Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>
788001
  Нечев П.Н. - матричные описания взаимодействия в системах состоящих из нескольких частиц : Автореф. дис. ... канд. физ. мат.наук : 01.04.16 / Нечев П. Н. ; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1979. – 10 с.
788002
  Дем"янчук А.Л. "Матір Божа Неустанної Помочі" у контексті Богородичного циклу в іконному малярстві Галичини кінця XIX - початку XXI століття: іконографія, художні особливості : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Дем"янчук Андрій Львович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
788003
  Божук Л. "Матір усього українського зорганізованого національного життя" : (до 140-річчя заснування культурно-освітнього товариства "Просвіта") // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 145-157. – ISBN 966-628-104-X
788004
   "Матрешка и народный костюм" в музее Матрешки : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 8 : Фото
788005
  Соколов Б. "Матриця" для Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 березня (№ 46/47). – С. 21


  Аншлюс Австрії як форма агресії.
788006
  Гедз В.А. "Матч смерті" та інші ігри команди "Старт": до історіографії проблеми // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 18-24. – ISSN 2227-183Х
788007
  Дыба А. "Мать Леси Украинки в 1878 году устроила в Париже выставку старинных орнаментов украинской вышивки" / беседу вела Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – Київ, 2015. – 6 октября (№ 182). – С. 10
788008
  Артамонов В.А. "Мать Полтавской баталии" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 46-52. – ISSN 0321-0626


  Битва між російськими та шведськими військами під білоруським селом Лісове ( Лєсноє ) 28 вересня ( 9 жовтня ) 1708 р.( Північна війна )
788009
   "Мать". – Москва : Искусство, 1975. – 263 с.
788010
  Форрестер С. "Мать" Горького как литературный источник повести Чуковской "Софья Петровна" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 5. – С. 241-261. – ISSN 0042-8795
788011
  Касторский С.В. "Мать" М. Горького. Творческая история повести / С.В. Касторский. – Л. : Художественная литература, 1940. – 224 с.
788012
  Гринцер П.А. "Махабхарата" и "Рамаяна" / П.А. Гринцер. – Москва, 1970. – 95с.
788013
  Лазарович М.В. "Машерують наші добровольці..." / Микола Лазарович, Наталія Лазарович. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 142с. – (Б-ка щорічника "Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє" ; Вип. 6 ; Історія). – ISBN 966-99230-0-1
788014
  Нямцу А. "Машина часу" в розвитку сучасної фантастики // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 80-88.
788015
  Авер"янова Н. "Маю велику любов до малювання" : (до 110-річчя від дня народження Катерини Білокур) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 206-210. – ISBN 966-8126-27-0
788016
  Петриненко Т. "Маю величезні претензії не лише до влади, а й до опозиції" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 лютого (№ 19). – С. 11


  Тарас Петриненко вважає, що український народ повинен бути монолітним, пори те, що нас постійно намагаються роз"єднати!
788017
  Дроздовський Д. "Маю вічність собі на остачу...": про білінгвальне видання "І знову пролог" Ліни Костенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (1103/1104). – С. 318-322. – ISSN 0320-8370
788018
  Шальнева М.С. "Маяк русского искусства и науки за рубежом" = История первого европейского Русского культурно-историчского музея в Збраславе (1934-1948) : музейон / М.С. Шальнева, Е.С. Кулакова // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 1 (23). – С. 120-139


  Русские эмигранты вернулись в Збраслав в 1936 г., когда в помещениях замка был открыт Русский культурно-исторический музей. Музей являлся частью Русского народного университета, и благодаря В. Ф. Булгакову удалось собрать уникальную коллекцию картин ...
788019
  Потушняк Ф.М. Мати-земля / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1962. – 239с.
788020
  Губін О. Мати чи батько? Дитина! / О. Губін, А. Корнута // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 12-13
788021
  Хухашвілі Г.М. Мати, батько і діти : драма в 2-х д. / Г.М. Хухашвілі. – Київ, 1976. – 92 с.
788022
   Мати, воїн, трудівниця. – К., 1986. – 189с.
788023
   Мати, подруга, сестра : репертуарний збірник. – Київ : Мистецтво, 1967. – 138 с.
788024
  Головко А. Мати. Пролог до роману "Три брати" / А. Головко. – Харків : Лім, 1933. – 337с.
788025
  Верн Ж. Матиас Шандор / Ж. Верн. – Петрозаводск, 1960. – 445 с.
788026
  Верн Ж. Матиас Шандор / Верн Ж. – Горький, 1988. – 380 с.
788027
  Верн Ж. Матиас Шандор : роман / Жюль Верн. – Киев : СВЕНАС, 1991. – 397 с. – ISBN 5-85722-005-X
788028
  Верн Ж. Матиас Шандор. Повести и рассказы : пер. с фр. / Жюль Верн. – Харьков : Фолио ; Неофит, 1993. – 461, [3] с. : ил., портр. – Серия осн. в 1992 г. - Содерж. также: Драма в воздухе ; Зимовка во льдах ; Опыт доктора Окса ; Блеф. – (Серия "Золотой век"). – ISBN 5-7150-0031-9
788029
  Франк Л. Матильда / Л. Франк. – Москва, 1962. – 343с.
788030
  Франк Л. Матильда / Л. Франк. – Л., 1968. – 192с.
788031
  Елин В. Матильда и Наследник // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 58-75.
788032
  Бутакова Е. Матильда Кшесинская : больше, чем балет // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 1 (53). – С. 98-117. – ISSN 1819-6268
788033
  Ромм А.Г. Матисс / А.Г. Ромм. – М, 1935. – 72с.
788034
  Алпатов М.В. Матисс / М.В. Алпатов. – Москва : Искусство, 1969. – 105 с., [23] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 99-101
788035
  Эсколье Р. Матисс / Р. Эсколье. – Л, 1979. – 256с.
788036
  Иличевский А. Матисс : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 28-93. – ISSN 0130-7673
788037
   Матисс.. – М., 1958. – 126с.
788038
  Поскребышев О.А. Матица / О.А. Поскребышев. – М., 1976. – 109с.
788039
  Фокина О.А. Матица / О.А. Фокина. – М., 1987. – 223с.
788040
   Матишевська Ольга Павлівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 297. – ISBN 978-966-439-754-1
788041
  Таран Н.Ю. Матишевська Ольга Павлівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 515. – ISBN 978-966-02-8345-9
788042
   Матишевський Павло Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 441. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
788043
   Матишевський Павло Семенович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 295-298. – ISBN 978-617-573-038-6
788044
   Матишевський Павло Семенович (1919-2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 297-298. – ISBN 978-966-439-754-1
788045
  Дукин М. Матіола / М. Дукин. – К., 1960. – 284с.
788046
  Мирний В.С. Матіоли : поезії / В.С. Мирний. – Харків : Прапор, 1970. – 70 с.
788047
  Губерначук С.Г. Матіоловий сон : [зб. текстів пісень та духовної кантати] / Сергій Губерначук ; [уклад.: О.М. Кучерява]. – Київ : Р.К. Майстер-принт, 2018. – 135, [1] с. – ISBN 978-617-7518-79-1
788048
  Закруткін В.О. Матір людська / В.О. Закруткін. – К, 1974. – 128с.
788049
  Наливайко Н. Матір, бранка чи коханка? // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 127-138. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2307-3195
788050
  Савояров Никита МАТКА - 2005 представили хиты сезона : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 68-69 : Фото
788051
  Шемяков Н.Ф. Матнитніе свойства мелких частиц окислов железа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Шемяков Н. Ф.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т физ. – Красноярск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
788052
  Аникин Андрей Матобо пещерный город лысых скал // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 98-105 : фото
788053
  Москалькова Надія Михайлівна Матоди правдоподібного виведення на основі представлення атрибутивних моделей знань в семантичних мерехад : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.03 / Москалькова Надія Михайлівна; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 2000. – 16л.
788054
  Кузьмін О.Є. Матодика оцінювання економічної ефективності створення і діяльності франчайзингових підприємств : фінанси та кредит / О.Є. Кузьмін, Т.В. Мирончук // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 56-65 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
788055
   Маточний фонд плодових та ягідних культур УРСР апробації 1944, 1945, 1946 років. – К.
кн. 1. – 1948. – 102с.
788056
   Матрешка, 1969. – 108с.
788057
   Матрешка из сверхновых // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 22 : фото. – ISSN 1029-5828
788058
  Мишев Г. Матриархат. / Г. Мишев. – София, 1971. – 139с.
788059
  Ферруки Надя Матриархат. Власть матерей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 114-125 : фото. – ISSN 1029-5828
788060
  Косвен М.О. Матриархат. История проблемы / М.О. Косвен. – Москва-Ленинград, 1948. – 330с.
788061
  Царенко Т. Матриксні металопротеїнази у патогенезі ішемічного інсульту, ускладненого цукровим діабетом ІІ типу / Т. Царенко, Н. Ракша, О. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 63-69. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Цинк-залежні матриксні металлопротеїнази (MMП) активно залучені у процеси ремоделюваня екстрацелюлярного матриксу. Представники желатиназ, зокрема желатиназа А чи ММП-2 (72 кДа) і желатиназа В або ММР-9 (92 кДа) відіграють виключно важливу роль під час ...
788062
   Матрикул практичних навичок як складова частина практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука / А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, В.Б. Доброродній, Л.Є. Війтович // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 5-7. – ISSN 1681-2751
788063
  Чигирик І.І. Матрикул як джерело вивчення правового статусу студенства університету Св. Володимира // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 116-124. – ISBN 966-614-021-7
788064
  Лисенко Т Матрикули німецьких університетів як джерело для вивчення освітніх студій українських студентів в німецьких університетах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-35. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється роль матрикулів як джерела для висвітлення студій українських студентів в німецьких університетах в кінці ХVІІ – на початку ХІХ століття. В статье освещает роль матрикулов как источника для освещения студий украинских студентов ...
788065
  Бирилюк О. Матримоніальне право історичної Волині в контексті і канонічного права церков західного і східного обрядів // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІ наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2011 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2012. – С. 114-117
788066
  Ивановски С. Матрин Нуната / С. Ивановски. – Скопiе, 1979. – 170 с.
788067
  Робертски Матрица-Перематрица / Братья Робертски ; [ пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой ]. – Москва : АСТ ; Люкс, 2005. – 317с. – ISBN 5-17-024908-X
788068
  Орлова В Матрица использования инструментов торгового маркетинга // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 38-47 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
788069
  Раянов Ф.М. Матрица правового государства и наша юридическая наука // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 45-50. – ISSN 0132-0769
788070
  Мороз Л.Г. Матрица рассеяния в квантовой электродинамике со взаимодействием паули : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мороз Л.Г.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1961. – 8л.
788071
  Базь А.И. Матрица реакции для частиц со спином половина : Автореф... канд.физ-матнаук: / Базь А.И.; АН СССР. – М, 1957. – 11л.
788072
  Компанієць Л.В. Матриці духовного світогляду: сьогодення, перспективи // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 77-78. – ISSN 2521-6570
788073
  Рабінович С. Матриці і траєкторії конституційного розвитку (розмірковуючи над монографією В.В. Джуня "Соціологія конституційного права") // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 228-236. – ISSN 2227-7153
788074
  Денисова Т. Матриці печаток парафіяльних церков Перемишльської греко-католицької єпархії у сфрагістичній колекції Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 6-11. – ISSN 1811-542X
788075
   Матрицы. – Ярославль, 1986. – 26с.
788076
  Кабак Геннадий Иосифович Матрицы Грина многозначных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кабак Геннадий Иосифович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 12л.
788077
  Ивасишен С.Д. Матрицы Грина общих неоднородных граничных задач для параболических по И.Г. Петровскому систем / С.Д. Ивасишен. – Киев, 1978. – 52с.
788078
  Ивасишен Степан Дмитриевич Матрицы Грина параболических граничных задач : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ивасишен Степан Дмитриевич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1981. – 33л.
788079
  Ивасишен С.Д. Матрицы Грина параболических граничных задач / С.Д. Ивасишен. – Киев : Вища школа, 1990. – 198 с.
788080
  Ивасишен С.Д. Матрицы Грина полупространственных модельных параболических граничных задач / С.Д. Ивасишен. – К., 1976. – 50 с.
788081
  Пузик В.В. Матрицы и n-мерные векторные пространства / В.В. Пузик. – Львов, 1967. – 25 с.
788082
  Воеводин В.В. Матрицы и вычисления / В.В. Воеводин, Ю.А. Кузнецов. – Москва : Наука, 1984. – 318 с.
788083
  Сигорский В.П. Матрицы и графы в электронике / В.П. Сигорский. – Москва : Энергия, 1968. – 176 с.
788084
  Абгарян К.А. Матрицы и дифференциальные уравнения : (пособие для аспирантов) / К.А. Абгарян ; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Москва : [б. и.], 1971. – 280 с.
788085
  Савельев О.А. Матрицы и их приложения / О.А. Савельев. – М, 1969. – 72с.
788086
   Матрицы и квадратные формы. – М, 1990. – 77с.
788087
  Хейфец Александр Яковлевич Матрицы рассеяния и равенство Парсеваля в абстрактной задаче интерполяции : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.01.01 / Хейфец Александр Яковлевич; Госком СССР по народному образованию, Харьковский госуниверситет им. А.М.Горького. – Харьков, 1990. – 16л.
788088
  Дамбит Я.Я. Матрицы циклов и разрезов графа и их использование для плоской реализации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Дамбит Я.Я.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1968. – 16л.
788089
  Кириченко В.В. Матриця / В.В. Кириченко, М.В. Плахїотник // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 527-528. – ISBN 978-966-02-8345-9
788090
  Денисова Т. Матриця гербової печатки єпископа Лева Шептицького (1717-17790 // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 34-36. – ISSN 1811-542X
788091
  Пузирьова П.В. Матриця ключових стратегій в управління фінансовим потенціалом промислових підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 151-156 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
788092
  Решетніченко А.В. Матриця організації Всесвіту: логіко - математичні аспекти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 12-20. – ISSN 2077-1800
788093
  Родик К. Матриця перемоги: терористові - терористове // Україна молода. – Київ, 2022. – 3 лютого (№ 5). – С. 20


  Рецензія на книжку Арсена Авакова «2014. Миттєвості харківської весни». "Чорт також має право на мемуари, чи не так? Ба більше: читацький ажіотаж зазвичай спостерігаємо саме навколо спогадів персонажів із таким статусом. В Арсена Авакова завжди є ...
788094
  Малеєв А. Матриця Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 22


  Її основна мета - змінити усвідомлення реальності, в якій ми живемо.
788095
  Хонін В.М. Матриця ранжування міжнародних техногенних відносин. Вступ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 290-295. – ISSN 2076-1554
788096
  Хонін В.М. Матриця ранжування міжнародних техногенних відносин. Координата третя // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 387-393. – ISSN 2076-1554
788097
  Хонін В.М. Матриця ранжування міжнародних техногенних відносин. Координати перша та друга // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 230-234. – ISSN 2076-1554
788098
   Матриця свідомості // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 2-3


  "Мовна проблема сьогодні - проблема гуманітарної політики теперішньої влади". Серед експертів професор КНУ імені Тараса Шевченка Олександр Пономарів: "Чую одне, а бачу інше".
788099
  Литвиненко К.О. Матриця соціальних рахунків як інструмент дослідження впливу комерційної нерухомості на національну економіку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 122-128. – ISSN 2222-4459
788100
  Предборський В.А. Матриця становлення як фактор девіантності національної еліти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 3-6
788101
  Кириченко В.В. Матриць теорія (- розділ математики, що вивчає властивості та застосування матриць) / В.В. Кириченко, М.В. Плахотник // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 527. – ISBN 978-966-02-8345-9
788102
  Грудзинскас И.И. Матриченые элементы операторов теории атома в случае неортогональных радиальных орбиталей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Грудзинскас И.И.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 14л.
788103
  Процків О.П. Матрична модель інвестиційної привабливості об"єктів приватизації // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 37-49
788104
  Юхимчук С.В. Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С.3-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
788105
  Савінов О.М. Матрична модель підготовки льотного складу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 41-45
788106
  Степашко В. Матрична модель системи управління науково-дослідною роботою вищих навчальних закладів. // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-29.
788107
  Якубів В.М. Матрична оцінка ефективності управління та перспективності розвитку підприємств / В.М. Якубів, Р.Д. Якубів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 345-350 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
788108
  Булгакова Н. Матрична роль періодичної системи для динамічних систем, що розвиваються // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 2-7
788109
  Ярошенко Т.О. Матрична технологія управління проектно-орієнтованою діяльністю фінансових установ в умовах турбулентного оточення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Ярошенко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2014. – 16, [1] с. – Бібліогр.: 10 назв
788110
  Сирл С. Матричная алгебра в экономике / С. Сирл, У. Гофман. – М, 1974. – 374с.
788111
  Крейдок С. Матричная изоляция: метод исслед. реакционноспособ неорган. частиц / С. Крейдок, А. Хинчклиф. – М., 1978. – 173с.
788112
  Грин Х. Матричная квантовая механика : пер. с англ. / Х. Грин. – Москва : Мир, 1968. – 164 с.
788113
  Кузовлева О.Е. Матричная поликонденсация мочевины формальдегида и полимер-полимерные комплексы на основе этих конденсаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Кузовлева О.Е.; МГУ. – М, 1980. – 19л.
788114
  Алексина О.А. Матричная полимеризация ионогенных маномеров и модельные полиэлектролитные комплексы : автореф. ... канд. хим. наук / Алексина О.А. ; МГУ им. Ломоносова, Хим. фак-т. – Москва, 1972. – 18 л.
788115
  Колло Т. Матричная производная для многомерной статистики / Т. Колло. – Tartu, 1991. – 155с.
788116
  Годунов С.К. Матричная экпонента, матрица Грина и условия Лопатинского / С.К. Годунов. – Новосибирск, 1983. – 78 с.
788117
  Лугачев М.И. Матричная электронная таблица / М.И. Лугачев. – М., 1991. – 35с.
788118
  Борисенко О.А. Матричне біноміальне кодування / О.А. Борисенко, В.В. Петров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 82-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглянуті матричні біноміальні числа, які отримані на основі лінійних біноміальних чисел. Дані числа дають можливість створювати алгоритми обробки і перетворення інформації, які можуть бути використані при побудові швидкодіючих завадостійких ...
788119
  Ільїна Т.А. Матричне моделювання логістичних ризиків будівельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ільїна Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
788120
  Бондаренко Є.В. Матричне моделювання як метод лінгвокогнітивного дослідження / Є.В. Бондаренко, І.С. Шевченко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 9-17. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
788121
  Сорока Т.В. Матричне представлення аксіономенів із середнім ступенем полісемії (на матеріалі сучасної української мови) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 167-175
788122
  Бобер Н.М. Матричне профілювання семантики фразово-дієслівних емотивів у Британському національному корпусі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.21 / Бобер Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
788123
  Катаєв Д.С. Матричне управління проектно-операційною діяльністю промислових підприємств : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Катаєв Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
788124
  Кисленко В.І. Матричний метод аналізу стійкості лазерного резонатора / В.І. Кисленко, Н.В. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 167-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі наведені розрахунки стійкості лазерного резонатора при розгляді двох спряжених опорних площин, розташованих нормально до оптичної осі резонатора. Головною фізичною величиною, що аналізується, є лінійний коефіцієнт збільшення. The ...
788125
  Далєвська Т.А. Матричний метод кластерної оцінки фінансової стійкості бюджетів місцевого самоврядування // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 214-222. – ISSN 2306-546X
788126
  Малицький Д. Матричний метод у задачах сейсмології / Д. Малицький, О. Муйла, А. Павлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У роботі представлено рішення прямої задачі для поля переміщень на вільній поверхні шаруватого ізотропного середовища з використанням матричного методу. Результати прямої задачі використано для визначення тензора сейсмічного моменту. Показано ...
788127
  Цемашко Ю.С. Матричний підхід до оцінювання економічних результатів діяльності підприємства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 100-106. – ISSN 2220-1394
788128
  Орлова В. Матричний трейд: торговий маркетинг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 10-17 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
788129
  Бєлоусова Н.Б. Матричні алгоритми ідентифікації у лінійних системах та аналіз їх стійкості // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 156-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено алгоритм ідентифікації лінійної системи з невідомими матрицями, який оснований на другому методі Ляпунова та використовує спеціальним чином побудовані функції Ляпунова. Отримано формули для настройки параметрів реальної системи за невідомими ...
788130
  Вовк В.М. Матричні економічні моделі / В.М. Вовк. – Львів, 1991. – 58с.
788131
  Дрозд-Корольова Матричні задачі над алгебраїчно незамкненими полями : Дис. ... канд. фіз.-мат.наук: Спец. 01.01.06 (алгебра та теорія чисел) / О.Ю. Дрозд-Корольова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 105л. – Бібліогр.: л. 101-105
788132
  Дрозд-Корольова Олена Юріївна Матричні задачі над алгебраїчно незамкненими полями : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 01. 06 / Дрозд-Корольова О. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 14с. – Бібл.: 8 назв
788133
  Тертична О.М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тертична О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
788134
  Тертична О.М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Тертична О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 167 л. – Бібліогр.: л. 161-167
788135
  Тилищак О.А. Матричні зображення скінченних груп над комутативними локальними кільцями та їх застосування : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Тилищак Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 452 арк. – Додатки: арк. 356-452. – Бібліогр.: арк. 328-355
788136
  Тилищак О.А. Матричні зображення скінченних груп над комутативними локальними кільцями та їх застосування : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тилищак Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
788137
  Сташкевич В.І. Матричні і диференціально-матричні методи розв"язання задач математичної фізики. : Автореф... канд.фіз-мат.наук: 01.01.02 / Сташкевич В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 14л.
788138
  Луценко Є.О. Матричні ігри з обмеженням на множину стратегій / Є.О. Луценко, С.І. Доценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 138-145. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається матрична гра, в якій в залежності від стану природи один з гравців має обмеження на вибір своїх стратегій. Для даної моделі знайдено оптимальні мішані стратегії гравців. Ключові слова: матрична гра, мішані стратегії, стани ...
788139
  Завальнюк К.С. Матричні методи формування маркетингових стратегій підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 174-183. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
788140
  Сербін С. Матричні моделі оцінки ефективності прямоефірного мовлення // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 134-144
788141
  Михальський Валерій Михайлович Матричні перетворювачі для електропривода (керування, комутація струму) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.12 / Михальський В.М.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
788142
  Чопик В.В. Матричні перетворювачі з розширеним діапазоном регулювання вхідного реактивного струму для активної компенсації складових потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Чопик Василь Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
788143
  Рєпіна І.М. Матричні підходи моніторингу розвитку інноваційного потенціалу підприємства / І.М. Рєпіна, В.Ю. Вострякова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 309-315. – ISSN 0321-0499
788144
  Московкин В.М. Матрично-аналитический инструментарий для изучения развития договорно-правовой базы двухстороннего внешнеэкономического сотрудничества (на примере Украины и стран Среднего Востока и Северной Африки) : міжнародні економічні зв"язки / В.М. Московкин, Ю. Бригит, Д.И. Тюпа // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 85-93 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
788145
  Величенко В.В. Матрично-геометрические методы в механике с приложениями к задачам робототехники / В.В. Величенко. – Москва : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1988. – 280с.
788146
  Бондаренко Е.В. Матричное моделирование. Дуальность времени в англоязычной картине мира / Е.В. Бондаренко. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 245-298. – ISBN 978-966-285-115-1
788147
  Горбатюк В.Т. Матричные алгоритмы в исследовании напряженного состояния слоистых сред : Автореф... канд. физ. мта.наук: / Горбатюк В. Т.; ДГУ. – Днепропетровск, 1972. – 8л. – Бібліогр.:с.8
788148
   Матричные алгоритмы в строительной механике стежневых систем. – М, 1980. – 121с.
788149
  Шевляков Ю.А. Матричные алгоритмы в теории упругости неоднородных сред. / Ю.А. Шевляков. – Киев; Одесса, 1977. – 215с.
788150
  Голуб Дж. Матричные вычисления / Дж. Голуб, Ван Лоун. – Москва : Мир, 1999. – 548с. – ISBN 6-03-002406-9
788151
  Райс Д.Р. Матричные вычисления и математическое обеспечение / Д.Р. Райс. – Москва : Мир, 1984. – 264 с.
788152
  Аеревенский Владислав Павлович Матричные дифференциальные управления в базисе алгебр Ли : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук :01.01.0.2 / Аеревенский Владислав Павлович; Деревенский В.П.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 2001. – 29 с.
788153
   Матричные задачи. – Киев, 1977. – 166с.
788154
  Аббас Матричные задачи и представления нильпотентных групп ли : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.06 / Аббас А. Али С. ; Мин-во образования Укр. КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1992. – 4 с.
788155
  Аббас Абид Али Садхан Матричные задачи и представления нильпотентных групп Ли : автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Аббас Абид Али Садхан ; М-во образования Украины, Киев. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 46 л. – Библиогр.:л. 4
788156
  Турчин В.М. Матричные задачи и теория родов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Турчин В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 52л. – Бібліогр.:л.150-152
788157
  Турчин Виктор Михайлович Матричные задачи и теория родов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Турчин Виктор Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 8л.
788158
  Турчин Виктор Михайлович Матричные задачи и теория родов : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.01.06 / Турчин Виктор Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – л.
788159
  Абгарян К.А. Матричные и асимптотические методы в теории линейных систем / К.А. Абгарян. – Москва : Наука, 1973. – 431 с. : черт. – Библиогр.: с. 423-427
788160
  Сташкевич Владимир Иванович Матричные и дифференциально-матричные методы решения задач математической физики : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Сташкевич Владимир Иванович; МП Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 215л. – Бібліогр.:л.176-184
788161
  Волков Ю.А. Матричные и топологичекие методы анализа электронных схем / Ю.А. Волков, В.А. Королев, В.Н. Серов. – Москва, 1975. – 123 с.
788162
   Матричные игры. – Москва, 1961. – 280 с.
788163
  Смагин Ю.Е. Матричные испытания радиоэлектонных устройств с помощью ЭВМ / Ю.Е. Смагин. – Москва : Энергия, 1979. – 152 с.
788164
  Закревский А.Д. Матричные метод синтеза релейных схем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Закревский А.Д.; М-во высш. и сред. спец. образования ССР. Томский ордена Трудового Красного Знамени политехн. ин-т им.С. – Томск, 1960. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
788165
  Красильников В.Я. Матричные методы анализа электрических цепей / В.Я. Красильников. – Саратов, 1974. – 74 с.
788166
  Бромберг П.В. Матричные методы в теории релейного и импульсного регулировнаия / П.В. Бромберг. – М, 1967. – 323с.
788167
  Полонников Р.И. Матричные методы обработки сигналов / Р.И. Полонников. – Киев : Техніка, 1977. – 136 с.
788168
  Родионов В.В. Матричные методы отыскания кратчайших расстояний : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Родионов В. В.; АН СССР Вычисл. центр. – М., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
788169
  Юденко Галина Петровна Матричные методы решения одномерных диффернциальных уравнений с отклоняющимся аргументом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Юденко Галина Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 128л. – Бібліогр.:л.115-128
788170
  Избасаров Болат Матричные методы решения спектральных задач для дифференциальных уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Избасаров Болат; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 20л.
788171
  Избасаров Болат Матричные методы решения спектральных задач для дифференциальных уравнений второго порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Избасаров Болат;. – Киев, 1987. – 20 с.
788172
  Избасаров Болат Матричные методы решения спектральных задач для дифференциальных уравнений второго порядка. : Дис... физ.-мат.наук: 01.01.02 / Избасаров Болат; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 139л. – Бібліогр.:л.128-139
788173
  Чехов Л.О. Матричные модели и геометрия пространства модулей. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чехов Л.О.; РАН. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 2000. – 22л.
788174
  Зеленцов Б.П. Матричные модели надежности систем / Б.П. Зеленцов. – Новосибирск, 1991. – 109,2с.
788175
  Жафяров А Матричные модели экономики / А,Ж. Жафяров. – Новосибирск, 1990. – 106 с.
788176
  Икрамов Х.Д. Матричные нормы и методы типа Якоби : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Икрамов Х.Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1969. – 12л.
788177
  Белоногов В.А. Матричные представления в теории конечных групп / В.А. Белоногов, А.Н. Фомин ; АН СССР, Уральск. науч. центр, Ин-т математики и механики. – Москва : Наука, 1976. – 126 с. – Библиогр.: с. 123 (22 назв.)
788178
  Соомер В.Ю. Матричные преобразования почти сходящихся последовательностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Соомер В.Ю.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
788179
  Кун Сунь Юань Матричные процессоры на СБИС / Кун Сунь Юань. – Москва, 1991. – 672с.
788180
  Морозов И.Д. Матричные расчеты в статистике / И.Д. Морозов. – М., 1983. – 216с.
788181
  Борисюк А.А. Матричные системы отображения информации / А.А. Борисюк. – К, 1980. – 223с.
788182
  Дмитриев С.В. Матричные структуры ЭВМ и управляющих систем. / С.В. Дмитриев. – М., 1977. – 118с.
788183
  Кореневский Даниил Григорьевич Матричные уравнения Сильвестра и устойчивость динамических систем при случайных возмущениях параметров (алгебраические критерии) : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.01.02, 01.02.01 / Кореневский Даниил Григорьевич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1990. – 29л.
788184
  Шестопалов В.П. Матричные уравнения типа свертки в теории дифракции / В.П. Шестопалов, А.А. Кириленко, С.А. Масалов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 293 с.
788185
  Климык А.У. Матричные элементы и коэффициенты Клебша-Гордана представлений групп / А.У. Климык. – Киев, 1979. – 304 с.
788186
  Ламбина Е.Н. Матричные элементы неприводимых унитарных представлений группы вращений n-мерного евклидова пространства : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ламбина Е.Н. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1966. – 12 с. – Бібліогр. : с. 10-12
788187
  Самойленко Ю.С. Матричные ядра типа функционалов Вайтмана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Самойленко Ю.С.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
788188
  Хорн Р. Матричный анализ : Пер. с англ. / Р. Хорн, Ч. Джонсон. – Москва : Мир, 1989. – 655 с. – ISBN 5-03-001042-4
788189
  Московкин В.М. Матричный анализ товарно-страновой структуры внешней торговли: на примере Украины и стран ЕС / В.М. Московкин, Н.И. Колесникова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-36. – ISSN 1993-6788
788190
  Молотков Л.А. Матричный метод в теории распространения волн в слоистых упругих и жидких средах / Л.А. Молотков. – Ленинград : Наука, 1984. – 201 с.
788191
  Сухов Ю.М. Матричный метод для одномерных непрерывных систем квантовой статистической механики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.005 / Сухов Ю.М. ; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – Москва, 1970. – 7 с. – Бібліогр.:с.6-7
788192
  Чурин С.А. Матричный метод расчета защиты от гамма-излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040 / Чурин С.А.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1970. – 8л.
788193
  Цетлин М.Л. Матричный метод синтеза схем и некоторые его приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цетлин М. Л.; МГУ, Физ. фак. – М., 1958. – 8л.
788194
  Бандман О.Л. Матричный метод синтеза электронных RC-схем : автореф. ... канд. техн. наук / Бандман О.Л. ; Акад. наук СССР. – Новосибирск, 1963. – 17 с.
788195
  Даугавет О.К. Матричный прораб и его применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Даугавет О.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 6л.
788196
  Семерджян М.А. Матричный процессор ЕС-2345. / М.А. Семерджян, Ж.С. Налбандян. – М., 1984. – 133с.
788197
  Щербак М.Г. Матріархат / М. Щербак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 235. – ISBN 966-642-073-2
788198
  Латишева Т.В. Матрічне управління портфелями типових проектів і програм : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Латишева Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 148 арк. – Додатки: арк. 140-148. – Бібліогр.: арк. 127-1039
788199
  Латишева Т.В. Матрічне управління портфелями типових проектів і програм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Латишева Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
788200
  Ковалев М.М. Матроиды дискретной оптимизации / М.М. Ковалев. – Минск : Университетское, 1987. – 220 с.
788201
  Петроний Т.А. Матрона из Эфеса / Т.А. Петроний. – Л., 1990. – 10с.
788202
  Кравченко Л.О. Матроніми в сучасних українських говірках // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 118-130. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6
788203
  Кравченко Л.О. Матроніми в сучасних українських говірках // Geological quarterly / Polish geological institute, Nat. research in-t. – Warszawa, 2014. – Vol. 58 (1). – С. 118-130. – ISSN 1641-7291
788204
  Кельнер Е.И. Матрос - большевик Тимофей Ульянцев / Е.И. Кельнер. – М, 1952. – 48с.
788205
  Гончаренко І.І. Матрос Гайдай : поема / І.І. Гончаренко. – Київ, 1956. – 168 с.
788206
  Гончаренко И. Матрос Гайдай : поєма / И.И. Гончаренко. – Москва, 1960. – 142 с.
788207
  Гончаренко И.И. Матрос Гайдай : поєма / И.И. Гончаренко. – Москва, 1968. – 99 с.
788208
   Матрос Железняк. – М., 1959. – 128с.
788209
  Алтайский К.Н. Матрос Железняк : роман / К.Н. Алтайский ; ил. Ю.Г. Макаров. – Москва : Профтехиздат, 1960. – 382 с. : ил.
788210
  Амурский И.Е. Матрос Железняков : [биогр. очерк] / Амурский И.Е. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 224 с.
788211
  Амурский И.Е. Матрос Железняков : докум. повесть. [для детей] / Илья Амурский ; вступит. статья В. Азарова ; рис. Б.А. Лебедева. – 2-е изд. – Ленинград : Детская литература, 1982. – 220 с., ил.
788212
  Петров А.И. Матрос Иван Сивко / А.И. Петров. – Москва : Военно-морское издательство, 1952. – 95 с.
788213
  Георгиевская С. Матрос Капитолина / С. Георгиевская. – М, 1969. – 64с.
788214
  Миксон И.Л. Матрос Кошка : повесть / И.Л. Миксон. – Л., 1984. – 120с.
788215
  Апушкин Я.В. Матрос с "Очакова" : пьеса в одном действии / Я.В. Апушкин ; [режисерские примеч. А.А. Гончарова]. – Москва : Искусство, 1955. – 36 с. – (Одноактные пьесы. Библиотечка "Репертуар художественной самодеятельности" ; 13)
788216
  Федотов В.И. Матрос с "Червоной Украины". / В.И. Федотов. – Москва, 1976. – 111с.
788217
  Потороко М.Д. Матрос с мятежного корабля. / М.Д. Потороко. – Алма-Ата, 1967. – 108с.
788218
  Корелин Ф.П. Матрос Хохряков. / Ф.П. Корелин. – М., 1952. – 32с.
788219
  Сікорський Я. Матросова тополя / Я. Сікорський. – Одеса, 1956. – 68с.
788220
  Красовский А.С. Матросская верность / А.С. Красовский. – К., 1972. – 111с.
788221
   Матросская доблесть. – М., 1958. – 295с.
788222
  Батров А.М. Матросская королева : избранное : [рассказы для сред. и старш. школьного возраста] / А.М. Батров. – Одесса : Кн. изд-во, 1963. – 300 с., [1] л. портр. : ил.
788223
  Ивашко И.А. Матросская лента Антонио / И.А. Ивашко. – Одесса, 1973. – 95с.
788224
  Красовский А.С. Матросская любовь / А.С. Красовский. – К., 1964. – 119с.
788225
  Федоров Г.И. Матросская слава / Г.И. Федоров. – Москва-Л., 1945. – 146с.
788226
  Федоров Г.И. Матросская слава / Г.И. Федоров. – Горький, 1945. – 128с.
788227
  Федоров Г.И. Матросская слава / Г.И. Федоров. – Горький, 1977. – 206с.
788228
  Плотников А.Н. Матросская слава / А.Н. Плотников. – М., 1977. – 126с.
788229
   Матросская эстрада. – вып. 3. – М., 1960. – 180с.
788230
   Матросская эстрада. – вып. 4. – М., 1961. – 134с.
788231
   Матросская эстрада. – вып. 5. – М., 1963. – 192с.
788232
  Смирнов Н.К. Матросские были / Н.К. Смирнов. – Л., 1971. – 141с.
788233
  Даль В.И. Матросские досуги / В.И. Даль. – М, 1991. – 142с.
788234
  Колесников Л.Т. Матросский комиссар. / Л.Т. Колесников. – Одесса, 1958. – 47с.
788235
  Васин В.А. Матросский хлеб / В.А. Васин. – Баку, 1960. – 40с.
788236
  Кошеида Анатолий Федорович Матросское море / Кошеида Анатолий Федорович. – М., 1959. – 69с.
788237
  Сурнин Я. Матросское сердце / Я. Сурнин. – Хабаровск, 1980. – 128с.
788238
  Ленский А.Н. Матросы / А.Н. Ленский. – Симферополь, 1949. – 56с.
788239
  Вишневский В.В. Матросы / В.В. Вишневский. – Москва, 1955. – 48с.
788240
  Первенцев А.А. Матросы / А.А. Первенцев. – М, 1961. – 656с.
788241
  Первенцев А.А. Матросы / А.А. Первенцев. – М, 1963. – 659с.
788242
  Первенцев А.А. Матросы / А.А. Первенцев. – М, 1965. – 624с.
788243
  Зорин В.Н. Матросы / В.Н. Зорин. – Краснодар, 1978. – 224с.
788244
  Вишневский В.В. Матросы / В.В. Вишневский. – Москва, 1987. – 94с.
788245
  Байсак М.Г. Матросы идут по земле : докум. повесть [о 8-й отд. бригаде мор. пехоты] / М.Г. Байсак. – Краснодар : Кню изд-во, 1982. – 188 с.
788246
  Фрей Б. Матросы из Котора / Б. Фрей. – Москва, 1966. – 168 с.
788247
  Голованов К.П. Матросы Наркомпроса : роман / Кирилл Голованов ; [вступ. статья Вс. Сурганова ; ил.: В. Суриков]. – Москва : Мол. гвардия, 1974. – 254 с.
788248
  Голованов К.П. Матросы Наркомпроса : роман / Кирилл Голованов ; [вступ. статья Вс. Сурганова ; худож. Д. Шимилис]. – Москва : Мол. гвардия, 1978. – 464 с.
788249
  Хесин С.С. Матросы революции / С.С. Хесин. – М., 1958. – 392с.
788250
  Азаров В.Б. Матросы шли первыми : об участии батальйона мор. пехоты Черномор. флота в боях на Эльтигенском плацдарме близ Керчи : докум. повесть / В.Б. Азаров ; предисл. Героя Сов. Союза вице-адм. Н.М. Кулакова. – Симферополь : Таврия, 1974. – 208 с. : ил.
788251
  Преда Марін Матротратці. / Преда Марін. – К., 1967. – 375с.
788252
  Нардіні Стефанія Матрьошка. Історія однієї покоївки, яка викладала літературу : Повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 51-113. – ISSN 0320 - 8370
788253
  Мериме П. Маттео Фальконе / П. Мериме. – Москва, 1978. – 47с.
788254
  Мериме П. Маттео Фальконе : повести и рассказы / Проспер Мериме; [пер. с французского]. – Москва : Ермак, 2004. – 398с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-022470-2
788255
  Мериме П. Маттео Фальконе. Таманго / П. Мериме. – Москва, 1985. – 48 с.
788256
  Пальмеджани Франческо Маттиа Баттистини / Пальмеджани Франческо. – Москва-Л, 1966. – 179с.
788257
  Серебрякова Г.И. Маттиола. / Г.И. Серебрякова. – М, 1970. – 45с.
788258
   Маттис Анри. Новые книги. Выставка.. – Л., 1974. – 18с.
788259
  Смит А. Мату-Гросу : Последняя девственная земля / А. Смит. – Москва : Мысль, 1977. – 173с.
788260
  Бирчак В. [Бірчак] Матура / Володимир Бирчак. – Львів : Накл. А. Хойнацбкого ; З друк. В.А. Шийковского, 1902. – 52 с.
788261
  Копытин Г. Матушка-водица, светлая вода. / Г. Копытин. – Иркутск, 1981. – 133с.
788262
  Домнин А.М. Матушка-Русь / А.М. Домнин. – Пермь, 1960. – 90 с.
788263
  Домнин А.М. Матушка-Русь / А.М. Домнин. – Пермь, 1975. – 193 с.
788264
  Тамарин С. Матушка Великая. Это имя при жизни носила основательница Покровского монастыря в Киеве Александра Петровна Романова // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 4


  "Она является среди двора какою-то юродивою или блаженною. И она действительно такова, и это в ней неподдельно, - писал о Великой княгине ее современник князь Дмитрий Оболенский. - Но сколько она делает добра и как она это делает - про то знают только ...
788265
  Севастикоглу Г.А. Матушка Марусо. / Г.А. Севастикоглу. – М., 1958. – 30с.
788266
  Ботвинник М.М. Матч-реванш Смыслов-Ботвинник на первенство мира Москва, 1958 г./ / М.М. Ботвинник. – Москва, 1960. – 136с.
788267
  Онищенко О. Матч-реванш? Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти очолюватиме екс-соратник Д.Табачника // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 40). – С. 1, 13


  Від самого свого народження Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) перебуває в епіцентрі скандалів. Що й не дивно, — повноваження в нього будуть як у цілого міністерства. Це, фактично, антикорупційне бюро, генпрокуратура і ...
788268
   Матч-турнир в Будапеште. – М., 1950. – 160с.
788269
  Ботвинник М.М. Матч-турнир на звание абсолютного чемпиона СССР по шахматам / М.М. Ботвинник. – 2-е испр. и доп. – Л.-Москва, 1941. – 168с.
788270
  Ботвинник М.И. Матч-турнир на звание абсолютного чемпиона СССР по шахматам / М.И. Ботвинник. – Москва-Л., 1947. – 148с.
788271
  Керес П. Матч-турнир на первенство мира по шахматам / П. Керес. – М., 1948. – 332с.
788272
  Ботвинник М.М. Матч Ботвинник-Смыслов на первенство мира /Москва, 1954 г./ / М.М. Ботвинник. – Москва, 1955. – 120с.
788273
  Ботвинник М.М. Матч Ботвинник - Смыслов на первенство мира /Москва, 1954 г./ / М.М. Ботвинник. – Москва, 1957. – 120с.
788274
  Рагозин В.В. Матч Ботвинник - Таль / В.В. Рагозин. – М, 1960. – 78с.
788275
   Матч века. Сборная СССР. Сборная избр. шахматистов мира. Сб.. – М., 1971. – 256с.
788276
   Матч Ласкер-Капабланка за первенство в мире в 1921 г.. – Москва, 1923. – 16 с.
788277
   Матч на первенство мира Алехин-Капабланка. Буэнос-Айрес. Сентябрь-ноябрь 1927 года.. – Х., 1927. – 116с.
788278
  Авербах Ю.Л. Матч на первенство мира Карпов-Каспаров / Авербах Ю.Л., Тайманов М.Е. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 238, [2] с., [10] л. ил. : ил.
788279
   Матч на первенство мира: Мерано-81: Сб.. – М., 1982. – 143с.
788280
  Максимов Л.А. Матчинский горный узел: Памиро-Алтай / Л.А. Максимов. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 223с.
788281
  Кузнецов М.А. Матшар / М.А. Кузнецов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 208с.
788282
  Савельев В.Ф. Матырские перекаты / В.Ф. Савельев. – Воронеж, 1973. – 176с.
788283
   Матэ Залка - писатель, генерал, человек. – М, 1968. – 259с.
788284
   Матэ Залка - писатель, генерал, человек. – 2-е доп. – М, 1976. – 272с.
788285
  Гергель Ш. Матэ Залка / Ш. Гергель. – М, 1939. – 45с.
788286
  Гордон Я.И. Матэ Залка : очерк жизни и творчества / Я.И. Гордон. – Москва : Советский писатель, 1956. – 209с.
788287
   Матэ Залка. – М, 1958. – 20с.
788288
   Матэ Залка = Zalka Mate : Биобиблиогр. указ. – Москва; Будапешт, 1987. – 133с.
788289
  Россиянов О.К. Матэ Залка. Критико-биографический очерк / О.К. Россиянов. – М, 1964. – 259с.
788290
  Бурстын Ц. Матэматычныя працы / Ц. Бурстын. – Менск, 1932. – 76 с.
788291
   Матэрыялы да 4 Міжнароднага з"езда славістау. – Минск, 1958. – 68с.
788292
  Бліодухо М.Т. Матэрыялы да геалагічнаго і геамарфалагічнага апісання тэрыторыі БССР / М.Т. Бліодухо. – Менск, 1935. – 38с.
788293
   Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [cкладальнік А.А. Суша ; рэдкал.: А.Е. Далгаполава і ын.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – ISBN 978-985-7125-33-3
Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – 2017. – 290, [1] c., включ. обкл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
788294
   Матэрыялы Першай дыялекталагічнай канферэнци БССР. – Минск, 1950. – 88с.
788295
   Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі "Музей і развіццё гістарычнага краязнайства", прысвечанай 70-годдзю Гродзенскага дзяржайнага гісторыка-археалагічнага музея : 8-9 кастрычніка 1990 г. – Гродна, 1990. – 99 с.
788296
   Матэрыялы сесіі Акадэміі навук Беларускай ССР 1945 г. : па аддзяленню грамадскіх навук. – Мінск : Выдавецтва Акадэмії навук Беларускай ССР, 1948. – 64 с.
788297
   Матэрыялы юбілейнай сесіі Акадэміі навук БССР студзень 1949 г. : па аддзяленню грамадскіх навук. – Мінск : Выдавецтва Акадэмії навук Беларускай ССР, 1950. – 215 с.
788298
  Панин М.М. Матюшенко обещал молчать : Повести и рассказы / М.М. Панин. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 303с.
788299
  Панин М.М. Матюшенко обещал молчать : повести, рассказы / М.М. Панин. – Л., 1989. – 493с.
788300
  Ковальчук О. Матяш Ірина Борисівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 138-140. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
788301
  Друг семьи Мать-воспитательница : (Этюд 1897-98-99 годов) : Посвящается русским матерям. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К°, 1900. – XIV, 218, III с.
788302
  Московцева Л. Мать-гороиня / Л. Московцева. – Ростов н/Д, 1945. – 46с.
788303
  Лютый В. Мать-и-мачеха = Город в поэзии Дианы Кан // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2014. – № 5. – С. 247-257. – ISSN 0027-8238
788304
  Сухов Ф.Г. Мать-и-мачеха. / Ф.Г. Сухов. – М, 1989. – 134с.
788305
  Филев А.А. Мать-мачеха / А.А. Филев. – М, 1962. – 366с.
788306
  Кикин Д.Б. Мать-мачеха / Д.Б. Кикин. – Москва, 1966. – 76 с.
788307
  Солоухин В.А. Мать-мачеха / В.А. Солоухин. – М, 1969. – 488с.
788308
  Солоухин В.А. Мать-мачеха / В.А. Солоухин. – М, 1971. – 487с.
788309
  Солоухин В.А. Мать-мачеха / В.А. Солоухин. – Кишинев, 1980. – 607с.
788310
  Черный К.Г. Мать -- Доброе Сердце. / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1983. – 301с.
788311
  Голубкова М.Р. Мать -- Печора. / М.Р. Голубкова, Н. Леонтьев. – Архангельск, 1950. – 80с.
788312
   Мать - работница - общественница. – Иваново, 1950. – 60с.
788313
  Горький Максим Мать / Горький М. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. яз. – 536 с. : 1 портр. – На языке хинди
788314
  Горький Максим Мать / Горький М. – б. м. изд. : ГИЗ. – 313 с. – Кн. без тит. л.
788315
  Андерсен Ганс Хрістіан Мать : Сказка Ганса Хpистиана Андеpсена на двадцати двух языках / С поpтpетом автоpа, гpавиpованным на деpеве В. Матэ. – Санкт-Петербург : Издал П. Ганзен ; Типогр. и литогр. С.М. Hиколаева, 1894. – VIII, 144 с. – Тит. аpк. паpал. фp. - Казка "Мати" укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії у пеp. Д.Л. Моpдовця: с. 13-19. - Библиогp. сведения: с. 143-144
788316
   Мать. – Ростов на Дону : Типография Т-ва Донская Речь, 1904. – 11 с.
788317
  Львов Т.Н. Мать : Несовременная повесть : [первая часть романа: Извечные цепи] / Т. Львов. – Москва : [Тип. О-ва распр. полезн. кни г. Преемн. В.И. Ворноов], 1911. – 115 с.
788318
  Дубнова-Эрлих С.С. Мать : [стихи] / София Дубнова. – [Петроград] : Ц. тип., 1918. – [6] с.
788319
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1935. – 327с.
788320
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1937. – 328с.
788321
  Горький М. Мать / М. Горький. – Калинин, 1939. – 264с.
788322
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1940. – 120с.
788323
  Михалков С.В. Мать / Сергей Михалков ; рис. А. Ермолаева. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1944. – 47 с. – Миниатюрное издание. – (Книга за книгой)
788324
  Горький М. Мать / М. Горький, 1947. – 307 с.
788325
  Горький М. Мать / М. Горький. – Ленинград, 1947. – 475с.
788326
  Горький Максим Мать / Горький М. – Москва, 1947. – 344 с.
788327
  Горький М. Мать / М. Горький. – Куйбышев, 1948. – 300с.
788328
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1948. – 328с.
788329
  Леманис И.К. Мать : рассказ / Индринис Леманис; пер. с латыш. В.Зариной. – Рига : Латгостиздат, 1949. – 76 с.
788330
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1951. – 311с.
788331
  Кнорре Ф.Ф. Мать / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1951. – 63с.
788332
  Горький М. Мать / М. Горький. – Минск, 1953. – 388с.
788333
  Головко А.В. Мать : Роман / А.В. Головко. – Москва : Советский писатель, 1954. – 248с.
788334
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1954. – 320 с.
788335
  Головко А.В. Мать : Роман / А.В. Головко. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 228с.
788336
  Болтачев Р.Ф. Мать / Р.Ф. Болтачев. – Грозный, 1957. – 30с.
788337
  Леманис И.К. Мать : рассказ / Индринис Леманис; пер. с латыш. В.Зариной. – Ленинград : Детгиз,ЛО, 1957. – 47 с.
788338
  Кочар Р. Мать / Р. Кочар. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 39 с.
788339
  Накамото Т. Мать / Т. Накамото. – Москва, 1964. – 60с.
788340
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва : Детская литература, 1965. – 382с.
788341
  Горький М. Мать / М. Горький. – Горький, 1968. – 324с.
788342
  Горький М. Мать / М. Горький. – Хабаровск, 1968. – 315с.
788343
  Горький Максим Мать / Горький М. – Москва, 1970. – 246 с. – На языке урду
788344
  Горький Максим Мать / Горький Максим. – Москва : Лениздат, 1970. – 246 с.
788345
  Горький М. Мать / М. Горький. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 310 с.
788346
  Горький Максим Мать : [ Роман ] / Горький М. – Минск : Мастацка літ-ра, 1973. – 272 с.
788347
  Михалков С.В. Мать / С.В. Михалков. – Москва, 1973. – 47с.
788348
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1975. – 310с.
788349
  Горький М. Мать : повесть / М. Горький. – Ленинград : Художественная литература, 1977. – 320 с.
788350
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1977. – 319с.
788351
  Горький М. Мать / М. Горький. – Казань, 1978
788352
  Дементьев Н.И. Мать / Н.И. Дементьев. – М, 1979. – 15с.
788353
   Мать. – М., 1979. – 203с.
788354
  Горький М. Мать / М. Горький. – Днепропетровск, 1980. – 311с.
788355
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1982. – 510с.
788356
  Горький М. Мать / М. Горький. – Киев, 1983. – 312с.
788357
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1984. – 288с.
788358
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1985. – 400с.
788359
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1985. – 271с.
788360
  Горький М. Мать / М. Горький. – Москва, 1985. – 110с.
788361
  Горький М. Мать / М. Горький. – Ленинград, 1986. – 318с.
788362
  Тарнавский В. Мать Австрии // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2007. – № 9. – С. 102-109


  Марія Терезія, єдина жінка на австрійському троні. Правила 40 років. Із династії Габсбургів
788363
  Чандар К. Мать ветров / К. Чандар. – М, 1957. – 350с.
788364
  Мартинсон М. Мать выходит замуж / М. Мартинсон. – М, 1957. – 335с.
788365
  Келс И. Мать Давида С., рожденного 3 июля 1959 года / И. Келс. – М, 1990. – 398с.
788366
  Тэсс Т.Н. Мать живых. / Т.Н. Тэсс. – М, 1961. – 149с.
788367
  Толстой С.Л. Мать и дед Л.Н.Толстого. / С.Л. Толстой. – Москва, 1928. – 154с.
788368
  Филипп Ш.Л. Мать и дитя / Ш.Л. Филипп. – Москва-Л., 1927. – 153с.
788369
  Толстой А.Н. Мать и дочь / А.Н. Толстой. – Москва, 1943. – 30с.
788370
  Су Гэн-фу Мать и дочь. / Су Гэн-фу. – М., 1957. – 23с.
788371
  Чавчавадзе И.Г. Мать и сын / Илья Чавчавадзе ; пер. с груз. Б.Серебрякова. – Тбилиси : Заря Востока, 1942. – 20 с.
788372
  Ардаматский В.И. Мать и сын : рассказы / В.И. Ардаматский. – Москва : Правда, 1955. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 16)
788373
   Мать и сын. – М., 1987. – 205с.
788374
  Родичев Н.И. Мать корабля / Н.И. Родичев. – М., 1975. – 48с.
788375
   Мать Кореи. – Пхеньян, 1973. – 334с.
788376
  Мощева С.А. Мать Лилия / С.А. Мощева. – Алма Ата, 1990. – 174с.
788377
  Колосов С.Н. Мать Мария / С.Н. Колосов, Е.Н. Микулина. – М., 1983. – 80с.
788378
  Микулина Е.Н. Мать Мария : роман : (о Е.Ю. Кузьминой-Караваевой) / Е.Н. Микулина. – 2-е изд., доп. – Москва, 1988. – 287с.
788379
  Микулина Е.Н. Мать Мария: Роман: (О Е.Ю.Кузьминой-Караваевой). / Е.Н. Микулина. – Москва, 1983. – 288с.
788380
  Даниленко Михась Мать Марья : повести и рассказы / Даниленко Михась; авториз. пер. с белорус. Э.Карпачева. – Москва : Советский писатель, 1985. – 232 с.
788381
  Успенская Т. Мать моя - колдунья или шлюха? : Роман / Татьяна Успенская. – Москва : АСТ, Астрель, Люкс, 2005. – 397с. – (Русский романс). – ISBN 5-17-027693-1
788382
   Мать моя, Беларусь. – Элиста, 1969. – 68с.
788383
  Левитов Н.Д. Мать на жизненном пути человека / Н.Д. Левитов. – М, 1958. – 322с.
788384
  Байрамукова Х.Б. Мать отцов : лирич. репортаж / Халимат Байрамукова. – Москва : Советская Россия, 1977. – 237 с.
788385
  Моханти Г. Мать Пеми // Чертова Митро : повести, рассказы / К. Собти. – Москва : Известия, 1984. – С. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
788386
  Голубкова М.Р. Мать Печора. / М.Р. Голубкова, Н.П. Леонтьев. – Архангельск, 1987. – 416с.
788387
  Иокубонис Г. Мать Пирчюписа. / Г. Иокубонис. – Л-М, 1964. – 32с.
788388
  Афиногенов А.Н. Мать своих детей : пьеса в 3-х актах, 8-ми карт, с прологом и эпилогом / Афиногенов А.Н. ; советы режиссера Д. Тункеля. – Москва : Искусство, 1957. – 71 с. : ил. – (Репертуар худож. самодеятельности ; № 1)
788389
  Танидзаки Д. Мать Сигэмото / Д. Танидзаки. – М, 1984. – 353с.
788390
  Туаев Д. Мать сирот. / Д. Туаев. – М., 1959. – 112с.
788391
  Гулям Х. Мать солдата : рассказ / Х. Гулям; пер. с узб. Р.Бородиной. – Ташкент, 1965. – 17 с.
788392
  Корсаков Д. Мать сумела внушить Брижит Бардо, что она уродина. 28 сентября одна из самых известных актрис 20 века отмечает 85-летие // КП в Украине (Четверг). – Київ, 2019. – 26 сентября - 3 октября (№ 147). – С. 24. – ISSN 1997-1249
788393
  Закруткин В.А. Мать сыра земля / В.А. Закруткин. – М, 1970. – 288с.
788394
  Куняев С. Мать сыра земля / С. Куняев. – М, 1988. – 221с.
788395
  Дубинянская Я. Мать Тереза Калькутская: Не святая // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 4 (44). – С. 4-22. – ISSN 1819-6268
788396
  Ганичев Н.Г. Мать уезжает / Н.Г. Ганичев. – Киров, 1962. – 88с.
788397
  Курганов О.И. Мать. / О.И. Курганов. – Москва, 1944. – 8с.
788398
  Кудимов В. Мать. / В. Кудимов. – Смоленск, 1953. – 94с.
788399
  Михаэлис К. Мать. / К. Михаэлис. – М., 1958. – 327с.
788400
  Островой С.Г. Мать. / С.Г. Островой. – Москва, 1963. – 28с.
788401
  Головко А.В. Мать. Артем Гармаш / А.В. Головко. – Москва : Советский писатель, 1955. – 495с.
788402
  Головко А.В. Мать. Артем Гармаш / А.В. Головко. – Москва : Художественная литература, 1968. – 816 с.
788403
  Горький Максим Мать. Дело Артамоновых : [ Романы / Горький М. ; Вступит. ст., с. 5-28 и прим. Бялика Б. ; Илл. Кукрыниксы, Герасимов С. ]. – Москва : Художественная литература, 1967. – 566 с. : 15 л. илл. – ([ Библиотека всемирной литературы : Литература ХХ века. Т. 148 ; Серия 3 ])
788404
  Якова К. Мать. Драма. / К. Якова. – М., 1959. – 66с.
788405
  Березовский Ф.А. Мать. Повесть / Ф.А. Березовский. – Новосибирск, 1925. – 87с.
788406
  Березовский Ф.А. Мать. Повесть / Ф.А. Березовский. – Новосибирск, 1960. – 86с.
788407
  Грин Э. Мать. Хейно получил винтовку. Месть Пекки / Э. Грин. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1959. – 135с.
788408
  Путилов Б.А. Мать: Современ. апокриф. / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1991. – 330с.
788409
   Матьериалы по итогам научно-исследовательской работы за 1962 год : Физико-математические науки. – Краснодар, 1963. – 68с.
788410
   МАУ - 15 лет на крыльях успеха // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 18-19 : фото
788411
   МАУ АМАDEUS. МАУ усиливает стратегию продаж допольнительных услуг вместе с Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 21 : фото. – ISSN 1998-8044
788412
  Коновалов Вячеслав МАУ продали: да здравствует конкуренция! : авиа / Коновалов Вячеслав, Гаевой Александр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 30-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
788413
  Калініченко Олександр МАУ пропагує українську музику // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 60-61 : фото. – ISSN 1998-8044
788414
   МАУ пунктуальна навіть для британців = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 106 : Іл.
788415
  Будько Євген МАУ. Знову на зльоті // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 56-58 : фото
788416
  Фоменко Сергей МАУ: гибкость во всем - наш главный приоритет // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 24 : фото. – ISSN 1998-8044
788417
  Самойлов Юрій МАУ: дорога до Індії // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 26-31 : табл., фото. – ISSN 1998-8044
788418
  Вінюков-Прошенко МАУ: погляд з Великої Британії // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 51 : фото. – ISSN 1998-8044
788419
  Самойлов Юрій МАУ: як позбутися боргів? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 12-13 : фото. – ISSN 1998-8044
788420
  Киплинг Р. Маугли : [пер. с англ.] / Редьярд Киплинг. – Куйбышев, 1957. – 172 с. – Библиогр.: іл. – (Для мл. и сред. возр.)
788421
  Киплинг Р. Маугли : (из книги Джунглей) / Редьярд Киплинг ; пер. с англ. Н. Дарузес. – Ярославль, 1958. – 151 с. : ил.
788422
  Киплинг Р. Маугли / Р. Киплинг. – Баку, 1987. – 133 с.
788423
  Киплинг Р. Маугли / Редьярд Киплинг
788424
  Киплинг Р. Маугли: Повесть-сказка / Р. Киплинг. – Москва, 1982. – 175 с.
788425
  Киплинг Р. Маугли: Повесть-сказка. / Р. Киплинг. – Москва, 1977. – 192с.
788426
  Киплинг Р. Маугли: Повесть-сказка. / Р. Киплинг. – Саранск, 1988. – 189с.
788427
  Кіплінг Р. Мауглі / Р. Кіплінг. – К., 1967. – 203с.
788428
  Кіплінг Р. Мауглі = Mowgli / Редьярд Кіплінг ; [пер. з англ. Д.О. Радієнко ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осіпова]. – Харків : Фоліо, 2010. – 251, [5] с. – Видання з паралельним текстом. Кн. англ. та укр. мовами. – ISBN 978-966-03-3978-1
788429
  Кіплінг Р. Мауглі та інші оповідання з "Книги Джунглів". / Р. Кіплінг. – Київ : Молодь, 1956. – 287 с. : ил.
788430
  Кіплінг Р Мауглі: Як і чому? / Р Кіплінг. – Київ, 1979. – 272 с.
788431
  Голобородько Я. Маунтінбайк Олега Коцарева // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 70-75. – ISSN 0236-1477
788432
   МАУП: первый год второго десятилетия // Персонал : Київ, 2000
788433
  Вронська Т.В. Маутгаузен (- нацистський концентраційний табір) / Т.В. Вронська, Т.В. Пастушенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 545-546. – ISBN 978-966-02-8345-9
788434
  Нестеренко Ю. Мафии рядовой / Ю. Нестеренко. – М., 1990. – 287с.
788435
  Хогарт Э. Мафин и его веселые друзья / Э. Хогарт. – К., 1993. – 125с.
788436
  Абовян С.Б. Мафит-ультрамафитовые интрузивные комплексы офиолитовых поясов Армянской ССР / С.Б. Абовян ; АН АрмССР, Ин-т геол. наук. – Ереван : АН АрмССР, 1981. – 306 с., [1] л. диагр., [21] отд. л. табл. : ил. – Библиогр.: с. 285-301
788437
  Пашкевич И.К. Мафические дайки Ингульского мегаблока (Украинский щит) : связь поверхностных и глубинных структур литосферы, разломная тектоника и геодинамика / И.К. Пашкевич, М.И. Бакаржиева // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 49-66 : рис. – Библиогр.: с. 61-66. – ISSN 0203-3100
788438
  Колосов Л.С. Мафия - концерн преступников / Л.С. Колосов. – Москва : Политиздат, 1976. – 79с.
788439
  Боркин А.С. Мафия / А.С. Боркин, Б.И. Бродский. – М, 1963. – 80с.
788440
  Геллерт Г. Мафия / Г. Геллерт. – М, 1983. – 288с.
788441
  Боровичка В.П. Мафия / В.П. Боровичка. – Киев : Политиздат, 1989. – 395с.
788442
  Безуглов А.А. Мафия / А.А. Безуглов. – Москва, 1992. – 303 с. – (Военные приключения)
788443
   Мафия : Научные основы формирования и функционирования. – Киев. – ISBN 966-7003-05-1
Кн.1. – 1998. – 208с. – Библиогр.:с.202-208
788444
  Николаев В.Д. Мафия : государство в государстве / В.Д. Николаев. – Москва, 1982. – 102 с.
788445
   Мафия без страха и жалости. – М., 1992. – 300с.
788446
  Рески Петра Мафия в Неаполе. Каморра папе Карло : Репортаж / Рески Петра, Мауро, д"Агата // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 98-124 : Фото. – ISSN 1029-5828
788447
  Берхорст Ральф Мафия в Нью-Йорке. Корпорация киллеров // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 118-127 : фото. – ISSN 1029-5828
788448
  Панталеоне М. Мафия вчера и сегодня / М. Панталеоне. – Москва, 1969. – 303с.
788449
  Аноним Мафия изнутри : исповедь мафиозо / Аноним. – Москва : Политиздат, 1991. – 256 с. : ил.
788450
  Цветов В.Я. Мафия по-японски / В.Я. Цветов. – М., 1985. – 63с.
788451
  Минна Р. Мафия против закона / Минна Р.; пер. с итал. К.А. Антимирова и др. ; под ред. и с вступ. ст.(с. 5-28) Ф.М. Решетникова. – Москва : Прогресс, 1988. – 340 с.
788452
  Александров В. Мафия СС : перевод с французского / В. Александров. – Москва : Прогресс, 1984. – 268 с.
788453
  Кузьменко В.А. Мафия Элитная / В.А. Кузьменко. – К, 1997. – 240с.
788454
  Геевский И.А. Мафия, ЦРУ, Уотергейт : Очерки об организованной преступности и политических нравах в США / И.А. Геевский. – Москва : Политиздат, 1980. – 288с. – (Империализм: События. Факты. Документы)
788455
  Геевский И.А. Мафия, ЦРУ, Уотергейт : Очерки об организованной преступности и политических нравах в США / И.А. Геевский. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1983. – 288с. – (Империализм: События. Факты. Документы)
788456
  Шаталов М.М. Мафічні дайкові пояси Східно-Європейської платформи : mafic dyke swarms of the East-European platform / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 41-45 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
788457
  Самбук Р.Ф. Мафія-89 : роман / Р.Ф. Самбук. – Київ : Український письменник, 1992. – 176 с.
788458
  Штепа П. Мафія / П. Штепа. – Торонто : [б. в.], 1971. – 335 с. : іл. – Показник: с. 331-335. – Бібліогр.: с. 317-330 та в підрядк. прим.
788459
  Пивовар С.Ф. Мафія / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 235. – ISBN 966-642-073-2
788460
  Геєвський І.О. Мафія, ЦРУ, Уотергейт : Нариси про організовану злочинність та політичні звичаї у США. Пер. з рос / І.О. Геєвський. – Харків : Прапор, 1985. – 288с. – (Империализм: События. Факты. Документы)
788461
  Решетник М.Д. Мах (Mach) Ернст // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 614-616. – ISBN 966-316-069-1
788462
  Бласко Ібаньєс Маха гола. Кров і пісок : романи / Бласко Ібаньєс. – Київ : Дніпро, 1980. – 574с.
788463
  Ушакова Ю. Маха обреченная: (О творчестве испанского художника Ф. Гойи) // Караван историй. – Москва, 2002. – № 2. – С.150-165. – ISSN 1560-4233


  Беседа с голливудским киноактером Сильвестром Сталлоне о его творчестве,жизни, семье
788464
   Махабхарата. – Ашхабад
1. – 1955. – 184с.
788465
   Махабхарата. – Ашхабад
2. – 1956. – 362с.
788466
   Махабхарата. – Ашхабад
3. – 1957. – 599с.
788467
   Махабхарата. – Ашхабад
4. – 1958. – 677с.
788468
   Махабхарата. – Ч.2. – Ашхабад
5. – 1961. – 400с.
788469
   Махабхарата. – Ашхабад
6. – 1962. – 617с.
788470
   Махабхарата. – Л.
4. – 1967. – 212с.
788471
   Махабхарата. – М., 1969. – 191с.
788472
   Махабхарата. – 2-е изд. – Ашхабад
8. – 1972. – 219с.
788473
   Махабхарата. – Л.
5. – 1976. – 592с.
788474
   Махабхарата : Удьйогапарва или Книга о старании. – Москва : Наука
Кн.5. – 1976. – 592с.
788475
   Махабхарата. – 2 - е изд. – Ашхабад : Ылым
Вып. 7 : Книга о Бхишме. Книга о побоище палицами. Ч.2. – 1981. – 292с.
788476
   Махабхарата. – 2-е изд., Ч.2. – Ашхабад
7. – 1981. – 291с.
788477
   Махабхарата. – 2 - е изд. – Ашхабад : Ылым
Вып. 8 : Книга о нападении на спящих. Книга о женах. – 1982. – 204с.
788478
   Махабхарата. – 2 - е изд. – Ашхабад : Ылым
В. 5. Кн 1 : Мокшадхарма (Основа освобождения). – 1983. – 664с.
788479
   Махабхарата. – 2-е изд. – Ашхабад
Кн.2, вып.5. – 1984. – 326с.
788480
   Махабхарата. – 2 - е изд. – Ашхабад : Ылым
Вып. 5 : Нараяния. Кн.2. – 1984. – 328с.
788481
   Махабхарата : Эпизоды из книг. – 2 - е изд. – Ашхабад : Ылым
Вып. 3 : Горец. – 1985. – 488с.
788482
   Махабхарата. – Ашхабад
1. – 1986. – 160с.
788483
   Махабхарата : Книга третья. Лесная (Араньякапарва). – Москва : Наука, 1987. – 799с.
788484
   Махабхарата. – Москва : Наука
Кн. 3. – 1987. – 799 с.
788485
   Махабхарата. – 2-е изд., Кн.3. – Ашхабад
6. – 1989. – 582с.
788486
   Махабхарата. – М.
8. – 1990. – 326с.
788487
  Невелева С.Л. Махабхарата / С.Л. Невелева. – Москва, 1991. – 228с.
788488
   Махабхарата Адипарва. – М.-Л.
1. – 1950. – 739с.
788489
   Махабхарата или Сказание о великой битве потомков Бхараты. – М., 1963. – 200с.
788490
   Махабхарата или Сказание о великой битве потомков Бхараты. – М., 1964. – 214с.
788491
   Махабхарата или Сказание о великой битве потомков Бхараты. – М., 1984. – 222с.
788492
   Махабхарата. Рамаяна : [эпические поэмы] : пер. с санскрита. – Москва : Художественная литература, 1974. – 606 с. : 16 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 2 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII)
788493
  Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия / Г.А. Дзидзария. – 2-е изд., доп. – Сухуми : Алашара, 1982. – 530 с.
788494
  Джумалиев Х. Махамбет Утемисов (1804-1846) / Х. Джумалиев. – Алма-Ата, 1948. – 106 с.
788495
  Шевченко О.О. Маханізм формування і реалізації зовнішньої політики США і СРСР : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.01 / Шевченко О. О.; КУ. – К., 1995. – 49л.
788496
  Бродский А.К. Махаон. Жизнь, строение и развитие бабочки : текст сост. А.Л. Бродским под ред. В.В. Станчинского. – Москва : Изд. И. Кнебель ; [Пост.Двора Его Величества, Т-во скоропеч. А.А. Левенсон ]. – 24 стб., 1 л. цв. ил. : ил. – Изд. вышло примерно между 1907 и 1916
788497
   Махарбек Туганов : Литературное наследие. – Орджоникидзе, 1977. – 240с.
788498
  Роллан Ромен Махатма Ганди / Роллан Ромен; Авториз. перевод Нины Берберовой. – Ленинград : Петроград, 1924. – 134 с.
788499
  Горев А.В. Махатма Ганди / А.В. Горев. – Москва, 1984. – 319с.
788500
  Горев А.В. Махатма Ганди / А.В. Горев. – М, 1989. – 373с.
788501
  Ганди Мохандас Карамчанд Махатма Ганди : [Избр. тр. : Перевод / Ганди Мохандас Карамчанд; Сост. и авт. предисл., с. 5-44, Василенко В. А.]. – Москва : Изд. дом Ш.Амонашвили, 1998. – 224с. – (Антология гуманной педагогики). – ISBN 5-89147-019-5
788502
   Махатма Ганди // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2012. – № 8 (106). – С. 84-90
788503
  Роллан Ромен Махатма Ганди (вождь индусских революционеров) / Роллан Ромен; Перевод Е.С. Коц и А.Н. Карасика. – Ленинград : Сеятель, 1924. – 134 с.
788504
  Намбудирипад Ш Е.М. Махатма Ганди и гандизм / Ш Е.М. Намбудирипад. – М., 1960. – 199с.
788505
  Наливайко С. Махатма Ганді, Гуджарат, Україна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 212-218
788506
  Дергачев В. Махатхир Мохамад. Лидер Малайзии, не предавший народ ради обогощения // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (304), листопад. – С. 36-41. – ISSN 2076-9326
788507
  Керимов И.А. Махач : роман / И.А. Керимов. – Москва, 1964. – 248 с.
788508
  Сухочев А.С. Махдум Махиуддин / А.С. Сухочев. – М., 1989. – 149с.
788509
  Икрамов К.А. Махмуд-канатоходец / К.А. Икрамов. – Ташкент, 1978. – 343с.
788510
  Момрик А.П. Махмуд Кашгарли очима українських орієнталістів (на прикладі Агатангела Кримського і Омеляна Пріцака) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 129-135. – ISSN 1682-671Х
788511
  Ковтунович О.В. Махмуд Мухтар / О.В. Ковтунович. – М., 1971. – 55с.
788512
  Али-заде Э.А. Махмуд Теймур / Э.А. Али-заде ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1983. – 182 с. – Библиогр.: с. 179-181
788513
  Агиш Сагит Махмудов : повесть и рассказы / Сагит Агиш; авториз. пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1966. – 215 с.
788514
  Агиш Сагит Махмутов : повесть / Сагит Агиш; авториз. пер. с башк. Л.Бать. – Уфа : Башкнигоиздат, 1959. – 142 с.
788515
   Махмутов Мирза Исмаилович - яркая звезда на ниве просвещения России / ученики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 125-126. – ISSN 0869-561Х
788516
  Тепер И. Махно / И. Тепер. – К, 1924. – 115с.
788517
  Герасименко К.В. Махно / К.В. Герасименко. – Харьков : Интербук, 1990. – 72 с. – В кн. также: Большевистский переворот/А.И. Деникин. – (Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев). – ISBN 5-7664-0499-9
788518
  Самбук Р. Махно : роман / Р. Самбук. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 416 с. – У вид. також: Махно. Остання правда : повість-есе / В. Савельїв. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-05-8
788519
  Савченко В.А. Махно / В.А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2005. – 415с. – (Історичне досьє). – ISBN 966-03-3053-7
788520
  Савченко В.А. Махно / В.А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4314-6
788521
  Жадько В. Махно Нестор Іванович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 576-577. – ISBN 978-966-8567-14-8
788522
  Горак В. Махно, Григор"єв, Тютюнник. Доля трьох отаманів // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 22-35
788523
  Михайлюта О. Махно, Париж... "І - тільки!". Чому перенесенням праху Нестора Івановича до Гуляйполя займаються "лiвi" активiсти // Україна молода. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 97). – С. 5


  Гібридна війна проти України захоплює ще й поле історичної пам’яті як важливий фактор нашої самоідентичності та розуміння героїки. Цього разу вістря удару спрямовано на применшення і приниження Батька Махна, легендарного комбрига зі 100-тисячною армією ...
788524
  Савельїв В. Махно. Остання правда : повість-есе // Махно : роман / Р. Самбук. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 241-411с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-05-8
788525
  Лосєв І. Махно: втілення селянської утопії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 45 (313). – С. 19. – ISSN 1996-1561
788526
   Махновець Леонід Єфремович // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 22. – ISSN 0236-1477
788527
  Турченко Г.Ф. Махновський рух і українська ідея // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 48. – С. 99-104. – ISSN 2076-8982
788528
  Архірейський Д.В. Махновці в Катеринославі: хронологія військової присутності // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 34-46. – ISSN 2409-4137
788529
  Кубанин М.И. Махновщина : крестьянское движение в стапной Украине в годы гражданской войны / М. Кубанин ; ИСТПАРТ ЦК ВКП(б). – Ленинград : Прибой, 1927. – 228 с. – (История гражданской войны / Истпарт. Отд. по изучению истории Октябрьской революции и ВКП(б). Под ред. М.Н. Покровского)
788530
  Верстюк В.Ф. Махновщина: Селянський повстанський руз на Україні (1918-1921) / В.Ф. Верстюк. – Київ : Наукова думка, 1991. – 365с.
788531
  Кириленко Т. Маховик дерегуляційних змін. Задля полегшення ведення бізнесу Мінекономрозвитку пропонує скасувати 150 застарілих нормативних документів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 10


  "У рейтингу легкості ведення бізнесу Dоing Business-2019 Україна піднялася на 5 позицій і посіла 71 місце. У цьому списку зі 190 країн ми й справді істотно прогресуємо: з 152 місця у 2012 році перемістилися на 71 позицію. Однак якщо подивитися на ...
788532
  Макаров В.А. Маховые перья / В.А. Макаров. – Омск, 1988. – 285с.
788533
  Ронгов А.П. Махонька: повесть / А.П. Ронгов. – М., 1987. – 108с.
788534
  Бугай С.М. Махорка / С.М. Бугай. – Київ ; Харьків, 1951. – 152 с.
788535
  Бугай С.М. Махорка / С.М. Бугай; Трирічні агрозоотехнічні курси. – Київ-Харків : Держвидавсільгосп. літ-ри УРСР, 1951. – 152с.
788536
  Востоков В. Махорка / В. Востоков. – Воронеж : Воронеж. обл. книгоизд-во, 1951. – 80 с.
788537
  Балабаев В.И. Махорка в Мордовии / В.И. Балабаев. – Саранск : Мордовское книжное изд-во, 1953. – 64 с. – Библиогр.: с. 64 (16 назв.)
788538
  Скосырев П.Г. Махтумкули (Фраги) / П.Г. Скосырев. – Л., 1949. – 5-24с.
788539
  Аннанепесов М. Махтумкули и его время / М. Аннанепесов ; отв. ред. А.А. Росляков ; АН ТССР, Ин-т истории им. Ш. Батырова. – Ашхабад : Ылым, 1984. – 104 с. – Библиогр. в примеч.: с. 96-103
788540
   Махтумкули и туркменское искусство: Сб. ст.. – Ашхабад, 1984. – 104 с.
788541
   Махтумкули. (Сб. статей о жизни и творчестве поэта).. – Ашхабад, 1960. – 272 с.
788542
  Тласс Мустафа Маца Сіону / Мустафа Тласс; Пер. з фр., англ. – Київ : МАУП, 2004. – 248с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-445-7
788543
   Мацак Іван Каленикович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 298. – ISBN 978-966-439-754-1
788544
   Мацевитый Юрий Михайлович // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 2 (51). – С. 22-24. – ISSN 1562-529Х


  Академик НАН Украины, ученый в области теплофизики и теплоэнергетики.
788545
  Макарчук М.Ю. Мацинін Вольт Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 567. – ISBN 978-966-02-8345-9
788546
   Маципура Володимир Тимофійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 298. – ISBN 978-966-439-754-1
788547
   Мацон Юлій Фердинанд Іванович (1817-1885) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 298-299. – ISBN 978-966-439-754-1
788548
  Винниченко І. Мацон Юліус Фердінанд (Юлій Іванович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 330-331. – ISBN 978-966-7863-77-7
788549
   Мацуй Ігор Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 314 : фото
788550
  Одарич В.А. Мацуй Людмила Юріївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 577. – ISBN 978-966-02-8345-9
788551
  Говорун Д.М. Мацука Геннадій Харлампійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 577. – ISBN 978-966-02-8345-9
788552
  Вознічук С.А. Мацуо Басьо - мандрівний посол поезії : урок-подорож. 5 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 35-36
788553
   Мацуревич Іполит Кіпріанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 408. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
788554
   Мацуревич Іполіт Кіпріанович (1882-1939) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 299. – ISBN 978-966-439-754-1
788555
  Астаф"єв О.Г. Мацько Віталій Петрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 579-580. – ISBN 978-966-02-8345-9
788556
  Кирюшкин В.И. Мачеха / В.И. Кирюшкин. – Пенза, 1959. – 76с.
788557
  Шаймерденов С. Мачеха : повести и рассказы / С. Шаймерденов; переводы. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 195 с.
788558
  Баныкин В.И. Мачеха : повести [для сред. и ст. возраста] / Виктор Баныкин ; рис. А. Веркау. – Москва : Детская литература, 1984. – 207 с. : ил.
788559
  Халфина М.Л. Мачеха. / М.Л. Халфина. – М., 1967. – 64с.
788560
  Халфина М.Л. Мачеха. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1975. – 286с.
788561
   Мачихін Федір Михайлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 74-75
788562
   Мачихін Федір Михайлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 147 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
788563
   Мачихін Федір Михайлович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 152. – ISBN 978-966-439-961-3
788564
   Мачихін Федір Михайлович (1906-1979) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 82-83. – ISBN 966-95774-3-5
788565
  Поженян Г.М. Мачты / Г.М. Поженян. – Москва, 1973. – 176 с.
788566
  Неверов И.М. Мачты над степью. / И.М. Неверов. – М., 1977. – 64с.
788567
  Чалая З.А. Маша / З.А. Чалая. – Москва, 1954. – 32 с.
788568
  Хазанович Ю.С. Маша / Ю.С. Хазанович. – Свердловск : Свердловское кн.изд., 1961. – 24 с.
788569
  Журавлев П.Н. Маша / П.Н. Журавлев. – Пермь, 1961. – 53с.
788570
  Влащенко Н. Маша Ефросинина:"Мы просто будем погребены под завалами телевизионной дешевки" // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2012. – № 2 (100). – С. 37-41 : фото: Александр Солт(Линкеквич)
788571
  Гончар О. Маша з Верховини : Оповыдання / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1959. – 115с.
788572
  Рибак А. Маша і Машка : Повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 11-24. – ISSN 0320 - 8370
788573
  Серебровская Е.П. Маша Лоза / Е.П. Серебровская. – Ленинград : Лениздат, 1970. – 752с.
788574
  Серебровская Е.П. Маша Лоза. / Е.П. Серебровская. – Л, 1983. – 672с.
788575
  Серов Н.В. Маша Пуганая. / Н.В. Серов. – Ярославль, 1967. – 84с.
788576
  Гончар О. Маша с Верховины : Рассказы / О. Гончар; Пер. с укр. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 223с.
788577
   Машаров Анатолий Михайлович. Выставка произведений. Москва . 1980. Каталог. – М., 1980. – 22с.
788578
  Костриця Ю М. Машбиць Яків Григорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 588. – ISBN 978-966-02-8345-9
788579
   Машевський Олег Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 299. – ISBN 978-966-439-754-1
788580
  Капелюшний В.П. Машевський Олег Петрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 588. – ISBN 978-966-02-8345-9
788581
  Паламарчук О.Л. Машек Олексій Антонович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 222. – ISSN 2075-437X


  Машек О.А. - викладач (1946), старший викладач кафедри слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка
788582
   Машенцева Людмила Дмитрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 75
788583
   Машенцева Людмила Дмитрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 148 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
788584
   Машенцева Людмила Дмитрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 152-153. – ISBN 978-966-439-961-3
788585
   Машенцева Людмила Дмитрівна (1929) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 83. – ISBN 966-95774-3-5
788586
  Афіногенов О.Н. Машенька : п"єса на 3-ри дії, 7 сцен / Афіногенов О.М. ; пер. с рос. Олекси Новицького. – Київ : Мистецтво, 1953. – 88 с.
788587
  Афиногенов А.Н. Машенька : пьеса в 3-х актах, 7-ми сценах / Афиногенов А.Н. ; статьи А. Караганова, В. Стольной. – Москва : Искусство, 1966. – 80 с. : ил. – (Школьная б-ка мировой драматургии)
788588
  Набоков В. Машенька / Владимир Набоков. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 192с. – ISBN 978-5-91181-376-5
788589
  Родимцев А.И. Машенька из Мышеловки. / А.И. Родимцев. – Москва, 1964. – 95с.
788590
  Родимцев А.И. Машенька из Мышеловки. / А.И. Родимцев. – Москва, 1965. – 93с.
788591
  Родимцев А.И. Машенька из Мышеловки. / А.И. Родимцев. – К., 1966. – 160с.
788592
  Набоков В.В. Машенька: Камера Обскура. / В.В. Набоков. – Саратов, 1989. – 223с.
788593
  Набоков В.В. Машенька: Роман. / В.В. Набоков. – Ростов -на-Дону, 1990. – 574с.
788594
  Набоков В.В. Машенька; Защита Лужина / В.В. Набоков. – Москва, 1988. – 510с.
788595
  Набоков В.В. Машенька; Лолита: Романы. / В.В. Набоков. – Волгоград, 1990. – 398с.
788596
  Юсуповский А.М. Машилли Мильорини Э. Стратегия "консенсуса" // Идеология и пропаганда : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 1. – С. 97-114. – (Идеологическая борьба, теория и практика пропаганды за рубежом)
788597
  Левин М.И. Машина-двигатель. (От водяного колеса до атомного двигателя) / М.И. Левин. – Л., 1957. – 223с.
788598
  Колесникова Нина Сергеевна Машина - ее прошлое, настоящее, будущее : Рек.библиогр.указ.для молодежи / Колесникова Нина Сергеевна. – Москва : Книга, 1980. – 71с.
788599
  Піскозуб Д. Машина : [останній бастіон старого світу став колискою нового] : роман / Дарія Піскозуб. – Харків : Vivat, 2020. – 459, [5] с. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-966-982-119-5
788600
  Тарнопольский И.Р. Машина "АЛА-ТОО" для обучения и контроля знаний по графике / И.Р. Тарнопольский. – М., 1971. – 34с.
788601
  Уэллс Г.Д. Машина времени : Роман. Война миров:Роман. Рассказы/ пер. с англ. / Г.Д. Уэллс. – Москва : Художественная литература, 1983. – 222с. – (Классики и современники. Зарубежная литература)
788602
  Уэллс Г.Д. Машина времени / Г.Д. Уэллс. – Москва, 1983. – 326с.
788603
  Уэллс Г.Д. Машина времени / Г.Д. Уэллс. – Элиста, 1987. – 190 с.
788604
  Уэллс Г.Д. Машина времени / Г.Д. Уэллс. – Сыктывкар, 1987. – 285 с.
788605
  Уэллс Г.Д. Машина времени / Г.Д. Уэллс. – Москва : Правда, 1988. – 622с. – (Библиотека фантастики ; Т.17)
788606
  Рябов Сергей Машина времени на обочине цивилизации : аномалия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 70-72 : Фото
788607
  Щеголихин И.П. Машина времени. / И.П. Щеголихин. – Алма-Ата, 1969. – 136с.
788608
  Уэллс Герберт Машина времени. Остров доктора Моро. Человек-невидимка. Война миров : [романы] : пер. с англ. / Уэллс Герберт; [вступ. статья (с. 5-24) и примеч. Ю. Кагарлицкого ; ил.: В. Юрлов]. – Москва : Художественная литература, 1972. – 479 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 188 ; Серия третья. Литература XX в.)
788609
  Сидорова Наталия Машина Времени. Таллинн : The Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 94-99 : Фото
788610
   Машина вычислительная электронная персональная "Микроша": Руководство по эксплуатации ЯБЗ.031.092 РЭ. – М., 1991. – 119с.
788611
  Доржелес Р. Машина для прекращения войны / Р. Доржелес, Р. Жинью. – Ленинград. – 163 с.
788612
  Мусійко В.Д. Машина для рекультивації грунтів в зоні ремонту магістральних трубопроводів // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 49-53 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-1828
788613
  Глушков В.М. Машина доказывает / В.М. Глушков. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр.: с. 62. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 12 : Математика, кибернетика)
788614
  Кондратов А.М. Машина думает за нас / А.М. Кондратов. – Куйбышев, 1966. – 159с.
788615
  Заєць А В. Машина забуття / А В. Заєць. – Київ, 1982. – 128 с.
788616
  Ровенский З.И. Машина и мысль. / З.И. Ровенский. – М., 1960. – 143с.
788617
  Бирюков В Б. Машина и творчество / В Б. Бирюков, И.Б. Гутчин. – М., 1982. – 152с.
788618
  Боголюбов А.Н. Машина и человек / А.Н. Боголюбов. – К., 1970. – 163с.
788619
   Машина играет в шахматы. – Москва, 1983. – 208 с.
788620
  Боголюбов О.М. Машина і людина / О.М. Боголюбов. – Київ, 1969. – 127с.
788621
  Семена М. Машина імітування відрегульована на максимум // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 24-25 вересня (№ 123/124). – С. 6


  Багато росіян сприймають на вибори як фарс і, щоб не соромно було голосувати, свідомо перетворювали їх на цирк.
788622
  Оранский А. Машина помогает думать / А. Оранский. – Минск, 1965. – 83с.
788623
  Успенский В.А. Машина Поста. / В.А. Успенский. – 2-е изд. – М, 1988. – 95с.
788624
  Гандин Л.С. Машина предсказывает погоду / Л.С. Гандин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 171с.
788625
  Головань Е.Т. Машина проникає в таємниці мозку : (Моделювання емоцій) / Е.Т. Головань, В.С. Старинець, Іванов-Муромський. – Киев : Наукова думка, 1965. – 127 с. : ил.
788626
  Прист К. Машина пространства : науч.-фантаст. роман / К. Прист. – Москва, 1979. – 471 с.
788627
  Бартель М. Машина смерти : рассказ / Макс Бартель ; пер. с нем. Г. Якобсон. – Моква ; Берлин : "Межрабпром", гос. тип. в аренде Ш. Шейнкер [в Лгр.], 1925. – 66 с. – (Международная библиотека ; № 3)
788628
  Цлаф В.М. Машина ставит диагноз. / В.М. Цлаф. – Куйбышев, 1977. – 96с.
788629
  Велз Г.Д. Машина часу / Г.Д. Велз. – Одеса, 1929. – 116с.
788630
  Веллс Г. Машина часу : Науково-фантастичні романи / Герберт Веллс; Переклад з анг. М.Іванова, Д.Паламарчука; Інститут літ. ім. Т.Г.Шевченка АНУ. – Харків : Фоліо, 2003. – 479с. – (Б-ка світової літератури). – ISBN 966-03-1965-7
788631
   Машина электронная вычислительная М-222, 1974
788632
  Слонимский М.Л. Машина Эмери / М.Л. Слонимский. – Л, 1924. – 141с.
788633
  Московичи Серж Машина, творящая богов = La machine a faire des dieux / Московичи Серж; Пер. с франц. Т.П. Емельяновой, Г.Г. Дилигенского; Научн.ред. А.И. Донцов. – Москва : Центр психологии и психотерапии, 1998. – 560с. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-26202-086-0
788634
   Машина. Ее прошлое, настоящее и будущее.. – М., 1959. – 509с.
788635
  Іваненко Л.М. Машини-наші друзі і співрозмовники / Л.М. Іваненко. – Київ, 1968. – 215с.
788636
  Кравець С.В. Машини для прокладання підземних комунікацій (наукові основи створення) : підручник / С.В. Кравець, А.А. Нечидюк, О.В. Косяк ; за ред. заслуж. діяча науки і техніки України, д-ра техн. наук, проф. С.В. Кравця ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 269, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 228-233. - Предм. покажчик: с. 267. – Бібліогр.: с. 234-235. – ISBN 978-966-327-389-1
788637
  Івахненко О.Г. Машини починають мислити / О.Г. Івахненко, Ю.П. Зайченко. – К, 1967. – 96с.
788638
   Машини та обладнання для видобування нафти і газу : довідк. посібник / [Світлицький В.М., Кривуля С.В., Матвієнко А.М., Коцаба В.І. ; ред.: Василенко С.В. та ін.] ; Публ. акціонер. т-во "Укргазвидобування" ; Укр НДІ природ. газів. – Харків : Міська друкарня, 2014. – 351 с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 350-351. – ISBN 978-617-619-151-3
788639
  Федорович Я.Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : навч. посібник / Я.Т. Федорович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 343, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 341-343. – ISBN 978-966-694-231-2
788640
   Машини та обладнання для зрошення : монографія / [В.І. Кравчук, О.П. Митрофанов, В.В. Сидоренко та ін.] ; за ред. Кравчука В.І., д-ра техн. наук, проф., акад. НААН України ; М-во аграр. політики та продовольства України [та ін.]. – Дослідницьке : УкрНДІПВТ ІМ. л. пОГОРІЛОГО, 2020. – 278, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 141-144. – (Сільськогосподарська техніка - ХХІ : моніторинг, випробування, прогнозування). – ISBN 978-617-95192-1-5
788641
  Пархоменко П.П. Машинизация процессов анализа устройств релейного действия. : Автореф... Канд.техн.наук: / Пархоменко П.П.; Акад.наук СССР.Ин-т автоматики и телемеханики. – М, 1959. – 16л.
788642
  Исакович Е.А. Машинизация учета : практическое руководство / Е.А. Исакович. – Москва-Ленинград : Госпланиздат, 1939. – 361 с.
788643
  Петровский И. Машинизация экспедирования печати / И. Петровский. – М., 1937. – 94с.
788644
  Любарец М И. Машинист отсадочных машин / М И. Любарец, . – М., 1961. – 56с.
788645
  Смилянский Л. Машинисты : Повесть / Л. Смилянский; Пер. с укр. Б. Турганова. – Москва; Ленинград : ЗиФ, 1930. – 94с.
788646
  Сахнин А.Я. Машинисты / А.Я. Сахнин. – Москва, 1976. – 303с.
788647
  Лысенко Л.М. Машинисты уходят в рейс. / Л.М. Лысенко. – Ташкент, 1973. – 108с.
788648
   Машинізація обліку / Я. Анциферова, Ц. Беглярова, О. Кругликова, О. Ліберман, Р. Талалай, М. Ярмоленко; Я. Анциферова та ін. ; під ред. О. Лібермана ; Ін-т раціоналізації управління НК РСІ УСРР. – Харків : Господарство України, 1933. – 226 с. : іл., табл.
788649
  Лазарева М. Машинізація як фактор відчуження (у працях Дж. Кігана, Г. Маркузе та Х.Ортеги-і-Гасета) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 76-81. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
788650
  Смілянський Л. Машиністи : Повість / Л. Смілянський. – Київ : Маса, 1930. – 163с.
788651
  Кудіна О.В. Машинна лінгвістика рідною мовою // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 134-139


  У статті розповідається про історію та сучасний період розвитку машинної лінгвістики. Розглядаються проблеми машинного перекладу в Україні, насамперед, переважання в інформаційній галузі іноземних мов над рідною. This article tells us about the ...
788652
  Твердохліб М.Г. Машинна обробка економічної інформації / М.Г. Твердохліб. – Київ : Техніка, 1968. – 370 с.
788653
  Барановский М.Т. Машинна обробка інформації у сільському господарстві : навч. посібник для студ. сільськогосп. вузів із спеціальностей "Бухгалтерський облік у сільському господарстві" / М.Т. Барановский; М.Т. Барановський. – Київ : Вища школа, 1976. – 287 с.
788654
  Кміцікевич Л.С. Машинна обробка статистичної інформації. / Л.С. Кміцікевич. – Львів, 1977. – 88с.
788655
  Беркасова Н.П. Машинная ажурная вышивка / Н.П. Беркасова. – Уфа : Башкирское книжное изд-во, 1989. – 87, [1] с. : ил. – ISBN 5-295-00104-0
788656
  Акушский И.Я. Машинная арифметика в остаточных классах / И.Я. Акушский, Д.И. Юдицкий. – Москва : Совецкое радио, 1968. – 440 с.
788657
   Машинная геометрия и графика. – М., 1990. – 48с.
788658
  Зозулевич Д.М. Машинная графика / Д.М. Зозулевич. – Москва : Машиностроение, 1976. – 240 с.
788659
  Передерий А.И. Машинная графика / А.И. Передерий. – Днепропетровск, 1988. – 79 с.
788660
  Рубин В.И. Машинная графика в задачах геометрического моделирования на ЭВМ. / В.И. Рубин, М.И. Мавлянова. – Ташкент, 1988. – 79 с.
788661
  Куценко Л.Н. Машинная графика в задачах проекционной природы / Л.Н. Куценко. – М., 1990. – 47с.
788662
  Егоров М.И. Машинная графика в ОС ЕС / М.И. Егоров. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 159с.
788663
  Гардан И. Машинная графика и автоматизация конструирования / И. Гардан, М. Люка. – Москва : Мир, 1987. – 269с.
788664
  Принс М.Д. Машинная графика и автоматизация проектирования. / М.Д. Принс. – Москва : Советское радио, 1975. – 232 с.
788665
   Машинная графика и геометрия. – М., 1991. – 46с.
788666
   Машинная графика и ее приложения. – Новосибирск, 1983. – 139с.
788667
   Машинная графика и ее применение. – Новосибирск, 1973. – 124с.
788668
   Машинная графика и ее применение. – Новосибирск, 1979. – 137с.
788669
   Машинная графика и обработка изображений в задачах нефтяной геологии. – Л., 1986. – 94с.
788670
  Аммерал Л. Машинная графика на персональных компьютерах / Л. Аммерал ; пер. с англ. В.А. Львова. – Москва : Сол Систем, 1992. – 232 с. – (Машинная графика на языке Си). – ISBN 5-85316-002-8
788671
  Юлдашев У. Машинная графика на цепных кодах / У. Юлдашев. – Ташкент, 1985. – 52с.
788672
  Яковлев Е.И. Машинная имитация / Е.И. Яковлев. – М, 1975. – 158с.
788673
  Ососков Г.А. Машинная математика (в планировании эксперимента) / Г.А. Ососков. – Москва, 1966. – 32с.
788674
   Машинная обработка информации : республиканский межведомственный научный сборник сборник. – Киев
Вып. 30. – 1980
788675
   Машинная обработка информации : Республиканский межведомственный научный сборник сборник. – Киев
Вып. 32. – 1981
788676
   Машинная обработка информации : Республиканский межведомственный научный сборник сборник. – Киев
Вып. 33. – 1981
788677
   Машинная обработка информации : Республиканский межведомственный научный сборник сборник. – Киев
Вып. 34. – 1982
788678
   Машинная обработка информации : Республиканский межведомственный научный сборник сборник. – Киев
Вып. 35. – 1982
788679
   Машинная обработка информации : Республиканский межведомственный научный сборник сборник. – Киев
Вып. 36. – 1983
788680
   Машинная обработка информации : республиканский межведомственный научный сборник сборник. – Киев
Вып. 37. – 1983
788681
  Зайцев Н.Г. Машинная обработка информации в производственном объединении / Н.Г. Зайцев. – К., 1986. – 150с.
788682
  Литвиненко А.Ф. Машинная обработка информации в финансово-кредитной системе / А.Ф. Литвиненко. – М., 1979. – 56с.
788683
   Машинная обработка информации и управление производством. – М., 1976. – 112с.
788684
  Сендзюк М.А. Машинная обработка информации по планированию на промышленных предприятиях и объединениях / М.А. Сендзюк, Н.И. Татарчук. – К., 1980. – 109с.
788685
  Паттахов А.Х. Машинная обработка информации по технической подготовке производства / А.Х. Паттахов, С.А. Новосардова. – Ташкент, 1982. – 64с.
788686
  Волков С.И. Машинная обработка информации по учету затрат на производство / С.И. Волков, Г.В. Головина. – Москва, 1973. – 136с.
788687
  Кукла В.Г. Машинная обработка результатов контроля текущей успеваемости студентов / В.Г. Кукла. – Москва, 1972. – 18 с.
788688
  Шураков В.В. Машинная обработка статистической отчетности. / В.В. Шураков. – М, 1977. – 224с.
788689
  Ахметова К.И. Машинная обработка учетно-плановых данных / Ахметова К.И., Половнев Н.И. – Алма-Ата : Наука, 1969. – 104 с.
788690
  Рашитов Р.С. Машинная обработка учетно-статистической информации / Р.С. Рашитов. – Ленинград, 1979. – 208с.
788691
  Шуваев Н.С. Машинная обработка учетной информации в учреждениях Стройбанка СССР. / Н.С. Шуваев. – М., 1980. – 96с.
788692
   Машинная обработка экономических данных и методика преподавания. – М., 1972. – 208с.
788693
   Машинная обработка экономической информации. – М., 1978. – 175с.
788694
  Иваненко И.Н. Машинная обработка экономической информации / И.Н. Иваненко, Л.М. Протопопов. – Л., 1988. – 50с.
788695
   Машинная обработка экономической информации в Госбанке. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 238 с.
788696
  Костикова Г.А. Машинная обработка экономической информации в народном хозяйстве / Г.А. Костикова. – М., 1979. – 224с.
788697
  Твердохлеб Н.Г. Машинная обработка экономической информации в промышленности / Н.Г. Твердохлеб. – М., 1974. – 254с.
788698
  Исаков В.И. Машинная обработка экономической информации в промышленности : учебник для студ. вузов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет" / Исаков В.И., Рожнов В.С. – Москва : Статистика, 1977. – 359 с.
788699
  Волков С.И. Машинная обработка экономической информации в промышленности / С.И. Волков, А.Н. Романов. – Москва, 1978. – 352с.
788700
  Исаков В.И. Машинная обработка экономической информации в промышленности / В.И. Исаков. – М, 1980. – 320с.
788701
  Жученко В.Я. и др. Машинная обработка экономической информации в сельском хозяйстве / В.Я. и др. Жученко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1977. – 424с.
788702
  Космина Р.М. Машинная обработка экономической информации в торговле: (Учеб. пособие для торг. вузов). / Р.М. Космина. – М., 1980. – 246с.
788703
   Машинная обработка экономической информации в финансово-кредитной системе. – М., 1977. – 136с.
788704
  Троняк А.Р. Машинная обработка экономической информации в финансово-кредитной системе / А.Р. Троняк, Н.А. Конанов. – Л., 1985. – 33с.
788705
  Исаков В.И. Машинная обработка экономической информации и расчетов в торговле / В.И. Исаков, М.Я. Розенберг. – М, 1974. – 191с.
788706
  Гильде Э.К. Машинная обработка экономической информации и расчётов в торговле / Э.К. Гильде. – Минск, 1976. – 334с.
788707
  Гильде Э.К. Машинная обработка экономической информации и расчётов в торговле / Э.К. Гильде. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1984. – 333с.
788708
  Ратмиров Ю.А. Машинная обработка экономической информации по труду / Ю.А. Ратмиров, Б.Л. Гордон. – М, 1980. – 288с.
788709
  Твердохлеб Н.Г. Машинная обработка экономической информации промышленных предприятий / Н.Г. Твердохлеб. – Москва : Статистика, 1971. – 495 с.
788710
  Твердохлеб Н.Г. Машинная обработка экономической информации промышленных предприятий / Н.Г. Твердохлеб. – М., 1975. – 375с.
788711
  Твердохлеб Н.Г. Машинная обработка экономической информации промышленных предприятий и объединений / Н.Г. Твердохлеб. – Москва : Статистика, 1979. – 294 с.
788712
  Рожнов В.С. Машинная обработка экономической информации. / В.С. Рожнов, В.П. Косарев. – М, 1979. – 191с.
788713
  Рожнов В.С. Машинная обработка экономической информации. / В.С. Рожнов, В.П. Косарев. – М, 1983. – 214с.
788714
   Машинная обратотка информации в финансово-кредитной системе / Рожнов В.С. – М., 1981. – 336с.
788715
   Машинная оптимизация электронных узлов РЭА. – Москва, 1978. – 192 с.
788716
  Носов Ю.Р. Машинная память / Ю.Р. Носов. – М, 1987. – 61с.
788717
   Машинная стенография : (учеб. пособие). – Москва : Совет. наука, 1951. – 272 с. : ил.
788718
  Загребаева А.А. Машинне в"язання: сучасні моделі / А.А. Загребаева. – Київ, 1976. – 84с.
788719
  Фесенко А.О. Машинне навчання як інструмент виявлення інтернет-шахрайств / А.О. Фесенко, Г.К. Папірна // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 330-331
788720
  Ольховська А. Машинний переклад та редагування у фаховій підготовці майбутніх перекладачів // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 268-274. – ISBN 978-617-646-477-8
788721
  Бородкіна І.Л. Машинний переклад як складова підготовки майбутніх документознавців / І.Л. Бородкіна, Г.О. Бородкін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 77-83. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає в комплексному дослідженні систем машинного перекладу в структурі фахової діяльності документознавців. .Методологія дослідження. Відбір материалів базувався на загальнонаукових методах аналізу та синтезу, порівняння та узагальнення, ...
788722
   Машинно-независимые операцинные системы. – Москва, 1987. – 113с.
788723
  Святченко Ю.Б. Машинно-ориентированная система программирования экономических задач: уч. пособие. / Ю.Б. Святченко. – К., 1978. – 111с.
788724
  Рошаль Я.И. Машинно-ориентированная форма бухгалтерского учета. / Я.И. Рошаль, А.Г. Тарасов. – М, 1983. – 184с.
788725
  Волков А.И. Машинно-ориентированные языки и связанные с ними элементы в системе математического обеспечения "Дубна". 11-5613 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010 / Волков А.И.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория вычислит. техники и автоматизации. – Дубна, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
788726
  Хотенко М.П. Машинно-тракторні станції і їх роль у піднесенні колгоспного виробництва / М.П. Хотенко. – Київ : Держполітвидав, 1951. – 41 с.
788727
  Колеснев С.Г. Машинно-тракторные станции - индустриальная база колхозного производства / С.Г. Колеснев. – Москва, 1954. – 40с.
788728
  Венжер В.Г. Машинно-тракторные станции / В.Г. Венжер. – Москва, 1948. – 41-44с.
788729
  Чикава Л.Л. Машинно-тракторные станции и их роль в развитии и укреплении колхозов. (На прим. МТС Горьков. р-на Груз.ССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Чикава Л.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1954. – 19л.
788730
  Буткус Г. Машинно-тракторные станции Литовской ССР и их роль в социалистическом преобразовании сельского хозяйства : Автореф... Канд.ист.наук: 07.571 / Буткус Г.; АН Литов.ССР. – Вильнюс, 1970. – 18л.
788731
   Машинно-тракторные станции. Итоги работы МТС за 1935 год. – Москва-Ленинград, 1936. – 684с.
788732
  Михайлов В.П. Машинное (основное) время при фрезеровании спиральных канавок / В.П. Михайлов. – С. 73-89. – Отд. оттиск
788733
  Селютин В.А. Машинное конструирование электронных устройств / В.А. Селютин. – Москва, 1977. – 383 с.
788734
   Машинное моделирование. – М., 1979. – 179с.
788735
  Фидельман В.Р. Машинное моделирование атомного механизма диффузии в металлах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фидельман В.Р.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1978. – л.
788736
  Румянцев М.К. Машинное моделирование единиц речи: на мат. кит. яз. / М.К. Румянцев. – М., 1990. – 270с.
788737
   Машинное моделирование при исследовании материалов. Моделирование на ЭВМ дефектов кристалл. решетки. – М., 1974. – 414с.
788738
  Гарасымив И.И. Машинное моделирование радиоэлектронных и электротехнических устройств / И.И. Гарасымив, Б.А. Мандзий, О.И. Фелыштын. – Львов, 1991. – 133 с.
788739
   Машинное моделирование физических процессов в электротехнических устройствах. – Киев, 1988. – 175 с.
788740
  Сальникова Л.П. Машинное моделирование электростатических полей в фокусирующих периодических системах с тонкими электродами / Л.П. Сальникова. – Харьков, 1978. – 38с.
788741
  Флетчер Сет Машинное обучение // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – С. 83-86. – ISSN 0208-0621


  Школы и университеты осваивают технологию, которая приспосабливает образовательный контент к уровню способностей учеников и студентов и вытесняет педагога-лектора из учебной аудитории за ненужностью. Но хорошо ли это?
788742
  Файн В.С. Машинное понимание текстов с ошибками / В.С. Файн, Л.И. Рубанов. – Москва : Наука, 1991. – 151с.
788743
   Машинное проектирование в учебном процессе вуза. – М., 1975. – 16с.
788744
  Курчик Б.З. Машинное проектирование и моделирование выпрямителей : учебное пособие / Б.З. Курчик. – Ленинград, 1991. – 56 с.
788745
  Ажогин В.В. Машинное проектирование оптимальных систем управления пространственно-распределёнными динамическими объектами / Ажогин В.В., Згуровский М.З. – Київ : Вища школа, 1985. – 170 с. : ил. – Библиогр.: с. 168-169
788746
  Гупта К. Машинное проектирование СВЧ устройств / К. Гупта, Р. Гардж, Р. Чадха. – Москва, 1987. – 429 с.
788747
   Машинное проектирование систем управления. Подходы, методы, реализация и внедрение. – Минск, 1984. – 174с.
788748
   Машинное проектирование устройств и систем СВЧ. – Москва, 1977. – 256 с.
788749
   Машинное проектирование устройств и систем СВЧ. – Москва, 1984. – 237 с.
788750
   Машинное проектирование цифровых автоматов. – Челябинск, 1977. – 79с.
788751
  Ильин В.Н. Машинное проектирование электронных схем / В.Н. Ильин. – Москва, 1972. – 280 с.
788752
  Фидлер Дж.К. Машинное проектирование электронных схем / Дж.К. Фидлер, К. Найтингейл. – Москва : Высшая школа, 1985. – 216 с.
788753
  Потемкин В.Г. Машинное проектирование: мат. описание динам. систем в пространстве состояний. Уч. пособие. / В.Г. Потемкин. – М., 1978. – 79с.
788754
  Головкин Б.А. Машинное распознавание и линейное программирование / Б.А. Головкин. – М., 1973. – 99с.
788755
  Миллер Д. Машинное угадывание (часть I) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 110-119. – ISSN 0042-8744
788756
  Миллер Д. Машинное угадывание (часть II) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 117-126. – ISSN 0042-8744


  Стаття присвячена критичному раціоналізму К. Поппера.
788757
  Слипченко В.Г. Машинные алгоритмы и программы моделирования электронных схем / В.Г. Слипченко, В.Г. Табарный. – Киев : Техніка, 1976. – 159 с.
788758
  Тихонов В.А. Машинные алгоритмы обобщенного гармонического анализа для систем оперативной обработки информации / В.А. Тихонов. – Киев, 1963. – 36с.
788759
  Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем / Т. Нейлор. – Москва, 1975. – 500 с.
788760
   Машинные коды. – М., 1992. – 44с.
788761
  Влах И. Машинные методы анализа и проектирования электронных схем / И. Влах, К. Сингхал. – Москва, 1988. – 560 с.
788762
   Машинные методы анализа информации об опыте научно-технического развития. – М., 1972. – 311с.
788763
  Андриевский Владимир Митрофанович Машинные методы и специализированные устройства для решения нелинейных задач теории поля : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Андриевский Владимир Митрофанович; Харьков. политех. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1986. – 17л.
788764
  Дидук Г.А. Машинные методы исследования автоматических систем / Г.А. Дидук. – Л., 1983. – 176с.
788765
  Оганян Л.Н. Машинные методы исследования цифровых систем передачи / Л.Н. Оганян, Л.В. Панков. – М., 1978. – 144с.
788766
  Форсайт Д.Э. Машинные методы математических вычислений / Д.Э. Форсайт. – М., 1980. – 279с.
788767
  Новиков А.Н. Машинные методы моделирования и идентификации фильтрационных процессов стохастического характера. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Новиков А.Н.; КПИ. – К., 1987. – 16л.
788768
  Кадыров А.А. Машинные методы моделирования и исследования структурно-сложных систем / А.А. Кадыров. – Ташкент, 1989. – 98с.
788769
  Голубенцев А.Ф. Машинные методы моделирования непрерывных случайных величин / А.Ф. Голубенцев. – Саратов, 1982. – 82 с.
788770
   Машинные методы обнаружения закономерностей. – Новосибирск, 1975. – 167с.
788771
  Сохранов Н.Н. Машинные методы обработки и интерпретации результатов геофизических исследований скважин / Н.Н. Сохранов. – М., 1973. – 229с.
788772
   Машинные методы обработки информации для задач управления. – Киев, 1986. – 57,5с.
788773
   Машинные методы обучения безопасным приемам труда. – Л., 1976. – 28с.
788774
   Машинные методы оптимизации, моделирования и планирования эксперимента. – Новосибирск, 1988. – 144,6с.
788775
   Машинные методы планирования эксперимента и оптимизации многофакторных систем. – Новосибирск, 1987. – 141с.
788776
   Машинные методы проектирования электронных схем : материалы семинара. – Москва, 1975. – 232 с.
788777
   Машинные методы расчета и проектирования систем электросвязи и управления. – Москва, 1990. – 271 с.
788778
  Вавилов А.А. Машинные методы расчета систем управления / А.А. Вавилов, Д.Х. Имаев. – Ленинград, 1981. – 232с.
788779
  Молчанов И.Н. Машинные методы решения прикладных задач / И.Н. Молчанов. – К., 1987. – 287 с.
788780
  Молчанов И.Н. Машинные методы решения прикладных задач. Дифференциальные уравнения / И.Н. Молчанов; АН УССР; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 1988. – 344 с. – ISBN 5-13-009291-8
788781
  Зореф М.Г. Машинные основы и машинная морфология в немецко-русском автоматическом словаре : Автореф... канд. филолог.наук: / Зореф М.Г.; Ленинаград. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Кишинев, 1972. – 28с.
788782
  Демирчян К.С. Машинные расчеты электромагнитных полей / К.С. Демирчян, В.Л. Чечурин. – Москва, 1986. – 239 с.
788783
  Гольденберг Л.М. Машинные расчеты электронных схем / Л.М. Гольденберг, М.Н. Поляк, Л.А. Яковлев. – Ленинград
Ч. 1. – 1976. – 56 с.
788784
   Машинные расчеты электронных схем. – Ленинград
Ч. 2. – 1978. – 62 с.
788785
  Черников В.И. Машинные свойства сплавов и соединений на основе металлов с незаполненными -и 3 -электронными оболочками. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.11 / Черников В.И.;. – М., 1977. – 38л.
788786
  Аврамчук Е.Ф. Машинные эксперименты с имитационными моделями АСУ технологических линий дискретного производства : Учеб. пособие / Е.Ф. Аврамчук, Ю.П. Приваленков, Б.Ф. Фомин ; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград : ЛЭТИ, 1977. – 65 с. : ил. – Список лит.: с. 51
788787
   Машинный анализ и моделирование электрических цепей. – Киев, 1978. – 199 с.
788788
  Ризкин И.Х. Машинный анализ и проектирование технических систем / И.Х. Ризкин. – Москва, 1985. – 161с.
788789
  Чахмахсазян Е.А. Машинный анализ интегральных схем : вопросы теории и программирования / Е.А. Чахмахсазян, Ю.Н. Бармаков, А.Э. Гольденберг. – Москва : Советское радио, 1974. – 270 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 260-266
788790
   Машинный анализ микроскопических объективов. – Москва, 1968. – 124с.
788791
  Митропольский Ю.А. Машинный анализ нелинейных резонансных цепей. / Ю.А. Митропольский, А.А. Молчанов. – Киев, 1981. – 238с.
788792
  Стьюпер Э. Машинный анализ связи химической структуры и биологической активности : пер. с англ. / Э. Стьюпер, У. Брюггер, П. Джурс. – Москва : Мир, 1982. – 235 с.
788793
  Чуа Л.О. Машинный анализ электронных схем : алгоритмы и вычислительные методы / Чуа Л.О., Пен-Мин Лин ; пер. с англ. Е.С. Виленкина, В.Н. Елисеева ; под ред. В.Н. Ильина. – Москва : Энергения, 1980. – 638 с. – Библиогр. в конце глав
788794
  Гринченко Т.А. Машинный интеллект и новые информационные технологии / Т.А. Гринченко, А.а. Стогний. – К., 1993. – 163с.
788795
   Машинный перевод : сб. статей. – Москва : Изд-во иностр. лит-ры, 1957. – 315 с.
788796
  Кондратов А.М. Машинный перевод / А.М. Кондратов. – Москва, 1967. – 32 с.
788797
  Хайрова Н.Ф. Машинный перевод : Учеб. пособие / Н.Ф. Хайрова, И.В. Замаруева; МОУ, Харьковский гуманитарный институт "Hародная украинская академия". – Харьков : Око, 1998. – 82 с. – ISBN 9665260340
788798
  Нивергельт Ю. Машинный подход к решению математических задач / Ю. Нивергельт. – Москва : Мир, 1977. – 351 с.
788799
  Зарипов Р.Х. Машинный поиск вариантов при моделировании творческого процесса / Зарипов Р.Х. ; под ред. и с доп. М.Г. Гаазе-Рапопорта. – Москва : Наука ; Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – 232 с. – Библиогр.: с. 227-229. – (Серия " Проблемы искусственного интеллекта")
788800
   Машинный поиск химических препаратов с заданными свойствами. – Ташкент, 1989. – 163с.
788801
   Машинный расчет интегральных схем. – Москва, 1971. – 408 с.
788802
  Зайцев И.Д. Машинный расчёт физико-химических параметров неорганических веществ / И.Д. Зайцев. – М., 1983. – 256с.
788803
  Анисимов Б.В. Машинный расчет элементов ЭВМ : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Электрон. вычислит. машины" / Б.В. Анисимов. – Москва, 1976. – 336 с. : ил. – Библиогр.: с. 333-334
788804
  Евдокимов В.В. Машинный синтез АСУП / В.В. Евдокимов, В.А. Рейнер. – М., 1980. – 222с.
788805
  Зайцев М.А. Машинный синтез и исследование систем с древовидной структурой : Автореф... канд. физ-мат.наук: 05.13.02 / Зайцев М.А.;. – М, 1980. – 13л.
788806
  Таланчук П.М. Машинный синтез систем коррекции измерительных преобразователей. / П.М. Таланчук. – К., 1985. – 68с.
788807
   Машинный фонд русского языка: идеи и суждения. – Москва : Наука, 1986. – 239 с.
788808
  Окольнишников В.В. Машино-ориентированная система моделирования модель-6 и ее приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.10 / Окольнишников В. В.; Сиб. отд. НАН СССР, Выч. цент. – Ноовсбирск, 1979. – 15л.
788809
   Машино-тракторні станції - в центр уваги. – К., 1931. – 15с.
788810
  Дробот В. Машино-тракторні станції на Україні / В. Дробот, І. Ковальский. – Х., 1929. – 162с.
788811
  Виноградов В.В. Машинобудівна галузь України в умовах міжнародних інтеграційних процесів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 106-112. – ISSN 2222-4459
788812
  Дмитренко Л. Машинобудівна галузь України в умовах світової фінансової кризи: стан та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-46. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто особливості машинобудівної галузі України в умовах світової фінансової кризи. Визначені основні шляхи підвищення конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України. Main characteristic of machine-building industry of Ukraine ...
788813
  Ігнатенко М.Г. Машинобудівна і металообробна промисловість : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, К.Є. Панько // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 77-79
788814
  Азарян О.М. Машинобудівний комплекс України: стратегічні аспекти розвитку й відносницький підхід / О.М. Азарян, О.Ю. Біленький // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 4-10 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
788815
  Голіков А.П. Машинобудівний комплекс Харківської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 124-127
788816
   Машинобудівництво в другому п"ятиріччі. – Х., 1932. – 36с.
788817
  Островський Я. Машинобудівництво в другому п"ятиріччі / Я. Островський. – Харків, 1932. – 96с.
788818
  Масляк Петро Олексійович Машинобудування в господарських комплексах: теорія і практика територіальної взаємодії : Автореф... докт. географ.наук: 11.00.02 / Масляк Петро Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 40л.
788819
   Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи / Н.В. Тарасова, І.С. Калініченко, В.А. Романенко, К.Ф. та ін. Єфетова; Н.В. Тарасова, І.С. Калініченко, В.А. Романенко, К.Ф. Єфетова та ін.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України; за ред. Б.М. Данилишина. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 308с. – ISBN 978-966-340-225-3
788820
  Мельник Л.Г. Машинобудування на Україні в ході здійснення технічної революції // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 65-74. – (Серія історії ; № 13)
788821
  Поданчук В.Д. Машинобудування та металообробна промисловість : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 51-59 : Табл.
788822
   Машинобудування України у фотоілюстраціях. – Київ, 1958. – 165с.
788823
  Мартинюк Ф.М. Машинобудування Українськоі РСР в період соціалістичної індустріалізації / Ф.М. Мартинюк. – Київ, 1958. – 103с.
788824
  Потьомкін М.І. Машинобудування, його перспективи / М.І. Потьомкін. – К., 1972. – 46с.
788825
  Константинов В.В. Машиноведение / В.В. Константинов. – М., 1931. – 104с.
788826
  Жиделев М.А. Машиноведение в VIII-X классах городской средней школы / М.А. Жиделев. – Москва, 1956. – 172с.
788827
   Машиноведение в школе / Жиделев М.А. – М., 1961. – 189с.
788828
  Дойников Н.М. Машиноведение. уч. пособие / Н.М. Дойников. – М., 1959. – 396с.
788829
  Саркисян А.А. Машинонезависимая оптимизация исходных программ / А.А. Саркисян. – М., 1985. – 207с.
788830
   Машиноозброєність сільського господарства УССР. – Х., 1934. – 159с.
788831
  Озеран А.Е. Машинопись / А.Е. Озеран. – Минск, 1971. – 224с.
788832
  Озеран А.Е. Машинопись / А.Е. Озеран. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Минск, 1976. – 256с.
788833
  Губская Е.К. Машинопись / Е.К. Губская, Г.Г. Леонова. – Ростов н/Д, 1980. – 95с.
788834
  Кузнецова А.Н. Машинопись / А.Н. Кузнецова, Р.Н. Вагенгейм. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1991. – 319с.
788835
  Кузнецова А.Н. Машинопись и делопроизводство / А.Н. Кузнецова. – 2-е изд., испр. – М., 1983. – 223с.
788836
  Кузнецова А.Н. Машинопись и делопроизводство / А.Н. Кузнецова. – 2-е изд., испр. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1987. – 220с.
788837
  Корнеева А.И. Машинопись и основы делопроизводства / А.И. Корнеева. – 3-е, дораб. и доп. – М., 1984. – 207с.
788838
  Корнеева А.И. Машинопись и основы делопроизводства / А.И. Корнеева. – М., 1987. – 206с.
788839
  Корнеева А.И. Машинопись и основы делопроизводства / А.И. Корнеева, А.М. Амелина. – М., 1991. – 159с.
788840
  Лившиц Я.З. Машинопись и основы современного делопроизводства / Я.З. Лившиц, А.Н. Кузнецова. – М., 1974. – 208с.
788841
  Корнеева А.И. Машинопись и основы современного делопроизводства / А.И. Корнеева. – 2-е. – Москва, 1981. – 192с.
788842
  Перельман Е.С. Машиностроение в СССР. / Е.С. Перельман. – М.-Л., 1931. – 104с.
788843
  Прусов А.В. Машиностроение в экономике Швеции / Прусов Александр Владимирович // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 9. – С. 38-47. – ISSN 2074-6040
788844
  Чорманов М.И. Машиностроение как фактор экономического роста и повышения народнохозяйственной эффективности. (На матер. машиностроит. и металлообрабат. пром. КазССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чорманов М.И.; АН КазССР. Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1973. – 24л.
788845
  Масляк П.А. Машиностроение пригородного продовольственного комплекса (на примере Киева) / П.А. Масляк, Я.Б. Олейник // Экономическая география, 1990. – Вып. 42
788846
  Масляк П.А. Машиностроение пригородного продовольственного комплекса (на примере Киева) / П.А. Масляк, Я.Б. Олийнык // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 75-78. – ISBN 0201-8683
788847
  Никитин П.В. Машиностроение СССР в послевоенной сталинской пятилетке / П.В. Никитин. – Москва, 1949. – 31 с.
788848
   Машиностроение. Автоматическое управление машинами и системами машин. Рабиотехника, электроника и электросвязь. – М., 1970. – 444с.
788849
   Машиностроение: экономика перестройки. – Л., 1989. – 255с.
788850
  Абрамов С.Б. Машиностроение:стратегия и тактика ускорения : несколько интервью с ведущими экономистами / С.Б. Абрамов. – Москва : Знание, 1988. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Практика социалистического хозяйствования ; № 10)
788851
  Горемыкин В.П. Машиностроитальный комплекс РСФСР / В.П. Горемыкин, С.Н. Смирнов. – М, 1989. – 202с.
788852
  Кравчинский Е.Ф. Машиностроители Белоруссии в борьбе за технический прогресс (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кравчинский Е.Ф.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
788853
  Кузьмина Л.П. Машиностроители Восточной Сибири в борьбе за коммунистический труд. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузьмина Л.П.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1966. – 19л.
788854
   Машиностроители Кузбаса. – Кемерово, 1983. – 139с.
788855
  Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика / Т.М. Башта. – М, 1963. – 696с.
788856
  Маковский А.М. Машиностроительная промышленность Волго-Вятского района и назревшие проблемы ее специализации и кооперирования : Автореф... канд .экон.наук: / Маковский А. М.; Гор.ГУ, Каф. полит. экон. – Горький, 1964. – 18л.
788857
   Машиностроительная промышленность СССР
1. – 1933. – 320с.
788858
  Москаленко В.П. Машиностроительное объединение: опыт, проблемы повышения эффективности / В.П. Москаленко. – Киев, 1983. – 48с.
788859
  Холмогоров И.М. Машиностроительное черчение / И.М. Холмогоров. – 11-е доп. изд. – М.-Л., 1931. – 88с.
788860
   Машиностроительное черчение. – М., 1957. – 68с.
788861
  Левицкий В.С. Машиностроительное черчение / В.С. Левицкий, . – М, 1957. – 108с.
788862
  Маянц Д.Ю. Машиностроительное черчение / Д.Ю. Маянц, И.В. Манцветова. – Минск, 1959. – 223с.
788863
  Левицкий В.С. Машиностроительное черчение / В.С. Левицкий, . – М, 1961. – 112с.
788864
  Покровская А.Н. Машиностроительное черчение / А.Н. Покровская. – М., 1964. – 156с.
788865
  Мерзон Э.Д. Машиностроительное черчение / Э.Д. Мерзон. – М., 1987. – 335с.
788866
  Малышев А.С. Машиностроительное черчение. Разрезы и сечения на чертежах. / А.С. Малышев, Л.А. Зибенгар. – М., 1963. – 20с.
788867
  Малышев А.С. Машиностроительное черчение. Разрезы на чертежах деталей. / А.С. Малышев, Зибенгар Ляшкевич. – М., 1963. – 16с.
788868
  Кузнецов В.И. Машиностроительные материалы и технология их обработки / В.И. Кузнецов. – Москва, 1965. – 204с.
788869
  Журавлев В.Н. Машиностроительные стали / В.Н. Журавлев, О.И. Николаева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1968. – 331 с.
788870
  Макеенко М. и др. Машиностроительный комплекс Молдавской ССР : Состояние и перспективы развития / АН Молдавской ССР; Ин-т экономики; М.Макеенко, С.Киркэ, А.Коваленко. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1966. – 145с.
788871
  Калачанов В.Д. Машиностроительный комплекс: совершенствование организационной структуры управления / В.Д. Калачанов, В.Г. Сизов. – М., 1989. – 62с.
788872
  Фоменко И.Ю. Машиночитаемая каталогизация старопечатной книги в научно-исследовательском отделе редких книг (Музее книги) Российской государственной библиотеки // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 359-363. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
788873
  Рабинович А.Н. Машину навчають думати / А.Н. Рабинович. – Київ, 1971. – 164с.
788874
  Калиниченко Л.А. Машины баз данных и знаний / Л.А. Калиниченко, В.М. Рывкин. – М., 1990. – 295 с.
788875
  Калиниченко Л.А. Машины баз данных и знаний / Л.А. Калиниченко, В.М. Рывкин. – Москва : Наука, 1990. – 296с. – ISBN 5-02-014212-3
788876
  Озкарахан Э. Машины без данных и управление базами данных / Э. Озкарахан. – Москва : Мир, 1989. – 695с.
788877
   Машины вычислительные аналоговые и аналого-цифровые. ГОСТ 23335-78, ГОСТ 23336-78. – Москва, 1978. – 12 с.
788878
  Глыбовский И.Н. Машины гидроторфа / И.Н. Глыбовский. – М.-Л., 1937. – 364с.
788879
   Машины для автоматизированного производства деталей из реактопластов. – М., 1990. – 302с.
788880
  Пронин А.Ф. Машины для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. / А.Ф. Пронин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 190с.
788881
   Машины для земляных работ. – Киев, 1976. – 368 с.
788882
   Машины для испытаний на прочность образцов материалов и элементов авиационных конструкций, 1972. – 116с.
788883
  Марченко Е.К. Машины для обучения / Е.К. Марченко. – Москва, 1974. – 312с.
788884
  Чашкин М.И. Машины для полезащитного лесоразведения. / М.И. Чашкин. – М., 1950. – 168с.
788885
  Ростовцев А.П. Машины для строительства оросительной системы / А.П. Ростовцев, А.Я. Камышников. – 2-е изд. – Алма Ата, 1953. – 180с.
788886
  Осьмак И.Т. Машины для уборки кукурузы. / И.Т. Осьмак, А.В. Иродов. – Киев; Москва : Машгиз, 1957. – 280с.
788887
   Машины и аппараты установок разделения воздуха методом глубокого охлаждения. – Москва, 1959. – 190с.
788888
   Машины и аппараты химических производств. – М.-К., 1959. – 464с.
788889
   Машины и аппараты химических производств. – М., 1989. – 367с.
788890
  Ельцова А.Г. Машины и крупное производство при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ельцова А.Г.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 19л.
788891
  Чайко И.Г. Машины и приспособления для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур / И.Г. Чайко. – Тбилиси, 1950. – 184с.
788892
  Головин Н.И. Машины идут вперед / Н.И. Головин. – Хабаровск, 1962. – 40с.
788893
  Тоффоли Т. Машины клеточных автоматов / Т. Тоффоли. – М, 1991. – 278с.
788894
  Тоффоли Т. Машины клеточных автоматов / Т. Тоффоли, Н. Марголус. – Москва : Мир, 1991. – 278 с.
788895
  Малиев Ю.Н. Машины контролируют знания / Ю.Н. Малиев. – Куйбышев, 1967. – 123с.
788896
  Васильев М. Машины на службе человеку / М. Васильев. – Москва, 1954. – 144 с.
788897
   Машины Тьюринга и рекурсивные функции. – Москва : Мир, 1972. – 264 с.
788898
  Канович М.И. Машины Тьюринга:Учебное пособие. / М.И. Канович. – Калинин, 1981. – 41с.
788899
  Беркович Д.М. Машины управляют машинами / Д.М. Беркович. – Москва : [б. и.], 1962. – 48 с.
788900
  Недосекин Р.К. Машины уходят в рейс / Р.К. Недосекин. – М., 1969. – 96с.
788901
  Кривич М. Машины учатся ходить / М. Кривич. – Москва, 1988. – 159 с.
788902
   Машины централизованного контроля. – Москва, 1967. – 44с.
788903
   Машины электрические. – М., 1957. – 295с.
788904
  Васильев М.В. Машины энергии / М.В. Васильев. – Москва, 1967. – 260 с.
788905
  Васильев М.В. Машины энергии. / М.В. Васильев. – Москва, 1967. – 260с.
788906
  Старинин Ю.Л. Машины, дарящие здоровье. / Ю.Л. Старинин. – М., 1986. – 78с.
788907
  Обжелян Н.К. Машины, которые говорят и слушают. / Н.К. Обжелян, Трунин-Донской. – Кишинев, 1987. – 174с.
788908
   Машины, которые мы выбираем : Тест-драйв. Автодор // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 100-102 : Іл.
788909
  Фен Дж. Машины, энергия, энтропия : пер. с англ. / Дж. Фен. – Москва : Мир, 1986. – 333с.
788910
  Сотник Ю.В. Машка Самбо и Заноза / Ю.В. Сотник. – М., 1965. – 176с.
788911
  Сотник Ю.В. Машка Самбо и Заноза / Ю.В. Сотник. – Иркутск, 1989. – 239с.
788912
  Безпалов Ф.Д. Машкара : Жарт на 1 дію. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друк. Губеніяльного земства, 1918. – 18 с.
788913
  Курган Ф. Машкара. / Ф. Курган. – Х., 1930. – 163с.
788914
  Молчанов В.Б. Машкін Олександр Миколайович // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 233-234. – ISSN 0130-5247


  "20 травня 2017 р. на 56-му році життя після важкої швидкоплинної хвороби відійшов у Вічність старший науковий співробітник Інстититу історії України НАНУ кандидат історичних наук Олександр Миколайович Машкін."
788915
  Посысоев В. Машностроение Донбасса в новой пятилетке / В. Посысоев. – К., 1948. – 32с.
788916
  Мартиросян А.А. Маштоц / А.А. Мартиросян. – Ереван, 1988. – 253с.
788917
  Захожа Ганна Мащенко каже так: "Я завжди знімав про великих людей" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 77-79. – ISSN 0130-5212
788918
  Анисимов А.В. Мащенко Сергій Олегович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 608. – ISBN 978-966-02-8345-9
788919
  Серикова В. Маэстро forever, или "Юнона" и Юпитер // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 1. – С. 105-107
788920
  Длугач В.Л. Маэстро Воробышек / В.Л. Длугач, С.А. Романов. – М., 1960. – 216с.
788921
  Кораблев Антон Маэстро Глюк на вершине славы // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 5. – С. 51-64


  Крістоф Віллібальд Ґлюк - нім. композитор (1714-1787)
788922
  Прохоров А. Маэстро Илья Кива // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-25 мая (№ 20). – С. В 8


  "Месяц назад, наблюдая за бурной реакцией власти на решение Европарламента о предоставлении Украине безвизового режима, я отметил, что когда «окончательное решение» будет принято, последует еще более шумное празднование: видимо, ввиду крайнего дефицита ...
788923
  Зюзюкин И.И. Маэстро Тиныч, или Кино про "белых лебедей" / И.И. Зюзюкин. – М., 1991. – 381с.
788924
  Максимов М. Маэстро ушел навсегда... // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 2-14.


  Лучано Паваротті
788925
  Файзулін Я. Маючи в перспективі розстріл, зрозумів: симуляція божевілля може стати для мене порятунком // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 36 (339), 22 вересня 2016. – С. 47-50


  Автор роману "Холодний Яр" Юрій Горліс-Горський співпрацював з радянською та польською розвідками.
788926
  Чиковани Г.С. Мая : рассказы / Григол Чиковани ;. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 238 с.
788927
  Рудый Ю.Л. Маяк / Ю.Л. Рудый. – Владивосток, 1961. – 51с.
788928
  Ломидзе А.И. Маяк : рассказы / А.И. Ломидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1973. – 199 с.
788929
  Минаев И. Маяк : сценарий / И. Минаев, О. Михайлова // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 153-174
788930
  Завилинский И.А. Маяк : сб. новелл / Игорь Завилинский. – Киев : Саммит-Книга, 2019. – 207, [1] с. : ил. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-032-3
788931
  Жарковская Ольга Маяк Бенгтшер: свет из прошлого / Жарковская Ольга, Сироткин Дмитрий // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 58-62 : фото
788932
  Сергеев-Ценский Маяк в тумане / Сергеев-Ценский. – Симферополь, 1965. – 576с.
788933
  Брідака Л. Маяк за дюнами / Л. Брідака. – К, 1965. – 62с.
788934
  Николаев В.Д. Маяк земли / В.Д. Николаев. – М, 1971. – 120с.
788935
  Вайсберг Л.М. Маяк на берегу Шушупе : повесть / Л.М. Вайсберг. – Москва : Детская литература, 1963. – 111 с.
788936
  Луковец А. Маяк на Востоке / А. Луковец. – Сталинабад, 1949. – 208с.
788937
  Осинский В.В. Маяк на Дельфиньем / В.В. Осинский. – М, 1989. – 253с.
788938
  Соколовский И. Маяк по имени Жюль Верн // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2015. – № 3 (32). – С. 57-62
788939
   Маяк победы. Рассказы. – Пермь, 1972. – 134с.
788940
  Вахов А.А. Маяк продолжает гореть / А.А. Вахов. – Хабаровск, 1960. – 175с.
788941
  Рябокляч А.К. Маяк радянської преси / А.К. Рябокляч. – К., 1962. – 72 с.
788942
  Блохнин А.В. Маяк Советской власти / А.В. Блохнин. – М, 1961. – 80с.
788943
   Маяк. Морские рассказы на английском языке. – Москва : Транспорт, 1965. – 108 с.
788944
   Маяк. Стихи поэтов лит. объединения Ленингр. дварца культуры моряков.. – Л., 1967. – 67с.
788945
  Симакович В. Маяки / В. Симакович. – К, 1955. – 520с.
788946
  Цесевич В.П. Маяки Вселенной / В.П. Цесевич. – Киев : Наукова думка, 1968. – 151 с.
788947
  Цесевич В.П. Маяки Всесвіту / В.П. Цесевич. – Київ : Наукова думка, 1966. – 148 с.
788948
  Мамонтов В.Ф. Маяки культуры / В.Ф. Мамонтов. – М., 1966. – 32с.
788949
   Маяки светят всем.. – Вологда, 1962. – 16с.
788950
  Жалило Я. Маяки та буйки МВФ: макроекономіка структурних реформ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 1, 7


  "Нарешті завершилася чергова "траншева" епопея, особливу інтригу в яку наразі внесла необхідність урахування впливів, яких завдаватиме українській економіці припинення товаропотоків з непідконтрольних Україні територій. Тривалість виниклої паузи ...
788951
  Карпов А.С. Маяковский - лирик : кн. для учителя / А.С. Карпов. – М. : Просвещение, 1988. – 144 с.
788952
  Брусиловский Р.М. Маяковский - лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи / Р.М. Брусиловский. – Київ, 1951. – 29с.
788953
  Винокур Г. Маяковский - новатор языка / Г. Винокур. – Москва : Советский писатель, 1943. – 136 с.
788954
  Сербин П.К. Маяковский - сатирик : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сербин П.К. ; М-во культуры СССР ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 14 с.
788955
  Фадеев А.А. Маяковский / А.А. Фадеев. – М, 1940. – 19 с.
788956
  Перцов В.О. Маяковский / В.О. Перцов. – М., 1941. – с.
788957
  Перцов В.О. Маяковский / В.О. Перцов. – 2-е. – М : Советский писатель
1. – 1954. – 448 с.
788958
  Перцов В.О. Маяковский / В.О. Перцов. – М
2. – 1956. – 496 с.
788959
  Перцов В.О. Маяковский / В.О. Перцов. – М : Художественная литература
1. – 1957. – 407 с.
788960
  Перцов В.О. Маяковский / В.О. Перцов. – М : Художественная литература
2. – 1958. – 436 с.
788961
  Перцов В.О. Маяковский / В.О. Перцов. – Москва : Наука, 1969. – 368 с.
788962
  Перцов В.О. Маяковский / В.О. Перцов. – М : Наука, 1971. – 426 с.
788963
  Перцов В.О. Маяковский / В.О. Перцов. – М : Наука, 1972. – 383 с.
788964
  Перцов В.О. Маяковский / В.О. Перцов. – 3-е. – М : Художественная литература
2. – 1976. – 494 с.
788965
  Перцов В.О. Маяковский / В.О. Перцов. – 3-е. – М : Художественная литература
3. – 1976. – 462 с.
788966
  Быков Д. Маяковский : главы из книги // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 182-210. – ISSN 0012-6756


  Автор анализирут психологическое состояние поэта В. Маяковского в последние годы его жизни, причины творчского кризиса.
788967
  Сарычев В.А. Маяковский : нравственные искания / В.А. Сарычев. – Воронеж, 1984. – 202 с.
788968
  Петросов К.Г. Маяковский в Азербайджане : Автореф... канд. филологич.наук: / Петросов К.Г.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 15л.
788969
  Бакинский В.С. Маяковский в борьбе за социалистический реализм : 1918-1923 / Виктор Бакинский. – Ленинград : Советский писатель, 1952. – 260 с., 1 л. портр.
788970
   Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. – М, 1968. – 431 с.
788971
  Захаров Я.И. Маяковский в газете / Я.И. Захаров. – Свердловск, 1963. – 64 с.
788972
  Бебутов Г.В. Маяковский в Грузии / Г.В. Бебутов, Б.И. Корнеев. – Тбилиси, 1936. – 199 с.
788973
  Черкасский Л.Е. Маяковский в Китае / Л.Е. Черкасский. – М : Наука, 1976. – 224 с.
788974
   Маяковский в Одессе. – Одесса, 1964. – 87 с.
788975
  Наумов Е.И. Маяковский в первые годы Советской власти / Е.И. Наумов. – Москва : Советский писатель, 1950. – 196 с.
788976
  Наумов Е.И. Маяковский в первые годы Советской власти / Е.И. Наумов. – Москва : Советский писатель, 1955. – 216 с.
788977
  Перцов В.О. Маяковский в последние годы / В.О. Перцов. – М. : Наука, 1965. – 419 с.
788978
   Маяковский в Ростове. – Ростов, 1950. – 80 с.
788979
   Маяковский в современном мире. – Л, 1984. – 382 с.
788980
  Маяковский В.В. Маяковский В.В. об Америке : Стихи. Очерки. Газетные интервью / В.В. Маяковский. – 2-е изд. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 160 с.
788981
  Григорьев Н.Д. Маяковский во Владимире. / Н.Д. Григорьев. – Владимир, 1959. – 108 с.
788982
  Бебутов Г.В. Маяковский встречает век двадцать первый / Г.В. Бебутов. – Тбилиси, 1984. – 120 с.
788983
   Маяковский делает выставку. – М : Книга, 1973. – 80 с.
788984
  Григорян Р.Г. Маяковский и армянская литература / Р.Г. Григорян. – Ереван, 1956. – 231 с.
788985
  Лаперашвили В.А. Маяковский и Грузия (Из ист. русск.-гурз. литерат. отнош.) : Автореф... канд .филол.наук: / Лаперашвили В. А.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1963. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
788986
  Долидзе Г.Г. Маяковский и кино : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 822 / Долидзе Г.Г.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им М.Ф.Рыльского. – Киев, 1968. – 24л.
788987
  Динерштейн Е.А. Маяковский и книга : из истории издания произведений поэта / Е.А. Динерштейн. – Москва : Книга, 1987. – 173 с.
788988
  Швачкин В. Маяковский и молдавская лирическая поэзия. / В. Швачкин. – Кишинев, 1964. – 244 с.
788989
   Маяковский и современность. – М : Наука, 1985. – 192 с.
788990
  Ростоцкий Б.И. Маяковский и театр / Б.И. Ростоцкий. – Москва : Искусство, 1952. – 343 с.
788991
  Левченко М.А. Маяковский и украинская советская поэзия : Автореф... канд. филол.наук: / Левченко М.А.; ОГУ,Каф. укр. лит. – Одесса, 1953. – 16 с.
788992
  Мечковская Н.Б. Маяковский и Хлебников: различия языковых программ и практик в русском авангарде // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 9-16. – ISSN 2307-4558
788993
  Перцов В. Маяковский на пути к Октябрю : Автореф... докт. филологич.наук: / Перцов В.; Институт мировой литературы им. А.М.Горького Академии наук СССР. – Москва, 1950. – 20 с.
788994
  Успенский И.Н. Маяковский о буржуазной "культуре" запада и Америки. / И.Н. Успенский. – М, 1950. – 56 с.
788995
  Маяковский В.В. Маяковский об Америке : Очерки. Стихи / Маяковский В.В. – Москва : Художественная литература, 1949. – 112 с.
788996
  Ружина В.А. Маяковский против религии / В.А. Ружина. – Кишинев, 1967. – 278 с.
788997
  Маяковский В.В. Маяковский с нами / В.В. Маяковский. – Москва, Ленинград : Детская литература, 1942. – 144 с.
788998
  Московский А.П. Маяковский смеется / А.П. Московский. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1984. – 288 с.
788999
  Перцов В.О. Маяковский. Жизнь и творчество / В.О. Перцов. – 3-е. – М : Художественная литература
1. – 1976. – 413 с.
789000
  Сперанский В.Д. Маяковский. Футуризм / В.Д. Сперанский. – М., 1925. – 96с.
<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,