Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>
782001
  Тучинський Б.Г. "Математична граматика", або як писати математичні формули // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (138). – С. 18-20. – ISSN 2518-7104
782002
  Онищенко О. "Математичне Євробачення" їде в Україну. Потрібні гроші // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 12


  ""Математичне Євробачення" - так називають Європейську математичну олімпіаду для дівчат, що у квітні 2019 року відбудеться в Україні. Наша країна вперше приймає в себе олімпіаду такого рівня. На неї з"їдуться команди з п"ятдесяти країн, і не лише з ...
782003
  Вірченко Н. "Математичний метеор"- Євген Вікторовський! // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-17.
782004
   "Математичні" складові успіху / шпальти підготувала Дарина Матат // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Українці вибороли шість медалей у 60-й Міжнародній математичній олімпіаді - 1 золоту, 4 срібні та 1 бронзову. Вадим Коваль, учень 11 класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка отримав срібло. Традиційно українську команду ...
782005
  Романова М.Ю. "Матенадаран" означает "Книгохранилище" // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 36-42. – ISSN 1681-7559


  Матенадаран или Институт древних рукописей Матенадаран имени св. Месропа Маштоца - в Ереване науч.-исследовательский центр при правительстве Республики Армения, являющийся одним из крупнейших хранилищ рукописей в мире. Также Матенадаран является ...
782006
  Бондаренко О.О. Математичнi метoди oцiнювання мiнливoї динамiки українського фoндoвoгo ринку / О.О. Бондаренко, Т.М. Берідзе, Л.А. Бондаренко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 34-37. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
782007
  Дрозд-Корольова Математична бiологiя // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 75-84. – ISSN 1029-4171
782008
  Дзюба Т.М. Математична верифікація критеріальної валідності методики дослідження ризиків професійного здоров"я // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2016. – № 4 (7). – С. 31-38 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-3190
782009
  Вагнер Г. Математична географія / Г. Вагнер. – Київ, Харьков : Радянська школа, 1938. – 236 с.
782010
   Математична економіка : навч. посібник / Т.В. Блудова [та ін. ; редкол.: В.Я. Кардаш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2009. – 464, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-459. – ISBN 978-966-483-183-0
782011
  Волошин О.Ф. Математична економіка : методичні рекомендації, приклади та вправи з курсу : навч. посібник з напряму "Прикладна математика" для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Волошин, М.В. Коробова, Т.В. Колянова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ, 2011. – 183, [1] с. : іл., табл. – Додаток: с. 173-182 ; На обкл. зазнач. Мікроекономіка та Макроекономіка. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 966-642-048-1
782012
  Волошин О.Ф. Математична економіка : конспект лекцій та практичні заняття / О.Ф. Волошин, М.В. Коробова, Т.В. Колянова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 20. – ISBN 978-966-439-645-2
782013
  Кулян В.Р. Математична задача про керування водними ресурсами екосистеми / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова, В.В. Рутицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 88-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розглядається математична постановка та будується алгоритм розв"язання задачі оптимального керування водними ресурсами екосистеми при обмеженнях на концентрацію забруднень. The problem of construct of mathematical model and mathematical optimization ...
782014
  Шевченко А.В. Математична індукція / А.В. Шевченко. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 48 с.
782015
  Бардась В. Математична інтерпретація залежності між ефективністю землекористування та інституціональним середовищем в аграрній сфері // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 48-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
782016
  Анисимов А.В. Математична інформатика / А.В. Анисимов, В.М. Терещенко, ЗаславськийВ.А // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 475. – ISBN 978-966-02-8345-9
782017
  Кордемский Б.А. Математична кмітливість / Б.А. Кордемский. – 2-ге вид., перер. – Київ, 1963. – 568 с.
782018
  Жмуренко О. Математична компетентність як ключова компетентність нової української школи // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 77-91. – ISSN 2077-1827
782019
  Бєла Л.П. Математична компетентність як основа формування професійної математичної компетентності майбутніх інженерів // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 106-112
782020
  Дубініна О.М. Математична культура в системі професійної підготовки інженерів з програмного забезпечення // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 177-184. – ISSN 2074-8922
782021
  Зінченко Г. Математична культура як інноваційна складова професійної компетентності майбутнього вчителя математики // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 88-95. – ISSN 2075-1478
782022
  Перебийніс В.І. Математична лінгвістика : навч. посібник для студ. від-нь структур.-мат., приклад. та комп"ютер. лінгвістики / В.І. Перебийніс ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістич. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-638-292-7
782023
  Вітенько І.В. Математична логіка / І.В. Вітенько. – Ужгород, 1971. – 214 с.
782024
  Хромой Я.В. Математична логіка / Я.В. Хромой. – Київ : Вища школа, 1983. – 208с.
782025
  Нікітченко М.С. Математична логіка : Навчальний посібник / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2003. – 120с. – ISBN 966-594-523-8
782026
  Нікітченко М.С. Математична логіка : Навчальний посібник для студ. спеціальності "Інформатика" / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 77с.
782027
  Олійник А.С. Математична логіка : навч. посібник для студ. ін-тів / А.С. Олійник, В.І. Сущанський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 171, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 168. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-439-650-6
782028
  Олійник А.С. Математична логіка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 477. – ISBN 978-966-02-8345-9
782029
  Середа В.Ю. Математична логіка в шкільному курсі математики / В.Ю. Середа. – Київ, 1984. – 144 с.
782030
  Нікітченко М.С. Математична логіка та теорія алгоритмів : підручник для студентів кібернетичних факультетів вищих навч. закладів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 528 с. – ISBN 966-439-007-0
782031
  Шкільняк С.С. Математична логіка: Основи теорії алгоритмів : навч. посібник / С.С. Шкільняк ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2009. – 279, [1] с. – Покажч. термінів: с. 128-132, 271-276. – Бібліогр.: с. 126-127, 268-269. – ISBN 978-966-608-979-6
782032
  Кувшинов О.В. Математична модель адаптивної системи радіозв"язку при впливі навмисних завад // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 46-51
782033
  Степова К.В. Математична модель адсорбції H2S у промислових відхідних газів на Fe-модифікованому бентоніті // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 92-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-4643
782034
  Довженко Н.М. Математична модель багатокритеріальної оптимізації якості обслуговування сенсорних мереж з використанням принципу справедливості / Н.М. Довженко, В.В. Собчук, М.О. Коваль // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Барабаш О.В. ; редкол.: Бойко Ю.М., Гудзь О.Є., Лунтовський А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (64). – С. 90-97. – ISSN 2412-4338
782035
   Математична модель багатокритерійного оцінювання ефективності інтернет-сайтів цільового спрямування / Ю.Г. Даник, О.О. Писарчук, О.В. Лагодний, О.В. Випорхонюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 114-120. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
782036
  Жиров Г.Б. Математична модель базового логічного елемента транслятора напівпровідникової ВІС ТТЛ-структури в статичному режимі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-65. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розв"язуванню актуальної науково-технічної й інженерної задачі підвищення якості контролю технічного стану типових елементів заміни виготовлених на базі цифрових інтегральних мікросхем. The offered paper "Mathematical model of a base ...
782037
  Єлісєєв В.І. Математична модель бульбашкового кипіння розчину цукрози / В.І. Єлісєєв, В.І. Луценко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 136-144 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1607-4556
782038
  Шулежко В.В. Математична модель ведення бойових дій групою зенітних ракетних дивізіонів в умовах поведінкової невизначеності дій засобів повітряного нападу / В.В. Шулежко, Я.О. Деркач // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 39-41. – ISSN 1997-9568
782039
  Литвин О.О. Математична модель вектора прискорення за його слідами в сейсморозвідц // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 24-27. – ISSN 1025-6415
782040
  Дорофєєв Олександр Анатолійович Математична модель взаємодії елементів машини з дискретним середовищем та методи її реалізації : Автореферат дісертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук / Дорофєєв Олександр Анатолійович; Національний технічний університет КПІ. – Тернопіль, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
782041
   Математична модель взаємодії постійних магнітів та надпровідних котушок / С.І. Ляшко, С.С. Зуб, І.Г. Яловега, В.С. Ляшко // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 58, № 1, січень - лютий. – С. 90-97. – ISSN 1019-5262
782042
  Іванчук О. Математична модель взаємозв"язку просторових координат точок мікроповерхні дослідного об"єкта з відповіднимиїх координатами на РЕМ-стереозображеннях // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 122-126 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1819-1339
782043
  Марчук М.В. Математична модель визначення ефективних фізико-механічних характеристик перехресно армованого композитного шару / М.В. Марчук, В.М. Харченко, М.М. Хом"як // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 64-73. – ISSN 1810-3022
782044
  Медвідь М.М. Математична модель визначення оптимальних обсягів грошового забезпечення військовослужбовців // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 64-69. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  Запропоновано математ. модель визначення оптимальних обсягів грошового забезпечення військовослужбовців, яка є складником моделі максимізації корисності роботодавця (держави) та найманого працівника за недостатніх умов гарантованого комплектування ...
782045
  Устименко О.А. Математична модель визначення температурних показників при проникненні оптичного інфрачервоного випромінювання в покрив бджіл / О.А. Устименко, П М. Кунденко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 187 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 100-101. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
782046
  Олійник С.В. Математична модель випарника етилбензолу у виробництві стиролу / С.В. Олійник, З.Я. Козаневич // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 15-16
782047
  Кульчицький В.М. Математична модель генератора зондуючих імпульсів з використанням опорної схеми накопичення енергії на основі блоку електрохімічних суперконденсаторів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 46-50
782048
  Нещадим О.М. Математична модель деформування тонкої в"язкопружної платівки / О.М. Нещадим, О.П. Зінкевич, В.М. Сафонов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 284-293. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
782049
  Котов Б.І. Математична модель динамічних режимів системи утилізації надлишкової і відпрацьованої теплоти з грунтовим акумулятором для сільськогосподарських виробничих споруд / Б.І. Котов, В.О. Грищенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 94-103 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
782050
  Мареніченко В.В. Математична модель дискового плуга / В.В. Мареніченко, Є.І. Лепеть // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 246-250 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1607-4556
782051
  Харченко В.П. Математична модель для ідентифікації сузір"я навігаційних супутників GPS, GLONASS, GALILEO / В.П. Харченко, О.Г. Кукуш, Є.А. Знаковська // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3 (52). – С. 5-8. – ISSN 1813-1166


  Розглянуто модернізовану математичну модель для ідентифікації сузір"я навігаційних супутників GPS, GLONASS, GALILEO. Показано, що модель може бути застосована для більш адекватного визначення цілісності аеронавігаційних засобів.
782052
  Скидан Ольга Юріївна Математична модель для управління технологічнім процесом зволоження зерна на базі нечіткої логіки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Скидан О.Ю.;Вінницк. держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 2001. – 19 с.
782053
  Ткаченко Т.М. Математична модель екстенсивної зеленої покрівлі зі степовим типом фітоценозу // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 1 (25). – С. 94-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-4049
782054
  Лукович В.В. Математична модель електричного поля системи катодного захисту магістрального трубопроводу / В.В. Лукович, В.В. Лукович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 169-173 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
782055
  Дедів Л.Є. Математична модель електрокардіосигналу для підвищення інформативності систем голтерівського моніторингу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дедів Л.Є. ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв.
782056
  Устіч К.Ю. Математична модель електрокристалізації плюмбум (IV) оксиду з кислих електролітів / К.Ю. Устіч, Т.В. Лук"яненко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 165
782057
  Березовський М.А. Математична модель забруднення та самоочищення оточуючого середовища / М.А. Березовський, С.М. Догучаєва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджено математичну модель забруднення оточуючого середовища точковим джерелом з урахуванням процесів турбулентної дифузії, адсорбції та розпаду активних домішок. Отримано точні розв"язки відповідних одновимірних нелінійних стаціонарних нелокальних ...
782058
   Математична модель задачі формування складу транспортної колони прикордонної комендатури швидкого реагування та її програмно-алгоритмічна реалізація / О.В. Боровик, Р.В. Рачок, Л.В. Боровик, В.В. Купельський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 17-29. – ISSN 2524-0056
782059
  Ляшенко В.П. Математична модель зі складними умовами теплообміну у сферичній області / В.П. Ляшенко, А.Е. Козир, О.П. Дем"янченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 21-27 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1995-0519
782060
  Буковецька А.М. Математична модель інвестиційного страхування та її реалізація в ЕхсеІ // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 6-7
782061
  Кубявка М. Математична модель інформаційного впливу на контрагента взаємодії // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2016. – Vol. 4, issue 2 (7). – С. 216-222. – ISSN 2411-1031


  При формуванні науково-обґрунтованих методів управління інформаційними впливами із застосуванням інформаційних технологій, які можна було б використати в управлінні інформаційним супроводженням в процесах підготовки та проведення військових дій, ...
782062
   Математична модель інформаційного об"єкта для інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту / О.В. Барабаш, А.С. Слюняєв, І.М. Савченко, І.М. Плосконос // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-23. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто напрямки інтелектуалізації складних ораганізаційно-технічних систем, запропоновано модель інформаційного об"єкта для інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту. Ключові слова: інформаційний об"єкт інтелектуальна ...
782063
  Кардаков О.Ю. Математична модель координаторів, що стежать, на базі нечіткої логіки / О.Ю. Кардаков, С.І. Клюфас, В.А. Іванченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-17. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Представлено загальну математичну модель координаторів, що стежать, на базі нечіткої логіки з електричними та гідравлічними двигунами, яка необхідна для дослідження динаміки їхньої роботи. There presented the mathematical model of fuzzy logic tracking ...
782064
  Пономарьов В.Д. Математична модель курсу валюти на ринку FOREX / В.Д. Пономарьов, О.С. Слабоспицький // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 154-155
782065
  Зінько П.М. Математична модель лінійного вузла електричного навантаження / П.М. Зінько, А.В. Чабан // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 109-110
782066
  Хвостівський М.О. Математична модель макромеханізму формування електроретиносигналу для підвищення достовірності офтальмодіагностичних систем : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Хвостівський М.О. ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
782067
  Акулова Г.В. Математична модель міграції економічного агента-власника фактору виробництва з урахуванням рівня його добробуту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 66-70 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
782068
   Математична модель мігрвції 137Сs в агроландшафтах Українського Полісся у віддалений період аварії на ЧАЕС / Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, М.Д. Кучма // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 12-18 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
782069
  Шадріна Г.М. Математична модель мовного сигналу для біотехнічної системи реабілітації функції мовного апарату : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / Г.М.Шадріна; МОНУ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
782070
  Кабиш Ю.М. Математична модель неоднорідного деформування однонаправленого волокнистого двохкомпонентного композиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Реалізована математична модель неоднорідного деформування однонаправленого волокнистого двохкомпонентного композиту. В основу побудови покладено стохастичні рівняння статики пружного мікронеординарного двохкомпонентного середовища при відмінних від ...
782071
  Діброва С.Г. Математична модель окорухового апарату людини в нормі / С.Г. Діброва, Д.В. Кухаренко, В.І. Ємченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 53-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
782072
  Белз О. Математична модель оптимізації інвестиційного портфеля фірми // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 105-111. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
782073
  Костановський В.В. Математична модель оптимізаціїпрофілактичного обслуговування передавальних активних фазових антеннихрешіток багатофункціональної РЛС // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 5-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2524-0102
782074
  Гусаренко М.П. Математична модель оцінки діагностичної цінності ознак в задачах контролю грунту / М.П. Гусаренко, Н.О. Любимова // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 136-140. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-1828
782075
  Доленко Г. Математична модель оцінки ефективності регіонального економічного розвитку / Г. Доленко, Є. Конарєва, Д. Мановицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-20. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є формування математичної моделі оцінки ефективності регіонального економічного розвитку організаційної системи. The aim of this paper is forming of the mathematical model of evaluation of regional economic development effectiveness of ...
782076
  Рак Ю.П. Математична модель оцінки ризику в проектах захисту об"єктів потенційної небезпеки / Ю.П. Рак, Р.Ю. Сукач // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 12-17. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
782077
  Семенова В.Г. Математична модель оцінювання ефективності складових системи управління інтелектуальною власністю підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 58-62. – ISSN 2306-6806
782078
  Фурсова Н.А. Математична модель оцінювання потенційного впливу публікацій на цільову аудиторію в мережі "Інтернет" / Н.А. Фурсова, С.С. Кочережко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 3 (98), ч. 1. – С. 9-13 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
782079
   Математична модель поширення SH-хвиль у композитах з розподіленими тонкими п"єзоелектричними включеннями / Р.В. Рабош, Ю.І. Максимів, В.В. Пороховський, В.О. Міщенко, Я.І. Кунець // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 98-106. – ISSN 1810-3022
782080
  Колянова Т.В. Математична модель природженого імунітету. Вплив запізнення на характер стійкості стаціонарних точок. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 132-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається математична модель природженого імунітету, яка описується системою нелінійних диференціальних рівнянь із запізненням. Аналізується вплив запізнення на стійкість стаціонарних точок, наводяться біологічні наслідки A mathematical model of ...
782081
  Гуза К.М. Математична модель процесу абсорбції в скрубері у виробництві ацетилену / К.М. Гуза, З.Я. Козаневич, Л.Д. Ярощук // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 13-14
782082
  Гудим В.К. Математична модель процесу взаємодії електрона з протоном // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 224-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі запропонована двохчленна формула потенціальної енергії взаємодії електрона з протоном. Визначені її числові параметри. Показано, що за допомогою цієї формули класична і квантовомеханічна задачі дають однаковий результат по дискретних рівнях ...
782083
  Гахович С.В. Математична модель процесу передачі інформації з застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів / С.В. Гахович, О.В. Буяло, В.Д. Молдован // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 13-18


  У статті запропоновано нову модель процесу передачі інформації з застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів (ІКЗ). Процес передачі інформації за допомогою сучасних ІКЗ представлено у вигляді системи з резервом часу, який не ...
782084
  Петровська Інга Ростиславівна Математична модель психосоціальної сфери людини для системи підтримки прийняття психодіагностичних рішень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Петровська І.Р.; Національний університет " Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
782085
  Тарасова О.В. Математична модель ринкової економіки // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 206-207
782086
  Бейко І.В. Математична модель ринкової економіки / І.В. Бейко, І.М. Назарага, О.В. Тарасова // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 41-42
782087
  Млинко Богдана Богданівна Математична модель ритмічного біосигналу в задачах фотоплетизмодіагностики : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Млинко Б.Б.; МОіНУ. Тернопільський держ. техн. ун-тет ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
782088
  Ляшенко І.М. Математична модель розвитку епідемії інфекційного захворювання в неоднорідному людському суспільстві / І.М. Ляшенко, М.І. Пінкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 246-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудована математична модель розвитку епідемії в суспільстві, яка враховує неоднорідність розподілу населення за такими параметрами як чутливість до захворювання, небезпечність інфікування, тривалість захворювання та імунітету. Встановлено зв"язок між ...
782089
  Наконечний О.Г. Математична модель розповсюдження інформації з нестаціонарними параметрами / О.Г. Наконечний, Ю.М. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  У роботі досліджується динамічна модель розповсюдження інформації з нестаціонарними параметрами керувань. При певних умовах одержані оцінки для розв"язків таких рівнянь. We consider mathematical model with non-stationary parameters of spreading any ...
782090
  Козелков С.В. Математична модель розповсюдження шкідливого програмного забезпечення на комутуючих пристроях інформаційних систем / С.В. Козелков, Н.В. Коршун, М.М. Браіловський // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2. – С. 5-10. – ISSN 2412-4338
782091
  Поперешняк С.В. Математична модель розрахунку дебіту перфорованої обсадної труби // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 38-39
782092
  Смолінський С.В. Математична модель руху бульби по поверхні спіральної картоплесортувалки // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 191-197 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
782093
  Козоріз В.В. Математична модель руху вагону на магнітному підвісі / В.В. Козоріз, С.І. Ляшко, І.В. Грицай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-32. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Побудовано математичну модель руху вагона на магнітному підвісі з використанням формалізму Лагранжа. Проаналізовано розв"язки отриманої моделі. The mathematical passenger car traffic model on magnetic levitation was constructed by using Lagranga"s ...
782094
  Рудий А.В. Математична модель руху гусеничної машини на основі рівнянь Гіббса-Аппеля / А.В. Рудий, Д.В. Рудавський // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 113-116. – ISSN 2311-7249


  У статті розглянуто криволінійний рух гусеничної машини на площині. На основі рівнянь Гіббса-Аппеля сформульовано математичну модель руху гусеничної машини на площині, як механічної системи із неголономними в"язями. Побудована система диференційних ...
782095
   Математична модель середнього ремонту з багатоетапним виконанням робіт / Б.П. Креденцер, М.І. Рєзніков, О.В. Буяло, В.І. Тхоржевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67-70. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розроблена математична модель функціонування ремонтного органу при проведенні середнього ремонту (СР) радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО). На основі одержаних результатів пропонується стратегія проведення СР, формулюються спеціальні заходи для ...
782096
  Буяло О.В. Математична модель середнього ремонту сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння при впливі дестабілізуючих факторів, які знецінюють виконану роботу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті запропоноване удосконалення процесу проведення середнього ремонту (СР) сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) у військовому ремонтному органі (ВРО) та розроблена нова математична модель цього процесу з урахуванням резерву ...
782097
   Математична модель середнього ремонту сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння при незнецінюючих відмовах / Б.П. Креденцер, М.І. Рєзніков, О.В. Буяло, І.В. Пампуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 60-63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В статті запропоноване удосконалення процесу проведення середнього ремонту (СР) сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) у військовому ремонтному органі (ВРО) та розроблена нова математична модель цього процесу з урахуванням резерву ...
782098
  Пустовстов В.М. Математична модель системи технічного обслуговування за станом автомобільних транспортних засобів з урахуванням можливих надмірностей // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 63-67
782099
  Гаврилюк І.П. Математична модель слошингу в прямокутнику з ребрами / І.П. Гаврилюк, А.Б. Кулик, В.Л. Макаров // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 110-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається математична модель лінійного слошингу в прямокутнику з ребрами. Ця модель є диференціальним рівнянням другого порядку з псевдодиференціальним операторним коефіцієнтом. Математична модель дискретизується за допомогою використання методу ...
782100
   Математична модель структури інфораційної мережі на основі нестаціонарної ієрархічної та стаціонарної гіпермережі / В.В. Собчук, О.А. Лаптєв, І.П. Саланда, Ю.В. Сачук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 64. – С. 124-132. – ISSN 2524-0056


  У статті розроблена модель структури інтегральної інформаційної мережі на основі нестаціонарної ієрархічної та стаціонарної гіпермережі, з врахуванням руйнівних впливів різного характеру. Під функціональною стійкістю інтегральної інформаційної мережі в ...
782101
  Повещенко Г. Математична модель структурної еволюції суспільних продуктивних сил / Г. Повещенко, Ю. Чеховий // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.41-59
782102
  Абдусалям Математична модель струменевого відсіку змішуючого підігрівача, що враховує динамічні режими / Абдусалям, Ель-Хадж Мухаммед // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 389-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Одержана математична модель дозволяє досліджувати вплив різних факторів на роботу змішуючого підігрівача у перемінних режимах систем регенерації конденсатного тракту паротурбінних установок.
782103
   Математична модель сукупної пропозиції : проблеми макроекономіки / Ю. Харазішвілі, О. Заріцький, Б. Дунаєв, В. Заводник // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 3. – С. 60-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
782104
  Калініченко Р.А. Математична модель сушіння рослинної сировини в обертальному барабані за комбінованого підведення енергії / Р.А. Калініченко, Б.І. Котов, А.В. Спірін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 219-225 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
782105
   Математична модель та алгоритм дослідження динаміки гідроприводу ковша неповноповоротоного екскаватора з урахуванням хвильових процесів в довгій напірній гідролінії / Ж.П. Дусанюк, О.В. Петров, О.В. Дерібо, А.В. Черниш // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 121-128. – ISSN 1997-9266
782106
  Варецький Я.Ю. Математична модель та метод біометричного захисту в криптографічних системах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.12. / Ярема Юрійович Варецький; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
782107
  Магдаліна Ігор Валерійович Математична модель та метод наближеного розв"язання задачі упакування опуклих багатогранників : Автореферат дис. ... канд. тех. наук.: 01.05.02 / Магдаліна І.В.; НАНУ; Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2001. – 19 с.
782108
  Дунець В.Л. Математична модель та метод опрацювання електрокардіосигналу при фізичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дунець Василь Любомирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
782109
  Роїк О.М. Математична модель та метод оцінки рівня ризику структури капіталу засобами нейронної мережі Хопфілда : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.М. Роїк, А.О. Азарова, Л.А. Кілимник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 245-253 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
782110
  Мулик Наталія Володимирівна Математична модель та метод прогнозу газоспоживання з урахуванням циклічності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 01. 05. 02 / Мулик Н. В.; Мін-во освіти і науки України; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2006. – 19с. – Бібл.: 11 назв
782111
  Чорноморець А.О. Математична модель та метод розв"язання задачі розміщення тривимірних многогранних об"єктів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Чорноморець А.О.; АН України. Ін-т пробл. машинобудув. – Харків, 1993. – 16л.
782112
  Яськов Георгій Миколайович Математична модель та методи розв"язання задачі розміщення прямокутників з урахуванням припустимих відстаней : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Яськов Г.М.; НАНУ, Ін-т ім. А.М.Підгорного. – Київ, 2000. – 18 с.
782113
  Барабаш Ю.Л. Математична модель та результати моделювання сигнального розпізнавання й визначення координат гармат у РЛС розвідки вогневих позицій / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, А.А. Гончарук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-9. – Бібліогр.: С. 9 (14 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати розробки математичної моделі для дослідження процесів розпізнавання класу (типу) та ви-мірювання координат гармат в РЛС розвідки вогневих позицій (ВП). Метою статті є описання шляху використання інфо-рмації розпізнавання для ...
782114
  Масленніков Д.І. Математична модель температурного режиму в навчальному містечку ХНАУ ім. В. В. Докучаєва / Д.І. Масленніков, Т.Г. Ткаченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – C. 161-168. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701


  "Наведено результати аналізу середньорічної температури повітря на метеорологічній станції Рогань (дослідне поле ХНАУ) за період спостережень з 1968 р. до 2012 р. Установлено, що середньорічна температура протягом 45 років має тенденцію ...
782115
  Кобильська О.Б. Математична модель теплового процесу із невідомою функцією джерела / О.Б. Кобильська, В.П. Ляшенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 41-45. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
782116
  Комаров Веніамін Іванович Математична модель тіла людини як об"єкта захисту в електричних мережах до 1000 вольт : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Комаров В.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
782117
  Осухівська Г.М. Математична модель тонового сигналу для діагностики стану клапанів серця людини. : Автореф... канд.техн.наук: 01.05.02 / Осухівська Г.М.; М-во освіти Укр.Терн.держ.техн.ун-т. – Тернопіль, 1999. – 20л.
782118
  Максишко Н.К. Математична модель управління викладацьким складом ВНЗ на основі концепції людського капіталу / Н.К. Максишко, А.В. Переверзєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 140-145. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
782119
   Математична модель участі тропоніну С у регуляції м"язового скорочення / Ю.І. Прилуцький, В.М. Данилова, К.І. Богуцька, І.А. Залоїло, Д.М. Ноздренко, М.С. Мирошниченко // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 8
782120
  Лук"янець О.І. Математична модель формування дощового стоку на гірському водозборі: результати використання в прогностичних системах / О.І. Лук"янець, М.М. Сусідко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 41-46. – Бібліогр.: 9 назв
782121
  Оберемок І.І. Математична модель формування плану-графіку проекту на базі цінностей зацікавлених сторін // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 32-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
782122
  Гудков Л.М. Математична модель функціональних систем суднового обладнання / Л.М. Гудков, В.Ф. Лавріненко // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 61-67 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2524-0102
782123
  Друзь Б.Г. Математична мозаїка / Б.Г. Друзь. – К., 1991. – 125 с.
782124
  Рябчій В. Математична обробка результатів подвійних нерівноточних вимірів / В. Рябчій, В. Рябчій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 33-38. – ISSN 1819-1339
782125
  Вижва С.А. Математична обробка сейсмічних даних : навч. посібник для студ. геологічних спец. ВНЗ / С.А. Вижва, А.П. Тищенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 153, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 149-150. – ISBN 978-966-439-701-5
782126
  Перестюк М.О. Математична олімпіада 2001 Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.І. Михайловский, В.Н. Нагорний // Математика в школі, 2000. – №4
782127
  Перестюк М.О. Математична олімпіада 2001 Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.І. Михайловский, В.Н. Нагорний // У світі математики, 2000. – вип. 4
782128
  Булдигін В.В. Математична олімпіада для школярів на фізико-математичному факультеті Київського політехнічного інституту / В.В. Булдигін, О.С. Шкабара, В.В. Ясінський // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 69-72. – ISSN 1029-4171
782129
  Мелікян О. Математична освіта у вищих педагогічних навчальних закладах України як історико-педагогічна проблема // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 62, ч. 2. – С. 107-114. – ISSN 2077-1827
782130
  Житарюк І.В. Математична освіта Хотинщини за часів її перебування у складі царської Росії: становлення, розвиток і кадрове забезпечення // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 10-15. – ISSN 1728-3671
782131
  Грицюк О.С. Математична освіта: модифікація шляхом використання ІКТ // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 58-62 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
782132
  Ішутина Г.С. Математична основа для оцінки надійності і геодезичних мереж // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 59-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
782133
  Житарюк Іван Математична підготовка науковця в постмодерному просторі як базова структура фундаменталізації // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 214-221. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У роботі приділено увагу компоненту нової освітньої парадигми - концепції фундаменталізації, основу якої складає неперервна математичка підготовка як засіб фундаменталізації природничих дисциплін, що формує системні підходи і мову міждисциплінарного ...
782134
  Сидорук Л.М. Математична підготовка студентів економічного профілю в адаптивному освітньому середовищі закладу вищої освіти // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 10. – С. 74-75
782135
  Граб М.І. Математична підготовка юриста у вузі як інноваційний компонент формування математичної культури юриста // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 29-32. – Бібліогр.: 22 назв.
782136
   Математична премія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Українська вчена Марина В"язовська отримала "Премію Салема 2016" - математичну премію, яку щороку присуджують молодому математику за видатні результати досліджень в сфері наукових інтересів Рафаеля Салема, насамперед у теорії рядів Фур"є. Марина ...
782137
  Сухотеплий В. Математична реконструкція структури власного капіталу та прибутковості реального банківського сектору України : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 84-94 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
782138
  Рябчій В.А. Математична розробка результатів подвійних рівноточних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 74-81 : табл. – Бібліогр.: с.79-80. – ISSN 0130-1039
782139
  Друзь Б.Г. Математична скринька / Б.Г. Друзь. – К., 1976. – 103 с.
782140
  Безущак О. Математична спільнота відкриває двері // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 4


  На механіко-математичному факультеті пройшов День відкритих дверей та очний тур Всеукраїнської олімпіади з математики для абітурієнтів КНУ. Понад 250 старшокласників із різних куточків України стали учасниками цих подій. На запитання абітурієнтів та ...
782141
  Анісімов Б.В. Математична статистика / Анісімов Б.В., Черняк О.І. – Київ : Леся, 1995. – 105 с. – ISBN 5-7707-8786-4
782142
  Ясинський В.К. Математична статистика / В.К. Ясинський. – Чернівці : Рута, 1997. – 44 с.
782143
  Турчин В.М. Математична статистика : Посібник / В.М. Турчин. – Київ : Академія, 1999. – 240с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-064-7
782144
  Ващук Ф.Г. Математична статистика : навч.-метод. посібник / Ващук Ф.Г., Лавер О.Г., Матяшовська Б.О. ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки та права. – Ужгород : Карпати, 2002. – 153, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154. – ISBN 966-671-029-3
782145
   Математична статистика : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.А. Мартиненко, О.М. Нещадим, О.І. Радзієвська, В.М. Сафонов; М.А. Мартиненко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Акад. наук вищої школи України. – Київ : Четверта хвиля, 2005. – 207, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 190-193. – Бібліогр.: с. 188-189. – ISBN 966-529-117-3
782146
  Руденко В.М. Математична статистика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Руденко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 304 с. : табл. – Бібліогр.: с. 298-303. – ISBN 978-611-01-0277-3
782147
   Математична статистика : навч. посібник [для студентів ф-ту комп"ютер. наук та кібернетики, фіз.-мат ф-тів техн. і пед. вищ. закладів освіти] / [Є.О. Лебєдєв та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 159, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 147
782148
  Руденко В.М. Математична статистика : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Руденко. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-303. – ISBN 978-611-01-0277-3
782149
  Турчин В.М. Математична статистика в прикладах і задачах / В.М. Турчин. – Дніпропетровськ, 1992. – 160 с.
782150
  Турчин В.М. Математична статистика в прикладах і задачах : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Турчин; Мін-во освіти України; Дніпропетров. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ : ДДУ. – ISBN 5-7763-8693-4
Ч.1. – 1998. – 88с.
782151
  Турчин В.М. Математична статистика в прикладах і задачах : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Турчин; Мін-во освіти України. – Дніпропетровськ : ДДУ. – ISBN 5-7763-8693-4
Ч.2. – 1998. – 228 с.
782152
  Грисенко М.В. Математична статистика для економістів-міжнародників : навч. посібник / М.В. Грисенко, А.Ю. Рижов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 261, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-258
782153
  Толбатов Ю.А. Математична статистика та задачі оптимізації в алгоритмах і програмах / Ю.А. Толбатов. – Київ : Вища школа, 1994. – 399с. – ISBN 5-11-004036-2
782154
  Жуков М.Н. Математична статистика та обробка геологічних даних : підручник / М.Н. Жуков ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 488 с. – ISBN 966-439-008-9
782155
   Математична статистика як елемент педагогічної технології навчання у вищій школі / О.П. Бондар, М.Ф. Семенюта, Ю.Г. Ковальов, О.В. Задорожна, О.С. Ковальова, І.Л. Якуніна, Р.П. Якунін // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 17-23. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
782156
  Рафа Тарас Миколайович Математична та імітаційна модель зображення для задачі Х-променевої локальної томографії : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 01.05.02 / Рафа Т.М.; Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
782157
   Математична та інформаційна модель гідрологічних процесів / С.О. Войцеховський, В.П. Вітько, В.І. Гаркуша, О.В. Кондратенко, О.Д. Рябоконенко, О.В. Хорошилов, Д.І. Черній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 158-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Пропонується математична модель як складова частина інформаційної моделі гідрологічних процесів.
782158
  Герасименко В.І. Математична фізика // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 480-481. – ISBN 978-966-02-8345-9
782159
  Юрачківський А.П. Математична фізика в прикладах і задачах : Навчальний посібник / А.П. Юрачківський, А.Я. Жугаєвич; КНУТШ; Радіофізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2005. – 157с. – ISBN 966-594-965-1
782160
  Кириченко І.О. Математична формалізація задачі планування маршрутів пересування частин та паідрозділів сухопутних військ в умовах тактичної обстановки, що швидко зхмінюється / І.О. Кириченко, Н.І. Литвиненко, В.М. Клішин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 267-270


  Проводиться математична формалізація задачі планування системи маршрутів для адаптивного пересування рухомих об"єктів в умовах тактичної обстановки, що швидко змінюється. В умовах тактичної обстановки, що швидко змінюється, до звичайних вимог щодо ...
782161
  Литвиненко Н.І. Математична формалізація і алгоритм розв"язання задачі визначення маршруту пересування рухомого об"єкта за рівноважливими критеріями / Н.І. Литвиненко, С.О. Пашков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 328-331


  Проводиться математична формалізація задачі визначення маршруту пересування рухомого об"єкта за різноважливими критеріями, також запропонований алгоритм розв"язання даної задачі. В бойових умовах існує можливість підриву противником шляхових споруд на ...
782162
  Савінов О.М. Математична формалізація підготовки льотного складу як засіб обгрунтування діючих нормативних документів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 17-22
782163
  Горлов С. Математична формалізація рівноваги національного виробництва та грошового обігу // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 52-62. – Бібліогр.: Бібілогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
782164
  Хмара Т.М. Математична хрестоматія / Т.М. Хмара. – К., 1968. – 320 с.
782165
  Кованцов Л.В. Математична хрестоматія / Л.В. Кованцов. – К, 1970. – 384с.
782166
  Кованцов Л.В. Математична хрестоматія / Л.В. Кованцов. – Київ : Радянська школа, 1977. – 215 с.
782167
  Баштова Л.С. Математична школа КПІ // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 6 (102). – С. 4-6


  Біля витоків математичної школи були кращі київські математики XIX-XXст. - В.П. Єрмаков, Б.Я. Букреєв, Г.В. Пфейффер, М.П. Кравчук, М.Є. Ващенко-Захарченко, П.Л. Чебишев.
782168
  Лундгрен М.О. Математичне дослідження страхового ринку з фінансовими інвестиціями : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Лундгрен М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
782169
  Лундгрен М.О. Математичне дослідження страхового ринку з фінансовими інвестиціями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Лундгрен М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 153 л. – Бібліогр.: л. 129-153
782170
  Воропай О.Ю. Математичне забезпечення автоматизованих процедур призначення допусків при проектуванні радіоелектронних пристроїв частотної селекції : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.12 / Воропай О.Ю.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
782171
  Маркарян Ганна Оганесівна Математичне забезпечення автоматизованої системи управління кредитуванням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Маркарян Г.О.; Харківськ. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
782172
   Математичне забезпечення АСУ. – К., 1973. – 45с.
782173
  Лук"янова В.В. Математичне забезпечення діагностики об"єкта господарської діяльності з урахуванням ризику (на прикладі оцінки мезоризиків) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 129-144 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
782174
   Математичне забезпечення інформаційно-керуючих систем : Підруч. для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Комп"ютерні науки" / А.М. Гуржій, З.В. Дудар, В.М. Левикін, Б.В. Шамша; А.М. Гуржій, З.В. Дудар, В.М. Левикін, Б.В. Шамша. – Київ : Компанія СМІТ, 2006. – 448с. – ISBN 966-8530-49-7


  Розглянуто основні аспекти побудови математичного забезпечення інформаційно-керуючих систем. Основною відмінною рисою навчальної книги - її практична спрямованість і орієнтація на використання під час розв’язання різних функціональних задач типових ...
782175
  Стеля О.Б. Математичне забезпечення інформаційної системи прогнозування затоплення земель / О.Б. Стеля, К.О. Пришляк // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 81
782176
  Малафєєва Л.Ю. Математичне забезпечення розв"язання задач передбачення на основі модифікованого методу Делфі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Малафєєва Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
782177
  Імангулова Зульфія Аліївна Математичне забезпечення синтезу топологічних структур територіально розподілених інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Імангулова З.А.; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
782178
  Марченко І.І. Математичне і комп"ютерне моделювання модифікації наноструктури поверхневих шарів матеріалів під атомно-іонним впливом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Марченко Ігор Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
782179
  Бодня О.Л. Математичне і програмне забезпечення для прогнозування банківського-кредитної діяльності : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.09 / Бодня О. Л.; НАН України, Ін-т пробл. матем. машин і систем, Ін-т Кібернетики ім. Глушкова НАН України. – К., 1996. – 20л.
782180
  Шепталін М.В. Математичне маделювання процесів тепломасопереносу в каналх різної конфігурації : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Шепталін М. В.; Шепталын М. В.; МО Укр. Терноп. приладобуд. ін-т. – Тернопіль, 1996. – 18 с.
782181
  Бахрушин В.Є. Математичне моделювання : Навчальний посібник / В.Є. Бахрушин; Гуманітарний університет. – Запоріжжя, 2004. – 140 с. – ISBN 966-8227-12-3
782182
   Математичне моделювання / А.М. Самойленко, К.К. Кенжебаєв, О.М. Станжицький, Є.Ю. Таран ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2015. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-321. – ISBN 978-966-00-1522-7
782183
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освітиі науки України ; Дніпровс. держ. техн. ун-т ; голов. ред. Б.П. Середа ; редкол.: О.І. Бабаченко, Г.А. Баглюк, І.В. Бельмас [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (36). – 2017. – 120 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
782184
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освітиі науки України ; Дніпровс. держ. техн. ун-т ; голов. ред. Б.П. Середа ; редкол.: О.І. Бабаченко, Г.А. Баглюк, І.В. Бельмас [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 2 (37). – 2017. – 100 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
782185
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освітиі науки України ; Дніпровс. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (38). – 2018. – 222 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
782186
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освітиі науки України ; Дніпровс. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 2 (39). – 2018. – 246, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
782187
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (40). – 2019. – 207, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
782188
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 2 (41). – 2019. – 192, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
782189
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (42). – 2020. – 182, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
782190
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 2 (43). – 2020. – 111, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
782191
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Кругляк І.В., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (44). – 2021. – 158, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
782192
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Кругляк І.В., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 2 (45). – 2021. – 147, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
782193
  Юхимчук М.С. Математичне моделювання автоматичних систем з логічними управляючими пристроями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Юхимчук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
782194
  Ванін Віктор Антонович Математичне моделювання аероелектродинамічних нестаціонарних процесів на основі монотонних різницевих схем : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Ванін В. А.; НАНУ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 35 назв
782195
  Продайвода Г.Т. Математичне моделювання анізотропії ефективних акустичних і пружних постіних тектонічно-деформованих метаморфічних гірських порід / Г.Т. Продайвода, Д.А. Безродний, Т.Г. Продайвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-24 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Проведено математичне моделювання ефективних пружних постійних гірських порід з метою з"ясування впливу тектонічних деформацій на анізотропію акустичних і пружних властивостей метаморфічних порід Кривбасу.
782196
  Надала М І. Математичне моделювання асоціативної пам"яті, побудованої на точкових відображеннях. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.02 / Надала І.М,; Держ.наук-досл.ін-т.інформ.інфраструктури. – Львів, 1997. – 16л.
782197
  Прусов В.А. Математичне моделювання атмосферних процесів : Підручник / КНУТШ; В.А. Прусов, С.І. Сніжко. – Київ : Ніка-Центр, 2005. – 496с. – ISBN 966-521-358-Х
782198
  Хай М.В. Математичне моделювання безконтактных синхронних генераторів суміщенного виконання. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.01 / Хай М.В.; Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 1996. – 19л.
782199
  Самойленко В.М. Математичне моделювання в геоекології : Навчальний посібник / В.М. Самойленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 199с. – ISBN 966-594-517-3
782200
  Аль-Омарі Закарія Математичне моделювання в дослідженнях взаємодії засобів оптимального керування нормальними режимами електричних систем : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.02 / Аль-Омарі Закарія; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 1997. – 16л.
782201
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014-
№ 1, жовтень - грудень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782202
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 1 (2), січень - березень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782203
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 2 (3), квітень - червень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782204
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 1/2 (8), січень - червень. – 2017. – 194 с. – Резюме мовою статті
782205
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; редкол.: С.О. Довгий, В.П. Вишневський, В.М. Геєць [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 1 (10), січень - березень. – 2018. – 162 с. – Резюме мовою статті
782206
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; редкол.: С.О. Довгий, В.П. Вишневський, В.М. Геєць [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 2 (11), квітень - червень. – 2018. – 100 c. – Резюме мовою статті
782207
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; редкол.: С.О. Довгий, В.П. Вишневський, В.М. Геєць [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 3 (12), липень - вересень. – 2018. – 128 с. – Резюме мовою статті
782208
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 1 (14), січень - березень. – 2019. – 116 с. – Резюме мовою статті
782209
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 2 (15), квітень - червень. – 2019. – 124 с. – Резюме мовою статті
782210
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 3 (16), липень - вересень. – 2019. – 128 с. – Резюме мовою статті
782211
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 4 (17), жовтень - грудень. – 2019. – 136 с. – Резюме мовою статті
782212
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 1 (18), січень - березень. – 2020. – 120 с. – Резюме мовою статті
782213
  Малицький Д.В. Математичне моделювання в задачах сейсмології = Mathematical modeling in the problems of seismology / Д.В. Малицький ; [НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна, Карпат. від-ня]. – Київ : Наукова думка, 2016. – 240, [2] с. : іл., табл. – Тит. арк., анот., висновки та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 219-234. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1542-5
782214
  Щербаков П.М. Математичне моделювання в застосуванні до дистанційної та індивідуальної освіти / П.М. Щербаков, Д.В. Клименко, С.Є. Тимченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 132-137 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1995-0519
782215
  Нічуговська Л.І. Математичне моделювання в системі економічної освіти : Монографія / Л.І. Нічуговська; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. Кафедра вищої математики і фізики. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 289с. – ISBN 966-7971-04-Х
782216
  Новицька Л.І. Математичне моделювання в системі економічної освіти // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 5 (45). – С. 94-99. – ISSN 2411-4413
782217
  Буяк Л.М. Математичне моделювання в управлінні рекламною кампанією туристичного об"єкта / Л.М. Буяк, Х.В. Ліп"яніна // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 (77). – С. 77-83. – ISSN 1683-1942
782218
  Власюк А.П. Математичне моделювання вертикальної міграції радіонуклідів в каталітичному пористому середовищі / А.П. Власюк, В.В. Жуковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 89-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
782219
  Колянова Т.В. Математичне моделювання взаємодії імунної системи організму з чинниками зовнішнього впливу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Колянова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
782220
  Колянова Т.В. Математичне моделювання взаємодії імунної системи організму з чинниками зовнішнього впливу : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Колянова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 150 л. – Додатки: л. 147-150. – Бібліогр.: л. 138-146
782221
  Черевко Г. Математичне моделювання використання енергії Сонця для гарячого водопостачання та охолодження молока на молочно-товарній фермі // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 138-144 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
782222
  Дусматов О.М. Математичне моделювання віброзахисних систем методами графів зв"язку та їх дослідження : Автореф... докт. фіз-мат. наук: 01.02.01 / Дусматов О.М.; НАН Укр.Ін-т.механіки. – Київ, 1998. – 29л.
782223
  Шмалій О.Ю. Математичне моделювання власних коливань резонаторів з тонкою опуклою пєзоелектричною пластиною : Автореф. дис. канд. технічних наук: 01.05.02 / Шмалій О.Ю.; Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2008. – 23с. – Бібліогр.: 18 назв
782224
  Грисенко М.В. Математичне моделювання впливу міжнародних санкцій на національні економіки // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 220-239. – ISBN 978-966-933-059-8
782225
  Безродна І. Математичне моделювання впливу мінерального складу та пористості на параметри пружної анізотропії складно побудованих теригенних порід Волино-Поділля / І. Безродна, Д. Безродний, Р. Голяка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Мета роботи - аналіз параметрів пружної і акустичної анізотропії при дослідженні багатокомпонентної моделі теригенної породи-колектора. За результатами математичного моделювання складнопобудованих пісковиків були визначені та проаналізовані параметри ...
782226
   Математичне моделювання впливу параметрів окремих шарів на спектральні характеристики неоднорідних біотканин / В.Г. Петрук, С.М. Кватернюк, О.Є. Кватернюк, В.В. Гончарук, О.І. Моканюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 50-56. – ISSN 1997-9266
782227
  Полив"янчук А.П. Математичне моделювання впливу режиму роботи дизеля на вміст твердих частинок у відпрацьованих газах // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 62-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
782228
  Безродна І. Математичне моделювання впливу систем орієнтації тріщин і каверн на анізотропію пружних і акустичних властивостей карбонатних колекторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. Г.Т. Продайводою) Розглядаються результати математичного моделювання ефективних пружних постійних і акустичних властивостей карбонатних колекторів із різними системами орієнтації ...
782229
  Сердюцька Людмила Федорівна Математичне моделювання впливу технологічних навантажень на екологічні системи : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Сердюцька Л.Ф.; Ін.- т проблем моделювання в енергетиці. – Київ, 2004. – 42с. – Бібліогр.: 24 назв.
782230
  Мічута О.Р. Математичне моделювання впливу хімічної суфозії на фільтраційну консолідацію засолених грунтів в неізотермічних умовах в двовимірному випадку / О.Р. Мічута, А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 181-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вдосконалено математичну модель консолідації ґрунтів з урахуванням їх засоленості та неізотермічних умов. Використано кінематичну граничну умову на верхній рухомій межі масиву засоленого ґрунту з урахуванням хімічної суфозії. Чисельний розв"язок ...
782231
   Математичне моделювання впливу чинників ризику на вірогідність несприятливого результату при тяжкій черепно-мозковій травмі / В.М. Шевага, А.В. Паєнок, В.В. Білошицький, Б.В. Задорожна, А.М. Нетлюх, О.Я. Кобилецький, Т.Г. Гутор, Д.В. Щибовик // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 46-48. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою дослідження було наукове обґрунтування кількісної оцінки ризику несприятливого наслідку при тяжкій черепно-мозковій травмі шляхом використання електронної програми математичного прогнозування. Об’єктом дослідження – травматична хвороба ...
782232
  Густі Микола Іванович Математичне моделювання вуглецевого балансу екосистем Карпатського регіону України : автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Густі М.І.; НАНУ, Держ. дослід. ін-т інформ. інфраструкт. – Севастополь, 2002. – 20 с.
782233
  Продайвода Математичне моделювання геофізичних параметрів : Навч. посібн. / Продайвода, С.А. Вижва; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 112с. – ISBN 966-594-085-6
782234
  Чабан А.В. Математичне моделювання двоточкових Т-періодичних крайових задач електродинаміки. : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Чабан А.В.; Луцький держ. техн. ун-т. – Луцьк, 1998. – 17л.
782235
  Чабан А.В. Математичне моделювання двоточкових Т-періодичних крайових задач електродинаміки. : Автореф... канд. техніч.наук: 01.05.02 / Чабан А.В.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1999. – 17л.
782236
  Мельник С.Є. Математичне моделювання двумірних процесів переносу імпульсу та енергії на основі методу скінчених елементів : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.02.05 / Мельник С.Є.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
782237
  Зінькевич О.П. Математичне моделювання деформації границі в"язкого тіла методом гідродинамічних потенціалів / О.П. Зінькевич, О.М. Нещадим, В.М. Сафонов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 263-272. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
782238
  Діленко В.О. Математичне моделювання деяких механізмів об"єднання економічних систем / В.О. Діленко, В.М. Осипов // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 403-409. – ISSN 2222-0712
782239
  Ляшенко О.І. Математичне моделювання динаміки відкритої економіки : Монографія / О.І. Ляшенко; МОНУ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 360с. – ISBN 966-8306-85-6
782240
  Кавалець І.І. Математичне моделювання динаміки дискретних систем з конкуренцією : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 / Кавалець Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
782241
  Скопецький В.В. Математичне моделювання динаміки розподілених просторово-часових процесів / В.В. Скопецький, В.А. Стоян, В.Б. Зваридчук ; [відп. ред. А.О. Чикрій] ; НАНУ, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Сталь, 2008. – 318 с. – Бібліогр.: с. 299-307. – ISBN 978-966-1555-10-4
782242
  Двірничук К.В. Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Двірничук Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 174 л. – Додатки: л. 173-174. – Бібліогр.: л. 155-172
782243
  Двірничук К.В. Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Двірничук Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
782244
  Потапенко Л.І. Математичне моделювання динамічних процесів в Азовському морі // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 74
782245
  Пожуєва Ірина Сергіївна Математичне моделювання динамічних процесів у шарових армованих середовищах : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Пожуєва Ірина Сергіївна; Запорізький держ. техн. ун-тет. – Запоріжжя, 2000. – 19л.
782246
  Пожуєва Ірина Сергіївна Математичне моделювання динамічних процесів у шарових армованих середовищах : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Пожуєва Ірина Сергіївна; Запорізький держ. техн. ун-тет. – Запоріжжя, 2000. – 19л.
782247
  Пількевич І.А. Математичне моделювання динамічних характеристик об"ємно-розподілених елементів в спеціальних середовищах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. / Пількевич І.А. ; НАНУ ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 27 назв
782248
  Клим В.Ю. Математичне моделювання дисипативного розігріву і визначення температурних полів тіл при циклічному навантаженні : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Клим В.Ю. ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 . – Бібліогр.: 22 назв.
782249
  Чапля Є.Я. Математичне моделювання дифузійних процесів у випадкових і регулярних структурах / Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха ; НАНУ, Центр математ. моделювання, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2009. – 304с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0970-4
782250
  Чернуха О.Ю. Математичне моделювання дифузійних процесів у середовищах з випадковими та регулярними включеннями : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 01.05.02 / Чернуха О.Ю.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 55 назв
782251
  Михалик Д.М. Математичне моделювання дифузійного масопереносу в каталітичних середовищах частинок мікропористої структури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Михалик Д.М. ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 23 назв.
782252
   Математичне моделювання для економістів: бакалавр-магістр-доктор філософії (PhD) : навч. посібник / [Ю.Г. Козак та ін.] ; за ред. Ю.Г. Козака, В.М. Мацкула ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2017. – 252, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 978-617-673-539-7
782253
  Венгеров І.Р. Математичне моделювання еволюційних теплофізичних процесів в складних системах геотехносфери : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Венгеров Ігор Рувимович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 47 назв
782254
  Біляковський І.Є. Математичне моделювання електромагнітних процесів асинхронних машин з урахуванням насичення й витіснення струму при живленні несиметричними полігармонічними напругами. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.01 / Біляковський І.Є.; Держ.ун-т."Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 19л.
782255
  Грицків Юрій Іванович Математичне моделювання електромагнітних процесів з урахуванням явища гістерезису : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Грицків Ю.І.;НУ "Львівс. політех.". – Львів, 2001. – 19 с.
782256
  Ковівчак Я.В. Математичне моделювання електромагнітних процесів у рухомих анізотропних середовищах електротехнічних пристроїв : монографія / Я.В. Ковівчак ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 350, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-262. – ISBN 978-617-607-889-0
782257
  Гладкий Володимир Миколайович Математичне моделювання електромеханічних перехідних процесів у неявнополюсних електричних машинах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Гладкий Володимир Миколайович; Гладких В.М.; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2000. – 18 с.
782258
  Чабан В. Математичне моделювання електромеханічних процесів : навчальний посібник / В. Чабан. – Львів, 1997. – 342 с. – ISBN 966-553-005-4
782259
  Зражевська В.Ф. Математичне моделювання електропотенціального каналу зв"язку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 90-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведене чисельно-аналітичне моделювання каналу передачі інформації від заглибленого підземного пристрою, що містить систему випромінюючих електродів на поверхню Землі, шляхом використання електропотенціального методу. Просторове моделювання виконане ...
782260
  Безродна І.М. Математичне моделювання ефективних пружних і акустичних параметрів складнопобудованих карбонатних порід-колекторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-88. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Досліджені моделі складнопобудованих карбонатних порід-колекторів із різною структурою пустотного простору: отримані їх пружні постійні, вивчені орієнтація та пружна симетрія швидкостей розповсюдження пружних хвиль та інтегральної анізотропії, ...
782261
  Продайвода Г.Т. Математичне моделювання ефективних пружних постійних стратифікованого середовища з довільною пружною симетрією шарів : геофізика / Г.Т. Продайвода, П.Я. Чолач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 45-56 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Розглядаються результати математичного моделювання ефективних пружних постійних стратифікованого анізотропного середовища методом умовних моментів.
782262
  Продайвода Т.Г. Математичне моделювання ефективних термопружних властивостей багатокомпонентного тріщинуватого геологічного середовища, насиченого флюїдом з внутрішнім тиском // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 122-130 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0203-3100
782263
   Математичне моделювання ефектів ін"єкцій ГАМК у медулярні NO-синтезуючі кардіоваскулярні нейрони щурів / Н.В. Радченко, Л.М. Шаповал, Т.Л. Давидовська, Ю.І. Прилуцький // Біофізичний вісник / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – Вип. 18. – С. 69-72. – ISSN 0453-8048
782264
  Хіцко Я.В. Математичне моделювання задач криптографії і обробки сигналів з використанням неканонічних гіперкомплексних числових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Хіцко Яна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
782265
  Пригорницький Д.О. Математичне моделювання збурень фільтраційних процесів у пористих пластах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 01.05.02 / Дмитро Олександрович Пригорницький; МОН України; Тернопільсьий держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 20
782266
  Журавльов Ю.І. Математичне моделювання і аналіз відмовостійкості термоелектричних охолоджувачів в САПР теплонавантажених пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Журавльов Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
782267
  Каверинський В.В. Математичне моделювання і комп"ютерний аналіз процесів структуроутворення легованих сталей в ході фазових перетворень / В.В. Каверинський ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ : КІМ, 2019. – 210, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-210. – ISBN 978-617-628-079-8
782268
  Луцків А.М. Математичне моделювання і обробка динамічно введеного підпису для задачі аутентифікації особи у інформаційних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Луцків А.М.; Тернопільський державний технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
782269
  Козак Р.О. Математичне моделювання і порівняльний аналіз тривалості пресування стружкових плит на основі деревинної та солом"яної стружки / Р.О. Козак, П.А. Бехта // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 224-230 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1991-606X
782270
  Блудова Т.В. Математичне моделювання інвестиційної стратегії на молокопереробному підприємстві / Т.В. Блудова, А.Б. Кулик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 428-436 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
782271
  Бичков М.А. Математичне моделювання індивідуального прогнозування ефективності лікування раку грудної залози / М.А. Бичков, М.М. Мриглоцький, Ю.А. Бичков // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 24-33. – ISSN 1029-4244
782272
  Каліон В.А. Математичне моделювання ймовірності банкрутства страхової компанії за умови перестрахування / В.А. Каліон, В.В. Каліон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 9-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядається вплив перестрахування на ймовірність банкрутства страхової компанії в класичній моделі й визначається оптимальний рівень резервів, що мінімізує ймовірність банкрутства. Зокрема, показано, яким чином можуть бути знайдені ...
782273
  Григор"єва Тетяна Ігорівна Математичне моделювання каналів, сигналів і систем зв"язку з використанням тензорних методів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Григор"єва Т.І.; Мін-во транспорту України. – Харків, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
782274
  Стоян В.А. Математичне моделювання квадратично нелінійних просторово розподілених систем. І. Випадок дискретно визначених початково-крайових зовнішньодинамічних збурень // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 5, вересень-жовтень. – С. 84-97. – ISSN 1019-5262
782275
  Цвігун О.О. Математичне моделювання квазіперіодичних режимів нелінійних систем мтретього порядку : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Цвігун О. О.; Держ. ком. зв"язку та інформ. Укр., НАНУ та ін. – Львів, 1999. – 17л.
782276
  Ходневич Я.В. Математичне моделювання кінематики руслового потоку при обтіканні донних гряд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ходневич Ярослав Васильович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформац. простору. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
782277
  Бойчук Ю.В. Математичне моделювання кондуктивно-променевого теплообміну у теплоізоляційному покриві із врахуванням поверхневих радіаційних властивостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бойчук Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
782278
  Мартинюк П.М. Математичне моделювання консолідації грунтів з урахуванням техногенного впливу та комплексу фізико-хімічних процесів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Мартинюк Петро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 71 назва
782279
  Власюк А.П. Математичне моделювання консолідації та фільтраційного руйнування грунтів в основах гідротехнічних та енергетичних споруд : монографія / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк, Н.В. Медвідь ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 422, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-422 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-327-343-3
782280
  Орлов В.О. Математичне моделювання контактного знезалізнення підземних вод для питного водопостачання / В.О. Орлов, С.Ю. Мартинов, С.О. Куницький // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 215-222. – (Технічні науки ; вип. 2 (74)). – ISSN 2306-5478
782281
  Власюк А.П. Математичне моделювання контактного розмиву неоднорідного масиву грунту фільтраційним потоком / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 86-91. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Побудовано математичну модель контактного фільтраційного розмиву масиву двохшарового грунту. Для знаходження наближеного числового розв"язку відповідної двовимірної крайової задачі застосовано метод радіальних базисних функцій. Проведено ряд числових ...
782282
  Максимова І.Я. Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Максимова І.Я.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
782283
  Волощук С.Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Волощук С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 136л. – Бібліогр.: л.125-136
782284
  Волощук С.Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.05.02 / Волощук С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
782285
  Волощук С.Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Волощук С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
782286
  Стоян В.А. Математичне моделювання лінійних, квазілінійних і нелінійних динамічних систем : монографія / В.А. Стоян ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 320 с. – Бібліогр.: с. 305-311. – ISBN 978-966-439-450-2
782287
  Степова О.В. Математичне моделювання локального корозійного елемента на трубопроводі прироботі гальванопари в грунтових умовах / О.В. Степова, І.М. Паращієнко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 49-55 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
782288
  Власюк А.П. Математичне моделювання масоперенесення солей при нестаціонарній фільтрації і вологоперенесенні в насичено-ненасиченому грунтовому масиві / А.П. Власюк, Т.П. Цвєткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
782289
  Кабалянц Петро Степанович Математичне моделювання мережевих систем із сингулярними рівняннями станів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 01. 05. 02 / Кабалянц П. С.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібл.: 10 назв
782290
  Макар В.М. Математичне моделювання механічних процесів в силових напівропвідникових приладах на основі методу скінченних елементів : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Макар В. М.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 19л.
782291
  Брикс А.Л. Математичне моделювання міграції авіаційного гасу за межі території війскової авіабази / А.Л. Брикс, М.С. Огняник // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 51-56 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
782292
  Крошний І.М. Математичне моделювання напружено-деформівного стану деревини у процесі конвективного сушіння : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 / Крошний Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
782293
  Філатова І.А. Математичне моделювання напружено-деформованого стану багатошарового масиву при наявності рівня грунтових вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 161-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Проведено математичне моделювання напружено-деформованого стану багатошарового грунтового масиву при наявності в ньому рівня фунтових вод. В результаті розв"язку відповідної крайової задачі отримано переміщення, напруження, деформації та величину ...
782294
  Філатова І.А. Математичне моделювання напружено-деформованого стану ґрунтових масивів в складних гідрогеологічних умовах / І.А. Філатова, Н.А. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 218-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті сформульовано постановку та проведено математичне моделювання задач напружено-деформованого стану (НДС) ґрунтового масиву в складних гідрогеологічних умовах (в ізо- та неізотермічних умовах). Реалізовано чисельне конформне відображення ...
782295
  Власюк А.П. Математичне моделювання напружено-деформованого стану ґрунтової основи гідротехнічного об"єкта в процесі тепло-масоперенесення / А.П. Власюк, Н.А. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 256-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У статті сформульовано постановку та проведено математичне моделювання задачі напружено-деформованого стану (НДС) ґрунтової основи гідротехнічного об"єкта під плоским флютбетом в процесі тепло-масоперенесення. Отримано числовий розв"язок відповідної ...
782296
  Зеленський К.Х. Математичне моделювання нелінійних полімерних матеріалів в екструдерах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Зеленський Кирило Харитонович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 47 назв
782297
  Гладка О.М. Математичне моделювання нелінійних процесів витіснення у нафтовому LEF-пласті методами комплексного аналізу і сумарних зображень // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 156-170 : рис. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISSN 0203-3100
782298
  Присяжнюк І.М. Математичне моделювання нелінійних сингулярно збурених процесів типу "конвекція - дифузія - масообмін" : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 01.05.02 / Ігор Михайлович Присяжнюк; МОН України Тернопільсьий держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
782299
  Клименко А.О. Математичне моделювання нелінійних форм коливань маятникових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Клименко Анна Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
782300
  Жильцов А.В. Математичне моделювання нестаціонарних процесів електромагнітного впливу на рідкий метал : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Жильцов А.В. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 35 с. – Бібліогр.: 21 назва
782301
  Притула Н.М. Математичне моделювання нестаціонарного масоперенесення в газотранспортних мережах та підземних сховищах газу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Притула Назар Мирославович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
782302
  Пецко В.І. Математичне моделювання оптичних структур та оптимізація їх просторово-поляризаційних параметрів при падінні світла під кутом : автореф. дис. ... канд. техн наук : 01.05.02 / Пецко Василь Іванович ; Мін-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
782303
  Міца Олександр Володимирович Математичне моделювання оптичних шаруватих покриттів та оптимізація їх структури : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Міца О.В.; Тернопільський держ. технічний університет. – Тернопіль, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв.
782304
  Мальцев Д.В. Математичне моделювання параметрів вилуговування перехідних металів // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 197-207 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
782305
  Сущик Костянтин Володимирович Математичне моделювання первинних термоперетворювачів на основі балансного наближення чебишовськими нелінійними сплайнами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Сущик К.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 16 назв
782306
  Кондрат В.Ф. Математичне моделювання переносу забруднень в грунтах за стимулюючої дії механічних коливань / В.Ф. Кондрат, Я.Й. Лопушанський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 119-131 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-4643
782307
  Власюк А.П. Математичне моделювання переносу сольовихрозчинів при фільтрації із свердловини / А.П. Власюк, О.П. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 130-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано математичну модель задачі масопереносу сольових розчинів при фільтрації із свердловини з врахуванням залежності параметрів фільтрації та масопереносу від концентрації солей. Числовий розв"язок відповідної оберненої нелінійної крайової задачі ...
782308
  Лишук В.В. Математичне моделювання перехідних процесів електромеханічних систем зі змінною структурою і розподіленими параметрами : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Лишук В.В. ; Тернопільський нац. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2010. – 20 с . – Бібліогр.: 12 назв.
782309
  Марецька М.М. Математичне моделювання перехідних процесів у квантових логічних елементах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Марецька М.М.; М-во транспорту та зв"язку України; НАНУ; Держ. НДІ інформаційної інфраструктури. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
782310
  Добушовська І.А. Математичне моделювання періодичних процесів в нелінійних електромагнітних колах // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2014. – № 4. – С. 26-29. – ISSN 1607-7970
782311
  Демчук А.О. Математичне моделювання плазмонних спектрів металічних наночастинок та фрактальних кластерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Демчук Антоніна Олександрівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
782312
  Сайко І.М. Математичне моделювання поведінки систем відбивачів при гармонічних впливах на основі сингулярних інтегральних рівнянь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сайко Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
782313
  Пасічник В.О. Математичне моделювання поверхні тривимірного тіла з використанням інтерлінації функцій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Пасічник В.О.; НАНУ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
782314
  Абдуллаєв Е.Дж. Математичне моделювання поверхонь, утворених при обертанні ромба навколо осі, що лежить в його площині // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 3
782315
  Назарага І.М. Математичне моделювання попиту України на імпортні товари та послуги // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 135-136
782316
  Прісняков В.Ф. Математичне моделювання почуттів. / В.Ф. Прісняков, Л.М. Пріснякова. – Дніпропетровськ, 1994. – 50с.
782317
  Біляєв М.М. Математичне моделювання поширення забруднюючих речовин у водному та повітряному середовищах. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.02 / Біляєв М.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 42л.
782318
  Кушнір В.А. Математичне моделювання при конструюванні рівнянь, що містять невідому під знаком модуля з використанням Maple-технології // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 41-61. – ISSN 1998-6939
782319
  Косарєв В. Математичне моделювання прогнозування виживаності вищих навчальних закладів в умовах конкуренції // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 90-98. – ISSN 0201-758Х
782320
  Колесник Юрій Васильович Математичне моделювання процесів газофазної каталітичної полімеризації етилену у псевдозрідженому шарі : Автореф... кандид. технічнихнаук: 05.13.02 / Колесник Юрій Васильович; Мін-во освіти України. Тернопільський приладобудівний ін-тут ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 1996. – 19л.
782321
  Клименко П.А. Математичне моделювання процесів деформації та коалесценції в волокноутворюючих полімерних дисперсних системах : Автореф. дис. ...канд. техн.наук: Спец. 05.17.15 / П.А.Клименко; МОН України; Київський нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
782322
  Торський А.Р. Математичне моделювання процесів дифузії розпадної речовини в тілах з випадковими включеннями : автореф. ... канд. техн. наук :01.05.02 / Торський А.Р. ; М-во освіт. і науки Укріїни; Нац. ун-т "Львівська Політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
782323
  Мокін В.Б. Математичне моделювання процесів забруднення та очищення річкових вод. : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Мокін В.Б.; Вінницький держ. техн. ун-т. – Вінниця, 1999. – 20л.
782324
  Присяжнюк О.В. Математичне моделювання процесів конвективно-дифузійного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Присяжнюк Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
782325
  Собко В.Г. Математичне моделювання процесів масопереносу на базі біортогональних многочленів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Собко Валентина Григорівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
782326
  Жолткевич Г.Г. Математичне моделювання процесів реплікації даних у розподілених сховищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Жолткевич Галина Григоріївна ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. – Харків, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
782327
  Слюсарчук А.Ю. Математичне моделювання процесів самоорганізації в невпорядкованих системах наночастинок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Слюсарчук Арсен Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
782328
  Лаврик В.І. Математичне моделювання процесів самоочищення поверхневого стоку урбанізованих територій / В.І. Лаврик, В.М. Боголюбов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 62-65 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
782329
  Струтинський В.Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки : Підручник для студентів напряму "Інженерна механіка" / В.Б. Струтинський; МОНУ; ЖІТІ. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 612с. – ISBN 966-7570-94-0
782330
  Шубенко О.Л. Математичне моделювання процесів течії вологої пари та оцінка їх впливу на характеристики проточних частин турбін : Автореф... докт. техн.наук: 05.04.12 / Шубенко О.Л.; Харків. політехн. ін-т. – Харків, 1994. – 39л.
782331
  Сусідко М.М. Математичне моделювання процесів формування стоку як основа прогностичних систем // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 32-40 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 966-521-109-9
782332
  Денисюк М.Ю. Математичне моделювання процесу гідрохлорування етину / М.Ю. Денисюк, Ю.О. Безносик // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 27-28
782333
  Бездітний Б.П. Математичне моделювання процесу горіння на основі узагальненої біпараболічної моделі / Б.П. Бездітний, В.М. Булавацький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 219-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута мішана крайова задача для нелінійного диференціального рівняння з частинними похідними четвертого порядку, що моделює теплоперенос в релаксуючому середовищі. Одержано чисельно-аналітичний розв"язок розглядуваної задачі. Наведено результати ...
782334
  Бомба А.Я. Математичне моделювання процесу двофазної неiзотермiчної фільтрації на основi технологiї термо-гравiтацiйного дренажу / А.Я. Бомба, В.І. Бойцов, С.В. Ярощак // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (127). – C. 5-14. – ISSN 0868-6912
782335
  Батраков Д.В. Математичне моделювання процесу запуску електропривода вібраційної машини / Д.В. Батраков, В.К. Титюк // Електромеханічні і енергозберігаючі системи : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (34). – С. 62-69. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
782336
  Логацька О.М. Математичне моделювання процесу нейтралізації стічних вод з високим вмістом фтору // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 12-15 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
782337
  Корнієнко Я.М. Математичне моделювання процесу одержання гуміново-мінеральних добрив / Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк, П.М. Магазій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 6. – С. 73-76 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1726-5428
782338
  Ларіонов М.Г. Математичне моделювання процесу опору руху стрічки глибокої жолобчатості по роликоопорах конвеєра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ларіонов Микола Григорович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
782339
  Грищенко В.О. Математичне моделювання процесу охолодження насипу зерна як об"єкта з розподіленими параметрами / В.О. Грищенко, О.Д. Курганський, Б.І. Котов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 156-163 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
782340
  Логацька О.М. Математичне моделювання процесу очищення теплообмінної води на фільтрах з плаваючим фільтруючим шаром // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 3-6 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
782341
   Математичне моделювання процесу поширення мод у волоконних світловодах / В.А. Стоян, В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-64. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Показано можливість аналітичної побудови залежності середньостатистичних груп мод від інтенсивності джерела групи з урахуванням фізичних особливостей волоконного світловоду.
782342
  Стрельцов В.В. Математичне моделювання процесу стиснення м"ятки в олієвідокремлювачі шнекового типу // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 242-253 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
782343
  Безродна І.М. Математичне моделювання пружних і акустичних властивостей піроксен-магнетитових кристалосланців / І.М. Безродна, Д.А. Безродний, В.В. Свистов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 5. – С. 208-218 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 215-216. – ISSN 0203-3100
782344
  Олалі Н.В. Математичне моделювання пружної поведінки структурованих геофізичних середовищ / Н.В. Олалі, Д.Б. Венгрович, М.П. Малежик // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 5. – С. 92-104 : рис. – Бібліогр.: с. 104. – ISSN 0203-3100
782345
  Скопецький В.В. Математичне моделювання прямих та обернених задач динаміки систем з розподіленими параметрами / В.В. Скопецький, В.А. Стоян, Ю.Г. Кривонос; НАНУ; Ін-тут кібернетики ім.В.М.Глушкова; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Наукова думка, 2002. – 362с. – 51Скоп Шифр дубл. – ISBN 966-00-0672-1
782346
  Семенов А.О. Математичне моделювання радіовимірювального генератора детермінованого хаосу на основі транзисторної структури з від"ємним опором // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – C. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
782347
  Яцишин Андрій Васильович Математичне моделювання радіоекологічного стану територіально-розподілених об"єктів на прикладі Житомирської області : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Яцишин А.В.; НАН України Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
782348
  Голованов Ігор Миколайович Математичне моделювання режимів експлуатації водосховищ з метою їх оптимізації по водогосподарським та екологічним критеріям : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.02 / Голованов Ігор Миколайович; НАН України. Ін-тут проблем математичних машин і систем. – К., 1998. – 17л.
782349
  Семенов В.В. Математичне моделювання рівня добробуту населення : автореф. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Семенов В. В.; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назв
782350
  Біляєва В.В. Математичне моделювання розповсюдження забруднюючих речовин у виробничих приміщеннях при аваріях : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Біляєва В.В.; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
782351
  Коцюбинський Володимир Юрійович Математичне моделювання розповсюдження хвиль у волоконних світловодах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Коцюбинський В.Ю.; Вінницький держ. техн. ун-т. – Вінниця, 2001. – 20 с.
782352
  Чернуха О.Ю. Математичне моделювання розподілу концентрації домішок у стохастичних шаруватих тілах за неідеальних умов контакту на міжфазних границях / О.Ю. Чернуха, Ю.І. Білущак, В.Є. Гончарук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 52-61 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
782353
  Матвєєв Володимир Володимирович Математичне моделювання руху рідини із системи каналів : Автореф... канд. технічн.наук: 05.13.16 / Матвєєв Володимир Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 13л.
782354
  Продайвода Г. Математичне моделювання сейсмічного хвильового поля геологічного середовища з однонаправленою системою тріщин / Г. Продайвода, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-наук, проф. С.А. Вижвою). Розроблений і реалізований алгоритм і програма чисельного моделювання повної хвильової картини сейсмічної хвилі в анізотропному поперечно-ізотропному середовищі для ...
782355
  Кулинич Математичне моделювання сигналів і електромагнітних полів пошукових систем морської електророзвідки : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Кулинич ярослав Петрович; Нац. агенство з питань інформатизації при Президентові України. Держ. науково-дослідний ін-т і. – Львів, 1997. – 17л.
782356
  Мочурад Л.І. Математичне моделювання систем електронної оптики з урахуванням симетрії граничних поверхонь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мочурад Леся Ігорівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
782357
  Балабанов В.О. Математичне моделювання стаціонарної та хвильової провідності артеріальних систем як бінарних дерев / В.О. Балабанов, Н.М. Кізілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Артеріальні системи розглядаються як бінарні дерева трубок з в"язкопружного матеріалу. На основі даних детальних вимірювань на системах артерій in situ був розроблений алгоритм генерації моделей артеріальних систем як бінарних дерев, які заповнюють ...
782358
  Хмельницька І.М. Математичне моделювання стрічкопровідних систем ротаційних машин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук 01. 05. 02 / Хмельницька І. М.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібл.: 14 назв
782359
  Хомюк Н.Л. Математичне моделювання структурних змін у населенні України на сільських територіях / Н.Л. Хомюк, П.М. Грицюк // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 98-104. – ISSN 2308-1988


  "На основі статистичних даних було виявлено зменшення кількості сільських населених пунктів та чисельності сільського населення, тобто депопуляцію сільських поселень. Обгрунтовано те, що демографічні процеси мають логістичну динаміку: на першому етапі ...
782360
  Промович Ю.Б. Математичне моделювання струму в об"єктах з неоднорідностями та методи їх біполярної електроімпедансної томографії з підвищеною точністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Промович Юрій Бориславович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
782361
  Бобало Ю.Я. Математичне моделювання та автоматизоване керування процесами забезпечення якості радіоелектронної апаратури за техніко-економічними критеріями : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Бобало Ю.Я. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
782362
  Перпері А.О. Математичне моделювання та еволюційна оптимізація технологічних процесів із зв"язаними операціями в САПР : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Перпері Алла Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
782363
  Стешенко Г.М. Математичне моделювання та ідентифікація параметрів підземного переносу сумішей радіонуклідів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стешенко Григорій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 135 л. – Бібліогр.: л. 118-135
782364
  Камбург Володимир Григорович Математичне моделювання та інтенсифікація процесів вилучення домішок в гетерогенних системах і роботи обладнання : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.13 / Камбург Володимир Григорович; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1998. – 32л.
782365
  Каленик В.О. Математичне моделювання та кількісна оцінка ймовірності екологічного ризику за хімічними індикаторами / В.О. Каленик, І.В. Плющай, Т.Л. Цареградська // П"ята міжнародна конференція "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" : праці та повідомл. : 14-26 трав. 2017 р. / "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення", міжнар. конф. – Київ : Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне товариство України, 2017. – С. 45
782366
  Ковівчак Я Математичне моделювання та коп"ютерне симулювання перехідних процесів у змішаних задачах теорій кіл та електромагнітного поля. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.05 / Ковівчак Я,В.; Держ.ун-т."Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 20л.
782367
  Сверстюк А.С. Математичне моделювання та методи обробки синхронно зареєстрованих сигналів серця з використанням циклічних ритмічно пов"язаних випадкових процесів : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сверстюк А.С. ; МОН України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2010. – 196 л. + Додатки : л. 128-180. – Бібліогр.: л. 181-196
782368
  Сверстюк А.С. Математичне моделювання та методи обробки синхронно зареєстрованих сигналів серця з використанням циклічних ритмічно пов"язаних випадкових процесів : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сверстюк А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
782369
  Маций О.Б. Математичне моделювання та методи оптимізації замкнених маршрутів в задачах транспортного типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Маций Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
782370
  Валід Ахмед Махмуд Альрефаі Математичне моделювання та обчислювальні методи аналізу процесів сталого розвитку нелінійних динамічних систем з конкурентною взаємодією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Валід Ахмед Махмуд Альрефаі ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
782371
  Мохаммад Ракан Абед Алнабі Альджаафрех Математичне моделювання та обчислювальні методи дослідження ергатичних систем з динамічним захистом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мохаммад Ракан Абед Алнабі Альджаафрех ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
782372
  Якимов О.М. Математичне моделювання та оптимальний синтез аксіально-симетричних джерел магнітного поля з феромагнітними елементами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Якимов Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
782373
  Степанов О.В. Математичне моделювання та оптимізація : навч. посібник для студентів техн. спец. ВНЗ / О.В. Степанов ; [відп. ред. А.М. Степанчук] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка, 2004. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 110
782374
  Зозуляк Ю.Д. Математичне моделювання та оптимізація в термомеханіці пружних оболонок з використанням ітераційно-моментного підходу : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Зозуляк Ю.Д.; НАН України. Ін-тут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 1997. – 33л.
782375
  Лужни Даріуш Томаш Математичне моделювання та оптимізація комплексу ремонтно-консерваційних операцій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Лужни Даріуш Томаш; М-во транспорту та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформаційної інфраструктури. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
782376
  Шитікова І.Г. Математичне моделювання та оптимізація конструкції теплообмінника змієвикового типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Шитікова Ірина Геннадіївна ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
782377
  Левкін Д.А. Математичне моделювання та оптимізація параметрів дії лазерного променя на багатошарові біосистеми : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Левкін Дмитро Артурович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
782378
  Томана М.Т. Математичне моделювання та оптимізація системи дистанційного навчання освітнього закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Томана М.Т.; М-во транспорту та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв
782379
  Радченко С.Г. Математичне моделювання та оптимізація технологічних систем : навч.-метод. посібник для студентів техн. спец. вищих закладів освіти / С.Г. Радченко. – Київ : Політехніка, 2001. – 87, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 78-87. – ISBN 966-622-079-2
782380
  Кулян В.Р. Математичне моделювання та оптимізація фінансово-економічних процесів : навч. посібник / В.Р. Кулян, В.В. Рутицька, О.О. Юнькова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 110, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-108
782381
  Юнькова О.О. Математичне моделювання та побудова оптимальної структури інвестиційного портфеля / О.О. Юнькова, А.В. Кулян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 239-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається проблема побудови математичної моделі та управління портфелем цінних паперів як задача оптимального керування динамічною системою. The problems of construct of mathematical model and dynamic portfolio control for optimal portfolio ...
782382
  Гондюл В.П. Математичне моделювання та прогнозування криз і конфліктів у міжнародних відносинах // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 74-76
782383
  Топилко П.І. Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів при виробництві електро- та теплоенергії в Україні та Польщі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Топилко Петро Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
782384
  Данило О.Я. Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів у житловому секторі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Данило Ольга Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
782385
  Чарковська Н.В. Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів у промисловому та сільськогосподарському секторах Польщі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Чарковська Надія Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
782386
  Падерін І.Д. Математичне моделювання та розрахунок операційного резервного фонду підприємства / І.Д. Падерін, О.В. Лисенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (261). – С. 116-126 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
782387
  Гущак Роман Іванович Математичне моделювання та симулювання електромагнетних полів у суцільних середовищах при наявності рухомих структур : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Гущак Р. І.; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
782388
  Ромашко С.М. Математичне моделювання та симулювання електромагнітних процесів електропостачальних систем дугових сталетопних печей із пристроями керування комутаціями та режимами : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Ромашко С. М.; Держком зв"язку та інформ. НАН Укр. ДНДІ інфраструктури. – Львів, 1999. – 17л.
782389
  Маслій Іван Васильович Математичне моделювання та симулювання електромагнітних процесів у струмопроводах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.16 / Маслій Іван Васильович; Фізико-математ. ін-тут АН України. – Львів, 1994. – 17 с.
782390
  Хаддад З.М. Математичне моделювання та симулювання чутливостей до початкових умов електромеханічнихл простроїв систем управління. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.08 / Хаддад З.М.; Держ.ун-т."Львів.політехніка". – Львів, 1995. – 18л.
782391
  Зіненко Роксолана Григорівна Математичне моделювання та синтез розкочувальних фарбових систем : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 01.05.02 / Зіненко Р.Г.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
782392
  Кожанд В.П. Математичне моделювання та синтез спеціалізованих систем обробки інформації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.16.,05.13.14 / Кожанд В.П.; НАН Укр. – Львів, 1994. – 19 с.
782393
  Ламтюгова С.М. Математичне моделювання та чисельний аналіз методом R-функцій задач обтікання тіл в"язкою нестисливою рідиною : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Ламтюгова Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 30 назв
782394
  Боярська Ю.В. Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних неізотермічних режимів роботи газотранспортних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Боярська Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
782395
  Камінська А.В. Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних режимів роботи багатониткових лінійних ділянок газотранспортної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Камінська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
782396
  Губін О.І. Математичне моделювання теплових процесів в областях з рухомими межами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Губін Олександр Ігорович ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
782397
  Лянце Г.Т. Математичне моделювання теплових технологічних процесів в кусково-однорідних тілах. : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Лянце Г.Т.; Держ. ком. зв"язку та інфор. дослід. ін-т інформ. інфраструктур. – Львів, 1999. – 19л.
782398
  Полив"янчук А.П. Математичне моделювання теплового стану газової проби в системах екологічного діагностування транспортних двигунів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 106-112 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
782399
  Тимошенко М.В. Математичне моделювання теплообміну у багатошарових конструкціях з узагальненим неідеальним контктом : Автореф... канд. техннаук: 05.13.02 / Тимошенко М. В.; КУ. – К., 1996. – 22л.
782400
  Гембара Н.О. Математичне моделювання теплопровідності пластин і оболонок з багатошаровими покриттями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гембара Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
782401
  Ракоча І.І. Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ракоча Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
782402
  Коржов Є.І. Математичне моделювання течій у внутрішніх водоймах пониззя Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 38-43


  Розглянуто прийнятність методів математичного моделювання течій води для мілководних водойм пониззя Дніпра. Представлені схеми циркуляції вод у внутрішніх водоймах пониззя Дніпра. Виконаний аналіз режиму течій в цих водоймах при різних ...
782403
  Войтов В.А. Математичне моделювання трібологічних характеристик сумісних матеріалів робочих органів екструдентів для виробництва паливних брикетів у кислотних та лужних середовищах / В.А. Войтов, Б.М. Цимбал // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 6-11. – ISSN 2311-1828
782404
  Смачило Т.В. Математичне моделювання у бухгалтерському обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто проблеми практичного застосування математичного моделювання у бухгалтерському обліку з метою оптимізації і вдосконалення облікової і інформаційної системи.
782405
  Маслюк Л.І. Математичне моделювання у вивченні систем розселення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 58-60. – ISBN 0201-8683
782406
   Математичне моделювання у фізиці : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / [Дегтярьов А.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 387, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 386. – ISBN 978-966-623-788-3
782407
  Бомба А.Я. Математичне моделювання фільтраційних процесів у криволінійних областях складної геометрії з невизначеними ділянками меж / А.Я. Бомба, В.І. Гаврилюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С.73-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Запропоновані варіант поєднання методу "фіктивних областей" і методології розв"язання крайових задач на конформні відображення для розрахунку фільтраційних процесів у криволінійних областях складної геометрії і невизначеними ділянками меж. ...
782408
  Власюк А.П. Математичне моделювання фільтраційної консолідації грунту під плоским флютбетом з урахуванням контактного розмиву / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 77-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Побудовано математичну модель фільтраційної консолідації грунту під плоским флютбетом з урахуванням контактного розмиву фільтраційним потоком. Наближений числовий розв"язок відповідної двовимірної крайової задачі знайдено методом радіальних базисних ...
782409
  Власюк А.П. Математичне моделювання фільтраційної консолідації зростаючого тіла грунтової греблі з урахуванням тепло-масопереносу / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 162-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульована математична модель двовимірної задачі фільтраційної консолідації зростаючого тіла ґрунтової греблі з урахуванням масопереносу солей в неізотермічному режимі та отримано її числовий розв"язок. На основі проведених числових експериментів ...
782410
  Власюк А.П. Математичне моделювання фільтраційної консолідації масиву грунту в умовах тепло-масопереносу з урахуванням контактного розмиву / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 92-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель фільтраційної консолідації грунту під плоским флютбетом з урахуванням контактного розмиву фільтраційним потоком за наявності переносу солей в неізотермічних умовах. Наближений чисельний розв"язок відповідної двовимірної ...
782411
  Дрінь С.С. Математичне моделювання фінансово-економічних процесів на базі логістичної послідовності детермінованого хаосу / С.С. Дрінь, В.П. Іщук, Н.Ю. Щестюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 178 : Фізико-математичні науки. – С. 10-15. – ISSN 1996-5931
782412
  Малачівський П.С. Математичне моделювання функціональних залежностей фізичних величин із використанням неперервних і гладких мінімаксних сплайн-наближень : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювалні методи / Малачівський П.С. ; Мін-во освіти і науки України ; Національний університет " Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 45 назв
782413
  Семенюта М.Ф. Математичне моделювання як елемент STEM-освіти / М.Ф. Семенюта, І.Л. Якуніна, О.В. Задорожна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 184-189. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
782414
  Ручко О. Математичне моделювання як один із методів наукового дослідження у гуманітарних науках // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (67). – C. 128-143. – ISSN 2413-7065
782415
   Математичне моделювання, "розумні спеціалізації" та COVID-19 // Світ. – Київ, 2020. – Березень (№ 11/12). – С. 2


  Про засідання Президії НАН України.
782416
  Галущак М.О. Математичне моделюваня та аналіз невизначеності емісії парникових газів при видобуванні і переробці нафти у Польщі / М.О. Галущак, Р.А. Бунь, М. Йонас // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 59-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
782417
  Собакар В. Математичне обгрунтування закономірностей розвитку японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Розвиток японської мови та її становлення у сучасному вигляді недостатньо досліджені. Модель розвитку кожної окремої мови модифікується впливом мов прилеглих територій. Японія є відносно ізольованою країною, що суттєво зменшує вплив на її мову ...
782418
  Яковкін М.А. Математичне обгрунтування матриці відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
782419
   Математичне оброблення геодезичних вимірів : підручник / С.П. Войтенко, Р.В. Шульц, О.Й. Кузьмич, Ю.В. Кравченко ; за ред. д-ра техн. наук, проф. С.П. Войтенка. – Київ : Знання, 2015. – 654, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 646-654. – Бібліогр.: с. 628-632. – ISBN 978-617-07-0199-2
782420
  Проскура Наталія Олександрівна Математичне пізнання в естетичному аспекті : Дис... канд. філос.наук: 09.00.09. / Проскура Наталія Олександрівна; КУ. – Київ, 1998. – 190л. – Бібліогр.:л.181-190
782421
  Проскура Н.О. Математичне пізнання в естетичному аспекті. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.09 / Проскура Н.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
782422
  Боголюбов О.М. Математичне природознавство і сучасність / О.М. Боголюбов. – Київ, 1976. – 48с.
782423
  Мазаракі А.А. Математичне программування в Excel / А.А. Мазаракі, Ю.А. Толбатов. – К, 1998. – 206с.
782424
  Вітлінський В.В. Математичне програмування : Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко; МОН України, Київський нац. економ. унів. – Київ : КНЕУ, 2001. – 248с. – ISBN 966-574-263-9
782425
  Наконечний С.І. Математичне програмування : Навч. посібник / С.І. Наконечний, С.С. Савіна; МОіНУ; Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2003. – 452с. – ISBN 966-574-538-7
782426
  Бех О.В. Математичне програмування : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Бех, Т.А. Городня, А.Ф. Щербак. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 200с. – ISBN 978-966-2025-05-5
782427
  Івченко І.Ю. Математичне програмування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.Ю. Івченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-364-491-2
782428
  Глушик М.М. Математичне програмування : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Глушик М.М., Копич І.П., Сороківський В.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 280 с. – Бібліогр.: с. 275-276. – ISBN 978-966-418-103-4
782429
  Нікітченко М.С. Математичне програмування / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 481-482. – ISBN 978-966-02-8345-9
782430
  Глушик М.М. Математичне програмування : підручник / Глушик М.М., Копич І.М., Сороківський В.М. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 276, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 271-274. – Бібліогр.: с. 275-276. – ISBN 978-966-418-103-4
782431
  Кузьмичов А.І. Математичне програмування в Excel : навч. посіб. / А.І. Кузьмичов, М.Г. Медведев ; Європейський ун-т. – Київ : Вид-во Європейського університету, 2005. – 312 с. – ISBN 966-301-050-9
782432
  Ващук Ф.Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення : навч.-метод. посібник / Ф.Г. Ващук, О.Г. Лавер, Н.Я. Шумило ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : [б. в.], 2001. – 169, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167. – ISBN 966-7186-55-5
782433
  Ващук Ф.Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення : навч. посібник / Ф.Г. Ващук, О.Г. Лавер, Н.Я. Шумило. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 368с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-455-8
782434
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2014 : дев"ята міжнар. наук.-практ. конф., 23-27 червня 2014 р.: тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін. ; редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Київ ; Жукин : ЧДІЕУ, 2014. – 412, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-52-3
782435
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2015 : десята міжнар. наук.-практ. конф., 22-26 черв. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 469, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-64-6
782436
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017 : дванадцята Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 черв. 2017 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 443, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-89-9
782437
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2018 : тринадцята міжнар. наук.-практ. конф. : до 100-річчя НАН України : Київ-Чернігів-Жукін, 25-29 черв. 2018 р.: тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Литвинов В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 391, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7571-24-6
782438
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2019 : XIV міжнар. наук.-практ. конф. 24-26 черв. 2019 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Литвинов В.В. та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – ISBN 978-617-7571-58-1
782439
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2020 : п"ятнадцята міжнар. наук.-практ. конф., 29 черв. - 01 лип. 2020 р., Україна, м. Чернігів : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін. ; редкол.: І.С. Скітер та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 369, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: П"ятнадцята міжнародна науково-практична конференція "Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2020.Тези доповідей. - "Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 978-617-7571-93-2
782440
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2021 : 16-та міжнар. наук.-практ. конф., 28 черв.-01 лип. 2021 р., Україна, м. Чернігів : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін. ; редкол.: В.В. Казимир та ін.]. – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2021. – 147, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Шістнадцята міжнародна науково-практична конференція "Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2021". - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7932-20-7
782441
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 7. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
782442
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 7. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
782443
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 8. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
782444
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 9. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
782445
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 8. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
782446
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 9. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
782447
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 10. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
782448
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 11. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
782449
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 10. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
782450
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 11. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
782451
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 12. – 2015. – 151 с. – Резюме укр., англ. мовами
782452
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 12. – 2015. – 183 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
782453
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільс. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: Ю.Г. Кривонос, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 14. – 2016. – 112 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
782454
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільс. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: Ю.Г. Кривонос, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 14. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
782455
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 13. – 2016. – 220 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
782456
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 13. – 2016. – 220 с. – Резюме укр., англ. мовами
782457
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 15. – 2017. – 272 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
782458
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 16. – 2017. – 200 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
782459
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 15. – 2017. – 272 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
782460
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 16. – 2017. – 124 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
782461
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 17. – 2018. – 167, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
782462
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 18. – 2018. – 119, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
782463
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 17. – 2018. – 171, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
782464
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 18. – 2018. – 179, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
782465
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 19. – 2019. – 207, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
782466
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 19. – 2019. – 159, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
782467
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 20. – 2019. – 111, [1] c. – DOI: 10.32626/2308-5878.2019-20 - Резюме укр., англ. мовами
782468
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 20. – 2019. – 151, [1] c. – DOI: 10.32626/2308-5916.2019-20 - Резюме укр., англ. мовами
782469
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 21. – 2020. – 179, [1] c. – DOI: 10.32626/2308-5878.2020-21 - Резюме укр., англ. мовами
782470
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 21. – 2020. – 143, [1] c. – DOI: 10.32626/2308-5916.2020-21 - Резюме укр., англ. мовами
782471
  Попельнюх Н.О. Математичне та комп"ютерне моделювання двовимірних задач розподілу ресурсів проекту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.22. - упр. проектами та програмами / Попельнюх Н.О. ; МОНУ ; Харк. держ. техн. ун-т будівництва та арх-ри. – Харків, 2008. – 19 с . – Бібліогр.: 19 назв
782472
   Математичне та комп"ютерне моделювання економічних процесів / [З.М. Соколовська та ін.] ; за заг. ред. проф. З.М. Соколовської. – Одеса : Астропринт, 2016. – 270, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 263-271. – ISBN 978-966-927-201-0
782473
  Жуковський В.В. Математичне та комп"ютерне моделювання масопереносу сольових розчинів в каталітичних та дисперсних середовищах частинок мікропористої структури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Жуковський Віктор Володимирович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
782474
  Свірь Ірина Борисівна Математичне та комп"ютерне моделювання процесів транспорту речовини в органічних електрохемілюмінісцентних системах : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:01.05.02 / Свірь І.Б.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 32 с.
782475
  Кобильська О.Б. Математичне та комп"ютерне моделювання теплових процесів у складних системах з рухомими та нерухомими осесиметричними елементами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Кобильська Олена Борисівна ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2020. – 44, [1] с. – Бібліогр.: 59 назв
782476
  Попов О.О. Математичне та комп"ютерне моделювання техногенних навантажень на атмосферу міста від стаціонарних точкових джерел забруднення : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Попов О.О. ; НАН України; Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
782477
  Міщенко М.В. Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування пристроїв на мікросмужкових лініях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Міщенко Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
782478
  Волочій С.Б. Математичне та програмне забезпечення для дискретно-неперервного стохастичного моделювання відмовостійких програмно-технічних комплексів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Волочій Сергій Богданович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
782479
  Тушницький Р.Б. Математичне та програмне забезпечення ієрархічної декомпозиції, індексування, класифікації та аналізу візуальних образів : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Тушницький Р.Б. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв.
782480
  Шестакевич Т.В. Математичне та програмне забезпечення інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Шестакевич Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 40 назв.
782481
  Савчук В.В. Математичне та програмне забезпечення інформаційно-технологічного супроводу процесів у галузі туризму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Савчук Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 37 назв
782482
  Давидов М.В. Математичне та програмне забезпечення комп"ютерної системи ідентифікації елементів української жестової мови : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Давидов М.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
782483
  Пелещишин О.П. Математичне та програмне забезпечення маркетингової діяльності підприємства в онлайн-спільнотах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Пелещишин Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
782484
  Трач О.Р. Математичне та програмне забезпечення організації життєвого циклу віртуальних спільнот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Трач Ольга Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
782485
  Вус В.А. Математичне та програмне забезпечення протидії інформаційній пропаганді в соціальних середовищах інтернету : автореф. дис. ... канд. техніч. наук : 01.05.03 / Вус Володимир Антонович ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – Бібліогр.: 17 назв
782486
  Голощук Р.О. Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережево-центричного навчання // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 98-104. – ISBN 966-8847-12-1
782487
  Голощук Р.О. Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Голощук Р.О. ; Національний . ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
782488
  Сердюк П.В. Математичне та програмне забезпечення теплового проектування резисторних надпровідних обмежувачів струму для захисту мікроелектронних пристроїв : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.12 / Сердюк П.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
782489
  Сергієнко І.В. Математичне та програмне моделювання складних систем з використанням суперкомп’ютерних технологій // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 3. – C. 39-48. – ISSN 1027-3239
782490
  Годованець Л.Ю. Математичне узагальнення і об"єктивна реальність поняття фотона // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
782491
  Илиев И. Математични методи в биологията / И. Илиев, Др. Байнов, Ст. Златев; Пловдивски университет. – Пловдив, 1987. – 274с.
782492
  Шиманський І.Є. Математичний аналіз / І.Є. Шиманський. – Київ, 1960. – 556 с.
782493
   Математичний аналіз. – Київ
2. – 1962. – 52 с.
782494
  Шиманський І.Є. Математичний аналіз / І.Є. Шиманський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1966. – 648 с.
782495
  Шиманський І.Є. Математичний аналіз / І.Є. Шиманський. – Київ, 1972. – 631 с.
782496
  Шкіль М.І. Математичний аналіз / М.І. Шкіль. – Київ : Вища школа, 1978. – 382 с.
782497
  Нагнибіда М.І. Математичний аналіз / М.І. Нагнибіда, П.П. Настасієв. – Київ, 1981. – 223 с.
782498
  Шкіль М.І. Математичний аналіз / М.І. Шкіль. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1981. – 456 с.
782499
  Ляшко І.І. Математичний аналіз : підручник у 2 ч. / І.І. Ляшко , В.Ф. Ємельянов, О.К. Боярчук. – Київ : Вища школа
Ч. 1. – 1992. – 495 с.
782500
  Дороговцев А.Я. Математичний аналіз : у 2 ч. : підручник для студентів ВНЗ, що вивчають дисципліну "Математичний аналіз" / А.Я. Дороговцев. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00380-1
Ч. 1. – 1993. – 320 с.
782501
  Ляшко І.І. Математичний аналіз : підручник для мат. спец. ун-тів :у 2 ч. / І.І. Ляшко, В.Ф. Ємельянов, О.К. Боярчук. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-003758-2; 5-11-003756-6
Ч. 2. – 1993. – 375 с.
782502
  Шкіль М.І. Математичний аналіз : підручник. У 2-х ч. / М.І. Шкіль. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа
Ч. 1. – 1994. – 423 с.
782503
  Дороговцев А.Я. Математичний аналіз : у 2-х частинах: підручник для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають дисципліну " Математичний аналіз " / А.Я. Дороговцев. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00351-Х
Ч. 2. – 1994. – 304 с.
782504
  Стрижак Т.Г. Математичний аналіз / Т.Г. Стрижак, Н.Р. Коновалова. – Киев : Либерея, 1995. – 240 с.
782505
  Дзядик В.К. Математичний аналіз : підручник: у 2 т. / В.К. Дзядик. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004272-1 (т.1)
Т. 1. – 1995. – 495 с.
782506
  Шкіль М.І. Математичний аналіз : підручник. У 2-х ч. / М.І. Шкіль. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004415-5
Ч. 2. – 1995. – 509 с.
782507
  Радченко О.М. Математичний аналіз : ряди та інтеграли з параметром / О.М. Радченко. – Київ, 1999. – 72с.
782508
  Радченко О.М. Математичний аналіз : функції багатьох змінних / О.М. Радченко. – Київ : Лектор, 1999. – 80 с. : іл., табл. – Кн. описана за обкл. - Тит. арк. відсутній. - Предм. покажч.: с. 79-80
782509
  Радченко О.М. Математичний аналіз : У 2-х ч. / О.М. Радченко. – Київ : ТВіМС. – ISBN 966-95703-0-1
Ч. 1 : Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. – 1999. – 152 с.
782510
  Радченко О.М. Математичний аналіз / О.М Радченко. – Київ : ТВіМС. – ISBN 966-95703-1-X
Ч. 2 : Ряди та інтеграли з параметром. Функції декількох змінних. – 2000. – 152с.
782511
  Ковальчук Б.В. Математичний аналіз : Навчальний посібник / Б.В. Ковальчук, Й.Г. Шіпка; МОіНУ. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
Ч.1. – 2002. – 270 с.
782512
  Радченко О.М. Математичний аналіз : Навч. посібник / О.М. Радченко. – Київ : ТВіМС. – ISBN 966-95255-4-3
Ч. 1. – 2003. – 248 с.
782513
  Шкіль М.І. Математичний аналіз : у 2-х ч.: підручник для студ. математ. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.І. Шкіль. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-284-0
Ч. 1. – 2005. – 447с.
782514
  Шкіль М.І. Математичний аналіз : у 2-х ч.: підручник для студ. математичних спеціальностей вищ. навч. закл. / М.І. Шкіль. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-290-5
Ч. 2. – 2005. – 510с.
782515
  Заболоцький М.В. Математичний аналіз : підручник / М.В. Заболоцький, О.Г. Сторож, С.І. Тарасюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Знання, 2008. – 421 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415. – ISBN 978-966-346-323-0
782516
   Математичний аналіз : [завдання для самостійної роботи студентів] : навч.-метод. посібник / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Моторна, Т.М. Прощенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-689-6
Ч. 1. – 2013. – 323, [1] с. : іл., табл.
782517
   Математичний аналіз : завдання для самостійної роботи студентів : навч.-метод. посібник / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Моторна, Т.М. Прощенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-630-8
Ч. 2. – 2015. – 350, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 331-333
782518
  Михайленко В.М. Математичний аналіз для економістів : Hавч. посібник / В.М. Михайленко, H.Д. Федоренко; Украінсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 224 с. – ISBN 966-7508-13-7
782519
  Міхайленко В.М. Математичний аналіз для економістів : Навчальний посібник для студ. економ. спеціальностей вищ. навч. закладів / В.М. Міхайленко, Н.Д. Федоренко; Європейський університет. – 2-ге вид. – Київ : Європейський університет, 2002. – 298с. – ISBN 966-7508-13-7
782520
   Математичний аналіз і теорія фукнцій. – Київ, 1965. – 87 с.
782521
   Математичний аналіз у задачах і прикладах : У двох частинах.Навчальний посібник для студ. вищих педагогічних навчальних закладів / Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Лященко, Г.О. та ін. Михалін. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-034-1(ч.1); 966-642-035-Х;
Ч.1. – 2002. – 462с.
782522
   Математичний аналіз у задачах і прикладах : Навчальний посібник для студ. вищ. педагог. навч. закл. ; У двох частинах / Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Лященко, Г.О. Михалін, М.І. Шкіль. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-034-1
Ч.1. – 2003. – 462с.


  Наведено основні відомості з теоретичного курсу математичного аналізу, а також вправи та зразки розв"язування деяких з них. Для студентів вузів
782523
   Математичний аналіз у задачах і прикладах : У 2- х ч. Навч. посібник для вищих педагогічних навчальних закладів / Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Лященко, Г.О. Михалін, М.І. Шкіль. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-153-4
Ч.2. – 2003. – 470с.
782524
  Рубльов Б.В. Математичний аналіз. Теорія послідовностей : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ, що навчаються в галузі знань "Системні науки та кібернетика" / Б.В. Рубльов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2010. – 95, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 94
782525
   Математичний аналіз. Топологія дійсної прямої : навч. посібник / І.М. Александрович [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2010. – 102, [1] с. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISBN 978-966-439-299-7
782526
  Кривошея С.А. Математичний аналіз: неперервність, похідна, інтеграл : навч.-метод. посібник для самост. роботи студентів / С.А. Кривошея, Н.В. Майко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-240. – ISBN 978-966-439-845-6
782527
   Математичний апарат прогнозування довговічності обладнання засобів річкового та морського транспорту в умовах експлуатації за технічним станом : колект. монографія / [О.А. Дакі та ін.] ; за заг. ред. Дакі Олени Анатоліївни ; М-во освіти та науки України, Держ. ун-т інфраструктури та технологій. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – 249, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на початку ст. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-999-212-3
782528
  Мінаєв Ю.П. Математичний апарат фізики для першокурсників : навч. посібник для студ. ВНЗ / Ю.П. Мінаєв ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-188. – ISBN 978-966-599-439-8
782529
   Математичний вісник НТШ / Наукове товариство ім.Шевченка. Математична комісія. – Львів : НТШ. – ISSN 1812-6774
Том 1. – 2004. – 168 с.
782530
   Математичний вісник НТШ / Наукове товариство ім.Шевченка. Математична комісія. – Львів : НТШ. – ISSN 1812-6774
Том 2. – 2005. – 238 с.
782531
   Математичний вісник НТШ : збірник наукових праць / Наукове товариство ім.Шевченка. Математична комісія. – Львів, 2004-. – ISSN 1812-6774
Т. 4. – 2007. – мова резюме укр. англ. мовами
782532
  Наумов А.Л. Математичний задачник для будівельників / А.Л. Наумов. – Киев, 1932. – с.
782533
  Латишева К. Математичний задачник для хемічних ін-тів / К. Латишева. – Х.-К, 1932. – 263с.
782534
  Міщеряков Юрій Валентинович Математичний і програмний інструментарій автоматизації процесу перетворення конструкторської документації в електронний вигляд : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Міщеряков Ю.В.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
782535
  Вовк Л.В. Математичний інструментарій моделювання економічних процесів : навч. посібник / Л.В. Вовк ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248. – ISBN 978-617-7507-66-5
782536
  Вовк Л.В. Математичний інструментарій моделювання економічних процесів : навч. посібник / Л.В. Вовк ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2019. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248. – ISBN 978-617-7507-66-5
782537
  Вовк Л.В. Математичний інструментарій моделювання економічних процесів : навч. посібник / Л.В. Вовк ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248. – ISBN 978-617-7507-66-5
782538
  Боднарчук Математичний календар / Боднарчук, .Боднарчук. // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 7-9. – ISSN 1029-4171
782539
  Березанський Ю. Математичний Київ. Осінь 1943-1946 // Україна. Наука і культура / НАН України ; Т-во "Знання" України ; Мала акад. наук України ; ред. рада: А. Загородній, С. Довгий, В. Кремень [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 40-51. – ISSN 0206-8001
782540
  Латка Ф. Математичний мінілексикон / Ф. Латка. – Львів, 1990. – 101с.
782541
   Математичний Олімп // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  Щороку команди українських школярів здобувають нагороди престижних міжнародних олімпіад, а їх переможці приходять навчатися до КНУ імені Тараса Шевченка.
782542
  Часов Д.П. Математичний опис планування експерименту для визначення ефективних параметрів шнекового конвеєра з урахуванням додаткових коефіцієнтів / Д.П. Часов, М.О. Король, О. Краєвський // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 64-68. – ISSN 2519-2884
782543
  Солдаткіна Л.М. Математичний опис процесу адсорбційного вилучення антоціанів з екстрактів червонокачанної капусти / Л.М. Солдаткіна, В.О. Новотна // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 63 : Хімічні науки. – С. 76-81. – ISSN 1996-9872


  Досліджено кінетику адсорбції антоціанів з підкислених хлоридною кислотою водних екстрактів червонокачанної капусти на бентоніті за різних умов проведення експерименту (зміни концентрації антоціанів, витрати бентоніту, рН i температури екстрактів ...
782544
  Кудрявцев В.Б. Математичний підхід до оцінки перспективності економічних підрайонів Зімбабве / В.Б. Кудрявцев, Чиковоре Годфрей // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 133-137. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
782545
  Криворучко С.К. Математичний світогляд героя у романі Пауло Джордано "Самотність простих чисел" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 205-209. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Роман сучасного італ. письм. Паоло Джордано (1981 р. н.) "Самотність простих чисел" 2008 р. входить у дискурс fictions critiques ("критичного вимислу"), оскільки в ньому поєднуються науковість і художність, психологізм і техніцизм, відроджується ...
782546
  Кованцова Л.В. Математичні аксіоми та їх роль у науці і практиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
782547
  Касьянюк В.С. Математичні алгоритми і обчислювальний експеримент в задачі парето-оптимальної обробки непрямих вимірювань / В.С. Касьянюк, О.Л. Заворотний // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 257-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержані рекурентний і нерекурентний алгоритми розв"язку задач оцінювання розв"язків лінійних операторних рівнянь I роду з випадковими похибками в правих частинах, які базуються на ідеї багатокритеріальної оптимізації. Побудовані методи комп"ютерної ...
782548
  Самойленко А.М. Математичні аспекти теорії нелінійних коливань : Монографія / А.М. Самойленко, Р.І. Петришин; НАНУ; Ін-тут математики. – Київ : Наукова думка, 2004. – 475с. – ISBN 966-00-0109-6
782549
  Жихарєва Н.В. Математичні аспекти термоекономічного аналізу холодильної установки плодоовочесховища // Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 2014. – № 2 (148). – С. 11- 15. – ISSN 0453-8307
782550
  Бондар О.П. Математичні аспекти формування у здобувачів вищої освіти поняття про діджиталізацію / О.П. Бондар, М.Ф. Семенюта, І.Л. Якуніна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 134-139. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 9). – ISSN 2522-1477
782551
  Конфорович А.Г. Математичні вечори у восьмирічній школі / А. Г. Конфорович, І. Г. Андрощук, К. О. Груніна ; за ред. А. Г. Конфоровича. – Київ : Рад. школа, 1974. – 200 с. : мал., нот.
782552
  Германович П.Ю. Математичні вікторини / П.Ю. Германович. – Вид. 2-е. – Київ, 1967. – 95с.
782553
  Єзріль С.Є. Математичні гуртки в середній школі / С.Є. Єзріль. – Київ-Львів, 1947. – 132с.
782554
  Стасюк О.І. Математичні диференційні моделі і методи оцінки кібербезпеки інтелектуальних комп"ютерних мереж керування технологічними процесами електропостачання залізниць / О.І. Стасюк, Р.В. Грищук, Л.Л. Гончарова // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 173-181. – ISSN 1019-5262
782555
  Ушаков Р.П. Математичні етюди : для гурткової роботи, підготовки для олімпіад, поглибленого вивчення / Р.П. Ушаков. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 2(62)). – ISBN 978-966-333-659-6
Кн. 1. – 2008. – 128с.
782556
  Ушаков Р.П. Математичні етюди : для гурткової роботи, підготовки для олімпіад, поглибленого вивчення / Р.П. Ушаков. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.3(63)). – ISBN 978-966-333-677-0
Кн.2. – 2008. – 138с.
782557
  Лейфура В.М. Математичні задачі еврестичного характеру / В.М. Лейфура. – Київ : Вища школа, 1992. – 91 с.
782558
  Перхач В.С. Математичні задачі електроенергетика / В.С. Перхач. – Львів : Вища школа, 1982. – 380 с.
782559
  Перхач В.С. Математичні задачі електроенергетики / В.С. Перхач. – Львів, 1973. – 324 с.
782560
  Васильєва Д.В. Математичні задачі як засіб формування ключових компетентностей учнів // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 83-91. – ISBN 978-966-544-404-5
782561
   Математичні зірки року // Київський університет. – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 6


  "14 травня в актовій залі Головного навчального корпусу КНУ імені Тараса Шевченка нагородили учасників та переможців Всеукраїнської математичної олімпіади 2021 року, що відбулася на базі Університету. В урочистостях взяли участь ректор КНУ Володимир ...
782562
  Петрук В.А. Математичні квести у викладанні розділів вищої математики / В.А. Петрук, О.П. Прозор // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 240-242
782563
  Лященко М.Я. Математичні машини і програмування з практикумом / М.Я. Лященко. – Київ, 1971. – 278с.
782564
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782565
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782566
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782567
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782568
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782569
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782570
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782571
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782572
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782573
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782574
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782575
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782576
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782577
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782578
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України ; голов. ред. А.О. Морозов. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2014. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782579
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782580
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782581
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782582
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2015. – 230 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782583
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2015. – 193 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782584
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2015. – 241 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782585
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2015. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782586
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : Юстон ЛТД, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782587
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : Юстон, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782588
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : НВП Інтерсервіс, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782589
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : Юстон, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2016. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782590
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782591
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782592
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2018. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782593
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв, О.А. Летичевський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2018. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782594
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв, О.А. Летичевський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2019. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
782595
  Мохначук С.С. Математичні методи в географії населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 14-29. – Бібліогр.: 35 назв
782596
  Машина Н.І. Математичні методи в економіці : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.І. Машина; МОіНУ. ДЕГІ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 148 с. – ISBN 966-8253-56-6
782597
  Шаблій О.І. Математичні методи в економічній географії : навчальний посібник для вузів / О.І. Шаблій. – Львів : Вища школа, 1984. – 136 с.
782598
  Петік Я.О. Математичні методи в етиці // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 58-64


  В статті розглядається можливість застосування методів математичної науки, таких як матрична алгебра та теорія ігор до аналізу етичних контекстів. Аналізується філософська ситуація застосування формальних методів в гуманітарних наук загалом і ...
782599
  Лоссовський І. Математичні методи в історичних та зовнішньополітичних дослідженнях: передумови, специфіка та додана вартість застосування // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов ; редкол.: В.А. Гошовська, Б.І. Гуменюк, О.В. Зернецька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8/9. – C. 13-17. – ISSN 2663-2675
782600
  Руденко В.М. Математичні методи в психології : підручник / В.М. Руденко, Н.М. Руденко. – Київ : Академвидав, 2009. – 384с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-81-6
782601
  Погорільська Н.І. Математичні методи в психологічних дослідженнях : навч. посібник / Н.І. Погорільська, О.В. Ходанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 122-124
782602
  Шаблій О.І. Математичні методи в соціально-економічній географії : Навч. посібник / О.І. Шаблій. – Львів : Світ, 1994. – 304 с. : іл. – ISBN 5-7773-0168-1
782603
   Математичні методи в сучасних економічних дослідженнях : монографія / [Малярець Л.М. та ін. ; за заг. ред. Малярець Л.М.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-269. – ISBN 978-966-676-463-1
782604
  Зінченко М Н. Математичні методи в теорії ризику : навчальний посібник / Н.М. Зінченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-439-140-2
782605
  Неділько С.А. Математичні методи в хімії : Підручник для студентів хімічнних спец. вузів / С.А. Неділько. – Київ : Либідь, 2005. – 256с. – ISBN 966-06-0384-3


  Розглянуто застосування математичних методів у різних галузях хімії: неорганічній, аналітичній, фізичній і органічній. Розуміння математики допоможе студентам ширше застосовувати її як в навчальному процесі, так і при проведенні наукових ...
782606
   Математичні методи в хімії і біології / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ
Т. 1, № 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
782607
   Математичні методи в хімії і біології / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ
Т. 1, № 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
782608
   Математичні методи в хімії і біології / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ. – ISSN 2309-8899
Т. 2, № 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
782609
   Математичні методи в хімії та хімічній технології. – Львів : Світ, 1993. – 208 с.
782610
  Ясинський Володимир Кирилович Математичні методи дослідження стійкості стохастичних систем з післядією при наявності пуассонових збурень : Автореф... докт. фіз.-матем.наук: 01.01.09-01.01.05 / Ясинський Володимир Кирилович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 31л.
782611
  Приймак В.І. Математичні методи економічного аналізу : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / МОНУ, ЛНУ ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 296с. – ISBN 978-966-364-847-7
782612
  Приймак В.І. Математичні методи економічного аналізу : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.І. Приймак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2017. – 291, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-364-847-7
782613
  Василенко Ю.В. Математичні методи і ЕОМ в аналізі економіки району / Ю.В. Василенко. – Київ, 1986. – 45с.
782614
   Математичні методи і моделі в управлінні економічними процесами : монографія / [Л.М. Малярець, Є.Ю. Місюра, В.В. Койбічук та ін.]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 418, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 382-410. – ISBN 978-966-676-650-5
782615
   Математичні методи моделювання = Mathematical methods for simulation : навч. посібник / [О.П. Чорний, В.К. Титюк, Н.М. Істоміна, В.А. Власенко]. – Кременчук : Щербатих О.В., 2016. – 232, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 229-232. – ISBN 978-617-639-116-6
782616
  Лозарик В.В. Математичні методи моделювання робототехнічних процесів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 05.13.16 / Лозарик В.В.; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1992. – 16л.
782617
  Горбійчук М.І. Математичні методи оптимізації : навч. посібник / М.І. Горбійчук ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 301-302. – ISBN 978-966-694-295-4
782618
  Зеленський К.Х. Математичні методи оптимізації та прийняття рішень : напрям підгот. 6.050101 "Комп"ютерні науки" / К.Х. Зеленський, В.А. Павлов, К.С. Бовсуновська; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2013. – 386, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 294-295. – ISBN 978-966-388-490-5
782619
  Азарова А.О. Математичні методи оцінювання людського капіталу / А.О. Азарова, А.А. Домінас // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 12-15. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
782620
  Магазов Ш.К. Математичні методи пошуку алмазоносних районів і кімберлітових полів на закритих територіях // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 49-51 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-721Х
782621
  Кігель В.Р. Математичні методи прийняття рішень у ефективному підприємництві : Монографія / В.Р. Кігель; Інститут економіки, управління та господарського права. – Київ, 1999. – 269 с. – ISBN 966-95510-6-4
782622
  Кігель В.Р. Математичні методи ринкової економіки : Навчальний посібник для студ. навч. закладів / В.Р. Кігель. – Київ : Кондор, 2003. – 158с. – ISBN 966-8251-17-2
782623
  Жуков С.А. Математичні методи та моделі в економіці : Навчальний посібник / С.А. Жуков, В.С. Остапчук, О.І. Сторубльов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 231с. – ISBN 966-594-289-1
782624
   Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови / Ю.В. Крак, О.В. Лозинська, В.В. Пасічник, А.С. Тернов, Д.В. Шкільнюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 854. – С. 210-227. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
782625
  Прихожий А.О. Математичні методи та програмні засоби високорівневого структурно-параметричного синтезу цифрових систем. : Автореф... доктор техн.наук: 01.05.03 / Прихожий А.О.; НАН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці. – К., 1998. – 30л.
782626
  Луценко О.П. Математичні методи та програмні засоби статистично-ймовірнісного аналізу фінансових часових рядів : монографія / О.П. Луценко, О.Г. Байбуз ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : ДНУ, 2018. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-125. – ISBN 978-966-981-025-0
782627
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : Науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 39, № 2. – 1996
782628
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 40. № 1. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
782629
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 41, № 1. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
782630
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 41, № 2. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
782631
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 41, № 3. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
782632
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 41, № 4. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
782633
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 42, № 2. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
782634
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 42, № 3. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
782635
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 42, № 4. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
782636
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 42, № 1. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
782637
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 43, № 1. – 2000. – 179 с. – резюме укр., англ. мовами
782638
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 43, № 2. – 2000. – 175 с. – резюме укр., англ. мовами
782639
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 43, № 3. – 2000. – 156 с. – резюме укр., англ. мовами
782640
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 43, № 4. – 2000. – 154 с. – резюме укр., англ. мовами
782641
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Київ : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 44, № 1. – 2001. – 179 с. – резюме укр., англ. мовами
782642
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Київ : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 44, № 2. – 2001. – 176 с. – резюме укр., англ. мовами
782643
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 44, № 3. – 2001. – 147 с. – резюме укр., англ. мовами
782644
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 44, № 4. – 2001. – 152 с. – резюме укр., англ. мовами
782645
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 45, № 3. – 2002. – 176 с. – резюме - рос., англ. мовами
782646
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fieldsv : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 45, № 2. – 2002. – 134 с. – резюме укр., англ. мовами
782647
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 45, № 1. – 2002. – 166 с. – резюме укр., англ. мовами
782648
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 45, № 4. – 2002. – 142 с. – резюме рос., англ. мовами
782649
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 46, № 2. – 2003. – резюме рос., англ. мовами
782650
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 46, № 3. – 2003. – 174 с. – резюме рос., англ. мовами
782651
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 46, № 4. – 2003. – 173 с. – резюме рос., англ. мовами
782652
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том. 46, № 1. – 2003. – 164 с. – резюме рос., англ. мовами
782653
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 47, № 2. – 2004. – 191 с. – резюме рос., англ. мовами
782654
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 47, № 3. – 2004. – 207 с. – резюме рос., англ. мовами
782655
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том. 47, № 1. – 2004. – 174 с. – резюме рос., англ. мовами
782656
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 47, № 4. – 2004. – 180 с. – резюме рос., англ. мовами
782657
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т.48, № 1. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
782658
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 48, № 2. – 2005. – 189 с. – резюме рос., англ. мовами
782659
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 48, № 3. – 2005. – 171 с. – резюме рос., англ. мовами
782660
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 48, № 4. – 2005. – 215 с. – резюме рос., англ. мовами
782661
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том. 49, № 2. – 2006. – 170 с. – резюме рос., англ. мовами
782662
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 49, № 3. – 2006. – 187 с. – резюме рос., англ. мовами
782663
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 49, № 1. – 2006. – 219 с. – резюме рос., англ. мовами
782664
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том. 49, № 4. – 2006. – 206 с. – резюме рос., англ. мовами
782665
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 50, № 3. – 2007. – 188 с. – резюме рос., англ. мовами
782666
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 50, № 2. – 2007. – 193 с. – резюме рос., англ. мовами
782667
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 50, № 4. – 2007. – 207 с. – резюме рос., англ. мовами
782668
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 50, № 1. – 2007. – 189 с. – резюме рос., англ. мовами
782669
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 51, № 1. – 2008. – 204 с. – резюме рос., англ. мовами
782670
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 51, № 4. – 2008. – 237 с. – резюме рос., англ. мовами
782671
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 51, № 2. – 2008. – 246 с. – резюме рос., англ. мовами
782672
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 51, № 3. – 2008. – 236 с. – резюме рос., англ. мовами
782673
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 52, № 1. – 2009. – 202 с. – резюме рос., англ. мовами
782674
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 52, № 2. – 2009. – 178 с. – резюме рос., англ. мовами
782675
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 52, № 3. – 2009. – 223 с. – резюме рос., англ. мовами
782676
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 52, № 4. – 2009. – 242 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
782677
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 53, № 4. – 2010. – 203 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
782678
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 53, № 2. – 2010. – 164 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
782679
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 54, № 1. – 2011. – 233 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
782680
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 54, № 2. – 2011. – 185 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
782681
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 54, № 4. – 2011. – 224 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
782682
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 55, № 3. – 2012. – 180 с. – Резюме рос., англ. та укр. мовами
782683
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 56, № 3. – 2013. – 191 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782684
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 56, № 1. – 2013. – 210 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782685
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 56, № 2. – 2013. – 224 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782686
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 56, № 4. – 2013. – 174 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782687
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 57, № 1. – 2014. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782688
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 57, № 2. – 2014. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782689
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 57, № 3. – 2014. – 180 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782690
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 57, № 4. – 2014. – 195 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782691
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 58, № 1. – 2015. – 161 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782692
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 58, № 3. – 2015. – 143 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782693
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 58, № 4. – 2015. – 144 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782694
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 58, № 2. – 2015. – 157 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782695
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 59, № 1. – 2016. – 182 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782696
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 59, № 2. – 2016. – 160 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782697
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 59, № 3. – 2016. – 190 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782698
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 59, № 4. – 2016. – 160 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782699
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 60, № 1. – 2017. – 182 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782700
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 60, № 2. – 2017. – 141, [1] с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782701
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 60, № 3. – 2017. – 144 с, включ. обкл. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782702
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 60, № 4. – 2017. – 180 с., включ. обкл. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782703
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 61, № 1. – 2018. – 196 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782704
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 61, № 2. – 2018. – 162 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782705
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 61, № 3. – 2018. – 151 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782706
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 61, № 4. – 2018. – 170 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782707
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 62, № 1. – 2019. – 167 с., включ. обкл. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782708
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 63, № 2. – 2020. – 163 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
782709
  Свідзинський А. Математичні методи теоретичної фізики : Підручник / А. Свідзинський. – 1-е. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 442 с. – ISBN 966-7018-23-7
782710
  Свідзинський А.В. Математичні методи теоретичної фізики : Підручник для фізико-матем. спец. вищ. закладів освіти / А.В. Свідзинський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Луцьк : Вежа Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 564с. – ISBN 966-600-080-6
782711
  Свідзинський А.В. Математичні методи теоретичної фізики : підручник для фіз.-мат. спец. вищ. закладів освіти : у 2 т. / Анатолій Свідзинський. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-600-138-1; 966-600-139-Х(Т.1)
Т. 1. – 2004. – 309, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділів
782712
  Свідзинський А.В. Математичні методи теоретичної фізики : підручник для фіз.-мат. спец. вищ. закладів освіти : у 2 т. / Анатолій Свідзинський. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-600-138-1; 966-600-134-9(Т.2)
Т. 2. – 2004. – 309, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
782713
  Климчук В.О. Математичні методи у психології : навчальний. посібник / Климчук В.О.; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Соціал.-психол. фак-т, Кафедра соціал. та практ. психології. – Київ : Освіта України, 2009. – 288с. – ISBN 978-966-188-032-9
782714
  Горошкова Л.А. Математичні методи управління детермінантами економічної безпеки житлово-комунального господарства / Л.А. Горошкова, В.П. Волков // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 69-87 : фото. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
782715
  Баран О.І. Математичні мініатюри / О.І. Баран. – Харків : Основа, 2003. – 96с. – (Біб-ка журналу "Математика в школах України" ; Випуск1(1). Січень 2003). – ISBN 966-8245-03-2
782716
  Дунець Р.Б. Математичні модели та методи аналізу й синтезу топологій комп"ютерних видавничо-поліграфічних систем : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 01.05.02 / Дунець Р.Б. – Львів, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 45 назв
782717
  Аралова Н.І. Математичні моделі адаптації організму людини до роботи в екстремальних умовах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Аралова Наталія Ігорівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
782718
  Ананьїн О.В. Математичні моделі адаптивного радіоканалу зв"язку з системами під-регулювання потужності передавача : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.12.13 / Ананьїн О.В.; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
782719
  Загородній Ю.В. Математичні моделі в дослідженні вірусів рослин / Ю.В. Загородній, А.Л. Бойко; Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ЕксОб, 2001. – 152с. – ISBN 966-7769-10-0
782720
  Лисенко Н.О. Математичні моделі в задачах оцінювання вирішальних правил контролю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 01. 05. 02 / Лисенко Н. О.; Національна металургійна академія України. – Дніпропетровськ, 2007. – 20с. – Бібл.: 12 назв
782721
  Копич І.М. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу : навч. посібник / І.М. Копич, В.М. Сороківський, В.І. Стефаняк. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 375, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 368-375. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 351-356. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-176-8
782722
  Вижва З.О. Математичні моделі в природознавстві : навчальний посібник для студ. мех.-мат. факультету / Вижва З.О. ; КНУТШ. – Київ : Обрії
Розділ : Статистичне моделювання випадкових процесів та полів у науках про землю. – 2007. – 164 с.
782723
   Математичні моделі в природознавстві. Розділ: Статистичне моделювання випадкових процесів та полів на площині у науках про землю : Навчальний посібник з дисциплини для студ. мех.-мат. фак. / КНУТШ; Упопряд. З.О.Вижва. – Київ : Обрії, 2004. – 58с.
782724
   Математичні моделі в природознавстві. Розділ: статистичне моделювання тривимірних випадкових полів у науках про землю : Навчальний посібник з дисципліни для студ. механіко-математичного фак-ту / КНУТШ; Упоряд. З.О.Вижва. – Київ : Обрії, 2004. – 44с.
782725
  Мокін Б.І. Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних заклкдів : монографія / Б.І. Мокін, Ю.В. Мокіна ; МОНУ ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 132 с. – ISBN 978-966-641-254-9
782726
  Зінченко Н.М. Математичні моделі в теорії ризику: процеси ризику у випадку великих витрат : Конспект лекцій / Н.М. Зінченко, М.Й. Ядренко. – Київ : Київський університет, РВЦ, 2000. – 20с.
782727
  Омар Радхі Акіл Аль Зубі Математичні моделі вентильного реактивного двигуна з буферами енергії для проектування їх електромеханічного перетворювача : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Омар Радхі Акіль А. З.; Національний ун-т " Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
782728
  Крижановський Андрій Станіславович Математичні моделі взаємодії течії повітря з пружно закріпленою лопаттю та їх використання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.07.01 / Крижановський А.С.; МО і НУ, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2001. – 18 с.
782729
  Пасічник Н.Р. Математичні моделі відвідуваності ВЕБ-сайтів та методи їх ідентифікації : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Пасічник Наталія Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
782730
  Кацив Самоїл Шулімович Математичні моделі детермінізаців в системах електропостачання : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.02 / Кацив С.Ш.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв.
782731
  Сокол А.М. Математичні моделі динаміки багатофазних середовищ у конвертері при продуванні через багатосоплову фурму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сокол Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. металургійна акад. України. – Дніпродзержинськ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
782732
  Кузенко К.В. Математичні моделі для керування станом атмосфери промислового центру : 01.05.02:Дис....канд. техн. наук. / Кузенко К.В.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 1999. – 149л. – Бібліогр.: С. 138-146
782733
  Кузенко К.В. Математичні моделі для керування станом атмосфери промислового центру. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.02 / Кузенко К.В.; КНТУУ "КПИ". – К, 1999. – 16с.
782734
  Мокін В.Б. Математичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод : Монографія / В.Б. Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 172с. – ISBN 966-641-128-8
782735
  Кудін О.О. Математичні моделі для оцінювання трудомісткості робіт при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Кудін Олег Олексійович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, М-во освіти і науки України. – Миколаїв, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 31 назва
782736
  Синявський А.Т. Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного електромагнітного поля : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Синявський А.Т.; Сенявський Андрій Тадейович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
782737
  Кучаєв Олександр Андрійович Математичні моделі електромагнітних, гідродинамічних та теплообмінних процесів в установці КІВШ-ПІЧ : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора техн. наук: 01.05.02 / Кучаєв О.А.; НАНУ. Інститут проблем моделювання в енергетиці. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 22 назв.
782738
  Горячко Всеволод Іванович Математичні моделі елементів системи електропередачі : Автореф. дис. ... канд.техн. наук:05.09.05 / Горячко В.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 19 с.
782739
  Ляшенко Б.М. Математичні моделі задачі двох центрів квантової механіки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 263-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для шредінгерівскої і штурмівскої постановок задачі пропонується єдиний метод роз"язування: двостороння апроксимація власних значень багатопараметричних регулярних диференціальних операторів другого порядку і метод типу Зейделя для розв"язування ...
782740
  Огір Олександр Степанович Математичні моделі звукової голограми та обчислювальні методи реконструкції акустичних зображень в системах ехоскопії високого розрізнення : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Огір О.С.; НАНУ. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2003. – 41с. – Бібліогр.: 22 назв.
782741
  Бойко Т.М. Математичні моделі зі зміною вимірності фазового простору для опису діяльності фінансово-промислових структур / Т.М. Бойко, Ф.Г. Гаращенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 79-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В роботі будується загальна математична модель діяльності еволюціонуючих фінансово-промислових структур. В межах даного підходу динаміка розвитку описується системою диференціальних рівнянь зі змінним фазовим простором та переключеннями на кожному з ...
782742
  Шевчук А.В. Математичні моделі і комп’ютерні симуляції як інструменти пошуку інноваційних шляхів розвитку вищої школи. // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2012. – Т. 8, № 5. – С. 11-25. – ISSN 1815-2066


  Зроблено критичний огляд математичних моделей і комп "ютерних симуляцій як інструментів пошуку інноваційних шляхів розвитку вищої школи. Показано, що сьогодні найбільше значення мають комп "ютерні симуляції, які вже використовують для практичних цілей ...
782743
  Мельник В.П. Математичні моделі і методи аналізу режимів енергосистем : [навч. посібник] / В.П. Мельник. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 487, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 484
782744
  Калініна Н.Ю. Математичні моделі ідентифікації та методи структурного аналізу фотограмметричних зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Калініна Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
782745
  Овезгельдиєв Атагельди Оразгельдийович Математичні моделі й процедури багатофакторного оцінювання і ранжування альтернатив у системах організаційного управління : Автореф... доктора технічнихнаук: 01.05.04 / Овезгельдиєв Атагельди Оразгельдийович; Мін-во освіти України. Харківський держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Х., 1999. – 32л.
782746
  Алєксєєв В.І. Математичні моделі каталітичних процесів на металевих поверхнях : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.05.02. - математ. модел. та обчисл. методи / Алєксєєв В.І.; Алексєєв В.І. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
782747
  Камінський В.В. Математичні моделі квазідетермінізації процесів в складних системах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / Вячеслав Вікторович Камінський; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
782748
  Лєнков С.В. Математичні моделі керування властивостями композиційних матеріалів для фотоелектричних систем енергопостачання радіоелектронних засобів озброєння / С.В. Лєнков, Д.В. Лукомський, В.К. Шваб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 66-69. – Бібліогр.: С. 69 . – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається нова методика керування властивостями композиційних матеріалів за допомогою логарифмічного та ступеневого законів змішування. Отримані результати можуть бути використані при розрахунках чи прогнозуванні пара-метрів композиційних ...
782749
  Муха І.С. Математичні моделі механіки суцільного середовища : навч. посібник / І.С. Муха ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 221, [1] с. : іл. – предм. покажч.: с. 220-221. – Бібліогр.: с. 216-219. – ISBN 978-617-10-0047-6
782750
  Свірідова Т.В. Математичні моделі мікрорезонаторів електростатичного типу для збудованих систем : Автореф. дис. ...канд. техн.наук: Спец. 01.05.02 / Тетяна Валеріївна Свірідова; МОН України; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
782751
  Щербовських Сергій Володимирович Математичні моделі надійності ремонтованих об"єктів на основі розширення простору станів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Щербовських С.В.; Нац. ун-т " Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
782752
  Дікарєв В.Є. Математичні моделі надійності та ефективності комплексів просторово розподілених систем керування : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.08 / Дікарєв В.Є.; НАНУ. .Ін-т проблем моделюв.в енергетиці. – К, 1996. – 30л.
782753
  Демидович Олександр Вікторович Математичні моделі оптимального розподілу інформаційних ресурсів серед вузлів обчислювальних мереж та методи іх реалізації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Демидович О. В.; Нац. ун-тет "Львівс. політех.". – Львів, 2001. – 20 с. – Бібліогр.; 15 назв.
782754
  Джога Наталія Василівна Математичні моделі оцінки стану системи зовнішнього дихання людини та їх комп"ютерний аналіз : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Джога Н.В.; НАН України Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
782755
  Гнатюк С.Є. Математичні моделі оцінки та прогнозування надійності програмно-керованих засобів захисту інформації в системі урядового зв"язку // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Т. 18, № 2. – С. 150-156. – ISSN 2221-5212


  Робота присвячена питанням удосконалення математичних моделей оцінки надійності програмно-керованих засобів захисту інформації в Державній системі урядового зв"язку за рахунок встановлення та використання нових функціональних залежностей та аналітичних ...
782756
  Жук Т.Ю. Математичні моделі перестрахування // Могилянський математичний журнал : науковий журнал : щорічник / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Олійник Б.В., Крукова Г.В., Глибовець М.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 3 (за 2020). – С. 31-37. – ISSN 2617-7080
782757
  В"юн А.П. Математичні моделі при розміщенні елементів об"єктів критичної інфраструктури / А.П. В"юн, В.А. Заславський, Л.І. Мензатов // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 71-71
782758
  Кулішова Нонна Євгенівна Математичні моделі приводів в САПР мікроелектропривода з високою стабільністю швидкості обертання : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Кулішова Нонна Євгенівна; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1998. – 16л.
782759
  Жуковська О.А. Математичні моделі прийняття колективних рішень : монографія / О.А. Жуковська, Л.С. Файнзільберг ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Освіта України, 2018. – 160, [2] с. : іл., табл. – На обкл.: Особисті рішення експертів. – Бібліогр.: с. 149-160. – ISBN 978-617-7625-08-6
782760
  Биць Олексій Вікторович Математичні моделі процесу адаптації організму до гіпоксії та їх аналіз : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Биць О.В.; НАНУ. Ін-тут кібернет. ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв.
782761
  Семчик Т.А. Математичні моделі процесу розвитку гіпоксії при інфекційних захворюваннях, ішемічній хворобі серця та їх аналіз : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Семчик Т.А.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
782762
  Юхимчук С.В. Математичні моделі ризику для систем підтримки прийняття рішень : Монографія / С.В. Юхимчук, А.О. Азарова; Мін-во освіти України. Вінницьк. держ. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 188с. – ISBN 966-641-058-3
782763
  Мокін Б.І. Математичні моделі робастної стійкості та чутливості нелінійних систем : Монографія / Б.І. Мокін, С.В. Юхимчук. – Вінниця : Універсум, 1999. – 122 с. – ISBN 966-7199-62-2
782764
  Квєтний Р.Н. Математичні моделі розповсюдження хвиль у волоконних світловодах : Монографія / Р.Н. Квєтний, В.Ю. Коцюбинський; Мін-во освіти і науки України.Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця : Універсум, 2003. – 140с. – Бібліогр.С.:121-134. – ISBN 966-641-078-8
782765
  Фис М.М. Математичні моделі розподілу густини надр планет та їх гравітаційних полів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Фис Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 34 с. – Бібліогр.: 40 назв
782766
  Буяло Олексій Васильович Математичні моделі середнього ремонту сучасних радіоелектронних засобів озброєння, що проводиться у військових ремонтних органах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук:20.02.14 / Буяло О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 23с. – Бібліогр.: 11 назв
782767
  Яворський Б.І. Математичні моделі сигналу зі стохастичними зсувами спектру та методів його ефективного виявлення : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.05.02 / Яворський Б.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 42 назви
782768
  Бойко Т.М. Математичні моделі систем, що структурно розвиваються, їх дослідження та застосування : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.02 / Бойко Т.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 133 л. + Додаток: л. 118-119. – Бібліогр.: л.119-133
782769
  Бойко Т.М. Математичні моделі систем, що структурно розвиваються, їх дослідження та застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Бойко Т.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
782770
   Математичні моделі та алгоритм обробки діагностичної інформації для побудови інтелектуальної системи діагностування радіоелектронної техніки / В.Б. Толубко, В.В. Вишнівський, С.І. Глухов, Ю.В. Березовська // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2019. – № 4 (56). – С. 5-13. – ISSN 2518-7678
782771
  Марецька Ельжбета Математичні моделі та алгоритми інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень в дискретних фінансових процесах : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.05.02 / Марецька Е.; Держ. комітет зв"язку та інформатизації України НАН України Держ. науково - дослідний інститут інформаційної інфраструктури. – Львів, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 72 назви
782772
  Литвиненко О.І. Математичні моделі та алгоритми комп"ютерної діагностики фізичних полів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.06 / Литвиненко О.І.; М-во освіти Укр.Херсон.держ.техн.ун-т. – Херсон, 1999. – 20л.
782773
  Шепелева Н.В. Математичні моделі та алгоритми оцінювання електричних параметрів оксидно-напівпровідникових конденсаторів у процесі їх виробництва, випробувань та зберігання : Автореф... канд. техннаук: 05.13.02 / Шепелева Н. В.; МО Укр. Хар. дер. техн. ун-т радіоелектрон. – Х., 1996. – 23л.
782774
  Косматий Д.Ю. Математичні моделі та алгоритми прийняття оптимальних рішень у банківській діяльності : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.05.04 / Косматий Д. Ю.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 19л.
782775
  Косматий Дмитро Юрійович Математичні моделі та алгоритми прийняття оптимальних рішень у банківській діяльності : Дис... канд. фіз-матнаук: 01.05.04 / Косматий Дмитро Юрійович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1996. – 138л. – Бібліогр.:л.102-108
782776
  Колуд Роберт Математичні моделі та алгоритми тестування знань з використанням зворотного зв"язку та інтернет-технологій : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Колуд Р.; Держ. комітет зв"язку та інформації України. НАНУ. – Львів, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 22 назв.
782777
  Яворський І.М. Математичні моделі та аналіз стохастичних коливань = Mathematical models and analysis of stochastic oscillations / Ігор Миколайович Яворський ; під. ред. З.Т. Назарчука ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів : ФМІ НАНУ, 2013. – 802, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 765-792. – ISBN 978-966-02-6994-1
782778
  Пастернак Я.М. Математичні моделі та граничноелементний метод функцій стрибка розв"язування задач термомагнітоелектропружності структурно неоднорідних тіл : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Пастернак Ярослав Михайлович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
782779
   Математичні моделі та експериментальні дані про поширення радіонуклідів у грунтах / В.Є. Гончарук, Г.Т. Лянце, Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха ; НАН України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Растр-7, 2014. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 224-240. – ISBN 978-617-7045-56-3
782780
  Крячок Олександр Степанович Математичні моделі та елементи інформаційної технології для магнітометричних систем вимірювання малих переміщень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Крячок О.С.; НАН України Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
782781
  Бучковський А І. Математичні моделі та заступні схеми елементів електричних кіл на базі принципу інваріантності потужності. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.05 / Бучковський І.А,; Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 1999. – 19л.
782782
  Головахіна Л.М. Математичні моделі та інструментальні засоби планування і управління відновленням працездатності організаційних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Головахіна Л.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
782783
   Математичні моделі та інформаційні технології в сучасній економіці : монографія. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 246с. – ISBN 978-966-8958-07-6
782784
  Ляшенко О.М. Математичні моделі та інформаційні технології інноваційно-інвестиційного проектування // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 480-490. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
782785
  Баньчик Д. Математичні моделі та комп"ютерна система визначення ціни валютних кредитів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Баньчик Данута ; Держ. ком. зв"язку та інформ. України, НАН України. – Львів, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв.
782786
  Сінельнікова О.І. Математичні моделі та методи аналізу й оптимізації експортного потенціалу електроенергетичної системи : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 01.05.04 / Ольга Ігорівна Сінельнікова; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
782787
  Миргородська Н.А. Математичні моделі та методи в задачах комп"ютерної біології // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 15-17


  Робота присвячена дослідженню впровадження в комп"ютерну науку "біологічних" методів аналізу інформації та генетичних алгоритмів, а саме до задачі моделювання просторової структури білка.
782788
  Щербовських С.В. Математичні моделі та методи визначення характеристик надійності відновлюваних багатотермінальних систем із урахуванням перерозподілу навантаження : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Щербовських Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 62 назви
782789
  Любченко Валентин Анатолійович Математичні моделі та методи нормалізації проективних перетворень в системах обробки зображень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Любченко В.А.; ХНУ радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
782790
  Яворська Є.Б. Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою вірогідністю : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Яворська Є.Б. ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Полюя. – Тернопіль, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
782791
  Чорна О.С. Математичні моделі та методи оптимізації на циклічних перестановках і їх застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Чорна Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
782792
  Овечко К.О. Математичні моделі та методи оптимізації структури складних технічних систем в умовах невизначеності : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи / Овечко К.О. ; Національна академія наук України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
782793
  Сахно Н.В. Математичні моделі та методи підтримки прийняття рішень для убезпечення експлуатації патогенераторів АЕС : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Сахно Н.В. ; НАН України ; Нац. космічне агенство України ; Ін-т космічних досліджень. – Київ, 2010. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
782794
  Єфименко М.В. Математичні моделі та методи побудови законів керування орієнтацією космічних апаратів дистанційного зондування землі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Єфименко Микола Володимирович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 31 назва
782795
  Полозова Любов Миколаївна Математичні моделі та методи прийняття рішень в задачах упорядкування двоопераційних робіт на транспорті : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.01 / Полозова Любов Миколаївна; Мін-во Внутрішн. справ України, Ун-тет Внутрішніх Справ. – Харків, 1997. – 21л.
782796
  Коваленко С.М. Математичні моделі та методи розв"язання задач комбінаторної оптимізації в агротехнічній системі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Коваленко С.М.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
782797
  Гайдусь А.Ю. Математичні моделі та методи розв"язання задач оптимізації параметрів промислових джерел забруднення екосистеми : Автореф. дис. ...канд. техн. наук:Спец.01.05.02 / Андрій Юрійлвич Гайдусь; МОНУ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.:9 назв
782798
  Соболєва О.В. Математичні моделі та методи структурно-топологічної оптимізації при проектуванні територіально розподілених об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Соболєва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
782799
  Шевчук В.А. Математичні моделі та методи термомеханіки тіл з покриттями : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Шевчук Віктор Анатолійович ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
782800
  Хохольков В.Б. Математичні моделі та обчислювальні методи рішення одного класу задач дифракції плоских лінійно поляризованих електромагнітних хвиль : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Хохольков В.Б. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
782801
   Математичні моделі та обчислювальні процеси : монографія / С.І. Ляшко, Д.А. Номіровський, В.В. Семенов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 209, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-208. – ISBN 978-966-933-065-9
782802
   Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами = Mathematical models and specifics of numerical calculations of dynamics characteristics of electric drives with induction motors / [О.П. Чорний та ін.]. – Кременчук : Щербатих О.В., 2016. – 299, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 281-287. – ISBN 978-617-639-090-9
782803
  Мокін В.Б. Математичні моделі та программ для оцінювання якості річкових вод / В.Б. Мокін, Б.І. Мокін. – Вінниця : Універсум, 2000. – 152с. – ISBN 966-7199-81-9
782804
  Назарага І.М. Математичні моделі та програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 104. – ISBN 978-966-188-165-4
782805
  Зінченко М Н. Математичні моделі теорії ризику : навчальний посібник / Н.М. Зінченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 95с. – ISBN 966-594-907-1
782806
  Ляшенко В.П. Математичні моделі теплообміну з умовами імпедансного типу у багатошарових областях / В.П. Ляшенко, О.Б. Кобильська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 37-43 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
782807
  Волков Микола Іванович Математичні моделі течій та розрахунок аеродинамічних характеристик ортогональних вітродвигунів : Автореф... доктора техн.наук: 05.14.07 / Волков Микола Іванович; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – К., 1997. – 42л.
782808
  Кукушкіна О. Математичні моделі у сфері фінансових послуг : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 19-29 : Табл., рис.
782809
  Ляшко Н.І. Математичні моделі фармакологічної корекції функціонального стану організму та їх аналіз : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ляшко Наталія Іванівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 15 назв
782810
   Математичні моделі формування маршруту виконавчого обладнання при реалізації технологічних процесів складання модульних конструкцій в умовах автоматизованих виробництв / І.Ш. Невлюдов, О.М. Цимбал, К.Л. Хрустальов, А.О. Функендорф // Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец. – Харьков, 2017. – № 1. – С. 25-27
782811
  Заморьонова Д.В. Математичні моделі функціонування і метод визначення безпеки системи "оператор - синхронна автоматизована лінія" : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Заморьонова Д.В. ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
782812
  Петрухін Володимир Олексійович Математичні моделі, алгоритми і системи збору, обробки та інтерпретації медичної інформації : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.06 / Петрухін В.О.; НАНУ; Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 36 назв.
782813
  Перестюк М.О. Математичні наукові школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, І.О. Парасюк // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 6. – С. 42-57


  У грудні 2010 року механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка урочисто відзначив своє 70-річчя. Виокремлення факультету як окремого структурного підрозділу в 1940 році ознаменувало собою початок нового ...
782814
   Математичні олімпіади школярів України: 1991-2000 : навч.-метод. посібник для учнів загальноосвітніх навч. закладів / В.М. Лейфура, І.М. Мітельман, В.М. Радченко, В.А. Ясінський; Лейфура В.М., І.М. Мітельман, В.М. Радченко, В.А. Ясінський. – Київ : Техніка, 2003. – 538, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 540. – ISBN 966-575-150-6
782815
   Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2018/19 навчальний рік : навч.-метод. посібник / [А. Анікушин та ін.] ; за ред. Б.В. Рубльова. – Харків : Гімназія, 2020. – 461, [1] с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 458-459. – ISBN 978-966-474-340-9
782816
  Полунін О. Математичні операції із суб"єктивними часовими інтервалами як метод дослідження функціонування часового механізму індивіда // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 203-212. – ISSN 1810-2131
782817
  Трохимчук П.П. Математичні основи знань. Поліметричний підхід : монографія / Петро Трохимчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 621, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 444-478. – ISBN 978-966-2750-01-7
782818
  Гончар М.С. Математичні основи інформаційної економіки / М.С. Гончар ; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2007. – 464с. – ISBN 978-966-02-4399-6
782819
   Математичні основи криптографії : навч. посібник / Г.В. Кузнецов, В.В. Фомичов, С.О. Сушко, Л.Я. Фомичова; Г.В. Кузнецов, В.В. Фомичов, С.О. Сушко, Л.Я. Фомичова ; М-во освіти і науки України, Нац. гірнич. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2004. – 391, [1] с. : іл., табл. – До 105-річчя Нац. гірн. університету. – Бібліогр.: с. 389-391. – ISBN 966-8271-79-3
782820
  Фільштінський В.А. Математичні основи криптографії : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.080202 "Прикладна математика" денної форми навчання / Фільштінський В.А., Бережний А.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 137, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 136-137
782821
  Лігус М.В. Математичні основи музики у філософії Античності Середньовіччя // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 408-410
782822
  Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Т. Циба; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 248с. – ISBN 966-608-226-8
782823
  Зубченко В.П. Математичні основи страхування життя : навч. посібник / В.П. Зубченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 223, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 219-220. – ISBN 978-966-439-887-6
782824
  Кириченко І.О. Математичні основи теорії вогневих дуелей : Монографія / І.О. Кириченко, Л.Г. Раскін; МВСУ; Військ.ін-т ВВ МВС України. – Харків : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2005. – 292 с.
782825
  Голод І П. Математичні основи теорії симетрій / І П. Голод, А.У. Клімик. – Київ : Наукова думка, 1992. – 366с.
782826
   Математичні основи теорії телекомунікаційних систем : Підруч. для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Телекомунікації". – Харків : Компанія СМІТ, 2006. – 564с. – ISBN 966-8530-60-8


  Викладено основні структурні і функціональні математичні моделі і методи, які лежать в основі теорії телекомунікаційних систем. Як базові використовуються моделі теорії складних систем, стійкі стани яких перебувають у рамках ентропійної, гомеостатичної ...
782827
  Жолудєв С.В. Математичні основи теплопереносу у підземних водах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 37-42. – Бібліогр.: с.42. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
782828
  Сокульський Є О. Математичні основи технології організації перевезень пасажирів міським громадським транспортом з урахуванням показників якост і обслуговування / Є О. Сокульський, К.Ю. Гілеська, Н.М. Васільцова // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 40-41
782829
  Доскіч С. Математичні принципи створення комбінованих GNSS розв"язків // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 79-82. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1819-1339
782830
  Луковський І.О. Математичні проблеми механіки / І.О. Луковський, О.М. Тимоха // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 483-484. – ISBN 978-966-02-8345-9
782831
   Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – Львів. – ISBN 966-02-1710-2; 966-02-1711-0
Т. 1. – 2000. – 402 с.
782832
   Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – Львів. – ISBN 966-02-1710-2; 966-02-1712-9
Т. 2. – 2000. – 372 с.
782833
   Математичні проблеми нелінійної динаміки конічних резервуарів з рідиною / І.О. Луковський, О.В. Солодун, О.М. Тимоха ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2019. – 222, [2] с. : іл., табл. – На обкл. авт.: Луковський І.О., Тимоха О.М., Солодун О.В. - Предм. покажч.: с. 222-223. – Бібліогр.: с. 213-221. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1691-0
782834
  Парновський С. Математичні проблеми, пов"язані з похибками оцінки відстаней до галактик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 25-27. – (Астрономія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
782835
  Конфорович А.Г. Математичні софізми і парадокси / А.Г. Конфорович. – Київ, 1983. – 208 с.
782836
   Математичні студії. – Львів, 1991. – 125с.
782837
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1994-. – ISSN 1027-4634
Том 9, № 1. – 1998
782838
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1994-. – ISSN 1027-4634
Том 9, № 2. – 1998
782839
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 19, № 1. – 2003. – 112 с.
782840
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 19, № 2. – 2003. – 224 с.
782841
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 20, № 1. – 2003. – 112 с.
782842
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 20, № 2. – 2003. – 224 с.
782843
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 21, № 1. – 2004. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782844
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 21, № 2. – 2004. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782845
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 22, № 1. – 2004. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782846
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 22, № 2. – 2004. – 221 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782847
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 23, № 2. – 2005. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782848
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 23, № 1. – 2005. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782849
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 24, № 1. – 2005. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782850
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 24, № 2. – 2005. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782851
   Математичні студії = Matematychni studii : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Том 25, № 2. – 2006. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782852
   Математичні студії = Matematychni studii : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Том 25, № 1. – 2006. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782853
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного т-ва. – Львів : ВНТЛ-Класика, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 26, № 2. – 2006. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782854
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 27, № 2. – 2007. – 219 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782855
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 27, № 1. – 2007. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782856
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 28, № 1. – 2007. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782857
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 28, № 2. – 2007. – 221 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782858
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 29, № 1. – 2008. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782859
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 29, № 2. – 2008. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782860
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 30, № 1. – 2008. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782861
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 30, № 2. – 2008. – 221 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782862
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 31, № 1. – 2009. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782863
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 31, № 2. – 2009. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782864
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 32, № 1. – 2009. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782865
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 32, № 2. – 2009. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
782866
  Ратов Д.В. Математичні та комп"ютерні моделі підтримки процесів проектування просторових передач з підвищеним коефіцієнтом корисної дії : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 / Ратов Денис Валентинович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
782867
  Коломієць Олена Анатоліївна Математичні та комп"ютерні моделі поверхонь в спеціальних нормальних координатах : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.01 / Коломієць Олена Анатоліївна; Мін-во освіти і науки України. Донецький держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 17л.
782868
  Колованова Є.П. Математичні та обчислювальні методи прогнозування кількості слабких ключів режиму вибіркового гамування з прискореним виробленням імітовставки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Колованова Євгенія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
782869
  Донченко Андрій Володимирович Математичні та програмні засоби побудови мережевих навчальних інформаційних систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.03 / Донченко Андрій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
782870
  Донченко Андрій Володимирович Математичні та програмні засоби побудови мережевих навчальних інформаційних систем : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.03. / Донченко Андрій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 112л. – Бібліогр.:л.96-101
782871
  Верес Ю.О. Математичні та програмно-алгоритмічні засоби розв"язання задачі розподілу обмежених ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 01.05.03 / Верес Ю.О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
782872
  Демуз І. Математичні та хімічні наукові товариства України кінця XIX - початку XX ст.: радянський досвід історіографічних напрацювань // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 207-212. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
782873
  Локайчук С. Математичні терміни а працях академіка Михайла Кравчука / С. Локайчук, О. Кудісова // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 5. – С. 101-109. – ISSN 2413-0923
782874
  Като О. Математичні формули / О. Като. – Х, 1930. – 96 с.
782875
  Маер Б.А. Математичні формули / Б.А. Маер. – Вид. 8-е. – Х.-К, 1931. – 129 с.
782876
  Боголюбский И.Л. Матеметическое моделирование некоторых нелинейных явлений в дисперсных средах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Боголюбский И. Л.; Объед. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1976. – 15л.
782877
  Кольман Э.Я. Матемитика эпохи Возрождения / Э.Я. Кольман, А.П. Юшкевич. – Москва
2. – 1961. – 235 с.
782878
  Абгарян Г.В. Матенадаран / Г.В. Абгарян ; Науч.-исслед. ин-т древних рукописей при Совете Министров Арм. ССР - Матенадаран. – Ереван : Айпетрат, 1962. – 72 с., [17] л. ил. : ил.
782879
  Карасаев А.И. Матенматические методы и модели в планировани / А.И. Карасаев. – М, 1987. – 239с.
782880
  Мериме П. Матео Фальконе / П. Мериме. – Птгр., 1919. – 16с.
782881
  Мериме П. Матео Фальконе / П. Мериме, 1947. – 64с.
782882
  Аверкиев М.С. Матеорология : учебник для геогр. фак. ун-тов и пед. ин-тов / М.С. Аверкиев. – Москва : Издательство Московского ун-та, 1951. – 384 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 380
782883
   Матер[...] метеор. / Межведомств[енный] геофизич[еский] комит[ет]. – Москва
№ 6. – 1982
782884
  Готун І.А. Матерiальна культура населення сiльських передмiсть середньовiчного Києва / І.А. Готун, О.М. Казимір // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 53-67. – ISSN 0235-3490


  Розгорнуте останнім часом масштабне вивчення неукрі- плених пам"яток у передмістях Києва разом з отримани- ми раніше даними дозволяє детально характеризувати специфіку матеріальної і простежених за матеріальними залишками елементів духовної культури ...
782885
   Матера : прощай и здравствуй! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 1. – ISSN 1727-4893
782886
   Матералы и исследования по археологии СССР. – Москва : Академия Наук СССР
№ 108 : Славяне накануне образования Киевской Руси. – 1963. – 385, [3] с.
782887
  Мирзагитов А.М. Матери ждут сыновей : пьесы / Асхат Мирзагитов ; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1978. – 416 с.
782888
  Плиско Г.Г. Матери молодогвардейцев / Г.Г. Плиско. – 4-е изд. – Донецк, 1989. – 174с.
782889
  Буньков И С. Турунтаев Матери смотрят вслед / И С. Турунтаев Буньков. – Свердловск, 1959. – 257с.
782890
  Павлов Б.С. Матери, отцы, дети / Б.С. Павлов. – Москва, 1984. – 192с.
782891
  Добровольский А.Д. Материал в помощь лектору / А.Д. Добровольский. – М, 1958. – 19с.
782892
  Старицына В.И. Материал в помощь лектору на тему "Пролетарский интернационализм - основа единства действий и взаимопомощи коммунистических и рабочих партий / В.И. Старицына. – Саратов, 1958. – 34с.
782893
  Требин Ф.А. Материал в помощь лектору на тему "Технический прогресс в нефтяной промышленности СССР за 40 лет" / Ф.А. Требин. – М., 1957. – 40с.
782894
  Самсонов В.Ф. Материал в помощь лектору на тему: Минеральные богатства недр Саратовской области / В.Ф. Самсонов. – Саратов, 1957. – 18с.
782895
  Самсонов В.Ф. Материал в помощь лектору на тему: Минеральные богатства недр Саратовской области. / В.Ф. Самсонов. – Саратов, 1957. – 18с.
782896
  Шустеф Ф.М. Материал для внеклассной работы по математике / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1968. – 205с.
782897
  Шустеф Ф.М. Материал для внеклассной работы по математике / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1984. – 224с.
782898
  Брызгунова Е.А. Материал для упражнений по интонации вопросительного и повествовательного предложений / Е.А. Брызгунова. – М., 1963. – 40с.
782899
  Ушаков Н.Н. Материал для упражнения по орфографии и пунктуации. / Н.Н. Ушаков. – Москва, 1961. – 56с.
782900
  Шкловский В.Б. Материал и стиль в романе Льва Толстого "Война и мир" / В.Б. Шкловский. – М. – 251с.
782901
  Костюк И.Ю. Материал к изучению пядениц (LEPIDOPTERA,GEOMETRIDAE) Читинской области / И.Ю. Костюк, М.І. Головушкин // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Т. 1, вип. 1. – С. 16-42
782902
  Жаков А.Г. Материал к лекции и беседам по современной советской литературе в средней школе / А.Г. Жаков. – Минск, 1966. – 83с.
782903
  Водовозов Н.В. Материал к лекции на тему "Жизнь и творчество А.П. Чехова" / Н.В. Водовозов. – Москва, 1959. – 36с.
782904
  Исаченко С.М. Материал к лекции на тему "Коммунистическая партия - организатор и руководитель Советских Вооруженных Сил / С.М. Исаченко. – М, 1958. – 28с.
782905
  Акимов Ю.Л. Материал к лекции на тему "Проблема типического в художественной литературе" / Ю.Л. Акимов ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва : [б. и.], 1956. – 39 с. – Библиогр.: с. 39
782906
  Нежинский Л.Н. Материал к лекции на тему "Рабочий класс Венгии - ведущая сила строительства социализма в стране" / Л.Н. Нежинский. – Москва, 1958. – 40с.
782907
  Шгин Н.Н. Материал к лекции на тему "Экономическое сотрудничество социалистических стран" / Н.Н. Шгин. – М, 1958. – 48с.
782908
  Ревякин А.И. Материал к лекции на тему: "Жизнь и творчество А.С.Грибоедова" / А.И. Ревякин. – М., 1954. – 34 с.
782909
  Ревякин А.И. Материал к лекции на тему: "Проблема типичности в реалистической художественной литературе" / А.И. Ревякин. – М., 1953. – 32с.
782910
  Петров С.М. Материал к лекции на тему: "Проблемы реализма" / С.М. Петров. – Москва, 1958. – 40с.
782911
  Анисимова Е.И. Материал к лекции на тему: "Разработка В.И. Лениным марксистской теории и программы по национальному вопросу" / Е.И. Анисимова ; О-во по распростр. полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва, 1958. – 36 с. – Библиогр.: с. 33-34
782912
  Щербаков Д.И. Материал к лекции на тему: Антарктика и задачи ее изучения / Д.И. Щербаков. – Москва, 1956. – 32с.
782913
  Рязанцев Н.И. Материал к лекции на тему: Борьба нового и старого в социалистичесском обществе / Н.И. Рязанцев. – М, 1958. – 31с.
782914
  Кирилюк Е.П. Материал к лекции на тему: Великий украинский поэт-революционер Т.Г.Шевченко. / Е.П. Кирилюк. – М., 1954. – 31с.
782915
  Лифиц М.М. Материал к лекции на тему: Всемирн. развит. советск. торговли - важное условие роста благосостояния труд. / М.М. Лифиц. – Кишинев, 1953. – 40с.
782916
  Фирфаров Б.Н. Материал к лекции на тему: Как люди прочитали историю Земли и определили ее возраст / Б.Н. Фирфаров. – Москва, 1956. – 28с. – На правах рукописи
782917
  Соколов Г.А. Материал к лекции на тему: курская магнитная аномалия - крупнейшая железорудная база СССР. / Г.А. Соколов. – М., 1956. – 24с.
782918
  Шорина Е.В. Материал к лекции на тему: Ленинские принципы коллегиальности и единоначалия в деятельности советских государственных органов / Е.В. Шорина. – М, 1957. – 30с.
782919
  Миняйло А.Т. Материал к лекции на тему: Нефтехимическое сырье как заменитель пищевых продуктов в химической промышленности. / А.Т. Миняйло. – М., 1958. – 40с.
782920
  Карпов М.М. Материал к лекции на тему: О внутренних закономерностях развития естествознания. / М.М. Карпов. – Москва, 1958. – 32с.
782921
  Шабад Б.А. Материал к лекции на тему: О некоторых реакционных "учениях" современной буржуазной социологии / Б.А. Шабад. – М., 1958. – 24с.
782922
  Смирнов В.К. Материал к лекции на тему: Организ. зарботной платы на машиностроительном предприятии. / В.К. Смирнов. – М., 1956. – 56с.
782923
  Немцова В.И. Материал к лекции на тему: Партия большевиков в борьбе за осуществление ленинского плана вооруженного восстания / В.И. Немцова. – М., 1957. – 40с.
782924
  Левин И.М. Материал к лекции на тему: Планирование роста производительности труда на предприятии / И.М. Левин. – М., 1956. – 42с.
782925
  Клопов С.В. Материал к лекции на тему: Проблема освоения бассейна Амура. / С.В. Клопов. – М., 1957. – 20с.
782926
  Логинов Л.И. Материал к лекции на тему: Развитие приборостроения в Советском Союзе / Л.И. Логинов. – М., 1958. – 26с.
782927
  Новоселова А.В. Материал к лекции на тему: Редкие металлы и их применение. / А.В. Новоселова. – М., 1956. – 24с.
782928
  Лебедев Е.А. Материал к лекции на тему: Суэцкий канал / Е.А. Лебедев, Г.И. Мирский. – Москва, 1956. – 38с.
782929
  Мирсков С.А. Материал к лекции на тему: Устав КПСС - основной закон партийной жизни / С.А. Мирсков. – Москва, 1957. – 36с.
782930
  Максимов М.А. Материал к лекции на тему: Экономическое положение современной Индии / М.А. Максимов. – М., 1956. – 36с.
782931
  Шагин Н.Н. Материал к лекции на тему: Экономическое сотрудничество социалистических стран. / Н.Н. Шагин. – М., 1958. – 48с.
782932
  Волков М.С. Материал к лекции на тему:"Социалистическое соревнование-закономерность развития Советского общества" / М.С. Волков. – Москва, 1960. – 40с.
782933
  Виноградов С.Ф. Материал к лекции на тему:Победа социалистической индустриализации в СССР / С.Ф. Виноградов. – Москва, 1957. – 44с.
782934
  Конюшков С.Я. Материал к лекции: "Строительство коммунизма - практическая задача современности" / Конюшков С.Я. ; Об-во по распостранению полит. и науч. знаний РСФСР , Ставропольское краевое отд. – Ставрополь, 1961. – 20 с.
782935
  Никольский А.М. Материал к познанию фауны позвоночных животных северо-восточной Персии и Закаспийской области / А.М. Никольский. – С. 379-406


  Надпись на обл. Совинский 1929 год
782936
  Попова А.Н. Материал к фауне и биологии личинок стрекоз реки Чу. : Из Лаборатории гидробиологии Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства / А.Н. Попова // Древнекрылые [Компакт - 252372]. – С. 215-219
782937
  Рузский М.Д. Материал по биологии озера Карачи и Карачинского курорта : (Предварительное сообщение) / М.Д. Рузский, проф. (Томск) // Компакт - 252343 / М.Д. Рузский. – 4 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора.
782938
  Рузский М.Д. Материал по биологии озера Карачи и Карачинского курорта : (Предварительное сообщение) / М.Д. Рузский, проф. (Томск) // Гидробиология [компакт]


  Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову на память от автора. 13.II.1926 подпись
782939
  Егоров Ф.Е. Материал по истории народа мари / Ф.Е. Егоров. – Космодемьянск, 1929. – [2], VI, 110с.
782940
  Рузский М. Материал по мирмекологической фауне Кавказа и Крыма / М. Рузский. – Казань : Типо-литография Импер. Унив-та, 1902. – 33 с. – Отд. оттиск
782941
  Хицова Л.Н. Материал по фауне и биологии саркофагид и некоторых групп тахин (Diptera: Sarcophagidae, Tachinidae) Воронежской области : Автореф... канд. биол.наук: / Хицова Л.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
782942
  Рузский М.Д. Материал по фауне курорта "Карачинское озеро" : отчет о зоологических исследованиях на курорте, произведенных летом 1924 года : (из зоолог. кабинета Томск. ун-та, № 33) / М. Рузский // [Энтомофауна] : [папка с вырезками и отд. оттисками по энтомологии]. – [Б. м.], 1920. – 8 с.


  На тит. л. надпись: Многоуважаемомковлевичу от автора 29/IV. 1925 г.
782943
  Рузский М.Д. Материал по фауне курорта "Карачинское озеро" : Отчет о зоологических исследованиях на курорте, произведенных летом 1924 года : (из зоолог. кабинета Томск. ун-та, № 33) / М. Рузский, проф. // Компакт - 252343 / М.Д. Рузский. – 8 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
782944
  Трахтеров В.С. Материал у учебному пособию В.С. Трахтерова "Вменяемость и невминяемость в уголовном праве (исторический очерк) / В.С. Трахтеров, В.В. Сташис, М.И. Бажанов // Вибрані праці / В.В. Сташис. – Харків : Право, 2015. – С. 236-339. – ISBN 978-966-458-893-2
782945
  Мрочек-Дроздовский П.Н. Материала для словаря правовых и бытовых древностей по Русской правде / [соч.] П. Мрочек-Дроздовского. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Синоидальная тип., 1910. – 129 с.


  Аннотация: В издании публикуется материал по истории русского государственного права до конца XVII столетия
782946
   Материали XXV съезда КПСС. – М, 1975. – 288с.
782947
  Попруженко М.Г. Материали за историята по възраждането на Българския народъ : Габрово, 1900. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1900. – 15 с.
782948
   Материали по истории на Българската Комунистическа Партия 1925-1962 г.. – София, 1964. – 536с.
782949
   Материали по история на международното работническо и комунистическо движение. – София, 1958. – 266с.
782950
  Коджейков Д. Материали по синдикалното движение в България / Съставил Д. Коджейков. – Четвърто издание. – София : Профиздат, 1949. – 152 с.
782951
   Материализация разрядки: экономические аспекты. – Москва, 1978. – 349 с.
782952
  Баженов Л.Б. Материализм - знамя науки / Л.Б. Баженов. – Москва : Знание, 1962. – 32 с. – (Новое в нжизни, науке, технике. 2 серия Философия ; 4)
782953
  Шинкарук В.И. Материализм А.Н.Радищева : Дис... канд. филос.наук: / Шинкарук В.И.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 366л.
782954
  Тимошенко В.Е. Материализм Демокрита : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : / Тимошенко; МГУ. – Москва, 1953. – 15 с.
782955
  Тимошенко В.Е. Материализм Демокрита / В.Е. Тимошенко. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1959. – 96 с.
782956
  Геворгян А.И. Материализм Жана Мелье : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Геворгян А.И.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 31л.
782957
  Петрухин А.И. Материализм и атеизм в устном творчестве чуваш. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1959. – 192с.
782958
  Джаймурзин А. Материализм и атеизм Жана Мелье : Автореф... канд. филос.наук: / Джаймурзин А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. филос. – М., 1957. – 14л.
782959
  Острянин Д.Ф. Материализм и диалектика в отечественном естествознании : конец XIX и первая половина XX в. / Д.Ф. Острянин. – Киев : Вища школа, 1984. – 231 с.
782960
  Каро Е. Материализм и наука : пер. с фр. / [соч.] Каро, Парижскаго проф. словесных наук. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1872. – VI, 136 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  На форзаце экз. № 112272 дарственная надпись от Ректора Одесской дух. семинарии ученику 5 класса семинарии Михаилу Самборскому 1882 г.
782961
  Маслин А.Н. Материализм и революционно-демократическая идеология в России в 60-х годах XIX века. / А.Н. Маслин. – М., 1960. – 311с.
782962
  Квасов А.А. Материализм и релятивизм. (Опыт критик философ. релятивизма в современной физике) : Автореф... канд. филос.наук: / Квасов А.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 20л.
782963
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1933. – 348с.
782964
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 249с.
782965
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин, 1946. – 335с.
782966
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – Ленинград : Госполитиздат, 1948. – 352с.
782967
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1952. – 352с.
782968
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1963. – 383с.
782969
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм : критические заметки об одной реакционной философии / В.И. Ленин. – Москва, 1979. – 384с.
782970
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1980. – 558с.
782971
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1984. – 384с.
782972
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1985. – 471с.
782973
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1986. – 477с.
782974
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1989. – 507с. – ISBN 5-250-00270-6
782975
  Белов П.Т. Материализм И.М. Сеченова / П.Т. Белов. – Москва : Московский университет, 1963. – 99 с.
782976
  Марголис Дж. Материализм менее чем адекватными средствами // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.91-106. – ISSN 0042-8744
782977
  Бутко Н.В. Материализм Н.А. Добролюбова : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Бутко Н.В. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 20 с.
782978
  Волк С.С. Материализм Н.Г. Чернышевского / С.С. Волк, В.С. Никоненко. – Ленинград, 1979. – 72с.
782979
  Гапочка М.П. Материализм против фидеизма: Ленинские принципы критиик фидеизма и современность / М.П. Гапочка. – Москва, 1980. – 191с.
782980
  Филова Е. Материализм против холизма : Автореф... канд. филос.наук: / Филова Е.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – М., 1959. – 17л.
782981
  Коников И.А. Материализм Спинозы / И.А. Коников. – Москва, 1971. – 268с.
782982
  Габараев С.Ш. Материализм Фейербаха / С.Ш. Габараев. – Тбилиси, 1955. – 204с.
782983
  Никоненко В.С. Материализм Чернышевского, Добролюбова. / В.С. Никоненко. – Л, 1983. – 150с.
782984
  Шакир-заде А.С. Материализм Эпикура (учение о бытии и познании). : Автореф... канд. филос.наук: / Шакир-заде А.С.; АН АзССР. Ин-т философии. – Баку, 1950. – 20 с.
782985
  Фурман А.Е. Материалистическая диалектика (основные категории и законы). / А.Е. Фурман. – Москва : Московский университет, 1969. – 223с.
782986
  Смирнов И.Н. Материалистическая диалектика и современная теория эволюции / И.Н. Смирнов. – Москва, 1978. – 288с.
782987
  Килунов А.Ф. Материалистическая диалектика и специальные методы исторического исследования : Дис... канд. философ.наук: / Килунов А.Ф.; КГУ. Кафедра диалектического материализма. – К, 1967. – 294л. – Бібліогр.:л.1-40
782988
  Килунов А.Ф. Материалистическая диалектика и специальные методы исторического исследования : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Килунов А.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 17 с.
782989
   Материалистическая диалектика как философская наука : Сб.статей. – Ленинград : Изд-во Ленингр.ун-та, 1976. – 104с.
782990
  Шугайлин А.В. Материалистические воззрения великого русского физика П.Н.Лебедева. : Автореф... канд. филос.наук: / Шугайлин А.В.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1952. – 16 л.
782991
  Сегизбаев О.А. Материалистические и атеистические Тенденции в дореволюционной общественной мысли Казахстана. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.03 / Сегизбаев О.А.; АН Узб.ССР.Ин-т филос.и права. – Ташкент, 1979. – 38л.
782992
  Сабун А.Я. Материалистический характер истлкования К. Д. Ушинским роли мышления в процессе познания : Автореф... канд. филос.наук: / Сабун А. Я.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1954. – 15л.
782993
  Юдин П. Материалистическое и религиозное мировоззрение / П. Юдин. – Москва : Московский рабочий, 1930. – 191 с.
782994
  Александрова А Материалистическое понимание диалектики деятельной активности субъектов в общественно-исторической практике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Александрова А В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
782995
  Александрова А.В. Материалистическое понимание диалектики деятельности и активности субъекта в общественно-исторической практике. : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Александрова А.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1979. – 175 л. – Библиогр.: л. 161-175
782996
  Грейлих Г Материалистическое понимание истории / Грейлих. – Санкт-Петербург : Работник, 1906. – 39 с. – (Библиотека самообразования ; Серия "Обществоведение" ; № 5)
782997
  Юрова И.Л. Материалистическое понимание истории и естествознание. / И.Л. Юрова. – Москва, 1978. – 253с.
782998
  Семибратов В.Г. Материалистическое понимание техники и технического прогресса. / В.Г. Семибратов. – Л., 1967. – 159с.
782999
  Шорохова Е.В. Материалистическое учение И.П. Павлова о сигнальных системах / Е.В. Шорохова. – М, 1955. – 232с.
783000
  Шорохова Е.В. Материалистическое учение И.П.Павлова о сигнальных системах. : Автореф... канд. филос.наук: / Шорохова Е.В.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1951. – 19 л.
<< На початок(–10)781782783784785786787788789790(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,