Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
790001
  Кордяк Я. "Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  26-28 квітня у м. Львові відбулася VI Всеукраїнська (V Міжнародна) науково-практична конференція з медичного права. Були розглянуті питання пов"язані з викладанням цієї дисципліни, виробленні рекомендації. В обговоренні взяли участь представники ...
790002
  Літковець Т. "Медіагігієна" в час війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 -14 жовтня (№ 185/186). – С. 29


  Як протистояти інформаційно-психологічним атакам ворога.
790003
  Сидоренко Л. "Медіаграмотна громада: місія здійсненна!" / Л. Сидоренко, О. Фікс // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 10-11
790004
  Антипенко І. "Медіаосвіта": для студентів та учнів // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 28


  У Херсонському державному університеті створили клуб, де навчають критичному сприйняттю інформації.
790005
  Грушевський М. "Медійне місто": комфортний простір містянина // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 132-135. – ISBN 978-966-285-572-2
790006
  Крисенко Д. "Медійний фронт" "Холодної війни" 1980-х років // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 56-62


  Статтю присвячено взаєминам США та СРСР на завершальному етапі «холодної війни», основну увагу приділено стратегії і тактиці адміністрації Р. Рейгана щодо Радянського Союзу в інформаційно-психологічній сфері. This article is devoted to the relations ...
790007
  Каганович А.Л. "Медный всадник" / А.Л. Каганович. – Л, 1975. – 191с.
790008
  Каганович А.Л. "Медный всадник" / А.Л. Каганович. – 2-е доп. – Л, 1982. – 191с.
790009
  Корев Ю.С. "Медный всадник" Р. Глиэра / Ю.С. Корев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 52 с.
790010
  Макаровская Г.В. "Медный всадник". Итоги и проблемы изучения / Г.В. Макаровская; Под ред. Е.И. Покусаева. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1978. – 95 с.
790011
  Туровська Л. "Медовий жар" його серця // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021


  Пам"яті українського письменника і журналіста Олега Борисовича Хоменка.
790012
  Мовна У. "Медовий" код українських народин // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 33-38. – ISSN 0130-6936
790013
  Мельничук Н.Ю. "Межа" як архетипна ознака законотворення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 325-345. – (Юридична ; Вип. 1)
790014
  Лебедев А.Д. "Межамериканская система" на современном этапе / А.Д. Лебедев. – Москва, 1971. – 87с.
790015
  Ткачев "Между боями" / Ткачев, А.П. Ткачев. – Москва, 1974. – 22с.
790016
  Гаман В.П. Мед-полин любові : Оповідання різних років / В.П. Гаман. – Київ : Український письменник, Вир, 1995. – 384с. – ISBN 5-333-015-456-6
790017
  Мєзєнцева Н.Б. Медичне право - важлива складова програми післядипломної підготовки лікарів та юристів // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 113-116. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена проблемі теоретичного обгрунтування місії та стратегії правової складової післядипломної підготовки лікарів та юристів у контексті сучасних імперативів верховенства права.
790018
  Гладун З. Медичне право - комплексна галузь права України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 100-105. – ISSN 0132-1331
790019
   Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Київ, 2012-
№ 1 (13). – 2014. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України" у 2012 р.
790020
   Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Київ, 2012-
№ 2 (14). – 2014. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України" у 2012 р.
790021
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 1 (15). – 2015. – 196 с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України"
790022
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 2 (16). – 2015. – 180 с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України"
790023
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 1 (17). – 2016. – 187 с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України"
790024
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 2 (18). – 2016. – 191 с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України"
790025
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів : ЛОБФ "Медицина і право", 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 2 (20). – 2017. – 212 с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України"
790026
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів : ЛОБФ "Медицина і право", 2012-. – ISSN 2072-084X
Спецвипуск № 3. – 2017. – 148 с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України". На обкл. з нагоди 25-річчя від дня прийняття зак. України "Основи законодавства України про охорону здоров"я"
790027
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А. [та ін.]. – Львів : ЛОБФ "Медицина і право", 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 1 (21). – 2018. – 228 с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України"
790028
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук. рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів : ЛОБФ "Медицина і право", 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 2 (22). – 2018. – 196 с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України"
790029
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів : ЛОБФ "Медицина і право", 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 1 (23). – 2019. – 185, [2] с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України"
790030
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів : ЛОБФ "Медицина і право", 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 2 (24). – 2019. – 221, [3] c. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право".- Резюе укр., англ. мовами
790031
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / Вид-во ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів : ЛОБФ "Медицина і право", 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 1 (25). – 2020. – 241, [3] с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право". - Резюме укр., англ. мовами
790032
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів : ЛОБФ "Медицина і право", 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 2 (26). – 2020. – 241, [3] с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право". - Резюме укр., англ. мовами
790033
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; редкол: Терешко Х.Я., Агієвець С.В., Батигіна О.М. [та ін.]. – Львів : ЛОБФ "Медицина і право", 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 1 (27). – 2021. – 191, [1] с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право". - Резюме укр., англ. мовами
790034
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; редкол: Терешко Х.Я., Агієвець С.В., Батигіна О.М. [та ін.]. – Львів : ЛОБФ "Медицина і право", 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 2 (28). – 2021. – 226, [2] c. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право". - Резюме укр., англ. мовами
790035
  Гладун З.С. Медичне право в системі права України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 111-112
790036
  Пашковська Т. Медичне право в Україні: до викликів готові? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 листопада (№ 45). – С. 28
790037
  Нікіпелова К.Є. Медичне право в Україні: стан та перспективи розвитку // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 322-326. – ISBN 978-966-438-135-9
790038
  Стеценко С.Г. Медичне право України : підручник для студ. вищ. навч. закладів / С.Г. Стеценко, В.Ю.Стеценко, І.Я. Сенюта; МОНУ; Нац. акад. прокуратури України; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ : Правова єдність, 2008. – 507с. – ISBN 978-966-8533-86-0


  Розглянуто методи дослідження демографічного і соціально-економічного складу населення України та його природного руху. Наведено статистичні дані про стан і рух населення в історичному процесі. Для студентів економічних спеціальностей вищих ...
790039
  Стеценко С.Г. Медичне право України (правові засади трансплантації органів і тканин людини) : монографія / С.Г. Стеценко, О.Г. Пелагеша. – Київ : Атіка, 2014. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-143. – ISBN 978-966-326-468-4
790040
  Стеценко В.Ю. Медичне право України (реформування охорони здоров"я в умовах страхової медицини) : монографія / Стеценко В.Ю., Токарєв Г.М. ; [за заг. ред. С.Г. Стеценка]. – Київ : Атіка, 2012. – 142, [2] с. – Бібліогр.: с. 124-143. – ISBN 978-966-326-441-7
790041
  Стеценко С.Г. Медичне право України: реалізація та захист прав пацієнтів : монографія / С.Г. Стеценко, В.О. Галай. – Київ : Атіка, 2010. – 166, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 144-167. – ISBN 978-966-326-384-7


  Монографію присвячено актуальним проблемам реалізації та захисту прав пацієнтів у сучасній Україні. Вказаний напрям є важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, яке все активніше завойовує позиції в системі права ...
790042
  Стеценко С.Г. Медичне право України: стратегічні напрями розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 5-10
790043
  Гревцова Р.Ю. Медичне право України: сучасний стан і перспективи розвитку // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 109-110.
790044
  Болотіна Н.Б. Медичне право як навчальна дисципліна в Україні та зарубіжних країнах // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 7-16. – ISSN 2222-5374
790045
  Цехмістер Я. Медичне право: перспективи підготовки фахівців в Україні / Я. Цехмістер, О. Лисенко // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 110-114. – ISSN 2226-3012
790046
  Гуменна Н.В. Медичне правознавство як чинник формування правової компетентності студента-медика // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 69-72
790047
  Тлуста Г. Медичне страхування в реформуванні системи охорони здоров"я України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-70. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В статті систематизовано науково – методичні підходи до трактування поняття "медичне страхування", визначено рoль такого виду страхування в систeмі суспільного страхового захисту. Розкрито організаційно-економічні aспeкти функціонування систeми ...
790048
  Дяченко Є.В. Медичне страхування в системі суспільного страхового захисту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 267-273


  Визначено зміст категорій страхового та соціального захисту населення, проаналізовано міжнародний досвід функціонування медичного страхування, а також виявлено місце та роль медичного страхування у системі суспільного страхового захисту через діючу ...
790049
  Тлуста Г.Ю. Медичне страхування в США: теорія та практика функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-39. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено механізм функціонування ринку медичного страхування в США та форми здійснення медичного страхування. Виявлено проблеми функціонування ринку медичного страхування та його можливості реформування. В статье исследован механизм ...
790050
  Арутюнян С.С. Медичне страхування в Україні: вибір концептуальних підходів до реформування // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 2 (57). – С. 219-225. – ISSN 2313-4569
790051
  Пунда О.О. Медичне страхування в Україні: правові та організаційні засади / О.О. Пунда, Д.А. Арзянцева // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 95-100. – (Право. Економіка. Управління)
790052
  Даценко В.В. Медичне страхування в Україні: проблеми і перспективи розвитку в сучасних економічних умовах // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 76-83. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
790053
  Богуславський Є.І. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи / Є.І. Богуславський, Ю.С. Шибалкіна // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджено стан медичного страхування в Україні і зроблено висновок, що він не відповідає вимогам населення країни. За зразком ізраїльської запропонована трирівнева система, що містить державне обов"язкове, сумісне на підприємстві й добровільне ...
790054
  Януль І.Є. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-32. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається медичне страхування та його види, аналізується досвід впровадження медичного страхування в розвинених країнах світу. Визначаються проблеми та перспективи впровадження в Україні обов"язкового та добровільного медичного ...
790055
  Стецюк Т. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 128-129. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про перспективи впровадження в Україні обов"язкового медичного страхування. Автор обгрунтовує необхідність попереднього введення системи стандартизації медичних послуг і доводить необхідність сполучення у системі страхової медицини ...
790056
  Мишак М.А. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 180-182
790057
  Приказюк Н. Медичне страхування в Україні: тенденції та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 25-29. – (Економіка ; вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зарубіжний досвід організації медичного страхування і обґрунтовано особливості функціонування медичного страхування в Україні. Виявлено тенденцій та перспективи розвитку медичного страхування в Україні. The foreign experience of ...
790058
  Мних М.В. Медичне страхування за кордоном та можливості його реалізації в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 39-41
790059
  Онісіфорова В.Ю. Медичне страхування працівників як перспективний напрямок підвищення рівня кадрової безпеки підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 51-54. – ISSN 2226-8820
790060
  Мельник Т. Медичне страхування працівників: облік та оподаткування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-26. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячується питанням медичного страхування працівників, особливостям його документування, відображення в обліку, а також елементи оподаткування таких виплат працівникам. This article is devoted to problems of medical insurance of workers, ...
790061
   Медичне страхування та його особливості в зарубіжних країнах // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 4 (54). – С. 32-36
790062
  Мних М.В. Медичне страхування та необхідність його запровадження в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 40-41. – Бібліогр.: 5 назв
790063
  Губар О.Є. Медичне страхування у країнах Європейського Союзу : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 130-136 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
790064
  Кнейслер О.В. Медичне страхування у системі страхового захисту: сутність та проблеми ідентифікації / О.В. Кнейслер, Л.З. Шупа // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 202-208. – ISSN 2309-1533
790065
  Моташко Т. Медичне страхування: європейський досвід та вітчизняні реалії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-38. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  Досліджено практичні аспекти функціонування ринку медичного страхування. Розглянуто особливості розвитку європейського ринку медичного страхування. Розроблено рекомендації щодо активізації ринку медичного страхування в Україні Исследованы практические ...
790066
  Автушенко І. Медичне та санаторно-курортне забезпечення військовослужбовців збройних сил України, звільнених із військової служби та членів їхніх сімей (1991-2011) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 6-9. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних джерел і публікацій проаналізовано рівень й умови медичного та санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України, звільнених із військової служби та членів їхніх сімей у період із 1991 по 2011 рр. Недостатнє ...
790067
   Медичний "Оскар": в Україні обрано кращих медиків // Міжнародний журнал "Реабілітація та паліативна медицина" : науково-практичний журнал / Всеукраїн. громад. орг. "Україн. ліга сприяння розвитку паліативної та хоспіс. допомоги" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; Т-во з обмеженою відповід. "Група компаній Мед Експерт" ; голов. ред. Князевич В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (5/6). – С. 5-13. – ISSN 2415-8534


  Серед членів Поважної ради - ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський. "Наступне нагородження відбудеться 9 серпня 2018 р. Alma Mater ього проекту стає Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка".
790068
  Мартишин О. Медичний "Оскар": в Україні обрано кращих медиків // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (120). – С. 20-26. – ISSN 1562-1146


  Серед членів Поважної ради "Ордена Святого Пантелеймона" - Л. Губерський. (С. 21)
790069
  Сенюта І.Я. Медичний арбітраж (третейство) в Україні // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук. рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (22). – С. 41-49. – ISSN 2072-084X
790070
  Чередніченко М. Медичний асистанс в ДМС - ще один критерій вибору // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 33-35. – ISSN 1810-7923
790071
   Медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях в єдиній державній системі цивільного захисту : керівництво / В.П. Печиборщ [та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Держ. заклад "Укр. Наук.-практ. центр екстр. мед. допомоги та медицини катастроф М-ва охорони здоров"я України" [та ін.]. – Київ : Людмила, 2019. – 692, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7638-12-8
790072
  Стрельников М.О. Медичний інноваційний проект "Я Ваш Лікар", або Первинна медична допомога може бути привабливою // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 110-113. – ISSN 2312-7104
790073
  Стефанчук Р. Медичний кодекс України: вимога часу чи данина кодифікаційній моді? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 38-44. – ISSN 0132-1331


  Медичне право: загальнотеоретичні питання.
790074
  Лощихін О.М. Медичний кодекс України: найперспективніший напрямок розвитку законодавства у сфері охорони здоров"я // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 5-9
790075
   Медичний контроль за станом здоров"я учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії у віддаленому періоді після радіаційного впливу : метод. рекомендації. – Київ, 2000. – 28 с.
790076
  Галин М. Медичний латинсько-український словник / М. Галин; під ред. Б. Матюшенка, В. Наливайка. – Прага : Друкарня Легіографія, 1926. – 304 с.
790077
  Гребняк М.П. Медичний менеджмент шахтарів - основа трудового потенціалу держави / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4/1 (41). – С. 107-112. – ISSN 2077-6594
790078
   Медичний напрям у КНУ // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : ННЦ "Інститут біології та медицини". – С. 1


  "Перший лікар, підготовлений у Києві, закінчував Університет Святого Володимира. Ще 1840 року тут засновано медичний факультет, який до початку ХХ століття став найчисленнішим університетським підрозділом. 1923 року він відокремився у медичний інститут ...
790079
  Кіт Л. Медичний напрям у КНУ: відновлення традицій і вимога часу // Київський університет. – Київ, 2018. – Березень (№ 3). – С. 4


  "Нинішні системні зміни у вітчизняній медицині потребують нової генерації якісно підготовлених лікарів. Реагуючи на виклики часу та відновлюючи історичні традиції, 2017 року КНУ імені Тараса Шевченка розпочав набір студентів за спеціальністю ...
790080
  Карбан А. Медичний напрямок – відродження традицій університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Січень (№ 1)


  У КНУ відбулася зустріч ректора Леоніда Губерського з професором, лауреатом премії імені І. Мечникова Дмитром Янковським, доктором біологічних наук Тетяною Фалалеєвою, а також дослідниками ННЦ "Інститут біології та медицини" і виробничою компанією "О. ...
790081
   Медичний напрямок у КНУ // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2
790082
  Ганжа М. Медичний огляд на підприємстві // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 43-47
790083
   Медичний онлайн-сервіс [Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 3. – ISSN 2219-5793
790084
  Тарасевич Т.Ю. Медичний працівник як спеціальний суб"єкт злочину в історії кримінального законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 526-531. – ISSN 1563-3349
790085
  Лемеха Р.І. Медичний працівник як спеціальний суб"єкт корупційного злочину // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (24). – С. 47-56. – ISSN 2072-084X
790086
  Філь І. Медичний працівник як суб"єкт злочину, передбаченого статтею 140 КК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 112-115.
790087
  Кисільов В.Ф. Медичний російсько-український словник / В.Ф. Кисільов. – Одеса : 2-а Держдрукарня ім. Леніна, 1928. – 142 с.
790088
  Кисільов В.Ф. Медичний російсько-український словник / Д-р В.Ф. Кисільов ; НАНУ ; Ін-т енциклопедичних досліджень. – Відтворення видання 1928 року. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 172 с. – Вихідні дані оригіналу: [К.] : Державне вид-во України, 1928. – (Із словникової спадщини ; Вип. 3). – ISBN 978-966-02-5071-0
790089
  Єщенко Т. Медичний термін як засіб лексичного вираження текстової категорії інформативність // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 42-45. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
790090
   Медичний туризм - тепер у законі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 46-48 : фото. – ISSN 1998-8044
790091
  Духовна О. Медичний туризм // Юридична газета. – Київ, 2021. – 14 вересня (№ 17). – С. 29
790092
  Приходько І.Л. Медичний туризм в Південній Кореї // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 228-230
790093
  Коссе А.О. Медичний туризм, як новий напрямок туризму та географія медичних послуг в Європі // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 107-109
790094
  Левченко Анна Медичний туризм: лікуємо всіх // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 34-37 : фото. – ISSN 1998-8044
790095
  Левченко Анна Медичний туризм: орієнтація на інкаминг // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 36-39 : фото. – ISSN 1998-8044
790096
   Медичний університет продовжує лихоманити [Донецький національний медичний університет] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 грудня (№ 232/233). – С. 17


  Іноземні студенти вимагають належних умов навчання.
790097
  Москаленко В.Ф. Медичний факультет // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 238-240. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
790098
  Ціборовський О.М. Медичний факультет Київського університету Святого Володимира та його факультетські клініки (до 175-річчя Київського медичного університету) / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 84-88. – ISSN 2415-8763


  Лікувальна робота на медичному факультеті розпочалася у 1844 р. на факультетських клініках (терапевтичній, хірургічній, очній й акушерсько-гінекологічній), які спочатку знаходилися у головному корпусі, а з 1888 р. - на Бібіковському бульварі. Клініки ...
790099
  Карпінська Н. Медичні (психіатричні) аспекти виправлення неповнолітніх осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення волі / Н. Карпінська, Т. Осадовський // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 158-162. – ISSN 2409-4544
790100
  Ільченко Н.В. Медичні аспекти аварії на ЧАЕС // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 30-32 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
790101
  Сітько С.П. Медичні аспекти квантової фізики живого // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 90-96. – ISSN 1023-2427
790102
  Руденко С.А. Медичні аспекти психолінгвістики // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 123-129. – ISBN 978-617-7009-07-7
790103
  Пономарьова О. Медичні дослідження: стан та проблематика // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 164-168. – ISSN 2308-0361
790104
  Кострікова Є. Медичні експерименти: що можна, а що ні? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 13). – С. 27
790105
  Муравська С. Медичні колекції українських університетів: генеза творення до 1914 р. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 84-87. – ISSN 2311-9896


  У статті простежується історія комплектування університетських медичних колекцій в так званий "золотий вік" музейної справи в середовищі вузів - з кінця XVIII століття до Першої світової війни і значення таких компонентів університетського культурної ...
790106
  Сизонов Д.Ю. Медичні лексеми як маркери актуальних подій: медіалінгвістичний контекст // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 35-43. – ISSN 2311-2697


  У статті на матеріалі сучасних українських мас-медійних ресурсів проаналізована медична лексика. У функціональному аспекті лексеми медицини в текстах ЗМІ виявляються як певні маркери актуальних соціальних подій, завдяки яким медійна комунікація стає ...
790107
  Радиш Я. Медичні нагороди: коротка історія відзначення медичних працівників (за матеріалами літературних джерел) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 122-124. – ISSN 2306-6814


  На основі матеріалів, розміщених в Інтернет-ресурсі досліджено історію нагородження медичних працівників за їх жертовність і милосердя.
790108
  Тимченко О.І. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи та можливі шляхи їх попередження // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 5. – С. 25-29. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1726-5428
790109
  Єфанова Н. Медичні огляди працівників / Н. Єфанова, Т. Волошина // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-39.
790110
  Жуковіна Л. Медичні огляди: право чи обов"язок? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 36-38.
790111
  Надрага М. Медичні періодичні видання у фондах Наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького ретроспективний погляд / М. Надрага, С. Васільєва // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 203-212. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
790112
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. Г.В. Дзяк ; редкол.: Е.М. Білецька, О.О. Гудар"ян, К.Д. Дука [та ін.]. – Дніпропетровськ : ВТК "Редактор", 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 20, № 1. – 2015. – 149 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
790113
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : ВТК "Редактор", 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 20, № 2. – 2015. – 147 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
790114
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : ВТК "Редактор", 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 21, № 2. – 2016. – 144 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
790115
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : ВТК "Редактор", 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 21, № 3. – 2016. – 94 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
790116
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : ВТК "Редактор", 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 21, № 4. – 2016. – 184 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
790117
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : ВТК "Редактор", 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 22, № 1. – 2017. – 153 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
790118
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : ВТК "Редактор", 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 22, № 2. – 2017. – 151 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
790119
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : ВТК "Редактор", 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 22, № 3. – 2017. – 123 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
790120
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 23, № 1, ч. 1. – 2018. – 153 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
790121
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 23, № 1, ч. 2. – 2018. – 83 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
790122
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 23, № 1. – 2018. – 146 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
790123
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчур, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 23, № 4. – 2018. – 102, [2] с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
790124
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 23, № 2. – 2018. – 159 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
790125
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 24, № 1. – 2019. – 109 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
790126
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 24, № 2. – 2019. – 98 с. – Резюме укр, англ. мовами та мовою статті
790127
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 24, № 3. – 2019. – 131 с. – Резюме укр, англ. мовами та мовою статті
790128
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 25, № 4. – 2020. – 235 с. – Резюме укр., англ. мовами
790129
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 25, № 3. – 2020. – 214 с. – Резюме укр., англ. мовами
790130
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 25, № 2. – 2020. – 176 с. – Резюме укр., англ. мовами
790131
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 26, № 1. – 2021. – 238 с. – Резюме укр., англ. мовами
790132
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / Дніпро. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 26, № 2. – 2021. – 209 с. – Резюме укр., англ. мовами
790133
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / Дніпро. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 26, № 3. – 2021. – 230 с. – Резюме укр., англ. мовами
790134
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / Дніпро. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 26, № 4. – 2021. – 219 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
790135
  Мнацаканян С.А. Медичні помилки: цивільно-правовий аспект // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 62-81. – ISBN 978-617-566-260-1
790136
   Медичні послуги для іноземців // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 37). – С. 33


  З якими проблемами зіштовхуються госпіталі, які проводять лікуваннягромадян інших країн?
790137
  Червінська Т. Медичні практики у повсякденні соціальної еліти Гетьманщини у XVIII ст. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 209-213. – ISBN 978-966-171-90295
790138
  Масол Д. Медичні працівники як суб"єкти злочинів за кримінальним законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 356-357
790139
  Левчук О.Р. Медичні реформи в умовах глобалізації // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 140-143
790140
  Добровольська К.В. Медичні симулятори як складова інноваційної освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 84-87 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
790141
  Шатковский Я. Медичні стандарти у загальнодержавній системі стандартизації (правові основи розробки та затвердження) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 126-129. – ISSN 0132-1331
790142
  Германович Г. Медичні терміни зі соматичними компонентами дерм-, дерма-, дерм(о)-, дермат(о)- та шкіра в сучасній українській мові // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 36-41. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
790143
  Городиловська Г. Медичні терміни як складова ідіостилю Романа Іваничука // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 842. – С. 115-118. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
790144
  Левченко І.М. Медичні товариства України у другій половині XIX - на початку XX століть: з історії вітчизняної медицини // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 13-18. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))


  На особливу увагу заслуговує Товариство київських лікарів, що об"єднувало прогресивних викладачів медичного факультету університету та лікарів, які працювали в Києві. Студенти медичного факультету Університету Св. Володимира також брали участь у ...
790145
  Трахтенберг І. Медичній науці і практиці - пріоритет. Напередодні загальних зборів Національної академії медичних наук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "На недавніх Загальних зборах Національної академії наук (НАН) України було обговорено підсумки її діяльності та подальші перспективи. Як у звітній доповіді президента НАН Б.Патона, так і під час наступного обговорення порушувалися проблеми медичної ...
790146
   Медичному факультету Полтавського державного медичного університету 50 років: історія, успіхи, перспективи / В.Г. Принь, М.М. Рябушко, С.М. Білаш, Д.О. Лавренко, О.Д. Саргош // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Полтав. держ. мед. ун-т ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2021. – Вип. 3 (161). – С. 189-194. – ISSN 2077-4214
790147
  Сурнін В. Медіа-арт // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2015. – № 6. – С. 168-171. – ISSN 0130-321Х
790148
  Карпчук Н.П. Медіа-висвітлення політики Європейського Союзу на національному рівні // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 72-78. – ISSN 2519-2949
790149
  Пархоменко Н. Медіа-відображення візово-міграційних проблем: євроінтеграційний контекст // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 27-30


  У статті подано аналіз специфіки висвітлення в українському інформаційному просторі візово-міграційної тематики.
790150
  Паламарчук Х. Медіа-вплив на свідомість конкурентоспроможності особистості // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 87-89
790151
  Дем"янчук О. Медіа-грамотність та медіа-компетентність викладачів як основа підготовки фахівців технічного профілю / О. Дем"янчук, П. Саварин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 19-23. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х


  У статті коротко схарактеризовано та розкрито суть понять медіа-технології, медіа-освіта, медіа-грамотність і медіа-компетентність. Також стисло описано вимоги й умови, що висуваються до викладачів технічних дисциплін, які використовують у своїй ...
790152
  Костенко Н. Медіа-динаміка: тренди і відхилення // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 326-348. – ISBN 978-966-02-7294-1
790153
  Власенко Т.Т. Медіа-дискурс у суспільстві ризику (український контекст) // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 1 (7), ч. 1. – С. 11-19
790154
   Медіа-іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 124с. – ISBN 966-518-333-8
790155
  Саган О.В. Медіа-інформаційний тероризм у когнітивно-поведінковому підході // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 14-25. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
790156
  Казанська І. Медіа-комунікації у формуванні зовнішньополітичного курсу та громадської думки країн Західної Європи // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 182-185
790157
  Мовчан Павлина Медіа-конструювання та громадська думка // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 24-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  Під час виборчих кампаній існує, так би мовити, певний формат або, інакше кажучи, форма функціонування ЗМІ. Аналізуючи її, цілком доцільно з"ясувати, як конституюється медіа-простір під час виборчої кампанії, якими є способи реалізації завдань ...
790158
  Мовчан Павлина Медіа-конструювання та громадська думка // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 24-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  Під час виборчих кампаній існує, так би мовити, певний формат або, інакше кажучи, форма функціонування ЗМІ. Аналізуючи її, цілком доцільно з"ясувати, як конституюється медіа-простір під час виборчої кампанії, якими є способи реалізації завдань ...
790159
  Бусол О.Ю. Медіа-корупція в Україні: проблема криміналізації // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 102-109


  В статті доведено необхідність криміналізації та віднесення до корупційного такого злочину, як поширення завідомо недостовірної інформації на замовлення представником засобу масової інформації.
790160
  Великодна Є.М. Медіа-культура як змістовна основа медіа-освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 229-232. – ISSN 2076-1554
790161
  Пожидаєва О.А. Медіа-лінгвістика у сучасній науковій парадигмі знань / О.А. Пожидаєва, О.Е. Кирпиченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 133- 136. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
790162
  Неприцька Т.І. Медіа-моделювання політичного процесу під час президентських виборів у США у 2008 році // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 174-184. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
790163
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 1. – 2001
790164
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 2. – 2001
790165
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 3 : січень. – 2002
790166
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 4/5. – 2002
790167
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 6/7. – 2002
790168
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 8. – 2002
790169
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 9. – 2002
790170
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
790171
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
790172
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
790173
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 4. – 2003
790174
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003
790175
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
790176
  Петриченко І.А. Медіа-носії в рекламному дискурсі Японії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 103-107. – ISBN 966-8188-07-1
790177
  Петриченко І.А. Медіа-носії в рекламному дискурсі Японії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 103-107. – ISBN 966-8188-08-X
790178
  Коновець О. Медіа-освіта та формування інноваційного середовища // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 4. – С. 8-10
790179
  Макух-Федоркова Медіа-освіта як інноваційний напрям освітньої політики Канади // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 60-73. – ISSN 2519-4518
790180
  Нестеряк Ю.М. Медіа-освіта як інструмент сучасної медіа-політики // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 339-341
790181
  Великодна Є.М. Медіа-освіта як чинник забезпечення здоров’я людини: філософський вимір проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 293-296. – ISSN 2076-1554
790182
  Слюсаревський М. Медіа-освіта: українська перспектива / М. Слюсаревський, Л. Найдьонова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (970). – С. 57-58. – ISSN 0131-6788
790183
  Май М. Медіа-політика в інформаційному суспільстві = Medienpolitik in der informationsgesellschaft / Манфред Май ; [пер. з нім. В. Климченко, В. Олійник]. – Київ : Акад. Укр. Преси ; Центр Вільної Преси, 2011. – 283, [3] с. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр. в кінці ч. – (Бібліотека масової комунікації). – ISBN 978-966-2123-24-1
790184
  Петрова Н. Медіа-право : для студентів факультетів/відділень журналістики на замовлення проекту ЄС "Жорна" / Наталія Петрова, В"ячеслав Якубенко; [ Ін-т журналістики КНУТШ ]. – Київ, 2007. – 280с. – Бібліогр.: с. 242-244
790185
  Філіпова Л.Я. Медіа-простір та документальні комунікації: інфомаційно-технологічний підхід // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 57-60
790186
  Найдьонова Л.А. Медіа-психологія як нова галузь соціально-психологічного знання: проблеми і перспективи // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 218-230. – ISBN 978-966-8063-84-3
790187
  Москвич О. Медіа-реальність як сучасний соціокультурний простір // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (5). – С. 52-56. – ISSN 2306-3974
790188
  Зінковська М.М. Медіа-тероризм у світовому інформаційному просторі // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 121-131. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті висвітлюються проблеми співіснування суспільства та засобів масової інформації у період активного розвитку тероризму та його складової медіа-тероризму.
790189
  Білецька Т.В. Медіа-тероризм як один із проявів сучасного тероризму // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 210-218
790190
  Тормахова А.М. Медіа-технології та science art у контексті сучасних культурно-мистецьких практик // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 98-101. – ISSN 2616-9967
790191
  Непляха О.С. Медіа-центр Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського стан, перспективи розвитку // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 266 - 273. – ISBN 978-966-529-203-6
790192
  Городенко Л.М. Медіа ( - засоби та інструменти зберігання і передачі інформації та данних для індивідуальної чи/та масової аудитирії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 25-26. – ISBN 978-966-02-8346-6
790193
  Чаплінська Ю.С. Медіа ефекти парасоціальності // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 4 (36). – С. 64-74. – ISSN 2414-0023
790194
  Башук А.І. Медіа і політика на сучасному етапі: точки дотику // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 154-158


  Статтю присвячено проблемам взаємодії влади і медіасистеж. Розглянуто сучасні тенденції медіаполітики та їх прояви в українському медіапросторі. The article is dedicated to the problems of cooperation of political power and media system. The current ...
790195
  Алієва О.Г. Медіа та їх роль у конструюванні медіа реальності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 3-4
790196
   Медіа та права дитини : посібник для журналістів, створений самими журналістами / [ Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) ; Представництво в Україні ; керівник проекту А. Кулаков ; переклад О. Зелінська ]. – Київ : [ Б.В. ], 2009. – 64 с.
790197
  Мірошниченко Ю.П. Медіа України та проблеми сучасного театру // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 13-15


  Йдеться про висвітлення проблем театру в сучасній періодиці. Розглядається тематика матеріалів. Досліджується фаховий рівень авторів публікацій. It concerns elucidation of the theatrics problems in the modern periodicals. The topics of the materials ...
790198
  Карпчук Н. Медіа як невоєнний метод впливу в гібридній війні // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 41-49. – ISSN 2522-1663
790199
  Пелех Л.Р. Медіа як один із базових чинників впиву на ціннісну основу польського суспільства // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 88-91. – ISSN 2307-9770


  Детерміновано поняття медійної педагогіки, акцентовано її місце та значення в загальному освітньому просторі. Визначено особливості формування медійної грамотності польської молоді та наголошено на її невілюванні в українській освіті.
790200
  Кравчук М.О. Медіа як чинник забезпечення комунікації в теорії соціальних систем Нікласа Лумана // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 24-33
790201
  Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння / Борис Потятиник. – Львів : ПАІС, 2004. – 312с. – (Медіакритика). – ISBN 966-7651-18-5
790202
  Головко О.М. Медіабезпека людини: засади інформаційно-правової політики : монографія / Головко О.М. ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. – Київ : АртЕк, 2019. – 167, [1] с. – Бібліогр.: с. 146-167. – ISBN 978-617-7814-19-0
790203
  Черемних І.В. Медіабренд та стратегія позиціонування телеканалів на медіаринку України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 54-60


  Статтю присвячена жедіабренду та побудові стратегії позиціонування телеканалів на українському медіаринку. Позиціонування телеканалу та жедіабренди зберігають лідируючі позиції у прийнятті рішень телеканалу щодо просування свого продукту на ринок і ...
790204
  Мачикова М.К. Медіавірус:базові ознаки й технології розповсюдження // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 15. – С. 274-287. – ISSN 2309-1797


  У статті досліджено поняття "медіавірус", визначено його основні види та ознаки; визначено його основні види та ознаки; вивчено веб-хвилю як технологію розповсюдження медіавірусу. Доведено необхідність застосування медіавірусних впливів у професійних ...
790205
  Семенюк Г.С. Медіавіруси на тлі еволюційних процесів медіапростору: суть і проблематика // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 46-51


  У статті розглянуто поняття, суть, специфіку медіавірусів, їх проблематику та особливості структури, функціонування і поширення в контексті новітньої еволюції сучасного інформаційного простору. The article presents term, essence, specificity of media ...
790206
  Семенюк Г.С. Медіавіруси як складник контенту українських мережевих видань : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Семенюк Гліб Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 181 л. – Бібліогр.: л. 160-181
790207
  Семенюк Г.С. Медіавіруси як складник контенту українських мережевих видань : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Семенюк Гліб Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
790208
  Перехейда В.В. Медіавплив на читацьку аудиторію як мотивація до аксіологічного вибору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 159-163


  У статті розглянуто проблему аксіологічної природи медіавпливу. На досвіді педагогічного тижневика "Освіта" розкрито механізми мотивації читача до прийняття християнських цінностей. Article considers the problem of axiological nature of media effects. ...
790209
   Медіавпливи на психіку людини // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 4


  Результати дослідження, проведені Інститутом журналістики та ННЦ "Інститут біології" університету, засвідчують: негативні новини не викликають агресії у телеглядачів, але спричиняють погіршення настрою та значну тривожність, що за певних умов може ...
790210
  Гранчак Т. Медіаграмотність як компетентнісна основа національного розвитку в умовах глобалізації // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 70-71
790211
  Вербівський Д.С. Медіаграмотність як один зі складників процесу підготовки сучасного педагога професійного навчання / Д.С. Вербівський, Я.Б. Сікора, О.Ю. Усата // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 69-72. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
790212
  Коваленко Н. Медіаграмотність як предмет вивчення та проектоутворююча дефініція в навчально-науковому педагогічному проекті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 261-271. – ISSN 2312-5993
790213
  Тарасюк В.М. Медіаграмотність як складова політичної освіти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 142-151. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
790214
  Мороз О. Медіаграмотність як сучасний інструмент боротьби з маніпуляторами та фейками / О. Мороз, С. Ковальчук // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (116), вересень - жовтень. – С. 55-64. – ISSN 1606-3732
790215
  Косюк О. Медіаграмотність. Лудологічний аспект вирішення проблеми. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 27-34.
790216
  Онкович Г. Медіадидактика вищої школи: український досвід // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 23-29. – ISSN 2078-1016


  Актуальність упровадження медіаосвіти у систему вищої освіти за допомогою інтегрування медіа-освітніх технологій у професійну підготовку майбутніх фахівців обумовлена тим, що у навчальному процесі виникає принципово нова концепція професійної ...
790217
  Ситник О.В. Медіадизайн в інноваційному розвитку освіти // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 164-168


  У статті розглядається роль медіадизайну в інноваційному розвитку освіти. Розкривається поняття медіадизайну, окреслюються його головні правила. Основну увагу приділено ролі медіадизайну та сферам його застосування в освіті. The article is about the ...
790218
  Полякова Г.О. Медіадискурс проблеми безпритульності в ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 110-112


  У статті проаналізовано матеріали засобів інформації, що відображають життя безпритульних дітей, та виокремлено основні "сценарії", котрі формують вітчизняний медіадискурс щодо їх проблем, - офіційний, правозахисний, кримінальний, медичний, жертовний, ...
790219
  Демченко С.В. Медіадискурс та новинні фреймінги (на матеріалі досліджень сучасніх зарубіжних комунікативістів) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 213-215. – Бібліогр.: Літ.: с. 215; 8 п.


  У статті проаналізовано відносно нове у комунікативістиці поняття "фреймінг", що співвідноситься з терміном "дискус", які взаємодоповнюють одне одного та дозволяють розкрити медіалогізацію новин та вплив ЗМК на суспільство.
790220
  Хайтам Ніамах Рахім Медіадискурс та суспільна думка в США стосовно ісламу і мусульман на початку ХХІ ст. // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 84-92. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
790221
  Косюк О.М. Медіадискурс у контекстах: проблема якості // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 216-220


  У статті розглядається проблема якості медіатекстів у контексті вчень про сфери та синергетичні системи. In this article the problem of guality of mediatexts in the context of learning about the spheres and synergetic systems is considered.
790222
  Блавацький С.Р. Медіаекономічна парадигма сучасної якісної британської преси: тенденції, проблеми та парадокси розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 173-177


  Статтю присвячено розгляду та аналізу чинної медіаекономічної парадигми якісної британської преси, зокрема тенденціям її розвитку за останні два десятиріччя. З"ясовано, що для сучасної моделі якісних британських газет характерне стирання межі між ...
790223
  Мігунова Т. Медіаексперти прогнозують наступне десятиліття українського телебачення // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 11/12 (76). – С. 86-91
790224
  Попова В.В. Медіазасоби формування іміджу професійних спеціалізацій ВНЗ як напрям діяльності освітнього закладу // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 82-85


  Стаття присвячена дослідженню медіаматеріалів про фахові напрями вищих навчальних закладів, за якими ведеться освітня діяльність. На прикладі Маріупольського державного університету розглянуто основні інструменти налагодження ефективної комунікації з ...
790225
  Плясун О.М. Медіаімідж України в проєкції на COVID-19: погляд лінгвіста // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацків [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 41. – С. 119-134. – ISSN 2311-2697
790226
  Чекалю В.В. Медіаінструменти створення державного іміджу для українців і світової спільноти // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розглядається державний імідж України, позиціонування держави у ЗМІ, цілісність і непоєднуваність сприйняття інформаційних матеріалів для українців і для світової спільноти. Доведено, щоімідж, віддзеркалений у ЗМІ, - наслідок взаємодії носія ...
790227
  Іванов С. Медіаінформаційні технології розвитку інтелектуальної комптентності вчителя / С. Іванов, Л. Іванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті приводиться думка, що професійний розвиток сучасного вчителя має тісний зв"язок з його інтелектуальною компетентністю. Приводиться структура інтелектуальної компетентності. Стверджується, що у сучасному інформаційному суспільстві медіа ...
790228
  Семчук Б. Медіаінформація як чинник соціалізації молодого покоління // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 96-101. – ISSN 2307-4906
790229
  Попіль Д.Ю. Медіакартина розвитку українського постмодернізму в пресі кінця 1990-х — початку 2000-х рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто перші кроки становлення постмодернізму в українському культурному середовищі, виділено різні візії авторів щодо зародження постмодерної проблематики в українських реаліях. Проаналізовано як осмислюється та обговорюється генеза ...
790230
  Іванов В.Ф. Медіакомпетентність та медіаграмотність як основні компетентності сучасного педагога / В.Ф. Іванов, Т.В. Іванова // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 96-99


  Вказано на небезпеку зміщення акцентів у медіатекстах у бік розважальності, видовищності, підвищеної емоційності на шкоду культурно-просвітницьким і пізнавальним потребам молодого покоління, наголошено на важливості медіакомпетентності та ...
790231
  Сулім А.А. Медіакомпетентність як результат упровадження медіаосвіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 26-29. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Розглядається медіаосвіта як актуальний напрямок сучасної освіти. Висвітлюються питання взаємозв"язку між медіаосвітою та медіакомпетентістю. Визначаються причини необхідності впроваждення медіаосвіти. Аналізуються основні положення Концепції ...
790232
  Шендеровський К.С. Медіакомунікації та соціальні проблеми : збірка навч.-метод. матеріалів і наук. ст. : в 3 ч. / Шендеровський К.С. та інші ; КНУТШ, Ін-т журналістики, Каф. соц. комунікацій. – Київ
Ч. 1. – 2012. – 289 с. : табл. – Учасники наук. гуртка (2011-2012 н.р.) Ін-ту журналістики КНУТШ : Сорока В.М., Михайлова О., Соколова К., Микитюк К., Єремеєва А., Креймер Е., Муравйова М. – Бібліогр.: с. 282-287
790233
  Різун В.В. Медіакомунікації: до визначення понять / В.В. Різун, Є.С. Цимбаленко // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 50-56


  У статті з"ясовано походження поняття медіакомунікацій, прокоментовано і структуровано різні наукові тлумачення цього терміна, запропоновано авторське його визначення. The article revealed the origin of the concept of media communications, it ...
790234
  Цимбаленко Є.С. Медіакомунікації: еволюція концептуальних підходів (частина II) // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 46-56. – ISSN 2312-5160


  Проаналізовано опосередковані теорії комунікації, які мають контекстуальний зв"язок із медіакомунікаціями. Запропоновано систематизатор опосередкованих комунікаційних теорій; встановлено контекстуальні зв"язки медіакомунікацій у різних галузях науки. ...
790235
  Цимбаленко Є.С. Медіакомунікації: еволюція концептуальних підходів (частина І) // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 62-77. – ISSN 2312-5160


  Це дослідження представлено у двох частинах. У першій статті ми розглядаємо теорії медіа і комунікацій, зокрема їх історію та розвиток, фокусуємося на об"єктах, концептуальних підходах і проблемах теоретичного тлумачення трансформацій масової ...
790236
  Халабузар О.А. Медіакомунікація в контексті сучасних когнітивних досліджень // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 22-25


  Стаття присвячена проблемі медіакомунікацїі в контексті сучасних когнітивних досліджень. Розглянуто певні чинники медіакомунікацїі. The article is dedicated to the problem of media communication in the context of modern cognitive researches. Some ...
790237
  Баранецька А.Д. Медіакомунікація як специфічний вид соціокультурної взаємодії: до теорії питання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 10-13. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
790238
  Каратаєва М.В. Медіаконвергенція та культурно-просвітницька функція дискурсу всесвітньовідомих брендів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 304-318


  Статтю присвячено дослідженню сучасної віртуальної комунікації на матеріалі культурно-просвітницьких медіапроектів світових брендів. Аналізуються можливості та переваги використання новітніх технологій, особливості медіаконвергенції, ефективність ...
790239
  Сарміна Г.Л. Медіаконвергенція як чинник формування крос-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  Досліджено процес медіаконвергенції як феномену, який уможливив появу й розвиток деяких інноваційних явищ медіасередовища, чільне місце серед яких посідають крос-медіа. Розглянуто генезу явища конвергенції, етимологію терміна й особливості ...
790240
  Горська К.О. Медіаконтент цифрової доби: трансформації та функціонування : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Горська Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 449 арк. – Додатки: арк. 417-449. – Бібліогр.: арк. 363-416
790241
  Горська К.О. Медіаконтент цифрової доби: трансформації та функціонування : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Горська Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 28 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 43 назви
790242
  Бутиріна М.В. Медіаконтент: вектори розвитку та форми побутування в цифрову добу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 80-81. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 9). – ISSN 2078-2551


  Рецензія на видання: Горська КО Медіаконтент: трансформації на перехресті аналогової та цифрової культур: монографі / Катерина Горська.- К.: Інтерсервіс, 2016.-379 с.
790243
  Афанасьєва К.О. Медіаконтент: шляхи протистояння викликам цифрової епохи (досвід Швеції) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 252-254


  Стаття присвячена пошукам відповідей на сучасні виклики, з якими зіткнулися виробники медіаконтенту в умовах стрімкого розвитку інтернету та цифрових технологій. Розглянуто досвід Швеції, проаналізовано нові шляхи вирішення проблеми боротьби з ...
790244
  Порпуліт О.О. Медіаконтинуум як просторово-часовий формат соціальнокомунікаційної діяльності початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Порпуліт Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назви
790245
  Порпуліт О.О. Медіаконтинуум як просторово-часовий формат соціальнокомунікаційної діяльності початку XXI століття : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Порпуліт Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 473, [1] арк. – Додатки: 452-473, [1] арк. – Бібліогр.: 366-451 арк.
790246
  Головчук О.В. Медіаконцентрація у світовому інформаційному просторі як чинник зовнішньополітичних впливів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 104-114
790247
  Малінін В.С. Медіакорпорації в Україні: сучасні реалії розвитку // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 71-75


  Аналізуються історіографічні аспекти розвитку сучасних медіакорпорацій. Особлива увага приділена трансформаційним змінам структури і соціальних функцій медіаоб"єднань в Україні. The historical aspects of the development of media-corporations are ...
790248
   Медіакритика. – Львів
№ 3. – 2003
790249
   Медіакритика. – Львів
№ 4. – 2003
790250
   Медіакритика. – Львів
№ 5. – 2004
790251
   Медіакритика. – Львів
№ 6. – 2004
790252
   Медіакритика. – Львів
№ 7. – 2004
790253
   Медіакритика. – Львів
№ 8. – 2005
790254
   Медіакритика : навч.-метод. комплекс для студентів спец. "Журналістика" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. В.П. Михайлюта]. – Київ : Київський університет, 2011. – 94, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 86-94 та в кінці лекцій
790255
  Потятинник Б. Медіакритика в системі журналістської освіти України Львів-Київ-транзит // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 54-61. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324
790256
  Супрун Л.В. Медіакультура : навч.-метод. вказівки [для магістрантів спец. "Журналістика"] / Л.В. Супрун, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. – 23, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті
790257
  Герман В. Медіакультура вчителя-словесника: практика формування в курсі "Сучасна українська літературна мова” // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 121-131. – ISSN 2312-5993
790258
   Медіакультура особистості : соціально-психологічний підхід : навчально-методичний посібник / [Баришполець О.Т. та ін.] ; за ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціал. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2010. – 438, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 359-362. – ISBN 978-966-8063-80-5
790259
  Кубко В. Медіакультура сучасного інформаційного суспільства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (272), березень. – С. 34-37. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано роль медіакультури в сучасному інформаційному просторі. визначено її соціальні функції; досліджено вплив медіакультури й медіаосвіти на сучасну свідомість і світогляд людини
790260
  Лазарєва Л.М. Медіакультура та її функції // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 140-145


  Культура, яка серед широких верств населення в даному суспільстві, переважно комерційно успішна та елементи якої знаходяться повсюди: в кулінарії, одязі, споживанні, засобах масової інформації, в розвагах (наприклад, в спорті і літературі) - ...
790261
  Григор"єва Є.В. Медіакультура як вимір в соціальній повсякденності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 48-49
790262
  Кубко В.П. Медіакультура як міждисциплінарний феномен // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 225-228. – ISBN 978-966-927-534-9
790263
  Павлюк І. Медіакультура як необхідний фактор збереження, розвитку і трансформації етно- та національної ідентичності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 162-178. – (Серія "Журналістика" ; вип. 49). – ISSN 2078-7324
790264
  Стецюра К.О. Медіакультурний вимір змішаного навчання у предметному полі філософії освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 142-152. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
790265
  Горенко Л.І. Медіакультурологія в системі гуманітарних концепцій початку ХХІ ст. // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 54-59
790266
  Шевченко Л.І. Медіалінгвістика : слов. термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; [наук. ред.: Л.І. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2013. – 239, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Видавничий проект "Ідеї, постаті, тексти в українській культурі". - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 183-202. – ISBN 978-966-439-636-0
790267
  Шевченко Л.І. Медіалінгвістика = Medialinguistics : словник термінів і понять : навчальний посібник для студ ВНЗ / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; [наук. ред.: Л.І. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2014. – 325, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Видавничий проект "Ідеї, постаті, тексти в українській культурі". - Другий тит. арк. англ. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 196-218. – ISBN 978-966-439-737-4
790268
  Супрун Л.В. Медіалінгвістика : навч.-метод. посібник для підгот. до практ. занять / Л.В. Супрун ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 57, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 50-56
790269
  Шевченко Л.І. Медіалінгвістика в сучасній Україні: аналіз ситуації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 3-12
790270
  Дудар В.І. Медіалінгвістична природа політичної метафори в жанрі телевізійного інтерв"ю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 269-275


  У статті досліджено лінгвостилістичні особливості політичної метафори як засобу інтерпретації реальності в мас-медіа. Проаналізовано специ- фіку функціонування політичної метафори в жанрі інтерв"ю на Громадському телебаченні. Визначено оцінний і ...
790271
  Булах М.Б. Медіалінгвістичні аспекти аналізу перифрастичних одиниць // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 50-64. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуті основні напрямки досліджень медійних перифраз як особливого ресурсу вторинної номінації у сучасному мовознавстві. The article defines the tradition of periphrastic studies in different scientific paradigms. The main aspects of ...
790272
  Онкович Г.В. Медіалогія і медіаосвіта: входження до науково-освітнього простору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – C. 6-10


  У статті йдеться про використання віртуального простору знань в інтегрованому освітньому середовищі засобами медіаосвіти та про медіалогію як інтегральну науку про медіа. The article is about the use of virtual knowledge space in the integrated ...
790273
  Онкович Г.В. Медіалогія і медіаосвіта: входження до науково-осівітнього простору // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 327-333
790274
  Кравченко А.І. Медіальна перспектива мовно-знакової еволюції музики (на матеріалі українських камерно-інструментальних композицій межі X-XXI століть) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 145-155. – ISSN 2225-7586
790275
  Ткачук О. Медіальний наратив поеми "Сон" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 128-136
790276
  Романюха М.В. Медіальні метафоричні моделі образної репрезентації концептосистеми еconomy у медіадискурсі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 94-102
790277
  Бебик В. Медіамаркетинг - 2007: політичні комунікації та реклама / В. Бебик, А. Слісаренко, В. Лола // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 71-75.
790278
  Сипченко О. Медіаменеджмент студентського самоврядування / О. Сипченко, Г. Попова, Е. Яблочанська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 201-221. – ISSN 2077-1827
790279
  Чекалюк В.В. Медіамеханізми формування позитивного іміджу України у світі // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – C. 246-257. – ISBN 978-966-8299-26-2
790280
  Шубенко Н.О. Медіамузика в системі нових мистецтв медійного простору // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 187-195
790281
  Косюк О.М. Медіанасилля крізь призму архаїки ("переливання" жахів з реальності у сферу ритуальної знаковості) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 39-43


  У статті розглянуто проблему медіанасилля. Публікація є органічною частиною досліджень, що стосуються патогенних текстів. In the article we considered the problem of media violence that is the component of investigation of pathogenic texts. В статье ...
790282
  Найдьонова Л.А. Медіаобдарованість: синтез комунікативних та інформаційних компетентностей // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 140-150. – Бібліогр. в кінці ст.
790283
  Кондратська В.Л. Медіаобраз Криму в поліетнічному інформаційному просторі автономної республіки Крим (2002-2007 рр.) : Дис. ... канд. соціальної комунікації. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Кондратська В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 217л. + Додатки: л.200-217. – Бібліогр.: л.179-199
790284
  Кондратська В.Л. Медіаобраз Криму в поліетнічному інформаційному просторі автономної Республіки Крим (2002 - 2007) рр. : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.01. - Теорія та історія соціальних комунікацій / Кондратська В.Л. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
790285
  Попович О. Медіаобраз ОУН та УПА в інформаційному просторі України (2005-2014) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 218-233. – ISSN 2524-0331


  Головним експертом газети "Експрес" вважається В. Сергійчук . (С. 221)
790286
  Чаплінська Ю.С. Медіаобраз політика як чинник консолідації електоральних груп / Ю.С. Чаплінська, С.І. Кравченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицький [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 46 (49). – С. 68-92. – ISSN 2309-8287
790287
  Баландіна Н.Ф. Медіаобраз Томаша Падури як символ українсько-польського єднання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 20-27. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
790288
  Слюсаревський М.М. Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 3-17
790289
  Слюсаревський М. Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 4/5 (1000/1001). – С. 13-19. – ISSN 0131-6788
790290
  Слюсаревський М.М. Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 18-29
790291
  Архипова Є.О. Медіаосвіта в контексті захисту людини від деструктивних інформаційних впливів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 11-18. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
790292
  Моткрогуз О. Медіаосвіта в контексті шкільної історії / О. Моткрогуз, В. Тандура // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 (139), березень. – С. 27-33
790293
  Дінділевич Є.М. Медіаосвіта в підготовці майбутнього вчителя фізики / Є.М. Дінділевич, А.М. Кух // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 50-52
790294
  Маркова В. Медіаосвіта в системі соціальних комунікацій: теоретичний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 16-20. – ISSN 2076-9326
790295
  Іванов В. Медіаосвіта і виховання / В. Іванов, Т. Іванова // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – С. 8


  Сьогодні в усьому світі в освітні програми підготовки молоді включено вивчення нового предмета , який отримав назву "Медіаосвіта / медіаграмотності". 20 травня 2010 р. постановою Президії НАПН України була схвалена Концепція впровадження медіа-освіти в ...
790296
  Сєнічева О.А. Медіаосвіта і проблеми виховання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 11-13


  У статті аналізуються проблеми медіаосвіти в умовах Болонського процесу, характеризуються моделі навчання для студентів-журналістів. У дослідженні підіймається питання стосовно нових методів роботи з аудиторією. The problems of media education under ...
790297
  Ячменик М. Медіаосвіта майбутніх учителів рідної мови: досвід Німеччини й України // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 216-221. – ISSN 2308-4081
790298
  Семеног О. Медіаосвіта майбутнього вчителя у вищій філологічній школі: досвід зарубіжжя й України // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 30-34


  У статті окреслено тенденції медіаосвіти майбутнніх учителів рідної мови у вищих навчальних закладах США, Великої Британії, Франції, Польщі, Росії, України, акцентовано увагу на медіасамоосвіті і труднощах упровадження медіаосвіти в навчальний процес ...
790299
  Іванов В Медіаосвіта та медіаграмотність : короткий огляд / Валерій Іванов, Оксана Волошенюк, Леся Кульчинська ; Акад. укр. преси. – Київ : Акад. укр. преси ; Центр вільн. преси, 2011. – 58, [2] с. – Бібліогр.: с. 24-27 та в підрядк. прим. – (Бібліотека масової комунікації Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-26-5
790300
   Медіаосвіта та медіаграмотність : підруч. для студ. вищ. навч. закладів та слухачів Ін-тів підвищення кваліфікації вчителів / [В.Ф. Іванов та ін. ; за наук. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Академія української преси ; Центр вільної преси, 2012. – 352, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 345. – Бібліогр. наприкінці ч. – (Бібліотека масової комунікації Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-39-5
790301
  Іванова Т.В. Медіаосвіта та медіаграмотність як актуальні тенденції виховання сучасної молоді / Т.В. Іванова, В.Ф. Іванов // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 46-55


  Розглянуто основні поняття й тенденції розвитку медіаоствіти та медаграмотності в контексті виховання в молоді культури споживання та обробки інформації. Розкрито понятійний апарат медіаграмотності як складової нової галузі в педагогіці - ...
790302
  Іванов В.Ф. Медіаосвіта та медіаграмотність: визначення термінів / В.Ф. Іванов, О.Я. Шкоба // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 41-52


  У статті йдеться про теоретичні підходи до визначення термінів "медіаосвіта" та "медіаграмотність". Автори аналізують увесь масив теоретичних напрацювань науковців і наводять аргументи на підтвердження The article deals with the theoretical and ...
790303
  Прикидько О.М. Медіаосвіта та позитивний онлайн-контент для дітей // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Проаналізовано різноманітні міжнародні та вітчизняні програми й організації, що спрямовані на грамотне й безпечне навчання дітей у користуванні інтернетом та соціальними мережами. Реалії сьогодення показують, що з раннього віку інтернет стає найкращим ...
790304
  Коновець О.Ф. Медіаосвіта та формування інноваційного середовища в навчальних закладах // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 31-33.


  Розглядаються деякі аспекти розвитку медіаосвіти для громадян. Some aspects of the development of media education are in consideration.
790305
  Онкович Г. Медіаосвіта у вищій школі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – С. 8-9
790306
  Авхутська С.О. Медіаосвіта у вищій школі: вітчизняний досвід // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 4-6. – ISBN 978-966-698-290-5
790307
  Іллюк Н.О. Медіаосвіта юних журналістів України в системі соціальних комунікацій (на прикладі Київського інформаційно-творчого агентства "ЮН-ПРЕС") : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Іллюк Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 209 л. – Бібліогр.: л. 164-209
790308
  Іллюк Н.О. Медіаосвіта юних журналістів України в системі соціальних комунікацій (на прикладі Київського інформаційно-творчого агентства "ЮН-ПРЕС") : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Іллюк Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
790309
  Доброносова Ю.Д. Медіаосвіта як продуктивний чинник розвитку вищої освіти в Україні // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 124-133. – ISSN 2413-0966
790310
  Найдьонова Л. Медіаосвіта як рушій реформуання в умовах нових інформаційних викликів // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 6


  Президія НАПН України розглянула питання "Про започаткування всеукраїнськог проекту дослідно-експериментальної роботи з масового впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес навчальних закладів.
790311
  Куценко О.В. Медіаосвіта як складник професійної підготовки журналістів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 159-163


  У статті розглянуто актуальність і необхідність поєднання жедіаосвіти і журналістики, формування аудіовізуальної культури у студентів-журналістів як важливого складника процесу підготовки майбутніх професіоналів у галузі ЗМІ. Доведено, що освоєння ...
790312
  Рижанова А.О. Медіаосвіта як складова вищої освіти для інноваційного розвитку України // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 215-222. – ISSN 2227-2844
790313
  Мельник А.Р. Медіаосвіта як чинник змісту засобів масової інформації (на прикладі видань "Українська правда", "Сегодня") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 164-168


  У статті проаналізовано медіаосвітній потенціал контенту засобів масової інформації на прикладі популярних українських онлайн-видань та запропоновано практичні кроки для розвитку медіасамоосвіти засобами медіа. The article analyzes the ...
790314
  Григоров Г.А. Медіаосвіта як чинник, що формує нову парадигму освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 96-99. – ISSN 2077-1800
790315
  Баришполець О.Т. Медіаосвіта, масові комунікації - конфронтація чи паралельний розвиток? // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 163-173. – ISBN 978-966-8063-99-46
790316
  Серебрянська І.М. Медіаосвіта: семантична специфіка терміна в ціннісній системі координат інформаційного суспільства // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Воропай С.В. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 3. – С. 69-76. – ISSN 2077-804X
790317
  Вознесенська О.Л. Медіаосвітні засоби як ресурс розвитку патріотичних почуттів особистості / О.Л. Вознесенська, Н.І. Череповська // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 231-244
790318
  Кристопчук Т.Є. Медіаосвітні технології як засіб підвищення якості освітньої діяльності коледжу / Т.Є. Кристопчук, І.О. Якимчук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 66-72. – ISSN 2521-6449
790319
  Гурова Т. Медіаосвітні технології як засіб формування англомовної комунікативної компетентності студентів-філологів / Т. Гурова, Т. Рябуха, Н. Гостіщева // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – С. 51-56. – ISSN 2308-4634
790320
  Сипченко О. Медіаосвітні технології як засіб формування професійної компетентності майбутніх викладачів / О. Сипченко, Н. Кизь // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 110-121. – ISSN 2077-1827
790321
  Янишин О. Медіаосвітні технології як спосіб упровадження ідей Болонського процесу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 48-54. – ISSN 2078-1016
790322
  Ляшенко К.О. Медіаосвітній клуб як засіб соціально-психологічної роботи з батьками та дітьми // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 198-207
790323
  Огар Е.І. Медіаосвіченість видавців в епоху цифрових технологій: актуальні проблеми професійного вишколу // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 1 (73). – С. 108-115. – ISSN 0554-4866


  Охарактеризовано ключові концепти медіаосвіченості як важливої професійної компетентності медійників, зокрема спеціалістів для видавничої справи, уточнено базові терміни; запроваджено поняття "медіаосвіченість видавця". Зацкентовано на тих ...
790324
  Онкович Г. Медіапедагогіка. Медіаосвіта. Медіадидактика // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 63-69.
790325
  Череповська Н.І. Медіаперцептивна комунікація: ресурси перегляду візуальних медіатекстів // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 316-327
790326
  Афанасьєва Медіапідзвітність та контент нових медіа: нове прочитання моделі саморегулювання / Афанасьєва, (Горська) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 54-58. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
790327
  Черемних І.В. Медіапланування та мерчандайзинг телеефіру // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті аналізується комплексний підхід мерчандайзингової політики телемовців щодо стратегічно го планування телеефіру та застосування оптимально послідовних дій з програмування, розповсюдженнята реалізації телепродуктів. Мерчандайзингова діяльність ...
790328
   Медіаплатформа Campus Radio Ukraine – студент-TV об"єднує // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 5


  "…16 березня 2011 року стартувало у прямому ефірі онлайн-радіо, яке створюється студентами і для студентів за аналогом популярного в світі формату "сollege" (або "сampus"). Сьогодні - це навчально-виробнича медіаплатформа, яка базується в Інституті ...
790329
  Крайнікова Т.С. Медіаповедінка українських телеглядачів: аналіз стратегій, інформаційних потреб та інтересів // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 183-19
790330
  Лебединська Т. Медіаповедінка української молоді у процесі професійного самовизначення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 26-30. – ISSN 2076-9326
790331
  Євтушенко Л.В. Медіаполітика окупаційної армії США щодо розв"язання "німецького питання" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 57-64


  Стаття досліджує інформаційну політику та аудиторію газети "Нойє цайтунг" - офіційного органу військового командування США в Європі та в Німеччині. The article investigates the information policy and an audience of the newspaper "Neue Zeitung" as an ...
790332
  Зіненко О.Д. Медіапотенціал публічних подій як об"єкт журналістської рефлексії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 65-70. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 10). – ISSN 2078-2551
790333
  Гиріна Т.С. Медіапрограми інтеграції мігрантів: вимір історії українського радіомовлення Польщі // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 249-256. – ISSN 1998-6912
790334
  Коцур В. Медіапростір на непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей у 2014-2020 рр. в умовах російсько- української війни / В. Коцур, Л. Коцур, І. Іваннікова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 11. – С. 135-159. – ISSN 2518-7600
790335
  Ороховська Л.А. Медіапростір України на перехресті світових медіакультурних векторів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 147-159


  У статті досліджуються особливості формування медіапростору України, яка знаходиться на перехресті світових медіакультурних векторів "Схід - Захід". Згадуються професори КУ - Огієнко І., Антонович В., Драгоманов М. В статье исследуются особенности ...
790336
  Кучина Н.І. Медіапростір як ареал побутування інформаційної культури // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 149-157. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  У розвідці за допомогою системного підходу досліджено медіапростір як ареал побутування інформаційної культури. Медіапростір - система відносин виробників і споживачів інформації - розглянуто з позиції чотирьох взаємопов"язаних компонентів: генератори ...
790337
  Ромашов О. Медіапростір: цікава тенденція // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7. – С. 28-29


  Перехіх на НЦМ (наземне цифрове мовлення) створить у сфері аудівізуальних ЗМІ нові реалії, і налагодження співпраці між регулятором - Національною радою України з питань ТБ і РМ, телевізійною індустрією і громадськістю.
790338
  Крайнікова Т.С. Медіапросьюмеризм: загальна характеристика явища // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 226-233


  Узагальнено економічні, маркетингові, культурологічні погляди на просьюмеризм; розроблено поняття "медіапросьюмеризм" (компетентне медіаспоживання) на основі аналізу наукових джерел.
790339
  Бутиріна М.В. Медіапсихологічний підхід до моделювання контенту // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 26-30


  У статті представлено концептуальний підхід до моделювання медійного контенту. The article deals with the media psychological approach to media content modeling. В статье представлен концептуальный подход к моделированию медийного контента.
790340
  Бенцал І. Медіапсихологія політичних інформаційних технологій у новинах українського телебачення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 140-146
790341
  Найдьонова Л.А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підручник для слухачів системи післядиплом. пед. освіти / Л.А. Найдьонова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Вид. 2-ге, стер. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-243. – ISBN 978-966-189-249-7
790342
  Толокновська О.О. Медіареальність в умовах політичної кампанії (особливості пропагандистських текстів) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 184-189


  Розглядається проблема впливу прийомів пропаганди на свідомість людини, порівнюється інформативний потенціал друкованої пропаганди СРСР (на матеріалах газети "Правда") з сучасними технологіями політичної агітації (матеріали PR-кампаній, надруковані під ...
790343
  Косюк О.І. Медіарелаксація: спроба аналізу проблеми в проекції на лудологічну культуру // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 10-14


  Подано аналіз та класифікацію розважальної продукції електронних ЗМІ (за вертепною традицією). The article deals with analysis and classification of entertaining production elektronic mass media (according to tne Nativity Play tradition).
790344
  Павленко В. Медіарепрезентація Євромайдану: дискурсивний аналіз (на матеріалах якісних видань Великої Британії) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 71-76. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
790345
  Кочубей Л. Медіарепутація органів державної влади в Україні: антикризовий інструментарій // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 2 (6). – С. 152-168. – ISSN 2616-7948


  Метою даної статті є: дослідити основні тенденції, які існують в одній із важливих сфер – вироблення антикризової стратегії для ефективного формування медіарепутації органів державної влади України. У процесі проведення дослідження було використано ...
790346
  Лебедєва А. Медіасередовище як чинник реалізації творчого потенціалу майбутніх учителів у школах гірських регіонів // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 79-82. – ISSN 1994-4845
790347
  Зінчина О.Б. Медіасоціалізація сучасної молоді: виклики і відповіді // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 332-339. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
790348
  Вознесенська О. Медіасоціалізація: гендерні стереотипи серіальної реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-26. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття містить часткові результати емпіричного дослідження образів персонажів сучасних серіалів, що є основою для гендерної соціалізації особистості. Виділені типові стереотипні серіальні образи. Зроблено висновок щодо викривлень у гендерних моделях ...
790349
  Крайнікова Т.С. Медіаспоживання в Україні: духовний вакуум і пошук моральних авторитетів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Виявлено притаманні масовій свідомості образи історичних діячів і сучасних політиків; з"ясовано особ ливості рецепції цих медіагероїв українськими медіаспоживачами. In the article the images of historical figures and modern politicians, which inherent ...
790350
  Ковпак В.А. Медіасфера як простір соціальних інститутів та соціальних смислів української діаспори / В.А. Ковпак, І.Л. Пенчук // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 8-11. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
790351
  Нагорняк М. Медіатекст новин Першого каналу суспільного радіо // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 107-113. – (Серія "Журналістика" ; вип. 46). – ISSN 2078-7324
790352
  Сизонов Д.Ю. Медіатекст та медіадискурс у сучасному медійному просторі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 389-392


  У статті в контексті медіалінгвістичних досліджень розглядаються категорії медіатексту та медіадискурсу. Характеризуються критерії розрізнення основних категорій сучасного медіапростору не тількі в мовознавчому, а й культурологічному аспектах, ...
790353
  Санталов М.І. Медіатекст у когнітивно-прагматичній парадигмі мовознавства (на матеріалі китайськомовних пубікацій) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 545-550
790354
  Подаряща О.І. Медіатекст у контексті нової комунікаційної парадигми освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 108-112. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
790355
  Мамич М. Медіатекст у контексті українського жіночого журналу // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 125-133. – ISSN 1682-3540
790356
  Кузнєцова Т. Медіатекст як об"єкт аксіологічного дослідження // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 235-238
790357
  Ковпак В.А. Медіатексти як результат інформаційно-комунікаційної діяльності еміграційної громади в контексті етнокультурної компетенції // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 (71). – С. 226-237. – ISSN 0554-4866
790358
  Череватюк В.Б. Медіативна процедура вирішення спорів: теоретичний і практичний аспект / В.Б. Череватюк, К.Л. Сірук // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 41-46. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
790359
  Бондарєва М.В. Медіативний аспект у нотаріальній діяльності з оформлення спадкових прав // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 18-20


  В статті аналізуються питання застосування нотаріусами медіативних (посередницьких) процедур у нотаріальній діяльності і виконання нотаріусом медіативної функції при вчиненні проваджень з оформлення спадкових прав. В статье анализируются вопросы ...
790360
  Бондарєва М. Медіативний аспект у нотаріальній діяльності з оформлення спадкових прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 4-7. – ISSN 2307-8049
790361
  Ривліна В.М. Медіатизація культури: термінологічний аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 22-26. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741
790362
  Бутиріна М. Медіатизація мистецтва: віртуальний музей як ЗМІ / М. Бутиріна, В. Ривліна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 207-215. – (Серія "Журналістика" ; вип. 49). – ISSN 2078-7324
790363
  Лошакова О. Медіатизація політики: причини та перспективи // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 47-49


  Автор у статті порушує проблему медіатизації політики в сучасному українському суспільстві. На дум ку автора, цей процес зумовлений напруженою політичною боротьбою, що триває з часу президентських та парламентських виборів і до сьогодні. Медіатизація ...
790364
  Жуковська А. Медіатизація політичного простору Республіки Болгарія // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 53-65. – ISSN 2522-1663
790365
  Балаклицький М.А. Медіатизація протестантизму в Україні 1991-2010 років / Максим Балаклицький ; [відп. ред. А.А. Бойко]. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2011. – 375, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 328-375. – ISBN 966-444-036-1
790366
  Куля А.Е. Медіатизація суспільства та її вплив на журналістику // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 58-63. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Запропоновано системний аналіз явища медіатизації суспільства. Розглянуто основні характеристики так званої медійної діяльності людини та її потреби у споживанні та відтворенні інформації. Окремо винесено питання залежності індивіда від інформаційних ...
790367
  Квітка К.А. Медіатизація сучасного політичного життя // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 3 (59), травень - червень. – С. 335-345
790368
  Туркаві Мухамад Медіатизація та мультимедійність екранної культури в інформаційному суспільстві // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 235-242
790369
  Петренко-Лисак Медіатизований простір міста: новітні технології та містяни майбутнього // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 168-180. – ISBN 978-966-2229-90-5
790370
  Водотика Т. Медіатор, промотор і любитель технічних цікавинок Марголін Давид Семенович // Історії успіху: видатні українські бізнесмени ХІХ ст. / Т.С. Водотика. – Харків : Фоліо, 2020. – С. 165-173. – (Справжня історія). – ISBN 978-966-03-8934-2
790371
  Іщук Н.М. Медіатрансформації: рік перший [колективна монографія]. Покажчик змісту // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 43-44


  Колектив авторів систематизував відомості щодо сучасного феномена медіатрансформацій різних каналів комунікації. Визначаючи суспільні зміни, автори вказують і на впливи цих змін на медіагалузь. У виданні розглядаються різні аспекти трансформацій, що ...
790372
  Санакуєв М.Г. Медіафілософія як нова галузь філософського знання // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 137-140. – ISSN 2076-1554
790373
  Корнєєв В.М. Медіаформат як об"єкт дослідження // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 309-312. – Бібліогр.: Літ.: с. 312; 5 п. – ISSN 1729-360Х
790374
   Медіафорум = Mediaforum : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2522-4050
Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
790375
   Медіафорум = Mediaforum : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2522-4050
Вип. 6 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – 2018. – 277, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
790376
   Медіафорум = Mediaforum : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2522-4050
Вип. 7 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – 2019. – 321, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
790377
   Медіафорум = Mediaforum : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2522-4050
Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – 2020. – 238, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
790378
  Шумицька Г.В. Медіацентр вищого навчального закладу як інструмент реалізації інформаційного потенціалу вишу / Г.В. Шумицька, В.І. Путрашик // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті обґрунтовується доцільність створення й функціонування у вищих навчальних закладах спе ціалізованих медійних структур для професійного втілення інформаційної політики відповідного вишу. The article proves the feasibility of establishment and ...
790379
  Карпенко О.О. Медіацентр у системі навчально-методичного забезпечення при підготовці фахівців у галузі вищої бібліотечно-інформаційної освіти // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 161-171. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються можливості медіа центру щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення процесу навчання фахівців в умовах інформатизації, гуманізації та індивідуалізації вищої освіти, зокрема бібліотечно-інформаційної, Визначається поняття ...
790380
  Ороховська Л.А. Медіацентрована демократія як феномен інформаційного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 104-106
790381
  Кучерова М. Медіаційна та мирова угода при врегулюванні земельних спорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 83-87. – ISSN 2
790382
  Туманяц А.Р. Медіаційне провадження за законодавством Польщі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 139-142. – ISSN 0201-7245
790383
  Старовойтова Д.. Медіаційний простір // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 3/4) : Сімейне право


  "Процес медіації в сімейних спорах дає змогу краще захистити інтереси дітей, що не завжди можна відобразити в судовому рішенні".
790384
  Власенко О. Медіація-основа громадянського суспільства // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-40. – ISSN 1608-6422
790385
  Сидоришина Т. Медіація - нова фішка комунікації // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 26-27
790386
  Байтала О. Медіація - як новий вид адвокатської діяльності в Україні: перспективи запровадження та розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 336-337
790387
  Верейці О. Медіація (загальна характеристика) та її місце у професійній діяльності нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 120-132
790388
  Середа О.Г. Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудового спору // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 38-45. – ISSN 2311-4894
790389
  Рєзнікова В. Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню загальних засад запровадження медіації (посередництва) як альтернативного способу вирішення господарських спорів у вітчизняну сферу господарювання. Визначено поняття, головну мету, принципи та види, стадії, а також ...
790390
  Нестор Н.В. Медіація (примирення) - новела кримінального процесу України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 114-117. – (Правознавство ; Вип. 518)


  В статті проведено дослідження загальних положень інституту медіації як основної форми відновного правосуддя. Проаналізовано основні шляхи впровадження зазначеного інституту в Україні, наголошено на основних питаннях організаційного та правового ...
790391
  Лазебний Л. Медіація vs врегулювання спору за участю судді // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
790392
  Мороз В. Медіація vs регулювання спору за участю судді: в чому різниця? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 38). – С. 14-15
790393
  Нагірняк Я.Л. Медіація в адвокатській діяльності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 71-75


  Стаття присвячена аналізу правової природи медіації та її ролі у адвокатській діяльності. Обґрунтована доцільності впровадження процедури медіації в Україні зокрема, при розгляді судом цивільних спорів, що виникають із сімейних та спадкових відносин. ...
790394
  Карпанасюк В. Медіація в адміністративному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 96-97. – ISBN 978-617-7069-15-6
790395
  Ілюшина Т. Медіація в адміністративному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 117-118. – ISBN 978-617-7069-14-9
790396
  Горецький О. Медіація в адмінсудочинстві - неможливе можливо? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 16). – С. 22-23
790397
  Ковалко Н. Медіація в діяльності адвоката // Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський, Н. Данилко, Т. та ін. Кисельова. – Одеса : Екологія, 2019. – С. 411-417. – ISBN 978-617-7046-89-8
790398
  Ковалко Н. Медіація в діяльності державного виконавця та приватного виконавця // Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський, Н. Данилко, Т. та ін. Кисельова. – Одеса : Екологія, 2019. – С. 438-445. – ISBN 978-617-7046-89-8
790399
  Горбань Н.С. Медіація в діяльності нотаріусів України: теорія і практика // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 27-32


  Стаття містить аналіз наукового підходу щодо можливості, доцільності та переваг засто- сування медіації в діяльності нотаріусів України. Підкреслюється важливість законодавчого визначення суб"єктів, наділених правом здійснювати медіацію. Статья ...
790400
  Савченко С. Медіація в Казахстані // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 37-38. – ISSN 1608-6422
790401
  Маст Е. Медіація в контексті досвіду США / Е. Маст, С. Шероуз // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 36-37. – ISSN 1608-6422
790402
  Коваленко І. Медіація в корпоративних спорах / І. Коваленко, В. Поєдинок // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6. – С. 117-127. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядається можливість вирішення корпоративних спорів у порядку медіації в аспекті викликів бізнесу та досвіду сучасного юридичного закріплен ня у країнах Європейського Союзу та на міжнародному рівні. Досліджено правове регулювання медіації ...
790403
  Гуменчук А. Медіація в корпоративному управлінні // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 57-62
790404
  Осітрова Ю. Медіація в кримінальному праві України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 207-208
790405
  Турман Н.О. Медіація в кримінальному процесі України // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 92-96. – ISBN 978-617-7611-44-7
790406
  Михайлова І.М. Медіація в кримінальному процесі щодо неповнолітніх // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 4/5. – С. 24-32
790407
  Кононець О.М. Медіація в кримінальному процесі: зарубіжний досвід та українські реалії / О.М. Кононець, А.С. Кравчук // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 148-151
790408
  Крестовська Н. Медіація в міжнародних конфліктах середньовіччя та модерної доби // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 324-331. – ISSN 2663-5313
790409
  Притика Ю.Д. Медіація в нотаріальній діяльності (досвід Німеччини) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-90.
790410
  Сергєєва С. Медіація в ОАЕ та правила застосування альтернативних способів вирішення спорів // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 38
790411
  Єнін М.Н. Медіація в освітньому просторі закладів вищої освіти: у пошуках моделі та способів організації / М.Н. Єнін, Д.В. Макаренко, О.П. Северинчик // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 59-64. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
790412
  Можайкіна О. Медіація в політичних конфліктах / О. Можайкіна, О. Кононець // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (114). – С. 63-70. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
790413
  Бородін Є. Медіація в публічному управлінні як форма інституціонального компромісу // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 6-11. – ISSN 2414-4436
790414
  Крючков І.М. Медіація в сучасній європейській практиці: досвід Франції й Бельгії // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 166-169. – ISSN 0201-7245
790415
  Шаповалова А.О. Медіація в трудових правовідносинах // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 216-218. – ISBN 978-617-7069-52-1
790416
  Загрія Н. Медіація в трудових спорах: коли варто використовувати, а коли ні // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 16-17
790417
  Ремко Медіація в Україні - перспективна альтернатива розгляду справ у суді / Ремко, ван Рі // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
790418
  Горбатюк О. Медіація в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 368-370
790419
  Мазаракі Н.А. Медіація в Україні як соціальний та правовий інститут // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 169-173. – ISSN 2219-5521
790420
  Фурса С. Медіація в Україні: актуальні питання теорії і практики та необхідність законодавчої регламентації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті піднято питання про доцільність та необхідність законодавчої регламентації процедури медіації у різних юрисдикційних процесах, зокрема, судочинстві, нотаріальному та виконавчому процесі. В статье затронут вопрос о целесообразности и ...
790421
  Крестовська Н. Медіація в Україні: нюанси законодавчого врегулювання / Н. Крестовська, Л. Романдзе // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 березня (№ 9). – С. 13. – ISSN 1992-9277
790422
  Громовий О. Медіація в Україні: переможе чи програє? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 61-62.
790423
  Яковлєв В.В. Медіація в Україні: перспективи законодавчого регулювання // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 94-104. – ("Право" ; вип. 25). – ISSN 2312-1661
790424
  Камінська Я. Медіація в цивільному праві та проблеми ії запровадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 148-149
790425
  Василенко Ю.В. Медіація між потерпілим та правопорушником як спосіб вирішення кримінально-правового конфлікту // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 187-197. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
790426
  Яковець І.С. Медіація на стадії виконання покарання як показник виправлення засуджених // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 195-201. – ISBN 966-8759-17-6
790427
  Полянська В.Ю. Медіація політичних конфліктів як інструмент гармонізації політичних відносин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 121-129
790428
  Кармаза О. Медіація та переговори як альтернативні способи вирішення спорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 13-18. – ISSN 2663-5313
790429
  Бондарчук Н.В. Медіація та фасилітація як позасудові засоби вирішення спорів: поняття та їх відмінність / Н.В. Бондарчук, С.М. Мамчур // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 145-150. – ISSN 2219-5521
790430
  Залізняк В.А. Медіація у вирішенні господарських спорів // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 171-179. – ISSN 2412-8465
790431
  Демченко С. Медіація у господарському судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 3-5
790432
  Прокопчук С. Медіація у кримінальному процесі в Україні // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 33-35. – ISSN 1999-4966
790433
  Нестор Н.В. Медіація у кримінальному процесі Сполученого Королівства Великої Британії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 12 (158). – С. 144-148. – ISSN 2312-1831
790434
  Озерський І.В. Медіація у кримінальному процесі України: виклики часу // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/2. – С. 35-38. – ISSN 2409-1944
790435
   Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / [Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський та ін.] ; за ред. Наталі Крестовської, Луїзи Романадзе. – Одеса : Екологія, 2019. – 454, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7046-89-8
790436
  Бартусяк П.І. Медіація у публічно-правових конфліктах: деякі теоретичні зауваження // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 96-99. – ISBN 978-617-7611-44-7
790437
  Потьомкіна Ю. Медіація у сімейних спорах: шлях до примирення, порозуміння та врегулювання // Юридична газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 4/5). – С. 26-27
790438
  Садовий Р. Медіація у спорах, що стосуються міжнародної торгівлі (приклади кейсів) // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 10
790439
  Костя Д.В. Медіація як альтернатива судовому процесу / Д.В. Костя, Л.М. Костя // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 66-69. – ISBN 978-617-7096-97-8
790440
  Шкіря Г.Ю. Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарських спорів // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 267-277
790441
  Коберідзе М.К. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 222-225. – ISBN 978-617-673-442-0
790442
  Троцюк Н.В. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 116-124. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
790443
  Романюк А.О. Медіація як альтернативний спосіб вирішення цивільних спорів // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 94-96
790444
  Черненко О.А. Медіація як альтернативний спосіб врегулювання спорів між суб"єктами господарювання // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 100-118. – ISBN 978-617-7087-39-6
790445
   Медіація як демократичний та ефективний спосіб вирішення спорів: європейські норми і досвід та українська перспектива // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 137-141
790446
  Шейко В. Медіація як засіб існування особистості в крос-культурному середовищі в умовах глобалізації / В. Шейко, О. Гончар, Є. Трубаєва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 41-44. – ISSN 2076-9326
790447
  Нестор Н. Медіація як навчальна дисципліна // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 397-400
790448
  Юлдашев С.О. Медіація як напрям вдосконалення господарського судочинства // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 155-158
790449
  Подковенко Т. Медіація як один з альтернативних способів вирішення спорів та її вплив на правову культуру // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 11-16. – ISSN 2524-0129
790450
  Галай В. Медіація як один з альтернативних способів захисту прав пацієнтів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 35-37. – ISSN 0132-1331
790451
  Подковенко Т.О. Медіація як один з альтернативних способів розв"язання юридичних конфліктів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 31-38. – ISSN 1563-3349
790452
  Шевчук О. Медіація як позасудовий метод врегулювання конфліктів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 121-124. – ISSN 2524-0129
790453
  Минюк О.Ю. Медіація як прогресивний спосіб вирішення господарських спорів / О.Ю. Минюк, В.О. Сокол // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 18-24. – ISSN 2072-8670
790454
  Зайчук О.В. Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 158-161


  25-26 червня 2010 р. група українських науковців взяла участь у Німецько-українсько-польській науково-практичній конференції "Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу".
790455
  Подковенко Т. Медіація як спосіб альтернативного розв"язання конфліктів: генеза та інституційні засади // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 17-22. – ISSN 2524-0129
790456
  Бліхар М. Медіація як спосіб вирішення адміністративних спорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 78-82. – ISSN 2663-5313
790457
  Йосипенко С. Медіація як спосіб вирішення корпоративних спорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 101-105. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання, пов"язане з корпоративними спорами. Визначається поняття корпоративного спору, окреслюються його ознаки, а також підстави виникнення останнього. У статті також зазначається про те, що в сучасних ринкових умовах економіка України ...
790458
  Йосипенко С. Медіація як спосіб вирішення корпоративних спорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання, пов"язане з корпоративними спорами. Визначається поняття корпоративного спору, окреслюються його ознаки, а також підстави його виникнення. Також зазначається що в сучасних ринкових умовах економіка України все частіше потерпає ...
790459
  Парнета О.Й. Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів / О.Й. Парнета, С.М. Федик // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 100-106. – ISSN 2524-0129
790460
  Йосипенко С.Т. Медіація як спосіб вирішення спорів у приватно-правових відносинах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Йосипенко Соломія Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 172 арк. – Додатки: арк. 166-172. – Бібліогр.: арк. 146-165
790461
  Йосипенко С.Т. Медіація як спосіб вирішення спорів у приватно-правових відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Йосипенко Соломія Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
790462
  Поліщук М.Я. Медіація як спосіб вирішення цивільно-правових спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Поліщук Марія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
790463
  Поліщук М.Я. Медіація як спосіб вирішення цівільно-правових спорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Поліщук Марія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 226 арк. – Додатки: арк. 215-226. – Бібліогр.: арк. 197-214
790464
  Супрун Л.В. Медіація як спосіб мовомислення М. Грушевського - журналіста // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 208-216
790465
  Вишневська А. Медіація як технологія регулювання конфлікту // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 16-24. – ISSN 1608-6422
790466
  Хрімлі О. Медіація як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 51-55
790467
  Миколаєнко Я.Ю. Медіація, як ефективний засіб вирішення міжнародних конфліктів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 184-188
790468
  Сергєєва С. Медіація. А як у них? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 20-21


  Досвід Німеччини.
790469
  Волковицька Н. Медіація: альтернативний чи ефективний спосіб вирішення спорів? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 26-27
790470
  Старовойтова Д.. Медіація: в яких сферах ІВ є найбільш ефективною? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 40
790471
  Безхлібна Н. Медіація: європейський досвід та українські реалії // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 12-13
790472
  Гермаківська І.Д. Медіація: європейський досвід, українські реалії та перспективи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (205). – C. 6-9. – ISSN 2308-9636
790473
  Стеценко О.А. Медіація: її поняття, принципи та придатність для публічних спорів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 159-162. – ISSN 2220-1394
790474
  Власюк К. Медіація: мирний шлях у процесі розлучення // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 2/3). – С. 11
790475
  Мінченко Н. Медіація: міжнародний та національний досвід / Н. Мінченко, Н. Самоловова // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (109). – С. 78-84. – ISSN 2308-0361
790476
  Подковенко Т. Медіація: міжнародно-правові стандарти // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 47-54. – ISSN 2524-0129
790477
  Коваленко Т. Медіація: процедура врегулювання спорів за взаємною згодою сторін // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (93). – С. 16-23. – ISSN 2308-0361
790478
  Банних М. Медіація: спосіб позасудового розв"язання конфліктів або профанація? // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 34-35. – ISSN 1608-6422
790479
  Львова Ю.В. Медіація: становлення інституту в умовах реформи системи правосуддя // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 163-170. – ISBN 978-617-7768-00-4
790480
  Дубова Ю. Медіашкола Brain Park: атракціони для мозку від команди менторів Регіонального тренінгового центру Луганської ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 6-8
790481
   Медієвістика. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966549032
Вип.1. – 1998. – 160с.
790482
   Медієвістика : збірник наукових статей. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-466-Х
Вип. 2. – 2000
790483
   Медієвістика : Збірник наукових статей. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-783-9
Вип. 3. – 2002
790484
  Юдова-Романова Медієвістика публічної смертної кари як масового свята // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 157-166
790485
  Сидоренко О.О. Медієвістична школа Київського університету: М.М. Бубнов (1858-1943) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-74. – (Історія ; вип. 53)


  Розглядаються основні моменти життєдіяльності та наукової творчості професора Київського університету св. Володимира М.М. Бубнова.
790486
  Ілюк А. Медієвістичні дослідження професора Чернівецького університету Йогана Лозерта // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 62-63
790487
  Козловський С.О. Медієвістичні студії Тадеуша Войцеховського // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 139-143
790488
  Матях В.М. Медієвістично-ранньоновістичний конструкт "Українського історичного журналу": проблемно-видова структура та евристичні ракурси // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 19-60. – ISSN 0130-5247
790489
  Дергач Д.В. Медійна жанрологія в дискурсі сучасного філологічного знання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – C. 26-35. – ISSN 2311-2697


  У статті схарактеризовано традиції та перспективи фахового опрацювання медійної жанрології. З"ясовано критерії аналізу жанрів масової інформації з погляду журналістики, визначено медіалінгвістичну аспектологію дослідження жанрів ЗМІ у проекції на ...
790490
  Дергач Д.В. Медійна жанрологія в сучасній науці: лінгвістична постановка питання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 36-43. – ISSN 2311-2697


  З"ясовується специфіка лінгвістичного опрацювання жанрів масової інформації. Окреслюються основні проблеми, завдання, напрямки нової галузі мовознавчого знання - медійної жанрології. Визначаються перспективи мовознавчого вивчення жанрової парадигми ...
790491
  Ярошевська М.О. Медійна інтерпретація та її характеристики (на прикладі французького ток-шоу) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 331-338. – Бібліогр.: Літ.: с. 338; 8 п.
790492
  Шевченко Л.І. Медійна інтертекстуальність у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики: наукові інтерпретації, опозиції, перспективи аналізу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 7-18. – ISSN 2311-2697


  У статті в термінах та ідеях сучасної функціональної стилістики проаналізовано ситуацію з виникненням і розвитком теорії інтертекстуальності. Актуалізовано знання про авторство терміна "інтертекстуальність", хронологічні межі його виникнення, розвиток ...
790493
  Дєнєжніков С.С. Медійна компетентність як складова професійної підготовки фахівців в умовах інноваційної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 238-245. – ISSN 2312-5993
790494
  Сизонов Д.Ю. Медійна лексикографія в аспекті актуальних тенденцій розвитку українського мовознавства // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 79-86
790495
  Шевченко Л.І. Медійна лексикографія в лінгвістичній перспективі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – C. 7-16. – ISSN 2311-2697


  У статті представлено аргументи, що засвідчують перспективу й необхідність розвитку медійної лексикографії. Схарактеризовано науковий контекст, у якому розглядаються різні підходи до природи, функцій та специфіки медіа. Обґрунтовано категорію медійного ...
790496
  Поздняков О.В. Медійна орієнтованість німецького молодіжного сленгу у контексті глобалізації процесів суспільного розвитку // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 204-210
790497
  Демченко К. Медійна реклама в Інтернеті. Закон один для всіх // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 вересня (№ 36)
790498
  Пилипенко Р.Є. Медійна роль німецьких діалектів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 354-359


  Статтю присвячено дослідженню медійної ролі німецьких діалектів. Досліджено провідні тенденції їхнього розвитку. У німецькомовному медійному просторі діалект розглядається як індикатор етномовної ідентичності та інструмент емоційного зближення ...
790499
  Даниленко С.І. Медійна складова інформаційно-аналітичної діяльності зовнішньополітичного відомства / С.І. Даниленко, М.М. Бойченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 234-238
790500
  Шевченко О.В. Медійна складова кліматичної дипломатії // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 354-376. – ISBN 978-966-9725-65-3
790501
  Чужиков А.В. Медійна таксономія в системі глобальних папдигм // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 136. – С. 67-83. – ISSN 2308-6912


  Досліджено генезис дефініції "парадигма", в межах якого з"ясовано особливості її еволюції та визначенння класифікаційних ознак. Встановлено трендовий характер трансформації контенту парадигм в умовах посилення процесів постмодернізму, культурної ...
790502
  Сизонов Д.Ю. Медійна фразеологія та категорія експресивності: стилістичні взаємозалежності // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 38. – С. 94-108. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізована одна з ключових категорій медійної фразеології – експресивність. Автор акцентує увагу на традиційних та нових фразеологізмах, що виникають в масовій свідомості під впливом експресії. Проаналізовані сучасні теорії про ...
790503
  Захарченко А. Медійний "порядок денний" у висвітленні заяв українських політичних лідерів (на матеріалах 2014-2019 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 189-199. – (Серія "Журналістика" ; вип. 47). – ISSN 2078-7324
790504
  Ніколаєнко Н. Медійний адміністративний ресурс у Російській Федерації: форми, методи та маніпуляційний складник // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 79-85. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
790505
  Носова Б.М. Медійний дискурс есеїв А. Міхніка як історико-філософський аспект політичної комунікації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  На основі концептуальних засад медійної, політичної та соціальної комунікацій здійснено огляд публіцистичних творів одного з найвидатніших європейських мислителів, польського есеїста, публіциста, громадського діяча, головного редактора провідного ...
790506
  Мельник О. Медійний дискурс навколо постаті Оріани Фаллачі та її публіцистики впродовж 2017–2020 років // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 232-239. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
790507
  Хітрова Т. Медійний дискурс радянської історичної пам"яті на шпальтах республіканських друкованих видань 50-60-х рр. XX ст. // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 27-39


  жя : КПУ, 2009. – 180 с. В статье анализируются основные стратегии и коммуникатив- ные технологии реализации советской политики памяти. Акцен - тируется внимание на интенсивной политизации основных медиа- дискурсов, коммуникативная составляющая ...
790508
  Шевченко Л.І. Медійний кларизм і масова мовна свідомість: когніція зумовленостей // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 3-13
790509
  Кибіч Я.В. Медійний супровід та його вплив на результати референдуму про вихід Британії з ЄС // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 102-114. – ISSN 2522-4050


  У статті розглядається вплив друкованих та електронних британських ЗМІ на результати референдуму про членство Великобританії у Євросоюзі. Аналізуючи інформаційні тренди і прийоми, використані мас-медіа Сполученого Королівства в ході агітаційної ...
790510
  Андрущак О.В. Медійні впливи на написання сучасного американського роману (на прикладі творчості Девіда Бейкера) / О.В. Андрущак, І.А. Девлиш // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – С. 51-52. – ISSN 2304-5809
790511
  Александров П.М. Медійні інтерпретації сучасних загроз : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Александров Павло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 24 с. – Бібліогр: 17 назв
790512
  Шевченко Л.І. Медійні константи масової мовної свідомості: колористика / Л.І. Шевченко, Д.В. Деркач // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 286-292


  У статті аналізується семантика колоративів у текстах мас-медіа як комунікативної сфері вербалізації масової свідомості. В статье анализируется семантика колоративов в текстах масс-медиа как коммуникативной сфере вербализации языкового сознания. The ...
790513
  Гвоздєв В.М. Медійні концепції ставлення до аудиторії та проблеми її самоідентифікації в сучасному інформаційному просторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 206-210


  У статті аналізуються різні стратегії ставлення мас-медіа до аудиторії, які відображені в поняттях "парадигми журналістської творчості (діяльності)", "комунікаційні матриці". Розглянуто статусно-рольові характеристики суб"єктів масової комунікації, ...
790514
  Подліняєва О.О. Медійні технології в освіті: створення та використання цифрової розповіді (Digital Storytelling) // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 256-260. – ISSN 2413-1571


  Стаття присвячена огляду особливостей використання та створення цифрової розповіді (digital storytelling) як однієї з освітніх медійних технологій. У статті представлено опис технології сторітеллінгу, а також подано різні класифікації цифрових ...
790515
  Борисова О.В. Медіоланський Едикт (313р.) і Загальна декларація прав людини (1948р.): паралелі і взаємозв"язок / О.В. Борисова, М.В. Орешкін // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.147-152
790516
  Гончар Б.М. Медісон Джеймс // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 32. – ISBN 966-316-045-4
790517
  Супруненко А. Медісон Джеймс // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 35-42. – ISBN 978-617-751-922-4
790518
  Матвієнко С. Медіюм і медгерменевтика: загублений гайвей Маї Дерен // Критика. – Київ, 2006. – Вересень, (число 9). – С. 28-32


  Майя Дерен — американська режисерка та акторка незалежного кіно, хореограф, етнограф, поетеса, теоретик авангарду.
790519
  Гофман В.Г. Медленная река : стихи / В.Г. Гофман. – Москва : Советский писатель, 1982. – 63с.
790520
  Аракелов Г Г. Медленная состовляющая потенциала, связанного с событием в стрессовой реакции / Г Г. Аракелов, Е.А. Федоровская, И.В. Соколов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.41-52. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
790521
  Бланкенагель А. Медленно запрягают. но быстро ездят? // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.153-163. – ISSN 1560-7828


  Правовое закрепление принципов российской экономической системы в Конституции РФ
790522
  Суховилова Ольга Доброславовна Медленно листать старинные слова : ожившая история в книжных коллекциях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 16-17. – ISSN 1727-4893


  Редакционно-издательский отдел в библиотечном пространстве - поле, параллельное территории "читатель-библиотекарь". Редактор, как правило, натура деятельная и при этом отстранённая, созерцательная. Поэтому рабочий девиз мы позаимствовали у Microsoft: ...
790523
  Суховилова Ольга Доброславовна Медленно листать старинные слова : ожившая история в книжных коллекциях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 16-17. – ISSN 1727-4893


  Редакционно-издательский отдел в библиотечном пространстве - поле, параллельное территории "читатель-библиотекарь". Редактор, как правило, натура деятельная и при этом отстранённая, созерцательная. Поэтому рабочий девиз мы позаимствовали у Microsoft: ...
790524
  Третяк О.В. Медленновременные релаксации фототока в структурах металл-туннельный диэлектрик-полупроводник / О.В. Третяк, Ю.В. Бойко, С С. Кильчицький // Всесоюзная конф. "Фотоэлектрические явления в полупроводниках"
790525
  Авербух А.З. Медленное движение некоторых деформируемых тел в вязкой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук: 01.02.05 / Авербух А.З. ; МГУ. – Москва, 1974. – 5 с.
790526
  Никитин Е.Е. Медленные атомные столкновения / Е.Е. Никитин, Б.М. Смирнов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 256 с.
790527
  Зуев В.А. Медленные вирусные инфекции человека и животных / В.А. Зуев. – Москва, 1988. – 250с.
790528
   Медленные движения земной коры. – М, 1972. – 270с.
790529
   Медленные деформации Земли и ее вращение. – М, 1985. – 119с.
790530
  Тимаков В.Д. Медленные инфекции / В.Д. Тимаков, В.А. Зуев. – Москва : Медицина, 1977. – 280 с.
790531
  Турчин В.Ф. Медленные нейтроны / В.Ф. Турчин. – Москва : Госиздат по атомной науке и технике, 1963. – 372с.
790532
  Митропольский Ю.А. Медленные процессы в нелинейных колебательных системах со многими степенями свободы. / Ю.А. Митропольский, 1950. – 139-170с.
790533
  Иванов А.Я. Медленные синаптические процессы в нейронах вегетативных ганглиев. : Автореф... канд. биол.наук: 013 / Иванов А.Я.; АН УССР. Ин-тут филологии. – К., 1972. – 26л.
790534
  Матвеенко А.В. Медленные столкновения в системе трех тел, взаимодействующих по закону Кулона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Матвеенко А.В.; ОИЯИ. ЛЯП. 4-5102. – Дубна, 1970. – 12л.
790535
  Карпов В.А. Медленные физические процессы в тепловых гелийохлаждаемых реакторах. / В.А. Карпов. – М., 1990. – 262с.
790536
  Дубро Е.В. Медленные часы / Е.В. Дубро. – Кемерово, 1976. – 188с.
790537
  Аладжалова Н.А. Медленные электрические процессы в головном мозге / Н.А. Аладжалова ; АН СССР, Ин-т биофизики. – Москва, 1962. – 240 с.
790538
  Урусов В.Г. Медленный ветер / В.Г. Урусов. – М., 1982. – 77с.
790539
  Анисимов С.М. Медная верстка : повести, рассказы / С.М. Анисимов. – Алма-Ата : Жазушы, 1972. – 120 с.
790540
  Занадворов В.Л. Медная гора / В.Л. Занадворов. – Пермь, 1963. – 126с.
790541
  Буренков В.М. Медная гора / В.М. Буренков. – Алма-Ата, 1979. – 235с.
790542
  Янушонис Медная инфляция 1660-1663 гг. в великом княжестве литовском и политико-экономические ее причины : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Янушонис Станиславас-Альгимантас Пятрович; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 26л.
790543
  Иванов В.В. Медная лампа - Пасмурный лист. - Сизиф, сын Эола / В.В. Иванов. – Москва, 1966. – 63с.
790544
  Иванов В.В. Медная лампа : Рассказы, повести, романы / В.В. Иванов. – Москва, 1983. – 525с.
790545
  Иванов В.В. Медная лампа : Фантаст. рассказы и роман / В.В. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 304с.
790546
  Салыков К.С. Медная лань : стихи / Какимбек Салыков ; пер. с каз. Г.Колесникова. – Алма Ата : Жазушы, 1977. – 135 с.
790547
   Медная лира. – М, 1970. – 272с.
790548
  Синклер Э. Медная марка / Э. Синклер. – Харьков, 1924. – 77 с.
790549
  Шмитт Г.А. Медная провинция Юго-Запада (Северная Америка) / Г.А. Шмитт. – М., 1960. – 12с.
790550
   Медная промышленность капиталистических стран в 1967 г.. – М, 1968. – 83с.
790551
  Черноухов А.В. Медная промышленность на Урале в XVIII веке. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Черноухов А.В.; МВ и ССО РФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 16л.
790552
  Брейтерман А.Д. Медная промышленность России и мировой рынок / А.Д. Брейтерман. – Ленинград
1. – 1922. – 136 с.
790553
  Брейтерман А.Д. Медная промышленность России и мировой рынок / А.Д. Брейтерман. – Ленинград
2. – 1925. – 116 с.
790554
  Овалов Л.С. Медная пуговица / Л.С. Овалов. – Москва, 1981. – 255с.
790555
  Овалов Л.С. Медная пуговица / Л.С. Овалов. – Москва, 1990. – 201с.
790556
  Овалов Л.С. Медная пуговица / Л.С. Овалов. – Москва, 1991. – 572с.
790557
  Ямпольский А.М. Меднение и никелирование / А.М. Ямпольский. – 2-е изд, доп. и перераб. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1961. – 60 с.
790558
  Федоров Ю.В. Меднение стальных изделий в кислых сульфатных электролитах в присутствии добавок поверхностно-активных веществ. : Автореф... канд. техн.наук: / Федоров Ю.В.; МВО СССР. Новочеркасский политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1956. – 10л.
790559
  Славов А. Медни съдове / А. Славов. – София, 1974. – 328с.
790560
  Воинов А.И. Медников выполняет приказание / А.И. Воинов. – Москва, 1964. – 126с.
790561
  Лобанов К.В. Медно-колчеданное Карчигинское месторождение в высокометаморфизованных породах Курчумского блока: геологическое строение, особенности образования и метаморфизма (Рудный Алтай) / К.В. Лобанов, И.В. Гаськов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 101-119 : рис., табл., фото. – Библиогр.: с. 118-119. – ISSN 0016-7886
790562
  Пиджян Г.О. Медно-молибденовая формация руд Армянской ССР : Геология, минералогия и геохимия / Г.О. Пиджян. – Ереван : АН АССР, 1975. – 311с.
790563
   Медно-никелевые месторождения Балтийского щита. – Л, 1985. – 329с.
790564
   Медно-никелевые руды в гранулитовом комплексе. – Л, 1979. – 208с.
790565
  Попов В Ю. Медно-полиметаллические руды докемрийских щитов / В Ю. Попов. – Москва : ВИЭМС, 1979. – 256с.
790566
   Медно-порфировое месторождение Дальнее. – Москва, 1983. – 108 с.
790567
  Павлова И.Г. Медно-порфировые месторождения : Закономерности размнщения и критерии прогнозирования) / И.Г. Павлова. – Ленинград : Недра, 1978. – 275с.
790568
   Медно-порфировые месторождения. – Алма-Ата, 1986. – 200с.
790569
   Медно-порфировые месторождения. – Алма-Ата, 1986. – 198с.
790570
   Медно-порфировые месторождения Алмалыка. – Ташкент, 1974. – 186с.
790571
  Кривцов А.И. Медно-порфировые месторождения мира / А.И. Кривцов, И.Ф. Мигачев, В.С. Попов. – Москва : Недра, 1986. – 237с.
790572
   Меднодколчеданные месторождения Урала. – Свердловск, 1988. – 241с.
790573
  Юдин И.М. Медное месторождение Коунрад. / И.М. Юдин. – М, 1969. – 151с.
790574
  Русаков М.П. Медное месторождение Коунрад: пути и итоги оформления запасов и перспективы. / М.П. Русаков. – Л.-Москва-Грозный-Новосибирск, 1934. – 115с.
790575
  Ермаченков В.К. Медное милосердие / В.К. Ермаченков. – Алма-Ата, 1985. – 335с.
790576
  Лизен А.М. Медное небо / А.М. Лизен. – М., 1985. – 424с.
790577
  Факир М.Н. Медное оруденение зоны Кундалянского разлома (южный Афганистан) : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: 133 / Факир М.Н.; КГУ. – К., 1971. – 157л. – Бібліогр.:л.153-157
790578
  Насим Факир Мухаммед Медное оруденение зоны Кундалянского разлома в южной части Афганистана : Автореф. дис. ... канд. геолого-минералогич. наук : 133 / Насим Факир Мухаммед ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 26 с.
790579
   Медное оруденение Мугоджар. – Алма-Ата, 1974. – 175с.
790580
  Лауринчюкас А.К. Медное солнце / А.К. Лауринчюкас. – Москва : Политиздат, 1973. – 335с.
790581
  Сандулова А.В. Меднозакисные выпрямители, оформованные в высококачественном поле : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Сандулова А.В.; МВО СССР. Львовский гос. университет им. Ивана Франко. – Львов, 1951. – 12 с.
790582
   Медноколчеданные месторождения Урала. – Свердловск, 1985. – 287с.
790583
  Фурманская А.И. Меднолитейное ремесло в Ольвии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Фурманская А.И. ; АН УССР. Отд. общественных наук. – Киев, 1953. – 15 с.
790584
  Голованов И.М. Меднорудные формации Западного Тянь-Шаня / И.М. Голованов. – Ташкент, 1978. – 262с.
790585
  Венедиков И. Медното гумно на Пра-Българитэ / И. Венедиков. – София, 1983. – 270с.
790586
  Гулин В.С. Медные богатства Урала и пути их использования / В.С. Гулин. – Москва, 1924. – 43 с.
790587
  Брикнер А. Медные деньги в России 1656-1663 и денежные знаки в Швеции 1716-1719. – Санкт-Петербург : Тип. Александра Якобсона, 1864. – 129, [1] с.
790588
  Пудов Г. Медные изделия уральских заводов Демидовых = К вопросу об истоках художественного стиля : памятники, реликвии, шедевры / окончание. Нач. в № 5, 2010 // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 6 (274). – С. 43-46. – ISSN 0869-8171


  Автор обращается к проблеме происхождения художественного стиля изделий уральских мастеров
790589
  Ефремов С.И. Медные реки / С.И. Ефремов. – Казань, 1961. – 96с.
790590
  Спицын А.С. Медный век в Верхнем Поволжье / А.С. Спицын. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1903. – 17, [6] с.
790591
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 30с.
790592
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Курск, 1937. – 23с.
790593
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Л, 1947. – 55с.
790594
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Л, 1949. – 55с.
790595
  Клюевская К.В. Медный всадник / К.В. Клюевская. – Л., 1967. – 35с.
790596
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Москва, 1975. – 55 с.
790597
  Пушкин А.С. Медный всадник : Петербургская повесть / А.С. Пушкин ; иллюстрации-гравюры на дереве худож. Ф. Константинова. – Москва : Детская литература, 1975. – 55 с. с ил. : ил.
790598
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин ; АН СССР ; изд. подг. Н,В, Измайлов. – Ленинград : Наука, 1978. – 288 с. – (Литературные памятники)
790599
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – К, 1979. – 158с.
790600
  Пушкин А.С. Медный всадник : Книга для чтения со словарем и иллюстрированным комментарием на английском языке / А.С. Пушкин. – Москва : Русский язык, 1980. – 166с.
790601
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Москва, 1984. – 158 с.
790602
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – М, 1989. – 78с.
790603
  Клюев Н. Медный кит / Н. Клюев. – Птгр., 1919. – 116с.
790604
  Клюев Н.А. Медный кит / Н.А. Клюев. – Москва, 1990. – 124с.
790605
  Никонов В.Г. Медный кряж. / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1981. – 315с.
790606
  Ахматова Р.С. Медный листопад : стихи : пер. с чечен. / Ахматова Р.С. ; ил. Б. Эм. – Москва : Современник, 1974. – 126 с. : ил.
790607
   Медный пояс Северной Родезии. – М, 1963. – 473с.
790608
  Радзієвський В.О. Медобори / В.О. Радзієвський, В.О. Бурма. – Львів, 1975. – 88с.
790609
   Медобори : альманах / Хмельниц. обл. осередок Всеукр. творчої спілки "Конгрес літераторів України"; Хмельниц. міськ. літ. спілка "Поділля". – Хмельницький : ФОП Цюпак. – ISBN 978-617-513-318-7
№ 9 (за 2014 р.). – 2015. – 239 с.
790610
  Гюнтерот Хорст Медова братва : Животные // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 30-52 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
790611
  Молчанова І. Медова щемливість любові: (Читаючи поему Дмитра Павличка "На Спаса") // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С.183-184. – ISSN 0208-0710
790612
  Шатберашвили Г.И. Медовая гора : рассказы / Г.И. Шатберашвили; пер. с груз. – Москва : Детгиз, 1957. – 80 с.
790613
  Хоменко О.Б. Медовий жар : повість у новелах / О.Б. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 168 с.
790614
   Медовий місяць китів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 20 : фото
790615
  Кремінь Д. Медовий місяць у Карфагені = З нової книги : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 281-287
790616
  Брезіцький Р. Медовий місяць у Кенгірі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 10. – С. 84-97. – ISSN 0868-4790
790617
  Соколов-Микитов Медовое сено / Соколов-Микитов. – Москва, 1979. – 335с.
790618
   Медовой праздник. – Тула, 1978. – 191с.
790619
  Могильна Ю. Медовосунична "чьокнута"- рідна // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 130-131
790620
  Цыбин В.Д. Медовуха / В.Д. Цыбин. – М., 1960. – 115с.
790621
  Орешкин В.Н. Медовые времена / В.Н. Орешкин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 312с.
790622
  Леонов А.Д. Медовые кладовые / А.Д. Леонов. – Л, 1979. – 190с.
790623
  Борисов Е.И. Медовые пряники / Е.И. Борисов. – М., 1980. – 144с.
790624
  Рощин Б.А. Медовые росы / Б.А. Рощин. – Л, 1984. – 375с.
790625
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть [для ст. школьного возраста] / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской. – Москва : Советская Россия
Кн. 1. – 1965. – 183 с. : ил.
790626
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть [для ст. школьного возраста] / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской. – Москва : Советская Россия
Кн. 2. – 1966. – 160 с. : ил.
790627
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть : трилогия / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской ; оформление З. Абоева. – Москва : Советская Россия, 1968. – 496 с. : ил.
790628
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть : трилогия / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской ; оформление З. Абоева. – Москва : Советская Россия, 1969. – 496 с. : ил.
790629
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть : трилогия / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской ; оформление З. Абоева. – Махачкала : Советская Россия, 1972. – 355 с. : ил.
790630
  Чантурия Таризл Медовый век : стихи / Таризл Чантурия. – Москва : Советский писатель, 1983. – 96 с.
790631
  Чантуриа Т. Медовый век / Т. Чантуриа. – Москва, 1983. – 95 с.
790632
  Ячменева Е.С. Медовый год / Е.С. Ячменева. – Иркутск, 1963. – 149с.
790633
  Матюшин М.И. Медовый год / М.И. Матюшин. – Владивосток, 1986. – 445с.
790634
  Сладков Н.И. Медовый дождь. / Н.И. Сладков. – Л., 1984. – 287с.
790635
  Сидоров Кирилл Медовый заговор // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 74-79 : фото
790636
  Ефимов Г.А. Медовый запах липы : повести и рассказы / Георгий Ефимов ; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1975. – 269 с.
790637
  Гриценко А.И. Медовый месяц / А.И. Гриценко. – Ростов -на-Дону, 1965. – 55с.
790638
  Московкин В.Ф. Медовый месяц / В.Ф. Московкин. – Ярославль, 1967. – 152 с.
790639
  Фекете Д. Медовый месяц : Повести / Д. Фекете. – Москва : Радуга, 1986. – 555с.
790640
  Ильина В.А. Медовый месяц / В.А. Ильина. – Чебоксары, 1987. – 334с.
790641
  Митрохин В.В. Медовый месяц май / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1981. – 95с.
790642
  Рогозинский Виктор Медовый месяц Михаила Булгакова = Киевская феерия // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 5 : Виктор Рогозинский. Медовый месяц Михаила Булгакова. Киевская феерия. – С. 2-56
790643
  Шойерманн Кристоф Медовый месяц с оленями : Путешествие / Шойерманн Кристоф, Карстен Хойер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 92-106 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
790644
  Колобов В.М. Медовый угол / В.М. Колобов. – М., 1973. – 80с.
790645
  Поліщук В.П. Медоносні дерева і кущі / В.П. Поліщук, В.І. Білоус. – Київ, 1972. – 159 с.
790646
  Хачумова В.П. Медоносные и перганосные растения Акушинского и Левашинского районов нагорного Дагестана и пути их использования в пчеловодстве. : Автореф... канд.биол.наук: / Хачумова В.П.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1965. – 22л.
790647
  Магомеди Б.Р. Медоносные и перганосные растояния Ленкоранского массива Аз.ССР и развитие пчеловодства в нем. : Автореф... канд. биол.наук: / Магомеди Б. Р.; Аз. с.х. ин-т. – Кировобад, 1965. – 32л.
790648
  Глухов М.М. Медоносные растения / М.М. Глухов. – изд. 6-е, перераб и дополн. – Москва : Сельхозгиз, 1955. – 512 с.
790649
  Гайдукевич Мария Евгеньевна Медоносные растения лесов Прикарпатья, их ресурсы и рациональное использование : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Гайдукевич Мария Евгеньевна; Центр. республ. Ботанич. сад. АН УССР. – К., 1984. – 21л.
790650
  Гутникова З.И. Медоносные растения Приморского края / З.И. Гутникова. – 2-е доп. изд. – Владивосток, 1947. – 118с.
790651
  Карташова Н.Н. Медоносные растения Томской области / Н.Н. Карташова. – Томск, 1955. – 80с.
790652
   Медоносные растения Украины. – Днепропетровск, 1990. – 182 с.
790653
  Никитин С.К. Медосбор / С.К. Никитин. – Ярославль, 1984. – 239с.
790654
  Титов М.П. Медоцвіт : Вибране / М.П. Титов. – Донецьк : Донбас, 1968. – 183с.
790655
   Медресе любви. – Москва, 1969. – 175 с.
790656
   Медреформа в Украине: 10 рисков, о которых молчит У. Супрун // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 15 (634). – С. 18-19
790657
  Шклярська О. Медреформа наближається: страховка та ліки, моїливо стануть доступнішими // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 6 квітня (№ 13). – С. 15. – ISSN 1992-9277
790658
  Шклярська О. Медреформа: українська fata morgana може стати реальністю // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 5-11 травня (№ 18). – С. 15. – ISSN 1992-9277
790659
   Медроволосая девушка. – М, 1964. – 272с.
790660
  Терещенко Г.М. Медсанбат / Г.М. Терещенко. – К., 1985. – 262с.
790661
  Дягилев В.Я. Медсанбат 0013 / В.Я. Дягилев. – Л., 1976. – 231с.
790662
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 2. – 2016. – 68 с. – Резюме укр., англ. мовами
790663
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 3. – 2016. – 36 с. – Резюме укр., англ. мовами
790664
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 4. – 2016. – 65 с. – Резюме укр., англ. мовами
790665
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 1. – 2017. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовами
790666
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 2. – 2017. – 58 с. – Резюме укр., англ. мовами
790667
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 3. – 2017. – 55 с. – Резюме укр., англ. мовами
790668
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 4. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
790669
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 1. – 2018. – 85 с. – Резюме укр., англ. мовами
790670
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 2. – 2018. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
790671
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 3. – 2018. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовами
790672
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 4. – 2018. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
790673
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 1. – 2019. – 55 с. – Резюме укр., англ. мовами
790674
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 2. – 2019. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
790675
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; ДВНЗ "Тернопіль. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 3. – 2019. – 48 с. – Резюме укр., англ. мовами
790676
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ястремська С.О. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 4. – 2019. – 41 с. – Резюме укр., англ. мовами
790677
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ястремська С.О. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 1. – 2020. – 67 с. – Резюме укр., англ. мовами
790678
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ястремська С.О. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 2. – 2020. – 89 с. – Резюме укр., англ. мовами
790679
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ястремська С.О. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 3. – 2020. – 49 с. – Резюме укр., англ. мовами
790680
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ястремська С.О. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 4. – 2020. – 62 с. – Резюме укр., англ. мовами
790681
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ястремська С.О. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 1. – 2021. – 79 с. – Резюме укр., англ. мовами
790682
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ястремська С.О. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 2. – 2021. – 81 с. – DOI 10.11603/2411-1597.2021.2 - Резюме укр., англ. мовами
790683
  Гудима А.А. Медсестринство в Україні XXI століття - погляд на проблему // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 120-123. – ISSN 1681-2751
790684
  Гудима А.А. Медсестринська оцінка особливостей перебігу хронічного обструктивного захворювання легень в осіб старшого віку // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 72-76. – ISSN 1681-276Х
790685
  Господарський І.Я. Медсестринська оцінка якості життя хворих на бронхіальну обструкцію різного генезу // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 38-41. – ISSN 1681-276Х
790686
  Веген Анна Медтуризм класу люкс // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 3/4 (156), червень - серпень. – С. 9 : фото
790687
  Валентайн Викки Медуза вместо миксера. Море волнуется раз : идеи // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 72 : Фото
790688
  Арнольд Кэрри Медузы любят симметрию. Любовь к симметрии // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 57 : фото
790689
  Дубровина Э.М. Медуница / Э.М. Дубровина. – Л, 1959. – 159с.
790690
  Мусатов А.И. Медуница / А.И. Мусатов. – М., 1968. – 256с.
790691
  Леошко В. Медуніверситету - переселенцю готують дім // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 3 вересня (№ 166). – С. 7
790692
  Милько В.И. и др. Медцинская радиология / В.И. и др. Милько. – К., 1980. – 280с.
790693
  Якушева Т.И. Медынь / Т.И. Якушева. – Тула, 1974. – 129с.
790694
  Седова Н.Н. Медь- и сереброорганические соединения цимантрена. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.08 / Седова Н.Н.; МГУ. – М, 1973. – 19л.
790695
  Подчайнова В.Н. Медь / В.Н. Подчайнова, Л.Н. Симонова. – Москва : наука, 1990. – 278с.
790696
  Онаев А И. Жакибаев Медь в истории цивилизации / А И. Жакибаев Онаев. – Алма-Ата, 1983. – 158с.
790697
  Абдулаев Д.В. Медь в организме каракульских овец и ее взаимосвязь с цинком и витамином С в условиях нормы и медной недостаточности : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Абдулаев Д.В. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1967. – 24 с.
790698
  Сабин-Гусс Медь в породах, почвах, водах и растениях Мерисского бассейна : Автореф... канд. хим.наук: / Сабин-Гусс И. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1962. – 18л.
790699
   Медь в России.. – Птгр., 1920. – 184с.
790700
  Сучков И Д. Медь и ее сплавы / И Д. Сучков. – М., 1967. – 248с.
790701
  Шарафутдинова Ф.Х. Медь и ее формы в основных типах почв Ферганской долины. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шарафутдинова Ф.Х.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1964. – 17л.
790702
  Жизневская Г.Я. Медь, молибден и железо в азотном обмене бобовых растений : Автореф... докт. биол.наук: / Жизневская Г. Я.; Ин-т физиол. растен. АН СССР. – М., 1969. – 44л.
790703
  Забродин В.Е. Медь, цинк, свинец Центральной и Южной Африки : Обзор. Геол., методы поисков и разв. м-ний метал. полезн. ископаемых / В.Е. Забродин, Б.М. Крятов. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 29 с.
790704
  Жизневская Г.Я. Медь,молибден и железо в азотном обмене бобовых растений / Г.Я. Жизневская; Пейве Я.В. – Москва : Наука, 1972. – 335с.
790705
   Медьсодержащие аэросилы как катализаторы реакций уретанообразования / В.В. Скопенко, Е.А. Ротер, А.К. Трофимчук, Л.В. Глущенко, В.А. Тетерский // Катализаторы, содержащие нанесенные комплексы. Сб. научных трудов, 1980
790706
  Бакаев Файзулла Бакаевич Медьсодержащие ферменты каракульских овец в норме и при нарушении медного обмена. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Бакаев Файзулла Бакаевич; Самаркандский гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1975. – 24л.
790707
   Меер Айзенштадт, 1895-1961. – Москва : Советский художник, 1991. – [31] с. : ил.
790708
  Федоров Г.А. Меер Аксельрод / Г.А. Федоров. – Москва, 1982. – 135с.
790709
  Аксельрод М.М. Меер Аксельрод, 1902-1970 : живопись, графика, театрально-дикоративное искусство : каталог выставки / Аксельрод М.М. ; авт. предис. Ю. Герчук. – Москва : Совецкий художник, 1982. – 16 с.
790710
  Ожешко Э. Меер Эзофович : Повесть Эл. Ожешко в двух частях. – Б. м. : б. и. – Стп. 730-1012. – На с. 1 сноска: Соч. Ожешко. Т. 5
790711
  Ожешко Э. Меер Эзофович / Э. Ожешко. – 504 с.
790712
  Широкий В.А. Меж вечера и света. / В.А. Широкий. – Москва, 1990. – 464 с.
790713
  Шошин М.Д. Меж высоких хлебов / М.Д. Шошин. – Иваново, 1956. – 208с.
790714
  Маген И. Меж двумя бурями / И. Маген. – М., 1961. – 120с.
790715
  Нгуен Туан Меж двумя веснами / Нгуен Туан. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 144 с.
790716
  Бакланов М.Г. Меж двух Америк : [о Панаме] / М.Г. Бакланов. – Москва : Новости, 1991. – 300, [2] с., [16] л. ил.
790717
  Финней Дж. Меж двух времен / Дж. Финней. – М, 1972. – 429с.
790718
  Костыря И.С. Меж двух звезд. Повести и рассказы / И.С. Костыря. – К., 1972. – 283с.
790719
  Юр Моника Меж двух миров : пьеса в 3 д. / Моника Юр ; Пер. с анг. А. д"Актиля. – Ленинград : Прибой, 1926. – 59 с.
790720
  Гнеушев В.Г. Меж двух морей / В.Г. Гнеушев. – Москва, 1981. – 151с.
790721
  Ганзелка И. Меж двух океанов / И. Ганзелка, М. Зикмунд. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 391с. : карта
790722
  Зенкович В.П. Меж двух океанов / В.П. Зенкович. – Москва : Мысль, 1972. – 294с.
790723
   Меж двух столиц : Большое путешествие / Дмитриев Михаил, Воловенская Светлана, Хоботова Любов, Колыбалов Аркадий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 40-60 : Фото, карта


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
790724
  Алексеев М.Н. Меж дней бегущих / М.Н. Алексеев. – Москва, 1986. – 446с.
790725
  Ревунов В.С. Меж крутых берегов / В.С. Ревунов. – М., 1956. – 248с.
790726
  Горбунов К.Я. Меж крутых берегов / К.Я. Горбунов. – М, 1972. – 638с.
790727
  Золотов В.А. Меж крутых берегов / В.А. Золотов. – Москва, 1982. – 254 с.
790728
  Золотов В.А. Меж крутых бережков : лирическая повесть / В.А. Золотов. – Рига : Латвийское государственное издательство, 1961. – 254с.
790729
  Золотов В.А. Меж крутых бережков : повесть / В.А. Золотов. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 232 с.
790730
  Ларин С.В. Меж лесных берегов / С.В. Ларин, С.К. Никитин. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1969. – 176 с. : ил.
790731
  Рыльский Меж людей с людьми / Рыльский, Ф. – М., 1982. – 222с.
790732
   Меж Непрядвой и Доном.. – Москва, 1980. – 268с.
790733
  Порчхидзе Ш. Меж тишиной и шумом : стихи / Шалва Порчхидзе ; пер. с груз. Ю.Ряшенцева. – Тбилиси : Мерани, 1972. – 130 с.
790734
  Ярославцев Б. Межа / Б. Ярославцев. – Ужгород
1. – 1949. – 192с.
790735
  Ананьев А.А. Межа : роман / Ананьев А.А. ; [ил. Н.А. Шишловский]. – Москва : Совецкий писатель, 1970. – 392 с.
790736
  Онкович Д.Ю. Межа / Д.Ю. Онкович. – Київ : Молодь, 1971. – 47 с.
790737
  Ананьев А.А. Межа : роман : [в 2 кн.] / Ананьев А.А. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета .. ; № 7 (677))
Кн. 1 : Гл. I-VIII. – 1971. – 80 с.
790738
  Ананьев А.А. Межа : роман : в 2 кн. / Ананьев А.А. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета .. ; № 8 (678))
Кн. 2 : ГЛ. IX-XVII. Окончание. – 1971. – 77 с.
790739
  Ананьев А.А. Межа : роман / Ананьев А.А. ; [ил. Г.В. Алимов]. – Москва : Солецкий писатель, 1972. – 368 с.
790740
  Ананьев А.А. Межа / А.А. Ананьев. – Москва, 1982. – 368с.
790741
  Ананьев А.А. Межа : роман / Анатолий Ананьев. – Москва : Современник, 1986. – 335, [1] с. – (РР : Б-ка рос. романа)
790742
  Шангин М.С. Межа / М.С. Шангин. – Омск, 1989. – 381с.
790743
  Гурба О. Межа : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 48-69. – ISSN 0130-321Х
790744
  Коваленко І.В. Межа "обману" в управлінні персоналом // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 70-71. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
790745
  Забіяка І. Межа 1980-1990-х як початок "сучасної української літератури": погляд із 2010-х // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 50-57. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 1). – ISSN 2078-5534
790746
  Маслов А. Межа деградации. Сюрпризы замкнутого круга // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С.20-23


  Международные отношения Украины.История и современность
790747
  Райхель Ю. Межа лицемірства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6 травня (№ 80). – С. 8


  Чим відрізняється антитерористична операція в Україні від каральних операцій у Росії.
790748
  Мала Ю.І. Межа між лісостепом і степом: еколого-ценотична оцінка (на прикладі Правобережної України) = The boundary between forest-steppe and steppe zones: eco-coenotic assessment (case study of the Right-Bank Ukraine) / Ю.І. Мала. – Київ : Наукова думка, 2016. – 165, [1] с., [12] арк. кольор. іл., карт : іл., табл. – Парал. тит. арк., анот. англ. – Бібліогр.: с. 145-163. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1572-2
790749
  Наумовська О. Межа між просторами як етап на шляху до вічного // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 190-196.


  У статті подається характеристика картини просторової моделі в українській народній прозі. Описується межа між "своїм" та "чужим" простором, "цим" та "тим" світами. In the article the description of picture of spatial model is given in Ukrainian ...
790750
  Шаров И.Н. Межа на воде / И.Н. Шаров. – М., 1990. – 185с.
790751
  Літвінов О.С. Межа постіндустріалізації економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 15-20. – ISSN 2222-4459
790752
  Закревська Г.В. Межа розповсюдження кристалічних порід по річці Уші / Г.В. Закревська. – 3с.
790753
  Закревська Г.В. Межа розповсюдження кристалічних порід по річці Уші (Вужу) : (Попереднє повідомлення) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [3] с.
790754
  Дмітрієв М.С. Межа роповсюдження наметнів Дніпровського язика Скандинаво-Руської льодовикової поволоки / М.С. Дмітрієв. – Харків, 1928. – 55-76с.
790755
  Каганець Ігор Межа толерантності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 8. – ISSN 0868-9644


  Здорове суспільство орієнтує людей не на вимушене терпіння одне одного, а на взаємну повагу.
790756
  Хоменко І.А. Межа точності, або Термінологічні проблеми соціальної комунікації // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 28-34


  Статтю присвячено проблемі термінологічної семантики соціальної комунікації, зокрема, теорії Радіомовлення Статья посвящена проблеме терминологической семантики социальной коммуникации, в частности, теории радиовещания. The article is devoted to the ...
790757
  Маслова Т.Я. Межа успіху : навч. посібник з англ. мови для студентів ВНЗ спец. "Економіка" та "Менеджмент організацій" / аслова Т. Я., Падалко Я. В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2012. – 311, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 311. – ISBN 978-966-638-257-6
790758
  Студінський В. Межа Юрка Гудзя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 лютого (№ 4). – С. 1-2
790759
  Маня Н. Межа як втрата / розмову вів В. Махно // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2015. – № 9/10 (119/120). – С. 66-71


  Інтерв"ю видатного румунського прозаїка Нормана Маня.
790760
  Венгринюк Х.Ю. Межа як складова бінарної опозиції центральне / маргінальне в новелі Ольги Кобилянської "За готар" та оповіданні Наталени Королевої "Подорожній" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 45-48. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
790761
  Пшеничний М.І. Межа: поема-фреска / М.І. Пшеничний. – Львів, 1986. – 42с.
790762
   Межакадемическая медицинская сеть // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 22-23. – ISBN 978-966-136-423-2
790763
   Межакадемический совет // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 23-24. – ISBN 978-966-136-423-2
790764
  Примаченко В.В. Межакадемическое сотрудничество в системе научно-технических отношений СССР со странами-членами СЭВ (на примере АН УССР) : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Примаченко В.В. ; Ин-т социальных и экономических проблем зарубежных стран АН УССР. – Киев, 1986. – 170 л. – Библиогр.: л. 151-170
790765
  Примаченко В.В. Межакадемическое сотрудничество в системе научно-технических отношений СССР со странами-членами СЭВ (на примере АН УССР) : автореф. дисс. ... канд. экономических наук : 08.00.14 / Примаченко В.В. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с. – Библиогр.: 5 назв.
790766
  Миронов Н.М. Межамериканская система защиты прав человека: генезис и основные институты // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5 (50). – С. 29-41. – ISSN 1812-3910
790767
  Гуменюк Б.И. Межамериканский договор о взаимопомощи - инструмент агрессивной политики США в Центральной Америке / Б.И. Гуменюк, С.Н. Ходаковский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 35-41. – (Международные отношения и международное право ; № 25)
790768
  Круминь М.Я. Межапарк / М.Я. Круминь. – Рига, 1967. – 48с.
790769
  Дахан Али Абдулла Межарабская интеграция и проблемы субрегионального сотрудничества в 80-е годы : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Дахан Али Абдулла; МВ образования Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 222л. – Бібліогр.:л.206-222
790770
  Дахан Али Абдулла Межарабская интеграция и проблемы субрегионального сотрудничества в 80-е годы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Дахан Али Абдулла; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 25л.
790771
  Араслы Межарабские экономические отношения / Араслы, , Эльман Гамид-оглы. – Москва, 1985. – 267с.
790772
  Одишария Г.А. Межатомное взаимодействие в миграционных процессах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Одишария Г.А.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
790773
   Межбассейновое перераспределение водных ресурсов и его вличение на природные условия и народное хозяйство : Сборник научных трудов. – Ленинград, 1980. – 165с.
790774
   Межбассейновое перераспределение водных ресурсов и его влияние на природные условия и народное хозяйство : (Тезисы докладов секции V - VII съезда Географического об-ва СССР). – Ленинград, 1980. – 112с.
790775
  Левченко В.В. Межберг Наум (Наїм) Ісакович ( історик) / В.В. Левченко, Е.П. Петровський // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 35. – ISBN 978-966-02-8346-6
790776
   Межбиблиотечній абонемент.. – М, 1963. – 124с.
790777
  Назарова З.В. Межбиблиотечный абонемент : Рек. указ. / Сост.: З.В.Назарова. – Москва, 1978. – 23с.
790778
  Багрова И.Ю. Межбиблиотечный абонемент и доставка документов за рубежом / И.Ю. Багрова, Ю.В. Самодова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 42-47
790779
  Качалина Валентина Валентиновна Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов: современные тенденции // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 220-250. – Бібліогр. в кінці ст.
790780
   Межблоковые зоны северо-западного плеча Байкальского рифта: результаты геолого-геофизических исследований по профилю пос. Баяндай - м. Крестовский / К.Ж. Семинский, Н.О. Кожевников, А.В. Черемных, Е.В. Поспеева, А.А. Бобров, В.В. Оленченко, М.О. Тугарина, В.В. Потапов, Ю.П. Бурзунова; К.Ж. Семинский и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 2. – С. 250-269 : рис. – Библиогр.: с. 267-269. – ISSN 0016-7886
790781
  Коваленко Г.А. Межбюджетные отношения в РФ: проблема самостоятельности регионов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.12-22. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
790782
  Добрынин Н.М. Межбюджетные отношения в системе нового россиского федерализма: проблемы тенденции, перспективы // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.81-93. – ISSN 1608-8794
790783
  Воробьев Ю.Н. Межбюджетные отношения в Украине : монография / Ю.Н. Воробьев, И.В. Усков. – Симферополь : АРИАЛ, 2010. – 276 с. – ISBN 978-966-2372-17-5
790784
   Межведовые и внутривидовые отношения растений в искусственных фитоценозах. – Минск, 1987. – 175 с.
790785
  Шпанцева С.М. Межведомственная кооперация - фактор эффективного управления комплектованием Национального библиотечного фонда / С.М. Шпанцева, С.Г. Кузнецова, Е.В. Кочукова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2. – С. 19-24. – ISSN 0869-608Х
790786
   Межведомственная централизация массовых государственных и профсоюзных библиотек.. – М, 1981. – 94с.
790787
   Межведомственная централизация массовых государственных и профсоюзных библиотек.. – М, 1984. – 44с.
790788
   Межведомственные связи в условиях социалистической экономической интеграции : правовой аспект. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 174, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
790789
  Харитонович Ф.Н. Межвидовая борьба и взаимопомощь в степных насаждениях / Ф.Н. Харитонович. – М.Л., 1950. – 32с.
790790
  Николюкин Н.И. Межвидовая гибридизация рыб. / Н.И. Николюкин. – Саратов, 1952. – 312с.
790791
  Лудилов В.А. Межвидовая гибридизация тыкв и отдаленные прививки в семействе Cucurbitaceae. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Лудилов В.А.; Кубан.с-х.ин-т. – Краснодар, 1966. – 19л.
790792
  Банникова В.П. Межвидовая несовместимость у растений / В.П. Банникова; АН УССР; Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев : Наукова думка, 1986. – 231 с.
790793
  Давидовский Г.М. Межвидовые взаимоотношения сорных и культурных растений / Г.М. Давидовский, 1962. – С. 49-59
790794
  Клинковская Н.И. Межвидовые гибриды v.viniferalx v. amurensis rupr. и перспективность их использования в виноградарстве. : Автореф... канд. биол.наук: / Клинковская Н.И.; Ростов. н/Д гос. ун-тет им. В.М.Молотова, 1953. – 14л.
790795
  Крапивный А.П. Межвидовые отношения животных / А.П. Крапивный, М.Д. Култаева. – Х., 1989. – 39с.
790796
  Резникова Ж.И. Межвидовые отношения муравьев / Ж.И. Резникова. – Новосибирск, 1983. – 206 с.
790797
   Межвузовская конференция молодых ученых.. – Иркутск, 1986. – 165с.
790798
   Межвузовская конференция молодых ученых.. – Иркутск, 1986. – 128с.
790799
   Межвузовская конференция по вопросам частотных словарей и автоматизации лингвоститистических работ.. – Л, 1966. – 96с.
790800
   Межвузовская конференция по истории якобинской диктатуры 20-22 июня 1958 г.. – Одесса, 1958. – 84 с.
790801
   Межвузовская конференция по научной организации труда и управления производством.. – Свердловск, 1973. – 480с.
790802
   Межвузовская конференция по применению вычислительной техники и математических методов в научных исследованиях.. – Алма-Ата, 1980. – 222с.
790803
   Межвузовская конференция по проблемам германских языков.. – Рига, 1967. – 188с.
790804
   Межвузовская научная конференция "Гражданская война в России: проблемы истории и историографии" : 29 ноября : сб. докладов / Минобрнауки России, Федерал. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования [и др. ; отв. ред. В.В. Калашников]. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2014. – 204, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7629-1497-0
790805
   Межвузовская научная конференция "Русская революция 1917 года: проблемы истории и историографии" : 16 ноября 2012 : сб. докладов / Минобрнауки России, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. электротехнический ун-т "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)". – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2013. – 181, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
790806
   Межвузовская научная конференция литетатуроведов, посвященная 50-летию Октября.. – Л, 1967. – 143с.
790807
   Межвузовская научная конференция на тему: "Социалистическая законность, толкование и применение советских законов". – Київ, 1961. – 108с.
790808
   Межвузовская научная конференция по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки. – Ленинград, 1963. – 68с.
790809
   Межвузовская научно-методическая конференция по впопросам преподавания русского языка в нерусской аудитории. – Алма-Ата, 1968. – 188 с.
790810
   Межвузовская научно-отчетная конференция "Университеты -- сельскому хозяйству". – М., 1961. – 134 с.
790811
   Межвузовская научно-отчетная конференция "Университеты -- сельскому хозяйству". – М., 1961. – 142 с.
790812
   Межвузовская научно-отчетная конференция "Университеты -- сельскому хозяйству". – Москва, 1961. – 159 с.
790813
   Межвузовская научно-теоретическая конференция аспирантов. – Ростов -на-Дону, 1974. – 332с.
790814
   Межвузовская научно-теоретическая конференция аспирантов.. – Ростов -на-Дону, 1973. – 436с.
790815
   Межвузовская научно-техническая конференция по применению высокоскоростных машин с электроприводом повышенной частоты в народном хозяйстве.. – Краснодар, 1967. – 226 с.
790816
   Межвузовская студенческая конференция по радиотехнике и связи. – Харьков
Ч. 1. – 1974. – 140 с.
790817
  Алексеевский Н.И. Межвузовский научно-координационный совет по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов при Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова - 30 лет успешной работы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 110-111. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
790818
   Межвузовский научно-методический семинар "Физико-математическая подготовка во втузе в современный период научно-технической революции".. – Омск, 1973. – 107с.
790819
   Межвузовский сборник научных трудов / Свердловский институт народного хозяйства. – Свердловск
Вып. 11. – 1981
790820
   Межвузовский сборник научных трудов / Свердловский институт народного хозяйства. – Свердловск
Вып. 12. – 1982
790821
   Межвузовский сборник научных трудов "Комплексное применение ЭВМ в учебном процессе". – Москва, 1981. – 96с.
790822
   Межвузовский сборник научных трудов Куйбышевского педагогического института им. В. В. Куйбышева / Куйбышевский педагогический институт им. В. В. Куйбышева. – Куйбышев
Т. 239. – 1980
790823
   Межвузовский сборник научных трудов Куйбышевского педагогического института им. В. В. Куйбышева / Куйбышевский педагогический институт им. В. В. Куйбышева. – Куйбышев
Т. 245. – 1980
790824
   Межвузовский сборник научных трудов Куйбышевского педагогического института им. В. В. Куйбышева / Куйбышевский педагогический институт им. В. В. Куйбышева. – Куйбышев
Т. 234. – 1981
790825
   Межвузовский сборник научных трудов Свердловского юридического института / Свердловский юридический институт. – Свердловск
Вып. 66. – 1978
790826
   Межвузовский семинар "Соверменные проблемы номографии" 24-30 мая 1981 г.. – М, 1981. – 59с.
790827
   Межвузовское научное совещание-семинар "Проблемы функциональной микроэлектроники". – Горький, 1980. – 205 с.
790828
   Межвузовское научное совещание "Сорок лет Советского государства и права и развитие правовой науки".. – Л, 1957. – 92с.
790829
  Сюняев Р.А. Межгалактическая среда. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сюняев Р.А.; Москов. физ.-техн. ин-т. Ин-т прикладной матем. АН СССР. – М., 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.11
790830
  Фиалков Я.А. Межгалоидные соединения / Я.А. Фиалков. – Киев, 1958. – 395с.
790831
   Межгенерационная трудовая мобильность.. – К, 1988. – 317с.
790832
  Шуйский Ю.Д. Межгодовая изменчивость поверхностных температур водной толщи и вариации солнечной активности (на примере Тихого океана) / Ю.Д. Шуйский, А.В. Холопцев // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (21). – С. 101-114 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
790833
  Мильшин А.А. Межгодовые и внутригодовые вариации содержания водяного пара в атмосфере Северной Атлантики по данным спутниковых микроволновых измерений / А.А. Мильшин, Н.К. Шелобанова, А.Г. Гранков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 18-25 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2906
790834
  Сайдалиева М.С. Межгорные впадины Западного Тянь-Шаня и перспективы их нефтегазоносности. / М.С. Сайдалиева, Х. Ахмедов. – Ташкент, 1975. – 131с.
790835
  Макаров В.И. Межгорные и внутригорные впадины Тянь-Шаня: формационные, структурные и геодинамические различия / В.И. Макаров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 476-488 : рис. – Библиогр.: с. 486-488. – ISSN 0016-7886
790836
  Фесенко А.Я. Межгорье, мое Межгорье... / А.Я. Фесенко. – Москва, 1964. – 182с.
790837
  Шнырков А.И. Межгосударственная производственная кооперация социалистических стран в условиях экономической интеграции. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шнырков А.И.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1981. – 20л.
790838
  Кавун К.П. Межгосударственная целевая программа "Разработка принципов и путей совершенствования классификаций запасов и ресурсов твердых полезных ископаемых стран СНГ с учетом требований Рамочной Классификации (РК) ООН и других международных стандартов" // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 20-40. – ISSN 1726-5428
790839
  Левин Ю.Л. Межгосударственное регулирование рынков сырья / Ю.Л. Левин. – М., 1988. – 204с.
790840
  Нигматуллин Р.В. Межгосударственное сотрудничество по борьбе с преступностью государств-участников СНГ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 7. – С. 42-45. – ISSN 1812-3805
790841
  Гадоалиева Н.Б. Межгосударственное сотрудничество правоохранительных органов в сфере противодействия незаконной миграции // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 231-233. – ISSN 1684-2618
790842
  Дехтяренко Г.В. Межгосударственные институты капитализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Дехтяренко Г. В.; Всес. заочн. физ.-экон. ин-т. – Москва, 1975. – 30л.
790843
  Отару Эллен Питер Межгосударственные конфликты в Африке южнее Сахары середины 70-х - начала 90-х годов (типология и пути урегулирования) : Дис... кандид. политич.наук: 23.00.04 / Отару Эллен Питер; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1999. – 181л. – Бібліогр.:л.161-181
790844
   Межгосударственные миграционные связи Украины: Основные тенденции и проблемы : Суспільно-географічні дослідження / Н.И. Фащевський, Л.Г. Руденко, М.П. Немченко, К.Н. Мисевич // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-38 : Табл. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 1561-4980
790845
  Этингер Я.Я. Межгосударственные организации стран Азии и Африки / Я.Я. Этингер. – М, 1976. – 191с.
790846
  Этингер Я.Я. Межгосударственные отношения в Африке / Я.Я. Этингер. – М : Наука, 1972. – 319с.
790847
   Межгосударственные отношения в Латинской Америке. – Москва : Наука, 1977. – 332 с.
790848
   Межгосударственные отношения и дипломатия на древнем Востоке.. – Москва : Наука, 1987. – 311с.
790849
   Межгосударственные региональные организации Азии в международных отношениях.. – М, 1991. – 222с.
790850
  Пузин И.Н. Межгосударственные связи стран НАТО / И.Н. Пузин, М.А. Баланчук. – М, 1979. – 255с.
790851
  Шугуров М.В. Межгосударственные споры о толковании и применении конвенций по правам человека: ценностно-нормативный аспект // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 36-46. – ISSN 1812-3910


  Одним из важнейших достижений международного сотрудничества в сфере прав и свобод человека стало формирование международно-правового института разрешения межгосударственных споров (разногласий) о толковании и применении международных соглашений по ...
790852
  Пирогов А.В. Межгосударственные экономические отношения: принцип суверенного равенства / А.В. Пирогов. – К., 1987. – 86с.
790853
   Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения. ГОСТ 7.77-98. – Киев : Госстандарт Украины, 1999. – 7с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
790854
  Гулевич Ольга Александровна Межгрупповая дифференциация в сфере справедливости // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 58-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Исследовалось влияние групповой принадлежности человека на выбор им норм справедливости. Выбор норм рассматривался как одна из форм проявления межгрупповой дифференциации. Предполагалось, что важность разных норм справедливости зависит от того, по ...
790855
  Аксянова Г.А. Межгрупповая изменчивость полового диморфизма в строении черепа у коренного населения Северной и центральной Азии / Г.А. Аксянова, А.А. Евтеев // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 61-79. – ISSN 0869-5415
790856
  Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие : социал.-психол. проблемы / В.С. Агеев. – Москва : Издательство МГУ, 1990. – 239, [1] с., ил.
790857
  Демьяненко И.В. Междеународное право и образование : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Демьяненко И. В.; МОУ, Укр. ин-т междунар. отнош. при КУ. – Киев, 1992. – 22л.
790858
  Злодеева К.И. Междислокационные взаимодействия реагирующих дислокаций и сопротивление движению в сплвах с дальним и ближним атомных порядком : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Злодеева К.И.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 22л.
790859
  Егоров А.Ф. Междисциплинарная автоматизированная система обучения на основе сетевых технологий для многоуровневой подготовки химиков-технологов / А.Ф. Егоров, Т.В. Савицкая, Л.А. Запасная // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 6 (95). – С. 20-33. – ISSN 1818-4243


  Рассмотрены вопросы создания междисциплинарной автоматизированной системы обучения на основе сетевых технологий для подготовки химиков-технологов, а также рекомендации по ее совершенствованию в соответствии с новыми образовательными стандартами. ...
790860
  Носков Михаил Валерианович Междисциплинарная интеграция в условиях компетентностного подхода / Носков Михаил Валерианович, Шершнева Виктория Анатольевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 23-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
790861
  Симонов П.В. Междисциплинарная концепция человека / П.В. Симонов. – Москва, 1989. – 63с.
790862
  Музыченко Мадина Ярохметовна Междисциплинарная область науки: формы организации и стилии руководства (на примере академического института молекулярно-биологического профиля) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.09 / Музыченко Мадина Ярохметовна ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1988. – 26 с.
790863
  Иванов П. Междисциплинарное видение мира : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 126-127. – ISSN 0131-2227
790864
  Сукиасян Э.Р. Междисциплинарное и общенаучное знание: классификационный анализ. Подходы к формированию структуры и содержания нового отдела ББК // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 49 - 57. – ISSN 0130-9765
790865
  Сукиасян Э.Р. Междисциплинарное и общенаучное знание: классификационный анализ. Подходы к формированию структуры и содержания нового отдела ББК : статья первая // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 69-78. – ISSN 0130-9765
790866
  Матусевич Е.В. Междисциплинарное измерение "пограничного мышления" в постколониальной теории // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 162-163. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
790867
  Сидорцов В.Н. Междисциплинарность в исторических исследованиях // Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2001. – Т. 2 : Гісторыя. Філалогія. Журналістыка. – С.19-27. – ISBN 985-445-538-6
790868
  Санникова О.В. Междисциплинарность содержания социально-гуманитарного образования: социокультурные основания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 98-103. – ISSN 0869-3617
790869
  Мирский Э.М. Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки / Э.М. Мирский. – М., 1980. – 304с.
790870
   Междисциплинарные исследования культурогенеза и этногенеза Армянского нагорья и сопредельных областей.. – Ереван, 1990. – 294с.
790871
  Попова Н.В. Междисциплинарные мобильные дидактические модули как дополнительный ресурс в обучении студентов иностранному языку // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 50-55. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрено модульное обучение в высшей школе, по дисциплине "Иностранный язык".
790872
  Лубский А.В. Междисциплинарные научные исследования: когнитивная "мода" или социальный "вызов" // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 10 (378). – С. 3-11. – ISSN 0132-1625


  В статье рассматриваются причины повышенного интереса академического сообщества к междисциплинарным научным исследованиям. Представлены логико-методологические основания разграничения мультидисциплинарных, междисциплинарных и трансдисциплинарных ...
790873
  Ларионова И.Г. Междисциплинарные подходы к развитию сетевых процессов в рыночной экономике // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 5 (73). – С. 38-40. – ISSN 1680-2721
790874
  Толмачева И.А. Междисциплинарный анализ благотворительности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 5. – С. 35-38. – ISSN 2073-9702
790875
  Ильина Виолетта Александровна Междисциплинарный подход к изучению сознания как объекта исследований в психологии и философии // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 80-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
790876
   Междисциплинарный подход к исследованию научного творчества.. – М, 1990. – 170с.
790877
  Якупова Алевтина Равильевна Междисциплинарный принцип формирования содержания гуманитарного образования / Якупова Алевтина Равильевна, Бабийчук Ирина Анатольевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 67-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
790878
  Астафьева О.Н. Междисциплинарный проект как коммуникативная практика // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 7-18. – ISSN 2077-8309
790879
  Греханкина Л.Ф. Междисциплинарный элективный курс "География здоровья" // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 50-51. – ISSN 0016-7207
790880
  Герасимов О.І. Междисциплинарньій фактор современного университетского образования как задача физического моделирования / О.І. Герасимов, І.Д. Спаський // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 86-88
790881
   Междисциплинаррный подход к проблемам личности и городского образа жизни. – Вильнюс, 1983. – 176с.
790882
  Матуленис Арвидас Юозович Междолинные процессы в варизонных полупроводниках : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Матуленис Арвидас Юозович; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 26л.
790883
  Гаджиев Камал Байрам оглы Междометие в азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Гаджиев Камал Байрам оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Баку, 1973. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
790884
  Иманалиев С. Междометие в киргизском языке : Автореф... канд. филолог.наук: / Иманалиев С.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. Киргиз. гос. ун-тет. – Алма-Ата; Фрунзе, 1964. – 22л.
790885
  Гечечиладзе О.С. Междометия в новогрузинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Гечечиладзе О.С.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 31л.
790886
  Рустамов А Р. Междометия в современном турецком литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.06 / Рустамов Р.А.оглы; Тбилс. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 27л.
790887
  Агакишиев А.Ю. Междометия и вокативные слова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 156-160. – ISSN 1684-2618
790888
  Германович А.И. Междометия и звукоподражательные слова русского языка. : Автореф... наук: / Германович А.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Симферополь, 1961. – 59л.
790889
  Дагуров Г.В. Междометия как особый разряд слов : Автореф... канд. филол.наук: / Дагуров Г.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1960. – 15л.
790890
  Германович А.И. Междометия русского языка / А.И. Германович. – К., 1966. – 171с.
790891
  Григорян Ашот Арамович Междометия системе частей речи английского языка (Аспекты взаимодействич классов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Григорян Ашот Арамович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1988. – 16л.
790892
  Косов В.Т. Междометия современного немецкого языка как особый разряд слов : Автореф... канд. филол.наук: / Косов В. Т.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 30л.
790893
  Касим Ю.Ф. Междометия украинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Касим Ю.Ф.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1954. – 16л.
790894
  Григорьев С.А. Междометные глагольные формы в витебских говорах белорусского языка и смежноых с ними переходных смоленских говорах : Автореф... канд. филол.наук: / Григорьев С.А.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1953. – 12л.
790895
  Максимова В.Н. Междпредметные связи в процессе обучения. / В.Н. Максимова. – М., 1988. – 191с.
790896
  Максимова В.Н. Междпредметные связи в учебно-воспитательном процессе современной школы: уч. пособие / В.Н. Максимова. – М., 1987. – 158с.
790897
  Московкина И.И. Между "pro" и "contra": координаты художественного мира Леонида Андреева / И.И. Московкина; Мин-во образования и науки Украины; ХНУ им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 288с. – ISBN 966-623-210-3
790898
  Месхидзе Д. Между "горной дырой" и городским кварталом: поиски "почвы" в романе Йозефа Цодерера "Итальяшка" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 358-361. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
790899
  Джевицки А. Между "Партнерством во имя модернизации" и "Восточным партнерством" - немецкое видение восточной политики Европейского Союза // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 12-24
790900
  Фрейд З. Между "Я" и "Сверх-Я" / Зигмунд Фрейд // Сверхчеловек против супер-эго : [сборник] / Ф.В. Ницше. – Москва : Алгоритм, 2013. – С. 188-302. – (Философский поединок). – ISBN 978-5-4438-0504-7
790901
  Варга Е.С. Между VI и VII конгрессами Коминтерна : экономика и политика, 1928-1934 гг. / Е. Варга. – Москва : Партиздат, 1935. – 190 с.
790902
  Вулф В. Между актов : [ роман ] / Вирджиния Вулф ; [ пер. с англ. Е. Суриц ]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 224 с. – ISBN 5-352-01160-7
790903
  Вулф В. Между актов // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 135-223. – ISSN 1130-6545
790904
  Вулф В. Между актов : роман / Вирджиния Вулф ; [пер. с англ. Е. Суриц]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 220, [3] с. – Пер. изд.: Between the acts / Virginia Woolf.1941. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-0991-9
790905
   Между Арктикой и Антарктикой : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 37 : Фото. – ISSN 1029-5828
790906
   Между Арктикой и Антарктикой : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 38 : Фото. – ISSN 1029-5828
790907
  Гельман Захар Между Ахмадинежадом и его оппонентами разницы нет // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 25 (1096). – С. 14-16. – ISSN 0234-1670
790908
  Норден А. Между Берлином и Москвой / А. Норден. – М, 1956. – 411с.
790909
  Чубаров И.М. Между бессмыслицей и абсурдом : статус футуризма и беспредметного искусства в эстетических теориях 20-х гг. ( В.Шкловский, Л.Выготский, В.Кандинский, Г.Шпет и ГАХН ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.114-125. – ISSN 0042-8744
790910
  Цейтлин С. Между благоговением и привычкой : эссе // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.167-179. – ISSN 1130-6545
790911
  Громов Д. Между Богом и Демоном // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2006. – № 46. – С. 76-78
790912
  Петухов Л. Между варварством и цивилизацией: Англо-бурская война на страницах российского внешнеполитического официоза // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 116-125. – ISSN 0869-5687
790913
  Фигл Аманда Между вилами и вилкой. Как накормить планету? // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 38-39 : фото
790914
  Пшибыльский П. Между виселицей и амнистией: процессы против военных преступников в зеркале Нюрнберга / П. Пшибыльский. – М,, 1985. – 213с.
790915
  Брандыс К. Между войнами. / К. Брандыс. – Москва
1. – 1957. – 494с.
790916
  Брандыс К. Между войнами. / К. Брандыс. – Москва
2. – 1958. – 335с.
790917
   Между Волгой и Уралом. – Йошкар-Ола, 1978. – 383с.
790918
   Между Волгой и Уралом.. – Ижевск, 1977. – 459с.
790919
   Между Волгой и Уралом.. – Чебоксары, 1980. – 384с.
790920
   Между Волгой и Уралом.. – Саранск, 1982. – 423с.
790921
   Между Волгой и Уралом.. – Казань, 1984. – 414с.
790922
   Между Волгой и Уралом.. – Чебоксары, 1989. – 364с.
790923
  Горев Н.П. Между Волмой и Свислочью / Н.П. Горев. – Минск, 1985. – 208с.
790924
  Евдокимова Н.П. Между Востоком и Западом. / Н.П. Евдокимова. – Л., 1985. – 166с.
790925
  Хейнц Х. Между временем и вечностью = Zwischen Zeit und Ewigkeit / Ханс Хейнц ; [ пер. с нем. Гусаров Д., Гусарова Л. ]. – Николаев : МедНа. – 260 с. – Тит. арк. нім. мовою. – ISBN 966-8348-00-1
790926
  Воннегут К. Между временем и Тимбукту или "Прометей-5" / К. Воннегут. – Москва, 1990. – 60с.
790927
  Рудин В. Между вчера и завтра / В. Рудин. – Кемерово, 1984. – 285с.
790928
  Постников Н.А. Между выстрелами. / Н.А. Постников. – Львов, 1967. – 187с.
790929
  Герасимова Е. Между Генуей и Францией. Административное управление на Корсике в XVI в. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 17-18
790930
  Фридланд В.М. Между Гималаями и Аравийским морем / В.М. Фридланд. – Москва, 1968. – 174с.
790931
  Воропай Т.С. Между глобализацией и масскультурой (несколько фрагментов об идентичности) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 10. – С. 11-31. – ISSN 0235-1188
790932
  Палли Х.Э. Между двумя боями за Нарву / Х.Э. Палли. – Таллин, 1966. – 342с.
790933
  Палли Х.Э. Между двумя боями за Нарву. Эстония в первые годы Северной войны (1701-1704). : Автореф... канд. ист.наук: / Палли Х.Э.; АН ЭССР. Отд. обществ. наук. – Таллин, 1965. – 23л.
790934
  Искин А.Ю. Между двумя звонками / А.Ю. Искин. – Харьков, 1966. – 167 с.
790935
  Ганзелка И. Между двумя океанами / И. Ганзелка, М. Зикмунд. – Прага : АРТИЯ, 1960. – 378с. : ил.
790936
  Гусенков В.П. Между двумя рассветами / В.П. Гусенков. – Иркутск, 1968. – 188с.
790937
  Горенский М.Г. Между двумя революциями / М.Г. Горенский. – Красноярск, 1960. – 180с.
790938
  Цветков-ПросвещенскийА.К Между двумя революциями (1907-1916 гг.) / Цветков-ПросвещенскийА.К. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 163с.
790939
   Между двумя съездами. – Л, 1934. – 301 с.
790940
   Между двумя юбилеями 1998-2003 : писатели, критики и литературоведы о творчестве А.И. Солженицына : альманах. – Москва : Русский путь, 2005. – 554 с. – ISBN 5-85887-205-0
790941
  Большакова О.В. Между двумя юбилеями: англоязычная историография отмены крепостного права // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 14-26. – ISSN 0869-5687
790942
  Новиков И.А. Между двух зорь: (Дом Орембовских); Страна Лекхорн : Романы / И.А. Новиков. – Москва : Правда, 1991. – 652с.
790943
  Синклер Э. Между двух миров / Э. Синклер. – Москва, 1948. – 552 с.
790944
  Прожогина С. Между двух миров // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.72-77. – ISSN 0321-5075


  [Литературное творчество французских писателей - выходцев из стран Магриба.]
790945
  Каневский З.М. Между двух океанов / З.М. Каневский. – Москва : Политиздат, 1969. – 88с. – (Страницы истории советской родины)
790946
  Белый А. Между двух революций / Андрей Белый. – Ленинград : [б. и.], 1934. – XXVI, 409 с. : портр.
790947
  Белый А. Между двух революций / Андрей Белый ; [подгот. текста и коммент. А.В. Лаврова]. – Москва : Художественная литература, 1990. – 672 с. : ил., [9] л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 442-558. – (Серия литературных мемуаров / Редкол.: В.Э. Вацуро и др.). – ISBN 5-280-00519-3
790948
  Клюев Е.В. Между двух стульев / Е.В. Клюев. – М., 1989. – 158с.
790949
  Янжул И.И. Между делом : Очерки по вопросам нар. образования, экон. политики и обществ. жизни / И.И. Янжул. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1904. – VIII, 476 с.
790950
  Шарнхорст Э. Между детством и зрелостью / Э. Шарнхорст. – Минск, 1985. – 94с.
790951
  Федосеев С. Между джипом и багги // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 118-125


  Військова автотехніка
790952
  Федосеев Семен Между джипом и багги : арсенал // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 118-125 : Фото


  Історія виникнення Португалії
790953
  Хафизова Н.А. Между долгом не лгать и долгом человеколюбия // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 3 (май - июнь). – С. 98-110. – ISSN 0236-2007
790954
  Резникова Ж.И. Между драконом и яростью: Этологические и эволюционные аспекты межвидовых отношений животных (гипотезы и теории; хищники и жертвы) : Учебное пособие / Ж.И. Резникова; Федер. целевая программа "Госуд. поддержка интеграц. высшего образов. и фундам. науки на 1997 - 2000 годы". – Москва : Научный мир. – ISBN 5-891-176-099-1
Ч.ІІ. – 2000. – 208с.
790955
  Заславский О.Б. Между драмой "Два брата" и романом "Княгиня Лиговская" (об одном лермонтовском наброске) // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 37-43. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 6). – ISSN 0321-1711
790956
  Варламова Н.В. Между единогласием и волей большенства. / Н.В. Варламова, Н.Б. Пахоленко. – Москва, 1997. – 65с.
790957
  Къев К. Между живота и смъртта / К. Къев. – София : Издателство на бзнс, 1987. – 297, [3] с.
790958
  Рыжков В.Л. Между жизнью и смертью / В.Л. Рыжков. – Харьков, 1925. – 59с.
790959
  Альбанов В.И. Между жизнью и смертью : дневник участника экспедиции Брусилова / В.И. Альбанов. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 103с.
790960
  Даули Н. Между жизнью и смертью : повесть / Н. Даули. – Москва : Детская литература, 1965. – 192 с.
790961
  Ильяшенко П.С. Между жизнью и смертью / П.С. Ильяшенко. – Тула, 1965. – 240с.
790962
  Царукаев А.И. Между жизнью и смертью : рассказ / А.И. Царукаев; пер. с осет. К.Бойцовой. – Орджоникидзе : Ир, 1972. – 16 с.
790963
  Даули Н. Между жизнью и смертью : повесть, рассказ / Н. Даули; пер. с татар. М.Рафикова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 208 с.
790964
  Даули Н. Между жизнью и смертью. / Н. Даули. – Казань, 1960. – 191с.
790965
   Между жизнью и смертью.. – Днепропетровск, 1992. – 203с.
790966
  Яворская Н. Между завтра и вчера. / Н. Яворская. – Л., 1983. – 87с.
790967
   Между здоровьем и болезнью.. – М, 1989. – 94с.
790968
  Орр К. Между Землей и Космосом / К. Орр. – Л., 1964. – 244с.
790969
  Адамьянц Между знанием и пониманием ( феномен понимания в семиосоциопсихологической парадигме ) / Адамьянц, З // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.223-231
790970
  Афасижев М.Н. Между иллюзией и действительностью : (критич. анализ теории и практики модернизма) / Афасижев М.Н. – Москва : Знание, 1986. – 62, [2] с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Эстетика ; 7/1986)
790971
  Хант Майкл Между империей и гегемонией: сумятица в политике США / пер. С. Матикеевой // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 7-10. – ISSN 0321-2017
790972
  Шелешнева-Солодовникова Между инженерией и скульптурой. Испанская архитектура в эпоху глобализации // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 85-98. – ISSN 044-748Х
790973
  Митрофан Между историей и историософией: 400 лет возобновления православной иерархии Киевской митрополии / Митрофан, (Божко), иеромонах // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії і Семінарії / Київ. Духовна Акад. і Семінарія ; голов. ред.: М. Сорокопуд ; редкол.: Надь О.О., Музольф А.О. – Киев, 2020. – № 1 (26) : Безграничные "Границы" Веры. – С. 26-30
790974
  Адлер Г. Между Каиром и Будапештом / Г. Адлер ; пер. с нем.: А. Галкина и О. Накропина. – Москва : Изд-во иностр. литературы, 1957. – 135 с.
790975
  Самсонов С.А. Между Камой и Чепцой / Семен Самсонов ; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1977. – 176 с.
790976
  Самсонов С.А. Между Камой и Чепцой / Семен Самсонов ; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1977. – 176 с.
790977
  Грундиг Г. Между карнавалом и великим постом : воспоминания художника / Г. Грундиг, вступ. ст.: А.А. Сидорова, М.Я. Либмана. – Москва : Искусство, 1964. – 347 с.
790978
  Реизов Б.Г. Между классицизмом и романтизмом. / Б.Г. Реизов. – Л., 1962. – 254с.
790979
  Бежанишвили Зураб Русланович Между конфликтами и партнерством: современное развитие российско-грузинских отношений // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 163-173. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
790980
  Елисеев М.Г. Между конфронтацией и разрядкой. / М.Г. Елисеев. – Минск, 1989. – 334с.
790981
  Брасс А. Между Лениным и Арафатом / Александр Брасс. – Москва : "Русь-Олимп" ; ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. – 315, [4] с. : ил. – Сер. осн. в 2004 г. – (Терроризм: история и современность). – ISBN 5-9648-0011-4
790982
  Лисовска О. Между летом и осенью : стихи / О. Лисовска. – Москва : Советский писатель, 1968. – 72 с.
790983
  Штейн А.П. Между ливнями / А.П. Штейн. – Москва, 1966. – 78с.
790984
  Филиппова К. Между людьми / К. Филиппова. – Свердловск, 1952. – 256с.
790985
  Решетников Ф.М. Между людьми: Повести, рассказы и очерки / Ф.М. Решетников. – Москва, 1985. – 525 с.
790986
  Зайцев В.К. Между львом и драконом / В.К. Зайцев. – Минск, 1969. – 164 с.
790987
  Камша В. Между Львом и Орлом // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 69 (март). – С. 6-13. – ISSN 1681-9012


  Як Англія і Росія ділили Середню Азію
790988
  Некипелов В.А. Между Марсом и Венерой / В.А. Некипелов. – Ужгород, 1966. – 79с.
790989
  Селегей П.Е. Между Машуком и Бештау... / П.Е. Селегей. – Ставрополь, 1976. – 176 с.
790990
  Нысанбаев А.Н. Между мифом и разумом: из опыта духовных исканий ХХ века / А.Н. Нысанбаев, Ф.М. Сулейманов. – Алма-Ата, 1991. – 138 с.
790991
  Дударев В. Между молотом и наковальней // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 72-74. – ISSN 0235-7089


  Польский вопрос в оценке Отто фон Бисмарка.
790992
  Джамил Браунсон Между молотом и наковальней: интернационализация преподавания географии в Турции : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом / Джамил Браунсон, Аня Бутт, Новаковски и Бурку Алкан Николас // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 70-74. – Бібліогр.: 5 назв
790993
  Беляев Владимир Между Москвой и Вашингтоном // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 24-36. – ISSN 0130-9625
790994
  Головко В.А. Между Москвой и Западом: дипломатическая деятельность Х.Г. Раковского / В.А. Головко. – Харьков, 1994. – 383с.
790995
  Чиликин В.К. Между нами гворя / В.К. Чиликин. – Барнаул : Алтайское кн.изд., 1958. – 56 с.
790996
  Благов Ю.Н. Между нами говоря / Ю.Н. Благов. – М., 1962. – 110с.
790997
  Фидлер Ю.В. Между нами говоря.... / Ю.В. Фидлер. – Баку, 1958. – 116с.
790998
  Арслан Т.Г. Между нами, джигитами : сатир. стихи / Тимер Арслан ; пер. с башкир. М. Воловика ; худож. А. Штабель. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1981. – 79 с. : ил.
790999
  Лебедева М.А. Между нами, женщинами / М.А. Лебедева. – М., 1989. – 187с.
791000
  Тарасов А.А. Между нами, мужчинами / А.А. Тарасов. – М., 1983. – 209с.
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,