Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>
784001
  Ворошилов С.И. "Малая коалиция" у власти в ФРГ / С.И. Ворошилов. – Ленинград, 1972. – 32с.
784002
  Дацюк І. "Маленька батьківщина великих геніїв" / підготувала Ольга Харченко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 липня (№ 101/102)


  У Затурцях думають, як належно відзначити 140-річчя В"ячеслава Липинського.
784003
  Почапська О. "Маленька дівчинка" : поезії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, С. Жадан, О. Ковальова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 105-107
784004
  Колесова Е.Е. "Маленькая Япония" в Новой Зеландии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6 (647). – С. 58-63. – ISSN 0321-5075


  В последние годы Новая Зеландия наряду с другими странами стала точкой притяжения для японских студентов.
784005
  Тихменева Т.С. "Маленькие журналы" и социалистический журан "Мэссиз" и их роль в литературном процессе США 10-ых годов 20 в. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Тихменева Т. С.; МГУ. – М., 1981. – 24л.
784006
  Тун Лили "Маленькие люди" в китайской литературе о чиновниках (на примере романа Сяо ЖэньФу "Судьба чиновника") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 160-164
784007
  Корусь Е. "Маленький Бонна" "Итальянцы" Алексея Харламова в собрании Федора Терещенко // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 5 (113) : Майстри та колекції. – С. 86-89. – ISSN 2222-436X


  Путать дату рождения и забывать русского парижанина Алексея Харламова начали еще при жизни. Но в ту пору, когда его работы покупал Федор Терещенко, художник был на пике популярности - и в России, и за рубежом.
784008
  Боброва О.В. "Маленький принц" и его друзья : [о моск. клубе культуры общения] / О.В. Боброва. – Москва : Знание, 1990. – 60, [2] с. – Библиогр.: с. 61. – (Новое в жизни, науке, технике. Молодежная: взгляды, дела, проблемы ; 3/1990)
784009
  Сент-Экзюпери "Маленький принц": проблемы, решения, оценки / Сент-Экзюпери. – Иркутск, 1991. – 66 с.
784010
  Чертенко А. "Маленький человек" в эпоху постмодернизма (Оповести Патрика Зюскинда "Голубка") // Вікно в світ : зарубіжна література:наукові дослідження,історія, методика викладання. / аукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 2 (17) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 130-150
784011
  Євтушенко О.М. "Маленькі герої" медіадискурсу як утілення сучасної Ukrainian dream // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто особливості сучасного українського "побутового героя" на матеріалах преси. З"ясовано, яким чином виникають медійні герої, які подвиги вони звершують та яким набором базових рис володіють. Указано на те, що образи "маленьких героїв" ...
784012
   "Маленькі речі - великі теми" / підготувала Ольга Савицька // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 22-23


  Поділитися, зацікавити, чекати в гості - ідея нового проєкту Літературно-меморіального музею Михаїла Булгакова.
784013
  Романова А.В. "Маленькое "нарушение воли" = К 200-летию со дня рождения И.А. Гончарова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 237-250. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
784014
  Саввина О.А. "Малининский институт" (к 140-летию со дня основания Московского учительского института) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 8. – С. 89-94. – ISSN 0869-561Х


  30 ноября 2012 г. исполняется 140 лет со дня основания уникального учебного заведения России - Московского учительского института.
784015
  Скороход О. "Мало спав і не пиячив, в усяких розмовах був неговіркий" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 15 (118). – С. 53-57


  Петро Конашевич-Сагайдачний ходив на Стамбул і Москву. Козаки тричі скидали його з гетьманства.
784016
  Кондрат"єва Л.А. "Малозначні справи" в процесуальному законодавстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 124-126. – ISBN 978-617-7096-97-8
784017
  Івашкевич Т. "Малому" Тарасу відкрито пам"ятний знак // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)


  "З ініціативи Центру літературної творчості Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (директор - професор Михайло Наєнко) та Гуляйпільської сільської ради (Черкащина) біля місцевої школи відкрито пам’ятний знак “малому” Тарасу Шевченку. Будучи вже ...
784018
  Івашкевич Т. "Малому" Тарасу відкрито пам"ятний знак... // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 87-88. – ISBN 978-617-7625-59-8


  З ініціативи Центру літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса Шевченка, Гуляйпільської сільської ради та місцевої школи відкрито пам"ятний знак "Малому" Тарасові. Знак розташовано саме біля школи в Гуляйполі, яке розкинулося вздовж річки Тікич ...
784019
  Клочек Г. "Малоросійство" Євгена Маланюка і сьогодення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 14 травня (№ 20). – С. 10-11
784020
  Кононенко В. "Малоросійська та "хозарська" ідея козацьких інтелектуалів Гетьманщини (кін. XVII - перші десятиліття XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 25-27
784021
  Куліда С. "Малоросійський Колумб" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 3 жовтня (№ 37/38). – С. 18-19


  Так називали Олександра Поля - першопроходця промислової розробки залізних руд Кривбасу та відомого добродійника.
784022
  Оліянчук А. "Малоросійські" козацькі полки у 1831-1833 роках: мотиви створення, чисельність та функції // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 57-63. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена питанню участі козацтва Лівобережжя України в придушені польського листопадового повстання. Встановлено чисельність "Малоросійських" козацьких полків у різні періоди служби в 1831-1833 рр. Проаналізовано різні типи бойових завдань, що ...
784023
  Склокін В. "Малоросійські" та "великоросійські" землі в Слобідській Україні останньої третини XVIII ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 33-43. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
784024
  Фризман Л.Г. "Малороссийские песни" / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно // М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно. – Харьков, 2003. – С. 73-105. – ISBN 966-303-006-2
784025
  Галаган Г.П. "Малорусский вертеп", или Вертепная рождественская драма : объяснительный текст с нотами и рисунком ящика для представлений / Г.П. Галаган; [Пpедисл. "Малоpусский веpтеп : пpедваpительныя замечания" П.Г. Житецкого]. – Киев : Корчак-Новицкого, 1882. – 38, XXXV с. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: Киевская Старина, 1882, т. 4, кн. 10. - Тексты песен на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На переднем форзаце экслибрис: Библиотека Коллегии Павла Галагана
784026
  Елітіс О. [Маленький моряк / Одисей Елітіс. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 129 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-17-4
784027
   [Малишевій Наталії Рафаелівні - 65] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 254-256. – ISSN 1993-0909


  25 квітня відзначила свій ювілей видатна вчена в галузі екологічного права, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики, лауреат державної премії України в ...
784028
  Татьяничева Л.К. Малахит / Л.К. Татьяничева. – М., 1960. – 167с.
784029
  Семенов В.Б. Малахит / В.Б. Семенов. – Свердловск
1. – 1987. – 240с.
784030
  Семенов В.Б. Малахит / В.Б. Семенов. – Свердловск
2. – 1987. – 158с.
784031
  Воронихина А.Н. Малахит в собрании Эрмитажа / А.Н. Воронихина. – Ленинград, 1963. – 95с.
784032
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов. – Москва : ГИХЛ, 1944. – 330 с.
784033
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов. – Москва : Советский писатель, 1947. – 411с. – (Библиотека избранных произведений советской литературы 1917-1947)
784034
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов ; ил. В. Баюскина. – Изд. дополн. – Москва : ГИХЛ, 1948. – 568с.
784035
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов. – Молотов : Свердоблгиз, 1949. – 528 с.
784036
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : Урал. сказы / П.П. Бажов. – Ленинград : Лениздат, 1950. – 388 с.
784037
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов. – Свердоловск, 1952. – 439 с.
784038
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 600 с.
784039
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 451 с.
784040
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов. – Свердловск, 1967. – 444 с.
784041
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – Свердловск, 1973. – 497с.
784042
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов. – Москва : Современник, 1977. – 350 с.
784043
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов. – Москва : Современник, 1977. – 334 с.
784044
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : избранные сказы / П.П. Бажов. – Москва : Художественная литература, 1978. – 334 с.
784045
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : к 100-летию со дня рождения П.П. Бажова / П. Бажов ; худож. Г.С. Мосин. – Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-во, 1979. – 108 с. : ил. – Миниатюрное издание в футляре
784046
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов. – Москва : Правда, 1979. – 350 с.
784047
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов. – Москва : Правда, 1980. – 639 с.
784048
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 256 с.
784049
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов ; примеч. Л.И. Скорино. – Москва : Правда, 1985. – 480 с.
784050
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов ; худож. В. Воронцов. – Алма-Ата : Жазушы
Т. 1 : Медной горы Хозяйка. Каменный цветок. – 1985. – 268 с.
784051
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов ; предисл. Н.И. Савушкина. – Москва : Просвещение, 1987. – 301с. – (Школьная библиотека)
784052
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов. – Москва : Правда, 1990. – 478 с.
784053
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка : сказы / П.П. Бажов ; предисл. и примеч. Л. Скорино. – Москва : Художня література, 1990. – 301 с. – Библиогр.: с. 293-302. – (КС: Классики и современники. Советская литература : для семейного чтения)
784054
  Бажов П.П. Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – Москва : Художественная литература, 1992. – 303 с.
784055
  Бернякович З.А. Малахитовый зал Зимнего дворца / З.А. Бернякович. – Ленинград : Издательство Государственного Эрмитажа, 1949. – 12 с., [1] л. ил. : ил. – (Государственный Эрмитаж. Памятники русской культуры)
784056
  Бернякович З.А. Малахитовый зал Зимнего дворца / З.А. Бернякович. – Ленинград : Издательство Государственного Эрмитажа, 1959. – 9, [5] с. : ил.
784057
  Бернякович З.А. Малахитовый зал Зимнего дворца / З.А. Бернякович. – Ленинград : Издательство Государственного Эрмитажа, 1962. – 31 с. : ил.
784058
  Григор"єв С.Т. Малахів курган / С.Т. Григор"єв. – Київ, 1948. – 236с.
784059
  Бажов П.П. Малахітова шкатулка : сказання / П.П. Бажов. – Київ : Дніпро, 1949. – 136 с.
784060
  Бажов П.П. Малахітова шкатулка : вибр. урал. сказання / П.П. Бажов. – Київ : Молодь, 1952. – 224 с.
784061
  Макаренко Д.Є. Малахов Георгій Михайлович (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 118-120 : фото. – ISSN 0367-4290
784062
  Григорьев С.Т. Малахов курган / С.Т. Григорьев. – М, 1949. – 420с.
784063
  Григорьев С.Т. Малахов курган / С.Т. Григорьев. – Симферополь, 1954. – 250с.
784064
  Григорьев С.Т. Малахов курган / С.Т. Григорьев. – М, 1990. – 237с.
784065
  Чебанюк З.Ф. Малахов курган. / З.Ф. Чебанюк. – Симферополь, 1968. – 64с.
784066
  Малахов Н.Я. Малахов Николай Яковлевич / Н.Я. Малахов. – Москва, 1982. – 63с.
784067
  Ржешевский А.А. Малахова горка : романы и повести / А.А. Ржешевский. – М., 1985. – 446с.
784068
  Токарев И. Малаховские журавли : повести и рассказы / И. Токарев. – Омск, 1982. – 255 с.
784069
  Маленко Олена Малацзія. Спробуй Борнео : напрямок / Маленко Олена, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 50-51 : Фото
784070
  Петров С. Малая / С. Петров. – София : Наука и изкуство, 1962. – 183с. : Ил. – Библиогр.: с. 183. – (Библиотека при българското географско дружество)
784071
  Пичикян И.Р. Малая Азия - Северное Причерноморье / И.Р. Пичикян. – Москва, 1984. – 294 с.
784072
  Бошкович Б. Малая Антанта / Б. Бошкович. – М.-Л., 1934. – 151с.
784073
  Языкова А.А. Малая Антанта в европейской политике / А.А. Языкова. – Москва, 1974. – 331 с.
784074
  Самойлов Ф. Малая Башкирия в 1918-1920 гг. / Ф. Самойлов. – М, 1933. – 98с.
784075
   Малая биологическая энциклопедия.. – М.-Л., 1924. – 292с.
784076
  Гаскаров Д.В. Малая выборка. / Д.В. Гаскаров, В.И. Шаповалов. – Москва, 1978. – 248с.
784077
  Царевский А.М. Малая гидромеханизация / А.М. Царевский. – Москва, 1954. – 32с.
784078
  Хайрюзов В.Н. Малая Грузинская / В.Н. Хайрюзов. – М., 1986. – 381с.
784079
   Малая дебютная энциклопедия. – М., 1985. – 472с.
784080
  Коробов Л.А. Малая земля / Л.А. Коробов. – М., 1948. – 240с.
784081
  Брежнев Л.И. Малая земля / Л.И. Брежнев. – Москва, 1978
784082
  Брежнев Л.И. Малая земля / Л.И. Брежнев. – Москва, 1978
784083
  Брежнев Л.И. Малая земля / Л.И. Брежнев. – Киев, 1978
784084
  Брежнев Л.И. Малая земля / Л.И. Брежнев. – Москва, 1979
784085
  Брежнев Л.И. Малая земля. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1979. – 142 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание. - Входит в комплект с 2 книгами Л.И. Брежнева:"Возрождение" и "Целина"
784086
  Брежнев Л.И. Малая земля / Л.И. Брежнев. – Москва, 1980
784087
  Брежнев Л.И. Малая земля / Л.И. Брежнев. – Москва, 1981. – 48с.
784088
  Соколов Г.В. Малая земля. / Г.В. Соколов. – Краснодар, 1949. – 96с.
784089
  Соколов Г.В. Малая земля. / Г.В. Соколов. – Краснодар, 1953. – 216с.
784090
  Соколов Г.В. Малая земля. / Г.В. Соколов. – Краснодар, 1967. – 407с.
784091
  Соколов Г.В. Малая земля. / Г.В. Соколов. – М., 1971. – 382с.
784092
  Брежнев Л.И. Малая земля. Возрождение / Л.И. Брежнев. – Кишинев, 1978
784093
  Брежнев Л.И. Малая земля. Возрождение / Л.И. Брежнев. – Москва, 1979
784094
   Малая земля. Новороссийский десант : [альбом]. – Изд. 2-е. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 14 с., 48 ил. : ил.
784095
  Брежнев Л.И. Малая земля; Возрождение; Целина / Л.И. Брежнев. – Баку, 1980. – с.
784096
  Брежнев Л.И. Малая земля; Возрождение; Целина / Л.И. Брежнев. – Москва, 1983. – с.
784097
  Брежнев Л.И. Малая земля; Возрождение; Целина; Воспоминания / Л.И. Брежнев. – Москва, 1982. – 252с.
784098
  Бычков В.В. Малая история византийской эстетики / В.В. Бычков. – Киев : Путь к истине, 1991. – 407с. – ISBN 5-7707-2100-6
784099
  Виноградова Н.А. Малая история искусств : искусство стран Дальнего Востока / Н.А. Виноградова, Н.С. Николаева. – Москва : Искусство, 1979. – 372 с. – (Малая история искусств / ред. кол.: А.М. Кантор и др.)
784100
  Полевой В.М. Малая история искусств / В.М. Полевой. – М, 1991. – 297с.
784101
   Малая история искусств. Античное искусство. – Москва : Искусство, 1972. – 257с.
784102
  Кулишова Т. Малая крепость Терезии. / Т. Кулишова. – Прага, 1963. – 67с.
784103
   Малая мединицнская энциклопедия. – Москва
3. – 1966. – 1184с.
784104
   Малая мединицнская энциклопедия. – Москва
4. – 1966. – 1168с.
784105
   Малая мединицнская энциклопедия. – Москва
5. – 1967. – 1168с.
784106
   Малая мединицнская энциклопедия. – Москва
6. – 1967. – 1200с.
784107
   Малая мединицнская энциклопедия. – Москва
8. – 1968. – 1216с.
784108
   Малая мединицнская энциклопедия. – Москва
10. – 1968. – 1200с.
784109
   Малая мединицнская энциклопедия. – Москва
44. – 1969. – 1247с.
784110
   Малая мединицнская энциклопедия. – Москва
12. – 1970. – 648с.
784111
   Малая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : А - Бронхит. – 1965. – 1135 с.
784112
   Малая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 2 : Бронхоаденит - Гониотомия. – 1966. – 1199 с.
784113
   Малая медицинская энциклопедия. – Москва
7. – 1967. – 1199 с.
784114
   Малая медицинская энциклопедия. – Москва
т.1. – 1991. – 573с.
784115
   Малая медицинская энциклопедия. – Москва
т.2. – 1991. – 623с.
784116
  Салимов А.Ю. Малая механизация в строительстве. / А.Ю. Салимов. – М., 1988. – 64с.
784117
  Уланов Н.И. Малая механизация монтажных работ. / Н.И. Уланов. – М., 1975. – 152с.
784118
  Борисова М.И. Малая Невка / М.И. Борисова. – Л, 1978. – 111с.
784119
  Путилин И.И. Малая планета 1036 Ганимед / И.И. Путилин. – С. 42-44
784120
  Путилин И.И. Малая планета Гидальго. / И.И. Путилин. – 49-50с.
784121
  Дмитриев К.А. Малая приватизация в Украине: теория и практика / К.А. Дмитриев; НАНУ. – Київ, 1998. – 112 с. – ISBN 966-02-1476-6
784122
  Тарасов Марат Малая пристань. / Тарасов Марат. – М., 1959. – 76с.
784123
  Маханьков Е.А. Малая проза Г. Газданова как объект литературоведческих исследований: некоторые итоги и перспективы // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – C. 120-125. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
784124
  Савельев В.С. Малая родина / В.С. Савельев. – М., 1984. – 142с.
784125
  Мельников А. Малая Сербия // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2008. – № 5. – С. 53-54. – ISSN 0868-488Х


  Подорожі до Сербії
784126
   Малая система разделения времени для студенческого вычислительного зала. – М., 1976. – 36с.
784127
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 3 : Дрофы - Ковалик. – 1929. – 928стлб. : С ил.
784128
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 4 : Ковальская - Массив. – 1929. – 956стлб. : С ил.
784129
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 4 : Ковальская-Массив. – 1929. – 956стлб. : С ил.
784130
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : Аа - Ваниль. – 1930. – 960стлб. : С ил.
784131
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 2 : Ванини - Дротик. – 1930. – 960стлб. : С ил.
784132
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 3 : Дрофы-Ковалик. – 1930. – 928стлб. : С ил.
784133
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 5 : Массикот - Огнев. – 1930. – 958стлб. : С ил.
784134
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 6 : Огневки - Пряжа. – 1930. – 992стлб. : С ил.
784135
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 7 : Прямая - Скулы. – 1930. – 966стлб. : С ил.
784136
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 8 : Скульптура - Тугарин. – 1930. – 990стлб. : С ил.
784137
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 4 : Ковальская - Массив. – 1931. – 960стлб. : С ил.
784138
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 5 : Массикот - Огнев. – 1931. – 958стлб. : С ил.
784139
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 6 : Огневки - Пряжа. – 1931. – 990стлб. : С ил.
784140
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 9 : Тугендбунд - Шверник. – 1931. – 900стлб. : С ил.
784141
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 10 : Швеция - Яя. – 1931. – 504стлб. : С ил.
784142
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : Аа - Ваниль. – 1932. – 938стлб. : С ил.
784143
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 7 : Прямая - Скулы. – 1932. – 922стлб. : С ил.
784144
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 8 : Скульптора - Тугарин. – 1932. – 990стлб. : С ил.
784145
   Малая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 9 : Тугендбунд-Шверник. – 1932. – 852стлб. : С ил.
784146
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 1 : Аа - Болгары. – 1933. – 1000с. : С ил.
784147
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 2 : Болдуин - Гарнец. – 1934. – 864стлб. : С ил.
784148
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 3 : Гарни - Днепр. – 1935. – 864стлб. : С ил.
784149
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 4 : Днепровская низменность - Ислам. – 1935. – 880стлб. : С ил.
784150
   Малая советская энциклопедия. – 1-е изд., перераб. – Москва : Малая сов. энциклопедия
Т. 2 /второй полутом/ : Германия - Дротик. – 1936. – 720 стлб. : С ил.
784151
   Малая советская энциклопедия. – 1-е изд., перераб. – Москва : Малая сов. энциклопедия
Т. 3 /первый полутом/ : Дрофы - Ислам. – 1936. – 672 стлб. : С ил.
784152
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 4 : Днепровская низменность - Ислам. – 1936. – 880 стлб. : С ил.
784153
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : Аа - Болгары. – 1937. – 988с. : С ил.
784154
   Малая советская энциклопедия. – 1-е изд., перераб. – Москва : Малая сов. энциклопедия
Т. 3/второй полутом/ : Исландия - Ковалик. – 1937. – 528стлб. : С ил.
784155
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 5 : Исландия - Кумы. – 1937. – 1056стлб. : С ил.
784156
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 6 : Кумыки - Модика. – 1937. – 988стлб. : С ил.
784157
   Малая советская энциклопедия. – 1-е изд. – Москва : Малая сов. энциклопедия
Т. 2/первый полутом/ : Ванини - Германизм. – 1938. – 568стлб. : С ил.
784158
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Малая сов. энциклопедия
Т. 7 : Модильяни - Партнер. – 1938. – 990стлб. : С ил.
784159
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Малая сов. энциклопедия
Т. 8 : Парторг - Революционный трибунал. – 1939. – 1018стлб. : С ил.
784160
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 10 : СССР - Ульяновск. – 1940. – 1056стлб. : С ил.
784161
   Малая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 9 : Революция - срочные. – 1941. – 1056с. : С ил.
784162
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 1 : А - Буковина. – 1958. – 1277стб.
784163
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 2 : Буковые - Горняк. – 1958. – 1280стб.
784164
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 3 : Горняцкий - Илосос. – 1959. – 1280стб. : С ил.
784165
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 4 : Илоты - Котангенс. – 1959. – 1312стб. : С ил.
784166
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 5 : Котанген - Минерва. – 1959. – 1312стб. : С ил.
784167
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 6 : Минеры - Первомайка. – 1959. – 1312 стб. : С ил.
784168
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 7 : Первомайск - Рубе. – 1959. – 1262стб. : С ил.
784169
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 8 : Рубежное - Сферолиты. – 1960. – 1272стб. : С ил.
784170
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 9 : Сферосомы - Хайфон. – 1960. – 1216стб. : С ил.
784171
   Малая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 10 : Хайхэ - Яя. – 1960. – 1280стб. : С ил.
784172
   Малая советская энциклопедия : Алф. предметно - именной указ. к 3-му изд. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
А - Я. – 1961. – 600с. : С ил.
784173
  Фатхуллин Н.С. Малая социальная группа как форма общественного развития / Н.С. Фатхуллин. – Казань, 1989. – 171с.
784174
   Малая Третьяковская. – М., 1960. – 63с.
784175
  Бутенко Н.К. Малая украинская проза периода Октябрьской революции и гражданской войны : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.642 / Бутенко Н.К. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 19 с.
784176
  Фурман Ф.М. Малая химия: эффективность пр-ва и потребления продукции. / Ф.М. Фурман. – М., 1989. – 135с.
784177
  Асаулов В.Ф. Малая чаша "Мараканы" : книга о массовом футболе / В.Ф. Асаулов. – Москва : Профиздат, 1990. – 141 с. – (Интересы и увлечения)
784178
  Макаров А. Малая энциклопедия киевской старины / А. Макаров. – Киев : Довіра, 2002. – 549с. – ISBN 966-507-128-9
784179
   Малая энциклопедия по международному профдвижению. – Москва : Изд. Профинтерна, 1972. – IX, 2170 стб., 12 л. ил., портр. : ил., портр.
784180
   Малая энциклопедия профессионального движения и труда. – Л., 1925. – 870с.
784181
  Найман Э.-Л. Малая энциклопедия трейдера / Эрик Л. Найман. – Москва : Альфа Капитал ; Логос, 1997. – 236 с. – ISBN 966-581-004-9
784182
  Найман Э.Л. Малая энциклопедия трейдера / Э.Л. Найман. – Київ : Вира-Р, 1999. – 221с. – ISBN 966-95440-0-9
784183
  Андронов М.С. Малаялам-русский словарь : около 40000 слов / Андронов М.С., Макаренко В.А. ; под ред. Нараяникутти Унникришнан. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 872 с.
784184
  Остапчук А.Д. Мале підприємництво - основа сталого розвитку сільських територій / А.Д. Остапчук, В.Г. Вдович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 72-76. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
784185
  Варналій З.С. Мале підприємництво в країнах з перехідною економікою : ( проблеми державної підтримки ) / З.С. Варналій, О.В. Сергійко; Ін-тут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – Київ, 1999. – 68 с. – ISBN 966-7509-01-Х
784186
   Мале підприємництво в Україні : ( проблеми державної підтримки ). Збірник наук. праць. – Київ, 1999. – 108с. – ISBN 966-7509-04-Х
784187
  Терек В.О. Мале підприємництво в умовах ринкових трансформацій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 44-48. – (Економіка ; Вип. 30)
784188
   Мале підприємництво і менеджмент в Україні(публічно- і приватно-правові засади) : Збірник наук.праць. – Київ, 1997. – 240с. – ISBN 95169-0-0
784189
  Кредісов В.А. Мале підприємництво у світовому досвіді ведення інноваційного господарювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 256-264
784190
  Варналій З.С. Мале підприємництво у сфері побутового обслуговування населення : навчальний посібник / З.С. Варналій, Л.П. Хмелевська , М.О. Хмелевський. – Київ : Знання України, 2004. – 260с. – ISBN 966-316-012-8
784191
  Хорольський О.І. Мале підприємництво як основа сучасного бізнесу / О.І. Хорольський, В.М. Зінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 68-74. – (Економіка ; Вип. 36)


  Розглядаються проблеми, пов"язані зі становленням підприємництва і малого бізнесу в Україні, в контексті сучасних тенденцій світового розвитку. Досліджується перспективність і конкурентоспроможність малих підприємств в умовах становлення ринкових ...
784192
  Ляпін Д.В. Мале підприємництво як чинник конкурентоздатності України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 129-134


  В статті проаналізовано показники малого бізнесу і показано відповідність аналогічним європейським результатам. Визначено нові законодавчі рішення Парламенту та показано наступні питання, вирішення яких є необхідним у найближчій перспективі. In the ...
784193
  Красота О. Мале підприємництво: економічна сутність та роль у подоланні кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується економічна сутність малого підприємництва як з точки зору його загальновидових, типових для підприємництва ознак, так і специфічних; визначається роль у подоланні кризи та її негативних соціально-економічних наслідків; доводиться ...
784194
  Лесик Наталія Леонідівна Мале підприємництво: ефективність становлення та особливості розвитку : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Лесик Наталія Леонідівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1996. – 21л.
784195
  Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З.С. Варналій. – 2-ге вид. випр. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 302. – ISBN 966-620-183-6
784196
  Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З.С. Варналій. – 4-те вид.стер. – Київ : Знання, 2008. – 302с. – ISBN 978-966-620-266-9
784197
  Білик Т.О. Мале підприємництво: розвиток та прибутковість // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 78-84.
784198
  Варналій З.С. Мале підприємництво:основи теорії і практики / З.С. Варналій. – Київ : Знання, 2001. – 277с. – ISBN 966-620-043-0


  У монографії розглядається комплекс проблем, пов’язаних зі становленням та розвитком малого підприємництва в Україні. Досліджуються теоретичні засади й економічна природа малого підприємництва, його місце і роль у структурі ринкової економіки. ...
784199
  Хорольский Олександр Іванович Мале підприємство в суспільному відтворенні : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Хорольский Олександр Іванович; КУ ім. Т.Г.Шевченко. – К., 1996. – 24л.
784200
  Бондарчук К. Мале підриємництво як засіб розширення сфери зайнятості економічно активного населення : зайнятість населення та безробіття // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 18-24 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
784201
  Шульгіна Л.М. Мале та середнє підприємництво в туризмі: економічна і соціальна результативність діяльності // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 28-34.
784202
  Скляренко Г. Малевич в Україні: кінець 1920-х - початок 1930-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 47-66. – ISSN 1728-6875
784203
  Амурський В. Малевич і Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 25, 30


  Нотатки щодо однієї непристойної та безглуздої полеміки.
784204
  Десятерик Д. Малевич. Друга смерть // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 2). – С. 7
784205
   Малевич. Український вимір // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 20-21


  Яу побороти культурну анексію? "День" зібрав найцікавіші думки.
784206
  Гродзинський Д.М. Маленевський Олександр Едуардович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 74. – ISBN 978-966-02-8346-6
784207
  Стрелков Владимир Маленикие трагедии : Подводный мир // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 42-54 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
784208
  Устюжанин Д.Л. Маленкьие трагедии А.С. Пушкина / Д.Л. Устюжанин. – М. : Художественная литература, 1974. – 95 с.
784209
  Караткевич У. Маленька балерина : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 134-148. – ISSN 0208-0710
784210
  Казандакі Г. Маленька героіня / Г. Казандакі. – К, 1981. – 32с.
784211
  Михайленко В.М. Маленька дівчинка на острові Весни... : поезія / Валентина Михайленко ; худож. Анатолій Книр. – Мена : Домінант, 2013. – 111, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2610-41-3
784212
  Фаллада Х. Маленька людина, що ж далі? / Х. Фаллада. – Київ, 1960. – 354 с.
784213
  Гандзюра П.П. Маленька Марі / П.П. Гандзюра. – К., 1986. – 279с.
784214
  Стельмах М.П. Маленька Оленка / М.П. Стельмах. – Київ, 1962. – 192с.
784215
  Винниченко В.К. Маленька рисочка / В. Винниченко. – [Харків] : Рух, 1927. – 24 с.
784216
  Винниченко В.К. Маленька рисочка / В.К. Винниченко. – Київ, 1929. – 32с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
784217
   Маленька скарбничка. – К., 1982. – 122с.
784218
  Скрипник Л. Маленька степова рудня : оповідання / Л. Скрипник. – Київ, 1930. – 52 с.
784219
  Приходько О. Маленька таємниця Альберта Тутункевича : проза: оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 48-51. – ISSN 0130-321Х
784220
  Щербак Ю.М. Маленька футбольна команда : оповідання / Ю.М. Щербак. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 144 с.
784221
  Веселовська Г. Маленька хазяйка великої долі // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 48-51. – ISSN 0207-7159


  160 років від дня народження Марії Заньковецької - української актриси, першої Народної артистки України.
784222
  Биков В. Маленька червона квіточка : притча // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 62-63. – ISSN 0320-8370
784223
  Мур Маленька Юдита / Мур, , Джордж. – К., 1929. – 27с.
784224
  Усик Світлана Маленька ягідка - велика користь // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 7 : фото
784225
  Кэптукэ Г. Маленькая Америка / Г. Кэптукэ. – М., 1991. – 205с.
784226
  Хмелик М. Маленькая Вера (Next Time) // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 4. – С. 144-174.
784227
   Маленькая Вера [Електронний ресурс] : продолж. 128 мин. / произ-во киност. им. М. Горького, 1988, авт. сцен. М. Хмелик, реж. В. Пичул, опер. Е. Резников, худ. В. Пастернак , комп. В. Матецкий, в ролях Н. Негода... ; DVD EXPO, RUSSIAN CINEMA COUNCIL, GORKY FILM STUDIO, PAL a. o. – Москва : RUSCICO, 2006. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : рус., англ.- Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- рус., англ., франц.-Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; режиссер Василий Пичул)


  Вера живет в небольшом приморском городке. Отвязна и резкая, добрая и чуткая, она не знает, что ей делать с собой, со своей свободой, молодостью и красотой., с непониманием вечно пьяного отца и уставшей матери. Она задыхается в окружающем бездуховном ...
784228
  Мушин Я.М. Маленькая докторша / Я.М. Мушин. – М., 1981. – 111с.
784229
  Рязанская М.И. Маленькая домашняя энциклопедия / М.И. Рязанская, Ф.Л. Вигдорович. – М, 1990. – 192с.
784230
  Катаев В.П. Маленькая железная дверь в стене / В.П. Катаев. – Москва, 1965. – 202с.
784231
  Катаев В.П. Маленькая железная дверь в стене / В.П. Катаев. – Москва, 1969. – 254с.
784232
  Катаев В.П. Маленькая железная дверь в стене / В.П. Катаев. – Москва, 1970. – 207с.
784233
  Катаев В.П. Маленькая железная дверь в стене / В.П. Катаев. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 254с.
784234
  Катаев В.П. Маленькая железная дверь в стене / В.П. Катаев. – Москва, 1981. – 207с.
784235
  Опаев Алексей Маленькая жизнь // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 84-89 : фото
784236
  Денисова Анастасия Маленькая Италия / Денисова Анастасия, Бунгерт Сабине // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 6 (171). – С. 116-131 : фото. – ISSN 1029-5828
784237
  Кузнецов Станислав Маленькая Италия на Слобожанщине // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 46-50 : фото
784238
  Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти : Ум мнемониста / А.Р. Лурия. – Москва : Московский университет, 1968. – 88с.
784239
  Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 125-133. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Эта книжка посвящена одному человеку, который обладает исключительной по развитию наглядной чувственной памятью; ее сверхразвитие приводит к удивительным особенностям его личности. Автор будет стремиться как можно полнее описать наблюдавшиеся им в ...
784240
  Симеонова Л. Маленькая книжка о любви / Л. Симеонова. – Москва : Республика, 1992. – 175с.
784241
  ДелаэЖ Маленькая Мартина / ДелаэЖ, М. Марлье. – Москва, 1982. – 96с.
784242
  ДелаэЖ Маленькая Мартина / ДелаэЖ, М. Марлье. – 2-е изд. – М, 1988. – 96с.
784243
  Делаэ Ж. Маленькая Мартина / Ж. Делаэ, М. Марлье. – 2-е изд. – М, 1988. – 95 с.
784244
  Михайлов О.Н. Маленькая Наташа / О.Н. Михайлов. – М., 1981. – 48с.
784245
  Некрасов В.П. Маленькая печальная повесть : Проза разных лет / В.П. Некрасов. – Москва : Книжная палата, 1990. – 394с.
784246
  Некрасов В.П. Маленькая печальная повесть : проза разных лет / Виктор Некрасов. – Москва : Известия, 1991. – 508 с. – (Библтотека "Дружбы народов")
784247
  Бабченко Аркадий Маленькая победоносная война : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 8-45. – ISSN 0130-7673
784248
  Холопов Г.К. Маленькая повесть и большие рассказы / Г.К. Холопов. – Ленинград : Советский писатель, 1970. – 256с.
784249
  Клюйкова О.В. Маленькая повесть о большом композиторе, или Джоаккино Россини / О.В. Клюйкова. – Москва : Музыка, 1990. – 188 с.
784250
  Моисеев О.А. Маленькая повесть о большом мужестве / О.А. Моисеев. – М., 1959. – 68с.
784251
  Ефименко Ю.В. Маленькая повесть о двоих / Ю.В. Ефименко. – Владивосток, 1983. – 319с.
784252
  Канн-Новикова Маленькая повесть о Михаиле Глинке. / Канн-Новикова. – М., 1964. – 112 с.
784253
  Канн-Новикова Маленькая повесть о Михаиле Глинке. / Канн-Новикова. – М.
3. – 1987. – 62 с.
784254
  Кестнер Э. Маленькая свобода / Э. Кестнер. – М., 1962. – 139с.
784255
   Маленькая станция. – М., 1978. – 239с.
784256
  Йорн Ауф Дем Камке Маленькая стопа. Сокровище Стеркфонтейна / Йорн Ауф Дем Камке, Бенали Реми, Ландман Патрик // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 48-55 : фото. – ISSN 1029-5828
784257
  Горов В.В. Маленькая страна огромной Америки // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 61-74. – ISSN 044-748Х
784258
   Маленькая телефонистка : Сборник коротких рассказов советских писателей с коментариями на английском языке. – Москва : Русский язык, 1984. – 142 с.
784259
   Маленькая телефонистка. – М., 1985. – 184с.
784260
  Кечагмадзе Г.И. Маленькая тень : роман / Георгий Кечагмадзе; авториз. пер. с груз. Э.Джалиашвили. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 224 с.
784261
  Барух А. Маленькая трилогия / Арманд Барух ; пер. с болг. Р.П. Грецкой ; ред. пер. Е.В. Приказчикова. – София : София-пресс, 1968. – 136 с. – (Библиотека Болгария ; 4)
784262
  Низе Г. Маленькая физика. Общедоступное введение в физические основы техники : пер. с нем. / Г. Низе. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 300 с.
784263
  Лондон Д. Маленькая хозяйка Большого дома / Д. Лондон. – Кызыл, 1976. – 264с.
784264
  Лондон Д. Маленькая хозяйка Большого дома / Д. Лондон. – Минск, 1986. – 477с.
784265
  Лондон Д. Маленькая хозяйка Большого дома / Д. Лондон. – Минск, 1987. – 589с.
784266
  Лондон Д. Маленькая хозяйка Большого дома : роман / Д. Лондон; Пер. с англ. В.О. Станевич. – Дніпропетровськ : ПОРОГИ, 1992. – 270 с.
784267
  Лондон Д. Маленькая хозяйка Большого дома. Сердца трех / Д. Лондон; Пер. с англ. В.О. Станевича, Т.А. Кудрявцевой ; Вст. ст. А.М. Зверева. – Москва : Правда, 1980. – 640 с.
784268
  Лондон Д. Маленькая хозяйка Большого дома. Сердца трех : романы / Джек Лондон ; [Пер. с англ. В.О.Станевич, Т.А. Кудрявцевой ; Худож. Г. Фильчаков]. – Саратов : Приволжское кн. изд., 1989. – 558 с.
784269
  Валиуллина С.А. Маленькая экскурсия в мир большой науки : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 50-52. – ISSN 0016-7207
784270
  Пекелис В.Д. Маленькая энциклопедия о большой кибернетике / В.Д. Пекелис. – 2-е изд. – Москва, 1973. – 415 с.
784271
  Пекелис В.Д. Маленькая энциклопедия о большой кибернетике. / В.Д. Пекелис. – Москва, 1970. – 334 с.
784272
  Шевчук В.О. Маленьке вечірнє інтермеццо : повість / В.О. Шевчук. – Київ, 1984. – 280 с.
784273
  Гетьман Володимир Маленьке диво землі - Карадаг : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 45-49 : Фото. – Бібліогр.: 5 назв
784274
  Коренберг В.Б. Маленькие "секреты" гимнастики. / В.Б. Коренберг. – М., 1967. – 96с.
784275
   Маленькие альманахи. – К., 1918. – 64с.
784276
  Тимофеев Б.Н. Маленькие басни / Б.Н. Тимофеев. – Л. : Художник РСФСР, 1959. – 32 с.
784277
  Малин А.К. Маленькие басни / А.К. Малин. – Симферополь, 1960. – 48с.
784278
  Разводовская А.С. Маленькие вестницы большого неба = О выставке Саши Путри и Нади Рушевой : красота спасет мир // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 1 (27). – С. 130-143


  Александра (Саша) Евгеньевна Путря (1977-1989) - юная художница из Полтавы. За свою короткую жизнь создала 2279 работ - 46 альбомов с рисунками, шаржами и стихами, чеканки, вышивки, поделки из пластилина, мягкие игрушки и др. Надежда (Надя) Николаевна ...
784279
  Гринева Н. Маленькие граждане / Н. Гринева. – Москва, 1967. – 126с.
784280
  Сетон-Томпсон Маленькие дикари, или Повесть о том, как два мальчика вели в лесу жизнь индейцев и чему они научились. / Сетон-Томпсон. – Москва, 1988. – 206 с.
784281
  Сетон Томпсон Маленькие дикари, или Повесть о том, как два мальчика вели в лесу жизнь индейцев и чему они научились. / Сетон Томпсон. – Новосибирск, 1991. – 207с.
784282
  Сетон Томпсон Маленькие дикари, или Повесть о том, как два мальчика вели в лесу жизнь индейцев и чему они научились. / Сетон Томпсон. – Иркутск, 1991. – 188с.
784283
  Сетон Томпсон Маленькие дикари. / Сетон Томпсон. – Москва, 1960. – 239с.
784284
  Сетон Томпсон Ернест Маленькие дикари. / Сетон Томпсон Ернест. – Архангельск, 1991. – 444с.
784285
  Марек И. Маленькие драмы. / И. Марек. – Москва, 1964. – 72с.
784286
  Летер А. Маленькие игры для многих / А. Летер. – Минск, 1983. – 63с.
784287
  Зубавин Б.М. Маленькие истории / Б.М. Зубавин. – М, 1959. – 227с.
784288
  Упит А.М. Маленькие комедии : новеллы и рассказы / А.М. Упит; пер. с латыш. – Рига : Латгостиздат, 1954. – 524 с.
784289
  Мариенгоф А.Б. Маленькие комедии / А.Б. Мариенгоф. – Л.-М, 1957. – 62с.
784290
  Шевцов С.И. Маленькие комедии / С.И. Шевцов. – Воронеж, 1961. – 120 с.
784291
  Солодарь Ц.С. Маленькие комедии / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1962. – 144с.
784292
  Нефед В.И. Маленькие комедии и драмы. / В.И. Нефед. – Минск, 1967. – 144с.
784293
   Маленькие комедии Х1Х века. – М., 1960. – 122с.
784294
   Маленькие комедии ХХ века. – М., 1961. – 104с.
784295
   Маленькие комедии ХХ века. – М., 1965. – 179с.
784296
  Мельшин Л. (П.Ф. Гриневич) Маленькие люди : [рассказ] / Л. Меньшин [псевд.] // Старый замок : (из сказок действительности) / Немирович-Данченко. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1904. – 40 с.


  На тит.л. надпись: Сер. Маслов
784297
  Бээкман Эмэ Маленькие люди. Колодезное зеркало : романы / Эмэ Бээкман; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1969. – 502 с.
784298
  Гукасян О. Маленькие мстители : повесть / О. Гукасян. – Ташкент : Учпедгиз УзССР, 1954. – 132 с.
784299
  Гукасян О. Маленькие мстители : повесть / О. Гукасян; пер. с арм. А.Бархударяна. – Саратов, 1954. – 84 с.
784300
  Килланд А.Л. Маленькие новеллы / А.Л. Килланд. – М. – 112с.
784301
  Зурабов А.А. Маленькие новеллы / А.А. Зурабов. – Тбилиси, 1958. – 100с.
784302
  Алиева Ф.Г. Маленькие огоньки : стихи и поэма : пер. с авар. / Фазу Алиева. – Москва : Советская Россия, 1968. – 144 с. : ил.
784303
  Тычков Н.П. Маленькие пленники Бухенвальда / Н.П. Тычков. – Ярославль, 1966. – 119с.
784304
  Обухова Л.А. Маленькие повести / Л.А. Обухова. – М., 1963. – 159с.
784305
  Демыкина Г.Н. Маленькие повести / Г.Н. Демыкина. – М., 1967. – 176с.
784306
  Паустовский К.Г. Маленькие повести / К.Г. Паустовский. – Петрозаводск, 1978. – 286 с.
784307
  Гаврильева В.Н. Маленькие повести / В.Н. Гаврильева; пер. с якут. – Москва : Современник, 1987. – 158 с.
784308
  Авербах И.Д. Маленькие повести и рассказы : (адаптир. тексты для иностранцев, начинающих изучать рус. яз.) / сост. И.Л. Авербах, С.И. Кокорина, М.М. Нахабина. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 212 с.
784309
  Ломоури Н. Маленькие подруги / Николай Ломоури; пер. с груз. М.Кахидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1982. – 36 с.
784310
  Величко М.Ф. Маленькие путешествия вокруг большого города / М.Ф. Величко. – Красноярск, 1989. – 148с.
784311
  Положий В.И. Маленькие путешествия с дочкой : рассказы и повести / В.И. Положий. – М., 1982. – 222с.
784312
  Синельников Л.И. Маленькие пьесы / Л.И. Синельников. – М., 1963. – 128с.
784313
  Гердт А.А. Маленькие пьесы / А.А. Гердт. – 3-е изд., перераб. – М, 1977. – 64с.
784314
  Яльцев П. Маленькие пьесы. / П. Яльцев. – МоскваЛ., 1937. – 110с.
784315
  Герасимова В.А. Маленькие рабы / В.А. Герасимова. – М.-Л., 1924. – 69с.
784316
  Караваева А.А. Маленькие рассказы / А.А. Караваева. – Москва, 1934. – 45с.
784317
   Маленькие рассказы. – Москва, 1935. – 40 с.
784318
  Керекеш Э.Ф. Маленькие рассказы / Э.Ф. Керекеш. – Ужгород, 1957. – 58с.
784319
  Куземченко Л.Ф. Маленькие рассказы : Сб. забав. историй, юморист. рассказов сов. писателей ; Книга для чтения с коммент. на чешском яз. и словарем / [Сост., авт. коммент. и словаря Л. Ф. Куземченко]. – Москва, 1979. – 112 с.
784320
   Маленькие рассказы. – М., 1987. – 127с.
784321
   Маленькие рассказы : Книга для чтения. – 2-е изд. – Москва, 1991. – 127с.
784322
  Андерегг Е. Маленькие рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 142-147. – ISSN 0321-1878
784323
  Кубка Ф. Маленькие рассказы для мистера Трумэна / Ф. Кубка. – Москва, 1952. – 72с.
784324
   Маленькие рассказы для чтецов. – М., 1957. – 118с.
784325
   Маленькие рассказы о больших ученых : юбилейный сб. избр. публикаций Н. Амосова, С. Лебедева, В. Глушкова и воспоминаний современников / [авт.-сост.: Б. Малиновский и др. ; под ред. Б. Малиновского]. – Киев : Горобец, 2013. – 399, [1] с. : ил., портр. – Библиогр в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8508-42-4
784326
  Нагибин Ю.М. Маленькие рассказы о большой судьбе. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1976. – 95с.
784327
   Маленькие рассказы о большом космосе. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 350 с.
784328
   Маленькие рассказы о большом космосе. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 368 с.
784329
   Маленькие рассказы о большом космосе : Молодая гвардия, 1968. – 300с. – (Эврика)
784330
  Ветемаа Э. Маленькие романы / Э. Ветемаа; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1979. – 359 с.
784331
  Федин К.А. Маленькие романы, повести, рассказы : Романы, повести, рассказы / К.А. Федин. – Москва : Советский писатель, 1975. – 367с.
784332
  Слюсаренко Инна Маленькие секреты большого газона // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 76-77 : фото
784333
  Шпаковская Т.Л. Маленькие секреты большой стирки / Т.Л. Шпаковская, А.В. Петров. – М., 1989. – 126с.
784334
  Слуцкая Р.О. Маленькие слабости / Р.О. Слуцкая. – Кишинев, 1971. – 79с.
784335
  Пронин В.А. Маленькие слабости / В.А. Пронин. – М., 1985. – 336с.
784336
  Чепуров А.Н. Маленькие станции России / А.Н. Чепуров. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 191 с.
784337
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва, 1937. – 110 с.
784338
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1951. – 110с.
784339
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1961. – 110с.
784340
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва, 1973. – 78 с.
784341
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1977. – 127с.
784342
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1978. – 112с.
784343
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1979. – 111 с. – (Школьная библиотека)
784344
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / Пушкин А.С. // Горе от ума : [ Комедия в стихах в 4-х д. ] / А.С. Грибоедов. – Москва : Искусство, 1979. – С. 131-186. – (Школьная библиотека)
784345
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва : Советская Россия, 1980. – 64 c. – (Школьная библиотека)
784346
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва, 1980. – 112 с.
784347
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1981. – 111 с.
784348
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии // Горе от ума : [Текст] / Грибоедов А.С. – 5-е изд. – Москва : Искуство, 1982
784349
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1983. – 110с.
784350
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва, 1988. – 109 с.
784351
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1988. – 210с.
784352
  Дарский Д.С. Маленькие трагедии Пушкина : [Скупой рыцарь, Моцарт и Сальери, Каменный гость, Пир во время чумы] / Д. Дарский. – [Москва] : [Моск. худ. печатня], 1915. – [2], 72 с.


  Содержание: Скупой рыцарь Моцарт и Сальери Каменный гость Пир во время чумы
784353
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии. Драмы [Електронний ресурс] : аудиоспектакль / А. С. Пушкин ; читают В. Зозулин, М. Козаков, Г. Бальян ; "Страдиз Аудиокнига", "РАО Говорящая книга" , "ИД "Равновесие", "Комфортное чтение". – Москва : Равновесие, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : проц.Pentium-II, пам. 256 МБ ОЗУ, дисков. CD/DVD-ROM, Windows 98/2000/XP, звук. карта, формат МР3.-Время звуч. 5 ч. 11 мин.- Заглавие с этикетки диска. – (Русская классика ; Слушайте и наслаждайтесь)


  А. С. Пушкин ( 1799 - 1837 ) - русский поэт, родоначальник новой русской литературы, создатель современного русского литературного языка. - Главы из романа в стихах "Евгений Онегин" ( 1823 - 1831 ) - Цикл "Маленькие трагедии" ( 1830 ) - ...
784354
  Кучерявенко В.Т. Маленькие труженики / В.Т. Кучерявенко. – Владивосток, 1954. – 24с.
784355
  Богданова Светлана Маленькие туристы нуждаются в защите : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 38 : Фото
784356
   Маленькие хитрости. – 2-е изд., доп. – Минск, 1990. – 94с.
784357
   Маленькие хитрости. – М., 1991. – 62с.
784358
   Маленькие чудеса. – Ленинград, 1981. – 207с.
784359
  Айдарова Л.И. Маленькие школьники и родной язык / Л.И. Айдарова. – Москва : Знание, 1983. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 94. – (Новое в жизни, науке, технике . Педагогика и психология ; № 1)
784360
  Байдерин В.А. Маленькие электрики из кишлака Мехнат : повесть : [для сред. школьного возраста] / В.А. Байдерин ; [ил.: Л. Винников, В. Щедрин]. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1955. – 96 с.
784361
  Ауэрбах Е.Б. Маленький ансамбль : рассказы / Е.Б. Ауэрбах. – Москва : Советская Россия, 1971. – 56 с. – (Короткие повести и рассказы)
784362
  Тыкач Я. Маленький атлас бабочек / Я. Тыкач. – Прага, 1959. – 99с.
784363
  Фідлер А. Маленький Бізон / А. Фідлер. – К., 1962. – 433с.
784364
  Плева Й. Маленький Бобеш / Й. Плева. – Москва, 1959. – 480с.
784365
  Чабарай Г. Маленький великий крок. Як волонтерський фонд ставить на ноги поранених ветеранів війни на Донбасі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 47 (627), 22-28.11.2019. – С. 30-32. – ISSN 1966-1561
784366
  Луковский И.В. Маленький винтик / И.В. Луковский. – Москва, 1950. – 24с.
784367
  Мартьянов И. Маленький винтик. : сатира и юмор / Игорь Мартьянов. – Иваново : Ивановское книжное изд., 1957. – 59 с.
784368
  Литвинцева С.Ф. Маленький всемирный историк / С.Ф. Литвинцева. – Москва. – 10 с.
784369
  Адвокаат Дик Маленький генерал : Абориген // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 44-47 : Фото
784370
  Шоу И. Маленький Генри Ирвинг // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 3. – С. 134-139.
784371
  Богуславський М. Маленький герой : дитяча п"еса на 2 дії / Микола Богуславський. – 2-е вид. – Харьков : Мол. Більшовик, 1931. – 27 с.
784372
  Достоевский Ф.М. Маленький герой / Ф.М. Достоевский. – М, 1941. – 63с.
784373
  Грень В.П. Маленький герой : [ вибрані вірші, казки, поеми, оповідання ] / Володимир Грень. – Львів, 2007. – 304с. – ISBN 978-966-658-131-3
784374
  Соколов Никита Маленький город Великого Карла : Большое путешествие / Соколов Никита, Бойцов Алексей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 70-95 : Фото, карта


  Рудольфо Валентино
784375
  Коцюбинський М.М. Маленький грішник / М. Коцюбинський. – Полтава : Педагогічне бюро Полтав. губерн. народної управи ; [Друк. "Труд"], 1918. – 10 с. – (Книжки для читання в клясі / Педагогічне бюро Полтав. губерн. народної управи ; Низка 2, вип. 1)
784376
  Коцюбинський М.М. Маленький грішник / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1963. – 29с.
784377
  Марриет Ф. Маленький дикарь / Ф. Марриет. – Калининград, 1991. – 219с.
784378
  Мусаханов В.Я. Маленький домашний оркестр / В.Я. Мусаханов. – Ленинград, 1969. – 287 с.
784379
  Сердюк І. Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині XVІІІ ст. = Little grown up : Дитина й дитинство в Гетьманщині XVІІІ ст. / Ігор Сердюк. – Київ : К.І.С., 2018. – 454, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 430-449. – Бібліогр.: с. 393-429 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-684-206-4
784380
  Туглас Фридеберт Маленький Иллимар. История одного детства : роман, новеллы, миниатюры,маргиналии / Фридеберт Туглас ;. – Москва : Художественная литература, 1986. – 686 с.
784381
  Шевченко Т. Маленький кобзар / Т. Шевченко. – Кам"янець на Поділлю, 1919. – 96с.
784382
  Шевченко Т.Г. Маленький Кобзарик / Т.Г. Шевченко. – Одеса : Дpук. Губеpн. Комісаpіата Освіти, 1918. – 16 с. – (Видавництво "Селянська Самоосвіта" ; № 2 ; № 2)
784383
  Шевченко Т.Г. Маленький кобзарь : З поpтpетом, життєписом і 32 малюнками / Т.Г. Шевченко ; Упоpядкував [з пеpедм. "Хто був Таpас Шевченко"] В. Доманицький. – Санкт-Петербург : Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых кн. ; Тип. Т-ва п. ф. "Єлектро-тип.Н.Я. Стойковой", 1911. – VII, 143, [3] с., 1 арк. портр: іл. – (Благотворительное общество издания общеполезных и дешевых книг)
784384
  Шевченко Т.Г. Маленький кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Вид. 5-е. – Київ : Відродження, 1918. – 32 с. – Мініатюрне видання. – (Видавництво "Відpодження" ; № 2)
784385
  Гудзь Ю.П. Маленький концерт для самотнього хронопа / Ю.П. Гудзь. – К, 1991. – 30с.
784386
  Цюй Лань-по Маленький Ли-бэнь / Цюй Лань-по. – М., 1960. – 56с.
784387
  Борген Ю. Маленький лорд / Ю. Борген. – М., 1979. – 765с.
784388
  Борген Ю. Маленький лорд / Ю. Борген. – Москва : Правда, 1990. – 764с.
784389
  Борген Ю. Маленький Лорд / Ю. Борген. – Москва : Прогресс, 1968. – 317с.
784390
  Осипов Максим Маленький лорд Фаунтлерой : Рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 108-114. – ISSN 0130-7673
784391
  Барнетт Ф. Маленький лорд Фаунтлерой / Френсіс Барнетт ; [переказ Наталі Павловської ; іл. Я. Кернер-Вернер]. – Київ : АВІАЗ, 2013. – 78, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-8936-82-1
784392
  Доде А. Маленький Маду / А. Доде. – Москва, 1957. – 64с.
784393
  Райчев Г. Маленький мир. / Г. Райчев. – М-Л, 1962. – 231с.
784394
  Франко И.Я. Маленький Мирон / И.Я. Франко. – Киев : ГИХЛ, 1952. – 60с.
784395
  Шмерлинг С.Б. Маленький Муса / С.Б. Шмерлинг. – Пермь, 1961. – 51с.
784396
  Русых П. Маленький наборщик / П. Русых. – Ленинград, 1962. – 67 с.
784397
  Барский В. Маленький наследник "Священной Римской империи" / В. Барский, В. Матиенко // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.145-153. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4999


  О княжестве Лихтенштейн
784398
  Семпе Ж.-Ж. Маленький Никола. / Ж.-Ж. Семпе, Р. Госсини. – М., 1986. – 93с.
784399
  Сампе Ж Маленький Николя / Ж Сампе, Госини Р. . – Москва, 1986. – 120 с.
784400
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш / Д. Гринвуд. – Благовещенск, 1957. – 176с.
784401
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Брянск, 1955. – 208с.
784402
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Новосибирск, 1955. – 183с.
784403
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Ташкент, 1956. – 228с.
784404
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Л., 1964. – 208с.
784405
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Л., 1967. – 192с.
784406
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Свердловск, 1988. – 235,3с.
784407
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Ярославль, 1989. – 190с.
784408
   Маленький отпуск в большом городе: пять идеальных мест для отдыха в этностиле // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 30-31 : фото
784409
   Маленький отпуск в большом городе: пять мест для идеального пикника // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 40-41 : фото
784410
   Маленький охотник. – Архангельск, 1955. – 100с.
784411
  Панч П. Маленький партизан : рассказы: Для мл. шк. возраста / П. Панч. – Киев : Веселка, 1986. – 34 с.
784412
  Катич Д. Маленький партизан, или Приключения Тоша из Кордуна. / Д. Катич. – Пермь, 1989. – 44с.
784413
  Кокшаров А. Маленький перенаселенный остров // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 45. – С. 64-65


  В Британіїї розгорілися дебати про необхідність іміграції. Демографічний зрив
784414
  Черных Б.И. Маленький портной / Б.И. Черных. – М, 1991. – 46с.
784415
  Жуков Н.С. Маленький почтальон / Н.С. Жуков. – Х., 1989. – 69с.
784416
  Сент-Экзюпери Маленький принц / Сент-Экзюпери. – Москва, 1963
784417
  Сент-Екзюпері Маленький принц : з малюнками автора / Антуан де Сент-Екзюпері ; з фр. пер. Анатолій Жаловський. – Київ : Молодь, 1976. – 95с.
784418
  Сент-Экзюпери Маленький принц / Сент-Экзюпери. – Барнаул, 1978. – 79с.
784419
  Сент-Экзюпери Маленький принц / Сент-Экзюпери. – Саранск, 1981. – 206с.
784420
  Сент-Экзюпери Маленький принц : сказка / Антуан де Сент-Экзюпери ; С рис. автора // Малыш и Карлсон : сказочные повести / А. Линдгрен. – Москва : Детская литература, 1983. – С. 535-578 : рис. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 46)
784421
  Сент-Экзюпери Маленький принц / Сент-Экзюпери. – Орждоникидзе, 1988. – 79с.
784422
  Сент-Экзюпери Маленький принц / Сент-Экзюпери. – Москва, 1992. – 66с.
784423
  Сент-Экзюпери Маленький принц : [сб. ; пер. с фр.] / Антуан де Сент-Экзюпери ; [сост.и вст. ст. Б.Л. Губманан]. – Москва : Высшая школа, 1992. – 334 с.
784424
  Ермишко С. Маленький принц французской моды : библиографический указатель // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 15. – С.42-44. – ISSN 1727-4893


  Модельєр Жан-Шарль де Кастельбажак
784425
   Маленький рай. – Москва, 1986. – 46с.
784426
  Каминская Т.Б. Маленький революционер / Т.Б. Каминская. – М., 1979. – 128с.
784427
   Маленький революционер : сборник рассказов современных писателей Кубы и стихов Н. Гильона / Каминская Т.Б. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1989. – 124с.
784428
  Ткачева А Маленький русско-французский словарь / составила А. Ткачева. – Paris : Librairie Garnier Freres, 1940. – 415, [1] с.
784429
  Уйда Маленький садик Гарри : Повесть Уйда [псевд.] (Л. де-ла-Раз) в пересказе А.А. Федорова-Давыдова, с рисунками. – Москва : [Тип. В.М. Саблина], 1916. – 52 с. – Пер. также под загл.: Сад Герри; Садик маленького Гарри. - Безпл. прил. к журн. "Путеводный огонек"
784430
  Никитин А. Маленький сборник математических навыков / А. Никитин. – Москва : Гос. из-во. – 167 с.
784431
  Гудвин Р. Маленький секрет = Our little secret / Рози Гудвин ; [пер. с англ. Т. Коровиной]. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-14-0368-9
784432
  Олдрич Т.Б. Маленький скрипач : проза: рассказ (иноземный сюжет) // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 5 (676). – С. 130-133. – ISSN 0132-2036
784433
   Маленький собиратель насекомых, или описание и изображение дневных, сумеречных и ночных бабочек : с 43 раскрашенными и черными рисунками : пер. с нем. – 2-е изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопрод.- типографа М.о. Вольфа, 1877. – IV, 90 с., 16 л. ил. и цв. : ил.
784434
  Стаматов Г.П. Маленький содом. / Г.П. Стаматов. – Москва, 1955. – 296с.
784435
  Козлов В.Ф. Маленький стрелок из лука : роман / В.Ф. Козлов. – Москва, 1981. – 415с.
784436
  Козлов В. Маленький стрелок из лука: Роман. Волосы Вероники: Роман. / В. Козлов. – Спб., 1995. – 640с.
784437
  Ламбер Ж.М. Маленький судья / Ж.М. Ламбер. – Москва : Прогресс, 1990. – 352 с. – ISBN 5-01-002070-X
784438
  Пановко Я.М. Маленький хутор с трудным названием: Повести. / Я.М. Пановко. – Л., 1990. – 302с.
784439
  Гофман А Э.Т. Маленький Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Москва, 1978. – 128с.
784440
  Гофман А Э.Т. Маленький Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Саратов, 1984. – 170с.
784441
  Гофман А Э.Т. Маленький Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Москва, 1986. – 126с.
784442
  Гофман А Э.Т. Маленький Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Саратов, 1986. – 174с.
784443
  Гофман А Э.Т. Маленький Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Москва, 1988. – 126с.
784444
  Бранк В. Маленький человек на большом пути. Картины далекого детства : автобиогр. повесть / В. Бранк; пер. с латыш. Л.Квин. – Москва : Детская литература, 1972. – 191 с.
784445
  Фаллада Х. Маленький человек, что ж дальше? / Х. Фаллада. – Москва, 1983. – 645 с.
784446
  Преловский А.В. Маленький человек. / А.В. Преловский. – М., 1962. – 27с.
784447
  Агєєва Н.Є. Маленький шедевр. Г.П. Остроумова-Лебедєва, "Амстердам" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 45-48
784448
  Мікульонок І.О. Маленький шедевр. І.К. Айвазовський. "Переїзд через Неву" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 38-41
784449
  Гасанова И. Маленький электронный тигр // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 30/31. – С. 44-47
784450
  Іваненко О.Д. Маленьким про Великого Тараса : оповідання про Тараса Шевченка / Іваненко О.Д. – Київ : Дитвидав, 1963. – 27 с.
784451
  Ланська Л. Маленькі вірші великої Ліни / Ліна Ланська. – Житомир : О.О. Євенок, 2018. – 65, [1] с. – Справжнє ім"я авт.: Людмила Ігорівна Лихова. – ISBN 978-617-7703-37-1
784452
   Маленькі герої. – К., 1961. – 254с.
784453
  Сетон-Томпсон Ернест Маленькі дикуни / Сетон-Томпсон Ернест; Сетон Томпсон. – 2-е вид. – [Одеса] : Держвидав України, 1929. – 120 с.
784454
  Сетон-Томпсон Маленькі дикуни / Сетон-Томпсон. – Київ, 1966. – 438с.
784455
  Давидич Ю. Маленькі життя в дорослій війні: діти-сироти в окупованому Харкові (1941 - 1943 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 232-235. – ISBN 978-966-171-893-6
784456
  Катаєв В.П. Маленькі залізні двері в стіні / В.П. Катаєв. – Київ, 1970. – 224с.
784457
  Дерев"янко О. Маленькі зміни роблять можливими великі перетворення // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 28 грудня (№ 52)


  Заступник міністра освіти і науки України щодо впровадження електронного документообігу у міністерстві.
784458
  Свентах А. Маленькі історії про Велику людину. Цього року Дмитрові Михайловичу Прилюку минуло б 95... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 18


  Український публіцист, письменник, педагог, один із фундаторів українського журналістикознавства, доктор філологічних наук, професор Київського державного університету у спогадах друзів та однодумців.
784459
  Юхвід Л.А. Маленькі комедії / Л.А. Юхвід. – Харків, 1958. – 316 с.
784460
   Маленькі комедії. – К., 1962. – 20с.
784461
  Лисак Людмила Маленькі новорічні історії : у літературній вітальні // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 58-60
784462
  Положій В.І. Маленькі подорожі : повісті / В.І. Положій. – Київ : Молодь, 1983. – 200 с.
784463
   Маленькі розповіді про великих учених : ювілейн. збірник вибраних публікацій М. Амосова, С. Лебедєва, В. Глушкова та спогадів сучасників / [авт.-уклад.: Малиновський Б., Піхорович В., Бігдан В., Малашок Т.] ; за ред. Б.М. Малиновського. – Київ : Гурович В.Г., 2022. – 399, [1] с. : іл., фот. – 110-річчю Миколи Михайловича Амосова, 120-річчю Сергія Олексійовича Лебедєва, 100-річчю Віктора Михайловича Глушкова присвячується. – ISBN 978-617-8256-00-5
784464
  Ветемаа Е. Маленькі романи / Е. Ветемаа. – Київ, 1984. – 277 с.
784465
  Карпенко В.О. Маленькі секрети великого успіху // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 6-12


  У лекції йдеться про творчі аспекти журналістської професії та організацію праці журналіста, що є складовими успіху в даній галузі.
784466
   Маленькі уроки великої трагедії в Лондоні = Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 98 : Іл.
784467
  Щеглов Е.С. Маленькое отдолжение / Е.С. Щеглов. – Москва, 1960. – 19с.
784468
  Иванов А.И. Маленькое чудо под ногами : Повести, рассказы / А.И. Иванов. – Фрунзе, 1980. – 300с.
784469
  Настояща К. Малес Людмила Володимирівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 170. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
784470
  Жадько В. Малец Володимир (- єпископ Володимир) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1061. – ISBN 978-966-8567-14-8
784471
  Богданович Лілія Малеча на дачі: корисні поради з безпечного відпочинку / Богданович Лілія, Сарай Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 22 : фото
784472
   Малеш и пиjанец. – Скопjе, 1978. – 70с.
784473
   Мали : живопись. Рисунок. Гравюры. Текст. – Москва : Советский художник, 1965. – 66, [6] с.
784474
  Данилов П.П. Мали / П.П. Данилов, В.С. Светлов. – Москва : Мысль, 1970. – 149с.
784475
  Витухина Г.О. Мали / Г.О. Витухина. – Москва : Мысль, 1987. – 133с. – (У карты мира)
784476
  Казиник Михаил Мали : в пыли по Мали. Репортаж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 208-228 : Фото. – ISSN 1029-5828
784477
  Стюренберг Митхаэль Мали в огне. Стабильная нестабильность / Стюренберг Митхаэль, Тюрин Гаэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 92-99 : фото. – ISSN 1029-5828
784478
  Лихачев А В. Мали в сердце моем : Докум. повесть / А В. Лихачев, . – Х., 1988. – 259с.
784479
  Зеленский Святослав Мали. Шапочное знакомство: 11 национальных головных уборов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 44-51 : фото
784480
  Кузьмина С.В. Малигнизация нормальных клеток в условиях длительного культивирования / С.В. Кузьмина. – М, 1983. – 229с.
784481
  Кузьмина С.В. Малигнизация нормальных клеток в условиях длительного культувирования in vitro. : Автореф... Доктора мед.наук: 14.00.14 / Кузьмина С.В.; АН УССР.Ин-т.проблем онкологии. – К, 1975. – 27л.
784482
  Алєксандровіч Р. Малий атлас з анатомії = Maly atlas anatomiczny : навч. посібник для студентів мед. коледжів, ін-тів медсестринства та мед. училищ / д-р мед. наук, проф. Ришард Алєксандровіч. – 2-ге укр. вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 135, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. ориг. пол. - Режим доступу: www.medpublish.com.ua. - Предм. покажчик основних укр. термінів: с. 125-135. – ISBN 978-617-505-538-0
784483
  Лай К. Малий африканець / К. Лай. – К., 1991. – 108с.
784484
  Говорушко Т.А. Малий бізнес : Навчальний посібник / Т.А.Говорушко, О.І.Тимченко; МОН Укр.; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 200с. – ISBN 966-364-253-Х
784485
  Титаренко О.В. Малий бізнес в структурі ринкової економіки: функціонування і розвиток : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Титаренко О. В.;. – К., 1996. – 27л.
784486
  Титаренко Олена Вадимівна Малий бізнес в структурі ринкової економіки: Функціонування і розвиток : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Титаренко Олена Вадимівна; М-во освіти України. Київ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1996. – 235л. – Бібліогр.:л.217-220
784487
   Малий бізнес в Україні: гендерний аналіз / Н.Б. Ісакова, О.В. Красовська, Фрідеріке Вельтер, Девід Смоллбоун // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 123-135 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
784488
   Малий бізнес в Україні: економіка, фінанси, бухгалтерський облік. – Київ : НДФІ, 2006. – 368с. – ISBN 966-7675-23-8
784489
  Кармазін О.В. Малий бізнес і його роль в інноваційних процесах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-16. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль підприємництва у формуванні й функціонуванні сприятливого економічного середовища та розв"язанні першочергових соціально-економічних проблем, а також роль малого бізнесу в інноваційних процесах та його вплив на основні аспекти ...
784490
  Мєняйлова Г.Є. Малий бізнес і підприємництво: характеристика та місце в економіці України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 149-154
784491
   Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання : Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : Європейський університет, 2004. – 308с. – ISBN 966-7942-39-2


  Висвітлено основні засади становлення і розвитку підприємництва та малого бізнесу в сучасних умовах господарювання. Для студентів економічних спеціальностей вузів, підприємців
784492
  Воротіна Л.І. Малий бізнес та підприємництво як засіб адаптації до ринкових форм господарювання / Л.І. Воротіна. – Київ : Знання, 1996. – 33с.
784493
  Карпова Т.С. Малий бізнес у розвитку соціальної сфери : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Карпова Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
784494
  Литвиненко В.М. Малий бізнес у світовій економіці : Монографія / В.М. Литвиненко; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – Київ; Ніжин : Аспект-Поліграф, 2004. – 180с. – ISBN 966-8276-77-9
784495
  Міца В.В. Малий бізнес у сучасних ринкових умовах (соціальний аспект) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 95-98. – ISSN 2306-6806
784496
  Панченко Є.Г. Малий бізнес у США, Канаді та Країнах Західної Європи. / Є.Г. Панченко. – К., 1993. – 52с.
784497
   Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну. – Київ, 1997. – 144с. – ISBN 966-530-029-6
784498
  Виговська В.В. Малий бізнес України: сучасний стан і тенденції розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 59-64. – ISSN 1993-6788


  На базі статистичних даних проведено аналіз стану малого бізнесу в Україні.
784499
  Олофінський О.О. Малий бізнес як сучасний механізм розв"язання соціально-економічних проблем в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 22-27
784500
  Кальницький А.Є. Малий бізнес як фактор соціально-економічного розвитку регіону / А.Є. Кальницький, С.М. Газуда // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 50-56. – (Економіка ; Вип. 27)
784501
  Подзерей О.В. Малий бізнес як форма реалізації економічної реформи в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 203-205
784502
   Малий Віктор Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 311 : фото
784503
  Заплетнюк О.А. Малий гімн Атону // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 39-46. – ISSN 1682-671Х
784504
   Малий етнополітологічний словник : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2005. – 288 с. – ISBN 966-608-409-0
784505
  Коломієць Т. Малий життєвий цикл рослин родини Bromeliaceae Juss. в умовах захищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 14-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості малого життєвого циклу рослин трьох підродин (Pitcairnioidea Burnett., Bromelioidea Harms, Tillandsioidea Burnett,) родини Bromeliaceae Juss. в умовах захищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Встановлено, що ...
784506
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ
№ 1/2. – 2009
784507
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ
№ 3/4. – 2009. – резюме укр.. рос. мовами
784508
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ
№ 1/2. – 2010. – резюме укр.. рос. мовами
784509
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ
№ 3/4. – 2010
784510
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич
№ 3/4 (50/51). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
784511
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич
№ 1/2 (60/61). – 2015. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
784512
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-743X
№ 1/2 (64/65). – 2016. – 128 с. – Резюме укр. мовою та мовою статті
784513
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-743X
№ 1/2 (68/69). – 2017. – 73 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
784514
   Малий і середній бізнес. У пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні : Збірник наукових статей. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 118с. – (Безпека економічних трансформацій ; Вип.19). – ISBN 966-554-019-4
784515
  Курільченко В.В. Малий Каразінський університет: учора,сьогодні, завтра / В.В. Курільченко, Н.Ю. Тютрюмова, В.І. Чеботарьов // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 4 (51). – С. 88-93


  Малий каразінський університет, є новітньою навчально-виховною структурою на базі вищого навчального закладу із застосуванням його педагогічних, наукових кадрів та матеріально-технічних ресурсів.
784516
  Шевченко Т. Малий Кобзар / Т. Шевченко. – 2-е вид., випр. і доп. – Харків, 1930. – 21-155с.
784517
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : вибрані поезії для дітей / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держ. вид-во дит. літ. УРСР, 1961. – 335 с. – Авт. на т. арк. не вказ.
784518
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1969. – 443с.
784519
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : вибрані поезії для дітей / Тарас Шевченко. – Київ : Веселка, 1970. – 443 с.
784520
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : вибрані поезіїї для дітей / Тарас Шевченко. – Київ : Веселка, 1976. – 384 с. – (Шкільна бібліотека)
784521
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1977. – 377с.
784522
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : вибрані поезіїї для дітей / Тарас Шевченко. – Київ : Веселка, 1977. – 384 с. – (Шкільна бібліотека)
784523
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : [для ср. шк. віку] / Тарас Шевченко. – Київ : Веселка, 1979. – 384 с.
784524
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1981. – 384с.
784525
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар / Т. Г. Шевченко ; [упоряд. Є.П. Кирилюк, В.Є. Шубравський ; вступ. ст. Є.С. Шабліовського ; худож. Т.Г. Кудіш]. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 293 с. – (Шкільна бібліотека)
784526
  Франко І. Малий Мирон, 1914
784527
  Франко І.Я. Малий Мирон / І.Я. Франко. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1951. – 56с.
784528
  Франко І.Я. Малий Мирон : Оповідання для мол. шк. віку / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1978. – 61с.
784529
  Франко І.Я. Малий Мирон і іньші оповідання [Малий Мирон і інші оповідання] / Іван Франко. – Накладом Антона Хойнацкого. – Львів : З друкарні Наукового т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1903. – IV, 188 с.
784530
  Франко І.Я. Малий Мирон та інші оповідання / І.Я. Франко. – Київ : ДВУ, 1924. – 61с. – (Бібліотека молодого ленінця)
784531
  Керуак Д. Малий Пік / Д. Керуак. – К., 1982. – 80с.
784532
  Трублаїні М.П. Малий посланець : оповідання: Для мол. шк. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка, 1976. – 20 с. – (Для першокласника)
784533
  Матковський С. Малий прикордонний рух в українсько-польському транскордонні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 29-34. – ISSN 2078-5860


  Наведено результати дослідження та оцінки руху осіб і товарів у транскордонному українсько-польському регіоні, зокрема щодо малого прикордонного руху ( рух у межах до 50-ти км обидвох сторін кордону).
784534
  Пачовський В.М. Малий Святослав Хоробрий : діточа гра-казка в 4 діях / Василь Пачовський. – Київ ; [Коломия] : Накладом автора ; [Вецляp: Із дpук. Шаpфого]
Кн.10. – 1918. – 79 с. – Hа окp. аpк. присвята: Великим синам малих батьків


  На тит. арк. екслібрис-печатка Галини Сидоренко
784535
   Малий словник історії Укpаїни. – Київ : Либідь, 1997. – 464 с. – ISBN 5-325-00781-5
784536
   Малий та середній бізнес : Навчальний посібник для студ. економ. спец. – Київ : Національна академія управління, 2003. – 368с. – ISBN 966-8406-00-1
784537
  Чайкіна А.О. Малий та середній бізнес як складова підприємницького потенціалу України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 135-139. – ISSN 2309-1533
784538
  Герасимчук В.І. Малий та середній бізнес як сфера зайнятості: методологія, аналіз, проблеми розвитку / В.І. Герасимчук, О.В. Мірошниченко, В.В. Онікієнко; Рада по вивченню продукт. сил України НАНУ; УІСД; [За ред. В.В.Онікієнка]. – Київ : УІСД, 2002. – 116с. – ISBN 966-7865-53-3
784539
  Перстюк І.Ю. Малий флот. Посіб. для судномоделістів / І.Ю. Перстюк. – К., 1976. – 230с.
784540
   Малий шевченкознавчий календар 2011 / [авторка ідеї, упоряд. текстів та іл. О. Щербакова]. – Київ : Либідь, 2011. – 14 л. – ISBN 978-966-06-0590-9
784541
  Онучко В.Г. Малийские этюды / В.Г. Онучко. – Москва, 1986. – 173 с.
784542
  Скосырев П.Г. Малик Габдулин / П.Г. Скосырев. – Москва, 1943. – 28с.
784543
  Коковський Ф.М. Малим другам : новеля / Ольга Кобилянська. – Чернівці : Накл. чернів. заміс. філії Т-ва "Укр. Школа" і "Сел. Каси" ; З Друк."Рус. Ради" під зар. І. Захарка, 1909. – 16 с. – (Діточа бібіліотека / Ред. Лесь Киселиця ; Число 5)
784544
  Шумський О.П. Малим річкам - велику увагу / О.П. Шумський. – Київ : Знання, 1977. – 16с.
784545
  Тесля Ю. Малими кроками до великої мети. Про механізм інформатизації університету // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет інфомаційних технологій. – С. 2


  Прийняття широкомасштабної програми інформатизації Університету та забезпечення її виконання задля оптимальної та ефективної організації навчальної, наукової та управлінської діяльності визначено як одне із завдань Програми розвитку Київського ...
784546
  Сорочук Л. Малими кроками на широку дорогу : (до 185-річчя від дня народження Матвія Номиса) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 192-196. – ISBN 966-628-104-X
784547
  Власов А.В. Малина / А.В. Власов. – Ленинград, 1962. – 47с.
784548
  Ярославцев Е.И. Малина / Е.И. Ярославцев. – М, 1968. – 144с.
784549
  Ярославцев Е.И. Малина / Е.И. Ярославцев. – 2-е изд. – М, 1991. – 37с.
784550
  Александрова Г.Д. Малина в саду / Г.Д. Александрова. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 90 с. – Библиогр.: с. 92
784551
  Груздов С.Ф. Малина и ежевика / С.Ф. Груздов, Н.К. Смолянинова. – Москва : Сельхозгиз, 1950. – 200 с.
784552
  Груздов С.Ф. Малина и ежевика / С.Ф. Груздов, Н.К. Смолянинова, А.П. Ниточкина. – Москва : Сельхозгиз, 1956. – 157 с.
784553
   Малинникова Людмила Федорівна // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 18-19
784554
  Тургенев И.С. Малиновая вода / И.С. Тургенев. – Изд. 7-е. – Птрг., 1917. – 17с.
784555
  Тургенев И.С. Малиновая вода : Из записок охотника / И.С. Тургенев, 1946. – 64 с.
784556
  Молчанова Л.Г. Малиновая роща / Л.Г. Молчанова. – Тула, 1967. – 55с.
784557
  Солнцев Р. Малиновая рубаха / Р. Солнцев. – Красноярск, 1972. – 164с.
784558
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1958. – 408с.
784559
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін / Ю.О. Збанацький. – Київ : ДЛВ, 1960. – 424с.
784560
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Держлітвидав, 1962. – 359с.
784561
  Синельников Л.І. Малиновий дзвін / Л.І. Синельников. – К., 1962. – 55с.
784562
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1965. – 359с.
784563
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1967. – 395с.
784564
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянська школа, 1986. – 424с.
784565
  Кирей Р. Малиновий дзвін Звенигори // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 23 січня (№ 15). – С. 5


  На Черкащині шанують пам"ять про славетного земляка Агатангела Кримського.
784566
   Малиновий клин : Збірник. – Тернопіль : Збруч, 1993. – 47с.
784567
  Стельмах Б.М. Малинові дні : вірші : [для ст. дошк. та мол. шк. віку] / Богдан Стельмах ; худож. Вікторія Ковальчук. – Київ : Веселка, 2015. – 61, [3] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-01-0451-8
784568
  Патрус-Карпатський Малиново квітнуть ялини / Патрус-Карпатський. – К., 1966. – 87с.
784569
  Колесниченко Вероника Малиновое счастье : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 8. – С. 51-58. – ISSN 0131-8136
784570
   Малиновська Оксана Юріївна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 69
784571
   Малиновська Оксана Юріївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 138-139 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
784572
   Малиновська Оксана Юріївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 143-144. – ISBN 978-966-439-961-3
784573
   Малиновська Оксана Юріївна(1973) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 76-77. – ISBN 966-95774-3-5
784574
   Малиновський Оникій (Йоникій) Олексійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 293-294. – ISBN 978-617-573-038-6
784575
  Циганкова Е.Г. Малиновський Оникій Олексійович / Е.Г. Циганкова, І.Б. Усенко // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Ін-т біографічних досліджень НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 90-93
784576
   Малиновський Оникін (Іоаникій) Олексійович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 179-180. – ISBN 966-02-0537-6
784577
  Артамонов Ю.М. Малиновые облака : повести и рассказы : пер. с марийск. / Юрий Артамонов. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1991. – 382, [2] с. – (Волжские просторы)
784578
  Дубицкий А.Ф. Малиновый благовест / А.Ф. Дубицкий. – Алма-Ата : Жалын, 1982. – 97 с.
784579
  Панова Н. Малиновый дождь: Стихи. / Н. Панова. – Ташкент, 1981. – 31с.
784580
  Завьялов В.П. Малиновый журавль / В.П. Завьялов. – Кемерово, 1968. – 48с.
784581
  Збанацкий Ю.О. Малиновый звон : Роман / Ю.О. Збанацкий; Пер. с укр. В. Дудинцева. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 432с.
784582
  Синельников Л.И. Малиновый звон / Л.И. Синельников. – М., 1962. – 29с.
784583
  Сухов Ф.Г. Малиновый звон. / Ф.Г. Сухов. – М, 1967. – 108с.
784584
   Малиновый ключ. – Ростов -на-Дону, 1985. – 159с.
784585
  Пашков Ю.В. Малиновый куст / Ю.В. Пашков. – М., 1981. – 160с.
784586
  Третьяков И.П. Малиновый огонек / И.П. Третьяков. – Баку, 1961. – 124с.
784587
  Черняева О. Малиновый околыш / О. Черняева. – Алма-Ата; Москва, 1935. – 140с.
784588
  Гусев А. Малиновый просвет / А. Гусев. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1958. – 311 с.
784589
  Гусев А. Малиновый просвет / А. Гусев. – Москва : Военное издательство, 1961. – 317 с.
784590
  Гусев А. Малиновый просвет : роман / А. Гусев. – Москва : Военное издательство, 1969. – 320 с.
784591
  Левчаев П.И. Малиновый рассвет / П.И. Левчаев. – Саранск, 1981. – 126с.
784592
  Рогачев А.А. Малиновый снегирь. / А.А. Рогачев. – М., 1974. – 94с.
784593
   Малинська Наталія Анатоліївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 285. – ISBN 978-966-439-754-1
784594
   Малите претприjатиjа во развоjот на стопанството на Република Македониjа / Мишковска-Каjевска, Х. Кусакатов, А. Петроски, Т.Б. Петковска, Д. Пендев; Льильана Мишковска-Каjевска [ та ін. ] ; Универзитет "Св.Кирил и Методиj" - Скопjе, Економски институт- Скопjе. – Скопjе : Економски институт, 2002. – 434 с. – На обкл.: Група автори
784595
   Малишев Володимир Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 311 : фото
784596
   Малишева Людмила Леонідівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 69-70
784597
   Малишева Людмила Леонідівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 139-140 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
784598
   Малишева Людмила Леонідівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 144-145. – ISBN 978-966-439-961-3
784599
  Гродзинський М.Д. Малишева Людмила Леонідівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 7. – ISBN 978-966-02-8345-9
784600
   Малишева Людмила Леонідівна (1954-2000) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 77-78. – ISBN 966-95774-3-5
784601
   Малишева Людмила Леонідівна (1954-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 285. – ISBN 978-966-439-754-1
784602
  Рябчій І. Малишка співають французькою // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11/12 (1007/1008). – С. 205-208. – ISSN 0320 - 8370


  До 100-літнього ювілею поета Андрія Малишка (14 листопада1912 року в селі Обухові на Київщині) Мала академія наук України підготувала спеціальне видання — перенлады самих відомих віршів-пісень поета на французькій мові (університетське вид-во ...
784603
   Малишко Андрій Самійлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 360-362. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
784604
  Жежера В. Малишко одвернувся до вікна й заплакав // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 43 (146). – С. 54-57
784605
  Рябчій І. Малишкова стежина до Парижа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  До 100-річчя від дня народження поета. Двомовне (українською та французькою мовами) видання, з нотами, передмовою двома мовами та докладними довідками про композиторів, здійснене Університетським видавництвом «Пульсари» — «Моя стежина: Пісні Платона ...
784606
   Малишкові дороги. – Київ, 1975. – 231с.
784607
  Лікстанов И.И. Малишок / И.И. Лікстанов. – Київ, Львів : Радянська школа, 1949. – 107 с. – (Бібліотека учня (німецька мова))
784608
  Прокопенко К.О. Малі аграрні підприємства в аграрному секторі України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 99-104. – ISSN 2221-1055
784609
  Катриченко Т. Малі Антанти // Фокус : тижневик / ТОВ "ФОКУС МЕДИА" ; голов. ред. О. Газубей. – Київ, 2022. – № 6 (746), 11.02.2022. – С. 10-13. – ISSN 2075-7093
784610
  Галета О.В. Малі архітектурні форми в художньо-культурному просторі міст Західної України другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Галета Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
784611
  Жулинська-Яручик Малі батьківщини в україномовній поезії письменників з Північного Підляшшя (Польща) / Жулинська-Яручик, В. Яручик // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 329-334.
784612
   Малі будівельні фырми. – Київ, 1993. – 185 с.
784613
  Мунін Г.Б. Малі готелі: організація роботи та обслуговування : навч. посібник / Г.Б. Мунін, О.С. Кривоносов, З.В. Марциновська ; за заг. ред. Н.В. Барна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 335, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Назва обкл. : Малі готелі. – Бібліогр.: с. 331-335
784614
  Ліпкан М.Ф. Малі дози іонізуючого випромінювання / М.Ф. Ліпкан. – Київ : Знання, 1970. – 48с.
784615
  Волков В.П. Малі економічні цикли: теорія та вітчизняна практика / В.П. Волков, Л.А. Горошкова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 270-275. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
784616
  Яцикович Ю.О. Малі жанри сатири та гумару на сторінках журналу "Комар" (за матеріалами 1933-1939 р.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 109-112. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
784617
  Вострікова А.В. Малі засоби розміщення: зарубіжний досвід для України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 59-66. – Бібліогр.: 15 назв.
784618
  Волинець Г.М. Малі інформаційні жанри фотожурналістики у сучасній українській пресі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті на матеріалі українських періодичних друкованих ЗМІ розглядаються жанри фотожурналі стики - фотофакт і фотозамітка. Здійснено опис цих жанрів, їхні специфічні ознаки та жанрово-типоло гічні особливості, роль і місце фотофакту й фотозамітки у ...
784619
  Посохов І.С. Малі історичні міста України як маркери туристичної привабливості регіонів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 111-116. – Бібліогр.: 11 назв.
784620
  Крип"якевич І.П. [Петренко: псевд.] Малі козаки : Історичне оповіданє з часів Хмельниччини / Іван Петренко [псевд.]. – Львів : [Виданє Руського Т-ва Пед.] ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – 31 с. – (Виданє Руського Товариства Педедагогічного ; Ч. 151)
784621
  Блажевич Ю.І. Малі культові споруди Поділля: історичний вимір і сучасність // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 25-33. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
784622
  Грищенко В. Малі лебеді біля Канева // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Грудень (№ 10)


  "Малий лебідь - один із 50 видів птахів із Червоної книги України, що були виявлені завдяки багаторічним дослідженням орнітологів у Канівському заповіднику та його околицях".
784623
  Назарук М.М. Малі міста Львівської області: конструктивно-географічне дослідження = Towns of the Lviv region: constructive-geographical research : монографія / М.М. Назарук, Ю.І. Жук, О.В. Бота. – Львів : [б. в.], 2020. – 200, [1] с. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 151-168. – ISBN 978-617-7593-40-8
784624
  Нагірна Валентина Малі міста сільських регіонів України у контексті змін в економічній системі господарювання // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 7-12. – Бібліогр.:13 назв. – ISSN 2076-1333
784625
  Розумна О.П. Малі міста України як місця пам"яті у контексті політики національної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 205-214
784626
   Малі міста України. Автономна Республіка Крим : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 479, [1] с. : іл.
784627
   Малі міста України. Вінницька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 343, [1] с. : іл.
784628
   Малі міста України. Волинська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 215, [1] с. : іл.
784629
   Малі міста України. Дніпропетровська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 126, [1] с. : іл.
784630
   Малі міста України. Донецька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 319, [1] с. : іл.
784631
   Малі міста України. Житомирська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 198, [1] с. : іл.
784632
   Малі міста України. Закарпатська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 367, [1] с. : іл.
784633
   Малі міста України. Запорізька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 175, [1] с. : іл.
784634
   Малі міста України. Івано-Франківська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Крайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 287, [1] с. : іл.
784635
   Малі міста України. Київська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 623, [1] с. : іл.
784636
   Малі міста України. Кіровоградська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 127, [1] с. : іл.
784637
   Малі міста України. Луганська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 191, [1] с. : іл.
784638
   Малі міста України. Львівська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 663, [1] с. : іл.
784639
   Малі міста України. Миколаївська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 111, [1] с. : іл.
784640
   Малі міста України. Одеська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 239, [1] с. : іл.
784641
   Малі міста України. Полтавська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 351, [1] с. : іл.
784642
   Малі міста України. Рівненська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 287, [1] с. : іл.
784643
   Малі міста України. Сумська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 391, [1] с. : іл.
784644
   Малі міста України. Тернопільська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 511, [1] с. : іл.
784645
   Малі міста України. Харківська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 311, [1] с. : іл.
784646
   Малі міста України. Херсонська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 159, [1] с. : іл.
784647
   Малі міста України. Хмельницька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 215, [1] с. : іл.
784648
   Малі міста України. Черкаська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 311, [1] с. : іл.
784649
   Малі міста України. Чернівецька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 167, [1] с. : іл.
784650
   Малі міста України. Чернігівська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 295, [1] с. : іл.
784651
  Дмитренко А.Ю. Малі міста України: сучасний стан та тенденції розвитку / А.Ю. Дмитренко, Т.Ю. Кузьменко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 92-103. – ISSN 2076-815X
784652
  Петрук С.Л. Малі міські поселення України: аналіз сучасного соціально-економічного стану та проблем розвитку : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 50-54. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
784653
  Мартинюк Л.А. Малі підприємства України: реалії та перспективи функціонування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 241-246


  В статті здійснено загальну оцінку стану бізнес-середовища функціонування малих підприємств України та визначено перспективи їх розвитку It is estimated the state of business environment of small enterprises functioning in Ukraine and it is defined ...
784654
  Андрющенко Г.О. Малі підприємства: критерії визначення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 118-120
784655
  Гордієнко О. Малі підприємства:критерії правового статусу і проблеми його вдосконалення // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.8-12
784656
  Чобіт Д. Малі побрехеньки та велика брехня // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 вересня (№ 92). – С. 6-7


  Уже тривалий час у Польщі виношується ідея спорудження на місці спаленого гітлерівським нацистським режимом і німецьким окупаційним військом галицького села Гута Пеняцька, що на Львівщині, великого меморіального комплексу для увічнення пам’яті ...
784657
  Кияк В.Г. Малі популяції рідкісних видів рослин високогір"я Українських Карпат / Кияк Володимир Григорович ; Ін-т екології Карпат НАН України. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 247, [1] с. : іл., табл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 225-247. – ISBN 978-966-397-106-3
784658
  Шабранська Н.І. Малі промислові підприємства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 21-28.
784659
  Звірик П О. Малі ракети / П О. Звірик, . – Київ, 1974. – 126с.
784660
  Вишневський В.І. Малі річки Києва // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 107-119. – Бібліогр.: 15 назв
784661
  Вишневський В.І. Малі річки Києва / В.І. Вишневський. – Вид. 2-ге, уточнене і допов. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2013. – 81, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 81-82. – ISBN 978-966-50-095-1
784662
  Поліщук В.В. Малі річки України та їх охорона : Тематичний цикл "Людина і природа" / В.В. Поліщук. – Київ, 1988. – 31с.
784663
   Малі річки України: геоекологічний огляд проблем / С.М. Сердюк, О.В. Луньова, О.Ф. Агєєва, В.О. Камянська // Вісті Донецького гірничого інституту : всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Покровськ, 2017. – № 1 (40). – С. 101-106. – ISSN 1999-981Х
784664
   Малі річки України: Довідник. – Київ : Урожай, 1991. – 293с.
784665
  Солдатов М.О. Малі рухи ідеальної рідини в басейні, покритому льодом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 140-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  У роботі розглянута задача про малі рухи і вільні коливання ідеальної рідини в басейні, частково покритому льодом, кришеним льодом, а також що має дільниці поверхні рідини без льоду. З використанням методів функціонального аналізу досліджувана ...
784666
  Вронський Б.М. Малі рухи обертової системи "рідина-газ" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-103. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджена задача, що виникає при вивченні обертової системи "рідина-газ". Вивчені різні аспекти: характер спектру (дискретність, асимптотична поведінка, наявність ділянок неперервного спектру), повнота і базисність системи власних і ...
784667
  Прокопенко Н.М. Малі текстові форми гумористичного дискурсу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 54-61. – ISSN 2077-804X
784668
   Малі українські діярії XVII-XVIIІ століть / упоряд., пер., вступ. ст. та комент. Валерія Шевчука. – Київ : Кліо, 2015. – 407, [1] с. : портр., іл. – Покажчик імен: с. 392-407. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-28-8
784669
  Каневська О.Б. Малі фольклорні жанри як форма вираження національного характеру / О.Б. Каневська, С.В. Щербак // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 172-181. – ISSN 2305-3852
784670
  Пасхавер Б.Й. Малі форми аграрного виробництва // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (229), листопад. – С. 18-27. – ISSN 2221-1055
784671
  Долга Н. Малі форми в англійській прозі кінця ХІХ - початку ХХст.: до постановки проблеми жанрів // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 23-27. – Бібліогр.: Літ.: с.27; 13 п.
784672
  Збарська А.В. Малі форми господарювання сільських поселень України і екологія // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 130-134. – ISSN 2221-1055
784673
  Кувик П.П. Малі форми документального телекіно. / П.П. Кувик. – К., 1970. – 68с.
784674
  Зикун Н.І. Малі форми української газетно-журнальної сатири: до постановки проблеми // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 123-129


  Порушується проблема визначення й класифікації малих форм української газетно-журнальної сатири. Констатується відсутність єдності у підходах до їх тлумачення й термінологічного визначення. Окреслюються жанрові ознаки, визначаються мета, композиційні й ...
784675
  Астаф"єв О.Г. Малігон Анна Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 18. – ISBN 978-966-02-8345-9
784676
  Райхель Ю. Малійський розкол // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10 квітня (№ 63)


  Туареги проголосили незалежність північної частини Малі.
784677
   Малік Микола Йосипович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 285-286. – ISBN 978-966-439-754-1
784678
  Пікус Р.В. Малік Микола Йосипович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 20. – ISBN 978-966-02-8345-9
784679
   Малінін Василь Борисович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 145. – ISBN 978-617-573-038-6
784680
   Малінін Василь Миколайович (1849-?) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 286. – ISBN 978-966-439-754-1
784681
  Проценко Л. Малінін Василь Миколайович (1851-1927) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 259-260. – ISBN 5-333-00673-3
784682
  Проценко Л. Малінін Василь Миколайович [1851-1927] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 259-260. – ISBN 978-611-01-1405-9
784683
  Пекелис В.Д. Малка енциклопедия за голямата кибернетика / В.Д. Пекелис. – София : Техника, 1973. – 315 с.
784684
  Енев Д. Малката домашна църква : съвременни притчи / Деяв Енев. – Пловдив : Хермес, 2014. – 198, [2] c. – ISBN 978-954-26-1327-5
784685
  Талдыкин С.И. Малкинское железо-хромо-никкелевое месторождение в Кабардино-Балкарской авт. обл. / С.И. Талдыкин
1. – 1931. – С. 1243-1250
784686
   Малков Віктор Павлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 146-147. – ISBN 978-617-573-038-6
784687
   Малков Григорій Митрофанович (1869 - після 1919) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 286. – ISBN 978-966-439-754-1
784688
  Учаев З.В. Малмыжский диалект марийского языка. (Фонет. особенности) : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Учаев З.В.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1969. – 41л.
784689
  Беднарский Владимир Мало Азии не покажется // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 48-54 : фото
784690
  Токарева В.С. Мало ли что бывает... : Повести и рассказы / В.С. Токарева. – Москва : АСТ, 1999. – 480с. – (Отражение 20 век). – ISBN 5-237-03692-9
784691
  Кошкаров П.К. Мало научить, надо удержать / беседовал В. Чумаков // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 24-29. – ISSN 0208-0621


  Для того чтобы подготовить ученого, владеющего междисциплинарным знанием, образовательный процесс должен быть непрерывным начиная с младших классов средней школы — так считает заместитель директора Национального исследовательского центра «Курчатовский ...
784692
  Грицак А. Мало одного Чорнобиля?.. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 лютого - 22 лютого (№ 6). – С. 1, 12


  Помилки в розвитку укр. атомної галузі можуть обернутися трагедією. Останнім часом під час зустрічей на вищому рівні керівництва України і Росії до порядку денного окремо включають питання про співробітництво в галузі ядерних технологій, а у вересні ...
784693
  Воронич Ганна Мало українська українська мова : правописання як ментальність // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 41-45. – ISSN 0130-5263


  У нас, в Україні, якось виходить, що все має бути не так, як звично для решти людей у світі: по-нашому, особливіше, зумовленіше, і, бажано, підо впливом якомога більшої кількості різнобічних і логічно неузгоджених чинників. Таке діється і з нашою мовою ...
784694
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Изд. Хаpьк. Уезд. Земства ; Тип. Каплана и Биpюкова. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1843))
Т. 1 : Малороссийские повести. – 1887. – IV, 255 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Кожна повісті має власний тит. арк. з датою видання 1887


  Зміст: Салдацькый патpет: Латынська побpехенька по нашому pозказана; Маpуся; Меpтвецькый велык-день; Добpе pобы, добpе и буде; Конотопська видьма.
784695
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
Т. 1 : Малороссийские повести. – 1899. – Розд. паг. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Кожна повісті має власний тит. арк. з датою видання 1887
784696
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком. – 3-е изд. – Санкт-Петербург ; Одесса ; Киев : Южно-Рус. Книгоизд-во Ф.А. Іогансон ; [Тип. П.И. Бонадурер], 1913. – 515 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1843))


  Зміст: Салдацькій патрет: Латынська побрехенька; Маруся [присвячено Г.Г. Квітці]; Мертвецькый велык-день [присвячено Козаку В. Луганському [В.І. Даль]]; Добре робы, добре и буде [присвячено Т.Р. Подольському]; Конотопська видьма [присвячено М.А. ...
784697
  Аветисян О.Р. Малоазиатский суслик и химические меры борьбы с ним в Армянской ССР : автореф. ... канд. сельскохоз. наук / Аветисян О.Р. ; Акад. наук Арм. ССР. – Ереван, 1951. – 24 с.
784698
  Никулина Н.М. Малоазийская глиптика второй половины V-IV вв до н.э. и проблема восточно-греческого и "греко-персидского" искусства : Автореф. дис. ... канд. искусств. наук / Никулина Н. М. ; МГУ , Ист. фак. , Каф. заруб. искусства. – Москва, 1966. – 20 с.
784699
  Златопільський С. Малоазійські етнокультурні і господарчі традиції / С. Златопільський. – К., 1994. – 60с.
784700
  Білецький В.С. Малобабчицьке, (Катерлезьке) нафтове родовище // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 27. – ISBN 978-966-02-8345-9
784701
  Анкудинов Д.Т. Малобазные тензодатчики сопротивления / Д.Т. Анкудинов, К.Н. Мамаев. – Москва : Машиностроение, 1968. – 188 с. : ил. – Библиогр.: с. 182-186
784702
  Ткачев О.Г. Малобарионные системы в SU-(2)-модели скирма. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Ткачев О.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 8л.
784703
  Форсит П. Малобюджетный маркетинг : Развитие бизнеса, не требующее больших затрат / Патрик Форсит; Пер. с англ. В.О. Шагоян. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 344с. – Парал. тит. англ. – ISBN 966-8644-25-5


  Книга содержит практические рекомендации по организации и проведению малозатратных мероприятий, позволяющих привлечь клиентов и расширить сферу деятельности предприятия
784704
  Варламов Геннадій Борисович Маловитратні технології для підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об"єктів та систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук; 21. 06. 01 / Варламов Г. Б.; Український науково-дослідний інститут екологічних проблем. – Харків, 2007. – 44с. – Бібл.: 42 назв
784705
  Соколова С. Маловідома Канівщина Шевченка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 31 травня - 6 червня (№ 19). – С. 16
784706
  Моторний О.А. Маловідома книга, присвячена чеським переселенцям в Україну // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 88-98. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена маловідомій книзі чеського педагога і підприємця, письменника та публіциста Франтішка Доубрави (1822-1902) "Чеський переселенець на Русь" виданій у 1876 році в Празі. Статья посвящена малоизвестной книге чешского педагога и ...
784707
  Моторний А.В. Маловідома книга, присвячена чеським переселенцям в Україну // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 201-206. – ISSN 2075-437X
784708
   Маловідома Коломиєніана / упоряд. - Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2020. – 44, [4] с. : іл. – (Коломийська бібліотека / засновник В. Ковтун ; вип. 33). – ISBN 966-550-115-
784709
  Дика Н. Маловідома композиторка Клара Шуман (Вік) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 4 (846), квітень. – С. 153-156. – ISSN 0868-4790
784710
  Івашків В. Маловідома Кулішева брошура 1846 року // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 8 (584). – С. 90-96. – ISSN 0236-1477
784711
  Старенький І.О. Маловідома повість про Роксолану Михайла Орловського / І.О. Старенький, В.В. Щегельський // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 22-27
784712
  Павловська Н. Маловідома публікація В. І. Веретенникова // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 192-198. – ISBN 966-625-040-3


  Стаття В.І. Веретенникова "М.В. Ломоносов - творец русской мозаики".
784713
  Бикова Т. Маловідома публіцистика Івана Франка: особливості розвитку національно-політичної самобутності Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 224-227. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті досліджуються проблеми розвитку національно-політичної спмобутності Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століття. На основі аналізу маловідомої публіцистики Івана Франка зроблено висновок щодо історичного значення феномена національної свідомості ...
784714
  Нікітін Ю.О. Маловідома стаття М.О. Макаренка / Ю.О. Нікітін, М.Ю. Нікітін // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 31 : Проблеми розвитку філології, історії та культури (до 200 річчя Ніжинської вищої школи). – С. 214-216
784715
  Іскорко-Гнатенко Маловідома сторінка біографії Олени Пчілки (перший київський період) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 103-109. – ISSN 0236-1477


  Олена Пчілка, сестра Михайла Драгоманова.навчалась у "Зразковому пансіоні шляхетних дівчат" А. Нельговської (розташований на розі теперішнього бульвару Тараса Шевченка, 16 і Володимирської вулиці в Києві). Власником цього будинку був доктор медицини, ...
784716
  Пригоровський В. Маловідома сторінка з біографії О.П. Довженка // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 9. – С.16-17. – ISSN 0868-9644
784717
  Медуниця М. Маловідома сторінка з життя Гната Юри // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 26-27
784718
  Рибаков М. Маловідома сторінка з історії боротьби за встановлення Радянської влади в Києві (листопад 1917 - січень 1918 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 62-68. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье исследуется малоизвестная страница из истории борьбы большевиков за установление Советской власти в Киеве (ноябрь 1917-январь 1918 гг.), в частности, освещается работа Слободянского райкома РСДРП(б).
784719
  Подолинний А. Маловідома сторінка Шевченкового життя // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 6-12 березня (№ 9). – С. 14


  У серпні 1859 р. Тарас Шевченко познайомився зі своїм земляком Феофаном Лебединцевим.
784720
  Добролюбська Ю.А. Маловідома філософська спадщина Християна Фюрхтеготта Геллерта: спроба концептуалізації / Ю.А. Добролюбська, О.М. Присяжнюк // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 4. – C. 36-44. – ISSN 2077-1800
784721
  Крайня О.О. Маловідоме видання лаврської друкарні - панегірик 1618 року архимандриту Єлисею Плетенецькому // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 111-114. – ISBN 966-7671-23-2
784722
  Макієнко О. Маловідоме джерело з історії земських архівів в Україні // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 139-150
784723
  Юрченко С.Б. Маловідоме креслення перепланування центральної частини Глухова авторства Андрія Квасова // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 47-49. – ISSN 2218-4805
784724
  Родзвілл О. Маловідоме листування Михайла Грушевського та Володимира Іконникова (1890-1904) // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 4/6. – С. 71-83. – ISSN 0320-9466
784725
  Гуль О.В. Маловідоме масове джерело до історії Львова другої половини XVI століття // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 341-342. – ISSN 0320-9466
784726
  Білан О. Маловідоме про Пантелеймона Крайківського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 грудня (№ 230/231). – С. 13


  Громадський та політичний діяч, педагог став жертвою сталінського терору.
784727
  Ковалець Т. Маловідомий "Щоденник походу на Поган" 1629 року: публікація джерела // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 96-104


  Йдеться про похід збройних формувань Речі Посполитої на відсіч татарському нападу на Поділля, Галичину восени 1929 року.
784728
  Ткачук А. Маловідомий вірш Володимира Сосюри "Бабин Яр" / А. Ткачук, М. Ткачук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 4
784729
  Джемеріс Ю. Маловідомий Григір Тютюнник // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 221-229. – ISBN 978-966-306-020-4
784730
  Кабанець Є.П. Маловідомий документ з історії громадянської війни в Україні // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.157-163 : Фото. – ISBN 966-7671-25-9
784731
  Шандра В.С. Маловідомий документ родини Пирогових з фондів ЦДІА УРСР у м. Києві // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1989. – № 3 (215), травень - червень. – С. 74-75. – ISSN 0320-9466
784732
  Ротач П. Маловідомий друг Т.Г. Шевченка // Український календар. 1974. – Варшава, 1974


  Соколов П., художник
784733
   Маловідомий Ежен Деслав, французький кіномитець українського походження // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 61. – (Політичні науки)
784734
  Дояр Л. Маловідомий історико-український компонент спецфонду Книжкової палати України (1918-1919 pp.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 39-42. – ISSN 2076-9326


  Стаття продовжує цикл авторських досліджень проблеми заборони книгодруків у Радянській Україні. У розвідці йдеться про вилучені з книгообігу праці з історії України, що вийшли впродовж 1918—1919 рр. Проаналізовано зміст нарису, присвяченого українським ...
784735
  Кураєв О.О. Маловідомий комплекс джерел Австрійського державного архіву у Відні про події в Україні 1914-1922 рр. (за публікацією Т. Горникевича) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2000. – № 1/3 (243). – C. 97-102
784736
   Маловідомий лист Олени Пчілки / публікацію підготував П.П. Найденко // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1989. – № 6 (218), листопад - грудень. – С. 72-74. – ISSN 0320-9466
784737
  Панченко В. Маловідомий літописець // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 90-95


  Вміщено інформацію про життєвий шлях київського літописця 17 ст. Феодосія Софоновича - ігумена Михайлівського Золотоверхого монастиря (Україна).
784738
  Файда О. Маловідомий М. Костомаров: візантійські нотатки між наукою, публіцистикою та белетристикою // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 211-224. – ISSN 1998-4634
784739
  Самодурова В.В. Маловідомий Михайло Григорович: бібліотекар, редактор, український військовий публіцист // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 107-132. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
784740
  Ставицька Я. Маловідомий міжнародний проект початку XX століття: співпраця Катерини Грушевської з Лондонським антропологічним інститутом // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 103-105. – ISSN 2225-5095
784741
  Мельник Л.Г. Маловідомий опис Гетьманщини першої чверті XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-17. – (Історія ; вип. 55)


  Висвітлюється опис Гетьманщини, здійснений обер-секретарем Сенату І. Кириловим у 20-х рр. ХVIII ст., в якому наведено статистичні дані щодо соціального складу населення та про міста Гетьманщини.
784742
  Дегтярьов С.І. Маловідомий опис м. Батурин 1760 р. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2010. – № 8/9. – С. 32-66. – ISSN 2227-183Х
784743
  Морозов Олександр Маловідомий опис Ніжина 1766 року // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 79-89. – ISBN 978-966-8999-16-1
784744
  Данилевич В. Маловідомий український стародрук, 1924
784745
  Левченко Л. Маловідомий факт Берлінських переговорів 1918 року в справі повернення Чорноморського флоту Україні // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 28-31. – (Політичні науки)
784746
  Черченко Ю. Маловідомий факт з біографії Олени Теліги // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 580-582. – (Нова серія ; вип. 19/20)
784747
  Чоп Г. Маловідомий Франко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 12


  Письменник і вчений володів надзвичайними ектрасенсорними здібностями, був першим українським професійним політиком, а також тримав удома справжній зоопарк.
784748
  Пархоменко І. Маловідомими шляхами Ірану // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 235-240. – ISSN 0320-8370
784749
  Попельницька О. Маловідомі аспекти історії так званого "Будинку Петра I" у Києві // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 109-111
784750
   Маловідомі відгуки про Тараса Шевченка в польській критиці другої половини ХІХ ст. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У вивчення творчості Шевченка чималий внесок зробили польські критики. Значну частину їх досліджень останнім часом проаналізували Є. П. Кирилюк, М. Якубець, Г. Д. Вервес. Окремі матеріали з польського шевченкознавства, приміром, деякі частини з праць і ...
784751
  Ашурков Т. Маловідомі деталі у справі про загибель місії О.С. Грибоєдова в Ірані // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 19 : Спеціальність "Історія". – С. 21-29
784752
  Бажан О.Г. Маловідомі джерела до історії “Великого терору” / О.Г. Бажан, В.А. Золотарьов // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2010. – № 8/9. – С. 105-111. – ISSN 2227-183Х
784753
  Катренко А. Маловідомі документи про київського громадівця Олександдра Стоянова // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2005. – Том 5. – С. 256-270. – ISBN 966-625-040-3
784754
  Казьмирчук Г.Д. Маловідомі документи про Кирило-Мефодіївське братство // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 23-24. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
784755
  Цюцюра Л.Ю. Маловідомі дрібномасштабні карти Європи та її регіонів академіка С.Рудницького 1915 р. : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 42-45 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
784756
  Богдашина О.М. Маловідомі епізоди з життя М.М. Ковалевського // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 15-23. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
784757
  Бут О.М. Маловідомі імена в краєзнавстві: кадри важкої промисловості Донбасу під жорнами сталінських репресій / О.М. Бут, П.В. Добров // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 65-68
784758
  Осталецька О.І. Маловідомі імена української картографічної науки: твори картографа Т.А. Скрипника у фондах національної бібліотеки україни імені В.І. Вернадського // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 122-130


  Cтаттю присвячено доробку Т. А. Скрипника - завідувача картографічною майстернею Українського науково-дослідного інституту географії та картографії, заснованого у м. Харкові 1927р. Розглянуто напрямки його вагомих напрацювань у 20-30-х рр. ХХ ст. - у ...
784759
  Давлєтов О. Маловідомі матеріали соціологічного опитування професора Теодора Абеля 1934 р. у Німеччині, як джерело з історії нацизму та антисемітизму // Запорізькі єврейські читання : збірка ст. та матеріалів : [наук.-практ. конф. "Запорізькі єврейські читання - 2019"], (04-05 квіт. 2019 р.) / Запоріз. нац. ун-т, Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; [упоряд.: І. Піскарьова, В. Базилевський ; редкол.: О.В. Іщенко та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 16-25. – ISBN 978-966-981-311-4
784760
  Бажан М.П. Маловідомі мистецькі сторінки / Микола Бажан ; упоряд. М.Г. Лабінський. – Київ : Криниця, 2014. – 815, [1] с. : портр., іл. – До 110-річчя із дня народж. – Бібліогр. у прим.: с. 748-760. – ISBN 978-966-2434-24-8
784761
  Казьмирчук Г.Д. Маловідомі пам"ятні місця декабристів на Вінниччині // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 78. – ISBN 978-966-171-565-2
784762
  Радишевський Р. Маловідомі перлини української літератури: Василь Королів-Старий // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 10-13. – ISBN 966-95452-3-8
784763
   Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ - ХХ ст.) : хрестоматія. – Київ : Науковий світ, 2003. – 418 с. – ISBN 966-675-183-6
784764
  Никоненко Д.Д. Маловідомі постаті української археології - Всеволод Леонідович Зуц // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (47). – С. 11-13. – ISSN 2077-9496
784765
  Берзін П.С. Маловідомі професорські стипендіати на зламі століть (Й.В. Михайловський, С.В. Ейсман, В.М. Левитський, Смирнов, С.К. Лібіна) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 742-745. – ISBN 978-617-7020-05-8
784766
  Берзін П.С. Маловідомі співробітники науково-дослідних установ у галузі кримінального права (С.В. Ейсман, М.Г. Сикорський) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 1039-1040. – ISBN 978-617-7020-05-8
784767
  Яковлєв Ю.О. Маловідомі сторінки біографії Миколи Ковалевського (1841–1897 рр.) // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 155-177
784768
  Крамар Р. Маловідомі сторінки біографії Уляни Кравченко // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 240-244


  У статті розглянуто маловідомі сторінки творчого та життєвого шляху класика української літератури Уляни Кравченко (1860–1947).?На підставі архівних матеріалів досліджено деякі важливі епізоди з життя батьків письменниці, а також її власної ...
784769
  Губар К.А. Маловідомі сторінки державно-правових поглядів викладачів Київської духовної академії 1-ї пол. ХХ ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-32. – ISSN 2219-5521
784770
  Малій О.В. Маловідомі сторінки життєвого шляху Християна Бунге (1776-1857 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 77-83. – ISSN 0130-5247
784771
  Халецька Л. Маловідомі сторінки життя і діяльності В.Ф. Боброва за документами фонду особового походження Державного архіву м. Києва // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 185-190. – ISSN 2306-4323
784772
  Безручко О.В. Маловідомі сторінки життя кінорежисера і педагога С.М. Цибульник // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 216-223


  Цибульник Суламіф Мойсеївна — український кінорежисер (1913-1996). Автор спогадів про О.Довженка, І.Кавалерідзе, І.Савченка, С.Параджанова, Л.Бикова, Ф.Кричевського та ін. Нагороджена медалями. Була членом Спілки кінематографістів України.
784773
  Овчар П. Маловідомі сторінки з життя Великого Кобзаря. Та й "списував Сковороду", навчаючись у Рубана // Шевченківський краєзнавчий альманах. 2005 : Науково-популярне видання. Пробний випуск. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 2005. – С. 16-24
784774
  Білоніжка П. Маловідомі сторінки з життя і діяльності Євгена Лазаренка // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2020. – № 70, вип. 1/2. – С. 82-92. – ISSN 2078-6220
784775
  Ковалівська Л. Маловідомі сторінки з історії Голодомору 1932-1933 років на території Полтавської області // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 295-302
784776
  Ковалівська Л. Маловідомі сторінки з історії Голодомору 1932-1933 років на території Полтавської області // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 152-156
784777
  Шилюк Д.М. Маловідомі сторінки з історії Житомирщини (напередодні і в часи німецької окупації) / Дмитро Шилюк. – Житомир : Волинь, 2010. – 200 с. + Додаток: с. 191-199. – Бібліогр.: с. 175-189. – ISBN 978-966-690-112-8
784778
  Руденко Л. Маловідомі сторінки з історії розвитку хорового мистецтва в Київській духовній академії кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 126-137
784779
  Корицький О. Маловідомі сторінки з історії Успенського собору Миргорода // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. митрофорний протоієрей М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Дениско, Т. Пустовіт [та ін.]. – Полтава, 2004. – Ч. 10. – С. 89-96
784780
  Ціватий В. Маловідомі сторінки історії (політико-дипломатична діяльність Г.О. Афанас"єва (1848-1925) / В. Ціватий, О. Новікова // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 26-29. – (Історичні науки)


  Висвітлюється життєвий шлях і політико-дипломатична діяльність Георгія Омеляновича Афанас"єва - видатного історика-медієвіста, громадського діяча, політика й дипломата.
784781
  Бердник М.О. Маловідомі сторінки історії Великої Вітчизняної війни у документах радянської розвідки // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – C. 154-207. – ISSN 0320-9466
784782
  Піскун В. Маловідомі сторінки історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
784783
  Коцур А. Маловідомі сторінки історії Київського університету (1937 - 1945 рр.) у спогадах професора І.А. Гриценка // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 163-169. – ISBN 978-617-7399-06-2


  У 2004 р. побачила світ фундаментальна праця І.А. Гриценка , де окремі матеріали присвячено Київському університету (до сьогоднішнього дня збереглися й рукописи спогадів науковця, які не ввійшли до книги).
784784
  Казаков О.О. Маловідомі сторінки московсько-литовської боротьби за давньоруські землі на межі 70-80-х років XV ст. / О.О. Казаков, В.М. Мордвінцев. – Київ, 1997. – 28 с.
784785
  Бахмет Н. Маловідомі сторінки творчості Бориса Косарєва: фотографічна серія "Земля" (1929-1930 рр.) : до 110-річчя з дня народження // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 327-332. – ISSN 0236-4832
784786
  Черняков Б.І. Маловідомі та призабуті книги України : бібліографічний покажчик / Б.І. Черняков; КУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т. журналістики. – Київ
Вип. 1 : Російськомовні видання 1917-1939 рр. – 1998. – 40 с.
784787
  Моторний О. Маловідомі та призабуті українські публікації на сторінках лужицької преси XIX-XX ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 180-188. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто деякі маловідомі публікації на сторінках лужицьких періодичних видань, які так чи інакше тематично споріднені з українською культурою: повісті, оповідання, спогади про українських культурних громадських діячів тощо. Так, у роботі ...
784788
  Василенко М.Г. Маловідомі тексти Івана Франка: до проблеми цензурних вилучень з академічного видання. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 94-100


  Введення в науковий обіг досліджень художніх, публіцистичних, літературознавчих, наукових творів великого письменника, науковця і політика Івана Франка, які з певних ідеологічних настанов не могли бути опубліковані в так звані радянські часи, що ...
784789
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : Продовження. Початок у № 1.2,3, - 2007 // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-51
784790
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 54-55 : Фото
784791
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-55
784792
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-53
784793
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 54-55 : Фото
784794
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 52-53
784795
  Міллер Н.В. Маловідомі факти з біографії педагога, етнографа, фольклориста Петра Чуйкевича (з нагоди 200-ліття від дня народження) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 183-189. – ISSN 2218-4805
784796
  Савченко В. Маловідомі факти з біографії С. Шварцбарда (до історії співробітництва з органами державної безпеки СРСР) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 120-137. – ISBN 978-966-8919-85-5
784797
  Петриченко К.В. Маловідомі факти з життя та діяльності Данила Ільковича Терпила (отамана Зеленого) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 67-69. – (Історія ; вип. 63/64)


  Присвячено основним етапам життя та діяльності відомого ватажка українських селян Київської губернії впродовж 1918-1919 рр. - отаману Зеленому.
784798
  Масалова І.І. Маловідомі факти щодо реставраційних робіт у Церкві Всіх Святих Києво-Печерської лаври (до 320-річчя обрання Івана Степановича Мазепи гетьманом України) / І.І. Масалова, Д.А. Жданова // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 70-80
784799
  Шалак О. Маловідомі фольклористичні розвідки дослідника Поділля Юхима Сіцінського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 620-628


  Досліджуються неопубліковані праці Ю. Сіцінського, осмислює їх значення для сучасної української фольклористики: аналізуючи рукописи статті "Рахмане" та дисертації "Славяно-русская языческая и двоеверная эсхатология", виявляє текстологічні засади ...
784800
  Голтвяницька О.В. Маловідходні технології кондиціонування води для екологічно безпечних водоциркуляційних теплообмінних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Голтвяницька Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 26 назв
784801
  Бродер Л Д. Малогабаритная защита реакторов / Л Д. Бродер, . – М, 1967. – 366с.
784802
   Малогабаритная радиоаппаратура : Вопросы конструирования, произодства и эксплуатации. – Москва, 1954. – 372 с.
784803
  Терещук Р.М. Малогабаритная радиоаппаратура : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, Л.Б. Фукс. – Киев : Наукова думка, 1967. – 447 с.
784804
   Малогабаритная радиоаппаратура. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1975. – 560 с.
784805
   Малогабаритная радиоаппаратура: Справочник радиолюбителя.. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1971. – 480с.
784806
  Бекбудов Радий Саидович Малогабаритная система позиционирования оптических элементов, инвариантная к параметрических возмущениям : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Бекбудов Радий Саидович; НАН Украины. Ин-т электродинамики. – К., 1997. – 18л.
784807
  Лук`янчиков А.В. Малогабаритні антени з керованою поляризацією випромінювання для рухомих об"єктів радіозв"язку : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.07 / Лук`янчиков А.В.; Андрій Володимирович Лук"янчиков; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
784808
  Корієнко П.Г. Малогабаритні очисні споруди очищення побутових стічних вод / П.Г. Корієнко, О.В. Бетін, Н.В. Кузнецова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 3 (27), липень - вересень 2018 р. – С. 59-67 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-4049
784809
  Майоров С.А. Малогабаритные вычислительные машины / С.А. Майоров, Г.И. Новиков. – Ленинград, 1967. – 236 с.
784810
  Легкий В.Н. Малогабаритные генераторы накачки полупроводниковых лазеров / В.Н. Легкий, И.Д. Миценко, Б.В. Галун. – Томск, 1990. – 215 с.
784811
   Малогабаритные датчики давления повышенной точности типа.. – МД-Т, 1959. – с.
784812
  Дудич И.И. Малогабаритные измерительные приборы / И.И. Дудич. – Москва, 1980. – 56 с.
784813
  Драбович Ю.И. Малогабаритные источники высокого постоянного напряжения / Ю.И. Драбович, И.А. Криштафович, И.Г. Пономарев. – Киев, 1983. – 33 с.
784814
  Орлов В.А. Малогабаритные источники тока / В.А. Орлов. – М., 1965. – 192с.
784815
  Орлов В.А. Малогабаритные источники тока / В.А. Орлов. – 2-е изд., доп. – М., 1970. – 224с.
784816
  Варламов Р.Г. Малогабаритные источники тока / Р.Г. Варламов, В.Р. Варламов. – Москва, 1988. – 79 с.
784817
  Смирнов Л.И. Малогабаритные кассетные диктофоны / Л.И. Смирнов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 57 с.
784818
  Бездельев Ю.В. Малогабаритные любительские электроизмерительные приборы / Ю.В. Бездельев. – Москва, 1972. – 176 с.
784819
  Сидоров И.Н. Малогабаритные магнитопроводы и сердечники / И.Н. Сидоров, А.А. Христинин, С.В. Скорняков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 383 с.
784820
  Филатов Г.А. Малогабаритные низкочастотные механические фильтры / Г.А. Филатов, Е.Ф. Баев, В.С. Цымбалюк. – Москва : Связь, 1974. – 264 с.
784821
  Борноволоков Э.П. Малогабаритные радиоприемники / Э.П. Борноволоков. – Москва, 1967. – 144с.
784822
  Сидоров И.Н. Малогабаритные трансформаторы и дроссели / И.Н. Сидоров, В.В. Мукосеев, А.А. Христинин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 415 с.
784823
  Митрофанов А.В. Малогабаритный цветной телевизор класса IV / А.В. Митрофанов. – Москва : Радио и связь, 1982. – 64 с.
784824
   Малогабаритный электронный осциллограф типа С1-6 (ЭМО-2) : описание и инструкция по эксплуатации. – Москва : Ростехиздат, 1962. – 42 с., [1] л. схем.
784825
  Решетник М. Малоглибинна магнітометрія у польових дослідженнях геологічної структури докембрійського фундаменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-55. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність застосування комплексу детальних магнітометричних робіт для обстеження відслонених частин докембрійського фундаменту. Запропоновано застосувати нову методологію – малоглибинної магнітометрії, суть якої в поєднанні ...
784826
  Рудич К.Н. Малоглубинный магматизм / К.Н. Рудич. – Москва : Наука, 1978. – 143с.
784827
  Бойко В.В. Малодетная семья : социал.-психол. аспект / В.В. Бойко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1988. – 237 [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 233-238. – ISBN 5-244-00041-1
784828
  Попов П.М. Малодосліджена сторінка ранньої творчості Шевченка-художника. / П.М. Попов. – 145-159с.
784829
  Рожик М. Малодосліджені події участі України у Другій світовій війні 1939–1945 рр. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 124-132. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
784830
  Топильский М.С. Малое в великом / М.С. Топильский. – Душанбе
2. – 1975. – 216 с.
784831
  Родионова О. Малое и крупное предпринимательство в АПК: соотношение и взаимодействие // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2012. – № 11. – С. 26-33. – ISSN 0235-2443
784832
  Сагитов Ф.С. Малое краеведение (из опыта работы по изучению Южного округа Москвы) : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 70-76. – ISSN 0016-7207
784833
  Молчанова О.П. Малое предпринимательство в научно-технической сфере как движитель национальной инновационной системы России: современное состояние и проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 163-178. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
784834
  Крутик А.Б. Малое предпринимательство и бизнес-коммуникации : Учебн. пособ. / А.Б. Крутик, М.А. Горенбургов. – Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 1998. – 295с. – ISBN 5-8110-0006-5
784835
  Лесик Н.Л. Малое предпринимательство: эффективность становления и особенности развития : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Лесик Н. Л.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.152-159
784836
  Хорольский Александр Иванович Малое предприятие в общественном воспроизводстве : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Хорольский Александр Иванович; М-во образов. Украины. КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1996. – 191л. – Бібліогр.:л.177-191
784837
  Никитюк Д. Малое приграничное движение в Беларуси: реализация и перспективы развития / Д. Никитюк, А. Сидорович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 65-70. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрены особенности и проблемы организации малого приграничного движения (МПД) в Беларуси. Освещены этапы становления МПД в Беларуси, Молдове, России и Украине. Проанализированы экономико-географические особенности функционирования МПД, раскрыты ...
784838
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва
кн.1 : В круге первом. – 1991. – 384 с.
784839
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-033-7
Т. 1, кн. 1 : В круге первом: Роман. – 1991. – 352 с.
784840
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-034-5
Т. 2, кн. 2 : В круге первом: Роман. – 1991. – 320 с.
784841
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ
Т. 2, кн. 1 : В круге первом: Роман. – 1991. – с.
784842
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-029-9
Т. 2 : В круге первом : роман. Кн. 2. – 1991. – 379 с. : 1 л. портр.
784843
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-027-2
Т. 3 : Рассказы. – 1991. – 285 с. : 1 л. портр.
784844
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-036-1
Т. 4 : Раковый корпус : повесть. – 1991. – 458 с. : 1 л. портр.
784845
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва
Т. 4 : Раковый корпус. – 1991. – 414 с.
784846
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-024-8
Т. 5 : Архипелаг Гулаг : (1918-1956) : опыт худ. исслед. Кн. 1-2. – 1991. – 429 с. : 1 л. портр.
784847
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-022-1
Т. 6 : Архипелаг Гулаг : (1918-1956) : опыт худ. исслед. Кн. 3-4. – 1991. – 574 с. : 1 л. портр.
784848
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-031-0
Т. 7 : Архипелаг Гулаг : (1918-1956) : опыт худ. исслед. Кн. 5-6-7. – 1991. – 383 с. : 1 л. портр.
784849
  Хармс Д. Малое собрание сочинений / Даниил Хармс ; [сост. В. Сажин ; отв. за вып. И. Тарасенко]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2010. – 732, [4] с. – Содерж.: Стихотворения ; Проза и сценки ; Сборники ; Драм. произведения ; Трактаты и статьи ; Произведения для детей ; Письма. Записные книжки. Дневник. – ISBN 978-5-389-01062-8


  В настоящем томе представлены все жанры литературного творчества писателя, а также его письма и фрагменты записных книжек.
784850
  Мандельштам О.Э. Малое собрание сочинений / Осип Мандельштам. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 793, [7] с. – Примечания: с. 753-779. – ISBN 978-5-389-01332-2


  Предлагаемое читателю издание представляет Осипа Мандельштама - прозаика, эссеиста, литературного критика и, конечно же, одного из крупнейших поэтов XX века.
784851
  Абдуллаева М.С. Малое, среднее предпринимательство в Узбекистане: успехи, проблемы, перспективы // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 31-33. – ISSN 1728-8878
784852
  Мицик Ю. Малознана люстрація українських земель 1628-1634 рр. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 121-123. – ISSN 0869-3595
784853
  Легкий М. Малознана рецензія на відомий твір ("Захар Беркут" у польськомовній критиці) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 263-269. – ISSN 0130-528Х
784854
  Тельвак В. Малознане дослідження історіософських поглядів Михайла Грушевського / В. Тельвак, О. Радченко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (330), січень - березень. – С. 186-202. – ISSN 0320-9466
784855
  Яровий О. Малознаний документ, про який усі чули і який мало хто читав // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2013. – [Вип. 8]. – С. 342-346


  Йдеться про суперечливу постать Мазепи та текст анафеми гетьману Мазепі. Згадується М. Максимович. - С. 343.
784856
  Дроздовська О. Малознані імена історії української журналістики: Зиновія Кравців (1910-1951) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 303-322. – ISSN 2524-0331
784857
  Коцарев О. Малознані історії Смарагдового острова // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 березня (№ 39/40). – С. 31


  Побачила світ книжка Максима Беспалова "Усе, що ви знаєте про Ірландію, - правда, але..."
784858
  Король Д.А. Малозначні справи в законодавстві та доктрині цивільного процесуального права європейських країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2019. – № 3 (71). – С. 260-275. – ISSN 2078-9165
784859
  Заремба У. Малозначність справ у цивільному судочинстві як критерій їх розгляду у спрощеному провадженні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 232-233
784860
  Лесько А.О. Малозначність справ цивільної юрисдикції як критерій для їх розгляду у спрощеному позовному провадженні // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (39). – C. 133-144. – ISSN 2310-6166
784861
  Ганин А.В. Малоизвестная страница истории гражданской войны на востоке России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 62-67. – ISSN 0042-8779
784862
  Емельянов М. Малоизвестное о генералиссимусе Суворове // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 11. – С. 174-185. – ISBN 978-966-389-291-8
784863
  Радченко К. Малоизвестное сочинение Евоимия Зигабена, трактующее о богомилах. – Нежин : Типо-Литография М.В. Глезера, 1902. – 9 с. – Печатано по постановлению Конференции Историко-филологического института кн. Безбородко
784864
  Полехов С.В. Малоизвестные сведения о роде Франциска Скорины // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 389-392. – ISBN 978-5-02-039116-1
784865
  Шумило С.В. Малоизвестные свидетельства о начальном периоде пребывания прп. Паисия Величковского при каливах Пантократорского монастыря на Афоне // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 137-145. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
784866
  Верещинский И. Малоизвестные сочинения Киевского Бискупа (1589-1598) : I) Способ заселения Нового Киева, 1595 г.; II) Верная дорога к заселению пустынь в русских областях Польского Королевства, 1590 г. – Киев, 1895. – 96 с.
784867
  Чисников В.Н. Малоизвестные страницы биографии Н.Ф. Лучинского - известного тюрьмоведа и криминалиста Российской империи // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 211-218. – ISSN 1992-4437


  На основании архивных материалов и малоизвестных дореволюционных литературных источников освещены жизненный путь и творческая деятельность известного тюрмоведа и криминалиста, начальника Центрального дактилоскопического бюро при Главном тюремном ...
784868
  Кусов Г.И. Малоизвестные страницы кавказского путешествия А.С. Пушкина / Г.И. Кусов. – Орджоникидзе, 1983. – 175с.
784869
  Кусов Г.И. Малоизвестные страницы кавказского путешествия А.С. Пушкина / Г.И. Кусов. – Орджоникидзе : Ир, 1987. – 223 с.
784870
  Надсон Г.А. Малоизвестные съедобные грибы и заметка о съедобных и ядовитых грибах вообще / Г. А. Надсон ; Петрогр. труд. коммуна. Ком. продовольствия. Науч.-техн. ком. – Петроград : Тип. Л.Я. Ганзбурга, 1918. – 20 с., 11 л. ил. : ил.
784871
  Тимченко И.Г. Малоизвестный гений Сципион Дель Ферро (1465-1526) : Биографическая повесть / И.Г. Тимченко. – Б.м., 2006. – 95 с. : іл.
784872
  Довлатов С.Д. Малоизвестный Довлатов / С.Д. Довлатов. – Петербург : Звезда, 1999. – 512с. – ISBN 5-7439-0021-3
784873
  Брынов А. Малоизвестный жетон российской Гвардейской кавалерии // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 16-18. – ISSN 1811-542X
784874
  Братченко О.В. Малоизвестный русский писатель-романтик - Яков де Бальмен // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 12-19
784875
   Малоизученные источники по истории Башкирии. – Уфа, 1986. – 168с.
784876
  Черняк В.Г. Малоинерционная передача энергии в щелочногалоидных кристаллах, активированных ртутеподобными ионами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Черняк В.Г.; Объед. совет отд. физ.-техн. наук. АН ЛатвССР. – Рига, 1968. – 15л.
784877
   Малоисследованные источники по истории СССР XIX-XX вв. /Источниковедческий анализ/.. – Москва, 1964. – 232с.
784878
  Логай В.А. Малоінвазивне лікування звичного вивиху плеча у хворих старших вікових груп : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Логай Вячеслав Артурович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
784879
  Мєх В.А. Малоінвазивні методи в лікуванні хворих некоралоподібними каменями нирок : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Мєх Віктор Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т урології", Нац. акад. мед. наук України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
784880
   Малоінвазивні методи діагностики та лікування больового фасет-синдрому поперекового спондилоартрозу (огляд літератури) / О.В. Перфільєв, В.О. Радченко, В.О. Куценко, А.І. Попов, А.Г. Скіданов, В.К. Піонтковський // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 128-137. – ISSN 0030-5987
784881
  Глазатов В. Малокалиберная винтовка ТОЗ №8 и ТОЗ №9 / В. Глазатов, Л. Шпицгауз. – М, 1937. – 64с.
784882
  Марков В.В. Малоканальные радиорелейные линии связи / В.В. Марков. – М, 1963. – 704с.
784883
  Рябов С.И. Малокровие и его профилактика / С.И. Рябов. – Ленинград : Медгиз, 1962. – 37с. : Ил.
784884
  Феоктистов А.В. Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Феоктистов А.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 122л. – Бібліогр. : л.111-122
784885
  Феоктистов А.В. Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Феоктистов А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
784886
  Стариков И.Г. Малоламповый телевизор. / И.Г. Стариков. – М-Л, 1954. – 40с.
784887
  Коротнев А.Д. Малолетние и несовершеннолетние преступники : (Краткий историко-юридический очерк) / / Ал. Дм. Коротнев. – С.-Петербург : Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд", 1903. – 115 с. – Беспл. прил. к журн. "Юрист". – Библиогр. в примеч.
784888
  Дриль Д.А. Малолетние преступники : Этюд по вопросу о человеч. преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней / Дмитрий Дриль. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Вып. 1 : Введение; Очерк развития учения новой позитивной школы уголовного права, явлений наследственности порочных особенностей организма и явлений приспособляемости, как оснований воспитания и перевоспитания. – 1884. – [4], 318 с. – Конволют. - Перепл.: Малолетние преступники : Вып. 2, ч. 1, 1888
784889
  Дриль Д.А. Малолетние преступники. Вып. 2, ч. 1 : Этюд по вопросу о человеческой преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней / Дмитрий Дриль // Малолетние преступники : Этюд по вопросу о человеч. преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней / Д.А. Дриль. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1884. – Вып. 1 : Введение; Очерк развития учения новой позитивной школы уголовного права, явлений наследственности порочных особенностей организма и явлений приспособляемости, как оснований воспитания и перевоспитания. – XII, 255 с.
784890
  Черниговская губ. тюремная инспекция Малолетние преступники : Отчет Черниговской губернской тюремной инспекции о состоянии Черниговской земледельческой ремесленной колонии для несовершеннолетнихв 1914 году, в связи с вопросом о методах воспитания и исправления порочных детей и подростков. – Чернигов : Тип. Губернского правл., 1915. – VIII, 150 с.
784891
  Тынянов Ю.Н. Малолетний Витушишников / Ю.Н. Тынянов. – Москва, 1966. – 93с.
784892
  Тынянов Ю.Н. Малолетний Витушишников / Ю.Н. Тынянов. – Красноярск, 1987. – 63с.
784893
  Кирієнко О. Малолітні воїни в російській армії 1914 - 1918 рр. // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Серпень (№ 16). – С. 16-19
784894
  Чайковський А.Я. Малолітній : Повість з життя малоземельної шляхти / Андpій Чайківський. – Станіслав ; Київ : [Hакл. вид-ва "Бистpиця"; К.: Видавн. Т-во "Веpнигоpа". Коломия : Дpук. А. Кисилевско], 1920. – 152 с. – (Літеpатуpна бібліотека ; Ч. 1)
784895
  Чайковський А.Я. Малолітній / А.Я. Чайковський. – 2-е, справлене, 1925. – 192с.
784896
  Козак Л.В. Маломасштабные турбулентные процессы в фотосфере Солнца / Л.В. Козак, Р.И. Костык, О.К. Черемных // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 42
784897
   Маломинерализованные воды глубоких горизонтов нефтегазоносных водонапорных бассейнов Украины. – Киев, 1991. – 183с.
784898
   Маломинерализованные воды глубоких горизонтов нефтегазоносных провинций.. – К., 1985. – 279с.
784899
  Алиев У.Т. оглы Маломодовые нелинейные модели динамо : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 04.00.22 / Алиев У. Т. оглы; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1990. – 12 с.
784900
  Артамонов В.В. Маломощные выпрямители. (Основы теории и расчет) / Артамонов В.В. – Москва : Связь, 1970. – 240 с. – Библиогр.: с. 238-239 (38 назв.)
784901
  Светлов Н.И. Маломощные высокочастотные источники высокого напряжения / Н.И. Светлов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 126 с.
784902
  Рашидов Ю. Маломощные трансформаторы с электромеханическим регулированием : Автореф... канд. техн.наук: 276 / Рашидов Ю.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.22-24
784903
  Кузьмин А.А. Маломощные усилители с распределенным усилением / А.А. Кузьмин. – Москва : Советское радио, 1974. – 224 с.
784904
   Малому театру - 150 лет. – Москва, 1974. – 25 с.
784905
  Грищенко Т.А. Малон Сесіль-Джон // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 34. – ISBN 978-966-02-8345-9
784906
  Беккетт Семюел Малон умирає : роман / пер. з франц. П. Таращук // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 70-136. – ISSN 0320 - 8370
784907
  Беккетт С. Малон умирає : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.70-135. – ISSN 0320 - 8370
784908
  Бекет С. Малон умирає; Несказанний = Malon meurt ; L"innommable : [романи] / Самюель Бекет ; з фр. пер. Петро Таращук. – Київ : Юніверс, 2009. – 259, [3] с. – (Лауреати Нобілевської премії : 1969). – ISBN 978-966-8118-64-7
784909
  Саенчук Святослав Петрович Малонирование недокисью углерода соединений, содержащих N-фениламидиновую группировку : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саенчук Святослав Петрович; М-во мед. пром. СССР. Ленингр. химико-фармацевтич. ин-т. – Л., 1973. – 38л.
784910
  Тихонова Н.Е. Малообеспеченность в современной России. Причины и перспективы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.5-16. – ISSN 0132-1625
784911
  Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России : специфика уровня и образа жизни // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С.29-40. – ISSN 0132-1625
784912
   Малообъемная ресусцитация препаратом Гекотон при лечении травматического шока / Ю.Ю. Кобеляцкий, А.В. Царев, А.М. Машин, И.А. Йовенко, Л.И. Муравская // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 77-81. – ISSN 2224-0586
784913
  Санин В.А. Малообъемное и ультрамалообъемное опрыскивание / В.А. Санин. – Киев, 1978. – 144 с.
784914
  Дульгеров А.Н. Малообъемное опрыскивание яблони в борьбе с паршой и некоторыми другими болезнями : Автореф... Канд.биол.наук: / Дульгеров А.Н.; Укр.сельскохоз.Акад. – Киев, 1967. – 18л.
784915
  Микоц О.Ю. Малоотходная технология обратноосмотической деминерализации воды на установках малой производительности / О.Ю. Микоц, П.В. Стендер, Т.Е. Митченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 71-75 : Рис., табл. – ISSN 1726-5428
784916
   Малоотходные процессы и охрана окружающей среды в металлургии редких металлов.. – М., 1991. – 158с.
784917
  Горпенюк Максим Малопольщі багато не буває // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 62-64 : фото
784918
  Графов В.П. Малопотужні напівпровідникові інвертори / В.П. Графов. – Київ, 1966. – 144 с.
784919
  Трофименко Н. Малопоширені деревні інтродуценти родини Rosaceae Juss. в Україні / Н. Трофименко, О. Дорошенко, А. Бабицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 58-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Приведены отдельные сведения об интродукции малораспространенных древесных растений семейства Rosaceae Juss. На основании их декоративных качеств и устойчивости в условиях интродукции эти растения рекомендованы для ряда екотопов города. The particular ...
784920
  Майдан О.В. Малопоширені кущі родини Rosaceac в колекційних насадженнях міста Києва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-77. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Зроблено аналіз таксономічного складу, вивчено наявність та стан малопоширених декоративних кущів родини Rosaceac в колекційних та декоративних насадженнях м. Києва.
784921
  Гончаров О. Малопримітна, але важлива ланка державного механізму виконавчої влади // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 162-166
784922
  Баньоі В.Ф. Малопродуктивні моделі творення закарпатських мікротопонімів басейну річки Ужа // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 29-32. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Присвячено дослідженню особливостей функціонування малопродуктивних моделей творення мікротопонімів басейну річки Ужа Закарпатської області; аналізуються структурно-семантичні ознаки базових назв. З"ясовано, що кількісно переважають мікротопоніми, ...
784923
  Согоян Р.Я. Малораспространенные местные сорта винограда Средней Азии и перспективы их промышленного использования : Автореф... кандидата биол.наук: / Согоян Р.Я.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т растениеводства. – Л., 1964. – 25л.
784924
  Василенко Н.Г. Малораспространенные овощи и пряные растения / Н.Г. Василенко; Под ред. Эдельштейна В.И. – Москва : Сельхозиздат, 1962. – 216с.
784925
  Тодоровски Г. Малореканскиот предел : Општественно-економски и просветни прилики во периодот од 80-те години на XIX век до краjот на првата светска воjна / Г. Тодоровски. – Скопjе, 1970. – 440 с.
784926
  Замотаєв О.М. Малорозмірний флюоресцентний барвник на основі 2-карбокси-4-хінолону / О.М. Замотаєв, О.А. Запорожець, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 72-73
784927
  Алі Оллєік Малорозрядні пристрої вейвлет-перетворення : автореф. дис ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Алі Оллєік; Оллєік А.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 5 назв
784928
  Лозинський А. Малороси і малоросійство // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 липня (№ 15). – С. 1, 7
784929
  Маланюк Є. Малоросійство // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 81-101. – ISBN 978-966-1513-13-5
784930
  Маланюк Є. Малоросійство : нариси з історії нашої культури / Євген Маланюк ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 71, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Україна Incognita : бібліотека газети "День" ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-35-1
784931
  Маланюк Є. Малоросійство : (1959) / Євген Маланюк ; [передм. Г. Клочек]. – Київ : Український пріоритет, 2015. – 47, [1] с. – ISBN 978-966-2669-71-8
784932
  Клочек Григорій Дмитрович Малоросійство може подолати лише загальноосвітня школа : [інтерв"ю з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка Г.Д. Клочеком] / Клочек Григорій Дмитрович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 67-69


  Ось і знову завершується навчальний рік. Сягають піку не лише спека, хвилювання, а й віра в те, що на іспитах фортуна неодмінно всміхнеться. Нервують школярі та вчителі, студенти та їхні наставники. У розпалі - випробування знань, інтуїції, а надто ж ...
784933
  Клочек Григорій Дмитрович Малоросійство може подолати лише загальноосвітня школа : [інтерв"ю з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка Г.Д. Клочеком] / Клочек Григорій Дмитрович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 67-69


  Ось і знову завершується навчальний рік. Сягають піку не лише спека, хвилювання, а й віра в те, що на іспитах фортуна неодмінно всміхнеться. Нервують школярі та вчителі, студенти та їхні наставники. У розпалі - випробування знань, інтуїції, а надто ж ...
784934
  Шептицька Т. Малоросійство як суспільно-психологічний феномен (істоія і сучасність) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
784935
  Кульчицький В. Малоросійська Колегія 1722 року // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 133-135
784936
  Сокирко О. Малоросійська регулярна рота 1733-1739 рр. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 17-28. – ISSN 0869-3595
784937
  Шандра Валентина Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина; Державний комітет архівів України. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – 356с. – ISBN 966-625-033-0
784938
   Малоросійський приказ : описи фонду № 229 Рос. держ. архіву давніх актів / упоряд. Тетяна Таїрова-Яковлева ; [наук. ред. В.О. Щербак]. – Київ : Кліо, 2021. – 492, [4] с. : табл. – Покажч.: с. 445–493. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Джерела" ; т. 1). – ISBN 978-617-7755-28-8
784939
   Малоросійські справи : описи фонду № 124 Рос. держ. архіву давніх актів / упоряд. Тетяна Таїрова-Яковлева ; [наук. ред. В.О. Щербак]. – Київ : Кліо, 2021. – 651, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 579-650. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Джерела" ; т. 2). – ISBN 978-617-7755-29-5
784940
  Мірошниченко Ю. Малоросійсько-імперська схема автора "Історії Русів, або Малої Росії". М. Драгоманов / Ю. Мірошниченко, С. Удовік; Юрій Мирошниченко, Сергій Удовік // Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Ю.Р. Мірошниченко, С.Л. Удовік. – Київ : Ваклер, 2011. – Т. 2 : Русь-Україна : від імперії до незалежності. – С. 98-108. – ISBN 978-966-543-142-8
784941
  Горенко Л. Малоросія – Україна: проблеми культурної самоідентифікації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 207-210. – ISBN 978-966-439-357-4
784942
  Гумницька Н. Малоросія... у незалежній Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 липня (№ 130/131)


  Сьогоднішні реаліїї ставлять перед українським суспільством вимогу мобілізувати свою гідність та інтелект.
784943
  Маркович А.М. Малороссийская свадьба : Неоконченная повесть из жизни малорусской старшины вины XVIII века Александра Михайловича Марковича, 1897. – 22 с. – Отд. оттиск: Киевская старина, 1897, т. 56, № 3, с. 1–22. – (Прил.)
784944
  Кочнов В. Малороссийская старина : картины природы и повести / [соч.] Кочнова. – Одесса : В тип. В. Садовского и комп.
Т. 1 : [Выступление, или Болтовня охотника ; Предсказание пилигрима ; Ужасная ночь в Корсуне]. – 1860. – [6], 248, V с., 2 л. ил.
784945
   Малороссийские и червонорусские нар. думы и песни : [Лукашевич П.], 1836
784946
   Малороссийские и червонорусские народные думы и песни : [Лукашевич П.]. – Санкт-Петербург, 1836
784947
  Яворницкий Д.И. (Эварницкий) Малороссийские народные песни собранные в 1878-1905 гг. / Д.И.Эварницкий. – Екатеринослав (Днепропетровск) : Тип. Губернского земсктва, 1906. – XL, 772, III с. – Тексты песен на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
784948
  Максимович М.А. Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем. – Москва : В типографии Августа Семена при Имп. медико-хирург. акад., 1827. – XXXVI, 234, [9] с. – В № 109847 нумерация стр.: после 224 5-8, 225-234, 1-4, 9
784949
  Квытка-Основ"яненко Г.Ф. Малороссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
Т. 1-й : Малороссийские повести. – 1899. – Розд. паг. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Після заголовку кожної повісті вказаний рік вид. 1887
784950
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
Т. 2 : Малороссийские повести. – 1899. – [324], разд. паг. с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Кожна повість має власний тит. арк. з датою видання 1887


  Зміст: От тоби и скаpб; Козыpь-дивка; Сеpдешна Оксана; Паpхимове сниданьня; Hа пущаньня - як завъязано; Пидбpехач; Пеpекотыполе; Божи диты; Щыpа любов; Лысты до любезных землякив
784951
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком : [у 2 кн.]. – Москва : [Изд. А. Глазунова.]. Тип. Лазаpевых Ин-та Вост. яз.
Кн. 2. – 1837. – 441с.


  Зміст: Добpе pобы, добpе и буде; Конотопська видьма; От тоби и скаpб
784952
  Квитка-Основьяненко Г.Ф. Малороссийские пословицы и поговорки / Квитко-Основьяненко Г.Ф. – Харьков : Ун-кая тип., 1834. – 34 с.
784953
  Гребенка Е. Малороссийские приказки. – Изд.2, 1836
784954
   Малороссийские рассказы : (юмористические) // Справочный толковый словарь / Н.А. Добротворский. – Москва : [б. и.], 1884. – С. 1-24. – (Народная библиотека)
784955
  Лукомский В.К. Малороссийский гербовник с рис. / В.К. Лукомский, В.Л. Модзалевский. – Київ : Либідь, 1993. – 213 с.
784956
  Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гербовник с рисунками Егора Нарбута. – Санкт-Петербург : Издание Черниговского дворянства, 1914. – XVI, 213, LXVII л., 13 с. + табл., рис.
784957
  Костомаров Н.И. Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий / Н.И. Костомаров. – Киев : Радуга, 2005. – 78 с. : ил. – (Уроки истории). – ISBN 966-8325-52-4


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
784958
  Кулида С. Малороссийский Колумб // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2015. – 30 сентября - 6 октября (№ 40). – С. 6


  История Александра Поля, первопроходца разработки железных руд Кривбасса.
784959
  Софроненко К.А. Малороссийский приказ Русского государства 2-я половина XVII и начала XVIII века. : Автореф... доктор юрид.наук: / Софроненко К.А.; Москов. юрид. ин-т. – Москва, 1951. – 44 л.
784960
  Софроненко К.А. Малороссийский приказ Русского государства второй половины XVII и начала XVIII века / К.А. Софроненко. – М., 1960. – 181с.
784961
  Софроненко К.А. Малороссийский приказ русского государства второй половины XVII и начала XVIII века. : Автореф... доктор юрид.наук: / Софроненко К.А.; Москов. юрид. ин-т. – Москва, 1952. – 27 с.
784962
  Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник : А-Д. – Киев : Тип. т-ва Г.Л. Фронцкевича
Т.1. – 1908. – 519 с.
784963
  Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник / В. Л. Модзалевский. – Киев : Типо-литогр. С.В. Кульженко
Т. 3 : Л - О. – 1912. – IV, 824, 24 с. : 40 л. портр.
784964
   Малороссийский сборник, 1899
784965
  Дианин А. Малороссийское духовенство во второй половине XVIII века : (По пунктам малорос. духовенства, представл. в Екатерин. комис. для сост. нового уложения) / Алексей Дианин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1904. – [2], 91 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Тр. Киев. духов. акад. 1904 г.
784966
  Павловский И.Ф. Малороссийское казачье ополчение в 1812 г. по архивным данным. – Киев : Тип. лит. т-ва Н.А. Гирич, 1906. – 40 с. – Отд. оттиск: Киевская старина. 1906, № 9, с. 1-20; № 10, с. 137-154
784967
  Авсеенко В.Г. Малороссия в 1767 г., 1864
784968
  Авсеенко В.Г. Малороссия в 1767 году : эпизод из истории ХVIII столетия по неизданным источникам / В.Г. Авсеенко. – Киев : Университетская типография, 1864. – [4], II, 152 с. – С. 135-152: Записка о усмотренных в Малой России недостатках и неустройствах, о исправлении которых Малороссийской коллегии трактовать должно / Гр. Румянцев. - Из газ.: Киевлянин, № 31-59
784969
   Малороссия на передвижных художественных выставках картин / Н.С. // Иоанн Вышенский : (Южно-русский полемист начала XVII в.) / Н.Ф. Сумцов. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1885. – 10 с. – Библиогр. в примеч.


  Многоуважаемому Г.М. Ц... от автора
784970
   Малороссия на передвижных художественных выставках картин / Н. С. // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 10 с.
784971
  Старицький М. Малороссійський театр, 1890
784972
  Ирпенский А. [Стебницкий П.Я] Малороссы в Петербурге / А. Ирпенский [псевд.]. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Ак. общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – 10 с. – Отд. оттиск из жур.: Киевская старина


  (псевдонимы — И. Ирпенский, П. Смуток) На тит. стр. автограф автора
784973
  Сумцов Н.Ф. Малоруские фамильные прозвания / Н.Ф. Сумцов // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 14 с.
784974
  Ястребов В.М. Малорусскiя прозвища Херсонской губернiи. Этнографическiй очерк // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 283-291
784975
  Нейман, Ц.Г. Малорусская баллада о Бондаривне и пане Каневском : [Страничка из нар. эпоса] / [Соч.] Ц.Г. Неймана. – Киев : Тип. Императ. Унив. Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого], 1902. – [2], 44 с. – Тексты баллады укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Отд. оттиск из: Киевская старина
784976
  Сумцов Н.Ф. Малорусская географическая номенклатура / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 34 с.
784977
  Сумцов Н.Ф. Малорусская географическая номенклатура / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – [Киев] : [Ред. "Киев. старины" : Тип. А. Давиденко], 1886. – 34 с. – Автор указан в конце статьи. - Отд. оттиск из: Киевская старина, 1885, № 7
784978
  Дашкевич Н.П. Малорусская и другие бурлескные (шутливые) энеиды / Н. Дашкевич. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св.Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 44 с. – Отд. отт.: Киевская старина. 1898, т. 62, № 9, с. 145—188
784979
  Костомаров М. Малорусская литература // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 449-460. – ISBN 978-966-500-300-7
784980
  Потебня А.А. Малорусская народная песня по списку XVI века : текст и примечания А. Потебни. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1877. – 53 с. – Отд. оттиск из: Филологичекие записки.1877, т. 16, вып. 2 - Текст кн. на рус. яз. - В кн. также отрыв. из укp., сеpб., pус., белоpус. наp. песень
784981
  Чечулин Н.Д. Малорусские басни Л. И. Глебов / Н.Д. Чечулин. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1911. – 24 с.
784982
  Чугуевец П. Малорусские бытовые песни : Очеpки из жизни пpовинциальнаго захолустья Павла Чугуевца. – Харьков : Тип. "Южнаго Кpая", 1889. – 80 с. : 1 л. каpт. – Кн. на рус яз. - В изд. Кн. pос. - В кн. также укp. наp. песни, колядки та щедpивки Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
784983
  Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук
1-14. – 1899. – 70 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 4 (1899), кн. 3, с. 869-938


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
784984
   Малорусские домашние лечебники XVIII века // Материалы по истории, литературе и этнографии южной России : Приложение к "Киевской старине" ; 1890. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1890. – 59 с.
784985
   Малорусские и галицкие загадки : (Сементовский А. (изд.)], 1851
784986
  Новицкий Я.П. Малорусские исторические песни, собранные в Екатеринославщине 1874-1903 г. / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1908. – X, 127, III, [3] с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 4. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты песен на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора.
784987
  Новицкий Я.П. Малорусские народные заговоры и заклинания, собранные в Екатеринославщине / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства
Вып. 2. – 1915. – 15 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 10, с. 1-15. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты заговоров, и т.д. на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора.
784988
  Новицкий Я.П. Малорусские народные заговоры, заклинания, молитвы и рецепты, собранные в Екатеринославщине / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1913. – 42 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 9. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты заговоров, и т.д. на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора.
784989
  Новицкий Я.П. Малорусские песни преимущественно исторические, собранные Я.П. Новицким в Екатеринославской губернии в 1874-1894 годах / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Харьков : Тип. Губеpн. пpавл., 1894. – [4], 112 с. – Отд. оттиск из: Сбоpник Хаpьк. Ист.-Филол. О-ва. 1894, т. 6. - Текст кн. на рус. яз. - В кн. также заметка (pус. яз.) "От pедакции" о деяльности Я.П. Hовицкого. - Тексты песен на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
784990
  Бугаев И.Д. Малорусские рассказы : сочинение И.Д. Бугаева. – Одесса : Коммерч. тип. Б. Сапожникова, 1896. – 56 с. – Обл. и тит. стр. на рус. яз.. - Текст рассказов укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  Зміст: Гандзя; Суєта; Житєйське моpе
784991
   Малорусские сказки. – Изд. 1-ое. – Москва : Изд. Книжн. магаз. склада П.К. Прянишникова ; Типо-литогр. Д.А. Бонч-Бруевича, 1892. – 32 с.
784992
  Сумцов Н.Ф. Малорусские сказки по сборникам Кольберга и Машинской / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 37 с.
784993
  Сумцов Н.Ф. Малорусские фамильные прозвания / Н.Ф. Сумцов. – К. – 14с.
784994
  Отроковский В.М. Малорусский говор села Кобылевки, Подольской губернии, Брацлавского уезда. – Петроград (Санк-Петербург) : Тип. Императоской Акад. наук, 1915. – 43 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Акад наук. 1914, т. 19, кн. 4


  В кн. також відомості пpо твоpчість І.П. Котляpевського, П.П. Гулака-Аpтемовського, Є.П. Гpебінки, О.М. Бодянського, О.О. Коpсуна, П.М. Коpеницького, П.С. Писаpевського, С.В. Александpова, М.М. Макаpовського, Л.І. Боpовиковського, А.Л. Могильницького, ...
784995
   Малорусский литературный сборник, 1859
784996
   Малорусский литературный сборник, 1859
784997
  Карский Е.Ф. Малорусский Луцидарий по рукописи XVII века : Текст, состав памятника и язык / Е.Ф. Карский. – Варшава : Тип.Варш. Учебн. окр., 1906. – [2], 58 с.


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
784998
  Яворский Ю.А. Малорусский отрывок Измарагда XVII в. = В надзаг.: Ein kleinrussisches Fragment des "Ismaragd" aus dem XVII Jahrhundert. Von Dr. Julian Jaworkij / Публикатор и авт. вступ. ст.: Ю.А. Яворский. – Berlin : Verlag der Weidmannschen Buchhadlung, 1908. – [Берлин], 1908. – 12 с. – Текст памятника на старослав. яз..- Sonderabdruck aus der Jagic-Festschrift: Zbornik u slavu Vatroslava Jagica. Verlag der Weidmannschen Buchhadlung in Berlin. 1908


  На обл. № 235539 дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Кузьмичу Грунскому от автора
784999
  Марчуков А. Малорусский проект: о решении украинсько-русского национального вопроса // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 12 (105). – С. 9-15
785000
  Флоринский Т.Д. Малорусский язык и "украинско-руський" литературный сепаратизм / Т. Флоринский. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1900. – [IV], 163, [3] с.
<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,