Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>
782001
  Кудрявцев Л. "Народний паяц республіки" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 63). – С. 6


  Український актор Микола Яковченко.
782002
  Луцишина М. "Народні варіанти" листування у дослідженнях Г.Нудьги // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 127-131. – Бібліогр.: С. 131
782003
  Грабовський С. "Народні месники": міфи та реальність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 вересня (№ 174/175)


  Чи знають українські розвідники хоча б щось про радянських партизанів?
782004
  Цимбал Б. "Народні оповідання" Марка Вовчка: втрати, пошуки, знахідки


  У статті досліджено історію автографа "Народних оповідань" Марка Вовчка, який складався з двадцяти творів.
782005
  Руденко В.Н. "Народное вето" как институт непосредственной демократии // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 3. – С.16-23. – ISSN 0132-0769
782006
  Бондаренко А.Ф. "Народное целительство": психологический анализ феномена // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.167-181
782007
   [Народний фольклорно-етнографічний ансамбль "Веснянка"] // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  "... Народний фольклорно-етнографічний ансамбль "Веснянка" відсвяткував цього року піввіковий ювілей. А нещодавно на Міжнародному фольклорному фестивалі у Космачі йому було вручено Гран-прі і визнано найкращим колективом".
782008
  Кульчицька О.Л. Народний одяг Західних областей УРСР / О.Л. Кульчицька. – 15с.
782009
  Пономар Л. Народний одяг Слобожанщини на загальноукраїнському тлі // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 35-40. – ISSN 2313-8505
782010
  Коцан В.В. Народний одяг українців пониззя р. Тереблі кінця XIX - першої половини XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 118-127. – (Історія ; Вип. 19)
782011
  Чайковська Л. Народний одяг українців Холмщини в музейних збірках та приватних колекціях Західної України // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 111-115
782012
  Мицик С. Народний осінньо-зимовий календар у святковій культурі Миколаївщини кінця XIX – початку XX ст. (з етнографічних досліджень В. Дрізо-Омеляненко) : національна культура // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 163-167


  У статті автор розкриває традиції, свята, звичаї та обряди народного осінньо-зимового календаря Миколаївщини в контексті святкової культури кінця ХІХ - поч/ ХХ ст. Матеріал статті базується на етнографічних польових дослідженнях миколаїв. етнографа та ...
782013
  Бурляй Ю.С. Народний письменник / Ю.С. Бурляй, 1957. – 99-123с.
782014
  Руденченко А.А. Народний розпис. Традиції і сучасність // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 98-101
782015
  Макаренко Н.Ю. Народний рух в Україні за матеріалами товариства політкаторжан та зсильнопоселенців : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Макаренко Н. Ю.; КУ, Іст. факт. – К., 1995. – 18л.
782016
  Жовніренко М. Народний Рух у Донецьку // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвип. / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 6 (97) : 20 років Народному Руху України. – С. 38-40. – ISSN 1728-9343
782017
   Народний Рух України : документи і матеріали. – Київ : Редакційно-видавничий відділ Руху ; Софія, 1993. – 64 с. – ISBN 5-7707-4196-1
782018
  Удод М. Народний Рух України в контексті становлення громадянського суспільства // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвип. / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 6 (97) : 20 років Народному Руху України. – С. 35-37. – ISSN 1728-9343
782019
  Кожанов А. Народний Рух України у парламентських виборах 1994, 1998 рр.: миколаївський регіональний аспект / А. Кожанов, О. Шипотілова // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 73-77. – ISSN 1998-4634
782020
  Піпаш В.В. Народний Рух України як форма національно-визвольної боротьби українців на зламі 80-90-х років 20 століття: закарпатський регіональний аспект : монографія / Володимир Піпаш. – Ужгород : Гражда, 2008. – 216с. : фот. – ISBN 978-966-8924-69-9
782021
  Бойко О. Народний Рух України: від виникнення ідеї масової опозиційної организації до створення її програми // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С.26-34
782022
  Чайка С. Народний рух України: віха державотворення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 33). – С. 1, 3
782023
  Коваленко Р.Я. Народний Рух: становлення. Тільки факти... (за документами Державного архіву Київської області) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 204-213. – ISSN 0320-9466
782024
  Лоцман Р.О. Народний спів України: від витоків до сучасності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 107-111. – ISSN 2076-1554


  М. Драгоманов зазначав, що в період розквіту кобзарства за часів козаччини "виринає питання про спеціалізацію, функції співаків, котре мусило наступити в звісну добу епічної творчості" С. 108.
782025
  Лавров Ф.І. Народний співець - кобзар Єгор Мовчан. / Ф.І. Лавров. – К., 1968. – 33с.
782026
  Пільгук І.І. Народний співець Буковини Юрій Федькович / І.І. Пільгук. – К. : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 26с.
782027
  Карбан А.А. Народний стиль в архітектурній творчості Сластіона О.Г. / А.А. Карбан, Т.В. Русевич // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 37-41. – ISBN 978-617-7185-03-0
782028
  Семикрас В.В. Народний суверенітет-основа організації державної влади в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 216-220. – ISSN 1563-3349
782029
  Щербанюк О.В. Народний суверенітет в політико-правовому будівництві сучасної держави : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Щербанюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – 473 л. – Бібліогр.: л. 406-473
782030
  Щербанюк О.В. Народний суверенітет в політико-правовому будівництві сучасної держави : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Щербанюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: 36 назв
782031
  Шаповал Т. Народний суверенітет та політичні права і свободи (питання співвідношення) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
782032
  Волянская Галина Миколаівна Народний суверенітет та форми його реалізації в Україні: конституційно-правові аспекти : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Волянская Галина Миколаівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 23л.
782033
  Волинська Г.М. Народний суверенітет та форми його реалізації в Україні: конституційно-правові аспекти : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Волинська Г. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 229 л. – Бібліогр.: л.207-229
782034
  Чернецька О.В. Народний суверенітет та формування представницьких органів місцевого самоврядування: аспекти співвідношення та реалізації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 101-104
782035
  Щербанюк О.В. Народний суверенітет у теорії політико-правових вчень: історична школа : монографія / О.В. Щербанюк ; за заг. ред. А.О. Селіванова. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-625-3
Кн. 1. – 2013. – 180, [3] с. – Бібліогр.: с. 161-180
782036
  Пещанський Д. Народний суд в Українській Соціалістичній Радянській Республіці. / Д. Пещанський. – Київ, 1924. – 55 с.
782037
  Шкоріненко В.О. Народний танець як складова української культури // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004. – № 2. – С. 87-90.
782038
  Помпа О.Д. Народний танець: генезис та сучасні форми побутування (на матеріалах Житомирщини) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Помпа Ольга Дмитрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
782039
   Народний театр : збірник багатоактних п"єс. – Київ : Мистецтво, 1967. – 276 с.
782040
  Казимиров О.А. Народний театр політичної агітації / О.А. Казимиров. – К., 1977. – 88с.
782041
  Бойко Б. Народний театр у розумінні Бориса Грінченка // Пам"ять століть. – Київ, 1999. – № 1. – С. 60-65
782042
  Танчер В.К. Народний університет атеїзму / В.К. Танчер. – К, 1962. – 40с.
782043
  Суріна Є.П. Народний університет культури / Є.П. Суріна. – Х., 1960. – 24с.
782044
   Народний учитель.. – К, 1970. – 295с.
782045
  Тисяченко Гр. Народний філософ-учитель Г.С. Сковорода : Його життя та діла (1722-1794) / Гр. Тисяченко. – Лохвиця : б.в., 1922. – 88 с.
782046
  Воротняк Т. Народний християнський часопис "Слово істини" та його роль в організації допомоги українським емігрантам // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 37-40. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядається народний християнський часопис "Слово істини", який видавав митрополит Іларіон (Іван Огієнко) в Канаді. Аналізуються матеріали рубрик часопису "Митрополитальний комітет опіки над скитальниками", "Скитальниче життя", що ...
782047
   Народний художник України Віктор Пузирков : Каталог виставки. – Київ : [б.в.], 1999. – Паг. не зазнач. – (Видатні українські художники ХХ століття). – ISBN 966-95528-4-2
782048
   Народний художник України Наталя Вергун : живопис, малюнок : альбом / Харк. худож. музей ; Харк. організація Нац. спілки художників України ; [заг. ред.: В.В. Мизгіна]. – Харків, 2008. – 63, [1] с. : фотоіл. – На обкл.: Наталя Вергун. Живопис, малюнок
782049
  Трофимов Н.Г. Народник Василий Ивановский / Н.Г. Трофимов. – Тула, 1980. – 105с.
782050
  Лавров П.Л. Народники-Пропагандисты / П.Л. Лавров. – 2-е изд., испр. – Ленинград, 1925. – 287с.
782051
  Кутищев Ф.Д. Народники в литературе 70-80-х годов XIX века и роман И.С.Тургенева "Новь" : Автореф... канд. филол.наук: / Кутищев Ф.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 20л.
782052
  Дергачев А.Ф. Народники пензенского края / А.Ф. Дергачев. – Саратов, 1979. – 127 с.
782053
  Лавров П.Л. Народники пропагандисты 1873-78 годов / П.Л. Лавров (П. Миртов). – Санкт-Петербург : Тип. "Т-ва Андерсона и Лойцянского", 1907. – 318 с.


  На тит. л.: В. Міяков[ский]
782054
  Ганев С. Народните читалища в етапа на изграждане на развито социалистическо общество / С. Ганев. – София, 1983. – 174с.
782055
  Пивовар С.Ф. Народництво / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 256-257. – ISBN 966-642-073-2
782056
  Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80-х років ХІХ століття : теоретичні проблеми джерелознавства та історії / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Навчальна книга, 1999. – 240 с. – ISBN 966-7065-95-3
782057
  Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80 рр. ХІХ ст. : аналіз публікацій документальних джерел / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського держ. ун-ту, 1995. – 237 с.
782058
  Гирич І. Народницький національно-демократичний напрям: В. Антонович та О. Кониський // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 201-247. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
782059
  Світленко С.І. Народницький рух в Україні 1860-1880-х років : аналіз джерел архівних фондів Росії : навчальний посібник / С.І. Світленко; Міністерство освіти України ; Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський держ. ун-т, 1996. – 127 с.
782060
  Макареко Наталія Юріївна Народницький рух в Україні за матеріалами товариства політкаторжан та зсильнопоселенців : Дис... канд.істнаук: 07.00.02 / Макареко Наталія Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 172л. – Бібліогр.:л.163-172
782061
  Фесенко А. Народницький рух на Миргородщині // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.71-81. – ISSN 0869-3595
782062
  Кліценко С.В. Народницькі концепції розвитку української культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 162-169
782063
  Обушний М.І. Народницькі підходи в українознавчих студіях Михайла Максимовича // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 202-205
782064
  Обушний М.І. Народницькі підходи в українознавчих студіях Михайла Максимовича // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 163-165
782065
  Данюк І. Народницькі та державницькі аспекти історичної концепції Михайла Грушевського в ракурсі історіографічних дискусій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-63. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розглядаються народницькі та державницькі елементи в історичній концепції видатного українського історика Михайла Грушевського. У зв"язку із визначенням домінанти в концепції вченого виникли гострі дискусії, які носили не стільки науковий, скільки ...
782066
  Хорос В.Г. Народническая идеология и марксизм / В.Г. Хорос. – М, 1972. – 176с.
782067
  Коновалов В.Н. Народническая литературная критика / В.Н. Коновалов. – Казань, 1975. – 106 с.
782068
   Народническая экономическая литература.. – М, 1958. – 680с.
782069
  Жукоцкий В.Д. Народнические корни ленинизма: "хитрость разума" или "ирония истории"? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С.51-66. – ISSN 0042-8744
782070
  Хорос В.Г. Народнические социалистические теории конца XIX века в России и их отношение к марксизму. (По материалам легальной печати) : Автореф... канд. ист.наук: / Хорос В.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории рус. журналистики и литературы. – М., 1968. – 23л.
782071
  Бердзнишвили Илья Захарьевич Народническое движение в Грузии и общественнно-политические взгляды Нико Ломоури : Автореф... канд. итс.наук: 07.00.02 / Бердзнишвили Илья Захарьевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 18л.
782072
  Гинев В.Н. Народническое движение в Среднем Поволжье 70-е годы XIX века / В.Н. Гинев. – Москва-Ленинград, 1966. – 155с.
782073
  Абызова Л.В. Народничество - национализм - демократия: современный политический контекст // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 94-96
782074
  Бельчиков Н. Народничество в литературе и критике / Н. Бельчиков. – М. : советская литература, 1934. – 244 с.
782075
  Крайнева Н.Я. Народничество в работах советских исследователей за 1953-1970 гг. : указатель литературы / Акад. наук СССР, Ин-т истории СССР ; сост.: Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина ; [под ред. Б.С. Итенберга]. – Москва : [Б. и.], 1971. – 232 с.
782076
  Алексеева Г.Д. Народничество в России в ХХв. / Г.Д. Алексеева. – Москва, 1990. – 245с.
782077
  Даниелян С.О. Народничество и армянская литература народнического направления : Автореф... д-ра филол.наук: 642 / Даниелян С.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 59л.
782078
  Гнатюк В.М. Народні байки / [Уклад. та авт. пеpедм.] Володимиp Гнатюк З обpазками Микити Вихоpа. – Львів : Hакладом Укp. Видавн. Спілки. Дpук. Hаук. Т-ва і м. Шевченка, 1918. – 280 с. – (([Літературно-Hаукова Бібліотека ; № 148])
782079
   Народні балади Закарпаття. – Ужгород, 1959. – 144с.
782080
  Лінтур П.В. Народні баллади Закарпаття / П.В. Лінтур. – Львів, 1966. – 284с.
782081
  Макаренко А. Народні вислови в стилістиці журналістського твору // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 75--77
782082
  Овчаренко Л. Народні виставки картин В"ячеслава Розвадовського (1904–1906) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 52-59. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовано подвижницьку діяльність В"ячеслава Розвадовського, спрямовану на початку ХХ століття на організацію та проведення на території підросійських українських губерній пересувних Народних виставок картин, вказано на значення цих ...
782083
  Пастух Р. Народні герої Білас і Данилишин у фольклорі та художній літературі // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 198-202. – ISBN 978-617-7235-56-8
782084
  Грабовецький В. Народні герої Іван Пискливий і Степан Пинтя : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В. Грабовецький; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 40с.
782085
   Народні говори Наддніпрянщини. – Дніпропетровськ, 1969. – 144 с.
782086
  Трубчанинов М. Народні деревообробні промисли в Російській імперії у другій половині XIX - на початку XX століття // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 10 (170). – С. 42-45
782087
  Миронюк В. Народні джерела поетизації людини та дійсності у творчості Марка Черемшини й Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 247-255. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
782088
  Вертій О.І. Народні джерела творчості Івана Франка / О.І. Вертій; Терноп.ОР;Укр.тов-во охорони пам"яток історі та культури. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 255с. : іл. – (Сер.:Некрополі України(Тернопільська область)). – ISBN 966-562-178-5
782089
  Хоменко Б.В. Народні джерела творчості Марка Вовчка. / Б.В. Хоменко. – К., 1977. – 175с.
782090
  Закалюк А.П. Народні дружини / А.П. Закалюк, З.І. Сущук. – Київ, 1986. – 109с.
782091
   Народні думи і балади // Повість врем"яних літ / Переказ В.Близнеця. – Харків : Фоліо, 2005. – с.191-315. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3146-0
782092
   Народні думи, пісні, балади. – Київ : Молодь, 1970. – 329 с.
782093
   Народні думи.. – К, 1986. – 173с.
782094
  Непийвода В.Л. Народні засідателі та суд присяжних у цивільному процесі // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 297-299. – ISBN 978-966-419-299-3
782095
  Чорпіта Д.І. Народні засідателі у радянському суді. / Д.І. Чорпіта. – К., 1957. – 23с.
782096
  Войцьо М.В. Народні засоби для профілактики грипу та застуди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 5-6 : фото
782097
  Владимиров А.О. Народні Збори в античних державах Північно-Західного Причорномор"я в перших століттях нової ери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-56. – (Історія ; Вип. 46)


  Розглядаються питання структури та складу Народних зборів Ольвії, Тири та Херсонеса Таврійського в перших століттях нової ери.
782098
  Юрченко В. Народні звичаї на ярмарках Слобідської України // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 84-85. – ISSN 0130-6936
782099
  Лавренюк А. Народні звичаї та релігійні обряди українців у Великий піст // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 90–97. – ISSN 2309-9356
782100
  Кожолянко Г. Народні знання на народні методи лікування українців (до питання про історичні джерела) // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 162-171. – ISBN 978-617-689-163-5
782101
  Вархол Н. Народні знання українців-русинів Словаччини // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 4 (338) липень - серпень. – С. 33-45. – ISSN 0130-6936
782102
  Шулькевич Григорій Народні знання: учора й сьогодні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 18
782103
  Матейко К. Народні іграшки Західних областей УРСР : на основі Етнографічного музею АН УРСР у Львові / Катерина Матейко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 618-623. – ISSN 1028-5091
782104
  Чебанюк О. Народні ігри в системі календарно-обрядових свят українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 5-10. – Бібліогр.: С. 9
782105
  Козловський В. Народні історичні пісні про татарські напади на Україну (проблема хронотопу) // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 127-132. – ISSN 1028-5091
782106
   Народні казки. – 2-ге вид. поправне. – У Львові (Львів) : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарськго. – (Виданє руского товариства педагогічного ; Ч. 58)
Ч. 1. – 1906. – 52 с. : мал.


  Зміст: Як Іван зробив чудесне судно і при помочи чудесних товаришів дістав царівну за жінку; Як царевич літав до царівни; Пригоди наймолодшого брата; Як царевич, записаний чортови, визволив ся від нього і оженив ся з його донькою; Про трицять одного; ...
782107
   Народні казки. – 2-ге вид. – У Львові (Львів) : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарськго. – (Виданє руского товариства педагогічного ; Ч. 68)
Ч. 2. – 1906. – 48 с. : мал.


  Зміст: Як Іван зробив чудесне судно і при помочи чудесних товаришів дістав царівну за жінку; Як царевич літав до царівни; Пригоди наймолодшого брата; Як царевич, записаний чортови, визволив ся від нього і оженив ся з його донькою; Про трицять одного; ...
782108
  Гнатюк В.М. Народні казки / / [Уклад. та авт. передм.] Володимир Гнатюк; З образками Володимира Кобринського. – У Львові (Львів) : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1913. – IX, 168 с. : іл. – (([Літературно-Hаукова Бібліотека ка [Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; Сер. 1; ч. 136)


  Зміст: Як Іван зробив чудесне судно і при помочи чудесних товаришів дістав царівну за жінку; Як царевич літав до царівни; Пригоди наймолодшого брата; Як царевич, записаний чортови, визволив ся від нього і оженив ся з його донькою; Про трицять одного; ...
782109
  Рудченко І.Я. Народні казки (із збіpника Рудченка) / [Уклад. І.Я. Рудченко]. – [Катеринослав] : Укp. Вид-во ; Друк. Медведовського, 1917. – 118, [1] c. – (Українське видавництво в Катеринославі ; № 30)


  Зміст: Рись-мати; Брат і сестра в лісі; Попович Ясат; Летючий корабель; Царівна-жаба; Про царенка Йвана та чортову дочку; Убогий та багатий і дівка-чорнявка; Безщасний Данило й розумна жінка; Правда та Неправда; Гордий царь
782110
   Народні казки Закарпаття : у записах Петра Лінтура. – Ужгород : Карпати, 2007. – 232с. : іл. – ISBN 978-966-671-161-1
782111
  Клоустон В.А. Народні казки та вигадки, їх вандрівки та переміни / В.А. Клоустон ; пер. з англ. А. Кpимського ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. Василюк О.Д.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Стилос, 2009. – 153, [5] с. – До 90-річчя НАН України. - В кн. також стаття: По поводу сюжета сказки № 94, послужившего темою первого ученого труда В.Ф. Миллера. - Текст укр. та рос. – Бібліогр. в прим.: с.121-144 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-025-3


  В кн. також: Арабська повість про Антара / В. Клоустон ; Єгипетські казки і казка пpо двох бpатів, вступна увага / Ж. Маспеpо; пеp. І.Я. Фpанка; Казка пpо двох бpатів / пеp. І.Я. Фpанка ; Уваги до казки пpо двох бpатів / Ем. Коскен ; пеp. І.Я. Фpанка ...
782112
  Клоустон В.А. Народні казки та вигадки, йіх вандрівки та переміни / В.А. Клоустон ; З англійської мови пеpеложив [та авт. пеpедм., пpиміт.] А. Кpимський. – Львів : Коштом К. Фpейтага ; З дpук. В. Манецкого, під заpядом В. Годака, 1896. – 183 с. – Покажчик писателів та заголовків / Уклад. А.Ю. Кpимський: с. 170-183. – (Літературно-наукова бібліотека ; Сеp. 2 ; Кн. 6)


  В кн. також: Єгипетські казки і казка пpо двох бpатів [розвідка] / Ж. Маспеpо; Пеp. І.Я. Фpанка. Казка пpо двох бpатів / Пеp. І.Я. Фpанка. Уваги до казки пpо двох бpатів [розвідка] / Ем. Коскен; Пеp. І.Я. Фpанка. Попpавки й Додатки / А.Ю. Кpимський; ...
782113
   Народні казки, зібрані Петром Івановим. – Київ : ЕксОб, 2003. – 512с. – ISBN 966-7769-25-9
782114
  Музика Т. Народні казки. "Про правду і кривду" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 13-14. – ISSN 0130-5263
782115
  Музика Тетяна Народні казки. "Про правду і кривду" : урок у 5 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 13-14. – ISSN 0130-5263
782116
  Кузенко Петро Ярославович Народні кам"яні надмогильні хрести українських Карпат середини 18 - першої половини 20 століття (історія, типологія, художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Кузенко П.Я.; Державна акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
782117
  Горблянський Ю. Народні криптадії - мініатюри із Бойківщини: pro et contra // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 1/2 (16). – С. 120-136. – ISSN 2225-5095
782118
  Лівенцов В.О. Народні маси-будівники комунізму / В.О. Лівенцов, Ю.И. Ширяєв. – Київ, 1961. – 84с.
782119
  Передерій В.Ф. Народні маси - вирішальна сила суспільного прогресу / В.Ф. Передерій. – Київ, 1956. – 40с.
782120
  Квітка К.В. Народні мелодії : з голосу Лесі Українки записав и упорядив Климент Квітка. – Київ : [Склад вид. в Гуртовій кн. коморі "Час"]
Ч. 1. – 1917. – 128 с. : нот. – Літограф. текст піісень


  На тит. арк. прим. № 51852 дарчий надпис.: Високоповажному академикові С. Василенко від автора На тит. арк. прим. № 51853 дарчий надпис: Високоважним Ользі та Олександрові Грушевському від автора
782121
  Квітка К.В. Народні мелодії : з голосу Лесі Українки записав и упорядив Климент Квітка. – Київ : [Склад вид. в Гуртовій кн. коморі "Час"]
Ч. 2. – 1918. – С. 129-229 : нот. – Літограф. текст піісень


  На тит. арк. прим. № 51852 дарчий надпис.: Високоповажному академикові С. Василенко від автора На тит. арк. прим. № 51853 дарчий надпис: Високоважним Ользі та Олександрові Грушевському від автора
782122
  Кизя Л.Є. Народні месники / Л.Є. Кизя. – Львів, 1960. – 172с.
782123
  Кейда Ф.Ф. Народні месники України у фольклорі / Федір Кейда, Степан Мишанич ; М-во освіти України, Донецький держ. ун-т. – Донецьк : Кассіопея, 1998. – 113 с. – ISBN 966-7418-07-3
782124
  Васянович О. Народні метеорологічні знання українців в електронних та друкованих засобах масової інформації (аналіз джерельної бази) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 69-75. – ISSN 0130-6936
782125
  Гриченко І.Т. Народні музеї Сумщини / І.Т. Гриченко, Л.П. Сапухіна. – Х., 1970. – 96с.
782126
   Народні музеї.. – К, 1964. – 52с.
782127
  Лисенко М.В. Народні музичні інструменти на Україні / М.В. Лисенко. – К., 1955. – 63с.
782128
  Потапчук І.М. Народні назви гідрографічних об"єктів у Західно-подільських говірках // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 40-41
782129
  Пошивайло С. Народні назви знарядь, споруд та інструментів, які використовуються у гончарному виробництві Полтавщини // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 580-583. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
782130
  Книш М.П. Народні назви птахів на Сумщині // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2014. – Т. 23, вип. 2. – С. 99-105. – ISSN 1727-0200
782131
  Потапчук І.М. Народні назви частин річки та способу руху води в ній у західноподільських говірках // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 109-117. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
782132
  Давидюк Л. Народні наративи в "Спогадах" Юзефа Крашевського: тематико-жанрологічний аспект // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 12-16. – ISSN 2306-028X
782133
  Костюклу Н. Народні наративи про турецьких військовополонених Першої Світової війни на теренах України та Росії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 275-285


  Відомо, що під час Першої світової війни на фронтах Галіції, Румунії та Кавказу, де протистояння відбувалося між російськими та турецькими військами, обома сторонами було взято багато військовополонених. За різними підрахунками кількість турецьких ...
782134
  Давидюк Л. Народні наративи у "Спогадах з Полісся, Волині і Литви" Юзефа Ігнація Крашевського: тематико-жанрологічний аспект // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 216-224. – ISSN 0203-9494


  "У статті розглядаються народні оповідання, записані Юзефом Ігнацієм Крашевським під час перебування на Західному Поліссі. Особлива увага приділяється аналізу жанрових особливостей народних наративів, їх регіонального побутування. В ході дослідження ...
782135
  Гнатюк В.М. Народні новели / Володимиp Гнатюк З обpазками Володимира Кобринського. – Львів : Hакладом Укp. Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва і м. Шевченка], 1918. – 184 с. – Прим. дефектний, вилуч. пеpедм. с. V-XI
782136
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Вид. Куліш, 1858. – 189с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
782137
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург
Т. 2 : Два сини. Не до пари та ін. – 1862. – 207с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
782138
  Вовчок Марко Народні оповідання : Козачка. Два сини / Марко Вовчок. – Біла на Підляшшу : Пpосвіт.-Видавн. Т-во "Рідне Слово". [З дpук. Пpосвіт.-Видавн. Т-ва "Рідне Слово"], 1918. – 32 с.
782139
  Толстой Л.Н. Народні оповідання / Л.Н. Толстой. – К., 1919. – 47с.
782140
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Київ : ДЛВ, 1958. – 136с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
782141
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1977. – 293с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
782142
   Народні оповідання. – К. : Наукова думка, 1983. – 504 с.
782143
  Вовчок Марко Народні оповідання : повісті та оповідання : для серед. шк віку / Марко Вовчок ; худож. В. Ульянова. – Київ : Веселка, 1983. – 276 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
782144
   Народні оповідання. – Київ, 1986. – 336 с.
782145
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1986. – 332с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка української класики "Дніпро")
782146
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1989. – 270с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – ISBN 5-308-00477-3
782147
   Народні оповідання / [ упоряд. С.В. Мишанич ]. – Київ : Техніка, 2008. – 448 с. – (Народні джерела). – ISBN 978-966-575-029-1
782148
  Вовчок Марко Народні оповідання. Повісті / Вовчок Марко. – Київ : Наукова думка, 2001. – 250 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0675-6
782149
   Народні оповідки про Пушкіна і Міцкевича = Opowiastki ludowe o Puszkinie i Mickiewiczu. – Київ; Люблін : Wojewodzki osrodek kultury w Lublinie, 2007. – 43c. – Тит. аркуш парал. українською та польською мовами. – ISBN 83-89464-08-X
782150
  Герасименко Л.С. Народні ополченці Києва під час першої спроби німців прорватись у місто (липень 1941 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль київських ополченців у відбитті першої спроби німців захопити Київ в Центральному секторі оборони міста в липні 1941 р. The article deals with the role of Kyiv emergency volunteer corps during the first attempt of German to capture the ...
782151
  Зінченко Н. Народні перекази та звичаї як основа фольклорно-етнографічних нарисів А.П. Свидницького / Н. Зінченко, А. Шкарупа
782152
  Хоменко Я. Народні перекази та легенди про шевченкову могилу. / Я. Хоменко, 1929. – 20с.
782153
   Народні перлини : укр. нар. пісні / [упорядкував Михайло Стельмах]. – Київ : Держлітвидав, 1961. – 214 с. – Мініатюрне видання
782154
   Народні перлини. – К, 1971. – 387с.
782155
   Народні пісні : Записи Людмили Єфремової. – Київ : Наукова думка, 2006. – 575с. – ISBN 966-00-0437-0
782156
   Народні пісні братніх республік СРСР,. – К, 1987. – 28с.
782157
   Народні пісні братніх республік СРСР.. – Київ : Музична Україна, 1982. – 169 с.
782158
  Федькович Ю.А. Народні пісні Буковини в записах Юрія Федьковича / Ю.А. Федькович. – Київ : Музична Україна, 1968. – 222с.
782159
  Верьовка Г. Народні пісні в записах Григорій Верьовки / Г. Верьовка. – Київ : Музична Україна, 1974. – 176с.
782160
  Вагилевич І. Народні пісні в записах Івана Вагилевича / І. Вагилевич. – Київ : Музична Україна, 1983. – 160 с.
782161
  Манжура І.І. Народні пісні в записах Івана Манжури / І.І. Манжура. – Київ : Музична Україна, 1974. – 351с.
782162
  Нечуй-Левицький Народні пісні в записах Івана Нечуя-Левицького / Нечуй-Левицький. – Київ : Музична Україна, 1985. – 103 с.
782163
  Франко І.Я. Народні пісні в записах Івана Франка / І.Я. Франко; [упорядкув., передмова та прим. О.І. Дея]. – Львів : Каменяр, 1966. – 427 с.
782164
  Вовчок Марко Народні пісні в записах Марка Вовчка : Двісті українських пісень: Реставрація за рукописними та друкованими джерелами упорядкування / Вовчок Марко. – Київ : Музична Україна, 1979. – 216с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
782165
  Шашкевич М.С. Народні пісні в записах Маркіяна Шашкевича / М.С. Шашкевич; [упорядкув., вступ. ст. і прим. М.Й. Шалати]. – Київ : Музична Україна, 1973. – 112 с.
782166
   Народні пісні в записах Миколи Гоголя. – Київ : Музична Україна, 1985. – 208с.
782167
  Павлик М. Народні пісні в записах Михайла Павлика / М. Павлик; упорядкув. і примітки О.І. Дей, В.А. Качкан. – Київ : Музична Україна, 1974. – 320 с.
782168
  Маковей Народні пісні в записах Осипа Маковея / Маковей. – Київ : Музична Україна
2. – 1981. – 99с.
782169
  Тичина П.Г. Народні пісні в записах Павла Тичини / Павло Тичина. – Київ : Музична Україна, 1976. – 176 с., [1] арк. портр.
782170
  Мирний П. Народні пісні в записах Панаса Мирного та Івана Білика / П. Мирний, І. Білик. – Київ : Музична Україна, 1977. – 198с.
782171
  Козланюк П.С. Народні пісні в записах Петра Козланюка / П.С. Козланюк. – Київ : Музична Україна, 1978. – 112с.
782172
  Руданський С.В. Народні пісні в записах Степана Руданського / С.В. Руданський. – Київ : Музична Україна, 1972. – 291 с. – (Українські народні пісні в записах письменників)
782173
  Романченко Т. Народні пісні в записах Трохима Романченка / Т. Романченко. – Київ : Музична Україна, 1980. – 104с.
782174
  Цимбора Ю. Народні пісні для мішаного і жіночого хору. / Ю. Цимбора, 1956. – 79с.
782175
  Ярошинська Є.І. Народні пісні з-над Дністра в записах Євгенії Ярошинської / Є.І. Ярошинська. – Київ : Музична Україна, 1972. – 322 с.
782176
  Дніпрова Чайка Народні пісні з голосу Дніпрової Чайки та в її записах / Л.О. Дніпрова Чайка (Василевська) ; упоряд., вступ. ст. і прим. О. І. Дей, В.Г. Пінчук. – Київ : Музична Україна, 1974. – 215 с. – (Українські народні пісні в записах письменників)
782177
   Народні пісні з голосу Параски Павлюк / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Від. фольклористики ; зібрав і упорядкував В. Сокіл ; [наук. ред. Г. Дем"ян ; вступ. слово С.П. Павлюк.]. – Львів : Афіша, 2009. – 203, [5] с. : фотоіл., ноти. – ISBN 978-966-02-4989-9
782178
   Народні пісні на слова Тараса Шевченко.. – К, 1961. – 240с.
782179
   Народні пісні сучасної Дніпропетровщини / М-во освіти і науки України, Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-383-794-9
Вип. 1 : Томаківський район / [упоряд.: Г. Пшенічкіна, А. Любимова]. – 2016. – 55, [1] с. : іл., табл., ноти. – Бібліогр. в підрядк. прим.
782180
  Малинська Н. Народні пісні та думи в оцінці С. Єфремова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 199-202. – ISBN 966-594-298-0
782181
   Народні пісні Чернігівщини у запису Валентина Дубравіна : [збірник /. – Чернігів : Упр. у справах преси та інформації, 2001. – 364 с. : портр. – ISBN 966-533-141-8
782182
  Денис Народні повір"я, звичаї і традиції при виборі імені для дитини на Опіллі / Денис, (Ханас) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 48-60. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
782183
  Жарков С.Н. Народні прикмети і завбачення погоди : На допомогу вчителеві при проведенні з учнями спостережень погоди / С.Н. Жарков; Пер. з видання Учпедгізу РРФСР. – Київ : Радянська школа, 1956. – 160с.
782184
  Маштакова Н.В. Народні прикмети як елемент мовної картини світу російської та німецької культур // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 322-329. – ISBN 978-966-2303-00-1
782185
  Зимомря М. Народні промисли Закарпаття у контексті фольклорних традицій // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 201-206
782186
   Народні промисли Закарпаття.. – Ужгород, 1969. – 96с.
782187
  Ющенко Оксана Народні промисли та ремесла Поділля: історико-етнографічні дослідження краю XIX-XX ст. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 92-98. – ISSN 0130-6936
782188
  Данилюк Архип Народні промисли як важливий фактор економічного розвитку депресивних районів України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 6-10. – Бібліогр. 8 назв
782189
  Данилюк Архип Народні промисли як важливий фактор економічного розвитку депресивних районів України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 6-8
782190
  Тихонова Євгенія Анатолівна Народні Ради депутатів трудящих Болгарії у боротьбі за соціалізм / Тихонова Євгенія Анатолівна. – Київ : АН УРСР, 1954. – 164с.
782191
  Коцур Ю. Народні ремесла та промисли Роменщини у 20-30-х роках XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 70-77. – ISSN 0130-6936
782192
  Юрченко В. Народні розваги на українському ярмарку (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 49-55
782193
  Стецюк К.І. Народні рухи на Лівобережній і Слобідській Україні в 50-70-х роках 17 ст. / К.І. Стецюк. – К., 1960. – 364с.
782194
   Народні самодіяльні.. – К, 1982. – 172с.
782195
  Пригорницький В.В. Народні свята / В.В. Пригорницький. – Ужгород, 1989. – 146 с.
782196
  Закович М.М. Народні свята Радянського Прикарпаття / М.М. Закович. – Ужгород, 1971. – 80с.
782197
  Сенько С. Народні символи у фольклорі та металевих малих формах архітектури Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 83-86. – (Філологія ; Вип. 19)
782198
  Кирдан Б.П. Народні співці-музиканти на Україні / Б.П. Кирдан, А.Ф. Омельченко. – Київ, 1980. – 180с.
782199
   Народні співці радянської Украъни. – Київ, 1955. – 288 с.
782200
  Войтович Н. Народні способи захисту від шкідливих дій "нечистих" мерців (на польових матеріалах з Бойківщини) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 61-66. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
782201
  Жарков С.Н. Народні та наукові приміти про погоду / С.Н. Жарков. – Изд. 2-е. – Харків, 1929. – 96с.
782202
  Корнієнко І.С. Народні таланти / І.С. Корнієнко. – К, 1959. – 102с.
782203
  Соолмченко О.Г. Народні таланти Прикарпаття / О.Г. Соолмченко. – К., 1969. – 160с.
782204
   Народні твори про голодомор 1921-1923 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр. в Україні, зібрані студентами-філологами Криворізького державного педагогічного університету в кінці XX - на початку XXI ст. : [збірник фольклорних творів про голодомор] / [вступ. стаття, упорядкування та прим. О.М. Гончаренко]. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2011. – 240 с. : фотогр. – Пам"яті жертв голодоморів в Україні присвячується. – Бібліогр.: с. 214-226. – ISBN 978-966-2311-66-2
782205
  Руденко Л. Народні традиції в екологічному вихованні учнів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.38-40. – ISSN 0131-6788


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
782206
  Сакович І.В. Народні традиції в українській художній промисловості. / І.В. Сакович. – К., 1975. – 183с.
782207
  Воробєй О. Народні традиції та методи виготовлення барвників та побутових засобів догляду за одягом на Поділлі в 20-ті - 60-ті рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 557-559. – ISBN 978-966-171-795-3


  За матеріалами польових досліджень.
782208
  Гуменюк П. Народні традиції та фольклор очима дитини (за творами О. Довженка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 304-310.
782209
  Король Н. Народні традиції у промисловому виробництві дитячого одягу в сучасній Україні: мистецька вартість стилістичних інтерпретацій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 234-240. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Проаналізовано інтерпретації народних традицій у дитячому одязі, який виготовляють на промислових підприємствах сучасної України. Зокрема, звенуто увагу на особливості стилізації кроїв, форм та декору народного костюма в сучасному одязі для дітей ...
782210
  Кедрова М.В. Народні університети культури / М.В. Кедрова. – Львів, 1959. – 16 с.
782211
  Шевченко Л.А. Народні університети на Україні / Л.А. Шевченко. – К, 1963. – 30с.
782212
   Народні університети.. – К, 1962. – 120с.
782213
   Народні усмішки. – Київ : Радянська Україна, 1959. – 64 с.
782214
   Народні усмішки / [упорядник Ф.Ю. Маківчук ; худож. Л.Б. Каплан ; грав. на дереві В.К. Стеценка]. – Київ : Держлітвидав, 1959. – 125 с. : іл. – Мініатюрне видання
782215
   Народні усмішки. – Киев : Дніпро, 1966. – 126 с. : іл. – Мініатюрне видання
782216
   Народні усмішки. – Київ : Дніпро, 1969. – 190 с. : іл. – Мініатюрне видання
782217
   Народні усмішки : українські анекдоти, жарти, дотепи. – Київ : Дніпро, 1974. – 206 с. : іл. – Мініатюрне видання
782218
   Народні усмішки. – К, 1986. – 310с.
782219
  Зюбровський А. Народні уявлення про забутий у печі хліб українського населення історико-етнографічної Волині кінця ХІХ – початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 5-14. – ISSN 2309-9356


  У запропонованій статті досліджується локальна специфіка, семантика та генеза народних світоглядних уявлень про властивості та функції, поведінкові стереотипи, табу та приписи, пов"язані із забутим у печі хлібом в українського населення ...
782220
  Павленко І. Народні уявлення про смерть (на матеріалі українських та російських паремій) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 36-41
782221
  Малаш О.В. Народні флорономени у болгарській мовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03 / Малаш Олександра Василівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
782222
   Народні хинські оповідання.. – 47с.
782223
  Габчак Н.Ф. Народні художні промисли та сувенірні бренди Закарпаття, пов"язаних з виготовленням сувенірної продукції, їх збереження та відродження в межах адміністративно-територіальних одиниць досліджуваної території // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 289-292
782224
   Народні художні промисли України. – Київ, 1979. – 99с.
782225
   Народні художні промисли УРСР. – Київ, 1986. – 142с.
782226
  Драгоманов М.П. Народні школи на Украйіні серед житьтьа і письменства в Россійі М. Драгоманова [Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії М. Драгоманова]. – Geneve ; Bale ; Lyon : Вид. "Гpомада" ; H. Georg, 1877. – 152 с. – (Les Ecoles Populaires en Ukraine par M. Dragomanow)
782227
  Шульгина Л. Народній Календар / Л. Шульгина. – Київ : Друкарня К.Ф. Книгоспілки
Ч. 3 : Великдень. – 1925. – 32 с.
782228
  Куліш М. Народній Малахій : трагедійне / Микола Куліш. – Філядельфія : Київ, 1952. – 67 с. – Шифр. дубл. 8ут Кулі.
782229
  Гусєв В.І. Народність / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 257. – ISBN 966-642-073-2
782230
  Сушицький Ф.П. Народність в творах Шевченка.. – Київ : Видав. педагогічного журналу "Вільна українська школа", 1918. – 13с.


  На тит. стор. підпис - В. Данилевич
782231
  Скупейко Л. Народність і народний характер як літературно-естетичні поняття в українській критиці 30-40-х років ХІХ ст.


  У статті проаналізовано зміст і функції понять "народність" і "народний характер" у контексті формування новочасного художнього мислення та усвідомлення національної своєрідності української літератури. Зазначено, що в літературно-критичній думці ...
782232
  Ляшенко І.Ф. Народність і національна характерність музики / І.Ф. Ляшенко. – К., 1957. – 92с.
782233
  Мудрик В.Г. Народність церковнопарафіяльної школи в Україні XVIII – XIX століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 169-177
782234
  Кирилюк Е.П. Народність Шевченка. / Е.П. Кирилюк, 1949. – 9-24с.
782235
   Народність шкільних підручників Августина Волошина // Від часів Лаборця до сьогодення : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / І. Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 189-206. – ISBN 978-966-671-338-7
782236
  Гамшеєва В.М. Народність як основа творчого методу Арама Хачатуряна // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 133-135
782237
  Рева Л.В. Народність: ідейно-тематичні критерії українця і росіянина (на матеріалі творів "На пристані" В. Винниченка та "Вовчий перекат" І. Шмельова) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 226-229. – ISBN 978-966-171-217-0
782238
  Вовчок Марко Народнї оповіданя [Народні оповідання] / Марко Вовчок ; Переклав Василь Доманцький. – Львів : Накладом українсько-руської видавничої спілки
Т. 3. – 1904. – 335 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
782239
  Латухина Н.А. Народно-героическая эпопея В. Я. Шишкова "Емельян Пугачев" : Автореф... канд. филол.наук: / Латухина Н. А.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1954. – 17л.
782240
  Бычков С.П. Народно-героическая эпопея Л.Н. Толстого "Война и мир" / С.П. Бычков. – Москва, 1949. – 40с.
782241
   Народно-господарський план Харківської області на 1935 рік. – Харків, 1935. – 407 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
782242
   Народно-господарчий план Києва на 1935 рік. – Київ : Видання Міськплану, 1935. – 216 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
782243
  Бартошевич А.В. Народно-гуманистические основы комедии Шекспира. (Вопросы поэтики). : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Бартошевич А.В.; Гос. ин-т театрального искусства им. А.В.Луначарского. Кафедра истории зарубежного театра. – М., 1965. – 20л.
782244
  Слинкин М.Ф. Народно-демократическая партия Афганистана у власти. Время Тараки-Амина (1978-1979 гг.) / М.Ф. Слинкин ; М-во образования Украины, Симфероп. гос. ун-т. – Симферополь : Симферопольский государственный университет, 1999. – 359, [1] с. – Имен. указ.: с. 340-353. – Библиогр.: с. 322-339. – ISBN 966-7404-16-1
782245
  Манусевич А.Я. Народно-демократическая Польша на пути к социализму: лекция / А.Я. Манусевич. – М., 1950. – с.
782246
   Народно-демократическая Польша. : Рекомендательный указатель литературы. – Ленинград, 1952. – 88с.
782247
  Макогон С.Е. Народно-Демократическая Республика Чехословакия / С.Е. Макогон. – М, 1954. – 100с.
782248
  Лаврухин И.М. Народно-демократическая Чехословакия на пути к социализму : стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / Всесоюзн. общ. по распростран. полит. и науч. знаний ; [действит. чл. общ. И.М. Лаврухин]. – Москва, 1950. – 32 с.
782249
   Народно-демократическая Чехословакия. : Рекомендательный указатель лит-ры. – Ленинград, 1950. – 30с.
782250
  Манусевич А.Я. Народно-демократические революции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: К 40-летию / А.Я. Манусевич. – М., 1984. – 64с.
782251
  Гонюкова Л. Народно-демократична опозиція та її місце в трансформаційних політичних процесах в Україні в другій половині 80-х років ХХ століття / Л. Гонюкова, В. Морозов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 163-172.
782252
  Кононенко Т. Народно-звичаєві обрії філософії Г. Сковороди : вступ до методології українознавства / Тарас Кононенко ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : НДІУ, 2008. – 174 с.
782253
  Радчук-Павленко Народно-исторические основы развития древнерусской литературы 14-15 веков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Радчук-Павленко С.Т. ; АН БССР , Ин-т литературы. – Минск, 1966. – 23 с.
782254
  Шеремет В.В. Народно-інструментальне мистецтво Північно-Причорноморського краю у культурологічних та краєзнавчих джерелах // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 282-291. – ISSN 2225-7586
782255
  Штундер З.К. Народно-ладовые основы гармонии Н.В.Лысенко. : Автореф... канд. искусствовед..наук: / Штундер З.К.; Киев. гос. консерватория им. П.И.Чайковского.. – К., 1965. – 19л.
782256
  Белов П.П. Народно-национальная эпопея в русской классической литературе. / П.П. Белов. – Ростов-на-Дону, 1962. – 218 с.
782257
   Народно-освободительная армия Китая в периодд войны против японских захватчиков.. – М, 1957. – 272с.
782258
   Народно-освободительная борьба в изобразительном искусстве Югославии.. – М, 1972. – 30с.
782259
  Сапожников Б.Г. Народно-освободительная война в Китае (1946-1950 гг.) / Б.Г. Сапожников. – М., 1984. – 158с.
782260
  Юрьева И.А. Народно-освободительная война в Югославии 1941-1945 гг. : Аннот. указ. лит. / И.А. Юрьева. – Москва, 1976. – 288с.
782261
  Сарабьянов Д.В. Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века : Автореф... канд. искусств.наук: / Сарабьянов Д. В.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
782262
  Сарабьянов Д.В. Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века / Д.В. Сарабьянов. – М., 1955. – 300с.
782263
  Малихін А. Народно-педагогічні традиції українського весілля / А. Малихін, В. Ткач // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 57-68. – ISSN 0131-6788
782264
  Конева Ярослава Петровна Народно-песенная культура Болгарской диаспоры в Украине : Автореф... кандид. филолог.наук: 10.01.09 / Конева Ярослава Петровна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 24л.
782265
  Конева Ярослава Петровна Народно-песенная культура Болгарской диаспоры в Украине : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.09 / Конева Ярослава Петровна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 225л. – Бібліогр.:л.192-225
782266
   Народно-песенное творчество.. – Свердловск, 1977. – 110с.
782267
  Гудзенко А.В. Народно-песенные основы оперного творчества Н.В.Лысенко : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Гудзенко А.В.; Киевск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра истории музыки. – К., 1967. – 22л.
782268
  Сидельников В.М. Народно-песенные традиции в творчестве современных лириков / В.М. Сидельников. – Смоленск, 1957. – 56с.
782269
   Народно-поетична творчість в ідейно-естетичному вихованні радянських людей.. – К, 1978. – 172с.
782270
  Дмитренко Н. Народно-поетичний міфологізм поезії Б. - І. Антонича та С. Єсеніна // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 226-230. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
782271
  Литвинська С. Народно-поетичні джерела феєрії О. Коломійця "Срібна павутина" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 196-201
782272
  Владимирцев В.П. Народно-поэтичесие основы "Песни о Буревестнике" / В.П. Владимирцев. – Казань, 1968. – 88 с.
782273
   Народно-поэтическая сатира.. – Л, 1960. – 469с.
782274
  Дыма Г.М. Народно-поэтическая символика "Кобзаря" Т.Г.Шевченко в переводах на немецкий язык : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дыма Г.М.; МВ и ССО УССР. – Киев, 1974. – 26с.
782275
  Киуру Э. Народно-поэтические истоки литертуры Карелии : Автореф... канд. филол.наук: / Киуру Э.; Петрозавод. гос. ун-т им. Куусинена. – Петрозаводск, 1966. – 15л.
782276
  Мощанская О.Л. Народно-поэтическое творчество Англии средних веков / О.Л. Мощанская. – М, 1986. – 81с.
782277
  Лис А.С. Народно-поэтическое творчество Западной Белоруссии (1919-1939 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лис А.С. ; АН БССР , Ин-т литературы. – Минск, 1965. – 18 с.
782278
  Гримич М.В. Народно-правові уявлення українців про спільну власність у ХІХ столітті і селянські сервітути // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 72-76. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено т. зв. сервітутне право, що діяло на українських територіях упродовж ХІХ ст. Введення сервітутів як у Російські імперії, так і в Австро-Угорщині не проходило безболісно. У конфліктних справах виявили себе народно-правові уявлення про спільну ...
782279
   Народно-прикладное и декоративное искусство РСФСР.. – М, 1958. – 279с.
782280
  Кацер М.С. Народно-прикладное искусство Белоруссии от первобытного общества до 1917 года. / М.С. Кацер. – Минск, 1972. – 173с.
782281
  Горшков А.И. Народно-разговорная лексика и фразеология в сатирических журналах Н. И. Новикова 1769-1774 гг. (Трутень, "Живописец", "Кошелек") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горшков А. И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1949. – 20 с.
782282
   Народно-революционная партия Лаоса.. – М, 1983. – 120с.
782283
   Народно-революционная партия Лаоса.. – М, 1987. – 168с.
782284
  Шмелев Д.В. Народно-республиканское движение во Франции и послевоенная европейская интеграция // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 37-49. – ISSN 0042-8779
782285
  Ерофеев Николай Дмитриевич Народно-социалистическая партия в первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Ерофеев Николай Дмитриевич; МГУ. ист. фак-т. Кафедра истории СССР периода капитализма. – М., 1973. – 26л.
782286
  Русов А. Народно-союзное начало в государственном строе и при выборах депутатов в предствительные учреждения : доклады / А. Русов // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 29 с.
782287
   Народно-сценический танец.. – М : Искусство, 1976. – 224 с.
782288
  Ройзман И.И. Народно-хозяйственная и хозрасчетная эффективность производства / И.И. Ройзман; Отв. ред. Д.Н. Карпухин. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 226 с.
782289
  Синягов А.А. Народно-хозяйственная эффективность аватоматизации производства. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Синягов А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 22л.
782290
  Казакевич Д.М. Народно-хозяйственные затраты в планировании эффективности производства / Д.М. Казакевич. – Москва, 1979. – 192 с.
782291
   Народно-хозяйственные модели. – Новосибирск, 1974. – 346с.
782292
   Народно-хозяйственные пропорции: динамика, методология планирования.. – М, 1984. – 199с.
782293
  Кочерга А.И. Народно-хозяйственный комплекс и социальные проблемы / А.И. Кочерга, А.А. Мазараки. – М, 1981. – 272с.
782294
  Грошев В.П. Народно-хозяйственный научный комплекс / В.П. Грошев. – М, 1985. – 256с.
782295
   Народно-хозяйственный план Донецкой области на 1935 год. – Сталино : Изд-е Доноблплана, 1935. – 180 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
782296
   Народно-хозяйственный план Донецкой области на 1936 год. – Сталино : Из-во Доноблплана, 1936. – 342 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
782297
  Арсон С. Народно-хозяйственный план на 1928/29 год. Контрольные цифры. / С. Арсон. – Х., 1928. – 52с.
782298
   Народно-хозяйственный план на 1935 год.. – М, 1935. – 263с.
782299
   Народно-хозяйственный план Союза ССР на 1937 год.. – М, 1937. – 40с.
782300
  Гринчук М. Народно просвітницька діяльність Володимира Антоновича // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / Всеукраїнська науково-практична оn-lіnе конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 404-405. – ISBN 978-966-683-402-0
782301
   Народногосподарське використання малих річок УРСР. – Київ : АН УРСР, 1937. – 140 с.
782302
   Народногосподарський план м. Киева на 1936 рік : додаток: статистично-економічний довідник за 1929-1935 р.р. – Київ : Видання Міськплану, 1936. – 295 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
782303
   Народногосподарський план УСРР на 1935 рік. – Київ : Держвидав "Народне господарство та облік", 1935. – 256 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
782304
  Земскова О.П. Народногосподрський комплекс і управління / О.П. Земскова, Т.Т. Ковальчук. – К., 1979. – 47с.
782305
  Румянцева В.С. Народное антицерковное движение в России в XVII веке. / В.С. Румянцева. – М., 1986. – 262с.
782306
  Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество / В.П. Самойлович. – Киев, 1977. – 232 с.
782307
  Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество Украины / В.П. Самойлович. – Киев, 1989. – 342 с.
782308
  Смирнов А.И. Народное благосостояние - высшая цель социалистического производства / А.И. Смирнов. – М., 1978. – 64с.
782309
  Смирнов А.И. Народное благосостояние - высшая цель социалистического производства / А.И. Смирнов. – М., 1978. – 64с.
782310
  Добровольскас А.В. Народное благосостояние : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Добровольскас А.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1979. – 24л.
782311
   Народное благосостояние : Методология и методика исследования. – Москва : Наука, 1988. – 302, [2] с.
782312
  Саркисян Г.С. Народное благосостояние в СССР / Г.С. Саркисян. – М., 1983. – 279с.
782313
   Народное благосостояние.. – М, 1991. – 253с.
782314
  Юрлова Т.Ф. Народное восстание 1857-1959 гг. в Индии и английское общество / Т.Ф. Юрлова. – М., 1991. – 140с.
782315
  Петченко Ю.В. Народное восстание 1857-59 годов в Индии против английского колониального владычества : Автореф... канд. ист.наук: / Петченко Ю.В.; ЛГУ. – Л., 1956. – 16л.
782316
  Шабшина Ф.И. Народное восстание 1919 г. в Корее / Ф.И. Шабшина. – М., 1952. – 278с.
782317
  Шабшина Ф.И. Народное восстание 1919 года в Корее / Ф.И. Шабшина. – 2-е изд., перераб. – М., 1958. – 214с.
782318
   Народное восстание в Индии в 1857-1859. – Москва, 1957. – 327с.
782319
  Соатов С.С. Народное восстание в Кокандском ханстве в 1873 - 1876 гг. / С.С. Соатов. – Фергана, 1949. – 22с.
782320
   Народное гончарство России.. – М, 1987. – 168с.
782321
  Бекмухамедов Х.Ю. Народное движение в Бехаре 1910 года : Автореф... канд. ист.наук: / Бекмухамедов Х.Ю.;. – Ташкент, 1949. – 12л.
782322
  Чураков М.В. Народное движение в Магрибе под знаменем хариджизма. / М.В. Чураков. – М., 1990. – 205с.
782323
  Фирсов Н.Н. Народное движение в России до ХІХ в. / Н.Н. Фирсов, проф. – М., 1924. – 200с.
782324
  Станишевский В.П. Народное движение в смутное время. / В.П. Станишевский. – М., 1919. – 20с.
782325
  Захарова М.Н. Народное движение в США против рабства 1831-1860. / М.Н. Захарова. – М., 1965. – 452с.
782326
  Лесохина Э.И. Народное движение во Франции при Генрихе IV (1589-1610 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лесохина Э.И. – Москва, 1950. – 11 с..
782327
  Шерстобитов В.П. Народное движение за освоение Голодной Степи / В.П. Шерстобитов. – Фрунзе, 1967. – 131с.
782328
  Шерстобитов В.П. Народное движение за освоение Голодной степи Казахстана в годы третьей Сталинской пятилетки (1939-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шерстобитов В. П.; Моск. ист. архивн. ин-т М-ва культ СССР, Каф. ист. СССР. – Москва, 1953. – 20 с.
782329
  Костяева А.С. Народное движение накануне революции 1911 г. в Китае : Автореф... канд .ист.наук: / Костяева А. С.; АН СССР, Ин-т народов Азии. – М., 1966. – 16л.
782330
  Мыльцев П.А. Народное движение против французского колониального захвата на Мадагаскаре / П.А. Мыльцев. – Саратов, 1985. – 36с.
782331
  Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство / Л.Д. Рондели. – М, 1984. – 143с.
782332
  Оразбаев Н.А. Народное декоративно-прикладное искусство казахов. / Н.А. Оразбаев. – Л, 1970. – 208с.
782333
   Народное декоративно-прикладное искусство киргизов. – Москва, 1968. – 147с.
782334
  Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока / Н.И. Каплан. – М., 1980. – 125с.
782335
  Сычева Н.С. Народное декоративно-прикладное искусство Средней Азии и Казахстана. / Н.С. Сычева. – М., 1980. – 35с.
782336
  Арбат Ю. Народное декоративное искусство / Ю. Арбат. – Москва : Советский художник, 1963. – 47, [1] с.
782337
  Бабенчиков М.В. Народное декоративное искусство Закавказья и его мастера = Декоративное искусство народов СССР / М.В. Бабенчиков. – Москва : Государственное архитектурное издательство, 1948. – 176 с.
782338
  Валеев Ф.Х. Народное декоративное искусство казанских татар, его развитие, истоки : Автореф. дис. ... д-ра искусствовед. наук : 17.00.05 / Валеев Ф.Х. ; Акад. художеств СССР. – Москва, 1980. – 50 с.
782339
  Зеленчук В.С. Народное декоративное искусство Молдавии / В.С. Зеленчук. – Кишинев, 1968. – 127с.
782340
   Народное декоративное искусство РСФСР.. – М, 1957. – 378с.
782341
   Народное декоративное искусство Советского Узбекистана.. – Ташкент, 1954. – 189с.
782342
   Народное декоративное искусство СССР. – Москва-Ленинград : Искусство, 1949. – 164 с.
782343
  Бабенчиков М.В. Народное декоративное искусство Украины и его мастера / М.В. Бабенчиков. – Москва, 1945. – 88 с.
782344
  Захарчук-Чучай Народное декоративное искусство Яворивщины : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.05 / Захарчук-Чучай Р.В.; МГУ. – М., 1977. – 15л.
782345
  Воронина В.Л. Народное жилище арабских стран / В.Л. Воронина. – Москва, 1972. – 141 с.
782346
  Приходько Н.П. Народное жилище рабочих Донбасса. (Ист.-этногр. исслед.) : Автореф... канд. ист.наук: / Приходько Н.П.; АН УССР. Ин-т искусствовед., фольклора и этнографии. – К., 1960. – 19л.
782347
  Дюнан Альфонс Народное законодательство в Швейцарии : исторический обзор / Альфонс Дюнан ; [пер. Г.Ф. Львовича]. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1896. – X, 125 с.
782348
  Дюнан Альфонс Народное законодательство в Швейцарии : исторический обзор / Альфонс Дюнан ; [пер. Г.Ф. Львовича]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип.Альтшулера, 1906. – VI, 955 с. – (Всеобщая библиотека Г.В. Львовича)
782349
  Смулевич Б.Я. Народное здоровье и социология / Б.Я. Смулевич. – М., 1965. – 232с.
782350
  Аршакуни О.К. Народное зодчество Пскова / О.К. Аршакуни. – Москва, 1987. – 197 с.
782351
  Прибега Л.В. Народное зодчество Украины / Л.В. Прибега. – Киев, 1987. – 100 с.
782352
  Тихазе К.И. Народное зодчество Эстонии / К.И. Тихазе. – Ленинград : Изд-во лит-ры по строит., 1964. – 164 с.
782353
  Папухян Н.Ц. Народное зодчество юго-восточных районов Армянской ССР : Автореф... Канд.архитектуры.наук: / Папухян Н.Ц.; Ереван.политехн.ин-т. – Ереван, 1967. – 22л.
782354
  Ерлашова А.С. Народное и прикладное искусство Кавказа и Закавказьяё / А.С. Ерлашова. – М., 1970. – 16с.
782355
  Ставиский Б. Народное и прикладное искусство Средней Азии и Казахстана. / Б. Ставиский, . – М., 1970. – 11с.
782356
  Малия Е.М. Народное изобразительное искусство абхазов : Автореф... канд. ист.наук: / Малия Е.М.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Сухуми, 1965. – 19л.
782357
  Косменко А.П. Народное изобразительное искусство вепсов / А.П. Косменко. – Л., 1984. – 200с.
782358
  Василенко В.М. Народное искусство / В.М. Василенко. – Москва, 1974. – 294с.
782359
   Народное искусство [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 DVD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
782360
   Народное искусство башкир. – Ленинград, 1968. – 110с.
782361
   Народное искусство в Албании. – Тирана, 1959. – 11с.
782362
   Народное искусство в изданиях Восточно-Сибирского отдела Государственного Русского географического общества 1922-1927 / сост. под. рук. и наблюдением Марка Азадовского. – [Иркутск : Власть труда], 1927. – 32 с. : ил. – Миниатюрное издание
782363
   Народное искусство Галиции и Буковины и земский союз в 1916-1917 гг.. – К, 1919. – 67с.
782364
  Семенова Т.С. Народное искусство и его проблемы. / Т.С. Семенова. – М., 1977. – 246с.
782365
  Банников В.Н. Народное искусство как образовательная парадигма этнопедагогичес-кого образования (культурологическая, психологическая и воспита-тельная составляющие) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С. 67-71. – ISSN 2073-9702
782366
  Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры / М.А. Некрасова. – М, 1983. – 343с.
782367
   Народное искусство Карелии.. – Петрозаводск, 1979. – 56с.
782368
   Народное искусство Киргизии с древнейших времен и до наших дней : выставка : [каталог]. – Москва : Советский художник, 1975. – [31] с. : ил.
782369
   Народное искусство Ленинградской области. – Ленинград, 1985. – 125с.
782370
  Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования / Т.Я. Шпикалова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1979. – 192с.
782371
  Зарембский А. Народное искусство подольских украинцев / А. Зарембский. – Ленинград : Издание государственного русского музея, 1928. – 47 с.
782372
  Ганцкая О.А. Народное искусство Польши / О.А. Ганцкая. – М, 1970. – 184с.
782373
  Некрасова М.А. Народное искусство России / М.А. Некрасова. – Москва, 1983. – 220с.
782374
   Народное искусство Российской Федерации. – Ленинград, 1981. – 204с.
782375
   Народное искусство РСФСР. – Москва, 1962. – 11с.
782376
  Опреску Г. Народное искусство Румынии. / Г. Опреску. – М, 1960. – 80с.
782377
  Ильина-Охрименко Народное искусство семейских Забайкалья XIX-XX веков : резьба и роспись / Г.И. Ильина-Охрименко. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1972. – 88 с.
782378
   Народное искусство СССР.. – М, 1972. – 11с.
782379
   Народное искусство Тверского края.. – Калинин, 1971. – 100с.
782380
  Лукин М.П. Народное искусство устюжан. / М.П. Лукин, Н.М. Давыдова. – Вологда, 1971. – 64с.
782381
   Народное искусство Чукотки : резьба по кости; каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1977. – 39 с.
782382
   Народное искусство Якутии. – Ленинград, 1981. – 144с.
782383
   Народное искусство.. – Вологда, 1966. – 56с.
782384
  Канцедикас А.С. Народное искусство. / А.С. Канцедикас. – М., 1975. – 55с.
782385
   Народное искусство.. – М-Львов-Херсон, 1989. – 40с.
782386
  Шимон А.А. Народное кинотворчество / А.А. Шимон. – Киев, 1985. – 216с.
782387
   Народное красное слово.. – Пенза, 1959. – 158с.
782388
  Ювченко Надежда Народное музыкальное творчество Беларуси : аутентика и модификации на современной театральной сцене // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 75-79. – ISSN 0130-6936
782389
  Иванова Е. Народное обазование в СССР / Е. Иванова, 1964. – 70с.
782390
  Данев А.М. Народное образование / А.М. Данев. – М, 1948. – 478с.
782391
   Народное образование. – Москва
№ 1. – 1995
782392
   Народное образование. – Москва
№ 2. – 1995
782393
   Народное образование. – Москва
№ 3. – 1995
782394
   Народное образование. – Москва
№ 4. – 1995
782395
   Народное образование. – Москва
№ 5. – 1995
782396
   Народное образование. – Москва
№ 6. – 1995
782397
   Народное образование. – Москва
№ 7. – 1995
782398
   Народное образование. – Москва
№ 8/9. – 1995
782399
   Народное образование. – Москва
№ 10. – 1995
782400
   Народное образование. – Москва
№ 1. – 1996
782401
   Народное образование. – Москва
№ 2. – 1996
782402
   Народное образование. – Москва
№ 3. – 1996
782403
   Народное образование. – Москва
№ 4. – 1996
782404
   Народное образование. – Москва
№ 5. – 1996
782405
   Народное образование. – Москва
№ 6. – 1996
782406
   Народное образование. – Москва
№ 7. – 1996
782407
   Народное образование. – Москва
№ 8. – 1996
782408
   Народное образование. – Москва
№ 9. – 1996
782409
   Народное образование. – Москва
№ 10. – 1996
782410
   Народное образование. – Москва
№ 1. – 1997
782411
   Народное образование. – Москва
№ 2. – 1997
782412
   Народное образование. – Москва
№ 3. – 1997
782413
   Народное образование. – Москва
№ 4. – 1997
782414
   Народное образование. – Москва
№ 5. – 1997
782415
  Саевич П. Народное образование БССР за 30 лет / П. Саевич. – Минск, 1948. – 48 с.
782416
   Народное образование Бурятской АССР за 40 лет.. – Улан-Удэ, 1964. – 255с.
782417
  Саевич П.В. Народное образование в БССР. / П.В. Саевич. – 2-е изд., доп. – Минск, 1950. – 39с.
782418
  Саевич П.В. Народное образование в БССР. / П.В. Саевич. – 2-е изд. доп. – Минск, 1950. – 39с.
782419
   Народное образование в Венгерской Народноей Республике.. – Будапешт, 1968. – 203с.
782420
  Гомоннай В.В. Народное образование в Венгрии / В.В. Гомоннай. – Москва, 1972. – 224с.
782421
   Народное образование в ГДР. – М, 1983. – 185с.
782422
  Лашкарашвили Т.В. Народное образование в Грузинской ССР за 50 лет / Т.В. Лашкарашвили. – Тбилиси, 1967. – 54с.
782423
  Гомоннай В.В. Народное образование в европейских странах социалистического содружества / В.В. Гомоннай. – К., 1978. – 127с.
782424
  Бурмистров С.Д. Народное образование в Западно-Казахстанской области в первые годы советской власти (1919-1921 гг.) / С.Д. Бурмистров. – Уральск, 1958. – 105-112с.
782425
  Боброский А.Г. Народное образование в Западной Африке (Гана, Нигерия, Сьерра-Леоне и Гамбия) : Автореф... канд. пед.наук: / Боброский А. Г.; Моск. обл. пед. ин-т. им. Крупской. – М., 1966. – 26л.
782426
  Нусенбаум А.А. Народное образование в Индии. / А.А. Нусенбаум. – М., 1958. – 152с.
782427
  Серебренников В.М. Народное образование в Камбодже в колониальный период и в период независимого развития (до 1967 года). : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Серебренников В.М.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 20л.
782428
   Народное образование в КНДР,. – Пхеньян, 1959. – 48с.
782429
   Народное образование в Курганской области за 50 лет Советской власти.. – Курган, 1967. – 199с.
782430
   Народное образование в Могилевской губернии за 1912-1913 уч. год.. – Могилев. – 227с.
782431
  Балдаев Р.Л. Народное образование в Монгольской народной республике / Р.Л. Балдаев. – Москва, 1971. – 184с.
782432
  Чхиквадзе Акакий Ермолаевич Народное образование в развивающихся странах бассейна Карибского моря (Гайана) : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Чхиквадзе Акакий Ермолаевич; Тбилисск. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 43с.
782433
  Белозерцев Е.П. Народное образование в Республике Афганистан / Е.П. Белозерцев. – М, 1988. – 125с.
782434
  Козырев А.В. Народное образование в России в года подъема революционного движения перед первой империалистической войной и в период империалистической войны до победы буржуазно-демократичесокй революции в России / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 16с.
782435
  Козырев А.В. Народное образование в России во второй половине ХІХ века / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 14 с.
782436
  Петко Л.П. Народное образование в России и борьба партии большевиков за его демократизацию (на материалах Украины 1910-1917 гг.) : Дис... канд. пед.наук: / Петко Л. П.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1974. – 203л. – Бібліогр.:л.190-203
782437
   Народное образование в РСФСР.. – М, 1967. – 23с.
782438
   Народное образование в РСФСР.. – М, 1970. – 352с.
782439
  Лукинский Ф.А. Народное образование в Сибири (1928-1941 гг.) / Ф.А. Лукинский. – Новосибирск, 1982. – 223с.
782440
  Кучепатов Н.Г. Народное образование в Советской Карелии / Н.Г. Кучепатов. – Петрозаводск, 1958. – 88с.
782441
   Народное образование в Советском Союзе.. – М, 1962. – 71с.
782442
   Народное образование в Советском Союзе.. – М, 1963. – 96с.
782443
   Народное образование в Советском Союзе.. – М, 1964. – 110с.
782444
   Народное образование в Советском Союзе.. – М, 1965. – 51с.
782445
  Димов В.М. Народное образование в социальной политике развитого социалистического общества / В.М. Димов. – М., 1981. – 174с.
782446
  Медынский Е.Н. Народное образование в СССР / Е.Н. Медынский. – Москва, 1947. – 263с.
782447
  Медынский Е.Н. Народное образование в СССР / Е.Н. Медынский. – Москва, 1952. – 259 с.
782448
  Калинин А.Д. Народное образование в СССР / А.Д. Калинин. – М., 1972. – 143с.
782449
   Народное образование в СССР. – М, 1974. – 559с.
782450
   Народное образование в СССР. – М, 1987. – 334с.
782451
   Народное образование в СССР 1971-1973 гг.. – М, 1973. – 51с.
782452
   Народное образование в СССР.. – М, 1957. – 783с.
782453
   Народное образование в СССР.. – М, 1967. – 544с.
782454
   Народное образование в СССР.. – М, 1985. – 448с.
782455
  Зенченко Н.с. Народное образование в странах социализма / Н.с. Зенченко. – Л., 1968. – 24с.
782456
  Каширина Т.В. Народное образование в Таджикистане, 1924-1932 гг. / Т.В. Каширина. – Душанбе, 1986. – 154с.
782457
  Шамахов Ф.Ф. и др. Народное образование в Томской обл. за 40 лет Советской власти / Ф.Ф. и др. Шамахов. – Томск, 1957. – 68с.
782458
  Шамахов Ф.Ф. Народное образование в Томской области за сорок лет Советской власти. / Ф.Ф. Шамахов. – Томск, 1957. – 68с.
782459
  Рачинская Е.В. Народное образование в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны. / Е.В. Рачинская. – Ташкент, 1963. – 108с.
782460
   Народное образование в Узбекской ССР за 25 лет (1924-1949). – Ташкент, 1949. – 121 с.
782461
   Народное образование в Узбекской ССР за 30 лет (1924-1954). – Ташкент, 1954. – 128 с.
782462
   Народное образование в УзССР за 15 лет (1924-1939). – Ташкент, 1939. – 207 с.
782463
  Куксин В.П. Народное образование в Чечено-Ингушской АССР в годы семилетки : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Куксин В.П.; Куйбышев.гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1968. – 25л.
782464
  Субботина К.И. Народное образование и бюджет. / К.И. Субботина. – М., 1965. – 144с.
782465
  Крупская Н.К. Народное образование и демократия / Н.К. Крупская. – М.-Пг., 1919. – 132с.
782466
  Крупская Н.К. Народное образование и демократия / Н.К. Крупская. – М.-л, 1930. – 160с.
782467
  Луначарский А.В. Народное образование и женщина-общественница / А.В. Луначарский. – М, 1928. – 78с.
782468
   Народное образование и культура в СССР.. – М, 1989. – 432с.
782469
  Борисенков В.П. Народное образование и педагогическая мысль в освободившихся странах Африки / В.П. Борисенков. – М., 1987. – 140с.
782470
  Абдулов К. Народное образование и развитие производства : (по материалам Тадж. ССР) / Карим Абдулов ; под ред. А.Н. Насимова ; М-во нар. образования Тадж. ССР, Тадж. гос. ун-т им. В. И. Ленина. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 60 с.
782471
  Козырев А.В. Народное образование и школа на Украине и Белоруссии в XVI-XVIII веках / А.В. Козырев. – Ставрополь. – с.
782472
  Штымов С.Т. Народное образование как фактор, влияющий на развитие экономики СССР / С.Т. Штымов. – Челябинск, 1966. – 88с.
782473
  Савин Г. Народное образование на Дону. / Г. Савин. – Ростов н/Д, 1947. – 48с.
782474
  Родин Р.И. Народное образование на Правобережной Украине в 70-80-е годы ХІХ века / Р.И. Родин. – Киев, 1969. – 64с.
782475
   Народное образование на Северном Кавказе.. – Ставрополь, 1975. – 149с.
782476
  Аннакурдов М.Д. Народное образование Туркменистана в годы построения и упрочения социалистического общества / М.Д. Аннакурдов. – Ашхабад, 1986. – 120 с.
782477
   Народное образование, наука и культура в СССР.. – М, 1971. – 403с.
782478
   Народное образование, наука и культура в СССР.. – М, 1977. – 448с.
782479
   Народное образование.Педагогические науки : Аннот. указ. отеч. библиогр. пособий на рус. яз., публ. с середины 19-го в. по 1978 г. – Москва, 1981. – 220с.
782480
  Виноградова А.А. Народное общество в Кольмаре в 1791-1794 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградова А.А.; Одес гос ун-т. – Одесса, 1951. – 15 с.
782481
  Андрющенко Н.К. Народное ополчение Белоруссии / Н.К. Андрющенко. – Минск, 1980. – 126с.
782482
  Десенко Л.И. Народное ополчение в героической обороне Одессы (июнь-октябрь 1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Десенко Л. И.; АН УССР, Ин-т ист. Украины. – Киев, 1952. – 16 с.
782483
  Добров Петр Васильевич Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны : Дис... докт. ист.наук: 07.00.03. / Добров Петр Васильевич; Донецкий Госуниверситет. – Донецк, 1994. – 444л. – Бібліогр.:л.419-443
782484
  Добров П.В. Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны / П.В. Добров. – Донецк
1. – 1994. – 150с.
782485
  Добров П.В. Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны / П.В. Добров. – Донецк
2. – 1994. – 452с.
782486
  Бабкин В.И. Народное ополчение в Отечественной войне / В.И. Бабкин. – Москва, 1962. – 212с.
782487
   Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года.. – М, 1962. – 548с.
782488
  Колесник А.Д. Народное ополчение городов-героев. / А.Д. Колесник. – М., 1974. – 367с.
782489
   Народное ополчение защищае Родину.. – М, 1990. – 379с.
782490
  Беляев С. Народное ополчение Ленинграда / С. Беляев, П. Кузнецов. – Л., 1959. – 132с.
782491
  Добров П.В. Народное ополчення в роки Великої Вітчизняної війни. : Автореф... доктора істор.наук: 07.00.03 / Добров П.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 29л.
782492
   Народное песенное наследие и современность.. – Рига, 1984. – 105с.
782493
   Народное песенное наследие и современность.. – Рига, 1984. – 110с.
782494
  Яковлев М.А. Народное песнотворчество об атамане Степане Разине / М.А. Яковлев. – Л, 1924. – 168с.
782495
  Биншток В.И. Народное питание и народное здравие / В.И. Биншток, Л.С. Каминский. – Москва-Ленинград, 1929. – 92с.
782496
  Лихтенштейн Р.Н. Народное потребление в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Лихтенштейн Р.Н.; М-во высш. и сред.спец.образование РСФСР. – Свердловск, 1961. – 15л.
782497
  Москвин А.И. Народное потребление в условиях развитого социализма / А.И. Москвин. – К, 1984. – 224с.
782498
  Трасковский В.У. Народное потребление и основные закономерности его развития на современном этапе : Дис... канд. эконом.наук: / Трасковский В.У.; КГУ. Каф. полит. экономии гуман. ф-тов. – Киев, 1973. – 177л. – Бібліогр.:л.164-177
782499
  Трасковский В.У. Народное потребление и основные закономерности его развития на современном этапе. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Трасковский В.У.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
782500
  Разма Л.С. Народное потребление и основные черты его развития в Советской Литве : Автореф... канд.экон.наук: / Разма Л.С.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 18л.
782501
  Грицай Михаил Семенович Народное поэтическое творчество и развитие жанров древней украинской литературы (XVII-XVII ст.) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.648 / Грицай Михаил Семенович; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
782502
  Каргаполов Н.А. Народное поэтическое творчество послевоенного периода / Н.А. Каргаполов. – Новосибирск
вып. 35. – 1960. – 32 с.
782503
  Кузьмина Л.П. Народное поэтическое творчество рабочих Сибири / Л.П. Кузьмина. – Улан-Удэ, 1977. – 296с.
782504
  Александровский Б.И. Народное правление Древней Руси (Новгород Великий в XII—XIII вв.) / Б.И. Александровский. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова ; [Тип. Вильде], 1906. – 88 с.
782505
  Качоровский К. Народное право : [Историко-юрид. исследование] / К. Качоровский. – Москва : Книгоиздат "Молодая Россия" ; [Тип. Г. Лисснера, Д. Собко], 1906. – IV, 253 с. – Экз. в разных тип. переплетах
782506
  Мужайлова Е.А. Народное православие: от Ф.М. Достоевского к М.А. Осоргину (на примере анализа образов просветленных людей - старца Зосимы и денщика Григория // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 105-111. – ISSN 1562-1391
782507
  Токарев Ю.С. Народное правотворчество в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 г. - февр. 1918 г.). : Автореф... канд. ист.наук: / Токарев Ю.С.; Ин-т истории АН СССР. – М., 1963. – 15л.
782508
  Токарев Ю.С. Народное правотворчество накануне Великой Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 г.) / Ю.С. Токарев; АН СССР, Ленигр. отд. ин-та истории. – Москва ; Ленинград : Наука [Ленингр. отд.], 1965. – 186 с. + 2л. табл.
782509
  Мускатблит Ф. Народное представительство / Ф. Мускатблит ; С предисл. А.С. Изгоева. – Одесса : Изд. Вл. Распопова, 1905. – 40 с.
782510
  Куцова Э.Ф. Народное представительство в правосудии / Э.Ф. Куцова. – М., 1990. – 48с.
782511
  Ким А.И. Народное представительство в СССР / А.И. Ким, А.М. Барнашов. – Томск, 1982. – 89с.
782512
  Минералова И.Г. Народное представление о подлинном и мнимом, о достойном и греховном. Духовное сокровище сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок" // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2017. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 22-25
782513
   Народное прикладное искусство. – Рига, 1989. – 262с.
782514
  Бабилодзе А Г. Народное просвещение в Аджарской АССР (1921-1957 гг) : Автореф... канд. педнаук: / Бабилодзе Г.А; Тбилисск. гос. ун-т им И.В.Сталина. – Тбилиси, 1959. – 30л.
782515
   Народное просвещение в Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1957. – 111с.
782516
  Намитокова Роза Султановна Народное просвещение в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции в Азербайджане (март 1917 - июнь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Намитокова Роза Султановна; МВ и ССО Азер.ССР. Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1975. – 29л.
782517
  Намитокова Роза Султановна Народное просвещение в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции в Азербайджане (март 1917 - июнь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Намитокова Роза Султановна; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1977. – 27л.
782518
  Ажнюк Н.А. Народное пртребление и изменения в его структуре на современном этапе развития социализма : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Ажнюк Николай Александрович ; МИНВУЗ УССР, Львов. гос. ун-т. – Львов, 1975. – 28 с.
782519
   Народное слово на дорогах войны.. – Челябинск, 1976. – 135с.
782520
  Баженов Д Н. Народное средство / Д Н. Баженов, . – М., 1956. – 56с.
782521
  Аравин П.В. Народное творчество - основа реалистической музыки (материалы для лекций) / П.В. Аравин, Н. Лапченков. – Алма-Ата, 1959. – 30с.
782522
   Народное творчество башкир.. – Уфа, 1976. – 168с.
782523
  Самойлович Виктор Петрович Народное творчество в архитектуре сельского жилища Украины : Автореф... д-ра искусствоведениянаук: 823 / Самойлович Виктор Петрович; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Т.Рыльского. – Киев, 1968. – 43л. – Бібліогр.:с.43
782524
   Народное творчество в культуре развитого социалистического общества.. – М, 1984. – 161с.
782525
  Габуния А. Народное творчество Грузии / А. Габуния. – Тбилиси, 1958. – 88с.
782526
   Народное творчество Дона.. – Ростов -на-Дону
Кн. 1. – 1952. – 292 с.
782527
  Кравченко И. Народное творчество Калмыкии / И. Кравченко. – Сталинград, 1940. – 316с.
782528
  Чистов В. Народное творчество Карело-Финской ССР / В. Чистов. – Петрозаводск, 1940. – 211с.
782529
  Александрова Е.А. Народное творчество о крестьянском восстании Степана Разина : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Александрова Е. А. ; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т им. Н. Крупской. – Москва, 1962. – 23 с.
782530
   Народное творчество Северной Двины.. – Архангельск, 1966. – 172с.
782531
  Маркин М.С. Народное хозяйство / М.С. Маркин. – Київ, 1967. – 31с.
782532
   Народное хозяйство Абхазской АССР.. – Сухуми, 1957. – 118с.
782533
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1975 году.. – Баку, 1976. – 459с.
782534
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1983 году.. – Баку, 1984. – 260с.
782535
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР за 60 лет.. – Баку, 1980. – 375с.
782536
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР к 60 летию Великого Октября.. – Баку, 1977. – 377с.
782537
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР к 60 летию образования СССР.. – Баку, 1982. – 354с.
782538
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1972. – 282с.
782539
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1978. – 288с.
782540
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1981. – 291с.
782541
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1987. – 313с.
782542
   Народное хозяйство Алтайского края в 1971-1975 гг.. – Барнаул, 1976. – 104с.
782543
   Народное хозяйство Армянской ССР : статистический сборник. – Ереван : Госстатиздат, 1957. – 180 с.
782544
   Народное хозяйство Архангельской области в цифрах., 1976. – 223с.
782545
   Народное хозяйство Архангельсколй области.. – Архангельск, 1957. – 148с.
782546
   Народное хозяйство Башкирской АССР за 70 лет.. – Уфа, 1989. – 274с.
782547
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1982. – 256с.
782548
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1983. – 230с.
782549
   Народное хозяйство Белорусской ССР в 1987 г.. – Минск, 1988. – 296с.
782550
   Народное хозяйство Белорусской ССР за 40 лет.. – Минск, 1957. – 288с.
782551
   Народное хозяйство Белорусской ССР. : статистический сборник. – Москва : Госстатиздат, 1957. – 319 с.
782552
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1975. – 334с.
782553
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1976. – 269с.
782554
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1977. – 253с.
782555
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1978. – 302с.
782556
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1979. – 271с.
782557
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1980. – 295с.
782558
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1981. – 335с.
782559
   Народное хозяйство Белорусской ССР.... – Минск, 1975. – 275с.
782560
   Народное хозяйство Белорусской ССР.... – Минск, 1975. – 263с.
782561
   Народное хозяйство Белорусской ССР.... – Минск, 1984. – 247с.
782562
   Народное хозяйство БССР. 1984. – Минск, 1985. – 240с.
782563
   Народное хозяйство в 1916 году. – Петроград, 1919. – 86с.
782564
   Народное хозяйство в 1916 году. – Петроград, 1920. – 85с.
782565
   Народное хозяйство в 1916 году. – Петроград, 1921. – 107с.
782566
   Народное хозяйство в 1920 г. и первую половину 1921 г.. – М, 1921. – 86с.
782567
   Народное хозяйство в 3-ю четверть 1921 года.. – М, 1922. – 262с.
782568
   Народное хозяйство в1916 году. – Петроград, 1920. – 111с.
782569
   Народное хозяйство в1916 году. – Петроград, 1920. – 81с.
782570
   Народное хозяйство Великолукской области. – Великие Луки, 1957. – 128с.
782571
   Народное хозяйство Владимирской области в девятой пятилетке.. – Ярославль, 1976. – 183с.
782572
   Народное хозяйство Волгоградской области за 50 лет.. – Волгоград, 1967. – 264с.
782573
   Народное хозяйство Вологородской области в девятой пятилетке.. – Вологда, 1976. – 215с.
782574
   Народное хозяйство ГДР.. – М, 1961. – 510с.
782575
  Зомбарт В. Народное хозяйство Германии в ХІХ и в начале ХХ века. / В. Зомбарт. – М., 1924. – 264с.
782576
   Народное хозяйство города Ленинграда.. – М, 1957. – 163с.
782577
   Народное хозяйство Грузинской ССР в1967 году.. – Тбилиси, 1968. – 378с.
782578
   Народное хозяйство Грузинской ССР за 60 лет.. – Тбилиси, 1980. – 304с.
782579
   Народное хозяйство Грузинской ССР.. – Тбилиси, 1957. – 304с.
782580
   Народное хозяйство дагестанской АССР в девятой пятилетке.. – Махачкала, 1977. – 119с.
782581
   Народное хозяйство Донецкой области : cтат. сборник. – Донецк : Статистика, 1966. – 196 с. : схем.
782582
   Народное хозяйство Донецкой области в первом полугодии 1936 года. – Сталино : Изд-е Донецкой областной плановой комиссии, 1936. – 135 с.
782583
   Народное хозяйство Екатеринославской губернии. – Екатеринослав, 1922. – 103с.
782584
   Народное хозяйство Екатеринославской губернии. – Екатеринослав, 1923. – 195с.
782585
   Народное хозяйство Закавказья в цифрах. – Тифлис, 1927. – 697с.
782586
   Народное хозяйство Запорожья. – Запорожье, 1926. – 140с.
782587
   Народное хозяйство Запсибкрая. – Новосибирск, 1936. – 424 с.
782588
  Фрумкин М.И. Народное хозяйство и внешняя торговля СССР / М.И. Фрумкин. – Москва -Ленинград, 1926. – 72с.
782589
  Пичикиан Г. Народное хозяйство и кооперация Армении / Г. Пичикиан. – Тифлис, 1927. – 216с.
782590
  Королев Ф.Ф. Народное хозяйство и народное образование в СССР / Ф.Ф. Королев. – М, 1961. – 48с.
782591
  Шелудько Л.Г. Народное хозяйство и система образования / Л.Г. Шелудько. – Киев, 1991. – 43с.
782592
   Народное хозяйство Иркутской области.. – Иркутск, 1976. – 112с.
782593
   Народное хозяйство Иркутской области.. – Иркутск, 1981. – 128с.
782594
   Народное хозяйство к 40-летию автономии Северной Осетии.. – Ростов н/Д, 1964. – 224с.
782595
   Народное хозяйство Кабардино-Балкарской АССР.. – Нальчик, 1957. – 115с.
782596
   Народное хозяйство Кабардино-Балкарской АССР.. – Нальчик, 1964. – 212с.
782597
   Народное хозяйство Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1987. – 343с.
782598
  Колдобская Р.В. Народное хозяйство Казахстана : Библиогр. указ. / Р.В. Колдобская. – Алма-Ата, 1976. – 520с.
782599
   Народное хозяйство Казахстана : Библиогр. указ. – Алма-Ата, 1979. – 371с.
782600
   Народное хозяйство Казахстана : Библиогр. указ. – Алма-Ата, 1982. – 316с.
782601
   Народное хозяйство Казахстана : Библиографический указатель. – Алма-Ата, 1985. – 258с.
782602
   Народное хозяйство Казахстана 1980-1982 гг. : Библиогр. указатель. – Алма-Ата, 1987. – 372с.
782603
   Народное хозяйство Казахстана в 1973 г.. – Алма-Ата, 1975. – 271с.
782604
   Народное хозяйство Казахстана в 1974 г.. – Алма-Ата, 1975. – 319с.
782605
   Народное хозяйство Казахстана в 1976 г.. – Алма-Ата, 1977. – 264с.
782606
  Антонов П.И. Народное хозяйство Казахстана в годы второй пятилетки : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Антонов П.И.; Казах. ГУ. – Алма-Ата, 1959. – 25 с.
782607
   Народное хозяйство Казахстана за 60 лет.. – Алма-Ата, 1980. – 272с.
782608
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1978. – 247с.
782609
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1981. – 330с.
782610
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1984. – 287с.
782611
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1986. – 319с.
782612
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1989. – 391с.
782613
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1990. – 391с.
782614
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1983. – 272с.
782615
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1985. – 314с.
782616
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1988. – 383с.
782617
   Народное хозяйство Калиниградской области.. – Калининград, 1977. – 112с.
782618
   Народное хозяйство Калужской области.. – М, 1957. – 143с.
782619
   Народное хозяйство Карелии 1926-июнь 1941 г.. – Петрозаводск, 1991. – 369с.
782620
   Народное хозяйство Киевской области.. – К, 1959. – 256с.
782621
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1983. – 222с.
782622
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1985. – 240с.
782623
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1986. – 272с.
782624
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1991. – 272с.
782625
   Народное хозяйство Киргизской ССР в 1961 году.. – Фрунзе, 1962. – 232с.
782626
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1957. – 207с.
782627
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1961. – 245с.
782628
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1976. – 412с.
782629
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1979. – 256с.
782630
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1981. – 300с.
782631
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1982. – 263с.
782632
   Народное хозяйство Кировской области : статистический сборник. – Киров : Кировское книжное из-во, 1957. – 136 с.
782633
   Народное хозяйство Кировской области.. – Киров, 1976. – 104с.
782634
   Народное хозяйство Коми АССР. – Сыктывкар, 1957. – 175с.
782635
   Народное хозяйство Костромской области.. – Кострома, 1956. – 154с.
782636
   Народное хозяйство Краснодарского края в 1975 году.. – Краснодар, 1976. – 176с.
782637
   Народное хозяйство Красноярского края.. – Красноярск, 1967. – 259с.
782638
   Народное хозяйство Крымской области. – Симферополь, 1957. – 272с.
782639
   Народное хозяйство Крымской области.. – Одесса, 1972. – 199с.
782640
   Народное хозяйство Куйбышевской области и города Куйбышева.. – Куйбышев, 1957. – 198с.
782641
   Народное хозяйство Курской области.. – Воронеж, 1968. – 290с.
782642
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1973. – 463с.
782643
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1977. – 226с.
782644
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1979. – 300с.
782645
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в 1975 году.. – Л, 1976. – 314с.
782646
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в одиннадцатой пятилетке.. – Л, 1986. – 230с.
782647
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 60 лет.. – Л, 1977. – 231с.
782648
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 70 лет.. – Л, 1987. – 172с.
782649
   Народное хозяйство Литовской ССР. – Вильнюс, 1984. – 250с.
782650
   Народное хозяйство Литовской ССР в 1980 году. – Вильнюс, 1981. – 262с.
782651
   Народное хозяйство Литовской ССР за 40 лет.. – Вильнюс, 1980. – 280с.
782652
   Народное хозяйство Литовской ССР.. – Вильнюс, 1979. – 287с.
782653
   Народное хозяйство Литовской ССР.. – Вильнюс, 1986. – 238с.
782654
   Народное хозяйство Марийской ССР.. – Йошкар-Ола, 1960. – 219с.
782655
   Народное хозяйство МНР. – Улан-Батор, 1974. – 263с.
782656
   Народное хозяйство Моладавской ССР.. – Кишинев, 1980. – 327с.
782657
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 291с.
782658
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1987. – 312с.
782659
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1972. – 360с.
782660
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1976. – 307с.
782661
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1978. – 260с.
782662
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1979. – 303с.
782663
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1981. – 283с.
782664
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1982. – 274с.
782665
   Народное хозяйство Молотовской области.. – Молотов, 1957. – 201с.
782666
   Народное хозяйство Московской области,1981-1985.. – М, 1986. – 270с.
782667
   Народное хозяйство Московской области.. – М, 1976. – 192с.
782668
   Народное хозяйство Московской области.. – М, 1981. – 254с.
782669
   Народное хозяйство Николаевской области за годы восьмой и девятой пятилеток.. – Одесса, 1977. – 128с.
782670
   Народное хозяйство Новгородской области : статистический сборник. – Новгород : Лениздат ; Новгородское отделение, 1976. – 91 с.
782671
   Народное хозяйство Новосибирской области и города Новосибирска.. – Новосибирск, 1957. – 192с.
782672
   Народное хозяйство Новосибирской области.. – Новосибирск, 1961. – 335с.
782673
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1960. – 335с.
782674
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1969. – 220с.
782675
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1973. – 238с.
782676
   Народное хозяйство Орловской области.. – Орел, 1957. – 136с.
782677
   Народное хозяйство Пензенской области. – Пенза, 1957. – 23с.
782678
   Народное хозяйство Пермской области за годы Советской власти.. – Пермь, 1977. – 136с.
782679
   Народное хозяйство Пскова и Псковской области в девятой пятилетке. – Л, 1976. – 124с.
782680
  Безобразов В.П. Народное хозяйство России : Московская (Центральная) промышленная область. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1882. – 363 с.
782681
  Чунтулов В.Т. Народное хозяйство России во время первой мировой войны и февральской революции 1917 года. / В.Т. Чунтулов. – К., 1961. – 16с.
782682
   Народное хозяйство России за 1921 г.. – Берлин, 1922. – 319с.
782683
   Народное хозяйство Ростовской области в 1959 году.. – Ростов н/Д, 1960. – 40с.
782684
   Народное хозяйство РСФСР : статистический сборник. – Москва : Гос. статистическое из-во, 1957. – 372 с.
782685
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва, 1969. – 463с.
782686
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва, 1974. – 528с.
782687
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1982. – 350с.
782688
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1983. – 303с.
782689
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1984. – 407с.
782690
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 471с.
782691
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1988. – 687с.
782692
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва : Финансы и статистика, 1989
782693
   Народное хозяйство РСФСР : стат. ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 691с.
782694
   Народное хозяйство РСФСР в 1958 году.. – М, 1959. – 508с.
782695
   Народное хозяйство РСФСР в 1967 году.. – М, 1968. – 648с.
782696
   Народное хозяйство РСФСР в 1975 году.. – М, 1976. – 520с.
782697
   Народное хозяйство РСФСР в 1983 году : стат. ежегодник. – М., 1984. – 384с.
782698
   Народное хозяйство РСФСР в 1985 году. – М, 1986. – 397с.
782699
   Народное хозяйство РСФСР в1924-25 г. : (сборник обзоров по важнейшим отраслям народного хозяйства РСФСР в 1924-25 г.). – Москва : Финиздат НКФ СССР, 1926. – 136 с.
782700
   Народное хозяйство РСФСР за 60 лет. : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1977. – 367с.
782701
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1961. – 572с.
782702
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1962. – 624с.
782703
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1963. – 608с.
782704
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1965. – 600с.
782705
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1965. – 576с.
782706
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1966. – 616с.
782707
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1970. – 468с.
782708
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1972. – 459с.
782709
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1973. – 511с.
782710
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1978. – 343с.
782711
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1979. – 343с.
782712
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1980. – 391с.
782713
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1981. – 406с.
782714
   Народное хозяйство РСФСР.... – М, 1975. – 543с.
782715
   Народное хозяйство Саратовской области за 60 лет.. – Саратов, 1977. – 127с.
782716
   Народное хозяйство Свердловской области и города Свердловска : статистический сборник. – Свердловск : Гос. статистическое из-во, 1956. – 151 с.
782717
   Народное хозяйство Северо-Кавказского края в диаграммах.. – Ростов н/Д, 1932. – 107с.
782718
   Народное хозяйство Северо-Казахстанской области.. – Петропавловск, 1962. – 208с.
782719
  Огановский Н.П. Народное хозяйство Сибири : эпизодический курс лекций, прочитанных на кооперативных курсах для служащих и рабочих кооперативных организаций гор. Омска, в феврале -марте 1920 года / Н.П. Огановский. – Омск : Изд-е Сиботделения Всероссийского Центрального Союза Потреб. Об-в., 1921. – 175 с. + с 12-ю диаграммами и картограммами
782720
   Народное хозяйство Сибирского края по контрольным цифрам на 1926-1927 г.г.. – Новосибирск : Изд. Сибкрайплана, 1926. – 146 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
782721
   Народное хозяйство Смоленской области.. – Смоленск, 1956. – 107с.
782722
  Козловская Л.И. Народное хозяйство Советского Закарпатья в годы послевоенной Сталинской пятилетки. : Автореф... Канд.экон.наук: / Козловская Л.И.; М-во высшего образования СССР. – Киев, 1951. – 21 с.
782723
   Народное хозяйство социаистических стран в 1968 году. – Москва, 1969. – 187с.
782724
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1983. – 184с.
782725
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1985. – 192с.
782726
   Народное хозяйство социалистических стран в 1963 году.. – М, 1964. – 191с.
782727
   Народное хозяйство социалистических стран в 1964 году.. – М, 1965. – 256с.
782728
   Народное хозяйство социалистических стран в 1966 году.. – М, 1967. – 168с.
782729
   Народное хозяйство социалистических стран в 1967 году.. – М, 1968. – 140с.
782730
   Народное хозяйство социалистических стран в 1970году.. – М, 1971. – 199с.
782731
   Народное хозяйство социалистических стран в 1983 году.. – М, 1984. – 183с.
782732
   Народное хозяйство социалистических стран в 1986 году. – М, 1987. – 157с.
782733
   Народное хозяйство социалистических стран в 1987году.. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – с.
782734
   Народное хозяйство социалистических стран в 1988 году.. – Москва : Финансы и статистика, 1989
782735
   Народное хозяйство социалистических стран в1962 году.. – М, 1963. – 206с.
782736
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1962. – 187с.
782737
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1972. – 176с.
782738
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1975. – 166с.
782739
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1975. – 174с.
782740
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1980. – 182с.
782741
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1981. – 142с.
782742
   Народное хозяйство Средней Азии в 1963 году.. – Ташкент., 1964. – 372с.
782743
   Народное хозяйство СССР. – Москва, 1974. – 862с.
782744
   Народное хозяйство СССР. – М, 1982. – 623с.
782745
   Народное хозяйство СССР в 1-ом полугодии 1924-25 года.. – М-Л, 1925. – 416с.
782746
   Народное хозяйство СССР в 1917-1920 гг.. – М, 1967. – 620с.
782747
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг.. – М, 1980. – 223с.
782748
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг.. – Москва, 1980. – 337с. – (Народное хозяйство СССР)
782749
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. – Москва. – (Нар. хоз. СССР)
Ч. 1 : Новая экономическая политика. – 1980. – 270с.
782750
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 2 : Управление народным хозяйством. 1980. – 1980. – 270с.
782751
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. в 1921-1974 гг. В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 3, Кн. 1 : Кооперация. – 1980. – 256с.
782752
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1974 гг.: В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 3, Кн. 2 : Кооперация. – 1980. – 179с.
782753
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1974 гг. В 4-х частях. – Москва, 1981. – 142с. – (Народное хозяйство СССР)
782754
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : указ. сов. лит. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 5, вып. 1 : Промышленность и строительство. – 1983. – 350с.
782755
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : указатель советской литературы. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 5, вып. 2 : Промышленность и строительство. – 1984. – 344с.
782756
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : указатель советской литературы в 1921-1980 гг. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 6, вып. 1 : Сельское хозяйство. – 1985. – 284 с.
782757
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг.. – М
2. – 1986. – 284с.
782758
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1980 гг.: Пром-сть и строительство. Сел. хоз-во.: Алф. указ. авт. и загл. работ, опис. не на авт. – Москва, 1988. – 151с. – (Народное хозяйство СССР)
782759
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указатель сов. лит-ры 1921-1980 гг. – Москва. – (Народное хозяйство СССР ; Вып. 3)
Ч. 6 : Сельское хозяйство. – 1988. – 307с.
782760
   Народное хозяйство СССР в 1923-24 гг.. – М, 1925. – 509с.
782761
   Народное хозяйство СССР в 1924-25 гг.. – М, 1926. – 231с.
782762
   Народное хозяйство СССР в 1956 г.. – М, 1957. – 296с.
782763
   Народное хозяйство СССР в 1958 году.. – М, 1959. – 959с.
782764
   Народное хозяйство СССР в 1959 году. – М, 1960. – 896с.
782765
   Народное хозяйство СССР в 1962 году : Статистический ежегодник. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 736 с.
782766
   Народное хозяйство СССР в 1963 г.. – М, 1964
782767
   Народное хозяйство СССР в 1964 г.. – М, 1965. – 888с.
782768
   Народное хозяйство СССР в 1965 г.. – М, 1966. – 910с.
782769
   Народное хозяйство СССР в 1967 г.. – М, 1968. – 1008с.
782770
   Народное хозяйство СССР в 1968 г. – Москва, 1969. – 832с.
782771
   Народное хозяйство СССР в 1969 г.. – Москва : Статистика, 1970. – 864 с.
782772
   Народное хозяйство СССР в 1970 г.. – М, 1971. – 824с.
782773
   Народное хозяйство СССР в 1970 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1979. – 616 с.
782774
   Народное хозяйство СССР в 1973 году : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1974. – 880с.
782775
   Народное хозяйство СССР в 1974 году : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1975. – 862с.
782776
   Народное хозяйство СССР в 1977 г.. – М, 1978. – 655с.
782777
   Народное хозяйство СССР в 1978 году : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1979. – 631с.
782778
   Народное хозяйство СССР в 1979 году : Cтатистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1980. – 615с
782779
   Народное хозяйство СССР в 1982 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 574с.
782780
   Народное хозяйство СССР в 1983 году : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 607с.
782781
   Народное хозяйство СССР в 1984 г. : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 632с.
782782
   Народное хозяйство СССР в 1985 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 656с.
782783
   Народное хозяйство СССР в 1987 г. : статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 736 с. – ISBN 5-279-00125-2
782784
   Народное хозяйство СССР в 1988 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 765с.
782785
   Народное хозяйство СССР в 1989 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 768 с.
782786
   Народное хозяйство СССР в 1990 году. : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 752с.
782787
  Мунчаев Ш.М. Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне / Ш.М. Мунчаев. – М., 1973. – 63с.
782788
  Марголина Е.Б. Народное хозяйство СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 -- май 1945 гг.). Библиографич. указатель книжной и журнальной литературы на русском языке (1941-1968 гг.) / Е.Б. Марголина. – М., 1941. – 460с.
782789
  Добрынин А.И. Народное хозяйство СССР в двенадцатой пятилетке / А.И. Добрынин. – Ленинград, 1987. – 31 с.
782790
  Емельянов А.С. Народное хозяйство СССР в десятой пятилетке: задачи, проблемы, перспективы. / А.С. Емельянов. – К., 1976. – 40с.
782791
   Народное хозяйство СССР в переходный период /1917-1937 гг./. – М, 1982. – 320с.
782792
  Шигалин Г.И. Народное хозяйство СССР в период Великой Отечественной войны / Г.И. Шигалин. – М., 1960. – 278с.
782793
  Мотылев В.Е. Народное хозяйство СССР в период осущетсвления четвертого и пятого пятилетних планов / В.Е. Мотылев. – М, 1959. – 48с.
782794
  Огановский Н.П. Народное хозяйство СССР в связи мировым / Н.П. Огановский. – Москва
1. – 1925. – 124с.
782795
   Народное хозяйство СССР в1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. 1921-1974 гг.: В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 4 : Труд. – 1981. – 227с.
782796
   Народное хозяйство СССР в1980 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 584с.
782797
   Народное хозяйство СССР за 1922-1923 гг.. – М-Л, 1924. – 662с.
782798
   Народное хозяйство СССР за 1923-24 гг.. – М. – 837с.
782799
   Народное хозяйство СССР за 60 лет. : Юбилейный статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1977. – 710с.
782800
   Народное хозяйство СССР за 70 лет. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 766с.
782801
   Народное хозяйство СССР на пороге третьего года пятилетки и контрольные цифры на1931 год.. – М-Л, 1931. – 288с.
782802
   Народное хозяйство СССР.. – М-Л, 1932. – 670с.
782803
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1948. – 514с.
782804
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1950. – 448с.
782805
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1951. – 428с.
782806
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1956. – 262с.
782807
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 765с.
782808
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 750с.
782809
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 766с.
782810
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1961. – 943с.
782811
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1962. – 861с.
782812
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1965. – 760с.
782813
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1972. – 848с.
782814
   Народное хозяйство СССР.. – Москва, 1973. – 824с.
782815
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1984. – 607с.
782816
  Паламарчук В.Е. Народное хозяйство США / В.Е. Паламарчук. – Львов, 1959. – 44с.
782817
   Народное хозяйство Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.. – Душанбе, 1980. – 171с.
782818
   Народное хозяйство Таджикистана в период формирования экономических предпосылок развитого социализма.. – Душанбе, 1985. – 347с.
782819
   Народное хозяйство Таджикской ССР 1961 году.. – Душанбе, 1962. – 167с.
782820
   Народное хозяйство Таджикской ССР.. – Сталинабад, 1957. – 387с.
782821
   Народное хозяйство Таджикской ССР.. – Душанбе, 1976. – 206с.
782822
   Народное хозяйство Татарской АССР в одиннадцатой пятилетке.. – Казань, 1987. – 197с.
782823
   Народное хозяйство Татарской АССР за 60 лет.. – Казань, 1980. – 144с.
782824
   Народное хозяйство Томской области за 1976-1980 годы.. – Новосибирск, 1982. – 96с.
782825
   Народное хозяйство Томской области за 1981-1985 годы.. – Томск, 1986. – 94с.
782826
   Народное хозяйство Тульской области. – Тула, 1977. – 184с.
782827
   Народное хозяйство Туркменской ССР в1976 году.. – Ашхабад, 1977. – 208с.
782828
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1979. – 336 с.
782829
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1983. – 311с.
782830
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1990. – 283с.
782831
   Народное хозяйство Узбекской ССР в 1984 г.. – Ташкент, 1985. – 364с.
782832
   Народное хозяйство Узбекской ССР в 1985 г.. – Ташкент, 1988. – 343с.
782833
   Народное хозяйство Узбекской ССР в 1987 г.. – Ташкент, 1988. – 343с.
782834
   Народное хозяйство Узбекской ССР за 60 лет Советской власти.. – Ташкент, 1977. – 341с.
782835
   Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет Советской власти. – Ташкент, 1987. – 333с.
782836
   Народное хозяйство Узбекской ССР.. – Ташкент, 1976. – 455с.
782837
   Народное хозяйство Узбекской ССР.. – Ташкент, 1978. – 360с.
782838
   Народное хозяйство Узбекской ССР.. – Ташкент, 1980. – 286с.
782839
   Народное хозяйство Узбекской ССР.. – Ташкент, 1981. – 348с.
782840
   Народное хозяйство Узбекской ССР.. – Ташкент, 1989. – 349с.
782841
   Народное хозяйство Украинской СС в 1985 году : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1986. – 399с.
782842
   Народное хозяйство Украинской ССР. – К, 1975. – 539с.
782843
   Народное хозяйство Украинской ССР. – Киев, 1977. – 464 с.
782844
   Народное хозяйство Украинской ССР : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1978. – 456 с.
782845
   Народное хозяйство Украинской ССР. – К, 1988. – 462с.
782846
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1974 году. – Киев : Техніка, 1975. – 600с.
782847
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1979 году : Cтатистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1980. – 386с.
782848
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1980 году. : Cтатистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1981. – 384с.
782849
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1982 году. – Киев : Техніка, 1983. – 384с.
782850
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1983 году : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1984. – 384с.
782851
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1984 году : статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1985. – 408с.
782852
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1988 году. : статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1989. – 472с.
782853
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1989 году.. – Киев : Техніка, 1990. – с.
782854
   Народное хозяйство Украинской ССР к 60-летию образования СССР : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1982. – 384с.
782855
   Народное хозяйство Украинской ССР.. – К, 1979. – 367с.
782856
   Народное хозяйство Украинской ССР.. – Київ : Техніка, 1982. – 382с.
782857
   Народное хозяйство Украинской ССР. Юбилейный статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1987. – с.
782858
   Народное хозяйство Украины в 1921-22 году. – Харьков, 1923. – 144с.
782859
   Народное хозяйство Ульяновской области : статистический сборник. – Ульяновск : Ульяновская правда, 1957. – 273 с.
782860
   Народное хозяйство Ульяновской области : статистический сборник. – Ульяновск, 1961. – 272 с.
782861
  Мошкин А.М. Народное хозяйство Урала в пятой пятилетке / А.М. Мошкин. – М, 1953. – 32с.
782862
   Народное хозяйство Федеративной Народной Республики Югославии.. – М, 1957. – 228с.
782863
   Народное хозяйство Хабаровского края.. – Хабаровск, 1957. – 128с.
782864
   Народное хозяйство Херсонской области.. – Одесса, 1969. – 201с.
782865
   Народное хозяйство Челябинской области и города Челябинска : статистический сборник. – Челябинск : Госстатиздат, 1957. – 167 с.
782866
   Народное хозяйство Читинской области.. – Иркутск, 1976. – 111с.
782867
   Народное хозяйство Чкаловской области : статистический сборник. – Чкалов : Чкаловское книжное из-во, 1957. – 139 с.
782868
   Народное хозяйство Чувашской АССР за годы девятой пятилетки. – Чебоксары, 1976. – 171с.
782869
   Народное хозяйство Юго-Осетинской автономной области.. – Сталинир, 1959. – 36с.
782870
   Народное хозяйство Ярославской области.. – Ярославль, 1976. – 136с.
782871
  Голиков В.И. Народное хозяйство, отрасль, предприятие / В.И. Голиков. – Киев, 1968. – 279с.
782872
  Ширяев С.Д. Народное хозяйство. / С.Д. Ширяев. – Грозный, 1952. – 64с.
782873
   Народное хозяйство.. – М, 1972. – 42с.
782874
   Народное хозяйство.. – М, 1973. – 40с.
782875
   Народное хозяйство.. – М, 1973. – 56с.
782876
  Жорницкая М.Я. Народное хореографическое искусство коренного населения Северо-Востока Сибири / М.Я. Жорницкая. – М, 1983. – 152с.
782877
  Гуменюк А.И. Народное хореографическое искусство Украины. : Автореф... Доктора искуствовед.наук: 821 / Гуменюк А.И.; АН УССР. – К, 1968. – 50л.
782878
  Кузнецова Т.В. Народное художественное творчество / Т.В. Кузнецова. – М, 1985. – 63с.
782879
  Хакимова Р.Н. Народное художественное творчество как средство эстетического воспитания старшеклассников в процессе внекалссной работы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Хакимова Р.Н.; АН пед.СССР.Научно-исслед.ин-т общих проблем воспитания. – М, 1980. – 22л.
782880
  Ким Н.С. Народное художественное творчество Советского Востока / Н.С. Ким. – М, 1985. – 197с.
782881
  Чернейко Г.А. Народной Болгарии - 30 лет / Г.А. Чернейко. – М., 1974. – 64с.
782882
  Зудинов Ю.Ф. Народной Болгарии - 40 лет / Ю.Ф. Зудинов. – М., 1984. – 64с.
782883
   Народной инициативе - широкую дорогу. : Из практики работы общественных самодеятельных организаций Псковской области. – Псков : Издательство газеты "Псковская правда", 1962. – 54, [2] с.
782884
  Тригубенко М.Е. Народной Корее - 30 лет / М.Е. Тригубенко. – М., 1975. – 64с.
782885
  Донская Г.К. Народной хозяйство СССР и экономические законы социализма / Г.К. Донская. – Москва, 1972. – 96с.
782886
  Голікова Н.С. Народномовні знаки-стилістеми в романі "Я, Богдан" П. Загребельного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 30-33. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
782887
   Народному депутату. – Москва, 1987. – 80 с.
782888
  Коренев А.П. Народному дружиннику: Справочник. / А.П. Коренев. – М., 1981. – 207с.
782889
  Чистяков Н.Ф. Народному заседателю о работе следователя. / Н.Ф. Чистяков. – М., 1982. – 95с.
782890
  Наєнко М. Народному президенту - зелену вулицю, охламони! : Збірник статей / Михайло Наєнко. – Київ, 2005. – 45с.
782891
   Народному секретареві -- збирачеві фолклору.. – Одеса, 1969. – 70с.
782892
  Швець Т.А. Народнопедагогічні традиціїї виховання у Франції : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Швець Т. А.; Луган. держ. пед. ін-т Східнослов"янскього університету. – Луганск, 1996. – 23л.
782893
  Осадча В.М. Народнопісенна культура Слобожанщини : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Осадча В.М.; Харків. держ.акад. культури. – Харків, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 16 - 18 с.
782894
  Данилюк Н. Народнопісенна лексика в мові поезії Левка Боровиковського та його сучасників // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 261-271
782895
  Лебідь Н. Народнопісенна основа українськомовних поезій Євгена Гребінки // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 44-47. – ISSN 2075-1222
782896
  Гаврилюк Н. Народнопісенна поліритмія у зв"язках з літературним поліметричним віршем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються зв"язки народнопісенного та літературного вірша на метрико-ритмічному рівні, визначаються загальні тенденції застосування в авторській поезії ХІХ - ХХ ст. народнопісенної ритміки та вплив останньої на становлення поліметричного вірша.
782897
  Харчишин Ольга Михайлівна Народнопісенна традиція околиці Звенигорода на Львівщині : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Харчишин Ольга Михайлівна; Ін-тут народознавства НАН України. – Львів, 1998. – 164л. – Бібліогр.:л.148-164
782898
  Харчишин О.М. Народнопісенна традиція околиці Звенигорода на Львівщині. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.07 / Харчишин О.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 15л.
782899
  Коломієць В. Народнопісенна традиція у творчості О. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 323-329.
782900
  Сокіл В. Народнопісенний ужинок з припорошеного атомом поля // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 518-533. – ISSN 1028-5091
782901
  Сокіл В. Народнопісенний ужинок з припорошеного атомом поля // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 289-307. – ISSN 1028-5091
782902
  Щербак С. Народнопісенні вкраплення у "Повісті полум"яних літ" О. Довженка / С. Щербак, Г. Стрюк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 336-341.
782903
  Гончаренко Олена Народнопісенні діалекти Сумщини : (досвід мелоареалогічного дослідження) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 15-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
782904
  Дей О.І. Народнопісенні жанри / О.І. Дей. – К
1. – 1977. – 108с.
782905
  Дей О.І. Народнопісенні жанри / О.І. Дей. – К
2. – 1983. – 112с.
782906
  Данилюк Н. Народнопісенні засоби образності у мові сучасних волинських поетів // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 223-225. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
782907
  Будівський П.О. Народнопісенні мотиви в романі П. Загребельного "Я, Богдан" / П.О. Будівський, О.В. Скиба // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 8-9
782908
  Козловська Л. Народнопісенні образи в мовотворчості М. Стельмаха // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 41-46. – ISSN 0201-419
782909
  Беценко Т. Народнопісенні універсалії в індивідуально-авторській інтерпретації Михайла Стельмаха : До 100-річчя від дня народження Михайла Стельмаха


  У статті з"ясовано поняття народнопоетичних універсалій (в загальному аспекті); розглянуто специфіку мовнообразної системи ідіолекту М.Стельмаха; звернено увагу на особливості актуалізації народнопоетичних універсалій в мовотворчості письменника; ...
782910
  Беценко Т. Народнопісенні універсалії в мовотворчості Андрія Малишка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 34-39. – ISSN 0130-5263


  У статті запропоновано докладний аналіз ідіосистеми поетичних текстів Андрія Малишка. Простежено вплив народнопісенної мовотворчості на авторський стиль
782911
  Михида С.П. Народнопісенність лірики Т. Шевченка: генеза, жанрові та поетикальні взаємозв"язки // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 165-168. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
782912
  Мойсієнко А.К. Народнопоетична стихія вірша Ніла Гілевича в українських інтерпретаціях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 428-430. – ISSN 1729-360Х
782913
  Демінська І.А. Народнопоетична стихія у драматургії Михайла Стельмаха (на прикладі твору "На Івана Купала" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 129-133


  Досліджено народнопоетичну стихію драматургії М. Стельмаха, осмислюються засоби та прийоми використання народної творчості. Простежуються елеиенти народної пісенності як основної засади своєрідності змісту драматіргічного твору в цілому. Значну увагу ...
782914
  Крохмальний Р. Народнопоетичне слово в інтерпретації Маркіяна Шашкевича // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 104-112
782915
  Толмачова В. Народнопоетичні джерела роману "Листя землі" Володимира Дрозда // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 239-244. – ISBN 978-617-689-129-1
782916
  Коломієць В. Народнопоетичні джерела творчості Гната Хоткевича / В. Коломієць, О. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 313-323
782917
  Мізінкіна О. Народнопоетичні жанри в історичній романістиці Раїси Іванченко // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 203-210. – ISBN 966-587-044-0
782918
  Оверчук О. Народнопоетичні мотиви в повісті Т. Шевченка "Варнак" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 233-239


  Стаття присвячена фольклористичному аналізу малодослідженої російськомовної повісті Т. Шевченка "Варнак". Зокрема, автор зосереджує увагу на з"ясуванні ідейно-естетичного впливу фольклору на формування образу варнака у повісті. Також у статті зроблено ...
782919
  Дашко Н. Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї "Листя землі" В. Дрозда // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 73-76
782920
  Вільна Я.В. Народнопоетичні традиції в драматургії Михайла Старицького : Дис... канд. філол.наук: / Вільна Я. В.; КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1991. – 198л. – Бібліогр.:л.179-198
782921
  Поляруш О.Е. Народнопоэтическая основа творчества А.П.Довженко : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Поляруш О.Е.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 22л.
782922
  Пазяк М.М. Народнопоэтическая основа творчества Юрия Федьковича. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пазяк М.М.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1964. – 20л.
782923
  Вильная Я.В. Народнопоэтические традиции в драматургии Михаила Старицкого : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.09.,10.01.03 / Вильная Я.В,; КГУ им.ТГ.Шевченко. – Киев, 1991. – 20л.
782924
  Оппоков М. Народнопсихологическая грамматика Вильгельма Вундта. Язык / М. Оппоков. – Київ, 1910. – 128с.
782925
  Тарасюк І. Народнорелігійні основи традиції української гостинності: на матеріалі паремій // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 543-554. – ISSN 1028-5091
782926
  Медвідь Н. Народнорозмовна лексика в мові українських ділових документів XVII-XVIII століть // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 9 (672). – С. 42-45. – ISSN 0130-5263
782927
  Єрмоленко С. Народнорозмовна основа мовно-естетичного канону поезії Тараса Шевченка
782928
  Звягіна Г. Народнорозмовна трансформація традиційних фразеологізмів у художніх творах ГригораТютюнника // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 328-332
782929
  Ілляшенко М.А. Народнорозмовне джерело Полісся і його трансформація у байках Л.і. Глібова / М.А. Ілляшенко, В.М. Пащенко // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 115-119
782930
  Баранник Д.Х. Народнорозмовний складник лексичної та фразеологічної систем національної мови : (на захист розмовного стилю) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 18-31. – Бібліогр.: с. 19-20, 25, 29. – ISSN 0027-2833


  У статті зроблена спроба визначити функціонально-лінгвістичний статус так званих некодифікованих лексичних і фразеологічних одиниць мови. Пропонується кваліфікувати їх як конститутивний рівневий компонент розмовного стилю. У цьому зв"язку ...
782931
  Зінчук Р. Народнорозмовні елементи в епістолярній спадщині Тараса Шевченка: фонетичний та морфологічний рівні // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 264-276. – ISSN 2304-9383


  Проаналізовано епістолярну мовотворчість Тараса Шевченка з огляду на специфіку її фонетичного та морфологічного рівнів.
782932
  Громик Ю. Народнорозмовні елементи в художньому мовленні Левка Боровиковського // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 157-162
782933
  Ихилов М.М. Народности лезгинской группы. Этнограф. исслед. прошлого и настоящего лезгин, табасаранцев, рутулов, цахуров, агулов. / М.М. Ихилов. – Махачкала, 1967. – 370с.
782934
   Народности Севера: проблемы и перспективы экономического и социального развития.. – Новосибирск, 1983. – 250с.
782935
  Острой О.С. Народность -- основной принцип революционно-романтической эстетики в Польше в первой половине 19 столетия : Автореф... канд.искуствовед.наук: / Острой О.С.; Ленингр.ордена Ленана гос.ун-т. – Ленинград, 1963. – 16л.
782936
  Анкваб В.П. Народность абхазских новелл и проза Михаила Лакр-бай : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Анкваб В.П. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1969. – 16 с.
782937
  Курбаналиев М. Народность в советском искусстве : Автореф... канд. философ.наук: / Курбаналиев М.; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров АзССР. Азербайдж. гос ун-т им. С. М. Кирова. – Баку, 1961. – 22л.
782938
  Рукавицын М.М. Народность и партийность искусства / М.М. Рукавицын. – М, 1978. – 112с.
782939
  Гей Н.К. Народность и партийность литературы / Н.К. Гей. – М., 1964. – 134с.
782940
   Народность и художественность произведений Я.Г. Ухсая. – Чебоксары, 1984. – 59 с.
782941
  Дремов А.К. Народность искусства социалистического реализма / А.К. Дремов, В.А. Попков. – М., 1981. – 152с.
782942
  Бакус Л.В. Народность как философская, эстетическая и художественная проблема на рубеже ХІХ-ХХ вв. / Л.В. Бакус. – Тверь, 1991. – 99с.
782943
  Хмарский И.Д. Народность поэзии А.С.Пушкина / И.Д. Хмарский. – М : Просвещение, 1970. – 128 с.
782944
  Ладыгина А.Б. Народность советской музыки. / А.Б. Ладыгина. – Минск, 1961. – 38с.
782945
  Вартанов Григорий иванович Народность советской пчати. Проблемы совершенствования связей газеты с массаами в период строительства коммунизма. (1956-1971 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.10 / Вартанов Григорий иванович; ЛГУ. Фак-т журналистики. – Л., 1973. – 36л.
782946
  Рийкоя Э Народнохозяйственная основа правли номинального сложения существительных в эстонском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рийкоя Э П.; АН ЭССР, Ин-т яз. и лит. – Таллин, 1960. – 31л.
782947
  Делеян Арут Андронникович Народнохозяйственная эффективность в развитом социалистическом обществе: сущность и критерии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Делеян Арут Андронникович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 18л.
782948
  Бегма Ю.С. Народнохозяйственная эффективность внешней торговли / Ю.С. Бегма. – М., 1982. – 58с.
782949
  Амосов А.И. Народнохозяйственная эффективность межотраслевых связей / А.И. Амосов. – Москва, 1980. – 64 с.
782950
  Лебедев В.Г. Народнохозяйственная эффективность развития техники / В.Г. Лебедев. – М., 1971. – 372с.
782951
   Народнохозяйственная эффективность регионального развития производства. – Москва : Наука, 1987. – 107 с. – (Проблемы советской экономики)
782952
  Бобровский П.А. Народнохозяйственная эффективность химизации производства / П.А. Бобровский. – М, 1966. – 287с.
782953
  Кошкин Леонид Исаевич Народнохозяйственная эффективность химизации производства / Кошкин Леонид Исаевич. – М., 1990. – 319с.
782954
  Шехин В.Г. Народнохозяйственнй экономический анализ / В.Г. Шехин. – Петрозаводск, 1990. – 112с.
782955
  Хасанов А.Х. Народнохозяйственное значение и вопросы экономики минерального сырья : Учеб. пособие / А.Х. Хасанов; М-во нар. образования ТаджССР; Тадж. гос. ун-т. – Душанбе, 1990. – 124с. – Библиогр.: с.122-123
782956
  Коренченко Р.А. Народнохозяйственное значение и основное направление экономии сырья, материалов и повышения качества продукции. / Р.А. Коренченко. – Пермь, 1972. – 35с.
782957
  Кузнецов Б.Д. Народнохозяйственное значение и основные направления развития производства комбикормов на Украине : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кузнецов Б.Д. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1963. – 16 с.
782958
  Трифонова Е.Л. Народнохозяйственное значение концентрации жилищного строительства. (На прим. жил. строительства Куйбышев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонова Е.Л.; Саратов. экон. ин-т. – Саратов, 1966. – 17л.
782959
  Трифонова Е.Л. Народнохозяйственное значение концентрации жилищного строительства. (На прим. строит. Куйбышев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонова Е.Л.; Саратов. экон. ин-т. – Саратов, 1965. – 20л.
782960
  Выдрина М.Н. Народнохозяйственное значение механизации труда в лесозаготовительной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Выдрина М.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 16л.
782961
  Белоусов Борис Васильевич Народнохозяйственное значение освоения реки Свири : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Белоусов Борис Васильевич; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 26л.
782962
  Федоренко Н.П. Народнохозяйственное значение синтетических материалов / Н.П. Федоренко. – М., 1959. – 48с.
782963
  Лазеев Г.С. Народнохозяйственное значение укрупнения колхозов : Автореф. дис. ... канд. экономич. наук: / Лазеев Г.С. ; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1953. – 22 с.
782964
  Томилова Л.И. Народнохозяйственное значение, рациональное использование и охрана природных ресурсов лекарственных растений Урала. / Л.И. Томилова, Г.И. Таршис. – Свердловск, 1988. – 46с.
782965
  Карпенко А.П. Народнохозяйственное и социальное планирование в СССР и профсоюзы / А.П. Карпенко. – М., 1974. – 335с.
782966
  Коробков И.М. Народнохозяйственное использование водных ресурсов Пермской области : Автореф... канд. геогр.наук: / Коробков И. М.; ЛГУ. – Л., 1962. – 15л.
782967
  Курнаев А.А. Народнохозяйственное планирование в годы Великой Отечественной войны. / А.А. Курнаев, А.И. Залкинд. – М., 1985. – 157с.
782968
  Брянчуков В.Ф. Народнохозяйственное планирование материльно-технического снабжения / В.Ф. Брянчуков, 1962. – 34с.
782969
  Мухамед Д.Х. Народнохозяйственное планирование нефтеперерабатывающих отраслей промышеленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Мухамед Д.Х.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1982. – 22л.
782970
  Мухамед Д.Х. Народнохозяйственное планирование нефтеперерабатывающих отраслей промышленности : Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05 / Мухамед Д.Х.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1982. – 22л.
782971
  Торкановский Е.П. Народнохозяйственное планирование, встречные планы и социалистическоесоревнование / Е.П. Торкановский, Т.В. Торкановская. – М, 1979. – 95с.
782972
   Народнохозяйственное социально-экономическое планирование и прогнозирование. – Москва, 1989. – 239 с.
782973
  Авдуевский В.С. Народнохозяйственные и научные космические комплексы / В.С. Авдуевский, Г.Р. Успенский. – Москва : Машиностроение, 1985. – 415 с. : ил.
782974
   Народнохозяйственные и отраслевые проблемы совершенствования хозяйственного механизма.. – М, 1983. – 202с.
782975
   Народнохозяйственные комплекс Молдавии ССР.. – М, 1979. – 231с.
782976
  Шаренков С.С. Народнохозяйственные комплексы стран СЭВ в условиях интеграции / С.С. Шаренков, Б.И. Медведев. – М., 1983. – 64с.
782977
   Народнохозяйственные модели в долгосрочном планировании.. – М, 1981. – 272с.
782978
  Исянгулов В.А. Народнохозяйственные основы развития городов. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Исянгулов В.А.; Сарат. экон. ин-тут. – Саратов, 1969. – 20л.
782979
   Народнохозяйственные проблемы повышения эффективности общественного производства.. – М, 1978. – 159с.
782980
  Мишин Е.В. Народнохозяйственные проблемы рационального использования трудовых ресурсов сельской местности. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Мишин Е.В.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1972. – 21л.
782981
  Зусман Л.Л. Народнохозяйственные проблемы экономии металла / Л.Л. Зусман. – М., 1985. – 232с.
782982
  Тумар Николай Брониславович Народнохозяйственный агропромышленный комплекс и пути повышения эффективности его функционирования (Политико-экономический аспект) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Тумар Николай Брониславович; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 21л.
782983
   Народнохозяйственный комплекс зрелого социализма.. – М, 1981. – 268с.
782984
   Народнохозяйственный комплекс Молдавии.. – Кишинев, 1986. – 154с.
782985
   Народнохозяйственный комплекс СРВ.. – М, 1989. – 232с.
782986
  Мазанова М.Б. Народнохозяйственный комплекс СССР / М.Б. Мазанова. – М, 1977. – 48с.
782987
   Народнохозяйственный комплекс СССР : (аспекты совершенствования территориальной структуры). – Москва : МФГО СССР, 1985. – 118 с.
782988
  Ищук С.И. Народнохозяйственный комплекс Украинской ССР // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 3-8. – ISBN 0201-8683
782989
   Народнохозяйственный комплекс ЦЧЭР: пути совершенствования : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1989. – 144 с. – ISBN 5-7455-0014-Х
782990
   Народнохозяйственный комплекс: теория и практика. – М, 1980. – 208с.
782991
  Опрышко В.Ф. Народнохозяйственный комплекс: управление и право / В.Ф. Опрышко. – Киев, 1983. – 168с.
782992
   Народнохозяйственный комплеск ЦЧЭР.. – Воронеж, 1989. – 141с.
782993
   Народнохозяйственный план 1933 года -- первого года второй пятилетки.. – М-Л, 1933. – 4с.
782994
  Курский А.Д. Народнохозяйственный план 1938 г. и его выполнение / А.Д. Курский. – Москва, 1938. – 52с.
782995
  Попов А.А. Народнохозяйственный план в свете решений 21 съезда КПСС. / А.А. Попов. – Л, 1959. – 116с.
782996
   Народнохозяйственный план на 1936 год.. – 2-е изд. – М, 1936. – 648с.
782997
   Народнохозяйственный план на 1936 год.. – М
2. – 1936. – 543с.
782998
  Задоя А.А. Народнохозяйственный потенциал и интенсивное воспроизводство / А.А. Задоя. – Київ, 1986. – 153с.
782999
  Задоя Анатолий Александрович Народнохозяйственный потенциал социализма: структура и особенности наращивания в условиях интенсификации воспроизводства : Дис... док. эконом.наук: 08.00.01 / Задоя Анатолий Александрович; МВ и ССО УССР. Днепропетровский горн. ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1987. – 343л. – Бібліогр.:л.319-343
783000
  Смирнов М.А. Народнохозяйственный эффект экспортной деятельности / М.А. Смирнов. – М., 1993. – 128с.
<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,