Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>
793001
  Тихменева Т.С. "Маленькие журналы" и социалистический журан "Мэссиз" и их роль в литературном процессе США 10-ых годов 20 в. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Тихменева Т. С.; МГУ. – М., 1981. – 24л.
793002
  Тун Лили "Маленькие люди" в китайской литературе о чиновниках (на примере романа Сяо ЖэньФу "Судьба чиновника") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 160-164
793003
  Корусь Е. "Маленький Бонна" "Итальянцы" Алексея Харламова в собрании Федора Терещенко // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 5 (113) : Майстри та колекції. – С. 86-89. – ISSN 2222-436X


  Путать дату рождения и забывать русского парижанина Алексея Харламова начали еще при жизни. Но в ту пору, когда его работы покупал Федор Терещенко, художник был на пике популярности - и в России, и за рубежом.
793004
  Леонідзе Георгій "Маленький надгробок у Патардзеулі" (розділи з поеми) // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 559-561. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1


  Грузинські поезії в озвученні Миколи Бажана: Леонідзе Георгій Миколайович (1899-1966) - грузинський радянський письменник, поет, народний поет Грузії (з 1959), історик грузинської літератури, журналіст та кіносценарист, академік АН Грузії (з 1944).
793005
  Боброва О.В. "Маленький принц" и его друзья : [о моск. клубе культуры общения] / О.В. Боброва. – Москва : Знание, 1990. – 60, [2] с. – Библиогр.: с. 61. – (Новое в жизни, науке, технике. Молодежная: взгляды, дела, проблемы ; 3/1990)
793006
  Сент-Экзюпери "Маленький принц": проблемы, решения, оценки / Сент-Экзюпери. – Иркутск, 1991. – 66 с.
793007
  Чертенко А. "Маленький человек" в эпоху постмодернизма (Оповести Патрика Зюскинда "Голубка") // Вікно в світ : зарубіжна література:наукові дослідження,історія, методика викладання. / аукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 2 (17) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 130-150
793008
  Євтушенко О.М. "Маленькі герої" медіадискурсу як утілення сучасної Ukrainian dream // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто особливості сучасного українського "побутового героя" на матеріалах преси. З"ясовано, яким чином виникають медійні герої, які подвиги вони звершують та яким набором базових рис володіють. Указано на те, що образи "маленьких героїв" ...
793009
   "Маленькі речі - великі теми" / підготувала Ольга Савицька // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 22-23


  Поділитися, зацікавити, чекати в гості - ідея нового проєкту Літературно-меморіального музею Михаїла Булгакова.
793010
  Романова А.В. "Маленькое "нарушение воли" = К 200-летию со дня рождения И.А. Гончарова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 237-250. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
793011
  Саввина О.А. "Малининский институт" (к 140-летию со дня основания Московского учительского института) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 8. – С. 89-94. – ISSN 0869-561Х


  30 ноября 2012 г. исполняется 140 лет со дня основания уникального учебного заведения России - Московского учительского института.
793012
  Скороход О. "Мало спав і не пиячив, в усяких розмовах був неговіркий" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 15 (118). – С. 53-57


  Петро Конашевич-Сагайдачний ходив на Стамбул і Москву. Козаки тричі скидали його з гетьманства.
793013
  Кондрат"єва Л.А. "Малозначні справи" в процесуальному законодавстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 124-126. – ISBN 978-617-7096-97-8
793014
  Івашкевич Т. "Малому" Тарасу відкрито пам"ятний знак // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)


  "З ініціативи Центру літературної творчості Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (директор - професор Михайло Наєнко) та Гуляйпільської сільської ради (Черкащина) біля місцевої школи відкрито пам’ятний знак “малому” Тарасу Шевченку. Будучи вже ...
793015
  Івашкевич Т. "Малому" Тарасу відкрито пам"ятний знак... // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 87-88. – ISBN 978-617-7625-59-8


  З ініціативи Центру літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса Шевченка, Гуляйпільської сільської ради та місцевої школи відкрито пам"ятний знак "Малому" Тарасові. Знак розташовано саме біля школи в Гуляйполі, яке розкинулося вздовж річки Тікич ...
793016
  Клочек Г. "Малоросійство" Євгена Маланюка і сьогодення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 14 травня (№ 20). – С. 10-11
793017
  Кононенко В. "Малоросійська та "хозарська" ідея козацьких інтелектуалів Гетьманщини (кін. XVII - перші десятиліття XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 25-27
793018
  Куліда С. "Малоросійський Колумб" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 3 жовтня (№ 37/38). – С. 18-19


  Так називали Олександра Поля - першопроходця промислової розробки залізних руд Кривбасу та відомого добродійника.
793019
  Оліянчук А. "Малоросійські" козацькі полки у 1831-1833 роках: мотиви створення, чисельність та функції // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 57-63. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена питанню участі козацтва Лівобережжя України в придушені польського листопадового повстання. Встановлено чисельність "Малоросійських" козацьких полків у різні періоди служби в 1831-1833 рр. Проаналізовано різні типи бойових завдань, що ...
793020
  Склокін В. "Малоросійські" та "великоросійські" землі в Слобідській Україні останньої третини XVIII ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 33-43. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
793021
  Фризман Л.Г. "Малороссийские песни" / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно // М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно. – Харьков, 2003. – С. 73-105. – ISBN 966-303-006-2
793022
  Галаган Г.П. "Малорусский вертеп", или Вертепная рождественская драма : объяснительный текст с нотами и рисунком ящика для представлений / Г.П. Галаган; [Пpедисл. "Малоpусский веpтеп : пpедваpительныя замечания" П.Г. Житецкого]. – Киев : Корчак-Новицкого, 1882. – 38, XXXV с. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: Киевская Старина, 1882, т. 4, кн. 10. - Тексты песен на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На переднем форзаце экслибрис: Библиотека Коллегии Павла Галагана
793023
  Тиханов Г. "Малые и большие литературы" в меняющемся формате истории литературы // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – C. 253-278. – ISSN 0042-8795
793024
  Бичурина Н.М. "Малые романские языки": металингвистический дискурс и языковая политика Франции // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 88-98. – ISSN 0373-658Х
793025
  Евсеев Е.Д. "Малые" русские портретисты 1790-1820-х гг.: особенности работы живописца по частному заказу // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 125-138. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
793026
  Долгилевич Р.В. "Малый берлинский кризис" 1965 года // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 82-100. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе новых источников из архива внешней политики МИД РФ освещаются причины, ход и последствия одной из вспышек напряженности вокруг Западного Берлина, связанной с проведением в городе 7 апреля 1965 года пленарной сессии бундестага ФРГ. В ...
793027
  Елітіс О. [Маленький моряк / Одисей Елітіс. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 129 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-17-4
793028
   [Малишевій Наталії Рафаелівні - 65] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 254-256. – ISSN 1993-0909


  25 квітня відзначила свій ювілей видатна вчена в галузі екологічного права, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики, лауреат державної премії України в ...
793029
  Драгоманов М.П. [Малоруссские народные предания и рассказы] / [Свод М. Драгоманова]. – [Киев] : [Изд. Юго-Западного Отд. Русск. геогаф. о-ва], 1876. – XXVI, 434 c. – Без. тит. арк.
793030
  Низе Г. Маленькая физика. Общедоступное введение в физические основы техники : пер. с нем. / Г. Низе. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 300 с.
793031
  Шевчук В.О. Маленьке вечірнє інтермеццо : повість / В.О. Шевчук. – Київ, 1984. – 280 с.
793032
  Гетьман Володимир Маленьке диво землі - Карадаг : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 45-49 : Фото. – Бібліогр.: 5 назв
793033
  Коренберг В.Б. Маленькие "секреты" гимнастики. / В.Б. Коренберг. – М., 1967. – 96с.
793034
   Маленькие альманахи. – К., 1918. – 64с.
793035
  Тимофеев Б.Н. Маленькие басни / Б.Н. Тимофеев. – Л. : Художник РСФСР, 1959. – 32 с.
793036
  Малин А.К. Маленькие басни / А.К. Малин. – Симферополь, 1960. – 48с.
793037
  Разводовская А.С. Маленькие вестницы большого неба = О выставке Саши Путри и Нади Рушевой : красота спасет мир // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 1 (27). – С. 130-143


  Александра (Саша) Евгеньевна Путря (1977-1989) - юная художница из Полтавы. За свою короткую жизнь создала 2279 работ - 46 альбомов с рисунками, шаржами и стихами, чеканки, вышивки, поделки из пластилина, мягкие игрушки и др. Надежда (Надя) Николаевна ...
793038
  Гринева Н. Маленькие граждане / Н. Гринева. – Москва, 1967. – 126с.
793039
  Сетон-Томпсон Маленькие дикари, или Повесть о том, как два мальчика вели в лесу жизнь индейцев и чему они научились. / Сетон-Томпсон. – Москва, 1988. – 206 с.
793040
  Сетон Томпсон Маленькие дикари, или Повесть о том, как два мальчика вели в лесу жизнь индейцев и чему они научились. / Сетон Томпсон. – Новосибирск, 1991. – 207с.
793041
  Сетон Томпсон Маленькие дикари, или Повесть о том, как два мальчика вели в лесу жизнь индейцев и чему они научились. / Сетон Томпсон. – Иркутск, 1991. – 188с.
793042
  Сетон Томпсон Маленькие дикари. / Сетон Томпсон. – Москва, 1960. – 239с.
793043
  Сетон Томпсон Ернест Маленькие дикари. / Сетон Томпсон Ернест. – Архангельск, 1991. – 444с.
793044
  Марек И. Маленькие драмы. / И. Марек. – Москва, 1964. – 72с.
793045
  Летер А. Маленькие игры для многих / А. Летер. – Минск, 1983. – 63с.
793046
  Зубавин Б.М. Маленькие истории / Б.М. Зубавин. – М, 1959. – 227с.
793047
  Упит А.М. Маленькие комедии : новеллы и рассказы / А.М. Упит; пер. с латыш. – Рига : Латгостиздат, 1954. – 524 с.
793048
  Мариенгоф А.Б. Маленькие комедии / А.Б. Мариенгоф. – Л.-М, 1957. – 62с.
793049
  Шевцов С.И. Маленькие комедии / С.И. Шевцов. – Воронеж, 1961. – 120 с.
793050
  Солодарь Ц.С. Маленькие комедии / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1962. – 144с.
793051
  Нефед В.И. Маленькие комедии и драмы. / В.И. Нефед. – Минск, 1967. – 144с.
793052
   Маленькие комедии Х1Х века. – М., 1960. – 122с.
793053
   Маленькие комедии ХХ века. – М., 1961. – 104с.
793054
   Маленькие комедии ХХ века. – М., 1965. – 179с.
793055
  Мельшин Л. (П.Ф. Гриневич) Маленькие люди : [рассказ] / Л. Меньшин [псевд.] // Старый замок : (из сказок действительности) / Немирович-Данченко. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1904. – 40 с.


  На тит.л. надпись: Сер. Маслов
793056
  Бээкман Эмэ Маленькие люди. Колодезное зеркало : романы / Эмэ Бээкман; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1969. – 502 с.
793057
  Гукасян О. Маленькие мстители : повесть / О. Гукасян. – Ташкент : Учпедгиз УзССР, 1954. – 132 с.
793058
  Гукасян О. Маленькие мстители : повесть / О. Гукасян; пер. с арм. А.Бархударяна. – Саратов, 1954. – 84 с.
793059
  Килланд А.Л. Маленькие новеллы / А.Л. Килланд. – М. – 112с.
793060
  Зурабов А.А. Маленькие новеллы / А.А. Зурабов. – Тбилиси, 1958. – 100с.
793061
  Алиева Ф.Г. Маленькие огоньки : стихи и поэма : пер. с авар. / Фазу Алиева. – Москва : Советская Россия, 1968. – 144 с. : ил.
793062
  Тычков Н.П. Маленькие пленники Бухенвальда / Н.П. Тычков. – Ярославль, 1966. – 119с.
793063
  Обухова Л.А. Маленькие повести / Л.А. Обухова. – М., 1963. – 159с.
793064
  Демыкина Г.Н. Маленькие повести / Г.Н. Демыкина. – М., 1967. – 176с.
793065
  Паустовский К.Г. Маленькие повести / К.Г. Паустовский. – Петрозаводск, 1978. – 286 с.
793066
  Гаврильева В.Н. Маленькие повести / В.Н. Гаврильева; пер. с якут. – Москва : Современник, 1987. – 158 с.
793067
  Авербах И.Д. Маленькие повести и рассказы : (адаптир. тексты для иностранцев, начинающих изучать рус. яз.) / сост. И.Л. Авербах, С.И. Кокорина, М.М. Нахабина. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 212 с.
793068
  Ломоури Н. Маленькие подруги / Николай Ломоури; пер. с груз. М.Кахидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1982. – 36 с.
793069
  Величко М.Ф. Маленькие путешествия вокруг большого города / М.Ф. Величко. – Красноярск, 1989. – 148с.
793070
  Положий В.И. Маленькие путешествия с дочкой : рассказы и повести / В.И. Положий. – М., 1982. – 222с.
793071
  Синельников Л.И. Маленькие пьесы / Л.И. Синельников. – М., 1963. – 128с.
793072
  Гердт А.А. Маленькие пьесы / А.А. Гердт. – 3-е изд., перераб. – М, 1977. – 64с.
793073
  Яльцев П. Маленькие пьесы. / П. Яльцев. – МоскваЛ., 1937. – 110с.
793074
  Герасимова В.А. Маленькие рабы / В.А. Герасимова. – М.-Л., 1924. – 69с.
793075
  Караваева А.А. Маленькие рассказы / А.А. Караваева. – Москва, 1934. – 45с.
793076
   Маленькие рассказы. – Москва, 1935. – 40 с.
793077
  Керекеш Э.Ф. Маленькие рассказы / Э.Ф. Керекеш. – Ужгород, 1957. – 58с.
793078
  Куземченко Л.Ф. Маленькие рассказы : Сб. забав. историй, юморист. рассказов сов. писателей ; Книга для чтения с коммент. на чешском яз. и словарем / [Сост., авт. коммент. и словаря Л. Ф. Куземченко]. – Москва, 1979. – 112 с.
793079
   Маленькие рассказы. – М., 1987. – 127с.
793080
   Маленькие рассказы : Книга для чтения. – 2-е изд. – Москва, 1991. – 127с.
793081
  Андерегг Е. Маленькие рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 142-147. – ISSN 0321-1878
793082
  Кубка Ф. Маленькие рассказы для мистера Трумэна / Ф. Кубка. – Москва, 1952. – 72с.
793083
   Маленькие рассказы для чтецов. – М., 1957. – 118с.
793084
   Маленькие рассказы о больших ученых : юбилейный сб. избр. публикаций Н. Амосова, С. Лебедева, В. Глушкова и воспоминаний современников / [авт.-сост.: Б. Малиновский и др. ; под ред. Б. Малиновского]. – Киев : Горобец, 2013. – 399, [1] с. : ил., портр. – Библиогр в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8508-42-4
793085
  Нагибин Ю.М. Маленькие рассказы о большой судьбе. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1976. – 95с.
793086
   Маленькие рассказы о большом космосе. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 350 с.
793087
   Маленькие рассказы о большом космосе. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 368 с.
793088
   Маленькие рассказы о большом космосе : Молодая гвардия, 1968. – 300с. – (Эврика)
793089
  Ветемаа Э. Маленькие романы / Э. Ветемаа; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1979. – 359 с.
793090
  Федин К.А. Маленькие романы, повести, рассказы : Романы, повести, рассказы / К.А. Федин. – Москва : Советский писатель, 1975. – 367с.
793091
  Слюсаренко Инна Маленькие секреты большого газона // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 76-77 : фото
793092
  Шпаковская Т.Л. Маленькие секреты большой стирки / Т.Л. Шпаковская, А.В. Петров. – М., 1989. – 126с.
793093
  Слуцкая Р.О. Маленькие слабости / Р.О. Слуцкая. – Кишинев, 1971. – 79с.
793094
  Пронин В.А. Маленькие слабости / В.А. Пронин. – М., 1985. – 336с.
793095
  Чепуров А.Н. Маленькие станции России / А.Н. Чепуров. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 191 с.
793096
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва, 1937. – 110 с.
793097
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1951. – 110с.
793098
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1961. – 110с.
793099
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва, 1973. – 78 с.
793100
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1977. – 127с.
793101
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1978. – 112с.
793102
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1979. – 111 с. – (Школьная библиотека)
793103
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / Пушкин А.С.
793104
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва : Советская Россия, 1980. – 64 c. – (Школьная библиотека)
793105
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва, 1980. – 112 с.
793106
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1981. – 111 с.
793107
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии // Горе от ума : [Текст] / Грибоедов А.С. – 5-е изд. – Москва : Искуство, 1982
793108
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1983. – 110с.
793109
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва, 1988. – 109 с.
793110
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1988. – 210с.
793111
  Дарский Д.С. Маленькие трагедии Пушкина : [Скупой рыцарь, Моцарт и Сальери, Каменный гость, Пир во время чумы] / Д. Дарский. – [Москва] : [Моск. худ. печатня], 1915. – [2], 72 с.


  Содержание: Скупой рыцарь Моцарт и Сальери Каменный гость Пир во время чумы
793112
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии. Драмы [Електронний ресурс] : аудиоспектакль / А. С. Пушкин ; читают В. Зозулин, М. Козаков, Г. Бальян ; "Страдиз Аудиокнига", "РАО Говорящая книга" , "ИД "Равновесие", "Комфортное чтение". – Москва : Равновесие, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : проц.Pentium-II, пам. 256 МБ ОЗУ, дисков. CD/DVD-ROM, Windows 98/2000/XP, звук. карта, формат МР3.-Время звуч. 5 ч. 11 мин.- Заглавие с этикетки диска. – (Русская классика ; Слушайте и наслаждайтесь)


  А. С. Пушкин ( 1799 - 1837 ) - русский поэт, родоначальник новой русской литературы, создатель современного русского литературного языка. - Главы из романа в стихах "Евгений Онегин" ( 1823 - 1831 ) - Цикл "Маленькие трагедии" ( 1830 ) - ...
793113
  Кучерявенко В.Т. Маленькие труженики / В.Т. Кучерявенко. – Владивосток, 1954. – 24с.
793114
  Богданова Светлана Маленькие туристы нуждаются в защите : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 38 : Фото
793115
   Маленькие хитрости. – 2-е изд., доп. – Минск, 1990. – 94с.
793116
   Маленькие хитрости. – М., 1991. – 62с.
793117
   Маленькие чудеса. – Ленинград, 1981. – 207с.
793118
  Айдарова Л.И. Маленькие школьники и родной язык / Л.И. Айдарова. – Москва : Знание, 1983. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 94. – (Новое в жизни, науке, технике . Педагогика и психология ; № 1)
793119
  Байдерин В.А. Маленькие электрики из кишлака Мехнат : повесть : [для сред. школьного возраста] / В.А. Байдерин ; [ил.: Л. Винников, В. Щедрин]. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1955. – 96 с.
793120
  Ауэрбах Е.Б. Маленький ансамбль : рассказы / Е.Б. Ауэрбах. – Москва : Советская Россия, 1971. – 56 с. – (Короткие повести и рассказы)
793121
  Тыкач Я. Маленький атлас бабочек / Я. Тыкач. – Прага, 1959. – 99с.
793122
  Фідлер А. Маленький Бізон / А. Фідлер. – К., 1962. – 433с.
793123
  Плева Й. Маленький Бобеш / Й. Плева. – Москва, 1959. – 480с.
793124
  Чабарай Г. Маленький великий крок. Як волонтерський фонд ставить на ноги поранених ветеранів війни на Донбасі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 47 (627), 22-28.11.2019. – С. 30-32. – ISSN 1966-1561
793125
  Луковский И.В. Маленький винтик / И.В. Луковский. – Москва, 1950. – 24с.
793126
  Мартьянов И. Маленький винтик. : сатира и юмор / Игорь Мартьянов. – Иваново : Ивановское книжное изд., 1957. – 59 с.
793127
  Литвинцева С.Ф. Маленький всемирный историк / С.Ф. Литвинцева. – Москва. – 10 с.
793128
  Адвокаат Дик Маленький генерал : Абориген // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 44-47 : Фото
793129
  Шоу И. Маленький Генри Ирвинг // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 3. – С. 134-139.
793130
  Богуславський М. Маленький герой : дитяча п"еса на 2 дії / Микола Богуславський. – 2-е вид. – Харьков : Мол. Більшовик, 1931. – 27 с.
793131
  Достоевский Ф.М. Маленький герой / Ф.М. Достоевский. – М, 1941. – 63с.
793132
  Грень В.П. Маленький герой : [ вибрані вірші, казки, поеми, оповідання ] / Володимир Грень. – Львів, 2007. – 304с. – ISBN 978-966-658-131-3
793133
  Соколов Никита Маленький город Великого Карла : Большое путешествие / Соколов Никита, Бойцов Алексей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 70-95 : Фото, карта


  Рудольфо Валентино
793134
  Коцюбинський М.М. Маленький грішник / М. Коцюбинський. – Полтава : Педагогічне бюро Полтав. губерн. народної управи ; [Друк. "Труд"], 1918. – 10 с. – (Книжки для читання в клясі / Педагогічне бюро Полтав. губерн. народної управи ; Низка 2, вип. 1)
793135
  Коцюбинський М.М. Маленький грішник / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1963. – 29с.
793136
  Марриет Ф. Маленький дикарь / Ф. Марриет. – Калининград, 1991. – 219с.
793137
  Мусаханов В.Я. Маленький домашний оркестр / В.Я. Мусаханов. – Ленинград, 1969. – 287 с.
793138
  Сердюк І. Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині XVІІІ ст. = Little grown up : Дитина й дитинство в Гетьманщині XVІІІ ст. / Ігор Сердюк. – Київ : К.І.С., 2018. – 454, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 430-449. – Бібліогр.: с. 393-429 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-684-206-4
793139
  Туглас Фридеберт Маленький Иллимар. История одного детства : роман, новеллы, миниатюры,маргиналии / Фридеберт Туглас ;. – Москва : Художественная литература, 1986. – 686 с.
793140
  Шевченко Т. Маленький кобзар / Т. Шевченко. – Кам"янець на Поділлю, 1919. – 96с.
793141
  Шевченко Т.Г. Маленький Кобзарик / Т.Г. Шевченко. – Одеса : Дpук. Губеpн. Комісаpіата Освіти, 1918. – 16 с. – (Видавництво "Селянська Самоосвіта" ; № 2 ; № 2)
793142
  Шевченко Т.Г. Маленький кобзарь : З поpтpетом, життєписом і 32 малюнками / Т.Г. Шевченко ; Упоpядкував [з пеpедм. "Хто був Таpас Шевченко"] В. Доманицький. – Санкт-Петербург : Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых кн. ; Тип. Т-ва п. ф. "Єлектро-тип.Н.Я. Стойковой", 1911. – VII, 143, [3] с., 1 арк. портр: іл. – (Благотворительное общество издания общеполезных и дешевых книг)
793143
  Шевченко Т.Г. Маленький кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Вид. 5-е. – Київ : Відродження, 1918. – 32 с. – Мініатюрне видання. – (Видавництво "Відpодження" ; № 2)
793144
  Гудзь Ю.П. Маленький концерт для самотнього хронопа / Ю.П. Гудзь. – К, 1991. – 30с.
793145
  Цюй Лань-по Маленький Ли-бэнь / Цюй Лань-по. – М., 1960. – 56с.
793146
  Борген Ю. Маленький лорд : роман : пер. с норв. / Ю. Борген ; [предисл. Э. Панкратовой ; худож. В.И. Кириллов]. – Москва : Прогресс, 1979. – 765 с. : ил. – (Мастера соврем. прозы. Норвегия / редкол.: Андреев Л.Г. [и др.])
793147
  Борген Ю. Маленький лорд : [трилогия : пер. с норв.] / Юхан Борген ; [предисл. Э. Панкратовой ; ил. А. Моисеева]. – Москва : Правда, 1990. – 764, [2] с. : ил.
793148
  Борген Ю. Маленький Лорд = Lillelord : роман / Ю. Борген ; пер. с норвеж. Ю. Яхниной ; предисл. К. Телятникова. – Москва : Прогресс, 1968. – 317 с. : ил.
793149
  Осипов Максим Маленький лорд Фаунтлерой : Рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 108-114. – ISSN 0130-7673
793150
  Барнетт Ф. Маленький лорд Фаунтлерой / Френсіс Барнетт ; [переказ Наталі Павловської ; іл. Я. Кернер-Вернер]. – Київ : АВІАЗ, 2013. – 78, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-8936-82-1
793151
  Доде А. Маленький Маду / А. Доде. – Москва, 1957. – 64с.
793152
  Райчев Г. Маленький мир. / Г. Райчев. – М-Л, 1962. – 231с.
793153
  Франко И.Я. Маленький Мирон / И.Я. Франко. – Киев : ГИХЛ, 1952. – 60с.
793154
  Шмерлинг С.Б. Маленький Муса / С.Б. Шмерлинг. – Пермь, 1961. – 51с.
793155
  Русых П. Маленький наборщик / П. Русых. – Ленинград, 1962. – 67 с.
793156
  Барский В. Маленький наследник "Священной Римской империи" / В. Барский, В. Матиенко // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.145-153. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4999


  О княжестве Лихтенштейн
793157
  Семпе Ж.-Ж. Маленький Никола. / Ж.-Ж. Семпе, Р. Госсини. – М., 1986. – 93с.
793158
  Сампе Ж Маленький Николя / Ж Сампе, Госини Р. . – Москва, 1986. – 120 с.
793159
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш / Д. Гринвуд. – Благовещенск, 1957. – 176с.
793160
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Брянск, 1955. – 208с.
793161
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Новосибирск, 1955. – 183с.
793162
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Ташкент, 1956. – 228с.
793163
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Л., 1964. – 208с.
793164
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Л., 1967. – 192с.
793165
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Свердловск, 1988. – 235,3с.
793166
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Ярославль, 1989. – 190с.
793167
   Маленький отпуск в большом городе: пять идеальных мест для отдыха в этностиле // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 30-31 : фото
793168
   Маленький отпуск в большом городе: пять мест для идеального пикника // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 40-41 : фото
793169
   Маленький охотник. – Архангельск, 1955. – 100с.
793170
  Панч П. Маленький партизан : рассказы: Для мл. шк. возраста / П. Панч. – Киев : Веселка, 1986. – 34 с.
793171
  Катич Д. Маленький партизан, или Приключения Тоша из Кордуна. / Д. Катич. – Пермь, 1989. – 44с.
793172
  Кокшаров А. Маленький перенаселенный остров // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 45. – С. 64-65


  В Британіїї розгорілися дебати про необхідність іміграції. Демографічний зрив
793173
  Черных Б.И. Маленький портной / Б.И. Черных. – М, 1991. – 46с.
793174
  Жуков Н.С. Маленький почтальон / Н.С. Жуков. – Х., 1989. – 69с.
793175
  Сент-Экзюпери Маленький принц / Сент-Экзюпери. – Москва, 1963
793176
  Сент-Екзюпері Маленький принц : з малюнками автора / Антуан де Сент-Екзюпері ; з фр. пер. Анатолій Жаловський. – Київ : Молодь, 1976. – 95с.
793177
  Сент-Экзюпери Маленький принц / Сент-Экзюпери. – Барнаул, 1978. – 79с.
793178
  Сент-Экзюпери Маленький принц / Сент-Экзюпери. – Саранск, 1981. – 206с.
793179
  Сент-Экзюпери Маленький принц : сказка / Антуан де Сент-Экзюпери ; С рис. автора // Малыш и Карлсон : сказочные повести / А. Линдгрен. – Москва : Детская литература, 1983. – С. 535-578 : рис. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 46)
793180
  Сент-Экзюпери Маленький принц / Сент-Экзюпери. – Орждоникидзе, 1988. – 79с.
793181
  Сент-Экзюпери Маленький принц / Сент-Экзюпери. – Москва, 1992. – 66с.
793182
  Сент-Экзюпери Маленький принц : [сб. ; пер. с фр.] / Антуан де Сент-Экзюпери ; [сост.и вст. ст. Б.Л. Губманан]. – Москва : Высшая школа, 1992. – 334 с.
793183
  Ермишко С. Маленький принц французской моды : библиографический указатель // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 15. – С.42-44. – ISSN 1727-4893


  Модельєр Жан-Шарль де Кастельбажак
793184
   Маленький рай. – Москва, 1986. – 46с.
793185
  Каминская Т.Б. Маленький революционер / Т.Б. Каминская. – М., 1979. – 128с.
793186
   Маленький революционер : сборник рассказов современных писателей Кубы и стихов Н. Гильона / Каминская Т.Б. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1989. – 124с.
793187
  Ткачева А Маленький русско-французский словарь / составила А. Ткачева. – Paris : Librairie Garnier Freres, 1940. – 415, [1] с.
793188
  Уйда Маленький садик Гарри : Повесть Уйда [псевд.] (Л. де-ла-Раз) в пересказе А.А. Федорова-Давыдова, с рисунками. – Москва : [Тип. В.М. Саблина], 1916. – 52 с. – Пер. также под загл.: Сад Герри; Садик маленького Гарри. - Безпл. прил. к журн. "Путеводный огонек"
793189
  Никитин А. Маленький сборник математических навыков / А. Никитин. – Москва : Гос. из-во. – 167 с.
793190
  Гудвин Р. Маленький секрет = Our little secret / Рози Гудвин ; [пер. с англ. Т. Коровиной]. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-14-0368-9
793191
  Олдрич Т.Б. Маленький скрипач : проза: рассказ (иноземный сюжет) // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 5 (676). – С. 130-133. – ISSN 0132-2036
793192
   Маленький собиратель насекомых, или описание и изображение дневных, сумеречных и ночных бабочек : с 43 раскрашенными и черными рисунками : пер. с нем. – 2-е изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопрод.- типографа М.о. Вольфа, 1877. – IV, 90 с., 16 л. ил. и цв. : ил.
793193
  Стаматов Г.П. Маленький содом. / Г.П. Стаматов. – Москва, 1955. – 296с.
793194
  Козлов В.Ф. Маленький стрелок из лука : роман / В.Ф. Козлов. – Москва, 1981. – 415с.
793195
  Козлов В. Маленький стрелок из лука: Роман. Волосы Вероники: Роман. / В. Козлов. – Спб., 1995. – 640с.
793196
  Ламбер Ж.М. Маленький судья / Ж.М. Ламбер. – Москва : Прогресс, 1990. – 352 с. – ISBN 5-01-002070-X
793197
  Пановко Я.М. Маленький хутор с трудным названием: Повести. / Я.М. Пановко. – Л., 1990. – 302с.
793198
  Гофман А Э.Т. Маленький Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Москва, 1978. – 128с.
793199
  Гофман А Э.Т. Маленький Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Саратов, 1984. – 170с.
793200
  Гофман А Э.Т. Маленький Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Москва, 1986. – 126с.
793201
  Гофман А Э.Т. Маленький Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Саратов, 1986. – 174с.
793202
  Гофман А Э.Т. Маленький Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Москва, 1988. – 126с.
793203
  Бранк В. Маленький человек на большом пути. Картины далекого детства : [автобиогр. повесть для сред. возраста] / В. Бранк ; пер. с латыш. Л. Квин. – Москва : Детская литература, 1972. – 191 с. : ил.
793204
  Фаллада Х. Маленький человек, что ж дальше? / Х. Фаллада. – Москва, 1983. – 645 с.
793205
  Преловский А.В. Маленький человек. / А.В. Преловский. – М., 1962. – 27с.
793206
  Агєєва Н.Є. Маленький шедевр. Г.П. Остроумова-Лебедєва, "Амстердам" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 45-48
793207
  Мікульонок І.О. Маленький шедевр. І.К. Айвазовський. "Переїзд через Неву" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 38-41
793208
  Гасанова И. Маленький электронный тигр // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 30/31. – С. 44-47
793209
  Іваненко О.Д. Маленьким про Великого Тараса : оповідання про Тараса Шевченка / Іваненко О.Д. – Київ : Дитвидав, 1963. – 27 с.
793210
  Ланська Л. Маленькі вірші великої Ліни / Ліна Ланська. – Житомир : О.О. Євенок, 2018. – 65, [1] с. – Справжнє ім"я авт.: Людмила Ігорівна Лихова. – ISBN 978-617-7703-37-1
793211
   Маленькі герої. – К., 1961. – 254с.
793212
  Сетон-Томпсон Ернест Маленькі дикуни / Сетон-Томпсон Ернест; Сетон Томпсон. – 2-е вид. – [Одеса] : Держвидав України, 1929. – 120 с.
793213
  Сетон-Томпсон Маленькі дикуни / Сетон-Томпсон. – Київ, 1958. – 498 с.
793214
  Сетон-Томпсон Маленькі дикуни / Сетон-Томпсон. – Київ, 1966. – 438с.
793215
  Давидич Ю. Маленькі життя в дорослій війні: діти-сироти в окупованому Харкові (1941 - 1943 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 232-235. – ISBN 978-966-171-893-6
793216
  Катаєв В.П. Маленькі залізні двері в стіні / В.П. Катаєв. – Київ, 1970. – 224с.
793217
  Дерев"янко О. Маленькі зміни роблять можливими великі перетворення // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 28 грудня (№ 52)


  Заступник міністра освіти і науки України щодо впровадження електронного документообігу у міністерстві.
793218
  Свентах А. Маленькі історії про Велику людину. Цього року Дмитрові Михайловичу Прилюку минуло б 95... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 18


  Український публіцист, письменник, педагог, один із фундаторів українського журналістикознавства, доктор філологічних наук, професор Київського державного університету у спогадах друзів та однодумців.
793219
  Юхвід Л.А. Маленькі комедії / Л.А. Юхвід. – Харків, 1958. – 316 с.
793220
   Маленькі комедії. – К., 1962. – 20с.
793221
  Лисак Людмила Маленькі новорічні історії : у літературній вітальні // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 58-60
793222
  Положій В.І. Маленькі подорожі : повісті / В.І. Положій. – Київ : Молодь, 1983. – 200 с.
793223
   Маленькі розповіді про великих учених : ювілейн. збірник вибраних публікацій М. Амосова, С. Лебедєва, В. Глушкова та спогадів сучасників / [авт.-уклад.: Малиновський Б., Піхорович В., Бігдан В., Малашок Т.] ; за ред. Б.М. Малиновського. – Київ : Гурович В.Г., 2022. – 399, [1] с. : іл., фот. – 110-річчю Миколи Михайловича Амосова, 120-річчю Сергія Олексійовича Лебедєва, 100-річчю Віктора Михайловича Глушкова присвячується. – ISBN 978-617-8256-00-5
793224
  Ветемаа Е. Маленькі романи / Е. Ветемаа. – Київ, 1984. – 277 с.
793225
  Карпенко В.О. Маленькі секрети великого успіху // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 6-12


  У лекції йдеться про творчі аспекти журналістської професії та організацію праці журналіста, що є складовими успіху в даній галузі.
793226
   Маленькі уроки великої трагедії в Лондоні = Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 98 : Іл.
793227
  Щеглов Е.С. Маленькое отдолжение / Е.С. Щеглов. – Москва, 1960. – 19с.
793228
  Иванов А.И. Маленькое чудо под ногами : Повести, рассказы / А.И. Иванов. – Фрунзе, 1980. – 300с.
793229
  Настояща К. Малес Людмила Володимирівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 170. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
793230
  Жадько В. Малец Володимир (- єпископ Володимир) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1061. – ISBN 978-966-8567-14-8
793231
  Богданович Лілія Малеча на дачі: корисні поради з безпечного відпочинку / Богданович Лілія, Сарай Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 22 : фото
793232
   Малеш и пиjанец. – Скопjе, 1978. – 70с.
793233
   Мали : живопись. Рисунок. Гравюры. Текст. – Москва : Советский художник, 1965. – 66, [6] с.
793234
  Данилов П.П. Мали / П.П. Данилов, В.С. Светлов. – Москва : Мысль, 1970. – 149с.
793235
  Витухина Г.О. Мали / Г.О. Витухина. – Москва : Мысль, 1987. – 133с. – (У карты мира)
793236
  Казиник Михаил Мали : в пыли по Мали. Репортаж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 208-228 : Фото. – ISSN 1029-5828
793237
  Стюренберг Митхаэль Мали в огне. Стабильная нестабильность / Стюренберг Митхаэль, Тюрин Гаэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 92-99 : фото. – ISSN 1029-5828
793238
  Лихачев А В. Мали в сердце моем : Докум. повесть / А В. Лихачев, . – Х., 1988. – 259с.
793239
  Зеленский Святослав Мали. Шапочное знакомство: 11 национальных головных уборов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 44-51 : фото
793240
  Кузьмина С.В. Малигнизация нормальных клеток в условиях длительного культивирования / С.В. Кузьмина. – М, 1983. – 229с.
793241
  Кузьмина С.В. Малигнизация нормальных клеток в условиях длительного культувирования in vitro. : Автореф... Доктора мед.наук: 14.00.14 / Кузьмина С.В.; АН УССР.Ин-т.проблем онкологии. – К, 1975. – 27л.
793242
  Алєксандровіч Р. Малий атлас з анатомії = Maly atlas anatomiczny : навч. посібник для студентів мед. коледжів, ін-тів медсестринства та мед. училищ / д-р мед. наук, проф. Ришард Алєксандровіч. – 2-ге укр. вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 135, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. ориг. пол. - Режим доступу: www.medpublish.com.ua. - Предм. покажчик основних укр. термінів: с. 125-135. – ISBN 978-617-505-538-0
793243
  Лай К. Малий африканець / К. Лай. – К., 1991. – 108с.
793244
  Говорушко Т.А. Малий бізнес : Навчальний посібник / Т.А.Говорушко, О.І.Тимченко; МОН Укр.; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 200с. – ISBN 966-364-253-Х
793245
  Титаренко О.В. Малий бізнес в структурі ринкової економіки: функціонування і розвиток : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Титаренко О. В.;. – К., 1996. – 27л.
793246
  Титаренко Олена Вадимівна Малий бізнес в структурі ринкової економіки: Функціонування і розвиток : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Титаренко Олена Вадимівна; М-во освіти України. Київ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1996. – 235л. – Бібліогр.:л.217-220
793247
   Малий бізнес в Україні: гендерний аналіз / Н.Б. Ісакова, О.В. Красовська, Фрідеріке Вельтер, Девід Смоллбоун // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 123-135 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
793248
   Малий бізнес в Україні: економіка, фінанси, бухгалтерський облік. – Київ : НДФІ, 2006. – 368с. – ISBN 966-7675-23-8
793249
  Кармазін О.В. Малий бізнес і його роль в інноваційних процесах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-16. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль підприємництва у формуванні й функціонуванні сприятливого економічного середовища та розв"язанні першочергових соціально-економічних проблем, а також роль малого бізнесу в інноваційних процесах та його вплив на основні аспекти ...
793250
  Мєняйлова Г.Є. Малий бізнес і підприємництво: характеристика та місце в економіці України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 149-154
793251
   Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання : Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : Європейський університет, 2004. – 308с. – ISBN 966-7942-39-2


  Висвітлено основні засади становлення і розвитку підприємництва та малого бізнесу в сучасних умовах господарювання. Для студентів економічних спеціальностей вузів, підприємців
793252
  Воротіна Л.І. Малий бізнес та підприємництво як засіб адаптації до ринкових форм господарювання / Л.І. Воротіна. – Київ : Знання, 1996. – 33с.
793253
  Карпова Т.С. Малий бізнес у розвитку соціальної сфери : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Карпова Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
793254
  Литвиненко В.М. Малий бізнес у світовій економіці : Монографія / В.М. Литвиненко; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – Київ; Ніжин : Аспект-Поліграф, 2004. – 180с. – ISBN 966-8276-77-9
793255
  Міца В.В. Малий бізнес у сучасних ринкових умовах (соціальний аспект) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 95-98. – ISSN 2306-6806
793256
  Панченко Є.Г. Малий бізнес у США, Канаді та Країнах Західної Європи. / Є.Г. Панченко. – К., 1993. – 52с.
793257
   Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну. – Київ, 1997. – 144с. – ISBN 966-530-029-6
793258
  Виговська В.В. Малий бізнес України: сучасний стан і тенденції розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 59-64. – ISSN 1993-6788


  На базі статистичних даних проведено аналіз стану малого бізнесу в Україні.
793259
  Олофінський О.О. Малий бізнес як сучасний механізм розв"язання соціально-економічних проблем в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 22-27
793260
  Кальницький А.Є. Малий бізнес як фактор соціально-економічного розвитку регіону / А.Є. Кальницький, С.М. Газуда // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 50-56. – (Економіка ; Вип. 27)
793261
  Подзерей О.В. Малий бізнес як форма реалізації економічної реформи в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 203-205
793262
   Малий Віктор Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 311 : фото
793263
  Заплетнюк О.А. Малий гімн Атону // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 39-46. – ISSN 1682-671Х
793264
   Малий етнополітологічний словник : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2005. – 288 с. – ISBN 966-608-409-0
793265
  Коломієць Т. Малий життєвий цикл рослин родини Bromeliaceae Juss. в умовах захищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 14-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості малого життєвого циклу рослин трьох підродин (Pitcairnioidea Burnett., Bromelioidea Harms, Tillandsioidea Burnett,) родини Bromeliaceae Juss. в умовах захищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Встановлено, що ...
793266
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ
№ 1/2. – 2009
793267
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ
№ 3/4. – 2009. – резюме укр.. рос. мовами
793268
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ
№ 1/2. – 2010. – резюме укр.. рос. мовами
793269
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ
№ 3/4. – 2010
793270
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич
№ 3/4 (50/51). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793271
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич
№ 1/2 (60/61). – 2015. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793272
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-743X
№ 1/2 (64/65). – 2016. – 128 с. – Резюме укр. мовою та мовою статті
793273
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-743X
№ 1/2 (68/69). – 2017. – 73 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
793274
   Малий і середній бізнес. У пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні : Збірник наукових статей. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 118с. – (Безпека економічних трансформацій ; Вип.19). – ISBN 966-554-019-4
793275
  Рудик Н.В. Малий і середній бізнес: адаптація та державно-приватне партнерство в умовах світових криз // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 12 (539) : Інструменти реалізації "Плану Маршала" для повоєнного відновлення України. – С. 242-249. – ISSN 2222-4459
793276
  Курільченко В.В. Малий Каразінський університет: учора,сьогодні, завтра / В.В. Курільченко, Н.Ю. Тютрюмова, В.І. Чеботарьов // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 4 (51). – С. 88-93


  Малий каразінський університет, є новітньою навчально-виховною структурою на базі вищого навчального закладу із застосуванням його педагогічних, наукових кадрів та матеріально-технічних ресурсів.
793277
  Шевченко Т. Малий Кобзар / Т. Шевченко. – 2-е вид., випр. і доп. – Харків, 1930. – 21-155с.
793278
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : вибрані поезії для дітей / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держ. вид-во дит. літ. УРСР, 1961. – 335 с. – Авт. на т. арк. не вказ.
793279
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1969. – 443с.
793280
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : вибрані поезії для дітей / Тарас Шевченко. – Київ : Веселка, 1970. – 443 с.
793281
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : вибрані поезіїї для дітей / Тарас Шевченко. – Київ : Веселка, 1976. – 384 с. – (Шкільна бібліотека)
793282
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1977. – 377с.
793283
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : вибрані поезіїї для дітей / Тарас Шевченко. – Київ : Веселка, 1977. – 384 с. – (Шкільна бібліотека)
793284
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : [для ср. шк. віку] / Тарас Шевченко. – Київ : Веселка, 1979. – 384 с.
793285
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1981. – 384с.
793286
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар / Т. Г. Шевченко ; [упоряд. Є.П. Кирилюк, В.Є. Шубравський ; вступ. ст. Є.С. Шабліовського ; худож. Т.Г. Кудіш]. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 293 с. – (Шкільна бібліотека)
793287
  Франко І. Малий Мирон, 1914
793288
  Франко І.Я. Малий Мирон / І.Я. Франко. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1951. – 56с.
793289
  Франко І.Я. Малий Мирон : Оповідання для мол. шк. віку / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1978. – 61с.
793290
  Франко І.Я. Малий Мирон і іньші оповідання [Малий Мирон і інші оповідання] / Іван Франко. – Накладом Антона Хойнацкого. – Львів : З друкарні Наукового т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1903. – IV, 188 с.
793291
  Франко І.Я. Малий Мирон та інші оповідання / І.Я. Франко. – Київ : ДВУ, 1924. – 61с. – (Бібліотека молодого ленінця)
793292
  Керуак Д. Малий Пік / Д. Керуак. – К., 1982. – 80с.
793293
  Трублаїні М.П. Малий посланець : оповідання: Для мол. шк. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка, 1976. – 20 с. – (Для першокласника)
793294
  Матковський С. Малий прикордонний рух в українсько-польському транскордонні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 29-34. – ISSN 2078-5860


  Наведено результати дослідження та оцінки руху осіб і товарів у транскордонному українсько-польському регіоні, зокрема щодо малого прикордонного руху ( рух у межах до 50-ти км обидвох сторін кордону).
793295
  Пачовський В.М. Малий Святослав Хоробрий : діточа гра-казка в 4 діях / Василь Пачовський. – Київ ; [Коломия] : Накладом автора ; [Вецляp: Із дpук. Шаpфого]
Кн.10. – 1918. – 79 с. – Hа окp. аpк. присвята: Великим синам малих батьків


  На тит. арк. екслібрис-печатка Галини Сидоренко
793296
   Малий словник історії Укpаїни. – Київ : Либідь, 1997. – 464 с. – ISBN 5-325-00781-5
793297
   Малий та середній бізнес : Навчальний посібник для студ. економ. спец. – Київ : Національна академія управління, 2003. – 368с. – ISBN 966-8406-00-1
793298
  Чайкіна А.О. Малий та середній бізнес як складова підприємницького потенціалу України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 135-139. – ISSN 2309-1533
793299
  Герасимчук В.І. Малий та середній бізнес як сфера зайнятості: методологія, аналіз, проблеми розвитку / В.І. Герасимчук, О.В. Мірошниченко, В.В. Онікієнко; Рада по вивченню продукт. сил України НАНУ; УІСД; [За ред. В.В.Онікієнка]. – Київ : УІСД, 2002. – 116с. – ISBN 966-7865-53-3
793300
   Малий українсько-литовський словник = Mazasis ukrainieciu-lietuviu kalby zodynas / [А. Грітєнєнє, С. Гриценко, І. Корольов та ін.] ; за ред. Зінаїди Пахолок, Аурелії Грітєнєнє ; Ін-т литов. мови, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Луцький ін-т розвитку людини Ун-ту "Україна". – Вільнюс ; Київ ; Луцьк : [б. в.], 2022. – 575, [1] с. – Парал. тит. арк. литов. - Авт. зазнач. в копірайті. - До 30-ї річниці проголошення Незалежності України. – Бібліогр.: с. 19-20. – ISBN 978-609-411-315-4
793301
  Перстюк І.Ю. Малий флот. Посіб. для судномоделістів / І.Ю. Перстюк. – К., 1976. – 230с.
793302
   Малий шевченкознавчий календар 2011 / [авторка ідеї, упоряд. текстів та іл. О. Щербакова]. – Київ : Либідь, 2011. – 14 л. – ISBN 978-966-06-0590-9
793303
  Онучко В.Г. Малийские этюды / В.Г. Онучко. – Москва, 1986. – 173 с.
793304
  Скосырев П.Г. Малик Габдулин / П.Г. Скосырев. – Москва, 1943. – 28с.
793305
  Коковський Ф.М. Малим другам : новеля / Ольга Кобилянська. – Чернівці : Накл. чернів. заміс. філії Т-ва "Укр. Школа" і "Сел. Каси" ; З Друк."Рус. Ради" під зар. І. Захарка, 1909. – 16 с. – (Діточа бібіліотека / Ред. Лесь Киселиця ; Число 5)
793306
  Шумський О.П. Малим річкам - велику увагу / О.П. Шумський. – Київ : Знання, 1977. – 16с.
793307
  Тесля Ю. Малими кроками до великої мети. Про механізм інформатизації університету // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет інфомаційних технологій. – С. 2


  Прийняття широкомасштабної програми інформатизації Університету та забезпечення її виконання задля оптимальної та ефективної організації навчальної, наукової та управлінської діяльності визначено як одне із завдань Програми розвитку Київського ...
793308
  Сорочук Л. Малими кроками на широку дорогу : (до 185-річчя від дня народження Матвія Номиса) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 192-196. – ISBN 966-628-104-X
793309
  Власов А.В. Малина / А.В. Власов. – Ленинград, 1962. – 47с.
793310
  Ярославцев Е.И. Малина / Е.И. Ярославцев. – М, 1968. – 144с.
793311
  Ярославцев Е.И. Малина / Е.И. Ярославцев. – 2-е изд. – М, 1991. – 37с.
793312
  Александрова Г.Д. Малина в саду / Г.Д. Александрова. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 90 с. – Библиогр.: с. 92
793313
  Груздов С.Ф. Малина и ежевика / С.Ф. Груздов, Н.К. Смолянинова. – Москва : Сельхозгиз, 1950. – 200 с.
793314
  Груздов С.Ф. Малина и ежевика / С.Ф. Груздов, Н.К. Смолянинова, А.П. Ниточкина. – Москва : Сельхозгиз, 1956. – 157 с.
793315
   Малинникова Людмила Федорівна // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 18-19
793316
  Тургенев И.С. Малиновая вода / И.С. Тургенев. – Изд. 7-е. – Птрг., 1917. – 17с.
793317
  Тургенев И.С. Малиновая вода : Из записок охотника / И.С. Тургенев, 1946. – 64 с.
793318
  Молчанова Л.Г. Малиновая роща / Л.Г. Молчанова. – Тула, 1967. – 55с.
793319
  Солнцев Р. Малиновая рубаха / Р. Солнцев. – Красноярск, 1972. – 164с.
793320
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1958. – 408с.
793321
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін / Ю.О. Збанацький. – Київ : ДЛВ, 1960. – 424с.
793322
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Держлітвидав, 1962. – 359с.
793323
  Синельников Л.І. Малиновий дзвін / Л.І. Синельников. – К., 1962. – 55с.
793324
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1965. – 359с.
793325
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1967. – 395с.
793326
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянська школа, 1986. – 424с.
793327
  Кирей Р. Малиновий дзвін Звенигори // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 23 січня (№ 15). – С. 5


  На Черкащині шанують пам"ять про славетного земляка Агатангела Кримського.
793328
   Малиновий клин : Збірник. – Тернопіль : Збруч, 1993. – 47с.
793329
  Стельмах Б.М. Малинові дні : вірші : [для ст. дошк. та мол. шк. віку] / Богдан Стельмах ; худож. Вікторія Ковальчук. – Київ : Веселка, 2015. – 61, [3] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-01-0451-8
793330
  Патрус-Карпатський Малиново квітнуть ялини / Патрус-Карпатський. – К., 1966. – 87с.
793331
  Колесниченко Вероника Малиновое счастье : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 8. – С. 51-58. – ISSN 0131-8136
793332
   Малиновська Оксана Юріївна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 69
793333
   Малиновська Оксана Юріївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 138-139 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
793334
   Малиновська Оксана Юріївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 143-144. – ISBN 978-966-439-961-3
793335
   Малиновська Оксана Юріївна(1973) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 76-77. – ISBN 966-95774-3-5
793336
  Ступак Ф.Я. Малиновський Лев Олександрович // Київські благодійні медичні товариства (др. пол. XIX - поч. XX ст.) / Ф.Я. Ступак. – Київ : [б. в.], 1998. – С. 84. – ISBN 5770702958
793337
   Малиновський Оникій (Йоникій) Олексійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 293-294. – ISBN 978-617-573-038-6
793338
  Циганкова Е.Г. Малиновський Оникій Олексійович / Е.Г. Циганкова, І.Б. Усенко // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Ін-т біографічних досліджень НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 90-93
793339
   Малиновський Оникін (Іоаникій) Олексійович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 179-180. – ISBN 966-02-0537-6
793340
  Артамонов Ю.М. Малиновые облака : повести и рассказы : пер. с марийск. / Юрий Артамонов. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1991. – 382, [2] с. – (Волжские просторы)
793341
  Дубицкий А.Ф. Малиновый благовест / А.Ф. Дубицкий. – Алма-Ата : Жалын, 1982. – 97 с.
793342
  Панова Н. Малиновый дождь: Стихи. / Н. Панова. – Ташкент, 1981. – 31с.
793343
  Завьялов В.П. Малиновый журавль / В.П. Завьялов. – Кемерово, 1968. – 48с.
793344
  Збанацкий Ю.О. Малиновый звон : Роман / Ю.О. Збанацкий; Пер. с укр. В. Дудинцева. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 432с.
793345
  Синельников Л.И. Малиновый звон / Л.И. Синельников. – М., 1962. – 29с.
793346
  Сухов Ф.Г. Малиновый звон. / Ф.Г. Сухов. – М, 1967. – 108с.
793347
   Малиновый ключ. – Ростов -на-Дону, 1985. – 159с.
793348
  Пашков Ю.В. Малиновый куст / Ю.В. Пашков. – М., 1981. – 160с.
793349
  Третьяков И.П. Малиновый огонек / И.П. Третьяков. – Баку, 1961. – 124с.
793350
  Черняева О. Малиновый околыш / О. Черняева. – Алма-Ата; Москва, 1935. – 140с.
793351
  Гусев А. Малиновый просвет / А. Гусев. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1958. – 311 с.
793352
  Гусев А. Малиновый просвет / А. Гусев. – Москва : Военное издательство, 1961. – 317 с.
793353
  Гусев А. Малиновый просвет : роман / А. Гусев. – Москва : Военное издательство, 1969. – 320 с.
793354
  Левчаев П.И. Малиновый рассвет / П.И. Левчаев. – Саранск, 1981. – 126с.
793355
  Рогачев А.А. Малиновый снегирь. / А.А. Рогачев. – М., 1974. – 94с.
793356
   Малинська Наталія Анатоліївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 285. – ISBN 978-966-439-754-1
793357
   Малите претприjатиjа во развоjот на стопанството на Република Македониjа / Мишковска-Каjевска, Х. Кусакатов, А. Петроски, Т.Б. Петковска, Д. Пендев; Льильана Мишковска-Каjевска [ та ін. ] ; Универзитет "Св.Кирил и Методиj" - Скопjе, Економски институт- Скопjе. – Скопjе : Економски институт, 2002. – 434 с. – На обкл.: Група автори
793358
   Малишев Володимир Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 311 : фото
793359
   Малишева Людмила Леонідівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 69-70
793360
   Малишева Людмила Леонідівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 139-140 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
793361
   Малишева Людмила Леонідівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 144-145. – ISBN 978-966-439-961-3
793362
  Гродзинський М.Д. Малишева Людмила Леонідівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 7. – ISBN 978-966-02-8345-9
793363
   Малишева Людмила Леонідівна (1954-2000) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 77-78. – ISBN 966-95774-3-5
793364
   Малишева Людмила Леонідівна (1954-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 285. – ISBN 978-966-439-754-1
793365
  Рябчій І. Малишка співають французькою // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11/12 (1007/1008). – С. 205-208. – ISSN 0320 - 8370


  До 100-літнього ювілею поета Андрія Малишка (14 листопада1912 року в селі Обухові на Київщині) Мала академія наук України підготувала спеціальне видання — перенлады самих відомих віршів-пісень поета на французькій мові (університетське вид-во ...
793366
   Малишко Андрій Самійлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 360-362. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
793367
  Жежера В. Малишко одвернувся до вікна й заплакав // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 43 (146). – С. 54-57
793368
  Рябчій І. Малишкова стежина до Парижа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  До 100-річчя від дня народження поета. Двомовне (українською та французькою мовами) видання, з нотами, передмовою двома мовами та докладними довідками про композиторів, здійснене Університетським видавництвом «Пульсари» — «Моя стежина: Пісні Платона ...
793369
   Малишкові дороги. – Київ, 1975. – 231с.
793370
  Лікстанов И.И. Малишок / И.И. Лікстанов. – Київ, Львів : Радянська школа, 1949. – 107 с. – (Бібліотека учня (німецька мова))
793371
  Прокопенко К.О. Малі аграрні підприємства в аграрному секторі України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 99-104. – ISSN 2221-1055
793372
  Катриченко Т. Малі Антанти // Фокус : тижневик / ТОВ "ФОКУС МЕДИА" ; голов. ред. О. Газубей. – Київ, 2022. – № 6 (746), 11.02.2022. – С. 10-13. – ISSN 2075-7093
793373
  Галета О.В. Малі архітектурні форми в художньо-культурному просторі міст Західної України другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Галета Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
793374
  Жулинська-Яручик Малі батьківщини в україномовній поезії письменників з Північного Підляшшя (Польща) / Жулинська-Яручик, В. Яручик // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 329-334.
793375
   Малі будівельні фырми. – Київ, 1993. – 185 с.
793376
  Василенко О.М. Малі віршовані форми як засобів активізації пізновальної діяльності учнів на уроках англійської мови / О.М. Василенко, І.В. Сисоєнко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 42-47. – (Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 49). – ISSN 2311-5491
793377
  Мунін Г.Б. Малі готелі: організація роботи та обслуговування : навч. посібник / Г.Б. Мунін, О.С. Кривоносов, З.В. Марциновська ; за заг. ред. Н.В. Барна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 335, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Назва обкл. : Малі готелі. – Бібліогр.: с. 331-335
793378
  Ліпкан М.Ф. Малі дози іонізуючого випромінювання / М.Ф. Ліпкан. – Київ : Знання, 1970. – 48с.
793379
  Волков В.П. Малі економічні цикли: теорія та вітчизняна практика / В.П. Волков, Л.А. Горошкова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 270-275. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
793380
  Рахно К.. Малі жанри гончарського фольклору в публікаціях Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії 1950-х – початку 1960-х років // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, Г. Бондаренко, В. Балушок [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 20 (23). – С. 167-174. – ISSN 2313-8505
793381
  Яцикович Ю.О. Малі жанри сатири та гумару на сторінках журналу "Комар" (за матеріалами 1933-1939 р.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 109-112. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
793382
  Вострікова А.В. Малі засоби розміщення: зарубіжний досвід для України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 59-66. – Бібліогр.: 15 назв.
793383
  Волинець Г.М. Малі інформаційні жанри фотожурналістики у сучасній українській пресі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті на матеріалі українських періодичних друкованих ЗМІ розглядаються жанри фотожурналі стики - фотофакт і фотозамітка. Здійснено опис цих жанрів, їхні специфічні ознаки та жанрово-типоло гічні особливості, роль і місце фотофакту й фотозамітки у ...
793384
  Посохов І.С. Малі історичні міста України як маркери туристичної привабливості регіонів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 111-116. – Бібліогр.: 11 назв.
793385
  Крип"якевич І.П. [Петренко: псевд.] Малі козаки : Історичне оповіданє з часів Хмельниччини / Іван Петренко [псевд.]. – Львів : [Виданє Руського Т-ва Пед.] ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – 31 с. – (Виданє Руського Товариства Педедагогічного ; Ч. 151)
793386
  Блажевич Ю.І. Малі культові споруди Поділля: історичний вимір і сучасність // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 25-33. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
793387
  Грищенко В. Малі лебеді біля Канева // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Грудень (№ 10)


  "Малий лебідь - один із 50 видів птахів із Червоної книги України, що були виявлені завдяки багаторічним дослідженням орнітологів у Канівському заповіднику та його околицях".
793388
  Назарук М.М. Малі міста Львівської області: конструктивно-географічне дослідження = Towns of the Lviv region: constructive-geographical research : монографія / М.М. Назарук, Ю.І. Жук, О.В. Бота. – Львів : [б. в.], 2020. – 200, [1] с. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 151-168. – ISBN 978-617-7593-40-8
793389
  Нагірна Валентина Малі міста сільських регіонів України у контексті змін в економічній системі господарювання // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 7-12. – Бібліогр.:13 назв. – ISSN 2076-1333
793390
  Розумна О.П. Малі міста України як місця пам"яті у контексті політики національної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 205-214
793391
   Малі міста України. Автономна Республіка Крим : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 479, [1] с. : іл.
793392
   Малі міста України. Вінницька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 343, [1] с. : іл.
793393
   Малі міста України. Волинська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 215, [1] с. : іл.
793394
   Малі міста України. Дніпропетровська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 126, [1] с. : іл.
793395
   Малі міста України. Донецька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 319, [1] с. : іл.
793396
   Малі міста України. Житомирська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 198, [1] с. : іл.
793397
   Малі міста України. Закарпатська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 367, [1] с. : іл.
793398
   Малі міста України. Запорізька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 175, [1] с. : іл.
793399
   Малі міста України. Івано-Франківська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Крайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 287, [1] с. : іл.
793400
   Малі міста України. Київська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 623, [1] с. : іл.
793401
   Малі міста України. Кіровоградська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 127, [1] с. : іл.
793402
   Малі міста України. Луганська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 191, [1] с. : іл.
793403
   Малі міста України. Львівська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 663, [1] с. : іл.
793404
   Малі міста України. Миколаївська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 111, [1] с. : іл.
793405
   Малі міста України. Одеська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 239, [1] с. : іл.
793406
   Малі міста України. Полтавська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 351, [1] с. : іл.
793407
   Малі міста України. Рівненська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 287, [1] с. : іл.
793408
   Малі міста України. Сумська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 391, [1] с. : іл.
793409
   Малі міста України. Тернопільська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 511, [1] с. : іл.
793410
   Малі міста України. Харківська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 311, [1] с. : іл.
793411
   Малі міста України. Херсонська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 159, [1] с. : іл.
793412
   Малі міста України. Хмельницька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 215, [1] с. : іл.
793413
   Малі міста України. Черкаська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 311, [1] с. : іл.
793414
   Малі міста України. Чернівецька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 167, [1] с. : іл.
793415
   Малі міста України. Чернігівська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 295, [1] с. : іл.
793416
  Дмитренко А.Ю. Малі міста України: сучасний стан та тенденції розвитку / А.Ю. Дмитренко, Т.Ю. Кузьменко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 92-103. – ISSN 2076-815X
793417
  Петрук С.Л. Малі міські поселення України: аналіз сучасного соціально-економічного стану та проблем розвитку : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 50-54. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
793418
  Мартинюк Л.А. Малі підприємства України: реалії та перспективи функціонування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 241-246


  В статті здійснено загальну оцінку стану бізнес-середовища функціонування малих підприємств України та визначено перспективи їх розвитку It is estimated the state of business environment of small enterprises functioning in Ukraine and it is defined ...
793419
  Андрющенко Г.О. Малі підприємства: критерії визначення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 118-120
793420
  Гордієнко О. Малі підприємства:критерії правового статусу і проблеми його вдосконалення // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.8-12
793421
  Чобіт Д. Малі побрехеньки та велика брехня // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 вересня (№ 92). – С. 6-7


  Уже тривалий час у Польщі виношується ідея спорудження на місці спаленого гітлерівським нацистським режимом і німецьким окупаційним військом галицького села Гута Пеняцька, що на Львівщині, великого меморіального комплексу для увічнення пам’яті ...
793422
  Кияк В.Г. Малі популяції рідкісних видів рослин високогір"я Українських Карпат / Кияк Володимир Григорович ; Ін-т екології Карпат НАН України. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 247, [1] с. : іл., табл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 225-247. – ISBN 978-966-397-106-3
793423
  Шабранська Н.І. Малі промислові підприємства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 21-28.
793424
  Звірик П О. Малі ракети / П О. Звірик, . – Київ, 1974. – 126с.
793425
  Вишневський В.І. Малі річки Києва // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 107-119. – Бібліогр.: 15 назв
793426
  Вишневський В.І. Малі річки Києва / В.І. Вишневський. – Вид. 2-ге, уточнене і допов. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2013. – 81, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 81-82. – ISBN 978-966-50-095-1
793427
  Поліщук В.В. Малі річки України та їх охорона : Тематичний цикл "Людина і природа" / В.В. Поліщук. – Київ, 1988. – 31с.
793428
   Малі річки України: геоекологічний огляд проблем / С.М. Сердюк, О.В. Луньова, О.Ф. Агєєва, В.О. Камянська // Вісті Донецького гірничого інституту : всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Покровськ, 2017. – № 1 (40). – С. 101-106. – ISSN 1999-981Х
793429
   Малі річки України: Довідник. – Київ : Урожай, 1991. – 293с.
793430
  Солдатов М.О. Малі рухи ідеальної рідини в басейні, покритому льодом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 140-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  У роботі розглянута задача про малі рухи і вільні коливання ідеальної рідини в басейні, частково покритому льодом, кришеним льодом, а також що має дільниці поверхні рідини без льоду. З використанням методів функціонального аналізу досліджувана ...
793431
  Вронський Б.М. Малі рухи обертової системи "рідина-газ" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-103. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджена задача, що виникає при вивченні обертової системи "рідина-газ". Вивчені різні аспекти: характер спектру (дискретність, асимптотична поведінка, наявність ділянок неперервного спектру), повнота і базисність системи власних і ...
793432
  Прокопенко Н.М. Малі текстові форми гумористичного дискурсу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 54-61. – ISSN 2077-804X
793433
   Малі українські діярії XVII-XVIIІ століть / упоряд., пер., вступ. ст. та комент. Валерія Шевчука. – Київ : Кліо, 2015. – 407, [1] с. : портр., іл. – Покажчик імен: с. 392-407. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-28-8
793434
  Каневська О.Б. Малі фольклорні жанри як форма вираження національного характеру / О.Б. Каневська, С.В. Щербак // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 172-181. – ISSN 2305-3852
793435
  Пасхавер Б.Й. Малі форми аграрного виробництва // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (229), листопад. – С. 18-27. – ISSN 2221-1055
793436
  Долга Н. Малі форми в англійській прозі кінця ХІХ - початку ХХст.: до постановки проблеми жанрів // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 23-27. – Бібліогр.: Літ.: с.27; 13 п.
793437
  Збарська А.В. Малі форми господарювання сільських поселень України і екологія // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 130-134. – ISSN 2221-1055
793438
  Кувик П.П. Малі форми документального телекіно. / П.П. Кувик. – К., 1970. – 68с.
793439
  Зикун Н.І. Малі форми української газетно-журнальної сатири: до постановки проблеми // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 123-129


  Порушується проблема визначення й класифікації малих форм української газетно-журнальної сатири. Констатується відсутність єдності у підходах до їх тлумачення й термінологічного визначення. Окреслюються жанрові ознаки, визначаються мета, композиційні й ...
793440
  Астаф"єв О.Г. Малігон Анна Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 18. – ISBN 978-966-02-8345-9
793441
  Райхель Ю. Малійський розкол // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10 квітня (№ 63)


  Туареги проголосили незалежність північної частини Малі.
793442
   Малік Микола Йосипович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 285-286. – ISBN 978-966-439-754-1
793443
  Пікус Р.В. Малік Микола Йосипович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 20. – ISBN 978-966-02-8345-9
793444
   Малінін Василь Борисович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 145. – ISBN 978-617-573-038-6
793445
   Малінін Василь Миколайович (1849-?) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 286. – ISBN 978-966-439-754-1
793446
  Проценко Л. Малінін Василь Миколайович (1851-1927) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 259-260. – ISBN 5-333-00673-3
793447
  Проценко Л. Малінін Василь Миколайович [1851-1927] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 259-260. – ISBN 978-611-01-1405-9
793448
  Пекелис В.Д. Малка енциклопедия за голямата кибернетика / В.Д. Пекелис. – София : Техника, 1973. – 315 с.
793449
  Енев Д. Малката домашна църква : съвременни притчи / Деяв Енев. – Пловдив : Хермес, 2014. – 198, [2] c. – ISBN 978-954-26-1327-5
793450
  Талдыкин С.И. Малкинское железо-хромо-никкелевое месторождение в Кабардино-Балкарской авт. обл. / С.И. Талдыкин
1. – 1931. – С. 1243-1250
793451
   Малков Віктор Павлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 146-147. – ISBN 978-617-573-038-6
793452
   Малков Григорій Митрофанович (1869 - після 1919) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 286. – ISBN 978-966-439-754-1
793453
  Учаев З.В. Малмыжский диалект марийского языка. (Фонет. особенности) : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Учаев З.В.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1969. – 41л.
793454
  Беднарский Владимир Мало Азии не покажется // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 48-54 : фото
793455
  Токарева В.С. Мало ли что бывает... : Повести и рассказы / В.С. Токарева. – Москва : АСТ, 1999. – 480с. – (Отражение 20 век). – ISBN 5-237-03692-9
793456
  Кошкаров П.К. Мало научить, надо удержать / беседовал В. Чумаков // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 24-29. – ISSN 0208-0621


  Для того чтобы подготовить ученого, владеющего междисциплинарным знанием, образовательный процесс должен быть непрерывным начиная с младших классов средней школы — так считает заместитель директора Национального исследовательского центра «Курчатовский ...
793457
  Грицак А. Мало одного Чорнобиля?.. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 лютого - 22 лютого (№ 6). – С. 1, 12


  Помилки в розвитку укр. атомної галузі можуть обернутися трагедією. Останнім часом під час зустрічей на вищому рівні керівництва України і Росії до порядку денного окремо включають питання про співробітництво в галузі ядерних технологій, а у вересні ...
793458
  Воронич Ганна Мало українська українська мова : правописання як ментальність // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 41-45. – ISSN 0130-5263


  У нас, в Україні, якось виходить, що все має бути не так, як звично для решти людей у світі: по-нашому, особливіше, зумовленіше, і, бажано, підо впливом якомога більшої кількості різнобічних і логічно неузгоджених чинників. Таке діється і з нашою мовою ...
793459
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Изд. Хаpьк. Уезд. Земства ; Тип. Каплана и Биpюкова. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1843))
Т. 1 : Малороссийские повести. – 1887. – IV, 255 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Кожна повісті має власний тит. арк. з датою видання 1887


  Зміст: Салдацькый патpет: Латынська побpехенька по нашому pозказана; Маpуся; Меpтвецькый велык-день; Добpе pобы, добpе и буде; Конотопська видьма.
793460
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
Т. 1 : Малороссийские повести. – 1899. – Розд. паг. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Кожна повісті має власний тит. арк. з датою видання 1887
793461
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком. – 3-е изд. – Санкт-Петербург ; Одесса ; Киев : Южно-Рус. Книгоизд-во Ф.А. Іогансон ; [Тип. П.И. Бонадурер], 1913. – 515 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1843))


  Зміст: Салдацькій патрет: Латынська побрехенька; Маруся [присвячено Г.Г. Квітці]; Мертвецькый велык-день [присвячено Козаку В. Луганському [В.І. Даль]]; Добре робы, добре и буде [присвячено Т.Р. Подольському]; Конотопська видьма [присвячено М.А. ...
793462
  Аветисян О.Р. Малоазиатский суслик и химические меры борьбы с ним в Армянской ССР : автореф. ... канд. сельскохоз. наук / Аветисян О.Р. ; Акад. наук Арм. ССР. – Ереван, 1951. – 24 с.
793463
  Никулина Н.М. Малоазийская глиптика второй половины V-IV вв до н.э. и проблема восточно-греческого и "греко-персидского" искусства : Автореф. дис. ... канд. искусств. наук / Никулина Н. М. ; МГУ , Ист. фак. , Каф. заруб. искусства. – Москва, 1966. – 20 с.
793464
  Златопільський С. Малоазійські етнокультурні і господарчі традиції / С. Златопільський. – К., 1994. – 60с.
793465
  Білецький В.С. Малобабчицьке, (Катерлезьке) нафтове родовище // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 27. – ISBN 978-966-02-8345-9
793466
  Анкудинов Д.Т. Малобазные тензодатчики сопротивления / Д.Т. Анкудинов, К.Н. Мамаев. – Москва : Машиностроение, 1968. – 188 с. : ил. – Библиогр.: с. 182-186
793467
  Ткачев О.Г. Малобарионные системы в SU-(2)-модели скирма. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Ткачев О.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 8л.
793468
  Форсит П. Малобюджетный маркетинг : Развитие бизнеса, не требующее больших затрат / Патрик Форсит; Пер. с англ. В.О. Шагоян. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 344с. – Парал. тит. англ. – ISBN 966-8644-25-5


  Книга содержит практические рекомендации по организации и проведению малозатратных мероприятий, позволяющих привлечь клиентов и расширить сферу деятельности предприятия
793469
  Варламов Геннадій Борисович Маловитратні технології для підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об"єктів та систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук; 21. 06. 01 / Варламов Г. Б.; Український науково-дослідний інститут екологічних проблем. – Харків, 2007. – 44с. – Бібл.: 42 назв
793470
  Соколова С. Маловідома Канівщина Шевченка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 31 травня - 6 червня (№ 19). – С. 16
793471
  Моторний О.А. Маловідома книга, присвячена чеським переселенцям в Україну // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 88-98. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена маловідомій книзі чеського педагога і підприємця, письменника та публіциста Франтішка Доубрави (1822-1902) "Чеський переселенець на Русь" виданій у 1876 році в Празі. Статья посвящена малоизвестной книге чешского педагога и ...
793472
  Моторний А.В. Маловідома книга, присвячена чеським переселенцям в Україну // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 201-206. – ISSN 2075-437X
793473
   Маловідома Коломиєніана / упоряд. - Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2020. – 44, [4] с. : іл. – (Коломийська бібліотека / засновник В. Ковтун ; вип. 33). – ISBN 966-550-115-
793474
  Дика Н. Маловідома композиторка Клара Шуман (Вік) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 4 (846), квітень. – С. 153-156. – ISSN 0868-4790
793475
  Івашків В. Маловідома Кулішева брошура 1846 року // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 8 (584). – С. 90-96. – ISSN 0236-1477
793476
  Старенький І.О. Маловідома повість про Роксолану Михайла Орловського / І.О. Старенький, В.В. Щегельський // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 22-27
793477
  Павловська Н. Маловідома публікація В. І. Веретенникова // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 192-198. – ISBN 966-625-040-3


  Стаття В.І. Веретенникова "М.В. Ломоносов - творец русской мозаики".
793478
  Бикова Т. Маловідома публіцистика Івана Франка: особливості розвитку національно-політичної самобутності Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 224-227. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті досліджуються проблеми розвитку національно-політичної спмобутності Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століття. На основі аналізу маловідомої публіцистики Івана Франка зроблено висновок щодо історичного значення феномена національної свідомості ...
793479
  Нікітін Ю.О. Маловідома стаття М.О. Макаренка / Ю.О. Нікітін, М.Ю. Нікітін // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 31 : Проблеми розвитку філології, історії та культури (до 200 річчя Ніжинської вищої школи). – С. 214-216
793480
  Іскорко-Гнатенко Маловідома сторінка біографії Олени Пчілки (перший київський період) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 103-109. – ISSN 0236-1477


  Олена Пчілка, сестра Михайла Драгоманова.навчалась у "Зразковому пансіоні шляхетних дівчат" А. Нельговської (розташований на розі теперішнього бульвару Тараса Шевченка, 16 і Володимирської вулиці в Києві). Власником цього будинку був доктор медицини, ...
793481
  Пригоровський В. Маловідома сторінка з біографії О.П. Довженка // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 9. – С.16-17. – ISSN 0868-9644
793482
  Медуниця М. Маловідома сторінка з життя Гната Юри // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 26-27
793483
  Рибаков М. Маловідома сторінка з історії боротьби за встановлення Радянської влади в Києві (листопад 1917 - січень 1918 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 62-68. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье исследуется малоизвестная страница из истории борьбы большевиков за установление Советской власти в Киеве (ноябрь 1917-январь 1918 гг.), в частности, освещается работа Слободянского райкома РСДРП(б).
793484
  Подолинний А. Маловідома сторінка Шевченкового життя // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 6-12 березня (№ 9). – С. 14


  У серпні 1859 р. Тарас Шевченко познайомився зі своїм земляком Феофаном Лебединцевим.
793485
  Добролюбська Ю.А. Маловідома філософська спадщина Християна Фюрхтеготта Геллерта: спроба концептуалізації / Ю.А. Добролюбська, О.М. Присяжнюк // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 4. – C. 36-44. – ISSN 2077-1800
793486
  Крайня О.О. Маловідоме видання лаврської друкарні - панегірик 1618 року архимандриту Єлисею Плетенецькому // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 111-114. – ISBN 966-7671-23-2
793487
  Макієнко О. Маловідоме джерело з історії земських архівів в Україні // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 139-150
793488
  Юрченко С.Б. Маловідоме креслення перепланування центральної частини Глухова авторства Андрія Квасова // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 47-49. – ISSN 2218-4805
793489
  Родзвілл О. Маловідоме листування Михайла Грушевського та Володимира Іконникова (1890-1904) // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 4/6. – С. 71-83. – ISSN 0320-9466
793490
  Гуль О.В. Маловідоме масове джерело до історії Львова другої половини XVI століття // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 341-342. – ISSN 0320-9466
793491
  Білан О. Маловідоме про Пантелеймона Крайківського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 грудня (№ 230/231). – С. 13


  Громадський та політичний діяч, педагог став жертвою сталінського терору.
793492
  Ковалець Т. Маловідомий "Щоденник походу на Поган" 1629 року: публікація джерела // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 96-104


  Йдеться про похід збройних формувань Речі Посполитої на відсіч татарському нападу на Поділля, Галичину восени 1929 року.
793493
  Ткачук А. Маловідомий вірш Володимира Сосюри "Бабин Яр" / А. Ткачук, М. Ткачук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 4
793494
  Джемеріс Ю. Маловідомий Григір Тютюнник // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 221-229. – ISBN 978-966-306-020-4
793495
  Кабанець Є.П. Маловідомий документ з історії громадянської війни в Україні // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.157-163 : Фото. – ISBN 966-7671-25-9
793496
  Шандра В.С. Маловідомий документ родини Пирогових з фондів ЦДІА УРСР у м. Києві // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1989. – № 3 (215), травень - червень. – С. 74-75. – ISSN 0320-9466
793497
  Ротач П. Маловідомий друг Т.Г. Шевченка // Український календар. 1974. – Варшава, 1974


  Соколов П., художник
793498
   Маловідомий Ежен Деслав, французький кіномитець українського походження // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 61. – (Політичні науки)
793499
  Дояр Л. Маловідомий історико-український компонент спецфонду Книжкової палати України (1918-1919 pp.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 39-42. – ISSN 2076-9326


  Стаття продовжує цикл авторських досліджень проблеми заборони книгодруків у Радянській Україні. У розвідці йдеться про вилучені з книгообігу праці з історії України, що вийшли впродовж 1918—1919 рр. Проаналізовано зміст нарису, присвяченого українським ...
793500
  Кураєв О.О. Маловідомий комплекс джерел Австрійського державного архіву у Відні про події в Україні 1914-1922 рр. (за публікацією Т. Горникевича) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2000. – № 1/3 (243). – C. 97-102
793501
   Маловідомий лист Олени Пчілки / публікацію підготував П.П. Найденко // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1989. – № 6 (218), листопад - грудень. – С. 72-74. – ISSN 0320-9466
793502
  Панченко В. Маловідомий літописець // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 90-95


  Вміщено інформацію про життєвий шлях київського літописця 17 ст. Феодосія Софоновича - ігумена Михайлівського Золотоверхого монастиря (Україна).
793503
  Файда О. Маловідомий М. Костомаров: візантійські нотатки між наукою, публіцистикою та белетристикою // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 211-224. – ISSN 1998-4634
793504
  Самодурова В.В. Маловідомий Михайло Григорович: бібліотекар, редактор, український військовий публіцист // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 107-132. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
793505
  Ставицька Я. Маловідомий міжнародний проект початку XX століття: співпраця Катерини Грушевської з Лондонським антропологічним інститутом // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 103-105. – ISSN 2225-5095
793506
  Мельник Л.Г. Маловідомий опис Гетьманщини першої чверті XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-17. – (Історія ; вип. 55)


  Висвітлюється опис Гетьманщини, здійснений обер-секретарем Сенату І. Кириловим у 20-х рр. ХVIII ст., в якому наведено статистичні дані щодо соціального складу населення та про міста Гетьманщини.
793507
  Дегтярьов С.І. Маловідомий опис м. Батурин 1760 р. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2010. – № 8/9. – С. 32-66. – ISSN 2227-183Х
793508
  Морозов Олександр Маловідомий опис Ніжина 1766 року // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 79-89. – ISBN 978-966-8999-16-1
793509
  Пилипчук С. Маловідомий спогад Тараса Франка про батька // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (62). – С. 98-118. – ISSN 2520-6346


  Запропоновано републікацію та аналіз маловідомого спогаду Тараса Франка про батька. З’ясовано значний евристичний потенціал мемуарного образка. Відзначено свіжість та колоритність синових свідчень про життєвий та творчий шлях Івана Франка. Зокрема ...
793510
  Данилевич В. Маловідомий український стародрук, 1924
793511
  Левченко Л. Маловідомий факт Берлінських переговорів 1918 року в справі повернення Чорноморського флоту Україні // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 28-31. – (Політичні науки)
793512
  Черченко Ю. Маловідомий факт з біографії Олени Теліги // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 580-582. – (Нова серія ; вип. 19/20)
793513
  Чоп Г. Маловідомий Франко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 12


  Письменник і вчений володів надзвичайними ектрасенсорними здібностями, був першим українським професійним політиком, а також тримав удома справжній зоопарк.
793514
  Пархоменко І. Маловідомими шляхами Ірану // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 235-240. – ISSN 0320-8370
793515
  Попельницька О. Маловідомі аспекти історії так званого "Будинку Петра I" у Києві // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 109-111
793516
   Маловідомі відгуки про Тараса Шевченка в польській критиці другої половини ХІХ ст. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У вивчення творчості Шевченка чималий внесок зробили польські критики. Значну частину їх досліджень останнім часом проаналізували Є. П. Кирилюк, М. Якубець, Г. Д. Вервес. Окремі матеріали з польського шевченкознавства, приміром, деякі частини з праць і ...
793517
  Ашурков Т. Маловідомі деталі у справі про загибель місії О.С. Грибоєдова в Ірані // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 19 : Спеціальність "Історія". – С. 21-29
793518
  Бажан О.Г. Маловідомі джерела до історії “Великого терору” / О.Г. Бажан, В.А. Золотарьов // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2010. – № 8/9. – С. 105-111. – ISSN 2227-183Х
793519
  Катренко А. Маловідомі документи про київського громадівця Олександдра Стоянова // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2005. – Том 5. – С. 256-270. – ISBN 966-625-040-3
793520
  Казьмирчук Г.Д. Маловідомі документи про Кирило-Мефодіївське братство // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 23-24. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
793521
  Цюцюра Л.Ю. Маловідомі дрібномасштабні карти Європи та її регіонів академіка С.Рудницького 1915 р. : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 42-45 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
793522
  Богдашина О.М. Маловідомі епізоди з життя М.М. Ковалевського // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 15-23. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
793523
  Бут О.М. Маловідомі імена в краєзнавстві: кадри важкої промисловості Донбасу під жорнами сталінських репресій / О.М. Бут, П.В. Добров // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 65-68
793524
  Осталецька О.І. Маловідомі імена української картографічної науки: твори картографа Т.А. Скрипника у фондах національної бібліотеки україни імені В.І. Вернадського // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 122-130


  Cтаттю присвячено доробку Т. А. Скрипника - завідувача картографічною майстернею Українського науково-дослідного інституту географії та картографії, заснованого у м. Харкові 1927р. Розглянуто напрямки його вагомих напрацювань у 20-30-х рр. ХХ ст. - у ...
793525
  Давлєтов О. Маловідомі матеріали соціологічного опитування професора Теодора Абеля 1934 р. у Німеччині, як джерело з історії нацизму та антисемітизму // Запорізькі єврейські читання : збірка ст. та матеріалів : [наук.-практ. конф. "Запорізькі єврейські читання - 2019"], (04-05 квіт. 2019 р.) / Запоріз. нац. ун-т, Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; [упоряд.: І. Піскарьова, В. Базилевський ; редкол.: О.В. Іщенко та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 16-25. – ISBN 978-966-981-311-4
793526
  Бажан М.П. Маловідомі мистецькі сторінки / Микола Бажан ; упоряд. М.Г. Лабінський. – Київ : Криниця, 2014. – 815, [1] с. : портр., іл. – До 110-річчя із дня народж. – Бібліогр. у прим.: с. 748-760. – ISBN 978-966-2434-24-8
793527
  Казьмирчук Г.Д. Маловідомі пам"ятні місця декабристів на Вінниччині // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 78. – ISBN 978-966-171-565-2
793528
  Радишевський Р. Маловідомі перлини української літератури: Василь Королів-Старий // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 10-13. – ISBN 966-95452-3-8
793529
   Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ - ХХ ст.) : хрестоматія. – Київ : Науковий світ, 2003. – 418 с. – ISBN 966-675-183-6
793530
  Никоненко Д.Д. Маловідомі постаті української археології - Всеволод Леонідович Зуц // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (47). – С. 11-13. – ISSN 2077-9496
793531
  Берзін П.С. Маловідомі професорські стипендіати на зламі століть (Й.В. Михайловський, С.В. Ейсман, В.М. Левитський, Смирнов, С.К. Лібіна) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 742-745. – ISBN 978-617-7020-05-8
793532
  Берзін П.С. Маловідомі співробітники науково-дослідних установ у галузі кримінального права (С.В. Ейсман, М.Г. Сикорський) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 1039-1040. – ISBN 978-617-7020-05-8
793533
  Кучинський М. Маловідомі сторінки біографії Івана Котляревського // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 276-278. – ISSN 0869-3587
793534
  Яковлєв Ю.О. Маловідомі сторінки біографії Миколи Ковалевського (1841–1897 рр.) // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 155-177
793535
  Крамар Р. Маловідомі сторінки біографії Уляни Кравченко // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 240-244


  У статті розглянуто маловідомі сторінки творчого та життєвого шляху класика української літератури Уляни Кравченко (1860–1947).?На підставі архівних матеріалів досліджено деякі важливі епізоди з життя батьків письменниці, а також її власної ...
793536
  Губар К.А. Маловідомі сторінки державно-правових поглядів викладачів Київської духовної академії 1-ї пол. ХХ ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-32. – ISSN 2219-5521
793537
  Малій О.В. Маловідомі сторінки життєвого шляху Християна Бунге (1776-1857 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 77-83. – ISSN 0130-5247
793538
  Халецька Л. Маловідомі сторінки життя і діяльності В.Ф. Боброва за документами фонду особового походження Державного архіву м. Києва // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 185-190. – ISSN 2306-4323
793539
  Безручко О.В. Маловідомі сторінки життя кінорежисера і педагога С.М. Цибульник // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 216-223


  Цибульник Суламіф Мойсеївна — український кінорежисер (1913-1996). Автор спогадів про О.Довженка, І.Кавалерідзе, І.Савченка, С.Параджанова, Л.Бикова, Ф.Кричевського та ін. Нагороджена медалями. Була членом Спілки кінематографістів України.
793540
  Овчар П. Маловідомі сторінки з життя Великого Кобзаря. Та й "списував Сковороду", навчаючись у Рубана // Шевченківський краєзнавчий альманах. 2005 : Науково-популярне видання. Пробний випуск. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 2005. – С. 16-24
793541
  Білоніжка П. Маловідомі сторінки з життя і діяльності Євгена Лазаренка // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2020. – № 70, вип. 1/2. – С. 82-92. – ISSN 2078-6220
793542
  Ковалівська Л. Маловідомі сторінки з історії Голодомору 1932-1933 років на території Полтавської області // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 295-302
793543
  Ковалівська Л. Маловідомі сторінки з історії Голодомору 1932-1933 років на території Полтавської області // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 152-156
793544
  Шилюк Д.М. Маловідомі сторінки з історії Житомирщини (напередодні і в часи німецької окупації) / Дмитро Шилюк. – Житомир : Волинь, 2010. – 200 с. + Додаток: с. 191-199. – Бібліогр.: с. 175-189. – ISBN 978-966-690-112-8
793545
  Руденко Л. Маловідомі сторінки з історії розвитку хорового мистецтва в Київській духовній академії кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 126-137
793546
  Корицький О. Маловідомі сторінки з історії Успенського собору Миргорода // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. митрофорний протоієрей М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Дениско, Т. Пустовіт [та ін.]. – Полтава, 2004. – Ч. 10. – С. 89-96
793547
  Ціватий В. Маловідомі сторінки історії (політико-дипломатична діяльність Г.О. Афанас"єва (1848-1925) / В. Ціватий, О. Новікова // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 26-29. – (Історичні науки)


  Висвітлюється життєвий шлях і політико-дипломатична діяльність Георгія Омеляновича Афанас"єва - видатного історика-медієвіста, громадського діяча, політика й дипломата.
793548
  Бердник М.О. Маловідомі сторінки історії Великої Вітчизняної війни у документах радянської розвідки // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – C. 154-207. – ISSN 0320-9466
793549
  Піскун В. Маловідомі сторінки історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
793550
  Коцур А. Маловідомі сторінки історії Київського університету (1937 - 1945 рр.) у спогадах професора І.А. Гриценка // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 163-169. – ISBN 978-617-7399-06-2


  У 2004 р. побачила світ фундаментальна праця І.А. Гриценка , де окремі матеріали присвячено Київському університету (до сьогоднішнього дня збереглися й рукописи спогадів науковця, які не ввійшли до книги).
793551
  Казаков О.О. Маловідомі сторінки московсько-литовської боротьби за давньоруські землі на межі 70-80-х років XV ст. / О.О. Казаков, В.М. Мордвінцев. – Київ, 1997. – 28 с.
793552
  Бахмет Н. Маловідомі сторінки творчості Бориса Косарєва: фотографічна серія "Земля" (1929-1930 рр.) : до 110-річчя з дня народження // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 327-332. – ISSN 0236-4832
793553
  Черняков Б.І. Маловідомі та призабуті книги України : бібліографічний покажчик / Б.І. Черняков; КУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т. журналістики. – Київ
Вип. 1 : Російськомовні видання 1917-1939 рр. – 1998. – 40 с.
793554
  Моторний О. Маловідомі та призабуті українські публікації на сторінках лужицької преси XIX-XX ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 180-188. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто деякі маловідомі публікації на сторінках лужицьких періодичних видань, які так чи інакше тематично споріднені з українською культурою: повісті, оповідання, спогади про українських культурних громадських діячів тощо. Так, у роботі ...
793555
  Василенко М.Г. Маловідомі тексти Івана Франка: до проблеми цензурних вилучень з академічного видання. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 94-100


  Введення в науковий обіг досліджень художніх, публіцистичних, літературознавчих, наукових творів великого письменника, науковця і політика Івана Франка, які з певних ідеологічних настанов не могли бути опубліковані в так звані радянські часи, що ...
793556
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 54-55 : Фото
793557
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-55
793558
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-53
793559
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : Продовження. Початок у № 1.2,3, - 2007 // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-51
793560
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 54-55 : Фото
793561
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 52-53
793562
  Міллер Н.В. Маловідомі факти з біографії педагога, етнографа, фольклориста Петра Чуйкевича (з нагоди 200-ліття від дня народження) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 183-189. – ISSN 2218-4805
793563
  Савченко В. Маловідомі факти з біографії С. Шварцбарда (до історії співробітництва з органами державної безпеки СРСР) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 120-137. – ISBN 978-966-8919-85-5
793564
  Петриченко К.В. Маловідомі факти з життя та діяльності Данила Ільковича Терпила (отамана Зеленого) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 67-69. – (Історія ; вип. 63/64)


  Присвячено основним етапам життя та діяльності відомого ватажка українських селян Київської губернії впродовж 1918-1919 рр. - отаману Зеленому.
793565
  Масалова І.І. Маловідомі факти щодо реставраційних робіт у Церкві Всіх Святих Києво-Печерської лаври (до 320-річчя обрання Івана Степановича Мазепи гетьманом України) / І.І. Масалова, Д.А. Жданова // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 70-80
793566
  Шалак О. Маловідомі фольклористичні розвідки дослідника Поділля Юхима Сіцінського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 620-628


  Досліджуються неопубліковані праці Ю. Сіцінського, осмислює їх значення для сучасної української фольклористики: аналізуючи рукописи статті "Рахмане" та дисертації "Славяно-русская языческая и двоеверная эсхатология", виявляє текстологічні засади ...
793567
  Голтвяницька О.В. Маловідходні технології кондиціонування води для екологічно безпечних водоциркуляційних теплообмінних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Голтвяницька Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 26 назв
793568
  Бродер Д.Л. Малогабаритная защита реакторов / Д.Л. Бродер, К.К. Попков, С.М. Рубанов ; под ред. Д.Л. Бродера. – Москва : Атомиздат, 1967. – 366 с. : ил.
793569
   Малогабаритная радиоаппаратура : Вопросы конструирования, произодства и эксплуатации. – Москва, 1954. – 372 с.
793570
  Терещук Р.М. Малогабаритная радиоаппаратура : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, Л.Б. Фукс. – Киев : Наукова думка, 1967. – 447 с.
793571
   Малогабаритная радиоаппаратура. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1975. – 560 с.
793572
   Малогабаритная радиоаппаратура: Справочник радиолюбителя.. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1971. – 480с.
793573
  Бекбудов Радий Саидович Малогабаритная система позиционирования оптических элементов, инвариантная к параметрических возмущениям : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Бекбудов Радий Саидович; НАН Украины. Ин-т электродинамики. – К., 1997. – 18л.
793574
  Лук`янчиков А.В. Малогабаритні антени з керованою поляризацією випромінювання для рухомих об"єктів радіозв"язку : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.07 / Лук`янчиков А.В.; Андрій Володимирович Лук"янчиков; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
793575
  Корієнко П.Г. Малогабаритні очисні споруди очищення побутових стічних вод / П.Г. Корієнко, О.В. Бетін, Н.В. Кузнецова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 3 (27), липень - вересень 2018 р. – С. 59-67 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-4049
793576
  Майоров С.А. Малогабаритные вычислительные машины / С.А. Майоров, Г.И. Новиков. – Ленинград, 1967. – 236 с.
793577
  Легкий В.Н. Малогабаритные генераторы накачки полупроводниковых лазеров / В.Н. Легкий, И.Д. Миценко, Б.В. Галун. – Томск, 1990. – 215 с.
793578
   Малогабаритные датчики давления повышенной точности типа.. – МД-Т, 1959. – с.
793579
  Дудич И.И. Малогабаритные измерительные приборы / И.И. Дудич. – Москва, 1980. – 56 с.
793580
  Драбович Ю.И. Малогабаритные источники высокого постоянного напряжения / Ю.И. Драбович, И.А. Криштафович, И.Г. Пономарев. – Киев, 1983. – 33 с.
793581
  Орлов В.А. Малогабаритные источники тока / В.А. Орлов. – М., 1965. – 192с.
793582
  Орлов В.А. Малогабаритные источники тока / В.А. Орлов. – 2-е изд., доп. – М., 1970. – 224с.
793583
  Варламов Р.Г. Малогабаритные источники тока / Р.Г. Варламов, В.Р. Варламов. – Москва, 1988. – 79 с.
793584
  Смирнов Л.И. Малогабаритные кассетные диктофоны / Л.И. Смирнов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 57 с.
793585
  Бездельев Ю.В. Малогабаритные любительские электроизмерительные приборы / Ю.В. Бездельев. – Москва, 1972. – 176 с.
793586
  Сидоров И.Н. Малогабаритные магнитопроводы и сердечники / И.Н. Сидоров, А.А. Христинин, С.В. Скорняков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 383 с.
793587
  Филатов Г.А. Малогабаритные низкочастотные механические фильтры / Г.А. Филатов, Е.Ф. Баев, В.С. Цымбалюк. – Москва : Связь, 1974. – 264 с.
793588
  Борноволоков Э.П. Малогабаритные радиоприемники / Э.П. Борноволоков. – Москва : Знание, 1967. – 144 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике : 14 серия. Радиоэлектроника и связь ; 10, 11, 12)
793589
  Сидоров И.Н. Малогабаритные трансформаторы и дроссели / И.Н. Сидоров, В.В. Мукосеев, А.А. Христинин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 415 с.
793590
  Митрофанов А.В. Малогабаритный цветной телевизор класса IV / А.В. Митрофанов. – Москва : Радио и связь, 1982. – 64 с.
793591
   Малогабаритный электронный осциллограф типа С1-6 (ЭМО-2) : описание и инструкция по эксплуатации. – Москва : Ростехиздат, 1962. – 42 с., [1] л. схем.
793592
  Решетник М. Малоглибинна магнітометрія у польових дослідженнях геологічної структури докембрійського фундаменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-55. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність застосування комплексу детальних магнітометричних робіт для обстеження відслонених частин докембрійського фундаменту. Запропоновано застосувати нову методологію – малоглибинної магнітометрії, суть якої в поєднанні ...
793593
  Рудич К.Н. Малоглубинный магматизм / К.Н. Рудич. – Москва : Наука, 1978. – 143с.
793594
  Бойко В.В. Малодетная семья : социал.-психол. аспект / В.В. Бойко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1988. – 237 [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 233-238. – ISBN 5-244-00041-1
793595
  Попов П.М. Малодосліджена сторінка ранньої творчості Шевченка-художника. / П.М. Попов. – 145-159с.
793596
  Рожик М. Малодосліджені події участі України у Другій світовій війні 1939–1945 рр. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 124-132. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
793597
  Топильский М.С. Малое в великом / М.С. Топильский. – Душанбе
2. – 1975. – 216 с.
793598
  Родионова О. Малое и крупное предпринимательство в АПК: соотношение и взаимодействие // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2012. – № 11. – С. 26-33. – ISSN 0235-2443
793599
  Сагитов Ф.С. Малое краеведение (из опыта работы по изучению Южного округа Москвы) : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 70-76. – ISSN 0016-7207
793600
  Молчанова О.П. Малое предпринимательство в научно-технической сфере как движитель национальной инновационной системы России: современное состояние и проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 163-178. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
793601
  Крутик А.Б. Малое предпринимательство и бизнес-коммуникации : Учебн. пособ. / А.Б. Крутик, М.А. Горенбургов. – Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 1998. – 295с. – ISBN 5-8110-0006-5
793602
  Лесик Н.Л. Малое предпринимательство: эффективность становления и особенности развития : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Лесик Н. Л.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.152-159
793603
  Хорольский Александр Иванович Малое предприятие в общественном воспроизводстве : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Хорольский Александр Иванович; М-во образов. Украины. КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1996. – 191л. – Бібліогр.:л.177-191
793604
  Никитюк Д. Малое приграничное движение в Беларуси: реализация и перспективы развития / Д. Никитюк, А. Сидорович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 65-70. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрены особенности и проблемы организации малого приграничного движения (МПД) в Беларуси. Освещены этапы становления МПД в Беларуси, Молдове, России и Украине. Проанализированы экономико-географические особенности функционирования МПД, раскрыты ...
793605
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва
кн.1 : В круге первом. – 1991. – 384 с.
793606
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-033-7
Т. 1, кн. 1 : В круге первом: Роман. – 1991. – 352 с.
793607
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-034-5
Т. 2, кн. 2 : В круге первом: Роман. – 1991. – 320 с.
793608
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ
Т. 2, кн. 1 : В круге первом: Роман. – 1991. – с.
793609
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-029-9
Т. 2 : В круге первом : роман. Кн. 2. – 1991. – 379 с. : 1 л. портр.
793610
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-027-2
Т. 3 : Рассказы. – 1991. – 285 с. : 1 л. портр.
793611
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-036-1
Т. 4 : Раковый корпус : повесть. – 1991. – 458 с. : 1 л. портр.
793612
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва
Т. 4 : Раковый корпус. – 1991. – 414 с.
793613
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-024-8
Т. 5 : Архипелаг Гулаг : (1918-1956) : опыт худ. исслед. Кн. 1-2. – 1991. – 429 с. : 1 л. портр.
793614
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-022-1
Т. 6 : Архипелаг Гулаг : (1918-1956) : опыт худ. исслед. Кн. 3-4. – 1991. – 574 с. : 1 л. портр.
793615
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-031-0
Т. 7 : Архипелаг Гулаг : (1918-1956) : опыт худ. исслед. Кн. 5-6-7. – 1991. – 383 с. : 1 л. портр.
793616
  Хармс Д. Малое собрание сочинений / Даниил Хармс ; [сост. В. Сажин ; отв. за вып. И. Тарасенко]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2010. – 732, [4] с. – Содерж.: Стихотворения ; Проза и сценки ; Сборники ; Драм. произведения ; Трактаты и статьи ; Произведения для детей ; Письма. Записные книжки. Дневник. – ISBN 978-5-389-01062-8


  В настоящем томе представлены все жанры литературного творчества писателя, а также его письма и фрагменты записных книжек.
793617
  Мандельштам О.Э. Малое собрание сочинений / Осип Мандельштам. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 793, [7] с. – Примечания: с. 753-779. – ISBN 978-5-389-01332-2


  Предлагаемое читателю издание представляет Осипа Мандельштама - прозаика, эссеиста, литературного критика и, конечно же, одного из крупнейших поэтов XX века.
793618
  Абдуллаева М.С. Малое, среднее предпринимательство в Узбекистане: успехи, проблемы, перспективы // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 31-33. – ISSN 1728-8878
793619
  Мицик Ю. Малознана люстрація українських земель 1628-1634 рр. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 121-123. – ISSN 0869-3595
793620
  Легкий М. Малознана рецензія на відомий твір ("Захар Беркут" у польськомовній критиці) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 263-269. – ISSN 0130-528Х
793621
  Голяк Т. Малознана рецензія на книгу Марії Деркач "Леся Українка. Неопубліковані твори". Переднє слово, підготовка тексту Тетяни Голяк // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (729). – С. 91-98. – ISSN 0236-1477
793622
  Тельвак В. Малознане дослідження історіософських поглядів Михайла Грушевського / В. Тельвак, О. Радченко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (330), січень - березень. – С. 186-202. – ISSN 0320-9466
793623
  Яровий О. Малознаний документ, про який усі чули і який мало хто читав // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2013. – [Вип. 8]. – С. 342-346


  Йдеться про суперечливу постать Мазепи та текст анафеми гетьману Мазепі. Згадується М. Максимович. - С. 343.
793624
  Дроздовська О. Малознані імена історії української журналістики: Зиновія Кравців (1910-1951) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 303-322. – ISSN 2524-0331
793625
  Коцарев О. Малознані історії Смарагдового острова // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 березня (№ 39/40). – С. 31


  Побачила світ книжка Максима Беспалова "Усе, що ви знаєте про Ірландію, - правда, але..."
793626
  Король Д.А. Малозначні справи в законодавстві та доктрині цивільного процесуального права європейських країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2019. – № 3 (71). – С. 260-275. – ISSN 2078-9165
793627
  Заремба У. Малозначність справ у цивільному судочинстві як критерій їх розгляду у спрощеному провадженні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 232-233
793628
  Лесько А.О. Малозначність справ цивільної юрисдикції як критерій для їх розгляду у спрощеному позовному провадженні // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (39). – C. 133-144. – ISSN 2310-6166
793629
  Ганин А.В. Малоизвестная страница истории гражданской войны на востоке России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 62-67. – ISSN 0042-8779
793630
  Емельянов М. Малоизвестное о генералиссимусе Суворове // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 11. – С. 174-185. – ISBN 978-966-389-291-8
793631
  Радченко К. Малоизвестное сочинение Евоимия Зигабена, трактующее о богомилах. – Нежин : Типо-Литография М.В. Глезера, 1902. – 9 с. – Печатано по постановлению Конференции Историко-филологического института кн. Безбородко
793632
  Полехов С.В. Малоизвестные сведения о роде Франциска Скорины // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 389-392. – ISBN 978-5-02-039116-1
793633
  Шумило С.В. Малоизвестные свидетельства о начальном периоде пребывания прп. Паисия Величковского при каливах Пантократорского монастыря на Афоне // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 137-145. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
793634
  Верещинский И. Малоизвестные сочинения Киевского Бискупа (1589-1598) : I) Способ заселения Нового Киева, 1595 г.; II) Верная дорога к заселению пустынь в русских областях Польского Королевства, 1590 г. – Киев, 1895. – 96 с.
793635
  Чисников В.Н. Малоизвестные страницы биографии Н.Ф. Лучинского - известного тюрьмоведа и криминалиста Российской империи // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 211-218. – ISSN 1992-4437


  На основании архивных материалов и малоизвестных дореволюционных литературных источников освещены жизненный путь и творческая деятельность известного тюрмоведа и криминалиста, начальника Центрального дактилоскопического бюро при Главном тюремном ...
793636
  Кусов Г.И. Малоизвестные страницы кавказского путешествия А.С. Пушкина / Г.И. Кусов. – Орджоникидзе, 1983. – 175с.
793637
  Кусов Г.И. Малоизвестные страницы кавказского путешествия А.С. Пушкина / Г.И. Кусов. – Орджоникидзе : Ир, 1987. – 223 с.
793638
  Надсон Г.А. Малоизвестные съедобные грибы и заметка о съедобных и ядовитых грибах вообще / Г. А. Надсон ; Петрогр. труд. коммуна. Ком. продовольствия. Науч.-техн. ком. – Петроград : Тип. Л.Я. Ганзбурга, 1918. – 20 с., 11 л. ил. : ил.
793639
  Тимченко И.Г. Малоизвестный гений Сципион Дель Ферро (1465-1526) : Биографическая повесть / И.Г. Тимченко. – Б.м., 2006. – 95 с. : іл.
793640
  Довлатов С.Д. Малоизвестный Довлатов / С.Д. Довлатов. – Петербург : Звезда, 1999. – 512с. – ISBN 5-7439-0021-3
793641
  Брынов А. Малоизвестный жетон российской Гвардейской кавалерии // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 16-18. – ISSN 1811-542X
793642
  Братченко О.В. Малоизвестный русский писатель-романтик - Яков де Бальмен // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 12-19
793643
   Малоизученные источники по истории Башкирии. – Уфа, 1986. – 168с.
793644
  Черняк В.Г. Малоинерционная передача энергии в щелочногалоидных кристаллах, активированных ртутеподобными ионами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Черняк В.Г.; Объед. совет отд. физ.-техн. наук. АН ЛатвССР. – Рига, 1968. – 15л.
793645
   Малоисследованные источники по истории СССР XIX-XX вв. /Источниковедческий анализ/.. – Москва, 1964. – 232с.
793646
  Логай В.А. Малоінвазивне лікування звичного вивиху плеча у хворих старших вікових груп : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Логай Вячеслав Артурович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
793647
  Мєх В.А. Малоінвазивні методи в лікуванні хворих некоралоподібними каменями нирок : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Мєх Віктор Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т урології", Нац. акад. мед. наук України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
793648
   Малоінвазивні методи діагностики та лікування больового фасет-синдрому поперекового спондилоартрозу (огляд літератури) / О.В. Перфільєв, В.О. Радченко, В.О. Куценко, А.І. Попов, А.Г. Скіданов, В.К. Піонтковський // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 128-137. – ISSN 0030-5987
793649
  Глазатов В. Малокалиберная винтовка ТОЗ №8 и ТОЗ №9 / В. Глазатов, Л. Шпицгауз. – М, 1937. – 64с.
793650
  Марков В.В. Малоканальные радиорелейные линии связи / В.В. Марков. – М, 1963. – 704с.
793651
  Рябов С.И. Малокровие и его профилактика / С.И. Рябов. – Ленинград : Медгиз, 1962. – 37с. : Ил.
793652
  Феоктистов А.В. Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Феоктистов А.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 122л. – Бібліогр. : л.111-122
793653
  Феоктистов А.В. Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Феоктистов А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
793654
  Стариков И.Г. Малоламповый телевизор. / И.Г. Стариков. – М-Л, 1954. – 40с.
793655
  Коротнев А.Д. Малолетние и несовершеннолетние преступники : (Краткий историко-юридический очерк) / / Ал. Дм. Коротнев. – С.-Петербург : Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд", 1903. – 115 с. – Беспл. прил. к журн. "Юрист". – Библиогр. в примеч.
793656
  Дриль Д.А. Малолетние преступники : Этюд по вопросу о человеч. преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней / Дмитрий Дриль. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Вып. 1 : Введение; Очерк развития учения новой позитивной школы уголовного права, явлений наследственности порочных особенностей организма и явлений приспособляемости, как оснований воспитания и перевоспитания. – 1884. – [4], 318 с. – Конволют. - Перепл.: Малолетние преступники : Вып. 2, ч. 1, 1888
793657
  Дриль Д.А. Малолетние преступники. Вып. 2, ч. 1 : Этюд по вопросу о человеческой преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней / Дмитрий Дриль // Малолетние преступники : Этюд по вопросу о человеч. преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней / Д.А. Дриль. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1884. – Вып. 1 : Введение; Очерк развития учения новой позитивной школы уголовного права, явлений наследственности порочных особенностей организма и явлений приспособляемости, как оснований воспитания и перевоспитания. – XII, 255 с.
793658
  Черниговская губ. тюремная инспекция Малолетние преступники : Отчет Черниговской губернской тюремной инспекции о состоянии Черниговской земледельческой ремесленной колонии для несовершеннолетнихв 1914 году, в связи с вопросом о методах воспитания и исправления порочных детей и подростков. – Чернигов : Тип. Губернского правл., 1915. – VIII, 150 с.
793659
  Тынянов Ю.Н. Малолетний Витушишников / Ю.Н. Тынянов. – Москва, 1966. – 93с.
793660
  Тынянов Ю.Н. Малолетний Витушишников / Ю.Н. Тынянов. – Красноярск, 1987. – 63с.
793661
  Кирієнко О. Малолітні воїни в російській армії 1914 - 1918 рр. // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Серпень (№ 16). – С. 16-19
793662
  Чайковський А.Я. Малолітній : Повість з життя малоземельної шляхти / Андpій Чайківський. – Станіслав ; Київ : [Hакл. вид-ва "Бистpиця"; К.: Видавн. Т-во "Веpнигоpа". Коломия : Дpук. А. Кисилевско], 1920. – 152 с. – (Літеpатуpна бібліотека ; Ч. 1)
793663
  Чайковський А.Я. Малолітній / А.Я. Чайковський. – 2-е, справлене, 1925. – 192с.
793664
   Малолітня дитина не може пред"являти самостійний позов про місце ії проживання - ОП КЦС ВС // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 11-31 серпня (№ 32/33). – С. 39. – ISSN 1992-9277


  У спорах між батьками про визначення місця проживання дитини до 14 років сама дитина через свого законнного представника не може виступати позивачем чи третьою особою із самостійними вимогами.
793665
  Козак Л.В. Маломасштабные турбулентные процессы в фотосфере Солнца / Л.В. Козак, Р.И. Костык, О.К. Черемных // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 42
793666
   Маломинерализованные воды глубоких горизонтов нефтегазоносных водонапорных бассейнов Украины. – Киев, 1991. – 183с.
793667
   Маломинерализованные воды глубоких горизонтов нефтегазоносных провинций.. – К., 1985. – 279с.
793668
  Алиев У.Т. оглы Маломодовые нелинейные модели динамо : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 04.00.22 / Алиев У. Т. оглы; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1990. – 12 с.
793669
  Артамонов В.В. Маломощные выпрямители. (Основы теории и расчет) / Артамонов В.В. – Москва : Связь, 1970. – 240 с. – Библиогр.: с. 238-239 (38 назв.)
793670
  Светлов Н.И. Маломощные высокочастотные источники высокого напряжения / Н.И. Светлов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 126 с.
793671
  Рашидов Ю. Маломощные трансформаторы с электромеханическим регулированием : Автореф... канд. техн.наук: 276 / Рашидов Ю.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.22-24
793672
  Кузьмин А.А. Маломощные усилители с распределенным усилением / А.А. Кузьмин. – Москва : Советское радио, 1974. – 224 с.
793673
   Малому театру - 150 лет. – Москва, 1974. – 25 с.
793674
  Грищенко Т.А. Малон Сесіль-Джон // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 34. – ISBN 978-966-02-8345-9
793675
  Беккетт С. Малон умирає : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.70-135. – ISSN 0320 - 8370
793676
  Беккетт Семюел Малон умирає : роман / пер. з франц. П. Таращук // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 70-136. – ISSN 0320 - 8370
793677
  Бекет С. Малон умирає; Несказанний = Malon meurt ; L"innommable : [романи] / Самюель Бекет ; з фр. пер. Петро Таращук. – Київ : Юніверс, 2009. – 259, [3] с. – (Лауреати Нобілевської премії : 1969). – ISBN 978-966-8118-64-7
793678
  Саенчук Святослав Петрович Малонирование недокисью углерода соединений, содержащих N-фениламидиновую группировку : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саенчук Святослав Петрович; М-во мед. пром. СССР. Ленингр. химико-фармацевтич. ин-т. – Л., 1973. – 38л.
793679
  Тихонова Н.Е. Малообеспеченность в современной России. Причины и перспективы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.5-16. – ISSN 0132-1625
793680
  Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России : специфика уровня и образа жизни // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С.29-40. – ISSN 0132-1625
793681
   Малообъемная ресусцитация препаратом Гекотон при лечении травматического шока / Ю.Ю. Кобеляцкий, А.В. Царев, А.М. Машин, И.А. Йовенко, Л.И. Муравская // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 77-81. – ISSN 2224-0586
793682
  Санин В.А. Малообъемное и ультрамалообъемное опрыскивание / В.А. Санин. – Киев, 1978. – 144 с.
793683
  Дульгеров А.Н. Малообъемное опрыскивание яблони в борьбе с паршой и некоторыми другими болезнями : Автореф... Канд.биол.наук: / Дульгеров А.Н.; Укр.сельскохоз.Акад. – Киев, 1967. – 18л.
793684
  Микоц О.Ю. Малоотходная технология обратноосмотической деминерализации воды на установках малой производительности / О.Ю. Микоц, П.В. Стендер, Т.Е. Митченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 71-75 : Рис., табл. – ISSN 1726-5428
793685
   Малоотходные процессы и охрана окружающей среды в металлургии редких металлов.. – М., 1991. – 158с.
793686
  Горпенюк Максим Малопольщі багато не буває // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 62-64 : фото
793687
  Графов В.П. Малопотужні напівпровідникові інвертори / В.П. Графов. – Київ, 1966. – 144 с.
793688
  Трофименко Н. Малопоширені деревні інтродуценти родини Rosaceae Juss. в Україні / Н. Трофименко, О. Дорошенко, А. Бабицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 58-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Приведены отдельные сведения об интродукции малораспространенных древесных растений семейства Rosaceae Juss. На основании их декоративных качеств и устойчивости в условиях интродукции эти растения рекомендованы для ряда екотопов города. The particular ...
793689
  Майдан О.В. Малопоширені кущі родини Rosaceac в колекційних насадженнях міста Києва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-77. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Зроблено аналіз таксономічного складу, вивчено наявність та стан малопоширених декоративних кущів родини Rosaceac в колекційних та декоративних насадженнях м. Києва.
793690
  Гончаров О. Малопримітна, але важлива ланка державного механізму виконавчої влади // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 162-166
793691
  Баньоі В.Ф. Малопродуктивні моделі творення закарпатських мікротопонімів басейну річки Ужа // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 29-32. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Присвячено дослідженню особливостей функціонування малопродуктивних моделей творення мікротопонімів басейну річки Ужа Закарпатської області; аналізуються структурно-семантичні ознаки базових назв. З"ясовано, що кількісно переважають мікротопоніми, ...
793692
  Согоян Р.Я. Малораспространенные местные сорта винограда Средней Азии и перспективы их промышленного использования : Автореф... кандидата биол.наук: / Согоян Р.Я.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т растениеводства. – Л., 1964. – 25л.
793693
  Василенко Н.Г. Малораспространенные овощи и пряные растения / Н.Г. Василенко; Под ред. Эдельштейна В.И. – Москва : Сельхозиздат, 1962. – 216с.
793694
  Тодоровски Г. Малореканскиот предел : Општественно-економски и просветни прилики во периодот од 80-те години на XIX век до краjот на првата светска воjна / Г. Тодоровски. – Скопjе, 1970. – 440 с.
793695
  Замотаєв О.М. Малорозмірний флюоресцентний барвник на основі 2-карбокси-4-хінолону / О.М. Замотаєв, О.А. Запорожець, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 72-73
793696
  Алі Оллєік Малорозрядні пристрої вейвлет-перетворення : автореф. дис ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Алі Оллєік; Оллєік А.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 5 назв
793697
  Лозинський А. Малороси і малоросійство // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 липня (№ 15). – С. 1, 7
793698
  Маланюк Є. Малоросійство // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 81-101. – ISBN 978-966-1513-13-5
793699
  Маланюк Є. Малоросійство : нариси з історії нашої культури / Євген Маланюк ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 71, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Україна Incognita : бібліотека газети "День" ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-35-1
793700
  Маланюк Є. Малоросійство : (1959) / Євген Маланюк ; [передм. Г. Клочек]. – Київ : Український пріоритет, 2015. – 47, [1] с. – ISBN 978-966-2669-71-8
793701
  Клочек Григорій Дмитрович Малоросійство може подолати лише загальноосвітня школа : [інтерв"ю з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка Г.Д. Клочеком] / Клочек Григорій Дмитрович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 67-69


  Ось і знову завершується навчальний рік. Сягають піку не лише спека, хвилювання, а й віра в те, що на іспитах фортуна неодмінно всміхнеться. Нервують школярі та вчителі, студенти та їхні наставники. У розпалі - випробування знань, інтуїції, а надто ж ...
793702
  Клочек Григорій Дмитрович Малоросійство може подолати лише загальноосвітня школа : [інтерв"ю з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка Г.Д. Клочеком] / Клочек Григорій Дмитрович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 67-69


  Ось і знову завершується навчальний рік. Сягають піку не лише спека, хвилювання, а й віра в те, що на іспитах фортуна неодмінно всміхнеться. Нервують школярі та вчителі, студенти та їхні наставники. У розпалі - випробування знань, інтуїції, а надто ж ...
793703
  Шептицька Т. Малоросійство як суспільно-психологічний феномен (істоія і сучасність) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
793704
  Гринів О. Малоросійство як трагедія української нації // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 17-24. – ISSN 0130-7037
793705
  Кульчицький В. Малоросійська Колегія 1722 року // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 133-135
793706
  Сокирко О. Малоросійська регулярна рота 1733-1739 рр. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 17-28. – ISSN 0869-3595
793707
  Шандра Валентина Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина; Державний комітет архівів України. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – 356с. – ISBN 966-625-033-0
793708
   Малоросійський приказ : описи фонду № 229 Рос. держ. архіву давніх актів / упоряд. Тетяна Таїрова-Яковлева ; [наук. ред. В.О. Щербак]. – Київ : Кліо, 2021. – 492, [4] с. : табл. – Покажч.: с. 445–493. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Джерела" ; т. 1). – ISBN 978-617-7755-28-8
793709
   Малоросійські справи : описи фонду № 124 Рос. держ. архіву давніх актів / упоряд. Тетяна Таїрова-Яковлева ; [наук. ред. В.О. Щербак]. – Київ : Кліо, 2021. – 651, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 579-650. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Джерела" ; т. 2). – ISBN 978-617-7755-29-5
793710
  Мірошниченко Ю. Малоросійсько-імперська схема автора "Історії Русів, або Малої Росії". М. Драгоманов / Ю. Мірошниченко, С. Удовік; Юрій Мирошниченко, Сергій Удовік // Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Ю.Р. Мірошниченко, С.Л. Удовік. – Київ : Ваклер, 2011. – Т. 2 : Русь-Україна : від імперії до незалежності. – С. 98-108. – ISBN 978-966-543-142-8
793711
  Горенко Л. Малоросія – Україна: проблеми культурної самоідентифікації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 207-210. – ISBN 978-966-439-357-4
793712
  Гумницька Н. Малоросія... у незалежній Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 липня (№ 130/131)


  Сьогоднішні реаліїї ставлять перед українським суспільством вимогу мобілізувати свою гідність та інтелект.
793713
  Маркович А.М. Малороссийская свадьба : Неоконченная повесть из жизни малорусской старшины вины XVIII века Александра Михайловича Марковича, 1897. – 22 с. – Отд. оттиск: Киевская старина, 1897, т. 56, № 3, с. 1–22. – (Прил.)
793714
  Кочнов В. Малороссийская старина : картины природы и повести / [соч.] Кочнова. – Одесса : В тип. В. Садовского и комп.
Т. 1 : [Выступление, или Болтовня охотника ; Предсказание пилигрима ; Ужасная ночь в Корсуне]. – 1860. – [6], 248, V с., 2 л. ил.
793715
  [ Лукашевич П.] Малороссийские и червонорусские нар. думы и песни : [Лукашевич П.]. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца и Ко, 1836. – 170 с.
793716
  Лукашевич П. Малороссийские и червонорусские народные думы и песни : [Лукашевич П.]. – Санкт-Петербург : Тип. Эдуарда Праца и Ко, 1836. – 170 с.
793717
  Яворницкий Д.И. (Эварницкий) Малороссийские народные песни собранные в 1878-1905 гг. / Д.И.Эварницкий. – Екатеринослав (Днепропетровск) : Тип. Губернского земсктва, 1906. – XL, 772, III с. – Тексты песен на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
793718
  Максимович М.А. Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем. – Москва : В типографии Августа Семена при Имп. медико-хирург. акад., 1827. – XXXVI, 234, [9] с. – В № 109847 нумерация стр.: после 224 5-8, 225-234, 1-4, 9
793719
  Квытка-Основ"яненко Г.Ф. Малороссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
Т. 1-й : Малороссийские повести. – 1899. – Розд. паг. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Після заголовку кожної повісті вказаний рік вид. 1887
793720
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
Т. 2 : Малороссийские повести. – 1899. – [324], разд. паг. с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Кожна повість має власний тит. арк. з датою видання 1887


  Зміст: От тоби и скаpб; Козыpь-дивка; Сеpдешна Оксана; Паpхимове сниданьня; Hа пущаньня - як завъязано; Пидбpехач; Пеpекотыполе; Божи диты; Щыpа любов; Лысты до любезных землякив
793721
  Квітка-Основ"яненко Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком : [у 2 кн.] / Квітка-Основ"яненко. – Москва : [Изд. А. Глазунова.]. Тип. Лазаpевых Ин-та Вост. яз.
Кн. 2. – 1837. – 441с.


  Зміст: Добpе pобы, добpе и буде; Конотопська видьма; От тоби и скаpб
793722
  Квитка-Основьяненко Г.Ф. Малороссийские пословицы и поговорки / Квитко-Основьяненко Г.Ф. – Харьков : Ун-кая тип., 1834. – 34 с.
793723
  Гребенка Е. Малороссийские приказки. – Изд.2. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча, 1836. – 37 с.
793724
   Малороссийские рассказы : (юмористические) // Справочный толковый словарь / Н.А. Добротворский. – Москва : [б. и.], 1884. – С. 1-24. – (Народная библиотека)
793725
  Лукомский В.К. Малороссийский гербовник с рис. / В.К. Лукомский, В.Л. Модзалевский. – Київ : Либідь, 1993. – 213 с.
793726
  Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гербовник с рисунками Егора Нарбута. – Санкт-Петербург : Издание Черниговского дворянства, 1914. – XVI, 213, LXVII л., 13 с. + табл., рис.
793727
  Костомаров Н.И. Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий / Н.И. Костомаров. – Киев : Радуга, 2005. – 78 с. : ил. – (Уроки истории). – ISBN 966-8325-52-4


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
793728
  Кулида С. Малороссийский Колумб // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2015. – 30 сентября - 6 октября (№ 40). – С. 6


  История Александра Поля, первопроходца разработки железных руд Кривбасса.
793729
  Софроненко К.А. Малороссийский приказ Русского государства 2-я половина XVII и начала XVIII века. : Автореф... доктор юрид.наук: / Софроненко К.А.; Москов. юрид. ин-т. – Москва, 1951. – 44 л.
793730
  Софроненко К.А. Малороссийский приказ Русского государства второй половины XVII и начала XVIII века / К.А. Софроненко. – М., 1960. – 181с.
793731
  Софроненко К.А. Малороссийский приказ русского государства второй половины XVII и начала XVIII века. : Автореф... доктор юрид.наук: / Софроненко К.А.; Москов. юрид. ин-т. – Москва, 1952. – 27 с.
793732
  Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник : А-Д. – Киев : Тип. т-ва Г.Л. Фронцкевича
Т.1. – 1908. – 519 с.
793733
  Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник / В. Л. Модзалевский. – Киев : Типо-литогр. С.В. Кульженко
Т. 3 : Л - О. – 1912. – IV, 824, 24 с. : 40 л. портр.
793734
   Малороссийский сборник, 1899
793735
  Дианин А. Малороссийское духовенство во второй половине XVIII века : (По пунктам малорос. духовенства, представл. в Екатерин. комис. для сост. нового уложения) / Алексей Дианин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1904. – [2], 91 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Тр. Киев. духов. акад. 1904 г.
793736
  Павловский И.Ф. Малороссийское казачье ополчение в 1812 г. по архивным данным. – Киев : Тип. лит. т-ва Н.А. Гирич, 1906. – 40 с. – Отд. оттиск: Киевская старина. 1906, № 9, с. 1-20; № 10, с. 137-154
793737
  Авсеенко В.Г. Малороссия в 1767 г., 1864
793738
  Авсеенко В.Г. Малороссия в 1767 году : эпизод из истории ХVIII столетия по неизданным источникам / В.Г. Авсеенко. – Киев : Университетская типография, 1864. – [4], II, 152 с. – С. 135-152: Записка о усмотренных в Малой России недостатках и неустройствах, о исправлении которых Малороссийской коллегии трактовать должно / Гр. Румянцев. - Из газ.: Киевлянин, № 31-59
793739
   Малороссия на передвижных художественных выставках картин / Н.С. // Иоанн Вышенский : (Южно-русский полемист начала XVII в.) / Н.Ф. Сумцов. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1885. – 10 с. – Библиогр. в примеч.


  Многоуважаемому Г.М. Ц... от автора
793740
   Малороссия на передвижных художественных выставках картин / Н. С. // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 10 с.
793741
  Старицький М. Малороссійський театр, 1890
793742
  Ирпенский А. [Стебницкий П.Я] Малороссы в Петербурге / А. Ирпенский [псевд.]. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Ак. общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – 10 с. – Отд. оттиск из жур.: Киевская старина


  (псевдонимы — И. Ирпенский, П. Смуток) На тит. стр. автограф автора
793743
  Сумцов Н.Ф. Малоруские фамильные прозвания / Н.Ф. Сумцов // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 14 с.
793744
  Ястребов В.М. Малорусскiя прозвища Херсонской губернiи. Этнографическiй очерк // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 283-291
793745
  Нейман, Ц.Г. Малорусская баллада о Бондаривне и пане Каневском : [Страничка из нар. эпоса] / [Соч.] Ц.Г. Неймана. – Киев : Тип. Императ. Унив. Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого], 1902. – [2], 44 с. – Тексты баллады укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Отд. оттиск из: Киевская старина
793746
  Сумцов Н.Ф. Малорусская географическая номенклатура / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – [Киев] : [Ред. "Киев. старины" : Тип. А. Давиденко], 1886. – 34 с. – Автор указан в конце статьи. - Отд. оттиск из: Киевская старина, 1885, № 7
793747
  Сумцов Н.Ф. Малорусская географическая номенклатура / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 34 с.
793748
  Дашкевич Н.П. Малорусская и другие бурлескные (шутливые) энеиды / Н. Дашкевич. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св.Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 44 с. – Отд. отт.: Киевская старина. 1898, т. 62, № 9, с. 145—188
793749
  Костомаров М. Малорусская литература // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 449-460. – ISBN 978-966-500-300-7
793750
  Потебня А.А. Малорусская народная песня по списку XVI века : текст и примечания А. Потебни. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1877. – 53 с. – Отд. оттиск из: Филологичекие записки.1877, т. 16, вып. 2 - Текст кн. на рус. яз. - В кн. также отрыв. из укp., сеpб., pус., белоpус. наp. песень
793751
  Чечулин Н.Д. Малорусские басни Л. И. Глебов / Н.Д. Чечулин. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1911. – 24 с.
793752
  Чугуевец П. Малорусские бытовые песни : Очеpки из жизни пpовинциальнаго захолустья Павла Чугуевца. – Харьков : Тип. "Южнаго Кpая", 1889. – 80 с. : 1 л. каpт. – Кн. на рус яз. - В изд. Кн. pос. - В кн. также укp. наp. песни, колядки та щедpивки Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
793753
  Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук
1-14. – 1899. – 70 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 4 (1899), кн. 3, с. 869-938


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
793754
  Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имерат. Акад. наук
[Вып. 1-14]. – 1899. – 70 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 4 (1899), кн. 3, с. 869-938


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
793755
  Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII веков / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
[Вып. 15-22]. – 1899. – С. 71-156. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 4 (1899), кн. 4, с. 1218-1303


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
793756
   Малорусские домашние лечебники XVIII века // Материалы по истории, литературе и этнографии южной России : Приложение к "Киевской старине" ; 1890. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1890. – 59 с.
793757
  Сементовский А. Малорусские и галицкие загадки : (Сементовский А. (изд.)]. – Киев : Губерн. тип., 1851. – 44 с.
793758
  Новицкий Я.П. Малорусские исторические песни, собранные в Екатеринославщине 1874-1903 г. / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1908. – X, 127, III, [3] с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 4. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты песен на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора.
793759
  Новицкий Я.П. Малорусские народные заговоры и заклинания, собранные в Екатеринославщине / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства
Вып. 2. – 1915. – 15 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 10, с. 1-15. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты заговоров, и т.д. на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора.
793760
  Новицкий Я.П. Малорусские народные заговоры, заклинания, молитвы и рецепты, собранные в Екатеринославщине / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1913. – 42 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 9. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты заговоров, и т.д. на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора.
793761
  Новицкий Я.П. Малорусские песни преимущественно исторические, собранные Я.П. Новицким в Екатеринославской губернии в 1874-1894 годах / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Харьков : Тип. Губеpн. пpавл., 1894. – [4], 112 с. – Отд. оттиск из: Сбоpник Хаpьк. Ист.-Филол. О-ва. 1894, т. 6. - Текст кн. на рус. яз. - В кн. также заметка (pус. яз.) "От pедакции" о деяльности Я.П. Hовицкого. - Тексты песен на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
793762
  Бугаев И.Д. Малорусские рассказы : сочинение И.Д. Бугаева. – Одесса : Коммерч. тип. Б. Сапожникова, 1896. – 56 с. – Обл. и тит. стр. на рус. яз.. - Текст рассказов укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  Зміст: Гандзя; Суєта; Житєйське моpе
793763
   Малорусские сказки. – Изд. 1-ое. – Москва : Изд. Книжн. магаз. склада П.К. Прянишникова ; Типо-литогр. Д.А. Бонч-Бруевича, 1892. – 32 с.
793764
  Сумцов Н.Ф. Малорусские сказки по сборникам Кольберга и Машинской / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 37 с.
793765
  Сумцов Н.Ф. Малорусские фамильные прозвания / Н.Ф. Сумцов. – К. – 14с.
793766
  Отроковский В.М. Малорусский говор села Кобылевки, Подольской губернии, Брацлавского уезда. – Петроград (Санк-Петербург) : Тип. Императоской Акад. наук, 1915. – 43 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Акад наук. 1914, т. 19, кн. 4


  В кн. також відомості пpо твоpчість І.П. Котляpевського, П.П. Гулака-Аpтемовського, Є.П. Гpебінки, О.М. Бодянського, О.О. Коpсуна, П.М. Коpеницького, П.С. Писаpевського, С.В. Александpова, М.М. Макаpовського, Л.І. Боpовиковського, А.Л. Могильницького, ...
793767
   Малорусский литературный сборник. – Саратов : Тип. Губернского правления, 1859. – 376 с.
793768
   Малорусский литературный сборник. – Саратов : Тип. губернского правления, 1859. – 376 с.
793769
  Карский Е.Ф. Малорусский Луцидарий по рукописи XVII века : Текст, состав памятника и язык / Е.Ф. Карский. – Варшава : Тип.Варш. Учебн. окр., 1906. – [2], 58 с.


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
793770
  Яворский Ю.А. Малорусский отрывок Измарагда XVII в. = В надзаг.: Ein kleinrussisches Fragment des "Ismaragd" aus dem XVII Jahrhundert. Von Dr. Julian Jaworkij / Публикатор и авт. вступ. ст.: Ю.А. Яворский. – Berlin : Verlag der Weidmannschen Buchhadlung, 1908. – [Берлин], 1908. – 12 с. – Текст памятника на старослав. яз..- Sonderabdruck aus der Jagic-Festschrift: Zbornik u slavu Vatroslava Jagica. Verlag der Weidmannschen Buchhadlung in Berlin. 1908


  На обл. № 235539 дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Кузьмичу Грунскому от автора
793771
  Марчуков А. Малорусский проект: о решении украинсько-русского национального вопроса // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 12 (105). – С. 9-15
793772
  Флоринский Т.Д. Малорусский язык и "украинско-руський" литературный сепаратизм / Т. Флоринский. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1900. – [IV], 163, [3] с.
793773
  Ромушкевич В.І. Малорухомі циклони над Україною / В.І. Ромушкевич, Л.І. Люта // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 33-42 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 15)
793774
  Неруда Я. Малостранские повести / Я. Неруда. – Москва : Художественная литература, 1975. – 319с. – (Народная библиотека)
793775
  Неруда Я. Малостранские повести : рассказы / Я. Неруда. – Москва, 1983. – 415с.
793776
  Неруда Я. Малостранские повести / Я. Неруда. – М.-Прага, 1986. – 237с.
793777
  Неруда Я. Малостранские повести. / Я. Неруда. – Л., 1938. – 415с.
793778
  Микитюк Зиновий Матвеевич Малоуглевое рентгеновское рассеяние в некоторых жидких кристаллах колестерического типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Микитюк Зиновий Матвеевич; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 20л.
793779
  Бекренев А.Н. Малоугловая рентгенография деформации и разрушения материалов / А.Н. Бекренев, Л.И. Миркин. – Москва : Изд-во МГУ, 1991. – 245, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 229-244. – ISBN 5-211-01775-7
793780
  Шалтыко Л.Г. Малоугловое рассеяние поляризованного света в жидких кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.076 / Шалтыко Л.Г.; АН СССР.Ин-т высокомолек.соединен. – Л, 1971. – 22л.
793781
  Федышин М.И. Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей жидкими кристаллами в электрических и магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Федышин М.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1982. – 18л.
793782
  Чапля Васиьл Малоучок. / Чапля Васиьл. – К., 1927. – 93с.
793783
  Чапля Василь Малоучок. / Чапля Василь. – К., 1927. – 93с.
793784
  Бунимович Д.З. Малофофрматные фотокамеры и работа с ними / Д.З. Бунимович. – М., 1947. – 128с.
793785
  Пономаренко Т.Б. Малоциклова втома матеріалів та елементів конструкцій при складному напруженому стані. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.06 / Пономаренко Т.Б.; КПІ. – К., 1994. – 17л.
793786
  Ткачев В.И. Малоцикловая усталость конструкционной стали в рабочих средах. : Автореф... канд. техн.наук: / Ткачев В.И.; Киев. ин-т инж. гражд. авиации. – К., 1967. – 16л.
793787
  Левина Малоцикловая усталость металлов : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 01.02.04 / Левина А. Б ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
793788
  Стрижало В.А. Малоцикловая усталость при низких температурах / В.А. Стрижало, В.И. Скрипченко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 216 с.
793789
   Малоцикловая усталость стали в рабочих средах.. – К., 1977. – 111с.
793790
  Пономаренко О.Г. Малоцінні активи: наукова дискусія та практика обліку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 11-17. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6792
793791
  Білоусов А. Малоцінні необоротні матеріальні активи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 8. – С.12-17
793792
  Білоусов А. Малоцінні необоротні матеріальні активи:сутність,особливості бухгалтерського і податкового обліку // Проблеми адаптаціі і передумови організації контроллінгу у вітчизняній теорії та практиці / Л. Сухарєва, С. Петренко, 2001. – №8. – С.12-17
793793
  Руденко В.М. Малошумящие входные цепи СВЧ приемных устройств / В.М. Руденко, Д.Б. Халяпин, В.Р. Магнушевский. – Москва : Связь, 1971. – 279 с.
793794
  Янчук Е.В. Малошумящие регенеративные усилители СВЧ / Е.В. Янчук. – Рязань, 1972. – 232 с.
793795
  Кейс Владимир Николаевич Малошумящие сегнетоэлектрические параметрические усилители СВЧ диапазона на тонкопленочных активных элементах : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.03 / Кейс Владимир Николаевич; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Л., 1978. – 18л.
793796
  Шор К.Г. Малошумящие транзисторные усилители / К.Г. Шор. – Москва : Энергия, 1971. – 112 с.
793797
  Данилов Б.В. Малошумящие усилители СВЧ на туннельных и параметрических диодах / Б.В. Данилов, С.С. Судаков. – Москва, 1972. – 111 с.
793798
  Шурова Н.М. Малощетинковые черви (Oligochaeta) Черного моря / Н.М. Шурова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т морской биологии. – Киев : Наукова думка, 2019. – 141, [2] с. : ил. – Указ. латин. названий таксонов: с. 137-139. – Библиогр.: с. 125-136. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1678-1
793799
  Тимм Т.Э. Малощетинковые черви водоемов Эстонии (Фаунистико-экол. образ) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Тимм Т.Э. ; АН ЭССР, От-ние хим. и биол. – Тарту, 1964. – 22 с.
793800
  Семерной В.П. Малощетинковые черви озер Забайкалья. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Семерной В.П.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 20л.
793801
  Дембицкай Э.Б. Малощетиновые черви ручьев и источников разных ландшафно-климатических зон Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Дембицкай Э. Б.; АН УССР, Ин-т зоологии. – К., 1978. – 24л.
793802
  Щербаков П.П. Малоэнергетические протоны и электрические поля в магнитосфере и ионосфере земли : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.047 / Щербаков П.П.; АН СССР.Физ.ин-т. – Москва, 1971. – 14л.
793803
  Беспалов В.М. Малоярославец / В.М. Беспалов, А.Е. Дмитриев. – Калуга : Книжное издательство, 1962. – 220 с. : ил. – Библиогр.: с. 216-218
793804
  Димитров Георги Малцинствено-бежанския т въпрос в българо-гръцките отношения (1919-1939 г.) / Димитров Георги. – Благоевград, 1982. – 380с.
793805
   Малые артезианские бассейны Северо-Западного Донбасса. – Киев : Наукова думка, 1987. – 200с.
793806
  Свидерский В.М. Малые архитектурные формы. Ограды. Фонари. Скамьи. Вазы / В.М. Свидерский. – Київ, 1952. – 211с.
793807
  Самодурова З.Г. Малые византийские хроники и их культурно-историческое значение : Автореф... канд. ист.наук: / Самодурова З.Г.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1968. – 36л.
793808
   Малые водоемы равнинных областей СССР и их использование. – Москва-Л., 1961. – 400с.
793809
  Прыткова М.Я. Малые водохранилища лесостепной и степной зон СССР : Осадконакопление / М.Я. Прыткова. – Ленинград : Наука, 1979. – 172с.
793810
  Мэллаль Мулюд Малые возмущения диффузионных процессов и дифференциальных операторов, вырожающихся на границе области : Дис... канд.физ.наук: 01.01.05 / Мэллаль Мулюд; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1990. – 83л. – Бібліогр.:л.80-83
793811
  Андреев Виктор Константинович Малые возмущения и устойчивость неустановившихся движений идеальной жидкости и свободной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Андреев Виктор Константинович; АН СССР Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 12л.
793812
  Козин Н.С. Малые возмущения некоторых стационарных течений идеальной жидкости со свободными поверхностями : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.024 / Козин Н.С.; Ин-т.прикладной математики АН СССР. – М, 1972. – 15л.
793813
  Демыкина Г.Н. Малые вселенные / Г.Н. Демыкина. – Москва, 1986. – 398 с.
793814
  Балашов Е.П. Малые вычислительные машины : эволюция микро- и мини - ЭВМ / Е.П. Балашов ; А.П. Частиков. – Москва : Знание, 1983. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Радиоелектроника и связь ; 2)
793815
   Малые вычислительные машины систем АСВТ-М и СМ ЭВМ и их применение для автоматизации научных исследований.. – Ташкент, 1985. – 144с.
793816
  Авотыня Д. Малые гавани : стихи / Дайна Авотыня; пер. с латыш. М.борисовой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 102 с.
793817
   Малые города - центры отдыха, туризма и курортов. – Москва, 1967. – 28 с.
793818
  Марков Е.М. Малые города в системах расселения / Е.М. Марков. – Москва, 1980. – 196 с.
793819
   Малые города в системе расселения. – Киев, 1970. – 96 с.
793820
  Куза А.В. Малые города Древней Руси / А.В. Куза. – М., 1989. – 166с.
793821
  Прокофьева Т.Н. Малые группы "Стили планирования" часть 3. К практике применения / Т.Н. Прокофьева, В.Г. Прокофьев // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Київ, 2020. – № 1/2 (148/149). – С. 18-25 : табл., фото. – Библиогр.: 4 назв. – ISBN 1680-4325
793822
  Чечулин А.А. Малые группы в культовых сообществах и их влияние на духовный мир верующих. (Опыт. комплексного социол. и социально-психол. исследования). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Чечулин А.А.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1976. – 24л.
793823
  Белков П.Л. Малые группы в этнографии: постановка проблемы / П.Л. Белков, И.И. Верняев, А.Г. Новожилов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 91-93. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
793824
  Варшавская К.О. Малые жанры в литературе 80-90-х годов и проза А.П.Чехова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Варшавская К.О. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1969. – 21 c.
793825
  Морохин В.Н. Малые жанры русского фольклора : Хрестоматія / В.Н. Морохин. – Москва, 1979. – 287с.
793826
   Малые жанры русского фольклора : хрестоматия : (пословицы, поговорки, загадки). / сост В.Н. Морохин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 398с.
793827
  Арнольд В.И. Малые знаменатели и проблема устойчивости в классической и небесной механике : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Арнольд В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Механ.-мат. фак. – М., 1963. – 4л.
793828
   Малые и дисперсные этнические группы в европейской части СССР : География расселения и культ. традиции.. – Москва, 1985. – 131 с.
793829
   Малые и рассеянные элементы в осадочных породах и нефти.. – М., 1970. – 79с.
793830
  Шереги Ф.Э. Малые инновационные предприятия вузов (часть 1) / Ф.Э. Шереги, А.В. Ридигер, М.С. Попов // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 13-41. – ISSN 1561-2465


  Анализируется опыт становления и функционирования малых инновационных предприятий в вузах, направленность их деятельности, прежде всего в области прикладных научных исследований. На основании данных государственного статистического учета и результатов ...
793831
  Шереги Ф.Э. Малые инновационные предприятия вузов (часть 2) / Ф.Э. Шереги, А.В. Ридигер, М.С. Попов // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 2, февраль. – С. 15-45. – ISSN 1561-2465


  Анализируется опыт становления и функционирования малых инновационных предприятий в вузах, направленности их деятельности, прежде всего в области прикладных научных исследований. На основании данных государственного статистического учета и результатов ...
793832
  Шереги Ф.Э. Малые инновационные предприятия вузов (часть 3) / Ф.Э. Шереги, А.В. Ридигер, М.С. Попов // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 11-28. – ISSN 1561-2465


  Анализируется опыт становления и функционирования малых инновационных предприятий в вузах, направленность их деятельности, прежде всего в области прикладных научных исследований. На основании данных государственного статистического учета и результатов ...
793833
  Гурунян Т.В. Малые инновационные предприятия и бизнес-инкубаторы в вузах: опыт регионов Российской Федерации // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 39-46. – ISSN 1811-0916


  Создание на базе вузов технопарков, бизнес-инкубаторов и малых инновационных предприятий (МИП) - одно из главных направлений форм встраивания вузов в региональные инновационные системы, значимый инструмент развития человеческого капитала. Хотя для ...
793834
  Панкратова В.А. Малые инструментальные формы : прелюдия, ноктюрн, этюд / В.А. Панкратова. – Москва : Музгиз, 1962. – 71 с.
793835
  Болесов И.Г. Малые карбоциклы / И.Г. Болесов. – Москва : Знание, 1991. – 32 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике : Химия ; 6/1991). – ISBN 5-07-002010-2
793836
  Кузьмин П.А. Малые колебания и устойчивость двидения / П.А. Кузьмин. – М, 1973. – 206с.
793837
  Радякин Н.К. Малые колебания капилярной жидкости, вращающейся в частично заполненном осесиметричном сосуде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Радякин Н.К.; МВ и ССО УССР.ХГУ. – Харьков, 1979. – 18л.
793838
  Орел А.А. Малые колебания механических систем с несколькими степенями свободы / А.А. Орел. – Саратов, 1983. – 44с.
793839
  Зимин В.И. Малые колебания осесимметрично нагруженных оболочек вращения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зимин В.И.; М-во высш. образования СССР. Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1958. – 8л.
793840
  Парнев И.В. Малые колебания системы двух гироскопов с учетом членов 2-го порядка малости. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Парнев И.В.; Лен.гос.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1953. – 6 с.
793841
  Левицкий С.П. Малые колебательния и устойчивость поверхностей раздела в реологически сложных средах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Левицкий С. П.; МГУ. – М., 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
793842
  Александроа Т.Д. Малые котловины горно-таежных районов. (На примере Станового нагорья) : Автореф... канд. геогр.наук: / Александроа Т. Д.; АН СССР, Ин-т георг. – М., 1965. – 16л.
793843
  Пестушко Валерий Малые ледниковые периоды - откуда они? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 55
793844
  Росугбу Б.М. Малые народности Приамурья в 1959-1965 гг. / Б.М. Росугбу. – Хабаровск, 1976. – 221 с.
793845
  Росугбу Б.М. Малые народности Приамурья на современном этапе коммунистического строительства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Росугбу Б.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1969. – 26л.
793846
  Седловская А.Н. Малые народы Бихара. / А.Н. Седловская. – М, 1976. – 127с.
793847
   Малые народы Индокитая : (Ст. ст.).. – М., 1983. – 184с.
793848
   Малые народы Индокитая, Малайзии и Филиппин.. – М., 1982. – 256с.
793849
   Малые народы Советского Севера в эпоху социализма : Библиографический указатель. – Томск, 1987. – 280с.
793850
   Малые народы Южной Азии : (Сб. ст.). – Москва, 1978. – 242с.
793851
  Перминов С.Б. Малые научно-технические фирмы / С.Б. Перминов, А.И. Петров. – М., 1990. – 63с.
793852
   Малые нейтральные составляющие и их роль в кинетике ионосферной плазмы.. – Иркутск, 1987. – 247с.
793853
  Никулин М.А. Малые огни. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1984. – 336с.
793854
  Гришин В.Г. Малые олимпийские игры в сельской школе / В.Г. Гришин, И.Г. Гришин. – М., 1989. – 61с.
793855
  Утегенов Куанышбек Малые параметры в задачах фильтрации двухфазной несжимаемой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Утегенов Куанышбек ; АН СССР , Сибирск. отд. – Новосибирск, 1980. – 16 с.
793856
  Утегенов Куанышбек Малые параметры в задачах фильтрации двухфазной несжимаемой жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Утегенов Куанышбек; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1980. – 16л.
793857
  Попов Н.А. Малые периодические члены в колебаниях широты Полтавы на наблюдениям ярких зенитных звезд в 1939-1965 гг. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 030 / Попов Н.А.; АН СССР. Глав. астроном. обсерватория. – Л., 1969. – 22л.
793858
  Попов Н.А. Малые периодические члены в колебаниях широты Полтавы по наблюдениям ярких зенитных звезд в 1939-1965 гг. / Н.А. Попов. – Киев : Наукова думка, 1968. – 152 с.
793859
  Путилин И.И. Малые планеты / И.И. Путилин. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 412 с.
793860
  Зигель Ф.Ю. Малые планеты / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Наука, 1969. – 104 с.
793861
   Малые планеты. – Москва : Наука, 1973. – 359 с.
793862
   Малые предприятия : Нормат. акты Совета Министерств СССР.. – М., 1990. – 7с.
793863
   Малые предприятия в вопросах и ответах. Комплект учредителных документов. – Киев : Киевская книжная типография научной книги, 1991. – 81 с.
793864
  Ковтунова А.Н. Малые предприятия Японии: управление качеством // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 1 (666). – С. 30-33. – ISSN 0321-5075
793865
  Волков Н.Г. Малые предприятия. Упрощенная форма бухгалтерского учета : Метод. рекомендации / Н.Г. Волков; Союз малых предприятий г.Москвы и Московской области. – Москва : НИК, 1991. – 175с. – ISBN 5-87484-022-2
793866
  Данте Алигьери Малые произведения / Данте Алигьери ; [отв. ред. М.И. Алексеев и Н.Н. Голенищев-Кутузов]. – Изд. подг. Н.Н. Голенищев-Кутузов. – Москва : Наука, 1968. – 651 с. – (Литературные памятники)
793867
  Боккаччо Д. Малые произведения : пер. с итал. / Джованни Боккаччо ; [сост. предисл. и общ. ред. Н. Томашевского ; худож. А. Гончарова]. – Ленинград : Художественная литература, Ленинградское отделение, 1975. – 607 с. : ил., 1 л. ил.
793868
   Малые реки России : Использ., регулирование, охрана, методы водохоз. расчетов. – Свердловск, 1988. – 316с.
793869
  Голубчиков С.Н. Малые реки России нуждаются в оздоровлении : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 20-23 : Фото. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
793870
  Петров В.В. Малые реки Советской Башкирии / В.В. Петров. – Уфа, 1948. – 104с.
793871
   Малые реки центра Русской равнины, их использование и охрана. – Москва, 1988. – 128с.
793872
  То Кам Малые скорости передачи информации в дискретных каналах без памяти. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / То Кам Ту.; Мех.-мат. ф-тет. – М., 1971. – 12л.
793873
   Малые страны Западной Европы. – Москва : Мысль, 1972. – 456с.
793874
   Малые страны Западной Европы. – Москва : Мысль, 1984. – 396с.
793875
   Малые страны Западной Европы: экономические проблемы.. – М., 1987. – 214с.
793876
  Смелков Ю.С. Малые сцены / Ю.С. Смелков. – Москва : Знание, 1984. – 48 с.
793877
  Асатиани Л.Г. Малые таблицы вычисления процентов, умножения и деления / Л.Г. Асатиани. – 2-е изд. – Тбилиси : Министерство торговли ГССР, 1960. – 367 с.
793878
  Асатиани Л.Г. Малые таблицы. Готовые - проценты, умножение, деление / Л.Г. Асатиани ; Тбилис. фил. Моск. заоч. экон. - статист. ин-та. – 6-е изд., пересм. и доп. – Тбилиси : Техника да шрома, 1946. – 367 с.
793879
  Лауфбергер В. Малые тайны жизни / В. Лауфбергер. – Прага, 1962. – 178с.
793880
  Федынский В.В. Малые тела вселенной / В.В. Федынский, И.С. Астапович. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 48 с.
793881
  Всехсвятский С.К. Малые тела Солнечной системы / С.К. Всехсвятский. – Москва : Гос.изд.Техноко-теоретической лит-ры, 1958. – 48 с.


  Сведения о происхождении небесных тел
793882
  Всехсвятский С.К. Малые тела солнечной системы и проблемы вулканизма Земли. / С.К. Всехсвятский ; КГУ. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – [12] с. – Библиогр.: с. 83


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Ивану Трофимову от автора 25.III.1963
793883
  Дмитриева А.Д. Малые формы библиографических пособий для юношества в публичных библиотеках Санкт-Петербурга // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 6 (401). – С. 47-55. – ISSN 0869-6020


  В данной статье рассматриваются результаты анкетного исследования, выполненного с целью оценки малых форм библиографических пособий в информационно-библиотечной работе с юношеством в публичных библиотеках Санкт-Петербурга.
793884
  Шмерлинг Р. Малые формы в архитектуре средневековой Грузии / Р. Шмерлинг. – Тбилиси, 1962. – 295с.
793885
   Малые формы графики "90 : Кат. выст.. – Ленинград, 1990. – 55с.
793886
  Серикова Л.Н. Малые формы лирики Алишера Навои / Л.Н. Серикова. – Ташкент, 1981. – 96с.
793887
  Воробей М. Малые формы лиро-эпоса Богдана Залесского и Владислава Сырокомли // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 198-203. – ISSN 2522-493X


  В статье рассматриваются малые формы лиро-эпоса польскоязычных писателей Богдана Залесского и Владислава Сырокомли в русле национальных проявлений восточноевропейского романтизма в период между восстаниями 1830–1831 и 1863–1864 гг. Основанием для ...
793888
  Ичитовкин Б.Н. Малые формы хозяйствования / Б.Н. Ичитовкин. – Москва, 1991. – 204 с.
793889
  Литвин И.И. Малые химические элементы в альб-сеноманских отложениях Днепровско-Донецкой впадины / И.И. Литвин. – Харьков : ХГУ, 1964. – 123с.
793890
  Дышленко Борис Малые шведки и мимолетные упоминания о иных мирах и окрестностях = Мини-утопия : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 7. – С. 80-92. – ISSN 0321-1878
793891
  Наумов Б.Н. Малые ЭВМ / Б.Н. Наумов. – М, 1979. – 64с.
793892
  Кабалевский А.Н. Малые ЭВМ / А.Н. Кабалевский. – Москва, 1986. – 224с.
793893
   Малые ЭВМ высокой производительности : Архитектура и программир.. – Москва, 1990. – 255с.
793894
   Малые ЭВМ и их применение. – Москва, 1980. – 231 с.
793895
   Малые ЭВМ и устройства графического вывода информации : (Сборник статей).. – Казань, 1976. – 106с.
793896
  Митропольский А.Ю. Малые элементы в донных осадках Черного моря : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.121 / Митропольский А.Ю.; Грузинский политехнич. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 19л.
793897
  Кропачев А.М. Малые элементы в нижнепермских осадочных породах Среднего Предуралья и продуктах их выветривания. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Кропачев А.М.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Пермь, 1962. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
793898
   Малый атлас мира. – Москва, 1965. – 143, 159с.
793899
   Малый атлас мира. – Москва, 1966. – 143, 159с.
793900
   Малый атлас мира. – Москва, 1967. – 159, 143с.
793901
   Малый атлас мира. – Москва, 1968. – 159, 143с.
793902
   Малый атлас мира. – Москва, 1970. – 159, 143с.
793903
   Малый атлас мира. – Москва, 1971. – 159, 143с.
793904
   Малый атлас мира. – Москва, 1972. – 159, 143с.
793905
   Малый атлас мира. – Москва, 1974. – 173, 147с.
793906
   Малый атлас мира. – Москва : Гл. управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1975. – 173, 147с.
793907
   Малый атлас мира. – Москва, 1976. – 147с.
793908
   Малый атлас мира. – Москва, 1979. – 147с.
793909
   Малый атлас мира. – Москва, 1980. – 147с.
793910
   Малый атлас мира. – Москва, 1981. – 147с.
793911
   Малый атлас мира. – Москва, 1982. – 175с.
793912
   Малый атлас мира. – Москва, 1983. – 147с.
793913
   Малый атлас мира. – Москва, 1984. – 331с.
793914
   Малый атлас мира. – Москва, 1985. – 331с.
793915
   Малый атлас мира. – Москва, 1987. – 331с.
793916
   Малый атлас мира. – Москва, 1988. – 331с.
793917
   Малый атлас мира. – Москва, 1989. – 331с.
793918
   Малый атлас мира. – Москва, 1989. – 331с.
793919
   Малый атлас мира. – Москва, 1990. – 332с.
793920
  Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / В.И. Бодылевский. – Ленинград ; Москва : Гостоптехиздат, 1951. – 210 с.
793921
  Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / В.И. Бодылевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград ; Москва : Гостоптехиздат, 1953. – 240 с. : ил.
793922
  Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / В.И. Бодылевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гостоптехиздат : Ленинградское отделение, 1962. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 13-14
793923
  Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / В.И. Бодылевский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра : Ленинградское отделение, 1984. – 263 с. : ил. – Библиогр.: с. 257-258 (26 назв.)
793924
  Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / В.И. Бодылевский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, Ленинградское отделение, 1990. – 263 с. : ил. – Библиогр. : с. 257-258 (27 назв.). – ISBN 5-247-01658-0
793925
   Малый атлас СССР. – Москва, 1973. – 117, 80с.
793926
   Малый атлас СССР. – Москва, 1974. – 117, 80с.
793927
   Малый атлас СССР. – Москва, 1978. – 117, 80с.
793928
   Малый атлас СССР. – Москва, 1979. – 80с.
793929
   Малый атлас СССР. – Москва, 1980. – 80с.
793930
   Малый атлас СССР. – Москва, 1981. – 117, 80с.
793931
   Малый атлас СССР.. – М., 1975. – 117, 80с.
793932
  Положенцев П.А. Малый атлас энтомофагов / П.А. Положенцев, В.Ф. Козлов. – Москва : Лесная промышленность, 1971. – 119с.
793933
  Грунин Михаил Малый бизнес - благие намерения государства : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 16-17
793934
  Нестеренко Ю.Н. Малый бизнес : тенденции и ориентиры развития в современной России / Ю.Н. Нестеренко ; Российский гос. гуманитарный ун-т ; отв. ред. Н.И. Архипова. – Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 2007. – 226 с. – ISBN 978-5-7281-0920-4
793935
   Малый бизнес : Правовой статус и бухгалтерский учет предприятий.. – Киев, 1993. – 128 с. – ISBN 5-12-003407-1
793936
   Малый бизнес : Правовой статус и бухгалтерский учет предприятий.. – Киев : Полиграфкнига, 1993. – 141 с. – ISBN 5-7707-6007-9
793937
  Дмитриченко Л.И. Малый бизнес в системе предпринимательства : монография / Л.И. Дмитриченко, А.Н. Химченко. – Донецк : Каштан, 2005. – 180 с. – ISBN 966-8292-78-2
793938
  Кочеврин Ю.Б. Малый бизнес в США / Ю.Б. Кочеврин. – М, 1965. – 166с.
793939
  Муроедова Н.К. Малый бизнес и частное предпринимательство в Узбекистане: состояние, проблемы и пути развития // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 2. – С. 61-67. – ISSN 0320-8168
793940
  Филиппова С.В. Малый бизнес как фактор становления рыночной экономики / С.В. Филиппова, К.В. Ковтуненко, А. Свинарева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 52-54. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто роль малого бізнесу в становленні ринкової економіки України.
793941
  Богданова Светлана Малый бизнес подкормят из бюджета : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 46-47 : Фото
793942
  Рубе В.А. Малый бизнес: история, теория, практика / В.А. Рубе; МГУ им.М.В.Ломоносова. – Москва : ТЕИС, 2000. – 231с. – ISBN 5-7218-0269-3
793943
   Малый бизнес: устойчивость и компенсаторные возможности / А.В. Козаченко, А.Э. Воронкова, В.Ю. Медяник, В.В. Назаров. – Киев : Лібра, 2003. – 328с. – ISBN 966-7035-55-7
793944
  Муравьев А.И. Малый бизнес: экономика, организация, финансы : Учебное пособие / А.И. Муравьев, А.М. Игнатьев, А.Б. Крутик; МОПО РФ. СПбГУЭФ. – 2-е дополненное и переработанное издание. – Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 1999. – 608 c. – ISBN 5-8110-0012-Х
793945
  Панин В.А. Малый брод: Повесть. / В.А. Панин. – Алма-Ата, 1981. – 144с.
793946
  Веллер М.А. Малый гидроторф / М.А. Веллер. – Москва-Ленинград, 1932. – 95с.
793947
   Малый город. Социально-демогр. исследование небольшого города.. – Москва, 1972. – 247с.
793948
  Вернигора Наталья Малый гостиничный план // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 44-46 : фото
793949
  Марриет Ф. Малый дикарь : [Рассказ кап. Марриэта]. – Санкт-Петербург Москва : Изд. книгопрод. М.О. Вольфа ; [В тип. Ф.С. Сущинского], 1868. – [4], 310 с., 1 л. фронт. (ил.), 3 л. ил. – Экз. дефектный, отс.: ориг. обл., 1 л. фронт. (ил.). – (Сочинения капитана Марриэта ; [Т. 1])
793950
  Ананьев А.А. Малый заслон : повесть / Ананьев А. ; [ил. Н. Гаев]. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1959. – 195 с.
793951
  Ананьев А.А. Малый заслон : повесть / Ананьев А.А. ; [ил. Н. Гаев]. – Изд. 2. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1964. – 192 с.
793952
  Кононов В. Малый и средний бизнес в Турции // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-51. – ISSN 0321-5075
793953
  Мигдзинский В.Я. Малый изгиб упругих криволинейного стержня с учетом смещения нагрузки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мигдзинский В.Я.; Акад.наук УССР.Ин-т математики., 1950. – 10 л.
793954
  Шевченко Т.Г. Малый Кобзарь Т.Г. Шевченка [Малий кобзар] // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 72 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
793955
  Козлов Ю.В. Малый круг / Ю.В. Козлов. – М, 1988. – 267с.
793956
  Грязев В.Н. Малый Куркужин : повести / В.Н. Грязев. – Москва : Современник, 1979. – 320с. – (Новинки "Современника")
793957
  Марвич С.М. Малый мир. / С.М. Марвич. – 2-е изд. – Ленинград, 1934. – 221 с.
793958
  Воннегут К. Малый Не Промах / К. Воннегут. – Москва, 1988. – 166с.
793959
  Янин Б.Т. Малый определитель по ископаемым беспозвоночным / Б.Т. Янин; Под ред. Друщица В.В. – Москва : Московский университет, 1971. – 144с.
793960
  Самойлова Виктория Малый отель: перспективно, но проблематичено : отели // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 70-73 : Фото. – ISSN 1998-8044
793961
  Терентьев П.В. Малый практикум зоологии позвоночных / П.В. Терентьев. – М., 1947. – 484с.
793962
   Малый практикум по биофизике. – Москва, 1964. – 408с.
793963
   Малый практикум по биохимии. – Москва : Московский университет, 1979. – 209 с.
793964
  Землянухин А.А. Малый практикум по биохимии / А.А. Землянухин. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1985. – 128 с. : табл., ил.
793965
  Слука З.А. Малый практикум по ботанике / З.А. Слука. – М, 1971. – 112с.
793966
  Солдатенкова Ю.П. Малый практикум по ботанике / Ю.П. Солдатенкова. – Москва : МГУ, 1977. – 124с.
793967
  Яшнов В.А. Малый практикум по гидробиологии / В.А. Яшнов. – М., 1952. – 266с.
793968
  Вилкс С.Р. Малый практикум по микробиологии / С.Р. Вилкс. – Рига, 1976. – 32с.
793969
   Малый практикум по низшим растениям : учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 216 с.
793970
  Лемеза Н.А. Малый практикум по низшим растениям / Н.А. Лемеза, А.С. Шуканов. – Минск, 1994. – 288с.
793971
   Малый практикум по низшим растениям.. – Москва, 1967. – 236с.
793972
  Орлова Н.Н. Малый практикум по общей генетике / Н.Н. Орлова. – Москва, 1975. – 120с.
793973
  Орлова Н.Н. Малый практикум по общей генетике и основам генетического анализа / Н.Н. Орлова. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 50с.
793974
  Херувимова В.А. Малый практикум по общему курсу биохимии. / В.А. Херувимова. – Ростов-на-Дону, 1972. – 25с.
793975
  Рево А.Я. Малый практикум по органической химии: для мед. и фармац. ин-тов., ф-тов. / А.Я. Рево, В.В. Зеленкова. – М., 1980. – 175с.
793976
  Викторов Д.П. Малый практикум по физиологии растений / Д.П. Викторов. – 2-е изд. доп. – Москва, 1969. – 120с.
793977
  Мауриня А Х. Викмане Малый практикум по физиологии растений / А Х. Викмане Мауриня. – Рига, 1975. – 138с.
793978
   Малый практикум по физиологии растений. – 8-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 192с.
793979
   Малый практикум по физиологии растений.. – 4-е изд., перераб. – М., 1961. – 68с.
793980
  Ганюшкина Л.Г. Малый практикум по физиологии растений. / Л.Г. Ганюшкина, Л.Д. Музалеева. – Петрозаводск, 1973. – 96с.
793981
  Викторов Д.П. Малый практикум по физиологии растений. / Д.П. Викторов. – 3-е изд. доп. перераб. – Москва : Высшая школа, 1983. – 135с.
793982
  Батуев А.С. Малый практикум по физиологии человека и животных : [для небиол. специальностей ун-та] / А.С. Батуев, И.П. Никитина ; под ред. Э.Ш. Айрапетьянца. – Москва : Высшая школа, 1967. – 296 с. : ил. – Библиогр.: с. 292
793983
  Микоян А.С. Малый синтаксис как средство разграничения стилей / А.С. Микоян, Тер-Минасова. – Москва, 1981. – 214с.
793984
  Царев М.И. Малый театр / М.И. Царев. – М, 1976. – 127с.
793985
  Зограф Н.Г. Малый театр в конце 19 начале 20 века / Н.Г. Зограф. – М, 1966. – 604с.
793986
  Зограф Н.Г. Малый театр второй половины 19 века / Н.Г. Зограф. – М, 1960. – 648с.
793987
   Малый театр на фронтах Великой Отечественной войны. Сборник статей.. – Москва-Л., 1949. – 168с.
793988
   Малый театр.. – Москва, 1957. – 14с.
793989
  Шокин А. Малый теннис / А. Шокин. – Москва, 1951. – 24с.
793990
  Майданский П.М. Малый теннис / П.М. Майданский. – М, 1953. – 64с.
793991
  Шокин А.И. Малый теннис. / А.И. Шокин. – М., 1965. – 54с.
793992
   Малый теннис. Правила соревнований.. – М., 1952. – 29с.
793993
  Келлерман Б. Малый Тибет. Индия. Слам / Б. Келлерман. – Москва ; Ленинград, 1930. – 175 с.
793994
  Паулин Г. Малый толковый словарь по вычислительной технике / Г. Паулин. – М., 1975. – 296с.
793995
  Лопатин В.В. Малый толковый словарь русского языка : 35 000 слов / В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина. – Москва : Русский язык, 1990. – 704с.
793996
  Байцар А. Малый туристический путеводитель по Польше / сост. Адам Байцар. – Варшава : Полония, 1963. – 128 с., 1 арк. карт. : карты
793997
  Моэм В.С. Малый уголок / В.С. Моэм. – Минск, 1979. – 368с.
793998
  Брокгауз Ф.А. Малый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – 2-е изд., вновь перераб. и значительно доп. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 1, вып. 2 : Гальванохромия - Кившенко. – 1907. – Стлб.1059-2049
793999
  Брокгауз Ф.А. Малый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – 2-е изд., вновь перераб. и значительно доп. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 1, вып. 1 : А - Гальванотропизм. – 1907. – Стлб.1-1056
794000
  Брокгауз Ф.А. Малый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – 2-е изд., вновь перераб. и значительно доп. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 2, вып. 3 : Кигн - Початок. – 1909. – Стлб.1-1056
<< На початок(–10)791792793794795796797798799800(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,