Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>
787001
  Куренкова О. "Мікс історії та міфу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 16-17


  У "Софії Київській" представили унікальний проект про Анну Ярославну.
787002
  Глуховцева К. "Міліонам треба того слова…" (афористика І. Франка про мову)" // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 85. – C. 68-73. – ISSN 0201-419
787003
  Лукієнко О.І. "Мімікричні" метагравеліти в амфіболітових протерозойських комплексах Українського щита / О.І. Лукієнко, В.П. Янченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 57-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
787004
  Барабаш Р.. "Мін"юст постійно вдосконалює законодавство у сфері експертної діяльності" / розмову вела Тетяна Пашковська // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 38-40


  Розмова з судовим експертом-економістом Київської незалежної судово-експертної установи про специфіку судово-економічної експертизи.
787005
  Гурченко П. "Міністерство адвокатури". Репресії в адвокатурі України продовжуються // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 16-22 серпня (№ 33). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
787006
  Дяків Р. "Міністерство освіти - найкорумпованіша інституція в державі!" / спілкувалися Анатолій Левчук, Станіслав Стасенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 3 серпня (№ 30). – С. 5


  Розмова з професором Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука Романом Дяківим.
787007
  Стріха М. "Міністерство освіти і науки очолюють люди, які просто в науці не тямлять" // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 5/6 (235/236). – С. 51
787008
  Сироїд О. "Мінськ - це втеча від реальності" / спілкувався Роман Малко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 43 (467), 28.10-3.11.2016 р. – С. 8-11. – ISSN 1996-1561
787009
  Пепепелиця Г. "Мінські угоди являють собою набір еклективних вимог, коли реалізація одних виключає реалізацію інших" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15-16 травня (№ 82/83). – С. 3


  Комісія Україна - НАТО: який реальний результат?
787010
  Кабкова О.В. "Міражі" у новелі В. Тревора // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Новели В. Тревора "Далеке минуле" та "Оплакування" існують у даній статті як обшири "міражів" - мистецьких полисків, а також як площини віддзеркалень "міражів" - омріяних, ідеалізованих етнообразів. Новеллы В. Тревора "Далекое прошлое" и "Оплакивание" ...
787011
  Ясіновський "Міріобіблон " Фотія в літературознавчій оцінці Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 531-541


  Розглядається еволюція оцінки Іваном Франком констaнтинопольського патріарха Фотія як літератора, зокрема його найважливішої філологічної праці «Міріобіблон». Рассматривается эволюция оценки Иваном Франко константинопольского патриарха Фотия как ...
787012
  Тарнашинська Л. "Мірятивисокою мірою": Шістдесятництво в духовній ситуації своєї доби // Світ. – Київ, 2019. – березня (№ 7/8)
787013
  Кравчук М. "Міс ІМВ" 2012 // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Судді конкурсу: Т.М. Климук, заступник директора ІМВ з навчально-виховної роботи, Н.Ф. Сербіна, голова трудового колективу ІМВ, В.В. Дайнеко, завідувач кафедри іноземних мов. Переможницею конкурсу стала Моніка Отасовіє (3 курс МВ).
787014
   "Міс Одеса - 2005": красуні та голуби : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 118 : Іл.
787015
   "Місія здійснена", якщо за неї береться ХАІ // Світ. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/6). – С. 2


  Проект науковців Національного аерокосмічного університету ім. М. Жуковського "ХАІ" отримав близько 1 млн. євро в конкурсі авіаційної ініціативи Cltfn Sky 2 програми "Горизонт 2020".
787016
  Гриневич Л. "Місія освіти - дати кожному шанс на успіх" / інтерв"ю взяла Марія Семенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 лютого (№ 35). – С. 5


  Голова Комітету ВР з питань науки та освіти Лілія Гриневич - про три сценарії розвитку вищої освіти в Україні.
787017
  Мельничук М. "Місія філософа" як метафора в контексті творчості Хосе Ортеги -і- Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 476-489. – ISBN 978-966-423-392-4
787018
  Сюндюков І. "Міст" Патона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 листопада (№ 216). – С . 2


  "Людина між епохами. Унікальний випадок служіння, коли ювілярові та його справі - 100 років."
787019
   [Місмаїа : антологія фанаріотської поезії. – Афіни : Естія, 1993. – 301 с. : ноти. – Видання новогрецькою мовою. – ([Грецька поезія ; 1]). – ISBN 960-05-0593-8
787020
  Шірінян Л.В. Мікрострахування в Україні: бути чи не бути? = Microinsurance in Ukraine: to be or not to be? / Л.В. Шірінян, А.С. Шірінян. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. л. англ. - Предм. та імен. покажч.: с. 203-205. – Бібліогр.: с. 188-200. – ISBN 978-966-493-595-8


  Дарунок бібліотеці від авторів
787021
  Вавілов С.І. Мікроструктура світла : (дослідження та нариси) / С.І. Вавілов. – Київ : Радянська школа, 1956. – 176 с.
787022
   Мікроструктура функціалізованого ТРГ / І.В. Овсієнко, Ю.С. Перец, Л.Л. Вовченко, В.В. Козаченко, Л.Ю. Мацуй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 345-352. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Робота присвячена мікроструктурі функціоналізованого терморозширеного графіту (ТРГ). Для отримання функціоналізованого ТРГ використовувалось декілька методик, які відрізнялися за речовиною, яка використовувалася як функціоналізуючий реагент, та за ...
787023
  Джалілова Е.А. Мікроструктурна перебудова ланок гемомікроциркуляторного русла міокарда щурів при експериментальному цукровому діабеті // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 3. – С. 42-45. – ISSN 2077-1096
787024
  Броварець О.О. Мікроструктурні механізми виникнення спонтанних точкових мутацій : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Броварець Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 380 арк. – Бібліогр.: арк. 337-380
787025
  Броварець О.О. Мікроструктурні механізми виникнення спонтанних точкових мутацій : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Броварець Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв
787026
  Гордієнко Н.Г. Мікроструктурні параметри в словниках жаргонної лексики // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 3-7


  У статті проаналізовано параметричну систему словників жаргонної лексики на мікроструктурному рівні. Репрезентовано ієрархізацію параметрів щодо їхніх основних чи факультативних функцій. Microstructural Parameters of Slang Dictionaries. The article ...
787027
  Голод Р. Мікростудія франкового оповідання "Поки рушить поїзд" у світлі теорії імпресіоністичного мистецтва // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 41-45. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
787028
  Литвиненко Я.О. Мікротексти як джерело вивчення народних назв птахів (на матеріалі східнополіських говірок) // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 165-209. – ISBN 978-966-1673-30-3
787029
   Мікротектонічний аналіз порфіроподібних гранітів північно-західної частини Українського щита / Г. Павлов, О. Павлова, О. Бубнова, С. Філіпов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-31. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  За результатами мікротектонічного аналізу встановлено етапи структурно-тектонічної еволюції порфіроподібних гранітів Північно-Західного району Українського щита. Виділено й охарактеризовано мінеральні парагенезиси, що виникають на кожному із етапів їх ...
787030
  Шевчук В.В. Мікротектонічні особливості Липняжської граніто-гнейсової структури (Український щит) / В.В. Шевчук, О.В. Грінченко, Р.В. Кочетов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-27. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу мезо- і мікроструктур них парагенезисів Липняжської граніто-гнейсової монокліналі аргументується її закладання в умовах транстенсії при субмеридіональному стисненні, з подальшою зміною напруженого стану у зв"язку з наростанням тиску ...
787031
  Попова Л.В. Мікротеріофауна з сучасного руслового алювію Дніпра: тафономічне та біостратиграфічне застосування : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-34 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Аналіз мікротеріологічних решток із субфації прируслової відмілини руслового алювію Дніпра дозволяє отримати дані про поширення та еволюційні перетворення пізньонеоплейстоценових дрібних ссавців, а також встановити деякі закономірності формування ...
787032
  Попова Л.В. Мікротеріофауна перигляціальної тераси ріки Сквирки: еволюційний рівень і геологічний вік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-34. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Мікротеріологічний аналіз фауни перигляціального алювію р. Сквирки (лівої притоки Дніпра) дозволяє датувати ці відклади кінцем середнього неоплейстоцену.
787033
  Сокіл Н.В. Мікротопоніми і ойконіми: питання взаємозв"язку // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 267-272. – ISBN 978-966-02-4236-4
787034
  Гулик О.І. Мікротопоніми північної Львівщини на -ище, -ис(ь)ко // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 342-349. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
787035
  Мосур О. Мікротопоніми Самбірського циркулу на -иск-о, -ищ-е // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 65-72. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56


  Проаналізовано мікротопоніми Самбірського циркулу на -иск-о, -ищ-е. Встановлено, що кількісно переважають назви із суфіксом -ищ-е. Найменування малих географічних об’єктів із цими формантами утворюються лексико-семантичним, суфіксальним способами та за ...
787036
  Сокіл Н. Мікротопоніми франкового села // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 99-107. – ISSN 0130-528Х
787037
  Олександрук І. Мікротопонімікон Тростянеччини (с. Ободівка, с. Оляниця, с. М. Стратіївка Тростянецького р-ну Вінницької обл.) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 130-138. – ISSN 2413-3094
787038
  Поляруш Т.І. Мікротопонімія і місцевий лінгвальний контекст // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 372-383. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
787039
  Гулик О.І. Мікротопонімія північної Львівщини: (дериваційний тип на -івка) // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 22-29. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
787040
  Білінська Л. Мікротопонімія Покуття XVIII ст. // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 17-23. – ISBN 978-966-2763-81-2
787041
  Обручар А. Мікротопонімія Потисся як показник господарської діяльності закарпатців // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 255-261
787042
  Богельська Б.І. Мікротопонімія удрицька як віддзеркалення мовної унікальності Полісся // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 37-42


  У статті проаналізовано діалектні фонетичні та морфологічні особливості мікротопонімів Удрицька, в яких відображено мовну унікальність історико-етнографічного регіону України – Полісся. В статье анализируются диалектные фонетические и морфологические ...
787043
  Сокіл-Клепар Мікротопонімний фрагмент мовної картини світу: теоретичні рефлексії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 199-205. – (Серія філологічна ; вип. 68). – ISSN 2078-5119
787044
  Лящова М.П. Мікрофауністичні комплекси та мікрофаціальна характеристика пізньовізей-ських карбонатних порід південного Донбасу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 63-68. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 43). – ISSN 2410-7360


  В статті представлені результати мікрофаціального та мікропалеонтологічного аналізів верхньовізейських карбонатних порід донецької світи (верхня частина мокроволноваської серії). Проводилось мікроскопічне вивчення зразків вапняків, зібраних в ...
787045
  Лящова М. Мікрофаціальні різновиди та палеонтологічна характеристика візейських карбонатних порід південної прибортової зони ДДЗ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено форамініфери та мікрофації візейських карбонатних порід південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Мікроскопічне вивчення карбонатних порід дозволило встановити їх мінеральний склад, текстурні і структурні особливості, ...
787046
  Любченко Г.А. Мікрофлора води та екологічна безпека / Г.А. Любченко, Ю.Д. Бабенюк // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 250-256. – ISBN 978-966-187-005-4
787047
  Морочковський С.Ф. Мікрофлора полезахисних лісонасаджень лівобережного степу та лісостепу Української РСР / С.Ф. Морочковський. – 57-65с.
787048
  Солодка Лариса Олександрівна Мікрофлора рубця великої рогатої худоби при надходженні 137 Cs з кормами : Дис....канд.біолог.наук:03.00.01 / Солодка Лариса Олександрівна; Мін-во аграрної політики України. Державний агроекологічний ун-тет. – Київ, 2001. – 155л. + Додатки: л.153-155. – Бібл.:л.127-153
787049
  Солодка Лариса Олександрівна Мікрофлора рубця великої рогатої худоби при надходженні 137Cs з кормами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:03.00.01 / Солодка Л.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
787050
  Ковалик А.П. Мікрофлора слизової оболонки гортані у хворих на неспецифічну постінтубаційну гранульому гортані / А.П. Ковалик, П.В. Ковалик // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 81-84. – ISSN 1681-276Х
787051
  Шевчук О.А. Мікроформамініфери келовейських та крейдових відкладів України / О.А. Шевчук, О.Д. Веклич, Ю.Б. Доротяк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 57-70 : рис. – Бібліогр.: с. 68-70. – ISSN 0367-4290
787052
   Мікрофосилії венду Волині та їх стратиграфічне значення / К.В. Іванченко, Т.П. Міхницька, В.В. Матеюк, В.Г. Мельничук, Я.О. Косовський, Ф.О. Гречко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 44-52 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
787053
   Мікрохвильова електродинаміка в задачах : навч. посібник / [І.В. Зависляк, Є.В. Мартиш, М.О. Попов, І.В. Васильків] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 111, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
787054
   Мікрохвильова мінералізація в аналізі харчових продуктів на вміст йоду за реакцию сендела-кольтгофа / Н.Є. Писарева, М.Ф. Зуй, Є.О. Писарев, В.М. Зайцев // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 1/2. – С. 58-62. – ISSN 0041-6045


  Показано можливють застосування мжрохвильової проботдготовки для кислотного розкладання харчових продуктів при визначенні йоду в зразках кінетичним методом, за реакціею Сендела-Кольтгофа. Встановлено, що вплив нітратної) кислоти можна нівелювати ...
787055
  Яненко О.П. Мікрохвильова радіометрія - інструментальна основа фізики живого та квантової медицини // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 12-18. – ISSN 1023-2427
787056
  Діденко Ю.В. Мікрохвильове поглинання і термостабільність діелектричних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Діденко Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назви
787057
  Затовський І. Мікрохвильовий синтез карбонат - вмісних гідроксиапатитів типу В / І. Затовський, Н. Городилова, М. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 5-7. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процеси фазоутворення карбонат вмісних гідроксиапатитів з різним співвідношенням Р/V в умовах мікрохвильового синтезу. За даних умов показано можливість селективного заміщення карбонатними групами позицій фосфа- тних аніонів. Одержані ...
787058
  Обелець О.К. Мікрохвильові властивості вищих мод чвертьхвильового резонатора поверхневої електромагнітної хвилі / О.К. Обелець, О.В. Прокопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 210-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Вперше розглянуто мікрохвильові властивості вищих мод чвертьхвильового резонатора поверхневої електромагнітної хвилі (РПХ) (залежність власних частот та добротностей резонатора від його геометричній розмірів та електрофізичних параметрів діелектричних ...
787059
  Прокопенко О.В. Мікрохвильові властивості спінтронних магнітних наноструктур та пристроїв НВЧ на їх основі : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Прокопенко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 92 назви
787060
  Прокопенко О.В. Мікрохвильові властивості спінтронних магнітних наноструктур та пристроїв НВЧ на їх основі : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Прокопенко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 339 арк. – Бібліогр.: арк. 295-339
787061
   Мікрохвильові датчики для гідрометрії тавологометрії / Ю.О. Гордієнко, С.В. Лєнков, Я.І. Лепіх, В.О. Проценко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 14-20


  У статті описано низку мікрохвильових датчиків для гігрометрії технологічних газів, що розроблені авторами. Дослідження підтверджують можливість виділення й обробки вимірювального сигналу запропонованим методом, що дозволяє усунути значну частину ...
787062
  Прокопенко Ю.В. Мікрохвильові діелектричні структури з мікромеханічним перелаштуванням частотних і фазових характеристик : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Прокопенко Юрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 44 с. – Бібліогр.: 129 назв
787063
  Смаілов Ю.Я. Мікрохвильові параметричні перетворювачі комплексних характеристик антенно-фідерних пристроїв : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.07 / Смаілов Ю.Я.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 23 назви
787064
  Сафонов В.В. Мікрохвильові пристрої з активними резонаторами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.07 / Сафонов В.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 25 назв
787065
   Мікрохвильові резонатори на поверхневій хвилі / Г.А. Мелков, Ю.В. Єгоров, О.М. Іванюта, В.Ю. Малишев // вісник Київського університету,. Серія Фізика. – Вип.3.
787066
   Мікрохвильові резонатори на поверхневій хвилі / Г.А. Мелков, Ю.В. Єгоров, О.М. Іванюта, В.Ю. Малишев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 334-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто новий клас ВТНП резонаторів НВЧ на основі поверхневої хвилі. Розраховані та виміряні резонансні частоти та добротності даного класу резонаторів. Показано можливість використання таких резонаторів для вимірювання поверхневого імпедансу плівок ...
787067
  Литвак С.О. Мікрохірургічна тактика при операціях кліпування артеріальних аневризм головного мозку складної анатомічної форми, великого та гігантського розміру // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 90-102. – ISSN 2304-9359
787068
  Мала Юлія Мікс Франкфурта // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 68-69 : фото
787069
  Гаврилова Тетяна Міксбордер із шпилястих рослин // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 122 : фото
787070
  Гаврилова Тетяна Міксбордер уздовж огорожі з вічнозеленими // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 125 : фото
787071
  Гаврилова Тетяна Міксбордер уздовж огорожі з чагарниками // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 124 : фото
787072
  Снитко І.О. Мікселліни ольвійського декрету на честь Протогена (історико-археологічний аспект) // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 22-30. – ISSN 0235-3490
787073
  Дудка І.О. Міксоміцети у лісових фітоценозах з трьох відділень національного природного парку "Карпатський" / І.О. Дудка, Т.І. Кривомаз // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 111-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2227-3220
787074
  Корнєєв В. Мікст і соло у грошово-кредитній політиці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 8


  "Сучасні виклики здійснення центробанками монетарної політики потребують нових адекватних відповідей. Серед глобальних викликів - "синхронізоване уповільнення світової економіки" (МВФ, жовтень 2019 р.) з очікуванням скорочення інвестиційного і ...
787075
  Сильченко В. Мілан і Турин-міста, які варто вівідати // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.8-9. – ISSN 1605-9875


  [Враження від перебування в Італії.]
787076
  Кіраль М.В. Мілан Ростислав Штефаник: учений, військовий і політик // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 225-229. – (Історія ; Вип. 25)
787077
  Яремчук О. Мілан у житті Соломії Крушельницької // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 вересня (№ 172). – С. 11
787078
   Мілан. Мала батьківщина Андрія Шевченка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 32-35 : фото
787079
  Гаман В. Мілана : Роман / Віктор Гаман. – Київ : Логос, 2006. – 180с. – ISBN 966-581-695-0
787080
  Бабій М. Міланський едикт - перше юридичне утвердження свободи релігії // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2013. – № 67. – С. 198-201. – ISSN 2306-3548
787081
  Щербаненко Джорджо Міланці вбивають по суботах : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 42-97. – ISSN 0320 - 8370
787082
   Мілена Рудницька і її "Західня Україна під большевиками" : кн. уклад. в 2-х ч., з перевид. Збірника за погодженням Наук. Т-ва ім. Шевченка в Америці і Укр. Вільн. Акад. у США / упоряд.: С. Попович, Г. Попович. – Львів : Коло, 2016. – 483, [1] с. : іл., портр. – У кн. також: До портрета Мілени Рудницької / упоряд.: С. Попович, Г. Попович ; Західня Україна під большевиками: зб. за ред. М. Рудницької за 1958 р. – Бібліогр.: с. 56 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-642-261-7
787083
  Орлова Т. Мілена Рудницька у дзеркалі української історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-15. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  На прикладі віддзеркалення в українській історіографії життєвого шляху однієї з провідних діячок жіночого руху Мілени Рудницької розглядається проникнення і перспективи поширення у вітчизняній біографістиці новітніх підходів світової історичної ...
787084
   Мілена Рудницька. Статті. Листи. Документи : [зб. документів і матеріалів про життя, суспільно-політ. діяльність і публіцистичну творчість Мілени Рудницької]. – Львів : [Місіонер], 1998. – 843, [1] с. : портр., фотогр. – Покажч.: с. 790-824. – ISBN 966-02-0820-0
787085
  Бочевар Р. Мілерит Капітанівського ультрабазитового масиву (Голованівська шовна зона) / Р. Бочевар, Л. Скакун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-53. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Описано знахідки мілериту в Капітанівському ультрабазитовому масиві. Визначено просторове розміщення мінералу в породі, морфологію зерен, хімічний склад та мінеральні асоціації. Зроблено висновки про генезис та значення мілериту серед сульфідних руд ...
787086
  Кононенко Т.П. Мілетська школа філософії // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 137. – ISBN 966-316-069-1
787087
  Григорук В.І. Міліметрова рефлектометрія тіла людини та води / В.І. Григорук, Понежа, Г.В. Понежа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 175-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  За допомогою вимірювача коефіцієнта стоячої хвилі (КСХ) Р2-69 вимірювали температурні залежності коефіцієнта відбиття міліметрових електромагнітних хвиль від тіла людини та води. Встановлено, що він зростає з температурою для води, в той час як для ...
787088
  Федоров С.М. Міліметрово-хвильова терапія в лікуванні нервово-психічних порушень у осіб, які постраждали після Чеорнобильскої катастрофи. : Автореф... канд. мед.наук: 14.01.15 / Федоров С.М.; МОЗ України. Київ. держ. ін-т удосконалення лікарів. – К., 1996. – 32л.
787089
  Гончар Б.М. Мілітаризація // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 109. – ISBN 966-316-045-4
787090
  Конопльов Сергій Леонідович Мілітаризація близькосхідного регіону в 70-90-ті роки 20 століття : Дис. ... канд. політитчних наук: 23.00.04. / Конопльов С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 226л. – Бібліогр.: л. 198-226
787091
  Конопльов Сергій Леонідович Мілітаризація близькосхідного регіону в 70-90-ті роки 20 століття : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Конопльов С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
787092
  Майовець Є.Й. Мілітаризація економіки як чинник економічного зростання в Україні / Є.Й. Майовець, О.Р. Ярема // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 199-206. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
787093
  Пелих В.О. Мілітаризація капіталізмом науки -- загроза людству. / В.О. Пелих. – К, 1989. – 47с.
787094
  Гончар Б.М. Мілітаризм / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 247. – ISBN 966-642-073-2
787095
  Уткін О.І. Мілітаризм і війна : планетарно-екологічні оцінки // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 141-152
787096
  Пархомчук О.С. Мілітаризм та проблема конверсії в глобальному світі : Монографія / КНУТШ; О.С. Пархомчук. – Київ : Киевский университет, 2004. – 247с. – ISBN 966-594-395-2
787097
  Бахтаров А. Мілітаризм як невід"ємний атрибут російської імперської свідомості


  Здійснено загальний огляд культових постатей російського культурного простору - Поета й Воїна.
787098
  Козловський Роман Мілітарі-туризм у тренді // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 70-71 : фото. – ISSN 1998-8044
787099
  Підвойний В. Мілітарі туризм у Туреччині: синтез утилітаризму // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 230-237. – ISBN 978-617-7399-29-1
787100
  Фігурний Ю. Мілітарна й інформаційна агресія Російської Федерації проти України й українців та її сучасні суспільні наслідки // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 42-56. – ISSN 2413-7065


  "Аналізуються мілітарна й інформаційна агресія Російської Федерації проти України й українців та її сучасні суспільні наслідки. Автор переконаний, що це не звичайне збройне протистояння, а цивілізаційний конфлікт найвищого рівня".
787101
  Фігурний Ю.С. Мілітарна й інформаційна агресія Російської Федерації проти України й українців та її сучасні суспільні наслідки // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 162-180. – ISBN 978-617-7638-08-6
787102
  Смолянюк В.Ф. Мілітарна культура українського суспільства: історія і сучасність // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 88-97. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розкрито сутність мілітарної (воєнної) культури українського суспільства. Показано зв’язок мілітарної культури з політичними процесами. Деталізовано еволюцію воєнно-культурних процесів упродовж періоду незалежності України. Сформульовано висновок про ...
787103
  Логвиненко Ю.В. Мілітарна лірика Миколи Руденка в контексті тоталітарної літератури XX століття // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 11-17. – ISSN 2077-804X
787104
  Михальчук В. Мілітарна метафора у творчості Тараса Шевченка // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 24-27. – ISBN 978-966-171-893-6
787105
  Поліщук Я.О. Мілітарна риторика в сучасному українському романі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 339-346. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
787106
  Захарчук І. Мілітарна стратегія соцреалізму.
787107
  Ткаченко Т. Мілітарний зріз малої прози Юліяна Мовчана // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 165-172. – ISSN 2411-4146
787108
  Захарчук І. Мілітарний міф у прозі Уласа Самчука // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 101-106.
787109
  Шандрук П. Мілітарні аспекти в творах Шевченка // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 2 (28), квітень-червень. – С. 2-5
787110
  Вільчинська Н.П. Мілітарні настрої у Східній Галичині напередодні Першої світової війни (на прикладі діяльності українських товариств "Січ") // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 48. – С. 88-94. – ISSN 2076-8982
787111
  Тихонова Інна Міліціонер-колекціонер // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 87-88. – ISSN 0130-5212
787112
  Рудік В.М. Міліція громадської безпеки на шляху реформування // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 130-137. – (Юридична ; Вип. 2)
787113
  Ковалів М.В. Міліція громадської безпеки як суб"єкт забезпечення охорони прав та свобод громадян // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 112-119. – (Юридична ; Вип. 3)
787114
  Карнарук Л. Міліція затримала геолога за агітацію біля бювета а Трускавці // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 3 листопада (№ 88). – С. 20


  Омелян Стоцький відкрив 38 унікальних джерел мінеральної води.
787115
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 3. – 1997
787116
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 1. – 1998
787117
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 2. – 1998
787118
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 3. – 1998
787119
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 4. – 1998
787120
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 5. – 1998
787121
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 6. – 1998
787122
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 7. – 1998
787123
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 8. – 1998
787124
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 9. – 1998
787125
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 10. – 1998
787126
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 11. – 1998
787127
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 12. – 1998
787128
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 1/2. – 1999
787129
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 3/4. – 1999
787130
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 5/6. – 1999
787131
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 7. – 1999
787132
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 8. – 1999
787133
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 9/10. – 1999
787134
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ
№ 11/12. – 1999
787135
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2000
787136
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000
787137
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2000
787138
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2000
787139
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2000
787140
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2000
787141
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2000
787142
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2000
787143
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2000
787144
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2000
787145
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 11/12. – 2000
787146
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2001
787147
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2001
787148
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2001
787149
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2001
787150
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2001
787151
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2001
787152
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2001
787153
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2001
787154
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2001
787155
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2001
787156
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2001
787157
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2001
787158
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002
787159
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002
787160
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2002
787161
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002
787162
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний іюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2002
787163
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2002
787164
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2002
787165
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2002
787166
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2002
787167
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2002
787168
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2002
787169
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2003
787170
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2003
787171
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2003
787172
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003
787173
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2003
787174
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2003
787175
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2003
787176
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2003
787177
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2003
787178
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005
787179
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
787180
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006
787181
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
787182
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2006
787183
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2006
787184
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2006
787185
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2006
787186
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2006
787187
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2006
787188
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2006
787189
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2006
787190
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2006
787191
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007
787192
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
787193
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
787194
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
787195
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007
787196
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007
787197
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2007
787198
   Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2007
787199
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 9/10. – 2007
787200
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал. – Київ, 1997-
№ 11/12. – 2007
787201
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008
787202
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008
787203
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
787204
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Міністерство внутрішніх справ України; Державний ощадний банк України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008
787205
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Міністерство внутрішніх справ України; Державний ощадний банк України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2008
787206
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Міністерство внутрішніх справ України; Державний ощадний банк України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2008
787207
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Міністерство внутрішніх справ України; Державний ощадний банк України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2008
787208
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Міністерство внутрішніх справ України; Державний ощадний банк України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2008
787209
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Міністерство внутрішніх справ України; Державний ощадний банк України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2008
787210
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Міністерство внутрішніх справ України; Державний ощадний банк України. – Київ, 1997-
№ 10 (136). – 2008
787211
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Міністерство внутрішніх справ України; Державний ощадний банк України. – Київ, 1997-
№ 11/12 (137/138). – 2008
787212
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 1 (139). – 2009
787213
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 2 (140). – 2009
787214
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 3 (141). – 2009
787215
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 4 (142). – 2009
787216
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 5/6 (143/144). – 2009
787217
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 7 (145). – 2009
787218
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 8 (146). – 2009
787219
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 9/10 (147/148). – 2009
787220
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 11/12 (149/150). – 2009
787221
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 1 (151). – 2010
787222
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 2 (152). – 2010
787223
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 3 (153). – 2010
787224
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 4 (154). – 2010
787225
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 5/6 (155/156). – 2010
787226
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 7/8 (157/158). – 2010
787227
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 9/10 (159/160). – 2010
787228
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 11/12 (161/162). – 2010
787229
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 1/2 (163/164). – 2011
787230
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 3/4 (165/166). – 2011
787231
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 5/6 (167/168). – 2011
787232
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал: спецвипуск / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 3/4. – 2013
787233
   Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
№ 5/6 (191/192). – 2013
787234
   Міліція України у 1917-2002 рр. (Історія, організація та діяльність, дотримання законності, підготовка кадрів) : Бібліографічний покажчик. – Київ : Текст, 2002. – 122с.
787235
  Плотникова Л.Ф. Мілководні верхньокрейдові форамініфери платформеної частини УРСР : (Конксько-Ялинська западина і північно-східне Причорномор"я) / Л.Ф. Плотникова. – Київ : Наукова думка, 1967. – 108с.
787236
  Марочко В. Міллер Олексій Ілліч // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 275-276. – ISBN 978-617-642-388-1
787237
  Решетник М.Д. Мілль (Mill) Джон Стюарт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 618-619. – ISBN 966-316-069-1
787238
  Куликова Н. Мілонгера : повість / Нана Куликова. – Київ : Факт, 2007. – 120с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 978-966-359-163-6
787239
  Деркач О.М. Мілош Црнянський та його покоління // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 144-149. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена розгляду особливостей та закономірностей літературного процесу Сербії першої половини XX століття, зокрема - творчих постулатів та новаторських концепцій у художньому просторі творчості молодого покоління авторів. Окрема увага ...
787240
   Мілюков Сергій Федорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 157-158. – ISBN 978-617-573-038-6
787241
  Короткий В.А. Мілютін Дмитро Олексійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 176. – ISBN 966-06-0393-2
787242
  Короткий В.А. Мілютін Микола Олексійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 96. – ISBN 966-06-0393-2
787243
  Велтистов Є.С. Мільйон і один день канікул / Є.С. Велтистов. – Київ, 1981. – 216с.
787244
   Мільйонами голосів. – Київ, 1937. – 39 с.
787245
  Кульчицький С. Мільйони загиблих: скільки саме? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 20-21


  Різні погляди політиків, учених, громадських діячів, представників української діаспори щодо кількості жертв і механізму сталінського терору голодом.
787246
   Мільйони кубометрів болота змітали все на своєму шляху // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 9 (62). – С. 45-49


  Спогади про Куренівську трагедію 1961 року.
787247
  Кравчик Євгенія Мільйони рослин від "Парк М" прикрашають найпрестижніші парки Польщі та Європи // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 3. – С. 84-87 : фото
787248
  Корнійчук О.Є. Мільйони сонячних днів : Статті, виступи / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 327с.
787249
  Калита В.Т. Мільйони сонячних днів / В.Т. Калита. – К, 1981. – 144с.
787250
  Берна П. Мільонери з порожніми кишенями. / П. Берна. – Київ, 1970. – 196с.
787251
  Бережук О. Мільярд - мимо науки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 18-19


  Чому Фонд Президента, який мав підтримувати молодих дослідників, другий рік поспіль не може розпочати роботу і чи потрібна ця структура взагалі?
787252
  Боровський О. Мільярдер проти мільярдера. Майкл Блумберг кинув виклик Дональду Трампу на виборах // Україна молода. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 132). – С. 10


  "У чинного президента США Дональда Трампа є підстави хвилюватися, і не лише через можливий імпічмент. Американський мільярдер та колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг офіційно заявив, що балотуватиметься на посаду президента США від Демократичної ...
787253
  Ільїн В.В. Міманса // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 60-61. – ISBN 966-316-069-1
787254
  Мисюга Б. Мімезис в пейзажних зображеннях іконопису Галичини XVII -XVIII ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1529-1535. – ISSN 1028-5091


  "Окреслено еволюцію міметичного образу природи в стафажних зображеннях іконопису Галичини ХVII—XVIII ст. Роль «мімезису» в пейзажних зображеннях релігійних сюжетів розкрита з позицій його світоглядної необхідності та ширення ідей гуманізму в ...
787255
  Павлова О. Мімезис і проблема способу сигніфікації: філософсько-естетичний аспект. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 18-21. – (Філософія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Сформульовано проблему в термінах семіотичного підходу та визначено специфіку способу сигніфікації мімезису. Застосовано семіотичний та герменевтичний підходи, які дозволяють комплексне використання інструментарію естетики щодо розкриття проблеми ...
787256
  Холявка С. Мімезис та межі герменевтичної інтерпретації в літературознавстві // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 116-127. – ISBN 978-966-171-673-4


  Грунтуючись на тотожності категорій мімезису та референційності у специфічному розумінні, автор проблематизує герменевтичну методологію інтерпретації неміметичних текстів. На прикладі тлумачення поезії К. Морґенштерна та типового тексту візуальної ...
787257
  Гурбанська А.І. Мімезисна модель "людина і світ" у творчості Гр. Тютюнника (до проблеми типологічних зв"язків із малою прозою В. Винниченка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглянуто особливості художнього втілення мімезисної моделі "людина і світ" у творчості Гр. Тютюнника. Висвітлено ключові аспекти типологічних зв"язків воєнних повістей Гр. Тютюнника з малою прозою В. Винниченка. This article represents the ...
787258
  Павленко Ю.Ю. Міметичність та оніризм як маркери дієгези пам"яті в романах Д.В. Ковелера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 310-313. – ISBN 966-8188-10-1
787259
  Шаповалова Ю.В. Міміка як невербальний засіб комунікації: функціональний аспект (на матеріалі сучасної англійської мови) // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 139-140. – (Серія "Філологічні науки")
787260
  Федянін В. Міна в Затоці. Головні гравці - США та Іран - прагнуть ескалації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 22-26 червня (№ 24). – С. 1, 5


  "Диверсія з підривом двох нафтових танкерів у міжнародних водах неподалік Ормузької протоки спричинила занепокоєність світової спільноти, змушеної знову думати про сценарії війни та енергетичну безпеку. Міжнародний конфлікт завжди був і надалі ...
787261
   Мінаєв Борис Пилипович - доктор хімічних наук наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: Л.І. Синявська, А.П. Іржавська ; авт. вступ. ст. А.І. Кузьмінський]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 94 с. – Бібліогр.: портр. – (Серія : Бібліографія вчених України ; вип. 4)
787262
  Черевичний Г. Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 253. – ISBN 96966-8060-04-0
787263
  Казьмирчук Г. Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 141-142. – ISBN 978-617-7107-52-0
787264
  Дукин М. Мінезота № 23 / М. Дукин. – Х., 1929. – 39с.
787265
  Шунько В.В. Мінерагенія метасоматичних формацій Українського щита : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 106-110. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Упевнено доведено наявність у докембрійських породах Українського щита широкого спектра низько-, середньо- та високотемпературних метасоматитів. Обмежену металогенічну спеціалізацію мають високотемпературні альбітити (уран) і калішпатити (берилій); ...
787266
  Курило М.В. Мінераграфія : підручник для геол. та гірничих спец. ВНЗ / М.В. Курило, В.А. Михайлов, О.В. Дубина ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 381, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 350-352. – ISBN 978-966-439-723-7
787267
  Беліцька М. Мінерали-індикатори умов сучасного річкового седиментогенезу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 37-42. – (Геологія ; вип. 4 (71)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено мінеральний склад, будову та технологічні властивості сучасного алювію річок Центральної та Південної України: Дніпра, Південного Бугу, Інгулу, Інгульця та їхніх приток. Досліджений алювій містить широкий спектр уламків: від брил та валунів у ...
787268
  Михальченко І.І. Мінерали-концентратори торію й урану торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит / І.І. Михальченко, О.В. Андреєв // П"ята міжнародна конференція "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" : праці та повідомл. : 14-26 трав. 2017 р. / "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення", міжнар. конф. – Київ : Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне товариство України, 2017. – С. 78
787269
  Безбородько М.І. Мінерали і породи / М.І. Безбородько. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1935. – 52с.
787270
  Росс К.С. і Керр П.Ф. Мінерали каолінів / К.С. і Керр П.Ф. Росс. – К., 1935. – 56с.
787271
  Ворошилов Ю.В. Мінерали Карпат і їх застосування / Ю.В. Ворошилов. – Ужгород, 1991. – 112с.
787272
  Шаригін В.В. Мінерали рідкісних елементів у маліньїтах Покрово-Киріївського масиву (Україна) та їхній петрогенезис / В.В. Шаригін, С.Г. Кривдік // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 19-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-2396
787273
   Мінерали Українських Карпат : Борати, арсенати, фосфати, молібдати, сульфати, карбонати, органічні мінерали і мінералоїди / О.І. Матковський, П.М. Білоніжка, Г.Ю. Бойко, Д.К. Возняк, Ю.А. та ін. Галабурда; МОНУ; ЛНУ ім. І.Франка; Матковський О.І., Білоніжка П.М., Бойко Г.Ю., Возняк Д.К., Галабурда Ю.А. та ін.; Гол. ред. О.І. Машковський; Редкол.: В.М. Квасниця, М.П. Щербак, В.І. Павлишин та ін. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 344с. – ISBN 966-613-141-2
787274
  Фігура Л.А. Мінерали Українських Карпат // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 120-121 : фото. – ISSN 0367-4290
787275
  Сафранов Т.А. Мінералізація питних вод як показник їх якості та фактор впливу на здоров"я населення // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – C. 73-80. – ISSN 1992-4224
787276
  Банник Мінералізовані води крейдових відкладів приосьової частини Причорноморської западини / Банник, А.Г. Солдак // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 65-70 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
787277
  Сідлецький І.Д. Мінералогічна будова і походження лесу / І.Д. Сідлецький, В.П. Ананьєв // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 31-34
787278
  Матковський О. Мінералогічна родина Лазаренків та її внесок у розвиток мінералогії (до 105-х роковин від дні народження Катерини Федорівни Сидоренко та Євгена Костянтиновича Лазаренка) // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2017. – № 67, вип. 2. – С. 112-130. – ISSN 2078-6220


  Згадується В.В. Шунько.
787279
  Матковський О. Мінералогічна школа академіка Євгена Лазаренка та її внесок у розвиток сучасної мінералогії // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 3-23. – ISSN 2078-6220
787280
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Том 25, № 5/6. – 2003. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787281
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Том 25, № 4. – 2003. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787282
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Том 25, № 2/3. – 2003. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787283
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Том 25, № 1. – 2003. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787284
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Том 26, № 4. – 2004. – резюме - рос, укр., англ. мовами. З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787285
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 26, № 2. – 2004. – резюме - рос, укр., англ. мовами. З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787286
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Том 26, № 3. – 2004. – резюме - рос, укр., англ. мовами. З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787287
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 26, № 1. – 2004. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787288
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 27, № 1. – 2005. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787289
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 27, № 2. – 2005. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787290
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 27, № 3. – 2005. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787291
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 27, № 4. – 2005. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787292
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 28, № 1. – 2006. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787293
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 28, № 2. – 2006. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787294
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 28, № 3. – 2006. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою: резюме - рос., англ. мовами
787295
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 28, № 4. – 2006. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою; резюме - рос., англ. мовами
787296
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 29, № 1. – 2007. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787297
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 29, № 2. – 2007. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787298
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 29, № 4. – 2007. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787299
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 29, № 3. – 2007. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787300
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : науково-теоретичний журнал / Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 30, № 2. – 2008. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787301
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : науково-теоретичний журнал / Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 30, № 3. – 2008. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787302
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : науково-теоретичний журнал / Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 30, № 1. – 2008. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787303
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal (Ukraine) : науково-теоретичний журнал / Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 30, № 4. – 2008. – З 1979 р.. по 1983 р журнал виходив російською мовою
787304
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 31, № 1. – 2009. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787305
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 31, № 2. – 2009. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787306
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 31, № 3. – 2009. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787307
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 31, № 4. – 2009. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787308
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 32, № 1. – 2010. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787309
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 32, № 2. – 2010. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787310
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 32, № 3. – 2010. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787311
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 32, № 4. – 2010. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787312
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 33, № 2. – 2011. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787313
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 33, № 3. – 2011. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787314
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 33, № 4. – 2011. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787315
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 33, № 1. – 2011. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787316
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 34, № 1. – 2012. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787317
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 34, № 2. – 2012. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787318
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 34, № 3. – 2012. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787319
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 34, № 4. – 2012. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787320
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 35, № 1. – 2013. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787321
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 35, № 2. – 2013. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787322
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 35, № 3. – 2013. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787323
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 35, № 4. – 2013. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787324
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 36, № 1. – 2014. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив рос. мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787325
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 36, № 3. – 2014. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787326
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 36, № 2. – 2014. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787327
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 36, № 4. – 2014. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787328
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 37, № 3. – 2015. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787329
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 37, № 1. – 2015. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787330
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 37, № 2. – 2015. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787331
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 37, № 4. – 2015. – 144 с. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787332
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 38, № 1. – 2016. – 106 с. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787333
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 38, № 2. – 2016. – 104 с. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787334
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Т. 38, № 3. – 2016. – 104 с. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787335
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 2519-2396
Т. 38, № 4. – 2016. – 96 с. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787336
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 2519-2396
Т. 39, № 1. – 2017. – 102 с. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787337
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 2519-2396
Т. 39, № 3. – 2017. – 106 с. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. До № 4"2016 ISSN 0204-3548. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787338
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 2519-2396
Т. 39, № 2. – 2017. – 104 с. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. До № 4"2016 ISSN 0204-3548. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787339
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, А.М. Асхабов, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 2519-2396
Т. 39, № 4. – 2017. – 108 с. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. До № 4"2016 ISSN 0204-3548. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787340
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 2519-2396
Т. 40, № 3. – 2018. – 110 с. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. До № 4"2016 ISSN 0204-3548. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787341
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 2519-2396
Т. 40, № 1. – 2018. – 102 с. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. До № 4"2016 ISSN 0204-3548. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787342
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 2519-2396
Т. 40, № 4. – 2018. – 119 с. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. До № 4"2016 ISSN 0204-3548. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787343
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 2519-2396
Т. 41, № 2. – 2019. – 107, [1] с. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. До № 4"2016 ISSN 0204-3548. - Резюме рос., укр., англ. мовами
787344
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 2519-2396
Т. 41, № 3. – 2019. – 99, [1] c., включ. обкл. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. До № 4"2016 ISSN 0204-3548. - Резюме укр., рос., англ. мовами
787345
   Мінералогічний журнал = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 2519-2396
Т. 41, № 4. – 2019. – 97, [1] c. – З 1979 р. по 1983 р. журнал виходив російською мовою. До № 4"2016 ISSN 0204-3548. - Резюме укр., рос., англ. мовами
787346
   Мінералогічний збірник : Республиканский межведомственный научный сборник. – Львов : Свит, 1947-. – ISSN 0376-1827
№ 44, вып. 2. – 1990
787347
   Мінералогічний збірник : Республиканский межведомственный научный сборник. – Львов : Львовский университет, 1947-. – ISSN 0376-1827
№ 44, вып. 1. – 1990
787348
   Мінералогічний збірник : Республиканский межведомственный научный сборник. – Львов : Львовский университет, 1947-. – ISSN 0376-1827
№ 45, вып. 1. – 1991
787349
   Мінералогічний збірник : Республиканский межведомственный научный сборник. – Львов : Львовский университет, 1947-. – ISSN 0376-1827
№ 45, вып. 2. – 1992
787350
   Мінералогічний збірник : Республиканский межведомственный научный сборник. – Львов : Львовский университет, 1947-. – ISSN 0376-1827
№ 46, вып. 1. – 1993
787351
   Мінералогічний збірник : Міжвідомчий науковий збірник. – Львів : Світ, 1947-. – ISSN 0376-1827
№ 47, вип. 1. – 1994
787352
   Мінералогічний збірник : міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1947-. – ISSN 0376-1827
№ 48. – 1995. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив
787353
   Мінералогічний збірник : міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1947-. – ISSN 0376-1827
Т. 49, вип. 2. – 1999. – у 1996-1998 рр. збірник не виходив
787354
   Мінералогічний збірник : міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1947-. – ISSN 0376-1827
Т. 49, вип. 1. – 1999. – у 1996-1998 рр. збірник не виходив
787355
   Мінералогічний збірник : міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1947-. – ISSN 0376-1827
№ 50, вип. 2. – 2000. – у 1996-1998 рр. збірник не виходив
787356
   Мінералогічний збірник : міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1947-. – ISSN 0376-1827
№ 50, вип. 1. – 2000. – у 1996-1998 рр. збірник не виходив
787357
   Мінералогічний збірник : міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1947-. – ISSN 0376-1827
№ 51, вип. 1. – 2001. – у 1996-1998 рр. збірник не виходив
787358
   Мінералогічний збірник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-. – ISSN 0376-1827
№ 51, вип. 1. – 2001
787359
   Мінералогічний збірник : Збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
№ 52, в. 1. – 2002. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив
787360
   Мінералогічний збірник : Збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
№ 52, в. 2. – 2002. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив
787361
   Мінералогічний збірник : Збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
№ 53, вип. 1/2. – 2003. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив
787362
   Мінералогічний збірник : Збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
№ 54, вип. 1. – 2004. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив
787363
   Мінералогічний збірник : Збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
№ 54, вип. 2. – 2004. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив
787364
   Мінералогічний збірник : Збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
№ 55, вип. 1/2. – 2005. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив
787365
   Мінералогічний збірник : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
№ 56, вип. 1/2. – 2006. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме - укр., англ. мовами
787366
   Мінералогічний збірник : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
№ 57, вип. 1. – 2007. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., англ. мовами
787367
   Мінералогічний збірник : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
№ 57, вип. 2. – 2007. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., англ. мовами
787368
   Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
№ 58, вип. 1/2. – 2008. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., англ. мовами
787369
   Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
№ 59, Вип. 2. – 2009. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., англ. мовами
787370
   Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
№ 59, Вип. 1. – 2009. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., англ. мовами
787371
   Мінералогічний збірник = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1947-
№ 60, вип. 2. – 2010. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., рос., англ. мовами
787372
   Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
№ 60, вип. 1. – 2010. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., рос., англ. мовами
787373
   Мінералогічний збірник = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1947-. – ISSN 2078-6220
№ 61, вип. 1/2. – 2011. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., рос., англ. мовами
787374
   Мінералогічний збірник = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1947-. – ISSN 2078-6220
№ 62, вип. 2. – 2012. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., рос., англ. мовами
787375
   Мінералогічний збірник = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1947-. – ISSN 2078-6220
№ 62, вип. 1. – 2012. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., рос., англ. мовами
787376
   Мінералогічний збірник = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1947-. – ISSN 2078-6220
№ 63, вип. 1. – 2013. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., рос., англ. мовами
787377
   Мінералогічний збірник = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1947-. – ISSN 2078-6220
№ 63, вип. 2. – 2013. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., рос., англ. мовами
787378
   Мінералогічний збірник = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1947-. – ISSN 2078-6220
№ 64, вип. 1. – 2014. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., рос., англ. мовами
787379
   Мінералогічний збірник = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1947-. – ISSN 2078-6220
№ 64, вип. 2. – 2014. – 238 с. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., рос., англ. мовами
787380
   Мінералогічний збірник = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1947-. – ISSN 2078-6220
№ 65, вип. 2. – 2015. – 201 с. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
787381
   Мінералогічний збірник = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1947-. – ISSN 2078-6220
№ 65, вип. 1. – 2015. – 195 с. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., рос., англ. мовами
787382
   Мінералогічний збірник = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1947-. – ISSN 2078-6220
№ 66, вип. 1. – 2016. – 159 с. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., рос., англ. мовами
787383
   Мінералогічний збірник = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1947-. – ISSN 2078-6220
№ 66, вип. 2. – 2016. – 156 с. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., рос., англ. мовами
787384
   Мінералогічний збірник = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1947-. – ISSN 2078-6220
№ 67, вип. 2. – 2017. – 150 с. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме укр., англ. мовами
787385
   Мінералогічний збірник = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1947-. – ISSN 2078-6220
№ 67, вип. 1. – 2017. – 119 с. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме англ. мовою та мовою статті
787386
   Мінералогічний збірник = Mineralogical collection : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1947-. – ISSN 2078-6220
№ 68, вип. 1. – 2018. – 198 с. – У 1996-1998 рр. збірник не виходив. Резюме англ. мовою та мовою статті
787387
  Лазаренко Є.К. Мінералогічний словник : українсько- російсько- англійський / Є.К. Лазаренко. – Київ : Наукова думка, 1975. – 773с.
787388
  Попп І. Мінералогічний та геохімічний аспекти проблеми "сланцевого" газу / І. Попп, М. Шаповалов, П. Мороз // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2017. – № 1/2 (170/171). – С. 145-146. – ISSN 0869-0774
787389
  Івахненко О.П. Мінералогічні аспекти магнітомінералогічної моделі : геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-32 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Розглядаються мінералогічні причини формування і перетворень у часі петромагнітних особливостей гірських порід. Запропоновано магнітомінералогічну класифікацію кристалічних порід Гайсинського блока.
787390
   Мінералогічні дані про природу кераміки давнього Києва / А.А. Вальтер, Г.Ю. Івакін, Л.В. Чміль, О.В. Андрєєв, А.І. Писанський, В.М. Кузнєцов // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 41-49. – ISSN 0204-3548
787391
   Мінералогічні дослідження у відділі літології Інституту геологічних наук НАН України / М. Ковальчук, Г. Компанець, Л. Фігура, Ю. Крошко, О. Усмінська // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 33-38. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2078-6220
787392
  Зінчук М. Мінералогічні особливості давніх кір звітрювання у зв"язку з алмазорозшуковими роботами // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 62-74. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2078-6220
787393
  Зінчук М. Мінералогічні особливості звітрювання різноманітних порід // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 72-82. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2078-6220
787394
  Сіворонов А. Мінералогічні особливості та умови формування ільменітових руд Валки-Гацківського родовища / А. Сіворонов, М. Богданова, В. Венглівська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 63-69 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
787395
  Дяків В.О. Мінералогічні протектори дезінтеграції соляно-глинистих порід у процесі мокрої консервації гірничих виробок калійних родовищ Передкарпаття / В.О. Дяків, В.І. Павлишин, Н.Т. Білик // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 38-49. – ISSN 0204-3548
787396
   Мінералогічні та геохімічні індикатори умов формування крейдово-палеогенових відкладів Карпато-Чорноморського сегмента океану Тетис / І. Попп, Г. Гавришків, Ю. Гаєвська, О. Кохан, П. Мороз // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 151-167 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2078-6220
787397
  Шматько М.К. Мінералогія / М.К. Шматько. – Харків-Одеса : Державне видавництво України, 1930. – 251с.
787398
  Павлишин В. Мінералогія : Вступ до мінералогії. Кристалохімія, морфологія і анатомія мінералів. Мікромінералогія і наномінералогія : підручник для студ. геологічних та гірничих спеціальностей вищ. навчальних закл. / Володимир Павлишин, Станіслав Довгий ; МОНУ, КНУТШ ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простеру. – Київ : КНТ, 2008. – 536с. – ISBN 978-966-373-345-6
787399
  Павлишин В.І. Мінералогія : підруч. для студентів геол. та гірничих спец. ВНЗ / В.І. Павлишин, С.О. Довгий ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору НАН України. – Київ : КНТ
Ч. 2 : Властивості мунералів. Генезис мінералів. Прикладна мінерологія. Діагностичні таблиці мінералів. – 2013. – 527, [1] с. : іл., табл. – Покажч. термінів і мінералів: с. 520-527. – Бібліогр.: с. 415-445


  У пр. № 1713563 напис: Шановній Наталії Русаченко на добру згадку. 28.05.2014 р. Підпис.
787400
  Павлишин В.І. Мінералогія : короткий курс для бакалаврів : підручник / Володимир Павлишин, Юрій Ворошилов, Ірина Квасниця ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 527, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 516-524. – ISBN 978-966-439-928-6
787401
  Павлишин В.І. Мінералогія : підруч. для студентів геол. та гірничих спец. ВНЗ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору НАН України. – Київ : КНТ. – ISBN 978-966-373-719-5
Ч. 2 : Властивості мінералів. Генезис мінералів. Прикладна мінерологія. Діагностичні таблиці мінералів. – 2018. – 527, [1] с. : іл., табл. – Зміст та макет каталож. картки парал. укр., англ. - Покажч. термінів і мінералів: с. 520-527. – Бібліогр.: с. 415-445


  У пр. № 1713563 напис: Шановній Наталії Русаченко на добру згадку. 28.05.2014 р. Підпис.
787402
  Герасимець І.М. Мінералогія аморфних утворень у лужнопольовошпатових сієнітах Українського щита : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.20 / Герасимець Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.С. Семененка. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
787403
  Павлишин В.І. Мінералогія в Імператорському університеті Св. Володимира - Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 49-51
787404
  Наумко І. Мінералогія в Україні: погляд у майбуття (за матеріалами Восьмих наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка) / І. Наумко, М. Зубик // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С.176-179 : фото. – ISSN 0869-0774
787405
  Наумко І. Мінералогія в Україні: погляд у майбуття (за матеріалами Восьмих наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка) / І. Наумко, І. Зінчук, М. Зубик // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 176-179. – ISSN 0869-0774


  Чергові Восьмі наукові читання на тему "Мінералогія: сьогодення і майбуття" присвячувалися 150-річчю заснування кафедри мінералогії у Львівському університеті. До Оргкомітету читань увійшли В. Михайлов, В. Павлишин.
787406
  Лазаренко Є.К. Мінералогія вивержених комплексів Західної Волині / Є.К. Лазаренко, І О. Матковський, О.М. і др. Винар. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1960. – 511с.
787407
  Тутковський П.А. Мінералогія і геологія для сільскогосподарських інститутів / П.А. Тутковський, Х.М. Полонський. – К., 1926. – 227с.
787408
   Мінералогія і геологія залізорудніх родовищ Української РСР. – Київ : АН УРСР, 1959. – 136с.
787409
  Потьомкін М.П. Мінералогія і геологія. Підруч. для 10 кл. / М.П. Потьомкін, В.В. Малинко. – 2-е вид. – К.-Х., 1936. – 168с.
787410
  Потьомкін М.П. Мінералогія і геологія. Підруч. для 10 кл. / М.П. Потьомкін, В.В. Малинко. – 6-е вид. – К., 1940. – 172с.
787411
   Мінералогія і геохімія південо-східної частини УРСР. – К., 1963. – 151с.
787412
  Лазаренко Є.К. Мінералогія осадочних утворень Прикарпаття. / Є.К. Лазаренко. – Львів, 1962. – 481с.
787413
  Лазаренко Є.К. Мінералогія Поділля. / Є.К. Лазаренко, Б.І. Сребродольський. – Львів : Львівський ун-т, 1969. – 346с.
787414
  Шкуренко К. Мінералогія тонкозернистої речовини оболонок хондр з метеорита Кримка (LL3.1) / К. Шкуренко, В. Семененко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 53-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2078-6220
787415
  Кульчицька Г. Мінералогія України в контексті мінералогії світу / Г. Кульчицька, В. Павлишин // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 25-32. – ISSN 2078-6220
787416
  Онопрієнко В.І. Мінералогія як сенс життя. До 100-річчя від дня народження академіка О.С. Поваренних // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 92-103. – ISSN 0372-6436
787417
  Бурбан К. Мінералого-генетична модель Заваллівського родовища графіту / К. Бурбан, Л. Скакун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60-63. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Мінералізація графіту в породах Заваллівського родовища сформувалась після метаморфічних перетворень, що відбувались в умовах амфіболітової і гранулітової фацій метаморфізму. Процес формування графіту є синдеформаційним (деформації проміжні між ...
787418
  Грицай Олена Юріївна Мінералого-генетичні та геологічні особливостті халцедонових утворень Криворізького басейну : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.20 / Грицай Олена Юріївна; Мин-во освіти Украіни Криворізький техн. ун-тет. – Кривий Ріг, 1997. – 18л.
787419
  Єгорова Т.М. Мінералого-геохімічна спеціалізація літогенних компонентів ландшафтів України / Т.М. Єгорова, І.В. Кураєва // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
787420
   Мінералого-геохімічні й генетичні особливості Базавлуцького пегматитового поля / Л.В. Ісаков, М.М. Шурко, О.В. Шпильчак, Л.В. Липчук // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 30-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-3591
787421
   Мінералого-геохімічні особливості та вік торій-уранового зруденіння докембрію Українського щита / В. Сьомка, С. Бондаренко, Л. Степанюк, О. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-26. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто мінералого-геохімічні особливості родовищ та рудопроявів калій-уранової формації, які характеризуються зруденінням REE-Th-U типу. На прикладі поширення цих рудопроявій у межах Українського щита робиться висновок, що формування REE-Th-U ...
787422
   Мінералого-петрографічний словник : [енцикл.-довід. словник] / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Ред. гірн. енциклопедії. – Харків : НТУ "ХПІ" ; Халіков Р.Х. – ISBN 978-617-7565-14-6
Кн. 1 : Мінералогічний словник : [описи понад 2000 мінералів] / [уклад.: В.С. Білецький, В.Г. Суярко, Л.В. Іщенко]. – 2018. – 444 с. – На обкл., тит. арк. та корінці: укладачі зазнач. як автори. - Цикл "Гірнича енциклопедія". – Бібліогр.: с. 441-443 та у вступ. слові


  У пр. №1726429 напис: Бібліотеці КНУ ім. Т.Г. Шевченка від авторів. Підписи. 14.11.18
787423
  Митрохин О. Мінералого-петрографічні особливості долеритів Розанівського дайкового поля (південна частина Інгульського мегаблоку Українського щита) / О. Митрохин, Є. Вишневська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-21. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.М. Загнітком) Авторами статті вперше вивчені мафічні дайкові породи, розкриті глибокими буровими свердловинами в південній частині Інгульського мегаблоку (ІМБ) Українського ...
787424
  Лисенко О.А. Мінералого-петрографічні особливості порід Берестівської зеленокам"яної структури (Західне Приазов"я) / О.А. Лисенко, І.Є. Меркушин, О.Б. Бобров // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 51-66 : рис., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-3591
787425
   Мінералого-петрологічні особливості маліньїтів Покрово-Киріївського масиву (Приазов"я, Україна) / С.Г. Кривдік, Гаценко, в.О., Є.С. Луньов, О.А. Вишневський, Л.І. Канунікова // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 52-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0204-3548
787426
   Мінералоутворюючі флюїди постмагматичних утворень гранітоїдів Українського щита. – Київ, 1987. – 172с.
787427
   Мінералоутворюючі флюїди та парагенезиси мінералів пегматитів заноришевого типу України = (рідкі включення, термобарометрія, геохімія). – Київ : Наукова думка, 1971. – 216с.
787428
   Мінеральна сировина для виробництва кераміки та скла. Основні вимоги та методи визначення якості : [навч. посібник] / М-во освіти України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; уклад.: Павленко В.М., Субота І.С., Корнілович Б.Ю.; [за заг. ред. Корнілович Б.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2008. – 99, [1] с. : табл. – На обкл. укладачі зазн. як авт. – Бібліогр.: с. 97-100. – ISBN 978-966-8571-47-3
787429
  Мікей І.Я. Мінеральна сировина. Курс для студентів хемічних вішів. Підручник для хемічних ін-тів. / І.Я. Мікей. – Х., 1932. – 190с.
787430
  Поворознюк В.В. Мінеральна щільність кісткової тканини у жінок молодого віку з ювенільним ідіопатичним артритом / В.В. Поворознюк, М.Б. Джус // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2. – С. 15-20. – ISSN 2224-1507
787431
  Проценко Д.П. Мінеральне живлення рослин / Д.П. Проценко. – К., 1958. – 92с.
787432
  Плахотніков К.В. Мінеральне тонкошарове теплоізоляційне покриття з підвищенними фізико-механічними характеристиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Плахотніков Кирило Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
787433
  Довгий С.О. Мінеральне царство України. Яке воно? / С.О. Довгий, В.І. Павлишин // Ми і Президент : Міжнародний суспільно-політичний журнал. – Київ, 2007. – № 1(січень/березень). – С. 88-92.
787434
   Мінеральний склад бентонітових глин Ільницького родовища Закарпаття / М. Братусь, І. Наумко, Ю. Белецька, Л. Скульська, М. Любка, О. Хренов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 99-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2078-6220
787435
   Мінеральний склад відходів видобутку і збагачення вугілля, їхні екзогенні зміни та вплив на природні води за результатами гідрогеологічного моделювання / Г. Бучацька, Н. Дворянська, А. Дворянський, В. Дяків // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 176-194 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2078-6220
787436
  Білоніжка П. Мінеральний склад і мікроструктура кременів із верхньокрейдових і палеогенових відкладів басейну р. Бодрак (Крим) / П. Білоніжка, Ю. Дацюк // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 118-125 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2078-6220
787437
  Білоніжка П. Мінеральний склад і мікроструктура кременів менілітової світи Скибової зони Українських Карпат / П. Білоніжка, Ю. Дацюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 84-89 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
787438
  Білоніжка П. Мінеральний склад і мікроструктура кременів менілітової світи Скибової зони Українських Карпат / П. Білоніжка, Ю. Дацюк // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 112-117 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2078-6220
787439
  Білоніжка П. Мінеральний склад і умови формування флішу Скибової зони Українських Карпат / П. Білоніжка, О. Шваєвський, Ю. Дацюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 51-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
787440
  Передерій В.І. Мінеральний склад пліоцен-плейстоценових відкладів Нижнього Придністров"я як показник палеогеографічних умов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 45-47. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Результат досліджень глинистого матеріалу детально стратифікованих пліоценових та плейстоценових відкладів Нижнього Придністров"я дозволяють виявити особливості його складу та розподілу по профілю розрізів.
787441
  Приходько В.К. Мінеральний склад продуктивної товщі Жежелівського каолінового родовища / В.К. Приходько, В.І. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-23. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання мінерального складу каолінових покладів за різними вихідними породами. Аналізується зональність кори вивітрювання та особливості заміщення новоутвореннями первинних мінералів. This article discussed problems of mineralogical ...
787442
  Чікова І. Мінеральний склад руд Стремигородського родовища (Коростенський плутон), прогнозування його змін у зоні техногенезу та потенційного впливу на природні води / І. Чікова, У. Борняк, В. Дяків // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 104-114 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
787443
  Гайдін А. Мінеральний склад та гідрогеологічні умови видобутку титан-цирконієвих руд у межах обводненої частини Малишівського родовища (Український щит) / А. Гайдін, В. Дяків, І. Чікова // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 132-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-6220
787444
  Гаврилюк В.С. Мінеральні багатства Західного Полісся УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 62-66 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
787445
  Бондарчук В.Г. Мінеральні багатства УРСР : Стенограма публічної лекції / В.Г. Бондарчук. – Київ : АН УРСР, 1948. – 24 с.
787446
   Мінеральні включення в кристалах циркону з Великовисківського сієнтітового масиву (Український щит) / Г.О. Кульчицька, І.М. Герасимець, О.А. Вишневський, В.М. Бельський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 34-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2519-2396
787447
   Мінеральні води Закарпаття / В.М. Шестопалов, А.Ю. Моісеєв, Н.П. Моісеєва, Г.В. Лесюк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 74-86 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
787448
  Ковалевська Євгенія Мінеральні води та зимові розваги : Карпати // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 44-45 : Фото
787449
  Огняник М.С. Мінеральні води України : Підручник / М.С. Огняник; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 220с. – ISBN 966-594-159-3
787450
  Пахтер Ю.О. Мінеральні води як важлива складова розвитку курортно-рекреаційної сфери // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
787451
  Бистряков О.В. Мінеральні добрива Української РСР / О.В. Бистряков. – К., 1968. – 216с.
787452
  Бистряков О.В. Мінеральні добрива Української РСР / О.В. Бистряков. – Київ
2. – 1968. – 250с.
787453
  Мусієнко М.М. Мінеральні живлення рослин / М.М. Мусієнко, А.і. Тернавський. – К., 1982. – 96с.
787454
  Маметова Л. Мінеральні новоутворення на кварцових зернах // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 110-116 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2078-6220
787455
  Рижук С.М. Мінеральні перезволожені грунти та їхня комплексна меліорація : Ландшафтні та антропогенні чинники поширення, класифікація, дренаж і агромеліор. заходи, сучасні методи еколог. моніторингу й моделювання агроекосистем / С.М. Рижук, Д.А. Тютюнник. – Київ : Аграрна наука, 2003. – 280с. – ISBN 966-540-023-1
787456
  Паламарчук М.М. Мінеральні ресурси і структура районного промислового комплексу / М.М. Паламарчук, І.О. Горленко. – Київ : Наукова думка, 1972. – 215с.
787457
  Мітько О.П. Мінеральні ресурси каолінової сировини в Україні та перспективи її розширення / О.П. Мітько, В.В. Лисенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 91-93 : Табл. – ISSN 1726-5428
787458
   Мінеральні ресурси України. – Київ. – ISSN 0869-3188
№ 3. – 1998
787459
   Мінеральні ресурси України. – Київ. – ISSN 0869-3188
№ 1. – 1999
787460
   Мінеральні ресурси України. – Київ. – ISSN 0869-3188
№ 2. – 1999
787461
   Мінеральні ресурси України. – Київ. – ISSN 0869-3188
№ 3. – 1999
787462
   Мінеральні ресурси України. – Київ. – ISSN 0869-3188
№ 4. – 1999
787463
   Мінеральні ресурси України. – Київ. – ISSN 0869-3188
№ 1. – 2000
787464
   Мінеральні ресурси України. – Київ. – ISSN 0869-3188
№ 2. – 2000
787465
   Мінеральні ресурси України. – Київ. – ISSN 0869-3188
№ 3. – 2000
787466
   Мінеральні ресурси України. – Київ. – ISSN 0869-3188
№ 1. – 2001
787467
   Мінеральні ресурси України. – Київ. – ISSN 0869-3188
№ 2. – 2001
787468
   Мінеральні ресурси України. – Київ. – ISSN 0869-3188
№ 3. – 2001
787469
   Мінеральні ресурси України. – Київ. – ISSN 0869-3188
№ 4. – 2001
787470
   Мінеральні ресурси України. – Київ. – ISSN 0869-3188
№ 1. – 2002
787471
   Мінеральні ресурси України. – Київ. – ISSN 0869-3188
№ 2. – 2002
787472
   Мінеральні ресурси України. – Київ. – ISSN 0869-3188
№ 3. – 2002
787473
   Мінеральні ресурси України. – Київ. – ISSN 0869-3188
№ 4. – 2002
787474
   Мінеральні ресурси України : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3188
№ 1. – 2003
787475
   Мінеральні ресурси України : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3188
№ 2. – 2003
787476
   Мінеральні ресурси України : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3188
№ 3. – 2003
787477
   Мінеральні ресурси України : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3188
№ 4. – 2003
787478
   Мінеральні ресурси України : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3188
№ 1. – 2004
787479
   Мінеральні ресурси України : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3188
№ 2. – 2004
787480
   Мінеральні ресурси України : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3188
№ 3. – 2004
787481
   Мінеральні ресурси України : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3188
№ 4. – 2004
787482
   Мінеральні ресурси України : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3188
№ 1. – 2005
787483
   Мінеральні ресурси України : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3188
№ 2. – 2005
787484
   Мінеральні ресурси України : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3188
№ 3. – 2005
787485
   Мінеральні ресурси України : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3188
№ 4. – 2005
787486
   Мінеральні ресурси України : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 1. – 2006
787487
   Мінеральні ресурси України : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 2. – 2006
787488
   Мінеральні ресурси України : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 3. – 2006
787489
   Мінеральні ресурси України : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 4. – 2006
787490
   Мінеральні ресурси України = Mineral resources of Ukraine : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ : УкрГДРІ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 1. – 2019. – 51 с. – Резюме укр., англ. мовами
787491
   Мінеральні ресурси України = Mineral resources of Ukraine : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ : УкрГДРІ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 2. – 2019. – 51 c. – Резюме укр., англ. мовами
787492
   Мінеральні ресурси України = Mineral resources of Ukraine : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ : УкрГДРІ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 3. – 2019. – 51 с. – Резюме укр., англ. мовами
787493
   Мінеральні ресурси України = Mineral resources of Ukraine : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: С.В. Гошовський, О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова [та ін.]. – Київ : УкрГДРІ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 4. – 2019. – 51 с. – Резюме укр., англ. мовами
787494
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 1. – 2007
787495
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : Науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 2. – 2007
787496
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 3. – 2007
787497
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 4. – 2007
787498
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 1. – 2008
787499
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 2. – 2008
787500
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 3. – 2008
787501
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 4. – 2008
787502
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 1. – 2009
787503
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 2. – 2009
787504
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 3. – 2009
787505
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 4. – 2009
787506
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 1. – 2010
787507
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 2. – 2010
787508
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 3. – 2010
787509
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 4. – 2010. – мова резюме рос. та англ. мовами
787510
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 2. – 2011. – мова резюме рос. англ. мовами
787511
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 3. – 2011
787512
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 4. – 2011
787513
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 1. – 2012. – мова резюме рос. англ. мовами
787514
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 2. – 2012. – мова резюме рос. англ. мовами
787515
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 3. – 2012. – мова резюме рос. англ. мовами
787516
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 4. – 2012. – мова резюме рос. англ. мовами
787517
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 1. – 2013. – Резюме рос. англ. мовами
787518
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 2. – 2013. – Резюме рос. англ. мовами
787519
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 3. – 2013. – Резюме рос. англ. мовами
787520
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 4. – 2013. – Резюме рос. англ. мовами
787521
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 1. – 2014. – Резюме рос. англ. мовами
787522
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 2. – 2014. – Резюме рос. англ. мовами
787523
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 3. – 2014. – Резюме рос. англ. мовами
787524
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 4. – 2014. – Резюме рос. англ. мовами
787525
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 1. – 2015. – Резюме рос. англ. мовами
787526
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 2. – 2015. – Резюме рос. англ. мовами
787527
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 3. – 2015. – Резюме рос. англ. мовами
787528
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 4. – 2015. – Резюме рос. англ. мовами
787529
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 1. – 2016. – Резюме рос. англ. мовами
787530
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 2. – 2016. – Резюме рос. англ. мовами
787531
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 3. – 2016. – Резюме рос. англ. мовами
787532
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 4. – 2016. – Резюме рос. англ. мовами
787533
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 1. – 2017. – 55 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
787534
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ : УкрДГРІ, 1994-. – ISSN 1682-721X
№ 2. – 2017. – 55 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
787535
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ : УкрДГРІ, 1994-. – ISSN 1682-721X
№ 3. – 2017. – 47 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
787536
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ : УкрГДРІ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 1. – 2018. – 47 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
787537
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ : УкрГДРІ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 2. – 2018. – 51 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
787538
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ : УкрГДРІ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 3. – 2018. – 47 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
787539
   Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ : УкрГДРІ, 1994-. – ISSN 1682-721Х
№ 4. – 2018. – 51 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
787540
  Клименко В.Я. Мінеральні ресурси УРСР / В.Я. Клименко. – Київ : Знання, 1965. – 46с.
787541
  Калько А.Д. Мінерально-ресурсна безпека України (конструктивно-географічний аналіз) : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Калько Андрій Дмитрович ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 394 л. – Додаток: л. 381-394. – Бібліогр.: л. 348-380
787542
  Калько А.Д. Мінерально-ресурсна безпека України (конструктивно-географічний аналіз) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Калько Андрій Дмитрович ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
787543
  Рудий М.Г. Мінерально-сировинна база агроруди на території Харківської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 56-63 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
787544
  Мельничук В. Мінерально-сировинна база Рівненської області: стан, проблеми, перспективи / В. Мельничук, Г. Мельничук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2017. – № 67, вип. 2. – С. 91-101. – ISSN 2078-6220
787545
  Міщенко В. Мінерально-сировинна база України в контексті програмно-цільового планування : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 14-17. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
787546
  Красножон М.Д. Мінерально-сировинна база України. Стаття 4. Паливно-енергетичні ресурси й перспективи їх нарощування // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 4. – С. 3-6. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-721Х
787547
  Михайлов В.А. Мінерально-сировинна база флюсової сировини України : монографія / В.А. Михайлов, М.М. Курило ; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 200 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193-199. – ISBN 978-966-521-534-9
787548
  Балега А.В. Мінерально-сировинна політика і планування геологічного вивчення надр в умовах асоціації з ЄС : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Балега Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
787549
  Балега А.В. Мінерально-сировинна політика і планування геологічного вивчення надр в умовах асоціації з ЄС : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Балега Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 203 арк. – Додатки: арк. 201-203. – Бібліогр.: арк. 184-200
787550
  Гошовський С.В. Мінерально-сировинна стратегія Європейського Союзу. / С.В. Гошовський, Б.І. Малюк // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 157-164
787551
  Гошовський С.В. Мінерально-сировинна стратегія Європейського Союзу. Концептуальні засади / С.В. Гошовський, Б.І. Малюк // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 74-81.
787552
  Гошовський С.В. Мінерально-сировинна стратегія Європейського Союзу. Стаття 2: Шляхи формування / С.В. Гошовський, Б.І. Малюк // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 112-119
787553
   Мінерально-сировинний комплекс та сталий розвиток України / С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев [та ін.] ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ : Логос, 2014. – 232, [4] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 219-228. – ISBN 978-966-171-867-7
787554
  Матюха В.В. Мінерально-сировинний комплекс України у контексті сталого розвитку економіки / В.В. Матюха, О.М. Сухіна // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 1 (662). – С. 64-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
787555
  Рудько Г.І. Мінерально-сировинний комплекс України як запорука національної безпеки // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 98-104. – (Географія ; вип. 785). – ISSN 2311-9276
787556
  Куделя А.Д. Мінерально-сировинні ресурси місцевих будівельних матеріалів в районах гідрологічного будівництва півдня України // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 34-38
787557
  Боруцька Ю. Мінерально-сорбційні та киснево-кавітаційні комплексні геохімічні бар"єри на шляхах міграції потенційно забруднених природних вод у басейні р. Стрий / Ю. Боруцька, В. Дяків // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 195-213 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-6220
787558
   Мінея Святкова. – К., 1942. – 70с.
787559
  Медведко Л.І. Міни під оливами / Л.І. Медведко. – Київ, 1986. – 167 с.
787560
  Рибак Ю. Міні-ареал приспівок до новорічної "Кози" біля витоків Прип"яті // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 36-40. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "На основі новоздобутих матеріалів досліджено зимові ігрові приспівки до локального обряду „Водіння Кози”, що зберігся у пам’яті мешканців групи сіл Любомльського району Волинської області. Визначено три композиційні різновиди наспівів, а також ...
787561
  Малиновська О.Ю. Міні-готелі в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 57-61. – Бібліогр.: 4 назв.
787562
  Ковальова О. Міні-держава студентів // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 4 : фото


  Про відпочинок студентів КНУ імені Тараса Шевченка у студмістечку.
787563
  Ковальова О. Міні-держава студентів // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8


  Про студентське життя у студмістечку - де збираються фізики, хіміки, біологи й філологи, журналісти, психологи та філософи університету.
787564
  Петрішина Ілона Миколаївна Міні-експертні системи з елементами нечітких множин та алгоритмів : Автореф... кандидата техн.наук: 01.05.03 / Петрішина Ілона Миколаївна; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1998. – 16л.
787565
   Міні-космос Буковини. Культурні здобутки = Minikosmos Bukowina. Kulturleistungen eines Landstriches : Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету (3-4 жовтня 2005р.). – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – 336с. – ISBN 966-8410-35-1
787566
  Колаковський Л. Міні-лекці на максі-теми / Л. Колаковський; Пер. з пол. Р.Харчук. – Київ : Основи, 1999. – 133с. – ISBN 966500126
787567
  Балаклицький М.А. Міні-медіа в інформаційному полі України (на матеріалі протестантських ЗМК) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 24-28


  Автор доводить, що мінікомунікаційний підхід дозволяє протестантським журналістам України досягати глибокого впливу на невелику аудиторію, що відповідає завданням помісної общини. The author proves that mini communication approach allows the Ukrainian ...
787568
  Тисячна С. Міні-моно-мело-драма про кохання : [п"єси] / Світлана Тисячна. – Київ : Фенікс, 2018. – 415, [1] с. : іл. – У змісті розд.: Соло; Дует; Тріо; Поліфонія; Гра у класика. – ISBN 978-966-136-616-8
787569
  Данилов-Абросімов Міні-новели // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 126-131
787570
  Юсипенко М. Міні-роман як сучасний прозовий жанр: до проблеми жанроутворення // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 223-228. – ISSN 2307-2261
787571
  Габчак Н.Ф. Міні-скульптури як цікаві туристичні об"єкти в екскурсійній діяльності (на прикладі м. Ужгород) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 124-132. – ISSN 2308-135X
787572
  Конончук О.М. Мініатюра Рези Аббасі з музею Ханенків у контексті культурної традиції та творчої спадщини майстра // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 31-42. – ISSN 1608-0599
787573
  Конончук О.М. Мініатюра"Мірадж Мухаммада" з Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у контексті шкіл іранської мініатюри XVI ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 15-21. – ISSN 1608-0599
787574
  Вадас Марек Мініатюри : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 66-75. – ISSN 0320 - 8370
787575
  Фарина І. Мініатюри спрагне промовляння // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 13-19 лютого (№ 7)
787576
  Лукієнко О. Мініатюрний природний "експеримент" структуроутворення при пластичній зсувній течії продуктів мігматизації та його порівняння з лабораторним моделюванням течії в"язких рідин / О. Лукієнко, Д. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-23. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  На прикладі однієї з ділянок Українського щита в межах Голованівської шовної зони виділено й досліджено невелику (площею близько 200 м2) зону високопластичної (наближеної до в"язкої) зсувної течії, яка в мініатюрі несе широкий спектр малих структурних ...
787577
  Зависляк І.В. Мініатюрні ферорезонансні датчики магнітного поля на основі ЗІГ-плівок та їх застосування для дослідження магнітних полів / І.В. Зависляк, В.А. Мохонько // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 303-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано метод вимірювання просторового розподілу магнітного поля за допомогою феромагнітного резонансу в плівках залізо-ітрієвого гранату. Цим методом проведено дослідження розподілу магнітного поля навколо малогабаритних магнітних ...
787578
  Пісклова Ю.В. Мініінвазивні втручання в лікуванні ексудативних перикардитів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Пісклова Юлія Валеріївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
787579
  Моклячук М.П. Мінімаксна екстраполяція неперервних випадкових полів / М.П. Моклячук, Н.Ю. Щестюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-57. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдені формули для обчислення величини середньоквадратичної похибки та спектральної характеристики середньоквадратичної оптимальної лінійної оцінки функціоналу A[ксі] від невідомих значень однорідного випадкового поля [ксі](t,s), t[більше або ...
787580
  Луз М.М. Мінімаксна інтерполяція випадкових процесів зі стаціонарними приростами за спостереженнями з шумом / М.М. Луз, М.П. Моклячук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 116-129. – ISSN 0868-6904
787581
  Моклячук М.П. Мінімаксна інтерполяція гармонізованих послідовностей / М.П. Моклячук, В.І. Остапенко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 125-136. – ISSN 0868-6904
787582
  Моклячук М.П. Мінімаксна фільтрація гармонізованих випадкових послідовностей / М.П. Моклячук, В.І. Остапенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 80-89. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (28))
787583
  Остапенко В.І. Мінімаксна фільтрація гармонізованих випадкових процесів / В.І. Остапенко, М.П. Моклячук // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 130-139. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (29))
787584
  Луз М.М. Мінімаксна фільтрація процесів зі стаціонарними приростами у випадку стаціонарного шуму / М.М. Луз, М.П. Моклячук // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 46-50. – ISBN 978-617-7021-29-1
787585
  Головач В.М. Мінімаксне оцінювання детермінованих даних лінеаризованої задачі Нав"є-Стокса в умовах невизначеності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 127-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержані системи варіаційних рівнянь, через розв"язки яких виражаються мінімаксні оцінки функціоналів від правих частин рівнянь, що входять до постановки лінеаризованої задачі Нав"є-Стокса. Ключові слова: мінімаксні оцінки, спостереження, функціонали ...
787586
  Зайцев Ю.А. Мінімаксне оцінювання за неповними даними функціоналів від правих частин параболічних рівнянь із розривними коефіцієнтами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 225-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються системи, які описуються початково-крайовими задачами для параболічних рівнянь другого порядку в частинних похідних з розривними коефіцієнтами, які, зокрема, виникають при моделюванні температурних процесів у багатокомпонентних середовищах ...
787587
  Чухрай Л.В. Мінімаксне оцінювання крайових умов для сингулярного одновимірного параболічного рівняння в умовах невизначеності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 205-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі знайдено мінімаксні оцінки крайових умов для сингулярного одновимірного параболічного рівняння при спостереженнях за станом системи, які описуються цими параболічними рівняннями. При ньому вважається, що крапові умови оцінювання точно ...
787588
  Чухрай Л.В. Мінімаксне оцінювання крайових умов для сингулярного одновимірного параболічного рівняння в умовах невизначеності // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 137-139. – ISBN 978-966-188-165-4
787589
  Подлипенко Ю.К. Мінімаксне оцінювання невідомих правих частин граничних умов в еліптичних крайових задачах / Ю.К. Подлипенко, О.Л. Левошич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 302-305. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведені теореми про загальний вигляд мінімаксних оцінок значень функціоналів від правих частин граничних умов, що входять в постановку крайових задач для лінійних еліптичних рівнянь другого порядку. Ключові слова: мінімаксні оцінки, спостереження, ...
787590
  Рябікова Г.В. Мінімаксне оцінювання невідомих правих частин рівнянь та граничних умов крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 221-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведена теорема про загальний вигляд мінімаксних оцінок значень функціоналів від правих частин рівнянь та граничних умов, що входять в постановку крайових задач для лінійних звичайних диференціальних рівнянь n-го порядку. Ключові слова: мінімаксні ...
787591
  Грищук Наталія Василівна Мінімаксне оцінювання параметрів еліптичних і параболічних рівнянь в умовах невизначеності : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Грищук Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 134л. – Бібліогр.: л.126-134
787592
  Грищук Наталія Василівна Мінімаксне оцінювання параметрів еліптичних і параболічних рівнянь в умовах невизначеності : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Грищук Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
787593
  Перцов А.С. Мінімаксне оцінювання параметрів крайових задач для бігармонічного рівняння та рівнянь лінійної теорії пружності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Перцов Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 120 л. – Бібліогр.: л. 111-120
787594
  Перцов А.С. Мінімаксне оцінювання параметрів крайових задач для бігармонічного рівняння та рівнянь лінійної теорії пружності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Перцов Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
787595
  Демиденко С.В. Мінімаксне оцінювання параметрів лінійних дискретних періодичних процесів в умовах невизначеності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 99-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається задача мінімаксного оцінювання параметрів періодичного процесу, що моделюється системою лінійних різницевих рівнянь з періодичною крайовою умовою та невизначеними параметрами. При деяких обмеженнях на параметри моделі ...
787596
  Демиденко С. Мінімаксне оцінювання параметрів лінійних дискретних періодичних процесів в умовах невизначеності / С. Демиденко, С. Жук // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 93-95
787597
  Ковальчук О.Ф. Мінімаксне оцінювання правих частин систем параболічних рівнянь, які описують процес переносу та дифузії аерозолей в атмосфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 221-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується задача мінімаксного спостереження для систем параболічних рівнянь, що описують забруднення атмосфери активними аерозольними викидами. Отримані системи інтегро-диференціальних рівнянь, через розв"язки яких визначаються мінімаксні оцінки ...
787598
  Подлипенко Ю.К. Мінімаксне оцінювання розв"язків крайової задачі для бігармоничкого рівняння з граничними умовами типа Неймана / Ю.К. Подлипенко, А.С. Перцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 153-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Одержані системи варіаційних рівнянь, через розв"язки яких виражаються мінімаксні оцінки функціоналів від невідомих розв"язків крайової задачі для бігармоничного рівняння з граничними умовами типа Неймана. We obtain systems of variational equations ...
787599
  Аджубей Л.Т. Мінімаксне оцінювання функціоналів від правих частин параболічних рівнянь при окремих обмеженнях на похибки / Л.Т. Аджубей, О.А. Капустян // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 48-50
787600
  Аджубей Л.Т. Мінімаксне оцінювання функціоналів від правих частин параболічних рівнянь при точкових спостереженнях / Л.Т. Аджубей, О.А. Капустян // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 177-181. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі знайдені мінімаксні оцінки функціоналів від правових частин параболічних рівнянь за спостереженнями в дискретні моменти часу за станом систем. при цьому вважається, що праві частини рівнянь, граничних та початкових умов, а також похибки ...
787601
  Капустян О.А. Мінімаксне оцінювання функціоналів від розв"язків крайової задачі для параболічного рівняння зі швидко осцилюючими коефіцієнтами // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 123-124
787602
  Наконечний О.Г. Мінімаксне оцінювання функціоналів від розв"язку крайових задач для еліптичних рівнянь в умовах невизначеності / О.Г. Наконечний, Ю.К. Подлипенко, О.Г. Павлюченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 259-263. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  За спостереженнями за станом систем, що описуються крайовими задачами для еліптичних рівнянь знайдені мінімаксні оцінки для функціоналів від розв"язків цих крайових задач. При цьому вважається, що праві частини рівнянь, а також похибки вимірювань точно ...
787603
  Капустян О.А. Мінімаксне оцінювання функціоналів від розв"язку крайових задач для параболічних рівнянь при точкових спостереженнях / О.А. Капустян, О.Г. Наконечний // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 191-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В наведеній роботі знайдені мінімаксні оцінки для функціоналів від розв"язків крайових задач для параболічних рівнянь за спостереженнями в дискретні моменти часу за станом системи, які описуються цими крайовими задачами. При цьому вважається, що ...
787604
  Зайцев Ю.А. Мінімаксне прогнозування за неповними даними функціоналів від розв"язків початково-крайових задач трансмісії для параболічних рівнянь при невідомих умовах спряження // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 200-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються системи, які описуються початково-крайовими задачами трансмісії для параболічних рівнянь другого порядку в частинних похідних, які, зокрема, виникають при моделюванні температурних процесів у багатокомпонентних середовищах при умовах ...
787605
  Зайцев Ю.А. Мінімаксне прогнозування розв"язків початково-крайових задач спряження для параболічних рівнянь в умовах невизначеності : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.05.04 / Зайцев Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.13
787606
  Зайцев Юрій Анатолійович Мінімаксне прогнозування розв"язків, початково-крайових задач спряження для параболічних рівнянь в умовах невизначенності : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.04 / Зайцев Юрій Анатолійович; КНУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 150л. – Бібліогр.:л.144-150
787607
  Верес М.М. Мінімаксний метод в задачах оцінки інтенсивності джерел з використанням перетворення Фур"є // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 200-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В чисельних моделях акустичних методів припускається, що апріорні відомі ймовірності характеристики похибки вимірювань. В роботі застосовується мінімаксний підхід до знаходження лінійних середньоквадратичних оцінок інтенсивності джерел випромінювання, ...
787608
  Подлипенко Ю.К. Мінімаксний підхід до задачі оцінювання розв"язків систем параболічних рівнянь, що описують процес розповсюдження домішок в атмосфері / Ю.К. Подлипенко, О.Ф. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 189-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується задача мінімаксного спостереження для систем параболічних рівнянь, що описують забруднення атмосфери активними аерозольними викидами. отримані системи інтегро-диференціальних рівнянь, через розв"язки яких визначаються мінімаксні оцінки ...
787609
  Верес Максим Миколайович Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Верес М.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
787610
  Верес Максим Миколайович Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Верес М.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 119л. – Бібліогр.: л. 113 - 119
787611
  Верес М.М. Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром / Верес М.М., Наконечний О.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2007. – 115, [1] с. – Бібліогр.: с. 109-115. – ISBN 978-966-581-919-6
787612
  Григоров А.В. Мінімаксні методи оцінювання та прогнозування в моделі експорту України до Європи / А.В. Григоров, Б.В. Дідковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 176-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача прогнозування економічних показників експорту України до Європи із застосуванням багатофакторних моделей та рекурентних алгоритмів оцінювання параметрів лінійної регресійної моделі. Запропоновано математичний алгоритм розв"язку ...
787613
  Паращук К.Ф. Мінімаксні оцінки векторів із тензорного добутку гільбертових просторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 142-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Сформульовано задачу мінімаксного оцінювання векторів із тензорного добутку [1] гільбертових просторів за умов невизначеності. Доведено твердження та теорему, які є основою методу визначення мінімаксної середньоквадратичної оцінки. Одержано явний ...
787614
  Татаринов Сергій Васильович Мінімаксні оцінки лінійних функціоналів від випадкових полів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Татаринов Сергій Васильович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 18 с.
787615
  Татаринов Сергій Васильович Мінімаксні оцінки лінійних функціоналів від випадкових полів. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Татаринов Сергій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К,, 1993. – 181л. – Бібліогр.:л.166-180
787616
  Черній О.В. Мінімаксні оцінки роз"язків диференційних рівнянь з виродженою матрицею при похідних // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 106
787617
  Капустин В.О. Мінімаксні оцінки функціоналів від періодичних за часом розв"язків крайових задач Неймана для параболічних рівнянь / В.О. Капустин, О.А. Капустян, Ю.К. Подлипенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 220-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі запропоновані методи мінімаксного середньоквадратичного оцінювання за неповними даними розв"язків періодичної за часом виродженої крапової задачі Неймана для лінійних параболічних рівнянь другого порядку. Доведені теореми про загальний ...
787618
  Наконечний О.Г. Мінімаксні оцінки функціоналів від правих частин варіаційних рівнянь з параметром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-34. – (Кібернетика ; Вип. 1)


  Вивчено мінімаксні оцінки розв"язків та правих частин варіаційних рівнянь еліптичного типу в абстрактних гільбертових просторах. У проблемах спостереження коливальних процесів виникають задачі про оцінки, коли самі процеси є роз"язками еліптичних ...
787619
  Масютка О.Ю. Мінімаксні оцінки функціоналів від стаціонарних процесів : монографія / О.Ю. Масютка, М.П. Моклячук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 216 с. – Бібліогр.: с. 208-216. – ISBN 978-966-439-558-5
787620
  Полив"яна Ю.В. Мінімаксні середньоквадратичні оцінки розв"язків систем лінійних диференційних рівнянь з розгалуженням структур // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 243-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається задача мінімаксного оцінювання розв"язків систем лінійних диференційних рівнянь з розгалуженням структур. Мінімаксні середньоквадратичні оцінки для розв"язків систем лінійних диференційних рівнянь вивчалися в роботах [1[, [2]. В даній ...
787621
  Демиденко С. Мінімаксні середньоквадратичні оцінки тренду в задачах регресії / С. Демиденко, С. Жук, О. Наконечний // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 240-243
787622
  Кордас Ольга Ігорівна Мінімаксні середньоквадратичні прогнози оцінки функціоналів від розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь параболічного типу : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.04 / Кордас Ольга Ігорівна; КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 18л.
787623
  Кордас Ольга Ігорівна Мінімаксні середньоквадратичні прогнозні оцінки функціоналів від розв"язків стохастичних диифференціальних рівнянь параболічного типу : Дис... канд.фіз-матнаук: 01.05.04 / Кордас Ольга Ігорівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1996. – 138л. – Бібліогр.:л.126-138
787624
  Смірнова Алла Мінімалізм // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 97 : фото
787625
  Паустовський Ю.О. Мінімалістська програма Ноама Хомського // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 100-101
787626
  Токар В.В. Мінімальна заробітна плата в контексті демографічної кризи в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 220-224
787627
  Куліков Ю.М. Мінімальна заробітна плата в методології неформальної зайнятості // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 9 (646). – С. 88-93 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
787628
  Вдовиченко А. Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум: європейський вектор розвитку // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 30-34
787629
  Кузнецова М.О. Мінімальна заробітна плата як індикатор рівня життя населення в Київській області // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 28-34
787630
  Заболотна С.Г. Мінімальна заробітна плата як фінансовий механізм регулювання системи оплати праці державних службовців, її вплив на рівень життя та визначення межі бідності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-17. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто та проаналізовано нерозривний фінансово-економічний зв"язок прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та заробітної плати державних службовців. Встановлено закономірності їх впливу у системі соціального захисту державних ...
787631
  Новак І. Мінімальна заробітна плата: методичні підходи до визначення та вплив на ринок праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 23-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв.
787632
  Дорошенко В. Мінімальна мартингальна міра на скінченному ймовірнісному просторі // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 34-42. – ISSN 0868-6904


  Necessary and sufficient conditions of existence of minimal martingale measure on a discrete time financial market with a finite probability space are established.
787633
  Микитюк Н. Мінімальна пенсія за віком в Україні як державна соціальна гарантія: проблеми правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 54-55
787634
  Мельничук В.О. Мінімальна рента та її використання при проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 208-213 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
787635
  Карташов М.В. Мінімальна рівномірна теорема відновлення та перехідні явища для неоднорідного збурення рівняння відновлення // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 43-55. – ISSN 0868-6904
787636
   Мінімальна температура повітря на території України в умовах сучасного клімату / В.М. Бабіченко, З.С. Боондаренко, Н.В. Ніколаєва, Л.М. Гущина // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 63-75 : Карти, табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
787637
  Давидюк О.О. Мінімальний перелік соціальних послуг: особливості відбору (за результатами соціологічних досліджень) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 69-77. – ISSN 1996-5931
787638
  Деревянко М.І. Мінімальний розмір оплати праці як гарантія в сфері трудових правовідносин // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 153-158. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
787639
  Хорт Ю. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 78-81
787640
  Пустовойт С.П. Мінімальний стік за вегетаційний період на річках Українського Полісся // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 89-92 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 8)
787641
  Коржик В.П. Мінімальні вкладення повних графів та 1-занурення графів у двовимірні поверхні : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Коржик В.П. ; НАНУ, Ін-т прикладних проблем механіки і математ. ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2009. – 302л. – Бібліогр. : л.293-302
787642
  Коржик В.П. Мінімальні вкладення повних графів та 1-занурення графів у двовимірні поверхні : автореф. дис. ... фіз.- мат. наук :01.01.08 / Коржик В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34 с. – Бібліогр.: 28 назв
787643
  Котляр О.І. Мінімальні гарантії як складова частина процедури надання притулку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 100-107. – ISSN 2308-6912


  Вся структура міжнародного захисту біженців ґрунтується на концепціях прав людини. Оскільки міжнародне право прав людини стосується усіх людей, в тому числі і біженців, незалежно від їхнього правового статусу, воно являє собою еталон для оцінки якості ...
787644
  Скуратовський Р.В. Мінімальні системи твірних і властивості вінцевих добутків досконалих груп // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – № 4 (96) : Фізико-математичні науки. – С. 93-101. – ISSN 1810-0546


  У статті неконструктивними методами було доведено двопородженість нескінченно ітерованих вінцевих добутків.
787645
  Сікора Віра Степанівна Мінімальні системи твірних скінченних гіпероктаедральних, мономіальних, метасиметричних та автоматних груп підстановок : Дис. ...канд.фізико-матем.наук:01.01.06 / Сікора Віра Степанівна; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 140л. – Бібліогр.:л.134-140
787646
  Сікора В.С. Мінімальні системи твірних скінченних гіпероктаедральних, мономіальних, метасиметричних та автоматних груп підстановок : Автореф...канд. фіз.мат. наук: 01.01.06 / Сікора В.С.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.:с.14-15
787647
  Сікора В.С. Мінімальні системи твірних скінченних гіпероктаедральних, мономіальних, метасиметричних та автоматних груп підстановок / В.С. Сікора ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 165, [1] с. – Бібліогр.: с. 156-163
787648
  Соколик М. Мінімальні соціальні стандарти у формуванні середньомісячної заробітної плати в України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 52-57. – ISSN 1810-3944
787649
  Віннік А.В. Мініметаполірефлексії : лірика, есе, поетична проза / Анатолій Вінник. – Київ : Фенікс, 2010. – 224 с. – ISBN 978-966-651-829-6
787650
  Городнича Н. Мінімізація банківських видатків при здійсненні міжнародних розрахунків : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 6. – С. 44-49 : Табл. – ISSN 1605-2005
787651
  Вербицька Г.Л. Мінімізація валютних ризиків підприємств в умовах міжнародних економічних відносин // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 4. – С. 26-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2409-1944
787652
  Іванович І.Ю. Мінімізація інвестиційного ризику у сільськогосподарському господарстві через механізм страхування : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 202-207 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
787653
  Бабич Н. Мінімізація й оптимізація ознаки у фразеологічних контекстах // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 3-8.
787654
  Шибалкіна В. Мінімізація кредитного ризику : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 6. – С. 40-41
787655
  Гриценко А.А. Мінімізація на передопуклих множинах: існування розв"язків / А.А. Гриценко, В.В. Семенов, О.В. Чубенко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 32-35. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  Отримано теореми існування розв`язків екстремальних задач на перед опуклих підмножинах нескінченновимірних бананових просторів.
787656
  Паєнтко Т.В. Мінімізація податкових платежів та її наслідки для держави : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 44-52 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
787657
  Добролюбова М.В. Мінімізація похибок відтворення одиниці напруги змінного струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Добролюбова Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв.
787658
  Худіч Л.Б. Мінімізація ризиків з використанням опціонів // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част. 2. – С. 198-200
787659
  Диба О. Мінімізація ризиків у кредитуванні інноваційних проектів // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 101-109. – ISSN 1605-2005
787660
  Овчинникова М. Мінімізація ризиків у формуванні структури фінансових активів інститутів спільного інвестування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 219-226. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
787661
  Куценко М.В. Мінімізація ризику водної ерозії на сільськогосподарських землях // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 25-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
787662
  Павлюченко О.Г. Мінімізація ризику при поступовому накопиченні інформації // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 152
787663
  Борщевський С. Мінімізація Росії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 90). – С. 5


  Завдання України - виростити покоління молодих громадян, повністю вільних від впливів агресивного сусіда.
787664
  Борщевський С. Мінімізація Росії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 1 червня (№ 22). – С. 5


  "Ось і настав день, коли згідно з Угодою про перебування Чорноморського флоту РФ воно повинно було завершитися".
787665
  Доценко С.І. Мінімізація середньої тривалості проходження в системі з двох машин (n|2|F|F) / С.І. Доценко, О.К. Закусило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-16. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто систему конвеєрного типу, що складається з двох машин, і мінімізацію середньої тривалості проходження робіт. При цьому відбувається лише часткове поліпшення вихідного розкладу, що не гарантує знаходження оптимального. Two-stage pipeline ...
787666
  Корнівська В. Мінімізація участі держави в підтримці депресивних фінансових установ: європейський досвід у контексті українських реалій // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 63-76 : Табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: 25 назв. – ISSN 1811-3141
787667
  Андросенко М. Мінімізація функціоналу з невідомою функцією розподілу випадкової величини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-48. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Досліджується задача мінімізації функціоналу, що залежить від невідомої функції розподілу випадкової величини. Доведено твердження про неперервну залежність точки мінімуму функціоналу від функції розподілу. Minimization problem of functional depending ...
787668
  Коваленко Т.О. Мінімізація юридичних дефектів земельно-правового регулювання: поняття та способи // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 32-34
787669
  Дегтяр І.М. Мінімізація: легальне зменшення податків чи ухилення від оподаткування : гроші, фінанси і кредит / І.М. Дегтяр, Л.І. Гончарова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 215-221. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
787670
  Бражко О.В. Мінімізування кредитних ризиків шляхом страхування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 9-12. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
787671
   Мінімум бібліотечної техніки в масових бібліотеках.. – Х., 1954. – 88с.
787672
   Мінімум бібліотечної техніки в масових бібліотеках.. – Х., 1962. – 60 с.
787673
   Мінімум бібліотечної техніки в масових бібліотеках.. – Х., 1970. – 103с.
787674
   Мінімум бібліотечної техніки в масових бібліотеках.. – Х., 1972. – 103с.
787675
   Мінімум бібліотечної техніки в районних, місьських, сільських і дитячих бібліотеках.. – К., 1959. – 64с.
787676
   Мінімум бібліотечної техніки для масових бібліотек, що мають до 50000 книг.. – К., 1939. – 56с.
787677
  Малащук В.М. Мінімум напруженості магнітних полів сонячних плям 1964-1965 років / В.М. Малащук, Н.Й. Лозицька // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 58-59
787678
  Осіпов К. Мінін і Пожарський / К. Осіпов. – К, 1950. – 88с.
787679
   Мінінберг Сара Яківна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 36. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
787680
  Тарнавський Ю. Мініроман і негативний текст // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 9/10 (1017/1018). – С. 243-247. – ISSN 0320 - 8370


  У 2000-х роках Тарнавський відкрив для себе новий жанр, який наз. мініроманом. Як пояснюється у його статті "Мініроман і негативний текст", мініроманом є твір, який "може вміститися в розміри оповідання, - умовно кажучи, від десяти до сорока сторінок, ...
787681
   Міністер Іван Яремко кандидує знову // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 206, березень : березень. – С. 16-17
787682
   Міністер Іван Яремко одержав почесний докторат // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 233, червень : червень. – С. 28


  "Один із найздібніших міністрів уряду провінції Онтаріо Іван Яремко 25 травня 1969 р. одержав почесний докторат права в Лютеранському університеті Вотерлу в Онтаріо, Канада." Іван Юрійович Яремко - політичний і громадський діяч українського походження ...
787683
  Жук І. Міністерство - за діалог зі студентами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 9 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Дмитро Табачник разом з представниками студентського самоврядування КНУ імені Тараса Шевченка обговорили питання забезпечення конституційних прав на висловлювання студентами власної поведінки під час мирних акцій протесту.
787684
  Третьяков О. Міністерство ветеранів: процес створення стартував // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 4


  "Ідея створити в Україні Міністерство у справах ветеранів обговорюється вже кілька років. У неї багато прихильників, але й супротивників теж не бракує. І цілком очікувано, що як тільки процес активізувався і перейшов у площину конкретної роботи, ...
787685
  Татаров О.Ю. Міністерство внутрішніх справ Турецької Республіки: структура та завдання з протидії злочинності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 214-218. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
787686
  Ботнаренко О.М. Міністерство внутрішніх справ України як суб"єкт державного управління // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 3 (62). – С. 40-46. – ISSN 1727-1584
787687
  Чубенко А. Міністерство внутрішніх справ України як суб"єкт фінансового права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.47-50. – ISSN 0132-1331
787688
   Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917-2017 рр.) : у 3 т. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України ; за заг. ред., [та передм.] Міністра внутр. справ України генерала внутр. служби України В.Ю. Захарченка. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-2526-64-6
Т. 1 : Міністерство внутрішніх справ за доби УНР та Української Держави (1917-1920 рр.) / [М.Г. Вербенський, О.Н. Ярмиш, Т.О. Проценко та ін.]. – 2012. – 685, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 665-674. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 675-682 та в підрядк. прим
787689
   Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917-2017 рр.) : у 6 т. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України ; за заг. ред., [та передм.] Міністра внутр. справ України А.Б. Авакова. – Київ ; Харків : Мачулін. – ISBN 978-966-8768-65-1
Т. 2 : Народне секретарство - Народний комісаріат внутрішніх справ Радянської України (грудень 1917 р. - грудень 1922 р.) / [М.Г. Вербенський, О.Н. Ярмиш, Т.О. Проценко та ін.]. – 2014. – 947, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 920-928. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 931-944 та в підрядк. прим.
787690
   Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917-2017 рр.) : у 6 т. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України ; за заг. ред., [та передм.] Міністра внутр. справ України А.Б. Авакова. – Київ ; Харків : Мачулін. – ISBN 978-966-8768-84-2
Т. 3 : Народний комісаріат внутрішніх справ Української СРР (грудень 1922 р. - грудень 1930 р.) / [М.Г. Вербенський, О.Н. Ярмиш, Т.О. Проценко та ін.]. – 2015. – 940 с. : іл., портр. – - Імен. покажч.: с. 925-933. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 914-924 та в підрядк. прим.
787691
   Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917-2017 рр.) : у 6 т. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України ; за заг. ред., [та передм.] Міністра внутр. справ України А.Б. Авакова. – Київ ; Харків : Мачулін. – ISBN 978-617-7364-13-8
Т. 4 : Народний комісаріат внутрішніх справ Радянської України: реорганізації, зміна статусу, правових основ, основні напрями діяльності (грудень 1930 р. - 21 червня 1941 р.) / [М.Г. Вербенський, О.Н. Ярмиш, Т.О. Проценко та ін.]. – 2015. – 946 с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 920-928. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 925-935 та в підрядк. прим.
787692
   Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917-2017 рр.) : у 6 т. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України ; за заг. ред., [та передм.] Міністра внутр. справ України А.Б. Авакова. – Київ ; Харків : Мачулін. – ISBN 978-617-7364-30-5
Т. 5 : НКВС - МВС радянської України в Другій світовій війні та в повоєнний період сталінської диктатури (22 червня 1941 р. - 5 березня 1953 р.) / [М.Г. Вербенський, О.Н. Ярмиш, В.О. Криволапчук та ін.]. – 2016. – 979, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 957-973. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 950-956 та в підрядк. прим.
787693
   Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917-2017 рр.) : в 6 т. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України ; за заг. ред., [та передм.] Міністра внутр. справ України А.Б. Авакова. – Київ ; Харків : Мачулін. – ISBN 978-617-7364-81-7
Т. 6 : Міністерство внутрішніх справ - Міністерство охорони громадського порядку Радянської України в період десталінізації та подальших реорганізацій (5 берез. 1953 р. - грудень 1968 р.) / [М.Г. Вербенський, О.Н. Ярмиш, В.О. Криволапчук та ін.]. – 2016. – 988 с. : іл., портр., табл. – Імен. покажч.: с. 974-981. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 970-973
787694
  Михайленко П. Міністерство внутрішніх справ УРСР (1969-1990 рр.) / П. Михайленко, В. Довбня // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 20-21.
787695
  Петрів Г. Міністерство заблоковано // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 24 лютого (№ 8). – С. 6. – ISSN 2219-5793
787696
   Міністерство і галузь будуть реформовані : так заявив Міністр культури і туризму України в уряді Юлії Тимошенко від політичної сили "Наша Україна-Народна самооборона" Василь Вовкун // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 4-5. – ISSN 0868-9644
787697
   Міністерство й університет - партнери // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14-21 лютого (№ 5/6). – С. 2


  Про співпрацю між Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького та Міністерством юстиції України.
787698
   Міністерство культури України, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого оголошує конкурс на заміщення вакантних пасад науково-педагогічних працівників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  Продовження назви: "... Рівненського державного аграрного коледжу, Мирогощанського аграрного коледжу, Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку".
787699
  Сорочан Н. Міністерство народної освіти і мистецтв на початковому етапі діяльності директорії УНР (грудень 1918 року - січень 1919 року) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 206-212. – ISBN 966-8653-41-6


  Згадується І. Огієнко, А. кримський та Є. Тимченко.
787700
   Міністерство оборони України планує утилізувати застарілі боєприпаси шляхом підриву // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 27-29
787701
  Луканська Г. Міністерство освіти викриває "клонів" державних вишів і хоче "зламати хребет корупції" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 2 грудня (№ 232). – С. 1, 8
787702
  Чухліб Т. Міністерство освіти і науки здає нас у полон РФ // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 2. – ISSN 2519-4429
787703
   Міністерство освіти і науки України : [інформаційно-аналітичні матеріали] // Парламентські слухання : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 21 березня 2018 року / Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти ; редкол.: Скрипник О.О., Співаковський О.В., Кириленко І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 : Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку. – С. 114-118


  27-28 вересня 2017 р. за підтримки МОН у Науковій бібіліотеці імені М. Максимовича Київського національного універститету імені Тараса Шевченка було проведено Всеукраїнський фестиваль інновацій.
787704
   Міністерство освіти і науки України відповідно до статті 22 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність оголошує конкурс із відбору кандидатів до складу Ідентифікаційного комітету з питань науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 січня (№ 3). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Строк подання пропозицій - 60 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.
787705
   Міністерство освіти і науки України Київський національний університет будівництва і архітектури оголошує прийом до аспірантури та докторантури в 2017 році за науковими спеціальностями // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  У рамках Угоди про співпрацю між Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Чеською конференцією ректорів, підписаною в м. Прага (Чехія) 23 листопада 2016 року, 17-18 травня президент Спілки ректорів, ректор Київського національного ...
787706
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посад: директорів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Продовження назви: "... Рівненського державного аграрного коледжу, Мирогощанського аграрного коледжу, Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку".
787707
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посад: ректорів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Продовження назви: "... Харківської державної зооветеринарної академії, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету імені Михайла Коцюбинського, Одеського національного політехнічного університету".
787708
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора Запорізького національного університету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 5. – ISSN 2219-5793
787709
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора Київського національного торговельно-економічного університету // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 22 травня (№ 20)
787710
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20 липня (№ 29). – С. 9. – ISSN 2219-5793
787711
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора Національного транспортного університету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 4. – ISSN 2219-5793
787712
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 12. – ISSN 2219-5793
787713
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора Чернігівського національного технологічного університету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 5. – ISSN 2219-5793
787714
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади: ректора Дніпровського державного технічного університету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 11. – ISSN 2219-5793
787715
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади: ректора Івано-Франківського національного університету нафти і газу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 11. – ISSN 2219-5793
787716
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади: ректора Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 11. – ISSN 2219-5793
787717
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)
787718
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на заміщення посади директора Державного вищого навчального закладу "Криворізький будівельний коледж" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 13. – ISSN 2219-5793
787719
   Міністерство освіти і науки України та канадська організація Mitacs підписали угоду про співпрацю // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (181). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366
787720
  Дегтярьова І.О. Міністерство освіти і науки України у системі державного управління вищою освітою: правовий статус та сфера компетенцій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 1 (88). – С. 81-91. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (88)). – ISSN 2310-2837
787721
   Міністерство освіти і науки України. Про планове навчання та перевірку знань працівників установ, закладів, організацій та підприємств освіти і науки з питань безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 4-7 : табл.
787722
   Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України оголошує конкурс // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 лютого (№ 6)


  На зайняття посад ректорів: Національного технічного ун-ту України "КПІ", Дрогобицького державного пед. ун-ту ім. І. Франка, Херсонського державного ун-ту.
787723
  Назаренко В. Міністерство проти книгарні / В. Назаренко, О. Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 травня (81). – С. 9


  У Ніжині спеціалізований український магазин., послугами якого користуються студенти, учні та вчителі зі всього району, намагаються позбавити приміщення. Місце, яке орендує книгарня "Освіта", розташовано на території Ніжинського державного ...
787724
  Тарасов О. Міністерство таємниць і брехні // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429


  Міністерство культури України.
787725
  Василенко Л. Міністерство у справах ветеранів: виклики і рішення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 1, 4


  "Підтримка ветеранів - запорука сильної армії та міцної держави. Такого принципу дотримувались і Юлій Цезар, і Наполеон, і президент Лінкольн, і навіть влада сучасного Китаю. В державах, де суспільство шанобливо ставиться до колишніх воїнів, немає ...
787726
  Жукова Л. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій як головний орган в системі центральгних органіва виконавчої влади щодо забезпечення техногенної безпеки // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.240-248
787727
  Ємельянова І.І. Міністерство юстиції та пріоритети йцого діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 6 (104). – С. 6-26
787728
  Черненок М.П. Міністерство юстиції України в системі органів виконання покарань // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 194-201. – ISSN 2224-9281
787729
  Берназюк Я.О. Міністерство юстиції України та природа його прямих і опосередкованих повноваженб у сфері запобігання та протидії корупції // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 34-40. – ISSN 2312-1831
787730
  Корнієнко П.С. Міністерство юстиції України як важливий суб"єкт конституційної правозахисної діяльності / П.С. Корнієнко, О.Є. Болгов // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 96-99. – ISSN 2219-5521
787731
  Минюк Л.Д. Міністерство юстиції України як головний орган у сфері діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 375-381. – ISSN 2306-9082
787732
  Чернишевич О.В. Міністерство як орган в системі центральних органів виконавчої влади в Україні: конституційно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 127-130. – ISSN 2219-5521
787733
  Ющук І. Міністерству освіти і науки України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 7


  "...Правління Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Тараса Шевченка щойно одержало і оприлюднило в газеті "Слово Просвіти", ч. 4 відповідь на Ухвалу науково-практичної конференції "Державна мова в освіті" від 5 жовтня 2016 року за підписом першого ...
787734
  Чигирик І.І. Міністерська інструкція 1835 р. Університету Св. Володимира як джерело вивчення правового статусу студентів у перші роки діяльності навчального закладу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 161-170. – ISBN 966-614-021-7
787735
  Нушич Б. Міністерське порося. / Б. Нушич. – Київ, 1969. – 399с.
787736
  Фомін П.Д. Міністр-реформатор охорони здоров"я України, вчений, видатний хірург / П.Д. Фомін, Є.М. Шепетько // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 69-73. – ISSN 1029-4244
787737
  Чорногуз О. Міністр без портфеля , або велика гра : Сатиричний роман // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 10. – С. 24-94. – ISSN 0130-1608
787738
  Чорногуз О. Міністр без портфеля, або велика гра : Сатиричний роман // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 9. – С.12-41. – ISSN 0130-1608
787739
  Гаврик В.Г. Міністр внутрішніх справ УНР Ісак Мазепа та внутрішня політика українського уряду (квітень — грудень 1919 р.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 85-93
787740
   Міністр закордонних справ Німеччини - наш гість // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  У рамках офіційного візіту в Україну віце-канцлер, міністр закордонних справ ФРН пан Гідо Вестервелле відвідав КНУ імені Тараса Шевченка
787741
  Матвієнко С. Міністр із козирем у руках // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Розуміння людьми сутності права і необхідності захисту своїх прав важко, болісно, та все ж поступово трансформується, всотуючись у повсякдення. Цей виразний посил, непомічений і недооцінений українськими політиками на початку процесу реформ, виявився ...
787742
   Міністр культури починає і виграє / "Українське слово" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 6. – ISSN 0868-9644
787743
  Дзекун К.М. Міністр народної освіти Олексій Розумовський та його навчальні реформи // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 177-179. – ISSN 2218-4805
787744
  Шендеровський В Міністр освіти в уряді Скоропадського
787745
  Ніколаєнко С. Міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко"Сьогодення вимагає від особистості якостей ученого, винахідника і підприємця одночасно": Інтерв"ю з міністром освіти і науки // Світ


  Про реформування вищої освіти в Україні
787746
  Гриневич Л. Міністр освіти і науки України підкреслила необхідність фінансової підтримки науковців // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 4 (28). – C. 112. – ISSN 2221-8440


  Підсумкове засідання ради науковців, 22 грудня 2017 року. За словами міністра: "При бідному фінансуванні наука показує результат. Але це не означає, що науковий потенціал ми не втратимо, якщо найближчим часом не наростимо фінансову підтримку ...
787747
  Буткевич Б. Міністр освіти і скарби політеху : Чому МОН посварилося з Київським політехнічним інститутом / Б. Буткевич, М. Шмідт // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 47 (212). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561
787748
  Пляченко А.Г. Міністр освіти УНР Іван Огієнко // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 133-138. – ISBN 978-966-927-118-1
787749
  Князевич Василь Міністр охорони здоров"я Василь Князевич: "Двох Міністерств охорони здоров"я в державі не буде" : [інтерв"ю з міністром охорони здоров"я України В. Князевичем] / інтерв"ю з тижневика "Дзеркало тижня", №7, 23-29 лютого 2008 р. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 278-284
787750
   Міністр прочитав лекцію // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка в рамках благодійного проекту філософського факультету "Acta Non Verba" відбулася лекція Міністра освіти і науки України Сергія Квіта. Він розповів студентам про філософію герменевтики. Після лекції Сергій Миронович відповів ...
787751
   Міністр туризму Малайзії розповіла, як із 70 мільйонів зробити 15 мільярдів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 40 : Фото
787752
  Предместніков О. Міністр юстиції України як державний політичний діяч: статус, порядок призначення на посаду та припинення повноважень // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 89-94
787753
  Чисніков В. Міністр, який ходив на роботу пішки і називав підлеглих офіцерів "синками" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 21-31 грудня (№ 51/52). – С. 22-23. – ISSN 1992-9277
787754
  Бобровська Т. Міністр... у гуморі : доцільність введення сміхології Євгена Дударя у шкільну програму // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 6-11. – Бібліогр. в кінці ст.
787755
  Семенченко М. Міністр: "Пільги для українського книговидання не скасують" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  Дмитро Табачник запевняє: ніхто із центральних органів виконавчої влади такої пропозиції не розробляв і не вносив.
787756
  Свентах А. Міністра оберуть...студенти? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 лютого (№ 34). – С. 2


  Студенти, які зайняли Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, оприлюднили список вимог щодо нового міністра та розвитку освітньої галузі в цілому.
787757
  Віднянський С. Міністри закордоних справ незалежної України у дзеркалі зовнішньої політики / С. Віднянський, А. Мартинов // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 55-60. – (Історичні науки)
787758
  Якубець А. Міністри закордонних справ УРСР (1944-1991 рр.): історико-біографічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 54-58. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  Стаття є спробою персонального та узагальнюючого аналізу осіб та діяльності керівників міністерства закордонних справ Української Радянської Соціалістичної Республіки у 1940-1980-х рр. Зокрема, висвітлюється соціальне походження, географія місць ...
787759
   Міністри оборони України // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 12 (114). – С. 3-7


  Біографічні відомості та світлини міністрів оборони України: Морозова К.П., Радецького В.Г., Шмарова В.М., Кузьмука О.І., Шкідченка В.П., Марчука Є.К., Гриценка А.С., Єханурова Ю.І.
787760
  Лікарчук І.Л. Міністри освіти України : монографія : у 2 т. / І.Л. Лікарчук. – Київ : Ешке О.М. – ISBN 966-557-096-Х
Т. 1 : (1917 - 1943 рр.). – 2002. – 328 с.
787761
  П"ятаченко Г.О. Міністри фінансів України. 1917-1998 : Короткі біографії / Г.О. П"ятаченко, В.І. Кравченко, Л.В. Кухарець; Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України. – Київ : [б. в.], 1998. – 168 с. – ISBN 966-95080-5-3
787762
  Вергеліс О. Мінкульт у заручниках // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 березня (№ 10). – С. 1, 12


  "Моє завдання — зберегти культурну галузь як таку, оскільки практично заморожене й припинене її фінансування. Уже на порядок знижено зарплати керівному складові національних колективів, які інколи сягали понад 20 тис. грн. Тепер величина цих зарплат ...
787763
  Вергеліс О. Мінкульт: кроки по канату // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 14


  В інтерв"ю DT.UA міністр культури України Євген Нищук розповів про майбутню реформу структури Мінкульту; про ставлення до квот та "чорно"-"білих" списків митців. Поділився також творчими планами — у яких нових виставах на нього чекати найближчим часом. ...
787764
  Корнієнко О.М. Мінлива доля князя, хороброго воїна і славного поета // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 55-59. – ISSN 2518-7104


  Давид Георгійович Гурамішвілі — грузинський поет. У Миргороді є музей Давида Гурамішвілі — єдиний розташований за межами Грузії культурологічний заклад, присвячений поетові.
787765
  Литовченко Влада Мінлива пані з Парижа : fashion // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 122 : Фото
787766
  Єрмоленко С.Я. Мінлива стійкість мовної картини світу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 94-103. – ISSN 0027-2833
787767
  Ємець-Доброносова Мінлива фортуна, успіх і колапс // Критика. – Київ, 2012. – Березень, (число 3). – С. 9-14


  "Книжки каліфорнійського професора-природознавця Джареда Даймонда є спробою написати нову гуманітарну історію, і не лише щоби пізнати минуле, але й щоби спрогнозувати майбутнє людства, тобто вчитися на помилках занепалих цивілізацій."
787768
  Головченко В.І. Мінливе обличчя сучасної китайської дипломатії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 67-71. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто драматичний процес пристосування дипломатії КНР до глобальних викликів сучасності, спрямований на закріплення за країною статусу великої держави. The article spotlights dramatic process of the Chinese diplomacy adaptation to the ...
787769
  Кашуба Є. Мінливе щастя двох подружок : за казками Г.К. Андерсена "Ялинка" та О. Пчілки "Сосонка" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 51-54
787770
  Сисин Ф. Мінливий образ гетьмана / Франк Сисин // Критика. – Київ, 1998. – Грудень, (число 12). – С. 4-8


  Постать гетьмана Богдана Хмельницького в історії України.
787771
  Пестушко Валерий Мінливі мінерали : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18
787772
   Мінливі повсякденні практики у приміських просторах: методика дослідження місцевих трендів / Н. Провотар, А. Мельничук, О. Гнатюк, О. Денисенко // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 81. – С. 34-41. – ISSN 2413-7154


  Urban and suburban spaces are social and multidimensional. The city and its suburbia constitute an arena of diverse and conflicting social processes. Their social differentiation is manifested, first of all, in housing segregation and diversity of ...
787773
  Колісник П.І. Мінливість атмосферних опадів на Черкащині / П.І. Колісник, П.І. Кобзістий, В.І. Ромушкевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 79-82 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 26)
787774
  Ястреб В.П. Мінливість гідрологічних полів Червоного моря : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.08 - Океанологія / Ястреб В.П. ; Морський гідрофізичний інститут Національної академії наук України. – Севастополь, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
787775
  Гордіященко А.Ю. Мінливість довжини хвої сосни звичайної // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 179-184 : табл. – Бібліогр.: с. 184. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
787776
  Ільєнко М. Мінливість і адаптивне значення отвору медіального надвиростка плечової кістки американської норки / М. Ільєнко, В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-34. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проведено морфофункціональний аналіз надвиросткового отвору в дистальному епіфізі плечової кістки американської норки. Аналіз передбачає вивчення частоти зустрічальності, розміри й адаптивне значення надвиросткового отвору. Morpho-functional analysis ...
787777
  Голюк Юрій Всеволодович Мінливість і взаємозв"язок кількісних ознак різноволокнистих сортів конопель : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Голюк Юрій Всеволодович; Ін-тут рослинництва ім. В.Я.Юр"єва УААН. – Харків, 2000. – 16л.
787778
  Тимофеєв В. Мінливість метеорологічного режиму в районі Антарктичного півострова в умовах сучасного потепління : Прикладні дослідження / В. Тимофеєв, К. Петренко, А. Гернега // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Представлено часову мінливість основних метеорологічних величин у районі Антарктичного півострова, внаслідок потепління в нижніх шарах тропосфери. За даними української антарктичної станції Академік Вернадський, разом із підвищенням середніх нічних, ...
787779
   Мінливість мікробів і бактеріофагія : Труди наукової конференції, Київ, 1936. – Київ, 1936. – 488с.
787780
  Терещенко Л.І. Мінливість морфо-анатомічних ознак хвої сосни звичайної // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 98-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 0459-1216
787781
  Сич З.Д. Мінливість ознак урожайності колекційних сортозразків часнику озимого в умовах Лісостепу України / З.Д. Сич, С.М. Кубрак // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 130-134 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
787782
  Корбутяк О. Мінливість питомого електричного опору грунту під впливом властивостей грунту за напрямком ділянки км 152-155 магістрального газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Богородчани" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-50. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати статистичної обробки мінливості питомого електричного опору й показників властивостей грунту. Встановлено зворотну залежність між питомим електричним опором грунту та деякими показниками його властивостей. Було зроблено ...
787783
  Подобайло А.В. Мінливість плоскирки Кременчуцького водосховища / А.В. Подобайло, В.Р. Олексієнко, А.М. Гунько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 64-71. – (Біологія ; Вип. 26)


  Представлено морфологічну характеристику плоскирки Кременчуцького водосховища на етапі його відносної стабілізації. Вивчена динаміка мінливості цього виду в процесі пристосування до життя в умовах зарегульованого стоку.
787784
  Голик Л.М. Мінливість продуктивності колекційних зразків пшениці озимої м"якої в Південному Лісостепу / Л.М. Голик, В.М. Стариченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 178-188 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
787785
  Холявчук Д.І. Мінливість регіональної атмосферної циркуляції у розподілі опадів над передгір"ям Українських Карпат // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 162-164. – ISSN 2306-5680
787786
  Нагорна Л. Мінливість регіональної свідомості у гібридних протистояннях: стресові та травматичні коди у просторі пам’яті // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України, Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 11. – C. 53-72. – ISSN 2519-2760
787787
  Тавров Ю.С. Мінливість розподілу і співвідношення радіоактивної забрудненості між ланками екоситстем водойм Полісся та півночі Лісостепу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 689-695. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
787788
  Проценко Г.Д. Мінливість співвідношення тепла і вологи за вегетаційний період / Г.Д. Проценко, З.Я. Олійник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 26-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 24)
787789
  Ніколаєва О.В. Мінливість та життєздатність Juniperus excelsa Bieb. у Криму : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Ніколаєва Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
787790
  Кандиба Наталія Миколаївна Мінливість та успадкування основних господарсько-цінних ознак у міжсортових гібридів льону-довгунця : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 06.01.05 / Кандиба Н.М.; Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр"єва Української академії аграрних наук. – Харків. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
787791
  Бабиченко В.М. Мінливість температури повітря на Україні / В.М. Бабиченко, М.І. Щербань // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 133-144 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
787792
  Проценко Г.Д. Мінливість тривалості сонячного сяяння в Криму / Г.Д. Проценко, Т.В. Косарєва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 38-42 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 28)
787793
  Івус Г.П. Мінливість характеристик снігового покриву на метеостанції Славське протягом 1990 - 2010 років / Г.П. Івус, Л.М. Гурська, Р.М. Марчишин // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 35-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
787794
  Предборська І.М. Мінливість, соціум, людина. / І.М. Предборська. – Суми, 1995. – 137с.
787795
  Скорик В.В. Мінливість, успадкування і екологічна стабільність кільмісних ознак імунних форм озимого жита та використання іх в селекції. : Автореф... Канд.с-г.наук: 06.01.05 / Скорик В.В.; Ін-т землеробства Укр.акад.аграрн.наук. – К, 1998. – 16л.
787796
  Чепак В. Мінливості долі української еліти, або козацькому роду нема переводу / В. Чепак, Г. Чепак // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 9-13. – ISSN 0130-7037
787797
  Лессінг Г.Е. Мінна фон Барнгельм. Емілія Галотті. Лаокоон. : п"єси, трактат ; пер. з нім. / Г.-Е. Лессінг. – Київ : Дніпро, 1976. – 334, [2] с. – Бібліогр.: іл. – (Вершини світового письменства ; Т. 21)
787798
  Годенко М.М. Мінне поле / М.М. Годенко. – Киев, 1981. – 246с.
787799
  Коноваленко В. Мінне поле авторського права і суміжних прав. Деякі роздуми над законопроектом " 7539 // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 18-24 травня (№ 20). – С. 13. – ISSN 1992-9277
787800
  Бойко Т.В. Міннезанг як культурний феномен німецької поезії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 91-97. – Бібліогр.: Літ.: С. 96-97; 19 поз.
787801
  Шостак В. Міноборони фінансує близько 30 дослідно-конструкторських робіт з розробки нової зброї щорічно // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 50-51. – ISBN 978-617-7638-06-2
787802
  Ставнюк В. Мінойська (Критська) цивілізація : З циклу "Антична цивілізація". Стаття перша // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 39-43.
787803
  Перещ В.М. Мінойська аристократія // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 141-148. – ISBN 966-614-021-7
787804
  Перещ В. Мінойська монархія в творах античних авторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 40-41. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано уявлення античних авторів про сутність мінойської монархії. The representations of the antique authors about the Minoan monarchy essence are analyzed.
787805
  Якумакіс Маноліс Мінойська розкіш "Елунди" : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 42-45 : Фото
787806
   Мінойська розкіш та олімпійський спокій : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 22-25 : Фото
787807
  Мазур Андрій Мінойський Крит. Світ, зруйнований вулканом : Греція/ давні цивілізації / Мазур Андрій, Ільченко Володимир, Горпенюк Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 50-53 : Фото
787808
  Яременко Ю.В. Мінори нетерових напівдосконалих кілець дистрибутивно модульного типу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 159-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглянуто мінори третього та четвертого порядку нетерових напівдосконалих кілець дистрибутивно модульного типу. Показано, що всі такі кільця є бірядними кільцями.
787809
  Дармосюк В. Мінори черепичних порядків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-33. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що властивість кільця бути черепичним порядком є 2-мінорною. It is proved that the property of a ring to be a tiled order is a two-minor property.
787810
  Яременко Ю.В. Мінори четвертого порядку нетерових бірядних кілець з ациклічним базовим сагайдаком // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано мінори четвертого порядку нетерових бірядних кілець з ациклічним базовим сагайдаком.
787811
  Шумарова Н. Міноритарні мови в європейському соціокультурному вимірі // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 156-163. – ISBN 978-966-489-161-2
787812
  Дейнека В. Міносвіти змінює акценти: університетам спростять життя, але посилять контроль за якістю знань // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 5 березня (№ 42). – С. 1, 8
787813
  Петрушенко М. Міносвіти почало ламати хребет корупції // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 2 грудня (№ 224). – С. 2
787814
  Капсамун І. Мінська "засідка" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 жовтня (№ 180). – С. 4-5


  Ризики та шанси після підписання "формули Штайнмайєра".
787815
  Борщевський С. Мінська ініціатива московського розливу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 травня (№ 88). – С. 5


  Ще раз про технологію "братання" агресорів і жертв агресії.
787816
  Мележ И.П. Мінський напрямок : роман / И.П. Мележ. – Київ, 1966. – 670 с.
787817
  Мележ І.П. Мінський напрямок : роман / Іван Мележ ;. – Київ : Дніпро, 1978. – 640 с.
787818
  Смирнова І.Є. Мінські домовленості: шлях до врегулювання конфлікту на Сході або загроза національним інтересам України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 348-353. – ISSN 2076-1554
787819
  Ліскович М. Мінські угоди: Все ще "безальтернативний", але уже не "скам"янілий" документ // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 грудня (№ 50). – С. 3


  "9 грудня в Парижі були сказані певні речі, яким варто приділити особливу увагу. Наприклад, заява Ангели Меркель: «Є питання, чи цей документ закам’янілий, чи його можливо змінювати. Адже є певні пропозиції Президента Зеленського щодо його зміни», - ...
787820
  Девдера М. Мінус сорок вісім // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 12


  "Це не те саме, що "451° за Фаренгейтом". Це — реальна вартість магістерського диплома випускника педагогічного університету. Рівно на 48 гривень менше вартості роботи некваліфікованого працівника: шкільної прибиральниці, двірника, сторожа. Це —реальна ...
787821
  Валеєва Н.Г. Мінуючі молі в умовах передгір"я Криму та агроценотичні основи зниження їх чисельності. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.01.11 / Валеєва Н.Г.; Укр.держав.аграрн.ун-т. – К, 1993. – 25л.
787822
   Мінфін незадоволений роботою парламенту над проектом податкового кодексу // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 6. – С.23-24
787823
   Міньковський Генріх Михайлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 159-160. – ISBN 978-617-573-038-6
787824
  Ліндгрен А. Міо, мій Міо / А. Ліндгрен. – Київ, 1990. – 430 с.
787825
  Чернюк С.В. Міокардит: розробка і удосконалення критеріїв діагностики, прогнозування перебігу та оптимізація підходів до лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Чернюк Сергій Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска". – Київ, 2019. – 34 с. – Бібліогр.: 28 назв
787826
  Тимонен А.Н. Мір"я : у 2-х кн. / Антон Тимонен ;. – Київ : Дніпро, 1987. – 499 с.
787827
  Олійник Б.І. Міра : Вірші, поема / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 83с.
787828
  Клюшин Д.А. Міра близькості між вибірками із дискретних генеральних сукупностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 177-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано нoвi мipи близькості між випадковими вибірками, що взяті із дискретних генеральних сукупностей. Ці мipи близькості базуються на довірчих межах для основної розподіленої маси значень генеральної сукупності, побудованих за допомогою порядкових ...
787829
  Клюшин Д.А. Міра близькості між виборками, що містять атоми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 292-297. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано нову міру близькості між виборками, що містять атоми, яка базується на довірчих межах для основної розподіленої маси значень генеральної сукупності, побудованих за допомогою порядкових статистик. Ключові слова: міра близькості, атом, ...
787830
  Серебряна Тетяна Олександрівна Міра в контексті антропологічної проблематики : Дис... канд. філос.наук: 09.00.04 / Серебряна Тетяна Олександрівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.157-164
787831
  Серебряна Т.О. Міра в контексті антропологічної проблематики. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.04 / Серебряна Т.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 29л.
787832
  Шевченко Л. Міра віддзеркалення літературної епохи в окремому творі (на прикладі українського латиномовного епіталамію XVII ст.) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 347-352. – ISBN 966-7825-78-7
787833
  Шарварок О.Ю. Міра вогню / О.Ю. Шарварок. – Київ, 1980. – 72с.
787834
  Полозова Т.Д. Міра ефективності виховання -- духовна зрілість. / Т.Д. Полозова. – К., 1976. – 46с.
787835
  Виноградський В.М. Міра життя : повість / Віталій Виноградський. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 175 с.
787836
  Шекспір В. Міра за міру / Уіллїям Шекспіp ; Пер. П. А. Куліша ; Видав і пояснив I. Франко. – Львів : Накл. Укр.-руської вид. спілки, 1902. – XXVI, 127 с. – Поясненя: с. 121-127. - Примірник за № 107195 - дефектний, втрачно тит.арк., а також стор. I-ХХVI. – (Літературно-наукова бібліотека укpаїнсько-руської видавничої спілки ; Ч. 48 ; [1 сер.] : Сер. 1)
787837
  Бунчук Б.І. Міра істинного / Б.І. Бунчук. – Київ, 1988. – 56 с.
787838
  Захарченко-Бурцева Міра історичності християнської культури у філософії всеєдності Л.П. Карсавіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
787839
  Чорна К.І. Міра моральної зрілості / К.І. Чорна. – К., 1985. – 47с.
787840
  Різник Л.Й. Міра оптимізму : повісті, оповідання / Л.Й. Різник. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 269 с.
787841
  Житний О.О. Міра покарання: деякі проблеми визначення й встановлення в кримінальному праві України / О.О. Житний, С.М. Гусаров // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 78-86. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834
787842
  Миронова Т. Міра семантичного наповнення авторських параметрів в одному із британських текстів і роль мовних форм в такому змісті. (Досвід лінгво-сеамнтичногодослідження англомовного оповідання Дж. Оруела "The Hotel Kitchens|/Кухня в готелі", здійсненого = за когнітивним напрямком) // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 131-154. – ISBN 978-617-7009-23-7
787843
  Паливода Костянтин Міраж кризи на ринку житла / Паливода Костянтин, Гайдуцький Павло // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-15. – ISSN 1810-3944
787844
  Андієвська Е. Міражі = Mirages : сонети / Емма Андієвська. – Київ : Всесвіт, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-8439-17-9
787845
  Жовнорук В.Г. Міражі на долонях / В.Г. Жовнорук. – К, 1991. – 23с.
787846
  Бойко Н.І. Міражі щастя крізь жагу кохання // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 8-15 січня (№ 1/2). – С. 12-13 : фото
787847
  Гольдони К. Мірандоліна / К. Гольдони. – Київ, 1911. – 96с.
787848
  Містраль Фредері Мірейо : поема / Містраль Фредері. – Київ : Дніпро, 1980. – 192с.
787849
  Верба І.В. Мірза-Авак"янц Наталія Юстинівна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 254. – ISBN 96966-8060-04-0
787850
   Мірза-Авак"янц Наталія Юстинівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 198. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
787851
  Чернець Л.М. Мірзо Турсун-заде / Л.М. Чернець. – К., 1968. – 75с.
787852
  Зубко А.М. Міри ваги в метричній системі // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 37-39. – ISSN 2076-1554
787853
  Зубко А. Міри ваги в системах вимірів держав Близького і Середнього сходу XI-XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-26. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  Арабські грошова та вагова термінології, монетна справа відчували на собі потужний вплив цивілізацій Давнього Сходу, Римської імперії, Візантії. В VІІ ст. араби захопили у Візантії Сірію, Палестину, Єгипет, Північну Африку. Одночасно арабські війська ...
787854
  Зубко А.М. Міри ваги Східної Європи VI-XIX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 156-159. – ISSN 2076-1554


  Розглядається формування систем вагових мір Східної Європи, визначається вага основних одиниць цих систем і встановлюється їх співвідношення між собою. Простежені також зміни структури вагових систем різних країн в різні історичні періоди.
787855
  Нечай І. Міри довжини, пов"язані з рукою та її рухами в традиційному побуті українців // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 672-681. – ISSN 1028-5091
787856
  Галкіна О.А. Міри ризику в проблемах оптимізації портфеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 103-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі представлена проблема оптимізації портфеля, що визначається як проблема розподілу капіталу серед різних активів для отримання максимального доходу від інвестицій та мінімізації ризиків. У цій статті розглянуто одноетапну проблему ...
787857
  Сидоренко О.Ф. Міри сипкого в торгівлі на Лівобережній Україні в XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 85-91. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье характеризуются меры, употреблявшиеся в торговле сыпучими телами на Левобережной Украине XVIII в., устанавливаются их емкости, а также их взаимосвязи и роль каждой из них в системе единиц измерения сыпучих тел. Особое внимание обращено на меры ...
787858
  Мороз М.В. Міри цивільно-правової відповідальності за порушення зобов"язання з договору найму (оренди) // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 104-109. – ISSN 2311-4894
787859
  Кориневич А.І. Мірило - кінцевий результат. / А.І. Кориневич. – Львів, 1982. – 72с.
787860
  Максимчук Є. Міркування академіка Михайла Птухи стосовно обліку втрат та збитків від війни та ворожої окупації території СРСР // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 36-45.
787861
  Полонський В.Б. Міркування за модулем / В.Б. Полонський, М.С. Якір // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 54-59. – ISSN 1029-4171
787862
  Алексюк І.А. Міркування із реченнями-сповіщеннями пропозиційних установок: шляхи аналізу // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 3-9
787863
  Король В. Міркування історика з приводу статті Ульріке Юрайт (Гамбург): "Виставка""Злочини Вермахту. Виміри винищувальної війни 1941-1944 років" (Історія та історіографія в Європі (2004, вип. 3) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 22-26
787864
  Чуєва О. Міркування на тему: "об"єкт незавершеного будівництва-як вирішити проблему?" // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2006. – № 2. – С. 26-28
787865
  Шевельов Ю. Міркування про історію літературної мови, історичну діалектологію та історичну граматику // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 146-160. – ISSN 1682-3540
787866
  Карпенко О.Ю. Міркування про когнитивну ономастику // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 40-42. – ISSN 0027-2833
787867
  Декарт Рене Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшкодувати істину в науках / Декарт Рене; із французької переклав В.Андрушко, С.Гатальська. – Київ : Тандем, 2001. – 104с. – ISBN 966-7145-36-5
787868
  Шерр Джеймс Міркування про нову сварку Сходу і Заходу // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2014. – № 5/6 (148/149). – С. 87-91
787869
  Кузьменко О. Міркування про природу адміністративного процесу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-16. – ISSN 0132-1331
787870
  Корпало Т.І. Міркування про проблематичний характер суб"єктно-об"єктної опозиції в трансценденталізмі чи теорії пізнання // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 80-92. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
787871
  Ткаченко О.Б. Міркування стосовно російської мови в Україні // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 19-26. – ISBN 978-966-1673-17-4
787872
  Рудик П.А. Міркування щодо висвітлення деяких положень Конституції Пилипа Орлика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 32-37
787873
  Вальденфельс Б. Міркування щодо генеалогії культури // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С.13-26. – ISSN 0235-7941
787874
  Довгополова О. Міркування щодо методу аісторичного реконструювання // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – С. 94-98. – ISSN 0235-7941


  Роздуми над книгою В. Кебуладзе " Феноменологія досвіду" та реплікою В. Менжуліна на цю книгу.
787875
  Марцин В.С. Міркування щодо особливості антиінфляційної політики в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 93-102. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
787876
  Іорков М. Міркування щодо положень про Національну раду з питань розвитку науки і технологій // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 237-240. – ISBN 978-966-518-698-4
787877
  Колодний А. Міркування щодо природи постаті Ісуса Христа для часопису "Світогляд" з аналізом статті академіка Білецького О.І. "Некоторые замечания по поводу атеистической литературы последних лет (1960 год)" // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 79. – С. 118-121. – ISSN 2306-3548
787878
  Клименко О.В. Міркування як вид внутрішнього мовлення // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 13-17
787879
  Клименко О.В. Міркування як текстово-дискурсивна одиниця художнього твору (на матеріалі французької новели ІІ половини ХХ століття) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Клименко О.В. ; Запорізьк. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 202 л. – Бібліогр. : л. 166-202
787880
  Клименко О.В. Міркування як текстово-дискурсивна одиниця художнього твору (на матеріалі французької новели ІІ половини ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Клименко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
787881
  Вахонєєв В. Мірмєкій за римської доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-73. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  "Мале" місто Боспора Мірмєкій (Керч, Крим) є важливою археологічною пам"яткою Північного Причорномор"я. Базуючись на аналізі археологічних джерел, зроблено спробу реконструкції життя Мірмєкія за римської доби. Місто тимчасово припинило існування в ...
787882
   Мірошниченко Микола Степанович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 173. – ISBN 978-617-7530-19-9
787883
   Міртала Пилипенко. Скульптор і поет = Mirtala. Sculptor and poet : [ монографія ]. – Нью-Йорк ; Київ ; Львів : Місіонер, 2007. – 136 с. : іл. – ISBN 978-966-658-093-4
787884
  Ожешко Е. Міртала. / Е. Ожешко. – Х., 1929. – 320с.
787885
  Козловський О.К. Мірти й кипариси : посмеpтна збіpка поезій : з порт. авт. / Олександер Козловський ; під ред. і з передм. І. Франка. – Львів : Накл. україн.-руської вид. спілки ; [Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Під заpядом К. Беднаpського], 1905. – XX, 86, [2] с., 1 арк. поpтp. – (Літературно-наукова бібліотека / Відповідає за pед. В. Гнатюк ; Ч. 109/110)
787886
  Пономарів О. Міру зросійщення українців на південних та східних теренах перебільшено // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)
787887
  Марина Д.О. Мірча Еліаде й Микола Йорга - юність проти тирана // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 119-123. – ISBN 978-617-7132-18-8
787888
  Кучинська Л.С. Мірче Еліаде як видатний дослідник релігії XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 69-74. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
787889
   Міряємо час на п"ятирічки. – К., 1981. – 150с.
787890
  Канівець В.В. Міс Америка : п"єса / В.В. Канівець. – Київ, 1987. – 49 с.
787891
   Міс Дипломат - 2019 // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 5


  В Інституті міжнародних відносин відбувся конкурс за звання найкращого дипломата серед студентів - інтелектуально-розважальне шоу "Містер та Міс Дипломат". Цього року команда організаторів модифікувала наповнення шоу та конкурсів для учасників. ...
787892
   Міс Київ 2008 // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 87 : Фото
787893
  Сидоренко Віктор Міс та три міста : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 150 : Фото
787894
  Гріненко О.О. Місії ad hoc в сучасному праві Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 102-108


  Стаття присвячена дослідженню місій ad hoc як форми міжнародного представництва в праві зовнішніх зносин Європейського Союзу.
787895
  Лагіш Р.С. Місійна діяльність Миколи Чарнецького та отців Редемптористів на Волині (1926-1938 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 81-86. – ISSN 2076-1554
787896
  Мокрянин Д.М. Місійна діяльність Св. Войтєха Славниковича після вигнання з чеських земель (995-997 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 232-237. – (Історія ; Вип. 27)
787897
  Кукурудзяк М.Г. Місіонери добродійності і милосердя. / М.Г. Кукурудзяк. – Кам"янець-Подільський, 1994. – 64с.
787898
  Малько О.О. Місіонери провокацій / О.О. Малько. – Ужгород : Карпати, 1986. – 168 с.
787899
  Кіт Л. Місіонери хорового співу // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 6


  "Літню відпустку учасники народної хорової капели «Дніпро» поєднали з виступами на Міжнародному хоровому фестивалі у м. Чанаккале (Туреччина). На конкурс з’їхалися 44 хорові колективи з різних країн світу, це – близько півтори тисячі учасників. І серед ...
787900
  Колодний А. Місіонерство в контексті національної безпеки України // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / [редкол.: А.М. Колодний та ін.] ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців. – Київ : УАР, 2019. – С. 239-247. – ISBN 978-966-02-8853-9
787901
  Баранова Наталя Місіонерська діяльність київського митрополита Платона Городецького щодо послідовників старообрядництва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 222-225


  У статті вперше подається комплексний аналіз місіонерської діяльності Київ. митрополита Платона Городецького щодо послідовників старообрядництва, яка мала виключно мирний характер і стала прикладом для його наступників
787902
  Шульгач С. Місіонерська діяльність Православної церкви на Волині в 1923-1925 роках. Огляд періодики // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 119-125
787903
  Петренко А.А. Місіонерський імператив та прояв екуменізму в діяльності київського митрополита Платона (Городецького) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 39-43. – ISSN 2076-1554
787904
  Зінько В. Місіонес- уздовж і впоперек / Склав о. Василь Зінько, ЧСВВ. – Львів : Місіонер, 2006. – 224с.+12 с. вкл. : 12 с. фотоіл. – ISBN 966-658-058-6
787905
   Місіс Все! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 98 : фото
787906
  Каденюк Л.К. Місія - космос / Леонід Каденюк. – Київ : Пульсари, 2009. – 327, [1] с., [16] с. іл. : іл. – (Українці у світовій цивілізації, ISSN 978-7671-96-8). – ISBN 978-966-2171-32-7
787907
  Каденюк Л.К. Місія - Космос / Леонід Каденюк. – Київ : АДЕФ-Україна, 2017. – 515, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-7393-48-0
787908
  Франко І.Я. Місія / І.Я. Франко. – Харкыв : Рух, 1926. – 58с.
787909
  Франко І.Я. Місія : Оповідання / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1957. – 52с.
787910
  Бірюкович Д.Л. Місія "Батьківщини" / Дмитро Бірюкович. – Київ : Рибка моя, 2007. – 416 с. : іл. – ISBN 966-2990-00-3
787911
  Бабаєв В.М. Місія "ідеального університету": ретроспективний погляд крізь віки / В.М. Бабаєв, Л.М. Жванько // Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація : науково-практичний філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 9 : До Всесвітнього дня філософії. До 20-річчя кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування". – С. 110-119. – ISBN 978-617-619-144-5. – ISSN 2415-8488


  Погляд на проблему "ідеального університету", його місію, функції упродовж тисячоліття, від моменту появи перших університетів на європейському континенті до сучасного глобального університету.
787912
  Ковальська М. Місія EUBAM в аспекті європейської політики сусідства // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 205-212. – ISSN 1561-4999
787913
  Воробйов В.В. Місія Б. Франкліна та створення франко-американського союзу 1778 р. // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С. 29-32. – ISSN 1728-3671
787914
  Сватко Я. Місія Бандери / Ярослав Сватко. – Вид.4-те, доп. і випр. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2008. – 64 с. : іл. – ISBN 966-7893-97-9
787915
  Чабанюк О.А. Місія бухгалтерського обліку в управлінні ризиками // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 30 лист. 2016 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі [та ін.]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – С. 168-169. – ISBN 978-966-7496-87-6
787916
  Гай-Нижник Місія в Берліні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5-6 жовтня (№ 179/180)


  Як, коли й для чого український гетьман П. Скоропадський їздив до німецького кайзера.
787917
  Хомерікі О.А. Місія вищої освіти в контексті цивілізаційного розвитку суспільства // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 72-98. – ISBN 978-966-2462-25-8
787918
  Зеленін В.О. Місія господарських судів як у системі загальних судів, так і в цілому в правовій системі держави // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.145-149. – ISBN 966-7784-65-7
787919
  Отрощенко І.В. Місія Дембрела (1922 рік) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 104-117. – ISSN 1682-671Х


  З переговорів Дембрела (брата антикитайськи налаштованого князя Сум"я-бейсе) з ілійськими монголами, можна з"ясувати спільні риси майбутнього державного утворення.
787920
  Голота Л. Місія і візія Національного музею Тараса Шевченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 8-10


  Конкурс на посаду генерального директора Національного муею Тараса Шевченка: програми розвитку музею від кандидатів, які були допущені до конкурсу та рішення щодо переможця шляхом голосування.
787921
  Жук В.М. Місія інституту бухгалтерського обліку в капіталізації національного багатства та забезпеченні сталого розвитку України / В.М. Жук, Ю.С. Бездушна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (294). – С. 6-21. – ISSN 2221-1055
787922
  Шашкова Л. Місія інтелектуалів - нести довіру // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 : Інтелектуали і влада. – С. 14-17. – ISSN 2522-9338
787923
  Дмитренко М.Й. Місія корпоративної культури: гуманістичний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 200-211
787924
  Сорока В. Місія космос // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 лютого (№ 6). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  31 січня пішов із життя перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.
787925
  Царик Любомир Місія любити природу і людей (світлій пам"яті професора Байрак Олени Миколаївни присвячено) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 206-209 : фото. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
787926
  Джеймс Г. Місія Макрона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 квітня (№ 73). – С. 3


  "Як йому повернути підтримку концепції єдиної Європи серед 40% французьких виборців, які підтримали антиєвропейські ідеї в першому турі."
787927
  Якуніна Н. Місія мережі бібліотек ВНЗ у вихованні молодого покоління
787928
  Трибушний О.Д. Місія миру і добра. / О.Д. Трибушний. – К., 1986. – 47с.
787929
  Корнійчук О.Є. Місія містера Перкінса в країну більшовиків / О.Є. Корнійчук. – Київ : Укрдержвидав, 1945. – 72с.
787930
  Тимошик М. Місія мови - творити державу. Нотатки на полях "Бібліографічного показника Ірини Фаріон" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 червня (№ 23). – С. 4-5
787931
  Коршук Р.М. Місія нації як складова національної ідеї // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 127-129
787932
  Погорецький В. Місія неможлива? Аналіз процесів глобальної та регіональної інтеграції України / В. Погорецький, С. Бекетов // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 166-188. – ISSN 2304-1773
787933
  Баган О. Місія неокласики // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 545-564. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
787934
  Філіпчук Г. Місія освіти і освіченості // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 вересня (№ 37). – С. 8-9
787935
  Філіпчук Г. Місія освіти і освіченості // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 вересня (№ 36). – С. 1, 3
787936
  Лопушанська Г. Місія освітнього менеджменту й технологія його впровадження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 164-170


  Школа – це насамперед вогнище духовного життя. Місія педагога-наставника юних душ полягає в тому, щоб у навчальному закладі в усій повноті розкривалося багатство інтелектуальної, емоційної, моральної сфер духовного життя особистості. Головне правило ...
787937
  Вєнцева Н. Місія педагогічної деонтології у вихованні української еліти на початку ХХ століття // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 52-59. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208


  У Києві працювали зі студентами В. Антонович, В. Перетц. (С. 57)
787938
  Марусик В. Місія поета і вченого. Петрові Шкраб"юку - 75 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)
787939
  Кряжев П. Місія португальського мореплавця Дуарті Пашеку Перейри напередодні відкриття Бразилії // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 214-223
787940
  Тарнашинська Л. Місія посередництва (з нагоди 85-річчя Українського Вільного Університету
787941
  Колодний А. Місія релігійної мови // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 63-67. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
787942
  Сапожников С.В. Місія та мета системи вищої педагогічної освіти країн – членів Організації Чорноморського економічного співробітництва у реаліях сьогодення // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 177-182. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Спроба визначення, узагальнення та конкретизації сутності понять "місія вищої педагогічної освіти" та "мета вищої педагогічної освіти країн Чорноморського регіону".
787943
  Ситницький М.В. Місія та сфери прояву феномена дослідницького університету // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 96-101. – ISSN 2222-4459
787944
  Олешко В.В. Місія та цілі стратегії сталого розвитку підприємств хімічної галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 60-64. – ISSN 2306-6792


  У статті визначено особливості функціонування та розвитку хімічної галузі. Розкрито поняття сталого розвитку та стратегії сталого розвитку підприємств хімічної промисловості. Систематизовано передумови стратегічного розвитку підприємств хімічної галузі ...
787945
  Рева І. Місія третього покоління // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 40 (412), 9-15.10.2015 р. – С. 22-26. – ISSN 1996-1561


  Скільки часу потрібно для подолання українцями постгеноцидного синдрому.
787946
   Місія тривалістю у 175 років // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 1


  "Народна хорова капела "Дніпро" нашого Університету відзначала своє 175-річчя грандіозним концертом. Найдавніший хоровий університетський осередок України веде свою історію ще від першого десятиліття існування Університету Святого Володимира. Понад 100 ...
787947
   Місія тривалістю у 175 років // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 1


  Народна капела "Дніпро" КНУ імені Тараса Шевченка відзначила своє 175-річчя грандіозним концертом.
787948
  Федоришина І. Місія у структурі корпоративної відповідальності сучасного підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 62-66. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
787949
  Калакура Я. Місія України з погляду українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 328-331
787950
   Місія української музики - від народу до народів // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 12-17. – ISBN 978-617-7674-01-5
787951
  Масляк П. Місія української нації й національна українська ідея // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 75-79
787952
  Ільницький Д.О. Місія університетів у забезпеченні сталого розвитку в глобальному вимірі / Д.О. Ільницький, О.Ю. Паценко, М.С. Сандул // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 170-185
787953
  Самойленко Л.Г. Місія університетського музею і його місце в структурі вищого навчального закладу та у музейній мережі міста (сторінки історії та сучасний стан) // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 338-360. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
787954
  Прихода Я.В. Місія університету і місія його видавництва // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 90-98. – ISBN 978-617-689-091-1
787955
  Кремень В.Г. Місія університету: історична ретроспектива та сучасний стан / В.Г. Кремень, С.В. Курбатов // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 25-55. – ISBN 978-966-439-753-4
787956
  Ластовець Н. Місія УНР у США в 1919-1921 рр.: проблеми становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-33. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена історії встановлення дипломатичних відносин між УНР періоду Директорії та США на початку ХХ століття. Досліджений вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на стосунки між УНР та США в 1919-1921 рр. через аналіз кадрового складу ...
787957
  Бросаліна О. Місія Юрія Клена // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 63. – ISBN 978-966-489-191-9
787958
  Олійник Я.Б. Місія як основа довгострокової конкурентноздатності в галозі вищої туристської освіти / Я.Б. Олійник, О.Ю. Дмитрук // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 37-41.
787959
  Тимошик М. Місія, кредо та етика українського журналіста на чужині: уроки для сучасних національних ЗМІ : (за матеріалами діаспорної преси післявоєнного періоду) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 271-285. – ISSN 2524-0331
787960
  Сорочик Ю. Місія, призначена Господом / взяв інтерв"ю Василь Романюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 8-9


  До 30-річчя відродження автокефалії Православної Церкви України. Юрій Сорочик про приїзд Патріарха Мстислава до України.
787961
  Мариненко Ю.В. Місія: проблеми національної ідентичності в українській прозі 40-50-х років XX століття : монографія / Юрій Мариненко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2004. – 325, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7822-85-0
787962
  Циделко Т.А. Місли и сердце ученого. Н.М. Амосов - хирург, кибернетик, писатель // Творческий вклад в мировую культуру семьи Рерихов и деятелей искусства и науки : материалы 16-й Междунар. науч.-практ. конф. 2017 / [сост.: Е.Г. Петренко, О.М. Яворская ; гл. ред.: Е.Г. Петренко]. – Одесса : Астропринт, 2018. – С. 247-250. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха). – ISBN 978-966-927-441-0
787963
  Сахновский В.Г. Місли о режиссуре / В.Г. Сахновский. – Москва-Ленинград : Искусство, 1947. – 172 с.
787964
   Міст : тижневик. – Торонто
№ 23, 8 июня. – 2017. – 31 с.
787965
   Міст : тижневик. – Торонто
№ 24, 15 июня. – 2017. – 31 с.
787966
   Міст : тижневик. – Торонто
№ 25, 22 июня. – 2017. – 31 с.
787967
   Міст : тижневик. – Торонто
№ 26, 29 июня. – 2017. – 31 с.
787968
  Балабанов І. Міст : поема // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12. – С. 160-172. – ISSN 0208-0710
787969
   Міст : сучасне чеське оповідання. – Київ : Дніпро, 1984. – 294 с.
787970
  Грицюк О. Міст з минувшини у прийдешнє // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 471, травень : травень. – С. 11-13


  Мозолевський Борис Миколайович — український археолог і поет, дослідник скіфської старовини. Керівник експедиції, яка, серед іншого, дослідила відомий скіфський курган Товсту Могилу та відкрила славнозвісну пектораль.
787971
   Міст між ринком праці та освітою // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№ 7/8). – С. 1


  Щодо розвитку дуальної освіти в Україні.
787972
  Андрич І. Міст на Дрині : Вишеградська хроніка / Андрич І. ; з серб.-хорв. пер. С. Паньо. – 2 вид. перекладу. – Київ : Дніпро, 1977. – 336 с.
787973
  Поташній Юрій Міст надії. Він у Кременчуці потрібен, як саме життя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 49-52


  Мости до недавнього часу вважалися найслабшою ланкою вітчизняного дорожнього господарства. Попри економічні труднощі, вимушену соціальну спрямованість державних бюджетів, справа нарешті зрушила з мертвої точки: будуються мостові переходи в Києві та ...
787974
  Плоткін Г.Д. Міст Патона. ("На Шипці все спокійно!") : лірична комедія-водевіль / Г.Д. Плоткін. – Київ : Мистецтво, 1977. – 74 с.
787975
  Дуцик Д. Міст через Босфор // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 49 (202). – С. 24-25


  Україна два наступних роки головуватиме у впливовій міжнародній громадській організації "Платформа "Діалог Євроазія" ".Очолив її український історик Володимир Сергійчук
787976
  Йовенко С.А. Міст через осінь : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Дніпро, 1981. – 247 с.
787977
  Дмитерко Л.Д. Міст через прірву : роман-хроніка : [в 3 ч.] / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Дніпро, 1966. – 508 с.
787978
  Дмитерко Л.Д. Міст через прірву : роман / Л.Д. Дмитерко. – Київ, 1977. – 480 с.
787979
  Малишевський І.Ю. Міст через три життя / І.Ю. Малишевський. – К.
1. – 1982. – 310с.
787980
  Малишевський І.Ю. Міст через три життя : біографічний роман / І.Ю. Малишевський. – Київ : Дніпро, 1983. – 237 с. – (Романи й повісті)
787981
  Уакнін Ж. Міст янголів : проза: роман / закінчення. Початок у № 5, 2012 // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 30-55. – ISSN 0130-321Х
787982
  Уакнін Ж. Міст янголів : проза: детектив // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 5. – С. 84-95. – ISSN 0130-321Х
787983
  Кравченко В. Міст, який руйнують Анкара і Брюссель // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 5


  "Ланцюги мосту, що з"єднує Туреччину з Європейським Союзом, стрімко деформуються і загрожують обрушити його будь-якої миті. Відносини між Анкарою та Брюсселем і раніше ускладнювалися призупиненнями в переговорах щодо вступу Туреччини в ЄС, відмовою ...
787984
   МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ
№ 6. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
787985
   МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ : ХІМДЖЕСТ
№ 7. – 2010. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
787986
  Мельник М.І. Міста - центри економічної активності у вимірі цілей інклюзивного розвитку / М.І. Мельник, І.В. Лещух // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (688), березень. – С. 70-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
787987
  Заяць А.Є. Міста Волині у XVI - першій половині XVII ст.: джерела поповнення міського населення // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 50-59. – ISSN 0130-5247
787988
   Міста Європи : Довідник. – Чернівці : Рута, 2005. – 23с.
787989
  Марушевський Геннадій Міста і ветланд-парки: досвід Китаю // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 1 (113), січень - лютий. – Бібліогр.: 4 назв.
787990
   Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітові історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2252-80-4
Т. 1 : Криваві жнива на освітянській ниві : нариси, персоналії / [упоряд.: Є.І. Бородін, В.В. Іваненко, Л.Л. Прокопенко, Р.К. Терещенко]. – 2013. – 215, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.
787991
   Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітові історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2252-92-7
Т. 2 : Держава та церква на Дніпропетровщині у 1920-х - на початку 1970-х років : зб. ст. / [уклад.: О.В. Бойко, А.Ю. Шевченко]. – 2014. – 218, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст.
787992
   Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітові історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2252-97-2
Т. 3 : Більшовицький терор проти селянства Придніпров"я (1920-1930-ті рр.) : зб. ст. / [уклад. Н. Р. Романець]. – 2015. – 227, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
787993
   Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітові історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-617-7369-09-6
Т. 4 : Каральні органи радянської влади проти націоналістичного підпілля : зб. ст. / [уклад.: Є. І. Бородін та ін.]. – 2016. – 213, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст.
787994
   Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітові історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-617-7369-14-0
Т. 5 : Репресії проти національних меншин на Дніпрпетровщині : зб. ст. [уклад.: Є.І. Бородін, О.В. Каінова, Ю.В. Пшеничний, Н.Р. Романець]. – 2017. – 218, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим.
787995
  Заплетал Ф. Міста і села Закарпаття = Mesta a vesnice Zakarpati = Towns and villages in the Carpathians : [фотоальбом] / Флоріан Заплетал ; [передм.: М. Мушинка ; уклад., пер. англ.: М. Сирохман ; пер. чеською: Р. Киндлерова]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. – 174, [2] с. : фот., іл. – Назва і текст парал.: укр., чес., англ. – ISBN 978-617-531-144-8
787996
  Махрачов О. Міста Київщини, їх майбутнє / О. Махрачов, Г. Макаренко, М. Хоружевський. – Київ : Київське обласне книжково-газетне видавництво, 1962. – 123 с.
787997
  Ценчуань Хе Міста Китаю: сучасність і перспективи розвитку // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 130-133. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 0201-8683
787998
  Мезенцева К.В. Міста на постсоціалістичному просторі: підходи до концептуалізації та місце в урбаністичному дискурсі / К.В. Мезенцева, О.О. Денисенко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 4 (104). – С. 16-24. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1561-4980
787999
  Мельник М.І. Міста обласного значення у процесі формування об"єднаних територіальних громад: особливості приєднання та перспективи розвитку / М.І. Мельник, С.Д. Щеглюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 3 (93). – C. 3-12. – ISSN 1562-0905
788000
  Гуменюк Анатолій Олексійович Міста Правобережної України в другій половині ХІХ ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Гуменюк Анатолій Олексійович; Ін-т історії Україні АН України. – К., 1992. – 240л. – Бібліогр.:л.226-240
<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,