Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
797001
  Конверський А. "Модель філософа" в освітній традиції Київського університету // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 14-25. – ISSN 0235-7941


  Стаття декана філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка акад. А. Конверського присвячена загальній моделі підготовки фахового філософа.
797002
  Скорина Л. "Модель" історичного роману Івана Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 184-194. – ISBN 978-966-793-136-3
797003
  Левітас С.Ф. "МодельМелюзини" в готичній новелі "Покійна місіс Фоук" Е. Норткота // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 294-299


  Стаття присвячена практичній реалізації "моделі Мелюзини" в англійській готичній новелі "Покійна місіс Фоук" Е. Норткота. Розглянуто, наскільки легендарно-міфологічний образ Мелюзини може змінювати аксіологічні домінанти своїх традиційних ...
797004
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
797005
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
797006
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
797007
  Ирибаджаков Н. "Модерн" критици на марксизма философско-социологические проблемы на борбата против съвременния антимарксмзъм / Н. Ирибаджаков. – София, 1960. – 612с.
797008
  Лапкин В.В. "Модернизация" и "капитализм": переосмысляя современное развитие // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 6 (132). – С. 41-54. – ISSN 0321-2017
797009
  Трубицын Д.В. "Модернизация" и "негативная мобилизация" конструкты и сущность // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5 (313). – С. 3-12. – ISSN 0132-1625
797010
   "Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації" (Міжнародна науково-практична конференція) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 5355. – (Історичні науки)
797011
  Рак Ю.П. Модель проактивного управління складними системами (на прикладі проекту впровадження Системи 112 / Ю.П. Рак, Д.С. Кобилкін // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 89-95 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-4643
797012
  Найниш Л.А. Модель прогноза результатов профессиональной подготовки / Л.А. Найниш, Т.В. Голубинская, О.И. Лазарева // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – C. 39-44. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены проблемы прогнозирования результатов профессиональной подготовки, порожденные высокой степенью неопределенности, сложности процесса обучения. Но любой процесс обучения развивается по известным закономерностям, опираясь на которые можно ...
797013
  Прусов В.А. Модель прогнозу погоди для ЄВРО-2012 готують університетські метеорологи / Інтерв"ю вела Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Інтерв"ю вела Кіт Л. з професором кафедри метеорології кліматології географічного факультету, одним з авторів підручника "Математичне моделювання атмосферних процесів",Прусовим В.А.
797014
  Кривуша С.Г. Модель прогнозування продуктивності праці в секторі освіти України // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (55). – С. 62-67. – ISSN 2521-6651
797015
  Волошин І. Модель пропозиції роздрібних вкладів банку з урахуванням ефекту перекладення : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 9-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
797016
  Полозова Т.В. Модель просторової та часової діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства у конкурентному просторі // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 99-108. – ISSN 2309-1533
797017
  Білик Ю.М. Модель протистояння етичних систем у повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 25-28
797018
  Приймак В. Модель професійних компетенцій сучасного менеджера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено підходи щодо визначення основних складових моделі сучасного менеджера. Надано практичні рекомендації щодо інжинірингу комунікативного і технологічного середовища управління та адаптації КМ-орієнтованої стратегії компанії. В статье ...
797019
   Модель професійного юриста на ринку юридичних послуг України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 148-155. – ISSN 0132-1331
797020
  Пальчук М. Модель професійної освіти й навчання Фінляндії - третій етап європейської інтеграції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 96-102. – ISSN 2078-1016
797021
  Ілясова Ю. Модель професійної підготовки майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення фахових дисциплін // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 122-127. – ISSN 2415-8143
797022
  Погорєлова Т.Ф. Модель професійної підготовки майбутніх прокурорських працівників // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 266-268
797023
  Байдак Т.М. Модель профессионального поведения преподавателей как способ конкретизации существующих станартов оценки качества в вузе / Т.М. Байдак, О.Б. Дворова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С. 44-48. – ISBN 966-593-181-4
797024
  Таланчук П. Модель процвітаючої України (виступ, що не відбувся). "Реформи в Україні треба починати не з поліції, а з освіти і культури... У нас має правити "культ знань", які виховують творців, а не кваліфікованих споживачів" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 1, 6-7


  Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти 16 листопада 2016 року організував парламентські слухання на тему "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні". Виступ, що не відбувся, професора, доктора технічних наук, Президента ...
797025
  Кузнецова С.В. Модель процесса воспитания исследовательской культуры студентов вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 77-80. – ISSN 1726-667Х
797026
  Макеев С.П. Модель процесса координации в линейной задаче распределения ресурсов / С.П. Макеев. – М, 1984. – 47с.
797027
  Дробышева И.В. Модель процесса формирования тестологических компетенций будущего учителя математики / И.В. Дробышева, В.И. Кузнецова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 9. – С. 49-53. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются содержание и структура тестологических компетенций будущего учителя математики. Анализируются основы построения структурно-функциональной модели процесса формирования компетенций в вузе, раскрывается сущность компонентов модели.
797028
  Бондаренко В.В. Модель процесу побудови розкладу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 87-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  З розвитком обчислювальної техніки з"явилася можливість побудувати об"єктноорієнтовані інтерактивні системи для складання розкладів. Такі системи мають реалізовувати деякий зручний метод, що використовується при ручному створенні розкладів. В статті ...
797029
  Вакалюк Т.А. Модель процесу реалізації проектування хмароорієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 4 (33). – С. 39-62. – ISSN 1998-6939
797030
  Маляренко О.В. Модель процесу сприйняття людиною навколишнього середовища // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-26 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто існуючі концептуальні моделі сприйняття людиною навколишнього середовища. Запропоновано оригінальну схему перцепції життєвого простору людиною, яка дозволяє проаналізувати у сукупності властивості фізичного середовища, індивідуальні ...
797031
  Чемодуров О.М. Модель процесу формування ринкової ціни облігації : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 46-55 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
797032
  Кондратюк С.М. Модель психокорекційної роботи з покращення психомоторної активності студентів у період адаптації до навчання // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 147-157


  У статті проаналізовано принципи організації та проведення формуваль-ного етапу дослідження психомоторної активності студентів у період адаптації до навчання. Запропонована корекційна програма, яка включає в себе психомо-торні вправи для підвищення ...
797033
  Гірняк Г. Модель психологічного проектування інноваційних навчально-книжкових комплексів для вищих навчальних закладів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 129-140. – ISSN 1810-2131
797034
  Перегончук Н.В. Модель психологічного супроводу розвитку професійної компетентності майбутніх психологів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2019. – С. 364-380. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 19). – ISSN 2072-4772
797035
  Литвинчук Л. Модель психологічної реабілітації наркозалежних осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 86-89. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Сучасний етап становлення реабілітації та розробка нашої психологічної моделі реабілітації вибудовується з урахуванням міжнародного досвіду і розуміння тієї обставини, що "наркотична залежність - це складний стан, що вимагає тривалого лікування, ...
797036
  Гасюк М.Б. Модель психологічної служби вищого навчального закладу / М.Б. Гасюк, О.М. Гринів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 30-37. – ISSN 2227-1376
797037
  Шинкарюк Анатолій Модель психомоторно-рівневої структури активності та свободи суб"єкта // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 5-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
797038
  Шемаєва Г. Модель публічної бібліотеки в сучасній системі соціальних комунікацій / Г. Шемаєва, Х. Ельбесхаузен // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326
797039
  Саймон Б. Модель Р (ф) 2 эвклидовой квантовой теории поля / Б. Саймон. – Москва : Мир, 1976. – 357 с.
797040
  Кузнецов В. Модель рабочей программы технической дисциплины. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.14-16. – ISSN 0321-0383
797041
  Андреев А.В. Модель развития гражданских качеств у студентов вуза в поликультурной среде // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 45-49. – ISSN 0321-0383
797042
  Джига Н.Д. Модель развития обучения как процесса управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 24-35. – (Педагогическое образование ; № 4)
797043
  Папенов К.В. Модель размещения населения с учетом естественного и механического движения : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Папенов К.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 12л.
797044
  Саченко А.О. Модель разработки целей в планировании стратегического поведения предприятия / А.О. Саченко, М.З. Домбровський, О.А. Саченко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 111-115 : рис., фото. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2222-8810
797045
  Панчук Л.В. Модель реалізації стратегії впровадження санації в транснаціональних корпораціях // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 149-152


  Розкриваються різноманітні заходи запобігання банкрутства ТНК, причини зародження неспроможності корпорацій тощо.
797046
  Гуля Ю.В. Модель реалізації стратегії залучення споживачів у бренд // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 284-291. – ISSN 2222-4459
797047
  Бакуменко Л.Г. Модель регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 249-258


  Розглядається модель створення регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України.
797048
  Бакуменко Л.Г. Модель регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 39. – С. 194-203. – Бібліогр.: 17 назв.


  Розглядається модель створення регіонального корпоративного об"єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України.
797049
  Оболенський О.Ю. Модель регіональної соціально-економічної системи як інструмент аналізу та управління регіональним розвитком / О.Ю. Оболенський, Ю.Г. Королюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 90-94
797050
  Гордієнко Л. Модель регулювання доходів населення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 24-30. – ISSN 1728-9343
797051
  Єгоров П.В. Модель регулювання кредитної політики підприємства / П.В. Єгоров, А.О. Кобець // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005
797052
  Мусієнко О.Г. Модель регулювання ринку послуг вищої освіти України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 59-61


  "Для ефективного функціонування ринку вищої освіти мають бути сформовані необхідні законодавчі акти, норми, правила, які б регулювали взаємовідносини між суб"єктами ринку, чітко встановлювали їхні права, формували рівні можливості для реалізації ...
797053
  Никулин В.А. Модель регулярной пристеночной турбулентности в потоках с добавками полимеров и мыл : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Никулин В.А.; МГУ. – Москва, 1978. – 20л.
797054
  Притуляк М.В. Модель религиозной политики Византийского государства при Константине Великом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-62. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
797055
  Карнаухова Н.Л. Модель релігії Нініана Смарта: "історичні" та "параісторичні" виміри // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 3-12


  Автор аналізує специфіку вимірів священного, репрезентованих феноменологі- єю релігії Нініана Смарта. The author analyzes the specific dimensions of the sacred, represented Ninian Smart"s phenomenology of religion.
797056
  Барбашов Б.М. Модель релятивистской струны в физике адронов / Б.М. Барбашов, В.В. Нестеренко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 175 с.
797057
  Горбонос Ф.В. Модель реструктуризації економічного простору сільської територіальної одиниці / Ф.В. Горбонос, Л.А. Янковська, Ф Н. Павленчик // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 71-81. – ISSN 2221-1055
797058
  Смиковчук Т.В. Модель реструктуризації підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 326-331. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
797059
  Пустовойт О. Модель ресурсокористування України: окремі підсумки та штрихи розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 27-34. – ISSN 0131-775Х
797060
  Бех І.Д. Модель рефлексії як складника вольового процесу // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 367-369. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
797061
  Саух П.Ю. Модель реформування вітчизняної університетської освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 41-45. – ISSN 1609-8595
797062
  Третьяков О.Е. Модель речевой коммуникации и ее использование в образовательном процессе при подготовке начинающих преподавателей // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 213-224. – ISSN 2073-8536
797063
  Парфенюк Т.Ю. Модель ринково-орієнтованої освітньої реформи в Австралії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
797064
  Герасименко А.Г. Модель ринкового домінування як спосіб організації глобальної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 6-9. – ISSN 2306-6806
797065
  Соломатіна Т.В. Модель ринкової системи земельних відносин // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 265-269. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
797066
  Костинець Ю.В. Модель ринку посередницьких послуг як маркетингової системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 119-123. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
797067
  Назарага І.М. Модель ринку праці макроекономіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 119-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Наведено основні рівняння, які описують сектори домогосподарств та виробників, а також співвідношення, що визначають їх взаємодію на ринку праці української економіки, обчислено параметри отриманої моделі. Ключові слова: ринок праці, виробники. ...
797068
  Останкова О.С. Модель рівнів зрілості як основа організаційної будови софтверного підприємства : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 80-88 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
797069
  Хілько Ю. Модель роботи з обдарованими дітьми за Франсуа Ганє // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 78-80
797070
  Павленко В.В. Модель розвитку особистості вчителя у стресових ситуаціях навчально-виховного процесу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 113-120
797071
  Дяків В. Модель розвитку прибортового соляного карсту і його роль у формуванні стійкого гідроізоляційного профілю в процесі затоплення Домбровського кар"єру (м. Калуш) // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 128-138 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
797072
  Сіліна Н. Модель розвитку професійної компетентності педагогів в акмеологічній школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 65-68. – ISSN 0131-6788
797073
  Воронецький В.Б. Модель розвитку рухової активності студенток у процесі позааудиторних занять пауерліфтингом // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. – Кременець, 2018. – C. 31-43. – (Серія: Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2410-2075
797074
  Ткачук О.В. Модель розвитку складових міжнародної торгівлі в умовах переходу до відкритої економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 129-132
797075
  Гринченко Н.О. Модель розвитку споживчого ринку і оцінки його впливу на рівень життя населення / Н.О. Гринченко, Г.В. Басько, Ю.С. Алеєксєєв // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 59-60 : табл.
797076
  Гольтяєва Л.А. Модель розпізнавання класів фінансового стану підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 55-62. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
797077
  Клюшин Д.А. Модель розповсюдження радіоактивної суміші ізотопів: радіоактивного тритію (tritium 3h) та нерадіоактивного гелію-3 (helium-3) / Д.А. Клюшин, Г.М. Стешенко // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 57
797078
  Порохня В. Модель розподілу бюджетних і запозичених коштів на програми розвитку збройних сил України відповідно до стандартів натодержави / В. Порохня, О. Остапенко // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 4 (67), жовтень - грудень. – С. 452-472. – ISSN 1684-906Х
797079
  Іщук С.О. Модель розрахунку операційного прибутку промислових підприємств // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 134-143 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
797080
   Модель розрахунку рівня напруги у суспільстві для прийняття ефективних рішень із захисту національної безпеки / А.А. Шиян, А.В. Поплавський, Л.О. Нікіфорова, І.В. Заступ // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.О. Оборський ; редкол.: Г.В. Ахмаметьєва, Т.О. Банах, П.І. Бідюк [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 8, № 4. – С. 345-353. – ISSN 2223-5744
797081
  Журавський В.Л. Модель руху фахівця в освітньому просторі // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С179-186
797082
  Горькова К.А. Модель самонастройки хозяйственных систем / К.А. Горькова, И.М. Сыроежин. – Л, 1984. – 62с.
797083
  Булгаков В.А. Модель самоорганізації в геополітичному самовизначенні України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 254-264. – ISBN 966-628-132-5
797084
  Хачатурян Х.В. Модель самоуправления для Украины 21 в. : учебное пособие / Х.В. Хачатурян. – Київ : КиМУ, 2008. – 126с. – ISBN 978-966-8299-33-9
797085
  Хома І.Б. Модель самофінансування підприємства в умовах нестабільного фінансового стану // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 40-46. – ISSN 0321-0499
797086
  Хом’як Т.В. Модель світу-україни крізь призму авторського сприйняття в поезії В. Чабаненка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 156-166. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
797087
  Кужільна Л. Модель світу в "тексті" поетів-шістдесятників і В. Стуса: "модерн" і "постмодерн" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 19-25
797088
  Голишкіна Л. Модель світу в інтерпретації сучасних культурологів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 145-148
797089
  Тараненко А.В. Модель світу дитини в українській прозі 70-80-х років XX століття: своєрідність творення // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – C. 137-147. – ISSN 2313-1802
797090
  Штанов Ю.В. Модель світу на брані та еволюція Всесвіту : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Штанов Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 30 назв
797091
  Лівенко І.М. Модель світу та форми її художнього вираження в поезії Юрія Тарнавського : Монографія / Ірина Лівенко. – Дніпропетровськ : Січ, 2007. – 279с. – ISBN 978-966-511-297-Х
797092
  Пустовитенко Б.Г. Модель сейсмической опасности северо-западной части Черного моря / Б.Г. Пустовитенко, В.Е. Кульчицький, А.А. Пустовитенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 87-101 : рис., табл. – Библиогр.: с. 99-101. – ISSN 0203-3100
797093
  Аль-Зубейди Модель сильнофокусирующего ускорителя с постоянным магнитным полем типа "кольцевой фазотрон" и изучение движения электронов в магнитном поле такого ускорителя : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аль-Зубейди А. Дж. А.; Моск. ун-т. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.10
797094
  Зубейди А А.Дж. Модель сильнофокусирующегося ускорителя с постоянным магнитным полем типа "кольцевой фазотрон" и изучение движения электронов в магнитном поле такого ускорителя. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Зубейди А.Дж.А.; МГУ. – М., 1969. – 10л.
797095
  Коломієць А.Р. Модель системи елементарних частинок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 193-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянута можливість об"єднання дійсно елементарних частинок в систему, яка дозволяє застосовувати основні характеристики частинок для обчислення їх мас. Ключові слова: група, рівень, згусток. The possibility of unification of true elementary ...
797096
  Савка І. Модель системи інтегрованих знань та умінь майбутніх правників // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 143-148. – ISSN 2309-9127
797097
  Пінчук І.Я. Модель системи охорони психічного здоров"я в Україні: ситуаційний аналіз, концептуалізація та програмно-цільові підходи до реформування // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 72-76 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2410-7484
797098
  Рогульська О. Модель системи підготовки майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 86-91. – ISSN 2308-4634
797099
  Ліннік О.О. Модель системи підготовки майбутнього вчителя до організації суб"єкт-суб"єктної взаємодії з учнями початкової школи // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 150-157. – ISSN 2227-2844
797100
  Попов Р. Модель системи розвитку автономності студентів вищого навчального закладу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 91-99. – ISSN 2308-4634
797101
  Дем"янишин В.Г. Модель системи фінансування охорони здоров"я: концептуальні засади й альтернативи : бюджетна політика / В.Г. Дем"янишин, Т.Д. Сіташ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 45-53 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
797102
  Червоненко К.С. Модель системи формування готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 233-237 : рис. – Бібліогр.: с. 236. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
797103
  Прокоф"єв Л.Б. Модель системи формування медіаторської компетентності майбутніх юристів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 20-26. – (Серія: Педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  Обґрунтовано необхідність розробки моделі педагогічної системи іншомовної підготовки майбутніх юристів, зокрема для здійснення іншомовного посередництва. Показано, що реалізація розробленої автором моделі забезпечується через створення відповідних ...
797104
  Суходоля О. Модель системно-структурних взаємовідносин як основа прийняття рішень з формування енергоефективної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 21-26 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
797105
  Ігнатенко Н. Модель системно організованого процесу самоосвіти вчителя / Н. Ігнатенко, А. Ратушинська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 51-59 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
797106
   Модель системного поражения организма / Ю.Б. Чайковский, Д.М. Иродов, М.В. Драгулян, Т.П. Гулько, П.В. Бучек, А.В. Корсак, А.В. Неверовский, В.А. Кордюм // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 283-297. – ISSN 2413-7944
797107
   Модель системы образования России в перспективе 2020 года: поворот к экономике, основанной на знаниях / А.Е. Волков, Я.И. Кузьминов, И.М. Реморенко, Б.Л. Рудник, И.Д. Фрумин, Л.И. Якобсон // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 4-9. – ISSN 1726-667Х
797108
  Махмудов А.Г. Модель системы стратегического менеджмента на промышленном предприятии // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.59--62
797109
  Казымбетова Дж.Х. Модель системы транспортировки и хранения сжиженного газа / Дж.Х. Казымбетова. – К., 1972. – 15с.
797110
  Ольгина И.Г. Модель системы управления библиотекой и роль информационных технологий в принятии управленческих решений / И.Г. Ольгина, Е.В. Тесля // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 1. – С. 79-83. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается необходимость переосмысления системы управления библиотекой в условиях информационного общества, глобальной автоматизации библиотечных процессов и перехода к использованию электронных библиотек и, как следствие, подчеркивается важность ...
797111
  Сорбат И.В. Модель системы управления персоналом / И.В. Сорбат, О.Г. Зима // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 92-97. – (Економічні науки)
797112
  Павлов О.І. Модель сільського розвитку в Україні та її відповідність стандартам Європейського Союзу // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-100
797113
  Богза Н. Модель сільської бібліотеки: професійне бачення // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-20
797114
  Пичугина Л.А. Модель современной корпоративной культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 3. – С. 240-243. – ISSN 1997-0803
797115
  Андреева В.Н. Модель согласования обьемов производства с доходами и потреблением населения в межотраслевом балансе / Андреева В.Н. ; АН Тадж.ССР, Ин-т экономики. – Душанбе : Дониш, 1977. – 53 с.
797116
  Пановкин Б.Н. Модель солнечной короны по данным радионаблюдений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пановкин Б.Н.; НИИ ридоифиз. при Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 7л.
797117
  Дмитриева Е.А. Модель соответствия законодательной базы Украины и директив ЕС в области биоразнообразия / Е.А. Дмитриева, В.В. Браткевич, Н.А. Телюра // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 80-87 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
797118
  Грищенко О.М. Модель сорту квасолі звичайної овочевого напрямку використання для умов лісостепу України / О.М. Грищенко, Н.М. Осередько, В.Л. Жемойда // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 113-114. – ISBN 978-966-924-274-7
797119
  Дадаян Владислав Суренович Модель социалистического воспроизвосдства как инструмент оптимальных расчетов : Автореф... д-ра экон.наук: / Дадаян Владислав Суренович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
797120
  Шаронова Е.Г. Модель социально-экологического воспитания будущего учителя // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 4. – С. 38-44. – ISSN 0869-561Х


  Разработана модель социально-экологического воспитания будущего учителя, которая включает в себя характеристику компонентов: детерминального, методологического, целевого, содержательного, организационного, технологического, деятельно-практического, ...
797121
  Яненко Я.В. Модель соціалізаційного впливу рекламних комунікацій // Сучасні рекламні комунікації як чинник соціалізації : монографія / Я.В. Яненко. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 209-261. – ISBN 978-966-657-746-0


  "Вплив рекламних комунікацій на процес соціалізації відбувається через демонстрацію моделей поведінки, через трансляцію знань, цінностей, образів героїв реклами тощо з використанням як традиційних медіа-каналів поширення реклами, так і сучасних ...
797122
  Хомич Л.В. Модель соціально психологічної ресоціалізації жертв деструктивних культів // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-89
797123
  Тучна І. Модель соціального центру для літніх людей в Чеській Республіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено досвід Чехії щодо соціально-реабілітаційних послуг людям із деменцією, котрі живуть в будинках для літніх людей. Проаналізовано системи надання соціально-реабілітаційних послуг на прикладі окремого закладу. Исследован опыт Чехии с ...
797124
  Крутова А.С. Модель соціальної відповідальності суб"єктів державного сектора економіки / А.С. Крутова, О.О. Нестеренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 142-148. – ISSN 2222-4459
797125
  Клещова Є.В. Модель соціальної політики України: сучасний стан та перспективи розвитку / Є.В. Клещова, О.Є. Людовик // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 360-361. – ISBN 978-966-419-280-1
797126
  Макеєва Ірина Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статі висвітлює поняття "модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу". Визначено основні складники та принципи побудови моделі спеціаліста з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі ...
797127
  Макеєва Ірина Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статі висвітлює поняття "модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу". Визначено основні складники та принципи побудови моделі спеціаліста з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі ...
797128
  Макеєва Ірина Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статі висвітлює поняття "модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу". Визначено основні складники та принципи побудови моделі спеціаліста з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі ...
797129
  Гречанюк Р.В. Модель спеціальних антикорупційних органів України // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 25-28. – ISBN 978-617-7220-89-2
797130
  Кустинський О.В. Модель спеціальної підготовки майбутніх офіцерів запасу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 239-245
797131
  Козубцов І.М. Модель співпраці наукового керівника та аспіранта в процесі науково-педагогічного супроводу за методикою професійного розвитку // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 133-140. – ISSN 2311-7249


  У статті автором обґрунтовано модель співпраці наукового керівника та аспіранта в процесі науково-педагогічного супроводу у системи вищої військової освіти. Результат дослідження є складовою частиною дисертаційного дослідження, яке відповідає паспорту ...
797132
  Дин Цзе Модель сравнительного исследования развития общего музыкального образования в Беларуси и Китае под влиянием идей Д.Б. Кабалевского // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 20-23. – ISSN 2616-700X
797133
  Джалладова І.А. Модель стабільного функціонування валютних операцій банку / І.А. Джалладова, А.О. Харламов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 133-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі побудовано математичну модель стабільного функціонування валютних операцій банку з врахуванням випадкових коливань, які мають напівмарковський характер. Розглянуто частинний випадок, коли напівмарковський процес набуває трьох станів та ...
797134
  Кіптенко В.К. Модель сталого розвитку туризму: досвід Китаю / В.К. Кіптенко, П.В. Доан // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 43-48. – Бібліогр.: 9 назв.
797135
  Майкопар А.С. Модель станционарной открытой электрической дуги / А.С. Майкопар. – М, 1959. – 8с.
797136
  Хомицька І.Ю. Модель статистичного аналізу процесу функціонування груп англійських приголосних фонем у системі функціональних стилів / І.Ю. Хомицька, В.М. Теслюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 364-369. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
797137
  Ковтуненко О.П. Модель ствольної ракети як об"єкта керування, обгрунтування структури системи керування / О.П. Ковтуненко, О.П. Коростельов, В.В. Зубарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-18. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються підходи до вирішення актуальних питань формування моделі ствольної ракети як об"єкта керування з урахуванням специфічних особливостей процесу її наведення по лазерному випромінюванню та обгрунтування структури системи керування. The ...
797138
  Меліхова Т.О. Модель створення системи економічної безпеки підприємства: економічна ефективність витрат у короткостроковому періоді // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 154-159 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
797139
  Анненкова Е.В. Модель стратегического управления трудовым потенциалом машиностроительного комплекса региона / Е.В. Анненкова, А.Д. Олейник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-47. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальне питання забезпечення машинобудівного комплексу конкурентоспроможним трудовим потенціалом з інноваційною підготовкою. Розроблено блок-схему організаційної моделі довгострокового кадрового забезпечення машинобудівних підприємств.
797140
  Никоненко А.В. Модель стратегії розвитку промислового сегменту ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 64-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
797141
  Ржевська Н. Модель стратегічного партнерства Україна - США в умовах геополітичних трансформацій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 37-43. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
797142
  Кравченко О.І. Модель стратегічного розвитку університету // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 77-82. – (Педагогічні науки ; № 6 (113)). – ISSN 2414-5076
797143
  Русаліна В.К. Модель стратегічного управління персоналом організації // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 392-394. – ISBN 978-617-7069-02-6
797144
  Ситницький М.В. Модель стратегічного управління розвитком дослідницького університету // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 447-452. – ISSN 2222-4459
797145
  Кобернік Сергій Модель сучасного методичного посібника з географії для загальноосвітньої школи // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 7-12 : Схеми. – Біблігор. 11 назв
797146
  Попович М. Модель сучасного університету // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.16-18. – ISBN 966-01-0371-9
797147
  Білоус В. Модель сучасної бібліотеки вищого навчального закладу / Валентина Білоус // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 44-45. – ISSN 1811-377X


  Формування сучасної моделі бібліотеки - стратегія розвитку бібліотеки вищого навчального закладу. Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на шляху до модельної бібліотеки вищого навчального закладу.
797148
  Якубовська М. Модель сучасної професійної освіти: зв"язок цілей та задач формування культурологічного світогляду студентів (на прикладі наукового доробку академіка Василя Кременя) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)
797149
  Воронин Е.Г. Модель съемки и модель обработки // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 48-51. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
797150
  Попова О.В. Модель та експериментальна методика професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської педагогічної освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 168-176. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
797151
  Корнєєв В.В. Модель та інструментарій фінансового ринку України : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 76-81 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
797152
  Брагінський І.Л. Модель та інформаційна технологія управління якістю процесу розробки програмного забезпечення в умовах обмежених ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Брагінський Ігор Львович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
797153
  Гончаренко Алевтина Петрівна Модель та інформаційно-логічна схема здійснення науково-інформаційної діяльності // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-5. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено та узагальнено модель здійснення НІД як зв"язку форм, методів, видів інформаційної продукції і послуг та схеми руху інформації та інформаційних потреб у системі інформаційного забезпечення. Модель с відкритою системою, що забезпечує ...
797154
  Міхнова О.Д. Модель та метод пошуку ключових кадрів для реферування відеоданих : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Міхнова Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
797155
  Бакалинський О.О. Модель та методи визначення проектних характеристик систем управління інформаційною безпекою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Бакалинський Олександр Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
797156
  Семеняка М.В. Модель та методи ієрархічно-координаційного управління чергами на маршрутизаторах телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Семеняка Максим Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 22 назви
797157
  Сафонова Г.Ф. Модель та методи формалізації процесу формування розкладу навчальних занять : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сафонова Г.Ф. ; Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
797158
  Кавин С. Модель та основні принципи світової і європейської системи освітньо-наукового простору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 200-204. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333


  Досліджено ознаки, складові елементи, засади формування і функціонування світової та європейської систем освітньо-наукового простору, а також кегель моделей освіти.
797159
  Залановська Л.І. Модель та програма формування міжетичної толерантності у студентів гуманітарного профілю навчання // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 45-58. – (Психологія ; вип. 54). – ISSN 2312-1599
797160
  Лагусева Н.Н. Модель творческой самореализации студентов вуза в условиях перехода к двухуровневой системе обучения / Н.Н. Лагусева, Л.Г. Гагарина, К.А. Кадетова // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 2 (34). – С. 124-127.
797161
   Модель теплогазодинамического, влажностного и радиационного состояния и мониторинга нового безопасного конфайнмента и объекта "Укрытие" / П.Г. Круковский, М.А. Метель, Д.И. Скляренко, А.С. Полубинский // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 80-85. – ISSN 1813-3584


  "Обгрунтовується необхідність детального аналізу і прогнозування пов’язаних процесів газодинамічного, теплового та радіаційного стану об’єкта «Укриття» і нового безпечного конфайнмента (НБК), а також їхнього вологісного стану, що визначає 100-річний ...
797162
  Дем"янченко О.П. Модель теплообміну у сферичній області // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 46-52. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
797163
  Креденцер Б.П. Модель технічного обслуговування за станом машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням / Б.П. Креденцер, О.П. Волох // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-19. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано модель технічного обслуговування машин з урахуванням інженерного озброєння динаміки зміни їх технічного стану та почасового резервування. Результати дозволяють під час дослідження надійності об"єктів озброєння і військової техніки ...
797164
  Коробко Т.В. Модель торгівлі з ендогенними збереженнями, споживанням і вільним часом // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 247-251. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована і досліджена ендогенна модель торгівлі для двох країн при наявності оптимального розвитку їх економік. В рамках даної моделі аналізуються умови існування розв"язку і алгоритм його побудови. This paper proposed a simple two-country ...
797165
  Деркач І.О. Модель торгової системи трейдера / І.О. Деркач, Г.В. Туровцев // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 1 (25). – С. 6-11. – ISSN 2221-8440
797166
  Банщиков П. Модель тренінгу з 1С: інструмент підготовки студентів і підвищення кваліфікації менеджменту компаній // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 4-11 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
797167
  Элинг Г.И. Модель турбины с промежуточным перегревом и регулируемым отбором пара / Г.И. Элинг. – Москва, 1963. – 24с.
797168
  Бочкарева С.М. Модель тьюторской деятельности как средство сопровождения индивидуальной траектории развития студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-72. – ISSN 1726-667Х
797169
  Полікарпов В.С. Модель у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
797170
  Пермінова А.В. Модель удосконалення розвитку управлінської компетенції завідувача кафедри // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 102-108. – ISSN 2074-8922


  "...У статті розглядаються актуальність, особливості, компоненти та структурні елементи моделі розвитку управлінських компетенцій завідувача кафедри."
797171
  Іщенко Д.А. Модель узагальненого споживача інформації безпілотних авіаційних комплексів / Д.А. Іщенко, Д.Л. Федорчук // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України, Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ; Редкол.: С.В. Ковбасюк, В.П. Манойлов, Р.В. Дзюбчук [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 13. – С. 136-146. – ISSN 2076-1546
797172
  Мартинюк О.Р. Модель узгодженого руху групи безпілотних літальних апаратів // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 78-81. – ISSN 2311-7249


  У статті викладена модель узгодженого руху групи безпілотних літальних апаратів (БпЛА), яка описується законами руху окремих БпЛА побудованих на системах диференційних рівнянь першого порядку. Рух БпЛА відбувається в потенційному полі, сформованому ...
797173
  Захарченко В. Модель українського економічного дива: типологічні риси // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 45-58 : табл. – Бібліогр.: 11назв. – ISSN 1811-3141
797174
  Романюк Л.М. Модель українського суспільства в "Записках холуя" І. Сенченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 225-227. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
797175
  Щоткін І.Л. Модель ультразвукового двигуна з фрикційним перетворенням типу руху, яка враховує зчеплення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 98-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано удосконалену математичну модель ультразвукового двигуна, в якому коливання пружного стержня перетворюються в обертання ротора. Розглянуто загальний випадок руху з частинним проковзуванням та частинним зчепленням на протязі періоду ...
797176
  Гринюк И.Н. Модель управления дебиторской задолженностью // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2 (655). – C. 37-48. – ISSN 0131-7741
797177
  Сайфуллина С.Ф. Модель управления инновационным развитием предприятия // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (46). – С. 60-63. – ISSN 1728-8878
797178
  Гнатышина Е.А. Модель управления качеством компетентностной подготовки педагога профессионального обучения // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 3 (65). – С. 7-11. – ISSN 1998-1740
797179
  Рычихина Э.Н. Модель управленческого мониторинга инновацийного образовательного учреждения // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С. 57-63. – ISSN 1561-2465
797180
  Цой Валерий Иванович Модель управленческого образования рыночного типа // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 12-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
797181
   Модель управленческого образования рыночного типа // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 12-13. – ISSN 1726-667Х
797182
  Костинець В.В. Модель управління активами бренду СЕЗ "Курортополіс Трускавець" / В.В. Костинець, Ю.В. Костинець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 80-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
797183
  Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 115-120 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви.
797184
  Фастовець А.А. Модель управління вартістю бізнесу на основі стандартів систем менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 32-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
797185
  Полуектова Н.Р. Модель управління впровадженням ERP-систем / Н.Р. Полуектова, Д.Г. Алексієвський // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4/6. – С. 64-70. – ISSN 2077-8031
797186
  Гринюк І.М. Модель управління дебіторською заборгованістю // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 2 (663). – С. 37-48. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
797187
  Чайковська Т. Модель управління доставкою вантажів "точно в строк" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 59-61 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
797188
  Левикін В.М. Модель управління каталогом ІТ-послуг / В.М. Левикін, І.О. Юр"єв // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 102-106. – ISSN 2075-0781


  "Каталог ІТ-послуг є ключовим джерелом інформації про ІТ-послуги, що надаються бізнесу постачальником ІТ-послуг. Він надає бізнесу актуальну, достовірну та цілісну картину про доступні ІТ-послуги, їх деталі і статуси. В каталозі ІТ-послуг повинні ...
797189
  Кузьмінська Ю.М. Модель управління креативністю та ризиками команд освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 42-49. – (Серія: Технічні науки ; № 3). – ISSN 2306-4412
797190
  Руденський Р.А. Модель управління пенсійними активами накопичувальної системи загальнообов"язкового державного пенсійного страхування // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 72-76 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
797191
  Онищенко О.М. Модель управління первинною продуктивністю водойм та скерованого культивування мікроводоростей для раціонального використання акваресурсу / О.М. Онищенко, А.І. Дворецький // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 109-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
797192
  Сисоєв В.В. Модель управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 144-153 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
797193
  Мілька А.І. Модель управління прибутком підприємств і організацій споживчої кооперації України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 23-27
797194
  Рева О.М. Модель управління процесами прийняття рішень у вищих навчальних закладах на рівні вертикальної декомпозиції навчально-виховного процесу / О.М. Рева, О.В. Сіроштан // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 8-16. – ISBN 966-8847-12-1
797195
  Чепоров В. Модель управління регуляторами вищої освіти в університетах з урахуванням структури ринку / В. Чепоров, Г. Чепорова // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 338-395. – ISBN 966-7574-11-3
797196
  Шиманська Л.М. Модель управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 206-209 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
797197
  Павлов О.І. Модель управління сільськими територіями України: просторовий вимір // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 114-118. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
797198
  Попович В. Модель управлінського обліку на підприємствах готельного бізнесу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 377-381. – ISSN 1993-0259
797199
  Базь А.И. Модель уравнений ядерной физики / А.И. Базь. – Киев, 1971. – 38 с.
797200
  Борщевская Е.В. Модель учебно-методического комплекса нового поколения по учебному предмету «Биология» // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 17-25. – ISBN 978-966-544-404-5
797201
  Левкович У. Модель учіння маркетингу готельно-ресторанного бізнесу цінової політики, та якість сфери послуг туристичної діяльності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 165-171. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлено аспекти теоретичних, методичних і практичних засад підготовки менеджерів туристичної сфери в галузі готельної діяльності, та розвитку готельної індустрії. Організації проведення турів для іноземних туристів та їх розміщення в ...
797202
  Савченко О.В. Модель факторів, що обумовлюють сприйняття ситуації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 229-237


  У статті висвітлено обмеження диспозиційного підходу до аналізу поведінки суб’єкта, визначено основні положення ситуативного підходу. Автор наводить модель факторів, що обумовлюють сприйняття ситуації. Запропонована модель враховує подвійність позиції ...
797203
  Шевцова О.Й. Модель факторної залежності рівня рентабельності інвестицій на промислових підприємствах : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 116-121 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
797204
  Соколова А. Модель фандрайзингової діяльності в Україні / А. Соколова, В. Клименко // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 72-88. – ISSN 1684-906Х
797205
  Колгатін О.Г. Модель фахівця як відображення мети навчального процесу у автоматизованій системі педагогічної діагностики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 122-128. – ISSN 1998-6939
797206
  Сергеев Д.Н. Модель федеральной системы конституционной юстиции России // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 4-17. – ISSN 1812-8696
797207
  Ван Ихань Модель финансовой стабилизации деятельности организации // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 29-32. – ISBN 978-617-645-235-5
797208
  Овечко В.С. Модель фізичної адсорбції в пористому склі / В.С. Овечко, А.М. Дмитрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-72. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Досліджено інфрачервоні спектри поглинання адсорбційних центрів пористого кремнезему й адсорбованих молекул. Запропоновано осциляторну модель адсорбції, оптичні методи вимірювання її параметрів.
797209
  Сафонова І. Модель філологічної підготовки педагогів до формування духовних потреб учнів: практико-психологічний аспект // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 9 (111). – С. 74-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
797210
  Кузьмін О.Є. Модель фінансово-інноваційного розвитку машинобудівного підприємства : фінанси підприємства / О.Є. Кузьмін, Т.І. Кужда // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 78-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
797211
   Модель фінансування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 06 квітня (№ 30)


  Зміни у системі фінансування закладів профосвіти.
797212
  Мельник О.Г. Модель фінансування інноваційного розвитку промислового підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 141-155 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
797213
  Боголіб Т.М. Модель фінансування й організація діяльності вищого навчального закладу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 40-50
797214
  Юрьев В.М. Модель формирования бренда вуза с учетом фактора организационной культуры / В.М. Юрьев, И.В. Грошев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 151-153. – ISSN 0869-3617


  На основе анализа параметров бренда вуза, выбранных заинтересованными сторонами с помощью оценочных шкал, в статье впервые предложена модель формирования бренда вуза с учетом организационной культуры с выделением особенностей их атрибутивности.
797215
   Модель формирования вулканических и морских вулканогенно-осадочных образований острова Десепшен (Западная Антарктида): исходные данные для моделирования / С.Е. Шнюков, И.И. Лазарева, Е.А. Хлонь, А.В. Митрохин, В.Р. Морозенко, Д.Ф. Марченков, Ю.Е. Никанорова, В.Ю. Осипенко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования НАН Украины. – Киев, 2013. – № 1 (31). – С. 44-65. – ISSN 1999-7566


  Рассмотрено современное состояние геологической и геохимической изученности действующего вулкана острова Десепшен (Западная Антарктида).
797216
  Шнипа Н.Г. Модель формирования готовности студентов к дидактическому исследованию // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 191-198. – ISSN 1811-0916
797217
  Ле Д.Х. Модель формирования дождевого стока рек в условиях муссонного климата : Автореф... канд .геогр.наук: 11.00.07 / Ле Д. Х.; Одес. гидорометеорол. ин-т. – Одесса, 1986. – 23л.
797218
  Ле Д.Х. Модель формирования дождевого стока рек в условиях муссонного климата : Автореф. дис. ... канд .геогр. наук : 11.00.07 / Ле Д. Х.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1986. – 23 с.
797219
  Карлинская Я.В. Модель формирования информацинной компетентности студентов в процессе учебы естественно математических дисциплин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 231-236. – (Педагогіка ; № 3)
797220
  Черкасова Е.В. Модель формирования красноцветных песчаников и накопления меди в поровых растворах / Е.В. Черкасова, Б.Н. Рыженко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 450-467 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7525
797221
  Борисова В.П. Модель формирования межкультурной компетенции в процессе профессионально ориентированного обучения иностранному языку в сельскохозяйственном вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 3. – С.27-28. – ISSN 1726-667Х
797222
  Решетняк О.И. Модель формирования образовательных кластеров с целью повышения конкурентоспособности региона // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 314-320. – ISSN 1993-5560


  "Анализ перспектив экономического развития регионов Украины посредством формирования образовательных кластерных структур. В статье предложено осуществить формирование образовательных кластеров, как метода обеспечения формирования конкурентных ...
797223
  Науменко А.Д. Модель формирования палеоцен-эоценовой осадочной толщи в прибортовой зоне Кировско-Тимашевской ступени // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2 (44). – С. 76-82 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1999-7566
797224
  Иванова А.В. Модель формирования поликультурной компетенции школьников в контексте федеральных государственных образовательных стандартов // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 30-34. – ISSN 1998-1740


  В статтье описана модель формирования поликультурной компетенции через различные структурные единицы образовательной программы. Проанализированы предметный, межпредметный и надпредметный компоненты модели, представленые урочной и внеурочной ...
797225
  Борисенко В.И. Модель формирования сигнала внутризонного детектора нейтронов / В.И. Борисенко, Ю.Ф. Пионтковский, В.В. Горанчук // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 17, № 4. – С. 364-373. – ISSN 1818-331Х
797226
  Лобковская Е.А. Модель формирования у будущих педагогов нравственной саморегуляции здорового образа жизни // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 25-29. – ISSN 2616-700X
797227
  Емец Елена Викторовна Модель формирования экологического мировоззрения студентов технического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 63-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
797228
  Емец Е.В. Модель формирования экологического мировоззрения студентов технического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 63-65. – ISSN 1726-667Х
797229
  Нидерер Н.В. Модель формирования этнокультурного диалога субъектов полиэтнической образовательной сркды // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.255-262. – ISSN 1811-0916
797230
  Єрмолаєва Л. Модель формування бренда туристичних послуг // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 108-111. – ISSN 1993-0259
797231
  Піцул К.С. Модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ресторанної справи в результаті професійної підготовки // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 310-317. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті аналізується визначення понять "моделювання" та "модель", окреслено основні принципи та етапи побудови наукової моделі. Автором запропоновано структурну модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ...
797232
  Тинкалюк О. Модель формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 27-39. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Актуальність викладеного матеріалу зумовлена потребою спеціальної підготовки майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування та необхідністю створення моделі такої підготовки.
797233
  Різник В. Модель формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 277-283. – ISBN 978-617-7009-20-6
797234
  Щербак І. Модель формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання учнів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 132-142. – ISSN 2312-5993
797235
  Шалімова І. Модель формування дидактичної культури викладача ВНЗ / І. Шалімова, В. Бурбига // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 55-62. – ISSN 2308-4634
797236
  Рашевська Н.В. Модель формування дослідницьких компетентностей учнів на уроках математики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 238-241 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
797237
  Мосейчук А.Р. Модель формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів у процесі вивчення біологічних дисциплін // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 96-102. – ISSN 1681-2751
797238
  Осипова Н. Модель формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-програмістів. / Н. Осипова, М Вінник, Ю. Тарасіч // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 150-159. – ISSN 1998-6939


  Зважаючи на специфіку формування дослідницької компетентності саме у інженерів-програмістів, вимоги ринку праці та суспільне замовлення велику увагу у статті приділено участі студентів у науково-дослідних проектах кафедри, а зокрема у міжнародних ...
797239
  Богоніс О.М. Модель формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в коледжі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 29-33 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
797240
  Антонюк Д.С. Модель формування економічної компетентності студентів технічних спеціальностей з використанням програмно-імітаційних комплексів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 78-86. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
797241
  Сивак О.А. Модель формування електронних ресурсів бібліотеки ВНЗ / О.А. Сивак, А.В. Акульшина // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 196-201. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  Розглянути етапи процесу створення електронних ресурсів бібліотеки. Представлено узагальнену модель формування електронних ресурсів бібліотеки ВНЗ.
797242
  Мхітарян Л.С. Модель формування здоров"язбережувальної компетентності у бакалаврів медсестринства / Л.С. Мхітарян, В.М. Манжуловський, С.Є. Петрюк // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 109-124. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
797243
  Тверезовська Н.Т. Модель формування інформаційної культури майбутніх економістів / Н.Т. Тверезовська, Л.П. Філіппова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 24-31. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
797244
  Петрова А. Модель формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 48-52. – ISSN 0131-6788


  У статті розкривається модель формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки, визначаються її функції в навчальному процесі, а також описуються етапи педагогічного моделювання.
797245
  Гонтюк В. Модель формування кадрового забезпечення державної служби статистики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-92. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено модель формування кадрового забезпечення організації. Здійснено аналіз стану кадрового забезпечення за статевою і віковою характеристикою, рівнем освіти, стажем роботи, категоріями посад, рівнем підвищення кваліфікації працівників, ...
797246
  Бабіч О.В. Модель формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 13-21. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
797247
  Малик Ю.І. Модель формування комунікативної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування у процесі професійної підготовки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 162-167. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
797248
  Радєва М. Модель формування конкурентної стратегії в системі управління конкурентоспроможністю організації // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 31-39. – ISSN 2411-5215


  "У роботі запропоновано ієрархічний ланцюг перетворення цінності в ефект, що дозволяє розглядати стратегію як підґрунтя забезпечення конкурентних переваг в організації. Використання цінностей через реалізацію спеціально розроблених конкурентних ...
797249
  Скорнякова О. Модель формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 81-86. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
797250
  Кубко В. Модель формування корпоративної культури сучасного вищого навчального закладу України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 38-41. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано основні аспекти формування корпоративної культури вищих навчальних закладів України. Обгрунтовано практичні рекомендації щодо напрямів і методів удосконалення корпоративної культури, створення її ефективної моделі як необхідної умови ...
797251
  Яковишина Т. Модель формування креативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 129-139. – ISSN 2312-5993
797252
  Мельничук Л.Б. Модель формування культури педагогічного спілкування майбутніх викладачів // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 93-98. – ISBN 978-966-7359-77-5
797253
  Вернигора О. Модель формування лінгвокраїнознавчої компетентності майбутнього вчителя-філолога у процесі фахової підготовки. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 134-144. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
797254
  Анпілогова Ж.Д. Модель формування маркетингу освітніх послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 6-9. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
797255
  Шарко М. Модель формування національної інноваційної системи України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 25-30. – ISSN 0131-775Х
797256
  Бузовська Ю.Ф. Модель формування підготовленості майбутніх судноводіїв до міжкультурного спілкування засобами ІКТ // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 15-19. – Бібліогр.: с. 18. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
797257
  Каландирець Н.М. Модель формування підприємницької компетентності майбутніх економістів у вищому аграрному навчальному закладі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 69-73. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
797258
  Ковнір Ольга Модель формування політичної культури курсантів морських навчальних закладів України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 104-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пропонованій статті подана модель становлення політичної культури курсантів морських навчальних закладів (далі - МНЗ), що забезпечить глибокі теоретичні знання в галузі політичного життя, котрі й собі розвиватимуть у студентської молоді риси ...
797259
  Огаренко Т.Ю. Модель формування попиту на послуги вищої освіти з урахуванням керованих і некерованих факторів впливу на попит // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 20-25. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (91/92 )). – ISSN 1814-1161


  У статті запропоновано модель формування попиту у сфері послуг вищої освіти, яка враховує темп зростання кількості потенційних абітурієнтів регіону, величину маркетингових витрат вищого навчального закладу, величину знижок в оплаті за навчання та ...
797260
  Поліщук О. Модель формування правової компетентності майбутніх менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 74-78. – ISSN 2308-4634


  У статті конкретизовано модель формування правової компетентності майбутнього менеджера аграрної галузі в умовах університетської освіти. Обґрунтовано структуру правової компетентності і функціональні зв"язки елементів цієї структури, які є основою ...
797261
  Підлісний Є. Модель формування правової культури майбутніх бакалаврів економіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 148-154. – ISSN 2308-4634
797262
  Наливайко Т. Модель формування професійних компетентностей майбутніх економістів у процесі професійної підготовки з використанням інноваційних технологій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 243-255. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
797263
  Мурзина О. Модель формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів у процесі фахової підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 113-118. – ISSN 2308-4634
797264
  Чемеринська Д. Модель формування професійних якостей у процесі професійної підготовки майбутнього менеджера з урахуванням гендерних особливостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 46-50. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Представлено модель формування професійних якостей у процесі професійної підготовки менеджера у ЗВО із врахуванням гендерних особливостей. Розкривається цільовий, методологічний, організаційний, змістовий, результативний блоки моделі. Зазначається, що ...
797265
  Ковальчук І.С. Модель формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 173-178. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
797266
  Федьович О.М. Модель формування професійного інтересу майбутніх учителів фізики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 385-191. – ISSN 2312-5993
797267
  Зозуляк-Случик Модель формування професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 6 (173), червень. – С. 123-127. – ISSN 2308-4634
797268
  Заїка Л.А. Модель формування професійної компетентності із застосуванням імітаційного моделювання // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 80-85. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
797269
  Проскура С.Л. Модель формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів комп"ютерних наук // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 3 (21). – С. 104-112. – ISSN 2413-1571
797270
  Шиба А.В. Модель формування професійної компетентності майбутніх перекладачів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 233-236. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
797271
  Давидова С. Модель формування професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами творчої проектної діяльності // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 54-63. – ISSN 2307-4914
797272
  Брюховецька О.В. Модель формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (здобуття вищої освіти) // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 29-41. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650


  У статті обгрунтовано актуальність формування професійної толерантності майбутніх керівників у системі вищої освіти, оскільки однією з основних ії цілей є розвиток особистості майбутнього фахівця.
797273
  Стародуб Ю.П. Модель формування регіональних портфелів проектів систем захисту територій від затоплення / Ю.П. Стародуб, А.П. Гаврись // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 70-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-4643
797274
  Каниболоцкая Л.В. Модель формування риторичної компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 136-142. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
797275
  Конівіцька Т.Я. Модель формування риторичної компетентності майбутніх психологів у ЗВО // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 75-81. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
797276
  Лісінчук Н. Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 122-127. – ISSN 2308-4634
797277
  Задорожна О. Модель формування світоглядних переконань у студентів педагогічних університетів засобами природоохоронної діяльності. - C. 46-54. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 1. – C. 46-54. – ISSN 2307-4906
797278
  Семенов В.В. Модель формування середнього класу на основі індексів поляризації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 228-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель формування середнього класу за ознакою матеріальної забезпеченості на основі використання індексів поляризації Естебана-Рея. За період 1999-2007 рр. обчислені індекси поляризації за доходами в Україні. Отримані результати ...
797279
  Комарницький І.М. Модель формування системи логістики підприємства / І.М. Комарницький, Н.С. Питуляк // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – Актуальні проблеми ринкової економіки. – С. 9-16. – (Економічні науки ; Вип. 2)
797280
  Александрова Н.М. Модель формування управлінської культури майбутнього викладача економіки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 147-153. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Виокремлено, обгрунтовано та проаналізовано структурні складові авторської моделі формування управлінської культури.
797281
   Модель формування цілей інформаційного забезпечення підтримки процесів надання знань / В.М. Джулій, І.В. Гурман, А.А. Маковей, О.В. Мірошніченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 85-95. – ISSN 2524-0056


  У статті запропоновано підхід до визначення моделі формування цілей інформаційного забезпечення підтримки процесів надання знань. Інформаційне забезпечення пропонується розглядати в трьох аспектах - зміст, структура і послідовність застосування (яку ...
797282
  Демченко О.М. Модель формуючого впливу навчально-виховного процесу на компетентне професійне спілкування студентів іноземною мовою // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 88-103. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
797283
  Дунаев Б.Б. Модель функционирования экономики при рыночном курсе валюты / Б.Б. Дунаев, А.А. Любич // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 1, січень - лютий. – С. 147-162. – ISSN 1019-5262
797284
   Модель функціонального діагностування цифрового процесора зі скороченою системою команд / С.В. Лєнков, О.І. Стецюк, В.М. Чешун, В.І. Чорненький, В.І. Єфіменко, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 89-96. – ISSN 2524-0056
797285
  Герасимов Б.М. Модель функціонування осколково-фугасного снаряда за легкоброньованіш об"єктом та оцінка її адекватності / Б.М. Герасимов, І.М. Добровольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-16. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  У даній статті пропонується модель функціонування осколково-фугасного снаряда по легкоброньованому об"єкту. Доведена адекватність створеної моделі на основі гіпотези про близькість значень кожної n-ї компоненти відгуків моделі, відповідним середнім ...
797286
  Шворов С.А. Модель функціонування тренажерних систем інтенсивної підготовки операторів АСУ радіотехнічних військ / С.А. Шворов, А.В. Краснік, В.І. Куташев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 156-161


  У статті наведені основні завдання, принципи створення та організації функціонування тренажерів та тренажерних систем, за допомогою яких при мінімальних витратах часу забезпечується підготовка операторів автоматизованих систем управління радіотехнічних ...
797287
  Григорова О.В. Модель хмаро - та опадоутворення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 64-65
797288
  Шепелева М.С. Модель целостности как метод исследования общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
797289
  Тодорцев-Хлача Модель центральної бібліотеки національних меншин у Хорватії: досвід функціонування та стратегія розвитку // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 36-42. – ISSN 1029-7200


  Розглядається хорватська модель центральної бібліотеки національної меншини, аналізуються особливості діяльності мережі ЦБНМ, обгрунтовується необхідність розроблення та впровадження стратегії розвитку таких установ у рамках мережі публічних бібліотек.
797290
  Ільїн О.Ю. Модель Центру управління перевезень радіоактивних матеріалів / О.Ю. Ільїн, І.І. Борисенко, С.В. Нікіфоров // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3. – С. 26-31


  У статті розглянуто центр управління перевезень радіоактивних матеріалів, який є інформаційно-керуючою системою і складається з безлічі елементів, пов"язаних між собою. Побудова та можливість подальшої модернізації такої автоматизованої системи на ...
797291
  Сакара Н.Ю. Модель цивільного судочинства та проблема його доступності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 145-152. – ISSN 0201-7245
797292
  Волошин І. Модель швидкого зростання банку : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 24-30 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
797293
  Жданко Б.Д. Модель школи як відтворення моделі суспільства у філософії Джона Дьюї // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 147-149
797294
  Голубев В.С. Модель эволюции геосфер / В.С. Голубев. – Москва, 1990. – 94с.
797295
  Федорин Я.В. Модель эволюции ранней Земли / Я.В. Федорин. – К., 1991. – 110с.
797296
  Чижов Ю.А. Модель экономики США / Ю.А. Чижов. – Новосибирск, 1977. – 205с.
797297
  Балацкий Е. Модель экономической эволюции // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 8/9. – С. 22-42. – ISSN 0207-3676
797298
  Жамалетдинов А.А. Модель электропроводности литосферы по результатам исследований с контролируемыми источниками поля / А.А. Жамалетдинов. – Л., 1990. – 158с.
797299
  Киселев В.А. Модель эмиссий ионов N*2 и О* дневной атмосферы / В.А. Киселев, А.Е. Микиров. – М., 1986. – 251с.
797300
  Місуно А.В. Модель як форма взаємозняття теорії та експерименту // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
797301
  Чернишова Н.П. Модель, алгоритми та інформаційні технології керування розвитком функціональних підсистем транспорту (на прикладі цивільної авіації) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07, 05.13.16 / Чернишова Н.П.; Харків. Політ. ін-т. – Харків, 1994. – 20 c.
797302
  Голованова М.А. Модель, метод та інструментальні засоби вибору технологічних рішень у машинобудівельному виробництві в умовах невизначеності : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Голованова М.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
797303
  Перович Л. Модель, пережившая свое время // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 12. – С. 53-57. – ISSN 0235-7089


  Идейные истоки радикализма в Сербии.
797304
  Федоров А.В. Модель, синтезирующая задачи медиаобразования и медиакритики для эффективного развития медиакомпетентности и аналитического мышления будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию школьников // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 161-176
797305
   Модель.. – М, 1978. – 264с.
797306
  Обербек Э.Б. Модельер = The Dressmaker : Элизабет Обербек ; [пер. с англ. В.И. Бродецкого] / Э.Б. Обербек. – Москва : Мир книги, 2007. – 285, [3] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. по изд.:The Dressmaker / Elizabeth Birkelund Oberbeck. 2006. – ISBN 978-5-486-01655-4
797307
  Бєляков К.І. Модельна законотворчість як складова юридичної техніки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-27.


  Розглянуто теоретичні положення застосування моделювання як загальнонаукового методу. Досліджено історичні аспекти розвитку та міжнародний досвід використання юридичної техніки модельної законотворчості. Theoretical positions of application of ...
797308
  Самойленко В.М. Модельна ідентифікація берегових геосистем / В.М. Самойленко, І.О. Діброва. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-326. – ISBN 978-966-521-598-1
797309
  Діброва І.О. Модельна ідентифікація геосистем берегової зони Київського водосховища // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 316-324 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
797310
  Шерстенников Ю.В. Модельна оптимізація виробничої потужності підприємства / Ю.В. Шерстенников, Т.М. Рудянова, Ю В. Брицька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 186-192. – ISSN 2222-4459
797311
  Самойленко В.М. Модельна параметризація компонентів параметричної стійкості басейнової геосистеми та її надійності / В.М. Самойленко, Д.В. Іванок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 15-35


  Основною метою даної статті, яка є логічним продовженням праці, а також наших монографій, було дослідження можливостей параметризації, по-перше, складників параметричної стійкості басейнової геосистеми та, по-друге, її надійності.
797312
  Костик О.І. Модельна фраза, ідеоматичність та її структурне оформлення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 253-263. – Бібліогр.: ЛІт.: с. 263; 6+4 поз.
797313
  Фишман С.Н. Модельная теория некоторых равновесных свойств биополимеров и кинетики их матричного синтеза : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фишман С.Н.; АН СССР. Ин-т биофизики. – М., 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
797314
  Міщенко А.М. Модельне дослідження ролі просторової структури саркомеру в молекулярному механізмі м"язового скорочення : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Міщенко Артем Михайлович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
797315
  Лондар С.Л. Модельне дослідження формування грошового попиту в українській економіці / С.Л. Лондар, О.С. Деревко // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 143-156. – (Економічні науки)
797316
  Харазішвілі Ю.М. Модельний аналіз макроекономічних наслідків підвищення цін на газ в Україні / Ю.М. Харазішвілі, О.О. Любіч // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 51-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
797317
  Колєснік В.В. Модельний закон "Про технопарки": перспективи імплементації у вітчизняне законодавство // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 90-97
797318
  Чернецька О.В. Модельний інструментарій оцінки інвестиційної привабливості підприємства в рамках вартісно-орієнтованого управління // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 92-99. – ISSN 2222-4459
797319
  Лемішко О.О. Модельний інструментарій фінансування відтворення капіталу в аграрному секторі економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 23-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
797320
  Антипов Д.О. Модельний опис самодифузії води в поліакріламідних гелях в межах теорії ефективного середовища / Д.О. Антипов, Л.А. Булавін, В.В. Клепко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 379-383. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Ця стаття присвячена розгляду динаміки рідини в полімерних гелях. На основі експериментальних даних, які було отримано при розсіянні повільних нейтронів на поліакріламідних (ПАА) гелях, отримано залежність коефіцієнта самодифузії води та його ...
797321
  Моісєєва Н.І. Модельний підхід до вивчення соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 24-28. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
797322
  Куцик А.М. Модельний підхід до декомпозиції спектрів 14 поглинання суміші ацетону та хлороформу / А.М. Куцик, О.О. Ільченко, В.В. Обуховський // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 200-203
797323
  Замковий О.В. Модельний підхід до створення мультиагентної пошукової системи за допомогою середовища розробки INGENIAS // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 89-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Дана стаття ілюструє модельний підхід до розробки агентів та мультиагентних систем (МАС), зокрема, у сфері пошуку у мережі Інтернет, показуючи при цьому Agent Unified Modeling Language (AUML) репрезентацію пошукової системи, викопану в середовищі ...
797324
   Модельний розрахунок спектра повздовжніх мод лазерного резонатора на базі інтерферометра Саньяка / І.В. Захарченко, О.В. Крилов, С.Г. Неділько, Л.Й. Робур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 331-336. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Побудовано модель лазерного резонатора на базі інтерферометра Саньяка. Розраховано частотний спектр випромінювання такого лазера для найнижчих повздовжніх мод ТЕМ00q1 в околі максимуму коефіцієнта підсилення активного середовища. A model of laser ...
797325
  Зеліско А.В. Модельний статут юридичної особи приватного права: деякі аспекти впровадження у законодавство // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 249-253. – ISSN 1563-3349
797326
  Конча О. Модельний статут як новація в українському законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 274-275. – ISBN 978-617-7069-17-0
797327
  Панчук Тетяна Вячеславівна Модельні варіанти умов виробництва у тваринництві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 66-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто принципи побудови модельних варіантів формування нормативної трудомісткості утримання тварин з урахуванням різних умов виробництва (на прикладі скотарства).
797328
   Модельні групи безхребетних тварин як індикатори радіоактивного забруднення екосистем / П.Г. Балан, Р.З. Векслярський, Вервес, В.М. Войціцький, С.П. та ін. Ірклієнко; П.Г. Балан, Р.З. Векслярський, Ю.Г. Вервес [та ін.]. – Київ : Український фітосоцілогічний центр, 2001. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 172-202. – ISBN 966-7938-57-3


  У пр. № 1715859 напис: Бібліотеці Кафедри ядерної фізики від автора. Підпис. Векслярський. 11.03.2003 р.
797329
  Грабар Н.Г. Модельні зразки суб"єкт-суб"єктних аспектів спілкування в бібліотеці // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 16-21


  У статті розкриваються сучасні комунікаційні умови здійснення спілкування. Розглядаються модельні зразки основних видів взаємодії в бібліотеці. Зазначаються особливості суб"єкт-суб"єктного бібліотечного спілкування
797330
  Якібчук П.М. Модельні методи у фізиці металів / П.М. Якібчук, В.Т. Швець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 650, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 643-650. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-960-6
797331
  Селезень П.О. Модельні норми як джерело тлумачення міжнародних податкових договорів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 89-91
797332
  Штогун С. Модельні суди: завдання, проблеми та перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 62-64. – ISSN 0132-1331
797333
  Щепотіна Н.Ю. Модельні характеристики змагальної діяльності волейболісток різної кваліфікації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 80-85. – ISSN 1818-9172
797334
  Думбрайс О.В. Модельно-независимое определение реальных частей амплитуд упругого адрон-адронного рассеяния вперед. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Думбрайс О.В.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
797335
  Казимир Володимир Вікторович Модельно-орієнтоване управління інтелектуальними виробничими системами : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Казимир В.В.; НАН України Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 39 назв
797336
  Валькман Ю.Р. Модельно-параметрическое пространство. Теория и применение / Ю.Р. Валькман, В.И. Гриценко, А.Ю. Рыхальский ; НАН Украины ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Междунар. научно-учебный центр информ. технологий и систем. – Киев : Наукова думка, 2012. – 190, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 181-189. – ISBN 978-966-00-1120-5
797337
  Хлебалин А.В. Модельно-теоретическая семантика, принцип композициональности и определение истины // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 4 (67). – С. 16-28. – ISSN 1560-7488
797338
  Селезнев А.Ф. Модельное изучение некоторых вопросов радиационной защиты. : Автореф... Канд.мед.наук: / Селезнев А.Ф.; АН УССР.Ин-т физиологии. – К, 1967. – 10л.
797339
  Самойлов В.Д. Модельное конструирование компьютерных приложений : [монография] / В.Д. Самойлов; НАНУ, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова. – Киев : Наукова думка, 2007. – 200с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0681-2
797340
  Кулешов В.В. Модельное обеспечение технологии плановых расчетов / В.В. Кулешов. – Новосибирск, 1980. – 143с.
797341
  Шеметов П.В. Модельное обспечение разработки региональных программ / П.В. Шеметов. – Новосибирск, 1984. – 142с.
797342
  Гранатов Г.Г. Модельное представление педагогического мышления в философии образования человека (концепция дополнительности) // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 156-165. – ISSN 1811-0916
797343
   Модельные двигатели.. – М, 1973. – 239с.
797344
  Кирсанова Т.С. Модельные задачи двуногой ходьбы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Кирсанова Т.С.; Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 12л.
797345
  Утегенов Куанышбек Модельные задачи фильтрации многофазной несжимаемой жидкости с учетом капиллярных сил : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Утегенов Куанышбек; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
797346
  Селиванов И.А. Модельные задачи фильтрации. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Селиванов И.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1978. – 12л.
797347
  Юртаева Е.А. Модельные законы в государствах СНГ // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.39-44. – ISSN 1812-3910


  Модельные законы - законы, рекомендованные международнгыми организациями
797348
   Модельные исследования гидротурбин.. – Л, 1971. – 288с.
797349
  Перепелицына Людмила Николаевна Модельные исследования закономерностей влияния межфазных слоев на механические свойства наполненных полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Перепелицына Людмила Николаевна; АН УССР, Ин -т химии высокомолекул. соединений. – К., 1989. – 16л.
797350
  Огородний В.В. Модельные исследования пресинаптического торможения, вызываемого кожными афферентами на входе синного мозга : Автореф... канл. биол.наук: 03.00.02 / Огородний В. В.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1975. – 25л.
797351
  Хашаб М Э.А. Модельные исследования релеевских волн в неоднородном слое. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Хашаб Э.А.М.Х.; МГУ. – М, 1973. – 12л.
797352
  Шамина О.Г. Модельные исследования физики очага землетрясений / О.Г. Шамина. – Москва, 1981. – 192 с.
797353
  Василевский А.Н. Модельные оценки помех при скважинном гравиметрическом мониторинге месторождений нефти и газа / А.Н. Василевский, Ю.А. Дашевский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 970-983 : рис., табл. – Библиогр.: с. 982-983. – ISSN 0016-7886
797354
  Серегина Галина Анатольевна Модельные представления о личности выпускника педагогического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
797355
  Кручпненко В.Р. Модельные расчеты нагревания метеорных тел в ненормальном окружении // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 76-87. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Приведена методика и результаты модельных расчетов высот начала разрушения крупных и мелких метеорных тел в ненормальном окружении, т. е. когда нагревание тела начинается с произвольной высоты в пределах метеорной зоны. В процессе вычислений ...
797356
  Печерская Алла Александровна Модельные расчеты пространственной организации макромолекул методом Монте-Карло : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Печерская Алла Александровна; МГУ. Хим. фак. – М., 1978. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
797357
  Смирнов М.М. Модельные уравнения смешанного типа четвертого порядка / М.М. Смирнов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 125 с.
797358
  Кузнецов В.В. Модельные характеристики легкоатлетов / В.В. Кузнецов. – К., 1979. – 88с.
797359
  Зилов Е.А. Модельные экосистемы и модели экосистем в гидробиологии / Е.А. Зилов, Д.И. Стом. – Иркутск : Иркутский университет, 1992. – 65 с.
797360
   Модельные эксперименты с механизмами экономического управления. – М, 1989. – 221с.
797361
  Комова Т.А. Модельный глагол в языке и речи: (На материале гоалолов shall и will в истории англ. яз.) / Т.А. Комова. – М., 1990. – 140с.
797362
  Елкин А.П. Модельный расчет и анализ устойчивости и латерального смещения протофибрилл в поперечно-полосатых мышцах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Елкин А.П.; Науч. центр. биол. исследований АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 25л.
797363
  Бубекина Наталия Владимировна Модельный стандарт детской библиотеки: проблемы разработки и внедрения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 1727-4893


  Модельный стандарт детской библиотеки призван закрепить основные функции детских библиотек, в какой-то мере способствовать защите их существования и деятельности. Он рекомендует основные принципы, положения, нормативы и правила организации деятельности ...
797364
  Бубекина Наталия Владимировна Модельный стандарт детской библиотеки: проблемы разработки и внедрения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 1727-4893


  Модельный стандарт детской библиотеки призван закрепить основные функции детских библиотек, в какой-то мере способствовать защите их существования и деятельности. Он рекомендует основные принципы, положения, нормативы и правила организации деятельности ...
797365
  Гусева Е.Н. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки / Евгения Николаевна Гусева // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 2. – С. 13-15. – ISSN 0869-608Х


  Автором обозначены цели, задачи и принципы "Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки", разработанного и утвержденного Министерством культуры Российской Федерации в Год культуры - 2014 год. Дано описание Модельного стандарта. Отмечены ...
797366
  Сиротко В.К. Модельный трансформатор малой мощности / В.К. Сиротко. – М, 1959. – 12с.
797367
  Матонин Ф С. Модельщики / Ф С. Матонин. – Воронеж, 1976. – 112с.
797368
  Лебедєва Катерина Модем. Тигр : розповідь
797369
  Ратбон Т. Модемы для "чайников" / Т. Ратбон. – Москва, 1994. – 287с.
797370
  Ратбон Т. Модемы для "чайников" / Тина Ратбон. – 2- издание. – Киев : Диалектика, 1996. – 352с. – ISBN 966-506-012-0
797371
  Ратбон Т. Модемы для "чайников" / Тина Ратбон; Пер. с англ. О.А. Меженного, О.Л. Пелявского, и др. – 3-е изд. – Киев : Диалектика, 1997. – 384с. – ISBN 966-506-072-4
797372
  Фролов А.В. Модемы и факс-модемы. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1995. – 285с. – (Библитотека системного программиста Т.16)
797373
  Медведев В.Н. Модеонизация Российского государства и государственный финансовый контроль / В.Н. Медведев, О.Е. Томазова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 98-100. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
797374
   Модератор секції " Особливості розвитку країн Близького Сходу XX - початку XXI ст." канд. іст. наук, доц. Н.Д. Городня. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
797375
  Островський В. Модератор українського світла світу. Він - український художник Степан Химочка! // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 10-11. – ISSN 0130-1799
797376
   Модератори секції " Актуальні проблеми історії країн Західної Європи XX - початку XXI ст." канд. іст. наук, доц. О.Ф. Іванов та канд. іст. наук, доц. Н.С. Папенко. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
797377
   Модератори секції " Суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток США та Канади у XX - початку XXI ст." д-р іст. наук, проф. Т.В. Алєнтьєва та канд. іст. наук, доц. Т.А. Грищенко. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
797378
   Модератори секції "Історіографія, джерелознавство та бібліографія новітньої історії зарубіжних країн і міжнародних відносин" д-р іст. наук, проф. Сергій Петрович Стельмах та канд. іст. наук, доц. Наталія Ігорівна Шевченко. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
797379
  Подольская Е.А. Модерация как путь повышения методической компетентности преподавателя высшей школы // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 223-227
797380
  Барабаш С. Модерація заходів у роботі з громадськістю та персоналом як комплексна форма менеджменту в бібліотеах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 5 (190). – С. 20-22. – ISSN 2076-9326
797381
  Головань В.О. Модерація категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європарламенту) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Головань Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 222 арк. – Бібліогр.: арк. 193-222
797382
  Головань В.О. Модерація категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європарламенту) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Головань Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
797383
   Модерн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 828. – ISBN 966-316-069-1
797384
  Ивашко Ю.В. Модерн в архитектуре Японии // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 31-36. – ISBN 978-617-7185-03-0
797385
  Булгакова Н. Модерн в стиле ретро? Былые эксперименты с наукой, похоже, ничему не научили современных реформаторов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 28 февраля (№ 9). – С. 10


  В уставе образованной в 1724 году Российской академии наук значилось: “Науки принуждения и насилия терпеть не могут”. Никакой диалектикой нельзя объяснить нынешнего отношения к науке реформаторов.
797386
  Ивашко Ю.В. Модерн Западной Европы, Украины и Китая: пути трансформации и имплементации / Юлия Ивашко, Ли Шуань ; под. ред. вице-президента Укр. акад. архитектуры, нар. архитектора Украины, д-ра архитектуры, проф. Н.М. Демина ; Посольство Китайской Нар. Респ. в Украине. – Киев : Феникс, 2015. – 151, [1] с., [2] л. цв. фотоил. : ил., схемы. – Тит. л. частично кит. – Библиогр.: с. 147-149. – ISBN 978-966-136-224-5


  В прим. №1693808 дарчий напис китайською мовою. Підпис. 20.03.2015
797387
  Ільїна Г.В. Модерн и постмодерн: питання раціональності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 65-66
797388
  Шатохін В. Модерн і постмодерн у сучасній західній філософії / В. Шатохін. – Івано-Франківськ
1. – 1995. – 68с.
797389
  Мінаков М.А. Модерн і революція в Україні: до питання про генеалогію Євромайдану // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 45-53. – ISSN 1996-5931
797390
  Мартьянов В.С. Модерн продолжается? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 3 (129). – С. 108-122. – ISSN 0321-2017
797391
  Єрмоленко В.А. Модерн та антимодерн у філософії культури Вальтера Беньяміна : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Єрмоленко В.А.; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – 224л. – Бібліогр.: 194-224
797392
  Єрмоленко В.А. Модерн та антимодерн у філософії культури Вальтера Беньяміна : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 -філос. антропол., філос. культури / Єрмоленко В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
797393
  Куцепал С.В. Модерн та постмодерн: опозиція чи спадковість? // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 3-13. – ISBN 978-966-177-064-4
797394
  Осипчук В. Модерн центру і сходу. Інноватика в сучасній освіті присутня там, де хочуть навчати по-новому // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 139). – С. 19


  У Києві відбулася дев"ята міжнародна виставка "Інноватика в сучасній освіті"
797395
  Тимо О. Модерн як художнє втілення теорії стилю епохи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 142-149. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999


  Розглянуто теорію стилю, розроблену у теоретичних працях представників модерну. Досліджено зв’язок художньої практики модерну із характерними для зазначеного періоду теоретичними уявленнями про стильову природу мистецтва. З’ясовано, що художня практика ...
797396
  Шкаруба Л. Модерн: причудливый мир форм // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 4. – С. 2-26
797397
  Ткаченко О. Модерна естетика роману Юрія Яновського "Майстер корабля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 236-245
797398
  Кавун Л. Модерна естетика української прози 20-х років ХХ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 207-219. – ISSN 1728-9572


  Стаття присвячена з"ясуванню модерної естетики в українській прозі 20-х років ХХ століття. Здійснено спробу розглянути творчість М. Хвильового, Ю. Яновського, Г. Шкурупія в контексті філософської парадигми О. Шпенглера й А. Бергсона
797399
  Людвічук М.В. Модерна ідентифікація кооперації у контексті трансформаційних процесів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 433-437. – ISBN 5-7763-2435-1
797400
  Мороз О. Модерна нація: українець у часі і просторі = Modern nation: Ukrainian in the and space / О. Мороз; ЛНУ ім. І. Франка. Фак-тет журналістики. – Львів : Універсум, 2001. – 448с. – (Наукові праці української діаспори). – ISBN 5-7707-4694-7


  Показано працю, помисли і прагнення національно свідомої верстви української діаспори у США, яка сприяла відродженню незалежної України
797401
  Бриних М. Модерна нетутешність // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 7/8 (1027/1028). – С. 88-93


  Знайомство з літературою української діаспори триває й досі. Нью-Йоркська група.
797402
  Голобородько Я. Модерна одвічність. Ліричний триптих Анатолія Марущака
797403
  Сняданко Н. Модерна патафізика в українському контексті // Критика. – Київ, 1999. – Квітень, (число 4). – С. 29-31


  Французький прозаїк, поет, джазовий музикант і співак Борис Віан. Автор низки модерністських та фантастичних епатажних творів, який, попри це, став після смерті класиком французької літератури, передбачивши бунт нонконформістських творів 60-х років XX ...
797404
  Приходько І.Ф. Модерна поетика раннього Юрія Яновського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 34/36 (362/364). – С. 59-67
797405
  Поліщук І.О. Модерна політична ментальність українського народу // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 93-106. – (Серія: Політологія ; № 2 (37)). – ISSN 2075-7190
797406
  Мукан А. Модерна Україна народилася за доби бароко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 3


  9 квітня в Інститутф філології відбулася зустріч з письменником і літературознавцем, директором видавництва Канадського інституту українських студій Марком Робертом Стехом. Зустріч відбулася у рамках Циклу презентацій видань на вшанування 200-річчя від ...
797407
  Реєнт О. Модерна українська нація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 9


  Зародження, формування та утвердження. Парадокс реалій буття українців у Російській імперії полягав у тому, що в той час, як інші її не східнослов"янські народи, мали свій визнаний у державі статус, то українцям доводилося виборювати саме право ...
797408
  Реєнт О. Модерна українська нація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 липня (№ 125/126). – С. 8


  На початку 40-х років XIX ст. одним із провідних центрів національного руху стає Київ. Студенти й молоді викладачі Київського університету організували таємний гурток "Київська молода". Найактивніші діячі "Київської молоди" - учитель із Полтави В. ...
797409
  Реєнт О. Модерна українська нація: зародження, формування й утвердження / закінчення. Початок у ч. 15, 16 за 2013 р. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 25 квітня - 1 травня (№ 17). – С. 10-11


  "Малоруссы, малороссы (иногда наз. южноруссами), представители одной из трех восточно-славянских народностей, вместе именуемых русскими" - так починається стаття про українців в одній із найпопулярніших у Російській імперії енциклопедій. Головною ...
797410
  Славутич Я. Модерна українська поезія 1900-1950 = Modern ukrainian poetry / Яр Славутич. – Філядельфія : Америка, 1950. – 72 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.
797411
  Пастух Т.В. Модерне експериментаторство Василя Голобородька в умовах заблокованої культури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 158-165. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
797412
  Кутова Т.В. Модерне осмислення філософії Григорієм Сковородою // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 438-440
797413
  Сізова К. Модерне переосмислення фольклорних традицій портретування у новелістиці Василя Стефаника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 52-54. – ISSN 0130-5263
797414
  Решмеділова О.М. Модерне розуміння творчого процесу в сучасних теоретичних концепціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичну і практичну необхідність дослідження української культури кінця ХІХ - початку ХХ століть у контексті філософсько-антропологічної методології. Проаналізовано сучасні теоретичні концепції українських дослідників в галузі культури ...
797415
  Прозоровский А. Модернизаторский авторитаризм в Индонезии и Южной Корее // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2004. – № 7. – С. 83-92. – ISSN 0131-2227
797416
  Сладковский С.А. Модернизационная журналистика и ее трансформация в пост-журнализм // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 227-237. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921
797417
  Рожкова Л.В. Модернизационные ориентации и ценности студенческой молодежи // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 64-75. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются модернизационные ориентации студенческой молодежи в рамках либеральной модели и аналитической концепции современной личности. На основе проведенного исследования проводится типологический анализ по характеру ориентаций студенческой ...
797418
  Сейсен Н.Б. Модернизационные процессы в казахстанском обществе: постановка проблем // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 59-62


  В статье проводится всесторонний комплексный политологический анализ различных аспектов модернизации на пути построения демократии в Республике Казахстан, которая характеризуется сложностью и противоречивостью, позволяет выявить общую логику ключевых и ...
797419
  Касич А.А. Модернизационные процессы в Украине в контексте мирового опыта // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 9 (662). – C. 38-58. – ISSN 0131-7741
797420
  Молчанов М. Модернизационные реформы: взаимосвязь экономического и социально-политического развития / М. Молчанов, В. Молчанова // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 7/8. – С. 5-21. – ISSN 0207-3676
797421
  Саломатин А.Ю. Модернизационный проект для США: конвент в Филадельфии и сборник "Федералист" об оптимальном конституционном устройстве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 15. – С. 41-44. – ISSN 1812-3805


  Статья рассматривает дискуссии американских "отцов-основателей" по поводу Конституции 1787 г., которая символизировала модернизационный старт для нового государства.
797422
  Золотухина Модернизация - архаизация - имитация: кто "правит бал"? / Золотухина, -Аболина // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 5. – С. 37-43. – ISSN 0235-1188
797423
  Келлер Я. Модернизация - гуманизация общества или коррозия бытия? // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.48-53. – ISSN 0132-1625
797424
  Люкманов А. Модернизация "по-османски" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 35-49. – ISSN 0130-9625
797425
  Крупин Антон Модернизация GNSS и современное геодезическое GNSS-оборудование Trimble / Крупин Антон, Глущенко Виталий // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 2 (11). – С. 17-18
797426
  Кулиев Э. Модернизация Азербайджана: Светское и религиозное в современном обществе // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 51-68. – ISSN 1998-1813
797427
  Павлов А.И. Модернизация аппаратно-программного комплекса обеспечения сохранности данных в связи с внедрением технологии обслуживания читательского заказа в системе ИРБИС / А.И. Павлов, И.С. Баженов, Е.Б. Грешнов // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 89-96. – ISSN 0130-9765
797428
  Чучалин А.И. Модернизация бакалавриата в области техники и технологий с учетом международных стандартов инженерного образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 20-29. – ISSN 0869-3617


  Автор рассматривает вопросы модернизации подготовки бакалавров в области техники и технологий. В России, где традиционной была подготовка дипломированных специалистов с пятилетним сроком обучения, при переходе на уровневую структуру образовательных ...
797429
  Василенко М.И. Модернизация бедуинского мира и контрабанда (по поэтическим коллекциям И.Бейли) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 132-142. – ISSN 0869-1908


  Сінайські бедуїни, їх побут
797430
  Черноморова Т.В. Модернизация британской системы высшего образования: очередная реформа // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 50-82. – ISSN 0235-5620


  В статье рассматриваются реформы финансирования системы высшего образования в Великобритании в конце XX - начале XXI в. Особое внимание уделено сотрудничеству между университетами и бизнесом, участию университетов в инновационном процессе.
797431
  Протас М. Модернизация бытия искусства как апория метафизики культуры и свободы "воли к безмерному" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 135-153. – ISBN 978-966-8917-14-1
797432
  Алиева С.И. Модернизация в Азербайджане и на Северном Кавказе в конце XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 11. – С. 143-149. – ISSN 0042-8779


  У истоков формирования национального самосознания, реализации культурно-просветительских реформ и повышения уровня образованности мусульманского народа Азербайджана и Северного Кавказа в конце 19 - начале 20 в. стояла национальная интеллигенция и ...
797433
  Погосян В.Г. Модернизация в дискурсе исторической социологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.81-96. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
797434
  Яницкий О.Н. Модернизация в России и вокруг: конспект // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 136-145. – ISSN 0132-1625
797435
  Фиговский О. Модернизация в России и за рубежом - особенности "русского" пути // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 7 (1021). – С. 18-27. – ISSN 0130-1640


  Лет 20-30 тому назад, пишет Олег Фиговский, российская наука, прежде всего фундаментальная, имела очень высокий приоритет. Увы, в последние годы он резко упал – и в этом наше кардинальное отличие от ведущей индустриальной страны мира – США. О том, ...
797436
  Мау В. Модернизация в условиях политической стабильности (Реформы второй половины ХIX в. логика и этапы комплексной модернизации) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 32-50. – ISSN 0042-8736
797437
  Кирпичников М. Модернизация ВАК: курс на эффективность // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – июнь. – С. 58-61. – ISSN 1726-6726


  Беседа с Председателем ВАК Минобрнауки РФ М. Кирпичниковым.
797438
  Ахмедов Модернизация вероучения ислама в современных условиях : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Ахмедов К-М. А.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1971. – 20л.
797439
  Харин А.С. Модернизация вертикального круга Ваншаффа и результаты наблюдений Солнца и больших планет в 1970-1977 гг. / А.С. Харин. – Киев : Наукова думка, 1980. – 95 с.
797440
  Сухарев В.В. Модернизация вертикальной внутривалковой конусной мельницы вибрационного типа // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 51-57 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
797441
  Каменнов П. Модернизация военно-промышленного комплекса КНР: достижения и проблемы // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 3. – С. 74-87. – ISSN 0130-9757
797442
  Климова Е.К. Модернизация высшего образования в России: социологический и социально-психологический анализ некоторых аспектов российского законодательства / Е.К. Климова, Т.Е. Чернышева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 4. – С. 29-35. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблемы проектного подхода к реформе российского образования.
797443
  Медведев В. Модернизация высшего юридического образования с учетом трудностей в реализации Болонского процесса // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 8. – С. 15-17. – ISSN 1810-3081
797444
  Себастьян Ж.Ф. Модернизация геодезического обеспечения Республики Ангола. Основные задачи / Ж.Ф. Себастьян, Кутушев, Ш.-И.Б // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 19-24 : табл. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 0016-7126
797445
  Орлова Олеся Модернизация гостиницы Атлантик // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 22-25 : фото
797446
  Саломатин А.Ю. Модернизация государства и особенности ее осуществления в различных странах : (на примере США, Франции, Великобритании) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 144-156. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Компоненты государственной модернизации в конце XVIII - начале XX вв., ее связь с гражданским обществом и правовым государством. Особенности модернизации в США, Франции и Великобритании.
797447
  Капогузов Е.А. Модернизация госуправления в Европе: на пути к неовебериансту? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 29-40. – ISSN 0201-7083
797448
  Андрощук Г. Модернизация закона об авторском праве Канады: экономические последствия // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2015. – № 1. – С. 60-66. – ISSN 0201-7059
797449
  Кудров В. Модернизация и инновации - главные моторы современного прогресса // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 3 (51). – С. 65-76. – ISSN 0201-7083


  Рассматривается вопрос в международном сравнении России с другими странами.
797450
  Павлов К.В. Модернизация и инновационное развитие воспроизводственной системы старопромышленных регионов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 246-252. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  В статье определяются социально-экономические особенности модернизации некоторых старопромышленных регионов России, а также обосновывается целесообразность выделения экономики и экологии старопромышленных регионов как отдельного направления ...
797451
  Шмелев Н.П. Модернизация и международные интересы России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 7-16. – ISSN 0201-7083
797452
  Шмелев Н. Модернизация и международные интересы России // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 4-16. – ISSN 1998-1813
797453
  Захаров Н. Модернизация и новое качество государственного управления (политико-экономический аспект) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 1 (43). – С. 67-73
797454
  Мюллер С. Модернизация и ремонт персональных компьютеров / С. Мюллер. – М., 1996. – 896с.
797455
  Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК = Upgrading and Repairing PCs / Скотт Мюллер; Пер. с англ. – 6-е изд. – Киев : Диалектика, 1997. – 976с. – ISBN 966-506-057-0
797456
  Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК / С. Мюллер. – 11-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2000. – 1136 с. – ISBN 5-8459-0047-6
797457
  Граймз Гелен Модернизация и ремонт ПК / Гелен А. Граймз; Пер. с англ. О.А. Меженного. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, 2000. – 288с. – ISBN 5-8459-0086-7
797458
  Мюллер Скотт Модернизация и ремонт ПК / Скотт Мюллер; Пер.с англ. – 12-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 1184с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0167-7
797459
  Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК = Upgrading and repairing PCs / Скотт Мюллер ; [пер. с англ.: А.Н. Кушнир, И.В. Шуляк]. – 15-е юбилейное изд. – Москва : Вильямс, 2004. – 1339, [1] с. : ил., табл. + 1 опт. диск (CD-Rом). – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0623-7


  Подробно описывается каждый компонент PC-совместимого компьютера - от процессора до клавиатуры и монитора. Использование ПО. Взаимодействие ОС с аппаратными средствами при запуске компьютера. Диагностика аппаратной части.
797460
  Мюллер Скотт Модернизация и ремонт ПК : Навчальні видання / Скотт Мюллер; Пер. с англ.: А.Н. Кушнир, И.В. Шуляк. – 15-е изд. Юбилейное. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 1344с. + CD-ROM. – Парал. тит. на англ. – ISBN 5-8459-0623-7


  Подробно описывается каждый компонент PC-совместимого компьютера - от процессора до клавиатуры и монитора. Использование ПО. Взаимодействие ОС с аппаратными средствами при запуске компьютера. Диагностика аппаратной части.
797461
  Ратбон Э. Модернизация и ремонт ПК для "чайников" / Э. Ратбон. – Киев, 1995. – 240 с.
797462
  Оглтри Т. Модернизация и ремонт сетей / Терри Вильям Оглтри; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 928с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0090-5


  Книга может использоваться в качестве справочного пособия или учебника самой различной аудиторией - от начинающих пользователей до опытных сетевых администраторов
797463
  Оглтри Т. Модернизация и ремонт сетей / Терри Оглтри. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 1328 с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0688-1


  Книга может использоваться в качестве справочного пособия или учебника самой различной аудиторией - от начинающих пользователей до опытных сетевых администраторов
797464
  Голиченко О. Модернизация и реформирование инновационной стратегии России: проблемы и решения // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 41-53. – ISSN 0042-8736
797465
  Купряшин Г.Л. Модернизация и управляемость // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – C. 67-86. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
797466
  Антонова Н.И. Модернизация идеологии и деятельности современного христианского сектантства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Антонова Н.И. – Москва, 1970. – 22 с.
797467
  Клопский В.М. Модернизация изучения геометрии в старших классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 731 / Клопский В.М.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1972. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22-23
797468
  Шевченко В.Н. Модернизация или национальный путь развития России ? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С.46-59. – ISSN 0235-1188
797469
  Шевченко В. Модернизация или национальный путь России? // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 4 (226). – С. 5-15. – ISSN 1998-1813
797470
  Миронов Б.Н. Модернизация имперской России и благосостояние населения // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 137-155. – ISSN 0869-5687
797471
  Каптерев А.И. Модернизация как способ выживания // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 6. – С. 22-27. – ISSN 0869-608Х
797472
  Мартынов А. Модернизация как трансформация // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 6. – С.3-30. – ISSN 0207-3676
797473
  Хильчевский В.К. Модернизация класссификации природных вод О.А. Алекина для исследования трансформации химического состава поверхностных вод / В.К. Хильчевский, С.М. Курило, Р.В. Руденко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 32-37.
797474
   Модернизация компоновок автоматизированных гидротехнических сооружений.. – Фрунзе, 1990. – 70с.
797475
   Модернизация котельного и турбинного оборудования на электростанциях Украинской ССР.. – К, 1966. – 41с.
797476
  Мирзоев М.С. Модернизация математических дисциплин в подготовке учителей информатики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 37-40. – ISSN 0321-0383


  В статье отражены корректировка содержания структур математических дисциплин в подготовке учителей информатики в педагогических вузах в условиях реализации образовательных стандартов второго поколения, а также методика обучения этим дисциплинам The ...
797477
  Зубарев Ю.М. Модернизация машиностроения зависит от уровня подготовки специалистов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 5-9. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы повышения уровня подготовки специалистов для машиностроительного комплекса России. Анализируются ключевые аспекты качества инженерного образования, которое зависит от тщательности подготовки стандартов третьего поколения, от ...
797478
  Бурденко И.Н. Модернизация международно-правового регулирования рынка деривативов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 311-318. – ISSN 2222-4459
797479
  Кравченко И.И. Модернизация мира и сегодняшней России. Выход из кризиса. // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.3-20. – ISSN 0042-8744
797480
  Фурсенко А.А. Модернизация науки и развитие новых технологий // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 8. – С. 8-11. – ISSN 1726-667Х
797481
  дружинин Модернизация национальной экономики: исторический опыт Франции и Японии / дружинин, О.Н. Мисько // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 49-59. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
797482
  Вовк А.Г. Модернизация оборудования - крупный резерв роста производства / А.Г. Вовк. – Москва, 1961. – 20с.
797483
  Байбазаров Ю.В. Модернизация оборудования / Ю.В. Байбазаров. – Душанбе, 1991. – 171с.
797484
  Шульгальтер Л.Я. Модернизация оборудования и ее экономическая эффективность / Л.Я. Шульгальтер. – Москва, 1959. – 48с.
797485
  Чумаченко В Модернизация оборудования на действующих электростанциях. / В Чумаченко. – М., 1962. – 25с.
797486
  Образцова Л. Модернизация образования Германии в контексте Болонского процесса. Использование кредитно-модульной системы в учебном процессе высшей школы // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 53-57. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
797487
  Макаркин Н.П. Модернизация образования глазами ректора (статья вторая) // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 7. – С.20-26. – ISSN 1726-667Х


  Ректор Мордовского гос.ун-та им. Н.П. Огарева о ваимодйствии бизнеса и высшей школы, о коррупции в образовательной сфере
797488
  Макаркин Н.П. Модернизация образования глазами ректора. Статья первая. // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 6. – С.15-24. – ISSN 1726-667Х
797489
  Сафонов К.Б. Модернизация образования. Проблемы инновационного развития социума // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 22-25. – ISSN 1026-955X


  Анализируется проблема модернизации образования в контексте внедрения инноваций. Рассмотрены особенности обучения как фактора социализации личности, средства формирования новой социокультурной реальности. Выявлены предпосылки инновационного развития ...
797490
  Кореневский А.В. Модернизация образования: индивидуализация и междисциплинарность / А.В. Кореневский, И.М. Узнародов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 113-118. – ISSN 0869-3617


  В статье изложен опыт Южного федерального университета по внедрению индивидуализированных методов обучения и междисциплинарных подходов. The article is devoted to the implementation experience of individualized learning methods and interdisciplinary ...
797491
  Савицкая Е.В. Модернизация образования: сотрудничество университетов и корпораций // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 2. – С. 10-20
797492
  Денисенко В.В. Модернизация общества и правовое регулирование // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
797493
  Исаев М.А. Модернизация Основного закона. Опыт Норвегии // Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2013. – № 6. – С. 103-111. – ISSN 0132-0769
797494
  Митрохин В. Модернизация отечественного высшего образования: семь заблуждении и иллюзий // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 19-20. – ISSN 0321-0383
797495
  Митрохин В. Модернизация отечественного высшего образования: семь заблуждений и иллюзий // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 19-20. – ISSN 0321-0383
797496
  Митрохин В. Модернизация отечественного высшего образования: семь заблуждений и иллюзий // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 19-20. – ISSN 0321-0383
797497
  Овчинников А.В. Модернизация отечественного образования в условиях политического кризиса начала XX в. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 86-89. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются основные нормативно-правовые акты в области народного просвещения, принятые в России начала XX столетия - сложного периода выбора путей модернизации национальной системы образования, требовавшей оптимального сочетания традиций и ...
797498
  Волков Н.П. Модернизация паротурбинных электростанций / Н.П. Волков, А.М. Леонков. – Минск, 1963. – 128с.
797499
  Засыпкин В.П. Модернизация педагогического образования / В.П. Засыпкин, Г.Е. Зборовский // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 87-93. – ISSN 0132-1625
797500
  Засыпкин В.П. Модернизация педагогического образования в условиях изменения требований к профессии преподавателя // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 6. – С. 39-50. – ISSN 1561-2465


  Модернизация педагогического образования является одним из основных условий подготовки современного преподавателя. Раскрывается роль центральной задачи модернизации педагогического образования – формирование мотивации учащихся и студентов на учебу. ...
797501
  Мареев В.И. Модернизация педагогического образования в Южном федеральном университете / В.И. Мареев, И.Э. Куликовская // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 73-79. – ISSN 0869-561Х


  В статье освещается проблема модернизации педагогического образования в Южном федеральном университете, который находится в сфере особой государственной ответственности. Подготовка педагога, владеющего современным содержанием и технологиями обучения и ...
797502
  Орлов А.А. Модернизация педагогической подготовки студентов педвузов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 88-95. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются пути и средства обновления содержания и технологий педагогической подготовки будущего педагога в контексте модернизации педагогического образования на основе введения в действие Федерального государственного образовательного ...
797503
  Яковлев А. Модернизация по-саудовски // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.30-33. – ISSN 0321-5075


  [Аравийское Королевство в поисках своего места в меняющемся мире.]
797504
  Сорокопуд Ю.В. Модернизация подготовки преподавательских кадров высшей школы // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2010. – № 3 (39). – С. 27-33.


  В статье рассмотрены основные методологические подходы, сущностные черты, цель и задачи, доминантные идеи, условия реализации, основные этапы и прогнозируемые результаты модернизации подготовки преподавательских кадров для высшей школы.
797505
  Джабер Наджим Абдулла аль-Темими Модернизация политической системы Ирака через призму национальных выборов // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 722-727. – ISSN 1563-3349
797506
  Головашина О.В. Модернизация после модерна // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд-во Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 10. – С. 20-24. – ISSN 2073-9702
797507
  Щербак С.И. Модернизация постсоветских обществ: проблема институциональных изменений // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 138-140
797508
  Балабанова Е.С. Модернизация предприятий: факторы и направления / Е.С. Балабанова, А.О. Грудзинский // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.18-28. – ISSN 0132-1625
797509
   Модернизация прессового и станочного оборудования.. – М, 1965. – 52с.
797510
  Журавский А.Д. Модернизация промышленной отсадочной машины программируемым логическим контроллером / А.Д. Журавский, О.А. Жульковский // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 77-80. – ISSN 2519-2884
797511
  Наурзалиева М.В. Модернизация профессионального образования и познавательный интерес студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 4. – С. 8-10. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема модернизации профессионального образования. Выделяются педагогические условия, способствующие развитию познавательного интереса студентов. Анализируются сущностные характеристики понятий: модернизация профессионального ...
797512
  Гендин Г.С. Модернизация радиовещательной аппаратуры / Г.С. Гендин. – Москва : Энергия, 1973. – 169 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 830)
797513
   Модернизация РЛС ІІ-18 МУ и ІІ-19 / С.А. Жуков, А.Ф. Козлов, С.В. Лєнков, С.С. Кошевая, Д.А. Кавалеров, В.Ю. Коротков // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
797514
   Модернизация РЛС П-18 МУ и П-19 / С.А. Жуков, А.Ф. Козлов, С.В. Лєнков, С.С. Кошевая, Д.А. Кавалеров, // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 5-8


  У статті наведені результати проведення модернізації РЛС П-18 і П-19. При проведенні модернізації були використані новітні досягнення в області цифрової обробки сигналів, сучасна елементна база, заснована на твердотільній технології й модульному ...
797515
  Гранин Ю.Д. Модернизация Россиии: без науки и образования? // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 11. – С. 993-999. – ISSN 0869-5873


  К недостаткам нынешней государственной политики в этой области, по мнению автора, следует отнести явно недостаточное финансирование институтов науки и образования, развитие которых подменено их перманентным "реформированием".
797516
  Жилина И.Ю. Модернизация российской экономики: Пути и перспективы // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 1 : Модернизация экономики и инновационный процесс. – С. 8-39. – ISSN 1998-1791
797517
  Угрюмов.М.В Модернизация Росссийской академии наук на основе исторической преемственности или "до основанья, а затем...? // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 7. – С. 600-615. – ISSN 0869-5873
797518
  Назарчук Л.М. Модернизация рынка возобновляемой энергетики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 84-93 : табл., рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
797519
  Свиренко М.Н. Модернизация самодержавия по плану М.М. Сперанского // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 225-228
797520
  Мингалеев Г.Ф. Модернизация системных основ образовательного процесса в техническом университете / Г.Ф. Мингалеев, В.В. Мельничнов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 33-41. – ISSN 0869-3617
797521
  Кирилловых А.А. Модернизация системы высшего образования в нормативно-правовом измерении // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 50-56. – ISSN 1812-8696
797522
  Лапина Н.Ю. Модернизация системы высшего образования во Франции: проблемы и решения // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 142-164. – ISSN 0235-5620


  Рассматриваются основные направления реформирования системы французского высшего образования, анализируется процесс создания новых институтов, которые были призваны наладить кооперацию между университетами, исследовательскими центрами, предприятиями.
797523
  Глузман А.В. Модернизация системы караимского народного образования. Реформы середины 60-х - начала 70-х гг. XIX ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 141-149. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
797524
  Селиверстова О.И. Модернизация системы образования в свете присоединения России к ВТО // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2. – С. 9-16. – ISSN 0869-3617
797525
  Ялбулганов А.А. Модернизация системы органов регионального финансового контроля (Финансово-правовой аспект) / А.А. Ялбулганов, И.Б. Лагутин // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 42-50. – ISSN 0132-0769
797526
  Яковлева Н.И. Модернизация системы профессионально-педагогической переподготовки кадров: социокультурный подход // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 8. – С. 14-31. – ISSN 1609-4646


  На рубеже эпох (ХХ-ХХI вв.) в обществе и образовании произошли глобальные изменения ценностно-целевого характера, приведшие к изменению методологии развития системы непрерывного образования и, в частности, профессиональной дифференциации систем ...
797527
  Ковальчук Т. Модернизация содержания высшего образования в Беларуси в контексте Болонского процесса // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 160-162
797528
  Лунгу К. Модернизация содержания математического образования в техническом вузе // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 49-57
797529
  Ильченко В.Р. Модернизация содержания образования как национальная проблема / В.Р. Ильченко, К.Ж. Гуз // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-7. – ISSN 0869-561Х


  В статье в связи с разработкой государственных образовательных стандартов второго поколения поднимается проблема влияния фактологического и целостного содержания образования на понимание, здоровье, интеллект, образ мира молодых поколений и ...
797530
  Мукушев Б.А. Модернизация содержания правового образования в педагогическом вузе / Б.А. Мукушев, М.С. Малибекова, С.Б. Мукушев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 9. – С. 46-50. – ISSN 0321-0383
797531
  Косухан П. и. Модернизация социально-этических концепций современного христианского сектантсва : Автореф... канд. филос.наук: / Косухан П. и.; АН УССР, Ин-т фиолс. – К., 1967. – 19л.
797532
  Иванова Л.С. Модернизация стратегического управления подготовкой кадров для инновационной экономики // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 43-51. – ISSN 1561-2465


  Анализируется проблема модернизации стратегического управления подготовкой кадров. Отмечаются основные принципы подготовки кадров для инновационной экономики, способных эффективно руководить инновационными процессами, разрабатывать и внедрять ...
797533
  Надутый В.П. Модернизация технологического оборудования для добычи янтаря гидромеханическим методом / В.П. Надутый, З.Р. Маланчук, В.Я. Корниенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 67-74 : рис., табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1607-4556
797534
  Безвесельный Е.С. Модернизация традиционной формы экзаменов в украинском заочном политехническом институте / Е.С. Безвесельный; Информ. центр. высшей школы. – Москва, 1973. – 20с. – (Научная организация труда в учебном процессе в вузах)
797535
  Азбукин Ю.И. Модернизация турбогенератора / Ю.И. Азбукин, В.Ю. Аврух. – Москва : Энергия, 1980. – 231 с. : ил. – Библиогр.: с. 227-229
797536
  Алексеев В.И. Модернизация тюремной системы как отрасли государственного управления (1879-1917 г.г.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 18. – С. 14-17. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается система взаимосвязанных элементов. В функциональном аспекте тюремное управление характеризуется способностью к устранению возникающих противоречий на различных их уровнях.
797537
  Сотников С.К. Модернизация узлов телевизоров / С.К. Сотников. – Москва : Радио и связь, 1981. – 88 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1030)
797538
  Сотников С.К. Модернизация узлов телевизоров / С.К. Сотников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1990. – 140 с.
797539
  Чеботарев Г.Н. Модернизация университетов как условие инновационного развития страны // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-6. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются пятилетний опыт модернизации Тюменского государственного университета и поэтапный переход его от модели классического университета к университету исследовательского типа. Показана роль программно-проектного подхода к развитию вуза, ...
797540
  Яковлева Н.И. Модернизация управления системой переподготовки педагогических кадров // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 10. – С. 50-54. – ISSN 0869-561Х


  Модернизация системы образования закономерно требует модернизации управления этой системой. Это особенно актуально для системы переподготовки педагогических кадров как новой формы получения высшего образования. В статье раскрываются социокультурные ...
797541
  Владимиров В. Модернизация управления университетом: экономический аспект / В.Владимиров, З. Карпасова, Г. Мокрецова // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С. 52-56. – ISSN 1726-667Х


  Вятский гос. ун-т
797542
  Соина И. Модернизация учебного процесса в современном информационно-компьютерном пространстве / И. Соина, Н. Петрусенко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 130-136. – ISSN 2309-9127
797543
  Гришнова Е.Е. Модернизация учебного процесса: проблемы и тенденции // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 41-46. – ISSN 0869-3617


  В статье подчеркивается необходимость обновления высшего профессионального образования на компетентностной основе в соответствии с инновационной моделью экономического развития. Особое значение в этом процессе приобретают общие (общекультурные) ...
797544
  Бабосов Е.М. Модернизация философско-теологической доктрины католицизма под воздействием научно-техничесой революции : Автореф... докт филос.наук: / Бабосов Е.М.; Акад. общест.наук при ЦК КПСС Ин-т научного атеизма. – М, 1971. – 44л.
797545
  Сенчагов В. Модернизация финансовой сферы // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 53-64. – ISSN 0042-8736
797546
  Подоляк В.А. Модернизация христианской идеологии как проявление кризиса религии / В.А. Подоляк. – Киев : Вища школа, 1979. – 144 с.
797547
  Григорьев Л. Модернизация через коалиции / Л. Григорьев, В. Тамбовцев // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 59-70. – Бібліогр.: с. 62. – ISSN 0042-8736
797548
  Касаев Э. Модернизация через фундаментализм. Эволюция политизации ислама на национальном и региональном уровнях // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 41-58
797549
  Жеребин В.М. Модернизация экономики и занятость населения // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 10. – С. 19-30. – ISSN 0320-8168
797550
  Чучалин А.И. Модернизация экономики и повышение качества инженерного образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 12-18. – ISSN 0321-0383


  статье поднята проблема совершенствования российского инженерного образования в условиях модернизации экономики страны. Представлен опыт Ассоциации инженерного образования России и Томского политехнического университета. The article deals with the ...
797551
  Лапкин Владимир Валентинович Модернизация, глобализация, идентичность. Общие проблемы и российские особенности // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 50-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
797552
  Галкин А.А. Модернизация, обратная связь и публичная сфера // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2011. – № 1 (60). – С. 69-84
797553
  Бусова Н.А. Модернизация, рациональность и право / Н.А. Бусова; МОиНУ; ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков : Прометей-Прес, 2004. – 352с. – ISBN 966-8649-00-1
797554
  Будко Анатолий Модернизация. Схематизация опыта : вопросы теории; методика // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 4 (272). – С. 34-37. – ISSN 0869-8171
797555
  Удовицька Т.А. Модернизація прийому до вишів як фактор виникнення ризиків в процесі професійного вибору молоддю // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2013. – С. 55- 61. – (Серія "Соціологічні науки" ; т. 16, № 1, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
797556
  Клюєв А. Модернизація стартувала: РНБО знову на передовій державних інтересів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
797557
  Лармин О.В. Модернизм - против человека и человечности / О.В. Лармин. – М, 1965. – 159 с.
797558
  Малахов Н.Я. Модернизм / Н.Я. Малахов. – М., 1986. – 148с.
797559
  Саттаров Р. Модернизм альтернативных духовных систем (АДС) в социополитическом развитии новых независимых государств // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 62-64
797560
  Гус М.С. Модернизм без маски / М. Гус. – Москва : Советский писатель, 1966. – 307 с.
797561
  Каримов А. Модернизм в идеологии современного ислама : Дис... канд. философ.наук: / Каримов А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1972. – 201л. – Бібліогр.:л.188-201
797562
  Зверев А.М. Модернизм в литературе США: Формирование. Эволюция. Кризис / А.М. Зверев. – М., 1979. – 320с.
797563
   Модернизм враждебен искусству.. – М, 1964. – 384с.
797564
  Калинин Ю.А. Модернизм русского православия / Ю.А. Калинин. – Киев, 1988. – 75с.
797565
  Сподарец Н.В. Модернизм Серебряного века: литературоведческая идентификация : монография / Надежда Сподарец. – Одеса : Астропринт, 2017. – 499, [3] с. – Библиогр.: с. 398-449 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-927-335-2
797566
   Модернизм.. – М, 1969. – 244с.
797567
   Модернизм.. – 2-е изд. – М, 1973. – 279с.
797568
   Модернизм.. – 3-е изд. – М, 1980. – 311с.
797569
   Модернизм.. – М, 1987. – 302с.
797570
   Модернизъм в българската и македонската литература = Модернизaм во бугарската и македонската литература : сходства и различия / Българ. акад. на науките ; Макед. акад. на науките и уметностите ; ред.: Милан Гюрчинов и Александър Йорданов. – София ; Скопjе : Век 21-прес, 2015. – 320 с. – Текст. макед. та болг. - Дані тит. арк. та обкл. парал. болг., макед. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-619-90248-6-7


  Літери македонського (сербського алфавіту), які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
797571
  Шмит Х. Модернизъм под прикритие. Антологийните проекти на Валерий Брюсов и Пенчо Славейков // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история / Нац. б-ка "Св. св. Кирил и Методий" ; Софийски ун-т "Св. Климент Орхидски". – София, 2016. – Г. 23 (62), 3. – С. 102-120. – ISSN 0861-847Х
797572
  Бернадська Н. Модерний любовний роман в українській і японській літературах початку ХХ століття (Валер"ян Підмогильний і Дзюн"ітіро Танідзакі)


  У статті розглянуто основні етапи розвитку любовного роману, а також його специфічні риси у творах Валер"ян Підмогильний і Дзюн"ітіро Танідзакі
797573
  Панченко О. Модерний революціонер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 липня (№ 125/126). – С. 21


  Роман Ільницький - інтелектуал і журналіст, який жив і дихав Україною.
797574
  Шабаліна О.М. Модерний танець жінок-балетмейстерів Заходу ХХ століття : культурологічний аспект : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Шабаліна О.М. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
797575
  Оленева В.И. Модернистская новелла США : 60-70-е годы : [монография] / В.И. Оленева. – Киев : Наукова думка, 1985. – 295 с. – (Литературоведение)
797576
  Симакова Л. Модернистские течения в русской поэзии конца XIX - начала XX века // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 3-8
797577
  Сподарец Н.В. Модернистское поєтическое сознание в ситуации парадигмального сдвига // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 179-187. – ISBN 966-72-77-79-8
797578
  Бездрабко В.В. Модерні дослідження музичного документа в Україні : пошуки і перспективи // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 116-120
797579
  Акімова А.О. Модерні експерименти у новітній китайській розмовній драмі як підґрунтя синтезу візуального та вербального // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 39-47


  У статті проаналізовано модерні експерименти у новітній китайській розмовній драмі як підґрунтя синтезу візуального та вербального, висвітлені жанрові особливості у класичній та розмовній драмі на базі теорій драм у китайській драматургії, а також ...
797580
  Шморгун О.О. Модерні етнонаціональні процеси: потенціал антикризового розвитку України // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 30-48
797581
  Кузик О.В. Модерні інструменти маркетингової комунікаційної політики агропромислових підприємств України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 130-134. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
797582
  Шакурова О. Модерні концепції етногенезу українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 192-194
797583
  Церклевич В. Модерні можливості використання візуального методу у викладанні історії економіки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 9 (158)
797584
  Церклевич В. Модерні можливості візуального методу та віртуальний музейний простір як платфолрма для студентських дослідницьких практик // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (181). – С. 20-41. – ISSN 1682-2366
797585
  Шевченко Л.І. Модерні напрямки сучасної лінгвістики: функціональний контекст // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 7-18. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено визначенню понять "сучасна лінгвістика", "модерна лінгвістика", "неолінгвістика" у мовознавстві. Сформульовано тезу про суспільний і пізнавальний статус нових галузей лінгвістики, їх перспективу в інтелектуальній діяльності людини. ...
797586
  Туренко О.С. Модерні пошуки синхронізації індивідуального і колективного - візії Ж. Бодена // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2014. – № 1 (57). – С. 41-46. – ISSN 1728-3671
797587
  Косович О.В. Модерні тенденції інноваційних процесів у мові он-лайнових засобів масової інформації // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 80-87. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто актуальнi питання видiлення електронних iнтернет-ресурсiв як нового виду ЗМI та їхнiй вплив на мовну ситуацiю та на неологiзацiйнi процеси у фр. мовi. При аналiзі матерiалу, розмiщеного на сайтах iнтернет-видань, особливу увагу придiлено ...
797588
  Кравченко А П. Мельник Модерні теорії історичного процесу як альтернативи марксизму // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 23-31. – ISSN 2075-1451
797589
  Омельченко Д. Модернізації парламенту України: сучасний стан та шляхи вдосконалення (окремі питання) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 69-71. – ISBN 978-617-7069-15-6
797590
  Якушик І.Д. Модернізації української економіки на інноваційних засадах як фактор забезпечення національної безпеки / І.Д. Якушик, Б.А. Бузинар // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 156-160
797591
  Воробйова О.П. Модернізаційна політика у галузі вищої освіти як засіб cтановлення нової моделі суспільного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 96-99. – ISSN 2306-6814


  У статті окреслено основні напрями модернізаційної та інноваційної державної політики в галузі вищої освіти, адже модернізаційна політика держави має на меті знайти та усунути ті системні суперечності, що присутні у вітчизняній моделі державного ...
797592
  Воскобойнікова-Гузєва Модернізаційна стратергія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 8-19. – ISSN 1029-7200
797593
   Модернізаційний вектор та основні чинники розвитку Казахстану // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 221-236. – ISBN 978-966-02-8276-6
797594
  Седляр М.О. Модернізаційний вибір: наздоганяти чи випереджати // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 24-28. – ISSN 1683-1942
797595
  Ціватий В.Г. Модернізаційний досвід Латвійської Республіки в контексті глобальних і регіональних інтеграційних процесів поліцентричного світу: політико-дипломатичний вимір // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 147-154. – ISBN 978-966-02-8033-5
797596
  Антонюк О.А. Модернізаційний досвід судової політики держав пострадянського простору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 141-147. – ISSN 2077-1800
797597
   Модернізаційний поступ посткомуністичної Грузії // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 249-261. – ISBN 978-966-02-8276-6
797598
  Калінічева Г.І. Модернізаційний поступ системи вищої освіти України в контексті глобалізаційних викликів часу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 94-112.
797599
  Єрмоленко А.Б. Модернізаційний потенціал післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 9-18. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті визначено фактори впливу цивілізаційних трансформацій сучасності на вітчизняну систему післядипломної освіти в контексті розвитку освіти дорослих.
797600
  Бутенко О.І. Модернізаційний проект суспільства шляхом його інноваційного розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 50-57. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
797601
  Бердар М.М. Модернізаційний стан підприємств харчової промисловості України в сучасних умовах : монографія / М.М. Бердар ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-280. – ISBN 978-617-7571-25-3
797602
  Силадій І. Модернізаційні виклики в галузі освіти трансформаційного суспільства // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 186-192. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 36 (49)). – ISSN 2518-7821
797603
  Гаращук О.В. Модернізаційні засади формування освітнього середовища - шлях до інноваційної економіки / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 125-127. – ISBN 978-966-7496-99-9


  "Роботодавці відмічають відсутність у випускників вищих навчальних закладів належних знань за спеціальністю, загальних базових знань, знань іноземних мов, а також відсутність практичного досвіду. Подолання цих негативних тенденцій у розвитку вищої ...
797604
  Шелудько Е.І. Модернізаційні інструменти інституціонального забезпечення екологізації промисловості // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 136-149. – ISSN 2306-546X
797605
  Гірник Є.В. Модернізаційні моделі інноваційного розвитку суспільного сектору економіки // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 114-118. – ISSN 1729-7036
797606
  Шульга Н.Д. Модернізаційні перетворення як фактор оптимізації державної освітньої політики України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 145-148. – ISSN 2306-6806
797607
  Шульга Н.Д. Модернізаційні перетворення як фактор оптимізації державної освітньої політики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 18, вересень. – С. 163-166. – ISSN 2306-6814


  Розглянуто зміст модернізації як процесу зміни, вдосконалення чогось відповідно до сучасних вимог, охарактеризовано її моделі і технології. Розкрито сутність модернізації у галузі освіти як фактору оптимізації державної освітньої політики України, ...
797608
   Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу / [Іванченко С.І. та ін.] ; за ред. П.Д. Фролова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 309, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-224-7
797609
  Бігунова К.О. Модернізаційні процеси в сільських господарствах Слобідської України у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 35-43. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
797610
  Касич А.О. Модернізаційні процеси в Україні в контексті світового досвіду // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 38-58 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
797611
   Модернізаційні процеси та трансформація цінностей ( матеріали засідання круглого столу "Ціннісні аспекти модернізаційних процесів сучасного соціуму") // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 123-149. – ISSN 1605-7988
797612
  Цимбалюк К. Модернізаційні процеси у єврейській традиційній освіті в умовах коренізації 20-30-х рр. XX ст. // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 21-26. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
797613
  Мар"євська М.Ю. Модернізаційні процеси у селянсько-козацьких господарствах Полтавщини епохи вільного підприємництва (1861-1917 рр.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 30-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
797614
  Водотика Т. Модернізаційні та урбанізаційні процеси на Півдні України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 201-220
797615
  Миленький В.М. Модернізація - основа економічного відтворення національної соціально-економічної системи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 33-37. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
797616
  Бітківська Г. Модернізація "шевченківського тексту" в літературних журналах 2000-х років // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 200-207


  У статті досліджуються особливості "шевченківського тексту" в літературних журналах України 2000-х років. Публікації про життя і творчість Тараса Шевченка розглянуто як цілісний текст й з"ясовано, що шевченкознавчий дискурс (художній, публіцистичний і ...
797617
  Цибульняк Р.А. Модернізація авіаційної системи попередження про небезпечну близькість до землі вертольотів МІ-2 / Р.А. Цибульняк, В.В. Сокуренко // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 76-77. – ISBN 978-617-7571-72-7
797618
  Литвинова Л. Модернізація авторського права ЄС в епоху цифрових технологій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (250). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Порушено питання оновлення норм авторського права ЄС в інформаційному суспільстві. Розглянуто Директиву про авторське право на цифровому єдиному ринку від 12 вересня 2018 р. Приділено увагу статтям Директиви про авторське право на цифровому єдиному ...
797619
  Васильєв О.А. Модернізація АЕС як фактор підвищення енергетичної безпеки України // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 55-61. – ISBN 978-966-02-7953-7
797620
  Чемоданова О. Модернізація Аргентини за правління ліберальних урядів 1862-1880 рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 82-88. – ISSN 1998-4634
797621
  Авдєєва М.С. Модернізація архітектурно-планувальних рішень навчальних дошкільних закладів / М.С. Авдєєва, Н.В. Дорохова // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 15-20. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
797622
  Долгова А.В. Модернізація архітектурного образу залізничного комплексу / А.В. Долгова, А.Й. Пекер // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 68-73. – ISSN 2077-3455
797623
  Д"яконова І.І. Модернізація банківського нагляду в Україні : монографія / І.І. Д"яконова. – Суми : Університетська книга, 2008. – 279с. – ISBN 978-966-680-399-6
797624
  Іванишин П. Модернізація без русифікації вестернізації: націотворча стратегія Івана Франка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип-верес. – С. 13-21. – ISSN 0042-9422
797625
  Семенюк Н. Модернізація безперервної освіти в Україні як соціальне завдання // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 421-423. – ISSN 2076-1554
797626
  Семенюк Н. Модернізація безперервної освіти в Україні як соціальне завдання // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 202-205. – ISSN 2076-1554
797627
  Коржик Н.А. Модернізація бібліотечного обслуговування // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 257
797628
  Хорунжак Н.М. Модернізація бухгалтерського обліку в бюджетних установах і класифікація її чинників // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 4 (41), серпень. – С. 148-153
797629
  Китайчук Т.Г. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми перехідного періоду // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 106-117. – ISSN 2411-4413
797630
  Кириленко О.П. Модернізація бюджетного забезпечення освіти в рамках секторальної децентралізації / О.П. Кириленко, А.П. Марчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (271). – С. 75-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
797631
  Свірко С.В. Модернізація бюджетного обліку як інструмент успішної інтеграції національної економіки до світового господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 478-484. – ISSN 1993-6788
797632
  Геєць В. Модернізація в системі "суспільство - держава - економіка" // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 111-124. – ISSN 1684-906Х
797633
   Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід. – Київ : СИМВОЛ-Т, 1997. – 245с. – ISBN 966-95095-1-3
797634
  Никифорук О.І. Модернізація виробничої інфраструктури: виклики, пріоритети, шляхи реалізації / О.І. Никифорук, Н.В. Кудрицька // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 205-214. – ISBN 978-966-02-8705-1
797635
  Троцко Г. Модернізація виховних практик в педагогічних університетах // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 84-89. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
797636
  Луговий В.І. Модернізація вищої освіти в контексті Болонського процесу: проблеми сьогодення // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 60-63. – ISBN 978-966-2748-30-7
797637
   Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку : колективна монографія / Акад. педагогічних наук України, Інститут вищої освіти ; за заг. ред. В.П. Андрущенка, В.І. Лугового, М.Ф. Степка. – Харків : НУА, 2009. – 504 с. – Десятій річниці Інституту вищої освіти АПН України присвячується. – ISBN 978-966-8558-87-0
797638
  Хомерікі О.А. Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі ; Нац. авіац. ун-т, Гуманітар. ін-т. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – 374, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 336-374. – ISBN 978-966-2462-25-8
797639
  Невара Л.М. Модернізація вищої освіти відповідно до стратегії ЄЕК ООН щодо освіти для сталого розвитку // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 85-87. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6


  Сучасна концепція освіти для сталого розвитку (ОСР) базується на Університетській хартії по сталому розвитку (Женева, 1994), Белградській хартії (ЮНЕСКО-ЮНЕП, 1975), Тбіліській декларації (ЮНЕСКО-ЮНЕП, 1977) і Салонікській декларації (ЮНЕСКО, 1977), а ...
797640
  Поліщук М.О. Модернізація вищої освіти та роль бібліотечно-інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури студента // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 134-136. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
797641
  Лузік Е.В. Модернізація вищої освіти України в контексті національної безпеки / Е.В. Лузік, Хоменко-Семенова // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 88-92. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
797642
   Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. – Київ : Освіта України, 2004. – 60с.
797643
   Модернізація вищої освіти України і Болонський процес // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 2/3. – С. 97-125. – ISSN 1682-2366


  Матеріал до першої лекції "Модернізація вищої освіти України і Болонський процес"-24 стор.
797644
  Шевченко А.А. Модернізація вищої освіти України: стан та проблеми // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики", міжнар. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2013. – С. 129-132
797645
  Карпенко М.М. Модернізація вищої освіти як чинник розбудови суспільства знань в Україні. / М.М. Карпенко // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С.57-63.
797646
  Хомерікі О.А. Модернізація вищої освіти: інноваційно-інституціоналізаціний вимір // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 54-70. – ISBN 978-966-2462-25-8
797647
   Модернізація вищої освіти: нормативно-правове та організаційне забезпечення / В. Погребняк, О. Дашковська, О. Власюк, А. Солоденко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 20-26. – ISSN 1682-2366
797648
  Осецький В. Модернізація вищої освіти: нормативно-правове та організаційне забезпечення / В. Осецький, І. Татомир // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 20-26. – ISSN 1682-2366
797649
  Ленд’єл-Сяркевич Модернізація вищої педагогічної освіти в умовах глобалізації освітнього простору // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 46-51. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2413-3329
797650
  Кремень В. Модернізація вищої школи України в контексті принципів Болонської декларації // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.32-40. – ISSN 1682-2366
797651
  Дроздова І.П. Модернізація вищої школи України в сучасних умовах задля формування професійного мовлення фахівця нефілологічного профілю // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 197-201. – ISSN 2304-4470
797652
  Козловець М. Модернізація вітчизняної освіти у контексті інтеграції в європейський освітній прості // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В.Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 49-57. – ISBN 978-617-685-049-6
797653
   Модернізація ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Президент Петро Порошенко підписав закон України "Про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком". Угода має залучити під державні гарантії до 120 млн євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) ...
797654
  Лотюк О.С. Модернізація громадянського суспільства у посткомуністичній Європі // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 37-42. – ISSN 2306-9082


  У статті досліджується специфіка побудови громадянського суспільствав країнах посткомуністичної Європи.
797655
  Сесемко А. Модернізація державних органів - об"єктивна передумова адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 72-74. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історичне становлення системи державних органів і перспективи їх модернізації та розвитку у сфері регулювання суспільних відносин при застосуванні джерел іонізуючого випромінювання в галузі охорони здоров"я населення. Проанализировано ...
797656
   Модернізація державних служб зайнятості на ринку праці (науково-аналітичний огляд) : колект. монографія / [Ю.М. Маршавін та ін.] ; за заг. ред. канд. соц. наук, доц. М.В. Судакова ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2016. – 113, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 107–110 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-649-037-1
797657
  Медвідчук Л.О. Модернізація державних фінансів в умовах глобалізації економічного простору // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 24-25
797658
   Модернізація державно-управлінської освіти в контексті імплементації в Україні європейських стандартів якості вищої освіти / В.С. Загорський, П.М. Петровський, О.Г. Сидорчук, В.В. Галанець // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 7-31
797659
  Желюк Т. Модернізація державного регулювання інвестиційної діяльності: макроекономічні та регіональні аспекти // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22
797660
  Гавкалова Н.Л. Модернізація державного управління в Україні: удосконалення освітнього стандарту // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 242-243
797661
   Модернізація державного управління та європейська інтеграція України = Modernization of public administration and European іntegration Ukraine : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ
Т. 2. – 2013. – 358, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
797662
  Щербакова Н.Ф. Модернізація державного управління у сфері надання державних послуг: теоретико-методологічний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 230-231. – (Право. Економіка. Управління)
797663
  Чечуліна О.О. Модернізація державного фінансового контролю в контексті розвитку програмно-цільового бюджетування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 15-31 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
797664
  Дмитренко Г.В. Модернізація державного фінансового контролю в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 118-123
797665
  Гулько В.В. Модернізація державного фінансового контролю в Україні відповідно до європейської практики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 199-204. – ISSN 1993-6788
797666
  Тамоян Т.С. Модернізація державного фінансового контролю в Україні відповідно до європейської практики // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 73-75
797667
  Стрекаль О.О. Модернізація державного фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Стрекаль Олег Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 219 арк. – Додатки: арк. 208-219. – Бібліогр.: арк. 8-10, 186-207 та в додатках: арк. 217-219
797668
  Стрекаль О.О. Модернізація державного фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Стрекаль Олег Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
797669
  Демиденко Л.М. Модернізація державної податкової служби як важливий елемент успішної податкової реформи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 34-38
797670
  Неліпа Д.В. Модернізація державної служби у контексті адміністративної реформи // Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р. : до 15-річчя залузі науки "Державне управління" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [відп. за вип. В.А. Дон]. – Київ : НАДУ, 2012. – С. 473-474
797671
  Самохвалов В. Модернізація джерел права третейського судочинства та їх місце в правовій системі України / В. Самохвалов, Н. Вангородська // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 123-143.


  Необхідність вдосконалення процесу відродження третейського суду, як одного з найдавніших інститутів альтернативного державного судочинства вирішення спорів на основі значного фактичного матеріалу розглянуті й схарактеризовані джерела права ...
797672
  Лисенко-Ковальова Модернізація драматургічного дискурсу в творчості І.Костецького періоду МУРу // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 189-192. – ISBN 966-8110-14-5
797673
  Сірик Л.М. Модернізація евристичного навчання США в умовах активного впровадження сучасних інформаційних засобів освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 8 (42). – С. 48-58. – ISSN 2312-5993
797674
  Вовканич С. Модернізація економіки і суспільства: аксіологічний, соціогуманістичний та інтелектуально-інновайційний контексти / С. Вовканич, С. Шульц // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 15-30. – ISSN 0321-0499
797675
  Сторчило С. Модернізація економіки КНР в умовах світової кризи: успіхи і проблеми // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 228-234
797676
  Чухно А.А. Модернізація економіки та економічна теорія // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 4-12. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
797677
  Чухно А.А. Модернізація економіки та економічна теорія // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 10 (611). – С. 24-33. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
797678
  Березніченко Н.О. Модернізація економіки України в контексті процесів глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 55-60. – Бібліогр.: на 9 пунктів
797679
  Лібанова Е.М. Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 24-38. – ISSN 2072-9480
797680
  Білик О. Модернізація економіки України в умовах глобалізації: проблеми та протиріччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються суперечності економічної політики, що виникають в процесі інтеграції України у світове господарство, пропонуються шляхи їх розв"язання. The contradictions of economic policy which arise during integration of the Ukraine in the world ...
797681
  Мельник С.В. Модернізація економіки України через реструктуризацію та реформування вітчизняної системи підготовки кадрів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 112-115. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано 4 авторські підходи щодо комплексного реформування економіки України через призму створення нової інноваційної системи підготовки кадрів. Ключові слова: збалансованість ринку освітніх послуг та ринку праці, корпоративний ...
797682
  Боголіб Т.М. Модернізація економічного механізму діяльності університетів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 24-32 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
797683
  Мілютін Г.В. Модернізація електроенергетики України в умовах структурних змін в економіці : монографія / Мілютін Г.В. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 230, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-206. – ISBN 978-966-8177-96-5
797684
  Костриця В.І. Модернізація європейських державних служб зайнятості - уроки для України / В.І. Костриця, М.В. Судаков // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 13-16
797685
  Терон І.В. Модернізація зайнятості населення регіонів у контексті реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 111-115. – Бібліогр.: на 6 пунктів
797686
  Стройко І.А. Модернізація законодавства Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав цифрову еру. Вплив на Україну // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 232-235. – ISSN 2219-5521
797687
   Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – 222, [2] с. – В надзаг. також: Legal activity. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
797688
  Андрощук Г. Модернізація Закону про авторське право Канади: економічні наслідки // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 60-64. – ISSN 1608-6422
797689
  Новікова Т.В. Модернізація змісту діяльності та вплив інформаційно-комунікативних технологій на функції бібліотек // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 150-156. – ISBN 978-617-619-161-2
797690
  Ершова Л.М. Модернізація змісту загальноосвітньої підготовки в системі професійної (професійно-технічної) освіти // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – С. 60-64. – ISSN 2304-0629
797691
  Піонтковський-Вихватень Модернізація змісту навчання обдарованих учнів у загальноосвітних школах України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Піонтковський-Вихватень Богдан Олександрович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
797692
   Модернізація змісту освіти в умовах реформування української школи / підготував Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 1, 12-13 : на фото Л.В. Губерський. – ISSN 2219-5793


  6 листопада 2018 р. відбулися загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему "Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи". Участь у зборах взяв ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський.
797693
  Кушніренко О. Модернізація змісту підготовки майбутніх учителів демокративно-ужиткового мистецтва // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 95-101. – ISSN 2075-1478
797694
  Кириченко М.О. Модернізація змісту післядипломної освіти в умовах Нової української школи (на прикладі Університету менеджменту освіти) // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: М. Бєлопольський, Л. Гаєвська, Н. Діденко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 22-34. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2522-9958
797695
  Грінченко О.І. Модернізація змісту шкільної географічної освіти на сучасному етапі // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 42-45. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
797696
  Салманов А. Модернізація зовнішньої політики України та Азербайджану (вплив об"єктивних і суб"єктивних чинників) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-47. – (Політичні науки)
797697
   Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – 194, [2] с. : іл., табл. – Окр. ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7953-7
797698
  Калінін Ю.А. Модернізація ідеології сучасного руського православ"я / Ю.А. Калінін. – К., 1983
797699
  Божидарнік Т. Модернізація індустрії молочного скотарства: механізми та ресурсне забезпечення : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 66-67 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
797700
  Лучечко Ю.М. Модернізація індустрії переробки сільськогосподарської сировини як пріоритетний напрям інвестиційної діяльності в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 60-66 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
797701
  Колобердянко І.І. Модернізація інституційної системи України як інструмент залучення іноземних інвестицій / І.І. Колобердянко, А.Р. Калантарова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 80-87. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
797702
  Еделєва М.А. Модернізація інформаційної політики в умовах переходу від авторитаризму до демократії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 276-280. – ISSN 2076-1554
797703
  Борщевський В.В. Модернізація інфраструктури аграрного ринку регіону як чинник нарощування потенціалу сільських територій / В.В. Борщевський, В.А. Чемерис // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 16-23. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
797704
  Іванова Н.В. Модернізація інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції : монографія / Іванова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296-332. – ISBN 978-966-7496-81-4
797705
  Лаврецький Р. Модернізація історичної освіти у Львівському університеті на тлі освітніх реформ міжвоєнної Польщі / Р. Лаврецький, П. Юрейко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 269-278. – ISSN 2078-6077
797706
  Середа О.В. Модернізація історії як навчальної дисципліни в поглядах Михайла Грушевського крізь призму подій 1918 року і сучасних освітніх тенденцій // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 275-278. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2


  "Отже, надихаючись мудрістю і далекоглядністю М. Грушевського, варто обрати вектор на сучасне модерне осмислення історії в контексті загальнолюдських цінностей та виховання студентів в дусі гуманізму, демократії, солідарності та спільного блага людства".
797707
  Лукіша Р.Т. Модернізація й інноватизація державної політики розвитку регіонів з позиції безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 320-327. – ISSN 2078-9165
797708
  Ігнатієва Т.В. Модернізація категоріального апарату геополітики як рефлексія турбулентності сучасної міжнародної системи // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 512-517. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
797709
  Ніколко В.М. Модернізація категоріальної будови сучасної фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
797710
  Будзяк О.С. Модернізація класифікації земель як передумова їх екологобезпечного викорстання // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 101-108 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
797711
  Устінова Т.А. Модернізація класичних літературних жанрів у творчості Е.М. Форстера / Т.А. Устінова, О.Ф. Христова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 184-191. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті розглядаються суттєві змістовно-формальні ознаки відомого роману Форстера як твору, в якому новий модерністичний зміст, неможливий для вікторіанського роману, «ховається» за традиційною розстановкою героїв і сюжетних мотивів (він та вона, ...
797712
  Мельникова М.В. Модернізація комунальної інфраструктури міських агломерацій / М.В. Мельникова, Є.С. Градобоєва // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 83-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
797713
  Янукович В. Модернізація конституції України як чинник подальшого стабільного розвитку держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 12-15. – ISSN 1026-9932


  Виступ Президента України Віктора Януковича на першому засіданні Конституційної Асамблеї.
797714
  Коваленко В.В. Модернізація конституційних засад національної безпеки і оборони України - пріоритет діяльності Конституційної Асамблеї // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 39-46
797715
  Рудик П.А. Модернізація конституційно-правового регулювання конкурсного добору суддів судів загальної юрисдикції України в контексті європейських стандартів на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 50-62. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
797716
  Окландер М. Модернізація концепції маркетингу у XXI столітті в межах парадигми сталого розвитку України : проблеми реформ / М. Окландер, Н. Андрєєва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 23-25. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
797717
  Пролеєв С.В. Модернізація магістерських програм // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 7-8. – ISSN 2414-5823
797718
  Чебан О. Модернізація магістерської підготовки вітчизняних учителів-філологів на основі американського досвіду // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – C. 192-203
797719
   Модернізація методів організації та проведення практично-навчального процесу в системі освітніх закладів на прикладі "Шкільного зеленого господарства" / С.В. Мельников, О.П. Тимошенко, Л.В. Дем"яненко, І.М. Шевченко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (5). – C. 179-182. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Враховуючи попередній досвід у цьому напрямі та проблеми, з якими зіткнулися управління житлово-комунальних господарств з кадрового потенціалу щодо фахівців з озеленення прибудинкових територій сельбищної зони міста, запропоновано навчальним закладам ...
797720
  Івченко А.М. Модернізація методів розгляду корпоративних спорів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 112-115
797721
  Мельник І.М. Модернізація механізмів кадрового забезпечення органів державної влади // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 289-292. – (Право. Економіка. Управління)
797722
   Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком: теорія та реалізація : колект. монографія / [Л.М. Акімова та ін.] ; Спілка економістів України ; Акад. екон. наук України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2015. – 194, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1635-52-4
797723
  Марченко В.В. Модернізація механізму електронного урядування в органах виконавчої влади // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 60-69
797724
  Нікітан Н.О. Модернізація механізму казначейського контролю за видатками в органах Державної казначейської служби України за допомогою інформаційних технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 79-84. – ISSN 2222-4459
797725
  Кириленко О.П. Модернізація механізму справляння податку на прибуток малих підприємств : податки / О.П. Кириленко, О.Р. Квасовський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 52-62 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви
797726
  Щербина С.В. Модернізація механізму формування державної політики України у сфері сільського розвитку // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 119-125. – ISSN 2220-1394
797727
  Білова Н. Модернізація мистецької освіти у вищій школі на засадах автономного навчання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 205-217. – ISSN 2312-5993
797728
  Гречко О.Ю. Модернізація міграційної політики України в контексті євроінтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена комплексним змінам в міграційній політиці України, зумовлених інтеграцією в Європейський Союз. Особливу увагу приділено проблемам створення концепції державної міграційної політики, державної міграційної служби України та єдиного ...
797729
  Литвиненко Н.П. Модернізація міжнародних стратегій енергомістких компаній України // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 124-127. – ISSN 1729-7036
797730
  Рожок В.І. Модернізація музичної освіти у векторі Євроінтеграції. Досвід Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 280-291. – ISBN 978-966-622-885-0
797731
  Авдєєва С. Модернізація мусульманського світу: західний та східний дискурс // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-54. – ISSN 0868-8273
797732
  Топилко П. Модернізація навчальних програм ІТ-спеціальностей в університетах Львова. Проект "ІТ-експерт" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 28-37. – ISSN 1682-2366
797733
  Балюк Г.І. Модернізація навчального процесу як основа якісно нового рівня викладання еколого-правових дисциплін: завдання викладача вищого закладу освіти // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 45-46
797734
  Григорук С.С. Модернізація національного механізму управління в умовах глобальних ринкових перетворень // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 22-25. – Бібліогр.: на 9 пунктів
797735
  Цимбалюк С. Модернізація національного суспільства як головний чинник становлення гендерної рівності в освітній сфері // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 18-23


  Проаналізовано гендєрну складову освітньої сфери в сучасному Ірані. Розглянуто деякі актуальні проблеми, які детермінують специфіку освітньої сфери в сучасному Ірані. Вихід із ситуації, що склалася, вбачається в реалізації соціальних програм, ...
797736
  Злидник Ю. Модернізація національної економіки в умовах євроінтеграції: ментально-психологічний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 126-132. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 35). – ISSN 2078-4333
797737
  Бодрова Д.В. Модернізація національної економіки в умовах посткризового розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 17-20. – ISBN 978-966-188-219-4
797738
  Гріневська С.М. Модернізація національної економіки шляхом забезпечення саморозвитку регіонів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 169-173. – ISSN 1993-6788


  Визначено науково-теоретичні засади державного регулювання процесів саморозвитку регіонів.
797739
  Николина К.В. Модернізація національної правової системи в контексті її структури // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 48-50. – ISBN 978-617-7272-11-2
797740
  Парпан У. Модернізація національної системи освіти у контексті сучасного євроінтеграційного поступу України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 296-302. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
797741
  Нелін О. Модернізація нотаріату і конкуренція в нотаріальній діяльності в Україні: проблема, гіпотеза, закон // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 65-69. – ISSN 2308-9636
797742
  Бондаренко І.В. Модернізація обладнання для дроблення твердих відходів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 100-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1995-0519
797743
  Тверитникова О. Модернізація організаційних форм електротехнічної науки України (друга половина XX ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 145-149. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
797744
  Гаращук О. Модернізація освіти в контексті підготовки конкурентоспроможного фахівця (теоретико-методологічні та прикладні аспекти) // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – C. 50-56. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 44, ч. 1). – ISSN 2306-4420
797745
  Капустін С.В. Модернізація освіти в контексті реалізацій компетентнісного підходу до формування цілісного світогляду молоді // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 57-68. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
797746
  Куценко В. Модернізація освіти в контексті розбудови інноваційної економіки та глобалізації / В. Куценко, Г. Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 35-48. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240


  Розглядається роль освіти у забезпеченні зростання економіки, сформованої в умовах глобалізації та на інноваційній основі, а також шляхи модернізації освіти.
797747
   Модернізація освіти в Україні : Аналітичний огляд результатів всеукраїнського опитування керівників загальноосвітніх навчальних закладів у 2004 р. – Київ : К.І.С., 2004. – 32с. – ISBN 966-8039-48-3
797748
  Вітченко А. Модернізація освіти в Україні: стратегія прориву чи його імітація? (критичний аналіз заходів щодо реалізації державної політики в освтній галузі) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 5-14.
797749
  Ашиток Н. Модернізація освіти на гуманістичних засадах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 7 (162), липень. – С. 28-31. – ISSN 2308-4634
797750
  Бабій С. Модернізація освіти у світлі вітчизняного соціокультурного дискурсу // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 6-14


  У статті аналізуються теоретичні проблеми модернізації освіти у сучасних умовах глобалізованого суспільства; автор ствержує, що на заваді модернізаційних процесів стоять не лише кризові процеси в економіці та політичному житті суспільства, але й такі ...
797751
  Жорнова О. Модернізація освіти як mainstream у вітчизняній педагогіці : аналізують науковці / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 114-122. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1682-2366
797752
  Трілленберг Г. Модернізація освіти як чинника людського капіталу у контексті розбудови "нової економіки" // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 97-107. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
797753
  Бистрова Б.В. Модернізація освітньої програми "Кібербезпека": реалії та перспективи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 22-24. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
797754
  Шнипко О.С. Модернізація основного капіталу - основи забезпечення конкурентоспроможності // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 61-76 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
797755
  Поліщук І.О. Модернізація партійної системи як засіб демократизації політичного режиму України // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 81-84. – ISSN 2519-2949
797756
   Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі : монографія / [Авшенюк Н.М. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 203-216. – ISBN 978-966-644-201-0
797757
  Щасна Л.Ф. Модернізація педагогічної освіти в контексті Болонського процесу. Впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес вищої школи // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
797758
  Андрущенко В.П. Модернізація педагогічної освіти в контексті викликів XXI століття / В.П. Андрущенко, В.І. Бондар // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 54-63
797759
  Клименко Ю. Модернізація педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 154-163. – ISBN 978-966-2633-03-0
797760
  Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів ХХІ століття / В. Андрущенко, В. Бондар // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (35). – С. 17-23
797761
  Гошовська В. Модернізація підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 79-84.
797762
  Стрельченко О.В. Модернізація підготовки магістрів із технічного перекладу в США та Україні на початку XXI століття // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 287-290. – ISBN 978-966-698-191-5
797763
  Манюк Л. Модернізація підготовки майбутніх лікарів в університетах США / Л. Манюк, Н. Кучумова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 31-35. – ISSN 2308-4634
797764
   Модернізація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі наукових установ АПН України в контексті Болонського процесу : досвід, проблеми, перспективи / В.І. Луговий, В.А. Семиченко, О.Л. Кононко, І.Ю. Регейло, О.А. Макренко // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 94-102.
797765
   Модернізація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі наукових установ АПН України в контексті Болонського процесу: досвід, проблеми, перспективи / В.І. Луговий, В.А. Семиченко, О.Л. Кононко, І.Ю. Регейло, О.А. Макаренко // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 94-102. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проанализирована подготовка аспирантов, докторантов и соискателей в системе научных учреждений АПН Украины и в высших учебных заведениях страны. На основании этого анализа, учета практики трехуровневой подготовки научных кадров за рубежом и требований, ...
797766
  Щандрук С.І. Модернізація підготовки педагогічних кадрів: світовий досвід // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 155. – С. 16-20. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
797767
  Шестопалюк О.В. Модернізація підготовки сучасного вчителя в педагогічному університеті // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 67-73. – ISSN 2078-7782
797768
  Зав"ялова Л.І. Модернізація післядипломної освіти педагогічних кадрів США, як провідної складової неперервної освіти // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 75. – С. 74-78. – (Серія "Педагогічні науки")
797769
  Дороніна І.І. Модернізація податкової системи в умовах європейської інтеграції / І.І. Дороніна, Н.С. Криштоф // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 31-37. – ISSN 2306-6806
797770
  Антонов В.М. Модернізація податкової служби : моделі, методи, АРМ: навч. посібник / В.М. Антонов. – Київ : КНТ, 2006. – 220 с. – ISBN 966-373-049-8
797771
  Бабійчук С.М. Модернізація позашкільної географічної освіти (на прикладі Малої академії наук України) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 18-21. – Бібліогр.: 13 назв.
797772
  Омеляненко М.О. Модернізація політики управління державним боргом України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 49-53. – ISSN 2306-6814
797773
  Мазур Ю.В. Модернізація політичних інститутів країн Східної Азії в контексті культурно-цивілізаційного чинника // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 503-515
797774
   Модернізація політичних інститутів та оптимізація взаємовідносин між суб"єктами політичного процесу. Політичні партії і вибори 2002 р. : Мат-ли "круг.столу" за темат-ю науково-прак. конф. "Нові політ. реалії України на рубежі тисячоліть". – Донецьк, 2001. – 116с. – (10 років Україні)
797775
  Ткач О.І. Модернізація політичних систем країн Латинської Америки : (політологічний аналіз). Монографія / О.І. Ткач. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 312с. – ISBN 966-521-389-Х
797776
  Мостяєв О. Модернізація політичної системи України та розвиток громадянського суспільства у новітню перехідну епоху // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 79-84


  У статті показано взаємозв"язок економічного, політичного розвитку та характеристок громадянського суспільства в Україні у роки незалежності, проведено його етапизацію.
797777
  Бочаров С.В. Модернізація польської системи освіти на рубежі XX - XXI століть // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – C. 23-27. – ISSN 1728-3671
797778
  Кротов К. Модернізація постановки проблеми сенсу історії в сучасній християнській філософії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізується зміна вирішень філософсько-історичних проблем в сучасній християнській філософії.
797779
  Куцепал С.В. Модернізація постмодерну: причини та перспективи // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 113-114. – ISSN 2076-7382
797780
  Алексеєнко Л. Модернізація похідних цінних паперів та технологій їхнього моніторингу в умовах інтеграції фінансових ринків / Л. Алексеєнко, А. Кузнєцов // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 156-161. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
797781
   Модернізація правничої освіти. Перші кроки / шпальти підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про круглий стіл який відбувся за участю представників міністерств, вишів і професійних спільнот. Під час заходу презентували проект Концепції вдосконалення юридичної освіти в Україні. Серед присутніх декан юридичного факультету КНУ імені Тараса ...
797782
   Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – 252, [2] с. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). - У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
797783
  Марченко В.Б. Модернізація правового регулювання електронних довірчих послуг в Україні // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 83-85. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
797784
  Шкарлет С. Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів / С. Шкарлет, В. Ільчук, І. Лисенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. наук України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 6 (320). – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
797785
  Супрун В.В. Модернізація професійної освіти як управлінська умова підготовки компетентних фахівців нової формації // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 104-124. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650
797786
  Глузман Н.А. Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у вімірах компетентнісного підходу // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 42-49
797787
  Шимкова І. Модернізація професійної та технологічної підготовки майбутніх педагогів у контексті розвитку STEM-освіти / І. Шимкова, С. Цвілик, В. Гаркушевський // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 152-159. – ISSN 2307-4914
797788
  Ніколаєнко О. Модернізація процесу навчання іноземних мов в контексті Болонського процесу через впровадження кредитно-модульної системи на базі Чернігівського державного інституту економіки і управління / О. Ніколаєнко, Т. Ушата // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 138-145. – ISSN 2077-1827
797789
  Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-58. – Бібліогр.: с. 52, 54-56, 58. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто особливості регіональної політики Європейського Союзу. Виявлено основні результати "регіональної семирічки" в ЄС. Виокремлено головні завдання політики регіонального та локального розвитку (2007-2013 рр.), проаналізовано ефективність ...
797790
  Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-63. – Бібліогр.: с. 62-63. – ISSN 0131-775Х
797791
  Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-58. – ISSN 0131-775Х
797792
  Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-63. – ISSN 0131-775Х
797793
  Луців Б. Модернізація регуляторної парадигми в банківській системі України у посткризовий період / Б. Луців, П. Луців // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 7-20. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
797794
  Кляп М.М. Модернізація систем дистанційного навчання у реаліях розвитку вищої освіти України / М.М. Кляп, В.В. Волфсбергер // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 356-362. – ISSN 2218-5348
797795
  Янчук Г.В. Модернізація системи бухгалтерського обліку бюджетної сфери як необхідність ефективного управління державними фінансами / Г.В. Янчук, О.І. Черешневий // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1 (17). – С. 103-112. – ISSN 2411-4413
797796
   Модернізація системи вищої освіти : соціальна цінність і вартість для України : монографія / М.І. Михальченко, В.П. Андрущенко, О.І. Бульвінська, М.П. Лукашевич, Т.О. та ін. Нельга; М. Михальченко, В. Андрущенко, О. Бульвінська, М. Лукашевич, Т. Нельга та ін. ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т вищої освіти ; [ редкол. : В. Кремень та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-644-034-4
797797
  Калінічева Г.І. Модернізація системи вищої освіти України в контексті національних пріоритетів XXI століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 23-30. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)


  У статті проаналізовано системні реформації в галузі вищої освіти та основні напрями ії модернізації в контексті національних пріоритетів на початку XXI століття.
797798
  Науменко У. Модернізація системи вищої освіти України в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи // Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 3 (98), березень. – С. 154-159
797799
  Марушкевич А.А. Модернізація системи вищої освіти України і європейський освітній процес / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 68-85. – ISBN 978-966-439-865-4
797800
   Модернізація системи військової освіти України та формування загального обрису офіцера майбутнього: реалії і перспективи / О. Васильєв, О. Заболотний, А. Зельницький, В. Оліферук, Н. Шабатіна // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 70-81. – ISSN 2617-1775
797801
  Петрук О.М. Модернізація системи господарського контролю в Україні / О.М. Петрук, Н.Г. Виговська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 118-124
797802
  Савченко І.О. Модернізація системи державного управління України в аспекті європейської інтеграції // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2012. – Вип. 4 (35). – C. 62-85
797803
  Ковалів В.М. Модернізація системи державної підтримки сільськогосподарських підприємств / В.М. Ковалів, В.І. Волохов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 52-64 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
797804
  Черніков Д.О. Модернізація системи державної підтримки суб"єктів господарювання в Україні : аналітична доповідь / Д.О. Черніков ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 43, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 5). – ISBN 978-966-554-205-6
797805
  Кучеренко С.Ю. Модернізація системи надання державних послуг місцевих органів влади в Україні у контексті реформи децентралізації / С.Ю. Кучеренко, В.В. Різник // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39. – C. 94-101. – ISSN 2306-546X
797806
  Іванюк В.Е. Модернізація системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / / Іванюк Вікторія Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
797807
  Іванюк В.Е. Модернізація системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Іванюк Вікторія Едуардівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 282 арк. – Додатки: арк. 233-282. – Бібліогр.: арк. 9-11, 203-232
797808
  Поясок Т.Б. Модернізація системи освіти в інформаційному суспільстві / Т.Б. Поясок, О.І. Беспарточна // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 32-35. – ISSN 2307-9770
797809
  Камчатна С.М. Модернізація системи підготовки фахівців з вищою освітою в умовах інноваційного розвитку України / С.М. Камчатна, О.М. Пустовойтова // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 120-121
797810
  Зубов А.М. Модернізація системи підготовки фахівців з вищою освітою в умовах інноваційного розвитку України // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 167-169
797811
  Лазор О.Я. Модернізація системи професійного навчання як головна складова професіоналізації державної служби // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 270-271. – (Право. Економіка. Управління)
797812
  Ільїч Л.М. Модернізація системи професійної орієнтації: досвід країн Скандинавії та Балтії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 4-12. – ISSN 2306-6806
797813
  Молдован О.О. Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління / О.О. Молдован, М. Постула // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 35-42. – ISSN 2306-5664


  "Під поняттям "публічні фінанси" слід розуміти взаємопов"язані системи державних фінансів та фінансів органів місцевого самоврядування".
797814
  Ярошенко І.В. Модернізація системи публічного управління в Україні: попередні підсумки та проблемні питання реалізації реформи децентралізації / І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 63-67. – ISSN 2222-4459
797815
  Годлевська В.Ю. Модернізація системи соціального забезпечення в Іспанії в період консолідації демократичного режиму (1980–1990-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 162-171. – ISSN 0130-5247
797816
  Павлюк К.В. Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні / К.В. Павлюк, О.В. Степанова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 15-29 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
797817
  Марченко М. Модернізація системи суб"єктів права законодавчої ініціативи в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 164-166
797818
  Желюк Т.Л. Модернізація системи управління довгостроковим розвитком національної економіки : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 55-61 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
797819
  Залуцький І.Р. Модернізація системи управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 77-87 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1562-0905
797820
  Барабаш Ю. Модернізація СНАР для підвищення захищенності від завад і засобів самонаведення за боковим випромінюванням / Ю. Барабаш, Д. Перегудов, Г. Трушков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 62-64. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Пропонується спосіб зменшення рівня бокового випромінювання завдяки нанесенню композитного матеріалу на рефлектор антени CHAP для регулювання амплітудного розподілення поля на цьому розкриві за специфічним дольф-чебишевським законом. Спосіб забезпечує ...
797821
  Косуха П.І. Модернізація соціально-етичних концепцій християнського сектантства / П.І. Косуха. – К., 1969. – 148с.
797822
  Прохоровська С. Модернізація соціально-трудових відносин у контексті розвитку трудового потенціалу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 16. – С. 114-118
797823
  Заяць Т.А. Модернізація соціально-трудових відносин України: пріоритетні напрями та принципи реалізації // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 179-192. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
797824
  Терон І. Модернізація соціально-трудових відносин: інновації, ризики, напрями, механізми // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 219-229. – ISBN 978-966-518-677-9


  Впродовж останніх 23 років українські науковці мали численні нагоди підвищувати свою професійну кваліфікацію, ділитися знаннями з колегами у найкращих університетах Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ці знання і навички ефективно використовуються для ...
797825
  Терон І.В. Модернізація соціально-трудових відносин: сценарії, пріоритети, ефекти // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1). – С. 97-100. – ISSN 1728-6220
797826
  Денисов К.В. Модернізація соціальної політики в Україні на засадах економічного націоналізму в контексті сталого розвитку суспільства // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 100-105. – ISBN 978-966-668-405-2
797827
  Зарицька І.А. Модернізація стандартів фінансової сфери в Європейському Союзі: необхідність та перспективи впровадження в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 109-111
797828
   Модернізація станції // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На 2020 рік держава виділила 27 мільйонів гривень для продовження модернізації української антарктичної станції "Академік Вернадський".
797829
   Модернізація станції "Академік Вернадський" допомогла Україні стати більш екодружньою до Антарктиди // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
797830
  Ткачук О.С. Модернізація статусу суддів у цивільному судочинстві: концептуальний аспект // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 120-137. – ISSN 2310-6166
797831
  Прилуцький С.В. Модернізація статусу суддів: концепт взаємодії громадянського суспільства та держави в умовах конституційної реформи 2016 року / С.В. Прилуцький, О.В. Стрєльцова // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 9-17. – ISSN 2306-9082
797832
  Скотникова Т. Модернізація стилю у спеціалізованій пресі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 162-165


  У статті наведено приклади редакторського усунення застарілої канцелярської мови з фахових статей бухгалтерської періодики. In this article as an examples editor"s strategy the style modernize of accountings press
797833
  Гожик П.Ф. Модернізація стратиграфічних схем фанерозою України: сучасний стан, проблеми і шляхи їх вирішення / П.Ф. Гожик, Л.І. Константиненко, В.І. Полєтаєв // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С.7-13. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 0367-4290
797834
  Соколова В.А. Модернізація строфічних форм у поезії Б.-І. Антонича та В. Свідзинського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 247-255. – ISSN 1729-360Х
797835
  Онищенко В.П. Модернізація структури економіки України в контексті глобальних викликів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 4-11
797836
  Пенякова Г.Л. Модернізація структури податкової системи України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 269-273 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
797837
  Янчук А.О. Модернізація судової влади в Україні в сучасних умовах // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 90-95. – ISSN 2220-1394
797838
  Шкляр В.І. Модернізація суспільства і мас-медіа / В.І. Шкляр, В. Цісак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-11. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглядаються проблеми трансформаційних процесів в українському суспільстві та соціально-рольовий статус мас-медіа.
797839
  Мельничук Д.П. Модернізація суспільства: теоретичні аспекти та практичні суперечності // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 23-31. – ISSN 2072-9480


  Викладено авторський погляд щодо пріоритетів та послідовності модернізації українського суспільства.
797840
  Ковальчук В. Модернізація сучасної педагогічної освіти: світоглядні аспекти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 23-27
797841
  Куценко В. Модернізація сфери торгівлі в контексті СОТ: зарубіжний досвід / В. Куценко, Г. Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 48-56. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
797842
  Вовк В.М. Модернізація та інноваційність у вітчизняній вищій школі / В.М. Вовк, І.С. Тімуш // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 188-196. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (47)). – ISSN 2307-9061


  "Мета: з"ясування термінологічних особливостей, пов"язаних із вживанням лексем "модернізація" та "інновація" у сфері вищої освіти, а також аналіз соціокультурних підвалин сучасних процесів, які відбуваються у вітчизняній вищій освіті".
797843
  Парахонський Б.О. Модернізація та опір: зовнішньополітична доктрина Української держави / Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 45-57
797844
  Мусійчук В.А. Модернізація та стандартизація в"єтнамської мови // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 107-113. – ISSN 1608-0599
797845
  Грінченко Р.В. Модернізація теоретичних компонент управління адаптаційними змінами на підприємстві // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 251-256. – ISSN 2222-0712
797846
  Монастирський Григорій Леонардович Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 119-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто методологічні засади модернізації технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня. Доведено необхідність поширення модернізаційної ідеї на базовий територіальний рівень. Обгрунтовано необхідність ...
797847
  Биркович В.І. Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу регіонів України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-86
797848
   Модернізація України - наш стратегічний вибір : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [від. за вип. Сизонтов В.М.]. – Київ : НІСД, 2011. – 432 с. : табл. – ISBN 978-966-554-123-3
797849
  Мерніков Г.І. Модернізація України і досвід Китаю // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 137-145
797850
  Біленчук П. Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 8-21 серпня (№ 31/32). – С. 21. – ISSN 1992-9277


  В Академії праці, соціальних відносин і турізму відбулася міжнародна наук.-прак. конференція "Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС"
797851
  Шилова В.І. Модернізація українського суспільства: державні та регіональні аспекти управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 69-70.
797852
  Панченко Є.Г. Модернізація української газотранспортної системи: національні та міжнародні виклики // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (683). – С. 110-126 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2522-9303
797853
  Берізченко Н.О. Модернізація української економіки за принципами європейського вектору цивілізаційного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 33-34
797854
  Петренко П.С. Модернізація української еономіки і державне управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 22-32. – Бібліогр.: 54 назв. – ISSN 1993-6788
797855
  Озерова К.О. Модернізація української моделі вищої освіти з урахуванням аспектів Болонського процесу // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 136-142. – ISBN 978-617-7363-09-4
797856
  Вернидуб Р.М. Модернізація університетської педагогічної освіти в умовах розгортання інформаційного суспільства: потенціал дослідництва // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 136-142
797857
  Корольов Б. Модернізація управління вищою школою України в сучасних умовах: рекомендаційний бібліографічний покажчик // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 10 серпня (№ 33). – С. 6-7
797858
  Прохоров В.В. Модернізація управління нормативно-правового та юридичного забезпечення // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 17-18
797859
  Єременко О.С. Модернізація управління повторними передачами на транспортному рівні базової ТСР/ІР мережі наступного покоління : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Єременко О.С.; МОНУ; Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назв.
797860
  Лазоренко Л.В. Модернізація управління соціально-економічним розвитком підприємств зв"язку в умовах цифрової економіки // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (24). – С. 30-35. – ISSN 2415-8089
797861
  Бершеда Є.Р. Модернізація устаткування - важливий фактор інтенсифікації виробництва. / Є.Р. Бершеда, Б.М. Золотилов. – Київ, 1974. – 45с.
797862
  Долгова Н.О. Модернізація фізичного виховання та спорту в університетській освіті Польщі та України : компаративний аналіз : монографія / Н.О. Долгова ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 236, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-200. – ISBN 978-966-657-662-3
797863
  Руденко С.В. Модернізація філософської та політичної освіти України у контексті європейських освітньо-наукових стандартів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 43-44
797864
  Куйбіда С.В. Модернізація фінансово-економічних регуляторів структурних змін у 2008-2017 роках // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 104-111. – ISSN 2306-6806
797865
  Шнипко О.С. Модернізація фінансово-організаційних механізмів надання соціальних послуг вразливим категоріям дітей // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 42-52 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
797866
  Лєщина Ю.В. Модернізація фінансового забезпечення системи вищої освіти в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – C. 44-50. – (Серія "Економічна" ; вип. 90). – ISSN 2311-2379
797867
   Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : у 2 т. / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління" ; за ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко. – Київ : Академія фінансового управління. – ISBN 978-966-2380-83-5
Т. 1 : / [Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Кудряшов В.П. та ін.]. – 2014. – 759, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 730-742, наприкінці розд. та в підрядк. прим.
797868
   Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : у 2 т. / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління" ; за ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко. – Київ : Академія фінансового управління. – ISBN 978-966-2380-84-2
Т. 2 : [Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Леоненко П.М. та ін.]. – 2014. – 781, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 780-781, наприкінці розд. та в підрядк. прим
797869
  Власюк О.С. Модернізація фінансової стратегії України виклики міжнародного середовища та внутрішні пріоритети розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 18-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
797870
  Красільник О.В. Модернізація фінансування державних вищих навчальних закладів України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Красільник Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 195, [10] арк. – Додатки: арк. 195, [10]. – Бібліогр.: арк. 175-194
797871
  Красільник О.В. Модернізація фінансування державних вищих навчальних закладів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Красільник Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
797872
  Кудряшов В.П. Модернізація фіскальної політики в ЄС / В.П. Кудряшов, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 19-35 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
797873
  Скнарь О. Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті кредитно-модульної системи : О. Скнарь // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С. 33-45. – ISSN 1682-2366
797874
  Гаврилюк М. Модернізація функції прокурора. Із представництва інтересів громадянини на держави в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 27-30
797875
  Грабовий А. Модернізація хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (1007), листопад. – С. 31-35. – ISSN 0131-6788
797876
  Бошицький Ю.Л. Модернізація юридичної освіти та науки в Україні - головний чинник підготовки висококваліфікованого правника // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 8-14. – ISBN 978-617-7363-09-4
797877
  Онищенко В. Модернізація як імператив розвитку України : наукові дискусії // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 4-14. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
797878
  Ігнатко В.С. Модернізація як основа трансформації життєвого простору людини в епоху глобалізації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 81-90. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)
797879
  Єдаменко А.І. Модернізація як чинник виникнення ісламського фундаменталізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 86-93. – ISBN 966-628-117-1
797880
  Погосян Вардгес Модернізація як чинник збереження соціального гомеостазу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.96-103. – ISSN 1563-3713
797881
  Глушкова В.В. Модернізація, нові технології і стандарти життя / В.В. Глушкова, С.А. Жабин // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 94-96. – ISBN 978-966-622-589-7
797882
  Будкін В.С. Модернізація: сутність, класифікація напрямів та форм // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 44-50


  Стаття розглядає сучасний стан економічної модернізації. Обгрунтовується необхідність визначення трьох рівнів такої модернізації. Ними є техніко-технологічна, економічна та суспільна модернізація. Автор підкреслює, що у сучасних умовах проблематично ...
797883
  Орлова Т. Модернізація? Модернізація! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 жовтня (№ 35). – С. 12


  З історії сучасного світу відомо, що є три типи модернізації: піонерська модернізація, органічна модернізація та модернізація навздогін.
797884
  Мусієнко О.С. Модернізм & авангард : єдність протилежностей : кінематограф XX ст. / Оксана Мусієнко ; [голов. ред. Н. Мусієнко ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва, Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, Держ. агентство України з питань кіно]. – Київ : Логос, 2018. – 398, [2] с., [40] арк.фотоіл. : іл. – Покажчики: с. 377-394. - Список іл.: с. 395-399. – Бібліогр.: с. 363-375. – ISBN 978-617-7446-52-0
797885
  Калакура Я.С. Модернізм [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 233-234
797886
  Погрібний А. Модернізм EX NIHILO ? : ( З книги "Літературні явища та з"яви") 2006рік // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 40-44


  До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного
797887
  Фенно І.М. Модернізм в історії Римо-католицької церкви // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 53-55
797888
  Фенно І.М. Модернізм в католицизмі: витоки і сутність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 78-81. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються ідейні витоки католицького модернізму та погляди їх представників, що дозволяє узагальнити основні характерні риси руху модерністів. В статье анализируются идейные истоки католического модернизма и взгляды их представителей, что ...
797889
  Бабунич Ю. Модернізм і пошуки нових принципів формотворення в українському живописі кінця XIX - першої третини XX ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2015. – Вип. 26. – С. 128-141. – ISSN 0236-4832
797890
  Ткачук О. Модернізм і фокалізація: мала проза Ю. Яновського та М. Яцківа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 245-252
797891
  Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману : монографія / Ольга Бандровська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 442, [2] с. – Висновки укр. парал. англ. - Імен. покажч.: с. 435-442. – Бібліогр.: с. 386-429 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0175-6
797892
   Модернізм після постмодерну / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; за ред. Т.І. Гундорової. – Київ : Фоліант, 2008. – 318, [1] с. – Бібліогр.: с. 315-318 та в підрядк. прим. – (Теоретичні REвізії ; зб. 2). – ISBN 978-966-8474-69-9
797893
  Ситенко Л.Т. Модернізм релігії, його особливості і суть / Л.Т. Ситенко. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1969. – 206 с.
797894
  Доній Т. Модернізм та постмодернізм: грані інтерфейсу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 245-252
797895
  Моклиця Марія Модернізм у творчості письменників XX століття : навч. посібник для студ. взо / Моклиця Марія. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-7294-05-6
Ч. 2 : Зарубіжна література. – 1999. – 181 с. – Бібліогр.:с.174-180
797896
  Моклиця Марія Модернізм у творчості письменників ХХ століття : Навчальний посібник для студ. взо / Моклиця Марія. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-7294-11-0
Ч. 1 : Українська література. – 1999. – 154 с.
797897
  Шимчишин М. Модернізм як діалект, versus діалект як модернізм (контекст Гарлемського ренесансу) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 39-51. – ISBN 978-966-359-360-9
797898
  Ваховський Л Модернізм як методологічний проект радянської педагогіки // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 61-65.
797899
  Яценко Т. Модернізм як мистецька філософія другої половини XIX - початку XX століття / Т. Яценко, І. Тригуб // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (147). – С. 9-14
797900
  Яценко Т. Модернізм як мистецьке явище другої половини XIX - початку XX століття
797901
  Кузнецова Г.В. Модернізована концепція контролінгу, орієнтованого на функції антикризового управління промисловими підприємствами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 448-452. – ISSN 2222-4459
797902
  Скуратовський Р.В. Модернізований алгоритм Поліга-Хелмана, Шенкса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-63. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Не викликає сумніву, те що більшість з методів криптоаналізу можуть бути перевтілені завдяки застосуванню параллельних алгоритмів та алгебраїчного апарата, зокрема теорії груп. Одним з таких методів є метод Шенкса розв"язання ПДЛ. Ціллю данної роботи є ...
797903
  Кремень В.Г. Модернізуємо систему освіти заради держави і кожнонго її громадянина : інтерв"ю / інтерв"ю вела В. Меншун // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2012. – № 1/2/3/4. – С. 4-5. – ISSN 0868-8117
797904
  Шкандрій М.Б. Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920-х років / Мирослав Шкандрій ; [авториз. пер. з англ. Т. Цимбала ; наук. ред. Я. Цимбал]. – 2-ге вид. – Харків : Ніка-Центр, 2015. – 382, [2] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: Modernists, marxists and the nation: the ukrainian literary discussion of the 1920s / Myroslav Shkandrij. Edmonton,1992. – Бібліогр.: с. 359-367. – ISBN 978-966-521-669-8
797905
  Гонюк О.В. Модерністичні тенденції у збірці О. Маковея "Кроваве поле" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 24-30. – ISBN 978-966-551-315-5
797906
  Яковенко С. Модерністська переоцінка романтичного досвіду: Джозеф Конрад і Ярослав Івашкевич // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 159-368.
797907
  Стембковська Г. Модерністський контекст блюзових і джазових варіацій в поезії Ленгстона Г"юза // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 127-134. – ISBN 978-966-359-360-9
797908
  Щербина В.В. Модерністський раціоналізм як підгрунтя класичних ідеологічних концепцій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 89-93. – ISSN 2077-1800
797909
  Вітер Д.В. Модерністський ревізіонізм православ"я і філософія прозахідного лібералізму // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 14-20
797910
  Мельник О.О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація / Оксана Мельник ; [наук. ред. Є.К. Нахлік] ; НАН України, Ін-т І. Франка. – Київ : Наукова думка, 2011. – 292, [3] с. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – ISBN 978-966-00-1096-3
797911
  Мукан А. Модерністські засоби та прийоми психологізму в новелах Ю. Косача "Ноктюрн b-moll" та І. Костецького "Тобі належить цілий світ" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – C. 132-137. – ISSN 2307-2261
797912
  Ращенко А.С. Модерністські засоби та прийоми психологізму в новелі "Ноктюрн b-moll" Юрія Косача // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 344-350. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття покликана дослідити використання модерністських засобів та прийомів психологізму в новелі Юрія Косача "Ноктюрн b-moll"
797913
  Ян І.М. Модерністські пошуки Українського музично-драматичного театру на початку ХХ століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 82-86. – ISSN 2226-0285
797914
  Комова М.В. Модерністські філософсько-естетичні теорії функціональної трансформації медіасередовища // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 158-166


  Досліджуючи природу і сутнісні характеристики симуляції в мас-медіа, Ж. Бодрійяр встановлює взаємозалежність інформації і смислу, наголошуючи на домінуванні інформації над смислом. Вибірковість інформування суспільства вступає в суперечність з ...
797915
  Мороз Л. Модерність драматургії Котляревського: сприйняття та оновлення традицій
797916
  Скупейко Л. Модерність і паралітература: із досвіду І. Франка - дослідника новітньої літератури


  У статті піддано сумніву тезу про нібито упереджене ставлення Франка до модернізму. Явища модерної літератури Франко розглядав під кутом зору художньої довершеності, не сприймаючи водночас виявів суб"єктивізму й епатажності в літературі
797917
  Бабков І. Модерність на Схід від Центру // Критика. – Київ, 2013. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 9-12. – ISSN 1563-6461


  "1994 року у видавництві Стенфордського університету вийшла книжка американського історика ідей Ларі Вулфа "Винайдення Східної Европи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва". Дослідження було присвячено одному з найцікавіших моментів ...
797918
  Сорока М.І. Модерність, еміграція and all that jazz // Критика. – Київ, 2010. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 37-39
797919
  Кость Л. Модернова галичанка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24 жовтня (№ 192)


  Минуло 135 років від дня народження відомої української художниці Олени Кульчицької.
797920
  Мікулак Н.М. Модернова жіноча ментальність: аксіологічний вимір у сучасних освітніх та соціальних реаліях // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 52-56. – ISSN 2077-1800
797921
  Лауринавичене Раса Модерновий сад у серці Вільнюса // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 42-47 : фото
797922
  Черняк Ю.А. Модерные грани комического : опыт определения // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 91-96. – ISBN 966-7943-03-8
797923
  Омельчук О.В. Модерування ранкового прайму ведучим // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 83-85. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
797924
  Ольдерогге Г.Б. Модест Иванов / Г.Б. Ольдерогге. – М., 1969. – 112с.
797925
  Морозов М. Модест Иванович Писарев / М. Морозов. – М.-Л., 1949. – 48с.
797926
  Чикаленко Є. Модест Левицький // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Серпень (число 8). – С. 2


  Модест Пилипович Левицький - український письменник, культурний діяч, педагог, лікар і дипломат.
797927
  Гаврилюк Ю. Модест Менцинський - "український Карузо" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 5 серпня (№ 31). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  "Коли приходить пора «Лемківської ватри», рушаймо якомога швидше до Ждині. Гірське повітря дуже корисне для здоров’я, а оздоровчий ефект гір напевно підсилить лемківська музика. Найкращий цього доказ – довговічність композиторів Станіслава Людкевича ...
797928
  Бобечко О. Модест Менцинський – штрихи до творчого портрета (за матеріалами епістолярної спадщини) / О. Бобечко, А. Куропась // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 98-103. – ISSN 2308-4634
797929
   Модест Менцинський : спогади, матеріали, листування. – Київ : Рада, 1995. – 461, [3] с. : фот., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці кн. – ISBN 5-7707-7332-4


  У пр. № 1702092 напис: Вельмишановному Володимиру Івановичу Сергійчукові, щоб вітер надії ніколи не вщухав у вітрилах Ваших творчих буднів і свят ! Підпис. 4 вересня 2004 р.
797930
  Деркач І.С. Модест Менцинський. Героїч. тенор. / І.С. Деркач. – Львів, 1969. – 83 с.
797931
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский / Э.Л. Фрид. – Л., 1939. – 40с.
797932
  Чудновский М.А. Модест Петрович Мусоргский / М.А. Чудновский. – Москва : Знание, 1957. – 40 с.
797933
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский (1839-1881) / Э.Л. Фрид. – 4-е изд. – Л., 1987. – 107с.
797934
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский, 1839-1881 / Э.Л. Фрид. – 2-е изд. – Л., 1968. – 123с.
797935
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский, 1839-1881 / Э.Л. Фрид. – 3-е изд. – Л., 1979. – 125с.
797936
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский. 1839-1881 / Э.Л. Фрид. – Л., 1963. – 132с.
797937
  Витензон Р.А. Модест Писарев / Р.А. Витензон. – Ленинград, 1977. – 205с.
797938
   Модестов Василь Іванович (1839-1907) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 397. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
797939
  Андриенко Т.Л. Модестовна. Рассказ об Учителе / Т.Л. Андриенко ; [под ред. В.В. Протопоповой]. – Киев : Альтерпрес, 2013. – 72 с. : портр., фот. – ISBN 978-966-542-539-7
797940
  Лаура М.П. Модефикация лучевого повреждения и эффекта хранения у семян сосны Penus silvestris L : Автореф... канд. биол.наук: / Лаура М. П.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1966. – 20л.
797941
  Тимченко О.И. Модефицирующее действие тороксина на реализацию потенциальных поврежедений хромосом, вызванных рентгеновским облучение : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.01 / Тимченко О. И.; Центр. науч. исслед. рентгенорадиол. ин-т. – Ленинград, 1981. – 23л.
797942
  Ценарева Н.Н. Модеь организации образовательной деятельности учителя в системе повышения квалификации // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 5 (74). – С. 9-14. – ISSN 1998-1740
797943
  Королев М.Г. Модеь формирования в вузе ценностного отношения к родительству // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 100-101. – ISSN 0321-0383


  Статья посвящена проблеме формирования ценностного отношения к родительству в условиях педагогического процесса в вузе. Автор обосновывает значимость ее решения и предлагает методологические основания для построения модели формирования ответственного ...
797944
  Шалашов Г.М. Моджуляционные методы измерения нелинейных упругих параметров твердых тел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.06 / Шалашов Г.М.; МГУ. – М, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
797945
  Модзалевский В.Л. Модзалевские : Родослов. роспись / В.Л. Модзалевский. – Киев : Тип "С.В. Кульженко", 1912. – 50 с. : 4 л. портр. – Отт. из "Малорос. родословника". Т. 3
797946
  Якименко М.С. Моди Крі-Лемба для скінченного пружного циліндра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 111-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В задачі про усталені коливання пружного кругового циліндра методом суперпозиції отримано моди Крі-Лемба як частинний розв"язок рівнянь. Досліджено швидкість прямування змінних нескінченної алгебраїчної системи до асимптотичних значень. Наведено ...
797947
  Бондаренко А. Моди Ламе для пружного прямокутника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-45. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто межову задачу про пленарні коливання ізотропного пружного прямокутника. Наявність точного розв"язку в модах Ламе використано для аналізу ефективності загального розв"язку задачі, отриманого за допомогою методу суперпозиції. Досліджено ...
797948
  Ястржембский Сергей Модильяни из племени сурма. Долина реки Омо. Єфиопия : один кадр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 37 : Фото
797949
  Голубєва К.М. Модифiкований текстурний метод сегментацiї зображень на основi матрицi спiвпадiнь / К.М. Голубєва, Д.А. Клюшин // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (127). – С. 15-23. – ISSN 0868-6912
797950
  Решетняк Владимир Николаевич Модификации ветвящихся процессов и аддитивные функционалы от их траекторий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Решетняк Владимир Николаевич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1980. – 10л.
797951
  Гайдук Валерий Федорович Модификации метода стрельбы для нелинейных двухточечных краевых задач : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Гайдук Валерий Федорович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 144л.
797952
  Здоровова Б.Б. Модификации просодической системы под влиянием измерений темпа речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Здоровова Б.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1982. – 22 с.
797953
  Таныш С. Модификации семантики турецких заимствований в процессе их освоения в русском языке // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 369-374
797954
   Модификации художесвтенных систем в историко-литературном процессе.. – Свердловск, 1990. – 139с.
797955
   Модификации художественных форм в историко-литератуном процессе.. – Свердловск, 1988. – 140с.
797956
  Китороагэ Д.И. Модификационный метод фазовых функций в сингулярных задачах квантовой физики на связанные состояния частиц / Д.И. Китороагэ. – Москва, 1987. – 61 с.
797957
  Бурбан А.Ф. Модификацирование поверхности дисперсных углеродных веществ полимерами: : Автореф... канд. хим.наук: 02.0.11 / Бурбан А. Ф.; АН УССР, Ин-т коллоидной химии и химии воды. – К., 1987. – 19л.
797958
  Потопальский А.И. Модификация алкалоида берберина / А.И. Потопальский. – Киев : Наукова думка, 1982. – 111с.
797959
  Житная И.П. и др. Модификация внешнеэкономических связей Украины в условиях глобализации мировой экономики // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.80-87
797960
  Сарасеко Мария Николаевна Модификация диэлектриков и электродов керамических конденсаторов на основе титанатов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.07 / Сарасеко М.Н.; БГУ. – Минск, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назв
797961
  Королькова П.В. Модификация жанра авторской волшебной сказки в современной чешской литературе // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 6. – С. 71-78. – Библиогр.: Лит.: с. 78; 6 п. – ISSN 0132-1366
797962
  Хоменко Людмила Мечиславовна Модификация звонких и глухих слогов двусложных слов (по данным кинорентгенографирования русской речи) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Хоменко Людмила Мечиславовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 24л.
797963
  Хачатуров-Тавризян Модификация и разработка новых люминесцентно-цитохимических методов исследования нуклеиновых кислот. : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Хачатуров-Тавризян Е.Н.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по биол.наукам. – Новосибирск, 1968. – 28л.
797964
  Анищик В.М. Модификация инструментальных материалов ионными и плазменными пучками / В.М. Анищик, В.В. Углов. – Минск : БГУ, 2003. – 191 с. – ISBN 985-445-906-3
797965
  Ковыльникова В.Н. Модификация интонационной структуры побудительного предложения под влиянием эмоциональной окраски в немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Ковыльникова В.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1972. – 26л.
797966
   Модификация ионосферы мощным радиоизлучением. – М, 1986. – 210с.
797967
  Осипчук Ю.В. Модификация кинетики потенциалозависимых натриевых каналов мембраны сенсорных млекопитающих с помощью токсина из актинии и трансмембранной разности осмотических давлений. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.02 / Осипчук Ю.В.; Ин-т физиол.АН УССР. – К, 1983. – 23л.
797968
  Щербакова Т.А. Модификация конкурентной политики при условии трансформации экономических отношений // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2016. – № 4 (645). – С. 45-56. – ISSN 0131-7741
797969
  Николаева Л.В. Модификация методов регулирования мировой финансовой системы под влиянием глобального кризиса // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 2 (53). – С. 66-73. – ISSN 1728-8878
797970
  Калениченко О.Н. Модификация мифологемы героя в романе М. и С. Дяченко "Мигрант, или Brevi finietur" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 209-211. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
797971
  Попович А. Модификация мифологемы золотого века в русской поэзии второй половині 18 - начала 20 века // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 117-122
797972
  Жаринова Т.А. Модификация наполнителями структуры и свойств некоторых кристаллизующих полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Жаринова Т.А.; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1968. – 23л.
797973
  Лукин Н.Ю. Модификация поверхности полиэтилена гидрогелями, содержащими -метакрилоильными производные аминокислот, глюкозамина и альбумина. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Лукин Н.Ю.; МГУ. – М., 1981. – 23л.
797974
   Модификация полимерных материалов. – Рига, 1988. – 142с.
797975
   Модификация полимерных материалов.. – Рига, 1989. – 121с.
797976
   Модификация полимерных материалов.. – Рига, 1991. – 138с.
797977
  Коростелев В.А. Модификация послевоенного промышленного цикла : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Коростелев В. А.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1975. – 27л.
797978
  Залинян Гаяне Георгиевна Модификация протекторами цитогенетического действия дипина и фотрина в клетках человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Залинян Гаяне Георгиевна; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 22л.
797979
  Нелипович П.А. Модификация радиационных нарушений в дифференцирующихся клетках зародышей семян с помощью препаратов дезоксирибонуклеиновых кислот : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Нелипович П.А.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
797980
   Модификация радиочувствительности: теоретические аспекты и экспериментальные данные. – Москва : Наука, 1991. – 141с.
797981
  Курбанов Ш. Модификация свойств полиэтилена и полипропилена радиационной прививкой хлористого винила из газовой фазы : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Курбанов Ш.; Ташк. гос . ун-т им. В. И. Ленина. – Ташкент, 1968. – 16л.
797982
  Ленков С.В. Модификация свойств полупроводникового соединения CdS при облучении ионами неона / С.В. Ленков, В.А. Мокрицкий, А.С. Гаркавенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У даній статті описані результати роботи автора по використанню іонів неону з метою здобуття оптично однорідних кристалів сульфіду кадмію, що використовуються для створення високоефективних (з малими втратами випромінювання) і швидкодіючих модуляторів ...
797983
  Воробец Г.И. Модификация свойств слоев и характеристик структур AL-Si, PtxSiy-Si импульсным лазерным излучением : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Воробец Г.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – 199 с. – Библиогр.: л. 185-199
797984
  Воробец Г.И. Модификация свойств слоев и характеристик структур AL-Si, PtxSiy-Si импульсным лазерным излучением : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат наук : 01.04.10 / Воробец Г.И. ; КГУ им. Т.Ш. Шевченко. – Киев, 1989. – 12 с. – Библиогр.: 6 назв.
797985
  Петров А.И. Модификация свойств триацетилцеллюлозы путем структурирования и синтеза привитых сополимеров : Автореф... канд. химич.наук: 073 / Петров А.И.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 20л.
797986
  Набиев А. Модификация свойств целлюлозы метилольными производными тиомочевины. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Набиев А.; Ташк.политехн.ин-т. – Ташкент, 1968. – 20л.
797987
  Ахунджанов А.И. Модификация скелетного никелевого катализатора и испытание в реакциях гидрирования комсохимического пиридина и его гомологов : Автореф... канд. техн.наук: / Ахунджанов А.И.; АН УзССР. Объедин. ученый совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1971. – 24л.
797988
  Рагозин В.В. Модификация стоимости , цена и расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве / В.В. Рагозин. – Л, 1974. – 118с.
797989
  Соломко В.П. Модификация структуры и свойств полимеров наполнителями и модельные представления о наполненных полимерах : Автореф. дис. ... доктор хим. наук : 075 / Соломко В.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1971. – 55 с.
797990
  Сирота А.Г. Модификация структуры и свойств полиолефинов / Сирота А.Г. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, Ленингр. отд-ние, 1974. – 174 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
797991
  Сирота А.Г. Модификация структуры и свойств полиолефинов / Сирота А.Г. – 3-е изд., перераб. – Ленинград : Химия, Ленингр. отд-ние, 1984. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 146-150
797992
  Шаповал О.В. Модификация структуры и свойств полиэтиленовых пленок при ионизационном облучении. : Автореф... Канд.хим.наук: 01.04.19 / Шаповал О.В.; Ин-т химии высокомолекул.соедин. – К, 1988. – 17л.
797993
   Модификация структуры и свойств толстых плёнок на основе Ni3B воздействием лазерного излучения / В.Е. Шелудько, А.В. Паустовский, Б.М. Рудь, Е.Я. Тельников, П.С. Смертенко, В.В. Кременицкий, И.В. Захарченко // Электронная обработка материалов : научный журнал / Акад. наук Молдовы, Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 2014. – Т. 50, № 5. – С. 50-57. – ISSN 0013-5739


  Приведены результаты исследования влияния импульсного лазерного излучения на морфологию поверхности и некоторые электрофизические свойства толстых плёнок на основе Ni3B, полученных методом трафаретной печати композиционных паст на диэлектрическую ...
797994
  Куликов Андрей Владимирович Модификация теории возмущений в неренормируемых теориях и проблема связанных состояний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Куликов Андрей Владимирович; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1986. – 6л.
797995
  Дусмухамедов Х. Модификация хлопковой целлюлозы акролеоном и его производными. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Дусмухамедов Х.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1967. – 18л.
797996
  Тиллаходжаев Д. Модификация целлюлозы и ацетилцеллюллозы некоторыми серусодержащими и поифенольными соединениями : Автореф... канд. техн.наук: 05.21.03 / Тиллаходжаев Д.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим. технол. – Ташкент, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
797997
  Шевчук В.Ф. Модификация экономических законов и противоречия воспроизводственных процессов в условиях зависимого капитализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шевчук В. Ф.; Льв.ГУ. – Львов, 1979. – 24л.
797998
  Мартыновский С.В. Модификация экономического цикла в процессе исторического развития капитализма. / С.В. Мартыновский. – Киев; Одесса, 1977. – 175с.
797999
  Соколова Г.А. Модификация эластомеров гидроксилсодержащими соединениями и синергическими системами на их основе : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 02.00.06 / Соколова Галина Аркадьевна ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э. Дзержинского. – Днепропетровск, 1983. – 16 с. – Библиогр.: 15 назв.
798000
  Прокопенко В.А. Модификация эпоксидными соединениями пленкообразующих полиуретанов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Прокопенко В.А.;. – Киев, 1987. – 18 с.
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,