культури викладача вищого навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 38-41. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
790294
  Дзюба С.Г. Напрямки використання міжнародного досвіду організації нормування і оплати праці в контексті глобалізації економіки / С.Г. Дзюба, І.Ю. Гайдай // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.159-165. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
790295
  Щербаковський М.Г. Напрямки використання судових експертиз у кримінальному провадженні // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 24-31. – ISSN 0130-2655
790296
  Шавкун В.М. Напрямки вирішення проблем банкрутства для ефективного функціонування підприємства в умовах інтеграції України в світову економіку // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.50-58. – ISBN 966-7695-78-6
790297
  Лєонов С.В. Напрямки врахування досвіду FINTRAC при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні / С.В. Лєонов, О.О. Куришко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 10. – С. 27-31
790298
  Хомерікі О.А. Напрямки глобалізації у сфері у вищої освіти // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 297-308. – ISBN 978-966-2462-25-8
790299
  Смашна О.О. Напрямки грошово-кредитного регулювання валютного ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 104-107. – ISBN 978-966-188-219-4
790300
  Бутенко А.І. Напрямки дерегуляції діяльності малих підприємницьких структур в Україні / А.І. Бутенко, Н.Л. Шлафман // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 30-33. – ISSN 1729-7206
790301
  Бабина О. Напрямки державної політики в транспортній галузі України / О. Бабина, О. Карпенко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 7-12. – ISSN 1728-9343
790302
  Гапон Л. Напрямки діалектологічних досліджень Ярослава Рудницького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 15-20. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
790303
  Дзюба І. Напрямки діяльності Міністерства внутрішніх справ України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 96-98. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті визначаються напрямки діяльності Міністерства внутрішніх справ України. The directions of activities of the Ministry of Internal Afairs are particularized in the article.
790304
  Глібова Ю.В. Напрямки дослідження туристичної дестинації // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 242-244
790305
  Діденко Н.М. Напрямки досліджень дієслівної словозміни в пам"ятках староукраїнської мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 33-39. – Бібліогр.: Літ.: с. 38-39; 28 поз.


  У статті розглядаються напрямки дослідження словозмінної варіатності дієслівних форм у староукраїнських текстах першої половини XVII ст. In article directions of research variants of verbal forms in the Ancient Ukrainian texts of the first half of ...
790306
  Пономаренко Г. Напрямки забезпечення національної безпеки України від внутрішніх загроз Службою безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 6-9. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються напрямки діяльності СБУ щодо забезпечення національної безпеки України від внутрішніх загроз. Activity directions of Safety Department of Ukraine to guarantee national safety of Ukraine from internal threats are analyzed.
790307
  Плєшакова Н.А. Напрямки забезпечення фінансової стабільності України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 184-185. – ISBN 978-966-188-293-4
790308
  Уварова Г.Ш. Напрямки і тенденції розвитку рекреації і туризму в світі на сучасному етапі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 3-9. – Бібліогр.: 9 назв.
790309
  Городня Н. Напрямки і формати інтеграційних процесів у Східній Азії у XXI ст. // "Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів XXI століття : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 10 черв. 2014 р.) / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: В.К. Гура та ін.]. – Київ : Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2014. – С. 46-51
790310
  Литвиненко Я.В. Напрямки інноваційного розвитку України в період економічної кризи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 126-130. – (0). – ISSN 2078-9165
790311
  Петухова В.О. Напрямки інтеграції України в глобальну систему міжнародної торгівлі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 36-44. – ISSN 2222-4459
790312
  Хаустова М.Г. Напрямки й тенденції розвитку правової системи України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 10-13. – ISSN 0201-7245
790313
  Бойко А.В. Напрямки колонізації Південної України в останній чверті XVIII ст. // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П.С. Сохань,О.О. Маврін, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 8/9. – С. 242-262. – (Нова серія ; вип. 5/6)
790314
  Царик Л. Напрямки ландшафтно-екологічної оптимізації у басейні річки Джурин / Л. Царик, О. Бакало // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 163-168 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
790315
  Білик О.І. Напрямки ліквідації корупції у медицині // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 15-19. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
790316
  Буженко Л. Напрямки літературної діяльності і періодизація творчості Олексія Кундзіча // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 13-17
790317
  Малиняк Б. Напрямки модернізації казначейського обслуговування бюджетів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 48-55. – ISSN 1818-5754
790318
  Сторонянська І.З. Напрямки модернізації фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи / І.З. Сторонянська, А.О. Пелехатий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 97-108 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
790319
  Комар Н. Напрямки надання міжнародної фінансової та технічної допомоги в рамках Плану Маршалла // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 172-181. – (Економічні науки ; Вип. 1 січень-березень). – ISSN 1993-0240
790320
  Царик Любомир Напрямки наукових досліджень викладачів географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету (до 25 річчя створення факультету) історико-наукометрична довідка / Царик Любомир, Кузишин Андрій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 261-263. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
790321
  Сітенко М.М. Напрямки нормативно-правового та інформаційного забезпечення обліку і контролю за пенсійними розрахунками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 44-47
790322
  Бондар В.С. Напрямки оптимізації діяльності спеціаліста-криміналіста при проведенні огляду місця події у справах про крадіжки з проникненням в житло // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 197-208.
790323
  Сліпченко Т.О. Напрямки оптимізації монетарної трансмісії за умов транзитивної економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.18. – С. 250-255. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
790324
  Джеджула В.В. Напрямки організаційного та маловитратного енергозбереження машинобудівних підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 230-235 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-0712
790325
  Шемигон Н.Ю. Напрямки педагогічної підтримки інтеграції іноземних студентів у навчальне середовище вищих освітніх закладів України / Н.Ю. Шемигон, Н.С. Тарасова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 196-202. – ISSN 2074-8922
790326
  Колодій С.Ю. Напрямки підвищення експортного потенціалу під час формування нової моделі соціально-економічного розвитку України / С.Ю. Колодій, Л.О. Гаряга, М.В. Руденко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2016. – № 162 (11/12). – С. 38-47. – ISSN 1728-6220
790327
  Старцева Т.М. Напрямки підвищення ефективності банківського контролю за кредитними операціями // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 44-48


  Стаття присвячена розгляду окремих напрямків підвищення ефективності банківського контролю за кредитними операціями. Акцентовано увагу на окремих способах мінімізації кредитного ризику та зменшенні рівня безнадійних боргів.
790328
  Бадида М.П. Напрямки підвищення ефективності бюджетного фінансування соціально-економічного розвитку Карпатського регіону / М.П. Бадида, І.І. Жук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 174-179 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
790329
  Шевченко А.В. Напрямки підвищення конкурентоспроможності навчального закладу / А.В. Шевченко, А.С. Шворак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 6 (169). – С. 78-82


  Обгрунтовано необхідність створення спільної цінності, яка дозволить забезпечити конкурентну перевагу вищому навчальному закладу для всіх учасників освітнього процесу.
790330
  Варналій З.С. Напрямки підвищення стійкості та забезпечення зовнішньоекономічної безпеки регіонів України / З.С. Варналій, Р.Р. Білик // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 11-20. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджено проблематику забезпечення економічної безпеки регіонів України у процесі зовнішньоекономічного співробітництва. Проаналізовано напрями, складові і обсяги зовнішнього партнерства регіонів. Розглянуто основні форми ...
790331
  Супрович Г. Напрямки підготовки фахівців з обліку та аудиту в сучасних економічних умовах // Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 169-170
790332
  Оліфіренко В. Напрямки підручникотворення в західному зарубіжжі // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 170-203. – ISBN 966-7804-58-5


  Проблеми мовної адаптації підручників з літератури для українських дітей в іншомовному світі. Підручники з літератури і плекання українських духовних цінностей в західній діаспорі.
790333
  Войтенко О.А. Напрямки покращення фінансового стану підприємства // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 173-174. – ISBN 978-966-188-219-4
790334
  Куценко В. Напрямки поліпшення формування та використання кадрового потенціалу сфери освіти // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 83-87
790335
  Стеценко Т.О. Напрямки посилення соціально-економічного захисту населення в умовах фінансово-економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 237-244


  Розглянуто основні фактори, які спричиняють зменшення надійності соціально-економічного захисту населення в умовах фінансово-економічної кризи; розроблено рекомендації щодо посилення ефективності надання соціально-економічних гарантій населенню в ...
790336
  Соколенко О. Напрямки правоохоронної діяльності: особливості теоретичного розуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено підходи до класифікації правоохоронної діяльності, сформовано та обґрунтовано цілісне узгоджене розуміння напрямків правоохоронної діяльності. Обобщены подходы к классификации правоохранительной деятельности, сформировано и обосновано ...
790337
  Щербань М.І. Напрямки прикладних досліджень і підготовки географів в університетах / М.І. Щербань, П.Г. Шищенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 3-15 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
790338
  Іщук С.І. Напрямки промислової політики в період трансформації національного комплексу України / С.І. Іщук, Г.П. Ішук // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 63-69. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
790339
  Дараган В.В. Напрямки реалізації завдань антикорупційної стратегії щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 81-84. – ISSN 2220-1394
790340
  Костіна Л Напрямки реалізації мовної політики держави у кримінальному судочинстві України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 117-121.
790341
  Предко О.І. Напрямки релігієзнавчих студій в Університеті Св. Володимира // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 23-27. – ISSN 2414-5823


  Стаття присвячена розгляду релігієзнавчих ідей у Університеті Св. Володимира, які були представлені в ХІХ - поч. ХХ століть науковою й педагогічною діяльністю професорів філософії, богослов"я, психології. Реконструюються релігієзнавчі ідеї, формування ...
790342
  Черватюк М.В. Напрямки реструктуризації відносин в системі фінансового господарювання // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 107-109. – (Економічні науки)
790343
  Новосад Л. Напрямки реструктуризації податкової системи України / Л. Новосад, Н. Бенч // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 56-84. – ISSN 1818-5754
790344
  Лукашенко С. Напрямки реформування глобальної валютної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 200-201
790345
  Пінчук В.М. Напрямки реформування державної служби України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 179-181. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
790346
  Десятнюк О. Напрямки реформування механізму адміністрування ПДВ у контексті європейського досвіду // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 7-17. – ISSN 1818-5754
790347
  Ільченко Б.В. Напрямки реформування соціального діалогу в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 397-401
790348
  Піта А. Напрямки ринкової трансформації економіки України / А. Піта, Г. Любківська // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 329-335. – ISBN 966-7574-16-4
790349
  Розинка О.О. Напрямки розбудови інфраструктури фондового ринку України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 386-391
790350
  Губін К.Г. Напрямки розбудови соціально-ринкової системи формування доходів в Україні // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний, університет "Юридична академія України, імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 45-56. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 3 (10)). – ISSN 2218-8010
790351
  Губар В. Напрямки розв"язання проблеми зовнішнього боргу в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 214-223. – Бібліогр.: на 5 пунктів
790352
  Хацаюк О.В. Напрямки розвитку військово-прикладних навичок застосування засобів індивідуального захисту та активної оборони курсантами-правоохоронцями / О.В. Хацаюк, О.А. Моргунов, О.А. Ярещенко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (63). – C. 49-55. – ISSN 2078-7480
790353
  Анкаві Саєд Напрямки розвитку економічного співробітництва між Україною і державами Близького Сходу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 65-68. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
790354
  Жарков Я.М. Напрямки розвитку інформаційно-психологічного впливу на війська та населення противника у локальних війнах і збройних конфліктах 1992-2000 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-84. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті основні напрямки розвитку інформаційно-психологічного впливу на війська та населення противника у локальних війнах і збройних конфліктах 1992-2000 pp. The article deals directions for the development of the informational and ...
790355
  Яременко В.А. Напрямки розвитку нормування праці / В.А. Яременко, Ю.А. Малашенко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 336-342. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
790356
  Попович В.М. Напрямки розвитку православної богословської освіти в Україні // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 86-88


  Отже, одним з пріоритетних напрямків розвитку православної богословської освіти є ії реформування, яке пов"язане із входженням в національний освітній простір України. Основними проблемами у цьому напрямку, як свідчать теоретичні та емпіричні ...
790357
  Ткачук А. Напрямки розвитку системи управління персоналом у сучасній Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 48-49
790358
  Шліхтер О.Г. Напрямки розвитку сільского господарства в системі індустріалізаціх країни / О.Г. Шліхтер. – Х., 1927. – 59с.
790359
  Науменкова С.В. Напрямки розвитку страховго ринку України в контексті міжнародних інтеграційних процесів / С.В. Науменкова, Ю.С. Конопліна // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 15-21
790360
  Баранова В. Напрямки розвитку страхової системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-13. – (Економіка ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми функціонування ринку страхових послуг та соціального страхування. Автор доводить необхідність розглядати систему страхування як єдиний елемент та визначає основні напрямки його розвитку. The problems of functioning of market of ...
790361
  Туркіна І.Є. Напрямки розвитку судової влади в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 104-109. – ISBN 966-628-197-5
790362
  Жиров Г.Б. Напрямки розвитку та області застосування нейромережних технологій / Г.Б. Жиров, Б.Г. Жиров // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 49
790363
  Лукаш О.В. Напрямки розвитку та созологічна оцінка флори судинних рослин Східного Полісся : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Лукаш О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 358 л. + Додаток: 481 л. – Бібліогр.: л. 295-358
790364
  Лукаш О.В. Напрямки розвитку та созологічна оцінка флори судинних рослин Східного Полісся : автореф. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Лукаш О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32 с. + Додаток. – Бібліогр.: 76 назв
790365
  Заєць М.А. Напрямки розвитку транскордонного співробітництва у морський транспортній галузі / М.А. Заєць, І.С. Грабар // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 67-78. – ISSN 2413-9998
790366
  Антоненко К.В. Напрямки розвитку українського ринку цінних паперів // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 95-96
790367
  Пересадько В.А. Напрямки розробки еколого-природоохоронних карт промислових підприємств // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 38-41. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-631-331-6
790368
  Тершовський І.І. Напрямки розширення географічної структури українського експорту товарів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 326-328. – ISBN 978-617-7069-02-6
790369
  Мазурець Ю. Напрямки спільної енергетичної політики ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 123-126
790370
  Мартиненко В.П. Напрямки стабілізації фінансового стану підприємств промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 43-46. – Бібліогр.: на 11 пунктів
790371
  Ярема І.І. Напрямки стимулювання сталогшо використання лісоресурсного потенціалу гірських територій державними лісогосподарськими підприємствами // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 194-199. – ISSN 1562-0905
790372
  Шевченко С.Г. Напрямки сучасного підходу до теорії грошей // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 321-326. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
790373
  Довбня С. Напрямки та етапи реструктуризації вітчизняних підприємств // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 42-50. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
790374
  Пивоваров Є.Ю. Напрямки та механізми вдосконалення деяких аспектів системи національної безпеки і оборони України з урахуванням досвіду Франції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 186-193
790375
  Новицький В.А. Напрямки та механізми впливу офшорів на систему оподаткування // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 123-128


  У статті проаналізовано основні напрямки впливу офшорів на систему оподаткування не офшорних країн. Визначено базовий механізм впливу офшорів на систему оподаткування не офшорних країн. Досліджено деякі прояви впливу офшорів на систему оподаткування.
790376
  Вишенський О.М. Напрямки та механізми державної підтримки приватного підприємництва в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 1. – С.37-41
790377
  Хмельницький О.І. Напрямки та особливості зміни функцій території середнього міста в умовах трансформації економіки (на прикладі міста Бердичів) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 177-179
790378
  Орєхова Г. Напрямки та перспективи розвитку валютно-фінансових механізмів національних економік у посткризовий період // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 53-56. – ISSN 1818-2682
790379
  Дроняева Г.М. Напрямки та принципи інтеграції України до міжнародного ринку капіталів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 99-103.
790380
  Дмитрієва К.Є. Напрямки та тенденції розвитку ресторанного господарства України у світлі проведення Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 230-235 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
790381
  Суматохіна І.М. Напрямки та форми міжнародної співпраці у сфері вищої географічної освіти // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 34-36. – ISBN 978-966-182-397-5
790382
  Юхимець Р.С. Напрямки трансформації державного регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України в контексті третього енергетичного пакета ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 35-40. – ISSN 2222-4459
790383
  Баюра Д.О. Напрямки трансформацій системи корпоративного управління в Україні на сучасному етапі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 108-119.
790384
  Гетманець О.П. Напрямки удосконалення внутрішнього бюджетного контролю // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 91-94.
790385
  Рогозін С.М. Напрямки удосконалення законодавства у сфері протидії корупції як чиннику економічної злочинності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 76-82. – ISSN 2227-796X


  Проаналізовано індексні показники рівня корупції в Україні як чинника економічної злочинності. Визначено напрямки удосконалення чинного законодавства у сфері протидії корупції з метою нейтралізації цього чинника економічної злочинності. Запропоновано ...
790386
  Медведєв Г.А. Напрямки удосконалення засобів зв"язку та передачі даних авіації Збройних Сил України / Г.А. Медведєв, В.О. Ковальов // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 76-80
790387
  Барабаш Т.М. Напрямки удосконалення кримінального процесуального закону у контексті реформи правосуддя в Україні. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 71-76. – ISSN 2220-1394
790388
  Сидор В.Д. Напрямки удосконалення методики викладання земельного права // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 53-55. – ISBN 978-966-419-269-6
790389
  Бугель Ю. Напрямки удосконалення системи банківського кредитування позичальників // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 132-136. – ISSN 1818-5754
790390
  Присяжнюк О.Ф. Напрямки удосконалення управління інноваційними проектами в Україні / О.Ф. Присяжнюк, М.Ф. Плотнікова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 303-308. – ISSN 0321-0499
790391
  Доброскок С. Напрямки удосконалення фінансової політики України в умовах структурних реформ // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 4 (246). – C. 23-34. – ISSN 2409-9260
790392
  Гура Н.О. Напрямки узгодження бухгалтерського та податкового обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто положення податкового обліку, які суперечать міжнародним та національним стандартам бухгалтерського обліку; зокрема, це стосується методів оцінки запасів та нарахування амортизації основних засобів. Запропоновано напрямки узгодження ...
790393
  Мірчук І. Напрямки української культури / За ред. та з передмовою М.Шафовала // Varia / Український вільний університет. – Мюнхен, 2003. – N 50 : Напрямки української культури /І.Мірчук. – С.1-53
790394
  Гаврилюк О.В. Напрямки фінансово-кредитної підтримки галузей сфери послуг в умовах ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50. – (Економіка ; Вип. 45)


  Досліджуються форми і напрямки фінансової підтримки підприємств сфери послуг.
790395
  Дарчук Н.П. Напрямки формалізації семантики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 385-396


  Статтю присвячено напрямкам формалізації семантики у системах автоматичного опрацювання тексту: з одного боку, це теоретичні дослідження, які проводяться на дедуктивному абстрактно-теоретичному рівні з метою встановлення співвідношення між семантикою і ...
790396
  Висоцька Л. Напрямки формування комплексної статистичної системи показників ліквідності банків // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 39-51. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISSN 1605-2005
790397
  Баранова Л.М. Напрямки, методи та специфіка викладання української мови як іноземної в ситуації білінгвізму у вищих медичних навчальних закладах України // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2016. – № 2 (16). – С. 30-36
790398
  Томенко М. Напрямок реформ загалом вірний : Заковика політ. реформи, на думку опозиції, у термінах "запуску" змін до Конституції : Бесіда з нар. депутатом України, членом фракції "Наша Україна" // Україна і світ сьогодні, 2004. – 13-19 березня
790399
  Чаплыгин Ю.А. Напуганные пророки. / Ю.А. Чаплыгин. – М., 1959. – 48с.
790400
  Голубков М.Д. Напуганный лес. / М.Д. Голубков. – М., 1987. – 349с.
790401
  Кудаш С.Ф. Напутствие : стихи / С.Ф. Кудаш. – Уфа : Башкнигоиздат, 1958. – 94 с.
790402
  Жданов И.Н. Напутствие / И.Н. Жданов. – М, 1965. – 110с.
790403
  Терехов А. Напутствие / А. Терехов. – Саратов, 1969. – 22с.
790404
  Алиева Ф.Г. Напутствие : стихи / Фазу Алиева ; пер. с авар. С. Северцева ; [худож. Л. Гритчин]. – Москва : Советский воин, 1978. – 95 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / Гл. полит. упр. Сов. Армии и ВМФ ; № 3/730)
790405
  Кешоков А.П. Напутствие : стихи / Алим Кешоков; пер. с кабард. – Москва : Детская литература, 1978. – 192 с.
790406
  Трахтенберг И.М. Напутствие мудрого Николая Амосова // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред.: Р.В. Богатирьова ; редкол.: С.Б. Арбузова, Р.М. Богачов, Г.В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (3). – С. 16-27. – ISSN 2308-8818
790407
  Милованов В.А. Напутствие. / В.А. Милованов, А.Г. Соловьев. – Минск, 1986. – 109с.
790408
  Оріховський-Роксоланин Напучення королеві польському Сигізмунду Августу // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 789-837. – ISBN 978-966-8865-81-7
790409
  Оріховський Станіслав Напучення польському королеві Сигізмунду Августу // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 109-151
790410
  Ткачевский Ю.М. Напциональное законодательство об экстрадиции (сравнительный анализ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.40-60. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
790411
  Сотська Г. Нарада завідувачів кафедр ЮНЕСКО в Україні // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 3


  За ініціативи Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО в МЗС України відбулася нарада керівників кафедр ЮНЕСКО в Україні. Учасники засідання обговорили шляхи поглиблення співробітництва між кафедрами ЮНЕСКО та потенціал розширення ...
790412
   Нарада завідуючих кафедрами суспільних наук вузів УРСР. – Київ, 1964. – 256с.
790413
   Нарада Інформаційного бюро комунітичних партій в Угорщині в другий половині листопада 1949 року. – К., 1950. – 80с.
790414
   Нарада політичного консультативного комітету держав-учасниць Варшавського договору. – Бухарест, 1976. – 32с.
790415
  Нармаев М.Б. Наран - золотое сердце : повесть / М.Б. Нармаев. – Москва : Детская литература, 1968. – 128 с.
790416
  Гурьев И.Е. Нарастание нестабильности современного капитализма / И.Е. Гурьев. – М., 1979. – 190с.
790417
  Брагин А. Нарастание политической напряженности в Сомали // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 155-160. – ISSN 1998-1813
790418
  Адибек-Меликян Нарастание революционно ситуации и переход ее в победоносную Великую Октябрьскую социалистическую революцию : Автореф... канд. ист.наук: / Адибек-Меликян Э.А.; Ереванский гос. ун-т Кафедра истории КПСС. – Ереван, 1966. – 27л.
790419
  Зінченко О. Наратив батальних сторінок "Щоденника" генерального підскарбія Якова Марковича XVIII століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 23-29. – ISSN 2307-2261
790420
  Козакова Л.О. Наратив малої прози Олеся Гончара : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Козакова Л.О.; МОНУ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 224л. – Бібліогр.: л.207-224
790421
  Козакова Л.О. Наратив малої прози Олеся Гончара : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Козакова Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с.
790422
  Ткачук М. Наратив повісті-аполога "Месть верховинця" Миколи Устияновича


  У статті досліджено наративну стратегію романтичної повісті "Месть верховинця" М. Устияновича, функцію уснооповідної викладової форми, простежено роль персонажної, гетеродієгетичної розповідної ситуації в організації тексту. Запропоновано новий погляд ...
790423
  Мацевко-Бекерська Наратив спокутування у прозі Юстейна Гордера // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 235-241. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
790424
  Долгочуб А.Ю. Наратив у методологічній стратегії Чарльза Тейлора // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т" ; за заг. ред. Я.В. Шрамка. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 18. – С. 42-52. – ISSN 2076-7382
790425
  Мацевко-Бекерська Наратив як засіб організації просторово-часової конфігурації літературного твору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 52-59. – Бібліогр.: Літ.: С, 57-58; 10 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
790426
  Івановська О. Наратив як категорія та функція фольклорного тексту // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 187-197. – ISBN 966-95452-3-8
790427
  Івановська О. Наратив як категорія та функція фольклорного тексту // Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів : підручник для студентів фольклорист. та філол. спеціальностей ВНЗ / О. Івановська. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – С. 281-316. – ISBN 978-966-2530-39-1


  Конвенційність наративу у фольклорній системі.
790428
  Уніат Н.М. Наратив як метод дослідження особливостей постановки життєвих завдань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 25 (28). – С. 112-121. – ISBN 978-966-8063-99-62
790429
  Дьяковська Г.О. Наратив як спосіб "самоконституювання" особистості // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 63-64
790430
  Горбач І. Наратив, наратологія, лінгвістика наративу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 64-67. – (Серія: Філологічні науки ; № 25 (274) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
790431
  Охотна О.О. Наративи етнічної іншості у творі Алеко Константинова "Бай Ганьо: неймовірні оповідання про одного сучасного болгарина" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 313-323. – ISSN 2075-437X


  Досліджуються образи етнічних Інших у творі Алеко Константинова "Бай Ганьо: неймовірні оповідання про одного сучасного болгарина", аналізується їх роль у формуванні болгарської ідентичності та вплив на характеристики Свого. Проведено исследование ...
790432
  Салига Т. Наративи Михайла Осадчого // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 124-129. – ISSN 0868-4790
790433
  Астаф"єв О. Наративи руху і безруху у творчості поетів-експресіоністів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-6. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі української еміграційної лірики (1945-1990) розглянуто проблеми еволюції її художньої семантики, природи і зміни стильових систем, простежується втілення ментальних і етнічних архетипів, семіозису. Розкрито специфіку мотиву "pyx-статика" в ...
790434
  Довгочуб А.Ю. Наративи секуляризації в концепції Ч. Тейлора // Реформація і сучасний світ. Філософія. Богослов"я. Наука : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-освіт. центр ім. Г.В. Флоровського [та ін. ; редкол.: С.В. Албул, Н.П. Бевзюк, І.В. Голубович та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 53-56. – ISBN 978-966-927-291-1
790435
  Мірошниченко Л.Я. Наративізація життя в "Альфреді та Емілі" Д. Лессінг // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 284-295. – ISBN 978-966-11-0683-2
790436
  Брайко О. Наративізація сакрального в поемі Тараса Шевченка
790437
  Безпрозванна Т.А. Наративістська традиція аналітичної філософії історії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 4-6
790438
  Голобородько Я. Наративна архітектоніка Тараса Шевченка (партитура "голосів" поеми "Відьма")


  У статті розглянуто наративні особливості двох редакцій поеми Т. Шевченко "Відьма" та пов"язані з ними семантичні пласти.
790439
  Огієнко В. Наративна когерентність в дослідженнях травм: концепт та метод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-41. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті визначається зв"язок між особистим наративом та травмою. Свідчення очевидців травматичних подій розглядається за допомогою поняття наративної когерентності. В статье определяется связь между персональным нарративом и травмой. Травматические ...
790440
  Мацевко-Бекерська Лідія Наративна конфігурація малої прози Михайла Коцюбинського кінця XIX - початку XX ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 37-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
790441
  Байдацька С. Наративна концепція роману Юзефа Ігнація Крашевського "Чарівний ліхтар" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Стаття присвячена особливостям наративу в романі "Чарівний ліхтар" Ю.І. Крашевського. Автор наукової розвідки детально досліджує композиційні, сюжетотворчі і образотворчі риси твору. Особливу увагу при аналізі тексту приділено концептові "подорож" і ...
790442
  Соколова В.А. Наративна модель монодрами в романі Любка Дереша "Трохи пітьми" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 137-142. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
790443
  Сушкевич Т. Наративна модель роману П. Загребельного "Первоміст"
790444
  Гірняк М. Наративна організація "Невеличкої драми" Валер"яна Підмогильного: комунікативні стратегії твору // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 92-110. – ISBN 978-966-02-6024-5
790445
  Чорна Н.В. Наративна організація латиноамериканських постмодерних новел як стилістичний прийом // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 273-281. – Бібліогр.: Літ.: с. 281; 19 назв
790446
  Біляшевич Т.М. Наративна організація роману Альберта Камю "Чума" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 377-382. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
790447
  Ізотова Н.П. Наративна організація сучасних англомовних біографічних романів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 75-79.
790448
  Гірняк М. Наративна перспектива іншої свідомості в повісті Галини Пагутяк "Кіт з потонулого будинку" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 27-33. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
790449
  Мацевко-Бекерська Наративна природа онтологічних пошуків дитячого тексту // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 173-180
790450
  Мацевко-Бекерська Наративна проекція портрета в малій прозі Володимира Винниченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 210-219. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
790451
  Городецька І.В. Наративна реклама: лексичні, синтаксичні та стилістичні характеристики // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 20-23
790452
  Пілічкова С. Наративна специфіка етнічного гумору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 17-22


  Доповідь підкріплюється польовими матеріалами завдяки проведеному тривалому польовому науковому дослідженню в різних регіонах Македонії - протягом 25 років. Дослідженням польового матеріалу було охоплено практично усі регіони країни, в тому числі ...
790453
  Змінчак Н. Наративна специфіка прози Валентина Тарнавського // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 128-139. – ISSN 2312-6809
790454
  Котик Т.З. Наративна стратегія гетеродієгетичного наратора в малій прозі Романа Іваничука // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 47-51. – (Філологічні науки ; № 1)
790455
  Полєтуха І. Наративна стратегія карткового пасьянсу у структурі художнього твору // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 215-224. – ISSN 2304-9383
790456
  Гижа Л. Наративна стратегія новели Ю. Яновського "Мамутові бивні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 55-65
790457
  Гурбанська А. Наративна стратегія повістевої прози Івана Чендея
790458
  Струк В. Наративна структура нарису Лесі Українки "Голосні струни" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 153-162. – ISSN 0130-528Х
790459
  Сазанович Л. Наративна структура сегмента "функції" американської англомовної фольклорної балади // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 220-225


  У статті визначається, що стереотипізована модель будови американської англомовної фольклорної балади складаєтья з 19 базових функцій дій персонажів, які активізується поступово, і тим самим, зумовлюють розвиток сюжету за принципом «прискорення та ...
790460
  Довганич Н. Наративна структура та художній психологізм роману Івана Франка "Основи суспільності" Контакти. Рецепції. Паралелі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 197-202. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
790461
  Горбач І.М. Наративна структура французьких наративних текстів у сучасній парадигмі лінгвістичних знань // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 86-92


  В статті досліджено поняття наративної структури, стисло розглянуті підходи науковців до тлумачення наративних структур та зокрема наративних структур французьких текстів. В статье исследовано понятие нарративной структуры, кратко ...
790462
  Руденко Марта Ігорівна Наративна структура художньої прози Миколи Хвильового : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.01. / Руденко М.І.; Тернопільск. держ. педагог. ун-тет ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 211л. – Бібліогр.: л. 192-211
790463
  Руденко Марта Ігорівна Наративна структура художньої прози Миколи Хвильового : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Руденко М.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
790464
  Касьян К.В. Наративна структура циклу "Обабакоак" Б. Ачаги // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 172-176
790465
  Савчук Р. Наративна сценографія роману Стендаля "La Chartreuse de Parme": лінгвокогнітивний аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 121-126. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
790466
  Савчук Р.І. Наративна техніка художньої психо-оповіді // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 79-82
790467
  Руденко М. Наративна типологія художньої прози Миколи Хвильового : Монографія / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка; Марта Руденко. – Тернопіль, 2003. – 88 с. – ISBN 966-8334-06-5
790468
  Кобчінська О. Наративна фокалізація та усна традиція у романі Тагара Бен Джеллуна "Дитя піску"


  У статті досліджено функціонування усної арабської традиції та художні особливості фокалізації у прозі марокканського франкомовного письменника Тагара Бен Джеллуна. Розглянуто аспекти й різновиди імплікації усної традиції, а також шляхи створення ...
790469
  Ісак Н.Ю. Наративний вимір проблеми самості та іншості : Дис. ... канд. філос. наук.: Спец. 01.00.04 - філос. антропологія, філос. культури / Наталія Юріївна Ісак; КНУТШ. – Київ, 2006. – 182л. – Бібліогр.: л.167-182
790470
  Ісак Н.Ю. Наративний вимір проблеми самості та іншості : Автореф. дис. ...канд.філос. наук; Спец. 09.00.04 / Наталія Юріївна Ісак;КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
790471
  Ткачук М.П. Наративний дискукрс прози Елізи Ожешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 166-172. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
790472
  Хававчак О. Наративний дискурс "Історії Русів" з точки зору комунікативної схеми: автор-текст-читач // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 122-126. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
790473
  Балла Е. Наративний дискурс малої прози Василя Симоненка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 132-137
790474
  Гурбанська А. Наративний дискурс повістей Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 86-90.
790475
  Лященко О.А. Наративний дискурс у прозі мистецького українського руху : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Лященко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 203л. – Бібліогр.: л. 183-203
790476
  Лященко О.А. Наративний дискурс у прозі Мистецького Українського Руху : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Лященко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
790477
  Бородіца С.В. Наративний дискурс українського й польського реалізму крізь призму художніх текстів У. Самчука та В. Реймонта // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 10-14. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
790478
  Карп М. Наративний зміст контамінованої когезії мультимодальної казки Філіпа Арда // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 37-43. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (28)). – ISSN 978-966-7425-97-5


  "Проаналізовано наративний зміст контамінованої когезії в англійській мультимодальній літературній казці Філіпа Арда. Виявлено та схарактеризовано структурно-семіотичні та наративні аспекти категорії когезії аналізованої казки, що визначають її ...
790479
  Ткаченко І. Наративний код як засіб інтимізації образу автора // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 151-156. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Виокремлено різні засоби імплікації образу наратора у художньому тексті. Виявлено специфіку функціонування лінгвостилістичних засобів актуалізації стратегій і тактик інтимізації як своєрідного способу розповіді та втілення постмодерністського принципу ...
790480
  Гурбанська А. Наративний модус повістевої прози Бориса Харчука: внутрішній монолог (типи й функції)
790481
  Ліщук-Торчинська Наративний поворот в історичній науці: впливи, основний зміст, критика // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 76-79
790482
  Савчук Р. Наративний прийом калейдоскопа як текстотвірна стратегія постмодерністської нелінеарної оповіді, центрованої на персонажеві (на матералі французького художнього дискурсу XXI ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 116-120. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
790483
  Кебало М. Наративний світ прози Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 136-139. – ISBN 966-594-298-0
790484
  Діанова Н. Наративні джерела про діяльність Херсонського архієпіскопа Інокентія (Борисова) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 107-112. – ISSN 2222-5250
790485
  Просалова В. Наративні історії української літератури в першій половині ХХ ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 193-203. – ISSN 1728-9572
790486
  Зайцева К.В. Наративні моделі в сучасній дитячій літературі (на матеріалі української, білоруської прози) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Зайцева Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 232 л. – Додатки: л. 203-232. – Бібліогр.: л. 161-202
790487
  Зайцева К.В. Наративні моделі в сучасній дитячій літературі (на матеріалі української, білоруської прози) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Зайцева Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
790488
  Рибась О.В. Наративні моделі збірки новел "На филях життя" Сильвестра Яричевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджено наративні моделі першої збірки малої прози українського письменника межі ХІХ-ХХ ст. Сильвестра Яричевського "На филях життя". Наративна методологія дозволяє простежити формування проблемно-тематичного спектру та індивідуального ...
790489
  Гудзенко В.П. Наративні моделі малої прози В. Портяка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 114-119


  У статті окреслюється творча індивідуальність В. Портяка, наративний дискурс, характер моделювання письменником наративу. Відзначаються основні риси його новел: уміння віднайти індивідуальний прозовий тон та виявити авторську манеру письма у ...
790490
  Сірук В. Наративні моделі малої прози Лесі Українки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 270-274
790491
  Сірук В. Наративні моделі малої прози Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 185-196. – ISSN 2304-9383
790492
  Рябченко М.М. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Рябченко М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
790493
  Рябченко М.М. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Рябченко М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 197 л. – Бібліогр.: л. 178-197
790494
  Деркач Л.М. Наративні моделі у прозі Валер"яна Підмогильного : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.01.06 - Теорія літератури / Деркач Лариса Миколаївна ; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
790495
  Деркач Л.М. Наративні моделі у прозі Валер"яна Підмогильного : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Деркач Л.М.; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – 226с. – Бібліогр.: л.201-226
790496
  Мацевко-Бекерська Наративні моделі українського письменства // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 6. – С. 93-95.
790497
  Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства / Микола Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, Медобори, 2007. – 464с. – ISBN 978-966-8336-39-9
790498
  Васьків М. Наративні особливості "Криничара" М. Дочинця: повчання через розповідь // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 25-29. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
790499
  Ільків А.В. Наративні особливості епістолярного діалогу "Ольга Кобилянська - Леся Українка": від біографічного автора до наратора // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 107-113. – (Слово). – ISSN 2304-7402
790500
  Дроздовський Д. Наративні особливості роману "Хмарний атлас" Д. Мітчелла: між фантастикою і сцієнтизмом // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 57-61. – ISSN 2307-2261
790501
  Снітко О.С. Наративні особливості роману Сауда ас-Сан"усі "Бамбукове стебло" // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 91-110. – ISSN 1682-671Х
790502
  Поплавська Н. Наративні пошуки полемічної публіцистики кінця 16 - початку 17 століття крізь призму українсько-польських літературних взаємин // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 58-65.
790503
  Титаренко Т.М. Наративні практики організації особистісного майбутнього // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С. 11-18. – ISBN 978-966-8063-80-2
790504
  Скринник М.А. Наративні практики української ідентичності: доба Романтизму : монографія / Михайло Скринник. – Львів : Каменяр, 2007. – 367с. – ISBN 5-7745-0445-X
790505
  Залевська О.М. Наративні прийоми моделювання характерів у прозі Ростислава Єндика // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 134-141. – (Слово). – ISSN 2304-7402
790506
  Ткачук О.М. Наративні принципи прози Михайла Яцківа : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Ткачук О.М. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 213 л. – Бібліогр.: л. 190-213
790507
  Ткачук О.М. Наративні принципи прози Михайла Яцківа : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ткачук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
790508
  Ткачук О.М. Наративні принципи прози Михайла Яцківа : монографія / Олександр Ткачук ; [ред. С.С. Литвин]. – Тернопіль : [Медобори], 2013. – 275, [1] с. – Бібліогр.: с. 248-274. – ISBN 978-966-8336-54-3
790509
  Рижкова Г. Наративні стратегії "жіночої прози": від суб"єктивності до об"єктивності // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 77-84. – (Філологічні науки)
790510
  Зінченко О. Наративні стратегії в "Денних записках" Якова Марковича
790511
  Деркач Л. Наративні стратегії зображення онтологічної сутності тілесності у прозі Валер"яна Підмогильного // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 300-305. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
790512
  Чумаченко О. Наративні стратегії й авторські інтенції в емігрантському романі В. Винниченка "Лепрозорій" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 89-92. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
790513
  Доценко Н.В. Наративні стратегії Патріка Модіано // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 80-84
790514
  Доценко Н.В. Наративні стратегії Патріка Модіано: традиція і новаторство // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 208-213


  Стаття присвячена осмисленню культурно-історичного контексту формування творчості Патріка Модіано. Висвітлено художні моделі, створені письменниками "нової хвилі" у другій половині ХХ ст., та їх суголосність з художніми патернами наступників. Особлива ...
790515
  Гаряжа М. Наративні стратегії у романі І. Мак"юена "Спокута" // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 54-59. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню наративних стратегій у романі І. Мак"юєна "Спокута". Проаналізовані різноманітні епізоди непорозуміння між героями, спричинені суб"єктивним поглядом на ситуацію, та запропоновані мотиви використання автором даних точок ...
790516
  Теремко В.І. Наративні та читацькі стратегії у стратегічному контексті видавничої діяльності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 129-137


  У статті порушено проблему єдності наративних орієнтацій автора, інтенцій, рецептивної практики читача і видавничих стратегій у творенні книги. The article reveals the problem of the author"s narrative orientations unity, intentions, the receptive ...
790517
  Юферева О.В. Наративні тенденції сучасної української тревел-журналістики в соціокультурній перспективі (на матеріалі журналу "Мандри") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті здійснюється аналіз проблеми наративних технік як міждисциплінарної дослідницької стра тегії. Окреслюються потенційні вектори застосування наративної методології в журналістикознавстві.У статті також здійснюється спроба систематизації наукових ...
790518
  Петриченко Н.Г. Наративно-жанрова специфіка української, польської, російської прози першої половини 19 ст. : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Петриченко Н.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 457 л. – Бібліогр. : л. 388-457
790519
  Петриченко Н.Г. Наративно-жанрова специфіка української, польської, російської прози першої половини 19 ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05. / Петриченко Н.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 39с. – Бібліогр.: 31 назва
790520
  Павлов Иван Наративът и неговите литературни силуети / Павлов Иван. – София : Унив. изд-во "Св.Климент Охридски, 1997. – 268с. – ISBN 954-07-1074-Х
790521
  Теслюк Г.С. Наратологічний аналіз еволюції французької авторської казки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 544-548


  Здійснено наратологічний аналіз еволюції французької авторської казки за шести аспектами моделі Жерара Женетта. Проаналізовано також лексико-стилістичні засоби їхнього втілення в текстах
790522
  Хамедова О. Наратологічний аналіз роману Барбари Редінг "Безумці" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 133-137. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
790523
  Мацевко-Беккерська Наратологічні аспекти малої прози кінця XIX - початку XX століть у дослідженнях Івана Овксентійовича Денисюка // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 131-140. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
790524
  Чайківська Г.С. Наратологічні особливості апропріації сюжетів у сучасних французьких казках // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Проаналізовано наратологічні особливості апропріації сюжетів на сучасному етапі розвитку французької авторської казки, зокрема у субжанрі модифікацій відомих класичних казок. Проведён анализ наратологических особенностей апроприации сюжетов на ...
790525
  Фокшей Д. Наратологія Ж.-Ф. Ліотара як методологія інтерпретації мережевого суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 73-81. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
790526
  Папуша І.В. Наратологія: від класичної до посткласичної // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 199-203. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
790527
  Пригодій С.М. Наратор і фокалізація у художньому тексті: теорія і практика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 365-375
790528
  Мацевко-Бекерська Наратор у літературознавчому дискурсі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 47-51. – Бібліогр.: С. 51
790529
  Корольова А.В. Наратор як аналог мовця в інтимізованій розповіді // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 242-249. – ISBN 966-581-295-6
790530
  Городянська Л. Нарахування амортизації в єдиній системі // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 7. – С. 37-40
790531
  Ловінська Л.Г. Нарахування зносу - спосіб регулювання балансової оцінки довгострокових активів : бухгалтерський облік // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 92-100. – Бібліогр.: 15 назв
790532
  Курченко О.О. Нарахування прибутків за депозитною процентною ставкою / О.О. Курченко, К.В. Рабець // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 54-55.
790533
  Ткаченко Н.М. Нарахування та обчислення допомоги з тимчасової непрацездатності в Україні // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (18). – С. 82-92
790534
  Дядюк Є. Нарахувати не можна пробачити (,) // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 22-23
790535
  Олійник Н.П. Нарація та хронотоп як складники художнього світу роману Ю. Гудзя "Ісихія" / Н.П. Олійник, Ю.О. Резніченко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 52-64. – ISSN 2313-1802
790536
   Наращивание и эффективное использование экономического потенциала. – М., 1989. – 156с.
790537
  Заболотский В.С. Наращивание кадрового потенциала высшей школы на основе формирования исследовательской компетентности студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 50-52. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы наращивания кадрового резерва высших учебных заведений и научных организаций в контексте развития инновационной экономики на основе формирования исследовательской компетентности студентов при помощи их привлечения к ...
790538
  Неймане Инара Петровна Наращивание пленок b-карбида кремния на подложках кремния и исследование их физических свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Неймане Инара Петровна; Объедин. совет Отд-ния физ.-техн. наук АН ЛатвССР. – Рига, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
790539
   Наращивать интеллектуальный потенциал перестройки. – Москва : Политиздат, 1989. – 46 с.
790540
   Нарбут // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 104 : Нарбут
790541
  Нікітенко Л. Нарбутівка, з характером бунтаря // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9). – С. 14


  До 100-річчя народного художника України Данила Нарбута.
790542
  Кривошеев Е.П. Нарва-Йыэсуу / Е.П. Кривошеев. – 3-е изд, доп. и испр. – Таллин, 1978. – 143с.
790543
  Косточкин В.В. Нарва / В.В. Косточкин. – Москва, 1948. – 48 с.
790544
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев, К.Г. Михайлов. – Таллин, 1967. – 110с.
790545
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев, К.Г. Михайлов. – 2-е изд, доп. – Таллин, 1968. – 112с.
790546
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев. – 2-е изд, переработ. – Таллин, 1983. – 71с.
790547
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев. – 3-е изд,. доп. – Таллин, 1987. – 71с.
790548
  Кривошеев Е.П. Нарва, Путеводитель / Е.П. Кривошеев, К.Г. Михйлов. – 3-е изд, доп. – Таллин, 1971. – 138с.
790549
  Канн П.Я. Нарва: Страницы истории города. / П.Я. Канн. – Таллин, 1979. – 266с.
790550
  Бээкман В.Э. Нарвиский водопад : роман / В.Э. Бээкман; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1988. – 265 с.
790551
  Сазонов М. Нарвская застава / М. Сазонов. – Л., 1950. – 104с.
790552
  Сазонов М.Л. Нарвская застава. / М.Л. Сазонов. – Л., 1950. – 104с.
790553
   Нарвский гор. музей. – Нарва, 1960. – 56с.
790554
  Врублевский В. Нардепка : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 75-104. – ISSN 0208-0710
790555
  Имайкина М.Д. Нарейчийно-изобразительные слова в мордовских языках. : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Имайкина М.Д.; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1968. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
790556
  Кашин В.П. Нарендра Моди - восходящая "звезда" индийской политики // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 10 (663). – С. 53-57. – ISSN 0321-5075


  Нарендра Дамодардас Моді - індійський політичний і державний діяч, головний міністр штату Гуджарат (з 2001 року), один з видних діячів Бхаратія джаната парті (БДП).
790557
  Дмитерко Л. Наречена : повісті та новели / Л. Дмитерко. – Київ : Молодь, 1959. – 250 с.
790558
  Кассола К. Наречена Бубе / К. Кассола. – К., 1966. – 199с.
790559
  Іванченко Н. Наречена гетьмана Скоропадського // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 34-35
790560
  Татишвілі Й. Наречена двох ворогів / Й. Татишвілі. – Харків-Київ, 1931. – 76с.
790561
  Цвід А. Наречена з Лаврських пагорбів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 27 липня (№ 15). – С. 6-7
790562
  Цвід А. Наречена з Лаврських пагорбів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 29 червня (№ 13)


  Дослідження Антонії Цвід, авторки відомого роману-трилогії "Возлюблених муз і грацій. Кохані жінки Тараса Шевченка".
790563
  Цвід А. Наречена з Лаврських пагорбів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 13 липня (№ 14)


  "Седнівська наречена" Тараса Шевченка.
790564
  Гордасевич Г.Л. Наречена сонця / Г.Л. Гордасевич. – Донецьк : Донбас, 1976. – 63 с.
790565
  Бесков Е. Наречений Беати-Софії : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 170-175. – ISSN 0208-0710
790566
  Севедж Р. Нареченная и обреченная зауряд супруга : Антолог. роман / Сев"дж Ричард Генри ; Пер. Г.Э. Вуттко. – Москва : Т-во тип. Д.И. Мамонтова, 1912. – [2], 223 с.
790567
  Амичба В.А. Наречие в абхазском языке (по данным всех абхазско-абазинских диалектов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.668 / Амичба В.А.; АН Груз.ССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1971. – 24л.
790568
  Арутюнян М.Л. Наречие в ангаро-ленских говорах Иркутской области : Автореф... канд. филол.наук: / Арутюнян М.Л.;. – Иркутск, 1968. – 25л.
790569
  Шаламберидзе Г.Е. Наречие в древнегрузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шаламберидзе Г.Е.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1952. – 16 с.
790570
  Янович Е.И. Наречие в истории русского языка / Е.И. Янович. – Минск, 1978. – 143с.
790571
  Гочияева С.А. Наречие в карачаево-балкарском языке / С.А. Гочияева. – Черкесск, 1973. – 119с.
790572
  Качарава Г.Н. Наречие в сванском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Качарава Г.Н.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра кавказских языков. – Тбилиси, 1955. – 12л.
790573
  Гиясбейли М.Н. Наречие в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... канд. филол. наук: 665 / Гиясбейли М.Н.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 19л.
790574
  Давлетов С.А. Наречие в современном киргизском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Давлетов С.А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1956. – 15л.
790575
  Джамалдинов О. Наречие в современном уйгурском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джамалдинов О.; АН КазССР, Отд. уйгуроведения при Ин-те языковед. – Алма-Ата, 1965. – 16л.
790576
  Мамедова Р.Г. Наречие как лексико-грамматический класс слов в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Мамедова Р.Г.; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1972. – 16л.
790577
  Виллуп Астрид Наречие образа действия и его развитие в эстонском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Виллуп Астрид; Тартут. гос. ун-т. – Тарту, 1954. – 32л.
790578
  Иорданская Л.Н. Наречие однажды: неопределенный временнoй спецификатор / Л.Н. Иорданская, И.А. Мельчук // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 22-37. – ISSN 0373-658Х


  Статья представляет собой аналит. обзор методологических исследований, посв. теории и практике использования метода вынесения / извлечения суждений о граммат. правильности / приемлемости предложений в совр. синтаксической традиции. Хотя идея оценивать ...
790579
  Рослякова Э Наречие среднеанглийского периода и его грамматическая валентность / Э Рослякова. – Л., 1971. – 20с.
790580
  Рослякова Э.М. Наречие среднеанглийского перода и его грамматическая валентность : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рослякова Э.М. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1971. – 23 с.
790581
  Зверева Е.Н. Наречие. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1959. – 16с.
790582
  Белова Н.М. Наречие.Числительное / Н.М. Белова, Н.Н. Холина. – Л, 1964. – 32с.
790583
  Попов И.А. Наречия в говорах западной части северновеликорусского наречия русского языка (словообразования). : Автореф... канд. филолог.наук: / Попов И.А.; Лен. гос. пед.и н-т. – Л., 1956. – 20л.
790584
  Рзаева А.А. Наречия в современном персидском литературном языке (Морфол. особ.) : Автореф... канд. филол.наук: / Рзаева А. А.; Ком. ВССО СМ Аз.ССР, Аз.ГУ. – Баку, 1963. – 19л.
790585
  Инэнликэй П.И. Наречия в чукотском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Инэнликэй П.И. ; Лен. отд. Ин-та языкознания АН СССР. – Ленинград, 1966. – 17 с.
790586
  Ширинкина Г.Н. Наречия на -tim в латинском языке. (На материале письм. памятников в II-VIII вв. н. э.) : Автореф... канд. филол.наук: 673 / Ширинкина Г.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 20л.
790587
  Арутюнян А.С. Наречия отсубстального образования : Автореф... канд. филол.наук: / Арутюнян А.С.;. – Алма-Ата, 1968. – 28 л.
790588
  Кочинева О.К. Наречия с префиксом по-и суффиксом -ому, (-ему) в современном русском литературном языке / Кочинева О К. ; М-во просвищения РСФСР ; Мурманский гос. пед. ин-т. – Мурманск, 1962. – 20 с. – Библиогр.: с. 19
790589
  Джогера Н. Наречия, образованные от существительных, в тексте "Архангельского Евангелия 1092" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 31-36. – ISBN 978-617-689-129-1
790590
  Зенкова Т.К. Наречное сказуемое в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Зенкова Т.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 16л.
790591
  Рубинштейн Г.А. Наречные слова при глаголе to be в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рубинштейн Г.А.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1965. – 17л.
790592
  Кутьина К.И. Наречные словосочетания в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кутьина К.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
790593
  Мизяева Л.А. Наречные фразеологические единицы степени в современном русском языке : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Мизяева Л.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1980. – 16л.
790594
  Сургаков А.К. Нарешающем рубеже / А.К. Сургаков. – Калуга, 1961. – 122с.
790595
  Гончарук П.С. Нарешті разом // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 149-152. – ISBN 978-966-452-148-9
790596
  Липківський К. Нарешті розставлено всі крапки над " і "... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)


  Митрополит Василь Липківський, якого академік Агатангел Кримський назвав "Апостолом національно-релігійного відроджння України".
790597
  Гасанзаде Н.А. Нариман / Н.А. Гасанзаде. – М., 1973. – 110с.
790598
  Казиев М.А. Нариман Нариманов. / М.А. Казиев. – Баку, 1970. – 187с.
790599
   Нариманбеков Т.. – М., 1967. – 18с.
790600
  Дубинский-Мухадзе Нариманов / Дубинский-Мухадзе. – М, 1978. – 239с.
790601
  Бочаров В.В. Нарис аграрного розвитку України на початку ХХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 65-68. – ISSN 1728-3671
790602
  Брайко О. Нарис Г. Успенського "Випрямила" і новела В. Винниченка "Ланцюг: рецепція теми та ії індивідуальні стильові модифікації в контексті доби // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 16-30. – ISSN 0236-1477
790603
  Кістяковський В.В. Нарис географії УРСР / В.В. Кістяковський. – 6-е вид. – Київ, 1926. – 180с.
790604
  Кістяковський В.В. Нарис географії УРСР / В.В. Кістяковський. – 8-е вид. – Харків : Держвидав України, 1928. – 160с.
790605
  Кістяковський В.В. Нарис географії УРСР / В.В. Кістяковський. – 9-е вид. – Харків : Держвидав України, 1929. – 160с.
790606
  Сімович В. Нарис граматики староболгарської (староцерковнославянської) мови / В. Сімович. – 385с.
790607
  Махов Г.Г. Нарис грунтів дарницької лісової досвідної дачі. / Г.Г. Махов. – К., 1928. – 31с.
790608
  Таранець Т. Нарис грунтів Понадсивашьскої смуги України. / Т. Таранець. – Х., 1929. – 122с.
790609
  Інкін В.Ф. Нарис економічного розвитку Львова у XVIII столітті / В.Ф. Інкін. – Львів, 1959. – 91с.
790610
  Жлуктенко Н.Ю. Нарис естетичної історії західноєвропейської літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-57. – ISSN 0205-471Х


  Рец .на кн.: Шалагінов Б. Зарубіжна література від античності до початку ХІХ сторіччя. Історико-естетичний нарис. - К., 2004.
790611
  Тептюк Л.М. Нарис життєвого шляху Анни Іконникової – талановитого педагога та дослідника // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 175-181. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)


  Згадуються наукові дослідження В.С. Іконникова, присвячені епосі Петра I. - С. 178-179.
790612
  Сорока П. Нарис життя і творчості Василя Дідюка / Петро Сорока. – Тернопіль : Лілея, 1996. – 177, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 176-178 та в підрядк. прим.
790613
  Космацька Н. Нарис з історії виникнення і становлення жанру коміксу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 141-147. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
790614
  Сігал А.В. Нарис з історії зародження теорії ігор у найстислішому викладі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
790615
  Щербаков В. Нарис з історії і соціал-демократії на Чернігівщині / В. Щербаков. – Х. – 222с.
790616
  Самойленко А.М. Нарис з історії Інституту математики Національної академіїї наук України (1958-1988) / А.М. Самойленко, В.В. Строк, В.І. Сукретний // Бюлетень Українського математичного товариства : інформаційно-наукове видання / Українське математичне товариство. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 9-26.


  Присвячується Юрію Олексійовичу Митропольському.
790617
  Курач Т.М. Нарис з історії класифікування карт : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 15-19. – Бібліогр.: 12 назв
790618
  Сисоєва О С. Нарис з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / МОіНУ; Світлана Сисоєва, Ірина Соколова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с. – ISBN 996-8253-24-8
790619
  Ткаченко М. Нарис з історії селян на Лівобережній Україні в XVII-XVIII вв / М. Ткаченко. – К
1 ; в.1. – 1931. – 149с.
790620
  Різун В. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства : Монографія / Володимир Різун, Тетяна Трачук; КНУТШ. – Київ : Поділля, 2005. – 232с. – ISBN 966-594-171-2
790621
  Франко І. Нарис з історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко, 1910
790622
  Франко І. Нарис з історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко, 1910
790623
  Кіктенко В. Нарис з історії українського китаєзнавства : XVIII - перша половина XX ст.: дослідження, матеріали, документи // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 18-177. – ISBN 978-966-579-271-0
790624
  Кіктенко Віктор Олексійович Нарис з історії українського китаєзнавства. XVIII перша половина ХХ ст.: дослідження, матеріали, документи / Кіктенко Віктор Олексійович; Нац.академія наук України; Ін-тут сходознавства ім. А.Кримського; Від. ред. О.Д.Огнєва. – Київ, 2002. – 194с. – ISBN 966-02-2570-9
790625
  Дмитрук В.Т. Нарис з історії української журналістики XIX ст. / В.Т. Дмитрук. – Львів, 1969. – 145с.
790626
  Михайлин І.Л. Нарис з історіографії історії української журналістики: "Киевськая старина" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 18-22


  У статті розглядається проблема історіографії журналістикознавства, порушується динаміка розвитку даної науки.
790627
  Франковський В.А. Нарис з методики урока фізики / В.А. Франковський. – Київ ; Харків, 1936. – 87 с.
790628
  Квасниця В.М. Нарис з мінералогічної кристалографії самородних металів України / В.М. Квасниця, І.В. Квасниця // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 15-24. – ISSN 0204-3548
790629
  Юзефович В. Нарис з студентського життя // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 35-68. – ISBN 5-7707-1062-4
790630
  Марковський Ю. Нарис зоопланктону р.Інгульця / Ю. Марковський, 1928. – С.41-84. – Окремий відбиток
790631
  Томілович Л.В. Нарис історико-економічного розвитку Поросся із середини ХІІІ до середини XIV століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-48. – (Історія ; Вип. 43)


  Після монгольського нашестя на Пороссі відбулися серйозні зміни в соціальній, економічній та політичній сферах: торгівля опинилася в руках іноземних купців, зменшилася кількість міст, знать масово емігрувала в більш північні райони (Полісся), княжа ...
790632
   Нарис історії "Просвіти" / Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник, А. Середяк. – Львів ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 232 с. – Авт. вказ. на звороті тит. арк. – (Популярна енциклопедія "Просвіти" / за ред. І. Мельника ; Ч. 1). – ISBN 5-7707-0643-0
790633
  Костенко А.В. Нарис історії Археологічного музею Херсонського губернського статистичного комітету (1890-1898) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 2 (34). – С. 48-55. – ISSN 2077-9496


  Розглядається перший етап життя та діяльності Віктора Івановича Гошкевича (1860-1928) – визначного дослідника археологічних пам’яток Півдня України. Обґрунтовується положення про визначальну роль В. І. Гошкевича у започаткуванні та розвитку ...
790634
  Пучков А.О. Нарис історії архітектурознавства / Андрій Пучков ; [Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2013. – 194, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 171-187 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-112-5
790635
  Попов М.М. Нарис історії ВКП(б) / М.М. Попов. – К., 1933. – 303с.
790636
  Туркало Я.К. Нарис історії Вселенських соборів (325-787) = Historie des Conciles Oecumeniques (325-787 )=Conciliengeschichte (325-787) =History of Ecumenical Councils (325-787) / Я.К.Туркало. – Брюссель : Літературно-наукове видавництво, 1974. – 320с.
790637
  Попов Н. Нарис історії Всесоюзної Комуністичної партії / Н. Попов. – вип. 1. – К., 1932. – 332с.
790638
   Нарис історії географічної освіти у Полтаському національнолму педагогічному університеті імені В.Г. Короленка / П.А. Кравченко, Л.М. Булава, С.М. Шевчук, О.М. Мащенко // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 95-99. – ISBN 978-966-182-397-5
790639
  Будько О.С. Нарис історії геоморфологічного вивчення Волинського та Житомирського Полісся : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 220-227. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
790640
  Захаров Б.Є. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956-1987) / Б.Є. Захаров; Харківська правозахисна група. – Харків : Фоліо, 2003. – 144с. – ISBN 966-03-1982-7
790641
  Ковальчук І.В. Нарис історії діяльності ОУН під проводом А. Мельника на Житомирщині у другій половині 1941 року / Іван Ковальчук, Сергій Стельникович ; [наук. ред. С.І. Кот] ; Фундація ім. О. Ольжича, Ін-т Нації і Держави. – 2-ге вид. – Житомир : Рута, 2014. – 185, [3] с. – Книга видана за сприяння Б. Розенблата. - Імен. покажч.: с. 181-185. – Бібліогр.: с. 169-180 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-581-078-1
790642
  Фуре Е. Нарис історії елементарної геометрії / Е. Фуре. – Вінниця, 1919. – 44 с.
790643
  Кагаров Є. Нарис історії етнографії / Є. Кагаров. – Київ : З друкарні Української Академії Наук
Ч. 1. – 1926. – 42 с.
790644
  Тоді Філіп Нарис історії Європейського Союзу = An historical introduction to the European Union / Тоді Філіп; Пер. з англ. М.Марченко. – Київ : "АНОД"; "К.І.С.", 2001. – 142с. – ISBN 966-7048-39-Х
790645
  Михайлин І.Л. Нарис історії журналістики Харківської губернії 1812-1917 / І.Л. Михайлин. – Харків : Колорит, 2007. – 366 с. : іл. – ISBN 978-966-8536-41-0
790646
  Дарованець О. Нарис історії загону УПА "Прилуцький" // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 152-182
790647
  Стороженко М.І. Нарис історії західно-української літератури до кінця XVIII віку / Микола Стороженко ; з pос. пеpеклали С. Петлюpа, H. Романович-[Ткаченко]; Під pед[акцією та з пеpедм.] Івана Фpанка. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1905. – 381, [3] с.
790648
  Павленко Ю.В. Нарис історії Києва / Ю.В. Павленко ; Укр. т-во істориків науки, Ін-т гуманіт. досліджень Укр. акад. наук нац. прогресу. – Київ : Фенікс, 2003. – 480 с. – Бібліогр.: с. 474-476. – ISBN 966-651-119-3
790649
  Калюжний Р. Нарис історії Київського правничого (юридичного) товариства : [історія Київського університету] / Р. Калюжний, Ю. Дорошенко // Український правничий альманах : Щорічник / Українське правниче товариство. Київський університет права. НА внутрішніх справ України. – Київ, 2002. – за 2002 р. : До 125-річчя з дня заснування Київського правничого (юридичного) товариства. – C. 224-243. – ISBN 966-96132-0-5
790650
  Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХIV сторіччя / Михайло Грушевський ; АН УРСР, Інститут археології. – Київ : Наукова думка, 1991. – 560 с. – Репринте видання. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-12-002670-2
790651
  Рубінштейн М.Л. Нарис історії Київської Русі / М.Л. Рубінштейн. – Харків-Одеса, 1930. – 72с.
790652
  Івасюта М.К. Нарис історії колективізації на Тернопільщині / М.К. Івасюта. – Київ, 1958. – 116с.
790653
  Андріяшев О.М. Нарис історії колонізації Київської землі до кінця XV віку / О.М. Андріяшев. – [Київ], 1926. – 79 с. : 2 карти. – Окрем. відбиток з збірника: Київ та його околиця в історії і пам"ятках. К. 1926
790654
   Нарис історії конгресу Українців Канади в Торонті = A Historical Outline of the Ukrainian Canadian Congress Toronto-Branch : у тисячоліття християнства в Україні, століття поселення українців в Канаді, п"ятдесятиріччя відділу КУК в Торонті. – Торонто : Видано заходами управи віділу Конгресу Українців Канади в Торонті, 1991. – 589 с., 1 арк. кольор. портр. : іл., портр. – Текст укр., англ. мовою. - Імен. покажч.: с. 571-579. - Вих. дані з контртитулу. – ISBN 0-9695366-0-7
790655
  Ткаченко Микола Нарис історії Кременчуччини до початку XVIII ст. // З приводу нової розвідки з історії української торгівлі за першої половини ХІХ ст / М. Ткаченко. – С. 55-78
790656
  Фріс П.Л. Нарис історії кримінально-правової політики України : Монографія / П.Л. Фріс. – Київ : Атіка, 2005. – 124с. – ISBN 966-326-096-3
790657
  Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – Київ, 1998. – 727 с.
790658
  Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. – Київ : АртЕк, 1999. – 727 с. – ISBN 966-505-021-4
790659
  Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – 2-ге вид., випр. – Київ : АртЕк, 2001. – 728 с. – ISBN 966-505-226-8
790660
  Кубійович В. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка (1873-1949) / Володимир Кубійович ; Наук. т-во імені Т. Шевченка у Львові. – Львів : [б. в.], 1991. – 52, [1] с. – Кн. описана за обкл. – (Науково-популярна бібліотека НТШ ; число 1)
790661
  Жуковський А. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка в Європі / Аркадій Жуковський. – Львів; Париж, 2000. – 139с.,14л. іл. : іл. – ISBN 966-7155-52-8
790662
   Нарис історії нідерландської літератури : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Юніверс, 2002. – 192с. – 809Нари Шифр дубл. – ISBN 966-7305-69-4
790663
  Бойко О. Нарис історії Ніжинської науково-дослідної кафедри історії, культури і мови (20-30-ті рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С. 120-127.
790664
  Мірчук Петро Нарис історії Організації українських націоналістів / Мірчук Петро. – Львів
Т.1 : 1920-1939 /За ред. С.Ленкавського. – 2003. – 642 с. – Перевидано у Львові 2003 року коштом Дмитра і Марії Гулей. Вихідні дані ориг.: Мюнхен та ін.: Українське видавництво, 1968; На обкл.: Нарис історії ОУН
790665
  Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів = Outlines of the history of the Organization of the Ukrainian Nationalists / П. Мірчук; за ред. С. Ленкавського. – Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк : Українське вид-во
Т.1 : 1920 - 1939. – 1968. – 639 с. : фото
790666
  Веклич М.Ф. Нарис історії палеогеографічних досліджень на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 71-87 : Рис. – Бібліогр.: 87 назв
790667
  Моргун О. Нарис історії промилової кооперації України / О. Моргун. – Мюнхен, 1966. – 272с.
790668
  Пахомов А.Г. Нарис історії робітничого руху та революції 1905 року на Криворіжжі / А.Г. Пахомов. – Х., 1932. – 79с.
790669
  Данилевский В В. Нарис історії розвитку продуктивних органів суспільної людини / В В. Данилевский. – Х, 1929. – 569с.
790670
  Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Наталя Яковенко; Український науковий інститут Гарвардського університету ; Інститут Критики. – 2-ге вид., переробл. та розшир. – Київ : Критика, 2005. – 584с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-7679-73-X
790671
  Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Наталя Яковенко. – 3-тє вид., переробл. та розшир. – Київ : Критика, 2006. – 584с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. An outline history of medieval and early Modern Ukraine. – ISBN 966-7679-82-9
790672
  Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України = An outline history of Medieval and Early Modern Ukraine / Наталя Яковенко. – 4-е вид. – Київ : Критика, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-8978-31-9
790673
  Терлецький М. Нарис історії середньовіччя / Маркіян Терлецький. – [Київ] : Вернигора, 1947. – 120 с.
790674
  Салата С.А. Нарис історії створення і розвитку університестьких обсерваторій України // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 104-107. – ISBN 978-966-493-834-8


  У статті стисло висвітлено історію будівництва та розвитку наукової діяльності астрономічних обсерваторій при університетах України до сьогодення. Однією з настарійших при університетах України є астрономічна обсерваторія при Київському національному ...
790675
  Жуковський А. Нарис історії України / Аркадій Жуковський, Орест Субтельний ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів : НТШ, 1991. – 230 с. – (Українознавча б-ка НТШ). – ISBN 5-7707-1363-1
790676
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України / Дмитро Дорошенко ; передмова І.О. Денисюка. – Львів : Світ. – (Пам"ятки історичної думки України)
Т. 1. – 1991. – 576 с.
790677
  Дорошенко Д. Нарис історії України / Д. Дорошенко. – 2-ге видання. – Київ : Глобус. – ISBN 5-7707-1419-0; 5-7707-1694-0
т.1 : До половини XVII століття. – 1991. – 238с.
790678
  Дорошенко Д. Нарис історії України / Д. Дорошенко. – Київ : Глобус. – ISBN 5-7707-1420-4; 5-7707-1694-0
т.2 : Від половини XVII століття. – 1991. – 349с.
790679
  Жуковський А. Нарис історії України / Аркадій Жуковський, Орест Субтельний ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів : НТШ, 1992. – 230 с. – (Українознавча бібліотека НТШ, Число 1). – ISBN 5-7707-1368-2
790680
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України = L"histoire de L"ukraine : [ в 2-х томах ] / Д.І. Дорошенко. – Мюнхен- Київ : Дніпрова хвиля - Глобус
Т. 1 : до половини XVII століття. – 1992. – 232 с.
790681
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України = L"histoire de L"ukraine : [ в 2-х томах ] / Дмитро Дорошенко. – Мюнхен- Київ : Дніпрова хвиля - Глобус
Т. 2 : від половини XVII століття. – 1992. – 350 с.
790682
  Жуковський А. Нарис історії України : Hаціональна економіка Укра ни / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів : Наукове товариство ім. Т.Шевченка, 1993. – 230 с. – ISBN 5-7707-1368-3
790683
   Нарис історії України 20 століття : Навчальний посібник. – Київ : Генеза, 2002. – 472с. – ISBN 966-504-212-2
790684
  Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця 18 століття : Навч. посібник / Н.М. Яковенко. – Київ : Генеза, 1997. – 312с. – ISBN 966-504-021-9
790685
  Багалій Д.І. Нарис історії України на соціально-економічному грунті / Д.І. Багалій. – Харків : Держвидав України. – (;Українська Академія наук : Збірник ; № 72)
Т. 1 : Історіографічний вступ і доба натурального господарства. – 1928. – 389 с.


  На тит. л. № 1314198 надпись: В. Шугаєвський 1934 р. На тит. л. прим. № 1314199 дарчий надпис: Нат. Дмитровні Полонський-Василенко і Миколі Прокоповичу Василенку в ознаку великої і постійної пошани автор Київ, 18 V. 1929
790686
  Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX - XX століття : навчальний посібник для учнів гуманітарних гімназій, ліцеїв, студ. історичних факультетів вищ. учбових закладів, вчителів / Ярослав Грицак. – 2-е вид. – Київ : Генеза, 2000. – 358 с. – Шифр. дубл. 9у Гриц (доп. карт. по фак.). – ISBN 966-504-150-9
790687
   Нарис історії українскьої літератури. – К, 1945. – 280с.
790688
   Нарис історії українскьої радянської літератури. – К, 1954. – 459с.
790689
  Москаленко А.А. Нарис історії українського алфавіту і правопису. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1958. – 42с.
790690
  Коптілов В.В. Нарис історії українського поетичного перекладу (дожовтневий період ) : Дис... канд.філол.наук: / Коптілов В.В.; КДУ. – Київ, 1962. – 362л. – Бібліогр.:л.348-361
790691
  Жовтобрюх М.А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941) / М.А. Жовтобрюх. – Київ : Наукова думка, 1991. – 260с. – ISBN 5-12-002288-Х
790692
  Чарнецький С. Нарис історії українського театру в Галичині. / С. Чарнецький. – Львів, 1934. – 253с.
790693
  Москаленко Н.А. Нарис історії української граматичної термінології / Н.А. Москаленко. – К., 1959. – 224с.
790694
  Москаленко А.А. Нарис історії української діалектології. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1961. – 48с.
790695
  Москаленко А.А. Нарис історії української діалектології. (Рад. період.) / А.А. Москаленко. – Одеса, 1962. – 126с.
790696
  Москаленко А.А. Нарис історії української лексикографії / А.А. Москаленко. – Київ, 1961. – 163с.
790697
  Радзикевич В. Нарис історії української літератури / В. Радзикевич. – Львів, 1941. – 220с.
790698
  Халімончук А.М. Нарис історії української літератури ХІХ ст. / А.М. Халімончук. – Львів, 1958. – 152с.
790699
  Халімончук А.М. Нарис історії української літератури ХІХ ст. / А.М. Халімончук. – 2-е вид., доп. – Львів, 1963. – 164с.
790700
  Коряк В.Д. Нарис історії української літрератури / В.Д. Коряк. – Київ, 1929
790701
  Бузук П. Нарис історії української мови. / П. Бузук. – Киев, 1927. – 256с.
790702
  Бузук П. Нарис історії української мови. / П. Бузук. – Киев, 1927. – 96с.
790703
  Софрон Мудрий С. Нарис історії української папської колегії св.Йосафата в Римі = Storia del pontificio collegio Ucraino di san Giosafat a Roma / Мудрий С. Софрон, отец; Укр. папська колегія св.Йосаафата в Зимі. – Roma, 1984. – 197s.
790704
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : [У 4-х т., 5-ти кн.] / Власовський Іван; Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид. – Київ. – ISBN 966-7017-03-6; 966-7017-04-4 (т.1)
Т. 1. – 1998. – 396с. – Вих. дан. ориг.: Ню Йорк, 1956. - Присвяч. 2000-літтю Різдва Христового
790705
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0111-5 (т.2)
Т. 2 : 17 ст. – 1998. – 360с. – Вих. дан. ориг. : Нью Йорк, 1956
790706
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0112-3 (т.3)
Т. 3 : 18-20 ст. – 1998. – 360с. – Вих. дан. ориг.: Нью Йорк, 1957
790707
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0114-X
Том 4, ч. 2 : 20 ст. – 1998. – 400с. – Вих. дан. ориг.: Нью Йорк, 1966
790708
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3, 966-06-0113-1
Том 4, ч. 1 : 20 ст. – 1998. – 368с. – Вих. дан. ориг.: Нью Йорк,1961
790709
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : [У 4 т., 5-ти кн.] / Власовський Іван; Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид. – Київ. – ISBN 966-7017-03-6; 966-70-17-08-7 (т.4, кн.2)
Т. 4, ч. 2. – 1998. – 416с. – Вих. дан. ориг.: Ню Йорк : Бавнд Брук, 1966/ - Присвяч. 2000 літтю Різдва Христового
790710
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : [У 4-х т., 5-ти кн.] / Власовський Іван; Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид. – Київ. – ISBN 966-7017-03-6; 966-70-17-07-9 (т.4, кн.1)
Т. 4, ч. 1. – 1998. – 384с. – Вих. дан. ориг.: Ню Йорк : Бавнд Брук, 1961, - Присвяч. 2000-літтю Різдва Христового
790711
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви. : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0110-7 (т.1)
Т. 1 : 10-17 ст. – 1998. – 294с. – Вих. даню ориг.: Нью Йорк, 1955
790712
  Яримович В. Нарис історії Української Студентської Громади та українських поселень в Еспанії (1946-1996) / Володимир Яримович, Олександр Білик, Микола Волинський. – Філядельфія ; Мадрид : Українські технології, 1997. – 196, [2] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Дод. тит. арк. ісп. - Текст укр., ісп. – Бібліогр.: с. 174-179 та в підрядк. прим.
790713
   Нарис історії філософії на Україні. – Київ : Наукова думка, 1966. – 654с.
790714
  Пастернак Євген Нарис історії Холмщини і Підляшшя = The outline of history of the Kholm and Podlachia lands/Pasternak E. : (Hовіші часи) / Пастернак Євген. – Вінніпег : Trident Press, 1968. – 466с. : іл. – (Праці інституту дослідів Волині ; 17 : Волиніяна)
790715
  Пастернак Євген Нарис історії Холмщини і Підляшшя = The outline of history of the Kholm and Podlachia lands : (Hовіші часи) / Пастернак Євген. – 2е вид. – Вінніпег; Торонто, 1989. – 466с. : іл. – (Праці інституту дослідів Волині ; 17 ; Волиніяна)
790716
  Антонович М. Нарис історії Центрального Союзу Українського Студенства / М. Антонович. – Мюнхен-Нью-Йорк-Торонто, 1976. – 58с.
790717
  Софрон Мудрий Нарис історії Церкви в Україні / Владика Софрон Мудрий, ЧСВВ ; [ред. Р. Безпалько ; гравюри В. Лопати]. – Вид. 4-те. – Жовква : Місіонер, 2010. – 544 с. : іл. – ISBN 978-966-658-209-9
790718
  Базилевич І.В. Нарис клінічної ферментології / І.В. Базилевич. – Київ, 1936. – 312 с.
790719
  Житецький П. Нарис літературної історії української мови в ХVII віці / П. Житецький. – Львів, 1941. – 203с.
790720
  Балей С. Нарис логіки / С. Балей. – Львів, 1923. – 52 с.
790721
  Нестелєєв М. Нарис одного декадансу (особливості стилю Ореста Авдиковича в контексті доби)
790722
  Фреїшин-Чировський Нарис політичної історії України / Фреїшин-Чировський. – Львів, 1997. – 248с.
790723
  Сергєєв О.Д. Нарис прадавньої історії Причорноморської передової западини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 15-22. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології ; № 11)
790724
  Кліменко В. Нарис про гуманітаризацію технічних дисциплін. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 76-80. – ISSN 1682-2366
790725
  Панова Л.В. Нарис про договір рахунка умовного зберігання (ескроу) як нового виду банківських рахунків в Україні // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 279-284. – ISBN 978-966-927-142-6
790726
  Приймак В. Нарис про життєвий і творчий шлях професора Володимира Юринця / В. Приймак, М. Жовтанецький, Б. Мельник // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-8. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
790727
  Чумаченко В. Нарис про життя і творчість Олександра Юхимовича Півня, українського фольклориста і кубанського козачого письменника // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 79-88. – ISBN 966-7804-53-4
790728
  Мішалов В.Д. Нарис про участь викладачів кафедр судової медицини деяких вищих навчальних закладів Києва у справі Майдану // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2014. – № 2. – C. 74-79. – ISSN 2218-838X
790729
  Лоський К. Нарис римської історії. – Гельсінгфорс : Гельсінгфоp. центральна друкарня., 1919. – 144с. – Бібліогp.: Літ. по pим. істоpії: С. 131-136.


  Hа звоpоті тит. аpк. пpисвята дpужині Ївзі
790730
  Фріче В.М. Нарис розвитку західних літератур / В.М. Фріче ; переклав М. Нестерович. – Харків : Держвидав України, 1930. – 196, [4] с.
790731
  Фріче В.М. Нарис розвитку західних літератур / В.М. Фріче. – Харків, 1932. – 248 с.
790732
  Рослий І.М. Нарис розвитку комплексного картографування // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 136-143
790733
  Штокало Й.З. Нарис розвитку математики на Україні за 40 років Радянської влади / Й.З. Штокало. – К, 1958. – 84с.
790734
  Матвєєв Г.К. Нарис розвитку сімейного права Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
790735
   Нарис розвитку степового сільского господарства України за п"ятиріччя. – Х., 1929. – 52с.
790736
  Радзівілл А. Нарис розвитку судової психології // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-65
790737
  Владимиров П. Нарис розвитку творчості Гоголя : (із промови на урочистому акті університету Св. Володимира 16 січня 1891 р.) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 113-114. – ISBN 5-7707-1061-6
790738
  Левинський В. Нарис розвитку українського робітничого руху в Галичині : з передмовою Льва Юркевича. – Київ, 1914. – 115с. – Віб. з журн. "Дзвін (1913, кн. 6-12 і 1914 кн.1)"
790739
  Левинський В. Нарис розвитку українського робітничого руху в Галичині / В. Левинський. – Х-К, 1930. – 94с.
790740
  Косець М.І. Нарис рослинності гірської частини Закарпатської області УРСР. / М.І. Косець, 1959. – С. 42-57
790741
  Мерков А. Нарис санітарного стану сучасного Поділля / А. Мерков. – Вінниця : Віндерждрук ім. Леніна, 1929. – 45 с.
790742
  Гумецька Л.Л. Нарис словотворчої системи української актової мови XIV-XV ст. / Л.Л. Гумецька; Відп. ред. І.М. Керницький. – К., 1958. – 300с.
790743
   Нарис тектонічної будови південно-західної частини Джезказганської западини (Центральний Казахстан) / А.В. Чекунов, О.С. Іванушко, Ю.Б. Люльєв, Ю.Г. Чугунний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 13-21 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
790744
  Хоменко О.Б. Нарис у газеті / Хоменко О.Б. – Київ : Політвидав України, 1966. – 108 с. – (Бібліотечка робсількора)
790745
  Загородний М.Г. Нарис у місцевій пресі / М.Г. Загородний. – Х., 1958. – 36с.
790746
  Миронюк В.М. Нарис у творчості письменників "Покутської трійки" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 126-130. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
790747
  Багалій Д.І. Нарис української історіографії. – Київ : Всеукраїнська Академія наук, 1923. – 138 c. – (Збірник історико-філологічного відділу Української Академії наук ; № 1 ; Літописи)
790748
  Янів В. Нарис української культури / Д-р Володимир Янів ; Укр. Конгресовий Комітет Америки, Шк. Рада. – 2-ге, скороч. вид. – Ню Йорк : Видання Шкільної Ради, 1961. – 93, [3] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач.
790749
  Драгоманов М. П. Нарис української соціалистичної програми : (переднє слово до "Громади") : з нагоди сорокових роковин української соціалістичної журналістики (1878-1918) / Михайло Драгоманів. – 2-ге вид. – Київ : Серп і молот ; [Дpук. Укp. Центp. Ради], 1918. – 101, [3] с. – [пеpедм. Ю.О[хримовича]]. Прим. дефектний без обладанки. – ([Сеp. суспільно-політична] ; [№ 11])
790750
  Вандек В. Нарис філософії Б. Спінози / В. Вандек, В. Тімоско, 1932. – 72 с.
790751
  Ляшев О. Нарис церковної історії села Роїща / Олександр Ляшев. – Чернігів : Десна, 2015. – 124, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-123 та в підрядк. прим. – ISBN 9789665025641
790752
  Шпиталь М.І. Нарис. До наукової біографії академіка Української академії наук М.В. Птухи (1984-1961) // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 247-252. – ISSN 2072-9480
790753
  Першин П.Н. Нариси аграрних проблем будівництва соціалізму / П.Н. Першин. – К, 1973. – 339с.
790754
  Першин П.Н. Нариси аграрної революції в Росії / П.Н. Першин. – Київ, 1959. – 420с.
790755
  Кліменко В. Нариси академіка Олексія Крилова про вищу освіту // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 72-79. – Бібліогр.: Бібілогр: 8 назв. – ISSN 1682-2366
790756
   Нариси білорусько-українських літературних зв"язків : Культурно-історичні та літературознавчі аспекти проблеми. – Київ, 2003. – 413 с. – Парал. тит. лист. на білорус. мові. – ISBN 966-522-103-5
790757
  Помяловский Н.Г. Нариси бурси / Н.Г. Помяловский. – Київ-Одеса, 1935. – 208с.
790758
  Помяловський М.Г. Нариси бурси / М.Г. Помяловський. – Київ : Художня література, 1950. – 172 с.
790759
  Помяловський М.Г. Нариси бурси / М.Г. Помяловський. – К., 1983. – 175с.
790760
  Корнієнко О.М. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк 1659-1765 рр. / Олег Корнієнко. – Київ : Наш час, 2008. – 488 с., [ 6 ] с. іл. : іл. – Пам"яті краєзнавця Геннадія Терешковича Петрова (1936-1997). – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-14-9
790761
   Нариси державно-політичного розвитку африканських країн. – К.
1. – 1967. – 260с.
790762
   Нариси до історії Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України / Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса ; за ред. В.І. Борисова, В.С. Батиргареєвої ; [редкол.: В.І. Борисов (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2015. – 188, [2] с., [1] арк. фот. – Присвяч. 20-річчю НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-855-0
790763
   Нариси до історії українського народного танцю : Практичний матеріал для вчителів загальноосвітніх шкіл,шкіл нового типу та керівників гуртків позашкільних закладів. – Київ, 1997. – 64с.
790764
  Янів В. Нариси до історії української етнопсихології = Grundrisse zur Geschichte der ukrainischen Etnopsychologie / В.Янів ; [ упоряд. М. Шафовал ]. – 3-те вид. стереотип. – Київ : Знання, 2006. – 341с. – (Підручники / Український вільний університет ; 13). – ISBN 966-346-056-3
790765
  Янів В. Нариси до історії української етнопсихології = Grundrisse zur Geschichte der ukrainischen Etnopsychologie / В.Янів; Упоряд. М. Шафовал. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 341с. – ISBN 966-346-218-3
790766
  Гарасим Я.І. Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Філологічний фак-т. – Київ : Знання, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-346-596-8


  У посібнику висвітлено наукові аспекти фольклористичного доробку найчільніших дослідників усної словесної творчості: М. Максимовича, О. Бодянського, П. Куліша, М. Костомарова, О. Потебні, М. Драгоманова, І. Франка, М. грушевського, Ф. Колесси та І. ...
790767
   Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі. – Горлівка
Том 1. – 1996. – 324с.
790768
   Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі. – Горлівка
Том 2. – 1996. – 320с.
790769
   Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі : Збірник наукових та науково-методичних праць. – Горлівка : ГДППМ, 1997. – 418с.Вип.3
790770
  Цьомпа П. Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку / П. Цьомпа; Пер. з нім. Я.Гончарук, та ін. – Львів : Каменяр, 2001. – 223с. – ISBN 5-7745-0840-4
790771
  Островітянов К.В. Нариси економіки докапіталістичних формацій / К.В. Островітянов. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 144 с.
790772
  Ярошевич А.І. Нариси економічного життя України / А.І. Ярошевич. – К., 1927. – 144с.
790773
  Ярошевич А.І. Нариси економічного життя України / А.І. Ярошевич, 1928. – 217с.
790774
   Нариси економічної географії Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ : АН УРСР
Т. 1. – 1949. – 536с.
790775
   Нариси економічної географії Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ : АН УРСР
Т. 2. – 1952. – 567с.
790776
   Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – 350, [2] с. – Бібліогр.: с. 344-346 та в кінці ст. – ISBN 978-617-573-038-6
790777
  Радул В.В. Нариси з актуальних проблем соціальної педагогіки : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / В.В. Радул ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 135, [1] с. – Бібліогр. у тексті
790778
  Романовський В.О. Нариси з архівознавства / В.О. Романовський. – Харків, 1927. – с.
790779
   Нариси з воєнної історії Давньої України. – Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2005. – 356с.
790780
  Гладун О.М. Нариси з демографічної історії України XX століття : монографія / О.М. Гладун ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : [б. в.], 2018. – 222, [2] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 216-219. – Бібліогр.: с. 219 та в кінці частин. – ISBN 978-966-02-8439-5
790781
  Закревська Я.В. Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті / Я.В. Закревська. – Київ, 1976. – 163с.
790782
  Жилко Ф.Т. Нариси з діалектрології української мови / Ф.Т. Жилко. – Київ, 1955. – 316с.
790783
  Жилко Ф.Т. Нариси з діалектрології української мови / Ф.Т. Жилко. – Вид. 2-е, перероб. – Київ, 1966. – 307с.
790784
  Матвієнко-Гарнага Нариси з економічної географії України : підручник для вищих шкіл / Ф.Т. Матвієнко-Гарнага. – Одеса : Держвидав України, 1929. – 200 с.
790785
  Чекушина Ю.М. Нариси з економічної історії України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.М. Чекушина, І.В. Толстих; МОіНУ. Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 140 с. – ISBN 966-8253-47-7
790786
  Теличук П.П. Нариси з економічної теорії / П.П. Теличук, В.О. Паламарчук. – К., 1994. – 171с.
790787
  Пінчук О.Ф. Нариси з етно- та соціолінгвістики / Олекса Пінчук, Петро Червяк. – Київ : Просвіта, 2005. – 152с. – ISBN 966-8547-34-9
790788
  Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства / Л.А. Булаховський. – Київ : Радянська школа, 1955. – 348 с.
790789
  Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства / Л.А. Булаховський. – 2-е вид., випр. та доп. – К., 1959. – 308с.
790790
  Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. / І.Г. Чередниченко. – К., 1962. – 495с.
790791
  Безпалько О.П. Нариси з історичного синтаксису української мови / О.П. Безпалько. – Київ, 1960. – 236с.
790792
  Скляренко В.Г. Нариси з історичної акцентології української мови / В.Г. Скляренко. – Київ, 1983. – 239 с.
790793
  Бевзенко С.П. Нариси з історичної граматики української мови / С.П. Бевзенко. – К, 1953. – 199с.
790794
  Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови / С.П. Самійленко. – К
1. – 1964. – 234с.
790795
  Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови / С.П. Самійленко. – К
2. – 1970. – 190с.
790796
  Довженко В.Д. Нариси з історіі української радянської музики / В.Д. Довженко. – Київ, 1957. – 240с.
790797
  Верба І.В. Нариси з історіії палацових переворотів у Росії (1720-1760-ті роки) : навчальний посібник / Ігор Верба ; КНУТШ. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 196 с. – ISBN 978-966-340-392-2
790798
  Дельєж Р. Нариси з історії антропології = Une histoire de l"anthropologie. Ecoles. Auteurs. Theories : Школи. Автори. Теорії / Робер Дельєж ; переклад з французської Є. Марічева. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-518-449-2
790799
   Нариси з історії архитектури Української РСР. – Київ, 1957. – 560с.
790800
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-47-0
Вип. 4 (об"єднаний). – 2005. – 415, [1] с., XXII c. : іл., табл., портр., фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст.
790801
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-57-8
Вип. 5 : Бериславщина: рік 1905. – 2005. – 43, [1] с. – Заголовок тит. арк. та обкл.: Бериславщина: рік 1904
790802
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-63-2
Вип. 6 : Бериславщина: рік 1903. – 2006. – 79, [1] с. : іл., табл., портр. – Заголовок тит. арк. та обкл.: Бериславщина: рік 1903
790803
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-79-9
Вип. 7 : Документи і матеріали. – 2006. – 99, [1] с. : іл., табл., портр.
790804
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-77-2
Вип. 8 : Бериславщина: рік 1904. – 2007. – 59, [1] с. : іл., табл., портр. – Заголовок тит. арк. та обкл.: Бериславщина: рік 1904
790805
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-80-2
Вип. 9. – 2007. – 91, [1] с. : іл., табл., портр.
790806
  Свенцицький І. Нариси з історії болгарської літератури / І. Свенцицький. – ЛЬвів, 1957. – 151с.
790807
  Кочубей Л.О. Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св. Володимира у 1834-1917 роках (на прикладі видань з природознавства) / Лариса Кочубей ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 223 с. – ISBN 978-966-439-226-3
790808
  Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі / С.В. Юшков. – Київ, 1939. – 210с.
790809
  Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі / С.В. Юшков. – Київ : Наукова думка, 1992. – 352 с.
790810
  Пушик С. Нариси з історії Вікторова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 12


  Перебування українського композитора Дениса Січинського у Вікторові.
790811
  Пушик С. Нариси з історії Вікторова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 11
790812
   Нариси з історії вітчизняної психології. – К., 1952. – 256с.
790813
   Нариси з історії вітчизняної психології. – К.
1. – 1955. – 260с.
790814
   Нариси з історії вітчизняної психології. – Київ : Радянська школа
Ч.1. – 1955. – 259с.
790815
   Нариси з історії вітчизняної психології. – К.
2. – 1955. – 148с.
790816
   Нариси з історії вітчизняної психології (XVII - XVIII ст.) : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1952. – 255с.
790817
   Нариси з історії вітчизняної психології кінця 19 і початку 20 століття. – Київ : Радянська школа, 1959. – 292с.
790818
   Нариси з історії вітчизняної психології кінця XIX і початку XX ст. : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1959. – 292с.
790819
  Ярославський Є. Нариси з історії ВКП (б) / Є. Ярославський. – К
1. – 1937. – 400с.
790820
  Матвєєва Л. Нариси з історії Всеукраїнської Академії наук : НАНУ, Інститут сходознавства / Леся Матвєєва. – Київ : Стилос, 2003. – 296 с. – До 85-річчя НАН України. – ISBN 966-8518-01-2
790821
   Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті = Essays about the history of the geological investigations at the Kiev University. – Київ : Рада, 1999. – 328 с. – Парал. тит. арк. анг. мовою. – ISBN 966-7087-28-Х
790822
  Лильо І. Нариси з історії грецької громади Львова XVI - XVII століть / І. Лильо; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 190с. – ISBN 966-533-244-8
790823
  Харлампович К.В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжені (XVII-XVIII ст.) / К.В. Харлампович. – 97с.
790824
  Харлампович К.В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжині (XVII-XVIII ст.) : до історії національних меншостей в Україні / Костянтин Харлампович ; [відп. за вип.: О. Морозов ; підготов. тексту, передм., комент.: Є. Чернухін, О. Морозов] ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Музей рідкісної кн. ; Ніжин. міськ. т-во греків ім. Братів Зосимів. – Ніжин : Ферокол, 2011. – 379, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Греки в Ніжині). – ISBN 978-611-527-012-5


  До книги ввійшли маловідомі масовому читачеві нариси та статті академіка ВУАН Костянтина Васильовича Харламповича (1870-1932), присвячені історії Ніжинського грецького братства - національно-культурної організації грецьких купців, що існувала в ...
790825
   Нариси з історії давнього Переяслава : (До 1100-ліття першої літописної згадки) / Г. Бузян, Л. Набок, М. Роздобудько, Д. Тетеря; Галина Бузян, Людмила Набок, Михайло Роздобудько, Дмитро Тетеря; Націон. історико-етнографічний заповідник"Переяслав"; Переяслав - Хмельницька Міська Рада. – Київ : Міленіум, 2007. – 264с. – ISBN 978-966-8063-67-1
790826
  Ткач А.П. Нариси з історії держави і права Української РСР / А.П. Ткач. – К.
1. – 1961. – 75с.
790827
   Нариси з історії дипломатії України. – Київ : Альтернативи, 2001. – 736с. – ISBN 966-7217-55-8
790828
  Швайка М.А. Нариси з історії економічних поглядів / М.А. Швайка; Асоціація народних депутатів України. – Київ : Міжнародний університет, 2006. – 222с.
790829
   Нариси з історії економічної думки на Україні. – К., 1956. – 388с.
790830
  Кузнєцов Б.Г. Нариси з історії електротехніки / Б.Г. Кузнєцов. – Харків, 1937. – 84 с.
790831
  Коган П.С. Нариси з історії західноевропейскої літератури / П.С. Коган. – Харків
Т. 1. – 1935. – 304 с.
790832
  Коган П.С. Нариси з історії західноевропейської літератури / П.С. Коган. – Х.
2. – 1936. – 328 с.
790833
  Зуб Дарія Нариси з історії золотарства Галичини / Дарія Зуб. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 360с. – ISBN 966-613-277-Х
790834
  Рогожа М.М. Нариси з історії зоогеографічної науки в Україні (1859-1941): орнітологічний аспект : монографія / М.М. Рогожа ; [відп. ред. Пилипчук О.Я.] ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. ін-т декор.-приклад. мистец. і дизайну ім. Михайла Бойчука. – Київ : Кондор, 2014. – 368, [2] с. – Імен. покажч. науковців: с. 363-368. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2781-97-7
790835
  Чувпило О.О. Нариси з історії ідейно-політичної боротьби в Індійському національному конгресі (20-ті роки ХХ ст.) / О.О. Чувпило; Мін-во освіти України, Харківський держ.ун-т. – Харків, 1999. – 200с. – ISBN 966-623-030-5
790836
   Нариси з історії інститутів відділу технічних наук. – К., 1961. – 168с.
790837
  Кальницький М. Нариси з історії Києва : навчальний посібник для середніх загальноосвітних навчальних закладів / Михайло Кальницький, Дмитро Малаков, Оксана Юркова ; ред. Т. Кіщук, С. Кульчицького. – Київ : Генеза, 2002. – 383 с. – ISBN 966-504-345-5
790838
  Патриляк І.К. Нариси з історії Київського університету : навч. посібник для студентів іст. ф-ту / І.К. Патриляк, М.А. Боровик, О.В. Ляпіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ : [б. в.], 2009. – 130, [1] с. – Імен. покажч.: с. 126-130. – Бібліогр.: с. 114-119
790839
   Нариси з історії кіномистецтва України. – Київ : Інтертехнологія, 2006. – 862 с. : іл. – Бібліогр.: с. 861-862 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-96714-9-3


  Представлена праця є колективним системним дослідженням, яке ставить за мету осягнення складного процесу становлення і розвитку вітчизняного кінематографу протягом ХХ ст. Головною ідеєю видання є поглиблення та систематизація знань на вищевказану тему. ...
790840
  Лучканин С.М. Нариси з історії класичної філології : Навчальний посібник для магістрантів і студентів відділення класичної філології / С.М. Лучканин; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ : Науковий світ, 2004. – 204с. – ISBN 966-675-271-9
790841
  Чорний Г.П. Нариси з історії конструкторського бюро / Георгий Чорний. – Київ : Четверта хвиля. – ISBN 978-966-529-248-7
Ч. 1. – 2011. – 182 с. : фотоіл.
790842
  Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів = Sketches from the history of costumes / Костянтин Стамеров; [ худож. М.Н. Грох ]. – Київ : Мистецтво, 2007. – 432с. : іл. – резюме і текстівки англійською та російською мовами. – ISBN 978-966-577-118-0
790843
  Михайленко П.П. Нариси з історії кримінального законодавства Української РСР / П.П. Михайленко. – Київ
ч. 1. – 1959. – 440с.
790844
  Пхиденко С.С. Нариси з історії логіки Стародавнього світу : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / С.С. Пхиденко ; МОНУ ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т соц. наук. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2010. – 180 с. – (Серія "Посібники та підручничи ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-504-8
790845
  Граб С. Нариси з історії Любеча / С. Граб. – К, 1997. – 60с.
790846
  Вакула Н.С. Нариси з історії медицини Закарпаття : з давніх часів до 40-х років 20 століття / Наталія Вакула ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2006. – 156с. : іл. – ISBN 966-8764-26-9
790847
  Мазуркевич О.Р. Нариси з історії методики української літератури / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1961. – 376с.
790848
  Боголюбов О.М. Нариси з історії механіки / О.М. Боголюбов. – Київ, 1974. – 192с.
790849
   Нариси з історії митної справи та митного законодавства України-Руси / П.М. Дідусенко, Т.С. Мавродій, С.А. Пахневський, О.В. Лисицький, В.П. Костюк; Дідусенко П.М., Мавродій Т.С., Пахневський С.А., Лисицький О.В., Костюк В.П.; Під ред. П.М. Дідусенко. – Київ : Софія А, 2005. – 634с. – ISBN 966-8684-22-2
790850
  Михайличенко О.В. Нариси з історії музично-естетичного виховання молоді в України (друга половина ХІХ -початок ХХ ст,) / О.В. Михайличенко; Київськ.держ.лінгвіст.ун-т. – Київ : КДЛУ, 1999. – 238с. – ISBN 966-7443-63-9
790851
  Ємельянов І.Г. Нариси з історії Національного науково-природничого музею НАН України : (до 50-річчя з дня створення) / І.Г. Ємельянов, О.В. Червоненко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 3-12. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
790852
  Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. – К., 1992. – 78с.
790853
   Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку 20 ст.). – Київ; Нікополь; Запоріжжя : Тандем-У, 2002. – 418с. – ISBN 966-7089-81-9
790854
  Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії нового часу : Навчальний посібник / Ю.В.Кушаков ; МОН України; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 572с. – ISBN 966-364-190-8
790855
   Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття : в 2-х кн. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96839-9-1
Кн. 1. – 2006. – 544 с. : іл. – Бібліогр.: с. 539-543 та в підрядк. прим.


  Представлена праця є результатом наукових досліджень поступу українського образотворчого мистецтва ХХ та перших років ХХІ століть. Видання складається з двох книг. У першій книзі аналізується творчий процес та художні явища в Україні 1900-1950-х рр. ...
790856
   Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття : у 2-х кн. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96839-9-1
Кн. 2. – 2006. – 656 с. : іл. – Бібліогр.: с. 647-654 та в підрядк. прим.
790857
  Нечай Н.В. Нариси з історії оподаткування / Н.В. Нечай. – Київ : Вісник з історії оподаткування, 2002. – 144с. – ISBN 966-96110-1-6
790858
  Ботушанський В.М. Нариси з історії освіти на Буковині (ХІХ - початок ХХІ ст.) = Essays on History of Education in Bukovynz (19th-early 20th century) / Василь Ботушанський. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 175, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7096-96-1
790859
   Нариси з історії педагогічної думки (перша третина XX століття) / [О.С. Радул, Т.О. Кравцова, С.В. Куркіна та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2015. – 310, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7406-86-8
790860
  Косвен М.О. Нариси з історії первісної культури / М.О. Косвен ; АН СРСР. – Київ : Радянська школа, 1955. – 199с. – (Науково-популяна серія)
790861
   Нариси з історії Північної Буковини. – К,, 1980. – 339с.
790862
  Сіцінський Є. Нариси з історії Поділля / Є. Сіцінський. – Вінниця, 1927. – 73с.
790863
  Горкіна Л.П. Нариси з історії політичної економії в Україні : остання третина ХІХ - перша третина ХХ ст. / Л.П. Горкіна. – Київ : Наукова думка, 1994. – 245с. – ISBN 5-12-004349-6
790864
  Манусевич О.Я. Нариси з історії Польщі / О.Я. Манусевич. – Київ : Радянська школа, 1954. – 452 с.
790865
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 13. – 1971. – 128 с.
790866
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 16. – 1972. – 103 с.
790867
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 19. – 1974. – 136 с.
790868
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1960-
Вип. 20. – 1975. – 100 с.
790869
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1960-
Вип. 24. – 1978. – 120 с.
790870
  Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні / Осип Гермайзе. – [Київ] : Киигоспілка
Т. 1 : Революційна українська партія (РУП). – 1926. – 388 с..
790871
  Масальський В.І. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітнії початкових і середніх школах Української РСР / В.І. Масальський, 1962. – 204с.
790872
  Масальський В.і. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітній початкових і середніх школах Української РСР. Т.2. 1958-1960 рр. : Дис... доктора пед.наук: / Масальський В.і.; КДУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1963. – 599-1024л. – Бібліогр.:л.1021
790873
  Масальський В.І. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітніх початкових і середніх шкоалах УРСР. Т.1. 1917-1957 рр. : Дис... доктора пед.наук: / Масальський В.І.; КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1963. – 599л.
790874
   Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX століття) : навчально-методичний посібник / О.В. Сухомлинська [та ін.] ; [за ред. О.В. Сухомлинської, В.С. Курила] ; Академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки ; Державний заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 444 с. : фото. – Бібліогр.: с. 434-435. – ISBN 978-966-617-234-4
790875
  Змерзлий Б.В. Нариси з історії розвитку системи освіти кримських татар у Кримській АРСР (1921-1941 рр.) / Змерзлий Б.В.; Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського Національної академії наук України. – Сімферополь : Атлас-Компакт, 2006. – 280с. – ISBN 966-8584-86-4
790876
   Нариси з історії розвідки суб"єктів державотворення на теренах України / [В.В. Цибулькін та ін. ; автор ідеї, заг. ред., вступ, заключне слово П.Д. Морозов] ] ; Фонд ветеранів зовнішньої розвідки України. – Київ : Преса України, 2011. – 536 с. : іл. фото. – Бібліогр.: с. 502-532. – ISBN 978-966-472-099-8
790877
  Самойлов Ф.О. Нариси з історії російської культури кінця ХІХ - початку ХХ ст. : навч. посібник з додатком програми спецкурсу за вимогами кредитно-модульної системи / Федір Самойлов ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2008. – 168 с. – Бібліогр.: с. 163-165. – ISBN 978-966-318-988-8
790878
  Трофимович К.К. Нариси з історії серболужицької літератури. / К.К. Трофимович, В.А. Моторний. – Львів, 1970. – 95с.
790879
  Трофимович К.К. Нариси з історії серболужицької літературної мови / К.К. Трофимович. – Львів, 1970. – 49с.
790880
   Нариси з історії СРСР. – К., 1954. – 332с.
790881
   Нариси з історії СРСР. – Київ, 1957. – 316 с.
790882
  Мавродін В.В. Нариси з історії СРСР / В.В. Мавродін. – К., 1958. – 260с.
790883
   Нариси з історії СРСР. – К., 1973. – 370с.
790884
  Копанєв О.І. Нариси з історії СРСР. / О.І. Копанєв. – К., 1959. – 256с.
790885
  Дядиченко В.А. Нариси з історії СРСР. / В.А. Дядиченко. – К., 1971. – 240с.
790886
  Окунь С.Б. Нариси з історії СРСР. Друга чверть ХІХ століття. / С.Б. Окунь. – К., 1959. – 415с.
790887
  Лось Ф.Є. Нариси з історії СРСР. Епоха капіталізму / Ф.Є. Лось. – Київ, 1972. – 280с.
790888
  Окунь С.Б. Нариси з історії СРСР. Кінець XVIII - перша чверть ХІХ століття. / С.Б. Окунь. – К., 1957. – 396 с.
790889
  Коган П.С. Нариси з історії стародавніх літератур / П.С. Коган. – К.-Х., 1938. – 192с.
790890
  Ковальов С.І. Нариси з історії стародавнього Риму / С.І. Ковальов, О.М. Штаєрман. – К, 1957. – 311с.
790891
  Мірза-Авак"янц Нариси з історії суду в Лівобережній Україні другої половини XVII століття / Мірза-Авак"янц. – [13] с. – Окр.відб.
790892
   Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (19 - 20 ст.) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Я.Й. Малик, Б.Д. Вол, С.Д. Гелей, В.В. Трофимович, В.М. Чуприна; За заг. ред. Я.Й. Малика. – Львів : Світ, 2003. – 296с. – ISBN 966-603-132-9


  Особлива увага приділена початку XX ст., етапу української революції 1917-1920 рр., функціонуванню українських партій на Західній Україні
790893
   Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (XIX - XX ст.) : навчальний посібник / Я.Й. Малик, Б.Д. Вол, С.Д. Гелей, В.В. Трофимович, В.М. Чуприна; за заг. ред. Я.Й. Малика. – Львів : Світ, 2001. – 294 с. – ISBN 966-603-132-9


  Особлива увага приділена початку XX ст., етапу української революції 1917-1920 рр., функціонуванню українських партій на Західній Україні
790894
  Волощенко А.К. Нариси з історії суспільно-політичного руху на Україні в 70-х - на початку 80-х років XIX ст. / А.К. Волощенко. – Київ, 1974. – 222с.
790895
  Дмитриченко В.С. Нариси з історії суспільно-політичної та філософської думки народів СРСР доби феодалізму / В.С. Дмитриченко. – Київ, 1961. – 160с.
790896
  Матвєєва Л.В. Нариси з історії сходознавства / Леся Матвєєва ; [відп. ред. Бубенок О.Б.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос, 2008. – 398, [2] с., [2] арк. фотоіл. : портр. – До 90-річчя акад. наук України. - Текст укр., рос. - Імен. покажч.: с. 389-398. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-004-8
790897
   Нариси з історії та культури євреїв України. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 440с. : іл. – (Бібліотека інституту юдаїки). – ISBN 066-378-000-2
790898
   Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / Г.І. Веселовська, І.В. Волицька, М.О. Гринишина, Н.П. Єрмакова, В.І. [та ін.] Заболотна; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ ; [Веселовська Г.І. та ін. ; редкол. : Сидоренко В.Д. (гол.), І. Безгін, Г. Веселовська та ін.]. – Київ : Інтертехнологія, 2006. – 1054с. : іл. – ISBN 978-966-96839-5-3


  Представлене видання є першою за багато років спробою колективу українських театрознавців комплексно дослідити сценічну практику в Україні ХХ ст. У праці систематизуються факти та явища театрального процесу, подаються та обґрунтовуються основні моделі ...
790899
   Нариси з історії техніки. – К.
2. – 1955. – 123с.
790900
   Нариси з історії техніки. – К.
5. – 1959. – 173с.
790901
   Нариси з історії технічної освіти на Житомирщині. – Житомир, 1997. – 94с.
790902
  Васильчук В.М. Нариси з історії Товариства Червоного Хреста / В.М. Васильчук, Г.М. Васильчук, В.О. Ореховський ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – 249, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197-221. – ISBN 978-966-599-555-5
790903
  Невидайло М.Г. Нариси з історії України - від прадавніх літ до сучасності. Буквар патріота України. Публіцистика : вибр. твори / Микола Невидайло. – Ужгород : Графіка, 2013. – 149, [2] с. : іл. – (Бібліотека журналу "Бористен"). – ISBN 978-966-2303-08-7
790904
   Нариси з історії України. – Київ
Вип. 1. – 1937. – 205 с.
790905
   Нариси з історії України. – К.
1. – 1939. – 205с.
790906
   Нариси з історії України. – Київ
Вип. 2. – 1939. – 194 с.
790907
  Верига В Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XX ст.) / Василь Верига. – Львів : Світ, 1996. – 447 с. – ISBN 5-7773-0359-5
790908
   Нариси з історії України Україна в першый половині XIX століття. – Київ, 1939. – 274 с.
790909
   Нариси з історії України. Визвольна боротьба українського народу проти шляхтецької Польші в другої половині XVI і в першої половині XVII століття.. – К., 1941. – 187с.
790910
   Нариси з історії України. Визвольна война українського народу проти гніту шляхтецької Польші і приеднання України до Росії /1643-1654/.. – К., 1939. – 263с.
790911
   Нариси з історії України. Україна в роки столипінської реакції.. – К., 1944. – 139с.
790912
   Нариси з історії України: новий погляд : (з найдавніших часів до кінця ХУШ ст.). – Київ : Вирій
Частина 1. – 1996. – 144 с.
790913
  Нагірняк О. Нариси з історії українознавства у Наддніпрянській Україні (остання чверть 19 ст. - 1917 р.) / Остап Нагірняк. – Київ, 2007. – 652с. – ISBN 978-966-2911-09-1
790914
   Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва.. – Львів, 1969. – 192с.
790915
  Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський. – Київ : Генеза, 1995. – 600 с.
790916
   Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-037-1


  Збірник містить наукові статті, в яких висвітлено різнобічні питання природи, сутності, морфології, художніх функцій та історії становлення українського дизайну в Україні ХХ століття.
790917
   Нариси з історії українського мистецтва.. – К., 1966. – 670с.
790918
  Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу. 5. // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.192-206. – ISSN 0320 - 8370
790919
  Бодрухин В.М. Нариси з історії української державності (20 століття) / Бодрухин В.М., Довжук І.В., Литвиненко В.Ф. та ін.; МОНУ; Східноукраїнський національний ун-т. – Луганськ : СНУ, 2001. – 140с. – ISBN 966-590-305-5
790920
  Бодрухин В.М. Нариси з історії Української державності (до кінця ХІХ століття) / В.М. Бодрухин, І.В. Довжук, В.Ф. Литвиненко; МОНУ; Східноукраїнський національний університет. – Луганськ, 2000. – 135с. – ISBN 966-590-244-Х
790921
  Черниш Н.І. Нариси з історії української енциклопедичної справи / Наталія Черниш. – Львів : Піраміда, 2018. – 347, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці нарисів та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-441-501-6
790922
  Горленко В.Ф. Нариси з історії української етнографії та російсько-українських етнографічних зв"язків / В.Ф. Горленко; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; [відп. ред. К.Г. Гуслистий]. – Київ : Наукова думка, 1964. – 247, [3] с.
790923
  Борисенко В.К. Нариси з історії української етнології 1920-1930-х років / В.К. Борисенко; Центр українознавства. КНУТШ. – Київ, 2002. – 92с. – ISBN 966-95788-4-1
790924
  Плющ П.П. Нариси з історії української літературної мови / П.П. Плющ. – Київ : Радянська школа, 1958. – 292 с.
790925
  Левченко Г.А. Нариси з історії української літературної мови першої половини XIX ст. / Г.А. Левченко. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1946. – 142 с.
790926
  Свєнціцький І.С. Нариси з історії української мови / І. Свєнціцкий. – Львів : З друкарні "Діла", 1920. – 100 с. : табл.


  В кн. також. уpив. записів І.І. Сpезневського pос. - Показчик гpаматичний; Показчик слів з деяким матеpіалом для істоpично-етимологичного словаpя укpаїнської мови: с. 90-99
790927
  Огієнко І. Нариси з історії української мови : система українського правопису : популярно-науковий курс з історичним освітленням / Іван Огієнко. – Варшава, 1927. – 216 с. – (Студії до української граматики / видають Іван Огієнко та Роман Смаль-Стоцький ; Кн. 2)
790928
  Шахматов О.О., Кримський А.Ю. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам"ятників письменської стаpо-укpаїнщини XI-XVIII вв. / акад. Ол. Шахматов, акад. Аг. Кримський. – Львів : Видавн. Т-во "Дpукаp" ; [Дpук. Всеукp. Акад. Hаук], 1922. – 182, II с.


  Зміст: Коpоткий наpис істоpії укpаїнської мови / О. Шахматов; З pосійської мови пеpеклав В. Дем"янчук. Укpаїнська мова, звідкіля вона взялася і як pозвивалася; Хpестоматія з пам"ятників письменської стаpо-укpаїнщини ХI-ХVIII в.в. / А. Кpимський. - В ...
790929
   Нариси з історії Університету Святого Володимира / [Колесник В.Ф., Казакевич Г.М., Могильний Л.П. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-439-232-4
790930
   Нариси з історії фізики в Росії : посібник для студентів і вчителів. – Київ : Радянська школа, 1951. – 446 с.
790931
  Воронцов Д.С. Нариси з історії фізіології на Україні / Д.С. Воронцов. – Київ, 1959. – 256с.
790932
  Воронцов Д.С. Нариси з історії фізіології на Україні / Д.С. Воронцов. – Київ : АН УРСР, 1959. – 256с.


  В монографії узагальнено численні матеріали, що характеризують історичний розвиток фізіології тварин і людини в основних наукових центрах України (Київ, Харків,Одеса) в дореволюційний період (починаючи з першої чверті ХҐХ ст.) і після Великої Жовтневої ...
790933
  Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський; Виправлене вид. – Київ : Орій, 1992. – 229с. – ISBN 5-87274-004-2
790934
  Пашук А. Нариси з історії філософії Середніх віків : навчальний підручник / Андрій Пашук; МОНУ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 648 с. – ISBN 978-966-613-517-2
790935
  Горський С В. Нариси з історії філософської культури Київської Русі / С В. Горський, . – К., 1993. – 163с.
790936
  Дубровський В.В. Нариси з історії Чернігівської Троїцько Іллінської друкарні в першій половині ХІХ ст. / В. Дубровський. – Київ : Київ-Друк, 1928. – 65 с.
790937
  Шульга І.К. Нариси з історії шкільного природознавства в Росії / І.К. Шульга. – Київ, 1955. – 292 с.
790938
  Гриценко М.С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917-1965) / М.С. Гриценко. – Київ, 1966. – 260с.
790939
  Дель Г.С. Нариси з італійсько-української контрастивної граматики : навч. посібник / Дель Гаудіо Сальваторе ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., італ. – Бібліогр.: с. 203-211 та в кінці ст. – ISBN 978-966-489-233-6


  Бібліотеці ім. Максимовича від автора. Підпис. 10.1.2014
790940
  Пещак М.М. Нариси з комп"ютерної лінгвістики / М.М. Пещак; Національна академія наук. – Ужгород : Закарпаття, 1999. – 200с. – ISBN 5-87116-070-0
790941
  Бацевич Флорій Нариси з комунікативної лінгвистики / Бацевич Флорій; Мін-во освіти і науки України.Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 281с. – ISBN 966-613-169-2
790942
  Барабаш Ю.Г. Нариси з конституційного права / Юрій Барабаш. – Харків : Право, 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-317-3


  В пр. №1710980 напис: Шановному Володимиру Васильовичу з повагою від автора. Підпис.
790943
   Нариси з контрастивної лінгвистики : Збірник наукових праць.. – К., 1979. – 196с.
790944
  Радзієвська Т.В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст - соціум - культура - мовна особистість : [монографія] / Т.В. Радзієвська ; [відп. ред. Бріцин В.М.] ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАНУ. – Київ : Інформ.-аналіт. агенство, 2010. – 492 с. – Бібліогр.: с. 462-479. – ISBN 978-617-571-013-5
790945
  Малишева Н.Р. Нариси з космічного права = Очерки по космическому праву = Essays on spaсe law / Н.Р. Малишева. – Київ : Алерта, 2010. – 295, [1] с. – Текст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-021-8
790946
  Вірченко Н. Нариси з методики викладання вищої математики / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2006. – 396 с. – ISBN 966-7944-89-1
790947
  Поданчук В.Д. Нариси з методики викладання економічної географії СРСР в середній школі / В.Д. Поданчук. – Київ, 1954. – 160с.
790948
   Нариси з методики викладання систематичного курсу арифметики. – 2-е вид. – Київ, 1953. – 255 с.
790949
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ
1. – 1952. – 320 с.
790950
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ
2. – 1954. – 215 с.
790951
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ, 1955. – 328 с.
790952
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ
2. – 1956. – 252 с.
790953
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ
3. – 1958. – 384 с.
790954
  Пяртлі К.П. Нариси з методики економічної географії капіталістичних країн / К.П. Пяртлі. – К.
1. – 1941. – 55с.
790955
   Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта. – ISBN 978-617-566-268-7
Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – 2014. – 323, [1] с. – Авт. вип. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим.
790956
   Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта і проф. О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-617-566-401-8
Вип. 4 : / [О.М. Бірюков, І.А. Діковська, С.М. Задорожна та ін.]. – 2016. – 199, [1] с. – Авт. вип. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
790957
  Бесчастний В.М. Нариси з міжнародного та зарубіжного трудового права і права соціального забезпечення : монографія / В.М. Бесчастний, М.М. Клемпарський, О.В. Назимко ; за заг. ред. В.М. Бесчастного ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Харків : Право, 2017. – 169, [3] с. – Бібліогр.: с. 164-170 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-254-3
790958
  Білоніжка П. Нариси з мінералогії Гірського Криму (межиріччя Бодраку і Качі) : монографія / Петро Білоніжка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 164, [2] с. : іл., табл. – Резюме укр., англ. – Бібліогр.: с. 148-160. – ISBN 978-617-10-0368-2
790959
  Тихолоз Б. Нариси з мітопоетики Івана Франка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 14-32. – ISSN 0042-9422
790960
  Граціанська Л.М. Нариси з народної математики України / Л.М. Граціанська. – К., 1968. – 100с.
790961
  Нікольников Г.Л. Нариси з новітньої історії / Г.Л. Нікольников. – Київ : Радянська школа, 1970. – 296с.
790962
  Гербов К.В. Нариси з новітньої історії Німеччини, Англії, Франції, Італії, Іспанії, США й Японії (1918 - 1923 рр.) / К.В. Гербов; Комітете в справах культурно-освітних установ УРСР. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому)
В. 1. – 1948. – 104 с.
790963
  Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985-1991 р.р.) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Бойко. – Київ : Кондор, 2004. – 355, [2] с. – Імен. покажч.: с. 337-348. – Бібліогр.: с. 349-355 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7982-67-X


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
790964
  Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985 - 1991 р.р.) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Бойко О.Д. – Київ : Кондор, 2008. – 358 с. – ISBN 966-7982-67-X


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
790965
  Єфімов Г.В. Нариси з нової і новітньої історії Китаю / Г.В. Єфімов. – К, 1954. – 535с.
790966
   Нариси з поетики: теоретико-методологічні та історико-літературні виміри : (маловідомі праці з укр. літературознавства Михайла Роздольського, Святослава Гординського, Володимира Державина) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Івано-Франків. осередок НТШ ; [упоряд., літ. ред., прим.: С. Хороб ; передм.: С. Хороб, С. Луцак]. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2008. – 185, [2] с. – Імен. покажч.: с. 178-184. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1521-12-3
790967
  Алєксєєв А.Я. Нариси з порівняльної стилістики французької мови : [навч. посіб. для ф-тів іноземних мов ун-тів] / Алєксєєв А.Я. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 451, [1] с. – Бібліогр. опис здійсн. за обкл. - На тит. арк.: Anatole Alexeyeve. Essai de stylistique contrastive (francais-russe-ukrainien-espagnol-anglais). - В кінці кн. та макеті картки назва: Нариси з контрастивної стилістики французької мови. – Бібліогр.: с. 448-451. – ISBN 978-966-382-293-8
790968
  Шульгач В.П. Нариси з праслов"янської антропонімії / В.П. Шульгач ; [відп. ред. І.М. Желєзняк] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Довіра. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-246-1
Ч. 1. – 2008. – 413, [1] с. : Бібліогр.: с. 323-379 та в підрядк. прим.


  У пр. № 1696060 напис: Читачам б-ки імені м. Максимовича від автора. 2 квітня 2015 р. Підпис
790969
  Тутковський П. Нариси з природи України / П. Тутковський. – Київ
Вип. 1. – 1920. – 189 с.
790970
  Стадненко Н.М. Нариси з психології розумово відсталої людини. / Н.М. Стадненко. – К., 1967. – 115с.
790971
  Косолапов В.І. Нариси з семасіології і лексикографії - II = Semasiology and lexicography - II / Косолапов Вадим Іванович. – Рівне : Червінко А.В., 2017. – 280 с. – Назва парал. укр., англ. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7086-16-0
790972
  Косолапов В.І. Нариси з семасіології і лексикографії = Semasiology and lexicography / Косолапов В.І. – Рівне : [б. в.], 2011. – 484, [1] с. : табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці частин
790973
   Нариси з соціально-економічної історії України дожовтневого періоду.. – К., 1963. – 168с.
790974
  Фріче В.М. Нариси з соціальної історії мистецтва / В.М. Фріче. – Харків; Київ, 1931. – 208с.
790975
  Масенко Л.Т. Нариси з соціолінгвістики / Лариса Масенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 244 с. : іл. – Бібліогр.: с. 236-243. – ISBN 987-966-518-537-6
790976
  Сайтарли І.А. Нариси з сучасної філософії : навч. посібник для магістрів та здобувачів ступеня д-ра філософії / Сайтарли І.А., Іщенко О.М., Приятельчук А.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2016. – 369, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-32-5
790977
  Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури : навчальний посібник / В.П. Іванишин. – Київ : Академія, 2010. – 253, [3] с. – Бібліогр.: с. 249-253. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-313-3


  Виклад теоретичного матеріалу доповнений прикладами з художньої літератури, термінологічним словником
790978
  Скрипник Л. Нариси з теорії мистецтва кіно / Л. Скрипник. – Харків, 1928. – 95 с.
790979
  Марчук В.М. Нариси з теорії права : Навчальний посібник / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва; Київ. нац. торговельно-економ. ун-тет. – Київ : Істина, 2004. – 302с. – ISBN 966-7613-43-7


  Особлива увага приділена розумінню права як триєдиного соціального явища, що включає право в загальносоціальному аспекті та власне спеціально-юридичні категорії об"єктивного та суб"єктивного права
790980
  Мельник В.М. Нариси з теорії соціокультурної антропології / Віктор Мельник. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. – 551, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин
790981
  Венгренівська М.А. Нариси з теорії та практики редагування перекладних текстів і порівняльної стилістики (французська та українська мови) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.А. Венгренівська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 560с. – ISBN 978-966-439-067-2
790982
  Смеречинський С. Нариси з українського синтаксису. / С. Смеречинський. – Х., 1932. – с.
790983
  Медведєв Ф.П. Нариси з української історичної гаматики / Ф.П. Медведєв. – Харків, 1964. – 247 с.
790984
  Горбань М. Нариси з української історіографії. – Харьків : Рух
Ч. 1 : Новвий список літопису "Краткое описание Малороссии". – 1923. – 22 с.


  На тит. арк. примірнка № 42177 надпис: Першу спробу на пам"ять М.М. Ткаченкові. М. Горбань. 1929 грудня 12.
790985
  Кравченко В.В. Нариси з української історіографії епохи національного Відродження : (друга половина XVIII- середина ХІХ ст.) / В.В. Кравченко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Харкыв. держ ун-т. – Харків : Основа, 1996. – 295 с. – Бібліографія в підрядк прим.
790986
  Баканідзе Отар Нариси з української літератури / Баканідзе Отар. – Тбілісі, 1965. – 289 с.
790987
  Мироненко М. Нариси з української мови / М. Мироненко. – [Харків] : Вид. ВУРПС "" Український робітник, 1929. – 93 с.
790988
  Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991) / В.А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1994. – 320 с.
790989
  Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови) / Світлана Єрмоленко ; Ін-т української мови НАНУ ; Український науково-виробничий центр "Рідна мова". – Київ : Довіра, 1999. – 431 с. – ISBN 966-507-077-0
790990
  Чередниченко І.Г. Нариси з української фразеології / І.Г. Чередниченко. – К. : Радянська школа
Ч. 1 : Прийменникові конструкції. – 1952. – 144 с.
790991
  Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти) / Олена Селіванова ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Черкаси : Брама, 2004. – 276с. – ISBN 966-8021-69-X
790992
  Аглінцев К.К. Нариси з фізики атомного ядра / К.К. Аглінцев. – Київ ; Львів, 1948. – 64 с.
790993
  Мітін М.Б. Нариси з філософії Гегеля / М. Мітін; [ред. М. Замша]. – Київ : Держсоцеквидав України, 1936. – 132 с.
790994
  Ушкалов Л.В. Нариси з філософії Григорія Сковороди / Л.В. Ушкалов, О.В. Марченко. – Харьків : Основа, 1993. – 152с.
790995
  Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І.Р. Вихованець; Відп.ред. К.Г.Городенська. – Київ : Наукова думка, 1992. – 220с.
790996
  Черниш Т.О. Нариси зі слов"янської порівняльно-історичної лексикології та етимології : навчальний посібник / КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 304 с. – ISBN 978-966-439-289-8
790997
  Черемська О.С. Нариси зі стилістики Бориса Ткаченка в контексті харківських лінгвістичних студій 20 - початку 30 рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 123-131. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
790998
  Драйзер Т. Нариси і оповідання / Т. Драйзер. – Київ, 1950. – 216 с.
790999
  Котляр Ф М. Нариси історії обігу й лічби монет на Україні 14-18 ст. / Ф М. Котляр. – Київ, 1981. – 240 с.
791000
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття : XVI-перша половина XVII ст / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
2. – 1993. – 207с.
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,